Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
J84661: ANDREWS, JACKIE - Kareltjes grote schoonmaak
J106582: ANDREWS, JACKIE - Het slimme kleine eendje
N136079: ANDREWS, SILAS H AND OTHERS (CONSULTANTS) - Kittens and cats : their care and feeding, training and breeding
D127448: D'ANDRIA, FRANCESCO (A CURA DI) - Archeologia dei Messapi
J131496: ANDRIESEN, SUZE - Klimop : drie verhalen voor meisjes. Bevat: Een brutaal meisje; Op de kostschool; De Savoyaard en zijn aapje
I77996: ANDRIESSE, EDO - Institutions and regional development in Southeast Asia : a comparative analysis of Satun (Thailand) and Perlis (Malaysia)
J132024: ANDRIESSEN, P J - Erlo, de heidenknaap, of Nederland gedurende het tweede stadhouderlooze bestuur, 1713-17747
J131458: ANDRIESSEN, SUZE - Aan den haard. Bevat:de Savoyaard en zijn aapje; Vijf kersen aan één steel
J132393: ANDRIESSEN, P J - Annes kanarietje
J136965: ANDRIESSEN, P J - Onze voorouders
J136964: ANDRIESSEN, P J - De bruid van Venetië
J110565: ANDRIESSEN, SUZE - Augusta
J131532: ANDRIESSEN, SUZE - De zwarte put
J131575: ANDRIESSEN, P J / WILLIAM H G KINGSTON NAVERTELD - De koopman van Antwerpen : eenige bladzijden uit den tijd van de vervolging der protestanten in Nederland en Engeland, getrokken uit het dagboek van Ernst Verner
J131278: ANDRIESSEN, P J - Uit stad en dorp : drie verhalen
J104691: ANDRIESSEN, P J - De val van een koningshuis, of Het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie
J93214: ANDRIESSEN, P J - Langs doornen en distelen
J100134: ANDRIESSEN, P J - Op Markestein
J112964: ANDRIESSEN, P J - De vrouw van de Wolfsgrove, of Het Valkhof te Niumage onder Karel den Grooten 786-814
J125659: ANDRIESSEN, P J - De suppoost aan de bank van leening, of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel, 1657-1679
J131459: ANDRIESSEN, SUZE - De pleegkinderen van den orgelman : een verhaal
J87472: ANDRIESSEN, P J - Het heidebloempje : een verhaal uit onzen tijd
J92608: ANDRIESSEN, P J EN ANDEREN - Uit het leven van groote mannen : boeiende verhalen en karaktertrekken
J132072: ANDRIESSEN, P J - De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel : een verhaal uit den laatsten tijd van het Hollandsche huis
S92931: ANDRIESSEN, CEES EN REIN BLOEM - Houtsneden van Cees Andriessen ; Met welke ogen door Rein Bloem
J132033: ANDRIESSEN, P J - De kinderen van de Hugenoot : een tafereel van de vervolging der protestanten onder Lodewijk XIV
J111322: ANDRIESSEN, P J - Het begin van den strijd, of De regeeringsjaren van prins Willem IV 1747-1751
J136818: ANDRIESSEN, P J - De Bataafsche Republiek, of Nederland onder den invloed van Frankrijk, 1795-1806
J103749: ANDRIESSEN, P J - Tony en Armand, of De gevolgen van den omgang met goede, en het verkeer met slechte menschen
J85864: ANDRIESSEN, P J - Tony en Armand
J85852: ANDRIESSEN, P J - In het bosch
J102245: ANDRIESSEN, P J - Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III
J132394: ANDRIESSEN, P J - Slordig Jansje : een verhaal
J131290: ANDRIESSEN, P J - Oolijk en vroolijk
J18467: ANDRIESSEN, P J - Eva
J18491: ANDRIESSEN, P J - De dochter van den fabrikant : een verhaal uit onzen tijd
J18765: ANDRIESSEN, SUZE - Het leven op den Erckensteijn
J18954: ANDRIESSEN, SUZE - Nanny
J19053: ANDRIESSEN, P J - Uit ons dorp : drie verhalen
J129026: ANDRIESSEN, P J - Marie en Pauline
J131286: ANDRIESSEN, P J - Elba en Sint-Helena, of De dubbele val van het eerste keizerrijk, 1814-1821
J19676: ANDRIESSEN, P J - Uit stad en dorp : drie verhalen
J19910: ANDRIESSEN, P J - De gevolgen der ongehoorzaamheid
J19993: ANDRIESSEN, SUZE - Het klaverblad : drie verhalen voor jongens en meisjes
J21336: ANDRIESSEN, P J - De kinderen van den Zoetelaar, of Nederland gedurende de eerste regeeringsjaren van Prins Willem III
J21468: ANDRIESSEN, P J - Op Markestein
J21836: ANDRIESSEN, SUZE - Constance de Wild
J22649: ANDRIESSEN, P J - Emma van Bergen : een schets uit het leven
J23096: ANDRIESSEN, SUZE - De Krayenhof
J23655: ANDRIESSEN, P J - Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III
J131228: ANDRIESSEN, P J (NAVERTELD DOOR) - De zilveren schaatsen
J24893: ANDRIESSEN, P J - Elba en Sint-Helena, of De dubbele val van het eerste keizerrijk 1814-1821
J132102: ANDRIESSEN, P J - Adolf en Clara, of Hoe ons land een republiek werd : een verhaal uit de eerste jaren van den tachtigjarigen oorlog
J26755: ANDRIESSEN, P J - Tony en Armand
J28008: ANDRIESSEN, SUZE - Het kransje : een verhaal
J28248: ANDRIESSEN, P J - Esther en Agatha
J28478: ANDRIESSEN, SUZE - Klimop
J30416: ANDRIESSEN, P J - Met z'n tweeën
J131470: ANDRIESSEN, SUZE - Aan den haard : twee verhalen voor jongens en meisjes. Bevat: De Savoyaard en zijn aapje; Op de kostschool
J44446: ANDRIESSEN, JO - Harde strijd om het geheim van "natte Derk"
J47629: ANDRIESSEN, P J - Tusschen mal en dwaas, of Wat een meisje te genieten en te lijden heeft, eer zij de wereld in is
J47838: ANDRIESSEN, P J - Albertine
J47940: ANDRIESSEN, SUZE - 's Zomers buiten
J48410: ANDRIESSEN, SUZE - Doornwyck
J49452: ANDRIESSEN, P J - Het huisgezin van den raadpensionaris, of Hoe de eerste stadhouderlooze regeering een einde nam
J50850: ANDRIESSEN, P J - DE weezen van Vlissingen, of Hoe onze Republiek onafhankelijk werd : een verhaal uit het derde tijdperk van den Tachtigjarigen Oorlog
J51183: ANDRIESSEN, P J - De kinderen van den Zoetelaar, of Nederland gedurende de eerste Regeeringsjaren van Prins Willem III
J51707: ANDRIESSEN, P J - De zoon van den zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd : een verhaal uit het Tweede Tijdperk van den Tachtigjarige Oorlog, 1584-1609
J52220: ANDRIESSEN, SUZE - De Beukenhorst
J52359: ANDRIESSEN, P J - Op Markestein
J52567: ANDRIESSEN, P J - De strijd tusschen twee groote volken
J52840: ANDRIESSEN, SUZE - Constance de Wild
J100726: ANDRIESSEN, SUZE - Bosch en duin : drie verhalen
J54819: ANDRIESSEN, SUZE - Augusta
J55295: ANDRIESSEN, P J - Langs doornen en distelen : een verhaal
J55383: ANDRIESSEN, SUZE - Guido de vioolspeler
J55904: ANDRIESSEN, SUZE - Augusta
J56504: ANDRIESSEN, P J - De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze regeering 1650-1654
J114129: ANDRIESSEN, P J - De deserteur, of De Fransche overheersching en Nederlands herstelling 1810-1813
J58826: ANDRIESSEN, S J (ANDERSEN) - Andersens sproken en vertellingen. Lenteleven (eerste verhaal De pad)
J133365: ANDRIESSEN, P J - Erlo, de heidenknaap, of Nederland gedurende het tweede stadhouderloze bestuur 1713-1747
J60436: ANDRIESSEN, SUZE - De Krayenhof
J60942: ANDRIESSEN, P J - Tony en Armand, of De gevolgen van den omgang met goede en het verkeer met slechte menschen
J104297: ANDRIESSEN, P J - Vorst en dichter, of Hoe Pruisen onder Frederik den Tweede groot werd
J62046: ANDRIESSEN, JO - Het spook van "De Ravenhorst"
J62971: ANDRIESSEN, SUZE - Het leven op den Erckensteijn
J64862: ANDRIESSEN, P J - Albertine
J66399: ANDRIESSEN, P J - Emma van Bergen : een schets uit het leven
J66960: ANDRIESSEN, P J - Oranje Nassau : leven en heldendaden van de vorsten uit dat stamhuis
J68290: ANDRIESSEN, P J - Tony en Armand
J68957: ANDRIESSEN, P J - Vorst en dichter, of Hoe Pruisen onder Fredrik den tweede groot werd
J131573: ANDRIESSEN, P J - Prettige uurtjes. Bevat: Annes kanarietje en Mina de snoepster
J112714: ANDRIESSEN, SUZE - Het zoontje van den Hercules
J69974: ANDRIESSEN, SUZE - Een dagje bij vrouw Aaltje : een verhaal
J130225: ANDRIESSEN, P J / CLEMENTINE HELM - Esther en Agatha : twee verhalen
J131523: ANDRIESSEN, P J - Door het kreupelbosch tot den troon : de jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland, 1533-1558
J74133: ANDRIESSEN, P J - Een zoon van Friesland, of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog 1702-1713
J75010: ANDRIESSEN, P J - Uit ons dorp : drie verhalen
J75064: ANDRIESSEN, P J - Eva
J131639: ANDRIESSEN, JO - Het geheim van de wildstroper. Deel 1
J133180: ANDRIESSEN, P J - Twaalf ambachten, dertien ongelukken, 1610-1616 en andere verhalen
J77042: ANDRIESSEN, SUZE - Augusta
J77043: ANDRIESSEN, SUZE - Vera : een verhaal voor meisjes
J131531: ANDRIESSEN, SUZE - Vacantiedagen : een verhaal
J131406: ANDRIESSEN, SUZE - Uit en thuis
J132036: ANDRIESSEN, P J - Oranje Nassau : leven en heldendaden van de vorsten uit dat stamhuis
J81183: ANDRIESSEN, SUZE - De Savoyaard en zijn aapje : een verhaal
J130627: ANDRIESSEN, SUZE - Elsje van den bezembinder
J131709: ANDRIESSEN, SUZE - De familie van Herpen
J81920: ANDRIESSEN, SUZE - Sneeuwklokjes : drie verhalen voor meisjes
J82271: ANDRIESSEN, SUZE - Sneeuwklokjes : drie verhalen
J131207: ANDRIESSEN, P J - Arabier en negerprins : een geschiedenis uit midden-Afrika Henry M. Stanley naverteld
J131524: ANDRIESSEN, P J - Mina de snoepster : een verhaal
J116420: ANDRIESSEN, P J - De deserteur, of De Fransche overheersing en Nederlands herstelling 1810-1813
J132375: ANDRIESSEN, P J - De Muiderkring
J131460: ANDRIESSEN, SUZE - In de vacantie. Bevat: Vacantiedagen; De pleegkinderen van den orgelman
J103921: ANDRIESSEN, P J - Evangelie en Friezen, of Hoe het christendom onder onze heidensche voorvaderen kwam, 677-754
J114053: ANDRIESSEN, SUZE - Warech : geschiedkundig verhaal gedurende den Eersten Kruistocht
J89125: ANDRIESSEN, P J - Het heidebloempje 14:22:41 een verhaal uit onzen tijd
J114318: ANDRIESSEN, SUZE - Vertellingen over alles : verhalen uit Van Lennep's lievelingsboek
J131748: ANDRIESSEN, SUZE - De Beukenhorst : een verhaal
J110609: ANDRIESSEN, P J - Voor 't jonge volkje. Deel 1
J134413: ANDRIESSEN, P J - Koning en veldheer, of Frederik de Groote in en na den zevenjarigen oorlog : dertig jaren uit het leven van Frederik den Tweeden van Pruisen 1756-1786
J25940: ANDRIESSEN, P J - Arabier en Negerprins
J132360: ANDRIESSEN, P J / GEHEEL OMGEWERKT DOOR G L KEPPER - Beroemde mannen
J112092: ANDRIESSEN, P J - De zoon vanden zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd : een verhaal uit het Tweede Tijdperk van den Tachtigjarigen Oorlog
J136349: ANDRIESSEN, SUZE - Sinterklaasavond : een verhaal
J131627: ANDRIESSEN, P J - Het begin van den strijd, of De regeeringsjaren van Prins Willem IV, 1747-1751
J131291: ANDRIESSEN, P J - Giacopo Foscari, het slachtoffer van middeleeuwsche wreedheid en familiehaat : eenige bladzijden uit de geschiedenis van de Republiek van Venetië
J133417: ANDRIESSEN, P J - Eva
J114442: ANDRIESSEN, P J - De tocht naar Rusland, of Het begin van den val van 't keizerrijk 1812
J124043: ANDRIESSEN, P J - Door het Kreupelbosch tot den troon : de jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland 1533-1558
J124050: ANDRIESSEN, P J - Columbus, de ontdekker eener nieuwe wereld
J97404: ANDRIESSEN, P J - De zoon van den zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd : een verhaal uit het tweede tijdperk van den Tachtigjarigen oorlog, 1584-1609
J131282: ANDRIESSEN, P J - Na schooltijd
J131283: ANDRIESSEN, P J - 1870, of De strijd tusschen twee groote volken
J31062: ANDRIESSEN, P J - De Kolossus der negentiende eeuw, of Frankrijk in den bloeitijd van het keizerrijk
J112597: ANDRIESSEN, P J - Een zoon van Friesland, of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog 1702-1713
J131509: ANDRIESSEN, SUZE - De twaalfde verjaardag : een verhaal
J131511: ANDRIESSEN, SUZE - Op de kostschool
J131512: ANDRIESSEN, P J - Geschiedenis van het tijdperk van vijfentwintigjarigen vrede, 1849-1874
J131401: ANDRIESSEN, SUZE - Vijf kersen aan één steel : een verhaal
J51113: ANDRUSS, BESSIE EDMOND - Bible stories as told to very little children
D136674: ANDURAIN, JULIE D' AND OTHERS - Outre-mers, revue d'histoire 2e semestre 2020. Guerres et traites francaises aux cotes d'Afrique de la révolution a Napoléon
T61023: ANEMA, ULBE G - Het Schild Wolpheze 1912/2002 : negentig jaar zorg voor visueel gehandicapten
Y133794: ANEMA, KARIN - Den Haag, groene stad aan zee : een eeuwig groene haag
Y127785: ANEMA, M (EINDRED.) - Vrijheid! Leidens ontzet
F87597: ANFUSS, C K - The cocky cowboy
J71633: MARIE-ANGE DE T*** - La corbeille de fraises
J116013: ANGELI, MARGUERITE DE - Elin's Amerika
F118194: ANGELICA - The convent
J129040: ANGELINI, JOSEPHINE - Vervloekt goddelijk
D93693: ANGELOV, D AND OTHERS (RED.) - Culture et art en Bulgarie médievale (VIIIe - XIVe s.)
J126603: ANGERMAYER, KAREN CHRISTINE - Zilvervin, de magische dolfijn. Op zoek naar de pareldief
C98443: ANGERMÜLLER, RUDOLPH UND OTTO SCHNEIDER (ZUSAMMENGESTELLT VON) - Mozart-Bibliographie ( bis 1970) = Mozart Jahrbuch 1975
S110960: ANGERS, MARIE D' (ED.) - Grau-Garriga a Angers
J128677: ANGLUND, JOAN WALSH - Een boek van goede tijding uit de bijbel
J107563: ANGLUND, JOAN WALSH - Welke kleur heeft de liefde?
J108998: ANGLUND, JOAN WALSH - A book of good tidings from the bible
J89593: ANGLUND, JOAN WALSH - Four seasons postcard pack
J106222: ANGLUND, JOAN WALSH - Een handjevol gezegden
J60438: ANGLUND, JOAN WALSH - Spring is a new beginning
J73371: ANGLUND, JOAN WALSH - Een vriend is iemand die om je geeft
J120805: ANGLUND, JOAN WALSJ - A pocketful of proverbs
J117606: ANGLUND, JOAN WALSH - A friend is someone who likes you
V123504: ANGOGO KANYORO, RACHEL - Unity in diversity : a linguistic survey of teh Abaluhyia of Western Kenya
J22171: ANGUISSOLA, GIANA - Het bedrog van tien brutale apen
J95026: ANHOLT, LAURENCE - Het nieuwe hondje
J118413: ANHOLT, CATHERINE EN LAURENCE - Een, twee, drie, ik tel wat ik zie
J86385: ANHOLT, CATHERINE - Bof jij even!
J121892: ANHOLT, CATHERINE & LAURENCE - Mark en de grote, nieuwe school
J74970: ANHOLT, CATHERINE - Eerste woordjes
B99609: ANHOLT, S - Die sogenannten Spervogelsprüche und ihre Stellung in der älteren Spruchdichtung
001052: STERNER, ANITA & CASPER LANGE (ED.) - Contact with Vimala Thakar. Winter 1995, Number 38
001053: STERNER, ANITA & CASPER LANGE (ED.) - Contact with Vimala Thakar. Summer 1996, Number 39
001054: STERNER, ANITA & CASPER LANGE (ED.) - Contact with Vimala Thakar. Summer 1994 - Number 35
F134563: ANKER LARSEN, J - Roes
J111884: ANKONÉ, MARIA - De hemelhut
J46747: ANKUM, L VAN - Bij de schemerlamp : keur van vertellingen, sprookjes, fabels, anekdoten, gedichtjes, spelletjes, kunstjes, rijmen en raadsels
J54929: ANKUM, L VAN - Tusschen licht en donker : keur van vertellingen, sprookjes, fabels, anekdoten, gedichtjes, spelletjes, kunstjes, rijmen en raadsels
J111870: ANKUM, L VAN - Voor hoofd en hart : leesboek voor de middelste klassen der lagere school
J127725: ANKUM, L VAN - Tusschen licht en donker
J125614: ANKUM, L VAN - Schrijfvoorbeelden voor de hoogste klassen der lagere scholen, herhalingsscholen, enz. : een vervolg op den schrijfcursus van Van 't Hof en anderen. Deel III: Brieven
001281: BIANCHI, ANNAFLAVIA AND GIUSEPPE RICHERI (EDITED BY) - Telecommunication: New Dynamics and Driving Forces
J48612: ANNEMARIE - Vertelboek voor de kleinen
J76208: ANNETT, CORA - Hoe de heks ezeltje Alf te pakken kreeg
S111675: ANNICCHIARICO, SILVANA (CURATED BY) - IL rumore del tempo Gaetano Pesce
S101779: ANNINK, LINDA EN ANDEREN - Ries Kleijnen kleuretsen 1967-2007
J100746: ANNO, MITSUMASA - Anno's math games III
J66024: ANNO, MITSUMASA - En toch draait ze
J72715: ANNUNZIATA, JANE AND MARC A NEMIROFF - Why am I an only child?
F118866: ANNUNZIO, GABRIELE D - Nocturne and five tales of love and death
D73293: ANOBYMOUS - Die Anekdote : Ballfest Verein Berliner Presse 29. Januar 1927
J80682: ANOMYMOUS - The ancient Maya of Central America : 15 pictorial postcards
V89017: ANONBY, ERIK JOHN - Phonology and morphology of Mambay (Niger-Congo, Adamawa)
J70637: ANONEIM - Sinterklaasliedjes en ander kinderliedjes
J61201: ANONEME - Het meisje dat de zonnestralen wilde grijpen
J106097: ANONIE - Voertuigen : stencilpret
J100869: ANONIEM - Haaiensnaaier : het verhaal van de film
J78183: ANONIEM - Het kinder-kompas. 8e, 9e, 21e en 22e jaargang
J120129: ANONIEM - Heidi en haar vrienden
T120658: ANONIEM - Kalender der Leidsche Academie en naamlijst harer professoren van 1575 tot 1875, zoveel mogelijk met hunne geboorte- en sterfdagen
J95287: ANONIEM - Zwart en wit : vertellingen voor jongens en meisjes
J72536: ANONIEM - Op de hoge hoge daken…
J95278: ANONIEM - Naar zee! : hoe twee Hollandse jongens een roemrijke tocht beleefden
T117962: ANONIEM - Wijkplan 2002 Stadsdeel Midden + Stadsdeel West
J95184: ANONIEM - Sneeuwwitje
J95183: ANONIEM - De onverwachte reis
F114618: ANONIEM - Almanak voor het schoone en goede 1858
A116728: ANONIEM - Orgaan van den Ned.-Indischen Plantersbond. 3 nummers uit 1935/1936
U122334: ANONIEM - Bouma's Boekhuis Groningen Catalogus no. 35: Topografie en plaatselijke geschiedenis
J117444: ANONIEM - Haasjes-pret
S98013: ANONIEM - Biografisch woordenboek der Belgische kunstenaars van 1830 tot 1970
T110946: ANONIEM - Sittarder Maria almanak voor het jaar o.H. 1933 en 1939
F131262: ANONIEM - 20 Amerikaansche jazz-songs met vertaling. No. 3 en 4
J105532: ANONIEM - Sim-sala-bim
U113889: ANONIEM - 100 jaren W.J. Thieme & Cie Zutphen
F98436: ANONIEM - Almanak voor vrouwen door vrouwen voor het jaar 1823
J120780: ANONIEM - Sprookjes. De schone slaapster in het bos
T122898: ANONIEM - De Nederlanden : karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen
C134416: ANONIEM - Leidsche Zangvereeniging. Muziekfeest op 10 en 11 juni 1875, des avonds te 7 uren in de Hooglandsche Kerk : tekstboekje
Y136773: ANONIEM - Gids voor Doetinchem en omgeving aangeboden aan de Vereeniging Doetinchem's Belang
Y130258: ANONIEM - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Assen over het jaar 1889
Y130248: ANONIEM - Tafel op de resolutieboeken van Oude Tonge 1701-1810 met zaakindex
C136125: ANONIEM - Socialistische liederenbundel nr. 1 en nr. 2
U131085: ANONIEM - 300 jaar Amsterdams reclamedrukwerk
D124234: ANONIEM - Metro-mozaïk
T121253: ANONIEM - Vereeniging voor de zeevaart. Buitengewone vergadering gehouden te Rotterdam, op 14 april 1910
K103269: ANONIEM - Orde, volgens welke de feest- en lijdensteksten, in de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leiden gepredikt wordt
D130991: ANONIEM - De Napoleoniden : korte levensschetsenvan de uitstekendste leden van het huis Bonaparte, van mevrouw Laetitia af tot op den tegenwoordigen tijd
J115036: ANONIEM - Goudhaartje en de drie beertjes
J86418: ANONIEM - Drie kleine leeuweriken
Y134467: ANONIEM - Ordonnantie volgens welke binnen de stad Leyden zal worden geheven eene plaatselijke belasting op het brandhout, geapprobeerd den 17. Maart 1818
Y134466: ANONIEM - Reglement betrekkelijk de heffing eener stedelijke belasting op het gemaal binnen de stad Leyden, geapprobeerd den 24 April 1832
J102899: ANONIEM - Harry Potter maskerboek
Z134457: ANONIEM - De regelen van het ombre-, quadrille-, zes en zestig- en dominospel, gemakkelijk gemaakt en verklaard , benevens een tarief van het Bostonspel
Y134507: ANONIEM - Jaarboekje 1976, 1980, 1982 en 1983 Rijnlandse Molenstichting
T124462: ANONIEM - Inventarisatie jongere bouwkunst 1850-1940 : gebiedsbeschrijving Twente
J120070: ANONIEM - Dierbaar : spannende en aaibare dierenverhalen en -gedichten
J110684: ANONIEM - DE kip de haan en de kuikens
Y127234: ANONIEM - Van oud naar behoud : handboek boerderijherstel : suggesties, Spelregels en subsidies
D133701: ANONIEM - De slag om Arnhem = The battle of Arnhem = La bataille d'Arnhem
Z134022: ANONIEM - Huishoudelijk reglement der Roei- en Zeilvereeniging Die Leythe te Leiden
Y133132: ANONIEM - BoekjevanCatena62
J113224: ANONIEM - Mijn eerste kerstboekje
Y129775: ANONIEM - Rehabilitatieplan Pieterswijk
J93267: ANONIEM - De avonturen van Bruintje Beer. 2e deel: Bruintje Beer krijgt vreemde geschenken; Bruintje Beer en Prins Winter; Bruintje Beer en het wrak; Brintje Beer en de bij
J121419: ANONIEM - Alle bekende kinderliedjes : 28 kleuter- en peuterliedjes met notenbalken
J102108: ANONIEM - Een sprookjespuzzle bij het sprookjesmiddel. Konijnendansje
J96652: ANONIEM - Sprookjes van grootvader
J123459: ANONIEM - Vrij : de rechten van de mens voor alle kinderen
J111246: ANONIEM - De vogeltjes. Rob en de wilde zwijnen
J96835: ANONIEM - Straks zuig je de sterren op
J134720: ANONIEM - Vogels uit verre landen : kleur-boek
J98095: ANONIEM - In het licht van de ster : een bundel verzen en verhalen rondom het feest van Christus' geboorte
H96581: ANONIEM - Philips mechanical engineer : instructieboek
J100479: ANONIEM - De vogel in mijn hoofd wil vliegen
M133386: ANONIEM - Het departement Leiden der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie na 100 jaar 1886-1986
J96303: ANONIEM - Voyages de Gulliver = Gulliver's reizen
J96420: ANONIEM - De Zwaerte Hoeve. Deel 5: Dinkey en Blinde Dodo ontvoerd!
J126224: ANONIEM - Voorleespret met mama
I114885: ANONIEM - Congresgids van het derde, vierde congres + eerste lustrum-congres van den Nederlandschen Bond van Abstinent-studeerenden
Y134608: ANONIEM - De handelingen der regering en de belangen der ingezetenen van Leiden
K136419: ANONIEM - Erasmus en Leiden : catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Academisch Historisch Museum te Leiden van 23 oktober tot 19 december 1986
J96362: ANONIEM - Verhaaltjes uit sprookjesland (op omslag: De mooiste sprookjes)
J93249: ANONIEM - Boekenkwartet BB&J
J107473: ANONIEM - Mikkie en Roosje 10: Bloemen voor moeder
J103322: ANONIEM - Davy Crockett
K102824: ANONIEM - De dag van eenen christen, geheiligd door het gebed en de overdenking
J96538: ANONIEM - Ha! Plaatjes kijken : mooie plaatjes, leuke praatjes
H134844: ANONIEM - Goden en demonen van Tibet
J95774: ANONIEM - Kijk je mee? Beer en eend
J92150: ANONIEM - Kleuteronderwijs spelenderwijs. Deel 1
U92136: ANONIEM - Alphabetische catalogus der boeken aangekocht voor rekening der Thorbecke-Stichting
J98321: ANONIEM - Bob de Bouwer. De race tussen Hector en Scoop
Y128263: ANONIEM - Catalogus van het Stedelijk Museum te Leiden
Z135233: ANONIEM - Njord Jaarverslag 1949-'50
Z118846: ANONIEM - Magazine sado. Album nr. 1
T125061: ANONIEM - Atlas voor het Zuiderzeeproject 1972-1973, 6e jaargang
T116287: ANONIEM - Wij moeten versoberen, sprak de minsiter… : Hoorn en de regio in de dertiger jaren
J104190: ANONIEM - Printeboekje voor kinderen
Y134609: ANONIEM - Reglement betrekkelijk de heffing der opcenten of stedelijke verhoging op 's Rijks accijns op het gemaal binnen de stad Leyden, gearresteerd den 23. Maart 1823
P135882: ANONIEM - De Berlijnse Muur : twee decennia ba de val van de muur
J82963: ANONIEM - Kijk kindje kijk. Deel 1,2,3 en 4
W133408: ANONIEM - Lugdunum Batavorum juri sacrum 1882 - 30 januari - 1982 : rechtsgeleerde opstellen vervaardigd door leden van het Leids Juridisch Dispuut Juri Sacrum t.g.v. het 100-jarig bestaan van het dispuut
Z135737: ANONIEM - Handleiding voor het gebruik van waterverven
B129878: ANONIEM - De heilige familie in Vida's Christus-epos
I135983: ANONIEM - Programma van de 7e jaarvergadering op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 juni 1925 on Musis Sacrum te Arnhem
K129319: ANONIEM - Evangelische herinneringen aan vaders en moeders
T110943: ANONIEM - De Maasgouw : orgaan voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde. Vijftiende deel 20e jaargang, 1898 - 25e jaargang, 1903
J98876: ANONIEM - Piepemuisje's woordjes voor 1-jarigen
J117156: ANONIEM - Kleuterboekje
J121670: ANONIEM - De vos als schoorsteenveger
S119335: ANONIEM - Album van fijn aardewerk 1 april 1885. Fabriken van kristal-, glas- & aardewerk van Petrus Regout & CO, Maastricht
J92773: ANONIEM - Een ritje met de tracyor
J92772: ANONIEM - Vijf kuikentjes
Z127102: ANONIEM - MPM jubileumboek 2016 : al 25 jaar voor Pampus
J104165: ANONIEM - Fabelen en gedichten voor kinderen
N136186: ANONIEM - Leiden Hortus Botanicus
N103906: ANONIEM - Zoologie
Y126697: ANONIEM - Leefbaar Voorschoten
A128353: ANONIEM - Jubileumnummer van De School, maandblad van de Nederlandse Leerkrachtenorganisatie in Indonesië
T120996: ANONIEM - De nieuwe Schelde-Rijn-verbinding en het Dagblad van Noord-Brabant (en Zeeland)
T120989: ANONIEM - Jaarboek 1994 Heemkundekring Sprundel
J122615: ANONIEM - Mieke de wijkzuster
J129364: ANONIEM - De zeeroover van Helgoland
T124963: ANONIEM - Lustrumnummer Virtus Concordia Fides, orgaan van het Leidsche Studentencorps 1925
Z136173: ANONIEM - 50 recepten met Doesburgsche boeren mosterd
J136952: ANONIEM - Dieren in het bos
J136961: ANONIEM - Kleuterblaadje : geillustreerd weekblad voor kinderen van 6-10 jaar. 22e jaargang
J136976: ANONIEM - Marijke en Klaas. De ontdekkingen van Marijke
C134610: ANONIEM - Programma tevens bewijs van toegang voor den propaganda-avond op donderdag 27 mei 1915 in de groote zaal van Zomerzorg, 's avonds te half acht precies
J122461: ANONIEM - Stoere piratenverhalen. Piet Piraat in de Bibberbaai
Y133870: ANONIEM - De Meelfabriek. Wat doen we ermee?
T119129: ANONIEM - Voorschoten in woord en beeld : officiële gids voor de gemeente Voorschoten
V134906: ANONIEM - Bibliografi perkamusan Indonesia
Y134822: ANONIEM - Oud Huizen in beeld
K88495: ANONIEM - Bybelschat, of De voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en bevattelyke wyze in Vragen en Antwoorden voorgestelt etc. Twede deel
J91903: ANONIEM - De leukste verhaaltjes en liedjes voor het slapengaan
J98577: ANONIEM - Piggelmee bij de eskimo's : een nieuw spannend avontuur
T122150: ANONIEM - Van elders gekomen 1585-1685-1985
J99422: ANONIEM - Sprookjes van Moeder de Gans. De schoone slaapster
J103297: ANONIEM - Babbelpad-vormen : puzzel-sjablonen
E134932: ANONIEM - Het leven van de vrouw is als een weefsel : enige beschouwingen over de Orde der Weefsters Vita Feminea Textura
Y133187: ANONIEM - Tussen de Vijfde Binnenvestgracht en de Witte Singel : de historische ontwikkeling van het gebied van de Hortus Botanicus en de Sterrewacht te Leiden
F110452: ANONIEM - Vijfhonderd opzichters van vijfhonderd bibliotheken doven de lichten : Gdeichten uit China, Taiwan, Korea en Japan
J99613: ANONIEM - Jong Nederland : weekblad voor Hollandsche jongens en meisjes. 14e jaargang 1930, nrs 18 t/m 34
F118018: ANONIEM - Poetry International Rotterdam 19 tot en met 23 juni 1973 : een keuze uit het werk van de deelnemende dichters + vertalingen
J98593: ANONIEM - Klein Duimpje
S136595: ANONIEM - 400 jaar Leidse Universiteit : een natuurwetenschappelijke bijdrage uit enkele instituten
Y132643: ANONIEM - Vereniging voor christelijk onderwijs Leiden 1853-1953
J95773: ANONIEM - Ons nieuwe kerstboek : met vele verhaaltjes om voor te lezen en zelf te lezen, kerstliedjes om te zingen en te spelen, recepten voor kerstgebak en knutselwerkjes
J90630: ANONIEM - Het huis van Frans en Neel
Y132584: ANONIEM - Rembrandt scholengemeenschap Leiden 125 jaar 1864-1989
T95041: ANONIEM - Brabants heem : tweemaandelijks tijdschrift voor Brabants Heem- en Oudheidkunde. Jaargang III, 1951
A126970: ANONIEM - Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan op 4 jui 1926 van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
Z118845: ANONIEM - SM parade album nr. 1
Y132680: ANONIEM - Hoezo ouwe zeur? : elf ouderen in Leiden geportretteerd
A129467: ANONIEM - Ten-year-plan for Surinam
C134611: ANONIEM - Tekstboekje voor het muziekfeest te Leiden 24 en 25 mei 1866
Y129256: ANONIEM - KEN Leiden : netwerken in Leiden
Z134904: ANONIEM - Neeltje's verzamelde recepten
A133300: ANONIEM - Cultureel Indie onder redactie van de afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam. 5e,6e,7e en 8e jaargang
C134417: ANONIEM - Vier en twintigste muziekuitvoering op woensdag 29 april 1885, 's avonds te halfacht uur in de Stadsgehoorzaal
Y132041: ANONIEM - Oude Singel 118 : een restauratie 1993 1994
T120998: ANONIEM - Vijftig jaar B.S.V. 1902-1952
J88050: ANONIEM - Groot sprookjesland
J105542: ANONIEM - Het verwaande konijntje
Y133378: ANONIEM - Erp in oude ansichten waarin afbeeldingen van Boerdonk en Keldonk
J124173: ANONIEM - Knal Boem : de schutting in een prentenboek : 21 schilderingen van kinderen
S126998: ANONIEM - Hertzog-Annale van die Suid-Afrikaanse Akademie vir wetenskap en kuns. Jaarboek IX - desember 1962 (11e jaargang, nr. 15)
Z134522: ANONIEM - Ik weet alles! : 1111 praktische wenken, recepten, raadgevingen welke ten alle tijden uw moeilijkheden doeltreffend oplossen
J108787: ANONIEM - Kleintje konijntje
Y134564: ANONIEM - De Rotterdamse Rijweg
D109633: ANONIEM - Beknopte historie van 't vaderland van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767. Derde deel: loopende van het jaar 1673 tot 1751
J98216: ANONIEM - De mooiste goedenacht verhalen
T122495: ANONIEM - Duinzicht van hemelpoort tot werkplek
J136998: ANONIEM - Liedjes vor Sinterklaas met notenbalken
J136348: ANONIEM - Sinterklaasliedjes
J130404: ANONIEM - Jantje Strop in de sneeuw
N129495: ANONIEM - Landbouwkundige kalender voor 1910 aan onze heeren koopers aangebodeb door Anglo-Continentale (vorm. Ohlendorff'sche Guano-Werke
T110473: ANONIEM - Polymnia, of Bloemen op het veld der geschied- en aardrijkskunde geplukt, oorspronkelijk bewerkt door eenige letterkundigen. 1e jaargang, eerste en tweede deel
J111887: ANONIEM - Het dagboek van Sinterklaas
Y136890: ANONIEM - Korte geschiedenis van Sint Andrieskerk 1529-1929
P100320: ANONIEM - Overeenkomsten en verklaringen tusschen de mogendheden betreffende oorlog arbitrage en neutraliteit : nederlandsch, duitsch, engelsch, fransch
D115033: ANONIEM - De aanval op de zeven schepen
Y131177: ANONIEM - Graven in de Pieterskerk : een verslag
J120858: ANONIEM - Koning Langbaard en zijn kabouters. Boek 1
J120952: ANONIEM - Het leven van Napoleon : geschiedkundig verhaal voor de nederlandsche jeugd
F134480: ANONIEM - Almanak voor het schoone en goede voor 1851
T104695: ANONIEM - De inwijding van het nieuwe gebouw voor het gymnasium te 's-Gravenhage
M132186: ANONIEM - Statuten en huish. Reglement Nederlandse Vereeniging Eerste hulp bij ongelukken Afdeeling Leiden
K132185: ANONIEM - Liederenbundel van de Hervormde wijkgemeenten: Boshuizerwijk, Morskwartier, Staalwijk, Vredeskerk
Y134168: ANONIEM - Korte geschiedenis van het pand Lange Voorhout 13
Y132117: ANONIEM - Verslag omtrent den toestand van den algemeenen Waterstaat van het Hoogheemraadschap Rijnland over 1880
Y132056: ANONIEM - DE Pieterskerk te Leiden
Y132202: ANONIEM - Ons Leidse huis en zijn voorgeschiedenis
T131938: ANONIEM - DE rattenvanger van Hameln
T120291: ANONIEM - Den Haag vandaag, gisteren en in de toekomst
U110606: ANONIEM - Van encyclopaedie tot Winkler Prins
U134118: ANONIEM - Van een niet zo belangrijk jubileum, een brief en een klein misverstand over het woordje het
J118804: ANONIEM - Druk op mijn neus
M129513: ANONIEM - Physiologisch laboratorium te Leiden : practische oefeningen in proefondervindelijke physiologie
Y132552: ANONIEM - Leiden voorgoed in last?
D97392: ANONIEM - Ter herinnering 1946-2006 Oorlogsgravenstichting
J97885: ANONIEM - Mijn dag : een leerrijk verhaal voor kleuters
J121676: ANONIEM - Bas en de bevers
D124339: ANONIEM - Tekstboekje "Alles sal reg kom" : revue op te voeren door het Baarnsche studentendom op 14 maart 1931 bij de viering van het 25-jarig directrice-schap van Prof. Dr. Joha. Westerdijk
Y132297: ANONIEM - Wonen in een beschermd stadsgezicht
O135461: ANONIEM - Militaire Luchtvaart Museum Soesterberg
T124964: ANONIEM - Lustrumnummer Virtus Concordia Fides orgaan van het Leidsche Studentencorps 1575-1945
J114597: ANONIEM - Het Sinterklaas rijmpjesboek
K104616: ANONIEM - De wonderbare levensgeschiedenis van den grootsten man, die ooit dezen aardbodem heeft betreden
J105538: ANONIEM - Bonanza : wedstrijd met hindernissen
H135062: ANONIEM - Charles Eyck Huis Schinnen 6 februari 1956
J88075: ANONIEM - Sindbad de zeeman
J88085: ANONIEM - Heidi
J88087: ANONIEM - De drie biggetjes
J88090: ANONIEM - Het droomeiland
J88091: ANONIEM - Aladin en de wonderlamp : een panoramaboek
T92748: ANONIEM - Stadsvernieuwing in Amsterdam : programma 1983/86
T124370: ANONIEM - Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland (Leidsch jaarboekje) 1904, 1906 t/m 1919
Y133011: ANONIEM - Uit de school geklapt 1929 VCL 1994
J116982: ANONIEM - Kinderzangen : liederenbundel voor vrijzinnige zondagschool kinderkerken en gezin
Y127313: ANONIEM - Vijl en zwaard : spiegel van Groninger studentenleven 1815 1945
J117351: ANONIEM - Fido, de hond van Michel
J117380: ANONIEM - 3-minuten verhaaltjes om voor te lezen
J95766: ANONIEM - Op de boerderij
Y127303: ANONIEM - Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den academischen senaat
Y136804: ANONIEM - Leiden zoals het was. Compleet in 18 afleveringen
Y133096: ANONIEM - Programma voor den cursus 1941-1942 Gemeentelijke Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus A en B, Burggravenlaan 2, Leiden
000701: ANONIEM - Kunstpatrimonium Van de Belgische Gemeenten (Kunst in België IV)
T114683: ANONIEM - Stratenboekje van de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den Ijssel 1965
T114689: ANONIEM - Luchtfoto-atlas Noord-Brabant (west) : loodrechtluchtfoto's provincie Noord-Brabant (west) schaal 1:14.000
H135063: ANONIEM - Moderne franse grafiek : Guilde Internationale de la Gravure
Z131035: ANONIEM - Eerste Friesche Zeilschool : leidraad voor de theoretische lessen van de cursussen vor beginners, alsmede de opleidingen voor de zeildiploma's A en B
J126128: ANONIEM - Grauwtje, de dirigent
Z128407: ANONIEM - De onderhoudende raadgever : practische wenken, recepten, wetenswaardigheden enz. voor het huisgezin
J107474: ANONIEM - Mikkie en Roosje 3: Roos is boos
J97877: ANONIEM - Mijn dierenboek
S129192: ANONIEM - Catalogus tentoonstelling van Islamische kunst 15 mei - 1927 - 3 juli
C135638: ANONIEM - Iemand moe(s)t het doen : vijfenzeventig jaar VARA in beeld
Y126070: ANONIEM - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg
A135008: ANONIEM - Tien jaar WIVS
F116369: ANONIEM - Lichtbundel door Lichtdichtgenootschap De Keerkring
U124337: ANONIEM - Een en ander over het coorigeeren van drukproeven
T121650: ANONIEM - Oost Twenthe… dat mooie land!
T121652: ANONIEM - Bloemenheuvel Bloemendaal
T121653: ANONIEM - In het licht der schijnwerpers herleeft het verleden = In the brilliance of the flood-lights the past lives once more
I135937: ANONIEM - Het sociale vraagstuk en de maatschappelijke stromingen tot het einde van de 19e eeuw
T125662: ANONIEM - Canon van de geschiedenis van Hof van Twente
H133853: ANONIEM - Rapport der conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
J96064: ANONIEM - Eerste woordjes
S112377: ANONIEM - De voornaamste schilderijen van het Koninklijk Kabinet te 's-Gravenhage in omtrek gegraveerd, met derzelver beschrijving. 4 delen
T111943: ANONIEM - Zodsra het koper begint te tetteren, veranderen de mensen : 5 jaar Utrechtse park- en straatfeesten
U112165: ANONIEM - Museum Plantin-Moretus 20 prentkaarten = 20 cartes-vues
Y133062: ANONIEM - Hulde aan de nagedachtenis van H.M. de Koningin door de Leidsche Zangvereeniging onder directie van den heer A.J. Wetrens, op 3 juni 1878 des avonds te 7 uren in de Hooglandsche Kerk te Leiden
C135562: ANONIEM - Leeuwerkje no. 1 : kleine zangbundel voor het Nederlandse volk
T110978: ANONIEM - Door de noordelijke provinciën
D113895: ANONIEM - Geslachtlijst Borret
U130708: ANONIEM - Louis Marie Anne Couperus. De collectie Sine qua non. Catalogus 71 doubletten & aanvullingen
S112000: ANONIEM - Het Brabants fauvisme : de verzameling Francois van Haelen
F129090: ANONIEM - Het veelvoud van het Leids Dichtersgilde
U90511: ANONIEM - (Van) boeken krijg je nooit genoeg
J92745: ANONIEM - Alwin en Theodoor voor kinderen
Y133489: ANONIEM - LIe Dies Natalis Sanctus Virgilius
T104533: ANONIEM - Reisboek voor Overijssel
Y135389: ANONIEM - Een noodmunt van Leiden : de papieren gulden of twintig stuivers
T121647: ANONIEM - Een terugblik op 70 jaar tandheelkunde in de Leidse regio : Leidse Tandartsen Vereniging Lustrum almanak 14e lustrum 1924-1994
J95468: ANONIEM - Zing en speel mee! De beste kinderliedjes
I117827: ANONIEM - Door de duisternis naar 't licht : 'n woord van het R.K. Werkliedenverbond tot de katholieke arbeiders en bedienden van Nederland
T115887: ANONIEM - Mens en stad : Amsterdam vandaag en morgen
T116003: ANONIEM - Markeregt van Wesepe
T116026: ANONIEM - Chaam 3000
Z115945: ANONIEM - Miss Blanche album K.N.V.B. elftallen 3e serie
C135586: ANONIEM - Gids voor de zangwedstrijden te Slikkerveer op zaterdag 17 oktober en zaterdag 24 oktober 1959 in de Electrozaal te Slikkerveer
T124615: ANONIEM - Gids voor een Rijnreis, de Eifel en Kleef
T120771: ANONIEM - Den Helder dat ik nooit vergeet… : gedenkboek bij het 40-jarig jubileum der R.H.B.S. te Den Helder 1898-1938
U130975: ANONIEM - Amsterdamse Grafische School Voorjaar 1954
F122255: ANONIEM - Het kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen
Z135714: ANONIEM - Goed licht in huis : wij maken zelf onze lampekap
Z135697: ANONIEM - 24 steken haak- en breiwerk uitgelegd door 3 Suisses-wolfabrieken te Tilburg
Z135675: ANONIEM - Wij borduren kruissteek : smalle en brede randen, kleine en grote sterren, bloemen, kransen, ranken, bomen en mensen
Z135676: ANONIEM - Beyer's handwerk voorbeelden voor huis en school. Deel 3: Siersteken
Z135674: ANONIEM - Durable brei & haakboek no. 7 voor wol en katoen
J91896: ANONIEM - Barbie leert schilderen
J90326: ANONIEM - Winterboek 1967
K110936: ANONIEM - Bijbel, dat is de gansche heilige schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de hoog-mogende heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagsche spelling
J108471: ANONIEM - De allermooiste sprookjes voor het slapengaan. Bevat: Belle en het beest; Hans en Grietje; Roodkapje
J108384: ANONIEM - Verhalen van Brom de beer
J109309: ANONIEM - Sprookjes van Moeder de Gans. Klein Duimpje
J130381: ANONIEM - Jij vs. Het boek
M133869: ANONIEM - Dicht op mijn huid
J108271: ANONIEM - Dierenvriendjes
J111747: ANONIEM - Dierenverhaaltjes voor het slapengaan
O135467: ANONIEM - Opel Ascona 16 handleiding
Y130532: ANONIEM - Herdenking van Leidens beleg en ontzet in de Pieterskerk te Leiden op 3 october 1944
Y130527: ANONIEM - Langs de mooiste molens in en rond Leiden
T119531: ANONIEM - Historisch Voorschoten
T119532: ANONIEM - De gerestaureerde Vliet te Rijnsburg
Y129306: ANONIEM - De Coopvaert 2004-2006
T121825: ANONIEM - Gedenkboek 50-jarig bestaan der Vereeniging voor Middelbaar Technisch en Ambachtsonderwijs en van de Ambachtsschool te Leeuwarden, 12 juni 1880 12 juni 1930
J128218: ANONIEM - Klein missaal voor kinderen
Y136766: ANONIEM - Van Rotterdam Charlois naar Rotterdam Pernis 1902-1977
J107553: ANONIEM - Tony, de pony
J107558: ANONIEM - Geschiedenissen voor jong en oud. Derde serie
J107621: ANONIEM - Sinterklaas rijmpjesboek
J119212: ANONIEM - Efteling sprookjesboom 2. Twee Klein Duimpjes
Y133257: ANONIEM - De Leidsche Spaarbank 16 october 1818 - 16 october 1918
H135115: ANONIEM - Rationalisme en architectuur Italië 1920-1940
J107852: ANONIEM - De reuzenschatkist sprookjes. Deel 1,2 en 3
J107855: ANONIEM - De Bremer stadsmuzikanten en nog 9 andere beroemde sprookjes
J109708: ANONIEM - Leren met puzzels. Leeuwen & tijgers : 5 puzzels elk van 48 stukjes
E135196: ANONIEM - Leven en levenswijsheid van dr. Sarvepalli Radhakrishnan
J95760: ANONIEM - Een avontuur op zee
J92345: ANONIEM - Beeldschrift. XIIe stukje: Het ontbijt
J92342: ANONIEM - Beeldschrift. Xe stukje: Het boertje
J92340: ANONIEM - Beeldschrift. XIVe stukje: Maria en haar pop
Y128457: ANONIEM - Uitgepakt : Lustrum Kroniek 38ste lustrum Sociëteit Minerva
J119216: ANONIEM - Efteling sprookjesboom 4. Opgestaan is plaats vergaan!
J118109: ANONIEM - Mop en de razende auto
N136243: ANONIEM - Alle bomen tellen mee
T119575: ANONIEM - Statuten en huishoudelijk reglement der Vereeniging "Plaatselijk Belang" te Surhuizum
A135936: ANONIEM - Geneeskundige staf van het gasthuis te Middelburg : bijeenkomst op 12 en 1 december 1926
E135367: ANONIEM - Brieven over theosophie
T115729: ANONIEM - Gedenboek 200-jarig bestaan der Maatschappij van Assurantie-discontering en belegging der Stad Rotterdam
J72384: ANONIEM - Romanomnibus voor oudere meisjes. Bevat: Carla : secretaresse van Mr. P.G. Roogers / Adri Groenevelt; Colette : dompteuse / Adri Groenevelt; Meisje Miek / H Herzberg-Pinas
J103717: ANONIEM - Kleine verahlen uit den jeugdigen leeftijd : een leerzaam prentenboekje voor gehoorzame en vlijtige kinderen
F119255: ANONIEM - Balladen en legenden
O132245: ANONIEM - Openbaar vervoer in en om Leiden
T119917: ANONIEM - Onderwerpsgewijze ingang op de resolutieboeken van de gemeente Son en Breugel, 1746-1810
F93481: ANONIEM - Nederlandsche legenden
T116353: ANONIEM - Oude prentkaarten vertellen over Roelofarendsveen (IV)
Z136333: ANONIEM - Sarrasani ein Begriff weltumspannend
U132182: ANONIEM - Jan de Rooy boekenlijst no. 605 : XIXe siècle Parnassiens réalistes
J92487: ANONIEM - Veel lieve dieren
T123529: ANONIEM - Boerderijen inventariseren : handleiding vor het inventariseren en typeren van boerderijen naar uiterlijk
T123530: ANONIEM - Herinneringen aan het Groene Hart van Wassenaar tot Gouda
J91446: ANONIEM - Later als ik groot ben
J91799: ANONIEM - Mijn vriendjes
J82682: ANONIEM - De avonturen van Bruintje Beer. Zevende serie: Bruintje Beer en Beppo, de aap; Bruintje Beer en de toverfluit; Bruintje Beer en de witte ridder
Z100896: ANONIEM - Bekende en minder bekende kinderspelen voor binnen en buiten
J111699: ANONIEM - Joep de kikker
Y130092: ANONIEM - 75 jaar ijzerwaren-vakhandel Van Blijswijk 1914-1989
Y137032: ANONIEM - Katwijk. Geen zee te hoog!
T108927: ANONIEM - Historisch Amsterdam roept U welkom toe!
K131198: ANONIEM - Laatste kerkdienst van de Hollandsche jongens in Broomlee Camp tezamen met de inwoners van West Linton
Q108938: ANONIEM - Dag aan dag met Al-Anon
M108776: ANONIEM - Pharmacopoea Almeriana 1726 : supplementum ad Pharmacopoeam Alcmarianam (1179) Wet voor doctoren en apothecars binnen de stad Alkmaar (1795)
F116681: ANONIEM - Mária Píccola Sciúrila
Y133573: ANONIEM - Souvenir Bloemendaal en Overveen
J107469: ANONIEM - Mikkie en Roosje 7: DE schat van Mik en Roos
J107470: ANONIEM - Mikkie en Roosje 5: Mikkie en Roosje bij de dokter
T123317: ANONIEM - Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 en 1953
O103907: ANONIEM - Auto's 1962 in de gemeenschappelijke markt = autos 1962 dans le marché commun
J69568: ANONIEM - Grover gaat op bezoek
Y136737: ANONIEM - 's-Gravenhage breed gezien
J88246: ANONIEM - Ik leer woordjes met Coco en Jappe
J88244: ANONIEM - Het grote Praxisbulletin voorleesboek : de mooiste verhalen van juffen en meesters
C134602: ANONIEM - Muziekuitvoering ter gelegenheid van de herdenking van het 50-jarig bestaan op woensdag 9 december 1925 van de Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst, Afd. Leiden 1875 - 1925. Die Johannes-Passion von Joh. Seb. Bach
O136461: ANONIEM - Handleiding betreffende vliegtuigherkenning (VGVK 1)
U124305: ANONIEM - Letterproef Machinale Letterzetterij v/h H Weeber
J122669: ANONIEM - Het Geronimo Stilron doe album!
Y129759: ANONIEM - Hallum gemeente Ferwerderadeel : toelichting bij het besluit tot aanwijzing van Hallum als beschermd dorpsgezicht
Y129763: ANONIEM - Catalogus tentoonstelling Literatuur over Amsterdam 5 mei 1945 - 1 jan. 1948 in het Koninklijk Paleis te Amsterdam januari 1948
U134103: ANONIEM - Leopold's lijst no. 25 : de boeken met den leeuw in 1938
D87266: ANONIEM - Trouw, 5 nummers van 2 tot en met 14 februari met betrekking tot de watersnoodramp, nr. 8 ontbreekt
J92303: ANONIEM (O.A. ANNIE M G SCHMIDT) - De kracht van woordjes : het voorleesboek van De Standaard
T87216: ANONIEM - Verslag van het Onderzoek-Enschede ("Haagsche Bosch" en omgeving) over de jaren 1931 tot en met 1940 (met 4 bijlagen)
S130181: ANONIEM - Willeke van Tijn. Ateliers, werkplaatsen, opdrachten, tentoonstellingen, musea, beurzen 1983-2011
J107985: ANONIEM - Leren is leuk! Cijfers
J118774: ANONIEM - Gedenkwaardige trekken uit de geschiedenis ten spiegel voor de nederlandsche jeugd
J87381: ANONIEM - Pieter Sta
J130631: ANONIEM - Andermans kinderen : Helen's kleintjes bij oom en tante
K135985: ANONIEM - Wat weet gij van de Evangelische Broedergemeente en hare zending?
J109521: ANONIEM - Flip-flap speelboek : wat hoort bij elkaar?
J55967: ANONIEM - Bij de kabouters
J89687: ANONIEM - Egypte : goden - farao's - dynastieën
U125021: ANONIEM - Catalogus 1931/'32 der uitgaven van N.V. Uitgeversmaatschappij Kosmos Amsterdam Keizersgracht 133
J120200: ANONIEM - Bobbie & Bob
J111663: ANONIEM - De wilde zwanen
Y132689: ANONIEM - 3-oktober viering Leiden : een eeuwig feest
J87172: ANONIEM - Levensbeelden voor jong en oud
N135526: ANONIEM - Die nasionale Krugerwildtuin. Die suidelike helfte van die wildtuin
C135564: ANONIEM - Matinée Musicale in het Concertgebouw te Amsterdam op donderdag 8 september 1898
Y134444: ANONIEM - Amsterdam gids met platen en plattegrond
Y134450: ANONIEM - Reglement betrekkelijk de heffing eener stedelijke belasting te Leyden op den invoer van aan opcenten onderhevige voorwerpen, waar van 's Rijks accijns elders is betaald geworden, gearresteerd den 6. Maart 1823
Y134464: ANONIEM - Resolutie , houdende, naar aanleiding van de wet en het besluit van Z.M. van den 29 april 1819, (staatsblad No. 15 en 16), verandering in de strafbepalingen der ordonnantien en reglementen op de stedelijke belastingen te Leyden
Y134465: ANONIEM - Huiszittenhuis : No. 3A, over het inhouden van subsidie, de bakkerij en de door stads-regering verlangde afschrijving van kapitalen, enz
J96086: ANONIEM - De raaf Azfoer
T123275: ANONIEM - Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek Aalmarktgebied (rapport Dröge) : toelichting en samenvatting
U131529: ANONIEM - La première, et la seconde partie des dialogues francois, pour les jeunes enfans = Het eerste ende tweede deel van de francoische t'samensprekinghen, overgheset in de Nederduytsche spraecke
J91818: ANONIEM - Oude sprookjes. Tweede bundel, bevattende: Roodkapje, De Witte kat, De gelaarsde kat, Sneeuwwitje, Assepoester
J91877: ANONIEM - Oud-Hollandse kinderliedjes. Jan Huygen in de ton… en vele andere liedjes
C131690: ANONIEM - Ondeko-za : de furie van de Japanse drum
Y128501: ANONIEM - Leiden en omgeving
U128428: ANONIEM - Groenboek : ter herinnering aan het afscheid van Gerrit Groen als directuer van bv Drukkerij J J Groen en Zoon
T113914: ANONIEM - Het boek der reizen en ontdekkingen : tochten, avonturen en reisverhalen uit alle werelddeelen door de beroemdste reizigers, verzameld en uitgegeven voor het Nederlandsche volk. Deel I: Over berg en rots; Deel II: Door zee en woud; Deel III: In woestijn en wildernis; Deel IV: Bij krijg en jacht
U100653: ANONIEM - De Arnhemsche boekverkoopers en uitgevers Nijhoff : geschiedenis en bibliographie
S128797: ANONIEM - Leidse ateliers: de jaren '80
Y133445: ANONIEM - Staatsmijnen in Limburg. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
Y134652: ANONIEM - Ordonnantie volgens welke binnen de stad Leyden zal worden geheven eene plaatselijke belasting op het gemaal, gearresteerd den 17. Maart 1818
Y128482: ANONIEM - Wessem, gemeente Wessem
Y128780: ANONIEM - Lustrum Leiden MCMXXX Het beeld
J105270: ANONIEM - Groot sprookjesboek
J105534: ANONIEM - Skippy de boskangoeroe : een avontuur in de bergen
S99296: ANONIEM - Soulages
J98630: ANONIEM - Het prentensprookje van Huppo het hertje
S124210: ANONIEM - Maryan
J109553: ANONIEM - Stip en Stap . Winter
Y126375: ANONIEM - Het verhaal van Leidens ontzet
T95998: ANONIEM - 10.000 jaar wonen in het Maasmondgebied : archeologisch onderzoek rond een wereldhaven
J119543: ANONIEM - De dieren uit het bos
J96056: ANONIEM - Puppy Perry ontmoet Eefje de egel
J96057: ANONIEM - Puppy Perry ontmoet Mieke de muis
J96058: ANONIEM - Puppy Perry ontmoet Kitty konijn
J96059: ANONIEM - Puppy Perry ontmoet Dirk de das
T88796: ANONIEM - Vereniging Oud Volendam, jaarboekje nr. 25 jubileumnummer
J106817: ANONIEM - Sesamstraat. Wat hoort bij elkaar
J111634: ANONIEM - Bubbles is gulzig
J124394: ANONIEM - Happy Days. Mijn vriendjes
D117575: ANONIEM - Geillustreerd zondagsblad van Het Volksdagblad. 20 nummers van de 12e jaargang,1907
J100844: ANONIEM - Het verhaal van David de kabouter
T89592: ANONIEM - Woudrichem, waar Maas en Waal tesamen stroomt en Gorkum rijst van verre
J89552: ANONIEM - Een man, een man, een woord, een woord : sprookjes van grootvader
J89498: ANONIEM - De lotgevallen van John Brown
J89497: ANONIEM - Hoe een groot uitvinder zijn loopbaan begon
I132335: ANONIEM - Textilia : orgaan van de Nederlandse Katholieke Vakbond voor de textieldetailhandel St. Willbrordus. 17 nummers uit 1950
J89465: ANONIEM - De toverfluit
J109594: ANONIEM - Liederenbundel aangeboden door de erven de Weduwe J van Nelle
D101710: ANONIEM - Petroleumboek
K89332: ANONIEM - Het leven van Jesus Christus volgens de vier evangelisten
A135094: ANONIEM - Tentoonstellingsgids Jubileum-tentoonstelling 1938 Koloniaal Instituut : 40 jaar ontwikkeling van Nederland en overzeesche gewesten onder de regeering van H.M. de Koningin
J118533: ANONIEM - Tijl Uilenspiegel, zijn wonderlijk leven, zijn snaaksche avonturen, zijn boeberijen en snoeverijen, zijn grappen en guitenstreken
U106659: ANONIEM - Scripta Manent Bankpost
J88169: ANONIEM - Eerste kijkwoordenboek. Trein
D134181: ANONIEM - Volksalmanak voor het jaar 1886
Y134120: ANONIEM - Nieuw-Walcheren roept!
D133468: ANONIEM - NWO Pionier Project Paleolithicum : Pioneer Research Program Changing views of ice age foragers of the NWO : presentatie en jaarverslag 1994
N126478: ANONIEM - Standaard van alle door de club erkende Nederlandsche hoederrassen
M135838: ANONIEM - Handleiding bij de verzorging van den zuigelingen : een gids voor moeders
I112894: ANONIEM - Onze arbeid en onze resultaten over het jaar 1927 : propaganda-brochure
T120350: ANONIEM - Programma voor e 11e groote uitvoering, te houden op donderdag 17 december 1928, in de Groote Doelenzaal (ingang Coolsingel)
J104203: ANONIEM - Sprookjesboek. Doornroosje, Sneeuwwitje, De zeven geitjes
Y134658: ANONIEM - Leiden buiten de veste
J130693: ANONIEM - Twee goede kameraadjes
J119369: ANONIEM - Het Dordrecht van Tollens
T119468: ANONIEM - Jaarboekje 4 Vereniging Vrienden van de Leidse Hout
T119469: ANONIEM - Uitbreiding Leidse Electriciteitsfabriek
J87485: ANONIEM - Dieren uit de gehele wereld ontmoeten elkaar
T122352: ANONIEM - Lustrum almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden
D128514: ANONIEM - Wapen album Gelderland no 316-404 en Zuid-Holland no 136-225
Y127538: ANONIEM - Automatiseering van het telefoonnet Leiden 4 juli 1939
Y127589: ANONIEM - Groenentooneel : uitvoerig door de novitii van 1930 te geven op woensdag1 octber in het Gebouw voor kunsten en wetenschappen
D134419: ANONIEM - Een nationaal gedenkfeest gevierd binnen Leiden 27 junij 1865
J91943: ANONIEM - Ik vin u zo lief! : kinderen schrijven de koningin
S129251: ANONIEM - Beelden in Leiden 2015
J105495: ANONIEM - Keur van Sprookjes : de meest gezochte sprookjes voor kinder- en huiskamer (1e sprookje: Gevonden vogel)
J118116: ANONIEM - Okkie de eekhoorn
J106867: ANONIEM - Aan zee
J104732: ANONIEM - Tip & Tap op de maan
J101452: ANONIEM - De sneeuwman : mijn ogen bewegen en gloeien in het donker!
F116682: ANONIEM - Tekst der liederen te zingen door mejuffrouw Theodora Versteegh concertzangeres te 's-Gravenhage voor den liefdadigheidsavond op woensdag 10 januari 1934 des avonds half acht in het Vereenigingsgeb. Te Overschie
Y129074: ANONIEM - Lustrumnummer 1949 van De Spiegel : officieel orgaan van het Delftsch Studentencorps
H135590: ANONIEM - Opus 2 Cabaret Pepijn
Z135706: ANONIEM - Vrolijk dansen wij… : een serie spelen op muziek
U136148: ANONIEM - Boeken bewegen de wereld : kataloog verschenen bij het eeuwfeest van het herstel der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland
Y135319: ANONIEM - Nijverheid en handel : 200 jaar Departement Amsterdam van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
U118026: ANONIEM - De fusie versierd
E135439: ANONIEM - Catalogus bibliotheek van de Anthroposophische Vereniging in Nederland. Deel I: Voordrachten en werken van Rudolf Steiner
J119567: ANONIEM - Mijn eerste 100 boerderijwoorden
D116766: ANONIEM - Onze afgevaardigden, bevattende portretten en biographieën der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
S124566: ANONIEM - Sierk Schröder
Z133057: ANONIEM - Adreslijst van de Nederlandsche Voetbalbond afdeling Leiden seizoen 1943-1944
K92005: ANONIEM - Graalstudiën no. 1 en 2
J116647: ANONIEM - Het jongens-jaarboek (zonder deel-aanduiding) (eerste verhaal Jioe-jitsoe) + ander deel (eerste verhaal Opium een smokkelaars-avontuur) + deel 3,4,5 en 6
T91115: ANONIEM - Beschrijving van de provincie Overijssel behoorende bij de waterstaatkaart
J124365: ANONIEM - De bewaarschool voor kinderen
J123207: ANONIEM - Alice in wonderland : een pop-up verhaal
T114151: ANONIEM - Parijs, verleden, heden, toekomst : een tentoonstelling in de Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 67, van 22 juni t/m 3 juli 1966
U130179: ANONIEM - 50 boekenweken & boekenbeurzen in Vlaanderen
T114281: ANONIEM - Xatalogus van boeken en andere geschriften over Haarlem en omstreken aanwezig in de Stads-bibliotheek en leeszaal van Haarlem (Prinsenhof)
T114282: ANONIEM - Catalogus van geschriften over Rotterdam aanwezig in de bibliotheek der gemeente
T114480: ANONIEM - Provinciaal blad van Zuid-Holland 1906
S130356: ANONIEM - Leids kunstlegaat : kunst en historie rondom 'Ars Aemula Naturae'
J109767: ANONIEM - Bonanza
J119552: ANONIEM - Cijfers, kleuren, vormen
J103321: ANONIEM - Elmo's wereld. Dansen!
C134654: ANONIEM - 76e muziek-uitvoering op donderdag 2 april 1903 des avonds te 8 uur in de concertzaal
J126101: ANONIEM - Vrienden in het bos
J92721: ANONIEM - Bijbel voor de jeugd : een keuze uit verhalen van verschillende auteurs
Y126403: ANONIEM - Stedelijk Gymnasium te Leyden. Promotie en prijsuitdeeling 1840, 1841, 1844 en 1846
J96892: ANONIEM - Ludovic en de logeerpartij
J134225: ANONIEM - Dit Visco girl invulboek
J98596: ANONIEM - Beestenboek : over dieren en de geluiden die zij maken
J89628: ANONIEM - De kleine hond : zoek je mee?
J102004: ANONIEM - Overal cijfers : Massin/ Les chats pelés
T92559: ANONIEM - Nederlands Hervormde Gemeente Horssen en zijn kerkgeschiedenis
Y126609: ANONIEM - Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling
T123243: ANONIEM - De verzameling : 30 Leidse dichters
J128594: ANONIEM - Kukelhaantjes avontuur
T120013: ANONIEM - Enkuizen en het Grootslag : twee schilderijen bekeken
Y134802: ANONIEM - Gids voor de Hortus Botanicus der Rijksuniversiteit te Leiden
J101233: ANONIEM - Jezus is geboren
J117438: ANONIEM - Lotgevallen van een kater
J117439: ANONIEM - Kabouterleven
J118378: ANONIEM - Assepoester, Sneeuwwitje
J91597: ANONIEM - In het park
Y133444: ANONIEM - Reisgids door een vernieuwde stad Leiden
J134295: ANONIEM - Wereldberoemde sprookjes + CD
T124573: ANONIEM - Athenae Batavae : de Leidse Universiteit/The University of Leiden
Y134599: ANONIEM - Alteratie van het reglement, betrekkelijk de heffing eener eigen plaatselijke belasting op de brandstoffen te Leyden
T113940: ANONIEM - Noviomagus revivens : herstelde glorie van de Keizer Karel-stad
T113613: ANONIEM - Geillustreerde gids van Ootmarsum en omstreken
T113605: ANONIEM - Overijselsche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose. Derde Jaarverslag (1 januari - 31 december 1916)
T113646: ANONIEM - De Westelijke Eilanden : 10 ansichtkaarten met toelichting
T124689: ANONIEM - Aalsmeer bloemendorp Holland = Aalsmeer village of flowers Holland
T124722: ANONIEM - Verslag over het jaar 1964
T124725: ANONIEM - Vigilatie Provincie Zuid/Holland : maandelijks orgaan van en voor het personeel. Bijzondere uitgave t.g.v. opening Provinciehuis
T121049: ANONIEM - Drenthe industrialiseert!
Y136803: ANONIEM - de Leidse hofjes
Y136796: ANONIEM - Delftse pijpenmakers
I91558: ANONIEM - De roovers en de held : waarom geen onafhankelijk Nederlandsch dagblad?
T115502: ANONIEM - Gemeentewerken Rotterdam 1955-1980 : journalisten schtesen het werk van de Stadstimmerman
Y129659: ANONIEM - Souvenir Apeldoorn
J122667: ANONIEM - Coole creaties Fashion-model
J103852: ANONIEM - Luilekkerland bij de hand : met 150 verhalen en vele platen
J98624: ANONIEM - Ik ben een jaguar
J106285: ANONIEM - Tuuta, tuuta, opzij voor de brandweerwagen!
J90047: ANONIEM - Het ondeugende varkentje en andere verhaaltjes
T89994: ANONIEM - Hoogte van peilmerken te Rotterdam en omgeving, gevonden bij de waterpssingen van de Dienst van Gemeentewerken, in aansluiting op de nauwkeurigheids-waterpassingen van de Rijkswaterstaat
P111971: ANONIEM - De Gemeente-stem. Eerste, tweede en derde jaargang 1851, 1852 en 1853 (van no. 1-65 en no. 66-117)
C132273: ANONIEM - Programma der feestelijkheden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der harmonie-kapel Werkmans Wilskracht
J114771: ANONIEM - Feest in hazendorp
J103010: ANONIEM - De klokkenluider van de Notre-Dame
K86288: ANONIEM - Twee novenen ter eere van O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand en den H. Gerardus Majella
S86282: ANONIEM - Lucebert 7 september t/m 9 oktober 1991
U86278: ANONIEM - Het moderne leeszaalberoep is een verrassend beroep...
F129416: ANONIEM - Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen. 6 delen in 5 banden
T86263: ANONIEM - Jaarboek van het Wetenschappelijk Genootschap voor Goeree en Overflakkee. Jaargang 1947 en 1954
H101351: ANONIEM - Handboek oeverbeschermingsconstructies
J132314: ANONIEM - Heksen, trollen en glazen bollen
K86185: ANONIEM - Historie van het oud en nieuw testament, met christelyke en stigtbaere bemerkingen getrokken uit d'HH. Vaders, en andere geestelyke schryvers. 1. deel
U86172: ANONIEM - Het spellingvraagstuk en de uitgever
S86170: ANONIEM - Jaarboek Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 12e jaar 1950, 13e jaar 1951, 14e jaar 1952, 16e jaar 1954 en 17e jaar 1955
J129987: ANONIEM - Maria Adams en Agatha Haller, of De voordeelen der matigheid : een verhaal voor meisjes van 10 tot 14 jaren
S125900: ANONIEM - tentoonstelling J.C.W. Cossaar en Cornelis Kuypers van 31 maart tot en met 28 april 1912
J123119: ANONIEM - DE mooiste sinterklaasverhalen
T119593: ANONIEM - Kroniek van Harderwijk 1231 1931
J97956: ANONIEM - Vrouwtje Theelepel. O, jee! Ik ben weer klein
T125086: ANONIEM - Heiloo van noord naar zuid : oude dorpsgezichten van Heiloo
T120064: ANONIEM - Zo is Canada! : van zee tot zee
T119495: ANONIEM - Programma van de feestelijkheden ter viering van het 50-jarig bestaan der eerste handelsschool aan het Van-Alkemadeplein te Rotterdam 1875-6 september-1925
T119496: ANONIEM - Op grond van Roterdam digging Rotterdam
J128608: ANONIEM - Circus Jumbo
J120217: ANONIEM - Dongo het blauwe olifantje
H135064: ANONIEM - Leven en dood op Sumba = Life and death on Sumba : Textiles, jewelry, weddings, funerals
F96544: ANONIEM - Castalia, jaarboekje aan de fraaije letteren gewijd, jaargang 1869
J88224: ANONIEM - De rattenvanger van Hamelen
Z133555: ANONIEM - Leidsche roei- en zeilvereeniging Die Leythe 1914-1979 : ter gelegenheid van het 13e lustrum
J116652: ANONIEM - Christelijke kinderliederen : 95 liederen voor huis, school en zondagsschool : tekstboekje
K135987: ANONIEM - Hooglied : Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling
T125031: ANONIEM - VI Lustrum V.V.S.L. MCMXXV-MCMXXX
H135030: ANONIEM - Bouwen voor een open samenleving
U113616: ANONIEM - Boekenliefhebbers en hun boeken
J123415: ANONIEM - De Bremer stadsmuzikanten
N101800: ANONIEM - Rapport der Commissie voor de haringvisscherij, ingesteld bij beschikking van den minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 1 september 1926
Y135317: ANONIEM - Almanak Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. Almanak 1922, 1923 en 1924
K128080: ANONIEM - Een vrijmoedig woord gerigt aan den heer J. Th. Spaan vorheen R.K. priester en kapellaan te Haarlem door eenen Roomsch-Katholieken leek
J128666: ANONIEM - Roodkapje
C133058: ANONIEM - Programma 1834 1934 100-jarig bestaan van de Maatschappij voor Toonkunst Leiden 16-23 mei 1934
J89819: ANONIEM - Hans en Grietje
J123815: ANONIEM - De schatgraver van Troje
J128449: ANONIEM - Dick-Dot en Vlekje
T88174: ANONIEM - Almanak voor de leden der Vereeniging De Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw 1903
Y132244: ANONIEM - De gasbelasting te Leiden : het voorstel van het Raadslid J.M.E. Dercksen tot vemindering der gas-prijzen en de rapporten en discussies daarover
T119925: ANONIEM - Verslag van den toestand der Gemeente Zaandam over het jaar 1917, uitgebracht ter voldoening aan artikel 182 der Gemeentewet
D113996: ANONIEM - Hitler in het westen : de Blitzkrieg verovert Europa 1934-1944
Y128403: ANONIEM - Proefboerderijen te Borgercompagnie en Emmercompascuum : verslag over het jaar 1948
F110435: ANONIEM - Ivde nacht van de poëzie
J69885: ANONIEM - Aladin en zijn wonderlamp : een verhaal uit de duizend en één nacht
O121465: ANONIEM - Kijk eens.. Een hele vloot van die dingen! : 12 1/2 jaar Midget Club
T119482: ANONIEM - De Lichtbaak : bijzondere mededelingen van de Stedelijke Lichtfabrieken te Leiden. Nummer 4, juni 1936 en nummer 5, januari 1939
Y134974: ANONIEM - Gedenkboek N.V. Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging Rotterdam, uitgegeven bij het vijf-en-zeventig jarig bestaan op 28 augustus 1938
T120001: ANONIEM - Scripta Transisalana : catalogus van Overijsselse literatuur
T117115: ANONIEM - Leidsch jaarboekje 1919, 1927-1928, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943,1944 en 1945
Z136730: ANONIEM - Panorama : geillustreerd weekblad, 2e helft 1921, 2e helft 1922 en 1e helft 1916
T120328: ANONIEM - Rapenburg 13 en 15 Leiden : geschiedenis en restauratie 2002-2003
J136816: ANONIEM - Hulp voor 't Zandmannetje : verhaaltjes voor het slapen gaan
J104081: ANONIEM - Griezelverhalen
M133997: ANONIEM - Studieweek 1995 24-28 april 1995 Leeuwenhorst Congress Center Noordwijkerhout
J94153: ANONIEM - Het lelijke eendje
S130170: ANONIEM - Freule Julie : affiche ontwerpen
F121867: ANONIEM - De verzameling van Leids Dichtersgilde Attitude 2000
D95446: ANONIEM - Het vredesvoorstel der Duitsche regeering van 3 maart 1936
J94279: ANONIEM - Mijn eerste experimenteerboek : eenvoudige preoven om zelf te doen
J102570: ANONIEM - Boekenkwartet
J98132: ANONIEM - Prof in de dop. Vogel
J88152: ANONIEM - Mijn kleine tractor
T106787: ANONIEM - Bouwen in Limburg
Y129273: ANONIEM - Rappoprt inzake de afwatering van de Geldersche Vallei 1933
U131693: ANONIEM - Bibliotheek op reis 1984-1993 : Leidse inzendingen aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland tijdens het bibliothecariaat van drs. J.J.M. van Gent
F135441: ANONIEM - Climax : opklimmend in de verdrukking
J129724: ANONIEM - Mega Mindy en de botendief
C136011: ANONIEM - Nederland zingt : nieuwste serie radio- en filmschlagers dagelijks uitgezonden door AVRO-VARA-KRO-NCRV. No. 5 3r jaargang
Y127342: ANONIEM - Natuur op de Noordwijkse Golfclub
Y127331: ANONIEM - Wet voor het Groninger studentencorps "Vindicat atque polit"
Y127327: ANONIEM - Wetten voor de studenten-vereeniging Vindicat Atque Polit
Y127439: ANONIEM - Leporello met 10 ansichtkaarten van Leiden
D136529: ANONIEM - Honderdjarige herdenking van de eerste wereldoorlog de honderdjarioge herdenking van Passchendaele - de derde slag om Ieper : Tyne Cot Cemetery, begraafplaats van de Commonwealth war Graves Commission
Y127401: ANONIEM - Leiden 1980
T120272: ANONIEM - Gids voor Leeuwarden
A116731: ANONIEM - N.V. Stoomvaart Maatschappij "Nederland" Amsterdam Handboek voor passage januari 1931
S111070: ANONIEM - Koreaanse schilderkunst nu
Y129772: ANONIEM - Veerkrachtige verhalen uit Leiden : jongren in gesprek met ouderen
Y134657: ANONIEM - 150 jaar Leidse plantsoenen
D114614: ANONIEM - Alweder losse opmerkingen naar aanleiding van den grooten oorlog
T91111: ANONIEM - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII: De provincie Overijssel
T91101: ANONIEM - Twentse Post : maandblad voor Twente. 5e jaargang 1966
H109195: ANONIEM - Rubberdagen Brussel - 10 en 11 maart 1953 : voordrachten en verslagen
I131106: ANONIEM - ANMB Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond Verslag 5 mei-31 december 1945
J136752: ANONIEM - Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
Y132691: ANONIEM - 10 snapshots Leiden
J123470: ANONIEM - Verhalen uit de levens van God's lieve heiligen naverteld te Bethanië
J86894: ANONIEM - Van het toovervischje : een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd
Y132352: ANONIEM - Liederenboek Porqué? : tien jaar borrels, apsa, tien jaar vreemd door bos en beemd
Z133306: ANONIEM - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond. 6 jaargangen 1933,1935, 1936, 1937, 1947 en 1948
T120452: ANONIEM - Mensen in Canada : over ontdekkers, pioniers en immigranten
J109031: ANONIEM - Dieren op de boerderij
J109030: ANONIEM - Insecten : een glitter kartonboek
J93354: ANONIEM - Barbie. Vreemde voetstappen
J96061: ANONIEM - Mijn mooiste direnverhalen voor het slapengaan
J96082: ANONIEM - Kinderen in Indonesië
Y132309: ANONIEM - Fietsen door de tijd 4. Negen tochten door Leiden en omgeving
J89618: ANONIEM - De smurfen vieren feest
I136040: ANONIEM - Vereeniging ter behartigig van de belangen der jonge meisjes, Nederlandse afdeeling van de Union internationale des Amies de la jeune fille
J123655: ANONIEM - Vragenboekje bij Stil lezen en zelf doen: stilleesboekje voor het 6e leerjaar
J132435: ANONIEM - Mijn eerste kerstboek
O135469: ANONIEM - Franse spoorwegtechniek
J104202: ANONIEM - Sprookjesboek. De drie meesterstukken
U130695: ANONIEM - Ontwerpers GKf
Y128300: ANONIEM - Gemeenteblad van Leiden. NO. 4 1873
C134600: ANONIEM - Huishoudelijk muziekfeest ter viering van het XXV-jarig bestaan der Afdeeling Leiden van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst op zaterdag 16 juni 1900, des avonds half 8 uur in de concertzaal. La chant de la cloche (Het lied van de klok) van Vincent d'Indy
J116951: ANONIEM - Bruintje Beer omnibus
Z118518: ANONIEM - De Amsterdamsche Ijsclub 1864-1914 : gedenkschrift bij het 50-jarig bestaan
Z118356: ANONIEM - De damkoerier : dambulletin van de Beverwijkse Damclub (B.D.C.) Seizoen 1974/1975
Y134632: ANONIEM - Reglement voor de commissie van heeren bestuurders van het Minnehuis te Leyden, bepaald door het collegie van meesteren regenten der huiszitten- en diaconie-armen, in deszelfs vergaderingen, gehouden den 27 &29 Maart 1841
Z136409: ANONIEM - Het schilderen met eskalin : lessen voor leeken
U118615: ANONIEM - Catalogus van de incunabelen. Deel I: Italië, Frankrijk, Spanje, Engeland; Deel II: Nederland, België, Duitschland, Duitsch-Zwitserland, Oostenrijk
U118614: ANONIEM - Catalogus van de bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam
U118611: ANONIEM - Catalogus van de Bibliotheek van het Nederlandsch Belastingmuseum en de Rijksbelastingacademie
U118507: ANONIEM - De best verzorgde boeken 1998 = The best dutch book designs
T118654: ANONIEM - Oude stad '75 : gegevens over de Delftse binnenstad omstreeks 1975
T118381: ANONIEM - Historische atlas van 's-Gravenhage. Aflevering 1 t/m 5
J88633: ANONIEM - Van worstelen en overwinnen : verhalen voor kinderen van 13-16 jaar
J111151: ANONIEM - Grietje, Hans en Pim Jansen in kabouterstad
S88567: ANONIEM - Het huis oud & nieuw : maandelijksch prentenboek gewijd aan huisinrichting, bouw en sierkunst. Jaargang 3, 1905, aflevering 3 en 7, Jaargang 8, 1910, aflevering 8 en 10, Jaargang 9, 1911, aflevering 2,3,4,5,7,8, Jaargang 10, 1912, aflevering 4,5,6,8,9,10,11,12, Jaargang 11, 1913, aflevering 2,4,6,7,9 en 10
J88306: ANONIEM - ABC smulboek
J88194: ANONIEM - Liedjes voor kerstmis met tekst en notenbalken
Z134041: ANONIEM - Herdenkingsboek van den Amsterdamschen Dambond uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan op 28 december 1936
Y132353: ANONIEM - Programma van de feestelijkheden georganiseerd ter gelegenheid van het 385-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit te Leiden van 10 tot en met 22 juin 1960
T118277: ANONIEM - Vlissingen stad aan zee
J100084: ANONIEM - De geheime kamer, of De kinderen van de ketter
J103381: ANONIEM - Monsters & griezels
J122266: ANONIEM - Kortbegrip van alle wetenschappen
Y136070: ANONIEM - St. Elisabeth Ziekenhuis : herinneringen aan 75 jaar 1892-1967
J107475: ANONIEM - Mikkie en Roosje 6: Mik wordt brandweerman
T117145: ANONIEM - De vaart erin : jaarverslag 2004 Algemene Woningstichting Leiderdorp
W115449: ANONIEM - Stadregten van Steenwijk
Y134691: ANONIEM - De Pancras of Hooglandse Kerk te Leiden
Y133097: ANONIEM - De Lange Mare dempen?
J136993: ANONIEM - De leukste verhalen van Sinterklaas
T112903: ANONIEM - Keuren, ordonnanntien, privilegie, extracten, copie, en contracten etc etc van de heerlykheid Nieukoop en Noorden op nieuws herdrukt na de origineele stukken en schriften in de jaare 1756
J91497: ANONIEM - Tien x 'n smoesje
S131068: ANONIEM - Péter Földi schilderijen / János Lóránt schilderijen / Zsolt Jószay beelden : trie Hongraars kusntenaars
S131063: ANONIEM - Joop van Kralingen beeldhouwer
J118640: ANONIEM - Sprookjes van Moeder de Gans opnieuw verteld
J92859: ANONIEM - Introva kiekeboe-boek met de van ouds bekende versjes
J95762: ANONIEM - Een dagje naar de dierentuin
J115418: ANONIEM - Plaatjes kijken
T116823: ANONIEM - Oudt Leyden. Deel I en II
A135123: ANONIEM - Bab teh
T122981: ANONIEM - Leiden, uw stad : haar diensten en bedrijven
J112698: ANONIEM - Het leesplankje Aap Noot Mies
J107062: ANONIEM - Mijn grote ruimte ontdekkingsboek
J107053: ANONIEM - De gelaarsde kat
J109331: ANONIEM - Klein natuurkundig museum. De dieren, tweede deel
J106965: ANONIEM - Erik het olifantje in het dierenbos
J107001: ANONIEM - Vriendenboek Bubbel Jungle
J107012: ANONIEM - Naar de speeltuin
J107014: ANONIEM - Op glad ijs
J107029: ANONIEM - Heintje's kanjerboek
J107122: ANONIEM - De beste sprookjes
J107233: ANONIEM - Tom en Jerry aan zee
J113844: ANONIEM - De leukste kinderliedjes
J107235: ANONIEM - Bijbelse geschiedenis. Serie 1
T121866: ANONIEM - Leiden-kalender 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
A88745: ANONIEM - Archief voor de koffiecultuur in Nederlandsch-Indië. 6e jaargang nr 2 en 3, 7e jaargang nr 1 en 2, 8e jaargang nr 1, 11e jaargang nr 1 en 2, 12e jaargang nr 1,2 en 3, 13e jaargang nr 2 en 3, 14e jaargang nr 1, 16e jaargang nr 1
J125512: ANONIEM - Assepoester
T93053: ANONIEM - Groninger volks-almanak voor 1838, 2e jaargang + 1839, 3e jaargang, samen in 1 band
J87066: ANONIEM - Laurel en Hardy op safari
J99236: ANONIEM - Sneeuwwitje
H135029: ANONIEM - Oude bouwwerken in de Nederlandse Antillen
J18843: ANONIEM - De zoon der Pyreneën, en andere vertellingen. Geschiedenis, rekenkundige voorstellen, versjes, raadsels, enz
I18942: ANONIEM - 25 jaar tuinbouw-onderwijs, -voorlichting, - onderzoek in het Zuid-Hollands glasdistrict 1924-1949
J19120: ANONIEM - Lenie en Truus
Y136071: ANONIEM - Programma der feesten ter gelegenheid van het drie honderd en zestig jarig bestaan der Leidsche Universiteit, 27 juni tot en met 4 juli 1935 : officieele feestwijzer
J19396: ANONIEM - Groot vakantieboek
J19452: ANONIEM - De kleine zeemeermin
J19520: ANONIEM - Gelukkig weer thuis
J19612: ANONIEM - Kabouterstad
J19666: ANONIEM - Buffalo Bill
J19803: ANONIEM - Zonneschijn in het huisgezin : een serie verhalen naar het leven
J19952: ANONIEM - Nog één verhaaltje, opa : verhalen voor meisjes en jongens van zes jaar en ouder
H135819: ANONIEM - Ons huis : maandblad voor de woninginrichting. 14e jaargang nr.6 en 7 juni/juli 1956
K118019: ANONIEM - Preken, uitgegeven om evangelisch licht te verspreiden en christelijk leven aan te kweeken vooral onder de mindere standen des volks. Tweede jaar
H135635: ANONIEM - Fotografie en wetenschap : expositie van wetenschappelijke foto's ter gelegenheid van het390-jarig bestaan der Leidse Universiteit in Stedelijk Museum De Lakenhal van 27 juni t/m 27 juli 1965
I136281: ANONIEM - De macht van het staal
J20490: ANONIEM - Voor de kinderkamer : rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje
Y132626: ANONIEM - Achter deze deuren ligt…
J20766: ANONIEM - Het kinderkerstboek no. 22 en 28
J111382: ANONIEM - Licht en illusie : een interactieve gids voor optische listen
U134215: ANONIEM - Catalogus van de bibliotheken van wijlen Mr. J H M Hanlo, Amsterdam en Dr. H Pinkus, Heidelberg benevens enkele bijvoegingen
J21022: ANONIEM - Assepoester
J21080: ANONIEM - Een tien voor rekenen.Deel 1: Rekenen van 1-20; Deel 2:rekenen van 1-100
J21081: ANONIEM - Thuis leren rekenen, lezen en tekenen deel 2
J21323: ANONIEM - Oma vertelt
J21325: ANONIEM - Levensbeelden voor jong en oud, of Edele zedelijke beginselen voor het huisgezin deel 1 en 2
H134668: ANONIEM - Eisenstein versus vertov
J21749: ANONIEM - Het vaarfeest
J21965: ANONIEM - Zonneboek van herwonnen levenskracht 1950,1951, 1953, 1954, 1955 en 1956
S22231: ANONIEM - Catalogue raisonné des tableaux et des sculptures Musée Royal de La Haye 1895
J125686: ANONIEM - Dieren : kunst voor beginners
J22784: ANONIEM - Tom en het aapje
J118168: ANONIEM - De vlucht van den krijgsgevangene : episode uit den Fransch-Duitschen oorlog van 1870-'71
J119542: ANONIEM - De dieren uit de bergen
J125392: ANONIEM - Kerstmis sneeuwpop : pop-up pret, een 3D boek
M23210: ANONIEM - Tuberkulose-Bekaempfung in den Niederlanden
J111265: ANONIEM - Het grote droomverhalen boek : een schat aan verhaaltjes voor het slapengaan
J23368: ANONIEM - Puk het domme hondje
S23774: ANONIEM - Praemium Erasmianum MCMLX
J23829: ANONIEM - Het opperhoofd der Amakozen
J122154: ANONIEM - Hans en Grietje
S135527: ANONIEM - Vuurvast en zuurvast : materialen, producten, constructies
J23967: ANONIEM - Het jongens jaarboek 4e jaar
J126573: ANONIEM - Dierensprookjes van alle landen
D104754: ANONIEM - Fantasie en werkelijkheid
J24220: ANONIEM - Tusschen hemel en aarde, of Drie dagen op de daken
F24394: ANONIEM - Waar zich wegen scheiden
J134296: ANONIEM - Sprookjes van de Efteling deel 5. De wolf en de zeven geitjes
J104847: ANONIEM - Jaarboek voor het katholieke gezin. No. 10
J111468: ANONIEM - Er was eens… 2e deel : vier sprookjes: Gulliver, Münchhausen, Robinson Crusoe, Tyl Uilenspiegel
J24716: ANONIEM - Margaretha en de Engelsche tante (door den schrijver van Adèle en Margaretha)
H135589: ANONIEM - Wim Kan alleen
A24911: ANONIEM - Bijdragen tot de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië Deel 102, eerste en tweede aflevering
H134653: ANONIEM - Verslag van den toestand van het Stedelijk Museum De Lakenhal gedurende het jaar 1918, 1919, 1921, 1934, 1935, 1936 en 1937
D24963: ANONIEM - Kwart eeuw
J111166: ANONIEM - Rijmpjes en versjes voor overdag en 's avonds : venster kartonboek
J25154: ANONIEM - Oom Arthur vertelt
H25190: ANONIEM - Afbeeldingen bandschrijver Model 14 Fabr. Teletype Tgf 1004 b
J25356: ANONIEM - De fantastische avonturen van Baron van Munchhausen
I136066: ANONIEM - Congresgids van het zesde congres van den Nederlandschen Bond van Abstinent Studeerenden, 3,4,5 en 6 augustus 1926 te Amersfoort
J134067: ANONIEM - De beste sinterklaasliedjes
J25831: ANONIEM - Tooversprookjes : legenden en vertellingen voor de jeugd
U25950: ANONIEM - 400 jaar Staatsdrukkers
J26282: ANONIEM - Snuije en het feest
J126791: ANONIEM - Juf Roos. Als je blij bent
J26729: ANONIEM - In het zeedorp
T122590: ANONIEM - U.V.S.V. almanak voor 1923
J26746: ANONIEM - Kinderleven
J133934: ANONIEM (DE SCHRIJVER DER LENTEJAREN) - Avonturen van Christiaan Stark
J106890: ANONIEM - Bij oma
J27082: ANONIEM - Voor de lieve kleinen
J27222: ANONIEM - Jong leven : jaarboek voor de Belgische jeugd. Nr. 3
J27230: ANONIEM - Plezier met Sjors 4, 7, 8 en 9
J27254: ANONIEM - Levensbeelden voor jong en oud, of Edele, zedelijke beginselen voor het huisgezin. Deel II
J27531: ANONIEM - Poësie : rijmpjes en versjes
J27684: ANONIEM - Grootmoeders rijmpjes en versjes
J27689: ANONIEM - Sneeuwwitje uitklapboek
J27723: ANONIEM - De avonturen van Baron von Münchhausen
Y133196: ANONIEM - Het negentigjarig bestaan van de Haarlemse Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen : 150 jaar onderwijzersopleidng te Haarlem : gedenkboek
A126444: ANONIEM - Cultureel Nieuws Indonesië october 1950 - september 1951
U121031: ANONIEM - De papiersituatie
D28116: ANONIEM - Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap 1929-1930
J105707: ANONIEM - Mijn schommelboekje : speel je mee?
A126814: ANONIEM - Gedenkboek der gemeente Semarang 1906 1931
J111381: ANONIEM - Toetanchamon en het oude Egypte : een interactieve gids over de mysteries van Toetanchamon
J28354: ANONIEM - Zwaan kleef aan en andere sprookjes en vertellingen
J126790: ANONIEM - Juf Roos. Verjaardag
M28396: ANONIEM - Codex medicamentorum Nederlandicus : voorschriftenboek van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der pharmacie
J133176: ANONIEM - De verloren robijn : meisjesboek
V133491: ANONIEM - Maleisch letterschrift : leesoefeningen ten dienste van het onderwijs, 2e verzameling
H135484: ANONIEM - Herman Berserik, Jan Hofland, Hens M. de Jong, Kees van Reomburg, Charles Stok, Toon Wegner, Co Westerik, Aart van den IJssel
J29049: ANONIEM - Dromen
N29085: ANONIEM - Cultura : officieel orgaan van het Nederlandsch Genootschap voor landbouwwetenschap. - Jaargangen 1912 en 1923
J112875: ANONIEM - De oorsprong van het heelal in levende beelden
H136182: ANONIEM - Transvaalse kuns van vandag = Contemporary art in the Transvaal
S29346: ANONIEM - Robert Yarber Casino de Knokke, Galerie Van de Weghe
J29439: ANONIEM - Kompas sprookjesboek. Deel 2: De wolf en de 7 geitjes, Sneeuwwitje, Assepoester
J29564: ANONIEM - Sneeuwwitje en ander sprookjes en vertellingen
J29621: ANONIEM - Het klaverblad
J29666: ANONIEM - Stel je eens voor.. : de beste verhalen uit de prijsvraag "kinderverhaal' van NRC-Handelsblad
J29709: ANONIEM - Sprookjes en vertellingen van de Efteling
J29760: ANONIEM - Slaapliedjes
I135940: ANONIEM - Ik zoek naar een mevrouw
J104681: ANONIEM - Querido's kinderboekenkalender 1986
J30118: ANONIEM - Ruim voldoende : uitgezochte verhalen en tekeningen van Amsterdamse scholieren
J30163: ANONIEM - Helden en heiligen : naverteld te Bethanië
D128319: ANONIEM - Het wereldwijde boek van de familie Schallenberg
J30383: ANONIEM - Avonturen van den Baron von Münchhausen
J122166: ANONIEM - Tim Roy nr 2. De sadist
J111380: ANONIEM - Sterrenhemel : een interactieve gids voor jonge sterrenkundigen
J101739: ANONIEM - Sprookjes boek
J30877: ANONIEM - Beroemde kerstvertellingen
I135947: ANONIEM - Arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin : is het wenselijk door overheidsmaatregelen deze arbeid in te perken?
J98244: ANONIEM - Allemaal dieren. Op het erf
J123219: ANONIEM - Ons jongensblad, 1e jaargang, 2e jaargang en 3e jaargang-1942 : spoorwegen, modelbouw, zweefvliegen, knutselen, uitvindingen, meccano
J31513: ANONIEM - 't Huisje aan de waterkant en andere verhalen
J31557: ANONIEM - Sneeuwwitje en de zeven dwergen (pop-upboek)
J118086: ANONIEM - De boer die waarzegger wilde worden

Next 1000 books from Antiquariaat Klikspaan[an error occurred while processing this directive]

9/14