Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%231511: Leeuwen, L.Th. van. - Het gezin als sociologisch studie-object : een historisch overzicht van de ontwikkeling van een sub-discipline speciaal met het oog op de situatie in Nederland.
%23249308: Leeuwen, Evert van. - Descartes' Regulae : de eenheid van heuristische wetenschap en zelfbewustzijn
%23226205: Leeuwen, Johannes van. - Matthijs de Castelein en zijne Const van rhetoriken.
%2316874: Leeuwen, W.S.G.A. van & A.W. van der Burgt. - De Veewet en hare uitvoering (26-3-1920,Sb.153).
%23252299: Leeuwen-Canneman, M. van. - Een vriendschap in het teken van 's Lands Financiën : briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813.
%23245083: Leeuwen, A.P. van (ed.) - Volgens Bartjens... : zijnde een verzameling van rekenkunstige vermakelijkheden als daar zijn velerlei wijzen om aangenamer en sneller te rekenen dan doorgaans geschiedt mitsgaders allerhande andere leerzame gevallen met getallen tot onderhoudende en opscherpende uitspanning van den liefhebber der cijferkonst.
%23210354: Leeuwen, Marianne van (ed.) - Confronting terrorism : European experiences, threat perceptions and policies.
%2386544: Leeuwen, J.C. van. - Certificats de garantie pour la protection temporaire d'inventions brevetables, délivrés à l'occasion d'une exposition internationale. Diss.
%23282575: Leeuwenberg, H.L. Ph. & Vogelzang, F. - De Utrechtse Heuvelrug-Zuid : levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal.
%23291771: Leeuwenburgh, Bart - Het noodlot van een ketter : Adriaan Koerbagh 1633-1669
%23275851: Leeuwenhoek, Antoni van. - Antoni van Leeuwenhoek : Opera omnia.
%23286118: Leezenberg, Michiel. - Islamitische filosofie : een geschiedenis.
%23265088: Leezenberg, Michiel. - Islamitische filosofie : een geschiedenis.
%23107243: Lefaivre, Liane & Tzonis, Alexander. - De oorsprong van de moderne architectuur : een geschiedenis in documenten.
%23106226: Lefeber, R., M. Fitzmaurice, & E.W. Vierdag (eds.) - The changing political structure of Europe : aspects of international law.
%2359987: Lefeber, L. - Allocation in space : production, transport and industrial location.
%2328344: Lefeber, R., M. Fitzmaurice, & E.W. Vierdag (eds.) - The changing political structure of Europe : aspects of international law.
%23262306: Lefebvre, Charles. - Cours de doctorat sur l'histoire du droit civil français : l'ancien droit des successions (cours de 1911-1912), 1ère partie.
%23150425: Lefere, Robin (ed.) - Memorias para el futuro : I Congreso de Estudios Hispánicos en el Benelux, Université Libre de Bruxelles, 25-27 de noviembre de 2004.
%23264089: Lefèvre-Pontalis, Antonin. - Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande : avec un portrait d'après Netscher.
%23273888: Leff, Julian. - Psychiatry Around the Globe.
%23289634: Leflar, Robert A. - American conflicts law : a revision of The law of conflict of laws, 1959.
%238069: Lefranc, Émile. - Histoire élémentaire et critique de la littérature : renfermant outre des détails biographiques et des considérations générales sur les auteurs, l'examen analytique de leurs principaux ouvrages, et un grand nombre de citations nouvelles : avec deux tables, l'une des matières, et l'autre des auteurs. I. Littérature Français (moyen age); II. Littérature Français (XVIe et XVIIe siècle); III. Littérature Français (XVIIIe et XIXe siècle).
%235470: Lefrançais, Gustave. - Etude sur le mouvement communaliste a Paris, en 1871.
%23105955: Legène, Susan. - De bagage van Blomhoff en Van Breugel : Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
%23283887: Legge, James. - The Chinese Classics. With a translation, critical and exegetical notes, prolegomena, and indexes. Vol. 1: Confucian Analects; The Great Learning; The Doctrine of the Mean; Volume 2: The Works of Mencius. Vol. 3 The Shoo King. Vol. 4 The She King. Vol. 5 The Ch'un Ts'ew with the Tso Chuen.
%23152374: Leggett, B.J. - Early Stevens : the Nietzschean intertext.
%23205027: The Legislative Affairs Commission of the Standing Committee of the National People's Congress of the People's Republic of China Laws, etc. (ed.) - The laws of the People's Republic of China. Vol. 1: 1979-1982.
%23205500: The Legislative Affairs Commission of the Standing Committee of the National People's Congress of the People's Republic of China Laws, etc. (ed.) - The laws of the People's Republic of China. Vol. 2: 1983-1986.
%23205368: The Legislative Affairs Commission of the Standing Committee of the National People's Congress of the People's Republic of China Laws, etc. (ed.) - The laws of the People's Republic of China. Vol. 3: 1987-1989.
%23290169: Société d'etudes législatives. - Le Code civil, 1804-1904 : livre du centenaire. Tome 1. Generalités. Études spéciales; Tome 2. Le Code civil à l'etranger. La question de la revision. Documents.
%23237219: Société d'etudes législatives. - Le Code civil, 1804-1904 : livre du centenaire. Tome 1. Generalités. Études spéciales; Tome 2. Le Code civil à l'etranger. La question de la revision. Documents.
%23176757: Legrand, André. - Homotopie des espaces de sections.
%23276633: Legrand, Louis. - Geschiedenis der Bataafsche republiek.
%2330685: Legro, Jeffrey W. - Rethinking the World: Great Power Strategies and International Order.
%2341731: Leguil, Clotilde - Les amoureuses (French Edition).
%2323284: Leheny, David - Think Global, Fear Local: Sex, Violence, and Anxiety in Contemporary Japan
%2352097: Lehiste, Isle - Lectures on Language Contact (MIT Press Classics).
%2378345: Lehmann, Karl. - Das Recht der Aktiengesellschaften.
%23286573: Lehmann, Rudolf. - Quellen zur Lage der Privatbauern in der Niederlausitz im Zeitalter des Absolutismus.
%23288477: Lehmann-Hartleben, Karl. - Die antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres : Beiträge zur Geschichte des Städtebaus im Altertum.
%23265294: Lehmann, H.E. & T.A. Ban. - The butyrophenones in psychiatry = Les butyrophénones en psychiatrie.
%23123519: Lehmann, Alfred. - Aberglaube und Zauberei von den älttesten Zeiten bis in die Gegenwart.
%23223403: Lehmann, Rudolf; Ludwig Bendix, Franz Boas, Max Dessoir ... [et al.] - Festgabe Rudolf Lehmann zu seinem siebzigsten Geburtstag am 26. März 1925 : [Festschrift für Rudolf Lehmann].
%23222737: Lehmann, Jos. - Causation in artificial intelligence and law : a modelling approach.
%23287021: Lehmann-Haupt, Carl Friedrich ... [et al.] - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 31
%2386432: Lehmann-Franssen, Nils. - Die Beachtlichkeit der Richtlinien nach § 17 SGB XI. Die Konkretisierung des Rechtsbegriffs Pflegebedürftigkeit durch die Pflegebedürftigkeits-Richtlinien nach § 17 SGB XI.
%23245943: Lehning, Arthur. - De tocht naar Ithaka : beschouwingen over politiek en cultuur.
%23279737: Lehrack, Otto. - First Battle: Operation Starlite and the Beginning of the Blood Debt in Vietnam.
%23221992: Lehrack, Otto J. - The first battle : Operation Starlite and the beginning of the blood debt in Vietnam.
%23280659: Lehrer, Jonah. - Proust was a neuroscientist.
%23233512: Lehuby, J.F. - Tableau général des réductions de monnaies hollandaises en francs, et des monnaies de l'empire français en florins de Hollande = Algemeen tafereel van de berekeningen der Hollandsche munten in franken, en van de munten des Franschen keizerrijks in Hollandsche guldens.
%23137588: Lei Lei - User Participation and the Success of Information System Development. An integrated model of user-specialist relationships. Diss.
%23243676: Leib, Linda Hajjar - Human Rights and the Environment.
%236068: Leibbrandt, Johan Gottfried. - Payment systems and network effects : adoption, harmonization and succession of network technologies across countries.
%2364449: Leibfried, Stephan & Paul Pierson (eds.) - European social policy : between fragmentation and integration.
%23291851: Leibholz, Gerhard (ed.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 8 (1959)
%23291850: Leibholz, Gerhard (ed.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 9 (1960)
%2337343: Leibholz, G. & H.J. Rinck (eds.) - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland : Kommentar an Hand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
%23291839: Leibholz, Gerhard (ed.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 3 (1954)
%23291849: Leibholz, Gerhard (ed.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 4 (1955)
%23287434: Leibitzer, Johann. - Populäre Encyclopädie der praktischen Landwirthschaft; ein belehrendes Taschenbuch für Güterbesitzer, Wirthschaftsbeamte und Landwirthe. Band 1-2.
%23291824: Leibniz, Gottfried Wilhelm & Leeuw, Karel van der - Over de natuurlijke theologie van de Chinezen
%23279901: Leibniz, Gottfried Wilhelm. - De Summa Rerum: Metaphysical Papers, 1675-1676. (The Yale Leibniz Series).
%23206555: Leibniz, Gottfried Wilhelm. - Collectanea etymologica. Illustrationi linguarum, veteris Celticae, Germanicae, Gallicae, aliarumque inservientia. Cum praefatione Johannis Georgii Eccardi.
%23290947: Leibniz, Gottfried Wilhelm. - Schriften und Briefe zur Geschichte.
%23257304: Leibniz, Gottfried Wilhelm., Thierry Ruinart, Frederik Rostgaard & Johann Georg von Eckhart. - Leges Francorvm Salicae et Ripvariorvm, : cvm additionibvs regvm et imperatorvm variis, ex msstis codicibvs emendatae ...
%2360761: Leibovitz, Annie. - Pilgrimage.
%2352572: Stichting LNSC Leiden (red.) - Het nieuwe notariskantoor : 46e landelijk notarieel studentencongres.
%23284207: Leiderman, Herbert P. & Shapiro, David. - Psychobiological Approaches to Social Behavior.
%23284129: Leiderman, Leonardo & Lars E O Svensson (eds.). - Inflation Targets.
%2378347: Leifer, Franz. - Studien zum antiken Ämterwesen. 1. (einziger) Teil: zur Vorgeschichte des römischen Führeramts (Grundlagen).
%2377952: Leifer, Michael. - Malacca, Singapore, and Indonesia.
%2364601: Leifman, Lev. J. (ed.) - Functional analysis, optimization, and mathematical economics. A collection of papers dedicated to the memory of Leonid Vital´evich Kantorovich.
%23185888: Leigh-Bennett, E.P. - History of a House Flag.
%23292096: Leigh, Charles C. - De vrijgemaakte slaven van Noord-Amerika : 4 millioenen zijn vrijgemaakt
%2353902: Leighton, Alfred E. - A text book on Candy Making.
%23257056: Leighton, Frank Thomson - Complexity Issues in VLSI: Optimal Layouts for the Shuffle-Exchange Graph and Other Networks (Foundations of computing).
%23287706: Leij, J.B.J. van der. - Privacyrecht en slachtoffers : een studie naar de grondslagen en juridische kaders van privacy van slachtoffers.
%23118379: Leij, Wiebrandus Tjeerd van der. - Ongerechtvaardigde verrijking : vergelijking van het nieuwere Duitsche met het Nederlandsche burgerlijk recht.
%23192633: Leijten, J.C.M. - Het kan ook anders : een keuze uit het juridisch werk van Jan Leijten.
%23252810: Leijten, Jan. - Waarom ik het nog steeds niet goed door heb.
%23151816: Leijten, J.C.M. - Met hoofd en hart : opstellen aangeboden aan prof. mr. J.C.M. Leijten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
%23288780: Leijten, Jan C.M. - Van mensen en dingen die niet voorbij zijn.
%23181361: Leiken, Robert - Europe's Angry Muslims: The Revolt of The Second Generation.
%2337590: Leiken, Robert - Europe's Angry Muslims: The Revolt of The Second Generation.
%2344908: Leikin, E. - The Beilis transcripts. The anti-semitic trial the shook the world.
%2346312: Leinfellner, Werner & Eckehart Köhler (eds). - Developments in the methodology of social science.
%23254213: Leinfellner, Werner & Eckehart Köhler (eds). - Developments in the methodology of social science.
%2373091: J.C. Hinrichse Buchhandlung in Leipzig. - Postkarte - Weltpostverein = Carte postale - Union postale universelle.
%23256068: Leiserson, Charles E. (ed.) - Advanced Research in VLSI: Proceedings of the 4th MIT Conference.
%23292492: Leisner, Walter. - Staatseinung : Ordnungskraft föderaler Zusammenschlüsse.
%23292491: Leisner, Walter. - Der Führer : persönliche Gewalt - Staatsrettung oder Staatsdämmerung?
%23292490: Leisner, Walter. - Gott und Volk. : Religion und Kirche in der Demokratie : Vox Populi - Vox Dei?.
%23292489: Leisner, Walter. - Der gütige Staat : die Macht der Geschenke.
%23292493: Leisner, Walter. - Das Volk : realer oder fiktiver Souverän?
%23292494: Leisner, Walter. - Der Triumph : Erfolgsdenken als Staatsgrundlage : Gedanken zu einer Staatslehre der grossen, dauernden Ordnung.
%23269557: Leisner, Walter. - Napoleons Staatsgedanken auf St. Helena.
%23288098: Leiss, William & Christina Chociolko. - Risk and Responsibility.
%23188576: Leist, Burkard Wilhelm. - Das römische Patronatrecht : (vorausgehend: die missio ventris nomine, b. p. Carboniana, und secundum tabulas bonorum possessio).
%2378349: Leist, Burkard Wilhelm. - Gräko-italische Rechtsgeschichte.
%23289389: Leist, Burkard Wilhelm. - Gräko-italische Rechtsgeschichte.
%23285229: Leistikow, Dankwart. - Ten centuries of European hospital architecture : a contribution to the history of hospital architecture.
%23119566: Leite, Peter Pinto (ed.) - The East Timor Problem and the role of Europe.
%23243306: Leites, Nathan. - La règle du jeu à Paris.
%23232756: Leitherer, Eugen. - Geschichte der handels- und absatzwirtschaftlichen Literatur.
%23133903: Lejour, Arjan - Integrating or Desintegrating Welfare States? A qualitative study to the consequences of economic integration on social insurance.
%23119667: Lek, Robbert van der. - Diegetic Music in Opera and Film : a Similarity between two Genres of Drama analysed in Works by Erich Wolfgang Korngold (1897-1957).
%23182677: Lekkerkerker, Arie Frederik Nelis. - Römer 7 und Römer 9 bei Augustin.
%23165679: Lekkerkerker, E.C. - Reformatories for women in the United States.
%23114004: Lele, J. (ed.) - Tradition and Modernity in Bhakti Movements.
%23271558: Lele, Uma (ed.) - Aid to African agriculture : lessons from two decades of donor's experiences.
%23100088: Lelebvre, Éloi. - Structure et objet de l'analyse mathématique.
%23278126: Leliman, J.H.W. - Graven en grafmonumenten.
%23191046: Leliveld, Adrianus Hendrikus Maria. - Social security in developing countries : operation and dynamics of social security mechanisms in rural Swaziland.
%23280816: Leliveld, Andre'. - Social Security in Developing Countries: Operation and Dynamics of Social Security Mechanisms in Rural Switzerland.
%23176729: Lelong, Pierre, Pierre Dolbeault & Henri Skoda (eds.) - Séminaire d'analyse P. Lelong - P. Dolbeault - H. Skoda : années 1981.
%23181360: Lelwica, Michelle Mary. - Starving for salvation : the spiritual dimensions of eating problems among American girls and women.
%23216003: Lemaire, Ria (ed.) - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat : vrouwen in de volksliteratuur.
%23113611: Lemaire, Ria. - Passions et Positions : contribution à une sémiotique du sujet dans la poésie lyrique médiévale en langues romanes.
%23146751: Lemaire, H.F.G. & P. Vlas (red.) - Met recht verkregen : bundel opstellen aangeboden aan Ingrid S. Joppe.
%2375181: Lemaistre, Gilles., Valla, Nicolaus. - [Nicolai Vallae V.C. ac Senaturus regii]. De rebvs dvbiis et quaestionibus in jvre controversis tractatus XX.
%2321995: Lemaistre, Isabelle Leroy-Jay - The Louvre and the Masterpiece.
%2378553: Leman, Christian Karl. - Das alte Kulmische Recht : mit einem Wörterbuch herausgegeben.
%23254037: Lemert, Charles C. - French sociology : rupture and renewal since 1968.
%23284527: Lemm, Jörg C. - Bayesian field theory.
%23287177: Lemmel, Herbert E. - Zur Kritik des Rechts.
%2378555: Lemmer, Georg. - Die Geschichte des preussischen Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte (1847-1945).
%2344671: LEMMERZ, A.H., RITZMANN, J. & KRANEMANN, J. - Die Auswertung des Elektrokardiogramms.
%23178969: LeMoncheck, Linda. - Loose women, lecherous men : a feminist philosophy of sex.
%23218381: Lemonick, Michael D. - The Georgian star : how William and Caroline Herschel revolutionized our understanding of the cosmos.
%23106513: Lemper, Alfons (ed.) - Die III. UN-Seerechtskonferenz : Stand der Diskussion nach Abschluss der 5. Session.
%23259204: Lempert, Richard O. & Stephen A. Saltzburg. - A modern approach to evidence : text, problems, transcripts and cases. 2nd edition.
%23286943: Lemstra, J.H. ... [et al.] - Experimentenwet rechtspleging.
%23233357: Lenaerts, Koen & Dirk Arts. - Procedural law of the European Union. 2nd edition.
%2334808: Lenaerts, Mariken. - National Socialist family law : the influence of National Socialism on marriage and divorce law in Germany and the Netherlands.
%2350922: Lenaerts, Koen & Piet van Nuffel. - Europees recht. [5e druk].
%23223399: Lencek, Lena & Gideon Bosker. - Off the wall : wonderful wall coverings of the twentieth century.
%23282092: Lenczowski, George - The Middle East in world affairs.
%23238280: Lenczowski, Georges. - Contribution à l'étude des obligations contractuelles en droit international privé.
%2354703: Lenczowski, Georges. - The Middle East in world affairs. [Third edition].
%2378122: Lenderink, H.J. - Het Blindenwezen in en buiten Nederland.
%23289790: Lenel, Otto. - Über Ursprung und Wirkung der Exceptionen.
%2348707: Lenel, Hans Otto. - Ursachen der Konzentration unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Verhältnisse.
%2378557: Lenel, Otto. - Das Edictum perpetuum : ein Versuch zu seiner Wiederherstellung.
%2394189: Lenel, Otto. - Palingenesia Iuris Civilis : Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani digestis continentur ceteraque iurisprudentiae civilis fragmenta.
%2392686: LENG, S.-C. & CHIU, H. - Criminal justice in post-Mao China. Analysis and documents.
%23132120: Lenin, N. - (Wl. Uljanoff). Die Agrarfrage in Russland am Ende des 19. Jahrhunderts.
%23282616: Lenin, W.I. - Die Radikalismus : die Kinderkrankheit des Kommunismus.
%23103829: Lenk, Kurt (ed.) - Ideologie : Ideologiekritik und Wissenssoziologie.
%2334453: Lenk, Kurt (ed.) - Ideologie : Ideologiekritik und Wissenssoziologie.
%23164794: LENNART, CLARE. - Avontuur.
%2389392: Lennarts, M.L. ... [et al.] - Europa! Europa? : de invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst.
%23180227: Lennep, R. van. - Recht en techniek van vergadering, beraadslaging en stemming.
%23114478: Lennep, Emile van - Fifteen years of international economic co-operation : selected speeches of Emile van Lennep, Secretary-General : 1969-1984.
%23266144: Lennep, J. van & J. ter Gouw. - De uithangteekens : [in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd]. 3 Delen.
%23266145: Lennep, J. van & J. ter Gouw. - Het boek der opschriften : [een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandse Volksleven].
%23281275: Lennep, Cornelis van. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.
%23187972: Lennep, J. van & J. ter Gouw. - Uithangtekens, gevelstenen en opschriften.
%23132082: Lennep, J. van & J. ter Gouw. - Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandse Volksleven.
%2390300: Lennep, R. van. - De Romeinse rechtsspreuken = Hodiernus usus regularum juris Romani.
%23271198: Lennep, J. van & J. ter Gouw. - De uithangteekens : in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd]. 2 Delen.
%2327355: Lennep, E. van (e.a.). - Quid iuris : bundel uitgegeven t.g.v. 200-jarig bestaan Genootschap 'Door Tijd en Vlijt'.
%23104468: Lenos, E.V.V. - Bestuurlijke sanctietoepassing en strafrechtelijke waarborgen in de sociale zekerheid.
%23291874: Lenotre, G. - Le drame de Varennes juin 1791 d'après des documents inédits et les relations des témoins oculaires.
%2393177: Lensen, Leo & Willy H. Heitling. - Tussen schandpaal en schavot : boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
%2357972: Lensen, Leo & Willy H. Heitling. - Tussen schandpaal en schavot : boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
%2387365: Lensing, J.A.W. - Het verhoor van de verdachte in strafzaken.
%23290745: Lensink, Josephus Hendrikus. - Het waagstuk van de omvattende rede : het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
%23136253: Lensink, Rob. - Vogels in het Hart van Gelderland. Een kwantitatieve beschrijving van het voorkomen van vogels door het jaar heen (1976-90) en een vergelijking met eerdere decennia.
%23220654: Lenstra, D., T.D. Visser and K.A.H. van Leeuwen (eds.) - Quantum optics of small structures.
%23244652: Lent, John A. - Illustrating Asia, comics, humor, magazines and picture books.
%23277544: Lent, C.M.E.P. van. - Internationale intra-concernmobiliteit.
%235579: Lent, Leonie van. - Externe openbaarheid in het strafproces.
%2378560: Lent, Friedrich. - Die Gesetzeskonkurrenz im bürgerlichen Recht und Zivilprozess. Band 1. Die Gesetzeskonkurrenz im Strafrecht / Die bürgerlich-rechtliche Gesetzeskonkurrenz im allgemeinen / Einzelne Fälle von Gesetzeskonkurrenz; Band 2. Die prozessuale Bedeutung der bürgerlich-rechtlichen Gesetzeskonkurrenz.
%23145662: Lent, George E. - The Impact of the Undistributed Profits Tax, 1936-1937.
%2378559: Lent, Friedrich. - Die Anweisung als Vollmacht und im Konkurse.
%23205996: Lenters, H. ... [et al.] - De familie geregeld? / preadvies.
%23117551: Lenting, Jacques H.J. - Informed Gambling : conception and analysis of a Multi-Agent Mechanism for discrete reallocation.
%2316895: Lenting, L.E. - Schets van het Nederlandsch Staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen. 6e druk.
%23280626: Lentjes, Ewan. - Op maat gemaakt : 60 affiches voor Ontwerp Platform Arnhem = Made to measure : 60 posters for Design Platform Arnhem.
%23289381: Lentner, Ferdinand. - Der Kampf um Raum : ein Beitrag zu den Theorien der Bevölkerungs-Statistik im Zusammenhange mit dem Kriegs- und Auswanderungsproblem.
%2378561: Lentz, Stephan. - Grundstücksübertragungsrecht und Vorkaufsrecht des nächsten Erben in Babenhausen im 14. und 15. Jahrhundert.
%23228611: Lenz, Gunter H. & Klaus J. Milich (eds.) - American studies in Germany : European contexts and intercultural relations.
%2378567: Lenz, Friedrich - Staat und Marxismus : Grundlegung und Kritik der marxistischen Gesellschaftslehre. 2 Teile in einem Band: Grundlegung und Kritik der marxistische Gesellschaftslehre / Die deutsche Sozialdemokratie.
%2378568: Lenz, Friedrich - Werden und Wesen der öffentlichen Meinung. Ein Beitrag zur politischen Soziologie.
%2378564: Lenz, Friedrich - Agrarlehre und Agrarpolitik der deutschen Romantik.
%23223777: Lenz, Friedrich - Friedrich List : der Mann und das Werk.
%2378566: Lenz, Friedrich - Friedrich List : der Mann und das Werk.
%23119679: Leo, Heinrich. - Entwickelung der Verfassung der lombardischen Städte bis zu der Ankunft Kaiser Friedrich I in Italien.
%23268374: Leo, Ulrich. - Sehen und Wirklichkeit bei Dante : mit einem Nachtrag über das Problem der Literaturgeschichte.
%23207828: Leon, Pierre, Pierre Deyon & Jean Jacquart (eds.) - Les hésitations de la croissance, 1580-1740 [Histoire économique et sociale du monde. 2].
%23116947: Léon, Pierre - Le Second XXe Siècle. 1947 à nos jours. (Histoire économique et sociale du monde, tome 6).
%23130383: Léon, C. & Walsh, S. (eds.) - Feminist Interpretations of Soren Kierkegaard.
%23207836: Leon, Pierre & Georges Dupeux (eds.) - Guerres et crises 1914-1947 [Histoire économique et sociale du monde, 5].
%23207832: Leon, Pierre & Louis Bergeron (eds.) - Inerties et révolutions 1730-1840 [Histoire économique et sociale du monde. 3].
%23207834: Leon, Pierre & Gilbert Garrier (eds.) - La domination du capitalisme 1840-1914 [Histoire économique et sociale du monde. 4].
%23211932: Leonard, Mark - Public Diplomacy and the Middle East.
%2347099: Leonard, Kimberley Kempf - Minorities in Juvenile Justice.
%23283877: Leonard, Brian E. - Fundamentals of psychopharmacology. 2nd edition.
%23285068: Leonard, Sarah L. - Fragile minds and vulnerable souls : the matter of obscenity in nineteenth-century Germany.
%23150869: Leonardo, Micaela di (ed.) - Gender at the crossroads of knowledge : feminist anthropology in the postmodern era.
%23289976: Leonards, Christianus Godefridus Theodorus Maria. - De ontdekking van het onschuldige criminele kind : bestraffing en opvoeding van criminele kinderen in jeugdgevangenis en opvoedingsgesticht 1833-1886.
%2378569: Leonardt, Walther. - Die modernen Strafrechtsideen und der Strafvollzug.
%23269733: Sze Tsung Leong. - Sze Tsung Leong - horizons.
%23194754: Leonhardt, Peter. - Entstehung und Entwicklung des persönlichen Eigentumsrechts in Rumänien.
%2378571: Leonhardt, Gerhard Adolph Wilhelm. - Zur Reform des Zivilprozesses in Deutschland.
%23291901: Leontovitsch, Victor. - Geschichte des Liberalismus in Russland.
%23283900: Leopold, koning van België. - Leopold III : fotograaf.
%233295: Leopold, J.H. - Gedichten II: Nagelaten poëzie. Deel 1: Teksten; Deel 2 : Apparaat en commentaar.
%23102190: Leopold, J.H. - Gedichten.
%23176863: Leopoldseder, Hannes & Christine Schöpf (eds.) - Cyberarts.
%23267301: Lepage, Jean-François. - Jean-François Lepage : moonlight zoo.
%23254721: Lepage, P. - Questions sur le code de la procédure civile, dans lesquelles les dificultés relatives à la pratique de cette loi sont expliquees.
%23281017: Lepard, Brian D. - Rethinking Humanitarian Intervention: A Fresh Legal Approach Based on Fundamental Ethical Principles in International Law and World Religions.
%23240436: Lepik, Andres. - Skyscrapers.
%2378573: Lepman, Heinrich. - Fehlerquellen bei Ermittlung des Sachverhalts durch Sachverständige. Mit Material des Amtsgerichts Stuttgart-Stadt.
%23226900: Lepointe, Gabriel. - Éléments de bibliographie sur l'histoire des institutions et des faits sociaux 987-1875.
%23277805: Lepointe, Gabriel. - Histoire des institutions et des faits sociaux.
%23284639: Lepointe, Gabriel. - Droit romain et ancien droit français : régimes matrimoniaux, libéralités, successions.
%2316564: Leppink, J.H. - De gemeentefinanciën. (Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen, deel III).
%23112835: Leps, Marie-Chriatine. - Apprehending the criminal : the production of deviance in nineteenth-century discourse.
%2374717: Leps, Marie-Chriatine. - Apprehending the criminal : the production of deviance in nineteenth-century discourse.
%231332: Lequette, Yves & W. Riphagen. - Le droit international privé de la famille à l'épreuve conventions internationales / Techniques of international law. (Recueil des Cours = Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 246 (1994-II)).
%23101465: Lerch, Peter J.A. - Forschungen über die Kurden und die Iranischen Nordchaldäer : I. Kurdische Texte gesammelt und heraussgegeben mit Deutscher Übersetzung und einer Einleitung; II. Kurdische Glossare für die Kurmanjí und Zaza-Mundarten mit einer historischen Einleitung, Anhang und Zusätzen.
%23234141: Lerer, Seth. - Inventing English : a portable history of the language.
%2378575: Lerminier, Eugène. - Histoire des législateurs et des constitutions de la Grèce antique.
%23172791: Lerner, Barron H. - Contagion and confinement : controlling tuberculosis along the skid road.
%2368567: Lerner, Nathan. - The U.N. convention on the elimination of all forms of racial discrimination : a commentary.
%23112009: Lernout, Geert (ed.) - Finnegans Wake. Fifty Years.
%2341180: Leroy-Beaulieu, Paul. - Traité de la science des finances. Tome I : Des revenus publics; Tome II : Le budget et le crédit publique.
%23101467: Leroy, P. - Le dernier voyage à Paris et en Bourgogne, 1640-1643, du réformé Claude Saumaise (1588-1653).
%23235150: LeRoy, J. T. - Harold's end.
%23189653: Leroy-Beaulieu, Paul. - Le collectivisme : examen critique du nouveau socialisme.
%23290444: Leroy, Charles-François-Antoine. - Traité de géométrie descriptive, suivi de la méthode des plans cotés et de la théorie des engrenages cylindriques et coniques.
%23244766: Leroy-Beaulieu, Paul. - Traité de la science des finances.
%23125451: Lesaffer, Randall. - Europa: een zoektocht naar de vrede? 1453-1763 en 1945-1997.
%23276794: Lesage, Xavier - Den duerwaerder : geschiedenis van het gerechtsdeurwaardersambt.
%2330471: Lescure, Karine & Florence Trintignac. - International Justice for Former Yugoslavia :The Workings of the International Criminal Tribunal of the Hague. (Nijhoff Law Specials).
%23232613: Lescure, Karine. - International justice for former Yugoslavia : the workings of the International Criminal Tribunal of The Hague.
%2365196: Lesger, Clé. - Huur en Conjunctuur : de woningmarkt in Amsterdam, 1550-1850.
%23264554: Lesger, C.M. - Hoorn als stedelijk knooppunt : stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
%23287251: Leslie, Donna. - Aboriginal art : creativity and assimilation.
%2398428: Leslie, W. Bruce. - Gentlemen and scholars: college and community in the age of the university 1865-1917.
%23287839: Leslie, Jonathan & John Kingston. - Practical Guide to Litigation. 2nd edition.
%2372774: Lesnick, Howard - Religion in Legal Thought and Practice.
%2319907: Lesnodorski, B., Sobocinski, W., Sawicki, J. - Studia z dziejow Wydzialu Prawa uniwersytetu Warszawskiego = Études sur l'histoire de la faculté de droit de l'université de Varsovie.
%2349439: Lessing, H. - Das Recht der Staatsangehörigkeit und die Aberkennung der Staatsangehörigkeit zu Straf- und Sicherungszwecken.
%23292031: Lessius, Leonardus. - De Ivstitia et Ivre caeterisque virtutibus cardinalibus : libri qvatvor: ad 2.2. D. Thomae, à quaest. 47. vsque ad q. 171. Editio sexta, auctior et castigatior. [De Iustitia et Ivre caeterisque virtutibus cardinalibus
%23286207: Lessmann, Sabine. - Budgetary politics and elections an investigation of public expenditures in West Germany.
%23262822: Lester, Richard. - John Bates: fashion designer.
%23246498: Lester, Jeremy. - Modern tsars and princes : the struggle for hegemony in Russia.
%23273891: Lester, David (ed.) - Suicide Prevention: Resources for the Millennium.
%23156868: Lesthaeghe, Ron - The decline of Belgian fertility 1800-1970.
%23159619: Leti, Gregorio. - Het leven van Olivier Cromwel : behelsende des zelfs staatkundige en doorslepene handelingen, onmatige heerszucht, overgroote schynheyligheyt en verlokkende welsprekentheyt ...
%23123521: Letronne, Jean Antoine. - Receuil des inscriptions grecques et latines de l'Égypte, étudiées dans leur rapport avec l'histoire politique, l'administration intérieure, les institutions civiles et religieuses de ce pays, depuis la conquête d'Alexandre jusqu'à cella des Arabes.
%23232649: Letschert, Rianne M. - The Impact of Minority Rights Mechanisms.
%23259393: Letschert, Rianne M. - The impact of minority rights mechanisms : the OSCE High Commissioner on National Minorities, the UN Working Group on Minorities and the CoE Advisory Committee on Minorities.
%23170735: Letterie, Wilko. - Partisan politics, persuasion and information.
%23265464: Lettinck, N. & J.J. van Moolenbroek (eds.) - In de schaduw van de eeuwigheid : tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero.
%23282841: Lettinga, Gerrit. - Kaatsen, meer dan kaatsen : de Haantsjes fan Holwert.
%23101473: Leturcq, Jean-François. - Notice sur Jacques Guay : (1715-1793) : graveur sur pierres fines du roi Louis XV : documents inédits émanant de Jacques Guay et notes sur les oeuvres de gravure en taille douce et en pierres fines de la Marquise de Pompadour.
%23123526: Leube, Hans. - Kalvinismus und Luthertum im Zeitalter der Orthodoxie. 1. Band : Der Kampf um die Herrschaft im protestantischen Deutschland.
%23241687: Leuchtenburg, William Edward. - In the shadow of FDR : from Harry Truman to George W. Bush.
%23284108: Leuenberger, Eugen. - Magisches Bergland : die Schweizer Alpenlandschaft im Wechsel von Licht und Schatten, Weite und Engnis, von Wundern und Verwunschenem, veranschaulicht durch 123 Schwarzweiss-Abbildungen und 53 farbige Alpenblumenbilder.
%23292563: Leuftink, A.L. - Surséance van betaling.
%23287331: Leukfeldt, Eric Rutger. - Cybercriminal networks : origin, growth and criminal capabilities.
%23200179: Leun, Joanne P. van der. - Looking for loopholes; processes of incorporation of illegal immigrants in the Netherlands.
%23253795: Leupen, Piet. - Philip of Leyden : a Fourteenth Century Jurist : a Study of his Life and Treatise De cura reipublicae et sorte principantis.
%23242452: Leurdijk, Dick A. - The United Nations and NATO in former Yugoslavia, 1991-1996 : limits to diplomacy and force.
%23283799: Leussen, Willem van. - Leven met water : waterbeheer in Nederland volgens de stroomgebiedbenadering in een tijd van klimaatverandering.
%23289115: Leuthäusser, Franziska. - Café Deutschland im Gespräch mit der ersten Kunstszene der BRD.
%23268564: Leutner, Gerd. - Dei vollstreckbare Urkunde im europäischen Rechtsverkehr.
%23102191: Leuvensteijn, J.A. van and J.B. Berns. - Dialect and Standard Language : Dialekt und Standardsprache in the English, Dutch, German and Norwegian Language Areas. Proceedings of the Colloquium, Amsterdam, 15-18 October 1990.
%23213676: Lev, Benjamin & Jeremy A. Bloom (eds.) - Strategic planning in energy and natural resources : proceedings of the Second Symposium on Analytic Techniques for Energy, Natural Resources, and Environmental Planning.
%23215772: Levashova, Yulia, Tineke Lambooy & Ige Dekker (eds.) - Bridging the gap between international investment law and the environment.
%23260136: Levay, Simon (ed.) - City of Friends : a portrait of the gay and lesbian community in America.
%23248075: Leve, Manfred & Joseph Beuys. - Leve sieht Beuys : Block Beuys , Fotografien = Block Beuys , photographs .
%23135342: Levelink, H.G. (e.a.) - Ontwerpen en Gieten van Hoogwaardige Constructiedelen.
%23258308: LEVELT, H. - Oudenbosch in verleden in heden voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der ST. Bernaarts-abdij bij Antwerpen.
%23102195: Levelt, Willem J.M. - Onder sociale wetenschappen :toegelicht aan psychologie, economie en taalkunde.
%23193938: Levelt Sengers, Johanna. - How fluids unmix : discoveries by the school of Van der Waals and Kamerlingh Onnes.
%23261202: Leven, David & Stella Betts. - Leven Betts : pattern recognition.
%238367: Levenbach, Marius G. - Maatschappelijke verhoudingen : de achtergrond van sociale politiek en maatschappelijk werk.
%23255500: Levenbach, Marius G. - Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht : juridische beschouwingen.
%23257707: Levenbach, Marius G. - Hedendaags arbeidsrecht. Opstellen aangeboden aan M.G. Levenbach t.g.v. zijn aftreden als hoogleraar arbeids- en ordeningsrecht aan de UvA.
%2336259: Levenbach, Marius G. - Hedendaags arbeidsrecht. Opstellen aangeboden aan M.G. Levenbach t.g.v. zijn aftreden als hoogleraar arbeids- en ordeningsrecht aan de UvA.
%23165419: Levenbach, Marius G. - Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht : juridische beschouwingen.
%23192876: Levenbach, Marius G. - Onrechtmatige daad en werkstaking.
%23285058: Levenson, Thomas. - Albert Einstein : die Berliner Jahre 1914 - 1932.
%23101475: Lévêque, Eugène. - Les mythes et les légendes de l'Inde et la Perse dans Aristophane, Platon, Aristote, Virgile, Ovide, Tite Live, Dante, Boccace, Arioste, Rabelais, Perrault, La Fontaine : étude de mythologie comparée avec des passages de texte, notes et références.
%2325825: Lever, J. & H.H. Boer (eds.) - Molluscan neuro-endocrinology : proceedings of the International Minisymposium on Molluscan Endocrinology : held in the Department of Biology, Free University, Amsterdam, the Netherlands, August 16-20, 1982.
%2368445: Leverland, B. N - St. Pancras op het Hogeland: Kerk en kapittel in Leiden tot aan de Reformatie.
%23289725: Leveson, Ian. - Turning the kaleidoscope : perspectives on European Jewry.
%23288102: Levey, Martin. - Substitute Drugs in Early Arabic Medicine.
%23285151: Lévi-Strauss, Claude. - The jealous potter.
%23237300: Levi, Primo. - The voice of memory : interviews, 1961-87
%2381886: Lévi-Strauss, Claude. - Échanges et communications : mélanges offerts à Claude Lévi-Strauss à l'occasion de son 60ìeme anniversaire.
%23180493: Levi, Leone. - The history of British commerce and of the economic progress of the British nation, 1763-1878.
%23119629: Levi, Giorgio (ed.) - Advances in Logic Programming Theory.
%23286196: Lévi-Strauss, Claude. - Anthropologie structurelle.
%23281536: Levi, Jean. - La Chine Romanesque : fictions d'orient et d'occident.
%23172204: Levi, Peter. - Eden renewed : the public and private life of John Milton.
%23261127: Lévi-Strauss, Claude. - Les Structures élémentaires de la Parenté.
%23283742: Lévi-Strauss, Claude. - Saudades do Brasil : a photographic memoir.
%23278069: Levie, Howard S. (ed.) - Documents on prisoners of war.
%2313431: Levie, Howard S. - Prisoners of war in international armed conflict.
%23111625: Levie, Albert. - The meat handbook.
%23230949: Levin, Joel. - Tort Wars.
%23230923: Levin, Miriam R. - Urban Modernity: Cultural Innovation in the Second Industrial Revolution.
%2379068: Levin, Joel. - Tort wars.
%23291061: Levine, Neil. - The urbanism of Frank Lloyd Wright.
%23245974: Levine, David P. - Economic Studies: Contributions to the Critique of Economic Theory
%238676: Levine, Julius Byron. - Discovery : a comparison between English and American Civil Discovery Law with reform proposals.
%2369566: Levine, George. - Darwin and the Novelists: patters of science in Victorian fiction.
%23119467: Levine, Hillel. - Economic origins of antisemitism: Poland and its Jews in the early modern period.
%23242448: Levinson, Sanford. - Framed: America's 51 Constitutions and the Crisis of Governance.
%23124643: Levitsky, Serge L. - Introduction to Soviet copyright law.
%2327930: Levitsky, Serge L. & William B. Simons. - Copyright in Russia and the USSR : a selected bibliography of works published in English, German, French and Russian: 1827-1983 = Urheberrecht Russlands und der UdSSR = Le droit d'auteur en Russie et en URSS = Avtorskoe pravo vRossii i SSSR.
%23234230: Levitt, Peggy. - God needs no passport : immigrants and the changing American religious landscape.
%23224583: Levitt, Jeremy I.. - Illegal Peace in Africa: An Inquiry into the Legality of Power Sharing with Warlords, Rebels, and Junta..
%2355666: Levitt, Morton & Ben Rubenstein. - Orthopsychiatry and the law : a symposium.
%2371504: LEVITT, MARCUS C. - Russian literary politics and the Pushkin Celebration of 1880.
%23274181: Levitt, Eugene E - Depression--concepts, controversies, and some new facts
%23128752: Levraz, Jean-Pierre. - Phénoménologie de l'expérience.
%233786: Levy, J.A. - De Rechtsverhouding tusschen Trekker en Acceptant.
%23276747: Lévy-Bruhl, Lucien. - La Mythologie primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous.
%2346628: Levy, J.A. - Het Indeterminisme. (De psychische causaliteit).
%23235521: Levy, Carl. - Italian regionalism : history , identity and politics.
%2339351: Lévy, Jean-Philippe. - Le droit romain en Anjou, Bretagne, Poitou (dáprès les coutumiers).
%2393339: Lévy, Sophie (ed.) - A transatlantic avant-garde : American artists in Paris, 1918-1939.
%23186548: Levy, Reuben. - The social structure of Islam : being the second edition of The sociology of Islam.
%2333292: Levy, Carl. - Italian Regionalism: History, Identity and Politics.
%2378577: Levy, Ernst. - Die Konkurrenz der Aktionen und Personen im klassischen römischen Recht.
%23281425: Lévy, André. - L'antre aux fantômes des colliines de l'Oucst : sept contes chinois anciens (XII- XIV siècles).
%2315999: Levy, J.A. - De warrant.
%2327327: Lévy-Bruhl, Lucien. - La mentalité primitive.
%2358634: Levy, Darlene Gay. - The Ideas and Careers of Simon-Nicolas-Henri Linguet : a study in 18th century French politics.
%23134118: Levy, Leonard W. (ed.). - Encyclopedia of the American Constitution. 4 Vols.
%23285311: Levy, Dana; Lea Sneider & Frank B Gibney. - Kanban, the art of the Japanese shop sign.
%2334458: Levy, Leonard W. - The Law of the Commonwealth and Chief Justice Shaw.
%23149068: Lévy, Bernard-Henri. - L'idéologie française.
%23286384: Lévy, Bernard-Henri. - Réflexions sur la guerre, le mal et la fin de l'histoire : précédé de Les damnés de la guerre.
%23170224: Lévy-Valensi, E. Amado. - Le temps dans la vie morale.
%23277196: Levy, Ian Christopher. - Holy Scripture and the quest for authority at the end of the Middle Ages.
%23288421: Levy, Reuben. - The social structure of Islam : being the second edition of The sociology of Islam.
%23202727: Levy, M.A. - Hebräisches Lesebuch : Auswahl historischer, poetischer und prophetischer Stücke aus fast allen biblischen Büchern mit Anmerkungen und einem Wörterbuch, nebst einem Anhange unpunktirter Texte mit rabbinischen Scholien und Erläuterungen zu denselben.
%23286163: Levyssohn, David H. - Wetgeving betreffende de nalatenschappen, vroeger door de Wees- en Momboir-kamers beheerd : benevens eene lijst van die kamers en hare keuren, gevolgd door de officiele oproepingen der erfgenamen.
%23239099: Lewandowski, Joseph D. - Interpreting culture : rethinking method and truth in social theory.
%23230690: Lewin, André (ed.) - France and the United Nations, 1945-1995.
%23277203: Lewin, Louis. - Phantastica : a classic study on the use and abuse of mind-altering plants.
%23133058: Lewin, Leif & Evert Vedung (ed). - Politics as Rational Action : essays in Public Choice and Policy Analysis.
%23157079: Lewin, Moshe - The Gorbachev phenomenon : a historical interpretation.
%23164219: Lewin, Lisette. - Het clandestiene boek 1940-1945.
%23101477: Lewine, J. - Bibliography of eighteenth century art and illustrated books : being a guide to collectors of illustrated works in English and French of the period.
%23204295: Lewinski, Silke von (ed.) - Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore.
%23225583: Lewis, Reina. - Rethinking orientalism : women, travel, and the Ottoman harem.
%2365268: Lewis, Paul G. - Political authority and party secretaries in Poland 1975-1986.
%23289852: Lewis-Beck, Michael S. (ed.) - Factor analysis & related techniques.
%2371847: Lewis, Bernard. - Notes on a Century: Reflections of a Middle East Historian.
%23290133: Lewis-Beck, Michael S. (ed.) - Basic Measurement.
%23187391: Lewis, Paul W. & Bai, Bibo. - Hani-English/English-Hani dictionary : Haqniqdoq-Yilyidoq, Doqlo-Soqdaoq.
%23291893: Lewis, Elma (foreword). - Who took the weight? : Black voices from Norfolk Prison.
%23197293: Lewis, Walter H. - Medical botany : plants affecting man's health.
%2399981: Lewis, Gwynne. - The advent of modern capitalism in France, 1770-1840 : the contribution of P.-F. Tubeuf.
%2378579: Lewis, William. - Das Recht des Familienfideikommisses.
%23173310: Lewis, Gilbert. - A failure of treatment.
%23235551: Lewis, Jon E. - The birth of freedom.
%2398441: Lewis, M.A. - Ethnicity and identity in contemporary Afro-Venezuelan literature: a culturalist approach.
%23187342: Lewis, Bernard. - From Babel to Dragomans : interpreting the Middle East.
%23126601: Lewis, W. David - Sloss Furnaces and the Rise of the Birmingham District. An Industrial Epic.
%23130352: Lewis, Paul - Comic Effects. Interdisciplinary Approaches to Humor in Literature.
%23180542: Lewis, Ann - The EU and Ukraine.
%23218880: Lewis, Jordan D. - De gelieerde onderneming : allianties tussen leverancier en afnemer als managementstrategie.
%23143104: Lewis, Bernard. - Islam in history : ideas, people, and events in the Middle East
%2362681: LEWIS, PAUL H. - Political parties and generations in Paraguay's liberal era, 1869-1940.
%23149752: Lewis, Linda M. - The Promethean Politics of Milton, Blake and Shelley.
%2317618: Lewis, W. Arthur. - Growth and fluctuations 1870-1913.
%23265554: Lewis, William. - Das Recht des Familienfideikommisses.
%23257790: Lewis, Bernard. - Faith and power : religion and politics in the Middle East.
%23263950: Lewis, Peter (ed.) - Africa: Dilemmas Of Development And Change.
%23275308: Lewis, Paul. - Ontwikkeling van de geneeskunde.
%23289338: Lewis-Beck, Michael S. (ed.) - Research Practice.
%23292157: LeWitt, Sol. - Locating Sol LeWitt.
%23198124: Lewy, Guenther. - America in Vietnam.
%23152912: Lewy, Guenther. - The Nazi Persecution of the Gypsies.
%23272612: Lewy, Guenter. - Harmful and Undesirable: Book Censorship in Nazi Germany.
%23282065: Lexileictous, Theo-Mass; Robert Klanten, & Sven Ehmann (eds.) - Otherworldy on the otherworldly in fashion and the role of fantasy in the revolution of everyday life.
%23236986: Ley, Gert De & J.W.M. Liefrink . - Internationaal spreekwoordenboek.
%23112998: LEY, HERBERT DE. - The movement of thought. An essay on intellect in Seventeenth-Century France.
%23197355: Leyden, Philippi de. - De Cura Reipublicae et Sorte Principantis.
%23247021: Leyden, Philppus de. - De cura reipublicae et sorte principantis, [1516].
%23286034: Leydesdorff, Loet. - The knowledge-based economy : modeled, measured, simulated.
%2384478: Leydesdorff, Selma. - De leegte achter ons laten : een geschiedenis van de vrouwen van Srebrenica.
%23202470: Leydesdorff, Loet ... et al. - Philips en de wetenschap : verslag van een onderzoek naar relaties tussen universitaire en industriële research in de vaste stof-fysica door de projektgroep Wetenschap en Samenleving aan de Centrale Interfaculteit van de Universiteit van Amsterdam.
%23288156: Leyland, Peter & Gordon Anthony. - Textbook on Administrative law. 5th edition.
%23244132: Leymarie, Jean - Dutch painting. Painting. Color. History.
%23284992: Leys, O. - De eigennaam als linguïstisch teken.
%23289503: Lezin de Sainte-Scholastique, Pierre Virdon [Licinius Turonensis]. - [Licinio a S. Scholastica]. Ivstitia christiana : singulis hominum generibus ius, seu officium distribuens ..., in duas partes divisa, quarum prima Ius ecclesiasticum, altera Civile spectat Lugduni : Sumpt. Hor. Boissat, & Georg. Remevs, 1665. Contemp. vellum binding. [24], 562, [2] pp. 8vo. Binding sl. soiled. Some wurmholin of first pages inner margin. No text affected. Good copy. EURO 150.00
%23123539: Lezius, Friedrich. - Der Toleranzbegriff Lockes und Pufendorfs : ein Beitrag zur Geschichte der Gewissensfreiheit.
%2323850: Lhéritier, M. - La Révolution à Bordeaux dans l'histoire de la Révolution Française. 1: La Fin de L'Ancien Régime et la préparation des États Généraux (1787-1789).
%2337764: Lhotsky, Alphons. - Die Wiener Artistenfakultät, 1365-1497 : Festgabe der österreichischen Akademie der Wissenschaften zur 600-Jahrfeier der Universität Wien.
%23289615: Li, Caomu. - The Art of Chinese Flower Arrangement.
%23289631: Li, Na. - Compliance as process : work safety in the Chinese construction industry.
%23289672: Li, Yedan. - In the name of mediation : an empirical inquiry into the Chinese court mediation practices.
%23284134: Li, Kuo-ting. - The evolution of policy behind Taiwan's development success.
%23238261: Li, Eden Sum-hung. - A systemic functional grammar of Chinese.
%23243683: Li, Yuwen (ed.) - Freedom of Association in China and Europe.
%23133001: Ching Chun Li. - Analysis of unbalanced data: a pre-program introduction.
%23199848: Li, Aigen. - Theoretical studies of interstellar dust with application to comets.
%23161751: Li, Victor H. - Law and politics in China's foreign trade.
%23263783: Li, Nan (ed.) - ivil-Military Relations: The Transformation of the People's Liberation Army.
%23254574: Li, Deyuan. - On extreme value approximation to tails ofdistribution functions.
%23281577: Liagre Böhl, Herman de. - Herman Gorter 1864-1927 : met al mijn bloed heb ik voor U geleefd.
%23276246: Liagre Böhl, E.W.J.H. de. - Sanering en faillissement.
%23288953: Liagre Böhl, Herman de. - Amsterdam op de helling : de strijd om stadsvernieuwing.
%23261988: Liagre Böhl, Herman de & Guus Meershoek. - De bevrijding van Amsterdam : een strijd om macht en moraal.
%23254563: Liang, Guoyong. - New competition : foreign direct investment and industrial development in China.
%23135736: Libby, M. Sherwood - The Attitude of Voltaire to Magic and the Sciences.
%23236505: Commission for Foreign Relations of the South Vietnam National Front for Liberation. - Personalities of the South Vietnam Liberation Movement.
%23246803: Houghton Library - Six exposures : essays in celebration of the opening of the Harrison D. Horblit Collection of Early Photography .
%23262881: Lichocka, Barbara. - Nemesis en Egypte Romaine.
%23284121: Licht, Prof Walter. - Industrializing America: The Nineteenth Century.
%2316193: Lichtenauer, W.F. - Geschiedenis van de wetenschap van het Handelsrecht in Nederland tot 1809.
%23264599: Lichtenbelt, Jan Hendrik. - Enkele opmerkingen over het vruchtgebruik.
%23133479: Lichtenberg, Lucas & Bob Polak (eds.) - Bestrijd het leed dat Mulisch heet. Propria Cures over een zestigjarige.
%2334788: Lichtenberger, André. - Le socialisme au XVIIIe siècle : [étude sur les idées socialistes dans les écrivains français du XVIIIe siècle avant la révolution].
%2366649: Lichtenstein, Roy., Mercurio, Gianni. - Roy Lichtenstein : Kunst als Motiv.
%23256278: Lichtenstein, Roy. - Roy Liechtenstein : Évolution.
%23284599: Lichtenstein, Roy. - Roy Lichtenstein : classic of the new.
%23283845: Lid, Johannes. - Norsk och Svensk flora.
%23172710: Lidsey, James E. - The bigger bang.
%23115531: Lidt de Jeude, L.J.A. van - De Terugwerkende kracht van het vonnis van scheiding van goederen.
%23183686: Lidth de Jeude, O.C.A. van. - Londense dagboeken van Jhr. ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, januari 1940-mei 1945. Band 1: Januari 1940-december 1942; Band 2: 1943-1945.
%2339696: Lie, Robert T. - Economische dynamiek en toplocaties. Locatiekarakteristiek en prijsontwikkeling van kantoren in een aantal grote Europese steden.
%23102199: Lie, Orlanda Soei Han. - The Middle Dutch Prose Lancelot : a study of the Rotterdam Fragments and their place in the French, German and Dutch Lancelot en prose tradition.
%2378585: Liebenam, Wilhelm. - Forschungen zur Verwaltungsgeschichte des römischen Kaiserreichs. 1. (einziger Band) : Die Legaten in den römischen Provinzen von Augustus bis Diocletian.
%23249411: Lieber, Francis. - Like a Sponge Thrown into Water: Francis Lieber's European Travel Journal of 1844 1845
%23259656: Lieber, Hans-Joachim (ed.) - Ideologie - Wissenschaft - Gesellschaft : neuere Beiträge zur Diskussion.
%23259766: Lieberman, Philip. - The biology and evolution of language.
%23154966: Lieberman, Joseph I. - Child support in America : practical advice for negotiating--and collecting--a fair settlement.
%23226162: Lieberman, Jethro K. - A practical companion to the Constitution : how the Supreme Court has ruled on issues from abortion to zoning.
%2391861: Lieberman, Jethro K. - Crisis at the bar : lawyers' unethical ethics and what to do about it.
%23232104: Lieberwirth, Rolf. - Recht, Idee, Geschichte : Beiträge zur Rechts- und Ideengeschichte für Rolf Lieberwirth anlässlich seines 80. Geburtstages.
%23245444: Lieberwirth, Rolf. - Recht, Idee, Geschichte : Beiträge zur Rechts- und Ideengeschichte für Rolf Lieberwirth anlässlich seines 80. Geburtstages.
%23289055: Liebling, Allison & Shadd Maruna. - The effects of imprisonment
%23176931: Liebman, Ronald S. - Shark Tales: True and Amazing Stories from America's Lawyers.
%2391301: Liebmann, J. - Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
%23279620: Liebreich, Karen. - Fallen Order: Intrigue, Heresy, and Scandal in the Rome of Galileo and Caravaggio.
%23286375: Liebrucks, Bruno. - Erkenntnis und Dialektik : zur Einführung in eine Philosophie von der Sprache her : Aufsätze aus den Jahren 1949 bis 1971.
%233038: Liebs, Rüdiger. - Wettbewerbsbeschränkende Vertriebsverträge und unerlaubte Handlung : die deliktsrechtliche Bedeutung des § 18 GWB.
%23275144: Liebs, Detlef (ed.) - Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter.
%2336181: Lieburg, M.J. van. - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.
%2398986: Lieburg, M.J. van. - 'Collegialiteit moet hier ons wachtwoord zijn'.
%23129128: Lieburg, M.J. van. - Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967) : een kort historisch overzicht.
%23281227: Lieburg, M.J. - Famous depressives : ten historical sketches.
%23281226: Lieburg, M.J. - Depression and music : prelude to a historical theme.
%23268287: Liechtenstein, Prince Nikolaus von und zu & Cheikh Mbacké Gueye (eds.) - Peace and intercultural dialogue.
%23282303: Konvoluut liedteksten. - Liedteksten. 1. Moord te Spaarndam; 2. De Klassiaan; 3. Blauwe Kiel; 4. Zij bemint mij niet; 5. O lieve Leentje; 6. Walsdroomen; 7. Jan Olieslager; 8. Jerusalem; 9. Bloempje op de hei; 10. Schoone Carolien; 11. Als de blijde morgen lacht; 12. Tien kleine negertjes; 13. De vondeling; 14. Het eerste fietstochtje; 15. Mijn eerste huwelijksweek; 16. Lustige varensgezel; 17. Het hutje aan de zee / Het weesje; 18. Het weesje; 19. De vrije vrouw; 20. Rolschaatsen manie; 21. Revolutie te Lissabon; 22. O Jaapie die is getrouwd; 23. Aan Z.M. onzen geliefde Koning op zijn zeventigste geboortedag : 19 Februari 1887 (Wijze Nieuw Zeemanslied); 24. Aan Z.M. onzen geliefde Koning op zijn zeventigste geboortedag : 19 Februari 1887 (Wijze Suzanna); 25. DeResida; 26. Oranje en vrijheid.
%2344995: Liefmann, R. - Grundsätze der Volkswirtschaft.
%23284480: Lieftinck, Pieter (ed.). - Overzicht van de ontwikkeling der handelspolitiek van het Koninkrijk der Nederlanden van 1923 tot en met 1938.
%23260552: Lie Pok Liem. - Enkele aspecten van de persoonlijkheidsdiagnostiek en de toepassing van de mozaïektest.
%23136223: Lienert, Franz. - Theorie und Tradition. Zum Menschenbild im Werke Max Horkheimers.
%23291886: Lier, P.A.C. van. - Preventing disruptive behavior in early elementary schoolchildren : impact of a universal classroom-based preventive intervention.
%23182989: Lier, Th. van. - Maatregelen tot beperking van den arbeid en de bevoegdheden van vreemdelingen.
%23264431: Lier, Eduard Sigismund Jacob van. - The ionic theory of excitability.
%23224904: Lier, Roger van. - De provinciale organisatie in continue staat van verandering : waarom veranderen provincies van organisatiemodel?
%23292245: Lier, Hermanus Hubertus van. - Mijnen en mensen in Spanje : de praktijk van het nationaal-syndicalisme.
%23119694: Liere, C.G. van. - Georg Hermann : Materialien zur Kenntnis seines Lebens und seines Werkes.
%23212511: Lierop, W.A.J. van & E.H. Pijnacker Hordijk. - Privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht : preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht.
%23276878: Lierop, Marieke. - Twintig jaar ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid : het dilemma tussen sturingsbehoefte en sturingsmogelijkheden.
%23158848: Lieser, Karl Theodor. - Sowjetzonales Strafrecht und ordre public.
%239618: Lieshout, R.H. - Without making elaborate calculations for the future: Great Britain and the Arab question, 1914-1916.
%2331215: Lieshout, Jan van - Om de plaats van de sociale arbeid. 50 jaar SOSA tussen functie en beroep.
%23156560: Lieshout, H.H.M. van. - The making of Pierre Bayle's Dictionaire historique et critique.
%2385265: Lieshout, H.H.M. van. - The making of the Dictionaire Historique et Critique by Pierre Bayle (1647-1750).
%23158100: Liesting, Gerardus Th. H. - De zin van het laatste avondmaal volgens de Nieuw-testamentische teksten. Beeld of werkelijkheid.
%2396841: Lieten, Kristoffel & Fons van der Velden (red.) - Grenzen aan de hulp : beleid en effecten van ontwikkelingssamenwerking
%23207142: Lietzmann, Hilda. - Valentin Drausch und Herzog Wilhelm V. von Bayern : ein Edelsteinschneider der Spätrenaissance und sein Auftraggeber.
%23288525: Lievegoed, Antonius Adrianus Wilhelmus Maria. - Eenige termen der stoïsche kennisleer bij Marcus Aurelius Antoninus.
%23115107: Lieverdink, Harm. - Collectieve besluiten, belangen en wetgeving. De totstandkoming van tarieven voor medische specialisten in Nederland tussen 1986 en 1992.
%2388993: Lieverse, C.W.M. - Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van consumentenbescherming in de financiële sector : preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2011..
%23208727: Liew, Tat-Siong Benny. - What is Asian American biblical hermeneutics ? : reading the New Testament.
%23255069: Lifson, Lawrence E. & Robert I. Simon (eds.) - The mental health practitioner and the law : a comprehensive handbook.
%2360101: Light, Paul Charles. - Monitoring government : inspectors general and the search for accountability.
%2376480: Light, Ken. - To the promised land : photographs by Ken Light.
%23240296: Lightbourne, Muriel - Food Security, Biological Diversity and Intellectual Property Rights.
%2352111: Lightfoot, David. - The Language Lottery: Toward a Biology of Grammar (MIT Press Classics).
%23173652: Liglow, Jennifer. - George Eliot : haar leven en werk.
%2359195: Ligny, Emilia Van Egmond-De Wilde De - Technology Mapping for Technology Management (Design and Construction Management).
%23105055: Ligt, J. van der. - Die Symbolik in den Romanen Gertrud von le Forts.
%23128927: Ligt, Bart de. - Een Wereldomvattend Vraagstuk : Gandhi en de Oorlog.
%23150652: Ligt, Bart de. - Nieuwe vormen van oorlog en hoe die te bestrijden.
%23282611: Ligt, Bart de. - Godsdienstvervolgingen in Sovjet-Rusland.
%23104278: Ligtenberg, Lucas & Bob Polak. - Een geschiedenis van Propria Cures, 1890-1990.
%234767: LIGTERINK, J.A.T. - Waarnemings- en reactietijd bij psychosen. Diss.
%23280040: Lijcke, I J van. - Een kind in oorlogstijd herinneringen aan mijn jeugd in Nieuwvliet, 1940-1950.
%2323680: Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente. - Bouwstoffen voor de geschiedenis van de levensverzekeringen en lijfrenten in Nederland.
%23139421: Lijn, Nick van der - Consumer Markets and Welfare under Central Planning.
%2386059: Lijndrajer, K. - Drente's recht op sessie ter Generaliteit.
%2381452: Lijten, M.J.H.A. - Het burgerlijk proces in Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1530-1811.
%23280475: Likibi, Romuald. - L' Union Africaine face à la problématique migratoire.
%23127748: Likosky, Michael B. (ed.) - Privatising development : transnational law, infrastructure, and human rights.
%23209052: Lilja, Mona. - Power, resistance, and women politicians in Cambodia : discourses of emancipation.
%2393219: LILL, RUDOLF. - Geschichte Italiens vom 16.Jahrhundert bis zu den Anfängen des Faschismus.
%2349437: Lillich, Richard B. - Transnational terrorism: Conventions and commentary : a compilation of treaties, agreements, and declarations of especial interest to the United States.
%23290298: Lillich, Richard B. (ed.) - The valuation of nationalized property in international law. Volume 4.
%2365814: Lillich, Richard B. - The human rights of aliens in contemporary international law.
%23262352: Lillich, Richard B. & Gordon A. Christenson. - International claims : their preparation and presentation.
%23278061: Lillich, Richard B & John Norton Moore (eds.) - Role of international law and an evolving ocean law (U.S. Naval War College International Law Studies : readings in International Law from the Naval War College Review, 1947-1977, 61, Vol. 1 of Readings).
%23287863: Lilly, J. Robert; Richard A. Ball & Francis T. Cullen. - Criminological theory: context and consequences. 4th edition.
%23221683: Lim, Song Hwee. - Celluloid comrades : representations of male homosexuality in contemporary Chinese cinemas.
%2365532: Lim A Po, Henk. - Scopie.
%23278459: Lim A Po, Henk. - Wisselingen.
%23290808: Lima Pinheiro, Luís de. - Direito internacional privado. Volume II : Direito de Conflitos : Parte special.
%23240656: Economisch Technologisch Instituut in Limburg. - Producten der Limburgsche industrie : resultaten eener enquête, ingesteld door het Economisch Technologisch Instituut in Limburg, naar de producten der Limburgsche industrie [1941].
%23165178: Staatsmijnen in Limburg. - Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan.
%2319523: Limperg jr., Th. - Bedrijfseconomische opstellen aangeboden aan Prof. Th. Limperg Jr. door den Amsterdamsche kring van economen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag.
%23243396: Linck, Matthew S. - The ideas of Socrates.
%23284132: Lincoln, Edward J. - Japan's Unequal Trade.
%23284135: Lincoln, Edward J. - Japan's New Global Role.
%23284128: Lincoln, Edward J. - Japan: Facing Economic Maturity.
%23156309: Lincoln, Abraham. - Four speeches by Abraham Lincoln : hitherto unpublished or unknown.
%23291373: Lindahl, Lars. - Position and change : a study in law and logic.
%23284136: Lindbeck, Assar. - Turning Sweden Around.
%23284141: Lindbeck, Assar. - Unemployment and Macroeconomics.
%23284145: Lindbeck, Assar. - The insider-outsider theory of employment and unemployment.
%23258980: Lindberg Falk, Monica. - Making Fields of Merit: Buddhist Femal Ascetics and Gendered Orders in Thailand (Critical Dialogues in Southeast Asian Studies).
%23281826: Lindbergh, Ernst - Internationales Rechtswörterbuch Deutsch - English - Französisch.
%233509: Lindblad, J. Thomas (ed.) - Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing, 1585-1700.
%23102203: Lindblad, J. Thomas (ed.) - Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1890s-Amsterdam,1990s.
%23196452: Lindbloom, Eric. - Angels at the Arno : photographs by Eric Lindbloom.
%2353049: Lindeboom, G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
%23292327: Lindeboom, Pieter. - Geldmarkt en banken in Nederland.
%2382093: Lindeboom, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
%23289048: Lindeboom, J. - Austin Friars : geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen 1550-1950.
%23286132: Lindeboom, Lucas. - Oude K.P.M.-schepen van tempo doeloe : Deel VII = Old K.P.M.-ships from the past : Volume VII.
%23286133: Lindeboom, Lucas. - Oude K.P.M.-schepen van tempo doeloe : Deel IX = Old K.P.M.-ships from the past : Volume IX.
%23286131: Lindeboom, Lucas. - Oude K.P.M.-schepen van tempo doeloe : Deel II : waaronder verschillende N.I.S.M.-schepen, gekocht van Sir William Mackinnon (Londen) ... = Old K.P.M.-ships from the past : Volume II : including various N.I.S.M.-ships, previously belonging to Sir William Mackinnon's fleet and purchased by the K.P.M. ...
%2398108: Lindeboom, Lukas. - Parlementaire Schadeloosstelling.
%23104471: Lindeboom, G.A. - Circa Tiliam. Studia historiae medicinae Gerrit Arie Lindeboom septuagenario oblata.
%23174003: Lindeboom, J. - Oorsprong en geschiedenis van den naam protestant.
%23174680: Lindeboom, J. - St. Willibrord's Roomsche reizen.
%23102205: Lindeboom, J. - Geert Groote's preeksuspensie : een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
%23290538: Lindeboom, G.A. - Encephalographie.
%23110048: Lindeboom, G.A. - Opstellen over medische ethiek.
%23225878: Lindeboom, G.A. - Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland .
%23287535: Lindegaard, Marie Rosenkrantz. - Coconuts, gangsters and rainbow fighters : how male youngsters navigate situations of violence in Cape Town, South Africa.
%2384064: LINDEMAN, L. - Het Nationalisme van de N.S.B.
%23200354: Lindeman, Catharinus Marius A.A. - De oorsprong, ontwikkeling en beteekenis van het romanisme in de Nederlandse schilderkunst.
%23288374: Linden, E.C.H.J. ... [et al.] - JB Select [= Jurisprudentie Bestuursrecht Select].
%2370685: Linden, Marcel van der. - Het westers marxisme en de Sovjetunie : hoofdlijnen van structurele maatschappijkritiek (1917-1985).
%23254811: Linden, Joep T.J.M. van der & André J.C. Manders (eds.) - The economics of income distribution : heterodox approaches.
%23264787: Linden, Fons van der. - In linnen gebonden : Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940.
%23284221: Linden, W.J.M. van der. - Between heaven and earth : the devil and the deep blue sea.
%2375977: Linden, Joannes van der. - Verhandeling over de judicieele practijcq of Form van procedeeren voor de Hoven van Justitie in Holland gebruikelijk.
%23107722: Linden, Marcel van der & Richard Price (eds.) - The rise and development of collective labour law.
%23182109: Linden, Joannes A.M. van der. - Een speciaal gebruik van de ablativus absolutus bij Caesar. Een onderzoek op structurele grondslag.
%2361916: Linden, Herman vander. - Les gildes marchandes dans les Pays-Bas au moyen âge.
%23278489: Linden, D.A. van der. - Totdat de atoombom viel : Friesche jongens in Japansche krijgsgevangenschap.
%23169339: Linden, H. van der. - Ter recognitie : opstellen aangeboden aan prof. mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit.
%23290493: Lindenber, S. & F.N. Stokman (eds.) - Modellen in de sociologie : bundel aangeboden aan prof. dr. I. Gadourek ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
%23288764: Lindenbergh, Siewert D. - Van smart naar geld : ervaringen van tien slachtoffers van letselschade met hun schadevergoedingsprocedure tot en met de Hoge Raad.
%23277550: Lindenbergh, S.D. - Schadevergoeding: algemeen, deel 1. 3e druk.
%23248712: Linders, J.J.M. - Regulering van topklinische zorg : een onderzoek naar het juridisch instrumentarium van artikel 18 Wet Ziekenhuisvoorzieningen.
%23166735: Jannes Linders [Mecanoo architecten]. - Maliebaan 16 : een huis om in te werken.
%234399: LINDESAY NEUSTATTER, W. - Modern psychiatry in practice.
%2353014: Lindfors, Bernth. - Early Nigerian Literature.
%23119701: Lindfors, Bernth. - Comparative Approaches to African Literatures.
%23196135: Lindgren, Agi. - Die aquae medicinales des mittelniederdeutschen Gothaer Arzneibuches.
%23273670: Lindman, Janet Moore - A centre of wonders : the body in early America
%23225022: Lindner, Gustav (ed.) - Der Schwabenspiegel bei den Siebenbürger Sachsen.
%2352541: Lindo, Caroline. - Caroline Lindo in gesprek : de NJB interviews.
%2315012: Lindrup, Garth. - Butterworths competition law handbook.
%23175708: Lindsay, Debra. - Science in the Subarctic : trappers , traders , and the Smithsonian Institution.
%23244249: Lindsay, David - International Domain Name Law.
%23148203: Lindsay, James M. - Congress and the politics of U.S. foreign policy.
%23290362: Lindsey, Timothy (ed.) - Indonesia : law and society.
%23287714: Lindsey, James, K. - Models for repeated measurements.
%23274643: Lindstrom, Gustav (ed.) - Shift or rift : assessing US-EU relations after Irag.
%23266443: Lindwer, Willy. - De laatste zeven maanden : vrouwen in het spoor van Anne Frank.
%23269729: Lindwer, Willy. - Kamp van hoop en wanhoop : getuigen van Westerbork, 1939-1945.
%2365940: LINDZEY, G. & ARONSON, E. (eds.) - The Handbook of Social Psychology. 5 vols.
%234693: LINDZEY, G. & HALL, C.S. (ED.) - Theories of personality: Primary sources an research.
%2322067: Holland America Line. - [Holland America Line]. List of passengers : T.S.S. Nieuw Amsterdam from New York to Rotterdam via Southampton and Le Havre. Tuesday, October, 19th, 1954.
%23136998: Ling, H.C. - The Petroleum Industry of the People's Republic of China.
%23212680: Lingard, James R. - Tolley's commercial loan agreements.
%2397315: Lingat, Robert. - Les régimes matrimoniaux du sud-est de l'Asie : essai de droit comparé indochinois. Tome I: Les régimes traditionnels; Tome II: Les droits codifiés.
%2386120: Lingelsheim-Seibicke, Yorck. - Der Fluss leitungsgebundener Energierohstoffe nach dem Energiechartavertrag.
%23190940: Lingendes, Claude de (1591-1660) - Panis evangelici fragmenta quadragesimalia tripartita, ex sanctissimo dei verbo copiosé & sedula collecta, sanctorum patrum, variorumque auctorum...et omnibus quidem anni Dominicis...Tomus Primus-Tertius.
%23291213: Link, Thomas Hubertus. - Die Reichspolitik des Hochstifts Würzburg und ihr Verhältnis zur Rechtswissenschaft am Ende des Alten Reiches.
%2315308: Link, Ludwig. - Die Besetzung der kirchlichen Ämter in den Konkordaten Papst Pius' XI.
%23279664: Linn, Ruth. - Escaping Auschwitz: A Culture of Forgetting.
%23220597: Linnane, Fergus. - Madams : bawds & brothel-keepers of London.
%23130879: Linné, Carl von - Nemesis Divina.
%2369848: Linnemann, Anita - Seed Industry Development in a North-South Perspective.
%23211301: Linnemann, Hans - Export-Oriented Industrialization in Developing Countries.
%23107440: Linnemann, Gerd. - Klassenjustiz und Weltfremdheit, deutsche Justizkritik 1890-1914.
%23233109: Linowitz, Sol M. - The betrayed profession : lawyering at the end of the twentieth century.
%23166828: Linowitz, Sol M. - The betrayed profession : lawyering at the end of the twentieth century.
%23288201: Lins, Mário. - The philosophy of law : its epistemological problems.
%23257714: Lins, Mário. - The philosophy of law : its epistemological problems.
%2348362: Linsky, Arnold S. - Stress, culture, & aggression.
%2351986: Linsky, Leonard. - Oblique Contexts.
%23186014: Linssen, J.G.A. & J.B.M. Vranken (eds.) - Ontwerp aanpassing wetboek burgerlijke rechtsvordering.
%23181827: Linssen, Gerardus. - Het apostolaat volgens St. Paulus. Een Bijbels-theologische studie van 1 Kor. IX.
%23237370: Linssen, Céline, Hans Schoots, Tom Gunning. - Het gaat om de film! : een nieuwe geschiedenis van de Nederlandsche Filmliga 1927-1933.
%2366132: Lint, George J. de. - The United Nations : the abhorrent misapplication of the Charter in respect of South Africa.
%23102206: Lint, J.H. van and R. Tijdeman. - Cryptography and Data Protection.
%2375542: Lintelo, B.H.A. te (red.) - Honderd jaar katholiek Twente: 1853 - 1953 : Gedenkboek uitgegeven door het Twents dispuut bij gelegenheid van het herstel der kerkelijke hierarchie in Nederland.
%23264508: Linthorst Homan, J. - Europese integratie : de spanning tussen economische en politieke factoren.
%23132630: Linthorst Homan, J. - Wat zijt ghij voor een vent. Levensherinneringen.
%23252301: Linthorst Homan, Johannes. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
%23147187: Lintvelt, Jaap & François Paré (eds.) - Frontières flottantes : lieu et espace dans les cultures francophones du Canada = Shifting boundaries : place and space in the francophone cultures of Canada.
%2334283: Lintz, Johan Marius. - De plaats van de Wet terroristische misdrijven in het materiële strafrecht : een onderzoek naar de wederzijdse beïnvloeding door de Wet terroristische misdrijven en het Wetboek van Strafrecht en enkele bijzondere wetten.
%23250143: Lintz, Johan Marius. - De plaats van de Wet terroristische misdrijven in het materiële strafrecht : een onderzoek naar de wederzijdse beïnvloeding door de Wet terroristische misdrijven en het Wetboek van Strafrecht en enkele bijzondere wetten.
%23197358: Lintzel, Martin. - Die Stände der deutschen Volksrechte hauptsächlich der Les Saxonum.
%2324708: Lion, X. - Dictionnaire des droits d'enregistrement, de timbre et greffe, des hypothèques, successions et mutations par décès.
%23270905: Lionarons, Wendell Henk. - Dwangopneming bij persoonlijkheidsstoornissen : ethische en psychopathologische aspecten.
%23278573: Lipman, S.P. - Onderzoek omtrent de wettigheid der Koninklijke Besluiten van 2 en 30 Julij 1822 en 18 Junij 1829.
%2397068: Lipman, V.D. - Americans and the Holy Land through British eyes 1820-1917.
%23110696: LIPNER, J.J. - The face of truth. A study of meaning and metaphysics in the Vedantic theology of Ramanuja.
%2378587: Lippert, Woldemar. - Die deutschen Lehnbücher : Beitrag zum Registerwesen und Lehnrecht des Mittalalters.
%23287174: Lippert, Joseph. - Dissertatio inauguralis mineralogico-medica sistens phlogistologiam mineralium.
%2341588: Lippert, J. - The evolution of culture.
%233314: Lippert, Inge ... [et al.] - Bunzlauer Keramik : die Feinsteinzeugfabrik Julius Paul & Sohn in Bunzlau (1893-1945).
%23146508: Lippi, Francesco. - Central bank independence and credibility. Essays on delegation arrangements for monetary policy.
%23119709: Lippman, Carlee. - Lyrical Positivism.
%23101481: Lippmann, Friedrich. - The art of wood-engraving in Italy in the 15th century.
%23212841: Lippmann, Ed. - Lippmann Associates : architecture for a new millennium
%2380069: Lipps, Theodor. - Raumästhetik und geometrisch-optische Täuschungen.
%23113620: Lipps, G.F. - Das Wirken als Grund ders Geistenslebens und des Naturgeschehens.
%23185819: Lipschits, Isaac. - La politique de la France au Levant 1939-1941.
%23109373: Lipschits, Isaac. - La politique de la France au Levant 1939-1941.
%23261025: Lipschitz, Sergio Politoff. - El delito de apropiacion indebida.
%23198660: Lipsey, Robert E. - Price and Quantity Trends in the Foreign Trade of the United States.
%23101482: Lipsius, Richard Adelbert. - Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden : ein Beitrag zur altchristlichen Literaturgeschichte und zu einer zusammenfassenden Darstellung der neutestamentlichen Apokryphen: Entstehung, Quellen und Verbreitung dieser Legenden im Jüdischen Griechischen, Orientalischen und Lateinischen Christentum, mit zahlreichen Anmerkungen, Nachweisen, Textauszügen und Übersetzungen, mehreren ausführlichen Registern und Ergänzungen.
%23155661: Lipsky, George A. - Saudi Arabia : its people, its society, its culture.
%23170532: Lipstein, K. - The law of the European Economic Community.
%23194558: Lipton, Alexander & Andrew Rennie (eds.) - The Oxford handbook of credit derivatives.
%23150506: Lipton, Michael & Jacques van der Gaag (eds.) - Including the poor : proceedings of a symposium organized by the World Bank and the International Food Policy Research Institute.
%23135752: Liptzin, Solomon - Lyric Pioneers of Modern Germany. Studies in German social poetry.
%23211758: Lischewski, Hugo. - Ueber Rudolf Seydels Religionsphilosophie.
%23284191: Lishman, William Alwyn. - Organic psychiatry : the psychological consequences of cerebral disorder. 3rd edition.
%23124180: Lisitzin, Eugenie. - Sea level changes.
%23289216: Liska, Allen E. (ed.) - Social threat and social control.
%23284462: Lissagaray, Hippolyte-Prosper-Olivier. - Les huit journées de mai derrière les barricades.
%23135539: Lissner, Julius - Materialien und Untersuchungen zur Deutschen Tabaksteuerfrage.
%23185771: Lissone, Franciscus L. V. M. - De fragmenten van de geschiedschrijver Phylarchus. Vertaling en commentaar.
%23110956: List, Elisabeth & Ilja Srubar (eds.) - Alfred Schütz. Neue Beiträge zur Rezeption seines Werkes.
%23225423: List, Friedrich. - Tagebücher und Briefe 1812-1846. (Schriften, Reden, Briefe ; Band 8).
%23225424: List, Friedrich. - Die politisch-ökonomische Nationaleinheit der Deutschen : Aufsätze aus dem Zollvereinsblatt und andere Schriften der Spätzeit (Schriften, Reden, Briefe ; Band 7).
%23225427: List, Friedrich. - Aufsätze und Abhandlungen aus den Jahren 1831-1844. (Schriften, Reden, Briefe ; Band 5).
%23290296: List, Albrecht. - Der Kampf um's gute alte Recht, 1815-1819 nach seiner ideen- und parteigeschichtlichen Seite.
%233820: List, Friedrich. - Schriften, Reden, Briefe. Band 1: Der Kampf um die politische und ökonomische Reform 1815-1825. Abt. 1: Staatspolitische Schriften der Frühzeit; Band 1 : Der Kampf um die politische und ökonomische Reform, 1815-1825. Abt. 2: Handelspolitische Schriften der Frühzeit und Dokumente zum Prozess; Band 2: Grundlinien einer politischen ökonomie : und andere Beiträge der amerikanischen Zeit, 1825-1832 ; Schriften, Reden, Briefe; Band 3 : Schriften zum Verkehrswesen. Abt. 1: Einleitung und text; Band 3. Schriften zum Verkehrswesen. Abt. 2: Textnachlese und Kommentar; Band 4: Das natürliche System der politischen Ökonomie; Band 5: Aufsätze und Abhandlungen aus den Jahren 1831-1844; Band 6: Das nationale System der Politischen Ökonomie; Band 7: Die politisch-ökonomische Nationaleinheit der Deutschen : Aufsätze aus dem Zollvereinsblatt und andere Schriften der Spätzeit; Band 8: Tagebücher und Briefe 1812-1846; Band 9: Lists Leben in Tag- und Jahresdaten : Nachlese, I Briefe und Akten, II Schriften und Reden, III Auszüge, Bruchstücke, Merksätze. Lists Persönlichkeit in Schilderung und Urteil seiner Zeitgenossen. Bibliographie; Band 10: Verzeichnis zur Gesamt-Ausgabe : Sachverzeichnis, geographisches Verzeichnis, Namenverzeichnis, Berichtigungen, alphabetische Inhaltsübersicht.
%23133166: List, Albrecht. - Der Kampf um's gute alte Recht (1815-1819) nach seiner Ideen- und rechtsgeschichtlichen Seite.
%23223785: List, Friedrich. - Das natürliche System der politischen Ökonomie (Schriften, Reden, Briefe ; Band 4).
%23223784: List, Friedrich. - Verzeichnis zur Gesamt-Ausgabe : Sachverzeichnis, geographisches Verzeichnis, Namenverzeichnis, Berichtigungen, alphabetische Inhaltsübersicht. (Schriften, Reden, Briefe ; Band 10).
%23225421: List, Friedrich. - Der Kampf um die politische und ökonomische Reform 1815-1825. Erster Teil : Staatspolitische Schriften der Frühzeit. (Schriften, Reden, Briefe ; Band 1,1).
%23257046: List, Gerry van der. - Opgeruimd staat netjes : burgerlijke beschouwingen.
%23201187: Listes, Ovidiu. - Stochastic programming approaches for strategic logistic problems.
%2346627: Liszt, Franz von. - Das Völkerrecht systematisch dargestellt.
%23283666: Liszt, Franz von. - Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge. 2 Bände.
%23286399: Liszt, Franz von. - Lehrbuch des Deutschen Strafrechts.
%2355778: Liszt, Franz von. - Lehrbuch des deutsche Strafrechts.
%23287737: Liszt, Franz von. - Aufsäze und kleinere Monographien. Band I : Strafrechtliche Aufsätze und Vorträe I; Band 2 : Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge II; Band 3 : Kleinere Monographien zum Strafrecht.
%23284167: Litan, Robert E. - Going Digital!.
%23250745: Litan, Robert E. (ed.) - Verdict : assessing the civil jury system.
%23284138: Litan, Robert E. - Beyond the Dot.Coms: The Economic Promise of the Internet.
%23271890: Lith-Droogleever Fortuijn, A.M. van, J.G.M. Sanders & G.A.M. Van Synghel (eds.) - Kroniek van Peter van Os : geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523.
%23287778: Litten, Mirjam. - Bürgerrecht und Bekenntnis : Städtische Optionen zwischen Konfessionalisierung und Säkularisierung in Münster, Hildesheim und Hamburg.
%2387706: Little, Arthur D. - Flavor research and food acceptance.
%2349391: Little, Judy. - The experimental self : dialogic subjectivity in Woolf, Pym, and Brook-Rose.
%23231133: Little, Carl - Lawrence C. Goldsmith: A Life in Watercolor.
%2342868: Little, I. M. D. - Boom, Crisis, and Adjustment: The Macroeconomic Experience of Developing Countries (A World Bank Book).
%23180529: Little, Richard - Perspectives on World Politics.
%23254121: Littlejohns, Richard & Sara Soncini (eds.) - Myths of Europe.
%23195869: Littlewood, A.B. - Gas chronomatography. Principles, Techniques and Applications.
%23243431: Littmann, Mark. - Totality : eclipses of the sun. 3rd edition.
%23112893: Littrè, Émile. - Augustus Comte et Stuart Mill.
%23277990: Littrell, William Boyd. - Bureaucratic justice police, prosecutors, and plea bargaining.
%23291697: Litvinov, Pavel (ed.) - The trial of the four : a collection of materials on the case of Galanskov, Ginzburg, Dobrovolsky & Lashkova, 1967-68.
%23291563: Liu, Heung Shing. - A life in a sea of red : photojournalism.
%2386536: Liu, Chao-Chen. - Fiktionen und Vermutungen im Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
%23255067: Liu, Athena. - Artificial reproduction and reproductive rights.
%2317705: Liu, YuTung - New Tectonics
%23275341: Liuzza, R. M. - Old English literature : critical essays.
%23143501: Liveing, Edward. - Zenuwstormen : de verschijningsvormen van migraine en hun behandeling.
%23116158: Liveing, Edward. - On Megrim, Sick-Headache, and some allied disorders. A contribution to the pathology of Nerve-Storms.
%23279416: Livesey, James. - Making Democracy in the French Revolution.
%23292584: Livesey, James. - Provincializing global history money, ideas, and things in the Languedoc, 1680-1830.
%2397497: Liviatan, Nissan & Barkai, Haim (eds.) - The Bank of Israel. Volume 2 - Selected Topics in Israel's Monetary Policy.
%2398016: Liviatan, Nissan & Barkai, Haim (eds.) - The Bank of Israel. Volume 1 - The Monetary Historys of Israel.
%2351556: Livingston, Paul M. - Philosophical History and the Problem of Consciousness.
%23284084: Livingstone, Marco & Kay Heymer. - David Hockney : portraits de famille.
%23286316: Livio, Robin. - Tavernes, estaminets, guinguettes et cafés d'antan et de naguère.
%23288550: Livio, Mario. - Galileo and the Science Deniers.
%23289404: Livius, Titus. [T. Livii Paptavini] - Historiarum ab urbe condita libri, qui supersunt, omnes, cum notis integris Laur. Vallae, M. Ant. sabellici, Beati Rhenani, Sigism. Gelenii, Henr, Loriti. excerpits Petr. Nanni, Justi Lipsii, Fr. Modii, Jani Gruteri; nenc non ineditis Jani Gebhardi. curante Arn. Drakenboorch,, qui & suas adnotationes adjecit. Accedunt Supplementa deperditorum T. Livii. Tomus I-VII
%23288720: Livius, Titus. - Titi Livii Patavini Historiarum. 3 Tomi.
%23244319: Lixinski, Lucas (ed.) - The law of MERCOSUR.
%23279417: Lixinski, Lucas. - Intangible cultural heritage in international law.
%23226869: Ljubisavljevic, Bora. - Les problèmes de la pondération dans les institutions européennes.
%23286635: Ljungberg, Lennart. - Hysteria : a clinical prognostic and genetic study.
%23284147: Ljunggren, Borje. - The Challenge of Reform in Indochina.
%23284233: Ljungqvist, Lars & Thomas J. Sargent. - Recursive macroeconomic theory.
%2385868: Llewelyn, John - Appositions of Jacques Derrida and Emmauel Levinas:.
%23190967: Llinás, Josep. - Josep Llinás.
%23275788: Lloyd, Dan Edward. - Simple minds.
%23239013: Lloyd, Dan Edward. - Radiant cool : a novel theory of consciousness.
%233612: Lloyd of Hampstead, Lord & M.D.A. Freeman. - Lloyd's Introduction to jurisprudence. 5th edition.
%23151484: Lloyd, Lord - Egypt Since Cromer.
%2337341: Lo, Fu-Chen - Globalization and the World of Large Cities.
%23100087: Lobatto, R. - Lobatto's lessen over de hoogere algebra.
%23258014: Lobis, Victoria Sancho. - Van Dyck, Rembrandt, and the portrait print.
%23256780: Lobo, Jorge - Foundations of Disjunctive Logic Programming.
%2358811: Local Public Entity Study Organization, Chuogakuin University (ed.) - The law of international relations = Le droit des relations internationales.
%23115830: Locher-Scholten, Elsbeth. - Sumatraans sultanaat en koloniale staat : de relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme.
%23254633: Locher, Adalbert & Edgar Reinhard. - Nomadic architecture : human practicality serves human emotion.
%23287689: Lochlann Jain, Sarah S. - Injury : the politics of product design and safety law in the United States.
%23290258: Lochrie, Karma. - Nowhere in the Middle Ages.
%23130715: Lock, Margaret M. - Encounters with Aging: Mythologies of Menopause in Japan and North America.
%23231573: Lockard, Craig A. - Dance of Life: Popular Music and Politics in Southeast Asia.
%23231366: Locke, John. - De l'éducation des enfans. Traduit de l'anglais de M. Locke par M. Coste.
%2334778: Locke, John. - Several papers relating to money, interest and trade, &c.
%23280296: Locke, John. - The Works of John Locke. Vol. 9 : Some thoughts concerning education; An Examination of P. Malebranche's opinion of seeing all things in God; A discourse of miracles; Memoirs relationg to the life of Anthony first Earl of Shaftesbury; Some familiar letters between Mr. Locke, and several of his friends; Index.
%23280297: Locke, John. - The Works of John Locke. Vol. 10 : continuation of familiar letters between Mr. Locke, and several of his friends; Index.
%23262959: Locke, Jon L. - The child's path to spoken language.
%23223776: Locke, John. - John Locke : Works [1823] : Volume 9 & 10 : Some thoughts concerning education; An examination of P. Malebranche's Opinion of seeing all things in God; A discourse of Miracles; Memoirs relationg to the Life of Anthony first Earl of Shaftesbury; Some familiar letters between Mr. Locke and several of his friends;
%23147285: Locke, John. - Leidraad voor het verstand.
%23145490: Lockett, Keith - Physics in the Real World.
%23195662: Lockhart, Sharon. - Sharon Lockhart : Teatro Amazonas.
%23186273: Lockheed. - Lockheed 1011 Jet Transport.
%2325492: Lockheed, Marlaine E. - Improving Primary Education in Developing Countries.
%23196099: Lockwood, J.F. - Die Mehlmuellerei.
%23279079: Lockwood, Matthew H. - The conquest of death : violence and the birth of the modern English state.
%2340401: LOCKWOOD, F. - -- BIRRELL, A. Sir Frank Lockwood. A biographical sketch.
%2392473: Lodder, Arno R. - DiaLaw : on legal justification and dialog games.
%23139623: Lodder, A.R., Oskamp, A. & Schmidt A.H.J.(eds.) - IT support of the judiciary in Europe.
%23288456: Lodder, Arno R. - Over de grenzen van het internet II : 48 nieuwe verhalen over recht en onrecht op Facebook, YouTube, Marktplaats, Twitter, Pirate Bay en andere plekken.
%23288770: Lodewijks, Henny. - Violence risk assessment in adolescents in the Dutch juvenile justice system : studies on the reliability and predictive accuracy of the SAVRY.
%23272667: Lodge, Paul - Leibniz and his Correspondents.
%23256745: Loeb, Louis E. - Reflection and the stability of belief : essays on Descartes, Hume, and Reid
%2332648: Loeber, Rolf - Tomorrow's criminals.
%23287342: Loeber, Rolf; Machteld Hoeve, N. Wim Slot & Peter H. van der Laan (eds.) - Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood : explanation, prevention, and punishment.
%23288047: Loeber, Rolf ... [et al.] - Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie : omvang, oorzaken en interventies.
%2310266: Loeber, Anton Willem. - Lastgeving en vertegenwoordiging in Engeland : vergelijking tusschen Engelsch en Nederlandsch recht.
%23277890: Loeber, Dietrich André (ed.) - Ruling communist parties and their status under law.
%23254388: Loeber, Rolf & David P. Farrington (eds.) - Serious & violent juvenile offenders : risk factors and successful interventions.
%23289054: Loeber, Rolf, David P. Farrington, Mafda Stouthamer-Loeber & Helene Raskin White (eds.) - Violence and serious theft : development and prediction from childhood to adulthood.
%23289041: Loeber, Rolf & David P. Farrington (eds.) - Child delinquents : development, intervention and service needs.
%23287355: Loeber, Rolf ... [et al.] - Misdadigers van morgen? : over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners.
%23233874: Loeff, Johannes Jacobus. - Iets over staatsschulden.
%23246436: Loeffen, S.C. ... [et al.] - Integriteit in politiek en bestuur : de (on)mogelijkheden van het recht.
%2371867: Loenen, T. - Verschil in gelijkheid. De conceptualisering van het juridische gelijkheidsbeginsel m.b.t. vrouwen en mannen in Nederland en de Verebigde Staten.
%23291439: Loenen, D. - Dike : een historisch-semantische analyse van het Griekse gerechtigheidsbegrip.
%23137213: Loenen, J.H.M.M. - De Nous in het Systeem van Plato's Philosophie.
%23102211: Loenen, D. - Eusebeia en de cardinale deugden : een studie over de functie van eusebeia in het leven der Grieken en haar verhouding tot de ethiek.
%23223599: Loengard, John - As I see it : the photographs of John Loengard .
%2378590: Loening, Richard. - Die Gemeindeverfassung des Urchristentums : eine kirchenrechtliche Untersuchung.
%2378591: Loening, Richard. - Der Reinigungseid bei Ungerichtsklagen im deutschen Mittelalter.
%23197628: Loersch, H. & R. Schröder (eds.) - Urkunden zur Geschichte des deutschen Privatrechtes für den Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen.
%23201146: Loescher, Gilburt D. - Refugees and international relations.
%23153844: Loescher, A.D., Loescher, Gil - The global refugee crisis: a reference handbook.
%23168577: Loesecke, Harry W. von. - Drying and dehydration of foods.
%23226855: Loewenberg, Gerhard. - Parliament in the German political system.
%23175266: Loewenberg, Gerhard., Patterson, Samuel Charles. - Handbook of legislative research.
%2347086: Loewenfeld, L. - Het niet bewuste in ons zieleleven.
%23279226: Loewenfeld, Wilfried von ; Kunstmarkt München - Kunstzone. München 1971 Jakobsplatz. Erste Freie Produzentenmesse 7.-12. September 1971.
%2378597: Loewenstein, Karl. - Erscheinungsformen der Verfassungsänderung : verfassungsdogmatische Untersuchungen zu Art. 76 der Reichsverfassung.
%2378599: Loewenstein, Karl. - Volk und Parlament nach der Staatstheorie der franzözischen Nationalsammlung von 1789 : Studien zur Dogmengeschichte der unmittelbaren Volksgesetzgebung.
%23144978: Loewenstein, Werner R. - The Touchstone of Life. Molecular Information, Cell Communication, and the Foundations of Life.
%23148101: Loewenstein, Karl. - Beiträge zur Staatssoziologie.
%23110715: LOEWY, E.H. - Suffering and the beneficent community. Beyond libertarianism.
%23171715: Loewy, A. - Der heutigen Stand der Physiologie des Höhenklimas.
%23160671: Lof, Laurens Johan van der. - De figuur van Christus in de vrijzinnige Amerikaanse theologie.
%23226783: Löffler, Martin & Reinhart Ricker. - Handbuch des Presserechts.
%23104571: Löfstedt, Bengt (ed.) - Vier Juvenal-Kommentare aus dem 12. Jh.
%23275510: Loftie, W.J. - The Inns of Court and Chancery.
%23263219: Loftus, Elizabeth F. - Eyewitness Testimony
%23282879: Loftus, Elizabeth F. - Eyewitness testimony.
%23243311: Logan, Anne-Marie S. - The cabinet of the brothers Gerard and Jan Reynst.
%2310497: Logan, Edward B. - Lobbying.
%2330711: Logan, Peter Melville - Nerves and Narratives: A Cultural History of Hysteria in 19th-Century British Prose.
%23102214: Logan, Anne-Marie S. - The Cabinet of the Brothers Gerard and Jan Reynst.
%23191215: Logeman, Henri. - The rule of St. Benet : Latin and Anglo-Saxon interlinear version.
%2359647: Logeman, J.J.A. - La condition juridique du coproprietaire incorpore a une association syndicale en France : une analyse projetée sur l'horizon juridique Néerlandais.
%23186744: Logemann, J.H.A. - De grondslagen der vennootschapsbelasting in Nederland en Indië.
%2328002: Logemann, J.H.A. - Het staatsrecht van Indonesië : Het formele systeem.
%2313875: Logemann, J.H.A. - Over de theorie van het stellig staatsrecht.
%23228485: Logemann, Anika. - Grenzen der Menschenrechte in demokratischen Gesellschaften : Die demokratische Gesellschaft als Determinante der Grundrechtsschranken in der Europäischen Menschenrechtskonvention.
%23235295: Logie, Gordon. - Glossary of population and housing : English - French - Italian - Dutch - German - Swedish.
%23262179: Logmans, Hubert. - Zekerheid op lading : pandrecht en retentierecht op roerende zaken en cognossement in het handelsverkeer.
%23287982: Logt, Ad van der. - Het theater van de nieuwe orde : een onderzoek naar het drama van Nederlandse nationaalsocialisten.
%2376043: Logue, William. - Léon Blum: the formative years, 1972-1914.
%2386179: Löhle, Annette. - Verfassungsrechtliche Gestaltungsspielräume und -grenzen bei der Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen.
%2350788: Lohman, Willem Carel. - Opmerkingen over de leggers der wegen.
%2392768: Lohmann, Eberhard (ed.) - Die Weistümer und Dorfordnungen der Herrschaft Hirschhorn.
%23208476: Lohner, Tobias (1619-1697). - Instructissima bibliotheca manualis concionatoria, in qua virtutibus, vitiis, sacramentis, novissimis, allisque similibus materiis in ecclesiastica cathedra tractari solitis .... nona prioribus multo locupletiro, cui etiam accedunt prolegomena selectiora Dei verbi concionatoribus longe utilissima ...continens litteras a, b, c, d [ - z] Tomus primus [-quartus]
%2349459: LÖHNER, L. - Die Sehschärfe des Menschen und ihre Prüfung. Eine physiologisch-ophthalmologische Studie.
%23285364: Löhr, Gerda. - Zur Notwendigkeit eines spezifischen Anti-Stalking-Straftatbestandes in Deutschland : eine rechtsvergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der australischen Rechtsentwicklung.
%23223247: Lohrmann, Klaus. - Die Wiener Juden im Mittelalter.
%2375662: Lohse, Richard Paul. - Lohse lesen : Texte von Richard Paul Lohse (Zürich 1902- 1988 Zürich) : [anlässlich des 100. Geburtstags von Richard Paul Lohse und im Zusammenhang mit der Ausstellung Richard Paul Lohse im haus konstruktiv, ZuÌ rich, 13. September 2002 - 12. Januar.
%2317837: Lohse, Richard Paul. - Richard Paul Lohse : Drucke : Dokumentation + Werkverzeichnis = Prints : documentation + catalogue raisonné.
%23264283: Lohse, Richard Paul. - Konstruktive Gebrauchsgrafik.
%23285667: Lohse, Richard Paul. - richard paul lohse : tekeningen 1933-1982.
%2393979: Lohuis, H. & M.H.C. Ruijschop. - De beleggingsdeelneming.
%2329169: Tan Kian Lok. - De woekerordonnantie 1938 : (het woekerbesluit 1916).
%23292194: Loke, J.J. - Handboek voor Notarissen naar de Nederlandsche Wetgeving.
%23114814: Loke, J.J. - Handboek voor Notarissen naar de Nederlandsche Wetgeving.
%2347217: Lokin, J.H.A. & C.J.H. Jansen. - Tussen droom en daad : de Nederlandse Juristen Vereniging 1870-1995.
%23277745: Lokin, J.H.A. ... [et al.] - Rechtsgeschiedenis 1 : werkboek.
%23241407: Lokin, J.H.A. ... [et al.] (ed.) - Subseciva Groningana. [Volume] I.
%2358615: Lokin, J.H.A. & W.J. Zwalve. - Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis.
%236551: Lokin, J.H.A. & W.J. Zwalve. - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie Geschiedenis.
%2340322: Lokin, Jan H.A. & Roos Meijering. - Anatolius and the Excerpta Vaticana et Laurentiana.
%23114544: Lokin, Jan H.A. - Prota : vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van romeinsrechtelijke teksten.
%23275136: Lokin, J.H.A. ... [et al.] (ed.) - Subseciva Groningana. [Volume] II.
%23275137: Lokin, J.H.A. ... [et al.] (ed.) - Subseciva Groningana : Studies in Roman and Byzantine law. [Volume] III : Proceedings of the Symposium on the Occasion of the Completion of a new edition of the Basilica, Groningen, 1-4 June, 1988.
%23275138: Lokin, J.H.A. ... [et al.] (ed.) - Subseciva Groningana : Studies in Roman and Byzantine law. [Volume] IV : Novella Constitutio : studies in honour of Nicolaas van der Wal.
%23223605: Loman, Johannes Reinoud Abraham. - The Padmaprabhrtakam. An ancient Bhana assigned to Sudraka.
%23150890: Loman, Johannes Reinoud Abraham. - The Padmaprabhrtakam. An ancient Bhana assigned to Sudraka.
%2340859: Loman, J.M.E. ... [et al.] - Culture and community law : before and after Maastricht.
%23258357: Lomartire, Giambattista. - A fair judiciary system : strumenti per affrontare : la situazione di emergenza giudiziale in Italia.
%23230028: Lombaerde, Philippe de. - Multilateralism, Regionalism and Bilateralism in Trade and Investment: 2006 World Report on Regional Integration.
%23185690: Lombard, Jacobus Christoffel. - Die leer van die heiligmaking by Karl Barth.
%23110655: Lombardy, Louis G. - Moral analysis: Foundations, guides, and applications.
%23262686: Lombarts, R.W.G. (ed.) - Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den Secretaris Jan Rosa : delen VII, VIII, IX, X.
%23217153: Lomborg, Bjørn (ed.). - Global crises , global solutions.
%23215700: Lombroso, Cesare & Guglielmo Ferrero. - Criminal woman, the prostitute, and the normal woman.
%23286775: Londen, D.M. van. - Onderzoek naar den duur der eenvoudige psychische processen : v.n. bij de psychosen door D M van Londen eBoek : Document Alle materiaalsoorten en talen bekijken » Taal: Nederlands Uitgever: Amsterdam : de Bussy, 1905.
%23199715: Londo, Gerrit. - Patroon en proces in duinvalleivegetaties langs een gegraven meer in de Kennemerduinen. /Pattern and process in dune slack vegetations along an excavated lake in the Kennemer dunes. (The Netherlands).
%23242426: Long, Carolyn M. - Participation of the Poor in Development Initiatives: Taking Their Rightful Place.
%23285735: Long, David G. & C. Ford Peatross (eds.) - Eero Saarinen : buildings from the Balthazar Korab archive.
%23287093: Long, Marceau ... [et al.] - Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 12e édition.
%2373387: Long, Michael G. - Marshalling Justice: The Early Civil Rights Letters of Thurgood Marshall.
%23243133: Long, David. - Imperialism and internationalism in the discipline of international relations.
%2312827: Long, Marceau ... [et al.] - Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 3e édition
%23285299: Long, David G. de (ed.) - Frank Lloyd Wright : designs for an American landscape, 1922-1932.
%2360976: Long, Michael G., Marshall, Thurgood. - Marshalling justice : the early civil rights letters of Thurgood Marshall.
%23289691: Longman, Chia. - Culture and Politics.
%2322278: Longmire, R.A. - Soviet relations with South-East Asia : an historical survey.
%2312078: Loo, Pieter Dingenis van. - A sectoral analysis of the Dutch financial system.
%23136436: Loo, H. van der & Reijen, W. van - Paradoxen van modernisering : een sociaal-wetenschappelijke benadering.
%234846: LOO, K.J.M. VAN DE - De klinische psychologie in dienst van de problematiek van de essentiele hypertensie. Een psychologische bijdrage tot de psychosomatische geneeskunde.
%23267504: Loo, Erwin van. - Crossing the border : de Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur.
%23224218: Loof, J.P. & R.A. Lawson (eds.) - 60 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - een lichtend voorbeeld?
%23221410: Looijen, Maarten - Beheer van informatiesystemen ± met vragen en opgaven.
%23221404: Look, P. F. A. van (ed.) - Contraceptive Research and Development, 1984-1994: The Road from Mexico City to Cairo and Beyond.
%2359190: Lookofsky, Joseph & Mads Bryde Andersen (eds.) - The CISG convention and domestic contract law : harmony, cross-inspiration or discord?
%23256991: Loon, Sophie van. - Databankenrecht en mededinging : ontwikkelingen vanaf 1996 en evaluatie.
%23283405: Loonen, Tom. - Beleggingsdienstverlening in het MiFID-tijdperk : theorie, praktijk en aanbevelingen.
%23285488: Looney, Aaron T. - Vladimir Jankélévitch : the time of forgiveness.
%23246916: Loonstra, C.J. & W.A. Zondag. - Arbeidsrechtelijke themata.
%23175205: Loore, Camiel W. H. de. - Late stages of stellar evolution : computational methods in astrophysical hydrodynamics : proceedings of the Astrophysics School II, organized by the European Astrophysics Doctoral Network at Ponte de Lima, Portugal, 11-23 September 1989.
%23187633: Loos, Marco B.M. - Consumentenkoop.
%23182761: Loos, Hendrik van der. - Jezus Messias-Koning. Een speciaal onderzoek naar de vraag of Jezus van Nazaret politieke bedoelingen heeft nagestreefd.
%23199629: Loos-Dietz, Elizabeth Petronella de. - Vroeg-christelijke ivoren : studie over de stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw.
%23240932: Loos, M.B.M. & W.H. van Boom. - Handhaving van het consumentenrecht.
%23233333: Loos, Marco B.M. & Odavia Bueno Diaz (ed.) - Mandate Contracts (PEL MC).
%23175029: Loos, Marco B.M. - De energieleveringsovereenkomst : algemene voorwaarden voor de levering van energie aan consumenten.
%23284742: Looser, Devoney. - Women writers and old age in Great Britain, 1750-1850.
%23280502: Loosjes, Adriaan. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam, en Nauwerna ...
%23283171: Loosjes, Adriaan. - Limburg in beeld [2].
%23291449: Loosjes Azn., Vincent. - Geschiedenis van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels : 1815-1915.
%23283172: Loosjes, Adriaan. [Jongsma, Hessel]. - Kastelen, buitenplaatsen, tuinen en parken in Nederland. Deel 3 (platen).
%23291448: Loosjes jr., Adriaan. - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1915-1940.
%235109: Loosli-Usteri, Marguerite; Elisabeth Ganz & Lili Guggenheim. - Cinq études sur le test de Rorschach.
%2377427: LOOTS, G.M.P. - Social Relationships in Groups of Children: an observational study. Diss.
%23285039: Lootsma, Hubert ... [et al.] - In de voetsporen van Rembrandt : wandelen en fietsen door het Nederland van de Gouden Eeuw.
%2341405: Loozen, Edith Maria Hendrika. - Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU : een beslismodel.
%23281609: Rodrigues Lopes D.L. - Pacht.
%2366307: Lopez, M. - Proyecto oficial de codigo penal.
%2349614: Lopez, Gérard. - Victimologie.
%23148388: LÓPEZ IBOR, J.J. (ed.) - Proceedings of the Fourth World Congress of Psychiatry. Part 3: Free Communications.
%23148390: LÓPEZ IBOR, J.J. (ed.) - Proceedings of the Fourth World Congress of Psychiatry. Part 4: Free Communications.
%23263682: López-Muñoz, Francisco & Cecilio Álamo (eds.) - Neurobiology of depression.
%23282531: Lopez, Gérard & Stamatios Tzitzis (ed.) - Dictionnaire des sciences criminelles.
%23292486: Loraux, Nicole (ed.) - The invention of Athens : the funeral oration in the classical city.
%23221076: Lorber, Azriel. - Misguided Weapons: Technological Failure and Surprise on the Battlefield .
%2341839: Lorca, Ernesto - One God: The Political and Moral Philosophy of Western Civilization.
%23134210: Lord, Carnes. - The modern prince : what leaders need to know now.
%23242500: Lorentz, H.A. - Lessen over theoretische natuurkunde. I: Stralingstheorie (1910-1911) bewerkt door A.D. Fokker; II. Theorie der Quanta (1916-1917) bewerkt door G.L. de Haas-Lorentz; III: Aethertheorieën en aethermodellen (1901-1902) bewerkt door H. Bremekamp.
%23114158: Lorentz, H.A. - Beginselen der Natuurkunde.
%2392286: Lorentz, H.A. - Het Magnetisme.
%234745: Lorenz, Konrad. - Das sogenannte Böse : zur Naturgeschichte der Aggression.
%23285695: Lorenz, Konrad. - Over agressie bij mens en dier.
%23146611: Lorenz, Ralph & Jacqueline Mitton. - Lifting Titan's veil : exploring the giant moon of Saturn.
%23199914: Lorenzelli, Benedictus. - Philosophiae theoreticae institutiones secundum doctrinas Aristotelis et S. Thomae Aquinatis. I: Complectens logicam et metaphysicam generalem. II: Complectens philosophiam naturalem et metaphysicam specialem.
%2326113: Loria, Achille. - Les bases économiques de la constitution sociale.
%2371695: Loriaux, Michael. - France after hegemony. International change and financial reform.
%2378596: Lorimer, James. - Studies national and international : being occasional lectures delivered in the University of Eddinburgh 1864-1889.
%2378593: Lorimer, James. - The institutes of law : a treatise of the principles of jurisprudence as determined by nature.
%2378595: Lorimer, James. - The institutes of the law of the nations : a treatise of the jural relations of seperate political communities.
%23288914: Loriot, Thierry-Maxime. - Viktor & Rolf, fashion artists : 25 years.
%2362487: Lorraine, Tamsin - Irigaray and Deleuze: Experiments in Visceral Philosophy.
%2341171: Lory, Marie-Joseph. - Douze lecons sur l'Europe 1914-1947.
%23166670: Los, W.J.J. ... [et al.] - Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder.
%23279677: Losada, Cristóbal Aljovín de (Editor). - Political Cultures in the Andes, 1750-1950.
%23220885: Löschburg, Winfried. - Leere Bilderrahmen, geköpfte Tempelgötter : Kunstdiebstähle der letzten Jahrzehnte.
%23189273: Losco, Joseph. - Political theory : classic and contemporary readings. Volume 1 : Thucydides to Machiavelli
%23288565: Losecaat Vermeer, Frans Hugo. - Iets over Artikel 447 van het Wetboek van Strafvordering.
%23283306: Lösel, Friedrich; Doris Bender & Thomas Bliesener (eds.) - Psychology and law : international perspectives.
%23171548: Lossos, Harald. - Bilanz der deutschen Devisenbewirtschaftung.
%23111091: Loth, M.A. & A.M.P. Gaakeer. - Meesterlijk Recht: over recht, rechtswetenschap en juristerij.
%2397943: Loth, M.A. - Handeling en aansprakelijkheid in het recht.
%23122297: Lothe, Jean. - Gleb Ivanovic Uspenskij et le populisme Russe.
%23224550: Lotmar, Philipp. - Festgabe Philipp Lotmar zum siebzigsten Geburtstage, dargebracht von der Juristischen Fakultät der Universität Bern, 8. September 1920.
%23292094: Lotsy, J.P. - Evolution considered in the light of hybridization : lectures delivered at the University Colleges of the New Zealand University, 1925.
%23291949: Lotsy, J.P. - De aanstaande vrede en Prof. van Vollenhoven's denkbeeld tot instelling eener internationale politie-macht AuteursJP Lotsy (Johannes Paulus), 1867-1931. Gedrukt boek1914 's-Gravenhage : Nijhoff, 1914.
%23238433: Lottman, Herbert R. - Jules Verne : an exploratory biography.
%23172808: Lottman, Herbert R. - Man Ray's Montparnasse.
%2382755: Lotz, Adolf. - Sklaverei, Staatskirche und Freikirche : die englischen Bekenntnisse im Kampf um die Aufhebung von Sklavenhandel und Sklaverei.
%2380070: Lotze, Rudolph Hermann. - Medicinische Psychologie oder Physiologie der Seele.
%23163626: Louÿs, Pierre - Romans et nouvelles. 7 Volumes.
%23127671: Loubère, L.A. - Radicalism in Mediterranan France.
%23116780: Loucaides, Loukis G. - Essays on the developing law of human rights.
%23214745: Louche, Céline & Roxanne E. Powell. - Ethical investment : processes and mechanisms of institutionalisation in the Netherlands, 1990-2002 = Ethisch beleggen : processen en mechanismen van institutionalisatie in Nederland, 1990-2002.
%2358717: Louët Feisser, J.J. - De wijsbegeerte en het wetenschappelijk beroep op de feiten.
%23264603: O'Loughlin, Michael. - The garlands of repose : the literary celebration of civic and retired leisure : the traditions of Homer and Vergil, Horace and Montaigne.
%2387536: Loughman, Brian P. - Bribery and Corruption: Navigating the Global Risks.
%2365425: Loughran, Patrick. - Failed stone : problems and solutions with concrete and masonry.
%23193945: Louis, Jean-Victor. - The Community legal order.
%2338357: Danès Pierre Louis. - Tractatus de Fide, Spe, et Charitate cum adjunctis de Scriptura, Traditione, Ecclesia, Pontifice & Conciliis. Editio Nova. Cui adjecta sunt Decreta Apostolica, quorum in opere fit mentio, cum synopsi vitae Authoris.
%23243080: Louis, Jean-Victor. - The Community legal order.
%23177554: Louis, William Roger, - The 'Special relationship' : Anglo-American relations since 1945.
%23226797: Louis, Jean-Victor & Peter Brückner. - Relations extérieures. (Le droit de la communauté économique européenne : commentaire du Traité et des textes pris pour son application, 12).
%23238856: Louka, Elli. - Conflicting integration : the environmental law of the European Union.
%2399395: LOUNSBURY, T. - Shakespeare and Voltaire.
%2380434: LOURIE, RICHARD. - Letters to the Future. An Approach to Sinyavsky-Tertz.
%23227302: Lousanoff, Oleg de. - Facilitations of proof in medical malpractice cases : a comparative analysis of American and German law.
%2382514: Lousberg, E.J.H.M. - Bescherming van de arbeid in het licht van nieuwe technologieën. Een vergelijkend onderzoek naar de juridische bescherming van de arbeid in Nederland, België en Duitsland bij invoering van nieuwe technologieën.
%23271164: Louter, Johannes de. - Dissertatio juridica inaugurales sistens observationes ad locum codicis civilis de juribus, quae liberis naturalibus agnitis competunt, in bonis parentum.
%23270809: LOUVAIN. Convolute of 14 Dissertations University of Louvain, Belgium [1825-1829]. - Eduardus-Michael-Josephus Stevens. Dissertatio Inauguralis juridica de commodato ex jure hodierno. Bruxelles : typis L. Jorez, 1826. 50 pp; Firminus Augustus Leroy. Specimen inaugurale juridicum de personis quarum ministerium requiritur, ad testamentum publice conscribendum. Lovanii, typis Peeters et Lammers, [1829]. 38 pp.; Dissertatio inauguralis juridica de reductione dispositionum quae legitimam intactam non relinquunt. Lovanii : typis Vanlinthout et Vandernzande, 1828. 110 pp.; Ludovicus de Woelmont. Specimen inaugurale juridicum de legato universali ex jure hodierno. Lovanii : typis Peeters et Lameere, 1829. 30 pp.; Joan.-Francis.-Ant. Theyssens. Dissertatio inauguralis juridica de Societate Mercatorum, quae nominecollectivo contrahitur. Bruxelles : Augusti Wahlen, 1827. 39 pp.; Petrus-Nicolaus Persoons. Dissertatio inauguralis juridica de fide quae mercatorum codicibus haberi solet, tam jure communi quam legibus nostris. Lovanii : typis Vanlinthout et Vanderzande, 1827. 68 pp.; Ignatius Ant. Jos. Quirini. Dissertatio inauguralis juridica de bonorum separatione ex jure romano et hodierno. Lovanii : typis Vanlinthout et Vanderzande, 1826. 87 pp.; Rudolphus Wissinger. Oratio de ratione studii juris canonici in Belgio nuper instaurati. Lovanii : typis Vanlinthout et Vanderzande, 1825. 32 pp.; Nicolaus-Ferd. Piéret. Dissertatio inauguralis juridica de effectu retroactivo. 27 cm.; Carolus Jos. Adolphus Borgnet. Quaedam de in integrum restitutionibus, ex jure romano. Dissertatio inauguralis juridica. Lovanii : typis Francisci Michel, 1826. 56 pp.; Alexander Carolus de Woelmont. Dissertatio inauguralis juridica de quaestione : an testamentum, ob formulas defiecientes nullum, anterius testamentum revocandi vim habeat. Lovanii : typis H. de Pauw, 1827. 32 pp.; Gustavius Joannes Edmus Ant. Berlier. Dissertatio inauguralis juridica de patria potestate apud romanos. Lovanii : typis Francisci Michel, [ca. 1825]. 72 pp.; J.B. Car. Hub. Quinet. Specimen inaugurale juridicum de fidejussoribus secundum jus romanum. Lovanii : typis G. Cuelens, 1825. 48 pp.; Adolphus Hauman. Dissertatio inauguralis juridica de procuratoribus mercatorum qui commissionarii appellantur. Lovanii : typis Vanlinthout et Vanderzande, 1827. 63 pp.
%2360403: LOUVET, LOUIS. - Curiosités de l'économie politique.
%23198240: Louw, André van der. - Op de huid van de tijd : herinneringen.
%23145969: Love, Frederick R. - Young Nietzsche and the Wagnerian Experience.
%23114030: Lovell, George I. - Legislative deferrals : statutory ambiguity, judicial power, and American democracy.
%2329459: Lovell, Catherine H. - Breaking the Cycle of Poverty: The Brac Strategy.
%2322247: Lovett, Frank. - A General Theory of Domination and Justice.
%23153986: Loving, Jerome - Lost in the customhouse:authorship in the Americain renaissance.
%23140931: Low, Alfred D. - The Men around Hitler: The Nazi Elite and Its Collaborators.
%23213024: Lowe, Sue Davidson. - Stieglitz : a memoir : biography.
%23284636: Lowe, Joseph. - The present state of England in regard to agriculture, trade, and finance.
%23159578: Lowe, Vaughan & Malgosia Fitzmaurice (eds.) - Fifty years of the International Court of Justice : essays in honour of Sir Robert Jennings.
%23282227: Lowe, E.P. - American principles.
%2356759: Lowell, A. Lawrence. - The Government of England. 2 Vols.
%23278245: Lowell, Mary Gardner. - New year in Cuba : Mary Gardner Lowell's travel diary, 1831-1832.
%23229547: Löwenhaupt, Wilfried. - Politischer Utilitarismus und bürgerliches Rechtsdenken : John Austin (1790-1859) und die 'Philosophie des positiven Rechts'.
%23226193: Löwenstein, F.J.W. - Rechtspersonenrecht.
%23278234: Lowenstein, Thomas - The trials of Walter Ogrod : the shocking murder, so-called confessions, and notorious snitch that sent a man to death row.
%23152410: Lowenthal, Abraham F. (ed.) - Exporting democracy : the United States and Latin America : case studies.
%23135729: Lowinger, Armand - The Methodology of Pierre Duhem.
%23265330: Lowinson, Joyce H. & Pedro Ruiz (eds.) - Substance abuse : clinical problems and perspectives.
%23231717: Lowitzsch, Jens. - Privatisierung und Beteiligung: Am Beispiel des polnischen, slowakischen und tschechischen Modells.
%23231757: Lowitzsch, Jens. - Privatisierung und Beteiligung in Mittelosteuropa : am Beispiel des polnischen, slowakischen und tschechischen Modells.
%2377425: LOWREY, L.C. - Psychiatry for Social Workers.
%2322754: Lowrie, Walter - A short life of Kierkegaard.
%23292551: Lowry, John & Philip Rawlings. - Insurance law : doctrines and principles.
%23242419: Lowry, Thomas P. - Confederate Heroines: 120 Southern Women Convicted by Union Military Justice.
%23109758: Lowry, James M.P. - The Logical Principles of Proclus' STOICEIWSIS QEOLOGIKH as Systematic Ground of the Cosmos.
%23287012: Lowy, Michael ... [et al.] (eds.) - Verdinglichung und Utopie Ernst Bloch und Georg Lukács zum 100. Geburtstag : Beiträge des internationalen Kolloquiums in Paris, März 1985.
%23245219: Loy, A. van. - Praktische automobielleergang : leerboek voor automobielbestuurders. 11e druk.
%23213112: Loy, Jan van. - Alfa Amerika.
%23195856: Copenhagen Pectin Factory Ltd. - Genu Pektin. Handbuch fuer herstellung von Marmeladen, Konfitueren und Gelees.
%23292347: Luard, Evan - Economic relationships among states : a further study in international sociology
%23291458: Luard, Evan (ed.) - The international regulation of civil wars.
%23282900: Lubach, D.A. & D.J. Hutten. - Het inactieve bestuur : administratiefrechtelijke rechtsbescherming tegen stilzitten van de overheid in Nederland.
%2353148: Lubach, D.A. - Beleidsovereenkomsten : een onderzoek naar juridische aspecten van het gebruik van de overeenkomst als beleidsinstrument door de overheid.
%2320965: Lubach, D.A. (e.a.) - Ruimtelijke ordening in veranderend bestuursrechtelijk perspectief.
%23285602: Luban, David. - Legal ethics and human dignity.
%2349544: Luban, David. - Lawyers and Justice : an ethical study.
%2313917: Lubberdink, H.G. - De betekenis van de ministeriële verantwoordelijkheid voor de organisatie van het openbaar bestuur.
%2334900: Lubbers, A.G. en H.J. Zweers. - Verkoop en overdracht van huizen in aanbouw : prae-adviezen voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Broederschap der Notarissen in Nederland, te houden te 's-Gravenhage op 23 september 1954.
%23257727: Lubbers, A.O. - Foutenleer.
%2377067: Lubbers, A.G. & W. Westbroek (ed.). - Vennootschapsrecht in EG-perspectief.
%23289710: Lubczonok, Bartosz. - The Apotheosis of Nullity : A Transhistorical Genealogy of Human Subjectivity.
%23233705: Lubell, Sam. - Paris 2000 + : new architecture.
%23160069: Luber, Jet. - Het gezin. Jet Luber.
%23289840: Lubling, Yoram. - The person vanishes John Dewey's philosophy of experience and the self.
%23180267: Lübtow, Ulrich von. - Reflexionen über Sein und Werden in der Rechtsgeschichte.
%23279386: Jean-Luc. - On the commerce of thinking : of books and bookstores.
%2326144: Lucas, Robert E. B. - International Migration And Economic Development: Lessons from Low-income Countries.
%23290595: Lucas, Annie. - Wenzel's erfenis, of getrouw tot in den dood : een verhaal uit Boheme in de vijftiende eeuw.
%23252976: Lucas, Samuel Roundfield. - Theorizing discrimination in an era of contested prejudice discrimination in the United States.
%23109830: Lucas, André. - Outlier Robust Unit Root Analysie
%2364783: Lucas, J.J.A. - Veerrechten naar het Keizerlijk Decreet van 21 october 1811.
%23287687: Lucas, Scott. - A mirror for magistrates and the politics of the English Reformation.
%23278992: Lucassen, Leo. - Paths of integration : migrants in Western Europe (1880-2004).
%23111482: Lucci, Arnaldo. - Del diritto di superficie : della proprietà del sottosuolo.
%23270114: Luccioni, Jean. - La pensée politique de Platon.
%2377421: Luce, R. Duncan. - Response Times : their Role in Inferring Elementary Mental Organization.
%2377402: LUCE, G.G. & SEGAL, J. - Sleep.
%2315561: LUCENTE, G.L. - The narrative of realism and myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese.
%23135787: Lucey, Michael - Gide's Bent : Sexuality, Politics, Writing.
%23279681: Lucey, Michael. - Never Say I: Sexuality and the First Person in Colette, Gide, and Proust.
%23275491: Luchet, Jean-Pierre-Louis. - Histoire de Messieurs Paris : ouvrage dans lequel on montre comment un royaume peut passer dans l'espace de cinq années de l'état le plus déplorable à l'état le plus florissant.
%23287199: Lüchinger, Rita. - Salomon Gessner in Italien : sein literarischer Erfolg im 18. Jahrhundert.
%23239572: Luchte, James. - Kant's Critique of pure reason : a reader's guide.
%23278633: Luchtman, M.J.J.P. - Geheimhouding en verschoning in het effectenrecht.
%23278637: Luchtman, M.J.J.P. - Geheimhouding en verschoning in het effectenrecht.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/8