Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2378376: SIX, F.E. - Trust and trouble : Building interpersonal trust within organizations = Vertrouwen en verstoringen : interpersoonlijk vertrouwen bouwen binnen organisaties.
%23281080: SIXMA VAN HEEMSTRA-SCHIMMELPENNINCK, A. - In de schaduw van Napoleon : uit het persoonlijke leven van Rutger Jan Schimmelpenninck.
%2312607: SIXMA VAN HEEMSTRA, TJ.U. - De staatsopvatting van Hauriou.
%23268940: SIZOO, A. - Augustinus over den staat.
%23192605: SIZOO, JAN & R.TH. JURRJENS. - CSCE Decision-Making:The Madrid Experience.
%23242463: SJAAH, SAIJID IDRIES. - Oosterse magie.
%23247932: AL-SJAIKH, HANAAN. - Alleen in Londen.
%235408: SJÖBÄCK, HANS. - The Freudian learning hypotheses : psychoanalytic ideas about the scope and nature of early environmental influence on character development and pathogenesis.
%23231494: SJÖCRONA, J.M. & A.M.M. ORIE. - Internationaal Strafrecht vanuit Nederlands perspectief.
%23234287: SKACH, CINDY. - Borrowing constitutional designs : constitutional law in Weimar Germany and the French Fifth Republic.
%23187363: SKAGEN, OTTAR. - Caspian Gas.
%23113030: SKELTON, R.A.; THOMAS E. MARSTON & GEORGE D. PAINTER. - The Vinland Map and the Tartar relation.
%2331358: SKERMAN, P.J. - Tropical Forage Legumes.
%23183384: SKINNER, RICHARD. - The red dancer : the life and times of Mata Hari : a novel.
%23204690: SKINNER, E. BENJAMIN - Mensenhandel op klaarlichte dag.
%23107248: SKINNER, BURRHUS F. - Over gedrag.
%23276409: SKOBLE, ACON J. - Deleting the state : an argument about about government.
%238393: SKOLIMOWSKI, HENRYK. - Ecofilosofie : schets van een nieuwe manier van leven.
%23254223: SKOLKA, JIRI V. (ED.) - Compilation of input-output tables : proceedings of a session of the 17th General conference of the International Association for research in income and wealth, Gouvieux, France, August 16-22, 1981.
%2338329: SKOLNICK, JEROME H. - Justice without trial: law enforcement in democratic society.
%23254231: SKREBNESKI, VICTOR. - Skrebneski : five beautiful women.
%23182658: SKREDSVIK, KARE. - Die Philosophie des jungen Geijer in ihrem Ideengeschichtlichen Zusammenhang.
%23269384: SKROTZKI, DITMAR. - Die Gebärde des Errötens im Werk Heinrich von Kleists.
%23127598: SKUTSCH, FRANZ. - Aus Vergils Frühzeit. Teil I-II.
%23277040: SKUTSCH, FRANZ. - Aus Vergils Frühzeit. Teil I-II.
%23108922: SKUTSCH, FRANZ. - Kleine Schriften.
%23275693: SKYRMS, BRIAN. - Pragmatics and empiricism.
%23244647: SLACK, EDWARD R. - Opium, State, and Society. China Narco-Economy and the Guomindang, 1924-1937.
%23272575: SLACK JR., EDWARD R. - Opium, State, and Society: China's Narco-Economy and the Guomindang, 1924-1937.
%2330379: SLAGER, C.H. - De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het Tiendrecht.
%23248533: SLAGER, ALFRED M.H. - Banking across borders.
%2371803: SLAGTER, W.J. - Tot vermaak van Slagter : feestbundel aangeboden aan Prof.mr. W.J. Slagter t.g.v. zijn 65e verjaardag.
%23166206: SLANE, KATHLEEN WARNER. - The Sanctuary of Demeter and Kore : the Roman pottery and lamps.
%23277115: SLATER, GARY. - C.S. Pierce and the Nested Continua : model of religious interpretation.
%2359231: SLATER, ROBERT. - Portraits in silicon.
%23279512: SLATER, GARY. - C.S. Peirce and the nested continua model of religious interpretation.
%23263530: SLATER, ROBERT. - Portraits in Silicon.
%2390162: SLAUERHOFF, JAN. - Verzamelde gedichten.
%23279763: SLAUGHTER, ANNE-MARIE. - The European court and national courts - doctrine and jurisprudence : legal change in its social context.
%23230837: SLAWENSKI, KENNETH. - J. D. Salinger: A Life.
%23284536: SLAWENSKI, KENNETH. - J.D. Salinger : a life.
%23258716: SLEEGERS, W.F. - Regional population dynamics and migration in the Netherlands.
%23217880: SLEEGERS, W.F. & A.L.J. GOETHALS. - Quantitative geographical methods , applied in demography and urban planning research.
%23127051: SLEEMAN, J. & G. POLLET - Lexicon Plotinianum.
%23168555: SLEIDANUS, JOHANNES. - I. Sleidani De quatuor summis imperiis libri tres. Postrema editione hac accurate recogniti.
%23252604: SLEIDERINK, REMCO; VEERLE UYTTERSPROT, BART BESAMUSCA (RED.) - Maar er is meer : avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen : studies voor Jozef D. Janssens.
%23183050: SLEIGHTHOLME, CAROLYN & SINHA, INDRANI. - Guilty without trial : women in the sex trade in Calcutta.
%23181369: SLEINIS, E.E. - Art and freedom.
%23138766: SLEMROD, JOEL & JON BAKIJA. - Taxing ourselves a citizen's guide to the debate over taxes.
%23250568: SLEMROD, JOEL (ED.) - Tax progressivity and income inequality.
%23102483: SLEUMER, H. - Die Gattung Escallonia (Saxifragaceae).
%23126309: SLEUTELAAR, F. E.A. - De Ontwikkeling van de Levensverzekering in Nederland gedurende de Laatste 25 Jaar : [1905-1930].
%23110454: SLEUTELS, JAN. - Real knowledge : the problem of content in neural epistemics.
%23227839: SLEVIN, JAMES. - The internet and society.
%23154186: SLICHTER, SUMMER H - Potentials of the American Economy. Selected essays.
%23223908: SLIFER, DENNIS. - The serpent and the sacred fire : fertility images in Southwest rock art.
%23281057: SLIJPER, EZECHIEL. - Vormleer voor Homerus en Herodotus, met woordenllijsten en registers.
%23225665: SLIKBOER, J. - Principes der bedrijfsorganisatie.
%23262160: SLIKBOER, JOHANNES. - Graphodiagnostiek : historische en theoretische grondslagen.
%2374798: SLINGENBERG, JAN. - De strafbare Daad en de Schadeloosstelling van den Benadeelde.
%23227358: SLINGENBERG, LIENEKE. - Dutch accelerated asylum procedure in light of the European Convention on Human Rights.
%23180254: SLINGS, S.R. - Jan Woltjer tegen de school van Cobet : een evaluatie van 'Overleving en kritiek' (1886).
%23200170: SLINGS, S.R. - Symposium : speech and ideology : two hermeneutical issues in early Greek lyric, with special reference to Mimnermus.
%23272720: SLIVE, SEYMOUR. - Jacob van Ruisdael : windmills and water mills.
%23243704: SLOAN, BRIAN - Informal Carers and Private Law.
%2362773: SLOAN, KIM - Loud Silents : Origins of the social problem film.
%2323623: SLOB, EWOUD. - Luxuria : regelgeving en maatregelen van censoren ten tijde van de Romeinse Republiek.
%23229447: SLOB, MARJAN. - Zeker weten : in gesprek met politici , bestuurders en wetenschappers over omgaan met onzekerheid.
%2366976: SLOB, WOUTER H. - Verily, I Say unto Thee : rhetorical normativity after postmodern theologies. Diss.
%23274305: SLOBOGIN, CHRISTOPHER - Proving the Unprovable: The Role of Law, Science, and Speculation in Adjudicating Culpability and Dangerousness (American Psychology-Law Society Series)
%23200048: SLOEP, ALIDA CATHARINA. - Onderzoekingen over pectinestoffen en hare enzymatische ontleding.
%23274094: SLOOF, C.J. & W.M.A. VERHOEVEN (EDS.) - Opstellen over ontwikkelingen in en rond de verblijfspsychiatrie.
%2332020: SLOOP, JOHN M. - The cultural prison : discourse , prisoners , and punishment.
%23283790: SLOOS, LOUIS PH. (ED.) - Warfare and the age of printing : catalogue of early printed books from before 1801 in Dutch military collections with analytical bibliographic descriptions of 10,000 works. Volume 1-3; Volume [4] : Indices.
%23132602: SLOOT, B.P. - Positieve Discriminatie : maatschappelijke ongelijkheid en rechtsontwikkeling in de Verenigde Staten en in Nederland.
%2358743: SLOOTMANS, C.J.F. - Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom, 1365-1565. 3 delen.
%2343122: SLOOTS, EPHREM. - De diaken Pelagius en de verdediging der drie kapittels : studie over het werk In defensione trium capitulorum.
%23194132: SLOOTWEG, TIMOTHEUS JOHANNES MARIA. - Geschiedenis en ethiek : historisch besef in de traditie van Hegel, Heidegger en Derrida.
%23251793: SLOT, P.J. & J.K. DE PREE (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Mededingingswet : de tekst van de Mededingingswet en enkele aanverwante besluiten voorzien van commentaar.
%23283009: SLOT, P.J. & CH.R.A. SWAAK. - Inleiding mededingingsrecht. 6e druk.
%23117733: SLOT, PIET JAN. - Inleiding mededingingsrecht.
%23183175: SLOT, ERIC. - Grond, het schaarse erfgoed : 75 jaar grondbedrijf Amsterdam, 1921-1996.
%2331135: SLOT, PIET JAN. - Technical and administrative obstacles to trade in the EEC [: including a comparison with interstate trade barriers in the USA].
%23108039: SLOT, P.J. & CH.R.A. SWAAK. - De Nederlandse Mededingingswet in perspectief.
%23280340: SLOT, PIETER JAN & ALISON MACDONNELL; - Procedure and enforcement in E.C. and U.S. competition law : proceedings of the Leiden Europa Instituut Seminar on User-friendly Competition Law.
%2382009: SLOT, P.J. & A. KORTHALS ALTES. - Nationale maatregelen tot bescherming of bevoordeling van de eigen handelsvloot mede in het licht van het volkenrecht. Preadviezen.
%2367088: SLOT, PIET JAN. - Technical and administrative obstacles to trade in the EEC. Including a comparison with interstate trade barriers in the USA.
%2340298: SLOT, P.J. - Inleiding mededingingsrecht. 5e druk.
%23279706: SLOT, P.J. & ALISON MCDONNELL. - Procedure and Enforcement in Ec and Us Competition Law.
%23216946: SLOTBOOM, MARCO MARINUS. - Do different treaty purposes matter for treaty interpretation? : a comparison of WTO and EC law.
%23256481: SLOTE, MICHAEL - Selected essays.
%23200494: SLOTEMAKER DE BRUINE, NICOLAAS AHASUERUS CORNELIS. - Eschatologie en Historie in verband met enkele godsdienstphilosophieën in Duitschland sedert Kant.
%2366795: SLOTERDIJK, PETER - Der Zauberbaum : die Entstehung der Psychoanalyse im Jahr 1785.
%2397709: SLOTNICK, ELLIOT & JENNNIFER A. SEGAL. - Television news and the Supreme Court. All the news that's fit to air?
%23141066: SLOTTMAN, WILLIAM B. - Coordinating Committee: An Austrian Delegation Looks at War, Taxes and Reform, 1697-1703.
%23140966: SLOTTMAN, WILLIAM B. - Ferenc II Rakoczi & the Great Powers. Part 1 : the Anglo-Dutch mediation at Carlowitz; Part 2 : Hungary Conquista et Neo-Acquistica : 1697-1703.
%2312070: SLOUN, T.H.J.G. VAN. - De schuldvraag in het kinderstrafrecht.
%2321816: SLUIJS, J.J.M. - Gereguleerde marktwerking van sociale zekerheidsbelangen : het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor zorg- en pensioenbelangen.
%23178813: SLUIJS, J.J.M. - Gereguleerde marktwerking van sociale zekerheidsbelangen : het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor zorg- en pensioenbelangen.
%23278971: SLUIJTER, ERIC JAN - De 'heydensche fabulen' in de Noordnederlandse schilderkunst, circa 1590-1670 : een proeve van beschrijving en interpretatie van schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie.
%2355004: SLUIJTER, PAUL. - Sturen met proceskosten : wie betaalt de prijs van verstorend procesgedrag?
%23131911: SLUIJTERS, B. (ED.) - [Tekst & Commentaar] Gezondheidsrecht.
%23200379: SLUIMERS, LÁSZLÓ EDUARD LUDWIG. - De Brits-Russische entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks 'Cauchemar des Coalitions'.
%23156141: SLUIS, ERIK VAN DER. - Heuristics for complex inventory systems. Deterministic and stochastic problems.
%23137608: SLUIS-DEN DIKKEN, E.C. VAN DER. - Management Learning and Development. The role of learning opportunities and learning behavior in management development and career success.
%2323530: SLUIS, JACOB VAN. - PBF : de Provinsjale Biblioteek fan Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties.
%23266595: SLUIS, D.J. VAN DER, P.J. TOMSON, D.J. VAN UDEN & W.A.C. WHITLAU. - Elke Morgen Nieuw : inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van een van de centrale Joodsegebeden, of het Achttiengebed.
%23200157: SLUIS, ARIE VAN. - Van 'planning and control' naar strategische beleidsvorming : een onderzoek naar beleidsplanning bij de politie.
%2317873: SLUITER, J.H. - Over de uittreksels uit de registers van den burgerlijken stand en hunne bewijskracht.
%23276723: SLUSSER, GEORGE E. & ERIC S. RABKIN (EDS.) - Bridges to Fantasy : essays from the Eaton Conference on Science Fiction and Fantasy literature.
%23202653: SLUSSER, GEORGE E. & ERIC S. RABKIN (EDS.) - Intersections : fantasy and science fiction.
%2354744: SLUYSER, MEYER. - Amsterdam, je hebt een zoute smaak.
%23203992: SLUYTERMAN, KATE EVELINE. - Driekwart eeuw CSM : cash flow , strategie en mensen.
%23126790: SLUYTERMAN, K.E. - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken, 1855-1865 en 1925-1934.
%23110895: SLUYTERS, B. & W. DUK. - De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis. Wetgeving en rechtsvergelijking. Preadviezen.
%2383683: SLYPE, NICOLAAS VAN. - Handvesten, keuren, privilegien, octroijen, reglementen, contracten en andere brieven van den Overwaard, : met een kort uittrekzel der voornaamste resolutiën, by het collegie van denzelven waard in der tyd genomen, voor zo verre dezelve niet in originali hier zyn ingelyft, alles tot den jare 1780.
%23158677: SMAGRE, RITA. - Latviesu pastelis = Latvian pastel painting.
%23268357: SMALL, LISA. - Talons d'enfer : l'art des chaussures à hauts talons.
%2354777: SMALL, ROBIN. - Martin Heidegger's account of the nature of man.
%23224804: SMART, WILLIAM. - An Introduction to the Theory of Value on the lines of Menger, Wieser and Böhm-Bawerk.
%23281166: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans : de geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard / door J.J. Smedes ; onder auspiciën van de Stichting vrienden van de Nieuwe Schans Auteur: Jacobus Johannes Smedes (1900-1988) Organisatie: Stichting 'Vrienden van de Nieuwe Schans' Jaar: 1975 Uitgever: Zaltbommel : Europese Bibliotheek Annotatie: Met lit. opg. en index Omvang: 302 p Illustratie: ill Formaat: 22 cm ISBN: 90-288-5030-9
%23254073: SMEETS, M.J.H. - Het juridisch begrip belastingen : openbare les, gehouden bij het aanvaarden van het lectoraat in het belastingrecht aan de R. K. handelshoogeschool te Tilburg op Maandag 26 Januari 1931.
%23259191: SMEETS, J.P.E.G. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : verdeeldheid en eenheid in het rijkspolitieapparaat.
%23280359: SMEETS, M.J.H. & H.M.N. SCHONIS. - Kwijtscheldingswinst.
%2388336: SMEETS, J.R. - La Bible de Jehan Malkaraume. (Ms. Paris, Bibl. Nat. F. Fr. 903). (XIIIe / XIVe siècle). Tome 1.
%238610: SMEETS, M.J.H. - De economische betekenis van de belastingen.
%23118273: SMEETS, PAUL. - Stable boundary layer over a melting glacier. Turbulence characteristics and surface energy balance.
%23149898: SMEETS, MART. - Hoezo bezeten?
%23206068: SMEETS, A. (ED.). - 90 Jaren Zinkwitindustrie in Nederland 1870-1960.
%23156139: SMEITINK, ERIC. - Stochastic models for repairable systems.
%23285644: SMEJKAL, JAN; EWERDT HILGEMANN & GEORG BUSSMANN. - Jan Smejkal : 8 hour drawings.
%23285664: SMEJKAL, JAN. - jan smejkal : sacco en vanzetti.
%237895: SMELIK, E.L. - Vergelden en vergeven : een theologisch-ethische studie n.a.v. Friedrich Nietzsche's denkbeelden over schuld en straf.
%2340838: SMET, BART DE. - Internationale samenwerking in strafzaken tussen Angelsaksische en continentale landen : een studie over breuken tussen accusatoire en inquisitoire processtelsels bij de uitlevering, kleine rechtshulp en overdracht van strafvervolging.
%23286130: SMET, ANTOINE DE. - Voyageurs belges aux États-Unis du 17e siècle à 1900: notices bio-bibliographiques.
%2351287: SMETHURST, RICHARD J. - Agricultural development and tenancy disputes in Japan, 1870-1940.
%23174582: SMEULERS, ANNA LETITIA - In staat van uitlevering : houden uitleveringsrechters in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten voldoende rekening met het proces en de behandeling die de opgeëiste persoon in de verzoekende staat na uitlevering te wachten staan ?.
%23277180: SMEUR, ALPHONS JOHANNES EMILE MARIE. - De zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken.
%23281685: SMEYERS, MAURITS. - Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw : de middeleeuwse wereld op perkament.
%23262279: SMID, GERBEN. - Omkoping bestraft? : internationale invloeden op de strafrechtelijke bestrijding van (buitenlandse) omkoping.
%23283647: [SMIDT, J.TH. DE) RED. - Leidenaars voor de Grote Raad (1470-1580) : processen uit het Archief van de Grote Raad (Parlement) van Mechelen met betrekking tot instellingen en bewoners van de stad Leiden.
%23150904: SMIDT, J.TH. DE. - TOMeloos actief : vijf opstellen ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van J.Th. de Smidt, 19 december 2003.
%23275158: SMIDT, H.J. - Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht : volledige verzameling van regeeringsontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen, enz.
%23179307: SMIDT, J.TH. DE. - Compendium van de geschiedenis van het Nederlands privaatrecht.
%23234003: SMIDT, J.TH. DE. (ED.). - Miscellanea Consilii Magni : ter gelegenheid van 20 jaar Werkgroep Grote Raad van Mechelen.
%238562: SMIDT, J.TH. DE. - Tombola. Acht rechtshistorische loten, aangeboden aan J.Th. de Smidt.
%2314953: SMIDT, J.TH. DE. - Rechtsgewoonten : de gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het Burgerlijk Wetboek verwijst.
%2358660: SMIDT, J.TH. DE; E.I. STRUBBE & J. VAN ROMPAEY (EDS.). - Chronologische lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Dl. 1-6. 1465-1580.
%2330452: SMIDT, J.TH. DE; E.I. STRUBBE & J. VAN ROMPAEY (EDS.). - Chronologische lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Deel 2. 1504-1531.
%23282692: SMIERS, JOOST & SYRIER, PAUL. - Confrontaties : essays over de sociale en culturele condities voor de kunsten in Europa in de jaren negentig.
%2318337: SMIESING, P.K. & J.P. BRINKERINK. - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800.
%23275698: SMILEY, MARION. - Moral Responsibility and the Boundaries of Community : Power and Accountability from a Pragmatic Point of View.
%23280802: SMILLIE, IAN. - Patronage or partnership : local capacity building in humanitarian crises.
%2341152: SMILLIE, IAN - The Alms Bazaar: Altruism Under Fire--Non-Profit Organizations and International Development.
%23115028: SMISSAERT, H.B. - Overzicht der bevolkingsleer van Malthus.
%23186762: SMISSAERT, H.B. - Overzicht der bevolkingsleer van Malthus.
%2362990: SMISSEN, ÉDOUARD VAN DER. - La Population : les causes de ses progrès et les obstacles qui en arrêtent l'essor.
%232574: SMIT, J.G. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal : Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 4: 1619-1620.
%239784: SMIT, HANS (ED.). - International Co-operation in Litigation : Europe.
%2394469: SMIT, M.C. - De verhouding van christendom en historie in de huidige rooms-katholieke geschiedbeschouwing.
%23223383: SMIT-KREMER, KITTY DE & AREND JAN VAN DER HORST (EDS.) - Tuinen in Nederland.
%23172043: SMIT, MEIJER CORNELIS. - De verhouding van Christendom en historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing.
%23109871: SMIT,P. - Nooit meer gapen. Het kunstgebit in de litaratuur
%23200104: SMIT, JOHAN ALBERTUS. - Over den invloed van intensiteit en golflengte van licht op de electrische verschijnselen van het oog.
%23102488: SMIT, W.A.P. - Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hooft's lyriek.
%23195858: SMIT, M.J. - De beetwortelsuiker-industrie in Nederland.
%23281630: SMIT, F.R.H. - Bestuursinstellingen en ambtenaren van de Landschap Drenthe 1600 tot 1750
%23157291: SMIT, J.J. ... [ET AL.] ED. - Indisch Tijdschrift van het Recht : orgaan der Nederlandsch Indische Juristen Vereeniging. Deel 125-154 (1927-1941).
%23258146: SMIT, PIETER. - Artis : een Amsterdamse tuin.
%23252334: SMIT, J.G. (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel II : 1433-1467. Tweede stuk: Teksten.
%232580: SMIT, J.G. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal : Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 3: 1617-1618.
%2316559: SMIT, OSCAR. - Participatie in bestuurlijke besluitvorming : verslag van een onderzoek naar het contact tussen bestuursorganisaties en individuele burgers.
%23280393: SMIT, J.A. - De inkomstenbelasting als aanslagbelasting.
%23122353: SMIT SIBINGA, J. - The Old Testament text of Justin Martyr. I. The Pentateuch.
%23269127: SMIT, D.A. - Verrekening en verpanding van pinbetalingen : de verrekeningsbevoegdheid van een bank in het zicht van faillissement.
%2367842: SMIT, F.J.H.C. - Passende arbeid als recht van de mens : recht op arbeid en op werkloosheidsuitkering in internationaal en Nederlands recht. Diss.
%23252332: SMIT, J.G. (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel III : 1467-1477.
%2360468: SMIT, J. & BOOGAART, M. - Gedwongen opneming in Nederland. Een beschrijving van de rechtspleging in het kader van de Krankzinnigenwet.
%2353844: SMIT, H.W. - De natuurphilosophie en het theísme.
%23201627: SMIT, WILLEM. - Market information sharing in channel relationships : its nature, antecedents, and consequences.
%23258147: SMIT, PIETER. - Artis : een Amsterdamse tuin.
%23251604: SMIT, C., J. WOLTRING, C.B. WELS (EDS.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1919. Eerste periode, 1848-1870. Deel 1 : 1848 (1972); Tweede periode, 1871-1898. Deel 1 : 1871-1874 (1962); Deel 2 : 1874-1880 (1965); Deel 3 : 1881-1885 (1967); Deel 4 : 1886-1890 (1968); Deel 5 : 1891-1894 (1970); Deel 6 : 1895-1898 (1972); Derde periode : 1899-1919. Deel 1 : 1899-1903 (1957); Deel 2 : 1903-1907 (1958); Deel 3 : 1907-1914 (1961); Deel 4 : 1914-1917 (1962); Deel 5 : 1917-1919 (2 Delen, 1964); Deel 6 : Buitenlandse bronnen, 1899-1914 (1968); Deel 7 : Buitenlandse bronnen, 1914-1917 (1971); Deel 8 : Buitenlandse bronnen, 1917-1919 (2 Delen, 1974);
%23227906: SMIT, MONIQUE. - Het Hunsingoër Overrecht.
%232137: SMIT, PIETER. - History of the life sciences : an annotated bibliography.
%23207061: SMIT, C. - Het akkoord van Linggadjati : uit het dagboek van prof. dr. ir. W. Schermerhorn, voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië, 14 september 1946 - 18 september 1947.
%23255669: SMITA GUPTA, CHARU. - Indian folk and tribal paintings.
%23284164: SMITH, PETER D. - An Introduction to Text Processing.
%23159018: SMITH, ROGER M. - Liberalism and American Constitutional Law.
%23283170: SMITH, DAN THROOP & FRANK BOWER. - Tax legislation in capital-exporting countries to encourage investment in less developed countries / Dan Throop Smit; Tax problems and the development of international trade and commerce / Frank Bower.
%23121549: SMITH, MICHAEL FRENCH. - Hard times on Kairiru island. Poverty, development, and morality in a Papua New Guinea Village.
%23121557: SMITH, MICHAEL FRENCH. - Hard times on Kairiru Island : poverty, development, and morality in a Papua New Guinea Village.
%23215583: SMITH, RUSSEL G. (ED.) - Crime in the professions.
%23282292: SMITH, ERIC OWEN. - The German economy.
%23126542: SMITH, G. BARNETT. - Reforming the Russian legal system.
%23178695: SMITH, PAULA BAILEY., WELLS, SAMUEL F. - New European orders , 1919 and 1991.
%23227724: SMITH, FRED B. - On the trail of the peacemakers.
%23100885: SMITH, MARGARET. - Studies in early mysticism in the Near and Middle East.
%23100883: SMITH, MARGARET. - al-Muhasibi : an early mystic of Baghdad : a study of the life, teaching and writings of Abu'Abdallah Harith Ben Asad, 'Anazi, called al-Muhasibi, master of primitive Islamic mysticism and precursor of the great Muslim mystics, Basra, ca A.H. 165 - Baghdad A.H. 243.
%23100882: SMITH, MARGARET. - An introduction to the history of mysticism. From the oldest elements of mystycism to the 19th century.
%23196112: SMITH, GEORGE. - An introduction to industrial mycology.
%23116204: SMITH, ORA. - Potatoes : production, storing, processing.
%233221: SMITH, KIMBERLY K. - Governing animals: animal welfare and the liberal state.
%23119450: SMITH, PATRICIA G. - Liberalism and affirmative obligation.
%23256409: SMITH, STEVEN. B. - Spinoza, liberalism, and the question of Jewish identity.
%2346067: SMITH, TINA. - Legal expert systems : discussion of theoretical assumptions.
%23145936: SMITH, FRANKLIN A. - Judicial Review of Legislation in New York, 1906-1938.
%23109366: SMITH, DELBERT D. - International telecommunication control. International law and the ordering of satellite and other forms of international broadcasting.
%23284343: SMITH, W.H.B. - The W.H.B. Smith classic book of pistols and revolvers.
%2333517: SMITH, M.L. - Pacific visions : California scientists and the environment 1850-1915.
%23221289: SMITH, BARRY (ED.) - John Searle.
%23134242: SMITH, GRAHAM. - Disciples of light : photographs in the Brewster Album.
%23285307: SMITH, BRADLEY & WANGO H.C. WENG. - China : a history in art.
%23280846: SMITH, MICHAEL B. - Toward the Outside: Concepts and Themes in Emmanuel Levinas.
%23258068: SMITH, H.L. - Women's political & social thought : an anthology.
%23280838: SMITH, MICHAEL (EDITOR). - Passions and Projections: Themes from the Philosophy of Simon Blackburn.
%2321409: SMITH, KATHLEEN E. - Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory in the Yeltsin Era
%23115202: SMITH, ROGER. - Trial by medicine. Insanity and responsability in Victorian trials.
%23280683: SMITH, GRAHAM (ED.). - The Nationalities question in the Soviet Union.
%23143497: SMITH, GRAIG R. - Silencing the opposition. Government strategies of suppression of freedom of expression.
%23285313: SMITH, BRADLEY. - Japan : a history in art.
%2324745: SMITH, SUSAN L. - Japanese American Midwives: Culture, Community, and Health Politics, 1880-1950.
%2387349: SMITH, BRUCE L. R. - American science policy since World War II.
%2381285: SMITH, D.E. - History of mathematics. Volume 1 : General survey of the history of elementary mathematics; Volume 2 : Special topics of elementary mathematics.
%23202010: SMITH, EIVIND - National Parliaments as Cornerstones of EUropean Integration.
%23138884: SMITH, ERNEST & BERYL COTTELL - A History of the Royal Dental Hospital of London and School of Dental Surgery, 1858-1985.
%2379527: SMITH, HAZEL - Hungry for Peace: International Security, Humanitarian Assistance, and Social Change in North Korea.
%23279563: SMITH, S.A. DE, LORD WOOLF & JEFFREY LOWELL. - Judicial review of administrative action. 5th edition.
%2379108: SMITH, ANNA MARIE. - Welfare reform and sexual regulation.
%2378999: SMITH, HERBERT ARTHUR. - The law of associations, corporate and unincorporate.
%2378998: SMITH, HERBERT ARTHUR. - The American Supreme Court as an international tribunal.
%23279034: SMITH, J. & ANDRÉ MONCOURT. - The Red Army Faction : a documentary history. Volume 2 : Dancing withimperialism.
%23256760: SMITH, KURT. - Matter matters : metaphysics and methodology in the early modern period.
%23275689: SMITH, QUENTIN. - Ethical and religious thought in analytic philosophy of language.
%2375383: SMITH, ARTHUR L. - The Deutschtum of Nazi Germany and the United States.
%2374810: SMITH, BRUCE L. R. - The advisers : scientists in the policy process.
%2374166: SMITH, MERRIT ROE. - Military Enterprise and Technological Change: Perspectives on the American Experience.
%23146778: SMITH, BEN H. - Traditional imagery of charity in 'Piers Plowman'.
%23275699: SMITH, JOHN E. - America's Philosophical Vision.
%2371972: SMITH, J. WARREN - Passion and Paradise: Human and Divine Emotion in the Thought of Gregory of Nyssa.
%2371352: SMITH, THOMAS W. - Revaluing ethics : Aristotle's dialectical pedagogy.
%2367952: SMITH, JOSEPH. - Unequal Giants: Diplomatic Relations Between the United States and Brazil, 1889-1930 (Pitt Latin American Series).
%2366944: SMITH, CARL - Pearl Harbor 1941: The Day of Infamy (Praeger Illustrated Military History).
%2366619: SMITH, M. - On the availability of failure prone systems.
%23285458: SMITH, RICHARD GORDON. - Ancient tales and folklore of Japan.
%23211365: SMITH, J.A. & L.F. ZWAAK (EDS.) - International protection of human rights : selected topics : a compilation of contributions for training courses for legal practitioners.
%2363667: SMITH, ADAM. - An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
%2363128: SMITH, ADAM. - Lectures on Jurisprudence.
%23285831: SMITH, DAVID JOHN. - Police and people in London: The PSI report.
%2361414: SMITH, RODNEY K. - Public Prayer and the Constitution : a case study in constitutional interpretation.
%2387443: SMITH, STEVEN S. - Call to order : floor politics in the House and Senate.
%2357805: SMITH, W.R. - History as argument : three patriot historians of the American Revolution.
%23211682: SMITH, FREDERICK. - International law.
%2357493: SMITH, MARCEL & WILLIAM A. ULMER (EDS.). - Ezra Pound. The legacy of Kulchur.
%2355101: SMITH, ROBERT J. - The Bouchayers of Grenoble and French industrial enterprise , 1850-1970.
%2354611: SMITH, P.F. & BAILEY, S.H. - The modern English legal system.
%23181710: SMITH, H. W. - Strategies of social research : the methodological imagination.
%23282195: SMITH, CAREL E. - Regels van rechtsvinding. 2e druk.
%2351153: SMITH, B.R. - Ancient scripts & modern experience on the English stage. 1500-1700.
%2317619: SMITH, PIETER FOKKO. - Das Vertrauen in Heinrich von Kleists Briefen und Werken.
%23261778: SMITH, BRENDAN P.G. - Constitution building in the European Union : the process of treaty reforms.
%23240985: SMITH, G. ELLIOT. - The royal mummies : catalogue géneral des antiquités Égyptiennes du Musée de Caire : Nos. 61051-61100.
%2348986: SMITH, CYRIL E. - The University of Toulouse in the Middle Ages. Its origins and growth to 1500 AD.
%23258166: SMITH, CAREL E. - Regels van rechtsvinding.
%23277085: SMITH, NICOLE D. - Sartorial strategies : outfitting aristocrats and fashioning conduct in late medieval literature.
%23272636: SMITH, RHONA. - Textbook on International Human Rights.
%23264059: SMITH, BRENDAN P.G. - Constitution building in the European Union : the process of treaty reforms.
%23248598: SMITH, J.C. & BRIAN HOGAN. - Criminal law : cases and materials.
%23243848: SMITH, ROGER J. - Plural ownership.
%23279811: SMITH, QUENTIN (EDITOR). - Time, Tense, and Reference.
%23223624: SMITH, MALCOLM - Research Methods in Accounting.
%23239367: SMITH, NEILSON VOYNE. - Chomsky : ideas and ideals.
%2321354: SMITH, JAY - Nobility Reimagined: The Patriotic Nation in Eighteenth-Century France
%23188792: SMITH, STEVEN D. - Foreordained failure : the quest for a constitutional principle of religious freedom.
%23130474: SMITHCORS, J.F. AND SMITHCORS A. - Five Centuries of Veterinary Medicine. A short-title catalog of the Washington State University Veterinary History Collection.
%23282081: SMITHIES, ARTHUR. - The budgetary process in the United States.
%23265388: SMITHSON, ROBERT. - Robert Smithson : Spiral Jetty : true fictions, false realities.
%23285702: SMITHUIS, JOAN; HUB VAN WERSCH & J.TH.J. VAN DEN BERG. - Van campagne tot compromis : collegevorming in Nederlandse gemeenten 2010-2018.
%23168597: SMITS, L. - Overpeinzingen van een boekenwurm.
%23156092: SMITS, MARIE-JOSÉ. - Technology choice and the role institutions. The case of wheat and the input market in Pakistan.
%23140219: SMITS, JAN M. - Europees privaatrecht in wording : naar een Ius Commune Europaeum als gemengd rechtsstelsel.
%23145995: SMITS, J.M. (E.A.) - Constitutionalisering van het vermogensrecht / J.M. Smits; Publiciteit met betrekking tot onroerende zaken, in het bijzonder in verband met publiekrechtelijke beperkingen / P.H.M. Gerver; Convergerende tendensen in het Europees bestuursrecht(?) / D.A. Lubach ;
%23246848: SMITS, T.M.J. - Vaardig met arbeidsrecht : de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.
%23147706: SMITS, JOHN. - Milieubeleid Gestuurd? : een onderzoek naar de invloed van het BUGM op het Gemeentelijk Milieubeleid in Noord-Brabant.
%23107417: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus.
%2312609: SMITS, P.R. - De externe gebondenheid van het vennootschapsvermogen : een studie betreffende vennootschaps-goederenrecht.
%23285661: SMITS, MARIANNE. - marianne smits : installatie mens en kleur.
%23278478: SMITS, J. M. - Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid : beschouwingen omtrent de dogmatiek van het overeenkomstenrecht.
%2318086: SMITS, EVERARD J. FR. - Herder's humaniteitsphilosophie.
%23272022: SMITS, F.A.M. - De symbiose-economie van Curaçao : analyse van een eilandelijke mini-economie.
%23285370: SMITSENDONK, ANTON G.O. - Temple and Tree : a visit to Angkor.
%23140832: SMITSKAM, C.J. & E.J. KRONENBURG-WILLEMS - Wet Financiering Loopbaanonderbreking. (PS-Special 1999/1)
%23140840: SMITSKAM, C.J. & E.L. DE VOS - Reïntegratie-Instrumenten voor Arbeidsgehandicapten. (PS-Special 1999/4)
%2345797: SMITSKAMP, C.J. - Flexibele arbeidsrelaties.
%23230185: SMOAK, GREGORY E. - Ghost dances and identity : prophetic religion and American Indian ethnogenesis in the nineteenth century.
%23152373: SMOLANSKY, O.M. & B.M. - The USSR and Iraq: the Soviet quest for influence.
%23279670: SMOLLETT, TOBIAS. - The History and Adventures of an Atom.
%23279513: SMOOT, GEORGE. - Wrinkles in Time.
%23211: SMOYDZIN, WERNER. - NPD : neo-nazistische partijvorming in de Bondsrepubliek.
%23119394: SMUCKER, D.E. - The Origins of Walter Rauschenbusch Social Ethics.
%23182176: SMULDERS, ADRIAAN A.J. - Pressiegroepen en inflatie in de Verenigde Staten.
%23182701: SMUTS, FRANCOIS. - Die Etiek van Seneca. 'n Ondersoek na die verhouding van Seneca tot die Oud-Stoa en die Middel-Stoa ten opsigte van sy etiek.
%23199779: SMYKE, PATRICIA (ED.) - Women and health.
%23219188: SMYTHIES, JOHN R. - The dynamic neuron : a comprehensive survey of the neurochemical basis of synaptic plasticity.
%23130629: SNACKEN, SONJA. - De korte gevangenisstraf.
%23215986: SNAPPER, I. - Ziekten van het skelet : M. Recklinghausen, M. Paget, Lipoïdosen van het skelet, multiple myelomen.
%2320380: SNAPPER, FRITS. - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719.
%2338269: SNAPPER, I. - Pseudo-tuberculosis in man. Part I : Besnier-Boeck's disease : visceral localisation of the sarcoids of Boeck; Part II : Regional ileitis.
%2310481: SNEEP, J.C. - Het waterschapsbestuur : kanttekeningen bij de ontwikkeling van het waterschap tot functionele representatie-democratie. Diss.
%23102489: SNEEP, A.J., J.F. FOLKERTS AND H.A. MEYLING. - The Rehabilitation of Patients with Deep Burns : connected with the Recovery of Function and Sensation of Grafted Skin Areas.
%23146526: SNEEP, ANCO G. - Innovation management in the Dutch Agro/Food industry. An empirical factor analysis.
%23154279: SNEL, E., J. DE BOOM, J. BURGERS & G. ENGBERSEN - Migratie, Integratie en Criminaliteit. Migranten uit Voormalig Joegoslavië en de Voormalige Sovjet-Unie in Nederland.
%23120036: SNELDERS, H.A.M. (ED.) - The Letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig (1838-1846).
%23259555: SNELDERS, H.A.M. - Het gezelschap der Hollandsche scheikundigen : Amsterdamse chemici uit het einde van de achttiende eeuw.
%23121612: SNELLEN, H.A. - E.J. Marey and cardiology. Physiologist and pioneer of technology (1830-1904).
%23218789: SNELLEN, I.TH.M. - Expert systems in public administration : evolving practices and norms : Papers.
%2338015: SNELLEN, H.A. - History of cardiology : a brief outline of the 350 years' prelude to an explosive growth.
%23218805: SNELLEN, I.TH.M. - Over bestuur, recht en informatisering : opstellen aangeboden aan prof. mr dr I.Th.M. Snellen.
%23172439: SNELLER, Z.W. - Opzoomer en Fruin
%23223361: SNIDER, LARRY. - A world away : portraits from China Tibet Bhutan and Ladakh.
%23130361: SNIDER, ALVIN - Origin and authority in Seventeenth-Century England: Bacon, Milton, Butler.
%23224308: SNIDERMAN, PAUL M. ... [ET AL.] - The outsider : prejudice and politics in Italy.
%2323549: SNIDERMAN, PAUL M. - The Scar of Race
%2366973: SNIDERMAN, PAUL M. - The clash of rights : liberty, equality, and legitimacy in pluralist democracy.
%23279514: SNIEGON, TOMAS. - Vanished history : the Holocaust in Czech and Slovak historical culture.
%2343386: SNIER, HENK. - Concurrentie en strategie in de geneesmiddelensector.
%2370270: SNIJDER, M.A. - De invloed van de fiscus op het midden- en kleinbedrijf.
%23262410: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl. 4e druk.
%23188281: SNIJDERS, C.J. & R. DUFOUR. - De mobilisatiën bij de groote europeesche mogendheden in 1914 en de invloed van de generale staven op het uitbreken van den wereldoorlog : bijdrage tot het onderzoek naar de oorzaken van den wereldoorlog.
%23142774: SNIJDERS, H.J. & E.B. RANK-BERENSCHOT. - Goederenrecht. 3e druk.
%2342555: SNIJDERS, G.M.F. - Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 7: Bijzondere overeenkomsten; Deel III: Pacht.
%23106420: SNIJDERS, H.J. & A. WENDELS. - Civiel appèl. 2e druk.
%23284632: SNIJDERS, H.J. & E.B. RANK-BERENSCHOT. - Goederenrecht. 4e druk.
%2372279: SNIJDERS, H.J. & M. YNZONIDES (EDS.). - Role and organization of judges and lawyers in contemporary societies. The Ninth World Conference on Procedural Law. Netherlands National Reports.
%23107693: SNIJDERS, H.J. (E.A.) - Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23132456: SNIJDERS, H.A.W. - Gemeenten en bestuursdwang.
%2344824: SNIJDERS, H.J. - (red.). Overheidsrechter gepasseerd : conflictbeslechting buiten de overheidsrechter om. Opstellen t.g.v. het 25-jarig bestaan Fac. der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Univ. Rotterdam.
%23186071: SNIJDERS, H.J. (E.A.) - Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23277009: SNIJDERS, HENK J. & STEPHEN WEATHERILL (EDS.) - E-commerce law : national and transnational topics and perspectives.
%233979: SNIJDERS, H.J. - Nederlands arbitragerecht : een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020-1076 Rv.
%2357991: SNIJDERS, H.J. & E.B. RANK-BERENSCHOT. - Goederenrecht. 2e druk.
%23242975: SNIJDERS, H.J. (E.A.) - Toegang tot het buitenlands vermogensrecht.
%23270792: SNIJDERS, W.L. ... [ET AL.] - Europees kartelrecht.
%23185958: SNIJDERS, H.J, R.B. GERRETSEN & A.S. RUEB. - Burgerlijk procesrecht.
%23182489: SNIJMAN, FREDERICK JOHANNES. - Literêre styl met die oog op stylonderzoek.
%23141418: SNODGRASS, M.E. - Encyclopedia of satirical literature.
%23278499: SNOECK HENKEMANS, DIRK. - Zoudt gij wel lid worden van de Vereeniging tot bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme?
%23246723: SNOW, STEPHANIE J. - Blessed days of anaesthesia : how anaesthetics changed the world.
%23280888: SNYDER, LAURA J. - Eye of the Beholder - Johannes Vermeer, Antoni van Leeuwenhoek, and the Reinvention of Seeing.
%2384424: SNYDER, WILLIAM L. - Collection of arguments and speeches before courts and juries.
%23174761: SO, ALVIN Y. - The Chinese Triangle of Mainland China, Taiwan, and Hong Kong: Comparative Institutional Analyses (Contributions in Sociology).
%23130335: SO, ALVIN Y. - The South China Silk District: Local Historical Transformation and World-System Theory.
%2391163: SOANE, ELY BANISTER. - To Mesopotamia and Kurdistan in disguise : narrative of a journey from Constantinople through Kurdistan to Baghdad, 1907-1909.
%23210557: SOARES, MARIO. - De oceaan, onze toekomst.
%2382922: SOBEL, LESTER A. (ED.) - Political terrorism.
%23279517: SOBIN, GUSTAF. - Ladder of Shadows: Reflecting on Medieval Vestige in Provence and Languedoc.
%2369024: SOBOTTA, JOH. - Histologie und mikroskopische Anatomie. 1. Teil: Lehrbuch; 2. Teil: Atlas.
%23211899: SOCIAL HISTORY BULLETIN 1937, NO. 2. - Bulletin of the International Institute for Social History Amsterdam, 1937, Nr.2.
%2329675: SOCIAL, AND STATISTICAL SCIENCES COMMITTEE ON AIDS RESEARCH AND THE BEHAVIORAL - Evaluating AIDS Prevention Programs:: Expanded Edition.
%23285316: MINHAKHOE : THE FOLKIST SOCIETY. (KOREA). - Minhak = Folkism 1.
%23285317: MINHAKHOE : THE FOLKIST SOCIETY. (KOREA). - Minhak = Folkism 2.
%2339878: EAST AFRICAN LAW SOCIETY. - The constitutional law digest.
%2376498: GROTIUS SOCIETY. - Problems of public and private international law.
%23270309: GROTIUS SOCIETY. - Problems of the war : transactions of the Grotius Society, 4.
%2320414: ROYAL STATISTICAL SOCIETY. - Annals of The Royal Statistic Society, 1834-1934.
%23266821: SODA, KIICHIRO. - Die logische Natur der Wirtschaftsgesetze.
%23127640: SODARO, MICHAEL J. - Moscow, Germany, and the west from Khrushchev to Gorbachev.
%2331267: SODDY, FREDERICK. - The Interpretation of the Atom.
%23174324: SÖDERSTRÖM, LARS (ED.) - Social insurance : papers presented at the 5th Arne Ryde Symposium : Lund, Sweden, 1981.
%23151852: SOECKNICK, GERDA. - Religiöser Sozialismus der neuerer Zeit unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands.
%2316935: SOEDARMO, R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten.
%23211936: SOEDERBERG, SUSANNE - The Politics of the New International Financial Architecture: Reimposing Neoliberal Domination in the Global South.
%2371113: SOEK, JANWILLEM. - The strict liability principle and the human rights of the athlete in doping cases.
%23281066: SOENARIO, R. (OLEH). - Proses L.N.H. Jungschläger.
%23165215: SOEST-ZUURDEEG, L.J. VAN. - La 'Lectura' sur le titre De Actionibus (Inst. 4,6) de Jacques de Revigny. Edition du texte, précédée de prolégomènes.
%23184087: SOEST, JAN JACOB VAN. - Een bijdrage tot de kennis van de beteekenis der Nederlandsche beleggingen in buitenlandsche fondsen voor de volkswelvaart.
%2320150: SOEST, JAN JACOB VAN. - Een bijdrage tot de kennis van de beteekenis der Nederlandsche beleggingen in buitenlandsche fondsen voor de volkswelvaart.
%2320138: SOET, FRANS DIRK DE. - Puritan and royalist literature in the seventeenth century.
%23243230: SOETEMAN, A. (ED.) - Pluralism and Law : Proceedings of the 20th IVR World Congress Amsterdam, 2001. Volume 4 : Legal reasoning.
%23253564: SOETEMAN, AREND. - De grenzen van het goede leven : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. A. Soeteman ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
%23152251: SOETEMAN, A. (ED.) - Tussen vrijheid en onvrijheid : op het grensvlak van strafrechtspleging en psychiatrie.
%2357987: SOETEMAN, A. (ED.) - Om de norm : een kwestie van regels en handhaving.
%23205884: SOETENDORP, ROBERT. - Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict, 1947-1977.
%23236043: SOETENDORP, JAAP. - Symboliek der Joodse religie : beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven.
%23110100: SOETENHORST, W.J. - De bescherming van de uitgeefprestatie. Een onderzoek naar het functioneren van het uitgeefovereenkomstenrecht in Nederland en Duitsland met aandacht voor de situatie in Groot-Brittanië.
%23118086: SOETENHORST, W.J. - Bescherming van de uitgeefprestatie. Een onderzoek naar het functioneren van het uitgeefovereenkomstenrecht in Nederland en Duitsland met aandacht voor de situatie in Groot-Brittanië.
%23207636: SOETERIK, ROBERT (ED.) - De verwoesting van Palestina.
%23236919: SOETERMEER, FRANK. - Utrumque jus in peciis : aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento.
%23126454: SOETEVENT, ADRIAAN R. - Social interactions and economic outcomes.
%23185507: SOEYA, YOSHIHIDE. - Japan's economic diplomacy with China, 1945-1978.
%2359780: SOFFER, WALTER. - From science to subjectivity: an interpretation of Descartes' Meditations.
%23285836: SOFTLEY, PAUL. - Police interrogation: An observational study in four police stations (Home Office research studies ; no. 61).
%23285606: SOGGE, DAVID. - Give and take : what's the matter with foreign aid?
%2342002: SOGLIA, JOANNIS. - Institutiones juris publici et privati ecclesiastici.
%23225804: SOGNER, SOLVI. - Making Sense of Global History.
%238448: SOHM, RUDOLF. - Institutionen. Geschichte und System des römischen Privatrechts.
%2379002: SOHM, RUDOLF. - Das Recht der Eheschliessung aus dem deutschen und kanonischen Recht geschichtlich entwickelt. Eine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis der kirchlichen Trauung zur Zivilehe.
%2379000: SOHM, RUDOLF. - Wesen und Voraussetzungen der Widerspruchsklage.
%2364209: SOHM, RUDOLF. - Institutionen. Geschichte und System des römischen Privatrechts.
%23117341: SOHN, WALTER. - Der soziale Konflikt als ethisches Problem.
%23109598: SOHN, LOUIS B. (ED.) - International Organisation and Integration. Student edition.
%23223651: SOHN, LOUIS B. (ED.) - Basic documents of African regional organizations. 4 Vols.
%2367275: SOHN, LOUIS B. & THOMAS BUERGENTHAL. - International protection of human rights.
%2319903: SÖHNGEN, CORNELIS IOANNIS. - De medii aevi puerorum institutione in occidente.
%23280175: SÖHNGEN, F.A. - De Nationaliteit van de gehuwde vrouw.
%2339521: SÖHNGEN, F.A. - De Nationaliteit van de gehuwde vrouw.
%23142817: SOJCHER, JACQUES. - La question et le sens : esthétique de Nietzsche.
%23275702: SOKOL, JAN. - Thinking about ordinary things : a short invitation to philosophy.
%23247551: SOKOLOWSKI, PAUL. - Der Staat : Politik und Rechtsphilosophie.
%23140128: SOL, ELS. - Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland : de rol van de overheid en de sociale partners.
%23191768: SOL, ELS & ARIE GLEBBEEK. - Arbeidsvoorziening als onderhandelend bestuur : de positie van derde-belanghebbenden in een tripartite structuur.
%23225108: SOL, ELS & H. VAN VELDHUIZEN. - Arbeidsvoorziening per convenant.
%23284996: SOLA POOL, ITHIEL DE. - The prestige press: a comparative study of political symbols.
%23197517: SOLAÚN, MAURICIO. - U.S. intervention and regime change in Nicaragua.
%23117621: SOLINGE, GERARD VAN & M.P. NIEUWE WEME. - Gedragsregels inzake een openbaar bod op aandelen.
%23252746: SOLINGE, G. VAN & M. HOLTZER (EDS.) - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005.
%23117651: SOLINGE, GERARD VAN. - Grensoverschrijdende juridische fusie : beschouwingen aan de hand van de derde en tiende EEG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht.
%23267095: SOLINGE, G. VAN & M. HOLTZER (EDS.) - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004.
%23230599: SOLINGER, RICKIE - Pregnancy and Power: A Short History of Reproductive Politics in America.
%2351762: SOLLIE, HENDRIK - Joint investigation teams : lessons learned.
%23278655: SOLLIE, H.R.. - De nieuwe algemene bankvoorwaarden.
%23232170: SOLLIE, FINN ... [ET AL.] - The challenge of new territories.
%23268431: SÖLLNER, ALFRED. - Römische Rechtsgeschichte : eine Einführung.
%23151420: SOLLORS, WERNER (ED.) - Interracialism: Black-White Intermarriage in American History, Literature, and Law.
%23102493: SOLMSEN, F. - [alpha][iota][sigma][theta][eta][sigma][iota][sigma] in Aristotelian and Epicurean Thought.
%23102496: SOLMSEN, F. - The Eleatic One in Melissus.
%23102495: SOLMSEN, F. - Electra and Orestes : three Recognitions in Greek Tragedy.
%23262976: SOLNIT, ALBERT J., DONALD J. COHEN & PETER B. NEUBAUER - The many meanings of play : a psychoanalytic perspective
%23177562: SOLOMON, JULIE ROBIN. - Objectivity in the making : Francis Bacon and the politics of inquiry.
%23281762: SOLOMON, DANIEL. - Rebuilding.
%23241722: SOLOMON, MIRIAM. - Social empiricism.
%23278215: SOLOMON, STEPHEN D. - Revolutionary dissent : how the founding generation created the freedom of speech.
%23275682: SOLOMON, MIRIAM. - Social empiricism.
%23196712: SOLOMON, GERALD B. - The NATO enlargement debate, 1990-1997 : the blessings of liberty.
%23210715: SOLOVEV, VLADIMIR. - Zhirinovsky : Russian fascism and the making of a dictator.
%2380898: SOLOWAY, RICHARD A. - Demography and degeneration : eugenics and the declining birthrate in twentieth-century Britain.
%23279518: SOLSCHENYZIN, ALEXANDER. - Zweihundert Jahre zusammen: die Juden in der Sowjetunion.
%23242264: SOLSO, R.L. (ED.) - Mind and Brian Sciences in the 21st Century.
%23143331: SOLTERER, HELEN - The Master and Minerva : disputing Women in French Medieval Culture.
%2363003: SOLTESZ, IVAN - Diversity in the Neuronal Machine: Order and Variability in Interneuronal Microcircuits.
%2397019: SOLTOW, LEE. - Distribution of wealth and income in the United States in 1798.
%23277244: SOLWAY, JACQUELINE (ED.) - The politics of egalitarianism : theory and practice.
%2391024: SOLY, HUGO & RENÉ VERMEIR (EDS.) - Beleid en bestuur in de oude Nederlanden : liber amicorum prof. dr. M. Baelde.
%23146686: SOLYOM, BROUWEN & GARRET. - Fabric traditions of Indonesia.
%23243511: SOMARRIBA-SALAZAR, JAIME. - Les limites entre le Nicaragua et le Honduras.
%23283344: SOMBART, WERNER. - Gewerbewesen. 1.-2. Teil.
%2336681: SOMBART, WERNER. - Der proletarische Sozialismus (Marxismus).
%2322703: SOMBART, WERNER. - Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert und im Anfang des 20. Jahrhunderts.
%2359611: SOMBART, WERNER. - Grundlagen und Kritik des Sozialismus.
%23156135: SOMEREN, T.C.R. VAN. - Innovatie, Emulatie en tijd. De rol van de organisatorisceh vernieuwingen in het economische proces.
%23206586: SOMERMEIJER, WILLEM HENDRIK. - Inkomensongelijkheid : een analyse van spreiding en scheefheid van inkomensverdelingen in Nederland.
%2318313: SOMERMEYER, W.H. & R. BANNINK. - A consumption-savings model and its applications.
%23211115: SOMERSET, ANNE. - Elizabeth I.
%23120583: SOMERWIL-AYRTON, SHIRLEY KATHLYN. - Poverty and Power in the Early Works of Dostoevskij.
%23111266: SOMMER, ARTHUR. - Friedrich Lists System der politischen Ökonomie.
%23281005: SOMMER, IRIS. - Language lateralization in schizophrenia.
%2379950: SOMMER, ROBERT - Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik von Wolff-Baumgarten bis Kant-Schiller.
%2379003: SOMMER, FRANZ. - Kritischer Realismus und positive Rechtswissenschaft : Beiträge zum Problem der Rechtswissenschaft als Realwissenschaft. 1. (einziger) Band: Das Reale und der Gegenstand der Rechtswissenschaft.
%2379005: SOMMER, LOUISE. - Die österreichischen Kameralisten in dogmengeschichtlicher Darstellung.
%2362086: SOMMER, MARTIN - Onder onderwijzers en andere gemengde berichten.
%23183574: SOMMER, AGNES. - Houden van Afrikanen : enerverende reiservaringen.
%23254851: SOMMER, LOUISE. - Die österreichischen Kameralisten in dogmengeschichtlicher Darstellung.
%23202666: SOMMERHALDER, RUDOLF AUGUST. - Comparing individual income tax reforms: a Dutch perspective.
%2379007: SOMMERLAD, THEO. - Die Rheinzölle im Mittelalter.
%2379948: SÖMMERRING, S.TH. - Über das Organ der Seele.
%23183387: SOMOL, ROBERT. - Autonomy and ideology : positioning an avant-garde in America.
%23237710: SOMSEN, J.; J.A. BOVENBERG & B.C. VAN BEERS. - Humane biotechnologie en recht : preadviezen.
%23223542: SON, DICK W. L. VAN - Livius' behandeling van de Bacchanalia.
%2349037: SON, B.H. - Science and person : a study on the idea of philosophy as rigorous science in Kant and Husserl.
%23102498: SONDAAR, P.Y. - The Osteology of the Manus of Fossil and Recent Equidae with Special Reference to Phylogeny and Function.
%23193326: SONDEREN, J.C.M. VAN. - Fiscale aspecten van opties.
%23281502: SONG-SLING, P'OU . - Contes extraordinaires du Pavillon du Loisir : Traduit du chinois, introduction d'Yves Hervouet.
%2330730: SONIUS, H.W.J. - Een leven lang verbonden met de grond : colleges van en collega's over H.W.J. Sonius.
%23218241: SONNDORFER, RUDOLF. - Der internationale Eierhandel.
%2379009: SONNENFELS, JOSEPH VON. - Politische Abhandlungen.
%23283150: SONNEVELD, WIM. - Een avond met Wim Sonneveld : en Marijke Philips, Jan Blok, Cees Rosbergen, Tom Disseveld en Paul Lagaay.
%23144782: SONNEVELDT, FRANS & J.C.L. ZUIDERWIJK - (Echt)scheiding en Fiscale Aspecten.
%23124624: SONNEVELDT, FRANS. - De private express trust in de Nederlandse Successiewet 1956 : een rechtsvergelijkend onderzoek.
%2315873: SONNTAG, WILHELM HANS VON. - Die Staatsauffassung Carl Ludwig v. Hallers. Ihre metaphysishe Grundlegung und ihre politische Formung.
%23204048: SONSBEECK, JOZEF FERDINAND MARCEL VAN. - Houvast in de relatie : een vergelijkend onderzoek naar bedrijfsrelaties = Retaining relationships : a comparative study of interfirm relationships.
%23271919: SOONS, ALFRED H.A. (ED.) - Implementation of the Law of the Sea Convention through international institutions : proceedings of the 23rd Annual Conference of the Law of the Sea Institute, Noordwijk aan Zee 1989.
%23257897: SOONTIËNS, FRANCISCUS JACOBUS KAREL JOZEF.J - Evolutie en finaliteit : een historische en wijsgerige analyse van een vervreemde relatie.
%23275182: SOPER, PHILIP. - A theory of law.
%23175875: SOPER, PHILIP. - The ethics of deference : learning from law's morals.
%2392758: SOPP, A. - Suggestion und Hypnose : ihr Wesen, ihre Wirkungen und ihre Bedeutung als Heilmittel.
%23276880: SOPPE, MARCEL ADOLF ALBERTUS. - Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening : een juridische beschouwing over het (dis)functioneren van het instrument milieueffectrapportage in de ruimtelijke ordening.
%23236794: SOPPE, MARCEL ADOLF ALBERTUS. - Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening : een juridische beschouwing over het (dis)functioneren van het instrument milieueffectrapportage in de ruimtelijke ordening.
%23152338: SOPPER, A.J. DE. - David Hume's Kenleer en Ethiek. Eerste, inleidende deel : van Bacon tot Hume.
%23172059: SORBI, ANDREA, - Complexity, logic, and recursion theory.
%2359165: SORELL, TOM. - Descartes. [Kopstukken filosofie].
%23281043: SØRENSEN, MAX. - Les sources du droit international : étude sur la jurisprudence de la cour permanente de justice internationale.
%2337583: SØRENSEN, KNUD. - Thomas Lodge's translation of Seneca's De Beneficiis compared with Arthur Golding's version.
%23219038: SORENSEN, DIANA. - Facundo and the construction of Argentine culture [electronic resource].
%23110105: SORGDRAGER, WINNIE. - Een verantwoordelijke minister : opstellen over justitie en politiek.
%23237781: SORGE, FRIEDRICH VAN. - Proeve, om te geraken tot een nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen, in Nederland.
%23428: SORIANO, MIGUEL VIRGÓS & ELENA RODRÍGUEZ PINEAU. - Espacio judicial europeo en materia civil y mercantil : jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
%23172574: SORIN, GERALD. - A time for building : the third migration , 1880-1920.
%23254203: SORIN, GERALD. - The prophetic minority : American Jewish immigrant radicals, 1880-1920.
%23233797: SORKIN, MICHAEL (ED.) - The next Jerusalem : sharing the divided city.
%23144714: SORMAN, GUY. - En attendant les barbares.
%23150923: SOROKIN, PITIRIM A. - Social and cultural dynamics. Vol. 1: Fluctuation of forms of art (painting, sculpture, architecture, music, literature, and criticism).
%23284334: SOROKIN, PITIRIM A. - Hunger as a factor in human affairs.
%23254065: SOSA, ERNEST - Reflective knowledge: [Apt belief and reflective knowledge, volume II].
%2370054: SOSA, ERNEST - A virtue epistemology : [Apt belief and reflective knowledge, volume I].
%23274396: SOSINSKI, ALEXEI. - Knots : mathematics with a twist
%23113951: SOTGIU, G. & M. DE' SPAGNOLIS. - Nuovi Ritrovamenti. Per la diffusione del culto di Sabazio. Testimonianze dalla Sardegna; Il Mitreo di Itri.
%23161197: SOTRIFFER, KRISTIAN - Die Druckgraphik : Entwicklung, Technik, Eigenart.
%23286181: SOTROPA, VALERIU. - Le Droit Romain en Dacie.
%23104002: SOTROPA, VALERIU. - Le Droit Romain en Dacie.
%2389174: SOUCHE-DAGUES, D. - Le Développement de l'Intentionnalité dans la Phénomenologie Husserlienne.
%23256186: SOUCY, ALEXANDER. - The Buddha Side : gender, power and Buddhist practice in Vietnam.
%2313247: SOUDAVAR, ABOLALA - Decoding old masters: patrons, princes and enigmatic paintings of the 15th century.
%23260011: SOUDIJN, M.R.J. - Chinese human smuggling in transit.
%2379952: SOURY, J. - Histoire des doctrines de psychologie physiologique contemporaines. Les fonctions du cerveau. Doctrienes de l´école de Strasbourg, doctrines de l´école iltalienne.
%23277100: SOUSA, PEDRO CARO DE. - The European fundamental freedoms : a contextual approach.
%23279519: SOUSA, PEDRO CARO DE. - The European fundamental freedoms : a contextual approach.
%23281950: SOUSS, IBRAHIM. - Lettre à un ami juif.
%23274243: SOUTHERDEN, FRANCESCA - Landscapes of Desire in the Poetry of Vittorio Sereni
%23195644: SOUTHGATE, D.A.T. - Determination of food carbohydrates. 2nd edition.
%23140598: SOWERS, DON C. - Financial History of New York State: from 1789-1912.
%2379500: SOYER, JEAN-CLAUDE. - Droit pénal et procédure pénale.
%2320483: SOYER, JEAN-CLAUDE. - Droit pénal et procédure pénale
%23192439: VEREIN FÜR PSYCHOANALYTISCHE SOZIALARBEIT (ED.) - Innere Orte - Äussere Orte : die Bildung psychischer Strukturen bei ich-strukturell gestörten Menschen.
%23280824: SOZIALENTWICKLUNG, ZENTRALSTELLE FU?R WIRTSCHAFTS- UND. - Social security in Africa : old age, accident and unemployment ; proceedings of the International Conference held in Berlin, November 1993.
%23211001: DEUTSCHER SOZIOLOGENTAG (17TH (1974 : KASSEL). - Zwischenbilanz der Soziologie : Verhandlungen d. 17. Dt. Soziologentages, [Kassel, 31. 10.-2. 11. 1974].
%2389817: SPAAN, HENK & NIEUWKERK, MATTHIJS VAN. (ED). - Er is er een jarig. Johan Cruijff vijftig jaar.
%23225200: SPAANS, L.A.J. & F.C.M.A. MICHIELS. - De waarde(n) van milieukwaliteitsnormen.
%23118275: SPAANS, MARCO. - Models of inhomogeneous interstellar clouds.
%23193173: SPAANS, L.A.J. - Milieukwaliteitsnormstelling : over de wijze van milieukwaliteitsnormstelling binnen de democratische rechtsstaat.
%2375875: SPACCAPIETRA, STEFANO (ED.) - Entity-relationship approach: ten years of experience in information modeling :
%2352836: SPACKMAN, FREDERICK W. - An analysis of the occupations of the people showing the relative importance of the agricultural, manufacturing, shipping, colonial, commercial & mining interests of the United Kingdom of Great Britain and its dependencies.
%23280729: SPADOLA, EMILIO. - The Calls of Islam: Sufis, Islamists, and Mass Mediation in Urban Morocco.
%23221291: SPAETH, HAROLD J. & JEFFREY ALLAN SEGAL. - Majority rule, or, Minority will : adherence to precedent on the U.S. Supreme Court.
%23260975: SPAIN, AUGUST O. - The political theory of John C. Calhoun.
%23200332: SPAINK, A., G. GORREMANS & R. GAASBEEK. - Fantasfeer : bibliografie van science fiction en fantasy in het Nederlands.
%23110184: SPAKOVSKY, ANATOL VON. - Freedom, determinism, indeterminism.
%2376697: SPALDING, FRANCES. - Stevie Smith: a biography.
%2351899: SPALDING, DAVID A.E. - Dinosaur hunters : [150 years of extraordinary discoveries].
%2327824: SPALTER, NAOMI D. - Grondslagen van partneralimentatie.
%23268302: SPANGENBERG, ERNST. - Beyträge zu den teutschen Rechten des Mittelalters, vorzüglich zur Kunde und Kritik der Altgermanischen Rechtsbücher und des Sachsen- und Schwaben-Spiegels.
%2379011: SPANGENBERG, HANS. - Vom Lehnstaat zum Ständestaat : ein Beitrag zur Entstehung der landständischen Verfassung.
%23250772: SPANGLER, EVE. - Lawyers for hire : salaried professionals at work.
%23198534: SPANHEIM, EZECHIEL (1629-1710). - [Ezechielis Spanhemii, Liberi baronis, & legati regii]. Orbis Romanus, seu, Ad constitutionem Antonini imperatoris, de qua Ulpianus leg. XVII digestis de statu hominum, exercitationes duae. Editio secunda ab auctore recensita & altera parte auctior.
%23258279: SPANIOL, MARGRET. - Das Recht auf Verteidigerbeistand im Grundgesetz und in der Europäischen Menschenrechtskonvention.
%2332225: SPANN, OTHMAR. - Fundament der Volkswirtschaftslehre. Mit einem Anhange: Vom Geist der Volkswirtschaftslehre.
%23114925: SPANN, OTHMAR. - Fluch und Segen der Wirtschaft im Urteile der verschiedenen Lehrbegriffe.
%2372092: SPANOGHE, E. & R. FEENSTRA (ED.). - Honderdvijftig jaar rechtsleven in België en Nederland : 1830-1980 : praeadviezen uitgebracht voor een colloquium georganiseerd door de juridische faculteiten van de Universiteiten van Gent en Leiden, Gent, 5-7 november 1980
%23252972: SPAPENS, A.C.M. ... [ET AL.] - De wereld achter de witteelt.
%23258778: SPAPENS, A.C.M. ... [ET AL.] - De wereld achter de wietteelt.
%23275685: SPARGO, R. CLIFTON. - Vigilant memory : Emmanuel Lévinas, the Holocaust, and the unjust death.
%23275751: SPARGO, R. CLIFTON. - Vigilant memory : Emmanuel Lévinas, the Holocaust, and the unjust death.
%23271443: SPARKS, RANDY J. - The Two Princes of Calabar: An Eighteenth-Century Atlantic Odyssey.
%23284296: SPARREBOOM, MAX & BAS TEUNIS. - Salamanders in art and science.
%23277172: SPAULDING, EDITH R. - An experimental study of psychopathic delinquent women.
%23127965: SPECHT, THOMAS. - Geschichte der ehemaligen Universität Dillingen (1549-1840) und der mit ihr verbundenen Lehr- und Erziehungsanstalten.
%23113789: SPECTOR, EGBERT DONALD. - English literary periodicals and the climate of opinion during the Seven Years' war.
%2328594: SPEEKENBRINK, C.A.H.M. - Private foreign investment in the development process. Diss.
%23150398: SPEET, B.M.J. (ED.) - Het register van criminele sententiën uitgesproken door het gerecht van Haarlem [1432-1470].
%2330894: SPEIER, HANS. - German white-collar workers and the rise of Hitler.
%23201362: SPEK, JOHANNES JACOBUS VAN DER. - Cyclische acetalen van pyrocatechol.
%2348111: SPEK, P.A.F. VAN DER. - Over de klinische waarde van het begrip degeneratiepsychosen.
%23202622: SPEK, R.J. VAN DER. - Grondbezit in het Seleucidische rijk.
%23184663: SPEKKENS, J.P.L. - L'École Centrale du département de la Meuse-Inférieure, Maëstricht 1798-1804.
%23138734: SPEKLÉ, ROLAND F. - Beyond Generics : A Closer Look at Hybrid and Hierarchical Governance.
%23199001: SPELLER, ELIZABETH. - Following Hadrian : a second century journey through the Roman Empire.
%231707: SPELT, W. - De moderne kruidenier : nieuwe richtlijnen voor de levensmiddelenhandel.
%23182952: SPELT, JACOB. - The urban development in South-Central Ontario.
%23249253: SPENCER, CHARLES SPENCER, EARL. - Battle for Europe : how the Duke of Marlborough masterminded the defeat of France at Blenheim.
%23147063: SPENCER, HERBERT. - Principes de psychologie.
%23165952: SPENCER, WILLIAM DAVID. - Mysterium and mystery : the clerical crime novel.
%2348327: SPENCER, MICHAEL - States of Injustice: A Guide to Human Rights and Civil Liberties in the European Union.
%23192082: SPENCER, HERBERT. - De l'éducation : intellectuelle, morale, et physique.
%23192090: SPENDER, STEPHEN. - World within world : the autobiography of Stephen Spender .
%23235893: SPENGEL, LEONHARD VON. - Festgabe zum Doktorjubiläum des Herrn Professors Dr. Leonhard von Spengel.
%23244336: SPENGLER, OSWALD. - Der Untergang des Abendlandes : Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Band I. Gestalt und Wirklichkeit; Band II. Welthistorische Perspektiven.
%2336465: SPENGLER, JOSEPH J. - The origins of economic thought and justice.
%232106: SPENGLER, JOSEPH J. - France faces depopulation: Postlude edition, 1936-1976.
%2331049: SPENKE, G. TE. - Taxation in the Netherlands.
%23150339: SPERLING, JUTTA GISELA. - Convents and the body politic in Renaissance Venice.
%23134400: SPERO, JOAN EDELMAN. - The politics of international economic relations.
%23277735: SPEYER, A. NICOL. - Verschuldigheid van vracht bij vervoer te zee.
%23267227: SPEYER, A. NICOL. - Verschuldigheid van vracht bij vervoer te zee.
%23255105: SPICKER, STUART F. (ED.) - The contraceptive ethos : reproductive rights and responsibilities.
%23100888: SPIEGEL, F. VON. - Commentar über das Avesta : die heiligen Schriften der Parsen : [I: Der Vendidad. II: Vispered, Yaçna und Khorda-Avesta : mit Wortregister: Altbaktrisch, Huzvaresh, Parsi, Neupersisch und Armenisch].
%23100891: SPIEGEL, F. VON. - Die altpersischen Keilinschriften im Grundtexte mit Übersetzung, Erklärung, Grammatik, Glossar.
%23100889: SPIEGEL, F. VON. - Eranische Altertumskunde. Persien und die Perser von den ältesten Zeiten bis zur Islamisierung.
%23100890: SPIEGEL, F. VON. - Vergleichende Grammatik der altiranischen Sprachen... Mit Berücksichtigung der neu-iranischen und indischen Sprachen...
%23176581: SPIEGEL, EUGENE. - Incidence algebras.
%23254604: SPIEGEL, LAURENS PIETER VAN DE. - Verhandeling over den oorsprong en de historie der vaderlandsche rechten, inzonderheid van Holland en Zeeland.
%2387360: SPIEGEL, LAURENS PIETER JAN VAN DE. - Résumé des négociations, qui accompagnèrent la révolution des Pays-Bas Autrichiens, avec les pièces justificatives.
%23267188: SPIEGEL, DAVID (ED.) - Efficacy and cost-effectiveness of psychotherapy.
%23104423: SPIEGELBERG, HERBERT. - Phenomenological perspectives
%23170573: SPIEGELBERG, HERBERT. - Gesetz und Sittengesetz: Strukturanalytische und historische Vorstudien zu einer gesetzfreien Ethik.
%2375658: SPIEKMAN, H. - De ontwikkeling van de Amsterdamse petroleumhaven.
%23201003: SPIEKSMA, FREDERIK TH.M. - The House-Dust Mite Dermatophagoides pteronyssinus : producer of the House-Dust Allergen (Acari: Psoroptidae).
%23261635: SPIELER, REINHARD. - Max Beckmann : 1884-1950 : l'apparition du mythe.
%23107657: SPIER, J. - Schade en loss occurence-verzekeringen.
%23248437: SPIER, J. - Overeenkomsten met de overheid.
%23107503: SPIER, J. (ED.) - Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.
%2357006: SPIER, J. - Overeenkomsten met de overheid.
%23180228: SPIER, FRED. - Religious regimes in Peru : religion and state development in a long-term perspective and the effects in the Andean village of Zurite.
%23208096: SPIERENBURG, DIRK & RAYMOND POIDEVIN. - Histoire de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du charbon et de l'acier : une expérience supranationale.
%2361290: SPIERENBURG, PIETER. - The broken spell : a cultural and anthropological history of preindustrial Europe [De verbroken betovering : Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa].
%23278672: SPIERENDONK, S. - Nederlandse fiscale aspecten van valutakoersresultaten in de vennootschapsbelasting.
%23120060: SPIERING, MENNO (ED.) - Nation building and writing literary history.
%23157260: SPIERINGS, PAULUS JOANNES MARIA & BART VAN DOORN - Kwaliteitsborging en samenwerken in de civiele bouw ; gezien vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief.
%23275556: SPIERINGS, MEGCHELINA HENRIETTE MARIA. - Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400.
%2317690: SPIERTZ, MATHIEU GERARDUS. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
%23264272: SPIES, WERNER (ED.) - Picassos Welt der Kinder.
%23231222: SPIESSENS, A.E. - Heffing aan de grens : een vergelijkende studie naar de heffing van btw en van douanerechten vanwege overschrijding van de buitengrens van de Europese Unie.
%23213864: SPIGEL, LYNN. - The Revolution wasn't televised : sixties television and social conflict.
%23284313: SPIJK, PIET & ANNEMARIE TIMMER. - Bernard Essers 1893-1945.
%23154774: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer.
%23105981: SPIJKERBOER, T.P. & HEINSIUS, J. - Harmonisatie van het asielrecht in de Europese Unie. Een rechtsvergelijkende analyse. Preadvies.
%23240963: SPIJKERBOER, TH. & B.P. VERMEULEN. - Vluchtelingenrecht.
%2371564: SPIJKERBOER, T.P. - Het hoger beroep in vreemdelingenzaken.
%23242251: SPIJKERBOER, T.P. - Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000.
%2327123: SPILKA, MARK. - Virginia Woolf's Quarrel with Grieving.
%23272025: SPILKER, KAYE D. & SHARON SADAKO TAKEDA. - Breaking the mode : contemporary fashion from the permanent collection Los Angeles Museum of Art.
%2379013: SPILLER, CARL. - Ist es der Landesgesetzgebung überlassen, einem ordentlichen Gerichte im Sinne der §§ 12 und 13 des Gerichtsverfassungsgesetzes die Entscheidung einer bürgerlichen Rechtsstreitigkeit als Schiedsgericht zu übertragen?
%2380160: SPILLER, PABLO - Agua perdida : compromisos institucionales para el suministro de servicios pub?licos sanitarios.
%23132496: SPILLERS, WILLIAM R. (ED.) - Basic questions of design theory.
%23283729: SPILLMAN, JANE SHADEL. - Glass from world's fairs, 1851-1904.
%23286014: SPINA, LUIGI. - Hemba.
%23910: SPINA, FRANZ. - Die Altcechische Katharinenlegende der Stockholm-Brünner Handschrift.
%23280527: SPINATH, I. ... [ET AL.] - Praktijkregels voor curatoren, toetsingsregelement en ReCoFa Richtlijnen, 2005 : [Insolad, 2005].
%23269253: SPINATH, I. ... [ET AL.] - Praktijkregels voor curatoren, toetsingsregelement en ReCoFa Richtlijnen, 2009 : [Insolad, 2009].
%23127967: SPINDLER, MAX. - Die Anfänge des bayerischen Landesfürstentums.
%2343835: SPINELLI, LAWRENCE. - Dry diplomacy : the United States, Great Britain and prohibition.
%23231051: SPINELLI, CLAUDIA - Hannah Villiger.
%23209346: SPINELLO, RICHARD A. - CyberEthics : morality and law in cyberspace.
%2367075: SPINNER, JEFF. - The boundaries of citizenship : race , ethnicity , and nationality in the liberal state.
%23125754: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Opera quotquot reperta sunt. Tomus I-IV.
%23172880: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Ethics : preceeded by On the Improvement of the Understanding.
%23217298: SPINOZA, BENEDICTUS DE - De steen vliegt : verkenningen geïnspireerd door het gedachtengoed van Benedictus de Spinoza = A stone in flight : artistic explorations inspired by Benedictus de Spinoza.
%23181367: SPINOZA, BENEDICTUS DE - On the improvement of the understanding ; The ethics ; Correspondence.
%23135994: SPITERIS, TONY. - Art de Chypre des origines à l époque romaine.
%23179838: SPITS, F.C. - Naar een Europees leger.
%23172186: SPITZ, ELLEN HANDLER. - Inside picture books.
%23247973: SPITZ, BOB. - The Saucier's Apprentice: One Long Strange Trip Through the Great Cooking Schools of Europe.
%23219693: SPITZER, ROBERT J. - Politics and constitutionalism : the Louis Fisher connection.
%23245909: SPIVEY, NIGEL. - The Ancient Olympics.
%23117462: SPOELDER, J. - Prijsboeken op de Latijnse School : een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en prijsboek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden (ca. 1585-1876) met een repertorium van wapenstempels.
%23213431: SPOOR, J.H. & D.W.F. VERKADE. - Auteursrecht : auteursrecht en naburige rechten.
%23155477: SPOOR, EDUARD RICHARD KAREL. - Expert system design in an entity relationship environment.
%233765: SPOOR, J.H. - Scripta Manent: de reproduktie in het auteursrecht.
%23107140: SPOOR, J.H. & D.W.F. VERKADE. - Auteursrecht : auteursrecht en naburige rechten.
%23232591: SPOOR, MAX (ED.) - Globalisation, poverty and conflict: a critical 'development' reader.
%2387162: SPOORMANS, HUUB. - Met uitsluiting van voorregt : het ontstaan van liberale democratie in Nederland.
%23283138: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Dienstregeling : 26 mei 1963-30 mei 1964.
%2345926: VEREENIGING TOT STICHTING EN EXPLOITATIE VAN EEN HERSTELLINGSOORD VOOR SPOORWEGPERSONEEL. - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het vijf-jarig bestaan der Vereeniging tot Stichting en Exploitatie van een Herstellingsoord voor Spoorwegpersoneel.
%2329138: SPORRE, GASTON L. - Ambtelijke invloed (v)erkend : de verhouding tussen politiek bestuur en ambtelijke organisatie nader bekeken.
%23201810: STICHTING SPEL EN SPORT. - Volksspelen.
%23239841: SPOTO, DONALD. - Joan : the mysterious life of the heretic who became a saint.
%2368054: SPÖTTEL, WALTER. - Honig und Trockenmilch : Biochemie und therapeutische Bedeutung.
%23279721: SPRACK, JOHN. - Employment law and practice.
%2330383: SPRACK, JOHN. - A practical approach to criminal procedure.
%23256799: SPRAGENS JR., THOMAS A. - The irony of liberal reason.
%23189284: SPRAGUE, ROSAMOND KENT. - Plato's use of fallacy : a study of the Euthydemus and some other dialogues.
%2374050: SPRAGUE, MARSHALL. - So vast, so beautiful a land: Louisiana and the purchase.
%23214786: SPREE, REINHARD - Die Wachstumszyklen der deutschen Wirtschaft von 1840 bis 1880: Mit e. konjunkturstatist. Anh (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; Bd. 29).
%23156094: SPREEUW, JAAP. - Heterogeneity of hazard rates in insurance.
%23285967: SPRENGER VAN EYK, J.P. - De wetgeving op het notaris-ambt.
%23273268: SPRENGER, REINHARD K. - Sprenger : de motivatiemythe : manieren om de impasse te omzeilen.
%23228496: SPRENGER, R.M. - Viglius van Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
%239035: SPREY, LEENDERT. - Aansprakelijkheid van wisselschuldenaren.
%23145695: SPRIETSMA, CARGILL - We Imperialists. Notes on Ernest Seillière's Philosophy of Imperialism.
%23261473: SPRIGGS, LYNNE - Let It Shine : Self-Taught Art from the T. Marshall Hahn Collection.
%23243853: SPRING, CHRISTOPHER. - Silk in Africa.
%23198841: SPRINGER, WERNER. - Kriminalitätstheorien und ihr Realitätsgehalt : Sekundäranalyse amerikanischer Forschungsergebnisse zum abweichenden Verhalten.
%23270469: SPRINGER, F. - Nooit vergeten.
%23278279: SPRINGMAN, MICHAEL. - The Guards Brigade in the Crimea.
%23277978: SPRINGMAN, MICHAEL. - The Guards Brigade in the Crimea.
%23233622: SPRINGWOOD, CHARLES FRUEHLING. - Open fire : understanding global gun cultures.
%23246410: SPRINKER, MICHAEL. - History and ideology in Proust : a la recherche du temps perdu and the Third French Republic.
%23233626: SPRITZLER, JOHN., STRATMAN, DAVID G. - On the public agenda : essays for change.
%23248123: SPRITZLER, JOHN & DAVID STRATMAN. - On the public agenda : essays for change.
%23285088: SPRONCK, LOU. - Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de 'Percessie van Scherpenheuvel'.
%23182612: SPRONK, JOHANNES E. W. - Bijdrage tot de Biografie van Nicolò Paganini.
%2368010: SPRONKEN, TARU. - An EU-Wide Letter of Rights: Towards Best Practice.
%23276265: SPRUIJT, H. & W. SLOOTWEG (ED.) - Verzameling van al de nog van kracht zijnde circulaires van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland : in druk medegedeeld aan de besturen der gemeenten in dat gewest, over het tijdvak 1813-1875.
%2328215: SPRUIT, J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
%23284041: SPRUIT, J.E. & R. FEENSTRA (EDS.) - Textus iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
%23275162: SPRUIT, J.E. - De Lex Iulia et Papia Poppaea : beschouwingen over de bevolkingspolitiek van Augustus.
%23142775: SPRUIT, J.E. - Cunabula iuris: elementen van het Romeinse privaatrecht.
%23238634: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VIII: Codex Justinianus 4-8.
%2318713: SPRUIT, J.E. & R. FEENSTRA (EDS.) - Textus iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
%2313851: SPRUIT, J.E. - Textus Iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
%23235215: SPRUIT, J.E. - Metopen : verzamelde essays over het Romeinse recht en zijn geschiedenis.
%2330386: SPRUIT, J.E. (ED.). - Maior viginti quinque annis : essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
%2313852: SPRUIT, J.E. - Enchiridium : overzicht van de geschiedenis van het Romeinsche privaatrecht.
%23155196: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis V: Digesten 35-42.
%2315619: SPRUIT, A. - Stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst. Diss.
%2313624: SPRUIT, J.E. - Bibliografie romeins recht : wegwijzer tot de bronnen, hulpmiddelen en literatuur.
%236509: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis VII: Codex Justinianus 1-3.
%23187283: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. II: Digesten 1-10. Tekst en Vertaling.
%2363835: SPRUIT, J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw : curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten = Le droit romain, sujet d'une décoration murale du 17e siècle : carreaux émaillés illustrant les Pandectes de Justinien.
%2353405: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Gaius en Paulus.
%2338619: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. II: Digesten 1-10. Tekst en Vertaling.
%2334427: SPRUIT, J.E. - Enchiridium : overzicht van de geschiedenis van het Romeinsche privaatrecht.
%23187326: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. IV: Digesten 25-34. Tekst en Vertaling.
%23187284: SPRUIT, J.E. (E.A.) - Corpus Iuris Civilis. III: Digesten 11-24. Tekst en Vertaling.
%23246560: SPRUYT, HENDRIK. - Ending empire : contested sovereignty and territorial partition.
%23263373: SPULBER, DANIEL - Regulation and Markets.
%23286139: SPULER, BERTOLD. - Die Goldene Horde; die Mongolen in Russland, 1223-1502.
%23282907: SPYKMAN, GORDON J. - Attrition and contrition at the Council of Trent.
%2321216: SQUIBB, G.D. - The High Court of Chivalry : a study of the civil law in England
%23284348: SQUIRE, LARRY R. & LINDENLAUB, ELKE. - The Biology of Memory : Symposium Bernried, Germany, October 15th - 19th, 1989.
%2357552: SQUIRES, MICHAEL & KEITH CUSHMAN (EDS.) - The challenge of D.H. Lawrence.
%2323890: SRAJEK, MARTIN C. - In the margins of deconstruction : Jewish conceptions of ethics in Emmanuel Levinas and Jacques Derrida.
%23198794: SRISANG, KOSON. - Perspectives on political ethics : an ecumenical enquiry.
%23185277: SRIVASTAVA, CHANDRIKA PRASAD. - Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India, 9 June 1964 -11 January 1966 : a life of truth in politics.
%23267299: SRODEK-HART, GUILLERMO. - Guillermo Srodek-Hart: Stories.
%23149050: SRZEDNICKI, JAN T.J. - Elements of social and political philosophy.
%23202530: STAAL, LEVIE DAVID. - Israel onder de volkeren : schets der Joodsche geschiedenis van de Grieksche overheersching tot heden.
%23102502: STAAL, FRITS. - Mantras between Fire and Water : reflections on a Balinese rite.
%23115405: STAAL, G.J. - Nederlandsch Guyana : een kort begrip van Suriname.
%2360563: STAAL, KLAAS. - Voting, public goods and violence.
%2341273: STAAL, PETER MARIA VAN DER. - Toekomstonderzoek en wetenschap : over de grondslagen van wetenschappelijke methoden en technieken van toekomstonderzoek.
%23181954: STAAL, KORNELIS WILLEM. - Verslag van een experimenteel onderzoek naar het zedelik oordeel van leerlingen bij het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs.
%23180782: STAARGAARD, W.F. - Logos : logisch weten en centrale wetenschap (inleidend).
%23285549: STAATS EVERS, J.W. - Bijdragen tot de Geschiedenis der Regtspleging in Gelderland, bijzonder te Arnhem.
%23265885: VORSTAND DES VERBANDES DER GEMEINDE- UND STAATSARBEITER (ED.) - Öffentliche oder private Gasversorgung?
%23272009: STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE (PTT) - Dienstorders van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 1954.
%2323287: STAATSCOMMISSIE. - Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1921, No. 96, om van voorlichting te dienen omtrent de electriciteitsvoorziening van het land.
%23189181: STACEY, FRANK - The Government of Modern Britain.
%23249532: STACKELBERG, JÜRGEN VON. - Supplement und Parodie als literarische Rezeptionsformen gattungsgeschichtliche Untersuchungen zur französischen Literatur des 17 . und 18 . Jahrhunderts.
%23249550: STACKELBERG, JÜRGEN VON. - Der atheistische Kardinal : die Geburt des Realismus aus dem Geiste des Engagements ; Anmerkungen zu Pablo Neruda.
%23285113: STADEN, A. VAN; JAN ROOD & HANS LABOHM (EDS.) - Cannons and canons : Clingendael views of global and regional politics : an overview of international relations on the occasion of the twentieth anniversary of the Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
%23207200: VAN, ALFRED (ED.) STADEN - Tussen orde en chaos : de organisatie van de veiligheid in het nieuwe Europa.
%23285198: STADEN, A. VAN (ED.) - De nationale staat onhoudbaar maar onmisbaar? : het perspectief van Europese integratie en mondialisering.
%23232519: STADEN - Between the rule of power and the power of rule.
%23280597: STÄDTEBAU, HOCHBAUDEPARTEMENT DER STADT ZÜRICH. - Stadt Zürich. Archäologie und Denkmalpflege: Bericht 2006-2008.
%23280596: STÄDTEBAU, HOCHBAUDEPARTEMENT DER STADT ZÜRICH. - Stadt Zürich. Archäologie und Denkmalpflege: Bericht 2010-2012.
%23211781: STADTHAGEN, ARTHUR. - Das Arbeiterrecht : Rechte und Pflichten des Arbeiters in Deutschland aus dem gewerblichen Arbeitsvertrag, der Unfall-, Kranken-, Invaliden- und Altersversicherung unter bes. Berüchs. des Bürgerlichen Gesetzbuchs : mit vielen Beispielen und Formularen für Klagen, Anträge, Beschwerden, Berufungen ...
%23255210: STAËL, GERMAINE DE. - Delphine.
%23133145: STAËL VON HOLSTEIN, CARL-AXEL S. (ED.) - The Concept of probability in psychological experiments.
%23209361: UNIFO EDITORIAL STAFF (EDS.) - International human rights instruments of the United Nations, 1948-1982.
%2376000: SWEET & MAXWELL'S LEGAL EDITORIAL STAFF (ED.) - Sweet and Maxwell's European community treaties : including the European Communities act 1972.
%23274083: STAFFORD-CLARK, DAVID - Psychiatry for Students
%23202947: STAGGAT, WERNER. - Zur Rechtsgrundlage des Informationsanspruches der Presse.
%23283792: STAGGS, JANIS (ED.). - Wiener Werkstätte jewelry.
%23285900: STAHEL, URS. - Pernilla Zetterman: Behave.
%23141732: STAHL, GARY H. - Human Transactions. The Emergence of Meaning in Time.
%23127969: STAHL, FRIEDRICH JULIUS. - Der Protestantismus als politisches Prinzip. Vorträge, auf Veranstaltung des Evangelischen Vereins für kirchliche Zwecke zu Berlin um März 1853 gehalten.
%23135613: STAHL, NANETTE - Law and Liminality in the Bible.
%2391620: STAHL, W.H. - Correlation of subjective-objective methods in the study of odors and taste.
%23275154: STAHL, FRIEDRICH JULIUS. - Staatslehre.
%23185157: STAHL, FRIEDRICH JULIUS. - De politieke en kerkelijke partijen in Europa : akademische voorlezingen.
%23242877: STAHLECKER, ADRIAN. - Nederlandse acteurs in de Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland.
%23269913: STAHLECKER, ADRIAN. - Film en kunst in ballingschap 1933-1945 : Duitse artiesten en kunstenaars op de vlucht voor het naziregime.
%23219265: STÄHLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Württembergische Geschichte. Teil 4 : Schwaben und Südfranken; vornehmlich im 16. Jahrhundert. Zeit der württemnergische Herzoge Eberhard II., Ulrich, Christoph, Ludwig. 1408-1593.
%23219256: STÄHLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Württembergische Geschichte. Teil 3 : Schwaben und Südfranken; Schluss des Mittelalters. 1296-1496.
%23127970: STAHR, ADOLF WILHELM THEODOR. - Aristoteles bei den Römern. Aristoteles und die Wirkung der Tragödie.
%2346517: STAINIER, X. - Notes diverses. Convolute of 13 articles on Belgian geology.
%2387710: STAINSBY, G. - Recent advances in gelatin and glue research.
%23179952: STAINTON, ROBERT J. - Words and thoughts : subsentences, ellipsis, and the philosophy of language.
%23280351: STALIN, JOSEF. - Stalin : Briefe an Molotow 1925-1936.
%23279147: STÄLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Schwabn und Südfranken : vornehmlich im 16. Jahrhundert : Zeit der würtembergischen Herzoge Eberhard II., Ulrich, Christoph, Ludwig. 1498-1593. (Wirtembergische Geschichte, Band 4).
%2379563: STALIN, J. - On Lenin: Speeches and Articles.
%23278978: STÄLIN, CHRISTOPH FRIEDRICH VON. - Schwabn und Südfranken : Schluss des Mittelalters 1269-1496. (Wirtembergische Geschichte, Band 3).
%23238531: STALKER, NANCY K. - Prophet motive : Deguchi Onisaburo , Oomoto , and the rise of new religions in Imperial Japan.
%2349797: STALLAERT, LUUD M. - Ethics, science and truth.
%23285867: STALLEBRASS, CAROLINE & PAM CRABTREE. - Beadwork: A World Guide by Caroline Crabtree (2002-11-16).
%23253846: STALNAKER, ROBERT C. - Our knowledge from the internal world.
%23100894: STAM, F.P. VAN. - The controversy over the theology of Saumur, 1635-50 : disrupting debates among the Huguenots in complicated circumstances.
%23184018: STAM, JOHANNES JACOBUS. - George Tyrrell (1861 - 1909).
%23232148: STAM, W. - De Boerenpartij : een politieke verkenning.
%23110200: STAMBAUGH, JOAN. - Untersuchungen zum Problem der Zeit bei Nietzsche.
%23120622: STAMBOVSKY, PHILLIP. - Myth and the Limits of Reason.
%2370493: STAMHUIS, E.F. - Vormvoorschriften : een overzicht van rechtspraak.
%23233506: STAMKART, F.J. - Verhandeling over de meetkundige inhoudsvinding der Nederlandsche maten, zijnde een vervolg op de handleiding tot de verificatie der inhoudsmaten van J.P. Bourje.
%2350706: STAMMHAMMER, JOSEF. - Bibliographie der Finanzwissenschaft.
%2315155: STAMMLER, RUDOLF. - Die Lehre von dem richtigen Rechte.
%23276271: STAMMLER, RUDOLF. - Die Lehre von dem richtigen Rechte.
%23197405: STAMMLER, RUDOLF. - Deutsches Rechtsleben während des 19. Jahrhunderts : lehrreiche Rechtsfälle.
%2343855: STAMMLER, RUDOLF. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 20-9-1917. Rudolf Stammler (1856-1938) German jurist, professor at Leipzig, Giessen, Leipzig & Berlin and a very influential thinker.
%2362851: STAMMLER, RUDOLF. - Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung. Ein sozialphilosophische Untersuchung.
%23223402: STAMMLER, RUDOLF. - Rechtsphilosophische Abhandlungen und Vorträge. Band 2 : 1914-1924.
%23275496: STAMMLER, RUDOLF. - Die Lehre von dem richtigen Rechte.
%2362437: STANBROOK, IVOR - The law and practice of extradition.
%2321422: STANCIU, ION - Distant Lands
%23109801: STANDEN, EDITH A. - European post-medieval tapestries and related hangings in the Metropolitan Museum of Art. 2 Volume-set.
%23284745: STANDING, GUY. - Basic income : a guide for the open-minded.
%23156325: STANDLEY, GERALD B. - New methods in symbolic logic.
%23256820: STANDOP, EWALD & MATTHIAS MEYER. - Die Form der wissenschaftlichen Arbeit: Grundlagen, Technik und Praxis für Schule, Studium und Beruf. 18. Auflage.
%2357831: STANEK, JAROSLAV, MILOSLAV CERNY, JOSEF PACAK. - The oligosaccharides.
%2352230: STANEK, JAROSLAV MILOSLAV CERNÝ, JAN KOCOUREK. - The monosaccharides.
%23277063: STANG, CARLA. - A Walk to the river in Amazonia : ordinary reality for the Mehinaku Indians.
%23140566: STANGE, ULRICH. - Die Aufzeichnungen über Verhandlungen des Stadtgerichts Mülhausen im Elsass (1438-1443 und 1450-1458).
%2379016: STANGE, ULRICH. - Die Aufzeichnungen über Verhandlungen des Stadtgerichts Mülhausen im Elsass (1438-1443 und 1450-1458).
%2333767: STANGELAND, CHARLES EMIL. - Pre-Malthusian doctrines of population: a study in the history of economic theory.
%2354564: STANGELAND, P.I. - The crime puzzle : crime patterns and crime displacement in Southern Spain.
%23276385: STANGNETH, BETTINA. - Eichmann before Jerusalem : the unexamined life of a mass murderer.
%23154641: STANHOPE, PHILIP DORMER, 1694-1773. EARL OF., STATIUS MULLER, J.W., 1767-1836. - Handboek voor alle leeftijden : een Nieuwjaarsgeschenk voor alle vrienden van waarheid en deugd / oorspronkelijk uit een oud Indiaansch handschrift in verscheidene talen, en laatstelijk uit het Fransch in het Nederduitsch overgebragt door J.W. Statius Muller...
%23263439: STANILAND, PROFESSOR MARTIN - What Is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment.
%23263380: STANILAND, MARTIN - What is Political Economy?: Study of Social Theory and Underdevelopment.
%2366936: STANKIEWICZ, W.J. - Approaches to Democracy, Philosophy of Government at the Close of the Twentieth Century.
%23276741: GULDESCU. STANKO. - History of medieval Croatia.
%23277397: STANKO, ELIZABETH A. (ED.) - Violence.
%23284461: STANLEY, PETER W. - A Nation in the Making : the Philippines and the United States, 1899-1921.
%23262982: STANOVICH, KEITH E. - The robot's rebellion: finding meaning in the age of Darwin.
%23119355: STANTON, DENNIS (ED.) - Invariant Theory and Tableaux.
%2383891: STANTON, L.F.H. - The law and practice of sea transport.
%23284499: STANTON, ELIZABETH CADY. - Eighty years and more : reminiscences, 1815-1897.
%2362518: STANTON, MARTIN. - Sándor Ferenczi: Reconsidering active intervention.
%2370644: STANYHURST S.J., WILLIAM. - Nieuwe afbeeldinghe van de vier vytersten : beschreven in het Latyn door den eerweerdighen pater Gvillielmvs Stanihvrstvs priester der Societeyt Iesv.
%23236154: STAPEL, J. (ED.) - Scientific programme Indonesia-Netherlands : proceedings of a workshop held on February 12th 2002 in Bandung Indonesia.
%23111280: STAPEL, P. & KONING, J.J.A. DE. - Leerboek voor de politie.
%23235810: STAPEL, P. & KONING, J.J.A. DE. - Leerboek voor de politie.
%23285145: STAPELBROEK, KOEN. - Love, self-deceit, and money : commerce and morality in the early Neapolitan enlightenment.
%23282633: STAPLES, AMY J.; FLORA EDOUWAYE S. KAPLAN, & BRYNA M. FREYER. - Fragile legacies : the photographs of Solomon Osagie Alonge.
%23160126: STAPLES, HELEN. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%2380892: STAPLES, WILLIAM G. - Castles of our concience. Social control & the American state, 1800-1985.
%23218548: STAPLES, HELEN. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%2399373: STAPLETON, T. - Chronicon Petroburgense.
%2310740: STAR BUSMANN, C.W. - Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering. Nieuwe uitgave.
%2363460: STAR, LEONIE. - Julius Stone : an intellectual life.
%23283225: STARCK, BORIS; LAURENT BOYER & HENRI ROLAND. - Droit civil : obligations. 1: Responsabilité délictuelle.
%23249841: STARCKE, CARL. - Primitive family in its origin and development.
%23150372: STARES, PAUL B. - Command performance : the neglected dimension of European security.
%2388572: STARES, PAUL B. - Global Habit: The Drug Problem in a Borderless World.
%23273368: STARES, PAUL B. - The Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984.
%23286027: STARK, WERNER. - Montesquieu : pioneer of the sociology of knowledge.
%23279520: STARK, GARY D. - Banned in Berlin : literary censorship in imperial Germany, 1871-1918.
%2333067: STARKE, J.G. - Introduction to International Law.
%23170026: STARKENBURG, P.G.J. VAN. - Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands.
%23280738: STARKEY, KATHRYN. - Courtier's Mirror: Cultivating Elite Identity in Thomasin von Zerclaere's Welscher Gast.
%23280812: STARKEY, PAUL ED. - Animal Traction in South Africa: Empowering Rural Communities.
%23281584: STARMANS, RICHARD. - Logic, argument, and commonsense.
%2338277: STARMANS, J.C.J.M. & DARU-SCHOEMANN, M.M.R. - Industrieel erfgoed in Limburg.
%2383313: STARMER, KEIR. - Blackstone's Human Rights Digest.
%23254624: STARNAZZI, CARLO. - Leonardo from Tuscany to the Loire. English edition.
%23246373: STARR, AMORY. - Global revolt : a guide to the movements against globalization.
%2399332: STARR, W. - A critical biography of the published writings of Romain Roland.
%23246437: STARR, AMORY. - Naming the enemy : anti-corporate movements confront globalization.
%2367893: STARR, TANIA. - Eve's revenge : saints, sinners, and stand-up sisters on the ultimate extinction of men.
%23282530: STAS DE RICHELLE, LAURENT. - Le Code des Sociétés. Édition 2008.
%23283505: STASSEN, M.J.L.A. - Charles Ruys de Beerenbrouck : edelman-staatsman, 1873-1936.
%23218009: STASSEN, J.L. - Over democratie.
%2356275: STASSEN, J.L. - Over democratie.
%23281671: NEW YORK (STATE]. - Penal law of the State of New York 1990-1991.
%23198065: RAAD VAN STATE. - Verslag van het symposium van de Raad van State op 12 november 2009 : motivering bij rechtsvorming.
%23131682: U.S. DEPARTMENT OF STATE. - Confuse and Control : Soviet Techniques in Germany.
%23193181: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2000.
%23193183: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2001.
%23195457: RAAD VAN STATE. - Rapport opzet en vormgeving van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak.
%2380546: U.S. DEPARTMENT OF STATE (ED.). - United States relations with China : with special reference to the period 1944-1949.
%2363624: RAAD VAN STATE. - Jaarverslag 2002.
%23260153: STATES, BERT O. - Seeing in the dark : reflections on dreams and dreaming.
%23170590: STATHOPOULOS, MICHAEL P. - Contract law in Hellas.
%2348377: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS). - 75 jaar statistiek van Nederland.
%23225445: GEMEENTE AMSTERDAM. BUREAU VAN STATISTIEK = BUREAU MUNICIPAL DE STATISTIQUE D'AMSTERDAM. - De bevolking van Amsterdam = La population d'Amsterdam. Deel IV: Statistische studie over huwelijk, echtscheiding, geboorte, sterfte, vestiging en vertrek (naar aanleiding van de cijfers, voorkomende in deel I dezer serie, Statistische Mededeeling No. 97).
%2349056: STATIUS, PUBLIUS PAPINIUS - The Silvae of Statius.
%23278217: STAUB, SUSAN C. - Nature's cruel stepdames : murderous women in the street literature of seventeenth century England.
%23255097: STAUCH, MARC & KAY WHEAT. - Sourcebook on medical law.
%23100634: STAVEL, KEITH W.F. - Puritan legacies. Paradise Lost and the New England tradition, 1630-1890.
%23127807: STAVEREN, IRENA VAN. - Caring for Economics : an Aristotelian perspective.
%2346695: STAVEREN, HEIKO T. VAN. - Het voetbalcontract op de grens van sportregel en rechtsregel.
%23270921: STAVEREN, H.T. VAN STAVEREN & M.J.G. DAS. - Knelpunten in de rechtspositie van de topsporter : een vooronderzoek naar een statuut voor de topsporter verricht in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
%23192272: STAVRIDIS, STELIOS & CHRISTOPHER HILL (ED.) - Domestic sources of foreign policy : West European reactions to the Falklands conflict.
%2378258: STEADMAN, JOHN M. - The hill and the labyrinth : discourse and certitude in Milton and his near-contemporaries.
%23153956: STEAKLY, JAMES (ED.) - German opera libretti.
%23203602: STEBBINS, CHARLES E. - A critical edition of the 13th and 14th centuries old French poem versions of the vie de Saint Alexis. ( = Beihefte zur Zeitschrift fur romanische Philologie, No. 145)
%23127972: STECH, BRUNO. - Senatores Romani qui fuerint inde a Vespasiano usque as Traiani exitum.
%23244904: STECHE, JEREMIAS AUGUST. - Disputatio iuridica de remissione tacita pignoris vel hypothecae, per remissionem debiti et consensum in alienationem rei.
%2379755: STECHOW, WOLFGANG - Dutch landscape painting of the seventeenth century.
%23225891: STECK, ARTHUR HEINRICH. - W.J.A. Werber : Persönlichkeit und Werk.
%23176563: STECKIN, S. B. - Approximation of Functions in the Mean.
%2389762: STEDMAN, JOHN GABRIËL. - Narrative of a five years expedition against the revolted Negroes of Surinam.
%23246798: STEELE, JAMES. - California Aerospace Museum : Frank Gehry.
%23282179: STEELE, SHELBY. - Barack Obama : waarom iedereen van hem wil houden en wat zijn opkomst betekent.
%23279947: STEELE, DAVID RAMSAY. - From Marx to Mises: post-capitalist society and the challenge of economic calculation.
%23271063: STEELE, VALERIE - Fashion, Italian style
%23285694: STEEN, WIM J VAN DER & P.J. THUNG. - Faces of medicine : a philosophical study.
%2336319: STEENBEEK, J.G. - Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.
%23136548: STEENBEEK, ONNO W. - Financial regulation in Japan. Systemic risks and the Nikkei futures market.
%23228807: STEENBERGEN, BART VAN. - De post-materialistische maatschappij.
%234932: STEENBERGEN-VAN DER NOORDAA, M.C. VAN. - Generatie-psychosen.
%2373016: STEENE, JAN VAN DER ... [ET AL.] - Eersten [-zesden] placcaert-boek van Vlaenderen : behelzende alle de placcaerten, reglementen, edicten, ordonnantien, decreten, declaratien en tractaeten.
%23172609: STEENHOFF, G.J.W. - De wetenschap van het internationaal privaatrecht in Nederland tussen 1862 en 1962 : een internationalistisch perspectief.
%231540: STEENHUIS, DATO WILLEM. - Rijden onder invloed : een onderzoek naar de relatie tussen strafmaat en recidive.
%23541: STEENHUIS, D.W. (ED.) - Greep op de misdaad : opstellen over de aanpak van de zware, georganiseerde criminaliteit.
%23150768: STEENMAN-MARCUSSE, CONNY. - Re-writing: pioneer women in Anglo-Canadian literature.
%23145628: STEER, ALFRED G. - Goethe's Social Philosophy. As Revealed in Campagne in Frankreich and Belagerung von Mainz.
%2320494: STEFANI, GASTON ... [ET AL.] - Droit penal general
%2347704: STEFANI, GASTON - Procedure penale (Precis. Droit prive) (French Edition).
%2320642: STEFANI, GASTON ... [ET AL.] - Procédure pénale.
%23245196: STEFANOU, CONSTANTIN. - Towards a European criminal record.
%2313935: STEFFEN, GUSTAF FREDRIK. - Lebensbedingungen moderner Kultur : sozialphilosophische, soziologische und sozialpolitische Studien.
%23281738: STEFFEN, A.F. - Wet op de krijgstucht : van aantekeekeningen voorzien : en reglement betreffende de krijgstucht : van aantekeningen voorzien.
%23281739: STEFFEN, A.F. - Overzicht van de militaire rechtspleging.
%23261743: STEFFEN, WIEBKE. - Analyse polizeilicher Ermittlungstätigkeit aus der Sicht des späteren Strafverfahrens.
%23182618: STEFFEN, CORNELIS. - Onderzoek naar psychologische facetten van goed en slecht autorijden, alsmede de invloed van alcohol daarop.
%2381473: STEFFEN, A.F. - Wet op de krijgstucht : van aantekeekeningen voorzien : en reglement betreffende de krijgstucht : van aantekeningen voorzien.
%23281737: STEFFEN, A.F. - Wet op de krijgstucht : van aantekeekeningen voorzien : en reglement betreffende de krijgstucht : van aantekeningen voorzien.
%23225333: STEFFEN, GUSTAF FREDRIK. - Weltkrieg und Imperialismus : sozialpsychologische Dokumente und Beobachtungen vom Weltkrieg 1914/15.
%2379018: STEFFENHAGEN, EMIL. - Die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels. - Einfluss der Buchschen Glosse auf die späteren Denkmäler.
%2367571: STEFFENS, LILLIAN F.A. - Overgang van vorderingen en schulden in het Nederlandse Internationale Privaatrecht.
%2369860: STEFFES, J.P. - Die Staatsauffassung der Moderne : auf der Grundlage der kulturphilosophischen Zeitideen.
%23115094: STEFIK, MARK. - Introduction to Knowledge Systems.
%2360064: STEGE, A. - De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners.
%2396849: STEGEMAN, MARIJKE - Viva Criança : Health, nutrition and care of young children in northeastern Brazil
%23193757: STEGEMAN, F. - Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen.
%23223232: STEGER, MANFRED B. - Globalism : market ideology meets terrorism.
%23114172: STEGER, CHRISTIAN O. - Der Schutz des gesprochenen Wortes in der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika : zur Problematik des Abhörens von Gesprächen durch Behörden des Staates.
%23153521: STEGEREN, J.T. VAN. - Formeel gemeenterecht. Gemeente en gemeentebestuur in en buiten rechte en in beroep. Diss.
%2371831: STEGERHOEK, N.A. - De publieke kant van het jeugdrecht. Publieke aspecten van het civiele jeugdrecht nader beschouwd.
%2318260: STEGERS, RUDOLF - Sacred Buildings.
%23106284: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Personelle und Statistische Wahrscheinlichkeit. Erster Halbband: Personelle Wahrscheinlichkeit und Rationale Entscheidung. (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band IV.)
%23253859: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Aufsätze zur Wissenschaftstheorie.
%23285562: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Neue Betrachtungen über Aufgaben und Ziele der Wissenschaftstheorie . Wahrscheinlichkeit - Theoretische Begriffe - Induktion . Das ABC der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik .(Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23246174: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Statistische Begründung : Statistische Analyse: Das Repräsentationstheorem von Finetti: Metrisierung qualitativer Wahrscheinklichkeitsfelder (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23246200: STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Carnap II: normative Theorie des induktiven Räsonierens (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23207477: STEGUWEIT, WOLFGANG. - Europäische Medaillenkunst von der Renaissance bis zur Gegenwart.
%23113116: STEICHEN, EDWARD (ED.) - The Family of Man.
%23258385: STEIDLE, OTTO & KIESSLER. - Verlagshaus Gruner+Jahr Hamburg.
%23258829: STEIGER, HEINHARD. - Staatlichkeit und Überstaatlichkeit : eine Untersuchung zur rechtlichen und politischen Stellung der Europäischen Gemeinschaften.
%23280621: STEIGER, PETER. - Peter Steiger : Chancen und Widerstände auf dem Weg zum nachhaltigen Planen und Bauen.
%2348428: STEIN, P.A. - Compendium van het burgerlijk procesrecht. 9e druk.
%23188328: STEIN, P.A. - Compendium van het burgerlijk procesrecht.
%23249863: STEIN, TORSTEN. - Die Auslieferungsausnahme bei politischen Delikten : normative Grenzen, Anwendung in der Praxis und Versuch einer Neuformulierung.
%23155223: STEIN, TORSTEN. - Amtshilfe in auswärtigen Angelegenheiten.
%23150159: STEIN, WALTHER. - Die Hanse und England : ein hansisch-englischer Seekrieg im 15. Jahrhundert.
%2373771: STEIN, PERRIN. - Fragonard : drawing triumphant : works from New York collections.
%2381627: STEIN, RICHARD B. ... (ET AL.) - Neural prostheses : replacing motor function after disease or disability.
%2379025: STEIN, LORENZ VON. - Die Verwaltungslehre.
%2379024: STEIN, FRIEDRICH. - Das private Wissen des Richters. Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse.
%2379023: STEIN, FRIEDRICH. - Grundriss des Zivilprozessrechts und des Konkursrechts.
%2379020: STEIN, FRIEDRICH. - Grenzen und Beziehungen zwischen Justiz und Verwaltung.
%2379022: STEIN, FRIEDRICH. - Grundfragen der Zwangsvollstreckung.
%23218211: STEIN, JEROME L. - The economics of futures markets.
%23276493: STEIN, P.A. & A.S. RUEB. - Compendium burgerlijk procesrecht. 15e druk.
%2339281: STEIN, PETER. - Roman law in Scotland.
%23173240: STEIN, P.A. (E.A.) - 'Is het wenselijk de huidige positie van bedrijfsverenigingen en werknemers , financiers en leveranciers en de fiscus bij surséance van betaling en faillissement van een onderneming te wijzigen ?' : preadviezen.
%2346612: STEIN, NANCY L. - Literacy in American schools : learning to read and write.
%23161171: STEINBACH, PETER. - Industrialisierung und Sozialsystem im Fürstentum Lippe.
%23192140: STEINBAUER, FRIEDRICH (ED.) - Neo-Melanesian-English concise dictionary : New Guinea Pidgin-English.
%23285149: STEINBECK, JOHN. - Sweet thursday.
%23246717: STEINBERG, MICHAEL P. & MONICA BOHM-DUCHEN (EDS.) - Reading Charlotte Salomon.
%2354873: STEINBERG, KULWANT & FLORIAN (EDS.) SINGH - Urban India in crisis.
%23248582: STEINBERG, S.H. - Historical tables, 58 B.C.-A.D. 1958. 5th edition.
%23255073: STEINBOCK, BONNIE. - Life before birth : the moral and legal status of embryos and fetuses.
%23151841: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%23150370: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%23150401: STEINBRUNER, JOHN D. (ED.) - Restructuring American foreign policy.
%2375845: STEINBRUNER, JOHN D. - Principles of global security.
%23221264: STEINBUCH, G.F. - De automobiel : handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel 1: De motor; Deel 2: Het chassis; Deel 3: De elektrische uitrusting.
%23185700: STEINBÜCHEL, THEODOR. - Die philosophische Grundlegung der katholischen Sittenlehre.
%2358573: STEINDORFF, ERNST. - Die Nichtigkeitsklage (Le recours pour exces de pouvoir) im Recht der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl : ein rechtsvergleichender Beitrag zur verwaltungsgerichtlichen Kontrolle der Hohen Behörde.
%23197304: STEINEGGER, E. AND R. HÄNSEL - Lehrbuch der Pharmakognosie. Auf phytochemischer Grundlage. Dritte neubearbeitete Auflage.
%23282707: STEINER, WEINER. - The scandal of pleasure art in an age of fundamentalism.
%23108499: STEINER, JOSEPHINE & LOMA WOODS. - Textbook on EC law. 8th edition.
%23218587: STEINER, ANNE. - Corpus vasorum antiquorum .21 Fasc. 1: United States of America. Joslyn art museum
%23269006: STEINER, GEORGE - Heeft waarheid een toekomst? : essays.
%2394347: STEINER, JOHN M. - Power politics and social change in National Socialist Germany : a process of escalation into mass destruction.
%23243323: STEINER, RUDOLF. - De kern van het sociale vraagstuk in de levensvoorwaarden voor het heden en de toekomst.
%2346281: STEINER, EMILY & CANDACE BARRINGTON (EDS.) - The letter of the law : legal practice and literary production in medieval England.
%2344569: STEINER, JOSEPHINE - Enforcing EC Law.
%23267418: STEINER, UWE. - Walter Benjamin : an introduction to his work and thought.
%23203255: STEINER, HENRY J. - Diverse partners : non-governmental organizations in the human rights movement : the report of a retreat of human rights activists.
%23279627: STEINHAUER, TRANSLATOR) HARRY (EDITOR. - German Stories/Deutsche Erzählungen: A Bilingual Anthology.
%23112349: STEINHÖWEL, HEINRICH. - Decameron.
%23281817: STEINITZ, YUVAL. - In Defense of Metaphysics.
%23258826: STEINMANN, P.L.M. ... [ET AL.] - Prognose van de sanctiecapaciteit 1999-2003.
%23284326: STEINMETZ, S.R. - De beteekenis der volkenkunde voor de studie van mensch en maatschappij.
%2321859: STEINMETZ, B.J.F. - Handboek der Nederlandsche overheidsfinanciën.
%23101874: STEINMETZ, S.R. ... [ET AL.] - De rassen der menschheid : wording, strijd en toekomst.
%23102505: STEINMETZ, H. - Van collectieve naar individuele literaire receptie : of: De historische weg van het begrepen naar het onbegrepen kunstwerk.
%23150688: STEINMETZ, RUDOLF. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830 : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
%23117284: STEINMO, SVEN. - Taxation and democracy : Swedish , British , and American approaches to financing the modern state.
%23284575: STEINS BISSCHOP, B.T.M. - De beperkte houdbaarheid van beschermingsmaatregelen bij beursvennootschappen : een analyse aan de hand van certificering.
%23282737: STEINS BISSCHOP, B.T.M. - De beperkte houdbaarheid van beschermingsmaatregelen bij beursvennootschappen : een analyse aan de hand van certificering.
%23237496: STEINSALTZ, ADIN. - Introduction au Talmud.
%2396283: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Al-Farabi [Alpharabius, c.870-950], des arabischen Philosophen Leben und Schriften : mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der griechischen Wissenschaften unter den Arabern : Nebst Anhängen Joh. Philoponus bei den Arabern, Leben und Testament des Aristoteles von Ptolemaeus, Darstellung der Philosophie Plato's. Grösstentheils nach Handschriftlichen Quellen
%2374149: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Jewish literature from the eighth to the eighteenth century : with an introduction on Talmud and Midrasch : a historical essay.
%2393618: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Drei Abhandlungen über die jüdische Literatur des Mittelalters / I. Allgemeine Einleitung in die jüdische Literatur des Mittelalters. Vorlesungen (1901); II. Zur pseudepigraphischen Literatur des Mittelaters (1862); III. Vorlesungen über die Kunde hebräischer Handschriften, deren Sammlungen (1905).
%23254538: STEINVORTH, ULRICH. - Rethinking the Western understanding of the self.
%23280741: STEINWEIS, EDITOR) ALAN E. (AUTHOR. - Coping with the Nazi Past: West German Debates on Nazism and Generational Conflict, 1955-1975 (Studies in German History Book 2).
%23274192: STEJNEGER, LEONHARD - Herpetology of Japan and Adjacent Territory.
%23264372: STEKEL, WILHELM. - Onanie und Homosexualität : (die homosexuelle Parapathie).
%23162572: STEKETEE, BRAM. - Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch : een cultuurhistorische inventarisatie.
%23215006: STEL, ADRIAAN JOHANNES VAN. - Entrepreneurship and economic growth : some empirical studies.
%23208337: STEL, JACOB CAREL VAN DER - Alcoholpreventie : achtergronden , praktijk en beleid.
%2339694: STELLA, FRANK. - Frank Stella: painting into architecture.
%23257928: STELLA, FRANK. - Frank Stella - Retrospektive : Katalog zur Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg, 8.9.2012 - 20.1.2013.
%2314439: STELLINGA, J.R. - Een stellig annotator : opstellen aangeboden aan Dr. J.R. Stellinga ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter van de redactie van het tijdschrift Nederlandse jurisprudentie / Administratiefrechtelijke beslissingen.
%2330731: STELLINGA, J.R. - Proeve eener vergelijking van publiekrechtelijke rechts- en belangengeschillen in het volkenrecht en in het Nederlandsche staatsrecht.
%2316561: STELLINGA, J.R. - Grondtrekken van het Nederlandse staatsrecht. Algemeen gedeelte, en bevoegdheden en verplichtingen der overheidsorganen.
%23181766: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 : deel I (november 1630) - VII (augustus 1636).
%23183021: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel III: juli 1625 - april 1628.
%232619: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel V: november 1630 - december 1632.
%23183029: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel I: december 1620 - augustus 1623.
%2387288: STELLINGWERFF, J. (ED.). - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
%23183024: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel II: september 1623 - mei 1625.
%23182995: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel IV: juli 1628 - juli 1630.
%23182994: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel VI: januari 1633 - april 1634.
%23181903: STELLWAG, JOHANN ALBINN. - De zedelijke waardetheoriën van Spranger, Brentano en Meinong. Een vergelijkende studie.
%23277390: STELTER, CHRISTIAN. - Gewaltanwendung unter und neben der UN-Charta.
%23282054: STELZNER, HELENEFRIEDERIKE. - Die psychopathischen Konstitutionen, und ihre sociologische Bedeutung.
%23275833: STEMBERG, HARALD. - Die Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten : Tendenzen und Wandel der Völkerrechtlichen Ordnung wirtschaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/14