Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23205463: Gide, Charles. - Les institutions de progrès social.
%23255484: Gide, Charles. - Cours d'économie politique.
%2354801: Gide, Charles & Charles Rist. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen.
%23254342: Gide, André. - Oscar Wilde.
%2394713: Gide, André. - Et nunc manet in te. Suivi de Journal intime.
%2321636: Gide, Charles. - Des institutions en vue de la transformation ou de l'abolition du salariat. (12 Leçons faites en mai-juni 1919 aux Étudiants américains).
%23260262: Giebel, J. - Japan : creatieve economie tussen Oost en West.
%23231178: Giebels, Lambert J. - Beel, van vazal tot onderkoning : biografie 1902-1977.
%23285929: Giebels, Lambert J. - Ontwikkeling van het democratisch denken : democratie, participatie en delegatie.
%23157937: Giebels, Lambert J. - Soekarno : president : Een biografie 1950-1970.
%23203546: Gieber, Robert L. - La vie Saint Jehan-Baptiste. A critical edition of an Old French Poem of the Early fourteenth century. Edited and published for the first time according to MSS B.N. fr. 3719 and B.N. nouv. acq. fr. 7515.(= Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, Band 164).
%23280372: Giele, J.F.M. - Periodieke uitkeringen / Dl. 1, Uitkeringen verstrekt door of namens de overheid..
%239518: Giele, J.F.M. & W.A. Vermeend. - De vennootschap onder firma : de heffing van inkomstenbelasting bij oprichting en ontbinding van de firma en bij toe- en uittreden van firmanten.
%233331: Giele, Jacques J. - De Eerste Internationale in Nederland : een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
%239127: Giele, J.F.M. - De commanditaire vennootschap.
%23291679: Giele, J.F.M. - De commanditaire vennootschap.
%2347296: Giele, J.F.M. - (Red.). Vermogensvorming onder belastingdruk : opstellen ter gelegenheid van het zevende lustrum van De Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten
%23280378: Giele, J.F.M. - Periodieke uitkeringen. Deel II : uitkeringen uit familierecht; andere in rechte vorderbare uitkeringen die niet de tegenwaarde van een prestatie vormen; niet in rechte vorderbare uitkeringen.
%23222612: Gielen, Ch. - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom: de tekst van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten; de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%23289962: Gielen, Jos; Toine Kops, Charles Laeven & Gerard Velders. - Massaliteratuur : een onderzoek naar de schriftroman Saskia.
%2343617: Gielen, Amy-Jane. - Radicalisering en identiteit : radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken.
%23261349: Gielen, Ch. - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom : de tekst van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten; de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%23203279: Gielen, Ch. ... [et al.] - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom : de tekst van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de R?ksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%23103366: Gielis, J.L.M. & A.P.J. Plak. - Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1670-1700 : bibliography of prose fiction written or translated into Dutch 1670-1700.
%23289724: Gienow-Hecht, Jessica C. E. - Decentering America.
%2388974: Gier, A.A.J. de (ed.) - Goed verdedigbaar : vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht : opstellen aangeboden aan prof. mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht
%23114017: Gier, A.A.J. de. - De ketenbenadering in de Awb.
%2381850: Gier A.A.J. de. - De juridische betekenis van het streekplan
%23293704: Gierke, Otto von. - Kyosei to jinmin shuken : Yohanesu Arutojiusu shizenhoteki kokkaron no tenkai narabi ni hotaikei gakusetsushi kenkyu = [Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien]
%2377522: Gierke, Otto von. - Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien.
%2377518: Gierke, Julius von. - Die Geschichte des deutschen Deichrechts.
%23296480: Gierke, Otto von. - Yohanesu arutojiusu : Shizenhoteki kokkaron no tenkai oyobi hotaikei gakusetsushi kenkyu = [Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien].
%23293703: Gierke, Otto von. - Kyosei to jinmin shuken : Yohanesu Arutojiusu shizenhoteki kokkaron no tenkai narabi ni hotaikei gakusetsushi kenkyu = [Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien]
%23192826: Gierlach, Norbert. - Die Pfändung dem Schuldner derzeit nicht zustehender Forderungen.
%23156096: Giersbergen, Noud van. - Bootstrapping dynamic econometric models.
%23257860: Gierstberg, Frits, & Rik Suermondt (eds.) - The Dutch photobook : a thematic selection from 1945 onwards.
%23101877: Giesbers, Herman. - Code-switching tussen dialect en standaardtaal.
%2340585: Giese, H. & V.E. von Gebsattel (eds.) - Psychopathologie der Sexualität.
%2338859: Giese, Friedrich. - Grundriss des Reichsstaatsrechts.
%23231811: Giesen, Peter - Land van lafaards? : geschiedenis van de angst in Nederland.
%23240784: Giesen, I. & T.F.E. Tjong Tjin Tai. - Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht : een rechtsgeleerde dialoog.
%23108057: Giesen, Ivo. - Bewijslastverdeling bij beroepsaansprakelijkheid.
%2350629: Giesen, J. - Nieuwe geschiedenis : het antimilitarisme van de daad in Nederland.
%23258298: Giesen, Ivo. - Bewijs en aansprakelijkheid : een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bewijslast, de bewijsvoeringslast, het bewijsrisico en de bewijsrisico-omkering in het aansprakelijkheidsrecht.
%2377430: Giesker-Zeller, Heinrich. - Die Rechtsanwendbarkeits-Normen.
%23166722: Kunsthalle Giessen (ed.) - Klaus Schneider : erkenntnisse ...?
%23250664: Giessmann, Hans J. & Gustav E. Gustenau (eds.) - Security handbook 2001 : security and military in Central and Eastern Europe.
%23285659: Giezen, Krijn. - krijn giezen : projekt flevopolder.
%23153693: Giffard, Pierre. - Les Francais en Égypte.
%23203012: Giffen, A.E. van, en H. Praamstra. - De Groninger St. Walburg en haar ondergrond. Deel 1 en 2.
%23295735: Giglio, Francesco. - Condictio proprietaria und europäisches Bereicherungsrecht : eine Untersuchung auf rechtshistorischer und rechtsvergleichender Basis mit besonderer Berücksichtigung des deutschen und italienischen Rechts.
%23297096: Gignoux, Maurice. - Géologie stratigraphique
%23210185: Gigon, Fernand. - Henri Dunant : de avonturier der barmhartigheid.
%2376544: Gijlstra, D.J. & D.F. Murphy. - Leading cases and materials on the competition law of the E.E.C.
%23279762: Gijsberts, Mérove Isabelle Léontine. - The legitimation of inequality in state-socialist and market societies, 1987-1996.
%23269153: Gijsen, J.M. - Joannes Augustinus Paredis (1795-1886) : bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd.
%23186852: Gijswijt-Hofstra, Marijke. - Wijkplaatsen voor vervolgden : asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.
%23243005: Gijswijt-Hofstra, Marijke. - Wijkplaatsen voor vervolgden : asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.
%23256859: Gil, Francisco Pietro. - Die Aus- und Einwanderungsfreiheit als Menschenrecht : zur Geschichte dieses Rechtes und zu seiner Begründung heute.
%23220115: Gilbert, Pamela K. (ed.) - Imagined Londons.
%23285095: Gilbert, Martin. - Atlas of the Holocaust.
%23260373: Gilbert, Claude (ed.) - La catastrophe l'elu et le prefet.
%23257601: Gilbert, Thomas. - Voyage from New South Wales to Canton in the year 1788, with views of the islands discovered.
%23268398: Gilbert, Martin - Een eeuw joods leven : een fotografische geschiedenis van de joden in de 20ste eeuw.
%2358662: Gilbert, Bentley Brinkerhoff. - David Lloyd George, a political life. Organizer of Victory, 1912-1916.
%2391993: Gilbert, Michael. - The law : the professions.
%2344764: GILBERT, C.R. (ed.). - Rare and endangered biota of Florida. Vol. II: Fishes.
%23216161: Gilbert, Michael (ed.) - The Oxford book of legal anecdotes.
%23272639: Gilboa, Itzhak. - Analogies and Theories: Formal Models of Reasoning.
%23293131: Gilcher-Holtey, Ingrid (ed.) - A revolution of perception? : consequences and echoes of 1968.
%23279353: Gildea, Robert. - Marianne in Chains: Daily Life in the Heart of France During the German Occupation.
%23199085: Gildea, Robert. - The passion for happiness : Samuel Johnson and David Hume.
%23204431: Giles, Mary E. - Women in the Inquisition : Spain and the New World.
%2315345: Giles, O.G. - Uniform commercial law : an essay on international conventions in national courts.
%23165117: Giles, Frank. - Napoleon Bonaparte : England's prisoner : [the emperor im exile, 1816-21].
%23271447: Giles, Mary E. - Women in the Inquisition: Spain and the New World.
%23284683: Gilfillan, Daniel. - Pieces of sound : German experimental radio.
%23286825: Gilhuis, P.C. ... [et al.] - Waterbeheer en milieubeheer : preadviezen voor de dertiende ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 26 september 1986.
%23294270: Gilhuis, P.C. ... [et al.] - Is er nog verschil tussen Europees en Nederlands milieurecht?
%2313412: Gilhuis, P.C. - Het referendum : een rechtsvergelijkende studie.
%23293864: Gilhuis, P.C. - Fundament onder het omgevingsrecht : een selectie uit het werk van prof. mr. P.C. Gilhuis.
%2334428: Gilissen, John. - Les délits militaires (IVe congrès international Madrid, 9-12 mai 1967, Volume 1).
%23273596: Gilkeson, John S. - Middle-class Providence, 1820-1940
%23232646: Gill, Terry D. - Litigation strategy at the International Court.
%23194903: Gill, Jo. - The Cambridge introduction to Sylvia Plath.
%23291877: Gill, Ronald G. - De Indische stad op Java en Madura : een morfologische studie van haar onbtwikkeling.
%23277969: Gill, Stephen. - Wordsworth's revisitings.
%23159857: Gill, Sam D. - Storytracking : texts, stories & histories in central Australia.
%23278932: Gillam, Cornelius W. - Products liability in the automobile industry : a study in stricht liability and social control.
%23293298: Gillen, Tina. - Tina Gillen : Necessary journey.
%23272134: Gillespie, Michael Allen. - Hegel, Heidegger, and the Ground of History.
%23226482: Gilley, Bruce. - Tiger on the brink : Jiang Zemin and China's new elite.
%23196731: Gilley, Bruce. - Model rebels : the rise and fall of China's richest village.
%2387703: Gillies, M.T. - Shortenings, margarines, and food oils.
%2317307: Gillies, M.T. - Soft drink manufacture.
%2312972: Gillies, M.T. - Animal feeds from waste materials.
%23196142: Gillies, M.T. - Compressed food bars.
%2390992: Gillis, J.R. - The Prussian bureaucracy in crisis, 1840-1860. Origins of an administrative ethos.
%23294566: Wetter J. Gillis. - The styles of appellate judicial opinions : a case study in comparative law.
%23295571: Gillispie, Charles Coulston (ed.) - Dictionary of scientific biography. Volume 5 : Emil Fischer - Gottlieb Haberlandy / Volume 6 : Jean Hachette - Joseph Hyrtl.
%23265397: Gillispie, Charles Coulston. - The edge of objectivity : an essay in the history of scientific ideas.
%23296003: Gilman, Sander L. - Wahnsinn, Text und Kontext : die historischen Wechselbeziehungen der Literatur, Kunst und Psychiatrie.
%23284581: Gilman, Nicholas Paine. - Die Teilung des Geschäftsgewinns zwischen Unternehmern und Angestellten : ein praktischer Beitrag zur Arbeiter- und Lohnfrage.
%23284406: Gilmore, William C. (ed.) - Mutual assistance in criminal and business regulatory matters.
%23220693: Gilmore, John. - Severed : the true story of the Black Dahlia murder.
%23235411: Gilodo, Andrei. - Russian silver : mid 19th century-beginning of the 20th century = Russkoe serebro : vtoraia polovina 19-nachalo 20 veka.
%23296927: Gilomen, Hans-Jörg Gilomen (ed.) - Die Rotamanualien des Basler Konzils : Verzeichnis der in den Handschriften der Basler Universitätsbibliothek behandelten Rechtsfälle.
%2363049: Gils, Joannes Cornelis Lucas Maria van. - Eenige Aanteekeningen op de Artikelen 111 en 112 van het Wetboek van Strafrecht.
%23201036: Gils, Suzanne van. - Morality in interactions : on the display of moral behaviour by leaders and employees.
%23248543: Gils, J.B.F. - De dokter in de oude Nederlandsche toneelliteratuur.
%23149795: Gils, M.R. van. - The perceived role of the military : studies presented at the Social Science Conference on the Perceived Role of the Military, France, 1970.
%23244187: Gilsbach, Albert - Die Konzeption der französischen Energiepolitik
%23271001: Gilse, Aloysius Jacobus Lucianus Maria van. - Eenige beschouwingen over de rekenplichtigheid van den beneficiairen erfgenaam.
%2377730: Gilsing, Victor Alexander. - Exploration, exploitation and co-evolution in innovation networks.
%23150261: Gilsing, Rob. - Bestuur aan banden : lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid.
%23161424: Gilson, Étienne. - Peinture et réalité.
%23287741: Gilson, Étienne. - Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien. 3me édition.
%2350944: Giltaij, Jacob. - Mensenrechten in het Romeinse recht? = Human rights in Roman law?
%23226999: Gimbel, Richard. - The genesis of flight : the aeronautical history collection of Colonel Richard Gimbel.
%23280614: Gimenez, Marc (ed.). - Promo!: Invitations, Business Cards, Calendars, Catalogues, Pamphlets, T-Shirts, Shopping Bags, Greeting Cards, Posters, Samples, Flyers, Brochures...
%2386337: GIMÉNEZ, C., ASHTON, D. & SERRALLER, F. CALVO. - Picasso and the Age of Iron.
%23263178: Gimenez, Marc (ed.) - Promo! [: Calendars, Pamphlets, T-shirts, and more].
%23119143: Gimpel, James. - National elections and the autonomy of American state party systems.
%23111438: Ginge, Birgitte. - Northwest Necropolis, Southwest Sanctuary and Acropolis Excavations at Satricum 1907-1910.
%23236413: Ginkel, Bibi van. - The practice of the United Nations in combating terrorism from 1946 tot 2008 : questions of legality and legitimacy.
%23288085: Ginkel, Bibi van & Eva Entenmann. - The foreign fighters phenomenon in the European Union : profiles, threats & policies.
%23294103: Ginneken, Jac. van. - Trois textes pré-Kempistes du premier livre de l'imitation : à l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gérard Grote, 1340 - 1940.
%2323368: Ginneken, Jac. van. - Trois textes pré-Kempistes du second livre de l'imitation : à l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gérard Grote, 1340 - 1940.
%2338763: Ginsberg, Morris. - On justice in society.
%23154151: Ginsberg, Morris. - Reason and unreason in society. Essays in sociology and social philosophy.
%2319879: Ginsborg, Paul. - Silvio Berlusconi: Television, Power and Patrimony
%239697: Ginsburg, Ruth Bader & Anders Bruzelius. - Civil Procedure in Sweden.
%23277894: Ginsburgs, George. - The Soviet Union and international cooperation in legal matters. Part 1 : International recognition of arbitral agreements and execution of foreign commercial arbitral awards.
%23277895: Ginsburgs, George. - The Soviet Union and international cooperation in legal matters. Part 2 : Civil law.
%23277888: Ginsburgs, George (ed.) - Soviet administrative law : theory and policy.
%23142795: Ginsburgs, George. - Soviet citizenship law.
%2368532: Ginsburgs, George. - The citizenship law of the USSR.
%23282001: Ginsburgs, George. - The Soviet Union and international cooperation in legal matters. Part 3 : Criminal law.
%23277885: Ginsburgs, George; Donald D. Barry & William D. Simons (eds.) - The revival of private law in central and Eastern Europe : essays in honour of F.J.M. Feldbrugge.
%23161636: Ginter, Donald E. - A Measure of wealth : the English Land Tax in historical analysis.
%2379857: Ginzberg, Marc. - African forms.
%23191317: Giora Shoham, Shlomo (ed.). - Israel Studies in Criminology. Volume 2 : 1972/3.
%23258630: Giovannini, Alberto & Colin Mayer (eds.) - European financial integration.
%23289842: Girard, Paul Frédéric. - Textes de Droit Romain. 3me ed.
%2368505: Girard, Paul Frédéric. - Études d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard par ses élèves.
%23279175: Girard, Paul Frédéric. - Études d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard par ses élèves.
%23281327: Girard, Paul Frédéric. - Textes de Droit Romain. 3me ed.
%2378642: Girard, Paul Frédéric. - Mélanges Paul Frédéric Girard : études de droit romain, dédiées à M. P. F. Girard à l occasion du 60e anniversaire de sa naissance (26 oct. 1912).
%23154521: Girard, Paul Frédéric. - Manuel Élémentaire de Droit Romain. 5me édition.
%23270586: Girard, Paul Frédéric. - Manuel Élémentaire de Droit Romain. 6me édition.
%23249240: Girard, François & Don McKellar. - Thirty-two short films about Glenn Gould.
%23232885: Giraud, René. - Vers une internationale économique.
%23198693: Girgis, Maurice. - Industrialization and trade patterns in Egypt.
%2396293: Girod, P.L. - Connaissance pratique de la facture des grandes orgues.
%23280635: Girot, Christophe. - Topologie / Topology.
%23280619: Girot, Christophe. - Santa Gilla : a new landscape for the metroopolitan lagoon of Cagliari.
%23280637: Girot, Christophe. - Upper Rhine Delta : Master of Advanced Studies in Landscape Architecture 07/08.
%23286037: Girtler, Roland. - Primitive Organisation, Norm und Zweck : die Rechtsstruktur australischer Wildbeutergruppen.
%2360651: Gisbert, Blaise. - L'éloquence chrétienne, dans l'idée et dans la pratique.
%23170999: Gisolf, R.C. - Dilemma's : toespraak over de organisatie van de rechtspraak.
%23193298: Gisolfi, Diana; Dinding-Larsen, Staale - The rule, the Bible, and the council : the library of the Benedictine Abbey at Praglia.
%23293267: Gispen, Kees. - Poems in steel : national socialism and the politics of inventing from Weimar to Bonn.
%23126330: Gissenwehrer, M. & Sieckmeyer, J. - Peking Oper. Theaterzeit in China.
%23198871: Gistelinck, Frans & Maurits Sabbe (eds.) - Early sixteenth century printed books, 1501-1540, in the library of the Leuven Faculty of Theology.
%2376818: Gits, Carlos. - Recht, persoon en gemeenschap : een sociologische en existentieel-phenomenologische ontleding van het juridische verschijnsel.
%23104239: Gits, Carlos. - Recht, persoon en gemeenschap : een sociologische en existentieel-phenomenologische ontleding van het juridische verschijnsel.
%2329553: Gittell, Ross J. - Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy.
%23126480: Giugni, Gino. - Diritto sindacale.
%23291541: Giuliani, Jean-Dominique. - Marchands d'influence : les lobbies en France.
%23272626: Givens, Terri E. - Legislating Equality: The Politics of Antidiscrimination Policy in Europe.
%2386163: Gladbach, Peter. - Die Behandlung von auf Betriebsvereinbarungen beruhenden Ruhegeldordnungen nach einem Betriebsinhaberwechsel.
%23284684: Gladfelder, Hal - Criminality and narrative in eighteenth-century England : beyond the law.
%2319729: Gladfelder, Hal - Criminality and narrative in eighteenth-century England : beyond the law.
%23206494: Gladfelter, Elizabeth Higgins. - Agassiz's legacy : scientists' reflections on the value of field experience.
%23242377: Glaessner, Gert-Joachim. - German Democracy: From Post-World War II to the Present Day.
%23141443: Glaessner, Gert-Joachim. - German democracy : from post-World War II to the present day.
%2377432: Glafey, Adam Friedrich. - Vollständige Geschichte des Rechts der Vernunft, worin die in dieser Wissenschaft erschienen Schriften nach ihrem Inhalt und wahren Wert beurteilt werden. Nebst einer Bibliotheca iuris naturalis et gentium.
%23234206: Glancy, Diane & Mark Nowak (eds.) - Visit teepee town : native writings after the detours.
%23188102: Glannon, Walter. - Genes and future people : philosophical issues in human genetics.
%23243014: Glas, Marieke Van Der - Gaining Ground - Land Use and Soil Conservation in Areas of Agricultural Colonisation in South Brazil and East Paraguay.
%23286047: Nederlandse Vereniging van Vrienden van keramiek en glas. - Een illusie armer - een ervaring rijker : imitaties en vervalsingen in keramiek en glas.
%2396875: Glasbergen, W. & W. Groenman-van Waateringe. - The Pre-Flavian Garrisons of Valkenburg Z.H. fabriculae et bipartite barracks.
%23124033: Glasbergen, P. - Milieubeleid : theorie en praktijk.
%23201282: Glasbrenner, Fernand-Roger. - Des emprunts par obligations aux emprunts indexés.
%2377437: Glaser, Julius. - Gesammelte kleinere juristische Schriften. Band 1: Kleine Schriften über Strafrecht und Strafprozess. Band 2: Beiträge zur Reform des österreichischen Zivilprozesses nebst anderen kleinen Schriften.
%23292695: Glaser, Clive. - Bo-tsotsi : the youth gangs of Soweto, 1935-1976.
%2377434: Glaser, Julius. - Abhandlungen aus dem österreichischen Strafrecht. 1. (einziger) Band: Über strafbare Drohungen. Über strafbare Unterlassungen.
%2377436: Glaser, Julius. - Beiträge zur Lehre vom Beweis im Strafprozess.
%23181246: Glaser, Milton. - Kunst ist Arbeit.
%237119: Glaser, Stefan. - Droit International Pénal Conventionnel.
%23276951: Glasgow, Edward James & William Henry Glasgow. - Brothers on the Santa Fe and Chihuahua Trails : Edward James Glasgow and William Henry Glasgow 1846-1848.
%23242705: Glass, Joseph B. - From new Zion to old Zion : American Jewish immigration and settlement in Palestine , 1917-1939.
%23216070: Glass, David Victor & D.E.C. Eversley (eds.) - Population in history : essays in historical demography.
%231513: Glass, Gene V. ; Victor L. Wilson ; John M. Gottman - Design and analysis of time-series experiments.
%2350828: Glassman, Peter. - J.S. Mill: The evolution of a genius.
%2310100: Glasz, J.R. - De commissaris : aanbevolen gedragsregels.
%23126679: Glawe, Walther. - Die Hellenisierung des Christentums in der Geschichte der Theologie von Luther bis auf die Gegenwart.
%2344596: GLAZER, NATHAN. - Ethnic dilemmas, 1964-1982.
%23278261: Glazer, Nathan. - We are all multiculturalists now.
%23116771: Glazov, Yuri. - To Be or Not to Be in the Party. Communist Party Membership in the USSR.
%23296904: Gleerdin, Vincent ... [et al.] - Reglementen en verordeningen der provincie Noord-Brabant : verz. door ambtenaren ter provinciale griffie van Noordbrabant, onder leiding en toezicht van den griffier der staten [Vincemt Cleerdin] , bijgewerkt tot 1 mei 1930. Met aanvullingen 1931-1932.
%23277759: Gleiser, Marcelo. - O fim da terra e do céu : o apocalipse na ciência e na religião.
%2343498: Gleitman, Lila R. & Mark Liberman (eds.) - An invitation to cognitive science : Volume 1 : Language.
%23263078: Gleitman, Lila & Barbara Landau (eds.) - The acquisition of the lexicon.
%2346231: Gleizal, Jean Jacques. - La police: Le cas des democraties occidentales.
%23192031: Glendon, Mary Ann - The transformation of family law : state, law, and family in the United States and western Europe.
%2360285: Glennon, Robert Jerome. - The iconoclast as reformer : Jerome Frank's impact on American law.
%2392772: Glennon, Michael J. - The fog of law : pragmatism, security and international law.
%23158658: Glennon, Michael J. - Constitutional diplomacy.
%23280482: Glenny, Misha. - The Balkans : 1804-1999 : nationalism, war and the great powers.
%23121838: Gleser, L.J., Perlman, M.D., Press, S.J. & Sampson, A.R. (eds.) - Contributions to Probability and Statistics. Essays in Honor of Ingram Olkin.
%2331745: Gliboff, Sander. - H.G. Bronn, Ernst Haeckel, and the Origins of German Darwinism: A Study in Translation and Transformation.
%2347081: Glickman, M.J.A. - From crime to rehabilitation.
%23284595: Glickman, Lewis S. - Psychiatric consultation in the general hospital.
%23273893: Glickman, Lewis S - Psychiatric consultation in the general hospital.
%23225658: Glicksberg, Charles I. - The sexual revolution in modern English literature.
%2392611: Glicksberg, Charles I. - Modern literature and the death of God.
%2346128: Glicksberg, Charles I. - Literature and society.
%23175183: Glimm, James & Andrew J. Majda (eds.) - Multidimensional hyperbolic problems and computations : Workshop : Papers.
%23201608: Global IDP Project, Norwegian Refugee Council. - Internally displaced people : a global survey.
%23220378: Glomm, Martin & Rafael Jiménez. - Lustspiel : erotische Piktogramme.
%23164686: Glotz, Gustave. - Ancient Greece at work : an economic history of Greece from the Homeric period to the Roman conquest.
%23112187: Glouberman, M. - Descartes : the Probable and the Certain.
%23285047: Glover, Jeffrey. - Paper sovereigns : Anglo-Native treaties and the law of nations, 1604-1664.
%23117778: Glozer, Laszlo - Westkunst : zeitgenossische Kunst seit 1939.
%23233140: Glubb, John Bagot. - A soldier with the Arabs.
%23233144: Glubb, John Bagot. - A soldier with the Arabs.
%23293309: Glück, Robert. - Communal nude : collected essays.
%2330737: Glück, Ulrike. - Das Dian : ein traditionelles chinesisches Rechtsinstitut in Gegenwart und Vergangenheit.
%23285432: Gluck, Carol & Stephen R. Graubard (eds.) - Showa : the Japan of Hirohito.
%23291467: Gluckman, Max. - The ideas in Barotse jurisprudence.
%23283153: Glucksmann, Andre. - Une rage d'enfant.
%2359377: Glueck, Sheldon & Eleanor Glueck. - Five hundred delinquent women.
%2398947: Glusker, J.P., B.K. Patterson & M. Rossi (ed.). - Patterson and Pattersons: fifty tears of the Patterson function.
%2339925: Glynn, Ian. - Elegance in science : the beauty of simplicity.
%239052: Gmelin, Hans. - Studien zur Spanischen Verfassungsgeschichte des Neunzehnten Jahrhunderts.
%2317445: Gmürr, Patrick. - Eine Kinderstadt : Erweiterung Schulanlage Scherr
%23111440: Gnade, Marijke (ed.) - The Southwest Necropolis of Satricum. Excavations 1981-1986.
%23235899: Gneist, Rudolf von. - Festgabe für Rudolf von Gneist zum Doktorjubiläum am 20. Nobember 1888.
%2377440: Gneist, Rudolf von. - Die formellen Verträge des neueren römischen Obligationsrecht in Vergleichung mit den Geschäftsformen des grichischen Rechts.
%2377438: Gneist, Rudolf von. - Die Bildung der Geschworenengerichte in Deutschland.
%23296905: Gneist, Rudolf von. - Geschichte und heutige Gestalt der englischen Communalverfassung oder des Selfgovernment.
%23275557: Gneist, Rudolf von. - Die nationale Rechtsidee von den Ständen und das preussische Dreiklassenwahlrecht : eine sozialhistorische Studie.
%23206551: Gneist, Rudolf von. - Die nationale Rechtsidee von den Ständen und das preussische Dreiklassenwahlrecht: eine sozialhistorische Studie.
%23296906: Gneist, Rudolf von. - Das englische Verwaltungsrecht mit Einschluss des Heeres, der Gerichte und der Kirche : geschichtlich und systematisch. 1. Band : Geschichte des englischen Verwaltungsrecht; 2. Band : Das heutige englische Verwaltungsrecht.
%23225687: Gneist, Rudolf von. - Festgabe für Rudolf von Gneist zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum : am 20. Nov. 1888 : dargebracht von der Juristischen Fakultät der Universität Jena.
%2387687: Gneist, Rudolf von. - Festschrift zum 50jährigen Doktorjubiläum des wirklichen geheimen Oberjustizrats Herrn Professor Dr. Rudolf von Gneist am 20. Novermber 1888, überreicht von der juristischen Fakultät der Universität Breislau.
%23280716: Göcke, Benedikt Paul (ed.). - After Physicalism.
%2359781: Gockinga, Janus. - Disputatio juridica inauguralis de praejudicio, quod judicium criminale, quo absolvitur reus, quoniam factum non fuit probatum, aut ipse ejus auctor non fuit, facit judicio civili.
%2369523: Godard, Keith - This Way -- That Way.
%2320996: Godber, Joyce. - History of Bedfordshire 1066-1888.
%2368487: Godbole, Madhav - Public Accountability and Transparency: The Imperatives of Good Insurance.
%2371321: Goddard, Stacie E. - Indivisible Territory and the Politics of Legitimacy: Jerusalem and Northern Ireland.
%23274577: Goddard, Victoria A. - Gender, family, and work in Naples.
%23240084: Goddefroy, E. - Manuel de police technique.
%236109: Goddijn, H.P.M. - Het funktionalisme in de sociologie. Met name in de Verenigde Staten. Diss.
%23199731: Goddijn, H.P.M. - Het funktionalisme in de sociologie met name in de Verenigde Staten.
%23275988: Godefroy, Jacquis. - Novvs in titulum Pandectarum de diversis Regvlis ivris antiqvi commentarivs.
%23289782: Godefroy, Jacques. [Prize binding]. - [Jacobi Gothofredi]. Opera juridica minora, sive libelli, tractatus, orationes, & opuscula rariora & praestantiora, quibus continentur selectae, non modo in jure, sed & omni antiquitate romana, & graeca, jus antiquum inlustrante materiae.
%2337771: Godelier, Maurice. - Rationality and irrationality in economics.
%23281580: Godelier, Maurice. - La production des grands hommes : pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée.
%23294830: Godelier, Maurice. - The metamorphoses of kinship.
%23294827: Godelier, Maurice. - Claude Lévi-Strauss : a critical study of his thought.
%23261942: Godenne, W. & L.T. Maes. - Iconographie des membres du Grand Conseil de Malines.
%23293527: Godfrey, Joseph J - Trust of people, words, and God : a route for philosophy of religion.
%23150011: Godfrey, John F. - Capitalism at war : industrial policy and bureaucracy in France, 1914-1918.
%23279195: Godfroij, A.J.A. & N.J.M. Nelissen (red.) - Verschuivingen in de besturing van de samenleving.
%23197365: Godschalk, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten.
%238365: Godschalk, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten. Handelsed. diss.
%2324950: Goebel, Ulrich (ed.) - Johann Wolfgang von Goethe. One Hundred and Fifty Years of Continuing Vitality.
%23203085: Goebel, Julius. - Antecedents and beginnings to 1801 (History of the Supreme Court of the United States, volume 1).
%23267541: Goebel, Joachim. - Rechtsgespräch und kreativer Dissens : zugleich ein Beitrag zur Bedeutung der Sprache in der interpretativen Praxis des Zivilprozesses.
%2374282: Goede, B. de & M. Troostwijk, - Het gebruik maken van burgerrechtelijke vormen bij de behartiging van openbare belangen : praeadviezen.
%23159758: Goede, B. de. - De straat : publiekrechtelijke plaatsbepaling.
%23252318: Goede, A. de. - Eemland.
%2327354: Goede, B. de. - Het beheer in het waterstaatsrecht. Diss.
%23148436: Goede, B. de (e.a.) - Hoe openbaar wordt ons bestuur?
%2329842: Goede, A. de. - Seventuig. (Oud Nederlandsch procesrecht ; Westfriesche rechtsgeschiedenis III).
%2337246: Goede, A. de. - De Westfriesche buurtschap.
%23277922: Goede, A. de. - Swannotsrecht ; Westfriese Rechtsgeschiedenis. Deel 1.
%23126681: Goedeckemeyer, Albert. - Die Geschichte des Griechischen Skeptizismus.
%23233096: Goedegebuure, Jaap - De Veelvervige Rok: De Bijbel in de Moderne Literatuur 2.
%23233098: Goedegebuure, Jaap - De Schrift Herschreven: De Bijbel in de Moderne Literatuur 1.
%2325071: Goedewaagen, T. - Het Spectrum der philosophie in de twintigste eeuw.
%23146521: Goedhart, Marc H. - Financial Planning in divisonalised firms. Models and methods.
%2362802: Goedhuis, D. - La Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
%23284672: Goehlert, Uwe U. - Congress and law-making : researching the legislative process.
%23101883: Goeman, A.C.M. - Klank- en vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer.
%2344759: Goeman, Mechtild. - Das Schicksal der Lebenslänglichen.
%2360762: Goeree, Jacob K. - Applications of discrete choice models.
%23223779: Goerz, Adam. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen. Teil 4 : 1273-1300.
%23237118: Goerz, Adam. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen. Band 1 : 509-1162.
%23126688: Goerz, Adam. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen.
%23126690: Goerz, Adam. - Regesten der Erzbisschöfe zu Trier von Hetti bis Johann II. 814 - 1503.
%23223780: Goerz, Adam. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen. Band 3 : 1237-1273.
%23139487: Goes, P.F. - De fiscaal afrekbare passiva.
%23273324: Goes van Naters, Marinus van der - Met en tegen de tijd: Een tocht door de twintigste eeuw.
%23292541: Goes, Joris van der. - Door de schoot van Vrouwe Justitia : juridische verhalen voor het slapen gaan.
%23275165: Goeschen, Johann Friedrich Ludwig (ed.) - Gaii Institutionum commentarii quattuor.
%23130457: Goethals, Johan. - Psycho-sociale implicaties van de lange vrijheidsstraf.
%23292012: Goethe, Johann Wolfgang von. - Steuergutachten aus dem Jahre 1785.
%23283163: Goethe, Johann Wolfgang von. - Faust. Band I: Texte; Band II: Kommentare.
%23291358: [ESPERANTO] - Goethe. - Hermano kaj Doroteo : Hermann und Dorothea. [ESPERANTO].
%2372316: Goetschel, Willi. - Constituting critique : Kant's writing as critical praxis.
%23246484: Goetz, Anne Marie. - Getting institutions right for women in development.
%23276450: Goetz, Hans-Werner. - Life in the Middle Ages : from the seventh to the thirteenth century.
%2322888: Goetz, Ingvild - Mona Hatoum.
%23288081: Goetz, Ingvild & Stephan Urbaschek (eds.). - Fast forward : Media Art Sammlung Goetz.
%23285168: Goetz, Delia & Sylvanus G. Morley. - Popol Vuh : the sacred book of the ancient Quiché Maya.
%23201471: Goetzfridt, Nicholas J. - Guahan : a bibliographic history.
%2329410: Goetzinger, Fritz. - Aus der Praxis schweizerischer Gerichte und Verwaltungsbehörden. Festgabe zum 70. Geburtstage F. Goetzinger.
%23164964: Gogh, Vincent van. - Vincent van Gogh Collection du musée national Vincent van Gogh à Amsterdam.
%23188029: Gogh-Kaulbach, Anna van. - Het licht van binnen.
%2330723: Gogh, Vincent van. - Van Gogh: A Self-Portrait; Letters Revealing His Life as a Painter: Letters Revealing His Life as a Painter.
%23196493: Gogh, Vincent van. - Van Gogh's van Goghs : masterpieces from the Van Gogh Museum, Amsterdam.
%23160555: Gogh-Kaulbach, Anna van. - Spel van vier .
%23165110: Gogh-Kaulbach, Anna van. - Het lichtende verschiet.
%23196496: Gogh, Vincent van. - Van Gogh's face to face : the portraits.
%2341332: Gogitschayschwili, Philipp. - Das Gewerbe in Georgien unter besonderer Berücksichtigung der primitiven Betriebsformen.
%23296235: Goh, Gérardine Meishan. - Dispute settlement in international space law : a multi-door courthouse for outer space.
%23126683: Göhler, Josef. - Rom und Italien : die römische Bundesgenossenpolitik von den Anfängen bis zum Bundesgenossenkrieg
%23232343: Goichon, A.M. - Jordanie réelle. 2 Vols.
%23227581: Goichon, A.M. - L'eau : problème vital de la région du Jourdain.
%23145341: Goings, Kenneth W. - The NAACP comes of age: the defeat of Judge John J. Parker.
%2348412: Gokkel, H.R.W. & M.G. van Hees-Westerduin. - 98 juristen en hun feestbundels.
%23293164: Golani, Motti. - Palestine between politics and terror, 1945-1947.
%23245991: Golany, Gideon. - Urban underground space design in China : vernacular and modern practice.
%23122621: Gold, Joseph. - The fund agreement in the courts.
%2347858: Gold, Miriam V. - The Toxic Substances Control Act: A Practical Guide.
%23171417: Gold, Penny Schine. - Making the bible modern : children's bibles and Jewish education in twentieth-century America.
%2377441: Goldast von Haiminsfeld, Melchior. - Collectio constitutionum imperialum. Recessus, ordinationes, constitutiones, statuta, rescripta etc. imperatorum, regum et principum electorum s. Imperii Romano-Theutonici.
%2397606: GOLDBERG, E., R. KASABA & J.S. MIGDAL (ed.). - Rules and Rights in the Middle East. Democracy, Law, and Society.
%2393176: Goldberg, E.J. (ed). - The social history of labor in the Middle East.
%23145929: Goldberg, Jacob A. - Social Aspects of the Treatment of the Insane. Based on a Study of New York Experience. (Studies in History, Economics and Public Law, Volume XCVII, Number 221.)
%23274116: Goldberg, L. & F. Hoffmeister (eds.) - Psychic Dependence: Definition, Assessment in Animals and Man Theoretical and Clinical Implications (Bayer-Symposium)
%2327704: Goldberg, Steven E. - Two patterns of rationality in Freud's writings.
%23130538: Goldberg, Sylvie-Anne. - Crossing the Jabbok. Illness and Death in Ashkenazi Judaism in Sixteenth-through Nineteenth-Century Prague
%23200388: Goldberger, Ernst. - Preisbewegungen in Israel 1949-1953 : eine Studie zu den Grundproblemen der Gesellschaft, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik Israels.
%23975: Goldblat, Jozef., SIPRI. - The CB disarmamaent negotiations, 1920-1970. (The problem of chemical and biological warfare : a study of the historical, technical, military, legal and political aspects of CBW, and possible disarmament measures ; vol. 4).
%23236426: Goldblat, Jozef & David Cox (eds.) - Nuclear weapon tests : prohibition or limitation?
%236292: Goldblith, Samuel A. - Radiation preservation of foods : proceedings of an international conference : held in Boston, Mass., September 27-30, 1964.
%23237254: Golden, Charles J. ... [et al.] - Item interpretation of the Luria-Nebraska neuropsychological battery.
%2361233: Golden, Janet & Charles E. Rosenberg. - Pictures of Health. A photographic History of Health Care in Philadelphia 1860-1945.
%23160283: Goldenberg, Popko. - Eenige opmerkingen over de oude wijze van rechtspleging in Overijsel, in 't bijzonder in hooger beroep.
%23124282: Goldfarb, Jeffrey C. - Beyond glasnost : the post-totalitarian mind.
%23274475: Goldfield, Michael. - The Color of Politics: Race and the Mainsprings of American Politics.
%23224958: Goldfriedrich, Johann. - Registerband. Geschichte des Deutschen Buchhandels [Knapp-Goldfriedrich].
%2397104: Goldfriedrich, Johann. - Die Rechtfertigung durch die Erkenntnis.
%23284454: Goldgar, Anne. - Tulipmania : money, honor, and knowledge in the Dutch golden age.
%23252553: Goldhagen, Daniel Jonah. - Hitler's willing executioners : ordinary Germans and the Holocaust.
%23286930: Goldhagen, Daniel Jonah. - Hitlers willige Vollstrecker : ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust
%23221935: Goldhagen, Daniel Jonah. - Hitlers gewillige beulen.
%23158768: Goldhirsch, Lawrence B. - The Warsaw Convention annotated : a legal handbook.
%23296930: Goldin, Nan. - Nan Goldin: the Ballad of Sexual Dependency. [New edition].
%23232351: Goldman, Alvin I. & Jaegwon Kim (eds.) - Values and morals : essays in honor of William Frankena, Charles Stevenson, and Richard Brandt.
%23143309: Goldman, Shalom (ed.) - Hebrew and the bible in America : the first two centuries.
%2399977: Goldman, Laurence. - The culture of coincidence : accident and absolute liability in Huli.
%2395959: Goldman, Alvin I. - Labour law and industrial relations in the United States of America.
%23223445: Goldman, Emma. - Emma Goldman : a documentary history of the American years. Volume 2 : Making speech free, 1902-1909.
%2372574: Goldman, David B. - Globalisation and the Western Legal Tradition: Recurring Patterns of Law and Authority (Law in Context).
%23274061: Goldman, Howard H. (ed.) - Review of General Psychiatry.
%23292610: Goldman, Nancy L. & David R. Segal (eds.) - The social psychology of military service.
%23223444: Goldman, Emma. - Emma Goldman : a documentary history of the American years. Volume 1 : Made for America, 1890-1901.
%23246418: Goldman, Shalom., Kreiger, Barbara. - Divine expectations : an American woman in 19th-century Palestine.
%23141117: Goldmann, Kjell (ed.) - Power, capabilities, interdependence : problems in the study of international influence.
%23225406: Goldmann, Emil & Franz Leifer. - Zum Problem der Foruminschrift unter dem Lapis Niger. 1. Zwei neuere Lösungsvorschläge (Graffunder und Stroux) von Franz Leifer ; Deutungsversuch von Emil Goldmann
%23146298: Goldner, George R. & Carmen C. Bambach - The Drawings of Filippino Lippi and His Circle.
%23278027: Goldring, John. - The constitution of Papua New Guinea : a study in legal nationalism.
%2377443: Goldschmidt, James. - Der Prozess als Rechtslage : eine Kritik des prozessualen Denkens.
%23169156: Goldschmidt, Richard. - The mechanism and physiology of sex determination.
%23101322: GOLDSCHMIDT, E. P. (ed): BURCHARDUS DE BELLEVAUX - Apologia de Barbis.
%2377445: Goldschmidt, Levin. - Handbuch des Handelsrechts.
%2366434: Goldschmidt, Bertrand. - Le complexe atomique: histoire politique de l'energie nucleaire.
%23237767: Goldschmidt, Levin. - Handbuch des Handelsrechts. Teil C. Band 1 Abt. 2 : die Lehre von der Ware.
%23237766: Goldschmidt, Levin. - Handbuch des Handelsrechts. Teil B. Band 1 Abt. 1 : Geschichtlich-literarische einleitung und Grundlehren.
%23265994: Goldschmidt, E.P. - De verbruikscoöperatie in de crisis.
%23238303: Goldschmidt, Tijs. - Kloten van de engel : beschouwingen over de natuurlijkheid van cultuur.
%2398150: Goldschmidt, E.P. - The Printed book of the Renaissance. Three lectures on type, illustrations, ornament.
%2356028: Goldschmidt, Walter. - Sebei Law.
%2394929: Goldschmidt, J.E. & R. Holtmaat. - Vrouw en recht. [Vijfde trendrapport STEO].
%23205811: Goldschmidt, Werner. - American-Argentine private international law.
%23187963: Goldsmith, Martin. - The Beatles come to America.
%23263719: Goldsmith, Andrew (ed.) - Security, Development and Nation-Building in Timor-Leste: A Cross-sectoral Assessment.
%23280934: Goldstein-Kyaga, Katrin. - The Tibetans : school for survival or submission : an investigation of ethnicity and education.
%23208239: Goldstein, Judith & Robert O. Keohane (eds.) - Ideas, interests, and american trade policy.
%23290748: Goldstein, Kurt. - Der Aufbau der Organismus : Einfuhrung in die Biologie unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen am kranken Menschen.
%23227712: Goldstein, Paul & Bernt Hugenholtz. - International copyright : principles, law, and practice.
%23173699: Goldstein, Melvyn C. - The snow lion and the dragon : China, Tibet, and the Dalai Lama.
%23117664: Goldstein, Jack S. - A Different Sort of Time : the Life of Jerrold R. Zacharias. Scientist, Engineer, Educator.
%23155185: Goldstein, Leslie Friedman (ed.) - Contemporary cases in women's rights.
%2373378: Goldstein, Joshua S. & John R. Freeman. - Three-way street : strategic reciprocity in world politics.
%23294999: Goldstein, Zvi. - On paper.
%23226336: Goldstein, Laurence. - Clear and queer thinking : Wittgenstein's development and his relevance to modern thought.
%23230865: Goldstone, Lawrence. - Inherently Unequal: The Betrayal of Equal Rights by the Supreme Court, 1865-1903.
%2399330: GOLDSTONE, R. & ANDERSON, G. - Thornton Wilder: an annotated bibliography of works by and about Thornton Wilder.
%23275205: Goldstone, Lawrence. - Dark bargain : slavery, profits, and the struggle for the Constitution.
%2368698: Goldsworthy - Opportunities, use, and transfer of systems research methods in agriculture to developing countries: Proceedings of an international workshop on ... The Hague.
%2397110: Goldt, Johannes. - Karl Volkmar Stoy und die Johann Friedrichsschule zu Jena.
%23186106: Goldtschmit, J.E. (e.a.). - De zij-kant van het gelijk : het recht als instrument ter verbetering van de kansen op gelijke posities voor vrouwen.
%23237765: Goll, Aug. (ed.) - VIe Conference Internationale pour l'Unification du Droit Pénal : actes de la conférence.
%2360056: Göllner, Carl. - Die Siebenbürger Sachsen in den Revolutionsjahren 1848-1849.
%23176690: Golovkin, K.K. - Parametric-normed Spaces and Normed Massives.
%23243889: Golsan, Richard J. (ed.) - Fascism's return : scandal, revision, and ideology since 1980
%23171626: Golterman, Willem Frederik. - De godsdienstwijsbegeerte van S. Hoekstra Bz.
%2377447: Goltz, Theodor von der. - Geschichte der deutschen Landwirtschaft.
%23224206: Golub, Stephen - Many Roads to Justice: The Law Related Work of Ford Foundation Grantees Around the World.
%23157997: Gombert, J. - Eilhart von Oberg und Gottfried von Strassburg : Beitrag zur Tristanforschung.
%23103835: Gombocz, Wolfgang & Rudolf Haller (eds.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1980/1981.
%2354656: Gombrich, Ernst H. - The heritage of appelles : studies in the art of the renaissance.
%23290681: Gomes-Casseres, Benjamin. - The Alliance Revolution: The New Shape of Business Rivalry.
%23284000: Gómez, Nicolás Wey. - The tropics of empire : why Columbus sailed south to the Indies.
%23292716: Gomez-Passamar, Nadine. - herman de vries : les choses mêmes : exposition, Digne, Musée-promenade de Saint Benoît, réserve géologique de Haute-Provence, 18 mai-15 juil. 2001.
%23145726: Gómez Casas, Juan. - Anarchist organisation : the history of the F.A.I.
%23290677: Gomez-Ibanez, Jose A. - Going Private: The International Experience with Transport Privatization.
%23247687: Gommer, Hendrik. - Onder de rechter.
%23251678: Gommer, Hendrik. - A biological theory of law : natural law theory revisited.
%23197396: Gomperts, B.P. - Schuldvernieuwing en schuldoverneming.
%23217797: Gomperz, Theodor. - Festschrift, Theodor Gomperz dargebracht zum 70. Geburtstage am 29.3.1902 von Schülern, Freunden, Kollegen.
%23126685: Gomperz, Heinrich. - Die Lebensauffassung der griechischen Philosophen und das Ideal er inneren Freiheit : zwölf gemeinverständliche Vorschungen, mit Anhang zum Verständnis der Mystiker.
%23126687: Gomperz, Heinrich. - Sophistik und Retorik : das Bildungsideal des in seinem Verhältnis zur Philosophie des 5. Jahrhunderts.
%23212792: Gompes, Loes & Merel Ligtelijn. - Spiegel van Amsterdam : geschiedenis van Felix Meritis.
%23294493: Goncourt, Edmond en Jules de. - Edmond en Jules de Goncourt : Dagboek.
%234010: Gonda, J. - The Haviryajnah Somah : the interrelations of the Vedic solemn sacrifices Sankhayana Srautasutra 14, 1-13.
%23101893: Gonda, J. - The Meaning of the Sanskrit Term dhaman.
%23101895: Gonda, J. - The Dual Deities in the Religion of the Veda.
%23101890: Gonda, J. - Ellipsis, Brachyologie and other Forms of Brevity in Speech in the Rgveda.
%23101892: Gonda, J. - The Savayajñas : (Kaus'ikasu-tra 60-68) : translation, introduction, commentary)
%23101899: Gonda, J. - The Mantras of the Agnyupasthána and the Sautrámani.
%2314686: Gonda, J. - The ritual functions and significance of grasses in the religion of the Veda.
%2315402: Gonda, J. - Pusan and Sarasvati.
%23101906: Gonda, J. - Prajapati's relations with Brahman, Brhaspati and Brahma.
%23101900: Gonda, J. - The Praugasastra.
%23214272: Gondek, Michael. - The Reach of Human Rights in a Globalizing World : extraterritorial Application of Human Rights Treaties.
%23104360: Gonggrijp-van Mourik, M. - WRO/Bro 85 : de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.
%23138665: Gonidec, P.-F. - Les droits Africains : évolution et sources.
%23279161: Gonidec, Pierre François. - Les droits africains : évolution et sources.
%23261937: Gonnet, C.J. - De meester van den scherpen zwaarde te Haarlem : bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke rechtspleging.
%23174638: Gonsalves, R. A.& Verhoog. - Mr. Gonsalves : memoires.
%23201356: Gonsalves, Victor Emanuel. - Metingen aangaande de relatieve energieverdeeling van het continue waterstof-spectrum tusschen 2000 en 3000 AE.
%2328913: Gontzea, Iancu & Paraschiva Sutzescu. - Natural Antinutritive Substances in Foodstuffs and Forages.
%23288362: González, Guayasen Marrero. - Civis europaeus sum? : consequences with regard to nationality law and EU citizenship status of the independence of a devolved part of an EU member state.
%23295978: González-Varas Ibáñez, Santiago. - El derecho administrativo privado.
%23241758: González, Juan. - Fallout : the environmental consequences of the World Trade Center collapse.
%23110280: Gonzalez Guzman, A.E. - A palynological study on Upper Los Cuervos and Mirador formations. (Lower and Middle Eocene; Tibu area, Columbia).
%2390111: GONZALEZ, R.F. & McMILLAN, C. - Machine computation. An algorithmic approach.
%2393598: Gooch, Brison D. - Belgium and the February Revolution.
%23256389: Gooch, John - Mussolini and his generals : the armed forces and fascist foreign policy, 1922-1940.
%23254178: Goodale, Mark & Sally Engle Merry (eds.) - The practice of human rights : tracking law between the global and the local.
%23296359: Goodale, Mark. - Anthropology and law : a critical introduction.
%23176788: Goodden, Randall L. - Preventing and handling product liability.
%23243105: Goode, Roy. - Rapport explicatif sur la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire : Convention de La Haye sur les titres.
%23125135: Goodenough, E.R. - The theology of Justin Martyr : an investigation into the conceptions of early christian literature and its hellenistic and judaistic influences.
%234282: Goodenough, F.L. - Mental testing. Its history, principles and applications.
%23101330: Goodenough, Erwin R. - The jurisprudence of the Jewish courts in Egypt : legal administration by the Jews under the early Roman empire as described by Philo Judaeus
%23242827: Goodfellow, Robin & Marie-Noëlle Lamy (eds.) - Learning cultures in online education.
%23255720: Goodglass, Harold & Arthur Wingfield (eds.) - Anomia : neuroanatomical and cognitive correlates.
%23293250: Goodheart, Lawrence B. - The solemn sentence of death : capital punishment in Connecticut.
%23285796: Goodheart, Lawrence. - The Solemn Sentence of Death: Capital Punishment in Connecticut.
%23113167: Goodkin, Richard E. - The Tragic Middle. Racine, Aristotle, Euripides.
%2372973: Goodman, Allan E. - In from the cold : the report of the Twentieth Century Fund Task Force on the Future of U.S. Intelligence.
%23134405: Goodman, Lenn E. - Judaism, Human Rights, & Human Values.
%23279932: Goodman, Susan T. & Jens Hoffmann.. - The power of pictures : early Soviet photography, early Soviet film.
%23122366: Goodman, Katherine R. & Edith Waldstein (eds.) - In the shadow of Olympus : German Women Writers around 1800.
%23274415: Goodman, Leo A. - The analysis of cross-classified data having ordered categories
%2393846: Goodman, Dena. - Criticism in action: enlightenment experiments in political writing.
%23235824: Goodman, Udith C. & Howard C. Nusbaum - The development of speech perception : the transition from speech sounds to spoken words.
%23285372: Goodwin, Georges. - The little legislatures : committees of Congress.
%23196888: Goodwin, T.W. - Aspects of terpenoid chemistry and biochemistry.
%23255478: Goodwin, Craufurd D. (ed.) - Economics and national security: a history of their interaction.
%23294340: Goodwin, Stephen R. - World Christianity in local context : essays in memory of David A. Kerr. Volume 2.
%23241333: Goodyear, Steve - Practical SharePoint 2013 Governance (Expert's Voice in Sharepoint).
%23249095: Gooijer, Winfried de. - Trends in EU health care system.
%23203391: Gooijer, W.J. de. - Beheersing van technologische vernieuwing : een beschouwing over de beheersingsmogelijkheden van technologische innovaties met de invoering van televisie als voorbeeld van beleidsvorming.
%23228568: Goonesekere, Savitri. - Children, Law and Justice: A South Asian Perspective..
%23293233: Gooptu, Suparna. - Cornelia Sorabji India's Pioneer Woman Lawyer : a Biography.
%2328516: Goor, H. van. - Democratie of bureaucratie? : een empirische studie naar verschillen in invloed tussen politieke en ambtelijke topposities in Nederlandse gemeenten.
%23250439: Goor, Luc van der & Martina Huber (eds.) - Mainstreaming conflict prevention concept and practice.
%23296758: Goor, Anna Geerte van de. - Effects on regulation on disability duration.
%232728: Goor, J. van. - De Nederlandse koloniën : geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
%23260658: Goor, J. van (ed.). - Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel IX: 1729-1737.
%23152168: Goorbergh, Rob Willem Jean van den. - Essays on optimal hedging and investment strategies, and on derivative pricing.
%2350665: Goorden, C.P.J. - Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht : een rechtsvergelijkende studie naar het bevoegdhedenvraagstuk in het bestuursrecht.
%23133754: Goos, G. & Hartmanis, J. - The Programming Language Ada. Reference Manual.
%23199811: Goossens, Leonardus Antonius Maria. - De meditatie in de eerste tijd van de moderne devotie.
%23294504: Goossens, Jesse. - 20 jaar Oerol : Terschelling voor Vogels.
%23200054: Goossens, Joseph Antoine A.M.H. - Onderzoek over de door Phoma Apiicola Klebahn veroorzaakte schurftziekte van de knolselderijpant, Apium Graveolens L. en over synergetische vormen en locale rassen van deze zwam.
%23285204: Goossens, Filip. - De macht van het Europese Parlement : de uitoefening van de europarlementaire budgettaire bevoegdheden volgens artikel 203 van het eeg-verdrag : een analyse naar de effectiviteit van de parlementaire acties bij de behandeling van de begrotingen van 1975 tot en met 1984.
%23213487: Gooszen, Hans. - A demographic history of the Indonesian archipelago, 1880-1942.
%23249627: Goot, Roel Antoin van der. - High performance Linda using a class library.
%23137598: Goot, Roel van der - High Performance Linda using a Class Library.
%23235016: Gopal, Gita & Maryam Salim (eds.) - Gender and Law: Eastern Africa Speaks Proceedings of the Conference Organized by the World Bank and the Economic Commission for Africa.
%23246378: Gopal, Sarvepalli. - Anatomy of a confrontation : the rise of communal politics in India.
%23276522: Gopalan, Lalitha. - Cinema of interruptions : action genres in contemporary Indian cinema.
%23124813: Gopnik, Irwin. - A Theory of Style and Richardson's Clarissa.
%238001: Göppinger, Horst. - Kriminologie: eine einführung.
%23130834: Gorce, Agnès de la - Wesley. Maître d'un Peuple, 1703-1791.
%23122258: Gordenker, Leon. - The United Nations and the peaceful unification of Korea. The politics of field operations 1947-1950.
%2314209: Gordenker, Leon. - The UN Secretary-General and the maintenance of peace.
%23217213: Gordo-López, Angel J. & Ian Parker (eds.) - Cyberpsychology.
%23284210: Gordon, Maxwell. - Psychopharmacological agents.
%23147358: Gordon-Brown, A. (ed.), Union-Castle Mail Steamship Company. - The Year Book and Guide to Southern Africa : 1952 : (including the Union of South Africa, Northern and Southern Rhodesia, South West Africa, Angola, etc.) : with atlas, town plans , route maps.
%23276553: Gordon, Rivca & Haim Gordon. - Hobbema and Heidegger : on truth and beauty.
%23111113: Gordon, Robert W. (ed.) - The legacy of Oliver Wendell Holmes, jr.
%2317369: Gordon, Robert J. & Mervyn J. Meggitt. - Law and order in the New Guinea Highlands: encounters with Enga.
%23144097: Gordon-Brown, A. (ed.), Union-Castle Mail Steamship Company. - The South and East African Year Book & Guide : 1949 edition : with atlas, town plans and diagrams.
%23144539: Gordon-Brown, A. (ed.), Union-Castle Mail Steamship Company. - The South and East African Year Book & Guide : 1937 edition : with atlas and diagrams.
%23145067: Gordon-Brown, A. (ed.), Union-Castle Mail Steamship Company. - The South and East African Year Book & Guide : 1935 edition : with atlas and diagrams.
%23146797: Gordon-Brown, A. (ed.), Union-Castle Mail Steamship Company. - The South and East African Year Book & Guide : 1938 edition : with atlas and diagrams.
%23149369: Gordon-Brown, A. (ed.), Union-Castle Mail Steamship Company. - The Year Book and Guide to Southern Africa : 1959 : (including the Union of South Africa, the Federation of Rhodesia and Nyasaland, South West Africa, the High Commission Territories, Angola, etc.) : with atlas, town plans, and folding road map.
%23275430: Gordon, Lyndall. - Lives like loaded guns : Emily Dickinson and her family's feuds.
%23230959: Gordon, Matthew S. - Understanding Islam: Origins*Beliefs*Practices*Holy Texts*Sacred Places.
%23195621: Gordon, Douglas. - Kidnapping.
%23284160: Gore, J M. - So... You Want To Build a House: A Complete Workbook for Building Your Own Home.
%23285297: Gore, M.E.J. & Won Pyong-oh - The birds of Korea.
%2333171: Gore, Jennifer. - The struggle for pedagogies : critical and feminist discourses as regimes of truth.
%2399393: Gorge, Pierre de la - Histoire religieuse de la revolution francaise. In five volumes.
%23135702: Gorge, Pierre de la - Histoire du Second Empire.
%23280863: Gorgels, Daniëlle. - Hoeren, burgers & beslissers: Mogelijkheden van handelingsgericht beleid.
%2351842: GORGON, T.W. - Handbook for estimating machining times. A concise and systematic presentation of information and tabular data for the use of ratefixers and others concerned with the rapid and accurate calculation of production times.
%23296166: Görisch, Reinhard. - Matthias Claudius und der Sturm und Drang : ein Abgrenzungsversuch : Vergleiche mit Goethe, Herder, Lenz, Schubart und anderen am Beispiel eschatologischer Vorstellungen im Kontext des Epochenbewusstseins.
%23285035: Gorki, Maxim. - Gevallenen.
%23201436: Gorkom, Lodewijk Johannes Cornelis van. - De betekenis van den Fransch-Duitschen oorlog 1870-1871.
%23278629: Gorkum, W.M.E. van & J.R. de Carpentie. - Toezicht op trustmaatschappijen.
%23184124: Gorkum, Pier Hendrik van. - Kerk en voorlichting. Een analyse van de begrippen voorlichting en public relations, alsmede van de wijze waarop zij toepassing hebben gevonden op kerkelijk gebied.
%23106078: GORKY, MAKSIM. - Selected letters.
%23278787: Gorky, Maksim. - Maksim Gorky : selected letters.
%23256315: Gorlé, Frits. - Oost-Europa in Europa : eenheid en verscheidenheid : huldeboek opgedragen aan Frits Gorlé.
%23284503: Gormley, Anthony. - Antony Gormley : expansion field.
%2372956: Gormley, William T. - Everybody's children : child care as a public problem.
%23294832: Gormley, Antony. - Sight : Antony Gormley on Delos.
%23294899: Gornick, Vivian. - Taking a long look : essays on culture, literature, and feminism in our time.
%2390354: GORNY, JOSEF. - The State of Israel in Jewish Public Thought: The Quest for Collective Identity.
%23209411: Goronwy-Roberts, Marian. - A woman of vision : a life of Marion Phillips, MP.
%23284314: Gorschenek, Margareta (ed.) - Habt ihr vergessen? : Plakate gegen Gewalt, Diktatur und Krieg aus dem Polnischen Plakatmuseum Warschau.
%2383235: GORSEY, G. - (ed.) Equality and Freedom. International and comparitive jurisprudence.
%23268987: Gort, Jerald D.; Henry Jansen, & Wessel Stoker (eds.) - Crossroad discourses between Christianity and culture.
%23214365: Gorter, H.P., Gräfnitz, Christiane. - Ruimte voor natuur : 80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst.
%23218008: Gorter, Anna Cornelia. - Childhood diarrhoea and its prevention in Nicaragua.
%23147114: Gorter, C. - The dynamics of unemployment and vacancies on regional labour markets.
%23297513: Gortzak, Wouter. - Nederland-Suriname: de herkansing.
%23135710: Gorup, Radmila J. - The Prince of Fire. An anthology of Contemporary Serbian Short Stories.
%23186770: Goschen, George J. - De wisselkoersen [Theory of the foreign exchanges].
%2347872: Goshen-Gottstein, Esther - Recalled to Life: The Story of a Coma.
%2333531: Goshgarian, G. M. - To Kiss the Chastening Rod: Domestic Fiction and Sexual Ideology in the American Renaissance.
%2366920: Goslin, D.A. (ed.) - Handbook of Socialization Theory and Research.
%23176851: Gosling, Lucinda. - Great War Britain : the first world war at home.
%23133151: Goslinga, Cornelis Ch. - The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580-1680. [The Dutch in the Caribbean, volume 1].
%23206217: Goslinga, Cornelis Ch. - The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791. [The Dutch in the Caribbean, volume 2].
%23206215: Goslinga, Cornelis Ch. - The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-1942. [The Dutch in the Caribbean, volume 3].
%23266894: Goslinga, Cornelis Ch. - The Dutch in the Caribbean. Volume 1: Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580-1680; Volume 2: The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791; Volume 3: The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-1942.
%23112214: Gosman, Martin. - La légende d'Alexandre le Grand dans la littérature française du 12e siècle. Une réécriture permanente.
%23283332: Gössel, Peter & Gabriele Leuthäuser. - Architectuur van de 20e eeuw.
%2378283: Gosselin, Mia. - Wetenschap & geloof : eeuwig onverzoenlijk.
%23146371: Gossen, Hermann Heinrich. - Entwickelung der Gesetze des Menschlichen Verkehrs und der daraus fliessende Regeln für menschliches Handeln. Neue Ausgabe.
%2317668: Gosses, Godard. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. I. Een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch.
%2329821: Gosses, I.H. & Japikse, N. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland.
%23283558: Gossink, Henk (ed.) - 2016 : een visie van jonge democraten op vijfentwintig jaar D66.
%2357424: Gostin, L. (ed.). - Civil liberties in conflict.
%2349935: GOTSCHLICH, E. & SCHÜRMANN, W. - Leitfaden der Mikroparasitologie und Serologie mit besinderer Berücksichtigung der in den bakteriologischen Kursen gelehrten Untersuchungsmethoden. Ein Hilfsbuch für Studierende, praktische und beamtete Ärzte.
%23207078: Gottdang, Andrea. - Venedigs antike Helden : die Darstellung der antiken Geschichte in der venezianischen Malerei von 1680 bis 1760.
%2387059: Gottfried, Kurt & Blair, Bruce G. - Crisis stability and nuclear war.
%23133062: Gottinger, Hans W. & Werner Leinfellner (eds). - Decision Theory and Social Ethics :Issues in Social Choice.
%2387404: Gottl-Ottlilienfeld, Friedrich von. - Die Wirtschaftliche Dimension. Eine Abrechnung mit der sterbende Wertlehre.
%231737: Gottl-Ottlilienfeld, Friedrich von. - Volk, Staat, Wirtschaft und Recht.
%23296075: Göttler, Fritz. - Handlungssysteme in Heinrich von Kleists Der Findling : Diskussion und Anwendung narrativer Kategorien und Analyseverfahren.
%23101331: GOTTLIEB, TH. - Büchersammlung Kaiser Maximilians I (1459-1519).
%23247784: Gottlieb, Robert. - Reinventing Los Angeles : nature and community in the global city.
%23105969: Gottlieb, Stephen E. (ed.) - Public values in Constitutional Law.
%2362564: GOTTLIEB, R.S. - History and subjectivity. The transformation of Marxist theory.
%2315294: Gottlob, Theodor. - Der kirchliche Amtseid der Bischöfe.
%2377449: Gottschalk, Gustav. - Über den Einfluss des römischen Rechts auf das kanonische Recht, resp. das kanonische Rechtsbuch.
%2331093: Gottschalk, H. B. - Heraclides of Pontus.
%23237479: Gottzmann, Carola L. - Njáls saga : Rechtsproblematik im Dienste sozio-kultureller Deutung.
%23276964: Götz, Thomas. - Die Auswirkungen des Versicherungsbinnenmarktes auf die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung.
%2331261: Gotzen, Paul. - Eigentumsübertragung, Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübereignung bei beweglichen Sachen in den Niederlanden und in der Bundesrepublik Deutschland : eine rechtsvergleichende Darstellung unter Einschluss der kollisionsrechtlichen Fragen.
%23227194: Götzl, Alfred. - Die Anzeigepflicht bei Tuberkulose.
%23221778: Gou, Leonard de. - De weeskamer van 's-Gravenhage.
%23216025: Gou, Leonard de (ed.) - De Staatsregeling van 1798 : bronnen voor de totstandkoming. Deel 1: Bronnen vóór 22 januari 1798; Deel 2: Bronnen vanaf 22 januari 1798.
%23216023: Gou, Leonard de (ed.) - De Staatsregeling van 1801 : bronnen voor de totstandkoming.
%23216024: Gou, Leonard de (ed.) - Het Ontwerp van Constitutie van 1797 : de behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering. Deel 1, 10 november 1796 - 10 april 1797; Deel 2, 11 april - 13 september 1797; Deel 3, Indices, concordanties. Met een facsimile-uitgave van het Ontwerp van Constitutie van 1797.
%23172620: Gou, Leonard de (ed.) - Het plan van constitutie van 1796 : chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de Nationale Vergadering van 15 maart 1796.
%23292814: Gouda, D.J. - De Nederlandse zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
%2397915: Goudappel, Flora A.N.J. - Powers and Control Mechanisms in European Federal Systems.
%2321499: Goudeau, Joh. P.M. - Van Kwartier van Hun Hoogmogenden tot Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President.
%23294011: Goudoever, W.A. - Malino maakt historie : een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstueele redevoeringen ter Conferentie van Malino 15-25 Juli 1946,
%23276709: Goudoever, H. van. - Bijdragen tot de leer der zaakwaarneming.
%23287349: Goudriaan, Heike. - Reporting crime : effects of social context on the decision of victims to notify the police.
%23103963: Goudriaan, K., B.J. Ibelings & J.C. Visser (eds.) - Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda.
%23289080: Goudsbloem, Francien J.G. (ed.) - Diederick Lodewijk Christoffel : de 'Heeren' filosofen.
%2342311: Goudsblom, Johan. - Taal en sociale werkelijkheid : sociologische stukken.
%23163211: Goudsblom, Johan; Bart van Heerikhuizen & Johan Heilbron (red.) - Hoofdstukken uit de sociologie.
%2386809: Goudsblom, Johan. - Balans van de sociologie.
%23123776: Goudsblom, Johan. - Het regime van de tijd.
%237808: Goudsmit, W. - Psychiatrie en reclassering.
%23297537: Goudsmit-Hoff, Nederlandse Behangselpapier Industrie. - Behang encyclopedie. Deel 1, Verwerking en materialen.
%233858: Goudsmit, F.W. - De onachtzaamheid en hare bestrijding.
%23294703: Goudsmit, C.A. & J. D. M. Steenbergen. - Het Schengenrecht voor vreemdelingen en vluchtelingen; overeenkomsten tussen Schengen-staten en besluiten van het Uitvoerend Comite.
%2316875: Goudsmit, J.J. - Het internationale ongeregelde luchtvervoer en art. 5 van het verdrag van Chicago.
%2332022: Goudswaard, Anneke - Justitiële handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet.
%2310106: GOUDSWAARD, F.H. - Departementale keuzefunctie. Enkele welvaartstheorische- en bestuurskundige aspecten van de departementale financiële functie.
%23297099: Goudswaard, Anneke - Flexibele arbeid - duurzame arbeid? : de stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van arbeid.
%23295483: Goudswaard, K.P. ; Kam, Flip de & Sterks, C.G.M. - Sociale zekerheid op het breukvlak van twee eeuwen.
%2377451: Goudy, Henri. - Trichotomy in Roman law.
%23289575: Gouges, Olympe de. - The declaration of the rights of women : the originial manifesto for justice, equality and freedom.
%23293779: Gough, Ian & J. Allister McGregor (eds.) - Wellbeing in developing countries : from theory to research.
%23281495: Gough, Barry M. - Distant Domination : Britain and the Northwest Coast of North America 1579-1809.
%23114176: Gouhier, Henri. - Études d'histoire de la philosophie française.
%2372324: Gould, William B. - A primer on American labor law.
%23116840: Gould, Stephen Jay. - I have landed : the end of a beginning in natural history.
%23134639: Gould, Terry. - Paper Fan : the hunt for triad gangster Steven Wong.
%23281173: Gould, Stephen Jay. - Eight little piggies : reflections in natural history.
%23250056: Gould, Stephen Jay. - Dinosaur in a haystack : reflections in natural history.
%23123412: Goulding, Marrack. - Peacemonger.
%23219086: Goulston, Frederick (ed.) - Environmental Quality and Safety. Volume 2 : Global aspects of chemistry , toxicology and technology as applied to the environment.
%23219088: Goulston, Frederick (ed.) - Environmental Quality and Safety. Volume 3 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23219089: Goulston, Frederick (ed.) - Environmental Quality and Safety. Volume 4 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23219090: Goulston, Frederick (ed.) - Environmental quality and safety. Volume 5 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23163564: Gourevitch, Peter Alexis. - Unions and economic crisis : Britain, West Germany and Sweden.
%233318: Gouw, J.L. van der (ed.) - Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Deel I: Rekeningen 1379-1419; Deel II: Rekeningen 1420-1429 : teksten en regesten 1229-1430. Met bijbehorenden stukken uitgegeven.
%237722: Gouw, J.L. van der. - De ring van Putten : onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied.
%2316840: Gouw, J. ter. - Amsterdamsche tafereelen.
%23271199: Gouw, J. ter. - De oude tijd 1873-1874.
%23156084: Gouwens, Josine. - Interne consistentie in personeelsmanagement: Naar een typering van human resource management in grote bedrijven in Nederland.
%23262893: Govedarica, Blagoje - Zepterträger - Herrscher der Steppen. Die frühen Ockergräber des älteren Äneolithikums im karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum Südost- und Osteuropas.
%23289266: Govedarica, Blagoje. - Zepterträger, Herrscher der Steppen : die frühen Ockergräber des älteren Äneolithikums im karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum Südost- und Osteuropas = Les Porteurs de sceptres, les seigneurs des steppes : les premières tombes à ocre de l'ancien ene´olithique dans la région carpato-balkanique et dans les steppes du Sud-Est et de l'Est de l'Europe.
%23179789: Gover, Yerach. - Zionism : the limits of moral discourse in Israeli Hebrew fiction.
%23285888: Gover, Kim. - Designing Jewelry with Semiprecious Beads: Stringing Instructions and Techniques for Necklaces, Bracelets, and Much More.
%23288583: Goverde, Angela Johanna. - Selecting the right treatment in idiopathic and male subfertility : the role of intrauterine insemination and in-vitro fertilisation.
%23204756: Government, Netherlands Scientific Council for Government Netherlands Scientific Council for - Aan het Buitenland Gehecht: Over Verankering en Strategie van Nederlands Buitenlandbeleid (WRR Rapporten) (Dutch Edition).
%23201560: Dutch Government. - Rapport der benzine commissie 1927 betreffende het vervoer te water, het herstellen van schepen en het inrichten van binnenhavens.
%2348972: Govers, Harrie. - Natuur, techniek en milieupolitiek : naar een marxistische analyse van milieuverontreiniging en milieupolitiek.
%23260368: Gow, H.B.F. & H. Otway (eds.) - Communicating with the public about major accident hazards.
%23116160: Gowers, W.R. - A Manual and Atlas of Medical Ophthalmoscopy.
%23116162: Gowers, W.R. - A Manual of diseases of the nervous system. Vol. 1: Diseases of the spinal cord and nerves; Vol. 2: Diseases of the brain and cranial nerves.
%23116163: Gowers, W.R. - Epilepsy and other chronic convulsive diseases. Their causes, symptoms & treatment.
%2390527: Gowers, W.R. - The border-land of epilepsy : faints, vagal attacks, vertigo, migraine, sleep symptoms, and their treatment.
%23156792: Gowers, W.R. - Das Grenzgebiet der Epilepsie. Ohnmachten, Vagusanfälle, Vertigo, Migräne, Schlafsymptome und Ihre Behandlung.
%23277298: Gowlland-Debbas, Vera. - Collective responses to illegal acts in international law : United Nations action in the question of Southern Rhodesia.
%2396919: Goyder, D.G. - EC competition law. 3rd edition.
%23289630: Gozdecka, Dorota Anna & Magdalena Kmak (eds.) - Europe at the edge of pluralism.
%23295942: Gozlan, Léon. - Nouvelles.
%23277874: Graaf, J. de. - Le réveil litteraire en Hollande et le naturalisme Français (1880-1900).
%2371204: Graaf, Gjalt de. - Tractable morality : customer discourses of bankers, veterinarians and charity workers = Hanteerbare moraliteit : het klantendiscours van bankiers, dierenartsen en goede doelen.
%23228478: Graaf, K.J. de. - Schikken in het bestuursrecht : een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van schikken in bestuursrechtelijke procedures.
%23236165: Graaf, K.J. de. - Quality of decision-making in public law : studies in administrative decision-making in the Netherlands.
%2339325: Graaf, J. de (e.a.). - Euthanasie : recht, ethiek en medische praktijk.
%23275609: Graaf, Erik de. - Een dubbel denkraam : Marten Toonder : een hommage.
%23115742: Graaf, H.J. de & Pigeaud, Th. - De eerste moslimse vorstendommen op Java : studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
%23289302: Graaf, F. de & J.M.A. Berkvens (eds.) - Hoofdstukken informaticarecht. Derde druk.
%2393046: Graaf, D.A. de. - Arthur Rimbaud: sa vie, son oeuvre.
%2385628: Graaf, Frank - Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS : ontmanteling van de 'financieÌ le massavernietigingswapens' of 'regulatory overkill'? : preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2011..
%23278622: Graaf, F.G.B. & F.W. Lunsingh Scheurleer (eds.). - Nederlands-Antilliaans recht voor de bank- en financieringspraktijk
%23284345: Graaf, Theo K. de. - Trauma and psychiatry : the role of individual and transgenerational traumatisation in the causation of psychobiological illness : an object-relations and psychobiological model of normal and pathological personality development in the light of individual and transgenerational sequelae of severe traumatisation.
%2376039: Graafeiland, M.M.C. van & N.N. Bontje, A. de Jong, M. Belhaj & S. Gün. - Privacy in het bestuursrecht : preadviezen.
%23132327: Graaff, Bob de & Cees Wiebes. - Villa Maarheeze : de geschiedenis van de inlichtingendienst buitenland.
%2322490: Graaff, Bob de. - Kalm temidden van woedende golven : het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940.
%23107198: DE GRAAFF, F. - Serge Ésénine (1895-1925). Sa vie et son oeuvre. Diss.
%23123150: Graaff, Vincent de. - Private Certification in a governmental context.
%23178667: Graaff, Arnold H. de. - The educational ministry of the church : a perspective.
%2383480: Graaff, Bob ... [et al.] - De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw.
%23242438: Graafhuis, A. ... [et al.] - Recht en slecht : een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht, 1550-1575 : [tentoonstelling gehouden in het Gemeentelijk Archief Utrecht, 21 mei-3 juli 1976].
%23278496: Graanboom, J. - De voeding van den zuigeling : beknopte inleiding tot de kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling.
%23295478: Graat, Peter; Astrid Fricke & Karl-Jürgen Bieback. - Beiträge zum Recht der sozialen Dienste und Einrichtungen, RsDE. Heft 41.
%2386258: Grabandt, Eric. - Veelzijdig in cassatie : liber amicorum Eric Grabandt.
%23131060: Graber, Doris A. - Media Power in Politics. Third Edition.
%23296511: Graber, Doris A. - Mass media and American politics. 2nd edition.
%23283072: Grabmann, Martin. - Die Geschichte der Scholastischen Methode. Nach den gedruckten und ungedruckten Quellen. 1. Band : Die Scholastische Methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12.Jahrhunderts.
%23221969: Grabmayr, Franz. - Franz Grabmayr, im Schatten der Natur.
%23207138: Grabner, Elfriede. - Verborgene Volksfrömmigkeit : frühe und volksbarocke Christusapokryphen in Wort- und Bildzeugnissen.
%23280742: Graburn, Nelson H. H. (Editor). - Tourism Imaginaries: Anthropological Approaches.
%23290826: Gracia, Jorge J.E.; Eduado Rabossi, Enrique Villanueva & Marcelo Dascal (eds.) - Philosophical analysis in Latin America.
%23293613: Gradus, Raymond Henri Jean Marie. - Optimal dynamic taxation : a game theoretic approach.
%23287606: Grady, Tim. - A deadly legacy : German Jews and the Great war.
%2351991: O'Grady, William - Principles of Grammar and Learning.
%2386165: Graef, Joachim. - Der Erwerbsschaden von Organen juristischer Personen des Privatrechts.
%23296693: Graeff, Isabelle. - Exit
%23277087: Graetz, Michael J. & Linda Greenhouse. - The Burger Court and the rise of the judicial right.
%23292693: Graevius, Joannes Georgius. - [Joann. Georg. Graevius]. Reeden over de seer voorspoedige togt na Brittannien, door ordre van de edele mogende heeren Staten 's lands van Utrecht uytgesproken, op den XI. april M DC LXXXIX. Ten dage als den grootmaghtigsten ende onverwinnelijken vorst Wilhelm prince van Orange, tot koning van Engelandt, Vrankryk ende Yrlandt wierd gekroont.
%23294055: Graf, Friedrich Wilhelm (ed.) - Ernst Troeltsch in Nachrufen.
%23283051: Graf, Urs. - Urs Graf : die Zeichnungen im Kupferstichkabinett Basel.
%2377453: Graf, Eduard & Mathias Dietherr. - Deutsche Rechtssprichwörter.
%23292961: Graf, Kurt Hans. - Die zollpolitischen Zielsetzungen im Wandel der Geschichte.
%23294849: Graffenried, Michael von. - Bierfest.
%23292773: Gräffer, Franz & Simon Deutsch. - Jüdischer Plutarch : oder, Biographisches Lexicon der markantesten Ma¨nner und Frauen jüdischer Abkunft.
%23115022: Grafstein, Robert. - Institutional realism : social and political constraints on rational actors.
%23108136: GRAFT, C.C. VAN DER. - Middelnederlandsche Historieliederen. Toegelicht en verklaard.
%23187287: Grafton, Anthony & Nancy Siraisi (eds.) - Natural particulars : nature and the disciplines in Renaissance Europe.
%23174252: Graglia, Lino A. - Disaster by decree : the Supreme Court Decisions on race and the school. 1976.
%2364812: Graham, Donald. - Donald Graham : one of a kind.
%2350909: Graham, Mary. - Democracy by disclosure : the rise of technopopulism.
%23295923: Graham, John. - Lavater's essays on physiognomy : a study in the history of ideas.
%2333787: Graham, Sarah., Manuel Scholl, Reto Pfenninger, Hanspeter Oester Marc Angélil - Blickwechsel : 17 Kurzgeschichten über Architektur.
%2331099: Graham, A.J. - Colony and the Mother City in Ancient Greece (Reprint editions of Manchester University Press).
%23135408: Graham, M.P., W.P. Brown & J.K. Kuan (eds.) - History and Interpretation : essays in Honour of John H. Hayes.
%23139303: Graham-Smith, William. - Creative Leaps That Shaped the World: The History of the Future.
%23291070: Graham, Howard Jay. - Everyman's Constitution : historical essays on the Fourteenth Amendment, the Conspiracy Theory, and American constitutionalism.
%23172271: Graham, Kenneth J. E. - The performance of conviction : plainness and rhetoric in the early English Renaissance.
%231774: GRAHAM, D.O. & G.A. FOSSEDAL. - A defense that defends. Blocking nuclear attack.
%23272577: Graham, Patricia J. - Faith and Power in Japanese Buddhist Art, 1600-2005.
%2329335: Graham, H.D. (ed.) - The safety of foods. An International Symposium on the Safety and Importance of Foods the Western Hemisphere held at the University of Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico.
%23137993: Grahl, Christian. - Die Abschaffung der Advokatur unter Friedrich dem Grossen : Prozessbetrieb und Parteibeistand im preussischen Zivilgerichtsverfahren bis zum Ende des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Materialien zum Corpus Juris Fridericianum von 1781.
%23129944: Graig, L.A. - Health of Nations. An International Perspective on U.S. Health Care Reform.
%23287545: Grainger, L. - Uranium and Thorium.
%23229347: Grammig, Thomas. - Technical knowledge and development : observing aid projects and processes.
%23197258: Gramsci, Antonio. - Briefe aus dem Kerker.
%2346138: Grana, César. - Fact and symbol. Essays in the sociology of art and literature.
%23244189: Grand-Jean, Paul. - Guerres, fluctuations et croissance. Prix de thèse de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Caen Ouvrage honoré d'une subvention du ministère de l'Éducation Nationale.
%23172051: Grandia, Jan. - De arbeider-wethouder Dries van der Vlerk : een leven van dienst aan de gemeenschap.
%23291700: Grandin, A. - Bibliographie générale des sciences juridiques, politiques, économiques et sociales, 1800-1926.Tome 1-3, Supplement 1- 1926/27.
%23236361: Grandke, Anita (ed.) - Familienrecht : Lehrbuch.
%23297147: Grandpré Moliere, Jan Jacques. - La théorie de la constitution Anglaise chez Montesquieu.
%2316802: Grandpré Moliere, Jan Jacques. - La théorie de la constitution Anglaise chez Montesquieu.
%2341781: Grandy, David. - The speed of light constancy + cosmos.
%23256451: Granfield, Robert & Lynn Mather (eds.) - Private lawyers and the public interest: the evolving role of pro bono in the legal profession.
%23272681: Grange, Susan. - Mark Rothko : break into the light.
%2392874: Granier, Camille. - Essai de bibliographie charitable.
%23279360: Granieri, Ronald J. - The ambivalent alliance : Konrad Adenauer, the CDU/CSU, and the West, 1949-1966.
%23271854: Granjard, Henri. - Ivan Tourguénev, la comtesse Lambert et Nid de seigneurs.
%23296519: Granovetter, Mark S. - Getting a job : a study of contacts and careers.
%23110156: Granqvist, Raoul (ed.) - Canonization and teaching of African literatures.
%2322544: Grant, Mark N. - Maestros Of The Pen: A History of Classical Music Criticism in America
%23197037: Grant, George. - Selected letters.
%23101333: Grant, Asahel. - The Nestorians or the lost tribes : containing evidence of their identity, customs and ceremonies... and of travel in ancient Assyria, Armenia, Media, and Mesopotamia ...
%2358257: Grant, Peter R. & Henry S. Horn (eds.) - Molds, molecules, and metazoa : growing points in evolutionary biology.
%23108457: GRANT, C.D. - God the center of value. Value theory in the theology of H. Richard Niebuhr.
%2351487: Grant, Gerald - Teaching in America : the slow revolution.
%2348478: Grant, Alan R. - The American political process.
%23274638: Grant, Charles - Transatlantic Rift: How to Bring the Two Sides Together.
%23250815: Grant, John P., R. Jagtenberg & K.J. Nijkerk (eds.). - Legal education , 2000.
%23250598: Grant, Thomas D. (ed.) - Lobbying , government relations , and campaign finance worldwide : navigating the laws , regulations , and practices of national regimes.
%23296144: Grapow, Gudrun. - Die Elis-Gedichte Georg Trakls.
%2338604: Grapperhaus, Ferdinand H.M. - De pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel : belastingheffing in West-Europa tussen 800 en 1800. Rede.
%23264204: Grapperhaus, F.B.J. (e.a.) - Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht.
%23277536: Grapperhaus, F.B.J. ... [et al.] - Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht. 3e druk.
%23240177: Grapperhaus, Ferdinand H.M. - Grobberehuson circa 1000-Grapperhausen 2000 : history of Grapperhausen and both name-related farms and families.
%23248714: Grapperhaus, Ferdinand H.M. - Liberale gifte : vriendenbundel Ferdinand Grapperhaus.
%2313695: Grapperhaus, Ferdinand H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom : hoe Belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
%2355224: Grapperhaus, Ferdinand H.M. - Taxes, liberty and property : the role of taxation in democratization and national unity 511-1787.
%23266465: Gras, Harm. - Op de grens van het bestaan : armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
%23130023: Gras, M. (e.a.) - Een schijn van kans : twee empirische onderzoekingen naar discriminatie op grond van handicap en etnische afkomst.
%23102747: GRASHEY, RUDOLF. - Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen.
%2380056: Grässe, Johann Georg Theodor. - Bibliotheca psychologica oder Verzeichnis der wichtigsten über das Wesen der Menschen- und Thierseelen und die Unsterblichkeitslehre handelnden Schriftsteller ältere und neuerer Zeit.
%23224984: Grasso, Linda M. - The artistry of anger : black and white women's literature in America , 1820-1860.
%23264287: Graswinckel, Dirk. - Mr. Dirk Graswinkels : nasporinge van het recht van de opperste macht : toekomende de edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland en Westvriesland.
%23197360: Gratama, Pieter. - Bijdrage tot de leer der zelfbevrijding.
%23293810: Gratama, Menno Oldenhuis. - Het onuitgegeven landrecht van Drenthe van 1608 vergeleken met dat van 1614 en met vroegere rechtsbronnen.
%23276337: Gratama, Bernardus Janus. - Oratio de Juris Naturalis hoc nostra aetate studio, quam habuit Bernardus Janus Gratama die 11 Octobris 1860, quum academiae Groninganae regundae munus deponeret.
%23241475: Gratama, Menno Oldenhuis. - Het onuitgegeven landrecht van Drenthe van 1608 vergeleken met dat van 1614 en met vroegere rechtsbronnen.
%23279136: Gratama, Seerp (ed.) - Drentsche rechtsbronnen uit de 14e, 15e en 16e eeuwen. (Oude Vaderlandsche rechtsbronnen, 1e reeks, 17)
%23270902: Gratten-Guinness, Ivor (ed.) - Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences. Vol. I-II.
%23293056: Graubner, Gotthard. - Gotthard Graubner : Malerei = painting.
%2335094: Graue, Eugen Dietrich. - Die mangelfreie Lieferung beim Kauf beweglicher Sachen.
%23292169: Grauerholz, Angela. - Angela Grauerholz : [Scotiabank Photography Award winner 2015].
%239703: Graupner, R. - The Rules of Competition in the European Economic Community : a study of the substantive law on a comperative basis. With special reference to patent licence agreements and sole distributorship agreements.
%23281419: Grauwe, Paul de - De zichtbare hand : Het conflict tussen economie en politiek.
%23266165: Grave, E. - État de la pharmacie en France avant la loi de 21 Germinal An XI : étude sur une ancienne corporation de marchands.
%2380525: ARMENRAAD TE ´s-GRAVENHAGE (ed.). - Gids voor de instellinge van weldadigheid in de gemeente ´s-Gravenhage, benevens eenige belangrijke landelijke instellingen. Met een overzicht van de voornaamste bepalingen der wetten omtrent de invaliditeits- en de ouderdomsverzekering.
%23187152: 's Gravenweert, J. van.-- - Het Noorden en het Oosten : reisherinneringen.
%2354566: Graves, W. Brooke. - American intergovernmental relations. Their origins, historical development and current status.
%23281752: Graves, Michael. - Buildings and projects : 1982-1989.
%2328121: Graveson, R.H. - The conflict of laws.
%23219434: Graveson, R.H., E. J. Cohn & Diana Graveson. - The Uniform Laws on International Sales Act 1967 : a commentary.
%23247672: Graveson, R.H. - One law : on jurisprudence and the unification of law. (Selected essays. Vol. 2).
%23287974: Graveson, R.H. - The conflict of laws.
%23287975: Graveson, R.H. - The conflict of laws. 2nd edition.
%23294052: Gravius, Christianus Pius. - Disputatio inauguralis anatomica-practica De passione hysterica,
%2312293: Grawein, Alexander. - Die Perfektion des Acceptes. Eine wechselrechtliche Untersuchung.
%2377455: Grawert-May, Gernot von. - Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des Mittelalters (Anfang des 10. Jahrhunderts bis 1526).
%23293266: Gray, Andrew. - The last Shaman : change in an Amazonian community.
%23284922: Gray, Andrew. - The Last Shaman: Change in an Amazonian Community.
%23276360: Gray, Andrew. - Indigenous rights and development : self-determination in an Amazonian community.
%23293251: Gray, Richard T. - Money matters : economics and the German cultural imagination, 1770-1850.
%23266827: Gray, Camilla. - Die russische Avantgarde der modernen Kunst, 1863-1922.
%2349165: Gray, Marion W. - Productive Men, Reproductive Women : the agrarian household and the emergence of separate spheres in the German enlightenment.
%23277170: Gray, Francis C. - Prison discioline in America.
%2353281: Gray, Richard T. - German unification and its discontents : documents from the peaceful revolution.
%23293253: Gray, Andrew. - Indigenous rights and development : self-determination in an Amazonian community.
%23220246: Gray-Rosendale, Laura & Steven Rosendale (eds.) - Radical relevance : toward a scholarship of the whole left.
%23152633: Gray, Nigel - The silent majority: a study of the working class in post-war British fiction.
%23233601: Gray, Anne, Dr. - Unsocial Europe : social protection or flexploitation ?.
%23279361: Gray, Tony. - A Peculiar Man: a Life of George Moore.
%23263781: Gray, Pat & Paul 't Hart (eds.) - Public Policy Disasters in Europe.
%23294856: Gray, Randall L. & McCarron, Dan & Tytle, Tim. - Desert lizards : captive husbandry and propagation.
%23285492: Grayling, A.C. - The challenge of things : thinking through troubled times.
%2398650: Grayson, George W. - Oil and Mexican foreign policy.
%23254924: Greaney, Thomas L., Sandra H. Johnson, Timothy S. Jost, Robert L. Schwartz, Barry R. Furrow. - Bioethics: health care law and ethics [American Casebook Series].
%2343191: Greban, Arnoul. - The Nativity.
%23289894: Grebelius, Lennart & Hàkan Ludwigson. - Unclaimed.
%23289540: Greebe, J.J.A.F. - Eenige rechtsvergelijkende beschouwingen over de vergoeding van onstoffelijke schade bij niet-nakoming van overeenkomsten en bij onrechtmatige daad.
%2330347: Greebe, J.J.A.F. - Eenige rechtsvergelijkende beschouwingen over de vergoeding van onstoffelijke schade bij niet-nakoming van overeenkomsten en bij onrechtmatige daad. Diss.
%2313864: Greebe, A. - Transportrecht : de algemeene vervoerscondities en verdere voorwaarden waarop het goederenvervoer langs den weg geschiedt.
%23214977: Greef, R.M.J.M. de. - Fiscale pensioenbelemmeringen in de gemeenschappelijke markt.
%23233953: Greeff, Étienne de. - L'homme criminel. Etudes d'aujourd'hui. (Autour de l'oeuvre du dr. E. de Greeff, No. 1).
%23183856: Green, Christopher. - The European avant-gardes : art in France and Western Europe 1904-1945.
%23219018: Green, Bryan S. R. - Gerontology and the construction of old age : a study in discourse analysis.
%2365580: Green, Andrew Wilson. - Political Integration by Jurisprudence : the Work of the Court of Justice of the European Communities in European Political Integration.
%23201841: Green, Philip (ed.) - Democracy.
%23211286: Green, Pauline - Embracing Cyprus: The Path to Unity in the New Europe.
%23287718: Green, Paul E. & J. Douglas Caroll. - Mathematical tools for applied multivariate analysis : student edition.
%23274174: Green, A. Richard - Neuropharmacology of Serotonin (Oxford Medical Publications)
%23276355: Green, Christopher & Barnaby Wright. - Mondrian/Nicholson : in parallel.
%2373152: Green, Leslie C. - International law through the cases.
%23241624: Green, Michael J. - Japan's reluctant realism : foreign policy challenges in an era of uncertain power.
%2351533: Green, Eric D. & Charles R. Nesson. - Problems, cases, and materials on evidence.
%2369574: Green, Karen. - The Woman of Reason: feminism, humanism & political thought.
%23281496: Green, Jonathan. - Murder in the High Himalaya : Loyalty, Tragedy and escape from Tibet.
%2396362: Green, Richard. - Sexual science and the law.
%23151024: Green, Christopher. - Picasso : architecture and vertigo.
%23279362: Green, Christopher. - Life and Death in Picasso: Still Life/Figure, c. 1907-1933.
%2395116: Green, Henry A. - The economic and social origins of gnosticism.
%2339434: Greenawalt, Kent. - Legal Interpretation: Perspectives from Other Disciplines and Private Texts.
%2384755: Greenberg, Karen J. - The Enemy Combatant Papers: American Justice, the Courts, and the War on Terror.
%23291133: Greenberg, David F. - Building modern criminology : forays and skirmishes.
%23277765: Greenberg, Howard; Stourdzé, Sam & Agnès Sire. - Howard Greenberg Collection.
%23135096: Greenberg, Joseph. - The influence of Islam on a Sudanese religion.
%23273960: Greenberg, Harvey R. - Hanging in : what you should know about psychotherapy
%23174062: Greenblatt, David J. & Shader, Richard I. - Benzodiazepines in clinical practice.
%23274063: Greenblatt, David J. & Richard I. Shader. - Benzodiazepines in Clinical Practice
%23288014: Greenfield, Jeanette. - The return of cultural treasures.
%23290239: Greenhill, Alfred George. - Les fonctions elliptiques et leurs applications.
%2377457: Greenidge, Abel Hendy Jones. - Infamia. Its place in Roman public and private law.
%23206304: Greenman, Ben. - Superbad : stories & pieces.
%23177490: Greenwald, Carol S. - Group power : lobbying and public policy.
%23265867: Greenwald, Harold (ed.) - Great cases in psychoanalysis.
%23100143: GREENWOOD, FRANS. - Boere-Pinxtervreugt.
%23185223: Greenwood, James. - De wonden der maatschappij : schetsen uit het Engelsche volksleven [The seven curses of London].
%23280567: Greer, Germaine. - Germaine Greer, Elke Boon
%2366371: Greer, Allan J. & William J. Kossler. - Low Magnetic Fields in Anisotropic Superconductors.
%2325252: Greer, Germaine. - Sex and destiny. The politics of human fertility.
%2318199: Greer, Germaine. - Vrouwenwerk : wedloop vol hindernissen.
%2398865: Greeve, L.J. - De Hulpofficier van Justitie.
%23294081: Greeve, L.J. - De burgemeester : hulp-officier van Justitie.
%23288578: Greevenbroek, Jacobus Theodorus Robertus van. - E.J. Potgieter : l'homme et l'oeuvre dans leurs rapports avec la littérature française.
%23296935: Gregersen, Anne (ed.) - Staging nature and life : the late works of Ernst Ludwig Kirchner and Jens Ferdinand Willumsen.
%23203022: Gregersen, Niels Henrik & Ulf Görman (eds.) - Design and disorder : perspectives from science and theology.
%23284549: Gregg, Benjamin Greenwood. - The human rights state : justice within and beyond sovereign nations.
%23136327: Gregg, Robert - Sparks from the Anvil of Oppression. Philadelphia's African methodists and southern migrants, 1890-1940.
%23138693: Gregg, J.L. - The Alloys of Iron and Molybdenum.
%23202393: Grégoire, Pierre. - Le droit anglo-américain de la responsabilité civile.
%23251742: Gregoire de Tours, Saint (Georgius Florentius). - Histoire ecclésiastique des Francs par Saint Grégoire.
%23297114: Grégoire, Léon. - Le pape : les Catholiques et la question sociale.
%23101909: Gregor, C.B. - The Geochemical Behaviour of Sodium with Special Reference to Post-Algonkian Sedimentation.
%23179454: Gregor, Joseph & René Fülöp-Miller. - Das amerikanische Theater und Kino : zwei kulturgeschichtliche Abhandlungen.
%23179693: Gregor, Joseph & René Fülöp-Miller. - Das russische Theater : sein Wesen und seine Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Revolutionsperiode.
%23178009: Gregori, Mina. - Paintings in the Uffizi & Pitti Galleries.
%2373457: Gregory, David L. - (ed.). Labor Law
%23241632: Gregory, Raymond F. - Unwelcome and unlawful : sexual harassment in the American workplace .
%23107689: Gregory, Richard L. (ed.) - The Oxford companion to the mind.
%23285181: Gregory, J.L. - Het lied van de zonde.
%23101914: Greidanus, J.H. - A Solution of the Problem of Mind and Matter.
%23185693: Greidanus, Sidney. - Sola scriptura. Problems and pinciples in preaching historical texts.
%23101911: Greidanus, J.H. - A Theory of Mind and Matter.
%23101913: Greidanus, J.H. - The Psycho-Physical Nature of Reality from the Origin to the End of Time.
%2387292: Greig, Doreen. - The reluctant colonists : Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries.
%23179711: Greig, W. Smith. - The economics of food processing.
%23237084: Greimann, Dirk. - Freges Konzeption der Wahrheit.
%23285559: Grekov, B.D. - Die altkroatische Republik Poljica : Studien zur Geschichte der gesellschaftlichen Verhältnisse der Poljica vom 15. bis 17. Jahrhundert.
%23244612: Grellert, Marc (a.o) - Synagogues in Germany : a virtual reconstruction = [Synagogen in Deutschland : eine virtuelle Rekonstruktion].
%23294647: Gremmen, Eline M. - De kwetsbare psychisch gestoorde verdachte in het strafproces : regelgeving, praktijk en Europese standaarden.
%23126371: Grendel, E. - De Ontwikkeling van de Artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865.
%23291389: Grene, Marjorie & Everett Mendelshon (eds.) - Topics in the Philosophy of Biology.
%23291390: Grene, Marjorie. - The understanding of nature : essays in the philosophy of biology.
%23113933: Grenier, J.-C. - L'autel funéraire isiaque de Fabia Stratonice.
%23258427: Grenon, Michel (ed.) - Methods and models for assessing energy resources : First IIASA Conference on Energy Resources, May 20-21, 1975.
%23106438: Grentrup, Theodor. - Die Missionsfreiheit nach den Bestimmungen des geltenden Völkerrechts.
%23286707: Gresch, Norbert. - Transnationale Parteienzusammenarbeit in der EG.
%23274626: Gresh, Alain - L'islam en questions.
%23235812: Greshoff, M. - Over de deugdelijkheid en het onderzoek van papier.
%23293270: Gressgård, Randi. - Multicultural dialogue dilemmas, paradoxes, conflicts.
%2377458: Gretener, Xaver. - Die neuen Horizonte im Strafrecht : Darstellung und Kritik.
%23297015: Greule, Albrecht (ed.) - Valenztheorie und historische Sprachwissenschaft : Beiträge zur sprachgeschichtlichen Beschreibung des Deutschen.
%23244455: Greuter-Vreeburg, Y.M.I. - Deliberatiën van den Raad van State over het Burgerlijk Wetboek (1816) : 6 juli 1818-31 augustus 1818.
%2325265: Greuter-Vreeburg, Y.M.I. - Erfrecht 1798-1820.
%23214388: Greuter-Vreeburg, Y.M.I. - De Codificatie van het Erfrecht 1798-1838.
%23223390: Greuter-Vreeburg, Y.M.I. - Verbintenissenrecht, 1798-1814.
%23287746: Greve, Ylva. - Verbrechen und Krankheit : die Entdeckung der Criminalpsychologie im 19. Jahrhundert.
%23267910: Greve, Friedrich. - Die Ministerverantwortlichkeit im konstitutionellen Staat : unter besonderer Berücksichtigung der Verfahren gegen den Minister von Scheele im Herzogtum Holstein 1855/56.
%23286945: Greve, T.R.B. de ... [et al.] - Vernieuwingen in het civiele bewijsrecht.
%23186727: Grevelink, Pedro Wynnand Alstorphius. - Statistiek van de provincie Drenthe, voornamelijk uit het oogpunt van nijverheid en volkswelvaart, met opgave der hoofd-middelen ter opbeuring van dat gewest.
%23182044: Greven, Hendrik Barend. - De ontwikkeling der bevolkingsleer.
%23200005: Greven, H.B. - Sociaal-economische opstellen. Aangeboden aan mr. H.B. Greven, oud-hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Leiden.
%2323444: Grever, Maria & Berteke Waaldijk. - Feministische Openbaarheid : de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898.
%23253582: Grever, Maria. - Strijd tegen de stilte : Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis.
%23297190: Grever, Maria & Harry Jansen (eds.) - De ongrijpbare tijd : temporaliteit en de constructie van het verleden.
%2373185: Grewe, Horst-Eberhard & Karl Kremer. - Atlas of surgical operations. Volume 1 : general principles of surgery, head, neck, thorax, vascular surgery, extremities.
%23281139: Grey, Earl. - Die parlamentarische Regierungsforme betrachtet im Hinblicke auf eine Reform des Parlamentes : eine Abhandlung.
%2341633: Grey, Earl. - The colonial policy of Lord John Russell's administration.
%23129329: Grey, Ernest. - Virtue, Happiness and Duclos' 'Histoire de Madame de Luz'.
%23145503: Grezel, C.A. (ed.) - Schepenwetgeving : Schepenwet c.a. : wet van den 1sten Juli 1909 : Marine-Scheepsongevallenwet : Binnenvaartrampenwet : Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart : Rijkswet Vaarplicht : Vaarplichtwet : Havennoodwet
%23220547: Gribbin, John R. - The origins of the future : ten questions for the next ten years.
%23267176: Gribnau, Hans (red.) - Maatschappelijke rechtsvorming : vijf Tilburgse essays.
%23283847: Griede, Jakob W. - Het ontstaan van Frieslands noordhoek : een fysisch-geografisch onderzoek naar de holocene ontwikkeling van een zeekleigebied.
%23141565: Grieder, Fritz. - Das Postwesen in helvetischen Einheitsstaat (1798-1803).
%23171824: Griend, E.S.G.N.A.I. van de. - Hiaten in de strafrechtelijke rechtsbescherming : een onderzoek naar aanleiding van het gebruik van het kort geding in strafzaken.
%23256018: Griend, B.J. van der. - Trechters in het bestuursprocesrecht.
%2326376: Grier, Philip T. - Marxist ethical theory in the Soviet Union.
%2380060: Griesinger, Wilhelm. - Gesammelte Abhandlungen. Band I: Psychiatrische und nervenpathologische Abhandlungen.
%23264370: Griesinger, Wilhelm. - Mental pathology and therapeutics.
%2322617: Griesinger, Wilhelm. - Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten.
%23282551: Griffin, Stuart David. - New music and Adorno's melancholia : philosophical dissonance and Adorno's music aesthetics.
%2385789: Griffin, Roger C. & Stanley Sacharow. - Principles of package development.
%23157176: Griffin, Paul. - The God of the prophets. An anallysis of divine action.
%23224067: Griffin, Michael. - Reaping the whirlwind : the Taliban movement in Afghanistan.
%23278083: Griffioen, Christine W. - Self-determination as a human right : the emergency exit of remedial secession
%23293521: Griffioen, K.(ed.) - Het houtboek : de fascinerende wereld van het hout : veelzijdig en levend materiaal toegepast door de eeuwen heen.
%23250179: Griffioen, Sander. - De roos en het kruis: de waardering van de eindigheid in het latere denken van Hegel.
%23291834: Griffith, Geoffrey - Poverty Alleviation for Rural Women
%23212942: Griffith, Bronwyn. - Ambassadors of progress : American women photographers in Paris, 1900-1901.
%23185110: Griffith-Jones, Stephany; Manuel F. Montes and Anwar Nasution (eds.) - Short-term capital flows and economic crises.
%23294477: Griffith, John A.G. - Parliamentary scrutiny of Government bills.
%23179537: Griffith-Dickson, Gwen. - Human and divine : an introduction to the philosophy of religious experience.
%2356173: Griffith, J.A.G. & H. Street. - Principles of administrative law.
%23284670: Griffith, J.A.G. - Parliamentary scrutiny of government bills.
%23294545: Griffith, J.A.G. & H. Street. - Principles of administrative law.
%2344915: Griffiths, Richard T. - Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850.
%2349750: Griffiths, J. (e.a.). - Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie. De effectiviteit van het recht.
%23267036: Griffiths, Richard T. (ed.). - The Netherlands and the gold standard, 1931-1936 : a study in policy formation and policy.
%23105512: Griffiths, John (ed.). - De sociale werking van recht : een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie. 3e druk.
%231776: GRIFFITHS, F. & J.C. POLANYI (ED.) - The dangers of nuclear war. A Pugwash symposium.
%23201424: Griffiths, John; Alex Bood & Heleen Weyers. - Euthanasia and law in the Netherlands.
%23255878: Griffiths, Patrick. - An introduction to English semantics and pragmatics.
%23293736: Griffiths, Graham C.D. - The phylogenetic classification of diptera Cyclorrhapha; with special reference to the structure of the male postabdomen.
%23213439: Grijns, Kees. - Jakarta-Batavia : socio-cultural essays.
%23204106: Grijp, Louis Peter - Zingen in een kleine taal : de positie van het Nederlands in de muziek.
%23115751: Grijp, Paul van der. - Islanders of the south.
%23218865: Grijp, Nicolien van der. - Regulating pesticide risk reduction : the practice and dynamics of legal pluralism.
%23293417: Grillo, Giorgio. - Il libro fotografico italiano 1931-1941.
%23288259: Grillo, Ralph D. - Muslim families, politics and the law : a legal industry in multicultural Britain.
%23143777: Grim, Egbert. - Pauselicke heiligheit, dat is Catholyck ende authentyck vertoogh, dat Johannes, gemeenlick Paus Jutte genoemt, een vrouwe geweest is; genomen uyt meer als hondert paepse scribenten, van verscheidenen ordre ...
%23290194: Grim, Patrick, Peter Ludlow & Gary Mar (eds.) - The Philosophers Annual [2002], volume XXIV.
%23290192: Grim, Patrick, Kenneth Baynes & Gary Mar (eds.) - The Philosophers Annual [2000], volume XXII.
%23290193: Grim, Patrick, Kenneth Baynes, Peter Ludlow & Gary Mar (eds.) - The Philosophers Annual [2001], volume XXIII.
%23283890: Grimaldi, David A. - Amber : window to the past.
%2356437: Grimm, Reinhold. - From the Greeks to the Greens : images of the simple life.
%23106946: Grimm, Jacob. - Deutsche Rechtsaltherthümer. 4. vermehrte Ausgabe.
%23278795: Grimod, Jean. - Jeanne d'Arc : a-t-elle été brulée.
%23130686: Grimsley, Ronald. - Søren Kierkegaard and French literature.
%23153620: Grin, John & Henny van der Graaf (eds.) - Unconventional approaches to conventional arms control verfication. An exploratory assessment.
%23174924: Grin, John. - Military-technological choices and political implications : command and control in established NATO posture and a non-provocative defence.
%23294560: Grinbaum, Alexei. - Me´canique des étreintes : intrication quantique.
%23281653: Grinberg-Vinaver, S. - Le Rôle judiciaire de la Chambre des Lords.
%23281847: Grinker, Roy R.; Beatrice Werble & Robert C. Drye. - The boderline syndrome : a behavioral study of ego-functions.
%23205802: Grinsven, Fons van. - De tijd hervonden : gedichten naar aanleiding van enkele foto's van Willem Suermondt.
%2381127: Grinten, W.C.L. van der. - Arbeidsovereenkomstenrecht.
%2385155: Grinten, W.C.L. van der. - Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap : supplement behorende bij handboek voor de naamloze vennootschap.
%2330537: Grinten, Tom van der. - De vorming van de ambulante geestelijke gezondheidszorg : een historisch beleidsonderzoek.
%23281286: Grinten, W.C.L. van der. - Arbeidsovereenkomstenrecht. 36e druk.
%2372440: Grinten, W.C.L. van der. - Afstammings- en naamrecht.
%2365581: Grinten, W.C.L. van der ... [et al.] - Onderneming en Nieuw Burgerlijk Recht.
%23101917: Grinten, E.F. van der. - On the composition of the medaillions in the interiors of Greek black- and red-figured kylixes.
%2361907: Grinten, W.C.L. van der. - Goed en trouw : opstellen aangeboden aan W.C.L. van der Grinten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
%2324810: Grip, Andries de, Jasper van Loo, & Ken Mayhew (eds.) - The economics of skills obsolescence : theoretical innovations and empirical applications.
%23252203: Grisar, Hartmann. - Luther. Band 1: Luthers Werden : Grundlegung der Spaltung bis 1530; Band 2: Auf der Höhe des Lebens; 3. Band : Am Ende der Bahn : Rückblicke.
%23144055: Griselin, Mélanie. - Geochemical and Isotopic Study of the Xigaze and Luobusa Ophiolite Massifs. Diss.
%23283173: Grisoli, Angelo. - Guide to foreign legal matierials : Italian.
%2324971: Grob, Gerald N. - The Inner World of American Psychiatry 1890-1940. Selected correspondence.
%2358231: Grob, Gerald N. - Mental illness and American society, 1875-1940.
%23296205: Grob, Elisabeth Cornelia. - Die verwilderte Rede in Brentanos Godwi und L. Sternes Tristram Shandy.
%23289233: Grobin, Meiers. - Die lettländische Handelspolitik 1918-1933.
%23135721: Groce, Jr. George C. - William Samuel Johnson. A Maker of the Constitution.
%23292892: Groddeck, Georg. - La maladie : l'art et le symbole
%23279725: Grodin, Joseph R. - In pursuit of justice : reflections of a state supreme court justice.
%23235747: Grodzinsky, Yoself. - Theoretical perspectives on language deficits.
%2359640: Grodziski, Stanislaw. - Historia Ustroju Spoleczno-Politycznego Galicji 1772 - 1848.
%2334442: Groeben, H. von der ... et al. - Kommentar zum EWG-Vertrag. 5. Auflage.
%2313330: Groebner, Valentin - Defaced : the visual culture of violence in the Late Middle Ages.
%23157360: Groen van Prinsterer, G. - Le parti anti-révolutionnaire et confessionnel dans l'Église Réformée des Pays-Bas : étude d'histoire contemporaine.
%23189437: Groen van Prinsterer, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849.
%2325371: Groen, Jannie, Eefke Smit & Juurd Eijsvoogel (eds.) - The discipline of curiosity : science in the world.
%23279041: Groen, Janny. - Strijdsters van Allah : radicale moslima's en het Hofstadnetwerk.
%23229442: Groen, J.F. - Getto's en pleinen : verslag van het Christelijk-Sociaal Congres , augustus 2000 te Doorn.
%23187076: Groen van Prinsterer, G. - Proeve over de zamenstelling eener algemeene Nederlandsche geschiedenis, naar aanleiding van 's konings besluit van den 23sten December 1826, artikel 2.
%2347204: Groen, H.A. - Overheidsvergunning en onrechtmatige daad.
%23267800: Groen van Prinsterer, G. - Beschouwingen over staats- en volkerenregt. Eerste deel : Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd; Derde deel, eerste stuk : Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in dubbelen getale.
%23246222: Groen, Johannes F. - Justice without consensus : a critical assessment of John Rawls's mediation between Kantian and Hegelian political theory.
%23280185: Groen, Jacques. - Psychogenese en psychotherapie van colitis ulcerosa.
%2350948: Groen, Lisanne & Martijn Stronks. - Entangled Rights of Freedom : freedom of speech, freedom of religion and the non-discrimination principle in the Dutch Wilders case.
%23137604: Groen, Jan J.J. - Testing Multi-Country Exchange Rate Models.
%23280184: Groen, Jacques. - De psychopathogenese van het ulcus ventriculi et duodeni : karakterstructuren en emotioneele belevenissen en hun beteekenis voor aetiologie en therapie.
%23181269: Groen, J.J. - Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
%23183140: Groen van Prinsterer, G. - Schriftelijke nalatenschap. 7e deel : Briefwisseling, 6e deel : 1869-1876.
%2337578: Groen van Prinsterer, G. - Aan de Conservatieve Partij. I. : Het program.
%235560: Groen, H.A. - Variatie in cassatie : opstellen aangeboden aan prof . mr . H. A. Groen.
%23183062: Groen van Prinsterer, G. - Schriftelijke nalatenschap. 6e deel : Briefwisseling, 5e deel : 1827-1869.
%23183054: Groen van Prinsterer, G. - Schriftelijke nalatenschap. 8e deel : Bescheiden. Deel I: 1821-1842.
%23183055: Groen van Prinsterer, G. - Bescheiden. Deel I: 1821-1842; Deel II: 1842-1876. (Schriftelijke nalatenschap, 8-9)
%23185629: Groen, K. - Ambtsgebeden in Nederlandse openbare colleges.
%2326977: Groen van Prinsterer, G. - Ongeloof en Revolutie : eene reeks van historische voorlezingen.
%23101921: Groeneboer, Kees. - Westerse koloniale taalpolitiek in Azië: het Nederlands, Portugees, Spaans, Engels en Frans in vergelijkend perspectief.
%23280465: Groenen, L.C. - Het zelfrealisatierecht : ruimtelijk instrumentarium in verhouding tot het eigendomsrecht.
%23293006: Groenendijk, F.A. & H.W. van Soest (eds.) - Wilnis: over vroeger en nu : de geschiedenis van Wilnis in woord en beeld
%23237533: Groenendijk, Hanne. - Werken en zorgen : de moeite waard : een onderzoek naar het welbevinden van buitenshuis werkende moeders.
%23137551: Groenendijk, P.A. - Essays on Exchange Rate Dynamics.
%2313807: Groenendijk, C.A. - Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter.
%2386600: Groenendijk, Kees & Annet Hahn. - Met recht geslaagd : Nederlandse juristen van Marokkaanse en Turkse afkomst.
%23183494: Groeneveld-Louwerse, J.G. - Publieke wenselijkheid of private beleidsvrijheid : de positie van besturen van verenigingen en stichtingen in het kader van de subsidieverstrekking of toelating (in het bijzonder van woningcorporaties).
%2349327: Groeneveld, H.A. - De staatssecretaris in Nederland 1948-1988.
%23291674: Groeneveld, Theo & R.E.C.M. Niessen. - Het ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting.
%23144902: Groenewald, Theodoor. - Doeloverschrijding bij NV en BV.
%2315200: Groeneweg, N. & A. Hallema. - Van Nachtwacht tot Computermacht : vijftig eeuwen politie en justitie.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

5/9