Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23127455: SCHUR, WILHELM. - Das Zeitalter des Marius und Sulla.
%23231182: SCHUR, EDWIN M. - Law and society : a sociological view.
%23266439: SCHUR, EDWIN M. - Crimes without victims : deviant behaviour and public policy : abortion, homosexuality, drug addiction.
%23223458: SCHURMAN, RACHEL A. & DENNIS DOYLE TAKAHASHI KELSO (EDS.) - Engineering trouble : biotechnology and its discontents.
%23219535: SCHÜRMANN, WILLEM. - Speculanten : kluchtig spelletje van de beurs : één bedrijf. 2e druk.
%23127457: SCHÜRSTAB, ERHARD. - Beschreibung des Ersten markgräflichen Krieges gegen Nürnberg.
%23107788: SCHURZ, GERHARD & GEORG J.W. DORN. - Advances in scientific philosophy : essays in Honour of Paul Weingartner on the Occasion in the 60th Anniversary of his Birthday.
%2388521: SCHUSTER, J. - Poortwachters over immigranten : het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland.
%2378845: SCHUSTER, ERNEST JOSEPH. - The Principles of German civil law.
%2386863: SCHUSTER, FABIAN. - Arbeitnehmer, betrieb und Betriebszugehörigkeit im Betriebsverfassungsgesetz. Zugleich eine Analyse des Zwecks des BetrVG.
%2365185: SCHUT, G.H.A. - Rechtshandeling, overeenkomst en verbintenis.
%23109501: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad.
%2372622: SCHUT, L.A.J. - Internationale normen in het Nederlandse arbeidsrecht.
%239328: SCHUT, G.H.A. - Bezit geldt als volkomen titel.
%2365755: SCHUT, W.S.M. - Letters of intent.
%23268042: SCHUT, M.J. - Tinrestrictie en tinprijs = Tin restriction and tin price.
%23258672: SCHUT, G.H.A. - Produktenaansprakelijkheid.
%23216999: SCHUT, G.H.A. - Onrechtmatige daad volgens BW en NBW.
%23238761: SCHUTGENS, R.J.B. ... [ET AL.] - Immuniteiten : het recht opzijgezet? : preadviezen.
%2380608: SCHUTTE, J.J.E. & A.H.J. SWART. - [Volkenrechtelijke aspecten van uitleveringsrecht]. Verslag van de algemene ledenvergadering.
%23244181: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland.
%23108541: SCHUTTE, C.B. - Constitutionele rechtspraak in Spanje : het Tribunal Constitucional en zijn jurisprudentie in hun historische context.
%23133262: SCHUTTE, J.J.E. & A.H.J. SWART. - Volkenrechtelijke aspecten van uitleveringsrecht. Preadviezen.
%23115948: SCHUTTE, G.J. - State and trade in the Indonesian archipelago.
%2392641: SCHUTTE, O. - Het album promotorum van de academie te Harderwijk.
%23223646: SCHUTTE, OTTO (ED.) - Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland 1584-1810.
%2370185: SCHUTTE, J.J.E. - Ter vergroting van de Afpakkans. Een inleiding op de ontwikkeling van interstatelijke samenwerking gericht op het ontnemen van wederrechtelijke verkregen voordeel. Rede.
%2348451: SCHUTTE, JULIAN J.E. - Ter vergroting van de afpakkans : een inleiding op de ontwikkeling van interstatelijke samenwerking gericht op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel.
%2336003: SCHUTTE, OTTO (ED.) - Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland 1584-1810.
%23216765: SCHUTTE-VEENSTRA, J.N. - Alternative systems for capital protection.
%234901: SCHUTTER, BART DE. - België en het international strafrecht = La Belgique et le droit international penal : acta colloquium 20/21-5-1974.
%2359581: SCHUTTEVÂER, H. (SAMENST.). - Rechtsvragen BW, in het bijzonder voor het kandidaats-examen rechten.
%239341: SCHUTTEVÂER, H. - De Nederlandse successiewetgeving : civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen over de verkrijgingen door erfrecht of schenking.
%23202765: SCHUTTEVÂER, H. - Grondslagen van zaken- en verbintenissenrecht.
%23121329: SCHÜTZ, ALFRED. - Neue Beiträge zur Rezeption seines Werkes.
%23200285: SCHÜTZ, ALFRED. - Die Kriminalpolizei im Kanton Zürich, ihre eingriffe in die Freiheiten und Rechte der Bürger durch zwangsrechtliche Fahndungs- und Erforschungsmittel.
%23180916: SCHUUR, HENDRIK VAN. - Structure in political beliefs : a new model for stochastic unfolding with application to European party activists.
%2344517: SCHUURMAN, J. ... [ET AL.] - Ecotax en andere financiele instrumenten in het milieurecht.
%23101079: SCHUURMAN, A.J. - Materiële cultuur en levensstijl.
%23153140: SCHUURMAN, K.E. - Wessel Couzijn.
%2359236: SCHUURMAN, A.J. - Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. (Diss.).
%23200443: SCHUURMAN, LAMBERT. - Confusio regnorum. Studie zu einem Thema aus Luthers Ethik.
%23159766: SCHUURMANS, YMRE ESTHER - Bewijslastverdeling in het bestuursrecht : zorgvuldigheid en bewijsvoering bij beschikkingen.
%23216881: SCHUWER, OLAF. - Jurisprudentie Awb 2012 : algemeen-juridische en omgevingsrechtelijke trends thematisch geordend.
%23116698: SCHUYLER, MONTGOMERY. - A Bibliography of the Sanskrit Drama with an introductory sketch of the dramatic literature of India.
%23194192: SCHUYT, C.J.M. - De zittende klasse.
%2327300: SCHUYT, C.J.M. - Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid.
%2349323: SCHUYT, K., GROENENDIJK, K. & SLOOT, B. - De weg naar het recht : een rechtssociologisch onderzoek naar de samenhangen tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening.
%2330677: SCHUYT, C.J.M. - Rechtssociologie : een terreinverkenning.
%2351646: SCHUYT, C.J.M. - Het spoor terug : J.B. Charles, W.H. Nagel 1910-1983.
%23108719: SCHUYT, KEES (E.A.) - Een beroep op de rechter.
%23253863: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - Steunberen van de samenleving : sociologische essays.
%23241159: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - Publiek geweld.
%23126115: SCHUYT, K. & VEEN, R. VAN DER (EDS.) - De Verdeelde Samenleving. Een Inleiding in de Ontwikkeling van de Nederlandse Verzorgingsstaat.
%23236635: SCHUYT, THEO. - Filantropisch geld voor non-profits : adviezen vanuit de wetenschap, november 2003.
%2312108: SCHUYT, C.J.M. - Tussen macht en moraal : over de plaats van het recht in verzorgingsstaat en democratie.
%23151525: SCHUYT, C.J.M. - Filosofie van de sociale wetenschappen.
%23216734: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - De zittende klasse.
%23259363: SCHUYT, KEES & GABRIËL VAN DEN BRINK (EDS.) - De stuifzand-samenleving.
%23148762: SCHUYT, C.J.M. & M.M. KOMMER (EDS.) - Niet bij straf alleen : de spanning tussen idealisme en realisme in het reclasseringswerk.
%23103057: SCHUYTVLOT, A.C. - Catalogus van werken van en over Vondel gedrukt vóór 1801
%2388343: SCHWAGER, RUDOLF. - Die Vertretung des Gemeinwesens beim Abschluss privatrechtlicher Verträge. Diss.
%23127459: SCHWAHN, WALTHER. - Heeresmatrikel und Landfriede Philipps von Makedonien.
%23153416: SCHWAIGER, GEORG (ED.) - Teufelsglaube und Hexenprozesse.
%23164772: SCHWALD, UWE MARK. - Die Bedeutung erbschaft- und schenkungsteuerliche Folgen für zivilrechtliche Rechtsgeschäfte zur Regelung der Vermögensnachfolge. -Zugleich ein Beitrag zu den zivilrechtlichen Konsequenzen erbschaft- und schenkungssteuerlicher Folgen.
%23117730: SCHWANDER, MARTIN. - Luciano Fabro.
%23202409: SCHWARTZ, M.E. - Confections and candy technology.
%2378849: SCHWARTZ, JOHANN CHRISTOPH. - Erneuerung deutscher Rechtspflege: prozessgeschichtliche Betrachtungen.
%2378851: SCHWARTZ, JOHANN CHRISTOPH. - Vierhundert Jahre deutscher Zivilprozess-Gesetzgebung : Darstellungen und Studien zur deutschen Rechtsgeschichte.
%2393502: SCHWARTZ, MORTON. - Soviet perceptions of the United States.
%2382741: SCHWARTZ, BERNARD. - The unpublished opinions of the Rehnquist Court.
%2312338: SCHWARTZ, BERNARD. - American Constitutional Law.
%23110248: SCHWARTZ, NANCY LOU. - The blue guitar : political representation and community.
%231140: SCHWARTZ, BERNARD. - Thomas Jefferson and Bolling v. Bolling : law and the legal profession in pre-revolutionaty America.
%2367752: SCHWARTZ, T. (ED.). - Socialization as cultural communication. Development of a theme in the work of Margaret Mead.
%23154594: SCHWARTZ, MARIUS. - Water en ruimtelijke besluitvorming : het functioneren van waterschappen in het openbaar bestuur en hun invloed op ruimtelijke besluitvorming op gemeentelijk schaalniveau.
%23126258: SCHWARTZ, FRANK J. - Advice and consent : the politics of consultation in Japan.
%23127480: SCHWARTZ, BERNARD. - The Burger Court : counter-revolution or confrontation?
%23206854: SCHWARTZ, HERMAN (ED.) - Rehnquist Court : Judicial Activism on the Right.
%23187607: SCHWARTZ, JEFFREY H. - What the bones tell us : adventures of an anthropologist.
%23225480: SCHWARTZ, KEES. - Managing public water utilities : an assessment of bureaucratic and New Public Management models in the water supply and sanitation sectors in low- and middle-income countries.
%232880: SCHWARTZ, HILLEL. - The culture of the copy : striking likenesses, unreasonable facsimiles.
%23172707: SCHWARTZ, WILLIAM B. - Life without disease : the pursuit of medical utopia.
%2370576: SCHWARTZ, MISCHA. - Computer-communication network design and analysis.
%2323908: SCHWARTZ, STEPHEN. - The Other Islam: Sufism and the Road to Global Harmony
%23109428: SCHWARTZ, HERMAN. - Right wing justice : the conservative campaign to take over the courts.
%23262939: SCHWARTZ, GARY. - Beyond conformity or rebellion : youth and authority in America
%2375981: SCHWARTZ, BERNARD. - The New Right and the Constitution : turning back the legal clock.
%23261719: SCHWARTZ, BERNARD. - Legal control of government : administrative law in Britain and the United States.
%2328575: SCHWARTZ, BERNARD. - An introduction to American administrative law.
%231147: SCHWARZ, REINHARD. - Das politische Deutschlandbild in der Sowjetischen Presse : 1969 und 1970.
%2346968: SCHWARZ, ROSALIE. - Lawless Liberators : political banditry and Cuban independence.
%2337539: SCHWARZ, C.A. - Blokkering van aandelen.
%2398828: SCHWARZ, ADAM.& JONATHAN PARIS (EDS.) - The politics of post-Suharto Indonesia.
%23209867: SCHWARZ, RUDOLF. - More than furniture : Wilkhahn--an enterprise in its time.
%23252420: SCHWARZ, MICHIEL & REIN JANSMA. - De technologische cultuur.
%2394866: SCHWARZ, H. - Das Ungegebene. Eine Religions- und Wertphilosophie.
%2340158: SCHWARZ, FRITZ. - Probleme des Selbstmordes.
%23247122: SCHWARZ, OTTO. - Diskontpolitik : Gedanken über englische, französische und deutsche Bank-, Kredit- und Goldpolitik.
%23243841: SCHWARZ, FREDERICK A. O. & AZIZ Z. HUQ. - Unchecked and unbalanced : presidential power in a time of terror.
%23224277: SCHWARZ, ERIC. - Unchecked and unbalanced : presidential power in a time of terror.
%23218227: SCHWARZ, HERMANN. - Das ungegebene. Eine Religions- und Wertphilosophie.
%23215721: SCHWARZE, JÜRGEN (ED.). - Europäisches Verwaltungsrecht im Werden : Referate und Diskussionsberichte der Tagung des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. in Hamburg vom 18. bis 20. Juni 1981..
%23250145: SCHWARZE, JÜRGEN. - Die Befugnis zur Abstraktion im europäischen Gemeinschaftsrecht : eine Untersuchung zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes.
%23233540: SCHWARZENBACH, SIBYL A. - Women and the United States Constitution : history, interpretation, and practice.
%2366110: SCHWARZENBERGER, G. & E.D. BROWN. - A manual of international law.
%2329238: SCHWARZENBERGER, GEORG. - International law. Volume 1 : International law as applied by international courts and tribunals (3rd edition).
%2325075: SCHWARZER, ALICE. - Met hart en ziel; artikelen 1968-1983.
%23121336: SCHWARZLOSE, KARL. - Der Bilderstreit, ein Kampf der griechischen Kircheum ihre Eigenart und um ihre Freiheit.
%23127461: SCHWARZMAIER, MICHAEL. - Friedrich Immanuel Niethammer, ein bayerischer Schulreformator.
%23144718: SCHWEBEL, STEPHEN M. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - [Preliminary rulings by the International Court of Justice at the request of other courts]. Verslag van de Algemene Ledenvergardering.
%23139874: SCHWEBEL, STEPHEN M. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Preliminary rulings by the International Court of Justice at the request of other courts. Preadviezen.
%23113677: SCHWEBER, HOWARD H. - The creation of American common law, 1850-1880 : technology, politics, and the construction of citizenship.
%2320639: SCHWEIGERT, CHRISTOPH. - Galois and simple current symmetries in conformal field theory.
%2346450: SCHWEIGLER, GEBHARD. - Von Kissinger zu Carter : Entspannung im Widerstreit von Innen- und Aussenpolitik 1969-1981.
%23211316: SCHWEIGMAN, C. - Research / Development Co-Operation.
%23244549: SCHWEIGMAN, CASPAR - Applications de la recherche operationnelle : probèmes de l'agriculture dans les pays en voie de développement.
%23250190: SCHWEINGRUBER, EDWIN. - Sozialgesetzgebung in der Schweiz : ein Grundriss.
%2354672: SCHWEITZER, C.-C. & KARSTEN, D. (ED.). - The Federal Republic of Germany and EC membership evaluated.
%23238627: SCHWEITZER, GLENN E. - A faceless enemy : the origins of modern terrorism.
%23162526: SCHWEIZER, CARL CHRISTOPH. - Der Abgeordnete im parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik.
%2356776: SCHWEIZER, ANDREA - Zwischen Rassismus, Markt und Menschenrechten : das internationale Regime zur Kontrakt- und Zwangsarbeit im südlichen Afrika 1919-1944.
%2341819: SCHWEIZER, ROCHELLE - She's the Boss: The Disturbing Truth About Nancy Pelosi.
%2374341: SCHWEIZER, TANJA SOPHIE. - An individual psychology of novelty-seeking, creativity and innovation.
%23127463: SCHWEN, PAUL. - Afrahat, seine Person und seine Verständnis des Christentums : ein Beitrag zur Geschichte der Kirche im Osten.
%2378854: SCHWERIN, CLAUDIUS VON. - Die altgermanische Hundertschaft.
%23216256: SCHWERIN, CLAUDIUS VON. - Deutsche Rechtsgeschichte.
%2362125: SCHWERTSCHLAGER, J. - Philosophie der Natur. Zweite Abteilung: Die einzelnen Klassen der Körper im besonderen.
%233776: SCHWIDDER, EMILE & EEF VERMEIJ (EDS.) - Guide to the Asian collections at the International Institute of Social History.
%2345993: SCHWIEDLAND, E. - Volkswirtschaftslehre. Vorlesungen an der Technischen Hochschule in Wien.
%232607: SCHWIETERT, CHARLES & HANS HILLEN. - De formatie van een tijdbom: het tweede Kabinet Van Agt.
%23254383: SCHWIKKARD, PAMELA-JANE; A.ST.Q. SKEEN & S.E. VAN DER MERWE. - Principles of evidence.
%2378858: SCHWIND, ERNST VON & ALFRED DOPSCH. - Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der deutsch-österreichischen Erblande im Mittelalter, herausgegeben.
%23151843: SCHWIND, HANS-DIETER ... [ET AL.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 1: Materialien und Kommentare.
%233549: SCHWIND, FRITZ. - Handbuch des Österrechischen internationalen Privatrecht.
%2378856: SCHWIND, ERNST VON. - Zur Entstehungsgeschichte der freien Erbleihen in den Rheingegenden und den Gebieten der nördlichen deutschen Kolonisation des Mittelalters : eine rechtsgeschichtliche Studie.
%2325024: SCHWIND, FRITZ. - Römisches Recht. [Band] I: Geschichte, Rechtsgang, System des Privatrechtes.
%23226064: SCHWINEKÖPER, BERENT. - Der Handschuh im Recht, Ämterwesen, Brauch und Volksglauben.
%2378860: SCHWINGE, ERICH. - Der fehlerhafte Staatsakt im Mobiliarvollstreckungsrecht.
%2378862: SCHWINGE, ERICH. - Der Kampf um die Schwurgerichte bis zur Frankfurter Nationalversammlung.
%23185561: SCHWITTERS, KURT. - Kurt Schwitters : Ik is stijl [= Ich ist stil = I is Style].
%23119013: SCHWITTERS, R.J.S. ... [ET AL.] - Recht en samenleving in verandering.
%23264596: SCHWÖBEL, HERMANN OTTO. - Der diplomatische Kampf zwischen Ludwig dem Bayern und der Römischen Kurie im Rahmen des kanonischen Absolutionsprozesses, 1330-1346.
%23266348: SCHWOEBEL, ROBERT. - The shadow of the crescent : the renaissance image of the Turk (1453-1517).
%23193870: SCHYNS, PEGGY. - Income and life satisfaction : a cross-national and longitudinal study.
%23197319: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. - Méthodes subjectives et objectives d'appréciation des caractères organoleptiques des denrées alimentaires.
%23199135: SCITOVSKY, TIBOR. - Economic theory and Western European integration.
%23241720: SCLAR, ELLIOTT. - You don't always get what you pay for : the economics of privatization.
%23226792: SCOTFORD ARCHER, MARGARET & SALVADOR GINER (ED.) - Contemporary Europe : class, status and power.
%23124994: SCOTT, G.E. - Moral Personhood. An Essay in The Philosophy of Moral Psychology.
%2331693: SCOTT, CRAIG - Torture as Tort: Comparative Perspectives on the Development of Transnational Tort Litigation.
%23130182: SCOTT, WILLIAM C. - Musical Design in Sophoclean theater
%23131407: SCOTT, RUSSELL T. & ANN REYNOLDS SCOTT (EDS.) - Eius virtutis studiosi : classical and postclassical studies in memory of Frank Edward Brown.
%23245317: SCOTT, GARY ALAN (ED.) - Philosophy in dialogue : Plato's many devices.
%23159851: SCOTT, CHARLES E. - On the advantages and disadvantages of ethics and politics.
%23112948: SCOTT, IVAN. - The Roman Question and The Powers, 1848-1865.
%23190369: SCOTT, W.R. - Scottish economic literature to 1800. A list of authorities.
%23243291: SCOTT-MORGAN, PETER. - De ongeschreven regels van het spel. Beheers en vernietig de verborgen regels en verwijder de barrières die organisatieveranderingen in de weg staan.
%2391381: SCOTT, JAMES BROWN (ED.) - Las Convenciones y Declaraciones de La Haya de 1899 y 1907 : acompañadas sw cuadros de firmas, ratificaciones y adhesiones de las diferentes potencias y textos de las reservas.
%2349746: SCOTT, CAREL LEOPOLD. - Rechten op de zoogenaamde reserve eener levensverzekering-onderneming.
%23414: SCOTT, JAMES BROWN (ED.) - Inter-American Tribunal of International Justice : memorandum, project and documents accompanied by observations.
%23243729: SCOTT, ALLEN JOHN. - Geography and economy : three lectures.
%23228727: SCOTT, JOHN & GORDON MARSHALL (EDS.) - A dictionary of sociology. [Oxford Dictionary of sociology]. 3rd edition.
%23212176: SCOTT, ANDREW M. - Simulation and national development.
%23194528: SCOTTI, ROLAND & KATHE MAZUR. - Vanished smile the mysterious theft of Mona Lisa.
%2378411: SCOTTI, ROLAND & RÉGINE BONNEFOIT (ED.) - Oskar Kokoschka : Wunderkammer = Cabinet de curiosités.
%2361739: SCREVENS, RAYMOND. - Geweld in de gevangenissen.
%2331721: SCRIVEN, MICHAEL & DENNIS TATE (EDS.) - European socialist realism.
%2359114: SCRUTON, ROGER. - Spinoza. [Kopstukken filosofie].
%2383881: SCRUTTON, THOMAS EDWARD. - Charterparties and bills of lading. 16th edition.
%23141577: SCULL, A., C. MACKENZIE & N. HERVEY - Masters of Bedlam: the transformation of the mad-doctoring trade.
%23191018: SCULLY, EILEEN P. - Bargaining with the state from Afar : American citizenship in treaty port China, 1844-1942.
%23213982: SCURR, RUTH. - Fatal purity : Robespierre and the French Revolution.
%23201807: CLA-SE - Esc : enter Spanish creativity .
%23166140: NETHERLANDS INSTITUTE FOR THE LAW OF THE SEA. - International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook, 2000.
%2350259: NETHERLANDS INSTITUTE FOR THE LAW OF THE SEA. - International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook, 2002.
%23229708: SEABROOK, JEREMY. - Notes from another India.
%23218303: SEABROOK, JEREMY. - No Hiding Place: Child Sex Tourism and the Role of Extra-Territorial Legislation.
%2329944: SEAGLE, WILLIAM. - Weltgeschichte des Rechts : eine Einführung in die Probleme und Erscheinungsformen des Rechts.
%23170019: SEALY, LEONARD SEDGWICK - Cases and materials in company law.
%23268877: SEAR, FRANK. - Roman architecture.
%23246653: SEAR, FRANK. - Roman architecture.
%2319588: SEARLE, JOHN R. - (ed.) The philosophy of language.
%23264525: SEARLES, HAROLD F. - The nonhuman environment : in normal development and in schizophrenia.
%23263695: SEARS, DAVID O. - Tax Revolt: Something for Nothing in California.
%23251947: SEARS, LAURIE J. (ED). - Fantasizing the feminine in Indonesia.
%2369568: SEBBA, GREGOR. - The Collected essays of Gregor Sebba. Truth, history, and the imagination.
%23130713: SEBBA, GREGOR. - Bibliographia Cartesiana : a critical Guide to the Descartes Literature 1800-1960.
%23193933: SEBENIUS, JAMES K. - Negotiating the law of the sea.
%23138559: SECCOMBE, WALLY. - A millennium of family change : feudalism to capitalism in Northwestern Europe.
%2379944: SECHENOV, I.M. - Selected psychological and physiological works.
%23240211: SÈCHEVILLE, JEAN DE. - De principiis naturae.
%2377498: SECKEL, EMIL. - Gedächtnisschrift für Emil Seckel.
%2368439: SECKER, W.P. - Ministers in beeld : de sociale en functionele herkomst van de Nederlandse ministers (1848-1990).
%2380315: SECKLER-HUDSON, CATHERYN. - Statelessness: with special reference to the United States : a study in nationality and conflict of laws.
%2323312: SECTIE STAATSRECHT, FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN - Werkboek staatsrecht.
%23268570: SEDATIS, LUTZ. - Über den Ursprung der Wechselstrenge : eine historisch-dogmatische Untersuchung der Lehre vom rigor cambialis.
%23265680: SEDGWICK, GEORGE. - Public and private economy.
%23267802: SEDULIUS, CAELIUS. - [Caelii Sedulii] Opera omnia ad mss. codd. vaticanos, aliosque, et ad veteres editiones recognita.
%2390444: SEE, KATHERINE O'SULLIVAN. - First world nationalisms : class and ethnic politics in Northern Ireland and Quebec.
%23121620: SEEBER, G.U.H., FRANCIS, B.J., HATZINGER, R. & STECKEL-BERGER, G. (EDS.) - Statistical Modelling. Proceedings of the 10th International Workshop on Statistical Modelling. Innsbruck, Austria, 10-14 July, 1995. (Lecture Notes in Statistics, vol. 104.)
%23127467: SEEBERG, REINHOLD. - Die Theologie des Johannes Duns Scotus. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung.
%23127465: SEEBERG, ERICH. - Die Synode von Antiochien im Jahr 324/325 : ein Beitrag zur Geschichte des Konzils von Nicäa.
%23173819: SEEBOHM, THOMAS M. - Philosophie der Logik.
%23137292: SEEGER, HEINRICH - Die Triebkräfte des religiösen Lebens in Israel und Babylon.
%23268566: SEEHAFER, BERNADETTE. - Grenzüberschreitende Börsenkonzentrationen im deutschen und britischen Recht.
%23221764: SEEKINS, DONALD M. - Burma and Japan since 1940 : from 'co-prosperity' to 'quiet dialogue'.
%23127471: SEEL, OTTO. - Die Invektive gegen Cicero.
%23127469: SEEL, OTTO. - Hirtius. Untersuchungen über die pseudo-cäsarischen Bella und den Balbusbrief.
%23195811: SEELE, WALTER. - Das erste Rossartzneibuch Graf Wolfgangs II. von Hohenlohe (1564).
%2310471: SEELEN, A.J.D. - De werkstaking van ambtenaren.
%232262: SEERY, JOHN EVAN. - Political theory for mortals : shades of justice, images of death.
%23169579: SEERY, JOHN EVAN. - Political theory for mortals : shades of justice, images of death.
%23163020: SEGAL, SAM. - Een bloemrijk verleden : overzicht van de noord- en zuidnederlandse bloemschilderkunst, 1600 - heden.
%2363263: SEGAL, GABRIEL M.A. - A slim book about narrow content.
%23217437: SEGAL, SHELDON J. - Under the banyan tree : a population scientist's odyssey.
%23100197: SEGALL, J. - Joyce in America. Cultural politics and the trials of ULYSSES.
%2311710: SEGEL, HAROLD B. - The Columbia literary history of Eastern Europe since 1945.
%23242776: SEGEL, HAROLD B. - Stranger in our midst : images of the Jew in Polish literature.
%23176024: SEGEL, HAROLD B. (ED.) - Stranger in our midst : images of the Jew in Polish literature.
%23207796: SEGERS, RIEN T. - Lezen en laten lezen : recent receptie-onderzoek in Nederland en België.
%23238290: SEGERS, YOP. - Op het kruispunt van oud en nieuw : 1919-1994 het Gelders Genootschap : 75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland.
%2378863: SEGESSER, PHILIPP ANTON VON. - Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern. Band 1. Die Geschichte der Entstehung des Freistaats und seines Gebiets; Band 2 : Die innere Rechtsgeschichte bis zum Ende des 15. Jahrhunderts; Band 3-4 : Das 16., 17. und 18. Jahrhundert.
%23189732: SEGITZ, OSWALD. - Die Bewertung unnotierter Anteile und Aktien : das Problem in handelsrechtlicher, steuerrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht unter besonderer Berücksichtigung der vermögensteuerrechtlichen Vorschriften.
%23183651: SEGNERI, PAULO. - Manna anime seu exercitium facile simul et fructuosum illis, qui quoquo modo vacare orationi desiderunt. Propositum a r.p. Paulo Segneri...pro omnibus anni diebus...
%2394211: SEGNERI, PAULO. - Conciones in Apostolico Palatio habitae et sanctissimo domino nostro Innocentio duodecimo pontifici maximo nuncupatae a r.p. Paulo Segneri, soc. Jesu. quas latinas fecit r.p. Maximilianus Rassler, eiusdem societatis. Editio Tertia
%2394168: SEGNERI, PAOLO; RASSLER, M. A.O. - Panegyrici sacri Ven. P. Pauli Segneri, S.J., ex postrema editione Italica Latine redditi a Maximiliano Rassler S.J., Accedit Eusebii Truchses, Oratio ad S.R.E. Cardinales habita Fer. V in Coena Domini Itemque Dissertationes academicae Maximiliani Rassler De monarchia summi pontificis. Editio secunda.
%2394132: SEGNERI, PAULO. - Incredulus non excusabilis. Liber in quo demonstratur, Non posse non cognoscere, Quae sit vera religio, Quisquis: Eam vult cognoscere. Ex Italico, superiorum, et ipsius authoris voluntate Latinum reddidit Maximilianus Rassler.
%2394081: SEGNERI, PAULO. - Quadraginta sermones per verni jejuni tempus, Florentiae, aliisque Italiae urbibus dicti, post plures editiones ex Italico idiomate Latinitate donati a Udalrico Dirrhaimer. Editio quinta.
%2374758: SEGRÈ, GINO. - Ordinary Geniuses: Max Delbruck, George Gamow, and the Origins of Genomics and Big Bang Cosmology.
%23222166: SEGRÈ, GINO. - Faust in Copenhagen : a struggle for the soul of physics.
%23252857: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 1 : Sachsen und Thüringen I : Die Ordnungen Luthers. Die Ernestinischen und Albertinischen Gebiete.
%23238872: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 3 : Die Mark Brandenburg. Die Markgrafentümer Oberlausitz und Niederlausitz.
%23238873: SEHLING, EMIL (ED.) - Evangelische Kirchenordnung. Band 4 : Das Herzogtum Preussen. - Polen. Die ehemals polnischen Landesteile des Königreichs Preussen. Das Herzogtum Pommern.
%2342889: SEIDEL, CHRISTIANE ELISABETH. - Persons self-conceptions and self-self relations.
%23191027: SEIDEL, HANS-JOACHIM. - Der britische Mandatstaat Palestina im Rahmen der Weltwirtschaft.
%23201405: SEIDEL, BRUNO - Industrialismus und Demokratie. Die Verfassungsideale der Demokratie und die Tendenzen des Industrialismus.
%2379633: SEIDENSTICKER, AUGUST. - Waldgeschichte des Altertums. 2 Bände. I: Vor Cäsar. II: Nach Cäsar.
%23245116: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ (ED.) - Lexikon des Rechts : Völkerrecht.
%23150758: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ. - International Economic Law.
%23108595: SEIDL, HORST (ED.) - Aristoteles : zweite Analytiken.
%2381990: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ. - Völkerrecht, Recht der internationalen Organisationen, Weltwirtschaftsrecht : Festschrift für Ignaz Seidl-Hohenveldern = Law of nations, law of international organizations, world's economic law : liber amicorum honouring Ignaz Seidl-Hohenveldern.
%23234577: SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ. - Investitionen in Entwicklungsländern und das Völkerrecht : mit einer Bibliographie über Staatseingriffe in ausländisches Privateigentum.
%23228787: SEIDL, ERWIN ... [ET AL.] - Orientalisches Recht.
%23122207: SEIDLER, VICTOR J. - Shadows of the Shoah : Jewish identity and belonging.
%23162723: SEIDMAN, ROBERT B. - The state, law and development.
%23234164: SEIDMAN, STEVEN. - Liberalism and the origins of European social theory.
%23202536: SEIDMANN, JANKEW (ED.) - Aus dem heiligen Buche Sohar des Rabbi Schimon Ben Jochai : eine Auswahl.
%23225663: SEIFERT, JÜRGEN. - Kampf um Verfassungspositionen : Materialien zur Bestimmung von Grenzen und Möglichkeiten der Rechtspolitik.
%23226188: SEIFFERT, HELMUT - Einführung in die Wissenschaftstheorie. Band 1. Sprachanalyse, Deduktion, Induktion in Natur- und Sozialwissenschaften; Band 2. Geisteswissenschaftliche Methoden: Phänomenologie, Hermeneutik und historische Methode, Dialektik.
%23181: SEIFFERT, WOLFGANG (ED.) - Das System rechtlicher Regelung der sozialistischen ökonomischen Integration : Grundriss.
%23136351: SEIGEL, JERROLD E. - Figures on the Horizon.
%23262000: SEIGEL, JERROLD E. - The private worlds of Marcel Duchamp : desire, liberation, and the self in modern culture.
%2325708: SEIGNETTE, JAQUELINE. - Challenges to the creator doctrine : authorship, copyright ownership and the exploitation of creative works in The Netherlands, Germany and The United States.
%2346535: SEIJBEL, W. - Sociale verzekering bij uitzending naar het buitenland
%23265507: SEILER, N. - Der Stoffwechsel im Zentralnervensystem.
%23134328: SEITEL, PETER - The Powers of Genre. Interpreting Haya Oral Literature.
%23129641: SEITER, HUGO. - Streikrecht und Aussperrungsrecht : ein Arbeitskampfrechtssystem auf der Grundlage subjektiv-privater Kampfrechte.
%2330907: SEITZ, WALTER & HELMUT BU?CHEL (EDS.) - Beck'sches Richter-Handbuch.
%23209848: SEIXO, MARIA ALZIRA (ED.) - Travel writing and cultural memory = Écriture du voyage et mémoire culturelle.
%23240247: SELASSIE, BEREKET HABTE - The Making of the Eritrean Constitution: The Dialectic of Process and Substance.
%23238777: SELBY, NICK. - Herman Melville, Moby-Dick.
%2378191: SELBY, WALFORD. - Diplomatic Twilight 1930-1940.
%23113953: SELEM, PETÀR. - Les religions orientales dans la Pannonie Romaine. Partie en Yougoslavie.
%23257688: SELIGMAN, EDWIN R.A. - The shifting and incidence of taxation.
%23248000: SELIGMAN, EDWIN ROBERT ANDERSON. - Essays in taxation.
%23173836: SELIKTAR, OFIRA. - New Zionism and the foreign policy system of Israel.
%23220252: SELINGER, EVAN. - Postphenomenology : a critical companion to Ihde.
%23213273: SELKIRK, ELISABETH O. - The Syntax of Words.
%2378865: SELLERT, WOLFGANG. - Prozessgrundsätze und Stilus Curiae am Reichshofrat im Vergleich mit den gesetzlichen Grundlagen des reichskammergerichtlichen Verfahrens.
%2378867: SELLERT, WOLFGANG. - Über die Zuständigkeitsabgrenzung von Reichshofrat und Reichskammergericht, insbesondere in Strafsachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
%2378868: SELLERT, WOLFGANG & HINRICH RÜPING. - Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Band 1. Von den Anfängen bis zur Aufklärung; Band 2. Von der Aufklärung bis zur doppelten Staatgründung.
%23225253: SELLERT, WOLFGANG. - Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Band 1. Von den Anfängen bis zur Aufklärung.
%23246496: SELLIN, CHRISTINE PETRA. - Fractured families and rebel maidservants : the Biblical Hagar in seventeenth-century Dutch art and literature.
%2376957: SELLINK, MANFRED - Luc Tuymans: Graphic Works 1989-2012.
%2377259: SELLINK, MANFRED - Luc Tuymans: l'oeuvre graphique 1989-2015.
%23234269: SELLNOW, WERNER. - Eigentum : Beiträge zu seiner Entwicklung in politischen Gesellschaften : Werner Sellnow zum 70. Geburtstag.
%23102475: SELMS, A. VAN. - Abu Bakr se Uiteensetting van die godsdienst : een Arabies-Afrikaanse tekst uit die jaar 1869.
%23102473: SELMS, A. VAN. - Arabies-Afrikaanse studies : een tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus.
%23260860: SELNES, TROND & AALDERS, MARIUS. - Een kantelende overheid : debat intensieve veehouderij en de transitie naar duurzame landbouw.
%23135093: SELOSOEMARDJAN. - Social changes in Jogjakarta.
%23240844: SELOSSE, RENÉ. - Traité de l'annexion au territoire français et de son démembrement : comprenant l'histoire du territoire français et de sa formation, les principes du droit naturel, du droit constitutionnel, du droit international, et toutes les applications pratiques qui en doivent être faites à l'occasion d'une annexion ou d'un démembrement.
%23267902: SELTER, CHRISTIAN. - Gewaltanwendung unter und neben der UN-Charta.
%23180070: SELTMANN, GERHARD ... [ET AL.] - Entry paradise : new worlds of design.
%2372674: SELVIG, ERLING. - Unit limitation of carrier's liability : The Hague rules art. IV (5).
%23159213: SELZER, JACK. - Kenneth Burke in Greenwich Village : conversing with the moderns, 1915-1931.
%2322973: SEMEDI, PUJO. - Close to the stone, far from the throne. The story of a Javanese fishing community, 1820s-1990s.
%2371368: SÉMELIN, JACQUES. - Purify and Destroy: The Political Uses of Massacre and Genocide (The CERI Series in Comparative Politics and International Studies).
%23260282: SEMENZA, GIORGIO. - Selected topics in the history of biochemistry : personal recollections.
%23175871: SEMMES, RAPHAEL. - Crime and punishment in early Maryland.
%23237448: SEMMLER, HANS-JOACHIM & HERBERT KERN (EDS.) - Rechtspflege - Sache des ganzen Volkes : Leitfaden zum Rechtspflegeerlass.
%23117742: SEMYONOV, MOSHE & LEWIN-EPSTEIN, NOAH - Hewers of Wood and Drawers of Water. Noncitizen Arabs in the Israeli Labor Market.
%2393168: SEN, PROSANTO KUMAR. - The Law of Monopolies in British India.
%23248315: SEN, BISWANATH. - A diplomat's handbook of international law and practice.
%2320463: SENDRA, VICENTE GIMENO - Derecho procesal: Proceso penal.
%2334216: SENELLE, ROBERT. - Commentaar op de Belgische Grondwet.
%2334217: SENELLE, ROBERT. - De staatshervorming in België.
%23226654: SENGER, HARRO VON - Einfuhrung in das chinesische Recht.
%234364: SENNE, RENÉ LE. - Le devoir.
%2323657: SENNETT, RICHARD. - Families Against the City: Middle Class Homes of Industrial Chicago, 1872-1890
%23225214: SENTEN, MARCEL (ED.) - Verwondering : [wetenschap in Nederland].
%23171502: SEOW, C.C. (ED.) - Food preservation by moisture control.
%23237481: SEPAINTNER, FRED LUDWIG. - Die Reichstagswahlen im Grossherzogtum Baden : ein Beitrag zur Wahlgeschichte im Kaiserreich.
%23267951: SEPIETER, JEAN-PAUL. - Vlaemsch leeren : apprendre le flamand du Westhoek : une contribution critique à la renaissance linguistique flamande du Westhoek.
%23266602: SEPMEIJER, FLORIS. - Een weerlegging van het Christendom uit de 10e eeuw : de brief van al-Hasan b. Ayyub aan zijn broer Ali.
%23237165: SEPTER, A.J.G.P. & J.C. SCHOUTEN. - Elenbaas Handboek voor de burgerlijke stand. Deel I : Nederlanders in Nederland.
%2360017: SERAZZI, G. (ED.) - Workload characterization of computer systems and computer networks : collection of invited lectures presented at the International Workshop on Workload Characterization of Computer Systems and Computer Networks, Pavia Italy, 23-25 October 1985.
%2348649: SERBIN, LISA A. - The development of sex typing in middle childhood.
%2360058: SERCK-HANSSEN, JAN. - Optimal patterns of location.
%23247106: SERENO, MARGARET EUPHRASIA - Neural Computation of Pattern Motion: Modeling Stages of Motion Analysis in the Primate Visual Cortex.
%23212209: SERENO, RENZO. - The rulers : [the theory of the ruling class].
%23171988: SERFONTEIN, WILLEM J. B. - Die psalm as kerklied. Teologiese agtergronde van die Afrikaanse psalmberyming.
%2355186: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI. Erfrecht. bewerkt door E.M. Meijers. 9e druk. Bijgewerkt door P.W. van der Ploeg en S. Perrick.
%2357378: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23269175: ASSER-SERIE. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2: Rechtspersonenrecht. Deel I: De rechtspersoon.
%23189173: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. [Deel 3] : De naamloze en de besloten vennootschap.
%23260477: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 11e Druk door J. de Ruiter.
%2353718: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 4e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23107128: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 5e druk bewerking door J. Hijma.
%23218892: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 5e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23180848: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 10e druk.
%23214254: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 8e druk bewerkt door J.M.M. Maeijer.
%23214255: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23260865: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Transponeringstabellen
%2352261: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 5: Maatschap. Vennootschap onder firma. Commanditaire vennootschap. 5e druk bewerking J.M.M. Maeijer.
%23180845: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. III. Zakenrecht. Deel 1 : Algemeen Goederenrecht.
%23218891: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 16e druk bewerkt door J. Boer.
%2351416: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 3: Zekerheidsrechten. 10e druk bewerkt door A. van Oven.
%2351420: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 1: Algemeen deel. 11e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%2352255: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 6e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2353716: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 5: Maatschap. Vennootschap onder firma. Commanditaire vennootschap. 6e druk bewerking J.M.M. Maeijer.
%23269177: ASSER-SERIE. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel III: Internationaal vermogensrecht.
%2353752: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI-A. Erfrecht en schenking, 13e druk.
%2353717: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 4e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%23232042: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht 17e druk bewerkt door J. Boer.
%23128494: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur en Pacht. 5e druk door P. Abas & J. van Andel.
%23235941: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 11e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23260472: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 7e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23151955: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 11e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%2351421: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2353760: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur. Tweede supplement op de 7e druk van Bijzondere Overeenkomsten.
%2351413: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 4e druk door P.J.M.G. Coehorst, L.J.M. de Leede en H.O. Thunissen.
%23107127: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180867: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon. 7e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23222670: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2B : Pacht. 1e druk door G.M.F. Snijders.
%23222726: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 6e druk bewerking door Jac. Hijma.
%23269055: ASSER-SERIE. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie. 3: Vermogensrecht algemeen. Deel III: Volmacht en vertegenwoordiging.
%2353610: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Overeenkomst van opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 7e druk door S.C.J.J. Kortmann, L.J.M. de Leede en H.O. Thunnissen.
%2351419: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 1: Algemeen deel. 12e druk bewerkt door J.H. Beekhuis, F.H.J. Mijnssen en P. de Haan.
%23213778: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur en Pacht. 7e druk door P. Abas, A.S. Rueb & C.J.H. Brunner.
%23213779: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 3: Zekerheidsrechten. 12e druk bewerkt door F.H.J. Mijnssen en A.A. van Velten.
%23180865: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 1: Algemeen deel. 10e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%23180868: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De vertegenwoordiging. 6e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23180873: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180876: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 4: Bewaargeving, bruikleen, verbruikleen, borgtocht, schenking, gevestigde en altijddurende renten, kansovereenkomst en lijfrente, spel en weddenschap, vaststellingsovereenkomst en dading.
%2373647: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen volgens het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180863: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 12e Druk door J. de Ruiter.
%23214256: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 10e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23212483: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 12e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23142604: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De vertegenwoordiging. 7e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%2321923: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 16e druk bewerkt door J. Boer.
%23260479: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23202566: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI-B. Erfrecht en schenking, 13e druk.
%2351418: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 2: (Art. 625-876 t) Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten. 11e druk bewerkt door J.H. Beekhuis.
%23261457: ASSER-SERIE. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III: Vermogensrecht algemeen ; I: Europees recht en Nederlands vermogensrecht.
%23180859: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3: Verbintenissenrecht, 1e stuk: de verbintenis.
%23168878: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2352260: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 4e druk bewerking G.H.A. Schut.
%23237549: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 1: Koop en ruil. 7e druk bewerking door Jac. Hijma.
%23142609: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De Vertegenwoordiging. 5e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23180874: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 3: De verbintenis uit de wet. 9e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23180866: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Zakenrecht. Deel 2: Zakelijke rechten. 13e druk bewerkt door W.J.M. Davids (e.a.)
%23180849: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: algemene leer der overeenkomsten. 5e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%23180843: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 1: Personenrecht. Eerste stuk: Natuurlijke personen en familierecht.
%23180857: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 2: Zakenrecht. Bijzonder deel, tweede stuk (zekerheidsrechten).
%23231384: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Goedenrecht. Deel 1: Algemeen goederenrecht. 14e druk bewerkt door F.H.J. Mijnssen & P. de Haan.
%2329685: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 4: Maatschap. Vennootschap onder firma. Commanditaire vennootschap. 4e druk bewerking J.M.M. Maeijer.
%2352256: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 8e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23269172: ASSER-SERIE. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 1: Personen- en familierecht. Deel II: Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven.
%23145763: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. IV: Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 12e druk.
%2351414: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 4e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%23260474: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VI. Erfrecht.
%23222672: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Goedenrecht. Deel 2: Zakelijke rechten. 14e druk bewerkt door C.C.van Dam.
%2355174: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 2e stuk: de overeenkomst en verbintenis uit de wet.
%2353762: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. [Deel 3] : De naamloze en de besloten vennootschap.
%2352259: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3: Opdracht. Arbeidsovereenkomst. Aanneming van werk. 6e druk door P.J.M.G. Coehorst, L.J.M. de Leede en H.O. Thunnissen.
%2351422: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 1: De verbintenis in het algemeen. 6e druk bewerkt door L.E.H. Rutten.
%2347002: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 1: Personenrecht. Tweede stuk : vertegenwoordiging en rechtspersoon.
%2347003: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 2: Zakenrecht. Bijzonder deel, eerste stuk (Art. 625-876). Bewerking J.W. Beekhuis.
%2346999: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5: Van bewijs.
%2346998: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3: Verbintenissenrecht, 2e stuk: de overeenkomst en de verbintenis uit de wet. Bew. L.E.H. RUTTEN.
%2346994: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 2e stuk: de overeenkomst en verbintenis uit de wet.
%2346993: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 3e stuk: Bijzondere overeenkomsten.
%2346992: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 2: Zakenrecht : algemeen deel.
%2346988: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht.
%2346987: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht. Bew. E.M. Meijers.
%2346986: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht. Bew. E.M. MEIJERS.
%233312: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. IV. Verbintenissenrecht. Deel 2: Algemene leer der overeenkomsten. 12e druk bewerkt door A.S. Hartkamp.
%23264224: ASSER-SERIE. - Algemeen Deel door P. SCHOLTEN.
%23260486: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht. Bew. E.M. MEIJERS.
%23239706: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 1e stuk: de verbintenis.
%23231386: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 1. De vertegenwoordiging. 8e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten.
%23228494: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3. Verbintenissenrecht, 1e stuk: de verbintenis.
%23227487: ASSER-SERIE. - Algemeen Deel door P. SCHOLTEN.
%23269257: ASSER-SERIE. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4* : Erfrecht en schenking.
%2322021: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Goederenrecht. Deel 3: Zekerheidsrechten. 13e druk bewerkt door A.I.M. van Mierlo, F.H.J. Mijnssen en A.A. van Velten.
%23214245: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 3: Verbintenissenrecht, 2e stuk: de overeenkomst en de verbintenis uit de wet.
%23180864: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I. Personen- en Familierecht. 14e druk.
%23180860: ASSER-SERIE. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 4: Erfrecht.
%23131850: UNITED NATIONS BUREAU OF EDUCATION SERIES - Access of Women to Education.
%23127023: SEROTA, N. & FRANCIS, M. (EDS.) - Georg Baselitz : Schilderijen/Paintings 1960-83.
%23171078: SERPENTI, LAURENTIUS MARIA. - Cultivators in the Swamps : social structure and horticulture in a New Guinea Society. (Frederik- Hendrik Island, West New Guinea).
%23243117: SERPILLON, FRANÇOIS. - Code du faux, ou, Commentaire sur l'ordonnance du mois de juillet 1737 : avec des notes sur chaque article, une instruction pour les experts en matiere de faux : plusieurs questions de drit concernant le crime de faux & un recueil des edits, arrêts & réglements concernant les peines contre les faussaires.
%23191613: SERRA, RICHARD. - Richard Serra's Tilted Arc.
%2331715: SERRE, F. DE LA, J. LERUEZ & H. WALLACE (EDS.) - French and British foreign politics in transition : the challenge of adjustment.
%23241789: SERRIN, JUDITH., SERRIN, WILLIAM. - Muckraking ! : the journalism that changed America.
%23165370: SERRURIER, CORNÉLIA. - Descartes : leer en leven.
%23249691: SERRURIER, CORNÉLIA. - Pierre Bayle en Hollande : étude historique et critique.
%23249684: SERRURIER, CORNÉLIA. - Descartes : leer en leven.
%23138635: SERTILLANGES, A.-D. - 1a Philosophie Morale de Saint Thomas d'Aquin.
%23219064: SERVADIO, GAIA. - Rossini.
%23198765: KINGDOM OF THE NETHERLANDS. FOREIGN SERVICE. - Consular manual 1949.
%2336103: SETCHKAREV, VSEVOLOD. - Studies in the life and work of Innokentij Annenskij.
%23258899: SETERS, PAUL VAN. - Ander recht.
%23230217: SETTEN, HENK VAN. - In de schoot van het gezin : opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw.
%2396973: SEUREN, PIETER A.M. - Tussen taal en denken: een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
%23180264: SEUREN, PIETER A.M. - The logic of thinking.
%2367921: SEVENHUIJSEN, SELMA L. - De orde van het vaderschap : politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland, 1870-1900.
%23126135: SEVENSTER, H.G. - Eco-imperialisme binnen de Europese Unie ; een juridisch probleem ?.
%23123621: SEVENSTER, H.G. - Milieubeleid en gemeenschapsrecht : het interne juridische kader en de praktijk.
%23249836: SEVENSTER, G. - Placita Pleiadia : opstellen aangeboden aan Prof.Dr. G. Sevenster bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
%23102478: SEVERIJNS, A. - Sur le début des Chants Cypriens.
%23147203: SÉVERIN, JULES. - Le monopole universitaire : qu'est-ce que vaut la marchandise au point de vue technique?
%2393864: SULPICIUS SEVERUS - Sulpici Severi presbyteri, opera omnia cum lectissimis commentariis accurante Georgio Hornio, editio secunda, auctior et Emendatior.
%23107718: SEVILLA, FERRAN GARCÍA. - Ferran García Sevilla, pintures 1988-2001.
%23128089: SEVILLANO, SVETLANA. - Grundlagen eines liberalen kollektiven Arbeitsrechts in Russlan.
%23244167: SEWANDONO, I. - Werknemersverkeer en gezinsleven.
%23140715: SEWANDONO, I. - Werknemersverkeer en gezinsleven.
%23179815: SEXTON, W.A. - Chemische Konstitution und biologische Wirkung.
%23100867: SEYBOLD, C. F. (ED/TR) - Geschichte von Sul & Schumul... aus Tausend und einer Nacht.
%23129646: SEYDLITZ, PAUL JOSEPH. - Opmerkingen over de wet van 19 augustus 1861 (Staatsblad No. 72), in verband met het 8ste hoofdstuk der grondwet.
%23128094: SEYFAHRT, SHAW, FAIRWEATHER & GERALDSON. - Labor relations and the law in West Germany and the United States.
%23200183: SEYFFERT, RUDOLF. - Wirtschaftslehre des Handels. 5., neubearbeitete Auflage. Herausgegeben von Edmund Sundhoff.
%23242682: SEYMOUR, MIRANDA. - Mary Shelley.
%23213018: SEYMOUR-JONES, CAROLE. - Painted shadow : a life of Vivienne Eliot.
%23199362: SGANZINI, CLEMENTINA. - La donna che divorzia nel diritto svizzero.
%231056: SGBO, ONDERZOEKS- EN ADVIESBUREAU VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: ongewoon gewoon : een handreiking voor gemeenten.
%23206326: SHACHTMAN, MAX. - Race and revolution.
%23268958: SHADID, W.A.R. & P.S. VAN KONINGSVELD. - Islam in Dutch society : current developments and prospects.
%23193996: SHAFAK, ELIF - Het luizenpaleis.
%23176466: SHAFER, BYRON E. (ED.) - Postwar politics in the G-7 : orders and eras in comparative perspective.
%2320164: SHAFER, D. MICHAEL. - Winners and Losers: How Sectors Shape the Developmental Prospects of States (Cornell Studies in Political Economy)
%23102480: SHAFER, ROBERT. - Vergleichende Phonetik der karaïbischen Sprachen.
%23242708: SHAFIR, SHLOMO. - Ambiguous relations : the American Jewish community and Germany since 1945.
%23181245: SHAHABUDDEEN, MOHAMED. - International Criminal Justice at the Yugoslav Tribunal: The Judicial Experience.
%2356020: SHAHABUDDIN, MUHAMMAD. - Recollections and reflections : being a summary of views on religious and social life in the sub-continent of Indo-Pakistan.
%23249563: SHAHAR, GALILI. - Verkleidungen der Aufklärung : Narrenspiele und Weltanschauung in der Goethezeit.
%2392935: SHAHIN, MAGDA. - Trade and environment in the WTO : a review of its initial work and future prospects.
%23104191: SHAHIN, EMAD ELDIN. - Political ascent : contemporary Islamic movements in North Africa.
%2311999: SHAHINIAN, GARY RICHARD. - God, evil, and autonomous freedom : an examination of the views of Alfred North Whitehead in the context of contemporary discussions.
%23241888: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The tragedy of King Lear.
%23241887: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello .
%23241889: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The tempest.
%2324747: SHAKTINI, NAMASCAR - On Monique Wittig: Theoretical, Political, and Literary Essays
%23212779: SHALLENBERGER, ROBERT J. - Hawaiian birds of the sea : na manu kai.
%2374364: SHALVEY, THOMAS. - Claude Lévi-Strauss: Social Psychotherapy & the Collective Unconscious.
%2325826: SHAMAN, JEFFREY M. - Equality and liberty in the Golden Age of state constitutional law
%23230182: SHAMBAUGH, DAVID L. - Modernizing China's military : progress, problems, and prospects.
%23230708: SHAMBAUGH, DAVID. (ED.) - Chinese Foreign Policy: Theory and Practice.
%23152364: SHAMIR, RONEN. - Managing legal uncertainty : elite lawyers in the New Deal.
%23113921: SHAMIR, HAIM (ED.) - France and Germany in age of crisis 1900-1960. Studies in memory of Charles Bloch.
%23151695: EL-SHAMY, HASAN M. - Folk Traditions Of The Arab World: A Guide To Motif Classification.
%2355878: SHANAHAN, RODGER - The Shi'a of Lebanon: Clans, Parties and Clerics (Library of Modern Middle East Studies).
%2331424: SHANAHAN, MURRAY - Solving the Frame Problem: A Mathematical Investigation of the Common Sense Law of Inertia.
%23197144: SHAND, JOHN. - Philosophy and Philosophers : an introduction to Western Philosophy.
%23181791: SHANDLER, JEFFREY - Yishay Garbasz: In My Mother's Footsteps.
%23145632: SHANKS, HENRY T. - The Secession Movement in Virginia, 1847-1861.
%2397145: SHANN, EDWARD. - An Economic History of Australia.
%2362445: SHAO., SHAPING - Kua guo xi qian de fa lu? kong zhi.
%23223127: SHAPIRA, ANITA. - L'imaginaire d'Israel.
%23241671: SHAPIRO, IAN. - Democracy's place.
%23217606: SHAPIRO, LAURA. - Something from the oven : reinventing dinner in 1950's America.
%23189773: SHAPIRO, MARIANNE. - Hieroglyph of time : the Petrarchan sestina.
%2373409: SHAPIRO, SIDNEY - Risk Regulation at Risk: Restoring a Pragmatic Approach.
%23144401: SHAPIRO, GARY (ED.) - After the Future. Postmodern Times and Places.
%23158641: SHAPIRO, ANN-LOUISE. - Breaking the codes: female criminality in Fin-de-Siècle Paris.
%23172571: SHAPIRO, EDWARD S. - A time for healing : American Jewry since World War II.
%23151431: SHAPIRO, IAN & JUDITH WAGNER DECEW (EDS.) - Theory and Practice. NOMOS XXXVII.
%23156171: SHAPIRO, IAN. - Democratic Justice.
%2344468: SHAPIRO, LAWRENCE A. - The Mind Incarnate.
%2379197: SHAPIRO, DANIEL. - Is the welfare state justified?
%23204652: SHAPIRO, SUSAN P. - Wayward capitalists : target of the Securities and Exchange Commission.
%23232689: SHAPLEN, ROBERT. - Toward the well-being of mankind : fifty years of the Rockefeller Foundation.
%23248570: SHARMA, B.M. - The Republic of India : constituion and government.
%238647: SHARP, WALTER R. - The United Nations Economic and Social Council.
%23223055: SHARP, LESLEY ALEXANDRA. - Bodies, commodities, and biotechnologies : death, mourning, and scientific desire in the realm of human organ transfer.
%2329985: SHARPLES, K.S. - The legal framework of judicial sentencing policy. (Handelsed. diss.).
%23100871: SHARPLES, K.S. - The legal framework of judicial sentencing policy : a study based on the Dutch and English systems.
%23145470: SHARPLEY-WHITING, T. DENEAN. - Black Venus : sexualized savages , primal fears , and primitive narratives in French.
%23211290: SHASHIKANT, SANGEETA.. - The substantive patent law treaty : the dangers of global patent policy harmonization.
%23169619: SHATTUCK, PETRA T. - Partial justice : federal Indian law in a liberal constitutional system.
%23258585: SHAUGHNESSY, ADRIAN. - Cover Art By: New Music Graphics.
%2339934: SHAUGHNESSY, EDWARD L. (ED.) - China : empire and civilization.
%23263362: SHAVIRO, DANIEL - Do Deficits Matter?.
%2320379: SHAVRUKOV, VLADIMIR Y. - Adventures in diagonalizable Algebras.
%23231698: SHAW, BERNARD - Bernard Shaw on Cinema.
%2377782: SHAW, R. DANIEL. - Kandila: Samo ceremonialism and interpersonal relationships.
%23208066: SHAW, WILLIAM. - Westside : young men and hip hop in L.A.
%23145657: SHAW, KINN WEI - Democracy and Finance in China. A Study in the Development of Fiscal Systems and Ideals.
%23230200: SHAW, PATRICK. - Logic and its limits.
%23213315: SHAW, VICTOR N. - Social Control in China: a Study of Chinese Work Units.
%23248787: SHAW, MALCOLM N. - Title to territory in Africa : international legal issues.
%23231563: SHAW, ARNOLD - Let's Dance: Popular Music in the 1930s.
%23135432: SHAW, CHARLES S. - The Speeches of Micah. A Rhetorical-Historical Analysis.
%23222668: SHAW, MALCOLM N. - International law. 5th edition.
%23232223: SHAW, BERNARD - Peace Conference Hints.
%23210783: SHAW, CRAWFORD (ED.) - Legal problems in international trade and investment.
%23249036: SHAWCROSS, JOHN T. & FRANCES M. MALPEZZI (EDS) - John Donne's religious imagination : essays in honor of John T. Shawcross.
%2396963: SHAWCROSS, WILLIAM. - Cambodia's new deal : a report.
%23185443: SHAYLER, DAVID. - NASA's scientist-astronauts.
%23105343: O'SHEA, JOHN M. & LUDWICKSON, JOHN. - Archaeology and Ethnohistory of the Omaha Indians. The Big Village Site.
%23219691: SHEA, DANIEL M. - Transforming democracy legislative campaign committees and political parties.
%2370456: SHEA, DONALD F. - The English Ranke : John Lingard.
%23157120: SHEAR, T. LESLEY. - Kallias of Sphettos and the revolt of Athens in 286 B.C.
%23226500: SHEARER, DAVID R. - Industry, state, and society in Stalin's Russia, 1926-1934.
%23250690: SHEARER, ANN. - Athene : image and energy.
%23218283: SHEEHAN, MICHAEL M. - The international politics of space.
%2316192: SHEEHAN, MICHAEL M. - Women, marriage, and family in medieval Christendom : essays in memory of Michael M. Sheehan, C.S.B.
%233570: SHEEL, KAMAL. - Peasant society and marxist intellectuals in China: Fang Zhimin and the origin of a revolutionary movement in the Xinjian.
%23197550: SHEERS, OWEN. - Het Afrikaanse dagboek van Arthur Cripps.
%2339942: SHEFFER, EDITH. - Burned Bridge : how East and West Germans made the Iron Curtain.
%23230732: SHEHADEH, RAJA. - Occupier's Law: Israel and the West Bank.
%2321175: SHEIDLEY, HARLOW W. - Sectional nationalism : Massachusetts conservative leaders and the transformation of America, 1815-1836.
%2333385: SHEK, RICHARD - Liu: Heterodoxy Late Imperial China.
%2322932: SHEK, RICHARD - Liu: Heterodoxy Late Imperial China
%2377914: SHELDEN, MICHAEL. - Friends of promise: Cyril Connolly and the world of Horizon.
%23129546: SHELDON, GARRETT WARD. - The political philosophy of Thomas Jefferson.
%2397587: SHELDON, CHARLES H. - A century of judging : a political history of the Washington Supreme Court.
%2339669: SHELDRAKE, RUPERT. - A new science of life : the hypothesis of formative causation.
%23267716: SHELDRAKE, RUPERT. - Een nieuwe levenswetenschap : de hypothese van vormende oorzakelijkheid.
%23140020: SHELKOPLYAS, NATALYA. - The application of EC law in arbitration proceedings.
%2383954: SHELLEY, PERCY BYSSHE. - De familie Cenci : een drama in vijf bedrijven.
%23129752: SHELTON, JUDY. - Money meltdown : restoring order to the global currency system.
%23251811: SHENEFELT, MICHAEL. - The question of moral philosophy.
%2360316: SHENEFIELD, JOHN H. & IRWIN M. STELZER. - The antitrust laws : a primer.
%23121382: SHENG, C.L. - A Utilitarian General Theory of Value.
%23235087: SHENGOLD, LEONARD. - Delusions of everyday life.
%23181088: SHENNAN, MARGARET. - The rise of Brandenburg-Prussia.
%23262745: SHEPARD, ALAN AND DEKE SLAYTON. - Moon shot : the inside story of America's race to the moon.
%23174583: SHEPARD, PAUL. - Traces of an omnivore.
%23263088: SHEPARD, ROGER N. & LYNN A. COOPER. - Mental images and their transformations.
%23194520: SHEPHERD, NAOMI - Ploughing sand : British rule in Palestine, 1917-1948.
%2328604: SHEPHERD, ROBERT PERRY. - Turgot and the six edicts.
%23252864: SHEPHERD, LOIS L. - If that ever happens to me : making life and death decisions after Terri Schiavo.
%23250496: SHEPHERD, GEOFFREY. - Poets and prophets : essays in medieval studies.
%232577: SHEPHERD, JR., GEORGE WILLIAM. - Racial influences on American foreign policy.
%23175631: SHER, GEORGE. - Desert.
%23233682: SHER, GEORGE. - In praise of blame.
%23163791: SHERBORNE, JAMES. - War, politics and culture in Fourteenth-Century England.
%23197790: SHERIF, VAMBA OMAR. - Het land van de vaders.
%2317595: SHERMAN, CINDY. - Cindy Sherman : untitled horrors.
%2312101: SHERMAN, SAUL L. & HINRICH GLASHOFF. - Customs valuation : commentary on the GATT customs valuation code.
%23166395: SHERMER, MICHAEL. - The borderlands of science : where sense meets nonsense.
%234139: SHEROVER, CHARLES M. - Are we in time? : and other essays on time and temporality.
%23125000: SHEROVER, CHARLES M. - Time, Freedom, and the Common Good. An Essay in Public Philosophy.
%2376964: SHERR, LYNN. - Failure is impossible: Susan B. Anthony in her own words.
%2351588: SHERRATT, YVONNE. - Adorno's Positive Dialectic.
%2347055: SHERRY, NORMAN. - The Life of Graham Greene, Volume 3: 1955-1991.
%23182688: SHERRY, MICHAEL S. - The rise of American air power : the creation of Armageddon.
%23228320: SHERRY, VIRGINIA N. - Persona Non Grata: The Expulsion of Lebanese Civilians from Israeli-Occupied Lebanon.
%23135706: SHERWIN, BYRON L. - Sparks amidst the Ashes: the spiritual legacy of Polish jewry.
%2351320: SHERWOOD, JOAN. - Poverty in eighteenth-century Spain : the women and children of the Inclusa.
%23251854: SHESHINSKI, EYTAN & YORAM WEISS (EDS.) - Optimal Pricing, Inflation, and the Cost of Price Adjustment.
%2380530: SHETTER, WILLIAM Z. - The Netherlands in perspective: The Dutch way of organizing a society and its setting.
%2394486: SHEVTSOVA, LILIIA FEDOROVNA. - Yeltsin's Russia : myths and reality.
%23107590: SHI, TIANJIAN. - Political participation in Beijing.
%23263084: SHIEBER, STUART (ED.) - The Turing test : verbal behaviour as the hallmark of intelligence.
%23114538: SHIELDS, DAVID S. - Oracles of Empire : poetry, politics, and commerce in Britisch America 1690-1750.
%23136490: SHIELDS, STEPHANIE A. - Speaking from the heart : gender and the social meaning of emotion.
%2389702: SHIH, JHY-MOU. - Die Abwicklung des Seefrachtvertrages und die Haftung des Reeders im deutschen und chinesischen Recht.
%23126585: SHIKITA, MINORU & SHINICHI TSUCHIYA (EDS.) - Crime and Criminal Policy in Japan : analysis and Evaluation of the Showa Era, 1926-1988.
%23251857: SHILLER, ROBERT J. - Market Volatility.
%2331170: SHILLING, CHRIS. - The body and social theory.
%2332241: SHILLING, CHRIS. - Theoris of the information society,
%23241281: SHILS, EDWARD. - The calling of sociology and other essays on the pursuit of learning.
%2348468: SHILS, EDWARD. - The academic ethic.
%23208159: SHIMBUN, ASAHI. - The road to the abolition of nuclear weapons.
%2385617: SHIN, YU-CHEOL. - Juristische Überlegungen zur Unternehmenshaftung im Vormärz.
%2392567: SHINER, L.E. - The secret mirror. Literary form and history in Tocqueville's Recollections.
%23218942: DANIEL L. STUFFLEBEAM & ANTHONY J. SHINKFIELD. - Systematic evaluation : a self-instructional guide to theory and practice.
%23245616: KAWADE SHOBO SHINSHA. - De Stijl, 1917-1932 : De Stijl art and environment of neoplasticism.
%2348854: SHIPMAN, PAT. - Taking wing : Archaeopteryx and the evolution of bird flight.
%2322503: SHIRK, SUSAN L. - The political logic of economic reform in China.
%23263487: SHIRK, SUSAN L. - How China Opened Its Door: The Political Success of the Prc's Foreign Trade and Investment Reform (Integrating National Economies : Promise and Pitf).
%23212764: SHIROTA, JON. - Lucky come Hawaii.
%23230591: SHLAIM, AVI. - Lion Of Jordan: The Life Of King Hussein In War And Peace.
%23218750: SHLEIFER, ANDREI. - Without a map : political tactics and economic reform in Russia.
%23215164: SHNAYERSON, ROBERT. - The illustrated history of the Supreme Court of the United States.
%23197688: SHOEMAKER, DONALD J. - Theories of delinquency : an examination of explanations of delinquent behavior.
%23238503: SHOEMAKER, SYDNEY. - Physical realization.
%23268530: SHOEMAKER, INNIS H. - Full circle : works on paper by Richard Pousette-Dart.
%2344386: SHONKOFF, JACK P. - Development of infants with disabilities and their families : implications for theory and service delivery.
%23207890: SHOOK, JOHN R. - (ed.) The Chicago school of functionalism.
%2344192: SHOR, IRA - Critical teaching and everyday life.
%23107947: SHORE, ZACHARY. - Breeding Bin Ladens : America , Islam , and the future of Europe.
%23246743: SHOSTAK, G. SETH. & ALEX BARNETT. - Cosmic company : the search for life in the universe.
%23232869: SHOTWELL, JAMES T. - The long way to freedom.
%23191482: SHOULSON, JEFFREY S. - Milton and the Rabbis : hebraism, hellenism, & christianity.
%2335935: SHOWALTER, ELAINE. - Inventing herself : claiming a feminist intellectual heritage.
%23252072: SHUBIK, MARTIN. - The Theory of Money and Financial Institutions (Volume 1).
%23252116: SHUBIK, MARTIN. - Game Theory in the Social Sciences, Vol. 1: Concepts and Solutions.
%23252111: SHUBIK, MARTIN. - A Game-Theoretic Approach to Political Economy.
%23252056: SHUBIK, MARTIN. - The Theory of Money and Financial Institutions (Volume 2).
%23134360: SHUFFELTON, F. (ED.) - The American Enlightenment.
%23212459: SHULL, TAD. - Redefining red and green : ideology and strategy in European political ecology.
%2328973: SHULMAN, JEFFREY - The constitutional parent : rights, responsibilities, and the enfranchisement of the child.
%23246583: SHULMAN, DAVID. - From hire to liar : the role of deception in the workplace.
%232545: SHULTZ, RICHARD H. - The secret war against Hanoi : Kennedy's and Johnson's use of spies, saboteurs, and covert warriors in North Vietnam.
%2330561: SHULTZ, WILLIAM J. - The humane movement in the United States, 1910-1922.
%2358692: SHUMSKY, NEIL LARRY. - The evolution of political protest and the Workingmen´s Party in California.
%2322749: SHUY, ROGER W. - The language of perjury cases.
%239268: SHUY, ROGER W. - The language of bribery cases.
%23139982: SHUY, ROGER W. - The language of sexual misconduct cases.
%23184768: SIAPNO, JAQUELINE AQUINO. - Gender, Islam, Nationalism and the State in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance.
%23230970: SIAWOSH U, LATIF KERIMOV, WERNER ZOLLINGER AZADI - Azerbaijani-Caucasian Rugs.
%2360538: SIBER, HEINRICH. - Der Rechtszwang im Schuldverhältniss nach deutschem Reichsrecht.
%23248071: SIBLEY, CHARLES G. & BURT L. MONROE, JR. - Distribution and taxonomy of birds of the world.
%2345740: SICA, ALAN. - Weber, irrationality, and social order.
%23156518: SICARI, STEPHEN. - Pound's epic ambition : Dante and the Modern world.
%23182703: SICCAMA, KORNELIS HENDRIKUS. - De annexatie van Bosnië-Hercegowina 5 October 1908 - 19 April 1909.
%23188875: SICCAMA, J.G. & J.Q.TH. ROOD (RED.) - Grenzen aan de Europese integratie : het Westerse antwoord aan Oost-Europa.
%23214629: SICCAMA, J. G. - Restructuring Armed Forces in East and West.
%23186930: SICHEL, KIM. - Germaine Krull : photographer of modernity.
%23148568: SICHER, EFRAIM - Beyond Marginality: Anglo-Jewish Literature after the Holocaust.
%23136527: SICHERER, CARL AUGUST XAVIER GOTTLIEB FRIEDRICH. - Lorelei : Plaudereien über Holland und seine Bewohner.
%23127472: SICKEL, THEODOR VON. - Liber diurnus Romanorum pontificum ex unico codice Vaticano denuo editus.
%23183167: SICMAN, GEORGE. - Openbare orde.
%23243519: SIDEL, MARK - The constitution of Vietnam : a contextual analysis.
%2377676: SIDGWICK, NEVIL VINCENT. - The electronic theory of valency.
%23137606: SIDHU, JATINDER S. - Organization Mission, Business Domain Orientation, and Performance. A conceptual and empirical inquiry.
%23262183: SIDORENKO, OLGA FERGUSON. - European asylum law and policy : the EU and Slovak perspectives.
%23148320: SIE, MAUREEN. - Justifying blame : why free will matters and why it does not.
%23214964: SIEBEN, RAYMOND & JACQUES ZILLER. - 1992: de gevolgen van EG beleid voor decentrale overheden in Nederland.
%2386046: SIEBER, ULRICH. - The International Handbook on Computer Crime: Computer-related Economic Crime and the Infringements of Privacy.
%23129042: SIEBERS, T. - The Ethics of criticism.
%234678: SIEBERT, HORST (ED.) - Trade and environment : a theoretical enquiry.
%2347326: SIEBESMA, PIETER. - Enige critische beschouwingen bij de bankwetten van 1948.
%23114758: SIEBOLD, CARL THEODOR & KÖLLIKER, ALBERT (EDS.). - Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie. 13. Band.
%23172104: SIEBRAND, J.C. - Drammen over bomen, dromen over bos.
%236493: SIEBRAND, H.J. - Spinoza and the Netherlanders : an inquiry into the early reception of his philosophy of religion.
%23127474: SIEBS, BENNO EIDE. - Weltbild, symbolische Zahl und Verfassung.
%2378872: SIEGEL, HEINRICH. - Das Versprechen als Verpflichtungsgrund im heutigen Recht. Eine germanistische Studie.
%2341640: SIEGEL, RONALD K. - Intoxication : life in pursuit of artificial paradise.
%23217692: SIEGEL, JAMES T. - A new criminal type in Jakarta : counter revolution today.
%23181792: LILIANE SIEGEL. - La clandestine : twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre.
%2377931: SIEGEL, C. - Lawrence among the women. Wavering boundaries in women's literary traditions.
%23188683: SIEGELE, ULRICH. - Bachs theologischer Formbegriff und das Duett F-Dur : ein Vortrag.
%23243827: SIEGELE, STARR. - Toiles for all seasons : French & English printed textiles.
%23127476: SIEGFRIED, C. - Philo von Alexandria als Ausleger des Alten Testaments.
%2381713: SIEGFRIED, WALTER. - Untersuchungen zur Staatslehre des Aristoteles.
%23132958: SIEGHART, PAUL. - The International Law of Human Rights.
%23231190: SIEGHART, PAUL. - The lawful rights of mankind : an introduction to the International Legal Code of Human Rights.
%23231732: SIEGMUND, JÖRG. - Opfer ohne Lobby? : Ziele, Strukturen und Arbeitsweise der Verbände der Opfer des DDR-Unrechts.
%23231290: SIEGMUND, JÖRG. - Opfer ohne Lobby? : Ziele, Strukturen und Arbeitsweise der Verbände der Opfer des DDR-Unrechts.
%2379559: SIEHR, KURT. - Private law in the international arena : from national conflict rules towards harmonization and unification : liber amicorum Kurt Siehr.
%23192763: SIEKMANN, ROBERT C.R. - Basic Documents on United Nations and Related Peace-Keeping Forces : with an appendix on UN military observer missions.
%2366564: SIEKMANN, ROBERT C.R. - Juridische aspecten van de deelname met nationale contigenten aan VN-vredesmachten (Nederland en Unifil).
%23213989: SIEMERINK, L.A.R. - De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten.
%2395584: SIEMSEN, A. - Goethe, Mensch und Kämpfer. Eine Einführung in sein Leben und Werk und eine Auswahl der Gedichte.
%2318187: SIER, A.A. C. - Cicero's somnium scipionis.
%23255979: SIERTSEMA, LODEWIJK HENDRIK. - De Jamin'sche interferentiaalrefractor en hiermede verrichte brekingsindices-bepalingen.
%23221018: SIESLING, MIRJAM. - Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken : een onderzoek naar de manieren waarop in het Nederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte.
%23207581: SIEVEKING, KLAUS (ED.) - Das Kommunalwahlrecht für Ausländer
%23216428: SIFIANOU, MARIA. - Politeness phenomena in England and Greece : a cross-cultural perspective.
%2323923: SIFRY, MICAH L. - Wikileaks and the Age of Transparency
%2330864: SIGAL, LEON V. - Fighting to a finish: the politics of war termination in the United States and Japan, 1945.
%23226584: SIGERMAN, HARRIET. - The Columbia documentary history of American women since 1941.
%2343894: SIGMAN, MARIAN - Children with autism : a developmental perspective.
%23134494: SIGMAN, R. FRIEDMAN - These are Our Children. Jewish Orphanages in the United States, 1880-1925.
%23254096: SIGÚAN, MARISA UND KARL WAGNER (EDS.) - Transkulturelle Beziehungen : Spanien und Österreich im 19. und 20. Jahrhundert.
%23246828: SIGUR, HANNAH. - The influence of Japanese art on design.
%23127477: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Die Leibnizsche Lehre von der prästabilierten Harmonie, in ihrem Zusammenhange mit früheren Philosophemen betrachtet.
%23127478: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Der Spinozismus, historisch und philosophisch erläutert, mit Beziehung auf ältere und neuere Ansichten.
%23127479: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Über den Zusammenhang des Spinozismus mit der Cartesianischen Philosophie. Ein philosophischer Versuch.
%2378994: SIGWART, HEINRICH CHRISTOPH WILHELM. - Vergleichung der Rechts- und Staatstheorien des B. Spinoza und des T. Hobbes, nebst Betrachtungen über das Verhältnis zwischen dem Staat und der Kirche.
%23232985: SIHVONEN, TANJA - Players Unleashed!: Modding The Sims and the Culture of Gaming.
%23146562: SIJBRANDS, MARJA. - Strategische en logistieke besluitvorming. Een empirisch onderzoek naar informatiegebruik en instrumentele ondersteuning.
%23130885: SIJES, B.A. - Vervolging van Zigeuners in Nederland, 1940-1945.
%231780: SIJES, B.A. - Enkele marxistische opvattingen betreffende de verovering van de politieke macht in de laatste zeventig jaar.
%237920: SIJES, B.A. - De Februari-Staking, 25-26 Februari 1941.
%23160318: SIJMMONS, J.G. ... [ET AL.] - Maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg.
%23160524: SIJMMONS, J.G. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de 'Vereeniging Handelsrecht' van 10 juni 2008 : maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg, naar aanleiding van de voordrachten van prof. mr. J.G. Sijmons ... [et al.]
%23104536: SIJPESTEIJN, P.J. & K.A. WORP (EDS.) - Eine Steuerliste aus Pheretnuis (P. Pher).
%23114006: SIJPESTEIJN, P.J. - Penthemeros-Certificates in Graeco-Roman Egypt.
%23231264: SIJSTERMANS, J.J.G. - Premieheffing volksverzekering, werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet 2006.
%23244458: SIJTSEMA, JOHANNE CATHERINE. - De 17 keuren en de 24 landrechten in de Ommelander rechtshandschriften.
%23237426: SIJTSMA, WIL. - Stiel, stijl & styling.
%23232521: KO SWAN SIK (ED.), - Asian Yearbook of International Law, 1991.
%23180058: SIKDAR, SOUMYEN. - Principles of macroeconomics.
%23269087: SIKKEL, J.C. - Vrijmaking van den arbeid.
%23249082: SIKKELERUS, W.P. VAN. - Inkoop van eigen aandelen : civielrechtelijke en fiscale aspecten.
%23231998: SIKKES, J.H. - (red.) Ambtenarenrecht in beweging : beschouwingen over de rechtspositie van het overheidspersoneel in de jaren tachtig.
%2354289: SIKKES, J.H. - Medezeggenschap in overheidsdienst : geschiedenis, wettelijke voorschriften en praktijk : preadvies.
%23186400: SIKKES, P. & ZADEL. A. - Beknopt leerboek voor het gemeenterecht.
%23222116: SIKKES, P. & ZADEL. A. - Beknopt leerboek voor het gemeenterecht.
%23110342: SIKORA, JOSEPH J. - Theological reflections of a Christian Philosopher.
%2353804: SIKUTA, JÁN & EVA HUBÁLKOVÁ. - European Court of Human Rights : case-law of the grand-chamber 1998-2006.
%2379946: SILBERER, HERBERT. - Der Traum : Einführung in die Traumpsychologie.
%23197277: SILBERSCHATZ, AVI, PETER GALVIN & GREG GAGNE. - Applied operating system concepts : Windows XP update.
%23227146: SILBERSTERN, PHILIPP. - Die deformierbarkeit der Pupille und ihre Wertung als Todeszeichen.
%23165972: SILBURN, LILIAN. - Instant et cause : le discontinu dans la pensée philosophique de l'Inde.
%2317998: SILK, JOSEPH. - Cosmic enigmas.
%23238494: SILK, JONATHAN A. - Riven by lust : incest and schism in Indian Buddhist legend and historiography.
%23246705: SILK, JOSEPH. - On the shores of the unknown : a short history of the universe.
%23106408: SILLEVIS SMIT, J.L.W. (E.A.) - NAI 50 jaar : Arbitrage: in wiens handen?
%23173192: SILLEVIS SMITT, J.L.W. & G.J. WIARDA. - Dient de regeling van cassatie in burgerlijke zaken te worden gewijzigd en zo ja , in hoeverre en op welke wijze ? : preadviezen.
%23216829: SILLEVIS, JOHN. & HANS KRAAN. - De School van Barbizon : Franse meesters van de 19de eeuw.
%23216956: SILVA, PURNAKA LOHENDRA DE. - Political violence and its cultural constructions : representations & narrations in times of war.
%23226440: SILVERBURG, SANFORD R. & REICH, BERNARD. - U.S. foreign relations with the Middle East and North Africa : a bibliography.
%23177573: SILVERBURG, SANFORD R. (ED.) - Palestine and international law : essays on politics and economics.
%2363386: SILVERMAN, WILLA Z. - The Notorious Life of Gyp. Right-wing anarchist in Fin-de-Siècle France.
%23251734: SILVERMAN, DAVID. - The theory of organisations : asociological framework.
%23200612: SILVERSTEIN, HARVEY B - Superships and nation-states: The transnational politics of the Intergovernmental Maritime Consultative Organization.
%23190337: SILVESTRE, ARMAND. - Le nu au salon de 1896 (Champs-Élysées).
%23255975: SIM, MAY. - Remastering morals with Aristotle and Confucius.
%23184103: SIMAI, MIHÁLY. - Economic integration : concepts, theories and problems : [a selection from the papers contributed to the Fourth World Congress of Economists, held in Budapest, August 19-24, 1974].
%23218145: SIMBEYE, YITIHA. - Immunity and international criminal law.
%23155847: SIMBOLON, INDIRA JUDITKA. - Peasant women and access to land : customary law, state law and gender-based ideology : the case of the Toba-Batak (North Sumatra).
%2375869: SIME, M.E. & M.J. COOMBS (EDS.) - Designing for human-computer communication.
%2321597: SIMEON, JOEL BEN - The Ashkenazi Haggadah.
%2387314: SIMITIS, SPIROS. - Grundfragen der Produzentenhaftung.
%2382652: SIMMA, BRUNO (ED.) - The charter of the United Nations : a commentary.
%2373263: SIMMEL, GEORG. - Philosophische Kultur.
%23258498: SIMMEL, GEORG. - Philosophie des Geldes.
%23223770: SIMMEL, GEORG. - Einleitung in die Moralwissenschaft : eine Kritik der ethischen Grundbegriffe. Band 1.
%23268765: SIMMEL, GEORG. - Soziologie : Untersuchungen uber die Formen der Vergesellschaftung. 5. Auflage.
%2324696: SIMMONDS, N.E. - Central issues in Jurisprudence. Justice, law and rights. 3rd edition.
%23203632: SIMMONDS, KENNETH R. [ED.] - U.N. Convention on the Law of the Sea, 1982.
%23155019: SIMMONDS, N.E. - Central issues in Jurisprudence. Justice, law and rights.
%23197613: SIMMONS, MARY KATE (ED.) - Unrepresented Nations and Peoples Organization. Yearbook 1995.
%23252736: SIMMONS, RACHEL. - Odd girl out : the hidden culture of aggression in girls.
%2387026: SIMMONS, C.A. - Reversing the conquest : history and myth in nineteenth-century British literature.
%23236045: SIMON, HEINRICH & MARIE SIMON. - Geschichte der jüdischen Philosophie.
%23173883: SIMON, DIANE. - Hair : public, political, extremely personal.
%23205442: SIMON, LINDA (ED.) - William James remembered.
%23243342: SIMON, PAUL. - Yield modeling for deep sub-micron IC design.
%2396281: SIMON, M. - Geschichte der Mathematik im Altertum in Aegypten, Mesopotamien, Indien, Hellas...
%2384522: SIMON, JULIAN L. - Good mood: the new psychology of overcoming depression.
%23155649: SIMON, JAMES F. - The Antagonists: Hugo Black, Felix Frankfurter and Civil Liberties in Modern America.
%23125327: SIMON-SCHAEFER, R. & ZIMMERLI, W. CH. - Theorie Zwischen Kritik und Praxis. Jurgen Habermas und die Frankfurter Schule.
%23131403: SIMON, JOAN (ED.) - Alice Guy Blaché : cinema pioneer.
%2397877: SIMON, RENÉE. - Henry de Boulainviller. Oeuvres philosophiques. Tome II.
%2350673: SIMON, HENK. - Publiekrecht of privaatrecht? : een geschiktheidsonderzoek aan de hand van het nutsmaximalisatiebeginsel toegespitst op het gebruik van het privaatrecht door het bestuur.
%23136973: SIMON, HERBERT A. - Models of discovery and other topics in the methods of science.
%23137849: SIMON, HEINRICH & MARIE SIMON. - Die Alte Stoa und Ihr Naturbegriff. Ein Beitrag zur Philosophiegeschichte des Hellenismus.
%2345741: SIMON, RACHEL. - Change Within Tradition Among Jewish Women in Libya.
%2386467: SIMON, WALTER. - Der Verlust des Ehegattenerbrechts durch § 1933 BGB. Die Gesetzgeberische Problematik - Einzelfragen - Gesamtbetrachtung.
%23244919: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 5.
%23244920: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 6.
%23244922: SIMON, DIETER (ED.) - Fontes Minores 7.
%23238662: SIMON, BULMER, STEPHEN GEORGE & ANDREW SCOTT (ED.) - The United Kingdom and EC Membership Evaluated.
%23244991: SIMON, DIETER & SP. TROIANOS (ED.) - Das Novellensyntagma des Athanasios von Emese.
%23215724: SIMON, FREDERIK WILLEM. - Boeren en wevers. Een sociaal-geographische monographie van de ontwikkeling en organisatie van het productieproces in het gebied van Helmond.
%23100876: SIMONET, F.J. - Descripción del reino de Granada, sacada de los autores arábigos, 711-1492.
%23100878: SIMONET, F.J. - Glosario de voces ibéricas usadas entre los Mozárabes de España.
%23100879: SIMONET, F.J. - Historia de los Mozárabes de España, 700-1500.
%23121410: SIMONIS, WALTER. - Der verständige Umgang mit der Welt. Differenz und Vermittlung von Theorie und Erfahrung in Erkenntnis und Wissenschaft. Propädeutische Analysen.
%2397416: SIMONIS, J., A. HEMERIJCK & P. LEHNING (RED). - De staat van de burger: beschouwingen over hedendaags burgerschap.
%23255763: SIMONIS, JOA. - Lexicon manuale Hebraicum et Chaldaicum in Veteris Testamenti libros. Ed. 4a.
%23150582: SIMONS, TH.G.M. - Ontwikkelingen in de Beslechting van Bestuursrechtelijke Geschillen in Nederland : preadvies.
%23168825: SIMONS, OLAF. - Marteaus Europa oder Der Roman, bevor er Literatur wurde. Eine Untersuchung des deutschen und englischen Buchangebots der Jahre 1710 bis 1720.
%23125791: SIMONS, DAVID. - Strafrechtelijke gevallen : verzameling te gebruiken bij het universitaire onderwijs.
%23258521: SIMONS, TH.G.M. (E.A.) - De voorlopige voorziening in het bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 12 mei 2006 ter behandeling van de preadviezen.
%23261047: SIMONS, SANDER. - Het absolute anti-gedoogboek : waarom het gedogen in Nederland ten dode is opgeschreven.
%23248853: SIMONS, TH.G.M. (E.A.) - De voorlopige voorziening in het bestuursrecht : preadviezen.
%2383386: SIMONS, DAVID. - De vrijheid van drukpers i.v.m. het Wetboek van Strafrecht.
%2381634: SIMONS, L. - Studies over Vondel's Gysbreght en over Nationaal Leven. 1891-1902.
%238041: SIMONS, DAVID. - Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht. 2 Dln.
%237723: SIMONS, DAVID. - Problemen van het strafrecht.
%237107: SIMONS, DAVID. - Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht.
%237061: SIMONS, C.H.F. - Marine Justitie. Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse Zeemacht gedurende de 2e helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw.
%2357984: SIMONS, TH.G.M. - De rechterlijke organisatie in Nederland.
%23264093: SIMONS, PIETER. - Johan de Witt en zijn tijd : in drie deelen.
%23264091: SIMONS, PIETER. - Johan de Witt en zijn tijd : in drie deelen.
%23195135: SIMONTON, DEAN KEITH. - Great flicks : scientific studies of cinematic creativity and aesthetics.
%23154082: SIMONTON, DEBORAH. - A History of European Women's Work: 1700 to the present.
%23262971: SIMONTON, DEAN KEITH. - Genius, creativity, and leadership : historiometric inquiries.
%2357771: SIMONTON, DAVID KEITH. - Psychology, science, and history. An introduction to historiometry.
%23246959: SIMPLICIUS. - On Aristotle's On the Heavens 1.1-4
%23228391: SIMPSON, BRIAN. - Children and television
%23211556: SIMPSON, TONY.. - Indigenous Heritage and Self-Determination.
%23138757: SIMPSON, PETER - The Independent Highland Companies, 1603-1760.
%2370373: SIMPSON, WILLIAM - The Prince: The Secret Story of the World's Most Intriguing Royal, Prince Bandar bin Sultan.
%23132132: SIMPSON, BRIAN. - Children and television.
%23240897: SIMPSON, MARC, ANDREA HENDERSON & SALLY MILLS. - Expressions of place : the art of William Stanley Haseltine.
%23239589: SIMPSON, MATTHEW. - Rousseau : a guide for the perplexed.
%23239309: SIMPSON, MATTHEW. - Rousseau : a guide for the perplexed.
%2364605: SIMS, REGINALD W. (ED.) - Key works to the fauna and flora of the British Isles and north-western Europe.
%2360076: SIMSA, CHRISTIANE ELISABETH. - Die gerichtliche und aussergerichtliche Regulierung von Verkehrsunfällen in Deutschland und den Niederlanden.
%23129292: SIMSEK, S.G. - Het besturen van levensvatbare organisaties.
%23127594: SIMSON, PAUL. - Geschichte der Stadt Danzig bis 1626.
%23224454: SINA, STEPHAN. - Der völkerrechtliche Status des Westjordanlandes und des Gaza-Streifens nach den Osloer Verträgen = The status of the Westbank and the Gaza Strip under public international law after the Oslo Accords (English summary).
%2378996: SINAUER, ERIKA. - Der Schlüssel des sächsischen Landrechts.
%23136827: SINAY, HÉLÈNE. - La grève. (Traité de droit du travail publié, 6).
%23203542: SINCLAIR, KEITH V. - Tristan de Nanteuil. Thematic infrastructure and literacy creation. (= Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 195.)
%23129934: SINCLAIR, BARBARA - Unorthodox Lawmaking: new Legislative Processes in the U.S. Congress.
%23154414: SINCLAIR, T.A. - A History of Greek Political Thought.
%2330672: SINCLAIR, TIMOTHY J. - The New Masters of Capital: American Bond Rating Agencies and the Politics of Creditworthiness (Cornell Studies in Political Economy).
%23224159: SINCLAIR, ANDREW. - Dylan the bard : a life of Dylan Thomas.
%23230662: SINCLAIR, SAMUEL JUSTIN. - The Psychology of Terrorism Fears.
%2337997: SINDEREN, JARIG VAN. - Jarig van Sinderen: twee decennia tussen wetenschap en beleid.
%2319799: SINDEREN, JARIG VAN. - Belastingheffing, economische groei en belastingopbrengst : een evaluatie aanbodeconomie.
%23215819: SINDRAM, EMILE D.A. - Onderzoekingen over de biologische reiniging van zwemwater.
%23121414: SINGELING, C.B.F. - Gezellige schrijvers : aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800.
%2335369: SINGELS, HAN. - INDRUK Amsterdam 5757.
%2388579: SINGER-DEKKER, H. - Justitiële documentatie en de verklaring omtrent het gedrag.
%2319022: SINGER, PETER (ED.) - A companion to ethics.
%23146737: SINGER, IRVING - Reality Transformed: film as Meaning and Technique.
%23174782: SINGER, PETER. - Marx.
%23132350: SINGER-DEKKER, H. - Justitiële Documentatie en de Verklaring omtrent het Gedrag.
%2375985: SINGER, JOSEPH WILLIAM. - Property law : rules, policies, and practices.
%2311375: SINGER-DEKKER, H. - Op zoek naar evenwicht. Afscheidscollege.
%23187368: SINGER, ISAAC BASHEWITZ. - Een heerlijke dag : mijn jeugdjaren in Warschau.
%23213118: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Satan in Goray.
%23213120: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Shosha : roman.
%2359163: SINGER, PETER. - Hegel. [Kopstukken filosofie].
%23172786: SINGER, SEYMOUR JONATHAN. - The splendid feast of reason.
%2339950: SINGER-DEKKER, H. - Justitiële Documentatie en Antecedentenonderzoek.
%23248167: SINGER, IRVING - Three philosophical filmmakers : Hitchcock , Welles , Renoir.
%23160681: SINGER, HANS ... [ET AL.] - TRIPS, the Uruguay Round and third world interests.
%237777: SINGER-DEKKER, H. - Dienstverlening.
%2376346: SINGER, A. - The Subject as Action. Transformation and Totality in Narrative Aesthetics.
%2359134: SINGER, PETER. - Marx. [Kopstukken filosofie].
%2369834: SINGER, M. & B.S. COHN (ED.). - Structure and change in Indian society.
%233593: SINGER, K. - De nood in den tuinbouw.
%2343170: SINGH, SHIV SAHAI - Unification of divorce laws in India.
%23100880: SINGH, Y. - Modernization of Indian tradition. A systematic study of social change or the responding of major traditions of Hinduism and Islam to the demands of modern society.
%23256597: SINGH, NAGENDRA. - The legal regimes of merchant shipping.
%23243326: SINGH, SADHU SUNDA. - Visions of the spiritual world.
%23213022: SINGH, AMAR. - Reversing the gaze : Amar Singh's diary, a colonial subject's narrative of Imperial India.
%23262957: SINGLEY, MARK K. & JOHN R. ANDERSON. - The transfer of cognitive skill.
%23146540: SINHA, ASHOKO KUMAR. - Estimating failure probability when failure is rare: multidimensional case.
%23216931: SINKEVIC', IDA. - Knights in shining armor : myth and reality 1450-1650.
%23248609: SINN, HANS-WERNER. MIKA WIDGRÉN, AND MARKO KÖTHENBÜRGER (EDS.) - European monetary integration.
%23251777: SINN, GERLINDE - Jumpstart: The Economic Unification of Germany.
%23143706: SINN, HANS-WERNER. - Can Germany be saved ? : the malaise of the world's first welfare state.
%23229279: SINNINGHE, J.R.W. & M. SINNINGHE. - Zeeuwsch sagenboek.
%2346576: SINNINGHE DAMSTÉ, W.A. (E.A.). - Reductie en preventie ziekteverzuim. Nieuwe wetgeving, management, rechtspraktijk.
%23230202: SINNOTT-ARMSTRONG, WALTER (ED.) - Pyrrhonian skepticism.
%2380856: SINSHEIMER, ROBERT L. - The strands of a life. The science of DNA and the art of education.
%2345171: SINT TRUIDEN, PH. VAN & F.M.J. VERSTIJLEN (ED.) - [Tekst & Commentaar] Insolventierecht : de tekst van de Faillissementswet en de EU Insolventieverordening voorzien van commentaar. 7e Druk.
%2332721: SINYAI, CLAYTON - Schools of Democracy: A Political History of the American Labor Movement.
%2391225: SIOTIS, JEAN. - Le droit de la guerre et les conflits armés d'un caractère non-international.
%2375485: SIPMA, P. - De eerste Emsinger Codex.
%23222165: SIPMA, P. - Oudfriesche oorkonden. Deel I-III.
%2387663: SIPPLE, HORACE L. & KRISTEN W. MCNUTT. - Sugars in nutrition.
%23108977: SIRAA, H.T. - Een miljoen nieuwe woningen : de rol van de rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke ordening (1940-1963).
%23264966: SIREY, JEAN BAPTISTE SIREY; JEAN BAPTISTE HENRI DUVERGIER & JEAN LEMOINE DE VILLENEUVE. - Table alphabétique et raisonnée du recueil général des lois et des arrêts, 1800-1820.
%23264964: SIREY, JEAN BAPTISTE & JEAN LEMOINE DE VILLENEUVE. - Les cinq codes, annotés de toutes les décisions et dispositions interprétatives, modificatives et applicatives, jusqu'a l'année courante, avec renvoi aux principaux recueils de jurisprudence.
%23232015: SIREY, JEAN. - Les codes annotés de Sirey et Gilbert : contenant toute la jurisprudence des arrêts et la doctrine des auteurs Tome 1-3 : Code civil. 4e Edition.
%23230434: SIRIPORN SKROBANEK, NATAYA BOONPAKDEE, CHUTIMA JANTATEERO. - The traffic in women : human realities of the international sex trade.
%23127596: SIRMOND, JACQUES. - Concilia antiqua Galliae cum epistolis pontificum, principum constitutionbus et allis Gallicanae rei ecclesiasticae monumentis (1629). 3 Tomi et Supplementum a Pierre Delalande (1666).
%23244586: SIRNA, GAIL CAROLYN. - In praise of the needlewoman : embroiderers, knitters, lacemakers, and weavers in art.
%23179901: SITARAMAN, GANESH. - The Counterinsurgent's Constitution: Law in the Age of Small Wars.
%23230860: SITARAMAN, GANESH. - The Counterinsurgent's Constitution: Law in the Age of Small Wars.
%23176920: SITARZ, DANIEL - Bankruptcy Exemptions: Laws of the United States
%23223100: SITARZ, DANIEL - Laws of the United States : bankruptcy exemptions.
%23197222: SITOMPOEL, NIRMALA. - Telecommunicatie en ruimtelijke omgeving : een onderzoek naar de juridische aspecten van de aanleg en het medegebruik van infrastructuur ten behoeve van elektronische communicatie.
%23194243: REINO PETTERI SIVULA. - Competing on knowledge from customers : strategic perspective on managing knowledge-intensive business service firms.
%2378376: SIX, F.E. - Trust and trouble : Building interpersonal trust within organizations = Vertrouwen en verstoringen : interpersoonlijk vertrouwen bouwen binnen organisaties.
%2312607: SIXMA VAN HEEMSTRA, TJ.U. - De staatsopvatting van Hauriou.
%23268940: SIZOO, A. - Augustinus over den staat.
%23192605: SIZOO, JAN & R.TH. JURRJENS. - CSCE Decision-Making:The Madrid Experience.
%23242463: SJAAH, SAIJID IDRIES. - Oosterse magie.
%23247932: AL-SJAIKH, HANAAN. - Alleen in Londen.
%23231494: SJÖCRONA, J.M. & A.M.M. ORIE. - Internationaal Strafrecht vanuit Nederlands perspectief.
%23210703: SJTSJARANSKI, NATHAN. - De memoires van Nathan Sjtsjaranski [Fear no evil].
%23234287: SKACH, CINDY. - Borrowing constitutional designs : constitutional law in Weimar Germany and the French Fifth Republic.
%23187363: SKAGEN, OTTAR. - Caspian Gas.
%23493: SKAL, DAVID J. - Death makes a holiday : a cultural history of halloween.
%23113030: SKELTON, R.A.; THOMAS E. MARSTON & GEORGE D. PAINTER. - The Vinland Map and the Tartar relation.
%2331358: SKERMAN, P.J. - Tropical Forage Legumes.
%23198742: SKIDELSKY, ROBERT J.A. - Keynes : the return of the master.
%23103691: SKILLING, H. GORDON. - T.G. Masaryk. Against the current 1882-1914.
%23107248: SKINNER, BURRHUS F. - Over gedrag.
%23183384: SKINNER, RICHARD. - The red dancer : the life and times of Mata Hari : a novel.
%23204690: SKINNER, E. BENJAMIN - Mensenhandel op klaarlichte dag.
%238393: SKOLIMOWSKI, HENRYK. - Ecofilosofie : schets van een nieuwe manier van leven.
%23254223: SKOLKA, JIRI V. (ED.) - Compilation of input-output tables : proceedings of a session of the 17th General conference of the International Association for research in income and wealth, Gouvieux, France, August 16-22, 1981.
%2338329: SKOLNICK, JEROME H. - Justice without trial: law enforcement in democratic society.
%23182658: SKREDSVIK, KARE. - Die Philosophie des jungen Geijer in ihrem Ideengeschichtlichen Zusammenhang.
%2367176: SKRENTNY, JOHN DAVID. - The ironies of affirmative action : politics , culture , and justice in America.
%23108922: SKUTSCH, FRANZ. - Kleine Schriften.
%23127598: SKUTSCH, FRANZ. - Aus Vergils Frühzeit.
%23177623: SLABEY, ROBERT M. - The United States and Viet Nam from war to peace : papers from an interdisciplinary conference on reconciliation.
%23244647: SLACK, EDWARD R. - Opium, State, and Society. China Narco-Economy and the Guomindang, 1924-1937.
%23248533: SLAGER, ALFRED M.H. - Banking across borders.
%2330379: SLAGER, C.H. - De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het Tiendrecht.
%2371803: SLAGTER, W.J. - Tot vermaak van Slagter : feestbundel aangeboden aan Prof.mr. W.J. Slagter t.g.v. zijn 65e verjaardag.
%2360472: SLAGTER, W.J. & B. WESSELS. - Risicobeheersing.
%2311377: SLAGTER, W.J. - Macht en onmacht van de aandeelhouder : beschouwingen over juridische, economische en fiscale positie van aandeelhouder, mede in licht van onvriendelijke overnames.
%23203750: SLAGTER, W.J. - Compendium van het vennootschapsrecht.
%23166206: SLANE, KATHLEEN WARNER. - The Sanctuary of Demeter and Kore : the Roman pottery and lamps.
%2359231: SLATER, ROBERT. - Portraits in silicon.
%23204181: SLATER, DAVID. - The American century : consensus and coercion in the projection of American power.
%23263530: SLATER, ROBERT. - Portraits in Silicon.
%2390162: SLAUERHOFF, JAN. - Verzamelde gedichten.
%23230837: SLAWENSKI, KENNETH. - J. D. Salinger: A Life.
%23180519: SLECHTE, C.H. - Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze : de Rotterdamse windhandel van 1720.
%23217880: SLEEGERS, W.F. & A.L.J. GOETHALS. - Quantitative geographical methods , applied in demography and urban planning research.
%23258716: SLEEGERS, W.F. - Regional population dynamics and migration in the Netherlands.
%23127051: SLEEMAN, J. & G. POLLET - Lexicon Plotinianum.
%23168555: SLEIDANUS, JOHANNES. - I. Sleidani De quatuor summis imperiis libri tres. Postrema editione hac accurate recogniti.
%23252604: SLEIDERINK, REMCO; VEERLE UYTTERSPROT, BART BESAMUSCA (RED.) - Maar er is meer : avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen : studies voor Jozef D. Janssens.
%23183050: SLEIGHTHOLME, CAROLYN & SINHA, INDRANI. - Guilty without trial : women in the sex trade in Calcutta.
%23181369: SLEINIS, E.E. - Art and freedom.
%23250568: SLEMROD, JOEL (ED.) - Tax progressivity and income inequality.
%23138766: SLEMROD, JOEL & JON BAKIJA. - Taxing ourselves a citizen's guide to the debate over taxes.
%23102483: SLEUMER, H. - Die Gattung Escallonia (Saxifragaceae).
%23126309: SLEUTELAAR, F. E.A. - De Ontwikkeling van de Levensverzekering in Nederland gedurende de Laatste 25 Jaar : [1905-1930].
%23157259: SLEUTELAAR, F. - Woningwet en Gezondheidswet.
%23110454: SLEUTELS, JAN. - Real knowledge : the problem of content in neural epistemics.
%23227839: SLEVIN, JAMES. - The internet and society.
%23237134: SLICHER VAN BATH, B. H. - Spaans Amerika omstreeks 1600.
%23154186: SLICHTER, SUMMER H - Potentials of the American Economy. Selected essays.
%23232378: SLIEDRECHT. - Sliedrecht : rapport in opdracht van het Gemeentebestuur uitgebracht door het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland en het Instituut voor Stad en Landschap van Zuid-Holland.
%23223908: SLIFER, DENNIS. - The serpent and the sacred fire : fertility images in Southwest rock art.
%23262160: SLIKBOER, JOHANNES. - Graphodiagnostiek : historische en theoretische grondslagen.
%23225665: SLIKBOER, J. - Principes der bedrijfsorganisatie.
%23200170: SLINGS, S.R. - Symposium : speech and ideology : two hermeneutical issues in early Greek lyric, with special reference to Mimnermus.
%23180254: SLINGS, S.R. - Jan Woltjer tegen de school van Cobet : een evaluatie van 'Overleving en kritiek' (1886).
%23243704: SLOAN, BRIAN - Informal Carers and Private Law.
%23232932: SLOAN, JOHN. - John Davidson, first of the moderns : a literary biography.
%2362773: SLOAN, KIM - Loud Silents : Origins of the social problem film.
%2350051: SLOAN, STEPHEN - Terrorism: The Present Threat in Context.
%23212989: SLOAN, JAMES PARK. - Jerzy Kosinski : a biography.
%23229447: SLOB, MARJAN. - Zeker weten : in gesprek met politici , bestuurders en wetenschappers over omgaan met onzekerheid.
%2366976: SLOB, WOUTER H. - Verily, I Say unto Thee : rhetorical normativity after postmodern theologies. Diss.
%23255908: SLOBBE, J.F. VAN. - Bijdrage tot de geschiedenis en de bestrijding der prostitutie te Amsterdam.
%23200048: SLOEP, ALIDA CATHARINA. - Onderzoekingen over pectinestoffen en hare enzymatische ontleding.
%237836: SLOOF, JAN H.M. - De oudste bestuursregisters van het Hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520) : regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden.
%2332020: SLOOP, JOHN M. - The cultural prison : discourse , prisoners , and punishment.
%23132602: SLOOT, B.P. - Positieve Discriminatie : maatschappelijke ongelijkheid en rechtsontwikkeling in de Verenigde Staten en in Nederland.
%23173253: SLOOT, B.P. ... [ET AL.] - Positieve discriminatie : preadviezen
%23105398: SLOOTEN, J.M. VAN. - Arbeid en loon.
%2356005: SLOOTEN, G. VAN. - Sleepvaartrecht.
%23133592: SLOOTHAAK, MARIJ M. - De ontdekking van Osdorp.
%2358743: SLOOTMANS, C.J.F. - Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom, 1365-1565. 3 delen.
%2343122: SLOOTS, EPHREM. - De diaken Pelagius en de verdediging der drie kapittels : studie over het werk In defensione trium capitulorum.
%2331135: SLOT, PIET JAN. - Technical and administrative obstacles to trade in the EEC [: including a comparison with interstate trade barriers in the USA].
%23251793: SLOT, P.J. & J.K. DE PREE (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Mededingingswet : de tekst van de Mededingingswet en enkele aanverwante besluiten voorzien van commentaar.
%23117733: SLOT, PIET JAN. - Inleiding mededingingsrecht.
%23183175: SLOT, ERIC. - Grond, het schaarse erfgoed : 75 jaar grondbedrijf Amsterdam, 1921-1996.
%2384681: SLOT, P.J. & A. KORTHALS ALTES. - [Nationale maatregelen tot bescherming of bevoordeling van de eigen handelsvloot mede in het licht van het volkenrecht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%2367088: SLOT, PIET JAN. - Technical and administrative obstacles to trade in the EEC. Including a comparison with interstate trade barriers in the USA.
%2340298: SLOT, P.J. - Inleiding mededingingsrecht. 5e druk.
%23261927: SLOT, P.J. - Wat zou Thorbecke van de invoering van de Euro gevonden hebben?
%23256481: SLOTE, MICHAEL - Selected essays.
%233595: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Intellect en Bolsjewisme. Overdr. uit Stemmen des Tijds.
%232691: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - De steunregeling.
%232689: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Nieuwe organen : een referaat voor den socialen cursus van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV).
%23200494: SLOTEMAKER DE BRUINE, NICOLAAS AHASUERUS CORNELIS. - Eschatologie en Historie in verband met enkele godsdienstphilosophieën in Duitschland sedert Kant.
%2366795: SLOTERDIJK, PETER - Der Zauberbaum : die Entstehung der Psychoanalyse im Jahr 1785.
%23254454: SLOTHOUWER, D.F. - Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in Denemarken.
%2397709: SLOTNICK, ELLIOT & JENNNIFER A. SEGAL. - Television news and the Supreme Court. All the news that's fit to air?
%23141066: SLOTTMAN, WILLIAM B. - Coordinating Committee: An Austrian Delegation Looks at War, Taxes and Reform, 1697-1703.
%23140966: SLOTTMAN, WILLIAM B. - Ferenc II Rakoczi & the Great Powers. Part 1 : the Anglo-Dutch mediation at Carlowitz; Part 2 : Hungary Conquista et Neo-Acquistica : 1697-1703.
%2312070: SLOUN, T.H.J.G. VAN. - De schuldvraag in het kinderstrafrecht.
%2351552: SLUGLETT, PETER. - Britain in Iraq : Contriving King and Country.
%2313004: SLUIJK, C. - Internationale voogdijvoorziening na echtscheiding.
%2321816: SLUIJS, J.J.M. - Gereguleerde marktwerking van sociale zekerheidsbelangen : het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor zorg- en pensioenbelangen.
%23178813: SLUIJS, J.J.M. - Gereguleerde marktwerking van sociale zekerheidsbelangen : het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor zorg- en pensioenbelangen.
%23131911: SLUIJTERS, B. (ED.) - [Tekst & Commentaar] Gezondheidsrecht.
%2335164: SLUIJTERS, B. (ED.) - [Tekst & Commentaar] Gezondheidsrecht.
%23200379: SLUIMERS, LÁSZLÓ EDUARD LUDWIG. - De Brits-Russische entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks 'Cauchemar des Coalitions'.
%2323530: SLUIS, JACOB VAN. - PBF : de Provinsjale Biblioteek fan Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties.
%23156141: SLUIS, ERIK VAN DER. - Heuristics for complex inventory systems. Deterministic and stochastic problems.
%23200157: SLUIS, ARIE VAN. - Van 'planning and control' naar strategische beleidsvorming : een onderzoek naar beleidsplanning bij de politie.
%23137608: SLUIS-DEN DIKKEN, E.C. VAN DER. - Management Learning and Development. The role of learning opportunities and learning behavior in management development and career success.
%23266595: SLUIS, D.J. VAN DER, P.J. TOMSON, D.J. VAN UDEN & W.A.C. WHITLAU. - Elke Morgen Nieuw : inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van een van de centrale Joodsegebeden, of het Achttiengebed.
%23236326: SLUITER, LIESBETH. - Clean clothes : a global movement to end sweatshops.
%23202653: SLUSSER, GEORGE E. & ERIC S. RABKIN (EDS.) - Intersections : fantasy and science fiction.
%2354744: SLUYSER, MEYER. - Amsterdam, je hebt een zoute smaak.
%2354741: SLUYSER, MEYER. - Er groeit gras in de Weesperstraat.
%23263287: SLUYSER, MEYER & FRED. THOMAS. - Twaalf burgemeesters : 500 jaar Amsterdam.
%23230767: PH.D, ANDREW SLUYTER. - Black Ranching Frontiers: African Cattle Herders of the Atlantic World, 1500-1900 (Yale Agrarian Studies Series).
%23126790: SLUYTERMAN, K.E. - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken, 1855-1865 en 1925-1934.
%23203992: SLUYTERMAN, KATE EVELINE. - Driekwart eeuw CSM : cash flow , strategie en mensen.
%2310824: SLUYTERS, B. - Geknipt verband. Rede.
%23110895: SLUYTERS, B. & W. DUK. - De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis. Wetgeving en rechtsvergelijking. Preadviezen.
%23208909: SLUYTERS, B. & M.C.I.H. BIESAART. - De geneeskundige behandelingsovereenkomst na invoering van de WGBO.
%2383683: SLYPE, NICOLAAS VAN. - Handvesten, keuren, privilegien, octroijen, reglementen, contracten en andere brieven van den Overwaard, : met een kort uittrekzel der voornaamste resolutiën, by het collegie van denzelven waard in der tyd genomen, voor zo verre dezelve niet in originali hier zyn ingelyft, alles tot den jare 1780.
%23158677: SMAGRE, RITA. - Latviesu pastelis = Latvian pastel painting.
%23226545: SMALL, CATHY. - Voyages : from Tongan villages to American suburbs.
%2354777: SMALL, ROBIN. - Martin Heidegger's account of the nature of man.
%23268357: SMALL, LISA. - Talons d'enfer : l'art des chaussures à hauts talons.
%2325003: SMARR, JANET LEVARIE. - Boccaccio and Fiammetta. The Narrator as Lover.
%23224804: SMART, WILLIAM. - An Introduction to the Theory of Value on the lines of Menger, Wieser and Böhm-Bawerk.
%23233842: SMART, CAROL C. - The woman in legal discourse : [inaugurele] rede uitgesproken bij de aanvaarding van de Belle van Zuylen-leerstoel met als leeropdracht : Feministische sociale studies van het recht.
%2387338: SMEELE, F.G.M. - 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht : ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/18