De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
51767: n.n. - Liederen bundel - Band Nederland Indie. Afdeling Stadskanaal
20923: n.n. - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Landingsplaats op St. Eustatius.# 152
22411: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 11 - ( SCHOOLPLAAT ) Karel V doet afstand van de regering.
72499: n.n. - Offici le doop en tewaterlating van het Lemsteraakjacht De Groene Draeck op 4 Juni 1957
68426: n.n. - Führer durch den Botanischen Garten der Universität Zürich.
27714: n.n. - Proost Prikkels nummer 120
27703: n.n. - Proost Prikkels nummer 64
74313: P.M. ( den Waren Minnaar des Volks ) - Guldenboekje ten tijde van Pokken en Typhus
76028: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Fuhrer durch Mecklenburgs Ostseebader
71752: n.n. - Van sociale werkplaats naar bedrijf
70902: n.n. - Liturgische teksten vanuit de schriftlezingen van de eucharistie, op de dag van de heer Jaar A - B - C
75378: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1956 Februari - Barbara Osterman
77339: n.n - (PLATTEGROND / KAART - CITY MAP / MAP) London County Council Tramways = L.C.C. Trams - Map and Guide
79034: n.n - Streek & taal: Achterhoek
60119: n.n. - 100 jaar Zutphensche ijsvereeniging 1879 - 1979
76773: Toon Tellegen 1941- - Gewone gedichten
72588: n.n. - Das Buchenbuch: europäische Buchenwälder - ein weltweit einzigartiges Naturerbe = The book of beeches.
53938: n.n. - Dit is de sleutel van den Bibelebomschen berg
57753: n.n. - L. Smit and Co's Internationale Sleepdienst, Rotterdam
28043: n.n. - ( uitnodiging) Het volle leven van Jetses. Tekeningen, schetsen en schilderijen uit uw schooltijd bij G.H.B.
21611: n.n. - Reglement voor de trekschippers, varende van Bolsward op Workum en van Workum op Bolsward, beide vice versa
70681: n.n. - Een allegaartje, zo maar tegengekomen hier en daar en ginder
72910: n.n - History 2nd infantry division Korea 1951-1952.
53912: n.n. - Handleiding bij het gebruik onze naaimachines voor familien en handswerkgebruik. ( = guide to the use of our sewing machines )
53918: n.n. - Fokker. De Nederlandse vliegtuigindustrie. Een rondgang door de fokkerfabriek aan de Papaverweg in Amsterdam Noord
78432: n.n - Grand Prix 24Zandvoort
20925: n.n. - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Bonaire, gezicht op Kralendijk. Landschap op Bonaire. # 154
78219: n.n - Maandag-rust: voordracht met zang voor een heer.
76900: n.n - Algemeen woon- en zorgcentrum Rustenburg - 1971 - 1996
71959: n.n. - (TOERISTEN) Gids van de stad Utrecht.
32998: n.n. - Nederlandsche wandkaarten ( catalogus )
32999: n.n. - Historische wandkaarten
32972: n.n. - Adresboek van Hilversum 1902 - 1903
32970: n.n. - Rijks Hoogere Burgerschool. Met vijfjarige Cursus ( A en B) te Winterswijk. Huishoudelijk regelement en boekenlijst voor het jaar 1931 - 1932.
32968: n.n. - Tekstboekje. Chr. zangvereeniging S.D.G. te Dinxperlo
32969: n.n. ( A. Landman directeur) - Rijks Hoogere Burgerschool. Met vijfjarige Cursus te Winterswijk. Programma voor het schooljaar 1918 - 1919. 49e schooljaar.
77088: n.n - Case/David Brown shop manual C-203.
63110: n.n. - Abécédaire et sillabaire ou premiers éléments de la lecture avec jolies historiettes et beaucoup de gravures.
78230: n.n - Recepten van achter t hakblok
77906: n.n - Officieele feestwijzer: lustrumfeesten ter viering van het 280-jarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool 27-30 juni 1916
71955: n.n.( Illustraties o.a. Peikert ) - (TOERISTEN) Zentralschweiz, Luzern-Vierwaldstättersee und seine Kurgebiete bis St. Gotthard
68392: n.n. - (BROCHURE) Catalogus Tentoonstelling De Mens - De mens het wonder der natuur.
72363: J. Calloc'h - Vocabulaire -français gmbwaga-gbanziri-monjombo, précédé d'éléments de grammaire.
36584: n.n. - Met streepje en stipje door Rotterdam. Een leuke verkenning waar je wat van opsteekt.
29008: [JONG, S. DE] - Wenken ter handleiding in de beoefening der schilderkunst.
29009: n.n. ( Maria ) - Flora voor dames: handleiding tot het bloemenmaken Dl I ( = Flora Women's Guide to the ( paper ) flowers making )
64521: n.n. - Stoomvaart Vlissingen-New York: ontwerp van wet en memorie van toelichting.
64782: n.n. - mitrailleur Browning: 50 inch, M 2, HB, deel 2 schietvoorschrift., Voorschrift nr 9-535/2:
77334: n.n - Programma van de feestvoorstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van De Nederlandsche Bank: 1814-1914: op den 4den april 1914 in den Stadsschouwburg te Amsterdam.
40300: n.n. - Het houden en fokken van rashoenders in beperkte ruimte
64842: n.n. - A.M. de Jong; leven en werk: zes voordrachten.
76400: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Album of Photographic view of Dundee and District.
20331: n.n. - Algemeen handboek voor kunstenaars, chemisten, fabrikanten en handswerlieden
51532: n.n. - ( Sale catalogue ) Katalog nr 9 / 52 Gloria qualitäts Rollschuhe. = Catalog nr 9/52 Gloria High Quality roller skates.
20520: n.n. - De wiegbrug
66045: n.n. - Ontstaan en ontwikkeling van de strafgestichten te Norg.
77218: n.n - (FOTO - PHOTO) Schoenen winkel ( in Contich ?? )
76863: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Losbladig product overzicht sanitair toiletpotten toilet toebehoren. ( Johnson's Royal Semi porcelain Closetpotten )
35658: n.n. - 10 Gasten Jules Verne
35660: n.n. - Fondscatalogus: uitgaven J. B. Wolters.,
70489: n.n. - Kaart van Nederland aangeboden door de incasso bank n.v.
70176: n.n. - Per rijwiel en te voet door de duinstreken
75367: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1958 September- Venetia Stevenson
75368: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1958 Juni - Natasha Parry
78463: n.n - Olympische taallessen - De A.V.R.O. Radio-taallessen voor de Olympische Spelen 1928 Amsterdam.
51626: n.n. - Kunst und Kunsthandwerk am Bau: 233 Arbeiten in Stein, Eisen, Holz und anderen Werkstoffen
29978: n.n. - Uitgaven van J.B. Wolters te Groningen ( Maart 1899 )
29981: n.n. - Leesmethode Hoogeveen. Tweede vermeerderde en verbeterde druk
29989: n.n. - Souvenir aan Hilversum
76461: n.n - Eigen volk,( Dubbelnummer aflevering 5 en 6 / sept en nov 1939 )algemeen tijdschrift voor volkskunde (folklore) en dialect voor Nederland, Oost- en West-Indi , Vlaanderen, Zuid-Afrika en Noord-Amerika, Heraldisch en genealogisch bijvoegsel
78057: n.n - bredevoorts volkslied ( omslagtitel: Bredevoort bezoekt Redu 21 nov. 1992
32909: n.n. - toelichting bij de schoolplaat ( het waterleidingbedrijf)
48716: ( animalpark - zoo ) - Het begon in de Warande. 1937-1987. Helmonds Hertenkamp 50 Jaar
40038: n.n. - Ontwerp voorschrift voor den LICHTEN MITRAILLEUR van 7.7 mm Bren Model I. No 802
53952: n.n. - Führer des nordseebades Zandvoort Holland
31360: n.n. - wandel en rijwielkaart der gemeente Winterswijk
31365: n.n. - Feestgids voor het muziekconcours met marsch- en prima vista wedstrijd op donderdag 21 Mei 1936 ( hemelvaartsdag) te Zelhem
31367: n.n. - Catalogus der bibliotheek van de loge Deugd en ijverin het O. van Harlingen
31368: n.n. - bondswandelingen om amsterdam
31369: n.n. - Onafhankelijksfeesten te Winterswijk 1913. Catalogus der tentoonstelling van oudheden 12 - 17 Juli 1913
31370: n.n. - Gids voor Bussum en naaste omgeving.
53950: n.n. - Regelementen en tarieven ( Stichting voor lijkbezorging tegen kostenden prijs ) (= Rules, and rates (Foundation for funeral services at cost price assignees) )
22552: n.n. - Jubileumgids Oranjevereniging Prinses Beatrix 60 jaar Hoorn 1927-1987
38168: n.n. - 'Battle of Berlin'
77017: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 77 - water turtle - Chelonia Mydas - Testudo Leithii --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
77085: n.n - Tijl Uilenspiegel.
28943: n.n. - Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1863-1913
77896: n.n - De Wieringermeer: excursiegids: met kaart: zomer 1939.
77897: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) - Zeist in a nutshell; register van wegen, lanen en straten (repeterend). Plattegrond-verkeerskaart Zeist.
77825: C A B ( Ill. Rie Cramer ) - Ons kindje: herinneringen aan de kinderjaren van ...
77754: n.n - (VLOEIBLAD - BLOTTER) 300 Nederl. Arbeiders - Moet het zoo gaan? Wat zegt de U Nederlandsche verbruiker daarvan?
77276: n.n - Verzameling van 46 differente gezelschapsliederen uit de oude doos. ( deel 2 )
77277: n.n - . - wiebelogenboek
78220: n.n - Nieuw christelijk belijdenis- en gebedenboekje
63090: n.n. - Het sprookjeswoud
76674: n.n - 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Walbeck 1896 - 1996
66127: n.n. - 150 jaar toezicht verkeer en waterstaat: rampen, wetten en inspectiediensten., Honderdvijftig jaar toezicht verkeer en waterstaat
70696: n.n. - 100 feiten betreffende Groot-Britannië's oorlogvoering
72788: n.n. - (RECLAME) De Bijenkoningin
22414: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 13 - ( SCHOOLPLAAT ) De Prins over de Maas
22415: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 13 - a - ( SCHOOLPLAAT ) In de drukkerij van Platijn Antwerpen.
22419: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 17 - ( SCHOOLPLAAT ) Frederik Hendrik voor 's Hertogenbosch.
22410: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 10 - ( SCHOOLPLAAT ) Luther op de rijksdag te Worms.
22412: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 12 - ( SCHOOLPLAAT ) Hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk.
54220: n.n. - Ruimschoots ruimte in de regio Zwolle
77284: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Panorama vom Rhein: Mainz-Cöln. (Von Cöln bis Mainz.) .
76739: n.n. - Nederlandsche ( Nederlandse ) schoolplaten. ( schoolplaten catalogus )
27177: n.n. - Prijs-Catalogus No 50 Bouw en meetkunde, schilderkunst, rechtsgeleerdheid, staatkunde en geschiedenis, godgeleerdheid, land en volkenkunde, opvoedkunde, kinderwerkjes, romans, gedichten enz. verkrijgbaar in de magazijnen van goedkoope boeken .....
78418: n.n - Semyon Gluzman: the first psychiatrist in the U.S.S.R. who openly opposed Soviet abuse of psychiatry against dissenters.
75932: ( A. de Boeck ) - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Gids voor Brussel en omgeving.
75936: n.n - Almanak 1957 met 42 foto's van Winterswijk
77000: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 99 - sea shells: Busycon Perversum + Dolium Ringens + Cassis Cornuta + Rapana Benzoar --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
65134: n.n. - Kroniek van 60 jaar HDV. .
75954: Jana Beranová 1932- - Jantje zag eens mensen hangen ( 1e druk )
75957: n.n - 4 seizoenen in het Zuiderpark
75958: Commissie Waalbrug - 1936 - Gedenkboek, Noord en Zuid verbonden, opening Waalbrug Nijmegen 1936
75865: Anne Frank 1929-1945, - Het achterhuis: dagboekbrieven 12 Juni 1942-1 Augustus 1942 ( 2e druk )
75990: n.n - Illustrierter Gratis-Fuhrer durch Nurnberg: in deutscher, englischer und französischer Sprache; mit neuestem Stadtplan u. Strassen-Verzeichnis; zum Andenken an Nürnberg den Fremden gewidmet = Illustrated guide of Nuremberg = Souvenir de Nurember
77013: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 14- Frogs no 3 ---- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
76607: n.n - Aandenken der Wereldtentoonstelling Antwerpen 1930: 10 officieele afscheurbare zichtkaarten.
76608: n.n - (BROCHURE) Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1958:
76609: n.n - (BROCHURE) Algemeene wereldtentoonstelling Brussel 1935 - April - November
75988: n.n - Pommern und seine Ostseebäder.( DEUTSCHE VERKEHRSBÃoeCHER nr 22
75989: Paul-Emil Prégent 1889- - Lourdes, Argeles, Luz, Saint-Sauveur, Gavarnie, Baeéges ( Les guides Blues illustres )
36496: n.n. ( Heinnemann lithograph ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Erschaffung der Welt ( De Schepping, Het paradijs )
36499: n.n. ( Heinnemann lithograph ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Jesus spricht die lieben letzte Worte und stirbt ( Jezus sterft aan het kruis )
27697: n.n - DAF Instructieboek Serie 1100 DA, 1300 DA/DD, 1502 DA/DD, 1600 DA/DD, 3000D
27698: n.n. - Tussen de bumpers van de Goggomobil.
40288: n.n. - Programma der feestelijkheden ter viering van het 75 jarig bestaan der 1e H.B.S.B te Haarlem
76453: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) YALE: ERZEUGNISSE Schlosser und Baubeschlage, Mobel- und Kofferschlosser, Fallenschlosser, Hangschlosser, Bank- und Tresor-Schlosser, Schliesfacbschl6sser, Schlosser fur Gefangnisse, Ueberfallen, Schna
77009: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 63- Crocodile: Crocodilus Rhombifer - Crocodilus Niloticus ---- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
62948: n.n. - De nuttige raadgever: 350 wenken voor de huishouding.
71834: n.n. - Pietje zou uit visschen gaan.....
76179: Jan Veltman 1857- - De man met het waandenkbeeld
20068: n.n. - Ons dieren ABC
26495: n.n. - Nieuwe geographische en historische atlas van de Zeven Vereengde Nederlandsche Provintien; bestaande inde vijftig nieuwe accurate kaarten, waar onder veele particuliere gemeeten heemraadschappen, plans van de voornaamste steden ... dezelve; nevens de
77306: n.n - Twee vogelnesten in China
77307: n.n - Das Weltenrad sind wir! Der 6. deutsche Arbeiterjugendtag in Frankfurt am Main und das 2. Reichszeltlager der saj. auf der Rheininsel Namedy von der Jugend geschildert.
75669: Karl Ziak 1902- - Wiedergeburt einer Weltstadt; Wien, 1945-1965.
77332: n.n - [Spoorwegkaart van Nederland: behoordende bij de Prijscomart-Reisgids van W.G. Boele senior sigaren fabricant te Kampen
78003: n.n - (RECLAME KAART - TRADECARD) Pudding Powder - Vanille smaak - Fort - Versterkend lekkernij
60331: n.n. - Photo album Textiel Maatschappij Haaksbergen. ( > 60 photo's )
76742: n.n - 19 VRO Persoonlijke documenten.
76003: Henriëtte Wythoff 1861-1949. - Het ezeltje van den zandman
72479: n.n. - Handboek dijkwacht
41509: n.n. - Handleiding voor het handboogschieten,
77390: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Gids voor Luik, Spa en de Belgische Ardennen
72003: n.n. - (BROCHURE) Groenlo 700 jaar stad. 1277 - 1977. Zo Vaste as Grolle. Veste-Feesten
72005: n.n. - Wij en de electronentechniek.
76445: William Faulkner 1897-1962. - RůzÌOee pro Emilii. ( = Roses for Emilia. )
55219: n.n. - Aircraft profiles nr. 133-168.
34922: n.n. - koeienkunst Zwolle 2006
76637: Fritz Busch 1890-1951. - U-boote gegen England.
31053: n.n. - inundated walcheren
72809: G.M. - Miss Blanche univers serie: nr XVII Het fietsavontuur met de fietsclu: De achterband
58995: n.n. - Dat was me wat: 's-Heerenberg 600 jaar stad.
77189: n.n. - Gas-aardgas: een vreedzame omwenteling
39112: P (Drs.) - Middelpracht en eeuwse praal
70636: n.n.. - Gids voor Wageningen.
75788: n.n - Lijst van onderdelen voor Adler Motorrijwielen - MB 150 - MB 200 - MB 250 - MB 201 - M 2011.
24779: ( albrechts G. J. ) - In en om Winterswijk
72013: n.n. - De koninklijke marechaussee. JUBILEUMNUMMER 1907 - 1957
76262: Christine Dössel 1967- - Klaus Maria Brandauer: die Kunst der Verführung
35949: N.N. - Zak - Atlas van Nederland - 12 kaarten
36045: n.n. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan der Berghuizer Papierfabriek voorheen B. Cramer, Wapenveld
71711: n.n. - Rotterdam in honderd jaren 1813-1913: gedenkboek voor den jare 1913.
71701: n.n. - Gas-aardgas: een vreedzame omwenteling
68422: n.n. - ( Autofolder ) Fiat 600 D.
34763: n.n. - Feestgids van het groot nationaal federatief muziek - concours voor harmonie en fanfare gezelschappen met daaraan verbonden groote zomerkermis te houden op zaterdag 25 Juni en zondag 26 Juni en zondag 3 Juli te Lichtevoorde
71925: n.n. - Katechismus, of Onderwijzing in de christelijke leer, die in de Nederlandsche gereformeerde kerken en scholen geleerd wordt ... .
43580: n.n. - Het zeepboekje voor de jeugd
60167: n .n. - Als het U gaat als Voltaire ...
60170: n.n. - Thüringer Porzellan in alle Welt
39366: n.n. - De plantenziektenkundige dienst . Taak en organisatie
65137: n.n. - ( SPEL - GAME ) Het Prenten Lotto Nieuwe verbeterde uitgave ( compleet maar zonder doos )
73928: n.n - Die Presse in Aegypten
61675: n.n. - Moderne installaties voor woonhuizen, kantoren en fabrieken ( Telefonie )
50437: n.n. - Road transport research: Enviromental impact assessments of roads
37576: n.n - historie van mr. Wodenblock van Rotterdam
77217: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Prijs courant HUNTLEY & PALMER Ttd. ( Dutch issue !!
60315: n.n - (TOERISTEN) THE NILE . Egypt. Tourists bruchure with very nice graphics.
76747: n.n. - Gelderse tramwegen ( GTW ) zomer dienstregeling 1949
78030: n.n - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) De gemeente Wisch ( Terborg - Silvolde - Varseveld - Sinderen - Westendorp )
77226: n.n - Geschichte der Kampfereignisse uber das Fort Daumont wahrend des Krieges 1914-1918.
69818: n.n. - Gedenkboek N.V. Internationale crediet- en handels-vereeniging Rotterdam
65057: n.n. - Société Anonyme. Kennedy, Hunter & Co Ltd. One hundred and fifty years in the shipping trade.
65135: n.n. ( ontwerp P. van Koppen ) - De spuisluizen in het Haringvliet. Gebouwd in opdracht van de Rijkswaterstaat door de Nederlandse Sluis en Tunnelbouw Maatschappij
67253: n.n. - De strijd der Belgen in Kameroen en in Oost-Afrika
53737: n.n. - Gewichte aus drei Jahrtausenden, Teil I + Teil II + Teil III
42151: n.n. - Cocoscatalogus 1965 - 1966 (= cocosmatten )( Sales catalogue on cocos carpets )
42152: n.n. - Cocoscollectie 1966 - 1967 - Cunera vloerbedekking (= cocosmatten )( Sales catalogue on cocos carpets )
75655: n.n - Badenwerk Aktiengesellschaft Karlsruhe: 30 Jahre Badenwerk 1921-1951.
47526: n.n. - Wilhelmina album
72440: n.n. - Servetten-speelgoed schaduwbeelden: een boek voor groot en klein nuttig en vermakelijk, inhoudend, negen plooivormen voor theeservetten, zes plooivormenvoor lijnwaden servetten, een en twintig speeltuigen in geplooid papier zeven en twintig schaduwb
72447: n.n. - Koninginnedag 1942, de plechtige viering te Londen
71972: n.n. - De perfecte kaartspeler: handleiding der in ons land meest voorkomende speelregels.
41299: n.n. - Niederländische Städte und Nordseebäder über Emmerich
77279: n.n - [Als er een ongeluk gebeurt. - wiebelogenboek
77278: n.n - ( Met zijn schoffel en zijn gieter ). - wiebelogenboek
77275: n.n - Zedekundig leesboek, in den vorm van geschiedenissen, ten dienste der scholen
76030: n.n - Gids voor hollandsche bezoekers aan Brussel en hare tentoonstelling 1935
75685: n.n - Prinses Julianaschool in vogelvlucht, ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de christelijke nationale school te Lieren, 1871 - 2 mei - 1996
31376: n.n. - Rijks Hoogere Burgerschool. Met driejarige Cursus te Winterswijk. Programma voor het schooljaar 1911 1912
39361: n.n. - Kookboekje ten gebruike bij de lessen in de primaire klassen van de Utrechtsche Industrie en Huishoudschool
77005: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 91- Snakes: Naja Tripudians ( cobra ) ---- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
70614: n.n. - Jubileum-Uitgave van de Bond van hogere politie-ambtenaren in Nederland ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan: 1902-1952.
70616: n.n. - Atlas P.L.M. L'Algérie. Alger, Oran, Constantine. Publication éditée avec le concours et la collaboration du gouvernment général de l'Algerié.
77414: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Gids voor Twente
64853: n.n. - Marteldea fan biskop Bonifaes en syn maten = Marteldood van bisschop Bonifatius en gezellen
24172: n.n. - De schilders van Broeksloot: kleine namen, grote meesters in en om de Haagse School
75496: n.n - Van schuurkerk tot parochiekerk: bijzonderheden betreffende de kerkelijke geschiedenis van Lamswaarde gedurende de twee laatste eeuwen: gedenkboekje, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der parochie, 1809-12 februari-1909.
75369: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1960 ? Oktober - Shirley Anne Field
76436: n.n. - De Winterswijkse vraagbaak geeft antwoord. ( adressengids )
60106: n.n. - Carlsberg. ( Guidebook of the beer brewery in French )
60108: n.n. - (BROCHURE) Couvreries pour meubles. catalogue No 3 ( catalog of locks and hinges for furniture )
31375: n.n. - Feestgids voor het groot Nationaal Muziekconcours en feestelijkheden op 26, 27, 28 en 29 Juni 1914 te Winterswijk
72164: n.n - De sluier gelicht: drie Surinaamse vrouwelijke politici over hun jeugd, historie en ervaringen in relatie tot hun politieke loopbaan.
76821: n.n - De Vechtstreek van Utrecht tot Muiden: gids voor de toerist en inwoner.
36503: n.n. ( Heinnemann lithograph ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Jesus Taufe ( De doop van Jesus door Johannes de Doper )
75842: David Day 1947- - The world of Tolkien: mythological sources of The lord of the rings
74660: n.n - 50 jaar Ens
33013: n.n. - Catalogus van de onderwijs uitgaven ( fondscatalogus)
29023: S., A. M., - lied aan de vreugde
29071: ( trade catalog) n.n. - Manefacture Moderne de Bustes & Mannequins. Ses Bustes, Ses Manequins., Ses Cires Artistique.
29072: n.n - Hondenvrienden. Geillustreerd handboek voor hondenliefhebbers
70118: n.n. - 1960. Adresboek van de gemeenten Laren - Blaricum - Huizen
74357: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS) Wellner - Wello Bestek en luxe artikelen
74369: n.n - (BROCHURE) Handleiding voor het gebruik de nieuw verbeterde naaimachine met zwenkende schuit voor familiën en handwerksgebruik
75373: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1955 Juni - Mamie van Doren
42512: n.n. - Prikkels 221 - 10 November 1957
52199: n.n. - ( ADVERTISING SOUVENIR ) New York 1939 worlds fair pennant with the satue of Liberty
71375: n.n. - Memorandum du gouvernement Neerlandais concernant les demandes de reparations des pays-bas contre l'Allemagne (Information provisoire).
29080: n.n. - Handleiding tot het verlenen van eerste hulp bij spoorwegongevallen
29081: n.n. - De familie Egeltegel, of De lotgevallen van Pennewenne, Hansjepansje en Karengaren
53391: n.n. - Over boeken die zich bij den boekverkooper niet thuis voelen. boekwijzer 1941-1942
20285: n.n. - Nederlandsche schoolplaten. ( schoolplaten catalogus )
40036: n.n. - Voorschrift geweervechten No 58a
72179: n.n. - Renswous fotoalbum 2
77462: Drs. P. - Boekenstad Bredevoort, dort reisen Leute hin die B cher lieben
77229: n.n - Verdun und seine Schlachtfelder
72505: n.n. - 10 voorschriften voor den zandboer!
72504: n.n. - Zeekleibedrijf: hooger opbrengsten! besparing op uitgaven!
72744: n.n. - Ons dieren ABC
78459: n.n - (BROCHURE) Couleurs pour L Aquarelle Fines sorte 40
68394: n.n. - Prijsboek: huishoudelijke geëmailleerde- en gegalvaniseerde artikelen, ijzerwaren, fornuizen.
68395: n.n. - Beginselen der lijntelegrafie
74317: n.n - Agentje mag ik oversteken, Ja of Nee
74316: n.n - (BROCHURE) Eerste Amsterdamsche gasmeterfabriek
76883: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) C. G. Sieben en Co N.V. - Original Gloria - Prijscournt september 1964 ( Schaatsen, rolschaatsen gereedschap enz )
74407: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Hotel Wilden Mann, Lucerne: as compliment to his guests.
74400: n.n - Kleurboekje -
75791: Gerhard Krause active 1966- - Die Schönheit in der Zirkuskunst.
76641: Theodoor B W G Gramberg 1897- - Zendings-dienst: figuren uit den kring van Paulus: Tychicus - Phebe - Epaphroditus ( lichtstralen op den akker der wereld )
74370: n.n - cadeaux voor Kwatta Bons
35215: n.n. - 100 jaar Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden, 1874-1974 ( feestgids )
76604: n.n - Waar vind ik die straat?, Stratengids van Enschede, Glanerbrug, Lonneker en Boekelo
72462: n.n. - A.G.S. serie. Rembrandt
22435: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 30 - ( SCHOOLPLAAT ) Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw.
43577: N.N. - (Tourist Map) The Suez Canal.
72787: n.n. - (RECLAME) De drie gelukskinderen
77400: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Engelsche kleinmeubelen S&B ( Sander en Blom ? )
75354: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1959 November - ??
37892: n.n. - Teeken-oefeningen op de lei voor kinderen. III
70197: n.n. - De vrijmetselarij in de Eerste Kamer
42289: n.n. - Sales Catalogue., Lokomotiven. Nikex Ungarische aussenhandelsunternehmen für die erzeugnisse der Schwerindustrie
36504: n.n. ( Heinnemann lithograph ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Die Sündflut ( De Zondvloed met de Ark van Noach )
75349: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1955 April - Simone Silva
75350: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1955 Maart - Marla English
78479: n.n - (AUTO FOLDER - CAR BROCHURE) de proef van een citroen ( Traction )
77240: n.n - Deutsche Kriegsgefangene in Feindesland, amtliches Material, Frankreich
71708: n.n. - Rotterdam: : aangeboden door het Gemeentebestuur van Rotterdam.
71587: n.n. - Guide to Japanese-Indonesian trade. 1952 ( Vol 2 no 1 )
78387: n.n - Vegetatie langs grote wateren, Natuurvriendelijke oevers
71535: n.n. - Het Saargebied onder het beheer van den Volkenbond, bijlage bij het adres, door den Bond voor internationale humaniteit en gerechtigheid gericht tot de Staten-Generaal, (bijgewerkt tot 28 februari 1923)
71537: n.n. - Sprengen en beken van de Veluwe: een geschiedenis.
60321: n.n. - Dit en datNieuw tijdschrift voor de moderne vrouw ( proefnummer - 0 nummer )
78335: n.n - Wet van den 4den April 1892, N. 55, tot instelling der Orde van Oranje-Nassau.
75359: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1960 ? Juli & Augustus - ??
75355: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1960 ? Februari -Kim Parker
36061: n.n. - Durch Qualitätsarbeit zur Weltfirma: 75 Jahre Eisenwerk Wülfel
77227: n.n - Geschichte der Kampfereignisse uber das Fort Vaux wahrend des Krieges 1914-1918.
71265: n.n. - Adresboek der gemeenten laren, Blaricum, Eemnes
71266: n.n - Kalender voor Gooi en Eemland
67286: n.n. - Souvenir de Constantinople. (red cover with title and word in Arabic and symbo ( BM monogramml all in gilt )
64823: n.n. - Heemschuttentoonstelling koloniaal museum Amsterdam 16 Maart - 16 Mei 1934
31379: n.n. ( photographs A. Löhnberg ) - ( Memorial book of the three CANADIAN MILITARY CEMETERIES in the Netherlands)
77591: n.n - Verzameling der wetten en verordeningen op de grondbelasting.
52450: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Linienschiff SACHSEN
35323: N.N. - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) PANAMA CANAL. Weltwirtschaft
72922: n.n. - Catalogus der koloniale bibliotheek: tweede aanvullingslijst.
41503: n.n. - Gelderse tramwegen ( GTW ) zomer dienstregeling 1949
41504: n.n. - Gelderse tramwegen ( GTW ) zomerdienst 1951 ( dienstregeling )
41505: n.n. - Gelderse tramwegen ( GTW ) zomer dienstregeling 1955
30701: n.n. - Huize St. Servatius. Inrichting voor R.K. Mannelijke Zenuw- en Zielszieken te Venray
30707: n.n. - Davitamientje neemt een duik
34770: n.n. - ( fondscatalogus = backlist) Uitgaven van W. Versluys tweede Parkstraat 123 Amsterdam.
77409: n.n - MOSTRA 54. Beeldhouwwerk en tekeningen van de Italiaanse kunstenaars Calvani, Bruno - Greco, Emilio - Landera, Berto - Manz , Giacomo - Mascherini, Marcello - Minguzzi, Luciano - Pepe, Lorenzo, openluchtexpositie in het museumpark, kleine beelden en
77406: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Officieele gids van Beverwijk.
42150: n.n. - Cunera Ster-Cocos. Cocoscatalogus (= cocosmatten )( Sales catalogue on cocos carpets )
65031: n.n. - Opiumaanvoerordonnantie: met toelichting (staatsbladen 1918 no. 34 en 1919 no. 3). ( = Opium Supply Ordinance: with explanatory notes (gazettes 1918 No. 34 in 1919 and No. 3..).
22434: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 29 - ( SCHOOLPLAAT ) De tijd van trekschuit en Dilegence.
75671: n.n - De Bijzondere Vrijwillige Landstorm
75672: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Agro pontino, anno IX-XIV.
22431: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 26 - a - ( SCHOOLPLAAT ) Brand van Moskou.
62971: n.n. - De provincie uit en thuis.
41502: n.n. - Gelderse tramwegen ( GTW ) dienstregeling zomer 1948
20488: n.n. - Hollands glorie. Omvattende 72 gekleurde afbeeldingen met omschrijving van de belangrijkste nederlandse Appel - Peren - en Pruimenrassen
71358: n.n. - Catalogus van gereedschappen
76406: n.n - St. Nicolaas komt!
77350: n.n - Het Belgische humanisme na Erasmus: het geestesleven in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Plantin en Rubens: tentoonstelling [van] 6 juni - 29 juni ingericht [in het] Museum Plantin-Moretus en [in het] Stedelijk Prentenkab
76600: n.n - zak almanak (je ) Van Houten's Caccao fabrieken te Weesp
77242: n.n - Amann naaizijde in 1000 kleuren: een vertelling uit het rijk der zijde
76326: Adrienne L Kaeppler 1935- - The Pacific arts of Polynesia and Micronesia
72800: n.n. - Spionnage, avonturen van de internationale beroepsspion Dennie Ramon Nr 7 De Mysterieuze Generaal
72807: G.M. - Miss Blanche univers serie: nr IX Bep van Klaveren. De mededinger naar den titel: Wereld Kampioen Licht-gewicht
72808: G.M. - Miss Blanche univers serie: nr XXXIV Het oude lied
20931: n.n. - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Paramaribo. Markt met aanlegplaats van booten. # 160
48754: n.n. - Winter 1928 / 29 in Nederland.
51835: N.N. - Rondwandeling door Twenthe
60129: n.n. - (TOERISTEN BROCHURE) De ZAANSTREEk, The Zaan Area, Les Pays du Zaan., Zaanbygden
77428: n.n - Erik Samakh, Grand prix d Art contemporain de Flaine 1993
77305: n.n - Zwerftochten rond Enschede
51613: n.n. - VARITEX, - Over Varices en Varitext elestieken kousen.
75351: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1956 April - Elaine Steward
63129: n.n. - Bruxelles 1958 Exposition Universelle et Internationale - Algemene Wereldtentoonstellling - Universal and International Exhibition - Allgemeine Weltausstellung
63126: n.n. - Tropische zaadetende vogels ( aankondigings folder )
31372: n.n. ( illustraties Piet te Lintum ) - Het werk der Ned. Herv. Kerk onder de Nederlanders in Duisburg, Meiderich, Ruhrort c.a.
39797: n.n. - Oor's eerste Nederlandse pop encyclopedie 7e editie.
39800: N.N. - Adresboek van Winterswijk 1964
37603: n.n. - Zo moet het. Beknopte handleiding voor de behandeling van de LANZ Bulldog 16 Pk LANZ
76522: n.n - SKV Volleybal - Smashback 25 jaar opslaan en verslaan 1970-1995
72782: n.n. - Kleurboek oolijk en vroolijk
72783: n.n. - Mijn nieuwe treinenboek, in levende platen, panoramaboek
77471: n.n - (FOTO - PHOTO) Boerderij te Baarlo
72355: n.n. - Sjoeng fung têli (gunstige wind en behouden vaart): tentoonstelling van Chinese scheepvaart
53868: n.n. - Spijker rijtuig catalogus 1890
77477: n.n - Internationaal folkloristisch festival 69
78451: n.n - Mijn ABC-boek
75677: n.n - Canada-Netherlands, 1944-1945: remembrance = Canada-Nederland, 1944-1945 = Canada-Pays-Bas, 1944-1945.
76612: n.n - Exposition universelle et internationale, Bruxelles, 1935, avril-novembre
71947: n.n. - Azijnmakerij;de boog 1564-1964
68416: n.n. - Un travail de titans: le barrage et l'assèchement du Zuiderzee.
36480: Oriel 31 (Gallery) - Humour from Shell
77040: n.n - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Mammut ( elephas primigenius blum )
70453: D., v. - Verwoest Borculo in beeld
76661: Mary Tourtel 1874-1948. - Bruintje Beer gaat uit logeren ( Premie N.V. Nieuwsblad van Friesland deel IV )
34764: n.n. - Feestgids van het groot nationaal muziekconcours voor harmonie en fanfare gezelschappen met daaraan verbonden zomerkermis op zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 mei 1932 te Winterswijk in en om het feestgebouw.
75622: n.n - Wandelkaart der gemeente Winterswijk ( schaal 1: 60000 )
36140: n.n. - St Elisabeth's Gasthuis. Arnhem
70567: n.n. - Achilles '12 60 jaar.
76135: n.n - Het leuke wachtkamer boek
72812: G.M. - Miss Blanche univers serie: nr XLVI Kampeeren
79122: n.n - Nederland gedenk, gedenkboek van het nederlandsche concentratiekamp Erika te Ommen
42103: n.n. - Legertentoonstelling 1948 - Programma
52323: n.n. - Reglement op de wegen en voetpaden overijssel
52441: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Torpedoboot G108 and S.M. Torpedoboot S102 .
70535: n.n. - Tram en trein rond Breda.
42053: n.n. - Herinneringsalbum der viering in Nederlandsch-Indië van het gouden priesterjubilé van Z.H. Paus Pius XI
75376: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1959 Mei - Anne Heywood
27173: n.n. - Prijs-Catalogus No 46 Nederlandsche en vertaalde Romans, Literatuur uitspannings-lectuur enz der beste schrijvers voor belangrijk verminderde prijzen ook zeer geschikt voor volks en leesbibliotheken verkrijgbaar in de magazijnen van goedkoope ......
27174: n.n. - Prijs-Catalogus No 47 Goedkoope kinderboeken voor elken leeftijd der beste schrijvers voor belangrijk verminderde prijzen ook zeer geschikt voor schoolbibliotheken, Prijsuitdeelingen De kinderkamer enz verkrijgbaar in de magazijnen van goedkoope ....
76010: n.n - Blijde eendjes
75379: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1956 Maart - Hillevi Rombin
75370: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1957 Oktober- Rossana Schaffino
75423: n.n - Bauhaus. Een expositie van: het institut fur auslandsbeziehungen in Stuttgart in opdracht van: het duitse ministerie van buitenlandse zaken, Stuttgart in samenwerking met het Bauhaus archiv.
75380: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1955 Mei- Barbara Fuller
76628: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Rondrit per autocar: de historische kasteelen: ingericht door de Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen.
75362: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1957 September- Barbara Nichols
31386: n.n. - 1870 - 1895 het zilveren feest der Rijks Hoogere Burgerschool te Winterswijk
61335: n.n. - Der Ratgeber für den Jäger
61831: n.n. - Manufactures de Fourrures Catalog
74371: n.n - Peter glinsteroog ( prentenboek met bewegende ogen )
29127: n.n. - Fondscatalogus van de firma W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle ( omslagtitel)
72622: n.n. - Salvador da Bahia de todos os Santos: iconografia seiscentista desconhecida.
78474: n.n - Vakblad voor den smid, koperslager, loodgieter, JAARGANG 12 + 13
75374: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1956 Juni- Kim Novak
75375: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1957 November - Barbara Nichols
77336: n.n - Saladine, heerlijke mayonnaise: .
77004: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 94- Snakes: Naja Haje - Naja Nigricollis ( cobra ) ---- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
77436: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) N.V. Tiglia Kleiwarenfabrieken Tegelen Holland
69827: n.n. - Official KPM Yearbook 1937-1938
78486: n.n - (BROCHURE) Moderne straatverlichting met GAS
75364: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1960 ? Juli - Anne Austin
75365: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1957 Juli - Patricia Neal
75366: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1958 Augustus - Joan Collins
70025: N.N. - 12 Fototypiën van het Wilhelmina Gasthuis Amsterdam in originele map.
40040: n.n. - Ontwerp voorschrift voor de HANDGRANATEN No 806
22417: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 15 - ( SCHOOLPLAAT ) De slag bij Nieuwpoort.
77470: n.n - (PLATTEGROND / KAART - CITY MAP / MAP) Oost Java = East Java: 1:500.000: topographic large folding map: Indonesia.
77465: n.n - Heisa Hopsa wat een pret - prentenboek met bewegende ogen
64861: n.n. - Uit verre gewesten ( keurcollectie van Ringers ) - spellen collectie
30420: n.n. - Vrugte van die nasionale bewind
76766: n.n - Zoo Blijdorp Rotterdam Fotomontage
52455: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Grosser Kreuzer FÃoerst BISMARCK
27259: n.n. - Programma van het concert ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van ons land in het concert en ncongresgebouw De Doelen te Rotterdam op 5 Mei 1985.
37610: n.n. ( o.a. W. J. Hofdijk ) - Volledige Officieele feestgids. Eerbiedwaardig opgedragen aan Z.M. den Koning
35914: Collectieve Israel Actie 1949 (Amsterdam) - De vruchten der vrijheid
78013: n.n - (BROCHURE) Naar Indie . Uitgezonden vrouwelijke werkkrachten - Goede raad in zakformaat ( Marva )
77331: n.n - Boschplangids: uitgegeven. ter gelegenheid van de Boschplantentoonstelling in de Militiezaal, Singel 423 te Amsterdam.
78909: n.n - Uitstapjes van uit Amsterdam per spoor , tram of boot 1918
31358: n.n. - het zwarte goud van Zuid-Limburg
27176: n.n. - Prijs-Catalogus No 49 Geneeskunde, Natuurkunde, Natuurlijke historie, geologie, plantenkunde, schei- sterre- werktuig- en huishoudkunde, boekhouden verkrijgbaar in de magazijnen van goedkoope boeken van Gebr. E. & M. Cohen te Arnhem en te Nijmegen.
75346: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1956 December - Cyd Charisse
75344: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1958 December - June Merlin
75345: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1960 ? September- Sherry Jackson
77410: n.n - Suriname, Suralco, Aluminium
72746: n.n - Jimmie's avonturen
72748: n.n. - Goldenes Osterei: eine Festgabe für die lieben Kleinen mit Bildern in Versen.
74320: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Album von Frankfurt am Main.
74329: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS) In elk goed ingericht huis een General Electric Koelkast.
78477: n.n - A.S.R. Nereus: 1966-1973. + A.S.R. Nereus 1973 - 1975
53949: n.n. - Zeiss Projections Apparate und Zubehör ( Mikro 440 )
77724: n.n - Concessie tot het aanleggen en exploiteren van eenen spoorweg op Java, van Samarang, langs Soerakarta, naar Djokdjokarta: bekrachtigd bij de Wet van 6 July 1863 (Staatsblad no. 110).
61336: n.n. - Der Ratgeber für den Jäger
74162: n.n - Koningin Emmaschool, 1928-1988 in vogelvlucht
37974: n.n. - mozaïk van Winterswic. Grepen uit het verleden van Winterswijk
63063: n.n. - 3-8 R.I. 1946-1949 (IIIe Bataljon van het Achtste Regiment Infanterie)
39714: n.n. - Tatsachen klagen an!
63123: n.n - Gebrs. De Jongh Zaadteelt en boomkwekerijen
63118: n.n. - Beschrijving en toepassing van het Dordrecht gasfornuis met heeteluchtoven serie 135, 136 en 139 en van het Dordrecht Gasfornuis 137, 138 en 141
63117: n.n - Gebrs. De Jongh Zaadteelt en boomkwekerijen
63111: n.n. - De Winterswijkse vraagbaak geeft antwoord. ( adressengids )
61410: n.n. - Stad aan de snelweg
38176: Worldfair 1939 - Folding brochure for: The New York World's fair 1939 and The golden gate international exposition 1939
64711: n.n. - Lettergeschenk
78282: n.n - Reglement op het prothocolhouden van Veluwen en Veluwensoom
41643: n.n. - ( Catalogus )Het speelgoedboek 66 / 67
30729: n.n. - Atlas van de tramwegen in Nederland
74009: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) The Panama Canal: the world's greatest engineering feat.
75360: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1957 Juni- Anita Ekberg
75361: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1957 Augustus- Vera Miles
71584: n.n. - Leidraad voor de levering van rookzwak buskruit aan het v.m. staatsbedrijf der artillerie inrichtingen
32967: n.n. - Plan van Genua.
27175: n.n. - Prijs-Catalogus No 48 Nederlandsche en Vreemde letterkunde, dichtwerken, voordrachten, taal en opvoedkunde uitspannings en gezelschapsboeken, godsdienst, wijsbegeerte, rechtsgeleerdheid, geschiedenis, land en volkenkunde, muziek enz enz geschikt voor
35640: n.n. - Fondscatalogus: uitgaven J. B. Wolters.,
19984: n.n. - Beschrijving van Ommen
50463: n.n. - Album van Nederland: stadsgezichten, handel, scheepvaart en vischvangst, nijverheid, mijnbouw, land- en tuinbouw, veeteelt: ruim 200 afbeeldingen naar photographische opnamen met verklarenden tekst in vier talen.
31344: n.n. - Ter herinnering aan de onthulling op 29 Juni 1945 van het gedenkteeken voor de van 10 - 14 Mei 1940 gesneuvelde Winterswijkers
76465: George Reiger 1939- - The complete book of North American waterfowling: a handbook of techniques and strategies
73263: n.n - Biltse voetbal club 75 jaar
60317: n.n - (TOERISTEN) Le Tourisme automobile en Ardenne
71417: n.n. - De Grote Sint Laurenskerk gezien door kinderen uit Alkmaar
53947: n.n. - Programma bevrijdings en Koninginnefeesten Enkhuizen 29 - 30 - 31 - Aug 1945
36501: n.n. ( Heinnemann lithograph ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Der brennende Dornbusch ( De brandende braamstruik )
36502: n.n. ( Heinnemann lithograph ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Der zwölfjährige Jesus im Tempel ( De 12 jarige Jesus in de Tempel )
76930: Dora Amsden 1858- - Impressions of Ukiyo-ye, the school of the Japanese colour-print artists,
78284: n.n - (PAMFLET) Ordonnantie op het heffen en collecteren van den 10e. 20e. 25e. 40e. 50e. en 100e. penning, soo van alle vercopingen etc. en generaal van alle alienatien der onroerende erffenissen etc. als van de collaterale successie, in 't quartier van V
75377: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1959 Februari- Patricia Owens
76519: n.n - De meerkoet,
77673: n.n - (BROCHURE) Stookolie
77681: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Gids voor de Veluwe.
77682: n.n - Leut en luit: liederbundel van de Unie van R.K. Studentenvereenigingen in Nederland.
77459: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Hoofdcatalogus 1936 - Gasfornuizen / Gascomforen - Junker Ruh
74930: n.n - De vork in de steel, tentoonstelling over de mens en de maaltijd in de loop der eeuwen, van 2 oktober t
41994: n.n. - Achterhoek, Vakantiehoek
74120: n.n - De wereld in n notedop: Jacob Dijkstra's eenvoudige schoolatlas van de gehele wereld.
20922: n.n. - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Philipsburg, hoofdplaats van St. Martin. St.Martin, Backstreet, Great Bay. # 151
78027: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Zelhem - Ruurlo
78026: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Doesburg
78066: n.p. - Die wahre Geschichte Der Todesbahn und Der Brucke am Kwai
76568: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) ASSEN - Uitgave V.V.V.: Assen vooruit
76569: n.n - Copacabana De Snip en Snap revue 1950 - 1951
76570: n.n - 1931 - 1981 . 50 jaar vrijwillige brandweer breukelen
76571: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Goes en omgeving.: Goes and surroundings.
76574: n.n. - bondswandelingen over de Noord Veluwe ( Putten - Nunspeet - Zwolle - En Nunspeet - Apeldoorn )
76575: n.n. - bondswandelingen in het Gooi
76576: n.n. - bondswandelingen odoor Twente
76577: n.n - Toeristenkaart voor de gemeente Ommen
76578: n.n - Hoe maak ik zelf mijn kampfornuis
76581: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Brussel en voorsteden: nieuwste gids.
76582: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Guide de l;etranger à Vichy ...
76585: n.n - Perthes-Wandkarten: Geschichte. ( catalog )
76589: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Wanderkarte von Markgrafenheide (Warnemunde): Zingst durch die Rostocker Heide, Graal-Müritz, Ribnitz, das Fischland, den Darss.
76590: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Die Harzquer- und Brockenbahn (Nordhausen-Wernigeröder Eisenbahn)
77209: n.n - ABC prentenboek
77213: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Grundig Kofferradio's - Draagbare radio's Bron van blijvende vreugde
42059: n.n. - Historie und Vision: 1871 - 1996; Festschrift anläßlich des 125jährigen Firmenjubiläums der W-Goebel-Porzellanfabrik
71906: n.n. - XIe bedevaart en stormloop van 't jaar '30.
60118: n.n. - Gedenkboek samengesteld bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van den heer J.H. Hiebink Rooker als directeur der Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers en Voorgangers te Koeranga (Tomohon) = Kitab-peringgatan terkarang waktoe telah genap 25 tah
42135: J.A.H.J - Het boek der spelen: overeenkomstig der in ons land meest gebruikelijke speelregels
60145: n.n. - Vlielands wegwijzer.
40302: n.n. - Catalogue Dutch Furniture Photo album + ( 70 + photo's & drawings)
40445: n.n. - Straten-gids met plattegrond van Dordrecht.
75951: n.n - gids voor de gemeente Langbroek
76564: n.n - De Hoog fabrieken N.V. 1873-1948: afdelingen: koek en banketfabriek, nougatfabriek - chocoladefabriek gevestigd te Oosterhout N.B.
75615: n.n - Preghiera liturgica: lodi, mattutine, ora media, vespri.
75768: n.n - Verslag van de Staatscommissie tot voorbereiding van de herziening van de loonregeling van spoorwegpersoneel, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 13 Juni 1917, no. 79, aan den Minister van Waterstaat
76191: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Nach Wien im Auto!.
76187: n.n - Recepten te bereiden met Blue Band
76189: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Goed kamperen;
55466: n.n. - (BROCHURE) De Waard tenten. Catalogus
72435: n.n. - Gids voor 's-Heerenberg en omstreken.
61364: n.n. - Jaarboek Feyenoord 1992 / '93
52315: n.n. - Selektie uit een Hollandse tegelverzameling
76927: n.n - Gewerbehalle Organ fur den Fortschritt in allen Zweigen der Kunstindustrie 2.Jahrgang 1864
76926: n.n - Gewerbehalle Organ für den Fortschritt in allen Zweigen der Kunstindustrie 7.Jahrgang 1869
65126: N.N ( illustraties mogelijk van: J.B.van Gorp. ) - Becker's klassikaal leesbord: Aanvullingsplaatjes bij de leesmethode Ik lees al
20929: n.n. - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Suriname. Boschnegerdorp. # 158
72510: n.n. - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) Mühlheim a.d. Ruhr
32897: n.n. - Prospectus: Aardrijkskundige wandkaarten
32904: n.n. - the brigade of gurkas
56492: n.n. - Loekie en Pim op reis
20930: n.n. - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Suriname. Indianendorp. Indiaansche kinderen # 159
74344: n.n - The Artistic Series: Engagement Diary for 1924
52302: n.n. - Beknopt Utrechts bijnamen lexicon
46269: n.n. - Recueil militair
75091: n.n - Kort overzicht van het behandelde ter conferentie te Denpasar.
58946: n.n. - MvR 1920-1995: 75 jaar jong.
77504: n.n - Terborg toen en nu
31377: n.n. - Statuten ( goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Dec. 1910, Stbl No 13) en Huishoudelijk Regelement van de Winterswijksche orkestvereniging.
75979: n.n. - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Stockholm: Guide: 1939
75983: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Eduard Gaeblers Automobil- und Radfahrer-Spezialkarte Bl. 7. Magdeburg - Berlin - Halle
77082: n.n - Kunst im Exil in Grossbritanien 1933-1945.
77263: n.n - (BOEKENLEGGER / BOOKMARK) Osram Drahtfest , geringer Stromverbrauch. Weisses Licht
70716: n.n. - Chittaranjan Locomotive Works.
70719: n.n. - (TOERISTEN) Souvenir de Rotterdam.
53945: n.n. - Rijwieltocht No 2 Winterswijk
53946: n.n. - Wandeltocht No 3 Winterswijk
76735: n.n - Handboek voor zeemiliciens
76738: n.n - Souvenir du Musee d;Amsterdam .
76814: n.n - Het Gezelschap der Vrouwen van Nazareth ( huize de Voorde )
77006: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 89- Snakes: Bitis Canceolatus - Lachesis Mutus - Bitis Gabonica - Bitis Nasicornis ---- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
77286: n.n - Les points de marque de modes & travaux. Volumes 1 + 2
51525: n.n. - Jordan. The holy land. ( Tourist brochure
30252: H.J.L - 16 Surprise rijmpjes
30277: n.n. - Sanders Arnhem. 40 jaar bouwen
77665: n.n - Catalogus Bonifatiustentoonstelling, 1954.
77671: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Set van 3 brochures met betrekking tot flat interieurs ( standaardflat + Ideaalflat + Luxe Flat ) Art Deco interieur
77672: n.n - officieele feestwijzer voor de viering van den verjaardag van H.M de Koningin op Dinsdag 30 en Woensdag 31 Augustus 1927 - Oranjedag Delft - 30-31 Augustus 1927
78291: n.n - Jonker Horn: een ridderverhaal, gevolgd door: Geschiedenis van Beowulf.
77686: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Polyrome - N.V. Chemical Works Boechout (Belgie )
77701: n.n - Mediaval, de middeleeuwigheid en nageboorte van de tijdsdrift
77704: n.n - De Westerse Beschaming, - Hier bevredigt de konsumens zijn geheimste wens + poster NADIMI
42119: n.n. - Handleiding bij het leggen, plakken en onderhoud van linoleum
42120: n.n. - Wielrijders - kaart voor Gelderland
42122: n.n. - Die Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphik
42124: n.n. - (Catalogue Fund) Goedkoopen muziek ( = Bladmuziek )
42125: n.n. - Catalogus van goedkoope oude boeken.
42126: n.n. - Boekwerken, uitgegeven of als copij aangekocht door:....Fondslijst. ( Gebr v.d. Post )
77726: n.n - (RECLAME / ADVERTENTIE - ADVERTISEMENT) Small format shop advertising for C.Schilte en Co from Delft
77727: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Handboek voor electriciteits leidingen.
53392: ( Railroad timetable ) - Nederlandsche spoorwegen. Officieele reisgids. geldig vanaf 5 Juli 1943
53393: ( Railroad timetable ) - Nederlandsche spoorwegen. Officieele reisgids. geldig vanaf 17 Juli 1944
77733: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) ALBUM VON HANNOVER. (Leporello mit 24 lithographischen Ansichten. nach photographischen Vorlagen.
20934: n.n. - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Suriname. Een bananenveld. Een plantklaar terrein. # 163
77750: n.n - (VLOEIBLAD - BLOTTER) Nederlandsche Roode Kruis - Steunt ons vredeswerk
77741: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Meer dan sfeer... een gedicht van licht RAAK interieurverlichting
77747: n.n - Deutschland und England Ein wirtschaftlicher Wettlauf
77758: n.n - (PRENTBRIEFKAART POSTCARD) 5 decoratieve briefkaarten met afbeeldingen van kinderen in klederacht in een klomp als roeibootje
77760: n.n - The story of the 57. ( issued 1927)
77769: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Drager-Seitenschlauch-klein-Gasschutz-Gerat (KG-Gerat) Modell 210
77771: n.n - Stichting Productiefonds voor Nederlandse films, 1957-1969
77780: n.n - Ho't er haer ging: Aalten in bezettingstijd 1940-1945
41977: n.n. - Adresboek van Winterswijk 1964
41980: n.n. - ( Postcards ) Exposition Bruxelles - 1935 - Tentoonstelling brussel. 10 ontvouwbare zichtkaarten. SERIE 2
43584: n.n. - ( tourist guide ) Durchs Appenzellerland. Illustrierter Führer duch beide Landesteile Ausser- und Innerrhoden.
20936: n.n. - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Suriname. Een goud Placer. # 165
52212: G.M. - Tante Eulalia ( Miss blanche UNIVERS SERIE )
77847: n.n - Autotest 1976
77848: n.n. - Fokker. De Nederlandse vliegtuigindustrie. Een rondgang door de fokkerfabriek aan de Papaverweg in Amsterdam Noord
77849: n.n - (AUTO FOLDER - CAR BROCHURE) 50 jaar volvo 1927 - 1977 Automobielen
77858: n.n - Vijf eeuwen Dorpskerk, oudste monument in het hart van Barendrecht
77886: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Hohenkurort Brenner Hotel Post Tirol 1372m.
77898: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Per rijwiel, te voet, per auto of motor naar de bloembollenvelden
77899: n.n - Per rijwiel, te voet, per auto of motor naar de bloembollenvelden
77901: n.n - (PLATTEGROND / KAART - CITY MAP / MAP) Kastelen- en klederdrachtenkaart van Nederland
77907: n.n - Lustrumfeesten ter viering van het 290-jarige bestaan der Utrechtsche Hoogeschool, 28 juni-3 juli 1926: officieele feestwijzer
77909: n.n - (PRENTBRIEFKAART POSTCARD) 58e Lustrum der Utrechtsche Hoogeschool - ICHNATON (Amenophis )
77911: n.n - Foto's, Groente & fruit uit Hollands hof + Handleiding, Groente en fruit uit Hollands hof
77915: n.n - Accolades and histories
77922: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Assen.
77925: n.n - Lustrumpocket Nederlandsche Economische Hoogeschool 1913-1963
77935: n.n - De Gruyter's goochel kunstjes: het snoepje van de week, elke week met 'n nieuwe verrassing.
77942: n.n - Wat groeit en bloeit rond Dreijeroord
77952: n.n - La ricostruzione delle ferrovie italiane dello stato.
57771: n.n. - Van armsein tot lichtsein.
77972: n.n. - Advertising brochure: De Porceleyne fles. Wilhelmina Koningin 1828 - 1948
77981: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Naar Buiten. Gids voor amsterdammers 1913 ( tweede jaargang )
77982: n.n - Ecluses , Ponts Electique
77983: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Electrische verlichtings ornamenten
77984: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Twyfords Twyfords Sanitary Fixtures - General Catalogue
77994: n.n - (SLUITZEGEL - POSTER STAMP) Wereldjamboree 1937
77996: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Nieuwste meubel modelboek 5 (?)
77997: n.n - (RECLAME / ADVERTENTIE - ADVERTISEMENT) Wij rooken Boule d'Or
61679: n.n. - De Roek in Nederland.
78022: n.n - Kindervreugd
78029: n.n - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) De gemeente Hummelo en Keppel ( Hoog Keppel - Laag Keppel - Hummelo en Drempt
78031: n.n - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) De gemeente Doetinchem ( Ijzervoorde -Slangenburg - Gaanderen - Ooseld - Dichteren - Langerak - Kruisberg )
78032: n.n - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) De gemeente Genderingen ( Genderingen - Ulft - Netterden - Breedenbroek - Megchelen )
78035: n.n - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) De gemeente Groenlo
78036: n.n - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) De gemeente Winterswijk
78133: Anne Frank 1929-1945, - Het achterhuis: dagboekbrieven 12 Juni 1942-1 Augustus 1942 ( 2e druk )
78137: n.n - Handleiding voor het slagersbedrijf
77468: n.n - Souvenir de Paris. (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE)
71777: n.n. - The new laws for the government of the Indies and for the preservation of the Indians, 1542- 1543.
78151: n.n - Steinmetz, zooals zijn leerlingen hem zagen
61652: Internationale Kartoenale (10 (Beringen) 1987) - 16de Internationale Kartoenale 1993: thema De Tuin
61672: n.n. - Verolme: shipbuilding, shiprepair, mechanical engineering, electrical engineering
61673: n.n. - ( Catalogue ) Rainbow - catalogue des tissus de the Rainbow Waterproof Co
51733: ( Sale catalog of household goods. ) - THABUR . De Rubli gids. Herfstuitgave 1938
37634: n.n. - Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi
37637: n.n. - Evangelische gezangen, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche hervormde gemeenten gebruikt te worden
37651: n.n. - Fondscatalogus: uitgaven J. B. Wolters.,
52463: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Küstenpanzerschiff HILDEBRAND
52464: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Küstenpanzerschiff FRITHJOF
78231: n.n - Noord Zuid Oost West, Met DUYVIS smaakt uw sla het best
78236: n.n. ( illustraties Piet te Lintum ) - Het werk der Ned. Herv. Kerk onder de Nederlanders in Duisburg, Meiderich, Ruhrort c.a.
78246: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Mercurius Autobanden Leeuwarden - prijscourant H 60 -- 1937
78247: n.n - SPHA Abteilung II -- Winkel en etalge inrichtings materialen ( schaufenster und Laden-Einrichtung
78255: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Philips Radio 1957 De verrassende mogelijkheden van de BI-Ampli techniek
78252: n.n - Tentoonstelling De mensch, Apollohal Amsterdam, 4 october - 3 november 1935.
78293: n.n. - (TOERISTEN) Gids van de stad Utrecht.
78048: n.n - (PLATTEGROND / KAART - CITY MAP / MAP) Campions map of collieries, iron works, railways and stations in the mineral district of South Wales.
78308: n.n - december klanken 1942 ( recepten)
78303: n.n - 2CV instructieboekje 1969 ( manual 2CV dutch )- Handleiding lelijke eend
72147: n.n. - De Rode Valkenproef en haar toelichting.
60320: n.n. - Prijscourant Simon de Wit. De Goudbron voor de Huisvrouw. Simon de Wit geeft honderd procen
78340: n.n - Een praatje over kleurenleer, Gimborn's tien-kleurensysteem
71979: n.n. - Die Häuser in Alt-Korbach und ihre Besitzer Heft 1 tm 10
78345: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Schlachthof Einrichtungen - abbattoir construction - Construction d'abattoirs .....
78353: n.n - De Nicolaas- of Dorpskerk van Ellecom, 1100 jaar kerkgeschiedenis
70062: n.n. - ( Sample book / user guide ) Die Direktfarbstoffe auf Baumwollgarn
70061: n.n. - ( Textile Sampler ) Die Wollfarbstoffe des Jahres 1910 - Wool Colours 1910 - Les colorants pour laine de lánnée 1910
76652: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Plan-guide de Menton et environs.
76653: n.n - Bonn bereitet Giftkrieg vor
60311: n.n. - Stedelijke muziekschool Zwolle.
60312: n.n. - Stedelijk Conservatorium Zwolle als een nieuw begin.
60313: n.n - (TOERISTEN) LUXOR, Egypt. Tourists bruchure with very nice graphics.
60314: n.n - (TOERISTEN) ASSWAN., Egypt. Tourists bruchure with very nice graphics.
71915: n.n. - Kinder Rijmpjes ( dl 3 )
41989: n.n. - Gids voor de gemeenten Rheden en Rozendaal omvattende de dorpen Rozendaal, Velp, Worth-Rheden, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Laag-Soeren, Spankeren
41982: n.n. - Telefoongids Baarn, Bussum, Hilversum, Hollandsche Rading, Huizen, Lage Vuursche, Laren ( N-H), Loosdrecht, Soest 1957
51537: K.N.I.L. - Aanwijzingen onschadelijk maken van verborgen springladingen ( Booby traps )
51562: n.n. - AVRO . Waar wij werken. Wie wij zijn
51563: n.n. - Recuerdo de la visita a las Bodegas de González Byass
41302: n.n. - 2.4 RS 1st. Peleton Kerstmis 1947 Soengei Bedjankar
69927: n.n. - impact van playstation ( playstation2 ) op het menselijk lichaam + CD
77383: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) OSRAM Kino- Projectie en Schijnwerperlampen
76556: n.n - Alle hout is geen timmerhout. ( catalogus beeldententoonstelling )
71471: n.n. - Staatsregeling van de Nederlandse Antillen: Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen: Defensiewet voor de Nederlandse Antillen.
31356: n.n. - Revue:koeien kijken u aan
76651: n.n - Spoed! Niet in het minst met het oog op de a.s. verkiezingen in Nederland. ...
77008: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 68 - Crocodile - Crocodilus Rhumbifer-- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
62923: n.n. - 't Wodt wal waer good. Tekstboekje van de Jubileum revue van de Winterswijkse Orkestvereeniging
62911: n.n. - Kinderen: opvoeding & gezondheid van kinderen van 3 tot 14 jaar: wenken en raadgevingen betreffende de opvoeding van kinderen tot ongeveer 14 jaar, in het bijzonder ten aanzien van zenuwachtige en verwende kinderen., Ons dagboek
6792: M.C.C. - Uit den doolhof der zonde gered
70666: n.n - Nederlandse klederdrachten = National costumes in the Netherlands = Les costumes nationaux de Hollande
70672: n.n. - Handleiding volkswagen limousine Cabriolet ( volkswagen Kever )
70000: n.n. - Landschapsstructuurstudie. Inventarisatie ter voorbereiding van een bestemmingsplan buitengebiet Gemeente Diepenveen
41335: n.n. - Honderd Vijf en Zeventig jaar distilleerderij en likeurstokerij. 25 Maart 1775 - 1950
77007: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 73- Caiman: Tomistoma Schlegeli - Crocodilus Rhombifer ---- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
40039: n.n. - Ontwerp voorschrift voor het GEWEER van 7.7 mm LEE ENFIELD model 1942 No 801
60121: N.N. - Hoe Augusta en Wilhelmina aan hare pop eene goede opvoeding gaven.
76935: n.n - Volledig brievenboek voor verliefde harten.. Groote verzameling van 124 Minnebrieven
76934: n.n - Arbeiten der Architekten von Ziegler u. Balmer St.Gallen.
39321: N.N. - Handleiding bij de toestellen van Friedel., afdeeling NATUURKUNDE
76111: n.n - Feestelijke opening van de Nijmeegse stadsschouwburg op zaterdag 8 april 1961, ter herinnering aangeboden door het gemeentebestuur van Nijmegen
76115: Utamaro Kitagawa 1753?-1806. - Un concert d oiseaux
76116: Hiroshige Andō 1797-1858. - A shoal of fishes
39240: n.n. - Reglement op de regeeringe van de stad Workum
77010: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 13- Crocodile: Osteolaemus Tetraspis---- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
70483: n.n. - Catalogus Klepper Jassen
51734: ( Trade catalogue Photograph & postcard albums ) - Catalogue of paste-in & Slip-in Albums.
44586: n.n. - Decoratie motieven. Verzameling van verschillende figurenen kunst industiëele versieringen, decoratieve voorstellingen ( Portfolio 1886 + 1887 )
77369: n.n - Een demokratisch model;
77450: n.n - Basisplan binnenstad Gorinchem.
77014: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 26 - Frogs no 4 ---- Seetiere -- Naturstudien für K unst u. Kunstgewerbe
53948: n.n. - Adresboek Alkmaar
51529: n.n. - Tentoonstelling Oude kaarten & globes uit het bezit van de Universiteitsbibliotheek, het Universiteitsmuseum en het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht.
75578: n.n - De Kenwood chef.
71898: n.n. - Karate
69886: n.n. - Goodwill, Kasboek voor de huisvrouw ( Almelo middenstandzaken )
65127: n.n. ( o.a. ill. N. Werkman ) - Drucker gegen Unterdrücker
52444: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M.Schulschiff STEIN ( unter vollen Segeln )
30816: ( Streuvels, Stein.) - Reinaert de vos. Uit het middelnederlandsch herschreven door Stein Streuvels. Fragment
70352: n.n. - Pontsteiger is een unicum. Stadspoort van amsterdam
73156: n.n. - Toelichting bi P. Dybdahl 's Zo logische wandplaten ten gebruike bij het onderwijs
41991: n.n. - ( Tourist guide ) Gids voor Bolsward
64740: n.n. - Handleiding voor het maatschappelijk verkeer van marine-officieren
75784: n.n - hubble space telescope press kit
77447: n.n - 1840 Mgr. Ferd. Hamer 1900
72250: n.n. - Das Bäderwesen der Gemeinde Wien
41604: N.N. - ( MAP ) Plan officiel de l'exposition Coloniale Paris 1931
41625: n.n. - Vereenigde Arnhemsche Rondrittendienst gids 1938
41637: N.n. - Philips introduce the new 1950 radio receivers. Round the Globe.
64788: n.n. - Schietvoorschrift voor de luchtdoelartillerie.
71932: n.n - ABC ( A is Arie die gaat al naar school )
77259: n.n - Het Gezelschap der Vrouwen van Nazareth
73226: n.n. - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) De Vaticaanstad
73227: n.n. - Die stadt des vatikans
73253: ( Willy Walden en Piet Muyselaar ) - Programma - De A.V.R.O. op stap met snip en snap Revue in proloog en 20 tafarelen ten tonele gebrcht door rené Sleeswijk's Nederlandse ruvue
73254: n.n - Kook variaties, originele recepten voor iedere maand
73255: n.n - Onze Lieve Vrouw Hemelvaart: 100 jaar parochiekerk in Loosduinen en wat daaraan vooraf ging 1881-1981:
73261: n.n. - How the churches helped Holland...
64749: n.n. - Reglement van orde voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal: zoals het luidt op 1 nov. 1956.
73280: n.n. - Programma van internationale circusliteratuur
73289: n.n - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) Gemeente Ruurlo
73293: n.n - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) Zelhem als vacantieoord
73296: n.n - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) De gemeente Bergh ( 's Heerenberg, Zeddam, Wijnbergen, Azewijn, Stokkum, Lengel, Kilder, Beek
32454: n.n. - Glasrijk Tubbergen 2007
60309: n.n. - Zwolle, drie gebouwen een stadhuis
77377: n.n - Spel- en leesboek, ten dienste der scholen binnen de provincie Noord-Braband: tweede klasse, eerste stukje. ( REPRINT schoolmuseum )
70486: n.n. - Wandelingen en fietstochten door en om Rhenen ( mapje met 10 routes )
65133: n.n. - (TOERISTEN BROCHURE) Badhotel van Bad Boekelo. Bad Boekelo de zee op de heide Het Nederlandsche kuuroord
73358: n.n - Zakatlas van Rotterdam = Pocket-atlas of Rotterdam.
76161: n.n. ( W.M. Dudok architect ) - Havabank, geeft voor alles zekerheid.
76074: Jan Kalf 1873-1954. - De slooping van het Oud-Klooster te Roermond: verslag aan den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, uitgebracht, en met toestemming van Z.E. uitgegeven
40083: n.n. - Gegevens over de Islam in Indonesië ten behoeve van niet-Islamietische militairen en burgers.
40084: n.n. - Voorschrift INRICHTEN STELLINGEN deel vi No 77e. Gevechts, Afwachtings en Gemeenschapsdekking.
40085: n.n. - Soldatengids voor Medan. ( with map )
74816: N.N. ( Gerben Smit voorzitter ) - sportvereniging bredevoort 60 jaar
50442: n.n. - 75 Jahre Adler Nähmachinen. 1860 - 1935
77345: n.n - Buisman's - eenige recepten voor de huisvrouw
77343: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Bade-Duplex .artikelen
72769: n.n. - Het gouden boekje 1880 - 1930
71916: n.n. - A.B.C. ( Dl 4 )
71917: n.n. - Onze dierenvriendjes ( dl 2 )
71918: n.n. - Kinder versjes.( dl 1 )
31145: n.n. - Van ontwerp naar drukwerk: origineel, reproduktie en druk
53911: n.n. - Time table ROTTERDAM AIRPORT - Airline guide - No 21 April 1954 - Zomerdienstregeling
76071: Marcel Kadima 1936- - Le systeme des classes en Bantou
77542: n.n - Sprookjeswereld ( BN107 V/K 2449
35619: n.n. - Verzetstentoonstelling Goningen.
76647: n.n. - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) Souvenir Breda. ( incl 2 extra platen zonder titel )
76648: Jan Brouwers 1960- - Zeven eeuwen Bovendonk: geschiedenis van historische grond in Hoeven
77033: n.n - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Verkehrserziehungstafeln. Gewidmet der stereicischen schuljugend. - Tafel 5
77031: n.n - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Verkehrserziehungstafeln. Gewidmet der stereicischen schuljugend. - Tafel 3
52443: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Linienschiff KAISER WILHELM II
72454: n.n. - Warendorf's portefeuille almanak ( 1898). premie op warendorf's geïllustreerde familiekalender
72458: n.n. - Gist een grote wereld in 't klein
77058: n.n - ( Shape book )
43576: n.n. - ( Touris Map ) Wandelkaart van 's Gravenhage
73564: Nationaal Congres voor de weerkracht van het Nederlandsche volk (('s-Gravenhage); 19-09-1919) - Verslag van het nationaal Congres voor de weerkracht van het Nederlandsche volk, op 19 en 20 September 1919 te 's-Gravenhage
72056: n.n. - Wording en wezen van het Nederlandsche dagblad
38511: n.n. - Drank en deining: scheepsdranken toen en nu
73581: ( Munten ) - 100 gold coins of Regensburg: Auction 60: 14. September 2004, Z rich...
20681: n.n. - De kinkhoorn: verzen van jonge christelijke dichters
76126: n.n - Standaard plattegronden: eengezinshuizen en etagewonigen.
73608: n.n - Avonturen met dieren
77224: n.n - (BOEKENLEGGER / BOOKMARK) Autoline - Benzine der Kon. Ned. Petr. Mij.AUTOLINE Verkoopkantoor N.V. Acetylena Rotterdam
77502: n.n - Lokvogels & windvanen: het boek vol geschiedenis, over bestuurders en burgers.
79178: n.n - Van oude menschen...: haiku en senryu.
75277: n.n - Bouwt in baksteen met pannen daken - Briques et tuiles - Bricks and Roofing tiles - Ziegelbau
52447: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Küstenpfanzerschiff SIEGFRIED
32766: ( Anton Pieck ) - Panda - De Efteling Kaatsheuvel Holland. matchbox design
77246: n.n - avonturen van jim de cowboy
77245: n.n - Willem Wolters wist het wel!
71840: n.n. - Standaardplannen 1948 in de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe.
74787: n.n - 2e Rapport rehabilitatie Spring-Haver
73679: n.n - Schätze aus dem Nationalen Palastmuseum, Taiwan: eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien, in Zusammenarbeit mit dem National Palace Museum, Taiwan; Kunsthistorisches Museum, 26. Februar bis 13. Mai 2008
74939: n.n - De periodieke werkzaamheden der Gemeentebesturen voortvloeiende uit de Militiewet en de Militiebesluiten.
74945: n.n - Gedenkboek ter herinnering aan het 30-jarig bestaan van "Ons belang", vereeniging van onderofficieren en militaire geëmployeerden in den rang van onderofficier behoorende tot de Nederlandsche landmacht, 1898-1928.
40071: n.n - Waakt voor uw gezondheid in Indonesië.
40072: n.n. - Amsterdam's weekly. ( Guide for canadian soldiers on leave in Amsterdam during the libaration of the Netherlands.)
75529: n.n - Het Hofshuus, van boerderij tot museum
77441: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Burgers ENR rijwielen ( fietsen )
77440: n.n - 50 jaar volkshuisvesting van de Algemene Woningbouwvereniging te 's- Gravenhage. 1911-1961.
77437: n.n - (BROCHURE) Leg u zelf geen rijverbod op! Zorg voor uw banden.
73782: n.n - Handboek voor cultuur- en handels-ondernemingen in Nederlandsch-Indië ( original edition 1890 )
77457: n.n - Ons werk ( Rotterdam Nationale Cooperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw Centraal Bureau g.a.
77458: n.n - Schlussel Spezial Katalog ., Catalogue special de clefs , Special Key Catalogue
77455: n.n - 1930 - 1980 50 jaar s.v. Longa '30
77456: n.n - 1957 - 1967 10 jaar Oostelijk Flevoland. Programma viering 10 jaar oostelijk Flevoland
72750: n.n. - Handleiding tot het bereiden van alle soorten van ongekleurde en gekleurde vernissen.
72753: n.n. - Kinderland I. Serie van 12 tekenvoorbeelden voor de laagste klassen der lagere school
76633: n.n - Wanderkarte fur das Gebiet Chemnitz und Umgebung
76246: Robert Bücheler 1874- - Das praktische Sattlerhandwerk + Enthaltener Ordner mit Mustern (8 von 10) auf 4 Blättern (von 5). NB das erste Blatt fehlt (Muster 1 + 2)
76244: Heinrich Berghaus 1797-1884. - Physikalischer Schul-Atlas: Acht und Zwanzig in Kupfer gestochene und colorirte Karten:( original edition )
52446: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Küstenpfanzerschiff BEOWULF
71930: n.n. - De volmaakte kaartspeler of practische handleiding tot het gemakkelijk leeren van de meest gebruikelijke kaartspelen
71931: n.n. - Programma van internationale circusliteratuur
77011: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 85- Frogs nr 1 ---- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
72453: n.n. - Warendorf's portefeuille almanak 1897. premie op warendorf's geïllustreerde familiekalender
20505: n.n. - 60 foto's uit het verleden. Aangeboden door de coöp. boerenleenbank Uithuizermeeden ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan.
69848: n.a. ( Illustrations by Einar Ström ) - The Brostrom Concern of Shipping Companies, and Their Ships
78296: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Werf Conrad Bagger materieel- Baggermolens - Hoppers en Zuigers - Grondzuigers, zuigerpersen en bakkenzuigers - Bunkermachines - elevateurs - Stoomschepen.
59062: n.n. - (BROCHURE) Braamt om de school 1918-1998
77268: n.n - Herinnering aan Leiden 's universiteit.
61763: n.n. - Kwibio de slimme kok
77365: n.n - Bruin en Daan's wonderlijke avonturen No. 1, De toverbezem.
75357: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1955 Februari- Mamie van Doren
78385: n.n. - Natuurvriendelijke oevers. Oeverbeschermingsmaterialen
64859: n.n. - TALENS: Couleurs pour pancartes ( = Kleuren voor tekenen )
34756: n.n. - Tentoonstelling. De Amerikaanse luchtstrijdkrachten. Amsterdam 22 october - 22 November 1945. ( Combined British - American Air Force Wings of Victory exposition.
72810: G.M. - Miss Blanche univers serie: nr XXXIX Een dagje uit
72811: G.M. - Miss Blanche univers serie: nr XXXVIII Het jubileum van Janus
78342: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Complete garnituren voor huiskamer Salon en Slaapkamer - kleinmeubelen 1939 - 1940
77232: n.n - Zerstorte Kunstdenkmaler an der Westfront Das schonungslose Vorgehen d. Engläder u. Franzosen
60134: n.n. - Herinneringsboekje met foto's en de volledige teksten van den film Paus en Vatikaan.
71795: n.n. - Weihnachtskrippen im Sächsischen Erzgebirge
22423: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 19 - a - ( SCHOOLPLAAT ) Rembrandt in zijn schilderscaemer.
78322: n.n - Alles voor de rijsttafel
78323: n.n - Calvé's recepten boekje.
30499: n.n. - Anglican hymn book
77003: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 95 - Skeleton of a turtle --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
76195: n.n - Jubileumuitgave - Ned. Vereniging eerste Hulp Bij Ongelukken afd. Den Haag 1898 - 1948
76220: n.n - De natuurgebieden van Voorne bedreigd: het standpunt van de natuurbescherming omtrent de Maasvlakteplannen.
52445: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Linienschiff ZÄHRINGEN
75732: Günter Grass 1927-2015 - Fundsachen für Nichtleser
75731: Günter Grass 1927-2015 - Mit Wasserfarben Aquarelle
74110: n.n - Nieuwe vaderlandsche kookkunst, bevattende een volledig en grondig onderricht, om, naar den hedendaagschen smaak, toetebereiden allerleie soorten van spyzen, ...
72731: n.n. - ( te dien daghen ) - Het viel een hemelsdouwe op een ionck maechdekijn: oude kerstvoorstellingen van 1400-1800.
75728: Roger Phillips 1932- - Bulbs
72239: n.n. - Zomerkost het hele jaar door!: Receptenboekje gratis aangeboden door Vita N.V. Leiden voor een zomers menu.
60322: n.n. ( Illustaties René Merval ) - (BROCHURE) Herfst Nieuwigheden - Nouveautes d'Automne. ( Au Bon Marchë ) 1934
41655: n.n. - ( Catalogus ) Carl Denig herfst en winter 1963 -1964
35919: n.n. - Heils- en strijdzangen voor opwekkingssamenkomsten en den huiselijken kring
77371: n.n - De kunstzyde-industrie: haar ontwikkeling en toekomst.
76425: Jean-Loi͏̈c Le Quellec 1951- - Rock art in Africa: mythology and legend
68431: n.n. - Von den bösen Weibern, die man nennet die Hexen
75352: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1955 November- Jill Adams
76771: Toon Tellegen 1941- - Een langzame val
73360: n.n - De oeververbinding te Rotterdam. Overdruk uit het weekblad bedrijfsauto
75353: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1959 December- Claire Kelly
70494: n.n. - feestvreugde
70495: N.N. - Kleine zwemschool
77691: H. - In memoriam Eduard Douwes Dekker
56705: n.n. - Amsterdam, hoofdstad van Nederland.
72816: G.M. - Miss Blanche univers serie: nr XXI Hoe Jonas rust kreeg
35667: n.n. - Hans van Dokkum. Schilder en graficus.
38178: n.n. - Fondscatalogus: uitgaven J. B. Wolters.,
51765: N.N. - Grönneger Sproak. ASN Tooneeluutvoeren op Wonsdag 11 Jan in de zoal van den Heer Wolthekker. MESTER BOVEN MEESTER drenthina
78018: n.n. - Per rijwiel en te voet door de duinstreken
42296: n.n. - Geographisch-toneel, of Uitgezochte kaarten, tot gemak der officieren, reisigers en liefhebbers: behelsende alle de generale kaarten van de Waereld, met de bysondere, der plaatsen daar den oorlog in Europa gevoerd word, en de plans der forten op de
52453: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Uebungsgeschwader Victoria Louise und Kurfürst FRIEDRICH WILHELM WEISSENBURG
71853: n.n. - (BROCHURE) Kaarten en gidsen Michelin
71854: ( Nijborg, M. en H. E. Sondorp ) - technische handleiding voor de leerkrachten ( het zeepboekje voor de jeugd )
22791: n.n. - De feestvierende Katholijke Kerk in Nederland: huisboek voor christelijke gezinnen
52458: ( Teutsch-Lerchenfeld, Bernhard ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Linienschiff WÖRTH
26024: n.n. - Geertruidenberg 750 jaar stad, 10-18 Augustus 1963: feestgids
41995: n.n. - Geldersche achterhoek. Hotel en Pensiongids 1940 ( U komt toch dit jaar ook in den Gelderschen Achterhoek ? )
72815: G.M. - Miss Blanche univers serie: nr 29 Greta Garbo
38169: Verenigd Verzet 1940-1945 - De SS ratten
37571: n.n. - ( fonds catalogus) Wandkaarten - Aardrijkskundige kaarten - Anatomische modellen
71374: n.n. - Memorandum of the Netherlands Government containing the claims of the Netherlands to reparations from Germany: (provisional statement).
77543: n.n - Voor dierenvrienden ( BN 106 V/K 2449 )
22429: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 25 - ( SCHOOLPLAAT ) Floris de V gevangen genomen.
64895: ( albrechts G. J. ) - In en om Winterswijk
77425: n.n - My teddy and golly
33012: n.n. - ( fondscatalogus) Uitgaven van H.D.Tjeenk Willink & Zoon.
37725: n.n. - Keuren ende privilegien des lands ende heerlijckheyts van Voorne ., euren ende privilegien, der stede ende vrye heerlijckheyd van Heenvliet
29084: n.n. - Geuren en kleuren: kinderpoezy
37979: n.n. - E. F. Ohle's Erben. Aktiengesellschaft Zinn - Walzwerk Breslau 1788 - 1913
27171: n.n. - Fonds lijst van J. Noorduyn & Zoon te Gorichem
60146: n.n. - Landbouwtentoonstelling Winterswijk .Catalogus der inzendingen op de nationale tentoonstelling
28645: n.n. - Voor den coupé
60115: n.n. - no 804 - Ontwerp-voorschrift voor de mitrailleurkarabijn van 9 mm (Sten model IV).
31388: n.n. - Hotel - Pension en verkeersgids Bussum Naarden, t' Gooi
76818: Dave Elliot 1946- - Single rope technique: a training manual
76516: n.n - We dromen een wereld mooi en bijzonder
77002: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 96- sea shells:Pleurotoma Australis - Pleurotoma Javana - Colunibarium Pagodus - Murex Pinnatus - Rapana - Tudicla --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
41498: n.n. - St. Nicolaas: kleurboek
41499: n.n. - St. Nicolaas: kleurboek
41500: N.N. - Albion 1894 Catalogue Agricultural machinery Mowers and turnip machines
41501: n.n. - Gelderse tramwegen ( GTW ) dienstregeling 5 October 1947
76630: Giuseppe Bonavenia 1844-1920. - Guide du pelerin à Rome.
75959: n.n - Wetten en verordeningen nopens den boekhandel en de drukpers in Nederland
75968: n.n - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Une journee a Rouen ( chemins de Fer de L'État )
75972: n.n - Alphabetische catalogus van de bibliotheek ten dienste van het Christelijk Onderwijs - Eerste supplement
72202: n.n - (TOERISTENFOLDER) Rijwielpadenkaart van de Streekvereeniging voor Vreemdelingenverkeer Graafschapsche Bosschen en Kasteelen, omvattende de gemeenten Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Laren, Lochem, Borculo, Ruurlo, Hengelo (Gld.) en Vorden
72205: n.n - (BROCHURE) the strand palace hotel
72206: n.n. - (TOERISTEN) Zur erinnerung an Lahnstein's Hotel Royal, Cassel und Wilhelmshöhe
77453: n.n - Onderhoudsboekje met smeerschema voor de Renault 4 - type R 1062
76631: Hans Ravenstein 1866-1934 - Hauptstrassenkarte von Deutschland, Oesterreich, der Schweiz und angrenzenden Ländern
77021: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 15 - Pond turtle - Emys Orbicularis --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
77020: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 62 -Land and see turtle - Testudo Radiata - Chelonia Mydas --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
77019: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 67 - turtle - pointed turtle - Cinixys Erosa --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
31384: n.n. - Officieele gids voor Bussum en Naarden
31385: n.n. - Rijks Hoogere Burgerschool. Met driejarige Cursus te Winterswijk. Programma voor het schooljaar 1899 - 1900
66165: n.n. - Wat u moet weten over Hinderwet '81.
51778: n.n. - Small Arms Training. Volume I, Pamphlet No. 11 Pistol ( .38 Inch )
59127: n.n. - Dat was me wat: 's-Heerenberg 600 jaar stad.
70564: n.n. - Hie nach volget ein loblich Büchlin: zu Latein gennannt Ars memorativa gar mit vil seltzamen schönen Figuren von künstlicher Gedächtnus...
22427: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 23 - ( SCHOOLPLAAT ) Aan de Hollandse waterlinie.
22422: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 19 - ( SCHOOLPLAAT ) De Dam te Amsterdam.
77001: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 98- Snakes: Coelopeltis Moilensis - Echis Carinatus - Cerastes Vipera - Cerastes Cornutus ---- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
70482: n.n. - (BROCHURE) Wie behandle ich meinen Bosch Kühlschrank
77025: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 86- Lizard - frilled lizard - Chlamydosaurus Hingi --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
75347: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1956 Juli-Mara Corday
76474: Elsa Beskow 1874-1953. - Tomtebobarnen, bilderbok av Els Beskov
68399: n.n. - Deutsches Jägerliederbuch.
77998: n.n - Prijs Courant Stoomdestilleerderij en likeurstokerij De Ster - A van den Bergf
77015: n.n - Sprookjes-theater
77012: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 60- Frogs no 2---- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
77037: Karl Neunzig 1864-1944 - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Grasers Naturwissenschaftliche tafel Nr 31: Gebrauchs- und Luxushunde
77032: n.n - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Verkehrserziehungstafeln. Gewidmet der stereicischen schuljugend. - Tafel 1
77030: n.n - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Verkehrserziehungstafeln. Gewidmet der stereicischen schuljugend. - Tafel 4
77029: n.n - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Verkehrserziehungstafeln. Gewidmet der östereicischen schuljugend. - Tafel 2
77024: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 27 - Lizard - Draco Fimbriatus - nDraco Rostratus - Draco Blanfordii --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
77023: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 47 - Gill newt - Amblystoma Axolotl --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
77018: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 72 - turtle - Trionyx Gangeticus - Trionyx Subplanus - Chelys Fimbriata --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
77016: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 81 - Turtle - Trionyx Triunguis - Testudo Leithii --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
65141: n.n. - Manuel de tapisseries. ( 153 )
78320: n.n - Beroepenlijst van de telefoonabonnees Beckum - Borne ( Zenderen ) - Bornebroek - Delden - Deuningen HENGELO - Saesveld - St Isidorushoeve
72465: n.n - Dolle Mina klaagt aan: ...
42010: n.n. - Zaken en beroepengids voor Winterswijk en Omstreken. Uitgave van de zaken en beroepentelefoongids
42009: n.n. - Verklaring behoorende bij DE EERSTE SERIE SCHOOLPLATEN uitgegeven namens de afdeling Haarlem en omstreken van de Nederlandsche vereeniging ONZE VLOOT
63121: n.n. - Programma: Dag van het weezenbloempje. Bloemenstoel, Bloemengevecht, Nachtfeest, Groot vuurwerk op het water.
73143: n.n. - Album van Oosterbeek.
30722: n.n. - Gedenkboek van het 40-jarig bestaan der zwemvereeniging Het Y, aangeboden aan de leden
72313: n.n. - The Rotterdam Dry Dock Co, Rotterdam (Holland).
65154: n.n. - (BROCHURE) Het Amerikaansche huis Prijslijst No 7 ( speciaal catalogus kampeer benodigdheden )
70177: n.n. - Formularium medicamentorum Nederlandicum (F.M.N.)
76685: n.n - Vijfentwintig jaar Thomaskerk.
77374: n.n - Point de marque: IVme serie.
77375: n.n - Merk stich: III serie. ( Monogrammen )
62921: n.n. - De Veluwe tusschen Arnhem en Apeldoorn., Ten Brink's reiskaart van Arnhem en de Veluwe
62918: ( Wrappers design by: Rie Cramer ) - Programma Stadsschouwburg: Die lebende Maske
62917: ( Wrappers design by: Rie Cramer ) - Programma Stadsschouwburg: Andrea Chenier
75945: n.n - ABC of alphabetische Reis-gids ( spoorboekje dienstregeling met spoorweg en tramwegen kaart )
75946: n.n - (BROCHURE) VH In het jaar der bevrijding ---- werd door volksherstel Amsterdam voor de oorlogsslachtoffers o.a. het volgende gedaan: Volksherstel: Amsterdam in het bevrijdingsjaar.
75947: Harry Miller 1914- - The travellers guide to Singapore
76066: n.n - Dinxperlo 700 in woord en beeld ( omslag titel: 1281 - 1981 Jaarkroniek Dinxperlo )
76208: N.N. - (PLATTEGROND / KAART - CITY MAP / MAP) Sleeswijk's kaart van Overijsel
76209: N.N. - (PLATTEGROND / KAART - CITY MAP / MAP) Sleeswijk's kaart van Limburg
77027: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 66 - Lizard - Sticky-toed lizards - Nephurus Asper - Gymnodactylus Frenatus --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
77264: n.n - (BOEKENLEGGER / BOOKMARK) Satrap Entwickler Tonsalze,Fixirmittel etc
77026: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 61 - Lizard - sand lizard - Lacerta Agilis --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
76483: Arnold Shircliffe 1880-1952. - The Edgewater Beach Hotel Salad Book. Contains Recipes That Have Taken Years of Research to Collect: Also Many New Recipes.
77022: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 76 - Gill newt - Amblystoma Axolotl --- Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
72260: n.n. - De wenteling der weken: graphisch almanak agenda voor het jaar ... 1943 / De Wenteling der Weken; Graphisch Almanak Agenda voor het jaar O.H. MCMXLIII
55488: N.N. - De torenklok stond stil
55489: N.N. - De dorpentocht
54164: n.n. - Tooneelen uit den burgeroorlog in Hongarije
44829: n.n. - Overijssels stadszilver: tentoonstelling, Rijksmuseum Twenthe Enschede, 17 dec. t.m. 30 jan. 1977
74704: n.n - Monumenten Inventarisatie Project M.I.P.,
74739: n.n - Chemicalien, restauratie en kunstenaars materialen
74746: n.n - van zeilvliegen tot zweefvliegen 1932 - 1982
50435: n.n. - Dalí. Espace Montmartre
72266: n.n. - Gedenkboek ter herdenking van het 25 - jarig bestaan van het genootschap van Hotel-, Café-, Restaurant-, Sociëteit-, en Lunchroo- geëmployeerden in Nederland gevestigd te Amsterdam.
76999: Paul Flanderky 1872-1937. - (DECORATIEVE PRENT, LITHO - DECORATIVE PRINT, LITHOGRAPH -) # 97 lizards - Metapoceros Cornutus + Tejusteyou Seetiere -- Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe
71222: n.n. - Naamlijst der geborenen, gehuwden en overledenen binnen Utrecht en deszelfs voorsteden
20283: n.n. - Nederlandsche schoolplaten. ( schoolplaten catalogus )
77315: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Wellner-zilver op elke Hollandsche tafel.
77610: n.n - Decorating book.
75348: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1956 Mei - Myrna Hansen
75371: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1957 December- Jackie Loughery
72813: G.M. - Miss Blanche univers serie: nr XXX Het Avond-schoentje
72814: G.M. - Miss Blanche univers serie: nr XXXVI Het zeiltochtje
32767: ( Anton Pieck ) - Panda - De Efteling Kaatsheuvel Holland. matchbox design
77740: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) ROYAL SYSTEEM wandmeubelen - de bekroning van uw woning
77888: n.n - (PLATTEGROND / KAART - CITY MAP / MAP) West-Java
40297: n.n. - De bezuinigingen van Popote
37587: n.n. - Fonds Catalogus: G.F. Gallenbach N.V.
78485: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Elzed - Sparton Koelkasten 1937
44590: n.n. - In standhouding van windmolens
75358: n.n. - (SMALL POSTER / PIN-UP) Piccolo Kalender - 1955 Augustus- Jane Mansfield
75430: n.n - Commercial Plowshare Services; Hearings Before The Subcommittee On Legislation Of The Joint Committee On Atomic Energy Congress Of The United States Ninetieth Congress Second Session On Commercial Plowshare Services And Related Background Material (H
75666: Ulrich Söbbing 1958- - Südlohn und Oeding zwei Dörfer - eine Gemeinde
75725: n.n - Design from Scandanavia. No. 13
75899: ( albrechts G. J. ) - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) In en om Winterswijk
77261: n.n - (BOEKENLEGGER / BOOKMARK) Bladwijzer - Scholl Engberts en Scholten - Almelo
40034: N.N. - Onderhoudsvoorschriften voertuigen zoals voorgeschreven doo den technischen dienst
47438: n.n. - de neger in de Amerikaanse samenleving. ( the Negro in American society )
47443: n.n. - Rijwiel hulpmotoren 1900 - 1955
47448: ( Oldtimer car manual.) - Handleiding voor de DKW F 12
76711: n.n - 60 jaar Bergwegkerk Zeist: een jubileumuitgave van de Gereformeerde Kerk van Zeist.
76713: n.n - Dubrovnik Stadt- und Umgebungsplan.
76808: Klaas Steur 1905-1985. ( omslag Ans van Zeyst ) - Liefdesleven: conferenties voor jonggehuwden
76846: Deryck Roberts 1917- - The bracket clock
73378: n.n - 50 jaar ... tussen aardappel en meel. ( omslagtitel: 50 jaar onder ons )
73741: n.n - 1895-1970. Compagnie maritime belge, Antwerp.
79191: n.n - Herdenkingstentoonstelling Paus Adrianus VI
39375: n.n. - De Kaludonische jacht. Een Griekse vertelling ontdaan van Patriarchale verzinsels
77730: n.n - Rooms-Katolieke School voor Maatschappelik Werk. ( omslagtitel: Katolieke school voor maatschappelik werk Sittard )
78016: n.n - elk moment - Het EM boekje
38175: n.n. - Gids voor Zutphen en omstreken met plattegrond
78033: n.n - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) De gemeente Ruurlo
78034: n.n - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) De gemeente Lochem
38613: n.v. - SLOTEN catalogus der afdeeling slotenfabriek s 1903 ( LOCK & KEY CATALOGUe )
70606: n.n. - Manus 1911-1951: A book on the history of AB Manus and the part they are playing to-day in the rationalization of machine milking.
22420: Schoolplaat ( Isings geschiedenis ) # 18 - ( SCHOOLPLAAT ) Behouden Huyste Nova Zembla
31383: n.n. - Hotel - Pension en verkeersgids Bussum Naarden, t' Gooi
61524: n.n. - Geschiedenis van Lochem in vogelvlucht: tentoonstelling in de wandvitrine in het gemeentehuis van Lochem
37978: n.n. - H. Anger's Söhne Aktiengesellschaft Nordhausen Am Harz.
37888: n.n. - Ter herinnering aan de onthulling op 29 Juni 1945 van het gedenkteeken voor de van 10 - 14 Mei 1940 gesneuvelde Winterswijkers
21257: n.n. - De beeldsprakige BijBEL met vierhonderd versieringen.
35950: n.n. - Wielrijders - kaart voor Gelderland
36500: n.n. ( Heinnemann lithograph ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Anbetung der Weisen aus dem Morgenland ( Aanbidding door de wijzen uit het oosten )
34748: n.n. - Eerste hulp bij luchtaanvallen ( = First aid for airstrikes )
30678: ( Kufahl, Hans.) - Het floretschermen. Handleiding uit het Duitsch vertaald naar Hans Kufahl
21612: n.n. - Reglement op de regeeringe van de stad Workum
38154: n.n. - Beschrijving der openingsplechtigheid van het sanatorium Oranje Nassau's Oord op Zaterdag 26 October 1901
51775: n.n. - Catalogus de leerlingen Bibliotheek behoorende bij de Rijks Hoogere Burgerschool te Winterswijk
34766: n.n. - Toeristenkaart van Putten op de Veluwe. ( tourist Map )
34769: W.H.A. - Naar Neerlands hoofdstad
31699: ( Boudewijn Buch) - Bibliotheca didina et pinguina: the library of Boudewijn Büch
32910: n.n. - Geïllustreerde catalogus van schooluitgaven en kinderlectuur
78488: n.n - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) AKAH ( catalogus ) - Albrecht Kind Hunstig
78492: n.n - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de R.K. vereeniging voor ziekenhuisverpleging St Barbara te Doetinchem
78497: n.n - Een rijk bestaan in Giethoorn
78498: n.n - Rode ruiters der wildernis
78499: n.n - Mededelingen van Van Stolk en Reese - bijvoegsel - Onze kalender 1934 --- Fotomontage
78500: n.n - Mededelingen van Van Stolk en Reese - bijvoegsel - September 1934 --- Fotomontage
78501: n.n - Sint Nicolaas en Kerstpapieren ( monsterboekje )
78502: n.n - Sint Nicolaas en Kerstpapieren ( monsterboekje )
78503: n.n - ( Sint Nicolaas en Kerstpapieren ) -- Zonder titel ( monsterboekje )
78508: n.n - Madonna.
78521: n.n - Adreslijst van de gemeente Eibergen
78538: n.n. - (BROCHURE) Philips: Armaturen en Lamphouders ( industriële verlichting )

Next 1000 books from De Kantlijn[an error occurred while processing this directive]

8/12