Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K77782: E.A. (priester) - Den bybel der christelyke huysgezinnen, of Historie van het Oude Testament met schoone zedelessen tot nut der jeugd
K103935: J.G.O. - Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, Amerika en andere landen
K139212: [Jurieu, Pierre] - Preservatif contre le changement de religion, ou Idée juste et véritable de la religion catholique Romaine opposée aux portraits flattés que l'onen fait, et particuliermet a celuy de Monsieur de Condom
J92732: W F - Door God geleid : een waar verhaal uit het zeemansleven : vrij bewerkt naar het dagboek van een schipbreukeling
V95473: T.J.K. - De Hollandsche taal
D139954: C J de K - Virtus Concordia Fides : uitgave ter eere van de honderdjarige herdenking van het deelnemen der Leidsche Jagers aan den Tiendaagschen Veldtocht in de jaren 1830-'31
F142203: H.S. - Joined hands : a compilation
I136064: D.G.J. - Op trek : kamperen in den vreemde
F109921: J.V.V. (= Joost van de Vondel) - Altaergeheimenissen : ontvouwen in drie boecken
000033: - Blumea. Tijdschrift Voor de Systematiek En de Geografie Der Planten. Vol. XVI, No 2, P. 273-393
000034: - Blumea. Tijdschrift Voor de Systematiek En de Geografie Der Planten. Vol. XIX, No 1, P. 1-195
000039: - Recherches Sur la Musique Francaise Classique, Vol VX (15)
000040: - Recherches Sur la Musique Francaise Classique. Vol VII (7)
000048: - Emiel Hoorne. Bibliofiele Uitgaven Exlibris Diverse Realisaties in Samenwerking Met Auteurs Uit Nederland En Vlaanderen Vanaf 1967 Tot Op Heden
000053: - Memorie Della Societa Geologica Italiana. Vol IL (49) - 1993.
000058: - Henri Pirenne de la Cité de Liege a la Ville de Gand
000082: - De Kleine Letterproef Van I.G. S.
J51757: J., H C - Rosa van Tannenburg en andere verhalen
U134833: G.K.B. - The letter : an exhibition illustrating the practice of letter-writing through 3500 years
K21711: S., H W (bijeengebracht door) - Nieuwe liedernbundel voor zondagsschool en huisgezin
I143142: - Waarom vechten mensen?
J52248: J., H C - Uit sprookjesland : nieuwe verhalen en vertellingen
F138498: [Koetsveld, C E van] - Schetsen uit de pastorie te Mastland : ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar
J127632: H.C.J. (voor de jeugd bewerkt door) - Robinson Crusoe en andere verhalen
J84781: L., C.B. v. - Moeder vertelt
J82156: H.C.J. (opnieuw verzameld door) - Genoveva en andere verhalen
I140737: E. C. v.d. M. - Het wetboek van mevrouw étiquette voor heeren in zestien artikelen
F56394: H., J W v. (verzameld door) - Uit het dagboek van een officier : schetsen
J127189: C.M.D.E. - Karakterschetsen en verhalen voor jonge lieden
J20530: N.-S., A - De kinderen van Sonnehoeck
F75976: E.G.O. - Egomet
I53936: V., W H (=Vliegen) - Gelukkig Holland! : brieven aan een werkman, vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry Engalnd"
D109969: C.-M., v - Die Kämpfe der russischen Truppen in der Mandschurei im Jahre 1900 : auf Grund der veröffentlichten Berichte des russischen Generalstabes
F118004: H.R. (verzameld door) - Winterzangen en schetsen
J124029: H.C.J. - Prinses Hoogmoed en andere oorspronkelijke verhalen
F116010: M.E.R. - Jong Dae : 'n meisies-storie
D135179: C.A.H. (=F H Boers?) - Brief aan den hoogeerwaardigen hooggeleerden heer Jona Willem te Water professor te Leyden betreffende den voornaamsten inhoud van deszelfs verhaal van de voor- en tegenspoedige lotgevallen der Leydsche Academie in de XVIII eeuw
J130412: [Brienen, B J Jr] - Klein Duimpje
A137632: -
J121635: H.C.J. (opnieuw verzameld door) - Robinson Crusoë en andere verhalen + Tijl Uilenspiegel's lustige streken
F72888: M.*** - Quinze jours a Londres a la fin de 1815
F115852: A.F.Th. - De Movo Tapes : een carrière als ander
J112530: H.C.J. (opnieuw bewerkt door) - Tijl Uilenspiegel's lustige streken. Bevat tevens: Uit sprookjesland : nieuwe verhalen en vertellingen
A130048: -
D139476: W - De Pilgrim Fathers in Leiden Holland
D29549: [Vaughan, Robert] - The history of England under the House of Stuart : including the commonwealth (A.D. 1603-1688). Two parts
F114573: M. - Het verhaal van den visscher
F113378: H.R. (verzameld door) - Zomerzangen en schetsen
J111652: H.C.J. (verzameld door) - OP moeders schoot : sprookjes en vertellingen voor onze jeugd
F110920: L.R.E. - Eerstelingen
J55371: G, A C D de - Ruth en hare vriendinnen
J127633: H.C.J. (opnieuw verteld door) - Guliver's reizen en andere verhalen
J55052: J., H C (opnieuw verzameld door) - Hoe Balthazar fortuin maakte en andere vertellingen
P136264: H. - Productief loonwerk is de bron van gezag en bezit
M119315: K.B. SR. - Iets over mahnetisme als geneeswijze
J140713: Studio 100 - DE avonturen van Piet Piraat. De kleine kapitein
J108788: [Cramer, Rie] - Wie leest voor?
F136160: G., J van - Ballade van de bonte knaagkever
J128569: P.I.M. - Van onder blauwe lucht nog drie "Italiaantjes"
K125533: S.O. - De pest der hedendaagsche maatschappij
J92130: A. N.-S. (= A Norel-Straatsma) - Wat het turfschip bracht
O50227: P.L.M. - Hommes et choses
J131191: G***, A.M.D. - Histoire de France, a l'usage de la jeunesse. Tome premier: Depuis le commencement de la monarchie et jusqu'en 1589 et Tome second: Depuis Henri IV, jusqu'a l'anée 1816
J131214: A.L.O.E. - De jonge pelgrim : een verhaal
D140171: B. A. v. K. - Menschen trokken voorbij : het Oud-Katholike Seminarie in den Oorlogswinter 1944-1945
J140063: S.B.R. - Toch feest!
K81945: M…, M. l' Abbé - Vies édifiantes de quelques enfants chrétiens proposées pour modèles al' enfance et la jeunesse des deux sexes
A139785: Roli-'Ah - Masih koerang berat?
F123304: [Frerrier, Susan], author of 'The inheritance' & 'Destiny' - Marriage
D138637: Liu I-ch'ing - Shih-shuo Hsin-yü. A new account of tales of the world
000202: N/A - Oranje-Album Ter Herinnering Aan Het 50-Jarig Regeringsjubileum En de Abdicatie Van H.M. Koningin Wilhelmina En de Inhuldigingsfeesten Van H.M. Koningin Juliana
000215: N/A - Verfassung Des Jungdeutschen Ordens
000373: N/A - De Socialisten in Het Parlement 1. Niet Klerikaal, Niet Liberaal, Maar Socialist!
000374: N/A - De Vormgeving Van Het Socialisme En de Jongeren
000375: N/A - Staatssocialisme En Anarchisme
000382: N/A - Waarom Georganiseerd?
001089: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblee Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Quatorzième Livraison. Tome Cinquante-Septième (No. 663-667)
001361: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 1 En 2, 1957-1958
001362: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 3 En 4, 1959-1960
001166: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin No. 48, 49 & 58
000752: N/A - Bibliotheek Van Haarlem's Dagblad (5 Nummers, Maart T/M Juli 1926)
000643: BAILLIE, THOMAS A. & JONES, JOHN R. (ED.) - Synthesis and Applications of Isotopically Labelled Compounds 1988. . Proceedings of the Third International Symposium, Innsbruck, Austria, 17-21 July 1988.
001119: N/A - Etnofoor. Jaargang 10, Nummer 1/2, 1997. Muziek En Dans.
001073: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Juin-Juilet 1745.
001116: N/A - Medische Antropologie. Tijdschrift over Gezondheid En Cultuur. Jaargang 11, Nummer 2, 1999
001115: N/A - Medische Antropologie. Tijdschrift over Gezondheid En Cultuur. Jaargang 8, Nummer 1 1996. Themanummer Trauma & Cultuur.
001095: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Société de Gens de Lettres No. 17-19
001094: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblee Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Neuvième Livraison. Tome Trente-Deuxième. (No. 425-432)
000180: N/A - Politieke Bibliotheek 4: De Elzas-Lotharingsche Kwestie
001091: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Societé de Gens de Lettres. Tome XXX.
001093: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblee Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Dixième Livraison. Tome Trente-Neuvième (No. 494-500)
001622: N/A - Engineering Features of the Snowy Mountains Scheme
001627: N/A - Journal Asiatique Recueil de Mémoires Et de Notices Relatifs Aux études Orientales. Onzième Série Tome III
000978: N/A - Norplant Contracceptive Subdermal Implants. Managerial and Technical Guielines
001090: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Societé de Patriotes, Du Quintidi 5 Thermidor, L'an Troisieme de la République. Tome XVII
000158: N/A - Het Vraagstuk Van Nationale Ontwapening
000396: N/A - Zedelijk Verval Van België.1. Kardinaal Mercier En de Vlamingen.
000400: N/A - Vervolgbundel Op de Evangelische Gezangen Uitgegeven Op Last Van de Algemeene Synode Der Nederlandsche Hervormde Kerk.
000504: N/A - De Amnestie in Het Vredesverdag Van Versailles En in Andere Tractaten. Oorkonden. L'Amnistie Dans le Traité de Versailles Et Dans D'Autres Traités de Paix. Documents.
000506: N/A - Von Der Deutschen Steinkohle Zum Strassenteer
000837: N/A - Stedelijk Museum Te Alkmaar. Verslag over Het Jaar 1895.
000838: N/A - Verslag Van Het Stedelijk Museum Te Alkmaar over Het Jaar 1894.
001070: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Huitième Livraison. Tome Vingt-Septième (No 377-384)
001071: N/A - Proces-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Septième Livraison. Tome Vingt-Troisième (No 329-336)
001723: SEYED-GOHRAB, A.A. AND S. MCGLINN (INTRODUCION AND ANNOTATED TRANSLATION BY) - One Word - Yak Kaleme : 19th-Century Persian Treatise Introducing Western Codified Law
001209: N/A - Social Security in the Netherlands
001069: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi, Septembre Et Octobre 1762 En 1 Volume
001096: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Tome XXV
001097: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Société de Patriotes. Tome XVIII.
001098: N/A - Recueil Des édits, Déclarations, Et Ordonnances Du Roi, Arrèts Du Conseil, Du Parlement de Toulouse, Et Autres Cours, Concernant L'Ordre Judiciaire, Et Les Matieres Publiques Les Plus Importantes. Tome Troisieme.
001076: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. No. 11-16 (1798)
001075: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Septième Livraison. Tome Vingt-Deuxième.
001065: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Nr. 11 - 16 (1797)
000902: N/A - De Pastoor Van Sint Victor : Kanunnik L.A. A.M. Westerwoudt
001274: BECKER, HENK A. EN GEERT DEWULF (REDACTIE) - Terugkijken Op Toekomstonderzoek
001310: N/A - Le Folklore Brabançon. Bulletin Du Service de Recherches Historiques Et Folkloriques Du Brabant. T. XX - 1940-1948, No. 115 à 120
001315: N/A - Lichting 94. Nederlandse Film En Televisie Academie Eindexamenfilms 1994
001322: N/A - Annuarium Augustinianum 1966
001327: N/A - Zeventiende Ibm Schaaktoernooi 1977
000521: N/A - Jane's Fighting Ships 1957-58
001568: N/A - Bel Ameublement
001572: N/A - 50 Jaar Het Vrije Volk, Jubileum Advertentie Jaarboek, Advertising Yearbook 50th Anniversary 1900-1950
001579: N/A - Liederbundel Ten Dienste Van Het Nederlandsch Jongelingsverbond
001079: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Douzième Livraison. Tome Quarante-Huitieme.
001080: N/A - Procès-Verbaux Des Séances de la Chambre Des Députés Des Départemens, Du Mois de Mars 1820. Deuxième Volume.
001081: N/A - Procès-Verbaux Des Séances de la Chambre Des Députés Des Départemens Du Mois D'Avril 1820. Troisième Volume.
001064: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Nr. 17 - 22 (1797)
000061: N/A - Bibliotheca Shakespeariana. A Catalogue
001072: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Aoust-Octobre 1745.
001379: N/A - A Call from Hibakusha of Hiroshima and Nagasaki : Proceedingsinternational Symposium on the Damage and After-Effects of the Atomic Bombing of Hiroshima and Nagasaki, July 21 - August 9, 1977
001364: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 7 En 8, 1963-1964
001365: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. 9e Jaargang, 1965
001366: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Wer. Jaargang 5 En 6, 1961-1962
001371: N/A - Tjoep Tjoep : Kampliederen
001374: N/A - De Afhankelijke Sollicitant
001376: N/A - De Tijd Vooruit : Een Unieke Serie Mechanische Vliegeniershorloges
001388: N/A - Sociaal Den Haag. Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. 10e Jaargang 1966
000839: N/A - Stedelijk Museum Te Alkmaar. Verslag over Het Jaar 1893.
000131: N/A - De Nieuwe Wijnzak Nummer 5. De Herordening Van Europa
001077: N/A - Proces-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Quatrième Livraison. Tome Dixième. .
000128: N/A - De Veranderde Houding Van Duitschland. Waarom Duitschland de Oorlog Begon
001431: JACKSON M.D., DR. JOSEPHINE A. EN HELEN M. SALISBURY - Hoe Beheerschen Wij Onze Zenuwen? Een Inleiding Tot Zielsgeneeswijze
000176: N/A - Germania Irredenta
000179: N/A - Politieke Bibliotheel 18: Ierland En de Dienstplicht
001169: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 2 Dec. 1977
001168: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 3 March 1978
000827: N/A - Der Misukverlag Und Musikalienhandel in Der Welt
001068: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Cinquième Livraison. Tome Dix-Septième (No 247-262)
001170: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 4 Nov 1978
001171: N/A - Contact with Vimala Thakar
001066: N/A - Mercure de France, Dédié Au Roi. Janvier 1761. Two Volumes in One.
001534: N/A - Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia (Beberapa Permasalahan)
001074: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Par Une Société de Gens de Lettres. Juillet 1774, Second Volume, Septembre 1774 & Octobre 1774 Premier Volume
001117: N/A - Etnofoor. Jaargang 9 Nummer 1 1996. Words and Things.
001100: N/A - Staatliches Museumreservat Sagorsk. Museumführer
000512: N/A - Les Femmes Du Burkina Faso Et la Coopération Néerlandaise 1985-1995.
001186: N/A - Gedenkboek Uitgegeven Bij Het Vijf En Zeventig-Jarig Bestaan Van Het Stedelijk Gymnasium Te Schiedam En Het Vijftig-Jarig Bestaan Van de Schiedamse Gymnasiasten-Bond N.S. A.T. A.
001187: N/A - ABC Van Gevleugelde Woorden : Wijsheid Uit de Oudheid
001189: N/A - Keppelstok, 14 Nummers Uit de Periode 2000-2009
001078: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Pas Son Ordre. Troisième Livraison. Tome Neuvième.
001156: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 60
001016: UDERZO, A. & R. GOSCINNY - Asterrix Og Latraviata
000907: N/A - Aucassin a Nicoletta
001157: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 62
001161: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 59
001162: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 50-57.
001163: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin - Special Issue
001082: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Tome XXXV.
000824: N/A - Catechismus, Ofte Onderwysinge in de Christelyke Leere / Die in de Kercken Ende Scholen Der Nederlandsche Gereformeerde Kercken Geleert Werdt. Mitsgaders de Belydenisse Des Geloofs, Ende Naerder Verklaringe Van Eenige Hooft-Stukken Des Selven Enz...
000855: N/A - De Bijbel - Een Wonder En Twee Kerkgangers
001167: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 20 November 1986
001067: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Cinquième Livraison. Tome Quatorzième (No 213-227)
000010: N/A - Handbuch Der Sphragistik. Reihe C, Band 1-3
000125: N/A - De Stem Van Het Geweten
000871: N/A - Petite Histoire Et Petites Histoires de Rumelange, Roches Rouges, 1907-1957.
F110603: Aa, A J van der (verzameld door) - Parelen uit de lettervruchten van Nederlandsche dichteressen
J78876: Aaardweg, H P v.d. - De vergulde laars : verhaal uit het leven van Stadhouder Willem III, de redder van het vaderland in het jaar 1672
J101035: Aaerts, Mariëtte - Grijze geheimen
J76703: Aafdjes, Bertus - De gouden keten 3. Annekes avontuur
J128641: Aafjes, Sijtje (versjes en plaatjes) - Guitig en schattig. Bonte kleurtjes
J47820: Aafjes, Bertus - Pet en Petra en het geheim van de bouwkunst
J127546: Aafjes, Sijtje (platen van) - Oude kinderrijmpjes
J81804: Aafjes, Bertus - De gouden keten deel 3: Annekes avontuur
J76660: Aafjes, Bertus - De gouden keten 1. Levende poppen
J129610: Aafjes, Bertus & Francien van Westering - Rijmpjes en versjes uit de vrolijke doos
J62681: Aafjes, Bertus - Muziek op het kasteel
T118988: Aaftink, Christel - Veranderend Amsterdam : Amsterdam in paintings
Z130418: Aagaard, Jacob & Nikolaos Ntirlis - Grandmaster repertoire 10. The Tarrasch defence
J81290: Aakeson, Kim Fupz - Moeder!
J113275: Aakeson, Kim Fupz - Alles en Ulla Vilstrup
F69781: Aakjaer, Jeppe - Fra undergrunden : artikler og taler
J134726: Aakseon, Kim Fupz en Eva Eriksson - Erik en opa
J21162: Aalbers, Anneke - Aladdin
J125140: Aalbers, Jeroen - Borre en het lek
J125172: Aalbers, Jeroen - Borre in de woestijn
J123201: Aalbers, Jeroen - Borre en de loopneus
J124838: Aalbers, Jeroen - Maarten de muis
J124970: Aalbers, Jeroen - Pluisdier en de boterhammen met pindakaas
J124972: Aalbers, Jeroen - Borre de journalist
J124981: Aalbers, Jeroen - Borre krijgt muzieklas
J126319: Aalbers, Jeroen - Borre heeft een baard
J124962: Aalbers, Jeroen - Borre gaat op wintersport
J142609: Aalbers, Jeroen - Kuba en de seizoenen
J125180: Aalbers, Jeroen - Borre en de errob
J125179: Aalbers, Jeroen - Borre en de straatmuzikant
J125175: Aalbers, Jeroen - Borre en het drakenei
J125184: Aalbers, Jeroen - Poespoes de lampenkapkat
J124956: Aalbers, Jeroen - Borre is de grote Borrini
J124957: Aalbers, Jeroen - Borre en de oppas
J101370: Aalbers, Jeroen - Borre en de ijscoman
J124982: Aalbers, Jeroen - Borre doet boodschappen
J124985: Aalbers, Jeroen - Borre en de soepballen
J93251: Aalbers, Jeroen - Borre verstopt een olifant
J126318: Aalbers, Jeroen - Borre redt een poesje
J124373: Aalbers, Jeroen - Borre en de leesbril
J30112: Aalbersberg, G - Verhalen uit het Oude Testament deel 1
Y139196: Aalbrecht, Heidi en Pyter Wagenaar - Uit nood geboren : 50 jaar Stichting Huisvesting Werkende Jongeren in Leiden
J64250: Aaldera, Ankie - Stijfkopje omnibus. Bevat: Stijfkopje wordt groter; Stijfkopje maakt veel mee; Stijfkopje behaalt een overwinning
J135646: Aalders, H W - De chauffeursjas
Y140741: Aalders, Anne - Apotheek Radijs voor een gezond Hoogeveen
J61791: Aalders, Ankie - Stijfkopje omnibus. Bevat: Stijfkopje wordt groter; Stijfkopje maakt veel mee; Stijfkopje behaalt de overwinning
E121665: Aalders, A - Behouden vaart : de oude landmerken van de vrijmetselarij bepalen de koers : een nieuwe visie
J116094: Aalders, Annie - Ollebol en fee Viola
J116087: Aalders, Annie - Ollebol op de maan
J62032: Aalders, Annie - Heidi wordt filmster
J92160: Aalders, Annie - Ollebol in de regen
J18711: Aalders, Annie - Ollebol in de dierentuin
J18713: Aalders, Annie - Ollebol en Oelah Ben Tapis
J18716: Aalders, Annie - Ollebol en zijn vrienden
J87801: Aalders, Ankie - Stijfkopje omnibus. Bevat: Stijfkopje thuis; Stijfkopje op kostschool; Stijfkopje in het buitenland
J99793: Aalst, John van - De eend
J135631: Aalst-Gobius, Tine van - Éénig kind
J92288: Aalst, George van - Lotgevallen van een voetbalschoen : verhaal uit de voetbalwereld
Y140787: Aalst, Tom van der - Het land van Heusden en Altena : in de ban van het water
J74137: Aalst, George van - De H.B.S.-krant : een verhaal uit het H.B.S.-leven
J62038: Aalst, Lidy van - Dappere Remi
J60034: Aalst, John van - Schiet hem erin!
J58783: Aalst, George van - De bengels van IIIB : een verhaal uit het H.B.S. leven
J140022: Aalst, George van - De schoolfuif : (een verhaal uit het H.B.S.-leven)
J125390: Aangium, Sibe van - Ontrukt aan de zee
J138237: Aangium, Siebe van - De ballingen
J83126: Aangium, Sibe van - Hotse Hiddes
J122085: Aar, Hetty van - De avonturen van prinses Kaatje en koning Kamiel
J95367: Aar, Hetty van - For girls only! Emma's eerste zoen
J96651: Aardema, Verna - Waarom muggen in mensenoren zoemen : een Westafrikaans sprookje
J58961: Aardenburg, A van - Bas Banning en het Spaanse galjoen
J58968: Aardenburg, a van - Bas Banning en de zweefmannen
J58429: Aardenburg, A van - Bas Banning en de geheimzinnige kabelbaan
J140313: Aardweg, Hans P van den - De maanreis van Jan van Dongen
J31443: Aardweg, Hans P van den - De dochters van dokter Zeeman
J82262: Aardweg, Hans P van den - Meisjes van de H.B.S.
F56325: Aardweg, H P van den - Katharina Louise
J101916: Aardweg, Ankie van den - Heidi heeft pech
J65889: Aardweg, H P van den - Hadji Sagadoer : de wijze avonturen van een Maleischen profeet
J113010: Aardweg, Hans P van den - Studente
J62042: Aardweg, Ankie v d - Heidi heeft pech
J100462: Aardweg, Hans P van den - Jacq en Toet in Engeland
J100448: Aardweg, Hans P van den - De lotgevallen van marie en jantje : geheel berijmd kinderverhaal
J55307: Aardweg, H P van den - Avonturen in Napels
J100117: Aardweg, Ankie van den - Jos als dokters assistente
J140312: Aardwqeg, Hans P v.d. - De voetbalkampioen
I131552: Aarnink, Nettie en Koos Kingma - Women and agriculture in Tanzania I: The shamba is like a child + II: Female farmers and male extension workers
J133985: Aarnoutse, Leuntje - Wiek!
J85251: Aarnoutse, Cor en Bert Kouwenberg - Ondersteboven van lezen
J104427: Aarts, C J en M C van Etten - O, kom er eens kijken : oude en nieuwe sinterklaasliedjes inhun oorspronkelijke versie
S88701: Aasma, Karin (red.) - Röhsska Konstslöjdmuseets Arsbok 1986-1988
I89978: Abaza, Mona - The changing consumer cultures of modern Egypt : Cairo's urban reshaping
O143000: Abbey, Staton - The book of the B.M.C. 1100 and 1300 Austin, Morris, M.G., Wolseley, Riley and Princess : maintenance and repair in the home garage for do-it-yourself owners
T118015: Abbing, Astrid en anderen - Ypenburg : veroverd op de zee - van vleigveld tot woonwijk
Y134221: Abbing, Astrid - Levendig Leidschenveen
000548: ABBINK, A.A. - Make It and Break It: The Cycles of Pottery. A Study of the Technology, Form, Function, and Use of Pottery from the Settlements at Uitgeest-Groot Dorregeest and Schagen-Muggenburg 1, Roman Period, North-Holland, the Netherlands.
D89193: Abbott, Joseph S C - The life of Napoleon Bonaparte, to which is added A sketch of the life of the late Emperor Napoleon the Third
J135726: Abcoude, Chr. Van - Bert en Bram
J47567: Abcoude, P v. Jr - Lt.-Col. F.S. Brereton Indiaan en spoorzoeker
J90235: Abdel-Qadir, Ghazi - Mijn avonturen met Adallah
J90233: Abdel-Qadir, Ghazi - Mussemelk en duivelsdrek
J90284: Abdel-Qadir, Ghazi - De ijzeren kameel
J98232: Abdel-Qadir, Ghazi - De waterdrager : het verhaal van Abu Ali, zijn ezel Shamso en alle anderen
J95217: Abdel-Qadir, Ghazi - Weizenhaar : ein Sommer in Marokko
D142231: Abdelmoula, Mahmoud - Le mouvement patriotique de liberation en Tunisie et le panislamisme (1906-1920)
000278: KARIM, MUNSHI ABDUL & SHARIF, AHMAD - A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts
K140385: Abdul Hamid Siddiqi, M - Prayers of the prophet (Masnun Du'a'ain)
V107799: Abdul-Raof, Hussein - Subject, theme and agent in modern standard arabic
A140470: Abdullah, Taufik - Indonesia towards democracy
J130066: Abedi, Isabel - Lola in actie. Deel 2
J97847: Abel, Simone - Voorzichtig Big!
J111613: Abel, Simone - De elfenshow : met zijdezachte bloemenrokjes
N112105: Abel, O und Anderen - Die Abstammungslehre : zwölf gemeinverständliche Vorträge über die Deszendenztheorie im Licht der neueren Forschung : gehalten im Winter-Semester 1910/11 in Münchner Verein für Naturkunde
J48338: Abeleven, Wim - De avonturen van Flap de aardman met het schip "Mandarijntje"
C138885: Abelmann, Annelies en anderen - Vijf orgelverhalen : vijf vrolijke en minder vrolijke vertellingen met het orgel als hoofdthema
Y127219: Abelmann, L J en J L van der Valk (bijeengebracht door) - Zo zag Goes er uit : een verzameling van aangename gezichten in Goes met enige afbeeldingen van Kloetinge, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Wolfaartsdijk en Kattendijke
K142362: Abels, P H A M en anderen (red.) - De kerk in de kop : bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel : zevende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
H30842: Abendanon, E C - The exterior of the earth. 2 vols (IIA and IIB)
E134443: Abendroth, Alfred - Werdandi und Freimaurerei : Auseinandersetzungen zu einer neuen Weltanschauung auf humanitär-sozialer Grundlage
D98350: Abeyasinghe, Tikiri - Portuguese rule in Ceylon 1594-1612
I85230: Abeyratne, Sirimal - Economic change and political conflict in developing countries with special reference to Sri Lanka
J135736: Abkoude, Chr. Van - Pietje Bel gaat vliegen
J141482: Abkoude, Chr van - Het jongenskamp
J141487: Abkoude, Chr van - De Pinkertonnetjes
J121008: Abkoude, Chr van - Pietje Bell gaat vliegen
J139077: Abkoude, Chr van - De padvinders van Duinwijk : modern jongensboek
J135683: Abkoude, Chr. Van - De zonen van Pietje Bell
J90927: Abkoude, Chr van - Kruimeltje
J50289: Abkoude, Chr van - Pietje Bell, of De lotgevallen van een ondeugenden jongen
J115561: Abkoude, Chris van - Pietje Bell gaat vliegen
J93026: Abkoude, Chr van - Pietje Bell
J49951: Abkoude, Chris van - De vlegeljaren van Pietje Bell
J135585: Abkoude, Chr. Van - Holandsche jongens
J50090: Abkoude, Chr van - De zonen van Pietje Bell
J104895: Abkoude, Chr. Van - Pietje Bell is weer aan de gang
J86713: Abkoude, Chr van - De vlegeljaren van Pietje Bell
J86711: Abkoude, Chr van - Pietje Bell's goocheltoeren
J141192: Abkoude, Chr van - Hoe Fred aviateur werd
J85900: Abkoude, Chr. Van - Tim en Tom
J85847: Abkoude, Chr. Van - De Pinkertonnetjes
J84193: Abkoude, Chr van - Tim en Tom
J140907: Abkoude, Chr van - De Otters : een padvindersgeschiedenis (vrij naar het Engelsch)
J78185: Abkoude, P van Jr - Met de kampeer-auto op reis
J77465: Abkoude, Chr van - Een ongeluksvogel
J75185: Abkoude, Chr van - Tim en Tom
J94394: Abkoude, Chris van - Kruimeltje : filmeditie
J71926: Abkoude, Chr van - De Pinkertonnetjes
J69478: Abkoude, Chr van - Bob zonder zorg
J101410: Abkoude, Chr van - De vlegeljaren van Pietje Bell
J66778: Abkoude, Chr van - Jaap Snoek van Volendam
J66731: Abkoude, Chr van - Hein Stavast
J104503: Abkoude, Chr van - Willem's verjaarsgeschenk
J63655: Abkoude, Chr van - Bert en Bram
J132160: Abkoude, Chr. Van - De otters : een padvindersgeschiedenis
J132164: Abkoude, Chr van - Jolig strandleven
J132167: Abkoude, Chr. Van - Peppie
J132154: Abkoude, Chr. Van - Hollandsche jongens
J60136: Abkoude, Chr. van - De vlegeljaren van Pietje Bell
J142398: Abkoude, Chr van - Peppie
J56752: Abkoude, Chr van - Pietje Bell gaat vliegen
J56276: Abkoude, Chr van - Bob-zonder-zorg
J56032: Abkoude, Chr van - Pietje Bell, of De lotgevallen van een onduegende jongen
J54774: Abkoude, Chr. Van - Pietje Bell
J98194: Abkoude, Chr van - Pietje Bell's goocheltoeren
J131576: Abkoude, Chr. Van - Tim en Tom
J126722: Abkoude, Chr. Van - De fietsclub Alle Vijf
J139592: Abkoude, Chr. Van - De zonen van Pietje Bell
J49740: Abkoude, Chr van - Pietje Bell's goocheltoeren
J135584: Abkoude, Chr. Van - De fietsclub Alle Vijf
J141479: Abkoude, Chr van - De zonnige jeugd van Frits van Duuren
J131204: Abkoude, Chr van - Het jongenskamp
J131215: Abkoude, Chr van - Instituut Sparrenheide
J121284: Abkoude, Chris van - Pietje Bell : filmeditie
M114159: Ablin, Richard J (ed.) - Handbook of cryosurgery
S67908: Abma, Henk en anderen (samenst.) - Overkant
F143135: Abma, Willem - Us skieppehoeder fan de Griene Stjer
J104483: Abma, K - Wij kwamen terug : dialoog van twee doodgewaanden
K118860: Abma, Richt - Bonds of love: methodic studies of prophetic texts with marriage imagery (Isaiah 50:1-3 and 54: 1-10, Hosea 1-3, Jeremiah 2-3)
001590: ABOKOR, AXMED CALI - Somali Pastoral Work Songs : The Poetic Voice of the Politically Powerless
F119376: About, Edmond - Nouvelles et souvenirs
J89491: Oom Abraham - DE neef van Prikkebeen : een wonderbaarlijke en kluchtige historie aan de jeugd verhaald
H127494: Abraham, Ajith and others (eds.) - Rough set theory: a true landmark in data analysis
Y133999: Abrahams, H P - De pers in Zeeland 1758-1900 : beschrijving van in Zeeland uitgegeven dag- en weekbladen en periodieke geschriften van 1758 tot ultimo december 1900
J44941: Abrahamsen, Aase Foss - Niet mijn schuld
F141376: Abramowitsch, S J (Mendele Mocher Sefarim) - De reizen van Benjamain de Derde
J125519: Abramsz, S (verzameld door) - Onze kinderversjes van vroeger en nu : bloemlezing voor de kinderkamer
J48809: Abramsz, S - Zomerloover
J130390: Abramsz, S - Keurige versjes en kleurige prentjes voor het kleine volkje
J91922: Abramsz, S - Voor de kinderkamer : verstelsels en versjes. Nr. 39
J97010: Abramsz, S en anderen - Wie leest er mee? : geillustreerde vertellingen voor jongens en meisjes. 3 delen in 1 band
J104779: Abramsz, S (red.) - De kinderwereld : geillustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes. Twintigste jaargang 1813 compleet
J80177: Abramsz, S - Voor de kinderkamer : geillustreerd maandblad voor het kleine volkje. 31e jaargang aflevering 8 t/m 32e jaargang aflevering 12
J133427: Abramsz, S - In en om het Rozenhuisje : een dik boek voor de hééle kleintjes
J73929: Abramsz. S (woorden emuziek) - Zingen en spelen : spelliedjes voor de kinderkamer, de voorbereidende scholen en de laagste klassen van lagere scholen. Bundel 7
J70608: Abramsz, S - 't Kameraadje heeft op ieder blaadje een versje of een plaatje
J102110: Abramsz, S (red.) - Voor 't jonge volkje : geillustreerd tijdschrift voor de jeugd. 25e,65e, 69e,70e,88e en 89e deel
J68973: Abramsz, S - Voor de kinderkamer : geillustreerd maandblad voor het kleine volkje II t/m IV
J60973: Abramsz, S - Zomerloover : een serie geillustreerde leesboeken ten behoeve van het voortgezet onderwijs. 4e stukje
J57792: Abramsz, S (red.) - De kinderwereld : geillustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes. 21e jaargang 1914, 25e jaargang 1918, 33e jaargang 1926, 1e deel
J18951: Abramsz, S - De roem van Rohrau : een verhaal uit het leven van Jozef Haydn
J93219: Abramsz, S - Zomerloover : een serie geillustreerde leesboeken ten behove van het voortgezet onderwijs. Eerste stukje
J18552: Abramsz, S - Wilskracht
J109078: Abramsz, S - Voor de kinderkamer : vertelseltjes en versjes voor het kleine volkje. Deel 30
J131561: Abramsz, S - Versjes lezen en prentjes kijken
J131563: Abramsz, S - Omringd door gevaren : een verhaal uit den tijd der Noordsche Compagnie
J120463: Abramsz, S - Bont gezelschap : vertellingen voor jongens en meisjes
D112384: Abric, Léon et Paul Weil (texte) / Dessins de Albert Guillaume and others - A coups de Baionnette. Volume 3
B131330: Abrighach, Mohamed - Superando orillas : lectura intercultural de la narrativa de Concha López Sarasúa
B107167: Abu-Rub, Mohammed - La poésie galante andalouse au Xie siècle: typologie
001520: ABUBAKAR, AL YASA - Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab
I77935: Abubakar, Amina - Infant-toddler development in a multiple risk environment in Kenya
Y138009: Acda, W A en anderen - Dit is mijn stad : Leiden 2010: ruimte, preventie en maatwerk
S110954: Acharina, Nina (réalisation et introduction) - Les arts appliqués russes XIIe - début du Xxe siècle Musée Historique Moscou
P103897: Acharya, Amitav - The making of Southeast Asia : international relations of a region
J116062: Ache, Jean - Die brave Fox!
J111127: Achour, Farouk en Senad Alic - Wij vertellen je het mooiste verhaal : Koranvertellingen
F137256: Achterberg, Gerrit - Morendo : gedichten
P133046: Achterberg, Peter H J - Considering cultural conflict : class politics and cultural politics in western societies
F133725: Achterberg, Gerrit - Eiland der ziel
J79644: Achterberg, Leonora - Jaap Kordaat en Margriet
H143019: Achterbergh, J W N van - Etie van Rees tussen mens en dier
Q142217: Acke, Daniel (samenst.) - Europese moralisten
D110577: Acker, paul - Portraits de femmes
U117574: Ackerl, Isabella (Red.) - Trésors de l'Autriche la Bibliothèque Nationale Autrichienne
J31165: Ackerlingh, Renny - Het gelukkige einde
J102537: Ackroyd, Dorothea - In bad!
T115920: Acquoy, J - De Cameraar
T116016: Acquoy, J - Deventer's participatie in de West-Indische Compagnie
001417: HAARTSEN, DR. AD EN ANS SCHWEIGMANN - Paardrijden Als Sport : Een Sportfysiologische En Medische Beschouwing
000559: ADAM, ROBERT (AUDS HILDESHEIM) - Der Realismus Otto Ludwigs.
J142477: Adam, Inès - De oceaan
F122650: Adám, Aadam Makkai - Cantio nocturna peregrini = A puzzle in seven languages
B94760: Adam, Alfred - Der Erlösungsgedanke bei Dostojevskij
J101119: Adam, Frank - Waarom ik altijd nee zeg
J139789: Adama van Scheltema, C S en anderen - Nieuwe Nederlandsche vertellingen in proza en poëzij
J94147: Adama van Scheltema, C S en anderen - Winterlooveren : proza en poëzij
K127733: Adambakan, Soraya - Qurrat al-Ayn : eine Studie der religiosen und gesellschaftlichen Folgen ihres Wirkens
000651: ADAMCZYK, PAUL - Die Stellung Des Papstes Honorius II. (1124-1130) Zu Den Klöstern.
R125044: Adamec, Ludwig W - A biographical dictionary of contemporary Afghanistan
S113043: Adami - Oeuvres de 1969 a 1984
J122758: Adams, L & G - How Emu lost his wings
J142763: Adams, Tom - Gruwelkabinet : een griezelige verzameling waargebeurde verhalen
J123485: Adams, Georgie - De ark van Noach
J91305: Adams, Andy - Het mysterie van de Braziliaanse goudmijn
D133174: Adams, Robert McC - Land behind Baghdad : a history of settlement on the Diyala Plains
H113028: Adams, Joe Kennedy - Basic statistical concepts
Q139597: Adams, Robert Merrihew - A theory of virtue : excellence in being for the good
J47141: Adams, Ellinor Davenport - Een meisje uit duizend
000765: ADAMS, KURT - Otto Ludwigs Theorie Des Dramas. Mit Einem Anhang: Versuch Einer Kritischen Würdigung.
J72143: Adams, Eva (pseudoniem van Julia Frank) - Juultje Vogel vliegt uit
C130228: Adams, Martin - Henry Purcell : the origins and development of his musical style
J77053: Adams, Ellinor Davenport - Plichtgetrouw : een verhaal voor onze hedendaagsche meisjes
J74025: Adams, P - Waar ook ter wereld: ik ben je vriend
J72196: Adams, L & G - The koala who stole the water
J66997: Adams, Pam - Mrs Honey's glasses
J19935: Adams, Eva - Tusschen de vijftien en achttien
J110357: Adams, Richard - De tijgertrip
J49355: Adams, Richard - The adventures and brave deeds of the ship's cat on the spanish maine together with the most lamentable losse of the Alcestis and triumphant firing of the port of Chagres
J103508: Adams, Georgie - Het kerstverhaal
U143201: Adams, H M (compiled by) - Catalogue of books printed on the continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge libraries. Volume 1 and 2
001715: SA'ADE, ANTOUN - The Genesis of Nations
K131325: Adel, Gholamali Haddad and others (ed.) - Hawza-Yi 'Ilmiyya : Shi'iteaching institution : an entry from Encyclopaedia of the world of Islam
V120467: Adelaar, W F H - Spoorzoeken op de talenkaart van Indiaans Amerika
A85619: Adelaar, K Alexander - Bahasa melayik purba : rekonstruksi fonologi dan sebagian dari leksikon dan morfologi
J129280: Adelmund, Martijn & Iris Compiet - Heksenkind
J128219: Adelmund, Martijn & Iris Compiet - Heksenwaan
J76830: Adelpha - Jonge levens
J141676: Adema, Tjeerd - De verslaggever van de nieuwsbode
N131849: Adema, Hans - Vliegenzwammen op het Rapenburg : paddenstoelen in de binnenstad van Leiden
J101283: Adema, Tjeerd - Vrienden in den nood
J60078: Adema, Tjeerd - Het geheime verbond
J56475: Adema, Tjeerd - Het verdwenen parelsnoer
M128862: Ademuwagun, Z A and others (ed.) - African therapeutic systems
I76134: Adepoju, Aderanti and others (ed.) - International migration and national development in sub-Saharan Africa : viewpoints and policy initiatives in the countries of origin
001718: HAJJAH AMINA ADIL - A Scent of Saintliness : 1st Collection Ramadan 2012, 32 Sohbats
J105734: Adler, David A - Cam Jansen en het geheim van de UFO
P117329: Adler-Wien, Max - Ueber psychologische und ethische "Läuterung" des Marxismus
J134543: Adler, Bill - Lieve Sinterklaas : kinderen schrijven aan de Sint
D132560: Adler, Victor - Aufsätze, Reden und Briefe. Erstes Heft: Victor Adler und Friedrich Engels
J101387: Adler, Helen - Het poppenhuis
D133560: Adler, Hermann - Wie werde ich Offizier der Luftwaffe?
D135144: Adler, Max - Lehrbuch der materialistischen Geschichtsauffassung : (Soziologie des Marxismus). 1. Band: Allgemeine Grundlegung
J110807: Adler, David A - Cam Jansen en het geheim van de UFO
J129006: Adlersfeld-Ballestrem, E von - Freule Kitty
J126073: Adlersfeld-Ballestrem, E von - Gravin Kitty
J81736: Adlova, Vera - Blues voor Alexandra
I125683: Adnan, Shapan and Ranajit Dastidar - Alienation of the lands of indigenous peoples in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh
J18953: Adona (bew.) - Weggeloopen!
D140656: Adonyz, Nicholas - Armenia in the period of Justinian : the political conditions based on the Naxarar system
W69092: Adriaans, Johannes Cornelius Matheus - Theses juridicae inaugurales
W69100: Adriaanse, Johannes (geboren te Middelburg) - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden
O136836: Adriaanse, F W en anderen - Wyt's digest of Dutch shipping and shipbuilding 1963 and 1967
Q140093: Adriaanse, H J - Vom Christentum aus : Aufsätze und Vorträge zur Religionsphilosophie
H134879: Adriaens-Pannier, Anne - Jozef Peeters en zijn tijdgenoten : tekeningen en grafisch werk
V105898: Adriaens, L M H - Eein Modell deutscher Intonation : eine experimentell-phonetische Untersuchung nach den perzeptiv relevanten Grundfrequenzänderungen in vorgelesenem Text
B141701: Adriaensen, Brigitte - La poética de la irinía en la obra tardía de Juan Goytisolo (1993-2000) : arabescos para entendidos
V138031: Adriani, Nicolaus - Sangireesche spraakkunst
J131570: Adrianse, Hans - Vriendjes buiten
J26569: Adrichem, P J W van - Jong en jolig. Deel 1 en 3
J18376: Adrichem, P J W van - Van Riet en Piet deel 3 en 4
J114403: Adrichem, P J W van en anderen - Papierfabricage : Van Gelder zonen N.V. Koninklijke Papierfabrieken
J72867: Adrichem, P J W van - Allerhande : leesstof voor R.K. scholen. Tweede deeltje
J69385: Adrichem, P J W van - Stil lezen voor de R.K. school. Deel III
J123827: Adrichem, P J W van - Een zonig zevental : leesboekje voor het derde leerjaar van R.K. scholen. Tweede deeltje
T122324: Aelfers, Guus en Jan Segeren - Geschiedenis Christus Koningparaochie Klui Geleen 1948 1988
J131615: Aemstel, Floris van den - Kees Verstoet…hou je goed! : een avontuurlijk verhaal
J133621: Aemstel, Floris van - Twee H.B.S.-ers als detective
J133358: Aemstel, Floris van den - Twee H.B.S.-ers en het Chineesche teeken
J141828: Aemstel, Floris van - Kees Verstoet… hou je goed! : een avontuurlijk verhaal
V88472: Van Aerde, Raymond - Les ancètres Flamands de Beethoven
F138328: Aerschot, Bert van - De nacht van Icarus : roman
J67700: Aert, Rob van (nederlandse bewerking) - Het tinnen soldaatje
J137058: Aerts, Jef - Vissen smelten niet
J98900: Aerts, Mariëtte - Koet en Hoen
J103768: Aerts, Mariëtte - De donkerrode das
J92404: Aerts, Mariëtte - Fedor Fladder
J121641: Aerts, Mariëtte - De viezerik
J100416: Aerts, Mariëtte - Levels & levens
J137222: Aerts, Jef - Het kleine paradijs
J136483: Aerts, Mariëtte - De oude magie. De kronieken van de Zeven Eilanden boek 2
J136495: Aerts, Mariëtte - De heersers van Kir. De kronieken van de Zeven Eilanden boek 1
J124702: Aertssen, Kristien - De papawinkel
F102091: Aeschylus - Agamemnon recensuit emendavit annotationem et commentarium criticum adjecit Simon Karsten
J118850: Aesop - Aesop's fables with 100 illustrations by F. Opper
J114418: Aesopus - Les fables d'Esope mises en francais, avec le sens moral en quatre vers, dédiée a la jeunesse. Tome premier
J119546: Afanasiev, A (compiled by) - Russian fairy tales
V115307: Afarli, Tor A and Brit Maehlum (ed.) - The sociolinguistics of grammar
J51472: Agard, John (samenst.) - Een Caribisch dozijn : gedichten van ver gehaald voor jou vertaald
J71236: Agard, John en Grace Nichols (samenst.) - Een Caribisch dozijn : gedichten van ver gehaald voor jou vertaald
J119398: Agard, John en Grace Nichols (samenst.) - Een Caribisch dozijn : gedichten van ver gehaald voor jou vertaald
J141979: Agard, John en Grace Nichols (samenst.) - Een Caribisch dozijn : gedichten van ver gehaald voor jou vertaald
T119556: Agasi, Jos en Sanne Dresmé (samenst.) - U bevindt zich hier : 57 visies op de kaart van Leiden
I113343: Agassi, Joseph - Towards a rational philosophical anthropology
J110421: Agatha - Een klaverblad van vier : vier verhalen voor jonge kinderen
J131604: Agatha - Broertjes en zusjes : voor jonge kinderen
J131628: Agatha - De genius van het kransje
J92202: Agatha - Eind goed, al goed : drie oorspronkelijke vertellingen
J86686: Agatha (= pseudoniem van Reinoudina de Goeje) - De pleegdochter van den goochelaar
J84847: Agatha (Wilhelm Hauff naverteld) - De karavaan
J21665: Agatha - Vertellingen uit den Bijbel
J102258: Agatha - Vertellingen uit den bijbel
J129399: Agatha - Sloddervosje
J61912: Agatha - Jan en Bertha
J59863: Agatha - Frida en haar nichtjes
J59152: Agatha - Prins Karel
J58592: Agatha - Leonie en Elise
J58165: Agatha - Frida en hare nichtjes : een verhaal
J57286: Agatha (Wilhelm Hauff) - De karavaan (Wilhelm Hauff naverteld)
J56316: Agatha - De genius van het kransje : een verhaal uit het dagelijksch leven
J18952: Agatha (= pseudoniem van Reinoudina de Goeje) - De genius van het kransje
J54498: Agatha - Kruidje roer mij niet
J54260: Agatha - Frida en hare nichtjes
J53959: Agatha - Luister eens! : plaatjes bij praatjes
J53342: Agatha - De genius van het kransje
J131654: Agatha - De pages van den baron de Montigny
J44997: Agatha - Pauline
J131650: Agatha - Brieven van een poes
J129021: Agatha - Op papa's knie : praatjes bij plaatjes
J129022: Agatha - Vertel eens wat : praatjes bij plaatjes
J87003: Agatha - Vaders verjaardag
J30132: Agatha - Kieke-Boe : plaatjes bij praatjes
J131234: Agatha - Pauline : een verhaal voor meisjes
F140751: Ages-van Weel, Aleid - De hooge luwe
J75327: Ages-van Weel, Aleid - Hup Loek!...
J66064: Ages-van Weel, Aleid - Over een vrolijke vacantie
J90283: Tante Agnes - De dierentuin : een kijk-, lees-, leer- en puzzelboek
F133220: Agnon, S J - Nur wie ein Gast zur Nacht
V127825: d'Agostino, Franco - Il sistema verbale sumerico nei testi lessicali di ebla : saggio di linguistica tassonomica
B92181: Agoston-Nikolova, Elka - Immured women : representations of family relationships in Balkan slavic oral narrative poetry
D139244: Agricola, Rudolph / ed. and transl. With notes by Adrie van der Laan and Fokke Akkerman - Letters
K142933: Aguadé, R. P. Antonio - Mi garn dia osea Manual teórico y prácticco de Comunión
D93828: Aguilar, Ernesto Chinchilla - Blasones y Heredades : historia de centroamerica II
J142688: Aguirrezabal, Gabriela & Steven Lemain - Aap en Olli vieren feest
N141182: Anak Agung Gde Agung - Bali endangered paradise? : Tri Hita Karana and the conservation of the Island's biocultural diversity
J96792: Ahlberg, Allan - De jongen, de wolf, het schaap en de sla : een zoektochtje naar de waaheid*
J111013: Ahlberg, Janet en Allan - De beer die niemand wilde
J77210: Ahlberg, Janet en Allan / Ernst van Altena - Ik ga naar school
N127034: Ahmad, Yusuf S - With the wild animals of Bengal
D107150: Ahmed, Rachid Raha (ed.) - Imzaighen del Maghreb entre Occidente y Oriente (introduccion a los Bereberes)
D141577: Ahmed, Leila - Edward W. Lane : a study of his life and works and of British ideas of the Middle East in the nineteenth century
K143243: Safdar Ahmed - Reform and modernity in Islam : the philosophical, cultural and political discourses among muslim reformers
J101098: Ahn-de Jongh, L - Goede kameraads
J131230: Ahn-de Jongh, Louise / opnieuw bewerkt door W Wijker - Snaveltje Pik aan de deur
Z95524: Ahrndt, Wiebke und Anderen - Stareker Tobak : ein Wunderkraut erobert die Welt
W114865: Ahsmann, Margaretha Johanna Adriana Maria - Collegia en colleges : juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren
J98655: Aicard, Jean - La chanson de l'enfant
H55792: Aiello, R., G Giordano and F. Testa (ed.) - Impact of zeolites and other porous materials on the new technologies at the beginning of the new millennium, Part A and B : proceedings of the 2nd International FEZA (Federation of the European Zeolite Associations) Conference Taormina, Italy, September 1-5, 2002
K100698: Aijmer, Göran (ed.) - A conciliation of powers : the force of religion in society
J125047: Aiken, Joan - The winter sleepwalker and other stories
J124120: Aiken, Joan - De winterslaapwandelaar en andere verhalen
J123413: Aiken, Joan - Annabel en de ontsnapte zwarte moemba
N136869: Aillaud, G.-J. and others - Herbes, drogues et epices en Méditerranée : histoire, anthropologie, economie du Moyen Age a nos jours
J122070: Aimard, Gustave - Oregano : een verhaal uit Mexico
J94604: Aimard, Gustave - Vrij-kogel, of De wolvin der prairiën
J94605: Aimard, Gustave - De spoorzoeker : schetsen en tooneelen uit de Amerikaansche wildernis
J52236: Aimard, Gustave - Het opperhoofd der Aucas : schetsen en tooneelen uit Chili
J80468: Aimard, Gustave - De zeeschuimers
J76886: Aimard, Gustave - Vrij-kogel, of De wolvin der prairiën
J104884: Aimard, Gustave - Valentin Guillois
J66128: Aimard, Gustave - Steenhart
J139497: Aimard, Gustave - De leeuw der wildernis
J56853: Aimard, Gustave - Vasthand
J54183: Aimard, Gustave - De zwervers op de grenzen
J94578: Aimard, Gustave - De graaf de Lhorailles
J109248: Aimard, Gustave - De pelsjagers van de Arkansas : tafereelen uit de wouden en priarien van Amerika
J109249: Aimard, Gustave - Edelhart
J130392: Aimard, Gustave - DE spoorzoeker
J129454: Ainsworth, Eve - Crush, als liefde pijn doet
F130042: Ainsworth, W Harrison - Crichton, of Een paar dagen van de regering van Hendrik III
J100575: Airault, Dominique - De kleine pandas
F45051: Aischylos - Oresteia
V131888: Aistleitner, Joseph - Wörterbuch der Ugaritischen Sprache
V132721: Aistleitner, Joseph - Untersuchungen zur Grammatik des Ugaritischen
M96906: Ajanki, Tord - Medicinal reading : …of genius, pure chance and dedicated hard work
J124893: Ak, Sevim - Mol en de levende dingen
V104306: Akay, Hasan - Islami terimler sözlügü
F142242: Abdellatif Akbib - Between the lines : collected short stories
J132123: Aken, Brigitte van - Gewoon daarom!
D117186: Akgündüz, Ahmed and Said Oztürk - Ottoman history : misperceptions and truths
H86329: Akinmusuru, J O and others (ed.) - Soil mechanics and foundation engineering : ninth regional conference for Africa. Volume 2
D142022: Akira, Kudo - Japanese-German business relations : cooperation and rivalry in the inter-war period
H81674: Akiyama, Iwaki (ed.) - Acoustical imaging volume 29
V112926: Akker, Margot W van den - Evolutie van de gesproken taal : ontwikkeling van spraak in de evolutie van de mens
D96965: Akker, Magda van den - A China de Gaspar
J77635: Akker, Wilhelmina van den - Een stranddag van Djuna, Ilona & Casper
J87513: Akkerman, Dinie - King on the beach
J72661: Akkerman, Dinie - Flit, flat, flont
F121614: Akkerman, Paulus - Each om each
000738: AKKERMAN, P. - De Erven Fen Freark Japiks Hindrikje (Frisia Rige 26)
001389: AKKERMANS, PETER E.A. - Schitterend Sieraad
D84335: Akkermans, P M M G - Het einde van de oude wereld en het begin van de nieuwe tijd : verandering in Syrië en de Levant in het late Neolithicum
H135758: Akurgal, Ekrem - l'Arte degli Ittiti
D93820: Akurgal, Ekrem - Civilisations et sites antiques de Turquie : de l'époque préhistorique jusqu'a la fin de l'empire romain (8000av. J.-C.-395 ap. J.-C.)
J97434: Akveld, Joukje en Hanneke Barth (nederlandse tekst) - Er was eens een bloem die geen kleur had
J140627: Akveld, Joukje & Piet Grobler - Schoenbek
J116408: Akveld, Joukje & Annemarie van Haeringen - Van wie is dat huis?
H50887: Ala, M and others (ed.) - Seventy-five years of progress in oil field science and technology : a symposium to mark the 75th anniversary of the foundation of the Oil Technology Course at the Royal School of Mines, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, 12 July 1988
K141898: Alacoque, Margareta Maria / A. R….. (K. Pr.) - De schatkamer der liefde, of De nieuwe maand van Jesus' goddelijke hart, (juni) bevattende eene keurige verzameling overwegingen, gebeden, meditatiën, schietgebeden etc.
001028: MOUNIER, ALAIN & ROGER BRUNEL - Le Solitaire. 3: Tatanka
001029: MOUNIER, ALAIN & ROGER BRUNEL - Le Solitaire. 2: Dan
K137173: Alaloque, Marguerite-Marie - Exercices de la dévotion au sacré coeur de Jésus : a l'usage de la Confrérie établié a Sémur en brionnois, et confirmée par N.S.P. le Pape Pie VII
T114019: Albarda, H (uitgegeven door) - Kentenissen van de stad Zutphen, 1580-1582, betreffende huwelijks-goederen recht en erfrecht
J79284: Albeck, Pat - Klaus und Anne in der Küche
J78597: Albeck, Pat - Klaus und Anne spielen
J122767: Albee, Sarah - 123 Sesamstraat. Elmo en de oppas
D97789: Alberda, Klaas van and others - Muro tenete Centro Messapico nel territorio di Mesagne : le ricerche Olandesi 1992-1997
F62933: Alberdingk Thijm, Jos.-Alb - Volks-almanak voor nederlandsche katholieken in het jaar O.H. 1864-65, 1866-67, 1871,1874,1893,1894, 1895, 1897
F137956: Alberdingk Thijm, J A - Geertruida van Oosten : geschiedenis van een Delftsch begijntjen uit de XIVe eeuw + Magdalena van Vaernewyck : eene ware geschiedenis / beschreven door Pauwels Foreest + Mejufvrouw Leclerc : iets uit de jongste oude tijd
F55015: Alberdingk Thijm, J A - Viooltjens en grover gebloemte in ouderlijken gaard gekweekt : zijn vrienden aangeboden
F54623: Alberdingk Thijm, J A - Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur, verzameld, naar tijdsorde gerangschikt, en toegelicht. 2e bundel: 1e en aanvang der 2e helft van de XVIIe eeuw
F96258: Alberdingk Thijm, J A (verzameld, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door) - Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur. Eertse bundel: XIIe, XIIIe, XIVe, Xve, en XVIe eeuw
J99110: Albéric, Frère - Den jeugdigen zangers toegewijd : 5 kinderliedjes met zeer gemakkelijke piano begeleiding
D131520: Albers, F J - Kanopen of ingewandenkruiken
H136665: Albers, Josef - Josef Albers
J47792: Albers, K - Jan van den molen
J131647: Albers, K - Schapen zonder herder
J131102: Albert, Melissa - Hazelwoud
J131216: Albert, Richard - Het goudschip
P130889: Albertini, Dominique et David Doucet - La Fachosphère : comment l'extreme droite remporte la bataille d'Internet
D93674: Albertini, Rudolf von - Dekolonisation : die Diskussion über Verwaltung und Zukunft der Kolonien 1919-1960
001600: ALBERTS, JOH. CP. - Politeia : Een Omlijning in 70 Regels
I43964: Albin, Peter S - Progress wiyhout poverty : socially responsible economic growth
T120586: Alblas, Ad - Omdat er méér is… : 25 jaar kerkelijk leven in de Leidse binnenstad
J136720: Alborough, Jez - Where's my Teddy?
U128737: Albrecht, Katharina and others (ed.) - The changing ways of reading
J130505: Albregts, Henriëtte & Liesbeth Rood - Een winterwonderavontuur
H64728: Albregts, A - Compressoren
000239: ALCÁNTARA, CYNTHIA HEWITT DE - Boundaries and Paradigms: The Anthropological Study of the Rural Life in Postrevolutionary Mexico
J93807: Alcock, D - Kruis en kroon : een verhaal uit den tijd der herroeping van het Edict van Nantes
J115778: Alcock, D - Ik heb het goudland gevonden : uit de tijd van de Reformatie in Spanje in de zestiende eeuw
J71199: Alcock, Vivien - Dief
J90275: Alcock, Vivien - Reizigers in de nacht
J54129: Alcock, Vivien - De aanklacht tegen Anna Coman
J131562: Alcock, D - De Spaansche broeders : een verhaal uit den tijd der reformatie in Spanje in de zestiende eeuw
J104865: Alcott, Louise - Op eigen wieken
J32058: Alcott, Louise M - Sylvia en hare luimen
J45222: Alcott, Louisa M - Onder de seringen
J31849: Alcott, Louise M - Een handje helpen
J31405: Alcott, Louise M - De wijde wereld in
F134429: Alcott, Louisa M - Little women, or Meg, Jo, Beth, and Amy
J31623: Alcott, LouisA - De wereld in
J98873: Alcott, Louisa M - Jo's boys
J78127: Alcott, Louise M - Onder moeders vleugels
J77051: Alcott, Louisa M - Goudsbloempje en andere verhalen
J61804: Alcott, Louise - Familie March omnibus. Bevat: Meta's geluk; Jo zet door; Eind goed al goed
J61670: Alcott, Louise - De wijde wereld in
J100735: Alcott, Louise M - Op eigen wieken (Good wives)
J121312: Alcott, Louisa M - Fijne handschoenen en andere verhalen
J58132: Alcott, Louise M - Op eigen wieken
J58124: Alcott, L M - Onder moeder's vleugels
J55746: Alcott, Louise M - Een nichtje met zeven neven
J55301: Alcott, Louise M / J Sepp (vertaler) - Uit tante Jo's snippermand
J53819: Alcott, Louise M - De wereld in! : een verhaal
J31030: Alcott, Louise M - Zonneschijn na regen
J105484: Alcott, Louise M - Onder moeders vleugels (Little women)
J131510: Alcott, Louisa M / vert. door P J Andriessen - Een nichtje met zeven neven
J136954: Alcott, Louisa M - Onder 't lommer : eerste en laatste sprookjes van tante Jo
J27864: Alcott, Louisa M - Op de wandeling : eerste en laatste sprookjes van Tante Lo
J140101: Alders L W , - De jacht op het fabrieksgeheim
F129434: Aldiss, Brian W - The day of the doomed king
J100496: Aldridge, Alan (ill.) / verzen van George E Ryder / bewerking door Willem Wilmink - Het pauwefeest
J141030: Aldus, Boudewijn - De avonturen van Tomio : 50 verhaaltjes voor het slapengaan
J89915: Aldus, G A - Blinde Hendrik
D101973: Alegria, Ciro - El mundo es ancho y ajeno
J93591: Alemagna, Beatrice / Ineke Ris (nederlandse tekst) - Mijn grote liefde
J93389: Alen, paula - A birthday surprise = Un anniversiare surprise
J81357: Alen, Paul en Myriam Deru - Bzz de bij in cijferland
J80123: Alen, Paule en Myriam Deru - Bzz de bij in urenland
J137021: Alen, Paule en Myriam Deru - BZZ. De bij in fruitland
Q74090: Aler, Jan - Actes du cinquième congrès international d'esthétique, Amsterdam 1964
J21026: Alexander, Lloyd - De eerste twee levens van Lukas-Kasha
D143060: Alexander, Robert L - Une masse d'armes a figures de l'époque du palais de Mari
J122115: Alexander, Lloyd - De avonturen van taran deel 4: Tarans zwerftocht
J106028: Alexander, Liza - Een bezoek aan het museum
J127957: Alexander, Samantha - De Zwarte Hoeve deel 3: Wraak op Blue!
J84643: Alexander, Lloyd - De straatkatten en andere verhalen
J111395: Alexander, Pat en Johan van Schoten - Kinderbijbel in woord en beeld : verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament
001730: BENNIGSEN, ALEXANDRE ET CHANTAL LEMERCIER-QUELQUEJAY - La Presse Et le Mouvement National Chez Les Musulmans de Russie Avant 1920
C135057: Alexandre, Ivan A (dir.) - Guide de la musique ancienne et baroque
C133218: Alexandre, Ivan A (dir.) - Guide de la musique ancienne et baroque
S112541: Alexandre, Arsène - l'Art du rire et de la caricature
V128473: Alexandre, Pierre - Systeme vergal et predicatif du Bulu
K139517: Natali Alexandro - Theologia dogmatica et moralis secundum ordinem Catechismi concilii tridentini in quinque libros tributa. Tomus primus et secundus
C78528: Alexys, Theo et Johnny Ditch (paroles et musique) - Bonsoir mon ami Pierrot (répomse a Bonsoir Madame la lune!)
J84528: Alfaenger, Peter K - Toneelspelen
J70657: Alfaenger, Raymonde en Peter K - Alles is dansen
J131120: Alfaenger, Peter K - Circus spelen
C105093: Alferink, Pieter (presenteert) - Cleo Lane met het John Dankworth Quartet
F128709: Alfieri, Vittorio - Trauerspiele. Drittes Bändchen: Merope - Saul
001305: ALFÖLDI, ANDREAS - Römische Frühgeschichte. Kritik Und Forschung Seit 1964 (Bibliothek Der Klassischen Altertumswissenschaften, Neue Folge, 1. Reihe, Band 6)
D127483: Alföldy, Géza - The social history of Rome
J101752: Alfonsi, Alice - Peter Pan
J113549: Alfonso, Bené - Medicijnmeester
V133875: Alford, Henry - The Queen's english : a manual of idiom and usage
000138: ALFVEN, H., KOPAL, Z.,UREY, H.C. ED. - Earth, Moon and Planets. An International Journal of Comparative Planetology. Volume 73. No 33 June 1996
000139: ALFVEN, H., KOPAL, Z.,UREY, H.C. ED. - Earth, Moon and Planets. An International Journal of Comparative Planetology. Volume 69. No 2
000140: ALFVEN, H., KOPAL, Z.,UREY, H.C. ED. - Earth, Moon and Planets. An International Journal of Comparative Planetology. Volume 69. No 1. 1995
F72766: Alger, Horatio Jr - Frank's campaign
M116742: Algera-van der Schaaf, M A W - Dr. Johan Eliza de Vrij apotheker en kinoloog 1813-1898 : "Suum cuique" 2 delen
J112981: Algera, J en anderen - Does en Poes met vakantie
J19084: Algera, J en anderen - Ans en Hans deel 5
J129952: Algra, Hilda - Kanjerklas. De wisseltante
I135336: Abdul Wahab bin Ali - Voices of the poets in Malaysian socio-economic development
J142976: Alic, Senad - Was het zo
J142504: Alice, Hannah - Mijn eerste boek over de aarde
D134114: Alie, Joe A D - A new history of Sierra Leone
P106754: Alinson, Gary D - Suburban Tokyo : a comparative study in politics and social change
D133708: Sutan Takdir Alisjahbana - Defeat and victory : a trilogy of the Second World War set in Indonesia
J82353: Alkema, H - Uit het kinderleven : een leesboek voor christelijke scholen. Deel 6
J100431: Alkema, H - Gerulf van Maasland
J128052: Alkema, H - Om een schat : een verhaal uit 1671 naar een handschrift
J131660: Alkemade, W R C en J P J Lokker - De Kaasrepubliek : een korte geschiedenis van politiek en bestuur in Bodegraven
D120792: Alkemade, W R C - Inventaris van het archief van de familie Wilkens 1587-1926
J114495: Allan, Nichols - Allemaal konijntjes
K138078: Allan, Sarah and Alvin P Cohen (ed.) - Legend, lore and religion in China : essays in honor of Wolfram Eberhard on his seventieth birthday
S115877: Allard, D (onder leiding van) - S.O.S. wandtapijten : redding van 24 belangrijke kunstwerken
N136056: Allard, H A and E C Leonard - The vegetation and floristics of Bull Run Mountain, Virginia
I132559: Allatson, Paul and Jo McCormack (ed.) - Exile cultures, misplaced identities
K113372: Allen, N J and others (ed.) - On Durkheim's Elementary forms of religious life
W109321: Allen, Charles M - How to get a New York divorce for under $100
J68177: Allen, Francine (naar de tekenfilm van) - Caillou en de pop van Rosie
J62583: Allen, Grant / Hilda - Met een dubbeltje de wereld door
J87956: Allen, Tom en Patsy - Groezel
J106248: Allen-Gray, Alison - Het verdwaalde poesje
J93858: Allen, Jonathan - Twee an twee aan twee
J126124: Allen, Jonathan - Wakker worden, schone slaapster! : een pop-upboek met geluiden
S126700: Allers, C W - Club Eintracht : eine Sommerfahrt
J81285: Allert, Inga-Britt - Het sprookje van Assepoester
V116684: Alleyne, Mervyn (ed.) - Studies in Saramaccan language structure
J31873: Allfrey, Katherine - Ook voor Lambis schijnt de zon
F91334: Dante Allighieri - Commedia. Il purgatorio
J121590: Alline, Christophe et Michel Piquemal - En moins d'une, dans la lune
J129557: Allison, Jennifer - Wat heeft mijn superirritante broertje nu weer gedaan?
J105640: Allison, Jennifer - Mijn superirritante broertje en ik!
I141306: Allman, James - Social mobility, education and development in Tunisia
J78715: Allsburg, Chris van - Het wrak van de Zephyr
J126858: Allsburg, Chris van - The stranger
V120488: Alma, L - Docendi ars docenda : Openbare les
D55531: Almack, Edward - Regimental badges worn in the British army one hundred years ago : reproduced in fac-simile from the pen and ink drawings in the note book of a silversmith of that time : the regiments identified, and notes bearing on their history added
J113848: Almagor, Gila - Kinderen van Udim
J43563: Almajid, Fahmy - Een visum voor Nasser
D58078: Almedingen, E M - Catherine the Great : a portrait
Q94815: Almeida, Guido Antonio de - Sinn und Inhalt in der Genetischen Phänomenologie E. Husserls
J136685: Almond, David - Duister
V91941: Alonso, D Prieto - Prosodie et syntaxe : la position des clitiques en galicien-portugais
J78937: Aloys, Günther - Robbi : een zeehondje vlucht naar de wilde dieren
V135848: Alp, Sedat - Zur Lesung von manchen Personennamen auf den hieroglyphenhethitischen Siegeln und Inschriften
J139028: Alphen, Jer. Van - Peteits poèmes a l'usage de l'enfance
J139029: Alphen, Hieronymus van - Kleine gedichten voor kinderen
J139030: Alphen, Hieronymus van - Litse rimkes foar bern
J139031: Alphen, Hieronymus van - Kleine gedichten voor kinderen
J93877: Alphen, Hieronymus van - Kleine gedichten voor kinderen
Y133802: Alphen, Marc A van - Het paleis van Willemsoord : de geschiedenis van het commandementsgebouw der Koninklijke Marine te Den Helder
J77841: Alphen, Toon van - Het reddende doelpunt
J101251: Alphen, Mirèn van (ill.) - Dit is mijn juf : als ze lief is, is ze zo
F139121: Alphen, H van - Gedigten en overdenkingen
M124500: Alphen, P J M van (samenst.) - Psychiatrie met een glimlach : cartoons over de psychiater en zijn werk
J58536: Alphen, H W N - Zet 'm op! Bevat: Het verraad van Bas Hendriks / H W N van Alphen; Voetbalvrienden in vuur en vlam / Herman Koerhuis; De jongens van "Olympia" / Ad Schorel
A140909: Alphen, Hieronymus van - Gedigten en overdenkingen
J122372: Alphen, Hieronymus van - Prove van kleine gedigten voor kinderen
J128622: Alphen, H W N van - Het verraad van Bas Hendriks
001257: ALSTEIN - De Opstand
V104333: Altayli, Seyfettin - Azerbaycan Türkcesi sözlügü I and II
J86013: Altena, Marrie - De kraal van de herder
J107332: Altenberger, Herman - Twee vrolijke muzikanten
J113240: Altenburger, Hermann - Beren verhaaltjes
Q140690: Althusser, Louis - Elmente der Selbstkritik
P126378: Alting von Geusau, Frans A M (ed.) - Allies in a turbulent world : chalenges to U.S.and Western cooperation
J45963: Alting, W - Van Hannie en Keesje
J91715: Altmann, Martina - Nujan en de geheimzinnige steen
M113073: Altschule, Mark D - Essays on the rise and decline of bedside medicine
K109385: Aluwihare, Sir Richard - The Kany Esala Perahera : with a reference to the Taja Perahera to be held in Kandy in connection with the Royal visit
K137826: Alvensleben, L von - Maria Monk de zwarte non : verhaal van haar lijden en ontmaskering van de zedeloosheid, uitspattingen en misdaden van het kloosterleven, wier ooggetuige en slachtoffer zij gedurende haar verblijf als novice en non in het klooster te Montreal in de jaren achttienhonderd negen en twintig tot achttienhonderd zes en dertig geweest is
U70375: Alves, Herculano - A biblia de Joao Ferreira Annes d'Almeida
Y143008: Alves de Souza, Wladimir (coord.) - Guia dos bens tombados Minas Gerais
F125054: Alving, Hjalmar (översatta och utgivna av) - Islandska sagor. Egil Skallagrimssons saga Gunnlaug Ormstungas saga
N51766: Alzamora, Stella M and others - Minimally processed fruits and vegetables : fundamental aspects and applicatons
000295: AMADIEU, M. J.-P. (INTRODUCTION) - Souillac Et Ses Environs.
D141107: Amador de los Rios, Jose - Historia social politica y religiosa de los Judios de Espana y Portugal. Vol. 1 and 2
J125986: Amant, Kathleen - Heksje Mimi en de baby
J100558: Amara, Katiana - Ontboezemingen : de seksuele schooljaren van Katiana Amara
S69314: Amato, Marta D' and others - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Latina. Catalogo generale volume I
D142092: Ambachtsheer, Henk - Kasino aan het Plein : de bezetting van Sociëteit De Witte in de Tweede Wereldoorlog
J118822: Ambjornsen, Ingvar - De moorden van Barkvik
V141568: Ambros, Arne A - Bongornu, kif int? : Einführung in die maltesische Sprache + Schlüssel und Wörterverzeichnis
J114698: Ambrus, Victor G - Drie arme kleermakers
M61198: Amels, Ernst - Geschichtlicher Ueberblick über die Physiologie der Atmung bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts
P122755: Ameri, Houshang (compiled and ed. by) - A practical handbook for diplomats
J72860: Amerika, J L - Alleen van huis : leerboek voor het hoogste leerjaar der lagere school en voor vervolgscholen in Nederland en Indië
J131981: Tissot en Améro - Avonturen van drie vluchtelingen in Siberië
Y127123: Amerom, Leo van en anderen (samenst.) - Jubilate 50 jaar jong! 1953-2003
Y129743: Amerongen, Wim van and others (ed.) - Real life : Leiden University in 2007
Y134732: Amerongen, Wim van - Faculty of Social Sciences Leiden University
Y140824: Amerongen, Wim van en anderen (red.) - Leidse professoren
F59051: Amerongen, Gré van - Gedichten
B123603: Amerongen, J B van - The actor in Dickens : a study of the histrionic and dramatic elements in the novelist's life and works
J106094: Amery, Heather - Roodkapje
Q69443: Améry, Jean - Ressentiments : Rede im Süddeutschen Rundfunk am 7. März 1966. Mit einem Essay von Horst Meier
J74024: Amery, Heather et Reyes Mila - Les mille premiers mots en espagnol
B116676: Améry, Jean - Lessingscher Geist und die Welt von heute : Rede zur Eröffnung des Wolffenbütteler Lessinghauses am 15. April 1978
J112547: Amery, Heather (opnieuw verteld door) - Bijbelverhaen. Kerstmis
P108937: Amery, L S (foreword) - Germany without colonies
J115440: Ames, Evelyn - Een glimp van het paradijs
K132467: Amesz, J A en anderen (samenst.) - Christophilus : jaarboekje ten dienste van de christelijke jongelingsvereenigingen in Nederland voor het jaar 1924
J140560: Amhali, Najib & Nils Pieters - De ontvoering van de Hoofdpiet
J92079: Amicis,Edmondo de - Jongens-leven
V132642: Amien, Sharif - Arabisch voor iedereen : een praktische methode. Arabisch leerboek deel 2
001532: AMIN, MUHAMMAD - Ijtihad Ibn Taimiyyah : Dalam Bidang Fikih Islam
M112621: Ammar, Sleim - Poème de la medicine Arabe
J105395: Ammers-Küller, JO van - Tegen de stroom op : vertelling van een meisjesleven
J100194: Ammers-Küller, J van en anderen - Het vertelselboek
J141138: Amores, Eva & Matt Cosgrove - Stomste week ooit. Maandag
J98213: Amos, Janine - Leer de dieren kennen. Van plassen en rivieren
J130571: l'Amour, Louis - Hondo
B137882: Amselle, Jean-Loup and others - Littératures et cultures en Afrique: spécificités et partages
B92354: Amsenga, B J and others (ed.) - Miscellanea Slavica : to honour the memory of Jan M. Meijer
J123111: Amstel, Max van - Remke ten voeten uit
J82270: Amstel, Jac van - De Dinkelaartjes
J75245: Amstel, Max van - Ergens op de wijde wereld. Deel I
J20063: Amstel, Max van - De boodschapper van den prins
J49503: Amstel, Jac van - Van school
Y142214: Amstel-Horák, M H V van en R W G Lombarts - Regestenboek van het hoogheemraadschap van Rijnland : qpril 1253-oktober 1814
J89654: Amstel, Petra van - Poppenpraat : voorleesverhalen voor kinderen
H109342: Amstel, D J van (red.) - Hout en houtonderhoud : transparante afwerking van buitenwerk
Y139741: Amsterdam, Herman van - Kijk Katwijk : uit het archief van een jubilerend fotograaf
T119105: Amsterdam, Herman van en Peter van der Voort - Zo was het.. In de bollen : unieke impressies uit de na-oorlogse periode
Y142791: Amsterdam, Herman van - Tussen Engel en kerk : 75 jaar H.H. Engelbewaardersparochie
Y142788: Amsterdam, Herman van - Bollenschuren : verhalen, anekdotes, feiten
Y133303: Amsterdam, Herman van - Sassenheim de jaren zeventig
F119451: Amsterdam, W van - Kleurig en donker
Y142789: Amsterdam, Herman van en Peter van der Voort - Bazen & knechten : bouwers van de Bollenstreek
Y142048: Amsterdam, Herman van en Peter van der Voort - Lisse de jaren zestig
T125040: Amsterdam, Herman van en Peter van der Voort - 50 jaar Adest Musica drum- & showband 1952-2002
Y141422: Amsterdam, Herman van - Een eeuw bollenkisten : M. Bakker & Zn. B.V. 1914-2014
Y141427: Amsterdam, Herman van - Sassenheim de jaren tachtig
Y138681: Amsterdam, Herman van - Noordwijk de jaren vijftig
W94400: Amurri, Sandra (a cura di) - l'Albero Falcone
J61497: Omer Anamur - Keloglan Altin Heybe
J106844: Anastasio, Dina - Flipper
I96142: Anastassiadou, Méropi et Paul Dumont - Une mémoire pour la ville: la communauté grecque d'Istanbul en 2003
D134438: Anati, Emmanuel - Har Karkom The mountain of God
J70655: Ancelet, Janini en anderen - 365 zandkorrels : verhaaltjes van Klaas Vaak vor het slapen gaan
J111486: Ancelet, Janine - Tim en Tom op stap
J124736: Ancelet, Janine (bewerkt door) - Goudlokje en de 3 beren
J76738: Ancher, Marise - De vliegerreis
J68006: Ancher, Marise - De vliegerreis
F138521: Abu-Muhammad Ali Ibn-Hazm Al-Andalusi - Halsband der Taube : über die Liebe und die Liebenden
J114862: Andel, Margaretha van - Buitenstaanders
M93853: Andel, P van - Over Morbus Werlhofii
U140473: Andel, Tinde van en anderen - Highlights from the Asian Library at Leiden University
J113805: Andel, Margaretha van - De bende van Adlan
I117637: Andel-Ripke, O van - Ontwikkeling verzorging en karaktervorming van zuigelingen en kleuters
J127905: Andela, Annette - Zoektocht naar de zeppelin
J143051: Ander, M E - Drukke dag. Kok
J136798: Ander, M E - Drukke dag. Boer
J136800: Ander, M E - Drukke dag. Brandweer
T116500: Albitz und Anderen - Das Deutsche Dorf : 80 Federzeichnungen von 35 Künstlern der Gegenwart
J90498: Armando en anderen (o.a. Annie M G Schmidt) - Lekker lang lezen
T116712: Leslie Tjon Sie Fat en anderen - Flora in Leiden : de verborgen tuinen van de stad
T120914: Binkhorst. E A en anderen - Schouwen aanschouwd : Zelandia illustrata
T114647: Larroque en anderen (red.) - Dit is Den Haag : 200 jaar koninkrijk
J130919: Hermanna en anderen - Als het bijna bedtijd is…
Y132026: Daniëlle Boer en anderen (red.) - Schuilplaats en werkplek : open monumentendagen in Leiden
F140793: Drs. P. en anderen - Dartele dactylus : Ollekebollekes, nieuwste verzameling, metrisch plezier
J68859: Hakim (Hakim Traidia) en anderen - De zandkroon
J119644: Grimm en anderen - Het beste uit Sprookjesland
J59611: Perrault en anderen - Vertel eens een sprookje
S116890: Anderen, H C / Dagmar Starcke - H.C. Andersens ABC
S129604: Auden W H en anderen - De val van Icarus
J99172: Hermanna en anderen - Nu eens wat anders
T109148: Anderes, Bernhard und Rolf App (Hrsg.) - Toggenburger Annalen 1979 + 1980 (6. und 7. Jahrgang)
J81300: Anderman, Ben - Bijbel voor de jeugd
J108274: Anders, Franck et Eileen Daly - Bien trop petit, mon ami!
B104236: Anders, H R D - Shakespeare's books : a dissertation on Shakespeare's reading and the immediate sources of his work
F66425: Anders, Frans - Bobbejaan klim die berg
J121278: Anders, N J (wiedererzählt von) - Till Eulenspiegel : seine Schwänke, Schnurren und Streiche
J94138: Andersen, Hans Christian - Het lelijke jonge eendje
J131480: Andersen, Hans Chr. / opnieuw verteld door Jan van der Moer - Sprookjes
J60385: Andersen - Sprookjes van Andersen
D139881: Andersen, Zsuzsanna Bjorn - Det nye Ungarn Tilbageblik og perspektiver
J96184: Andersen, Hans Christiaan - Prentenboek zonder prenten
J93446: Andersen, Hans Christian - The Swan's stories
J99437: Andersen, Hans Christian / retold by Adrian Mitchell - The ugly duckling
J99757: Andersen, Hans Christiaan - De toverhonden
J97215: Andersen, hans Christian - Andersen's fairy tales
U136094: Andersen, Otto - Boghaandvaerket
J104982: Andersen - Märchen : herausgegeben vom Prüfungsausschuss und der Vereinigung der Kunstfreunde des Charlottenburger Lehrer-Vereins
J48785: Andersen, H C (veteld door Martine Bijl) - Sprookjes. Deel 7, bevat: De kleine zeemeermin 2; Het spaarvarken; Vijf uit één peul
J106925: Andersen, Hans Christian - 200 jaar de mooiste sprookjes van Hans Christian Andersen
J96237: Andersen - Sprookjes naar Andersen
J94347: Andersen, Hans Christiaan - De leukste sprookjes van Andersen
J108157: Andersen, Hans Christian / bew. Door Jane Brierley - De nieuwe kleren van de keizer
F136220: Andersen, H C - De familie van Grethe het kippenvrouwtje
J47914: Andersen - Sprookjes
J47915: Andersen - Sprookjes
J89930: Andersen, H C - Sprookjes. Deel 2 en 3
J90896: Andersen, H C - De tinnen soldaat en andere verhalen
J85278: Andersen, Hans Christian / Naomi Lewis - De dwergenberg en andere sprookjes
J116231: Andersen, Hans Christian - Thumbelina
J116253: Andersen, Hans - Sprookjes van Hans Andersen (eerste sprookje: De wilde zwanen)
J84595: Andersen, Hans Christian - Het lelijke jonge eendje
J116927: Andersen, H C - De sprookjes van Andersen
J81315: Andersen, Hans Christian - Märchen. Zweiter teil
J82140: Andersen, Hans Christian - The ugly duckling
J81505: Andersen, Hans Christian - De nieuwe kleren van de keizer : het klassieke sprookje, door beroemde mensen herverteld
J81341: Andersen, Hans Christiaan - De nieuwe kleren van de keizer
J139575: Andersen / Hulpach, Vladimir (verteller) - De beste sprookjes van Andersen
J80062: Andersen, Hans Christian - Het herderinnetje en de schoorsteenveger
J103071: Andersen, Hans - Sprookjes van Hans Andersen (eerste sprookje: De wilde zwanen)
J115046: Andersen - De mooiste sprookjes van Andersen
J77437: Grimm / Andersen - Het lelijke jonge eendje en andere sprookjes
J77110: Andersen, Hans - The nightingale : a favourite Hans Andersen story retold for young children
J76341: Andersen - El vestido nuevo del emperador
J102887: Andersen, Hans Christian / retold by Simon Lewin - The steadfast tin soldier
J75741: Andersen, H C - De nieuwe kleren van de keizer
J102681: Andersen, H C - Sprookjes en verhalen
J102471: Andersen, Hans - His classic fairy tales
J73543: Andersen, Hans Christiaan, naverteld door Marry Goedhart-Alberts - Hans de sukkel
J113927: Andersen, H C - Udvalgte eventyr : ny samling
J70408: Andersen, Hans Christian - The jewish maiden
J129532: Andersen, Kenneth B - Antboy deel 2: Operatie rampenplan
J127106: Andersen, Hans / vrij bewerkt door Tante Lize - De varkenshoeder : sprookje
J113243: Andersen, Hans Christian - De standvastige tinnen soldaat
J61365: Andersen, Hans - Sprookjes van Hans Andersen (De sneeuwkoningin etc.)
J58736: Andersen, H C - Die wilden Schwäne und vier andere Märchen
J100751: Andersen, H C - De sneeuwkoningin en De nieuwe kleren van de keizer
J100457: Andersen,Hans - Sprookjes van hans Andersen. Deel 6
J57589: Andersen - De wilde zwanen
J111755: Andersen - Het bronzen everzwijn
J55028: Andersen (raconté par Jeanne Cappe) - Les cygnes sauvages et l'Intrépide soldat de plomb
J55034: Andersen, Hans Christian - De varkenshoeder : een sprookje
J131837: Andersen, Hans Christian - The mermaid and other fairy tales
J57395: Andersen, Hans Christian - Het oude huis
J51214: Andersen - De nachtegaal
J51212: Andersen - Domme Hans
J90703: Andersen, H C - Sprookjes en verhalen
J111367: Andersen, Hans Christian - De nieuwe kleren van de keizer : een sprookje
J91009: Andersen, Hans - Sprookjes van Hans Andersen
J91010: Andersen, H C - De sneeuwkoningin en andere verhalen
J107206: Andersen, Hans Christian / naverteld door Rik van Steenbergen - Sprookjes en vertellingen
J119145: Andersen, Hans Christian - Tales of faith & wonder : stories of christian faith from a master storyteller
J47402: Andersen - Het vuurslag
J131640: Andersen, Hans Christian - Tales the moon can tell (Picture book without pictures)
H128330: Andersen, Jens and others - Lokken og krigen : en beretning om et af de tyske faestningsanlaeg i Vendsyssel og livet i Lokken under krigen
J125407: Andersen - DE tuin van het paradijs
J136444: Andersen, Kenneth B - Droomkasteel
J110794: Andersen, Hans Christian - Die Prinzessin auf den Erbse
J110630: Andersen, Kenneth B - Antboy. De beet van de mier
J109074: Grimm & Andersen - De kleine zeemeermin en andere sprookjes
J89633: Andersen, Hans - Hans Andersen's Fairy tales
J124222: Andersen, L E - Heksenjacht
J99238: Andersen, Hans Christiaan - De denneboom
J106531: Andersen, H C / Martine Bijl - Sprookjes. Bevat: Het verliefde paar; De standvastige tinnen soldaat; De stopnaald; De boekweit
J104065: Andersen, Hans Christian - Het lelijke jonge eendje
J92128: Andersen, H C / naverteld door S J Andriessen - Andersens sproken en vertellingen. Lenteleven
J73239: Andersen, Hans Christiaan - De varkenshoeder
J106300: Andersen, H C - De sprookjes van Andersen
J66243: Andersen, H C (Wil de Wingerd) - Het lelijke jonge eendje
J121220: Andersen, Hans Christian - De mooiste sprookjes van Hans Christian Andersen. Deel 1
J109771: Andersen, H C - Winteravond vertellingen
J109835: Andersen, Hans Christian - Elfenheuvel, Het madeliefje, Het lelijke jonge eendje, De wind vertelt van Waldemar Daae
J143165: Anderson, Laura Ellen - tegenboog rea. Het oog van de storm
J87452: Anderson, Jodi Lynn - 3 vriendinnen, 1 fruitige zomer
J87247: Anderson, Jodi Lynn - 3 vriendinnen, 7 verlangens
I93560: Anderson, David & Richard Grove (ed.) - Conservation in Africa : people, policies and practice
J97262: Anderson, Joy - The Pai-Pai Pig
K110971: Anderson, Paul N and others (ed.) - John, Jesus, and history. Volme I: Critical appraisals of critical views
Z118575: Anderson, David - Corporal Suzy
S126421: Andersson, Ulrike undAnnette Frese - Carl Philipp Fohr und seine Künstlerfreunde in Rom
J84541: Andersson, Stig - Geen twee zebra's zijn gelijk
J45837: Andersson, Stig - De jongen die een olifant maakte
P126647: Andeweg, Rudy B (ed.) - Puzzles of government formation : coalition theory and deviant cases
J105850: Andine - Donkere wolken blauwe luchten
J90121: Andine - Jo en Fred
D99541: Andrade, Antonio Alberto Banha de - Joao de Barros : historiador do pensamento humanista Portugues de Quinhentos
F110591: Andrade, Francisco d' - Obras
J31081: Andrae, Hedwig - Vrije dienst : een verhaal uit het diaconessenleven
D133760: Andrae, Walter - Alte Feststrassen im Nahen Osten
J44999: Andrae, Hedwig - Vrije dienst : een verhaal uit het diaconessenleven
J133767: Andraka, Jack - Doorbraak
000937: KLIP, ANDRÉ AND SLUITER GÖRAN (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Volume 1: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993-1998.
J82042: André, Theod. Jr - In vaders voetstappen
F55491: André, Francis - Landelijke verzen
J142861: André, Aletta - Het meisje dat door India fietste
N121215: André, Edouard Francois - Bromeliaceae Andreanae : an accounting of his explorations & collections in Colombia, Ecuador & Venezuela

Next 1000 books from Antiquariaat Klikspaan[an error occurred while processing this directive]

6/8