Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23205066: Groenewegen, John (ed.) - Teaching pluralism in economics.
%23296711: Groenewold, Kurt. - Angeklagte als Verteidiger : Prozesserklärung und andere Texte.
%2361641: Groenhuijsen, M.S. ... [et al.] - Voordeelsontneming in het strafrecht : een commentaar op het rapport van de Werkgroep Legislatieve Projecten Vermogenssancties.
%2358759: Groenhuijsen, M.S. - Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding.
%23278663: Groenhuijsen, M.S. & D. van der Landen - Financiële instellingen en de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld,
%23210306: Groenhuijsen, M.S. & M.I. Veldt (eds.) - The Dutch approach in tackling EC fraud.
%23218465: Groenman, Eiso Henricus. - Iets over den invloed van de temperatuur op het magnetisme van ijzer en staal.
%23287624: Groenveld, Simon ... [et al.] - De kogel door de kerk? : de opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609.
%23221133: Groesbeek, Marleen Janssen. - Duurzamer ondernemen.
%23284552: Groesen, Michiel van. - Amsterdam's Atlantic : print culture and the making of Dutch Brazil.
%23280682: Groesen, Jan van. - Wijzer van geografische namen.
%23126691: Groh, Kurt. - Geschichte des oströmischen Kaisers Justin II, nebst den Quellen.
%23291954: Groh, Anette. - Zur Frage der Zulässigkeit von Leistungsbewertungen bei Professorinnen und Professoren im Hinblick auf Art. 5 Abs. 3 GG.
%23281293: Grohé, Stefan. - Rembrandts mythologische Historien.
%23207282: Groll, Wilfried. - Ernst Troeltsch und Karl Barth : Kontinuität im Widerspruch.
%23109717: Gromicho, J.A. dos Santos. - Quasiconvex Optimization and Location Theory.
%23249669: Gromitsaris, Athanasios. - Theorie der Rechtsnormen bei Rudolph von Ihering : eine Untersuchung der Grundlagen des deutschen Rechtsrealismus.
%2321483: Gronden, J.W.van de & K.J.M. Mortelmans (eds.) - Mededinging en niet-economische belangen.
%23220421: Gronden, J.W. van de. - De implementatie van het EG-milieurecht door Nederlandse decentrale overheden : de EG-rechtelijke eisen voor de omzetting, inkadering, toepassing en handhaving van EG-milieurichtlijnen en -verordeningen door provincies, gemeenten en waterschappen.
%23256025: Gronden, J.W. van de & R.J.G.M. Widdershoven. - Mededingingsauthoriteiten als zelfstandig bestuursorgaan : onafhankelijk toezicht?
%23200978: Gronden, Johan van de. - The EU and WTO law on services : limits to the realisation of general interest policies within the services markets?.
%23291105: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening : tweede lezing (tweede gedeelte) : aanpassing en vernummering: onderwijs, voorzitterschap verenigde vergadering, defensie, recht op inlichtingen en enquêterecht; afkondiging; bekendmaking tekst herziene grondwet.
%23295288: GRONDWET (1972). - De grondwetsherziening 2008. Eerste & Tweede lezing.
%23247235: GRONDWET (1972). - De grondwetsherziening 2006. Eerste & Tweede gedeelte.
%235718: Staatscommissie Grondwet. - Rapport : Staatscommissie Grondwet.
%23823: GRONDWET (1972). - De Grondwetsherziening 1972; Deel III : Financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen, vervroeging Prinsjesdag
%23286965: GRONDWET (1972). - De Grondwetsherziening 1972. Deel I : Verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal.
%23286958: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening : eerste lezing. Deel II. Regering : koningschap-koning, ministers en staatssecretarissen-ministerraad en contraseign.
%23247233: GRONDWET (1972). - De grondwetsherziening 2002. Eerste & Tweede gedeelte.
%23247225: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening. Tweede lezing. Eerste gedeelte : behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer; Tweede gedeelte : aanpassing en vernummering : onderwijs, voorzitterschap verenigde vergadering, defensie, recht op inlichtingen en enqueterecht; afkondiging; bekendmaking tekst herziene Grondwet.
%23254263: GRONDWET (1972). - De grondwetsherziening 1987.
%23256329: GRONDWET (1972). - Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet : ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 aug. 1967, nr 1.
%23786: GRONDWET (1972). - De Grondwetsherziening 1972; Deel IV : Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming.
%23286959: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening : eerste lezing. Deel Va. Wetgeving en bestuur : buitenlandse betrekkingen.
%23286960: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening : eerste lezing. Deel VIII. Procedure grondwetsherziening : procudure grondwetsherziening, wijziging overwegingswetten rijksbegroting en procedure grondwetsherziening.
%23286955: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening : eerste lezing. Deel IIIb : Staten-Generaal : inrichting en samenstelling Staten Generaal (eerste voorstel) - verkiezing Tweede Kamer en Eerste Kamer - werkwijze Staten-Generaal - recht op inlichtingen en enque^terecht, (Tweede Kamer, mondelinge behandeling, en Eerste Kamer) : voorzitterschap verenigde vergadering - inrichting en samenstelling Staten-Generaal (tweede voorstel).
%23286956: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening : eerste lezing. Deel Va. Wetgeving en bestuur : wetten en andere voorschriften, terugzendingsrecht Eerste Kamer.
%23286957: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening : eerste lezing. Deel IV. Raad van State, Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies.
%23275866: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening. Eerste lezing. Deel VII b. Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen, provincies en gemeenten, kiesrecht gemeenteraad niet-Nederlandse ingezetenen, territoriale lichamen i.p.v. provincies en gemeenten, waterschappen, andere openbare lichamen, samenwerking en geschillen tussen openbare lichamen (Tweede Kamer, mondelinge behandeling en Eerste Kamer). Territoriale lichamen i.p.v. provincies en gemeenten. (Tweede Kamer, schriftelijke behandeling).
%2310118: GRONDWET [1948]. - De Grondwet : met aantekening der gelijksoortige bepalingen van vroegere tijd.
%23194084: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening. Eerste lezing. Deel VII a: Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen, provincies en gemeenten, kiesrecht gemeenteraad niet-Nederlandse ingezetenen, territoriale lichamen i.p.v. provincies en gemeenten, waterschappen, andere openbare lichamen, samenwerking en geschillen tussen openbare lichamen (Tweede Kamer, schriftelijke behandeling).
%23152455: GRONDWET [1848]. - Handelingen van de Regering en de Staten-Generaal, over de herziening der Grondwet.
%2313690: GRONDWET (1972). - Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. 2 Dln.
%2310121: GRONDWET (1972). - Proeve van een NIEUWE Grondwet.
%23260953: GRONDWET (1972). - De Grondwetsherziening 1972; Deel I : Verlaging kiesgerechtigde leeftijd ; Leeftijd passief kiesrecht ; Geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal.
%2313691: GRONDWET (1972). - De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherziening (1967-1977). 3 Dln.
%23278685: GRONDWET (1972). - De grondwetsherziening 1996.
%23798: GRONDWET (1972). - De Grondwetsherziening 1972; Deel II : Uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk huis, lidmaatschap Koninklijk huis.
%23249561: Gröne, Maximilian. - Maladie ès lettres : Krankheitsdarstellungen bei Camus , Giono , Beauvoir , Cardinal und Guibert.
%23292602: Gröner, Helmut (ed.). - Regulierung und Wettbewerb im europäischen Luftverkehr.
%23288072: Gronert, Stefan. - The Düsseldorf School of Photography : photographs 1961-2008.
%23252502: Gröning, Linda & Jørn Jacobsen (eds.) - Restorative justice and criminal justice : exploring the relationship.
%23174089: Groningen, B.A. van. - Basileus : de alleenheerscher op het tragische tooneel der Grieken.
%23172819: Groningen, B.A. van. - Vrijheid en gebondenheid in den griekschen literairen vorm.
%23148893: Groningen, B.A. van. - Over Hellas en Hellenen. Verspreide opstellen.
%23159034: RIAGG Groningen. - Grensverkenningen in de psychotherapie. Voordrachten bij het afscheid van Evert de Ruiter.
%23100956: GRONINGEN. - Reglement op het sluiten en openen der poorten en boomen der stadt Groningen.
%23101926: Groningen, B.A. van. - Le Dyscolos de Ménandre : étude critique du texte.
%23246099: Gronovius, Laurentius Theodorus. - Dissertatio juridica inauguralis continens modos adquirendi dominii jure gentium ...
%23278987: Grønstad, Asbjørn. - Transfigurations : violence, death and masculinity in American cinema.
%2366703: Grönwoldt, Ruth. - Stickereien von der Vorzeit bis zur Gegenwart : aus dem Besitz des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart und der Schlösser Ludwigsburg, Solitude und Monrepos.
%23282691: Groof, Jan de & Hagen, Toon & Schramme, Annick. - Gedrag na verdrag : balans en toekomst van de samenwerking Nederland-Vlaanderen.
%23272656: Groom, Winston. - A storm in Flanders : the Ypres salient, 1914-1918 : tragedy and triumph on the Western Front.
%23274200: Groom, Winston. - A Storm in Flanders: The Ypres Salient, 1914-1918: Tragedy and Triumph on the Western Front.
%23292872: Groos, Ulrike & Sven Beckstette. - Dieter Roth : balle balle Knalle.
%2385565: Groot, A.H. - Jaarrekening MKB 2012 : voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen..
%23201377: Groot, J.P. - De leefbaarheid van de dorpen in de gemeente Borger.
%23216224: Groot, A.J. de. - Sine invidia communico : opstellen aangeboden aan A.J. de Groot.
%23101929: Groot, Adriaan D. de. - Kern en consequenties van de Forumtheorie: over wetenschappelijke waarheid.
%23133876: Groot, Henri L.F. de - Economic Growth, Sectoral Structure and Unemployment.
%2313897: Groot, L. de. - Het Personeel Statuut van Apatriden en Bipatriden volgens Nederlansch Internationaal Privaatrecht.
%23294375: Groot, Lucas Franciscus Michaël. - Basic income and unemployment.
%2340536: Groot, Gerard-René de. - Staatsangehörigkeitsrecht im Wandel : eine rechtsvergleichende Studie über Erwerbs- und Verlustgründe der Staatsangehörigkeit. Diss.
%23235703: Groot, A.H. - Jaarrekening MKB 2008 checklist : overzicht voorschriften middelgrote en kleine ondernemingen.
%23200554: Groot, Johannes Cornelis. - Karl Barth en het Theologische Kenprobleem.
%2388942: Groot, Rutger S. de - 'Hij kwam op Dreef.' Het Management van Popgroepen.
%23288821: Groot, G. de & P.E. Ernste. - Tekstuitgave KEI : geconsolideerde wettekst Wetboek van Bugerlijke Rechtsvordering, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Rijkswet cassatierechtspraak : met inleiding.
%23186824: Groot, Gerard-René de. - Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2010-2011.
%23203650: Groot, Adriaan D. de & Henk Visser. - Het forumwaarmerk van wetenschap : argumenten voor een nieuwe traditie.
%23178222: Groot, H. de. - Bestuurdersaansprakelijkheid.
%23293819: Groot, G. de; M.A. van Hoepen & F.H.A.M. Thunnissen. - De deskundige in rechte.
%23289122: Groot, Willem de. - Broeders gevangenisse : dagboek van Willem de Groot, betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein.
%23195888: Groot, June de. - Just rehabilitation : a comparative study.
%2354849: Groot, Willem de. - Broeders gevangenisse : dagboek van Willem de Groot, betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein.
%23281837: Groot, Adriaan D. de. - Saint Nicholas : a psychoanalytic study of his history and myth.
%23295216: Groot, Merel Sylvia de. - Democratic effects of institutional reform in local government : the case of the Dutch Local Government Act 2002.
%23267625: Groot, Nicolaas. - Wetenschap en theologie bij Friedrich Schleiermacher : een interpretatie van de Kurze Darstellung des theologischen Studiums.
%23131642: Groot, S.J. de. - Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888-1988.
%2331023: Groot, Maaike. - Animals in ritual and economy in a Roman frontier community : excavations in Tiel-Passewaaij.
%2357996: Groot, A.R.J. & H.J.L.M. van de Luytgaarden (eds.). - Zonder meer recht.
%2383860: Groot, G.R.J. de. - Tarieven in de gezondheidszorg = Health care pricing in The Netherlands.
%23145373: Groot, Adriaan D. de. - Rede als Richtsnoer : bijdragen over methoden van denken en werken in de gedragswetenschappen aangeboden aan prof.dr. A.D. de Groot.
%23147505: Groot, René de. - Drie miljard verwijten : Nederland en Suriname 1974-1982.
%2314968: Groot, G.J. de. - Vergoeding van planschade.
%23177336: Groot, Gerard-René de & Nico Florijn. - Het vertalen van juridische informatie; Rechtsvergelijking in de bestudering van het publiekrecht : een stilistische benadering.
%23154577: Groot, H. de & P.A. Stein. - Grondtrekken van het handelsrecht.
%23157380: Groot, Willem de. - [Grotio, Guilielmo]. Vitae jurisconsultorum quorum in pandectis extant nomina conscriptae.
%2356716: Groot, J.F. de ... [et al.] (red.) - Sterk gecoördineerd : opstellen over de Wabo : Hoekstra-bundel.
%23290472: Groot, Gerard-René de. - Liber promotorum Gerard-René de Groot.
%23185962: Groot, Rolf de; Elies Steyger, Ronald van den Tweel. - Onze Keus : pirouettes in het gemeenschapsrecht.
%23281836: Groot, Adriaan D. de. - Methodologie : grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen.
%23285528: Groot, Adriaan D. de. - Methodologie : grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen.
%23114828: Groot, Hugo de. - Van 't regt des oorlogs en vredes, behelzende het regt der nature en der volkeren, mitsgaders het voornaamste van 't openbaare borgelrijke regt.
%23279197: Grootegoed, Ellen. - Dignity of dependence : welfare state reform and the struggle for respect.
%23293585: Grootelaar, Hilke A. - Interacting with procedural justice in courts,
%23156199: Grootendorst, Jan. - De markthuur op kantorenmarkten in Nederland.
%23238292: Theo Thijssen & Rob Grootendorst. - Theo Thijssen.
%23199680: Grootens, P.L.M. - Dominicus Baudius : een levensschets uit het Leidse humanistenmilieu, 1561-1613.
%23265613: Grootes, E.K. - Visie in veelvoud : opstellen van prof.dr. E.K. Grootes over zeventiende-eeuwse letterkunde.
%23292415: Grooth, G. de. - Het pachtrecht : commentaar op de nieuwe Pachtwet.
%23270119: Groothoff, C.J. (ed.) - Voetbal : een handleiding voor het spel.
%23267245: Groothuijse, Frank Antoon Gerard. - Water weren : het publiekrechtelijk instrumentarium voor de aanpassing en bescherming van watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen.
%23268629: Groothuijse, Frank Antoon Gerard. - Water weren : het publiekrechtelijk instrumentarium voor de aanpassing en bescherming van watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen.
%2380130: Groothuis, M.M. ... [et al.] - De digitale overheid : preadviezen.
%23256993: Groothuis, Marga M. - Beschikken en digitaliseren : over normering van de elektronische overheid.
%233264: Grootings, Peter. - Technology and work : east-west comparison.
%23263612: Gropp, William - Using MPI: Portable Parallel Programming with the Message-Passing Interface (Scientific and Engineering Computation).
%23294898: Gros, Frédéric & David Fernbach. - Disobey! : a guide to ethical resistance.
%23277384: Gröschler, Peter. - Actiones in factum : eine Untersuchung zur Klage-Neuschöpfung im nichtvertraglichen Bereich.
%2372532: Grose, Christopher. - Milton's epic process : Paradise lost and its Miltonic background.
%2333149: Grose, Christopher. - Milton and the sense of tradition.
%23286434: Grosfeld, José ... [et al.] - Zeeuwse verhalen : een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Zeeland.
%23291027: Grosheide, G.H.A. - Oprichting van Naamlooze Vennootschappen naar Nederlandsch recht.
%23234250: Grosheide, F.W. (red.) - Intellectual property law : articles on the legal protection of cultural expressions and indigenous knowledge.
%2384092: Grosheide, F.W. - Auteursrecht op maat : beschouwingen over de grondslagen van het auteursrecht in een rechtspolitieke context.
%23218672: Grosheide, F.W. & K. Boele-Woelki (eds.) - Europees privaatrecht 1997 : opstellen over internationale transacties en intellectuele eigendom [Molengrafica].
%23218675: Grosheide, F.W. & K. Boele-Woelki (eds.) - Europees privaatrecht 1996 : opstellen over internationale transacties en intellectuele eigendom [Molengrafica].
%23218674: Grosheide, F.W. & K. Boele-Woelki (eds.) - Europees privaatrecht 1998 : opstellen over internationale transacties en intellectuele eigendom [Molengrafica].
%2355554: Grosheide, G.H.A. - Oprichting van Naamlooze Vennootschappen naar Nederlandsch recht.
%23270979: Grosheide, F.W. (red.) - Intellectual property law : articles Crossing borders between traditional and actual.
%23288383: Grosheide, F.W. - Privaatrecht en Gros : opstellen aangeboden door collegae, oud-collegae, medewerkers, oud-medewerkers, promoti en promovendi aan prof. mr. F. Willem Grosheide ter gelegenheid van zijn jubileum van 25 jaar verbondenheid aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.
%23192965: Grosheide, F.W. & K. Boele-Woelki (eds.) - European Private Law 1999/2000 : e-commerce issue : articles on International Commercial Contracts and Intellectual Property.
%23165206: Groskamp-ten Have, Amy. - Moeder.
%23285551: Groslier, Bernard-Philippe. - Angkor : hommes et pierres.
%23236735: Gross, Karen - Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System.
%2377935: Gross, Gloria S. - This invisible riot of the mind : Samuel Johnson's psychological theory.
%23124654: Gross, Jonathan. - Thomas Jefferson's scrapbooks. Poems of nation, family & Romantic love collected by America's third president.
%2320606: Gross, Heinrich - Die Idee des Ewigen und Allgemeinen Weltfriedens im alten Orient und in Alten Testament.
%23274109: Gross, Mortimer D. - Minimal brain dysfunction
%23294249: Gross, Michael L. - Bioethics and armed conflict : moral dilemmas of medicine and war.
%23207092: Gross, Mirjana. - Die Anfänge des modernen Kroatien : Gesellschaft, Politik und Kultur in Zivil-Kroatien und -Slawonien in den ersten dreissig Jahren nach 1848.
%23285950: Gross, Jennifer R. - Richard Artschwager!
%23272571: Grossberg, Kenneth Alan. - Japan's Renaissance: The Politics of the Muromachi Bakufu (Cornell East Asia Series).
%23230746: Grosse, Rudolf (ed.) - Schwabenspiegel: Kurzform : mitteldeutsch-niederdeutsche Handschriften.
%23267930: Grossekathöfer, David. - Es ist ja jetzt Gleichberechtigung : die Stellung der Frau im nachehelichen Unterhaltsrecht der DDR.
%23193652: Grosseteste, Robert. - De Decem mandatis.
%23251455: Grossholtz, Jean. - Forging capitalist patriarchy : the economic and social transformation of feudal Sri Lanka and its impact on women.
%2388754: Grossman, Gene M. - Imperfect Competition and International Trade (Readings in Economics).
%2310619: Grossman, Joanna L. - Inside the castle: law and the family in 20th century America.
%23275419: Grossman, Joanna L. - Inside the castle : law and the family in 20th century America.
%23291985: Grossmann, Stefan. - Österreichische Strafanstalten.
%23216140: Grossmann, Klaus. - Die mittelalterliche Gerichtsverfassung und Verwaltungsorganisation in Kaiserswerth nach dem Stadtrecht aus dem 14. Jahrhundert.
%23260801: Grosso, Nicole Yvette Del. - Parlement en Europese integratie.
%23232268: Grosz, George. - Das Gesicht der herrschenden Klasse & Abrechnung folgt!
%23249881: Grosz, Barbara J. (Ed.) - Natural Language Processing (Special Issues of Artificial Intelligence).
%23138642: Grote, Heiner - Sozialdemokratie und Religion 1863-1875.
%23227060: Grote, Rainer. - Die Besteuerung deutsch-belgischer Erb- und Schenkungsfälle.
%23126693: Grotefend, Hermann. - Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
%23128792: Grotefend, Karl Ludwig & G.F. Fiedeler - Urkundenbuch der Stadt Hannover : vom Ursprung bis 1369, nebst Nachtrag und Berichtigungen.
%2349851: GROTH, PAUL. - Elemente der physikalischen und chemischen Krystallographie. Mit 4 Tafeln, 962 Textfiguren und 25 Stereoskopiebildern.
%23271295: Grothe, Nicole & Kurt Wettengl. - Fluxus : Kunst für ALLE! : Volume 2. Die Sammlung Braun/Lieff = The Braun/Lieff Collection.
%23271293: Grothe, Nicole & Kurt Wettengl. - Fluxus : Kunst für ALLE! : Volume 1. Die Sammlung Feelisch = The Feelisch collection
%23589: Grothusen, Klaus-Detlev (ed.) - Turkey = Türkei.
%2372270: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROOT, HUGO DE]. Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleertheyd. 2 Delen.
%23289558: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De Jure Belli Ac Pacis. Libri Tres, in quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum annotatis, auctoris, ejusdemque dissertatione de Mari Libero; ac libello singulari de AEquitate, indulgentia, & facilitate: Nec non Joh. Frid. Gronovii V.C. Notis in totum opud de Jure Belli ac Pacis. Editionem omnium, quae hactenus prodierunt, emendatissimam, ac fidem priorum & optimarum recensuit; loca pleraque auctorum laudatorum distinctius designavit; notulas denique addidit Joannes Barbeyrac.
%23257130: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De Iure Belli Ac Pacis Libri Tres, in quibus Ius Naturae et Gentium, item Iuris Publici praecipua explicantur.
%23135586: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De Iure Belli Ac Pacis Libri Tres, in quibus Ius Naturae et Gentium, item Iuris Publici praecipua explicantur.
%23276744: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De Iure Belli Ac Pacis : Libre Tres. Cum annotatis auctoris, nec non J.F. Gronovii notis, & J. Barbeyracii animadversionibus; commentariis insuper locupletissimis Henr.L.B. de Cocceii. Insertis quoque observationibus Samuelis L.B. de Cocceii. Aduntur tandem ipsius Grotii : Dissertatio de mari libero. Tomus I-IV. [V] : Samuelis de Cocceii. Introductio ad Henrici L.B. de Cocceii Grotium illustratum continens dissertationes prooemiales XII. On 2nd titlepage : Hugo Grotius De jure belli ac pacis cum notis variorum, et commentariis Henrici de Cocceii, nec non introductione Sam. de Cocceii Henrici filii Opus quinque voluminibus absoluten.
%23289564: Grotius, Hugo (Hugo de Groot). [Schoolprize binding of Enkhuizen]. - [GROTII, HUGONIS]. De jure belli ac pacis libri tres : in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur : cum annotatis auctoris, ejusdemque dissertatione De Mari libero, ac libello singulari De aequitate, indulgentia, & facilitate : nec non Joann. Frid. Gronovii V.C. notis in totum opus De jure belli ac pacis.
%2314726: Grotius, Hugo (Hugo de Groot). - [GROTII, HUGONIS]. De Iure Belli Ac Pacis. Libre Tres. Cum adnotationibus selectis Ioann. Frid. Gronovii, & auctioribus Ioannis Barbeyracii. Accedit H. Grotius Dissertatio de Mari Libero; Et Libellus Singularis De Aequitate, Indulgentia, & Facilitate. Editit atque praefatus est Meinardus Tydeman.Iure belli
%2345419: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - La Vie et l'Oevre de Grotius (1583-1645).
%23265403: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 1-17. 1597-1645 & Supplement.
%2360175: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De Jure Belli Ac Pacis : libri Tres; in quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum annotatis, auctoris, ejusdemque dissertatione de Mari Libero; ac libello singulari de AEquitate, indulgentia, & facilitate: Nec non Joh. Frid. Gronovii V.C. Notis in totum opud de Jure Belli ac Pacis. Editionem omnium, quae hactenus prodierunt, emendatissimam, ad fidem priorum & optimarum recensuit; loca pleraque auctorum laudatorum distinctius designavit; notulas denique addidit Joannes Barbeyrac.
%2383118: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Hugonis Grotii : in tres libros de iure belli ac pacis prolegomena = Hugo de Groot : voorrede tot de drie boeken over het recht van oorlog en vrede.
%23253093: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - The poetry of Hugo Grotius : original poetry 1602-1603. (De dichtwerken van Hugo Grotius. I: Oorspronkelijke dichtwerken. Deel 2, pars 3 A-B).
%23297023: Grotius, Hugo (Hugo de Groot). - Hug. Grotius Poemata.
%23297024: Grotius, Hugo (Hugo de Groot). - Annales et historiae de rebvs belgicis.
%2349274: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De Jure Belli Ac Pacis. Libri Tres, in quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum annotatis, auctoris, ejusdemque dissertatione de Mari Libero; ac libello singulari de AEquitate, indulgentia, & facilitate: Nec non Joh. Frid. Gronovii V.C. Notis in totum opud de Jure Belli ac Pacis. Editionem omnium, quae hactenus prodierunt, emendatissimam, ad fidem priorum & optimarum recensuit; loca pleraque auctorum laudatorum distinctius designavit; notulas denique addidit Joannes Barbeyrac.
%23289332: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De jure belli ac pacis libri tres: in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur. Cum annotatis auctoris, ejusdemque dissertatione de Mari libero, ac libello singulari De aequitate, indulgentia, & facilitate, nec non Joann. Frid. Gronovii v.c. notis in totum opus De jure belli ac pacis, ex altera recensione Joannis Barbeyracii
%2318731: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Catalogue de Manuscrits Autographes de Hugo Grotius. Dont la Vente a lieu à La Haye le 15 Novembre 1864 sous la direction et au domincile de Martinus Nijhoff. 2me Édition avec annotations de W.J.M. van Eysinga & L.J. Noordhoff.
%23290491: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-Geleerdheid.
%2331436: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - De imperio summarum potestatum circa sacra.
%23264740: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De Iure Belli Ac Pacis : Libre Tres. Cum adnotationibus selectis Ioann. Frid. Gronovii, & auctioribus Ioannis Barbeyracii. Accedit H. Grotius Dissertatio de Mari Libero; Et Libellus Singularis De Aequitate, Indulgentia, & Facilitate. Editit atque praefatus est Meinardus Tydeman.
%23289455: Grotius, Hugo (Hugo de Groot). - [GROTII, HUGONIS]. De jure belli ac pacis libri tres: in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur. Cum annotatis auctoris, ejusdemque dissertatione de Mari libero, ac libello singulari De aequitate, indulgentia, & facilitate, nec non Joann. Frid. Gronovii v.c. notis in totum opus De jure belli ac pacis, ex altera recensione Joannis Barbeyracii.
%23290323: Grotius, Hugo (Hugo de Groot). - De veritate religionis christianae.
%23236210: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Het Leven van Hugo de Groot : vervattende zyne Studien, Schriften, Gezantschap en Staatkundige Verrichtingen ; van zyne Geboorte af tot zynene Dood toe.
%23289561: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).[Prize binding Middelburg]. - Annales et historiae de rebvs Belgicis. Amst., J. Blaeu, 1658, 4th ed., (16),567,(25)p., engr. portrait of the author.
%23101338: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - The world of Hugo Grotius (1583-1645) : proceedings of the International Colloquium organized by the Grotius Committee of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Rotterdam 6-9 April 1983.
%23277725: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [HUGO DE GROOT]. Inleydinge tot de Hollandse regts-geleertheyt: Bevestigt met placaten ... van de hoven van justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op de selve, door Simon van Groenewegen van der Made ... als mede R. Hogerbeets, van het aanleggen en volvoeren der processen, voor de respective hoven van Holland, en het Hollandse versterf-recht, beyde met aanmerkingen van den selven Groenewegen. Met een groot nieuw register voorsien.
%23290322: Grotius, Hugo (Hugo de Groot). - De veritate religionis christianae.
%23236543: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Le droit de la guerre, et de la paix.
%23265400: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Le droit de la guerre, et de la paix.
%23287988: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De iure belli ac pacis libri tres, In quibus jus Naturae & Gentium, item juris publici praecipua explicantur.
%23157548: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De jure belli ac pacis libri tres: in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur. Cum annotatis auctoris, ejusdemque dissertatione de Mari libero, ac libello singulari De aequitate, indulgentia, & facilitate, nec non Joann. Frid. Gronovii v.c. notis in totum opus De jure belli ac pacis, ex altera recensione Joannis Barbeyracii
%23287959: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De jure belli ac pacis libri tres: in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur. Cum annotatis auctoris, ejusdemque dissertatione de Mari libero, ac libello singulari De aequitate, indulgentia, & facilitate, nec non Joann. Frid. Gronovii v.c. notis in totum opus De jure belli ac pacis, ex altera recensione Joannis Barbeyracii
%23257474: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Anthologia Grotiana : a Lugduni Batavorum universitatis discipulis in colloquio, cui nomen Societas Juridica Grotius congregatis collata.
%23157472: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 3: 1626-1628.
%2313809: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [Grotii, Hugonis]. De Jure praedae Commentarius. [Incl. De Mare liberum].
%23289562: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).[Prize binding Rotterdam]. - [GROTII, HUGONIS]. De jure belli ac pacis libri tres: in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur. Cum annotatis auctoris, ejusdemque dissertatione de Mari libero, ac libello singulari De aequitate, indulgentia, & facilitate, nec non Joann. Frid. Gronovii v.c. notis in totum opus De jure belli ac pacis, ex altera recensione Joannis Barbeyracii
%2377460: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Argumenti theologici, iuridici, politici.
%2377461: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - De iure belli ac pacis libri III in quibus ius naturae et gentium item iuris publici praecipua explicantur [1993].
%2377462: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - The jurisprudence of Holland. Vol. I: Text, translation and notes. Vol. II: Commentary.The text translated with brief notes and a commentary by Robert Warden Lee.
%23147092: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 8: 1637.
%23276077: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De jure belli ac pacis libri tres, : in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur: cum annotatis aucturis, ex postrema ejus ante obitum cura : accesserunt ejusdem Dissertatio de mari libero, & Libellus singularis de aequitate, indulgentia & facilitate, nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus De jure belli ac pacis.
%23157468: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 7: maart 1636 t/m december 1636.
%23157469: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 6: juni 1635 t/m februari 1636.
%23157473: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 9: 1638.
%23157471: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 4: 1629-1631.
%23157470: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 5: 1632 t/m mei 1635.
%23157475: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 11: 1640.
%23157474: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 10: 1639.
%23157478: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 13: 1642.
%23157477: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 12: 1641.
%23157479: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 14: 1643.
%23157480: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 15: januari - september 1644.
%23157481: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 16: oktober 1644-augustus 1645.
%23157482: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 17: Supplement 1583-1645.
%2311736: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De Iure Belli Ac Pacis : Libre Tres. Cum adnotationibus selectis Ioann. Frid. Gronovii, & auctioribus Ioannis Barbeyracii. Accedit H. Grotius Dissertatio de Mari Libero; Et Libellus Singularis De Aequitate, Indulgentia, & Facilitate. Editit atque praefatus est Meinardus Tydeman.
%23253091: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - The poetry of Hugo Grotius : original poetry 1604-1608. (De dichtwerken van Hugo Grotius. I: Oorspronkelijke dichtwerken. Deel 2, pars 4 A-B).
%236804: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-Geleerdheid.
%23270717: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [GROTII, HUGONIS]. De iure belli ac pacis libri III in quibus ius naturae et gentium item iuris publici praecipua explicantur [1939].
%23214401: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 1-17. 1597-1645 & Supplement.
%23286560: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Quelques lettres concernant la première édition du De ivre belli ac pacis de Hugo Grotius : (Paris 1625).
%23297022: Grotius, Hugo (Hugo de Groot). - De veritate religionis christianae.
%23157483: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Briefwisseling van Hugo Grotius [= The correspondence of Hugo Grotius]. Deel 3 (1626-1645) - 17 (Supplement).
%23262701: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [HUGO DE GROOT]. Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid.
%23272496: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - Le droit de la guerre, et de la paix.
%233685: Grotius, Hugo (Hugo de Groot).. - [HUIGH DE GROOT]. Verhandeling over het Recht op Buit. (De Jure praedae Commentarius).
%23243695: Grottanelli, Vinigi L. - The Python Killer: Stories of Nzema Life.
%23280817: Group, Research and Analysis Working. - Poverty and Human Development Report 2002.
%2361868: Aspen Strategy Group. - The United States and the use of force in the post-cold war era.
%23249794: Aspen Strategy Group. - Securing peace in the new era : politics in the former Soviet Union and the challenge to American security : a report by the Aspen Strategy Group.
%23238869: Spinelli Group. - A fundamental law of the European Union.
%23253462: Aspen Strategy Group. - The United States and the use of force in the post-cold war era: An Aspen Strategy Group Report.
%23116475: Grover, Philip (ed.) - Ezra Pound. The London Years, 1908-1920.
%23274150: Groves, Philip M. & Kurt Schlesinger. - Introduction to biological psychology. 2nd edition.
%23292460: Grubb, Michael ... [et al.] - The Kyoto Protocol : a guide and assessment.
%23278: Grubb, James S. - Provincial families of the Renaissance : private and public life in the Veneto.
%23251131: Grube, Frank & Gerhard Richter. - Das grosse Buch der Windjammer.
%23216319: Gruber, Ernst (ed.) - Die Rechtsquellen des Kantons Zug.: Vorabdruck der Stadt- und Amtbücher von 1432 und 1566.
%23292950: Gruber, Joseph (ed.) - Econometric decision models : proceedings of a conference, held at the University of Hagen, West Germany, June 19-20, 1981.
%23211058: Gruber, Eckhart. - Der Mensch hascht unaufhörlich nach Vergnügen : zur Geschichte des Societätstheater in Dresden und anderer Bühnen im Taschenformat.
%23284529: Gruber, Marvin H.J. - Regression estimators : a comparative study.
%23119233: Gruenberg, Ernest M. (ed.) - Vaccinating against brain syndromes : the campaign against measles and rubella.
%23131486: Gruijters, Arnoldus Petrus Denis. - Financiële integratie en monetair beleid : een empirisch onderzoek naar de mobiliteit van het kapitaalverkeer in de geïndustrialiseerde wereld sinds het einde van het Bretton Woods-stelsel.
%23287953: Gruisen, Birgit. - De Nederlandse overlegeconomie en het Zweedse model (1973-1994) : besluitvorming tussen staat en markt ; het werkloosheidsprobleem.
%2339700: Grunau, Ilona. - Umsichtig : [das seitenverkehrte Buch ; Dokumentation der Ausstellung Neu 2000 des Fachbereichs Design der FH Düsseldorf].
%23296529: Grunberg, Arnon. - De mensheid zij geprezen : lof der zotheid 2001.
%23231045: Grunberg, Arnon. - De asielzoeker.
%23166157: Grunberg, Arnon. - De azielzoeker : roman.
%2315690: Gründler, Otto - The intellectual climate of the early university : essays in honor of Otto Gründler.
%2385340: Grundmann-van de Krol, C.M. & C W M Lieverse (eds.) - Wetgeving toezicht financiële markten 2013..
%23287597: Grundmann-van de Krol, C.M. - Koersen door de Wet op het financieel toezicht.
%23157523: Grunebaum, Custav E. von. - Studien zum Kulturbild und Selbstverständnis des Islams [Gesammelte Aufsätze].
%23227355: Grunebaum, Custav E. von. - Modern islam : the search for cultural identity.
%2399106: GRÜNFELD, JOSEPH. - Science and values.
%2321208: Grünfeld, Thomas. - Young steerer (junger Lenker), Erwin, misfit (Bulldog/goat), Colorado, doggy, Augenbilder, gluematic, MCC, misfit (pheasant/goat), Nottingham, o.T. (shelf) & others by Thomas Grünfeld : 'Collecting with a purpose' / by Magnus Mills.
%2394819: Grunfeld, Frederic V. - Prophets without honour : a background to Freud, Kafka, Einstein and their world.
%23205468: Grünhut, Carl Samuel. - Lehrbuch des Wechselrechts.
%23296955: Grunne, Bernard De. - Djenné-jeno : 1000 years of terracotta statuary in Mali.
%23143824: Grunwald, Max. - Spinoza in Deutschland.
%23211832: Grunzel, Josef. - System der Verkehrspolitk.
%23292546: Grupe, Gerd. - Die Kunst des Mbira-Spiels : harmonische Struktur und Patternbildung in der Lamellophonmusik der Shona in Zimbabwe = The art of mbira playing
%232949: Grupp, Rudolf. - Der Einfluss des Artikels 85 EWG-Vertrag und der Verordnung Nr. 17 auf die Wirksamkeit wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen.
%23176733: Grusa, Karl-Ulrich. - Zweidimensionale, interpolierende Lg-Splines und ihre Anwendungen.
%23291051: Grut, Marina. - The Bolero School : an illustrated history of the Bolero the Seguidillas & the Escuela Bolera Syllabus & Dances.
%23133585: Grüter, Regina. - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
%23231503: Grützmacher, Georg. - Hieronymus : eine biographische Studie zur alten Kirchengeschichte. Band 1: Sein Leben und seine Schriften bis zum Jahre 385.
%23154901: Grützmacher, Georg. - Hieronymus : eine biographische Studie zur alten Kirchengeschichte.
%238880: Grützner, Heinrich. - Aktuelle Probleme des internationalen Strafrechts : Beiträge zur Gestaltung des internationalen und eines supranationalen Strafrechts : Heinrich Grützner zum 65. Geburtstag.
%23103382: Gruys, J.A. & C. de Wolf. - A short-title Catalogue of Books printed at Hoorn before 1701 : a specimen of the STCN
%236721: Gruys, C. - De strijd over de historische interpretatie.
%23261518: Gruys, C. - De strijd over de historische interpretatie.
%23132578: Gruyter, P.S. de. - Nietigheden in het Strafproces en Techniek der Appelrechtspraak in Strafzaken. (5e druk)
%2361119: Gryger, Patrick J. - L'épée et la corde : criminalité et justice à Fribourg (1475-1505).
%23285325: Grygiel, Jakub J. - Great powers and geopolitical change.
%2343433: Grzybowski, Kazimierz. - Soviet International Law and the world economic order.
%2359520: Grzybowski, Kazimierz (ed.) - East-west trade.
%23256730: Grzymala-Busse, Anna Maria. - Rebuilding Leviathan : party competition and state exploitation in post-communist democracies / Anna Grzymala-Busse.
%23280579: Gschnitzer, Franz (ed). - Zur Griechischen Staatskunde.
%2378955: Gschnitzer, Franz. - Privatrechtliche Beiträge. Gedenkschrift Franz Gschnitzer.
%23181119: Guadalupi, Gianni. - The discovery of the Nile.
%23231101: Guagnini, Nicolàs - Aura Rosenberg: Who Am I, What Am I, Where Am I?.
%2339371: Gualazzini, Ugo. - L'insegnamento del diritto in Italia durante l'alto medioevo.
%2339373: Gualazzini, Ugo. - Trivium e quadrivium.
%23290861: Guarini, Giovanni Battista. - Le berger fidèle de Guarini.
%23287159: Guarini, Battista. - Il Pastor Fido : tragicomedia pastorale, del Signor Cavalier.
%23232205: Guasco, R.A.F. de (e.a.). - Het sociaal verzekeringsrecht in Nederland. 2e druk.
%2345898: Guatemala., Proyecto Apoyo a la Reforma de la Educacion en Derechos Humanos en - II Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos.
%2391573: Gubbels, L.J. - Veranderingen in politieke betrokkenheid bij gehuwde vrouwen : een exploratieve studie.
%23255572: Gubbels, Robert. - La grève, phénomène de civilisation.
%23267178: Gubbels, Nicole C.G. - Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting.
%23293205: Guberman, Ross. - Point made : how to write like the nations's top advocates.
%2375208: Guberman, J. - The life of John Lothrop Motley.
%23273979: Gubler, Jacques - Jean Tschumi : Architecture at Full Scale
%23287765: Guddat, Tanja. - Ein europäischer Jurist des 19. Jahrhunderts : Jean-Jacques G. Foelix und die rechtsvergleichende Methode im (internationalen) Privatrecht.
%23251222: Gudelinus, Petrus. - [Petri Gudelini] De ivre feudorum et pacis commentarii, ad mores Belgij ac Francie conscripti, quibus in hac iterata editione accessêre Henrici Zoesii ... Praelectiones fevdales.
%23289723: Gudeman, Stephen F. (ed.). - Economic Persuasions - Studies in Rhetoric and Culture.
%23213784: Gudeman, Stephen - Relationships, residence and the individual : a rural Panamanian community.
%23101341: GÜDEMANN, M. - Das jüdische Unterrichtswesen während der spanisch-arabischen Periode (c.950-1500).
%23101339: GÜDEMANN, M. - Geschichte des Erziehungswesens und der Kultur der abandländischen Juden während des Mittelalters und der neueren Zeit...
%23101340: GÜDEMANN, M. - Quellenschriften zur Geschichte des Unterrichts und der Erziehung bei den deutschen Juden von den ältesten Zeiten bis auf Mendelssohn.
%23183596: Gudian, Gunter. - Ingelheimer Recht im 15. Jahrhundert. [Paperback].
%2377295: Gudian, Gunter. - Ingelheimer Recht im 15. Jahrhundert. [Hardcover].
%23143502: Gudjonsson, G.H. & L.R.C. Haward. - Forensic psychology. A guide to practice.
%23129439: Gudzij, N.K. - Geschichte der russischen Literatur 11.-17. Jahrhundert.
%23292158: Gudzowaty, Tomasz. - Tomasz Gudzowaty : photography as a new kind of love poem.
%23292164: Gudzowaty, Tomasz. - Tomasz Gudzowaty : proof.
%23202822: Guégan, Stéphane; Vincent Pomarède and Louis-Antoine Prat. - Theodore Chasseriau, (1819-1856) : the unknown romantic.
%23274539: Guelke, Adrian. - South Africa in Transition: The Misunderstood Miracle (International Library of African Studies, 10).
%23295541: Guelzo, Allen C. - Gettysburg : the last invasion AuteursAllen C Guelzo(Auteur) Gedrukt boek2014First Vintage Books edition. New York : Vintage Books 2014.
%23116487: Guemple, Lee (ed.) - Alliance in Eskimo Society.
%23115553: Guénault, Paul & J.M. Jackson. - The control of monopoly in the United Kingdom. 2nd edition.
%23101342: GUÉRIN, V. - Description géographique, historique et archéologique de la Palestine,
%23146379: Guerini, V. - A history of dentistry from the most ancient times until the end of the 18th century.
%23122069: Guerlac, Henry. - Essays and papers in the history of modern science.
%23279954: Guerriero, Carmine. - Endogenous legal systems : theory and evidence.
%23286867: Guest, Robert. - The shackled continent : power, corruption, and African lives.
%23292062: Guest, Ann Hutchinson & Joukje Kolff. - Sequential movements.
%23292060: Guest, Ivor. - Ballet under Napoleon.
%2381926: Guest, Stephen. - Ronald Dworkin.
%23292065: Guest, Ann Hutchinson & Joukje Kolff. - Floorwork, basic acrobatics.
%2366924: Gueullette, J.E. - Des effets juridiques de la guerre sur les contrats.
%23187051: Guevara, Ernesto Che. - De guerilla-oorlog.
%23287190: Guevara, Antonius de. - R.P.D. Antonii de Guevara Episcopi Accinati, alias Mondoniensis Caroli V. Imperatoris quondam Concionatoris aulici, Confessarii et Historiographici : Epistolae et Dissertationes omnes, adjecta tertia parte, quae hactenus in omnibus editionibus desiderabatur.
%23291809: Guha, Ramachandra - Gandhi : The Years That Changed the World, 1914-1948.
%23291602: Guha, Ramachandra. - Gandhi : the years that changed the world, 1914-1948.
%2359547: Guhl, Theo., Anton K. Snyder, Jean Nicolas Druey, & Alfred Koller. - Das Schweizerische Obligationenrecht: mit Einschluss Des Handels- Und Wertpapierrechts.
%23275876: Guibal, Cornelis Jan. - Democratie en oligarchie en Friesland : tijdens de Republiek.
%23248933: Guibal, Francis. - ...et combien de dieux nouveaux : approches contemporaines.
%23274882: Travel guide. - Tigullio Gulf : Italian Riviera.
%23296637: Guidi, Francesco. - Trattato teorico-pratico di magnetismo animale considerato sotto il punto di vista fisiologico e psicologico con note illustrative e appendice.
%23289659: Guild, Elspeth. - The legal elements of European identity : EU citizenship and migration law.
%23289808: Guild, Elspeth & Paul Minderhoud (eds.) - Immigration and criminal law in the European Union : the legal measures and social consequences of criminal law in member states on trafficking and smuggling in human beings.
%23295773: Guild, Elspeth & Marin, Luisa. - Still not resolved? : constitutional issues of the European Arrest Warrant.
%23234815: Guillaume, Jean Jules Gustave Paul. - L'Escaut depuis 1830.
%2344607: Guillaume, Paul - Manuel de psychologie.
%23251687: Guillaume de Saint-Bénigne, Saint. - Sancti Willelmi : Divionensis abbatis et Fructuariae fundatoris : Opera.
%23286747: Guillebaud, C.W. - Wage determination and wages policy : a lecture and postscript.
%23134923: Guillemin, Victor - Cosmology in (2+1)-Dimensions, Cyclic Models, and Deformations of M2,1.
%23176700: Guillén, F (a.o.) - Hyperrésolutions cubiques et descente cohomologique.
%23290678: Guillén, Mauro F. - Models of Management: Work, Authority, and Organization in a Comparative Perspective.
%23205272: Guillon, Marie-Nicolas-Sylvestre. - Bibliothéque choisie des pères de l'église Grecque et Latine ou cours d'éloquence sacrée, par M.-N.-S. Guillon,...Tome premier [-vingt-septième et dernier]
%23296752: Guillou, Jean. - Dandy uit het noorden.
%23289813: Guinchard, Serge ... [et al.] - Droit processuel : droits fondamentaux du procès. 9e édition, 2017.
%23289814: Guinchard, Serge ... [et al.] - Procédure civile. 5e édition, 2017.
%23207492: Territory of Papua and New Guinea. - Minutes of proceedings of the House of Assembly. Vol. 1 : Second House : 1968 meetings of the first session.
%23207569: Papue New Guinea. - Minutes of proceedings of the House of Assembly. Vol. 3 : Second House : 1970-1971 meetings of the first session.
%23166689: Government of Netherlands New Guinea. - Government of Netherlands New Guinea. Press release: Bep. 18 (september 1959; 5 - 130 (march 1962).
%236582: Guins, George C. - Soviet Law and Soviet Society.
%23256441: Guiora, Amos N. - Constitutional limits on coercive interrogation.
%23293801: Guiora, Amos N. - Freedom from religion : rights and national security.
%23193923: Guiora, Amos N. - Freedom from religion : rights and national security.
%23181941: Guittart, Leendert Johannes. - De intonatie van het Nederlands met inbegrip van een vergelijking met de Engelse intonatie.
%23135877: GUIZOT, M. - The History of France.
%23285422: Gujer, Regula. - Concordia discordatium codicum manoscriptorum? : die Textenwicklung von 18 Handschriften anhand der D.16 des Decretum Gratiani.
%2376516: Guldenmond, R.M.A. - Strafrechtelijke handhaving van gemeenschapsrecht.
%23191221: Gulik, Hendrika Christina van. - Catalogue of the bronzes in the Allard Pierson museum.
%23285932: Gulik, Robert van. - New Year's Eve in Lan-Fang : a Judge Dee story.
%23151777: Gullan-Whur, Margaret. - Within reason : a life of Spinoza.
%23253246: Gullers, Karl W. & Stieg Trenter. - Italië [Zwarte Beertjes, 321/322].
%23114002: Gulliver, P.H. (ed.) - Cross-examinations : essays in memory of Max Gluckman.
%2341000: Gulyás, I.A.M. & J. Sybesma (eds.) - Jurisprudentie landsverordening administratieve rechtspraak Aruba.
%23113024: Gumerman, George J. & Murray Cell-Mann (eds.) - Understanding complexity in the prehistoric Southwest.
%23211162: Gummer, Don & Peter Plagens. - The lyrical constructivist : Don Gummer sculpture.
%23152657: Gummer, Ellis N. - Dickens' works in Germany, 1837-1937.
%2377297: Gummerus, Hermann. - Der römische Gutsbetrieb als wirtschaftlicher Organismus nach dem Werken des Cato, Varro und Columella.
%23223417: Gumplowicz, Ludwig. - Allgemeines Staatsrecht.
%2377299: Gumplowicz, Ludwig. - Grundriss der Soziologie.
%23265543: Gumplowicz, Ludwig. - Die soziologische Staatsidee.
%23199752: Gun, Willem Hendrikus van der. - La courtisane romantique et son rôle dans la comédie humaine de Balzac.
%2329068: Gunadi, Tom. - Taxation of inbound investment in Indonesia.
%2330691: Gunaratna, Rohan - Inside Al Qaeda: Global Network of Terror.
%2318977: Gundelach, J. - Ongegronde vrees : een onderzoek naar de rechtspraak inzake handhavingsbesluiten.
%23179794: Gunderson, Frank L., Helen W. Gunderson [and] Egbert R. Ferguson Jr. - Food standards and definitions in the United States : a guidebook.
%2377301: Gundlach, Wilhelm. - Karl der Grosse im Sachsenspiegel : eine Interpretation.
%23126699: Gundlach, Wilhelm. - Heldenlieder der deutschen Kaiserzeit. Band 1. Otto-Lied von Hrotsvith von Gandersheim. Band 2. Der Sang vom Sachsenkrieg. Band 3. Barbarossa-Lieder.
%23295866: Gündogar, Feruzan. - Trivialliteratur und Orient : Karl Mays vorderasiatische Reiseromane.
%236155: Gunkel, Richard. - Georg Büchner und der Dandysmus.
%23223355: Gunlicks, Arthur. - The Länder and German Federalism.
%23176732: Gunn, Thomas Jeremy. - No establishment of religion : America's original contribution to religious liberty.
%23202486: Gunning, J.W. - La Saccharimétrie et l'impôt sur le sucre : rapport au Ministre des Finances des Pays-Bas.
%2327790: Gunning, M.J. - Gewaande rechten : het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie.
%23255048: Gunning, Jennifer (ed.) - Assisted conception : research, ethics and law.
%2341310: Gunning, K.F. - Coming from... going where? : a scientific approach to ethics.
%23183919: Gunning, Jan. - De nieuwe Attische comedie als bron voor de kennis der Griekse religie.
%23282150: Gunning, C.P. & Graef, A.C.D, de. - Naar grooter Nederland.
%23267613: Gunsteren, Herman van & Edith van Ruyven (eds.) - Bestuur in de ongekende samenleving.
%23295995: Gunsteren, Herman van. - Bouwen op burgers : cultuur, preventie en de eigenzinnige burger.
%23112281: Gunsteren, Julia van. - Katherine Mansfield and Literary Impressionism.
%23295596: Gunsteren, Herman van. - Culturen van besturen.
%23282923: Gunter, Pete Addison Yancey. - Henri Bergson : a bibliography.
%23295570: Güntge, Georg-Friedrich. - Begehen durch Unterlassen : der gesetzliche Anwendungsbereich des § 13 StGB.
%23198513: Günther, Eberhard. - Probleme der Fusionskontrolle.
%2313410: Günther, August Hermann. - Drinkwatervoorziening in Nederland.
%2353532: Gunther, Richard., Nikiforos Diamandouros, & Hans-Jürgen Puhle (eds.) - The politics of democratic consolidation : southern Europe in comparative perspective.
%23265774: Günther, L. - Deutsche Rechtsaltertümer in unser heutigen deutschen Sprache.
%23241988: Günther, Hans Christian. - Exercitationes Sophocleae.
%23276240: Günther, Siegmund. - Ziele und Resultate der neueren mathematisch-historischen Forschung.
%2377303: Günther, Louis. - Die Idee der Wiedervergeltung in der Geschichte und Philosophie des Strafrechts : ein Beitrag zur universalhistorischen Entwicklung desselben.
%2365515: Günther, Henning. - Walter Benjamin und der humane Marxismus.
%23290927: Günther, Gotthard. - Idee und Grundriss einer nicht-aristotelischen Logik. 1. Band: Die Idee und ihre philosophischen Voraussetzungen.
%23126701: Günther, Johannes. - Lebenskizzen der Professoren der Universität Jena seit 1558 bis 1858 : Festgabe zur 300jährigen Säkularfeier der Universität am 15., 16. und 17. August 1858.
%23295563: Günther, Hans-Ludwig. - Verurteilungen im Strafprozess trotz subsumtionrelevanter Tatsachenzweifel : ein Beitrag zum Institut der sog. ungleichartigen Wahlfeststellung.
%2313186: Günther, Adolf. - Die Gesetzgebung des Auslandes über den Verkehr mit Wein.
%23242647: Gunther, Richard., P. Nikiforos Diamandouros, and Dimitri A. Sotiropoulos. (eds.) - Democracy and the state in the new Southern Europe.
%23294: Günther, Eberhard. - Zehn Jahre Bundeskartellamt : Beiträge zu Fragen und Entwicklungen auf dem Gebiet des Kartellrechts.
%23285186: Gupta, K.N. - Corruption in India.
%23283458: Gupta, Jyotsna Agnihotri. - New reproductive technologies, women's health and autonomy : freedom or dependency?
%2399594: Gupta, Joyeeta. - The climate change convention and developing countries : from conflict to consensus?
%2350914: Gupta, Raj. - Defense positioning and geometry : rules for a world with low force levels.
%2319788: Das Gupta, Jyoti Bhusan. - Indo-Pakistan Relations (1947-1955).
%23278249: Gupta, Suman. - The replication of violence : thoughts on international terrorism after September 11th 2001.
%23293257: Gupta, Joyeeta & Nicolien van der Grijp (eds.) - Mainstreaming climate change in development cooperation : theory, practice and implications for the European Union.
%23263642: Gurak, Laura J. - Cyberliteracy: Navigating the Internet with Awareness.
%23263624: Gurak, Professor Laura J. - Persuasion and Privacy in Cyberspace: The Online Protests over Lotus MarketPlace and the Clipper Chip.
%2375379: Guratzsch, Herwig. - Die Auferweckung des Lazarus in die niederländischen Kunst von 1400 bis 1700. Ikonographie und Ikonologie.
%23231538: Gurd, Sean Alexander - Iphigenias at Aulis: Textual Multiplicity, Radical Philology.
%23290866: Gürich, Georg. - Deutsch-Südwest-Afrika : Reisebilder und Skizzen aus den Jahren 1888 und 1889 mit einer Original-Routenkarte.
%23257878: Gurr, Ted Robert. - Rogues, rebels, and reformers : a political history of urban crime and conflict.
%2377305: Gürsching, Heinrich. - Evangelische Hospitäler : Studien zur Rechtsgeschichte der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen Memmingen.
%23278955: Gururaja Rao, H.S. - Legal aspects of the Kashmir problem.
%23152358: GURUSWAMY, LAKSMAN D. & JEFFREY A. McNEELY (eds.) - Protection of global biodiverity. Converging strategies.
%23296366: Gurvitch, Georges. - Essais de sociologie.
%23116077: Gurvitch, Georges (ed.) - Traité de Sociologie. Tome I-II.
%23268403: Gurvitch, Georges (ed.) - La Sociologie au XXe siècle ; I: Les grands problèmes de la sociologie; II: Les études sociologiques dans les différent pays.
%2377307: Gurvitch, Georges. - L'idée du droit social : notion et système du droit social. Histoire doctrinale depuis le 17. siècle jusqu'à la fin du 19. siècle
%239711: Gurvitch, Georges. - Sociology of law. Pref by Roscoe Pound.
%23149156: Gusdorf, Georges. - Les sciences humaines et la pensée occidentale. Vol. 6 : L'avènement des sciences humaines au siècle des lumières.
%23158896: Gusdorf, Georges. - Mémoire et personne. Tome I: La memoire concrète; Tome II: Dialectique de la mémoire.
%23265706: Güse, Ernst-Gerhard (ed.) - August Macke : Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen.
%23188917: Güse, Ernst-Gerhard - Marc Chagall : Druckgraphik.
%2375578: Gusinde, Martin. - Die Kongo-Pygmäen in Geschichte und Gegenwart.
%2369110: Gustafsson, Bo - Power and Economic Institutions: Reinterpretations in Economic History.
%23132021: Gutbrod, J. - Die Initiale in Handschriften des achten bis dreizehten Jahrhunderts.
%23170090: Gutcho, Marcia H. - Dairy products and eggs : recent developments.
%23196145: Gutcho, Marcia H. - Alcoholic beverage processes.
%23196146: Gutcho, M. - Textured foods and allied products.
%23196140: Gutcho, Sydney. - Microbial Enzyme Production.
%2315864: Gutcho, Marcia H. - Fortified and soft drinks.
%23183578: Güterbock, Karl. - Festgabe für Dr. Karl Güterbock zur achtzigsten Wiederkehr seines Geburtstages.
%23291609: Gutfreund, Hanoch & Jürgen Renn. - The formative years of relativity : the history and meaning of Einstein's Princeton lectures.
%2338504: Güth, Werner. - Zur Theorie kollektiver Lohnverhandlungen.
%2359160: Guthke, Karl S. - The last frontier : imagining other worlds, from the Copernican revolution to modern science fiction.
%2396058: Guthrie, William D. - Magna Carta and other adresses.
%23223025: Gutiérrez, Ramón (ed.) - L'art chrétien du nouveau monde : le baroque en Amérique latine.
%23160509: Gutjahr, Paul C. - An American Bible : a history of the Good Book in the United States, 1777-1880.
%23135016: Gutkind, Peter Claus Wolfgang. - The African administration of the Kibuga of Buganda.
%2341473: Gutmann, Myron P. - War and rural life in the early modern low countries.
%23263609: Gutowitz, Howard (ed.) - Cellular Automata: Theory and Experiment (Special Issues of Physica D).
%2318321: Gutteridge, H.C. & M. Megrah. - The law of bankers' commercial credits.
%23255387: Gutterman, Alan S. & Robert Brown. - Commercial laws of East Asia.
%23244663: Guttmann, Allen and Lee Thompson - Japanese Sports: A History
%23255265: Guttry, Andrea De, Harry H.G. Post & Gabriella Venturini (eds.) - The 1998-2000 war between Eritrea and Ethiopia : an international legal perspective.
%2383156: Gutwirth, S. & G. van Maanen (eds.). - De natuur van het milieurecht. Verkeningen naar de grondslagen van het milieurecht.
%23132174: Guyau, Jean-Marie. - Die Irreligion der Zukunft : soziologische Studie.
%23296404: Guyot, Peter. - Eunuchen als Sklaven und Freigelassene in der griechisch-römischen Antike.
%23101344: Guys, Henri. - La nation druse: histoire, religion, moeurs et état politique, avec la vie de Darazi, de Hamzé et d'autres fondateurs de la religion druse
%23206084: Guyt, J.J. - Daderidentificatie door middel van herkenning door ooggetuigen.
%23101933: Gvozdanovic, J. & Th.A.J.M. Janssen (eds). - The Function of Tense in Text : proceedings of the Colloquium, Amsterdam, 10-12 april 1990.
%2388734: Gwin, Catherine - U.S. Relations With the World Bank 1945-1992 (Brookings Occasional Papers).
%2325548: Gwin, Minrose C. - The Woman in the Red Dress: Gender, Space, and Reading
%23101345: GWYNN, J. (ed) - The Apocalypse of ST JOHN in a Syriac version hitherto unknwown.
%23101347: GWYNN, J. (ed) - Remnants of the later Syriac version of the Bible. Syriac texts,
%23227390: Gysels, Marjolein Helene. - Genre, intertextualiteit en performance : een etnografische studie van de hadisi: een orale traditie in Lubumbashi, Zaïre.
%23107419: Gysseling, M. & W.J.J. Pijnenburg (eds.) - Corpus van Middelnederlandsche Teksten (tot en met het jaar 1300)
%2334947: HAAB, O. - Atlas und Grundriss der Ophthalmoscopie und ophthalmoscopischen Diagnostik.
%23189274: HAAB, O. - Atlas und Grundriss der Ophthalmoskopie und ophthalmoskopischen Diagnostik. (Lehmann Medizin Handatlanten, Band VII).
%23295950: Haack, Michael. - Der Konkursgrund der Überschuldung bei Kapital- und Personengesellschaften.
%2336470: Haacker, Markus - Macroeconomics of HIV/Aids.
%23118279: Haaf, Daniël Frederik Bastiaan ten. - On the magnetic phase diagram of the Hubbard model.
%2366727: Haaff, Rainer. - Weichholz-Möbel : das Standardwerk von Barock bis Jugendstil.
%2396825: Haafkens, Joke - Rituals of silence : long term tranquilizer use by women in the Netherlands. A social case study
%2319887: Haaften, Marius van. - Beschouwingen over politieke rekenkunde.
%23223921: Haag, Herbert. - Kamus alkitab [Biblisches Wörterbuch].
%23284607: Haag, Sabine & Jasper Sharp (eds.) - Mark Rothko.
%23206943: Gemeentemuseum Den Haag. - Een galajapon omstreeks 1760 = A galadress about 1760.
%23232489: Haagmans, Fons. - Fons Haagmans : zwei Weinflaschen, Brot, Käse und Gläser.
%2363898: Haagsma, J.A. - De sterkte van de arm: feiten en mythes : de ontwikkeling van de politiesterkte sinds 1994.
%2358803: Haagsma, Margriet, Pim den Boer, Eric M. Moormann (eds.) - The impact of classical Greece on European and national identities : proceedings of an international colloquium, held at the Netherlands Institute at Athens, 2-4 October 2000.
%23279938: Haagsma, Ids. - Amsterdamse gebouwen, 1880-1980.
%23212496: Haak, W.E. & B.C. de Savornin Lohman. - Procederen in Rijnvaartzaken.
%23214443: Haak, H.F. van den. - De notaris in appel : ontwikkeling notarieel tuchtrecht in hoger beroep.
%23144725: Haak, W.E. ... [et al.] - Internationaal overeenkomstenrecht. Preadviezen.
%23101937: Haak, A.C. - Gold coins of the Royal Netherlands Academy.
%23126090: Haak, K.F. - De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR.
%2395891: Haak, K.F. (e.a.) - Recht in bedrijf.
%23113508: Haak, K.F. & R. Zwitser - Opdracht aan hulppersonen : over logistieke dienstverlening in het vervoer.
%2315834: Haak, J. - De discussie over de 'Constitution Civile du Clergé' (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict. Diss.
%23271884: Haak, S.P. ... [et al.] (eds.), Oldenbarneveld, Johan van. - Johan van Oldenbarnevelt : bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie. Deel 1: 1570-1601;
%23297446: Haakman, J.-A. - L'Egypte et les traites internationaux sur la réforme judiciaire.
%23292677: Haakmat, André. - Herinneringen aan de toekomst van Suriname : ervaringen en beschouwingen.
%2337573: Haakonssen, Knud. - The science of a legislator : the natural jurisprudence of David Hume and Adam Smith.
%23279364: Haaland, Bonnie. - Emma Goldman: Sexuality and the Impurity of the State.
%2334013: Haalboom, G.J. - Het hooglied van Salomo
%2334609: Haam, Achad - Am scheidewege.
%23291017: Haan, Harm de. - De Beer's consolidated manual on the transportation of perishable cargo in reefer containers
%238902: Haan, P. de & R. Fernhout. - Wetgeving, planning en financiering : instrumenten van overheidsbeleid.
%23137710: Haan, J. de. - Empirical Studies on Consumer Price Index Construction. Diss.
%23222109: Haan, Anja de. - Bedrijfsvermogen in de successiewet en het gelijkheidsbeginsel.
%23288668: Haan, Harm de. - BMT De Beer's consolidated manual on postharvest handling, cooling and storage of fruit and vegetables.
%23264389: Haan, Jacob Israël de. - Het Joodsche lied.
%23179089: Haan, P. de. - Onroerend-goedrecht. Deel b. Stadsinrichting.
%23101939: Haan, P. de. - Enkele hoofdlijnen van rechtsontwikkeling in de verzorgingsstaat.
%2382971: Haan, Ludwig Freiherrn von. - Studien über Landtafelwesen.
%232235: Haan, Jacob Israël de. - In russische gevangenissen.
%2333392: Haan, Peter de - Development in Hindsight: The Economics of Common Sense.
%23257703: Haan, Johannis Dirk de. - The full-fashioned hosiery industry in the U.S.A.
%23206644: Haan, Jurriaan Paul de. - The possibility of moral dilemmas.
%2320668: Haan, Titus de. - Over de condensatieproducten van (-diketonen met ureum.
%2360342: Haan, Jacob Israël de. - Mijn belijdend lied : 31 gedichten.
%23112631: Haan, W.J. de. - Psycho-analyse : ontwikkeling van Freud's leer en critische beschouwingen.
%23122026: Haan, P. de. - Pachtrecht : commentaar op wet en jurisprudentie.
%23133693: Haan, P. de, Th.G. Drupsteen & R. Fernhout. - Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat. Deel 1: Ontwikkeling, Organisatie, Instrumentarium.
%23134703: Haan, Jacob Israël de. - Pathologieën : de ondergang van Johan van Vere de With.
%23294424: Haan, Hans Christiaan, Adrian Coad & Inge Lardinois. - Municipal Solid Waste Management Involving Micro- and Small Enterprises : guidelines for municipal managers
%23140223: Haan, P. de, Th.G. Drupsteen & R. Fernhout. - Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat. Deel 2: Bestuurshandelingen en waarborgen.
%23204072: Haan, Marten Adriaan. - On monopoly pricing : essays in microeconomics.
%23228680: Haan, Tjaard W.R. de (e.a.) - Trouwen in Twente.
%2396931: Haan, P. de, Drupsteen, Th.G., Fernhout, R. - Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat.
%2316700: Haan, Jacob Israël de. - Rechtskundige Significa en hare toepassing op de begrippen: 'aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar.'
%2389878: Haan, Jacob Israël de. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
%23294403: Haan, Jurriaan de. - Het pokopoko-beginsel en andere (eigen)aardigheden van het recht van de Nederlandse Antillen.
%23159550: Haan, Pieter de. - Hoofdlijnen van een wet op de stadsvernieuwing : Rapport van de werkgroep Stedelijke Verkaveling van de Stichting Instituut voor Bouwrecht.
%23280857: Haan, Hilde de & Ids Haagsma. - Het leven met regels: De aanpak van de prostitutie in 's-Gravenhage (Dutch Edition).
%23218557: Haan, P. de. - Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Deel 1: Bestuursrecht algemeen : normering, uitvoering, handhaving.
%23279182: Haan, P. de. - Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Deel 2: Rechtsbescherming overheidsaansprakelijkheid
%23284356: Haan, Hans de; [et...al] - Engelsmanplaat : geschiedenis van en gebeurtenissen rond een zandbank.
%23166027: Haanappel, P.P.C. & Ejan MacKaay (eds.) - New Netherlands Civil Code : Patrimonial Law (Property, Obligations and Special Contracts); Nouveau Code Civil Néerlandais : Le Droit Patrimonial (Les biens, les obligations et les contrats particuliers); Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek : Het vermogensrecht (Zakenrecht, verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten).
%2370800: Haantjes, Albert Eduard. - Iets naar aanleiding van art. 263 Burgerlijk Wetboek in verband met de jurisprudentie.
%239013: Haar, J. van der. - Lijkbezorgingsrecht.
%23286693: Haar, J.H.M. ter. - Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen.
%23295317: Haar, J. van der. - Lijkbezorgingsrecht.
%23269245: Haar, J.H.M. ter, W.D. Kolkman, W.M. Schrama & L.C.A. Verstappen. - Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen : onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen en vier overige, aanverwante onderwerpen.
%23197053: Haard, Norman F. and D.K. Salunkhe. - Symposium : postharvest biology and handling of fruits and vegetables.
%2347951: Haardt, W.L. - Een goede procesorde : opstellen aangeboden aan Mr. W.L. Haardt.
%2338044: Haardt, W.L. (e.a.). - Tuchtrecht en fair play.
%23199744: Haarlem, Arie van. - Incarnatie en verlossing bij Athanasius.
%23114796: Haarlov, Jens. - Regional cooperation and integration within industry and trade in southern Africa : general approaches, SADCC and the World Bank.
%2394406: Haarman, J.W. - Geschiedenis en inrichting der politie in Nederland.
%23177857: Haarman, J.W. - Geschiedenis en inrichting der politie in Nederland : met eenige aanteekeningen omtrent de politie in andere landen.
%2394419: Haarman, J.W. - Politiebevoegdheid in het algemeen en meer in het bijzonder tot het binnentreden van woningen, vrijheidsbeneming en inbeslagneming.
%23245285: Haarmann, Harald. - Universalgeschichte der Schrift.
%23188652: Haas, Egbert - Frans Indo-China en de Japanse expansiepolitiek, 1939-1945.
%23278914: Haas, Egbert - Frans Indo-China en de Japanse expansiepolitiek, 1939-1945.
%23236063: Haas, Albertine de. - Engagementen.
%23181186: Haas, Ernst B. - Nationalism, liberalism, and progress. Volume 1 : The rise and decline of nationalism.
%2375839: Haas, Alban. - Das Interdikt nach geltendem Recht mit einem geschichtlichen Überblick.
%23282539: Haas, Stephan. - Die Tibetfrage, eine Analyse der Gründe und Rechtmässigkeit des chinesischen Einmarsches in Tibet 1950/51.
%23272729: Haas, Norbert. - Forever Jorn : ein monographischer Essay.
%23182599: Haas, Hendrik Karel de. - Lichtprikkels en retinastromen in hun quantitatief verband.
%2315288: Haas, Alban. - Das Interdikt nach geltendem Recht mit einem geschichtlichen Überblick.
%23280099: Haas, Ernest B. - Consensus formation in the Council of Europe.
%23182015: Haas, Cornelis Engelbertus de. - Nature and the Country in English poetry of the First Half of the Eighteenth Century.
%23287469: Haas, Nicole E. - Public Support for Vigilantism.
%2385494: Haase, P. - Im Reiche der Suessigkeiten.
%23265499: Haase, Hans J. & Paul A.J. Janssen. - The action of neuroleptic drugs : a psychiatric, neurologic and pharmacological investigation.
%23143653: Haase, Carl - Die Entstehung der Westfälischen Städte.
%23197192: Haase, Richard & Rolf Keller. - Grundlagen und Grundformen des Rechts : eine Einführung.
%23276386: Haasis, Helmut G. - Bombing Hitler : the Story of the man who almost assassinated the Fuhrer.
%2346537: Haass, Richard. - The reluctant sheriff : the United States after the Cold War.
%2359886: Haass, Richard. - The reluctant sheriff : the United States after the Cold War.
%2348444: Haass, Richard. - Intervention : the use of American military force in the post-Cold War world.
%23139621: Haazen, O.A. - Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht: een verhandeling over de terugwerkende kracht van rechtspraak, de rechtsdwaling en de democratische rechtsvindingsleer.
%23282147: Habakkuk, H.J. - American and British technology in the nineteenth century : the search for labour-saving inventions.
%2394827: HABBEL, J. - Die Philosophie Heinrich von Recklinghausens.
%2376568: Habegger, Alfred. - The father: a life of Henry James, Sr.
%23104442: Haberl, J. - Favianis, Vindobona und Wien : eine archäologisch-historische Illustration zur Vita S. Severini des Eugippius.
%2373195: Häberle, Peter (ed.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 24 (1975).
%2373078: Häberle, Peter (ed.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 25 (1976).
%2373071: Häberle, Peter (ed.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 41 (1993)
%2373260: Häberle, Peter (ed.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 21 (1972).
%2373262: Häberle, Peter (ed.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 23 (1974).
%23291273: Häberle, Peter. - Öffentliches Interesse als juristisches Problem : eine Analyse von Gesetzgebung und Rechtsprechung.
%2373208: Häberle, Peter (ed.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 26 (1977).
%2347879: Haberler, G. von. - Prosperity and depression. A theoretical analysis of cyclical movements.
%2341699: Haberler, G. von. - Prospérité et dépression. Étude théorique des cycles économiques.
%2346922: Haberler, G. von. - Prospérité et dépression. Étude théorique des cycles économiques.
%2325546: Haberler, G. von. - Prosperity and depression. A theoretical analysis of cyclical movements.
%2369114: Haberman, Alan L. - Twenty-Five Years Behind Bars: The Proceedings of the Twenty-fifth Anniversary of the U.P.C. at the Smithsonian Institution, September 30, 1999 (Wertheim Publications in Industrial Relations).
%23227317: Habermas, Jürgen. - A Berlin republic : writings on Germany.
%23194474: Habermas, Jürgen. - The liberating power of symbols : philosophical essays.
%2370433: Habermas, Jürgen. - Strukturwandel der Öffentlichkeit.
%23275873: Habermas, Jürgen. - Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus.
%23192839: Habermas, Jürgen. - Truth and justification.
%2365719: Habermas, Jürgen. - Marxisme en filosofie.
%23273082: Habermas, Jürgen. - Na-metafysisch denken.
%2396104: Habert de Cérizy, Germain (1615-1654). - La vie du cardinal de Bérulle, instituteur et premier supérieur général de la Congrégation de l'Oratoire de Jésus-Christ nostre seigneur.
%23279131: Habets, J. (Ed.) - Limburgsche wijsdommen, dorpscostumen en gewoonten, bevattende voornamelij bank-, laat-, en boschrechten.
%2377308: Habich, Wolfgang. - Das Weinungeld der Reichsstadt Frankfurt am Main. Die Entwicklungsgeschichte einer Getränkesteuer in Mittelalter und Neuzeit im Zusammenhang mit dem sogenannten Kingenheimer-Prozess.
%23258193: Habscheid, Walther J. (ed.) - Effektiver Rechtsschutz und Verfassungsmässige Ordnung : die Diskussionsberichte zum VII. Internationalen Kongress für Prozessrecht, Würzburg 1983 = Effectiveness of judicial protection and constitutional order : the discussions of the VIIth international congress on procedural law, Würzburg 1983.
%2377310: Hach, Johann Friedrich. - Das alte Lübische Recht, herausgegeben.
%23232368: Hachenburg, Max. - Die Umwandlung von Kapitalgesellschaften und die Steuererleichtungen : Kommentar.
%237351: Hack, Hendrik. - Dutch group settlement in Brazil.
%23164865: HACKER, ISABEL CHARLOTTE. - Die Pflicht des Unternehmers zur Vorlage des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers an der Wirtschaftsausschuss unter besonderer Berücksichtigung einer entsprechende Verpflichtung bei Grossbanken.
%23285886: Hacker, Katie. - Hip to bead : 32 contemporary projects for today's beader.
%2342481: Hacker, Barton C. - American Military Technology: The Life Story of a Technology.
%23166327: Hackforth, Reginald. - The Authorship of the Platonic Epistles.
%23291214: Hackl, Bernhard. - Die Theresianische Steuerrektifikation in Ober- und Innerösterreich 1747-1763 : die Neuordnung des ständischen Finanzwesens auf dem Sektor der direkten Steuern als ein fiskalischer Modernisierungsprozess zwischen Reform und Stagnation.
%23286673: Hadamitzky, Wolfgang & Mark Spahn. - Kanji & kana : a handbook and dictionary of the Japanese writing system.
%2370284: Hadar, Leon - Sandstorm: Policy Failure in the Middle East.
%23233157: Hadawi, Sami (ed.) - United Nations resolutions on Palestine 1947-1965.
%23248030: Haddick-Flynn, Kevin. - Orangeism : the making of a tradition.
%23289624: Hadiprayitno, Irene Istiningsih. - Hazard or right? : the dialectics of development practice and the internationally declared right to development, with special refrence to Indonesia.
%23295022: Hadjigeorgiou, Nasia. - Protecting human rights and building peace in post-violence societies.
%23187331: Hadjor, Kofi Buenor. - Nkrumah and Ghana : the dilemma of post-colonial power.
%23243130: Hadley, Michael L. (ed.) - The spiritual roots of restorative justice.
%23295438: Hadley, G. - Linear algebra.
%23293243: Hadley, D.M. & Hemer, K.A. - Medieval childhood : archaeological approaches.
%23104383: Hadzimichali, Angeliki. - The Greek folk costume. Costumes with the Sigouni.
%23101942: Haeck, J. & J.W. Woldendorp (eds). - Structure and Functioning of Plant Populations 2 : Phenotypic and Genotypic Variation in Plant Populations.
%23123245: Haeckel, Ernst. - Die Welträtsel : gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie.
%23284661: Haecker, Valentin. - Entwicklungsgeschichtliche Eigenschafts- oder Rassenanalyse mit besonderer Berücksichtigung der Wirbeltierezeichnung.
%23296129: Haefs, Gabriele. - Das Irenbild der Deutschen : dargestellt anhand einiger Untersuchungen über die Geschichte der irischen Volksmusik und ihrer Verbreitung in der Bundesrepublik Deutschland.
%23275967: Haeften, Jet van. - Brief aan Kien : 1943-1945.
%23280613: Haeg, Fritz. - Edible estates : attack on the front lawn.
%23273829: Haegen, Rina van der. - In het spoor van seksuele differentie.
%2324423: Haekal, Mohamed Hussein - La dette publique égyptienne.
%23290027: Haelling, Gaston. - Le Rhin : politique, économique, commercial.
%23198793: Haelling, Gaston. - Le Rhin : politique, économique, commercial.
%2321638: D'Haen, Christine. - Het geheim dat ik draag : 500 gedichten over de vrouw uit de Nederlandstalige letterkunde.
%23207462: Haen, Theo D' - 'Writing' nation and 'writing' region in America.
%23286734: Haendel, Karl. - Karl Haendel : Doubt.
%23289483: Haendel, Karl. - Karl Haendel : Doubt.
%2320771: Haenel, H.G. - Wertbeeinflussing und Unternehmertätigkeit. Grundzüge einer organischen Theorie der ökonomischen Wertrelationen und ihrer dynamischen Rückwirkungen.
%237488: Haentjens, R.C.P. - De ontwikkeling van een strafbaarstelling : toegelicht aan de hand van het ontstaan van de Warenwet. Diss.
%23132599: Haentjens, R.C.P. - Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken : in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires.
%2390730: Haentjes, Matthias. - Harmonisation of securities law : custody and transfer of securities in European private law.
%23126711: Haering, Theodor L. - Hegel : sein Wollen und sein Werk : chronologische Entwicklungsgeschichte der Gedanken und der Sprache Hegels.
%23101947: Haersolte, R.A.V. van. - Bijdrage tot de structurele interpretatie van het Christendom.
%2310135: Haersolte, R.A.V. van. - De staat als zuivere vorm des menschen.
%23141501: Haersolte, J.C. van. - Uitvoering EEG-richtlijnen in Nederland 1958-1992.
%23123642: Haersolte, J.C. van. - Uitvoering EG-richtlijnen in Nederland 1958-1994.
%23267702: Haeser, Henricus (ed.) - Bibliotheca epidemiographica : [sive Catalogus librorum de historia morbidum epidemicorum cum generali tum speciali conscriptorum].
%23296361: Hafemeister, Thomas L. - Criminal trials and mental disorders.
%23295971: Hafer, X. & G. Sachs. - Senkrechtstarttechnik : Flugmechanik, Aerodynamik, Antriebssysteme
%23277684: Hafez, Mahmoud Mohamed. - Juridical nature of international unlawful acts.
%23289384: Haff, Karl - Elucubratio Blasii Ekenbergers auer dat Erste undt ander Koning Woldemari Lohbuch anno 1595. 1. Teil : Erbrecht, Familien- und Sachenrecht). Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Rezeptionsversuche im Norden.
%23115411: Haff, Karl - Elucubratio Blasii Ekenbergers auer dat Erste undt ander Koning Woldemari Lohbuch anno 1595. 1. Teil : Erbrecht, Familien- und Sachenrecht). Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Rezeptionsversuche im Norden.
%2328636: Haffmans, K.R.M.O. - De berechting van de psychisch gestoorde delinquent : handleiding voor juristen bij vraagstukken op het raakvlak van strafrecht en psychiatrie.
%23277232: Hafkamp, Hans & Maurice van Lieshout (eds.) - Pijlen van naamloze liefde : pioniers van de homo-emancipatie.
%23258632: Häfliger, Gregor. - Autonomie oder Souveränität : zur Gegenwartskritik von Georges Bataille.
%2369613: Hafstrom, Gerhard - Rattshistoriska perspektiv: En bukett uppsatser fran fem decennier.
%23211384: Hafter, Daryl M. - European women and preindustrial craft.
%23192690: Hagan, William T. - The Indian Rights Association : the Herbert Welsh years, 1882-1904.
%23245743: Hagan, John. - Darfur and the Crime of Genocide (Cambridge Studies in Law and Society).
%23273551: Hage, J.C. & B. Verheij. - Vaardig met recht : vaardigheden voor juristen.
%2367420: Hage, Jaap C. - Recht, vaardig en zeker: een inleiding in het recht.
%23199145: Hage, M.D. - Le Problème de l'Assurance Obligatoire contre l'Invalidité et la Vieillesse. [The problem of obligatory insurance against invalidity and old age].
%23140453: Hage, J.C., Schlössels, R.J.N, Wolleswinkel, R. - Recht, vaardig en zeker: een inleiding in het recht.
%23228268: Hagedorn, Ann. - Beyond the river : the untold story of the heroes of the Underground Railroad.
%23202173: Hagelman, Jr., Charles W. & Robert J. Barnes (eds.) - A concordance to Byron's Don Juan.
%23292465: Hageman, Maarten. - Het kwade exempel van Gelre : de stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568.
%23257093: Hageman, Mariëlle. - Het A'dam boek : 1275-2003.
%23285893: Hageman, Mariëlle - Amsterdam in stukken : 2010-1275 = Amsterdam in documents, 2010-1275.
%2320631: Hagemann, Wilfried. - Wort als Begegnung mit Christus : die christozentrische Schriftauslegung des Kirchenvaters Hieronymus.
%23126703: Hagen, Karl. - Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im Reformationszeitalter. Mit besonderer Rückschrift auf Willibald Pirkheimer.
%2385255: Hagen, Herman Gerard. - Een bijdrage tot de leer van den Genuskoop.
%23230694: Hagenaars, Jacques A. (Editor) - The Cultural Diversity of European Unity: Findings, Explanations and Reflections from the European Values Study (European Values Studies (Leiden, Netherlands), V. 6.).
%23227655: Hagenaars, A.J.M. & S.R. Wunderink-van Veen. - Soo gewonne , soo verteert : economie van de huishoudelijke sector.
%23136281: Hagenbach, K.R. - Lehrbuch der Dogmengeschichte.
%23278993: Hagener, Malte. - Moving forward, looking back : the European avant-garde and the invention of film culture, 1919-1939.
%23292839: Hager, Uwe (ed.) - Urkundenbuch des Klosters Wülfinghausen. Band 1 : 1236-1400; Band 2 : 1401-1730 (Calenberger Urkundenbuch, 11. Abteilung).
%2369121: Haggard, Stephan. - Macroeconomic Policy and Adjustment in Korea, 1970-1990.
%2330702: Haggard, Stehpan - Financial Systems and Economic Policy in Developing Countries.
%23241676: Haggard, Stephan. - Pathways from the periphery : the politics of growth in the newly industrializing countries.
%23123442: HAGOORT,G. - Strategische dialoog in de kunstensector : interactieve strategievorming in een kunstorganisatie.
%23248193: Hagoort, Giep. - Kunstmanagement en engagement. Wim warmer- een profiel.
%23291538: Hagopian, Mark N. - Regimes, movements, and ideologies : a comparative introduction to political science. Second edition.
%2357507: HAGSTRUM, J.H. - Eros and vision. The restoration to romanticism.
%23181234: Hahn, Friedemann. - Das Auge des Seemanns : eine Expedition in Bildern = The eye of the seaman : an expedition in pictures.
%23220072: Hahn, Carole. - Becoming political comparative perspectives on citizenship education.
%2326189: Hahn, Lewis Edwin (ed.) - The philosophy of P.F. Strawson.
%2387470: Hahn, Jeffrey W. - Soviet grassroots. Citizen participation in local Soviet government.
%23223951: Hahn, Carl & Benno Mugdan (eds.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen : Band 8: Materialien zum Gesetz betr. Änderungen der Zivilprozessordnung.
%2376023: Hahn, Carl & Benno Mugdan (eds.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 3: Materialien zur Strafprozessordnung, Abt. 1.
%232854: Hahn Jr., Albert. - Troelstra in de karikatuur.
%2373385: Hahn, Lewis Edwin (ed.) - The philosophy of A.J. Ayer.
%23280714: Hahn, Lewis Edwin. - Perspectives on Habermas.
%23249577: Hahn, Marcus. - Geschichte und Epigonen : '19 . Jahrhundert' : 'Postmoderne' , Stifter : Bernhard.
%2376244: Hahn, Carl & Benno Mugdan (eds.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 3: Materialien zur Strafprozessordnung, Abt. 2.
%2344094: Hahn, Carl & Benno Mugdan (eds.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen : Band 6: Materialien zum Handelsgesetzbuch.
%23280881: Hahn, Paul H. - Emerging Criminal Justice: Three Pillars for a Proactive Justice System.
%23293741: Hahn, Carl & Benno Mugdan (eds.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 4: Materialien zu der Konkursordnung.
%23126705: Hahn, Christoph Ulrich. - Geschichte der Ketzer im Mittelalter, besonderes im 11., 12. und 13 Jahrhundert, nach den Quellen bearbeitet.
%23220720: Hahn, Carl & Benno Mugdan (eds.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 5. Materialien zum Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung und zur Grundbuchordnung.
%23220724: Hahn, Carl & Benno Mugdan (eds.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 7: Materialien zum Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Materialien zum Gesetz betr. Änderungen der Konkursordnung.
%23220717: Hahn, Carl & Benno Mugdan (eds.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 1: Materialien zum Gerichtsverfassungsgesetz. 1. Abteilung.
%23220719: Hahn, Carl & Benno Mugdan (eds.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 1: Materialien zum Gerichtsverfassungsgesetz. 2. Abteilung.
%23220697: Hahn, Carl & Benno Mugdan (eds.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 2: Materialien zur Zivilprozessordnung. 1. Abteilung.
%23220699: Hahn, Carl & Benno Mugdan (eds.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 2: Materialien zur Zivilprozessordnung. 2. Abteilung.
%23101348: Haidenbücher, Maria Magdalena. - Geschicht Buech de Anno 1609 biss 1650 : das Tagebuch der Äbtissin von Frauenwörth.
%2321353: Haidu, Peter. - The Subject Medieval/Modern : Text and Governance in the Middle Ages
%23136095: Haigh, Philip A. - Military campaigns of the Wars of Roses.
%23160415: Haile, Berard. - Head and face masks in Navaho ceremonialism.
%23140724: Hailemariam, Stifanos. - Corporate Value Creation, Governance and Privatisation. Restructuring and managing enterprises in transition. The case of Eritrea.
%23293512: Hailsham of St. Marylebone, Quintin Hogg. - A sparrow's flight : the memoirs of Lord Hailsham of St. Marylebone.
%23294474: Haines, Charles Grove. - The revival of natural law concepts : a study of the establishment and of the interpretation of limits on legislatures with special reference to the development of certain phases of American constitutional law.
%23177391: Haines, Herbert H. - Against capital punishment : the anti-death penalty movement in America, 1972-1994.
%2362324: Haines, Michael R. - Fertility and Occupation: Population Patterns in Industrialization.
%23284524: Hairston, Julia L & Walter Stephens. - The body in early modern Italy.
%2348652: Haith, Marshall M. (ed.) - The development of future-oriented processes.
%2341564: Haith, Marshall M. - The Development of Future-Oriented Processes.
%23259585: Haitsma Mulier, E.O.G. - Athenaeum Illustre : elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School, 1632-1877.
%2354578: Hajda, Lubomyr (ed.) - Ukraine in the world : studies in the international relations and security structure of a newly independent state.
%2380061: Hajdu, Helga. - Das mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters.
%23294239: Haji, Ishtiyaque. - Freedom and value : freedom's influence on welfare and worldly value.
%2371836: Haji, Ishtiyaque. - Deontic Morality and Control.
%23206676: Hajiyev, Khanlar. - The interpretation of the provisions of constitution and law by constitutional courts.
%2350015: Haket, Vera Theresia. - Veranderende verhalen in het strafrecht : de ontwikkeling van verhalen over verkrachting in het strafproces.
%23106530: Hakkaart-van Roijen, L. - Societal perspective on the cost of illnes.
%23295775: Hakkarainen, Pekka; Laursen, Lau &Tigerstedt, Christoffer. - Discussing drugs and control policy : comparative studies on four Nordic countries.
%2337380: Haks, Leo & Guus Maris. - Lexicon of foreign artists who visualised Indonesia : 1600-1950 : surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
%23251987: Halász, Katalin. - Images d'auteur dans le roman médiéval (XIIe-XIIIe siècles).
%2390065: Halberstam, Malvina & Elizabeth F. Defeis. - Women's legal rights: international covenants as an alternative to ERA?
%23280481: Halberstam, David/ - War in a time of peace : Bush, Clinton and the generals.
%23279365: Halbertsma-Wiardi Beckman, M. & F. Beckers. - Onszelf blijven : H.B. Wiardi Beckman, baanbreker van de moderne sociaaldemocratie.
%2367639: HALDANE, CHARLOTTE. - Queen of hearts: Marguerite of Valois ('La Reine Margot'), 1553-1615.
%2381763: Haldemann, Anita (ed.). - Barnett Newman : drawings and prints.
%23217413: Hale, Douglas. - Nonparametric comparative statics and stability.
%23278853: Hale, Dana S. - Races on display : French representations of colonized peoples, 1886-1940.
%2341524: Hale, J.R. (ed.) - The Thames and Hudson encyclopedia of the Italian Renaissance.
%23254920: Hale, Brenda. - From the test tube to the coffin : choice and regulation in private life.
%23293561: Hale, John K - Milton's Cambridge Latin : performing in the genres, 1625-1632.
%23243367: Hale, William. - After the Cold War: Security and Democracy in Africa and Asia.
%2399310: Hale, William. - Register of Worcester priory.
%23286813: Hale, Chris ... {et al.] - Criminology.
%232852: Halebsky, Sandor. - Mass society and political conflict. Towards a reconstruction of theory.
%23219714: Halevi, Sharon (ed.) - The other daughters of the Revolution : the Narrative of K. White and the Memoirs of Elizabeth Fisher.
%23126708: Halévy, Elie. - La théorie platonicienne des sciences.
%23151440: Haley, Michael & Laura McMurtry. - Equity & trust. 2nd edition.
%23101350: HALL, F. (ed.). - The Surya-Siddhanta, or an ancient system of Hindu astronomy, with the exposition of RANGANATHA...
%2377315: Hall, William Edward. - A treatise on the foreign powers and jurisdiction of the British Crown.
%23153560: HALL, ROLAND. - Fifty years of Hume scholarship.
%2336360: Hall, H. van. - De Minister Mr. J.R. Thorbecke en het Rijks-herbarium in 1852 en 1862 : benoeming en ontslag van den conservator.
%23183152: Hall, D. Geoffrey & Sandra R. Waxman. - Weaving a lexicon.
%23185291: Hall, Ronald., Smith, Alasdair., Tsoukalis, Loukas. - Competitiveness and cohesion in EU policies.
%23191082: Hall, S.C. (ed.) - The Amulet [1834].
%23277363: Hall, Geoffrey. - Perceptual and associative learning.
%2377317: Hall, William Edward. - A treatise on international law.
%2369133: Hall, Robert E. - Booms and Recessions in a Noisy Economy (Arthur Okun Memorial Lectures Series).
%2369140: Hall, Robert E. - The Rational Consumer: Theory and Evidence.
%23176304: Hall, Kermit L. (ed.) - The Oxford companion to American law.
%23290171: Hall, Marie Boas. - The Scientific Renaissance 1450-1630.
%23292113: Hall, Edith. - Aristotle's way : how ancient wisdom can change your life.
%23297001: Hall, Alfred van. - Noëlle : venster in de hemel : roman.
%23108456: Hall, Radclyffe. - De bron van eenzaamheid.
%23161570: Hall, H.C. van. - Elementa botanices, in usum lectionum academicarum, conscripta ab H. C. van Hall.
%23264492: Hall-Nijhoff, Emma van. - Tien politici : hun handschrift, hun handelingen.
%23178610: Hall, K.L., Wiecek, W.M. & Finkelman, P. - American legal history : cases and materials.
%23258431: Hall, Lee. - Abe Ajay
%23140278: Hall, John. - John Hall and the Grecian Style in America. A Reprint of three Pattern Books published in 1840 with an Illustrated Essay by Thomas Gordon Smith.
%2385918: Hall, H.R. - The Ancient History of the Near East. From the Earliest Times to the Battle of Salamis.
%23153584: Hall, W.H. - The Romans on the Riviera and the Rhone. A sketch of the conquest of Liguria and the Roman province.
%2315508: Hall, Editor) Thomas N (Author - Anglo-Saxon Books and Their Readers: Essays in Celebration of Helmut Gneuss's Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts.
%23297000: Hall, Alfred van. - Verloren man : terugvechten door tranen heen.
%23295820: Hall, Jean Graham. - The expert witness.
%23161000: HALL, DANIEL. - Survey of Criminal Law.
%23255148: Hall, Robert A. - The economic system in a socialist state.
%23270018: Hall, Elise van. - Over den oorsprong van de Grieksche grafstele.
%23269020: Hall, Christopher (ed.) - A Practitioner's guide to European Leveraged Finance.
%23262733: Hallam, Henry. - The constitutional history of England from the accession of Henry VII to the death of George II.
%23259842: Halle, David - America's working man. Work, home, and Politics among Blue-Collar Property Owners.
%23179377: Halle, Morris & Jean-Roger Vergnaud. - An essay on stress.
%23179158: Halle, Morris & Jean-Roger Vergnaud. - An essay on stress.
%23279366: Halle, Morris. - An Essay on Stress.
%23159461: Hallebeek, Jan. - Duizend jaar Utrechtse rechtspraak : van Sint-Paulusabdij tot Hamburgerstraat.
%23108367: HALLEN, O. VAN DER. - Spiritualistische epiek. Beschouwingen over den katholieken roman, 1920-1940.
%23210821: Hallenberg, Jan & Hakan Karlsson (eds.) - Changing transatlantic security relations : do the US, the EU and Russia form a new strategic triangle?
%2399349: Hallendorf, Carl & Adolf Schuck. - History of Sweden.
%23276365: Haller, Gret. - Human rights without democracy? : reconciling freedom with equality.
%2323325: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 29.
%2323375: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 35.
%2377318: Haller, Carl Ludwig von. - Restauration der Staatswissenschaft oder Theorie des natürlich-geselligen Zustands, der Chimäre des künstlich. bürgerlichen entgegengesetzt.
%23129219: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 27.
%2323896: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 10.
%2323898: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 31.
%2323928: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 37.
%23112308: Haller, Albrecht von - Haller in Holland: het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland (1725-1727).
%23295921: Haller, Friedrich. - Mandragora : Bemühungen um Nietzsche.
%2322708: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 38. (Issue mainly on Wittgenstein).
%23109117: Haller-Trost, R. - The contested maritime and territorial boundaries of Malaysia : an international law perspective.
%23109324: Haller, Rudolf (ed.) - Beiträge zur Philosophie von Stephan Körner.
%23109785: Haller, Rudolf (ed.) - Science and ethics.
%23112243: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 32.
%23121298: Haller, Rudolf (ed.) - Schlick und Neurath - ein Symposium.
%23129213: Haller, Rudolf (ed.) - Non-Existence and Predication. Grazer philosophische studien. Band 25/26
%23129217: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 2.
%23129216: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 23.
%23129215: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 12/13.
%23129214: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 21.
%23129212: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 3.
%23129208: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 22.
%23129209: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 1.
%23129210: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 15.
%23129211: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 19.
%23129207: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 4.
%23129221: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 30.
%23129222: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 14.
%23125419: Haller, Martin. - Pferde unter dem Doppeladler : das Pferd als Kulturträger im Reiche der Habsburger.
%2323897: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 39.
%23129206: Haller, Rudolf (ed.) - Grazer philosophische studien. Band 11.
%23272243: Hallett, Garth L. - Language and Truth.
%23218512: Hallett, Judith P. & Thomas Van Nortwick. - Compromising traditions : the personal voice in classical scholarship.
%23280640: Halliday, Fred. - Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East.
%23246505: Halliday, M.A.K., Webster, Jonathan. - Computational and quantitative studies.
%2328671: Hallier, H.-J. - Internationale Gerichte und Schiedsgerichte. Verträge, Satzungen, Verfahrensordnungen.
%2377320: Hallis, Frederick. - Corporate personality : a study in jurisprudence.
%23220676: Hallman, J. C. - The devil is a gentleman : exploring America's religious fringe.
%23240551: O'Halloran, Kerry. - The profits of charity : international perspectives on the law governing the involvement of charities in commerce.
%2346878: O'Halloran, Kay L. - Mathematical discourse : language, symbolism and visual images.
%23237244: Halls, W.D. - Politics, society and christianity in Vichy France.
%23279655: Halls, W. D. - Politics, Society and Christianity in Vichy France.
%23293357: Halm, Christian. - Die Errichtung des Erzbistums und der Kirchenprovinz Hamburg durch Vertrag vom 22. September 1994 : ein Beitrag zur Rechtsgeschichte des Staatskirchenrechts.
%23192157: Halman, Loek - Traditie, secularisatie en individualisering : een studie naar de waarden van de Nederlanders in een Europese context.
%23196199: Halper, Stefan A. & Jonathan Clarke. - America alone : the neo-conservatives and the global order.
%23284735: Halperin, Liora R. - Babel in Zion : Jews, nationalism, and language diversity in Palestine, 1920-1948.
%2348933: Halperin, Morton H., Scheffer, David., Small, Patricia L. (Patricia Louise), 1969-. - Self-determination in the new world order.
%23272959: Halpérin, Jean-Louis. - Histoire du droit privé français depuis 1804.
%23277106: Halperin, Liora R. - Babel in Zion : jews, nationalism, and language diversity in Palestine, 1920-1948.
%23135193: Halpern, B. & D.W. Hobson (eds.) - Law and Ideology in Monarchic Israel.
%23291056: Halpern, John H. & David Blistein. - Opium : how an ancient flower shaped and poisoned our world.
%23289154: Halpern, David. - Social capital.
%23161092: Halpern, Stephen C. - On the limits of the law : the ironic legacy of Title VI of the 1964 Civil Rights Act.
%23244270: Halpin, Andrew - Reasoning with Law.
%23269726: Halsband, Robert. - Lord Hervey : eighteenth-century courtier.
%23256684: Halsberghe, G.H. & G. Halsberghe. - XYZ van de Grieks-Romeinse oudheid.
%2377322: Hälschner, Hugo. - Das preussische Strafrecht. Teil 1: Geschichte des brandenburgisch-preussischen Strafrechts : ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Strafrechts; Teil 2: System des preussischen Strafrechts. Allgemeiner Teil; Teil 3: System des preussischen Strafrechts. Besonderer Teil, 1. (einziger) Abschnitt: Die Verbrechen gegen das Recht der Privatperson.
%23279110: Hälschner, Hugo. - Das preussische Strafrecht. Teil 3: System des preussischen Strafrechts. Besonderer Teil, 1. (einziger) Abschnitt: Die Verbrechen gegen das Recht der Privatperson.
%23259857: HALTON, EUGENE. - Bereft of reason : on the decline of social thought and prospects for its renewal.
%23127250: Haltzel, M.H. (ed.), Keogh, Dermot (ed.) - Northern Ireland and the politics of reconciliatian.
%23258411: Halvorsen, Robert. - Econometric models of U.S. energy demand.
%23255480: Ham, Pieter van. - Western doctrines on East-West trede : theory, history and policy.
%23241680: Hamabata, Matthews Masayuki. - Crested kimono : power and love in the Japanese business family.
%2388442: Hamada, Koichi - The Political Economy of International Monetary Interdependence.
%23289530: Hamaker, G. - De vordering uit onverschuldigde betaling naar Nederlands recht.
%2336677: Hamaker, G. - De vordering uit onverschuldigde betaling naar Nederlands recht.
%23232507: Hamalengwa, M., C. Flinterman & E.V.O. Dankwa (eds.) - The international law of human rights in Africa: basic documents and annotated bibliography.
%23292840: Hamann, Manfred (ed.) - Urkundenbuch des Klosters Reinhausen.
%2332948: Hamblin, Nancy L - Animal use by the Cozumel Maya.
%2365214: Hambro, Edward & Arthur W. Rovine. - The case law of the International Court : a repertoire of the judgments, advisory opinions and orders of the International Court of Justice including dissenting and separate opinions = La jurisprudence de la Cour Internationale : un répertoire des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour Internationale de Justice y inclus les opinions individuelles et dissidentes. Volume 1-5 : until 1966.
%23227879: Hamburg, Frederick. - Een computermodel voor het ondersteunen van euthanasiebeslissingen.
%2377324: Hamburger, Max. - Treu und Glauben im Verkehr : ein Handbuch.
%2360264: Hamburger, Jean. - The diary of William Harvey : the imaginary journal of the physician who revolutionized medicine.
%2360540: Hamburger, Georg. - Das Recht aus der Haftung und die Unmöglichkeit der Leistung.
%2399505: Hamburger, Henri. - The function of the predicate in the fables of Krylov.
%23182360: Hamburger A.Dzn., Jacob. - Het rechtskarakter van het Jusjurandum voluntarium naar Romeinsch Recht.
%2337852: Hamdi, Nabeel (ed.) - Urban Futures: Economic Growth and Poverty Reduction (Urban Management Series).
%23123495: Hameete, G.L. - Kierkegaard: van exemplaar naar de enkeling.
%23186363: Hamel, J.A. van. - De Leer der Nulliteiten in Het Burgerlijk Recht. Diss.
%237754: Hamel, G.A. van. - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht.
%23107182: Hamel, A.G. van. - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland.
%239389: Hamel, G.A. van. - De internationale arbitrages van Nederland van 1813 tot heden = Les arbitrages internationaux Néerlandais de 1813 à nos jours.
%23197189: Hamel, G.A. van. - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht.
%23268747: Hamel, G.A. van. - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht.
%23239095: Hamelink, Cees J. - Human rights for communicators.
%239559: Hamelsveld, IJsbrand van. - De zedelijke toestand der Nederlandsche natie op het einde der 18e eeuw.
%23193704: Hamelsveld, W.Y. van. - Nederlandsche pandecten, of Verzameling van wetten in het Koningrijk der Nederlanden. Deel 1-10.
%23260961: Hamer, Bernard Christiaan. - Degeneratiepsychosen : een katamnestisch onderzoek,
%23285689: Hamerow, Theodore S. - The social foundations fo German unification : 1858-1871 : ideas and institutions.
%2389569: Hamers, A.M. - Handleiding fiscaal procesrecht.
%237578: Hamers, H.J.A. - Het kristallen paleis : de psychopathenzorg in Nederland.
%23194075: Hamers, P.R.M., M.G. van Ravesteyn & A.J. Schmidt. - De eenmanszaak.
%2313573: Hamers, J.J.A. - Verpanding van aandelen en de beslotenheid van kapitaalvennootschappen.
%2335650: Hamerster, Dominicus. - Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt : volgens Staats resolutie van den 12 Maart 1722 gedrukt en gepubliceert : uit het gemeene keizerlyke recht opgeheldert, en met zeer veele gewysde zaaken van den Provincialen Hove aldaar, nader bevestigt: dienende ook tot verdere opening en betoging van het geen Ulrik Huber in een aanmerkelyk getal plaatzen van zyne Hedendaagsche regtsgeleertheit bygebragt en aangewezen heeft.
%23284734: Hametz, Maura. - In the name of Italy : nation, family, and patriotism in a fascist court.
%23243447: Hamilton, Daniel S. - The New Frontiers of Europe: The Enlargement of the European Union: Implications and Consequences.
%23211751: Hamilton, Richard F. - Affluence and the French worker in the Fourth Republic.
%23239700: Hamilton, Marci. - God vs. the gavel : religion and the rule of law.
%23297285: Hamilton, Saskia. - The Dolphin Letters, 1970-1979 : Elizabeth Hardwick. Robert Lowell and their Circle.
%23284195: Hamilton, Max. - Lectures on the methodology of clinical research.
%23194841: Hamilton, Roy W. (ed.) - From the rainbow's varied hue : textiles of the southern Philippines.
%23224298: Hamilton, Andrew. - An enquiry into the principles of taxation : chiefly applicable to articles of immediate consumption.
%23279084: Hamilton, Emma - Mémoires de Lady Hamilton, Ambassadrice d'Angleterre à la cour de Naples : ou choix d'anecdotes curieuses sur cette femme célèbre.
%23293010: Hamilton, P. ... [et al.] - The Permanent Court of Arbitration : international arbitration and dispute resolution : summaries of awards, settlement agreements and reports.
%23257611: Hamilton, Alexander. - A new account of the East Indies.
%23252230: Hamilton, Ann. - Ann Hamilton : present-past , 1984-1997 .
%23234519: Hamilton, Hugo. - The speckled people.
%23250089: Hamilton, Danil S. - Beyond Bonn : America & the Berlin Republic.
%23246957: Hamilton-Hart, Natasha. - Asian States, Asian Bankers : central banking in Southeast Asia
%23101352: HAMILTON, W. - Dated book-plates (ex-libris). From the early 16th century to the end of the 19th century...
%23101354: HAMILTON, W. - French book-plates... their makers and owners. From the 16th to the 19th century...
%23101351: Hamilton, E. - The engraved works, 1755-1822, of Sir Joshua Reynolds. A catalogue raisonné of the engravings made after his paintings...
%23166310: Hamilton, Walter. - Parodies of the Works of English and American authors (1884-1889). 6 Volumes.
%23289470: Hamilton, Roy W. & Joanna Barrkman (eds.) - Textiles of Timor : island in the woven sea.
%23283438: Hamlin, Sonya. - What makes juries listen : a communications expert looks at the trial.
%23231643: Hamling, Tom - Celebrity Vinyl.
%23291256: Hamm, Rainer. - Grosse Strafprozesse und die Macht der Medien : eine Vorlesungsreihe im Wintersemester 1995/96
%23263734: Hamm, Taik-Young - Arming the Two Koreas: State, Capital and Military Power.
%23120605: Hammacher, Klaus, Richard Schottky & Wolfgang H. Schrader (eds.) - Sozialphilosophie.
%23128048: Hammacher, A.M. - Mendes da Costa : de geestelijke boodschap der beeldhouwkunst.
%2381333: Hammacher, Klaus. - Kosmopolitismus und Nationalidee.
%2335626: Hammacher, Klaus, Richard Schottky & Wolfgang H. Schrader (eds.) - Transzendentalphilosophie und Evolutionstheorie.
%2381334: Hammacher, Klaus, Richard Schottky & Wolfgang H. Schrader (eds.) - Fichte-Studien : Beiträge zur Geschichte und Systematik der Tranzedentalphilosophie.
%23282719: Hammacher, A.M. - De levenstijd van Antoon der Kinderen.
%2321622: Hammer, Walter. - Hohes Haus in henkers Hand. Rückschau auf die Hitlerzeit, auf Leidensweg und Opfergang Deutscher Parlamentarier.
%2392308: Hammer, Felix. - Theonome Anthropologie? : Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen.
%2355793: Hammer, Felix. - Theonome Anthropologie? : Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen.
%23191050: Hammer (Ivanescu), Peter L. & Sergiu Rudeanu. - Boolean methods in operations research and related areas.
%23131556: Hammer, Patricia Riley. - Vormsnoei : topiary: vormbomen, plantsierkunst.
%23157742: HAMMER, RUD. - Der Standort der deutschen Bijouterie-Industrie.
%23101356: Hammer-Purgstall, Joseph von. - Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak, das ist der Mongolen in Russland, 1200-1500...
%23101357: Hammer-Purgstall, Joseph von. - Geschichte der Ilchane, das ist der Mongolen in Persien, 1200-1350...
%23101355: Hammer-Purgstall, Joseph von. - Geschichte der Chane der Krim unter osmanischer Herrschaft...
%23296196: Hämmerling, Gerhard. - Die Idylle von Gessner bis Voss : Theorie, Kritik und allgemeine geschichtliche Bedeutung.
%23170072: Hammerstein, A. & J.B.M. Vranken. - Beeindigen en wijzigen van overeenkomsten. 2e druk.
%2313811: Hammerstein, A. - Eigenlijke en oneigenlijke zaaksvervanging.
%2345424: Hammerstiel, Robert F - Glucksfutter.
%2381975: Hammond, Mason. - The city in the ancient world.
%23241611: Hammond, J. Daniel. - Theory and measurement : causality issues in Milton Friedman's monetary economics.
%23230953: Hammond, Andrew - The Islamic Utopia: The Illusion of Reform in Saudi Arabia.
%2322955: Hamon, Paul. - La reliure du XIIIe siècle à nos jours : exposition.
%23248976: Hamouda, O.F. - Money, investment and consumption : Keynes's macroeconomics rethought.
%23116909: Hampel, H.J. - Variabilität und Disziplinierung des Denkens.
%2350104: Hampson, Fen Osler., Von Riekhoff, Harald. - The Allies and arms control.
%2349800: Hampson, Fen Osler., Hart, Michael. - Multilateral negotiations : lessons from arms control , trade , and the environment.
%2398907: Hamscher, Albert N. - The Parlement of Paris after the Fronde (1653-1673).
%23284033: Hamza, Gábor. - Jogösszehasonlítás es antikvitás : [Rechtsvergleichung und Antike].
%2361351: Hamza, Gábor (ed.) - Studien zur römischen Recht in Europa I.
%23294580: Hamza, Gábor. - Iura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata : opera selecta. Tomus secundus = Ausgewählte Schriften zur antiken Rechtsgeschichte, zur Rechtsvergleichung und zum geltenden Recht. Zweiter Band.
%23211995: Hamzeh, Muna. - Refugees in our own land chronicles from a Palestinian refugee camp in Bethlehem.
%23244: Hamzeh, Fuad S. - International conciliation with special reference to the work of the United Nations Conciliation Commission for Palestine.
%23234467: Han, Shaogong., Lovell, Julia. - A dictionary of Maqiao.
%23230251: Hanak, Tibor. - Die Entwicklung der marxistischen Philosophie.
%2393470: Hanak, Tibor. - Die Entwicklung der marxistischen Philosophie.
%2325696: Hanami, Tadashi A. - Labour Law and industrial relations in Japan.
%2376021: Hanausek, Gustav. - Abhandlungen zur antiken Rechtsgeschichte. Festschrift für Gustav Hanausek zu seinem 70. Geburtstag am 4.9.1925, überrecht von seinen Freunden und Schülern.
%2377325: Hanbury, Harold Greville. - Essays in equity.
%23293306: Hancock, Curtis L. & Anthony O. Simon (eds.) - Freedom, virtue and the common good.
%23229032: Hancock, W.K. & Gowing, M.M. - British war economy.
%2361437: Hand, Max & Brian Plowman. - Handboek voor kwaliteitsmanagement. 2 Delen.
%23275220: Hand, Learned. - Reason and imagination : the selected correspondence of Learned Hand 1897-1961.
%2384196: Handelman, Don - Nationalism and the Israeli State: Bureaucratic Logic In Public Events.
%23293094: Commissie voor de bestudeering van de Handelsverdragspolitiek. - Handelsverdragspolitiek van Nederland : notulen van de vergaderingen en conclusies eener commissie, ingesteld aan het Departement van buitenlandsche zaken voor de bestudeering van de handelsverdragspolitiek van Nederland in vergelijking met die, welke door andere landen wordt gevolgd (October, 1927-April, 1928).
%23279632: Handke, Peter. - The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick: A Novel.
%23185615: Handl, Günther (ed.) - Yearbook of international environmental law. Volume 4, 1993.
%23286905: Handl, Günther & Robert E. Lutz. - Transferring hazardous technologies and substances : the international legal challenge.
%23141011: Handler, A. & Meschel, S.V. - Red Star, Blue Star: The Lives and Times of Jewish Students in Communist Hungary (1948-1956).
%23140987: Handler, Andrew - Early Blueprint for Zionism: Gyozo Istoczy's Political Anti-Semitism.
%23214268: Handmaker, Jeff. - Advocating for Accountability: civic-State Interactions to Protect Refugees in South Africa.
%23286546: Handoll, John. - Free movement of persons in the EU.
%2371794: Hands, D. Wade. - Reflection without rules: economic methodology and contemporary science theory.
%23203893: Hanekuijk, Daniël. - Het recht op vrijheid van migratie = The right of free mobility.
%23284206: Haneveld, G.T. - Verscholen luister : 200 jaar Utrecht en het Medicinaal Gezelschap Matthias van Geuns : 1793-1993.
%23136617: Haneveld, G.T. - Het Mirakel van het Hart.
%23286083: Haneveld, G.T. & P.C. van Royen. - Vrij van zichtbare gebreken : de medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de negentiende eeuw.
%23294511: Hanf, Theodor; Antoine N. Messarra & Hinrich R. Reinstrom (eds.) - La Société de concordance : approche comparative : actes du symposium international organiseé par le Goethe-Institut sur La re´gulation démocratique des conflits dans les sociétés plurales.
%23250157: Hanf, Theodor & Ghia Nodia. - Georgia lurching to democracy : from agnostic tolerance to pious Jacobinism: societal change and peoples' reactions.
%23215554: Hanfi, Zawar Ahmad. - Die modernistische Denkbewegung im indischen Islam [1858-1940] : dargestellt an den Ideen dreier führender Gestalten.
%23282716: Hanhardt, John G. - I do not know what it is I am like : the art of Bill Viola.
%2384533: Hanimann, Alex. - Nutzen und Lasten.
%23296143: Hanimann, Willy A. - Studien zum historischen Roman (1939-1945).
%23294989: Hanke, Reinhard. - r. hanke : zeichenhaft.
%23214046: Hanken, Caroline. - Gekust door de koning : een historisch-antropologische studie naar de ontwikkeling van de positie van de koninklijke maîtresse aan het Franse hof in de zeventiende en achttiende eeuw.
%23294879: Hankey, Lord. - Government control in war.
%23293151: Hanley, Ryan Patrick (ed.) - Adam Smith : his life, thought, and legacy.
%23283761: O'Hanlon, Redmond. - Congo journey.
%23287301: Hanlon, Joseph. - Brothers at War : making sense of the Eritrean-Ethiopian war.
%23287299: Hanlon, Joseph. - Peace without profit : how the IMF blocks rebuilding in Mozambique.
%23239837: Hanlon, Michael. - 10 questions science can't answer (yet) : a guide to the scientific wilderness.
%2324150: Hanmer, Jalna (ed.) - Women, policing and male violence: international perspectives.
%23200660: Hannaart, Th.J. - 100 Jaar Vrijwillige Brandweer [Alphen aan de Rijn].
%23282470: Hannah, Leslie. - The rise of the corporate economy.
%23256496: Hannan, Barbara. - The riddle of the world : a reconsideration of Schopenhauer's philosophy.
%23290674: Hannan, Michael T. & John Freeman. - Organizational Ecology.
%2312673: Hannema, Ulbe Durk. - De Hogerhuis-zaak.
%23276945: Hannerz, Ulf. - Cultural complexity : studies in the social organization of meaning.
%23278851: Hannoum, Abdelmajid. - Violent modernity : France in Algeria.
%23255290: Hannum, Hurst (ed.) - Documents on autonomy and minority rights.
%23101358: Hanoteau, A. - Essai de grammaire kabyle, renfermant les principes de ce langage berbère... parlé par les... Igaouaouen ou Zouaoua...
%23101359: Hanoteau, A. - Essai de grammaire tamachek', renfermant les principes de ce langage berbère parlé par les Imouchar' ou Touareg...
%23204424: Hans Ulrich Gumbrecht., Marina Scordilis Brownlee - Cultural authority in Golden Age Spain.
%23119856: Hans, Josef. - Dynamik und Dogma im Islam : Zeitgemässe Randglossen zur Rechts-, Staats- und sozialordnung.
%23119985: Hans, Josef. - Dynamik und Dogma im Islam : Zeitgemässe Randglossen zur Rechts-, Staats- und sozialordnung.
%23144395: HANS, JAMES S. - The Site of Our Lives. The Self and the Subject from Emerson to Foucault.
%23283931: Hans, D. - Thorbecke.
%23110152: Hansen, Karen V. - A Very Social Time. Crafting community in Antebellum New England.
%23178078: Hansen, Randall. - Disobeying Hitler : German resistance after Valkyrie.
%23153034: Hansen, Lynne (ed.) - Second language attrition in Japanese contexts.
%23106091: Hansen, Han & Gabri de Wagt (ed.) - Wat doen we in Suriname?
%23194173: Hansen, Mette Halskov ., Svarverud, Rune. - iChina : the rise of the individual in modern Chinese society.
%23101949: Hansen, J.E. (ed.) - Atomic Spectra and Oscillator Strengths for Astrophysics and Fusion Research.
%2351972: Hansen, Alvin Harvey. - Fiscal policy and business cycles.
%23293165: Hansen, Karen Tranberg (ed.) - African encounters with domesticity.
%2331804: Hansen, Alvin Harvey. - The dollar and the international monetary system.
%23159674: Hansen, Holger Bert & Michael Twadde (eds.) - Developing Uganda.
%23153679: Hansen, B. - Development and economic policy in the UAR (Egypt).
%23154597: Hansen, W. Lee & James F. Byers (eds.) - Unemployment insurance : the second half century.
%23296646: Hansen, Alvin Harvey. - Amerika's rol in de wereldhuishouding.
%23221664: Hansen, Anne Ruth. - How to behave : Buddhism and modernity in colonial Cambodia, 1860-1930.
%2358408: HANSEN, A.H. & R.V. CLEMENCE (ed.). - Readings in Business Cycles and National Income.
%23182591: Hansen, Marius. - Het ascetisme en Paulus' verkondiging van het nieuwe leven.
%23209329: Hansen, Mette Halskov . - iChina : the rise of the individual in modern Chinese society
%23294764: Hansen, Emmanuel & Kwame Akon Ninsin (eds.) - The State, development, and politics in Ghana.
%23290131: Hanser, Suzanne B. & Susan E. Mandel. - Manage Your Stress and Pain Through Music.
%23126709: Hanslick, Joseph Adolf. - Geschichte und Beschreibung der Prager Universitätsbibliotek.
%23285655: Hansma, Siebe. - siebe hansma te gast.
%2354193: Hanson, A.H. - Planning and the politicians and other essays.
%23214377: Hanson, F. Allan - Meaning in Culture.
%2398719: Hanson, Mark. - Van Frans naar Nederlands.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

5/9