Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
S112000: Anoniem - Het Brabants fauvisme : de verzameling Francois van Haelen
J52402: Anoniem - Een kind, een kind is zoveel meer : een bundel poëzie van en over kinderen
T68932: Anoniem - Verslag van het twee en twintigste bedrijfsjaar (1937) van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland te Leeuwarden
T80664: Anoniem - Verslag van het congres verbonden aan de in september 1916 te Amsterdam gehouden tentoonstelling op gemeentelijk financieel gebied
J52537: Anoniem - Ik leer thuis lezen
H135090: Anoniem - Collectie Citroen + 2 losse supplementen
J52583: Anoniem - Nieuw groot boek om zelf te lezen
J52622: Anoniem - Moeder leest voor
J61980: Anoniem - De dikke en de dunne. Een vreemde vakantie
S112377: Anoniem - De voornaamste schilderijen van het Koninklijk Kabinet te 's-Gravenhage in omtrek gegraveerd, met derzelver beschrijving. 4 delen
H135115: Anoniem - Rationalisme en architectuur Italië 1920-1940
J111382: Anoniem - Licht en illusie : een interactieve gids voor optische listen
J88022: Anoniem - De zieke haan door Jan de Kladder en zijn maat
J118804: Anoniem - Druk op mijn neus
J130432: Anoniem - Klein-Duimpje
J128596: Anoniem - Fair play
J48536: Anoniem - Samen : bij samen kun je ook met zovelen zijn als de stippeltjes van een stippellijn
J106015: Anoniem - Dierenverhalen
J70521: Anoniem - Gromnibus
J115355: Anoniem - Alles komt terecht : een verhaal, verteld en gekleurd door ons-zelf
T117428: Anoniem - Geschiedenis van "Duinzicht" thans: "Bos van Wijkersloot"
J123119: Anoniem - DE mooiste sinterklaasverhalen
J123112: Anoniem - De sprokjes van moeder de gans
T88796: Anoniem - Vereniging Oud Volendam, jaarboekje nr. 25 jubileumnummer
T89592: Anoniem - Woudrichem, waar Maas en Waal tesamen stroomt en Gorkum rijst van verre
U68320: Anoniem - W.B. cahiers, 6 nummers uit 1981 tot 1985
F96544: Anoniem - Castalia, jaarboekje aan de fraaije letteren gewijd, jaargang 1869
Y140507: Anoniem - Kalender 1993 fotokalender van Oud-Vriezenveen
Y140571: Anoniem - Gids voor Warmond
K140587: Anoniem - De psalmen van David, met korte bemerkingen op den historischen, geestelijken en zedelijken zin; benevens eenige Lof-zangen der H. Schriftuur, voornamenlijk de gene die volgens de Order van den Roomschen Brevier wekelyks in de Getyden der H. Kerke gelezen worden. Eerste en tweede deel
Y140915: Anoniem - De Leidse Fietsbaan en andere fietswegen
Y140945: Anoniem - Rotterdam
Z140835: Anoniem - 10 jaar Warnond Golf Special 30 augustus 2009
Z141230: Anoniem - Recepten van de electrische huishouding
U90511: Anoniem - (Van) boeken krijg je nooit genoeg
J115557: Anoniem - Dierenverhalen
T122514: Anoniem - Leiden 1900-1940 toen Klaas nog jong was
U118614: Anoniem - Catalogus van de bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam
T104533: Anoniem - Reisboek voor Overijssel
K110936: Anoniem - Bijbel, dat is de gansche heilige schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de hoog-mogende heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagsche spelling
J107393: Anoniem - Er was eens… Klein Duimpje
J55844: Anoniem - Een vlucht winterkoninkjes : gedichten van kinderen van de tweede Montessorischool Het Winterkoninkje
S80491: Anoniem - Gorkum in beeld. Deel 7 Horeca
T75003: Anoniem - Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland, tevens orgaan van de Vereeniging "Oud-Leiden" 1935, 1936,1937 (29e deel), 1938(30e deel), 1939 (31e deel), 1940 (32e deel), 1941 (33e deel),1942(34e deel), 1943 (35e deel),1944 (36e deel) en 1945 (37e deel)
U97834: Anoniem - Iets over boekdrukkunst
Y142702: Anoniem - Nota markante gebouwen
J87847: Anoniem - Onze vriendjes
O125551: Anoniem - Alles over uw bromfiets : werking-onderhoud reparatie-onderdelen. Peugeot
J98246: Anoniem - Zien-horen-voelen. Wilde dieren
N126478: Anoniem - Standaard van alle door de club erkende Nederlandsche hoederrassen
J91446: Anoniem - Later als ik groot ben
J98876: Anoniem - Piepemuisje's woordjes voor 1-jarigen
I135937: Anoniem - Het sociale vraagstuk en de maatschappelijke stromingen tot het einde van de 19e eeuw
I135940: Anoniem - Ik zoek naar een mevrouw
I135947: Anoniem - Arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin : is het wenselijk door overheidsmaatregelen deze arbeid in te perken?
I135964: Anoniem - Sobriëtas-almanak voor 1932
J114769: Anoniem - Spelen en leren. Tijd, met magneetjes
J114771: Anoniem - Feest in hazendorp
J114776: Anoniem - Oud-Hollandse kinderliedjes
J137703: Anoniem - Het boek van ikke
J87517: Anoniem - Heidi in gevaar
J87515: Anoniem - Roodkapje
J87485: Anoniem - Dieren uit de gehele wereld ontmoeten elkaar
S124210: Anoniem - Maryan
J87381: Anoniem - Pieter Sta
J87172: Anoniem - Levensbeelden voor jong en oud
J87066: Anoniem - Laurel en Hardy op safari
J86894: Anoniem - Van het toovervischje : een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd
J86822: Anoniem - Bob de Bouwer. Zelf figuren maken
D130444: Anoniem - Familiestamboek der familie J Ch Groothoff
J86674: Anoniem - In Holland staat een huis
J86679: Anoniem - Hoera lezen is een feest!
I138971: Anoniem - Klein Seminarie Roeselare Prijsuitdelingen. Jaren 1955, 1957, 1958, 1959, 1961 en 1962
I139137: Anoniem - Opvoeding en onderwijs voor het volkskind
J86592: Anoniem - Avonturen op Ruitershoeve. De grote paardenrace
J137169: Anoniem - Het grote nieuws
J118086: Anoniem - De boer die waarzegger wilde worden
I114826: Anoniem - Van wethouderlijk standpunt : een verdediging van de bondstaktiek inzake het niet-sollisiteren voor hoofd tegenover wethouder Vliegen
I114885: Anoniem - Congresgids van het derde, vierde congres + eerste lustrum-congres van den Nederlandschen Bond van Abstinent-studeerenden
J86418: Anoniem - Drie kleine leeuweriken
J94956: Anoniem - Waar verteld!? Vreemde verhalen van vroeger en nu
J116411: Anoniem - De Nederlandsche raadselvriend : een zeven-honderdtal uitgezochte raadsels, onderhoudend, leerzaam en zedelijk toegewijd aan de beschaafde jeugd
J136348: Anoniem - Sinterklaasliedjes
J136359: Anoniem - Wij zijn besties 4 ever
J136377: Anoniem - Hoor de wind waait
J136379: Anoniem - Hoor, wie klopt daar kind'ren
J140263: Anoniem - Dit is mijn klas!
J140229: Anoniem - Mijn mooiste kinderbijbel
C134654: Anoniem - 76e muziek-uitvoering op donderdag 2 april 1903 des avonds te 8 uur in de concertzaal
C134655: Anoniem - 72ste muziek-uitvoering dinsdag 25 maart 1902 des avonds te acht uur in de concertzaal
J85280: Anoniem - Mergen en zijn vrienden : Nanaïsch sprookje
J117351: Anoniem - Fido, de hond van Michel
J117380: Anoniem - 3-minuten verhaaltjes om voor te lezen
J117438: Anoniem - Lotgevallen van een kater
J117439: Anoniem - Kabouterleven
J117440: Anoniem - Dierencircus
T124964: Anoniem - Lustrumnummer Virtus Concordia Fides orgaan van het Leidsche Studentencorps 1575-1945
J116143: Anoniem - Leiden door Leiden
J116313: Anoniem - Voor dierenvrienden
J116338: Anoniem - Kesrtmis het mooiste feest van het jaar
J109495: Anoniem - Noodkreet uit de sneeuw
J109521: Anoniem - Flip-flap speelboek : wat hoort bij elkaar?
Y140234: Anoniem - Jaarverslag 1983 Stichting Historisch Boerderij-onderzoek
J109551: Anoniem - De Bremer stadsmuzikanten; Pafeltje dek je, ezeltje strek je
J109553: Anoniem - Stip en Stap . Winter
J19803: Anoniem - Zonneschijn in het huisgezin : een serie verhalen naar het leven
J109594: Anoniem - Liederenbundel aangeboden door de erven de Weduwe J van Nelle
J109640: Anoniem - Bonte plaatjes - leuke praatjes
J72152: Anoniem - Mijn boekje met tegenstellingen
J72160: Anoniem - Repelsteeltje : een klein boekje
J84681: Anoniem - Hoera ik kan al veel. Aan tafel
J84677: Anoniem - Hoera ik kan al veel. In bad
J84567: Anoniem - Noodkreet uit de sneeuw
J134561: Anoniem - Wally de walvis
J138072: Anoniem - De avontuern van Bruintje Beer. No. 1: Met Wim Das uit pick-nickn
J98831: Anoniem - Het kinderkompas. Maandblad, 22e jaargang 1964
J65292: Anoniem - Wie speelt er mee? : vijftien gezelschapsspelen voor groot en klein
J65321: Anoniem - Hans en Grietje
J65330: Anoniem - Wat is binnen? Wat is buiten?
J65331: Anoniem - Qat is vlug? Wat is langzaam?
J65332: Anoniem - Wat is lang? Wat is kort?
S98013: Anoniem - Biografisch woordenboek der Belgische kunstenaars van 1830 tot 1970
U112165: Anoniem - Museum Plantin-Moretus 20 prentkaarten = 20 cartes-vues
J83963: Anoniem - Poes is bang 17:12:45 door leerlingen van groep 3 van basisschool De Diamant
D138870: Anoniem - Thorbecke-herdenking : programma
J83899: Anoniem - Mij leukste sprookje. Doornroosje
J83839: Anoniem - De gelaarsde kat
J83774: Anoniem - Onze huis- en landdieren, hoe zij leven en hoe zij er uit zien
J83720: Anoniem - Leren tellen op de boerderij
J83667: Anoniem - Welkom, Sint! Welkom Piet!
J83665: Anoniem - De streken van Reintje van der Schalk, Markies van Eijerstruiven
J83631: Anoniem - Tooversprookjes : legenden en vertellingen voor de jeugd
J83598: Anoniem - Een verrassing voor Teddie Beer
J83595: Anoniem - Teddie Beer en de goede daad
J83597: Anoniem - Teddie Beer en de wintersport
T111071: Anoniem - Groothandelsgebouw herfst + winter 1951
J83568: Anoniem - Wie leest er mee en kijkt voor twee
J133770: Anoniem - Dieren in het wild : uitschuivers
H96581: Anoniem - Philips mechanical engineer : instructieboek
J104732: Anoniem - Tip & Tap op de maan
J83396: Anoniem - Geuren en kleuren : kinderpoezy
J83393: Anoniem - Vlieger's lei-teekenvoorbeelden 5,6,7 en 8
J83338: Anoniem - Vergeet mij nietjes kinderbibliotheek
J114438: Anoniem - Fiedelflier in het land zonder tovenaars
J114528: Anoniem - De verjaardag van de grote smurf
S128797: Anoniem - Leidse ateliers: de jaren '80
J83278: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. 4e serie: 1. Bruintje Beer en de tooverspeelgoedmaker; 2. Bruintje Beer en de wonderschoenen
E107133: Anoniem - Verslag van de herdenking 100 jaar Geheime Leer 29-30 oktober 1988
I116887: Anoniem - Almanak van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van sterken drank voor het schrikkeljaar 1888, 31e jaargang
J83120: Anoniem - De kleine Spanjaard
I138540: Anoniem - Rembrandt scholengemeenschap te Leiden. Programma en boekenlist voor de cursus 1969-1970
I138891: Anoniem - Een halve eeuw Leidse Bestuurdersbond benevens een verslag van de werkzaamheden in 1949 : 1900 6 april 1950
J82862: Anoniem - Verhalen voor kinderen van vijf jaar : verhaaltjes, sprookjes en versjes
J82828: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. Tweede serie: Bruintje Beer en Beppo, de aap; Bruintje Beer en de tooverfluit; Bruintje Beer en de witte riddder
J128449: Anoniem - Dick-Dot en Vlekje
J82801: Anoniem - De dierenwereld
J136993: Anoniem - De leukste verhalen van Sinterklaas
H141063: Anoniem - 1907-1982 75 jaar elektriciteit in de leidse regio :
J82776: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. Tiende serie: Bruintje Beer en Willie Veer; Bruintje Beer en het mannetje in 't groen; Bruintje Beer op school
J82762: Anoniem - My little pony. De sneeuwstorm
J117156: Anoniem - Kleuterboekje
J92773: Anoniem - Een ritje met de tracyor
J82683: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. Vierde serie: Bruintje Beer en de kleine prins; Het avontuur met de vliegmachine
J82682: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. Zevende serie: Bruintje Beer en Beppo, de aap; Bruintje Beer en de toverfluit; Bruintje Beer en de witte ridder
D113565: Anoniem - De Unie : orgaan van de Nederlandsche Unie
D113895: Anoniem - Geslachtlijst Borret
D113898: Anoniem - Namen-register der beide boeken Geschiedenis van het geslacht Wittert
D113996: Anoniem - Hitler in het westen : de Blitzkrieg verovert Europa 1934-1944
D114052: Anoniem - Het geslacht Wilkens
J82495: Anoniem - De betooverde prinses en andere verhalen
D128319: Anoniem - Het wereldwijde boek van de familie Schallenberg
D128514: Anoniem - Wapen album Gelderland no 316-404 en Zuid-Holland no 136-225
F56938: Anoniem - Jeune poésie Belge = Jonge belgische poëzie
F56948: Anoniem - Almanak voor het schoone en goede voor 1848
F57264: Anoniem - Vrouwen tegen de vedrukking in : verhalen en gedichten
J82129: Anoniem - Mijn mooiste sprookjes. Sneeuwwitje
J82090: Anoniem - Sjors & Sjimmie collectie. Bevat: 44 smash hits en Superkolonel
J81878: Anoniem - Het mooiste boek voor onder je hoofdkussen
J105270: Anoniem - Groot sprookjesboek
J81624: Anoniem - Mijn klein wereldje. Tellen van 1 tot 10
J81580: Anoniem - Een geschenk voor Bert : leuke verhalen uit Sesamstraat voor beginnende lezers
J139123: Anoniem - Doeboek Mondriaan
I104212: Anoniem - Rapport over de uitsluiting in de bouwvakken te Amsterdam van 8 augustus tot 20 november 1905
J104681: Anoniem - Querido's kinderboekenkalender 1986
J81252: Anoniem - Plaatjes met praatjes
J81250: Anoniem - Leesfeest voor beginnende lezertjes. Avonturen in dierenwonderland
J81245: Anoniem - De gelaarsde kat
J81246: Anoniem - Roland Step
J81233: Anoniem - Het onbewoonde eiland
J81221: Anoniem - Kom je logeren? : de leukste verhalen over logeren
J81185: Anoniem - Hoe Jan en Piet in de krant kwamen
J81155: Anoniem - Broertje en zusje
J81047: Anoniem - Op wereldreis om.. De dieren te leren kennen! Europa
J81056: Anoniem - Robin Hood trekt ten aanval
J80933: Anoniem - Dingen die bewegen
C124412: Anoniem - Esperanta kantokolekto
C131690: Anoniem - Ondeko-za : de furie van de Japanse drum
C132553: Anoniem - Historische Leidse orgels
C133058: Anoniem - Programma 1834 1934 100-jarig bestaan van de Maatschappij voor Toonkunst Leiden 16-23 mei 1934
T86263: Anoniem - Jaarboek van het Wetenschappelijk Genootschap voor Goeree en Overflakkee. Jaargang 1947 en 1954
J80852: Anoniem - Prins Kamar en prinses Boedoer
J80828: Anoniem - Baby's eerste boekje. Leuke vriendjes
J80827: Anoniem - Baby's eerste boekje. Tellen
J80820: Anoniem - Baby's eerste boekje. DE dierentuin
J80805: Anoniem - 6 leerzame kinderboekjes in één doos. Bevat: Mijn kleine cijferboekje; Mijn kleione seizoenenboekje; Mijn kleine woordenboekje; Mijn kleine dierenboekje; Mijn kleine ABC boekje; Mijn kleine vormen en kleurenboekje
J103401: Anoniem - Snakerijen van Tijl Uilenspiegel voor de jeugd bewerkt
J103402: Anoniem - Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten, enz.
J80717: Anoniem - Holland heeft veel tulpen : gedichten en tekeningen van kinderen over tolerantie : zes poëziekaarten
C134455: Anoniem - Overzicht van de werken, die op de concerten der Afdeeling gedurende de vijf en twintig eerste jaren van haar bestaan (1875-1900) zijn uitgevoeLeidenrd
C134600: Anoniem - Huishoudelijk muziekfeest ter viering van het XXV-jarig bestaan der Afdeeling Leiden van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst op zaterdag 16 juni 1900, des avonds half 8 uur in de concertzaal. La chant de la cloche (Het lied van de klok) van Vincent d'Indy
C134601: Anoniem - Tekstboekje voor het muziekfeest te Leiden 4 en 5 juni 1868
C134602: Anoniem - Muziekuitvoering ter gelegenheid van de herdenking van het 50-jarig bestaan op woensdag 9 december 1925 van de Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst, Afd. Leiden 1875 - 1925. Die Johannes-Passion von Joh. Seb. Bach
C134610: Anoniem - Programma tevens bewijs van toegang voor den propaganda-avond op donderdag 27 mei 1915 in de groote zaal van Zomerzorg, 's avonds te half acht precies
C134611: Anoniem - Tekstboekje voor het muziekfeest te Leiden 24 en 25 mei 1866
J80654: Anoniem - Baby aap pieppiep
J80621: Anoniem - Kijk eens, Bert!
J80591: Anoniem - Snorkels. Okkie en de schelpendief
J80592: Anoniem - Met Anja op reis
J80572: Anoniem - De klokkenmaker
J80530: Anoniem - Mijn paarden-doe-boek
J80519: Anoniem - Het werk van de kabouters
J80509: Anoniem - Ik heb een gedichtje gedicht
J103321: Anoniem - Elmo's wereld. Dansen!
J103322: Anoniem - Davy Crockett
J103323: Anoniem - Annie Oakley
J103381: Anoniem - Monsters & griezels
D127450: Anoniem - Gedenkboek III ons Belang 1949 1983
F101269: Anoniem - Het land van El Cid
F55857: Anoniem - Zwaluwomnibus. Bevat: Tempel en kruis / H Marsman; Avonturiers / Arthur van Schendel; Het wentelend wiel van Indië / W S Bitter; O… ja! : puzzleboekje; OP de plaats rust! / Henri de Greeve; Hoa Kiao / F Veldhuysen; Onstuimige verhalen / Godfried Bomans; Inggih Ndoro / L de Bourbon; Avonturiers ter zee / Arthur van Schendel; Triomfen der techniek / Leonard de Vries
J80443: Anoniem - Dierenpret. Snuffel en de eend
J80417: Anoniem - De twaalf dagen van Kerstmis : een pop-up boek
J80403: Anoniem - Het circus = Der Zirkus = Le cirque = The circus
J80330: Anoniem - Kleine dieren
J80318: Anoniem - Roodkapje en 5 andere sprookjes
J80224: Anoniem - Simbad de zeeman
H142837: Anoniem - Tuyngezigten en blomkamers : nederlandse ontwerpen voor behangsels 1777-1826 uit het bezit van het Westfries Museum te Hoorn
J80122: Anoniem - De boom leeft
J133974: Anoniem - Wollywat
D131502: Anoniem - Uit bagger geborgen : bodemvondsten in en om Leiden
F52258: Anoniem - Au bonheur des dames : verzamelde verzen der Zingende huisvrouw
J79762: Anoniem - Samen woordjes leren. Dieren
J79753: Anoniem - DE gelaarsde kat; DE wolf en de 7 geitjes
J79752: Anoniem - Naar de winkel met Brommeltje
J79751: Anoniem - Het speelgoed van Brommeltje
J79657: Anoniem - Ivanhoe; Robin Hood
J79622: Anoniem - Baby's liefste dierenboekje
J79619: Anoniem - DE familie Beer in de tuin
J79618: Anoniem - De kleine zeemeermin
J79598: Anoniem - Alle dagen dierendag
J79572: Anoniem - Kerstman werkt over : een piepend kerstverhaaltje
J79571: Anoniem - Ik leer met Maxi. Dieren
J79570: Anoniem - Het lammetje en de rups
J79401: Anoniem - DE vormen spelenderwijs leren
J79326: Anoniem - De avonturen van Nibby en z'n vriendjes
J79328: Anoniem - Barbie gaat duiken
J79310: Anoniem - Allemaal dieren. In de wei
J79288: Anoniem - Kinderkookboek 2
J79280: Anoniem - Daar komt Broer Konijn weer!
J79272: Anoniem - Peter Pan : een pop-up boek
J79268: Anoniem - Assepoester
J79167: Anoniem - Mijn eerste boek over dieren op de boerderij
J79128: Anoniem - De mooiste verhaaltjes. Sneeuwwitje
J79125: Anoniem - Aladdfin : sprookjes pop-up
J79124: Anoniem - De gelaarsde kat : sprookjes pop-up boek
J79116: Anoniem - Sneeuwpret met de Daatjes
J79097: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. Achtste serie: Bruintje Beer en Prins Humptie-Dumptie; Het bezoek van Beppo, de aap, aan Bruintje Beer; Bruintje Beer beoefent de wintersport
J103319: Anoniem - Elmo's wereld. Puppy's!
J79029: Anoniem - Het rokende katertje
J127360: Anoniem - Bijbelverhalen voor de allerkleinsten : 4 bekende bijbelverhalen voor jonge kinderen. Bevat: Het verhaal van Jezus; Adam en Eva; DE ark van Noach; Het verhaal van Mozes
J127395: Anoniem - Dagboek van een creeper. Pas op of ik ontplof!
J127396: Anoniem - Dagboek van een slime. Slibertius, de slie die modeontwerper wou worden!
F100766: Anoniem - Christina, of De goede keus : in twee stukjes compleet
F140821: Anoniem - Lachen in Leiden : verhalen door Leidse glippers, over Leidse glippers, voor Leidse glippers
J92772: Anoniem - Vijf kuikentjes
J78759: Anoniem - Dieren in het oerwoud
J78692: Anoniem - Baby Uil
J78689: Anoniem - Ik ben een luiaard
J78682: Anoniem - Een dagje met kleine panda
J78681: Anoniem - Bob de Bouwer 4: Wendy's wedstrijd
J78675: Anoniem - Beertje in de tuin
F129090: Anoniem - Het veelvoud van het Leids Dichtersgilde
F129416: Anoniem - Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen. 6 delen in 5 banden
J78658: Anoniem - Ik ben mooi : Beeldwoorden
J78659: Anoniem - Tom en Jerry. Pret maken met Tuffy
J78606: Anoniem - Kleine goorhoofden.Gulzige Gator
J78604: Anoniem - Junglevriendjes : een pop-up rijmboek
J137570: Anoniem - De notendief
J78522: Anoniem - Het toverkleurboek
J78504: Anoniem - Teddy en het wonderlijke eiland
J103305: Anoniem - De wolf en de zeven geitjes
J103297: Anoniem - Babbelpad-vormen : puzzel-sjablonen
J103298: Anoniem - De gelaarsde kat
J103053: Anoniem - De mooiste kinderliedjes, versjes en rijmpjes
U141944: Anoniem - Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek Leiden
J91227: Anoniem (o.a. Willem Wilmink) - Ongelogen waar
H84235: Anoniem - Smering voor ieder duidelijk
J78272: Anoniem - Mijn eerste kleurenglitterboek
J78273: Anoniem - Mijn eerste 123 glitterboek
J78196: Anoniem - Het grote dierenboek
J78175: Anoniem - De toverlantaarn : grappige plaatjes, leutige praatjes, sterke verhalen voor groot en klein. Een versje. Een liedje een leuk melodietje, een boek dat door ieder gelezen wil zijn
J78183: Anoniem - Het kinder-kompas. 8e, 9e, 21e en 22e jaargang
J103010: Anoniem - De klokkenluider van de Notre-Dame
J78098: Anoniem - Teddy's kerstfeest : pop-up boek
J125686: Anoniem - Dieren : kunst voor beginners
J125687: Anoniem - Natuur : kunst voor beginners
J125763: Anoniem - Dit is het huis van Adriaan
J102899: Anoniem - Harry Potter maskerboek
J77731: Anoniem - Spelen
J77696: Anoniem - De verkeersagent
J77695: Anoniem - De perendieven
J77691: Anoniem - Een weekje rond met Anne Mietje
J77692: Anoniem - Wollie en Pollie
J77685: Anoniem - Baby's kijkwoordenboek. Mijn huis
J77684: Anoniem - Hoera ik kan al veel. Naar bed
J77673: Anoniem - Alles wat vliegt
J77672: Anoniem - Een avontuur in kabouterland
J77668: Anoniem - Samen spelen. Lieve dieren
J77669: Anoniem - Droomsprookjes kartonboek. Assepoester
J77665: Anoniem - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik
J77664: Anoniem - Het matrozenkind
J77654: Anoniem - Baby's eerste kijkboek. Op de boerderij
J77603: Anoniem - De druppel olie : een verhaal uit het volksleven
J77562: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. Twaalfde serie: Bruintje Beer op reis tegen wil en dank; Bruintje Beer met Tommie op avontuur; Bruintje Beer toont zich een held
J129795: Anoniem - Wie ben ik?
J77391: Anoniem - Naar kabouterland
H73655: Anoniem - Meteorologische en oceanografische aspecten van stormvloeden op de Nederlandse kust : bijdrage tot het rapport van de Deltacommissie
H77924: Anoniem - Nefli onder de loep + Kleurschaal voor de lithografische industrie aangegeven in percentages
J115792: Anoniem - De grijze kip en haar vriendinnen
J77265: Anoniem - Roodkapje
J77258: Anoniem - Een tien met een griffel
J77216: Anoniem - Snorretje
F125374: Anoniem - Menselijke waardigheid
J77004: Anoniem - Leer meer van het verkeer : kleuren, lezen, knippen, plakken. Deel I: De grote schoonmaak
J76992: Anoniem - Kijk eens wat ik eet
J76940: Anoniem - Baby's boekje. Speel met woorden 1 en 3
J76907: Anoniem - Varkentje Vlok vangt een grote vis
J76809: Anoniem - File! Een uitvouwboek
F83082: Anoniem - Vergeet mij niet : muzen-almanak voor 1861
J76741: Anoniem - De gelaarsde kat
J76672: Anoniem - Tjilp in de stad
J76670: Anoniem - Tjilp in de lente
J76633: Anoniem - Doornroosje
J76623: Anoniem - Sprookjesomnibus
J74497: Anoniem - Voor de kinderkamer : geillustreerd maandblad voor de jeugd. 52e jaargang 1934
J74555: Anoniem - Dommel zoekt een schat
J74572: Anoniem - Hoe Heintje aan zijn bijnaam kwam
J124173: Anoniem - Knal Boem : de schutting in een prentenboek : 21 schilderingen van kinderen
J105742: Anoniem - Feest in Sesamstraat
J105743: Anoniem - Spelen in Sesamstraat
J105746: Anoniem - Jungle boek : sprookjespuzzel
J76481: Anoniem - Yogi beer. De lange droom
B125617: Anoniem - Hanedelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar 1907-1908 en 1924-1925
J76372: Anoniem - Teddybeer avonturen
H139612: Anoniem - Rembrandt : kanttekeningen bij het leven van een beroemd Leidenaar
J76343: Anoniem - De teddyberen. Kantje boord
D125531: Anoniem - Herdenkingsplaats de voormalige 'Hollandse Schouwburg'
J126224: Anoniem - Voorleespret met mama
J126271: Anoniem - Onsterfelijke sprookjes
J130885: Anoniem - De rode koffer : 20 spannende avonturen over Afghanistan
J141353: Anoniem - Mijn dierenpuzzelboek Little Dutc
J121870: Anoniem - Helias, de ridder met de zwaan
J76305: Anoniem - Mary de Moed Fee
J76260: Anoniem - De minstreel zonder kop : sprookjes van kinderen
T125194: Anoniem - Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Leydsche Hoogeschool gehouden binnen Leyden den 9den augustus 1838
J76257: Anoniem - In het park
C136125: Anoniem - Socialistische liederenbundel nr. 1 en nr. 2
J76218: Anoniem - Grote en kleine dieren
J76215: Anoniem - Kijk en ontdek
J76188: Anoniem - Peter's boerderijtje
J76168: Anoniem - Het ongehoorzame eendje
J76060: Anoniem - Boerderijdieren. Koe en kalf
J75865: Anoniem - Bambi
J75851: Anoniem - Junglevriendjes
J75833: Anoniem - Don Quichot en de windmolens
J75842: Anoniem - Van Gool's Peter Pan
J75843: Anoniem - K3 bakt een taart
J75831: Anoniem - Feest in het kasteel
C80715: Anoniem - Volledig muziekwoordenboekje : verklaring van 1500 in de muziek voorkomende kunstuitdrukkingen voor iederen muziekliefhebber onmisbaar
Y142856: Anoniem - Van kous tot kluis : 1818-1958 140 jaar groei van de Leidsche Spaarbank
D101666: Anoniem - De smidshamer, of Het boerenwetboek 1610-1715
D101678: Anoniem - Hulde aan het verzet : tesamen voorwaarts!
D101710: Anoniem - Petroleumboek
D101711: Anoniem - De A.V.R.O. wat zij is wat zij doet
J102624: Anoniem - Robin Hood
J102633: Anoniem - Peter's avontuur
J75581: Anoniem - Mijn kleine vriendjes. Harry de hond
J75589: Anoniem - Het avontuur van het visje Gup
J75598: Anoniem - De ijssalon
H132668: Anoniem - Stedelijk Museum De Lakenhal : beschrijvende catalogus van de Schilderijen en tekeningen
H132862: Anoniem - Handgeweven en -geknoopte tapijten : gebruik en onderhoud, verslag van de textieldag van 17 mei 1983 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
J75578: Anoniem - Broer Konijn. Het geluid in het bos
J75497: Anoniem - Sesamstraat eerste boekjes. Spelen met Bert en Ernie
J75498: Anoniem - Sesamstraat eerste boekjes. Bert en Ernie krijgen bezoek
J75486: Anoniem - Stap maar in! De autobus
J127275: Anoniem - In dienst der wetenschap
H143010: Anoniem - Ontwerpbureau Smidswater 1995-2000
J75236: Anoniem - David de kabouter. De bruiloft
J75219: Anoniem - Mijn grote dierenboek
J75183: Anoniem - Een klein boekje. Hans en Grietje
J75182: Anoniem - Een klein boekje. Jack en de bonerank
J75177: Anoniem - The University of Leiden
J75181: Anoniem - Duimelotjes 1-3 jaar. Woordjes
F93481: Anoniem - Nederlandsche legenden
S62268: Anoniem - Schilderijen uit het Solomon R. Guggenheim Museum
J75118: Anoniem - Het recht van de banaan is krom : nieuwe verhalen over kinderrechten
J75095: Anoniem - Woordjes bij leuke plaatjes
J74973: Anoniem - Mijn eerste glitterboekje. Woordjes leren
J74943: Anoniem - Piggie Varken vond een paleis
J74908: Anoniem - De gelaarsde kat
J74911: Anoniem - Wat ontbreekt er? Stop je vinger in de gaatjes
J74936: Anoniem - Rosie's regenbook : levende lichtjes
J74899: Anoniem - Ferdy zoekt een huis
J74898: Anoniem - Beer is gevallen
J74897: Anoniem - Baby's eerste woordjes
J74894: Anoniem - Een straat in Berenstad
J74889: Anoniem - Dierenmoeders en hun kinderen
J74793: Anoniem - Alles is anders!
J74789: Anoniem - Wat verstopt zich?
J74777: Anoniem - Kijk, mijn gezicht
J74774: Anoniem - De avonturen van den baron von Münchhausen
J74736: Anoniem - Een ogenblikje op.. Seizoenen
J74729: Anoniem - Roodkapje
K93297: Anoniem - Goede bekenden uit De Liefde Sticht 1872-1902
D114614: Anoniem - Alweder losse opmerkingen naar aanleiding van den grooten oorlog
S62267: Anoniem - Hokusai en zijn school : tentoonstelling in het Rijksprentenkabinet Amsterdam 27 februari - 9 mei 1982
J74395: Anoniem - Wat brengt de kerstman?
J137543: Anoniem - Het geheim van Mega Mindy
J74350: Anoniem - Er was eens... : sprookjes en vertellingen
J74348: Anoniem - Mathilda Merton, of Vallen en opstaan
J102570: Anoniem - Boekenkwartet
J102601: Anoniem - Een reisje met de trein
D136529: Anoniem - Honderdjarige herdenking van de eerste wereldoorlog de honderdjarioge herdenking van Passchendaele - de derde slag om Ieper : Tyne Cot Cemetery, begraafplaats van de Commonwealth war Graves Commission
J98321: Anoniem - Bob de Bouwer. De race tussen Hector en Scoop
F140903: Anoniem - Nederlandsche muzen-almanak voor 1846
J74241: Anoniem - Tuilp thuis
J74242: Anoniem - Onze vriendjes. Wie ben jij?
J74237: Anoniem - Puppy Perry maakt nieuwe vrienden
J141458: Anoniem - Kinderkerstboek 1948
J74180: Anoniem - De kinderwereld ; jeugdtijdschrift. 19e jaargang 1911/12
J74086: Anoniem - Beertje de acrobaat
J74085: Anoniem - Sesamstraat. Ernies kunstwerk
J129724: Anoniem - Mega Mindy en de botendief
J74065: Anoniem - Sesamstraat babies eerste voorleesboek. Kijk eens wat ik al kan!
J74064: Anoniem - Toeters super woordenboek
J87785: Anoniem - 100 jaar stadsreinging : overtuiging, stemming, idee, goed advies
J87786: Anoniem - Rien en Sien leren woordjes
J74042: Anoniem - Op de boerderij puzzelboekje
J74043: Anoniem - Leren met fruit
J74006: Anoniem - Fantasia sprookjes festival (Roodkapje, Pinocchio etc)
J73859: Anoniem - Tellen van 1 tot 10 : hier staat een mooi, zwart paard
J73837: Anoniem - Voor de kleintjes om te bekijken en te herkennen
J73808: Anoniem - Woordjes leren op school
J73793: Anoniem - De wonderlijke wereld van groenten en fruit
J73795: Anoniem - De fantastische wereld van groenten en fruit
J73789: Anoniem - De wolf en de 7 geitjes
T115407: Anoniem - Catalogus van werken over Noord-Brabant aanwezig in de boekerij van het provinciaal genootschap van K. en W. in Noord-Brabant
J73656: Anoniem - Eén kleine leeuw
J73648: Anoniem - Sprookjesparadijs
J20490: Anoniem - Voor de kinderkamer : rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje
J115036: Anoniem - Goudhaartje en de drie beertjes
J73530: Anoniem - Klein Duimpje
J92745: Anoniem - Alwin en Theodoor voor kinderen
J73452: Anoniem - Nieuwe koers : aardrijkskunde van Nederland
J73449: Anoniem - Nieuwe koers : aardrijkskunde van de wereld
J73430: Anoniem - Hoera, ik weet al veel! Mijn dag, kleuren en vormen
H141222: Anoniem - Natuurkundige voordrachten. Nieuwe reeks no. 28/30/31/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50
J73373: Anoniem - Mijn huis
J73352: Anoniem - In de ban van Mellonië : sprookjes en verhalen
J73345: Anoniem - Het tinnen soldaatje
J73247: Anoniem - De dieren en de dieven
J73228: Anoniem - Huis woordenboek
J73144: Anoniem - Op bezoek bij de dieren : fotokijkboek
J73140: Anoniem - Waar is de schat?
J21965: Anoniem - Zonneboek van herwonnen levenskracht 1950,1951, 1953, 1954, 1955 en 1956
J133327: Anoniem - Historie van het huis van Adriaan : eene grappige vertelling
J73067: Anoniem - De 4 jaargetijden in de tuin
J73059: Anoniem - Baby's eerste prentenboek. Mijn vriendjes
J72975: Anoniem - Mijn boekje : kleine vertellingen en versjes met mooie plaatjes
J133176: Anoniem - De verloren robijn : meisjesboek
B121033: Anoniem - De Beweging van Tachtig : redevoeringen gehouden ter gelegenheid van de ere-promotie van Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel op 27 mei 1935 in de aula der Universiteit van Amsterdam
J102421: Anoniem - Jezus en de storm
J72658: Anoniem - De gelaarsde kat
J142382: Anoniem - Ik schrijf, ik schrijf wat jij niet schrijft : poëzie door kinderen van 4 tot en met 12 jaar
B116931: Anoniem - Victor Hugo, Brussel en België
J72622: Anoniem - In de wildernis
J72600: Anoniem - Kleuren
J72590: Anoniem - De nieuwe rijmenbundel
J72589: Anoniem - Welkom Sinterklaas
J72568: Anoniem - Het gouden kasteel
J72473: Anoniem - Leopold leest voor
J72403: Anoniem - Papieren vrienden : een bundel prozafragmenten met biografische aantekeningen over de auteurs
J72327: Anoniem - Het boek van Sinterklaas is zoek : met liejes en notenbalken
J72188: Anoniem - Hoe spelen… Mijn vrienden?
J72186: Anoniem - Hans en Grietje
J72166: Anoniem - De avonturen van Broer Konijn. 6 boekjes in doosje
J71987: Anoniem - Ernst Bobbie en de rest. Avonturen bij de boswachter
J71825: Anoniem - Haasje Hop : de avonturen van Haasje Hop en zijn vriendje Eekhoorntje Pluim : een fraai geillustreerd boek voor onze kinderen
J127186: Anoniem - Otto en Sofia, of Nieuwe onderhoudende verhalen, ter bevordering van deugdzame gezindheden : een geschenk voor kinderen uit den beschaafden stand van acht tot twaalf jaren
J71778: Anoniem - De avonturen van Aram. Het zwaard van Palermo
J71716: Anoniem - Hallo, voet. Hoe gaat het?
J114906: Anoniem - Brommy en Tommy. Deel 4: De schatgravers
J102316: Anoniem - Belle en het beest
J71673: Anoniem (o.a. Annie M G Schmidt) - Kinderomnibus
I90891: Anoniem - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1926,1929 en 1933
I91558: Anoniem - De roovers en de held : waarom geen onafhankelijk Nederlandsch dagblad?
J71541: Anoniem - De drie biggetjes : pop-up boek
J71484: Anoniem - Tao tao weet raad
J71452: Anoniem - Speelse hondenkinderen
J71431: Anoniem - Bastiaan Beer en zijn vrienden
J71415: Anoniem - De drie jonge eendjes
J71399: Anoniem - Spelende dieren
J71383: Anoniem - Goudlokje en de drie beren : pop-up boek
J71385: Anoniem - Ernie zet de boel op stelten
J71372: Anoniem - Verhalen voor kinderen van vier
J71336: Anoniem - Vakantie! : voorleesverhalen
J71349: Anoniem - Er was eens… : alle wereldberoemde sprookjes opnieuw verteld (o.a. Roodkapje)
J71295: Anoniem - Sprookjesboek (o.a. Roodkapje)
J71240: Anoniem - Een ogenblikje op… seizoenen
D124339: Anoniem - Tekstboekje "Alles sal reg kom" : revue op te voeren door het Baarnsche studentendom op 14 maart 1931 bij de viering van het 25-jarig directrice-schap van Prof. Dr. Joha. Westerdijk
J71234: Anoniem - Hiep hiep hoera, Doedeltje! : een boek met flapjes
J71230: Anoniem - Het verhaaltje van Millie de mug en kleine Onno
J71221: Anoniem - Mijn mooiste kerstboek met een verhaal en kerstliedjes
J133080: Anoniem - Flip en zijn hond
D124234: Anoniem - Metro-mozaïk
J70886: Anoniem - De Lupine, 1 juni 1949 no. 9
J70883: Anoniem - Dieren van de wereld
J70859: Anoniem - 1 minuutje voor het slapengaan
I142605: Anoniem - Bloei
S59932: Anoniem - Tentoonstellingsruimte voor hedendaagse beeldende kunst De gele rijder, tentoonstellingen 1994
F44888: Anoniem - Die neue Erde : Tiergeschichten
D122784: Anoniem - Register op het staatsblad der Nederlanden Jaargang 1813-1822,1823-1830, 1823-1832, 1833-1842, 1843-1852, 1853-1857
T83498: Anoniem - Uit de Steenen Kamer : jaaruitgave 2008 van de historische vereniging 'Suyder Cogge'
J70664: Anoniem - Een peuter=woordenboek. We gaan lezen
J70652: Anoniem - Sesamstraat babies. De mooiste verhalen voor de allerkleinsten
I94566: Anoniem - Collectieve arbeidsovereenkomst voor het schildersbedrijf in Nederland 3 maat - 31 december 1941
I95157: Anoniem - De Jongeren Werkgemeenschap in de N.V.B.
I95448: Anoniem - Landelijke Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de bouwbedrijven (Water-, spoor- en wegenbouw) 1941-1942
I97308: Anoniem - 29ste annuarium der R.K. studenten in Nederland
J70446: Anoniem - Een ogenblikje op … tegenstellingen
J70431: Anoniem - Barbie tweeling
J70382: Anoniem - Tommie heeft een verrassing
J70365: Anoniem - Een ogenblikje op vormen
J102086: Anoniem - Kerstverhalen. Het slimme herdertje
J102108: Anoniem - Een sprookjespuzzle bij het sprookjesmiddel. Konijnendansje
J113884: Anoniem - Plezier met Sjors : vakantie 1964
F122683: Anoniem - Poetry International Rotterdam 1987. Avond van de Hongaarse poëzie
J102004: Anoniem - Overal cijfers : Massin/ Les chats pelés
J70208: Anoniem - Jong Nederland : weekblad voor hollandsche jongens en meisjes. Jaargang 1927, 2e helft en jaargang 1928, 2e helft
J140688: Anoniem - Holandse helden : grootse verhalen uit een klein kikkerlandje
J132945: Anoniem - Ik kan alles lekker zelf! : verhalen, rijmpjes en liedjes over alles voor het eerst zelf doen!
J70183: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. No.1
J70047: Anoniem - Het oude circuspaard
J129616: Anoniem - Het groot dierentuinboek : een dagje tussen de dieren, naar de werkelijkheid getekend
J69983: Anoniem - Leesboek voor de jeugd met diverse sprookjes
J69984: Anoniem - Circus Tsjieng-boem!
J113844: Anoniem - De leukste kinderliedjes
J69885: Anoniem - Aladin en zijn wonderlamp : een verhaal uit de duizend en één nacht
J113709: Anoniem - Voor 't jonge volkje (eerste versje: Op de boerderij)
J113659: Anoniem - Onder de gouden wiek van de Engelbewaarder : speciale editie voor het voortgezet onderwijs. 21 nummers tussen october 1955 en juli 1957
J69582: Anoniem - Supersterke dierenverhalen
J69568: Anoniem - Grover gaat op bezoek
S59609: Anoniem - Kunstkalender 1965 Henri Rousseau
J69550: Anoniem - In de ban van Mellonië : sprookjes en verhalen geschreven en getekend door Melloniërs
J69532: Anoniem - Vrolijke verhaaltjes
J69530: Anoniem - Mijn teddyberenboek : een grappig lees en prentenboek
J69526: Anoniem - Allerlei vertellingen : aardige verhalen voor onze kinderen met mooie platen in kleurendruk
J105687: Anoniem - Dieren die in het bos wonen : bewegende ogen kijken je aan!
J105705: Anoniem - Sneeuwwitje : sprookjespuzzel
J105707: Anoniem - Mijn schommelboekje : speel je mee?
J69522: Anoniem - Een jaar met Kees de Kikker : een piep boekje
J69468: Anoniem - Roodkapje; Hans en Grietje; De wolf en de 7 geitjes; De gelaarsde kat
J69387: Anoniem - Zonneland vakantieboek, verzamelnummer 21-24
I140853: Anoniem - Sichting Huisvesting Werkende Jongeren 20 jaar 1970-1990
J143364: Anoniem - De wegen der voorzienigheid : schetsen uit het menschelijk leven
Y142801: Anoniem - Maandkalender 1983 : met afbeeldingen en vermeldingen van gedenkwaardige data uit een ver of minder ver Leids verleden
J69187: Anoniem - Duppie's avonturen bij bakker Meelkoek
J69167: Anoniem - Ivanhoe redt Richard Leeuwenhart
J132634: Anoniem - Langs de Leidse hofjes = Along Leiden's almshouses
J132846: Anoniem - Er schoof iets voor de zon : tekeningen en teksten door kinderen
J69108: Anoniem - De jonge pianiste
H25190: Anoniem - Afbeeldingen bandschrijver Model 14 Fabr. Teletype Tgf 1004 b
J101739: Anoniem - Sprookjes boek
J69022: Anoniem - Spoor kleurboek
J69017: Anoniem - De wondervogel
J68999: Anoniem - Kleine ponnie en haar vriendjes
J69000: Anoniem - De kraai en de vos
J68974: Anoniem - De koe
J68906: Anoniem - Het Dordtse boekendier : verhalen en gedichten geschreven door kinderen van Dordtse basisscholen
J68902: Anoniem - Dierenboek
J68900: Anoniem - Slimme snuffeltje
J68876: Anoniem - Alles wat zwemt
S59606: Anoniem - De vaderlandsche kalender 1950 Vincent van Gogh
J68793: Anoniem - Wat zit er in mijn speelgoedkist?
J68787: Anoniem - Loeki. Een ijskoud avontuur
J68788: Anoniem - De auto van de muzikanten
J68747: Anoniem - Moeder en kind
J68745: Anoniem - David de kabouter. De vliegenvanger
J68724: Anoniem - De tuinshow
J68690: Anoniem - De allermooiste 1 minuut verhaaltjes voor het slapengaan
J68673: Anoniem - Het reuzeleuk verhalenboek van Bert en Ernie
J68665: Anoniem - Insekten in aktie
J68662: Anoniem - Roodkapje : een pop-up boek
H139228: Anoniem - Cahiers Henry van de Velde nos 12-13 / 1974
H139376: Anoniem - Floris Verster 1861-1927
H139425: Anoniem - Portretten 1800 tot 1850 : tentoonstelling in het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden van 22 december 1928 tot 20 januari 1929
J68627: Anoniem - Lena en Theo in het circus
J68595: Anoniem - Die oude Baltazar
F122255: Anoniem - Het kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen
J141001: Anoniem - Guinness World records 2023
K143149: Anoniem - Brief van een Duitscher, aan zijnen vriend in Japan naar aanleiding van dr. A. Pierson's Onverdraagzaamheid
A88745: Anoniem - Archief voor de koffiecultuur in Nederlandsch-Indië. 6e jaargang nr 2 en 3, 7e jaargang nr 1 en 2, 8e jaargang nr 1, 11e jaargang nr 1 en 2, 12e jaargang nr 1,2 en 3, 13e jaargang nr 2 en 3, 14e jaargang nr 1, 16e jaargang nr 1
I117288: Anoniem - Gedenkboek van de Kweekschool met den Bijbel te Rotterdam
J68511: Anoniem - Ik en mijn puppy
J138764: Anoniem - Het grote dierenboek. Piet Piraat wonderwereld
J68494: Anoniem - Mijn woordjes
F121867: Anoniem - De verzameling van Leids Dichtersgilde Attitude 2000
J68472: Anoniem - Sesamstraat voorleesboek : de leukste verhalen uit 10 jaar sesamstraat maandblad
J68474: Anoniem - De kaboutertjes
J68476: Anoniem - Het grote verhalenboek
J132465: Anoniem - Nog 10 welterustenkusjes
J101452: Anoniem - De sneeuwman : mijn ogen bewegen en gloeien in het donker!
J68455: Anoniem - Mijn speelgoed
J132435: Anoniem - Mijn eerste kerstboek
J106179: Anoniem - Knappe kevers
D109924: Anoniem - Gedenkboekje der familie Van Oordt
J137387: Anoniem - Sprookjesland : Roodkapje, Klein Duimpje, Sneeuwwitje
J68171: Anoniem - Bijbelsch platenboek. Deel 1
J68133: Anoniem - Blokboek. Huis
J68096: Anoniem - Ik lees al vlot
J68035: Anoniem - Mijn eerste groot kijkboek voor de allerkleinsten
J68040: Anoniem - Roodkapje
J67822: Anoniem - Ons mooi sprookjesboek (op omslag: Voor moeders lieveling)
J139711: Anoniem - Heerlijke scheetjes. Kras & Snuffel, eenboek met flapjes
J67741: Anoniem - Mijn vriendjes de dieren
J67740: Anoniem - Woordjes alfabet
J67706: Anoniem - Broer konijn neemt meneer Beer beet
J67705: Anoniem - Broer konijn en de boter
J67701: Anoniem - Een stoel voor Saartje
J67703: Anoniem - Mijn kleine seizoenenboekje
J95278: Anoniem - Naar zee! : hoe twee Hollandse jongens een roemrijke tocht beleefden
J67602: Anoniem - Dieren telboek
F119255: Anoniem - Balladen en legenden
J67469: Anoniem - Van het tovervisje : een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd
J121670: Anoniem - De vos als schoorsteenveger
J121676: Anoniem - Bas en de bevers
J67383: Anoniem - Kinderzangen : liederenbundel voor vrijzinnige zondagschool kinderkerken en gezin
J67314: Anoniem - De beste sprookjes
J67308: Anoniem - Zomers buiten
J67256: Anoniem - Wat is binnen? Wat is buiten?
J67250: Anoniem - Sesamstraat. Samen spelen
A79649: Anoniem - Verslag van de eerste, tweede, derde en vierde plantersbijeenkomst gehouden te Amsterdam in 1946 en 1947
A79908: Anoniem - Verslag van de Commissie achterstallige betalingen, ingesteld bij besluit van de Staatssecretaris voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen dd. 4 december 1951
J87921: Anoniem - Mijn ronde plaatjesboek
D109633: Anoniem - Beknopte historie van 't vaderland van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767. Derde deel: loopende van het jaar 1673 tot 1751
J113359: Anoniem - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe
Y142200: Anoniem - Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij Leiden (Holland), opgericht 1836
Y142208: Anoniem - 60 jaar vrijheid in Leiderdorp
F118574: Anoniem - Brute verhalen. Nummer 34: Gespletenheid en De laatste trein
T125268: Anoniem - Wetten van het Leidsche Studentencorps
F117957: Anoniem - Almanak voor het schoone en goede voor 1823
F118018: Anoniem - Poetry International Rotterdam 19 tot en met 23 juni 1973 : een keuze uit het werk van de deelnemende dichters + vertalingen
J66942: Anoniem - Robin Hood
H138910: Anoniem - Legaat N.F. Havermans 1909-1987 Zilver Nederland België Denemarken. Deel 1
J66682: Anoniem - Dotje
J66661: Anoniem - Kiri de clown. Opschudding in de woonwagen
J66605: Anoniem - Dotje
J66596: Anoniem - Uit nood en dood gered : een verhaal uit de dagen der geloofsvervolging in Frankrijk door den hoofdpersoon zelve beschreven
J66594: Anoniem - Sinterklaas leukste kleurboek : kleuren, lezen en zingen
J66444: Anoniem - Witte Margriet : officieel orgaan Nederlandsche Gidsenbeweging. Jaargangen 1955 en 1956 in 1 band
J66442: Anoniem - Leuke waggelkopdieren
J66429: Anoniem - Een lieve pleegzuster : eene kerstvertelling
J66329: Anoniem - Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes
J66314: Anoniem - Sprookjesboek met verhalen
H143018: Anoniem - Joost Baljeu
T115321: Anoniem - Kennemer Lyceum Bloemendaal 1920 tien jaren 1930
J66209: Anoniem - In dierenland
J66153: Anoniem - De kikkerkoning
J66149: Anoniem - Het kleine houten huis. De zomer
J66028: Anoniem - De ruimte in
J66020: Anoniem - In dromenland
J66010: Anoniem - Loesje en haar dierenvroendjes
J66007: Anoniem - De vlijtige kabouters
J132314: Anoniem - Heksen, trollen en glazen bollen
F24394: Anoniem - Waar zich wegen scheiden
J129452: Anoniem - Lego Starwars : kies jouw kant, creatief spelletjesboek
J65967: Anoniem - Barbie speelt de hoofdrol
J65955: Anoniem - Barbie als ballerina
J65919: Anoniem - Mijn vriendjes
J129364: Anoniem - De zeeroover van Helgoland
K131198: Anoniem - Laatste kerkdienst van de Hollandsche jongens in Broomlee Camp tezamen met de inwoners van West Linton
J87894: Anoniem - De kerstman en Teddy
J65801: Anoniem - Tom en Jerry vieren feest
J65799: Anoniem - Leuk goedenachtboek voor de allerkleinsten
A74162: Anoniem - Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel. Deel III, eerste gedeelte: Gasparstraten etc.
A75350: Anoniem - De Vrije Universiteit in Indonesië
E134932: Anoniem - Het leven van de vrouw is als een weefsel : enige beschouwingen over de Orde der Weefsters Vita Feminea Textura
E135196: Anoniem - Leven en levenswijsheid van dr. Sarvepalli Radhakrishnan
J65717: Anoniem - Barbie en de indianen
J65705: Anoniem - Barbie in het safaripark
J65716: Anoniem - Barbie op televisie
J65703: Anoniem - Barbie in Schotland
J65701: Anoniem - Barbie als tandarts
K135987: Anoniem - Hooglied : Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling
J65611: Anoniem - De gelaarsde kat
J65598: Anoniem - Goud in Alaska!
D133468: Anoniem - NWO Pionier Project Paleolithicum : Pioneer Research Program Changing views of ice age foragers of the NWO : presentatie en jaarverslag 1994
J65546: Anoniem - Harry Potter pop-up
J65567: Anoniem - Olivier Kwak en de boot
J65571: Anoniem - De geschiedenis van Mary Jones
J113282: Anoniem - Barcelona : reis-doe-boek voor kinderen en ouders
J113305: Anoniem - Parijs : reis-doe-boek voor kinderen én ouders
J65410: Anoniem - De gestolen toverstaf en 3 versjes
J113108: Anoniem - Hans in de speeltuin
J113224: Anoniem - Mijn eerste kerstboekje
J113259: Anoniem - Fredje Varken (op omslag: Het huisje van Fredje Varken)
J64561: Anoniem - "Van Gool's" Pocahontas
F116633: Anoniem (de schrijfster van Elizabeth and her German garden) - De avonturen van Elizabeth op Rügen
F116656: Anoniem - Taboe, blad voor jonge mensen. Nummer 2
F116681: Anoniem - Mária Píccola Sciúrila
F116682: Anoniem - Tekst der liederen te zingen door mejuffrouw Theodora Versteegh concertzangeres te 's-Gravenhage voor den liefdadigheidsavond op woensdag 10 januari 1934 des avonds half acht in het Vereenigingsgeb. Te Overschie
F116915: Anoniem - Volks-liedjens uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Vierde stukjen
F116922: Anoniem - De tweede ronde : tijdschrift voor literatuur. Jaargang 1, nr. 1 (zomer 1980) t/m jaargang 30, nr. 4 (winter 2009)
J65045: Anoniem - 1 2 3 ik tel wat ik zie
J65038: Anoniem - Naar speelgoedland
J64964: Anoniem - Geschiedenis van het engelsch duimpje, of De kleine dwerg
J98244: Anoniem - Allemaal dieren. Op het erf
J64694: Anoniem - Vliegtuigen-parade
J105532: Anoniem - Sim-sala-bim
J18843: Anoniem - De zoon der Pyreneën, en andere vertellingen. Geschiedenis, rekenkundige voorstellen, versjes, raadsels, enz
J130693: Anoniem - Twee goede kameraadjes
J88906: Anoniem - De betooverde prinses
J64470: Anoniem - Rustdag op de kinderboerderij
J112875: Anoniem - De oorsprong van het heelal in levende beelden
Y140173: Anoniem - Aalsmeer's bloemencorso Je Maintiendrai in het Olympisch Stadion Amsterdam zaterdag 6 september 1958 3 uur
J64424: Anoniem - Kinderschat 3. Bevat: Roodkapje; Het tinnen soldaatje; Hans en Grietje; De drie varkentjes
J64385: Anoniem - Stip en Stap met Snuffel en Knuffel. Letters en woordjes
J96362: Anoniem - Verhaaltjes uit sprookjesland (op omslag: De mooiste sprookjes)
J64276: Anoniem - Heidi omnibus. Bevat: Heidi en Klara; Heidi en Peter; Heidi krijgt werk
J64119: Anoniem - De apenstreken van Sim en Pans
J63966: Anoniem - Nog even luisteren
J63968: Anoniem - Voor onze jeugd
J63969: Anoniem - Ware verhalen voor de jeugd
J63970: Anoniem - Verdreven
J63956: Anoniem - De steen der wijzen
J63954: Anoniem - Nieuwe jeugdverhalen
A68933: Anoniem - Chronologisch overzicht van de ontwikkeling van het Indonesische vraagstuk in de nationale en internationale politieke verhoudingen (14 augustus 1945- i januari 1949)
J130399: Anoniem - Kompas sprookjesboek. Deel I: Roodkapje, Klein Duimpje, Hans en Grietje
J130422: Anoniem - Treinen. Album de cromos
J130424: Anoniem - Fievel : een avontuur met een staartje
J130425: Anoniem - Leven der dieren in de natuur : een keurcollectie van 12 dieren in hun omgeving, met bij iedere gekleurde afbeelding een beschrijving van hun leven
A24911: Anoniem - Bijdragen tot de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië Deel 102, eerste en tweede aflevering
A44417: Anoniem - Verslag omtrent den staat van 's Lands plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1901
J101233: Anoniem - Jezus is geboren
J63613: Anoniem - De schone slaapster
J63640: Anoniem - Ik leer thuis lezen. Deel 1 en 2
J63563: Anoniem - DE fabrieksjongen
J112785: Anoniem - Rick de rups. Kun jij al zelf je veters strikken?
J112822: Anoniem - De Fabeltjeskrant. Op vakantie
T109981: Anoniem - Roermond in honderd prenten 1232-1982
J63222: Anoniem - In het land der sprookjes
J133843: Anoniem - Ons sprookjesboek : eene verzameling mooie sprookjes naar het Duitsh
J20766: Anoniem - Het kinderkerstboek no. 22 en 28
J62771: Anoniem - Lentetijd : bloemlezing voor de katholieke school. 7e stukje
J62751: Anoniem - Hans en Grietje
J62682: Anoniem - De Amro-privérekening : een handleiding, met welwillende medewerking van Heer Olivier B. Bommel
J62661: Anoniem - Jong leven
J112698: Anoniem - Het leesplankje Aap Noot Mies
J101177: Anoniem - Mijn eerste beeldwoordenboek. Op het werk
J62646: Anoniem - In kabouterstad
J62588: Anoniem - Op bezoek in Kabouterland
J112593: Anoniem - Het ABC van Jan de Kladder
T82084: Anoniem - Gedenkboek Hervorm Lyceum Amsterdam 1929-1979
J62503: Anoniem - Zilveren bruiloft
J62491: Anoniem - Het zangkoor : een verhaal over de lange reis van de zangvereniging "De Vrolijke Dakhaasjes"
A135936: Anoniem - Geneeskundige staf van het gasthuis te Middelburg : bijeenkomst op 12 en 1 december 1926
J62383: Anoniem - Doornroosje
Y142238: Anoniem - Studeren te Leiden 1966
J62320: Anoniem - Goudlokje : een pop-up boek
T120085: Anoniem - Wandeltochten in en om 's-Gravenhage, uitgegeven op initiatief van de Algemeene Vereeniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken
J141263: Anoniem - Marie en Florentine : ontwikkeling van verstand en veredeling van hart
J62279: Anoniem - De gelaarsde kat
B96579: Anoniem - Handelingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en levensberichten harer afgestorven medeleden 1925-1926 + 1928-1929 + 1931-1932
U118026: Anoniem - De fusie versierd
J138172: Anoniem - Kinderencyclopedie
A135094: Anoniem - Tentoonstellingsgids Jubileum-tentoonstelling 1938 Koloniaal Instituut : 40 jaar ontwikkeling van Nederland en overzeesche gewesten onder de regeering van H.M. de Koningin
A135105: Anoniem - Nieuwe onderzoekingen over Perubalsem uit onze koloniën
A135123: Anoniem - Bab teh
J19952: Anoniem - Nog één verhaaltje, opa : verhalen voor meisjes en jongens van zes jaar en ouder
F131262: Anoniem - 20 Amerikaansche jazz-songs met vertaling. No. 3 en 4
J61835: Anoniem - Beertje Bec en Beertje Lin krijgen weer lucht
J61814: Anoniem - Stijfkopje heeft tegenslag
J135619: Anoniem - De molen in het woud
A133570: Anoniem - Tropisch Nederland : tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-Indië. IIe jaargang mei 1929-april 1930
A135008: Anoniem - Tien jaar WIVS
J61737: Anoniem - Eene Noordhollandsche dorpsgeschiedenis : historische novelle
J61720: Anoniem - Jo's verlanglijst
J61611: Anoniem - Het visje van Joost
J61563: Anoniem - Niels Holgersson is eindelijk in Lapland
T112903: Anoniem - Keuren, ordonnanntien, privilegie, extracten, copie, en contracten etc etc van de heerlykheid Nieukoop en Noorden op nieuws herdrukt na de origineele stukken en schriften in de jaare 1756
J61520: Anoniem - Horen, zien en schrijven : mijn zusje, ze is nog heel klein, ze hoort, ze ziet, maar schrijft nog niet
D133701: Anoniem - De slag om Arnhem = The battle of Arnhem = La bataille d'Arnhem
J139432: Anoniem - Hein weet het beter
Y140397: Anoniem - Gedenkboek van Hengelo (Overijssel) uitgegeven ter gelgenheid van de onafhankelijkheidsfeesten te Henglo (O) op 29-30 augustus 1913
J61202: Anoniem - Het knipmes
A129467: Anoniem - Ten-year-plan for Surinam
J60826: Anoniem - Kijk mama, dat ken ik
J137907: Anoniem - De uil en de poes
J137931: Anoniem - Samen de wereld door
J60683: Anoniem - Sik op ontdekking
J60649: Anoniem - Piepemuisje's grappige dierenboek
H138004: Anoniem - Zo ver het oog reikt : trans-culturele invloeden in het werk van zes Brabantse en zes van oorsprong niet-westerse kunstenaars
D139472: Anoniem - Studenten alamanak 1827
D139473: Anoniem - Studenten-almanak voor het jaar 1843
D139522: Anoniem - Antwerpen in de XVIe eeuw
D24963: Anoniem - Kwart eeuw
D28116: Anoniem - Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap 1929-1930
J60606: Anoniem - Grootmoeders verhaal
F114618: Anoniem - Almanak voor het schoone en goede 1858
F114831: Anoniem (bijdrage van o.a. Klikspaan) - Aurora 1841
I139728: Anoniem - Verbonden schakels : werkers werkt voor elkander : verzamelde opstellen uit het Maandblad der Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit
J119640: Anoniem - Poesje Miauw
J121573: Anoniem - Assepoester Sneeuwwitje
J100872: Anoniem - Efteling sprookjesboom. De gestolen klok
J141264: Anoniem - Almanak voor de jeugd voor het jaar 1847
H137825: Anoniem - Jaarboekje 1949-1950 Stichting Haagse Studenten Film Organisatie
H137857: Anoniem - Catalogus van de tentoonstelling van oude kusnt door de Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland in het Rijksmuseum te Amsterdam 1929
H137883: Anoniem - Icones Leidenses : de portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden
J60457: Anoniem - Jumbo het olifantje
J60429: Anoniem - Telekids vakantieboek
A128353: Anoniem - Jubileumnummer van De School, maandblad van de Nederlandse Leerkrachtenorganisatie in Indonesië
J60394: Anoniem - Assepoester : een flap-uit boek
J100844: Anoniem - Het verhaal van David de kabouter
J100869: Anoniem - Haaiensnaaier : het verhaal van de film
Y142355: Anoniem - Oude prenten vertellen over Rijpwetering en Oud Ade
F130185: Anoniem - Vademecum voor den student : liederboek
J60291: Anoniem - Het geldkistje en DE kersen : twee vertellingen voor de jeugd
J60287: Anoniem - Stel je eens voor...
J60290: Anoniem - Reuze sprookjesboek
J107029: Anoniem - Heintje's kanjerboek
J60213: Anoniem - Klaas Vaak leest voor : 365 verhaaltjes
H137179: Anoniem - In memoriam Louis Bouwmeester 1842-1925
H137200: Anoniem - Chris Lebeau
T121427: Anoniem - Watervoorziening in Ootmarsum : van pomp en put tot waterkraan
J60151: Anoniem - Doornroosje
J60149: Anoniem - Klein Duimpje
J50810: Anoniem - Richard Hunne : een verhaal uit de dagen van Hendrik VIII
J130381: Anoniem - Jij vs. Het boek
J60066: Anoniem - Rijden, varen en vliegen
H136667: Anoniem - Alik Cavalière
H136881: Anoniem - Poolse kunst : tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, catalogus met 32 reproducties in rotogravure
J59864: Anoniem - Jurassic Pak
J59906: Anoniem - Sneeuwwitje en de zeven dwergen : een verhaal met 3 puzzels
H136666: Anoniem - Hans Richter schilder filmer malt
H136182: Anoniem - Transvaalse kuns van vandag = Contemporary art in the Transvaal
J59820: Anoniem - DE inhalige muis en andere vertelsels
J59802: Anoniem - Voor de lieve kleinen. 40e jaargang
Y141839: Anoniem - De Kampioen, 12 nummers uit 1946 en 1947
J139110: Anoniem - Mijn dierenboek
H135885: Anoniem - Hosho-noh theater presenteert Funa-benkei Hagoromo
S29346: Anoniem - Robert Yarber Casino de Knokke, Galerie Van de Weghe
J59308: Anoniem - De ark van Noach : naar de film van Dino de Laurentis
D134419: Anoniem - Een nationaal gedenkfeest gevierd binnen Leiden 27 junij 1865
D134421: Anoniem - Reglement betrekkelijk de heffing der opcenten of stedelijke verhooging op 's rijks acceijns op het geslagt binnen de stad Leyden, gearresteerd den. 19. Julij 1823
D134423: Anoniem - Reglement betrekkelijk de heffing eener eigen plaatselijke belasting op de brandstoffen binnen de stad Leyden, geapprobeerd den 13 junij 1834
D134434: Anoniem - De post van den Neder-Rhijn, IIe deel, nr 53 t/m 104
J59098: Anoniem - Tuilp op school
J59091: Anoniem - Petits belges : hebdomadaire. 3 nummers uit 1949
J59078: Anoniem - Ruiten lappen
J58894: Anoniem - Tom Sawyer en de kikkerkampioen
J112053: Anoniem - Kerstklokje klingelingeling : de leukste verhalen over kerstmis
J112070: Anoniem - Tom Sawyer speelt en wint
J89618: Anoniem - De smurfen vieren feest
J58813: Anoniem - Verhalen en versjes van vroeger
J95183: Anoniem - De onverwachte reis
J58780: Anoniem - Oude sprookjes 1e bundel. Bevat: Klein Duimpje; DE prinses met het gouden haar; De schone slaapster in het bos; Riket met de kuif; De toverfee
T124963: Anoniem - Lustrumnummer Virtus Concordia Fides, orgaan van het Leidsche Studentencorps 1925
H135766: Anoniem - Finse wandkleden oud en hedendaags
H135819: Anoniem - Ons huis : maandblad voor de woninginrichting. 14e jaargang nr.6 en 7 juni/juli 1956
J58643: Anoniem - Van de raaf die Koetcha heette : sprookjes van de volkeren uit het noorden
A126814: Anoniem - Gedenkboek der gemeente Semarang 1906 1931
A126970: Anoniem - Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan op 4 jui 1926 van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
J58621: Anoniem - Verdwenen in de nacht
J100762: Anoniem - De regencape
H135692: Anoniem - De cinema in de laatste vier jaren : de verenigde Staten en hun films tijdens de oorlog
A125221: Anoniem - Burung terbang di dada = De vogel vliegt in mijn borst : programma literaire avond Indonesië - Nederland 26 november 1987
A126444: Anoniem - Cultureel Nieuws Indonesië october 1950 - september 1951
J123963: Anoniem - Loesje Lam
H135590: Anoniem - Opus 2 Cabaret Pepijn
H135635: Anoniem - Fotografie en wetenschap : expositie van wetenschappelijke foto's ter gelegenheid van het390-jarig bestaan der Leidse Universiteit in Stedelijk Museum De Lakenhal van 27 juni t/m 27 juli 1965
J111887: Anoniem - Het dagboek van Sinterklaas
H135589: Anoniem - Wim Kan alleen
J58324: Anoniem - Kabouters bakken een taart
J100664: Anoniem - Edi's boekje : verhaaltjes van grootmoeder
J100673: Anoniem - De mooiste sinterklaasliedjes : met de leukste sinterklaasliedjes op CD
J58278: Anoniem - De glazen berg : Estische sprookjes
J58256: Anoniem - Jungle Jim 1. Vlucht in het oerwoud
J100577: Anoniem - De beren vieren feest
J100555: Anoniem - Almanak voor de jeugd 1907
J100479: Anoniem - De vogel in mijn hoofd wil vliegen
Y141880: Anoniem - Zicht op de Grevelingen + Ontwikkelingsschets Zicht op de Grevelingen
J58158: Anoniem - De teddyberen. Dromen
J58160: Anoniem - De teddyberen. De verrassing
J58145: Anoniem - De teddyberen. Dansles
H135483: Anoniem - Frans Hazeveld, Kees van Roemburg, Will. H. Tweehuysen
H135484: Anoniem - Herman Berserik, Jan Hofland, Hens M. de Jong, Kees van Reomburg, Charles Stok, Toon Wegner, Co Westerik, Aart van den IJssel
A121865: Anoniem - Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië voor de leden van den Sint-Claverbond. Deel IV
J98216: Anoniem - De mooiste goedenacht verhalen
J111866: Anoniem - Vermaak er U mee : een drietal leerzame vertellingen voor kinderen
H135436: Anoniem - Engels zilver 1600-1850
T81012: Anoniem - 12 artistieke foto's van mooi Zutphen
J57911: Anoniem - Het grote boek voor meisjes. Bevat:Alice in wonderland; Heidi in Holland; Pinokkio
J57890: Anoniem - Allerlei
J93791: Anoniem - Nederlandsch leesboek voor de lagere school. Vijfde deeltje
J57887: Anoniem - Van tien leuke aapjes
J57754: Anoniem - Marco Polo
J57556: Anoniem - Boes. De verjaardagstaart
J126203: Anoniem - Sesamstraat. Super speelpret met Bert en Ernie
H135374: Anoniem - Marcel Duchamp schilderijen tekeningen ready-mades documenten
T116249: Anoniem - Korte geschiedenis der Leydsche Akademie , van 1810-1824 vervat in den studenten almanak van 1815-1824 benevens het mengelwerk der voornoemde tien jaren
H135282: Anoniem - Namiddag van een faun : Luceberts wandschildering in het Letterkunidg Museum
J21749: Anoniem - Het vaarfeest
J57303: Anoniem - Le gros lot
S23774: Anoniem - Praemium Erasmianum MCMLX
J57218: Anoniem - Het spoor in de tropen. Deel 1 en 2
F112096: Anoniem - Britsche balladen
J25831: Anoniem - Tooversprookjes : legenden en vertellingen voor de jeugd
J56806: Anoniem - Prins Valiant. 7 losse nummers, te weten: 6/21/33/34/42/44/53
J56722: Anoniem - Lees en speel kleuren
J56685: Anoniem - Het speelgoed van Marietje
S22231: Anoniem - Catalogue raisonné des tableaux et des sculptures Musée Royal de La Haye 1895
H143308: Anoniem - Modetekeningen van René Gruau : tekeningen, gouaches en ontwerpen 1945-1972
J56607: Anoniem - Riket met de kuif
J56606: Anoniem - De tooverfee
J56596: Anoniem - Hans en Grietje
J56566: Anoniem - Robin Hood verdediger van het recht
J56527: Anoniem - Wat ik zie
J56525: Anoniem - De Bereboot komt aan bij Tante Neel
J56388: Anoniem - Tim Tuimel knapt het op!
K135985: Anoniem - Wat weet gij van de Evangelische Broedergemeente en hare zending?
J96652: Anoniem - Sprookjes van grootvader
F143117: Anoniem - Wild-west serie nrs 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19 en 21
J111747: Anoniem - Dierenverhaaltjes voor het slapengaan
T81011: Anoniem - In en om de Gevangenpoort 's-Gravenhage Holland
J55955: Anoniem - Sjors en Sjimmie. De tijdmachine
J55938: Anoniem - Mijn dierenboek
J55653: Anoniem - Piep de muis moet blijven!
J111699: Anoniem - Joep de kikker
J55600: Anoniem - Roodkapje
J111634: Anoniem - Bubbles is gulzig
J111663: Anoniem - De wilde zwanen
J55389: Anoniem - Teddie Beer en het grote gezin
J55388: Anoniem - Teddie Beer ontmoet de zwarte beren
J55386: Anoniem - Teddie Beer loopt weg
J55271: Anoniem - ABC parade
J55269: Anoniem - Kinderliedjes voor de allerkleinsten
J55267: Anoniem - Dieren in de dierentuin
J55259: Anoniem - Ernie en Bert spelen op zolder
J111502: Anoniem - Bob in China
J100036: Anoniem - Tommy de taxi : mini motor boekje
J100084: Anoniem - De geheime kamer, of De kinderen van de ketter
Z140209: Anoniem - Statuten, huishoudelijk reglement en reglement van de Jachthaven der Watersportvereniging Amsterdam, gevestigd te Amsterdam
J111468: Anoniem - Er was eens… 2e deel : vier sprookjes: Gulliver, Münchhausen, Robinson Crusoe, Tyl Uilenspiegel
J100028: Anoniem - Bram en de wilde dieren
J55003: Anoniem - Voor onze jeugd : enige verhalen voor de jeugd
S113155: Anoniem - Kultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1950 (1e deel), 1951, 1962, eerste band, 1964
J100015: Anoniem - De gelaarsde kat
A116731: Anoniem - N.V. Stoomvaart Maatschappij "Nederland" Amsterdam Handboek voor passage januari 1931
J45274: Anoniem - Bobo het eskimojongetje in het land van de Indianen
T80714: Anoniem - Luxembourg : cartes vues a deplier
J54841: Anoniem - Dieren op de boerderij
J54848: Anoniem - Het lelijke eendje
J54849: Anoniem - Doornroosje
J54854: Anoniem - Klein Duimpje
J54790: Anoniem - Sneeuwwitje en de zeven dwergen
J54478: Anoniem - Geschenk voor de jeugd. 2 delen in 1 band
J54351: Anoniem - De schone slaapster
J54356: Anoniem - De toverbonen
T80684: Anoniem - Oud-Utrecht 1-1-2009 12 foto's ca. 1875 uit het gemeentelijk archief
F110236: Anoniem - De honigbij, of Bloemlezing op het gebied der kunst, wetenschap en smaak. Tweede jaargang
F110435: Anoniem - Ivde nacht van de poëzie
F110452: Anoniem - Vijfhonderd opzichters van vijfhonderd bibliotheken doven de lichten : Gdeichten uit China, Taiwan, Korea en Japan
J87833: Anoniem - Tel je mee? Thuis
F138720: Anoniem - De Stoep : Nederlands periodiek. Dubbel nummer, derde srie 4 en 5
J53986: Anoniem - Vertellingen uit alle landen
J53979: Anoniem - Karmijntje de lieve heks. Een vreemde uil
J138864: Anoniem - Spotlight. Op de boerderij : zoek, vind en tel
J53878: Anoniem - Spelend leren : aardige verhaaltjes, grappige sommetjes en leuke tekenvoorbeelden
J53811: Anoniem - 365 nieuwe dierenverhalen
J53795: Anoniem - Het geitje en de wolf
J53794: Anoniem - De verwaande muis
J53793: Anoniem - Pasen in het bos
J53735: Anoniem - De allermoooiste kleuterliedjes : 25 liedjes met tekst en notenbalken
K88495: Anoniem - Bybelschat, of De voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en bevattelyke wyze in Vragen en Antwoorden voorgestelt etc. Twede deel
J53298: Anoniem - Mijn eerste kijk- en leerboek
H143037: Anoniem - Potterij en potterie : Meindert Zaalberg vijftig jaar pottebakker
J53186: Anoniem - Zie je me goed?
J19396: Anoniem - Groot vakantieboek
J123958: Anoniem - Jenny Giraffe
K118019: Anoniem - Preken, uitgegeven om evangelisch licht te verspreiden en christelijk leven aan te kweeken vooral onder de mindere standen des volks. Tweede jaar
J52955: Anoniem - Plakken en kleuren : om urenlang te knippen, te plakken, te kleuren en te tekenen. 6 delen: Sprookjes; tellen; dierentuin; de boerderij;hoe laat is het?; in het dorp

Next 1000 books from Antiquariaat Klikspaan[an error occurred while processing this directive]

6/8