Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23262404: Spoor, J.H. & D.W.F. Verkade. - Auteursrecht : auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht.
%23107140: Spoor, J.H. & D.W.F. Verkade. - Auteursrecht : auteursrecht en naburige rechten.
%23289285: Spoor, Casper. - Kroniek van Nootdorp.
%23283138: Nederlandsche Spoorwegen. - Dienstregeling : 26 mei 1963-30 mei 1964.
%2345926: Vereeniging tot Stichting en Exploitatie van een Herstellingsoord voor Spoorwegpersoneel. - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het vijf-jarig bestaan der Vereeniging tot Stichting en Exploitatie van een Herstellingsoord voor Spoorwegpersoneel.
%23201810: Stichting Spel en sport. - Volksspelen.
%23239841: Spoto, Donald. - Joan : the mysterious life of the heretic who became a saint.
%2368054: Spöttel, Walter. - Honig und Trockenmilch : Biochemie und therapeutische Bedeutung.
%23289713: Spotts, Frederic. - Cursed legacy : the tragic life of Klaus Mann.
%2330383: Sprack, John. - A practical approach to criminal procedure.
%23279721: Sprack, John. - Employment law and practice.
%23256799: Spragens jr., Thomas A. - The irony of liberal reason.
%2374050: Sprague, Marshall. - So vast, so beautiful a land: Louisiana and the purchase.
%23214786: Spree, Reinhard - Die Wachstumszyklen der deutschen Wirtschaft von 1840 bis 1880: Mit e. konjunkturstatist. Anh (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; Bd. 29).
%23156094: Spreeuw, Jaap. - Heterogeneity of hazard rates in insurance.
%23291113: Sprenger van Eyk, J.P. [S.V.E.). - De wet op het notaris-ambt van 9 julij 1842 (Staatsblad no.20), zooals zij luidt na de daarin gebragte wijzigingen, benevens het tarief van het honorarium en de wetten op de openbare verkoopingen van roerende goederen, enz. voor zooverre op het notaris-ambt van toepassing, toegelicht en van aanteekeningen voorzien.
%2338597: Sprenger van Eyk, J.P. & B.J. de Leeuw. - De wetgeving op het recht van successie en van overgang en van schenking.
%23273268: Sprenger, Reinhard K. - Sprenger : de motivatiemythe : manieren om de impasse te omzeilen.
%23228496: Sprenger, R.M. - Viglius van Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
%23287124: Sprenger, Gerhard. - Naturrecht und Natur der Sache.
%23145695: Sprietsma, Cargill - We Imperialists. Notes on Ernest Seillière's Philosophy of Imperialism.
%23261473: Spriggs, Lynne - Let It Shine : Self-Taught Art from the T. Marshall Hahn Collection.
%23277978: Springman, Michael. - The Guards Brigade in the Crimea.
%23246410: Sprinker, Michael. - History and ideology in Proust : a la recherche du temps perdu and the Third French Republic.
%23248123: Spritzler, John & David Stratman. - On the public agenda : essays for change.
%23285088: Spronck, Lou. - Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de 'Percessie van Scherpenheuvel'.
%23182612: Spronk, Johannes E. W. - Bijdrage tot de Biografie van Nicolò Paganini.
%2368010: Spronken, Taru. - An EU-Wide Letter of Rights: Towards Best Practice.
%23276265: Spruijt, H. & W. Slootweg (ed.) - Verzameling van al de nog van kracht zijnde circulaires van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland : in druk medegedeeld aan de besturen der gemeenten in dat gewest, over het tijdvak 1813-1875.
%23187326: Spruit, J.E. (e.a.) - Corpus Iuris Civilis. IV: Digesten 25-34. Tekst en Vertaling.
%23235215: Spruit, J.E. - Metopen : verzamelde essays over het Romeinse recht en zijn geschiedenis.
%2338619: Spruit, J.E. (e.a.) - Corpus Iuris Civilis. II: Digesten 1-10. Tekst en Vertaling.
%2318713: Spruit, J.E. & R. Feenstra (eds.) - Textus iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
%2363835: Spruit, J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw : curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten = Le droit romain, sujet d'une décoration murale du 17e siècle : carreaux émaillés illustrant les Pandectes de Justinien.
%2330386: Spruit, J.E. (ed.). - Maior viginti quinque annis : essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
%2353405: Spruit, J.E. & K.E.M. Bongenaar (eds.) - Gaius en Paulus.
%2353407: Spruit, J.E. & K.E.M. Bongenaar (eds.) - Fragmenta Vaticana : collatio : consultatio : scholia Sinaïtica : probus.
%23238634: Spruit, J.E. (e.a.) - Corpus Iuris Civilis VIII: Codex Justinianus 4-8.
%2353197: Spruit, J.E. & K.E.M. Bongenaar (eds.) - De Instituten van Gaius.
%236509: Spruit, J.E. (e.a.) - Corpus Iuris Civilis VII: Codex Justinianus 1-3.
%2310683: Spruit, J.E. & K.E.M. Bongenaar (eds.) - Ulpianus, Papinianus en kleinere fragmenten.
%2328215: Spruit, J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
%23187283: Spruit, J.E. (e.a.) - Corpus Iuris Civilis. II: Digesten 1-10. Tekst en Vertaling.
%23187284: Spruit, J.E. (e.a.) - Corpus Iuris Civilis. III: Digesten 11-24. Tekst en Vertaling.
%23292177: Spruit, Anouk. - Keeping youth in play : the effects of sports-based interventions in the prevention of juvenile delinquency.
%23142775: Spruit, J.E. - Cunabula iuris: elementen van het Romeinse privaatrecht.
%23155196: Spruit, J.E. (e.a.) - Corpus Iuris Civilis V: Digesten 35-42.
%2315619: Spruit, A. - Stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst. Diss.
%2334427: Spruit, J.E. - Enchiridium : overzicht van de geschiedenis van het Romeinsche privaatrecht.
%23284041: Spruit, J.E. & R. Feenstra (eds.) - Textus iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
%23263373: Spulber, Daniel - Regulation and Markets.
%23282907: Spykman, Gordon J. - Attrition and contrition at the Council of Trent.
%2321216: Squibb, G.D. - The High Court of Chivalry : a study of the civil law in England
%23162663: Squire, Larry R. - Memory and brain.
%23284348: Squire, Larry R. & Lindenlaub, Elke. - The Biology of Memory : Symposium Bernried, Germany, October 15th - 19th, 1989.
%2357552: Squires, Michael & Keith Cushman (eds.) - The challenge of D.H. Lawrence.
%23286421: Srebnick, Amy Gilman & Rene Levy (eds.) - Crime and culture : an historical perspective.
%23198794: Srisang, Koson. - Perspectives on political ethics : an ecumenical enquiry.
%23185277: Srivastava, Chandrika Prasad. - Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India, 9 June 1964 -11 January 1966 : a life of truth in politics.
%23267299: Srodek-Hart, Guillermo. - Guillermo Srodek-Hart: Stories.
%23149050: Srzednicki, Jan T.J. - Elements of social and political philosophy.
%23291767: Akademiia khudozhestv SSSR = [USSR Academy of the Arts]. - Istoriia russkogo iskusstva [Istoriya russkogo iskusstva = History of Russian art].
%2372169: Staal, C.J. - De vaststelling van de reikwijdte van de rechten... door Claudia Johanna Staal De vaststelling van de reikwijdte van de rechten van de mens : een bespreking aan de hand van de rechterlijke praktijk naar aanleiding van de artikelen 8 lid 1 en 6 lid 1 (eerste zin) ECRM en de artikelen 1, 6 lid 1, 7 leden 1 en 3 en artikel 9 lid 1 Grondwet.
%2341273: Staal, Peter Maria van der. - Toekomstonderzoek en wetenschap : over de grondslagen van wetenschappelijke methoden en technieken van toekomstonderzoek.
%23102502: Staal, Frits. - Mantras between Fire and Water : reflections on a Balinese rite.
%2360563: Staal, Klaas. - Voting, public goods and violence.
%23181954: Staal, Kornelis Willem. - Verslag van een experimenteel onderzoek naar het zedelik oordeel van leerlingen bij het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs.
%23202530: Staal, Levie David. - Israel onder de volkeren : schets der Joodsche geschiedenis van de Grieksche overheersching tot heden.
%23265885: Vorstand des Verbandes der Gemeinde- und Staatsarbeiter (ed.) - Öffentliche oder private Gasversorgung?
%23272009: Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) - Dienstorders van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 1954.
%2323287: Staatscommissie. - Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1921, No. 96, om van voorlichting te dienen omtrent de electriciteitsvoorziening van het land.
%23189181: Stacey, Frank - The Government of Modern Britain.
%23292501: Stachel, Claudia. - Schutzpflichten der Mitgliedstaaten für die Grundfreiheiten des EG-Vertrags unter besonderer Berücksichtigung des Grundrechtsschutzes in der Gemeinschaft.
%23279394: Stackelberg, Jürgen von. - Basso continuo : Übersetzungsgeschichte und Übersetzungskritik.
%23249532: Stackelberg, Jürgen von. - Supplement und Parodie als literarische Rezeptionsformen gattungsgeschichtliche Untersuchungen zur französischen Literatur des 17 . und 18 . Jahrhunderts.
%23249550: Stackelberg, Jürgen von. - Der atheistische Kardinal : die Geburt des Realismus aus dem Geiste des Engagements ; Anmerkungen zu Pablo Neruda.
%23232519: Staden - Between the rule of power and the power of rule.
%23285113: Staden, A. van; Jan Rood & Hans LaBohm (eds.) - Cannons and canons : Clingendael views of global and regional politics : an overview of international relations on the occasion of the twentieth anniversary of the Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
%23207200: Van, Alfred (ed.) Staden - Tussen orde en chaos : de organisatie van de veiligheid in het nieuwe Europa.
%23290657: Stadler, Hilar. - Guido Baselgia: Silberschict.
%23280596: Städtebau, Hochbaudepartement der Stadt Zürich. - Stadt Zürich. Archäologie und Denkmalpflege: Bericht 2010-2012.
%23280597: Städtebau, Hochbaudepartement der Stadt Zürich. - Stadt Zürich. Archäologie und Denkmalpflege: Bericht 2006-2008.
%23211781: Stadthagen, Arthur. - Das Arbeiterrecht : Rechte und Pflichten des Arbeiters in Deutschland aus dem gewerblichen Arbeitsvertrag, der Unfall-, Kranken-, Invaliden- und Altersversicherung unter bes. Berüchs. des Bürgerlichen Gesetzbuchs : mit vielen Beispielen und Formularen für Klagen, Anträge, Beschwerden, Berufungen ...
%23255210: Staël, Germaine de. - Delphine.
%23133145: Staël von Holstein, Carl-Axel S. (ed.) - The Concept of probability in psychological experiments.
%2376000: Sweet & Maxwell's legal editorial staff (ed.) - Sweet and Maxwell's European community treaties : including the European Communities act 1972.
%23209361: UNIFO Editorial Staff (eds.) - International human rights instruments of the United Nations, 1948-1982.
%23202947: Staggat, Werner. - Zur Rechtsgrundlage des Informationsanspruches der Presse.
%23283792: Staggs, Janis (ed.). - Wiener Werkstätte jewelry.
%23285900: Stahel, Urs. - Pernilla Zetterman: Behave.
%23185157: Stahl, Friedrich Julius. - De politieke en kerkelijke partijen in Europa : akademische voorlezingen.
%23127969: Stahl, Friedrich Julius. - Der Protestantismus als politisches Prinzip. Vorträge, auf Veranstaltung des Evangelischen Vereins für kirchliche Zwecke zu Berlin um März 1853 gehalten.
%2391620: Stahl, W.H. - Correlation of subjective-objective methods in the study of odors and taste.
%23141732: Stahl, Gary H. - Human Transactions. The Emergence of Meaning in Time.
%23135613: Stahl, Nanette - Law and Liminality in the Bible.
%23242877: Stahlecker, Adrian. - Nederlandse acteurs in de Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland.
%23269913: Stahlecker, Adrian. - Film en kunst in ballingschap 1933-1945 : Duitse artiesten en kunstenaars op de vlucht voor het naziregime.
%23219256: Stählin, Christoph Friedrich von. - Württembergische Geschichte. Teil 3 : Schwaben und Südfranken; Schluss des Mittelalters. 1296-1496.
%23219265: Stählin, Christoph Friedrich von. - Württembergische Geschichte. Teil 4 : Schwaben und Südfranken; vornehmlich im 16. Jahrhundert. Zeit der württemnergische Herzoge Eberhard II., Ulrich, Christoph, Ludwig. 1408-1593.
%23127970: Stahr, Adolf Wilhelm Theodor. - Aristoteles bei den Römern. Aristoteles und die Wirkung der Tragödie.
%2346517: STAINIER, X. - Notes diverses. Convolute of 13 articles on Belgian geology.
%2387710: Stainsby, G. - Recent advances in gelatin and glue research.
%23179952: Stainton, Robert J. - Words and thoughts : subsentences, ellipsis, and the philosophy of language.
%23278978: Stälin, Christoph Friedrich von. - Schwabn und Südfranken : Schluss des Mittelalters 1269-1496. (Wirtembergische Geschichte, Band 3).
%23280351: Stalin, Josef. - Stalin : Briefe an Molotow 1925-1936.
%2379563: Stalin, J. - On Lenin: Speeches and Articles.
%23238531: Stalker, Nancy K. - Prophet motive : Deguchi Onisaburo , Oomoto , and the rise of new religions in Imperial Japan.
%23285867: Stallebrass, Caroline & Pam Crabtree. - Beadwork: A World Guide by Caroline Crabtree (2002-11-16).
%23184018: Stam, Johannes Jacobus. - George Tyrrell (1861 - 1909).
%23100894: Stam, F.P. van. - The controversy over the theology of Saumur, 1635-50 : disrupting debates among the Huguenots in complicated circumstances.
%23110200: Stambaugh, Joan. - Untersuchungen zum Problem der Zeit bei Nietzsche.
%23120622: Stambovsky, Phillip. - Myth and the Limits of Reason.
%2370493: Stamhuis, E.F. - Vormvoorschriften : een overzicht van rechtspraak.
%23233506: Stamkart, F.J. - Verhandeling over de meetkundige inhoudsvinding der Nederlandsche maten, zijnde een vervolg op de handleiding tot de verificatie der inhoudsmaten van J.P. Bourje.
%2350706: Stammhammer, Josef. - Bibliographie der Finanzwissenschaft.
%23276271: Stammler, Rudolf. - Die Lehre von dem richtigen Rechte.
%2343855: Stammler, Rudolf. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 20-9-1917. Rudolf Stammler (1856-1938) German jurist, professor at Leipzig, Giessen, Leipzig & Berlin and a very influential thinker.
%23223402: Stammler, Rudolf. - Rechtsphilosophische Abhandlungen und Vorträge. Band 2 : 1914-1924.
%2362851: Stammler, Rudolf. - Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung. Ein sozialphilosophische Untersuchung.
%2315155: Stammler, Rudolf. - Die Lehre von dem richtigen Rechte.
%23275496: Stammler, Rudolf. - Die Lehre von dem richtigen Rechte.
%2362437: Stanbrook, Ivor - The law and practice of extradition.
%2321422: Stanciu, Ion - Distant Lands
%23109801: Standen, Edith A. - European post-medieval tapestries and related hangings in the Metropolitan Museum of Art. 2 Volume-set.
%23156325: STANDLEY, GERALD B. - New methods in symbolic logic.
%23256820: Standop, Ewald & Matthias Meyer. - Die Form der wissenschaftlichen Arbeit: Grundlagen, Technik und Praxis für Schule, Studium und Beruf. 18. Auflage.
%2357831: Stanek, Jaroslav, Miloslav Cerny, josef Pacak. - The oligosaccharides.
%2352230: Stanek, Jaroslav Miloslav Cerný, Jan Kocourek. - The monosaccharides.
%23277063: Stang, Carla. - A Walk to the river in Amazonia : ordinary reality for the Mehinaku Indians.
%2379016: Stange, Ulrich. - Die Aufzeichnungen über Verhandlungen des Stadtgerichts Mülhausen im Elsass (1438-1443 und 1450-1458).
%23140566: Stange, Ulrich. - Die Aufzeichnungen über Verhandlungen des Stadtgerichts Mülhausen im Elsass (1438-1443 und 1450-1458).
%2333767: Stangeland, CharLes Emil. - Pre-Malthusian doctrines of population: a study in the history of economic theory.
%2354564: Stangeland, Per I. - The crime puzzle : crime patterns and crime displacement in Southern Spain.
%23276385: Stangneth, Bettina. - Eichmann before Jerusalem : the unexamined life of a mass murderer.
%23154641: Stanhope, Philip Dormer, 1694-1773. Earl of., Statius Muller, J.W., 1767-1836. - Handboek voor alle leeftijden : een Nieuwjaarsgeschenk voor alle vrienden van waarheid en deugd / oorspronkelijk uit een oud Indiaansch handschrift in verscheidene talen, en laatstelijk uit het Fransch in het Nederduitsch overgebragt door J.W. Statius Muller...
%23263380: Staniland, Martin - What is Political Economy?: Study of Social Theory and Underdevelopment.
%2366936: Stankiewicz, W.J. - Approaches to Democracy, Philosophy of Government at the Close of the Twentieth Century.
%23277397: Stanko, Elizabeth A. (ed.) - Violence.
%23276741: Guldescu. Stanko. - History of medieval Croatia.
%23284461: Stanley, Peter W. - A Nation in the Making : the Philippines and the United States, 1899-1921.
%23262982: Stanovich, Keith E. - The robot's rebellion: finding meaning in the age of Darwin.
%2383891: STANTON, L.F.H. - The law and practice of sea transport.
%23284499: Stanton, Elizabeth Cady. - Eighty years and more : reminiscences, 1815-1897.
%23119355: Stanton, Dennis (ed.) - Invariant Theory and Tableaux.
%2362518: Stanton, Martin. - Sándor Ferenczi: Reconsidering active intervention.
%2370644: Stanyhurst S.J., William. - Nieuwe afbeeldinghe van de vier vytersten : beschreven in het Latyn door den eerweerdighen pater Gvillielmvs Stanihvrstvs priester der Societeyt Iesv.
%23235810: Stapel, P. & Koning, J.J.A. de. - Leerboek voor de politie.
%23111280: Stapel, P. & Koning, J.J.A. de. - Leerboek voor de politie.
%23236154: Stapel, J. (ed.) - Scientific programme Indonesia-Netherlands : proceedings of a workshop held on February 12th 2002 in Bandung Indonesia.
%23285145: Stapelbroek, Koen. - Love, self-deceit, and money : commerce and morality in the early Neapolitan enlightenment.
%23282633: Staples, Amy J.; Flora Edouwaye S. Kaplan, & Bryna M. Freyer. - Fragile legacies : the photographs of Solomon Osagie Alonge.
%2380892: Staples, William G. - Castles of our concience. Social control & the American state, 1800-1985.
%23160126: Staples, Helen. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%23218548: Staples, Helen. - The legal status of third country nationals resident in the European Union.
%2399373: STAPLETON, T. - Chronicon Petroburgense.
%2363460: Star, Leonie. - Julius Stone : an intellectual life.
%23147622: Star Numan, C.A. - Diatribe academica in Nicolai Machiavelli opusculum Del Principe inscriptum.
%23283225: Starck, Boris; Laurent Boyer & Henri Roland. - Droit civil : obligations. 1: Responsabilité délictuelle.
%23249841: Starcke, Carl. - Primitive family in its origin and development.
%23273368: Stares, Paul B. - The Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984.
%23279520: Stark, Gary D. - Banned in Berlin : literary censorship in imperial Germany, 1871-1918.
%2333067: Starke, J.G. - Introduction to International Law.
%23170026: Starkenburg, P.G.J. van. - Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands.
%23280738: Starkey, Kathryn. - Courtier's Mirror: Cultivating Elite Identity in Thomasin von Zerclaere's Welscher Gast.
%23280812: STARKEY, Paul ed. - Animal Traction in South Africa: Empowering Rural Communities.
%23281584: Starmans, Richard. - Logic, argument, and commonsense.
%2383313: Starmer, Keir. - Blackstone's Human Rights Digest.
%23254624: Starnazzi, Carlo. - Leonardo from Tuscany to the Loire. English edition.
%2399332: STARR, W. - A critical biography of the published writings of Romain Roland.
%23246373: Starr, Amory. - Global revolt : a guide to the movements against globalization.
%23282530: Stas de Richelle, Laurent. - Le Code des Sociétés. Édition 2008.
%23283505: Stassen, M.J.L.A. - Charles Ruys de Beerenbrouck : edelman-staatsman, 1873-1936.
%2356275: Stassen, J.L. - Over democratie.
%23131682: U.S. DEPARTMENT OF STATE. - Confuse and Control : Soviet Techniques in Germany.
%2380546: U.S. DEPARTMENT OF STATE (ed.). - United States relations with China : with special reference to the period 1944-1949.
%23260153: States, Bert O. - Seeing in the dark : reflections on dreams and dreaming.
%23170590: Stathopoulos, Michael P. - Contract law in Hellas.
%2348377: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). - 75 jaar statistiek van Nederland.
%23225445: Gemeente Amsterdam. Bureau van Statistiek = Bureau Municipal de Statistique d'Amsterdam. - De bevolking van Amsterdam = La population d'Amsterdam. Deel IV: Statistische studie over huwelijk, echtscheiding, geboorte, sterfte, vestiging en vertrek (naar aanleiding van de cijfers, voorkomende in deel I dezer serie, Statistische Mededeeling No. 97).
%23278217: Staub, Susan C. - Nature's cruel stepdames : murderous women in the street literature of seventeenth century England.
%23255097: Stauch, Marc & Kay Wheat. - Sourcebook on medical law.
%23290437: Stauffacher, Werner (ed.) - Schweizerisches Obligationenrecht Die Bundesgesetze über das Schweizer. Zivilgesetzbuch, fünfter Teil , vom 30. März 1911, und über die Revision der Titel 24-33 des Obligationenrechts, vom 18. Dezember 1936, und einige einschlägige Verordnungen.
%23100634: Stavel, Keith W.F. - Puritan legacies. Paradise Lost and the New England tradition, 1630-1890.
%2346695: Staveren, Heiko T. van. - Het voetbalcontract op de grens van sportregel en rechtsregel.
%23127807: Staveren, Irena van. - Caring for Economics : an Aristotelian perspective.
%23270921: Staveren, H.T. van Staveren & M.J.G. Das. - Knelpunten in de rechtspositie van de topsporter : een vooronderzoek naar een statuut voor de topsporter verricht in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
%23192272: Stavridis, Stelios & Christopher Hill (ed.) - Domestic sources of foreign policy : West European reactions to the Falklands conflict.
%2378258: Steadman, John M. - The hill and the labyrinth : discourse and certitude in Milton and his near-contemporaries.
%23153956: Steakly, James (ed.) - German opera libretti.
%23203602: Stebbins, Charles E. - A critical edition of the 13th and 14th centuries old French poem versions of the vie de Saint Alexis. ( = Beihefte zur Zeitschrift fur romanische Philologie, No. 145)
%23291855: Stebenne, David - Promised Land : how the Rise of the Middle Class Transformed America, 1929-1968
%23127972: Stech, Bruno. - Senatores Romani qui fuerint inde a Vespasiano usque as Traiani exitum.
%23244904: Steche, Jeremias August. - Disputatio iuridica de remissione tacita pignoris vel hypothecae, per remissionem debiti et consensum in alienationem rei.
%23225891: Steck, Arthur Heinrich. - W.J.A. Werber : Persönlichkeit und Werk.
%23176563: Steckin, S. B. - Approximation of Functions in the Mean.
%2389762: Stedman, John Gabriël. - Narrative of a five years expedition against the revolted Negroes of Surinam.
%23291546: Steedman, Mark. - Surface structure and interpretation.
%23282179: Steele, Shelby. - Barack Obama : waarom iedereen van hem wil houden en wat zijn opkomst betekent.
%23246798: Steele, James. - California Aerospace Museum : Frank Gehry.
%23279947: Steele, David Ramsay. - From Marx to Mises: post-capitalist society and the challenge of economic calculation.
%23271063: Steele, Valerie - Fashion, Italian style
%23290399: Steen, Iris. - Romantiek en realisme : de Belgisch-Nederlandse culturele betrekkingen tussen 1945 en 1980.
%23285694: Steen, Wim J van der & P.J. Thung. - Faces of medicine : a philosophical study.
%23287859: Steenbeek, Wouter. - Social and physical disorder : how community, business presence and entrepreneurs influence disorder in Dutch neighborhoods.
%2336319: Steenbeek, J.G. - Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.
%2310501: Steenbeek, J.G. - De parlementaire ombudsman in Zweden, Denemarken en Noorwegen.
%23136548: Steenbeek, Onno W. - Financial regulation in Japan. Systemic risks and the Nikkei futures market.
%23277277: Steenbeek, J.G. - Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. 2e druk.
%23288224: Steenbergen, Albert van. - Legitimiteit en fiscale rechtshandhaving : juridische en sociaalwetenschappelijke aspecten.
%234932: Steenbergen-van der Noordaa, M.C. van. - Generatie-psychosen.
%23286660: Steenbrink, Karel A. - Adam redivivus : muslim elaborations of the Adam saga with special reference to the Indonesian literary traditions.
%23132560: Steenderen, C. van. - Magistraat met beleid : de officier van Justitie en zijn omgeving : opstellen aangeboden aan mr. C. van Steenderen bij zijn afscheid als hoofdofficier van justitie te Amsterdam op 25 september 1992.
%23102882: Steendijk-Kuypers, J. - Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn : een bijdrage tot de beeldvorming van sociaal-geneeskundige structuren in een stedelijke samenlevin
%2373016: Steene, Jan van der ... [et al.] - Eersten [-zesden] placcaert-boek van Vlaenderen : behelzende alle de placcaerten, reglementen, edicten, ordonnantien, decreten, declaratien en tractaeten.
%23172609: Steenhoff, G.J.W. - De wetenschap van het internationaal privaatrecht in Nederland tussen 1862 en 1962 : een internationalistisch perspectief.
%23275996: [Rijksmuseum Amsterdam] - W. Steenhoff. - Amsterdam : das Rijksmuseum.
%23541: Steenhuis, D.W. (ed.) - Greep op de misdaad : opstellen over de aanpak van de zware, georganiseerde criminaliteit.
%23150768: Steenman-Marcusse, Conny. - Re-writing: pioneer women in Anglo-Canadian literature.
%23291969: Steenstra, H.W. - Geschiedenis van Friesland.
%23145628: Steer, Alfred G. - Goethe's Social Philosophy. As Revealed in Campagne in Frankreich and Belagerung von Mainz.
%2347704: Stefani, Gaston - Procedure penale (Precis. Droit prive) (French Edition).
%2320642: Stefani, Gaston ... [et al.] - Procédure pénale.
%2320494: Stefani, Gaston ... [et al.] - Droit penal general
%23245196: Stefanou, Constantin. - Towards a European criminal record.
%23182618: Steffen, Cornelis. - Onderzoek naar psychologische facetten van goed en slecht autorijden, alsmede de invloed van alcohol daarop.
%23225333: Steffen, Gustaf Fredrik. - Weltkrieg und Imperialismus : sozialpsychologische Dokumente und Beobachtungen vom Weltkrieg 1914/15.
%23281737: Steffen, A.F. - Wet op de krijgstucht : van aantekeekeningen voorzien : en reglement betreffende de krijgstucht : van aantekeningen voorzien.
%23281738: Steffen, A.F. - Wet op de krijgstucht : van aantekeekeningen voorzien : en reglement betreffende de krijgstucht : van aantekeningen voorzien.
%23281739: Steffen, A.F. - Overzicht van de militaire rechtspleging.
%2381473: Steffen, A.F. - Wet op de krijgstucht : van aantekeekeningen voorzien : en reglement betreffende de krijgstucht : van aantekeningen voorzien.
%23290763: Steffen, Uwe. - Das Mysterium von Tod und Auferstehung : Formen und Wandlungen des Jona-Motivs.
%2313935: Steffen, Gustaf Fredrik. - Lebensbedingungen moderner Kultur : sozialphilosophische, soziologische und sozialpolitische Studien.
%23261743: Steffen, Wiebke. - Analyse polizeilicher Ermittlungstätigkeit aus der Sicht des späteren Strafverfahrens.
%2379018: Steffenhagen, Emil. - Die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels. - Einfluss der Buchschen Glosse auf die späteren Denkmäler.
%2367571: Steffens, Lillian F.A. - Overgang van vorderingen en schulden in het Nederlandse Internationale Privaatrecht.
%2369860: Steffes, J.P. - Die Staatsauffassung der Moderne : auf der Grundlage der kulturphilosophischen Zeitideen.
%23115094: Stefik, Mark. - Introduction to Knowledge Systems.
%2360064: Stege, A. - De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners.
%2396849: Stegeman, Marijke - Viva Criança : Health, nutrition and care of young children in northeastern Brazil
%23193757: Stegeman, F. - Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen.
%23114172: Steger, Christian O. - Der Schutz des gesprochenen Wortes in der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika : zur Problematik des Abhörens von Gesprächen durch Behörden des Staates.
%23286641: Stegeren, W.F. van. - De betekenis van het klinisch-psychologisch onderzoek voor een nadere analyse van de z.g. genuine epilepsie.
%23153521: Stegeren, J.T. van. - Formeel gemeenterecht. Gemeente en gemeentebestuur in en buiten rechte en in beroep. Diss.
%2371831: Stegerhoek, N.A. - De publieke kant van het jeugdrecht. Publieke aspecten van het civiele jeugdrecht nader beschouwd.
%2318260: Stegers, Rudolf - Sacred Buildings.
%23285562: Stegmüller, Wolfgang. - Neue Betrachtungen über Aufgaben und Ziele der Wissenschaftstheorie . Wahrscheinlichkeit - Theoretische Begriffe - Induktion . Das ABC der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik .(Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23246174: Stegmüller, Wolfgang. - Statistische Begründung : Statistische Analyse: Das Repräsentationstheorem von Finetti: Metrisierung qualitativer Wahrscheinklichkeitsfelder (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23246200: Stegmüller, Wolfgang. - Carnap II: normative Theorie des induktiven Räsonierens (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Band IV).
%23246202: Stegmüller, Wolfgang. - Teleologie, Funktionalanalyse und Selbstregelation.
%23288475: Stegmüller, Wolfgang. - Historische, psycholische und rationale Erklärung : Kausalitätsprobleme, Determinismus und Indeterminismus.
%23106284: Stegmüller, Wolfgang. - Personelle und Statistische Wahrscheinlichkeit. Erster Halbband: Personelle Wahrscheinlichkeit und Rationale Entscheidung. (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band IV.)
%23253859: Stegmüller, Wolfgang. - Aufsätze zur Wissenschaftstheorie.
%23207477: Steguweit, Wolfgang. - Europäische Medaillenkunst von der Renaissance bis zur Gegenwart.
%23113116: Steichen, Edward (ed.) - The Family of Man.
%23258385: Steidle, Otto & Kiessler. - Verlagshaus Gruner+Jahr Hamburg.
%23280621: Steiger, Peter. - Peter Steiger : Chancen und Widerstände auf dem Weg zum nachhaltigen Planen und Bauen.
%23276493: Stein, P.A. & A.S. Rueb. - Compendium burgerlijk procesrecht. 15e druk.
%23249863: Stein, Torsten. - Die Auslieferungsausnahme bei politischen Delikten : normative Grenzen, Anwendung in der Praxis und Versuch einer Neuformulierung.
%2379025: Stein, Lorenz von. - Die Verwaltungslehre.
%2373771: Stein, Perrin. - Fragonard : drawing triumphant : works from New York collections.
%23218211: Stein, Jerome L. - The economics of futures markets.
%23288001: Stein, Lorenz von. - Die vollziehende Gewalt. 2. Teil : Die Selbstverwaltung und ihr Rechtssystem.
%2381627: Stein, Richard B. ... (et al.) - Neural prostheses : replacing motor function after disease or disability.
%2379020: Stein, Friedrich. - Grenzen und Beziehungen zwischen Justiz und Verwaltung.
%2379022: Stein, Friedrich. - Grundfragen der Zwangsvollstreckung.
%2379023: Stein, Friedrich. - Grundriss des Zivilprozessrechts und des Konkursrechts.
%2379024: Stein, Friedrich. - Das private Wissen des Richters. Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse.
%23187634: Stein, P.A. - Zekerheidsrechten : hypotheek.
%23150159: Stein, Walther. - Die Hanse und England : ein hansisch-englischer Seekrieg im 15. Jahrhundert.
%23155223: Stein, Torsten. - Amtshilfe in auswärtigen Angelegenheiten.
%23161171: Steinbach, Peter. - Industrialisierung und Sozialsystem im Fürstentum Lippe.
%23192140: Steinbauer, Friedrich (ed.) - Neo-Melanesian-English concise dictionary : New Guinea Pidgin-English.
%23285149: Steinbeck, John. - Sweet thursday.
%23291551: Steinberg, Steven J. & Sheila L Steinberg. - GIS : geographic information systems for the social sciences : investigating space and place.
%23248582: Steinberg, S.H. - Historical tables, 58 B.C.-A.D. 1958. 5th edition.
%2354873: Steinberg, Kulwant & Florian (eds.) Singh - Urban India in crisis.
%23255073: Steinbock, Bonnie. - Life before birth : the moral and legal status of embryos and fetuses.
%2375845: Steinbruner, John D. - Principles of global security.
%23151841: Steinbruner, John D. - Principles of global security.
%23221264: Steinbuch, G.F. - De automobiel : handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel 1: De motor; Deel 2: Het chassis; Deel 3: De elektrische uitrusting.
%23185700: Steinbüchel, Theodor. - Die philosophische Grundlegung der katholischen Sittenlehre.
%2358573: Steindorff, Ernst. - Die Nichtigkeitsklage (Le recours pour exces de pouvoir) im Recht der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl : ein rechtsvergleichender Beitrag zur verwaltungsgerichtlichen Kontrolle der Hohen Behörde.
%23197304: Steinegger, E. and R. Hänsel - Lehrbuch der Pharmakognosie. Auf phytochemischer Grundlage. Dritte neubearbeitete Auflage.
%23108499: Steiner, Josephine & Loma Woods. - Textbook on EC law. 8th edition.
%23243323: Steiner, Rudolf. - De kern van het sociale vraagstuk in de levensvoorwaarden voor het heden en de toekomst.
%23282707: Steiner, Weiner. - The scandal of pleasure art in an age of fundamentalism.
%23218587: Steiner, Anne. - Corpus vasorum antiquorum .21 Fasc. 1: United States of America. Joslyn art museum
%23267418: Steiner, Uwe. - Walter Benjamin : an introduction to his work and thought.
%2349933: Steiner, Franz Baermann. - Orientpolitik, Value, and Civilization (Orientalism, Value, & Civilization).
%23289097: Steiner, Rochelle. - Sarah Charlesworth.
%23279627: Steinhauer, Translator) Harry (Editor. - German Stories/Deutsche Erzählungen: A Bilingual Anthology.
%23112349: Steinhöwel, Heinrich. - Decameron.
%23281817: Steinitz, Yuval. - In Defense of Metaphysics.
%23289040: Steinmann, Petra L.M. ... [et al.] - Stelselwijziging forensische zorg : verklarend onderzoek naar een centralisatie van sturing in de zorg.
%23101874: Steinmetz, S.R. ... [et al.] - De rassen der menschheid : wording, strijd en toekomst.
%23284326: Steinmetz, S.R. - De beteekenis der volkenkunde voor de studie van mensch en maatschappij.
%23102505: Steinmetz, H. - Van collectieve naar individuele literaire receptie : of: De historische weg van het begrepen naar het onbegrepen kunstwerk.
%2321859: Steinmetz, B.J.F. - Handboek der Nederlandsche overheidsfinanciën.
%23277140: Steinmetz, Devora. - Punishment and Freedom : the rabbinic construction of criminal law.
%23150688: Steinmetz, Rudolf. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830 : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
%23117284: Steinmo, Sven. - Taxation and democracy : Swedish , British , and American approaches to financing the modern state.
%23282737: Steins Bisschop, B.T.M. - De beperkte houdbaarheid van beschermingsmaatregelen bij beursvennootschappen : een analyse aan de hand van certificering.
%2347248: Steins Bisschop, B.T.M. - De beperkte houdbaarheid van beschermingsmaatregelen bij beursvennootschappen : een analyse aan de hand van certificering.
%23237496: Steinsaltz, Adin. - Introduction au Talmud.
%2393618: Steinschneider, Moritz. - Drei Abhandlungen über die jüdische Literatur des Mittelalters / I. Allgemeine Einleitung in die jüdische Literatur des Mittelalters. Vorlesungen (1901); II. Zur pseudepigraphischen Literatur des Mittelaters (1862); III. Vorlesungen über die Kunde hebräischer Handschriften, deren Sammlungen (1905).
%2396283: Steinschneider, Moritz. - Al-Farabi [Alpharabius, c.870-950], des arabischen Philosophen Leben und Schriften : mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der griechischen Wissenschaften unter den Arabern : Nebst Anhängen Joh. Philoponus bei den Arabern, Leben und Testament des Aristoteles von Ptolemaeus, Darstellung der Philosophie Plato's. Grösstentheils nach Handschriftlichen Quellen
%2374149: Steinschneider, Moritz. - Jewish literature from the eighth to the eighteenth century : with an introduction on Talmud and Midrasch : a historical essay.
%23254538: Steinvorth, Ulrich. - Rethinking the Western understanding of the self.
%23280741: Steinweis, Editor) Alan E. (Author. - Coping with the Nazi Past: West German Debates on Nazism and Generational Conflict, 1955-1975 (Studies in German History Book 2).
%23274192: Stejneger, Leonhard - Herpetology of Japan and Adjacent Territory.
%23264372: Stekel, Wilhelm. - Onanie und Homosexualität : (die homosexuelle Parapathie).
%23148587: Stekel, Wilhelm. - La Femme Frigide.
%23120642: Stekelenburg, Dick van. - Michael Albinus 'Dantiscanus' (1610-1653) : eine Fallstudie zum Danziger Literaturbarock.
%23162572: Steketee, Bram. - Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch : een cultuurhistorische inventarisatie.
%23215006: Stel, Adriaan Johannes van. - Entrepreneurship and economic growth : some empirical studies.
%23208337: Stel, Jacob Carel van der - Alcoholpreventie : achtergronden , praktijk en beleid.
%23257928: Stella, Frank. - Frank Stella - Retrospektive : Katalog zur Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg, 8.9.2012 - 20.1.2013.
%2316561: Stellinga, J.R. - Grondtrekken van het Nederlandse staatsrecht. Algemeen gedeelte, en bevoegdheden en verplichtingen der overheidsorganen.
%23289829: Stellingwerf, Friso. - Frijdom wie de heechste wet : histoarysk forhael út de Stellingwerver kontrei 1495 - 1517.
%23183024: Stellingwerff, N. & S. Schot. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel II: september 1623 - mei 1625.
%23183021: Stellingwerff, N. & S. Schot. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel III: juli 1625 - april 1628.
%232619: Stellingwerff, N. & S. Schot. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel V: november 1630 - december 1632.
%23182995: Stellingwerff, N. & S. Schot. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel IV: juli 1628 - juli 1630.
%23183029: Stellingwerff, N. & S. Schot. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel I: december 1620 - augustus 1623.
%23182994: Stellingwerff, N. & S. Schot. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640. Deel VI: januari 1633 - april 1634.
%2387288: Stellingwerff, J. (ed.). - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
%23181766: Stellingwerff, N. & S. Schot. - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 : deel I (november 1630) - VII (augustus 1636).
%23181903: Stellwag, Johann Albinn. - De zedelijke waardetheoriën van Spranger, Brentano en Meinong. Een vergelijkende studie.
%23277390: Stelter, Christian. - Gewaltanwendung unter und neben der UN-Charta.
%23282054: Stelzner, Helenefriederike. - Die psychopathischen Konstitutionen, und ihre sociologische Bedeutung.
%23275833: Stemberg, Harald. - Die Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten : Tendenzen und Wandel der Völkerrechtlichen Ordnung wirtschaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten.
%23175730: Stempel, Bertha Marianne van der. - De vrouw in onze Britsche romans.
%23198749: Stempels, A. - Europese smidse : inrichting en werkwijze van de Europese Gemeenschap voor Kolem en Staal, waarin opgenomen de volledige Nederlandse tekst van het verdrag tot oprichting van de E.G.K.S.
%23166743: Stendal, Hans-Jürgen. - Die Stadtansichten Meissens von 1558 bis um 1815.
%23281262: Stender-Petersen, Adolf. - Die Schulkomödien des Paters Franciszek Bohomolec S.J. : ein literarhistorischer Beitrag zur Kenntnis der Anfänge der modernen polnischen Komödie.
%23241870: Stendhal. - The life of Henry Brulard.
%23282038: Stenelo, Lars-Göran. - Mediation in international negotiations.
%23127974: Stengel, Edmund E. - Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Jahrhunderts : Forschungen zur Diplomatik und Verfassungsgeschichte.
%23286589: Stengel, Edmund E. - Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Jahrhunderts : Forschungen zur Diplomatik und Verfassungsgeschichte.
%23172458: Stengel, Richard - You're Too Kind: A Brief History of Flattery
%23235951: Stenholm, Stig. - The quest for reality : Bohr and Wittgenstein, two complementary views.
%23251573: Stenvers, H.W. - Contribution to the diagnostics of defects and disorders in the brain by means of the examination in the fields of vision and the fields of conjugate movements to the right and to the left.
%23187087: Stepan, Peter (ed.) - Baselitz : die Afrika-Sammlung.
%23177614: Stepanek, Joseph F. - Wringing Success from Failure in Late-Developing Countries: Lessons From the Field.
%23285057: Stepanov, Nikolay. - Ivan Krylov.
%23242941: Stephan, Juergen - edgetensionplease01: linedesign for the 21st century.
%23124607: Stephan, Horst. - Die Lehre Schleiermachers von der Erlösung.
%2379028: Stephani, Joachim. - De iurisdictione Judaeorum, Graecorum, Romanorum et ecclesiasticorum libri IV.
%23204272: Stephanik, John W. - Catalogus van de Muntverzameling bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
%2392126: Stephanik, John W. - Catalogus van de Muntverzameling bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
%23279522: Stephen, James Fitzjames. - A general view of the criminal law of England.
%23285170: Stephens, John Lloyd. - Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and Yucatan. Vol. 2.
%23250801: Stephens, Mike. - Community law centres : a critical appraisal.
%23285171: Stephens, John Lloyd. - Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and Yucatan. Vol. 1.
%2362548: Stephens, Thomas B. - Order and discipline in China : the Shanghai Mixed Court 1911-1927.
%23179154: Stephens, Mitchell. - Geschiedenis van het nieuws : van de tamtam tot de satelliet.
%23241557: Stephenson, Carl. - Mediaeval feudalism.
%23222976: Stephenson, D. Grier. - Campaigns and the court : the U.S. Supreme Court in presidential elections.
%23261796: Sterba, James P. (ed.) - Terrorism and international justice.
%2398912: Sterk, C.H.W.M. - Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht : een rechtsvergelijkend onderzoek naar aansprakelijkheid voor zaken, stoffen en motorrijtuigen.
%23288826: Sterk, C.H.W.M. - Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht : een rechtsvergelijkend onderzoek naar aansprakelijkheid voor zaken, stoffen en motorrijtuigen.
%23270819: Sterkenburg, P.G.J. van. - Vloeken : een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie.
%23200435: Sterkman, Paulus. - De plaats van J.H.Lambert in de ontwikkeling van het idialisme voor Kant.
%23290838: Sterkman, Paulus. - De plaats van J.H.Lambert in de ontwikkeling van het idialisme voor Kant.
%23276284: Sterling, Charles (ed.) - La peinture medievale à Paris : 1300-1500.
%23251995: Stern, Robert M. (Editor) - GATS 2000: New Directions in Services Trade Liberalization.
%23290130: Stern, Klaus (ed.) - 40 Jahre Grundgesetz : Entstehung, Bewährung und internationale Ausstrahlung : internationales Symposion vom 17. bis 20. Mai 1989, veranstaltet vom Institut für öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität zu Köln und der Fritz Thyssen Stiftung.
%23235323: Stern, Vivien. - Creating criminals : prisons and people in a market society.
%2361011: Stern, Seth & Stephen Wermiel. - Justice Brennan : liberal champion.
%23241866: Stern, Robert W. - Changing India : bourgeois revolution on the subcontinent.
%23241954: Stern, Nicolas, Jean-Jacques Dethier, & F. Halsey Rogers. - Growth and empowerment : making development happen.
%23243649: Stern, Laurent. - Interpretive Reasoning.
%23263430: Stern, Jonathan P. - Third Party Access in European Gas Industries: Regulation-Driven or Marketet-Led?.
%23279940: Stern;, Louis W. &Thomas L Eovaldi - Legal aspects of marketing strategy : antitrust and consumer protection issues
%23292608: Stern, Brigitte (ed.) - Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du Golfe : aspects de droit international public et de droit international privé : actes du colloque des 7 et 8 Juin 1991, 6èmes journées d'actualité internationale organisées à l'Assemblée Nationale.
%23221285: Sternberg, Robert J. (ed.) - International handbook of intelligence.
%2326118: Sternberg, Fritz. - Der Imperialismus.
%23121343: Sternberg, Fritz. - The military and industrial revolution of our time.
%23158203: Sterne, Laurence. - La vie et les opinions de Tristram Shandy. 4 Vols.
%2310509: Sterringa, Tj. - Beschouwingen over de aansprakelike Staat.
%23292159: Stettner , Louis. - Louis Stettner : Penn Station, New York.
%23267811: Steunenberg, Bernhard (ed.) - Widening the European Union : the politics of institutional change and reform.
%23265677: Steur, Boudewijn F. - De keuze om te kiezen : referenda in Nederland.
%23199699: Steur, Pieter. - Het karakter van Hieronymus van Stridon : bestudeerd in zijn brieven.
%23262456: Steur, B.F.; H. van Dijk & G.-J. van den Nieuwenhuizen. - Democratische vergezichten : essays over de representatieve democratie in Nederland.
%23104930: Steveninck, M.A. van. - The impact of capital imports, Argentina 1970-1989.
%23215008: Stevens, Anthony. - The roots of war : a Jungian perspective.
%23292386: Stevens, Willem F.C. - Europese belastingharmonisatie : droom of noodzaak? : Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Willem F.C. Stevens.
%23287697: Stevens, Robert. - An essay on average : and on other subjects connected with the contract of marine insurance : together with an essay on arbitration.
%23251669: Stevens, F. - Revolutie en notariaat. Antwerpen 1794-1814.
%2376364: STEVENS, E.E. & H.R. STEVENS (ed.). - John Galsworthy.
%23280386: Stevens, L.G.M. - Pensioen in de loonsfeer. 3e druk.
%23245485: Stevens, Fred & Dirk van den Auweele (eds.) - Uuytwysens d'archiven : handelingen van de XIe Belgisch-Nederlandse Rechtshistorische Dagen, Leuven, 22-23 november 1990.
%23205991: Stevens, John Paul. - The making of a justice : reflections on my first 94 years.
%23127813: Stevens, Hendrik. - De institutionele positie van zeehavens : een internationale vergelijking.
%23146890: Stevens, John N. - Czechoslovakia at the Crossroads : the Economic Dilemmas of Communism in Postwar Czechoslovakia.
%23292550: Stevens, Lonneke, Bas de Wilde ... [et al.] - De tenlastelegging als grondslag voor de rechterlijke beslissing : een rechtsvergelijkend onderzoek naar de inrichting van de tenlastelegging en de gebondenheid eraan bij het bewijs, de kwalificatie en de straftoemeting in Nederland, Belgie¨, Frankrijk, Italie¨ en Duitsland.
%231842: Stevens, Harry R. - The early Jackson party in Ohio.
%23280401: Stevens, L.G.M. - Pensioen in de winstsfeer. 3e druk.
%23280388: Stevens, L.G.M. - Pensioen in de loonsfeer. 5e druk.
%23280387: Stevens, L.G.M. - Pensioen in de loonsfeer. 4e druk.
%23203021: Stevens, Lonneke & Willem-Jan Verhoeven. - Raadsman bij politieverhoor : invloed van voorafgaande consultatie en aanwezigheid van raadslieden op organisatie en wijze van verhoren en proceshouding van verdachten.
%23171889: Stevens, A.J.A. - Fiscale aspecten van de Commanditaire Vennootschap : een knelpuntenoplossing vanuit rechtsvergelijkend perspectief.
%23260150: Stevenson, Harold W. & Alberta E. Siegel. - Child development research and social policy. [Volume 1].
%23258867: Stevenson, Robert. - Spanish music in the age of Columbus.
%2375166: Stevenson, Leslie. - Inspirations from Kant : essays.
%2384018: Stevenson, Leslie. - Inspirations from Kant: Essays.
%23160507: Stevenson, William R. - Sovereign grace : the place and significance of Christian freedom in John Calvin's political thought.
%233000: Stevenson, Adlai E. - What I think.
%2319507: Stevers, Th.A. - Renteverschillen en renteniveau. Een onderzoek naar de oorzaken van de renteverschillen tussen staatsobligaties en, daarmede samenhangend, van het renteniveau, over de periode 1949 t/m 1960 in Nederland. Diss.
%23163623: Stevers, Th.A. - De begrotingsnorm van het rijk.
%23155272: Steverson, Janet W. (ed.). - Children and the law. Volume 2.: The State and the schooling of children.
%2331450: Stevin, Simon. - The principal works of Simon Stevin. Volume 1. General introduction. Mechanics; Volume 2A-B. Mathematics; Volume 3. Astronomy. Navigation; Volume 4. The art of war; Volume 5. Engineering. Music. Civic life.
%2367685: STEWART, J. HINDE. - Gynographs, French Novels by Women of the Late Eighteenth Century.
%23258289: Stewart, Frank (ed.) - Almost heaven. On the Human and Devine. (Manoa 23:2).
%23275743: Stewart, Matthew. - The courtier and the heretic : Leibniz, Spinoza, and the fate of God in the modern world.
%23258933: Stewart, Frank (ed.) - Sky Lanterns : new poetry from China, Formosa, and Beyond.
%23233200: Stewart, Desmond & John Haylock. - New Babylon : a portrait of Iraq.
%2361061: Stewart, Mary Lynn. - Women, work & the French state. Labour protection and social patriarchy 1879-1919.
%2360956: Stewart-McDougall, Mary Lynn. - The Artisan Republic : revolution, reaction, and resistance in Lyon (1848-1851).
%23291844: Stewart, Robert - A dictionary of political quotations
%2334022: Steyger, Elies. - Medezeggenschap op ondernemingsniveau inzake veiligheids- en gezondheidsaangelegenheden in de Europese Gemeenschap.
%2382921: Steyger, Elies. - Europe and its members : a constitutional approach.
%2376530: Steyger, Elies. - Medezeggenschap bij veiligheid en gezondheid: de Europese regelingen.
%23199819: Steynen, Petrus Antonius Wilhelmus. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik van deminutiva in het Latijn.
%2379030: Sthamer, Eduard. - Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter.
%23251582: Stiasny, Gustav. - Die Scyphomedusen des Roten Meeres.
%23251589: Stiasny, Gustav. - De Gorgonarien-familie Acanthogorgiidae Kükenth. & Gorz. : (met bijzondere inachtneming van het materiaal der Siboga-expeditie).
%23251557: Stiasny, Gustav. - Über einige exotische Tornarien.
%23251561: Stiasny, Gustav. - Alcyonaria und Gorgonaria von Südafrika : aus der Sammlung des South African Museum Capetown.
%2366467: Stibora, J.J. de & Vaal, A. de. - Services and services trade: a theoretical inquiry. (Diensten en dienstenhandel: een theoretische analyse).
%23275741: Stich, Stephen P. - The fragmentation of reason : preface to a pragmatic theory of cognitive evaluation.
%23242187: Stich, Stephen - Collected Papers, Volume 1: Mind and Language, 1972-2010.
%2314177: STICH, R. & MAKKAS, M. - Fehler und Gefahren bei chirurgischen Operationen.
%23273851: Stich, Stephen - Collected Papers, Volume 2: Knowledge, Rationality, and Morality, 1978-2010
%23241198: Stichting Klachten- en Adviesburo Politieoptreden, Amsterdam - Grens gesteld : een visie op veranderingen bij de politie en een verslag over de afgelopen jaren.
%23291495: Stiebner, Erhardt D. & Dieter Urban. - Initials and decorative alphabets.
%23251554: Stiemens, M.J. - Anatomische Untersuchungen über die Vago-sympathische Innervation der Baucheingeweide bei den Vertebraten.
%23283289: Stigler, George J. - Domestic servants in the United States 1900-1940.
%23263434: Stigler, George J. - The Economist As Preacher, and Other Essays.
%23292071: Stiglitz, Joseph E. - People, power, and profits : progressive capitalism for an age of discontent.
%23291494: Stiglitz, Joseph E. - Rewriting the rules of the european economy.
%23273273: Stiglitz, Joseph Eugene - Perverse globalisering
%23117128: Stil, Jeroen. - Dwarf galaxies: dynamics and star formation.
%23118933: Stille, A.L.G.A. (voorwoord). - Naar een nieuw huwelijksvermogensrecht?
%2314249: Stille, A.L.G.A. - De afdeling in het verenigingenrecht.
%23239017: Stillings, Neil. - Cognitive Science: an introduction.
%2355631: Stimson, Frederic Jesup. - Popular law-making : a study of the origin, history, and present tendencies of law-making by statute.
%23219016: Stinchcombe, Arthur L. - Information and organizations [electronic resource].
%23194986: Stinton, Harry. - Harry's war : experiences in the suicide club in World War One.
%23251832: Stintzing, Roderich. - Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland am Ende des fünfzehnten und im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts.
%2379032: Stintzing, Roderich & Ernst Landsberg. - Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft. Band 1: Bis zur ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Band 2: 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts; Band 3. Teil 1: Zeitalter des Naturrechts (Ende 17. bis Anfang 19. Jahrhundert). Text und Noten; Band 3. Teil 2: 19. Jahrhundert bis etwa 1870. Text; Band 3, Teil 2: 19. Jahrhundert bis etwa 1870. Noten.
%2348091: Stipek, Deborah - Self-evaluation in young children.
%23285627: Stiphout, H.A. van. - Gelijkwaardigheid.
%23285530: Stipriaan, René van. - Het volle leven : Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800)
%2379034: Stirling, James H. - Lectures on the philosophy of law : together with Whewell and Hegel, and Hegel and Mr. W.R. Smith. A vindication in a physico-mathematical regard.
%23155374: Stirling, James H. - Sir William Hamilton being the philosophy of perception, an analysis.
%23155380: Stirling, James H. - Materialism philosophically examined.
%2335093: Stiver, Dan R. - Paul Ricoeur and theology.
%23177589: Stivers, Robert. - Listening to cement.
%23284420: Stix, Hugh; Marguerite Stix & R. Tucker Abbott. - The shell : five hundred million years of inspired design.
%23283769: Stix, Hugh, Marguerite Stix & R. Tucker Abbott. - The shell; five hundred million years of inspired design.
%23124992: Stock-Morton, Phyllis - Moral Education for a Secular Society. The Development of Morale Laique in Nineteenth Century France.
%23246719: Stock, Catherine McNicol. - Rural radicals : righteous rage in the American grain.
%23258931: Stockdill, Brett C. and Mary Yu Danico. - Transforming the Ivory Tower: Challenging Racism, Sexism, and Homophobia in the Academy.
%2387623: Stockhausen, Dirk Henrik. - Beihilfenrechtliche Grenzen einer nationalen Beschäftigungspolitik. - Zur beschäftigungspolitischen Überlagerung des europäischen Beihilfenrechts -.
%23217502: Stocking, George W. (ed.) - American anthropology, 1921-1945 : papers from the American anthropologist.
%23128254: Stöckl, Albert. - Geschichte der Philosophie des Mittelalters.
%23131633: Stöckl, Albert. - Geschichte der christlichen Philosophie zur Zeit der Kirchenväter.
%2379036: Stöckle, A. - Spätrömische und byzantinische Zünfte: Untersuchungen zum sog. eparchikon biblion Leos den Weisen.
%23281549: Stockmann, Doris. - Der Volksgesang in der Altmark : von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
%23245522: Stockmans, Pierre. - D. Petri Stockmans Opera omnia, quotquot hactenus separatim edita fuere nunc primum in unum corpus collecta & emendatiora prodeunt.
%23174600: Stockum, Th.C. van. - Valentin Weigel : Doper en Paracelsist.
%23102522: Stockum, Th.C. van. - Luther, zijn leven en zijn levenswerk in het kader van zijn tijd.
%23102518: Stockum, Th.C. van. - Herders Journal meiner Reise im Jahre 1769.
%23276726: Stoddart, Judith. - Ruskin's culture wars : Fors clavigera and the crisis of Victorian liberalism Auteur: Judith Stoddart Uitgever: Charlottesville : University Press of Virginia, 1998. Serie: Victorian literature and culture series.
%23283945: Stodola, J. & J. Volák. - Het boek in kleur over kruiden : meer dan 250 soorten, met geneeskrachtige en culinaire toepassingen, met kleurenillustraties.
%23281168: Stoeckicht, Louisa e.a. - Jonge Dieren. Foto's van Louisa Stoeckicht, met een inleiding van Jaap Romein en verhalen van Tjechow 'De witgevlekte'; Gautier De kat en de papegaai'; Ossendowski 'Dagboek van Kett, de chimpansee'; Andersen 'Het lelijke jonge eendje'; De Maupassant 'Coco'; Colette 'De Shah'; Daudet 'De geit van Mijnheer Seguin'.
%23253253: Stoeckicht, Louisa. - Jonge dieren [Zwarte Beertjes, 390-391].
%23245304: Stoeder, Willem. - Geschiedenis der pharmacie in Nederland.
%2342147: Stoelinga, Thomas Herman Jozef. - Russische revolutie en vredesverwachtingen in de Nederlandse pers maart 1917 - maart 1918.
%239196: Stoer, H.F.M. - De rooilijn.
%23244517: Stoer, Pieter. - Jeepney blues : Filippijnse verhalen van een ontwikkelingswerker.
%23236114: Stoerk, Felix. - Die Litteratur des internationalen Rechts, 1884 bis 1894.
%23230141: Stoffels, Hijme. - Onverwachte gasten : in gesprek met Gerard Dekker over kerk , godsdienst en cultuur : opstellen aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar sociologie van kerk en godsdienst aan de Vrije Universiteit.
%2353357: Stoffer, J. - Het ontstaan van de NMB. De geschiedenis van haar voorgangers in de jaren 1900 tot 1927.
%2349265: STÖHR, ADOLF. - Zur Hypothese der Sehstoffe und Grundfarben. Mit 10 Zeichnungen.
%23190832: Stok, Johannes Theodorus. - De exceptie van non-qualificatie.
%23177075: Stok, Theodorus Leonardus. - De invloed van de zichtbaarmaking van de kwaliteit op de arbeider en zijn werk. Een industrieel-psychologisch onderzoek.
%23287310: Stok, Joan Adriaan van der. - De rechtstoestand der gemeente-ambtenaren.
%23157674: Stok, Joan Adriaan van der. - De rechtstoestand der gemeente-ambtenaren.
%23143212: Stoke, Melis (ca. 1235-1305). - Hollandse Jaar-Boeken Of Rijm-Kronijk...Behelsende De Geschiedenissen des Lands, onder de Princen van het eerste Huis, tot den Jare 1305. Met de Afbeeldingen van alle de Holandse Graven.
%23177597: Stokes, Raymond G. - Constructing socialism : technology and change in East Germany 1945-1990.
%23278704: Miedema; J & W A L Stokhof (eds.) - Memories van overgave van de Afdeling Zuid Nieuw-Guinea
%23278705: Miedema; J & W A L Stokhof (eds.) - Irian Jaya Source Materials. No. 1 : Introduction.
%23278701: Miedema; J & W A L Stokhof (eds.) - Memories van overgave van de Afdeling West Nieuw-Guinea. Part I-II.
%23278700: Miedema; J & W A L Stokhof (eds.) - Memories van overgave van de Afdeling Noord Nieuw-Guinea
%2331345: Stokke, Olav - Aid and Political Conditionality.
%23292015: Stökken, Gerhard von. - Commentatio iuris publici de precibus primariis imperatoris.
%23241255: Stokkom, Bas A.M. van. - Beledigd in Amsterdam verbaal geweld tussen politie en publiek.
%23201491: Stokman, Siegfried. - De religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830).
%23240906: Stokmans, Maria Johanna Wilhemina. - The relative importance of product attributes : consumer decision theories in new-product development.
%23241114: Stokroos, Meindert. - Fonteinen in Nederland : historische watervoerende monumenten.
%23100899: STOKS, FRANS. - Ars & Ingenium. Studien zum Übersetzen. Festgabe für Frans Stoks...
%23232713: Stokvis, Willemijn. - Cobra : geschiedenis, voorspel en betekenis van een beweging in de kunst van na de Tweede Wereldoorlog.
%23265243: Stokvis, Willemijn (ed.) - De doorbraak van de moderne kunst in Nederland : de jaren 1945-1951.
%2371984: Stokvis, Benno J. - Echtscheiden : 35 huwelijkstragedies.
%23281741: Stokvis, Benno J. - Contracten, Modellen en Formulieren voor de praktijk.
%237629: Stokvis, Benno J. - Rond het misdrijf van frauduleusen invoer. Diss.
%23282152: Stokvis, Benno J. - Echtscheiden ; 35 huwelijkstragedies.
%2316697: Stokvis, Benno J. - Contracten, Modellen en Formulieren voor de praktijk. 6 Delen & Register.
%2378188: STOLK, L. - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging).
%23291088: Stolk, A.A.H. - Jean Charles Pabst : diplomaat en generaal in Oost-Azië 1873-1942.
%2394452: Stolker, C.J.J.M. - Aansprakelijkheid van de arts, in het bijzonder voor mislukte sterilisaties.
%23279162: Stoll, Jean Aimé. - L'application et l'interprétation du droit interne par les juridictions internationales.
%23286887: Stoller, Ezra. - Frank Lloyd Wright's Fallingwater.
%23216779: Stolte, Bernhard H. - Henrik Brenkman (1681-1736): jurist and classicist : a chapter from the history of roman law as part of the classical tradition.
%23291220: Stolte, Stefan. - Versandhandel und Verbraucherschutz : Entstehung und Genese in rechtshistorischer Perspektive.
%2358769: Stoltz, Pauline - Gender Equality, Citizenship and Human Rights: Controversies and Challenges in China and the Nordic Countries (Routledge Research in Comparative Politics).
%23248435: Stolwijk, S.A.M. - Het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken.
%238185: Stolwijk, F.F.M. - De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie.
%23176628: Stolz, Stephan. - Hochzusammenhängende Mannigfaltigkeiten und ihre Ränder.
%2379038: Stölzel, Adolf. - Entwicklung des gelehrten Richtertums in den deutschen Territorien : eine rechtsgeschichtliche Untersuchung mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Verhältnisse im Gebiet des ehemaligen Kurfürstentums Hessen.
%23256259: Stolzenburg, Andreas. - Max Beckmann : Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung Hegewisch in der Hamburger Kunsthalle.
%23128255: Stolzenburg, Arnold F. - Die Theologie des Jo. Franc. Buddueus und des Chr. Matth. Pfaff. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung in Deutschland.
%23175735: Stommel, Joannes Antonius - L'unification du réel : essai épistémologique sur la schématisation découpante et sa résolution dans les théorétisations de la réalité physique des points de vue scientifique et philosophique comparés.
%23195883: Stomphorst, Regien. - Tunneling times and excited state interactions between chromophores.
%23221941: Stone, David J. A. - Fighting for the fatherland : the story of the German soldier from 1648 to the present day.
%23288326: Stone, Julius. - Social dimensions of law and justice.
%23288327: Stone, Julius. - The province and function of law : law as logic, justice and social control : a study in jurisprudence.
%2321474: Stone, Harriet - The Classical Model: Literature and Knowledge in Seventeenth-Century France
%23135746: Stone, Harlan F. - Law and its Administration.
%2330106: Stone, Julius. - Law and the social sciences : the second half century.
%23253180: Stone, Michael E. (ed.) - Jewish writings of the second temple period : Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran sectarian writings, Philo, Josephus.
%23201157: Stone, Richard. - Measurement of Consumers' Expenditure & behaviour in The United Kingdom 1920-1938.
%2383194: Stone, Julius. - Social dimensions of law and justice.
%23278390: Stone, Marie Kirchner. - The progressive legacy : Chicago's Francis W. Parker School (1901-2001).
%23262911: Stone, George C. ... [et al.] (eds.) - Health psychology : a discipline and a profession.
%23115217: Stone, Judith F. - The Search for social peace : reform legislation in France, 1890-1914.
%23217248: Stone, Harriet Amy. - The classical model : literature and knowledge in seventeenth-century France.
%23218432: Stone, Peter. - Layered learning in multiagent systems : a winning approach to robotic soccer.
%23156531: Stone, Jerome A. - Minimalist vision of transcendence : a naturalist vision of religion.
%23164675: Stone, Geoffrey R., Louis M. Seidman, Cass R. Sunstein & Mark V. Tushnet. - Constitutional Law. 2nd edition.
%23166108: Stone, Irving. - Clarence Darrow : for the defence.
%23289340: Stone, Peter. - EU private international law. Second edition.
%23276792: Stone, Julius. - Lehrbuch der Rechtssoziologie. Band. I: Recht und Gesellschaftsformen; Band II: Recht und menschliche Interessen; Band III: Recht, Macht und Gerechtigkeit.
%23289212: Stoneman, Paul (ed.) - Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change.
%23279020: Stoop, Chris de. - Vrede zij met u, zuster : het verhaal van een westerse zelfmoordterroriste.
%23288408: Stoop, Ineke A.L. - The hunt for the last respondent : nonresponse in sample surveys.
%23100901: STORIOGRAFIA. - Per una storiografia letteraria europea. Ricerche storico-metodologiche su intersezioni letterarie olandesi, fiamminghe e italiane.
%23155749: Stork, Peter. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
%23118852: Stork, Philip A. - Modelling international financial markets. An empirical study.
%23291958: Storm, Lise. - Party Politics and the Prospects for Democracy in North Africa.
%231444: Storm, Servaas & C.W.M. Naastepad (eds.) - Globalization and economic development : essays in honour of J. George Waardenburg.
%23275479: Storm van 's Gravesande, C.M. - Brief aan een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de begrooting van oorlog.
%2314204: Storme, Marcel (e.a.). - Feestbundel 25 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-1988.
%23232595: Stormorken, Bjorn - Human rights terminology in international law : a thesaurus.
%23263355: Storper, Michael - Worlds of Production: The Action Frameworks of the Economy.
%23284746: Storr, Robert. - September : a history painting by Gerhard Richter.
%2320680: Stortenbeker, Willem. - De verbindingen van Chloor met Jodium.
%23290146: Stoter, Marlies & Justus Lange (eds.) - Rembrandt & Saskia : love and marriage in the Dutch Golden Age.
%23123501: Stoter, W.S.R. - Belangenafweging door de wetgever : een juridische onderzoek naar de criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau.
%23286718: Stoter, W.S.R. & N.J.H. Huls. - Onderhandelend wetgeven : een proces van geven en nemen
%23289849: Stout, Mark. - European Commission Revealed? : the European Commission and the Enlargement.
%23234568: Stout, Janis P. - Willa Cather : the writer and her world.
%2325722: Stout, H.D. - De betekenissen van de wet : theoretisch-kritische beschouwingen over het principe van wetmatigheid van bestuur.
%23275315: Stout, Janis P. - Willa Cather : the writer and her world.
%23100903: STOUTEN, J. - Willem Anthonie Ockerse (1760-1826), leven en werk.
%23241297: Stouten, Maaike - De witwasmeldplicht : omvang en handhaving van de Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners.
%2318917: Stoutjesdijk, Philippus. - Heaths and inland dunes of the Veluwe. A study on some of the relations existing between soil, vegetation and microclimate.
%23291304: Stoyanovitch, Konstantin. - Le droit d'auteur dans les rapports entre la France et les pays socialistes.
%23290351: Straaten, Peter van. - Lust.
%23119423: Straaten, J.C. van. - Kadaster, openbare registers en derdenbescherming.
%23284464: Straaten, Peter van. - Het dagelijks leven.
%23261303: Straaten, Antoine van. - Proeve eener verklaring van het verschijnsel der linkshandigheid.
%2342081: Straaten, Jan van der - Zure regen, economische theorie en het Nederlandse beleid.
%23282890: Straaten, Peter van. - Het dagelijks leven.
%2386618: Straaten, J.C. van. - Compendium overdrachtsbelasting.
%23255164: Strachey, John. - Contemporary capitalism.
%23290767: Strack, Harry R. - Sanctions : the case of Rhodesia.
%23128257: Strack, Max Leberecht. - Die Dynastie der Ptolemaër.
%23113586: Stracke, J. Richard (ed.) - The Laud herbal glossary.
%23133989: Stracke, G.J. - Het Microscopisch Onderzoek van Voedings- en Genotsmiddelen met Beschrijving en Handleiding voor het Gebruik van het Microscoop.
%23102524: Stradner, H., D. Adamiker and O. Maresch. - Electron Microscope Studies on Albian Calcareous Nanoplankton
%23156102: Straetmans, Stefan. - Extreme financial returns and their comovements.
%234261: Landesgruppe Österreich der Internationalen Strafrechtsgesellschaft. - XIV. Internationaler Strafrechtskongress : Kongressakten : Wien 1.-7. Oktober 1989 = XIVe Congrès International de Droit Pénal : Actes du congress : Vienne 1er-7 Octobre 1989 = XIVth International Congress on Penal Law : Congress Proceedings : Vienna 1st-7th October 1989.
%23291234: Vakgroep Strafrechtswetenschappen (Tilburg). - Bloemlezing elementair strafrecht. Deel 2. Editie 2006.
%23291262: Deutsche Strafverteidiger e.V. (ed.) - Sinn und Unsinn der Untersuchungshaft - was leistet sie wirklich? Vorträge der 10. Alsberg-Tagung, gemeinsam veranstaltet von dem Deutsche Strafverteidiger e.V. und dem Deutschen Richterbund e.V., Oktober 1995.
%2326851: Strafverteidigervereinigungen. - 22. Strafverteidigertag : vom 20.-22. März 1998 in Erfurt.
%2343187: Strain, Eric C. - Methadone Treatment for Opioid Dependence.
%23247460: Strak. A.H.J. - De Reglementen van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Deel 2: Vergelijking van het Reglement van Orde van 1983 met de Reglementen van Orde van 1815, 1849, 1888, 1950 en 1967.
%2392186: Strand, David. - Rickshaw Beijing : city people and politics in the 1920s.
%23290110: Strang, Heather & John Braithwaite (eds.) - Restorative justice : philosophy to practice.
%23118493: Strang, A. - Eene historische verhandeling over de liberale politiek en het lager onderwijs van 1848 tot 1920.
%2357586: Strang, John & Michael Gossop (eds.) - Heroin addiction and drug policy : the British system.
%2345771: STRASBURGER, EDUARD. - Das kleine Botanische Praktikum für Anfänger. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik und Einführung in die mikroskopische Technik. Neunte, verbesserte Auflage von Max Koernicke.
%23291323: Straschnov, Georges. - Le droit d'auteur et les droits connexes en radiodiffusion régime dans les Pays unionistes et non Unionistes.
%23291320: Straschnov, Georges. - Protection Internationale des Droits Voisins : protection des artists, fabricants de phonogrammes et organismes de radiodiffusion : fondements et principes d'une convention multilatérale.
%233407: Strasser, Wolfgang. - Österreich und die Vereinten Nationen : eine Bestandaufnahme van 10 Jahren Mitgliedschaft.
%23220084: Strasser, Stephan. - Fenomenologie en empirische menskunde.
%23278553: Strassmann, Fritz. - Medizin und Strafrecht : ein Handbuch für Juristen und Ärzte.
%23285993: Straten, Hans van. - Multatuli, van blanke radja tot bedelman : een schrijversleven.
%23201648: Straten, Roelof van. - Iconclass indexes. Italian prints. Vol. 1: Early Italian engraving : an iconographic index to A.M. Hind, Early Italian engraving, London 1938-1948; Vol. 2: Marcantonio Raimundi and his school : an iconographic index to A. Bartsch. Le Peintre-Graveur, Vol. 14, 15 & 16; Vol. 3: Antonio Tempesta and his time : an iconographic index to A. Bartsch. Le Peintre-Graveur, Vol. 12, 17 & 18; Vol. 4: The seventeenth century : an iconographic index to A. Bartsch. Le Peintre-Graveur, Vol. 19, 20 & 21.
%23201647: Straten, Roelof van. - Hendrik Goltzius and his school : an iconographic index to A. Bartsch, Le Peintre-Graveur (Iconclass indexes. Dutch prints ; vol. 4).
%23201639: Straten, Roelof van. - Iconography, indexing, ICONCLASS : a handbook.
%23153888: Straten, G.F.M. - In de beslotenheid van het openbaar bestuur : de institutionalisering van informatietechnologie binnen de bevolkingsadministratie.
%23283851: Stratingh, G.A & C.A. Venema. - De Dollard : of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
%23162751: Stratmann, Linda. - Chloroform : the quest for oblivion.
%2373366: Stratton Porter, Gene. - Aan den voet van den regenboog : (At the foot of the rainbow).
%23135591: Stratton, Beverly J. - Out of Eden. Reading, Rhetoric, and Ideology in Genesis 2-3.
%23114260: Straub, M. - Handleiding bij het Oogheelkundig Onderzoek.
%23114258: Straub, M. - Voordrachten over Oogheelkundige Therapie.
%23275190: Straub, Kristina. - Domestic affairs : intimacy, eroticism, and violence between servants and masters in eighteenth-century Britain.
%23289607: Strauch, Eduard Hugo. - The Creative Conscience as Human Destiny.
%23245459: Strauch, Dieter. - Kleine rechtsgeschichtliche Schriften : Aufsätze 1965 - 1997 : aus Anlass seines 65. Geburtstages.
%23234156: Strauss, Heinrich. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt : das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
%2322281: Strauss, Johann. - Johann Strauss 1825-1899 , Die Fledermaus : Operette in drei Akten.
%23281219: Strauss, E.B. - Reason and unreason in psychological medicine.
%23285084: Strauss-Schom, Alan. - The shadow emperor : a biography of Napoleón III.
%23283360: Strauss, Jan Adriaan. - Der Oranje-Freistaat und die Idee eines grösseren Su¨dafrikas (Die Regierungszeit des Präsidenten Reitz von 1888-1896).
%23286128: Strauss, Heinrich. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt : das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
%23284682: Strauss, Jonathan. - Human remains : medicine, death, and desire in nineteenth-century Paris.
%23288381: Strauss, Franz Josef. - Challenge and response : a program for Europe.
%23288659: Strauss, Peter L. - Administrative justice in the United States. 2nd edition.
%23154903: Strauss, Barry S. - The Trojan War : a new history.
%23274096: Strauss, John S. & William T. Carpenter, Jr. - Schizophrenia.
%23292409: Strawson, Peter F. - Meaning and truth : an inaugural lecture delivered before the University of Oxford on 5 November 1969.
%23275675: Strawson, Galen. - Mental reality.
%2383863: Strebeigh, Fred. - Equal : women reshape American law.
%23107436: Strebel, F. - Insidervergehen und Banken. Eine juristische Analyse der Konsequenzen des Art. 161 StGB für Banken in der Schweiz.
%23289733: Strecker, Ivo & Stephen A. Tyler (eds.). - Culture & Rhetoric.
%23276221: Strecker, Jacqueline (ed.). - The mad square : modernity in German art 1910-37.
%23166673: Stree, Walter. - Deliktsfolgen und Grundgesetz : zur Verfassungsmässigkeit der Strafen und sonstigen strafrechtlichen Massnahmen.
%23281264: Streeder, Gerardus Johannes. - Een beoordeeling van Barths exegese van I Corinthen 15.
%23209388: Streefkerk, C.A. - Schuldeisersverzuim. 3e druk.
%23257728: Streek, J.L. van der. - Casuïstiek vennootschapsbelasting.
%23211243: Streeten, Paul Patrick - Thinking about Development (Raffaele Mattioli Lectures).
%23219008: Streffer, C. - Umweltstandards : kombinierte Expositionen und ihre Auswirkungen auf den Menschen und seine Umwelt.
%23258319: Strehler, Hermann & Remo Bornatico. - Die Buchdruckerkunst in den Drei Bünden
%23245850: Strehlke, Carl Brandon. - Italian Paintings 1250-1450. John G. Johnson Collection and the Philadelphia Museum of Art.
%23221520: Streit, Franciscus Philippus. - Dissertatio inauguralis juridica de successione anomala.
%23135723: Strelsky, Nikander - Saltykov and the Russian Squire.
%23263023: Strenski, Ivan. - Durkheim and the Jews of France.
%23279097: Stricker, B.H. - Legis actio sacramento.
%231890: Stricker, Salomon. - Physiologie des Rechts.
%23102526: Stricker, B.H. - De oorsprong van het Romeinse circus.
%23102532: Stricker, B.H. - Legis actio sacramento.
%23102531: Stricker, B.H. - Jezus' koningschap.
%23102534: Stricker, B.H. - Het Corpus Hermeticum : index op gecommentarieerde passages.
%23102533: Stricker, B.H. - Het oude verbond.
%2376301: Strickland, W.W. - Four Scientific Essays.
%23154779: Strieder, Peter - Dürer.
%23102536: Strien, S.J. van and S.M. Verduyn Lunel. - Stochastic and Spatial Structures of Dynamical Systems.
%2330482: Strijards, G.A.M. - Een permanent strafhof in Nederland.
%23251974: Strijards, G.A.M. - Een permanent strafhof in Nederland. 2e druk.
%23195990: Strijards, G.A.M. - Turkey, the Union and the accession = Türkiye, Avrupa Birligi v giris = Turkije, de Unie en de toetreding. 2 Volumes.
%2364169: Strijards, G.A.M. - Het nieuwe Nederlandse Vreemdelingenrecht.
%2360640: Strijards, G.A.M. - Internationaal strafrecht, strafmachtsrecht. Algemeen deel.
%23259510: Strijards, G.A.M. - Hoofdstukken van internationaal strafrecht : voorpublicatie.
%23259511: Strijards, G.A.M. - Hoofdstukken van internationaal strafrecht : voorpublicatie.
%23259447: Strijards, G.A.M. - Hoofdstukken van internationaal strafrecht.
%2370092: Strijbos, J.F.M. - Opzegging van duurovereenkomsten.
%236533: Strijbos, Sytze. - Het technische wereldbeeld : een wijsgerig onderzoek van het systeemdenken.
%2333799: Strijbosch, A.K.J.M. - Juristen en de studie van volksrecht in Nederlands-Indië en Anglofoon Afrika.
%2335759: Strik, Berend. - Berend Strik : body electric.
%23290923: Strikwerda, Luc. - De overeenkomst in het IPR. Derde, herziene uitgave.
%23286297: Strikwerda, Luc. - Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht.
%23286298: Strikwerda, Luc. - Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht.
%23286143: Strikwerda, Luc. - Semipubliekrecht in het conflictenrecht. Verkenningen op een kruispunt van methoden.
%23256125: Strobel, Jochen. - Vom Verkehr mit Dichtern und Gespenstern : Figuren der Autorschaft in der Briefkultur.
%2386480: Strodel, Gebhard. - Seelsorge in Justizvolzugsanstalten. Die Ausgestaltug der katholischen Gefängnisseelsorge in den Rechtsquellen und das Grundrecht der Strafgefangenen auf religionsfreiheit in der Rechtsprechung der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland.
%23284924: Stroeken, Koen. - Moral Power: The Magic of Witchcraft.
%23109741: Stroeker, Natasha E. - Second-hand Markets for Consumer Durables.
%23255245: Stroh, Wilfried. - Latein ist tot, es lebe Latein! : kleine Geschichte einer grossen Sprache.
%2360787: Strohal, Emil. - Schuldübernahme.
%239790: Strohl, Mitchell P. - The international law of bays.
%23165846: Strohm, Paul - Hochon's arrow : the social imagination of fourteenth-century texts.
%23166382: Paul Strohm. - England's empty throne : usurpation and the language of legitimation , 1399-1422.
%23277985: Strohn, Matthias (ed.) - World War I companion.
%23290310: Stroink, A.F. - 'Mon cher major' : een officier aan het hof 1840-1849.
%23248329: Stroink, F.A.M. - Het bestuursrecht beschermd : liber amicorum F.A.M. Stroink.
%23287916: Stroink, F.A.M. - Deconcentratie [het leerstuk der deconcentratie].
%23275585: Stroink, F.A.M. ... [et al.] (ed.) - Vijf jaar JB en Awb.
%23238230: Stroll, Avrum - Sketches of landscapes : philosophy by example.
%23128422: Stromberg, Adalbert von. - Studien zur Theorie und Praxis der Taufe in der christlichen Kirche der ersten 2. Jahrhunderte.
%23236482: Stromseth, Jane; David Wippman & Rosa Brooks. - Can might make rights? : building the rule of law after military interventions.
%23284235: Strong, C.F. - Modern political constitutions : an introduction to the comparative study of their history and existing form.
%235094: Strong, Stacie & Liz Williams. - Complete tort law : text , cases , and materials.
%23166319: Strong, Edward W. - Procedures and Metaphysics : A Study in the Philosophy of Mathematical-Physical Science in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.
%23216247: Stronke, Martijn C. - Grasping legal time : a legal and philosophical analysis of the role of time in European Migration Law.
%23204092: Stronks, K. - Socio-economic inequalities in health : individual choice or social circumstances ? = Sociaal-economische gezondheidsverschillen : individuele keuze of sociale omstandigheden ?.
%23186169: Strubbe, Eg.I. - De luister van ons oude recht : verzamelde rechtshistorische studies.
%23175428: Struck, Christian. - Product regulations and standards in WTO Law.
%23260209: Struck, Gerhard. - Zur Theorie juristischer Argumentation.
%23113599: Struckmann, J. & R. Koch (eds.) - Die Civilprozessordnung für das deutsche Reich nebst den auf Civilprozessbezüglichen Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes und den Einführungsgesetzen.
%23144134: Struick, J.E.A.L. - Goede Buur of Verre Vriend. 1636-1986. De relatie tussen de Universiteit en de stad Utrecht.
%23286358: Struijs, Matthijs A. - Om een bevaeren schip te maecken : geschiedenis van de Vlaardingse scheepswerven.
%23286665: Struijs, Matthijs A. - Abraham van der Linden : leven en werk van een belangrijke achttiende-eeuwse Vlaardinger.
%23279063: Struijs, Alida Johanna. - Minderhedenbeleid en moraal : erkenning van culturele identiteit in het perspectief van de liberale moraal.
%23248944: Struijs, Alies. - Minderhedenbeleid en moraal : erkenning van culturele identiteit in het perspectief van de liberale moraal.
%23247016: Struik, D.J. - Geschiedenis van de wiskunde.
%23286919: Struiksma, J. & H.J.M. Besselink. - De fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
%23193742: Struiksma, J. - Het systeem van het ruimtelijk ordeningsrecht
%23259499: Struiksma, N., J. de Ridder & H.B. Winter. - De effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke milieuhandhaving.
%23268628: Struiksma, J. - Verwant zonder verband : de coördinatie van de bouw- en de milieuvergunning.
%2321627: Struiksma, J. - Verwant zonder verband : de coördinatie van de bouw- en de milieuvergunning.
%2370152: STRÜMPELL, A. - Aus dem Leben eines deutschen Klinikers. Erinnerungen und Beobachtungen.
%23289116: Strupler, Ernst. - Die Anfänge der modernen Leibesübungen in der Schweiz bis 1833.
%23225983: Strupp, Karl. - Urkunden zur Geschichte des Völkerrechts. Band I: Bis zum Berliner Kongress (1878);
%23289372: Strupp, Karl. - La situation juridique des Macédoniens en Yougoslavie.
%23277341: Strupp, Michael. - Chinas Grenzen mit Birma und mit der Sowjetunion : volkenrechtliche Theorie und Praxis der Volksrepublik China.
%23214087: Strupp, Michael. - Chinas territoriale Anspruche: Aktuelle Probleme der Landgrenzen, der Seegrenzen und des Luftraumes.
%23291622: Struth, Thomas. - Thomas Struth.
%23284043: Struth, Thomas. - Texte zum Werk von Thomas Struth.
%23205275: Struve, Burkhard Gotthelf. - Rervm Germanicarvm Scriptores Aliqvot Insignes, Qvi Historiam Et Res Gestas Germanorvm, Medii Potissimvm AEvi, Inde A Carolo M. Ad Carolvm V Vsqve, Per Annales Litteris Consignarunt / Primvm Collectore Joanne Pistorio Nidano, Tribvs Tomis, In Lvcem Prodvcti, Nvnc Denvo Recogniti, Adiectis Notis, Et Indice Rervm, Personarvm, Ac Locorvm Copiosissimo, Editione Tertia Emendatiori Et Locvpletiori Ad Vsvs Pvblicos Redvcti, Cvrante Bvrcardo Gotthelff. Struvio, ...VOLUME I ONLY
%2379040: Struve, Burkhard Gotthelf. - Bibliotheca iuris selecta. Accessit Bibliotheca selectissima iuris studiosorum, emendavit et copiose locupletavit Christian Gottlieb Buder.
%2343609: Struyck, Nicolas. - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se rapportent au calcul des chances, à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères tirées des oeuvres complètes.
%23288590: Struycken, A.V.M. - Co-ordination and Co-operation in respectful disagreement : general course on private International law.
%236810: Struycken, A.V.M. - De gracieuze jurisdictie in het internationaal privaatrecht : beschouwingen over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter.
%2311393: Struycken, A.A.H. - De oorlog en het volkenrecht.
%2312547: Struycken, A.A.H. - Verzamelde Werken. Deel 1: Staatsrechtelijke & administratiefrechtelijke opstellen; Deel 2: Volkenrecht; Deel 3: Volkenbond; Deel 4: Verschillend opstellen; Deel 5: Het Staatsrecht (2e druk).
%23288553: Struycken, Peter. - P. Struycken.
%23290174: Struyker Boudier, Henk. - Filosofische wegwijzer : correspondentie van F.J.J. Buytendijk met Helmuth Plessner.
%2337119: Struyker Boudier, Henk. M.A. - Speurtocht naar een onbekende : Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
%2360298: Stryk, Samuel [Samuelis Strykii]. - Tractatus de Cautelis Testamentorum : in quo pleraque quae in testamentis condendis, tam quoad solennia externa, quam quoad formam illorum internam, pupillarem, circa fideicommissa familiae constituenda, legitimam sine gravamine relinquendam, legata ordinanda, Falcidiam prohibendam, codicillorum ordinationem, & testamentorum mutationem ac conservationem, caute observanda, perspicue exponuntur.
%23238308: Stryk, Samuel [Samuelis Strykii]. - Examen juris feudalis : ex ejus novissimis interpretibus in gratiam auditorum collectum ac methodo institutionum dispositum; accessit appendix solennium ...
%2335805: Stryk, Samuel [Samuelis Strykii]. - [SAMUELE STRYKIO, JC.] Praelectiones Viadrinae de Cautelis Contractuum neccessariis exemplis contractuum declaratae et variis facultatis iuridicae responsis illustratae.
%23244069: Stuart, Nancy Rubin - The Reluctant Spiritualist: The Life of Maggie Fox.
%23286024: Stuart, David. - Classic garden features.
%23271186: Stuart, Gilbert. - Dissertation historique sur l'ancienne constitution des Germains, Saxons, et habitans de la Grande-Bretagne : ouvrage contenant des recherches sur l'ancienneté des jure?s & des délibérations des communes.
%2338801: Stubbé, J.P.M. - Werknemersparticipatie : fiscaalrechtelijke en civielrechtelijke aspecten van werknemersparticipatie.
%23239289: Stubblefield, Anna. - Ethics along the color line.
%23279068: Stubbs, John. - Jonathan Swift : the reluctant rebel.
%23262735: Stubbs, William (ed.) - Select Charters and other illustrations of English constitutional history from the earlies times to the reign of Edward the First.
%23262737: Stubbs, William (ed.) - Select Charters and other illustrations of English constitutional history from the earlies times to the reign of Edward the First.
%23161639: Stuck, Gottlieb Heinrich. - Gottlieb Heinrich Stuck's Verzeichnis von aeltern und neuern Land- und Reisebeschreibungen : ein Versuch eines Hauptstücks der geographischen Litteratur : mit einem vollstaendigen Realregister und einer Vorrede
%23286251: Maskerade-Commissie Leidsche studentencorps (W. Vrolik). - De intocht van Philips den Schoone binnen Amsterdam, 27 juni 1497 : geschiedkundige aanteekeningen tot opheldering van de maskerade te houden door de leden van het Leidsche studentencorps op 22 juni 1880.
%23286414: Zentrum für Niederlande-Studien. - Jahrbuch 21 (2010). Themenheft : Machtwechsel in Den Haag.
%23281160: Studinka, Felix. - Poster collection : revue 1926.
%23123383: Stuhlsath, W. - Gregor I. der Grosse. Sein Leben bis zu seiner Wahl zum Bapste nebst einer Untersuchung der altesten Biten.
%23206570: Stuijvenberg, J.H. van. - La margarine : histoire et évolution 1869-1969.
%23200199: Stuijvenberg, Johannes Hermanus van. - De bloemisterij in Nederland : uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij.
%23136180: Stuijvenberg, J.H. van. - Enkele economische aspecten van de kersenteelt in Nederland.
%2317842: Stuijvenberg, Paul van. - Heden en verleden in de moderne economische geschiedenis. Diss.
%232407: Stuip, R.E.V. & C. Vellekoop (ed.) - Middeleeuwers over vrouwen. Deel 1.
%23216016: Stuip, R.E.V. & C. Vellekoop (ed.) - Middeleeuwers over vrouwen. Deel 2.
%23286272: Stuip, R.E.V. & C. Vellekoop (ed.) - Licht en donker in de Middeleeuwen.
%23148573: Stuke, Horst - Philosophie der Tat : Studien zur Verwirklichung der Philosophie bei den Junghegelianern und den Wahren Sozialisten.
%23245964: Stuldreher - Nienhuis, J. - Verborgen Paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647 - 1717
%2379958: Stumpf, Carl. - Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung.
%2379956: Stumpf, Carl. - Tonpsychologie. 2 Bände.
%232995: Stumpf-Brentano, Karl Friedrich - Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts : nebst einem Beitrage zu den Regesten und zur Kritik der Kaiserurkunden dieser Zeit. Band 2 : Die Kaiserurkunden des 10., 11. und 12. Jahrhunderts, chronologisch verzeichnet als Beitrag zu den Regesten und zur Kritik derselben.
%232964: Stumpf-Brentano, Karl Friedrich - Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts : nebst einem Beitrage zu den Regesten und zur Kritik der Kaiserurkunden dieser Zeit. Band 1 ; Abt. 1, Einleitung, Rückblick auf die Merowinger- und Karolinger-Urkunden : (alles von Band 1 Erschienene),
%23267556: Stupp, Matthias. - GmbH-Recht im Nationalsozialismus : Anschauungen des Nationalsozialismus zur Haftungsbeschränkung, Juristischen Person, Kapitalgesellschaft und Treupflicht : Untersuchungen zum Referentenentwurf 1939 zu einem neuen GmbH-Gesetz.
%23290020: Sturdy, David J. - The D'Aligres de la Rivière : servants of the Bourbon State in the seventeenth century.
%23203925: Sturdza, Démètre A. (ed.) - Charles Ier : Roi de Roumanie : chronique - actes - documents. Tome I : 1866-1875.
%23166221: STURGEON, MARY C. - Sculpture I: 1952-1967. (Isthmia IV).
%23157131: STURGEON, MARY C. - Sculpture: The Reliefs from the theater.
%23291104: Sturgess, H.A.C. & Arthur R. Hewitt. - A dictionary of legal terms and citations.
%23267892: Sturies, Rainer. - Archipelgewässer : zur Entwicklung eines neuen Rechtsbegriffs im Seerecht.
%23260289: Sturkenboom, Dorothée. - Spectators van hartstocht : sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw.
%23256698: Sturkenboom, Dorothée. - De elektrieke kus : over vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de eeuw : het verhaal van het Natuurkundig Genootschap der Dames in Middelburg.
%23251528: Sturler, Jacques Eduard de. - Granada en de Alhambra : geschiedenis en reisherinneringen.
%23231787: Sturm, Kai. - Räumungsvollstreckung und Räumungsschutz gemäss 765a ZPO unter Berücksichtigung der zweiten Zwangsvollstreckungsnovelle.
%23146544: Sturm, Jos F. - Primal-dual interior point approach to semi-definite programming.
%2378884: Sturm, August. - Beiträge zum römischen Recht unter Berücksichtigung des Entwurfs für das Bürgerliche Gesetzbuch.
%23128501: Sturm, Josef. - Die Anfänge des Hauses Preysing.
%23275160: Sturm, August. - Beiträge zum römischen Recht unter Berücksichtigung des Entwurfs für das Bürgerliche Gesetzbuch.
%23268713: Sturm, Gottlieb. - [Stvrmii, Gottlieb] Dissertationes Jenenses : varii et vtplvrimvm rarissimi argvmenti; I. De possessione e jvre in re et ad rem eliminanda; II. De distinctione jvris scripti et non scripti antiqvitati restitvta; III. De beneficio vrbano, vom Bürger-Lehn; IV. De reo in processv inqvisitorio non convicto in expensas non condemnando; V. Hobbesivs socialis S. de Genvino jvris natvralis principio Hobbesii; VI. Imperator C. Jvlius Caesar non imperator.
%2362127: Stürner, Michael. - Vollharmonisierung im europäischen Verbraucherrecht.
%232519: Stutje, Jan Willem. - Ernest Mandel : A Rebel's Dream Deferred.
%23136013: Design Center Stuttgart. - Focus Balance : internationaler Designpreis Baden-Württemberg 2003 und Mia Seeger Preis 2003 = Baden-Württemberg International Design Award 2003 and Mia Seeger Prize 2003.
%2378758: Stutz, Ulrich. - Geschichte des Benefizialwesens von den ältesten Zeiten bis ins 10. Jahrhundert.
%2378886: Stutz, Ulrich. - Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders III.
%2378887: Stutz, Ulrich. - Nachrufe : 11 Würdigungen deutscher Rechtshistoriker aus der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.
%2378888: Stutz, Ulrich. - Das Verwandtschaftsbild des Sachsenspiegels und seine Bedeutung für die sächsische Erbfolgeordnung.
%2378889: Stutz, Ulrich & Hans Erich Feine. - Forschungen zu Recht und Geschichte der Eigenkirche : gesammelte Abhandlungen.
%2378893: Stützel, Wilhelm. - Preis, Wert und Macht : analytische Theorie des Verhältnisses der Wirtschaft zum Staat.
%2378891: Stützel, Wilhelm. - Paradoxa der Geld- und Konkurrenzwirtschaft.
%2368824: Stuurman, Siep. - Kapitalisme en burgerlijke staat. Een inleiding in de marxistische politieke theorie.
%2383189: Stuvel, H.J. - Het Deltaplan : de geboorte.
%23204956: Stuwe, Eline van [Jacqueline Reyneke van Stuwe]. - Schaakmat : een romantisch-geschiedkundig voorspel van den wereld-oorlog.
%23193517: Stuwe, Jeanne Reyneke van. - Pandora's doos.
%2353275: Stuwe, Jeanne Reyneke van. - Câline : roman uit het Parijse leven.
%23161040: Stuwe, Eline van [Jacqueline Reyneke van Stuwe]. - Het flatgebouw van de gelukkige bewoners.
%23160070: Stuwe, Jeanne Reyneke van. - De man in 't spel: roman van vrouwenleven.
%23160992: Stuwe, Jeanne Reyneke van. - Mater triumphatrix.
%23160995: Stuwe, Jeanne Reyneke van. - In 's levens waan.
%23160996: Stuwe, Jeanne Reyneke van. - Don Juan en zijn vrouw: moderne huwelijksroman.
%23160997: Stuwe, Jeanne Reyneke van. - Het schoone raadsel: vrouw. Roman van huwelijksleven.
%23161105: Stuwe, Eline van [Jacqueline Reyneke van Stuwe]. - Het huis Hense & Zoon: tooneelspel in drie bedrijven.
%23198681: Stuyck, Julien. - Agressieve verkoopmethoden : rechtsvergelijkende studie i.v.m. de bescherming van de consument tegen onbehoorlijke beïnvloeding door de detailhandel. Boekdeel I.
%23189908: Stuyck, Julien & Floris O.W. Vogelaar (ed.) - Competition law in the EU and the Netherlands : a practical guide.
%2340868: Stuyck, J. & A. Looijestijn-Clearie (eds). - The European economic area EC-EFTA : institutional aspects and financial services.
%2340870: Stuyck, Jules (ed.) - Financial and monetary integration in the European Economic Community : legal, institutional and economic aspects.
%2333975: Stuyt, A.M. - Formeel tractatenrecht : overzicht aan de hand van de Nederlandse praktijk.
%2333997: Stuyt, A.M. (samenst.). - Repertorium van door Nederland tussen 1813 en 1950 gesloten verdragen.
%23278063: Stuyt, A.M. - Survey of international arbitrations 1794-1970.
%2339995: Stuyt, A.M. - Survey of international arbitrations 1794-1970.
%23121814: Stweard-Robinson, J. (ed.) - The traditional Near East.
%23160036: Stychin, Carl & Didi Herman. - Sexuality in the legal arena.
%23222242: Stychin, Carl & Didi Herman. - Sexuality in the legal arena.
%2320177: Styczynski, Jan. - Wisla. Opowiesc o rzece.
%23285830: Styron, William. - Darkness Visible: A Memoir of Madness.
%23223035: Suardi, Silvia. - Michele De Lucchi : Dopotolomeo.
%23290359: Subedi, Surya P. - Dynamics of foreign policy and law : a study of Indo-Nepal relations.
%23282469: Subramanian, Arvind. - Eclipse : living in the shadow of China's economic dominance.
%23188698: Suchtelen, N.J. van - De waarde als psychisch verschijnsel: een studie over de gronden der waardeering, in het bijzonder met betrekking tot de ekonomie en haar plaats in het kultuursysteem.
%2389263: Suchtelen, Nico van. - Oorlog : feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus, den eertsen europeaan en onvermoeiden bestrijder van de oorlog : waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus' vertoog over het spreekwoord : Dulce bellum inexperitis = wie zoet hem hiet kent d'oorlog niet.
%23128503: Sudhaus, Siegfried. - Der Aufbau der Plautinischen Cantica.
%2374677: Sudjic, Deyan. - The Architecture of Richard Rogers.
%23196236: Sudre, Frederic. - Droit international et européen des droits de l'homme.
%23264380: Suèr, Henk & Josine Meurs. - Geheel in de geest van Wagner : de Wagnervereeniging in Nederland, 1883-1959.
%2317103: Suermondt, G.L. - Schets van het Nieuwe Strafproces.
%23248266: Suetonius Tranquillus, Gaius. - The twelve Caesars.
%23271050: Suetonius, Gaius - The Twelve Caesars.
%23230525: Suffian bin Haskim, Tun Mohamed. - An Introduction to the constitution of Malaysia. 2nd edition.
%23230523: Suffian, Tun Mohamed, H.P. Lee, & F.A. Trindade (eds.) - The Constitution of Malaysia : its development, 1957-1977.
%23260126: Sugar, Max (ed.) - The adolescent in group and family therapy.
%2369721: Sugden, Edward. - A concise and practical view of the law of vendors and purchases.
%2378894: Sugenheim, Samuel. - Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts.
%23286277: Sugimoto, Hiroshi. - Hiroshi Sugimoto : conceptual forms and mathematical models.
%23176809: Suh, Dae-Sook - North Korea After Kim Il Sung.
%23228270: Suhanic, George. - Computer-aided project management.
%23290523: Suijkerbuijk, Petrus Antonius Gerardus Maria. - Politiek vertrouwen : begripsvorming, meting en validering.
%23165618: Suijling, J.Ph. - Inleiding tot het burgerlijk recht. Dl. 1, 2, 5, 6 & 7.
%2392832: Suilen, A.J.H. van. - Risicoreserve.
%23139979: Suilen, A.J.H. van. - Risicoreserve.
%23139981: Suilen, A.J.H. van. - Risicoreserve.
%23265266: Sujecki, Bartosz. - Das elektronische Mahnverfahren : eine rechtsvergleichende und europarechtliche Untersuchung.
%23263759: Sukma, Rizal - Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity.
%23283248: Suleiman, Ezra N. - Politics, power, and bureaucracy in France : the administrative elite.
%2382249: Suleiman, Ezra N. - Private power and centralization in France: the notaires and the state.
%23284971: Sullivan, E Thomas. - Proportionality Principles in American Law: Controlling Excessive Government Actions.
%23231645: Sullivan, Denise - The White Stripes: Sweethearts of the Blues.
%23194883: Sullivan, William S. - Reconstructing public philosophy.
%23275705: Sullivan, Vickie B. (ed.). - The comedy and tragedy of Machiavelli : essays on the literary works.
%23198171: O'Sullivan, Mary. - Contests for corporate control : corporate governance and economic performance in the United States and Germany.
%23277133: Sullivan, E. Thomas & Toni M. Massaro. - The arc of due process in American constitutional law.
%23281997: Sullivan, Dennis. - The punishment of crime in colonial New York : the Dutch experience in Albany during the seventeenth century.
%23221118: Sullivan, George. - Berenice Abbott : an independent vision.
%23188084: Sullivan, Vickie B. - The comedy and tragedy of Machiavelli : essays on the literary works.
%2366452: O'Sullivan, Michael - The Incarnation of Language: Joyce, Proust and a Philosophy of the Flesh.
%23204341: Sully, Melanie A. - Political parties and elections in Austria.
%23289101: Sultan, Donald. - Donald Sultan : the disaster paintings.
%2311438: Sumampouw, Mathilde. - Les Nouvelles Conventions de La Haye : leur application par les juges nationaux. Tome IV : jurisprudence - situation actuelle - bibliographie.
%2311711: Sumampouw, Mathilde. - Les Nouvelles Conventions de La Haye : leur application par les juges nationaux. Tome V.
%23185067: Sumiya, Mikio (ed.) - A History of Japanese Trade and Industrial Policy.
%23279070: Summerhill, William R. - Inglorious revolution : political institutions, sovereign debt, and financial underdevelopment in imperial Brazil.
%23263441: Summers, Lawrence H. (ed.) - Tax Policy and the Economy, Vol. 1.
%23159715: Summers, Carol. - From civilization to segregation. Social ideals and social control in Southern Rhodesia, 1890-1934.
%238127: Sumner, L.W. - Assisted death: a study in ethics and law.
%2318602: Sumter, Archie ... et al. (eds.) - K'ranti! : de Surinaamse pers, 1774-2008.
%23288218: Sundaram, Vivan. - Vivan Sundaram : Disjunctures.
%23144653: Sundhoff, Edmund. - Dreihundert Jahre Handelswissenschaft : Beiträge zur Geschichte der Betriebswirtschaftslehre.
%23152031: Sundquist, James L. - Constitutional reform and effective government.
%23136658: Sundqvist, Birger. - Deutsche und Niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420. Beinamen nach Herkunft und Wohnstätte.
%23281660: Sundström, G.O. - Three discussions on the conflict of laws : theory and comments on fundamental principles.
%23128505: Sundwall, Johannes. - Die einheimischen Namen der Lykier nebst einem Verzeichnis kleinasiatischer Namenstämme.
%23128507: Sundwall, Johannes. - Epigraphische Beiträge zur sozial-politischen Geschichte Athens im Zeitalter des Demosthenes.
%23249224: Huang Sung K'ang. - Lu Hsün and the new cultural movement of modern China.
%2320824: Sunga, Lyal - The Emerging System of International Criminal Law : developments in Codification and Implementation.
%2320910: Sunga, Lyal - Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations
%23274092: SUNIER, A. - Body and Mind in Old Age and Decay: Problems in Dementia Senilis, a Study in Literature, Followed by Longitudinal Clinical Observations.
%23161342: Sunshine, Russell B. - Negotiating for international development : a practitioner's handbook.
%23219305: Sunstein, Cass R. - Radicals in robes : why extreme right-wing courts are wrong for America.
%2332010: Sunstein, Cass R. - Why nudge? : the politics of libertarian paternalism.
%23288552: Sunstein, Cass R. - #Republic : divided democracy in the age of social media.
%23286404: Suominen, Annika. - The principle of mutual recognition in cooperation in criminal matters : a study of the principle in four framework decisions and in the implementation legislation in the Nordic member states.
%23214555: Superson, Anita M. - The moral skeptic.
%2371365: Supiot, Alain - Homo Juridicus: On the Anthropological Function of the Law.
%23156082: Supratikno, Hendrawan. - Competitive strategy, production organization and inter-firm collaboration. A case study of subcontracting arrangements in three manifacturing firms in Indonesia.
%23177705: Sur, Serge (ed.) - Verification of current disarmament and arms limitation agreements : ways , means , and practices.
%23177544: Sur, Serge (ed.) - Disarmament agreements and negotiations : the economic dimension.
%2376049: Surányi-Unger, Theo. - Economic philosophy of the twentieth century.
%23216810: Surányi-Unger, Theo. - Die Entwicklung der theoretischen Volkswirtschaftslehre im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts.
%23263887: Suriname. - De Nederlandse gulden als redder van de Surinaamse economie?.
%23281254: Suringar Jr., Willem Hendrik - Specimen historico-juridicum inaugurale quo inquiritur, quatenus delinquenti liceat gratiam recusare / quod ... eruditorum examini submittit Guilielmus Henricus Suringar.
%23289138: Suringar, W.H. ... [et al.] - Rapport over hulp- en hypotheek-banken uitgebragt op het Vierde Landhuishoudkundig Congres te Utrecht den 21 junij 1849..
%23143215: SURIYAMONGKOL, MARJORIE L. - Politics of ASEAN economic Co-operation. The case of ASEAN industrial projects.
%2395697: Suro, Roberto. - Remembering the American Dream: Hispanic Immigration and National Policy.
%23159638: Suryadinata, Leo. - Military ascendancy and political culture : a study of Indonesia's Golkar.
%23125721: Susemihl, Franz. - Festgabe für Franz Susemihl zur Geschichte griechischer Wissenschaft und Dichtung.
%23137701: Susianto, Harry - The Valuation of Future Outcomes.
%23201248: Susianto, Harry - The valuation of future outcomes.
%2357466: Susie, D.A. - In the way of our grandmothers. A cultural view of twentieth-century midwifery in Florida.
%23131623: Süskind, Hermann - Der Einfluss Schellings auf die Entwicklung von Schleiermachers System.
%2392529: Süss, Wilhelm. - Ethos : Studien zur älteren griechischen Rhetorik.
%23209261: Süss, René. - Luthers theologisch testament : Over de Joden en hun leugens : inleiding, vertaling, commentaar. 2e druk, met nieuw essay.
%23268841: Süss, Theodor. - Die Privatversicherung im Kriege : dargestellt an Hand der einschlägigen gesetze, Verordnungen, Runderlasse, Rundschreiben und Richtlinien.
%2379157: Susser, Mervyn W. - Epidemiology, health, & society : selected papers.
%23157888: Sussman, Marvin B. & Betty E. Cogswell (eds.) - Cross-national family research.
%23292559: Sussman, Elisabeth & David Joselit. - Rachel Harrison : life hack
%2340108: Suter, Jürg. - Die Fusion von Aktiengesellschaften im Privatrecht und im Steuerrecht.
%23100905: SUTER, H. - Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke... vom 8. bis zum 17. Jh. Mit ausführlichen Nachträgen und Berichtigungen...
%23271092: Suter, Daniel - Rechtsauflösung durch Angst und Schrecken : zur Dynamik des Terrors im totalitären System.
%2362720: Sutherland, J.W. - A general systems philosophy for the social and behavioral sciences
%23292224: Sutherland, John. - The Brontësaurus : an A-Z of Charlotte, Emily & Anne Bronte¨ (& Branwell)
%23131621: Sutherland, Carol Humphrey Vivian. - Coinage and currency in Roman Britain.
%23160466: Sutherland, Elizabeth. - Five Euphemias : women in Scotland, 1200-1420.
%23164976: Sutherland, Lucy. - Politics and finance in the eighteenth century.
%23275320: Sutherland, John. - Stephen Spender : a literary life.
%23188814: Sütö, Viola JoAnna. - Nieuw vermogensrecht en rechtsvergelijking - reconstructie van een wetgevingsproces (1947-1961).
%23232279: Sutter, Valerie O'Connor. - The Indochinese refugee dilemma.
%23275696: Sutton, Jonathan. - Without justification.
%23277242: Sutton, Michael. - France and the Construction of Europe, 1944-2007 : the geopolitical imperative.
%2328394: Suurmond, Guido. - Enforcing fire safety in the catering industry : an economic analysis.
%2324089: Süveg, Ildikó. - Reconstruction of 3D building models from aerial images and maps.
%23274601: Al-Suwaidi, Jamal S. ... [et al.]. - Biotechnology and the future of society : challenges and opportunities.
%237242: Suyver, J.J.H. - De zeggenschap over het Politieorgaan naar Nederlands Recht.
%23263504: Suzuki, Norihisa. - Shared Memory Multiprocessing.
%2323489: Suzuki, Yoshio. - Money and banking in contemporary Japan : the theoretical setting and its application.
%2347258: Suzuki, Yoshio. - Money, finance, and macroeconomic performance in Japan.
%23110587: Svábová, Libuse & Bettina Schmeikal-Frey. - Technology and society : a documentation of grey literature 1987-1990.
%2365603: Svasek, Maruska - Styles, struggles, and careers : an ethnography of the Czech art world, 1948-1992.
%23243168: Svedberg, Peter ... [et al.] - Evaluation of Swedish development co-operation with Guinea-Bissau .
%23274135: Svensson, T.H. & A. Carlsson (eds.) - Biogenic amines and affective disorders: Proceedings of a symposium held in London, 18-21 January 1979.
%23287264: Swaab, Dick. - Wij zijn ons brein : van baarmoeder tot Alzheimer.
%23202033: Swaak, Christof R.A. - European Community Law and the Automobile Industry.
%23233091: Swaan, Abram de. - De Mens is de Mens Een Zorg: Opstellen 1971-1981.
%23211965: Swaan, Abraham de. - Coalition theories and cabinet formations: a study of formal theories of coalition formation applied to nine European parliaments after 1918.
%233729: Swaan, Abraham de. - Coalition theories and cabinet formations : a study of formal theories of coalition formation applied to nine European parliaments after 1918.
%2369409: Swaan, Abraham de. - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs, en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd.
%23109908: Swaan, Abraham de. - De mens is de mens een zorg
%23177453: Swaan, Abraham de. - Zorg en de staat : welzijn, onderwijs, en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd.
%23163056: Swaan, Abraham de. - De draagbare De Swaan.
%23273815: Swaan, Abram de ... [et al.] - De brandende kwestie 2 : SLAA-lezingen 1983/1984.
%23290141: Swaim, William. - Casos de curaciones que se han hecho con el uso de la panacéa de Swaim.
%23145895: Swaisland, Cecillie. - Servants and Gentlewomen to the Golden Land : the emigration of single women from Britain to Southern Africa, 1820-1939.
%23203548: Swan, Carolyn Taylor. - The old French prose legend of Saint Julian the Hospitaller. (= Beihefte zur Zeitschrift für Romanische philologie, Band 160).
%2362381: Swan, Edward J. & John Virgo. - Market Abuse Regulation.
%23292097: Swanborn, Peter. - Tot de Dood op Zee.
%23191853: Swanenburg, B.D. - Iwan de Verschrikkelijke - Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels.
%2351271: Swank, O.H. - Policy makers, voters and optimal control. Estimation of the preferences behind monetary and fiscal policy in the United States. (Beleidsmakers, kiezers en optimal control). Diss.
%23108634: Swanson, Donald R. - Three Conquerers. Character and Method in the Mature Works of George Meredith.
%23111931: Swanson, A. & B. Törnqvist (eds.) - Europe : The nordic Countries.
%23286666: Swart, Wil. - Amsterdam-Noord 1850-1930 : de geschiedenis achter de feiten.
%23261839: Swart, Bert & André Klip (eds.) - International criminal law in the Netherlands.
%23253266: Swarte, Joost. - De vooruitkijkspiegel.
%23253281: Swarte, Joost. - Niet zo : maar zo! Deel 1.
%23160552: SWARTH, HÉLÈNE. - Eenzamen.
%23237923: Swarztrauber, Sayre A. - The three-mile limit of territorial seas.
%2375168: Swaving, Christiaan. - De invloed van het oorlogsrecht op vroeger gesloten tractaten.
%23289194: Swedenborg, Emanuel. - Die vier Hauptlehren der Neuen Kirche, bezeichnet unter dem Neuen Jerusalem in der Offenbarung Johannis : Die Lehre vom Herrn; Die Lehre von der heiligen Schrift; Die Lebenslehre; Die Lehre vom Glauben.
%2319362: Sweegers, Jurgen. - Cooperation, coordination and institutions.
%2316185: Sweens, J.C.M. - Aansprakelijkheid bij het beheer van gemeentegelden. Diss.
%23124887: Sweepe, D. - De Voorschriften betreffende de comptabiliteit der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.
%2343472: Sweet Stayer, Marcia (ed.) - Newton's Dream.
%23222835: Sweet, William. - Kicking the carbon habit : global warming and the case for renewable and nuclear energy.
%23258022: Sweet, Fay. - Queen Elizabeth II: A Jubilee Portrait in Stamps.
%23286238: Sweetman, Brendan. - Why Politics Needs Religion : the Place of Religious Arguments in the Public Square.
%23115971: Swellengrebel, J.L. - In Leijdeckers voetspoor : anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. Vol. 2.
%23115969: Swellengrebel, J.L. - In Leijdeckers voetspoor : anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. Vol. 1 : 1820-1900.
%2387934: Swellengrebel, N.H. & E. Rodenwaldt. - Die Anophelen von Niederländisch-Ostindien.
%23284727: Swift, Daniel. - The bughouse : the poetry, politics, and madness of Ezra Pound
%23119275: Swigghem, P.J. van. - De Nederlandse openbare bibliotheken en hun boekenbezit. Een onderzoek naar het boekenbezit voor volwassenen in de algemene, rooms-katholieke en protestants-christelijke openbare bibliotheken in Nederland.
%23127386: Swildens-Rozendaal, W.J.C. (Voorzitter). - Seksuele integriteit en rechtsbescherming / opgesteld in opdracht van het bestuur van de Partij van de Arbeid, door de Commissie Overheid en Seksuele Integriteit.
%23183842: Swinglehurst, Edmund. - Salvador Dalí : exploring the irrational.
%23237545: Swinkels, Laurentius Adrianus Petrus. - Empirical analysis of investment strategies for institutional investors.
%23110496: Swinkels, J.J.P. - De belastingplichtige en de Europese BTW.
%23242690: Swinnen, Johan F. M. & Scott Rozelle. - From Marx and Mao to the market : the economics and politics of agricultural transition.
%23181309: Switzer, Les. - Power and resistance in an African society : the Ciskei Xhosa and the making of South Africa.
%2378896: Swoboda, Ernst. - Franz von Zeiller, der grosse Pfadfinder der Kultur auf dem Gebiete des Rechts, und die Bedeutung seines Lebenswerkes für die Gegenwart.
%23106175: Swüste, H.A. - De structuur van de latijnse zin. Een methodische-didactische studie.
%23277862: Sybenga, T. - De Grondwet van 1887. 6e druk.
%2313855: Sybenga, T. - De Grondwet van 1887. 6e druk.
%23287777: Syfers, James W. - Law and Philosophy : Subversive of Democracy.
%2380598: Sylvain, Boko H. (ed.) - NEPAD and the Future of Economic Policy in Africa.
%2365081: Sylves, Richard T. & William L. Waugh. - Cities and disaster : North American studies in emergency management.
%2399322: SYMONDS, J. - Walt Whitman.
%23150228: Synodinou, Tatiana (ed.) - Codification of European copyright law : challenges and perspectives.
%23135178: Syrén, Roger - The Forsaken First-Born. A Study of a Recurrent Motif in the Patriarchal Narratives.
%23144034: Syrotinski, Michael. - Defying gravity. Jean Paulhan's interventions in twentieth-century French intellectual history.
%23273346: Szabo, Stephen F. - Parting Ways: The Crisis in German-American Relations
%23106520: Szafián, Peter. - Gravity and tectonics. A case study in the Pannonian Basin and the surrounding mountain belt.
%23232301: Szajkowski, Bogdan (ed.) - New Political Parties of Eastern Europe and the Soviet Union (Longman current affairs).
%23192682: Szanton Blanc, Cristina. - Urban children in distress : global predicaments and innovative strategies.
%23283726: Szarkowski, John. - Photography until now.
%2320093: Szász, André. - Monetaire diplomatie : Nederlandse internationale monetaire politiek 1958-1987.
%23151528: Szász, Thomas S. - Het recht om terecht te staan : rechtsbedeling door psychiaters.
%23117663: Szászy, István. - Private international law in the European people's democracies.
%2371435: Szaz, Zoltan Michael. - Germany's eastern frontiers : the problems of the Oder-Neisse Line.
%23199525: Szeftel, Marc. - Documents de droit public relatifs à la Russie médiévale.
%23245465: Szidzek, Christian. - Das frühneuzeitliche Verbot der Appellation in Strafsachen : zur Einfluss von Rezeption und Politik auf die Zuständigkeit insbesondere des Reichskammergerichts.
%23230605: Szirmai, Adam. - Entrepreneurship, Innovation, and Economic Development (Unu-Wider Studies in Development Economics).
%23277898: Szirmai, Z. (ed). - Law in Eastern Europe. No. 2.
%23135871: Szirmai, Z. (ed). - Law in Eastern Europe.
%23135872: Szirmai, Z. (ed). - Miscellanea II : articles and texts.
%23142611: Szirmai, Z. (ed). - The Federal criminal law of the Soviet Union : the basic principles of the criminal laegislation : the law concerning the crimes against the State : the law concerning military crimes : the basic principles of criminal procedure.
%23291169: Szkopiak, Zygmunt C. (ed.) - The Yalta agreements : documents prior to, during and after the Crimea Conference 1945.
%23284689: Sznaider, Natan. - Jewish Memory and the Cosmopolitan Order : Hannah Arendt and the Jewish condition.
%23257691: Szokolóczy-Syllaba, Adrienne. - EFTA: restrictive business practices.
%23292498: Szurawitzk, Michael von. - Contra den rex iustus/rex iniquus? : der Einfluss von Machiavellis Il Principe auf Marlowes Tamburlaine, Shakespeares Heinrich V. und Gryphius' Leo Armenius.
%2379061: Szyllowicz, Joseph S. - Political change in rural Turkey : Erdemli.
%2321662: Szymanski, Albert. - The capitalist state and the politics of class.
%23116314: Taal, Gerrit. - Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901.
%2327915: Taat, J.F. - Beschouwingen over tuchtrecht.
%23288043: Tabachnick, Barbara G. & Linda S Fidell. - Using multivariate statistics.
%23108878: Tabassi, Lisa Woollomes (ed.). - OPCW: The legal Texts.
%2369172: Tabb, William K. - Economic Governance in the Age of Globalization.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

4/1