Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23261257: Luchtman, Michiel Joseph Johannes Peter. - Grensoverschrijdende sfeercumulatie : over de handhavingssamenwerking tussen financiële toezichthouders, fiscale autoriteiten en justitiële autoriteiten in EU-verband.
%23237342: Lucia, Luca De & Barbara Marchetti. - L'amministrazione europea e le sue regole.
%23258256: Luciano, Bernadetto & David G. Mayes (eds.) - New Zealand and Europe : connections and comparisons.
%23171095: Lucianus, Marcus Annaeus. - M. Annaei Lvcani Pharsalia, sive De bello civili Caesaris et Pompeji lib. X.
%23217197: Lucieer, J. - Inzicht in het staatstoezicht op de geestelijke gezondheidszorg 1841-2005.
%2362132: LUCKA, E. - Grenzen der Seele.
%23259836: Lückerath-Rovers, Mijntje. - Operating-lease disclosures : an empirical investigation = Operationele leases in de toelichting op de jaarrekening : een empirisch onderzoek.
%2376819: LÜCKERT, H.-R. - Beiträge zur Psychologie der Gegenwartsjugend.
%234211: LÜCKERT, H.-R. - Die Problematik der Persönlichkeitsdiagnostik.
%23231522: Luckett, Richard - Handel's Messiah : A Celebration.
%23197075: Luckner, Martin. - Vorschriften für die chemische, physikalische und biologische Prüfung von Drogen.
%23249508: Lüdeke, Roger Erika Greber (eds.) - Intermedium Literatur : Beiträge zu einer Medientheorie der Literaturwissenschaft.
%23278376: Ludewig, Johann Peter von. - Observationes ad J. J. Mascovii principia juris publici imperii Romano-Germanici.
%23143910: Ludlam, Thomas. - Logical tracts, comprising observations and essays illustrative of Mr. Locke's Treatise upon the human understanding.
%23246346: Ludlow, Peter & Wallace, M. - The Second Life Herald : the virtual tabloid that witnessed the dawn of the metaverse.
%2351908: Ludlow, Peter. - Semantics, Tense, and Time: An Essay in the Metaphysics of Natural Language.
%23116537: Ludorff, W. - Fische und Fisch-Erzeugnisse.
%23242014: Lüdtke, Joachim. - Die Lautenbücher Philipp Hainhofers (1578-1647).
%23220893: Ludwig, Beate & Henry Walter. - Das Brillen-Buch : sehen und gesehen worden.
%23221272: Ludwig, Kirk (ed.) - Donald Davidson.
%2319339: Ludwig, Humphrey & Rick Blom. - Onder dwang : leven in een tbs-inrichting.
%23138202: Ludz, Peter Christian (ed.) - Georg Lukács. Schriften zur Literatursoziologie.
%23279419: Luebke, David M. & Mary Lindemann (eds.). - Mixed matches : transgressive unions in Germany from the Reformation to the Enlightenment.
%23200364: Luengo Hernandez de Madrid, Gustavo E. - Regulation of subsidies and state aids in WTO and EC law: conflicts in international trade law.
%23287748: Luge, Jens. - Die Rechtsstaatlichkeit der Strafrechtspflege im Oldenburger Land 1932-1945.
%23138072: Lugol, Jean - Le panarabisme.
%23106655: Lugt, J.M.H. van. - L'action religieuse de Ferdinand Brunetiere.
%2372787: Lugt, F.H. & W.A. Vermeend. - Voorraad- en vermogensaftrek.
%23291131: Lugt, Cor van der. - Earprint identification.
%23197051: Luh, Bor S. and Jasper Guy Woodroof. - Commercial vegetable processing.
%2355192: Lühder, E. - Die Technologie der Spiritusindustrie.
%231194: Luif, Paul. - Neutrale in die EG? : die westeuropäische Integration und die neutralen Staaten.
%23193606: Luig, Klaus Th.; Lenze, Veronika. - Kostengünstige Einfamiliënhäuser: individuell bauen unter DM 2500,-/m2.
%23238701: Luijendijk, Hanneke. - Nederlandse gemeenten en het Europese personenverkeer : een onderzoek naar de consequenties van het personenverkeer voor de beleidsterreinen burgerzaken en ruimtelijke ordening en huisvesting.
%23195940: Luijendijk, Hanneke. - Nederlandse gemeenten en het Europese personenverkeer : een onderzoek naar de consequenties van het personenverkeer voor de beleidsterreinen burgerzaken en ruimtelijke ordening en huisvesting.
%23200142: Luijn, Helena Everarda Maria van. - Risks and benefits of experimental treatments in oncology : a research into the decision-making of institutional review boards.
%2357590: Luijpen, W.A. - Myth and metaphysics.
%23240698: Luijten, Ger ... [et al.] - Dawn of the Golden Age : Northern Netherlandish Art, 1580-1620.
%238742: Luijten, E.A.A. (red.) - Het personen- en familierecht in het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
%236095: Luijten, E.A.A. & W.R. Meijer (eds.) - Klaassen - Eggens. Huwelijksgoederen- en erfrecht. Tweede gedeelte : Erfrecht.
%23107662: Luijten, E.A.A. (e.a.). - Huwelijksgoederen- en erfrecht. Eerste gedeelte: huwelijksgoederenrecht.
%2339956: Luijten, E.A.A. - Een kapitein, twee schepen. Bundel opstellen aangeboden aan E.A.A. Luijten t.g.v. zijn zilveren ambtsjubileum aan de K.U. Nijmegen, 1984.
%23221389: Luiken, Joannes. - Vonken der liefde Jezus, van het God begeerende zielen-vuur : zynde bloempjes der zalige hoop, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreden-ryk : een behelzing van vyftig zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige spreuken.
%23146279: Luiks, Albert Gerard. - Cathedra en Mensa : de plaats van de preekstoel en avondmaalstafel in het oudchistelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
%23199213: Luimes, Wim. - Ontvlechting van concernonderdelen : een onderzoek naar de invloed van cultural ( mis ) fit , human ( mis ) fit en synergie.
%2363393: Luinge, Robert - Praktijkboek bodemhandhaving : editie 2013.
%2312186: Luiting Maten, J.H. - De onderhoudsplicht van den vader tegenover zijn natuurlijke, niet-erkende kind volgens het Ned. int. privaatrecht. Diss.
%23124727: Luizzi, Vincent - A Case for Legal Ethics. Legal Ethics as a Source for a Universal Ethic.
%23288358: Luk, Ngo Chun. - Diaspora status and citizenship rights : a comparative-legal analysis of the quasi-citizenship schemes of China, India and Suriname.
%23281667: Lukács, Ladislaus (ed.) - Monumenta paedagogica Societatis Jesu. Volume 2 (1557-1572).
%23281666: Lukács, Ladislaus (ed.) - Monumenta paedagogica Societatis Jesu. Volume I, 1540-1556.
%23280168: Lukács, Eric. - Liber amicorum Erik Lukácz.
%23137256: Lukács, Georg. - The Meaning of Contemporary Realism.
%23220731: Lukacs, John. - June 1941 : Hitler and Stalin.
%2374761: Lukassowitz, Raimund. - Die Sektion Zahnheilkunde auf den Versammlungen der Gesellschaft deutsche Naturforscher und Ärzte von 1886 bis 1913.
%23285764: Lukehart, Peter M. - The Accademia seminars.
%23114148: Lukkes, Pieter. - Industrialisatie- en Migratieproblemen van Friesland. (Problems of Industrialisation and Migration in the province of Friesland).
%23111448: Lulof, Patricia S. - The Ridge-Pole Statues from the Late Archaic Temple at Satricum.
%234940: Lumeij, J.L.J. - The methods of psychology and psychiatry. A methodological analysis of various ways of approach with special reference to H.J. Eysenck's personality studies.
%23246836: Lumme, Helena. - Great women of film.
%23269544: Lumpp, Stephanie. - Die Scheineheproblematik in Gegenwart und Vergangenheit : eine dogmatische Untersuchung des fehlenden Willens zur ehelichen Lebensgemeinschaft.
%23291532: Lumumba-Kasongo, Tukumbi. - The dynamics of economic and political relations between Africa and foreign powers : a study in international relations.
%23113938: Lunais, Sophie. - Recherches sur la lune. I. Auteurs latins de la fin des Guerres Puniques à la fin du regne des Antonins.
%23257813: LUND, CARSTEN. - The Power of Interaction. An ACM Distinguished Dissertation.
%2359909: Lundberg, E. - (ed.). Inflation theory and anti-inflation policy : proceedings of a conference held by the international Economic Association at Saltsjöbaden, Sweden.
%23238566: Lundström-Burghoorn, Wil (ed.) - Gender politics in Asia : women manoeuvring within dominant gender orders.
%23210237: Lundström, Hêakan. - I will send my song : Kammu vocal genres in the singing of Kam Raw.
%23131159: Lünig, Johann Christian. - Codex Italiae diplomaticus : quo non solum mulifaria privilegia ab augustissimis Romanorum imperatoribus, Italiae princibus & proceribus concessa atque confirmata ...
%23285995: Lünig, Johann Christian. - Thesaurus iuris derer Grafen und Herren des Heil. Röm. Reichs worinn von deren Ursprunge, Wachsthum, Praerogativen und Gerechtsamen gehandelt, auch vieles mit beglaubten und noch nicht zum Vorschein gekommenen Documenten bestärcket wird ; nebst einem Elencho und Register.
%23107928: Lünneman, K.D. (e.a.) - De onzichtbare standaard in het recht : in- en uitsluiting van vrouwen, etnische minderheden en homoseksuelen in het familierecht, arbiedsrecht en strafrecht.
%2393585: Lünnemann, Katinka D. - Vrouwenmishandeling strafrechtelijk afgedaan? : strafrechtelijke regulering van mannelijk geweld tegen vrouwen in de privésfeer.
%23261784: Lünnemann, K.D., P.M. Schuyt & L. van Wifferen (eds.) - Diversiteit van sanctionering.
%2312785: Lunshof, H.R. - Welzijn, wet en wetgever : op zoek naar de taak van de wetgever.
%23133375: Lunsingh Scheurleer, D.F. - Oranje op aardewerk van Willem de Zwijger tot koningin Beatrix.
%23237131: Lunteren, S.A. van. - Overzicht van de Geschiedenis der Romeinsche en Oud-Nederlandsche Rechtsvorming.
%2362831: Luntz, Frank I. - Candidates, Consultants and Campaigns: The Style and Substance of American Electioneering.
%23198880: Luo, Yan - Anti-Dumping in the WTO, the EU and China : the Rise of legalization in the trade regime and its consequences.
%23207212: Luong, Hy V. - Tradition, revolution, and market economy in a North Vietnamese village, 1925-2006.
%23279651: Luong, Pauline Jones. - Transformation of Central Asia: States and Societies from Soviet Rule to Independence.
%23128439: Luongo, K.N. - The Search for security in space.
%23117821: Lupano, Mario (ed.) - Juan Navarro Baldeweg : die Rückkehr des Lichts.
%23282713: Lüpertz, Markus. - Markus Lüpertz : Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, The Phillips Collection, Washington, DC, 2017.
%2322173: Lupton, Ellen - Graphic Design and Typography in the Netherlands: A View of Recent Work
%23289261: Lurati, Maurice - Lo spopolamento delle valli nel Cantone Ticino.
%23288500: Lurie, David. - David Lurie : Daylight Ghosts : History, Myth, Memory.
%23156151: Lurie, Jonathan - Arming military justice. Vol. 1: The origins of the United States Court of Military Appeals, 1775-1950.
%23154552: Lurks, Marco. - De spanning tussen centralisatie en decentralisatie in de ruimtelijke ordening.
%23280468: Lüscher, Ingeborg. - Zaubererfotos = Magician photos.
%23147100: Lüscher, Ingeborg. - Ingeborg Lüscher : Manuale.
%23262460: Lusenet, Yola de (ed.) - Preservation management : between policy and practice.
%2379253: Lushaba, Lwazi (Editor) - From National Liberation to Democratic Renaissance in Southern Africa.
%2335009: Lusty, Tim - In the Shadow of the City: Community Health and the Urban Poor.
%23109361: Lutaud, Olivier. - Des Révolutions d'Angleterre à la Révolution Française. Le Tyrannicide & Killing No Murder (Cromwell, Athalie, Bonaparte).
%23155655: Lutfiyya, Abdulla M. & Charles W. Churchill (eds.) - Readings in Arab Middle Eastern societies and cultures.
%232348: Lutgert, W.H. & R. de Winter. - Check the horizon : de Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië 1991-1995.
%23140357: Lutgert, W.H. & R. de Winter. - Check the horizon : de Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië 1991-1995.
%23108672: LUTHER, G. - Barocker Expressionismus? Zur Problematik der Beziehung zwischen der Bildlichkeit expressionistischer und barocker Lyrik.
%23128606: Luther, A.R. - Existence as dialectial tension : a study of the First Philosophy of W.E. Hocking.
%23286366: Luthereau, Jean Antoine [J.A.L.]. - Le livre d'or des familles ou la Terre-Sainte illustrée.
%2358618: Lüthy, Gerold. - Die Bedeutung der Kastration im Strafrecht.
%23287122: Lütke Westhues, Peter. - Die Kommunalstatuten von Verona im 13. Jahrhundert : Formen und Funktionen von Recht und Schrift in einer oberitalienischen Kommune.
%2337534: Lutter, M. ... [et al.] - De besloten vennootschap.
%23234840: Lutz, Thomas Theodor. - Kriteriumsvalidität des Instruments Berufseignungsabklärung im sequenziellen Auswahlverfahren für Militärpiloten der schweizer Luftwaffe.
%23258823: Lutz, Rudolf. - Die Geschäftsregierung nach dem Grundgesetz.
%23252489: Lutz, David W. - The emergence of the dualism of practical reason in post-Hobbesian British moral philosophy.
%2331810: Lux, David S. - Patronage and Royal Science in Seventeenth-Century France. The Académie de Physique in Caen.
%23250795: Luxton, Peter. - Charity fund-raising and the public interest : an Anglo-American legal perspective.
%2372236: Luyendijk, Joris - Dit kan niet waar zijn : onder bankiers.
%23231084: Luyk, A.H.W. van. - De stuwadoorswet 1914 met een inleiding en aanteekeningen ontleend aan de behandeling in de Staten-Generaal, benevens de uitvoeringsmaatregelen en een register.
%23273832: Luykx, P. - De Laatste tijd: Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw.
%23194853: Luyn, Maarten van & Edgar du Perron. - Effecten van de zorgplicht : [klachten over effectendienstverlening in de praktijk].
%23290543: Luyn, Wilhelm Leonardus van. - Over het steriele huwelijk = The sterile marriage.
%23236500: Luyten, Ida; Martha C. Versluys & A.H. Blaauw. - De optimale temperatuur van bloemaanleg tot bloei voor hyacinthus orientalis.
%23260335: Luzak, Joanna Aleksandra. - The implied duty of a service provider to warn about a risk of construction defects resulting from a contract with a third party, with emphasis on defects resulting from design failures : a case study on the precontractual duty to warn in English, German and Dutch law and in the Draft Common Frame of Reference.
%23259282: Ly, F. de., K.F. Haak & W.H. van Boom (eds.) - Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?
%23250792: Lyall, Francis. - Law and space telecommunications.
%23275778: Lycan, William G. - Consciousness.
%23237828: Lyck, D. - Denmark and EC Membership Evaluated.
%235605: Lycklama à Nijeholt, Maaike P. - Goodwill and value creation of acquisitions.
%2348109: LYCKLAMA À NIJEHOLT, H.J. - De onderlinge verhouding der beenderen van den voorarm en van den handwortel bij verschillende standen van de hand. Diss.
%23200460: Lydakes, Stelios. - Ancient Greek painting and its echoes in later art.
%2375602: LYLE, O. - Technology for sugar refinery workers.
%23277394: Lynch, Michael J. (ed.) - Radical criminology.
%23239016: Lynch, Gary. - Synapses, circuits, and the beginnings of memory.
%23288558: Lynch, David. - David Lynch : the Marriage of Picture and Sound
%2392572: Lynch, Katherine A. - Family, class and ideology in early industrial France. Social policy and the working-class family 1825-1848.
%23282059: Lynch, David. Werner Spies & Dietmar Dath. - David Lynch : dark splendor : space images sound.
%231746: Lynd, Staughton. - Intellectual origins of American radicalism.
%23278448: Lynden van Hemmen, F.G. Baron van. - Vrije gedachten van een Ingeland van Rijnland, over de verhandeling van Droogmaking des Haarlemmer Meers.
%23193418: Lynn, Catherine. - Wallpaper in America : from the seventeenth century to World War I.
%23152629: Lynn-Jones, Sean M. & Steven E. Miller (eds.) - Global dangers : changing dimensions of international security.
%2345919: Lynn, Martin - Commerce and Economic Change in West Africa: The Palm Oil Trade in the Nineteenth Century.
%23153624: Lynn-Jones, Sean M. & Steven E. Miller (eds.) - America's strategy in a changing world : an international security reader.
%2317868: Lynn, Greg - Visual Catalog: Greg Lynn's Studio at the University of Applied Arts Vienna.
%23154624: Lynn-Jones, Sean M. & Steven E. Miller (eds.) - The Cold war and after : prospects for peace. [Expanded edition]
%23289717: Lynskey, Dorian. - The ministry of truth : the biography of George Orwell's 1984.
%23160777: Lynton, Jonathan. - Ballentine's Thesaurus for legal research and writing.
%2395044: LYON, H.C. - Tenderness is strength. From machismo to manhood.
%2315703: Lyon, Bryce Dale. - Law, custom, and the social fabric in medieval Europe : essays in honor of Bryce Lyon.
%2330214: Lyons, Charles R. - Bertolt Brecht: the Despair and the Polemic.
%23235266: Lyons, Jack C. - Perception and basic beliefs : zombies , modules , and the problem of the external world.
%23265308: Lyons, David. - Forms and limits of utilitarianism.
%23225557: Lyons, Lewis. - The history of punishment.
%23144984: Lyons, Bridget Gellert - Voices of Melancholy. Studies in Literary Treatments of Melancholy in Renaissance England.
%23207966: Lyotard, Jean-François & Monory, Jacques. - The assassination of experience by painting - Monory = L'assassinate de léxpérience par la peinture - Monory.
%23134496: Lyotard, Jean-François. - Het enthousiasme : Kants kritiek van de geschiedenis.
%2313994: Lysen, A. - History of the Carnegie Foundation and the Peace Palace at The Hague.
%2352551: Lyth, P.J. - Inflation and the merchant economy : the Hamburg Mittelstand, 1914-1924.
%23280679: Lyun, B.F; Y. Verhasselt & J.A. Hellen (eds.). - The health of nations : medicine, disease and development in the Third World.
%2378600: Maack, Heinrich. - Grundlagen des studentischen Disziplinarrechts.
%23287479: Maalouf, Amin. - Moorddadige identiteiten : een betoog tegen zinloos geweld.
%23230167: Maalsté, Nicole & Michiel Panhuysen. - Polderwiet : een veelzijdig en onthullend beeld van de wietteelt in Nederland.
%23201393: Maan, Christiaan Johannes. - Een vergelijkend onderzoek van den verzadigden koolstofvijf- en -zesring.
%23283648: Maanen, G.E. van & W.H.M. Reehuis. - Tekstenbundel Privaatrecht en maatschappelijke veranderingen. Deel 1: Thema ontwikkelingen in het eigendomsrecht.
%23252069: Maanen, G.E. van (ed.) - De rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van persoonlijk leed.
%2352435: Maanen, G.E. van & S.D. Lindenbergh. - EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos? : preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2011.
%2361129: Maanen, G.E. van. - Recht op de fiets : opstellen aangeboden aan Gerrit van Maanen door zijn Maastrichtse collega's ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum.
%2334351: Maanen, G.E. van. - Onrechtmatige daad : aspekten van de ontwikkeling van een omstreden leerstuk.
%23171821: Maanen, N.F. van (ed.) - De multiculturele samenleving en het recht.
%23289464: Maar, Rimko van der. - Welterusten mijnheer de president : [Nederland en de Vietnamoorlog 1965-1973].
%23290960: Maar, F.E.R. de. - Vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en Vlaamse kunst.
%2362029: Maar, H.G. de. - De uitbreiding van Schiphol : hoe de komst van het straalvliegtuig invloed heeft gehad op het bestuur.
%23152673: Maar, H.G. de (ed.) - Energierecht.
%23284298: Maarel, Eddy van der. - De Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek : het Nederlandse duinonderzoek in historisch en internationaal perspectief.
%23186963: Maarel, F. van der. - Contribution to the knowledge of fossil Mammalian Fauna of Java.
%2354273: Maarse, J.A.M. - Bezuinigingen en decentralisatie.
%2360162: Maarsen, N.J. - De strijd om de revolutie in de restauratie : een onderzoek naar voorstellingen van politici omtrent de revolutie en de betekenis van deze voorstellingen voor hun politiek gedrag.
%2383250: Maarseveen, H. van, D. Pessers & H. Gunning (eds.) - (red.) Internationaal recht en vrouwen. Deel 1 : commentaren; Deel 2: documenten.
%23284321: Maarseveen, H.Th,J.F. (ed.) - Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden : naar de wijziging van 1963 : met aantekeningen, enige uitvoeringswetten en -besluiten, het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden met toelichting en alfabetisch register.
%2381055: Maarseveen, H.Th.J.F. van ... [et al.] - Rapport A.B.A.R. Rapport van een commissie uit de Vereniging voor Administratief Recht, belast met het ontwerpen van een wet houdende algemene bepalingen van administratief recht.
%2317138: Maarseveen, J.G.S.J. van - Nicolaas Gerard Pierson : Handelsman, econoom en bankier. Eerste periode 1839-1877.
%23189695: Maas de Bie, Arlette Renate van - Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden : Kollisionsrecht, internationales Verfahrensrecht.
%23102227: Maas Geesteranus, R.A. & A.A.R. de Meijer. - Mycenae Paranaenses.
%23163548: Maas, P.F. & J.M.M.J. Clerx - Het kabinet-Drees-Van Schaick (1948-1951). Band A. Liberalisatie en sociale ordening; Band B. Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw; Band C. Koude oorlog, dekolonisatie en integratie.
%23168853: Maas, Nop en F.W. Kuyper (red.) - Offeren aan Mercurius en Minerva : Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren 1935-1995.
%23186442: Maasdijk, Henri Robert van. - Eenige opmerkingen over 'valschheid' naar aanleiding van authentieke akten.
%23277072: Maasdorp, A.F.S. - The law of persons (Maasdorp's Institutes of South African Law, Volume 1).
%23289923: Maasen, Wilhelm. - Hans Jakob Fugger (1516-1575) : ein Beitrag zur Geschichte des XVI. Jahrhunderts.
%2344092: Maaskant-Kleibrink, Marianne. - Settlement excavations at Borgo Le Ferriere Satricum. Volume 1. The campaigns, 1979, 1980, 1981.
%2375597: Maass, dr. Heinrich. - Die Pektine.
%23181835: Maassen, Johannes P. J. - Die Schrecken der Tiefe. Untersuchungen zu Elisabeth Langgässers Erzählungen. Im anhang: Erstdruck der 'Venus II' Novelle.
%23169266: Maathuis, H.H.M. & W.E.C.A. Valkenburg - Bestuurlijke boeten in het fiscale recht.
%23219994: Maathuis, Onno Johannes Maria. - Corporate branding : the value of the corporate brand to customers and managers.
%2326136: Maatman, René. - Dutch pension funds : fiduciary duties and investing.
%23114604: Maatman, Réne Hendrik. - Het belangrijkste financiële product : over de grens tussen een zekere mate van onzekerheid en onbetrouwbaarheid.
%23252636: Maatman, Réne Hendrik. - Het belangrijkste financiële product : over de grens tussen een zekere mate van onzekerheid en onbetrouwbaarheid.
%23286368: Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij. - A.D.M. : Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N.V.
%23174954: Nederlandsche Handel-Maatschappij. - Aan de stemgeregtigde deelhebbers in de Nederlandsche Handel-Maatschappij bij het naderend einde van haar tweede tijdperk.
%23292477: Mabé Jr., Pieter. - Handboek voor notarissen, volgens de Nederlandsche wetgeving.
%2316110: Mabei, Sayed. - La réforme agraire en Egypte.
%2394540: Mabillon, Jean - Tractatus de studiis monasticis selectiorumque voluminum addito catalogo ad bibliothecam in ecclesiasticis materiis comparandam. Tomus I-III. Latine vertit Josephus Porta. Editio tertia Veneta.
%23190458: Mably, Gabriel Bonnot de. - Observations sur l'histoire de France I. (Collection complete des oeuvres, 1).
%23190459: Mably, Gabriel Bonnot de. - Observations sur l'histoire de France II. (Collection complete des oeuvres, 2).
%23190875: Mably, Gabriel Bonnot de. - De la législation, ou Principes des lois (1776). (Collection complete des oeuvres, 9).
%2378602: Mably, Gabriel Bonnot de. - Collection complete des oeuvres. Publiee par G. Arnoux.
%23267028: Mably, Gabriel Bonnot de. - [M. l'Abbé de Mably]. Des principes des négociations pour servir d'introduction au droit public de l'Europe, fondé sur les traités.
%23190882: Mably, Gabriel Bonnot de. - Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique, traduits du grec de Nicoclès, avec des remarques (1763); Principes de morale. (Collection complete des oeuvres, 10).
%23190886: Mably, Gabriel Bonnot de. - De l'étude de l'histoire, à M. le Prince de Parme; De la manière d'écrire l'histoire (1783) (Collection complete des oeuvres, 12).
%23190899: Mably, Gabriel Bonnot de. - Doutes proposées aux philosophes économistes sur l'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques (1768); Des droits et des devoirs du citoyen. (Collection complete des oeuvres, 11).
%23190594: Mably, Gabriel Bonnot de. - Observations sur l'histoire de France III. (Collection complete des oeuvres, 3).
%23190901: Mably, Gabriel Bonnot de. - De la situation politique en Pologne en 1776; Le Banquet des politiques; De l'étude de la politique; Des maladies politiques et de leur traitement; Des droits et des devoirs du citoyen (1789,reprinted in 1793, but written in 1758); Du commerce des grains; De la superstition; Notre gloire et nos rêves; De la paix d'Allemagne; De la mort de l'impératrice-reine (Collection complete des oeuvres, 13).
%23190902: Mably, Gabriel Bonnot de. - L'oracle d'Apollon, ou de la connoissance de soi-même; Des talens; Du beau; (Collection complete des oeuvres, 14).
%23190457: Mably, Gabriel Bonnot de. - Du développement, des progrès et des bornes de la raison; Le compte rendu La retraite de M. Necker; Du cours et de la marche des passions dans la société. (Collection complete des oeuvres, 15).
%23245355: Mabro, Robert. - The Egyptian economy, 1952-1972.
%23198668: MABRO, R. & RADWAN, S. - The industrialization of Egypt, 1939-1973 : policy and performance.
%23107931: Mac Gillavry, E.C. - Meewerken aan strafvordering door banken en internet service providers : een onderzoek naar wetgeving en praktijk.
%23154345: Mac Gillavry, E.C. - Meewerken aan strafvordering door banken en internet service providers. Een onderzoek naar wetgeving en praktijk.
%2325838: Macary, Jean. - Masque et Lumières au XVIIIe : André-François Deslandes Citoyen et Philosophe 1689-1757.
%23127324: MacAvoy, Paul W. - The failure of Antitrust and regulation to establish competition in long-distance telephone services.
%23236565: MacBride, J. Francis Macbride & R.S. Williams. - Various spermatophytes [by] J. Francis Macbride & Mosses of Peru [by] R.S. Williams.
%2317167: MacBride, Séan (chairman). - Israel in Lebanon : report of the international commission to enquire into reported violations of international law by Israel during its invasion of the Lebanon : 28 August 1982-29 November 1982.
%2362709: MacCallum jr, Gerald C. - Legislative intent and other essays on law, politics and morality.
%23286789: MacCana, Proinsias. - Celtic mythology.
%23187939: MacCord, Margaret. - Zingen voor koningin Victoria : het leven van Katie Makanya.
%23287991: MacCormick, Neil. - H.L.A. Hart.
%23165654: MacCormick, Neil. - Legal Reasoning and Legal Theory.
%23249865: Macdonald, Ronald St. John., Douglas M. Johnston & Gerald L. Morris. - The international law and policy of human welfare.
%23206664: MacDonald, B. - The Southern Ghors and Northeast 'Arabah archeological survey.
%23246760: MacDonald, Malcolm. - Schoenberg.
%23110192: MacDonald, Lauchlin D. - John Grote : a critical estimate of his writings.
%23281025: MacDonald, R.St.J. & Douglas M. Johnston.PostNL - The Structure and Process of International Law : essays in legal philosophy doctrine and theory.
%2332621: MacDonald, John Marshall - Rape Offenders and Their Victims.
%23142886: MacDonogh, Giles - Berlin.
%2339913: MacDowell, Douglas M. - Spartan law.
%23100511: MacDowell, Douglas M. - Athenian homocide law in the age of the Orators.
%23121904: MacEwan, Arthur. - Development alternatives in Pakistan. A multisector and regional analysis of planning problems.
%23189958: MacEwen, Martin. - Tackling racism in Europe : an examination of anti-discrimination law in practice.
%23255062: MacFarlane, Peter. - Health law : commentary and materials.
%23281407: MacFarquhar, Larissa - Wereldverbeteraars : Een filosofische verkenning van altruïsme.
%2334412: MacGillivray, Royce. - Restoration historians and the English civil war.
%23237175: MacGlew, James F. - Tyranny and political culture in ancient Greece.
%23290400: Mach, Ernst. - Populär-wissenschaftliche Vorlesungen. Fünfte Auflage.
%23249740: Mach, Ernst. - Erkenntnis und Irrtum : Skizzen zur Psychologie der Forschung.
%2380073: Mach, Ernst. - Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit. Zur Geschichte des Arbeitbegriffs. Kultur und Mechanik.
%2380071: Mach, Ernst. - Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen.
%23129026: Machaut, Guillaume de. - The Tale of the Alerion.
%23268878: Macherey, Pierre. - Gebroken spiegel : over de realistiese illusie : Pierre Macherey's opvattingen over realisme, weerspiegeling van en de voorwaarden van de literaire produktie - met een kommentaar van de redaktie.
%2313182: Machiavelli, Niccolò. - The prince.
%23117117: Machlup, Fritz. - International trade and the National Income Multiplier.
%23127627: MacInnes, J.W. - The comical as textual practice in Les Fleurs du Mal.
%23237143: Macinnis, Peter. - Poisons : A history from hemlock to Botox.
%23221283: Macintosh, Kerry Lynn. - Illegal beings : human clones and the law.
%2399948: MACINTYRE, B. - The Napoleon of crime. Adam Worth, the real Moriarty.
%23133518: MACIVER, ROBERT M. - Academic Freedom in our Time. A Study prepared for the American Academic Freedom Project at Columbia University.
%23223180: Mack, Heinz. - Heinz Mack : Zwischen den Zeiten = Heinz Mack, Between the times.
%23288222: Mack, Heinz. - Taten des Lichts : Mack & Goethe.
%23275785: Mack, Michael. - German idealism and the Jew : the inner anti-semitism of philosophy and German Jewish responses.
%2378606: Mack, Heinrich. - Die Finanzverwaltung der Stadt Braunschweig bis zum Jahre 1374.
%2330766: Mack, Angela D. - Landscape of slavery : the plantation in American art.
%23262143: Mackaay, Ejan & Ysolde Gendreau. - Législation canadienne en propriété intellectuelle 2005 = Canadian legislation on intellectual property 2005.
%2320500: Mackay, Ruth. - Lazy , improvident people : myth and reality in the writing of Spanish history.
%2326814: Mackay, R.W.G. - Towards a United States of Europe : an analysis of Britain's role in European union.
%23246642: Mackay, Ruth. - Lazy, improvident people : myth and reality in the writing of Spanish history.
%23289358: Mackay, Aeneas. - Dissertatio historico-politica de triplici foedere anno 1668 inter regem Angliae, regem Sueciae et Ordines Generales Foederati Belgii icto.
%23257833: Macke, August. - August Macke und die Schweiz = August Macke and Switzerland.
%23290578: Mackensen, Karsten. - Simplizität : Genese und Wandel einer musikästhetischen Kategorie des 18. Jahrhunderts.
%23290140: MacKenzie, Doris L. - Measuring crime : large scale, long range efforts.
%23147359: Mackenzie, David - Ilija Garasanin: Balkan Bismarck.
%2389395: MACKENZIE, M. - Communities of honor and love in Henry James.
%23140962: Mackenzie, David - The Exoneration of the 'Black Hand' 1917-1953.
%23222236: MacKenzie, Iain. - The idea of pure critique.
%23290428: Mackie, J.L. - The miracle of theism : arguments for and against the existence of God.
%23273672: D., I. (Ian Duncan) MacKillop - F.R. Leavis : essays and documents
%2385774: MacKinney, Gordon & Angela C. Little. - Color of foods.
%23255649: MacKinnon, Edward M. - Scientific explanation and atomic physics.
%23219554: MacKinnon, Barbara. - American philosophy : a historical anthology.
%23263223: MacKinnon, Dean F. - Trouble in mind. An unorthodox introduction to psychiatry.
%23212323: MacKintosh, Maureen - Economic Decentralization and Public Management Reform (New Horizons in Public Policy Series).
%23258998: Maclaine Pont, M.W. - Hoe zij overwonnen : een vijftal verhalen uit den tijd van de invoering van het christendom in Groot-Brittannië.
%23101490: Maclean, Arthur John. - Dictionary of the dialects of vernacular Syriac, as spoken by the Eastern Syrians of Kurdistan, North-West Persia and the plain of Mosul : with illustrations from the dialects of the Jews of Zakku and Azerbaijan, and of the Western Syrians of Tur'Abdin and Ma'lula,
%23256439: MacLean, Iain. - What's wrong with the British Constitution?
%2314634: MacLean, David. - International co-operation in civil and criminal matters.
%2316201: MacLean, David. - International judicial assistance.
%23225032: MacLean, Robert M. & Bettina Volpi. - EU trade barrier regulation : tackling unfair foreign trade practices.
%23195730: MacLeod, I., I.D. Hendry, & Stephen Hyett. - The external relations of the European Communities : a manual of law and practice.
%23287805: Macleod, John F, Peter G. Grove & David P. Farrington. - Empowerment of injured claimants : investigating claimfactors, procedural justice and e-health.
%23279981: MacMillan, John. - On Liberal Peace: Democracy, War and the International Order.
%23238981: Macnamara, John. - Through the rearview mirror : historical reflections on psychology.
%23239015: Macnamara, John. - A border dispute : the place of logic in psychology.
%23109320: MacPherson, C.B. - Democratic theory: Essays in retrieval.
%231301: MacPherson, C.B. - Democratic theory: Essays in retrieval.
%23210182: Macqueen-Pope, W. - Ivor : the story of an achievement : a biography of Ivor Novello.
%23246041: Macquet, Johannes Jacobus. - Tentamen juridicum inaugurale, quaedam rusticorum specialia jura sistens.
%23130701: MacRae, Duncan. - Parliament, parties and society in France, 1946-1958.
%23291528: MacRae Jr., Duncan. - Policy indicators : links between social science and public debate.
%23264506: Macrory, Patrick F.J. (ed.) - The World Trade Organization: legal, economic and political analysis. Volume 1 : [1]. Background; [2]. The legal framework of the World Trade Organization.
%23213818: Madansky, Albert. - Foundations of econometrics.
%23218414: Madariaga, Javier Solana (Foreword) - Old Frontiers - New Frontiers: The Challenge of Kosovo and its Implications for the European Union.
%23280797: maddison, David. - The true costs of road transport.
%23246665: Maddox, Lucy. - Citizen Indians : Native American intellectuals , race , and reform.
%23278794: Madelin, Louis. - De Fransche revolutie.
%23278783: Madelin, Louis. - Napolon.
%23285069: Madero, Marta. - Tabula picta : painting and writing in medieval law.
%23254769: Madiot, Yves. - Droits de l'homme et libertés publiques.
%23284493: Madison, Peter. - Freud's concept of repression and defense, its theoretical and observational language.
%23179161: Madison, Gary B. - Understanding, a phenomenological-pragmatic analysis.
%23230847: Madoff, Ray D. - Immortality and the Law: The Rising Power of the American Dead.
%23236809: Madoff, Ray D. - Immortality and the Law: The Rising Power of the American Dead.
%23292537: Madvig, Johan Nikolai. - Adversaria critica ad scriptores Graecos et Latinos. Tome 1. De arte coniecturali. Emendationes Graecae; Tome 2. Emendationes Latinae; Tome 3. Novas emendationes Graecas et Latinas continens.
%23265109: Maeder, Alphonse. - Studien über Kurzpsychotherapie.
%2358529: Maedge, C.M. - Über den Ursprung der ersten Metalle, der See- und Sumpferzverhüttung, der Bergwerkindustrie und ihrer ältesten Organisation in Schweden. Eine prëhistorischen und historisch-ökonomische Abhandlung.
%23100010: Maeijer, J.M.M. ... [et al.] - Aandelen.
%23214254: Maeijer, J.M.M. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2. De rechtspersoon.
%2353762: Maeijer, J.M.M. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. II: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. [Deel 3] : De naamloze en de besloten vennootschap.
%23266955: Maeijer, J.M.M. ... [et al.] - Flexibele rechtsvormen : voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2007.
%2380927: Maeijer, J.M.M. & J.A.W. Schreurs. - Parlementaire geschiedenis rechtspersonen- en vennootschapsrecht.
%23107118: Maeijer, J.M.M. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 2-II. De Rechtspersoon. Vertegenwoordiging en rechtspersoon.
%23291939: Maeijer, J.M.M. ... [et al.] - Boeken 1 en 2 BW na aanpassing aan de invoeringswet boeken 3, 5 en 6 NBW.
%2316026: Maeijer, J.M.M. - Matiging van schadevergoeding.
%23102229: Maeijer, J.M.M. - Rechtspersonen, Godsdienst en Levensovertuiging.
%23195296: Maeijer, J.M.M. ... [et al.] - Aansprakelijkheid en draagplicht van bestuurders, commissarissen en accountants; verzekeringsaspecten : voordrachten en discussie tijdens het symposium Aansprakelijkheid en draagplicht van bestuurders, commissarissen en accountants; verzekeringsaspecten op vrijdag 7 juni 1991 te N?megen georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen.
%23283231: Maertens, A. - Onze Lieve Vrouw der Potterie te Brugge : geillustreerde gids.
%2363709: Maesen de Sombreff, F.B. van der. - Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2010-2011.
%23267034: Maesen, Laurent J.G. van der. - Transformatie van de gezondheidszorg in Nederland tussen 1974 en 1987 : over de kosten en het geneeskundig paradigma bezien vanuit politiek-economische veronderstellingen.
%23215119: Maeseneire, Wouter de. - Essays on firm valuation and value appropriation.
%23282156: Maet, Frank Dirk Roger. - Nieuwe artistieke tijden : een filosofische kritiek van een door technologie bepaalde kunst.
%23292018: IdN magazine. - Kaleidoscopic age : IdN Decade Design Awards 01.02.
%23286325: Magdelijns, J.R.M. ... [et al.] (ed.) - Het kapittel van Lebuinus in Deventer : nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving.
%23246278: Magee, Michael. - Emancipating pragmatism : Emerson , jazz , and experimental writing.
%23284736: Magee, Gayle Sherwood. - Robert Altman's soundtracks : film, music and sound from M*A*S*H to a Prairie home companion.
%23288283: Magee, David. - Infinite riches : the adventures of a rare book dealer.
%23108590: Magendie, François. - Précis élementaire de Physiologie.
%23256407: Maghraoui, Abdeslam M. - Liberalism without democracy : nationhood and citizenship in Egypt, 1922-1936
%23131805: Magid, H. Meyer - English Political Pluralism. The Problem of Freedom and Organization.
%23284234: Magill, Michael & Martine Quinzii. - Theory of Incomplete Markets, Vol. 1.
%23262472: Magits, Leo. - Vlaamsch socialisme.
%23154456: Magleby, David B. & Candice J. Nelson. - The money chase : congressional campaign finance reform.
%23102230: Maglio, V.J. & A.B. Ricca. - Dental and Skeletal Morphology of the Earliest Elephants.
%23108658: MAGNER jr., J.E. - John Crowe Ransom. Critical Principles and Preoccupations.
%23247580: Leonis Magni. - Sancti Leonis Magni Opera Omnia : epistolis triginta, tribusque de Gratia Christi opusculis auctiora; secundum exactam annorum feriem accurate ordinata. accedunt codex canonum, et conftitutorum sedis apoftolicae, Sancti Hilarii arelatensis Episcopi Opuscula, et vita : item sermones, et homiliae Santi Maximi Episcopi Taurinensis.
%23291933: Magno-Ballesteros, Marife. - The urban land and real estate market in Metro Manila : a socio-economic analysis.
%23227039: Magnus, Otto. - Rudolf Magnus : Physiologist and Pharmacologist (1873-1927). A biography.
%23110196: Magnus, Bernd & James B. Wilbur (ed.) - Cartesian Essays : a collection of critical studies.
%23114488: Magnus, Otto. - Rudolf Magnus : Physiologist and Pharmacologist (1873-1927). A biography.
%23232688: Magnus, Ulrich (ed.) - Europäisches Schuldrecht : Verordnungen und Richtlinien = European law of obligations : regulations and directives = Droit européen des obligations : règlements et directives.
%23148924: MAGNUS, FRANZ. - Aegypten. Seine volkswirschaftlichen Grundlagen und sein Wirtschaftsleben.
%23165807: Magnus, Bernd. - Heidegger's Metahistory of Philosophy: Amor Fati, Being and Truth.
%23193082: Magnusson, Lars (ed.) - Evolutionary and neo-Schumpeterian approaches to economics.
%23140935: Magocsi, Paul Robert - Persistance of Regional Cultures: Russians & Ukrainians in their Carpathian Homeland and Abroad.
%23147319: Magocsi, Paul Robert - Carpatho-Rusyn Studies. An Annotated Bibliography, Volume II: 1985-1994.
%23246683: Magri, Gennaro, fl. - Theoretical and practical treatise on dancing.
%23231641: Magri, Gennaro - Theoretical and Practical Treatise on Dancing.
%23163868: Magri, Domenico (1604-1672). - Hierolexici sive sacri dictionarii. Editio Sexta. Octo mille circiter vocibus hoc signo ¶ notatis & triplici indice nunc primum aucta, et in duos tomos distributa, quorum primus ab A. usque M.- [secundus ab N. usque ad Z.]
%23100799: Maguire, Mike & Robert Reiner. - The Oxford handbook of criminology. 3rd edition.
%23285889: Maguire, Mary. - Polymer Clay: The Art of Clay Modelling in Over 25 Beautiful Projects.
%2364412: Mah, Harold. - Enlightenment phantasies : cultural identity in France and Germany , 1750-1914.
%23200152: Mahadevan, Vijitha (Compiler) & the staff of UCLA's African Bibliography Project. - Contemporary African Politics and Development: A Comprehensive Bibliography, 1981 -1990.
%23282230: Mahaffy, Robert Pentland. - The statute of Westminster 1931 : with an introduction, notes and index.
%23290514: Mahaim, Ernest. - Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation allemande.
%23212998: Mahan, A. T. - The life of Nelson : the embodiment of the sea power of Great Britain.
%23159838: Mahan, Sue (ed.) - Beyond the mafia : organized crime in the Americas.
%2376195: Mahé, Chantal B.P. - La résolution du conflit de conditions générales : une étude comparative.
%23101499: Mahérault, Marie-Joseph-François. - L'oeuvre gravé de Jean-Michel Moreau le Jeune (1741-1814) : catalogue raisonné et descriptif avec notes, iconographiques et bibliographiques: suivi d'un catalogue raisonné de gravures d'après Moreau et d'un supplement contenant un catalogue des dessins de Moreau.
%23285625: Mahfuzur Rahman, A.H.M. - Exports of manufactures from developing countries : a study in comparative advantage.
%2370632: Mahler, Max. - Die natürlichen Verbindlichkeiten im Bürgerlichen Gesetzbuch.
%23129748: Mahmood, Safdar. - Pakistan : political roots and development 1947-1999.
%2371854: Mahmoud, M.A. - Justice and administrative deviance.
%23109975: Mahowald, Maria Briody. - An Idealistic Pragmatism. The development of the pragmatic element in the philosophy of Josiah Royce.
%23119463: Mahr, Alexander. - Hauptprobleme der Arbeitslosigkeit.
%2342375: Maidenbaum, Aryeh - Jung and the Shadow of Anti-Semitism: Collected Essays (Jung on the Hudson Book Series).
%23232228: Maidment, Richard & John Zvesper. - Reflections on the constitution : the American constitution after two hundred years.
%23222185: Maier-Katkin, Daniel. - Stranger from abroad : Hannah Arendt , Martin Heidegger , friendship , and forgiveness.
%23277739: Maier, Charles S. - The unmasterable past : history, holocaust, and German national identity.
%2390954: Maier, Hans Jakob. - Kunst des Rechtsanwalts : Bild eienes Berufsstandes im Lichte von Praxis, Literatur und Glosse.
%23123662: Maier, Heinrich. - Sokrates : sein Werk und seine geschichtlichen Stellung.
%23123635: Maier, Heinrich. - Psychologie des emotionalen Denkens.
%23245661: Maier, Heinrich. - Sokrates : sein Werk und seine geschichtlichen Stellung.
%23185169: Maier, Hans; Heinz Rausch & Horst Denzer (eds.) - Klassiker des politischen Denkens. I. von Plato bis Hobbes; II. von Locke bis Weber.
%23287271: Maierhöfer, Christian. - Aut dedere - aut iudicare : Herkunft, Rechtsgrundlagen und Inhalt des völkerrechtlichen Gebotes zur Strafverfolgung oder Auslieferung.
%23259572: Maihofer, Werner (ed.) - Naturrecht oder Rechtspositivismus.
%23216212: Maihofer, Werner (ed.) - Begriff und Wesen des Rechts.
%23147632: Mailer, Norman. - Portrait of Picasso as a Young Man.
%2379662: Maillard, F. - Histoire des journaux publiés à Paris pendant le Siège et sous la Commune 4 sept. 1870 au 28 mai 1871.
%23231414: Stadtbibliothek Frankfurt am Main. - Katalog der Abteilung Statistik.
%2359704: Maine, Henry Sumner. - Ancient law.
%23251393: Mainiero, Lino ... [et al.] (ed.) - American women writers from colonial times to the present : a critical reference guide. Vol. 1-5.
%23286350: Maire, Jacob Le & Willem Corneliszoon Schouten. - De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616 door Jacob le Maire en Willem Cornelisz Schouten.
%23290647: Maisel, David (Photographer). - David Maisel: Black Maps.
%23287660: Maistre, Joseph de. - Examen de la philosophie de Bacon : ou l'on traite différentes questions de philosophie rationelle. Tome II.
%23114586: Maistre, Joseph de. - Lettres et opuscules inédits du comte Joseph de Maistre,
%23218075: Maitland, Charles Edward Adrianus. - Staatstelefoon-exploitatie.
%23282811: Maitra, Dilip David. - Regeln und Prinzipien : zur Soziologie juristischer Argumentation am Beispiel persönlichkeitsrechtlicher Normbildung im Bereich der Genanalyse.
%23267548: Maiwald, Kai-Olaf. - Die Herstellung von Recht : eine exemplarische Untersuchung zur Professionalisierungsgeschichte der Rechtssprechung am Beispiel Preussens im Ausgang des 18. Jahrhunderts.
%23273909: Maj, Mario & Norman Sartorius (eds.) - Depressive Disorders.
%23149072: Majakowski, Wladimir. - Ausgewählte Gedichte und Poeme.
%23292077: Majakowski, Wladimir. - Werke Band 1-10. Werkausgabe. [1]. Gedichte. Band 1-1; [2]. Gedichte. Band 1-2; [3]. Poeme. Band 2-1; [4]. Poeme. Band 2-2; [5]. Stücke. Bühnenwerke und Filmszenarien. Band 3-1; [6]. Stücke. Bühnenwerke und Filmszenarien. Band 3-2; [7]. Prosa. Autobiographie, Reiseskizzen, Briefe. Band 4-1; [8]. Prosa. Autobiographie, Reiseskizzen, Briefe. Band 4-2; [9]. Publizistik. Aufsätze und Reden. Band 5-1; [10]. Publizistik. Aufsätze und Reden. Band 5-2.
%23277626: Majer, Diemuth. - Non-Germans under the Third Reich : the Nazi judicial and administrative system in Germany and occupied Eastern Europe : with special regard to occupied Poland, 1939-1945.
%2349643: Majewski, Wodek. - Wadysaw Hasior, Camiel van Breedam : 22/12/1989-25/2/1990.
%2330054: Majlis, Brigitte Khan - Indonesische Textilien. Wege Zu Gottern Und Ahnen.
%23152439: Majone, Giandomenico. - Evidence, argument, and persuasion in the policy process.
%23132820: Major, John. - The Oppenheimer Hearing.
%233519: Majumdar, Ramesh C. [et al.]. - The Vakataka-Gupta Age (c200-550 A. D.)
%23204275: Mak, Elaine. - De rechtspraak in balans : een onderzoek naar de rol van klassiek-rechtsstatelijke beginselen en 'new public management'-beginselen in het kader van de rechterlijke organisatie in Nederland, Frankrijk en Duitsland.
%23276350: Mak, Geert. - In America : travels with John Steinbeck.
%23244314: Mak, Vanessa - Performance-Oriented Remedies in European Sale of Goods Law (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law).
%2341422: Mak, J.J. - Rhetoricaal glossarium.
%2316586: Mak, W. - Rights affecting the manifacture and use of gramophone records.
%237838: Makarewicz, J. - Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage.
%23118658: Makarius, Raoul - La jeunesse intellectuelle d'Egypte au lendemain de la Deuxième Geurre Mondiale.
%23203261: Makarov, Alexander N. - Festgabe für Alexander N. Makarov : Abhandlungen zum internationalen Privatrecht.
%23248510: Makarov, Alexander N. - Quellen des internationalen Privatrechts : Nationale Kodification.
%23101501: Makas, Hugo (ed.) - Kurdische Texte im Kurman jí-Dialekte : aus der Gegend von Märdin : gesammelt, übersetzt, erklärt und mit einer Einleitung, Anmerkungen und einem Glossar versehen : nebst Kurdische Studien : eine Probe des Dialektes von Diarbekir, ein Gedicht aus Ga-war, Jezidengebete.
%23111754: Makinson, David H. - Barbados. A study of North-American West-Indian relations, 1739-1789.
%23215337: Makos, Christopher. - Andy Warhol.
%23207939: Makowski, Elizabeth M. - Canon law and cloistered women : Periculoso and its commentators, 1298-1545.
%23104457: Malachowsky, A.R. (ed.) - Reading Rorty : critical responses to Philosophy and the mirror of nature (and beyond).
%23114025: Malaise, M. - Les conditions de pénétration et de diffusion des cultes égyptiens en Italie.
%23198131: Malanczuk, Peter. - Region und unitarische Struktur in Grossbritannien.
%2397418: Malanczuk, Peter. - Akehurst's Modern introduction to international law.
%23283572: Malaurie, Philippe; Laurent Aynès & Pierre-Yves Gautier. - Les contrats spéciaux : civils et commerciaux : vente, mandat, bail, contrat d'entreprise, échange, location-vente, crédit-bail, contrats de distribution, dépôt, prêts, jeu et pari, rente viagère, transaction, clause compromissoire, compromis.
%23206073: Malcontent, P.A.M. - Op kruistocht in de derde wereld : de reacties van de Nederlandse regering op ernstige en stelselmatige schendingen van fundamentele mensenrechten in ontwikkelingslanden, 1973-1981.
%23121448: Malcuzynski, M.-Pierrette (ed.) - Sociocríticas prácticas textuales : cultura de fronteras.
%23233974: Male, R.M. van & B.W.N. de Waard. - Besluiten.
%2373323: Male, R.M. van. - Rechter en bestuurswetgeving : beroep tegen door bestuursorganen vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en toetsing daarvan aan ongeschreven recht in rechtsvergelijkend perspectief.
%23243111: Male, R. M. van. - Centrale Raad van Beroep 1903-2003.
%23230321: Male, R.M. van & B.W.N. de Waard (eds.) - Adviezen aan de Awb-wetgever : doorzend- en verwijsregels, proceskosten in voorprocedures.
%23281552: Malesevic, Sinisa & Haugaard, Mark (eds.) - Ernets Gellner & contemporary social thought.
%23284391: Malet, Rosa Maria. - Joan Miró.
%23281322: Malet, Albert. - Personne et amour dans la théologie trinitaire de Saint Thomas d'Aquin.
%23286932: Malevich, Kazimir. - Kazimir Malevich en de Russische avant-garde : met een selectie uit de Khardzhiev- en Costakiscollecties.
%2336761: Malevich, Kazimir. - Kazimir Malevich, 1878-1935.
%23219147: Maleville, Jacques de. - Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil au Conseil d'État : contenant le Texte des Lois; le précis des observations faites sur chaque article, et les Motifs de la décision du Conseil; L'Indication de la confirmité et de l'opposition de ces articles aux lois anciennes; les arrêts rendus par la Cour de Cassation pour en fixer le sens; et les observations particulières de l'auteur, pour concilier et rectifier quelques-uns de ces articles. Tome I-IV.
%2330811: Maley, William (ed.) - Fundamentalism reborn? : Afghanistan and the Taliban.
%23288266: Malfliet, Katlijn. - Wie niet werkt zal niet eten : over persoonlijk eigendomsrecht in de Sovjetunie.
%235914: Malherbe, François Ernst Johannes. - Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde.
%23249572: Malingrëy, Rémi., Merle, Pierre. - Petit traité de l'injure.
%23215702: Malinowski, Bronoslaw. - Sex, culture, and myth.
%23279636: Maliszewski, Paul. - Fakers: Hoaxers, Con Artists, Counterfeiters, and Other Great Pretenders.
%23243289: Creveld van & Malkus. - Het bestek. Leidraad voor het maken van bestekken ten behoeve van studie en praktijk.
%23257379: Malladra, Allessandro. - Il Vesuvio dal 1906 al 1920.
%23231890: Mallampalli, Chandra. - Race, religion, and law in colonial India : trials of an interracial family.
%23272641: Mallat, Chibli - Philosophy of Nonviolence: Revolution, Constitutionalism, and Justice beyond the Middle East.
%23117003: Mallet, M. - Northern Antiquities : or, an historical account of the manners, customs, religion and laws, maritime expedition and discoveries, language and literature of the ancienst Scandinavians (Danes, Swedes, Norwegians and Icelanders).
%23177873: Mallet, J. V. G. - Xanto : pottery-painter, poet, man of the Italian Renaissance.
%2383928: O'Malley, J.J., K.W. Algozin & F.G. Weiss. - (eds.) Hegel and the history of philosophy. Proceedings of the 1972 Hegel society of America conference.
%2360658: O'Malley, J.J. (ed.). - The Legacy of Hegel : proceedings of the Marquette Hegel Symposium.
%23278922: O'Malley, Therese & Joachim Wolschke-Bulmahn (eds.) - Modernism and landscape architecture, 1890-1940.
%23176707: Malliavin, Marie Paule. - Séminaire d'algèbre Paul Dubreil et Marie-Paul Malliavin : proceedings, Paris 1987-88 (39ème année).
%23176350: Malliavin, Marie-Paule (ed.) - Séminaire d'algèbre Paul Dubreil et Marie-Paule Malliavin : proceedings, Paris 1980 (33ème année).
%23176348: Malliavin, Marie-Paule (ed.) - Séminaire d'algèbre Paul Dubreil et Marie-Paule Malliavin : proceedings, Paris 1983-1984 (36ème année).
%23176605: Malliavin, Marie Paule. - Séminaire d'algèbre Paul Dubreil et Marie-Paule Malliavin : proceedings, Paris 1982 (32ème année).
%23176542: Malliavin, Marie-Paule (ed.) - Séminaire d'algèbre Paul Dubreil et Marie-Paule Malliavin : proceedings, Paris 1981 (34ème année)
%2347385: MALLINSON, G.J. - The comedies of Corneille. Experiments in the comic.
%23237962: Malloy, Robin Paul. - Law in a market context : an introduction to market concepts in legal reasoning.
%23250405: Malmborg, Mikael & Bo Strêath (eds.) - The meaning of Europe variety and contention within and among nations.
%23291542: Maloka, Eddy (ed.) - A United States of Africa?
%23292076: Malone, David M. - Does the Elephant Dance? : Contemporary Indian Foreign Policy.
%23289579: Malpas, Jeff (ed.). - Dialogues with Davidson : acting, interpreting, understanding.
%2382858: Malsch, M. & J.F. Nijboer. - Complex cases : perspectives on the Netherlands criminal justice system.
%23286406: Malsch, Marijke & Wilma Smeenk (eds.) - Family violence and police response : learning from research, policy and practice in European countries.
%23141141: Malsch, Marijke - Lawyers' Predictions of Judicial Decisions. A Study on Calibration of Experts.
%23288093: Malsch, Marijke ... [et al.] - Kijken, luisteren, lezen : de invloed van beeld, geluid en schrift op het oordeel over verdachtenverhoren.
%23231715: Maltby, Richard (Editor) - 'Film Europe' And 'Film America': Cinema, Commerce and Cultural Exchange 1920-1939.
%23277278: Maltese, John Anthony. - The selling of Supreme Court nominees.
%2344294: MALTHUS, THOMAS ROBERT. - Principes d'économie politique considérés sous le rapport de leur application pratique, Seconde Édition, revue, corrigée et considérablement augmentée; suivis Des définitions en économique politique par Malthus, avec des remarques inédites de J.-B. Say; précédés d'une introduction et accompagnés de notes explicatives et critiques, par Maurice Monjean.
%23181170: Malti-Douglas, Fedwa. - Medicines of the soul : female bodies and sacred geographies in a transnational Islam.
%2350166: Maltz, Earl M. - Civil Rights, the Constitution, and Congress, 1863-1869.
%23188770: Maluwa, Tiyanjana - International Law in Post-Colonial Africa.
%23243621: Mamet, David - The Wicked Son: Anti-Semitism, Self-hatred, and the Jews.
%23136672: Mampel, Siegfried - Der Sowjetsektor von Berlin : einen Analyse seines äusseren und inneren Status.
%2362834: MAMROTH, KARL. - Gewerblicher Konstitutionalismus. Die Arbeistarifverträge in ihre volkswirtschaftlichen und sozialen Bedeutung.
%2362440: Man, Adrianus Pieter de. - Organizing for competitiveness.
%23279700: Man, John. - The Gutenberg Revolution : The Story of a Genius and an Invention That Changed the World.
%2360341: Man, Reinier de. - Energy forecasting and the organization of the policy process : a comparative study on the use of energy forecasts in the Netherlands and the United Kingdom.
%23136265: Man, D. de. - Hier beginnen sommige stichtige punten van onse oelden zusteren, naar het te Arnhem berustende handschrift.
%23155203: Man, Huibert de. - Organizational change in its context : a theoretical and empirical study of the linkages between organizational change projets and their administrative, strategic and institutional environment.
%23159692: Al-Haq/Law in the service of man (ed.) - Punishing a nation : human rights violations during the Palestinian uprising, December 1987-December 1988 : a report.
%23283366: Man, Marie G.A. de. - Konvoluut van 27 publicaties en overdrukken over Zeeuwse munten en penningen. 1. Schutterspenningen van Vere.
%2342167: Mancall, Peter C. - Fatal Journey: The Final Expedition of Henry Hudson.
%23276400: Manchanda, Catharina. - Pop Departures.
%23183851: Manchot, Melanie. - Melanie Manchot : love is a stranger : photographs, 1998-2001.
%23284364: Mancini-Griffoli, Deborah & Picot, André. - Humanitarian negotiation : a handbook for securing access, assistance and protection for civilians in armed conflict.
%23250371: Mandaza, Ibbo & Arno Tostensen. - Southern Africa : in search of a common future : from the conference to a community.
%23291843: Mandel, Robert - Armies without states : the privatization of security
%23124465: Mandel, Ernest. - Marxist Economic Theory
%2341237: Mandelbaum, Ann. - Ann Mandelbaum : Thin Skin : photographs.
%23238646: Mandelbaum, Seymour J. - Open moral communities.
%23154249: Mandelbaum, Michael (ed.) - The new European diasporas : national minorities and conflict in Eastern Europe.
%23196609: Mandelbaum, Ann. - New Work.
%2362311: Mandele, L. Martijn van der. - Leadership and the inflection point : a longitudinal perspective.
%23101406: Mander, Carel van & Henri Hymans (ed/tr.) - Le livre des peintres de Carel van Mander : (1548-1606) : vie des peintres et graveurs flamands, hollandais et allemands, traduite sur l'édition originale néerlandaise de 1604 accompagnée d'une introduction biographique, de notes et de commentaires, et de tables analytiques et alphabétiques.
%23106581: Manders, W.J.A. - Vijf Kunsttalen : vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapük, Esperanto, Ido, Occidental en Novial.
%23239775: Mandler, Peter (ed.) - Liberty and authority in Victorian Britain.
%2313038: Manen, N.F. van. - Rechtshulp in de buurt. Een vergelijkend onderzoek naar rechtshulpverlening in twee Amsterdamse wijken. Diss.
%23269735: Manen, Bertien van. - Bertien van Manen : Beyond Maps and Atlases.
%2364068: Manent, Pierre. - Enquete sur la democratie.
%2368436: Mangan, J.A. & Fan Hong (eds.) - Sport in Asian Society: Past and present.
%2355441: Manger, J.B. - Thorbecke en de historie : bijdrage tot de kennis van het liberalisme.
%23267729: Mangilius, Joannes Antonius. - [Ioanne Antonio Mangilio]. De evictionibvs tractatvs in quo agitur de materia contingente ...
%23181747: Manheim, Henry L. - Sociological research : philosophy and methods.
%2340125: Mani, Sunil - Innovation, Learning, and Technological Dynamism of Developing Countries.
%23257987: Mani, Inderjeet & Mark T. Maybury. - Advances in automatic text summarization.
%23285053: Manicas, Peter T. - A realist philosophy of social science : explanation and understanding.
%23222983: Manier, Bénédicte - Quand les femmes auront disparu : L'élimination des filles en Inde et en Asie.
%23188800: Manigart, Philippe & Ljubica Jelusic (eds.) - European defence restructuring : military and public view.
%23255941: Manilius, L'ingénieur. - Cours populaire de calcul diff;erentiel et intégral et de mécanique : à l'usage des architects, des constructeurs de machines, et de constructeurs des ponts et chaussées.
%2378608: Maningk, Alfred. - Willenserklärung und Willensgeschäft. Ihr Begriff und ihre Behandlung nach BGB : ein System der juristischen Handlungen.
%2322398: Mankabady, Samir. - The Hamburg rules on the carriage of goods by sea.
%23280326: Mankabady, Samir. - The International Maritime Organization. Vol. 1: International shipping rules; Vol. 2: Accidents at sea.
%23198573: Mankell, Henning. - Faceless killers : a mystery.
%23178038: Mankevar, Purnima. - Screening culture, viewing politics: an ethnography of television, womanhood and nation in Postcolonial India.
%23151512: Mann, Thomas E. & Gary J. Orren (eds.) - Media polls in American politics.
%2355790: Mann, Edward C. - The rights and duties of citizens of the United States : a manual of citizenship.
%2357932: Mann, Kenneth. - Defending white-collar-crime. A portrait of attorneys at work.
%23237424: Mann, Renske & Marion Mathews. - Haar : styling, knippen, kleuren, ideeën, alles en nog iets meer over haarverzorging.
%23239545: Mann, Bonnie. - Women's liberation and the sublime : feminism , postmodernism , environment.
%239747: Mann, Clarence J. - The function of judicial decision in European Economic Intergration.
%23286028: Mann, Fritz Karl (ed.); G.L. Duprat, Hans Freyer, Alfred Meusel, Leopold von Wiese & Marianne Weber. - Gründer der Soziologie : eine Vortragsreihe.
%23193394: Mann, David W. - A simple theory of the self.
%23172180: Mann, Thomas. - Death in Venice and other tales.
%23151327: Mann, Thomas E. (ed.) - A Question of balance : the president , the Congress , and foreign policy.
%23153707: Mann, William J. - Kate : the woman who was Hepburn.
%2347006: MANN, CORAMAE RICHEY. - Unequal justice. A question of color.
%23224916: Manna, Dyno Radjesh - Standardisation in a multi-ethnic world: a paradox? : the validity of guidelines in the treatment of patients with different ethnic backgrounds.
%2319977: MANNESMANN. - Rohre gab es immer schon.
%2383416: Mannheim, Hermann. - Comparative Criminology : a text book. 2 Vols.
%23200644: Mannheim, Karl. - Systematic sociology: an introduction to the study of society.
%23285914: Mannheim, Karl. - Essays on sociology and social psychology.
%237104: Mannheim, Hermann. - Comparative Criminology. A Text Book. 2 Vols.
%23278184: Mannheim, Karl. - Het generatieprobleem.
%23154093: Mannheim, Karl. - Freedom, power & democratic planning.
%23269901: Mannheim, Karl. - Structures of thinking.
%23277167: Mannheim, Hermann. - Juvenile delinquency in an English middletown.
%2324959: Manning, K.R. - Black Apollo of science : the life of Ernest Everett Just.
%2357968: Manning, Bayless. - Federal conflict of interest law.
%23251710: Manning, A.F., M. van Faassen & A.E. Kersten (eds.) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode C : 1940-1945. Deel 6 : 16 december 1942 - 30 juni 1943.
%23285554: Manning, Samuel. - Those Holy Fields : Palestine illustrated by pen and pencil.
%23274631: Manning, Chris - Indonesia in Transition: Social Dimensions of the Reformasi and the Economic Crisis.
%23147196: Mannino, Edward F. - Shaping America : the Supreme Court and American society.
%23168602: MANNSTAEDT, HEINRICH. - Preisbildung und Preispolitik im Frieden und im Kriege.
%2362836: MANNSTAEDT, HEINRICH. - Ursachen und Ziele des Zusammenschlusses im Gewerbe unter besonderer Berücksichtigung der Kartelle und Trusts.
%23223013: Manolides, Theodore. - Theodore Manolides.
%23119524: Manoukian, E.B. - Modern Concepts and Theorems of Mathematical Statistics.
%23259825: Mans, Jan. - 'Monsieur le président'
%23285608: Mansbach, Richard W.; Yale H Ferguson & Donald E Lampert. - The web of world politics : nonstate actors in the global system.
%23286637: Manschot, Willem Arnold. - Over progeronanie : (progeria van Gilford).
%23155388: MANSEL, HENRY L. - Letters, Lectures and Reviews.
%23258708: Mansell, Prof. Robin & Dr. Andrew Davies. - The New Telecommunications in the Netherlands. Strategic Developments in Technologies and Markets.
%23289365: Manser, Gallus M. - Angewandtes Naturrecht.
%23170765: Mansergh, Nicholas. - Survey of British Commonwealth affairs. [II]: Problems of wartime co-operation and post-war change 1939-1952.
%23197306: Mansfeld, Rudolf. - Die Kulturpflanze : Berichte und Mitteilungen aus dem Institut für Kulturpflanzenforschung der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in Gatersleben, Krs. Aschersleben.
%23257182: Mansfeld, Jaap. - The pseudo-Hippocratic tract Peri hebdomado-n : ch. 1-11 and Greek philosophy.
%23102237: Mansfeld, Jaap. - Pappus, mathematicus en een beetje filosoof.
%23172869: Mansfield, Howard. - Skylark : the life, lies, and inventions of Harry Atwood.
%23233910: Mansfield, Edward D. & Jack Snyder. - Electing to fight : why emerging democracies go to war.
%23104816: Mansfield, Peter - The Middle East: a political and economic survey.
%2312069: Mansfield, Edward D. - Votes, vetoes, and the political economy of international trade agreements.
%23285064: Mansi, Joseph. - Aerarium evangelicum : hoc est : Evangeliorum totius anni. Tomi 1-3.
%23154331: Mansion, Augustin - Introduction a la Physique Aristotélicienne.
%23210832: Mansoor, M. - Legal and documentary Arabic reader : with explanatory notes, exercises, vocabularies and model answers. Volume 1.
%2375749: Mante-Meijer, E.A. - Conflicten in organisaties: individuele klachten en hun behandeling.
%235377: MANTEGAZZA, PAUL. - De hygiene van het hoofd.
%23144436: MANTEGAZZA, PAUL. - Das Jahr 3000. Ein Zukunftstraum.
%23200579: Mantel, A.F. (ed.) - De Nederlandse Geneesmiddelenmarkt in observatie: onderzoek, diagnose en voor te schrijven medicijn.
%23246966: Mantel, Anne. - Herodotus historiën : patronen en historische werkelijkheid bij Herodotus.
%23277401: Manthe, Ulrich. - Die Libri ex Cassio des Iavolenus Priscus.
%23150453: Manthey, Franz - Polnische Kirchengeschichte.
%23203606: Mantica, Francesco. - De coniecturis ultimarum voluntatum : libri duodecim.
%23119780: Manton, K.G., Singer, B.H. & Suzman, R,M. (eds.) - Forecasting the Health of Elderly Populations. (Statistics in the Health Sciences.)
%23154104: Mantran, R.(preface). - L'Egypte d'aujourd'hui: permanence et changements, 1805-1976.
%23250275: Mantz-van der Meer, Annine Emilie Ghislaine. - Op zoek naar loutering : oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de dertiende eeuw n. Chr.
%2371791: Mantzavinos, C. - Naturalistic Hermeneutics.
%23200226: Manu, René R. - Die psychosozialen Lebenswelten von Nachkommen jüdischer KZ-Überlebender in Deutschland.
%23246809: Manuela Lenzen & Guenther Knoblich (eds.), Wachsmuth, Ipke - Embodied communication in humans and machines.
%23284125: Manuelli, Rodolfo E. - Exercises in Dynamic Macroeconomic Theory.
%23174255: Manunza, Elisabetta. - EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit : een beschouwing over de vraag of privatiseringsoperaties en de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit een belemmering vormen voor de voltooiing van de Europese markt voor overheidsopdrachten.
%23255364: Manunza, Elisabetta & Linda Senden (ed.) - De EU: de interstatelijkheid voorbij?
%23193171: Manunza, Elisabetta. - EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen : en bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit : een beschouwing over de vraag of privatiseringsoperaties en de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit een belemmering vormen voor de voltooiing van de Europese markt voor overheidsopdrachten.
%23104446: Manusama, Kenneth M. - The United Nations Security Council in the post-cold war era : applying the principle of legality.
%2322824: Manusama, Kenneth M. - The principle of legality in the law and post-Cold War practice of the United Nations Security Council.
%2352063: Manzini, M. Rita - Locality: A Theory and Some of Its Empirical Consequences (Linguistic Inquiry Monographs).
%2352147: Manzini, Maria Rita - Locality: A Theory and Some of Its Empirical Consequences (Linguistic Inquiry Monographs).
%23291501: Maoihibou, Issa. - Geek tattoo : pop culture in the flesh AuteursIssa Maoihibou Gedrukt boek2017 Paris : Cernunnos, 2017.
%23269699: Maolchonaire, Flaithri O. (Florence Conry). - Desiderius : otherwise called Sgathan an Chrabhaidh by Flaithry O Maolchonaire (Florence Conry).
%2363829: Maoz, Zeev. - National Choices and International Processes.
%2351897: Mapp, Wayne. - Iran-United States Claims Tribunal : the first ten years, 1981-1991.
%23221454: Maquet, Albert. - L'astronome royal de Turin, Giovanni Plana (1781-1864) : un homme, une carrière, un destin.
%23111943: Marácz, László (ed.) - Expanding European Unity : Central and Eastern Europe.
%2398672: MARANI, M. & RIGON, R. (eds.). - Hydrometeorology and Climatology.
%23275612: Maranini, Giuseppe. - Classe e Stato nella rivoluzione Francese.
%23218626: Marantz, Alec, Y. Miyashita, Y. & Wayne O'Neil (eds.) - Image, language, brain : papers from the First Mind Articulation Project Symposium.
%2382565: MARANTZ, P. & GROSS STEIN, J. (ed.) - Peace-making in the Middle East: problems and prospects.
%23236009: Marat, Jean-Paul. - Le Junius français. Journal politique. 2 Juin 1790- 24 Juin 1790.
%23123667: Marat, Jean-Paul. - Oeuvres. Recueillies et annotées par Auguste Vermorel.
%23252992: Maravall, José María. - Regimes , politics , and markets : democratization and economic change in Southern and Eastern Europe.
%2355648: Al-Marayati, Abid A. - Middle Eastern constitutions and electoral laws.
%23283627: Marburg, Theodore. - Development of the League of Nations idea : documents and correspondence of Theodore Marburg.
%2351482: Marburger, Peter. - Fälle und Lösungen nach höchstrichterlichen Entscheidungen. BGB. Allgemeiner Teil.
%23204962: Marc, Elizabeth. - In de poolstreken verdwaald.
%23284056: Marc, Franz & Joseph Beuys. - Franz Marc und Joseph Beuys : Im Einklang mit der Natur.
%23277659: Marcadé, Victor. - Explication théorique et pratique du Code Civil contenant l'analyse critique des auteurs et de la jurisprudence et un Traité résumé après le commentaire de chaque titre. Vol. 1-6.
%23278248: Marchak, M. Patricia. - Reigns of terror.
%2317980: Marchand, Bruno - Graeme Mann & Patricia Capua Mann (Collection Archigraphy Lémaniques)
%2375563: Marchand, Maurice, Pierre Pestieau & Henry Tulkens. - The performance of public enterprises : concepts and measurement.
%23225170: Marchand, Philip. - Marshall McLuhan : the medium and the messenger.
%2318195: Marchand, Bruno - Quartier Ecoparc / Ecoparc Quarter
%2318259: Marchand, Bruno - Renato Salvi Architect (Collection Archigraphy Lemaniques)
%23280796: Marchand, M; H A Udo de Haes & H Bezemer. - The people's role in wetland management : International conference on wetlands : Papers.
%2396353: Marchant, Jacques (1585-1648). - Vitis florigera in qua doctrina et veritas evangelica continetur sacerdotibus, pastoribus, ac concionatoribus ad pectus appendenda & diebus festis per anni circulum e cathedris proponenda. Accedunt opuscula pastoralia ...
%23144423: Marchesini, G. & S.K. Mitter (eds.) - Mathematical systems theory.
%23250718: Marchildon, Gregory P. (ed.) - Mergers and acquisitions.
%2351194: Marck, E.M. van der (ed.). - Atlas du Notariat. Le Notariat dans le monde. Huit siècles de notariat latin - Quarte décennies d'Union Internationale. Essays édités par les soins de la Fondation pour la promotion de la science notariale à l'occasion du XIXe congrès de l'Union Internationale du Notariat latin du 21 au 27 mai 1989 à Amsterdam = Atlas van het Notariaat. Het notariaat in de wereld. Acht eeuwen latijns notariaat. Vier decennia Internationale Unie. Opstellen uitgegeven door de Stichting ter bevordering van der notariële wetenschap t.g.v. het XIXe congres van de Internationale Unie van het latijnse notariaat, 21-27 mei 1989 te Amsterdam.
%23270156: Marck, Erich. - Von staatlichen Werden und Wesen : Festschrift, Erich Marcks zum 60. Geburtstage.
%2379392: Marcks, Erich. - Von staatlichen Werden und Wesen : Festschrift, Erich Marcks zum 60. Geburtstage.
%23140908: Marco, Guido de & Michael Bartolo. - A second generation United Nations : for peace in freedom in the 21st century.
%2351876: Marconi, Diego. - Lexical Competence.
%2361832: Marcotorchino, J.-F, J.M. Proth & J. Janssen (eds.) - Data analysis in real life environment : ins and outs of solving problems.
%23287947: Marcou, Gérard. - La coopération contractuelle et le gouvernement des villes.
%2370411: Marcu, Valeriu. - Die Geburt der Nationen : von der Einheit des Glaubens zur Demokratie des Geldes.
%2399303: Marcus, Ralph. - Law in the Apocrypha.
%23263229: Marcus, Gary. F. - Overregularization in language acquisition.
%2378534: Marcuse, Herbert. - Eros en cultuur : een filosofische bijdrage tot het werk van Sigmund Freud.
%23137363: Marcuse, Ludwig. - Plato und Dionys : Geschichte einer Demokratie und einer Diktatur.
%23286104: Marcuse, Herbert. - Vertoog over bevrijding.
%2340921: Marcy, Georges. - Le droit coutumier Zemmoûr. Fascicule I : [Mariage et Statut personnel].
%2364858: Maréchal, Bernard. - Concordance des saints Pères de l'église, grecs et latins. Où l'on se propose de montrer leurs sentimens sur le dogme, la morale & la discipline, de faciliter l'intelligence de leurs écrits par des remarques fréquentes, & d'éclaircir les difficultés qui peuvent s'y rencontrer. Tome I-II (All published).
%23282986: Marée, Piet. - Boeken in ons huis.
%23282987: Marée, Piet. - Boeken in ons huis.
%23282993: Marée, Piet. - Knutselen in huis 4 : meubels, kastjes, opbergmogelijkheden.
%23282990: Marée, Piet. - Knutselen in huis : Doe-het-zelf-cursus voor jong en oud.
%23282991: Marée, Piet. - Knutselen in huis 2.
%23282992: Marée, Piet. - Prisma knutselboek voor de vrouw.
%23288943: Mareel, Samuel (ed.) - Call for justice : art and law in the Low Countries 1450-1650.
%2310292: Marees van Swinderen, E. de. - Volkenbond en Verenigde Naties : een rechtsvergelijking.
%23265973: Marees van Swinderen, Tobias Jan de. - Iets over artikel 182 Burgerlijk Wetboek.
%23210897: Marees van Swinderen, R.M.A. de. - Eene opmerking naar aanleiding van art. 57 der Grondwet.
%2338782: Marein, Nathan. - The judicial system and the laws of Ethiopia.
%23292534: Marek, Krystyna (ed.) - A digest of the decisions of the International Court : Volume II. International Court of Justice. Part 2 = Précis de la jurisprudence de la cour internationale. Volume II. Cour internationale de justice. Deuxieme partie.
%2381079: Marek, Krystyna (ed.) - A digest of the decisions of the International Court = Précis de la jurisprudence de la cour internationale. Vol. I: Permanent court of international justice = Cour permanente de justice internationale; Vol. II: International court of justice = Cour internationale de justice.
%23258805: Marella, Primo. - Post-Tsunami Art: emerging artists from South-East Asia.
%23284370: Maren, van D.S. - Morphodynamics of a cyclic prograding delta : the Red River, Vietnam.
%23246130: Marenko, Betti., Polhemus, Ted - Hot bodies, cool style : new techniques in self-adornment.
%2334377: Maresceau, Marc (ed.) - The political and legal framework of trade relations between the European Community and Eastern Europe.
%23106349: Maresceau, Marc. - The European Community's commercial policy after 1992: the Legal dimension.
%2378281: Marez Oyens, J.C. de. - Het normatieve karakter van internationale tractaten.
%2338022: Marezoll, Gustav Ludwig Theodor. - Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes.
%23281240: Marezoll, Gustav Ludwig Theodor. - Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes.
%2354832: Margadant, T.W. - Urban rivalries in the French Revolution.
%23283829: Margadant, W.D. - Mossentabel.
%23284127: Marglin, Stephen A. - Growth, Distribution, and Prices. 2nd edition.
%2395252: Marglin, Stephen A. - Value and price in the labour-surplus economy.
%23120529: Margolis, Joseph (ed.) - The Worlds of art and the world.
%234279: Margolis, Diane Rothbard. - The fabric of self : a theory of ethics and emotions.
%2313619: Margry, P.J. e.a. (red.). - Van 'CAMERE VANDER REKENINGHEN' tot ALGEMENE REKENKAMER : zes eeuwen Rekenkamer : gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer.
%23292007: Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich - Zollordnung und Tarif für das Land Tirol, aus dem Jahre 1780.
%2375554: Mariani, M.P. (ed.) - Distributed data processing technology and critical issues.
%23276086: Marias, Epaminondas A. (ed.) - The European ombudsman.
%2387659: Marie, S. and J.R. Piggott. - A handbook of sweeteners.
%23285061: Honoré de Sainte Marie [Honoratus à Sancta Maria]. - Animadversiones in regulas et usum critices : spectantes ad historiam ecclesiae, opera patrum, acta antiquorum martyrum, gesta sanctorum, atque ad rationem interpretandi sacras litteras, traditam a scriptore quodam, tanquam omnium, quotquot hactenus prodierunt, accuratissimam ; accedunt notationes historicae, chronologicae et criticae.
%23284144: Mariger, Randall P. - Consumption Behavior and the Effects of Government Fiscal Policies.
%23289626: Marin, Luisa. - Il principio di mutuo riconoscimento nello spazio di libertà, securezza e giustizia : le implicazione del mandato d'arresto Europeo sul livello costituzioneale europeo e su quello degli stati membri.
%23291970: [Nederland]. Departement van Marine. - Wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 127) tot regeling der militaire pensioenen bij de zeemagt : zoo als die luidt, na de daarin gebragte wijzigingen bij de wetten van 4 September 1853 (Staatsblad no. 88), 8 Augustus 1862 (Staatsblad no. 159, 24 December 1863 (Staatsblad no. 66), 21 Mei 1873 (Staatsblad no. 64) en 1 April 1875 (Staatsblad no. 33).
%23197287: Marini-Bettolo, G.B. (ed.) - Recent flavonoid research.
%23201558: Marinus, J.H. and J.J. van der Laan. - Veertig jaren ervaring in de Deli-cultures.
%23279874: Marion, Jean-Luc. - Cartesian Questions: Method and Metaphysics.
%23279875: Marion, Jean-Luc. - On Descartes' metaphysical prism : the constitution and the limits of onto-theo-logy in Cartesian thought.
%23256524: Dante Marioni. - Dante Marioni : Blown Glass.
%2372311: Maris, C.W. & F.C.L.M. Jacobs (eds.). - Recht, Orde en Vrijheid : een historische inleiding in de rechtsfilosofie.
%2383303: Maris, C.W. - Een natuurlijke equivalent van de 'plicht'?
%2382454: Maris, C.W. & F.C.L.M. Jacobs (eds.). - Rechtsvinding en de grondslagen van het recht.
%2359170: MARIS, A. Johanna. - Eemnes : rechtsgeschiedkundige ontwikkeling van gemeente en waterschap.
%23262320: Maris, A.G. - De Maris-bundel : opstellen aangeboden aan mr. A.G. Maris.
%23140799: Maris, C.W. - Nietzsche, Niëzky, Nijinsky : de dans van Zarathustra.
%23177853: Maris, A.G. - De Maris-bundel : opstellen aangeboden aan mr. A.G. Maris.
%23277111: Marissen, Michael. - Tainted glory in Handel's Messiah : the unsettling history of the worlds most beloved choral work.
%23274040: Marissen, Michael. - Bach's Oratorios: The Parallel German-English Texts with Annotations.
%2339953: Marissing, J.P.L. van. - De regelgeving voor overheidsopdrachten op het niveau van de Europese Gemeenschap en de GATT, alsmede de gevolgen hiervan voor de Nederlandse regelgeving.
%23192859: Marissing, J.P.L. van. - De regelgeving voor overheidsopdrachten op het niveau van de Europese Gemeenschap en de GATT, alsmede de gevolgen hiervan voor de Nederlandse regelgeving.
%23164508: Marissing, J.P.L. van. - De regelgeving voor overheidsopdrachten op het niveau van de Europese Gemeenschap en de GATT, alsmede de gevolgen hiervan voor de Nederlandse regelgeving.
%23286124: Maritain, Jacques. - Naar een nieuwe Christenheid : problemen op tijdelijk en geestelijk gebied bij de vorming van een nieuwe Christenheid.
%2366060: Maritain, Jacques. - Art et scolastique.
%23285922: Maritain, Jacques. - Freedom in the modern world.
%23118497: Maritain, Jacques. - La Philosophie Bergsonienne. Études critiques.
%23291282: Maritch, Sreten. - Histoire du Mouvement social sous le Second Empire à Lyon.
%23274755: Markakis, John. - Resource Conflict in the Horn of Africa (International Peace Research Institute, Oslo.
%2378610: Markby, William. - Elements of law : considered with reference to principles of general jurisprudence.
%2311742: Marke, Julius J. (ed.). - A Catalogue of the Law Collection at New York University. With selected annotations.
%2331554: Markel, Dan - Privilege or Punish: Criminal Justice and the Challenge of Family Ties.
%23256432: Markel, Dan., Jennifer M. Collins, & Ethan J. Leib. - Privilege or punish : criminal justice and the challenge of family ties.
%23258628: Markesinis, B.S. & S.F. Deakin. - Tort Law.
%23165568: Markesinis, Basil S. - A comparative introduction to the German law of torts.
%23279425: Markfield, Wallace. - Teitlebaum's Window.
%23200037: Markgren, Martin. - Geomorphological studies in Fennoscandia. Volume II: Chute slopes in Northern Fennoscandia. A: Regional Studies and B: Systematic Studies.
%23279426: Markham, William T. - Environmental organizations in modern Germany : hardy survivors in the twentieth century and beyond.
%236785: Markianos, Demetrios J. - Die Übernahme der Haager Regeln in die nationalen Gesetze über die Verfrachterhaftung.
%2314266: Markianos, Démètre J., Robert de Smet, Jacques van Doosselaere ... [et al.] - Le transport maritime sous connaissement à l'heure du Marché Commun.
%2358238: Markie, Peter J. - Descartes's gambit.
%23239022: Markman, Ellen M. - Categorization and Naming in Children. Problems of Induction.
%239448: Markovitch, Tihomir J. - Les théories modernes de la sous-consommation.
%23186872: Marks, Peter Koenraad. - Association between games : a theoretical and empirical investigation of a new explanatory model in game theory.
%2347617: Marks, Lawrence E. - Perceiving similarity and comprehending metaphor.
%23287520: Marks, Howard. - Mr Nice : an autobiography.
%2341281: Marks, Adriaan Jacob. - Accounting for services : the economic development of the Indonesian service sector, ca. 1900-2000.
%2382485: Marks, Lara V. - Metropolitan maternity: maternal and infant welfare services in early twentieth century London.
%23139793: Marks, Hans - Knechten Knechten: de ervaring en verbeelding van sociale ongelijkheid in de baksteenindustrie, 1920-1970.
%23200666: Marks, Philip A. Deborah L. Haller, William Seeman. (Eds.) - The Actuarial Use of the MMPI with Adolescents and Adults.
%2365327: Marks III, Frederick W. - Wind over sand: the diplomacy of Franklin Roosevelt.
%2387739: Markschies, Alexander. - Icons of Renaissance architecture.
%23198274: Marlane, Judith. - Women in television news revisited : into the twenty-first century.
%23259514: Marle, Hjalmar J.C. van. - Een gesloten systeem : een psychoanalytisch kader voor de verpleging en behandeling van TBS-gestelden.
%2360657: Marle, H.J.C. & C.M. van Esch (eds.) - Werk in uitvoering : penitentiaire forensische psychiatrie : liber amicorum voor Jacques Eizenga.
%23186185: Marler, E.E.J. - Pharmacological and chemical synonyms : a collection of names of drugs, pesticides and other compounds drawn from the medical literature of the world.
%2378515: Marlowe, John - Iran : a short political guide.
%23173832: Marlowe, Dave. - Coming, Sir! : the autobiography of a waiter.
%23285225: Marmontel, Jean-François. - Les Incas ou La Destruction de l'empire du Pérou. Tome I-III.
%2347061: Marmus, William - Michael Taylor: A Geometry of Meaning.
%2331381: Marneffe, Peter de - Liberalism and Prostitution.
%23291142: Marnier, A.J. - Ancien coutumier inédit de Picardie : contenant les coutumes notoires, arrêts et ordonnances des Cours, Assises, et autres juridictions de Picardie, au commencement du 14me siècle (1300-1323).
%2367541: Marotta, Julieta. - Access to justice and legal empowerment of victims of domestic violence through legal organizations in the city of Buenos Aires : a qualitative empirical legal study.
%2365975: MAROTTI, M.O. - The Duplicating Imagination, Twain and the Twain Papers.
%23282844: Marq, Charles. - Musée national. Message biblique Marc Chagall, Nice : donation Marc and Valentina Chagall.
%23292214: Marquardt, Joachim. - Römische Staatsverwaltung. 3 Bände.
%23151758: Marquis, Susan L. (Susan Lynn), 1960-. - Unconventional warfare : rebuilding U.S. special operations forces.
%23158755: Marra, Michele. - Representations of power : the literary politics of medieval Japan.
%2395619: Marracci, Ippolito. - Polyanthea Mariana, qua libris octodecim Deiparae Mariae Virginis Sanctissima Nomina, celeberrima & innumera laudum encomia, altissimae gratiarum, virtutum, & sanctitatis excellentiae, & coelestes denique praerogrativae & dignitates ex S.Scripturae, ss. apostolorum omnium, ss. patrum, & ecclesiae doctorum, aliorumque sacrorum scriptorum, veterum praesertim monumentis studiose collecta, juxta alphabeti seriem, & temporis, quo vixerunt, ordinem, utiliter disposita, lectorum oculis exhibentur.
%23280717: Marramao, Giacomo. - The Passage West: Philosophy After the Age of the Nation State.
%2358663: Marres, P.H. - De iustitia secundum doctrinam theologicam et principia iuris recentioris, speciatim vero Neerlandici. Liber I: De Iure in re; Liber II: De iniuria et restitutione; Liber III: De obligationibus, quae aut ex contractu, aut ex lege per licitum hominis factum nascuntur; Liber IV: De diversis.
%2358339: Marres, René. - In defense of mentalism: a critical review of the philosophy of mind.
%2363911: Marrou, Henri-Irénée. - De la connaissance historique.
%23287902: Marsch, Nikolaus. - Subjektivierung der gerichtlichen Verwaltungskontrolle in Frankreich : Eilverfahren und Urteilsimplementation im objektiv-rechtlich geprägten Kontrollsystem.
%2393683: Marschak, Jacob. - Decision and Organization. A volume in honor of Jacob Marschak.
%2351509: Marschall von Bieberstein, Walther Freiherr. - Zum Problem der völkerrechtlichen Anerkennung der beiden deutschen Regierungen : ein Beitrag zur Diskussion über die Rechtslage Deutschlands.
%2339064: Marsden, Philip. - The Officers of the Commons 1363-1965.
%23289347: Marseille, A.T. - Effectiviteit van bestuursrechtspraak : een onderzoek naar het verloop en de uitkomst van bestuursrechtelijke beroepsprocedures.
%23253762: Marseille, A.T. ... [et al.] - Ruimte voor rechtsvorming : een onderzoek naar adequate instrumenten voor afhandeling en rechtsvorming door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
%23288193: Marseille, A.T. - Voorspelbaarheid van bestuurshandelen : een onderzoek naar rechtsregels en beslissingen over het volgen van scholing met behoud van uitkering.
%23286172: Marsh-Caldwell, Anne. - De beproevingen van Emilia Wyndham.
%23277393: Marsh, Gerald (ed.) - Work place sabotage.
%2395552: Marsh, Norman S. (ed.) - The rule of law in a free society. a report on the International Congress of Jurists, New Delhi, January 1959.
%2377660: Marsh, Henry. - Documents of liberty from earliest times to universal suffrage.
%2391419: MARSHALL, JAMES - Intention in law and society.
%2370080: Marshall, Alfred. - Industry and trade : a study of industrial technique and business organization; and of their influences on the conditions of various classes and nations.
%23184271: Marshall, Alfred. - Elements of economics of industry, being the first volume of elements of economics.
%232142: Marshall, Dale Rogers. - The politics of participation in poverty : a case study of the board of the economic and youth opportunities agency of greater Los Angeles.
%23260183: MARSLEN-WILSON, WILLIAM (Ed.) - Lexical representation and process.
%2351874: Marslen-Wilson, William - Lexical Representation and Process.
%23202899: Marso, Lori Jo. - (Un)manly citizens : Jean-Jacques Rousseau's and Germaine de Staël's subversive women.
%236717: Marsono. Drs. - Pengembangan sumber daya manusia penyelenggara otonomi daerah.
%23110446: Marsoobian, Armen; Kathleen Wallace & Robert S. Corrington (eds.) - Nature's Perspectives: Prospects for Ordinal Metaphysics.
%23110698: Marsoobian, Armen; Kathleen Wallace & Robert S. Corrington (eds.) - Nature's perspectives. Prospects ordinal metaphysics.
%23276188: Marta, Giacomo Antonio. - Digesta novissima totivs ivris controversi scientiae, ex omnibvs decisionibvs vniversi orbis quae huc vsque impressae fue^re: a doctore Marta neapolitano ... Ad instar Digestorvm imperialivm noua methodo compilata: sex tomis distincta, quorum primus iudiciorum ciuilium, secundus criminalium, tertius contractuum, quartus feudorum, quintus vltimarum voluntarum, sextus beneficialium, & spiritualium materias continent, atque totam legalem scientiam complectuntur. In qvibvs qvicqvid a Ivstiniani compilatione Digestorum usque ad nostra tempora vere iudicatum est, (praetermissis superfluis, & contrariis,) id totum in suo ordine collocatum facillime reperiri potest ... Superaditis omnibus, quae in impressione veneta praetertionis authoris correctius restitutum.
%23277964: Martel, Gordon. - The month that changed the world July 1914 : July 1914.
%2322047: Martens, Pim - The Social and Behavioural Aspects of Climate Change: Linking Vulnerability, Adaptation and Mitigation
%2320484: Martens, Martin, P.E. - Interaction between financial markets.
%23283813: Martens, Peter. - Cruel compassion.
%23255871: Martens, Wolfgang ... [et al.] - Grundrechte im Leistungsstaat / Wolfgang Martens und Peter Häberle. Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den Gegenwartsaufgaben der Verwaltung / Otto Bachof und Winfried Brohm. Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Regensburg vom 29. September bis 2. Oktober, 1971.
%23284248: Martens, Georg Friedrich de. - Nouveau recueil général de traités et autres actes rélatifs aux rapports de droit international. Continuation du Grand Recueil de G.Fr. de Martens par Heinrich Triepel. Troisième série. Tome XLI.
%23284247: Martens, Georg Friedrich de. - Nouveau recueil général de traités et autres actes rélatifs aux rapports de droit international. Continuation du Grand Recueil de G.Fr. de Martens. Troisième série. Table générale. Tome XXXI-XLI.
%2364776: Martens van Sevenhoven, A.H. - De Justitieele Colleges in de Steden en op het Platteland van Holland, 1795-1811.
%23211702: Martens, S.K. - Martens dissenting : the separate opinions of a European human rights judge.
%23276412: Marter, Joan (ed.) - The Grove Encyclopedia of American Art. Volume 1 : Aalto - Cutrone.
%23206699: Marti, José. - Obras completas. I: La edad de oro; II: Poesia; III: Teatro y Novela; IV-X: Critica y Periodismo; XI: Cuba; XII-XIV: Hombres de Norteamérica; XV: Cronica de Viaje; XVI: Educacion; XVII-XVIII: La Revolucion de Marti; IXX-XX: Estados Unidos y América Latina; XXI: Caracter de Jose Marti; XXII: Antiimperialismo; XXIII-XXIV: Problemas Sociales; XXV: Vida de Martí; Guia para el lector; Indice General.
%2350980: Martijn, J.K. - Exchange-rate variability and trade. Essays on the impact of exchange-rate variability on trade policy and trade flows. Diss.
%23185116: Martin, Roderick - Transforming management in Central and Eastern Europe.
%23289703: Martin, Nicholas. - Nietzsche and the German Tradition.
%23281329: Martin, Henri. - Histoire de France depuis 1789 jusqu'a nos jours. Deuxième édition.
%23280786: Martin, Zacharie. - Pour une recherche participative : stratégie et développement d'une approche de recherche avec les paysans au Bénin.
%23250326: Martin, Pierre-Marie. - Le conflit israelo-arabe : recherches sur l'emploi de la force en droit international public positif.
%2350173: Martin, B.F. - Crime and criminal justice under the Third Republic : the shame of Marianne.
%23289095: Martin, Tracy. - Collectable names and designs in women's shoes.
%23281846: Martin, Olivier. - Sentences civiles du Châtelet de Paris (1395-1505), publiées d'après les registres originaux.
%23279025: Martin, Barnaby. - Hanging man : the arrest of Ai Weiwei.
%2375711: Martin, Andrew - Napoleon the novelist.
%23280916: Martin-Ortega, Olga (Editor). - Peacebuilding and Rule of Law in Africa: Just Peace?.
%23263344: Martin, Daniel - Advanced Database Techniques.
%2353948: Martin, Henri. - Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789. Quatrieme edition.
%2338292: Martin, C.H. - The Angelo Herndon case and Southern justice.
%23262310: Martin, Olivier. - La coutume de Paris : trait d'union entre le droit romain et les législations modernes : six cours professés en mars 1925 à l'Université d'Utrecht.
%23191118: Martin, Ross M. - TUC: the growth of a pressure group, 1868-1976.
%23278835: Martin, Jean. - L 'empire renaissant 1789-1871.
%23254895: Martin, Henry. - Production et distribution de l'énergie pour la traction électrique : stations centrales, sous-stations de transformation, feeders, lignes aériennes, trolleys, troisième rail, canivaux, contacts superficiels, retour du courant.
%23266150: Martin, Rudolf. - Zur wissenschaftlich-anthropologischen Photographie.
%23265466: Schwarz. Martin. - Octave Mirbeau : vie et oeuvre.
%23136023: Martin, Uli (ed.) - U3 Corporate Culture : Kunst, Kunststoff, Kunststoffrecycling = Art, Plastics and Recycling.
%23291734: Martin, Richard M. - The notion of analytic truth.
%23285691: Martin, André & Geroges Fradier. - Mosaïques de Tunisie = Al-fusaifisa fi Tunis.
%23279431: Martin, John Jeffries & Dennis Romano (eds.). - Venice reconsidered : the history and civilization of an Italian city-state 1297-1797.
%23280557: Martin, Peter ... [et al.] - Air law. Vol 1, General text..
%23281586: Martin, David Dale. - Mergers and the Clayton Act.
%23276420: Martin, Bill. - Ethical marxism : the categorical imperative of liberation.
%2347345: Martin, John M. - Multinational Crime: Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking (Studies in Crime, Law, and Criminal Justice).
%23275334: Martin, Gerald. - Gabriel Garcia Marquez : a life.
%2332549: Martin, Julian A. - Law Enforcement Vocabulary.
%23150099: Martin, R.M. - Primordiality, Science, and Value.
%2346117: Martin, Carol L. - The ISTD Handbook of Community Programmes for Young and Juvenile Offenders.
%23168544: Martin, Elizabeth A. (ed.) - A concise dictionary of law. 2nd edition.
%23282456: Martin, Jean-Baptiste. - Recueil d'instructions pour la première communion, comprenant : 1° une retraite préparatoire à la première communion ; 2° plusieurs instructions pour le jour de la première communion et pour la rénovation des voeux du baptême ; 3° différentes autres instructions relatives à cette cérémonie.
%23249854: Martin, Bradford G. - German-Persian diplomatic relations, 1873-1912.
%2342942: Martindale, Don. - Social life and cultural change.
%23128174: Martine, Brian John. - Indeterminacy and intelligibility.
%23292002: Martineau, Louis. - De clandestiene prostitutie : sociaal-hygiënische studie.
%2353879: Martineau, James. - Types of ethical theory.
%2387673: Martinek, Oswin & Gustav Wachter (eds.), Schnorr, Gerhard. - Arbeitsleben und Rechtsordnung : Festschrift Gerhard Schnorr zum 65. Geburtstag
%23292435: Martínez, María Antonia & Sara Elisa Rosales. - El acceso de la mujer a la tierra en Honduras.
%23280905: Martinez, Luis. - The Algerian Civil War.
%23238829: Martinez, Luis. - The Libyan Paradox.
%23279432: Martinez-Fernandez, Luis. - Torn between Empires: Economy, Society, and Patterns of Political Thought in the Hispanic Caribbean, 1840-1878.
%2332560: Martinez, Thomas M. - Gambling Scene.
%23183889: Martinez, Magdalena - National Sovereignty and International Organizations.
%2378615: Martini, Karl Anton von. - Erklärung der Lehrsätze über das allgemeine Staats- und Völkerrecht.
%23289123: Reithmann Christoph & Dieter Martiny (eds.) - Internationales Vertragsrecht : das internationale Privatrecht der Schuldverträge.
%23183111: Pietro Martire d'Anghiera. - The Discovery of the New World in the Writings of Peter Martyr of Anghiera.
%23227418: Martis, Adi & Jennifer Smit. - Arte : Dutch Caribbean art = Beeldende kunst van de Nederlandse Antillen en Aruba.
%23215275: Martorell, Joanot & Marti Joan de Galba. - Tirant lo Blanc.
%23207074: Martschukat, Jürgen. - Geschichte der Todesstrafe vom 17. bis zum 19. Jahrhundert.
%23290238: Martyn, Georges ... [et al.] (ed.) - Rechtsgeschiedenis verbeeld.
%2340919: Martyn, Georges ... [et al.] (ed.) - Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen.
%23236061: Martyn, Georges. - De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw = The legal history of the twentieth century : handelingen van het contactforum (21 november 2003) De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw gesteund door het Vlaams kennis- en cultuurforum van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
%23279860: Martz, Louis L. - Thomas More: The Search for the Inner Man.
%23279433: Marvick, Elizabeth Wirth. - Louis XIII : the making of a king.
%23291313: Marwitz, Bruno & Philipp Möhring. - Das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst in Deutschland : Kommentar zum Reichsgesetz vom 19. Juni 1901, 22. Mai 1910, und den internationalen Verträgen Deutschlands.
%23232277: Marx, Karl. - Das Kapital : Kritik der politischen Ökonomie. 3 Bände.
%23220939: Marx, Karl & Friedrich Engels. - Briefwechsel bis April 1846. Text & Apparat (Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA) 3,1,1 & 3,1,2 : Abteilung 3, Briefwechsel; Band 1).
%23220935: Marx, Karl. - Werke : Artikel : literarische Versuche bis März 1843. [Teil 1:] Text & [Teil 2:] Apparat. (Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA) : Abteilung 1, Werke, Artikel, Entwürfe; Band 1).
%23277058: Marx, Emanuel. - Bedouin of Mount Sinai : an anthropological study of their political economy.
%23108613: Marx, Werner. - Vernunft und Welt. Zwischen Tradition und anderem Anfang.
%23123672: Marx, Jakob. - Geschichte des Erzstifts Trier als Kurführstentum und als Erdiözese, von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1816.
%23289141: Marx, Karl. Proceedings of the 1847 Free Trade Congress at Brussels, where Karl Marx wasn't allowed to deliver his speech. - [Association belge pour la Liberté commerciale]. Congrès des Economistes réuni à Bruxelles par les soins de l'Association belge pour la Liberté commerciale : session de 1847, séances des 16, 17 et 18 septembre.
%23279877: Marx, Werner. - Mind and morals : essays on cognitive science and ethics.
%23237422: Mary, Elisabeth J. - Technisch handboek voor dag- en avond make-up.
%23237429: Mary, Elisabeth J. - Handboek voor make-up.
%23285952: Masats, Ramón. - Ramón Masats : Sanfermines.
%23170505: Masen, Jakob - D. Augustinus controversiarum fidei huius temporis ex sola s. scriptura...arbiter ac decisor optimus...cum refutatione D. Ioannis Cocceii Batavo Lugdunensis Theologi...p. Iacobo Masenio.
%23129763: Maser, Werner - Hitlers brieven en notities.
%23165292: Masereel, Frans - The sun: a novel told in 63 woodcuts.
%23202382: Masloh, Tania. - Betriebliche Konfliktaustragung in Zeiten von Beschäftigungskrisen : eine Befragung von Personalleitern und Betriebsräten in Betrieben der Metallindustrie der Tarifgebiete Nordwürttemberg/Nordbaden und Sachsen.
%23289702: Maso, Stefano; Carlo Natali & Gerhard Seel. - Reading Aristotle's Physics VII. 3 : What Is Alteration?.
%23220298: Masoin, M. & E. Morselli (eds.) - Impôts sur transactions, transmissions et chiffre d'affaires : problèmes du Marché commun et de l'intégration internationale. [Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Japon, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse, Uruguay, Yougoslavie].
%23233416: Mason, Richard. - Oppenheimer's choice : reflections from moral philosophy.
%23128329: MASON, E.S. - Economic concentration and the monopoly problem.
%2357998: Mason, J.K. & R.A. McCall Smith. - Law and medical ethics. 4th edition.
%2360729: Mason, H.T. & Doyle, W. (ed.). - The impact of the French Revolution on European consciousness.
%23281019: Masquelin, Jean. - Le droit des traités dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique belges.
%23289112: Masri, Safwan M. - Tunesia : an Arab anomaly.
%23287577: Mass;, Edgar & Paul-Ludwig Weinacht (eds.) - Montesquieu-Traditionen in Deutschland. : Beitra¨ge zur Erforschung eines Klassikers.
%23236137: Massé, A.-J. - Le parfait notaire : ou la science des notaires.
%2370209: Massier, Ab. - The voice of the law in transition : Indonesian jurists and their languages, 1915-2000.
%23124326: Massier, A.W.H. - Van recht naar Hukum : Indonesische juristen en hun taal 1915-2000.
%23251689: Massiliensis, Salvianus; Vincentius Lirinensis; Stephanus Baluzius. - Sanctorum presbyterorum Salviani Massiliensis et Vincentii Lirinensis opera.
%2394087: Massillon, Jean Baptiste. - Petit caréme de Massillon, evêque de Clermont.
%2394527: Massillon, Jean Baptiste. - Chefs-d'oevres oratoires de Massillon.
%23232742: Mast, André. - Overzicht van het Belgisch administratief recht.
%23149082: Mast, André. - Overzicht van het Belgisch administratief recht.
%23107765: Mastandrea, Paolo. - Un Neoplatonico Latino Cornelio Labeone.
%2378618: Maste, Ernst. - Die Republik der Nachbarn : die Nachbarschaft und der Staatsgedanke Artur Mahrauns.
%2323123: Masters, William H. & Virginia E. Johnson. - Homosexuality in perspective.
%23261223: Masters, Ruth D. (ed.) - Handbook of international organizations in the Americas.
%2322012: Mastik, Hanneke. - Responsief simuleren : de speelruimte voor leren en sturen in meerduidige context.
%23166023: Mastik, H. (e.a.) - Simulatie van wetgeving : een verkenning van gebruiksmogelijkheden van spelsimulatie voor ex ante evaluatie van wetgeving.
%23194148: Matashichi, Oishi. - The Day the Sun Rose in the West: Bikini, the Lucky Dragon, and I.
%23103520: Mateboer, J. - Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1701-1800 : a bibliography of prose fiction written in or translated into Dutch (1701-1800).
%23283276: Mateer, David (ed.) - The Renaissance in Europe : : a cultural enquiry : Courts, patrons and poets.
%23109349: Matenko, Percy. - Two studies in Yiddish Culture.
%23198847: Mateo, Josep Lluis. - Occasions.
%2322785: MATER, A.G. - -- VELDKAMP, G.M.J. (e.a.). WAO. Balans en perspectief. Bundel opstellen aangeboden aan A.G. Mater bij zijn afscheid als directeur van de GMD.
%23197768: Matey, Maria (ed.) - Actes du VII-ème Congrès international de droit du travail et de la sécurité sociale, Varsovie, le 14-17 sept. 1970.
%23223298: Mathews, Nancy Mowll., Prendergast, Maurice Brazil. - Prendergast in Italy.
%23157211: Mathias, Glyn - ITN Election factbook: 11 june 1987.
%23157736: Mathias, A.R.D. & H. Rogers (eds.) - Cambridge Summer School in Mathematical Logic.
%23276383: Mathiassen, Tove Engelhardt ... [et aL.] (eds.) - Perspectives and trends in textile and dress in the Early Modern Nordic World.
%23281539: Mathieu, Rémi. - Anthologie des mythes et légendes de la Chine ancienne : textes choisis, présentés, traduits et indexés par Remi Mathieu.
%23244699: Mathiez, Albert - La vie chère et le mouvement social sous la Terreur.
%2390567: Mathis, G. - Die preussische Grundbuchgesetze mit Anmerkungen. Handausgabe zum praktischen Gebrauch.
%2361107: Mathyer, Pierre. - La visite des camps de prisonniers de guerre dans le cadre de la codification du droit humaine.
%23279228: Matic, Marko. - Jürgen Moltmanns Theologie in Auseinandersetzung mit Ernst Bloch
%2378982: Matile, George Auguste (ed.) - Le Miroir de Souabe. Editio altera curavit Karl August Eckhardt.
%23284931: Matos, Patr�cia Ferraz de. - The Colours of the Empire: Racialized Representations during Portuguese Colonialism.
%23210497: Matos Antunes Varela, Joao de. - Das obrigações em geral. Vol. 1.
%23280876: Matravers, Matt (Editor). - Punishment and Political Theory.
%23279013: Matringe, Jean. - Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : étude du contenu normatif de la Charte et de son apport à la théorie du droit international des droits de l'homme.
%23126845: Matsuba, Kazukiyo - Ando, Architect.
%23243064: Matsuda, Matt K.DHL - Empire of love : histories of France and the Pacific.
%2352013: Matsumoto, Yoshiko. - Diversity in Language: Perspectives and Implications (Center for the Study of Language and Information - Lecture Notes).
%23188194: Matsumoto, Koji. - The rise of the Japanese corporate system : the inside view of a MITI official.
%23285271: Matsushita, Takaaki. - Design motifs (Arts of Japan, 7).
%2379917: Matsushita, Mitsuo. - International trade and competition law in Japan.
%23275214: Matt, Gerald A. (ed.). - Le Surreéalisme c'est moi! : Homage to Salvador Dali?. Louise Bourgeois, Glenn Brown, Markus Schinwald, Francesco Vezzoli.
%2382690: Mattaire, Michael. - Historia typographorum. Aliquot Parisiensium vitas et libros.
%23221524: Matte, Nicolas Mateesco. - Traité de droit aérien-aéronautique.
%23274767: Mattei, Ugo - I diritti reali. Vol. 1, La proprieta.
%23102243: Matter, Fred (red.) - Toverij in Nederland, 1795-1985 : bibliografie.
%23253394: Matteucci, Mario. - Dictionnaire juridique Français-Italien [et] Italien-Français : (droit, finances, commerce, douanes, assurances, administration) = Dizionario giuridico Francese-Italiano [e] Italiano-Francese : (Dirrito, finanza, commercio, dogane, assicurazioni, amministrazione).
%23259786: Matthaeus, Antonius III. - De Jure Gladii tractatus et de toparchis qui exercent id in dioecesi Ultrajectina.
%23288929: Matthaeus, Antonius II. - [Antonio Matthaeo]. De judiciis dispvtationes septendecim.
%2338989: Matthaeus, Antonius III. - De Nobilitate, de Principibus, de Ducibus, de Comitibus, de Baronius, de Militibus, Equitibus, Ministerialibus, Armigeris, Barscalcis, Marscalcis, Adelscalcis de Advocatis Ecclesiae de Comitatu Hollandiae et Dioecesi Ultraiectina. Libri Quator. In quibus passim Diplomata & Acta hactenus nondum visa.
%23862: Matthaeus, Antonius III. - De jure gladii tractatus et de toparchis qui exercent id in diocesi Ultrajectina.
%2364752: Matthaeus, Antonius. - [Antonii Matthaei V.I.D.] Collegia Iuris Sex ; unum fundamentorum juris, Alterum Institutionum, Tertium & Quartum earundem. Quintum pandectarum, sextum codicis. Quibus adjectae sunt disputationes quaedam extra-ordinariae.
%23245709: Matthaeus, Antonius II. - On crimes : a commentary on books XLVII and XLVIII of the Digest. Volume 1.
%2329284: Matthaeus, Antonius II. - De Crimibus ad Lib. XLVII et Lib. XLVIII Dig. Commentarius commentarivs Antonii Matthaei IC. ... : adjecta est brevis & succincta juris municipalis interpretatio, cum indice triplici: titulorum, rerum & verborum, nec non legum, qua strictius, qua fusius explicatarum.
%23220078: Matthew, Richard A. - Landmines and human security : international politics and war's hidden legacy.
%23279871: Matthews, Gareth. - Dialogues with Children.
%2344564: Matthews, Gerald - Emotional intelligence : science and myth.
%23287516: Matthews, Roger. - Armed Robbery.
%23257669: Matthews, Robert J. - The measure of mind : propositional attitudes and their attribution.
%23279878: Matthews, Gareth B. - Philosophy and the young child.
%2387265: Matthews, William. - British Autobiographies : an annotated bibliography of British autobiographies written before 1951.
%23279881: Matthews, Gareth. - Philosophy and the Young Child.
%23279435: Matthews, Glenna. - Rise of Public Woman : Woman's Power and Woman's Place in the United States, 1630-1970.
%23244542: Matthijsen, J.W. - Het fascisme in Italië.
%23172618: Matthijsen, Jan. - Het Rechtsboek van Den Briel beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen. Ed. R. Fruin & P.C. Molhuysen.
%23119024: Matthijssen, L.J. - Jurisprudentiedatabanken : een internationaal vergelijkende studie naar de publicatie van rechterlijke uitspraken met behulp van informatietechnologie.
%23125682: Mattingly, Harold. - Essays in Roman coinage presented to Harold Mattingly.
%23190747: Mattlin, Mikael. - Politicized society : the long shadow of Taiwan's one-party legacy.
%23183000: Mattson, Michelle. - Franz Xaver Kroetz : the construction of a political aesthetic.
%23196295: Matysik, Tracie. - Reforming the moral subject : ethics and sexuality in Central Europe, 1890-1930.
%2364194: Matysik, Stanislaw. - Prawo Morskie Gdanska. Studium historycznoprawne.
%2385776: Matz, Samuel A. - Food texture.
%23179710: Matz, Samuel A. - Cereal technology.
%2385763: Matz, Samuel A. - Bakery technology and engineering.
%23179708: Matz, Samuel A. - Cereal science.
%23179713: Matz, Samuel A. - Bakery technology and engineering. 2nd edition.
%2387734: Matz, Samuel A. - Water in foods.
%23285339: Maulitz, Russell Charles. - Morbid appearances : the anatomy of pathology in the early nineteenth century.
%2365482: MAUMENÉ, E.-J. - Théorie générale de l'action chimique.
%2330153: Maung Maung, U. - Burma in the family of nations.
%23176222: Maurer, Friedrich & Cola Minis (eds.) - Altgermanistische Beiträge : Jan van Dam zum 80. Geburtstag gewidmet.
%2378620: Maurer, Georg Ludwig von; Heinrich Cunow & Karl Dickopf. - Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf-, und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt.
%2378623: Maurer, Georg Ludwig von. - Geschichte der Städteverfassung in Deutschland. 4 Bände.
%2378622: Maurer, Georg Ludwig von. - Geschichte der Markenverfassung in Deutschland.
%2378626: Maurer, Konrad von. - Das ältesten Hofrecht des Nordens. Eine Festschrift zur Feier des 400-jährigen Bestehens des Universität Uppsala
%23123692: Maurer, Konrad von. - Zur politischen Geschichte Islands : gesammelte Aufsätze.
%2377509: Maurer, Konrad von. - Germanistische Abhandlungen zum 70. Geburtstag Konrad von Maurers.
%23220434: Maurer, Georg Ludwig von. - Geschichte der Städteverfassung in Deutschland. Band 2.
%23290564: Maurer, Konrad von. - Zur politischen Geschichte Islands : gesammelte Aufsätze.
%2378625: Maurer, Georg Ludwig von. - Über die Freipflege (Plegium liberale) und die Entstehung der grossen und kleinen Jury in England.
%23267307: Maurer, Alfred. - Geschichte des schweizerischen Sozialversicherungsrechts.
%23193177: Mauritz, Adriaan Jeroen. - Liability of the operators and owners of aircraft for damage inflicted to persons and property on the surface.
%23130953: Maurois, André. - De Gide a Sartre
%23392: Maurtua, Victor M., James Brown Scott, Jean Efremoff - Nouvelles tendances de la Conciliation internationale.
%23114630: Maury, L.-F.-Alfred. - La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen âge [ou Étude sur les superstitions païennes qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours].
%23291407: Mauss, Egon. - Vom Naturrecht zum Natur-Recht : Neuorientierungen des Naturrechtsdenkens vor dem Hintergrund der deutschen Verfassungsreform zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
%23266448: Maussen, Marcel Johannes Marie. - Constructing mosques : the governance of Islam in France and the Netherlands.
%23275472: Mauvillon, F.W. von. - De oppositie en hare organen in Nederland.
%2338003: Mavrotas, George - Advancing Development: Core Themes in Global Economics.
%23287341: Mawby, R.I. - Burglary.
%23285832: Mawby, R.I. - Policing Across the World: Issues for the Twenty-First Century.
%23292013: Kaiser Maximilian I. - Ordnung des Gemeinen Pfennigs : erstes allgemeines Reichssteuergesetz aus dem Jahre 1495.
%23220880: Maxwell-Stuart, P.G. - Hexen : Wahn und Wirklichkeit von der Antike bis heute.
%23291699: Maxwell, William H. & Leslie F. Maxwell (eds.) - A bibliography of English law : [Vol. 1]. To 1650 : including books dealing with that period, printed from 1480 to 1925; [Vol. 2]. From 1651 to 1800; [Vol. 3]. 1801 to June 1932.
%23279438: Maxwell, Lida. - Public trials : Burke, Zola, Arendt, and the politics of lost causes.
%23218315: Maxwell, Grover & Robert M. Anderson (eds.) - Induction, probability, and confirmation.
%23114688: Maxwell, James Clerk. - Substanz und Bewegung.
%2357184: Maxwell, Bertram W. - The Soviet state : a study of Bolshevik rule.
%23277104: Maxwell, Lida. - Public trials : Burke, Zola, Arendt, and the politics of lost causes.
%23265865: Maxwell, A.E. - Experimental design in psychology and the medical sciences.
%236486: May, Richard ... [et. al]. - Essays on ICTY procedure and evidence in honour of Gabrielle Kirk McDonald.
%2366168: May, Georg. - Die kirchliche Eheschliessung in der Erzdiözese Mainz seit dem Konzil von Trient.
%23239694: May, Larry. - Aggression and crimes against peace.
%23241380: May, William - Stevie Smith and Authorship.
%2342886: May, Larry. - War: Essays in Political Philosophy.
%23105568: May, Gaston. - Introduction à la science du droit.
%23256779: May, Larry. - Aggression and crimes against peace.
%23249357: May, Gary. - The informant : the FBI , the Ku Klux Klan , and the murder of Viola Liuzzo.
%23123696: May, John Maunsell Frampton. - The coinage of Damastion and the lesser coinages of the Illyro-Paleonian region.
%23256418: May, Larry. - Crimes against humanity : a normative account.
%23280466: May, Richard. - Criminal evidence. 2nd edition.
%2320323: Mayaud, Yves - Code pénal 2001. Nouveau Code pénal et Ancien code pénal, 98ème édition 2001 à jour au 30 juin 2000 (Codes Dalloz)
%23257810: MAYBURY, MARK. T. (Ed) - Intelligent multimedia information retrieval.
%23203851: Mayda, Jaro (ed.) - Atomic energy and law : interamerican symposium : record of the interamerican symposium on legal and administrative problems connected with peaceful atomic energy programs, San Juan, Puerto Rico, 16-19 November 1959.
%2387685: Mayer, Otto. - Festgabe für Otto Mayer zum 70. Geburtstag dargestellt von Freunden, Verehrern und Schülern, 29. 3. 1916.
%2345003: Mayer, Ernst. - Die oberdeutschen Volksrechte.
%23291560: Mayer, Ernst. - Deutsche und französische Verfassungsgeschichte vom 9. bis zum 14. Jahrhundert. 2 Bände.
%23282091: Mayer, theodor (ed.) - Probleme des 12. Jahrhunderts.
%2378629: Mayer, Ernst. - Italienische Verfassungsgeschichte von der Gotenzeit bis zur Zunftherrschaft.
%2378632: Mayer-Tasch, Peter Cornelius. - Hobbes und Rousseau.
%2378630: Mayer, Theodor. - Der auswärtige Handel des Herzogstums Österreich im Mittelalter.
%2378628: Mayer, Ernst. - Historia de las instituciones sociales y politicas de Espana y Portugal durante los siglos V a XIV.
%23111239: Mayer, Peter. - Cohesion and Conflict in International Communism.
%2340395: Mayer-Maly, Theo. - Das Putativtitelproblem bei der Usucapio.
%23123701: Mayer, Anton. - Erdmutter und Hexe : eine Untersuchung zur Geschichte des Hexenglaubens und zur Vorgeschichte der Hexenprocezze.
%2386205: Mayer, Joachim. - Veränderung und Angleichung tarifverträglich geregelter Arbeitsbedingungen nach Betriebsübergang (§ 613a abs. 1 Satz 2-4 BGB).
%23140946: Mayer, Maria - The Rusyns of Hungary: Political and Social Developments 1860-1910.
%23166738: Mayer, Katharina. - Katharina Mayer : Carrie und ich ; Fotografie.
%23256395: Mayer Thurman, Christa C. - European textiles in the Robert Lehman collection : [The Robert Lehman Collection XIV: European textiles].
%2388286: Mayer-Tasch, Peter Cornelius. - Guerillakrieg und Vòlkerrecht; Essay, Bibliographie und Dokumentation.
%23284496: Mayerfeld, Jamie. - The promise of human rights : constitutional government, democratic legitimacy, and international law.
%23259103: Mayerhofer, Christoph. - Der Kraftfahrzeugdiebstahl und verwandte Delikte.
%23157491: Mayerhöfer, Josef (ed.) - Wiener Theater des Biedermeier und Vormärz : Ausstellungs-Katalog.
%2385542: Mayers, Lewis. - Shall we amend the fifth amendment?
%23274620: Mayhew, Alan - Recreating Europe: The European Union's Policy towards Central and Eastern Europe.
%23288709: Mayhew, Pat & Jan J.M. van Dijk. - Criminal victimisation in eleven industrialised countries : keys findings from the 1996 International Crime Victims Survey.
%23190825: Mayntz, Renate (ed.) - Formalisierte Modelle in der Soziologie.
%23197291: Mayo, P. de - The higher terpenoids.
%23287329: Mazerolle, Lorraine Green & Jan Roehl (eds.) - Civil remedies and crime prevention.
%23147332: Mazsu, János - The Social History of the Hungarian Intelligentsia, 1825-1914.
%23283821: Mazure, Alfred (MAZ) - Dick Bos - Alle Avonturen. In 19 banden compleet.
%23274379: Mazzotti, Massimo - The world of Maria Gaetana Agnesi, mathematician of God
%23280449: Mbanaso, Michael U. - Minorities and the state in Africa.
%23280777: Mbiba, Beacon. - Urban agriculture in Zimbabwe : implications for urban management and poverty.
%23249302: Mc Leod, Cynthia & Carel de Haseth. - Slavernij en de Memorie / Slaaf en meester.
%23278258: McAdoo, Harriette Pipes. - Family ethnicity : strength in diversity.
%23199019: McAfee, Noëlle. - Habermas, Kristeva, and citizenship.
%23144964: McAlister, Linda. - The Development of Franz Brentano's Ethics.
%23253711: McAllester, David A. - ONTIC: A Knowledge Representation System for Mathematics.
%23247744: McArthur, Benjamin. - The man who was Rip van Winkle : Joseph Jefferson and nineteenth-century American theatre.
%23268513: McBreen, Ellen. - Matisse's sculpture : the pinup and the primitive.
%23279767: McBride, Nicholas J. - Letters to a Law Student: A Guide to Studying Law at University by Nicholas J. Mcbride (2010-03-11).
%23238533: McCallum, Donald F. - The four great temples : Buddhist archaeology , architecture , and icons of seventh-century Japan.
%23231658: McCann, Graham - Cary Grant: A Class Apart.
%23269239: McCann, Adam ... [et al.] - When private actors contribute to public interests : a law and governance perspective.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/8