Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23278983: KOCH, LOTTE. - Wandlungen der Wohlfahrtspflege im Zeitalter der Aufklärung.
%23227864: KOCH, A.C.F. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. [Volume] I : eind van de 7e eeuw tot 1222.
%2392682: KOCH, D.M.G. - Herleving : oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-Indië.
%2397622: KOCH, PYKE. - Pyke Koch : schilderijen en tekeningen = paintings and drawings.
%2389968: KOCH, HANS. - Franz Mehrings Beitrag zur marxistischen Literaturkritik.
%23286192: KOCH, JEROEN. - Abraham Kuyper : een biografie.
%23197595: KOCH, NIKOLAUS. - Staatsphilosophie und Revolutionstheorie : zur deutschen und europäischen Selbstbesinnung und Selbsthilfe.
%2377164: KOCH, WALTHER. - Hof- und Regierungsverfassung König Friedrichs I. von Preussen. (1697-1710).
%2377162: KOCH, LOTTE. - Wandlungen der Wohlfahrtspflege im Zeitalter der Aufklärung.
%2377083: KOCH-STERNFELD, JOSEF ERNST VON. - Die deutschen, insbesondere die bayerischen und österreichischen Salzwerke zunächst im Mittelalter, als Anlagen und Bürgschaften des Kultus, der Kultur, des König-, Adel- und Bürgertums und der grossen Masse, mit Betrachtungen über das europäische Salzregal in seiner Entwicklung und Verwicklung.
%2377081: KOCH, WOLFGANG. - Zum Stemma der Handschriften des Kleine Kaiserrechts.
%2364219: KOCH, WYNAND J.M. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht, aan de Hoogeschool te Leiden.
%23284593: KOCH, IDA ELISABETH. - Human rights: a conflict between positive individual and collective democratic interests?
%2393432: KOCH, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesië.
%23263728: KOCH, DIRK-JAN - Aid from International NGOs: Blind Spots on the AID Allocation Map.
%2340851: KOCHENOV, DIMITRY. - EU enlargement and the failure of conditionality : pre-accession conditionality in the fields of democracy and the Rule of Law.
%23285056: KOCHETKOVA, NATALYA. - Nikolay Karamzin.
%23281770: KÖCHLER, HANS - The Principles of Non-Alignment : the non-aligned countries in the eighties : results and perspectives.
%23281285: KOCHU THOMMEN, THAMARAPPALLIL. - Legal status of government merchant ships in international law.
%2356230: KOCK, E.L. DE. - Die Kosmeet in Egipte.
%23278581: KOCK, YSBRAND DE. - Iets over de poging tot minnelijke schikking (Art. 19 W.v.B.Rv.).
%23271101: KOCK, CH. PAUL DE. - Zizine.
%23116659: KOCKEN, E.H.A. - Het vergunningstelsel in de Hinderwet en de Woningwet.
%23175656: KOCKEN, JORIS & AGNES SCHREINER (EDS.) - Onverzoenlijkheid.
%2384732: KOCKEN, C.L.B. - De hand van de notaris : rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris.
%2381648: KOCKEN, C.L.B. - De hand van de notaris : rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris.
%23238578: KODAMA-NISHIMOTO, MICHI., WARREN S. NISHIMOTO, & CYNTHIA A. OSHIRO (EDS.) - Talking Hawai'i's story : oral histories of an island people.
%23284093: KODDENBERG, MATTHIAS. - Yves Klein : in/out studio.
%23268521: KODDENBERG, MATTHIAS. - Christo : the Paris sculptures 1961.
%23267263: KOEBL, HERLINDE. - Targets.
%23109914: KOEDIJK, P. - Verspieders voor het vaderland : Nederlandse spionage voor, tijdens en na de oorlog
%23188769: KOEDIJK, CORNELIS GERRIT. - Studies in empirical exchange rate economics : (empirische wisselkoersstudies).
%23102113: KOEFOED, GEERT. - Benoemen : een beschouwing over de faculté du language.
%23115409: KOEGEL, JOHN. - Music in German immigrant theater : New York City, 1840-1940.
%23268674: KOEHLER, PETRUS JOHANNES. - Het localisatieconcept in de neurologie van Brown-Séquard.
%2372931: KOEHLER, GARY J., ANDREW B. WHINSTON AND GORDON P. WRIGHT (EDS.) - Optimization over Leontief substitution systems.
%2343874: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
%233334: KOEKKOEK, A.K. - Partijleiders en kabinetsformatie. Een rechtsvergelijkende studie over rol partijleiders bij kabinetsformatie in Engeland, West-Duitsland, België en Nederland. Diss.
%23221223: KOEKKOEK, AD - International Trade and Global Development: Essays in Honour of Jagdish Bhagwati.
%23280150: KOEKKOEK, BAUKE. - Verward in Nederland : hoe we omgaan met mensen met psychische stoornissen.
%23169804: KOEKKOEK, A.K. - Administrative law and the constitution in Ireland and the Netherlands. Preadvies.
%23232142: KOEKOEK, HENDRIK. - Commentaar van Koekoek op het boekje..... Boer Koekoek.
%23279633: KOELB, CLAYTON. - The Comparative Perspective on Literature: Approaches to Theory and Practice.
%2341201: KOELBEL, CHARLES H., DAVID B. LOVEMAN, ROBERT S. SCHREIBER, ... [ET AL.] - The high performance Fortran handbook.
%23212640: KOELEGA, D.G.A. - Niet alles van waarde is vervangbaar : een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving.
%23214631: KOELEMEIJER, GERARDO SOTO Y. - On the behaviour of classes of min-max-plus systems.
%23151063: KOELEMEIJER, MARJAN. - Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen. Beschouwingen rond aandeelhouders en bestuurders in rechtsvergelijkend perspectief.
%23247535: KOELEMEIJER, JUDITH. - Anna Boom.
%23243158: KOELEWIJN, W.I. - Privacy en politiegegevens : over geautomatiseerde normatieve informatie-uitwisseling.
%23281339: KOELLREUTTER, OTTO. - Deutsches Verfassungsrecht : ein Grundriss.
%23200477: KOELMANS, LEENDERT. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
%23117009: KOEMAN, JAN HEIN. - Responsibilities of environmental research.
%23224087: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%2310707: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%238708: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%2381058: KOEMAN, N.S.J. & J.H.W. DEPLANQUE. - Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter : Preadviezen & verslag vergadering.
%23154129: KOEMAN, NIELS. - Verzameld werk : vijfendertig jaar Niels Koeman in beeld.
%23189651: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Voorlezingen over de Geschiedenis der Nederlandschen handels.
%23285221: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Konvoluut. [1]. Voorlezingen over de Geschiedenis der Nijverheid in Nederland; [2]. Voorlezingen over de Geschiedenis der Finantiën van Amsterdam; [3]. De vroegere en latere Nederlandsche Handelspolitiek : vier voorlezingen.
%23105677: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek : vier voorlezingen gehouden in Felix Meritis.
%23200214: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek : vier voorlezingen gehouden in Felix Meritis.
%23284588: KOENEN, M.H. - Stralend in gestrenge samenhang : Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.
%2343362: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Beschouwingen over rechtsgemeenschap.
%23243673: KOENER, DIANE P. - Republic of labor. Russian printers and Soviet socialism, 1918-1930.
%23281753: KOENIG, GLORIA. - Iconic : stories of LA's most memorable buildings.
%2344968: KOENIG, F.PH. - Die Lage der Englische Landwirtschaft unter dem Drucke der internationalen Konkurrenz der Gegenwart und Mittel und Wege zur Besserung derselben.
%2379153: KOENIG, CLARA. - Englisches Klosterleben im 12. Jahrhundert.
%2315292: KOENIGER, ALBERT M. - Die neuen deutschen Konkordate und Kircheverträge mit der preusz. Zirkumskriptionsbulle.
%2319213: KOENIGS, FOLKMAR. - Die Haftung für Personenschäden im deutschen Verkehrsrecht. (Ein Vorschlag zur Neugestaltung).
%23268850: KOENRAAD, L.M. - De uniforme voorbereidingsprocedure.
%23223495: KOENRAAD, L.M. - Uit het oogpunt eener goede policie : het administratief beroep op Gedeputeerde Staten 1814-1850.
%232803: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
%23215100: KOENRAADT, FRANS. - Trends in law and mental health : proceedings of the 13th International Congress on Law and Mental Health, Amsterdam, the Netherlands, June 1987.
%233056: KOENRAADT, F. - Forensische jeugdpsychologie : rapportage en behandeling in het familie- en jeugdrecht.
%2382639: KOENRAADT, FRANS. - Ouderdoding als ultiem delict.
%2340462: KOENS, M.J.C. - Jeugdige vreemdelingen in Nederland : een onderzoek naar enige aspekten van vreemdelingenrecht en jeugd(beschermings)recht betreffende de komst naar en het voortgezet verblijf in Nederland van jeugdige vreemdelingen.
%23186063: KOENS, M.J.C. - Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht). 2e druk.
%23130453: KOENS, M.J.C. & G. DE JONGE. - Het nieuwe strafrecht en strafprocesrecht voor jeugdigen.
%23122028: KOEPP, WILHELM. - Johann Arndt. Eine untersuchung über die Mystik im Luthertum.
%23277404: KOERBER, EBERHARD VON. - Die Staatstheorie des Erasmus von Rotterdam.
%23160484: KOERNER, DAVID W. - Here be dragons : the scientific quest for extraterrestrial life.
%23182698: KOERS, ALBERT W. & BERNARD H. OXMAN (EDS.) - The 1982 Convention on the law of the sea : proceedings Law of the Sea Institute seventeenth annual conference, July 13 -16, 1983, Oslo, Norway.
%23173184: KOERS, A.W. E.A. - Recht en Internet : verkenningen op het gebied van het internationaal privaatrecht , het strafrecht en het auteursrecht. Preadviezen.
%23170388: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23139469: KOERS, A.W. E.A. (EDS.) - Waar staat de ZM [Zittende Magistratuur].
%23132392: KOERS, A.W. E.A. (EDS.) - De ZM op Weg.
%23215205: KOERS, A.W. E.A. - Knowledge based systems in law : in search of methodologies and tools.
%23133372: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23216498: KOESNOE, MOH. - Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesië.
%2386542: KOETER, M.W.J. & M. BAKKER. - Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV).
%23283536: KOETHE, WOLFGANG. - Wolfgang Koethe : [Mannheimer Kunstverein 23.2. - 29.3.1992; Kunstverein Lingen 11.4. - 10.5.1992].
%2341034: KOETHE, JOHN - Scepticism, Knowledge, and Forms of Reasoning.
%23248839: KOETSER, M.B., J. LANGEREIS & R.M. VAN MALE. - De belanghebbende : preadviezen.
%23192388: KOETSER, M.B. - Overheid en schadevergoeding.
%23262334: KOEVOETS, MIRANDA MARIA. - Wangedrag van werknemers : de bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering.
%2359158: KOFALK, HARRIET. - No woman tenderfoot: Florence Merriam Bailey, pioneer naturalist.
%23109731: KOFMAN, PAUL. - Managing Primary Commodity Trade.
%23216343: KOGEL, C.H. DE, E. NEVEN & GEERT A.C. VERVAEKE. - Gewelds - en zedendelinquenten met een psychische stoornis : wetgeving en praktijk in Engeland , Duitsland , Canada , Zweden en België.
%23148716: KOGEL, C.H. DE & V.E. DEN HARTOGH. - Contraire beëindiging van de TBS-maatregel : aantal, aard en verband met recidive.
%2335148: KOGEL, C.H. DE - De hersenen in beeld : neurobiologisch onderzoek en vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van criminaliteit.
%2385734: KOGEL, C.H. DE & M.H. NAGTEGAAL. - Toezichtprogramma's voor delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten : effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen.
%23137559: KÖGEL, TOMAS - Services and Economic Growth.
%2352694: KOGEL, CATHARINA HENDRIKA DE. - Long-term effects of brood size on offspring : an experimental study in the zebra finch.
%23251565: KÖGL, FRITZ & H. ERXLEBEN. - Zur Ätiologie der malignen Tumoren.
%23279893: KOGLER, HANS HERBERT. - The Power of Dialogue: Critical Hermeneutics after Gadamer and Foucault.
%2377085: KOGLER, FERDINAND. - Recht und Verfassung der Stadt Rattenberg im Mittelalter. Ein Beitrag zur altbayerischen Stadtrechtsgeschichte.
%2379877: KOH, KHENG LIAN (ED.) - Straits in international navigation : contemporary issues.
%23279914: KOHAK, EMAZIN. - The Embers and the Stars A Philosophical Inquiry into the Moral Sense of Nature.
%2396294: KOHARA, HIRONOBU. - De Verboden Stad : hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911) = The Forbidden City : court culture of the Chinese emperors (1644-1911).
%23282661: KOHL, BENJAMIN G. - Padua under the Carrara, 1318-1405.
%23243903: KOHL, HERBERT R. - Stupidity and tears : teaching and learning in troubled times.
%23282808: KOHL, GERHARD. - Stockwerkseigentum : Geschichte, Theorie und Praxis der materiellen Gebäudeteilung unter besonderer Berücksichtigung von Rechtstatsachen aus Österreich
%23239782: KOHL, HERBERT R. - She would not be moved : how we tell the story of Rosa Parks and the Montgomery bus boycott.
%23248525: KOHL, J.G. - Geschichte des Golfstroms und seiner Erforschung : Monographie zur Geschichte der Oceane und der geographischen Entdeckungen.
%23102115: KOHLBERG, E. - Medieval Muslim Views on Martyrdom.
%23152332: KOHLER, JOSEF. - Das Recht.
%23184101: KOHLER, ERIC. L. - A dictionary for accountants. 2nd edition enlarged and revised.
%23215741: KÖHLER, WALTHER. - Geist und Freiheit. Allgemeine Kritik des Gesetzesbegriffes in Natur- und Geisteswissenschaft.
%2378719: KOHLER, JOSEF. - Rechtswissenschaftliche Beiträge : juristische Festgabe des Auslandes zu Josef Kohlers 60. Geburtstag, 9.3.1909.
%23205414: KÖHLER, JOACHIM. - Zarathustra's secret : the interior life of Friedrich Nietzsche.
%23231127: KOHLER, JOSEF. - Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. 1. Halbband.
%2377100: KOHLER, JOSEF. - Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus, Gruppenehe, Mutterrecht.
%2377098: KOHLER, JOSEF. - Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz.
%2377099: KOHLER, JOSEF. - Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht.
%2377097: KOHLER, JOSEF. - Recht und Persönlichkeit in der Kultur der Gegenwart. - Die Ideale im Recht.
%2377095: KOHLER, JOSEF. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%2377096: KOHLER, JOSEF. - Der Prozess als Rechtsverhältnis : prolegomena zu einem System des Zivilprozesses.
%2377093: KOHLER, JOSEF. - Handbuch des deutschen Patentrechts.
%2377091: KOHLER, JOSEF. - Gedanken über die Ziele des heutigen Strafrechts.
%2377092: KOHLER, JOSEF. - Gesammelte Beiträge zum Zivilprozess.
%2377090: KOHLER, JOSEF. - Deutsches Patentrecht, systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts.
%2377089: KÖHLER, AUGUST. - Der Vergeltungsgedanke und seine praktische Bedeutung.
%2377087: KOHLER, ARTHUR. - Josef Kohler-Bibliographie : Verzeichnis aller Veröffentlichen und hauptsachlichen Würdigungen.
%23223406: KÖHLER, WOLFGANG. - Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand.
%23215203: KOHLER, JOSEF. - Das Recht der Azteken.
%23227398: KÖHLER, AUGUST. - Der Notstand im künftigen Strafrecht : eine erweiterte Antrittsrede von Dr. August Köhler, Professor an der Universität Erlangen.
%23270767: KÖHLER, THOMAS. - Reflexivität und Reproduktion : zur Sozialtheorie der Kultur der Moderne nach Habermas und Bourdieu.
%23196802: KÖHLER, MICHAEL & GISELA BARCHE (EDS.) - Das Aktfoto : Ansichten vom Körper im fotografischen Zeitalter : Ästhetik, Geschichte, Ideologie.
%23281350: KOHLMEIER JR., LOUIS M. - The regulators : watchdog agencies and the public interest.
%23150029: KOHN, TAMARA & ROSEMARY MCKECHNIE (EDS.) - Extending the boundaries of care : medical ethics and caring practices.
%23135712: KOHN, HANS. - Western Civilization in the Near East.
%23276591: KOHN, HANS. - Nationalismus und Imperialismus im Vorderen Orient.
%23212823: KOHN, A. EUGENE & WILLIAM PEDERSEN. - KPF : the first 22 years : featuring William Pedersen’s selected building designs 1976-1998.
%23154574: KÖHNE, MICHIEL. - Coördinatie van rechtsspraak.
%23233089: KOHNSTAMM, DOLPH. - Ik Ben Ik: De Ontdekking van het Zelf.
%2384527: KOHNSTAMM, MAX. - De Europese dagboeken van Max Kohnstamm : [1] Augustus 1953-september 1957.
%23257080: KOHNSTAMM, MAX. - Diep spel : de Europese dagboeken van Max Kohnstamm : september 1957 - februari 1963.
%23127451: KOIVUSALO, MERI & EEVA OLLILA. - Making a healthy world : agencies , actors , and policies in international health.
%23282260: KOJIMA, KIYOSHI. - Ajia to sekai no shinchitsujo : (Gankogata keizai hatten ron 2)= [The Flying-geese theory of economic development II].
%23282259: KOJIMA, KIYOSHI. - Nihon keizai ajia keizai sekai keizai (Gankogata keizai hatten ron, 1) = [The Flying-geese theory of economic development].
%23159549: KOJIMA, HIROSHI. - Monad and Thou : phenomenological ontology of human being.
%23282274: KOJIMA, HIROSHI, TOYO ATSUMI, HIROSHI HOKAMA & MUTSUMI SHIMIZU (EDS.) - The Grand design of America's justice system.
%23235160: KOK, G.CHR. - In dienst van het recht : uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden).
%2376967: KOK, M. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel V: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Leiden 1585-1620 : Classis Woerden 1617-1620.
%237728: KOK, G.CHR. - In dienst van het recht : uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden).
%2369061: KOK, G.CHR. - Het Nederlandse Notariaat.
%23246107: KOK, G.CHR. - Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis.
%23204236: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente : van prehistorie tot heden.
%23252330: KOKKEN, H. EN M. VROLIJK (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel IV : 1477-1494. Tweede stuk: Teksten.
%23135919: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Introduction au droit Hellenique.
%23218677: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1993).
%23218681: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1994).
%23218682: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1991).
%23252732: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Enkele methodologische aspecten van rechtsvergelijking : het derde deel van een (pre-)paradigma.
%23218678: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1992).
%2336516: KOLA, PAULIN - In Search of Greater Albania.
%232030: KOLANCZYK, KAZIMIERZ. - Prawo Rzymskie.
%2341012: KOLASA, BLAIR J. & BERNADINE MEYER. - Legal systems.
%2350918: KOLB, DEBORAH M. - The mediators.
%23230686: KOLB, FRANK. - Rom: Die Geschichte der Stadt in der Antike (Beck's historische Bibliothek) (German Edition).
%2358218: KOLDERUP-ROSENVINGE, J.L.A. - Grundrids af den Danske Retshistorie : till brug ved forelaesninger.
%23258354: KOLDEWEIJ, A.M. - Van de hoed en de rand ... : betekenis en functie van middeleeuwse kunst.
%2398816: KOLDEWEIJ, A.M. - Der gude Sente Servas.
%23202550: KOLESNIKOFF, NINA. - Yury Trifonov : a critical study.
%2396477: KOLFF, G.H. VAN DER. - Bevolkingsrietcultuur in Nederlandsch-Indië.
%2319766: KOLFF, NICOLAAS. - Over den invloed van politieke partijen op de nederlandschen regeeringsvorm.
%23170815: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - De Koningin van Plan Zuid : geschiedenissen uit de Beethovenstraat.
%2398117: KOLINSKY, EVA (ED.) - The Federal Republic of Germany : the end of an era.
%23274575: KOLINSKY, EVA. - Women in contemporary Germany : life, work, and politics.
%23183625: KOLK, J.A. VAN DER E.A. - Goederenvervoer per vrachtauto: administratiefrechtelijke regelgeving.
%23258031: KOLK, H. VAN DER. - Electorale controle : lokale verkiezingen en responsiviteit van politici.
%23280799: KOLK, ANS. - Forests in international environmental politics : international organisations, NGOs and the Brazilian Amazon.
%23146393: KOLKERT, WILLEM JAKOB. - Nederland en het Zweedsche imperialisme.
%23211915: KOLKMA, WALTER - Work in Progress, The Hidden Dimensions of Monitoring and Planning in Pakistan.
%23218754: KOLKO, GABRIEL. - Anatomy of a war : Vietnam, the United States, and the modern historical experience.
%23282016: KOLLE, KURT. - Die primäre Verrücktheit : psychopathologische, klinische und genealogische Untersuchungen.
%2346407: KOLLER, OSWALD. - Die Obstruktion : eine Studie aus dem vergleichenden Parlamentsrechte.
%23273365: KOLLER, L. SITENSKY M. (PHOTOGRAPHER) - From the Hussite Wars to NATO Membership (The Czech Contribution to Peace and War in Europe)
%2314490: KOLLEWIJN, R.D. - Tien jaren Nederlandse rechtspraak Internationaal Privaatrecht (1954-1963)
%23102117: KOLLEWIJN, R.D. - Intergentiel recht in Algerije.
%23172613: KOLLEWIJN, R.D. - Vier jaren Nederlandse rechtspraak internationaal privaatrecht, 1964-1968.
%2337793: KOLLEWIJN, R.D. - American-Dutch private international law.
%23285258: KÖLLMANN, WOLFGANG. - Sozialgeschichte der Stadt Barmen im 19. Jahrhundert.
%23254730: KOLLONTAJ, ALEXANDRA. - [A. Kollontay]. De man-kameraad.
%23196480: KOLLWITZ, KÄTHE. - Het werk van Käthe Kollwitz, bevattende 61 reproducties in zwart en wit naar etsen, litho's, teekeningen, houtsneden en plastieken.
%23221122: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Macrojustice : the political economy of fairness.
%23181154: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Justice and equity.
%23187436: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Modern theories of justice.
%23282141: KOLMAN, A. & BOLZANO, B. - Bernard Bolzano.
%23228667: INSTITUT FÜR RECHT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DER UNIVERSITÄT KÖLN. - Zehn Jahre Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften : Europäische Arbeitstagung Köln vom 24. bis 26 April 1963, veranstaltet vom Institut für das Recht der Europäischen Gemeinschaft der Universität Köln = Dix ans de jurisprudence de la cour de justice des Communautés Européennes ...
%2320049: DEPARTEMENT VAN KOLONIËN. - Rapport van het werkcomité voor het rubbervraagstuk (ingesteld door z.e. den minister van koloniën dd. 15 mei 1931).
%23177900: KOLOSOV, M.N. - 7th International Symposium on the Chemistry of Natural Products.
%23232122: KOLSTEE, H.J.; G.H. PRIEM, HOLDA, F.A.G. BEELAERTS VAN BLOKLAND & G. VISSERING. - Konvoluut. [1] : Uit de geschiedenis van Zuid-Afrika / H.J. Koslstee; [2] : De Oorlog in Zuid-Afrika / G.H. Priem; De Guerilla-Oorlog in Zuid-Afrika / Holda; [3] : De Oranje-Vrijstaat : een korte schets / F.A.G. Beelaerts van Blokland; [4] : Een Hollander in Zuid-Afrika : [H.J. Coster] / G. Vissering.
%23169538: KOLSTEREN, A. & EWOUD SANDERS. - Spectrum woordenboek vreemde woorden.
%2385911: KOLTUN-FROMM, KEN - Moses Hess and Modern Jewish Identity:.
%23264254: KOLVENBACH, WALTER. - Employee councils in European companies.
%23276411: KOMANECKY, MICHAEL K. - Robert Indiana and the Star of Hope.
%23279401: KOMAROFF, LINDA. - Gifts of the Sultan: The Arts of Giving at the Islamic Courts.
%2343754: KOMAROVSKY, MIRRA - Blue-collar marriage.
%235654: KOMAROVSKY, MIRRA (ED.) - Sociology and Public Policy: The Case of Presidential Commissions.
%2322978: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Kansspelen en cadeau-acties.
%2333912: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Het nieuwe merkenrecht.
%2340136: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Compendium van het auteursrecht.
%2366050: KOMEN, A. & A. RUTTEN-ROOS. - Nederlands recht in kort bestek.
%23263514: KOMISARJEVSKY TYLER, LORRAINE. - Spoken Language Comprehension: An Experimental Approach to Disordered and Normal Processing (Logic Programming).
%23286029: KOMRIJ, GERRIT (ED.) - Het geld dat spant de Kroon : 250 jaar pecuniaire poëzie.
%23269907: KOMRIJ, GERRIT (ED.) - Het geld dat spant de Kroon : 250 jaar pecuniaire poëzie.
%23273462: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemd pakhuis: verspreide stukken
%23169046: KOMTER, MARTHA. - Dilemmas in the courtroom : a study of trials of violent crime in the Netherlands.
%23273800: KONDROTAS, SAULIUS TOMAS - De schaduw van de slang : een familiegeschiedenis uit Litouwen
%23284430: KÖNEMANN, LUDWIG (ED.) - Historica : grote atlas van de wereldgeschiedenis : met meer dan 1200 kaarten.
%23271196: STÄNDIGEN AUSSCHUSSE DES INTERNATIONALEN NOTAR-KONGRESSES (HRGB.) - Das öffentliche Urkundwesen der europäischen Staaten.
%2356685: KÖNIG, KLAUS, OERTZEN, HANS JOACHIM VON & FEIDO WAGENER (EDS.) - Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
%23113491: KÖNIGSHAUSEN, JOHANN-HEINRICH. - Ursprung und Thema von Erster Wissenschaft. Die aristotelische Entwicklung des Problems.
%23216075: KONIJNENBELT, WILLEM (ED.) - Algemene wet bestuursrecht : tekstuitgave 2012/2013: met aanpalende regelingen en trefwoordenregister.
%23196689: KONIJNENBURG, W. VAN. - Het beheer onzer waterschappen.
%23258214: KONIJNENBURG, E. VAN. - Scheiding van Maas en Waal : beschrijving van den vroegeren waterstaatkundigen toestand in Noordbrabant, alsmede van de werken uitgevoerd voor de verlegging van den Maasmond.
%23156874: KONINCKX, CHRISTIAN. - Nautische en hydrografische kennis in Belgie en Zaire: historische bijdragen.
%23250281: KONINCKX, CHRISTIAN. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766) : a contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East.
%23283831: KONING, J. DE. - Hortus botanicus Leiden.
%23282729: KONING, HENK. - Directe democratie in Nederland : een onderzoek naar de mogelijkheden van openbaarheid van bestuur, inspraak, referendum en volksinitiatief in onze rechtsorde.
%2315607: KONING, P.W. DE. - Reglement van Orde : naar aanleiding van de laatste herziening van het Reglement van Orde van de 2e Kamer der Staten-Generaal.
%23156090: KONING, PIERRE. - Structural empirical analysis of labor market frictions, job search and wage formation.
%23258339: KONING, M.E.L. & F.M. MIJNLIEFF. - Politiek in Nederland 1965-1975 : onlusten in Amsterdam 1965-1967.
%23204964: KONING, MARIE MARX. - Van een schoonen dag.
%2375320: KONING, J. DE - Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt.
%2352075: KONING, B. - Antwoord op de vraag voor het jaar 1811 opgegeven: Welke zijn de vereischte omstandigheden, onder welke de zelfontvlamming van den Phosporus in het gemelde (luchtledige) ijdel plaats heeft, en welke is de oorzaak van dit verschijnsel? van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
%23275048: KONING, JACOBUS. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke rechtsoefening te Amsterdam : voornamelijk in de zestiende eeuw.
%23269789: KONING, B.A. DE & M.N.T. KOSTERMANS. - Grote advocatenkantoren in Nederland : markt, management & maatschapscultuur.
%23281367: KONINGH, ABRAHAM DE. - Tragedi-comedie over de doodt van Henricus de Vierde, Koning van Vrancrijk en Naverrae.
%23177799: KONINGH, TJ. DE ... [ET AL.] - Ordening van besluitvorming over de ruimte : over de verticale coördinatie van besluitvorming over ruimtelijke aangelegenheden.
%23280781: KONINGS, PIET. - Gender and class in the tea estates of Cameroon.
%23159450: KONINGS, PIET. - The state and rural class formation in Ghana : a comparative analysis.
%23199857: KONINGS, A. (ED.), LIGUORI, ALPHONSUS MARIA DE. - Theologia moralis novissimi Ecclesiae Doctoris S. Alphonsi, in compendium redacta, et usui venerabilis cleri Americani accommodata.
%23245706: KONINGSVELD, HERMAN. - Empirical laws, regularity and necessity.
%2388439: KONINGSVELD, HERMAN. - Het verschijnsel wetenschap : een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
%23221367: KONINGSVELD, HERMAN. - Empirical laws, regularity and necessity.
%23251550: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, VERKENNINGSCOMMISSIE BIOGEOLOGIE. - Tussen aarde en leven : strategische verkenning van de biogeologie in Nederland.
%23101705: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek : positie en taken ten opzichte van de geneeskunde.
%2330004: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Samenleven en samenwerken : een toekomst voor de Nederlandse sociologie.
%23118596: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GEESTESWETENSCHAPPEN. - De toekomst van de theologie in Nederland.
%23106496: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE VOOR DE BIOCHEMIE EN DE BIOFYSICA - Bio-exact : mondiale trends en nationale positie in biochemie en biofysica.
%23200904: KONST, J.W.H. - Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
%23285550: KONSTAM, ANGUS. - The Spanish Armada : the great enterprise against England, 1588.
%2342520: KONSTANTINOW, F.W. - Grundlagen der marxistischen Philosophie.
%23238675: KONWICKI, TADEUSZ. - A minor apocalypse : a novel.
%23201403: KOOIJ, JAN. - Chemisch zuivere en physisch zuivere stoffen. De oploswarmte.
%23285396: KOOIJ, PIM & PIET PELLENBARG (EDS.) - Regional capitals : past, present, prospects : Ghent, Groningen, Münster, Norwich, Odense, Rennes.
%23188184: KOOIJ, KAREL R. VAN (ED.) - Abia south and southeast asian art and archaeology index.
%2365384: KOOIJMAN, J.J.A. - Recht op periodieke uitkeringen in het sociaal zekerheidsrecht : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
%2319393: KOOIJMANS, THIJS. - Dat is mijn zaak !
%2397933: KOOIKER, HENDRIK. - Lex Scripta Abrogata : de derde Renaissance van het Romeinse recht : een onderzoek naar de doorwerking van het oude recht na de invoering van civielrechtelijke codificaties in het begin van de 19e eeuw. Deel 1 : de uitwendige ontwikkeling.
%23284016: KOOIMAN, C.L. - Fragmenta juris Quiritium : 1913.
%23133394: KOOIMAN, J. - De Verzorgingsstaat: bestuurlijk een chaos?
%2351748: KOOIMAN, C.L. - Fragmenta juris antiquissimi.
%23285607: KOOIMAN, J. - Besturen is beslissen : analyse van besluitvorming bij de overheid.
%235626: KOOIMAN, JAN. - Over de kamer gesproken.
%23159273: KOOIMAN, D. - Noordhollands waterschapsrecht.
%23231830: KOOISTRA, REDMAR - Beatrix: Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin (Dutch Edition).
%23224875: KOOL, DENNIS DE. - Monitoring in beeld : een studie naar de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties.
%23156070: KOOL, TIJN. - Naar een gezondheidsmarkt? Mogelijkheden tot deregulering van geneeskundige verzorging.
%23105947: KOOL, R.S.B. - De strafwaardigheid van seksueel misbruik : een onderzoek naar de strafrechtelijke afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen afhankelijkheidsrelaties.
%23110589: KOOL, C.J.M. - Recursive Bayesian forecasting in economics: the multistate Kalman filter method.
%2376684: KOOL, PIETER. - De Phylakieten in Grieks-Romeins Egypte.
%23284097: KOOL, MARJOLEIN. - Die conste vanden getale : een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen.
%2349744: KOOL, DAVID ABRAHAM. - Vrachtvoorschot en vooruitbetaling van vracht.
%23193328: KOOL, W.H. & E. POPPELSDORF. - De overname van een BV.
%2390633: KOOLE, RUUD. - De opkomst van de moderne kaderpartij : veranderende partijorganisatie in Nederland, 1960-1990.
%2310225: KOOLEN, A.E.TH. - Bezit-spreiding in de zin van vermogensvorming in breder kring.
%23285865: KOOLISH, LYNN. - Amish Quilts. The Adventure Continues: Featuring 21 Projects from Traditional to Modern.
%2387100: KOONERT, THOMAS. - Die Stellung des fraktionslosen Ratsmitglieds.
%23251164: KOONING, H.W. - Het receptenboek voor den banketbakker. Deel II.
%23282058: KOONS, JEFF. - Jeff Koons : conversations with Norman Rosenthal.
%2376597: KOONS, JEF. - Jeff Koons.
%2328286: KOONZ, CLAUDIA. - Moeders in het vaderland : de vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland.
%23262586: KOOPMAN, HILDA & ANNA SZABOLCSI. - Verbal complexes.
%23156133: KOOPMAN, SIEM JAN. - Diagnostic checking and intra-daily effects in time series models.
%2389887: KOOPMAN, ROBERT JAN - Formeel belastingrecht : de fiscale boete in de praktijk.
%23277569: KOOPMANN, M.W.E. - Bevrijdende verjaring.
%2345824: KOOPMANS, F..J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23107924: KOOPMANS, F.A.J. - Prologen materieel strafrecht. 2e druk.
%23102120: KOOPMANS, TIJMEN. - De toekomst van het Nederlands als wetenschapstaal.
%23102119: KOOPMANS, TIJMEN. - Juridische Dialectiek.
%23278272: KOOPMANS, RUUD ... [ET AL.] (EDS.). - Contested citizenship : immigration and cultural diversity in Europe.
%23100387: KOOPMANS, J., M.A. MEADOW, K. MEERHOFF AND M. SPIES. - Rhetoric - Rhétoriqueurs - Rederijkers : proceedings of the colloquium, Amsterdam, 10-13 November, 1993 : [literature and the visual arts in the Low Countries and France, XIVth-XVIIth centuries].
%233393: KOOPMANS, T. (E.A.) - Compendium van het staatsrecht.
%23259710: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2371798: KOOPMANS, I.M. - De strafbaarstelling van milieuverontreiniging : een rechtsvergelijkende studie naar de administratief afhankelijke structuur van het milieustrafrecht. Diss.
%2319276: KOOPMANS, J.G. - Neutraal geld : een keuze uit de geschriften van Prof.Mr. J.G. Koopmans.
%23187196: KOOPMANS, TIJMEN. - Rechter en politiek in de Verenigde Staten.
%2362323: KOOPMANS, TJALLING C. - Scientific papers of Tjalling C. Koopmans.
%2341056: KOOPMANS, TIJMEN. - Constitutional protection of equality.
%2322161: KOOPMANS, TIJMEN. - Vergelijkend publiekrecht.
%2323010: KOOPMANS, TJALLING C. - Linear regression analysis of economic time series.
%2324098: KOOPMANSCHAP, MARCUS A. - Complementary analyses in economic evaluation of health care.
%23278699: KOOPS, BERT-JAAP, CORIEN PRINS & HIELKE HIJMANS (EDS.). - ICT law and internationalisation : a survey of government views.
%23275829: KOOPS, BERT-JAAP, CORIEN PRINS & HIELKE HIJMANS (EDS.). - ICT law and internationalisation : a survey of government views.
%23102121: KOOPS, W., J.B. HOEKSMA AND D.C. VAN DEN BOOM (EDS). - Development of Interaction and Attachment: Traditional and Non-Traditional Approaches.
%23231936: KOOPS, CATHARINA E. - Contemplating compliance : European compliance mechanisms in international perspective.
%23281806: KOOPS, BERT-JAAP. - Strafrecht en ICT.
%23281812: KOOPS, BERT-JAAP. - Strafrecht en ICT.
%23278711: KOOPS, BERT-JAAP ... [ET AL.] - Overheden over internationalisering en ICT-recht.
%23254865: KOOPS, BERT-JAAP. - Strafvorderlijk onderzoek van (tele)communicatie 1838-2002 : het grensvlak tussen opsporing en privacy.
%23257008: KOOPS, BERT-JAAP ... [ET AL.] - Overheden over internationalisering en ICT-recht.
%23285202: KOOTEN, GERRIT VAN. - Stakingen en stakers : een theoretische en empirische verkenning van fluctuaties in stakingsactiviteit in Nederland van 1951 tot en met 1981 = Strikes and strikers : a theoretical and empirical exploration of fluctuations in strike activity in the Netherlands from 1951 until 1981.
%23154354: KOOTEN, H.J. VAN. - Restitutierechterlijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten.
%23276801: KOOTEN, KEES VAN. - Treitertrends.
%2375790: KOOY, G.A. - Tussen empirie en reflectie : verzamelde opstellen voor G. A. Kooy : deze bundel werd tijdenshet op 24 mei 1985 gehouden ssmposium 'Dertig jaar gezinssociologie in Wageningen' aan Dr. G. A. Kooy aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Gezinssociologie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
%2314231: KOP, P.C. - Beschouwingen over het zgn. 'vulgaire' Romeinse recht.
%23278311: KOP, P.C. - Beschouwingen over het zgn. 'vulgaire' Romeinse recht.
%2350931: KOP, YAAKOV., LITAN, ROBERT E. - Sticking together the Israeli experiment in pluralism.
%23273139: KOPACZYK, JOANNA - The Legal Language of Scottish Burghs: Standardization and Lexical Bundles (1380-1560)
%2376476: KØPCKE, ARTHUR. - Bilder und Stücke.
%23283535: KOPERSKA, LILIANA & KAZIMIERZ KLESZCZEWSKI (EDS.) - Red & white : the eastern wave = Czerwone i biale : wschodnia fala
%23121861: KÖPKE, RUDOLF. - Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.
%23194619: KOPLOW, DAVID A. - Smallpox : the fight to eradicate a global scourge.
%2373404: KOPPELMAN, ANDREW - A Right to Discriminate?: How the Case of Boy Scouts of America v. James Dale Warped the Law of Free Association.
%23130541: KOPPELMAN, ANDREW - Antidiscrimination Law and Social Equality.
%23129714: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%2333462: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Tot raadsheer benoemd : anderhalve eeuw benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden.
%23247302: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%2375636: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - De menselijke factor : psychologie voor juristen.
%23134815: KOPPEN, NIEK. - De Keuken van Kok. Videofilm.
%23107871: KÖPPEN, FRIEDRICH. - Vertraute Briefe über Bücher und Welt. 2 Bände.
%23146108: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. - Het Haagse trustverdrag. (The Hague Trust Convention).
%23230336: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. ... [ET AL.] (EDS.) - Juridische aspecten rond de Euro. Preadviezen.
%2338747: KOPPENS, ALEXANDER & BAS MEYBERG. - Operationeel beheer van informatiesystemen.
%2376156: KOPPIUS, OTTO ROGIER - Information architecture and electronic market performance.
%23182551: KOPSTEIN, FRANZ P. H. W. - Graded bedding of the Harlech Dome.
%23226128: KOR, GERBEN. - Medialisering van recht.
%23212679: KORAH, VALENTINE. - Cases and materials on EC competition law.
%23282690: KORAH, VALENTINE. - Competition law of Britain and the Common Market.
%23159841: VALENTINE KORAH. - An introductory guide to EC competition law and practice.
%23254248: KORBEE, PIETER. - Bei genauer Untersuchung : een onderzoek naar inhoud en opbouw van de Versuch über die Transscendentalphilosophie van Salomon Maimon.
%2354322: KORBELD, CHRISTIAN. - Over de vryheit van gevoelen en spreken den rechtsgeleerden eigen : leven en werk van Christiaan Hendrik Trotz (1703-1773).
%23285442: KORCZAK, JANUSZ (PSEUD. VAN HENRYK GOLDSZMIT). - Het recht van het kind op respect.
%23270513: KORDELAAR, WILHELMUS FREDERICUS JOHANNES MARIA VAN. - Beslissingondersteuning onderzoek geestvermogens in het strafrecht voor volwassenen.
%23278357: KORDIG, CARL R. - The justification of scientific change.
%23285315: KOREA, REPUBLIC OF. - The ancient arts of Korea.
%2386965: KOREMAN, J. - De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400.
%2373213: KOREMAN, MEGAN. - The expectation of justice : France, 1944-1946.
%23178534: KORENG, LUDGER. - Die Grundlagen des Wissenschaftsbegriffes bei Plotin.
%235266: KOREVAAR, JAAP. - Papers dedicated to Jaap Korevaar.
%23176715: KOREZLIOGLU, H., G. MAZZIOTTO & J. SZPIRGLAS (EDS.) - Processus aléatoires à deux indices : colloque E.N.S.T.-C.N.E.T., Paris 1980.
%23283710: KORF, DINGEMAN. - Tegels.
%2322267: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1994 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2321889: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1993 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2322320: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1995 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%237561: KORF, D.J. - Heroine-toerisme : veldonderzoek naar het gebruik van harddrugs onder buitenlanders in Amsterdam.
%23285496: KORF, DINGEMAN. - Nederlandse majolica.
%2321672: KORF, DIRK, PETER BLANKEN & TON NABBEN. - Een nieuwe wonderpil? : verspreiding, effecten en risico's van ecstasygebruik in Amsterdam.
%2330126: KORFF, HERMANN AUGUST. - Gestaltung, Umgestaltung : Festschrift zum 75. Geburtstag von Hermann August Korff.
%23168813: KORHONEN, OUTI. - International law situated : an analysis of the lawyer's stance towards culture, history and community.
%23278960: KORIAKOV, MICHAEL. - Vaarwel Rusland.
%2377101: KORMANN, KARL. - System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte : Verwaltungs- und prozessrechtliche Untersuchungen zum allgemeinen Teil des öffentlichen Rechts.
%23182690: KORN, DAVID A. - Exodus within borders an introduction to the crisis of internal displacement.
%23192424: KORN, SALOMON. - Geteilte Erinnerung : Beiträge zur deutsch-jüdischen Gegenwart.
%23254743: KORNAI, JÁNOS., STEPHAN HAGGARD & ROBERT R. KAUFMAN (EDS.) - Reforming the state : fiscal and welfare reform in post-socialist countries.
%2323756: KORNAI, JANOS. - Mathematical planning of structural decisions.
%23235384: KORNAI, JANOS. - Highway and byways : studies on reform and post-communist transition
%2374879: KORNAI, JANOS. - By force of thought : irregular memoirs of an intellectual journey.
%2337863: KORNAI, JANOS & BELA MARTOS (EDS.) - Non-price control.
%23275786: KORNBLITH, HILARY. - Naturalizing epistemology.
%23275775: KORNBLITH, HILARY. - Inductive inference and its natural ground : an essay in naturalistic epistemology.
%2377105: KORNBLUM, UDO. - Probleme der schiedsrichterlichen Unabhängigkeit.
%23110083: KORNEMANN, ERNST. - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I. von Aegypten : Versuch einer Rekonstruktion.
%23122053: KORNEMANN, ERNST. - Augustus: der Mann und sein Werk im Lichte der deutschen Forschung.
%23122064: KORNEMANN, ERNST. - Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhynchus.
%23174725: KÖRNER, STEPHAN. - Fundamental questions of philosophy : one philosopher's answers.
%23259112: KÖRNER, TORSTEN. - Der kleine Mann als Star : Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
%23159239: KÖRNER, ALOIS. - Studien zum Recht der öffentlichen Wege.
%23242479: KÖRNER, HARALD HANS. - Betäubungsmittelgesetz : deutsches und internationales Betäubungsmittelrecht.
%23160756: KORNFELD, E.W. - Paul Klee in Bern : Aquarelle und Zeichnungen von 1897 bis 1915.
%23228704: KORNSTEIN, DANIEL. - Kill all the lawyers? : Shakespeare's legal appeal.
%238137: KOROWICZ, MAREK ST. - Introduction to international law : present conceptions of international law in theory and practice.
%23221098: KORREL, P.G. & O.W.M. KAMSTRA. - Sociaal wetenschappelijke & juridische methodologie.
%23125874: KORSCH, KARL - Marxisme en Filosofie.
%23102125: KORST, M. VAN DER, A. PEETERS AND H. SCHOLS. - Design and Implementation of Asynchronous Circuits.
%23230400: KORST, J.K. VAN DER. - Een dokter van formaat : Gerard van Swieten, lijfarts van keizerin Maria Theresia.
%23101447: KORSTEN, F.J.M. - Roger North (1651-1734), virtuoso and essayist. A study of his life and ideas... and an annotated, selected edition of his unpublished essays...
%23206576: KORSTEN, A.F.A. - Het spraakmakende bestuur : een studie naar effecten van participatie in relatie tot demokratiemodellen en sociale ongelijkheid.
%2358374: KORSTEN, A.F.A. ... [ET AL]. - De Benoemde of gekozen burgemeester.
%2326098: KORT, W.L.P.M. DE. - De Arbeidsbemiddeling in Nederland : verhandeling naar oorzaken, ontwikkeling en behoeften.
%23156147: KORT, JEROEN DE. - Edge-disjointness in combinatorial optimization. Problems and algorithms.
%23212276: KORT, PETER M. - Optimal dynamic investment policies of a value maximizing firm.
%23278618: KORTE, CHR.J. & E.L.M. VAN KRANENBURG. - Toezicht op financieringsmaatschappijen.
%23278643: KORTE-DE WILDE, M.S. DE. - De G-Rekening.
%23278642: KORTE-DE WILDE, M.S. DE. - De G-Rekening.
%23241998: KORTE, HELMUT. - Der Spielfilm und das Ende der Weimarer Republik : ein rezeptionshistorischer Versuch.
%2332493: KORTEKAAS, JAN - Risicoanalyse georganiseerde criminaliteit : uitwerking instrumentarium en toepassing op de ICT-ontwikkelingen.
%23222291: KORTEKAAS, CHRISTIAAN RUDOLF. - Rational fools and less-rational sages : on the logic of (militant) collective (in)action within the state.
%23274613: KORTEN, DAVID C. - When Corporations Rule the World.
%23204102: KORTENHOEVEN, DIRKJE. - Vrouwelijke artsen en vestiging als huisarts : een verklaring van verschillen in vestiging tussen vrouwelijke en mannelijke huisartsen.
%2317428: KORTENHORST, L.G. - Bevoegdheid van den Rechter om Ongestraft te Laten.
%238752: KORTENHORST, L.G. & M.J.M. VAN ROOY. - De Collectieve Arbeidsovereenkomst. Juridisch en sociaal-economisch.
%23232479: KORTENHORST, B.M. - De motiveringsverplichting in strafzaken. Een analyse van de artt. 358 en 359 van het Wetboek van Strafvordering.
%23285590: KORTERINK, HENDRIK JAN. - Epe : het proces : de complete zaak Jolanda van B.
%23235762: KORTEWEG, K.N. - De heerlijkheid Altena en de veer- en vischrechten op het boveneinde der Merwede.
%2310227: KORTHALS ALTES, WILLEM F. - Naar een journalistiek privilege. Voorstellen voor een journalistiek verschoningsrecht n.a.v. de Amerikaanse en Duitse rechtspraktijk.
%23217815: KORTHALS ALTES, WILLEM LODEWIJK. - De betalingsbalans van Nederlandsch-Indië 1822-1939.
%23245511: KORTHALS ALTES JR., E.J. - De staatsaansprakelijkheid volgens de rechtspraak van den Conseil d'État in Frankrijk. Diss.
%23276808: KORTHALS, A.H. (INLEIDING). - Rechtspraak herzien : Versnelling en verzelfstandiging.
%23155065: KORTHALS ALTES, LIESBETH & MANET VAN MONTFRANS (EDS.) - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
%2367977: KORTHALS, H.A. - Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948.
%23217550: KORTHALS ALTES, WILLEM. - De Nederlandse planningdoctrine in het fin de siècle : voorbereiding en doorwerking van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (extra).
%23214437: KORTLEVEN, WILLEM J. - Voorzorg in Nederland : ontwikkelingen in de maatschappelijke omgang met kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetische modificatie.
%23269148: KORTMANN, C.N.J. - Onrechtmatige overheidsbesluiten.
%23277606: KORTMANN, S.C.J.J. & N.E.D. FABER (RED.) - Geschiedenis van de faillissementswet. Deel III: Voorontwerp insolventiewet.
%23107596: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht. 3e druk.
%23107751: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht. 3e druk.
%23107735: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Onderneming en effecten.
%2336275: KORTMANN, C.N.M. - Het rechtsphilosophisch begrip voor het algemeen welzijn.
%23192122: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.
%23284622: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk recht.
%23187194: KORTMANN, C.A.J.M. - Inconsistentie in het publiekrecht.
%2344777: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - The Kingdom of the Netherlands : an introduction to dutch constitutional law.
%23123497: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - De Awb en de bijzondere wetgeving: preadviezen.
%2330806: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%2326312: KORTMANN, S.C.J.J. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel 1: De vertegenwoordiging.
%23253746: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - De Grondwet herzien : 25 jaar later, 1983-2008.
%23185418: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Financiering en aansprakelijkheid.
%23195921: KÖRVER, P.H.J. - De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationaal-rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief.
%23681: KORVER, JAN. - De terminologie van het Crediet-Wezen in het Grieksch.
%23206675: KORVINUS, A.G. - Mensenhandel : tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%23110361: KORZEC, ALEKSANDER. - Confirming alcoholism in drivers under influence.
%23242603: KOSCH, MICHELLE. - Freedom and reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard.
%2330488: KOSCHAKER, PAUL. - Europa en het Romeinse recht.
%2377106: KOSCHAKER, PAUL. - Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht : Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung.
%23211666: KOSCHNICK, WOLFGANG J. - Standard dictionary of the social sciences = Standard-Wörterbuch für die Sozialwissenschaften. Vol. 2 : German-English. 2 Volume-set.
%23122094: KOSCHNITZKE, RUDOLF. - Herbart und Herbarts Schule.
%23122109: KOSEGARTEN, J.G.L. - Geschichte der Universität Greifswald.
%23157220: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23233561: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23160663: KOSIK, KAREL. - La dialectique du concret.
%23241348: KOSINSKI, ANTONI A. - Differential Manifolds
%2360700: KOSINSKI, JERZY. - Passing by. Selected essays, 1960-1991.
%238944: KOSKELA, ERKKI. - A study of bank behaviour and credit rationing.
%23284495: KOSKIALA, SINIKKA & RITVA LAUNO (EDS.) - Information, knowledge, evolution : proceedings of the Forty-Fourth FID Congress held in Helsinki, Finland, 28 August-1 September, 1988.
%2368214: KOSKY, J. - Mutual friends. Charles Dickens and Great Ormond Street Children's Hospital.
%2330697: KOSLOWSKI, REY - Migrants and Citizens: Demographic Change in the European State System.
%23112586: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 3: Jews and Judaism.
%23112585: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 2: New Testament.
%23112583: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 1: Old Testament.
%23282971: KOSOLAPOVA, ELENA. - Interstate liability for climate change related damage.
%23204814: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk : de kroniek van een stadswijk : het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
%23969: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan F.K.H. Kossmann t.g.v. zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als bibliothecaris der gemeente Rotterdam.
%2389396: KOSSMANN, RUDOLF RICHARD. - Henry James: dramatist.
%23102127: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme.
%2325321: KOSSMANN-PUTTO, JOHANNA A. - Kamper schepenacten 1316-1354.
%23169064: KOSSMANN, E.H. - Political thought in the Dutch Republic : three studies.
%23256416: KOSTAKOPOULOU, DORA. - The future governance of citizenship.
%23175351: KOSTER-VAN DIJK, J.M.I. & A. WIJFFELS (EDS.) - Miscellanea Forensia Historica : ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. J.Th. de Smidt.
%23122155: KÖSTER, AUGUST. - Studien zur Geschichte des antiken Seewesens.
%23102133: KOSTER, W.J.W. - Welke is de oudste bewaard gebleven tragedie?
%23102130: KOSTER, W.J.W. - De Epidaurische Hymne op de Magna Mater.
%23102132: KOSTER, W.J.W. - Enige beschouwingen over de Dorische comedie en haar invloed op de Attische.
%2334784: KOSTER-VAN DIJK, J.M.I. - Gooilanders voor de Grote Raad (1470-1572) : processen uit het archief van de Grote Raad van Mechelen met betrekking tot inwoners en instellingen in en om Gooiland.
%23403: KOSTER, WINNY. - Secret strategies : women and abortion in Yoruba society, Nigeria.
%2392277: KOSTER, SIMON. - Van Schavot tot Schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
%237978: KOSTER, LIA. - Wandelaars in de Nieuwmarktbuurt : een onderzoek naar de invloed van de harddrugsscene op het wonen in een oude binnenstadsbuurt.
%23102128: KOSTER, W.J.M. - De Dyskolos van Menander.
%2377108: KÖSTER, ARNOLD. - Die staatlichen Beziehungen der böhmischen Herzöge und Könige zu den deutschen Kaisern von Otto dem Grossen bis Ottokar II.
%23186132: KOSTER, ADRIANUS. - De eenzame fietser : [insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt].
%2367675: KOSTER, SIMON. - Bedwateren en verwante toestanden.
%23192867: KOSTER, EGBERTS & THEO VAN OEFFELT (EDS.) - Hoogbouw in Nederland : 1990-2000 = High-rise in the Netherlands : 1990-2000.
%238555: KOSTERS, J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht.
%2311780: KOSTERS, J. - Het Internationaal Burgerlijk Recht in Nederland.
%233720: KOSTERS, J. & C.W. DUBBINK. - Algemeen deel van het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%23271898: KOSTERS, J. & F. BELLEMANS. - Les conventions de La Haye de 1902 et 1905 sur le droit international privé : recueil de législation et de jurisprudence.
%2327382: KOSTERS, J. - Les fondements du droit des gens.
%2388685: KOSTKA, KLAUS. - Zweitregister für Seeschiffe. Eine historisch-rechtsvergleichende Betrachtung.
%23122157: KÖSTLIN, KARL REINHOLD. - Die griechische Ethik bis Plato.
%2377110: KÖSTLIN, CHRISTIAN REINHOLD. - System des deutschen Strafrechts. Band 1: Allgemeiner Teil; Band 2: Abhandlungen aus dem Strafrechte.
%2380622: KOSTOPOULOS-COOPERMAN, C. - The lyrical vision of Maria Luisa Bombal.
%23194525: KOSZTOLNYIK, Z.J. - From Coloman the Learned to Béla III, (1095-1196) : Hungarian domestic policies and their impact upon foreign affairs.
%23244655: KOTAKA, TSUYOSHI AND DAVID L. CALLIES - Taking Land: Compulsory purchase and regulation in Asian-Pacific countries
%23262913: KOTARBA, JOSEPH A. & ANDREA FONTANA (EDS.) - The existential self in society.
%23178483: KOTATKO, PETR (ED.) - Interpreting Davidson.
%23117637: KOTE-NIKOI, NIKOI. - Beyond the new orthodoxy : Africa's debt and development crisis in retrospect.
%23227505: KOTHE, SANITÄTSRAT. - Zur klimatischen Behandlung der Neurasthenie. Vortrag.
%23278628: KOTHE, CHR. J. & E.L.M. VAN KRANENBURG. - Toezicht op financieringsmaatschappijen.
%23248531: KOTLARSKY, JULIA. - Management of Globally Distributed Component-Based Software Development Projects.
%23235743: KOTLIKOFF, LAURENCE J. - What determines savings?
%23273703: KOTSCH, JOHANNES & REINHARD ADELHELM. - Towards control of desertification in African drylands: Problems, experiences, guidelines (Sonderpublikation der GTZ)
%2377897: KOTT, JAN. - The gender of Rosalind: Interpretations: Shakespeare, Büchner, Gautier.
%2346946: KOTTENHAGEN-EDZES, P.A. - Onrechtmatige daad en milieu : het gebruik van privaatrecht bij het voorkomen van milieu-aantasting en het verhaal van milieuschade.
%2371012: KOTTING, A.N. - De materiële rechtsidee.
%2387973: KÖTZ, HEIN - Europäisches Vertragsrecht. Band 1: Abschluss, Gültigkeit und Inhalt des Vertrages. Die Beteiligung Dritter am Vertrag.
%23281131: KOUDIJS, J. - Proeve eener codificatie onzer pensioenwetgeving.
%23171043: KOUL, SHIBAN K. - Millimeter wave and optical dielectric integrated guides and circuits.
%23284244: KOUSOULAS, D. GEORGE & WOODHOUSE, C.M. - Revolution and defeat : the story of the Greek Communist Party.
%23133664: KOUSSER, THAD. - Term limits and the dismantling of state legislative professionalism.
%2318931: KOUWENHOVEN, VINCENT PIETER. - Publiek-private samenwerking : mode of model? = Public-private partnership : trend or model?
%2315152: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid : bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
%23100335: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding tot de bibliografie.
%23149726: KOVÁCS, MÁRIA M. - Liberal Professions and Illiberal Politics. Hungary from the Habsburgs to the Holocaust.
%2389153: KOVALEWSKY, MAXIME. - Coutume contemporaine et loi ancienne : droit coutumier Ossétien éclairé par l'histoire comparée.
%23117823: KOVITZ, ROB. - Pig city model farm : a handbook on architecture and agriculture.
%23281163: KOWADLO, BORIS & T.R. FYVEL - Dit is Israël. [Contact - Foto - Pockets]
%2398782: KOWALEWSKI, A. - Die Harmonie der sittlichen Werte. Eine Zusammenschau der ethischen, soziologischen und pädagogischen Probleme.
%2323927: KOWALSKI, ROBIN M. - Complaining, Teasing, and Other Annoying Behaviors
%238765: KOZIOL, HELMUT, JOSEF SEETHALER & THOMAS THIEDE (EDS.) - Medienpolitik und Recht II : Presserat, WikiLeaks und Redaktionsgeheimnis.
%23260815: KOZUL-WRIGHT, RICHARD & PAUL RAYMENT. - The resistible rise of market fundamentalism : rethinking development policy in an unbalanced world.
%23274535: KRAAIJ, FRED VAN DER (EDITOR). - Structural Adjustment and Beyond: Long-term Development in Sub-Saharan Africa.
%23201791: KRAAK, J.H. A.O. - De repatriëring uit Indonesië : een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving.
%23169343: KRAAKMAN, DORELIES. - Kermis in de hel: vrouwen en het pornografisch universum van de 'Enfer', 1750-1850.
%23285619: KRAAL, A. - Inkomen en welzijn : ethische kanten van de verdeling.
%23283110: KRAAMWINKEL, M.M.H - Pensioen, emancipatie en gelijke behandeling.
%2310713: KRAAN, C.A. - De authentieke akte.
%2312242: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre.
%23247706: KRABBE, J.J. & W.J.M. HEIJMAN. - Economische theorie van het milieu.
%23132438: KRABBE, H.G.M. - De Opiumwet : een strafrechtelijk commentaar.
%23111852: KRABBE, ERIK C.W., RENÉE JOSÉ DALITZ & PIER A. SMIT. (EDS.) - Empirical logic and public debate : essays in Honour of Else M. Barth.
%23122240: KRABBE, OTTO. - Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrhundert.
%2377113: KRABBE, HUGO. - Die moderne Staatsidee. Deutsch.
%2377112: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre. Deutsch.
%23275576: KRABBÉ, TIM. - Red desert penitentiary : een filmverhaal.
%2327301: KRABBE, J. - Toelating en uitzetting van vreemdelingen.
%23133907: KRABBEN, ERWIN VAN DER - Urban Dynamics: A Real Estate Perspective. An institutional analysis of the production of the built environment.
%2315306: KRADEPOHL, A. - Stellvertretung und kanonisches Eherecht.
%23102136: KRAEMER, H. - Een nieuw geluid op het gebied der Koranexegese.
%23102134: KRAEMER, H. - Vormen van godsdienstcrisis.
%23157153: KRAEMER, JOEL L. & ILAI ALON (EDS.) - Religion and government in the world of Islam : proceedings of the Colloquium held at Tel-Aviv University, 3-5 June 1979 [Israel Oriental Studies, Volume X].
%23282273: KRAEMER, JOEL L. - Jerusalem : problems and prospects.
%2343063: KRAEMER, JÖRG. - Das Problem der islamischen Kulturgeschichte.
%23264: KRAEMER, HANS-R. - Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft : Texte zu ihrer Entstehung und Tätigkeit.
%2328114: KRAEPELIN, EMIL. - Psychiatrie.
%23273899: KRAEPELIN, EMIL. - Memoirs.
%2382351: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinische Grundlage.
%2360591: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia sexualis, with special reference to contrary sexual instinct. A medico-legal study.
%2347988: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Die transistorischen Störungen des Sebstbewusstseins. Ein Beitrag zur Lehre vom transitorischen Irresein in klinisch-forensischer Hinsicht für Aerzte, Richter, Staatsanwälte und Vertheidiger.
%23278966: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie mit Berücksichtigung der Gesetzgebung von Österreich, Deutschland und Frankreich. Dritte, umgearbeitete Auflage.
%23236011: KRAFT, VICTOR - Erkenntnislehre.
%2377116: KRAH, ADELHEID. - Absetzungsverfahren als Spiegelbild von Königsmacht : Untersuchungen zum Kräfteverhältnis zwischen Königtum und Adel im Karolingerreich und seinem Nachfolgestaaten.
%2377118: KRAHNER, LOTHAR. - Die Verfassung und das Recht der Stadt Gera in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum 17. Jahrhundert.
%23276681: KRAÏEM, MUSTAPHA. - La Tunisie précoloniale. Tome 1: Etat, gouvernement, administration; Tome 2: Economie, société.
%23245234: KRAITCHIK, MAURICE. - Mathematical recreations.
%23253991: KRAJEWSKI, LEE J. & LARRY P. RITZMAN - Operations Management : World Student Series Edition.
%23280562: KRAKAU, KNUD. - Feindstaatenklauseln und Rechtslage Deutschlands nach den Ostverträgen.
%23254436: KRAKOWIAK, SACHA - Principles of Operating Systems.
%2384157: KRAL, J. - Der christliche Sozialismus? Die Versöhnung von christentum und sozialismus. System einer Gesellschaftsreform nach Naturrecht und Sittengesetz./
%23182944: KRAL, HENDERIKUS. - De functie van het 'sola fide' in de Lutherse belijdenisgeschriften.
%23150028: KRAMER, HEINZ. - A changing Turkey challenges to Europe and the United States.
%23283622: KRAMER, N. DE & HUBERT KLIJNEN. - Het recht voor den handel : eenvoudige opstellen over de onderwerpen die voor den handel van belang zijn. Uitgever: Rotterdam : Postma, 1920.
%2312971: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Quality control for the food industry.
%23139930: KRAMER, X.E. - Het Kort Geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht.
%23269177: KRAMER, X.E. & H.L.E. VERHAGEN - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel III: Internationaal vermogensrecht.
%2379195: KRAMER, MATTHEW H. - Objectivity and the rule of law.
%2329617: KRAMER, H.A.E. - Reorganisaties van Naamloze Vennootschappen in Nederland 1920-1926.
%23172235: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%2367371: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Fundamentals of quality control for the food industry.
%23160288: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%2351326: KRAMER, LLOYD S. - Threshold of a new world : intellectuals and the exile experience in Paris, 1830-1848.
%23286162: KRAMER, JAN AIKES. - De leer van den psychischen dwang in het burgerlijke regt.
%23267267: KRÄMER, FELIX. - Monet und die Geburt des Impressionismus.
%23265531: KRAMER, DEIRDRE A. & MICHAEL J. BOPP (EDS.) - Transformation in clinical and developmental psychology.
%23273475: KRÄMER, WALTER & GÖTZ TRENKER. - Lexicon van hardnekkige misverstanden : 500 kapitale blunders, vooroordelen en denkfouten, van avondrood tot zeppelin
%23225787: KRAMER, BERNHARD. - Grundbegriffe des Strafverfahrensrechts : Ermittlung und Verfahren.
%23210450: KRAMER, GERARD - Schaakmat in Jakarta : Soeharto's revanche op de Haagse politiek.
%2344328: KRAMERS, J.H. (VERT.) - De Koran.
%23196944: KRAMLICH, W.E., A.M. PEARSON & F.W. TAUBER. - Processed meats.
%23255491: KRANE, R.E. - Manpower mobility across cultural boundaries : social, economic and legal aspects : the case of Turkey and West Germany.
%23207467: KRANENBORG, R. - Zelfverwerkelijking : oosterse religies binnen een westerse subkultuur.
%2398481: KRANENBURG, F. E.A. (RED). - Waterschapschouw: opstellen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen.
%2310232: KRANENBURG, R. - Staatswetenschappelijke opstellen : aangeboden door oud-leerlingen.
%2337234: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn.
%2312370: KRANENBURG, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 5e Druk. 2 Dln.
%2312371: KRANENBURG, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 3e Druk. 2 Dln.
%23140413: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat.
%2312391: KRANENBURG, R. - De Grondslagen der Rechtswetenschap. Juridische kennisleer en methodologie.
%2316548: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat.
%2316549: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat. Nieuwe bundel.
%235122: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn : inleiding in de rechtsphilosophie.
%2312294: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn : inleiding in de rechtsphilosophie.
%23237253: KRANICH, ERNST MICHAEL. - Thinking beyond Darwin : the idea of the type as a key to vertebrate evolution.
%23282057: KRAPF, E. - Die Seelenstörungen der Blutdruckkranken : Beitrtäge zur psychiatrischen Alterspathologie und zu einer Psychiatrie auf pathophysiologischer Grundlage.
%23269843: KRARUP-NIELSEN, AAGE. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst.
%23246617: KRASNER, STEPHEN D. - International regimes.
%23242000: KRASSER, HELMUT. - Horazische Denkfiguren : Theophilie und Theophanie als Medium der poetischen Selbstdarstellung des Odendichters.
%2312657: KRATSCHKOWSKI, I.J. - Über Arabische Handschriften gebeugt.
%23102141: KRAUS, F.R. - Sonderformen akkadischer Parataxe: die Koppelungen.
%23102140: KRAUS, F.R. - Nominalsätze in altbabylonischen Briefen und der Stativ.
%23102137: KRAUS, F.R. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
%23260365: KRAUS, HERBERT. - Der völkerrechtliche Status der deutschen Ostgebiete innerhalb der Reichsgrenze nach dem Stande vom 31. Dezember 1937.
%235525: KRAUS, G. - Leerboek der psychiatrie.
%2345323: KRAUSE, MARTIN - Garo Antreasian: Written on Stone : Catalogue Raisonne of Prints 1940-1995.
%23282816: KRAUSE, RÜDIGER. - Rechtskrafterstreckung im kollektiven Arbeitsrecht : ein Beitrag zur Lehre parteiübergreifender Entscheidungswirkungen sowie zum kollektiven Rechtsschutz im Arbeitsrecht.
%23179723: KRAUSE, HANS., NEHRING, PETER. - Konserventechnisches Taschenbuch der Obst- und Gemüseverwertungsindustrie.
%2377120: KRAUSE, THOMAS. - Die Strafrechtspflege im Kurfürstentum und Königreich Hannover vom Ende des 17. bis zum ersten Dritte des 19. Jahrhunderts.
%23128361: KRAUSE, S.J. (ED). - Essays on Determinism in American literature.
%2356606: KRAUSE, GÜNTER B. - Der internationale Fernmeldeverein.
%23183827: KRAUSE, MARTIN F. - Garo Antreasian : written on stone : catalogue raisonné of prints, 1940-1995.
%23225389: KRAUSS, ALFRED. - Der Irrgang der deutschen Königspolitik : die Lehren der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft.
%2395510: KRAUSS, EDUARD. - Die Familie Krauss seit Ende des 16. Jahrhunderts nebst den anverwandten Familien Rüffershöfer, Eichhorn und Pann.
%23131208: KRAUSS, IRVING. - Stratification, class and conflict.
%2383219: KRAUSS, LEONARD I. & AILEEN MACGAHAN. - Computer fraud and countermeasures.
%23266698: KRAUSZ, MICHAEL. - Rightness and reason : interpretation in cultural practices.
%23211469: KRAUT, ALAN M. - Goldberger's war : the life and work of a public health crusader.
%23280631: KRAUTZIG, STEFANIE ... [ET AL.]. - Südliches Bodenseeufer Projekt für eine urbanisierte Kulturlandschaft, Eine Studie im Auftrag des Think Tank Thurga.
%23285565: KRAVCHENKO, VICTOR. - Ik verkoos de vrijheid; het persoonlijke en politieke leven van een Sovjet functionaris.
%23785: KRAVE - Exploring ecology underground : microbial community structure and nitrogen transformations in tropical soil.
%23282103: KRAWIELICKI, ROBERT. - Grundlagen des Bereicherungsanspruchs.
%2377122: KRAWIELICKI, ROBERT. - Grundlagen des Bereicherungsanspruchs.
%23282812: KRAWIETZ, WERNER (ED.) - Verfassungsstaat, Stabilität und Variabilitat des Rechts im modernen Rechtssystem : Internationales Symposium der Budapester juristischen Fakultat.
%23285157: KRAWIETZ, WERNER. - Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit : Festschrift für Werner Krawietz zum 60. Geburtstag.
%23285734: KRCMA, ED; ROBERT RAUSCHENBERG - Rauschenberg/Dante : drawing a modern Inferno.
%233495: KREBS, RONALD R. (EDITOR) - In War's Wake: International Conflict and the Fate of Liberal Democracy.
%23251570: KREDIET, GERRIT. - Kiembaan en geslachtsomkeer.
%23264402: KREDIETBANK. - Juridische facetten van het elektronisch geldverkeer.
%23285635: KREGEL, J.A. - The theory of economic growth.
%23257375: KREIDMANN, ALSIK. - Entstehung und Werdegang des Menschen und der Lebewesen aller Zeiten auf Grund des Verwachsungsprinzipes.
%23160606: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23273122: KREIJEN, GERARD - State, Sovereignty, and International Governance
%23216107: KREIKEN, E.J. - Airbus Industie. industriële samenwerking & Europese Industriepolitiek.
%23260456: KREITTMAYR, WIGULÄUS XAVER ALOYS FREIHERR VON. - Codex Maximilianeus Bavaricus, civilis. Oder: Neu verbessert- und ergänzt- Chur-Bayrisches Land-Recht ...
%23276440: KREJCÍ, JAROSLAV. - Social structure in divided Germany.
%23227767: KREK, GREGOR. - Einleitung in die slavische Literaturgeschichte : akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge.
%23279094: KREK, GREGOR. - Einleitung in die slavische Literaturgeschichte : akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge.
%23284327: KREKEL, HENDRIK. - Die neue Aufgabe der Niederlande : 2 Vorträge.
%2367438: KREKEL, H. - Engeland en Europa : de grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek : het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen : de crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756 : Pitts beleid in zijn eerste periode (1783-1792).
%23124724: KRELL, DAVID FARRELL. - Nietzsche: a novel.
%23125116: KRELL, DAVID FARRELL. - Intimations of morality : time, truth and finitude in Heidegger's Thinking of Being.
%23271654: KRELL, DAVID FARRELL. - Lunar voices : of tragedy, poetry, fiction, and thought.
%2332284: KRELLE, W. & A.F. SHORROCKS (ED.). - Personal income distribution. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association Noordwijk aan Zee, Netherlands April 18-23, 1977.
%2377124: KRELLER, HANS. - Erbrechtliche Untersuchungen aufgrund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden.
%2320402: KREMER, RENÉ. - Le néo-realisme américaine.
%23281402: KREMER, FRITS - Het Boodschappenbolwerk : Macht en onmacht van de Nederlandse supermarkt.
%23122255: KREMER, ALFRED FREIHERR VON. - Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen.
%23233014: KREMER, MONIQUE. - How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe.
%23117532: KREMERS, ISMAY PERNEL. - Remembering autobiographical events in borderline personality disorder.
%23281298: KREMS, JOSEPH FABER. - Krems und Stein : Festschrift zum 950-jähr. Stadtjubiläum.
%23193303: KREN, THOMAS - Masterpieces of the J. Paul Getty Museum: Illuminated manuscripts.
%23235987: KRESGE, DAVID T. ... [ET AL.] - Regions and resources : strategies for development.
%23220890: KRETSCHMANN, GEORG. - Faszination Fälschung : Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
%2310845: KRETSCHMAR, HANS. - Die Einheit der Volkswirtschaft in den älteren deutschen Wirtschaftslehren.
%23122280: KRETSCHMAYR, HEINRICH. - Geschichte von Venedig. 3 Bände.
%23282015: KRETSCHMER, ERNST. - Der sensitive Beziehungswahn : ein Beitrag zur Paranoiafrage und zur psychiatrischen Charakterlehre.
%2378290: KRETZSCHMAR, JOHANNES ROBERT. - Die Entstehung von Stadt und Stadtrecht in den Gebieten zwischen der mittleren Saale und der Lausitzer Neisse.
%2328509: KREUKELS, L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940.
%23269514: KREUSCH, IRINA MARIA. - Der Eid zwischen Schwurverbot Jesu und kirchlichem Recht : Verehrung oder Missbrauch des göttlichen Namens?
%2359187: KREUTZ, PETER. - Die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung nach Art. 86 EWG-Vertrag.
%2387723: KREUTZER, LEO & JÜRGEN PETERS (EDS.) - Welfengarten : [Jahrbuch für Essayismus : Band Elf, 2001].
%23129059: KUNSTAMT KREUZBERG. - Weimerar Republik.
%2310235: KREVELD, J.H. VAN & M. SCHELTEMA. - Parlementaire geschiedenis van de wet AROB alsmede van de daarmee samenhangende wijziging van de Wet op de Raad van State.
%2344380: KREY, VOLKER. - Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band.1 : Grundlagen, Tatbestandsmässigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld.
%23283084: KRIEG, WENDELL J.S. - The brain in anatomical transparencies.
%23215273: KRIEG, ROBERT ANTHONY. - Catholic theologians in Nazi Germany.
%2386873: KRIEGER, PETER. - Die Vorerbschaft in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz.
%2378292: KRIEGER, KARL-FRIEDRICH. - Die Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca. 1200-1437).
%23131235: KRIEGER, M. - The play and place of criticism.
%23160267: KRIEGER, JOEL. - The Oxford companion to politics of the world.
%23203570: KRIEGER, HEIKE (ED.) - The Kosovo conflict and international law : an analytical documentation 1974-1999.
%23232541: KRIEKEN, PETER J. VAN. - Terrorism and the International Legal Order:With Special Reference to the UN, the EU and Cross-Border Aspects.
%23173359: KRIEKEN, P.J. VAN & CH.O. PANNENBORG (EDS.) - Liber Akkerman : in- and outlaws in war.
%23279402: KRIELAARS, MICHEL. - Het brilletje van Tsjwchov.
%2314613: KRIER, THERESA M. - Gazing on secret sights : Spenser, classical imitation, and the decorums of vision.
%2378296: KRIES, AUGUST VON. - Die Rechtsmittel des Zivilprozesses und des Strafprozesses nach den Bestimmungen der deutschen Reichsgesetzes.
%2378294: KRIES, AUGUST VON. - Der Beweis im Strafprozess des Mittelalters.
%2310511: KRIESI, HANSPETER. - Political mobilization and social change : the Dutch case in comparative perspective.
%23154604: KRIJNEN, M.M. & M.R. MOK (EDS.) - Het rekest-civiel herroepen : een actualisering, aangeboden aan Th.B. ten Kate, t.g.v. zijn afscheid als procureur-generaal bij de Hoge Raad.
%23283141: GALERIE KRIKHAAR. - cobra 40 : galerie krikhaar 25 : afscheidstentoonstelling.
%234635: KRIKKE, JUDICA I. - Het bibliotheekprivilege in de digitale omgeving.
%23281581: KRIMPEN, HUIB VAN. - Boek over het maken van boeken.
%23101450: KRINNER, ROMAN (1678-1738) - Autobiographie.
%23171719: KRIPPENDORFF, EKKEHART (ED.). - Friedensforschung.
%23131396: KRIPPENDORFF, EKKEHART. - Internationale Beziehungen.
%23265495: KRISPYN, EGBERT. - Anti-Nazi writers in exile.
%23154606: KRISTEL, CONNY (ED.) - Binnenskamers : terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog : besluitvorming.
%23225738: KRISTEL, CONNY (ED.) - Polderschouw : Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
%23208148: KRISTEN, F.G.H. - Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht : een onderzoek naar de grondslag en de werking van het Europese verbod van misbruik van voorwetenschap, met aandacht voor de doorwerking van EG-richtlijnen in het strafrecht.
%23224133: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - Het leven uit den dood : studiën over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst.
%23174093: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
%23173572: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - Antieke wetenschap.
%23196338: KRISTEVA, JULIA - Essays in semiotics = Essais de sémiotique.
%23274046: KRISTEVA, JULIA - This Incredible Need to Believe.
%23129770: KRISTEVA, JULIA - This incredible need to believe.
%23191037: KRISTEVA, JULIA - The sense and non-sense of revolt.
%2397451: KRIVATSY, PETER. - A Catalogue of Seventeenth Century Printed Books in the National Library of Medicine.
%23231560: KRIWACZEK, ROHAN - An Incomplete History of the Art of Funerary Violin.
%23264487: KRO., OUDEJANS, FRANS. - Van horen en zien gesproken : een jaar KRO radio en televisie bekeken door Frans Oudejans.
%2316994: KROEBER, THEODORA. - Alfred Kroeber, a personal configuration.
%23282577: KROEF, REINHILDE VAN DER & BOGAERS, P.C.W.M. - Herinneringen van Pieter Bogaers, bouwminister.
%2387176: KROES, L. & WEERMAN, F. - Arbeidspositie en criminaliteit. Een onderzoek naar daders aan de hand van geregistreerde processen-verbaal in de periode 1975-1988.
%23257896: KROES, PETRUS ANTONIUS. - An inquiry into the structure of physical time.
%236078: KROES, ROB. - Soldiers and students : a study of right-and left-wing radicals.
%23203404: KROES, ROB (ED.). - American immigration, its variety and lasting imprint.
%2344355: KROESE, KRISTEL - De verdediging en de forensisch deskundige : uitoefening van het recht op contra-expertise in het strafproces.
%23252700: KROG, ANTJIE. - Country of my skull : guilt, sorrow, and the limits of forgiveness in the New South Africa.
%23252630: KRÖGER, OTTO. - Die Philosophie des reinen Idealismus : eine Weltanschauungslehre.
%23101035: KROGT, P. VAN DER. - Globi Neerlandici : the production of globes in the Low Countries.
%23210826: KROGT, TH.P.W.M. VAN DER. - Big is beautiful? : schaalveranderingen in overheid en samenleving.
%23118502: KROGT, A.W. VAN DER. - Service development in less developed countries. The case of telecom services in Chile and Argentina.
%23267325: KROGT, P.C.J. VAN DER. - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten, 1621-1811.
%23283124: KROL, A.C. - De fiscale aspecten van de juridische fusie met betrekking tot de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.
%23276185: KROL, GERRIT. - Dinekes schoenen.
%23248592: KROL, J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
%23184604: KRÖLLER, A.G. - Rapport Consulaire sur l'année 1914.
%23231308: KRÖLLS, ALBERT. - Albert Krölls Kriegsdienstverweigerung : das unbequeme Grundrecht.
%23285010: KROM, C.C.N. - Oud-Nederlandsch erfhuisrecht.
%23279130: KROM, C.C.N. & M.S. POLS (ED.). - Stadrechten van Nijmegen.
%23172361: KROM, N.J. - De heiligdommen van Palembang.
%23271104: KROM, J.C. - Het molenrijk Uitgeest : uit de geschiedenis van een dorp.
%23193913: KROMKAMP, JACCO C., JODY F.C. DE BROUWER, GERARD F. BLANCHARD, RODNEY M. FORSTER, & VERONIQUE CREACH (EDS.) - Functioning of microphytobenthos in estuaries.
%23250332: KROMMENACKER, RAYMOND J. - Les Nations Unies et l'assurance-réassurance : l'assurance-réassurance de droit privé dans les relations entre pays développés et pays en voie de développement et l'action des organisations internationales.
%23185631: KROMMINGA, CARL GERHARD. - The communication of the Gospel through Neighboring. A study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships.
%2398808: KRONE, V.D. - Koning, minister en landvoogd.
%23246224: KRONENBERG, M.J. & B. DE WILDE. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%23241467: KRONENBERG, HENDRIK GERHARD. - Rechtsgeschiedenis van den aanwas.
%23157466: KRONENBURG-WILLEMS, E.J. (E.A.) - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. (PS-Special 2001/9).
%2339790: KRONENBURG, ROBERT. - Spirit of the machine : technology as an inspiration in architectural design.
%23129950: KRONENWETTER, M. - Capital Punishment : a reference handbook.
%23177487: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS KRONHAUSEN - The 2nd international exhibition of erotic art.
%23211756: KRÖNIG, FRITZ. - Darstellung und Beurteilung der religionsphilosophischen Anschauungen Wilhelm Benders.
%2361127: KRONMAN, ANTHONY T. (ED.) - History of the Yale Law School : the tercentennial lectures.
%23170468: KRONMILLER, THEODORE G. - The lawfulness of deep seabed mining. Volume 1 & 2.
%23237999: KROON, JOANNES HERMANUS. - Responsio ad quaestionem literariam, a facultate philos. theoret. et litt. hum. in academia Leidensi propositam a. 1824: Commentatio de fabulis Gabrielis Faerni, in qua primum fontes indicen, dein poetae elegantia ostendatur et judicium, quo vetereum poetarum loca imitatus sit
%23125170: KROON, NICOLE. - Europese informatiesystemen: grensverleggend? : een verkenning naar barrieres in de bouwfase van het Schengen informatiesysteem en het Social Security Network.
%23284372: KROON, AART & RUESSINK, GERBEN. - Geographical developments in coastal morphodynamics : a tribute to Joost Terwindt.
%23196080: KROON, DIRK. - Er bleef toch geen bewijs : opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
%23810: KROON, INGRID CHARLOTTE - Strength of the Adriatic lithosphere : inference from tectonic modelling.
%23264445: KROON, A.W. - Jan de Witt contra Oranje 1650-1672 : geschiedkundige bijdrage, uit officiële bescheiden geput, met drie bijlagen : bevattende onuitgegeven stukken, de verhooren van Cornelis de Witt, enz.
%23130868: KROP, MARNIX (E.A.) - Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme : [recht, rechtstaat en sociaal-democratie].
%23113526: KROP, HENRY A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
%2392425: KROP, PIETER JURJEN. - De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling : de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland.
%23162461: KROPHOLLER, JAN. - Die deutsche rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 1971.
%2347990: KROPHOLLER, JAN. - Internationales Privatrecht.
%23272050: KROPHOLLER, JAN. - Internationales Einheitsrecht : allgemeine Lehren.
%23226931: KROPOTKINE, PETER. - Wederkeerig dienstbetoon : een studie.
%23181725: KROUWEL, G.E. - Overnameregulering : een overzicht van enkele regelingen die van toepassing zijn bij de overname van een Nederlandse beursvennootschap.
%23168063: KRÜCK, HANS. - Völkerrechtliche Verträge im Recht der Europäischen Gemeinschaften : Abschlusskompetenzen, Bindungswirkung, Kollisionen.
%23283416: KRUEGER, PAUL; DOMITIUS ULPIANUS. - Vlpiani liber singvlaris regvlarvm Pavli libri qvinqve sententiarvm; fragmenta minora saecvlorvm p. Chr. n. secvndi et tertii,
%23262942: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The political economy of trade protection
%23275167: KRUEGER, P. & G. STUDEMUND (ED.). - Gai institutiones ad codicis Veronensis apographum studemundianum novis curis auctum in usum scholarum.
%23235741: KRUEGER, ANNE O. - Political economy of policy reform in developing countries.
%2360141: KRUEGER, ANNE O. - Economic policies at cross-purposes : the United States and developing countries.
%23263067: KRUEGER, THOMAS H. & JONATHAN D. OSTRY. - Exercises in intertemporal open-economy macroeconomics
%23262937: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The WTO as an international organization.
%23132802: KRUG, W.T. - Geschiedkundig tafereel van het liberalismus van ouden en lateren tjd.
%2378300: KRUG, LEOPOLD. - Betrachtungen über den Nationalreichtum des Preussischen Staates und über den Wohlstand seiner Bewohner.
%2378298: KRUG, LEOPOLD. - Abriss der Staatsökonomie oder Staatswirtschaftslehre.
%23204786: KRUG, WILHELM TRAUGOTT. - Handbuch der Philosophie und philosophischen Literatur.
%23238836: KRÜGELSTEIN, FRANZ CHRISTIAN CARL. - Promptuarium medicinae forensis oder Realregister über die in die gerichtliche Arznei-Wissenschaft einschlagende Beobachtungen und Vorfälle : ein Hilfsbuch. 1. Theil : A.-H.; 2. Theil I.-V.
%2327312: KRÜGER, GERDA. - Die Rechtsstellung der vorkonstantinischen Kirchen.
%23280976: KRUGMAN, PAUL R. - The age of diminished expectations : U.S. economic policy in the 1990s.
%23280975: KRUGMAN, PAUL R. - Exchange-rate instability.
%23280966: KRUGMAN, PAUL. - Development, Geography, and Economic Theory.
%23280962: KRUGMAN, PAUL R. - Pop Internationalism.
%23280952: KRUGMAN, PAUL. - Strategic Trade Policy and the New International Economics.
%23274728: KRUGMAN, PAUL R. - International Economics: Theory and Policy (5th Edition).
%23281369: KRUIF, JOSÉ DE (ED.). - Het lange leven van het pamflet : boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900.
%23181700: KRUIJER, G.J. - Observeren en redeneren.
%2363864: KRUIJS, PIETER VAN DER. - Kruijstocht door het strafrecht : Pieter van der Kruijs, 15 jaar drijvende kracht achter de NVSA : Liber amicorum aangeboden aan mr. P.W. van der Kruijs.
%23102144: KRUIJSEN, JOEP. - Geografische patronen in taalcontact : Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
%23200076: KRUIJSWIJK, METSKE. - Schaduwvorming en herkenbaarheid.
%23285265: KRUIJT, J.P. - Gemeenschap als sociologisch begrip : een kritiek op Tönnies.
%23280809: KRUIJT, DIRK. - Revolution by decree : Peru 1968-1975.
%23280667: KRUIJT, DIRK ... [ET AL.]. - América Latina : militares y sociedad.
%2346149: KRUIJT, C.S. - Zelfmoord : statistisch-sociologische verkenningen.
%23283117: KRUIMEL, J.P. - Theorie en praktijk van de gemeentlijke onroerend-zaakbelastingen.
%23104441: KRUININGER, H. - Investment, R & D, and the financing decisions of the firm.
%23285241: KRUININGER, PAULINE. - Islamic divorces in Europe : bridging the gap between european and islamic legal orders.
%2323286: KRUISHEER, J.C. - De praktijk der ordening : de Nederlandsche ordeningswetgeving voor het industriëele bedrijfsleven en haar toepassing.
%2335402: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%23252457: KRUISHEER, J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren : met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
%2352645: KRUISHEER, J.G. - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299.
%23190617: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%23174909: KRUISINGA, E. - De bouw van het engelse woord.
%23234432: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Het nieuwe jeugdstrafrecht : vijf jaar ervaring in de praktijk.
%23208868: KRUITHOF, BERNARD. - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs : inleiding, bronnen, onderzoek.
%23118235: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M.
%2315519: KRUL-STEKETEE, J. - De psychiatrische patiënt in het recht.
%2360470: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De psychiatrie in het Nederlandse recht.
%23132943: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De Psychiatrie in het Nederlandse Recht.
%2382669: KRULL, EDITH. - L'art au féminin. Quatre siècles de présence féminine dans les professions des beaux-arts.
%23117320: KRUSE, HANS (ED.) - Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Verwendung der Atomenergie.
%2377919: KRUSE, FR. VINDING. - A Nordic draft code : a draft code for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
%2318799: KRUSEMAN, MINA. - Mina Kruseman, portret van een militante feministe en publiciste.
%2349069: KRUSKAL, WILLIAM. - The Social sciences, their nature and uses : papers.
%23122305: KRUSKE, RICHARD. - Johannes a Lasco und der Sakramentsstreit : ein Beitrag zur Geschichte der Reformationszeit.
%2371230: KRUUK, HANS. - Niko's Nature : the life of Niko Tinbergen and his science of animal behaviour.
%23107221: KRUYSKAMP, C.H.A. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Deel 1 : inleiding en aanteekeningen; Deel 2 : tekst.
%23124901: KRUYSKAMP, C.H.A. - Dichten en spelen van Jan van den Berghe.
%23261175: KRUYT, HUGO RUDOLPH. - Hugo Rudolph Kruyt 1908-1933 : ter herdenking van zijn 25-jarig doctoraat.
%23186104: KRUYTER, CLAAS WYBE DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost : een interpretatieve studie
%23244460: KRZEMINSKI, K.R. & M.C.A. VAN NIEUWENHUIJZEN (EDS.) - De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht.
%2369954: KRZEMINSKI, KASPAR J. - Herverpanding = Repledge of collateral.
%2337936: KRZYSZTOF, ZIAREK. - Inflected language : toward a hermeneutics of nearness : Heidegger, Levinas, Stevens, Celan.
%2354819: KSELMAN, THOMAS A. - Death and the afterlife in modern France.
%23245404: KU, AGNES S. & NGAI PUN. - Remaking citizenship in Hong Kong : community, nation and the global city.
%23216912: KUBALL, MISCHA. - Mischa Kuball : --in progress ; Projekte = projects 1980-2007.
%23263750: KUBBIG, BERND W. & SVEN-ERIC FIKENSCHER (EDS) - Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East.
%23187697: KUBERSKI, PHILIP. - A calculus of Ezra Pound vocations of the American sign.
%23103824: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%2378303: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%2378301: KÜBLER, BERNHARD. - Geschichte des römischen Rechts : ein Lehrbuch.
%23170764: KUBO, KEIJI. - Hugo Sinzheimer : Vater des deutschen Arbeitsrecht : eine Biographie.
%23193422: KUBOTA, HIROJI. - Out of the East: transition and tradition in Asia.
%2331169: KUCHEROV, SAMUEL. - The organs of Soviet administration of justice: their history and operation.
%239741: KUCHEROV, SAMUEL. - The Organs of Soviet Administration of Justice: their history and operation.
%23154733: KUCHINS, ANDREW. - Russia after the fall.
%23281047: NEERLANDS HOOP IN BANGE DAGEN. FREEK DE JONGE. ERIK KUCK. - Vier foto's van het laatste programma van Neerlands Hoop Code : Offsmboet Ippq Dpef.
%23282460: KUCKERTZ, HEINZ. - Creating order : the image of the homestead in Mpondo social life.
%2372370: KUÇURADI, IOANNA & ROBERT S. COHEN (EDS.) - The concept of knowledge : the Ankara seminar.
%23233518: KUCZEWSKI, MARK G. & RONALD POLANSKY (EDS.) - Bioethics : ancient themes in contemporary issues.
%23103464: KUCZYNSKI, ARNOLD (ED.) - Thesaurus libellorum historiam Reformationis illustrantium : Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen.
%23155389: KUDD, RACHAEL M. - Reason and conduct in Hume's Treatise.
%23123004: KUEBLER, HANS & FALK, FRITZ (ED.) - Ife, Akan und Benin. Westafrikanischer Kunst aus 2000 Jahren. Gold - Bronzen - Terrakotten. West African Art from 2000 Years. Gold - Bronzes - Terracotta's.
%23185117: KUEH, YAK-YEOW, JOSEPH C.H. CHAI, & GANG FAN (EDS.) - Industrial Reform and Macroeconomic Instability in China.
%2369998: KUEHN, THOMAS. - Law, family, and women : toward a legal anthropology of Renaissance Italy.
%23251560: KUENEN, PH.H. - Two problems of marine geology : atolls and canyons.
%23101452: KUENEN, A. - The prophets and prophecy in Israel.
%23102150: KUENEN, PH.H. - Graded Bedding, with Observations on Lower Paleozoic Rocks of Britain.
%23110307: KUENNE, ROBERT E. - Microeconomic theory of the market mechanism
%23231481: KUGELMANN, DIETER. - Der Rundfunk und die Dienstleistungsfreiheit des EWG-Vertrages.
%23279031: KUGLE, SCOTT ALAN. - Rebel between spirit and law : Ahmad Zarruq, sainthood, and authority in Islam.
%23149810: KUH, E. - Biographie Friedrich Hebbel's.
%2316706: KUH, E. - Capital stock growth: a micro-economic approach.
%23255671: KUHL, NANCY. - Intimate circles: American women in the arts.
%23282881: KÜHL, KRISTIAN. - Unschuldsvermutung, Freispruch und Einstellung.
%2337717: KUHLEMEIER, HAN. - 85 gedichten.
%23274703: KUHLMAN, TOM. - Asylum or Aid?: The Economic Integration of Ethiopian and Eritrean Refugees in the Sudan.
%23283906: KUHLMANN, GESA. - High resolution stratigraphy and paleoenvironmental changes in the North Sea during the Neogene : an integrated study of Late Cenozoic marine deposits from the northern part of the Dutch offshore area.
%23225341: KÜHN, JOACHIM. - Der Nationalismus im leben der dritten Republik.
%23259772: KUHN, JONAS. - Optimality-theoretic Syntax : a declarative approach.
%2378306: KÜHN, SIEGFRIED. - Der Hirschberger Leinwand- und Schleierhandel von 1648 bis 1806.
%2378304: KUHN, F.J. - Betrachtungen über Majestäten und Majestätsbeleidigungen der römischen Kaiserzeit.
%2371725: KÜHN, FRITZ. - Kompositionen in Schwarz und Weiss. Bekenntnisse in Bildern von Fritz Kühn.
%2352893: KUHN, THOMAS S. - The structure of scientific revolutions.
%23258626: KÜHNE, JOERG DETLEF & FRIEDRICH MEISSNER. - Züge unmittelbarer Demokratie in der Gemeindeverfassung : Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerversammlung u.a.
%23206413: KÜHNE, HANS-HEINER. - Kriminalitätsbekämpfung durch innereuropäische Grenzkontrollen ? : Auswirkungen der Schengener Abkommen auf die innere Sicherheit.
%23269742: KÜHNEL, ANITA, MICHAEL LAILACH & JUTTA WEBER (EDS.) - Avantgarde! : die Welt von gestern, Deutschland und die Moderne 1890-1914 : Worte in Freiheit, Rebellion der Avantgarde 1909-1918.
%23281032: KÜHNER, ROLF. - Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen.
%23185073: KÜHNER, ROLF. - Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen.
%2378308: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts.
%23223774: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts. Band 1.
%2378310: KÜHTMANN, ALFRED. - Die Romanisierung des Zivilprozesses in der Stadt Bremen.
%23133996: KUHWALD, W. - Die Idylle vom Landarzt oder Der Geist der Medizin ist zu fassen. Wahrheit und Dichtung.
%23216619: KUIJER, MARTIN. - Van Lawless naar een rechtmatige bestrijding van terrorisme.
%23283223: KUIJER, A - De nieuwe procedure ingevolge de vreemdelingenwet
%23220364: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23240956: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%2317486: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval.
%23270322: KUIJPER, P.A.W. - Een nieuwe visie op de afstamming : is het ontstaan van een kind een actief of passief proces?
%23284098: KUIJPERS, ERICA. - Migrantenstad : immigratie en sociale verhoudingen in zeventiende-eeuws Amsterdam
%23109745: KUILE, E.H. TER. - De houten torenbekroningen in de noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot hun ontwikkelings- en vormgeschiedenis.
%23180387: KUILE, B.H. TER. - Europa 1992 in juridisch perspectief.
%23255648: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland. (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 4: De provincie Overijsel, 3).
%23107702: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23165107: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23281381: KUILMAN, LUPPO WILLEM. - Physiologische Untersuchungen über die Anthocyane.
%235526: KUILMAN, MARTEN. - Klinische en psychopathologische beschouwingen over de endogenie. Een literatuurstudie met betrekking tot de endogene psychosen. Diss.
%23201602: KUILMAN, JEROEN. - The re-emergence of foreign banks in Shanghai : an ecological analysis.
%23151858: KUILWIJK, KEES JAN. - The European Court of Justice and the GATT dilemma : public interest versus individual rights?
%23217930: KUIN, WIM. - Notuleren : oriëntatie en handleiding.
%23284190: KUIPER, P.C. - Ver heen : verslag van een depressie.
%23210754: KUIPER, P.C. - Controversen.
%23182471: KUIPER, BARTELD EMIL. - Information systems for the international accessibility of standards.
%23182232: KUIPER, GERRIT JOHAN MARIA. - Huis en klooster St. Antonius te Albergen.
%23109135: KUIPER, G.M. - Financiële controle op zelfstandige bestuursorganen
%23127238: KUIPER, F.B.J. - Aryans in the Rigveda.
%23240529: KUIPER, REINDERT. - Vormfouten in de Verenigde Staten : juridische consequenties van vormfouten in strafzaken.
%23172597: KUIPER, F.B.J. - Zur herkunft von lat. iste.
%2387191: KUIPER, D.TH. - Het Kabinet-Kuyper (1901-1905) (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800).
%2323763: KUIPER, W.E.J. - Grieksche origineelen en Latijnsche navolgingen : zes komedies van Menander bij Terentius en Plautus (Eunouchos, Heauton Timoroumenos, Andria, Adelphoi, Synaristosai, Dis Exapaton).
%23102158: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika : a Krsna-Play by Ramakrsna.
%23102155: KUIPER, F.B.J. - Nahali : a comparative Study.
%23156068: KUIPER, ERNO. - Farmers, prices and rational expectations.
%23102157: KUIPER, F.B.J. - Varuna and Vidusaka : on the Origin of the Sanskrit Drama.
%23245954: KUIPER, DICK. & JASPER VREE (EDS.) - Het liep op rolletjes : de eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
%23102153: KUIPER, F.B.J. - [Nu][omega][rho][omicron][pi][iota] [Chi][alpha][lambda][kappa][omega].
%23252051: KUIPER, GERRIT. - Orbis artium en Renaissance. I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
%23182740: KUIPER, ELZE JAN. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
%23201076: KUIPERS, AUGUSTINUS M. G. - Model en inzicht. Een confrontatie van de wetenschapsleer van Aristoteles met de feitelijke verklarings - procedure in klassieke en moderne fysica.
%23282675: KUIPERS, SJOUKJE DAOUIA. - Stress, gender and psychopathology : a multi-level analysis.
%2320499: KUIPERS, CORNELIS HENRICUS. - Quintin Kennedy (1520-1564): Two Eucharistic Tracts. A critical edition.
%23110795: KUIPERS, THEO A.F. & ANNE RUTH MACKOR (EDS.) - Cognitive Patterns in science and common sense.
%23229934: KUIPERS, RONALD A. - Critical faith : toward a renewed understanding of religious life and its public accountability.
%23217865: KUIPERS, G.M.M. & B. J. DE KLOET (EDS.) - Digitaal contact : het net van de begrensde mogelijkheden.
%23102159: KUIPERS, S.K. - Marktwerking en werkloosheid in Nederland in de jaren dertig en tachtig.
%23106395: KUIPERS, P., WESSELS, B. & ZANT, W.F. VAN (RED.) - Juridische aspecten van de millenniumproblematiek.
%23283985: KUIPERS, A.H. - Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche recht.
%234576: KUITENBROUWER, FRANK. - Recht & vrijheid : de burger in de knel.
%23140333: KUITENBROUWER, MAARTEN. - Tussen oriëntalisme en wetenschap : het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
%2325215: KUITENBROUWER, FRANK. - Het recht om met rust gelaten te worden. Over privacy.
%23268961: KUITERT, H.M. - Geloof dat te denken geeft : opstellen aangeboden aan prof. dr. H.M. Kuitert.
%23103969: KUITERT, WYBE - Themes, Scenes, and Taste in the History of Japanese Garden Art.
%23188868: KUITERT, H.M. - In stukken en brokken : godsdienst en levensbeschouwing in een postmoderne tijd.
%23172049: KUITERT, H.M. - Mag alles wat kan? : ethiek en medisch handelen.
%23236762: KUITERT, H.M. - Suicide, wat is er tegen? : zelfdoding in moreel perspectief.
%23265240: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen : de uitgave van literaire series in Nederland, 1850-1900 : bevattende velerlei wetenswaardigheden en ophelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire boek in de tweede helft der negentiende eeuw : waaraan toegevoegd een lijst van literaire series die in de jaren 1850-1900 in Nederland zijn uitgegeven.
%2375841: KUKIMOTO, H. & S. MIYAZAWA (EDS.) - Semi-insulating III-V materials : Hakone 1986.
%23279093: KUKULA, R.C. - Persius und Nero.
%2318416: KULA, GRZEGORZ JAN - Optimal retirement decision.
%23221528: KULAWIK, TERESA. - Wohlfahrtsstaat und Mutterschaft : Schweden und Deutschland 1870-1912.
%2342567: KULDKEPP, AIKI. - Tax policy of Estonia in the framework of the EU integration.
%23259661: KULENKAMPFF, AREND (ED.) - Methodologie der Philosophie.
%23153876: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution.
%2362727: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution
%232191: KULL, S. - Minds at war. Nuclear reality and the inner conflicts of policymakers.
%23148520: KULSKI, W.W. - Germany and Poland : from war to peaceful relations.
%23157192: KULSTEIN, DAVID I. - Napoleon III and the working class: a study of government propaganda under the second empire.
%23226354: KULTERMANN, UDO - Kleine Geschichte der Kunsttheorie.
%233624: BERN : BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Patrimonium: Denkmalpflege und archäologische Bauforschung in der Schweiz = Conservation et archéologie des monuments en Suisse = Conservazione e archeologia dei monumenti in Svizzera 1950-2000.
%2318289: BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Eidgenössische Preise für Design / Prix fédéraux de design / Swiss Federal Design Awards 2009 (German, French and English Edition) (Eidgenössische ... de design Swiss Federal Design Grants)
%23221385: KUMAR, NAGESH (ED.) - Technology, Market Structure and Internationalization: Issues and Policies for Developing Countries.
%23201641: KUMAR, KRISHNA (ED.) - Rebuilding societies after civil war : critical roles for international assistance.
%23211521: KUMAR, MUNEENDRA & GEORGE A. MAUL. - Proceedings : International Symposium on Marine Positioning, U.S. Geological Survey, Reston, VA, October 14-17, 1986.
%2320162: KUME, IKUO - Disparaged Success: Labor Politics in Postwar Japan (Cornell Studies in Political Economy)
%23259910: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar] Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23255331: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar] Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23152632: KUMON, S. & ROSOVSKY, H. (ED). - The Political economy of Japan. Volume 3: Cultural and social dynamics.
%23182498: KUNDRA, JAGDISH CHANDRA - Indian Foreign Policy 1947-1954. A Study of Relations with the Western Bloc.
%23136154: KÜNG, H. - New Horizons for Faith and Thought.
%23273292: KÜNG, HANS. - De katholieke kerk : een geschiedenis
%23264513: KUNHARDT, ULLA VON & INGRID LLISTOSELLA-MATZKY (EDS.) - Elsevier's dictionary of the labour market : in five languages: English, German, Swedish, Spanish, and French.
%23161495: KUNIG, PHILIP (ED.) - International Economic Law. Basic documents.
%23134887: KUNIN, SETH DANIEL - The Logic of Incest. A Structural Analysis of Hebrew Mythology.
%23234172: KUNIN, SETH DANIEL (ED.). - Themes and issues in Judaism.
%23269483: KUNISCH, JOHANNES (ED.) - Neue Studien zur frühneuzeitlichen Reichsgeschichte.
%23271083: KUNISCH, JOHANNES - Staatsverfassung und Mächtepolitik: Zur Genese von Staatenkonflikten im Zeitalter d. Absolutismus (Historische Forschungen) (German Edition)
%23275298: KUNITZ, STEPHEN J. - Disease change and the role of medicine.
%23159568: KUNKEL, WOLFGANG. - Römische Rechtsgeschichte : eine Einführung. 3. erweiterte Auflage.
%2310653: KUNKEL, WOLFGANG. - Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung. 4.erweiterte Aufl.
%23165545: KUNKEL, WOLFGANG. - Geschiedenis van het Romeinse Recht.
%23106292: KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietsches in der Entwicklung der modernen Literatuurwissenschaft.
%23263214: KUNO, SUSUMU & KEN-ICHI TAKAMI., MORT, DAVID (ED.) - Sources of Unofficial UK Statistics.
%23214358: RAAD VOOR DE KUNST. - Verslag van werkzaamheden en bevindingen [later : jaarverslag] 1956-1970.
%2310241: KUNST, A.J.M. - Historische ontwikkeling van het recht. 2 Dln.
%23280406: DAIMLER AG. KUNSTBESITZ. - Minimalism in Germany : the sixties = Minimalismus in Deutschland .
%23190658: ORDEN POUR LE MÉRITE FÜR WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE - Die Mitglieder des Ordens. Erster Band 1842-1881.
%23281340: KUNZ, FRITHJOF (ED.) - Arbeitsrecht : Grundriss. 2. Auflage.
%23135533: KUNZ, FRITHJOF (ED.) - Arbeitsrecht : Grundriss.
%23122310: KUNZE, JOHANNES. - Das nizänisch-konstantinopolitanische Symbol.
%23219274: KÜNZEL, RUDOLF ERNST. - Middeleeuwse groepsculturen in de Nederlanden : historisch-antropologische studies. Proefschrift.
%2341203: KÜNZI, H.P. & TAN, S.T. - Lineare Optimierung grosser Systeme.
%23246075: KUNZI, FRANÇOISE., RAU, GUSTAV, DOCTEUR., RESTELLINI, MARC. - From Fra Angelico to Bonnard : masterpieces from the Rau Collection.
%23112478: KUOKKANEN, MARTTI (ED.) - Idealization VII : structuralism, idealization and approximation.001
%23254105: KUORTTI, JOEL & JOPI NYMAN (EDS.) - Reconstructing hybridity : post-colonial studies in transition.
%2321019: KUPCÍK, IVAN. - Münchner Portolankarten = Munich portolan charts : Kunstmann I-XIII und zehn weitere Portolankarten : überarbeitete und ergänzte Neuausgabe des Originalwerkes von Friedrich Kunstmann aus dem Jahr 1859 mit 13 erneuerten Farbtafeln sowie zehn weitere Seekarten vom Anfang des 16. Jahrhunderts, einschliesslich der seit 1945 verschollenen Seekarten aus Münchner Sammlungen.
%2347776: KUPER, JENNY. - Military training and children in armed conflict : law, policy and practice.
%2319041: KUPERUS, GERRIT. - Het cultuurlandschap van West-Soembawa.
%23247622: KUPERUS, J.R. - Honderd gebundelde opstellen. 2 Dln.
%23128972: KUPFERMANN, JOEL J. - Value... And what follows.
%23169968: ÖFFENTLICHE KUNSTSAMMLUNG BASEL. KUPFERSTICHKABINETT. - From Schongauer to Holbein : master drawings from Basel and Berlin.
%23284318: KUPKA, R.W. - Rapid cycling : discriminating factors in rapid and non-rapid cycling bipolar disorder.
%23211293: KUPPEN, BARBARA VAN - More Jobs Per Drop: Targeting Irrigation to Poor Women and Men.
%23231870: KUPPENVELD, RIAN VAN - Claus, Prins der Nederlanden: De man, zijn leven, werk en idealen.
%23113877: KURIAN, GEORGE. - The Indian family in transition. A case study of Kerala Syrian Christians.
%2351909: KURIHARA, KENNETH K. - The Keynesian theory of economic development.
%2346693: KURIHARA, KENNETH K. - National income and economic growth.
%23135058: KURLAND, SAMUEL. - Cooperative Palestine : the story of Histadrut.
%23250877: KURLAND, PHILIP B. & RALPH LERNER (EDS.) - The Founders' Constitution. Volume 1: Major themes.
%2322096: KURPERSHOEK, ERNEST & HETTY VAN DEN BERG. - Zorgvlied : de geschiedenis van een begraafplaats.
%23245944: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?
%23225896: KURRUS, THEODOR. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 1. Band.
%23225909: KURRUS, THEODOR. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 2. Band.
%23148180: KURTÉN, BJÖRN. - The innocent assassins : biological essays on life in the Present and distant Past.
%23282014: KURTH, WOLFRAM. - Leitfaden der Neurologie und Psychiatrie.
%23207105: KURTH, DIETER. - Der Oasenmann : eine altägyptische Erzählung.
%23181643: KURTHEN, HERMANN, WERNER BERGMANN, RAINER ERB (EDS.). - Antisemitism and Xenophobia in Germany After Unification.
%23131075: KURTZ, DONN M. - Kinship and Politics : the justices of the United States and Louisiana Supreme Courts.
%23284656: KURTZ, HERMANN. - Adam und die menschliche Urheimath : eine anthropologische Skizze.
%23130907: KURTZ, DONNA - Bernard Ashmole 1894-1988 : an autobiography.
%23149831: KURZ, RAYMOND A. - Internet and the law : legal fundamentals for the internet user.
%23192432: KURZ, ANDREAS. - Die Entstehung modernistischer Ästhetik und ihre Umsetzung in die Prosa in Mexiko : die Verarbeitung der französischen Literatur des fin de siecle.
%23275831: KÜRZINGER, JOSEF. - Private Strafanzeige und polizeiliche Reaktion.
%23249475: KURZKE, HERMANN. - Die kürzeste Geschichte der deutschen Literatur und andere Essays.
%23239228: KURZMAN, DAN. - A special mission : Hitler's secret plot to seize the Vatican and kidnap Pope Pius XII.
%23245201: KUSHNAREV, E.G. - Bering's search for the strait : the first Kamchatka Expedition, 1725-1730.
%23274404: KUSHNER, HAROLD J. - Approximation and weak convergence methods for random processes, with applications to stochastic systems theory
%23156037: KUSPIT, D. - Hunt Slonem: an art rich and strange.
%23248270: KUSPIT, DONALD B. - Psychostrategies of avant-garde art.
%23199030: KUSPIT, DONALD B. - Health and happiness in 20th-century avant-garde art.
%23231109: KUSPIT, DONALD - Don Eddy: The Art of Paradox.
%23275953: KÜSTER, ULF. - Kandinsky, Marc, and der Blaue Reiter.
%23271916: KUSUMA-ATMADJA, MOCHTAR, THOMAS A. MENSAH & BERNARD H. OXMAN (EDS.) - Sustainable development and preservation of the oceans : the challenges of UNCLOS and Agenda 21 : proceedings, the Law of the Sea Institute twenty-ninth annual conference, Denpasar, Bali, Indonesia, June 19 - 22, 1995.
%23189566: KUTSCHERA, FRANZ VON - Philosophy of language.
%23219617: KÜTTING, GABRIELA. - Globalization and the environment : greening global political economy.
%2378312: KUTTNER, GEORG. - Urteilswirkungen ausserhalb des Zivilprozesses.
%23201795: KUTZNER, GERHARD. - Die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS).
%2385285: KUYK, J. VAN. - Geschiedenis van het Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden steenen te 's-Gravenhage.
%2361106: KUYK, J. VAN. - Historische beschouwingen over het antwoord van den gedaagde.
%23144713: KUYPER, P.J. & J. STEENBERGEN. - Het Gatt en het Volkenrecht : preadviezen.
%23276191: KUYPER, ABRAHAM. - Het Calvinisme : oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden : een Nederlandsche gedachte.
%23276035: KUYPER, ERIC DE. - Interieurs.
%2367848: KUYPER, PIETER JAN. - The implementation of international sanctions : the Netherlands and Rhodesia.
%23268718: KUYPER, ABRAHAM. - Abraham Kuyper's Commentatio (1860) : the young Kuyper about Calvin, a Lasco, and the Church. Volume I: Introduction, annotations, bibliography, and indices; Volume II: Commentatio.
%23236148: KUYPERS, KAREL. - Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft.
%23268955: KUYPERS, KAREL. - Immanuel Kant.
%2346712: KUYPERS, PAUL (ED.) - Een zaak van witte boorden : beschouwingen over bureaucratie en politiek.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/14