Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23277484: Reehuis, W.H.M. & A.H.T. Heisterkamp. - Goederenrecht. 12e druk.
%23186026: Reek, W.A.J.P. van den. - Mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht : beschouwingen over de verhouding tussen de rechter en partijen en tussen partijen onderling naar Nederlands en Engels recht.
%23263547: Reekie, W. Duncan - Industrial Economics: Critical Introduction to Corporate Enterprise in Europe and America.
%2396843: Reeler, Anne - Money and friendship : modes of empowerment in Thai Health Care.
%23246937: Reenen, Maurits van. - De ontbinding van provinciale staten en gemeenteraden.
%2398753: Reenpää, Yrjö. - Über wahrnehmen, denken und messendes versuchen.
%2358597: Reepinghen, Charles van & Paul Orianne. - La procédure devant la Cour de Justice des Communautés européennes.
%2325707: Rees, D.F.W. van. - Certains aspects du régime des mandats internationaux; J.H.W. VERZIJL. Un projet d'encyclopédie de droit international public et privé; L.V. LEDEBOER. La recousse sur les pirates; Le baron TH. VAN WELDEREN RENGENS. Les relations Néerlando-Belges considérées dans le cadre de la position politique internationale de la Belgique.
%23213794: Rees, Matt. - Cain's field : faith, fratricide, and fear in the Middle East.
%23263586: Rees, Albert - Striking a Balance: Making National Economic Policy.
%23198620: Rees, Laurence. - The Nazis : a warning from history.
%23289139: Rees, O. van. - Redevoering over de staathuishoudkundige geschiedenis van Nederland.
%23148016: Reeser, Hans. - Andersen op reis door Nederland.
%23152910: Reeser, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint.
%2377180: Reeve, Simon. - De nieuwe jakhalzen : Osama bin Laden, Ramzi Yousef en de toekomst van het terrorisme.
%2355876: Reeves, William Pember. - State experiments in Australia and New Zealand.
%23135768: Reeves, John C. & John Kampen - Pursuing the Text : studies in Honor of Ben Zion Wacholder on the Occasion of his Seventieth Birthday.
%23222733: Reeves, Ellen Gordon. - The New Press education reader : leading educators speak out.
%2358271: Refshauge, P.J. - Bonden der blev landraad : minder fortalt af domaeneforvalter P.J. Refshauge.
%23185102: United Nations High Commissioner for Refugees. - The state of the world's refugees 2000 : fifty years of humanitarian action.
%23198554: Regala, Roberto. - The trends in modern diplomatic practice.
%2356046: Regan, Richard J. - Private conscience and public law : the American experience.
%23184095: Regelink, Zwier. - Bijdrage tot de kennis van het bevolkingsvraagstuk op Java en Madoera.
%23232989: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. - Naar een lerende economie : investeren in het verdienvermogen van Nederland.
%23236280: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). - Dynamiek in islamitisch activisme : aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
%23285127: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). - The European Union, Turkey and Islam.
%23239193: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). - Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur.
%23258664: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. - Generatiebewust beleid.
%23208223: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). - Allochtonenbeleid.
%23244540: W.R.R. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. - Vertrouwen in de school : over de uitval van 'overbelaste' jongeren.
%23171858: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. - Beslissen over biotechnologie.
%23171859: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. - De toekomst van de nationale rechtsstaat.
%23270729: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. - Slagvaardigheid in de Europabrede Unie.
%2318924: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). - Waarden, normen en de last van het gedrag.
%23252385: Regin, Deric. - Traders, artists, burghers : a cultural history of Amsterdam in the 17th century.
%23263572: Regini, Marino - From Tellers to Sellers: Changing Employment Relations in Banks.
%23171559: Regnault, Henri. - Les ordonnances civiles du chancelier Daguesseau : les testaments et l'Ordonnance de 1735.
%23287541: Regnault, Henri-Victor. - Cours élémentaire de chimie : à l'usage des facultés, des établissements d'enseignement secondaire, des écoles normales et des écoles industrielles. Tome 1-4.
%23290733: Regnéll, Hans. - Symbolization and fictional reference : a study in epistemology.
%23180912: Regnier, Philippe. - Japan and Multilateral Diplomacy.
%23137516: Regt, Maria Cornelia de. - Pioneers or pawns? : women health workers and the politics of development in Yemen.
%2376685: Regteren Altena, I.Q. van & P.J.J. van Thiel. - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Paepenbroeck 1673-1743.
%23283169: Regul, R. & W. Renner. - Finances and taxes in European integration.
%23238256: Rehg, William & James Bohman (eds.) - Prularism and the pragmatic turn : the transformation of critical theory.
%23188231: Rehman, Javaid. - The weaknesses in the international protection of minority rights.
%2368555: Rehof, Lars Adam & Claus Gulmann. - Human rights in domestic law and development assistance policies of the Nordic countries.
%23287102: Rehse, Birgit. - Die Supplikations- und Gnadenpraxis in Brandenburg-Preussen eine Untersuchung am Beispiel der Kurmark unter Friedrich Wilhelm II. (1786 - 1797)
%231628: Reibstein, Ernst. - Völkerrecht : eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis. [Band] 1: Von der Antike bis zur Aufklärung; [Band] 2: Die letzten zweihundert Jahre.
%23115392: Reich, Emil - Gemeinschaftsethik. Nach Vorlesungen uber Praktische Philosophie Gehalten an der Universitat Wien.
%2370008: Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich. - Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Erste Lesung.
%23277789: Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich. - Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Erste Lesung.
%23237060: Reichel, Norbert. - Der Traum vom höheren Leben : Nietzsches Ïbermensch und die Conditio humana europäischer Intellektueller von 1890 bis 1945.
%2345778: Reichel, Philip L. - Handbook of transnational crime & justice.
%23258449: Reichelt, Richard. - Heartland Blacksmiths: Conversations at the Forge.
%23149338: Reichert, Herbert W. - Basic Concepts in the Philosophy of Gottfried Keller.
%23286736: Reichertz, Jo (ed.) - Die Wirklichkeit des Rechts : rechts- und sozialwissenschaftliche Studien.
%23254118: Reichl, Susanne & Mark Stein (eds.) - Cheeky Fictions : laughter and the postcolonial.
%2397350: REICHLING, A. - Het Platonisch denken bij P.C. Boutens.
%23247079: Reichman, Rachel - Getting Computers to Talk Like You and Me: Discourse Context, Focus, and Semantics.
%23281100: Reid, Panthea. - Art and affection : a life of Virginia Woolf.
%23229711: Reid, Richard (ed.) - Eritrea's external relations : understanding its regional role and foreign policy.
%23212639: Reid, Anthony. - Negotiating asymmetry : China's place in Asia.
%23244204: Chambert-Loir and Anthony Reid. - The potent dead. Ancestors, saints and heroes in contemporary Indonesia.
%2348134: Reid, Ivan & Erica Stratta. - Sex differences in Britain.
%2341750: Reid, Ivan - Sex Differences in Britain.
%23218351: Reid, Anthony. - Charting the shape of early modern southeast Asia.
%23152995: Reid, John Phillip. - The Authority to tax. (Constitutional History of the American Revolution, 2).
%23214274: Reiding, Hilde. - The Netherlands and the Development of International Human Rights Instruments.
%23236434: Reiding, Hilde. - The Netherlands and the Development of International Human Rights Instruments.
%23210340: Reif, Linda C. (ed.) - The international ombudsman yearbook 2003.
%23195979: Reifen, David. - Das Jugendgericht in Israel.
%2317593: Reifenscheid, Beate (ed.) - Keith Haring : life as a drawing.
%23256434: Reiff, Mark R. - Punishment, compensation, and law : a theory of enforceability.
%23171146: Reifferscheid, Heinrich. - Der Rhein: Zehn neue Radierungen.
%23288646: Reigersberg, Nicolaas van. - Copie vanden brieff by den E. heere Niclaes van Reygers-bergh, raets-heer inden Hoogen Raet, aen syn swager Hugo Grotius geschreven op den vjen. february 1627. Met eenige aenmerkckingen ot waerschouwinge van alle vrome patriotten daer by gestelt.
%23290527: Reijnders, Anton. - Anton Reijnders : objecten aan de wal = objects on the wall.
%2362103: Reijnders, Lucas, B. de Reuver & E. Tellegen (eds.) - Toekomst in het Groot.
%23102391: Reijnders, A.F.M. - Recherches sur le développement des Carpophores dans les Agaricales.
%23136577: Reijnders, Karel. - Couperus bij Van Deyssel : een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
%23204561: Reijnders, Jan. - Economics and evolution.
%23234570: Reijne, A. - Over de jaarlijkse aanwas van organisch sediment in door dijkbreuk gevormde kolken.
%2334354: Reijntjes, J.M. - Praktisch strafrecht : liber amicorum J.M. Reijntjes.
%23194829: Reil, Johann Christian. - Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen.
%2380074: Reil, Johann Christian & Adalbert Bartholomaeus Kayssler (eds.) - Magazin für die psychische Heilkunde.
%23245203: Reiling, Dory. - Technology for justice : how information technology can support judicial reform.
%2381897: Reilly, Robin. - Wedgewood.
%2372858: Reilly, Ronan G. (ed.) - Communication failure in dialogue and discourse : detection and repair processes.
%23276448: O'Reilly, James T. & Margaret S.P. Chalmers. - The clergy sex abuse crisis and the legal responses.
%2362070: Reimann, Karl. - Die Staatseinrichtungen des deutschen Reiches und Preussens für jedermann verständlich und übersichtlich zusammengestellt.
%23285359: Reimann, Mathias. - Historische Schule und Common Law : die deutsche Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Rechtsdenken.
%2336354: Reimer, Hermann. - Handbuch der speciellen Klimatotherapie und Balneotherapie mit besonderer Rücksicht auf Mittel-Europa zum Gebrauch für Aerzte.
%23228935: Reimer, Eduard. - Das Recht der Arbeitnehmererfindung : Kommentar zu dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 und den Vergütungsrichtlinien.
%2378720: Rein, Wilhelm. - Das Privatrecht und der Zivilprozess der Römer von der ältesten Zeit bis auf Justinian.
%23186906: Reinalda, Bob. - Onze strijd : beknopte, geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942.
%23129005: Reinalda, Bob. - De Dienstenbonden : klein maar strijdbaar.
%23100802: REINAUD, J. - Fragments arabes et persans inédits relatifs à l'Inde, antérieurement au 9e siècle.
%23292502: Reinbacher, Tobias. - Die Strafbarkeit der Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke zum privaten Gebrauch nach dem Urheberrechtsgesetz.
%23291808: Reinbold, Jenna - Seeing the myth in human rights.
%23284617: Reinbold, Jenna. - Seeing the myth in human rights.
%23151177: Reincke, Heinrich. - Kaiser Karl IV. und die Deutsche Hanse.
%237800: Reinders, J.S. - Violence, victims and rights. A reappraisel of the argument from institutionalized violence with reference to Latin American liberation theology. Diss.
%23123026: Reinders, J.S. - De bescherming van het ongeboren leven : morele en godsdienstige overwegingen bij het experimenteren met menselijke embryo's.
%23196107: Reiner, John M. - Behavior of enzyme systems.
%23252327: Reinhardt, Steven G. - Justice in the Sarladais, 1770-1790.
%2350178: Reinhardt, Steven G. - Justice in the Sarladais, 1770-1790.
%23282822: Reinhardt, Uta (ed.) - Lüneburger Testamente des Mittelalters : 1323 bis 1500.
%23270493: Reinhardt, Rudolf (ed.) - Einführung in die Rechtswissenschaft.
%23118946: Reinhartz, B.E. - Derdenbescherming in het huwelijksvermogensrecht.
%23226313: Reinhartz, B.E. ... [et al.] - Derden in het privaatrecht.
%23288653: Reinhartz, B.E. - Derdenbescherming in het huwelijksvermogensrecht.
%2391691: Reinicke, Wolfgang H. - Global public policy : governing without government ?.
%23184037: REININK, KASPER WILLEM. - Algunos aspectos literarios y lingüíisticos de la obra de don Ramón Pérez de Ayala.
%23183871: Reinke, J. - Die Welt als Tat : Umrisse einer Weltansicht auf naturwissenschaftlicher Grundlage. Vierte Auflage.
%23202749: Reinke, Laur. - Der Prophet Zephanja : Einleitung, Grundtext und Übersetzung nebst einem vollständigem philologisch-kritischen und historischen Commentar.
%23202751: Reinke, Laur. - Der Prophet Haggai : Einleitung, Grundtext und Übersetzung nebst einem vollständigem philologisch-kritischen und historischen Commentar.
%23126986: Reinmuth, Oskar William. - The prefect of Egypt from Augustus to Diocletian.
%23175406: Reinsma, Marijke. - Auteurswet 1881 : parlementaire geschiedenis wet 1881-ontwerp 1884.
%23169544: Reinsma, Riemer. - Synoniemenwoordenboek.
%23249026: Reinsma, M. - Aanvulling Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek . Deel 4: Boek 6, Boek 7 titels 1,7,9 en `4
%23278852: Reinwald, Brigitte. - Der Reichtum der Frauen : Leben und Arbeit der weiblichen Bevölkerung in Siin/Senegal under dem Einfluss der französischen Kolonisation.
%2396809: Reis, Ria - Sporen van ziekte : medische pluraliteit en epilepsie in Swaziland
%2378722: Reis, Karl. - Agrarfrage und Agrarbewegung in Schlesien im Jahre 1848.
%23230567: Reisen, Mirjam van - EU 'Global Player': The North-South Policy of the European Union.
%23180548: Reisen, Helmut - Pensions, Savings and Capital Flows (In Association with the Organisation for Economic Co-operation).
%23242600: Reisert, Joseph R. - Jean-Jacques Rousseau : a friend of virtue.
%23126988: Reisinger, Roswitha. - Die römisch-deutschen Könige und ihre Wähler 1198-1273.
%23229878: Reisman, W. Michael (ed.) - Jurisdiction in international law.
%23251617: Reisman, David. - Sartre's phenomenology.
%2348808: Reisman, Michael & Chris T. Antoniou (eds.) - The Laws of War : a Comprehensive Collection of Primary Documents on International Laws Governing.
%23180080: Reisman, David A. (ed.) - Democratic socialism in Britain : classic texts in economic and political thought. 10 Volumes. Volume 1. Richardian socialism / Hodgskin and Thompson -- Volume 2. The Christian socialists / pamphlets by Kingsley, Ludlow, and Maurice -- Volume 3. William Morris : selected writings -- Volume 4. Fabian essays / edited by G.B. Shaw -- Volume 5. Old worlds for new / J.A. Penty -- Volume 6. A grammar of politics / Harold Laski -- Volume 7. Principles of economic planning / G.D.H. Cole -- Volume 8. The socialist case / D. Jay -- Volume 9. New Fabian essays / R.H.S. Crossman -- Volume 10. In place of fear / A. Bevan.
%2384832: Reiss, Timothy J. - Against Autonomy: Global Dialectics of Cultural Exchange (Cultural Memory in the Present).
%23159387: Reiss, Albert J. & Michael Tonry (eds.) - Communities and crime.
%23190657: Nederl. Christelijke Reisvereiniging. - Reisboek.
%23289169: Reit-Royer, B.J. & H. Reit. - De arbeidsongeschikte ambtenaar. (PS-Special 2000/3).
%23236666: Reiter, Yitzhak. - National Minority, Regional Majority: Palestinian Arabs Versus Jews in Israel.
%2362247: Reith, C.C. & B.M. Thomson (eds.). - Deserts as dumps? : the disposal of hazardous materials in arid ecosystems.
%2356961: Reithmann, Christoph. - Internationales Vertragsrecht : das internationale Privatrecht der Schuldverträge. 3. Auflage.
%23280558: Reithmann, Christoph. - Internationales Vertragsrecht : das internationale Privatrecht der Schuldverträge. 2. Auflage.
%23121086: Reitsma-La Brujeere, Cora. - Passé et présent dans les Géorgiques de Claude Simon. Étude intertextuelle et narratologique d'une réconstruction de l'Histoire.
%23280776: Reitsma, J.M. - Forest vegetation of Gabon.
%23127162: Reitzenstein, Richard. - M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita : eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft.
%2317506: Reiwald, Paul. - Society and its criminals.
%23277612: Reiziger, J.J. & A. van der Schee (eds.) - De curator en informatie.
%2395307: Rekosh, E. (ed.). - In the public eye. Parliamentary transparency in Europe and North America.
%23280924: Relations, Catholic Institute for International. - International Law and the Question of East Timor.
%2339144: Rembar, Charles. - The law of the land : the evolution of our legal system.
%2390530: Remling, Franz Xaver (ed.) - Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe zu Speyer. Band 1 : Ältere Urkunden.
%2344811: Remmelink, J. - Naar eer en geweten : liber amicorum J. Remmelink.
%23156509: Remmelink, J. - Uitlevering.
%23220897: Remmert, Erhard. - Jugendstilfenster in Norddeutschland.
%23137537: Rémond, René. - La France et les Francais en 1938-1939.
%23285414: Renard, Georges. - Le droit, la justice et la volonté : conferences d'introduction à l'étude de droit.
%2384859: Renato, Camille. - Opere : documenti e testimonianze.
%23276689: Renaud, Eveline, Corry Verkerk & Pay-Uun Hiu. - De wereld van de Zeedijk.
%23287992: Renauld, Jean G. - Droit patrimonial de la famille. Tome 1 : Régimes matrimoniaux.
%23203610: Renault, Louis. - Les conventions de La Haye (1896 et 1902) sur le droit international privé.
%23253979: Render, Barry - Instructors Resource Manual
%2335809: Rendorp, Joachim. - Verhandeling over het recht van de jagt.
%23280366: Renes, J. - Het staken van een ondernemimg.
%2328220: Renes, Gusta. - Working women, their preferences and constraints.
%23189704: Renes, J. (red.) - Fiscale miniaturen : bundel, uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van de post-doctorale studie voor belastingkundige aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Universiteit van Amsterdam.
%23128746: Renéville, J.R. de. - Aventure de l'absolu.
%238761: Rengers Hora Siccama, D.G. - Verspreide Geschriften.
%23180555: Rengger, N. J. - International Relations, Political Theory and the Problem of Order: Beyond International Relations Theory? (New International Relations).
%23231104: Renner, Karl. - Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion : ein Beitrag zur Kritik des bürgerlichen Rechts.
%2383285: Renner, Karl. - Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion : ein Beitrag zur Kritik des bürgerlichen Rechts.
%2312659: Renner, Karl. - Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion : ein Beitrag zur Kritik des bürgerlichen Rechts.
%23263881: Reno, Fred (Editor) - Modern Political Culture in the Caribbean.
%23177609: Reno, Frank D. - Historic figures of the Arthurian era : authenticating the enemies and allies of Britain's post-Roman king.
%23288070: Renoir, Auguste. - Un autre Renoir : [exposition, Troyes, musée d'Art moderne, du 17 juin au 17 septembre 2017].
%23284387: Renoir, Pierre-Auguste; Lucy, Martha & and John House. - Renoir in the Barnes Foundation.
%23226321: Renout, Harald. - Droit pénal général.
%23291530: Renshon, Stanley A. - Psychological needs and political behavior : a theory of personality and political efficacy.
%23218938: Renteln, Alison Dundes. - International human rights : universalism versus relativism.
%23252275: Rentenaar, Rob & Ellen Palmboom (eds.) - De naamkunde tussen taal en cultuur : lezingen gehouden t.g.v. het veertigjarig bestaan van de Afdeling Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis van het P.J. Meertens-Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
%23102393: Rentenaar, Rob. - Vernoemingsnamen :een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de nederlandse toponymie.
%23249635: Renz, Christine. - Geglückte Rede : zu Erzählstrukturen in Theodor Fontanes Effi Briest , Frau Jenny Treibel und Der Stechlin.
%2343802: Renzi, Jen - Brayton + Hughes Design Studio: The Art of Interior Architecture.
%238780: De Renzo, D.J. - DOUGHS AND BAKED GOODS, CHEMICAL, AIR, AND NONLEAVENE.
%23263552: Repetto, Robert. - World Enough and Time: Successful Strategies for Resource Management (World Resources Institute Book).
%2360537: Reps, John W. - Washington on view : the nation's capital since 1790.
%23165524: Reps, John W. - Cities of the Mississippi. Nineteenth-Century Images of Urban Development.
%23281917: United Arab Republic. - The Conference on the problems of economic development.
%235382: Bourgeois républicain. - Histoire de l'Internationale (1862-1872) : par un Bourgeois républicain.
%23275552: Bataafsche Republiek. [Proceskosten]. - Extract uit het register der resolutien van het Departementaal Bestuur van Braband : donderdag den 18en april 1805 : gehoord het rapport der Commissie van Justitie en Instructie, hebbende, ingevolge resolutien commissoriaal van den 21en junij 1803 No. 14 en 26en februarij 1805 No, 11, ...
%23275550: Bataafsche Republiek. - Algemeen voorschrift voor de grond-, districts- en rings-vergaderingen, getrokken uit de Staatsregeling, het Reglement Lit. A, en ontworpen, ingevolge eenige door het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks gemaakte bepaalingen.
%23129192: KOMITEE DER ANTIFASCHISTISCHEN WIDERSTANDSKÄMPFER IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK. - Ravensbrueck.
%23290095: Rescher, Nicholas. - Scepticism : a critical reappraisal.
%23290834: Rescher, Nicholas. - Essays in Philosophical Analysis.
%23193084: Rescher, Nicholas. - Satisfying reason : studies in the theory of knowledge.
%2384024: Rescher, Nicholas. - Epistemetrics.
%23239444: Rescher, Nicholas. - Kant and the reach of reason : studies in Kant's theory of rational systematization.
%2384908: Rescher, Nicholas. - Kant and the Reach of Reason: Studies in Kant's Theory of Rational Systematization.
%23242043: Rescher, Nicholas. - Conditionals
%23128807: Rescher, Nicholas. - Philosophical standardism : an empirical approach to philosophical methodology.
%23157647: Rescher, Nicholas. - Topics in Philosophical Logic.
%23166998: Rescher, Nicholas. - Introduction to logic.
%23274268: Rescher, Nicholas. - Scholastic Meditations (Studies in Philosophy and the History of Philosophy)
%2341805: Research, Centre for Economic Policy (Great Britain) - Tax and Benefit Reform in Central and Eastern European.
%23140063: NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. - Output, employment, and productivity in the United States after 1800.
%23286906: Institute for Public Policy Research. - The Constitution of the United Kingdom.
%23121114: Resende, Garcia de. - Cancioneiro geral : altportugiesische Liedersammlung des Edeln Garcia de Resende [Cancioneiro general].
%23102955: Resener, Hans - L'Égypte sous l'occupation Anglaise et la question Égyptienne.
%23195781: Resodihardjo, Sandra. - Crisis and change : understanding crisis-reform processes in Dutch and British prison services.
%23216835: Rest, P.H.S. van & R.A. Visser. - Drugs: nationale aanpak, internationale grenzen.
%23201268: Rest, Alfred. - Internationaler Umweltschutz und Haftung : Verantwortlichkeit von Staat und Einzelperson bei Grenzüberschreitenden Umweltbeeinträchtigungen./ International potection of the environment and liability. The legal responsability of state and Individuals in cases of transfrontier pollution.
%23262503: Restellini, Marc (ed.) - Meesterlijk verzameld : vijf eeuwen Europese schilderkunst : de collectie Gustav Rau.
%23249428: Reston, James. - Dogs of God : Columbus, the Inquisition, and the defeat of the Moors.
%23228977: John Restrepo. - Information processing in design.
%23288307: Rétat, Pierre & Jean Sgard (eds.) - Presse et histoire au dix-huitième siècle : l'année 1734.
%23245561: Retzbach, Anton. - Het kerkelijk recht.
%23284715: Retzius, Anders. - Blick pa Ethnologiens närvarande Standpunkt med afseende pa formen af hufvudskalens benstomme : Føredrag vid det skandinaviske Naturforskerselkaps 7de møte i Christiana 1856.
%23268048: Reuchlin, Henri. - Werkverruiming en haar gevolgen voor volkshuishouding en overheidsfinanciën : bijdrage tot de kennis van de primaire en secundaire invloeden van het verleenen van steun voor de constructie van een productief kapitaalgoed (de tweede Statendam) = Re-employment and its consequences for national welfare and public finance : a contribution to the study of primary and secondary effects of public expenditure for the construction of a durable capital good (the second Statendam).
%23262308: Reulos, Michel. - Étude sur l'esprit, les sources et la méthode des institutes coutumières d'Antoine Loisel.
%23127167: Reusch, Wilhelm. - Der historische Wert der Caracallavita in den Scriptores historiae Augustae.
%23140073: Reusch, Franz Heinrich. - Erklärung des Buchs Baruch.
%23131839: Reuss, Friedrich. - Hieronymus von Kardia: Studien zur Geschichte der Diadochenzeit.
%23137385: Reuss, Rodolphe - La Grande Fuite de Décembre 1793 et la Situation Politique et Religieuse du Bas-Rhin de 1794-1799.
%23262556: Reuter, Paul & André Gross. - Traités et documents diplomatiques.
%23127173: Reuter, Hermann - Geschichte der religösen Aufklärung im Mittelalter vom Ende des 8. bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts.
%23127171: Reuter, Hermann - Augustinische Studien.
%23220545: Reuter, Paul. - Organisations européennes.
%23277046: Reve, Gerard. - The evenings : a winter's tale.
%23273512: Reve, Gerard Kornelis van het. - Het boek van violet en dood
%23183262: Reve, Gerard Kornelis van het. - Het boek van violet en dood : roman.
%23217183: Revel, Jean-François. - Geschiedenis van de westerse filosofie. Deel 1.
%23217695: Revel, Jean-François. - Geschiedenis van de westerse filosofie. Deel 2.
%23240232: Revel, Jacques and Lynn Hunt. - Histories. French Constructions of the Past. Postwar French Thought volume I.
%2365803: Revel, Jean-François. - Geschiedenis van de westerse filosofie. 2 dln.
%23134880: Reventlow, H.G., Y. Hoffman & B. Uffenheimer - Politics and Theopolitics in the Bible and Postbiblical Literature.
%23134972: Reventlow, H.G. & Y. Hoffman (eds.) - Justice and righteousness : biblical themes and their influence.
%2360378: Reverda, Nol. - Regionalisering en mondialisering : een cultuursociologische analyse van het regionale perspectief in een Europese context.
%2379939: Révész, Béla. - Geschichte des Seelenbegriffs und der Seelenlokalisation.
%23231704: Révész-Alexander, M. - Die alten Lagerhäuser Amsterdams : eine kunstgeschichtliche Studie.
%23184473: Pace Environmental Law Review. - Symposium edition : the advent of local environmental law.
%23272962: Revillard, Marie-L. - Droit international prive et pratique notariale.
%2378724: Revillout, Eugène. - Études sur divers points de droit et d'histoire ptolémaïque.
%2378726: Revillout, Eugène. - Précis du droit égyptien comparé aux autres droits de l'antiquité.
%2361544: Revon, Michel. - L'arbitrage international : son passé - son présent - son avenir.
%23287681: Rewald, Sabine. - Max Beckmann in New York.
%23288035: Rex, Sue & Michael Tonry (eds.) - Reform and punishment : the future of sentencing.
%23290293: Reybrouck, David van. - Congo een geschiedenis.
%23283602: Reybrouck, David van & Peter Vermeersch. - Neem bijvoorbeeld graniet : de Europese grondwet in verzen.
%23282213: Reybrouck, David van. - Tegen verkiezingen.
%23274616: Reychler, Editor) Luc (Author - Peacebuilding: A Field Guide.
%23289593: Reyerson, Kathryn L. - Mother and Sons, Inc.: Martha de Cabanis in medieval Montpellier.
%23145959: Reyes, Jose S. - Legislative History of America's Economic Policy Toward the Philippines.
%2362260: Reymond, William - Giftig : zwaarlijvigheid, ongezonde voeding, ziekten: onderzoek naar de ware schuldigen.
%23225235: Reynald, Danielle. - Guardianship in action : a theoretical & empirical elaboration of the routine activity concept.
%23288760: Reynold, Gonzague de. - L'Europe tragique : [la révolution moderne : la fin d'un monde].
%23246143: Reynolds, Mark., Saint, Gerard. - Head, heart & hips : the seductive world of Big Active.
%23286730: Reynolds, Abigail. - Lost libraries : Abigail Reynolds' art journey.
%23287610: Reynolds, Bryan. - Becoming criminal : transversal performance and cultural dissidence in early modern England
%23263594: Reynolds, Lloyd G. - Economic Growth in the Third World: 1850-1980.
%23246796: Reynolds, Mark., Saint, Gerard. - Head, heart & hips : the seductive world of Big Active.
%23187948: Reynolds, Lloyd G. - Economic growth in the third world.
%23248090: Reynolds, Helen. - Couture or trade : an early pictorial record of the London College of Fashion
%2326490: Reynolds, Mabel Edith. - Memories of John Galsworthy / by his sister M. E. Reynolds.
%23271467: Reynolds, E.E. - Thomas More and Erasmus.
%23290860: Reyrac, François Philippe de Laurens de. - [L'abbé de Reyrac]. Hymne au soleil, suivi de plusieurs morceaux du même genre.
%23285080: Rezek, Joseph. - London and the making of provincial literature : aesthetics and the transatlantic book trade, 1800-1850.
%23285231: Reznichenko, Elena. - Cost-effective criminal enforcement : a law and economics approach.
%23289873: Rhee, C.H. van & A. Uzelac (eds.) - Evidence in contemporary civil procedure : fundamental issues in a comparative perspective.
%23289875: Rhee, C.H. van & A. Uzelac (eds.) - Truth and efficiency in civil litigation : fundamental aspects of fact-finding and evidence-taking in a comparative context.
%23218490: Rhee, C.H. van - Litigation and legislation : civil procedure at first instance in the Great Council for the Netherlands in Malines (1522-1559).
%23266005: Rhee, Jan Cornelis Martinus van. - De betrekkingen tusschen banken en industrie in Zwitserland.
%23289472: Rheims, Bettina. - Bonkers! : Fortnight in London.
%23288223: Rheims, Bettina. - Gender studies.
%23250085: Rheingold, Howard - The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier.
%23290122: Rhijn, Aat van & Hanneke Meulink-Korf. - De context en de ander : Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op pastoraat.
%239745: Rhijn, P.J. van. - In het voetspoor van Kapteyn : schetsen uit het werkprogramma van Nederlandse sterrekundigen : aangeboden aan Prof. Dr P.J. van Rhijn ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
%23240227: Evangelian Church in the Rhineland - Economic, social and cultural rights in West-Papua : a study on social reality and political perspectives.
%23275946: Rhoades, Jason & Ingrid Schaffner. - Jason Rhoades : four roads.
%23290123: Rhode, Deborah L. & David Luban (eds.) - Legal ethics. Third edition.
%2374893: Rhode, Deborah L. - The Difference Difference Makes: Women and Leadership.
%2358123: Rhode, Deborah L. - Justice and gender : sex discrimination and the law.
%23255222: Rhode, Deborah L. - In the interest of justice : reforming the legal profession.
%23209550: Rhodes, Michael R, - Coercion : a nonevaluative approach.
%2365825: Ribbelink, O.M. - Opvolging van internationale organisaties. Van Volkenbond -Verenigde Naties tot ALALC-ALADI.
%2341892: Ribbius, H.R. - Het Nederlandsche Wisselrecht.
%2313055: Ribbius Peletier, A.E., Schmidt, Hans M., Friedemann Malsch & Frank van de Schoor (eds.) - Der Rhein, le Rhin, de Waal : een Europese rivier in de kunst van de 20e eeuw : Bonn, Straatsburg, Nijmegen.
%23285737: Ribeiro, Aileen. - Clothing art : the visual culture of fashion, 1600-1914
%23240557: Ribner, Jonathan P. - Broken tablets : the cult of the law in French art from David to Delacroix.
%23291633: Ricard, Jean-Marie. - Traité des donations entre vifs et testamentaires.
%23166130: Ricard, Rene - Francesco Clemente : a portrait.
%2371149: Ricardo, David. - The works and correspondence of David Ricardo : volume 5 : speeches and evidence.
%2337682: Ricardo, David. - Grundsätze der Volkswirtschaft und Besteuerung.
%2371186: Ricardo, David. - Rente, salaires et profits.
%23231065: Ricci, Stefania - Salvatore Ferragamo - Evolving Legend 1928-2008.
%23126412: Ricci, David M. - The tragedy of political science : politics , scholarship , and democracy.
%23238361: Ricci, Sergio. - Migrations internationales en Afrique : aspects légaux et administratifs : étude réalisée pour le Bureau international du Travail.
%23127240: Ricci, David M. - The transformation of American politics : the new Washington and the rise of think tanks.
%23142927: Riccoboni, Madame. - Oeuvres de Madame Riccoboni.
%2379042: Riccobono, Salvatore. - Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento.
%2341815: Rice, Condoleezza - Extraordinary, Ordinary People: A Memoir of Family.
%23172774: Rice, Glen. - Deadly landscapes : case studies in prehistoric southwestern warfare.
%23187397: Rice, Michael. - False inheritance : Israel in Palestine and the search for a solution.
%2358182: Rice, Prudence M. - Macanché Island, El Petén, Guatemala: Excavations, pottery and artifacts.
%23155922: Rice, C.O. - Calculation of industrial disabilities of the extremities and the back.
%23279736: Rich, Doris L. - The Magnificent Moisants: Champions of Early Flight.
%23260738: Richard, Mark. - When truth gives out.
%23282454: Richard, Pierre. - Cinq ans prisonnier des Viets.
%23223528: Richards, Brent. - New glass architecture.
%23279781: Johnson; Gordon; C A Bayly; & J F Richards;. - The New Cambridge History of India: Vijayanagara.
%23248429: Richards, Whitman A. (ed.) - Natural Computation.
%2386915: Richards, David A.J. - Toleration and the Constitution.
%23288080: Richards, Mary. - Ed Ruscha.
%23203541: Richards, Earl Jeffrey. - Dante and the 'Roman de la Rose'. (= Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, Band 184)
%2323202: Richardson, Robert C. - Evolutionary Psychology as Maladapted Psychology (Life and Mind: Philosophical Issues in Biology and Psychology).
%23215001: Richardson, John T.E. - Mental imagery and human memory.
%23265241: Richardson, James. - The cruisers : being a letter to the Marquis of Lansdowne, Lord President, &c., &c., &c.,: in defence of armed coercion for the extinction of the slave trade.
%2395501: Richardson, James L. - Germany and the Atlantic Alliance : the interaction of strategy and politics.
%23254158: Richardson, Alan & Thomas Uebbel (eds.) - The Cambridge companion to logical empirism.
%23126157: Richardson, Bradley M. - Japanese democracy : power , coordination , and performance.
%23193007: Richardson, Jaques G. - Windows on creativity and invention.
%2357637: Richberg, Donald R. & Albert Britt. - Only the brave are free : a condensed review of the growth of self-government in America
%23221749: Richell, Judith L. - Disease and demography in colonial Burma.
%23275646: Richetti, John J. - Philosophical writing : Locke, Berkeley, Hume.
%23288306: Richetti, John J. - Popular fiction before Richardson : narrative patterns, 1700-1739.
%2315414: RICHIEZ, C.G. - La jurisprudencia en la Republica Dominicana. Doctrina y legislacion 1865-1938.
%23284189: Richman, Joseph. - Family therapy for suicidal people.
%23285415: Richmond, Mary E. & Fred S. Hall. - Marriage and the state : based upon field studies of the present day administration of marriage laws in the United States.
%23206562: Richter, Jer. Benj. (Jeremias Benjamin), 1762-1807. - Anfangsgründe der Stöchiometrie oder Messkunst chymischer Elemente.
%2378731: Richter, Karl Thomas. - Staats- und Gesellschaftsrecht der Französischen Revolution 1789-1804.
%2378729: Richter, Ämilius Ludwig. - Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts.
%23286733: Richter, Gerhard. - Gerhard Richter : abstraktion.
%23242269: Richter, Simon - Missing the Breast: Gender, Fantasy, And the Body in the German Enlightenment.
%23121158: Richter, Leonhard G. - Propädeutik der Philosophie.
%23127174: Richter, Arthur. - Darstellung des Lebens und der Philosophie des Plotin: neuplatonische Studien.
%23281317: Richter-Bozen, Gustav. - Die Philosophie der Einmaligkeit.
%23288416: Richter, Gerhard. - Gerhard Richter. Patterns : divided mirrored repeated.
%23288415: Richter, Gerhard. - Gerhard Richter. Motifs : division, miroir, répétition.
%23201528: Richters, J.M. Annemiek. - Women, culture and violence : a development, health and human rights issue.
%23265545: Richthofen, Karl von. - Altfriesisches Wörterbuch.
%2378733: Richthofen, Karl von. - Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte. Teil 1, 2 und 3 Abschnitt 1 (alles erschienene).
%23291617: Richthofen, Karl von. - Friesische Rechtsquellen; Altfriesisches Wörterbuch.
%23121614: Rickart, Charles E. - Natural Function Algebras.
%23159204: Rickel, Boyer. - Taboo.
%23284728: Rickels, Laurence A. - I think I am : Philip K. Dick.
%2345098: RICKELS, L.A. - Aberrations of mourning. Writing on German crypts.
%23202606: Ricken, Friedo. - Philosophy of the ancients.
%23246370: Rickert, Heinrich. - Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung: eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. 5. Auflage.
%23237857: Ricklefs, Merle C. - The seen and unseen world in Java 1726-1749. History, literature and Islam in the court of Pakubuwana II.
%2339705: Rico, Markus. - Flashatnight : stealing the night.
%23275672: Ricoeur, Paul. - Time and narrative. Volume 2.
%23125635: Ricoeur, Paul. - Le Conflit des Interpretations : essais d'Herméneutique.
%23190703: Ricoeur, Paul. - Critique and conviction : conversations with François Azouvi and Marc de Launay.
%23283270: Riddall, J.G. - Land law. 6th edition.
%2374849: Riddell-Dixon, E. - Canada and the international seabed : domestic interests and external constraints.
%2355604: Ridder, J. de, Dijkstra, G.A. & Kemkers, R.H.C. - Artikel 19 in de Praktijk: de eerste effecten van een wetswijziging.
%2340285: Ridder, J. de. - Toezicht in de ruimtelijke ordening : een empirische studie naar intergouvernementele betrekkingen tussen provincie en gemeente in het kader van het planologisch toezicht.
%23127490: Ridder, Ronald K. de. - De rol van monetaire en bancaire herstructurering; Een kroniek van een revolutionaire evolutie.
%2360122: Ridder, J.M. de. - De oorlogswet : critische beschouwing van Artikel 195 der Grondwet en de uitwerking daarvan in de Wet van 23 mei 1899 (S. 128) met enkele wijzegingsvoorstellen.
%2316475: Ridder, J. - Een conjunctuur-analyse van Nederland, 1848-1860.
%23280810: Breman Henk & Nico de Ridder. - Manuel sur les paturages des pays saheliens.
%23202264: Ridder, J. - Über topologische Eigenschaften von Strukturen.
%23105962: Ridderikhoff, C.M. - Jean Pyrrhus d'Anglebermes : rechtswetenschap en humanisme aan de Universiteit van Orleans in het begin van de 16e eeuw.
%23277851: Ridderikhoff, C.M. - Jean Pyrrhus d'Anglebermes : rechtswetenschap en humanisme aan de Universiteit van Orleans in het begin van de 16e eeuw.
%23286741: Riddy, John. - John Riddy : Photographs
%23270501: Rideau, Joël (ed.) - Les États membres de l'Union Européenne : adaptions, mutations, résistances.
%23157282: Ridley, Nicholas - My style of government: the Thatcher years.
%2383180: RIEBESELL, P. - Die mathematischen Grundlagen der Variations- und Vererbubgslehre.
%23289926: Ried, Karl (ed.) - Die Durchführung der Reformation in der ehemaligen freien Reichsstadt Weissenburg i. B.
%23172216: Riede, David G. - Oracles and hierophants : constructions of romantic authority.
%23278406: Riedel, Michael. - Michael Riedel Muster des Kunstsystems [Wallpapers].
%23272608: Riedel, Eibe. - Economic, Social, and Cultural Rights in International Law: Contemporary Issues and Challenges.
%23278790: Riedel, Wilhelm. - Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien : zusammengestell und zum Teil übersetzt.
%2363402: Riedmann, A. - Science that colonizes : a critique of fertility studies in Africa.
%2373443: Riegler, Shax - Dish: 813 Colorful, Wonderful Dinner Plates.
%23225945: Rieke, Robert William. - Heinrich Schreiber 1793-1872.
%23258199: Rieken, Johannes Gerardus Pierre. - Bestuur en organisatie in sociale zekerheid en arbeidsvoorziening : een organisatiekundige en bestuurskundige analyse van het beleid inzake de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening.
%23240900: Riel, H. van & Joop van Tijn. - Mr. H. van Riel in gesprek met Joop van Tijn.
%2350570: Riemer, Hans Michael. - Übungen im Zivilgesetzbuch : 120 Übungs- und Klausurfälle ; mit Lösungshinweisen und einer allgemeinen Einfu?hrung in die Probleme der Lösungen von Fällen im ZGB.
%2370330: Riemer, J. de. - Sociale wetgeving in Australië en Nieuw-Zeeland. Diss.
%23171832: Riemers, Cornelis. - Prolegomena tot een Lutherse paedagogiek.
%23129001: Riemersma, Jelle C. - Religious factors in early Dutch capitalism.
%2350949: RIEMSDIJK, Jonkvr. M. VAN. - ABC van het bacteriologisch-serologisch laboratorium. Bacteriologische-serologische methoden en recepten samengesteld t.b.v. een bacteriologisch practicum.
%23278299: Riemsdijk, Th.H.F. van. - De griffie van Hare Hoog Mogenden; bijdrage tot de kennis van het archief van de Staten generaal der Vereenigde Nederlanden.
%23226981: Riemsdijk, Patrice van (ed.) - Leading cross-border mergers.
%23286001: Riemsdijk, Th.H.F. van. - De griffie van Hare Hoog Mogenden; bijdrage tot de kennis van het archief van de Staten generaal der Vereenigde Nederlanden.
%2312298: Rienow, Robert. - The test of the nationality of a merchant vessel.
%23291856: Ries, Frank W.D. - The dance theatre of Jean Cocteau
%23109059: Riese, Alexander (ed.) - Das Rheinsche Germanien in den antiken Anschriften.
%23284676: Rieselbach, Leroy N. - Legislative reform.
%2310418: Riesen, H.B. van. - Vruchtgebruik van effecten.
%23286912: Riesenhuber, Karl (ed.) - Europäische Methodenlehre : Grundfragen der Methoden des Europäischen Privatrechts.
%2394744: RIESER, M. - Der deutsche Zusammenbruch und die Weltanarchie. Bemerkungen zur Philosophie der deutschen Geschichte.
%23290841: Riessen, H. van. - Filosofie en techniek.
%23277590: Riessen, Diederik. - Over crediet-hypotheek.
%23102395: Riet, Simone van. - L'essor de la philosophie et des sciences à Bagdad ferment de la pensée médiévale en Europe.
%23167225: Riet, R.P. van de; J.F.M. Burg & A.J. van der Vos (ed.) - Applications of Natural Language to Information Systems
%23214225: Rieter, Eva. - Preventing Irreparable Harm : provisional Measures in International Human Rights Adjudication.
%2371970: Rieter, A.W.W. ... [et al.] - Hadden zij gedacht :uit de geschiedenis van het denken over recht.
%23186414: Rieter, P.J.W. - Het procesrecht in ongevallengeschillen.
%23290777: Riethmüller, Marianne. - to troste miner sele : Aspekte spätmittelalterlicher Frömmigkeit im Spiegel Hamburger Testamente (1310-1400).
%2326107: Rietjens, Gerard. - Preparing for the Olympic Games : training adaptation in endurance sports .
%2346078: Rietman, H.C.I. - Volkshuisvesting in Nederland en België : een vergelijking van de wet- en regelgeving na de Tweede Wereldoorlog.
%2354767: Rietman, H.C.I. - Volkshuisvesting in Nederland en België. Een vergelijking van de wet- en regelgeving na de Tweede Wereldoorlog. Handelsed. diss.
%23168657: Rietman, H.C.I. & W. Derksen. - Volkshuisvesting vergeleken : recente ontwikkelingen in België en Nederland.
%2378735: Rietschel, Siegfried. - Das Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbarkeit in den deutschen Bischofsstädten während des früheren Mittalalters.
%2378737: Rietschel, Siegfried. - Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis : ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Stadtverfassung.
%23230084: Rietschoten, Hendrik Joost van - De variatiebreedte van de joodse identiteit : een inventarisatie van meningen.
%23285368: Rietveld, Hetty ... [et al.] - Maan in de sloot : een bundel van de Haagse Haiku Kern.
%23182948: Rietveld, Willem. - De metriek in Caesar's geschriften.
%2375569: Rietveld, Piet. - Multiple objective decision methods and regional planning.
%2394295: Riewald, J.G. - Reynier Jansen of Philadelphia, early American printer: a chapter in seventeenth-century nonconformity.
%23228095: Riezler, Sigmund von. - Geschichte Baierns. Band 3 : 1347 bis 1508.
%23228096: Riezler, Sigmund von. - Geschichte Baierns. Band 4 : 1508-1597.
%23240792: Riezler, Sigmund von. - Geschichte Baierns. Band 4 : 1508-1597.
%23240794: Riezler, Sigmund von. - Geschichte Baierns. Band 8 : 1651-1726.
%23128938: Riezler, Sigmund von. - Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern.
%23220440: Riezler, Sigmund von. - Geschichte Baierns. Band 3 : 1347 bis 1508.
%23220441: Riezler, Sigmund von. - Geschichte Baierns. Band 6 : 1508-1651.
%23220444: Riezler, Sigmund von. - Geschichte Baierns. Band 7 : 1651-1704.
%2319207: Riga. - Museum of the history of Riga and navigation. (title also in Latvian, English, Russian and German).
%238171: Rigaux, François. - Le statut de la représentation : étude de droit international privé comparé.
%2377683: Rigby, Peter. - Cattle, capitalism, and class: Ilparakuyo Maasai transformations.
%23277984: Rigg, Bryan Mark. - Rescued from the Reich : how one of Hitler's soldiers saved the Lubevitcher Rebbe.
%23258236: La Cour Européenne des droits de l'homme / European Court of Human Rights. - Affaire Buchholz = Buchholz case.
%23291485: Inter-American Commission on Human Rights. - Handbook of existing rules pertaining to human rights : (up-dated to July 1980).
%23290804: Lawyers Committee for Human Rights. - Islam and Equality : debating the future of women's and minority rights in the Middle East and North Africa.
%236978: Rigo Sureda, A. - The evolution of the right of self-determination : a study of United Nations practice.
%23289465: Rigo, Camillo & Bas Meijer. - Jan Schoonhoven - Edities = Jan Schoonhoven -Editionen = Jan Schoonhoven - Editions.
%2330569: Rigter, R.B.M. - Met Raad en Daad : de geschiedenis van de Gezondheidsraad 1902-1985.
%2362911: Rijckevorsel, F.J.J.M. van. - Teruggave van vruchten bij opvordering van eigendom.
%23102401: Rijk, L.M. de en Olga Weijers. - Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem latinorum quae in bibliothecis publicis Neerlandicis asservantur = Répertoire des commentaires latins du moyen âge sur Aristote conservés dans les bibliothèques publiques aux Pays-Bas
%23292448: Rijke, A.J.B. - Notarieele vraagstukken, ter voorbereiding tot het examen. Eerste & tweede deel.
%2318114: Rijke, Rinnes. - Op zoek naar erkenning. De strijd van een NSB-kind om een plaats in de na-oorlogse samenleving.
%23231390: Rijken, G.J. - Redelijkheid en billijkheid.
%2351673: Rijken, Conny (ed.) - Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation.
%23276817: Rijken, G.J. - Exoneratieclausules : een analyse van de omstandigheden van welker waardering het afhangt of een beroep op een exoneratieclausule vrijstaat.
%23192845: Rijkers, A.C. - Geruisloze omzetting in een NV of BV : een onderzoek naar de plaats en functie van artikel 18 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in het Nederlandse belastingstelsel.
%2392938: Algemeen Rijksarchief. - De besluitvorming vroeger en nu : tentoonstelling 15 april - 17 mei 1975 : ter gelegenheid van het colloquium Bronnen voor de geschiedenis van de instellingen in België.
%2323408: Rijksen, Rijk. - Politieorganisatie en voorbereidend onderzoek.
%23261297: Rijksen, Petronella. - Sociale en psychologische aspecten der gezinsonvolledigheid : een proeve van onderzoek aan de hand van 345 dossiers van kinderen, onderzocht aan het Medisch-Opvoedkundig Bureau te Amsterdam.
%23207422: Rijksvoorlichtingsdienst. - Film-catalogus Rijksvoorlichtingsdienst [1953]
%2340551: Rijn, A.B. van. - De functie van de vrijheid van meningsuiting in beide Duitse staten : een rechtsvergelijkend onderzoek in het licht van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
%236950: Rijn, T.P.J.N. van. - Exceptie van onwettigheid en prejudiciële procedure inzake geldigheid van gemeenschapshandelingen.
%2364929: Rijn, P.J. van - Weed Management in the Humid and Sub-Humid Tropics.
%23104142: Rijn, A.B. van. - Staatsrecht van de Nederlandse Antillen.
%23289269: Rijn, H.G. van der. - De koop op monster.
%2362510: Rijn, H.G. van der. - De koop op monster.
%23248408: RIJNLAND. - Keuren ende ordonnantien van het Hoog-Heemraedschap van Rhijnland : gemaakt bij dijkgrave ende hoog-heemraeden deszelven lands. Part I. Without separate title; Part II. Beginnende met den 30e. September 1664 tot den jaare 1767 ingesloten; Part III. Beginnende met den 6 November 1769 tot den jaare 1802 ingesloten; Part IV. Beginnende met den 2den maart 1805, tot en met 3den junij 1822; [Part V]. Register.
%23166150: Zentral-Kommission für die Rheinschiffahrt = Centrale Commissie voor de Rijnvaart. - Rheinurkunden : Sammlung zwischenstaatlichen Vereinbarungen, landesrechtlicher Ausführungsverordnungen und sonstiger wichtiger Urkunden über die Rheinschiffahrt seit 1803 = Rijndocumenten : Verzameling van internationale gemeenschappelijke regelingen, uitvoeringsverordeningen en andere belangrijke documenten betreffende de Rijnvaart sinds 1803.
%23205494: Rijnvos, C.J. - Humane wijsbegeerte Ken jezelf : Delphische spreuk.
%2370387: Rijnvos, C.J. - Monetaire studies.
%2321848: Rijnvos, C.J. - Monetaire filosofie.
%23175745: Rijpkema, Peter P. - Inleiding in de rechtswetenschap.
%23286980: Rijpkema, A.M.P. - Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid : procedures en rechtsbescherming in de publiek-private mix.
%2312985: Rijpperda Wierdsma, J.V. - Politie en Justitie : een studie over Hollandschen Staatsbouw tijdens de Republiek.
%23269048: Rijs, A.M. & H.R.B.M. Kummeling. - Europese integratie en aspecten van rechtsbescherming.
%23257905: Rijsdorp, K. - Lichamelijke opvoeding in perspectief : uitgave ter gelegenheid van het afscheid als bijzonder hoogleraar in de wetenschap van de lichamelijke opvoeding aan de Faculteit der sociale wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Utrecht van Dr. K. Rijsdorp.
%23116535: Rijst, M.P.J. van der. - Literatuuroverzicht over de chemische samenstelling en de voedingswaarde van vis, schaaldieren en weekdieren.
%23175288: Rijswick, H.F.M.W. van - De kwaliteit van water : Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van oppervlaktewater.
%23261020: Rijswick, H.F.M.W. van ... [et al.] - EG-recht en de praktijk van het waterbeheer.
%23220952: Rijswick, H.F.M.W. van - De kwaliteit van water : Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van oppervlaktewater.
%23227426: Rijswick, H.F.M.W. van - Moving water and the law : on the distribution of water rights and water duties within river basins in European and Dutch water law = Bewegend water : over de verdling van waterrechten en waterplichten binnen stroomgebieden in het Europese en Nederlandse recht.
%23107007: Rijswijk-Clerkx, Lily E. van. - Moeders, kinderen en kinderopvang. Veranderingen in de kinderopvang in Nederland.
%23285519: Rijven, Guus. - Tokaido gaandeweg : een hedendaagse kijk op de 53 pleisterplaatsen van de Grote Kustweg.
%23289058: Rijxman, Abraham Salomo. - A.C. Wertheim, 1832-1897 : een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis.
%23289574: Riley, Alexander ... [et al] (eds.). - Durkheim, the Durkheimians, and the arts.
%23191873: Riley, Tom. - Access to government records : international perspectives and trends.
%23135887: Riley, William - King and Cultus in Chronicles. Worship and the Reinterpretation of History.
%23143565: Riley II, C.A. - The Saints of Modern Art : the Ascetic Ideal in Contemporary Painting, Sculpture, Architecture, Music, Dance, Literature and Philosophy.
%23129886: Rilke, Rainer Maria - The rose window and other verse from new poems.
%23273310: Rinckhout, Eric - Dwaalspoor : op zoek naar de waarheid achter 'Het dwaallicht' van Willem Elsschot
%2345759: RINDFLEISCH, EDUARD. - Lehrbuch der pathologischen Gewebelehre zur Einführung in das Studium der pathologischen Anatomie.
%23253709: Ringelestein, D.G.G. van, Leonard Roggeveen & Jo Spier. - Drie letters PTT.
%23276487: Ringeling, A.B. & A. Sorber (eds.) - Macht en onmacht van bestuurlijke evaluaties : congrespublikatie 1987
%23146666: Ringeling, A.B. (ed.) - Ambtelijke cultuur en verandering van het openbaar bestuur.
%2375579: Ringeling, Arthur. - Het imago van de overheid : de beoordeling van prestaties van de publieke sector.
%23212572: Ringers, J.A. - Beschrijving van den bouw van de derde schutsluis in het kanaal door Zuid-Beveland te Hansweert.
%23289401: Ringnalda, Allard. - Convergence and traditions of criminal procedure : fair truth finding and the changing role of the prosecutor in the Netherlands and England and Wales = Convergentie en strafprocesrechtstradities : eerlijke waarheidsvinding en de veranderende rol van de openbaar aanklager in Nederland en Engeland en Wales
%23280501: Rink, E.D. - Beschrijving der Stad Tiel. Met bijvoegsels en bijlagen tot de beschrijving der Stad Tiel.
%23286809: Rink, Floortje A. - Diversity and small group decision making : towards a social identity framework for studying the effects of task-related differences in dyads and groups.
%23284205: Rinkel, Max & Denber, Herman C.B. - Chemical concepts of psychosis; proceedings of the Symposium on Chemical Concepts of Psychosis held at the Second International Congress of Psychiatry in Zurich, Switzerland, September 1 to 7, 1957.
%23159432: Rinkleff, Marjan. - Romantische liefde : een droombeeld vereeuwigd.
%23283060: Rinne, Thomas. - The neuro-endocrine scars of sustained childhood abuse in adult female patients with borderline personality disorder.
%23211887: Rinzema, Jakob. - Huwelijk en echtscheiding in Bijbel en moderne samenleving.
%23261724: Riondato, Silvio. - Competenza penale della Comunità Europea : problemi di atribuzione attraverso la giurisprudenza.
%23279066: Rioux, Anne Boyd. - Constance Fenimore Woolson : portrait of a lady novelist.
%2328684: Rip, Willem. - Landbouw en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie.
%23291653: Ripert, Georges. - Traité élémentaire de droit commercial.
%2327007: Ripert, Georges & Jean Boulanger. - Traité de Droit civil d'après le traité de Planiol. Tome I: Introduction générale : organisations judiciaire - institutions juridique; Les Personnes : état - famille - incapacités.
%23287412: Riphagen, J. (ed.) - Uitspraken sociaal zekerheidsrecht.
%23224364: Ripley, Amanda Cahill. - The Human Right to Water and its Application in the Occupied Palestinian Territories..
%23275653: Rips, Lance J. - The psychology of proof : deductive reasoning in human thinking.
%2384492: Rischard, Jean-FrancÌ ois - Vijf voor twaalf : twintig wereldproblemen, twintig jaar om ze op te lossen.
%23133992: Riseman, J.E.F. - P-Q-R-S-T. A Guide to Electrocardiogram Interpretation.
%23284956: Risen, Clay. - The Bill of the Century: The Epic Battle for the Civil Rights Act.
%23278828: Risler, Camille. - La politique culturelle de la France en Algérie Les objectifs et les limites (1830-1962).
%23178558: Risse, Wilhelm - Bibliographia Logica. 4 Volumes.
%23181268: Risselada, Max. - Architecture in the Netherlands : a history of planning and building in the Netherlands ; 1900-2000 = Architectuur in Nederland, een geschiedenis van plannen en bouwen in Nederland.
%23104697: Ristow, G. - Mithras im römischen Köln.
%2314206: Ritchie, A.D. - Studies in the history and methods of the sciences.
%23182318: Ritherdon, Robert (ed.) - Dues and port charges on shipping in foreign and colonial ports : a manual of reference for the use of shipowners, shipbrokers and shipmasters. Volume 1 : Europe and Africa.
%23246478: Ritley, M. R. - God of our mothers : face to face with powerful women of the Old Testament.
%23271003: Rits, Henricus Cornelis Franciscus. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsche en Hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool Leiden ...
%23258170: Ritschl, Friedrich. - Die Alexandrinischen Bibliotheken unter den ersten Ptolemäern und die Sammlung der Homerischen Gedichte durch Pisistratus, nach Anleitung eines Plautinischen Scholions.
%23205146: Ritsert, Rolf & Antonio Vero (eds.) - Polizei und Management : ausgewählte empirische Studien.
%23121166: Ritsert, Jürgen. - Models and Concepts of Ideology.
%23242499: Ritter, P.H. - Schets eener critische geschiedenis van het substantiebegrip in de nieuwere wijsbegeerte.
%23104802: Ritter, Lennart & W. David Braun - EC competition law : a practitioner's guide.
%23219529: Ritter, H. & Ludwig Preiler (eds.) - Historia philosophiae graecae : Testimonia auctorum conlegerunt notisque instruxerunt H. Ritter et Ludwig Preiler.
%23127178: Ritter, Constantin. - Platos Gesetze. Teil 1. Darstellung des Inhalts; Teil 2. Kommentar zum griechischen Text.
%23215196: Ritter, Lennart, W. David Braun, Francis Rawlinson. - EEC competition law : a practitioner's guide.
%23291988: Rittner, Fritz ... [et al.] - Die handelsrechtliche Publizität ausserhalb der Aktiengesellschaft.
%23267235: Rittner, Fritz. - Wirtschaftsrecht : ein Lehrbuch.
%2313610: Rittstieg, Helmut. - Eigentum als Verfassungsproblem : zur Geschichte und Gegenwart des bürgerlichen Verfassungsstaates.
%2360268: Ritz, Wilfred J. - Rewriting the history of the Judiciary Act of 1789 : exposing myths, challenging premises, and using new evidence.
%23170775: Rive, Richard Moore. - Noodtoestand ongewijzigd.
%2378738: Rive, Friedrich. - Geschichte der deutschen Vormundschaft.
%23278036: Rivero B., Oswaldo de. - New economic order and international development law.
%23219171: Rivers, Charlotte. - Poster-art : innovation in poster design.
%23101147: Rivet, André & Pierre Leroy. - Correspondance intégrale d'André Rivet et de Claude Sarrau (1641-1650). 3 Tomes. Tome 1: 1641-1643; Tome 2: La République des Lettres ay début de la Régence (mai 1643 - décembre 1644); Tome 3: 1644-1650.
%23135715: Rivet, M.M. Mother - The Influence of the Spanish Mystics on the Works of Saint Francis de Sales.
%2344395: RIVIÈRE, J.F.A. LA. - Functieherstel van het kauwstelsel door middel van kronen en bruggen.
%23283338: Rivkin, Arnold. - Africa and the West : elements of free-world policy.
%2388715: Rivlin, Alice M. - Swedish Economy.
%23263564: Rivlin, Alice M. - Reviving the American Dream: The Economy, the States & the Federal Government.
%23286025: Rix, Martyn. - The art of botanical illustration.
%23156078: Rixtel, A.A.R.J.M. van. - Informality, bureaucratic control and monetary policy. The case of Japan.
%23117814: Rizzi, Renato (ed.) - Peter Eisenman : Mystisches Nichts. Sein Werk vorgestellt von Renato Rizzi.
%23290765: Rizzo, Silvia. - Il lessico filologico degli umanisti.
%23225775: Ro'i, Yaacov. - Islam in the CIS: A Threat to Stability.
%23278747: Roach, Martin. - Dr. Martens AirWair.
%23281828: Roach, Kent. - Criminal Procedure.
%23221038: Robbe, J. - De bestemmingsplanprocedure en de zelfstandige projectprocedure.
%23265493: Robbe, H.W.J. - Influence of marijuana on driving.
%23277601: Robbe, J. - De bestemmingsplanprocedure en de zelfstandige projectprocedure.
%23260088: Robben, Charlotte P. - De action directe en de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
%23227460: Robbers, Gerhard. - Einführung in das deutsche Recht.
%23283421: Robbers, Gerhard. - Einführung in das deutsche Recht.
%23268379: Robbers, H. - Wijsbegeerte en openbaring.
%23235090: Robbins, Michael. - Conceiving of personality.
%2386498: Robbins, Michael. - Conceiving of personality.
%23116496: Robbins, Charles Leonidas. - Teachers in Germany in the Sixteenth Century. Conditions in Protestant Elementary and Secondary Schools.
%235682: Robbins, Philip M. - CONVENIENCE FOODS : recent technology.
%23162771: Robbins, Keith. - Politicians, diplomacy and war in modern British history.
%23112772: Robbins, Herbert. - Selected Papers.
%2334308: Robert, Jacques. - Libertés Publiques.
%23282926: Robert, Philippe. - Crime et insécurité : un demi-siècle de bouleversements : mélanges pour et avec Philippe Robert.
%23100807: Robert, William C.H. - Contribution to a bibliography of Australia and the Pacific...
%2374936: Robert, W.C.J. & J.M.A. Waaijer (eds.). - Relatievrijheid en recht : inleidingen en verslag van de Leidse Conferentie van 25 en 26 mei 1982.
%2344046: Robert, Philippe, Lode van Outrive, Bessie Leconte, Sylvie Dequen ... [et al.] - Crime et justice en Europe : état des recherches, évaluations et raccomandations.
%23156: Robert-Milles, S. - La grammaire de la bourse : traité pratique élémentaire des opérations de bourse.
%23100814: Robert, William C.H. - Voyage to Cathay, Tartary and the gold- and silver-rich islands East of Japan, 1643.
%23100809: Robert, William C.H. - Contributions to a bibliography of Australia and the Pacific (South Sea Islands).
%23177319: Robert, Marthe. - From Oedipus to Moses : Freud's Jewish identity
%23282511: Robert, Philippe (ed.) - La création de la loi et ses acteurs : l'exemple du droit pénal.
%2392634: Roberts, Adam & Benedict Kingsbury (ed.) - United Nations, divided world : the UN's roles in international relations.
%23236998: Roberts, Bradley House. - Weapons proliferation and world order.
%23188813: Roberts, J.M. - The Far East and a new Europe.
%2397329: Roberts, Adam. - Nations in arms: the theory and practice of territorial defence.
%2392836: Roberts, Brad (ed.) - U.S. security in an uncertain era.
%23273363: Roberts, Jay - The Transformative Power of Dialogue.
%2371275: Roberts, John T. - The Law-Governed Universe.
%23119804: Roberts, Fred (ed.) - Applications of Combinatorics and Graph Theory to the Biological and Social Sciences.
%23123754: Roberts, Spencer E. - Soviet historical drama. Its role in the development of a national mythology.
%23133005: ROBERTS-CHAPMAN, J. & GATES, M. - Women into wives. The legal and economic impact of marriage.
%2393101: Roberts, Brad (ed.) - U.S. foreign policy after the Cold War.
%2330014: Roberts, Adam. - Law in humanitarian crises = Le droit face aux crises humanitaires. Vol. II: Access to victims: right to intervene or right to receive humanitarian assistance? = L'accès aux victimes: droit d'ingérence ou droit à l'assistance humanitaire?
%23267076: Roberts, Jennifer L. - Jasper Johns/in press : the crosshatch works and the logic of print.
%23197469: Roberts, Andrew - Napoleon and Wellington.
%23197767: Roberts, B.C. - Trade union government and administration in Great Britain.
%2323369: Robertson, A.H. - Human rights in Europe : a study of the European Convention on Human Rights.
%23203035: Robertson, David - A Dictionary of human rights.
%2381532: Robertson, David - A Dictionary of Human Rights.
%23199312: Robertson, Geoffrey. - Crimes against humanity : the struggle for global justice.
%23234623: Robertson, Geoffrey. - Crimes against humanity : the struggle for global justice. 3rd edition.
%23246752: Robertson, Ian. - Wellington invades France : the final phase of the Peninsular War , 1813-1814.
%2318335: Robertson, D.H. - Money.
%23144675: Robertson, Jennifer. - Native and newcomer : making and remaking a Japanese city.
%23248871: Robertson, David. - The judge as political theorist : contemporary constitutional review. Auteur: David Robertson Uitgever: Princeton, N. J. Oxford Princeton University Press cop. 2010
%23185125: Robey, David. - Sound and structure in the Divine comedy.
%23142199: Robie, Bill - For the Greatest Achievement. A History of the Aero Club of America and the National Aeronautic Association.
%23118281: Robijn, Frank. - Stability of flattened galaxy models.
%23179019: Robillard, Albert B. - Social change in the Pacific islands.
%23124346: Robineau, L. - Turgot. Administration et Oeuvres Économiques.
%23177025: Robinet, J.F.E. - Condorcet, sa vie, son oeuvre, 1743-1794.
%23240096: Robins, Philip. - Suits and Uniforms: Turkish Foreign Policy Since the Cold War.
%23177669: Robins, Anna Gruetzner - Degas, Sickert and Toulouse-Lautrec : London and Paris 1870-1910.
%23280938: Robinson, J. Alan. - Natural and Artificial Parallel Computation.
%2334135: Robinson, Jacob. - International law and organization : general sources of information.
%2353712: Robinson, D.S. & N.A.M. Eskin (eds.) - Oxidative enzymes in foods.
%2362014: Robinson, Mark - Corruption and Development.
%23174412: Robinson, O.F., T. D. Fergus & William M. Gordon. - An introduction to European legal history.
%23277166: Robinson, Louis Newton. - History and organization of criminal statistics in the United States.
%23291063: Robinson, Michael S. - Bauhaus masterworks : new world view.
%23200371: Robinson, Alan David. - Dutch Organised Agriculture in International Politics 1945-1960.
%2359521: Robinson, Helen M. - Candy Bibliography.
%23116702: Robinson, T.H. - The Decline and Fall of the Hebrew Kingdoms. Israel in the Eight and Seventh Centuries B.C.
%23124896: Robinson, E.A.G. - Monopoly.
%23130553: Robinson, R. (ed.) - Katherine Mansfield, in from the Margin
%2315251: Robinson, Joan. - The economics of imperfect competition and employment. Joan Robinson and beyond. Edited by George R. Feiwel.
%23202298: Robinson, E.A.G. - The structure of competitive industry. (1958).
%23277168: Robison, Sophia M. - Can delinquency be measured?
%23196138: Robson, John M. - A symposium on carbenoxolone sodium.
%23191960: Robson, John M. - Marriage or celibacy? : the Daily telegraph on a Victorian dilemma.
%2338557: Robson, Mark Ian Thomas. - Ontology and providence in creation : taking ex nihilo seriously.
%2328135: Robson, William A. - Justice and administrative law : a study of the British Constitution.
%2378740: Roby, Henry John. - Roman private law in the times of Cicero and of the Antonines.
%23243086: Rocca, Hieronymi. - Disputationum juris selectarum : cum decisionibus super eis prolatis.[tomus primus-secundus]
%23146876: Roccasalvo, Joan L. - The Plainchant Tradition of Southwestern Rus'.
%2359966: Roccus, Francescus. - Deszelfs merkwaardige aanmerkingen vervat in twee tractaaten, waar van het eene is handelende over schepen en vragtgelderen, en het andere over assurantien ofte verzekeringen, mitsgaders eenige uytgesogten gewysdens, uyt het Latyn en Italiaans, als mede het reglement der assurantien en haveryen van de Stad Hamburg.
%2321153: Rocha, Bolívar Moura. - Development financing and changes in circumstances : the case for adaptation clauses.
%2356197: Roche III, George Charles. - Legacy of freedom.
%2351934: Roche, Emmanuel - Finite-State Language Processing.
%23275378: Roche, Sophie von La. - The history of Lady Sophia Sternheim : extracted by a woman friend of the same from original documents and other reliable sources.
%23278548: Roche, Christopher Francis. - Banaras : Holy City.
%2330588: Rochefoucald, Francois de la; Montesquieu; Vauvenargues, Luc de Clapiers. - Maximes du Duc de la Rochefoucauld : précédée d'une notice sur sa vie de Suard; Pensées diverses de Montesquieu; Oeuvres choisis de Vauvenargues.
%23105747: Rochette, René Marceau. - Le Sahel en lutte contre la désertification : leçons d'expériences.
%231802: Rochlin, G.I. - Plutonium, power, and politics. International arrangements for the disposition of spent nuclear fuel.
%2359971: Rochmat, Rudioro. - Contractual arrangements on mining undertaking of mineral oil and gas in Indonesia.
%23199921: Rochussen, Jhr. Willem Frederik. - Studies over geld- en muntwezen.
%23218366: Rochussen, Willem Frederik. - Ons geld. Proeve eener populaire uiteenzetting van Geldleer en Bimetallisme.
%23281644: Rochussen, Jhr. Willem Frederik. - Nijverheid en overheid : proeve van onderzoek op het gebied van bestuursrechtspraak.
%234535: ROCK, PAUL. - Deviant behaviour.
%23235878: Rock, Irvin. - Indirect Preception.
%23241574: Rockaway, Robert A. - Words of the uprooted : Jewish immigrants in early twentieth-century America.
%23282877: Rocker, Rudolf. - Achter prikkeldraad en tralies. 2 Delen.
%23265560: Rockinger, Ludwig - Drei Formelsammelungen aus der Zeit der Karolinger.
%23127180: Rockinger, Ludwig - An der Wiege der bayerischen Mundart-Grammatik und des bayerischen Wörterbuches.
%23265550: Rockinger, Ludwig (ed.) - Briefsteller und Formelbücher des 11. bis 14. Jahrhunderts.
%2388115: Rockman, Alexis. - Guyana.
%23155202: Röd, Wolfgang. - Descartes : die Genese des Cartesianischen Rationalismus.
%2331280: RODD, E.H. (ed.) - Chemistry of Carbon Compounds. A Modern Comprehensive Treatise, Vol V: Miscellaneous General Index.
%23206734: Rodenburg, J.P. - Mechano-therapie : inrichting voor Heilgymnastiek en massage : voorheen Jan van Essen : J.P. Rodenburg
%2330358: Röder, J.G.L. - De grondtrekken van het procesrecht der vrijwillige rechtspraak.
%23121175: Röder-Bolton, Gerlinde. - George Eliot and Goethe : an elective affinity.
%23164916: RÖDER-MESSELL, ERNST. - Die Aufsicht über Internetdienstleistungen in der Europäischen Gemeinschaft und in Deutschland. Bestandsaufnahme und Vorschläge zur Verbesserung.
%23287466: Rodermond, Elanie. - Out of prison, out of crime? : women on the road to desistance.
%23197655: Rodes, Jr., Robert E. - Law and modernization in the Church of England : Charles II to the welfare state.
%23288917: Rodger, George. - Nuba & Latuka : the colour photographs.
%23285878: Rodgers, Carole. - The Beaded Bracelet: Beadweaving Techniques & Patterns for 20 Eye-Catching Projects.
%23179986: Rodgers, Gerry - The ILO and the Quest for Social Justice, 1919-2009.
%2321063: Rodgers, Gerry - The ILO and the Quest for Social Justice, 1919-2009.
%23281791: Rödig, Jürgen. - Einführung in eine analytische Rechtslehre.
%23261426: Rödig, Jürgen. - Die Theorie des gerichtlichen Erkenntnisverfahrens : die Grundlinien des zivil-, straf- und verwaltungsgerichtlichen Prozesses.
%23100817: Röding, Johann Hinrich. - Allgemeines Wörterbuch der Marine in allen europaeischen Seesprachen nebst vollstaendigen Erklaerungen : mit Kupfern.
%23130459: Rodini, R.J. & Di Maria, S. - Ludovico Ariosto. An Annotated Bibliography of Criticism, 1956-1980.
%2321982: Rodis-Lewis, Geneviève. - Descartes : his life and thought.
%23146205: Rodis-Lewis, Geneviève. - Descartes : biografie.
%2335012: Rodley, Nigel S. - The Treatment of Prisoners Under International Law.
%23135528: Rodley, Nigel S. - The Treatment of Prisoners Under International Law.
%2376407: Rodman, Hyman (a.o.) - The Abortion question.
%23275297: Rodman, Margaret. - Masters of tradition : consequences of customary land tenure in Longana, Vanuatu.
%2384677: Rodney, Shirley - Courtiers and Cannibals, Angels and Amazons.
%2382516: Rodrigues, P.R. - Anders niets? Discriminatie naar ras en nationaliteit bij consumententransacties.
%23132118: Rodrigues, D.H. - The Netherlands Woman.
%23146756: Rodrigues Lopes, D.J. - Pacht. Vierde druk.
%23100819: RODRIGUEZ MARIN, F. - Pedro Espinosa (1578-1650), poeta and filósofo español.
%2392808: Rodriguez, Emanuel. - Summa casuum conscientiae, omnium quae hucusque in lucem exiere copiosissima, confessariis et animarum curam gerentibus ad quascunque materiarum moralium resolutiones utilissima, composita Hispano idiomate; in duas partes divisa, quarum secundae adjicitur ordo judicilais. Hac postrema editione ab authore multis aucta ... translata nunc primum in Latinum ex ultimo authoris exemplari, opera Baltazaris de Canizal.
%23225061: Rodrik, Dani (ed.) - In Search of Prosperity.
%23257913: Rodtschenko, Aleksandr M. - Rodtschenko - eine neue Zeit : Bucerius-Kunst-Forum, Hamburg, 8. Juni bis 15. September 2013.
%2387666: Roe, Francis J.C. - Metabolic aspects of food safety.
%23186174: Roe, M.F.H. - Ethical Issues.
%23256572: Roebuck, Derek & Bruno de Loynes de Fumichon. - Roman arbitration.
%23256576: Roebuck, Derek. - The charitable arbitrator : how to mediate and arbitrate in Louis XIV's France.
%23254794: Roegholt, Richter. - Modern life : een kleine cyclus gedichten.
%23131702: Roegholt, Richter. - Amsterdam na 1900.
%23287978: Roegholt, Richter. - Aspecten.
%23238901: Roegiers, Jan. - De oprichting en de beginjaren van het Bisschoppelijk Seminarie te Gent 1569-1623.
%23267739: Roegner, Christian Gottlieb. - Differentias juris Romani et Germanici in re bafiaria tinctorum den Farbereyen ...
%23284628: Langen Roel de (ed.) - Aspects of transitional justice and human rights : proceedings of the 2006 Annual Conference of the Netherlands School of Human Rights Research.
%23279058: Roelandt, Th. - Verscheidenheid in ongelijkheid : een studie naar etnische stratificatie en onderklassevorming in de Nederlandse samenleving.
%232526: Roelevink, J. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal : Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 5: 1621-1622.
%2377004: Roelevink, J. (ed.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel II: Particuliere Synode Zuid-Holland : Classis Dordrecht, 1601-1620; Classis Breda, 1616-1620.
%23276997: Roelevink, J. (ed.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel II: Particuliere Synode Zuid-Holland : Classis Dordrecht, 1601-1620; Classis Breda, 1616-1620.
%235739: Roelevink, J. - Gedicteerd verleden : het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de Universiteit te Utrecht, 1735-1839.
%232020: Roelevink, J. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal : Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 7: 1 juli 1624 - 31 december 1625.
%232482: Roelevink, J. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal : Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 6: 2 januari 1623 - 30 juni 1624.
%2330393: Röell, Daniel. - De bedongen retributie bij het recht van opstal.
%23291723: Roellenbleck, Georg. - Offenbarung, Natur und jüdische Überlieferung bei Jean Bodin : eine Interpretation des Heptaplomeres.
%23291026: Roeloffs Valk, J.W. - Ontwerpen van notarieele akten voor Nederlandsch-Indië. Afl. 1-14.
%23121187: Roelofs, Hans. - Man weiss eigentlich wenig von einander. Arthur Schnitzler und die Niederlande 1895-1940.
%23281102: Roels, Wilfried. - Onderzoek naar het gebruik van de aangehaalde bronnen van Romeins recht in de Lex Romana Burgundionum.
%234286: Roels, F. - Handboek der psychologie.
%2327910: Roels, F. - Psychologie der reclame.
%23283398: Roels, F. & Joh. van der Spek. - Handleiding voor psychologisch onderzoek op de school.
%2344645: Roelvink, L.J.M. - Het Wilson-blok. Diss.
%2341560: Roem, H.A.C. - Structuurphenomenologische systematisering van het menszijn door centraalstelling van de vrijheidsbeleving.
%23255482: Roemen, Jacques H.J. - Van koetjes en kalfjes : een onderzoek naar de relatie tussen melkprijs en melkaanbod in Nederland in de jaren 1969-1984 op basis van beslissingsmodellen.
%23148863: Roemen, H.C.W. - Maastricht : een geografische, hoofdzakelijk economisch-geografische beschrijving en verklaring der agglomeraties in de gemeente Maastricht.
%23287204: Roemer, Piet. - De parel van West-Friesland, zo uiterst gunstig gelegen aan de snelweg Parijs-Stockholm : een geschiedenis van Wognum tot 1 januari 1979.
%23244525: Roemer, Carolus Henricus a. - De Ivribvs Maiestatis Eorvmqve Speciebvs : Dissertatio Ivris Pvblici Vniversalis ...
%23109844: Roemkens,R en Mastenbroek - Dan hoor je de vissen ademen. Over belaging en bedreiging van vrouwen dooe hun ex-partner en de beveiiging van het Aware-systeem.
%23217072: Roeper, V. D. & G.J.D. Wildeman. - Reizen op papier : journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers , kooplieden en avonturiers.
%23136104: Roermond. - Gelresche landt ende stadt-rechten, int' Over-Quartier van Ruremonde.
%23110142: Roermund, G.C.G.J. van. - Wetten en Weten : theorie van het recht: een wijsgerige kritiek.
%23292499: Roeseling, Severin. - Burschenehre und Bürgerrecht : die Geschichte der Heidelberger Burschenschaft von 1828 bis 1834.
%2316375: Roessel, G.M.J. van. - De ontvankelijkheid in geschillen van bestuur.
%2318075: Roessingh, Karel Hendrik - De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger.
%23114410: Roessingh, M.P.H. & W. Visser. - Guide to the sources of the history of Africa south of the Sahara in the Netherlands.
%2366754: Roessler, Johannes, Hemdat Lerman & Naomi Eilan (eds.) - Perception, causation, and objectivity.
%23252843: Roest, J. - Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten : met enige beschouwingen naar Duits recht.
%23117612: Roest, J. - Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten : met enige beschouwingen naar Duits recht.
%23276757: Roethof, H.J. - De norm in het volkenrecht.
%2330295: Roethof, H.J. - De norm in het volkenrecht.
%23292338: Roets, Damien. - Impartialité et justice pénale.
%2354620: Roetzel, Bernhard. - De gentleman : handboek van de klassieke herenmode.
%23198243: Roever, Margriet de. - Amsterdam : Venetië van het Noorden.
%23287198: Roever, Margriet de & Jenny Bierenbroodspot. - De begraafplaatsen van Amsterdam.
%23267938: Roever, N. de (ed.) - Amsterdamsch Jaarboekje voor geschiedenis en letteren, 1890.
%23286354: Roever, Johannis Gerrit de. - Korte reisbeschrijving van Johannis Gerrit de Roever : geboren 21 december 1824.
%23260962: Rogaar, P.J. - Documentaire credieten.
%23134920: Rogawski, Jonathan D. - Automorphic Representations of Unitary Groups in Three Variables.
%23230866: Rogers, Nicholas. - Mayhem : post-war crime and violence in Britain, 1748-53.
%23291640: Rogers, Richard. - Richard Rogers + Architects : from the house to the city.
%23213689: Rogers, Susan Carol. - Shaping modern times in rural France : the transformation and reproduction of an Aveyronnais community.
%2377666: Rogers, C.R. & B. Stevens - Intermenselijk: Problemen van het Menszijn.
%23218558: Rogers, Catherine A. & Roger P. Alford. - The future of investment arbitration.
%23286636: Rogers, Martha E., Abraham M. Lilienfeld & Benjamin Pasamanick. - Prenatal and paranatal factors in the development of childhood behavior disorders.
%23133444: Rogers, John D. - Crime, justice and society in colonial Sri Lanka.
%23279659: Rogers, Raymond. - SOLVING HISTORY.
%23159722: Rogers, Dorothy G. (ed.) - Women in the St. Louis idealist movement, 1860-1925. Volume 1 : Assorted articles and essays / by Anna C. Brackett, Grace C. Bibb and Ellen M. Mitchell -- Volume 2 : Educational issues in the kindergarten / Susan E. Blow -- Volume 3 : Assorted articles and essays / by Eliza R. Sunderland, Caroline K. Sherman, May Wright Sewall and Lucia Ames Mead -- Volume 4 : Institutional ethics / Marietta Kies.
%23189264: Rogers, James E. Thorold. - The industrial and commercial history of England : lectures delivered to the University of Oxford.
%2376933: Rogge, Christian. - Der Notstand der heutigen Sprachwissenschaft : eine Einführung in die Psychologie der sprachschaffenden Menschen.
%23286388: Rogge, H.C. - Het kerkelijk en godsdienstig leven : [te Amsterdam in de 17e eeuw].
%2330472: Roggemann, Herwig - Der Internationale Strafgerichtshof der Vereinten Nationen von 1993 und der Krieg auf dem Balkan.
%2345111: Roggemann, Herwig & Jens Lowitzsch. - Privatisierungsinstitutionen in Mittel- und Osteuropa : Einführungen, Übersichten, Kommentare.
%23282056: Roggenbau, Chr.H. (ed.) - Gegenwartsprobleme der psychiatrisch-neurologischen Forschung : Vortäge auf dem Internationalen Fortbildungskurs Berlin 1938.
%2369317: Rogger, André & Barbara Hatebur (eds.) - Sammlung Credit suisse : Kunst im Geschäftsumfeld = Credit suisse collection : art in a business context.
%23236948: Roggeveen, Arent. - The burning fen. Part 1 & 2.
%23274627: Roggeveen, Daan - How The City Moved to Mr. Sun.
%23226943: Rogier, L.J.J. (e.a.) - Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme : preadviezen.
%23287053: Rogier, L.J.J. ... [et al.] - Landsverordening administratieve rechtspraak Nederlandse Antillen en Aruba.
%2335569: Rogier, L.J.J. - Strafsancties, administratieve sancties en het una via-beginsel.
%2324115: Rogmans, B.G.P. - Verkeersopvattingen. 3e druk.
%2356228: Rogron, Joseph-Adrien. - Code civil expliqué par ses motifs et par des exemples, avec la solution, sous chaque article, des difficultés ainsi que des principales questions que présente le texte, et la définition de tous les termes de droit.
%23290972: Rogron, Joseph-Adrien. - Code de procédure civile : expliqué par ses motifs par des exemples; avec la solution, sous chaque article, des difficultés ainsi que des principales questions que présente le texte, et la définition de tous termes de droit ...
%2338400: Rogron, Joseph-Adrien. - Code de procédure civile : expliqué par ses motifs par des exemples; avec la solution, sous chaque article, des difficultés ainsi que des principales questions que présente le texte, et la définition de tous termes de droit.
%23189452: Rohde, Carl Conrad (1953-); Platteel, André (1970-) - Symbol soup.
%23291462: Rohde, Eckart. - Grundbesitz und Landkonflikte in Kamerun : der Bedeutungswandel von Land in der Bamiléké-Region während der europäischen Kolonisation.
%23151376: Rohde, Erwin. - Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen.
%23288264: Rohe, Mathias. - Das islamische Recht : Geschichte und Gegenwart.
%23281337: Röhl, Klaus Friedrich. - Über die lebenslange Freiheitsstrafe.
%2378742: Rohland, Waldemar von. - Die soziologische Strafrechtslehre : eine Kritik.
%23127186: Röhricht, Reinhold. - Geschichte des ersten Kreuzzuges.
%23127185: Röhricht, Reinhold. - Die Deutschen im Heiligen Lande.
%23127183: Röhricht, Reinhold. - Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge.
%23281966: Röhrkasten, Jens. - Die englischen Kronzeugen 1130-1330.
%23242313: Rohrlich, Ruby. - Resisting the Holocaust.
%23283071: Rohrlich, Ruby (ed.) - Resisting the Holocaust.
%23287441: Roick, Johann Georg. - Commentatio Philologica ad Roman. XI. 13. I Tim. II. 7. Gal. II. 7. 8. Seq. de Paullo Gentium profanarum Apostolo eoque inter reliquos a Christi latere legatos ad hoc munus obeundum maxime idoneo.
%23116100: Roij, G.P.L. van. - De monetaire betekenis van de eurodollarmarkt.
%23211910: Roijen, Robert Dudley van. - Procedure-kwesties in het volkenbondsrecht.
%23241484: Roijen, Isaac Antonie van. - De fictie der exterritorialiteit, opmerkingen naar aanleiding van de vraag : zijn van de boedels van de nederlandsche gezanten successierechten verschuldigd?
%238532: Roijen, J.H. van. - De rechtspositie en de volkenrechtelijke erkenning van nieuwe staten en de facto-regeeringen.
%23284647: Roiter, Fulvio & Freya Stark. - Türkei .
%23287333: Rokven, Josha J. - The victimization-offending relationship from a longitudinal perspective.
%23292404: Rol, Henk. - KLM : de geschiedenis van een vervoermaatschappij.
%23281655: Roland, C.-G. - Les prés Saint-Jean : étude historico-juridique.
%23200205: Roland, Christoph H. - Das Gerücht im Dritten Reich zwischen 1939 und 1945. Soziologisch-Linguistische Betrachtungen zur Kommunikationsform des Gerüchtes.
%23191074: Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte. - Over dramatische kunst : een studie.
%2364297: Roland Holst, Henriëtte. - De strijd om de jeugd : een rede gehouden door mevrouw H. Roland Holst op zondag 8 maart 1931 9n het Gebouw Bellevue, Amsterdam.
%23285100: Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte. - De moeder : leekenspel in drie bedrijven.
%23285099: Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte. - Tusschen tijd en eeuwigheid : verzen. Tweede druk.
%23285098: Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte. - Verworvenheden : verzen. Derde druk.
%23285097: Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte. - Vernieuwingen : verzen.
%23282112: Roland Holst, Henriëtte. - Kapitaal en arbeid in Nederland. 4e druk.
%2386681: Roland Holst, Henriëtte. - Het vuur brandde voort : Levensherinneringen : con fuco.
%23281635: Roland Holst, Henriëtte. - Jean Jacques Rousseau : een beeld van zijn leven en werken.
%23290124: Roldanus, W.N. - De approviandering der ontworpen stelling van Amsterdam.
%23222925: Rolfes, Irene. - Suriname : a bibliography 1989-1995.
%231200: Rolin, Henry (président). - Réflexions sur la définition et la répression du terrorisme : actes du colloque de l'Université Libre de Bruxelles, 19 et 20 Mars 1973.
%231003: Rolin, Albéric. - Principes du droit international privé et applications aux diverses matières du Code Civil [Code Napoléon]. Tome I : Principes généraux; Tome II : Applications; Tome III : Applications (suite).
%23170292: Röling, B.V.A. ... [et al.] - Proceedings of the International Peace Research Association inaugural conference (Groningen, July 3-5, 1965).
%2378744: Roll, Hans-Achim. - Zur Geschichte der Lex Salica-Forschung.
%23291921: Roll, Eric. - A history of economic thought.
%23115569: ROLLAND OF DALKEITH, J. - The Seven sages in Scotish metre.
%23235669: Rolleman, Jan. - 100 vragen en antwoorden over auto en fiscus.
%23103974: Roller, Duane W. - Early Travellers in Eastern Boiotia.
%23291573: Rollig, Stella ... [et al.] (eds.) - Der Wert der Freiheit = The value of freedom.
%2353352: Rollin Couquerque, L.M. - Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Holland en Zeeland i.v.m. het erfrecht der naburige Provinciën.
%2314039: Rollin Couquerque, L.M. - Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Holland en Zeeland i.v.m. het erfrecht der naburige Provinciën.
%23287179: Romagnosi, Giandomenico. - Sulle donazioni sulle prede marittime sulla qualificazione dei fiumi e prime materie e questioni sulle forme testamentarie ec. : opusculi.
%2361223: Romaine-Davis, A. - John Gibbon and his heart-lung machine.
%2388246: Roman, Jochanan Hans - Interpretation und volkerrechtliche Bedeutung des Sinai-Abkommens zwischen Israel und Agypten vom 4. September 1975: Unter Berucksichtigung der Ergànzungsabkommen mit den Vereinigten Staaten..
%23254335: Romanelli, Giandomenico (ed.) - Venice: Art & Architecture.
%2384762: Romano, Cesare P. R. - The Sword and the Scales: The United States and International Courts and Tribunals.
%2345918: Romano, Dennis. - The Likeness of Venice : a Life of Doge Francesco Foscari.
%23282657: Romano, Dennis. - Housecraft and Statecraft : domestic service in Renaissance Venice, 1400-1600.
%23258623: Romano, Ruggiero. - Prezzi, salari e servizi a Napoli nel secolo XVIII (1734-1806).
%23150437: Romano, Cesare P.R., André Nollkaemper & Jann K. Kleffner (eds.) - Internationalized criminal courts and tribunals : Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia.
%2310420: Rombach, Jan. - Opmerkingen over rechtswetenschap en logica.
%23218324: Rombach, M.A. - Lijst van proefschriften over Fransche taal- en letterkunde bewerkt door Mejuffrouw M.A. Rombach.
%23243317: Rombaldi, T. - Les Roses de France. La Rochefoucauld. Maximes et Pensées.
%23100823: ROMBOUT, A. F. - La pureté dans le théatre de Jean Anouilh. Amour et bonheur ou ll'anarchisme réactionnaire...
%23260985: Rombouts, John Marius. - Over streven, persoonlijkheid en ideaal.
%23186047: Romburgh, H. van. - Verpanding van niet-geplaatste obligaties.
%2333282: Romburgh, Huibert Diederik van. - Op weg naar een nieuw aanbestedingsrechtelijk kader in Nederland : een proeve van een wet voor het verstrekken van overheidsopdrachten.
%23270194: Romein, Jan. - Dostojewskij in de westersche kritiek : een hoofdstuk uit de geschiedenis van den literairen roem.
%233266: Romein-Hütschler, Johanna Cornelia. - Grazia Deledda, haar geestelijke en artistieke ontwikkeling.
%2377636: Römelingh, Joan. - Een rondgang langs Zweedse archieven : een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920.
%23272279: Römelingh, Joan. - Een rondgang langs Zweedse archieven : een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920.
%23104593: Römer, C.E. & T. Gagos (eds.) - P. Michigan Koenen (= P. Mich. XVIII). Michigan Texts published in Honor of Ludwig Koenen.
%23220284: Romero, Luis. - Salvador Dalí.
%23275467: Romero, Jimeno. - Farmacologia del curare en su asociacion a la anestesia.
%23292209: Romig, Andrew J. - Be a perfect man : Christian masculinity and the Carolingian aristocracy.
%23102410: Romijn, Kirsten. - Hoe doen we het? : verwijzen naar linguistische en cognitieve representaties met het voornaamwoord het.
%23253259: Romijn, Jaap. - Hier is Utrecht = Voici Utrecht = Hier ist Utrecht = Here is Utrecht [Zwarte Beertjes, 153/154].
%23279683: Romilly, Jacqueline de. - The rise and fall of states according to Greek authors.
%23281703: Rommenhöller, Carl Gustav. - Mouvement du commerce et de l'industrie des Pays-Bas durant l'exercice 1902 : rapport consulaire : avec troix tableaux graphiques : 15e année.
%23218047: Rommenhöller, Carl Gustav. - Hoe kan Hollandsch kapitaal in Rumenië vruchtbaar worden gemaakt? Wenken en mededelingen van C.G. Rommenhöller, consul generaal van Rumenië.
%2361283: ROMNEY, PAUL. - Mr. Attorney. The Attorney General for Ontario in Court, Cabinet, and Legislature 1791-1899.
%23274842: Rompaey, Jan van. - Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode. [1384-1482}.
%23207556: Rompuy, Eric van. - Groot-Brittannië en de Europese monetaire integratie : een onderzoek naar de gevolgen van de Britse toetreding op de geplande Europese monetaire unie.
%23277192: Ronald, Susan. - Hitler's art thief : Hildebrand Gurlitt, the Nazis, and the looting of Europe's treasures.
%23137699: Ronchegallus, I. - Tractatus de duobus reis constituendis : in quo per enarrationes singularum legum eiusdem perdifficilis tituli Pandectarum, summo studio, exactissimaque diligentia explicatae sunt : Quaestiones multae quotidianae, utiles ac necessariae, tam in scholis, quam in foro, cum summariis, et indice copioso ipsius authoris, nunc primum editus.
%23174117: Ronkel, Ph.S. van. - De eerste Europeesche Tamil-spraakkunst en het eerste Malabaarsche glossarium.
%23274622: Ronnas, Per (Editor) - Entrepreneurship In Vietnam: Transformation And Dynamics (Indonesian Unit).
%23276356: Rönsch, Hermann (ed.) - Das Buch der Jubiläen : oder, Die kleine Genesis : unter Beifügung des revidirten Textes der in der Ambrosiana aufgefundenen lateinischen Fragmente.
%23272965: Rontchevsky, Nicolas. - Code de commerce. 2007.
%23283657: Ronzani, Marco. - Erfolg und individuelle Zurechnung im Umweltstrafrecht : eine Studie zur Funktionaliät der Strafrechtsdogmatik im Umweltschütz unter besonderer Berücksichtigung des Schweizer Rechts.
%2396338: Ronzoni, Carlo Maria. - Prediche quaresimali dell'Abbate Carolo Maurizio Ronzoni Milanese, dedicate alla santitià di nostro signore Papa Clemente XIII. Edizione terza.
%2396624: Roo, André de - Natuurlijk, ethisch en gezond. Vegetarisme en vegetariërs in Nederland.
%2325606: Roo, E.J. de. - Godslastering : rechtsvergelijkende studie over blasfemie en andere religiedelicten.
%23166681: Roo, Anna Jozina de & Robert Wandert Jagtenberg. - Settling labour disputes in Europe.
%233634: Roobol, M. John & Alan L. Smith. - Volcanology of Saba and St. Eustatius, Northern Lesser Antilles.
%23281263: Roobol, Willem Hendrik. - Over het ontstaan van sympathische ophthalmie in verband met anaphylaxie en allergie.
%23227807: Rood, Petrus Theodorus Maria. - Proofs, intuitions and diagrams : Kant and the mathematical method of proof.
%23287700: Rood-Pijpers, Elly & Lia Combrink-Kuiters. - Gelet op de reclassering.
%238022: Rood-Pijpers, Elly. - Mensen over misdaad en straf.
%239012: Rood-de Boer, M. - Ouders en kinderen. Aspecten van het familierecht.
%2343839: Rood, M.G. (ed.) - Rechters en politiek : nationale en internationale beschouwingen.
%23208907: Rood, M.G. - Collectief ambtenarenrecht.
%2375843: Roodbergen, Kees Jan. - Layout and routing methods for warehouses.
%23251337: Hekma & Roodenburg - Soete Minne en Helsche Boosheit : seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
%23286491: Roodheem, Merit ... [et al.] - Nijkerkse prentenatlas : ter gelegenheid van 600 jaar stadsrechten 1413-2013.
%23812: Roodschild, M.H. - Waarom scheidsrechterlijke uitspraak?
%23202520: Rooij, W. de. - Wet van den 19den Junij 1845 : (Staatsblad n°. 28.) en tarief van regten op den in-, uit en doorvoer, gewijzigd volgens de weteen van 30 mei 1847 (Staatsblad n°. 24); 8 augustus 1850 (Staatsblad n°. 47 en 48) en 1 september 1854 (Staatsblad n°. 126).
%23202522: Rooij, W. de. - [Scheepvaartwetten]. Verzameling der wetten van 8 augustus 1850 (Staatsblad no. 47, 48 en 49) en van 19 juny 1845 (Staatsblad no. 28) met het daarby behoorend tarief : mitsgaders het 25ste hoofdstuk der algemeene wet van 26 augustus 1822 (Staatsblad no. 38) omtrent het tonnegeld der zeeschepen, en de wet van 14 maart 1819 (Staatsblad no. 12) op het stuk der zeebrieven en turksche paspoorten
%2347397: Rooij, Joost Jan Jacob de. - Kan de Meststoffenwet gemist worden? : een studie naar de mogelijkheden en wenselijkheid van integratie van de Meststoffenwet in de Wet milieubeheer.
%23245198: Rooij, Joukje van. - Asylum procedures versus human rights : obstacles to later statements or evidence in the light of the European Convention on Human Rights.
%23102416: Rooij, J. de (red.) - Variatie en norm in de standaardtaal.
%23224767: Rooij, Sabine de. - Werk van de tweede soort : boerinnen in de melkveehouderij.
%23102414: Rooij, J. de. - Van hebben naar zijn : het gebruik van hebben en zijn in de voltooide tijden van zijn, gaan, vergeten en verliezen in de standaardtaal, ouder Nederlands en dialect.
%2329676: Rooij, Maarten. - Het economisch-sociale beeld van het dagbladbedrijf in Nederland.
%23134899: Rooij, René van & Maurice V. Polak. - Private International Law in the Netherlands.
%23153897: Rooij, M. & Jan Nieuwenhuis. - Gemeentelijke voorlichting.
%23287563: Rooijakkers, Gerard. - Duivelsbeelden : een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen.
%23275203: Roojen, Pepin Van. - Tapestry = Tapisserie = Tapisserien = Tapiceria = Arazzi = Tapecaria = Gobeleny = Zhi jin hua =Tapesutori.
%2334791: Rooke, John. - An inquiry into the principles of national wealth : the political economy of the British Empire.
%23282821: Roolfs, Cornelia. - Der hannoversche Hof von 1814 bis 1866 : Hofstaat und Hofgesellschaft.
%23240023: Roomberg, Dominique A.J. - The price of nature : a comparison between three systems of civil liability for environmental damage to natural resources.
%23244172: Roon, Ger van. - Zwischen neutralismus und solidarität. Die evangelischen Niederlande und der Deutsche Kirchenkampf 1933-1942.
%23242740: Roon, Gerrit van. - Een Commissaris in het verzet : Jhr.mr.dr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal.
%23114128: Roon, Ger van. - Kleine landen in crisistijd : van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
%2393720: Roon, Ger van. - Small states in years of depression : the Oslo Alliance 1930-1940.
%23286372: Roon, Arie van, - Nederlandse zeilschepen in de 19e eeuw.
%23286356: Roon, Arie van, - Halen maar! : herinneringen van een visserman aan de grootvisserij op de Noordzee 1900-1930.
%23109721: Roorda, Berend. - Global total least squares. A method for the construction of open approximate models from vector time series.
%23197874: Roorda, T.B. - Keur van Indische beeldhouwkunst = Chois de sculpture des Indes.
%23289178: Roos, H. (ed.) - Van marketentster tot logistiek netwerk : de militaire logistiek door de eeuwen heen.
%23276108: Roos Jr., Herman. - Japan in den Grooten Oceaan.
%2353402: Roos, F. de. - Model en mogelijkheid : opstellen aangeboden aan prof. Dr F. De Roos bij zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit.
%2310422: Roos, N.H.M. - Lekenrechters : een empirisch onderzoek naar het functioneren van de lekenrechters bij de Raden van Beroep voor de sociale verzekeringen.
%23287766: Roos, Sören. - Das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes in der deutschen Kritik zwischen 1982 und 1989.
%23124614: Roos, Frank J. - Bibliography of early American architecture.
%23131679: Roos, Leslie L. & Noralou P. Roos. - Managers of modernization : organizations and elites in Turkey, 1950-1969.
%236136: ROOS, J.P. - Welfare Theory and Social Policy. A Study in Policy Science.
%23286759: Roos, Hugo Bastiaan. - Congestie en lokale belastingen : een synthese.
%23174091: Roos, A.G. - Het regenwonder op de zuil van Marcus Aurelius.
%23172523: Roos, A.G. - Van groote mogendheid tot universiteitsstad : Athene van Alexander den Grooten tot het midden der derde eeuw v. Chr. : een overzicht.
%23269534: Roos, Sören. - Das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes in der deutschen Kritik zwischen 1982 und 1989.
%23283767: Roos, P.J. - The distribution of reef corals in Curaçao.
%23286526: Roos, Doeke. - Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750 : het admiralengeslacht Evertsen.
%23174616: Roosevelt, Franklin D. - Roosevelt and Churchill : their secret wartime correspondence.
%23244759: Roosevelt III, Kermit. - The myth of judicial activism : making sense of Supreme Court decisions.
%23119617: Roosjen, S. - De idee der zelfvervreemding bij Maurice Merleau-Ponty.
%23232090: Roosmalen, M.M. van. - (red.) Criminaliteit en rechtshandhaving 2011 : ontwikkelingen en samenhangen.
%23113153: Rooth, Ivar. - The economic development of Iraq.
%23284217: Rooy, R.E. de. - Emissies op de Nederlandse markt.
%23126382: Rooy, Ch.J.M.A. van - Eenige Aantekeningen over den Indischen Stadsgemeenteburgemeester in Vergelijking met den Burgemeester in Nederland.
%23212181: Rooy, R.E. de. - Betalingsverkeer. (bijzondere betaalmiddelen).
%23262286: Rooy, R.E. de. - Emissies op de Nederlandse markt.
%2322122: Rooy, A.H.M.J. van. - Voordrachten over kraamverpleging.
%23104786: Rooy, Peter van. - Interactieve planvorming voor waterbeheer.
%23199661: Rooy, W. de. - Beredeneerd, chronologisch tarief van regten op den in-, uit- en doorvoer : mitsgaders tractaten, wetten en verordeningen, tot hetzelve in betrekking staande.
%23123083: Rooy, R.E. de. - Emissies op de Nederlandse markt.
%233945: Rooy, R.E. de. - De betaalcheque : een juridische beschouwing over het betaalchequeproject van de Nederlandse banken.
%23279948: Rooy, Piet de. - A tiny spot on the earth : the political culture of the Netherlands in the nineteenth and twentieth century
%23270312: Rooy, C.A. van. - Studies in classical satire and related literary theory.
%2386703: Roozendaal, Willemijn Leontien - Werk en privé : de strijd om tijd in het arbeidsovereenkomstenrecht.
%23146654: Roozendaal, B.J.P.G. - Overheidsaansprakelijkheid in Duitsland, Frankrijk en Nederland.
%23158958: Roozendaal, Willemijn Leontien - Werk en privé : de strijd om tijd in het arbeidsovereenkomstenrecht.
%23291605: Roper, Lyndal. - Martin Luther : renegade and prophet.
%23173139: Röpke, Wilhelm. - Internationale Ordnung.
%2318235: Röpke, Wilhelm. - Die Lehre von der Wirtschaft.
%23278596: Roquas, Esther. - Stacked law : land, property and conflict in Honduras.
%23238332: Roque, Jean. - Essai sur le régime de la vinification.
%23225725: Roquette, Otto. - Waldmeisters Brautfahrt : ein Rhein-, Wein- und Wandermärchen.
%2336398: Rorschach, Hermann. - Psychodiagnostic : méthodes et résultats d'une expérience diagnostique de perception (Interprétations, libre de formes forluiles).
%23185743: Ros, Fokko Ubertus. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
%23104113: Ros, Martin & Theo Gaasbeek. - Klein uitgeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf, 1989-1990.
%23261126: Ros, Martin. - Jakhalzen van het Derde Rijk : ondergang van de collabo's 1944-1945.
%23166731: Rosa, Joseph & Lindy Roy. - Roy : design series 1.
%2399104: Rosales, Alberto. - Transzendenz und Differenz : ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
%23217994: Rosales, Francisco A. - Pobre raza! : violence, justice, and mobilization among Mexico Lindo immigrants, 1900-1936.
%23103026: Rosart, Jacques-François. - The Type Specimen of Jacques-François Rosart Brussels 1768.
%23200574: Rosas, Allan - The Strength of Diversity:Human Rights and Pluralist Democracy.
%2350919: Rosas, Allan., Egils Levits, Yves Bot (eds.) - The Court of Justice and the construction of Europe : analyses and perspectives on sixty years of case-law / Court of Justice of the European Union = La Cour de Justice et la construction de l'Europe : analyses et perspectives de soixante ans de jurisprudence / Cour de Justice de l'Union Européenne.
%23255111: Roscam Abbing, H.D.C., Vereniging voor Gezondheidsrecht. - Patiënt en gezondheidszorg in het recht van de Europese Gemeenschap.
%2334093: Roscam Abbing, H.D.C. - International organizations in Europe and the right to health care. Diss.
%23230246: Roscher, Wilhelm. - Grundlagen der Nationalökonomie: ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende.
%23230247: Roscher, Wilhelm. - System der Finanzwissenschaft : ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende.
%23185158: Roscher, Wilhelm. - Grundlagen der Nationalökonomie : ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende. (System der Volkswirthschaft : Erster Band).
%2374617: Roscher, Wilhelm. - Naturgeschichte der Monarchie, Aristokratie, Demokratie.
%23230235: Roscher, Wilhelm. - Geistliche Gedanken eines National-Oekonomen.
%2326925: Roscher, Wilhelm. - Grundlagen der Nationalökonomie. Ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende.
%23221446: Roscioni, Gian Carlo. - Beat Ludwig von Muralt e la ricerca dell'umano.
%2314820: Rosdorff, Leopold Willem. - The framework of legal evolution.
%23225060: Rose, John. - Technological injury : the effect of technological advances on environment, life, and society.
%23279493: Rose, Jonathan. - The Holocaust and the book : destruction and preservation,.
%2321358: Rose, Aaron - Sound Zero
%23281760: Rose, Peter. - Peter Rose : houses.
%234365: ROSE, S.D. - Treating children in groups.
%23198000: Rose, David. - The Big Eddy Club : the stocking stranglings and southern justice.
%23121494: Rose, Peter I. - Tempest-tost : race, immigration, and the dilemmas of diversity.
%23285700: Rose, Richard & Guy Peters. - Can government to bankrupt?
%2343173: Rose, Stephen M. - Advocacy and Empowerment: Mental Health Care in Community.
%23121216: ROSE, CONSTANCE HUBBARD AND MAXIM. P.A.M. KERKHOF - Antonio Enríquez Gomez. La inquisición de Lucifer y visita de todos los diablos. Critical Edition. Study and Notes.
%23154491: Rose, Arnold M. - Libel and Academic Freedom: A Lawsuit Against Political Extremists.
%23160421: Rose, Gary L. - The American presidency under siege.
%23272745: Rose, Brian. - The lost border : the landscape of the Iron Curtain.
%23287019: Roseberry, Archibald Philip Primrose. - Napoleon : the last phase.
%23247983: Rosefielde, Steven. - World communism at the crossroads : military ascendancy, political economy, and human welfare.
%23286401: Rosema, Martin. - The sincere vote : a psychological study of voting.
%23181096: Roseman, Mark. - The Wannsee Conference and the final solution : a reconsideration.
%2330204: Rosen, George. - Peasant society in a changing economy. Comparitive development in southeast Asia and India.
%23263584: Rosen, Harvey S. (ed.) - Studies in State and Local Public Finance (National Bureau of Economic Research Project Report).
%2348848: Rosen, Ruth - The lost sisterhood : prostitution in America, 1900-1918.
%23142889: Rosen, Stanley - Plato's Statesman : the Web of Politics.
%23148815: Rosen, Stephen Peter. - War and human nature.
%23284968: Rosenberg, Norman L. - Protecting the Best Men: An Interpretive History of the Law of Libel.
%2319568: Rosenberg, Justin. - The Follies of Globalisation Theory: Polemical Essays
%23195871: Rosenberg, Hugo. - Pharmakompendium : ein Führer durch die offiziellen Arzneibücher.
%2343036: Rosenberg, Bernard., Israel Gerver and F. William Howton (eds.) - Mass society in crisis : social problems and social pathology.
%23263570: Rosenberg, Alexander. - Economics--Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?.
%23136306: Rosenberg, David - The Hidden Holmes : his Theory of Torts in History.
%23291071: Rosenberg, Jonathan. - Dangerous melodies : classical music in America from the Great War through the Cold War.
%2335152: Rosenberg, Aubrey. - Tyssot de Patot and his work, 1655-1738.
%23255085: Rosenblatt, Rand E., Sylvia A. Law & Sara Rosenbaum. - Law and the American health care system.
%2369776: Rosenblatt, Helena (ed.) - The Cambridge Companion to Constant.
%23254747: Rosenblatt, Helena (ed.) - The Cambridge Companion to Constant.
%239774: Rosenblum, Nancy L. - Bentham's theory of the Modern State.
%23195949: Rosendaal, Joost. - Bataven! : Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795.
%23241541: Rosendahl, Mona. - Inside the revolution : everyday life in socialist Cuba.
%23291568: Rosenfeld, Gavriel D. - Building after Auschwitz : Jewish architecture and the memory of the Holocaust.
%2351476: Rosenfeld, Louis. - Thomas Hodgkin: morbid anatomist & social activist.
%23115195: Rosenfeld, Michael. - Constitutionalism, identity, difference and legitimacy : theoretical perspectives.
%2363533: Rosengarten, Frederic. - The book of spices.
%2383231: Rosenheim, Jeff L.; Diana Arbus. - Diane Arbus in the beginning, 1956-1962.
%23290821: Rosenkrantz, Roger D. - Inference, method and decision : towards a Bayesian philosophy of science
%23127189: Rosenkranz, Karl. - Schelling : Vorlesungen, gehalten im Sommer 1842 an der Universität zu Königsberg.
%23127187: Rosenkranz, Karl. - Diderots Leben und Werke.
%2394739: Rosenman, Ellen Bayuk. - Unauthorized pleasures : accounts of Victorian erotic experience.
%23254221: Rosenmüller, Joachim. - Extreme games and their solution.
%23232516: Rosenne, Shabtai. - The World Court: What It Is and How It Works.
%23292530: Rosenne, Shabtai. - The perplexities of modern international law AuteursShabtai RosenneHague Academy of International Law. eBook2004 Leiden ; Boston : M. Nijhoff, 2004.
%2340119: Rosenne, Shabtai (ed.). - Documents on the International Court of Justice.
%23208136: Rosenne, Shabtai. - The International Law Commission's draft articles on state responsibility : part 1, articles 1-35.
%23204327: Rosenne, Shabtai. - An international law miscellany.
%23243: Rosenne, Shabtai. - The World Court : what it is and how it works.
%23292526: Rosenne, Shabtai. - The law and practice of the International Court, 1920-2006. Volume 1 ; the Court and the United Nations; Volume 2: Jurisdiction; Volume 3: Procedure; Volume 4: Basic documents and indexes.
%23284245: Rosensaft, Menachem Z. - Not backward to belligerency : a study of events surrounding the Six-Day War of June, 1967.
%2319107: Rosenstock-Huessy, Eugen. - De onbetaalbare mens.
%2378746: Rosenstock-Huessy, Eugen. - Herzogsgewalt und Friedensschutz : deutsche Provinzialversammlungen des 9.-12. Jahrhunderts.
%23127190: Rosenstock-Huessy, Eugen. - Königshaus und Stämme in Deutschland zwischen 911 und 1250.
%2321414: Rosenthal, Laura J. - Infamous Commerce: Prostitution in Eighteenth-Century British Literature and Culture.
%23183550: Rosenthal, U. e.a. - Openbaar bestuur : organisatie, beleid en politieke omgeving.
%2378748: Rosenthal, Eduard. - Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baierns.
%2378747: Rosenthal, Eduard. - Beiträge zur deutschen Stadtrechtsgeschichte.
%23280662: Rosenthal, Uriel ... [et al.]. - Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities.
%23260923: Rosenthal, Uri, Erwin Muller & Arnout Ruitenberg. - Het terroristische kwaad : diagnose en bestrijding.
%23276489: Rosenthal, U. (ed.) - De kwaliteit van de politieke besluitvorming : congrespublikatie 1984.
%23276486: Rosenthal, U. ... [et al.] (eds.) - De rechtsstaat onbegrensd? : recht en rechtvaardiging van Nederlands en Europess bestuur : congrespublikatie 1990
%23257424: Rosenthal, Uriel & Erwin R. Muller. - The evil of terrorism : diagnosis and countermeasures.
%23280664: Rosenthal, Uriel. - The Evil of Terrorism: Diagnosis and Countermeasures.
%23136367: Rosenthal, Abigail L. - Conversions. A Philosophic Memoir.
%23279193: Rosenthal, U. e.a. - Openbaar bestuur : organisatie, beleid en politieke omgeving.
%23165343: Rosenwein, Barbara H. - Negotiating space : power, restraint, and privileges of immunity in early medieval Europe.
%23290938: Rosenzweig, Franz. - Hegel und der Staat.
%23127191: Rosenzweig, Franz. - Hegel und der Staat.
%23261662: Rosheuvel, Dennis Alfonsius. - De toekomst van de Nederlandse Antillen in staatsrechtelijke verhouding : een verkenning voor de constitutionele agenda van de 21ste eeuw.
%23291960: Rosie, George. - The directory of international terrorism.
%23105596: Rosier, T.E. - Vrijheid van meningsuiting en discriminatie in Nederland en Amerika.
%2378749: Rosin, Heinrich. - Das Recht der öffentlichen Genossenschaft : eine verwaltungsrechtliche Monographie. Zugleich ein Beitrag zur allgemeinen Lehre von der Körperschaft.
%2314227: Roskam, Karel Lodewijk. - Inter-racial Relationships in the Union of South Africa and the International Community.
%23127192: Roskoff, Gustav. - Geschichte des Teufels.
%23220439: Roskoff, Gustav. - Geschichte des Teufels. Band 2.
%23100825: Rosner, P. Ferdinand. - Lieder, Predigten, Dramen.
%23279600: Rosner, Gabriela. - The United Nations emergency force.
%23125422: Rosny, Éric de (ed.) - Justice et sorcellerie : colloque international de Yaoundé (17-19 mars 2005).
%23256753: Ross, Ian Simpson. - The life of Adam Smith. 2nd edition.
%23290303: Ross, Alf. - The United Nations : peace and progress.
%2350131: Ross, Alf. - Directives and Norms.
%2378752: Ross, Alf. - Towards a realistic jurisprudence. A criticism of the dualism in law.
%2378751: Ross, Alf. - Theorie der Rechtsquellen : ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

4/1