Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23190398: VAL DE LIÉVRE, ANTON. - Launegild und Wadia : eine Studie aus dem langobardischen Rechte.
%23248535: VALCK, KRISTINE DE. - Virtual communities of consumption : networks of comsumer knowledge and companionship.
%23238285: VALDERPOORT, W. - De zelfzuchtige personenauto : beschouwingen over een onderdeel van het verkeersvraagstuk, met een bijzondere toepassing op de stedebouw.
%2341861: VALDYANATHAN, A. & OUDSHOOM, H.M. (EDS.) - Managing Water Scarcity: Experiences and Prospects.
%23140770: VALE, T.R. & G.R. VALE - Time and the Tuolumne Landscape. Continuity and Change in the Yosemite High Country.
%23167260: VALENTE, A. (ED.) - Legal Knowledge Engineering: a Modelling Approach.
%23196964: VALENTIN, H. - Geschichte der Pharmazie und Chemie, in Form von Zeittafeln unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Deutschland.
%23284392: VALERO, GERALDO M.C. ... [ET AL.] - A comparative analysis of United States military bases agreements.
%23233774: VALICENTI, RICK. - Emotion as promotion : a book of Thirst.
%2375213: VALIN, RENÉ-JOSUÉ. - Nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la marine du mois d'août 1681 : ou se trouve la conférence des anciennes ordonnances, des us & coutumes de la mer, tant du royaume que des pays étrangers, & des nouveaux réglemens concernans la navigation & le commerce maritime : avec des explications prises de l'esprit du texte, de l'usage, des décisions des tribunaux & des meilleurs auteurs qui ont écrit sur la jurisprudence nautique : et des notes historiques & critiques, tirées de la plupart des divers recueils de manuscrits conservés dans les dépôts publics ...
%233255: VALK, J.P. DE (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1831. Deel 4 : Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Tweede band: archieven, overzichten en indices.
%23187943: VALK, SASKIA VAN DER. - Nachtlichaam : twee verhalen.
%2320046: VALK, W.L. - Production, pricing and unemployment in the static state.
%23112621: VALK, F.E.J. VAN DER. - Duitsch arbeidsrecht. Zijn sociale grondslagen.
%2379611: VALK, J.P. DE (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1831. Deel 4 : Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Eerste band: chronologische lijst van documenten.
%2319355: VALK, JAN GERARD VAN DER - Ernst Kapp. 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden voor de sociale geographie van de 20ste eeuw.
%23280515: VALK, M.H. VAN DER. - Conservatism in modern Chinese family law.
%2336123: VALK, JACOB. - Atrofia cerebri bij chronische psychiatrische patiënten. Een neuroröntgenologische studie. Handelsed. diss.
%233289: VALK, J.P. DE (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1832-1914 : archiefwijzer van Romeinse archivalia. Band I: chronologische lijst van documenten. Band II: Archieven, overzichten en indices.
%23255794: VALK, PAUL & GIEL SCHIKHOF. - Koorddansers in de polder.
%23246927: VALK, LIDUINA JACOBA MARIA VAN DER. - Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO.
%23245167: VALK, FELIX. - Scholier in oorlogstijd 1943-1945 : Arnhem - Veluwe.
%23282786: VALKEMA BLOUW, J.P. - De gekantelde karos : een boek voor jongens.
%23107873: VALKENBURG, W.E.C.A. - Inleiding Fiscaal Strafrecht. 3e druk.
%239072: VALKHOFF, J. - Een eeuw rechtsontwikkeling : de vermaatschappelijking van het Nederlands privaatrecht sinds de Codificatie (1838).
%23150630: VALKHOFF, J. - De Nederlandse postzegel privaatrechtelijk beschouwd.
%2367581: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
%23199773: VALKHOFF, J. - Een eeuw rechtsontwikkeling : de vermaatschappelijking van het Nederlands privaatrecht sinds de Codificatie (1838-1938).
%23255860: VALKMAN, OTTO. - Queuen voor de Nachtwacht : het Rijksmuseum en zijn bezoekers.
%2353955: VALL, M. VAN DE. - Labor organizations : a macro- and micro-sociological analysis on a comparative basis.
%23240902: VALLE SCHUSTER, CHRISTINA DEL. - Public toilet design : from hotels, bars, restaurants, civic buildings and businesses worldwide.
%23100921: VALLÉE, L. - La Bibliothèque Nationale. Choix de documents pour servir à l'histoire de cet établissement et de ses collections, 1373-1893.
%23148735: VALLEGA, ALEJANNDRO A. - Sense and finitude : encounters at the limits of language, art, and the political.
%23251575: VALLOIS, H.V. - Les ossements humains de Koerhuisbeek, près Deventer, Hollande.
%23255766: VALLYE, ANNA (ED.) - Léger : modern art and the metropolis.
%23285678: VALOCH, JIRÍ. - three possibilities.
%23285675: VALOCH, JIRÍ. - five parts of one work.
%23264334: VALOUS, GUY DE. - Le patriciat lyonnais aux XIIIe et XIVe siècles.
%2359678: VALSECCHI, ANTONIO. - La religion vincitrice.
%23262955: VALSINER, JAAN. - The guided mind : a sociogenetic approach to personality.
%23118293: VALTICOS, N. - De invloed van internationale arbeidsverdragen en -aanbevelingen van de internationale arbeidsorganisatie.
%23285837: VALTORTA, ROBERTA. - John Davies & Martin Parr: Sguardigardesani.
%2373380: VALVASSORI, G.E. ... ET AL. - Radiologie in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.
%2318010: VALVEKENS, P. EM. - Ons gezinsleven in oude tijden.
%23280982: VALZELLI, LUIGI. - Psycholbiology of Aggression and Violence.
%23100923: VAMBÉRY, H. - Cagataische Sprachstudien. Grammatik und Chrestomathie,
%2340107: VANCE, JOHN A. (ED.) - Boswell's Life of Johnson : new questions, new answers.
%23220794: VANDAMME, THOMAS A.J.A. - The invalid directive : the legal authority of a union act requiring domestic law making.
%23234517: VANDEBERG, LISA. - Language in the mind's eye : visual representations and language processing.
%23285750: VANDEKERCKHOVE, HANS. - Hans Vandekerckhove : gimme shelter.
%23251670: VANDEKERCKHOVE, LIEVEN. - On Punishment : the Confrontation of Suicide in Old-Europe.
%23110198: VANDENBORRE, H.J. - De Geldkringloop in de Keynesiaanse theorie.
%23204906: VANDENHOLE, WOUTER. - Mensenrechten en ontwikkeling : pleidooi voor een procedurele benadering.
%23282698: VANDEPITTE, MARC. - De kloof en de uitweg : een dwarse kijk op ontwikkelingssamenwerking.
%2320705: VANDEPLAS, ARMAND. - Strafwetboek : Wetboek van strafvordering.
%2392411: VANDEPUTTE, ROBERT. - De overeenkomst : haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs.
%23283881: VANDEREYCKEN, WALTER; KEES HOOGDUIN & J D BOSCH (EDS.) - Handboek psychopathologie. Deel 1, Basisbegrippen.
%23243240: VANDERLANS, RUDY. - Joshua tree.
%2360812: VANDERPERREN, WILLEM; ROBERT WIJFFELS & PAUL S. QUINN. - Travel agents & travellers = Agences de voyages & voyageurs.
%23286053: VANDERSMISSEN, HANS; SIEP ZEEMAN & KEES BRINKMAN. - Redders : 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
%23259449: VANDERVEEN, GABRY NANKE GEZINA. - Interpreting fear, crime, risk and unsafety : conceptualisation and measurement.
%23275218: VANDERVELDE, LEA. - Redemption songs : suing for freedom before Dred Scott.
%23286170: VANDERWAL TAYLOR, JOLANDA. - A Family Occupation : Children of the War and the Memory of World War II in Dutch Literature of the 1980s.
%23170402: VANDEWALLE, GASTON. - De conjuncturele evolutie in Kongo en Ruanda-Urundi van 1920 tot 1939 en van 1949 tot 1958.
%23220582: VANDEWIELE, L.J. (INTRODUCTION). - Pharmacopoea Leodiensis : 1741.
%23220567: VANDEWIELE, L.J. (INTRODUCTION). - Pharmacia Antverpiensis : 1661.
%23243344: VANDIEDINGHE, ANS - De rode draad : een vertelsel van Ans Vandiedinghe.
%23254361: VANDIEST, JULIEN. - Martin Heidegger : situation d'une philosophie.
%23263207: VANE, HOWARD R. & JOHN L. THOMPSON. - Current controversies in macroeconomics : an intermediate text.
%23248965: VANE, HOWARD R. & CHRIS MULHEARN. - The Nobel Memorial Laureates in economics : an introduction to their careers and main published works.
%23176224: VANHALEWIJN, JACQUES - Beginselen van het strafrecht.
%23255363: VANHOONACKER, SOPHIE. - The ratification of the Maastricht treaty : issues, debates and future implications.
%23119246: VANHOONACKER, SOPHIE. - The Bush administration and the development of a European security identity.
%2349006: VANHOONACKER, SOPHIE. - The ratification of the Maastricht treaty : issues, debates and future implications.
%23154120: VANKIRK, JAQUES & PARNEY BASSETT-VANKIRK. - Remarkable remains of the ancient peoples of Guatemala.
%237402: VANNESTE, FRÉDÉRIC ... [ET AL.] - Rechtswaarborgen in een herijkte welvaartsstaat ; 'Herijking van de rechtsstaat' en het Nederlandse recht ; Culpa in het Belgisch strafrecht: een poging tot synthese ; ...
%2334352: VANSITTART, LORD. - Events and shadows ; a policy for the rmnants of a century.
%23202120: VANSTEENKISTE, STEVEN. - Sociale zekerheid, federalisme en de Europese Gemeenschap : een rechtsvergelijkende studie naar de verdeling van bevoegdheden inzake sociale zekerheid in samengestelde staten en in de Europese Gemeenschap.
%23231934: VANSWEEVELT, THIERRY. - Rechtspraak- en wetgevingsbundel gezondheidsrecht.
%23243563: VANTHOOR, WIM. - De Nederlandsche Bank 1814-1998 : van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank.
%23194108: VANTIUS, SEBASTIANUS [SEBASTIANO VANTIO, SEBASTIO VANZI]. - Tractatvs de nvllitatibvs processvvm ac sententiarvm, cavsarvm patronis, caeterisque legum studiosis ...
%2368766: VAR, VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT. - Tijd voor verandering : over overgangsrecht.
%23147421: VÁRDY, S.B. & VÁRDY, Á.H. (EDS.) - Triumph in Adversity. Studies in Hungarian Civilization in Honor of Professor Ferenc Somogyi on the Occasion of his Eightieth Birthday.
%23141062: VARDY, STEVEN BELA - Clio's Art in Hungary and in Hungarian-America.
%23147419: VÁRDY, S.B. & VÁRDY, Á.H. - The Austro-Hungarian Mind: At Home and Abroad.
%23284243: VARDYS, VYTAS STANLEY. - Lithuania under the Soviets : portrait of a nation, 1940-65.
%2335178: VAREILLES-SOMMIÈRES, GABRIEL DE LA BROÜE DE - La synthèse du droit international privé.
%2392293: VARENNES, FERNAND DE (ED.) - Asia-Pacific human rights documents and resources. 2 Volume set.
%23277270: VARENNES, FERNAND DE (ED.) - Asia-Pacific Journal on human rights and the law. Volume 1 (2000) - Volume 6 (2005).
%2310727: VARESE, FEDERICO - Mafias on the move: how organized crime conquers new territories.
%23174194: VARGA, CSABA. - Transition to rule of law : on the democratic transformation in Hungary.
%23102582: VARGA, ÁRON KIBÉDI. - Kunstsoorten, genres en medialiteit.
%23174304: VARGA, CSABA. - Law and philosophy : selected papers in legal theory.
%23117901: VARGAS MACHUCA, BERNARDO DE. - The Indian militia and description of the Indies [Milicia y descripción de las Indias].
%23279537: VARGAS, ZARAGOSA. - Proletarians of the North : A History of Mexican Industrial Workers in Detroit and the Midwest, 1917-1933.
%2376020: VARGHA, JULIUS. - Die Verteidigung in Strafsachen : historisch und dogmatisch dargestellt.
%23236276: VARNHAGEN, RAHEL. - Briefwechsel. Band 1: Rahel und Alexander von der Marwitz; Band 2: Rahel und Karl August Varnhagen; Band 3: Rahel und ihre Freunde; Band 4: Rahel und ihre Zeit. Jaar: BB 1979 Auteur: BB Rahel Antonie Friederike Varnhagen von Ense (1771-1833) (ISNI 0000 0001 0877 8042) WorldCat Identities Medewerker: BB Friedhelm Kemp (1914-) (ISNI 0000 0001 0931 8486) WorldCat Identities; Alexander von Marwitz WorldCat Identities Editie: BB 2., durchgeseh. und um einem Nachtrag verm. Aufl Uitgever: BB München : Winkler Annotatie: BB port Includes index De 1e uitg. (München, Kösel 1966-68) verscheen o.d.t.: Briefe
%2323440: VASARELY, VICTOR. - Vasarely III.
%2322660: VASARELY, VICTOR. - Vasarely II.
%23263812: VASHEE, BASKER (EDITOR) - Restructuring the Global Military Sector: New Wars.
%23283205: VASILIAUSKAITE, GIEDRE. - Epistemic compatibilism.
%23188920: VASKE, HERMANN - Why are you creative?
%23136633: VÁSQUEZ, GUILLERMO HOYOS. - Intentionalität als Verantwortung. Geschichtsteleologie und Teleologie der Intentionalität bei Husserl.
%23117001: VASTENHOUW, JAN. - Relationships between meanings, specifically with regard to trait concepts used in psychology.
%23252422: VASTERLING, VERONICA. - Waarheid en tijd bij Heidegger.
%23194430: VASUNIA, PHIROZE. - The gift of the Nile : hellenizing Egypt from Aeschylus to Alexander.
%23275301: VATIKIOTIS, MICHAEL R. J. - Indonesian politics under Suharto : order, development, and pressure for change.
%23172589: VATIKIOTIS, P.J. (ED.) - Egypt since the Revolution.
%23263206: VATTER, HAROLD G. - The U.S. Ecomy in the 1950s. An economic history.
%23211338: VAUBEL, ROLAND. - Strategies for currency unification : the economics of currency competition and the case for a European parallel currency.
%23219296: VAUGEOIS, DENIS. - The last French and Indian war : an inquiry into a safe-conduct issued in 1760 that acquired the value of a treaty in 1990.
%2366107: VAUGHAN, DAVID. - (ed.). Law of the European Communities. 2 Vols.
%23267274: VAUGHN, KARIN IVERSEN. - John Locke : economist and social scientist.
%23255921: VAVASIS, STEPHEN A. - Nonlinear optimization : complexity issues.
%23244090: VÄYRYNEN, RAIMO. - Towards Nuclear Zero.
%2379207: VÄYRYNEN, RAIMO (ED.) - The Quest for peace : transcending collective violence and war among societies, cultures and states.
%2326076: VAZARI, MOSTAFA. - The emergence of Islam: prophecy, imamate and messianism in perspective.
%23276217: VAZEILLE, FRANÇOIS-ANTOINE. - Résumé et conférence des commentaires du Code civil sur les successions, donations et testaments.
%23114937: VAZQUES MENCHACA, FERNANDO. - De Successionibus et ultimis Voluntatibus, D. Fern. Vasquii Pinciani, menchacensis, hispani, iurisconsulti etc..
%23159773: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II : heerser van een wereldrijk.
%23233694: VEATCH, ROBERT M. - Disrupted dialogue : medical ethics and the collapse of physician-humanist communication ( 1770-1980 ).
%23258266: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Individuum, Staat und Korporation.
%23172242: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%23275065: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%2358613: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Giurisprudenz e colonie (cenni generali).
%2320230: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Sulla involuzione nel diritto.
%23241935: VEDANTADESIKA. - An ornament for jewels : love poems for the Lord of Gods.
%23269499: VEDDELER, KLAUS. - Rechtsnorm und Rechtssystem in René Königs Normen- und Kulturtheorie.
%23175303: VEDDER, ANTON HERMAN. - The values of freedom.
%23174852: VEDDER, HANS. - Competition Law and Environmental Protection in Europe; Towards sustainability?
%23278764: VEDDER, H.H.B. - Mededinging en milieu : knelpunten en kansen : collectieve verwijderingssystemen in mededingingsrechtelijk perspectief.
%23256385: VEDRAL, VLATKO. - Decoding reality : the universe as quantum information.
%2379333: VEDRENNE, ELISABETH. - Living in Venice.
%23152270: VÉDRINE, HUBERT. - France in an age of globalization.
%23274720: VÉDRINE, HUBERT. - France in an Age of Globalization.
%23263968: VÉDRINE, HUBERT. - France in an Age of Globalization.
%2339388: VEEGENS, J.D. - De Wet op het Faillissement en de surséance van betaling, gevolgd door de invoeringswet, met inleiding en aanteekeningen.
%23194744: VEEGENS, JAKOB DIRK. - De banken van leening in Noord-Nederland tot het einde der achttiende eeuw.
%23285723: VEEGENS, JAKOB DIRK. - De banken van leening in Noord-Nederland tot het einde der achttiende eeuw.
%238848: VEEGENS, J.D. - Het faillissement en de surséance van betaling, gevolgd door de invoeringswet, met inleiding en aanteekeningen.
%2316769: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 1e druk.
%2342800: VEEGENS, J.D. & A. PITLO. - Schets van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 2 : Zaken en erfrecht.
%2348770: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 3e druk.
%2334213: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 2e druk.
%2330350: VEEGENS, J.D. & A.S. OPPENHEIM. - Schets van het Nederlandsch Burgerlijk recht. 1.: Personenrecht. 2.: Rechten op zaken. 3.: Verbintenissen. Bewijs en verjaring.
%23203280: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 4e druk.
%23283209: VEEKE, CHRISTIAN VAN DER. - Critical philosophy and the democratic horizon : a post-foundational approach to philosophical critique and democracy.
%2341651: VEEN, THEO J. - Recht en nut : studiën over en naar aanleiding van Ulrik Huber (1636-1694).
%23283924: VEEN, H.J. VAN DER. - IJzerconstructies : het construeren enz. van ijzeren kolommen, balken, trappen, gebouwen, vakwerken, kapgebinten enz.
%23282791: VEEN, ANNEMIEK VAN. - Zij telt voor twee : vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940.
%2317068: VEEN, TH.W. VAN. - Generale preventie.
%23171434: VEEN, KLAAS WILLEM VAN DER. - Huwelijk en hiërarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving.
%23200745: VEEN-BRONS, A.C. (PS. FAMKE) - Nieuw- feminisme en belangenlooze huwelijksbemiddeling. Een pleidooi voor gezonde gezinsvorming.
%23175529: VEEN, THEO J. - De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. De leden stemmen zonder last.
%23102584: VEEN, H.J. VAN. - A Laser Strain Seismometer.
%23195512: VEEN, T.J. (ED.) - Prominenten kijken om : achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, werk en recht.
%23153881: VEEN, TH.W. (ED.) - Sanctietoepassing: een nieuwe ordening. Opstellen aangeboden aan Dr. G.H. Veringa.
%23274694: VEEN, ROEL VAN DER - What went wrong with Africa : a contemporary history.
%23261069: VEEN, T. VAN & B. VAN DEN BERG. - Utrechts.
%23240881: VEEN, MENNO VAN DER. - Contracting for better places : a relational analysis of development agreements in urban development projects.
%23182830: VEEN, JAN MARI VAN. - Nathan Söderblom. Leven en denken van een godsdiensthistoricus.
%2374399: VEEN, T. VAN. - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek.
%23132426: VEEN, TH.W. VAN. - Strafrechtspleging onder spanning : gedachten over het functioneren van ons strafproces.
%23185527: VEEN, JAC. VAN. - Journalist in de rechtszaal.
%233599: VEEN, Y.G. VAN DER. - De S.D.A.P. tegen het alcoholisme.
%2356243: VEEN, N. VAN. - Overheidsingrijpen in collectieve arbeidsovereenkomsten.
%23188229: VEEN, GAELE VAN DER. - Aiding underdeveloped countries through international economic co-operation.
%23273972: VEEN, HENK VAN DER - Archiprix International Moscow Russia 2013: The World's Best Graduation Projects: Architecture, Urban Design, Landscape
%2346189: VEEN, W.J.M. VAN. - De levensverzekering : een privaatrechtelijke en successierechtelijke beschouwing.
%23281310: VEENBAAS, ANNE HZN. - Diagnostiek en bestrijding van de abortus bang in Friesland.
%2318719: VEENDRICK, LAURENZ. - Verborgen en geregistreerde kriminaliteit in Groningen. Tweede tussenrapport onderzoek maatschappelijke achtergronden van jeugdkriminaliteit.
%23268962: VEENHOF, JAN. - Geist und Liebe : die systematischen Voraussetzungen der Ethik Hendrik van Oyens.
%23102586: VEENHOF, V.B. - The Development of Statoconia in Mice.
%239798: VEENHOVEN, W.A. - (ed.). Case studies on Human Rights and fundamental freedoms. A world survey. 5 Vol.
%238310: VEENHOVEN, A. - Eigendomsoverdracht tot zekerheid.
%23233077: VEENIS, MILENA. - Material Fantasies: Expectations of the Western Consumer World among East Germans.
%23276094: VEENMAN, J. (ED.) - De toekomst in meervoud : perspectief op multicultureel Nederland.
%23184041: VEENSTRA, HEERE DOUWE. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizième siècle. Participe présent - Gérondif - Infinitif.
%23128119: VEENSWIJK, MARCEL. - Departementale cultuur : ijzeren kooi, bron van versplintering of politiek werktuig?
%23279042: VEER, PETER VAN DER. - Modern oriëntalisme : essays over de westerse beschavingsdrang.
%23182285: VEER, JOHANNES A. G. VAN DER. - Reiniging en reinheid bij Plato. With a Summary in English.
%2383072: VEERARAGHAVAN, AVINASH. - I love my India : stories for a city.
%23285506: VEERE, HENDRIK VAN DER. - Boeddha's en Kami : de ontwikkeling van de Japanse religie.
%2324943: VEERMAN, W. (E.A.) - Aelbert Cuyp en zijn familie. Gerrit Gerritz. Cuyp; Jacob Gerritsz. Cuyp; Benjamin Gerritz. Cuyp; Aelbert Cuyp.
%23284447: VEERMAN, LEEN. - Matthijs Maris : ongeschikt voor andermans paden.
%23161069: VEERMAN, G.J. - Het zelfbeschikkingsrecht der naties en de rechten van de mens.
%23128130: VEERMAN, C.P. & J.P.J.M. ESSERS. - Wetenschap en wetenschapsleer.
%2365505: VEERMAN, G.J. - Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen.
%23226576: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism : dollar diplomacy and America's rise to global power.
%2394366: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism dollar diplomacy and America's rise to global power.
%23266597: VEEZE, B.J. - De Raad van de Prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III, 1650-1668.
%2329950: VEGA, LOPE DE. - La Dorothea. English transl. by A.S. Trueblood & E. Honig.
%2340376: VEGA, L. ALVARES - Het Beth Haim van Ouderkerk. Beelden van een Portugees-Joodse begraafplaats.
%23285167: GARCILASO DE LA VEGA. - Het leven der oude Incas, zijnde de koninklijke aanteekeningen aangaande den oorsprong der Incas die koningen waren over Peru´, hun afgodendienst, wetten en staatsvormen. ...
%23263906: VEGA, SILVIA ... [ET AL.] - Los gobiernos locales desde una mirada de género.
%23269083: VEGA, JUDITH A. - Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting : filosofie, politiek, cultuur.
%2339680: VEGCHEL, G. VAN. - Medici contra Kwakzalvers : de strijd tegen niet-orthodoxe geneeswijzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw.
%23281579: VEGT, JAN VAN DER. - Hans Andreus : biografie.
%23281578: VEGT, JAN VAN DER. - A. Roland Holst : biografie.
%23273463: VEGT, JAN VAN DER - A. Roland Holst : biografie
%23236811: VEGTER, MARLIES. - Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever.
%23169137: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%2310537: VEGTING, W.G. - De gemeentelijke verordeningsbevoegdheid en het burgerlijk recht.
%2334222: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%2367705: VEÏCOPOULOS, NICOLAS. - Traité des territoires dépendants. Volume I : Le système de tutelle d'après la Charte de San Francisco; Volume II : L'oeuvre fonctionnelle des Nations Unies relative au régime de tutelle.
%23282008: NEDERLAND. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN. ALGEMENE INLICHTINGEN EN VEILIGHEIDSDIENST (AIVD). - Handboek Integriteitsonderzoek : Leidraad voor preventief zelfonderzoek naar kwetsbaarheden binnen overheidsorganisaties.
%23278329: VEIRLE, FRANK VANDE. - Tussen blinde fascinatie en vrijheid ; het mensbeeld van Slavoj Zizek.
%23161863: VEKENE, E. VAN DER. - Bibliographie der Inquisition : ein Versuch.
%23220525: VEKENE, EMILE VAN DER; ALBERT KOLB. - Refugium animae bibliotecae : Festschrift für Albert Kolb = mélanges offerts à Albert Kolb.
%238254: VELAERS, JAN ... [ET AL.] - De koning. De neutrale strafrechter. De doorwerking in privaatrechtelijke verhoudingen van het primaire recht in de Europese Unie.
%2320549: VELD, R.J. IN 'T. - De vlucht naar Isfahan? : over bestuur, planning en de toekomst van het hoger onderwijs.
%238814: VELD, J. IN 'T. - Vooruitziende bestuurswetenschap : een futurologische verkenning.
%23258697: VELD, TH. - ROC-vorming: beleid voor een nieuw bestel : een onderzoek naar de beleids- en meningsvorming inzake ROC's.
%2320810: VELD-MERKOULOVA, YULIA. - Essays on futures markets and corporate spin-offs.
%23180532: VELDE, PAUL VAN DER. - Multiregionalism and Multilateralism: Asian-European Relations in a Global Context (Icas Publication).
%23276929: VELDE, WELMOED VAN DER. - De positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht : een onderzoek naar de vraag of, en zo ja in hoeverre, het bijzondere karakter van het zeeschip dwingt tot het opstellen van conflictregels die afwijken van de conflictregels die gelden voor internationale rechtsverhoudingen aan land met betrekking tot goederenrechtelijke rechten, voorrang en verhaal van vorderingen, onrechtmatige daad en beperking van aansprakelijkheid
%23263540: VELDE, WALTER VAN DE. - Toward Learning Robots (Special Issue of Robotics and Automous Agents).
%23199788: VELDE, LEONARDUS VAN DE. - Herrschaft und Knechtschaft bei Hölderlin.
%23282110: VELDEN, LIDWIN VAN. - Instrumenten van het geldmarktbeleid in Nederland.
%23281411: VELDEN, BEN VAN DER - De Europese onmacht : Scénes uit de achterkamp.
%2313952: VELDEN, P.A.L.M. VAN DER. - De vereniging-rechtspersoon en haar leden : enige beschouwingen over het geldende en het komende Nederlandse recht.
%23281065: VELDEN, KEES VAN DER & KEES HOOGDUIN. - Anna Karenina en de plastic zak.
%23278710: VELDEN, P.A.L.M. VAN DER. - De vereniging-rechtspersoon en haar leden : enige beschouwingen over het geldende en het komende Nederlandse recht.
%23196014: VELDEN, FRANS J.A., GERARD-RENÉ DE GROOT EN NICOLE DOESWIJK. - De nationaliteit in internationaal en Europees perspectief : preadviezen
%23115300: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - De eenvormige koopwetten van 1964 : een artikelgewijze behandeling van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken.
%23104507: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - (red.). Aan de grenzen van het Nederlanderschap.
%2365912: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Inleiding in het islamitische familie- en erfrecht : in het bijzonder met betrekking tot het Marokkaans privaatrecht en met vergelijkende opmerkingen ten aanzien van het Turks en Nederlands recht.
%2338845: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen.
%2327810: VELDEN, K.VAN DER ... ET AL. - Health Matters. Public Health in NorthSouth Perspective.
%2334220: VELDEN, G.M. VAN DER. - Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770.
%23215048: VELDEN, HUGO TJEERD VAN DER. - Gerard Loyet & Karel de Stoute : het votiefportret in de Bourgondische Nederlanden.
%2321452: VELDHOVEN, G.M. VAN - (ed.). Overheidsbemoeienis. Opstellen uitgegeven t.g.v. het 11de lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
%2336304: VELDHOVEN, G.M. VAN - (ed.). Overheidsbemoeienis : opstellen uitgegeven t.g.v. het 11de lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
%2353639: VELDHOVEN, G.M. VAN - Attitudes van meisjes in militaire vrouwenafdelingen. Diss.
%2382326: VELDHUIZEN, JAN - D'66, een blijvend appèl : 35 jaar werken aan vernieuwing.
%23108980: VELDKAMP, A.M.E. - Overbrengen van afvalstoffen.
%23137170: VELDKAMP, J. - History of Geophysical Research in The Netherlands and its former Overseas Territories.
%2362081: VELDKAMP, P.M. - De toepassing van artikel 1401 B.W. op de onbehoorlijke mededinging.
%23249058: VELDKAMP, G.M.J. - Herinneringen, 1952-1967 : le carnaval des animaux politiques.
%23270454: VELDKAMP, G.M.J. (ED.) - De economie en het sociale zekerheidsbeleid.
%2382472: VELDMAN, A.G. - Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie. Beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra) nationaal gelijke-behandelingsrecht.
%23212923: VELDMAN, A.G. - De kans van slagen : invloeden van culturen en regels op de loopbanen van vrouwen.
%23100925: VELDT, P. TH. VAN DER - Franz Neumayr SJ (1697-1765). Leben und Werk eines spätbarocken geistlichen Autors ...
%23119223: VELDT, M.I. - Het EVRM en de onpartijdige strafrechter.
%2360655: VELLEKOOP, KEES. - Dies Ire Dies Illa: Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz.
%2375387: VELLENGA, S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig.
%2370802: VELLENGA, SIPCO ... [ET AL.] (RED.) - Mist in de polder : zicht op ontwikkelingen omtrent de islam in Nederland.
%2361387: VELLINGA, J.M. - Talma's sociale arbeid. Diss.
%23132899: VELT, C.J.E. IN 'T. - Politie en omgevingsanalyse : de rol van computerbestanden bij het oplossen van diefstallen.
%2350569: VELTEN, A.A. VAN. - Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed. 4e druk.
%23132505: VELTEN, A.A. VAN. - Het notariaat : inderdaad een elastisch ambt. Het Nederlandse notariaat in de tweede helft van de twintigste eeuw, geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot bevordering der notariele wetenschap.
%23226092: VELTEN, A.A. VAN. - Koop van onroerende zaken.
%2320618: VELTEN, A.A. VAN (ED). - 85 jaar Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken. Feestbundel.
%23220356: VELTEN, A.A. VAN. - Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed. 2e druk.
%23214375: VELTHOVEN, H. VAN EN A.B.M. BRANS. - Brabant rondom zijn orkest.
%2386349: VELTHOVEN, B.C.J. VAN. - Economie van misdaad en straf.
%23148667: VELTHOVEN, B.C.J. VAN (E.A.) - Recht en efficiëntie: een inleiding in de economische analyse van het recht.
%23196004: VELTHOVEN, B.C.J. VAN (E.A.) - Geschilbeslechtingsdelta 2003 : over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers.
%23249056: VELTHOVEN, PAUL VAN. - Het verantwoorde engagement : filosofie en politiek bij Raymond Aron.
%23155440: VELTHUIJSEN, JAN WILLEM - Determinants of investment in energy conservation.
%23126553: VELTHUYS-BECHTHOLD, P.J.M. - Inventory of the Papers of Pieter Zeeman (1865-1943), Physicist and Nobel Prize Winner, c. 1877-1946.
%23165231: VELTKAMP, B.M. - Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland.
%2381130: VELTKAMP, B.M. - Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland.
%23201351: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%23171032: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%2339855: VELZEN, MARTIJN VAN. - Learning on the fly : worker training in the age of employment flexibility.
%23257394: VEN, D.J. VAN DER. - Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore.
%23108222: VEN, A.E.B.M. VAN DER. - Fenomeenonderzoek : spoorzoeken nieuwe stijl?
%23277926: VEN, E. VAN DER. - De physische toestand der zon.
%23280396: VEN, K.M.L.L. VAN DER. - Genotsrechten.
%2394755: VEN, A.H.G.S. VAN DER. - Inleiding in de schaaltheorie.
%2381501: VEN-TEN DENSEL, E. VAN DER. - Volksdansen vroeger en nu.
%2321500: VEN, W. VAN DE. - Studies in health insurance and econometrics. Diss.
%23241233: VEN, J.J.M. VAN DER. - Recht als instrument van behoud en verandering : bundel opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.J.M. van der Ven.
%2352728: VEN, J.J.M. VAN DER. - De mens in zijn rechtsorde : verzamelde opstellen.
%23195634: VEN, GERARD VAN DE & NOËL VAN DOOREN. - De nieuwe rivierdijken : dijkversterking als ontwerpopgave.
%2399030: VEN, J.J.M. VAN DER. - Ius humanum : das Menschliche und das Rechtliche.
%2326355: VEN, J.J.M. VAN DER. - De mens in zijn rechtsorde : verzamelde opstellen.
%23212238: VEN, ARIE CORNELIS NICOLAAS VAN DE. - Adoptie van circulerende concepten en instrumenten voor de beheersing van organisaties : meer dan een kwestie van kiezen.
%2322993: VENABLE, CHARLES L. - China and Glass in America, 1880-1980: From Table Top to TV Tray
%23281335: VENEMA, ADRIAAN. - Vanuit het duister: schetsen van honderd jaar epilepsiebestrijding.
%23262175: VENEMA, JAN. - Aspecten der koolzuurinhalatietherapie [= Aspects of the carbon dioxide inhalation therapy]
%23190542: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2 : De harde kern.
%2355025: VENEMA, J., P.J. MUIJEN EN J.G. CAMPEN. - Handboek Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
%2351152: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 : Het systeem.
%23233502: VENEMA, G.A. - Over de balans en het wegen.
%23233526: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewigten.
%23232426: VENEMAN, PEER. - Peer Veneman : de zeven hoofdzonden = the seven deadly sins.
%23166231: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 4 : Capitulae de Conditionali et Rationali.
%23166234: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 7 : Tractatus de Scrire et Dubitare.
%23166235: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 3 : Tractatis de Hypothecis.
%23166233: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 1 : Tractatus de Terminis.
%23202308: VENING MEINESZ, F.A. - Fundamental tables for regional isostatic reduction of gravity values.
%23187925: VENKATARANGAIYA, M. - The development of local boards in the Madras presidency.
%23159771: VENNE, J.J.J. VAN DE. - Regeneratie van de oude stad.
%23274018: VENNEMANN, KEVIN - Close to Jedenew
%2332453: VENNER, G.H.A. - De Meinweg : onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders - Guliks grensgebied circa 1400-1822.
%23156119: VENNIKER, RICHARD. - Transition processes from constrained to Walrasian equilibrium.
%2327984: VENNIX, JAC A.M. A.O. (EDS.) - System Dynamics 1992. Proceedings of the International System Dynamics Conference.
%23192601: VENTO, ARNOLD C. - La generación Hijo pródigo : renovación y modernidad.
%23279574: VENTURA, SERGIO. - Principes de droit agraire communautaire.
%23203821: VENVERLOO, A. - De gemeentefinanciën. (Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen, deel III).
%23208707: VENZI, GIULIO. - Manuale di diritto civile italiano.
%23248395: VERA , YVONNE. - De stenen maagden.
%2369246: VERAART, CHRIS. - Overgave.
%23208997: VERAART, WOUTER. - Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw.
%2361872: VERAART, B.A.G. - Over antisepsis als eisch voor aseptisch wondverloop. (Met verslag over 6825 ongevalswonden). Diss.
%23273553: VERAART, WOUTER. - De passie voor een alledaagse rechtsorde : over vergeten, herinneren en vergeven als reacties op historisch onrecht
%23246951: VERAART, WOUTER & LAURENS WINKEL (EDS.) - The post-war restitution of property rights in Europe : comparative perspectives.
%23183154: VERAART, J.A. - Arbeidsloon.
%23153073: VERBA, SIDNEY., NORMAN H. NIE & JAE-ON KIM. - Participation and political equality : a seven-nation comparison.
%23154384: VERBA, SIDNEY & GARY R. ORREN. - Equality in America : the view from the top.
%23235018: VERBA, SIDNEY, STEVEN KELMAN ... [ET AL.] - Elites and the idea of equality : a comparison of Japan, Sweden, and the United States.
%23109737: VERBEEK, P.J. - Learning about decision support systems. Two cases on manpower planning in an airline.
%23137583: VERBEEK, JOS. - Studies on Economic Growth Theory. The Role of Imperfections and Externalities. Diss.
%23109405: VERBEEK, TH. (ED.) - Descartes et Regius : autour de léxplication de l'esprit humain.
%2396631: VERBEEK-HEIDA, PIETJE - De eigen wijsheid van de patiënt : alledaagse overwegingen bij geneesmiddelen gebruik.
%23256975: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%23284611: VERBEEK, THÉO. - Le traité de l'âme de LaMettrie. [Tome] 1 : Le traité de l'âme de La Mettrie; [Tome] 2: Etudes sur les sources du matérialisme de La Mettrie et sur ses rapports avec les courants de pensée de la première moitié du XVIII. siècle.
%23102590: VERBEKE, G. - Het wetenschappelijk profiel van Willem van Moerbeke.
%23154450: VERBEKE, ALAIN. - De legitieme ontbloot of dood ? Leve de echtgenoot !
%23127296: VERBEKE, G. & J. IJSEWIJN (EDS.) - The Late Middle Ages and the Dawn of Humanism outside Italy : proceedings of the international conference, Louvain may 11-13, 1970.
%2342219: VERBERNE, L.G.J. & SCHLICHTING, T.H. (RED.). - Stichting Het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth-Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het honderd vijf en twintig-jarig bestaan der Stichting en het vijf en twintig-jarig bestaan van het huidige ziekenhuis, 29 November 1954.
%23201724: VERBERNE, M.L. - Verdeling van het spectrum.
%23283623: CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND - Algemene ouderdomswet : tekst en commentaar.
%2370699: VERBONG, G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland, 1835-1920.
%23212908: VERBOVEN, A.H.F. - The ex-dividend effect in stock and options prices : theory and Dutch empirical evidence.
%23188817: VERBRUGGE, AD. - Tijd van onbehagen : filosofische essays over een cultuur op drift.
%23285930: VERBRUGGE, AD. - Staat van verwarring : het offer van liefde.
%23131990: VERBRUGGEN, M.W.G. - Veel voorkomende criminaliteit: van theorie naar beleid.
%2338255: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
%23277541: VERBURG, L.G. & W.A. ZONDAG (EDS.) - Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie. 2e druk.
%23147808: VERBURG, G.J. - In vuur & vlam : geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
%2312652: VERBURG, GERHARDUS. - De vrijwillige zaakwaarneming.
%23146444: VERBURG, L.G. - Het Nederlands ontslagrecht en het BBA-carcinoom.
%23225367: VERBURG, MARCEL E. - De procureurs-generaal bijeen : grepen uit de notulen van 60 jaar in vergadering.
%23139269: VERBURG, MARCEL E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie 1798-1940.
%2342105: VERBURG, MARCEL E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel 1: 1798-1898.
%23266872: VERBURG, L.G. - De koers van de bestuurder : over recht, arbeid en medezeggenschap.
%23285295: VERBURGH, KRIS. - De voedselzandloper : over afvallen en langer jong blijven.
%23118521: VERCAUTEREN, F.E.M. - De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best als deel van de verbinding met Luik (1740-1745).
%2310542: VERDAM, P.J. - Uit het recht : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam.
%23261171: VERDAM, J. - De geschiedenis der Nederlandsche taal in hoofdtrekken geschetst.
%23119301: VERDAM, J. - (red.). Middelnederlandsch Handwoordenboek.
%238442: VERDAM, P.J. - Nederlandse rechtsgeschiedenis 1975-1795.
%23102593: VERDENIUS, W.J. - Homer : the Educator of the Greeks.
%23205108: VERDERY, KATHERINE. - National ideology under socialism : identity and cultural politics in Ceausescu's Romania.
%23280892: VERDI, RICHARD. - Rembrandt's Themes: Life into Art.
%23233296: VERDI, GUISEPPE. - Louisa Miller : melodramma tragico in tre atti. Libretto van Salcatore Cammarano naar Kabale und Liebe van Friedrich Schiller.
%2390149: VERDIER, ABEL. - Manuel pratique des consulats.
%23195952: VERDOES, THEODORUS LAURENTIUS MARIA. - Naar een metaforische compositie van de (bedrijfs)economie; een zoektocht door de economische kosmos.
%23277829: VERDON, TIMOTHY & DANIEL M. ZOLLI (EDS.) - Sculpture in the age of Donatello : Renaissance masterpieces from Florence Cathedral.
%2322706: VERDONER, LOUIS ANDRÉ. - Fiscale aspecten van intercompany pricing in internationaal verband.
%2363231: VERDONK, J.J. - Petrus Ramus en de wiskunde.
%23197895: VERDOONER, DAVE & HARMEN SNEL. - Trouwen in Mokum, 1598-1811 = Jewish Marriage in Amsterdam.
%2342838: VERDOORN, J.A. - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië : een sociaal-medische studie. Diss.
%23104942: VERDOORN, J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
%2318019: VERDROSS, ALFRED & BRUNO SIMMA. - Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.
%23105870: VERDROSS, ALFRED VON. - Trattati contra bonos mores.
%2356506: VERDROSS, ALFRED & BRUNO SIMMA. - Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.
%2354391: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%2346383: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%23126093: VERDULT, PHILIP A. - P. Erasmianae II : delen van een Arsinoitisch Sitologen-Archief uit het Midden van de Tweede Eeuw v. Chr.
%23204451: VERDUN, AMY. - The European Union in the wake of Eastern enlargement : institutional and policy-making challenges.
%23282670: VEREBEY, KARL (ED.) - Opioids in mental illness : theories, clinical observations, and treatment possibilities.
%23140263: NEDERLANDSCH-ZUID-AFRIKAANSCHE VEREENIGING - Nederland - Zuid-Afrika : Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij Gelegenheid van haar Vijftig-Jarig Bestaan, 1881-1931.
%23243354: VEREMIS, THANOS ... [ET AL.] - Kosovo and the Albanian Dimension in Southeastern Europe: The Need for Regional Security and Conflict Prevention.
%2370881: VERENE, DONALD PHILLIP. - Philosophy and the Return to Self-Knowledge.
%23224780: VERENIGING DE JONGE BALIE, AMSTERDAM, LUSTRUMCOMMISSIE. - Advocaat, mondjesmaat? : bundel, uitgegeven onder auspiciën van de Lustrumcommissie van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam ter gelegenheid van de studiedag over het onderwerp 'procesmondigheid (verplichte) procesvertegenwoordiging' op vrijdag 25 april 1980 in de Koopmansbeurs te Amsterdam.
%23266966: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Jaargang 1-99 (1870)- Jaargang 99 (1969).
%236079: VERENIGING VOOR ECONOMIE. TAVERNIER, K. A.O. - Overheidsinterventies. Effectiviteit en efficientie. Vijftiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres. Leuven 8-9 mei 1981. Part II: Notulen, open forum.
%2360113: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis : het boek behouden. Jaargang 4 (1997).
%2360090: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis : geschreven gedrukt gedigitaliseerd : elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen. Jaargang 6 (1999).
%2360096: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 5 (1998).
%2359999: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 7 (2000).
%23281705: JACKSON; KENNETH T. & CAMILO JOSÉ VERGARA. - Silent cities : the evolution of the American cemetery.
%23276014: VERGEER, KOEN. - [F]oto's.
%23101236: DES VERGERS, A. N. (ED/TR) - Histoire de l'Afrique sous les Aghlabites (184-297/800-909)... par IBN KHALDOUN [733-808/1332-1406, Ibn Haldun].
%23215295: VERGÈS, FRANÇOISE. - Monsters and revolutionaries : colonial family romance and métissage.
%23137509: VERGOTE, J. - Joseph en Egypte. Génèse Chap. 37-50 a la Lumière des Études Égyptologiques Récentes.
%23160080: VERGOUW, LIDA. - Het verre paradijs.
%23180991: VERGUNST, NOËL PASCAL. - The institutional dynamics of consensus and conflict : consensus democracy, corporatism and socio-economic policy-making and performance in twenty developed democracies (1965-1998).
%23262171: VERHAART, W.J.C. - Klinische en anatomische onderzoekingen over de ziekte van Alzheimer.
%23283621: VERHAEGEN, PAUL H. - Investeringsproces en investeriangsprocedures in het bijzonder in de meer-activiteiten onderneming.
%23161237: VERHAEGEN, GEORGE H.M.J. - Rationeele broodvoorziening in Nederland .
%23275250: VERHAEGHEN, PAUL. - The Oxford handbook of emotion, social cognition, and problem solving in adulthood.
%23201809: VERHAEGHEN, PAUL. - Omega minor.
%23214616: VERHAGEN, TIBERT. - Towards understanding online purchase behavior.
%23159590: VERHAGEN, FRANCISCUS B.A.M. - Geldrop : economische-statistische beschrijving van een industriëele plattelandsgemeente vanaf het begin der 19e eeuw.
%23141765: VERHAGEN, H.L.E. & M.H.E. RONGEN - Cessie : de overdracht van vorderingen op naam.
%23280039: VERHEES-VAN MEER, J.TH.H. - De Zeeuwse Kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713.
%23217099: VERHEES, JAAP. - Econometric analysis of multidimensional models.
%23199723: VERHEES, JOHANNES JACOBUS. - God in beweging : een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus.
%2380271: VERHEGGEN, A. - (ed.). Veertig jaren melaatschenverpleging. 1895-1935.
%2392465: VERHEIJ, BART. - Rules, reason, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
%23169810: VERHEIJ, N. - Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter. Preadvies.
%23256962: VERHEIJ, BART. - Virtual arguments : on the design of argument assistants for lawyers and other arguers.
%23217095: VERHEIJ, N. & H.G. LUBBERDINK. - Algemene wet bestuursrecht : derde tranche.
%23208083: VERHEIJEN, EEFJE ANTONIUS MARIE. - Nederlandse strafrechtelijke waarden in de context van de Europese Unie : naar een beoordelingsschema ter waarborging van karakteristieken van materieel strafrecht in de Europese rechtsruimte.
%23116000: VERHEIJEN, J.A.J. - Kamus Manggarai. Vol. 1: Manggarai - Indonesia.
%2331786: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23245781: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
%23151526: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
%2398185: VERHEUL DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
%23190740: VERHEUL, JOHANNES PIETER. - Rechtsmacht in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Deel 1: Het EEG bevoegdheid- en executieverdrag.
%23281729: VERHEUL, J. - The Briton in Holland ; a pocket interpreter and guide to Holland and its language : containing travel, talk, etc.
%23201508: VERHEUL, INGRID. - Is there a (fe)male approach? : understanding gender differences in entrepreneurship.
%2344504: VERHEY, F.R.J. - Dementia, depression and forgetfulness. Clinical studies of the early diagnosis and the differential diagnosis of dementia. Diss.
%2341436: VERHOECKX, P.M. - De vierdimensionale wereld der relativistische natuurkunde : voordracht gehouden in de 11de vergadering op 5 Januari 1918.
%23251488: VERHOEF, J. - ARAR : tabellen 2013 : januari-juni.
%23202219: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid in uw financiële advies : financiële risico's omtrent sociale zekerheid in kaart gebracht.
%23133649: VERHOEF, PETER C. - Analyzing customer relationships: linking relational constructs and marketing instruments to customer behaviour.
%23104366: VERHOEFF, JOHAN PETER. - Sartre als toneelschrijver.
%23210383: VERHOEVEN, JOE. - Droit international public.
%23201784: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%23260320: VERHOEVEN, NEL. - Doing research : the hows and whys of applied research.
%2380120: VERHOEVEN, M.J.M ... [ET AL.] - Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen? : over legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie.
%2374951: VERHOEVEN, BERNARD. - Cultuur en overheid : een bundel cultuurpolitieke geschriften.
%2340884: VERHOEVEN, MAARTJE. - The Costanzo obligation : the obligations of national administrative authorities in the case of incompatibility between national law and European law.
%23183974: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%23280847: VERHOOGT, ROBERT. - Art in Reproduction: Nineteenth-Century Prints After Lawrence Alma-Tadema, Jozef Israels and Ary Scheffer.
%2346330: VERHOOGT, J.P. - Moderne maatschappijkritiek : C. Wright Mills als criticus: tussen probleem en totaliteit.
%23108232: VERHULP, EVERT. - Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren.
%23277540: VERHULP, E. & W.A. ZONDAG (EDS.) - Disfunctioneren en wangedrag van werknemers. 2e druk.
%23229486: VERHULST, A. & G. BUBLOT (ED.) - De Belgische land- en tuinbouw : verleden en heden.
%2368209: VERIN, HELENE - Beth Levine Shoes.
%23264976: VERING, FRIEDRICH H. - Geschichte und Institutionen des römischen Privatrechts.
%23283932: VERKADE, MARGARETHA A.; F GORTER & PIET BAKKER. - Honderd jaren Dekker's hout : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Dekker's Houthandel, Zaandam.Taal: Nederlands Uitgever: Zaandam : Dekker's Houthandel, 1955
%2334368: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Ruimere octrooiëring van computerprogramma's : technicality of revolutie?
%23285517: VERKADE, IWAN. - Sub Rosa : a new play.
%2316305: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Gegevensbescherming : preadviezen.
%236927: VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands patriot = Der Achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost-Niederländischen Patriotismus.
%2340475: VERKADE, D.W.F. & SPOOR, J.H. - Auteursrecht.
%2347163: VERKADE, W. - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872).
%2346529: VERKADE, D.W.F. - Misleidende reclame.
%2358032: VERKAIK, J.W. ... [ET AL.] - Den Haag met recht een stad : elf juridische portretten.
%23277602: WERKGROEP STEDELIJKE VERKAVELING. - Hoofdlijnen van een Wet op de Stadsvernieuwing : rapport van de Werkgroep Stedelijke Verkaveling.
%23124368: OVERLEGCOMMISSIE VERKENNINGEN. - Een eigen richting voor het recht. Eindrapport van de verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid.
%2383264: VERKERK, REMME. - Fact-finding in civil litigation : a comparative perspective.
%23233897: VERKERK, MARIAN (ED.), WAL, KOO VAN DER. - Filosofie, ethiek en praktijk : liber amicorum voor Koo van der Wal.
%2380518: VERKOREN, WILLEMIJN (EDITOR) - Postconflict Development: Meeting New Challenges.
%23178472: VERKOUTEREN, HERMAN. - Over Artikel 153 Grondwet.
%23103125: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler.
%2341213: VERKRUISEN, WILLEM GUSBRECHT. - Dissatisfied patients : their experiences, interpretations and actions.
%23105621: VERKRUISEN, W.G. - Gemeente en gemeentewet.
%23106326: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
%23283220: VERKUYLEN, CHARLES. - Het verbond verbroken : het Indo-Europees Verbond in de nadagen van Nederlands-Indie¨, 1945-1949 : een studie over Indo-europeanen en regeringsbeleid.
%23261493: VERKUYTEN, MAYKEL. - Zelfbeleving en identiteit van jongeren uit etnische minderheden.
%23117389: VERLAAN, JOS. - Chaos aan de Amstel : fraude en corruptie in Amsterdam.
%2339695: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Werkbericht 2009/2010 : Typografie Grafikdesign Kreativität : neues aus dem Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%2339704: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Gesamtverzeichnis 2007/2008 : Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%238223: VERLEISDONK, F.A.M. - Stakingen tegen de overheid : de veranderende positie van de Westeuropese vakbeweging, gezien tegen de achtergrong van de sociaal-economische ontwikkeling.
%23225072: VERLEYE, LÉON. - Les pierres précieuses et les perles : origine, histoire, valeur, emploi, imitations ; comment on distingue le vrai du faux. Guide du marchand et de l'acheteur.
%23218328: VERLINDEN, MARGRIET. - A Constraint-based Grammer for dialogue Utterances.
%2352619: VERLOO, MIEKE. - Macht en gender in sociale bewegingen : over de participatie van vrouwen in bewonersorganisaties.
%23218820: VERLOOP, N. (ED.) - 75 jaar onderwijs en opvoeding : 75 jaar Pedagogische studiën.
%23190138: VERLOREN VAN THEMAAT, P. & T.R. OTTERVANGER. - Concentraties en joint ventures in het mededingingsrecht.
%2314728: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - In orde : Liber Amicorum Pieter VerLoren van Themaat : aangeboden ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in het sociaal-economisch recht aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.
%23102597: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - De taak van de rechtswetenschap bij de planning van internationale economische integratie.
%23231181: VERLOREN VAN THEMAAT, P. & J.A. MUILWIJK. - Handleiding bij de wet op de bedrijfsorganisatie : tekst van de wet met inleiding, samenvatting en toelichting.
%23213862: VERMA, RAVI K. - Sexuality in the time of AIDS : contemporary perspectives from communities in India.
%23237564: VERMAAT, MATTHIJS FRANS. - Voorzieningen in de Wet voorzieningen gehandicapten : verantwoorde voorziening of participatievoorziening ?.
%23104817: VERMASEREN, M.J. (ED.) - Studies in Hellenistic Religions.
%23196986: VERMASEREN, M.J. & C.C. VAN ESSEN. - The excavations in the Mithraeum of the church of Santa Prisca in Rome.
%23107748: VERMASEREN, M.J. & P. SIMONI. - Liber in deum. L'apoteosi di un iniziato Dionisiaco.
%23232990: VERMEED, W.A. - De wereld van 3D-printen : op weg naar een nieuwe industriele revolutie?.
%23126787: VERMEER, E.B. - Water Conservancy and Irrigation in China. Social, economic and agro-technical aspects.
%2352152: VERMEER, BRENDA - Strafprocessuele waarborgen tijdens het voorarrest van jeugdigen en hun beleving daarvan.
%23285788: VERMEERSCH, PETER. - The Romani Movement: Minority Politics and Ethnic Mobilization in Contemporary Central Europe.
%23280751: VERMEERSCH, PETER. - The Romani Movement: Minority Politics and Ethnic Mobilization in Contemporary Central Europe (Ethnopolitics Book 4).
%23284944: VERMEERSCH, PETER. - The Romani Movement: Minority Politics and Ethnic Mobilization in Contemporary Central Europe.
%23286146: VERMEERSCH, AN. - Europese spelregels voor sport : overzicht van het Europees sportbeleid in wording en de toepassing van het Europees recht op sport.
%23196462: VERMEERSCH, VALENTIN (ED.) - Bruges and Europe.
%2335545: VERMEIJDEN, JACOB. - Auteursrecht en het kinematographisch werk.
%23281009: VERMETTEN, ERIC. - Posttraumatic stress disorder : neurobiological studies in the aftermath of traumatic stress.
%23139062: VERMETTEN, YVONNE - Consistency and Variability of Student Learning in Higher Education.
%23240554: VERMEULE, ADRIAN. - Law and the limits of reason.
%2343756: VERMEULEN, G. - Blueprint for an EU Criminal Records Database: Legal, Politico-Institutional and Practical Feasibility (Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)).
%23137586: VERMEULEN, ERIK M. - Corporate Risk Management. A multi-factor approach. Diss.
%23284413: VERMEULEN, GEERT; TOM VANDERBEKEN & PATRICK ZANDERS. - Internationale samenwerking in strafzaken en rechtsbescherming : pleidooi voor een geïntegreerde nationale en internationale benadering.
%23132429: VERMEULEN, G. (E.A) - Internationale Samenwerking in Strafzaken en Rechtsbescherming : pleidooi voor een geïntegreerde nationale en internationale benadering.
%23261978: VERMEULEN, B.P. ... [ET AL.] - Naar een Europees asielrecht : preadviezen voor de vergadering van de Christen Juristenvereniging op 24 mei 2002.
%23261649: VERMEULEN, WALTER J.V. - De vervuiler betaald : onderzoek naar de werking van subsidies op vier deelterreinen van het milieubeleid.
%2396718: VERMEULEN, HANS & RINUS PENNINX - Het democratisch ongeduld : de emancipatie en integratie van zes doelgroepen van het minderhedenbeleid.
%2344591: VERMEULEN, G. (ED.) - Essential texts on international and European criminal law.
%23172453: VERMEULEN, HANS & BORIS SLIJPER. - Multiculturalisme in Canada, Australie en de Verenigde Staten : ideologie en beleid, 1950-2000.
%23139787: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en Humanist. Een Inleiding tot zijn Leven en zijn Werken.
%23229138: VERMEULEN, ALEX. - Alex Vermeulen : No. 19: Sun, Enlightenment, States of Nature - States of Humanity
%2369349: VERMEULEN, ALEX. - S.O.H. (States of humanity).
%2368835: VERMEULEN, GEERT (ED.) - Aspecten van Europees materieel strafrecht.
%2355180: VERMEULEN, W.H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1901-1914. Diss.
%23235111: VERMEULEN, B.P. - Vrijheid, gelijkheid, burgerschap : over verschuivende fundamenten van het Nederlandse minderhedenrecht en - beleid; immigratie, integratie, onderwijs en religie.
%232664: VERMEULEN, G., W. DE BONDT & Y. VAN DAMME. - EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters : towards mutual recognition of investigative measures and free movement of evidence?
%23249002: VERMEULEN. E.M. - Nederlandse rechtsbescherming in communautaire context.
%23210122: VERMEULEN, G. (ED.) - Basisteksten internationaal strafrecht.
%23113979: VERMEYLEN, J. - Job, ses amis et son dieu : la légende de Job et ses relectures postexiliques.
%23247180: VERMIJ, RIENK H. - Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwentijt.
%23255281: VERMULST, EDWIN & PAUL WAER. - E.C. anti-dumping law and practice.
%23241702: VERNANT, JEAN PIERRE. - The origins of Greek thought.
%23251284: VERNAY, MARIE-EMMA. - Das Kind in der französischen Volkskunde.
%23284943: VERNE, MARKUS (ED.) - Astonishment and Evocation: The Spell of Culture in Art and Anthropology.
%23285787: VERNE, MARKUS (EDITOR). - Astonishment and Evocation: The Spell of Culture in Art and Anthropology.
%2394782: VERNEAUX, R. - Lecons sur l'Existentialisme et ses formes principales.
%23135091: VERNIER, BERNARD. - L'Iraq d'aujourd'hui.
%234108: VERNON, P.E. - Personality assessment.A critical survey.
%2348095: VERNON, M.D. - Human motivation.
%23263502: VEROFF, ROBERT (ED.) - Automated Reasoning and Its Applications: Essays in Honor of Larry Wos.
%23231531: VERPAALEN, O.A.C. - Hart en nieren van de Nederlandse burgerlijke rechter.
%2361781: VERPALEN, M.J.M. - (ed.). Druk en tegendruk : constructieve bijdragen aan de discussie over het cellentekort.
%23245311: VERPLAETSE, JULIAN G. - Derecho internacional privado.
%23166981: VERPLANKE, CORNELIS JANSEN. - Subsidiëring van de kerkenbouw.
%23182402: VERPLOEG, ELIAS A. G. - The road towards a European common Air Market. Civil Aviation and European Integration.
%23130760: VERREST, P.A.M. - Ter vergelijking: een studie naar het Franse vooronderzoek in strafzaken.
%23251552: VERRIJP, C.D. - On the analysis of ocular movements (Third paper).
%23178792: DEUTSCHEN DELEGATION BEI DER WEU-VERSAMMLUNG (ED.) - Die Berlin-Frage vor der Versammlung der Westeuropaïschen Union : dokumentation der Beratungen der Versammlung der Westeuropaïschen Union in den Jahren 1961 bis 1965 über die Lage in Berlin.
%23137590: VERSANTVOORT, M. - Analysing Labour Supply in a Life Style Perspective.
%23283515: VERSCHAFFEL, BART. - Architektur als Geste.
%23166747: VERSCHAFFEL (A.O.) - Charles Vandenhove : projects = projecten : 1995-2000.
%23278644: VERSCHOOF, R.J. - Schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen.
%23278623: VERSCHOOF, R.J. - Schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen.
%2310551: VERSCHOOR, I.H.P. - Het verdrag van Brussel van 1938 betreffende hulp en berging van of door luchtvaartuigen op zee.
%23201252: VERSCHOOR, ARJAN - The economics of poverty : processes within an economic system that lead to the emergence, persistence or reduction of material hardship.
%23186092: VERSCHOOR, A.J. - Classicale acta, 1573-1620. Deel VIII: Classis Gorinchem 1579-1620.
%23271005: VERSCHOOR, JOHANNES HERMANUS. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsche en Hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool Leiden ...
%2387199: VERSCHUEREN, HERWIG. - Internationale arbeidsmigratie : de toegang tot de arbeidsmarkt voor vreemdelingen naar Belgisch, internationaal en Europees gemeenschapsrecht.
%23268906: VERSCHUUR, STEVEN. - Overheidsmaatregelen en het toezicht van nationale mededingingsautoriteiten : de consequenties van het arrest CIF voor nationale mededingingsautoriteiten en overheden.
%23281619: VERSCHUUR, R.CH. - Vrij verkeer van vonnissen : erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen op het terrein van het vermogensrecht in Nederland.
%23152544: VERSCHUUR, R.CH. - Vrij verkeer van vonnissen : erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen op het terrein van het vermogensrecht in Nederland.
%2382465: VERSCHUUR, R.CH. - Vrij verkeer van vonnissen : erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen op het terrein van het vermogensrecht in Nederland.
%23144977: VERSCHUUR, GERRIT L. - Impact! The Threat of Comets and Asteroids.
%2372129: VERSCHUUREN, JONATHHAN. - Het Grondrecht op bescherming van het leefmilieu.
%2364178: VERSCHUUREN SJ, GEERT M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie : een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
%23271560: VERSCHUUREN, STAN. - Suriname : geschiedenis in hoofdlijnen.
%23193638: VERSEPUT, J. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. 1928-1953.
%23186753: VERSFELT, WILLEM JOHAN BERNARD. - The Miangas arbitration.
%23268375: VERSINI, GEORGES. - Dictionnaire du bridge.
%23188142: VERSLOOT, ERIC. - Dichter bij het lied. 25 bekende liederen met achtergrond het kerkelijke jaar rond. Incl. audio-cd.
%23283619: W. VERSLUYS. - Fondscatalogus W. Versluys' Uitgeversmij. NV : algemeen overzicht.
%23203302: VERSLUYS, W.A. - Vlakke ongedempte trillingen van een homogene snaar onder invloed van een uitwendige kracht.
%2318236: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractère de Lamenais.
%23202272: VERSLUYS, W.A. - Damped vibrations of a string put into motion by an impulse.
%23283641: VERSTALLEN, A.M.; H. OUSSOREN, D.T. KOEN & P. BROOD. - Het archief van de N.V. Ontginningsmaatschappij de Drie Provincien, 1951-1968 : met de archieven van haar voorgangers : 1924-1961 door A M Verstallen;
%23238299: VERSTEDEN, C.J.N. & T. RENES. - Provincierecht.
%231075: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%23109103: VERSTEEG, JAN (ED.) - Georges Bataille : Actes du Colloque International d'Amsterdam (21 & 22 Juin 1985).
%23259920: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%23228473: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%23286116: VERSTEGE, A.J.B. - Het subject-begrip bij Levinas en de opvoedkunde.
%2339972: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief : bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
%2356468: VERSTEGEN, RAF. - Ad amicissimum amici scripsimus : vriendenboek Raf Verstegen.
%23179580: VERSTER, THOMAS MATTHIJS. - Handelsleveranties.
%2391820: VERSTRAATEN, R.T.G. - De Nederlandse successiebelastingen. 1e druk.
%2372798: VERSTRAATEN, R.T.G. - Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting.
%2363349: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen.
%23273623: VERSTRAETEN, RAF. - Handboek strafvordering
%23280849: VERSTRATEN, PETER. - Humour and Irony in Dutch Post-War Fiction Film.
%23189228: VERSTRATEN, LINDA P. - Vaste verbindingen : een lexicologische studie vanuit cognitief-semantisch perspectief naar fraseologismen in het Nederlands.
%23282099: VERSTREATEN, JOHAN & GERWEN, JEF VAN. - Business en ethiek spelregels voor het ethisch ondernemen.
%2386383: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
%23280444: VERTZBERGER, YAACOV - Coatal states, regional powers, superpowers and the Malacca-Singapore Straits.
%2364478: VERVAART, OTTO MARIA DOMINICUS FRANCISCUS. - Studies over Nicolaas Everaerts (1462-1532) en zijn Topica.
%23151692: VERVAELE, J.A.E. - EEG-fraude en Europees economisch strafrecht.
%2325397: VERVAELE, J.A.E. - Administratieve en strafrechtelijke samenwerking inzake fraudebestrijding tussen justitiële en bestuurlijke instanties van de EU-lidstaten : eindrapport.
%2340858: VERVAELE, J.A.E. - Fraud against the Community : the need for European fraud legislation.
%23132051: VERVAELE, J.A.E. & KLIP, A.H. (EDS.) - European Cooperation between Tax, Customs and Judicial Authorities: the Netherlands, England and Wales, France and Germany.
%232775: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - European evidence warrant : transnational judicial inquiries in the EU.
%23258210: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - Administrative law application and enforcement of community law in the Netherlands.
%23284410: VERVAELE, J.A.E. & A.H. KLIP. - Europees strafrecht : rechtspraak en verordeningen.
%23284409: VERVAELE, J.A.E. & A.H. KLIP. - Europees strafrecht : reader.
%23217092: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - Transnationale handhaving van de financiële belangen van de Europese Unie : ontwikkelingen in het Verdrag van Amsterdam en de Corpus Juris.
%2349433: VERVAELE, JOHN - Transnational Enforcement of the Financial Iinterests of the European Union.
%23221013: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - Bestuursrechtelijke toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland.
%23214452: VERVEEN, A.N. - Mechanisme en oorsprong van het jaarritme.
%2370410: VERVEST, P.H.M. - Innovation in electronic mail : towards open information networks , perspectives on innovation policy.
%23108254: VERVLOED, J.L.M.J. & W.B. BOD. - Wegwijs in de BTW.
%23232055: VERVLOED, J.L.M.J. & W.B. BOD. - Wegwijs in de BTW.
%23102599: VERVOORT, W. - Plankton Copepods from the Atlantic Sector of the Antarctic.
%23167009: VERVOORT, HANS. - Sicco Roorda van Eysinga zijn eigen wereld.
%23242881: VERWAYEN, F.B. - Recht en rechtvaardigheid in Japan.
%23245275: VERWEIJ, ARJEN (EDITOR) - Measuring and Monitoring Immigrant's Integration in Europe: Comparing integration policies and monitoring systems for the integration of immigrants and ethnic m.
%23153152: VERWEIJ, J.H. - De bestuurlijke dwangsom.
%23137567: VERWEIRE, KURT - Performance Consequences of Financial Conglomeration with an empirical analysis in Belgium and the Netherlands. Diss.
%236695: VERWER, CHR.P. - Aansprakelijkheid voor bagageschade in het internationaal luchtvervoer.
%2348399: VERWER, JAN. - De Bataviasche grondhuur. Een Europeesch-gewoonterechtelijke opstalfiguur. Diss.
%23174247: VERWEY, WILL D. - Economic development, peace, and international law.
%2322595: VERWEY, GERLOF. - Wilhelm Griesinger : Psychiatrie als ärztlicher Humanismus.
%23237530: VERWEY-JONKER, HILDA. - Er moet een vrouw in : herinneringen in een kentering van de tijd.
%23188945: VERWEY, WIL D. (ED.) - Nature management and sustainable development : proceedings of the International congress, Groningen, The Netherlands, 6-9 December 1988.
%2342332: VERWEY, G. & RENOOIJ, D.C. - The economist's handbook. A manual of statistical sources.
%23260522: VERWIJS, E. & J. VERDAM. - Middelnederlandsch woordenboek. 11 delen. Compleet.
%23255145: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%23149909: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%23267234: VERWOERD, J.R.A. - De Justizreform in de Bondsrepubliek Duitsland : beschrijving van een rechterlijke organisatie in verandering : een literatuuronderzoek ten behoeve van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie.
%2341921: VERWORN, MAX. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 6-4-1918. Prof.dr. Max Verworn (1863-1921) was professor of physiology in Jena, Göttingen and at the time in Bonn. His work was specialized on cellular physiology.
%23226327: STICHTING SAMENWERKENDE MILITARIA VERZAMELAARS. - Jubileumuitgave 10 jaar S.M.V.
%23102600: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
%238139: VERZIJL, J.H.W. - Symbolae Verzijl, présentées au Prof. J.H.W. Verzijl à l'occasion de son LXX-ième anniversaire.
%2361115: VERZIJL, J.H.W. (ED.). - Human rights in historical perspective.
%2376180: VESEY-FITZ GERALD, SEYMOUR GONNE. - Muhammadan law : an abridgement according to its various schools.
%2317795: VESSEM, HENK ALEID VAN. - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderdjarige oorlog : verraad en collaboratie in de late Middeleeuwen.
%23262325: VESSEM, ALEIDA HENKA VAN. - Oogstgerei-benamingen : een taalgeografisch onderzoek met 14 kaarten.
%23193758: VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, A.C.M. - Religieus recht en minderheden : een onderzoek naar de rechtspositie van de leden der minderheden in relatie tot het eigen religieuze recht van deze minderheden in Nederland.
%23275313: VESTDIJK, SIMON. - The garden where the brass band played.
%23194102: VESTDIJK, SIMON. - Bericht uit het hiernamaals.
%23100929: VET, J.J.V.M. DE. - Pieter Rabus (1660-1702) : een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting.
%23285588: VETH, CORNELIS. - Crimineel allerlei : (lotgevallen van Nick Carter, Buffalo Bill, de Gentlemaninbrekers, enz.).
%23286169: VETH, CORNELIS. - De arts in de caricatuur.
%2347515: VETH, GERDA. - Simulatie in het privaatrecht.
%23130521: VETTENBURG, NICOLE (E.A.) - Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de veronderstelde band tussen werkloosheid en delinquentie bij 17-19 jarigen.
%2346828: VETTER, H.J. - Geestelijke stoornis.
%2393788: VETTER, J.J., WATTEL, P.J. - Hoofdzaken invordering.
%2384127: VEUR, PAUL W. VAN DER - The Lion and the Gadfly: Dutch Colonialism and the Spirit of E.F.E. Douwes Dekker (Verhandelingen).
%2337385: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
%23256935: VEVEY, BERNHARD DE (ED.) - Les sources du droit du Canton de Fribourg. 1me section : Le droit des villes. Tome 3 : Le droit de bulle.
%2367994: VIALAR, P. - The black robes.
%23106322: VIANE, A.E.L. - Psychologie van het onheilsvoorspellen.
%23172199: VIBRAYE, RÉGIS DE. - 1935 ... : paix avec l'Allemagne?
%23276076: VICAT, BÉAT-PHILIPPE. - Vocabularium juris utriusque : ex variis ante editis, praesertim ex Alexand. Scoti, Jo. Kahl, Barn. Brissonii, et Jo. Gottl. Heineccii accessionibus.
%23120926: VICE, JAMES W. - The Reopening of the American Mind : on Skepticism and Constitutionalism.
%23195253: VICENTE, KIM J. - Human-tech : ethical and scientific foundations.
%23269606: VICKERMAN, JOHN C., ALAN BROWN & NICOLA M. REED (EDS.) - Secondary ion mass spectrometry : priciples and applications.
%23262594: VICKERS, JOHN & GEORG YARROW. - Privatization: an economic analysis.
%23275972: VICKERS, JOHN & VINCENT WRIGHT. - The politics of privatization in Western Europe.
%23238639: VICKERY, ANN. - Leaving lines of gender : a feminist genealogy of language writing.
%23286076: VICO, GIAMBATTISTA. - Opere giuridiche : Il diritto universale.
%2389099: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%233797: VICTOR, RENÉ. - Recht in beweging : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. Ridder René Victor. 2 Delen.
%23279628: VIDAL, GORE. - Clouds and Eclipses: The Collected Short Stories.
%2380390: VIDAL-NAQUET, PIERRE. - The Jews : history, memory, and the present.
%2324686: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions
%23165945: VIEIRA, NORMAN. - Supreme Court appointments : Judge Bork and the politicization of Senate confirmations.
%23144650: VIERDAG, E.W. & G.W. MAAS GEESTERANUS. - Spanningen tussen recht en strafrecht; Recht en praktijk in het verdragenrecht. Preadviezen.
%23179837: VIERDAG, E.W. - Het Nederlandse verdragenrecht.
%23100407: VIERDAG, E.W. - The concept of discrimination in international law : with special reference to human rights.
%23129707: VIERING, M.L.W.M. - Het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM.
%2334598: VIERKANDT, ALFRED. - Der Dualismus im modernen Weltbild.
%23257407: VIERLINGH, ANDRIES. - Tractaet van dyckagie.
%23156044: VIERNY, DINA. - Cornelis Zitman: sculptures et dessins. Henri Matisse: dessins. Two Volumes in designed slipcase.
%239237: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23247444: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23106863: VIET, JEAN. - Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales.
%23155372: VIETCH, JOHN. - Essays in philosophy. I. Knowing and being; II. Dualism and monism.
%23235820: SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM. - The Second National Report on the Implementation of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
%23262972: VIETOR, RICHARD H.K. - Contrived competition : regulation and deregulation in America.
%23278514: VIGELIUS, CAREL CHRISTIAAN. - De leer der bekentenis volgens Nederlandsch burgerlijk procesrecht. Auteur: Carel Christiaan Vigelius Scriptie/Proefschrift : Scriptie/Dissertatie Alle materiaalsoorten en talen bekijken » Taal: Nederlands Uitgever: 's-Gravenhage : Bonte, 1932
%234120: VIGH, JÓZSEF. - Fundamentals of criminology.
%23271484: VIGNET, JACQUES. - Le rôle des intéréts économiques dans l'évolution du droit de la mer : avec référence spéciale à la pêche côtière.
%23507: VIGNOLA, JACOB BAROZZI VON. - Bürgerliche Baukunst nach den Grundregeln der fünf Säulenordnung.
%23280419: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - Inkomsten uit aandelen.
%23257273: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23259419: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23282678: VIJFHUIZEN, CARIN. - 'The people you live with' : gender identities and social practices. beliefs and power in the livelihoods of Ndau women and men in a village with an irrigation scheme in Zimbabwe.
%23162907: VIJN, J.P. - Carlyle and Jean Paul : their spiritual optics.
%2312642: VIJVER, C.D. VAN DER. - De Burger en de zin van strafrecht.
%23285433: VIJVER, NIELS R. VAN DE. - Securities regulation in the Netherlands.
%23257054: VIJVER, C.D. VAN DER. - Politiestudies: terugblik en vooruitzicht : een bundel essays voor Kees van der Vijver.
%2312310: VILDER, ROBIN DE - Endogenous Bussines Cycles.
%23175459: VILE, M.J.C. - The structure of American federalism.
%23184885: VILKOVA, V. P. - The struggle for power : Russia in 1923.
%23226192: VILLA, GIOVANNI CARLO FEDERICO (ED.) - Titian.
%23272705: VILLA, GIOVANNI. - Titian.
%2394218: THOMAS A VILLANOVA - Conciones quae hactenus prodiere. Editio Mediolanensis altera ad primam itidem Mediolanensem quam ex variis antea impressis concinnatam Laurentius a S. Barbara praefatione, vita Sancti praesulis notisque adornavit. Tomus I-II.
%23278994: VILLASUR, BELÉN VIDAL. - Figuring the past : period film and the mannerist aesthetic.
%23278986: VILLASUR, BELÉN VIDAL. - Figuring the past : period film and the mannerist aesthetic.
%23198628: VILLEGAS, FERNANDO RODRIGUEZ. - Experimental number theory.
%2395626: VILLEMAIN, A.-F. - Oeuvres de M. Villemain.
%23230312: VILLENEUVE, A. ... [ET AL.] - Mountains and the law - emerging trends.
%23283772: VILLIERS, MARQ DE & SHEILA HIRTLE. - Sahara : a natural history.
%23284222: VILLIERS, GERMARI DE. - Delta and fan morphologies on Mars as climate indicators.
%23281016: VILLIGER, MARK E. - Customary international law and treaties : a study of the interactions and interrelations with special consideration of the 1969 Vienna convention on the law of treaties
%23228373: G.J. VAN VILSTEREN, WEVER, EGBERT. - Borders and economic behaviour in Europe : a geographical approach.
%2386622: VILSTEREN-MATERS, C.W. VAN - Vastgoedwijzer btw en overdrachtsbelasting.
%23273918: VINAR, O. ... [ET AL] (EDS.) - Advances in Neuropsychopharmacology: Symposium Proceedings, Prague, 1970
%23180943: VINCENT, ANDREW. - The Politics of Human Rights.
%23283423: VINCENT, GILBERT T. & JOHN BIGELOW TAYLOR. - Masterpieces of American Indian art from the Eugene and Clare Thaw collection.
%23171159: VINCENT, R.J. - Human rights and international relations.
%23278845: VINCENT, RENÉ. - On les nommait A.O.F. et A.E.F. c'étaient l'Afrique occidentale Francaise et l'Afrique Équatoriale Française.
%23152013: VINCENT, TED. - The rise and fall of American sport : Mudville's revenge.
%23271287: VINCENT, CLARE - European clocks and watches in the Metropolitan Museum of Art: highlights of the collection.
%23263977: VINCENT, JEFFREY R. PROFESSOR - Managing Natural Wealth: Environment and Development in Malaysia.
%23284377: LEONARDO DA VINCI. - Leonardo da Vinci : sprekende gezichten.
%23159439: LEONARDO DA VINCI. - Leonardo da Vinci : nature studies from the Royal Library at Windsor Castle : Sforza Castle, Milan 26 May - 17 October 1982.
%23117490: VINCI, THOMAS C. - Cartesian truth.
%23225906: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225928: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Freiburger Professoren des 19. und 20. Jahrhunderts.
%23225908: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225910: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225911: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23281036: VINET, ALEXANDRE RODOLPHE. - Études sur la littérature française au dix-neuvième siècle. Tome 1: Madame de Staël et Chateaubriand.
%23281035: VINET, ALEXANDRE RODOLPHE. - Études sur la littérature française au dix-neuvième siècle. Tome 2: Poëtes lyriques et dramatiques.
%23280369: VINGERHOEDS, L.M.M. - Regelmatig boekhouden met geregelde jaarlijkse afsluitingen.
%23201184: VINHAS DE SOUZA, LÚCIO MAURO. - Beyond transition: essays on the monetary integration of the accession countries in eastern europe.
%2315224: VINING, JOSEPH. - The Authoritative and the Authoritarian.
%23183555: VINK, D.L.N. - Het verschijnsel leven : mechanismen en metamorfosen.
%23252039: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%23243180: VINK, NICO - The Challenge of Institutional Change: A Practical Guide for Development Consultants.
%23189881: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%238526: VINKE, H. - Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden schade.
%2399727: VINKE, P. - De maatschappelijke plaats en herkomst der directeuren en commissarissen van de open en daarmede vergelijkbare besloten naamloze vennootschappen.
%23270561: VINKEN, PIERRE. - Icons and enigmas : investigations in art.
%23156106: VINKENBURG, CLAARTJE J. - Managerial Behavior and effectiveness. Determinants, measurements issues and gender differences.
%23213144: VINKENOOG, SIMON. - Het hek van de dam : bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid.
%23280564: VINKENOOG, SIMON. - Simon Vinkenoog, Weyers & Borms.
%23276034: PARTICAM PICTURES & SIMON VINKENOOG. - Boekenbalboekje.
%23266854: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius academicus & forensis.
%2365400: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius academicus & forensis.
%23265218: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii JC.] Tractatus quinque, nempe de pactis, jurisdictione, collationibus, transactionibus et quaestionibus juris selectis ... :quibus additae sunt sim. Vinnii A.F. Orationes.
%23270294: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus & forensis. Editio postrema, authoris notae, anteàseorsim impressis, aucta, titulorum concordantiis & paragraphorum summulis adornata, à mendis purgata, adeoque emendatisssima.
%23274428: VINOGRADOV, VIATCHESLAV - Mathematics for economists made simple
%23116140: VINSON, JULIEN. - Essai d'une bibliographie de la langue basque.
%23279675: VIOLA, LYNNE. - The Best Sons of the Fatherland: Workers in the Vanguard of Soviet Collectivization.
%23282619: VIOLA, BILL. - Bill Viola.
%23120945: VIOLA, ANDRÉ, JACQUELINE BARDOLPH AND DENISE COUSSY - New Fiction in English from Africa. West, East, and South.
%2376421: VIOLLET, PAUL. - Histoire des institutions politiques et administratives de la France.
%2376211: VIOLLET, PAUL. - Histoire du droit civil français accompagné de notions de droit canonique et d´indications bibliographiques.
%23285410: VIOLLIS, JEAN [PSEUDONYM OF HENRI D' ARDENNE DE TIZAC). - L'oiseau bleu s'est endormi.
%23192734: VIORST, MILTON. - In the shadow of the Prophet : the struggle for the soul of Islam.
%23186499: VIOTTA, HENRI. - Handboek der muziekgeschiedenis.
%2322059: VIOTTI, PAUL R. & MARK V. KAUPPI. - International relations theory : realism, pluralism, globalism.
%231477: VIRALLY, MICHEL. - Les résolutions dans la formation du droit international du développement : [Colloque des 20 et 21 nov. 1970 à Genève].
%23245605: VIRCONDELET, ALAIN (ED.) - Venice. Volume 1: History; Volume 2: Art and architecture; Volume 3: Lifestyle.
%23206337: VIRILIO, PAUL. - Strategy of deception.
%2318554: VIRILIO, PAUL. - The art of the motor.
%23571: VIRILIO, PAUL & SYLVÈRE LOTRINGER. - Der reine Krieg.
%23285991: VIROLI, MAURIZIO. - De glimlach van Niccolò : een biografie van Machiavelli. .
%23169455: VIS, JURJEN. - De poort : de Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
%23283759: VIS, EELCO M.; GEUS, COMMER DE & HUDIG, FERRAND W. - Altholländische Fliesen.
%23205691: VIS, J. - De overheid tegenover den privaateigendom.
%23201250: VIS, IRIS FREDERIEKE ARIANNE. - Planning and control concepts for material handling systems.
%2383498: VIS, DIRK. - Het boek van de website : Bestseller.
%2374905: VIS, EELCO M.; GEUS, COMMER DE & HUDIG, FERRAND W. - Altholländische Fliesen.
%2368848: VIS, JAN C.P.M. - Politiek en democratie : een inleiding.
%23198502: VIS, W. - Kostprijsberekening en administratie in het autovervoer.
%2350878: VIS, JAN C.P.M. - Politieke kennis en politieke vorming : een studie naar de parate kennis van docenten geschiedenis & staatsinrichting en docenten maatschappijleer van politieke zaken.
%23185765: VIS, JEROEN MARIA. - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken.
%23284696: VISCONSI, ELLIOT. - Lines of equity : literature and the origins of law in later Stuart England.
%23235996: VISCUSI, W. KIP. - Learning about risk : consumer and worker responses to hazard information.
%2341248: VISION, GERALD. - Veritas: The Correspondence Theory and Its Critics (Bradford Books).
%23278195: VISKER, RUDI. - Michel Foucault : genealogie als kritiek.
%2366450: VISKER, RUDI. - Genealogie als kritiek: Michel Foucault en de menswetenschappen.
%23227918: VISMARA, GIULIO. - Edictum Theoderici.
%23283987: VISSCHER, FERNAND DE. - Le régime Romain de la noxalité : de la vengenance collective à la responsabilité individuelle.
%23100931: VISSCHER, A. R. - Letter-Juweel
%23276046: VISSCHER, LODEWIJK GERARD. - Over het herstel en de invoering der Nederlandsche taal.
%23205237: VISSCHER, LOUIS THEODOOR. - Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht.
%2356293: VISSCHER, H. - Religion und soziales leben bei den Naturvölkern. 2 Bände. Band 1: Prolegomena; Band 2: Die Hauptprobleme.
%23273566: VISSCHER, Y.M. - Praktisch staatsrecht
%23185757: VISSCHER, HENDRIK ADOLPH. - Een morfometrische analyse van de Famenne en de Ardennenzoom in de omgeving van Han sur Lesse.
%23128905: VISSER, GERARD JOHANNES. - Lazamon [Layamon] : an attempt at vindication.
%23218122: VISSER, P.C. - Mijn indrukken uit de Sovjet-Unie.
%23243156: VISSER, RON . - Sturing en samenwerking in handhavingsprojecten.
%23284371: VISSER, MARIJKE. - On the transport of fine marine sediment in the Netherlands coastal zone.
%23281834: VISSER, JAN ERIC. - Jan Eric Visser : veritas.
%23253887: VISSER, JACOB. - Beoordeling van het weerstandsvermogen van levensverzekeringmaatschappijen.
%23175410: VISSER, A.PH. (ED.) - Onderzoek naar de tevredenheid van ziekenhuispatiënten : doel, methode en beleid.
%23132256: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
%23109828: VISSER, EVERT-JAN. - Local sources of competitiveness. Spatial clustering and organisational dynamics in small-scale clothing in Lima, Peru.
%23208352: VISSER, E.T. - Evaluatie herziene Vreemdelingenwet.
%23218914: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Ein holländisches Wunder? : Reform des Sozialstaates und Beschäftigungswachstum in den Niederlanden.
%2390103: VISSER, HANS & EVERT SCHOORL (EDS.) - Trade in transit : world trade and world economy : past, present, and future.
%23109451: VISSER, M.J.C. - Zorgplichtbepalingen in het strafrecht.
%23278090: VISSER, MARINUS WILLEM DE - De graecorum diis non referentibus speciem humanam.
%23193935: VISSER, R.P.W. & J.L.R. TOURET (EDS.) - Dutch pioneers of the earth sciences.
%2375643: VISSER, PIETER DE. - De deelneming van deskundigen aan rechtspraak.
%2371804: VISSER, PEPIJN R.S. - Knowledge specification for multiple legal tasks. A case study of the interaction problem in the legal domain.
%23285683: VISSER, CAREL. - [Card for the opening of exhibition].
%23235989: VISSER, H. - Modern monetary theory : a critical survey of recent developments.
%23231497: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%23148333: VISSER, ALEWIJN. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Murmellius-gymnasium 1381-1904-1954 : Latijnse school en gymnasium te Alkmaar.
%2310558: VISSER, ANNEKE. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
%23128303: VISSER, R.L. - De overnemer ontmaskerd : het overnemen van ondernemingen in moeilijkheden.
%23195963: VISSER, K.I.J. - Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam.
%23238888: VISSER, JAAP DE. - Developmental local government : a case study of South Africa.
%23218945: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Il miracolo olandese. Occupazione, riforma dello Stato sociale e concertazione
%23187677: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%2319674: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand. 2e druk.
%23107493: VISSERING, G. - Advies van de Staatscommissie (voor het muntwezen), ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 April 1921 no. 19.
%2320047: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23113905: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%23153042: VISSERING, C.M. - Charlotte de Breu.
%2319628: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23283738: VITEBSKY, PIERS. - De sjamaan : reizen van de ziel, trance, extase en genezing, van Siberië tot de Amazone.
%23153736: VITORIA, FRANCISCO DE. - Die Grundsätze des Staats- und Völkerrechts bei Francisco de Vitoria.
%23130901: VITOUX, PIERRE - L'Oeuvre de Walter Savage Landor. Publications de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Montpellier. Volume xxi.
%2384307: VITRIARIUS, PHILLIPPUS REINHARDUS. - Magnus Hugo Grotius in Vitriario parvus : sivè, Institutiones juris naturae et gentium ad methodum Hugonis Grotii.
%23202772: VITRIARIUS, PHILLIPPUS REINHARDUS. - Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae Antiquum et Modernum ...
%238083: VITTA, EDOARDO. - La validité des traites internationaux.
%23122633: K. & VITTORIO HÖSLE, NORA. - Het meisje en de filosoof : een diepgaande filosofische dialoog tussen een volwassene en een kind.
%2351086: VITZ, PAUL C. - Sigmund Freud's christian unconscious.
%23277412: VITZTHUM, WOLFGANG GRAF. - Der Rechtsstatus des Meeresbodem.
%23282134: VIVEEN, W.J.A.R. ... [ET AL.] - Practical manual for the culture of the African catfish (Clarias gariepinus).
%23282163: VIVEEN, W.J.A.R. ... [ET AL.] - Manual pratique de pisciculture du Poisson-Chat Africain (Clarias gariepinus).
%23284237: VIVES, JUAN LUIS. - Over de levenswandel van de geleerde.
%23282934: VIVIEN, MICHEL. - Tertullianus praedicans, et supra quamlibet materiam omnibus anni dominicis, & festis non ordinariis solum, etiam extraordinariis ; singulisque quadragesimae feriis praedicabilem ordine alphabetico copiose dispositam, sex ad minus formans conciones, ingeniose adinventas, belle concinnatas, & trima subdivisione illustratas, cum duplice indice, concionum scilicet, & materiarum. Tomus primus [-secundus].
%23280254: VIVIEN, RENÉE. - Er verscheen mij een Vrouw ...
%23268026: HEEMKUNDIGE KRING VAN WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN. - Heemkundige Kring van West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1969/70.
%23170861: STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN. - Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk : bijdragen voor duurzaam besturen in Vlaanderen.
%23268002: HEEMKUNDIGE KRING VAN WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN. - Heemkundige Kring van West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1967/1968.
%23201625: VLAAR, PAUL W.L. - Making sense of formalization in interorganizational relationships : beyond coordination and control.
%2359875: VLAAR, J.P.G. - Exchange rates and risk premia within the European Monetary System.
%23281838: VLAARDINGERBROEK, P. [ET AL.] - Het Hedendaagse Personen- en Familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht).
%2360189: VLAARDINGERBROEK, P. [ET AL.] - Het Hedendaagse Personen- en Familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht).
%2342261: VLAARDINGERBROEK, P. - De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak.
%23176684: VLADIMIROV, V.S. (ED.) - International Conference on Mathematical Problems of Quantum Field Theory and Quantum Statistics. Part II : Fields and Particles. Mathematical Questions of Quantum Statistics.
%2375031: VLAM, ANITA. - Customer First? : the relationship between advisors and consumers of financial products.
%2316363: VLAMINGH KIEBÊRT, F.J. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek.
%236911: VLAS, P. - Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht.
%23144652: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht. Preadviezen.
%23100933: VLEDDER, W. H. VAN - Cyrano de Bergerac (1619-1655), philosophe ésotérique.
%23185719: VLEESCHHOUWER, JUDA JOZEF. - Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht.
%2332205: VLEK, F. & P. VAN REENEN (EDS.) - Voer voor kwartiermakers : wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie.
%23241241: VLEK, FRITS ... [ET AL.] - Uit balans : politie en bestel in de knel : state-of-the-art van kennis en inzichten.
%233603: VLEMING, J.L. - Zonder tropen geen Europa : radiolezing gehouden op 16 juli 1927 voor de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs.
%23150211: VLEMMINX, F.M.C. - Een Nieuw Profiel van de Grondrechten: een analyse van de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten.
%2380499: VLEMMINX, F.M.C. - Grondrechten en moderne beeldende kunst.
%23179388: VLEMMINX, F.M.C. - De autonome rechtstreekse werking van het EVRM : de Belgische en Nederlandse rechtspraak over verzekeringsplichten ingevolge het EVRM.
%23174754: VLEMMINX, F.M.C. - Het profiel van de sociale grondrechten.
%23107761: VLEMMINX, F.M.C. - Een nieuw profiel van de grondrechten : een analyse van de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten.
%2323742: VLETTER, A. DE. - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken : bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
%2341469: VLIEGEN, W.H. - Devaluatie : pro en contra : rapporten uitgegeven in opdracht van de Algemene Raad uit N.V.V. en S.D.A.P.
%231808: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging : populaire voordrachten.
%2334831: VLIEGER, ANTOINETTE REINATE. - Domestic workers in Saudi Arabia and the Emirates : a socio-legal study on conflicts.
%23267031: VLIES, I.C. VAN DER. - Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen.
%23102603: VLIET, P. VAN & A.J. VANDERJAGT - Johannes Amos Comenius (1592-1670) : exponent of European Culture?
%23115564: VLIET, P.C. VAN DER. - Onderzoekers optimaal opgeleid : advies over de Nederlandse onderzoekersopleiding.
%23278228: VLIET, EDDY VAN. - Gigantische dagen : een keuze uit de gedichten 1978-2001.
%23260424: VLIET, RIETJE VAN. - Elie Luzac (1721-1796) : boekverkoper van de Verlichting.
%23260024: VLIET, JAAP ADOLPH VAN. - De Tbs in zijn maatschappelijke context : de relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg.
%233023: VLIET, JOEP VAN DER. - Hegel en het Madhyamika : dialectische filosofie als anti-systeem.
%23253168: VLIET, ANDRÉ VAN. - Lower and upper bounds for on-line bin packing and scheduling heuristics.
%23183893: VLIET, REINIER C. J. A. VAN. - Hospital utilization, performance measures and health status; Econometric analyses of Dutch micro-data.
%23258620: VLIST, P VAN DER. - Telematica netwerken: een organisatorisch perspectief.
%23232534: VLOEMANS, ANTOON. - Logica : grondslag en methode van wetenschappelijk denken.
%23100937: VLOTEN, G. VAN (ED.) - Le Livre des Beautés et des Antithèses, Kitab al-Mahasin attribué à Abou Othman Amr ibn Bahr al-Djahiz (?-261/?-869) de Basra.
%2337004: ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
%2337377: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Algemeene inleiding tot de rechtsgeleerdheid.
%237855: VLUGT, E. DE. - De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen. Diss.
%23245291: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%23162220: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%23115406: VOCHTING, FRIEDRICH - Die Urbarmachung der Romischen Campagna
%23282461: VOEGELIN, ERIC. - Anamnesis.
%23272486: VOELKEL, JAMES R. - Johannes Keppler and the new astronomy.
%2396724: VOERMAN, GERRIT (RED.) - Politiek zonder partijen? Over de horizon van de partijpolitiek.
%23255211: VOERMAN, GERRIT & NELLEKE VAN DE WALLE. - Met het oog op Europa : affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009.
%2345146: VOERMAN, GERRIT. - De geschiedschrijving van het politieke liberalisme : bibliografie van de VVD en haar voorlopers.
%23182721: VOERMAN, JAN. - Het conflict Kuyper-Heemskerk.
%23213833: VOERMANS, WIM. - Sturen in de mist..., maar dan met radar : een onderzoek naar praktisch haalbare vormen van computerondersteuning bij het ontwerpen van regelingen.
%23236989: VOERMANS, W.J.M.; M.J. BORGERS & C.H. SIEBURGH. - Controverses rondom legaliteit en legitimatie : preadviezen.
%23207174: VOERT, MARIJKE TER & JOS KUPPENS. - Schijn van partijdigheid rechters.
%23223997: VOERT, M.J. & M.D. VAN EWIJK. - Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23258814: VOERT, M.J. & S.L. PETERS. - Trendrapportage advocatuur 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23278433: VOET, JOHANNES. - Commentarius ad Pandectas.
%23237137: VOET, JOHANNES. - Commentarius ad Pandectas : in quo praeter Romani juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum, & praecipuae fori quaestiones excutiuntur.
%2323460: VOET, L. - The Plantin Press (1555-1589). A bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden.
%23241145: VOET, PAULUS. - De usu juris civilis et canonici in Belgio unito, deque more promovendi doctores utriusque juris, &c. liber singularis.
%23256029: VOET, G.W. VAN DER. - Kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet.
%23236909: VOETEN, M.E.C.M. & A. VAN DEN END. - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon.
%2370939: VOGEL, EMANUEL HUGO. - Politik und Wirtschaftswissenschaft.
%23233538: VOGEL, MARY E. - Coercion to compromise : plea bargaining, the courts and the making of political authority.
%23254204: VOGEL, LESTER I. - To see a promised land : Americans and the Holy Land in the nineteenth century.
%23171756: VOGEL, MARIANNE. - 'Baard boven baard' : over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
%23153423: VOGEL, J.N.G. - Incasso : de rechtsverhouding van de opdrachtgever met de incassant en diens beroepsaansprakelijkheid.
%23142150: VOGEL, C.J. DE (ED.) - Greek philosophy : a collection of texts with notes and explanations. Volume I : Thales to Plato; Volume II : Aristotle, the early peripatetic school and the early academy; Volume III : The Hellenistic-Roman period.
%23128939: VOGEL, WALTHER. - Die Normannen und das Fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie (799-911).
%23206596: VOGEL, ERNST GUSTAV. - Bibliotheca biographica Lutherana : Uebersicht der gedruckten Dr. Martin Luther betreffenden biographischen Schriften.
%23263209: VOGEL, DAVID. - Barriers or Benefits? Regulation in Transatlantic Trade.
%23250279: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben : Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
%23196125: VOGEL, HANS. - Die Rohstoffe der Gaerungsindustrie.
%23189899: VOGELAAR, F.O.W. (ED.) - Competition law in the EU, its member states and Switzerland. Volume 1.
%23110903: VOGELAAR, F.O.W. & M.G. CHESTER. - Dutch/English company law. A comparative review. Preadvies.
%23224576: VOGELAAR, G.A.M. - Democratie en corporatisme.
%23215715: VOGELAAR, F.O.W. - The European Competition Rules: Landmark Cases of the European Courts and the Commission. [2nd edition].
%23161271: VOGELAAR, F.O.W. - The European Competition Rules: Landmark Cases of the European Courts and the Commission.
%23146008: VÖGELE, JÖRG. - Urban mortality change in England and Germany , 1870-1913.
%23155934: VOGELENZANG, H.A. - Vingerletsels van blijvende aard in verband met de mate van arbeidsongeschiktheid voor het melken.
%23169311: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. & E.J. MATSER. - De toelating van bestrijdingsmiddelen : milieu tussen wet en beleid
%23259505: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%2374204: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23275474: VOGELSANG, A. - Iets over de afschaffing der accijnsen en de heffing van hoofdelijke omslagen voor het rijk.
%23233486: VOGELSANG, A. - Eerlijkheid het heil van Nederland, eene wederlegging der bijdrage van Mr. B. Albarda, lid der Provinciale Staten van Vriesland, tot eene verbeterde staathuishouding in Nederland.
%23284024: VOGGENSPERGER, RENE. - Der Begriff des lus naturale im romischen Recht.
%23218422: VOGL, CARL. - Sri Ramakrischna. Ein Prophet des neuerwachenden Indien.
%2316321: VOGLER, RICHARD. - A world view of criminal justice.
%2394932: VOGT, DR. H. - Geflügelfleisch.
%23146677: VOGT, ADOLF MAX. - Le Corbusier, the Noble Savage. Toward an Archaeology of Modernism.
%23270623: VOGT, WOLFGANG. - Moses Mendelssohns Beschreibung der Wirklichkeit menschlichen Erkennens.
%23263024: VOGT, EVON Z. & RAY HYMAN - Water witching, U.S.A. 2nd edition.
%23128940: VOIGT, KARL. - Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreiche.
%23276324: VOIGT, MORITZ. - Römische Rechtsgeschichte.
%2399817: VOIGT, P.TH.A. - Roland - Orlando dans l'Épopée Française et Italienne.
%2376464: VOIGT, MORITZ. - Römische Rechtsgeschichte.
%2376465: VOIGT, MORITZ. - Die Zwölf Tafeln : Geschichte und System des Zivil- und Kriminal-Rechtes wie - Prozesses der Zwölf Tafeln nebst deren Fragmenten.
%2376461: VOIGT, MORITZ. - Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Römer.
%2376433: VOIGT, KARL. - Staat und Kirche von Konstantin dem Grossen bis zum Ende der Karolingerzeit.
%23175308: VOIGT, RÜDIGER (ED.) - Verrechtlichung.
%23184085: VOIGT, FRITZ AND ERICH SCHÄFER (EDS.). - Die Nürnberger Hochschule im Fränkischen Raum 1955.
%23283567: VOIRIN, PIERRE & GILLES GOUBEAUX. - Manuel de droit civil : capacité première année.
%23243040: VOIRIN, PIERRE. - Droit civil .
%23191977: VOLAVKOVA, ZDENKA. - Crown and ritual : insignia of Ngoyo.
%23197683: VOLD, GEORGE B. & THOMAS J. BERNARD. - Theoretical Criminology.
%2398573: VOLD, G.B., VOLD, GEORGE B. & THOMAS J. BERNARD. - Theoretical Criminology.
%23185747: VOLGER, WILLEM. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852).
%23225009: VÖLKER, EDMOND L. M. (ED.) - Euro-Arab cooperation.
%2367860: VÖLKER, E.L.M. - Barriers to external and internal community trade : the external application of measures and charges of equivalent effect under the law of the European Economic Community.
%23147057: VOLKMANN RITTER VON VOLKMAR, WILHELM. - Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte des Realismus und nach genetischer Methode.
%23279542: VOLKOGONOV, DMITRIJ A. - Triomf en tragedie : een politiek portret van Josef Stalin.
%23285989: VOLKOV, SOLOMON M. - St. Petersburg : a cultural history.
%23137914: MINISTRIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID. - Voeding, Gezondheid en Financiëele Toestand van 700 Werkloozen-Gezinnen verspreid over heel Nederland. Rapport. Tweede deel : Tabellen.
%23283062: VOLLEBERGH, WILHELMINA A. - The limits of tolerance.
%23137691: VOLLEBERGH, H.R.J. - Milieu en Schaarste : over draagwijdte en toepassingsmogelijkheden van milieu-economische analyse. diss.
%2354849: VOLLENHOVEN, H. - Broeders gevangenisse : dagboek van Willem de Groot, betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein.
%23277351: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Recherches concernant le De Iure Belli ac Pacis de Grotius (1625) : faites aux archives nationales de France par L.V. Ledeboer. II. Résultats définitives par C. van Vollenhoven.
%23277356: VOLLENHOVEN, C. VAN. - De Groots Sophompaneas.
%2383077: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Recherches concernant le De Iure Belli ac Pacis de Grotius (1625) : faites aux archives nationales de France par L.V. Ledeboer. I. Résultats provisoires par C. van Vollenhoven.
%238168: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Scope and content of International Law (1898).
%2312346: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%2368867: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten.
%2313570: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Exacte Rechtswetenschap.
%2351829: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%23172845: VOLLGRAFF, C.W. - De moles van Drusus.
%23234437: VOLLGRAFF, C.W. - Le decret d'Argos relatif à un pacte entre Knosses et Tylissos.
%23102607: VOLLGRAFF, C.W. - Une inscription gravée sur un vase cultuel mithriaque.
%23172344: VOLLGRAFF, CARL WILHELM; GERARD VAN HOORN & J.H. JONGKEES. - Proefgraving ten oosten van het Domplein te Utrecht.
%23173439: VOLLGRAFF, C.W. & G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
%2311417: VÖLLMAR, H.F.A. - Nieuw vennootschapsrecht : gids voor de praktijk.
%2347157: VÖLLMAR, H.F.A. - Het zeerecht.
%2330848: VÖLLMAR, H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht.
%2323251: VÖLLMAR, H.F.A. - De Faillissementswet. 3e druk.
%23149056: VOLMAT, R. & C. WIART (EDS.) - Art & Psychopathology.
%23225561: VOLMULLER, H. W. J. - Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en België.
%2397585: VOLPE, GIOACCHINO. - Pacifismo e storia.
%23242943: VOLPE, GALVANO DELLA. - Critique of taste.
%2387615: VÖLSCHAU, ERK. - Gewinnzuordnung ausländischer Betriebsstätten.
%2385677: VOLTAIRE. - Voltaire
%23282186: VOLTAIRE. - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778.
%2396485: VOLTAIRE. - Lettres philosophiques.
%23103891: VÖLTER, DANIEL. - Die älteste Predigt aus Rom (Der sogenannte zweite Clemensbrief) neu untersucht.
%23256811: VOLZ, OTTO. - Christentum und Positivismus : die Grundlagen der Rechts- und Staatsauffassung Friedrich Julius Stahls.
%23271053: VOLZ, WOLFGANG. - Christo & Jeanne-Claude: The Gates
%23225951: VOMSTEIN, WILLI. - Trudpert Neugart und die Enführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. Br.
%2323619: VONCK, NICOLAAS JAN. - Wijziging in statuten van Nederlandsche naamlooze vennootschappen en het recht om daartegen op te komen.
%23271120: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondelio ejusque Gisberto Amstelio [Convolute over de Ghysbert van Vondel].
%23277896: VONDRACEK, TH.J. - Commentary on the Czechoslavak Civil Code.
%2335419: VONDRACEK, THEODOR JAN. - Nieuwe begrippen in het Tsjechoslowaaks Burgerlijk Wetboek en hun socialistische karakter : diensten, burgerhulp en persoonlijkheidsrechten.
%23257392: VONESSEN, BENJAMIN. - Europäische Entwicklungshilfe und Umweltschutz : rechtliche Grundlagen für eine umweltgerechte Entwicklungshilfe der Europäischen Gemeinschaft.
%2327265: VONHÖGEN, H.P. - Vreemdeling en strafrecht : beknopte handleiding voor rechtspraktijk en onderwijs.
%2386122: VONK, JAN. - Het hek moet van de Dam.
%23221438: VONK, G.J. - De coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap.
%23269173: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel II: Internationaal personen-, familie- en erfrecht.
%2315222: VONKEN, A.P.M.J. - Het internationale afstammingsrecht in perspectief.
%23135213: VONKEN, EEFJE - Threat to the Power Relation and Negative Intergroup Behaviour. Diss.
%23270175: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel I: algemeen deel IPR.
%23279192: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2: Rechtspersonenrecht. Deel III : Overige rechtspersonen : vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschap en Europese rechtsvormen.
%23139756: VOOGD, R.P. - Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen.
%2338213: VOOGT, ALEX DE. - The rise of the helidrome : an analysis of flat architecture.
%2338141: VOOGT, JAN. - The war in Vietnam : the view from a southern community : Brownsville, Haywood County, Tennessee.
%23140588: VOORDA, B. & J. VALCKENAER. - Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder, en over deszelfs schryven aan de gouverneurs van de Oost- en West-Indische bezittingen van den staat. Door de burgers mr. B. Voorda en mr. J. Valckenaer. Ingelevert ter vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland op den 7. january en in't licht gegeven op last derzelve Vergadering
%23230800: VOORDE, J.M. TEN; C.P.M. CLEIREN & P.M. SCHUYT. - Meerdaadse samenloop in het strafrecht : een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr).
%23213984: VOORDE, H. TEN. - Deponering, publicatie en verzet : een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring.
%2313494: VOORDUIN, J.C. - Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken. Dl. 1-11a. Compleet.
%23268025: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : III.
%23268020: VOOREN, G.A.C. VAN. - G.A. Vorsterman van Oyen, 1836-1915 : een markante figuur uit Aardenburg.
%23267981: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : II.
%23283594: VOORHOEVE, H.C. - De jacht op de bleke microbe : de geschiedenis van syphilis.
%23261040: VOORHOEVE, JACOB. - Hygiéne : geïllustreerd handboek voor het huisgezin.
%235608: VOORHOEVE, CLEMENS LAMBERTUS. - The Flamingo Bay dialect of the Asmat language.
%23262479: MILITAIR GEZAG. SECTIE VOORLICHTING. - Wie is er de baas en waarom?
%23286101: VOORSLUIS, BART (RED.) - Nietzsche en het Postmodernisme.
%23281276: VOORST TOT VOORST, GODFRIED RODERIC. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.
%2330605: VOORT, MARCEL VAN DER. - Dat seste boec van serpenten : een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der nature bloeme.
%23217037: VOORWINDEN, NORBERT & MAX DE HAAN (EDS.) - Oral poetry : das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
%23172446: VOOYS, C.G.N. DE. - Nederlandse letterkundigen tegenover de franse overheersing.
%23102610: VOOYS, C.G.N. DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
%2352535: VORDING, HENK. - Koppelingen in de sociale zekerheid, 1957-1992. Van wetten en praktische bezwaren.
%2327036: VORIS, JACQUELINE VAN. - Carrie Chapman Catt : a public life.
%23131602: VORLÄNDER, KARL. - Kant - Schiller - Goethe. Gesammelte Aufsätze.
%23128943: VORLÄNDER, FRANZ. - Schleiermachers Sittenlehre ausführlich dargestellt und beurteilt.
%23256214: VORM, FRANÇOIS VANDER. - Rechtsgeleerde verhandeling over 't vlotrecht van Westfriesland en Noord-Holland.
%23267904: VORNDRAN, OLIVER. - Die Entstehung der ukrainischen Verfassung.
%23233408: VOROBEICHIC, MAX & ZALMAN CHNÉOUR. - Ein Ghetto im Osten : Wilna.
%23231138: VORPSI, ORNELA - Nothing obvious.
%23101408: VORSTERMAN, LUCAS. HYMANS, H. (ED). - Lucas Vorsterman (1595-1675), graveur flamand...
%2349413: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. (ED.) - Rechtsbronnen der Stad Aardenburg.
%2356491: VORSTMAN, L.D. - Onrechtmatige daden van derden tegenover partijen bij een overeenkomst.
%2318071: VOS, HARMEN DE. - Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler. Max Schelers toepassing van de phaenomenologische methode in de godsdienstwijsbegeerte.
%23174773: VOS, H. M. - De kern van waarden : de betekenis van centrale maatschappelijke waarden voor de theorie en praktijk van het morele leven.
%23285203: VOS, HENDRIK. - Besluitvorming in de Europese Unie : een survival kit.
%23109961: VOS, FRITS. - A study of the Ise-monogatari with the text according to the Den-Teika-hippon and an annotated translation. 2 Vols.
%23166012: VOS, H. DE. - Kant als theoloog.
%23102612: VOS, J. DE. - The Endemic Pleistocene Deer of Crete.
%2336312: VOS, LUC DE ... [ET AL.] - Lumumba : de complotten? De moord.
%2340356: VOS, RENÉ. - Niet voor publicatie : de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
%2385138: VOS, MAARTEN DE. - Tussen de benen : zeer persoonlijke notities.
%2343331: VOS DE WAEL, A.F. - Opmerkingen naar aanleiding van hypotheek op vruchtgebruik.
%23256325: VOS, HENK. - Solidariteit : elementen complicaties persperctieven.
%2369914: VOS, J.C. DE - Das Los Judas : Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Diss.
%2367828: VOS, A.E. DE. - Remedies or stumbling blocks? The public international law aspects of the international debt crisis.
%23226938: VOS, M. (E.A.) - Niet tijdig beslissen : preadviezen
%23238919: VOS, G.J. - Hoe men zich in de Nederlandsche Hervormde Kerk heeft te gedragen : systematische uiteenzetting van het tegenwoordig Nederlandsch-Hervormd Kerkrecht.
%2354729: VOS, MARK ANDREW DE - The syntax of verbal pseudo-coordination in English and Afrikaans.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/14