Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23157068: Bonnie, Richard J. & John Monahan (eds.) - Mental disorder , work disability , and the law.
%2331115: Bönninger, Karl; Ingo Wagner & Gerard van Wissen (eds.) - Menschenrechte in unserer Zeit.
%23258936: Bonura, Sandra and Deborah Day (ed.) - An American girl in the Hawaiian Islands. Letters of Carrie Prudence Winter, 1890-1893.
%23243223: Bonwetsch, Nathanael & Reinhold Seeberg (eds.) - Neue Studien zur Geschichte der Kirche. Stück 1-25,27 in 8 Bände.
%23218960: Boog, Ben. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs . : sociologie van de nieuwe tegenbeweging.
%23207240: Boogaard, Theo van den. - Theo van den Boogaard tekent de dood : boekenweektest 2003.
%23156207: Boogaard, Martin. - Defusing the software crisis. Information systems flexibility through data independence.
%23271193: Boogaard, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat in Nederland : met aanteekeningen 1669-1857.
%23271034: Boogaard, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat en de spoorwegen in Nederland. 3e (1864-1866) & 4e (1867) vervolg.
%23271035: Boogaard, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat en de spoorwegen in Nederland. 5e (1868), 6e (1869) & 7e (1870) vervolg.
%2312051: Boogerd, P.H. ... [et al.] - Oceaanregime, milieuproblematiek, voedsel- en bevolkingsvraagstukken.
%23119796: Boogers, Marcel. - Het onderste uit de kan : maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in het knooppunt Arnhem-Nijmegen.
%23259587: Boogman, J.C. ... [et al.] - A.C.W. Staring : dichter en landman, regionalist en nationalist.
%23101644: Boogman, J.C. - Raadpensionaris L.P. van de Spiegel: een reformistisch-conservatieve pragmaticus en idealist.
%23279054: Booij, Johan Arnaud. - Mediation in belastingzaken : anders en effectief.
%23236068: Booij, Johan Arnoud. - Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
%23252280: Booij, G.E. & J. van Marle (eds.) - Dialectfonologie : lezingen gebouden op het symposium van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut op vrijdag 27 november 1992.
%23287858: Booij, Johan Arnoud. - Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
%23166208: BOOKIDIS, NANCY & DONALD STROUD. - The Sanctuary of Demeter and Kore : Topography and Architecture.
%23285872: Books, Lark. - Beading with Pearls: Beautiful Jewelry, Simple Techniques.
%238604: Bool, J. - De Gemeentewet.
%23195221: Bool, Hendrik Johannes. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de verhouding tusschen den vervoerder en den geadresseerde bij het vervoer op binnenwateren.
%23260003: Boom, W.H. van ... [et al.] - Handelspraktijken, reclame en zelfregulering : pilotstudy maatschappelijke reguleringsinstrumenten.
%23154431: Boom, W.H. van & M.H. Wissink. - Aspecten van ongerechtvaardigde verrijking.
%23172161: Boom, A.H. van der ... [et al.] (eds.) - Toezicht op inzicht : liber amicorum aangeboden aan Prof.dr. M.A. van Hoepen RA bij zijn afscheid als hoogleraar bedrijfshuishoudkunde en accountancy aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 14 januari 2011.
%23233854: Boom, Jan van den (ed.) - Voorlopige lijst van studenten van de kwartierlijke akademie te Nijmegen 1655-1679.
%23259275: Boom, W.H. van., S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (eds.) - Privaatrecht ondersteund : doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving.
%23199395: Boom, C.F.G. van der. - Nieuwbouw koopwoningen.
%23284570: Boom, W.H. van, C.E.C. Jansen & J.V. Weijnen (eds.) - Aanbesteding en aansprakelijkheid : preventie, vergoeding en afwikkeling van schade bij aanbestedingsgeschillen.
%2346575: Boom, C.E.M. van den. - De ontslagpraktijk van het arbeidsbureau.
%23224464: Boom, W.H. van (ed.) - De rekenende rechter : van iudex non calculat naar actieve cijferaar?
%2314980: Boom, W.R. - Koperen Polyfonie. Bij het 12½-jarig bestaan van de Juridische Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Opstellen aangeboden t.g.v. zijn afscheid aan Prof.mr. W.R. Boom.
%23158345: Boom, W.H. van. - Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers.
%23258696: Boom, A. ten ... [et al.] - Behoeften van slachtoffers van delicten : een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit.
%23190662: Booma, Jan Gerard Jakob van. - Dit is 't memoriboec van Voirburch : het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
%2317652: Boomen, Antonius H. E. M. van den. - De vraagstukken die zich bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt voor de tabakverwerkende industrie der Euromarktlanden voordoen.
%23207337: Boomen, Tijs van den [tekst]. - De ronde van U : een experimentele kijk op kunst en rotondes.
%23156362: Boomen, Gerard van den & Han Lammers. - Beatrix, Claus : een journalistieke documentatie.
%23183260: Boomen, Gerard J. van den. - Criminaliteit en gezelligheid : de sociale veiligheid in Amsterdam bekeken en beleefd op de Winteracademie in het Mozeshuis.
%23115654: Boomgaard, Peter. - Paper Landscapes.
%23172305: Boomkens, René. - Kritische massa : over massa, moderne ervaring en popcultuur.
%23287810: Boomsma, Anne. - On the robustness of LISREL (maximum likelihood estimation) against small sample size and non-normality.
%23289585: Boon, Louis Paul. - My little war.
%23290288: Boon, Louis Paul. - Het geuzenboek.
%23290289: Boon, Louis Paul. - Mieke Maaike's obscene jeugd gevolgd door Eens, op een mooie avond.
%23236686: Boon, P.J.; Brouwer, J.G. & Schilder, A.E. - Regelgeving in Nederland.
%23237243: Boon, Louis Paul. - Summer in Termuren.
%23282034: Boon;, J.G.M. (ed.) - Oudewater, 1570-1580 : vrijheid en gezag.
%23258300: Boon, H.N. - Rêve et Réalité dans l'oevre économique et sociale de Napoléon III.
%23283910: Boon, J.J. - Molecular biogeochemistry of lipids in four natural environments.
%2318420: Boon, Ton den (ed.). - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
%23282197: Boon, Louis Paul. - Mein kleiner Krieg.
%23289293: Boon, J.G.M. - IJsselstein : uw woonstede, in historische en hedendaagse beelden
%23228028: Boon, G.J. - De rol (van de) rechter.
%2341068: Boon, Rudolf. - Ons cultureel draagvlak : wat is ermee gebeurd?
%23268978: Boon, Els; Sebastiaan 't Hart & Annemarie Houkes (eds.) - Een door God geschonken gave : Luthers erfenis in de Nederlandse protestantse kerkmuziek.
%23221195: Boon, Brigitta Johanna Ferdinanda. - Why dieters overeat : on the cognitive regulation of eating behavior.
%2346412: Boon, H.N. - Rêve et Réalité dans l'oevre économique et sociale de Napoléon III.
%23217921: Boon, Leo & F. Beenhakker. - Macht , beleid & samenwerking : dilemma's en nieuwe inzichten over regionaal zorgbeleid , geestelijke gezondheidszorg , ouderenzorg , ziekenhuiszorg en thuiszorg , zorgintensivering.
%2353068: Boon, Gerard Karel - Technology and employment in footwear manufacturing : a study prepared for the International labour office within the framework of the World employment programme.
%23147795: Boon, Louis Paul. - De Kapellekensbaan : of de 1ste illegale roman van Boontje.
%2328080: Boon, J.A. - Affinities and extremes : crisscrossing the bittersweet ethnology of East Indies History, Hindu-Balines culture, and Indo-European allure.
%23283142: Boon, Louis Paul. - Boon-apartjes: aforismen, citaten en uitspraken.
%2325692: BOON, M. - J.W. van Lansberge en de praktijk van Art. 4 van de geheime instructie van 5 juni 1855.
%23286754: Boon, Arie den & Peter Neijens (eds). - Media en reclame.
%23206580: Boonacker, Robert. - De onpartijdigheid van de notaris.
%23267741: Boonacker, Willem. - Toelichting en opmerkingen naar aanleiding der Bedenkingen van Mr. J.G.A. Faber te Hoorn aangaande het reglement omtrent het dragen der kosten van den Noorder Y- en Zeedijk, etc.
%2360521: Boone, Miranda. - Paradoxen van toezicht : straffen in het hart van de samenleving.
%23279044: Boone, J. V. - A brief history of cryptology.
%23121786: Boone, P.F - Managing Intracorporate Knowledge Sharing.
%23124378: Boone, M.M. - Recht voor Commuun Gestraften : dogmatisch-juridische aspecten van taakstraffen en penitentiaire programma's.
%23288036: Boone, Miranda & Niamh Maguire (eds.) - The enforcement of offender supervision in Europe : understanding breach processes. door M Boone; Niamh Maguire; eBoek : Document Alle materiaalsoorten en talen bekijken » Taal: Engels Uitgever: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, [2018]
%23215084: Boonekamp, R.J.B.; A.C. van Schaick, & E.M. Wesseling-van Gent. - Burgerlijke rechtsvordering : (incl. EEX-verordening).
%2327664: Boonekamp, R.J.B. - Onrechtmatige daad in groepsverband volgens NBW.
%2313446: Boonk, H. - De openbare orde als grens aan het vrij verkeer in de E.E.G.
%2372125: Boonk, H. - Zeevervoer onder cognossement.
%23289032: Boonmann, Cyril. - Mental health problems and juvenile sexual offending behavior.
%23275549: Boons, H.A.A. - Eenige voorname bepalingen van het Nederlandsch burgerlijk wetboek, omtrent den burgerlijken stand, duidelijk en gemakkelijk voorgesteld, en vergeleken met het Wetboek Napoleon, ...
%2359262: Boonstra, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
%2317676: Boonstra, Pieter Evert. - Heinrich Mann als politischer Schriftsteller.
%23276665: Boonstra, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
%2341937: Boor, Wolfgang de. - Über motivisch unklare Delikte. Ein Beitrag zur strafrechtsreform.
%23288875: Boor, Hans Otto de. - Vom Wesen des Urheberrechts : kritische Bemerkungen zum Entwurf eines Gesetzes über das Urheberrecht an Werken der Literatur, der Kunst und der Photographie.
%2322555: Boor, Allison - Philadelphia Empire Furniture.
%23285404: Boorstin, Daniel J. - De ontdekkers : de zoektocht van de mens naar zichzelf en zijn wereld
%2357788: Boos, Flornce (ed.). - Bibliography of women and literature. Articles and books (1974-1981) by and about women from 600 to 1975.
%23248537: Boost, Charles. - Le Cinéma. [L'art néerlandais d'aujourd'hui].
%2318005: Boot, Frederik Rutger. - De financiering der sociale verzekering. (Fondsvorming of omslagstelsel).
%23289513: Boot, Jan Maarten D. - Organisatie van de gezondheidszorg.
%23224895: Boot, Sander. - Economic policy instruments and evaluation methods in Dutch water managements : an analysis if their contribution to an integrated approach = Economische beleidsinstrumenten en evaluatiemethoden in het Nederlandse waterbeheer : een analyse van hun bijdrage aan een integrale benadering.
%23273560: Boot, J.G. & T.D.O. van der Vijver. - Mededinging 2010/2012
%23101645: Boot, L.M. - Induction by Prolactin of Mammary Tumours in Mice.
%23285502: Boot, W.J. - Keizers en shogun : een geschiedenis van Japan tot 1868.
%23160937: Boot, Machteld - Genocide, crimes against humanity, war crimes : nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court.
%23185934: Boot, G.C. - Flexibiliteit en zekerheid : wetsgeschiedenis.
%23146366: Booth, Arthur John. - Saint-Simon and Saint-Simonism : a chapter in the history of Socialism in France.
%23272535: Booth, Anne E. - Colonial Legacies: Economic and Social Development in East and Southeast Asia.
%2339923: Boothroyd, Peter & Pham Xuan Nam (eds.) - Socioeconomic renovation in Viet Nam : the origin, evolution, and impact of Doi Moi.
%2316396: Boots, J.M.A. - Rechtsproblemen rond de gemeenschap van personen.
%2382312: Bootsma, Peter - De verbeelding aan de macht : het kabinet-Den Uyl 1973-1977.
%23116219: Bootsma, N.A. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759.
%23280808: Bootsma., Luykx P. & N. - De laatste tijd : geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw.
%2381876: Bopp, Peter. - Fern-gesehen : französische Bildexpeditionen in den Orient 1865-1893.
%2325310: Bopp, Léon. - H.-F. Amiel : essai sur sa pensée et son caractère d'après des documents inédits.
%23276080: Boquet, Dominique-Lucie. - La responsabilité du chef d'entreprise en droit communautaire : droit de la concurrence et de la consommation
%2369539: Borasi, Giovanna - Autres odyssées de l'espace: Greg Lynn, Michael Maltzan et Alessandro Poli.
%233430: Borch, Karel Henrik - The economics of uncertainty.
%23102733: BORCHARD, AUGUST & SCHMIEDEN, VICTOR (ed.). - Lehrbuch der Kriegs-Chirurgie.
%238165: Borchard, Edwin M. - Les principes de la protection diplomatique des nationaux à l'étranger. H.J. HAMMARSKJÖLD. La neutralité en général.
%23283298: Borchardt, G.M. - Structures d'accueil : beschouwingen over de verhouding nationaal recht-gemeenschapsrecht in de zes oude lid-staten van de Europese gemeenschappen.
%23189880: Børdahl, Vibeke., Wan, Margaret B. - The interplay of the oral and the written in Chinese popular literature.
%23210158: Bordahl, Vibeke (ed.) - The Interplay of the Oral and the Written in Chinese Popular Literature.
%23168873: Bordes, A.C. (a.o) - Jonge Balie Lustrum 1947-1988.
%2390537: Bordewijk, F. - Verzamelde verhalen : De zigeuners; De aktentas; Centrum van stilte; Lente; Verspreide verhalen.
%2320044: Bordewijk, H.W.C. - Leerboek der landhuishoudkunde. 2 Dln.
%2390184: Bordewijk, F. - Verzamelde verhalen : De korenharp ; Bij gaslicht ; Zwanenpolder; Het eiberschild.
%2341462: Bordewijk, H.W.C. - Florinus saevis tranquillus in undis : geen muntverzwakking.
%2390191: Bordewijk, F. - Verzamelde verhalen : Vertellingen van generzijds; De korenharp, nieuwe reeks; Studiën in volksstructuur; Mevrouw en meneer Richebois; Onderweg naar de Beacons.
%23236695: Bordone, Benedetto. - Libro ... de tutte l'isole del mondo.
%2357330: Boré, Jacques. - La cassation en matière civile.
%23210734: Boreel, M. & P. Franken. - Gevangen tussen verleden en toekomst : legacy-systemen in het informatietijdperk.
%23137851: Borel, Jacques - Génie et Folie de J.-J. Rousseau.
%23255619: Borelli, Siegfried & Willy Starck. - Die Prostitution als psychologisches Problem.
%23284643: Borg, B.M. ter. - De maatregelen ter beveiliging van het Hoogovenbedrijf te IJmuiden, sociaal-hygie¨nisch beschouwd.
%23284465: Borgella, Pierre-Frédéric. - Justice! : par un officier d'artillerie de l'Armée de Paris. [No. 1: Mensonge et vérité]; No. 2 : Les crimes de M. Thiers.
%23286842: Borgers, H.C. ... [et al.] - Herijking milieuregelgeving : verslag van de 83e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 18 februari 2004.
%23195893: Borgers, M.J. - De vlucht naar voren.
%23258887: Borgers, Harm Christiaan. - Duurzaam handelen : een onderzoek naar een normatieve grondslag van het milieurecht.
%23261271: Borgers, M.J., F.G.H. Kristen & J.B.H.M. Simmelink (ed.) - Implementatie van kaderbesluiten.
%2344630: Borgers, M.J. - Europees straf(proces)recht 2008/2010 : basisteksten.
%23286784: Borgers, H.C. ... [et al.] . - Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken : verslag van de 95e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 28 maart 2007.
%23269143: Borgers, H.C. ... [et al.] - Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht : verslag van de 99e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 6 maart 2008.
%23199759: Borgert, Herman Frans Theodoor. - In geest en waarheid. Over de inwoning Gods in de zielen.
%23289184: Borges, Jorge Luis. - Other inquisitions, 1937-1952.
%239149: Borgesius, J. - Dienstenverkeer, vestigingsrecht en verzekeringsbedrijf in de EEG. Diss.
%23146560: Borghgraef, Stefan. - Is more control better? The effects of organizational control on salespersons' job performance, job attitudes and sales organization effectiveness.
%23287151: Borght, R. van der. - Finanzwissenschaft. I. Allgemeiner Teil. (Sammlung Göschen).
%23236604: Borgmann, Brigitte & Karl H. Haug. - Anwaltshaftung : Systematische Darstellung der Rechtsgrundlagen für die anwaltliche Berufstätigkeit.
%23236601: Borgmann, Brigitte & Karl H. Haug. - Anwaltspflichten, Anwaltshaftung: ein Handbuch für die Praxis.
%23197928: Borgoño, Luis Barros. - The problem of the Pacific and the new policies of Bolivia.
%2337054: Borin, Fabrizio. - Federico Fellini : [a sentimenal journey into the illusion and reality of a genius].
%2351097: Boris, Harold. - Sleights of mind: one and multiples of one.
%2393969: BORISOVICH, Y. & GLIKLIKH, Y. (ed). - Global analysis - studies and applications II.
%23143227: BORK, G.J. VAN & G. TEN HOUTEN-BIEZEVELD. - Over Boon.
%23251583: Bork-Feltkamp, A.J. van. - Anthropological research in the Netherlands : historical survey : at the request of the Committee for the Physical-Anthropological Investigation of the Dutch Population of the Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen.
%23200007: Borkent, Roelof Herman. - Fouten van stroomtransformatoren.
%2385560: Borkin, Joseph. - The corrupt judge : an inquiry into bribery and other high crimes and misdemeanors in the Federal Courts.
%23127918: Borkowski, Stanislaus von Dunin. - Spinoza nach dreihundert Jahren.
%23219107: Borkowski, Josef-Friedrich (ed.) - Socratis quae feruntur epistolae: Edition, Ubersetzung, Kommentar.
%23237569: Borman, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving : en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%2398332: Borman, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%2390872: Borman, C. - Het Statuut voor het Koninkrijk.
%23286045: Borman, Ruud. - Oude beschavingen van de Lage Landen Speurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders van ijstijd tot volksverhuizing.
%23170333: Borman, J.A. & B.G. Punt. - Administratieve rechter en rechtshandeling naar burgerlijk recht : preadviezen.
%23288960: Borman, Beatrice von. - Oskar Kokoschka portraits of people and animals.
%23282320: Bormann, K.T.F. & A. von Daniels (eds.) - Handbuch der für die Königl. Preuss. Rheinprovinzen verkündigten Gesetze, Verordnungen und Regierungschlüsse aus der Zeit der Fremdherrschaft. Band 2-8. Band 2: 1. Abt.: Die eingeführte fremde Gesetzgebung (1791-1794); Band 3: 1. Abt.: Die eingeführte fremde Gesetzgebung (1795-1798); Band 4: 1. Abt.: Die eingeführte fremde Gesetzgebung (1799-1804), Uebersicht des intermediären Rechtes der Ergänzungen un Änderungen des Civilgesetzbuches; Band 5: 1. Abt.: Die eingeführte fremde Gesetzgebung (1805-1813); Band 6: 2. Abt.: Besondere Verordnungen für die einzelnen westrheinische Landesteile; Band 7: 3. Abt. : Gesetzgebung für das vormalige Grossherzogtum Berg. Vom 20. August 1808 bis zum dem 11. August 1813; Nachträge zu der 2. Abtheilung (1); Band 8: Nachträge zu der 2. Abtheilung (2); Alphabetisches Sachregister.
%23286110: Borms, Eddy. - Humanisme-kritiek in het hedendaagse Franse denken.
%23237919: Born, Gary B. - International civil litigation in United States courts : commentary & materials. 3rd edition.
%23210611: Born, Bram, Gertjan De, Kamal Uddin, A. M., Marttin, Felix (eds) Graaf - Floods fish and fishermen : eight years experiences with flood plain fisheries, fish migration, fisheries modelling and fish bio diversity in the compartmentalization pilot project, Bangladesh.
%2391823: Bornemann, L. - Anlehnung und Abgrenzung : Untersuchungen zur Rezeption der niederländischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des siebzehnten Jahrhunderts.
%23198703: Börner, Bodo. (Ed.). - Ausnahmebereiche des GWB : zur rechtlichen und wirtschaftlichen Begründung.
%239326: Börner, Bodo. - Die Entscheidungen der Hohen Behörde : eine Studie zum supranationalen Verwaltungsprozess.
%23199344: Börner, Bodo & Martin Bullinger (eds.) - Subventionen im Gemeinsamen Markt : Arbeitssitzung der Fachgruppe für Vergleichendes Öffentliches Recht und der Fachgruppe für Europarecht auf der Tagung für Rechtsvergleichung am 15. und 16.9.1977 in Münster.
%23280537: Börner, Bodo. - Die Unzulässigkeit einer Steuer auf Nichtbutterfette nach dem EWGV.
%2311917: Börner, Bodo & Konrad Neundörfer (eds.) - Recht und Praxis der Beihilfen im gemeinsamen Markt.
%23199733: Bornewasser, Johannes Antonius. - Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien, 1802-1806.
%23101649: Bornewasser, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
%23239203: Bornstein, David. - The price of a dream : the story of the Grameen Bank.
%23240090: Bornstein, Brian - God in the Courtroom: Religion's Role at Trial.
%2388705: Bornstein, David. - The Price of a Dream: The Story of the Grameen Bank.
%23280467: Boros, Janos; Ivan Munnich & Marton Szegedi (eds.) - Psychology and Criminal Justice : International Review of Theory and Practice. A Publication of the European Association of Psychology and Law.
%23197072: Boros, Georges. - HEIL- UND TEEPFLANZEN.
%23221180: Borovsky, Victor. - Chaliapin : a critical biography.
%23163051: Borovsky, Victor. - A triptych from the Russian theatre : an artistic biography of the Komissarzhevskys.
%23285185: Borre, Ole & Elinor Scarbrough (eds.) - The scope of government.
%23139559: Borre, Tom Vanden - Efficiënte Preventie en Compensatie van Catastroferisico's: het voorbeeld van schade door kernongevallen.
%2375989: Borret, Arnold H.A.M.H. - Onderzoek naar de gevolgen der valschheid, in wissels gepleegd.
%2327480: Borrie, Gilles W.B. - F.M. Wibaut : mens en magistraat : ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek.
%2348463: Borrie, John. - The management of emergencies in thoracic surgery.
%23223434: Borries, Kurt. - Kant als Politiker : zur Staats- und Geselleschaftslehre des Kritizismus.
%23251730: Borrmann, Axel., Christine Borrmann & Manfred Stegger. - The EC's generalized system of preferences.
%23231234: Borsboom, J.H.J. - Fiscale beleggingsinstellingen.
%23279270: Borsley, Robert D. - Modern Phrase Structure Grammar.
%23223259: Borst, Wim L. - De bewijsmiddelen in strafzaken.
%23284328: Borst, Piet. - Geluk in de wetenschap.
%23132416: Borst, Wim L. - De bewijsmiddelen in strafzaken.
%2355480: Bort, Pieter. - Alle de wercken van Mr. Pieter Bort ...: begrepen in ses tractaten, waer-in in 't breede verhandelt werden I. Het Hollandts leen-recht, II. Proceduyren in criminele saecken te houden, III. De domeynen van Hollandt, IV. De hooge- en ambachts-heerlijckheden, V. Complaincte, ende VI. d'Arresten : alles met authentijcque handtvesten, privilegien ... en andere munimenten bevestight.
%23267890: Borth, Wilhelm. - Die Luthersache (Causa Lutheri), 1517-1524 : die Anfänge der Reformation als Frage von Politik und Recht.
%2314092: Boruchowitz, Paul. - Les Delivery Orders dans le commerce maritime. Thèse.
%23230076: Bos, Bram. - Een kwestie van beheersing : over de rol van planten , dieren en mensen in technologische systemen.
%2323037: Bos, Jasper Marnix. - Pharmacoeconomics in infectious disease: the evaluation of prevention programmes.
%2355201: Bos, H.C. - Economics and world development : selected papers of H.C. Bos
%238535: Bos, Alida M. - Over methoden van begripsvorming in het recht : een studie gebaseerd op Jeremy Benthams expositieleer.
%2330519: Bos, P.R. & J.F. Niermeyer. - Schoolatlas der geheele aarde.
%23199923: Bos, Roeland W.J.M. - Brits-Nederlandse handel en scheepvaart, 1870-1914 : een analyse van machtsafbrokkeling op een markt.
%23214762: Bos, Auke de. - Externe verslaggeving : jaarrekeningbeleid in beweging.
%2345829: Bos, A., Ribbelink, O.M. & Sandick, L.H.W. van. - Statenopvolging. Preadviezen.
%23178855: Bos, Maarten (ed.) - The present state of international law and other essays: written in honour of the centenary celebration of the International Law Association 1873-1973.
%23282107: Bos, Edw. - De arbitrage : practisch handboek der wissel-, effecten- en specie-arbitrage.
%239968: Bos, J.T.K. - Stelselmatige rechtspraak : een theorie over de beschrijving van rechtspraak, uitgewerkt voor de jurisprudentie op art. 29 Sv.
%23284571: Bos, A. de. - Toezicht & compliance: de veranderde rol van de commissaris : 'commissaris: spiderman of spin in het web?'
%23242717: Bos, B.R.A. van den - Olé, we are the champions! : sport en internationale betrekkingen.
%23285268: Bös, Dieter & Manfred Rose & Christian Seidl (eds.) - Welfare and efficiency in public economics.
%23276192: Bos, J.M. ... [et al.] - Nederzettingsarcheologie in Nederland.
%23243406: Bos, A.E. ... [et al.] - Decentralisatie en de waarborgfunctie van het arbeidsrecht.
%23143662: Bos, Auke de. - Presentatiematerialiteit : het materialiteitsbeginsel bij de presentatie van de financiële informatie in de jaarrekening.
%23114430: Bos, H.C.; Martin Sanders & Carlo Secci. - Private Foreign Investment in Developing Countries. A quantitative study on the evaluation of the macro-economic effects.
%2396783: Bos, Dennis - Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan (1878-1970)
%23116256: Bos, Anne Marie. - Geregeld Recht: een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat.
%23118394: Bos, Lamberti. - Antiquitatum Graecarum praecipue Atticarum descriptio brevis cui Testimoniae Fontibus et quasdam observationes.
%23228784: Bos, Jaap. - European banking : market power and efficiency.
%23192804: Bos, Titia Marie. - Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief : een studie naar het faillissement in het internationaal privaatrecht van Nederland, België en Duitsland.
%23133647: Bos, Charles S. - Time varying parameter models for inflation and exchange rates.
%2389933: Bos, Bob van den. - Mirakel en debacle : de Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie in het Verdrag van Maastricht.
%23143383: Bos, D. - Protectionisme en zijne gevolgen.
%2379564: Bos, D. (voorzitter). - De economische en financieele toestand der kolonie Suriname : rapport der commissie benoemd bij besluit van Zijne Excellentie den Minister van koloniën van 11 maart 1911.
%2397785: Bos, P.V.F. & M.A. Fierstra. - Europees mededingingsrecht.
%23248819: Bos, J.T.K. - Handhaving van het bestuursrecht : preadviezen.
%23166657: Bos, Isaäc. - Plutarchus' leven van Agesilaus. Inleiding - tekst - commentaar.
%23274716: Bos, Peter L.J. - Crisis management in a crowded humanitarian space : the politics of hosting refugee influxes.
%23200983: Bos, Willem Hendrik van den. - Micrometermetingen van dubbelsterren.
%23273301: Bos, Wouter - Dit land kan zoveel beter
%23168895: Bos, A. (e.a.). - Statenopvolging. Verslag van de algemene ledenvergadering.
%23216952: Bos, Rudolf Hermanus Gerardus. - Quaternary evolution of a mountainous area in N.W. Tunisia : a geomorphological and pedological analysis.
%23258999: Bosboom-Toussaint, A.L.G. - Raymond de schrijnwerker : novelle in gesprekken.
%23286171: Bosboom-Toussaint, A.L.G. - Media-Noche : een tafereel uit den Nijmeegschen vredehandel 1678.
%23101653: Bosch, F.D.K. - Local Genius en Oud-Javaanse kunst.
%2366637: Bosch, Hieronymus., Koldeweij, Jos ... [et al.] - Hieronymus Bosch : das Gesamtwerk.
%23106536: Bosch, J. van den. - Capa, basilica, monasterium, et le culte de Saint Martin de Tours. Étude lexicologique et sémasiologique.
%2338262: Bosch, Albert George. - Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht. Aantekeningen over de werkzaamheden van de Staatscommissie in 1870 belast met de samenstelling van een ontwerp van een nieuw wetboek van strafrecht, Art. 1-91.
%23289250: Bosch, Albert George. - Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht. Aantekeningen over de werkzaamheden van de Staatscommissie in 1870 belast met de samenstelling van een ontwerp van een nieuw wetboek van strafrecht, Art. 1-91.
%2355029: Bosch, Th.W. van den. - Posteris (Aan hen die na ons komen) : belevenissen van een rechterlijk ambtenaar, die tevens hoogleraar en reserve-officier was.
%2322186: Bosch, M. (ed.) - Arresten strafrecht en strafprocesrecht : met annotaties. 17e druk 2010.
%23195036: Bosch, Petrus van den. - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
%23285266: Bosch, K.D. - De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
%23101655: Bosch, F.D.K. - De mythische achtergrond van de Kèn-Angrok-Legende.
%2318677: Bosch, Th.W. van den. - Beschouwingen over het militaire dienstbevel.
%23108329: Bosch, M.G.F. e.a. - Ontwikkelingen in sanctietoepassing.
%2387966: Bosch Kemper, Jeronimo de. - Inleiding tot de Wetenschap der Zamenleving.
%2320440: Bosch, Petrus van den. - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
%238664: Bosch, F.A.J. van den & C. Petersen. - Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het stelsel van sociale zekerheid. Diss.
%2322089: Bosch, Mineke & Annemarie Kloosterman (eds.) - Lieve Dr. Jacobs : brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht 1902-1942.
%23199961: Bosch, J.G.A. - Koning Willem III binnen Utrecht : 14-17 september 1853 : verslag der feestelijkheden.
%23263765: Bosch, R.J. van den ... [et al.] - Schizofrenie : recente ontwikkelingen in onderzoek en behandeling.
%2321064: Bosch, K.D. - De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
%23282898: Bosch, Albert George. - De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden. 4e druk.
%23265995: Bosch, Johannes Hendrik Otto van den. - Beschouwingen over de bank voor internationale betalingen.
%23288911: Bosch-Boesjes, J.E. - Lijdelijkheid in geding : een vergelijkend onderzoek naar de mate van zeggenschap van de rechter in de civiele dagvaardings- en verzoekschriftenprocedure en in administratieve procedures.
%23119784: Boschetti, Anna - The Intellectual Enterprise. Sartre and Les Temps Modernes.
%23286333: Boschma-Aarnoudse, C. - Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede : Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw.
%2377838: Böse, J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' : prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
%23201167: Boselie, Paul. - Human resource management, work systems and performance: a theoretical-empirical approach.
%2394077: Bosendorf, Hermann (ps.: Bernardus Dörhoff) - Speculum iuventutis, sive insigniores pueritiae atque adolescentiae sanctorum, in quibus archetypa virtutum exemplaria, & nobiliora eorundem certamina, quibus de vitiis, mundo, carne, ac daemone triumpharunt, commemorantur. Ad formandos studiosae juventutis mores, & amorem virtutis suscitandum, hortatu RR.PP. Societatis Jesu, collectae a Bernardo Dörhoff cum permissu superiorum & privilegio etc.
%23184039: Bosetzky, Horst. - Grundzüge einer Soziologie der Industrieverwaltung. Möglichkeiten und Grenzen der Betrachtung des industriellen Grossbetriebes als bürokratische Organisation.
%23248170: Bosker, Roel J., Bert P.M. Creemers & Sam Stringfield (eds.) - Enhancing educational excellence, equity and efficiency : evidence from evaluations of systems and schools in change.
%23288994: Bosker, Jacqueline. - Linking theory and practice in probation : structured decision support for case management plans.
%2332482: BOSKEY, B. & M. WILLRICH (ed.). - Nuclear proliferation: Prospects for control.
%2374105: Boskma, A.F., M. Herweijer & J.A. van Selm. - Veilig verkeer tussen rijk en gemeente.
%23253528: Bosl, Karl. - Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa : Ausgewählte Beiträge zu einer Strukturanalyse der mittelalterlichen Welt.
%23279271: Boslough, John. - The Very First Light: The True Inside Story of the Scientific Journey Back to the Dawn of the Universe.
%23283590: Bosly, H. ... [et al.] (eds.) - Cent ans de publication de droit pénal et de criminologie : le centenaire de la Revue de droit pénal et de criminologie.
%23289721: Bosma, Ulbe (ed.). - Sugarlandia Revisited.
%23153156: Bosma, Heleen. - Freedom of expression in England and under the ECHR: in Search of a Common Ground. A foundation of the application of the Human Rights Act 1998 in English law.
%23195632: Bosma, Koos. - Ruimte voor een nieuwe tijd : vormgeving van de Nederlandse regio 1900-1945.
%23153154: Bosma, Heleen. - Freedom of expression in England and under the ECHR: in Search of a Common Ground. A foundation of the application of the Human Rights Act 1998 in English law.
%2350175: Bosmajian, H. (ed.) - Justice Douglas and freedom of speech.
%23235711: Bosman, R.G - Het jaar 2005 verslagen : onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen
%2312446: Bosman, T.E.A.; J.P.A. Coopmans & B.C.M. Jacobs. - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn.
%2370510: Bosman, Aleidus Gerard. - Konzernverbundenheit und ihre Auswirkungen auf Verträge mit Dritten.
%23184461: Bosmans, C.J.E. & M. Visser (eds.) - I: Repertoire des traités et des engagements internationaux concernant les Pays Bas (1845-1900); II: Repertoire des traités et des engagements internationaux du XXe siècle concernant les Pays-Bas.
%2316014: Bosmans, J.L.J. - De Nederlander Mr. A.R. Zimmerman als Commissaris-Generaal van de Volkenbond in Oostenrijk 1922-1926.
%23208663: Bosmans, J. - Romme : biografie 1896-1946.
%23250072: Bossche, Peter van den. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%23237732: Bossche, Peter van den. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%2370671: Bossche, Petrus van den. - Den catholyken pedagoge, ofte Christelyken onderwyser in den catechismus, verdeelt in vyf deelen .....
%23253350: Bossche, P.L.H. Van den, F. Baetens, M.C.E.J. Bronckers, G.A. Van Calster. - Settlement of international trade disputes : achievements and challenges.
%2384721: Bosscher, D. F. J - Om de erfemis van Colijn: De ARP op de grens van twee werelden 1939-1952.
%23286331: Bosscher, Ph.M. ... [et al.] - Het hart van Nederland : steden en dorpen rond de Zuiderzee.
%2342704: Bosse, Anke & Leopold Decloedt (eds.) - Hinter den Bergen eine andere Welt : Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts.
%23269409: Bosselaar, H. & G. Vonk (eds.) - Bouwplaats lokale verzorgingsstaat : wetenschappelijke reflecties op de decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg.
%23289425: Bossenbroek, Martin. - Het mysterie van de verdwenen bordelen : prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
%2338598: Bossenbroek, Martin ... [et al.] - Nederland en Indonesië: vier eeuwen contact en beïnvloeding : bronnen bij het eindexamenonderwerp geschiedenis 2001/2002.
%23213203: Bossenbroek, Martin Philip - De meelstreep.
%23286324: Bossenbroek, Philip. - Het land van Peel en Maas : natuurgebieden in Zuidoost-Nederland.
%23176133: Bossers, Geert (e.a.) - Secundum datur! : negen studies en een laudatio aangeboden aan Hans Ankum.
%23285130: Bossers, G.F.M. ... [et al.] - Met het oog op Europa : de Europese Gemeenschap, De Nederlandse Antillen en Aruba.
%23286583: Bosshard, Hans. - Mythisches und utopisches Dasein in Herbert Reads Erzählung The green child
%23191878: Bosshard, Walter. - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
%23236464: Bosshard, Helen. - Pestalozzis Staats- und Rechtsverständnis und seine Stellung in der Aufklärung.
%23205934: Bosshart, Matthias. - Stills and life : Experimentalfilme und Filminstallationen.
%23172987: Bossink, Carin. - To go or not to go...? : international relocation willingness of dual-career couples.
%237931: Bossle, Rudolf. - Grundlagen der Modeforschung.
%2397445: Bosso, Christopher J. - Pesticides & politics : the life cycle of a public issue.
%2393871: Bossuet, Jacques Bénigne. - ... et al. Les avocats des pauvres, ou sermons de Bossuet, Bourdalouë, Massillon, Fléchier, La Colombière, La Rüe, Neuville, Le Chapelain, Elisée et de Bauvais, évêque de Sénez. Sur les richesses, sur l'avarice et sur l'aumône. Tome I-II.
%23170615: Bossuet, Jacques Bénigne. - Platon et Aristote : notes de lecture, transcrites et publiées par Thérèse Goyet.
%23252896: Bossuet, Jacques Bénigne. - Recueil des oraisons funèbres prononcées par seu Messire Jacq. Benigne Bossuet. [1767].
%23172099: Bossy, John. - Giordano Bruno and the Embassy Affair.
%23101136: Bost, Hubert. - Un «intellectuel» avant la lettre: le journaliste Pierre Bayle (1647-1706).
%23115295: Bost, Rie. - RechtSpreken : mensenrecht in openbare orde.
%23279023: Bosteels, Bruno. - Badiou and politics.
%23278018: Vrouwengezondheidscollectief uit Boston [=The Boston Women's Health Book Collective, Boston] - Je lichaam, je leven : het lijf-boek voor vrouwen.
%23285612: Bosveld, Johan. - Componist van Hitler : Franz Lehár, operette en ontkenning in Wenen.
%23233585: Bosveld Heinsius, J.H.A.M. van. - Wet van 15 augustus 1862, Staatsblad no.170, houdende vaststelling van het tarief van rechten op den invoer, zooals deze wet bij latere wetten is aangevuld en gewijzigd en met vermelding van de op het tarief betrekking hebbende Koninklijke Besluiten, zoomede, onder aanhaling van dagteekening en nummer, van de ministerieele resolutiën, die tot richtsnoer kunnen strekken voor de toepassing der wet.
%23224172: Boswell, Christina - European Migration Policies in Flux: Changing Patterns of Inclusion and Exclusion.
%2392577: Boswell, Jeanetta. - Past ruined Ilion... : a bibliography of English and American literature based on Greco-Roman mythology
%23135498: Boswell, John - Overgeleverd aan vreemden : het verlaten van Kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
%2386374: Boswinkel, D.J. - Fiscale aspecten (Reeks Grondzaken in de praktijk, 6).
%2388587: Bosworth, Barry P. - Saving and Investment in a Global Economy.
%23284618: Bot, Marrie. - Bezwaard bestaan : foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
%236966: Bot, B.R. - Nonregcognition and treaty relations.
%23247290: Bot, P.N.M. - Humanisme en onderwijs in Nederland.
%2319987: Bot, Bernard. - Liber amicorum Bernard Bot : rêves européens face aux réalités quotidiennes.
%23172101: Botash, Ann S. - Evaluating child sexual abuse : education manual for medical professionals.
%2391166: Botero, Fernando. - Botero : new works on canvas.
%23282061: Botero, Fernando. - Fernando Botero : monograph [and] catalogue raisonné. Vol. 1 : Paintings 1975-1990.
%23199966: Botha, Rudolf Philip. - The function of the lexicon in transformational generative grammar.
%23255638: Bothe, Michael & Peter H. Sand (eds.) - La politique de l'envirmonnement : de la réglementation aux instruments économiques = Environmental policy : from regulation to economic instruments.
%23282326: Bothe, Michael & Raul E. Vinuesa (eds.) - International law and municipal law : German-Argentinian costitutional law colloquium : Buenos Aires, April 1979 = Droit international et droit interne : colloque argentino-allemand de droit costitutionnel = Völkerrecht und Landesrecht : deutsch-argentinisches Verfassungsrechtskolloquium = Derecho internacional y derecho interno : colloquio argentino-aleman de derecho constitucional.
%23274940: Bothman, Maayke ... [et al.] - Seksualiteit en erotiek in Suriname.
%23203094: Botje, Harm. - Een eiland in het westen.
%23268899: Botman, Marleen Roelien. - De dienstenrichtlijn in Nederland : de gevolgen van richtlijn 2006/123/EG voor de nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief.
%23195628: Botman, Eveline & Petra van den Heuvel. - Het tekeningenarchief A.N. Godefroy : architectuurtekeningen, 1841-1896.
%23101149: BOTS, H. & L. VAN LIESHOUT - Contribution à la connaissance des réseaux d'information au début du 18e siècle. Henri Basnage de Beauval (1656-1710)
%23290136: Bots, A.M.M.M. ... [et al.] (red.) - Staats- en bestuursrecht : jurisprudentie 1849-2011. [4e, herziene druk].
%23234166: Bots, H. & L. Maass. - Le réseau d'information de Jacques Bernard (1658-1718) au service des Nouvelles de la République des Lettres, 1699-1710 : un dossier de 95 lettres de Jacques Bernard, 1700-1709
%23101145: Bots, H. & G. van Gemert (eds.) - L'album amicorum de Cornelis de Glarges, 1599-1683.
%23191088: Bots, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
%23101137: Bots, Hans (ed). - Henri Basnage de Beauval (1656-1710) en de Histoire des Ouvrages des Savans, 1687-1709 : verkenningen binnen de Republiek der Letteren aan de vooravond van de Verlichting.
%23156565: Bots, Hans (ed). - Critique, savoir et érudition à la veille des Lumières: le Dictionaire historique et critique de Pierre Bayle (1647-1706). Critical spirit, wisdom and erudition on the eve of the Enlightenment: the Dictionaire historique et critique of Pierre Bayle (1647-1706).
%23101141: Bots, Hans (ed). - Constantijn Huygens (1596-1687): zijn plaats in geleerd Europa. Twaalf bijdragen...
%23101142: Bots, Hans (ed). - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe, 1692-1702 : verkenningen binnen de Republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
%23101139: Bots, Hans e.a. - De Bibliothèque universelle et historique (1686-1693) : een periodiek als trefpunt van geletterd Europa.
%2396298: Bots, A.M.M.M. - Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding?
%2397713: Bots, J.A.H. & G.H.M. Posthumus Meyjes (eds.) - La révocation de l'Édit de Nantes et les Provinces Unies
%23156549: Bots, Hans & Rob Visser (eds.) - The Correspondence of Peter & Adrian Gilles Camper, 1785-1787.
%23156553: Bots, Hans & Jan de Vet. - Stratégies journalistiques de l'Ancien Régime. Les préfaces des 'Journaux de Hollande', 1684-1764.
%23273562: Bots, A.M.M.M. ... [et al.] (red.) - Staats- en bestuursrecht : jurisprudentie 1849-2007. 3e druk.
%2385262: Bots, Hans. - Orbis doctus, 1500-1850 : Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen : opstellen aangeboden aan professor dr. J.A.H. Bots.
%23264423: Botsis, Alexander J., Constantin R. Soldatos & Costas N. Stefanis (eds.) - Suicide: biopsychosocial approaches.
%23280630: Botta, Mario. - Sakralität und Aura in der Architektur = Sacrality and Aura in Architecture.
%2349436: BOTTEMANNE, C.J. - Principles of fisheries development. Diss.
%23100524: Bottenburg, M. van, Vries, G. de & Mooij, A. - Zorg tussen staat en markt. De maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad, 1949-1999.
%2393950: BÖTTGER, FRITZ. - Hermann Hesse.
%23288739: Bottke, Wilfried. - Assoziationsprävention : zur heutigen Diskussion der Strafzwecke.
%23181702: Bottomore, Tom B. ... et al. - Sociology : the state of the art.
%23180341: Bottomore, Tom B. - Karl Marx.
%23273699: Botton, Alain de. - Essays in Love.
%23261654: Botton, Alain de. - De Kunst van het reizen.
%23285020: Botton, Alain de. - De Kunst van het reizen.
%23232950: Botton, Alain de. - De architectuur van het geluk.
%23286376: Botton, Alain de. - De romantische school : sex, winkelen en de roman.
%23286075: Botton, Alain de. - Ode aan de arbeid.
%2363912: Botvinnik, Boris I. - Manifolds with Singularities and the Adams-Novikov Spectral Sequence.
%2319221: Botwinick, Aryeh - Michael Oakeshott's skepticism.
%23259708: Bouchard, Dennis. - The semantics of syntax : a minimalist approach to grammar.
%23285081: Bouchard, Constance Brittain. - Rewriting saints and ancestors : memory and forgetting in France, 500-1200.
%23124909: Bouché-Leclerq, Auguste. - L'Astrologie grecque.
%23124912: Bouché-Leclerq, Auguste. - Histoire de la divination dans l'antiquité. Tome 1 : Introduction. Divination hellénique: Méthodes; Tome 2 : Les sacerdoces divinatoires: devins, chresmologues, sibylles, oracles des dieux; Tome 3 : Oracles des dieux (suite): Oracles des héros et des morts; Oracles exotiques hellénisés; Tome 4. Divination italique: étrusque, latine, romaine. Index général.
%23124913: Bouché-Leclerq, Auguste. - Histoire des Séleucides (323-64 avant J.-C.)
%23124921: Bouché-Leclerq, Auguste. - Histoire des Lagides. Tome 1: Les cinq premiers Ptolémées (323 181 avant J.-C.); Tome 2 : Décadence et fin de la dynastie (181 30 avant J.-C.); Tome 3 : Les institutes de l Égypte ptolémaïque I; Tome 4 : Les institutes de l'Égypte ptolémaïque II. Addenda et Index général.
%2391599: Boucher, D. & A. Vincent. - A Radical Hegelian : the political and social philosophy of Henry Jones.
%23287116: Boucher, P.B. - Consulat de la mer, ou, Pandectes du droit commercial et maritime.
%23275387: Boucher, Douglas, H. (ed.). - The Biology of Mutualism : Ecology and Evolution.
%23144181: Bouchez, L.J. & G.W. Maas Geesteranus. - Volkenrechtelijke aspecten van de waterverontreiniging.
%23280854: Bouchier, Tineke. - Hoerenlopers : mannen op zoek naar intimiteit.
%23263866: Boudart, Marina - Modern Belgium.
%23200747: Boudewijn, Jan. - Thuiszorg in (bedrijfs-) economisch perspectief. Flexibele budgetfinanciering als beheerinstrument in de collectieve sector; de thuiszorg als testcase.
%23282488: Boudewijn, J.J.L. ... [et al.] - Naar een nieuwe beslagvrije voet : vereenvoudiging in een tweetrapsraket.
%23288741: Boudewijns, Leo. - Hoezenmakers : de eerste Nederlandse LP-hoezen
%23276006: Boudon, Raymond & Mohamed Cherkaoui (eds.) - Central currents in social theory. Volume 1-4 : the roots of sociological theory 1700-1920; Vol. 5-8 : contemporary sociological theory 1920-2000.
%23283689: Boue, Vincent & Hubert Delorme. - French cooking : classic recipes and techniques.
%23247045: Bouhalhoul, Habiba (ed.) - Den Haag : stad van vrede, recht en veiligheid : juridische rondwandelingen door internationaal Den Haag.
%2328834: Boukema, P.J. - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepubliek en in Nederland. Een rechtsvergelijkende studie.
%23100012: Boukema, C.A. & A.F.M. Dorrestein. - De juridische organisatie van de onderneming.
%23191285: Boukema, C.A. - Civielrechtelijke samenloop : in het bijzonder tussen art. 1401 B.W. en andere wetsbepalingen.
%2327337: Boukema, P.J. & D.H.M. Meuwissen (eds.) - Grondwet en Grondwetsherziening : tekstenverzameling 1.
%23184446: Boukema, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%233935: Boukema, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%236939: Boukema, H.J.M. - Judging : towards a rational judicial process.
%2341626: Boukharine, N. - La théorie du matérialisme historique : manuel populaire de sociologie marxiste.
%2398056: Boukharine, N. - ABC du communisme.
%23217640: Boularès, H. - L'Islam, la peur et l'espérance.
%23287672: Boulay-Paty, Pierre Sébastien. - Cours de droit commercial maritime, d'apres les principes et suivant l'ordre du code de commerce. Tome 1-3.
%23283447: Boulding, Kenneth E. - Three faces of power.
%2370765: Boulding, Kenneth E. - Friedenswirtschaft.
%23247017: Boulding, Kenneth E. - Economic analysis.
%23278176: Boulding, Kenneth E. - Economic analysis. Fourth edition. Volume 1: Microeconomics; Volume 2: Macroeconomics.
%23284522: Boulé, Jean-Pierre. - Sartre, self-formation and masculinities.
%23176747: Bouleau, Nicolas (ed.) - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 9.
%23169313: Boulery, Catherine. - Bibliography on the peaceful settlement of international disputes = Bibliographie sur le règlement pacifique des conflits internationaux.
%2387963: Boullier, Auguste. - Essai sur l'histoire de la Civilisation en Italie. I. Les Barbares.
%23286823: Bouloc, Bernard. - Pénologie : exécution des sanctions, adultes et mineurs.
%2357737: BOULOISEAU, M. (a.o.). - Contributions à l´histoire démographique de la Révolution française. 1re série.
%23265779: Boulouis, Jean. - Essai sur la politique des subventions administratives.
%23222290: Boult, Reynald. - Bibliographie du droit canadien = A bibliography of Canadian law.
%23278612: Bouma, A.E. ... et al. (eds.) - Wetgeving voor de scheepvaart : jaarboek 20114-2015.
%23101656: Bouma, H., R. Gittings and A.G.H. Bachrach. - Light and Sight : an Anglo-Netherlands Symposium, 2 and 3 May 1973, Trippenhuis, Amsterdam.
%23108694: Bouma, H & G.A. van der Knaap (red.) - Arbeid in beweging.
%23193907: Bouma, G., I. Krämer, J. Zwarts (eds.) - Cognitive foundations of interpretation.
%23103215: Bouman, José. - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage : catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen.
%23290309: Bouman, Jaap. - Dordrecht vroeger en nu.
%23285096: Bouman, K. Herman. - Forgotten Gods : primitive mind from a traveller's point of view
%23245385: Bouman, H.A. - Reflecties : verspreide geschriften van mr H.A. Bouman.
%2320763: Bouman, P.J. - Gedenkboek Wilton-Fijenoord, 1823-1954.
%2324079: Bouman, Benjamin. - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen : de logistiek achter de Indonesische Revolutie, 1945-1950.
%23107501: BOUMAN, L. & BOK, S.T. - Histopathologie des Zentralnervensystems dargestellt an der Hand von typischen Mikrophotagraphien und einem kurzen Text.
%23220925: Bouman, P.J. - Samenleving in puin : sociologische waarnemingen in West-Duitsland.
%23147995: Bouman, Ole. - RealSpace in QuickTimes : architectuur en digitalisering.
%23158431: Bouman, P.J. - Rotterdam en het Duitsche achterland, 1831-1851.
%23108038: Bouman, H.A. & G.M. Tilanus-van Wassenaer. - Schadevergoeding: personenschade.
%2352477: Bouman, Hendrik Jan. - Het received for shipment-cognossement.
%23200059: Bouman, Johannes. - Magnetische krachten in een kristal van het klipzouttype.
%23159305: Boundy, Charles. - A concise business guide to contract law.
%23122721: Bounfour, Abdellah. - De l'enfant au fils. Essai sur la filiation dans les Mille et une nuits.
%23101151: Bourcard, Gustave. - A travers cinq siecles de gravures, 1350-1903 : catalogue descriptif et annote avec des notes biographiques et references des estampes celebres, rares ou curieuses des ecoles allemande, francaise, hollandaise et flamande, italienne et anglaise avec une causerie introd.
%23101153: Bourcard, Gustave. - Les estampes du dix-huitième siècle : école française : guide manuel de l'amateur.
%23147934: Bourdeaux, Michael (ed.) - The Politics of Religion in Russia and the New States of Eurasia.
%23182904: Bourdet, Yves - The Economics of Transition in Laos: From Socialism to Asean Integration.
%23236509: Bourdon, Jean. - Napoléon au Conseil d'État : notes et procès-verbaux inédits de Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d'État.
%23276552: Bourgeois, Jason Paul. - The aesthetic hermeneutics of Hans-Georg Gadamer and Hans Urs von Balthasar.
%2370622: Bourgeois S.J., Jean. - In quindecim mysteria Sacri Rosarii Deiparae Virginis Mariae exercitationes
%23109803: Bourgeois, Patrick L. & Frank Schalow. - Traces of Understanding. A Profile of Heidegger's and Ricoeur's Hermeneutics.
%23270519: Bourgeois, J.H.J. ... [et al.] - Protectionism and the European Community : import relief measures taken by the European Economic Community and the member states, and the legal remedies available to private parties.
%23258036: Bourgine, Paul (Editor) - Toward a Practice of Autonomous Systems: Proceedings of the First European Conference on Artificial Life.
%23261523: Bourgoignie, Thierry. - Rechtshulp aan de consument.
%2335559: BOURGUIN, M. - Les Systèmes socialistes et l'évolution économique.
%23233544: Bourjé, J.P. - Handleiding tot de verificatie der lengte-maten en gewigten, met standaards-naauwkeurigheid, met verscheidene bijzonderheden daartoe betrekkelijk.
%2375231: Bourjon, François. - Le droit commun de la France, et la coutume de Paris : réduits en principes, tirés de loix, des ordonnances, des arrêts, des jurisconsultes & des auteurs, & mis dans l'ordre d'un commentaire complet & méthodique sur cette coutume: contenant, dans cet ordre, les usages du Châtelet sur les liquidations, les comptes, les partages, les substitutions, les dîmes, & toutes autres matières.
%2350769: Bourne, G.H. and G.W. Kidder. Auteur: G.H. Bourne; G.W. Kidder Jaar: 1953 Uitgever: New York : [s.n.] Omvang: 2 Vols Formaat: .. cm Nummer: (CLC) 000334265 Bourne - Biochemistry and physiology of nutrition.
%23285711: Bourne, Randolph Silliman. - The radical will : selected writings 1911-1918.
%23124914: Bourne, Henri Richard Fox. - The life of John Locke.
%23233985: Bourtchouladze, Rusiko. - Memories are made of this : how memory works in humans and animals.
%2340450: Bouscholte, J.M. - Huwelijken van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen in Nederland.
%23205318: Bousfield, Ann. - The relationship between liberalism and conservatism : parasitic, competitive or symbolic?
%23249521: Boustani, Carmen. - L'écriture-corps chez Colette.
%23279272: Boutellier, Hans; Nanne Boonstra & Marcel Ham;. - Omstreden ruimte : over de organisatie van spontaniteit en veiligheid.
%23121819: Bouter, Aart. - Gelijkheid en voortreffelijkheid : een waardering van het westerse gelijkheidsideaal.
%2376898: Bouterse, J. (ed.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel III: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Rotterdam en Schieland, 1580-1620.
%23184718: Bouterse, J. (ed.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel IV: Provinciale synode Zeeland : Classis Walcheren 1602-1620 : Classis Zuid-Beveland 1579-1591.
%2359860: Bouterse, R.B. - Competition and integration - what goals count? EEC competition law and goals of industrial monetary, and cultural policy.
%23277000: Bouterse, J. (ed.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel III: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Rotterdam en Schieland, 1580-1620.
%23207424: Boutin, Bérénice Laure. - The role of control in allocating international responsibility in collaborative military operations.
%23252273: Boutkan, Dirk & Maarten Kossmann. - Het stadsdialekt van Tilburg : klank- en vormleer.
%23197136: Bouton, Cynthia A. - The Flour War : gender, class, and coummunity in late Ancien Régime French society
%2349114: Boutros-Ghali, Boutros - The United Nations and Human Rights 1945-1995.
%2353779: Bouvier-Ajam, Maurice. - Dagobert : Roi des Francs.
%23284382: Bouvier-Ajam, Maurice. - Frédéric List : sa vie, son Oeuvre, son influence.
%23287493: Bouvier, Patrick (ed.) - Balthus. (English edition).
%23145736: Bouvrie, Jan des., Stoeltie, Barbara & René Stoeltie. - Dutch Touch.
%2376760: Bouw, Carolien (e.a.) - (red.) Macht en onbehagen. Veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en mannen.
%238361: Werkgroep Standaardregelingen in de bouw. - Harmonisatie van standaardvoorwaarden in de bouw.
%235700: Bouw, Carolien (e.a.) - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 21 : gaan & staan.
%2376762: Bouw, Carolien (e.a.) - De kern van het verschil : culturen en identiteiten.
%23286271: Bouwes, J. - Edam in oude ansichten.
%23278651: Bouwes, M.Tj. - De 13e EG-Richtlijn : het openbare bod op aandelen.
%23282494: Bouwhuijsen, Harry van den. - In de schaduw van God : waarom binnen de christelijke cultuur natuurwetenschap wel en menswetenschap niet tot ontwikkeling kon komen.
%23256985: Bouwman, Harry ... [et al.] - Interconnectie: het vaste telefoonnet, het mobiele net en internet.
%2365766: Instituut voor Bouwrecht (uitg.). - Coördinatie Administratieve Wetgeving Onroerend Goed. Rapport Werkgroep Coördinatie Wetgeving Onroerend Goed van de St. Instituut voor Bouwrecht.
%2339210: Stichting Instituut voor Bouwrecht. - Bouwplanprocedures en de nieuwe Woningwet.
%23268607: Stichting Instituut voor Bouwrecht. - Bouwplanprocedures en de nieuwe Woningwet.
%23283955: Bouwsma, William J. - The waning of the Renaissance, ca. 1550-1640.
%23193412: Bova, Ben. - The story of light.
%23134911: Bovati, Pietro - Re-Establishing justice : legal terms, concepts and procedures in the Hebrew Bible.
%23112092: Bove, Laurence F. & Laura Duhan Kaplan (eds.) - From the Eye of the Storm : regional conflicts and the philosophy of peace.
%23112094: Bove, Laurence F. & Laura Duhan Kaplan (eds.) - From the Eye of the Storm. Regional Conflicts and the Philosophy of Peace.
%23285531: Bove, Francesco. - La cathédrale de Bénévent.
%23248921: Bové, Paul A. (ed.) - Early postmodernism : foundational essays.
%23217683: Bové, Paul A. (ed.) - Early postmodernism : foundational essays.
%23243699: Boven, Theo van. - Rendering Justice to the Vulnerable : Liber Amicorum in Honour of Theo Van Boven.
%238721: Boven, Theo van. - People Matter : views on International Human Rights Policy.
%23124566: Boven, Th. C. van (ed.) - The legitimacy of the United Nations: towards an enhanced legal status of non-state Actors : proceedings of the Symposium of experts organized by The European Centre for Development Policy Management (ECDPM, Maastricht) and the Centre for Human Rights of the University of Maastricht, October 1995
%2312469: Boven, Th.C. van. - De volkenrechtelijke bescherming van godsdienstvrijheid.
%23171200: Boven, Th.C. van (e.a.). - Seminar on the Right to Restitution, Compensation, and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms : Maastricht, 11-15 March 1992.
%23240955: Bovend'Eert, P.P.T. & H.R.B.M. Kummeling. - Het Nederlandse parlement.
%23286992: Bovend'eert, P.P.T. & U. Rosenthal. - Parlement en kwaliteit van wetgeving : [preadviezen &] verslag van het symposium, gehouden op 17 april 2003 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid
%23118781: Bovend'Eert, P.P.T. (e.a.) - Van Raalte's Het Nederlandse parlement.
%23286963: Bovend'eert, P.P.T. ... [et al.] - Brieven aan de staatscommissie.
%23252114: Bovend'Eert, P.T.T., L.E. de Groot-van Leeuwen & Th.J.M. Mertens. - Het recht om te klagen : een bijzondere vorm van rechtspleging.
%23147965: Bovend'Eert, P.P.T. (e.a.) - Van Raalte's het Nederlandse parlement.
%23245927: Bovend'Eert, P.P.T. (ed.) - Grenzen aan de rechtspraak ? : political question , acte de gouvernement en rechterlijk interventionisme : Staatsrechtconferentie 2004 , Radboud Universiteit Nijmegen.
%2350897: Bovenkerk, Frank (red.). - La bella Bettien : het levensverhaal van een Nederlandse Go-between voor de Colombiaanse drugskartels.
%2365497: Bovenkerk, Frank ... [et al.] - IJscomannen en schoorsteenvegers : Italiaanse ambachtslieden in Nederland.
%23238112: Bovenkerk, Frank. - Misdaadprofielen.
%23288062: Bovenkerk, Frank. - Een gevoel van dreiging : criminologische opstellen.
%23162286: Bovenkerk, Frank (red.). - De georganiseerde criminaliteit in Nederland : het criminologisch onderzoek voor de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden in discussie.
%23209012: Bovenkerk, Frank. - Loverboys , of modern pooierschap.
%23270333: Bovenkerk, Frank ... [et al.] - Vreemd volk, gemengde gevoelens : etnische verhoudingen in een grote stad.
%23214635: Bovens, M.A.P. - Het verhaal van de moraal : een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen.
%23285589: Bovens, Mark [et al]. - Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek.
%23287221: Bovens, M.A.P., C.J.M. Schuyt & W.J. Witteveen (eds.) - Verantwoordelijkheid : retoriek en realiteit : verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij
%2351926: Bovens, M.A.P. & W.J. Witteveen (red.) - Het schip van staat. Beschouwingen over recht, staat en sturing.
%23152260: Bovens, M.A.P. [et al]. - Sturing van de samenleving. Conferentie over 'Het schip van staat'.
%23236350: Bovier de Fontenelle, Bernard Le. - La république des philosophes, ou, Histoire des Ajaoiens.
%23290036: M'Bow, Amadou-Mahtar (ed.). - L' Unesco à la veille de son 40éme anniversaire.
%23122439: Bowden, Betsy (ed.) - 18th-Century Modernizations from The Canterbury Tales.
%23133297: Bowden, Roger J. - Statistical Games and Human Affairs. The View from Within.
%23200635: Bowen, Herbert W. - Correspondence and cablegrams relating to the Venezuelan Protocols.
%23240224: Bowen, John R. - Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning.
%2334417: Bowen, Kenneth A. - Model theory for modal logic : Kripke models for modal predicate calculi.
%23103217: Bowen, Karen Lee. - Christopher Plantin's Books of Hours: Illustration and Production.
%23283559: Bowen, Marjorie. - Patriotic lady : Emma, Lady Hamilton, the Neapolitan Revolution of 1799, and Horatio, Lord Nelson.
%23219327: Bowie, Norman E. - The individual and the political order : an introduction to social and political philosophy.
%23274644: Bowland-Crewe, Tara & David Lea (eds.). - The territories of the People's Republic of China.
%23154413: Bowle, John. - Western Political Thought. An Historical Introduction from the Origins to Rousseau.
%23123395: Bowler, Peter J. - Charles Darwin : the Man and His Influence.
%23215454: Bowles, Samuel, Harry Brighouse & Erik Olin Wright. - Recasting egalitarianism : new rules for communities , states and markets.
%23221347: Bowles, Samuel (ed.) - Poverty Traps.
%23127041: Bowles, Gloria - Louise Bogan's Aesthetic of Limitation.
%23229807: Bowman, Paul (ed.) - Interrogating cultural studies : theory , politics , and practice.
%23239271: Bowman, Paul & Richard Stamp (eds.) - The truth of Zizek.
%23278013: Boxel, Bea van ... [et al.] (eds.) - Idealen en illusies : gender en utopieën
%23173495: Boxer, Charles R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede : beknopte geschiedenis van de VOC.
%23109969: Boxhoorn, A., J.Th. Leerssen and M. Spiering. (eds.) - Britain in Europe.
%2364241: Boxum, J.L. - Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen.
%2354592: Boyarin, Jonathan. - Storm from paradise : the politics of Jewish memory.
%23255443: Boyce, P.J. & M.W.D. White (ed.) - The Torres Strait Treaty : a symposium.
%2391009: Boyce, D. George (ed.) - The crisis of British Unionism. Lord Selborne's domestic political papers, 1885-1922.
%2364096: Boyce, Fredric - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%2342413: Boyce, Fredric - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%23175175: Boyce, David E. - Optimal subset selection : multiple regression, interdependence, and optimal network algorithms.
%23288613: Boyd, Richard; Philip Gaspar & J.D.Trout (eds.) - The philosophy of science : writings and interviews, 1923--1997.
%2383528: Boyd, Stewart C. & Andrew S. Burrows (eds.) - Scrutton on charterparties and bills of lading. 20th edition.
%23265698: Boyens, Piet & José Boyens. - Expressionisme in Nederland 1910-1930.
%23105117: Boyer, Régis (ed.) - Les Vikings et leur civilisation. Problèmes actuels.
%2374728: Boyer, Patrick - A passion for justice : the legacy of James Chakmers McRuer.
%23145754: Boylan, Michael. - The good, the true and the beautiful : a quest for meaning.
%2372832: Boyle, Francis Anthony. - Foundations of world order : the legalist approach to international relations.
%2329107: Boyle, Francis Anthony. - World politics and international law.
%23226454: Boyle, David. - Troubadour's song : the capture, imprisonment and ransom of Richard the Lionheart.
%23285300: Boyle-Turner, Caroline. - Jan Verkade : Hollandse volgeling van Paul Gauguin.
%23154873: Museum Boymans. - Prentkunst van Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Israhel van Meckenem.
%23284674: Boynton, G.R. & Chong Lim Kim (eds.) - Legislative systems in developing countries.
%2355395: Boys, Charles Vernon. - Seifenblasen : ihre Entstehung und ihre Farben : Vorlessungen über Kapillarität.
%23142942: Boysen, Sigrid ... [et al.] - Netzwerke.
%23143788: Boysen, Sigrid ... [et al.] - Netzwerke : 47. Assistententagung Öffentliches Recht, Berlin 2007.
%23234253: Bozeman, Adda B. - The future of law in a multicultural world.
%23266415: Braak, Hans van de. - Ontsnappingskunst : evolutie van de creatieve geest.
%23204115: Braak, Menno ter. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940.
%23286722: Braak, Hans van de. - Sociodynamica : waarom de wereld constant verandert.
%23288465: Braak, Menno ter. - Van oude en nieuwe christenen,
%23283258: Braake, G. ter. - Drentse havezaten : van Huis te Anssen tot Huize Westrup.
%23288529: Braaksma, Michiel Henderikus. - Travel and literature : an attempt at a literary appreciation of English travel-books about Persia, from the middle ages to the present day.
%23133292: Braam, A. van. - Filosofie van de Bestuurswetenschappen.
%23286214: Braams, W.Th.; A. van Oevelen & W.W. Sturms. - Risico-aansprakelijkheid voor milieuschade : verslag van de 32. ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 13 sept. 1991 te Antwerpen.
%23281617: Braams, Willem; Arjen van Rijn & Martijn Scheltema (eds.) - Klimaat en recht : is het recht klaar voor klimaatverandering?
%2328655: Braams, W.Th. - Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Rechtsvergelijkende beschouwingen n.a.v. wetsvoorstel ter aanvulling van de boeken 3, 6 en 8 Nieuw BW.
%2331398: Braarud, Trygve & N.A. Sörensen (eds.) - Second International Seaweed Symposium.
%23101469: Brabander, René F. de. - Religion and human autonomy. Henry Duméry's Philosophy of Christianity.
%23149911: Brabers, Jan. - Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923-1982.
%23257480: Bracegirdle, Brian. - The archaeology of the industrial revolution.
%23148704: Bracher, Karl Dietrich. - Die deutsche Diktatur : Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus.
%2380936: Brack, Duncan. - International trade and the Montreal Protocol.
%2350816: Bracke, N.E. - Voorwaarden voor goede EG-wetgeving : een onderzoek naar de kwaliteit van Europese wetgeving.
%2317902: Brackel, Gustav J. L. - Dividend-politiek en een onderzoek naar de toepassing ervan bij eenige Nederlandsche scheepvaart-maatschappijen.
%2357166: Bracken, Ernst von. - Meister Eckhart und Fichte.
%23223692: Bradbrook, Adrian J. - The law of energy for sustainable development.
%23280803: Bradbury, Mark. - Becoming Somaliland.
%23241908: Bradford, Travis. - Solar revolution : the economic transformation of the global energy industry.
%23101154: Bradley, John W. - The life and works of Giorgio Giulio Clovio, miniaturist, 1495-1578 : with notices of his contemporaries and of the art of book decoration in the sixteenth century; accompanied by appendixes, containing documents, extracts and lists of his works, and an index .
%23133405: Bradley, Craig M. - The Rehnquist legacy.
%23141067: Bradley, John F.N. - Czech Nationalism in the Nineteenth Century.
%23259132: Bradshaw, Jeffrey M. (ed.) - Software Agents.
%23170604: Bradshaw, Marion John. - Philosophical foundations of faith: a contribution toward a philosophy of religion.
%23160148: Bradshaw, Graham. - Misrepresentations : Shakespeare and the materialists.
%23258350: BRAEKMAN, W.L. - Van heer Frederick van Jenuen in Lombaerdien : een warachtige historie cortelinge gesciet die een vrouwe was ende eens coopmans wijf ende moeste dolen achter land ende wert een groot heere biden coninc van Alkaren dien sie diende .xiij. iaren lanc als een man.
%23258345: BRAEKMAN, W.L. - Die historie van Peeter van Provencen : hier begint die seer schoone historie vanden vromen ridder Peeter des grauen sone van Prouencen. Ende vander schoonder Maghelonen, des Conincx dochter van Napels : een Vlaamse prozaroman, naar het unieke ex. van dedr. (ca. 1517) van Willem Vorsterman
%23156627: Braembussche, A.A. van den - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
%23116217: Braet, H. & Verbeke, W. (eds.) - Death in the Middle Ages.
%23140989: Braham, R.L. & Pok, A. - Holocaust in Hungary Fifty Years Later.
%23141015: Braham, Randolph L. (ed.) - Studies on the Holocaust in Hungary.
%23141017: Braham, Randolph L. (ed.) - The Treatment of the Holocaust in Textbooks: the Federal Republic of Germany, Israel, the United States of America.
%2323723: Brahim, A.J. ... [et al.] - Suriname in het jaar 2000.
%23107532: Brahn, O.K. - Overdracht. Levering, leveringsonbevoegdheid.
%23205584: Brahn, O.K. - Overdracht. 3e druk.
%239978: Brahn, O.K. - Zwaartepunten van het nieuwe Vermogensrecht.
%23287941: Braibant, Guy & Bernard Stirn. - Le droit administratif français. 7e édition revue et mise à jour.
%23210581: Brainard, Lael - The Other War: Global Poverty and the Millennium Challenge Account.
%23261808: Braithwaite, John. - Restorative justice and responsive regulation.
%2334189: Brake, H.K. ter. - Het Strafrecht van de Gemeente.
%239980: Brakel, G.J. van. - De bevoegdheden van den Kantonrechter in burgerlijke en in strafzaken.
%23272427: Brakel, S. van. - Leerboek van het Nederlandsche Verbindtenissenrecht. I. De verbintenis in haar eenvoudigsten vorm; II. Bijzondere verbintenissen, I. Verbintenissen uit de wet.
%2346541: Brakel, S. van. - Grondslagen en beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht.
%2319076: Brakel, G.J. van & A. Jonker. - Handboek voor het kantongerecht. Herziene en tot 1 sept. 1954 bijgewerkte uitgave.
%23134707: Brakel, J. van - Philosophy of Chemistry : between the Manifest and the Scientific Image.
%2391405: Brakel, Samuel. - Judicare : public funds, private lawyers, and poor people.
%23256807: Brakel, Linda A.W. - Unconscious knowing and other essays in psycho-philosophical analysis.
%23178022: Brakel Buys, R. van (ed.) - De levende gedachten van Vivekananda.
%2330349: Brakel, S. van. - Grondslagen en beginselen van Nederlandsch Internationaal Privaatrecht.
%23284486: Brakel, J. van & J.T. van den Brink. - Filosofie van de wetenschappen.
%23147398: Brakel, W. - De Industrialisatie in Nederland na 1945.
%23222527: Bräker, Hans. - Es wird kein Friede sein : der islamische Orient im Zangengriff von West und Ost.
%23196001: Brakman, Willem. - De gehoorzame dode.
%23230414: Bralleput, Karel [pseud. Simon Carmiggelt]. - Het jammerhout.
%23272928: Brambring, Günter & Hans-Ulrich Jerschke (eds.) - Beck'sches Notar-Handbuch. 3. Auflage.
%23207094: Brämer, Andreas - Rabbiner und Vorstand : zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Deutschland und Österreich, 1808-1871.
%23109715: Bramezza, Ilaria. - The competitiveness of the European city and the role of urban management in improving the city's performance.
%235625: Bramigk, Harald. - Der Zweck der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV).
%23284051: Bramly, Simon. - Leonardo : de cultuur van de Renaissance in Italië, 1452-1519.
%23212245: Bramly, Serge. - Leonardo : discovering the life of Leonardo da Vinci.
%23205211: Branca, Marzia - Peru : art from the Chavín to the Incas .
%23232008: Branch, Taylor - De geschiedenis van een droom : Amerika onder Martin Luther King en de Kennedy's.
%23179881: Branch, Adam - Displacing Human Rights: War and Intervention in Northern Uganda.
%23274051: Branch, Edgar Marquess - A Paris Year: Dorothy And James T. Farrell, 1931-1932
%23175582: Brand, I. (e.a.) - BW-Krant, Jaarboek 16 : tijd en onzekerheid.
%23150967: Brand, Donald R. - Corporatism and the rule of law : a study of the National Recovery Administration.
%237057: Brand, Abraham. - Beschouwingen over de scheepsverklaring.
%23286901: Brand, J.A.M. van den, A.G. Bregman & J.F. de Groot. - De grondexploitatiewet : enkele verkenningen.
%23212910: Brand, M.J. - Effectiveness of the industrial marketing mix : an assessment through simulation of the organizational buying process.
%23125375: Brand, A. - Toetsing en Kritiek : over Objectiviteit en Kennisbelang bij Weber en Habermas.
%23224817: Brand, Laurie A. - Women, the state, and political liberalization : Middle Eastern and North African experiences.
%23224823: Brand, Laurie A. - Jordan's inter-Arab relations : the political economy of alliance making.
%23173606: Brand, Walter. - Hume's theory of moral judgement.
%23268604: Brand, J.A.M. van den, A.G. Bregman & J.F. de Groot. - De grondexploitatiewet : enkele verkenningen.
%23286330: Brand, Hans & Jan Brand (eds.) - De Hollandse Waterlinie.
%23288029: Brand, Sam & Richard Price, - The economic and social costs of crime.
%2397597: Brandauer, F.P. & C. Huang (ed.). - Imperial rulership and cultural change in traditional China.
%23188860: Brande-Boomsluiter, Eva van den. - De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting.
%23287086: Brande-Boomsluiter, Eva van den. - De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting.
%23281278: Brandeler, Bastiaan van den. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.
%23255002: Brandenburg, Winfried. - Untersuchungen zu den Behandlung strafprozessualer Formvorschriften in der neueren Rechtsprechung : ein Beitrag zu der veränderten Stellung der Gerichte gegenüber formell-rechtlichen Bestimmungen.
%23221233: Brandes, Uta. - St. Moritz Design Summit.
%23181974: Brandes de Roos, R. - Industrie, Kapitalmarkt und industrielle Effekten in den Niederlanden : ein Beitrag zur Kenntnis der Niederländischen Industrie und der Faktoren, welche die Beschaffung ihrer Anlage-kapitalien beeinflussen.
%2313844: Brandhof, J.C.E. van den. - De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy.
%23286519: Brandhof, N.W. van den. - Hoofdlijnen van modern Romeins-Hollands recht : Algemeen deel.
%23253678: Brandon, Henry (ed.) - In search of a new world order : the future of U.S.-European relations.
%23287087: Brandsma, R.P.C.W.M. - Fiscale onderkapitalisatie van vennootschappen.
%23155519: Brandsma, F. - Dorotheus and his digest translation.
%23171896: Brandsma, R.P.C.W.M. - Besmet kapitaal : een fiscale analyse van de regeling sinds 2001.
%23225053: Brandt, Anthony. - The South Pole : a historical reader.
%23101162: Brandt, A.H.J. Wilhelm. - Mandäische Schriften : aus der grossen Sammlung heiliger Bücher Genza oder Sidra Rabba.
%23101156: BRANDT, G. & R. ANSLO - Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647), `Deez vermaarde man'. Drie teksten herdrukt uit Hooft, Alle de werken, 1703-1704. Ingeleid door W. HELLINGA & P. TUYNMAN. 1969. 66 pp, portrait. Softbound, 32x20
%23101158: Brandt, A.H.J. Wilhelm. - Elchasai, ein Religionsstifter und sein Werk : Beiträge zur jüdischen, christlichen und allgemeinen Religionsgeschichte in späthellenistischer Zeit mit Berücksichtigung der Sekten der syrischen Sampsäer und der arabischen Mughtasila mit Wort-, Personen- und Sachregistern.
%23235434: Brandt, Coenraad Dirk Jan. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw.
%23249853: Brandt, Willy. - Arms and hunger.
%23237367: Brandt, Ton van den. - Amsterdamse zaken : de rechtbank en de stad.
%23241977: Brandt, Axel. - Moralische Werte in den Res gestae des Ammianus Marcellinus.
%23289121: Brandt, Geeraert. - Historie van de rechtspleging gehouden in de Jaeren 1618 en 1619 ontrent de dry gevangene Heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt, Mr. Rombout Hoogerbeets, Mr. Hugo de Groot.
%23101160: Brandt, A.H.J. Wilhelm. - Die Mandäische Religion : eine Erforschung der Religion der Mandäer, in theologischer, religiöser, philophischer und kultureller Hinsicht dargestellt.
%23113992: Brandt, A. - Antarctic Valviferans (Crustacea, Isopoda, Valvifera). New Genera, New Species and Redescriptions.
%23224808: Proost & Brandt. - Vergeetprikkels [Proost Prikkels, 228].
%23264752: Brandt, Willy. - [Willy Brandt]. Erinnerungen.
%23197215: Brandt, Ton van den. - Amsterdamse zaken : de rechtbank en de stad.
%23269371: Brandt, Karl. - Whale oil : an economic analysis.
%23283712: Brandt, Bill. - Bill Brandt, behind the camera : photographs, 1928-1983
%23276569: Branlard, J.-P. - Procédure civile & boies d'exécution.
%23248716: Branquinho, Joao. - The foundations of cognitive science.
%23211745: Brans, Pieter Hendrik. - Sumatra-Benzoë.
%23263106: Branscomb, Lewis M. & James H. Keller (eds.) - Converging Infrastructures: Intelligent Transportation and the National Information Infrastructure
%2355860: Branson, William H. - Financial capital flows in the U.S. balance of payments.
%23273870: Branson, Susan - Dangerous to Know: Women, Crime, and Notoriety in the Early Republic
%23287278: Brantjes, Pieter; Angélique van Haeren & Jaap van Woerekom. - Kaatje : de redding, de renovatie en het gebruik van een historisch oefenscheepje.
%23232440: Brants, Chrisje & Allard Ringnalda. - Issues of convergence : inquisitorial prosecution in England and Wales? : preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
%23262298: Brants, Chrisje & Bart Stapert. - Voor wat hoort wat : plea bargaining in het strafrecht.
%23105983: Brants, Chrisje & Stewart Field. - Participation Rights and Proactive Policing : convergence and drift in European criminal process.
%23130448: Brants, C.H. & R. de Lange. - Strafvervolging van overheden.
%23132004: Brants, C.H. (e.a.) - Er is meer : opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief.
%23260866: Brants, Chrisje ... [et al.] - Verschoningsrecht in het strafrecht van België en Nederland.
%23288279: Braque, Georges. - Georges Braque, retrospective : Fondation Maeght, Saint-Paul, 5 juillet-15 octobre 1994.
%23160497: Brara, N. Vijaylakshmi. - Politics, society, and cosmology in India's North East.
%23277171: Brasol, Boris. - The elements of crime : (psycho-social interpretation).
%23229129: Brassard, Gilles & Paul Bratley - Algorithmics, theory and practice.
%23138843: Brasz, H.A., A. Kleijn & J. in't Veld - Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
%23159698: Brasz, H.A., A. Kleijn & J. in't Veld - Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
%23262613: Bratko, Ivan - Kardio: A Study in Deep and Qualitative Knowledge for Expert Systems.
%23285918: Bratt, James D. (ed.) - Abraham Kuyper : a centennial anthology.
%23179808: Bratus, S.N. ... [et al.] - Marxistisch-leninistische allgemeine Theorie des Staates und des Rechts. Band 1: Grundlegende Institute und Begriffe.
%23261039: Bratzlavsky, Marc. - Bijdrage van hersenstamreflexen tot oculo- en oro-faciale motorische aktiviteiten bij de mens.
%23289730: Bräuchler, Birgit. - Cyberidentities at war : the Moluccan conflict on the Internet.
%23284225: Braudel, Fernand. - La dynamique du capitalisme.
%23195237: Braudel, Fernand ... [et al.], Wesseling, H.L. (ed.) - Expansion and reaction : essays on European expansion and reaction in Asia and Africa.
%23214472: Braudel, Fernand. - Memory and the Mediterranean.
%23242472: Braudel, Fernand. - De tijd van de wereld.
%23242473: Braudel, Fernand. - De structuur van het dagelijks leven.
%2353967: Braudel, Fernand. - Het landschap en de mens (De Middellandse Zee, 1).
%23109928: Braudel, Fernand. - Het spel van de handel. (Beschaving, Economie en Kapitalisme (15de - 18de eeuw), deel 2).
%2372185: Brauer, Gert. - Die hannoversch-englischen Subsidienverträge 1702-1748.
%23138308: Braukmann, Michael. - Pignus : das Pfandrecht unter dem Einfluss der vorklassischen und klassischen Tradition der römischen Rechtswissenschaft.
%23278712: Braun, Lily. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant.
%23217709: Braun, Joachim. - Music in ancient Israel/Palestine : archaeological, written, and comparative sources.
%2382132: Braun, Thomas & Paul Struye. - Précis des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle : doctrine, jurisprudence, législations belge et congolaise, conventions internationales.
%23184568: Braun, Lucien. - Die persönlichkeit Gottes : eine Auseinandersetzung zwischen Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten und dem kritischen Theismus.
%23200489: Braun, Cornelis Gerardus Franciscus. - Zelfkennis : een studie over de zelfkennis en haar wijsgerige vooronderstellingen in de leer van Sint Thomas van Aquino.
%23109057: Braun-Vogelstein, Julie. - Geist und Gestalt der abendländischen Kunst.
%23119078: Braun, Antoine. - Précis des Marques : loi uniforme Benelux - droit Belge - droit international.
%23147606: Braun, Anne - Historische Zielscheiben.
%23150: Braun, Bernd. - Differenzierung und Diskriminierung bei Transportpreisen im Recht der Montan-Union und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
%23183859: Braun, Siegfried. - Angestelltenmentalität. Berufliche Position und gesellschaftliches Denken der Industrieangestellten. Bericht über eine indurstriesoziologische Untersuchung.
%23254471: Braun, Jochen., Christoph Koch & Joel L. Davis (eds.) - Visual attention and cortical circuits.
%23197077: Braun, Hans. - Heilpflanzen-Lexikon für Ärzte und Apotheker : Anwendung, Wirkung und Toxikologie.
%23281964: Brauneder, Wilhelm (ed.) - Wahlen und Wahlrecht : Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 10.3-12.3. 1997.
%23170794: Braunfels, Wolfgang & Bergmann, Eckart. - Die Kunst im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Band III, Die Reichsstädte, Grafschaften, Reichsklöster.
%23124915: Braunschweiger, Moses. - Geschichte der Juden und ihrer Literatur in den romanischen Staaten zur Zeit des Mittelalters (700-1200)
%2327998: Brautigam, Deborah - Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent.
%23286022: Bray, Lys de. - The art of botanical illustration : the classic illustrators and their achievements from 1550 to 1900.
%23284049: Bray, R.N. (ed.) - Environmental aspects of dredging.
%23286088: Braybrooke, Patrick. - Lord Alfred Douglas : his life and work.
%23166606: Braybrooke, David. - Moral objectives, rules, and the forms of social change.
%2333512: Brazier, Mary A.B. - The electrical activity of the nervous system. A textbook for students.
%2321924: Brazil, Wayne D., Geoffrey C. Hazard, Jr. & Paul R. Rice. - Managing complex litigation : a practical guide to the use of special masters.
%23208439: Brecht, Bertold. - Die Häuser sollen nicht brennen : liederen van Brecht, Eisler e.a
%23100136: Brecht, Bertold. - Driestuiversroman.
%23144404: Brecht, Bertold. - Me-ti : boek der wendingen.
%23260822: Brécy, Robert. - Le mouvement syndical en France, 1871-1921 : essai bibliographique.
%23200046: Bredée, Hendrik Leendert. - Gasdilatometrisch onderzoek van chemisch en physisch zuivere stoffen.
%2372189: Brederlow, Goswin von. - Geschichte des Handelns und der gewerblichen Kultur der Ostseereiche im Mittelalter bis zum Schluss des 16. Jahrhunderts mit besonderem Bezug auf Danzig.
%23253894: Bredero, Adriaan H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen : over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
%23264416: Bredero, Adriaan H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen : over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
%23286099: Brederode, Désanne van. - Ave verum corpus: gegroet waarlijk lichaam.
%23234201: Brederode, Désanne van (ed.) - Mijn denken is een hartstocht : een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw.
%23257111: Brederode, G.A. - G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.
%23279275: Bredewolde, Femmianne. - De verhuizing van de verzorgingsstaat: hoe de overheid nabij komt.
%23275905: [Rijksmuseum Amsterdam]. Bredius, Abr. - Catalogus van het Rijks-Museum van Schilderijen.
%23275914: [Rijksmuseum Amsterdam]. Bredius, Abr. - Catalogus van het Rijks-Museum van Schilderijen.
%23286380: Bredius, A., P.J. Blok, H. Brugmans, G. Kalff, G.W. Kernkamp ... [et al.] - Amsterdam in de zeventiende eeuw. Deel 1: [Groei en bloei der stad, Regeering en historie]. Deel 2: Handel en nijverheid, huiselijk en maatschappelijk leven, godsdienstig leven; Deel 3. Kunst : de bouw- en beeldhouwkunst, de schilderkunst, de letterkunde en het tooneel, het muziekleven.
%23201696: Bredsdorff, Elias. - Hans Christian Andersen : the story of his life and work, 1805-75.
%2357920: Bree, J. la. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
%23101660: Breebaart, A.S. - De algemene vrede en het Griekse politieke leven in de eerste helft van de vierde eeuw.
%2326149: Breedveld-de Voogd, C.G. ... [et al.] - BW-Krant, Jaarboek 20 : Termijnen
%2345150: Breedveld, Willem (ed.) - Het staatshoofd spreekt : een keuze uit de toespraken van koningin Beatrix en prins Claus.
%23207737: Breedveld, Willem & John Jansen van Galen - Gaius : de onverstoorbare gang van W. F. de Gaay Fortman.
%23183376: Breedveld, Koen,, Broek, Andries van den, Knulst, W.P. - Naar andere tijden? : tijdsbesteding en tijdsordening in Nederland, 1975-1995.
%23222901: Breedveld-de Voogd, Clementine Geertruida. - Vorm, vrijheid en gebondenheid bij de koop van een woning.
%23204086: Breedveld, Koen. - Regelmatig onregelmatig : spreiding van arbeidstijden en de gevolgen voor vrijetijd en recreatie.
%239008: Breedvelt, Frits. - De gemeente als werkgeefster : de regeling van de rechtspositie der gemeentelijke werknemers in Nederland en Duitschland.
%2316531: Breedvelt, Frits. - De gemeente als werkgeefster : de regeling van de rechtspositie der gemeentelijke werknemers in Ned. en Duitschland.
%23278597: Breeman, Gerard E - Cultivating trust : how do public policies become trusted?
%23280779: Breemer, J P M van den; R R Bergh & Gerti Hesseling. - La foresterie rurale au Sénégal : participation villageoise et gestion locale.
%23278199: Breemer, J. P. M. van den. - Local resource management in Africa.
%2369085: Breeuwsma, C.M. (e.a.). - Beeld van de Arob-bezwaarschriftenprocedure : rapport van een onderzoek naar de werking van de bezwaarschriftenprocedure ingevolge de Wet Arob bij de Nederlandse gemeenten en provincies.
%23276065: Breeuwsma, Gerrit. - De constructie van de levensloop.
%2344: Breeuwsma, C.M. ... [et al.] - Arob-praktijken : over ontstaan en afloop van bezwaarschriftenprocedures ingevolge de Wet Arob in de gemeentelijke bestuurspraktijk.
%23118322: Breevaart, Johannes Otto van de. - Authority in question : analysis of a polemical controversy on religion in the Netherlands, 1948-1998.
%2389729: Breeze, Carla. - Pueblo Deco.
%2373607: Bregman, A.G. - Juridisch-bestuurlijke aspecten van publiek-private samenwerking.
%2378257: Bregman, Jan. - Schagen : een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.
%23207655: Bregman, Ahron - Israëll en de Arabieren : de vijftigjarige oorlog.
%23201164: Bregman, A.G. - Modernisering gemeentelijk grondbeleidsinstrumentarium.
%23268606: Bregman, A.G. - Ruimtelijke plancoordinatie en projectbesluitvorming : naar maatwerk zonder versnippering.
%23258362: Bregnhoi, Line. - Paint Research in Building Conservation.
%2345800: Bregstein, M.H. - Verzameld werk.
%23282571: Bregstein, Philo & Presser, J. - Gesprekken met Jacques Presser.
%23261159: Bregstein, M.H. - Verzameld werk. 2 Dln.
%23137121: Bréhier, Émile. - Histoire de la Philosophie.
%23150357: Brehme, Gerhard. - Souveränität der jungen Nationalstaaten über Naturreichtümer.
%23195004: Breillat, D. (e.a). - Van de constitutie afwijkende verdragen.
%23101662: Breimer, A. and D.B. Macurda. - The Phylogeny of the Fissiculate Blastoids.
%23200889: Breipohl, Renate. - Religiöser Sozialismus und bürgerliches Geschichtsbewusstsein zur Zeit der Weimarer Republik.
%23176773: Breizman, Boris N. & Van Dam, James Walter, - G.I. Budker : reflections & remembrances.
%23245292: Brekel, P.M. van den & N.J.A.P.B. Niessen. - Bestuursrecht (Boom Basics)
%23176642: Brelot, Marcel, Choquet, Gustave, Deny, J., Hirsch, Francis, Mokobodzki, Gabriel. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 7.
%23176802: Brelot, Marcel, Choquet, Gustave, Deny, J., (Gabriel)., Hirsch,Francis), Mokobodzki, G. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 5.
%23101664: Breman, Jan. - Op zoek naar een menswaardig bestaan : de dynamiek van armoede en welstand op het platteland van West-India aan het einde der twintigste eeuw.
%23183713: Breman, Jan. - Meester en knecht : een onderzoek naar de veranderingen in de betrekkingen tussen landheren en landarbeiders in Zuid-Gujarat, India.
%2384191: Breman, Jan. - Good Times and Bad Times in Rural Java: Case Study of Socio-Economic Dynamics in Two Villages Towards the End of the Twentieth Century (Verhandelingen ... Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, 195).
%23279000: Breman, Jan. - Mobilizing Labour for the Global Coffee Market.
%239833: Brémard, Frédéric. - L'Organisation régionale du Maroc.
%23273163: Brembeck, Helene (Editor) - Elusive Consumption
%23234445: Bremekamp, C.E.B. - Sur quelques genres de Psychotriées (Rubiacées) et sur leurs représentants malgaches et comoriens.
%23234572: Bremekamp, C.E.B. & N.E. Nannenga-Bremekamp. - A preliminary survey of the Ruelliinae (Acanthaceae) of the Malay Archipelago and New Guinea.
%23234573: Bremekamp, C.E.B. - Notes on the Acanthaceae of Java.
%23101666: Bremekamp, C.E.B. - The African Species of Oldenlandia L. Sensu Hiern et K. Schumann.
%23101669: Bremekamp, C.E.B. - The various aspects of biology : essays by a botanist on the classification and main contents of the principal branches of biology.
%23281349: Bremen, Jan van ... [et al.] (eds.) - Staatsvormingsprocessen in Europa en Azië na 1750.
%23290262: Bremer, J.T. - Wiringherlant. 2 Delen.
%23287252: Bremer, Jaap. - Ikiro-be alive : hedendaagse kunst uit Japan : 1980 tot heden, Kröller-Müller Museum, Otterlo 2001 = ikiro- be alive : contemporary art from Japan : 1980 until now, Kröller-Müller Museum, Otterlo, 2001
%23240604: Bremer, Wim. - Theorieën over de arbeidsmarkt en arbeidsmarktgedrag in de bouw.
%23281418: Bremer, Paul - Na Saddam : Mijn leven als bewindvoerder in Irak.
%23109210: Bremer, Th. - Intellectuele eigenaardigheden : opstellen aangeboden aan mr. Th. Bremer.
%2368407: Bremmer, C. & N.N.G, Kool (inl.) - Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976).
%2368444: Bremmer, Rolf H. - Hir is eskriven : lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300.
%2366622: Bremmers, H.J. - Milieuschade en financieel verslag : [de verwerking van milieuschade en -schaderisico's in het externe financieel verslag, met bijzondere aandacht voor de jaarrekening].
%23262638: Brems, Eva & Jogchum Vrielink. - Menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet? : voorstudie ten behoeve van de Staatscommissie Grondwet (2009).
%23286844: Brenk, F. van ... [et al.] - Emissiehandel : verslag van de 81e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 18 september 2003.
%23279276: Brenkman, John. - The cultural contradictions of democracy : political thought since September 11.
%23289301: Brenkman, Cornelis Johannes. - Historisch critische beschouwingen over abortus.
%23121024: Brennan, Samanthe, Tracy Isaacs & Michael Milde (eds.) - A question of values : new Canadian Perspectives in Ethics and Political Philosophy.
%23233692: Brennan, Geoffrey (ed.) - Common minds : themes from the philosophy of Philip Pettit.
%23178166: Brennan, Thomas. - Burgundy to Champagne : the wine trade in early modern France.
%2388345: Brenner, Reuven. - Betting on Ideas: Wars, Inventions, Inflation.
%2354004: Brenner, Y.S. - A short history of economic progress : a course in Economic History.
%23196010: Brenninkmeijer, A.F.M. ... [et al.] - De taakopvatting van de rechter.
%23245381: Brenninkmeijer, A.F.M.; E. Schutte & J. Spierdijk. - Juridische aspecten van mediation. Editie 2005.
%2373635: Brenninkmeijer, A.F.M., P.C.E. van Wijmen & J.H.Blaauw. - Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak. Preadviezen
%23121538: Brenninkmeijer, A.F.M. ... [et al.] - Geschillenbeslechting naar behoren: algemene beginselen van behoorlijke geschillenbeslechting in traditionele en alternatieve procesvormen.
%23259754: Brent, Michael R. (ed.) - Computational approaches to language acquisition.
%23153859: Brent, Duncan. - Of the Seer and the Vision.
%23199141: Brentano, Franz. - Aristoteles Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes.
%23110754: Brentano, Franz. - Über Ernst Machs Erkenntnis und Irrtum.
%2383707: Brentano, Lujo. - Das Wirtschaftsleben der Antiken Welt.
%23230727: Brentano, Ron. - Historic vehicles in miniature : the genius of Ivan Collins.
%23273585: Brenton, Colombe Pringle, Translation From The French Jane - Roger Vivier
%23234359: Bréquigny, Louis-Georges-Oudard Feudrix de (ed.) - Diplomata, chartae, epistolae, leges : aliaque instrumenta ad res Gallo-Francicas spectantia. Tome 1: Instrumenta ab anno 417 ad annum 627.
%23284957: Brereton, Bridget. - Law, Justice and Empire : the Colonial Career of John Gorrie 1829-1892.
%23108150: BRESKY, DUSHAN. - The Art of Anatole France.
%23242630: Breslauer, George W. - Gorbachev and Yeltsin as Leaders.
%2346011: Bresler, Fenton. - Interpol.
%2362257: Bresler, Fenton. - Interpol.
%2349215: Breslin, J.E.B. - William Carlos Williams : an American Artist.
%23118289: Breteler, F.J. - A revision of prioria, including Gossweilerodendron, Kingiodendron, Oxystigma, and Pterygopodium (Leguminosae-Caesalpinioideae-Detarieae) with emphasis on Africa.
%23280814: Breth, S.A. - Women, Agricultural Intensification, and Household Food Security.
%2345706: Bretherton, Inge - Growing Points of Attachment Theory and Research.
%23244961: Breton, Ernest. - Les actions de travail.
%23268418: Bretone, Mario. - Geschichte des römischen Rechts : von den Anfängen bis zu Justinian.
%23169733: Bretschneider, Willy. - Sein und Wahrheit: über die Zusammengehörigkeit von Sein und Wahrheit im Denken Martin Heideggers.
%23126695: Bretschneider, Paul. - Das Gründungsbuch des Klosters Heinrichau.
%2369536: Breuer, Gerda - Poster Collection 24: The Magic of Things.
%23287679: Breuer, Karin. - Ed Hardy : deeper than skin : art of the new tattoo.
%23192058: Breugel Douglas, Robert van. - Over het adelsregt in de Nederlanden.
%23255561: Breugel, Jan Festus van. - Beknopte inzage van de wetten en berekening van de regten van zegel, registratie en griffie, mitsgaders opgave en berekening van de proportioneele regten voor de hypotheken.
%2360330: Breugelmans, R. - Louis Couperus in den vreemde : een lijst van zijn afzonderlijk verschenen vertalingen.
%23289033: Breuk, René. - Breaking the cycle: day treatment for juvenile delinquents.
%2322369: Breukink, IJ.J.H. - Verkenning van ondernemingsgrenzen : een onderzoek naar de merites van expansie en diversificatie in de Westeuropese vrachtwagenbranche in de tachtiger jaren.
%23289469: Breuning, Olaf. - Olaf Breuning : drawings.
%23188966: Breuninger, Helga & Heike Schiller. - Lebe wohl: der letzte Abschied : ein Projekt der Landesgewerbeamtes Baden-Würtemberg.
%23577: Breur, C.M. ... [et al.] - New trends in criminal investigation and evidence : volume II.
%23278510: Breur, C.M. ... [et al.] - ASSERtief! dertien wijzen van pleiten : 75 jaar juridisch dispuut Tobias Asser.
%23261853: Breure, Leendert. - Doodsbeleving en levenshouding : een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw.
%23191404: Breviary, Catholic Church - Horae diurnae breviarii Romani, ex decreto sacro-sancti concilii Tridentini. Antverpiae (Antwerp), ex architypographia Plantiniana, 1795...[BOUND WITH:] Horae diurnae propriae sanctorum ordinis eremitarum S. Augustini, excerptae ex eiusdem Ordinis Officii nuper auctoritate Clementis X. Pont. Max. revisis, correctis & auctis.
%23266857: Breviary - Horae diurnae breviarii Romani : ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restituit, S. PII V. Pont. Max. jussu editi, Clementis VIII. & Urbani VIII. auctoritate recogniti ; in quibus ea omnia continentur, quae praeter lectiones & earum responsoria, ad plenam Officii Matutini recitationem pertinent.
%23266858: Breviary - Horae diurnae breviarii Romani : ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restituit; S. PII V. Pont. Max. jussu editi, Clementis VIII. & Urbani VIII. auctoritate recogniti ; in quibus ea omnia continentur, quae praeter lectiones & earum responsoria, ad plenam Officii Matutini recitationem pertinent.
%2374451: Brey, Ilaria Dagnini - The Venus Fixers: The Remarkable Story of the Allied Soldiers Who Saved Italy's Art During World War II.
%23159973: Breyer, Stephen G. - Regulation and its reform .
%23137463: Breysig, Kurt. - Gesellschaftslehre-Geschichtslehre.
%2380368: Breytenbach, Breyten. - Uit de eerste hand. Schilderijen, tekeningen en essays.
%23255864: Brick, Howard. - Transcending capitalism : visions of a new society in modern American thought.
%23212389: Bricout, J. (Ed.) - Dictionnaire pratique des connaissances religieuses.
%23282453: Bridel, Marcel; F. Clerc; H. Deschenaux ... [et al.] - Recueil de travaux suisses présentés au VIIIe Congrès international de droit comparé.
%2365207: Bridge, J.W. ... [et al.] (eds.) - Fundamental rights : a volume of essays to commemorate the 50th anniversary of the founding of the Law School in Exeter, 1923-1973.
%2331419: Bridgeman, R.F. & M.I. Roemer. - Hospital legislation and hosital systems.
%23261894: Briedé, Alfreda. - Een onderzoek naar de prognose der schizophrenie.
%23213804: Briefs, Ulrich & Claudio U. Ciborra. - Systems design for, with, and by the users : proceedings of the IFIP WG 9.1 Working Conference on Systems Design for, with, and by the Users , Riva del Sole , Italy , 20-24 September 1982.
%23103228: Briels, J.G.C.A. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigd Nederlanden omstreeks 1570-1630 : een Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Met in Bijlage Bio- en bibliografische aantekeningen betreffende Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters, etc. en andere documenten.
%23290338: O'Brien, Conor Cruise & Feliks Topolski. - The United Nations : sacred drama.
%2343424: O'Brien, Dennis - All the essential half-truths about higher education.
%2332533: O'Brien, Shirley - Why They Did It: Stories of Eight Convicted Child Molesters.
%2368710: O'Brien, Denise & Sharon W. Tiffany (eds.) - Rethinking women's roles. Perspectives from the Pacific.
%2395548: O'Brien, Patrick. - The revolution in Egypt's economic system : from private enterprise to socialism, 1952-1965.
%23149030: O'Brien, D. M. & Ohkoshi, Y. - To Dream of Dreams. Religious freedom and constitutional politics in postwar Japan.
%23256474: O'Brien, Lucy. - Self-knowing agents.
%23132449: Brienen, M.E.I. & Hoegen, E.H. - Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure (diss.)
%23121547: Brier, Bob. - Egyptian mummies: Unraveling the secrets of an ancien art.
%2372194: Brierly, James Leslie - The basis of obligation in international law and other papers.
%2372196: Brierly, James Leslie - The outlook for international law.
%23262169: Briët, Willem. - Een onderzoek van den liquor cerebrospinalis bij schizophrenen.
%23200970: Brigg, Morgan. - Mediating across difference : oceanic and Asian approaches to conflict resolution.
%23233743: Briggs, Geoffrey., Cambridge photographic guide to the planets., Taylor, F. W. - The Cambridge photographic guide to the planets.
%23256554: Briggs, Adrian. - The conflict of laws. 2nd [rev.] edition.
%2395421: BRIGHT, WILLIAM. - Language variation in South Asia.
%23220748: Bright, Michael. - Beasts of the field : the revealing natural history of animals in the Bible.
%23284665: Brignoli, Fernando; Maria Teodoro Ciresola & Giuseppe Morabito. - Tertulla. Urbinas peregrinatio. Sublacensia.
%2337972: Brill, A.A. - Freud's contribution to psychiatry.
%23285743: Brillhart, Jacob. - Voyage Le Corbusier : drawing on the road.
%23144524: Brilliant, Richard - Facing the New World : Jewish Portraits in Colonial and Federal America.
%23253690: Brilmayer, Lea. - American hegemony : political morality in a one-superpower world.
%231381: Brilmayer, Lea & D.W.M. Waters. - The role of substantive and choice of law policies in the formation and application of choice of law rules / The institution of the trust in civil and common law. (Recueil des Cours = Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 252 (1995)).
%23191593: Brim, Orville Gilbert. - Constancy and change in human development.
%23159983: Brimmer, Esther (ed.). - The European Union constitutional treaty : a guide for Americans.
%23135358: Brin, Gershon - Studies in Biblical Law : from the Hebrew Bible to the Dead Sea Scrolls.
%2395504: Bring, Ragnar. - Christus und das Gesetz: die Bedeutung des Gesetzes des alten Testaments nach Paulus und sein Glauben an Christus.
%2325580: Brink, Marjolein van den. - Moeders in de mainstream: een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité.
%23289806: Brink, J. E. van den. - De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland : juridische knelpunten en uitdagingen.
%23218369: Brink, Jan ten. - Dirck Volckertsen Coornhert en zijne wellevenskunst. Historiesch - ethische studie.
%23284470: Brink, E.A.B.J. ten. - De Rotterdamsche Telegraaf Maatshappij, 1845-1884 : een episode uit de begintijd van de electrische telegrafie in Nederland.
%23281403: Brink, Gabriël van den - Hoge eisen, ware liefde : De opkomst van een nieuw gezinsideaal in Nederland.
%237581: Brink, F. - Enige aspecten van de Paragnosie in het Nederlandse strafproces.
%2383288: Brink, H. van den (e.a.) - (red.) Samenwinninge. Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
%23186379: Brink, H. van den. - Ius Fasque : opmerkingen over de dualiteit van het archaïsch-romeinsch recht.
%2370226: Brink, Rinke van den. - De internationale van de haat : extreem-rechts in West-Europa.
%2319256: Brink, R.E.M. van den. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij. Diss.
%23186103: Brink, Marjolein van den ... [et al.] - Een stuk zeep in de badkuip : hoe zorg tot haar recht komt.
%2342854: Brink, Marieke Caroline Lisette van den. - Behind the scenes of science : gender practices in the recruitment and selection of professors in the Netherlands.
%2396610: Brink, H. van den (red.) - Bestuur en territoir. Opstellen aangeboden aan drs. A. Bours.
%23286611: Brink, Reyndert Sybren. - Woorden als wapen : de onderhandelingstaktiek van de Griekse stadstaten.
%23255214: Brink, David O. - Perfectionism and the common good : themes in the philosophy of T.H. Green.
%23277173: Brink, Gabriël van den; Wout Scholten & Thijs Jansen (eds.). - Goed werk voor academici.
%23253498: Brink, Bert van der. - The tragedy of liberalism : an alternative defense of a political tradition.
%2329271: Brink, H. van den. - Hoe zijn burgerrechtelijke geschillen, waarin de gemeente is betrokken, door haar tot oplossing te brengen?
%2381136: Brink, H. van den. - The Charm of legal history.
%23204062: Brink, Gerrit Jan van den. - Kwaliteit van informatie en informatiesystemen binnen het bankwezen.
%2342360: Brink, J.R.M. van den. - Zoeken naar een 'heilstaat' : opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
%23209004: Brink, Gabriel van den - Van waarheid naar veiligheid : twee lessen voor een door angst bevangen burgerij.
%23155546: Brink, Henriette Maassen van den - Female labor supply , child care and marital conflict : an empirical analysis.
%23281114: Brink, H. van den (e.a.) - Samenwinninge : tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Interuniversitair Instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
%23249060: Brink, Gabriël van den (ed.) - Voorbij fatsoen en onbehagen : het debat over waarden en normen.
%23289142: Brink, Gabriël van den - Geweld als uitdaging : de betekenis van agressief gedrag bij jongeren.
%2340864: Brink, Jacobine Elisabeth van den. - De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland : juridische knelpunten en uitdagingen.
%231795: Brink, G. van den. - Schets van een beschavingsoffensief : over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland.
%23269270: Brink, Marjolein van den & Jet Tigchelaar. - M/V en verder : sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders.
%23279005: Brink, Gabriël van der. - Culturele contrasten : het verhaal van de migranten in Rotterdam.
%23282565: Brink, Rinke van den. - In de greep van de angst : de Europese Sociaal-Democratie en het rechtspopulisme.
%23284664: Brink, Rudolf E. van den. - Informatie over informatie : handboek van de informatiemedia in Nederland 1938 - 1985, in het bijzonder over de uitgeverij. Taal: Nederlands Uitgever: Leiden [u.a.] : Kroese, 1987.
%23287740: Brink, Gabriel van den - Moderniteit als opgave : een antwoord aan relativisme en conservatisme.
%2319299: Brink, Anthonie van den. - Regelgeving in Nederland ter implementatie van EU-recht.
%2319949: Brinke, Jan Steven ten. - Onafhankelijke en afhankelijke grootheden in het taalgebruik. Een beschouwing van de theorie van Bloomfield betreffende de 'lexical' en 'grammatical forms' .
%2337045: Brinkel, Theo. - Nation building and pluralism : experiences and perspectives in state and society in South Africa.
%23216709: Brinkel, T.B.F.M. - Het kabinet-Mackay : opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891).
%23251292: Brinker-Gabler, Gisela (ed.) - Deutsche Literatur von Frauen. Band 1: Vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts; Band 2: 19. und 20. Jahrhundert.
%23276060: Brinkgreve, Christien ... [et al.] (red.) - Levensverhalen.
%23269914: Brinkgreve, Christien. - Psychoanalyse in Nederland : een vestigingsstrijd.
%23259894: Brinkhof, J.J. - Een studie over het peculium in het klassieke Romeinse recht.
%2326882: BRINKHOFF, J.M.G.M. - Een eeuw de Gelderlander-pers 1848-1948.
%23195140: Brinkhorst, L.J. (e.a.) - Judicial remedies in the European Communities : a case book.
%239294: Brinkhorst, L.J. (e.a.) - Grondlijnen van Europees recht. 9e dr.
%23157537: Brinkhorst, L.J. (e.a.) - Grondlijnen van Europees recht. 10e druk.
%23253615: Brinkley, Alan. - Liberalism and its discontents.
%23258172: Brinkman, A.A.A.M. - Chemie in de Kunst.
%23140845: Brinkman, O.P., M.A.H. van Dalen-van Bekkum & W.H. Bel - Wet Beperking Export Uitkeringen. (PS-SPecial 1999/3)
%2385258: Brinkman, C. & J. Lienos. - Handboek voor de houtscheepmaker.
%2339012: Brinkmann, Karl. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie I: Grundlegung der Rechtsphilosophie. Allgemeine Wertphilosophie.
%2381365: Brinkmann, Bodo ... [et al.] (eds.) - Caspar Wolf and the aesthetic conquest of nature.
%2377737: Brinkmann, Bodo ... [et al.], Witz, Konrad. - Konrad Witz.
%23131050: Brinkmeyer Jr., Robert H. - Katherine Anne Porter's artistic development : primitivism, traditionalism, and totalitarianism.
%23259167: Brinks, Jan H. - Tijdelijk afgeweken van de bestemming : een evaluatie van de toepassing van artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening in de drie noordelijke provincies.
%23204538: Brinner, William M. & Moses Rischin. - Like all the nations ? : the life and legacy of Judah L. Magnes.
%23232831: Brinton, Henri (ed.) - Does capitalism cause war?
%23241979: Brinzing, Armin. - Studien zur instrumentalen Ensemblemusik im deutschsprachigen Raum des 16 . Jahrhunderts.
%2354011: Brisbane, Albert. - Social Destiny of Man or Association and reorganization of industry.
%23209006: Brisson, Barnabé. - [Barnabae Brissonii] ... Opera minora varii argumenti, nimirum antiquitatum ex jure civili selectarum ...
%2390999: Britnell, Jennifer. - Jean Bouchet.
%23249639: Brittnacher, Hans Richard (ed.) - Horizonte verschmelzen : zur Hermeneutik der Vermittlung : Hartmut Eggert zum 70 . Geburtstag.
%23252538: Broad, C.D. - Broad's critical essays in moral philosophy.
%23202759: Broberg, Morten P. - The European Commission's jurisdiction to scrutinize mergers. 2nd edition.
%23190010: Broch-Due, Vigdis (ed.) - Carved flesh/cast selves : gendered symbols and social practices.
%2373908: Brocher, J.E.W. & H.-G. Willert. - Differentialdiagnose der Wirbelsäulenerkrankungen.
%234473: Broches, A. - Verslag van de monetaire en financieele conferentie der Vereenigde Volken, gehouden te Bretton Woods, New Hampshire, van 1 tot en met 22 juli 1944, en in het bijzonder nopens de Nederlandsche deelneming daaraan Conferentie te Bretton Woods juli 1944.
%23278812: Brocheux, Pierre & Daniel Hémery. - Indochine : la colonisation ambigué 1858-1954.
%23283584: Brock, William H. - The Fontana history of chemistry.
%2369033: Brock, William A. - Nonlinear Dynamics, Chaos, and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence.
%23140968: Brock, Peter. - Folk Cultures and Little Peoples: Aspects of National Awakening in East Central Europe.
%2360977: Brock, Peter. - Freedom from War : nonsectarian pacifism, 1814-1914.
%23215324: Brockelmann, Carl. - Geschichte der islamischen Völker und Staaten.
%23124917: Brockelmann, Brigitte. - Das Corpus Christianum bei Zwingli.
%23265694: Brockhaus, Christoph (ed.) - Russische Avantgarde 1910-1930 : aus sowjetischen und deutschen Sammlungen : Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg.
%23280843: Brockopp, Jonathan E. - Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice.
%23249289: Brodax, Al. - Up periscope yellow : the making of the Beattles Yellow submarine.
%2348981: BRODERMANN, W. (red.). - Methode Grey. Eine auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Methode zur Erhöhung der menschlichen Körpergrosse.
%23261710: Brodsky, Stanley L. - Testifying in court : guidelines and maxims for the expert witness.
%23187454: Brody, Baruch A. - Life and death decision making.
%23253326: Brody, Baruch A. - Beginning philosophy.
%2389655: Brody, Andras [Bródy, András]. - Proportions, prices and planning : a mathematical restatement of the labor theory of value.
%2362250: Broe, Mary Lynn (ed.) - Silence and power: a reevaluation of Djuna Barnes.
%23126176: Broecke, M & P. van den Krogt & P. Meurer (ed.) - Abraham Ortelius and the first atlas : essays commemorating the quadracitennial of his death : 1598-1998.
%23286499: Broecke-de Man, E.J. van den. - Dialect in West-Zeeuwsch-Vlaanderen.
%23287148: Broeder, A.L. den ... [et al.] - Evenwicht en tegenwicht : beschouwing van de analyse en aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie.
%2327770: Broeder, A.L. den. - Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid. De doelmatigheid van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid in theorie en praktijk.
%23285218: Broeders, P.W.A. - Gijsbert Franco, baron von Derfelden van Hinderstein, 1783-1857 : leven en werk van 'eene ware specialiteit' in kaart gebracht.
%23257006: Broeders, Justin ... [et al.], Bruijn, Hans de ... [et al.] - Vergunningen op internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel.
%23287828: Broek, Andries van den ... [et al.] - Met het oog op de tijd een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders.
%23264623: Broek, Roelof van den (ed.), Trismegistus, Hermes. - Hermes Trismegistus : inleiding, teksten, commentaren.
%23286998: Broek, J.H.G. van den & J. Struiksma. - Wetgever en gecoördineerde besluitvorming : [preadviezen &] verslag van het symposium, gehouden op 17 April 1997 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid
%2389527: Broek, J.H.G. van den & M.J. Dresden. - Parlementaire geschiedenis Wet algemene bepalingen omgevingsrecht : selectie van kamerstukken van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
%2365510: Broek, J.H.G. van den & M.J. Dresden. - Wegwijzer omgevingsrecht : een praktische handleiding voor iedereen die met milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening de te maken krijgt. Editie 2011.
%2365504: Broek, J.H.G. van den & M.J. Dresden. - Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning : een praktische handleiding voor iedereen die met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te maken heeft. Editie 2010/2011.
%23139081: Broek, Andries van den - Politics and Generations. Cohort Replacement and Generation Formation in Political Culture in the Netherlands.
%23139728: Broek, J.H.G. van den, Uylenburg, R. & Verschuuren, J.M. - Duurzaam ondernemen en regelgeving.
%23181489: Broek, Martin., Slijper, Frank. - Explosieve materie: Nederlandse wapenhandel blootgelegd.
%2347509: Broek, J. H. G. van den., D. van der Meijden &] R.E. Hallo - Openbaarheid van milieurelevante bedrijfsgegevens: Preadvies ten behoeve van de eenenveertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht.
%23282579: Broeke, Mirjam van den & Wind, Femmetje de & Quast, Kirsten. - Wat wil de man? : dating- & relatiehandboek voor de vrouw.
%23230169: Broekhoven, Remko van. - Staat van tederheid : tussen beest en supermens.
%23249052: Broekhuijse, Huub J.M. - Het einde van de sociaaldemocratie : Ralf Dahrendorfs thesen over liberalisme en socialisme.
%23189053: Broekhuis, Ton - Een hele verbetering : tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985-1994.
%23118089: Broekhuizen, Fleur Antoinette. - A laboratory route to interstellar ice.
%23288849: Broekhuizen, Dolf (ed.). - Maison d'Artiste : an unfinished icon by Theo van Doesburg and Cornelis van Eesteren.
%23124018: Broekman, Jan M. - Strukturalismus : Moskau, Prag, Paris.
%23125666: Broekman, Jan M. - Strukturalisme. Moskou-Praag-Parijs.
%231371: Broekmeijer, M.W.J.M. - Developing countries and N.A.T.O. Strategic economic importance of the developing countries for N.A.T.O.
%23255336: Broeksteeg, J.L.W. ... [et al.] (eds.) - Een versterking van de minister-president?
%23269136: Broekveldt, L.P. - Vormerkung, beslag, rangorde en de notaris.
%23273261: Broere, Marc - Berichten over armoede : een journalistieke kijk op ontwikkelingssamenwerking
%23261151: Broere, R. - Het onderwijs in de lagere school. 3e druk.
%23288884: Broers, Peter Abraham. - Dissertatio inauguralis qua rerum civilium apud Romanos mutatio sub Augusto eoque principe facta adumbratur ...
%23288555: Broers, Michael. - Napoleon : the spirit of the age : 1805-1810.
%23147107: Broersma, Lourens. - The Relation between Unemployment and Interest rates. Empirical evidence and theoretical justification.
%23150418: Broersma, Daniël. - Het wonderland achter de horizon : Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
%23214213: Broeze, F.J.A. - De stad Schiedam : de Schiedamsche scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840.
%23277621: Brogan, Hugh. - Alexis de Tocqueville : a life.
%23154119: Brogan, D.W. - De vrije staat : enkele beschouwingen over zijn practische waarde.
%23178063: Broich, Ulrich & Susan Bassnett (eds.) - Britain at the turn of the twenty-first century.
%23101670: Brok, Har. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
%23184022: Brok, Carolus J. M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
%232007: Brok, Carolus J. M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
%23276012: Brokken, Jan. - Par avion.
%23179184: Brokken, Jan C. - Zaza en de president : roman.
%23188970: Brollo, Boris (ed.). - Biagio Pancino.
%23193515: Brolsma, L. - Tjitte Winia.
%2358465: Brom, Gerard. - Nietzsche's antichrist.
%23101673: Brom, Gerard. - Boekentaal.
%2377376: Brom, Gisbert (ed.) - Archivalia in Italie : belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Deel 1 : 1e & 2e stuk : Rome: Vaticaansch archief; Deel 2 : Rome: Vaticaansche bibliotheek. Deel 3 : Rome: overige bibliotheken en archieven.
%23278330: Brom, Gerard. - Multatuli.
%23101672: Brom, Gerard. - De herziening van Max Havelaar.
%23106916: Brom, Gerard. - Vondels geloof
%234043: Brom, Gerard. - Vondels geloof
%23155739: Brom, Gisb. & A.H.L. Hensen (eds.) - Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw.
%23159248: Brom, Daniel. - Traumatische ervaringen en psychotherapie.
%23224000: Bromberg, Anne R. and Karl Kilinski ii. - Gods Men and Heroes. Ancient Art at the Dallas Museum of Art.
%23289159: Bromberg, Walter. - The mold of murder : a psychiatric study of homicide.
%2382970: Bromhead, Peter A. - Britain's developing constitution.
%23255798: Bromley, Simon (ed.) - Governing the European Union.
%23140717: Brommet, Edo - Van Rechterlijke Macht naar Rechterlijke Organisatie : Kroniek van Achttien Jaar Verandering.
%23166064: Bron, Roland. - Literaire rechtspraak.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

11/28