Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23217821: NEDERBURGH, IZAK ALEXANDER. - Hoofdstukken over strafvordering [voor Ned.-Indië]. Deel 1: De tenlastelegging; Deel 2: Het bewijs.
%2319919: NEDERHOOD, JOEL HOMAN. - The Church as Mission and the Educated. A study of the church's mission relationship to educated individuals in America.
%23283129: PHILIPS NEDERLAND N.V. - Verkoopbrochure met de eerste Philips televisies.
%23202030: VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND. - Jubileumbundel 1947-1997.
%23135543: MEEHANITE RESEARCH INSTITUUT VOOR NEDERLAND. - Meehanite Handboek.
%235811: VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND. - Jaarboek 1969-1970 (XII).
%235824: VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND. - Jaarboek 1968-1969 (XI).
%2322545: HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. - Hoge Raad der Nederlanden : verslag 2005 en 2006.
%23127978: STATISTIEK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. - Uitkomsten der Herziening van de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigendommen krachtens de wet van 22 Julij 1873 (Staatsblad n°. 116).
%2322543: HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. - Hoge Raad der Nederlanden : verslag 2007 en 2008.
%2327240: HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. - De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel : de veranderingen in de rol van de Hoge Raad als rechtsvormer.
%23179375: NEDERLANDER, MUNIN. - Kitesj : de legende van haar hemelvaart,- of nederdaling in het Swetli Jarr,- in samenhang met de bylígni over o.a. de tafelronde van Wladimir van Kiev als voorspelling van een christelijk kommunisme in Rusland. Deel 1: Grondteksten, historische beschouwing, interpretaties.
%233968: NEDERLANDS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEDIENSTEN (NIWI); KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, AMSTERDAM (KNAW). - Humanities, computers and cultural heritage : proceedings of the XVI international conference of the Association for History and Computing.
%23179071: NEDERLOF, K. A. - Lexicon politiek-militair-strategische termen.
%2381197: NEDERLOF, A.B. - Pyrrhus van Epirus. Zijn achtergronden, zijn tijd, zijn leven (historie en legende).
%23245283: NEDERLOF, A.B. - Alexander de Grote : proeve van een beknopte biografie.
%23271576: NEDERPELT, JACQUES A. VAN. - Een wereld apart : de uitsluiting van de Derde Wereld.
%2398835: NEDERVEEN MEERKERK, ELISE VAN & JAN PEET. - Een peertje voor de dorst : geschiedenis van het Philips Pensioenfonds.
%2344993: NEDERVEEN, A. - Inleiding tot het federale effectenrecht van de Verenigde Staten.
%2316665: NEDJATI, ZAIM M. - Human rights under the European Convention.
%2368807: NEEB, J.F. - De grootboeken der Nationale schuld.
%2324405: NEEL, JASPER. - Aristotle's voice : rhetoric, theory and writing in America.
%23284335: NEELEMAN, JAN. - The social and epidemiological context of suicidal behaviour.
%23135725: NEELY, W. CALDWELL - The Agricultural Fair.
%23152997: NEELY, MARK E. - Southern Rights. Political prisoners and the myth of Confederate Constitutionalism.
%2362580: NEELY, SYLVIA. - Lafayette and the Liberal Ideal, 1814-1824 : politics and conspiracy in an age of reaction.
%23280272: GULIJK; STÉPHANIE & A R NEERHOF. - Constructieve veiligheid : een onderzoek naar communicatie en borging in bouwprocessen : voorkomen is beter dan genezenUitgever: 's-Gravenhage : IBR, Instituut voor Bouwrecht, [2014] ©2014
%2338622: NEERHOF, A.R. - Het geschil voorbij : een studie naar de bruikbaarheid van bestuursrechtelijke jurisprudentie als kenbron van recht.
%23100040: BIBLIOTHECA MEDICA NEERLANDICA. - Catalogus van de Bibliotheek der Nederlandsch Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst in Bruikleen vereenigd met de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam.
%2352342: NEESER, M.J. - Schadeberekening in personenschadezaken.
%23280654: NEGASH, ALMAZ. - Diversity and conservation of enset (Ensete ventricosum Welw. Cheesman) and its relation to household food and livelihood security in South-western Ethiopia.
%23264420: NEGISHI, TAKASHI. - Microeconomic foundations of Keynesian macroeconomics.
%2374104: NEGRI, ANTONIO. - Political Descartes: Reason, Ideology and the Bourgeois Project (Radical Thinkers).
%23273852: NEGRI, ANTONIO. - Diary of an Escape
%23284517: NEGRI, ANTONIO. - Pipeline : letters from prison.
%23284521: NEGRI, ANTONIO. - Pipeline : letters from prison.
%23284519: NEGRI, ANTONIO. - Trilogy of Resistance.
%23263384: NEGRINI, R. - Fault Tolerance Through Reconfiguration in VLSI and WSI Arrays (Computer Systems Series).
%23216624: NEGROTTI, MASSIMO. - Theory of the artificial virtual replications and the revenge of reality.
%2353224: NEHLSEN, EBERHARD. - Wilhelmus von Nassauen : Studien zur Rezeption eines niederländischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert.
%23177813: NEHMELMAN, R. - Het algemeen persoonlijkheidsrecht : een rechtsvergelijkende studie naar het algemeen persoonlijkheidsrecht in Duitsland en Nederland.
%2323064: NEIBERG, MICHAEL S. - Potsdam : the end of World War II and the remaking of Europe.
%23230793: NEIBERG, MICHAEL. - The Blood of Free Men: The Liberation of Paris, 1944.
%23273589: NEICH, ROGER - Pacific jewelry and adornment
%2351945: NEIDLE, CAROL JAN. - The Syntax of American Sign Language: Functional Categories and Hierarchical Structure.
%2310687: NEIER, ARYEH - The International Human Rights Movement: a history.
%2352809: NEIJ, ROB & ERNST HUETING. - De opbouw van een sociaal-agogische beroepsopleiding, 1899-1989.
%2323859: NEIJMANN, DAISY L. - The Icelandic Voice in Canadian Letters. The contribution of Icelandic-Canadian Writers to Canadian Literature. Diss.
%2331476: O'NEILL, PHILIP - Verification in an Age of Insecurity: The Future of Arms Control Compliance.
%2330849: O'NEILL, J. - Perception, Expression and History : the Social Phenomenology of Maurice Merleau-Ponty.
%23216576: O'NEILL, DAN. - The last giant of Beringia : the mystery of the Bering Land Bridge.
%23255800: NEIRYNCK, JACQUES. - Le siège de Bruxelles.
%23257788: NEJATULLAH SIDDIQI, M. - Role of the state in the economy : an Islamic perspective.
%2327890: NEL, FRANÇOIS., WRITING FOR THE MEDIA. - Writing for the media in southern Africa. 3rd ed.
%23144664: NEL, BAREND FREDERIK. - Die fantasie van Blanke en naturelle skoolgaande kinders.
%23232460: NELEN, H., M. PETERS & M. VANDERHALLEN. - Recherchesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn : knooppunten, knelpunten en kansen.
%23216837: NELEN, J.M. - Gelet op de wet : de evaluatie van strafwetgeving onder de loep.
%23177877: NELISSEN, NICO & BEN VERFÜRDEN. - Meepraten over de toekomst van de monumentenzorg : reacties van gemeenten, provincies en landelijke particuliere monumentenorganisaties op de Nota over de Monumentenzorg.
%2344350: NELISSEN, N.J.M., H.E. BRÖRING & J.J. LAMBERS-HACQUEBARD. - De terugtredende overheid : preadvies ten behoeve van de zesenveertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 7 oktober 1994.
%23283312: NELL, LIZA M. - Transnational migrant politics in the Netherlands : historical structures and current events.
%23278254: NELL, LIZA M. - Ethnic Amsterdam : immigrants and urban change in the twentieth century.
%2398017: NELLEN, HENK J.M. - Ismaël Boulliau (1605-1694) : astronome, épistolier, nouvelliste et intermédiaire scientifique : ses rapports avec les milieux du Libertinage érudit
%23275606: NELLI, RENÉ. - La philosophie du catharisme : le dualisme radical au XIIIe siècle.
%23269007: NELLIS, JOHN R. - A theory of ideology : the Tanzanian example.
%23284140: NELSON, JULIE A. - Economics for Humans.
%23159192: NELSON, JOHN S. - Tropes of politics: science , theory , rhetoric , action.
%23116144: NELSON, J. ROBERT. - No man is alien: essays on the university of mankind.
%23145960: NELSON, MARGARET VIRGINIA - A Study of Judicial Review in Virginia, 1789-1928.
%23122525: NELSON, R.J. - The logic of mind.
%23285696: NELSON, ANDREW N. - The modern reader's Japanese-English character dictionary.
%23141597: NELSON, LYNN HANKINSON - Who Knows : from Quine to a Feminist Empiricism.
%23275355: NELSON, MICHAEL. - War of the black heavens : the battles of Western broadcasting in the Cold War.
%23102295: NELSON, H.L.W. - Ein Unterrichtsprogramm aus Neronischer Zeit.
%23130621: NELSON, MICHAEL. - War of the black heavens the battles of Western broadcasting in the Cold War.
%23130640: NELSON, JANE A. - Form and Image in the Fiction of Henry Miller.
%2399004: NELSON, ROBERT L. - Lawyers' Ideals / Lawyers' Practice. Transformations of the American Legal Profession.
%23258438: NELSON, GEORGE - Building a new Europe : portraits of modern architects : essays by George Nelson, 1935-36.
%23275235: NELSON, LYDIA LORETTA. - Dreamy quilts : 14 timeless projects to welcome you home.
%23247252: NELSON, WILLIAM EDWARD. - The legalist reformation : law, politics, and ideology in New York, 1920-1980.
%23232585: NEMEC, J., J.M. NIGG & F. SICCARDI. - Prediction and perception of natural hazards: symposium proceedings, October 22-26, 1990, Perugia, Italy.
%23224337: NEMETH, DAVID J. - The architecture of ideology ; neo-Confucian imprinting on Cheju Island , Korea.
%23235128: NEMOIANU, VIRGIL - The Triumph of Imperfection: The Silver Age of Sociocultural Moderation in Europe, 1815-1848.
%23141381: NENTJES, A. - Keynesianisme Vandaag/Keynesianism Today.
%23284475: NEOSTADIUS, CORNELIUS MATTHAEUS. - Observations on decided cases concerning antenuptial contracts.
%23271097: NEPOS, CORNELIUS. - [Cornelii Nepotis]. Vitae excellentium imperatorum : quoad extant : cum vita catonis et attici et fragmentis.
%23245481: NEPVEU, R.M. - Universitaire flitsen : van Illustre School tot Rijksuniversiteit.
%23158893: NERGELIUS, JOAKIM. - The constitutional dilemma of the European Union.
%2391102: NERLICH, UWE A.O. (ED.). - Die Einhegung sowjetischer Macht: kontrolliertes militärisches Gleichgewicht als Bedingung europäischer Sicherheit.
%23242480: NERNST, WALTHER & ARTHUR SCHÖNFLIES. - Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaften : kurzgefasstes Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung, mit besonderer Berücksichtigung der Chemie.
%23248243: NERODE, ANIL, WIKTOR MAREK & V. S. SUBRAHMANIAN (EDS.) - Logic Programming and Non-Monotonic Reasoning : Proceedings of the First International Workshop.
%23208881: NES, CORNELIA NICOLINE VAN. - Replacement of durables : influencing product lifetime through product design.
%23277673: NES, CORNELIS VAN. - Staat en prostitutie.
%23204968: NES-UILKENS, G. VAN. - Dubbele Bart.
%23131832: NESBIT, WILLIAM M. - Sumerian Records from Drehem
%2384725: NESCH, ROLF. - St. Pauli und Hamburger Brücken.
%23267921: NESKE, INGEBORG. (ED.) - Die Handschriften der Stadtbibliothek Nürnberg. Band. 3 : Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften. Juristische Handschriften.
%23125500: NESSELHAUF, HERBERT. - Untersuchungen zur Geschichte der delisch-attischen Symmachie.
%23230215: NESTER, WILLIAM - Napoleon and the Art of Diplomacy: How War and Hubris Determined the Rise and Fall of the French Empire.
%23125507: NESTLE, WILHELM. - Griechische Weltanschauung in ihrer Bedeutung für die Gegenwart.
%23125503: NESTLE, WILHELM. - Euripides : der Dichter der griechischen Aufklärung.
%23125505: NESTLE, WILHELM. - Griechische Studien : Untersuchungen zur Religion, Dichtung und Philosophie der Griechen.
%23223424: NESTLE, WILHELM. - Die Krisis des Christentums : Ihre Ursachen, ihr Werden und ihre Bedeutung.
%239165: NET, B.J. VAN DER. - Kringenrechtspraak voor leerkrachten bij het bijzonder onderwijs.
%2315730: GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS. - Records of the conference convened by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization held at the Hague from 21 april to 14 may 1954.
%23264222: DELTA : A REVIEW OF ARTS LIFE AND THOUGHT IN THE NETHERLANDS. - delta : autumn 1970 : [1920-1970].
%23193268: UNITED PROVINCES OF THE NETHERLANDS (18TH CENTURY) - Staat der financie van de republiek der vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele comissie van het financie-weezen, met bylaagen. In dato 21 mey 1790. Ten gevolge van haar hoog mog. resolutie van den 4 mey 1785, met de resolutie daarop genomen, op den 21 mey 1791. Als mede reflectiën op dit rapport, van wylen den heere griffier Fagel.
%23165476: NETO, AGOSTINHO. - Construamos o socialismo : [discorso da proclamação da Independência, às zero horas de 11de Novembro de 1975].
%2398136: NEUBAUER, A. (ED) - Mediaeval Jewish chronicles and chronological notes. Hebrew texts and fragments, edited...
%23278427: NEUBAUER, RAINER; ELEONORE HÖFNER & SIEGFRIED WALDSCHÜTZ - Kompendium über Eignungsfeststellungsverfahren für den öffentlichen Dienst.
%23203523: NEUBAUER, ADOLPHE. - La géographie du Talmud.
%2392188: NEUBERGER, JOAN. - Hooliganism. Crime, culture, and power in St. Petersburg, 1900-1914.
%23280443: NEUBERGER, BENJAMIN. - National self-determination in postcolonial Africa.
%23178542: NEUBERGER-DONATH, RUTH (ED.) - Longini De sublimitate lexicon.
%2379933: NEUBURGER, MAX. - Die historische Entwicklung der experimentellen Gehirn- und Rückenmarkpsychologie vor Flourens.
%2360405: NEUBURGER, MAX. - Festschrift zum 80. Geburtstag Max Neuburger. Mit 91 internationalen medico-historischen Beiträgen.
%2334245: NEUERBURG, E.N. & P. VERFAILLE. - Schets van het Nederlands milieuhygiënerecht.
%23246170: NEUFELD, MARK A. - The Restructuring of International Relations Theory.
%2361334: NEUFIELD, MICHAEL J. - The skilled metalworkers of Nuremberg. Craft and class in the industrial revolution.
%23281898: NEUHAUS, HELMUT. - Reichsständische Repräsentationsformen im 16. Jahrhundert : Reichstag - Reichskreistag - Reichsdeputationstag.
%23202150: NEUHOFF, KLAUS & UWE PAVEL (EDS.) - Stiftungen in Europa : eine vergleichende Uebersicht.
%23179144: NEUJAHR, PHILIP J. - Kant's idealism.
%23141962: NEUMAN, ABRAHAM A. - Landmarks and Goals : Historical Studies and Addresses.
%2362329: NEUMAN, H. J - Impasse te Londen: Nederlands veiligheidsbeleid 1940/1945.
%23214: NEUMANN, ULFRID & ULRICH SCHROTH. - Neuere Theorien von Kriminalität und Strafe.
%23120089: NEUMANN, THOMAS - Gewissheit und Skepsis. Untersuchungen zur Philosophie Johannes Volkelts.
%23208690: NEUMANN, INGE S. (ED.) - European war crimes trials : a bibliography.
%23255514: NEUMANN, KLAUS & ULRICH STEINHARDT. - GERT networks and the time-oriented evaluation of projects.
%2387592: NEUMANN, GERALD. - Bankrott und neues Insolvenzrecht. Die objektive strafbarkeitsbedingung (§ 283 Abs. 6 StGB) im Lichte der neuen Insolvenzordnung.
%2380674: NEUMANN, KONRAD. - Vertragsgültigkeit und Parteiwille in Lehre und Rechtsprechung des internationalen Schuldrechts.
%2344406: NEUMANN, DANIA - Die Rechtsnatur des Netzgeldes. Internetzahlungsmittel ecash.
%23265436: NEUMANN, TEODORO RIBERA. - Das chilenische Verfassungsgericht und das deutsche Bundesverfassungsgericht : ein Rechtsvergleich.
%2398139: NEUMARK, D. - Essays in Jewish philosophy.
%2323469: NEUMAYER, ERIC - The Pattern of Aid Giving: The Impact of Good Governance on Development Assistance (Routledge Studies in Development Economics).
%2395556: NEUMEYER, FREDRIK. - Monopolkontrolle in USA.
%2352500: NEUPERT, HELMUTH. - Regionale Stukturpolitik als Aufgabe der Länder: Grundlagen, Verknüpfungen, Grenzen. Eine Untersuchung wirtschaftsrechtlicher und wirtschaftspolitischer Aspekte der regionalen Strukturpolitik im Verhältnis der Länder zum Bund und zu den Europäischen Gemeinschaften.
%23229969: NEUSNER, JACOB (ED.) - The Encyclopedia of Judaism. Volume IV, supplement I
%23130464: NEUSNER, JACOB (ED.) - Take Judaism, for Example: studies toward the Comparison of Religions.
%23146263: NEUSNER, JACOB (TRANS.) - The Talmud of Babylonia : an American Translation XXXI.A: Tractate Bekhorot, Chapters 1-4.
%2362609: NEUTELINGS, TH. R - Dieper denken: Een wandeling door de filosofie der eeuwen.
%23180675: NEUWEILER, GERHARD. - The biology of bats.
%23118940: NÈVE, P.L. - Forma servata : vijf opstellen over formulieren en formulierboeken in het notariaat van de Middeleeuwen tot vandaag.
%23216321: NÈVE, PAUL & CHRIS COPPENS (EDS.) - Vorträge gehalten auf dem 28. Deutschen Rechtshistorikertag : Nimwegen 23. bis 27. September 1990.
%23169811: NÈVE, P.L. - Eigendomsvoorbehoud. LENSING, J.A.W. Ne bis idem in strafzaken : een rechtsvergelijkende en internationaalstrafrechtelijke oriëntatie. Preadviezen.
%2390451: NÈVE, P.L. - Secundum ius : opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève.
%2336279: NÈVE, P.L. - Secundum ius : opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève.
%2328912: NÈVE, P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie-territoir-archieven.
%23246542: DE NEVERS, RENÉE. - Comrades no more : the seeds of political change in Eastern Europe.
%23110639: NEVILLE, ROBERT CUMMINGS. - New essays in metaphysics
%23262006: NEVILLE, RICHARD. - Play power : ontdekkingsreis door de internationale underground.
%23207339: NEVINS, ANDREW. - Locality in vowel harmony.
%2374150: NEWBURY, DAVID S. - Kings and clans. Ijwi Island and the Lake Kivu Rift, 1780-1840.
%23160105: NEWBURY, DAVID S. - Kings and clans : Ijwi Island and the Lake Kivu Rift, 1780-1840.
%23106071: NEWDICK, CHRISTOPHER. - Who should we treat? : law, patients and resources in the N.H.S.
%23255059: NEWDICK, CHRISTOPHER. - Who should we treat? : law, patients and resources in the N.H.S.
%23169013: NEWELL, DIANNE. - Tangled webs of history : indians and the law in Canada's pacific coast fisheries.
%23206112: NEWELL, JENNIFER. - Trading nature : Tahitians , Europeans , and ecological exchange.
%23169922: NEWELL, JAMES L. - The Politics of Italy: Governance in a Normal Country (Cambridge Textbooks in Comparative Politics).
%23258397: NEWEST, TH. (HANS GOLDZIER). - Erdbeben-Verhütung : Vulkan-Regulierung : Ewiger Völkerfriede : Eine lustige Fahrt in die Zukunft - vorbei an Erinnerungen aus eigener Vergangenheit - nach glücklicher Lösung des Vulkan-Rätsels : Acht Einzel-Vorträge in allgemein-verständlicher Sprache.
%2376201: NEWEY, VINCENT. - Cowper's Poetry. A Critical Study and Reassessment.
%23283612: NEWHALL, JUSTIN. - Historical marker : along the Lewis and Clark Trail.
%23233717: NEWHOUSE, VICTORIA., PIANO, RENZO. - Renzo Piano museums.
%23225077: NEWMAN, HAROLD. - An illustrated dictionary of silverware : 2,373 entries, relating to British and North American wares , decorative techniques and styles and leading designers and makers , principally from c. 1500 to the present.
%23281748: NEWMAN, MORRIS. - Responsive architecture: Moody-Nolan recent work.
%2379903: NEWMAN, FRANK & DAVID WEISSBRODT (EDS.) - International human rights: law, policy and process.
%2379707: NEWMAN, ROGER K. - Hugo Black. A biography.
%23260518: NEWMAN, ROGER K. (ED.) - The Yale biographical dictionary of American law.
%23285490: NEWMARK, KEVIN. - Irony on occasion : from Schlegel and Kierkegaard to Derrida and de Man.
%2352126: NEWMEYER, FREDERICK J. - Grammatical Theory: Its Limits and Its Possibilities.
%23278398: NEWSON, ALEX. - Fifty sneakers that changed the world.
%23280464: NEWSON, ALEX. - Paris in fifty design icons.
%2360014: NEWTH, A.T. AND M.J. MICKEVICZ. - Treatise on Enrobing.
%23253480: NEWTON, ISAAC. - The correspondence of Isaac Newton. Vol. IV: 1694-1709.
%23253483: NEWTON, ISAAC. - The correspondence of Isaac Newton. Vol. VII : 1718-1727.
%23267762: NEYRON, PETER J. - De vi foederum inter gentes speciatim de obligatione successoris ex foedere antecessoris ex natura rei et usu moratiorum populorum petita.
%23237173: NG, GAR YEIN - Quality of judicial organisation and checks and balances.
%23211719: NGABOH-SMART, FRANCIS, - Beyond empire and nation : postnational arguments in the fiction of Nuruddin Farah and B. Kojo Laing.
%23274490: NGANEMARIYA, ILLUINEE. - Miracle in Kigali: The Rwandan Genocide - a Survivor's Journey.
%23283865: HSUEH-CHIN; TSAO & KAO NGO. - A Dream of Red Mansions 3 volumes
%23281520: NGO, LIEOU. - L'odyssée de Lao Ts'an : traduit du Chinois par Cheng Tcheng avant-propos de Jacques Reclus.
%23278881: NGUYEN-MARSHALL, VAN. - In search of moral authority The discourse on poverty, poor relief, and charity in French colonial Vietnam.
%23218629: NGUYEN, TUAN HOANG & DAVID SETH PRESTON (EDS.) - Virtuality and education : a reader.
%23274680: NHEMA, ALFRED G. - The quest for peace in Africa : transformations, democracy, and public policy.
%23119775: NI, W.-M., PELETIER, L.A. & SERRIN, J. (EDS.) - Nonlinear Diffusion Equations and Their Equilibrium States I. Proceedings of a Microprogram held August 25-September 12, 1986. (Mathematical Sciences Research Institute Publications 12.)
%23129294: NIBLOCK, TIM (ED.) - State, society and economy in Saudi Arabia.
%23265304: NICHOLAS, COLIN & RAAJEN SINGH (EDS.) - Indigenous peoples of Asia : many peoples, one struggle.
%2377664: NICHOLLS, F.F. - Honest thieves. The violent Heyday of English smuggling.
%23256007: NICHOLLS, ROGER A. - The dramas of Christian Dietrich Grabbe.
%23235983: NICHOLS, ALBERT A. - Targeting economic incentives for environmental protection.
%23140589: NICHOLS, JOHN GOUGH (ED.) - Wills from Doctor's Commons: A Selection from the Wills of Eminent Persons Proved in the Prerogative Court of Canterbury, 1495-1695.
%23179404: NICHOLS, RYAN. - Thomas Reid's theory of perception.
%23176000: NICHOLS, THOMAS M. - The sacred cause : civil-military conflict over Soviet national security, 1917-1992.
%23223863: NICHOLS, JOHN. - Tragedy and farce : how the American media sell wars, spin elections and destroy democracy.
%23274806: NICHOLS, SHAUN (ED.) - The architecture of the imagination : new essays on pretence, possibility, and fiction.
%23246630: NICHOLS, JAMES H., PLATO. - Gorgias.
%23246620: NICHOLS, JAMES H., PLATO. - Phaedrus.
%23175013: NICHOLSON, LINDA J. - The play of reason : from the modern to the postmodern.
%23195927: NICHOLSON, DAVID. - Environmental dispute resolution in Indonesia.
%23280913: NICHOLSON, PENELOPE (ED.). - New Courts in Asia.
%23283699: NICKEL, DOUGLAS R. - Carleton Watkins : the art of perception.
%23248460: NICKERSON, RAYMOND S. - Using Computers: Human Factors in Information Systems (A Bradford Book).
%2366618: NICKERSON, JOHN T.R. & LOUIS J. RONSIVALLI. - Elementary food science.
%2346732: NICKERSON, CATHERINE ROSS. - The web of iniquity : early detective fiction by American women.
%238294: NICKLES, THOMAS (ED.) - Scientific discovery, logic, and rationality.
%23221305: NICKLES, THOMAS (ED.) - Thomas Kuhn.
%23282966: NICKLISCH, FRITZ; DIETER SCHOTTELIUS & HELLMUT WAGNER (EDS.) - Die Rolle des wissenschaftlich-technischen Sachverstandes bei der Genehmigung chemischer und kerntechnischer Anlagen.
%23280866: NICKOLSON, LARS. - Met recht geloven.
%23151998: NICKS, DEWEY - Kustom.
%23258490: NICOL-SPEYER, A. & C.H. HUBERICH (ED.) - Duitsche wetgeving in het bezette gebied van België = Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. [1e serie].
%23233605: NICOL, BRAN. - Stalking.
%23224791: NICOLAÏ, P. - Bestuursrecht : [werkboek].
%23284324: NICOLAI, HENK. - De eed en het geld : de positie van de medisch specialist in Nederland, 1972-2002.
%2357391: NICOLAÏ, P. (E.A.) - Bestuursrecht.
%23116985: NICOLAS, EDM. - Over vlees.
%23116746: NICOLAS, EDM. - Over vis.
%23116919: NICOLAS, EDM. - Over pluimvee en eieren.
%23116849: NICOLAS, EDM. - Over aardappelen.
%23116986: NICOLAS, EDM. - Over fruit.
%23201140: NICOLE, ROBERT. - Disturbing history : resistance in early colonial Fiji.
%23281862: NICOLE, PIERRE. - Instructions théologiques et morales sur le premier commandement du Décalogue, où il est traité de la foi, de l'espérance, & de la charité.
%23258243: NICOLIN, PIERLUIGI. - Mario Botta : Bauten und Projekte, 1961-1982.
%23222967: NICOLL, ALLARDYCE (ED.) - Shakespeare Survey 4 (1951). An Annual Survey of Shakespearian Study & Reproduction.
%23222923: NICOLL, ALLARDYCE (ED.) - Shakespeare Survey 6 (1953). An Annual Survey of Shakespearian Study & Reproduction.
%23222309: NICOLL, ALLARDYCE (ED.) - Shakespeare Survey 12 (1959). An Annual Survey of Shakespearian Study & Reproduction.
%23222894: NICOLL, ALLARDYCE (ED.) - Shakespeare Survey 11 (1958). An Annual Survey of Shakespearian Study & Reproduction.
%2317097: NICOLSON, ADAM - The colour of time : Garry Fabian Miller.
%232821: NICOLSON, HAROLD. - The evolution of diplomatic method. Being the Chichele Lectures delivered at the University of Oxford in November 1953.
%23279688: NICOLSON, COLIN. - The Infamas Govener: Francis Bernard and the Origins of the American Revolution.
%2323812: NICOLSON, HAROLD. - Good behaviour : being a study of certain types of civility.
%2379911: NICOLSON, HAROLD. - The Congress of Vienna : a Study in Allied Unity: 1812-1822.
%23242621: NICOLSON, NIGEL. - Long life.
%23284986: NICOLSON, HAROLD. - Good behaviour, being a study of certain types of civility.
%23227102: NICOLSON, IAIN. - Unfolding our universe.
%23281375: NIDA, EUGENE A. - Toward a science of translating : with special reference to principles and procedures involved in Bible translating.
%23175311: NIDDITCH, P.H. - The philosophy of science.
%23120107: NIE, GISELLE DE. - Views from a many-windowed tower : studies of imagination in the works of Gregory of Tours.
%23200736: NIEBLING, CARL & MARIAN CHRISTIE. - Virgin (the empress, the lovers and he fool.).
%23125597: NIEBUHR TOD, MARCUS. - The progress of Greek epigraphy 1937-1953.
%23260436: NIEDERMAYER, OSKAR & RICHARD SINNOT (EDS.) - Public opinion and internationalised governance.
%2327685: NIEDNER, JOHANNES. - Die Ausgaben des preussischen Staats für die evangelische Landeskirche der älteren Provinzen.
%23175292: NIEHANS, JÜRG. - The theory of money.
%23125061: DIETRICH VON NIEHEIM (THEODORICUS DE NYEM) - Der Liber cancellariae apostolicae vom Jahre 1380 und der Stilus palatii abbreviatius.
%23125509: NIEHUES, BERNHARD. - Geschichte des Verhältnisses zwischen Kaisertum und Papsttum im Mittelalter.
%23220452: NIEHUES, BERNHARD. - Geschichte des Verhältnisses zwischen Kaisertum und Papsttum im Mittelalter. Band 2
%2339690: NIEKUS, THEO. - Passanten.
%2362149: NIEKUS, THEO. - Kleine cultuurgeschiedenis van Nederland : scenes uit het alledaagse leven.
%23170964: NIELSEN, RUTH. - Contract law in Denmark.
%23245434: NIELSEN, JOYCE MCCARL (ED.) - Feminist research methods : exemplary readings in the social sciences.
%2383479: NIELSEN, AXEL. - Dänische Wirtschaftsgeschichte.
%23275593: NIELSEN, AAGE KRARUP. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst.
%23115122: NIEMAN, DONALD G. - The Constitution, Law, and American Life. Critical Aspects of The Nineteenth Century Experience.
%23195860: NIEMAN, CORNELIS. - Voedingsphysiologische verschillen tussen botervet en gevitamineerde plantenolie.
%23286154: NIEMANN, AUGUST. - Pieter Marits : lotgevallen van een Transvaalschen Boerenjongen.
%23117591: NIEMANTSVERDRIET, J.R. - Achteraf bezien : over het evalueren van terbeschikkingstellingen.
%23115859: NIEMEIJER, A.C. - The Khilafat movement in India, 1919-1924.
%2354476: NIEMEIJER, ELIBERT. - Geschillen over bouwplannen : een rechtssociologisch onderzoek naar de betekenis van regels en afhankelijkheid voor de beslechting van geschillen tussen burger en gemeente over bouwen en ruimtelijke ordening.
%23189826: NIEMI, ALBERT W. - State and regional patterns in American manufacturing, 1860-1900.
%23176185: NIENHAUS, URSULA. - Vater Staat und seine Gehilfinnen : die Politik mit der Frauenarbeit bei der deutschen Post, 1864-1945.
%23282224: BURGERSDIJK & NIERMANS. - Nederland in woord en beeld : catalogus van boekwerken, prenten en kaarten betreffende de provincies en gemeenten van Nederland.
%2356440: BURGERSDIJK & NIERMANS. - Bibliotheca philologica classica et archaeologica : catalogue de livres anciens et modernes aux prix marqués ; 50.
%23180733: NIERMEYER, J.F. & J.G. SMIT - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Deel 2: Rekeningen van de Hollandse tollen, 1422-1534.
%23180732: NIERMEYER, J.F. & J.G. SMIT - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Deel 1: 1104-1399
%23180730: NIERMEYER, J.F. & J.G. SMIT - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Deel 1: 1104-1399 ; Deel 2: Rekeningen van de Hollandse tollen, 1422-1534.
%23102298: NIERMEYER, J.F. - Judaeorum sequaces : Joodse kooplieden en Christelijke kooplieden : bijdrage tot de ontstaansgeschiedenis van de Lotharingse burgerij (elfde eeuw).
%2316748: NIEROP, A.S. VAN. - Hypotheekrecht.
%2316881: NIEROP, ERJEN VAN - Advanced choice models.
%2311986: NIEROP, HENK VAN. - Treason in the Northern Quarter: War, Terror, and the Rule of Law in the Dutch Revolt.
%2350560: NIEROP, HENK VAN. - Twentieth-Century Mass Society in Britain and the Netherlands.
%23203768: NIERSTRASZ, C.J. - De hinderwet.
%23159426: NIESKENS-ISPHORDING, B.W.M. ... [ET AL.] - Derdenbescherming.
%2345691: NIESKENS-ISPHORDING, B.W.M. ... [ET AL.] - Derdenbescherming.
%23284722: NIESSEN, OLWEN CLAIRE. - Aristocracy, Temperance and Social Reform : the Life of Lady Henry Somerset.
%23232056: NIESSEN-COBBEN, R.M.P.G. - Wegwijs in de invordering.
%23140491: NIESSEN-COBBEN, R.M.P.G. - Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
%2394254: NIESSEN, R.E.C.M. - De Wet inkomstenbelasting 2001. Editie 2013 : met hoofdzaken loonbelasting.
%23283116: NIESSEN, R.E.C.M. - Het lijfrenteregime in de inkomstenbelasting.
%2386571: NIESSEN-COBBEN, R.M.P.G. - Wegwijs in de invordering. 4e druk..
%23232049: NIESSEN-COBBEN, R.M.P.G. - Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
%23232059: NIESSEN, R.E.C.M. & R.M.P.G. NIESSEN-COBBEN. - Wegwijs in de fiscaliteit.
%23281592: NIETHAMMER-JÜRGENS, KERSTIN. - Rechtliche Probleme bei der grenzüberschreitenden Datenkommunikation in einem multinationalen Unternehmen - insbesondere die Frage der Haftung.
%2393927: NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM. - Ecce homo: hoe iemand wordt wat hij is.
%23286102: NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM. - De geboorte van de tragedie : of Griekse cultuur en pessimisme.
%23155344: NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM. - Nagelaten fragmenten : [deel 7] : november 1887-begin 1889.
%23218927: NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM. - Nagelaten fragmenten ; [deel 3] : begin 1880 - zommer 1882.
%23218934: NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM. - Nagelaten fragmenten : [deel 6] : herfst 1885 - herfst 1887.
%23218935: NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM. - Nagelaten fragmenten : [deel 1] : herfst 1869- eind 1874.
%23218936: NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM. - Nagelaten fragmenten : [deel 2] : begin 1875- eind 1879.
%23260948: NIEUWBEERTA, PAUL. - Crime victimization in comparative perspective : results from the international crime victims survey, 1989-2000.
%2318223: NIEUWBURG, M.J.T.J. VAN. - De persoonlijke lening : statistische methoden als hulpmiddel bij de beoordeling van de kredietaanvragen.
%23262434: NIEUWDORP, HANS. - Antwerpse retabels 15de-16de eeuw. I: catalogus.
%23252798: NIEUWE WEME, MARCO. - Het verplicht bod op effecten.
%23160700: NIEUWE WEME, M.P. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 2 november 2005 over Openbaar bod en bescherming, naar aanleiding van de voordracht van prof. mr. M.P. Nieuwe Weme, prof. mr. M.W. den Boogert, Mr. J.H. Lemstra.
%2315149: NIEUWENHOVEN HELBACH, E.A. VAN. - Nederlands handels- en faillissementsrecht : II. Industriële eigendom en mededingingsrecht. 7e Druk.
%2387175: NIEUWENHOVEN HELBACH, E.A. VAN. - Nederlands handels- en faillissementsrecht : II. Industriële eigendom en mededingingsrecht. 8e druk.
%23200893: NIEUWENHUIJSEN-RIEDEMAN, C.H. VAN. - Een zuster voor een vrouw. Huwelijk en verwantschap bij de Suki, Papua New Guinea.
%23253490: NIEUWENHUIJSEN, TOM. - Buiten was het zachtjes gaan sneeuwen en over heerste vrede en gingen de mensen nieuwe kerken bouwen : kerstverhalen.
%2342930: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN. - The nation and the ideal city : three studies in social identity.
%23135024: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN. - Aspects of islam in post-colonial Indonesia : five essays.
%2330696: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN. - Mens en vrijheid in Indonesië.
%23281377: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN. - Development regardless of culture? : a series of public lectures at the Institute of Social Studies, spring 1983.
%2371568: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN. - Cross-Cultural Studies.
%235752: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN. - Society as Process : essays in social sciences method.
%2343061: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN. - Social stratification and the Middle East.
%23254154: NIEUWENHUIJZEN, KEES & ELLA REITSMA (SAMENSTELLERS). - Het paradijs in pictogram : het werk van Dick Bruna.
%23153048: NIEUWENHUIS, J.H. - Hoofdstukken vermogensrecht. 5e druk.
%23212934: NIEUWENHUIS, HERMAN J. - Continuous-time macroeconometric modelling : with an application to the Dutch economy.
%23231988: NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Ondernemingsrecht : de tekst van Boek 2 van het BW voorzien van commentaar.
%2342657: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Het einde van een jongensoorlog.
%23176343: NIEUWENHUIS, J.G.B. (ED.) - Inventaris van de archieven van de voormalige gemeenten Overschie en Schiebroek.
%23261092: NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Burgerlijk Wetboek : de tekst van de Boeken 1, 2, 3, en 4 van het BW voorzien van commentaar. 5e druk.
%23274234: NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.] - Recht en verandering : bijdragen aan het symposium Recht en verandering, gehouden op 25 maart 1999, georganiseerd door het Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving, onderzoekschool van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
%23220830: NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Burgerlijk wetboek : de tekst van de boeken 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar
%23220838: NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Burgerlijk Wetboek : de tekst van boeken 1 t/m 8 voorzien van commentaar.
%23213768: NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Vermogensrecht: de Tekst van de Boeken 3, 5, 6 en de Titels 1, 7, 7A, 9, 14 en 15 van Boek 7 van het BW voorzien van commentaar.
%2313204: NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Vermogensrecht: de Tekst van de Boeken 3, 5, 6 en de Titels 1, 7, 7A, 9, 14 en 15 van Boek 7 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar.
%2357967: NIEUWENHUIS, J.H. - Confrontatie en compromis : recht, retoriek en burgerlijke moraal.
%235754: NIEUWENHUIS, AERNOUT J. ... [ET AL.] - Samenloop van grondrechten in verschillende rechtsstelsels, multiculturaliteit in het strafrecht & schuldsanering en collectieve schuldenregeling.
%23216249: NIEUWENHUIS, J.H. - Confrontatie en compromis : recht, retoriek en burgerlijke moraal.
%23233446: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Brand! : mijn strijd tegen het vuur.
%2347208: NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.] - Erudita Ignorantia. Vijftien opstellen bij het vijftiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdentiende geboortedag van Grotius.
%2326316: NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Ondernemingsrecht : de tekst van Boek 2 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar. 3e druk.
%23216859: NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Personen- en familierecht : de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar.
%23185987: NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Burgerlijk Wetboek.
%23183081: NIEUWENHUYS, OLGA. - Children's lifeworlds : gender, welfare, and labour in the developing world.
%23252544: NIEUWENHUYS, EVA (ED.) - Neo-liberal globalism and social sustainable globalisation.
%23171133: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N.: Leven en werken bouwen en zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp, opgetekend door zijn kleinzoon.
%23100263: NIEUWENTYT, BERNHARD. - Een zekere, zakelijke wijsbegeerte.
%236923: NIEVELDT, C. VAN - Bronnen van de Nederlandse codificatie van het Zee- en Assurantierecht 1798-1822.
%2394865: NIEZING, J. - Sociology, war and disarmament. Studies in peace research.
%23146619: NIFTERIK, G.P. VAN. - Vorst tussen volk en wet : over volkssouvereiniteit en rechtsstatelijkheid in het werk van Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1569).
%2385197: NIGGLI, URSULA. - Erkenntnis und Ernst : im Anschluss an Plato und Sokrates.
%2354838: NIGHTINGALE, FLORENCE ... [ET AL.] - Handboek voor pleegzusters en ziekenoppassers [1848]/ door G.H. Meijer. Over ziekenverpleging [1862]/ door Florence Nightingale. Het verplegen onzer zieken in huis [1877]/ door S.P. Gualthérie van Weezel.
%23132389: NIJBOER, JOHANNES F. - De taken van de strafrechter.
%23207188: NIJBOER, JOHANNES F. - Strafrechtelijk bewijsrecht.
%23133323: NIJBOER, JOHANNES F. - Beweisprobleme und Strafrechtssysteme = Proof and Criminal Justice Systems.
%23262294: NIJBOER, JOHANNES F. - Forensische Expertise: steeds opnieuw een uitdaging voor het straf(proces)recht.
%23262295: NIJBOER, JOHANNES F. - Forensische Expertise: steeds opnieuw een uitdaging voor het straf(proces)recht.
%23132504: NIJBOER, J.F. & J.M. REIJNTJES (EDS.) - Proceedings of the First World Conference on New Trends in Criminal Investigations and Evidence.
%23133338: NIJBOER, J.F. & W.J.J.M. SPRANGERS (EDS.) - Harmonisation in forensic expertise : an inquiry into the desirability of and opportunities for international standards.
%23260829: NIJBOER, JOHANNES F. - Forensische Expertise: steeds opnieuw een uitdaging voor het straf(proces)recht.
%2371826: NIJBOER, JOHANNES F. - Strafrechtelijk bewijsrecht.
%2381275: NIJBOER, JOHANNES F. - Strafrechtelijk bewijsrecht.
%23132467: NIJBOER, JOHANNES F. - Algemene grondslagen van de bewijsbeslissing in het Nederlandse strafprocesrecht.
%23168545: NIJBOER, J.F., N.M.D. VAN DER AA & T.M.D. BURUMA. - Strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking : de Franse praktijk.
%23132541: NIJBOER, JOHANNES F. - Rechtspraak, dogmatiek en dogmatisme : de Analytische Waarde van het Onderscheid tussen Materieel en Formeel Strafrecht.
%23253496: NIJBOER, J.F. - De (straf)rechtspleging als lerend systeem : essay.
%23250656: NIJBOER, J.F., NIJBOER, J.F. ... [ET AL.] (EDS). - Vervroegde invrijheidstelling onder voorwaarden : VIOV.
%23105575: NIJBOER, JOHANNES F. - Strafrechtelijk bewijsrecht.
%23102299: NIJBOER, J.F. ... [ET AL.] (EDS). - Forensic expertise and the law of evidence.
%2318699: NIJBOER, J.A. & DIJKSTERHUIS, F.P.H. - Ontwikkelingen in delinquent gedrag van scholieren: eerste ronde.
%2375085: NIJDAM, MICHIEL. - Leader firms ; the value of companies for the competitiveness of the Rotterdam Seaport Cluster.
%23102301: NIJEN TWILHAAR, JAN. - Generatieve fonologie en de studie van Oostnederlandse dialecten.
%23240820: NIJENHUIS, HERMAN. - Werk in de schaduw : club en buurthuizen in Nederland, 1892 - 1970.
%23188999: NIJENHUIS, WIM (ED.). - L.A.-Eindhoven : de stad voorbij de verzorgingsstaat.
%23200072: NIJHOFF, GUILLAUME PAUL. - Metingen van den tweeden viriaalcoëfficient van zuurstof, waterstof en helium bij lage temperaturen.
%23178307: MARTINUS NIJHOFF. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853-1953.
%2342382: MARTINUS NIJHOFF. - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-Maatschappij Martinus Nijhoff 1853-1931.
%2347759: MARTINUS NIJHOFF. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853-1926.
%23283299: NIJHOLT, M.M. - Boekhouden voor (fiscaal) juristen.
%2393583: NIJHOLT, H. - Op weg naar een bestuursrechtelijke normering van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid in de bouw.
%2325534: WULFF. HENRIK RAMSING & HENDRIK G. NIJK. - Filosofie van de geneeskunde : een verkenning.
%2310332: NIJKAMP, P., H.E. VAN DE VEEN & P. WINKEL (RED.). - Milieu-effectrapportering.
%23203731: NIJKAMP, PETER. - Groei, kennis en overheid : een meta-analytische verkenning naar kennisinfrastructuur.
%2326010: NIJKAMP, PETER. - Milieu en economie.
%23191993: NIJKAMP, JET. - Novatio : schuldvernieuwing in het middeleeuwse geleerde recht.
%23103826: NIJLAND, J. ALEIDA. - Joost van den Vondel (1587-1679).
%23241331: NIJLAND, G.J. (ED.) - Ons eigen land. [A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland].
%23281010: NIJMAN, H.L.I. - Aggressive behavior of psychiatric inpatients : measurement, prevalence, and determinants.
%238596: NIJMAN, JANNE E. & WOUTER G, WERNER (EDS.) - Legal equality and the international rule of law : essays in honour of P.H. Kooijmans. (Netherlands yearbook of international law, 2012).
%23195971: NIJMAN, J.E. - The concept of international legal personality : an inquiry into the history and theory of international law.
%23188460: NIJMEGEN. - Ach lieve tijd. Twintig eeuwen Nijmegen en de Nijmegenaren.
%23139630: NIJMEIJER, A.G.A. - Welstandstoezicht juridisch getoetst.
%23279463: NIJNATTEN, CAROL VAN. - Het gezicht van gezag : visies op gezagsrelaties.
%23193874: NIJSEN, ANDREAS FRANCISCUS MARIA. - Dansen met de octopus : een bestuurskundige visie op informatieverplichtingen van het bedrijfsleven in de sociale rechtsstaat.
%23202501: NIJVERHEIDSRAAD. - Rapport van den Nijverheidsraad inzake den invloed van de belastingwetgeving op de industrie : aangeboden aan den Minister van Financiën.
%23235992: NIKAIDO, HUKUKANE. - Prices, cycles, and growth.
%23266571: NIKITIN, EVGENII E. & S.YA. UMANSKII. - Theory of slow atomic collisions.
%23120111: NIKKELS, EVELINE. - O Mensch! Gib Acht! Friedrich Nietzsches Bedeutung für Gustav Mahler.
%23191888: NIKLAUS, THELMA. - Harlequin Phoenix or the Rise and Fall of a Bergamask Rogue.
%23176561: NIKOL'SKII, S.M. (ED.) - I.M. Vinogradov. Anniverary Volume II.
%2326254: NIKOLIC-RISTANOVIC, VESNA. - Social change, gender and violence : post-communist and war affected societies.
%23188957: NILITSCHKA, ANDREAS. - Vom Papier zum Internet: Einführung in Techniken der grafischen Industrie und des digitalen Publizierens.
%23209025: NILLESEN, J.P.H. - Services and advertising effectiveness : an empirical study of the Dutch health insurance market.
%23284649: NIN, ANAÏS. - Linotte : the early diary of Anaïs Nin : 1914-1920.
%23135806: NINIO, JACQUES - Molecular Approaches to Evolution.
%2366374: NINO, CARLOS SANTIAGO. - Radical evil on trial.
%23247167: NISAN, NOAM - Using Hard Problems to Create Pseudorandom Generators (ACM Distinguished Dissertation).
%2388937: NISBET, ROBERT A. - The sociological tradition.
%2392657: NISHIHARA, M. - East Asian security and the trilateral countries. A report to the Trilateral Commission.
%2344476: NISPEN TOT SEVENAER, CAREL MARIE OTTO VAN. - L'occupation allemande pendant la dernière guerre mondiale.
%238822: NISPEN TOT SEVENAER, CAREL MARIE OTTO VAN. - De gemeenschap der staten : een studie over de vorming eener gemeenschap van staten beoordeeld naar alg. rechtsbeginselen onder verw. naar regels van geldend volkenrecht.
%23254833: NISPEN, JORIS VAN & DOUWE TIEMERSMA (EDS.) - The quest for man : the topicality of philosophical anthropology = Die Frage nach dem Menschen : die Aktualität der philosophischen Anthropologie.
%23216852: NISPEN, C.J.J.C., MIERLO, A.I.M. VAN & POLAK, M.V. - [Tekst & Commentaar] Burgerlijke rechtsvordering : : de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorzien van commentaar.
%23285197: NISPEN TOT PANNERDEN, PIETER J.M. & ANITA C.M. VAN STRALEN - Culturele competentie : de verrijking door verschillen.
%2354152: NISPEN TOT SEVENAER, CAREL MARIE OTTO VAN. - La prise d'otages : examen de la licéité des pratiques modernes d'après le droit objectif et le droit des gens positif.
%23285552: NITSCHKE, GÜNTER. - Japanese gardens : right angle and natural form.
%23270821: NITSCHKE, AUGUST. - Bewegungen in Mittelalter und Renaissance : Kämpfe, Spiele, Tänze, Zeremoniell und Umgangsformen.
%23249555: NIVELLE, ARMAND. - Dreizehn Aufsätze zur Komparatistik.
%2343940: NIVOLA, PIETRO S. - Comparative disadvantages? : social regulations and the global economy.
%234421: NIVOLA, PIETRO S. - Regulating unfair trade.
%23188061: NIZER, LOUIS. - The jury returns.
%23187955: NKOSI, LEWIS. - De vermissing.
%23201580: NMEHIELLE, VINCENT OBISIENUNWO ORLU. - The African Human Rights System : its Laws, Practice, and Institutions.
%23151317: NOACH, ARNOLDUS. - De Oude Kerk te Amsterdam : biografie van een gebouw.
%2349973: NOACK, HERMANN. - Allgemeine Einführung in die Philosophie : Probleme ihrer gegenwärtigen Selbstauslegung.
%23136425: NOACK, ULRICH - Das politische Ethos in der europäischen Diplomatie.
%232560: NOAILLES, ENRIQUE VALIENTE BAUDRILLARD JEAN - Exiles from Dialogue.
%23281051: NOAK, BETTINA. - Politische Auffassungen im niederländischen Drama des 17. Jahrhunderts.
%2374380: NOAKES, SUSAN. - Timely reading : between exegesis and interpretation.
%23139917: NOBEL, J.W. - De Utopie van het Realisme : de machtstheorie van Hans J. Morgenthau en de kritiek op het Amerikaanse beleid in de koude oorlog.
%23278421: NOBEL, PETER. - Transnationales und Europäïsches Aktienrecht.
%23249426: NOBILE, NANCY. - The school of days : Heinrich von Kleist and the traumas of education.
%23202593: NOBLE, JOAN RUSSEL (ED.) - Recollections of Virginia Woolf [by her contemporaries].
%2391952: NOBLE, J.W. & AVERBUCH, B. - Never plead guilty. The story of Jake Ehrlich.
%23135627: NOEGEL, SCOTT B. - Janus Parallelism in the Book of Job.
%2378125: NOËL DU PAYRAT, A. - Le prisonnier de guerre dans la guerre continentale.
%23258437: NOEVER, PETER. - Peter Eisenman : barfuss auf weiss glühenden Mauern = barefoot on white-hot walls.
%23254045: NOGARA, BARTOLOMEO., RAPHAEL. - Raphael : Stanza della segnatura.
%239366: NOGARO, BERTRAND. - La valeur logique des théories économiques.
%23201756: NOGELMEIER, PUAKEA (ED.) - The Hawai'inuiakea monograph : I ulu i ke kumu.
%23280860: NOIJE, L. VAN (ED.). - Sociale veiligheid ontsleuteld : veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid (Dutch Edition).
%23192477: NOJUMI, NEAMATOLLAH. - The rise of the Taliban in Afghanistan : mass mobilization, civil war, and the future of the region.
%23108639: NOLAN, P.T. - Three Plays by J.W. (Capt. Jack) Crawford. An Experiment in Myth-Making.
%23154528: NOLAN, JANNE E. - Trappings of power : ballistic missiles in the Third World.
%23197004: NOLAN, CHRISTOPHER. - Memento & Following.
%23276285: NOLDE, EMIL. ULRICH LUCKHARDT & CHRISTIAN RING (EDS.) - Emil Nolde : the Grotesques
%2313281: NOLEN, W.H.D. - Beschouwingen over de wijziging van de federale constitutie in de Verenigde Staten van Amerika.
%23283882: NOLEN, W.A., E.A.M. KNOPPERT-VAN DER KLEIN & E.F. TH. M. HARTONG. (EDS.) - Behandelingsstrategieën bij de manisch-depressieve stoornis.
%23170143: NOLEN, W. - Handleiding voor arbiters.
%2354346: NOLF, R. DE. - Federalisme in België als grondwettelijk vraagstuk.
%23263868: NOLFO, ENNIO DI (ED.) - The Atlantic Pact Forty Years Later.
%23100054: NÖLKE, F. - Das Problem der Entwicklung unseres Planetensystems.
%23273128: NOLL, JÖRG E. - Leadership and Institutional Reform in Consensual Democracies : Dutch and Swedish Defence Organizations after the Cold War.
%23248048: NOLLAN, VALERIE Z. (ED.) - Bakhtin : ethics and mechanics.
%239759: NOLLEDO, J.N. - The new Constitution of the Philippines. Annotated.
%23178625: NOLLENDORFS, VALTERS - Der Streit um den Urfaust.
%23169576: NÖLLER, JENS. - 'The hero as voice' : die halluzinierte Stimme im Umbruch der Gattungen in der europäischen Literatur der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart.
%23281452: NOLLKAEMPER, ANDRÉ. - Kern van het internationaal publiekrecht.
%23227685: NOLLKAEMPER, ANDRÉ. - National courts and the international rule of law.
%23250073: NOLLKAEMPER, ANDRÉ. - Kern van het internationaal publiekrecht.
%2335030: NOLLKAEMPER, P.A. ... [ET AL.] - De nationale rechter en het internationale recht : preadviezen.
%23103651: NOLST TRENITÉ, A.N. - Handboek der Ziekenverpleging.
%2386191: NOLTE, NINA. - Die Baulastfähigkeit als Wirksamkeitsvoraussetzung der Baulast und die Folgen der Baulastunfähigkeit.
%23183972: NOLTE, HENDRIKUS JOHANNES. - Het godsbegrip bij Aristoteles.
%23213142: NOLTHENIUS, HÉLÈNE. - Moord in Toscane : een monnik als speurder in de Middeleeuwen.
%23285285: NOMA, SEIROKU. - Japanese costume and textile arts.
%23166783: NOO, HENDRIK DE. - Thomas Sebillet et son art poétique francoys rapproché de la deffence et illustration de la langue francoyse de Joachin du Bellay.
%2328236: NOODT, GERARD. - Opera Omnia, recognita, aucta, emendata, mutis in locis, atque in duos tomos distributa......huic novae editioni inter alia accessit v. cl. Joannis Barbeyracii Historica Vitae auctoris narratio. [Tomus 2 continens: Commentarium in D. Justiniani Sacratissimi principis, libros XXVII Digestorum, sive Pandectarum juris enucleati ex omni vetere jure collecti.]
%23267806: NOODT, GERARD. - [Gerardi Noodt]. Opera omnia, recognita, aucta, emendata, multis in locis, atque in duos tomos distributa.
%2325549: NOODT, GERARD. - [GERARDI NOODT]. Opera Omnia, recognita, aucta, emendata, multis in locis, atque in duos tomos distributa.
%23265492: NOODT, GERARD. - [Opera varia] : Probabilium juris civilis libri IV : de jurisdictione et imperio libri II : ad legem quiliam liber singularis.
%23185763: NOOIJ, JAN DE . - Eenheid en vrijheid in het nationale onderwijs onder Koning Willem I.
%23102307: NOOMEN, W. - Étude sur les formes métriques du mystère du vieil Testament.
%236430: NOOMEN, GERRIT W. - Beweren en motiveren : een onderzoek naar de stelligheid van meningen bij kranten en lezers.
%23211649: NOORANI, ABDUL GAFOOR ABDUL MAJEED. - Islam & Jihad : prejudice versus reality.
%23283510: NOORDA, CATRIEN. - Grenzen van goede smaak : een analyse van de uitspraken van de Reclame Code Commissie met betrekking tot de goede smaak en het fatsoen van 1986 tot 1993.
%23217029: NOORDAM, ARNOUD JOHANNES. - Schuldsanering en goede trouw.
%23138911: NOORDAM, DIRK JAAP. - Leven in Maasland : een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw.
%23237457: NOORDAM, F.M. - Hoofdzaken socialezekerheidsrecht.
%2381005: NOORDAM, F.M. - Sociaal bestuursrecht. 3: Het sociaal voorzieningenrecht.
%2337280: NOORDAM, F.M. - Sociale zekerheidsrecht. 7e druk.
%23159545: NOORDANUS, P.G.A.; W. ROEST & C.A. ADRIAANSENS. - Stagnatie en continuiteit in de bouw.
%23206239: NOORDEGRAAF, M., A.B. RINGELING & F.J.M. ZWETSLOOT (EDS.) - De ambtenaar als publiek ondernemer.
%23279464: NOORDEGRAAF, MIRKO. - Professioneel bestuur : de tegenstelling tussen publieke managers en professionals als 'strijd om professionaliteit'.
%23169998: NOORDEGRAAF, JAN & ARIE IJZERMAN. - Henri Hartog : schrijver van zwart Schiedam.
%23277556: NOORDEN, P. VAN. - Revolutionaire liederen uit Nederlands verleden.
%23143815: NOORDENBOS, O. - Het Atheïsme in Nederland in de Negentiende Eeuw.
%2389265: NOORDENBOS, O. - In het voetspoor van Erasmus.
%2380092: NOORDENBOS, O. & P. SPIGT. - Atheïsme en vrijdenken in Nederland.
%23181443: NOORDERHAVEN, NIELS GEORGE. - Private competence and public responsibility : anatomy of a government-firm relationship.
%23270470: NOORDERVLIET, NELLEKE. - De ongrijpbaarheid vanhet kwaad.
%2399044: NOORDHOFF, F.S. - Petroleum en petroleum-politiek.
%2375175: NOORDKERK, HERMANUS. - Handvesten; ofte Privilegien ende octroyen : mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam: ... tot den eersten Febr. 1747 vervolgt. met verscheide stukken verm., mitsgaders in eene andere schikking gebragt.
%23282834: DIRECTIE VAN DE WIERINGERMEER. NOORDOOSTPOLDERWERKEN (ZWOLLE); - Tien jaren Noordoostpolder door Directie van de Wieringermeer. Noordoostpolderwerken (Zwolle).
%23283166: NOORDRAVEN, T.J. & S.P. DE BOER. - Handboek der scheepvaartwetten, scheepvaartcontracten en scheepsadministratie.
%23100006: NOORDRAVEN, G. - De regeling van de Überschuldung.
%23205492: NOORDRAVEN, A.A. - Kants morele ontologie : historische oorsprong en systematische betekenis = Kants moralische Ontologie : historischer Ursprung und systematische Bedeutung
%2381885: NOORDRAVEN, T.J. - Het stalen schip : een handboek over de samenstelling en het onderhoud van den scheepsromp.
%23182907: NOORDUYN, JACOBUS. - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo'. Buginese historiografie.
%23282105: NOORDZIEK, J.J.F. - Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal: over het ontwerp van Burgerlijk Wetboek. Zittingjaar 1820/21 -1826.
%23251477: NOORDZIJ, G.P. - Systeem en beleid.
%23234447: NOORDZIJ, NEL. - Bloemlezing gedichten
%23164223: NOORT, JAN VAN DEN. - De hand in eigen boezem : waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003.
%23285003: NOOTEBOOM, CEES. - Een middag in Bruay.
%23277957: NOOTEBOOM, CEES. - Roads to Berlin.
%23194768: NOOTEBOOM, CEES. - Een ochtend in Bahia.
%2377238: NOOTEBOOM, CEES. - Nooit gebouwd Nederland : want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren.
%23215148: NOOTEBOOM, A. & J.N. BOUWMAN. - Wegwijs in de vennootschapsbelasting. Theorie en praktijk. 8e druk.
%23269756: NOOTEBOOM, CEES. - A dark premonition : journeys to Hieronymus Bosch.
%23183870: NOOTEBOOM, CEES. - Unbuilt Netherlands : visionary projects by Berlage, Oud, Duijker, Van den Broek, Van Eyck, Hertzberger and others.
%2372936: NOOTHOVEN VAN GOOR, GERARD BENJAMIN. - De verkoopsbelofte.
%23116970: NOOY, GERT DE (ED.) - The role of European ground and air forces after the cold war.
%23275526: NOOY, GERT DE (ED.) - Cooperative security, the OSCE, and its code of conduct.
%23275399: NORBERG, KATHRYN. - Rich and poor in Grenoble, 1600-1814.
%23215565: NORBERG, ARTHUR L. - Computers and commerce : a study of technology and management at Eckert-Mauchly Computer Company, Engineering Research Associates, and Remington Rand, 1946-1957.
%23280639: NORBERG, J. - Leve de globalisering.
%23258678: NORD, H.R. - Historische ontwikkeling en beteekenis van de representatiegedachte in het Staatsrecht.
%2378700: NORDEN, FRITZ. - Apulejus von Madaura und das römische Privatrecht.
%23144746: NORDENFELT, L. - Health, Science, and Ordinary Language.
%2334737: NORDHAUS, W.D. (ED.). - International studies of the demand for energy. Sel. papers presented at a conference in the Int. Institute for Applied Systems Analysis, Austria.
%23114018: NORDHEIM, ECKHARD VON. - Die Lehre der Alten. I. Das Testament als Literaturgattung im Judentum der hellenistisch-römischen Zeit.
%23231866: NORDHOLT, J. W SCHULTE - De mythe van het Westen: Amerika als het laatste wereldrijk (Meulenhoff editie) (Dutch Edition).
%23264581: NORDOFF, PAUL & CLIVE ROBBINS. - Therapy in music for handicapped children.
%23280731: NORDSTROM, JUSTIN. - Danger on the Doorstep: Anti-Catholicism and American Print Culture in the Progressive Era.
%23122661: NOREL, K. - Aan dood water. De laatste dagen van een eiland.
%23280317: NEAGU; NOREL. - Foundations of European criminal law.
%23242652: NORGATE, SARAH. - Beyond 9 to 5 : your life in time.
%23162709: NORLING, WINIFRED - The worst fifth on record.
%23279658: NORMAN, ANDREW. - Mugabe: Teacher, Revolutionary, Tyrant.
%23274341: NORMAN, JESSE - After Euclid : visual reasoning & the epistemology of diagrams
%2367895: NORMAN, BUFORD. - Portraits of thought : knowledge, methods, and styles in Pascal.
%23253161: NORMAN, RICHARD. - Reasons for actions : a critique of ulititarian rationality.
%23284679: NORRELL, ROBERT J. - Alex Haley and the books that changed a nation : And the Books That Changed a Nation.
%2365993: NORRIE, KENNETH MCK. - Family planning practice and the law.
%234255: NORRIE, KENNETH MCK. - Children's hearings in Scotland.
%23179588: NORRIS, CHRISTOPHER. - Hilary Putnam: Realism, Reason and the Uses of Uncertainty.
%23219123: NORRIS, JOHN. - Gunpowder artillery , 1600-1700.
%23168759: NORRIS, CHRISTOPHER. - What's wrong with postmodernism : critical theory and the ends of philosophy.
%23236290: NORRIS, JULIE & JEREMY PHILLIPS. - The law of regulatory enforcement and sanctions : a practical guide.
%2371340: NORRIS, CHRISTOPHER. - Platonism, Music and the Listener's Share.
%23243645: NORRIS, CHRISTOPHER. - Fiction, philosophy and literary theory : will the real Saul Kripke please stand up ?.
%23239621: NORRIS, CHRISTOPHER. - Platonism , music and the listener's share.
%23266842: NORRIS, JAMES D. - Advertising and the transformation of American society, 1865-1920.
%23243731: NORRIS, CHRISTOPHER. - Platonism , music and the listener's share.
%23239566: NORRIS, CHRISTOPHER. - Fiction, philosophy and literary theory : will the real Saul Kripke please stand up ?.
%23233799: NORTEN, ENRIQUE. - TEN Arquitectos : Enrique Norten , Bernardo Gómez-Pimienta.
%23282640: NORTH, MARCY L. - The anonymous renaissance : cultures of discretion in Tudor-Stuart England.
%23184230: NORTH, HELEN F. - From myth to icon : reflections of Greek ethical doctrine in literature and art.
%23279465: NORTH, PETER. - Occupiers' Liability. 2nd edition.
%23218420: NORTH, CECIL CLAIRE - The sociological implications of Ricardo's economics.
%23102309: NORTH, J.D. - Verborgen betekenissen in de dichtkunst van Geoffrey Chaucer.
%23102311: NORTH, J.D. & P.W. KLEIN. - Science and Culture under William and Mary.
%23213724: NORTON, JOSEPH J. & THOMAS L. BLOODWORTH (EDS.) - NAFTA and beyond : a new framework for doing business in the Americas.
%2332611: NORTON, AUGUSTUS R. - Studies in nuclear terrorism.
%2343379: NORTON, ANNE. - Republic of Signs: Liberal Theory and American Popular Culture.
%23108063: NOSCO, PETER (ED.) - Confucianism and Tokugawa Culture.
%23172319: NOSKE, BARBARA. - Huilen met de wolven : een interdisciplinaire benadering van de mens-dier relatie.
%23102313: NOSKE, F.R. - Klank en sentiment: de functie van de muziek in de Gothic Novel.
%23279466: NOSTRAND, A.D. VAN. - Fundable Knowledge: The Marketing of Defense Technology.
%2312426: NOTA, J.A. & GR. VAN DER BURGHT. - Het Nieuw Burgerlijk Recht. Deel 1. Personen- en familierecht.
%23283165: NOTARBARTOLO DIVILLAROSA, FRANCESCO. - Information, management and participation : a new approach from public health in Brazil.
%23272947: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO. - Urbanistica e notariato : relazioni sul tema : 15. Congresso nazionale del notariato, Verona 1966.
%23172686: NOTEBOOM, J.W. & L.R.J. RIDDER VAN RAPPARD. - Samenwerking van overheid en particulieren : prae-adviezen & verslag van de algemene vergadering gehouden te Utrecht op 29 mei 1953
%23285582: NOTEBOOM, JAN WILLEM. - Overheid en godslastering : referaat.
%23198902: NOTENBOOM, H.A.C.M. - De strijd om de begroting : het vastlopen van de staatsfinanciën in de jaren zeventig.
%239037: NOTENBOOM, A. - Onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van het oorlogsschaderecht in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog.
%23108321: NOTTEN, J.H.W. - De Algemene wet bestuursrecht en het maken van bezwaar.
%23242488: NOTTROT, ROELOF. - Fundamental notions in metric curve theory.
%2321812: NOUHUYS, J.W. VAN; W.J. SLAGTER & M.-A. FLAMME. - Aanbestedings- en mededingingsrecht in de bouw.
%23125526: NOURISSON, JEAN FELIX. - La philosophie de Leibniz : ouvrage couronné.
%2394312: LE NOURRY, DENIS-NICOLAS (1647-1724). - Apparatus ad Bibliothecam maximam veterum Patrum, et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum Lugduni editam. In quo quidquid ad eorum scripta, & doctrinam, variosque scribendi, & docendi modos pertinet, dissertationibus criticis examinatur, & illustratur. Tomus I-II.
%2339537: LE NOURRY, DENIS-NICOLAS (1647-1724); LACTANTIUS (CA. 240 A.D.) - Lucii Cecilii liber ad donatum confessorem de mortibus persecutorum, hactenus Lucio Caelio Firmiano Lactantio adscriptus,... accessit dissertatio, in qua de hujus libri auctore disputatur... studio & opera D. Nicolai le Nourry...
%23196856: NOUVEL, JEAN. - Jean Nouvel : architecture and design 1976-1995 : a lecture in Italy.
%2350583: KONINKLIJK NIVRA & NOVAA. - Handleiding regelgeving accountancy (HRA). Editie 2012. Deel 1: Regelgeving voor de accountant ; Deel 1A: Regelgeving voor de accountant NV-COS.
%23262262: NOVÁK, VILÉM, IRINA PERFILIEVA & JIRÍ MOCKOR. - Mathematical principles of fuzzy logic.
%2324953: NOVAK, BOGDAN C. - Trieste 1941-1954 : the ethnic, political, and ideological struggle.
%23282676: NOVICK, BARBARA Z. & MAUREEN M. ARNOLD. - Fundamentals of clinical child neuropsychology.
%2376855: NOVICK, SHELDON M. - Honorable Justice : the Life of Oliver Wendell Holmes.
%23254622: NOVOTNY, JAN MARIA. - A library of public finance and economics.
%23111724: NOWAK, LESZEK (ED.) - Dimensions of the historical process.
%23245361: NOWAK, MANFRED ... [ET AL.] - The universal declaration of human rights : its significance in 1988.
%23210348: NOWAK, MANFRED ... [ET AL.] - Introduction to the international human rights regime.
%235264: NOWAKOWSKA, M. - Language of motivation and language of actions.
%23253470: NOYA, MANUEL SANTOS. - Die Sünden- und Gnadenlehre des Gregor von Rimini.
%237807: NOYON, T.J. - Het wetboek van strafrecht. 3 Dln.
%2339654: NOYON, T.J. - Het Wetboek van Strafrecht. 2 Dln.
%23277094: NOZICK, ROBERT. - The examined life : philosophical meditations.
%2358205: NOZICK, ROBERT. - The nature of rationality.
%23231381: NTBR. - Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht. Jaargang 15 (1998)-Jaargang 28-6 (2011).
%23117085: NTUMY, MICHAEL A. - South Pacific Islands Legal Systems.
%23102319: NUCHELMANS, GABRIËL. - Secundum/tertium adiacens. Vicissitudes of a Logical Distinction.
%2395537: NUCHELMANS, GABRIËL. - Over Hume en zijn betekenis voor onze tijd.
%23102320: NUCHELMANS, G., H.A. STEINMETZ, E.P. MEIJERING, H. DRION EN F.R. ANKERSMIT. - Tekstinterpretatie.
%23256894: NUCHELMANS, GABRIËL. - Proeven van analytisch filosoferen.
%23102318: NUCHELMANS, GABRIËL. - Dilemmatic Arguments. Towards a History of their Logic and Rhetoric.
%23102317: NUCHELMANS, GABRIËL. - Geulincx' Containment Theory of Logic.
%23247066: NUCHELMANS, GABRIËL. - David Hume.
%23136344: NUCKOLLS, CHARLES W. - The Cultural Dialectics of Knowledge and Desire.
%23161341: NUFFEL, PIET VAN. - De rechtsbescherming van nationale overheden in het Europese recht.
%23236624: NUFFEL, PIET VAN. - De rechtsbescherming van nationale overheden in het Europese recht.
%23209488: NUGTER, A.C.M. - Transborder flow of personal data within the EC : a comparative analysis of the privacy statutes of the Federal Republic of Germany, France, the United Kingdom and the Netherlands and their impact on the private sector.
%23247638: NUIJENS, A. (ED.) - Onze gevederde vrienden : tijdschrift voor vogelliefhebbers, -kweekers en -handelaars. Derde Jaargang 1883/1884.
%23247635: NUIJENS, A. (ED.) - Onze gevederde vrienden : tijdschrift voor vogelliefhebbers, -kweekers en -handelaars. Eerste Jaargang 1881/1882.
%2374997: NUIJTEN, INGE. - Servant-leadership: paradox or diamond in the rough? : a multidimensional measure and empirical evidence.
%2399849: NUITEN, HENK. - Les variantes des Fleurs du Mal et des Épaves de Charles Baudelaire (1821-1867) : Étude de stylistique génétique.
%2363218: NUMAN, JOHN. - Basiscursus Photoshop 7 : NL-versie voor Windows en Macintosh.
%23205799: NUNEN, PETER VAN (ED.) - Verzen groeien op afval : 'n literaire avond rond Jevgeni Rijn.
%2367769: NURLAELAWATI, EUIS. - Modernization, tradition and identity : the Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts.
%23197296: NÜSE, KARL-HEINZ. - Zulassung und Verkehr mit Zusatzstoffen bei Lebensmitteln.
%2342922: NUSEIBEH, HAZEM ZAKI. - The idea of Arab nationalism.
%23151486: NUSSBAUM, FREDERICK L. - Commercial Policy in the French Revolution. A Study of the Career of G.J.A. Ducher.
%2392148: NUSSBAUM, MARTHA C. - Philosophical interventions : reviews, 1986-2011.
%2384022: NUSSBAUM, BEAT. - Die Wirtschaftlichkeit eines Zivilprozesses um eine Geldforderung nach bernischem Recht.
%2378702: NUSSBAUM, ARTHUR. - Deutsches internationales Privatrecht. Unter besonderer Berücksichtigung des Östereichischen und schweizerischen Recht.
%23278543: NUSSBAUM, MARTHA C. - The monarchy of fear : a philosophers looks at our political crisis.
%23161844: NUSSBAUM, FELICITY. - Torrid zones : maternity, sexuality, and empire in eighteenth-century English narratives.
%23275398: NUSSBAUM, FELICITY. - The global eighteenth century.
%23253002: NUSSBAUM, MARTHA C. - Upheavals of thought : the intelligence of emotions.
%23285669: NUSSBERG, LEV. - lev nussberg en de groep 'beweging'
%23284429: NUTT, DAVID J., JONATHAN R.T. DAVIDSON & JOSEPH ZOHAR (EDS.) - Post-traumatic stress disorder : diagnosis, management and treatment.
%2353941: NUTTIN, J.R. - Tâche, réussite et échec : théorie de la conduite humaine.
%23142175: NUYTINCK, A.J.M. ... [ET AL.] - Verzekering naar komend recht.
%23142509: NWABUEZE, BENJAMIN OBI. - Judicialism in Commonwealth Africa : the role of the courts in government.
%23221984: NWABUEZE, BENJAMIN OBI. - The presidential constitution of Nigeria.
%23272441: NWABUEZE, BENJAMIN OBI. - Constitutional Democracy in Africa. Vol. 5: The return of Africa to constitutional democracy.
%23169378: NWANKWO, AGWUNCHA ARTHUR. - Nogeria : the stolen billions.
%2358410: NWANKWO, OKECHUKWU B.C. - Engaging a Changing World, Continuity and Change in Nigeria's Foreign Policy.
%2311859: NWOGUGU, E.I. - The legal problems of foreign investment in developing countries : [documents en appendice].
%23672: NYBERG, TORE S. - Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters.
%23267888: NYBERG, DAVID. - The varnished truth : truth telling and deceiving in ordinary life.
%2365833: NYBONDAS-MAARSCHALKERWEERD, MARIE LOUISE. - The command responsibility doctrine in international criminal law and its applicability to civilian superiors.
%23154300: NYE, JOSEPH S. (ED.) - The Making of America's Soviet policy.
%2376880: NYE, JOSEPH S. & JOHN D. DONAHUE (EDS.) - Governance in a globalizing world.
%2347160: NYE JR., JOSEPH S. (ED.) - The Making of America's Soviet policy.
%23216851: NYÈSSEN, D.J.H. - Somatical investigation of the Javanese, 1929.
%2363216: NYÈSSEN, D.J.H. - Passing of the Frisians. Anthropography of Terpia.
%23280125: NYFER. - Lang zullen we leven! : en wie zal dat betalen ...
%23110939: NYIRI, J.C. - Gefühl und Gefüge : Studien zum Enstehen der Philosophie Wittgensteins.
%23250368: NYLANDER, ARTHUR V.J. - The nationality and citizenship laws of Nigeria.
%23170900: NYS, HERMAN (ED.) - De conventie mensenrechten en biogeneeskunde van de Raad van Europa : inhoud en gevolgen voor patiënten en hulpverleners.
%2355385: NYSSENS, ALBERT & JEAN CORBIAU. - Traité des sociétés commerciales. Tome 1.
%23279468: NYSTRÖM, BENGT. - Rörstrand Art Nouveau Porcelain from Sweden.
%23162433: NYSTRÖM, BENGT. - Rörstrand porcelain : art nouveau masterpieces : the Robert Schreiber Collection.
%23264327: NYSTRÖM, ANTON. - Het geslachtsleven en zijne wetten.
%23227704: NYSTUEN, GRO & STUART CASEY-MASLEN. - The Convention on Cluster Munitions : a commentary.
%23283367: OAKES, AUGUSTUS & R.B. MOWAT (EDS.) - The great European treaties of the nineteenth century.
%23277078: OAKES, JAMES. - Freedom national : the destruction of slavery in the United States, 1861-1865.
%23279887: OAKESHOTT, MICHAEL. - Morality and Politics in Modern Europe: The Harvard Lectures (Selected Writings of Michael Oakeshott).
%2365913: OAKLAND, JOHN S. - Kwaliteitsmanagement.
%23267880: OAKLANDER, L. NATHAN & QUENTIN SMITH (EDS.). - The new theory of time.
%23276099: OAKLEY, ROBIN. - Police training concerning migrants and ethnic relations practical guidelines.
%23260254: OAKS, JILL. E. - Factors influencing kamik production in Arctic Bay, Northwest Territories.
%23285988: OBAMA, BARACK. - A promised land.
%2346422: OBENAUS, W. - Die Entwicklung der preusisschen Sicherheitspolizei bis zum Ende der Reaktionszeit.
%2351731: OBERFOHREN, ERNST. - Die Idee der Universalökonomie in der französischen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur bis auf Turgot.
%23199027: OBERGFELL-FUCHS, JOACHIM. - Privatisierung von Aufgabenfeldern der Polizei mit Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung : Eine empirisch-kriminologie Analyse.
%23102322: OBERHAMMER, G. - Erlösung zu Lebzeiten (jivanmuktih) als hermeneutisches Problem.
%2387897: OBERHEIM, RAINER - Gefängnisüberfüllung: Ursachen, Folgen und Lösungsmöglichkeiten in der Bundesrepublik Deutschland mit einem internationalen Vergleich (European university studies. Series II, Law) (German Edition).
%23249967: OBERLÉ, ERNEST. - Comptabilité des sociétés par actions.
%23102324: OBERMAN, HEIKO AUGUSTINUS. - Initia Calvini : the Matrix of Calvin's Reformation.
%23191922: OBERSKI, ALLESSANDRO. - Het mooie leven en de oorlogen van anderen , of De avonturen van Mr . Pyle , gentleman en spion in Europa.
%23102326: OBEYESEKERE, GANANATH. - Amerindian rebirth and buddhist karma : an anthropologist's reflections on comparative religious ethics.
%23192234: OBIECHINA, EMMANUEL N. - Language and theme : essays on African literature.
%238159: OBIETA, JOSEPH A. - The International Status of the Suez Canal.
%23215711: OBRADOVIC, D. & N. LAVRANOS (ED.) - Interface between EU Law and National Law.
%23118355: OBRIE, JULIUS. - De Nederlandse rechtstaal en andere opstellen.
%23125797: OBST, ERNST. - Der Feldzug des Xerxes.
%23184069: OBST, ERICH. - Allgemeine Wirtschafts- und Verkehrsgeographie.
%23247815: OCAMPO, JOSÉ ANTONIO. JOMO K.S., & SARBULAND KHAN (EDS.) - Policy matters : economic and social policies to sustain equitable development.
%2333450: OCAMPO, EMILIO - The Emperor's Last Campaign: A Napoleonic Empire in America (Atlantic Crossings).
%23271125: OCHMANN, FLORIAN. - Die Aktionärsrechte-Richtlinie : Auswirkungen auf das deutsche und europäische Recht.
%23279469: OCHS, ELINOR (EDITOR). - Language Socialization across Cultures.
%2346616: OCHS, ELINOR - Living narrative : creating lives in everyday storytelling.
%23130838: OCHSE, HORST - Studien zur Metaphorik Calderóns.
%23278056: ODA, SHIGERA. - The international law of the ocean development : basic documents. 2 Volumes.
%23251484: ODA, HIROSHI. - Japanese law.
%23176770: ODA, SHIGERA. - The international law of the ocean development : basic documents. 2 Volumes.
%23117306: ODAKE, SENMATSU. - A proposal for eternal peace in the world.
%23155600: ODAKE, SENMATSU. - The attainment of eternal peace.
%2393973: ODAMTTEN, V. - The art of Ama Ata Aidoo. Polylectics and reading against neocolonialism.
%23278984: ODDENS, JORIS. - The political culture of the sister republics, 1794-1806 : France, the Netherlands, Switzerland, and Italy.
%2360025: ODDI, SFORZA DEGLI. - De restitutione in integrum tractatus : in quo restitionis in integrum materia absolutissime pertractata .... ; insertis quoque in hac postrema editione additionibus aliquot ex tomo auctoris manuscriptis desumptis.
%23102328: ODÉ, H. - Gravitational Instability of a Multilayered System of High Viscosity.
%2320834: ODE, AREND. - Migrant workers in the Dutch labour market today.
%2333324: ODELL, JOHN S. - Negotiating Trade: Developing Countries in the WTO and NAFTA.
%23187864: ODEN, PETRA ANNA TRIJNTJE. - Voorkeursbeleid op lokaal niveau : een rechtssociologisch onderzoek naar de sociale werking van maatregelen ter verbetering van de arbeidspositie van vrouwen bij de gemeentelijke overheid.
%23105578: ODERKERK, ANNEMARIE ELIZABETH. - De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek.
%2396712: ODERMATT, PETER - Een hard Sardisch gelag. Toeristische attracties systematisch bekeken
%2324069: ODIJK, DENNIS. - Fast precise GPS positioning in the presence of ionospheric delays.
%2328515: ODINOT, G. ... [ET AL.] - Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing.
%2376743: ODOM, WILLIAM E. - The collapse of the Soviet military.
%23261006: ODURO-KWARTENG, SAMPSON. - Private sector involvement in urban solid waste collection : performance, capacity and regulation in five cities in Ghana.
%23258729: OECD. - Korea. OECD Economic Surveys.
%23155483: OECD. - Draft convention on the protection of foreign property and resolution of the Council of the OECD on the draft convention.
%23258735: OECD. - The Economic and Social Impact of Electronic Commerce. Preliminary Findings and Research Agenda.
%23131722: OEFFELEN, MICHIEL VAN - The Perception and Processing of Visual Numerosity. (Waarnemen en Benoemen van Visueel Aantal).
%23200035: OEHLER, WERNER. - Strukturzüge der niedersächsischen Handwerkswirtschaft nach der Ergebnissen der Handwerkszählung vom 20.9.1949.
%23214261: OEHMICHEN, ANNA. - Terrorism and Anti-Terror Legislation: The Terrorised Legislator? : a Comparison of Counter-Terrorism Legislation and Its Implications on Human Rights in the Legal Systems of the United Kingdom, Spain, Germany and France.
%2340827: OEI, KAREL T.I. - Persoonlijke snippers.
%23284428: OEI, KAREL T.I. - Forensic Psychiatry : day by day : personal snippets.
%235292: OEI, KAREL T.I. - Forensisch psychiatrische snippers.
%2351700: OEI, KAREL T.I. & MARC S. GROENHUIJSEN (EDS.) - Progression in forensic psychiatry : about boundaries.
%23271907: OEI, KAREL T.I. & M.S. GROENHUIJSEN (EDS.) - Forensische psychiatrie en haar grensgebieden : actualiteit, geschiedenis en toekomst.
%23271908: OEI, KAREL T.I. - Forensisch psychiatrische snippers.
%23263712: OEI, KAREL T.I. & A.M. VAN KALMTHOUT (EDS.) - Psychiatrie en justitiabelen.
%23115288: OERI, M. & VISCHER, T. (EDS.) - Emanuel Hoffmann Stiftung
%23211753: OERLEKE, HANS ALBERT. - Die Nachwirkung Lockescher und Rousseauscher Ansichten über Religion auf Religionsphilosophie und Religionsunterricht der Philanthropinisten.
%23125986: OERLEMANS, J.W. - Autoriteit en vrijheid, 1800-1914 : een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriële maatschappij.
%23187337: OERLEMANS, A.G. - Development of Freud's conception of anxiety.
%23146313: OERS, RICKY VAN. - Deserving citizenship : citizenship tests in Germany, the Netherlands and the United Kingdom.
%2378902: OERTEL, FRIEDRICH. - Die Liturgie : Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens.
%23267764: OERTEL, JOHANN GOTTLIEB. - Rahab contra jus naturae juste agens, dissertatio philosophica quam ...
%2378910: OERTMANN, PAUL. - Die Volkswirtschaftslehre des Corpus juris civilis.
%2378906: OERTMANN, PAUL. - Die Rechtsbedingung (conditio iuris) : Untersuchungen zum bürgerlichen Recht und zur allgemeinen Rechtslehre.
%2378908: OERTMANN, PAUL. - Rechtsordnung und Verkehrssitte, insbesonders nach bürgerlichem Recht, Zugleich ein Beitrag zu den Lehren von der Auslegung der Rechtsgeschäfte und von der Revision.
%23120151: OESCH, MARTIN - Das Handlungsproblem : ein systemgeschichtlicher Beitrag zur erster Wissenschaftslehre Fichtes.
%23215128: OEST, RUTGER DANIEL VAN. - Essays on quantitative marketing models and Monte Carlo integration methods.
%23264871: OESTER, KATHRIN. - Unheimliche Idylle : zur Rhetorik heimatlicher Bilder.
%2378913: OESTERLEY, FERDINAND. - Das deutsche Notariat nach den Bestimmungen des gemeinen Rechts und mit besonderer Berücksichtigung der in den deutschen Budesstaaten geltenden partikularrechtlichen Vorschriften, geschichtlich und dogmatisch dargestellt.
%23281682: OETTEL, ANDREAS. - Fundkontexte römischer Vesuvvillen im Gebiet um Pompeji : die Grabungen von 1894 bis 1908.
%2344738: OEVEREN, B. VAN. - De vrijsteden in het Oude Testament.
%23191924: OEVERING, AUKE (ED.) - Changing roles for local and regional government in environmental management : extra burdens or new opportunities?.
%2351984: OFFERGELD, J.W. - De ontwikkeling van het Pond Sterling als internationale valuta.
%2399191: OFFERHAUS, C. & BAERT, C.G. - Anaesthetica. Speciaal Cocaine en Novocaine mede in verband met den smokkelhandel.
%23102330: OFFERHAUS, J. - Aanpassing in het internationaal privaatrecht.
%23267184: OFFERHAUS, ROGIER. - Op zoek naar gerichte cultuurverandering : welke succes- en faalfactoren hebben een rol gespeeld bij een organisatie cultuurverandering?
%2380481: OFFERMAN, TH.J.S. - Beliefs and Decision Rules in Public Good Games. Theory and Explanations.
%2341326: COLONIAL OFFICE. - Ceylon : report of the Commission on Constitutional Reform.
%23282499: INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. - Protection of wages standards and safeguards relating to the payment of labour remuneration.
%23281987: ARAB LEAGUE OFFICE. - Intransigence leads to escalation : who is responsible?
%23255847: INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. - Labour problems in Turkey.
%23254981: INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. - Conventions and recommendations : adopted by the International Labour Conference, 1919-1966.
%23280082: GREAT BRITAIN. COLONIAL OFFICE. - Cyprus : Presented to Parliament by the Secretary of State for the Colonies, the Secretary of State for Foreign Affairs, and the Minister of Defence by command of Her Majesty, July 1960.
%2342077: GREAT BRITAIN: HOME OFFICE. - Royal Commission on Criminal Justice Report.
%23278463: INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. - Conventions and recommendations : adopted by the International Labour Conference, 1919-1995.
%23172619: OFFIONG, DANIEL ASUKWO. - Globalisation, post-neodependency & poverty in Africa.
%2343067: OFFNER, MAX. - Das Gedächtnis : die Ergebnisse der experimentellen Psychologie und ihre Anwendung in Unterricht und Erziehung.
%23230153: OFOSU, ERIC ANTWI. - Sustainable irrigation development in the White Volta sub-basin.
%23280289: OGATA, AMY F. - Swedish wooden toys.
%23221735: OGAWA, DENNIS M. & MARUMOTO, CLAIRE. - First among Nisei : the life and writings of Masaji Marumoto.
%23238585: OGAWA, DENNIS M. & JOHN M. BLINK. - California Hotel and Casino : Hawai'i's home away from home.
%23204891: OGAWA, YOSHIKI. - A Unified Theory of Verbal and Nominal Projections.
%23141209: OGBOMO, ONAIWU W. - When Men and Women Mattered : a history of Gender Relations Among the Owan of Nigeria.
%23285592: OGDEN, C.K. & I.A. RICHARDS. - The meaning of meaning : a study of the influence of language upon thought and the science of symbolism.
%2334177: OGG, F.A. & P. ORMAN RAY. - Introduction to American government.
%23282664: OGGINS, ROBIN S. - The Kings and their hawks : falconry in medieval England.
%23126749: OGILVIE, SHEILAGH. - State corporatism and proto-industry : the Württemberg Black Forest, 1580-1797.
%23166317: OGILVIE, JOHN. - Philosophical and Critical Observations on the Nature, characters, and Various Species of Composition.
%23219547: OGILVY, JAMES A. - Revisioning philosophy.
%23173891: OGLE, MAUREEN. - All the modern conveniences : American household plumbing, 1840-1890.
%23114987: OGLEY, RODERICK C. - Internationalizing the seabed.
%23211596: OGRIS, WERNER. - 175 Jahre ABGB : eine Bilderfolge in fünfzehn Hauptstücken.
%23149890: OGRODNICK, MARGARET. - Instinct and intimacy : political philosophy and autobiography in Rousseau.
%239763: OGUNBANWO, OGUNSOLA O. - International law and outer space activities.
%23279716: OGUS, A. I. - Regulation : Legal Form and Economic Theory.
%2361463: OHLOFF, G. AND A.F. THOMAS. - Gustation and olfaction.
%2378081: OHLSON, THOMAS & STEPHEN JOHN STEDMAN. - The new is not yet born : conflict resolution in southern Africa.
%2362283: OHLSSON, LENNART. - Engineering trade specialization of Sweden and other industrial countries : a study of trade adjustment mechanisms of factor proportions theory.
%23180413: OIJEN, A.L. VAN - Woningfinanciering en rente : bezien van het standpunt van de gezinshuishouding.
%23230270: OISERMAN, T.I. - Die philosophischen Grundrichtungen.
%2351230: OJEN JR., G.J. VAN. - De Binnenlandse Strijdkrachten.
%23274478: OJO-ADE, FEMI. - Ken Saro-Wiwa: A Bio-Critical Study.
%2392827: OKAFOR, OBIORA CHINEDU. - The African human rights system, activist forces, and international institutions.
%23244634: OKAMOTO, SHIRO. - The Man Who Saved Kabuki. Faubion Bowers and Theatre Censorship in Occupied Japan.
%23285280: OKAMOTO, YOSHITOMO. - The Namban art of Japan.
%23211726: OKAZAKI-WARD, LOLA. - Management education and training in Japan.
%23222876: OKEDIJI, MOYOSORE B. (MOYOSORE BENJAMIN). - African Renaissance : new forms , old images in Yoruba art.
%2341401: OKEKE, CHRIS N. - The expansion of new subjects of contemporary international law through their treaty-making capacity.
%23284925: OKELY, JUDITH (ED.) - Identity and Networks: Gender and Ethnicity in a Cross-Cultural Context.
%23285769: OKELY, JUDITH (EDITOR). - Identity and Networks: Gender and Ethnicity in a Cross-Cultural Context.
%23234530: OKHUIZEN, JAN EGBERT. - Hendrik Kraemers wetenschappelijke methode in zijn opera minora.
%2336987: OKIDI, C. ODIDI. - Regional control of ocean pollution : legal and instirutional problems and prospects.
%23278273: OKIN, SUSAN MOLLER. - Is multiculturalism bad for women?.
%23119662: OKLADNIKOV, A.P. - Ancient population of Siberia and its cultures.
%2316749: OKMA, LOLLE KLAAS. - Vijf jaren burgerrechtelijke rechtspraak : 1904-1909.
%2325128: OKOYE, FELIX CHUKS. - International law and the new African states.
%23285277: OKUDAIRA, HIDEO. - Narrative picture schools (Arts of Japan, 5).
%23284417: OKUN, ARTHUR M. - Economics for policymaking : selected essays of Arthur M. Okun.
%23231987: OLASOLO, HÉCTOR - The criminal responsibility of senior political and military leaders as principals to international crimes.
%2351861: OLASOLO, HÉCTOR - Essays on International Criminal Justice.
%2379211: OLCOTT, MARTHA BRILL. - Central Asia's Second Chance.
%2313471: OLDE KALTER, A.L. - Dicta et Promessa. De aansprakelijkheid van de verkoper wegens gedane toezeggingen betr. de hoedanigheid van de verkochte zaak in het klassieke Romeinse recht.
%23278867: OLDENBOURG, ZOÉ. - 16 Mars 1244 : le Bûcher de Montségur.
%23286156: OLDENBURG, CLAES. - Notes in Hand : miniatures of my notebook pages.
%2317607: OLDENBURG, CLAES. - Claes Oldenburg: the sixties.
%232008: OLDENDORF, ANTOINE. - Sociale en psychologische arbeidsproblemen in de zelfstandige onderneming.
%23184051: OLDENDORF, ANTOINE. - Sociale en psychologische arbeidsproblemen in de zelfstandige onderneming.
%23186771: OLDENDORFF, A. - Psychologie van het sociale leven : bespiegelingen over de problematiek der sociale werkelijkheid.
%2378703: OLDENDORP, JOHANN. - Opera (partim recens edita, partim diligenter ab eo et recognita et a subditiciis quorundam adiectionibus vindicata).
%23133612: OLDENKAMP-BÁZSA, EMÖKE. - Decision support for inventory systems with complete backlogging.
%23137561: OLDENKAMP, BART - Derivatives in Portfolio Management. Diss.
%23212553: OLDENZIEL, RUTH EN CAROLIEN BOUW (RED.) - Schoon genoeg : huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998.
%23133124: OLDEWELT, H.M.J. - Proeve eener Introspectieve Plato-Studie.
%2359627: OLDEWELT, H.M.J. - Terugblik en Uitzicht, bloemlezing uit de verspreide geschriften van H.M.J. Oldewelt.
%23285749: OLDHAM, TODD & CALEB NEELON. - Ed Emberley.
%23244452: OLFERS, MARJAN. - Sport en mededingingsrecht : an interesting twosome.
%23139854: OLFFEN, M. VAN. - Beschermingsmaatregelen in de 21e eeuw.
%2329263: OLFFEN, M. VAN. - Vennootschaps- en rechtspersonenrecht en invoering van boeken 3, 5 en 6 Nieuw BW.
%23284627: OLFFEN, M. VAN. - Ondernemer en ondernemersvermogen : juridische aspecten bij het dienstbaar maken van vermogen aan ondernemingsactiviteiten.
%2359622: OLFFEN, M. VAN & D.F.M.M. ZAMAN. - Nieuwe bepalingen omtrent uitgifte en leveringen van aandelen op naam.
%23223708: OLFFEN, M. VAN. - Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 7: Bijzondere overeenkomsten; Deel VII : Personenvennootschappen.
%23284556: OLIVAR, JACQUES. - Forever Young.
%23261085: OLIVELLE, PATRICK. - Food for thought : dietary rules and social organization in ancient India.
%235490: OLIVER, ALEX - Plural Logic.
%23271380: OLIVER, IAN. - War and Peace in the Balkans: The Diplomacy of Conflict in the Former Yugoslavia.
%23193262: OLIVIER, W.C.D. - Over grondcrediet en hypotheekbanken.
%23281070: OLIVIER-MARTIN, FRANÇOIS JEAN MARIE. - Histoire du droit français des origines à la Révolution.
%23125801: OLLÉ-LAPRUNE, LÉON. - Essai sur la morale d'Aristote.
%23136934: OLLIS, W.D. (ED.) - Recent developments in the chemistry of natural phenolic compounds : proceedings of the Plant Phenolics Group symposium.
%23115245: OLMO, C. & MAGISTRIS, A. DE (EDS.) - Jakov Cernichov : Sowjetischer Architekt der Avantgarde.
%2325202: OLMSTEAD, ANDREA - Juilliard: a history.
%2317790: OLONETZKY, NADINE - Sensations : A Time Travel Through Garden History
%23238282: OLPHE-GALLIARD, G. - L'organisation des forces ouvrières.
%23144471: OLSEN, WALLACE C. (ED.) - The Literature of animal science and health.
%23193560: OLSHANSKY, STUART JAY. - The quest for immortality : science at the frontiers of aging.
%23241798: OLSON, KEVIN. - Reflexive democracy. Political equality and the welfare state.
%2398417: OLSON, RICHARD. - Science deified & science defied : the historical significance of science in western culture. Vol. 2: From the early modern age through the early romantic era, ca. 1640 to ca. 1820.
%23214477: OLSON, PAUL A. - The kingdom of science : literary utopianism and British education, 1612-1870.
%2381508: OLSON, D.S. - The confessions of Aubrey Beardsley. A novel.
%23212379: OLSON, JENNI. - The queer movie poster book.
%235950: OLSON, SHELDON R. - Ideas and Data: The Process and Practice of Social Research.
%23284983: OLSON, DAVID M. - The legislative process : a comparative approach.
%23275386: OLSON, GLENDING. - Literature as Recreation in the Later Middle Ages.
%23267861: OLSON, KENNETH RUSSELL. - An essay on facts.
%23263647: OLSON, CARL R. (EDITOR) - Connectionist Modeling and Brain Function: A Developing Interface (Bradford Books).
%23285179: OLSSON, ANDERS S. - The Swedish wage negotiation system.
%2318252: OLTHUIS, JAMES H. - Facts, Values and Ethics. A confrontation with twentieth century British moral philosophy in particular G.E. Moore.
%23234977: OLTHUIS, GERRIT JAN. - Who cares? : an ethical study of the moral attitude of professionals in palliative care practice.
%2312900: OLTMANS, A.C. - De Instituten van Justitianus.
%23243216: OLUKOSHI, ABEDAYO - Challenges to the Nation-State in Africa.
%23125815: OLZSCHA, KARL. - Interpretation de Agramer.
%23159981: EUROPEAN OMBUDSMAN. - The European Ombudsman : origins, establishment, evolution.
%2366396: BUREAU NATIONALE OMBUDSMAN. - De burger is een mens : 25 jaar de Nationale Ombudsman.
%23279024: OMLO, JURRIAAN. - Integratie èn uit de gratie? : perspectieven van Marrokaans-Nederlandse jongvolwassenen.
%2312520: OMMEN KLOEKE, W.K.J.J. VAN. - De vrijheid van beroep en bedrijf.
%23261147: OMMEN KLOEKE, W.K.J.J. VAN. - De vrijheid van beroep en bedrijf.
%23284453: OMMEN, KASPAR VAN. - The exotic world of Carolus Clusius, 1526-1609 : catalogue of an exhibition on the quatercentenary of Clusius' death, 4 April 2009.
%23202472: OMMEN KLOEKE, W.K.J.J. VAN. - De vrijheid van beroep en bedrijf.
%23269146: OMMEREN, F.J. VAN ... [ET AL.] - Het besluit voorbij : preadviezen.
%23221062: OMMEREN, F.J. VAN & S.E. ZIJLSTRA (EDS.) - De rechtsstaat als toetsingskader.
%2378705: OMPTEDA, D.H.L. VON. - Literatur des gesamten natürlichen und positiven Völkerrechts.
%23261371: ONCKEN, WILHELM. - Die Staatslehre des Aristoteles in historisch-politischen Umrissen : ein Beitrag zur Geschichte der hellenischen Staatsidee und zur Einführung in die aristotelische Politik.
%2378707: ONCKEN, AUGUST. - Geschichte der Nationalökonomie : die Zeit der Adam Smith.
%23113329: ONDERDELINDEN, SJAAK (ED.) - Interbellum und Exil.
%23186276: COMMISSIE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS. - Verslag over de openbare scholen te Rotterdam over 1874.
%23186278: COMMISSIE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS. - Verslag over de openbare scholen te Rotterdam over 1875.
%23186279: COMMISSIE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS. - Verslag over de openbare scholen te Rotterdam over 1877
%23186280: COMMISSIE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS. - Verslag over de openbare scholen te Rotterdam over 1878
%23114623: KNAW-KLANKBORDGROEP VOORTGEZET ONDERWIJS. - Ontwikkeling van talent in de tweede fase : advies van de KNAW-klankbordgroep voortgezet onderwijs.
%23225290: EVALUATIECOMMISSIE RECHTSWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. - Kwaliteit & diversiteit : rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland : rapport van de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009.
%23122832: ONFRAY, MICHEL. - De kunst van het genieten : pleidooi voor een hedonistisch materialisme.
%23265517: ONFRAY, MICHEL. - Le désir d'être un volcan.
%2347167: ONG, R. Y. C. - Mobile Communication and the Protection of Children.
%23282983: MEN ONLY. - Men only. Volume 66. No 263 : November 1957. 'Drop us a sky hook! by James Patrick.
%23282982: MEN ONLY. - Men only. Volume 65. No 258 : June 1957. Dad's Thunderbold by Gerald Bowman.
%2365029: ONNEWEER, A.W. - Effecten van bestuurlijke boetes : een vergelijking van strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving van verkeersvoorschriften.
%2383972: ONOMA, ATO KWAMENA - The Politics of Property Rights Institutions in Africa.
%23133217: ONSEM, J.G. VAN. - Geschiedenis van de bloementeelt in Oostvlaanderen.
%23226373: RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING. - Sociale veiligheid organiseren : naar herkenbaarheid in de publieke ruimte.
%23280868: RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING. - Sociale veiligheid organiseren : naar herkenbaarheid in de publieke ruimte.
%23230512: NATIONALE ADVIESRAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. - Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking : bijzondere uitgaven. I. C.J. Jepma. Interdependentie tussen Oost, West en Zuid : achtergrondstudie voor het advies Gevolgen van de omwentelingen in 'Oost' voor 'Zuid' ; het Nederlandse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking; II: [Jansen, J.J.G. ... et al.] Commentaar wereld bevolkingsrapport 1991; III. [Timmerman, M.D.A.M. (ed.)] Workshop 'Development cooperation policy: towards a European advisory approach?' : synthesizing report; IV: [H.A.J. Coppens ... et al.]. Naar een nieuwe UNCTAD? : commentaar op het slotdocument van de 8e UNCTAD-conferentie; V. [J.W. Schoorl ... et al.]. Commentaar op het Human Development Report 1992; VI. [R. Cohen ... et al.] Commentaar op de notitie De Europese Gemeenschap en ontwikkelingssamenwerking in het perspectief van 'Maastricht' en de nota Multilaterale ontwikkelingssamenwerking; VII. Workshop report refugees and development cooperation, Tuesday, 29 September 1992 Ministry of Foreign Affairs, The Hague, The Netherlands; VIII. Achtergrondstudie voor het advies vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking; IX. [Hommes, E.W. ... et al.]. De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking: normering en beleid : een bijdrage aan de huidige maatschappelijke en politieke discussie over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking; X. [Faber, G. ... et al.]. Recommendation on development cooperation after the Treaty of Maastricht.
%23100131: ONVLEE, L. - Cultuur als antwoord : verzamelde opstellen van prof. dr. L. Onvlee : uitgegven t.g.v. zijn tachtigste verjaardag, 23 november 1973.
%231509: OOFT, C.D. - Ontwikkeling van het constitutionele recht van Suriname.
%2383457: OOFT, C.D. - Staatsinrichting van de Republiek Suriname.
%23109754: OOIJEN, D.A.TH. VAN. - Je moet weg, hier komen mensen wonen. Woonwagenbeleid in Nederland 1890-1990.
%23263894: OOIJENS, JAN (ED.) - Volkseducatie en basisonderwijs in Latijns Amerika (CESO paperback) (Dutch Edition).
%23107773: OOIK, R.H. VAN. - De keuze der rechtsgrondslag voor besluiten van de Europese Unie.
%23285279: OOKA, MINORU. - Temples of Nara and their art.
%23159543: OOMEN, C.B.J. & P.C.E. VAN WIJMAN. - De rechtspositie van de bouwgegadigden en van omwonenden en belanghebbenden in en na een anticipatieprocedure : procedurele, juridische en bestuurlijke aspecten.
%23283410: OOMEN, P.A. - Studies on population dynamics of the scarlet mite, Brevipalpus Phoenicis, a pest of tea in Indonesia.
%238539: OOMEN, C.P.CHR.M. - Voorlopige hechtenis en vrijheidsbenemende straffen : een poenametrisch onderzoek bij enkele vermogensdelicten. Diss.
%23282556: OOMS-VICKERS, C.J. (ED.) - Vleesloze maaltijden het hele jaar rond.
%23157578: OOMS, MARIUS. - Empirical vector autoregressive modeling.
%23170936: OONK, GIJSBERT. - Ondernemers in ontwikkeling : fabrieken en fabrikanten in de Indiase katoenindustrie, 1850-1930.
%2347891: OORD, J.W.J. VAN DEN. - Verdaagde rechten : een visie op rechtsgelijkheid van vrouwen en mannen vanuit Derrida's filosofie van sexuele differenties. Diss.
%2312522: OORDT, W.C. VAN. - Overheidsaansprakelijkheid in België en Nederland : een rechtsvergelijkende studie.
%2354314: OORDT, W.C. VAN. - Overheidsaansprakelijkheid in België en Nederland : een rechtsvergelijkende studie.
%2317672: OORSCHOT, HENRICUS JOSEPHUS VAN. - De ontwikkeling van de nijverheid in Indonesië.
%23237560: OORSCHOT, W. VAN E.A. - Solidair of selectief : een evaluatie van toepassing van het selectieve-marktmodel in de sociale zekerheid.
%2374331: OORSCHOT, J.M.P. VAN. - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
%2369148: OORSCHOT, MARTIJN VAN & MICHIEL HOGERHUIS. - Hoe gooi ik een adviseur eruit? : een handleiding voor directeuren, managers en adviseurs.
%23195944: OORSCHOT, J.M.P. VAN. - Fons vitae : Jurgens en justitie,
%23133606: OORT, FRANK VAN. - Agglomeration, economic growth and innovation : spatial analysis of growth- and R&D externalities in the Netherlands.
%23246745: OORT, J. VAN (ED.) - De kerkvaders in Reformatie en Nadere Reformatie.
%23102331: OORT, A.J.P. - Nutritional Requirements of Lactarius Species and Cultural Characters in Relation to Taxonomy.
%23172362: OORT, CLAUDIA VAN & ANNE NEDERLOF. - Zakboek voor de strafrechtprofessional : praktische leidraad bij het Wetboek van Sr & Sv.
%23216843: OORT, P. VAN. - De organisatie eener algemeene veiligheidspolitie.
%236538: OORT, A.J.P. - Onderzoek naar de betekenis der wichelroede voor de landbouw : verslag van de Werkgroep voor landbouwkundig onderzoek inzake het wichelroedeprobleem.
%2316659: OORT, HERMAN. - Bewijs voor de internationale rechter.
%23281138: OORTHUYS, CAS & WIM ALINGS JR. - Napels en omgeving. Pompeï, Herculaneum, Ischia, Capri. [Contact-Foto-Pockets].
%23186670: OORTHUYS, CAS & RENÉ PATRIS. - Dit is Rome [Contact-Foto-Pockets].
%23280235: OORTHUYS, CAS & EVERT ZANDSTRA. - De Ardennen : een levendige beschrijving van talloze tochten voor elke vorm van toerisme in het land van wouden, rivieren, grotten en kastelen. [Contact-Reis-Pockets].
%23280236: OORTHUYS, CAS & A. DEN DOOLAARD. - This is Yugoslavia (Photo books of the world).
%23280237: OORTHUYS, CAS & A. DEN DOOLAARD. - Dit is Griekenland : de eilanden [Contact-Foto-Pockets].
%23281126: OORTHUYS, CAS & EVERT ZANDSTRA. - De Vogezen, Lotharingen en de Elzas. Een levendige beschrijving van talloze tochten voor elke vorm van toerisme over bergen en door dalen, langs meren en beken, door bossen en wijngaarden, naar schone oude steden. [Contact-Reis-Pockets].
%23280226: OORTHUYS, CAS & BENNO PREMSELA. - Dit is Florence [Contact-Foto-Pockets].
%23186696: OORTHUYS, CAS & CH.A. COCHERET. - This is Amsterdam : from dawn till night [Contact Photo books of the world].
%23186676: OORTHUYS, CAS & JAN BRUSSE. - De Franse Rivièra : van Marseille tot Menton [Contact-Foto-Pockets].
%23186686: OORTHUYS, CAS & EVERT ZANDSTRA. - Gelderland : een levendige beschrijving van talloze tochten over de Veluwe en in de Gelderse Vallei, door de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen en langs onze grote rivieren [Contact-Reis-Pocket].
%23280223: OORTHUYS, CAS & HAN G. HOEKSTRA. - Dit is onze hoofdstad Amsterdam [Contact-Foto-Pockets].
%23186642: OORTHUYS, CAS & RENÉ PATRIS. - Dit is Rome [Contact-Foto-Pockets].
%23186644: OORTHUYS, CAS & EVERT ZANDSTRA. - Tessin : zonnig balkon van Zwitserland : een levendige beschrijving van talloze tochten voor elke vorm van toerisme in het land van zon en bloemen, van de grote meren, van wijngaarden, van pittoreske dalen en bergdorpen. [Contact-Reis-Pockets].
%23186703: OORTHUYS, CAS & PAUL AHNNE. - Voici l'Alsace. [Contact avec le monde].
%23186701: OORTHUYS, CAS & PAUL AHNNE. - Dit is de Elzas. [Contact-Foto-Pockets].
%23281176: OORTHUYS, CAS A.O. & LUGER, JOHAN - The Netherlands seen by the Tourist. Photographs by Cas Oorthuys a.o.; Introduction by Johan Luger/ Nederland zoals de toerist het ziet. Gefotografeerd door Cas Oorthuys e.a.; Ingeleid door Johan Luger.
%23281149: OORTHUYS, CAS & NEVILLE BRAYBROOKE. - This is London from dawn till night. (Photo Books of the World)
%23281148: OORTHUYS, CAS & C.J. KELK. - This is Holland [Contact photo books of the World).
%23281147: OORTHUYS, CAS & JEAN A. SCHALEKAMP. - This is Majorca. the Balearic Islands, Minorca, Ibiza, Formentera. [Photo Books of The World]
%23281145: OORTHUYS, CAS & B. DELÉPINNE. - Das ist Brüssel. [Contact Photobücher der Welt].
%23281141: OORTHUYS, CAS & HAN G. HOEKSTRA. - Das ist Amsterdam [Contact - Photobücher der Welt]
%23281140: OORTHUYS, CAS & ROGER PENROSE - Oxford und Cambridge. [Contact Fotobücher der Welt].
%23281137: OORTHUYS, CAS & ROGER PENROSE - This is Oxford and Cambridge (Photo books of the world).
%23281134: OORTHUYS, CAS & MARISE FERRO. - Dit is de Italiaanse Riviera. [Contact-Foto-Pockets].
%23281132: OORTHUYS, CAS & EVERT ZANDSTRA. - Dit is Oostenrijk.(Contact-Foto-Pockets).
%23281129: OORTHUYS, CAS & EVERT ZANDSTRA. - Lusemburg. een levendige beschrijving van talloze tochten voor elke vorm van toerisme in het land van rivieren en bergbeken, wijngaarden en kastelen [Contact-Reis-Pockets].
%23281136: OORTHUYS, CAS & ROGER PENROSE - Oxford en Cambridge. [Contact-Foto-Pockets].
%23281146: OORTHUYS, CAS ; A.B. WICHMANN & A.M. HAMMACHER. - Das ist der Nationalpark De Hoge Veluwe [Contact-Photobücher der Welt].
%23280225: OORTHUYS, CAS & BENNO PREMSELA. - Dit is Florence [Contact-Foto-Pockets].
%23280222: OORTHUYS, CAS & HAN G. HOEKSTRA. - Dit is onze hoofdstad Amsterdam [Contact-Foto-Pockets].
%23280227: OORTHUYS, CAS & EVERT ZANDSTRA. - Gelderland : een levendige beschrijving van talloze tochten over de Veluwe en in de Gelderse Vallei, door de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen en langs onze grote rivieren [Contact-Reis-Pocket].
%23280224: OORTHUYS, CAS & HAN G. HOEKSTRA. - Dit is onze hoofdstad Amsterdam [Contact-Foto-Pockets].
%23186707: OORTHUYS, CAS & K. JONCKHEERE. - Dit is België. [Contact-Foto-Pockets].
%23186704: OORTHUYS, CAS & BENNO PREMSELA. - Dit is Florence [Contact-Foto-Pockets].
%23186705: OORTHUYS, CAS & PIERRE CRESSARD. - Dit is Bretagne. [Contact-Foto-Pockets].
%23186709: OORTHUYS, CAS & B. DELÉPINNE. - This is Brussels. [Contact-Foto-Pockets].
%23186685: OORTHUYS, CAS & A. DEN DOOLAARD. - Voice Venise. (Contacts avec le monde).
%23186683: OORTHUYS, CAS & CH.A. COCHERET. - This is Rotterdam [Contact Photo Books of the World].
%23280229: OORTHUYS, CAS & NEVILLE BRAYBROOKE. - Dit is London [Contact-Foto-Pockets].
%23186679: OORTHUYS, CAS & BENNO PREMSELA. - Dit is Florence [Contact-Foto-Pockets].
%23186640: OORTHUYS, CAS ; A.B. WICHMANN & A.M. HAMMACHER. - Dit is Het Nationale Park de Hoge Veluwe [Contact-Foto-Pocket].
%23186635: OORTHUYS, CAS & EVERT ZANDSTRA. - Tirol en Vorarlberg Contact-Reis-Pocket].
%23186633: OORTHUYS, CAS & NEVILLE BRAYBROOKE. - Dit is London [Contact-Foto-Pockets].
%23280232: OORTHUYS, CAS & BENNO PREMSELA. - Dit is Enschede.[Contact-Foto-Pockets].
%23186688: OORTHUYS, CAS & H. MOLENDIJK. - Dit is Amersfoort.[Contact-Foto-Pockets]
%23186722: OORTHUYS, CAS & H. MOLENDIJK. - Das ist Amersfoort. (Contact-Photobücher der Welt).
%23186719: OORTHUYS, CAS & JAN BRUSSE. - Bonjour Paris : bonsoir Paris - au revoir Paris : Parijse begroetingen.
%23186721: OORTHUYS, CAS & H. MOLENDIJK. - Dit is Amersfoort [Contact-Foto-Pockets].
%23186716: OORTHUYS, CAS & EVERT ZANDSTRA. - De Waddeneilanden: een levendige beschrijving van talloze tochten in het paradijs van bloemen en vogels, langs het strand, door duinen en oude dorpen, naar onvergetelijke natuurmonumenten. [Contact-Reis-Pockets].
%23186710: OORTHUYS, CAS & EVERT ZANDSTRA. - De Ardennen : een levendige beschrijving van talloze tochten voor elke vorm van toerisme in het land van wouden, rivieren, grotten en kastelen. [Contact-Reis-Pockets].
%23186700: OORTHUYS, CAS & HAN G. HOEKSTRA. - Voici Amsterdam (Photo's du Monde : collection Contact).
%23186698: OORTHUYS, CAS & B. DELÉPINNE. - Dit is Brussel. [Contact-Foto-Pockets].
%23186681: OORTHUYS, CAS & HAN G. HOEKSTRA. - Dit is onze hoofdstad Amsterdam [Contact-Foto-Pockets].
%23186673: OORTHUYS, CAS & A. DEN DOOLAARD. - This is Greece. I : the mainland (Photo books of the world).
%23186672: OORTHUYS, CAS & A. DEN DOOLAARD. - This is Greece. I : the mainland {Photobooks of the world]
%23186671: OORTHUYS, CAS & A. DEN DOOLAARD. - This is Greece. II : the islands. (Photo books of the world).
%23232084: OOSENBRUG, A. ... [ET AL.] - Schadeverzekering in Nederland.
%23283905: OOST, ALBERT PETER. - Dynamics and sedimentary development of the Dutch Wadden Sea with emphasis on the Frisian Inlet : a study of the barrier islands, ebb-tidal deltas, inlets and drainage basins.
%23124216: OOST, TONY (ED.) - Henri Cassiers 1858-1944.
%23281711: OOSTEN DE BOER, PETER. VAN ... [ET AL.] - De advocaat als ondernemer : de bedrijfsmatige kant van het advocatenkantoor.
%23218836: OOSTEN, WOUTER-JAN. - Ruimte voor een democratische rechtsstaat : geschakelde sturing bij ruimtelijke investeringen.
%23222164: OOSTEN, M.F. VAN. - De ambtshalve vervolging naar Oud-Friesch recht.
%2312813: OOSTENBRINK, J.J. - Administratieve sancties.
%23281182: OOSTERBAAN, D.P. - Delft en photos
%23173922: OOSTERBAAN, DINANT PETRUS. - Het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft (1252-1795).
%23221379: OOSTERBAAN, MAAIKE S. (ED.) - The Determinants of Economic Growth.
%23243149: OOSTERHAVEN, J. ARNO - De waarde van waarheid .
%23279174: OOSTERHOFF, G.P. - Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang : synthetische belangen in aandelen en daaraan te verbinden vennootschapsrechtelijke rechten en verplichtingen.
%23224866: OOSTERHOUT, JOHANNES VAN. - The quest for legitimacy : on authority and responsibility in governance.
%23216684: OOSTERLOO, ROLF - Niets nieuws uit het Oosten ? : de ondergang en overname van het andere Duitsland.
%23286048: OOSTERMAN, JOHAN. - Maria van Gelre, 1380-1429 : sporen in het landschap.
%2332468: OOSTERMAN-MEULENBELD, A.C. - De eerstelijnszorg in juridisch perspectief. Huisartsengeneeskunde, wijkverpleging, gezinsverzorging en algemeen maatschappelijk werk: een beschouwing over de regulering van de eerstelijnszorg vanaf 1798. Diss.
%2338216: OOSTEROM-POOLEY, JUDITH VAN. - The whirligigge of time : Margaret Oliphant in her later years.
%23139852: OOSTERVEEN, W.J.G. E.A. - Vervoersrecht in Boek 8 BW.
%2330244: OOSTERWEGEL, ANNERIEKE. - The organization of the self-system. Developmental Changes in Childhood and Adolesence.
%23270884: OOSTERWIJK, HERMAN G.M. - Beleidsimplementatie tussen regels en religie : de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees en het Toezicht op Ritueel Slachten tijdens het Offerfeest.
%23211776: OOSTERZEE, J.J. VAN. - Leerredenen. Derde druk.
%23123181: OOSTHUIZEN, G.C. & KITSHOFF, M.C. & DUBE, S.W.D. - Afro-Christianity at the Grassroots.
%23120173: OOSTHUIZEN, JACOBUS S. - Van Plotinus tot Teilhard de Chardin. 'n Studie oor die metamorfose van die Westerse werklikheidsbeeld.
%23260264: OOSTINDIE, GERT (ED.) - Fifty Years Later : antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit.
%23128989: OOSTINDIE, GERT (ED.) - Fifty Years Later : antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit.
%23270714: OOSTINDIE, GERT - Ethnicity in the Caribbean : essays in honor of Harry Hoetink.
%23281253: OOSTING, JANUS BIERUMA. - Dissertatio juridica inauguralis de modis acquirendi et amittendi usumfructum.
%2368477: OOSTING, P. - Overdracht van belastingen op landbouwterreinen, bouwterreinen, winsten en inkomen. Diss.
%23102333: OOSTROM, FRITS P. VAN. - Lantsloot vander Haghedochter : onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de 'Lancelot en prose'
%23266000: OOSTVEEN, JAN WILLEM HENDRIK VAN. - De staat en het zeemolest.
%237247: OOSTWOUDER, W.J. - Hoofdzaken boek 8 B.W. : verkeersmiddelen en vervoer.
%2316058: OOSTWOUDER, W.J. - Management Buy-Out.
%23268279: OOYEN, ROBERT CHR. VAN. - Der Begriff des Politischen des Bundesverfassungsgerichts.
%23283334: OP DEN VELDE, WYBRAND. - The Dutch resistance veterans adjustment study : posttraumatic stress disorder in life-span perspective.
%23283219: OPDEBEEK, INGRID. - Tuchtrecht in de lokale besturen.
%23152588: OPDEBEEK, INGRID. - Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur.
%23246267: OPIJNEN, MARC VAN. - Op en in het web : hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd.
%23282984: MEN ONLY & LONDON OPINION. - Men only. Volume 58. No 229 : Januari 1955. Life and death under the big top by Emmett Kelly.
%23282981: MEN ONLY & LONDON OPINION. - Men only. Volume 62. No 245 : May 1956. No tears for crocodiles by Paul L. Potous.
%2320425: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Te kijk bij Opland : een serie politieke spotprenten uit De Volkskrant.
%2394275: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Blablablonië.
%23208580: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Jui-huig ik aan het vlà-hà-hàkke strand : beeldroman van de Nederlandse politiek.
%233640: OPLAND (PSEUD. VAN ROB WOUT). - Sint Joop en de draak. Politieke prenten uit de Volkskrant van de laatste vijf jaar.
%23130084: OPPEL, ALWIN. - Natur und Arbeit. Eine allgemeine Wirtschaftskunde.
%23276135: OPPENHEIM, A. - Opties.
%23277164: OPPENHEIMER, HEINRICH. - The rationale of punishment.
%23254837: OPPENHEIMER, FRANZ. - Das Kapital : Kritik der politischen Oekonomie: ein kurzgefasstes Lehrbuch der nationaloekonomischen Theorie.
%2362586: OPPENHEIMER, MICHEL. - Deelbaarheid bij verbintenissen.
%23165486: OPPENHEIMER, FRANZ. - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
%2348927: OPPENHEIMER, FRANZ. - Grundriss der theoretischen Ökonomik. 1. Teil (für Anfänger): Einfürung in die theoretische Ökonomik; 2. Teil (für Vortgeschrittene): Grundzüge der theoretischen Nationalökonomik.
%23254839: OPPENHEIMER, FRANZ. - Der Arbeitslohn : kritische Studie.
%23277586: OPPENHEIMER, MICHEL. - Deelbaarheid bij verbintenissen.
%2382871: OPPENOORTH, FRITS. - Tijdgebrek en misère.
%232446: OPSOMMER, RIK. - Van Ieperse scholene en lenen, schilderijen en criminelen uit velerlei eeuwen.
%236592: OPSTALL, S.N. VAN. - Van Opstall-Bundel : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. S.N. van Opstall.
%23102334: OPSTELTEN, J.C. - Humanistisch en religieus standpunt in de moderne beschouwing van Sophocles : een kritisch-synthetisch essay.
%23139905: OPSTELTEN, J.C. - Sophocles en het Grieksche pessimisme.
%23102336: OPSTELTEN, J.C. - Beschouwingen naar aanleiding van het ontbreken van ons ethisch wilsbegrip in de Oud-Griekse ethiek.
%23149859: OPZOOMER, C.W. - Staatsregtelijk onderzoek
%23259722: OPZOOMER, C.W. - Vrijheid en onfeilbaarheid : redevoering : ter opening der akademische lessen uitgesproken.
%23100680: OPZOOMER, C.W. - Het Wezen der kennis.
%23184073: OPZOOMER, C.W. - De Godsdienst.
%23160989: ORAN, DANIEL. - Oran's Dictionary of the law. 2nd edition.
%23281676: ORANGE, HANS PETER L'. - Art forms and civic life in the late Roman Empire.
%23203923: ORANJE, J. - Rights affecting the use of broadcasts.
%23182260: ORANJE, LEENDERT. - God en Wereld : de vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik' .
%23250616: RAAD VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING. - Nederland 2030.
%2378900: ORELLI, ALOYS VON. - Rechtsschulen und Rechtsliteratur in der Schweiz vom Ende des Mittelalters bis zur Gründung der Universitäten von Zürich und Bern.
%2334951: OREN, DAN A. - Joining the club : a history of jews and Yale.
%23178132: ORENSTEIN, ALEX. - W.V. Quine.
%23176550: OREVKOV, V.P. & N.A. SANIN (EDS.)Ñ - Problems in the constructive trend in mathematics. VI
%23280650: ORGANIZATION, WORLD HEALTH. - Contraceptive Method Mix: Guidelines for Policy and Service Delivery.
%23280189: WORLD HEALTH ORGANIZATION, - The International Pilot Study of Schizophrenia. Volume 1.
%2379990: WORLD HEALTH ORGANIZATION. - Legislative responses to AIDS.
%23278086: INTER-GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTIVE ORGANIZATION. - Ships'routeing and traffic separation schemes : areas to be avaided by certain ships.
%23156655: ORIE, A.M.M.; J.G. VAN DER MEIJS & A.M.G. SMIT. - Internationaal Strafrecht.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/14