Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
J131835: Anoniem - Kinderen en de bijbel. Nieuwe Testament
J52816: Anoniem - Stadjes en wereldsteden
J126790: Anoniem - Juf Roos. Verjaardag
J21022: Anoniem - Assepoester
J99422: Anoniem - Sprookjes van Moeder de Gans. De schoone slaapster
J138321: Anoniem - De toverfluit : een uitgelezen verzameling verhalen die nooit vervelen
I139698: Anoniem - Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1925
J30383: Anoniem - Avonturen van den Baron von Münchhausen
J119543: Anoniem - De dieren uit het bos
J124923: Anoniem - Dierenverhaaltjes voor het slapen gaan
T117798: Anoniem - Breda evacueerde : een herinnering aan de evacuatie van Brda op Pinksteren 1940, samengesteld naar de gegevens van reportages in het Dagblad van Noordbrabant en Zeeland
T117913: Anoniem - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V, II: De gemeente Amsterdam
Y139932: Anoniem - Honderd jaar 1864-1964 : uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Gemeente H.B.S. thans Rembrandt-Lyceum Leiden
U130975: Anoniem - Amsterdamse Grafische School Voorjaar 1954
T120328: Anoniem - Rapenburg 13 en 15 Leiden : geschiedenis en restauratie 2002-2003
U143302: Anoniem - Catalogus eener belangrijke verzameling boeken en prenten, instrumenten en boekenkasten nagelaten door den Weled. Gestr. Heer mr. Braet Bisdom van Cattenbroek en den Weled. Geb. heer A. W. Wichers
J107997: Anoniem - Het grote boek van Sint
J119528: Anoniem - Ik lees al zelf : pop tol bal
J45761: Anoniem - Een tochtje naar Paashazendorp
J99613: Anoniem - Jong Nederland : weekblad voor Hollandsche jongens en meisjes. 14e jaargang 1930, nrs 18 t/m 34
T121129: Anoniem - Verslag over 1931 van de Provinciale Zuid-Hollandsche Archeologische Commissie
P71915: Anoniem - Socialisme in overgangstijd 4: De les van de na-oorlogse nationalisaties
P71342: Anoniem - De duitsche staatssecretaris van koloniën, Dr. Solf, spreekt..
P71632: Anoniem - De britsche contrabande-controle
P71914: Anoniem - Een duitsch antwoord aan Lloyd George
T109357: Anoniem - Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier aanwezig op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, gedeurende de maand september 1917
J94624: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. 14e serie: Bruintje Beers herfstavontuur; Bruintje Beer en de parels; Bruintje Beer naar de Londense kroningsfeesten
T121825: Anoniem - Gedenkboek 50-jarig bestaan der Vereeniging voor Middelbaar Technisch en Ambachtsonderwijs en van de Ambachtsschool te Leeuwarden, 12 juni 1880 12 juni 1930
U131693: Anoniem - Bibliotheek op reis 1984-1993 : Leidse inzendingen aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland tijdens het bibliothecariaat van drs. J.J.M. van Gent
J115571: Anoniem - Griezellige vertellingen
T107964: Anoniem - Herinneringen aan Zevenwouden. Deel 2: Zevenwouden
U131541: Anoniem - De druckerye gedeelte uit: La premiere et la seconde partie des dialogues francois pour les jeunes enfans = Het eerste ende tweede deel van de Francoische t'samensprekinghen, overgheset in de nederduytsche spraecke
J138916: Anoniem - Loeloe van Miramboe
F72011: Anoniem - Hollands Diep : cultureel opinieblad, 38 nummers uit 1975,1976 en 1977
J109843: Anoniem - Waar ik woon… : ik woon in mijn dromen want daar kun je overal komen
J45015: Anoniem - Het dierenrijk
J70653: Anoniem - Ontdek de woorden glitterboek
J43998: Anoniem - Hansje en Grietje
T120097: Anoniem - Grote historische provincie atlas 1:25000 Zeeland 1856-1858
T110946: Anoniem - Sittarder Maria almanak voor het jaar o.H. 1933 en 1939
T124615: Anoniem - Gids voor een Rijnreis, de Eifel en Kleef
S116335: Anoniem - Kersttentoonstelling moderne buitenlandsche kunst uit Nederlandsch bezit
D118294: Anoniem - Korte opmerkingen over de gebeurtenissen van den dag. Deel I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII
C134416: Anoniem - Leidsche Zangvereeniging. Muziekfeest op 10 en 11 juni 1875, des avonds te 7 uren in de Hooglandsche Kerk : tekstboekje
C134417: Anoniem - Vier en twintigste muziekuitvoering op woensdag 29 april 1885, 's avonds te halfacht uur in de Stadsgehoorzaal
C134418: Anoniem - 73e muziek-uitvoering op dinsdag 25 november 1902, des avonds 8 uur precies in de concertzaal
T114683: Anoniem - Stratenboekje van de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den Ijssel 1965
S136595: Anoniem - 400 jaar Leidse Universiteit : een natuurwetenschappelijke bijdrage uit enkele instituten
J49786: Anoniem - In het bos
J49771: Anoniem - Voor pappa : een boekje voor vaders geschreven door kindereb
J117024: Anoniem - De geschiedenis van den berkenboom : een sprookje
J48854: Anoniem - Drie spannende meisjesverhalen. Bevat: De kleine Heidi / Annie van Munsching; Kampioene / Nol de Zwart; Loes wint het / Marijke van Iersel
J111265: Anoniem - Het grote droomverhalen boek : een schat aan verhaaltjes voor het slapengaan
J111237: Anoniem - `Buster Bunny, de held
J111246: Anoniem - De vogeltjes. Rob en de wilde zwijnen
P116873: Anoniem - Oost-Duitsland in de rode greep
J139923: Anoniem - Zorro. Duel in het dorp
T95041: Anoniem - Brabants heem : tweemaandelijks tijdschrift voor Brabants Heem- en Oudheidkunde. Jaargang III, 1951
S97836: Anoniem - Sinte Godelieve 1070-1970, 1-26 augustus 1970
U92136: Anoniem - Alphabetische catalogus der boeken aangekocht voor rekening der Thorbecke-Stichting
J27082: Anoniem - Voor de lieve kleinen
T125662: Anoniem - Canon van de geschiedenis van Hof van Twente
J29439: Anoniem - Kompas sprookjesboek. Deel 2: De wolf en de 7 geitjes, Sneeuwwitje, Assepoester
T123530: Anoniem - Herinneringen aan het Groene Hart van Wassenaar tot Gouda
T101807: Anoniem - Wilhelminakerk 's-Gravenhage 1906 - 1956 - 1981 : geschiedenis van een Hervormde wijkkerk
O135412: Anoniem - Faller modelbouw makkelijk gemaakt
K87694: Anoniem - Graalrangen
J97877: Anoniem - Mijn dierenboek
U135116: Anoniem - Productiviteit door samenwerking
T61688: Anoniem - Oudheidkundige kring "De Ghulden Roos", jaarboek no.46 en 47, 1986 en 1987
J106285: Anoniem - Tuuta, tuuta, opzij voor de brandweerwagen!
J105542: Anoniem - Het verwaande konijntje
I71591: Anoniem - Voeding en voedingstoestand van schoolkinderen en een groep jonge arbeiders te Leiden (1950-1951)
J32221: Anoniem - Jeugd omnibus. Bevat: De drie musketiers; Tom Sawyer en zijn vriend Huck; Gullivers reizen
J95984: Anoniem - Japie helpt de boswachter
J93348: Anoniem - Jimmy Brown als wielrenner
J118677: Anoniem - Avondgesprekken over verschillende wetenschappelijke en zedekundige onderwerpen : een leesboek voor de jeugd
J118640: Anoniem - Sprookjes van Moeder de Gans opnieuw verteld
J68456: Anoniem - Dieren van de boerderij
J107122: Anoniem - De beste sprookjes
J25154: Anoniem - Oom Arthur vertelt
I139751: Anoniem - Overheid en openbare zeden
J30118: Anoniem - Ruim voldoende : uitgezochte verhalen en tekeningen van Amsterdamse scholieren
T66451: Anoniem - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1966
D139384: Anoniem - Leiden in crisis
D139410: Anoniem - Liederen bij de herdenking en viering van Leidens ontzet
D139412: Anoniem - Stukken, het huiszittenhuis betreffende, uitgegeven op last van den raad der stad Leyden door de daartoe benoemde raads-commissie
D139417: Anoniem - Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur van Leiden 1739-1939
T122898: Anoniem - De Nederlanden : karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen
J24716: Anoniem - Margaretha en de Engelsche tante (door den schrijver van Adèle en Margaretha)
J87929: Anoniem - Eten
J87932: Anoniem - Pim de politie-auto
J119525: Anoniem - Zie ginds komt de stoomboot : sinterklaasliedjes
D56828: Anoniem - Nederlandsch Museum : geschied- en letterkundige merkwaardigheden, natturbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen. Jaargang 1860 en 1866
J78566: Anoniem - Het Unicef-prentenboek voor kerstmis : illustraties en verhalen uit zestien landen
T64404: Anoniem - Sightseeing The Hague, 10 snapshots real photographs
H135029: Anoniem - Oude bouwwerken in de Nederlandse Antillen
J26282: Anoniem - Snuije en het feest
J69145: Anoniem - Puzzelboek bijbelverhalen
T114282: Anoniem - Catalogus van geschriften over Rotterdam aanwezig in de bibliotheek der gemeente
D104754: Anoniem - Fantasie en werkelijkheid
J47295: Anoniem - Roodkapje - Doornroosje
T114281: Anoniem - Xatalogus van boeken en andere geschriften over Haarlem en omstreken aanwezig in de Stads-bibliotheek en leeszaal van Haarlem (Prinsenhof)
J129008: Anoniem - Vele jaren op een onbewoond eiland (Robinson Crusoë)
J111194: Anoniem - Voor mamma : een boekje voor moeders, geschreven door kinderen
J107852: Anoniem - De reuzenschatkist sprookjes. Deel 1,2 en 3
J121419: Anoniem - Alle bekende kinderliedjes : 28 kleuter- en peuterliedjes met notenbalken
J136752: Anoniem - Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
J107235: Anoniem - Bijbelse geschiedenis. Serie 1
J116982: Anoniem - Kinderzangen : liederenbundel voor vrijzinnige zondagschool kinderkerken en gezin
H134653: Anoniem - Verslag van den toestand van het Stedelijk Museum De Lakenhal gedurende het jaar 1918, 1919, 1921, 1934, 1935, 1936 en 1937
H134668: Anoniem - Eisenstein versus vertov
J106867: Anoniem - Aan zee
J106866: Anoniem - Naar de winkel
F80568: Anoniem - Almanak voor het schoone en goede 1855
J106817: Anoniem - Sesamstraat. Wat hoort bij elkaar
J106816: Anoniem - De Bereboot komt aan bij de boerderij
I58844: Anoniem - 50 jaar deelhebberschap
T124444: Anoniem - Molennieuws : orgaan van "De Hollandsche Molen", Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. 52 nummers tussen augustus 1969 en november 1985
K139306: Anoniem - Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te Nijmegen. Verslag der algemeene vergadering van den 25 februarij 1849
J89465: Anoniem - De toverfluit
J44538: Anoniem - De wereld van Davis de kabouter
S126998: Anoniem - Hertzog-Annale van die Suid-Afrikaanse Akademie vir wetenskap en kuns. Jaarboek IX - desember 1962 (11e jaargang, nr. 15)
T123243: Anoniem - De verzameling : 30 Leidse dichters
J128608: Anoniem - Circus Jumbo
J128604: Anoniem - Mooie versjes voor kleine zangers
J123415: Anoniem - De Bremer stadsmuzikanten
D137444: Anoniem - Brief van Suzanna : Amerika 1632
D137525: Anoniem - Carnegie Heldenfonds voor Nederland. Verslagen over de jaren 1935, 1936, 1937, 1938 en 1939
T124036: Anoniem - Lustrumnummer uitgegeven ter gelegenheid van het 11e lustrum der Vereeniging van vrouwelijke studenten te Leiden en tevens ter herdenking van het 5de lustrum van haar orgaan Nitor
T120212: Anoniem - De regten van 's lands universiteit te Leyden door de heeren curateuren en burgemeesteren der zelve stad, mitsgaders rector en regteren, verdedigt by ontmoetingen van tegenkanting van andere regters in Holland
J128186: Anoniem - Volg je hart + Omkeerdagboekover jou
J107558: Anoniem - Geschiedenissen voor jong en oud. Derde serie
J44568: Anoniem - Zonneschijn in het huisgezin
J95762: Anoniem - Een dagje naar de dierentuin
J136961: Anoniem - Kleuterblaadje : geillustreerd weekblad voor kinderen van 6-10 jaar. 22e jaargang
J44350: Anoniem - Gulliver
J44222: Anoniem - Hoe laat is het?
J105495: Anoniem - Keur van Sprookjes : de meest gezochte sprookjes voor kinder- en huiskamer (1e sprookje: Gevonden vogel)
J105499: Anoniem - Ons leesboekje
T92559: Anoniem - Nederlands Hervormde Gemeente Horssen en zijn kerkgeschiedenis
S130181: Anoniem - Willeke van Tijn. Ateliers, werkplaatsen, opdrachten, tentoonstellingen, musea, beurzen 1983-2011
J119369: Anoniem - Het Dordrecht van Tollens
H142951: Anoniem - Beeldend aardewerk : experimentele afdeling van De Porceleyne Fles te Delft
T109143: Anoniem - Brand Hotel Polen : rapport
K102437: Anoniem - Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik
F77649: Anoniem - Vergeet mij niet : muzenalmanak 1862
J114597: Anoniem - Het Sinterklaas rijmpjesboek
J98577: Anoniem - Piggelmee bij de eskimo's : een nieuw spannend avontuur
J120952: Anoniem - Het leven van Napoleon : geschiedkundig verhaal voor de nederlandsche jeugd
J108266: Anoniem - Bob de bouwer. Samen bouwen
Y127739: Anoniem - De Pilgrim Fathers te Leiden 1609-1620
U86278: Anoniem - Het moderne leeszaalberoep is een verrassend beroep...
J44393: Anoniem - Twee jongens
T122152: Anoniem - De kerk buitenste - binnenste : 40 jaar St. Petruskerk - Leiden
T117317: Anoniem - Huishoudelijk reglement der Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
J31880: Anoniem - De boerderij
T124627: Anoniem - Nederlandsche Residentie- en 's Gravenhaagsche almanak voor het jaar 1863, 38ste jaargang
J61435: Anoniem - Het kleine grijze haasje : dierenverhalen
J89497: Anoniem - Hoe een groot uitvinder zijn loopbaan begon
J89498: Anoniem - De lotgevallen van John Brown
J123470: Anoniem - Verhalen uit de levens van God's lieve heiligen naverteld te Bethanië
K92815: Anoniem - Proeve eener wijsgeerige beschouwing van het christendom
Y126375: Anoniem - Het verhaal van Leidens ontzet
J89552: Anoniem - Een man, een man, een woord, een woord : sprookjes van grootvader
J92859: Anoniem - Introva kiekeboe-boek met de van ouds bekende versjes
U131085: Anoniem - 300 jaar Amsterdams reclamedrukwerk
J125392: Anoniem - Kerstmis sneeuwpop : pop-up pret, een 3D boek
D139420: Anoniem - Vijfenzeventig jaar L.D.M.
J88152: Anoniem - Mijn kleine tractor
M129513: Anoniem - Physiologisch laboratorium te Leiden : practische oefeningen in proefondervindelijke physiologie
K132239: Anoniem - A.L.M.A 18 oct. 1936 25 oct. Algemeene Leidsche Missie Actie Stadsgehoorzaal Leiden
J86947: Anoniem - Barbie als toneelschrijfster
J86990: Anoniem - Zeg me dat eens na : oude en nieuwe rijmen en spelletjes
J87009: Anoniem - Nils Holgersson komt te hulp
T111073: Anoniem - Amsterdams Iournael vervatende kortelijk van dag tot dag alles wat gepasseert is van den 30 julij tot den 4 aaugusti des jaers 1650
Y126403: Anoniem - Stedelijk Gymnasium te Leyden. Promotie en prijsuitdeeling 1840, 1841, 1844 en 1846
J87900: Anoniem - Boodschappen doen : puzzelboekje
J105846: Anoniem - Vraag het de vogels
J98132: Anoniem - Prof in de dop. Vogel
D118217: Anoniem - Vlaamsche volkskalender 1933
J91903: Anoniem - De leukste verhaaltjes en liedjes voor het slapengaan
J99236: Anoniem - Sneeuwwitje
J136952: Anoniem - Dieren in het bos
M108776: Anoniem - Pharmacopoea Almeriana 1726 : supplementum ad Pharmacopoeam Alcmarianam (1179) Wet voor doctoren en apothecars binnen de stad Alkmaar (1795)
D139824: Anoniem - Karel van Gelre (1467-1538) en zijn tijd : catalogus van de tentoonstelling in het gebouw Kunstoefening te Arnhem, 13-24 april 1949
J112098: Anoniem - De marsch van de tien teddy beertjes
J108908: Anoniem - Mijn eerste woordjesboek. Op safari
T123892: Anoniem - Geschiedenis van Ede. Deel 1: Het kerspel Ede; Deel II: Het ambt en de gemeente Ede; Deel III: Kerkdorpen en buurschappen
T124300: Anoniem - Sint Annahofje
T122221: Anoniem - Plattegrond groot Utrecht
V133491: Anoniem - Maleisch letterschrift : leesoefeningen ten dienste van het onderwijs, 2e verzameling
Y126866: Anoniem - Schrijvend Voorschoten : fantasie en werkelijkheid
J108856: Anoniem - Het bruine kuikentje en de grote wereld
J47477: Anoniem - Bonte vlucht : verhalenbundel voor jongeren
J47491: Anoniem - Winteravondboek
U134118: Anoniem - Van een niet zo belangrijk jubileum, een brief en een klein misverstand over het woordje het
U134704: Anoniem - Jaarboek 1907 Drukkerij Levisson
D139543: Anoniem - Antwerpen in de XVIIde eeuw
J137227: Anoniem - Er zitten 101 dinosaurussen in dit boek
Y127538: Anoniem - Automatiseering van het telefoonnet Leiden 4 juli 1939
P113183: Anoniem - Pro Flandria servanda : Vlaanderen's recht en eisch tot zelfstandigheid gesteld, toegelicht , gestaafd
J91943: Anoniem - Ik vin u zo lief! : kinderen schrijven de koningin
J88224: Anoniem - De rattenvanger van Hamelen
J105828: Anoniem - Korte kinderverhalen
T124514: Anoniem - Inventarisatie jongere bouwkunst 1850-1940. Objecten gemeente Denekamp
J24220: Anoniem - Tusschen hemel en aarde, of Drie dagen op de daken
J110903: Anoniem - Woordjes. Dieren
J110906: Anoniem - Stralende sterren. Tellen
J96835: Anoniem - Straks zuig je de sterren op
Y142502: Anoniem - Over de restauratie van de Nieuwe Kerk te Amsterdam 1959-1980
D51442: Anoniem - De volkerenstrijd van 1914-1915 : een overzicht uit tal van bronnen bijeengegaard voor de Mavorslezers
D53797: Anoniem - Regestenlijst van het archief der staten van Utrecht 1323-1528
T123317: Anoniem - Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 en 1953
J27723: Anoniem - De avonturen van Baron von Münchhausen
D138016: Anoniem - Leiden in de Middeleeuwen
T113605: Anoniem - Overijselsche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose. Derde Jaarverslag (1 januari - 31 december 1916)
U125021: Anoniem - Catalogus 1931/'32 der uitgaven van N.V. Uitgeversmaatschappij Kosmos Amsterdam Keizersgracht 133
J91597: Anoniem - In het park
T113613: Anoniem - Geillustreerde gids van Ootmarsum en omstreken
K117502: Anoniem - Het hooglied van Sálomo
K117503: Anoniem - Letterlyke vertaaling van de hebreeuwsche, chaldeeuwsche, syrische, en grieksche woorden van den H. Bybel
F67671: Anoniem - Castalia : jaarboekje aan de fraaie letteren gewijd. Jaargang 1870
T73803: Anoniem - Verordeningen en reglementen betreffende het Openbaar Middelbaar Onderwijs, Gemeente Zaandam
J27254: Anoniem - Levensbeelden voor jong en oud, of Edele, zedelijke beginselen voor het huisgezin. Deel II
J27222: Anoniem - Jong leven : jaarboek voor de Belgische jeugd. Nr. 3
J27230: Anoniem - Plezier met Sjors 4, 7, 8 en 9
S83527: Anoniem - Catalogus van de verzameling etsen van Rembrandt in het bezit van I. de Bruijn en J G de Bruijn-van der Leeuw
J90047: Anoniem - Het ondeugende varkentje en andere verhaaltjes
J90783: Anoniem - De wijzers van de klok
M137529: Anoniem - Academisch Ziekenhuis - Leiden. Verslag over het jaar 1964
J110641: Anoniem - VoiceMail : andere kerstverhalen
J110684: Anoniem - DE kip de haan en de kuikens
J27689: Anoniem - Sneeuwwitje uitklapboek
J27684: Anoniem - Grootmoeders rijmpjes en versjes
J27531: Anoniem - Poësie : rijmpjes en versjes
J70689: Anoniem - De reis begint
J70696: Anoniem - De avonturen van Joop en zijn vrienden
J119195: Anoniem - Dornroosje
J119212: Anoniem - Efteling sprookjesboom 2. Twee Klein Duimpjes
J119216: Anoniem - Efteling sprookjesboom 4. Opgestaan is plaats vergaan!
J110737: Anoniem - Onvergetelijke sprookjes
D83389: Anoniem - Luxemburg onder Oranje-Nassau 1815-1890
F135280: Anoniem - V.V.S.L.-liedjes : het Leidse liedje dat ons ligt..
T120452: Anoniem - Mensen in Canada : over ontdekkers, pioniers en immigranten
J136027: Anoniem - Het Schoolklokje nummer 9 juli 1952
J109030: Anoniem - Insecten : een glitter kartonboek
J109031: Anoniem - Dieren op de boerderij
P123428: Anoniem - Onze partij en het militarisme : het standpunt van den partrijraad
J119630: Anoniem - Toeter op de boerderij
J89628: Anoniem - De kleine hond : zoek je mee?
J92721: Anoniem - Bijbel voor de jeugd : een keuze uit verhalen van verschillende auteurs
J87981: Anoniem - Alsjeblieft! : beeld-woorden
J87984: Anoniem - Allemaal dieren. Op de boerderij
K120356: Anoniem - Het boek Jona
E77784: Anoniem - Uitzicht. Jaargang 3, 1941
E80689: Anoniem - Psychometrie, clairvoyance en gedachtenoverbrenging door een leerling
J29564: Anoniem - Sneeuwwitje en ander sprookjes en vertellingen
J91818: Anoniem - Oude sprookjes. Tweede bundel, bevattende: Roodkapje, De Witte kat, De gelaarsde kat, Sneeuwwitje, Assepoester
Y125874: Anoniem - Ala de dag van gisteren : honderd jaar Amsterdam, de Amsterdammers en de groei van de stad
I132335: Anoniem - Textilia : orgaan van de Nederlandse Katholieke Vakbond voor de textieldetailhandel St. Willbrordus. 17 nummers uit 1950
T125223: Anoniem - Wapen album Noord-Holland no.91-135
J110856: Anoniem - Wondere 1-minuut verhalen
J110868: Anoniem - Wat weet jij over konijnen
J29760: Anoniem - Slaapliedjes
J29709: Anoniem - Sprookjes en vertellingen van de Efteling
J19520: Anoniem - Gelukkig weer thuis
J110827: Anoniem - Teddybeer avonturen
J90779: Anoniem - De vrolijke kabouter
J29666: Anoniem - Stel je eens voor.. : de beste verhalen uit de prijsvraag "kinderverhaal' van NRC-Handelsblad
J29621: Anoniem - Het klaverblad
J95760: Anoniem - Een avontuur op zee
J88930: Anoniem - Avonturen met dieren. Bevat o.a.: Prikstaart de egel is slim
J88933: Anoniem - Woordjes woordenboek
J88932: Anoniem - Cijfers
J88306: Anoniem - ABC smulboek
T119827: Anoniem - 40 jaar electriciteit : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig betsaan van het Gemeente Electriciteitsbedrijf 23 november 1948
J96086: Anoniem - De raaf Azfoer
M28396: Anoniem - Codex medicamentorum Nederlandicus : voorschriftenboek van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der pharmacie
I117827: Anoniem - Door de duisternis naar 't licht : 'n woord van het R.K. Werkliedenverbond tot de katholieke arbeiders en bedienden van Nederland
J96303: Anoniem - Voyages de Gulliver = Gulliver's reizen
J136998: Anoniem - Liedjes vor Sinterklaas met notenbalken
J137383: Anoniem - Mijn foto- en invulboek : alles over mezelf, mijn familie en mijn vriendinnen
H142270: Anoniem - Catalogus 1965 van Aad Veldhoen rotaprenten
J128586: Anoniem - Het verhaal van poes
J128587: Anoniem - Klein Duimpje
S75022: Anoniem - Het huis oud & nieuw : maandelyksch prentenboek gewyd aan huisinrichting, bouw- en sierkunst. Jaargang 4, aflevering 11 nov. 1906
J93354: Anoniem - Barbie. Vreemde voetstappen
J122461: Anoniem - Stoere piratenverhalen. Piet Piraat in de Bibberbaai
U143301: Anoniem - Catalogus dre bibliotheek nagelaten door wijlen de weleerw. Heer s. Crommelin
K67833: Anoniem - Korte levensschets van Ralph en Ebenezer Erskine. Bevat tevens: Het sterven aan de wet en Het leven naar het evangelie / Ralph Erskine; De overeenstemming der goddelijke eigenschappen / Ralph Erskine; De gelukkige en groote vergadering der volken tot Schilo / Ralph Erskine
J105826: Anoniem - Little Urchins Voor een ander aardig zijn is ook voor jezelf fijn
J94691: Anoniem - Geschiedenissen voor onze jeugd. Eerste en tweede serie
J118533: Anoniem - Tijl Uilenspiegel, zijn wonderlijk leven, zijn snaaksche avonturen, zijn boeberijen en snoeverijen, zijn grappen en guitenstreken
J94137: Anoniem - Met Hansje naar de Mytylschool
U102606: Anoniem - Koninklijke Bibliotheek van België, honderdste verjaardag van de opening voor het publiek 21 mei 1839
J141268: Anoniem - De zon brengt het aan den dag : een verhaal voor mijne jonge vrienden
D139133: Anoniem - Academische zitting op 21 mei 1975 in de Pieterskerk te Leiden ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Leidse Universiteit
J137415: Anoniem - Liedjes prentenboek : wie zingt er mee?
T113450: Anoniem - Catalogus der briefverzameling van S.A. Gabbema
J97802: Anoniem - Adriaan en het circus
S124465: Anoniem - Cobra verjaardagskalender
000701: ANONIEM - Kunstpatrimonium Van de Belgische Gemeenten (Kunst in België IV)
J139814: Anoniem - Mijn grote dierenboek
J97648: Anoniem - Sinterklaasje bonne-bonne-bonne : sinterklaasliedjes
J88740: Anoniem - Voor de wedstrijd
J96115: Anoniem - Jongens omnibus. Bevat: Tijl Uilenspiegel; Gullivers reizen; Willem Tell
T119482: Anoniem - De Lichtbaak : bijzondere mededelingen van de Stedelijke Lichtfabrieken te Leiden. Nummer 4, juni 1936 en nummer 5, januari 1939
T122352: Anoniem - Lustrum almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden
S82424: Anoniem - Midden- en kleinbedrijf en monument
J106793: Anoniem - De wijze burgers van Dommestad
K135423: Anoniem - Pius XI 1879 1929 : het priesterjubilé van den paus-koning
J104081: Anoniem - Griezelverhalen
J104162: Anoniem - Leven van Keizer Napoleon
J104165: Anoniem - Fabelen en gedichten voor kinderen
J104190: Anoniem - Printeboekje voor kinderen
J104201: Anoniem - Wat grootmoeder vertelde. De wolf en de zeven geitjes
J104202: Anoniem - Sprookjesboek. De drie meesterstukken
J104203: Anoniem - Sprookjesboek. Doornroosje, Sneeuwwitje, De zeven geitjes
I136066: Anoniem - Congresgids van het zesde congres van den Nederlandschen Bond van Abstinent Studeerenden, 3,4,5 en 6 augustus 1926 te Amersfoort
I136281: Anoniem - De macht van het staal
U131529: Anoniem - La première, et la seconde partie des dialogues francois, pour les jeunes enfans = Het eerste ende tweede deel van de francoische t'samensprekinghen, overgheset in de Nederduytsche spraecke
F102109: Anoniem - Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en prijsvaarzen, behelzende den lof der dankbaarheid. Deel 1, 2, 3, 4 en 5
J115257: Anoniem - Sprookjes en vertellingen omnibus
J93249: Anoniem - Boekenkwartet BB&J
J92303: Anoniem (o.a. Annie M G Schmidt) - De kracht van woordjes : het voorleesboek van De Standaard
J92340: Anoniem - Beeldschrift. XIVe stukje: Maria en haar pop
J92342: Anoniem - Beeldschrift. Xe stukje: Het boertje
J122297: Anoniem - Mijn kabouterboek
B44976: Anoniem - Kleintje boek : over kleuter- en prentenboeken. 1e jaargang 1980, nr 1
T121653: Anoniem - In het licht der schijnwerpers herleeft het verleden = In the brilliance of the flood-lights the past lives once more
T121650: Anoniem - Oost Twenthe… dat mooie land!
T121652: Anoniem - Bloemenheuvel Bloemendaal
D94496: Anoniem - Alfabetische lijst van goederen vallende onder de Rijksbureaux voor Handel en Nijverheid en het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd
D94550: Anoniem - Luchtbescherming : aanwijzingen ten behoeve van de zelfbescherming (voorbeelden van lichtafscherming ter voorkoming van lichtuitstraling uit gebouwen)
J95184: Anoniem - Sneeuwwitje
T116003: Anoniem - Markeregt van Wesepe
J109309: Anoniem - Sprookjes van Moeder de Gans. Klein Duimpje
J109331: Anoniem - Klein natuurkundig museum. De dieren, tweede deel
U113616: Anoniem - Boekenliefhebbers en hun boeken
Y126609: Anoniem - Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling
Y126731: Anoniem - Leiden, 4 januari 1944
Y126665: Anoniem - Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf : de geschiedenis van de ontwikkeling van de land- en tuinbouw aan de Drechtdijk te De Kwakel vroeger behorend tot "Het Bezwooren Kerf"
J119542: Anoniem - De dieren uit de bergen
D138110: Anoniem - Gids voor eerstejaars studenten aan de Leidsche Universiteit 1937
J122266: Anoniem - Kortbegrip van alle wetenschappen
D141923: Anoniem - Oudheid en kunst : algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis, jaarboek 53e jaargang 1987
M128031: Anoniem - Malnutrition and starvation in Western Netherlands september 1944 - july 1945. Part I
T116967: Anoniem - Voorschoten vroeger nu straks
J78582: Anoniem - Sesamstraat Eerste wwordjes
J78584: Anoniem - De wereld van de kabouters
T119468: Anoniem - Jaarboekje 4 Vereniging Vrienden van de Leidse Hout
U133492: Anoniem - All over the world : Prikkels institute of image
H109195: Anoniem - Rubberdagen Brussel - 10 en 11 maart 1953 : voordrachten en verslagen
M23210: Anoniem - Tuberkulose-Bekaempfung in den Niederlanden
K71241: Anoniem - Christelijk album : woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde christenen van allerlei stand. 1856
P111971: Anoniem - De Gemeente-stem. Eerste, tweede en derde jaargang 1851, 1852 en 1853 (van no. 1-65 en no. 66-117)
K45205: Anoniem - Missie almanak. 1935
O76193: Anoniem - Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. Statistieke opgaven 1918,1919,1920 en 1921
O135467: Anoniem - Opel Ascona 16 handleiding
T125031: Anoniem - VI Lustrum V.V.S.L. MCMXXV-MCMXXX
M133386: Anoniem - Het departement Leiden der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie na 100 jaar 1886-1986
J81243: Anoniem - De beer die niet wilde werken
J65745: Anoniem - Mijn klasgenootjes
S105212: Anoniem - Witte map met op de voorkant PTT, Staatsbedrijf der Posterijen Telegrafie en Telefonie, bevattende 11 fraaie illustraties m.b.t. het postbedrijf
P100320: Anoniem - Overeenkomsten en verklaringen tusschen de mogendheden betreffende oorlog arbitrage en neutraliteit : nederlandsch, duitsch, engelsch, fransch
U25950: Anoniem - 400 jaar Staatsdrukkers
J126101: Anoniem - Vrienden in het bos
K67735: Anoniem - DE zilveren poortklok
J89687: Anoniem - Egypte : goden - farao's - dynastieën
N29085: Anoniem - Cultura : officieel orgaan van het Nederlandsch Genootschap voor landbouwwetenschap. - Jaargangen 1912 en 1923
T109966: Anoniem - Schuiven in de tijd : 25 jaar kerk en Israël Zeeland
J93267: Anoniem - De avonturen van Bruintje Beer. 2e deel: Bruintje Beer krijgt vreemde geschenken; Bruintje Beer en Prins Winter; Bruintje Beer en het wrak; Brintje Beer en de bij
K132185: Anoniem - Liederenbundel van de Hervormde wijkgemeenten: Boshuizerwijk, Morskwartier, Staalwijk, Vredeskerk
N125454: Anoniem - Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels 1898/1923
O135468: Anoniem - Tankvaart op de internationale binnenwateren
O135469: Anoniem - Franse spoorwegtechniek
M136252: Anoniem - Homoeopatische eerste hulp bij: verbrandingen, kneuzingen, verwondingen, beenbreuk, pijn door ongeval, flauwvallen, bewustellosheid, vallende ziekte, zonnesteek, kleine bloedingen
J96538: Anoniem - Ha! Plaatjes kijken : mooie plaatjes, leuke praatjes
J88891: Anoniem - De sterke Hans
J82755: Anoniem - Als het klokje 18.45 slaat
O136461: Anoniem - Handleiding betreffende vliegtuigherkenning (VGVK 1)
J107466: Anoniem - Mikkie en Roosje 2: De rups
J107468: Anoniem - Mikkie en Roosje 8: DE vis van Mikkie
J107470: Anoniem - Mikkie en Roosje 5: Mikkie en Roosje bij de dokter
J107469: Anoniem - Mikkie en Roosje 7: DE schat van Mik en Roos
Y138678: Anoniem - Eeuwfeest St.-Amandsparochie Roeselare 1872 1972
U80796: Anoniem - Catalogus van een nederlandsche kasteel-bibliotheek e.a. kleine toevoegingen
I139941: Anoniem - Propaganda-geschrift voor het vegetarisme
P117826: Anoniem - Mandement van het Nederlandsch Episcopaat over het fascisme en nationaal-socialisme
T131938: Anoniem - DE rattenvanger van Hameln
J21323: Anoniem - Oma vertelt
J21325: Anoniem - Levensbeelden voor jong en oud, deel 1
T109744: Anoniem - Rotterdamsch jaarboekje. Tweede reeks, 1e,4e,5e,6e,7e en 9e jaargang 1916, 1917,1919 en 1921
F135441: Anoniem - Climax : opklimmend in de verdrukking
J92775: Anoniem - Hoe Piggelmee groot werd
Y143294: Anoniem - Beken in Twente
T65634: Anoniem - Valkenburg
U77145: Anoniem - Vakinformatie voor beeldende kunstenaars en restauratoren, najaar 1992. Themanummer Papier en water
J137369: Anoniem - Het dilemma op dinsdag omdraaiboek.
J107553: Anoniem - Tony, de pony
T120996: Anoniem - De nieuwe Schelde-Rijn-verbinding en het Dagblad van Noord-Brabant (en Zeeland)
J128671: Anoniem - Sneeuwwitje en de zeven dwergen
J120858: Anoniem - Koning Langbaard en zijn kabouters. Boek 1 en boek 2 (Naar de stad en naar het bos)
J110174: Anoniem - Fiedelflier in het land zonder vreugde
S84309: Anoniem - Juryrapport David Röellprijs 1970
P80291: Anoniem - Kan Engeland den handelsoorlog winnen?
T119469: Anoniem - Uitbreiding Leidse Electriciteitsfabriek
J139922: Anoniem - Zorro. Brand in het klooster
T121253: Anoniem - Vereeniging voor de zeevaart. Buitengewone vergadering gehouden te Rotterdam, op 14 april 1910
T121683: Anoniem - Leiden's ontzet. Psalmen, lofzangen, liederen
D143306: Anoniem - De auto doodgeordend : hoe de N.V. Politieke partijen het autoverkeer in Nederland benadeelt
D143309: Anoniem - Belegering en overgave van de vesting Naarden 1813-1814
M119851: Anoniem - Bataviasche apotheek (1746)
J91953: Anoniem - Sprookjespuzzel Het lelijke eendje
J96892: Anoniem - Ludovic en de logeerpartij
F142450: Anoniem - Bloemen gegaard uit den lusthof der vaderlandsche poezij
J77227: Anoniem - K3 op de boerderij
T125061: Anoniem - Atlas voor het Zuiderzeeproject 1972-1973, 6e jaargang
D79292: Anoniem - Officieel feestprogramma ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin en van de Inhuldiging en Beëdiging van H.K.H. Prinses Juliana als Koningin der Nederlanden
T91101: Anoniem - Twentse Post : maandblad voor Twente. 5e jaargang 1966
K80345: Anoniem - Almanach Don Bosco. Quatrième année, 1940
H131196: Anoniem - Op 't oude aambeeld , met een aanhangsel Over de oorzaken van de werking van het Thomasslakkenmeel
J109959: Anoniem - De beroemde Nederlandse kinderen
I77925: Anoniem - Utrechtsch Studenten Weekblad Vox Studiosorum, 39e jaargang 1903
U79944: Anoniem - Gedenkschrift ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Nederlandsche Blindenbibliotheek te 's-Gravenhage 1894-1954
N135547: Anoniem - Handleiding voor het totaalproject en rode-lijstproject
K97593: Anoniem - Hoe er in Roomsche kerken gepredikt wordt : proeve van kanselwelsprekendheid der paters redemptoristen in Noord-Brabant en Limburg
T110978: Anoniem - Door de noordelijke provinciën
J97199: Anoniem - Droomwereld
M133997: Anoniem - Studieweek 1995 24-28 april 1995 Leeuwenhorst Congress Center Noordwijkerhout
T107428: Anoniem - Van prinsenhuis tot stadhuis 1623-1973 : handleiding bij een rondwandeling
T91111: Anoniem - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII: De provincie Overijssel
D139201: Anoniem - Enige opstellen over Ootmarsum in de Franse tijd
D139207: Anoniem - De Leidse historische canon : een voorstel ter discussie in brede kring
J99861: Anoniem - Baby boy! : ik leer mijn eerste woordjes
Y126697: Anoniem - Leefbaar Voorschoten
J107053: Anoniem - De gelaarsde kat
D139378: Anoniem - Maredorp : zijn geschiedenis en rehabilitatie aanpak
M136025: Anoniem - J. Henry Dunant grondlegger van het Rode Kruis
H142955: Anoniem - Sol LeWitt
T105616: Anoniem - Den Helder: zeehaven, tentoonstelling ingericht in het Helders marinemuseum
J107472: Anoniem - Mikkie en Roosje 1: Mikkie en Roosje
J91497: Anoniem - Tien x 'n smoesje
D83069: Anoniem - Nederland en Dumbarton Oaks : de voorstellen der conferentie van Dumbarton Oaks voor het Statuut eener Wereldorganisatie en de Nota der Nederlandse Regeering houdende aanbevelingen ter zake dezer voorstellen
I142060: Anoniem - Jaarboek der Leidse Universiteit 1970-1975 + 1975-1980
J89819: Anoniem - Hans en Grietje
J136816: Anoniem - Hulp voor 't Zandmannetje : verhaaltjes voor het slapen gaan
J130958: Anoniem - Gullivers' reizen naar onbekende landen en andere verhalen
J109708: Anoniem - Leren met puzzels. Leeuwen & tijgers : 5 puzzels elk van 48 stukjes
J109767: Anoniem - Bonanza
U113889: Anoniem - 100 jaren W.J. Thieme & Cie Zutphen
J120217: Anoniem - Dongo het blauwe olifantje
J97719: Anoniem - Joho! : verhalen, versjes, raadsels, en nog veel meer!
T122495: Anoniem - Duinzicht van hemelpoort tot werkplek
Y141312: Anoniem - Sociale woningbouw Amsterdam 68 86
T116287: Anoniem - Wij moeten versoberen, sprak de minsiter… : Hoorn en de regio in de dertiger jaren
Y138221: Anoniem - Adresboek voor Delft, Hof van Delft en Vrijenban
J106414: Anoniem - Troetlbeertjes. Brombeertje kan weer lachen
J106438: Anoniem - De berenschool
N101800: Anoniem - Rapport der Commissie voor de haringvisscherij, ingesteld bij beschikking van den minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 1 september 1926
U124305: Anoniem - Letterproef Machinale Letterzetterij v/h H Weeber
J126607: Anoniem - Mijn mooie gebedenboekje : met gebeden om te lezen, hardop te zeggen of samen te bidden
O135232: Anoniem - Handleiding Sachs-motoren voor rijwielen 74 cm3 en 98 cm3, model 32
J126128: Anoniem - Grauwtje, de dirigent
J126129: Anoniem - Ali-Baba en de 40 rovers
J122667: Anoniem - Coole creaties Fashion-model
U132182: Anoniem - Jan de Rooy boekenlijst no. 605 : XIXe siècle Parnassiens réalistes
T124370: Anoniem - Leidsch jaarboekje. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland (Leidsch jaarboekje) 1904 t/m 1919
I74860: Anoniem - Medische Faculteits Vereeniging te Groningen 1907-1932
J126573: Anoniem - Dierensprookjes van alle landen
T124462: Anoniem - Inventarisatie jongere bouwkunst 1850-1940 : gebiedsbeschrijving Twente
J108384: Anoniem - Verhalen van Brom de beer
J125512: Anoniem - Assepoester
H122558: Anoniem - N.V. Stoomtabaksfabriek vh Th. Niemeijer Groningen
Y127342: Anoniem - Natuur op de Noordwijkse Golfclub
Y127331: Anoniem - Wet voor het Groninger studentencorps "Vindicat atque polit"
T119925: Anoniem - Verslag van den toestand der Gemeente Zaandam over het jaar 1917, uitgebracht ter voldoening aan artikel 182 der Gemeentewet
J136227: Anoniem - Wat gaat mama doen?
J136228: Anoniem - Wat gaat het kindje doen? : kijk onder de flap
J80876: Anoniem - Welkom, lieve baby!
V134906: Anoniem - Bibliografi perkamusan Indonesia
V134235: Anoniem - De vlugge spanjaard, of Handleiding om zonder onderwijzer, in korten tijd Spaansch te leeren lezen, schrijven en spreken
J124365: Anoniem - De bewaarschool voor kinderen
J143283: Anoniem - NJHC trektocht B : fiets- en wandeltocht door Noord-Brabant en Limburg
J54301: Anoniem - Het heilig evangelie naar de beschrijving van Markus
I143311: Anoniem - Keur of politieverordening voor den Elsbroekerpolder onder Hillegom
S121768: Anoniem - De uitdaging van de hedendaagse schilderkunst. Löwenstein, De Beus, Toscani, Cornelissen
D93550: Anoniem - 1934, 1935, 1936, 1937, 1939, 1953 en 1954 in beeld
T97519: Anoniem - De Dom van Utrecht : hart van Nederland
T91115: Anoniem - Beschrijving van de provincie Overijssel behoorende bij de waterstaatkaart
T120001: Anoniem - Scripta Transisalana : catalogus van Overijsselse literatuur
D81446: Anoniem - De nederlandsche adel of Alphabetische naamlijst van familien en personen wier titels of adeldom op de registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven
D81886: Anoniem - Brusselse cahiers = Cahiers Bruxellois. XXXIX 2006-2007
J116951: Anoniem - Bruintje Beer omnibus
T121821: Anoniem - Water voor Den Haag. Gisteren, vandaag en morgen
Y127313: Anoniem - Vijl en zwaard : spiegel van Groninger studentenleven 1815 1945
F95327: Anoniem - Het Kaholieke Stuiversmagazijn : maandblad voor Katholieke huisgezinnen. 54e jaargang 1926
D117575: Anoniem - Geillustreerd zondagsblad van Het Volksdagblad. 20 nummers van de 12e jaargang,1907
J140733: Anoniem - Sprookjes van de Efteling. Doornroosje
J82963: Anoniem - Kijk kindje kijk. Deel 1,2,3 en 4
J83022: Anoniem - Jan en de betoverde bonen
J96917: Anoniem - Jezus is opgestaan
J125985: Anoniem - Buiten spelen : voorleesverhalen
J103538: Anoniem - Jeugdomnibus. Bevat: De hut van Oom Tom / H Beecher-Stowe; Met een kwartje de wereld rond / Paul d'Ivoi; Sindbad de Zeeman; Robin Hood; Aladin en de wonderlamp / Carruth
J103547: Anoniem - Sneeuwwitje
D131687: Anoniem - Ter herinnering aan den 65sten verjaardag van hare majesteit koningin Wilhelmina 31 augustus 1945
J117662: Anoniem - Barbie in Groenland
J117663: Anoniem - Barbie als circusprinses
J117678: Anoniem - Barbie in de sneeuw
J117679: Anoniem - Barbie geeft zemles
Y127401: Anoniem - Leiden 1980
K143310: Anoniem - Gezangen voor de parochiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara "De Liefde" Amsterdam
P143025: Anoniem - De agrarische politiek der Sowjet-Unie
U143144: Anoniem - In de rij voor behoud : een kijk op het conserveren en restaureren van bibliotheekcollecties
C140210: Anoniem - Zingende jeugd
Y138811: Anoniem - 350 jaar Lokhorstkerk 1638-1988
Y138828: Anoniem - In en om ons Leidse huis : een beschouwing bij de ingebruikneming van de nieuwe behuizing voor ons bijkantoor Leiden op het Rapenburg no. 8 te Leiden op 6 november 1952
Y138849: Anoniem - Hoogere Burgerschool voor jongns met vijfjarige cursus te Leiden. Programma voor den cursus 1919-1920
Y138906: Anoniem - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. 1e vervolg
Y138911: Anoniem - Parkeergarage Lammermarkt
Y139086: Anoniem - Officieel programma van de VEBO te Leiden Veemarktterrein te Leiden
Y139117: Anoniem - Overijssel : propaganda-uitgave met medewerking en instemming van verschillende gemeenten, V.V.V.'s en andere instanties 1939
Y139192: Anoniem - Ootmarsum gemeente Ootmarsum beschermde stads- en dorpsgezichten ingevolge artikel 20 van de Monumentenwet : toelichting bij het belsuit tot aanwijzing van Ootmarsum als beschermd stadsgezicht
C142810: Anoniem - Geillustreerd programma der tien abonnements-concerten door het orkest van het Concertgebouw onder leiding van Willem Mengelberg 1906 t/m 1911
Y139218: Anoniem - Bestek en voorwaarden waarnaar door de Woningbouw-vereeniging Tuinstadwijk te Leiden zal worden aanbesteed : het bouwen van 71 beneden- met71 bovenwoningen op het terrei kad. Sectie M no. 1444, grenzende aan haar woningcomplex aan de Heerenstraat te Leiden, inbegrepen het dempen van één sloot en ophoogen van het terrein, in één perceel
Y139396: Anoniem - Erepromoties van Jean Schlumberger, Edward Morgan Forster, Victor Emanuel van Vriesland op 23 juni 1954 : redevoeringen
Y139415: Anoniem - Vagebondkalender
Y139515: Anoniem - Bruggenregister Leiden
Z100896: Anoniem - Bekende en minder bekende kinderspelen voor binnen en buiten
Z101613: Anoniem - Kijken bij Ed. Laurens
Z107608: Anoniem - Nederlandse Constructie Bouw NECOBO
Z115945: Anoniem - Miss Blanche album K.N.V.B. elftallen 3e serie
Z117063: Anoniem - Van 'New Look' naar folklore : mode 1947-1977
Z118356: Anoniem - De damkoerier : dambulletin van de Beverwijkse Damclub (B.D.C.) Seizoen 1974/1975
Z118518: Anoniem - De Amsterdamsche Ijsclub 1864-1914 : gedenkschrift bij het 50-jarig bestaan
Z118845: Anoniem - SM parade album nr. 1
Z118846: Anoniem - Magazine sado. Album nr. 1
Z127102: Anoniem - MPM jubileumboek 2016 : al 25 jaar voor Pampus
Z128407: Anoniem - De onderhoudende raadgever : practische wenken, recepten, wetenswaardigheden enz. voor het huisgezin
Z129048: Anoniem - Oefening van hand en oog
Z131035: Anoniem - Eerste Friesche Zeilschool : leidraad voor de theoretische lessen van de cursussen vor beginners, alsmede de opleidingen voor de zeildiploma's A en B
Z133057: Anoniem - Adreslijst van de Nederlandsche Voetbalbond afdeling Leiden seizoen 1943-1944
Z133306: Anoniem - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond. 6 jaargangen 1933,1935, 1936, 1937, 1947 en 1948
Z133555: Anoniem - Leidsche roei- en zeilvereeniging Die Leythe 1914-1979 : ter gelegenheid van het 13e lustrum
Z134022: Anoniem - Huishoudelijk reglement der Roei- en Zeilvereeniging Die Leythe te Leiden
Z134024: Anoniem - Statuten en huishoudelijk reglement der Roei- en Zeilvereeniging Die Leythe te Leiden
Z134041: Anoniem - Herdenkingsboek van den Amsterdamschen Dambond uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan op 28 december 1936
Z134457: Anoniem - De regelen van het ombre-, quadrille-, zes en zestig- en dominospel, gemakkelijk gemaakt en verklaard , benevens een tarief van het Bostonspel
Z135233: Anoniem - Njord Jaarverslag 1949-'50
Z135671: Anoniem - Hondekoppen : handleiding met voorbeelden contéteekeningen
A140660: Anoniem - Tien jaar Japansch gewroet in Nederlandsch-Indië
Z135674: Anoniem - Durable brei & haakboek no. 7 voor wol en katoen
Z135675: Anoniem - Wij borduren kruissteek : smalle en brede randen, kleine en grote sterren, bloemen, kransen, ranken, bomen en mensen
Z135676: Anoniem - Beyer's handwerk voorbeelden voor huis en school. Deel 3: Siersteken
Z135697: Anoniem - 24 steken haak- en breiwerk uitgelegd door 3 Suisses-wolfabrieken te Tilburg
Z135706: Anoniem - Vrolijk dansen wij… : een serie spelen op muziek
Z135714: Anoniem - Goed licht in huis : wij maken zelf onze lampekap
Z135737: Anoniem - Handleiding voor het gebruik van waterverven
Z135764: Anoniem - Kinderkopjes : handleidingmet voorbeelden van kinderkopjes in conté en pen
Z136173: Anoniem - 50 recepten met Doesburgsche boeren mosterd
Z136333: Anoniem - Sarrasani ein Begriff weltumspannend
Z136409: Anoniem - Het schilderen met eskalin : lessen voor leeken
Z136758: Anoniem - Collectie G.H. Crone (1ste gedeelte) nderlandse munten + Collection Kortenbach billets de banque, ordres et décorations etc
Z137461: Anoniem - Meer waarde voor uw geld! : door goed onderhoud van uw vloerbedekking
A142821: Anoniem - 4 Amerikanen, Jasper Johns, Alfred Lesley, Rauschenberg, Stankiewicz
Z138121: Anoniem - WVA 1918-1968 : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Watersport Vereniging Amsterdam
Z138752: Anoniem - International kipreceptenboek
Z138780: Anoniem - Veertig jaar Roodenburg in vogelvlucht
Z139444: Anoniem - Statuten en huishoudelijk reglement der L.V.V. Lugdunum, opgericht 14 mei 1919
Z59658: Anoniem - Handleiding bij de beoefening der volksoefeningen (gymnastische en licht-athletische), samengesteld door de Technische Commissie van het Nederlandsch Gymnastiek-Verbond
Z60901: Anoniem - Aglaja dames handwerken. 1849 en 1850
Z67170: Anoniem - Dictaatcahier met meer dan 80 ingekaderde negatieven van foto's met betrekking tot de paardensport
Z75134: Anoniem - Noordzeeclub ledenlijst 1967
Z77323: Anoniem - Leerboek schoonheidsverzorging : leerstof voor de competentiegerichte opleiding tot schoonheidsspecialist
Z80817: Anoniem - Reinbouw schaaktoernooi 1978
Z80819: Anoniem - Toernooiboek Vara schaaktoernooi om het jeugdkampioenschap van Nederland 1982
Z82568: Anoniem - Nederlandse zelfbedienings lucifersetiketten
Z93784: Anoniem - Vizier : weekblad. Groot aantal nummers uit de jaren '50
Z99129: Anoniem - Nieuw-Beijerland toen en nu 1582-1984
D139990: Anoniem - Steden in de renaissance : Civitates Orbis Terrarum
D140106: Anoniem - De Leidse helden van 183
H140105: Anoniem - BLLB : het Biochemisch Laboratorium in Leiden 1953-1972
H140978: Anoniem - Vitruvius Illustratus : catalogus van een tentoonstelling van Vitruvius handschriften en edities gehouden in de Universiteitsbibliotheek Leiden van 22 januari tot 2 maart 1987
J143289: Anoniem - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg : 1200 jaar wonen
J122732: Anoniemt - Het muizenhuis. Oei, wat eng!
B135249: Anonime - La folie Godot : catalogus bij een tentoonstelling over Samuel Beckett (1906-1989)
J114970: Anonime - Stories vir die kleinspan. Otjies se piekniek
I95412: Anonime - Landelijke Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het loodgieters- en fittersberdijf in Nederland 1940-1941
J68594: Anonime - Alice en het hertje
S79893: Anonumoys - Katalog für antik Kristall nach alten Mustern. Marke G.Z.H.
O128126: Anony,ous - Pilot's flight operating instructions for army model P-80A-1 airplane
J60126: Anonym - Die schönsten deutschen Märchen (u.a. Rotkäpchen)
S94545: Anonymois - Theatre d'Art de moscou : illustrations et documents
U80406: Anonymous - Mindeblade om Soren Gyldendal : dokumenter og bilder
F109238: Anonymous - Revue illustrée Tome sixième, juin 1888-décembre 1888,
T119053: Anonymous - Manuel du voyageur en Suisse
T66718: Anonymous - Souvenir album Paris
D112924: Anonymous - Die Jagd in Graubünden vom Mittelalter bis 1913
T65886: Anonymous - Picturesqie Sydneu Harbour N.S.W.
U102550: Anonymous - Die Bibliothek Robert Saitschick, Zürich. Katalog II: Sechs Jahrhunderte Buchkunst
D69087: Anonymous - The holocaust
D69113: Anonymous - Découvertes et travaux archéologiques en Tunisie (1949-1955)
H135060: Anonymous - Exposition Internationale d'Art Religieux moderne au Ive Salon de printemps : catalogue
D89728: Anonymous - Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles : mémoires, rapports et documents. Tome 30, 1935, Tome 40, 1936, Tome 49, 1956-1957
J88049: Anonymous - Bob the builder. Busy builder
D67592: Anonymous - Frankrikes nationalförsvars-regering : femton porträtter
S75415: Anonymous - Specials Sperrmüll Auktion '70
V129989: Anonymous - The happy-go lucky magazine. 12 numbers
D142944: Anonymous - Arras-Nemetacum et la partie méridionale de la cité des Atrébates
D97543: Anonymous - Studia : revista semestral 6
D97444: Anonymous - Sefardica. Marzo de 1984, ano 1 - no. 1
A111209: Anonymous - Le journal des scavans pour l'année M.DCC.XLIX
D79793: Anonymous - Das Kind in der Goethe-Zeit : Ausstellungim Goethe-Museum Duesseldorf 1969
Y125758: Anonymous - Cram's new-indexed street map of the Boston Area including Arlington, Belmont, Boston, Brookline, Cambridge, Chelsea, Everett, Malden, Medford, Melrose, Revere, Somervill, Watertown, Winchester, Winthrop
J92266: Anonymous - The torn coat
J92268: Anonymous - The Siddur that saved a life
S120369: Anonymous - Festschrift zum 75 jährigen Bestehen der eidgenössischen technischen Hochschule in Zürich
J134184: Anonymous - New Series Toy Books. Little Paul's christmas
J110801: Anonymous - Der fröhliche Zoo
H99050: Anonymous - Le Feldspath dans la fabrication du verre
H99081: Anonymous - Berger & Wirth Katalog
T112685: Anonymous - La Haye et ses environs. Album with 26 original photographs of the Hague and Scheveningen
U88807: Anonymous - Verzeichnisz sämmtlicher Bücher, die auf dem Saal der groszen Kirche zu Emden vorhanden sind. Zweiter Heft (enthaltend Werke juristischen Inhalts)
H114373: Anonymous - Natural rubber and you
H134105: Anonymous - Art Japonais : calligraphies anciennes et contemporaines
A110199: Anonymous - The Netherlands Indies : a jubilee album issued to commermorate the twenty-fifth anniversary of the Travellers Official Information Bureau of Netherland India
Y138185: Anonymous - Cohr's atlas över Sverige
Y140307: Anonymous - The Oakes Home : a haven of peace
J103613: Anonymous - The big Rupert gift book
T92947: Anonymous - Vogelschaukarte Titisee mit Umgebung
D88965: Anonymous - Annuaire de la noblesse et des familles patriciennes des Pays-Bas. 1e Année, 1871
J93437: Anonymous - The Roy Rogers cowboy annual
T61962: Anonymous - Le palais des papes d'Avignon
D94051: Anonymous - Archaeologische Mitteilungen aus Iran, herausgegeben vom Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung Teheran. Band 11, 1978
K55329: Anonymous - Tractaat Gitin uit de Babylonische Talmoed
K135959: Anonymous - Daily recitations of preliminaries
B88964: Anonymous - Brochure - souvenir du centenaire de Sénès dit La Sinse 1827-1927 : contenant deux oeuvres inédites de La Sinse
H132385: Anonymous - Important Worcester Porcelain, The R. David Butti Collection
D143016: Anonymous - Wille, Weg, Ziel - Jugend berichtet!
U100423: Anonymous - Libros mejor editados del ano 1988 : convocatoria de 1989
N134556: Anonymous - Animal genetic resources in Africa : high potential and endangered livestock
K140844: Anonymous - Le Nouveau Testament c'est-a-direLa Nouvelle Alliance de notre seigneur Jesus Christ
K107132: Anonymous - Simposo Internacional sobre La Ciudad Islamica : ponencias y comunicaciones
J121062: Anonymous - Every Boy's annual
H143120: Anonymous - Jean-Baptiste Greuze 1725-1805
I106540: Anonymous - Gender, reproductive health and population policies : reports from the Manila Workshop 7-10 April 1994
S80003: Anonymous - Picturegoer : the national film weekly. January - July 1951
C96713: Anonymous - Deanna Durbin sings…!
S69315: Anonymous - Anuario portugues de fotografia 1986 ano VI
U134214: Anonymous - Collections scientifiques & artistiques formées par feu monsieur le Dr. J.A. Alberdingk Thijm. IV: Histoire, beaux-arts, musique
T62966: Anonymous - La Hollande industrielle
I135185: Anonymous - The Plebs : the organ of the National Council of Labour Colleges. March, May and June 1924
T66719: Anonymous - Versailles 32 vues photographiques
T76455: Anonymous - Official Blue Mountains tourist guide and street directory from Penrith to Mount Victoria
D84880: Anonymous - Almanach Double-Milan pour l'an de grace 1980
D87545: Anonymous - Amarna royals, or Who was Nefertiti?
D85312: Anonymous - The Edinburgh Eveneing Courant, Monay March 13. 1815 + Monday March 20. 1815 + Thursday August10. 1815 + Thursday December 11. 1815 + Monasdy March 27. 1815 + Saturday July 1. 1815 +Thursday March 16. 1815 + Saturday March 18. 1815 + Thursday June 29. 1815 (total 9 numbers)
B136783: Anonymous - Fyodor Dostoyevsky's last flat
D134648: Anonymous - Deutsches Adelsblatt : Wochenschrift für die Interessen des deutschen Adels beider Confessionen. IV Jahrgang 1886
U64666: Anonymous - ISBD (A): International Standard Bibliographic Description for older monographic publications (antiquarian)
U65406: Anonymous - ABHB annual bibliography of the history of the printedbook and libraries. Vol. 31: publications of 2000 and additions from the preceding years
T53584: Anonymous - Ordnance survey contoured road map of Tunbridge Wells
H118883: Anonymous - European offshore steels research seminar, Cambridge, UK, 27-29 November 1978
K77775: Anonymous - Principes de la perfection chrétienne et de la perfection réligieuse avec des suppléments pour les vierges chrétiennes qui servent Dieu dans le monde
K77776: Anonymous - l'Office de la quinzaine de Paques suivant le nouveau brévière de Paris et de Rome en latin et francais
P137399: Anonymous - Herasuforderung des Weltgewissens
J88578: Anonymous - Tiermärchen
P69881: Anonymous - Dialogue parlementaire Burundais : table ronde parlementaire, du 16 ay 21 juin 1997 Maputo - Mozambique Cape Town - Afrique du Sud
S86026: Anonymous - Monory* / C.N.A.C… : (les premiers numéros du catalogue mondial des images incurables)
T76751: Anonymous - Les bains, lacs et montagnes Suisses = The Swiss mountains, lakes and baths
H110962: Anonymous - Kugellager in Transmissionen
O134908: Anonymous - Orient Line Orsova
T123323: Anonymous - Rotterdam plus franc qu'un port franc : guide pour le travail portuaire
M125332: Anonymous - Nordic nutrition recommendations 2004 : integrating nutrition and physical activity
U131423: Anonymous - Bucheinbände, bookbindings historical and decorative, Livres dans de riches reliures. Katalog 770
R97230: Anonymous - Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira. Volume X. Numéro 1: Janeiro-Marco de 1969
T61337: Anonymous - Souvenir Album Rhein in 17 Bildern
U134826: Anonymous - Hahnemühle weisse und farbige Büttenpapiere und Kartons
U134846: Anonymous - 240 Jahre Aschendorff 1720-1960 : Wrden und Wirken eines Buchverlages und seiner Druckerei
T121608: Anonymous - Führer von Walsrode und Umgebung : Perle der Lüneburger Heide
D76571: Anonymous - Il giornalismo italiano nel regime fascista = Italian journalism under the fascist regime : union organisation, professional registers, labour contracts, assurance
D58068: Anonymous - Eine noch unbekannte Urkunde in Bezug auf die Vertreibung der Jesuiten aus Moskau im Jahre 1689
D139084: Anonymous - Consideration sur l'affaire du seigneur duc Louis de Brunswick adressées a lui-meme par la Société Amore Patriae
T80056: Anonymous - Vacation wonderland - Western Montana. Scenic grandeur supplement of The Sunday Missoulian
U111083: Anonymous - Kalligraf Paul Standard New York : ett möte med Arrighis lärjunge av Ingrid Frostell
D60873: Anonymous - Memorial book of the International Exhibition of economic history = Livre commémoratif de l'exposition internationale d'histoire économique = Gedekbuch der internationalen Ausstellung fuer Wirtschaftsgeschichte
S84257: Anonymous - Indian miniatures : selected works from the Art Gallery of the Lyudmila Zhivkova International Foundation
J48738: Anonymous - Caroline and Nicholas : the runaway puppies
N120262: Anonymous - Le chasseur Francais. No. 515, 550, 572, 627, 643, 657
S110425: Anonymous - Fine jade carvings and jadeite jewellery including property from the Estate of Joseph J Schedel, Toledo, Ohio
T67889: Anonymous - Annecy
D115762: Anonymous - Le Miroir : publication hebdomadaire nrs from august 1914-december 1915, january 1917-decembre 1917 and from january 1919-october 1919
T79914: Anonymous - Touring club de Belgique. Annuaire de 1906
U68870: Anonymous - Folha de S. Paulo Primeira pagina : uma viagem pela historia do Brasil e do mundo nas 224 mais importantes capas de Folha desde 1921
D116288: Anonymous - Orden, Ehrenzeichen, Blankwaffen & Urkunden, historische Antiquitäten. Verkaufskatalog 8
D79537: Anonymous - La révolution francaise, la péninsule Ibérique et l'Amérique Latine : Biblioteca Nacional-Madrid junio-julio 1989, Chapelle de la Sorbonnen-Paris
D115395: Anonymous - The Dutch and Asia and other continents
T96506: Anonymous - München im Bild
Y139565: Anonymous - Les belles demeures du canton de Vaud
S80127: Anonymous - Album du "Régiment". Prose gaie crayons lestes. Février 1925- mai 1925
J141510: Anonymous - Étrennes dédiées aux enfants
I135972: Anonymous - Das Unterrichtswesen in den Niederlanden
T97582: Anonymous - Harrogate : the spa in a holiday environment
U96525: Anonymous - 100 Jahre Velhagen & Klasing 1835-1935
S80070: Anonymous - Album du "Régiment". Contes cavaliers profils sans-gene. Juin 1924-septembre 1924
T125447: Anonymous - The story of the Dutch windmill De Zwaan
R97551: Anonymous - Boletim Internacional de bibliografia Luso-Brasileira. Volume XII, janeiro-marco 1971, numéro 1
I141415: Anonymous - Die sociale Frage beleuchtet durch di Stimmen aus Maria-Laach. 16 Hefte in 3 Bände
Y143013: Anonymous - Heimatkalender Duisburg 1941
U110992: Anonymous - Hatchard's 1797-1997
S96868: Anonymous - Tesouros artisticos de Portugal
K31951: Anonymous - Tableau de l'église de Liege : avnat l'érection des nouveaux evêchés des Pays-Bas Autrichiens, faite l'an 1759 etc. : avec celui de l'état actuel du monachisme
F63105: Anonymous - Poesia sempre, Ano 8 numero 13
F64551: Anonymous - Ecrivains belges d'expression francaise
S121588: Anonymous - Dessins anciens Collection de M. - E. W…, artiste peintre
S84459: Anonymous - Real orthochromatism
J74315: Anonymous - Les aventures de Robin des Bois
J74319: Anonymous - Jean le Chanceux : un livre de conte
C135594: Anonymous - History of jazz : the most important collection of jazz records & tapes
C135636: Anonymous - Catalogue des oeuvres de Georges Migot
C135641: Anonymous - Ich spiel den ganzen Tag auf meiner Ziehharmonika
C135649: Anonymous - Zizi Jeanmaire dans la revue de Roland Petit
N76566: Anonymous - Report of the Commisioner of fish and fisheries respecting the Establishment of fish-cultural stations in the Rocky Mountain region and Gulf States
N78541: Anonymous - The uses and control of natural undergrowth on rubber estates, with appendix with illustrations
D85382: Anonymous - La recherche historique en France depuis 1965
J96034: Anonymous - Pris dans les glaces
M113136: Anonymous - Oslerian anniversary incorporating the Fitzpatrick lecture for 1975 : the record of the 300th meeting of the Osler Club of London held jointly with teh Royal Colleg of Physicians of London
K140201: Anonymous - Islam and christianism
N140243: Anonymous - La belle nature de chez nous
O116592: Anonymous - Almanach du cheminot 1960
O112635: Anonymous - Rigi Königin der Berge : Jubiläumsschrift zur Hundertjahrfeier der Vitznau-Rigi-Bahn Erste Bergbahn Europas vom 21. Mai 1971
O112481: Anonymous - 100 Jahre Stationen Schwerzenbach und Nänikon-Greifensee 1856-1956
O110450: Anonymous - No 201 Squadron : 90th anniversary 1914-2004
O107670: Anonymous - List of passengers Cie Gle Transatlantique French Line s/s "Paris" sailing from Havre to New York, Wednesday January 5th 1927
O105966: Anonymous - The French shipbuilding and sale & purchase market for ships in 1971
N96149: Anonymous - Manuel de l'huilerie de palme
H130977: Anonymous - Gebr. Vogel Auto-Inneneinrichtungs-Gesellschaft Frankfurt am Main
S125334: Anonymous - Filger
U142269: Anonymous - Reliures de Nicole Fournier : la poétique de la matière
M89231: Anonymous - Vom Zaubermittel zur Wissenschaft : Mensch und Leid im Spiegel der Pharmazie-Geschichte
S67099: Anonymous - Théater Saint-Georges
S85370: Anonymous - F. Bootz : a propos de l'Exposition des peintures recentes de Frédéric Bootz fevrier-mars 1978
S99160: Anonymous - The way to present the gardens of Versailles by Louis XIV
S97372: Anonymous - Muralhas de Lagos : reedicao facsimilada do Boletim no. 104 (1961) Direccao-Geral dos Efficios e Monumentos Nacionais
T97304: Anonymous - Monaco Monte Carlo
K124320: Anonymous - Journal of the International College for Postgraduate Buddhist Studies volume XXI, March 2017 Professor Junkichi Imanishi felicitation volume on the occasion of his retirement
U107806: Anonymous - Catalogue of second-hand books on travel. Part I: Oriental: The Near and the Far East
S67124: Anonymous - Nemzetközi vigyor Internationa cartoon festival Budapest '90
S93683: Anonymous - Exposicion de arte popular : IV congreso historico-municipla interamericano
N100241: Anonymous - Denkschrift zum 100 jährigen Bestehen der höheren Gärtnerlehranstalt Berlin-Dahlem früher Wildpark
S87544: Anonymous - Arsbok 1/7 1993 - 31/12 1994 : statens historiska musser med RIK samt Antikvarisk-topografiska arkivet etc
S125272: Anonymous - Korsstingsmotiver : 110 monstre til korsstingsbroderi + Haefte 2: 70 monstre
F141555: Anonymous - The adventures of Baron Munchausen from the best english and german editions
N104624: Anonymous - La laiterie aux Pays-Bas : numéro special de la Revue The Netherlands Milk and Dairy Journal, publié a l'occasion du XIIIième Congrès International de Laiterie, 1953
J85564: Anonymous - Der Froschkönig
Y143321: Anonymous - Bennett's tourist map Norway
Q128807: Anonymous - l'Animal
O135217: Anonymous - Norsk Kjoretoy-historisk Museum
T91979: Anonymous - Cassis hier et aujourd'hui
S122539: Anonymous - Giorgio Morandi
S131486: Anonymous - Capouillé. Les énigmes de l'art
B142016: Anonymous - Blätter der Thomas Mann-Gesellschaft Zürich. Nummer 1 1958
S91984: Anonymous - Carré d'Art 1 Mai-Aout '93
J85463: Anonymous - Libro magnetico cose di tutti I giorni
D97314: Anonymous - Lugano & Lac : 20 amateur-photos
J104298: Anonymous - The flying five and other stories of adventure and school life
U130772: Anonymous - Meisterwerke der Graphik des 15.-17. Jahrhunderts. Doubletten der Albertina Wien. Katalog Nr. 38
I88778: Anonymous - Mezzo secolo di cooperazione produttiva 1903 - 1953
S92625: Anonymous - Jan Vanriet Propagande!
N120917: Anonymous - Le matériel de reproduction agricole des Pays-Bas
T60362: Anonymous - l'Olanda : una nazione dell'Europa Occidentale
K108421: Anonymous - Della Sacrosanta Basilica di S. Pietro in Vaticano libri due : nel primo de'quali trattasi delle di lei Prerogative, nel secondo ragionasi della nuova struttura della medesima. Libro secondo
U129645: Anonymous - Einzel-Miniaturen des XIII. Bis XV. Jahrhunderts von ausgesuchter Qualität / Original-Handzeichnungen und Original-Aquarelle des XV. Bis XIX. Jharhunderts darunter sehr wertvolle und bedeutende Zeichnungen aus der Sammlungder Albertina, Wien. Katalog XIX
M135914: Anonymous - The health of mother and child : ante-natal care
T80642: Anonymous - Chateaux historiques de la Loire : 20 vues déchables avec notice historique
T48957: Anonymous - Wanderkarte der Nordwestharz. Blatt West
T120745: Anonymous - Kobenhavn og nordlige omegn. Turistkort
J95171: Anonymous - Thomas the tank engine's hidden surprises : lift and peek!
F83546: Anonymous - Mercure de France dédié au Roi juillet (2 parts) et aoust 1764
J96152: Anonymous - Mercure de France dédié au Roi. Novembre et decembre 1760
D91669: Anonymous - Life International. 1 volume containing: Jan. 12, March 9, May 4, June 29, Sept. 21, Nov. 16, 1953, Jan. 11, March 3, May 3, July 12, Oct. 18, Dec. 13, 1954 and Jan 24, 1955
S88756: Anonymous - Derrière le Miroir. Fiedler
J78292: Anonymous - My book of trains
S80059: Anonymous - Album du "Régiment". Contes cavaliers profils sans-gene. Mai 1925-Auguste 1925
C93366: Anonymous - The words of 100 country and western songs : golden oldies from 'High Noon' to 'He'll have to go'
S77140: Anonymous - Segundo encuentro de estudios Bilbilitanos. Actas I : arqueologia y prehistoria, arquitectura y urbanismo arte
I80729: Anonymous - l'Enfant du premier age : la naissance et les 2 premières années
H135055: Anonymous - Contemporary Yugoslav painting and sculpture
P51373: Anonymous - Iran-United States claims tribunal report. Vol. I: 1981-1982
S110864: Anonymous - The Bergman Collection. Joseph Cornell; Penny Arcade portrait of Lauren Bacall; Alexander Calder
M134603: Anonymous - Das österreichische Gesundheitswesen
S98978: Anonymous - The Arcimboldo effect transformations of the face from the sixteenth to the twentieth century
U140938: Anonymous - Catalogue d'une précieuse collection de manuscrits et de livres, renfermant une partie de la Bibliothèque des R.R. Jésuites a Marseille et les bibliothèques de feu M.M.-F.J. Henenquin a Oostbur (Zélande) et dr. Dornseiffen a Doorn (Utrecht0
S135529: Anonymous - Les machines a tirer Matipo
U94889: Anonymous - Illustrated holiday catalogue of books 1896-1897
H134742: Anonymous - Premier film d'amateur, premier succès, les formats 16 et 8 mm : guide a l'usage des cinéastes amateurs débutants
J92861: Anonymous - Humpty Dumpty holiday stories
I139808: Anonymous - Türkische Muslime in Nordrhein-Westfalen
T70174: Anonymous - Hauterive
U130450: Anonymous - Give us small books
U130197: Anonymous - Type, principles and application : the house style of Balding & Mansell, printers
W94758: Anonymous - Rechtsverfolgung im Ausland : ein Leitfaden. Band I. Europa
T96517: Anonymous - Famous places of the Holy Land
H104748: Anonymous - Euclid and his heritage : a Clay Mathematics Institute Conference st. Catherine's College, University of Oxford 7-8 October 2005
H105169: Anonymous - Eisbär-Nadeln : Auszug aus dem Fabrikationsprogramm der Firma Jos. Zimmermann, Abt. Nähmaschinennadeln
S68611: Anonymous - Albert Neuhuijs trois chefs-d'oeuvres du maitre
S67992: Anonymous - Théâtre National de l'Opéra-Comique saison 1928-1929. Pelleas et Melisande
S67934: Anonymous - Théâtre Lyrique du XVIme , La dame aux camélias pièce en 5 actes d'Alexandre Dumas Fils (theatre-programme)
S67933: Anonymous - Théâtre Edouard VII, Une petite main qui se place : comédie en 3 actes de Sacha Guitry (Theatre-programme)
F105954: Anonymous - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1894
D134151: Anonymous - Zweitausend Jahre Kampf um Zion : Memorandum der Jewish Agency for Palestine für die Anglo-Amerikanische Untersuchungskommission
D134153: Anonymous - Der Weltkrieg 1914 in Zahlen und Bildern
U96970: Anonymous - Stirb und Werde : ein Arbeitsbericht über 30jährige Verlagstätigkeit auf religiösem Gebiete (1899-1929)
N128502: Anonymous - Manual das pragas das culturas horticolas, da Batata-doce e da mandioca
D95471: Anonymous - Tellus-Bogen Geschichte 6 Heften Geschichte, 6 Hefte Erdkunde und 4 andere Hefte
T97309: Anonymous - Pompei : 20 cartoline artistiche
T97380: Anonymous - Mes photos d'Hiver a Mégève
S131635: Anonymous - André Brasilier aout-septembre 1994
R97401: Anonymous - Dictionnaire des dictionnaires, ou Vocabulaire universel et complet de la langue Francaise, reproduisant le Dictionnaire de l'Académie Francasie (sixième et dernière édition, publiée en 1835). Tome I: A-F et Tome II: G-Z
K50347: Anonymous - Les actes des apotres, commencés le jour d la Quasimodo etc
U86246: Anonymous - l'Intermediaire du bibliophile et du curieux, 15 Décembre 1928 et 15 Mars 1929, 2 numbers
T80551: Anonymous - Album artistique Malmaison, notices in english and french
U78319: Anonymous - British book news : a selection of books published in Britain 1944
T121271: Anonymous - The life and explorations of David Livingstone, LL.D. carefully compiled from reliable sources
T49179: Anonymous - East Coast of the United States pilot. Vol. I comprising the east Coast of the United States of America from west Quoddy Head to Barnegat inlet, including Grand manan Channel
I127809: Anonymous - A statistical reflection of the islamic republic of Iran. No. 8
S98051: Anonymous - Trading views : how does art respond to the loss of place that increasingly characterizes our lives?
W73197: Anonymous - Yearbook of the European convention on human rights vol. 30, 1987
S95334: Anonymous - Les frères Le Nain, Grand Palais, 3 octobre 1978 - 8 janvier 1979
U109350: Anonymous - The Pacific Printer, with which is incorporated The Pacific Publisher : the leading trade journal i the West for the printing and allied interests. Vol. 5, March 1911 (Cost Congress number) +vol. 6, december 1911
Y125759: Anonymous - Points of interest map of greater Boston Massachusetts "what to see and how to get there"
K136362: Anonymous - La confession de foi des églises réformées en France dite Confessio de La Rochelle
S80041: Anonymous - Album du "Régiment". Lectures badines croquis fringants. Septembre 1923-decembre 1923
J85465: Anonymous - ABC
J85466: Anonymous - ABC
D132955: Anonymous - Ras Shamra 1929-1979 par la Mission Archéologique de Ras Shamra
T123732: Anonymous - Rothenburg o.d. Tauber : 20 ausgewählte Ansichte Postkartenform Kupfertiefdruck
U113603: Anonymous - Yeras with books : a chronology of Martinus Nijhoff : a survey of the Martinus Nijhoff services
U99750: Anonymous - Verlagsverzeichnis von Duncker & Humblot in Leipzig 1866-1903 mit einem Nachtrag für die Jahre 1903-1909 (Juni) und zwei Schlagwordtverzeichnissen
Y142559: Anonymous - Merk Stich. II. Serie
S110970: Anonymous - Graphik der Niederlande 1508-1617 : Kupferstiche und Radierungen von Lucas van Leyden bis Hendrik Goltzius
B83980: Anonymous - Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, VIIIe série, no. 37-38, janvier-juin 2005
D116499: Anonymous - The journal of Egyptian archaeology, volume 60-69
S110582: Anonymous - Hommage international au frères Hubert et Jean van Eyck : monument érigé en 1913 a l'occasion de l'Exposition Universelle et Internationale de Gand
S111057: Anonymous - Esprit de nature : Zuber-volume
S122260: Anonymous - Engraved portraits of historical, literary and artistic characters with a fine series of late seventeenth century english portraits by Robert White
F110200: Anonymous - Fliegende Blätter, Band XI, nro 241-264
J126780: Anonymous - Contes pour les petits 6
H135067: Anonymous - Blumen und Pflanzen im Kunstgewerbe Ostasiens
H135086: Anonymous - Silhouetten-Ausstellung
S116458: Anonymous - Introduction a la peinture hongroise
T111980: Anonymous - Monschau - Montjoie : die Perle der Eifel
S99078: Anonymous - Camacho, histoire des oiseaux
D112968: Anonymous - Annual bibliography of Indian archaeology for the year 1926, 1927, 1928 and 1929
S71649: Anonymous - Highlights aus dem Haags Gemeentemuseum
S75528: Anonymous - Gor hverdagen smuk : vaerkstedsudstilling fra litografen I.Chr. Soerensen
S129754: Anonymous - The Barbizon School Dutch collections
U142596: Anonymous - Antoon van den Wijnhaerde, pintor de ciudades y de hechos de armas en la Europa del Quinientos : cartobibliogarfia razonada de los dibujos y grabados, y ensayo de reconstruccion documental de la obra pictorica
S128033: Anonymous - Gioventu Italiana del littorio. Ludi iuveniles della cultura e dell'arte
S82981: Anonymous - Die schöne Rheinländerin : 40 Jahre Mode im Rheinland : Ausstellung im Deutschen Textilmuseum Krefeld vom 25. Juni bis zum 8. Oktober 1989
U136453: Anonymous - Museum Plantin-Moretus Antwerp : album containing 60 collotype prints of the interior & old documents of the celebrated printing house
U78376: Anonymous - Très beaux livres illustrés modernes : somptueuses reliures dorées et mosaiquées, vente du 12 juin 1939
Y137943: Anonymous - Ricordo di Venezia
M133967: Anonymous - Orthodontics beyond the smile : proceedings of the 12th International Orthodontic Study week
U133141: Anonymous - La bibliothèque Mediceo-Laurentienne : apercus historiques
U133128: Anonymous - Italien : Katalog 523 Juli 1923
J106574: Anonymous - Le chat botte
J106575: Anonymous - Cendrillon
J106576: Anonymous - Heidi et l'anniversaire de Pierre
U127400: Anonymous - The bookman special christmas number 1927
U126983: Anonymous - Printing inks
D142542: Anonymous - Armenian terrorism and the Paris trial : views and evaluation of Ankara University
S120122: Anonymous - Pre-impressionism 1860-1869 : a formative decade in French art and culture
V124516: Anonymous - Japanisch-deutsches Wörterverzeichnis
K102944: Anonymous - The world's eternal religion published by the Publication Department of the Sri Bharat Dharma Mahamandal
O82425: Anonymous - Royal Hungarian railways : description of Westinghouse Brake Equipment for freight trains
O82564: Anonymous - Amtliches Kursbuch der Schweiz. Sommer 1980
J126098: Anonymous - Die drei hölzernen Heinzelmännchen
K62964: Anonymous - Il mese di maggio consecrato a Maria Santissima
T96243: Anonymous - The handy shilling atlas of the world
M118075: Anonymous - Circa tiliam : studia historiae medicinae Gerrit Arie Lindeboom septuagenario oblata
U90167: Anonymous - Molae chartariae Suecanae : Svenska pappersbruksföreningens tjugufemarsskrift
T112562: Anonymous - Lausanne et environs : guide du touriste pour Lausanne et les Rives vaudoises du Léman
U55478: Anonymous - Catalogue d'estampes, d'ouvrages à figures, de dessins et de tableaux qui se vendent chez De Visser & Cie : portraits
S94481: Anonymous - Braun & Cie, Nachf, Dornach i/e. I. Teil: Alte Meister : eine Auswahl der bekanntesten Gemälde, Fresken, Handzeichnungen, Architekturen und Skulpturen aller Zeiten und aller Schulen bis zum Jahre 1800.
U119042: Anonymous - Catalogue of the Royal Institute of British Architects Library. Volume I: Author catalogue of books and manuscripts; Volume II: Classified index & Alphabetical subject index of books and manuscripts
S89251: Anonymous - Punch pictures and a calendar : a smile a day for the whole year
T104432: Anonymous - Kunstreisen in der Schweiz
T80643: Anonymous - La Grande Chartreuse : les voies d'accès au monastère
H140174: Anonymous - Japanese woodcuts
T108830: Anonymous - Heimbach mit den Seen der Nordeifel : Führer durch Heimbach und Umgebung, Geschichte, Geologie, Flora Talsperrenbauten der Nordeifel
S107840: Anonymous - 12 combinados graficos con Brandy de Jerez
D97437: Anonymous - 25 anos de medio ambiente e ecoloxismo na Galizia
K83699: Anonymous - His sweet will : a daily companion, containing scripture texts and hymns for a month
Y129054: Anonymous - Vest pocket street plan of Central London with index to streets
Y129184: Anonymous - Album von Remagen am Rhein : 12 Ansichten bach Original-Aufnahmen
Y129185: Anonymous - Album vom Ahrtal : 12 Ansichten nach Original-Aufnahmen
Y129186: Anonymous - 20 Ansichten von Heidelberg
Y132686: Anonymous - l'Université de Leyde, il y a 400 ans
Y132992: Anonymous - New atlas of the world : showing new boundaries as defined in the Peace Treaty
Y128246: Anonymous - The port of Rotterdam : a short illustrated description of the docks and harbour works of teh city of Rotterdam
Y133282: Anonymous - Carta generalizada dos Solos de Anhola (3.a aproximacao)
Y133285: Anonymous - London
Y134007: Anonymous - Emden : Kurzer Ratgeber und Führer, zusammengestellt vom Verein zur Förderung des Fremdenverkehres
Y134045: Anonymous - A street map of Sandwich with street index & general information
Y134216: Anonymous - Information for visitors to Britain and calendar of events 1948
Y134217: Anonymous - Paris ou quand comment
Y134254: Anonymous - Carta geografica de Mexico con indice anexo
Y134256: Anonymous - Orient Line cruises 1954 to Mediterranean, Adriatic Northern Waters by Orcades Orosnsay Orsova
Y134451: Anonymous - Ansichten von München
Y134606: Anonymous - Furka und Grimsel Pass
Y134607: Anonymous - Album von Zürich und Umgebung : 29 Bilder nach neuesten photographischen Aufnahmen
Y134649: Anonymous - Cities of the Moguls : being a selection of views of Delhi, Agra & Fatehpur Sikri
Y134827: Anonymous - Bains et Grands Hotels Schweizerhof & Bellevue Neuhausen (Chute du Rhin Suisse)
Y134929: Anonymous - Plan de Lausanne (en cinq couleurs) comprenant tout ou partie de Lausanne, Chavannes, Crissier, Epalinges, Jouxtens, Le Mont, Paudex, Prilly, Pully, Renens etSt-Sulpice
Y135944: Anonymous - Voyages en Suède
Y135981: Anonymous - Jahrbuch der Hausfrau 1955
Y136187: Anonymous - The towers of the Waldorf Astoria 50th Street at Park Avenue New York
Y136191: Anonymous - Wagner's Stadtplan mit Strassenverzeichnis von Innsbruck Maszstab 1:7500
Y136197: Anonymous - Pianta guida della citta' di Milano
Y136198: Anonymous - New political map of India
Y136199: Anonymous - Petit guide de Wilderswil près Interlaken
Y136212: Anonymous - Crest-en-Dauphiné
Y136239: Anonymous - Notre-Dame de Montréal : guide 1642-1950
Y136246: Anonymous - Estanco del Tabaco Lima - Peru
Y136343: Anonymous - Exkursionskarte mit Skirouten von Kandersteg und Umgebung Masstab 1:33333
Y136344: Anonymous - Voss og omland
Y136425: Anonymous - Brackleu : official guide
Y136903: Anonymous - Oberbergisches Land
Y137390: Anonymous - Picture book of New York : gateway to America
Y137393: Anonymous - Canada 1944 : the official handbook of present conditions and recent progress
Y137817: Anonymous - Ansichten-Album Köln a./Rh.
I64141: Anonymous - Traditional forms of culture in Japan, Report on
S123375: Anonymous - Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies. Die Maler der Künstlergruppe Brücke Heckel . Kirchner . Mueller . Nolde . Pechtsein .Schmidt-Rotluff; Expressionisten Barlach . Beckmann . Campendonck . Lehmbruck . Macke . Marc . Meidner
S110501: Anonymous - Post-war and contemporary art, Morning session, Wednesday 14 May2014
S134337: Anonymous - Shallow wells
Y142595: Anonymous - Rouen : 24 vues détachables
M75317: Anonymous - Notice sur le Service des Tumeurs de Bruxelles avec compte-rendu de la Cérémonie d'Inauguration 22 juin 1925
T109155: Anonymous - Service géographique de l'Indochine : son organisation, ses méthodes, ses travaux
J94331: Anonymous - Marigold picture story book
J95659: Anonymous - Unicef activity book = livre d'activités
P135577: Anonymous - Pour le redressement du Parti! : matériel pour la discussion dans le Parti
T80681: Anonymous - Vianden : cartes vues a déplier
S94480: Anonymous - Versailles : palais, musée, jardins
J110809: Anonymous - Our friends the mice
J110810: Anonymous - Our friends the rabbits
S67097: Anonymous - Théatre Sarah Bernhardt
H135104: Anonymous - Lippy Lipshitz : retrospective exhibition Oorsigtentoonstelling
S112453: Anonymous - Catalogue des étoffes européennes et orientales du moyen-age, de la renaissance et autres échantillons de velours et de soies tissus coptes appartenant a M. Besselièvre, 1e, 2e, 5e et 6e vente
K81391: Anonymous - Catolicos de Portugal!
S128965: Anonymous - I am open to all, so that I may be of benefit to as many people as possible : the University Library in the academic world
K101667: Anonymous - Die Russische Trechtgläubige Kirche im Kampf um den Frieden : Entschliessungen, Botschaften, Appelle, Aufrufe, Reden und Artikel 1948-1950
J44088: Anonymous - Leaping Trout : a little Iroquois boy
J123501: Anonymous - The frog princess
C96477: Anonymous - Wolfgang Amadeus Mozart Verzeichnis von Erst- und Frühdrucken bis etwa 1800
U119254: Anonymous - Katalog der Universitäts-Jubiläums-Ausstellung Leipzig 1909
O128477: Anonymous - The wings of man
O128151: Anonymous - Tourelle M 47 : documentation technique. Le char moyen Type "Patton" M 47
O128125: Anonymous - A-20B airplane pilot's flight operating instructions
O128123: Anonymous - Pilot's operating instructions for army models P-39Q-1, P-39Q-5, P-39Q-10, P-39Q-15, P-39Q-20 and P-39Q-21 airplanes + the instructions for the P-63A series
N126425: Anonymous - Bulletin du Jardin Botanique. Troisième série vol. I fasc. 1, 2, 3, 4 + Série III, vol. II, livraison 2 + Deuxième série No. XX en XXVII en XXVIII
O125753: Anonymous - The barge buyer's handbook : a step by step guide to buying a barge
I135478: Anonymous - Bericht über den 19. Kongress des Internationalen Eisenbahn Alkoholgegner Verbandes in Utrecht 16. und 17. Mai 1949
N117929: Anonymous - XVIII. Internationaler Landwirtschaftskongress Dresden 6. bis 12. Juni 1939 : Reden zur Eröffnung
T80647: Anonymous - La Roche en Ardenne : cartes vues détachables, série 2
J105881: Anonymous - Mon grand livre sur les véhicules : regarde et découvre!
J87188: Anonymous - The real Mother Goose
I118124: Anonymous - l'Ethnographie, bulletin semestriel. Nouvelle Série no. 25, 15 Avril 1932
J85562: Anonymous - ABC
J85559: Anonymous - Robin des bois
J85548: Anonymous - Carobni kompas. Nas svijet
J85538: Anonymous - The amazing magic computer book. Cars
J85547: Anonymous - Libro magnetico. Il nostro mondo
J85535: Anonymous - Carobni kompas. Prijevozna sredstva
J85525: Anonymous - Zivotinjsko carstvo. Ptice 1
J85493: Anonymous - Simple sums with the new money. Book one
J85458: Anonymous - Baby's first book : with rhymes for the nursery
J85454: Anonymous - The picture book of horses
J85396: Anonymous - Der kleine Coco : Zeitschrift zur Unterhaltung und Belehrung für die Jugend. 10. Jahrgang 1926-1927, Nummer 2-24
J84885: Anonymous - Rupert : a Daily Express publication 1975
J84887: Anonymous - Roudoudou lesbelles images. Nrs 31-36
J84883: Anonymous - Rupert : a Daily Express publication 1977
D129131: Anonymous - Journal of Indian history. Vol. XI, 1932, vol. XIII, 1934, vol. XIV, 1935, vol. XV, 1936, vol. XVI, 1937, Vol. XVII, 1938 and vol. XVIII, 1939
D129384: Anonymous - The imposed war : defence vs. Aggression
F100514: Anonymous - Mental pills : selected from the prescriptions of eminent doctors, ancient and modern
J134650: Anonymous - The silhouette and stencil book
J65244: Anonymous - Once the mullah
J84358: Anonymous - My book of abc
J84242: Anonymous - Le mariage de Lili : album a découper
J84243: Anonymous - Louison grandit : l'album de ses sept premières années
U122257: Anonymous - Autographen aus alter und neuer Zeit : enthaltend Manuskripte, Briefe, Stammbuchblätter berühmter Fürstlichkeiten, Päpste, Staatsmänner, Gelehrter, Dichter, Künstler etc : Katalog 170
J83973: Anonymous - Cuentos escogidos (de la literatura universal). Volumen IX
F102867: Anonymous - Fliegende Blätter. Band LIII (nro 1303-1328), Band LXVII (nro 1667-1692), Band CVIII (nro 2736-2761)
J83928: Anonymous - Zirkus Gänseblümchen : eine Geschichte aus dem Zwergenstübchen
B130690: Anonymous - Leopardi e il mondo antico : atti del V Convegno Internazionale di studi leopardiani (recanati 22-25 settembre 1980)
J83632: Anonymous - Lilo und ihre Eselein
J83355: Anonymous - The Pumpkin Patch
J114437: Anonymous - La semaine de Suzette : romans enfantins - Saynètes et monologues, modes de la poupée, jeux de plein air et d'appartement - petits travaux recettes et devinettes - concours - variétés. Trente-quatrième année, premier semestre
H117212: Anonymous - Biomathematics : a vision for success

Next 1000 books from Antiquariaat Klikspaan[an error occurred while processing this directive]

6/8