Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23142924: OUDEN, WILLEMIENA DEN (ED.) - Staatssteun en de Nederlandse rechter.
%2344352: OUDEN, W. DEN - De terugvordering van Europese subsidies in Nederland : over legaliteit, rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel.
%23258424: OUDEN, ALEX DEN. - Vechten voor je gelijk : 45 jaar ondernemersorganisatie CWM, 1951-1996.
%2363338: OUDENAARDEN, M.R., E. TULP, J. ZIJLSTRA - Douanememo 2013.
%23110453: OUDENDIJK, JOHANNA KATHERINA. - Een cultuurhistorische vergelijking tussen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering.
%23122177: OUDENDIJK, JOHANNA KATHERINA. - Een cultuurhistorische vergelijking tussen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering.
%2316967: OUDENDIJK, JOHANNA KATHERINA. - Een cultuurhistorische vergelijking tusschen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering.
%2356625: OUDENDIJK PIETERSE, FRANCES HENRIËTTE ANNEMIE VAN DEN. - Dürers Rosenkranzfest en de ikonografie der Duitse Rozenkransgroepen van de XVe en het begin van de XVIe eeuw.
%23243328: OUDENDIJK, JOHANNA KATHERINA. - Willem III. Stadhouder van Holland. Koning van Engeland.
%2319563: OUDENRIJN, CORNELIUS M. M. VAN DEN. - Demiourgos.
%23105444: OUDERAA, E.A.G. VAN DER (ED.) - Schurende machten.
%23220196: OUDERKIRK, WAYNE & JIM HILL (EDS.) - Land , value , community : Callicott and environmental philosophy.
%23264252: OUDKERK, ROB. - Geen weg terug.
%23154487: OUDSHOFF, W. - Volledig theoretisch en praktisch handboek voor het Italiaansch of Koopmans-Boekhouden.
%2377881: OUGUERGOUZ, FATZAH. - La charte africaine des droits de l'homme et des peuples : une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité.
%23266359: OURLIAC, PAUL & J. DE MALAFOSSE. - Droit romain et ancien droit. Tome I: Les obligations; Tome II: Les biens.
%2379470: OURY, BERNHARD. - A Production model for Wheat and Feedgrains in France (1946-1961).
%23162761: OUTHWAITE, R.B. - Clandestine marriage in England, 1500-1850.
%23216158: OUTRAM, GEORGE. - Legal & other lyrics : containing a number of new pieces & fifteen illustrations by Edmund J. Sullivan.
%23197552: OUWERKERK, PAUL. - Lotus ... State of Mind.
%2347214: OVEN, A. VAN. - Gratia commercii : opstellen aangeboden aan A. van Oven ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
%2311754: OVEN, A. VAN. - Geschiedenis van de wetenschap van het Handelsrecht in Nederland in de 19e eeuw.
%2315753: OVEN, J.C. VAN. - De bezitsbescherming en hare functies.
%2358518: OVEN, J.C. VAN & P.J.A. ADRIANI. - De goodwill in het privaatrecht en het belastingrecht. Praeadviezen.
%2350799: OVEN, A. VAN. - De uniformeerende werking van het Brusselsche Aanvaringstractaat.
%2335272: OVEN, A. VAN. - De uniformeerende werking van het Brusselsche Aanvaringstractaat.
%2327339: OVEN, A. VAN. - Wereldorganisatie : wenschelijkheid en mogelijkheid.
%2378915: OVERBECK, ALFRED VON. - Die Erscheinungsformen des Verbrechens im Lichte der modernen Strafrechtsschule: mit besonderer Berücksichtigung der Versuchslehre.
%2319168: OVERBEEK, JOHANNES. - Comparative thoughts on overpopulation between the two World Wars.
%23152459: OVERBEEKE, MARINUS PIETER VAN. - Winst en pensioen : enige beschouwingen over de grondslagen van de fiscale winstbepaling en de waardering van pensioenverplichtingen in het kader van veranderende prijs- en koopkrachtverhoudingen.
%23269145: OVERBEEKE, MARINUS PIETER VAN. - Het verval van de belastingstaat en de staat van belasting.
%23217711: OVERBYE, DENNIS - Einstein in love : a scientific romance.
%23200720: OVERDUIN, BAREND JAN JOOST. - Pavlovian Conditioning and binge eating. Some empirical explorations.
%23169795: OVEREEM, R. - De reisovereenkomst.
%23250107: OVEREEM, PATRICK. - The politics-administration dichotomy : a reconstruction.
%23215134: OVERKLEEFT, DICK & L.E. GROOSMAN. - Het Dekker perspectief.
%23138336: OVERMAAT, B. - Mellibeus. Een geschrift van Dirc Potter.
%23212628: OVERMAN, ROGIER. - Een welkom academisch gezelschap : geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1887-2007.
%23182075: OVERMAN, ANTOINETTE ARNOLDA. - An investigation into the character of Fanny Burney.
%23232220: OVERMARS, ARNO GERARD DIRK. - Codes en convenanten: (zelf)regulering van studentenemigratie naar Europa.
%2334932: OVERSTONE, LORD. - Tracts and other publications on metallic and paper currency.
%2337543: OVERVOORDE, J.C. & J.G.C. JOOSTING (ED.) - De gilden van Utrecht tot 1528 : Verzameling van rechtsbronnen.
%2312146: OVERWATER, J. - Kinderrechtspraak en kinderbescherming.
%238233: OVERY, RICHARD - The Bombers and the Bombed: Allied Air War Over Europe 1940-1945.
%23184741: OVERZEE, PAUL VAN. - De Franse propaganda in de Elzas in de jaren voor 1914.
%2395437: OVERZEE, PAUL VAN. - Het moderne humanisme in Nederland.
%2344525: OVERZEE, PAUL VAN. - De Franse kultureel-politieke propaganda in de Elzas aan de vooravond van de wereldoorlog.
%23191100: OVESEN, JAN. - Cambodians and their doctors : a medical anthropology of colonial and postcolonial Cambodia.
%23178552: OVID. - Fastorum libri sex.
%23138621: OVINK, B.J.H. - Philosophie und Sophistik.
%2395859: OVINK, B.J.H. - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
%2340112: OVINK, B.J.H. - De zekerheid der menschelijke kennis.
%23242485: OVINK, B.J.H. - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
%23219323: OVRETVEIT, JOHN. - Comparative and Cross-Cultural Health Research: a Practical Guide
%2348097: OWEN, LYNETTE - Selling Right.
%23241572: OWEN, JOHN M. - Liberal peace , liberal war : American politics and international security.
%23120196: OWEN, C.R. - Erich Maria Remarque: A critical Bio-Bibliography.
%236154: OWENS, DAVID - Shaping the normative landscape.
%23191969: OWRAM, DOUGLAS. - Born at the right time : a history of the baby-boom generation.
%23256271: OXFORD, PETE. - Spirit of the Huaorani : lost tribes of the Yasuni.
%23238574: OYABE, ZEN'ICHIRO. - A Japanese Robinson Crusoe.
%23133987: OYEN, H. VAN (ED.) - Philosophia : Beknopt Handboek tot de Geschiedenis van het Wijsgerig Denken.
%23185487: OYONO, FERDINAND. - De oude man en de medaille : roman.
%23120198: OZAKI, MAKOTO. - Introduction to the Philosophy of Tanabe. According to the English Translation of the Seventh Chapter of the Demostratic of Christianity.
%23191065: ÖZAKIN, AYSEL. - De taal van de bergen.
%2362588: OZAROWSKI, JOSEPH S. - To walk in God´s ways. Jewish pastoral perspectives on illness and bereavement.
%23248791: ÖZGÜR, ÖZDEMIR A. - Apartheid : the United Nations & peaceful change in South Africa.
%2374369: OZMENT, STEVEN. - Three Behaim Boys. Growing Up in Early Modern Germany.
%23221930: OZOILO, IGNATIUS. - Our future, our destiny : Nigeria on the threshold of challenge.
%2367873: OZOUF, MONA. - Festivals and the French revolution.
%23233300: PAALMAN, CARMEN H. - Exploring behavioral problems in Dutch-Moroccan youth.
%23146556: PAAP, RICHARD. - Markov trends in macroeconomic time series.
%23263491: PAARLBERG, ROBERT L. - Leadership Abroad Begins at Home: U.S. Foreign Economic Policy After the Cold War (Integrating National Economies : Promise and Pitfalls).
%23249005: PAASSEN, M.C. VAN. - Spreken is zilver, pleiten is goud : ter gelegenheid van het veertiende lustrum van het Leidsch juridisch pleitdispuut Tobias Asser.
%23135127: PAASSEN, CARL RICHARD VAN. - De antithesen in de philosophie van Henri Bergson.
%23262367: PABBRUWE, H.J. - De betekenis van de onafhankelijke bankgarantie.
%2315764: PABBRUWE, H.J. - Gebruik en gebruikelijk beding.
%23263254: PABST, HERMANN ULTICH. - Haftung in der Schubschiffahrt : [die Haftung der Eigner von Schubbooten und von Schubleichtern während die Zugehörigkeit zum Schubverband sowie vor und nach der Streckenfahrt für Schuldhaft verursachte Schäden and dritten Fahrzeugen oder an Strombauwerken gegenüber deren Eigentümern].
%2355867: PACERE, TITINGA FRÉDÉRIC. - Burkina Faso : migration et droits des travailleurs (1897-2003).
%23224221: PACERE, TITINGA FRÉDÉRIC. - Burkina Faso : migration et droits des travailleurs (1897-2003).
%23195309: PACEY, ARNOLD. - Meaning in technology.
%2343998: PACHA, GHAZI AHMED MOUKHTAR. - La Réforme du Calendrier. Traduit de l'orginal turc avec l'autorisation de l'auteur par O.N.E.
%238830: DE PACHT. - Pacht en grondgebruik : een bundel opstellen t.g.v. het 25-jarig bestaan van het maandblad De Pacht.
%23263415: PACKENHAM, ROBERT - The Dependency Movement: Scholarship and Politics in Development Studies.
%23255033: PACKER, CORINNE A.A. - The right to reproductive choice : a study in international law.
%23214336: PACKER, CORINNE A.A. - Using Human Rights to Change Tradition.
%2369805: PADGETT, JACK F. - The christian philosophy of William Temple.
%23176623: PADOA-SCHIOPPA, TOMMASO. - The Euro and its central bank : getting united after the union.
%23258458: PADON, THOMAS. - Nancy Graves : excavations in print : a catalogue raisonné.
%23104843: PADRÓ I PARCERISA, J. - Egyptian-Type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest. Volume 1: Introductory Survey.
%23104853: PADRÓ I PARCERISA, J. - Egyptian-Type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest. Volume 2: Study of the material.
%2321165: PADWA, HOWARD - Social poison : the culture and politics of opiate control in Britain and France, 1821-1926.
%2386217: PAECH, PHILIPP. - Der Einfluss der Richtlinie 84/450/EWG auf die Rechtsprechung zur irreführenden und vergleichenden Werbung.
%23122290: PAEHLKE, ROBERT. - Environmentalism and the future of progressive politics.
%23201738: PAENSON, ISAAC. - Manual of the terminology of the law of armed conflicts and of international humanitarian organizations = Manuel de la terminologie du droit des conflits armés et des organisations humanitaires internationales = Manual de la terminología del derecho de los conflictos armados y de las organizaciónes humanitarias internationales = Rukovodstvo po terminologii prava vooru ennich konfliktov i me dunarodnych gumanitarnych organizacij.
%23211533: PAENSON, ISAAC. - English-French-Spanish-Russian manual of the terminology of public international law (law of peace) and international organizations = Manuel anglais-français-espagnol-russe de la terminologie du droit international public (droit de la paix) et des organisations internationales = Manual Ingles-Frances-Español-Ruso de la terminologia de derecho internacional publico (derecho de la paz) y de las organizaciones internacionales / English-French-Russian text.
%2359458: PAËRL-VAN DRIEL, HETTY. - De geschiedenis van de Nederlandse Antillen / verteld en getekend door Hetty Paërl-van Driel = Historia di Aantia / skirbi i pintá dor di Hetty Paërl-van Driel.
%2370006: PAETOW, LOUIS JOHN. - A Guide to the study of medieval history.
%2359085: PAETS TOT GANSOIJEN, A. - Iets over de kosten van het strafproces in Nederland.
%23129012: PAETZOLD, HEINZ. - Ernst Cassirer - Von Marburg nach New York : eine philosophische Biographie.
%23186345: PAFFORD, JOHN H.P. - John Clavell 1601-43 : highwayman, author, lawyer, doctor : with a reprint of his poem, A recantation of an ill led life, 1634.
%23244344: PAFFORD, JOHN M. - Russell Kirk.
%23267500: PAGÁN, ONÉ R. - The first brain: the neuroscience of planarians.
%23224312: PAGANO, MICHAEL A. AND ANN O'M. BOWMAN. - Cityscapes and capital : the politics of urban development.
%2350661: PAGANO, ROLPH. - Recht op TV. Een onderzoek naar de toelating van televisiecamera's tot de openbare rechtszitting.
%23267696: PAGDEN, ANTHONY - Spanish imperialism and the political imagination : studies in European and Spanish-American social and political theory 1513-1830.
%23267695: PAGDEN, ANTHONY - Lords of all the world : ideologies if Empire in Spain, Britain, and France c. 1500-c. 1800.
%23258945: PAGE, WILLIAM H. & JOHN E. LOPATKA. - The Microsoft case : antitrust, high technology, and consumer welfare.
%2353403: PAGE, SHEILA - Trade, Finance and Developing Countries.
%2383008: PAGE, BENJAMIN I. & ROBERT Y. SHAPIRO. - The rational public : fifty years of trends in Americans' policy preferences.
%23247739: PAGE, JUTTA-ANNETTE. - The art of glass : Toledo Museum of Art.
%23244379: PAGEL, MARK - Wired for Culture: Origins of the Human Social Mind.
%23242206: PAGEL, MARK - Wired for Culture: Origins of the Human Social Mind.
%23119433: PAGLIN, MAX D. (ED.) - A Legislative History of the Communications Act of 1934.
%23248459: PAILLIET, JEAN BAPTISTE JOSEPH. - Manuel de droit français, contenant: 1. Le code Napoléon; 2. Le code de procédure civile; 3. Le code de commerce; 4. Le code l'instruction criminelle; 5. Le code pénal; 6. Les tarifs des frais et dépens en matière civile ...
%2379403: PAINTER, DAVID S. - The Cold War : an international history.
%2351478: PAIS, ABRAHAM. - Einstein lived here : essays for the layman.
%23205753: PAIS, ABRAHAM. - On the incidence of consumer credit in the Netherlands in the nineteensixties.
%23202259: PAIS, ABRAHAM. - On the theory of elementary particles.
%23238498: PAISLEY, FIONA. - Glamour in the Pacific : cultural internationalism and race politics in the women's Pan-Pacific.
%23202527: PALACHE, J.L. - De sabbath-idee buiten het Jodendom : voordracht gehouden in de vierde jaarvergadering van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland.
%23166216: PALAGIA, OLGA & WILLIAM COULSON (EDS.) - Regional Schools in Hellenistic Sculpture.
%2313165: PALANDT. - Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz, Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Verbraucherkreditgesetz, Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften ...etc.
%23157441: PALANDT. - Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz, Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Verbraucherkreditgesetz, Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften ...etc.
%23265900: PALANIAPPAN, V. - A study of neuro transmitters and neuro endocrine pathology in depression.
%23206346: PALAST, GREG - Democratie te koop : de waarheid over globalisering, corrupte ceo's en frauduleuze financiers.
%23255297: PALAZZO, ALBERT. - Seeking victory on the western front : the British Army and chemical warfare in World War I.
%23160494: PALAZZO, ALBERT. - Seeking victory on the western front : the British Army and chemical warfare in World War I.
%2336237: PALAZZOLI, MARA SELVINI. - The work of Mara Selvini Palazzoli.
%23251779: PALEARIO, AONIO (1500-1570)., SACRÉ, DIRK (ED.) - Aonii Palearii Verulani : De animorum immortalitate libri III.
%2349653: PALEY, VIVIAN GUSSIN - Wally's stories.
%2343786: PALEY, VIVIAN GUSSIN - Boys and girls : superheroes in the doll corner.
%2348576: PALEY, VIVIAN GUSSIN - The Boy who would by a helicopter.
%23233033: PALIER, BRUNO (EDITOR) - A Long Goodbye to Bismarck?: The Politics of Welfare Reform in Continental Europe.
%23170951: PALKOVIC, MARK. - Harp music bibliography : compositions for solo harp and harp ensemble.
%234711: PALLEY, CLAIRE. - An international relations debacle : the UN Secretary-General's mission of good offices in Cyprus 1999-2004.
%23191979: PALLINGSTON, JESSICA. - Lipstick : [a celebration of the worlds most favourite cosmetic].
%2388268: PALLIS, SVEND AAGE. - Mandaean studies. A comparative enquiry into Mandaeism and Mandaean writings and Babylonian and Persian religions, Judaism and Gnosticism...
%23100489: PALLIS, S. A.: MANDAEAN STUDIES. A COMPARATIVE ENQUIRY INTO MANDAEISM AND MANDAEAN WRITINGS - Babylonian and Persian religions, Judaism and Gnosticism...
%2397815: PALM, G.F. - Aanrijding, schade en aansprakelijkheid.
%23266495: PALM, JOHANNES HENRICUS VAN DER. - Bijbel voor de jeugd. 24 delen in 12 banden.
%23250962: PALM, JOHANNES HENRICUS VAN DER. - Twee rapporten van den Raad van Binnenlandsche Zaken aan het staats-bewind der Bataafsche Republiek over de heerlijke regten.
%23204304: PALM, ADOLF. - Briefe aus der Bretterwelt : Ernstes und Heiteres aus der Geschichte des Stuttgarter Hoftheaters.
%23263921: PALMBERG, MAI (ED.) - Encounter Images in the Meetings between Africa and Europe.
%2343741: PALMEDO, PHILIP F. - Bill Barrett: Evolution of a Sculptor.
%23256463: PALMEN, ERIC. - Kaat Mossel, helleveeg van Rotterdam : volk en verlichting in de achttiende eeuw.
%2354827: PALMER, R.R. (ED.). - From Jacobin to Liberal: Marc-Antoine Jullien, 1775-1848.
%23217673: PALMER, STEVEN PAUL. - From popular medicine to medical populism : doctors, healers, and public power in Costa Rica, 1800-1940.
%23164681: PALMER, L.M. & H.S. HARRIS (EDS.) - Thought, Action and Intuition as a Symposium on the thought of Benedetto Groce.
%2366602: PALMER JR., BRUCE. - Intervention in the Caribbean: the Dominican crisis of 1965.
%23262750: PALMER, ROBERT C. - The county courts of medieval England, 1150-1350.
%23100509: PALMER, E. H. (ED/TR) - The poetical works of Beha ed-Din ZOHEIR [Baha al-Din Zuhair, 582-657/1186-1258].
%23148477: PALMER, LOUIS J., JR. - Organ Transplants from executed prisoners: an argument for the creation of Death Sentence Organ Removal Status.
%2324804: PALMER, WILLIAM J. (ED.) - The highwayman and Mr. Dickens : secret Victorian Journal.
%23258456: PALMER, DR. DOUGLAS & DR. PAUL. G. BAHN & DR. JOYCE TYLDESELY. - Unearthing the Past: The Great Archaeological Discoveries that Have Changed History.
%23129024: PALMERIO, GIOVANNI. - Perspectives on economic thought.
%23269097: PALMIER, J.M. - Over Marcuse.
%2335197: PALMORE, ERDMAN. - Social patterns in normal aging: Findings from the Duke Longitudinal Study.
%23130604: PALMOWSKI, JAN. - A dictionary of contemporary world history : from 1900 to the present day.
%23224305: PÁLSSON, GÍSLI (ED.) - Beyond boundaries : understanding, translation, and anthropological discourse.
%23250470: PALUDI, MICHELE ANTOINETTE. - Ivory power : sexual harassment on campus.
%23192352: PALUMBI, STEPHEN R. - The evolution explosion : how humans cause rapid evolutionary change.
%23247127: PALYI, MELCHIOR. - Währungen am Scheideweg : Lehren der europäischen Experimente.
%23148118: PAM, MAX. - God dobbelt niet.
%23233294: PAMBOU TCHIVOUNDA, G. - Essai sur l'état africain postcolonial.
%23207761: PAMELEN, FRANK VAN. - De generaalpardondemocratie : poëzie politiek 1999-2004.
%23191097: PANEK, MARK. - Big Happiness: The Life and Death of a Modern Hawai'ian Warrior.
%23105638: PANGLE, THOMAS L. - The ennobling of democracy : the challenge of the postmodern era.
%2325806: PANGLE, THOMAS L. - Montesquieu's philosophy of liberalism. A commentary on The Spirit of the Laws.
%23210924: PANHUYS, H.F. VAN; P.J.G. KAPTEYN, A.M. DONNER ... [ET AL.] - De Rechtsorde der Europese gemeenschappen tussen het internationale en het nationale recht.
%23133533: PANHUYSEN, G.W.A. - Studieën over Maastricht in de Dertiende Eeuw.
%23152029: PANHUYSEN, RAPHAËL. - Demography and health in early medieval Maastricht : prosopographical observations on two cemeteries.
%23258914: PANHUYSEN, URSULA. - Die Untersuchung des Zeugen auf seine Glaubwürdigkeit : ein Beitrag zur Stellung des Zeugen und Sachverständigen im Strafprozess.
%2333298: PANKHURST, RICHARD K - William Thompson Pioneer Socialist.
%23228583: PANNE, C. VAN DE. - Linear programming and related techniques.
%23225990: PANNEKOEK JR., G.H. - De verluchting van het boek.
%2391399: PANNENBORG, CH.O. - A new international health order : an inquiry into the international relations of world health and medical care.
%23257336: PANNEVIS, W.P. - Politie Vakcursus Situatietekenen.
%2391342: PANNICK, D. - Sex discrimination law.
%23164399: INSTITUT PANOS. - Internet à l'usage des journalistes africains.
%2381820: PANOUILLÉ, JEAN-PIERRE. - Carcassonne : le temps des sièges.
%23115427: PANSIOT, FERNAND PAUL AND HENRI REBOUR. - Improvement in olive cultivation.
%23241377: PANT, HARSH V. - The US-India Nuclear Pact: Policy, Process, and Great Power Politics.
%23263954: PANT, DHRUBA RAJ - Intervention processes and irrigation institutions : sustainability of farmer managed irrigation systems in Nepal.
%23243251: PANTALEONI, MAFFEO - Studi storici di economia.
%2394923: PANTALONY, DAVID. - Study, measure, experiment : studies of scientific instruments at Dartmouth College.
%23117057: PANTASTICO, ER. B. - Postharvest physiology, handling, and utilization of tropical and subtropical fruits and vegetables.
%23197597: PAPACOSMA, S.V. & RUBIN, M.R. (ED.). - NATO after fifty years.
%23252878: PAPADIMITRIOU, CHRISTOS H. - Turing : [ a novel about composition].
%23204446: PAPADIMITRIOU, IOANNIS. - Aspects of the gauge.
%23196865: PAPADOPOULOS, THOMAS - EU law and harmonization of takeovers in the internal market.
%23160206: PAPAGEORGIOU, DEMETRIS; MICHAEL MICHAELY & ARMEANE M. CHOKSI (EDS.) - Liberalizing foreign trade. Vol. 5 : Indonesia, Pakistan & Sri Lanka.
%23159802: PAPAGEORGIOU, DEMETRIS; MICHAEL MICHAELY & ARMEANE M. CHOKSI (EDS.) - Liberalizing foreign trade. Vol. 7 : Lessons of experience in the developing world.
%2331392: PAPANDREOU, ANDREAS G. & JOHN T. WHEELER. - Competition and its regulation.
%23233851: PAPATHEODOROU, CHRISTOS., PETMESIDOU, MARIA. - Poverty and social deprivation in the Mediterranean : trends , policies , and welfare prospects in the new millennium.
%23143170: PAPAYANIS, NICHOLAS - The Coachmen of Nineteenth-Century Paris. Service Workers and Class Consciousness.
%23131063: PAPAYANIS, NICHOLAS - Horse-Drawn Cabs and Omnibuses in Paris. The Idea of Circulation and the Business of Public Transit.
%23250572: PAPERNO, IRINA. - Suicide as a cultural institution in Dostoevsky's Russia.
%2317117: PAPIES, HANS JÜRGEN. - Picasso and his time : the Berggruen Museum.
%23185706: PAPIN, JOZEPHO. - Doctrina De Bono Perfecto eiusque in systemate N. O. Losskij personalistico applicatio auctore...
%23101026: PAPMEHL, K.A. - Freedom of Expression in 18th Century Russia.
%2319461: PAPONOT, FÉLIX - L'Égypte: son avenir agricole et financier. Notes et documents sur la richesse et la fécondité du sol.
%2313021: PAPPAS, SPYROS A. & SOPHIE VANHOONACKER (EDS.) - The European Union's common foreign and security policy : the challenges of the future : proceedings of the EIPA colloquium, Maastricht, 19-20 October 1995.
%2378918: PAPPENHEIM, MAX. - Launegild und Garethinx : ein Beitrag zur Geschichte des germanischen Rechts.
%23107038: PAPPENHEIM, MAX. - Die Lumbalpunktion. Anatomie, phusiology etc.
%23235890: PAPPENHEIM, MAX. - Festschrift für Max Pappenheim zum 50. Jahrestag seiner Doktorpromotion : dargebracht von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
%23104513: PAQUET, LÉONCE. - Platon, la médiation du regard : essai d'interprétation.
%23102344: PARADIJS, J. VAN, M. VAN DER KLIS AND A. ACHTERBERG. - Particle Acceleration near Accreting Compact Objects.
%2334317: PARADIS, JAMES & THOMAS POSTLEWAIT (EDS). - Victorian science and Victorian values: literary perspectives.
%23217557: THEOPHILI PARAPHRASIS. - Theophilou tou Antikensoros Institouton biblia 4 : Theophili Antecessoris Institvtionvm libri IV.
%23263126: PARASURAMAN, RAIA (ED.) - The attentive brain.
%23263392: PARBERRY, IAN - Circuit Complexity and Neural Networks.
%23106992: PARCA, MARYLINE G. - Ptocheia : or: Odysseus in disguise at Troy : (P. Köln VI 245).
%23236878: PARDESSUS, J.-M. - Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle.
%23188938: PARDESSUS, J.-M. - Traité des Servitudes, ou Services fonciers.
%23187954: PARDEY, PHILIP G. & VINCENT H. SMITH (EDS.), ROBERTS, PAUL GRAIG. - What's economics worth? : valuing policy research.
%2384039: PARET, PETER. - An Artist against the Third Reich: Ernst Barlach, 1933-1938.
%23109618: PARETO, VILFREDO. - Traité de sociologie générale.
%23251055: PARETO, VILFREDO. - Sociological writings.
%2379636: PARETZKI, E. - Die Entstehung der jüdischen Arbeiterbewegung in Russland.
%23179717: PARFIT, DEREK. - On What Matters, Vol. 2. (The Berkeley Tanner Lectures).
%23265644: PARFIT, DEREK. - On What Matters, Vol. 1. (The Berkeley Tanner Lectures).
%23230763: PARGETER, ALISON. - Libya: The Rise and Fall of Qaddafi.
%2363253: PARIDON, C.W.A.M. VAN. - Changing for growth : a study on the progress of long-term economic development for an open and industrialised economy.
%23216721: PARIJS, SERGEI. - Fairness opinions and liability : a legal and economic analysis of fairness opinions in the United States and the Netherlands.
%23200029: PARIJS, ALBERT HENDRIK. - Verdringing van de aldehyd-groep in piperonal en derivaten.
%23133522: COLLOQUE DE PARIS - La Commune de 1871.
%23234023: PARIS, ERNA. - The sun climbs slow : the International Criminal Court and the search for justice.
%23194984: PARIS, MICHAEL (ED.) - The First World War and popular cinema : 1914 to the present.
%23129134: PARIS, GASTON. - Légendes du Moyen Age.
%23179633: PARISH, WILLIAM L. & MARTIN KING WHYTE (ED.) - Village and family in contemporary China.
%2356094: PARISI, FRANCESCO. - Liability for negligence and judicial discretion.
%23231362: LA PRESSE JUDICAIRE PARISIENNE. - Le Palais de justice de Paris : son monde et ses moeurs.
%2364910: PARISIS, P.-L. - Mandements et circulaires de Mgr. P.-L. Parisis, évêque de Arras, de Boulogne et de Saint-Omer.
%23261667: PARISOT, CHRISTIAN. - Modigliani.
%23113582: PARISSIEN, STEVEN. - The Georgian House in America and Britain.
%23213291: PARK, MEE-JEONG. - Integrated Korean workbook : beginning 2.
%23241373: PARK, YUNG CHUL - Monetary and Financial Integration in East Asia: The Relevance of European Experience.
%2358347: PARK, DAVID. - The how and the why. An essay on the origins and development of physical theory.
%23254466: PARK, ROGER C. ... [ET AL.] - Hearsay Reform Conference : University of Minnesota Law School, September 1991.
%23213929: PARK, MEE-JEONG. - Integrated Korean workbook : beginning 1.
%2344797: PARKE, ROSS D. - Fatherhood.
%23104343: PARKER, REGINALD. - Das Privatrecht der Vereinigten Staaten von Amerika.
%23144109: PARKER, NOEL GEOFFREY. - De algemene crisis van de zeventiende eeuw.
%23263469: PARKER, MIKE - Politics of Coal's Decline: The Industry in Western Europe.
%2348704: PARKER, BEULAH - The evolution of a psychiatrist : memoirs of a woman doctor.
%23239537: PARKER, ROGER. - The New Grove guide to Verdi and his operas.
%2362593: PARKER, NOEL. - Portrayals of revolution : images, debates and patterns of thought on the French Revolution.
%23255177: PARKER, CHRISTOPHER. - The English historical tradition.
%23237107: PARKER, DONN B. - Fighting computer crime.
%23202834: PARKER, DEREK. - Casanova.
%23258425: PARKER, DAVID & RICHARD STEAD. - Profit and enterprise : the political economy of profit.
%23217847: PARKER, MATTHEW. - Monte Cassino : the hardest-fought battle of World War II.
%23153120: PARKER, G.L. - The beginnings of the booktrade in Canada.
%23135733: PARKER, W. - The Paris Bourse and French Finance. With reference to organized speculation in New York.
%2390113: PARKER, H., GAY, C.M. & MACGUIRE, J.W. - Materials and methods for architectural construction.
%23267693: PARKER, GEOFFREY. - The grand strategy of Philip II.
%23264644: PARKER, GEOFFREY & LESLEY M. SMITH (EDS.) - The general crisis of the seventeenth century.
%23169074: PARKES, ADAM. - Modernism and the theater of censorship.
%23123410: PARKINSON, C.N. - Communicatie.
%23110016: PARKS, GREGORY S. (ED.) - Critical race realism : intersections of psychology, race, and law.
%23204723: PARKS, JANET B., BEVERLY R.K. ZANGER & JEROME QUARTERMAN. - Contemporary Sport Management. 2nd edition.
%23171458: PARLEVLIET, MICHELLE BRIGITTE. - Embracing concurrent realities : revisiting the relationship between human rights and conflict resolution.
%23179811: PARLOW, REINHOLD. - Neuzeitliche Fabrikation von Schokoladen und Schokoladenwaren.
%2327444: PARLOW, REINHOLD. - Schokolade und Konfekt. Die naturwissenschaftliche und technische Grundlagen für den Schokoladenmacher und Konfektmacher.
%23253928: PARMAL, PAMELA A., DIDIER GRUMBACH, SUSAN WARD & LAUREN D WHITLEY (EDS.) - Fashion show : Paris style.
%23100579: PARMENTIER, F. J. - La bibliothèque jansénienne de l'Église d'Utrecht.
%23247769: PARMESANI, LOREDANA. - Art of the twentieth century : movements , theories , schools and tendencies , 1900-2000.
%23263964: PARNWELL, MICHAEL (EDITOR) - Environmental Change in South-East Asia: People, Politics and Sustainable Development (Global Environmental Change).
%23184026: PAROLIN, GIANLUCA P. - Citizenship in the Arab World: Kin, Religion and Nation-State.
%23218978: PARR, MARTIN. - Objects.
%23172046: PARRET, HERMAN. - Filosofie en taalwetenschap.
%23141601: PARRISH, THOMAS - Berlin in the Balance: the Blockade : the Airlift : the First Major Battle of the Cold War.
%23257285: PARRY, JONATHAN P. - The politics of patriotism : English liberalism, national identity and Europe, 1830-1886.
%23240558: PARRY, D.L.L. AND PIERRE GIRARD. - France since 1800. Squaring the Hexagon.
%2337404: PARRY, MELANIE (ED.) - Chambers biographical dictionary of women.
%2396467: PARRY, EDWARD - My own way: an autobiography.
%23264140: PARRY, CLIVE (ED.) - The consolidated treaty series. 231 Volumes.
%2347254: PARSONS, TALCOTT. - Essays in sociological theory. Revised edition.
%23241520: PARSONS, CRAIG. - A certain idea of Europe.
%23269005: PARSONS, TALCOTT. - Social structure and personality.
%23179055: PARSONS, HOWARD L. - Man East and West : essays in East-West philosophy.
%23157508: PARSONS, HOWARD L. - Self, global issues, and ethics.
%23234046: PARSONS, DEBORAH L. - A cultural history of Madrid : modernism and the urban spectacle.
%23200618: PARSONS, ELSIE CLEWS. - Mitla town of the souls and other zapoteco-speaking pueblos of Oaxaca, Mexico.
%23229031: PARTENHEIMER, JÜRGEN. - Varia - Bilder einer Sammlung.
%23245314: COMMISSIE SUBSIDIËRING POLITIEKE PARTIJEN. - Waarborg van kwaliteit : rapport van de Commissie subsidiëring politieke partijen.
%23155120: PARTINGTON, JONATHAN R. - Linear operators and linear systems : an analytical approach to control theory.
%2363996: PARTOS, GABRIEL. - The world that came in from the cold : perspectives from East and West on the Cold War.
%23109790: PARTRIDGE, COLIN - The making of new cultures: a literary perspective.
%2378920: PARTSCH, JOSEF. - Griechisches Bürgerschaftsrecht. Band 1: Das Recht des altgriechischen Gemeindestaat.
%2358884: PARTSCH, JOSEF. - Recht und Freiheiten der europäischen Menschenrechtskonvention.
%23267924: PARTSCH, KARL JOSEPH. - Die Rechte und Freiheiten der europäischen Menschenrechtskonvention.
%23237556: PARVIN, PHIL. - Karl Popper.
%2316868: PARYS, JORIS VAN. - Masereel : een biografie.
%23178026: PASCAL, BLAISE. - Pensées.
%2330517: PASCAL, BLAISE. - Pensées de Pascal : précédées de sa vie par Mme Perier, sa soeur, suivies d'un choix des Pensées de Nicole, et de son Traité de la paix avec les hommes.
%2330494: PASCAL, BLAISE. - Lettres écrites à un provincial.
%23163077: PASCHA, AHMED DJEMAL. - Erinnerungen eines türkischen Staatsmannes.
%2347: PASINETTI, LUIGI L. - Structural change and economic growth : a theoretical essay on the dynamics of the wealth of nations.
%2369447: PASQUALETTI, MARTIN J. - The Evolving Landscape: Homer Aschmann's Geography.
%238639: PASSAS, NIKOS (ED.) - Organized crime.
%2384950: PASSET, JOANNE - Sex Variant Woman: The Life of Jeanette Howard Foster.
%23222488: PASTEUR JR., J.D. - Iets over beperkte handlichting.
%23140940: PASTOR, PETER - Revolutions and Interventions in Hungary and Its Neighbor States, 1918-1919.
%23228074: PASTORS, MARCO. - Tot uw dienst : een politiek pamflet.
%23192344: PATAI, RAPHAEL. - The children of Noah : Jewish seafaring in ancient times.
%23147712: PATAKI-SCHWEIZER, K.J. - A New Guinea Landscape : community, Space, and Time in the Eastern Highlands.
%2327160: PATAKY, SOPHIE (ED.) - Lexikon deutscher Frauen der Feder : eine Zusammenstellung der seit dem Jahre 1840 erschienenen Werke weiblicher Autoren, nebst Biographieen der Lebenden und einem Verzeichnis der Pseudonyme.
%23235778: PATAT, JEAN-PIERRE. - Les banques centrales.
%2375911: PATCHEN, MARTIN. - Resolving disputes between nations: coercion and concession.
%2320105: PATEL, RAJ - Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System
%2355291: PATEL, CHANDRA KANT - Fiscal Reforms in the Least Developed Countries.
%23130887: PATER, J.C.H. DE. - Het Schoolverzet, 1940-1945.
%23131638: PATERNITI, MICHAEL. - Driving Mr. Albert : a trip across America with Einstein's brain.
%23233: PATERSON, H. E. H. & MCEVEY, SHANE F. - Evolution and the recognition concept of species : collected writings.
%23248684: PATI, ROZA. - Due process and international terrorism : an international legal analysis.
%23210390: PATIJN, S. - Het Europees parlement : de strijd om zijn bevoegdhedem.
%2310362: PATIJN, C.L. - De geschiedenis der Japansche Penetratie in Mantsjoerije als volkenrechtelijk probleem. Diss.
%23195304: PATIJN, J.A.N. - Zondagswetgeving.
%2392023: PATKAR, M.M. - Narada, Brhaspati and Katyayana : a comparative study in judicial procedure.
%23249375: PATOMÄKI, HEIKKI & TEIVO TEIVAINEN. - A possible World : democratic transformation of global institutions.
%23216698: PATRICK, STEWART (EDITOR) - Good Intentions: Pledges of Aid for Postconflict Recovery.
%23120224: PATRONADI, SUTARMAN SOEDIMAN. - Sadrach's Community and its Contextual Roots : a nineteenth-century Javanese Expression of Christianity.
%23240392: PATRY, WILLIAM. - How to fix copyright.
%23267563: PATT, WALTER. - Grundzüge der Staatsphilosophie im klassischen Griechenland.
%23210595: PATTEN, CHRISTOPHER (FOREWORD) - The EU & Moldova: On a Fault-Line of Europe (Europe's Eastern Borders).
%23226167: PATTEN, MICHAEL A.; GUY MCCASKIE, AND PHILIP UNITT. - Birds of the Salton Sea : status, biogeography, and ecology.
%23233510: PATTERSON, THOMAS CARL. - Change and development in the twentieth century.
%23166248: PATTERSON, JAMES T. - Brown v. Board of Education: a Civil Rights milestone and its troubled legacy.
%23141579: PATTERSON, RICHARD - Butch Cassidy. A Biography.
%2357471: PATTERSON, A. - Reading between the lines.
%23260980: PATTERSON, BENTON RAIN. - Harold and William : the battle for England, A.D. 1064-1066.
%23232356: PATTERSON, L. RAY & ELLIOT E. CHEATHAM. - The profession of law.
%23219640: PATTI, SALVATORE. - Diritto privato : Introduzione : La famiglia : Le successioni.
%2367364: PATTIPAWAE, C.F. & TAZELAAR, C.A. (RED.). - Met recht discriminatie bestrijden, een juridische handleiding bij de bestrijding van discriminatie op grond van ras en nationaliteit.
%2334653: PATTISON, F.L.M. - Granville Sharp Pattison : anatomist and antagonist, 1791-1851.
%2390240: PATTISON, IAIN. - John McFadyean, founder of modern veterinary research. A great British veterinarean.
%23150724: PATTIST, MARIUS JACOBUS. - Ausonius als Christen.
%23129953: PATTON-HULCE, V.R. - Environment and the Law : a Dictionary.
%2378922: PATZELT, ERNA. - Entstehung und Charakter der Weistümer in Österreich. Beiträge zur Geschichte der Grundherrschaft, Urbarialreform und Bauernschutzgesetzgebung vor Maria Theresia.
%23125981: PATZELT, ERNA. - Österreich bis zum Ausgang der Babenbergerzeit.
%23125973: PATZELT, ERNA. - Die fränkische Kultur und der Islam : mit besonderer Berücksichtigung der nordischen Entwicklung : eine universalhistorische Studie.
%23150107: PÄTZOLD, DIETER. - Spinoza-Aufklärung-Idealismus : die Substanz der Moderne.
%2378924: PAUCAPALEA (POCAPAGLIA). - Summa über das Decretum Gratiani.
%23253519: PAUL, ELLEN FRANKEL; JEFFREY PAUL & FRED D. MILLER JR. (EDS.) - Human rights.
%2371661: PAUL, ELLEN FRANKEL - Ownership and Justice. (Social Philosophy and Policy).
%23209895: PAUL, HARRY WILMORE. - Bacchic medicine : wine and alcohol therapies from Napoleon to the French paradox.
%23196444: PAUL, A.A. AND D.A.T. SOUTHGATE. - McCance and Widdowson's The composition of foods. 4th edition.
%2373096: PAUL, JEAN. - Spreuken.
%23229663: PAUL, E. C. - Little America : Australia , the 51st state.
%23196143: PAUL, J.K. - Fruit and vegetable juice processing.
%23135252: PAULA, A.F. - 'Vrije' Slaven : een Sociaal-Historische Studie over de Dualistische Slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten, 1816-1863.
%2366386: PAULEY, BRUCE F. - From prejudice to persecution : a history of Austrian anti-semitism.
%23176173: PAULINUS OF NOLA, SAINT (CA. 353-431) - S. Pontii Meropii Paulini ...Opera ad mss. Codices Gallicanos...nunc vero primum quatuor integris poematibus...D. Ludovicus Antonius Muratorius auctiora demum atque absoluta.
%23183990: PAULISSEN, JOSEPHUS H. J. P. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens o.f.m.
%23174403: PAULSON, ROSS EVANS. - Liberty, equality, and justice : civil rights, women's rights, and the regulation of business, 1865-1932.
%23252765: PAULSON, ROSS EVANS. - Liberty, Equality and Justice. Civil Rights, Women's Rights and the Regulation Business, 1865-1932.
%23232899: PAULSSON, JAN ... [ET AL.] - The Freshfields guide to arbitration and ADR : clauses in international contracts.
%23152195: PAULUS, AGGIE. - The feasibility of ecological taxation.
%2366640: PAULUS, AGGIE. - The feasibility of ecological taxation.
%23255379: PAULY, ALEXIS (ED.) - Schengen en panne.
%2342290: PAULY, ROGER - Firearms: The Life Story of a Technology.
%23229678: PAUPP, TERRENCE EDWARD. - Exodus from empire : the fall of America's empire and the rise of the global community.
%2350247: PAUST, JORDAN J., M. CHERIF BASSOUNI, ... [ET AL.] - International criminal law : cases and materials.
%23106972: PAUW, PETRUS CHRISTOFFEL. - Persoonlikheidskrenking en skuld in die Suid-Afrikaanse privaatreg : 'n regshistoriese en regsvergelykende ondersoek.
%2359302: PAUW, WILLEM. - Observationes tumultuariae novae. Tom. I-III.
%2362600: PAUWELS, JOHAN M. - Beginselen van personen- en familierecht. Boekdeel 1: personenrecht.
%2392673: PAUWELS, JOHAN M. & WALTER PINTENS. - La législation zaïroise relative au nom : droit et authenticité africaine.
%23100597: PAVET DE COURTEILLE, ABEL. - Miradj-nameh : récit de l'ascension de Mahomet au ciel, composé a.h. 840 (1436/1437), texte turk-oriental, publié pour la première fois d'après le manuscript ouïgour de la Bibliothèque nationale et traduit en français, avec une préf. analytique et historique, des notes, et des extraits du Makhzeni Mir Haïder.
%23100591: PAVET DE COURTEILLE, ABEL. - Dictionnaire turk-oriental destiné principalement à faciliter la lecture des ouvrages de Bâber, d'Aboul-Gâzi et de Mir-Ali-Chir-Nevâï,
%2384121: PAVLOCK, BARBARA - Eros, Imitation and the Epic Tradition.
%23154507: PAVLOPOULOS, P. - A Statistical Model for the Greek Economy 1949-1950.
%23193410: PAVORD, ANNA. - The tulip.
%2387608: PAVORD, ANNA. - The naming of names : the search for order in the world of plants.
%2343172: PAWLIK, KURT - Dimensionen des Verhaltens. Eine Einführung in Methodik und Ergebnisse faktorenanalytischer psychologischer Forschung.
%2331458: PAWLOW, I.P. - Ausgewählte Werke.
%23234014: PAYEN, FERNAND. - Anthologie des avocats français contemporains.
%23213076: PAYNE, ROBERT. - De blanke radja's van Sarawak : een romantische droom , Borneo 1841-1946.
%2326372: PAYNE, T.R. - S.L. Rubenstejn and the philosophical foundations of Soviet psychology.
%23178596: PAYNE, LEIGH A. - Uncivil movements: the armed right wing and democracy in Latin America.
%23266560: PAYNE, CECILIA H. - Stellar atmospheres : a contribution to the observational study of high temperature in the reversing layers of stars.
%23248761: COMITÉ PRO IV CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA PAZ. - La Paz en su IV centenario, 1548-1948. 4 Volumes.
%2381803: PAZANIN, ANTE. - Wissenschaft und Geschichte in der Phänomenologie Edmund Husserls.
%2396028: BROOKINGS STUDY GROUP ON ARAB-ISRAELI PEACE. - Toward Arab-Israeli peace : report of a study group .
%23266436: PEACE, RICHARD. - Dostoyevsky : an examination of the major novels.
%23170547: PEACHEY, J.E. (ED.) - Nematodes of tropical crops : [papers presented at the Caribbean Symposium on Nematodes of Tropical Crops held in Trinidad from 31 March to 5 April 1968].
%23125088: PEACOCK, ALAN T. - Public choice analysis in historical perspective.
%23238831: PEACOCKE, CHRISTOPHER. - Truly understood.
%23109173: PEARCE, SHIRLEY & JANE WARDLE (EDS.) - The practice of behavioural medicine.
%2377906: PEARCE, ROY H. - Gesta humanorum: Studies in the historicist mode.
%23265259: PEARCE, DAVID W. (ED.) - The MIT dictionary of modern economics. 4th edition.
%23131009: PEARSON, C.E. & HOFFMAN, P.E. - The Last Voyage of El Nuevo Constante : the Wreck and Recovery of an Eighteenth-Century Spanish Ship off the Louisiana Coast.
%2399225: PEARSON, MARGARET M. - China's new business elite : the political consequences of economic reform.
%2359697: PEARSON, HESKETH - Charles II. His life and likeness.
%23254299: PEARY, ROBERT E. - The North Pole : its discovery in 1909 under the auspices of the Peary Arctic Club.
%2366895: PEASLEE, AMOS J. - Constitutions of Nations. Vol. 1 : Africa; vol. 2: Asia, Australia and Oceania (2 parts); vol. 3: Europe (parts); vol. 4: The Americas (2 parts).
%2366894: PEASLEE, AMOS J. - Constitutions of Nations. Vol. II: Asia, Australia & Oceania. Part 1 [Afghanistan-Nepal].
%23212127: PEASLEE, AMOS J. - International governmental organizations : constitutional documents. Volume 1: African Postal Union to Intergovernmental Maritime Consultative Organization; Volume 2: International Atomic Energy Agency to World Meteorological Organization.
%2321601: PECCHIOLI, ELEANORA - Painted Facades of Florence: XV-XIX Centuries
%23228825: PECHERSKAYA, NATALIA A. (ED.) - Vyssee obrazovanie v kontekste russkoi kul'tury XXI veka : khristianskaia perspektiva : Mezhdunarodnaia konferentsiia , Sankt-Peterburg , 24-26 maia , 1999 = Higher education in XXI century Russian culture: a Christian perspective.
%2321881: PECHLER, EDWARD BERNARD. - Ombudsvoorzieningen en fiscaliteit = (Ombudsman provisions and taxation matters).
%23256031: PECHLER, E.B. & M.W.C. FETERIS. - Evaluatie van het herziene fiscale procesrecht.
%23263474: PECHMAN, JOSEPH A. - World Tax Reform: A Progress Report.
%2335208: PECHSTEIN, MAX., SCHILLING, JÜRGEN (ED.) - Max Pechstein.
%23145113: PECK, M.L., N.L. FARBEROW & R.E. LITMAN (EDS.) - Youth Suicide.
%2344789: PECK, RUSSELL A. - Chaucer's lyrics and Anelida and Arcite : an annotated bibliography 1900 to 1980.
%236366: PEDDEMORS, ARIE & LEO SAMAMA (EDS.) - Mozart and the Netherlands : a bicentenarian retrospect.
%23229979: PEDERSEN, OLAF & MOGENS PHIL. - Early physics and astronomy: a historical introduction.
%23263700: PEDRYCZ, WITOLD - An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design (Complex Adaptive Systems).
%23120242: PEECK-O'TOOLE, MAUREEN. - Aspects of Lyric in the Poetry of Emily Brontë.
%2322152: PEEL, MARK - The Gamble House Cookbook
%23207244: PEELEN, ED. - Loden letters en letters van licht : media, vroeger, nu en in de toekomst.
%2356462: PEELEN, PIETER. - De regeling van het grondbezit in Engeland.
%23105587: PEEPERKORN, D. & BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN. - Het tribunaal van de publieke opinie Malesherbes over de vrijheid van drukpers.
%23265272: PEEPERKORN, D.H.M. ... [ET AL.] - Waarheidsvinding en privacy : inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2005.
%23245104: PEER, H.F. VAN. - Sterke Gorcumse verhalen.
%2383335: PEERDEMAN, H. & F. PANHOLZER. - Uittreksels arresten straf- en strafprocesrecht.
%23195102: PEEREBOOM, PIETER. - Eenige opmerkingen over Artikel 1132 : Burgelijk Wetboek.
%23248794: PEERENBOOM, RANDALL. - China's long march toward rule of law.
%23185684: PEERLINCK, FRANZ JOZEF. - Rudolf Bultmann als Prediger. Verkündigung als Vollzug seiner Theologie.
%23237997: PEERLKAMP, PETRUS HOFMAN. - Petri Hofmanni Peerlkampi Oratio de perpetua, quae Academiae Leidensi cum gente Arausiaca intercessit, necessitudine, spectata praecipue in studiis principum.
%2320843: PEERS, STEVE & ROGERS, NICOLA (ED.) - EU immigration and asylum law: text and commentary.
%2344600: PEERS, STEVE - EU Justice and Home Affairs Law (Oxford EC Law Library).
%2336253: PEERS, STEVE - EU Justice and Home Affairs Law (Oxford EC Law Library).
%23187106: PEET, JOHANNES MARIA & ELISE VAN NEDERVEEN MEERKERK. - 'Rente zonder bijsmaak' : een geschiedenis van de Algemene Spaarbank voor Nederland en van haar ontwikkeling naar een ethische bedrijfsvoering , 1960-2000.
%2311729: PEET, RICHARD. - Theories of development.
%23193752: PEET, J.M. (RED.) - Honderd jaar sociaal : 1891-1991 : teksten uit honderd jaar sociale beweging en sociaal denken in Nederland.
%23213876: PEET, J.M. - Over leven op de markt : de fusies van NOG Verzekeringen : structuurverandering in het verzekerings - en bankbedrijf in Nederland in de jaren 1960-2000.
%2337564: PEET, CORJAN VAN DER & GUIDO STEENMEIJER (EDS.) - De Rijksbouwmeesters : twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers.
%23158486: PEETERS, FRANCISCUS JOHANNES PETRUS. - Het klankkarakter van het Venloos.
%23238297: PEETERS, E.M. - De Woningwet.
%23253797: PEETERS, RONALD. - De Paap van Gramschap : vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
%2334257: PEETERS, J.F.M. - Medeaansprakelijkheid voor invoerrechten en accijnzen.
%2337019: PEETERS, MARGA. - Time-to-build and interrelated investments and labour demand under rational expectations. Applications to six OECD countries.
%23187220: PEETERS, H.F.M. - Historische gedragswetenschap : theorieën, begrippen en methoden : een bijdrage tot de studie van menselijk gedrag op de lange termijn.
%23189629: PEETERS, LEON W.P. - Cyclic railway timetable optimization.
%233227: PEETERS, FRANCISCUS JOHANNES PETRUS. - Het klankkarakter van het Venloos.
%23234675: PEETERS, MARJAN. - Marktconform milieurecht? : een rechtsvergelijkende studie naar de verhandelbaarheid van vervuilingsrechten.
%23225652: PEETERS, J.B.J. - Beschouwingen over het op 29 october 1948 tussen Nederland en Amerika gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, met volledige tekst van de verdragsbepalingen.
%2360115: PEHEM, JOS. JOAN. NEP. - Praelectionum in Jus Ecclesiasticum Universum : Methodo Discentium Utilitati adcommodata Congestarum. Pars I. comprehendens Jus Ecclesiasticum Publicum; Pars II. comprehendens Jus Ecclesiasticum Privatum.
%23172953: PEIJ, S.C. - Handboek corporate governance.
%2313337: PEIJPE, TACO VAN. - De ontwikkeling van het loonvormingsrecht.
%237200: PEIJSTER, C.N. - De onbekende misdaad : criminologische onderzoekingen en analytische literatuurbeschouwingen m.b.t. het criminaliteitsquotiënt, i.h.b. toegelicht bij warenhuisdiefstal.
%2367304: PEIJSTER, C.N. - Politie en maatschappij : beschouwingen over de politie, aangeboden aan dr. C.N. Peijster bij zijn afscheid als hoofdcommissaris van gemeentepolitie te 's-Gravenhage.
%23248683: PEIJSTER, C.N. - De onbekende misdaad : criminologische onderzoekingen en analytische literatuurbeschouwingen m.b.t. het criminaliteitsquotiënt, i.h.b. toegelicht bij warenhuisdiefstal.
%23263835: PEIMANI, HOOMAN - The Caspian Pipeline Dilemma: Political Games and Economic Losses.
%23126035: PEIPERS, DAVID. - Die Erkenntnistheorie Platos : mit besonderer Rücksicht auf den Theäter.
%23122368: PEIRCE, CHARLES S. - Selected writings (Values in a Universe of Change).
%23242879: PEKELDER, JACCO. - Sympathie voor de RAF : de Rote Armee Fraktion in Nederland 1970-1980.
%23188255: PEKELHARING, JAN MAARTEN. - Voor twee cent een kooltje vuur : Amsterdam in de jaren twintig.
%23156352: PEKELHARING, GERARDUS. - Opmerkingen over den onderhoudsplicht van bijzondere personen ten opzichte van wegen en andere ten openbaren dienste bestemde werken.
%2321856: PEL, P.K. - De ziekten van hart en bloedvaten, mede op grond van eigen ervaring geschetst. Onder medewerking van P.H. Enthoven en I. Snapper. 2e Druk herzien door I. Snapper.
%23120249: PELCKMANS, PAUL - Le Sacre du Père. Fictions des Lumières et Historicité d'Oedipe 1699-1775.
%23237374: PELEÉ DE CHENOUTEAU, BLAISE LOUIS. - Conférence de la coutume de Sens : avec le droit romain, les ordonnances du royaume, & les autres coutumes : ouvrage, dans lequel on a rassemblé, sur chaque texte, les questions qui peuvent y avoir rapport, le sentiment des plus célebres jurisconsultes, & les sentences & arrêts rendus dans le ressort de la Coutume, qui en ont confirmé ou interprété les dispositions.
%23199236: PELEG, ILAN (ED.) - The Middle East peace process : interdisciplinary perspectives.
%2325566: PELEG, ILAN. - The legacy of George W. Bush's foreign policy : moving beyond neoconservatism.
%23246785: PELEG, ILAN. - Democratizing the hegemonic state : political transformation in the age of identity.
%23176963: PELETIER, W.M. (ED.) - 100 jaar preadviezen : overzicht, chronologisch gerangschikt op het Juridisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam,
%23258494: PÉLISSIER, JEAN. - Le nouveau droit du licenciement.
%23139059: PÉLISSIER, JEAN. - La réforme du licenciement.
%23217546: PELKMANS, JACQUES & MONIKA SIE DHIAN HO. - Nederland en de Europese grondwet.
%23194855: PELLEGRIN, NICOLE. - Les bachelleries : organisations et fêtes de la jeunesse dans le Centre-Ouest, XVe-XVIIIe siècles.
%23113943: PELLETIER, ANDRÉ. - Le sanctuaire métroaque de Vienne (France).
%23135052: PELLETIER, JEAN. - Alger, 1955 : essai d'une géographie sociale.
%23250341: PELLETIER, HERVÉ & JEAN PERFETTI. - Code pénal 2006.
%23230704: PELLETIERE, STEPHEN C. - Iraq and the International Oil System: Why America Went to War in the Gulf.
%2331004: PELLICER, OLGA (ED.) - La seguridad internacional en America Latina y El Caribe: El debate contemporaneo (Cuadernos de politica internacional) (Spanish Edition).
%23127118: PELLIKAAN, HUIB. - Anarchie, staat en het prisoner's dilemma.
%23241801: PELLOW, DAVID N. - Garbage wars : the struggle for environmental justice in Chicago.
%23144515: PELRINE, DIANE M. - Affinities of Form : arts of Africa, Oceania, and the Americas.
%23258029: PELS, DICK. - Een zwak voor Nederland : ideeën voor een nieuwe politiek.
%2379798: PELS, DICK L. - Property or power? A study in intellectual rivalry.
%23166204: PEMBERTON, ELIZABETH G. - The Sanctuary of Demeter and Kore : the Greek Pottery.
%2332704: PEMPEL, T. J. - Remapping East Asia: The Construction of a Region (Cornell Studies in Political Economy).
%23102346: PEN, JAN. - Wat zijn maatschappelijke structuren?
%2318825: PEN, K.J. - Van Kant naar Hegel : eenige hoofdlijnen in de ontwikkeling der philosophie.
%23190578: PEN, JAN. - Income distribution.
%23173487: PEN, K.J. - Over het onderscheid tusschen de wetenschap van Hegel en de wijsheid van Bolland.
%23181440: PEN, JAN. - Tegenspraak : 11 sceptische stukjes.
%2349787: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire = XVIIIth International congress of penal law : preparatory colloquium = XVIII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio.
%231052: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire : Section II: La corruption et les délits apparentés dans les transactions commerciales internationales : 11-12 novembre 2002, Tokyo (Japon) = XVIIth International Congress of Penal Law : preparatory colloquium : Corruption and related offences in international economic activities : November 11-12, 2002, Tokyo (Japan) = XVII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio ; La corrupción y los delitos emparentados con ella en las transacciones comerciales internacionales : 11-12 noviembre, 2002, Tojyo (sic) (Japón).
%23182716: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - La Convention des Nation Unies contre la Criminalité Transnationale Organisé = The United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
%2349786: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire = XVIIth International Congress of Penal Law : preparatory colloquium = XVII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio.
%2343941: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Compte rendu du congrès / XVIIIe Congrès International de Droit Pénal : 20-27 septembre, 2009, Istanbul (Turquie /Turkey).
%2331686: ASSOCIATION TURQUE DE DROIT PÉNAL. - XVIIè Congrès International de Droit Pénal : (Istanbul, Turquie, Septembre 2009).
%23225929: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - XVIIe Congrès international de droit pénal : colloque préparatoire : Section III: Les principes du procès pénal et leur mise en oeuvre dans les procédures disciplinaires : 20-25 septembre 2003, Santiago (Chili) = XVIIth International Congress of Penal Law : preparatory colloquium. Section III: Principles of criminal procedure and their application in disciplinary proceedings : September 20-25, 2003, Santiago (Chili) = XVII Congreso internacional de derecho penal : coloquio preparatorio. Sección III: Los principios del derecho penal y su aplicación a los procesos disciplinarios : 20-25 Septiembre, 2003, Santiago (Chile).
%2363059: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Le jury dans le procès pénal au XXIe siècle : conférence internationale, Syracuse, Italie, 26-29 mai 1999 = The lay participation in the criminal trial in the XXIst century.
%232686: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Cour pénale internationale : ratification et mise en oeuvre dans les législations nationales = International Criminal Court : ratification and national implementing legislation = La Corte Penal Internacional : ratificación y applicación por las legislaciones nacionales.
%23260063: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - La lutte contre le racisme : conference des Nations Unies, Durban (Afrique du Sud), 31 août - 7 septembre 2001 = The fight against racism : United Nations conference, Durban ... = La lucha contra el racismo : conferencia de las Naciones Unidas, Durban (2001).
%23258061: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Les systèmes comparés de justice pénale : de la diversité au rapprochement = Comparative criminal justice systems : from diversity to rapprochement.
%2362455: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - La révision du Statut de la Cour Pénale Internationale: meilleures pratiques et défis futurs = Review of the ICC Statute: best practices and future challenges = La revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional: mejores prácticas y retos futuros.
%23261915: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - La preuve en procedure penale comparee = Evidence in comparartive criminal procedure.
%23260691: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - ICC ratification and national implementing legislation = CPI ratification et legislation nationale d'application = CPI ratificatión y legislatión nacional de actuación / Association International de Droit Pénal.
%23231996: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Draft principles on the independence of the judiciary and on the independence of the legal profession.
%23230061: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL. - Multiculturalisme, droits de l'homme, droit pénal internationale = Multiculturalsm, human rights, international criminal law = Multiculturalismo, derechos humanos, derecho penal internacional.
%2331939: PEÑALVER, EDUARDO M & SONIA K KATYAL. - Property outlaws : how squatters, pirates, and protesters improve the law of ownership.
%2366292: PENAUD, GUY. - Dictionnaire Biographique du Perigord.
%2354447: PENCK, A.R. - A.R. Penck at Mitchell Innes & Nash : New York, 5 May - 17 June 2006.
%2367161: PENCK, A.R. - A.R. Penck : Deutschland : Werke aus der Sammlung Böckmann und anderen Sammlungen.
%2342058: PENCK, ALBRECHT. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 24-9-1917. Albrecht Penck (1858-1945) at the time professor in Berlin made outstanding contributions on quarternary geology and chronology, geomorphology, hydrology, and cartography. His concept of Lebensraum loomed large with what might be considered a regrettable chauvinistic veneer and with strong hints at possible expansion. (Robert P. Beckinsale in DSB 10:506-8). The text on the postcard is illustrating just this very clear and unambiguous: Deutschland braucht mehr Lebensraum.
%23224657: PENDERS, C. L. M. - The West New Guinea debacle : Dutch decolonisation and Indonesia , 1945-1962.
%23102347: PENDERS, H.J. - Perception of Apparent Motion Induced by Touch.
%23146552: PENG, LIANG. - Second order condition and extreme value theory.
%2334030: PENG, MIN-MING. - Le statut juridique de l'aeronef militaire.
%2365301: INTERNATIONAL PENAL AND PENITENTIARY FOUNDATION = FONDATION INTERNATIONALE PÉNALE ET PÉNITENTIAIRE. - Standard minimum rules for the implementation of non-custodial sanctions and measures involving restriction of liberty = Règles minima pour la mise à exécution des sanctions et des mesures non carcérales comportant une restriction de liberté.
%23237054: PENKA, DORIS. - Negative indefinites.
%23258819: PENKALA, MARIA. - European pottery : a handbook for the collector.
%23258812: PENKALA, MARIA. - European porcelain : a handbook for the collector.
%23248081: PENKOWER, MONTY NOAM - The Federal Writers' Project : a study in Government patronage of the arts
%23238687: PENNARTS, H.F.TH. - Rechtsbescherming.
%23129104: PENNINGS, FRANS & JAN WEERDENBURG (ED.) - Een deurtje in de toren. Tien jaar Wetenschapswinkels.
%23170302: PENNINGS, F.J.L. - Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht.
%23262374: PENNINGS, F.J.L. - Heeft het werklandbeginsel zijn langste tijd gehad?
%2354218: PENNINGTON, JAMES. - The currency of the British colonies.
%23265971: PENNINK, HENRI CHARLES. - Het reglement van 28 februari 1836 (no. 19) voor de particuliere landerijen, gelegen ten westen der rivier Tjimanoek op Java.
%23187713: PENNINX, RINUS & BORIS SLIJPER. - Voor elkaar? : integratie, vrijwilligerswerk en organisaties van migranten.
%23181851: PENNOCK, JOHANNES A. M. J. - Persoonlijkheid en opvoeding. Grondslagen van een actueel probleem in het licht van Thomas' leer.
%23217469: PENNOCK, ROBERT T. - Tower of Babel : the evidence against the new creationism.
%2351409: PENNOCK, J.R. & CHAPMAN, J.W. (ED.). - Religion, morality, and the law.
%23117126: PENTERICCI, LAURA. - The most distant radio galaxies: probes of massive galaxy formation.
%2338130: PENWILL, D.J. - Kamba customary law : notes taken in the Machakos District of Kenya Colony.
%23138709: MONGOLIAN PEOPLES' REPUBLIC. - Konstitucija (Osnovnoj zakon) Mongol'skoj Narodnoj Respubliki = Constitution (fundamental law) of the Mongolian Peoples' Republic.
%2379208: PEPALL, ROSALIND M (ED.) - Tiffany : color and light.
%23132951: PEPER, BRAM (E.A.) - Bemiddelen bij conflicten tussen Buren. Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland.
%23100389: PEPER, JÜRGEN. - Bewusstseinslagen des Erzählens und erzählte Wirklichkeiten.
%23250167: PEPERZAK, ADRIAAN T.B. - Vrijheid: Inleiding in de wijsgerige antropologie I.
%23179216: PEPERZAK, A.TH. - Filosofie en christendom.
%2378487: PÉPIN, EUGÈNE. - La question des étrangers en Angleterre : l'Aliens Act de 1905 : causes et résultats.
%23201649: PEPPEL, R.A. VAN DE. - Naleving van milieurecht : toepassing van beleidsinstrumenten op de Nederlandse verfindustrie.
%23111270: PEPPEL, R.A. VAN DE. - Naleving van milieurecht : toepassing van beleidsinstrumenten op de Nederlandse verfindustrie.
%2343384: PEPPEL, R.A. VAN DE ... [ET AL.] - Afstemmingsregelingen in de Wet milieubeheer : verslag van de vierenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 17 september 1996.
%23233776: PEPPER, TERENCE. - Angus McBean : portraits.
%23268527: PEPPIATT, MICHAEL. - In Giacometti's Studio.
%2385464: PERCIVAL, E.G.V. - Structural carbohydrate chemistry.
%23208327: PERE, HENK M. - Tussen arbeidsmarkt en individueel welzijn : een historische analyse van de beroepskeuzevoorlichting in Nederland vanuit beroepensociologisch perspektief.
%23214005: PEREIRA, PAOLO C. - Omkoping van buitenlandse ambtenaren : opsporing, rechtsmacht en berechting van misdrijven tegen het openbaar gezag.
%2334678: PERELMAN, CHAÏM (ED.) - Études de logique juridique.
%2330070: PERELMAN, CHAÏM (ED.) - Études de logique juridique. Vol. VI.
%23230151: PERENZE, VALERIA; ROSSELLA SAVIO & GAIL SWERLING (EDS.) - Mapping the studio : artisti dalla collezione François Pinault = artists from the François Pinault collection = artistes de la collection François Pinault.
%2352363: PERES, SHIMON. - For the future of Israel.
%23100599: PÉREZ PASTOR, C. - Bibliografía madrileña, 1566-1625. Descripción de las obras impresas en Madrid
%23100605: PÉREZ PASTOR, C. - La imprenta en Toledo, 1483-1886. Descripción bibliográfica de la obras impresas en la imperial ciudad...
%23266994: PERÉZ, ANTONIO. - [Ant. Perezi J.C.]. Praelectiones in duodecim libros Codicis Justiniani; quibus leges omnes & authenticae perpetua serie explicantur, mores hodierni inseruntur, & quid sit iuris antiqui, novi, & novissimi enodatur ac breviter exponitur.
%23265017: PERGAY, MARIA. - Maria Pergay : complete works 1957-2010.
%23226758: PERGLER, CHARLES. - Judicial interpretation of international law in the United States.
%23256762: PERIN, CASEY. - The demands of reason : an essay on Pyrrhonian scepticism.
%2363114: PÉRIN, CHARLES. - Les Libertés Populaires.
%2344001: PÉRIN, CHARLES. - De la Richesse dans les Sociétés Chrétiennes. Seconde édition, revue et corrigée. 2 Vols.
%2333438: PÉRIN, CHARLES. - Über den Reichtum in der christlichen Gesellschaft.
%2392849: PERINBAM, B. MARIE. - Family identity and the state in the Bamako Kafu, c.1800-c.1900.
%23255854: PERK, A. - Verslag omtrent den oorsprong en den aard der gebruikregten op de heiden en weiden in Gooiland : bijzonder in betrekking tot de vraag, wie de geregtigden zijn tot dat gebruik.
%2354110: PERKIN, HAROLD. - Key profession. The history of the Association of University Teachers.
%23154693: PERKINS, KATHY A. & JUDITH L. STEPHENS (EDS.) - Strange Fruit : plays on Lynching by American Women.
%23239571: PERKINS, FRANKLIN. - Leibniz : a guide for the perplexed.
%23219794: PERL, SONDRA. - On Austrian soil : teaching those I was taught to hate.
%23265548: PERLBACH, MAX (ED.) - Pommerellisches Urkundenbuch.
%2351977: PERLMUTTER, DAVID M. - Studies in Relational Grammar 2.
%2351959: PERLMUTTER, DAVID M. - Studies in Relational Grammar 1.
%2324993: PERLOFF, MARJORIE GABRIELLE. - Poetic License : essays on Modernist and Postmodernist Lyric.
%2385069: PERLOW, LESLIE A. - Finding time : how corporations , individuals , and families can benefit from new work practices.
%23116383: CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. BUREAU PERMANENT. - Conférence de la Haye de Droit International Privé = Hague Conference on international private law [1951-1993].
%2349501: PERNER, JOSEF - Understanding the representational mind.
%2378928: PERNICE, ALFRED. - Labeo : Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit.
%23174132: PERNOT, H. - La déformation des Evangiles.
%23215256: PERNUS, SARA. - Participation in European agencies: Keeping promises in institutional practice.
%23217874: PERONCEL-HUGOZ, JEAN-PIERRE - Le radeau de Mahomet (French Edition).
%23137897: PEROTTINO, SERGE. - Garaudy et le marxisme du XXe siècle.
%23200120: PERQUIN, JOHANNES NICOLAAS JACOBUS. - Bijdrage tot de kennis van het Bergius-proces.
%2343224: PERRET, PETER - A well-tempered mind : using music to help children listen and learn
%2316798: PERREYVE, HENRI [1831-1865]. - Biographies et panégyriques.
%23223705: PERRICK, STEVEN. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3: Vermogensrecht algemeen; Deel 5 : Gemeenschap.
%23222569: PERRICK, STEVEN. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 3: Goederenrecht. [Deel 4]: Gemeenschap.
%2348844: PERRICK, STEVEN. - Gemeenschap, schuldeisers en verdeling : beschouwingen over titel 3.7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
%2371021: PERROCHET, ANDRÉ. - Essai sur la théorie de l'abus du droit (art. 2 C.C.S.) dans ses rapports avec la responsabilité pour actes illicites.
%23185947: PERRON, C.E. DU. - Overeenkomst en derden : een analyse van de relativiteit van de contractswerking.
%23126094: PERROT, GEORGES. - L'éloquence politique et judiciaire à Athènes. Partie 1: Les précurseurs de Demosthène.
%2367545: PERROT, MICHELLE (ED.) - Writing women's history.
%23239085: PERROUX, FRANÇOIS. - La pensée économique de Joseph Schumpeter: les dynamiques du capitalisme.
%23263449: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2:2003 (v. 2).
%2344435: PERRY, RONALD W. - Disaster management : warning response and community relocation.
%23263479: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2001:2.
%23263448: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2:2004.
%2367332: PERRY, MICHAEL J. - The Constitution , the courts , and human rights : an inquiry into the legitimacy of constitutional policymaking by the judiciary.
%23263478: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity: 2002: 2.
%23191876: PERRY, JAMES L. & KENNETH L. KRAEMER. - Technological innovation in American local governments : the case of computing.
%2384009: PERRY, MICHAEL J. - Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts.
%2384994: PERRY, ELISABETH ISRAELS. - From Theology to History: French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes.
%2379557: PERRY, L.S. - My friend Carl Sandburg. The biography of a friendship.
%2326412: PERRY, ARTHUS LATHAM. - Elements of Political Economy.
%23263476: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 1:2003.
%23263477: PERRY, GEORGE L. (EDITOR) - Brookings Papers on Economic Activity 2002:1.
%23243883: PERRY, MARK. - Partners in command : George Marshall and Dwight Eisenhower in war and peace.
%2335003: COMMISSIE JUSTITIE-POLITIE-PERS. - Rapport van de Commissie, ingesteld bij besluit van de Minister van Justitie, d.d. 22 Maart 1950, 2e afdeling A, no. 2328.
%23135564: PERSON, RAYMOND F. - Second Zechariah and the Deuteronomic School.
%23263161: PERSON, ETHEL SPECTOR (ED.) - On Freud's A child is being beaten.
%23134875: PERSON, RAYMOND F. - In converstion with Jonah : conversation Analysis, Literary Criticism, and the Book of Jonah.
%23263160: PERSON, ETHEL SPECTOR (ED.) - On Freud's Creative writers and day-dreaming.
%237590: PERSSON, INGMAR. - Unfit for the future: the need for moral enhancement.
%233128: PERSSON, INGMAR. - From morality to the end of reason : an essay on rights, reasons, and responsibility.
%23204474: PERSSON, TORSTEN & GUIDO TABELLINI. - Political economy : explaining economic policy.
%23239498: PERSSON, INGMAR. - The retreat of reason : a dilemma in the philosophy of life.
%23256478: PERSSON, INGMAR. - The retreat of reason : a dilemma in the philosophy of life.
%23235334: PERSSON BENBOW, CAMILLA & DAVID LUBINSKI (EDS.) - Intellectual talent : psychometric and social issues.
%23232871: PERSSON, AXEL W. - Staat und Manufaktur im Römischen Reiche : eine wirtschaftsgeschichtliche Studie : nebst einem Exkurse über angezogene Götterstatuen.
%23215092: PERTHES, VOLKER - Staat und Gesellschaft in Syrien 1970-1989 (Schriften des Deutschen Orient-Instituts) (German Edition).
%23119139: PESCATELLO, ANN (ED.) - Female and male in Latin America. Essays.
%23226965: PESCATORE, PIERRE - Les relations extérieures des Communautés européennes : contribution à la doctrine de la personnalité des organisations internationales.
%23220669: PESCATORE, PIERRE - Essai sur la notion de la loi.
%2354296: PESCH, UDO - The Predicaments of Publicness: An Inquiry into the Conceptual Ambiguity of Public Administration.
%2393261: PESCH, CHRISTIAN. - Praelectiones dogmaticae. Volume 1 : De Christo legato divino. De ecclesia Christi. De locis theologicis; Volume 2 : De Deo uno secundum naturam. De Deo trino secundum personas; Volume 3 : De Deo creante. De peccato originali. De angelis. De Deo fine ultimo. De actibus humanis; Volume 4 : De Verbo incarnato. De Beata Virgine Maria. De cultu sanctorum; Volume 5 : De gratia. De lege divina positiva; Volume 6 : De sacramentis in genere. De baptismo. De confirmatione. De eucharistia; Volume 7 : De sacramento paenitentiae. De extrema unctione. De ordine. De matrimonio; Volume 8 : De virtutibus in genere. De virtutibus theologicis; Volume 9 : De virtutibus moralibus. De peccato. De novissimis.
%2363186: PESCH, HEINRICH. - Ethik und Volkswirtschaft.
%2318101: PESCH, HENRI WILLEM VAN. - De idee van de menselijke beperktheid bij Sophocles.
%2351641: PESCHEL, OTTO. - Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde.
%2351924: PESETSKY, DAVID - Zero Syntax: Experiencers and Cascades.
%2352062: PESETSKY, DAVID - Phrasal Movement and Its Kin (Linguistic Inquiry Monographs).
%23193503: PESIC, PETER. - Sky in a bottle.
%23255426: PESKIN, VICTOR. - International justice in Rwanda and the Balkans : virtual trials and the struggle for state cooperation.
%2352349: PESSEN, EDWARD - The log cabin myth : the social backgrounds of the presidents.
%23219226: PESSERS, D.W.J.M. - Big mother : over de personalisering van de publieke sfeer.
%23195301: PESSERS, DORIEN. - De wet van het hart.
%23186503: PETAU, DENIS (1583-1652); (PETAVIUS, DIONYSIUS). - Dionysii Petavii Aurelianensis e societate Jesu Opus de Theologicis Dogmatibus, nunc primum septem voluminibus comprehensum...redactum...Francisci Antonii Zachariae,...dissertationibus, ac notis uberrimis illustratum...in hac novissima editione apparatu historico-critico aucta.
%23181063: PETAU, DENIS (1583-1652); (PETAVIUS, DIONYSIUS). - Dionysii Petavii Aurelianensis e Societate Iesu, Theologicorum dogmatum tomus primus [-quartus].
%23224828: PETEET, JULIE M. - Gender in crisis: women and the Palestinian resistance movement.
%23217021: PETER, J.A.J. - Levering van roerende zaken.
%2383262: TIMMER C. PETER. - Getting prices right : the scope & limits of agricultural price policy.
%23146846: PÉTER, LÁSZLÓ (ED.) - Historians and the History of Transylvania.
%2354139: BLOKHUIS. PETER. - Kennis en abstraktie.
%23188763: PETER, CHRIS MAINA - Human Rights in Tanzania: Selected Cases and Material.
%23211053: PETER, KARL. - Neuzeitliche Gesellschaftsverträge und Unternehmensformen ; Handbuch für Personen- und Kapitalgesellschaften, Familiengesellschaften und Mischtypen, Kooperation und Delegation : Rechtsformen im EWG-Raum.
%23202349: PETERFREUND, EMANUEL. - Information, systems, and psychoanalysis : an evolutionary biological approach to psychoanalytic theory.
%2323389: PÉTERI, ZOLTÁN (ED.) - The comparison of law : selected essays for the 9th International Congress of Comparative Law = La comparison de droit : essais choisis pour le 9e Congrès international de droit comparé.
%2378929: PETERKA, OTTO. - Rechtsgeschichte der böhmische Länder : in ihren Grundzügen dargestellt.
%23220612: PETERLINI, OSKAR. - Autonomy and the protection of ethnic minorities in Trentino - South Tyrol.
%23100607: PETERMANN, H. - Reisen im Orient, 1852-1855.
%23143033: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedenbouw ; [2]: De stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen.
%23111435: PETERS, WILLEM (ED.) - La Casa di Marcus Lucretius Fronto e le sue pitture.
%2344836: PETERS, J.A.F. & KOBUSSEN, M.H. (RED.) - Bestuursrecht en Nieuw B.W.
%23168519: PETERS, LAURA JEANNETTE JOHANNA. - Vonnisafspraken in strafzaken : een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in ItalieÌ , Duitsland en Frankrijk.
%23226241: PETERS, SHAWN FRANCIS. - When prayer fails : faith healing , children , and the law.
%2343213: PETERS, WILLIAM. - A class divided : then and now.
%23116369: PETERS, WILLIAM. - A more perfect union: the making of the United States constitution.
%23229991: PETERS, CHRISTOPHER J. - A matter of dispute : morality, democracy, and law.
%23107573: PETERS, S.S.M. & R.M. BELTZER (EDS.) - Inleiding Europees Arbeidsrecht.
%23250525: PETERS, CORNELIA PASCALE. - The vulnerable hours of leisure : new patterns of work and free time in the Netherlands , 1975-95.
%23242897: PETERS, J.A.F. (ED.) - Oude Meesters : grondleggers van bestuursrecht en hun rol in het huidige recht.
%23199210: PETERS, FAUSTINA G.F. - De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief : de exitheffingen en de vestigingsplaatsficties in het licht van de nationale regeling, belastingverdragen, BRK en het EG-recht.
%2373331: PETERS, J.A.F. (ED.) - Kerk en staat : actuele ontwikkelingen belicht.
%23223293: PETERS, CARMICHAEL C. - A Gadamerian reading of Karl Rahner's Theology of Grace and Freedom.
%23136977: PETERS, STANLEY & ESA SAARINEN (EDS.) - Processes, Beliefs & Questions. Essays on Formal Semantics of Natural Language and Natural Language Processing.
%2368431: PETERS, FAUSTINA G.F. - De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief : de exitheffingen en de vestigingsplaatsficties in het licht van de nationale regeling, belastingverdragen, BRK en het EG-recht.
%23173145: PETERS, PASCALE. - The vulnerable hours of leisure : new patterns of work and free time in the Netherlands, 1975-1995.
%23143045: PETERS, C.H. & H. BRUGMANS. - Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling ; [1] : Nederlandsche stedenbouw : de stad als veste, woon- en handelsplaats; [2] : Nederlandsche stedenbouw : de stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen; [3] : het staatkundig en maatschappelijk leven der Nederlandsche steden.
%2380970: PETERS, J.A. - Het primaat van de vrijheid van meningsuiting : vergelijkende aspecten Nederland-Amerika.
%2351681: PETERS, LAURA JEANNETTE JOHANNA. - Vonnisafspraken in strafzaken : een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in ItalieÌ , Duitsland en Frankrijk.
%2382445: PETERS, A.A.G. - Recht als kritische discussie : een selectie uit het werk van A.A.G. Peters.
%2379861: PETERS, RUDOLPH. - Islam and colonialism : the doctrines of Jihad in modern history.
%233731: PETERS, A.A.G. - Opzet en schuld in het strafrecht = Intent, Negligence and Criminal Reponsibility.
%23267874: PETERS, JOHN DURHAM. - Courting the abyss : free speech and the liberal tradition.
%23267615: PETERS, S.S.M. (ED.) - European labour law legislation. 2nd edition.
%23266387: PETERS, EDWARD - The magician, the witch and the law.
%23265264: PETERS, RICHARD S. - Reason and compassion : the Lindsay memorial lectures delivered at the University of Keele, February-March 1971 and the Swarthmore lecture delivered to the Society of Friends, 1972.
%23238143: PETERS, A.A.G. - Opzet en schuld in het strafrecht = Intent, Negligence and Criminal Reponsibility.
%2319553: PETERS, HERMANUS LAMBERTUS. - Enkele hoofdstukken uit het sociaal-religieuze leven van een Dani-Groep.
%23133318: PETERSE, A.H. - Onderneming en politiek in liberale democratieën.
%23255792: PETERSEN, H. CRAIG. - Business and government. 3rd edition.
%23145559: PETERSEN, CHRISTINE E. - The Doctor in French drama, 1700-1775.
%23206560: PETERSEN, JULIUS. - Hauptmomente in der älteren Geschichte der medicinischen Klinik.
%23238492: PETERSEN, GLENN. - Traditional Micronesian societies : adaptation , integration , and political organization.
%23245102: PETERSEN, HANNE. - Home knitted law : norms and values in gendered rule-making.
%2348954: PETERSON, PAUL E. - The politics of school reform, 1870-1940.
%23224393: PETERSON, ANNA L. - Being human : ethics, environment, and our place in the world.
%2363411: PETERSON, PAUL E. & MARK C. ROM. - Welfare magnets : a new case for a national standard.
%2371606: PETERSON, BRENT O. - Popular Narratives and Ethnic Identity. Literature and Community in Die Abendschule.
%23210773: PETERSON, JOHN & MICHAEL SHACKLETON (EDS.) - The institutions of the European Union. 2nd edition.
%2351886: PETERSON, WILLIAM H., JOHN T. SKINNER & FRANK M. STRONG. - Elements of food biochemistry.
%2322810: PETERSSON, SOFIE (ED.) - Scandinavian photographers 2001.
%2396182: PETHIG, R. & U. SCHLIEPER (EDS.) - Efficiency, institutions, and economic policy : proceedings of a workshop held by the Sonderforschungsbereich 5 at the University of Mannheim, June 1986.
%2387816: PETIT, LOUISE M. - Keeping Foreign Corruption Out of the U.S.
%23197548: PETIT, EUGÈNE. - Tratado elemental de Derecho Romano : contiene El desarroli historico y la exposicion general de los principios de la legislation romana desde el origine de Roma hasta el emperador Justiniano.
%23211423: PETKOV, STEVEN (ED.) - The Frank Sinatra reader.
%23185258: PETKOV, KRASTYU & VICKERSTAFF, SARAH., THIRKELL, JOHN E. M. - The transformation of labour relations : restructuring and privatization in Eastern Europe and Russia.
%23180488: PETOT, JEAN - Guerres en perspective.
%2378931: PETRAKAKOS, DEMETRIOS A. - Die Toten im Recht nach der Lehre und den Normen des orthodoxen morgenländischen Kirchenrechts und der Gesetzgebung Griechenlands.
%23150175: PETRAKOS, G., G. MAIER & G. GORZELAK (ED.). - Integration and transition in Europe: the economic geography of interaction.
%23236185: PETRARCA, FRANCESCO. - Lauweringsrede.
%2355752: PETRASHEN, M.I. & TRIFONOV, E.D. - Applications of group theory in quantum mechanics.
%2367879: PETRÉN, STURE ... ET AL. - Svea Hovrätt : Studien till 350-Årsminnet.
%23231672: PETRIE, DUNCAN (EDITOR) - A Paul Rotha Reader.
%23110999: PETRIE, W.M.F. & E.A. GARDNER - Naukratis.
%23156065: PETRIE, CHARLES. - The Jacobite Movement : the last phase : 1716-1807.
%23113807: PETRIE, MARIA. - Art and regeneration.
%23171431: PETRINOVICH, LEWIS F. - Darwinian dominion : animal welfare and human interests.
%2343914: PETRINOVICH, LEWIS F. - Darwinian Dominion: Animal Welfare and Human Interests.
%23128336: PETRINOVICH, LEWIS F. - Living and Dying Well.
%23267856: PETRINOVICH, LEWIS F. - Human evolution and morality.
%2352483: PETRO, NICOLAI N. - The rebirth of Russian democracy : an interpretation of political culture.
%23231526: PETROBELLI, PIERLUIGI. - Music in the Theater.
%23136315: PETROBELLI, PIERLUIGI. - Music in the Theater : essays on Verdi and other composers.
%23251692: PETRUS, CHRYSOLOGUS; MAXIMUS. - D. Petri Chrysologi archiepiscopi Ravennatis ... Sermones in Evangelia de dominicis, et festis aliquot solemnioribus totius anni ... : Quibus accesserunt, S. Maximi episcopi Taurinensis Homiliae hyemales & aestivalis pariter insignes.
%23249283: PETRUSICH, AMANDA. - It still moves : lost songs , lost highways , and the search for the next American music.
%23250226: PETSCHE, THOMAS (EDITOR) - Computational Learning Theory and Natural Learning Systems, Vol. II: Intersections between Theory and Experiment.
%23256265: PETTERSSON HJELM, ANN-CHRISTINE. - Fängelset som välfärdsbygge.
%2327534: PETTIFER, JAMES - The Albanian Question: Reshaping the Balkans.
%23136356: PETTIWAY, LEON E. - Honey, Honey, Miss Thang. Being black, gay, and on the streets.
%23267870: PETZET, HEINRICH WIEGAND. - Encounters and dialogues with Martin Heidegger, 1929-1976.
%2337970: PETZSCH, CHRISTOPH. - Das Lochamer-Liederbuch : Studien.
%2374589: PEUCKER, P.M. - 's Heerendijk. Herrnhutters in IJsselstein 1736-1770.
%23104920: PEUCKERT, WILL-ERICH. - Theophrastus Paracelsus.
%23267868: PEUKERT, HELMUT. - Science, action, and fundamental theology : toward a theology of communicative action.
%23145778: PEURSEN, C.A. VAN. - Ludwig Wittgenstein.
%23187384: PEURSEN, C.A. VAN (E.A.) - Metafysica : de geschiedenis van een begrip.
%2355358: PEURSEN, C.A. VAN. - De opbouw van de wetenschap : een inleiding in de wetenschapsleer.
%2310311: PEURSEN, C.A. VAN. - Riskante filosofie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken.
%23260327: PEURSEN, C.A. VAN. - Ludwig Wittgenstein : an introduction to his philosophy.
%2365802: PEURSEN, C.A. VAN. - Feiten, waarden, gebeurtenissen : een deiktische ontologie.
%23267796: PEY, JEAN. - La Loi de Nature développeé et perfectionnée par la Loi Évangélique.
%2393636: PEZULLO, LAWRENCE & RALPH PEZULLO. - At the fall of Somoza.
%23142945: PFAELZER, JEAN. - The Utopian Novel in America, 1886-1896 : the Politics of Form.
%23104928: PFAFF, M. (ED). - Frontiers in social thought. Essays in honor of Kenneth E. Boulding.
%23247823: PFAFF, DONALD W. - Drive : neurobiological and molecular mechanisms of sexual motivation.
%23218988: PFALLER, ALFRED (ED.) - Can the welfare state compete? : a comparative study of five advanced capitalist countries.
%23180982: PFANN, G.A., B.F.M. KNÜPPE, & B. KRIECHEL. - Onderzoek naar de gevolgen van het faillissement voor de werknemers van de N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuig Fabrikant Fokker, Fokker Aircraft B.V., en Fokker Administration B.V. : 1996-2000.
%2316755: PFEFFER, H. - Grondbegrippen van Nederlandsch mededingingsrecht.
%2378933: PFEIFFER, JOHANN FRIEDRICH VON. - Grundsätze der Universal-Kameral-Wissenschaft oder deren vier wichtigsten Säulen, nämlich der Staats-Regierungskunst, der Polizeiwissenschaft, der allgemeinen Staatsökonomie und der Finanzwissenschaft.
%2378935: PFEIFFER, JOHANN FRIEDRICH VON. - Polizeiwissenschaft : die natürliche, aus dem Endzweck der Gesellschaft entstehende allgemeine Polizeiwissenschaft.
%23125048: PFEIFFER, FRANZ (ED.) - Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts.
%23131845: PFEIFFER, GERHARD. - Das Breslauer Patriziat im Mittelalter.
%23262631: PFEIFFER, LUDWIG. - The Protoliterary; Steps Toward an Anthropology of Culture.
%23240030: PFEIFFER, RUDOLF. - Ausgewählte Schriften : Aufsätze und Vorträge zur griechischen Dichtung und zum Humanismus.
%236475: PFEIL, TOM - Tot redding van het vaderland : het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse Tijd, 1795-1810.
%23145704: PFEILER, WM. K. - War and the German Mind. The Testimony of Men of Fiction Who Fought at the Front.
%23256846: PFEILER, MARTINA. - Poetry goes Intermedia : US-amerikanische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts aus kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive.
%23247282: PFENNING, FRANK (ED.) - Types in Logic Programming.
%23144099: PFIFFNER, JOHN M. & ROBERT V. PRESTHUS. - Public administration.
%2379222: PFIFFNER, JAMES P. - Understanding the Presidency.
%23164252: PFISTER, OSKAR. - Die psychanalytische Methode : eine erfahrungswissenschaftlich-systematische Darstellung. 3. Auflage.
%2348667: PFISTER, BERNHARD. - Die Entwicklung der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosigkeit in England.
%23255911: PFISTER, OSKAR. - Zum Kampf um die Psychoanalyse.
%2386089: PFLEGHAR, CORNELIA. - Umsetzung der Europäischen Norm 45001 ergänzt durch nrn. 2 und 7 des II. Abschnittes der OECD - Grundsätze der Guten Laborpraxis in seuchen- und krankheitsdiagnostischen Arbeitsbereichen am Beispiel des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamtes Aulendorf.
%23269264: PFLEIDERER, EDMUND. - Gottfried Wilhelm Leibniz als Patriot, Staatsmann und Bildungsträger : ein Lichtpunkt aus Deutschlands trübster Zeit für die Gegenwart dargestellt.
%23126943: PFLEIDERER, EDMUND. - Gottfried Wilhelm Leibniz als Patriot, Staatsmann und Bildungsträger : ein Lichtpunkt aus Deutschlands trübster Zeit für die Gegenwart dargestellt.
%23131844: PFLEIDERER, EDMUND. - Sokrates und Plato.
%23162172: PFOHL, FERDINAND. - Richard Wagner : sein Leben und Schaffen.
%2312780: PHAFF, H.E. - Ambtelijke Aforismen.
%2328651: PHAFF, T.W.J. - Naar een nieuw ontslagrecht.
%23225324: PHARES, WALID. - Future Jihad : terrorist strategies against America.
%23269014: PHARES, E. JERRY. - Clinical psychology : concepts, methods, and profession.
%23221745: PHATHARATHANANUNTH, SOMCHAI. - Civil society and democratization : social movements in northeast Thailand.
%2341544: PHD, PROFESSOR JOHN M. BRAXTON - Faculty Misconduct in Collegiate Teaching.
%2352441: PHEIJFFER, MARCEL - Accountancy en andere zaken onder de loep.
%23209186: PHEIJFFER, M. & J.G. KUIJL. - De forensisch accountant : [een veeleisend beroep].
%2329102: PHELAN, JOHN LEDDY. - The Kingdom of Quito in the 17th century : bureaucratic politics in the Spanish empire.
%23250726: PHELPS, EDMUND S. (EDS.) - Recent developments in macroeconomics. 3 Volumes
%23191368: PHELPS, EDMUND S. - Studies in macroeconomic theory. Volume 1 : employment and inflation.
%23268885: PHELPS, ROBERT H. & E. DOUGLAS HAMILTON. - Libel : rights, risks, responsibilities.
%2361870: PHIJFFER, TOM. - Het gelijk van Multatuli : het handelen van Eduard Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief.
%23219046: PHILANDER, S. GEORGE. - Is the temperature rising? : the uncertain science of global warming.
%2330824: PHILIPP, OTMAR M. - Internationale Massnahmen zur Bekampfung von Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt (Schriften zum Volkerrecht) (German Edition).
%2342213: PHILIPP, HANS-JÜRGEN - Socialwissenschaftliche Aspekte von landwirtschaftlichen Siedlungsprojekten in der Dritten Welt. Unter besonderer Berücksichtigung tunesischer Projekte.
%23184962: PHILIPPACOPOULOS, ILIAS. - Cleaning Hellenic industrial sector : the country's chances, the society's choices and the government's challenges to facilitate the changes.
%2361151: PHILIPPI, J.R.T. - Iets over de voogdij in het Oud-Hollandsch recht.
%2325820: PHILIPPON, JACQUES & JACQUES POIRIER. - Joseph Babinski : a Biography
%23244862: PHILIPPS, LOTHAR. - Der Handlungsspielraum : Untersuchungen über das Verhältnis von Norm und Handlung im Strafrecht.
%23134294: PHILIPS, SUSAN U. - Ideology in the language of judges. How judges practice law, politics, and courtroom control.
%2350840: PHILIPS, R. - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940.
%2398703: PHILIPS, J.F.R., JANSEN, J.C.G.M. & CLAESSENS, TH.J.A.H. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1940.
%237987: PHILIPS, S.H. - Het passionneele misdrijf in Nederland.
%2329088: PHILIPSEN, NIELS. - Regulation of and by pharmacists in the Netherlands and Belgium : an economic approach.
%23219610: PHILIPSEN, GERRY.& TERRANCE L. ALBRECHT (EDS.) - Developing communication theories.
%23126481: PHILIPSON, MORRIS (ED.) - Leonardo Da Vinci : aspects of the Renaissance Genius.
%23235588: PHILLIPS, BRUNO - The main point : the life and work of a porno film maker
%2378936: PHILLIPS, GEORGE. - Englische Reichs- und Rechtsgeschichte seit der Ankunft der Normannen bis auf Heinrich II. (1066-1189).
%2378938: PHILLIPS, GEORGE JAKOB. - Das Regalienrecht in Frankreich : ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche.
%23110700: PHILLIPS, D.Z. - Interventions in ethics.
%2368420: PHILLIPS, DEREK L. - Abandoning method : sociological studies in methodology.
%2332114: PHILLIPS, LISA - SANAA: New Museum.
%2334871: PHILLIPS, JAMES. - Heidegger's Volk between National Socialism and poetry.
%23263715: PHILLIPS, KERI - A Consultancy Approach for Trainers and Developers.
%2364624: PHILLIPS, DEREK L. - Toward a just social order.
%2363175: PHILLIPS, DEREK - De naakte Nederlander : kritische overpeinzingen.
%23257996: PHILLIPS, JOHN. - The bends : compressed air in the history of science, diving, and engineering.
%236637: PHILLIPS, J.R.S. (ED.). - The Justices of the Peace in Wales and Monmouthshire 1541 to 1689. Lists.
%23229787: PHILLIPS, PETER (ED.) - Censored 2007 : the top 25 censored stories.
%2356552: PHILLIPS, DEREK L. - Equality, justice and rectification : an exploration in normative sociology.
%23267694: PHILLIPS, CARLA RAHN. - Six galleons for the King of Spain : imperial defense in the early seventeenth century.
%23267687: PHILLIPS, CARLA RAHN. - The treasure of the San José : death at sea in the war of the Spanish succession.
%23148771: ACTES OF THE XITH INTERNATIONAL CONGRESS OF PHILOSOPHY. - Philosophie Sociale, Juridique et Politique / Social philosophy. Philosophy of law. Political philosophy.
%23113001: INTERNATIONAL INSTITUTE OF PHILOSOPHY. - Bibliography of Philosophy : a quarterly bulletin.
%2320182: PHISALAPHONG, ROMDEJ. - The impact of economic integration programs on inward foreign direct investment.
%23115040: PHLIPS, LOUIS. - The economics of imperfect information.
%2322685: PHODES, DENNIS E. (ED.) - Incunabula in Greece : a first census.
%23104090: AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY. - Manual of photographic interpretation.
%23106631: PIAGET, J. & B. INHELDER. - Mémoire et intelligence.
%2343141: PIAGET, JEAN. - The grasp of consciousness : action and concept in the young child.
%2348691: PIAGET, JEAN. - The equilibration of cognitive structures : the central problem of..
%23138892: PIAGET, JEAN. - La Représentation du Monde chez l'Enfant.
%23153926: PIAGET, JEAN. - The psychology of intelligence.
%2385428: PIAGET, JEAN. - Strukturalisme.
%2351580: PIAGET, JEAN. - La naissance de l'intelligence chez l'enfant.
%23236355: PIARRON DE CHAMOUSSET, CLAUDE HUMBERT. - Vues d'un citoyen. Tome I-II.
%23248357: PIATETSKI-SHAPIRO, GREGORY & WILLIAM FRAWLEY (EDS) - Knowledge Discovery in Databases.
%2361409: PIATT, BILL. - ¿Only English?: law and language policy in the United States.
%23120300: PICART, CAROLINE JOAN (KAY) S. - Thomas Mann and Friedrich Nietzsche. Eroticism, Death, Music, and Laughter.
%23246085: PICASSO, PABLO. - Picasso : la joie de vivre , 1945-1948 .
%23219954: PICASSO, PABLO. - Picasso and the war years, 1937-1945.
%2354642: PICASSO, PABLO. - Picasso in Den Haag : uit de collectie van het Museum Ludwig, Keulen.
%23170469: PICASSO, PABLO., WEISNER, ULRICH (ED.) - Picassos letzte Bilder, Werke 1966-1972.
%23170466: PICASSO, PABLO., WEISS, EVELYN (ED.) - Picasso : die Sammlung Ludwig ; Zeichnungen, Gema?lde, plastische Werke ; [anlässlich der Ausstellung Picasso - Die Sammlung Ludwig im Museu Picasso, Barcelona (11.11.1992 - 31.1.1993), im Museum Ludwig, Köln (27.2. - 16.5.1993) und im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg (18.6. - 10.10.1993)]
%23264277: PICASSO, PABLO., WEISNER, ULRICH (ED.) - Picassos Surrealismus.
%23264263: PICASSO, PABLO., WEISNER, ULRICH (ED.) - Picassos Klassizismus : Werke 1914-1934.
%23196476: PICASSO, PABLO. - Hommage a Pablo Picasso : dessins sculptures céramiques : Petit Palais.
%2390648: PICCOLINO, MARCO & MARCO BRESADOLA. - Shocking frogs : Galvani, Volta, and the electric origins of neuroscience.
%23268270: PICHLER, JOHANNES W. - Necessitas : ein Element des mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechts, dargestellt am Beispiel österreichischer Rechtsquellen.
%2343571: PICHOIS, CLAUDE & JEAN ZIEGLER. - Baudelaire : een biografie.
%235589: PICK, DANIEL - The pursuit of the Nazi mind: Hitler, Hess, and the analysts.
%23230017: PICK, DANIEL - The Pursuit of the Nazi mind: Hitler, Hess, and the analysts.
%23153419: PICKERING, KENNETH. - Key concepts in drama and performance.
%2315112: PICKERING, TRAVIS RAYNE - Rough and tumble: aggression, hunting, and human evolution.
%2331966: PICKERING, MARY. - Auguste Comte: Volume 1: An Intellectual Biography.
%2385633: PICKETT, K. H. SPENCER - Financial Crime Investigation and Control.
%2366122: PICKLES, JOHN & ADRIAN SMITH (EDS.) - Theorising transition : the political economy of post-Communist transformations.
%2372384: PICKOVER, C.A. (ED.). - Visions of the future : art, technology and computing in the 21st century.
%23141570: PICKOVER, C.A. (ED.). - Fractal Horizons. The Future Use of Fractals.
%23234603: PICKOVER, CLIFFORD A. - The mathematics of Oz : mental gymnastics from beyond the edge.
%23249434: PICKUS, KEITH H. - Constructing modern identities : Jewish university students in Germany , 1815-1914.
%23263725: PICOTTO, ROBERT & RACHEL WEAVING (EDS.) - Security and Development: Investing in Peace and Prosperity.
%23186193: PIECK, WERNER. - Der Anspruch auf ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren : Art. 6 Abs. 1 der europäischen Menschenrechtskonvention in seiner Bedeutung für das deutsche Verfahrensrecht.
%23263958: PIEK, HANNAH - Technology Development in Rural Industries: A study of China's collectives.
%23146510: PIEK, HANAH G. - Development and acquisition of technology in rural collective industries. The case of China's hinterland.
%23147355: PIENKOS, ANGELA T. - The Imperfect Autocrat : Grand Duke Constantine Pavlovich and the Polish Congress Kingdom.
%2379109: PIERCE, DONALD - Art and Enterprise: American Decorative Art--The Virginia Carroll Crawford Collection.
%23210540: PIERCE, PATRICIA. - The great Shakespeare fraud : the strange , true story of William-Henry Ireland.
%23134601: PIERENKEMPER, TONI & RICHARD TILLY. - Die Geschichte der Drahtweberei : dargestellt am Beispiel der Firma Haver & Boecker, Oelde aus Anlass des einhundertjährigen Bestehens 1887-1987.
%23246842: PIERENKEMPER, TONI & RICHARD TILLY. - The German economy during the nineteenth century.
%23254678: PIERGIOVANNI, VITO. - The courts and the development of commercial law.
%23236173: PIERIK, PERRY. - Karl Haushofer en het nationaal-socialisme : tijd, werk en invloed.
%23230655: PIERIS, P.E. - The Kingdom of Jafanapatam 1645 : being an account of its administrative organisation as derived from the Portuguese archives.
%23230654: PIERIS, P.E. - Tri Sinhala: The Last Phase, 1796-1815.
%23230647: PIERIS, P.E. - Ceylon and the Hollanders (1658-1790).
%23230653: PIERIS, P.E. - Ceylon and the Portuguese : 1505-1658.
%23202509: PIERSMA, HINKE - Op oorlogspad : Jaap le Poole, verzetsman voor het leven.
%2319267: PIERSON, N.G. - Leerboek der Staatshuishoudkunde. 2 dln.
%2320045: PIERSON, N.G. - Leerboek der staatshuishoudkunde. 2 Dln.
%23242390: PIET DEELMAN, EDDY MUYLAERT, JAN TERPSTRA & PATRICK VAN PARYS (EDS.), VERHAGE, ANTOINETTE - Policing in Europe.
%23226935: PIETERMAAT, E.C. & J.C.A. DE POORTER. - Toegang tot de rechter: processuele openbaarheid en belang : preadviezen.
%23246300: PIETERMAAT, E.C., POORTER, J.C.A. DE. - Toegang tot de rechter : processuele openbaarheid en belang : preadviezen.
%23254620: PIETERMAN, ROEL. - Dubbelzinnig recht : rechtssociologische inzichten in het omgaan met conflicten in de moderne samenleving.
%2329167: PIETERMAN, ROEL. - De plaats van de rechter in Nederland 1813-1920 : politiek-juridische ideeënstrijd over de scheiding van machten in de staat.
%23237566: PIETERS, DANNY C.H.M. - Inleiding tot de beginselen van de sociale zekerheid.
%2310370: PIETERS, L.J. - Internationale sancties. 1914-46. Diss.
%23207487: PIETERS, B.P. & A. VERMEER. - Inleiding humanitair oorlogsrecht.
%2323239: PIETERS, DANNY C.H.M. - Sociale grondrechten op prestaties in de grondwetten van de landen van de Europese Gemeenschap.
%23169807: PIETERS, DANNY C.H.M. - Sociale-zekerheidsrechtsvergelijking ten dienste van Europa. Preadvies.
%2365096: PIETERS, L.J. - Internationale sancties. 1914-1946.
%23259921: PIETERS, JULIUS MARIE. - De zoogenaamde ontvoogding van het Inlandsch bestuur.
%23200082: PIETERS, HONORÉ ALPHONE JOSEPH. - Bijdrage tot de kennis der dehydratie van het kaolien.
%23231245: PIETERSE, L.J.A. - Geruisloze terugkeer uit de bv.
%23109355: PIETERSE, WILHELMINA C. (ED.) - Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob.
%23154156: PIETERSE, W.CHR. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelitiesche gemeente te Amsterdam in zijn 'Triumpho del Govierno Popular'.
%23231247: PIETERSE, L.J.A. - Belastingheffing van coöperaties. 2e druk.
%23268924: PIETERSE, L.J.A. - Omtrent verwijzingsinstructies (1915-1952) : opstel aangeboden aan mr. Th. Groeneveld t.g.v. zijn afscheid als Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 4 juli 2018.
%23238154: PIETERSE, JOHANNES JACOBUS. - Kindermishandeling in het gezin.
%2375082: PIETERZ, RAOUL. - Pricing models for Bermudan-style interest rate derivatives.
%2311626: PIGEAU, EUSTACHE-NICOLAS. - La Procedure Civile des Tribuneaux de France, demontrée par principes, et mise en action par des formules. 2 Vols.
%23115888: PIGEAUD, TH. - Literature of Java. Catalogue. Vol. III : Illustrations and facsimiles of manuscripts, maps, addenda and a general index of names and subjects.
%23115886: PIGEAUD, TH. - Literature of Java. Catalogue. Vol. I: Synopsis of Javanese literature 900-1900 A.D.
%23115887: PIGEAUD, TH. - Literature of Java. Catalogue. Vol. II : Descriptive list of Javanese manuscripts.
%2387656: PIGMAN, WARD. - The carbohydrates : chemistry / biochemistry.
%2351915: PIGMAN, WARD. - The carbohydrates : chemistry, biochemistry, physiology.
%23140064: PIGOU, A.C. - Aspects of British economic history 1918-1925.
%23255143: PIGOU, A.C. - Socialism versus capitalism.
%2323803: PIGOU, A.C. - Socialism versus capitalism.
%23226714: PIGOU, A.C. - The political economy of war.
%2322299: PIGOU, A.C. - Lapses from full employment.
%23198132: PIGOU, A.C. - A study in public finance.
%23132771: PIGUET, J.-CLAUDE. - De l'esthétique à la métaphysique.
%2355842: PIGUET, J.-CLAUDE. - De l'esthétique à la métaphysique.
%23240426: PIJL, LUUK. - Van Cuyp tot Rembrandt : de verzameling Cornelis Hofstede de Groot.
%23245647: PIJL, P. - Vivisectie-vrije Geneeskunst.
%23238041: PIJLS, H.M. & TH.R.M. WILLEMSE. - Communicatie bij opsporing en vervolging. Preadviezen.
%2321076: PIJNAPPEL, JOHAN (ED.) - CC: crossing currents : video art and cultural identity.
%23157520: PIJNENBURG, P.D.M. - Beschouwingen over het streekplan.
%2342786: PIJPER, G.F. - Fragmenta Islamica : studiën over het islamisme en Nederlandsch-Indië.
%2358042: PIJPERS, A.E. - The vicissitudes of European political cooperation. Towards a realist interpretation of the EC's collective diplomacy.
%23182145: PIJPERS, TH.A. - Aubrey de Vere as a Man of Letters.
%23232620: PIJPERS, ALFRED., ELFRIEDE REGELSBERGER & WOLFGANG WESSELS (EDS.) - European political cooperation in the 1980s :: a common foreign policy for Western Europe?.
%2341438: PIJPERS, PETRUS JOHANNUS. - Geology and paleontology of Bonaire (D.W.I.).
%23160176: PIKA, ALEKSANDR (ED.). - Neotraditionalism in the Russian north : indigenous peoples and the legacy of perestroika.
%231037: PIKALO, ALFRED ... [ET AL.] - Agrarrecht in Europa : Berichte des XI. Europäischen Agrarrechtskongresses und Colloquiums des Comité Européen de Droit Rural (CEDR) in Edinburgh, 23.-26. September 1981 = Droit agraire en Europe : rapports du XIe Congrès et Colloque européens de droit rural du Comité Européen de Droit Rural (CEDR) à Edimbourg, 23.-26. septembre 1987 = Agricultural law in Europe : reports of the XIth European Agricultural Law Congress and Colloquium of the European Council for Agricultural Law in Edinburgh, 23rd-26th September 1981.
%2321472: PIKE, DAVID L. - Subterranean Cities: The World Beneath Paris and London, 1800-1945
%23215671: PIKE, DOUGLAS. - Viet Cong : the organization and techniques of the National Liberation Front of South Vietnam.
%23212280: PIKET, P.C. - Common commercial policy of the European Community with regard to the Central and Eastern European countries.
%23185737: PIKKEMAAT, AUGUSTINUS GERARD. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
%23201623: PILAR LONDOÑO, MARÍA DEL. - Institutional arrangements that affect free trade agreements : economic rationality versus interest groups.
%23179526: PILARDI, JO-ANN. - Simone de Beauvoir Writing the Self: Philosophy Becomes Autobiography.
%23250847: PILLAR, PAUL R. - Terrorism and U.S. foreign policy.
%2357914: PILLAR, PAUL R. - Negotiating peace : war termination as a bargaining process.
%2352586: PILLAR, PAUL R. - Terrorism and U.S. foreign policy.
%2381780: PILLING, DONALD L. - Competition in defense procurement.
%2378940: PILLIUS, TANCREDUS, GRATIA. - Libri de iudiciorum ordine. Edidit Friedrich Christian Bergmann.
%23267872: PILLOW, KIRK. - Sublime understanding : aesthetic reflection in Kant and Hegel.
%2357567: PILNYAK, B. - Chinese story and other tales.
%23253447: PILTZ, ANDERS. - The world of medieval learning.
%2380395: PIMPANEAU, SYLVIE & JACQUES. - Visages des dieux, visages des hommes : masques d'Asie.
%23224416: PINA-CABRAL, JOÃO DE & ANTÓNIA PEDROSO DE LIMA. - Elites : choice, leadership and succession.
%2391207: PINCKAERS, J.E.H.M. - Artikel 101a RO.
%23241672: PINCUS, JONATHAN & JEFFREY A. WINTERS (EDS). - Reinventing the World Bank.
%2376468: PINCUS, JONATHAN & JEFFREY A. WINTERS (EDS). - Reinventing the World Bank.
%23246567: PINCUS, JONATHAN., WINTERS, JEFFREY A. (JEFFREY ALAN), 1960-. - Reinventing the World Bank.
%23198659: PINCUS, JONATHAN H. - Pressure groups & politics in antebellum tariffs.
%23197083: A.R. PINDER. - The chemistry of the terpenes.
%2344388: PINE, FRED - Developmental theory and clinical process.
%23185130: PINFOLD, DEBBIE. - The child's view of the Third Reich in German literature : the eye among the blind.
%2365617: PING, HE. - The fight against money laundering : a comparative perspective.
%23145947: PINGEL, MARTHA M. - An American Utilitarian. Richard Hildreth as a Philosopher. With Selections from his Published and Unpublished Works.
%2331100: PINKARD, SUSAN - A Revolution in Taste: The Rise of French Cuisine, 1650-1800.
%2369038: PINKER, STEVEN (ED.) - Visual cognition.
%2343960: PINKER, STEVEN 1954- - Connections and symbols.
%2352104: PINKER, STEVEN. - Language Learnability and Language Development.
%23196771: PINKSTER, NICOLETTE (ED.) - De Waagstraat : het stadshart van Groningen terug naar nu : een hele geschiedenis.
%23114695: PINKUS, BENJAMIN. - The Jews of the Soviet Union : the History of a National Minority.
%2383202: PINNER, H.L. (ED.). - World Copyright : an encyclopedia. 5 Volumes.
%23263790: PINNICK, KATHRYN (EDITOR) - Russia and the European Union: Prospects for a New Relationship.
%23156735: PINTAURO, NICHOLAS. - Sugar substitutes and enhancers.
%23170094: PINTAURO, NICHOLAS D. - Sweeteners and enhancers.
%2316649: PINTAURO, NICHOLAS D. - NUTRITION TECHNOLOGY OF PROCESSED FOODS.
%2321088: PINTAURO, NICHOLAS D. - Tea and soluble tea products manufacture.
%23196149: PINTAURO, NICHOLAS D. - Food additives to extend shelf life.
%2345981: PINTENS, WALTER - Inleiding tot de rechtsvergelijking.
%2370133: PINTO, JERRY & SHEENA SIPPY. - Bollywood posters.
%2312525: PINTO, ABRAHAM DE. - Handleiding tot het wetboek van koophandel.
%23246067: PINTO, SANDRA (ED.) - A history of Italian art in the 20th century.
%23100611: PINTO DE MATTOS, R. - Manual bibliographico portuguez de livros raros, classicos e curiosos.
%2362967: PINTO, ABRAHAM DE. - Handleiding tot het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering.
%2340681: PINTO, ABRAHAM DE. - Handleiding tot het Burgerlijk Wetboek. 1e gedeelte : inleiding, schts; 2e gedeelte : aanteekeningen.
%23267750: PINTO, ABRAHAM DE. - Handleiding tot het Burgerlijk Wetboek. Eerste gedeelte. Inleiding. Schets.
%23267240: PINTO, MOZES DE. - Bijdrage tot de leer der disciplinaire bestraffingen van staatswege bedreigd.
%23251014: PINTO, MOZES FREDERIK DE. - Homologatie van akkoord buiten faillietverklaring.
%23257856: PIONEAU, E. - Vie de Mgr. Dupuch : premier Evêque d'Alger.
%2323697: PIORE, MICHAEL J. - Beyond Individualism
%23233536: PIOUS, RICHARD M. - The war on terrorism and the rule of law.
%2371068: PIPE, G. RUSSELL & A.A.M. VEENHUIS (EDS.) - National planning for informatics in developing countries : proceedings of the IBI International Symposium, Baghdad, 2-6 November 1975
%23210719: PIPES, RICHARD E. - De onbekende Lenin : uit het geheime archief.
%2316421: PIPPEL, J.G. - Het reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
%237732: PIPPEL, H.J. - Sterilisatie. Een onderzoek naar de mogelijkheid eener wettelijke regeling der geslachtelijke onvruchtbaarmaking in Nederland.
%23176780: PIRANDELLO, LUIGI. - Lettere a Marta Abba.
%2379126: PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA. - Piranesi : Le Vedute di Roma : a journey through the Eternal City.
%23145951: PIRAZZINI, AGIDE - The Influence of Italy on the Literary Carrer of Alphonse de Lamartine.
%23193352: PIRENNE, JACQUES. - Histoire des institutions et du droit privé de l'ancienne Egypte.
%23131822: PIRENNE, HENRI. - Belgian Democracy. Its Early History.
%23254598: PIRENNE, HENRI. - Bibliographie de l'histoire de Belgique : catalogue méthodique et chronologique des sources et des ouvrages principaux relatifs à l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 et à l'histoire de Belgique jusqu'en 1830.
%23263717: PIRET, PHILIPPE - Convolutional Codes.
%2359683: PIRET, ARMAND. - La rencontre chez Pothier des conceptions romaine et féodale de la propriété foncière.
%23176862: PIRIE, R. GORDON - Oceanography : contemporary readings in ocean sciences.
%2347367: PIRKER, H. & WUNDERLICH, H. - Chirurgisch-orthopädische Sportambulanz.
%2373999: PIROVANO, CARLO (ED.) - Modern Italy : images and history of a national identity.
%2366606: PISAN, CHRISTINE DE. - Het Boek van de Stad der Vrouwen.
%2373852: PISANO, RONALD G. - William Merritt Chase: The Complete Catalogue of Known and Documented Work by William Merritt Chase (1849-1916), Vol. 1: The Paintings in Pastel, ... and Ceramic Plates, Watercolors, and Prints.
%23111405: PISO, I.Y. - De rechter klem tussen discriminatie en rechtvaardiging.
%23267327: PISO, WILLEM; WILHELM TEN RHYNE & CORNELIS BONTEKOE. - De Medicina tropica. [1]. Gvlielmi Piso Historiae naturalis et medicae indiae occidentalis libre quinque = [Willem Piso]. Five books on the history and medicine of the West Indies; [2]. Wilhelm ten Rhyne. De Lepra Asiatica = Verhandelinge van de Asiatise melaatsheid = Treatise on the Asiatic leprosy; [3] Cornelis Bontekoe. Tractatus de Herba thee = Tractaat van het excellentse kruyd thee = Treatise about the most excellent herb tea.
%23213337: PISTERS, PATRICIA. - Opereren in de werkelijkheid : politieke cinema en de vrije indirecte rede.
%23179122: PISTORIS, MODESTINUS & SIMON PISTORIS. - Nobilis & amplissimi I.C.D. Modestini D. Simonis F. Pistoris, ..., consiliorum sive responsorum volumen secundum [only] ea continens, quae nomine..conscripsit. Addita sunt in fine alia...patre eiusdem D. Simone Pistoris in Seuselitz, &c....Ludovico Fachsio...tum temporis ordinario reddita, & hactenus in lucem non edita.
%2367821: PISUISSE, C.S. & A.M.M. TEUBNER. - Elementair Europees Gemeenschapsrecht.
%2333427: PITE, RALPH - Thomas Hardy: the guarded life.
%2381566: PITKIN, HANNA FENICHEL. - Wittgenstein and justice : on the significance of Ludwig Wittgenstein for social and political thouhgt.
%23267877: PITKIN, HANNA FENICHEL. - The attack of the blob : Hannah Arendt's concept of the social.
%23267876: PITKIN, HANNA FENICHEL. - The attack of the blob : Hannah Arendt's concept of the social.
%23152304: PITLO, A. - Het verbintenissenrecht naar het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek.
%23184472: PITLO, A. - Erfrecht : naar het recht van 1992 : Bloemlezing Vakgroep Privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.
%2313325: PITLO, A. - Bewijs en verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
%2313991: PITLO, A. - Plus est en vous : opstellen over recht en cultuur. Aangeboden aan Prof.mr. A. Pitlo ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap.
%23114611: PITLO, A. - College Pitlo.
%2313390: PITLO, A. - Gespreide keuze.
%2342262: PITLO, A. & G. MEIJLING. - Het personenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
%2313638: PITLO, A. - Het systeem van het Nederlandse Privaatrecht.
%23107622: PITLO, A. - Het systeem van het Nederlandse privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek.
%2312871: PITLO, A. - Van een van de Acht. 8 toespraken, 5 maal 'In Memoriam' en 8 intervieuws.
%23191814: PITLO, A. - De zeventiende en achttiende eeuwse notarisboeken : een verhandeling over notarisboeken, notarisambt en notarieel recht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden.
%2385183: PITLO, A. - Het nederlands burgerlijk wetboek. Deel 3a. De benoemde overeenkomsten.
%2334730: PITLO, A. - Het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deel 5: Het erfrecht.
%23178034: PITLO, A. - Het systeem van het Nederlandse Privaatrecht.
%23231501: PITLO, A. - Korte uitleg van enige burgerlijk-rechtelijke hoofdstukken.
%2310724: PITLO, A. - De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken, en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leren.
%23188124: PITLO, A. - De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken, en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leren.
%23180177: PITLO, A. - Korte uitleg van enige burgerlijk-rechtelijke hoofdstukken. 6e druk.
%238436: PITLO, A. - Uit oude schrijnen.
%2371845: PITLO, A. - Bewijs en verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
%2363524: PITLO, A & I. KISCH. - De legitieme portie. Preadviezen.
%2342634: PITLO, A. - Het zakenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
%2342194: PITLO, A. & G. MEIJLING. - Het personenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
%2342131: PITLO, A. & G. MEIJLING. - Het personenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
%2341996: PITLO, A. - Het verbintenissenrecht naar het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek.
%2341842: PITLO, A. - Het verbintenissenrecht naar het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek.
%2341635: PITLO, A. - Bewijs en verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
%2341533: PITLO, A. - Het erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
%2341266: PITLO, A. - Het erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
%2334921: PITLO, A. - Is de rechtszekerheid ten aanzien van onroerende goederen en schepen en de rechten daarop voldoende gewaarborgd? Zo neen, welke wettelijke voorzieningen behoren te worden getroffen, wanneer men er van uitgaat, dat het negatieve stelsel gehandhaafd blijft? : prae-adviezen voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Broederschap der Notarissen in Nederland te houden in Amsterdam op 15 october 1953.
%23258839: PITLO, A. - Bewijs en verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
%23251912: PITLO, A. - Het erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/18