Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
D143062: Parrot. André - Les fouilles de Mari dix-huitième campagne (automne 1969)
D127159: Andrea, Walter - Der Anu-Adad-Tempel in Assur
J123778: Andreae, Brian - De verdwenen diplomaat
J127449: Andreae, J C (bew. Door) - Zing-zang voor het kleine volkje : een verzameling kinderliederen
J127626: Andrée, Francis B - Onder moeders paraplu IV. Waarom sliep Doornroosje?
J74417: Andrée, Francis B - Onder moeders paraplu IX: Waar bleven de wilde zwanen?
J74393: Andrée, Francis B - Onder moeders paraplu III. Wie is Sneeuwwitje?
J128558: Andrée, Francis B - De houten mannetjes
D132795: Andreev, Mihail N und Anderen (Hrsg.) - Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum : eine Aufsatzsammlung. Teil I und II
000616: ANDREI, PETRE - Filosofia Valorii
J111033: Andres, Stefan (naar huidige inzichten verteld door) - De Bijbelse geschiedenis : het Oude en Nieuwe Testament
J99758: Andreus, Hans - Vier maal J en janus
J127811: Andreus, Hans en anderen (gedichten) - Zoen me tot ik spin
J46771: Andreus, Hans - Henry de filmhond
J52372: Andreus, Hans - Stel je voor
J81094: Andreus, Hans - De laatste tovenaar : verhalen en gedichten
J77027: Andreus, Hans en anderen - Het grote heksenboek
J140226: Andreus, Hans - Vier maal J en Janus
J75282: Andreus, Hans - De Kikako
J121735: Andreus, Hans - Grote dieren kleine dieren
J21967: Andreus, Hans - Tjirp de krekel
J70499: Andreus, Hans - De beer die op zijn kop stond
F104094: Andreus, Hans en Simon Vinkenoog - Tweespraak : gedichten
J112025: Andreus, Hans - De aard van het beestje : dierenversjes
F131696: Andreus, Hans en anderen - Geluid van de werkelijkheid : een experimentele cantate
J104039: Andreus, Hans - Meester Pompelmoes gaat kamperen
J122368: Andreus, Hans en anderen - Ik hou van jou
J107391: Andrew, Kate - 's Nachts zijn alle katten grijs
J85428: Andrew, Kate - De kleur van leeuweriken in de zomer
P109664: Andrew, Christopher und Wassili Mitrochin - Das Schwarzbuch des KGB : Moskaus Kampf gegen den Westen
J106582: Andrews, Jackie - Het slimme kleine eendje
J84661: Andrews, Jackie - Kareltjes grote schoonmaak
D127448: D'Andria, Francesco (a cura di) - Archeologia dei Messapi
I140518: Andries, F en T Vogels - Zonder diploma van school : voortijdige schoolverlaters in de Leidse regio
J131496: Andriesen, Suze - Klimop : drie verhalen voor meisjes. Bevat: Een brutaal meisje; Op de kostschool; De Savoyaard en zijn aapje
I77996: Andriesse, Edo - Institutions and regional development in Southeast Asia : a comparative analysis of Satun (Thailand) and Perlis (Malaysia)
J131511: Andriessen, Suze - Op de kostschool
J23096: Andriessen, Suze - De Krayenhof
J22649: Andriessen, P J - Emma van Bergen : een schets uit het leven
J131470: Andriessen, Suze - Aan den haard : twee verhalen voor jongens en meisjes. Bevat: De Savoyaard en zijn aapje; Op de kostschool
J30416: Andriessen, P J - Met z'n tweeën
J23655: Andriessen, P J - Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III
J18467: Andriessen, P J - Eva
J130627: Andriessen, Suze - Elsje van den bezembinder
J131207: Andriessen, P J - Arabier en negerprins : een geschiedenis uit midden-Afrika Henry M. Stanley naverteld
J131406: Andriessen, Suze - Uit en thuis
J92608: Andriessen, P J en anderen - Uit het leven van groote mannen : boeiende verhalen en karaktertrekken
J97404: Andriessen, P J - De zoon van den zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd : een verhaal uit het tweede tijdperk van den Tachtigjarigen oorlog, 1584-1609
J134413: Andriessen, P J - Koning en veldheer, of Frederik de Groote in en na den zevenjarigen oorlog : dertig jaren uit het leven van Frederik den Tweeden van Pruisen 1756-1786
J48410: Andriessen, Suze - Doornwyck
J104297: Andriessen, P J - Vorst en dichter, of Hoe Pruisen onder Frederik den Tweede groot werd
J131639: Andriessen, Jo - Het geheim van de wildstroper. Deel 1
J131286: Andriessen, P J - Elba en Sint-Helena, of De dubbele val van het eerste keizerrijk, 1814-1821
J131283: Andriessen, P J - 1870, of De strijd tusschen twee groote volken
J131282: Andriessen, P J - Na schooltijd
J68290: Andriessen, P J - Tony en Armand
J103749: Andriessen, P J - Tony en Armand, of De gevolgen van den omgang met goede, en het verkeer met slechte menschen
J131748: Andriessen, Suze - De Beukenhorst : een verhaal
J51707: Andriessen, P J - De zoon van den zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd : een verhaal uit het Tweede Tijdperk van den Tachtigjarige Oorlog, 1584-1609
J28478: Andriessen, Suze - Klimop
S92931: Andriessen, Cees en Rein Bloem - Houtsneden van Cees Andriessen ; Met welke ogen door Rein Bloem
J28248: Andriessen, P J - Esther en Agatha
J18491: Andriessen, P J - De dochter van den fabrikant : een verhaal uit onzen tijd
J47838: Andriessen, P J - Albertine
J24893: Andriessen, P J - Elba en Sint-Helena, of De dubbele val van het eerste keizerrijk 1814-1821
J47940: Andriessen, Suze - 's Zomers buiten
J52220: Andriessen, Suze - De Beukenhorst
J52359: Andriessen, P J - Op Markestein
J52567: Andriessen, P J - De strijd tusschen twee groote volken
J31062: Andriessen, P J - De Kolossus der negentiende eeuw, of Frankrijk in den bloeitijd van het keizerrijk
J87472: Andriessen, P J - Het heidebloempje : een verhaal uit onzen tijd
J116420: Andriessen, P J - De deserteur, of De Fransche overheersing en Nederlands herstelling 1810-1813
J85864: Andriessen, P J - Tony en Armand
J136349: Andriessen, Suze - Sinterklaasavond : een verhaal
J89125: Andriessen, P J - Het heidebloempje 14:22:41 een verhaal uit onzen tijd
J93214: Andriessen, P J - Langs doornen en distelen
J82271: Andriessen, Suze - Sneeuwklokjes : drie verhalen
J81920: Andriessen, Suze - Sneeuwklokjes : drie verhalen voor meisjes
J104691: Andriessen, P J - De val van een koningshuis, of Het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie
J81183: Andriessen, Suze - De Savoyaard en zijn aapje : een verhaal
J21468: Andriessen, P J - Op Markestein
J114318: Andriessen, Suze - Vertellingen over alles : verhalen uit Van Lennep's lievelingsboek
J21836: Andriessen, Suze - Constance de Wild
J125659: Andriessen, P J - De suppoost aan de bank van leening, of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel, 1657-1679
J77043: Andriessen, Suze - Vera : een verhaal voor meisjes
J77042: Andriessen, Suze - Augusta
J25940: Andriessen, P J - Arabier en Negerprins
J133365: Andriessen, P J - Erlo, de heidenknaap, of Nederland gedurende het tweede stadhouderloze bestuur 1713-1747
J133180: Andriessen, P J - Twaalf ambachten, dertien ongelukken, 1610-1616 en andere verhalen
J114129: Andriessen, P J - De deserteur, of De Fransche overheersching en Nederlands herstelling 1810-1813
J114053: Andriessen, Suze - Warech : geschiedkundig verhaal gedurende den Eersten Kruistocht
J102245: Andriessen, P J - Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III
J131709: Andriessen, Suze - De familie van Herpen
J18954: Andriessen, Suze - Nanny
J141771: Andriessen, S J - De page van Napoleon
J137992: Andriessen, P J - De tocht naar Rusland, of Het begin van den val van het keizerrijk 1812
J69974: Andriessen, Suze - Een dagje bij vrouw Aaltje : een verhaal
J68957: Andriessen, P J - Vorst en dichter, of Hoe Pruisen onder Fredrik den tweede groot werd
J132393: Andriessen, P J - Annes kanarietje
J132394: Andriessen, P J - Slordig Jansje : een verhaal
J66960: Andriessen, P J - Oranje Nassau : leven en heldendaden van de vorsten uit dat stamhuis
J132375: Andriessen, P J - De Muiderkring
J132360: Andriessen, P J / geheel omgewerkt door G L Kepper - Beroemde mannen
J66399: Andriessen, P J - Emma van Bergen : een schets uit het leven
J124050: Andriessen, P J - Columbus, de ontdekker eener nieuwe wereld
J19053: Andriessen, P J - Uit ons dorp : drie verhalen
J124043: Andriessen, P J - Door het Kreupelbosch tot den troon : de jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland 1533-1558
J64862: Andriessen, P J - Albertine
J112964: Andriessen, P J - De vrouw van de Wolfsgrove, of Het Valkhof te Niumage onder Karel den Grooten 786-814
J62971: Andriessen, Suze - Het leven op den Erckensteijn
J112714: Andriessen, Suze - Het zoontje van den Hercules
J112597: Andriessen, P J - Een zoon van Friesland, of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog 1702-1713
J19910: Andriessen, P J - De gevolgen der ongehoorzaamheid
J132102: Andriessen, P J - Adolf en Clara, of Hoe ons land een republiek werd : een verhaal uit de eerste jaren van den tachtigjarigen oorlog
J60942: Andriessen, P J - Tony en Armand, of De gevolgen van den omgang met goede en het verkeer met slechte menschen
J60436: Andriessen, Suze - De Krayenhof
J18765: Andriessen, Suze - Het leven op den Erckensteijn
J50850: Andriessen, P J - DE weezen van Vlissingen, of Hoe onze Republiek onafhankelijk werd : een verhaal uit het derde tijdperk van den Tachtigjarigen Oorlog
J132072: Andriessen, P J - De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel : een verhaal uit den laatsten tijd van het Hollandsche huis
J58826: Andriessen, S J (Andersen) - Andersens sproken en vertellingen. Lenteleven (eerste verhaal De pad)
J112092: Andriessen, P J - De zoon vanden zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd : een verhaal uit het Tweede Tijdperk van den Tachtigjarigen Oorlog
J132033: Andriessen, P J - De kinderen van de Hugenoot : een tafereel van de vervolging der protestanten onder Lodewijk XIV
J132036: Andriessen, P J - Oranje Nassau : leven en heldendaden van de vorsten uit dat stamhuis
J132024: Andriessen, P J - Erlo, de heidenknaap, of Nederland gedurende het tweede stadhouderlooze bestuur, 1713-17747
J100726: Andriessen, Suze - Bosch en duin : drie verhalen
J56504: Andriessen, P J - De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze regeering 1650-1654
J55904: Andriessen, Suze - Augusta
J55383: Andriessen, Suze - Guido de vioolspeler
J55295: Andriessen, P J - Langs doornen en distelen : een verhaal
J100134: Andriessen, P J - Op Markestein
J54819: Andriessen, Suze - Augusta
J131401: Andriessen, Suze - Vijf kersen aan één steel : een verhaal
J52840: Andriessen, Suze - Constance de Wild
J131573: Andriessen, P J - Prettige uurtjes. Bevat: Annes kanarietje en Mina de snoepster
J51183: Andriessen, P J - De kinderen van den Zoetelaar, of Nederland gedurende de eerste Regeeringsjaren van Prins Willem III
J131575: Andriessen, P J / William H G Kingston naverteld - De koopman van Antwerpen : eenige bladzijden uit den tijd van de vervolging der protestanten in Nederland en Engeland, getrokken uit het dagboek van Ernst Verner
J111322: Andriessen, P J - Het begin van den strijd, of De regeeringsjaren van prins Willem IV 1747-1751
J49452: Andriessen, P J - Het huisgezin van den raadpensionaris, of Hoe de eerste stadhouderlooze regeering een einde nam
J130225: Andriessen, P J / Clementine Helm - Esther en Agatha : twee verhalen
J131458: Andriessen, Suze - Aan den haard. Bevat:de Savoyaard en zijn aapje; Vijf kersen aan één steel
J131459: Andriessen, Suze - De pleegkinderen van den orgelman : een verhaal
J131460: Andriessen, Suze - In de vacantie. Bevat: Vacantiedagen; De pleegkinderen van den orgelman
J131290: Andriessen, P J - Oolijk en vroolijk
J131291: Andriessen, P J - Giacopo Foscari, het slachtoffer van middeleeuwsche wreedheid en familiehaat : eenige bladzijden uit de geschiedenis van de Republiek van Venetië
J47629: Andriessen, P J - Tusschen mal en dwaas, of Wat een meisje te genieten en te lijden heeft, eer zij de wereld in is
J129026: Andriessen, P J - Marie en Pauline
K141894: Andriessen, J - De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden 1585-1648
J44446: Andriessen, Jo - Harde strijd om het geheim van "natte Derk"
J136964: Andriessen, P J - De bruid van Venetië
J136965: Andriessen, P J - Onze voorouders
J110565: Andriessen, Suze - Augusta
J131509: Andriessen, Suze - De twaalfde verjaardag : een verhaal
J28008: Andriessen, Suze - Het kransje : een verhaal
J131531: Andriessen, Suze - Vacantiedagen : een verhaal
J131532: Andriessen, Suze - De zwarte put
J131523: Andriessen, P J - Door het kreupelbosch tot den troon : de jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland, 1533-1558
J131524: Andriessen, P J - Mina de snoepster : een verhaal
J110609: Andriessen, P J - Voor 't jonge volkje. Deel 1
J19676: Andriessen, P J - Uit stad en dorp : drie verhalen
J131512: Andriessen, P J - Geschiedenis van het tijdperk van vijfentwintigjarigen vrede, 1849-1874
J140364: Andriessen, P J - Marie en Pauline, of Nederigheid en hoogmoed
J26755: Andriessen, P J - Tony en Armand
J21336: Andriessen, P J - De kinderen van den Zoetelaar, of Nederland gedurende de eerste regeeringsjaren van Prins Willem III
J103921: Andriessen, P J - Evangelie en Friezen, of Hoe het christendom onder onze heidensche voorvaderen kwam, 677-754
J136818: Andriessen, P J - De Bataafsche Republiek, of Nederland onder den invloed van Frankrijk, 1795-1806
J131228: Andriessen, P J (naverteld door) - De zilveren schaatsen
J51113: Andruss, Bessie Edmond - Bible stories as told to very little children
D136674: Andurain, Julie d' and others - Outre-mers, revue d'histoire 2e semestre 2020. Guerres et traites francaises aux cotes d'Afrique de la révolution a Napoléon
Y127785: Anema, M (eindred.) - Vrijheid! Leidens ontzet
Y133794: Anema, Karin - Den Haag, groene stad aan zee : een eeuwig groene haag
T61023: Anema, Ulbe G - Het Schild Wolpheze 1912/2002 : negentig jaar zorg voor visueel gehandicapten
J71633: Marie-Ange de T*** - La corbeille de fraises
J116013: Angeli, Marguerite de - Elin's Amerika
F118194: Angelica - The convent
F139151: Angelique, Pierre - A tale of satisfied sin
D93693: Angelov, D and others (red.) - Culture et art en Bulgarie médievale (VIIIe - XIVe s.)
J126603: Angermayer, Karen Christine - Zilvervin, de magische dolfijn. Op zoek naar de pareldief
C98443: Angermüller, Rudolph und Otto Schneider (zusammengestellt von) - Mozart-Bibliographie ( bis 1970) = Mozart Jahrbuch 1975
S110960: Angers, Marie d' (ed.) - Grau-Garriga a Angers
J106222: Anglund, Joan Walsh - Een handjevol gezegden
J108998: Anglund, Joan Walsh - A book of good tidings from the bible
J128677: Anglund, Joan Walsh - Een boek van goede tijding uit de bijbel
J73371: Anglund, Joan Walsh - Een vriend is iemand die om je geeft
J60438: Anglund, Joan Walsh - Spring is a new beginning
J89593: Anglund, Joan Walsh - Four seasons postcard pack
J120805: Anglund, Joan Walsj - A pocketful of proverbs
J107563: Anglund, Joan Walsh - Welke kleur heeft de liefde?
V123504: Angogo Kanyoro, Rachel - Unity in diversity : a linguistic survey of teh Abaluhyia of Western Kenya
D141910: Angrand, Pierre - Le comte de Forbin et le Louvre en 1819
J95026: Anholt, Laurence - Het nieuwe hondje
J121892: Anholt, Catherine & Laurence - Mark en de grote, nieuwe school
B99609: Anholt, S - Die sogenannten Spervogelsprüche und ihre Stellung in der älteren Spruchdichtung
J74970: Anholt, Catherine - Eerste woordjes
J118413: Anholt, Catherine en Laurence - Een, twee, drie, ik tel wat ik zie
001053: STERNER, ANITA & CASPER LANGE (ED.) - Contact with Vimala Thakar. Summer 1996, Number 39
001054: STERNER, ANITA & CASPER LANGE (ED.) - Contact with Vimala Thakar. Summer 1994 - Number 35
001052: STERNER, ANITA & CASPER LANGE (ED.) - Contact with Vimala Thakar. Winter 1995, Number 38
J111884: Ankoné, Maria - De hemelhut
J127725: Ankum, L van - Tusschen licht en donker
J46747: Ankum, L van - Bij de schemerlamp : keur van vertellingen, sprookjes, fabels, anekdoten, gedichtjes, spelletjes, kunstjes, rijmen en raadsels
J111870: Ankum, L van - Voor hoofd en hart : leesboek voor de middelste klassen der lagere school
J54929: Ankum, L van - Tusschen licht en donker : keur van vertellingen, sprookjes, fabels, anekdoten, gedichtjes, spelletjes, kunstjes, rijmen en raadsels
001281: BIANCHI, ANNAFLAVIA AND GIUSEPPE RICHERI (EDITED BY) - Telecommunication: New Dynamics and Driving Forces
J48612: Annemarie - Vertelboek voor de kleinen
J76208: Annett, Cora - Hoe de heks ezeltje Alf te pakken kreeg
S101779: Annink, Linda en anderen - Ries Kleijnen kleuretsen 1967-2007
J100746: Anno, Mitsumasa - Anno's math games III
J138857: Anno, Misumasa - Het rekenfeest van Anno
J72715: Annunziata, Jane and Marc A Nemiroff - Why am I an only child?
F118866: Annunzio, Gabriele d - Nocturne and five tales of love and death
D73293: Anobymous - Die Anekdote : Ballfest Verein Berliner Presse 29. Januar 1927
J141739: Anold, Nick - Waanzinnig om te weten. Bloed, botten en de rest van je body
J80682: Anomymous - The ancient Maya of Central America : 15 pictorial postcards
V89017: Anonby, Erik John - Phonology and morphology of Mambay (Niger-Congo, Adamawa)
J70637: Anoneim - Sinterklaasliedjes en ander kinderliedjes
J61201: Anoneme - Het meisje dat de zonnestralen wilde grijpen
J106097: Anonie - Voertuigen : stencilpret
U138853: Anoniem - Op bezoek bij het Leidsch Dagblad
T119531: Anoniem - Historisch Voorschoten
J103717: Anoniem - Kleine verahlen uit den jeugdigen leeftijd : een leerzaam prentenboekje voor gehoorzame en vlijtige kinderen
P94489: Anoniem - Boerenland in boerenhand
U122334: Anoniem - Bouma's Boekhuis Groningen Catalogus no. 35: Topografie en plaatselijke geschiedenis
H133953: Anoniem - Universiteit & architectuur : ontwerpen ten behoeve van de Leidse Universiteit 1600-1900
J26729: Anoniem - In het zeedorp
J26746: Anoniem - Kinderleven
J21080: Anoniem - Een tien voor rekenen.Deel 1: Rekenen van 1-20; Deel 2:rekenen van 1-100
J21081: Anoniem - Thuis leren rekenen, lezen en tekenen deel 2
D134049: Anoniem - De Koninklijke Marine = The Royal Netherlands Navy
J138985: Anoniem - Monki op Bali
T100224: Anoniem - Reglement van het armen-bestuur te Hamburg van den jaare 1788: met nog eenige stukken daartoe betrekkelijk. 1e stuk
S131068: Anoniem - Péter Földi schilderijen / János Lóránt schilderijen / Zsolt Jószay beelden : trie Hongraars kusntenaars
I69112: Anoniem - De Wederopbouw : jubileumnummer gewijd aan de reconstructie der hedendaagsche maatschappij, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het technisch weekblad "Vraag en aanbod" 1898 1923
J98596: Anoniem - Beestenboek : over dieren en de geluiden die zij maken
T115599: Anoniem - Gedenkboek der Nederlandsche Hervormde Gemeente van Maastrich 1632-1932
J118168: Anoniem - De vlucht van den krijgsgevangene : episode uit den Fransch-Duitschen oorlog van 1870-'71
T122981: Anoniem - Leiden, uw stad : haar diensten en bedrijven
I69428: Anoniem - Geloof in reclame
T123275: Anoniem - Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek Aalmarktgebied (rapport Dröge) : toelichting en samenvatting
K110716: Anoniem - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments etc.
T115502: Anoniem - Gemeentewerken Rotterdam 1955-1980 : journalisten schtesen het werk van de Stadstimmerman
U68912: Anoniem - Catalogue d'une belle collection de livres, dessins, gravures, cartes en vente a prix marqués
T118277: Anoniem - Vlissingen stad aan zee
U76109: Anoniem - Rariora et curiosa : catalogue 102
T89994: Anoniem - Hoogte van peilmerken te Rotterdam en omgeving, gevonden bij de waterpssingen van de Dienst van Gemeentewerken, in aansluiting op de nauwkeurigheids-waterpassingen van de Rijkswaterstaat
J107475: Anoniem - Mikkie en Roosje 6: Mik wordt brandweerman
D68437: Anoniem - Shoah en educatie
D69086: Anoniem - Opgravingen in bijbelse grond : past het of past het niet…
J105838: Anoniem - Het liefste boek
J98630: Anoniem - Het prentensprookje van Huppo het hertje
M133869: Anoniem - Dicht op mijn huid
J51473: Anoniem - Het Unicef-sprookjesboek : prenten en sprookjes uit veertien landen
J118378: Anoniem - Assepoester, Sneeuwwitje
U86172: Anoniem - Het spellingvraagstuk en de uitgever
Y138651: Anoniem - Op zoek naar speelruimte : een verkenningstocht ter voorbereiding van een struktuurplan voor de gemeente Leiden
J118109: Anoniem - Mop en de razende auto
J118116: Anoniem - Okkie de eekhoorn
D97392: Anoniem - Ter herinnering 1946-2006 Oorlogsgravenstichting
D97826: Anoniem - Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. 55e deel
Y142425: Anoniem - 's Heeren daden gedenken : 50 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee
J117893: Anoniem - Leer lezen in een wip deel 2
J22784: Anoniem - Tom en het aapje
N135526: Anoniem - Die nasionale Krugerwildtuin. Die suidelike helfte van die wildtuin
J46749: Anoniem - Klein Duimpje
J134720: Anoniem - Vogels uit verre landen : kleur-boek
U135162: Anoniem - Joh. Enschedé en zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem anno 1703
I84603: Anoniem - Geschriften van Het Vrije Ruilverkeer 1909-1911 (nrs. 57-121)
D138772: Anoniem - Bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap (gevestigd te Utrecht) 43e deel
H133853: Anoniem - Rapport der conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
J19120: Anoniem - Lenie en Truus
F140212: Anoniem - De spiegel vaan zaoligheid vaan Ederein : wie ederein weurd opgerope um god rekensjap te geve
T113940: Anoniem - Noviomagus revivens : herstelde glorie van de Keizer Karel-stad
T70575: Anoniem - Binnenduinrand tuin van Haarlem
O68016: Anoniem - De zee : tijdschrift gewijd aan de belangen der nederlandsche stoom- en zeilvaart, 3e jaargang 1881
J19612: Anoniem - Kabouterstad
J75115: Anoniem - Ga je mee naar.. Het circus
J23829: Anoniem - Het opperhoofd der Amakozen
T108927: Anoniem - Historisch Amsterdam roept U welkom toe!
T119129: Anoniem - Voorschoten in woord en beeld : officiële gids voor de gemeente Voorschoten
I80294: Anoniem - Grootwarenhuizen groot middenstand dood
A141424: Anoniem - Landbouwatlas van Java en Madoera = Agricultural arlas of Jav and Madura. Deel II: Tekst en tabellen - Report and tables
H114834: Anoniem - Marine-machinisten-club, jaarboekje 1901
J133934: Anoniem (de schrijver der Lentejaren) - Avonturen van Christiaan Stark
V68341: Anoniem - Lytse oanrikke-mandaasje : wurdlist fan amtlike wurden (Nederlansk- Frysk)
J116671: Anoniem - De gereformeerde kweekschool te Amsterdam 31 augustus 1885-1935
T120225: Anoniem - Dankbaar gedenken vertrouwend vooruitzien
Y138337: Anoniem - Madonna en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad
T121049: Anoniem - Drenthe industrialiseert!
S129251: Anoniem - Beelden in Leiden 2015
D87266: Anoniem - Trouw, 5 nummers van 2 tot en met 14 februari met betrekking tot de watersnoodramp, nr. 8 ontbreekt
J97848: Anoniem - Elmo's wereld. Muziek!
U122762: Anoniem - Letterproef Machinale Loonzetterij A.F. van der Hert
Y127741: Anoniem - Vormende kracht : de sleutel tot de toekomst van Leiden : richtlijnen voor het gemeentebeleid van de Partij van de Arbeid te Leiden
T120998: Anoniem - Vijftig jaar B.S.V. 1902-1952
U79291: Anoniem - Handschriften voor 1300 : gids bij de jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van de 125-jarige openstelling van het Museum gehouden 7 oktober 1977-7 januari 1978
J115418: Anoniem - Plaatjes kijken
U78887: Anoniem - Herdenking 850ste geboortedag van Maimonides - Rambam
T104695: Anoniem - De inwijding van het nieuwe gebouw voor het gymnasium te 's-Gravenhage
J134067: Anoniem - De beste sinterklaasliedjes
U128209: Anoniem - Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae. Catalogus deel 14, 22 en 37
T117504: Anoniem - Calender Hestoriael Zeeland 1973
I143312: Anoniem - Huishoudelijk reglement der afdeeling Schiedam van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium
P80290: Anoniem - Nederlandsche lijst van vijandelijke onderdanen. Amerika
M137809: Anoniem - Liber amicorum H.H. Hasselbach 65 jaar
Y143282: Anoniem - NJHC trektocht A : fietstocht door Nederland
T117115: Anoniem - Leidsch jaarboekje 1919, 1927-1928, 1931, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943,1944 en 1945
J125079: Anoniem - Hiep hiep hoera
O132245: Anoniem - Openbaar vervoer in en om Leiden
U134103: Anoniem - Leopold's lijst no. 25 : de boeken met den leeuw in 1938
J91876: Anoniem - Oud-Hollandse kinderliedjes. Alle eendjes zwemmen in het water… en vele andere liedjes
J91883: Anoniem - Bruin de Beer en de zwarte ridder. Deel XXVI
T109146: Anoniem - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 12 1/2-jarig bestaan der parochiekerk van den H. Paschalis Baylon te 's-Gravenhage
J76221: Anoniem - Ik kan het al zelf. Kleren aan
N103906: Anoniem - Zoologie
U80230: Anoniem - Adresboek antquaren
J106893: Anoniem - De vermakelijke lotgevalen van Tijl Uilenspiegel
J88050: Anoniem - Groot sprookjesland
U133140: Anoniem - Van Gelder Zonen Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken
U113624: Anoniem - Kort overzicht der organisatie van den Nederlandschen boekhandel
T63366: Anoniem - Zuid-Hollandse studiën Deel XI
T120013: Anoniem - Enkuizen en het Grootslag : twee schilderijen bekeken
J61836: Anoniem - Voor de kleintjes, kijken, herkennen, zeggen
U106659: Anoniem - Scripta Manent Bankpost
E135367: Anoniem - Brieven over theosophie
J88938: Anoniem - Speelgoedwinkel
J106066: Anoniem - Belle en het beest : sprookjespuzzel
T124472: Anoniem - Een minister weigerde rechtsherstel na onware voorlichting van Curatoren der Leidse Universiteit en na uitspraak van het Ambtenarengerecht
K92005: Anoniem - Graalstudiën no. 1 en 2
Y142703: Anoniem - Monumentenverordening 's-Hertogenbosch
T116888: Anoniem - Brussel & de voortsden : nieuwste gids
K133093: Anoniem - Plaatselijk reglement op de samenstelling en werkzaamheden van het kiescollege voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leiden
Z140220: Anoniem - Molens molenaars en broodbakmachines
C71636: Anoniem - Het muziekleven in Nederland in de 18e eeuw. Deel 2: Het muziekleven te Amsterdam
D78859: Anoniem - Orléans en Leiden : de universitaire geschiedenis van Orléans vanuit Leiden belicht
J75014: Anoniem - Jopie Slim en Dikkie Bigmans in de dierentuin. De boksende kangoeroe
J71179: Anoniem - Harry Potter pop-up-boek
S79907: Anoniem - Projekt 15x15
S121858: Anoniem - Legaat N.F. Havermans 1909-1987 Zilver Nederland België Denemarken. Deel 1
O121465: Anoniem - Kijk eens.. Een hele vloot van die dingen! : 12 1/2 jaar Midget Club
H142950: Anoniem - Engelse pottenbakkers
U74160: Anoniem - Catalogus van fransche boeken in 1938 geschonken door de fransche regeering, benevens herdruk van den "Catalogus der Bibliothèque Francaise d'Utrecht 1923"
U74964: Anoniem - Letterproef drukkerij hoofdbestuur PTT
J124394: Anoniem - Happy Days. Mijn vriendjes
J96055: Anoniem - Puppy Perry ontmoet Mike de mol
J96056: Anoniem - Puppy Perry ontmoet Eefje de egel
J96057: Anoniem - Puppy Perry ontmoet Mieke de muis
J96058: Anoniem - Puppy Perry ontmoet Kitty konijn
J96059: Anoniem - Puppy Perry ontmoet Dirk de das
J123207: Anoniem - Alice in wonderland : een pop-up verhaal
J123219: Anoniem - Ons jongensblad, 1e jaargang, 2e jaargang en 3e jaargang-1942 : spoorwegen, modelbouw, zweefvliegen, knutselen, uitvindingen, meccano
I31795: Anoniem - 100 jaren Societeit "Phoenix" 1847-1947
J137649: Anoniem - Hoe poets ik mijn tanden? : met een maak-het-zelf 3d oefengebit
J73542: Anoniem - Marco Polo : het verhaal van een wonderbaarlijke wereldreis
D117357: Anoniem - De Oranje-Nassau tentoonstelling te Arnhem mei-juni 1926
T117145: Anoniem - De vaart erin : jaarverslag 2004 Algemene Woningstichting Leiderdorp
U113935: Anoniem - Handboekje W.B. Najaar 1948 Nederlandse uitgave
T54904: Anoniem - De Rijn met daarop aansluitende waterwegen
J107473: Anoniem - Mikkie en Roosje 10: Bloemen voor moeder
J108048: Anoniem - Hans en Grietje en andere verhalen
J97697: Anoniem - Het dozijntje vol
J130195: Anoniem - De laars van Reus
H117983: Anoniem - Iie Internationale Tentoonstelling van ambachtswerktuigen en electrische drijfkracht : Kataloog
T50083: Anoniem - Catalogus der historische tentoonstelling Amsterdam 1925. 1e deel: Inleiding
Y142268: Anoniem - Iconen & symbolen in Oegstgeest
D134659: Anoniem - De patriotten in Leiden
J135664: Anoniem - Avonturen in Wolkenland
J125250: Anoniem - Koning Dikzak
T122009: Anoniem - Het Sint Anna Aalmoeshuis te Leiden
O135191: Anoniem - Wij treinen : eenbeeldtaal project
J117494: Anoniem - Images d'Epinal. Bevat 36 prentjesdrukken (de nummers: 2,10,14,16,17,18,20.21,22,23,24,29,30,32,33,37,39,41,42,43,45,46,47,52,53,54,55,56,63,69,82,105,106,107,109 en 110
T122690: Anoniem - Het Ovezands familiealbum
U118507: Anoniem - De best verzorgde boeken 1998 = The best dutch book designs
J129996: Anoniem - Het parelsnoer : een oorspronkelijk verhaal
J107855: Anoniem - De Bremer stadsmuzikanten en nog 9 andere beroemde sprookjes
C134612: Anoniem - Maatschappij tot Bevordering der Tonkunst, Afdeeling Leiden. Tweede muziekuitvoering op dinsdag 2 mei 1876, 's avonds te zeven uren in de Stads-zaal
C134628: Anoniem - Tekstboekje voor het muziekfeest te Leiden 19 en 20 mei 1864
T113890: Anoniem - De Wijnhuistoren : overdrukken uit de "Zutphense Courant"
U134167: Anoniem - Systematisch overzicht van leer- en leesboeken Cursus 1953-1954
J19666: Anoniem - Buffalo Bill
J131297: Anoniem - Almanak voor de jeugd voor 1853
J106890: Anoniem - Bij oma
B142414: Anoniem - Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, nrs 10 - 41
T102956: Anoniem - Japan & China
U112469: Anoniem - Papier op papier : verklaring van gewone en ongewone papieruitdrukkingen
M93313: Anoniem - Tentoonstelling "De mensch", georganiseerd door weekblad "Het leven", Apollo-hal Amsterdam, 4 october - 3 november 1935
I83085: Anoniem - Verslag van het derde paasvongres van de Nederlandse Studenten Raad Woudscoten 26-29 maart 1956. De vrijheid van de student
Y127234: Anoniem - Van oud naar behoud : handboek boerderijherstel : suggesties, Spelregels en subsidies
J95023: Anoniem - Kinderwoordenboek
O135413: Anoniem - Fleischmann 1968/69
T80582: Anoniem - Souvenir van de Veluwe : 10 photogravure-kaarten
D58556: Anoniem - Bijblad van het Geillustreerd Stuivers Magazijn Jaargang 1859
J99755: Anoniem - Poëzieversjes. Deel 1 en 2
J141937: Anoniem - Onze pop : linnen prentenboek
J88244: Anoniem - Het grote Praxisbulletin voorleesboek : de mooiste verhalen van juffen en meesters
J88246: Anoniem - Ik leer woordjes met Coco en Jappe
J126424: Anoniem - Mijn dierenboek
J103476: Anoniem - Snakerijen van Tijl Uilenspiegel
T117962: Anoniem - Wijkplan 2002 Stadsdeel Midden + Stadsdeel West
Z142543: Anoniem - Kleur : een handleiding over kleur en kleuren mengen
Y127439: Anoniem - Leporello met 10 ansichtkaarten van Leiden
M135917: Anoniem - Welke practische waarde heeft de ontdekking van de tuberkel-bacil door Robert Koch en diens uitvinding van het tuberculine?
J108042: Anoniem - Groot woordenboek voor kinderen
U133490: Anoniem - Het Klokhuis januari 1959. Herdenkingsnummer voor J. van Krimpen
F135695: Anoniem - Kerstboek 1951
J25356: Anoniem - De fantastische avonturen van Baron van Munchhausen
J106073: Anoniem - Jonge dieren
J115579: Anoniem - Sjokkie in Luilekkerland
W117561: Anoniem - Journal officiel du royaume des Pays-Bas. Tome dix-septième (no. 40-no. 60)
U122163: Anoniem - Schatten uit de Leidse Bibliotheek
J122227: Anoniem - In vrije uurtjes : kunstjes en raadsels voor de jeugd
K86288: anoniem - Twee novenen ter eere van O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand en den H. Gerardus Majella
T113646: Anoniem - De Westelijke Eilanden : 10 ansichtkaarten met toelichting
K140650: Anoniem - Galerij van bijbelsche vrouwen uit het aartsvaderlijk tijdperk
S84272: Anoniem - Henri-Georges Adam
K124421: Anoniem - Tegen de vernielzucht
I140895: Anoniem - Goed zaad, Van de landbouw de maatschappij en de waarheid
J99982: Anoniem - Jan en zijn bal
J48702: Anoniem - Loes Terpstra
T124722: Anoniem - Verslag over het jaar 1964
D97337: Anoniem - Het einde van een leven van eer : de ridder-koning Albert I, verongelukt 17 februari 1934 te Marche-les-Dames
J93349: Anoniem - Uit de schrift en uit het leven
S135527: Anoniem - Vuurvast en zuurvast : materialen, producten, constructies
T114151: Anoniem - Parijs, verleden, heden, toekomst : een tentoonstelling in de Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 67, van 22 juni t/m 3 juli 1966
T121647: Anoniem - Een terugblik op 70 jaar tandheelkunde in de Leidse regio : Leidse Tandartsen Vereniging Lustrum almanak 14e lustrum 1924-1994
J68130: Anoniem - Kijkboek, 24-36 maanden
J108017: Anoniem - Ivanhoe
B139233: Anoniem - De Boom, klasblad van retorica, kleinseminarie Roeselare, 3 nummers waaronder nr. 5, oktober 1961 Stijn Streuvelsnummer
J88939: Anoniem - Warme bakker
Y125879: Anoniem - Payne's universum Jaargang 1846 4e deel
T44856: Anoniem - Verslag omtrent het bestuur der provincie Groningen van september 1941 tot in het najaar van 1944
T45186: Anoniem - Metropool stratengids van Rotterdam en Schiedam met postdistrikten
Y139572: Anoniem - Waterkaart Leiden en Omstreken
D139294: Anoniem - Katholieke Illustratie 1 april t/m 30 september 1937 (nrs. 27-53)
J134295: Anoniem - Wereldberoemde sprookjes + CD
T119575: Anoniem - Statuten en huishoudelijk reglement der Vereeniging "Plaatselijk Belang" te Surhuizum
J43418: Anoniem - Herinneringen, of De stem eener ontslapene moeder
K129319: Anoniem - Evangelische herinneringen aan vaders en moeders
J46249: Anoniem - Van eend tot hert
I135983: Anoniem - Programma van de 7e jaarvergadering op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 juni 1925 on Musis Sacrum te Arnhem
I136040: Anoniem - Vereeniging ter behartigig van de belangen der jonge meisjes, Nederlandse afdeeling van de Union internationale des Amies de la jeune fille
K69420: Anoniem - Kersfeest
J95287: Anoniem - Zwart en wit : vertellingen voor jongens en meisjes
J120070: Anoniem - Dierbaar : spannende en aaibare dierenverhalen en -gedichten
T119593: Anoniem - Kroniek van Harderwijk 1231 1931
J130631: Anoniem - Andermans kinderen : Helen's kleintjes bij oom en tante
J88085: Anoniem - Heidi
J88087: Anoniem - De drie biggetjes
J88090: Anoniem - Het droomeiland
J128594: Anoniem - Kukelhaantjes avontuur
J107621: Anoniem - Sinterklaas rijmpjesboek
B84149: Anoniem - Prof. Dr. J. van Mierlo S.J. en de proloog van de Reinaert : huldegave voor de auteur op zijn 75ste verjaardag aangeboden door zijn Noordnederlandse vrienden en bewonderaars
J73927: Anoniem - Alles over cijfers
J68843: Anoniem - David de kabouter. De redding van de hazen
T110911: Anoniem - Een eiland wordt herboren : programma 4 november 1947
W133408: Anoniem - Lugdunum Batavorum juri sacrum 1882 - 30 januari - 1982 : rechtsgeleerde opstellen vervaardigd door leden van het Leids Juridisch Dispuut Juri Sacrum t.g.v. het 100-jarig bestaan van het dispuut
K96173: Anoniem - Sint Bavo : godsdienstig weekblad van het Bisdom Haarlem. Negende jaargang 1906 + dertiende jaargang 1910
J44394: Anoniem - Van broertjes en zusjes uit verre landen
Z143007: Anoniem - Ajax jaarverslag 2021-2022
J96040: Anoniem - Sint- en kerstliedjes zingen en kleuren
K136419: Anoniem - Erasmus en Leiden : catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Academisch Historisch Museum te Leiden van 23 oktober tot 19 december 1986
J106209: Anoniem - Nasreddin Hoca = Nasreddin Hodscha = Nasreddin Hodja
Y139660: Anoniem - Jubileumboekje 1848-1923 Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit Leiden
J143276: Anoniem - Almanak voor de jeugd 1903
T119917: Anoniem - Onderwerpsgewijze ingang op de resolutieboeken van de gemeente Son en Breugel, 1746-1810
D130991: Anoniem - De Napoleoniden : korte levensschetsenvan de uitstekendste leden van het huis Bonaparte, van mevrouw Laetitia af tot op den tegenwoordigen tijd
F78007: Anoniem - Een zwembad vol boeken : gedichten DE Kleine Wereld 2000
D115345: Anoniem - Textiel- en confectiebedrijf in Nederland : extra nummer van het vakblad De Textielindustrie ter gelegenheid van de eerste Internationale Textiel Beurs Amsterdam 7-16 nov. 1925
U134215: Anoniem - Catalogus van de bibliotheken van wijlen Mr. J H M Hanlo, Amsterdam en Dr. H Pinkus, Heidelberg benevens enkele bijvoegingen
Y125738: Anoniem - Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland. Rijnstreek : een overzicht met beschrijving van, en een toekomstperspectief voor cultuurhistorische waarden in de gemeenten Ter Aar, Alkemade, Alphen aan den Rijn, jacobswoude, Nieuwkoop, Liemeer en Rijnwoude
Y125741: Anoniem - Vlissingen
J126601: Anoniem - Mijn eerste woordjesboek. Het is speeltijd
T112061: Anoniem - Middellandsche Zee-reizen Rotterdamsche Lloyd
K102824: Anoniem - De dag van eenen christen, geheiligd door het gebed en de overdenking
T76781: Anoniem - Arent thoe Boecop 84: Elburg 1907-1967: reis door de tijd
F62435: Anoniem - Een bloempje ter eere der heilige harten van Jezus en Maria voor het jaar onzes Heeren 1932
J44843: Anoniem - De wereld van David de kabouter
J127766: Anoniem - Hans en de boonenstaak
C135511: Anoniem - Aspecten van Pelléas et Mélisande : resultaten van een blok-college september-december 1975
C135562: Anoniem - Leeuwerkje no. 1 : kleine zangbundel voor het Nederlandse volk
C135564: Anoniem - Matinée Musicale in het Concertgebouw te Amsterdam op donderdag 8 september 1898
C135586: Anoniem - Gids voor de zangwedstrijden te Slikkerveer op zaterdag 17 oktober en zaterdag 24 oktober 1959 in de Electrozaal te Slikkerveer
C135592: Anoniem - Georg Philipp Telemann 1681-1767
C135624: Anoniem - Clubliederen der Vrouwelijke Studenten Vereenigingen in Nederland
C135625: Anoniem - Programma der gymnastiek- en zanguitvoering te geven door leerlingen van het Insituut Schreuder op woensdag 2 juli 1913 van half 7 tot 9 uur in het Gebouw Odeon, Singel 460 bij het Koningsplein
C135638: Anoniem - Iemand moe(s)t het doen : vijfenzeventig jaar VARA in beeld
C135640: Anoniem - Fresco's concert fluit : handleiding tot het bespelen van het instrument
C135650: Anoniem - Liederenkrant van de Volendammers no. 8
Z142717: Anoniem - Kookboek met recepten : het Küppersbusch gasfornuis in dienst van het Hollandsche huisgezin (omslagtitel: De ideale kookmethode bereikt door Küppersbusch
J87879: Anoniem - Dieren in het bos
J87880: Anoniem - Victors boerderij. Kiekeboe, dierenmanieren
N79081: Anoniem - Feestbundel opgedragen aan L.D. Brongersma ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
U77952: Anoniem - Toen en nu
M135838: Anoniem - Handleiding bij de verzorging van den zuigelingen : een gids voor moeders
O135461: Anoniem - Militaire Luchtvaart Museum Soesterberg
U138813: Anoniem - Partner in kennis : Universitaire Bibliotheken Leiden, meerjarenbeleidsplan 2011-2015
J97842: Anoniem - Kunnen koeien blaffen?
P140187: Anoniem - Katholicisme en socialisme : een aanvullend woord van het R.K. Werkliedenverbond tot de arbeiders en bedienden van Nederland
T124360: Anoniem - Feestwijzer voor de feestviering der 3 Octover Vereeniging ter herdenking van Leidens Ontzet voor de jaren 1965,1974, 1975,1976,1977,1978,1979,1982,1983,1985,1987,1990,1991,1992,1993,1997,1998,2001,2002,2005,2006,2007 en 2009
J77818: Anoniem - Ille Pinoc en Smaragdoogje
K66184: Anoniem - Dr. A. Kuyperin Jezus ontslapen : geboren 29 october 1837, overleden 8 november 1920
N135263: Anoniem - Voorlichtingsboekje voor de tuinbezitter
J141875: Anoniem - Jaap en de bonenstaak : een pop-up boek
S123889: Anoniem - Gustave Lancelot Huet : 19 augustus 1969 - 17 juli 1989
O106352: Anoniem - De Nederlandsche Spoorwegen
O103907: Anoniem - Auto's 1962 in de gemeenschappelijke markt = autos 1962 dans le marché commun
T120350: Anoniem - Programma voor e 11e groote uitvoering, te houden op donderdag 17 december 1928, in de Groote Doelenzaal (ingang Coolsingel)
J31782: Anoniem - De drie broers
D139215: Anoniem - Doodenherdenking van hen die vielen in de jaren 1940-'45, woensdag 27 juni 1945, Pieterskerk, Leiden
J48677: Anoniem - Bij de dieren = Chez les animaux : kleurboek
J79040: Anoniem - Hoe laat is het?
T77804: Anoniem - Nederland's grootste bedrijven vanuit de lucht
T80366: Anoniem - Sightseeing through Holland : 10 snapshots real photographs
J45714: Anoniem - Koningin Wilhelmina regeeringsjubileum 1898-1938 : herinneringsalbum voor het schoolkind
J45711: Anoniem - Oude rijmpjes
J123655: Anoniem - Vragenboekje bij Stil lezen en zelf doen: stilleesboekje voor het 6e leerjaar
F141838: Anoniem - Liluli universiteitslustrum
J107985: Anoniem - Leren is leuk! Cijfers
J104274: Anoniem - De Engelsche tieranny in vier samenspraken
S124566: Anoniem - Sierk Schröder
K66407: Anoniem - De nieuwe dageraad en de oude heilzon : brieven van Andres en Claudius
J122155: Anoniem - De Bio-tex poppen op zoek naar een diamant
J31513: Anoniem - 't Huisje aan de waterkant en andere verhalen
T59389: Anoniem - Wandelen in en om Den Haag
J135259: Anoniem - Bassie en Adriaan op school
J55967: Anoniem - Bij de kabouters
J88169: Anoniem - Eerste kijkwoordenboek. Trein
J88194: Anoniem - Liedjes voor kerstmis met tekst en notenbalken
M135896: Anoniem - Gids en beschrijving voor de Internationale Tentoonstelling De Mensch : anatomie, pathologie, zoölogie : lichaams- en gezondheidsleer, bestrijding vanbesmettelijke ziekten
J44153: Anoniem - Onze vrienden de hertjes
H139642: Anoniem - Gids voor het Rijks-Museum van Oudheden te Leiden
T65898: Anoniem - Nieuwe kaart van den lande van Utrecht
T106787: Anoniem - Bouwen in Limburg
T120272: Anoniem - Gids voor Leeuwarden
J98794: Anoniem - Het ijdele paardje : een verhaal van Vadertje Brombeer
N136186: Anoniem - Leiden Hortus Botanicus
S125271: Anoniem - Gérard Leonard van den Eerenbeemt collages tekeningen etsen Peter Schat Entelechie 2 scenes voor elf musici
S125282: Anoniem - Tekeningen, aquarellen en schilderijen van Kees Verwey
N137454: Anoniem - Officiële catalogus van de Internationale Bloemententoonstelling Amstelflora van 25 maart tot en met 4 april 1954 R.A.I.-gebouw Amsterdam
J94279: Anoniem - Mijn eerste experimenteerboek : eenvoudige preoven om zelf te doen
J139600: Anoniem - Kidsweek moppenboek deel 2
U100653: Anoniem - De Arnhemsche boekverkoopers en uitgevers Nijhoff : geschiedenis en bibliographie
J107471: Anoniem - Mikkie en Roosje 4: Mikkie en Roosje in de lift
F104836: Anoniem - Nieuwe keur van nuttige en aangenaame mengelingen voor 1833
J95566: Anoniem - Pico Pinguin op de boerderij
B140355: Anoniem - Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Wwyerman. Nr. 1 t/m nr. 9 (1978)
F87034: Anoniem - De modelschool : klucht in 1 bedrijf 2 tafereelen
J88075: Anoniem - Sindbad de zeeman
W110945: Anoniem - Overzicht over de werking der kinderwetten gedurende de periode 1 december 1905 tot 1 januari 1908
K72276: Anoniem - De Kaapsche kinder-bijbel, of De geschiedenissen des bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik; bewerkt door een leeraar der gereformeerde kerk in Zuid-Afrika
Y143284: Anoniem - Per rijwiel, te voet. Per auto pf motor naar de bloembollenvelden
Y127695: Anoniem - Kronieken van de V.V.S.L. : opgetekend tussen de jaren 1900 en 1960
U130695: Anoniem - Ontwerpers GKf
U130708: Anoniem - Louis Marie Anne Couperus. De collectie Sine qua non. Catalogus 71 doubletten & aanvullingen
W115449: Anoniem - Stadregten van Steenwijk
T114689: Anoniem - Luchtfoto-atlas Noord-Brabant (west) : loodrechtluchtfoto's provincie Noord-Brabant (west) schaal 1:14.000
J111371: Anoniem - Barbie en de puppy
O129201: Anoniem - Ford wereld : tijdschrift voor transport en toerisme. 20 nummers uit 1936
U117620: Anoniem - Catalogus der adels-bibliotheek van het Departement van Justitie
I74841: Anoniem - Almanak Delftsche Studentenbond 1962
F78141: Anoniem - Vergeet mij niet : muzenalmanak 1864
T125090: Anoniem - Jaarboekje voor 1931-1932 van de Vereeniging van oud-leerlingen der Apeldoornsche Rijkskweekschool
T120108: Anoniem - Wandelkaart van Havelte en omgeving
K89332: Anoniem - Het leven van Jesus Christus volgens de vier evangelisten
J50187: Anoniem - Voor mamma : een boekje voor moeders geschreven door kinderen
J50177: Anoniem - Mij eerste boek over auto's
J50175: Anoniem - Jan en de betoverde bonen
J136976: Anoniem - Marijke en Klaas. De ontdekkingen van Marijke
J140311: Anoniem - Pret in Elfen- en Kabouterland!
J19452: Anoniem - De kleine zeemeermin
J46758: Anoniem - De kindervriend. No 3 1892 t/m nr. 52 1892
P72089: Anoniem - De nieuwe wijnzak : ignis in glacie. Nummer 1
J91799: Anoniem - Mijn vriendjes
U128937: Anoniem - Beknopte letterproef Lettergieterij Amsterdam voorheen N Tetterode
J98593: Anoniem - Klein Duimpje
J50448: Anoniem - Plezier met Sjors 3
D138676: Anoniem - Brief over de waere oorzaak van 's lands ongeval gevonden tusschen Utrecht en Amersfoort om deszelfs merkwaerdigeninhoud met den druk gemeen gemaekt
T122590: Anoniem - U.V.S.V. almanak voor 1923
T121972: Anoniem - Witte Singel Doelen Complex : gebouwengids
I143236: Anoniem - Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal : België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland
O129760: Anoniem - Musée de Woluwe = Museum van Woluwe : technische fiches
T119496: Anoniem - Op grond van Roterdam digging Rotterdam
I134445: Anoniem - Handleiding atoombescherming
T118654: Anoniem - Oude stad '75 : gegevens over de Delftse binnenstad omstreeks 1975
J128218: Anoniem - Klein missaal voor kinderen
J95774: Anoniem - Kijk je mee? Beer en eend
P135882: Anoniem - De Berlijnse Muur : twee decennia ba de val van de muur
I80581: Anoniem - Curieuse gebruiken
I80698: Anoniem - Richtlijnen voor voetgangers
F138113: Anoniem - Vertooninghen ghedaen binnen Leyden 26 augusti int jaer ons heeren 1908
N129495: Anoniem - Landbouwkundige kalender voor 1910 aan onze heeren koopers aangebodeb door Anglo-Continentale (vorm. Ohlendorff'sche Guano-Werke
T124622: Anoniem - Inventarisatie jongere bouwkunst 1850-1940. Beschrijving gemeente Denekamp
J88091: Anoniem - Aladin en de wonderlamp : een panoramaboek
D66182: Anoniem - Willem de Clercq naar zijn dagboek 1825-1844 (2e deel)
U140870: Anoniem - Quaestiones Leidenses : twelve studies on Leiden University Library and its holdings published on the occasion of the quater-centenary of the University by Quaerendo
U140925: Anoniem - Bibliothecae Meermannianae.Tomus IV sive catalogus codicum manuscriptorum
S135528: Anoniem - Catalogus 1966 elektronische en mechanische onderdele. Deel 1 en 2n
U138368: Anoniem - N.V. De Arbeiderspers Amsterdam 14e jaargang 1939 + Jubileum-kalender 1940
J111151: Anoniem - Grietje, Hans en Pim Jansen in kabouterstad
J111152: Anoniem - Hansje & Grietje
J139530: Anoniem - Op de boerderij : flapjesboek
J142443: Anoniem - Sprookjes van pop
T125086: Anoniem - Heiloo van noord naar zuid : oude dorpsgezichten van Heiloo
J111159: Anoniem - Het profetenkamertje
J111166: Anoniem - Rijmpjes en versjes voor overdag en 's avonds : venster kartonboek
T70981: Anoniem - Rapport bestuursproblemen Zaanse agglomeratie. Deel III: Bestuursvoorzieningen voor de Zaanstreek
J87908: Anoniem - Avonturen van boerderijdiertjes
J95468: Anoniem - Zing en speel mee! De beste kinderliedjes
H133498: Anoniem - Rembrandt-prijzen van de stad Leiden 1966. Co Westerik en Wout van Heusden
J137226: Anoniem - Mijn paardendagboek
S135530: Anoniem - Dr. Blan-serie : een reeks artikelen uit Radio Bulletin. Deel 1, 2 en 3
J93592: Anoniem - Asschepoester
J118430: Anoniem - Tim gaat logeren! : een paar dagen te gast in een Ronald McDonald Huis
T111943: Anoniem - Zodsra het koper begint te tetteren, veranderen de mensen : 5 jaar Utrechtse park- en straatfeesten
H132191: Anoniem - Catalogus van schilderijen afkomstig uit de Rijks-verzameling van moderne kunst te Haarlem en van het Mauritshuis te 's-Gravenhage : verkooping dinsdag 30 april 1878 in DE Brakke Grond, te Amsterdam (ingang St. Pietersteeg)
H132019: Anoniem - Ontwerpbureau Smidswater 1970 1995
T60059: Anoniem - Publications de la Société historique et archéologique dans le Duché de Limbourg. Tome XXVII, Nouvelle Série Tome VII, 1890
E135439: Anoniem - Catalogus bibliotheek van de Anthroposophische Vereniging in Nederland. Deel I: Voordrachten en werken van Rudolf Steiner
E138794: Anoniem - Verslag van de Europese Tournee 20 mei - 15 juli 1980
H101351: Anoniem - Handboek oeverbeschermingsconstructies
H102793: Anoniem - 2e,3e en 4e jaarverslag van het Technisch Gezelschap 1891-1892, 1896-1897 te Delft
Y126070: Anoniem - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg
T116823: Anoniem - Oudt Leyden. Deel I en II
U93840: Anoniem - Jan van Krimpen : zijn Benedictijnse en andere vrienden in het buitenland
J92803: Anoniem - Zandmannetje vertelt 366 verhaaltjes
J108864: Anoniem - Wip Wap en Wop
J108866: Anoniem - Wing en Wang
J108869: Anoniem - Vrolijke uurtjes
J108872: Anoniem - De poppenkast
J108876: Anoniem - Sultanita
J108880: Anoniem - Beertje's autotocht
J97206: Anoniem - Harry het hondje
J108787: Anoniem - Kleintje konijntje
Y138043: Anoniem - Zicht op verenigingen voor studenten in Leiden
Y142705: Anoniem - Monumentenbeleid 's-Hertogenbosch
J123487: Anoniem - Rob en de zalmen. DE twee welpen
J49940: Anoniem - Bedtijd : een serie verhalen maar het leven
J104847: Anoniem - Jaarboek voor het katholieke gezin. No. 10
Y127152: Anoniem - Honderd jaar Leidse Sterrewacht
J97717: Anoniem - De wonderlijke vertelling van Tafeltje Dek Je
T59592: Anoniem - Die Haghe… dorp der dorpen : 's-Gravenhage in de XVIIe eeuw
S86282: Anoniem - Lucebert 7 september t/m 9 oktober 1991
D96519: Anoniem - Waarom geslachtkunde? : een woord voor onze dagen
U121031: Anoniem - De papiersituatie
D95446: Anoniem - Het vredesvoorstel der Duitsche regeering van 3 maart 1936
J50002: Anoniem - Jeugdverhalen
T118381: Anoniem - Historische atlas van 's-Gravenhage. Aflevering 1 t/m 5
J119487: Anoniem - Kijken op de klok
J96061: Anoniem - Mijn mooiste direnverhalen voor het slapengaan
J96064: Anoniem - Eerste woordjes
Q78858: Anoniem - Catalogus der Schenking-Bolland aan de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden
J97885: Anoniem - Mijn dag : een leerrijk verhaal voor kleuters
J87886: Anoniem - Bino, de dino gaat eten
J87887: Anoniem - Mijn liefste kuikentjes
J89350: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. Tweede serie: Bruintje Beer in dromenland; Bruintje Beer en de zeerovers
J99096: Anoniem - Pinocchio en de beer
J99098: Anoniem - Pinocchio
K103269: Anoniem - Orde, volgens welke de feest- en lijdensteksten, in de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leiden gepredikt wordt
N129275: Anoniem - Darwin voor ieder begrijpelijk gemaakt
T64422: Anoniem - Sightseing through Holland : 10 snapshots, real photographs
T93053: Anoniem - Groninger volks-almanak voor 1838, 2e jaargang + 1839, 3e jaargang, samen in 1 band
T110912: Anoniem - Gids van Olst
J88633: Anoniem - Van worstelen en overwinnen : verhalen voor kinderen van 13-16 jaar
Y139640: Anoniem - Leiden : gids voor vreemdelingen bij een bezoek aan de stad
Y139649: Anoniem - Beeldkwaliteitplan Nieuw Aalmarkt Plan te Leiden
T117714: Anoniem - Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1924-1925 en 1930-1931
S76556: Anoniem - Verzameling De Spoelberch
U78249: Anoniem - Letterproef drukkerij Plantijn Rotterdam
T114480: Anoniem - Provinciaal blad van Zuid-Holland 1906
J91896: Anoniem - Barbie leert schilderen
J106891: Anoniem - Molly de kat
J103852: Anoniem - Luilekkerland bij de hand : met 150 verhalen en vele platen
J94970: Anoniem - Ik ben een toekan
T112062: Anoniem - Reizen met den Rotterdamschen Lloyd : naar Engeland's zuidkust, Spanje, Marokko, Alegerië, Zuid-Frankrijk, Corsica, Italië
S129192: Anoniem - Catalogus tentoonstelling van Islamische kunst 15 mei - 1927 - 3 juli
J134225: Anoniem - Dit Visco girl invulboek
T67935: Anoniem - Beelden van Amersfoort
T119504: Anoniem - Kaart van de Veluwe voor wielrijders, wandelaars en ruiters, schaal 1:100000
M143307: Anoniem - Richtlijnen E.H.B.O.
T107512: Anoniem - Het voormalige nonnenklooster Jerusalem te Bieselinge
J96420: anoniem - De Zwaerte Hoeve. Deel 5: Dinkey en Blinde Dodo ontvoerd!
J141352: Anoniem - Regenboog kleurenboek Little Dutch
U135318: Anoniem - De Boekdrukker : orgaan voor de federatie ter behartiging van de belangen der kleine en middelmatige drukkerijen. 1e jaargang, nr. 1
J94623: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. 13e serie: Bruintje Beer en de oude zeemijnheer; Bruintje Beer en de toverhoed
J94619: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. 9e serie: Bruintje Beer gaat uit logeren; Bruintje Beer wordt winkelbediende; Bruintje Beer gaat uit met Wim Das en Freddie Snuit
J87902: Anoniem - Karel Konijn
J87904: Anoniem - Bob de bouwer. Een dag werk
T113914: Anoniem - Het boek der reizen en ontdekkingen : tochten, avonturen en reisverhalen uit alle werelddeelen door de beroemdste reizigers, verzameld en uitgegeven voor het Nederlandsche volk. Deel I: Over berg en rots; Deel II: Door zee en woud; Deel III: In woestijn en wildernis; Deel IV: Bij krijg en jacht
T125162: Anoniem - Reglement van het schutsgilde der H. Catharina te Helmond
T125163: Anoniem - Dordrecht Jaarverslag 1967/68
U118611: Anoniem - Catalogus van de Bibliotheek van het Nederlandsch Belastingmuseum en de Rijksbelastingacademie
J123729: Anoniem - TaoTao op zoek naar het toverkruid
J139813: Anoniem - Het mostaardzaadje : drie verhalen voor kinderen
J57712: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. 3e serie: Bruintje Beer en de koppige prinses; Bruintje Beer en de zwarte poes
J94153: Anoniem - Het lelijke eendje
J43553: Anoniem - Sprookjes om zelf te lezen
J43554: Anoniem - Roodkapje
J119552: Anoniem - Cijfers, kleuren, vormen
J119567: Anoniem - Mijn eerste 100 boerderijwoorden
J97684: Anoniem - Het spaarvarkenspel
J43944: Anoniem - Mijn eerste kabouterboek
S124409: Anoniem - Bouwplaat Gemeentebibliotheek Rotterdam
T116026: Anoniem - Chaam 3000
J105727: Anoniem - Lees- en speelboekje. Sneeuwwitje : met 5 puzzeltjes
E138719: Anoniem - Raja-yoga, vak 918, les 1 t/m 24
J111374: Anoniem - Bruin Beer en de witte ridder; Bruin Beer gaat met Wim Das en Freddy Snuit
D141939: Anoniem - 98.000 leidenaars Leiden 1850-1900 : geschiedenisproject van het Leids Vrijetijdscentrum
Y143228: Anoniem - De Grevelingen : een afgesneden zeearm
J87927: Anoniem - Kobus en zijn kiepauto
J87928: Anoniem - Het poesje en de vlinder
J108223: Anoniem - Wie maakte vrienden?
T116938: Anoniem - Album scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MCMXL-MCMLXXIV
J108271: Anoniem - Dierenvriendjes
J94790: Anoniem - Holly Hobbie droom maar zacht
J143111: Anoniem - In de maneschijn : het grote voorleesboek voor kleine dromers
T122179: Anoniem - Leiden in koper gesneden
T67483: Anoniem - Historische opstellen over Roermond en omgeving
S135546: Anoniem - Wegenbouw
K81255: Anoniem - Benelux monasticon
P138226: Anoniem - Het testament van Lenin. Anarchisme en Bolsjevisme
K64566: Anoniem - Louise Scheppler : dienstmaagd van den predikant Oberlin, en getrouwe discipelinne des heeren
S125900: Anoniem - tentoonstelling J.C.W. Cossaar en Cornelis Kuypers van 31 maart tot en met 28 april 1912
J116647: Anoniem - Het jongens-jaarboek (zonder deel-aanduiding) (eerste verhaal Jioe-jitsoe) + ander deel (eerste verhaal Opium een smokkelaars-avontuur) + deel 3,4,5 en 6
S100322: Anoniem - Collection Frits Lugt Paris
S135595: Anoniem - Tymoor waterzuiveringsapparaten gebouwd door N.V. machinefabriek Reineveld Delft - Den Haag
I18942: Anoniem - 25 jaar tuinbouw-onderwijs, -voorlichting, - onderzoek in het Zuid-Hollands glasdistrict 1924-1949
S111070: Anoniem - Koreaanse schilderkunst nu
J111378: Anoniem - Piramiden : een interactieve gids voor jonge egyptologen
H135062: Anoniem - Charles Eyck Huis Schinnen 6 februari 1956
U128428: Anoniem - Groenboek : ter herinnering aan het afscheid van Gerrit Groen als directuer van bv Drukkerij J J Groen en Zoon
P135878: Anoniem - Weerbare democratie : tentoonstelling van het verzet
S86170: Anoniem - Jaarboek Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 12e jaar 1950, 13e jaar 1951, 14e jaar 1952, 16e jaar 1954 en 17e jaar 1955
J135665: Anoniem - Kabouterland. Een vreemde vondst
J111379: Anoniem - Kastelen : een interactieve gids over kastelen
H135083: Anoniem - 6 amsterdamse pottenbakkers
J87951: Anoniem - Verhalen voor goedenacht. De dieren vieren feest
J87752: Anoniem - Bob
J111380: Anoniem - Sterrenhemel : een interactieve gids voor jonge sterrenkundigen
T80661: Anoniem - 12 snapshots van Maastricht vor uw fotoalbum
J51809: Anoniem - Plezier met Sjors nummer 10
J111381: Anoniem - Toetanchamon en het oude Egypte : een interactieve gids over de mysteries van Toetanchamon
C136011: Anoniem - Nederland zingt : nieuwste serie radio- en filmschlagers dagelijks uitgezonden door AVRO-VARA-KRO-NCRV. No. 5 3r jaargang
K104616: Anoniem - De wonderbare levensgeschiedenis van den grootsten man, die ooit dezen aardbodem heeft betreden
U78364: Anoniem - Catalogus van de bibliotheek van het Genootschap Diversa sed una met aanwinsten t/m/ 1991
J120200: Anoniem - Bobbie & Bob
D112961: Anoniem - 60 jaren drogistenorganisatie. Algemene Nederlandse Drogistenbond 1893 - 9 juni - 1953
J129987: Anoniem - Maria Adams en Agatha Haller, of De voordeelen der matigheid : een verhaal voor meisjes van 10 tot 14 jaren
F134480: Anoniem - Almanak voor het schoone en goede voor 1851
J76521: Anoniem - Kerstfeest : morgen is het kerstfeest, sneeuw dwarrelt naat benee
J76524: Anoniem - De dierentuin = Der Zoo = Le zoo = The zoo
S129729: Anoniem - Co Westerik Rembrandt-prijs van de stad Leiden 1966
S129614: Anoniem - Start 89 : zestien jonge kunstenaars uit Leiden en omgeving
J82238: Anoniem - Vierde vijftigtal : leesboek voor de volksschool
J109109: Anoniem - Tafeltje dekje, ezeltje strek je, knuppel uit de zak
J92487: Anoniem - Veel lieve dieren
J87940: Anoniem - Hier woon ik en jij?
J87945: Anoniem - DE drie biggetjes
P117748: Anoniem - Brief van den tijdelijken minister van oorlog aan den Koning ter openlegging zijner gevoelens aangaande het ontwerp van gewijzigde grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld door de commissie, benoemd bij Koninklijk besluit van den 17 maart 1848
J89972: Anoniem - Dierensprookjes van alle landen
Y138546: Anoniem - Gedenkboek Louise de Coligny-H.B.S.
Y138548: Anoniem - Het NUHA-adresboek voor Leiden 1963/64 naar officiële gegevens
U105863: Anoniem - De bibliotheek van K H Miskotte
J95766: Anoniem - Op de boerderij
J106407: Anoniem - Bij mij thuis woordjes leren
J128666: Anoniem - Roodkapje
U133129: Anoniem - Goethe 1749-1949 Katalog 63
J46464: Anoniem - Een wijze raad
J46465: Anoniem - Terug in de tijd
J46499: Anoniem - Jeugdjuweel. 5 verschillende nummers
S110707: Anoniem - C.A. de Vries zeeschilder
T119457: Anoniem - Annuarium Augustinianum 1965
U91138: Anoniem - De monotype verklaard : een eenvoudige beschrijving van de monotype voor hen die toezicht houden en voor leerlingen
F131341: Anoniem - De onderzoeker 4e deel
T115887: Anoniem - Mens en stad : Amsterdam vandaag en morgen
J118774: Anoniem - Gedenkwaardige trekken uit de geschiedenis ten spiegel voor de nederlandsche jeugd
J88911: Anoniem - De allermooiste sprookjes voor het slapengaan. Bevat: Doornroosje; De kikkerkoning; De wilde zwanen
T121716: Anoniem - Historische Leides orgels
T88174: Anoniem - Almanak voor de leden der Vereeniging De Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw 1903
T87216: Anoniem - Verslag van het Onderzoek-Enschede ("Haagsche Bosch" en omgeving) over de jaren 1931 tot en met 1940 (met 4 bijlagen)
T124689: Anoniem - Aalsmeer bloemendorp Holland = Aalsmeer village of flowers Holland
D116766: Anoniem - Onze afgevaardigden, bevattende portretten en biographieën der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
J92345: Anoniem - Beeldschrift. XIIe stukje: Het ontbijt
J92346: Anoniem - Het Nederlandsch leesboek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe
K128080: Anoniem - Een vrijmoedig woord gerigt aan den heer J. Th. Spaan vorheen R.K. priester en kapellaan te Haarlem door eenen Roomsch-Katholieken leek
T92748: Anoniem - Stadsvernieuwing in Amsterdam : programma 1983/86
T110943: Anoniem - De Maasgouw : orgaan voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde. Vijftiende deel 20e jaargang, 1898 - 25e jaargang, 1903
U116428: Anoniem - Drie verzamelaars en een museum
H142774: Anoniem - Mari Andriessen 70 jaar : ere-tentoonstelling
T120183: Anoniem - Archief der adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg van de orde van S. Benedictus 1133-1574
U118615: Anoniem - Catalogus van de incunabelen. Deel I: Italië, Frankrijk, Spanje, Engeland; Deel II: Nederland, België, Duitschland, Duitsch-Zwitserland, Oostenrijk
J130333: Anoniem - De spreeuw en het badkuipje
J29049: Anoniem - Dromen
J51371: Anoniem - Kinder-kerstboek. Jubileumuitgave
T120064: Anoniem - Zo is Canada! : van zee tot zee
J30877: Anoniem - Beroemde kerstvertellingen
T110473: Anoniem - Polymnia, of Bloemen op het veld der geschied- en aardrijkskunde geplukt, oorspronkelijk bewerkt door eenige letterkundigen. 1e jaargang, eerste en tweede deel
T113429: Anoniem - Gids voor Winterswijk en omstreken
J28354: Anoniem - Zwaan kleef aan en andere sprookjes en vertellingen
T109660: Anoniem - Van vroeger
S130356: Anoniem - Leids kunstlegaat : kunst en historie rondom 'Ars Aemula Naturae'
J118222: Anoniem - Piepemuisje kent de dieren
J118223: Anoniem - Twee boezemvrienden
J50645: Anoniem - Mijn dierenboek
J122669: Anoniem - Het Geronimo Stilron doe album!
T125497: Anoniem - Leiden tijdens het burgemeesterschap van Jhr. Mr. Dr. N C de Gijselaar 1910-1927
T121866: Anoniem - Leiden-kalender 2014, 2015, 2016, 2017
T121340: Anoniem - Valkenburg
J120780: Anoniem - Sprookjes. De schone slaapster in het bos
M116295: Anoniem - De sterke drank als volksdrank veroordeeld door circa 500 Nederlandsche geneeskundebeoefenaren
J73353: Anoniem - Mijn eerste tekenboek : als herinnering voor later
T119495: Anoniem - Programma van de feestelijkheden ter viering van het 50-jarig bestaan der eerste handelsschool aan het Van-Alkemadeplein te Rotterdam 1875-6 september-1925
Y139586: Anoniem - Bepalingen omtrent het gebruik der begraafplaats Rhijnhof gelegen onder de Gemeente Oegstgeest nabij het Haagsche Schouw
J107474: Anoniem - Mikkie en Roosje 3: Roos is boos
J108471: Anoniem - De allermooiste sprookjes voor het slapengaan. Bevat: Belle en het beest; Hans en Grietje; Roodkapje
S105789: Anoniem - Examenboek 1982 Gerrit Rietveld Academie
I139959: Anoniem - Verzekeringsbank De Nieuwe Eerste Nederlandsche 1903-1927
J120753: Anoniem - Cijfertrein : puzzelboek, met 1,30 meter puzzeltrein
J131590: Anoniem - Dieren : dierenvergalen uit de Chinese, Joodse, Nederlandse, Indiase, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische verteltraditie
J31557: Anoniem - Sneeuwwitje en de zeven dwergen (pop-upboek)
T103251: Anoniem - Notitie van de openbare vrijwillige verkooping wegens sterfgeval van de Hofstede genaamd "Zonneveld" onde de gemeente Valkenburg etc.
C134415: Anoniem - Leidsche Zangvereeniging. Muziekfeest op den 24sten en 25sten mei 1877 des avonds te 7 uur in de Hooglandsche Kerk
Z142548: Anoniem - Handleiding voor Fries houtsnijwerk
T115729: Anoniem - Gedenboek 200-jarig bestaan der Maatschappij van Assurantie-discontering en belegging der Stad Rotterdam
J94618: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. 11e serie:Bruintje Beer in het geheimzinnige bos; Het sneeuwavontuur van Bruintje Beer
J92150: Anoniem - Kleuteronderwijs spelenderwijs. Deel 1
J30163: Anoniem - Helden en heiligen : naverteld te Bethanië
P72035: Anoniem - Arm Frankrijk
T123122: Anoniem - Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 1963, 1964,1965, 1968, 1969, 1972, 1975, 1978 en 1979
J120129: Anoniem - Heidi en haar vrienden
J122165: Anoniem - De koning van de jungle. De geheimzinnige stralen
J122166: Anoniem - Tim Roy nr 2. De sadist
I71297: Anoniem - Misdadigheid en wangedrag in verband met het verschijnsel zwakzinnigheid "lezingen gehouden voor het Leidsche Criminologische Instituut 1938-39
T123529: Anoniem - Boerderijen inventariseren : handleiding vor het inventariseren en typeren van boerderijen naar uiterlijk
Q108938: Anoniem - Dag aan dag met Al-Anon
J23967: Anoniem - Het jongens jaarboek 4e jaar
I112290: Anoniem - Ons standpunt inzake de organisatie van het trampersoneel te Rotterdam door de hoofdbesturen van de bonden van pesroneel in overheidsdienst
K139871: Anoniem - Eene onderwijzing in de leer en vermaning des Heeren
T120291: Anoniem - Den Haag vandaag, gisteren en in de toekomst
J123459: Anoniem - Vrij : de rechten van de mens voor alle kinderen
T117776: Anoniem - De Leidse vraagbaak geeft antwoord!
Y127909: Anoniem - Ontzettend Leids : liederenbundel vol Leids ontzet
Y128046: Anoniem - XXe Annuarium vant C.S. Veritas
Y128482: Anoniem - Wessem, gemeente Wessem
Y128501: Anoniem - Leiden en omgeving
Y128957: Anoniem - Adreslijst van alle studerenden aan de Rijks-universiteit te Groningen
Y129074: Anoniem - Lustrumnummer 1949 van De Spiegel : officieel orgaan van het Delftsch Studentencorps
Y129213: Anoniem - Zeeland in zaken
Y129256: Anoniem - KEN Leiden : netwerken in Leiden
Y129273: Anoniem - Rappoprt inzake de afwatering van de Geldersche Vallei 1933
Y129285: Anoniem - Bouwverordening der gemeente Adorp
Y129288: Anoniem - Utrecht : a short description of the history and the development of the town
Y129306: Anoniem - De Coopvaert 2004-2006
Y129659: Anoniem - Souvenir Apeldoorn
Y129660: Anoniem - 11 foto's van het monument en de Afsluitdijk
Y129758: Anoniem - Stedum gemeente Stedum : toelichting bij het besluit tot aanwijzing van de kom van Stedum als beschermd dorpsgezicht
Y129759: Anoniem - Hallum gemeente Ferwerderadeel : toelichting bij het besluit tot aanwijzing van Hallum als beschermd dorpsgezicht
Y129763: Anoniem - Catalogus tentoonstelling Literatuur over Amsterdam 5 mei 1945 - 1 jan. 1948 in het Koninklijk Paleis te Amsterdam januari 1948
Y129772: Anoniem - Veerkrachtige verhalen uit Leiden : jongren in gesprek met ouderen
Y129775: Anoniem - Rehabilitatieplan Pieterswijk
Y129879: Anoniem - Lijst van de beschermde monumenten in Leiden
Y129885: Anoniem - Oud-Castricum 24e jaarboek 2001
Y130248: Anoniem - Tafel op de resolutieboeken van Oude Tonge 1701-1810 met zaakindex
Y130258: Anoniem - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Assen over het jaar 1889
Y130353: Anoniem - Kroniek van de Stichting "de Roomsch-Catholijke Armen enhet Wees- en Oudeliedenhuis thans genaamd "Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur en het R.K. Wees- en Oudelieden Huis" te Leiden
Y130527: Anoniem - Langs de mooiste molens in en rond Leiden
Y130532: Anoniem - Herdenking van Leidens beleg en ontzet in de Pieterskerk te Leiden op 3 october 1944
Y131036: Anoniem - Utrechtsche studenten almanak voor het jaar 1828
Y131177: Anoniem - Graven in de Pieterskerk : een verslag
Y131665: Anoniem - Van Haagsche Bos tot Haagse Poort : honderd jaar Bezuidenhout 1895-1995
Y132056: Anoniem - DE Pieterskerk te Leiden
Y132117: Anoniem - Verslag omtrent den toestand van den algemeenen Waterstaat van het Hoogheemraadschap Rijnland over 1880
Y132202: Anoniem - Ons Leidse huis en zijn voorgeschiedenis
Y132244: Anoniem - De gasbelasting te Leiden : het voorstel van het Raadslid J.M.E. Dercksen tot vemindering der gas-prijzen en de rapporten en discussies daarover
Y132287: Anoniem - Restauratie Haarlemmerstraat 69-73, 1994-1995
Y132297: Anoniem - Wonen in een beschermd stadsgezicht
Y132309: Anoniem - Fietsen door de tijd deel 1,2,3 en 4. Negen tochten door Leiden en omgeving
Y132352: Anoniem - Liederenboek Porqué? : tien jaar borrels, apsa, tien jaar vreemd door bos en beemd
Y132353: Anoniem - Programma van de feestelijkheden georganiseerd ter gelegenheid van het 385-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit te Leiden van 10 tot en met 22 juin 1960
Y132552: Anoniem - Leiden voorgoed in last?
Y132584: Anoniem - Rembrandt scholengemeenschap Leiden 125 jaar 1864-1989
Y132585: Anoniem - Plannen zijn er om uit te voeren
Y132626: Anoniem - Achter deze deuren ligt…
Y132636: Anoniem - Feestelijke heropening Leidse Schouwburg
Y132643: Anoniem - Vereniging voor christelijk onderwijs Leiden 1853-1953
Y132666: Anoniem - Leiden en omgeving = Leiden and surrounding area = Leiden und Umgebung = Leyde et ses environs
Y132680: Anoniem - Hoezo ouwe zeur? : elf ouderen in Leiden geportretteerd
Y132689: Anoniem - 3-oktober viering Leiden : een eeuwig feest
Y132691: Anoniem - 10 snapshots Leiden
Y133015: Anoniem - Officieel programma voor de inhuldigingsfeesten te Leiden op 22 & 23 september 1898
Y133056: Anoniem - Het landjuweel te Leiden in Hooimaand MCMXXXV
Y133060: Anoniem - Van Sint Jacobsgasthuis tot Lodewijkskerk
Y133061: Anoniem - Leidsche Ambachtsschool : een halve eeuw geschiedenis in woord en beeld, jubileumuitgave
Y133062: Anoniem - Hulde aan de nagedachtenis van H.M. de Koningin door de Leidsche Zangvereeniging onder directie van den heer A.J. Wetrens, op 3 juni 1878 des avonds te 7 uren in de Hooglandsche Kerk te Leiden
Y133063: Anoniem - 1945 - Bevrijdingsfeest - 1946
Y133091: Anoniem - Algemeen reglement voor het beheer en gebruik van de stichting genaamd Meermansburg te Leiden
Y133092: Anoniem - Keur of politieverordening van den Room- of Meerburger Polder te Zoeterwoude en Leiden
Y133096: Anoniem - Programma voor den cursus 1941-1942 Gemeentelijke Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus A en B, Burggravenlaan 2, Leiden
Y133097: Anoniem - De Lange Mare dempen?
Y133132: Anoniem - BoekjevanCatena62
Y133187: Anoniem - Tussen de Vijfde Binnenvestgracht en de Witte Singel : de historische ontwikkeling van het gebied van de Hortus Botanicus en de Sterrewacht te Leiden
Y133196: Anoniem - Het negentigjarig bestaan van de Haarlemse Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen : 150 jaar onderwijzersopleidng te Haarlem : gedenkboek
Y133233: Anoniem - Toelichting tot de plannen van het Academisch Ziekenhuis en medisch laboratoria te Leiden
Y133257: Anoniem - De Leidsche Spaarbank 16 october 1818 - 16 october 1918
Y128176: Anoniem - Museum Boerhaave Leiden
Y128247: Anoniem - Vernieuwinge van de keuren ende ordonnantien, gemaeckt op 't stuck van de Draperye ende Redinge der Laeckenen, Carsayen ende Stametten, ende voornamentlijck belangende het visiteren van de selve tter Raeuwer Persse
Y128251: Anoniem - Vertooningen ghedaen binnen Leyden 26 augusti int jaer ons heeren 1908
Y128263: Anoniem - Catalogus van het Stedelijk Museum te Leiden
Y128300: Anoniem - Gemeenteblad van Leiden. NO. 4 1873
Y128313: Anoniem - regeling voor de diaconie der Geref. Kerk te Leiden, benevens de reglementen van hare vaste commissiën
Y128314: Anoniem - Regeling van werkzaamheden van de dienaren des woords, de ouderlingen en de diakenen in de Geref. Kerk te Leiden en Regeling voor de verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen
Y128403: Anoniem - Proefboerderijen te Borgercompagnie en Emmercompascuum : verslag over het jaar 1948
Y128457: Anoniem - Uitgepakt : Lustrum Kroniek 38ste lustrum Sociëteit Minerva
Y133286: Anoniem - Zandvoort
Y133378: Anoniem - Erp in oude ansichten waarin afbeeldingen van Boerdonk en Keldonk
Y133400: Anoniem - De bouwgeschiedenis van vijf monumenten
Y133444: Anoniem - Reisgids door een vernieuwde stad Leiden
Y133489: Anoniem - LIe Dies Natalis Sanctus Virgilius
Y133506: Anoniem - 150 jaar Muziekschool in Leiden 1834-1984
Y133573: Anoniem - Souvenir Bloemendaal en Overveen
Y133827: Anoniem - Gids voor Harderwijk en Hierden 1965/1966
Y133828: Anoniem - Harderwijk Gemeentelijk aadresboek januari 1965
Y133870: Anoniem - De Meelfabriek. Wat doen we ermee?
Y134168: Anoniem - Korte geschiedenis van het pand Lange Voorhout 13
Y134444: Anoniem - Amsterdam gids met platen en plattegrond
Y134450: Anoniem - Reglement betrekkelijk de heffing eener stedelijke belasting te Leyden op den invoer van aan opcenten onderhevige voorwerpen, waar van 's Rijks accijns elders is betaald geworden, gearresteerd den 6. Maart 1823
Y134464: Anoniem - Resolutie , houdende, naar aanleiding van de wet en het besluit van Z.M. van den 29 april 1819, (staatsblad No. 15 en 16), verandering in de strafbepalingen der ordonnantien en reglementen op de stedelijke belastingen te Leyden
Y134465: Anoniem - Huiszittenhuis : No. 3A, over het inhouden van subsidie, de bakkerij en de door stads-regering verlangde afschrijving van kapitalen, enz
Y134466: Anoniem - Reglement betrekkelijk de heffing eener stedelijke belasting op het gemaal binnen de stad Leyden, geapprobeerd den 24 April 1832
Y134467: Anoniem - Ordonnantie volgens welke binnen de stad Leyden zal worden geheven eene plaatselijke belasting op het brandhout, geapprobeerd den 17. Maart 1818
Y134507: Anoniem - Jaarboekje 1982 en 1983 Rijnlandse Molenstichting
Y134584: Anoniem - Gemeente in Lokhorst Jaarboek 1994-1995 en jaarboek 1996-1997
Y134599: Anoniem - Alteratie van het reglement, betrekkelijk de heffing eener eigen plaatselijke belasting op de brandstoffen te Leyden
Y134608: Anoniem - De handelingen der regering en de belangen der ingezetenen van Leiden
Y134609: Anoniem - Reglement betrekkelijk de heffing der opcenten of stedelijke verhoging op 's Rijks accijns op het gemaal binnen de stad Leyden, gearresteerd den 23. Maart 1823
Y134630: Anoniem - Ordonnantie volgens welke binnen de stad Leyden zal worden geheven eene plaatselijke belasting op de turf en steenkolen, gearresteerd den 16. Maart 1818
Y134631: Anoniem - Rekeningen en verantwoording van de bank van lening over het jaar 1899
Y134632: Anoniem - Reglement voor de commissie van heeren bestuurders van het Minnehuis te Leyden, bepaald door het collegie van meesteren regenten der huiszitten- en diaconie-armen, in deszelfs vergaderingen, gehouden den 27 &29 Maart 1841
Y134641: Anoniem - Reglement volgens het welk binnen de stad Leyden zal worden geheven eene stedelijke belasting op de brandstoffen, gearretseerd den 12. December 1822
Y134642: Anoniem - Ordonnantie volgens welke, met den 1. November 1818 binnen de stad Leyden zal worden geheven eeme plaatselijke belasting op de turf en steenkolen
Y134643: Anoniem - Ordonnantie volgens welke met den 1. november 1818 binnen de stad Leyden zal worden geheven eene plaatselijke belasting op het brandhout
Y134652: Anoniem - Ordonnantie volgens welke binnen de stad Leyden zal worden geheven eene plaatselijke belasting op het gemaal, gearresteerd den 17. Maart 1818
Y134657: Anoniem - 150 jaar Leidse plantsoenen
Y134658: Anoniem - Leiden buiten de veste
Y134691: Anoniem - De Pancras of Hooglandse Kerk te Leiden
Y134802: Anoniem - Gids voor de Hortus Botanicus der Rijksuniversiteit te Leiden
Y134822: Anoniem - Oud Huizen in beeld
Y135317: Anoniem - Almanak Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. Almanak 1922 en 1923
Y135319: Anoniem - Nijverheid en handel : 200 jaar Departement Amsterdam van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Y135389: Anoniem - Een noodmunt van Leiden : de papieren gulden of twintig stuivers
Y135800: Anoniem - Leids volksleven
Y136017: Anoniem - Studenten almanak 1839
Y136069: Anoniem - Wegwijzer voor Leiden
Y136070: Anoniem - St. Elisabeth Ziekenhuis : herinneringen aan 75 jaar 1892-1967
Y136071: Anoniem - Programma der feesten ter gelegenheid van het drie honderd en zestig jarig bestaan der Leidsche Universiteit, 27 juni tot en met 4 juli 1935 : officieele feestwijzer
Y136238: Anoniem - De haven van Antwerpen : beknopte gids
Y136350: Anoniem - Bangor Hotel 4 en 5 Torrington Square London, gelegen achter het British Museum
Y136415: Anoniem - Gids voor Texel : het vogelparadijs
Y136586: Anoniem - Voorloopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI: De provincie Groningen
Y136601: Anoniem - De Geldersche Achterhoek noodigt U uit!
Y136737: Anoniem - 's-Gravenhage breed gezien
Y136766: Anoniem - Van Rotterdam Charlois naar Rotterdam Pernis 1902-1977
Y136773: Anoniem - Gids voor Doetinchem en omgeving aangeboden aan de Vereeniging Doetinchem's Belang
Y136796: Anoniem - Delftse pijpenmakers
Y136803: Anoniem - de Leidse hofjes
Y136804: Anoniem - Leiden zoals het was. Compleet in 18 afleveringen
Y136827: Anoniem - Het oude Dominicaner klooster te Zwolle
Y136832: Anoniem - De Nederlandsche zeehavens 1939 : Amsterdam (zeehaven met de luchthaven Schiphol), Noordzee-kanaal, Zaandam etc
Y136833: Anoniem - De Nederlandse zeehavens = The Netherlands seaports : Rotterdam, Nieuwe Waterweg, Schiedam,Vlaardingen etc
Y136890: Anoniem - Korte geschiedenis van Sint Andrieskerk 1529-1929
Y137032: Anoniem - Katwijk. Geen zee te hoog!
Y137407: Anoniem - Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling
Y137491: Anoniem - Den Haag fietst! : een historische analyse van de positie van de fiets in Den Haag
Y137552: Anoniem - Groeten uit Leiden 1908 2008 : een eeuw verstreken
Y137567: Anoniem - Gids voor de Ned. Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee
Y137589: Anoniem - Sleeswijk's kaart van Friesland naar officiële gegevens bewerkt, schaal 1:130000
Y137639: Anoniem - Souvenir aan het landgoed De Utrecht
Y137668: Anoniem - Montevideo. Wilhelminapier Rotterdam
Y137707: Anoniem - Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven : zes en dertig bijdragen over burgers van Rotterdam etc
Y137845: Anoniem - Groot Rotterdam 10e jaargang nummers 6 tot en met 52 (april 1932 - maart 1933) + 18 nummers van de 11e jaargang 1933/34 + 4 nummesr van de 12e jaargang 1934 (totaal 68 nummers)
U110606: Anoniem - Van encyclopaedie tot Winkler Prins
J69375: Anoniem - Leuke sprookjes
J107001: Anoniem - Vriendenboek Bubbel Jungle
J47946: Anoniem - Almanak voor de jeugd 1910 en 1911
J111215: Anoniem - Het bal der dieren
J111222: Anoniem - Snuitje op het feest
J48329: Anoniem - Hoe de zon de regenboog maakt en andere verhalen
J98095: Anoniem - In het licht van de ster : een bundel verzen en verhalen rondom het feest van Christus' geboorte
J66468: Anoniem - Bosdieren
J90630: Anoniem - Het huis van Frans en Neel
U50344: Anoniem - Algemeene katalogus der Openbare Leeszaal & bibliotheek te 's-Gravenhage
J107012: Anoniem - Naar de speeltuin
J107014: Anoniem - Op glad ijs
T112210: Anoniem - Nederland
H135089: Anoniem - Delfts zilver
T125266: Anoniem - Vademecum 1973
J52057: Anoniem (Jonathan Swift) - Gulliver's reizen naar het land der dwergen
J122154: Anoniem - Hans en Grietje
J52164: Anoniem - Greenpeace kleurboek
S75837: Anoniem - The Art Box
J142347: Anoniem - 't Avontuur van Piet Pelle op zijn Gazelle : een artistiek prentenboekske voor kinderen van 8 tot 80 jaar
K86185: Anoniem - Historie van het oud en nieuw testament, met christelyke en stigtbaere bemerkingen getrokken uit d'HH. Vaders, en andere geestelyke schryvers. 1. deel
I139454: Anoniem - Reglement voor het collegie van meesteren regenten van het Huiszittenhuis te Leyden

Next 1000 books from Antiquariaat Klikspaan[an error occurred while processing this directive]

6/8