De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70412: AILLY, A.E. D' - wandelingen om amsterdam
60130: AIMARD, GUSTAVE - De koning der goudvelden
76635: AIMÉ SPITZ, JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY 1889-1952. - Struthof, bagne nazi en Alsace: reportage: mémoires du déporté patriote n�4596
59087: AITCHISON, JEAN - De sprekende aap
31595: AITKEN, JONATHAN,, 1942- - young meteors
76075: AJ BONTE, E HAZEBROEK, VAN DEN, LC HENGEL, PJ KEIZER, KV SYKORA, JHJ SCHAMINÉE - Botanische kwaliteit van bermen in het agrarische landschap.
2489: AKEN, ANDREAS RUDOLPHUS ANTONIUS VAN - Nieuwe wegen in de Romeinsche woningbouw van Sulla tot Domitianus / Andreas Rudolphus Antonius van Aken
54083: AKEROYD, JOHN., CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (1973), MCGOUGH, H. NOEL., WYSE JACKSON, PETER., BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL. - A CITES manual for botanic gardens, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
54100: AKEROYD, JOHN., WYSE JACKSON, PETER., BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL. - A handbook for botanic gardens on the reintroduction of plants to the wild
31224: AKIMOTO, SHUNKICHI - Family life in Japan
33473: AKKER, P.A.M. VAN DEN, TITS, M.H.L. VAN, KOK, N.M. - Leven met de dood: over terminale patinten en terminale zorg in Nederland
24314: AKKER, K.J. VAN DEN - Van de mond der oude Middelzee: schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf
6768: AKKER, ELIZABETH VAN DEN - Organisation et mthode: een autobeeldbiografie
21861: AKKERMAN, LUCIA - Babies, peuters, kleuters, tieners in poppenformaat
21837: AKKERMAN, LUCIA - Levensechte karakterpoppen van zelfhardende klei
20491: AKKERMAN, JEEN, PENNINK, CHARLOTTE, STUURGROEP PROGRAMMA MEERVOUDIG DUURZAAM LANDGEBRUIK WINTERSWIJK - Bouwstenen voor creatief ruimtegebruik: vier jaar praktijkervaring met meervoudig duurzaam landgebruik in Winterswijk
74138: AKKERSDIJK-BOSCH, EVA, HISTORISCHE VERENIGING DORP DIEPENVEEN EN OMGEVING - Oude Diepenveners doen opnieuw een boekje open, over Diepenveen-dorp en omgeving Rande, Borgele, Platvoet en Keizerslanden en Klooster Zion
38163: ALBADA, MARIANNE VAN - Het sprookje van Duimelotje en Anneke Tanneke Toverheks
26706: ALBARDA, J., KROESEN, F.L. - Nederlands geschut sinds 1677
75080: ALBARTUS TELTING, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN OVERIJSSELSCH REGT EN GESCHIEDENIS. - Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten / Eerste Deel, Stadregten / Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 8ste stuk, Stadregt van Ommen / .
42353: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Karolingische verhalen
73001: ALBERS, PIETER - Speurtocht naar de Emslandkampen: vijftien verschrikkelijke kampen, net over de grens...
73926: ALBERT I (ROI DU BELGIQUE) - Le roi Albert au travers de ses lettres in�dites, 1882-1916, suivi de l'�dition int�grale comment�e des lettres du roi
20431: MEGENS ALBERT - Het geslacht Sus deel 1., Varkens in binnenstebuitenland.
73210: ALBERT SCHINDEHÜTTE, ARNO WALDSCHMIDT, DRAGINJA DORPAT, REINHOLD JUNG - Auf den Leib geschrieben.
74690: ALBERT VAN BRAKEL, ERASMUS UNIVERSITEIT. FACULTEIT DER HISTORISCHE- EN KUNSTWETENSCHAPPEN. - Geraffineerde groei: arbeid en rekrutering van nieuwe werknemers, Shell Pernis in de periode 1945-1970
47429: ALBERTS, W. (SR) - Vroeg-middeleeuwse koperen schotels ( Early medieval copper trays )
73627: A ALBERTS, AART KLEIN - Semper mare navigandum = De zee moet steeds bevaren worden
73816: ALBERTS, W. JAPPE - Het Rijnverkeer bij Lobith anno 1306, de tolrekening van Lobith over het jaar 1306-1307 betreffende invoer en uitvoer van handelsgoederen
63377: ALBRECHT, HANNES., BRUNNER, WITLOF, - Lasertechnik: eine Einfhrung; mit 130 Tabellen
61808: ALBUS, VOLKER, SCHELTE, CHRISTIANE, KUNSTMUSEUM DSSELDORF (DSSELDORF) - Gefhlscollagen: Wohnen von Sinnen
75269: ALDERS, J.C. - ( 5e uitgebreide druk ) Jongens en natuurkunde, 225 eenvoudige proeven, het zelf maken van allerlei toestellen
50003: ALEGRIA, JOSE AUGUSTO, COOLS, LOR`ENE, PISTERS, INE - Triomf van de Barok: Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 19 september-29 december 1991
29505: ALEKSANDER, IGOR, BURNETT, PIERS - De herschapen mens: de robot wordt werkelijkheid
30044: ALESSI, ALBERTO - De droomfabriek Alessi vanaf 1921.
38177: HOOG. ALETTA, - Veraden en verkocht.
355: ALEXANDER V.H. - Vier boeken in het leven / schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H
73606: NEVILLE ALEXANDER - Robben Island prison dossier: 1964-1974
75541: ALEXANDRA TOLSTOY, CARLA BENINK - De laatste geheimen van de Zijderoute
23299: ALFERINK, H.W. - Waar de Airbornes daalden!...: de tragedie van Renkum
71744: ALFONS KLEIN-THEBING, ALOIS NIENHAUS, KAMERADSCHAFT EHEMALIGER SOLDATEN RHEDEBRÜGGE UND UMGEBUNG. - Soldatentagebcher und Erinnerungen an Militrzeit, Gefangenschaft, Kriegsende, Vertreibung und Neubeginn
75712: ALFRED HAVERKAMP 1937-, KARIN BIRK, WERNER TRANSIER, MARKUS WENER, NICOLE GENTZ, NICHOLAS YANTIAN, PETER KLEINHEMPEL, HISTORISCHES MUSEUM DER PFALZ (SPEYER, GERMANY), DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM - The Jews of Europe in the middle ages
73562: ALFRED RUSSEL WALLACE, RUUD ROOK - Het Maleise eilandenrijk
50315: ALGEMEEN CHRISTELIJKE JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING, NEDERLANDSE JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE - Vissen in troebel water: zoetwater-ekologie-boekje
73819: ALGEMEENE VEREENIGING RADIO OMROEP, KRO, HILVERSUM, VEREENIGING VAN ARBEIDERS-RADIO-AMATEURS, PERS- EN PROPAGANDADIENST HERRIJZEND NEDERLAND - 'n Lach-drankje, populaire liederen
71903: ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING VAN VVV'S, HORECAF - Officieel zak-adresboek van hotels en restaurants ( 31e jaargang )
72678: SÁLIM ALI - Indian Hill Birds
35374: SOW AMADOU ALIOU - Hal-Pulaar volksverhalen: fabels uit de Westafrikaanse overlevering
36621: ALIZARINE, G. - Aquarelleeren: aquareltechniek voor architecten, meubelontwerpers en amateurschilders
70181: ALKEMADE, GERARD VAN - Al ga je eraan kapot!
75483: ALKMAAR (NETHERLANDS). - Pharmacopoea Almariana. ( facsimile )
70865: ALLAN JOHN GRANT SIR,, JOHN BROWN & COMPANY LIMITED. - Steel & ships; the history of John Brown's.
42355: ALLAN, F. - De stad 's Gravenhage en hare geschiedenis; voorafgegaan door eene algemeene geschied- en aardrijkskundige beschouwing der provincie Zuid-Holland
74016: ALLAN B JACOBS, ELIZABETH MACDONALD, YODAN ROFÉ - The boulevard book: history, evolution, design of multiway boulevards
61814: ALLARD PIERSON MUSEUM, AMSTERDAM, VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET ALLARD PIERSON MUSEUM, AMSTERDAM - Op zoek naar Zalpa: een archeologische expeditie van de Universiteit van Amsterdam naar Syri
76917: ALLARD, H.J. - Het eerste gezantschap van Joannes Zawadski
75392: ALLARD, H.J. - Nol Leemans, de edelmogende heeren en 't Consistorie van Helmond
35121: ALLARD, DOMINIQUE, AUBRY, FRANOISE, TACK, ERIK, HORTAMUSEUM (BRUSSEL) - Philippe Wolfers: Beschaving en barbarij
34548: ALLARD, DOMINIQUE, AUBRY, FRANOISE, TACK, ERIK, HORTAMUSEUM (BRUSSEL) - Philippe Wolfers: Beschaving en barbarij
29550: ALLEBLAS, J.T.W., VAREKAMP, M.J., ABDULLA, Z.N. - De glastuinbouw in het derde millennium: wendingen en kansen
75850: ALLEIJN, W.F., SARIS, F.J.A., BOSCH, P.P., STICHTING NATUUR EN MILIEU - Houtwallen in het boerenland: ontstaan en onderhoud van houtwallen, -singels en -kaden, heggen en graften / eindred.: W.F. Alleijn; met medewerking van F.J.A. Saris en Y.M. Roelants en dankzij de aanvullingen en commentaren van P.P. Bosch ... [et a
3739: ALLEMEERSCH, L., EYCKEN, M. VAN DER - De 17de-eeuwse kaart van de goederen van de landkommanderij Alden Biesen
76830: J A ALLEN (JOHN ANTHONY), SCOTTISH MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION. - The fauna of the Clyde Sea area. Mollusca
46275: ALLENDY, R. - Le symbolisme des nombres: essai d'arithmosophie
73545: ALLENOV, MIKHAIL M., LINCOLN, W. BRUCE - Moscow, treasures and traditions
71156: GEOFF. ALLMAN - One hundred years of keymaking.
74953: ALM, IVAR, WOLFF, TONI, JUNG, C.G., DER PSYCHOLOGISCHE CLUB ZϿRICH - Die kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie
54089: ALMAšI, ANDREA, BRANDWIJK, TON, HAGENDOORN, ANJA - De waarde van natuurwaardering: een state of the art document
38179: ALMANAK - Flora. Jaarboekje voor bloemenliefhebbers en bloemkweekers 1e tm 6e jaargang.
29974: ALMEKINDERS, C.J.M. - On flowering and botanical seed production in potato (Solanum tuberosum L.)
35546: ALMER, MICHI, MATZNETTER, BEATE, VLUG, HETTY - Op iedere tegel een hakenkruis
35913: ALPHEN, JIM VAN - Slotakkoord
74974: QUIRINUS VAN ALPHEN (OFM.CAP) - De gevangene van San Damiano, (H. Clara van Assisi)
2574: ALPHEN, JAN VAN, ARIS, ANTHONY, HOLSTERS, BART - Oosterse geneeskunde: een gellustreerde gids van de Aziatische geneeswijzen / samenst. en red. Jan Van Alphen & Anthony Aris; veldfotogr. Mark De Fraeye; inl. Fernand Meyer; vert. Bart Holsters ...
23524: ALSCHE, C.B., BOS, JOH., BODDENS HOSANG, J.E. - Gelderland: Officile propaganda-uitgave met medewerking van het Provinciaal Bestuur van Gelderland, V.V.V.'s en tal van andere autoriteiten en instanties
75401: ALSEN, OLA - Wat zie je er aardig uit!, Een handleiding voor de vrouw die prijs stelt op haar uiterlijk.
58801: ALST, TOM VAN, TEELEN, DINIE, BEURSKENS, JAN, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DIDAM - Didam in de twintigste eeuw
56517: ALT, OTMAR. - Otmar Alt ( incl. original litho's )
74835: D Y ALTA - Kampen: propaganda-uitgave ten behoeve van de Gemeente Kampen; Handel, nijverheid, industrie, sport, woongelegenheid, onderwijs, tourisme
35427: ALTEN, IDA - Oud-pupillen antwoorden: een onderzoek naar de levensloop van 160 oud-pupillen van de voogdijvereniging Tot Steun
73423: H-W ALTEN - 4000 Jahre Algebra: Geschichte, Kulturen, Menschen
63277: ALTENA, ERNST VAN - Daar ik tot zang word aangespoord
63278: ALTENA, ERNST VAN - Reinaert de vos
35400: ALTENA, ERNST VAN, COMPARTNERS, HAARLEM - Dat is uit het leven gegrepen...: de geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst in liedteksten: cabaret 1900-1990
35080: ALTENA, ERNST VAN - De jongeman met twaalf vrouwen: boerten uit de twaalfde en dertiende eeuw
30269: ALTENA, J.VAN - Verkoopkracht en verkoopkunde in het slagersbedrijf
35920: ALTENA, ERNST VAN, COMPARTNERS, HAARLEM - Dat is uit het leven gegrepen...: de geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst in liedteksten: cabaret 1900-1990
31621: ALTENA, ERNST VAN - Nieuwsgedichten
27378: ALTENA, ERNST VAN - Het kind en het lied
36199: ALTENA, ERNST VAN - Het kind en het lied
76176: JAKOB HEINRICH VON HEFNER-ALTENECK - Eisenwerke oder Ornamentik der Schmiedekunst des Mittelalters und der Renaissance DEEL 2 ( 1e druk 1885 )
53777: ALTHAUS, HANS PETER, HENNE, HELMUT, WIEGAND, HERBERT ERNST - Lexikon der germanistischen Linguistik
37666: ALTHUSSER, LOUIS,, 1918-1990, CORPET, OLIVIER., MOULIER BOUTANG, YANN,, 1949- - The future lasts a long time, and, The facts
55217: ALTMLLER, REINHARD. - Zur Verbreitung und Situation der Fließgewsserlibellen in Niedersachsen
75924: ALVAR AALTO 1898-1976., AINO AALTO 1894-1949., SATU GRÖNSTRAND, IITTALAN LASIMUSEO. - Alvar ja Aino Aalto lasin muotoilijoina = Alvar and Aino Aalto as glass designers.
25727: CENTRAAL ORGAAN VOOR HET SCHEPPEND AMBACHT (DELFT) - Scheppend ambacht
54201: AMELING, ELDERT, SCHELTENS, WIL, GEMEENTE LOPPERSUM - De leste mrgen
61752: AMENT, JAN - Muziekinstrumenten maken
31868: AMERONGEN, MARTIN VAN - Rook doet leven: over het recht op een hedonistisch bestaan
69784: AMERONGEN, W. VAN - Ritmeester intimus ruim een eeuw sigarenfabriek
2731: AMERSFOORT, H. - Drukken voor defensie: IUB en CDP 1948-1988 / door H. Amersfoort
41225: AMES, FRANK., ANTIQUE COLLECTORS' CLUB. - Kashmir shawl and its Indo-French influence
1204: AMIEN, SHARIF - Amiens' Nederlands-Arabisch woordenboek / door Sharif Amien
73676: AMINA OKADA, SUZANNE HELD, INGRID HACKER-KLIER - Rajasthan
31124: AMIR, ZIVA - Arabesken: Arabische borduurmotiven
29924: AMMERLAAN, GABY - Kalendarium: wereldgeschiedenis in jaartallen
21208: AMMERS-KLLER, JO VAN, HARMSEN V, E.M. TEN, WIEGMAN, JAN - Het vertelselboek
75561: AMOEBE - Old cake comix
63503: AMON, KARL., RAPPOLD, PAULUS, 1938-,, STIFT REIN-HOHENFURT. - Stift Rein: 1129-1979; 850 Jahre Kultur und Glaube, Festschrift zum Jubilum; (Ausstellung Stift Rein, 1979)
6515: AMPE, PATRICK, AMPE, RIE, MEYER, HEINZ, DE BOCK, EDWARD K. - Textile Art: a personal choice = Textielkunst: een persoonlijke keuze
33937: AMSONEIT, WOLFGANG, WILLIAMS, KAREN - Contemporary European architects. Vol. I:
32233: AMSTEL BROUWERIJ., KEES JANSMA. - Amstel WK boek
31116: AMSTEL, A.R. VAN, INTERFACULTAIRE VAKGROEP MILIEUKUNDE, AMSTERDAM, INSTITUUT VOOR MILIEUVRAAGSTUKKEN, AMSTERDAM, STUURGROEP WORLD CONSERVATION STRATEGY - Sojaprodukten uit Brazili en oliepalmprodukten uit Maleisi voor de Nederlandse veehouderij en olieverwerkende industrie
75853: HERMAN VAN AMSTERDAM - Kijk Katwijk
71364: LETTERGIETERIJ AMSTERDAM (AMSTERDAM) - Moderne lettersoorten en vignetten
73051: PUBLIKATIE NR. 17 VAN DE AFDELING ZUID EN ZO.O.AZIE VAN HET ANTROPOLOGISCH SOCIOLOGISCH CENTRUM VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk: Deel 1, Geschiedenis tot 1918
74653: HERMAN VAN AMSTERDAM - Beverwijk: de jaren zestig
53680: KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING. AFDELING AMSTERDAM - Het oeverlandenreservaat aan de Amstelveense poel
70798: GEMEENTE AMSTERDAM. - 'Omdat de vormen goed gekozen zijn': een voorstel voor nieuwe Rijksmonumenten uit de periode 1850-1940 binnen de Amsterdamse Singelgracht
73653: ANCA VASILIU, SANDU MENDREA, DINU MENDREA - Moldauklöster: 14.-16. Jahrhundert
34201: ANCONA, HEDY D' - Nederlandse architectuur en stedebouw '45-'80: opstellen, vraaggesprekken, documentatie
53641: ANDEL, CLAARTJE VAN - De dressuurproef
35998: ANDEL, W.M. VAN, STRATEN, J. VAN - Op weg met de politie
69926: ANDR HOSTE. JACQUES GLINEUR EN ANDEREN - Blauwe staan uit Henegouwen. 110 Jaar N.V. Carrirs du Hainaut
71663: LOEK VAN WERSCH EN ANDEREN - Met vuur en vijzel
70532: PAUL ALLOSSERY EN ANDEREN - Grande encyclopdie de la Belgique et du Congo
75855: LUUK TEN BERGE - MARCEL BULTE - GEERT WARRINK EN BERT TIBBE. EN ANDEREN - 800 jaar Valthe een uniek esdorp
24780: WOOD WALLACE EN ANDEREN - Witzend no 1 ( # 1)
21431: VOORHOEVE DR.J. EN ANDEREN - Homeopathische bibliotheek
76797: H C ANDERSEN (HANS CHRISTIAN), 1805-1875., BART VAN DER LECK 1876-1958., MARIE NIJLAND VAN DER MEER DE WALCHERON - Het vlas
27412: ANDERSEN - De tuin van het paradijs
27215: ANDERSEN, H.C. - De wind vertelt van Valdemar Daae en zijn dochters
27216: ANDERSEN, H.C. - Het oude huis
27416: ANDERSEN - De nachtegaal
27415: ANDERSEN - Het denneboompje
3841: ANDERSEN, HANS CHRISTAAN - De nieuwe kleren van den keizer: leesboek /
63497: ANDERSEN, H. C. - Der Reisekamerad und andere Mrchen
42113: ANDERSEN, HANS CHRISTAAN - De nieuwe kleren van den keizer: leesboek /
37692: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Fairy tales from Hans Christian Andersen
27414: ANDERSEN - De ijsjonkvrouw
27413: ANDERSEN - De schaduw
27418: ANDERSEN - De ooievaars
27417: ANDERSEN - Het vuurslag
47672: ANDERSON, JAN, DRAAK, MARI DEN - Handel en wandel in Oud-Vlaardingen
36902: ANDRASI, GABOR. - Magyar kpzőművszet a 20. szzadban. English.,history of Hungarian art in the twentieth century
36186: ANDREA, YDA ELISABETH - Daar moet veel strijds gestreden zijn...
64976: ANDREAE, AUGUST. - oeber die Anlage von Springbahnen, den Bau von Turnier-Hindernissen und solchen zum Einspringen von Pferden
75670: ANDRÉ TEMMING, JOS BETTING, STICHTING 800 JAAR VESTE BREDEVOORT. - 'Veste-viteiten 1988 in beeld': Stichting 800 jaar Veste Bredevoort
29074: ANDRES, ERNST. - Allerlei belustigungen fr gesellige kreise. Vierundneunzig Scherze und Spielereien, Kunststcke, Experimente, Aufgaben und Schurrpfeifereien aller denkbaren Art.
76225: ANDREUS, HANS, APPEL, C.K. - De ronde kant van de aarde
63291: ANDREW, CHRISTOPHER M. - Secret service: the making of the British intelligence community
72708: ANDREW. STRATHERN, PAMELA J. STEWART - Arrow talk: transaction, transition, and contradition in New Guinea highlands history
20970: ANDREWS, JOHN - Gouden trompet, blazende alarm, alarm, ten oordeel; ...
61878: ANDREWS, CAROL, BRITISH MUSEUM, LONDEN - Jewellery through 7000 years
75480: ANDRIES WILLEM BRONSVELD, HOGER ONDERWIJS., PROTESTANTISME. - De Bede van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. Bronsveld.
34985: ANDRIESSE, PETER. - Manifest voor de jaren zeventig.
2848: ANDRIESSEN, J.H.J. - De mythe van 1918: de werkelijkheid over de laatste honderd dagen van de Eerste Wereldoorlog / J.H.J. Andriessen
70887: ANDRIESSEN, P.J. - De Hollandsche Robinson Cruso
39018: ANDRIESSEN, M.G. - De kapitein van veertien
7509: ANDRIESSEN, P.J. - Adolf en Clara of Hoe ons land eene republiek werd: een verhaal uit de eerste jaren van den Tachtigjarigen Oorlog
7439: ANDRIESSEN, P.J. - De Prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze registereering
35142: ANDRIEWITSJ, WALENTIN - Masja en de beer: een Russisch volkssprookje
27478: ANGELIS, GASTON D' - Zola
20667: MICHEL ANGELO - XXX sonnetten van Michel Angelo ( omslagtitel: Dertig sonnetten van Michel Angelo )
70930: ANGELUCCI, ENZO, MATRICARDI, PAOLO - Praktisch handboek vliegtuigen. Dl. 1: Van 1783 tot 1918
70931: ANGELUCCI, ENZO, MATRICARDI, PAOLO - Praktisch handboek vliegtuigen. Dl. 2: Van 1918 tot 1935
63189: ANGIOLIERI, CECCO, TOLOMEI, MEO DEI - Rauw op het lijf
34450: ANINK, BASTIAAN, YPEREN, PAUL VAN - Spiegel van volmaaktheid: de kleurrijke filmaffiches van Frans Bosen
37250: ANINK, BASTIAAN, YPEREN, PAUL VAN - Spiegel van volmaaktheid: de kleurrijke filmaffiches van Frans Bosen
75042: ANJA BRETHOUWER-HEMING, BASISSCHOOL SINT JOZEF (WINTERSWIJK) - Basisschool St. Jozef Winterswijk: 1883-2008, 125 jaar
76638: ANKE COLLET, ANNEMARIE HAASE, KOLPING-BILDUNGSWERK. - Fragen, Erinnern, Spuren sichern: zum Novemberpogrom 1938 in Aachen: Beiträge aus einer Geschichtswerkstatt beim Kolping-Bildungswerk Aachen
31982: ANKERSMIT, FRANK R., VELDE, HENK TE - Trust: cement of democracy?
20138: ANKUM-HOUWINK, JOKE - Oosthoek decennium serie INDEX bij de delen SONOBOEK
75409: ANNA JODłOWIEC-DZIEDZIC, MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA. - The pharmacy in the Cracow ghetto
72065: ANNA, THREES - Threes Anna zoekt. De identiteit van Oldenzaal in 25 colums
75403: ANNE-MARGRÉ C KOKÉE, NIENKE LOKHORST - Werkwoordenboek( taalbeheersing )
74829: ANNE MIEKE DIEPERSLOOT, OUDHEIDKUNDIGE WERKGEMEENSCHAP AALTEN-DINXPERLO-WISCH. WERKGROEP PALEOGRAFIE. - Gerechtelijke protocollen van het Richterambt Bredevoort over het jaar ... met alfabetische namenindex en verklarende woordenlijst / 1553.
35109: MARIE-ANNE - De Tommies komen!: dagboek van een Oosterbeeks meisje, septemberdagen 1944
76327: ANNE D'ALLEVA, ANNE D'ALLEVA - Art of the Pacific
73827: ANNE BRAQUET, MARTINE NOBLET, PIETER VAN OUDHEUSDEN, HERGÉ IS GEORGES REMI., OLIVIER BERTHELOT - India - De reisnotieties van Kuifje
74828: ANNE MIEKE DIEPERSLOOT, OUDHEIDKUNDIGE WERKGEMEENSCHAP AALTEN-DINXPERLO-WISCH. WERKGROEP PALEOGRAFIE. - Gerechtelijke protocollen van het Richterambt Bredevoort over het jaar ... met alfabetische namenindex en verklarende woordenlijst / 1552.
76373: ANNE-MARIE ERICSSON, OLLE OHLSSON 1928-, BENGT CARLÉN - Olle Ohlsson, silversmed
61708: ANONYMOUS - Plechtige herdenking van de spoorwegstaking op 17 september 1945
3989: ANONYMOUS - Blijdorp ABC
4644: ANONYMOUS - Frontlinie: het bombardement van Groot Brittanni, 1940-1941: het officieele verslag van den Luchtbeschermingsdienst van Groot-Brittanni /
75321: ANONYMOUS - Den Helder, dat ik nooit vergeet.... Dl. 2: Gedenkboek bij het 50-jarig jubileum der R.H.B.S. te Den Helder, 1898-1948
29083: ANONYMOUS - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes: speelrijmpjes
2308: ANONYMOUS - Den Helder, dat ik nooit vergeet.... Dl. 2: Gedenkboek bij het 50-jarig jubileum der R.H.B.S. te Den Helder, 1898-1948
2980: ANONYMOUS - Duizend Ochtenaren van Toen en Nu: unieke foto's van meer dan duizend Ochtenaren / samengest. en uitg. door drukkerij en uitg. Van Eck/Oosterink
2981: ANONYMOUS - Inwoners van Kesteren van Toen en Nu: unieke foto's van scholen, verenigingen en andere groepen / samengest. en uitg. door drukkerij en uitg. Van Eck/Oosterink
4117: ANONYMOUS - 't Gat in de Biltstraat: neogotiek in Nederland = The gap in the Biltstraat: Gothic revival in Holland /
29082: ANONYMOUS - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes: Kinderrijmpjes
7426: ANONYMOUS - Kermispret: een verhaal over het bezoek van de klas van juffrouw Snorre aan de draaimolen en de poppenkast van Jan Klaassen en Katrijn
26177: ANONYMOUS - Een zeer genoeglijke en vermakelijke historie van Reynaart de vos met hare moralisatien als ook argumenten voor de capittelen zeer plaisant om te lezen. Dwergen-reeks.,
19640: ANONYMOUS - Scooter Kampioen
6794: ANONYMOUS - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes: speelrijmpjes
6617: ANONYMOUS - Och Jantje wil niet huilen; met 8 gekleurde plaatjes
6607: ANONYMOUS - Histoire abregistere des Provinces-Unies des Pas-Bas, où l'on voit leurs progrs, leurs conquêtes, leur Gouvernement, et celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident.: Comme aussi les hommes illustres dans les armes & les savans dans les l
776: ANONYMOUS - DORDRECHT VOORHEEN EN THANS. Gids voor ingezetenen en vreemdelingen.
1499: ANONYMUS - Reisboek door het Koningrijk der Nederlanden: met platen en platte gronden van steden: provincien Holland en Utrecht
41861: ANRIAS, DAVID,, PSEUD. - Through the eyes of the masters
40962: ANROOY, A.M. VAN, MESDAG, E. - Zestig jaar huishoudonderwijs 1888-1948: van Haagsche kookschool tot Huishoudschool Laan v. Meerdervoort
42373: ANSEMS, JOOST - Van woord tot tekst: een basiscursus praktische taalvaardigheid voor onderwijs en zelfstudie
41288: ANSLIJN, N. (NZ.) - Schets der Nederlandsche geschiedenis: ten dienste der scholen
41287: ANSLIJN, N.Z. - Geschenk voor de jeugd, bestaande in afbeeldingen en beschrijving van eenige van de belangrijkste voorwerpen der natuur
41283: ANSLIJN, N. (NZ.) - Geschenk voor de jeugd, bestaande in afbeeldingen en beschrijving van eenige van de belangrijkste voorwerpen der natuur
32286: ANSTADT, SERA - Al mijn vrienden zijn gek: de dagen van een schizofrene jongen
75319: ANSTEY, F. - Bleekneus en roodhuid
19753: ANT, MART VAN, DWZ, BUREAU VOOR COMMUNICATIE (WESTERVOORT), MAW, BUREAU VOOR TEKSTEN (ZEVENAAR), DWZ, WESTERVOORT, MAW, ZEVENAAR - Liemers lachen
32308: ANTALL, JóZSEF., SZEBELLDY, GZA. - Aus den Jahrhunderten der Heilkunde
29727: ANTHIERENS, JEF - Synoniemen handboek
70521: PETER NYHOLM ANTHONISEN - Die Festung ThyborØn und der Schildkroten-Spion: Agger Tange, HelligsØ, HarboØre Tange, Langerhuse, TØrring, Lemvig, Flugplatz Rom und die Oddesundbrcke
74632: ANTHONY J P MEYER, OLAF WIPPERFÜRTH - Oceanic art = Ozeanische Kunst = Art Océanien. v. 2
74113: ANTHONY K LEE, ROGER MARTIN - The koala: a natural history
73034: ANTHONY SHAW, JON MILLS - We served;: war time Wandsworth and Battersea 1939-1945
75858: ANTHONY EDEN (ROBERT ANTHONY), EARL OF AVON, 1897-1977. - Another world: 1897-1917
76444: ANTON HENZE, BERNHARD MOOSBRUGGER - La Tourette: Le Corbusier s erster Klosterbau
75792: ANTONIO, MR. - DIRK NIJLAND. - Nieuwe schetsen uit de Tweede Kamer onder het ministerie Kuyper, 1901
71149: ANTONISSE, RINUS - Uit overwegingen van barmhartigheid en humaniteit
72869: ANTONISSE, J.H., INTERNATIONAL ORDER OF GOOD TEMPLARS. NEDERLANDSCH-INDISCHE GROOTLOGE - indi en het opium, een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk
34986: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden. : Van rokoko naar romantiek
34987: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden. : De Gouden Eeuw
38967: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden. : Van de Rhetorike naar de Renaissance
34991: ANTONISSEN, R. - Lyriek der Nederlanden. : Van het oude heidense lied tot het geestelijke lied der Devotio Moderna
64829: ANTONISSEN, ROB., 1919- - Handleiding in het Afrikaans: een practisch overzicht
75941: ANTOON GI ERFTEMEIJER (ANTONIUS GERARDUS IGNATIUS), 1917-2000. - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Gids voor Hoorn
75660: ANTWERPEN, BISDOM DIOCESANE COMMISSIE VOOR LITURGIE - Kinderen dopen: werkboek voor een doopviering
71946: ANWB - Door Noord Nederland: Wandelingen met auto- en rijwieltocht in Friesland, Groningen en Drenthe.
71939: ANWB - (BROCHURE) Naar de bloeiende boomgaarden: per rijwiel, te voet, per auto of motor.
6310: OEIHK, VCLAV - Les Provinces-Unies et la cour impriale, 1667-1672: quelques aspects de leurs relations diplomatiques
40521: AOYAMA, SHUNDO - Zen zaden: overdenkingen van een vrouwelijke priester
42191: APOL, PIET - De rode vogel
38236: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel
76230: APPEL, KAREL, SCHIERBEEK, BERT - Het bloed stroomt door
72730: APULEIUS - De gouden ezel, metamorphosen, roman van Apuleius
28134: NEDERLANDSCHE ARBEIDSDIENST - Wat is en wil de Nederlandsche Arbeidsdienst?
47662: ARBEITSGEMEINSCHAFT, BORKEN, STICHTING ACHTERHOEK-WESTMNSTERLAND, KULTURKREIS SCHLOß RAESFELD, WERKGROEP CULTURELE GRENSCONTACTEN - Grenslandontmoetingen = Grenzlandbegegnungen 4
63142: ARBEITSGEMEINSCHAFT, BORKEN, STICHTING ACHTERHOEK-WESTMNSTERLAND, KULTURKREIS SCHLOß RAESFELD, WERKGROEP CULTURELE GRENSCONTACTEN - Grenslandontmoetingen = Grenzlandbegegnungen 4
39354: ARBLASTER, PAUL., GERGELY JUHSZ, GUIDO LATR. - Het testament van Tyndale.
20258: HEEMKUNDIGE VERENIGING NUWENSPETE. WERKGROEP GENEALOGIE EN ARCHIEF - Aangenomen geslachtsnamen: gemeente Ermelo 1812: Ermelo Dorp, Drie, Horst, Houtdorp, Leuvenum, Speuld, Staverden, Tonsel, Telgt, Veldwijk
59123: DORDRECHT. GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST. - Catalogus Jubileumtentoonstelling Gemeente-archief Dordrecht, 5-16 november 1960.
72550: ION ARDELEANU - Imagini ale unui trecut glorios: din istoria mișcării muncitorești, a Partidului Comunist Român: [album
74090: HARVEY ARDEN - Dreamkeepers: a spirit-journey into aboriginal Australia
1903: ARDESCH, ANNET, STICHTING STADSHERSTEL GORINCHEM. P.R. COMMISSIE - Monumenten in Gorinchem: 1976-1986 /
62903: ARDEUR, GIS - Wim, de sterke
75711: AREND JAN VAN DER HORST 1943-, MARCEL MALHERBE, RJ DEMARÉE (ROBERT JOHANNES) - Boerderijtuinen: inspirerende tuinideeën voor boerderijen en landelijke huizen
54209: ARENDS, TOOS, KOENIG, G.M. - Salut au Monde. Dl. I + II: Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu = Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute
1999: ARENDS-LUINGE, M., SCHAAFSMA, C., STICHTING 'KOREN- EN OLIEMOLEN DE WACHTER', ZUIDLAREN - De Wachter: een wonder!
68378: ARENDS, D. H. - De belangrijkste inlandsche vergiften van Nederlandsch Oost-Indi
33885: ARENSE, J.L. - Zeppelins en de luchtscheepvaart
21390: BLOEMENDAL DRS. ARENT - Negentiende - Eeuwse Schoolplaten van H. J. van Lummel - 1818-1877
28879: ARENTSEN, ARNOLD, BOEKELIER-MENEER KEES, WINTERSWIJK - Winterswijk, wat was en wat bleef
71738: M. W. A. ARENTSEN, P. R. V. D. PIJL - Historische Automobiel Vereniging Nederland: lustrum 1964-1984
70944: JOSEF. ARETZ - Kohlscheider Bergwerke
35771: WESTERDUIN. ARIE ( PEUK ). - Twee guppy's. Twee maal twee levens. 1953 - 1971
73030: ARIEL TISHBY, MUZEʼON YIŚRAʼEL (JERUSALEM) - Holy Land in maps
70042: ARINS, ALPHONS - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland: toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ari�ns 1887-1901 / uitgeg. door Jan Roes
34481: ARINS, CATRIEN, SCHLSSER, COR, ACKER, KATHY, OERS, PETER VAN - Melkweg in focus
63273: ARIOSTO - Kleine bloemlezing uit de Orlando furioso
29691: ARK, JODIEN VAN, BEUZEKOM, JEANNETTE VAN, COLETTE, CORINNE, DEURLOO, KAREL, BOUMAN, BERT - De bazuin schalt: verhalen rond Gideon
38598: ARMANDO, CENTRUM BEELDENDE KUNST, GRONINGEN - Het Werkmanmonument door Armando
28534: ARMSTRONG, BERYL. - How to make your dolls' house special
71749: ARNOLD, FRIEDRICH - Anschlge, politische Plakate in Deutschland, 1900-1970,
63551: ARNOLD, DENIS - The new Oxford companion to music ( set 2 delen )
69484: ARNOLD, PETER. - Kaspar Jodok Stockalper vom Thurm 1609-1691.( 2 teile ) Band 1: Der reiche Stockalper / Band 2: Der grosse Stockalper.
70186: ARNOLD, HERMANN - Die Zigeuner
75740: ARNOUD VAN DEN BERG (ARNOUD B.), CECILIA BOSMAN (CECILIA A. W.), GUNTER DE SMET - Zeldzame vogels van Nederland: met vermelding van alle soorten = Rare birds of the Netherlands: with complete list of all species: (1800-2000)
72541: RENE. ARNS - 306: 35 jaar in the picture
19794: ARON, ELAINE N. - Hoog sensitieve personen: hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt
62922: ARRENBERG, R., ANDRIESSEN, P.J. - Uit het leven van groote mannen: boeiende verhalen en karaktertrekken
71164: DAVID MESSUM FINE ART. - British impressions 2012.
73345: ELIZABETH ARTHUR - Antarctic navigation: a novel
2565: ARTZ, DAVID ADOLPHE CONSTANT - Tussen Katwijk en Parijs: David Adolphe Constant Artz, 1837-1890 / Tiny de Liefde-van Brakel; tentoonstelling: Andr Groeneveld; [red.: Andr Groeneveld ... et al.; fotogr.: Plaza Studio Fotografie Katwijk]
55450: ARTZ, ALEXANDER, BURGER, JAN ERIK - Industrielandschappen: met 10 routebeschrijvingen voor wandelingen langs industrile monumenten in Nederland
2750: ARTZYBASHEFF, BORIS MIKHAǐLOVICH (1899) - As I see: notes to folios / by the artist
42052: ARUNDINIS PISSCATORII, J.F. - Schetsen uit het Hilversumsche volksleven / J.F. Arundinis Piscatorii
284: ARUNDINIS PISSCATORII, J.F. - Schetsen uit het Hilversumsche volksleven / J.F. Arundinis Piscatorii
73693: ARUZ, JOAN, WALLENFELS, RONALD, METROPOLITAN MUSEUM OF ART (NEW YORK) - Art of the first cities, the third millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus
44627: ARWAS, VICTOR - Art Deco
58862: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET W., DCKERS, ROB, MUSEUM HET VALKHOF, NIJMEGEN, MORGAN LIBRARY & MUSEUM, NEW YORK - De hand van de meester
42352: AS, C. VAN, HOLLENBEEK BROUWER, T., STOLK, H. - Omgaan met Bijbel en Liedboek in het basisonderwijs
73785: FM VAN ASBECK - Internationale invloed in koloniaal bewind: rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op Vrijdag 26 Mei 1939
52203: ASBECK, F.M. VAN - Samenhang van internationaal en koloniaal recht
69770: ASBECK, FRED. MARI VAN - The Netherlands Indies' foreign relations
42530: ASIMOV, ISAAC - Explosies in het heelal: nova's en supernova's en hun invloed op de kosmos
65020: ASPINALL, ALGERNON EDWARDS, SIR, 1871-1952. - The pocket guide to the West Indies: British Guiana, British Honduras, the Bermudas, the Spanish Main Surinan, and the Panama Canal
36877: ASSCHER-PINKHOF, C. - Rozijntje
64604: ASSINK, P.R., NIEUMAN, W., VOS, J. - Fortgids: Fort Hoofddijk als botanische tuin
41296: GIRL GUIDES ASSOCIATION. - The first book of camp-fire songs
76031: AST, GERBRAND VAN., TEUP BOER-NIESING., P.B. BUIKEMA., J BUIKEMA-DOEKES EN J SCHOUTEN - Gereformeerde kerk te zwammerdam 100 jaar
34918: ATAMAN, MEMET, ZDOğAN, ZLFIKAR, METIN, SAADET - De hoofddoek: de mystiek van de stof
69942: ATGET, EUG`NE - Paris 1857 - 1927
71476: MARTIN. ATKINSON - Children's syntax: an introduction to principles and parameters theory
69576: ATLAS PROJECT GROEP, UTRECHT - Atlas zuidoost Utrecht. Deel 1: Verkeer en vervoer
74894: ATLAS - Zhonghua Renmin Gongheguo fen sheng dituji, Hanyu pinyinban
75726: GLERUM AUCTIONEERS. - Design 1840-1990.
43578: AUGER, RAOUL ( ILLUSTRATIONS ) - JAs Hennessy & Co Cognac
71398: DETOEUF AUGUSTE - Propos de O.-L. Barenton, ancien élève de l'Ecole Polytechnique Texte imprimé
7442: AUGUSTI, BRIGITTE - Nora en Erna: een verhaal voor jonge meisjes
43603: AUGUSTIJN, PIET - Siem van der Marel: #ntwerper voor Royal Leerdam = designer for Royal Leerdam
36006: AUKES, H.W.F. - Het leven van Titus Brandsma
63115: VERLAG DER AUSSTELLUNGSLEITUNG - Ausstellung, Dsseldorf 1902.
70632: E. VAN AUTENBOER, LOUIS. TUMMERS, JAN G. BAUWENS - L'industrie des cartes jouer de Turnhout (1826-1976)
72745: GEEN AUTEUR - Moeder goedsloof en haar hondje ( omslagtitel )
69777: DIV AUTEURS - Lebendiges Schtzenbrauchtum 1950 - 2000 / 50 Jahre Bezirksverband Neuss
27547: DIVERSE AUTEURS - Volk in nood.Oorlogsgedenkboek van de betuwe en de boorden langs de Rijn en Waal
60188: DIVERSE AUTEURS - ( COMPLETE SET ) Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, regt, genealogie en andere deelen der geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht
53746: DIV AUTEURS - Tweede Internationale Symposium over Vuursteen Second International Symposium on Flint Zweites Internationales Feuerstein-Symposium Deuxieme Symposium International du Silex - 8 -11 Mei 1975 - Maastricht: Staringia no. 3
72603: DIVERS AUTEURS. - Rotary Club Schiedam 1937 - 1987
38113: DIV AUTEURS - chemie en luchtbescherming., ( bound with ) Sous les bombes
76392: DIVERSE AUTEURS - 25 jaar ( basis) school Deken van Dam 1969 - 1994
70523: DIVERSE AUTEURS - Hellas Sport 100 jaar
71054: DIVERSE AUTEURS - Een gouden eeuw. 100 jaar christelijk onderwijs in giessenburg
28861: DIVERSE AUTEURS - Herdenkingsnummer Jan Ligthart 1859 - 1916 ., Vernieuwing van opvoeding en onderwijs
36181: DIV. AUTEURS - Later... als ik groot ben: de 50 leukste opstellen (gekozen uit 55.270 inzendingen) van de opstelwedstrijd uitgeschreven door De Bijenkorf
28600: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek. ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale
6315: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, registert, genealogie en andere deelen der geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht
53738: DIV. AUTEURS - Gedenkboek Nederlandsche Kaatsbond 1879 - 1937
39805: DIV AUTEURS - Jubileum uitgave wageningenpost 60 jaar
69799: DIVERSE AUTEURS - Markerwaard van onderzoek naar beleid. Resultaten van de gelijknamige studiedag gehouden op 6 Mei 1981
39311: DIV AUTEURS - Herdenking Honderdste geboortedag MEESTER HENDRIK WILLEM HEUVEL 5 Augustus 1964 te Laren Gelderland.
36092: DIV. AUTEURS - Het Gietelinck. Nieuw leven in de IJzergieterij DRU - Ulft
38764: DIV AUTEURS. - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het bisschoppelijk instituut St. Marie te Huybergen
38453: DIV AUTEURS - Het aanzien van een jaar 1963
38454: DIV AUTEURS - Het aanzien van een jaar 1964
56620: DIV. AUTEURS - Jonge dichters over eeuwige jeugd
47423: DIV AUTEURS - Geertruidenberg met een lach en een traan
69847: DIVERSE AUTEURS - De Koloniale Roeping Van Nederland (Holland's Colonial Call). De middelen van verkeer in Nederlandsch Indi en De Spoor- en Tramwegen in Nederlandsch-Indi
50060: DIV. AUTEURS - museumjournaal Juni 1963 serie 8 No 10 Omslagontwerp: Karel Appel ( cover design )
35756: DIV AUTEURS - Oranje - Wit Dordrecht 1925-1965 40 jaar
35776: DIV AUTEURS - Z.V.V. Be Quick opgericht 9 April 1902. Jubileum uitgave van het be Quick-nieuws.
50061: DIV. AUTEURS - museumjournaal Juli 1963 serie 9 No 1 Omslagontwerp: Kandinsky ( cover design )
69803: DIV AUTEURS - Hoofdrapport van de werkgroep beekbegeleidende beplantingen. Beplantingen langs waterlopen als beheersmaatregel
72784: DIVERSE AUTEURS - En nog steeds staat daar die school.... Jubileum - uitgave ter gelegenheid van het 75 - jarig bestaan van Het Klaverbled
76884: DIVERSE AUTEURS - Bevlogen in Beverwijk
35761: DIVERSE AUTEURS. - 1921 - 6 Juli - 1961. Rood Geel 40 jaar voetbal.
39202: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY - The Dead Sea scrolls on microfiche: a comprehensive facsimile edition of the texts from the Judean desert
33487: AUTONOOM CENTRUM, AMSTERDAM - Grensgevangenen: een kritiek op detentie van vluchtelingen en illegalen in een gesloten samenleving
71859: AVELINE, CLAUDE ( = EUGNE AVTSIN ) - De abonn van lijn U ( l'Abbonn de la ligne U )
28883: AVENARIUS, D.A., HEINEN, H., COMMISSIE VOORBEREIDING GEDENKBOEK 100 JAAR VOLKSFEEST WINTERSWIJK, VEREENIGING VOLKSFEEST, WINTERSWIJK - 100 jaar volksfeest Winterswijk: 1888 - 1988
43569: AVIATION - 35 jaren Militaire Luchtvaart, Onze militaire luchtvaart en de Fokkerfabrieken
68428: AVIS, RICHARD. - The canary: its history, varieties, management, and breeding
58925: AXMACHER, WALTER. - in Emmerich am Rhein: Schriftenreihe zur Stadtgeschichte ( teil I )
68441: AXSOM, RICHARD H., 1943- - Printed stuff: prints, posters, and ephemera by Claes Oldenburg: a catalogue raisonn 1958-1996 , Prints, posters, and ephemera by Claes Oldenburg
31701: AXSOM, RICHARD H. - The prints of Ellsworth Kelly: a catalogue raisonn, 1949-1985
54165: AXTERS, STEPHANUS - Mystiek brevier
72235: AYCKBOURN, ALAN - Confusions
4476: AYMANS, GERHARD - Ontsluiting en gebruik van historische landkaarten = Erschliessung und Auswertung historischer Landkarten
76085: DATIN NOR LAILY AZIZ - Culture and fertility
21248: BAAIJEN, JAN VAN - Help, de voerman zuipt
41726: BAAK, J.J. VAN, HOLK, ANDR G.F. VAN - Signs of friendship: to honour A.G.F. van Holk, slavist, linguist, semiotician: liber amicorum presented to Andr G.F. van Holk on the occasion of his 60th birthday, and in celebration of 20 years of Slavic studies under his direction at Groningen
69985: BAAKE, J. - De bloemensymfonie: het wonder van Eibergen
74827: N BAALBERGEN, HANS DE GRAAF, OUDHEIDKUNDIGE WERKGEMEENSCHAP AALTEN-DINXPERLO-WISCH. WERKGROEP PALEOGRAFIE. - Gerechtelijke protocollen van het Richterambt Bredevoort over het jaar ... met alfabetische namenindex en verklarende woordenlijst / dl.1, 1533-1534.
74826: N BAALBERGEN, HERMAN TER HORST, OUDHEIDKUNDIGE WERKGEMEENSCHAP AALTEN-DINXPERLO-WISCH. WERKGROEP PALEOGRAFIE. - Gerechtelijke protocollen van het Richterambt Bredevoort over het jaar ... met alfabetische namenindex en verklarende woordenlijst / dl.2, 1534-1535.
76353: BAALBERGEN, WILLEM, DEKKER, JAQUES, MATSER, ALEID - De volksschilders van Noordwijk, een dorpje aan de zee
71793: BAALEN, H.J. VAN, OLTHETEN, H.J.M. - Van Handelskade tot Pothoofd, de Deventer grachtengordel in 101 afbeeldingen
5831: BAALEN, HENK VAN, SOCITEIT DE HEREENIGING, DEVENTER - 'Voorloopig eene Sociteit te willen houden': 150 jaar sociteit De Hereeniging Deventer 1854-2004
31520: BAALEN, H.J. VAN - De Joodse gemeente te Deventer: omvattende Bathmen, Deventer, Diepenveen, Heino, Holten, Olst, Raalte, Twello en Wijhe
50016: BAAN, WIM DE, BAAN, INES DE, GEMEREN, ARNOUD VAN - Brielle van 1900 tot nu
41634: BAAN, JAN DE - Spijkernisse in oorlogstijd.
37307: BAAR, MARINUS CORNELIS MARIA DE - Order, change and chance in the European perspective on nature (1600-1800)
63537: BAAR, VRONIQUE, LAGAAIJ, FEMKE - Kunst met zorg
72669: MIRJAM DE BAAR - 'Ik moet spreken': het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680)
50460: BAAR, VRONIQUE - de collectie tiele. Een onderzoek naar de negentiende-eeuwse verzameling van Jacobus Johannes Tiele.
61798: BAARDA, TH.A. VAN - Oordeelsvorming in casus van botsende grondrechten
7723: BAARDA, SASKIA, BOON, PIET, FLUIT, TH.P.M. VAN DER - Repertorium van boeken, alsmede van bijdragen in bundels en seriewerken, betreffende de geschiedenis van Noord-Holland verschenen tot en met 31 december 1982
75610: BERNARD AJ VAN BAAREN - Over kleine heilige Theresia
21236: BAARS, NITA - Thuis met kerst: recepten en verhalen om de kerstsfeer te verhogen
20218: BAARSCHER - Baarscher's spelboek voor school en thuis in Nederland en de Kolonin
76063: P W VAN BAARSEN - 4 10 R.I. 50 jaar - 7 november 1946-7 november 1996:
75056: BAART, THEO - Eiland 7, berichten uit de nieuwbouwwijk
36911: BAART, THEO, MARKERINK, CARY - Wonen in naoorlogse wijken
73738: BAART, JAN M. - Italiaanse grotesken en crabben in Haarlem, het atelier van Willem Jansz. Verstraeten
26823: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
70790: JACQUES J.M. BAARTMANS - Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch (1743-1814): regent, democraat, huisvader
71837: H. F. BABBÉ - Verzenbundel. Vijf bange jaren.
65032: BABCOCK - Steam ( sixth British edition )
72360: MANFRED. BACH - Joseph Hubert Mooren: Mensch und Werk
29874: BACH, JOHANN SEBASTIAN,, 1685-1750., ORBN, GYRGY., MRISSY, ISTVN. - Matthuspassion. Vocal score, Matthus-Passion
73695: BACHMANN, HANS-GERT - Mythos gold, 6000 jahre kulturgeschichte
70031: BACHMANN, COHRS, WHITEMAN & WISLICKI - Faszination Baumaschinen. Erdbewegung durch fnf Jahrhunderte.
63012: BACHRATý, BOHUMR, 1942-,, LUGSOV, EUGNIA, - Theodor Lugs: kresby 1947 - 1965
42439: BACK, HANS - 't Melkhuisje: 100 jaar tennishistorie / geschreven en samengest. door Hans Back
76252: F C BACKER DIRKS (FRANÇOIS CONSTANT), 1911- - De Gouvernementsmarine in het voormalige Nederlands-Indië ... 1861-1949. ( set 3 delen )
69813: BACKER DIRKS, F.C. - De Gouvernements marine
61466: BADDE, PAUL 1948- - Het gezicht van God een avontuurlijke zoektocht naar het ware gelaat van Jezus
48815: BADE, TOM, TONNEIJCK, FRED, MIDDENDORP, BEREND VAN - Groen boven alles: over dak- en gevelgroen als fundament onder de groene stad
48830: BADE, TOM, SCHROEFF, OLIVIER VAN DER - Geld als water: over Europese richtlijnen, water en regionale economie
61493: BADENHUIZEN, GRETA - De tovermolen
28078: BADENHUIZEN, GRETA - De vuurrode schoentjes: sprookje
43563: BADER, J.C. - Sint Bavoschool Harmelen 1869 - 1980
76867: BRIAN BADERMAN - Universe of DIESEL - Diesel catalogue.No 5
76137: A BAEDEKER - School-atlas van alle deelen der aarde, in 24 kaarten: opgedragen aan zijne excellentie den heere Graaf J. van den Bosch
19568: BAELDE, JOHANNA MARIA - De appel in de huishouding
58886: BAER, RONNI - Gerrit Dou, 1613-1675
30284: BAEST, MARIEKE J.E.H.T. VAN. - Fiere herte doelt na minnen gronde .De fierheid als kernmoment in het zelfverstaan van Hadewijch
70687: WILL. BAFFEL - Easy conjuring without apparatus
37063: BAGROW, LEO, SKELTON, R.A. - Meister der Kartographie
51579: BAHADUR, K. P. - Rajiv Gandhi
31213: BAILEY, FOSTER - Zin en betekenis van de vrijmetselarij
40281: BAIN, JERALD., SCHILL, W.-B. (WOLF-BERNHARD),, 1939-, SCHWARZSTEIN, LUIS,, 1938- - Treatment of male infertility
71927: GEORGE. BAIN - Celtic art: the methods of construction. Book 5, Lettering.
71928: GEORGE. BAIN - Celtic art: the methods of construction. Book 3, Spirals.
55318: BAINBRIDGE, HENRY CHARLES., SITWELL, SACHEVERELL. - Peter Carl Faberg, goldsmith and jeweller to the Russian Imperial Court
42564: BAINBRIDGE, HENRY CHARLES., SITWELL, SACHEVERELL. - Peter Carl Faberg, goldsmith and jeweller to the Russian Imperial Court
33902: BAIRD, BIL,, 1904-1987., ZANGER, ARIE DE. - art of the puppet
40588: BAKEL, BARNABAS JOZEF VAN - A linguistic approach to automatic information extraction
35426: BAKEL, HENDRIK ANTHONIE VAN - Luther's Kleine Catechismus, 1529-1929: gedenkschrift vanwege de Evangelisch Luthersche Kerk en de Hersteld Evangelische Luthersche Kerk der Nederlanden
32256: BAKEL, TWAN VAN, KRAEPELIN, EMIL - Kraepelin over zichzelf: een becommentarieerde uitgave van Persnliches
77050: R.S. BAKELS - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - LEHRTAFEL) De Dom te Utrecht ( Lithografie op linnen )
72645: BAKER, CHRISTOPHER P. - Costa Rica
27695: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog
70426: BAKKER, TH. - Het kookboek ( reprint )
75928: BAKKER, GERBRAND - Jasper en zijn knecht
24252: BAKKER, MARCO - Voor goed: Volendammers geportretteerd
1040: BAKKER, PIET, BOEVE, EVERT - Stinzenplanten / Piet Bakker; Evert Boeve
39342: BAKKER, W. EN H.RUSCH - Vragenboekje behorende bij Ons eigen land A
345: BAKKER, N., KOREVAAR, A.A.J., VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN NEDERLANDS HERVORMDE CHRISTELIJKE SCHOLEN TE WADDINXVEEN - Een wonder ter gedachtenis: vijftig jaar Hervormde Schoolvereniging Waddinxveen / samenstelling N. Bakker, A.A.J. Korevaar;
7290: BAKKER, PIET - Pauperiseeren, emigreeren, vegeteeren of annexeeren
24518: BAKKER, B., FLEURBAAY, E., GERLAGH, A.W. - De verzameling Van Eeghen: Amsterdamse tekeningen 1600-1950
74034: BAKKER, BϿRBEL IRENE DE - Single molecule detection on the cell membrane with near-field scanning optical microscopy
36060: BAKKER, JITS, SMIT, GABRIL - Beeldspraak
51791: BAKKER, SJAAK - Wandeling langs de Renkumse beken
25990: BAKKER, MARCO, HOOGENDOORN, SJAAK, GAMESTER, KAREN, WATERLAND PHOTO GALLERY, BROEK IN WATERLAND - Het gezicht van Waterland = The many faces of Waterland
4828: BAKKER, B. - Ach lieve tijd: zeven eeuwen Amsterdam en de Amsterdammers /
23473: BAKKER, SJAAK, INSTITUUT VOOR NATUURBESCHERMINGSEDUCATIE. AFDELING ZUID-WEST VELUWEZOOM - Ostrabeke bekeken: 33 natuurminiatuurtjes in en rondom Oosterbeek
44592: BAKKER, W., RUSCH, H. - Ons Eigen Land B
66184: BAKKER, H.A. - Pieter Jelles Troelstra aan de Groningse Universiteit 1882-1888
75586: BAKKER, A. DE, SODMANN, TIMOTHY - 1568-1648, zu den Auswirkungen des Achtzigj�hrigen Krieges auf die �stlichen Niederlande und das Westm�nsterland
68424: BAKKER-ENK, E. M. - De practische huisvrouw
55385: BAKKER, GIJS, RODRIGO, EVERT, NEDERLAND. MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK - Design from the Netherlands = Design aus den Niederlanden
56699: BAKKER, N.J. - Het kind en zijn spel
70046: BAKKER, HANS - Ayodhyã: Part I. The History of Ayodhya from the 7th Century BC to the Middle of the 18th Century, Its Development into a Sacred Centre with Special Reference to the Ayodhyamahatmya and to the Worship of Rama according to the Agastyasamhita. Part II
73265: BAKKERS, J. G. M. - De toekomst van de kleine parochies in de katholieke kerk van Oost-Gelderland
66078: BAKLANOV, GRIGORI - Een voetbreed aarde
75278: VERENIGING DE NEDERLANDSE BAKSTEENINDUSTRIE (ARNHEM) - Van klei tot baksteen
21699: BAKX, PIETER - Prieel in Troje: balladen
70039: A.C.E.BALDAMUS - Geillustreerd Handboek der Pluimveeteelt ( = Handbook of Poultry ) In 2 delen naar den derden druk voor Nederland bewerkt met 240 afbeeldingen ( 102 + 138 gravures )
72719: BALDEWIJNS, J., LIEVOIS, D., OUDHEIDKUNDIG MUESUM VAN DE BIJLOKE (GENT) - Agnes vanden Bossche, een zelfbewuste vrouw en een merkwaardige kunstenares uit het 15de-eeuwse Gent
37977: BALE, STEWART., BLAKE, GEORGE,, 1893- - R.M.S. Queen Mary. A record in pictures, 1930 to 1936 ... Introduction and descriptive notes by G. Blake.
74860: BALEN, J. HENDRIK VAN - Een ruiter van de compagnie, de Engelschen op Amboina, het beleg van Batavia, 1619-1630
26570: VAN BALEN C. L. - Ons schoone Indi - Handleiding bij de schoolplaat RijSTVELDEN
26571: VAN BALEN C. L. - Ons schoone Indi - Handleiding bij de schoolplaat TABAKSPLANTAGE
26572: VAN BALEN C. L. - Ons schoone Indi - Handleiding bij de schoolplaat REDDE VAN SEMARANG ( midden Java )
35611: BALEN C. L. VAN , P. SOMMELING - Bedrijf en leven., Handleiding bij de schoolplaat Steenkolenmijn Oranje - Nassau I
35612: BALEN C. L. VAN , P. SOMMELING - Bedrijf en leven., Handleiding bij de schoolplaat Hoogovenbedrijf te IJmuiden
35657: BALEN C. L. VAN , P. SOMMELING - Bedrijf en leven., Handleiding bij de schoolplaat Hoogovenbedrijf te IJmuiden. Inclusief envellop + losse extra fotoafbeeldingen
41127: BALEN, C.L. VAN - ( SCHOOLPLAAT ) Opwekking, voortgeleiding en toepassing van electriciteit
35500: BALEN, W.J. VAN - Tachtigjarige vrede
25328: BALFOORT, MAURITS - Wij, heren van Zichem. 1
25329: BALFOORT, MAURITS - Wij, heren van Zichem deel 2
64721: BALGOOY, M. M. J. VAN. - Steenisiana: anecdotes around Professor Dr. C.G.G.J.v. Steenis
38270: BALIS, JAN - De roos in beeld: tentoonstellingscatalogus
75270: BALJϿ, J.P. - Flipje en zijn luchtkabouter
53673: BALJON, LODEWIJK, VISSER, MARC A. - Buiten-gewone steden: parade van 20 Vinex-locaties
74873: LODEWIJK BALJON - Designing parks: an examination of contemporary approaches to design in landscape architecture, based on a comparative design analysis of entries for the Concours International: Parc de la Villette Paris 1982-3
23549: BALK, J.TH. - Een groet uit Noord-Holland: een prentbriefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw
72123: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. - Een referentile identiteitskrisis
72345: BALL, PAMELA - Het groot dromenboek
72642: KURT HERWARTH BALL - De drie kiezelsteenen, een sprookje voor groote menschen.
75023: WALTER BALLHAUSE - Zwischen Weimar und Hitler: sozialdokumentarische Fotografie 1930-1933
52044: BALTHASARS,FLORIS. HART,G.'T. (INTROD.). - Kaarten van Rijnland 1615
72180: BALTHAZAR BEKE, E.S.M. STENEKER - Verkeer en milieu; een verbintenis voor de toekomst: uitgangspunten en randvoorwaarden voor een klantgerichte benadering van het onderwijs
65079: BALZAC, HONOR DE - L'lixir de longue vie
35062: BAN, JAN VAN DEN - De wens tot ontmoeting in de wetenschap: 125 jaar Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen (1876-2001)
21681: BAND, A.P. VAN DEN, CORDFUNKE, E.H.P., ARCHEOLOGISCHE WERKGEMEENSCHAP VOOR NEDERLAND, STICHTING MATRIJS, UTRECHT - Archeologie in veelvoud: vijftig jaar Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
71431: BLUE BAND - Iets anders, iets nieuws!, een handig kookboekje met Blue Band recepten
68388: BANDY, LOU EN VELE ANDEREN ( OMSLAG ILL JOOP GEESINK ) - Schep vreugde in 't leven ( programma van de Nationale Revue )
35561: BANENS, MAKS - De homo-aversie: een analyse van de maatschappelijke onderdrukking van homoseksualiteit
53826: BANGE, P., SYMPOSIUM GELOOF, MORAAL EN INTELLECT IN DE MIDDELEEUWEN (1993; NIJMEGEN), CENTRUM VOOR MIDDELEEUWSE STUDIES, NIJMEGEN - Geloof, moraal en intellect in de middeleeuwen
39724: BANK, PIET, WITTEMAN, FRANS, IJSCLUB HOOGMADE - IJsclub Hoogmade 1902-2002: herinneringen en hoogtepunten van een eeuw IJsclub Hoogmade
65022: BANK, JAN (JAN THEODOOR MARIA), 1940- - De excessennota: nota betreffende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesi begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950
64747: INCASSO-BANK. - Kaart van Amsterdam-Zuid: aangeboden door de Incassobank N.V.
56629: BANK, J.H. VAN DE, VELDEN, M.J.G. VAN DER - Lijden en belijden
61438: BANKS, JEREMY; NORMAN PARKINSON; MAUREEN VLEAVE; RUUD KOK - Het Beatles boek met de fijnste foto`s die er zijn ! ( = The Beatles book with the best pictures that exist! )
70024: BANNIER, DR. W.A.F. ( VOORWOORD ) - Oud Utrecht. Teekeningen van Jul Terlingen
21680: BANNING, MICHIEL - Pyramides en moskeen: architectuur in Egypte
5844: BANNING-VOGELPOEL, A.C. - Kippen houden als liefhebberij: het verzorgen en fokken van raskippen en hun miniaturen
635: BANNINK, B.J., ERDTSIECK, J., GELDEREN, J. VAN, STICHTING TOT BEVORDERING VAN DE UITGEGEVENGEVENGEVEN GEVENGEVENGEVEN VE VAN BOEKEN OVER OVERIJSSEL - Over ziel en zaligheid: geloofsbeleving in Overijssel: Jaarboek Overijssel 1993
6775: BANTOCK, NICK - Griffin & Sabine: een bijzondere correspondentie
27457: BANTZINGER, CORNELIS ADRIANUS BERNARDUS - C. A. B. Bantzinger, tekenaar
71406: BARAL, HEM SAGAR - Community structure and habitat associations of lowland grassland birds in Nepal
73554: MARTHE BARBANCE - Histoire de la Compagnie Generale Transatlantique un siecle d'exploitation maritime:
42440: BARBER, BENJAMIN R.,, 1939-, PAUL AVRICH COLLECTION (LIBRARY OF CONGRESS) - Superman and common men
64753: BARBIERI, UMBERTO - Caf de Unie 1924 ( architectuur modellen 6 )
47660: BARBOUR, JOHN - Barbour's Bruce: a fredome is a noble thing!
35030: BARENDRECHT, ANNELIES, STICHTING KIP ARTISTIQUE BARNEVELD - Kip artistique Barneveld
61876: BARENDREGT, R.B. - Thermal investigation of unstable substances, including a comparison of different thermal analytical techniques
1126: BARENDS, FREDERIK F. - Het verborgen verleden: twee dorpen in het hart van Salland
29584: BARENDSEN, A.W. - Kunstvlechtwerk en etalagestukken van brood
72862: BARENT JANSZ POTGIETER, ZACHARIAS HEYNS, OLIVIER VAN NOORT - Kort ende waerachtigh Verhael van 't gheene seeckere vijf Schepen, van Rotterdam in 't jaer 1598 den 27 Junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 Januarij 1600 toe, op welcken dagh Capiteyn Sebald de Weerd, met 't Schip, 't
71606: BARGE, RICHARD TEN - Hoe overleef je een atoomoorlog?, feiten, meningen en achtergronden over de civiele verdediging
35655: BARGE. PROF. DR J. A. J. - Korte handleiding bij de anatomische wandplaten
7707: BARJESTEH VAN WAALWIJK VAN DOORN, L.A.F., ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VOOR GENEALOGIE 'ONS VOORGESLACHT' - Lustrumboek van de Zuidhollandse vereniging voor genealogie Ons voorgeslacht 1946-1996
70655: BARKER, JACK, RUWE, EELCO VAN DE - Martin Luther King en Black Power
61853: BARNETT, R.D. - Assyrian palace reliefs in the British Museum
61551: BARNEVELD, D., BOUMAN, JAN - De oude banketbakkerij
64831: BARNHOORN, C., GAASBEEK, A., VISSER, J., GEMEENTE DRUKKERIJ) - Jeugd '65
72981: BARON, SALO WITTMAYER - The Ottoman empire, Persia, Ethiopia, India, and China, A social and religious history of the Jews. Late Middle Ages and era of European expansion, 1200-1650 ( Vol. 18: )
38706: BARON, SIETZE - .....Zo was het toen .....: historische gebeurtenissen van 1930-1948 in het Fries-Groningse grensgebied
72303: GLYNN R. BARRATT - Russia and the South Pacific / 3, Melanesia and the western Polynesian fringe.
29411: BARRETT, DAVID V. - Grafologie
23626: BARREVELD, DIRK J. - De route om de West. Dl. 2: De Liefde's tragiek en triomf: op zoek naar specerijen
23627: BARREVELD, DIRK J. - De route om de West. : Olivier van Noort, de eerste Nederlander die om de wereld zeilde
31695: BARRON, STEPHANIE, GUENTHER, PETER, BRITT, DAVID, CAROSELLI, SUSAN, LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART, ART INSTITUTE OF CHICAGO - Degenerate art: the fate of the avant-garde in Nazi Germany
70976: BARRY COOPER, M. M. C. MENGELBERG - Het Beethoven compendium: volledig overzicht van leven en muziek van Ludwig van Beethoven
76254: BARRY MIDGLEY, JOHN CALCUTT - Handboek beeldhouw technieken
72220: BART, A.TH. - Oorlog-dienstdwang-dienstweigering, of: Hoe geraken wij tot een practisch vredesideaal?
53654: BARTELS, TINEKE - Basisboek dressuur
42050: BARTELS, P.H., J.A.P. MEERE - `Handboek voor schilders, Theorie en practijk voor schilders en bouwkundigen
7473: BRTELS, ANDREAS - Clematis
54088: BARTEN, LEX. - Groepeeren en ontwerpen: beknopte handleiding bij het typografisch teekenen
36099: BARTEN. P.P.M. - Verolme. Shipbuilding, Shiprepair, Mechanical engineering, Electrical engineering.
76164: BARTH., C.G. - De verloren banknooten of oneerlijk goed gedijt niet
29750: BARTH, KARL - Die Kirche zwischen Ost und West
20526: BARTH, A.J. - Een troostelijk woord is der armen spijs: een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuizen van Goes, van de vijftiende tot de twintigste eeuw
70354: BARTHELEMY, J. J.; CHARLES V MONIN - Voyage Du Jeune Anacharsis En Grece , vers le milieu du quatrime sicle avant l're vulgaire - Atlas
41510: BARTMAN, J.H. - Wat niet in de dienstregeling staat. De geheimen van het spoorboekje
34235: BARTMANN, DOMINIK, ANCKE, GUNDULA, NOUWEN, MARGREET, MIDDAG, INEKE, STADTMUSEUM BERLIN (BERLIJN), BERLINER SECESSION, STADTMUSEUM BERLIN, SINGER LAREN, LAREN - Schilders van Berlijn 1888-1918: Berliner Secession: collectie Stadtmuseum Berlijn
35964: BARUCH, F., COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND - De rode vlag gestreken: een kritiek op het ontwerppartijprogram van de CPN
76660: BARY INTERNATIONAL PRODUCTS, ERMELO - Handleiding voor het spel mah jong
72974: BASALT-ACTIENGESELLSCHAFT (LINZ, RHEIN), JOSEF ARENS - 80 Jahre Basalt-Actien-Gesellschaft: 1888-1968
76407: BASART, C.J. - van aardige versjes tot zonnige prentjes - Van A tot Z,
55355: BASCóN-BORGELT, CHRISTIANE. - Mietshaus im Wandel: Wohnungen der behutsamen Stadterneuerung in der Luisenstadt: eine Typologie
55218: BASCOU, MARC, MUCHA, ALFONS, MATHILDENHHE (DARMSTADT) - Cataloge Alfons Mucha, 1860-1939: Mathildenhhe Darmstadt, 8. Juni bis 3. August 1980
39195: NETHERLANDS SHIP MODEL BASIN (WAGENINGEN) - NSMB report (1)
75404: BASTELAERE, DIRK VAN - Diep in Amerika, gedichten 1989-1991
71624: BASTEN BATENBURG, SASKIA VAN - Bob Pinedo, oncoloog, leven en werk
22484: BASTIAANS, W.CH.J. - 'Van planter tot bestuursambtenaar'., Wat lezers ervan zeggen.
22490: BASTIAANS, W.CH.J. - Herinneringen. II: Wat lezers er van zeggen
22491: BASTIAANS, W.CH.J. - Herinneringen. I: Uit het oude Ned. Indi, tijdvak 1890-1917
76708: BASTIAANSE, W.J. - De gemeente waar je woont... Hoogeveen ( lesbrief + werkboek )
76167: BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, DEPARTEMENT VAN OORLOG IN NEDERLANDSCH-INDI@E - Verslag van de militaire exploratie van Nederlandsch-Nieuw-Guinee 1907-1915
28186: BATAVIER A. ., K. H. SCHOLTEN WINDIG. - gezicht op doesburg
39333: BATENBURG, D.J.C. VAN - Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de natuurkundige aardrijkskunde.
26139: BATES, HENRY WALTER - Natuurvorser op de Amazone: verslag van avonturen en belevenissen, gedragingen van dieren, schetsen van het leven der Brazilianen en indianen, en aspecten van de natuur onder de evenaar, in de loop van elf reislustige jaren
38596: BATEY, MAVIS. - Alice's adventures in Oxford
54125: BAYERN. OBERSTE BAUBEHRDE. - Flsse und Bche erhalten, entwickeln, gestalten
71114: MICHIEL BAUD - Geschiedenis en maatschappij: tien jaar historisch onderzoek in Rotterdam
61465: BAUDET, GILBERT, WHLE, ANDREAS - Vierkant Paulus
28155: BAUDET, GILBERT, WHLE, ANDREAS - Vierkant Paulus
32578: BAUER, J., BOUSKA, V., TVRZ, F. - Thieme's edelstenengids: ontstaan, voorkomen, eigenschappen, gebruik
41945: BAUER, RAOUL - Kleio tot leven gebracht: levende geschiedenis in de films van Federico Fellini
68373: BAUGEAN - Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varenCollection de toutes les espces de batiments de guerre et de batiments marchands qui naviguent sur l'Ocan et dans la Mditerrane.
35167: BAUHAUS., CENTRAL SCHOOL OF ART & DESIGN (LONDON, ENGLAND) - 50 years Bauhaus
36620: BAUKNECHT, PHILIPP,, 1884-1933., KUNZ, LUDWIG., KUNSTSCHAU BTTCHERSTRASSE (BREMEN, GERMANY)., PAULA-BECKER-MODERSOHN-HAUS. - Philipp Bauknecht
69776: BAUMANN,RICHARD - 75 Jahre Bund der Historischen Deutschen Schtzenbruderschaften 1928-2003
48873: BAUMANN, HELMUT,, (1937-), KNKELE, SIEGFRIED. - Die wildwachsenden Orchideen Europas
73134: HANS BAUMER - Sferics: die Entdeckung der Wetterstrahlung
63509: BUMER, ANGELICA, - Kunst von Innen: Art Brut in Austria
76833: BAUMGϿRTEL, EHRFRIED - Die Almanache, Kalender und Taschenb�cher (1750-1860) der Landesbibliothek Coburg
53838: BAUR, FRANK - Scripta minora uit het werk van Prof. Dr. Frank Baur
7398: BAUWENS, A.R., DRIEL, L.F. VAN - Kanonnenvoer en erewacht: onder de vaandels van het Franse volk
51834: BAVARDI, HENRI - Moederleed ( Reeks Boeiende Verhalen - Beroemde Schrijvers )
52290: BAX, DIRK - Nagelaten gedichten van Dirk Bax
68445: BAX, MARTY (MARTINE THEODORA), 1956- - Guido Lippens: systeem of verbeelding?: werk uit de periode 1971-1988 , Systeem of verbeelding?
39956: BAX, MARTY, BOIS, MECHTELD DE, DRENTS MUSEUM - In het diepst van mijn gedachten...: symbolisme in Nederland 1890-1935
40476: BAYNES, KEN, BAYNES, KATE - Art and Society - Worship
44591: BAZIN, GERMAIN., JAY, MADELINE. - history of world sculpture
70806: ULRICH. SÖBBING - Westmnsterlndische Flurnamen. Bd. 2. Die Flurnamen der Gemeinde Sdlohn Atlas und Namenreg.
70807: ULRICH. SÖBBING - Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn: das preussische Grundsteuerkataster von 1826
60356: BEAN, A. - Haat heeft diepe wortels
73719: BEAUFORT, R.F.P. DE, JANSEN, L.H. - Over geschiedenis en volksleven van Woudenberg
2804: BEAUJEAN, H.A. - Schetsen uit de geschiedenis van Heerlerheide / H.A. Beaujean
37719: BEAUMONT, ELIE DE - Cervantes
75977: BEAUVILLARD (DOCTOR) - De geneesheer der armen en de 2,000 nuttige recepten
44630: BECHER, UDO. - Early tin plate model railways
53588: BECHERVAISE, JOHN MAYSTON. - Antarctica
27039: BECHTOLD, JEROEN, GERRITSEN, TINA, DOOP, JOS, MUSEUM WILLEM VAN HAREN, HEERENVEEN - Jeroen Bechtold: een indruk = an impression: 1979-1987
29709: BECKBY, HERMANN., PUBLILIUS, SYRUS - Die Sprche des Publilius Syrus.. Lateinisch-deutsch, ed. Hermann Beckby
70744: R. BECKER, S. VISSER - Overleven met oneliners: opkomst van monomanie in bedrijf en politiek
34211: BECKER, EDWIN, PRAHL, ROMAN, HUIG, MICHAEL, MERCKS, KEES, VAN GOGH MUSEUM (AMSTERDAM), RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH, AMSTERDAM, MUSEUM FR ANGEWANDTE KUNST, FRANKFURT AM MAIN - Praag 1900: pozie en extase
69486: BECKER, JAKOB - Het Smouse Kerkhoff te Geffen, 1693-1908
58786: BECKER, EDWIN, PRAHL, ROMAN, HUIG, MICHAEL, MERCKS, KEES, VAN GOGH MUSEUM (AMSTERDAM), RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH, AMSTERDAM, MUSEUM FR ANGEWANDTE KUNST, FRANKFURT AM MAIN - Praag 1900: pozie en extase
54198: BECKER, BERNHARD. - Westwallanlagen im Saarpfalz-Kreis
22003: BECKERS-SCHUWIRTH, A.M., BOUDEWIJN, P.M., BECKERS, J.J.M. - Weldadige Stichting Jan de Limpens: gedenkboek 1886-1986
65121: BECKERS-SCHUWIRTH, A.M., BOUDEWIJN, P.M., BECKERS, J.J.M. - Weldadige Stichting Jan de Limpens: gedenkboek 1886-1986
74904: TIMOTHY GREEN BECKLEY - Timothy Green Beckley;s Subterranean worlds inside earth. ( the hollow earth )
59130: BECKWITH, JOHN - Vroeg-middeleeuwse kunst
5672: BECU, L., CIJSOUW, K., SNEL, A.J. - Dagboek van een waterbouwer, 1944-1986
76430: R M A BEDAUX (ROGIER MICHIEL ALPHONS), 1943-, J D VAN DER WAALS (JOHANNES DIDERIK), 1925-, T A W VAN ROSSUM (THOMAS ALBERTUS WILLIBRORDUS), 1938-, STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE (LEIDEN) - Dogon: mythe en werkelijkheid in Mali
71361: BEDE THE VENERABLE, SAINT,, CHARLES WILLIAMS. JONES, CALVIN BENJAMIN. KENDALL - Bedae Venerabilis opera. Pars I. Opera Didascalica.
72161: BEDEE, KOR - Lathum
35689: BEECHING, WILFRED A. - Century of the typewriter
61384: BEECROFT, GLYNIS. - Casting techniques for sculpture
55491: HARMSEN VAN DER BEEK - De goede daad van Pim de padvinder
64888: BEEK, TON VAN. - Leven aan draadjes , Leven en werk van marionettenspelers uit zes verschillende landen ( = Life on wires, life and work of puppeteers from six different countries )
35197: BEEK-VAN DIEREN, J.J.H.C., SCHEYGROND, A. - Terschelling tussen Boschplaat en Behouden Huys: een eerbetoon aan Wouter van Dieren (1902-1935)
30025: BEEK-SASSEN, MARGUERITE VAN DER, KESER, FRED, STICHTING DE GELDERSE BLOEM, STICHTING GELDERSE CULTURELE RAAD - Beeldende kunstenaars in Gelderland. Dl. 1
72290: BEEK, C.G.G. VAN - Een geomorfologische bodemkundige studie van het Gunung Leuser Nationale Park, Noord Sumatra, Indonesi�
55354: VOETBALVERENIGING BEEKBERGEN. - Voetbalvereniging Beekbergen: jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van voetbalvereniging Beekbergen.
31866: BEEKMAN, E.M. - Bevroren jaren
73519: WILLEM BOERHAVE BEEKMAN - Hout in alle tijden DEEL 1
33931: BEEKMAN, F., KLERK, A.P. DE, DONKERSLOOT-DE VRIJ, Y.M., STICHTING MATRIJS, UTRECHT, STICHTING CULTUREEL ERFGOED ZEELAND - Werken met Zeeuwse kaarten: handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten
75395: BEELS, HELENA - Hier gebeurt nooit wat
20492: BEEMT F.H. VAN DEN., D. BOEKEMA., K.K. THIJSSENS - 300 jaar bouwen voor de landsverdediging.
57765: BEEMT, M.J.B. VAN DEN - Cultuurhistorisch landschapsbeheer
46129: BEENAKKER, JAN, BROEKHOFF, FRANS - Klasse: 100 jaar Katholiek Onderwijs in Hillegom
21027: BEENAKKER, J.J.J.M., RIJKSMUSEUM VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE NATUURWETENSCHAPPEN EN VAN DE GENEESKUNDE, MUSEUM BOERHAAVE, LEIDEN, HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND - Monsters van Rijnland: acht eeuwen droge voeten en schoon water /
45112: AL, B.P.F., BEERDEN, A.G.M. - Van Dale groot woordenboek Frans-Nederlands
31148: BEEREN, WIM, OXENAAR, R.W.D., DE VREE, FREDDY - Jan Cremer: schilder 55-88
74824: BEERENS, THEO A. - Dinxperlo naar school:
42130: BEERLING, DANE - Tussen flarden van mist...
71602: BEERS, JAN VAN ( ILL I. ISRAELS ) - Levensbeelden, pozy
32227: BEESEMS, C. - Jan Janssen: ik verkoos de wielersport
30787: BEETS, WILLEM C. - Raising and sustaining productivity of smallholder farming systems in the tropics
61550: BEETS, NICOLAAS - Kuser
71273: F. BEHRENDT, HELMEN HELMEN (VAN CASQUE ADRIAN TOT U.S. FRITZ) - Van staal tot kunststof
37167: BEHRENS, HERBERT - Brandpunt Rotterdam: de jaren zestig gezien door Herbert Behrens
37169: BEHRENS, HERBERT - Brandpunt Rotterdam: de jaren zestig gezien door Herbert Behrens
71820: BÉLA. KISS, IMRE. HORVÁTH - Brauerei-Wrterbuch = Brewery-dictionary
20551: BEIJER, HANS, GYMNASIUM HAGANUM ('S-GRAVENHAGE), GYMNASIUM HAGANUM, 'S-GRAVENHAGE - Helden-slachtoffers, heldhaftige slachtoffers: Gymnasium Haganum 1940-1945
70759: BEISSEL, STEPHAN - Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert
37716: BEKENKAMP, HEIN, TAMMELING, BART - Groningen toen: historisch jaarboek 1985
75295: BEKENKAMP, H.J.C. - Bezetting en bevrijding van Haren, 1940-1945
76853: BEKHOVEN, LIA VAN - In Londen, negen wandelingen
22700: BEKIUS, H.J., BERGMAN, R.A.M. - Rijswerkers bij de Zuiderzeewerken in 1956
46153: BEKKENKAMP, A. - J. W. Samberg, fenomeen: het levensverhaal van de pastor van Twickel en Twente (1890-1976)
40468: BEKKERING, HARRY, HEIMERIKS, NETTIE, PLEIJ, HENK - De hele Bibelebontse berg: de geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden
74076: BEKKERING, HARRY, HEIMERIKS, NETTIE, PLEIJ, HENK - De hele Bibelebontse berg: de geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden
75383: BEKKUM, WOUT VAN - Joods leven ( zutphen )
40522: BEKKUM, WOUTER JACQUES VAN - The Qedushta'ot of Yehudah according to Genizah manuscripts
30026: BEKS, MAARTEN, KESER, FRED, STICHTING GELDERSE CULTURELE RAAD - Beeldende kunstenaars in Gelderland. Dl. 2
30027: BEKS, MAARTEN, STICHTING GELDERSE CULTURELE RAAD - Beeldende kunstenaars in Gelderland. Dl. 3
75952: VERENIGING LOENENS BELANG - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Officieele gids voor Loenen op de Veluwe
22495: ONS ALLER BELANG - Gedenkboek ons aller belang: 1902-1952
4859: BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL, ROTTERDAM - Het Nederlandse rijelbelastingmerk 1924-1941 catalogus
63168: BELCAMPO - Sint Joris
435: BELDERBOS, D.A. - Kuieren: herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht / D.A. Belderbos; red.: B. Wegener Sleeswijk ... et al.
40303: BELDT, GERRIT VAN DEN (JR.) - Spaarndam 700: geschiedenis van het dorp tussen Spaarne en IJ, 1285-1985
70531: GEMEENTE UTRECHT. AFDELING STRATEGISCH BELEID. - Utrecht over morgen
40875: ANCIENT ORDER OF FORESTERS NEDERLAND-BELGI - 100 jaar Ancient Order of Foresters Nederland-Belgi 1880-1980
48764: BELGIUM. , ADMINISTRATION DES EAUX ET FORêTS. - Merkwaardige bomen van Belgi
6666: BELL, CRESSIDA - Decoratie schilderen: muren, deuren, meubels, aardewerk, gebruiksvoorwerpen
60354: BELLAH, JAMES WARNER - Verraad aan de Coloradorivier
7179: BELLAMY, JACOBUS, BUIJNSTERS, PAGINA'SJ., SOLANGES, PAUL, STICHTING KUNSTUITLEEN ZEELAND - Roosje en haar nazaten
74844: N.N. ILLUSTRATIES CL BEZEMER. LAYOUT H.L. VAN BELLEN - Veertig jaar buizen
46262: BELLOWS, THOMAS J. - The People's Action Party of Singapore: emergence of a dominant party system
76665: JOHAN BELONJE - Het Fort Rovers of (de) Rovere
22174: BELONJE, J. - Het Huis Dampegeest bij Limmen
53805: BELTMAN, B.G.H.J., JONKHOF, J.F., WERKGROEP INTEGRAAL WATERBEHEER, CENTRUM VOOR LANDBOUWPUBLIKATIES EN LANDBOUWDOCUMENTATIE, WAGENINGEN - Water in balans
72181: BEMELMANS, J., SLOTEMAKER DE BRUϿNE, J.R., CASIMIR, ROBERT, NATIONAAL CONGRES VAN DE TUCHT UNIE TOT BESTRIJDING VAN DE TUCHTELOOSHEID BIJ HET NEDERLANDSCHE VOLK ( 2 DELEN ) - Ons volk en de tucht
69478: BEMELMANS, J., SLOTEMAKER DE BRUϿNE, J.R., CASIMIR, ROBERT, NATIONAAL CONGRES VAN DE TUCHT UNIE TOT BESTRIJDING VAN DE TUCHTELOOSHEID BIJ HET NEDERLANDSCHE VOLK ( 2 DELEN ) - Ons volk en de tucht
52322: N.N. ILL. VAN F. BEMMEL - De winter van '40
30029: BEMMEL, H.C. VAN - Arnhem: acht historische opstellen
26815: BEMMEL, H.CHR. VAN - De kolken in Holthuizen
26837: BEMMEL, H.CHR. VAN, ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - 150 jaar Bibliotheek Arnhem: geschiedenis en collecties
25627: BEMMEL, H.CHR. VAN, ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - 150 jaar Bibliotheek Arnhem: geschiedenis en collecties
33513: BEN (OOM) [ BERNARD WILLEM WIERINK, 1856-1939], - Pim's poppetjes: een kijksprookje voor zijn vriendinnetjes & vriendjes
43606: BEN (OOM) [ BERNARD WILLEM WIERINK, 1856-1939], - Pim's poppetjes: een kijksprookje voor zijn vriendinnetjes & vriendjes ( eerste druk )
32894: HORSTHUIS BEN, - Topelichting bij: de weg door de tijden. Op weg-plaat
35987: BENAVENTE, FRED - Tien jaar Farce Majeure: uit het leven gegrepen
74142: ESTHER BENBASSA - Un grand rabbin sepharade en politique 1892-1923
38763: BENDER, ROGER JAMES., TAYLOR, HUGH PAGE. - Air organizations of the Third Reich, the Luftwaffe
72662: BENDERS, JEROEN F. - Een economische geschiedenis van Groningen, Stad en Lande, 1200-1575
73448: JOHN J BENEDETTO - Real variable and integration: with historical notes
76681: ABDIJ ST. BENEDICTUSBERG (VAALS) - Abdij Sint Benedictusberg Mamelis Vaals.
70302: BENES, FRANTISEK & PATRICIA TOSNEROVA [EDS.] - Die Post im Ghetto Theresienstadt / Mail Service in the Ghetto Therezin / Posta v ghettu Terezin 1941 - 1945 .
71591: ETTA. BENGEN - Die grosse Welt der Gartenzwerge Mythen, Herkunft, Traditionen; ein historischer Rckblick
76350: BENJAMIN CONSTANT (HENRI BENJAMIN), 1767-1830., MARTIN DE HAAN 1966- - Adolphe: een anekdote aangetroffen tussen de papieren van een onbekende en uitgegeven door Benjamin Constant
71655: BENJAMIN ELLIS MARTIN, ERNEST DRESSEL. NORTH, HERBERT RAILTON, JOHN FULLEYLOVE - In the footprints of Charles Lamb,
42482: BENNETT, LINDSAY, HEUVEL, SONJA VAN DEN, VERSCHOOR, JAAP, KONINKLIJKE NEDERLANDSE TOERISTENBOND ANWB - Provence, Côte d'Azur
33964: BENNETT, DAVID - Metro: het verhaal van de ondergrondse spoorweg
75001: BENNINK, HENNY - Viefheimen, een gemeente in de Achterhoek
30822: BENOIT, JACQUES - Japanse gedichten
25236: BENSCHOP, NEL - Glimlach in woorden
25203: BENSCHOP, NEL - En er ws licht
25204: BENSCHOP, NEL - Zie de mens: gebeden
73256: BENSCHOP, HARRY, HAPEREN, ANTON VAN - Zeehonden in de Zeeuwse wateren
60171: BENSING, HILDE - Professor kweetetgraag bij de vogels
64937: BENSINK, JAAP., KRIJT, JAN., ROETERDINK, GERRIT., ELFRINK, JAN. - Dat zijn leuke dingen: veertig korte verhalen en illustraties
74058: BENTHEM, HANS VAN, BAANSTRA, PETER, VERENIGING HEEMKUNDE OOTMARSUM EN OMSTREKEN - Canon van Ootmarsum, 50 vensters op een historisch stadje
31943: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN - Niet leuk: de wereld van depressie en manie
66112: BENTUM, AD VAN - Niger, Nigeria, Kameroen
24717: BENTUM, AD VAN - Ardennen, Luxemburg
75991: ILLUSTRATIE OMSLA HEINRICH C. BERANN (1915-1999) - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Grossglockner-Hochalpen-Strasse Salzburg; Osterreich; Karnten;
70185: BERBEN, PAUL - Dachau, 1933-1945
47658: BERENDS, JAN, OUDHEIDKUNDIGE KRING DEUTEKOM, DOETINCHEM - Geschilderd verleden: hoe plaatselijke en enige andere beeldende kunstenaars in de twintigste eeuw aanzichten van Doetinchem, Gaanderen en Zelhem vastlegden op schilderpaneel en tekenpapier
63031: BERENDS, JAN - IJsselgraaf in plaatjes & praatjes
63531: BERENDS, JAN, BIK, JAN, BOELAARS, HENRI - Benedictijnen op Slangenburg
60197: BERENDSEN, ANNE, 1911-, GRASWINCKEL, D. P. M., 1888-1960., HETPRINSENHOF (DELFT) - De Nederlandsche Leeuw: tentoonstelling ter gelegenheid van de herdenking van het 75 jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, van 21 juni tot en met 10 augustus 1958
21848: BERENDTS, TRUUS - Aslan verrassend anders
34637: BERENS, HETTY, BRINKMAN, ELS, GISPEN INTERNATIONAL, NAI UITGEVERS, NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT - Gispen in Rotterdam: nieuwe verbeelding van het moderne
47479: BERENSCHOT, HENK, COMMISSIE 750 JAAR MISTE. REDACTIECOMMISSIE - 750 jaar Miste: een buurtschap apart
210: BERG, HERMA M. VAN DEN - Ferwerderadeel / door Herma M. van den Berg; met een inl. door W. Jappe Alberts ... ; afb. naar tek. door W.J. Berghuis en T. Brouwer; foto's door A.J. van der Wal [et al.]
53613: BERG, A.E. VAN DEN, BERG, M.M.H.E. VAN DEN - Van buiten word je beter: een essay over de relatie tussen natuur en gezondheid
40447: BERG, ARIE VAN DEN, ANKER, ROBERT, STICHTING HISTORISCH BOERDERIJ-ONDERZOEK - Eerst de hoeve, dan het hart: de Nederlandse boerderij in verhalen, gedichten en foto's
34074: BERG, MARTIN VAN DEN, PROVINCIALE PLANOLOGISCHE DIENST, NOORD-HOLLAND - Avifauna Amstelland: geografische en ecologische positie van de vogels in het landschap
55270: BERG, HERMA M. VAN DEN - Noordelijk Oostergo: Ferwerderadeel
2947: BERG, D. VAN DEN - Cornelis Jacobus Snijders (1852-1939): een leven in dienst van zijn land en zijn volk: eene levensbeschrijving, mede steunende op zijne eigen Herinneringen / door D. van den Berg;
31208: BERG, ARIE VAN DEN - Een absoluut muizegat
76799: MJ VAN DE BERG - Gestel by Eynthoven: enige fragmenten uit de geschiedenis der voormalige gemeente Gestel en Blaarthem c.a.
70289: BERG, J.H. VAN DE, KRUISDIJK, J. - Het veranderende Goor
31266: BERG, AART N. VAN DEN - God and the economy: analysis and typology of Roman Catholic, Protestant Orthodox, Ecumenical, and Evangelical theological documents on the economy, 1979-1992
30866: BERG, OTTO KARL,, 1815-1866. - Pharmazeutische Waarenkunde. Pharmakognosie des Pflanze- und Thierreichs.
23903: BERG, HERMA M. VAN DEN - Kollumerland en Nieuw Kruisland: voorafgegaan door Overzicht van de bouwkunst in Noordelijk Oostergo
73058: REMCO VAN DEN BERG - Voorheen Zaanse Molens De verhuizing van in de Zaanstreek gebouwde Molens naar andere streken en plaatsen in Nederland
70308: BERG, J.H. VAN DE, LEURINK, J.A.M. - Hengelo een veranderende stad
22508: BERG, HENK - Over stalles en parket: Rotterdam en het witte doek: een populair-historisch overzicht van de Rotterdamse en Schiedamse bioscopen, 1896-1996
23900: BERG, HERMA M. VAN DEN - Ferwerderadeel
35609: BERG, ELSE - Tentoonstelling Hollandsche kunstenaarskring
32053: BERG, ESTHER M. VAN DEN - The influence of domestic NGOs on Dutch human rights policy: case studies on South Africa, Namibia, Indonesia and East Timor
71467: BERG, N.P. VAN DEN - Ons Indisch muntwezen
47570: BERG, JAAPJAN, BOUVIER, PIERRE, NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT - Living in the Lowlands: the Dutch domestic scene 1850-2004
35923: BERG, J.H. VAN DEN - Het ziekbed: een hoofdstuk uit de medische psychologie
35924: BERG, J.H. VAN DEN - Psychologie en geloof: een kroniek en een standpunt
35925: BERG, J.H. VAN DEN - Wat is psychotherapie?
65104: BERG, MARTIN VAN DEN, PROVINCIALE PLANOLOGISCHE DIENST, NOORD-HOLLAND - Avifauna Amstelland: geografische en ecologische positie van de vogels in het landschap
61509: BERG-MEY, M. G. VAN DEN. - Liber amicorum: ter gelegenheid van de opening van het stadhuis op 15 mei 1976: aangeboden aan het gemeentebestuur van Zwolle
35284: BERG, E.L., HILLENIUS, D. - De VNG in de jaren zeventig: portret van een belangenorganisatie
29470: BERG, C.R. VAN DEN - Philippus Melanchthon: de levensweg van Luthers vriend
76800: GP VD BERG - Geschiedenis van Gestel-Blaarthem, St. Lambertusparochie
40531: BERGE, H.C. TEN - Gedichten
34125: BERGE, DOMIEN TEN - De stripkunst van Marten Toonder
36933: BERGE, H.C. TEN - Hollandse sermoenen: gedichten
22297: BERGE, DOMIEN TEN - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats
36904: BERGE, ALEXANDER VAN - Jen Alkema: architect
37212: BERGE, ALEXANDER VAN - Jen Alkema: architect
2620: BERGEIJK, HERMAN VAN - Willem Marinus Dudok: architect-stedebouwkundige, 1884-1974 / Herman van Bergeijk;
39359: BERGEN, GEER D. VAN - De kerk van Odoorn
42054: BERGEN, PIET VAN - Oons jong. Het wicht en de dree dieksen. 1280 - 1980 700 jaar Tubbergen.
36187: BERGENGRUEN, WERNER - De sjah en zijn heir
76676: HORST BERGER - 4000 km Hauptwanderwege der DDR; 9 Hauptwanderwege mit umfassender Ortsliste und vielseitigen Kurzinformationen.
39198: BERGER, JOSEPH., CENTRE D'TUDE DE L'AZOTE. - Maize production and the manuring of maize
76764: BERGER, L. ( OMSLAG ONTWERP PIET WORM ) - Contact der sexen? seksuele
22001: BERGERS, ALBERT., PIET DE GREEF. - Nostalgisch gezicht Zaanstreek
53943: BERGH, JORIS VAN DEN - Er deugt iets niet in het Nederlandsche voetbal
65034: BERGHAUS, HERMANN, STIELER, ADOLF - Stieler's Schulatlas
36494: BERGHAUS, (DR. HEINRICH), - De Volken van den Aardbodem volgens hunne afstamming, verwantschap en eigendommelijkheden in regeringsvorm, godsdienst, zeden, gewoonten en kleederdragt. Transl. after the orig. german edn.(1845-1847) by M.J. van Oven.FIRSTdutch EDN.
42375: BERGHE, LOUIS VANDEN - La ncropole de Khurvin
71311: GOOS VAN. BERGHEM - 350 jaar Nederlands Hervormde Kerk West-Terschelling: 1654-2004
76342: BERGHMANS, JAN - Analfabeten
68460: BERGHS, JAN (J. H. J.) - Uit Baexem's oude verleden deel 2
5783: BERGHUIJS, N. - Margrita Maria van Falckensteijn: pleegdochter van prinses Maria van Oranje
73898: WILLEM HENDRIK BERGHUIS - Ontstaan en ontwikkeling van deNederlandse beleggingsfondsen tot 1914
64869: BERGHUIS, JOH. - Onze moestuin: leesboek
72393: BERGϿ, HEIN, ROITERO, D.L., FEDERATIE BEHOUDT DE LANGSTRAATSPOORBRUGGEN, WAALWIJK - Fietsen over monumenten, verleden, heden en toekomst van het spoorwegtrac Lage Zwaluwe-'s-Hertogenbosch ( 't Halve Zolenlijntje
35599: BERGMAN, ANDREW - Geld als water: Hollywood in de crisisjaren
31447: BERGMAN - De tijd te lijf
69814: BERGMANN, J.H. - E.A. - gedenkboek van de Nederlandsche vereeniging van gezagvoerders bij de binnenvaart
39485: BERGMANS, PAUL,, 1868-1935., HEINS, ARMAND JEAN,, 1856- - Album du vieux Gand.Vues monumentales et pittoresques de la Ville de Gand trsvers les agês accompagnes de notices historiques
70048: BERGMILLER, FRITZ ( VOORWOORD. DR A J J KLOPPERT ) - Onze honden
67290: BERGSMA, C.A. - Handleiding tot de vervaardiging der Dornsche Leemdaken
34938: BERGSMA, PETER - Dag van het vertaalde kinderboek
37715: BERGSMA, ENNO - Ontwaken
1397: BERK, BART VAN DEN - Holtum in sombere dagen 1940-1945. Dl. 2
71023: K. VAN BERKEL - 40 jaar Groniek, 1967-2007
34442: BERKEL, ROB - A is een koetje (dat staat op zijn kop): waar komen onze letters vandaan?: over de geschiedenis van het schrift en het alfabet
36068: BERKELBACH VAN SPRENKEL, C. - ...En legden Hem in een kribbe: kerstkribben uit de collectie Elisabeth Houtzager
50468: BERKELEY, ALICE., MARQUES, SUSAN LOWNDES., INEICHEN, PAMELA. - English art in Portugual
55442: BERKEN, TINE VAN - Roodkapje en Asschepoester
42306: BERKENVELDER, F.C. - Zwolse regesten. I: 1350-1399
73797: BERKERS, MARIEKE, BRANDENBURGH, CHRYSTEL - Limesweg
55324: BERKHOF, H., PROTESTANTSE STICHTING TOT BEVORDERING VAN HET BIBLIOTHEEKWEZEN EN DE LECTUURVOORLICHTING IN NEDERLAND, WERKGROEP KRAAKPROBLEMATIEK, DE HORSTINK, AMERSFOORT - Kraken in Nederland: rapport van de Raad van Kerken in Nederland ( = Squatting in the Netherlands: Report of the Council of Churches in the Netherlands )
26702: BERKHOF, G.C., VOLTEN, P.M.E. - Het militair-strategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie: overeenkomsten en verschillen
58982: BERKVENS, A.M.J.A., VENNER, G.H.A., SPIJKERBOER, G., STICHTING TOT UITGAAF DER BRONNEN VAN HET OUD-VADERLANDSE RECHT - Het Gelderse land- en stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1620
2806: BERKVENS, A.M.J.A., GEHLEN, A.FL., WERKGROEP LIMBURGSE RECHTSGESCHIEDENIS, MAASTRICHT - Van verminkingsstraf tot vrederechter: opstellen ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2000) / onder red. van A.M.J.A. Berkvens en A.Fl. Gehlen
53608: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna commoditas: a history of Leiden University Library, 1575-2005
22766: BERKVENS, A.M.J.A., RENSCH, TH.J. VAN, WERKGROEP LIMBURGSE RECHTSGESCHIEDENIS, MAASTRICHT - Wordt voor recht gehalden: opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis
43581: BERLAGE, C., M. A. FADDEGON - Methode voor het onderwijs in constructief ontwerpen van textiel versieringen
36602: BERLAGE, HENDRIK PETRUS,, 1856-1934., GRATAMA, JAN. - Dr. H. P. Berlage, bouwmeester
76065: BERNARD CIMA 1946- ..., RAYMOND CIMA 1943- ... - Ouvrage de Sainte-Agnès: Côte d'Azur
66011: BERNATZIK, HUGO A.; BYER DORIS(ESSAY) - Fremde Frauen: Photographien des Ethnographen Hugo A. Bernatzik
42128: DIV AUTEURS O.A VOORWOORD PRINS BERNHARD. - 60 jaar Madjoe. Jubileumnummer
42129: DIV AUTEURS O.A VOORWOORD PRINS BERNHARD. - 60 jaar Madjoe. Jubileumnummer
75294: HERBERT BERNHARD - 1945. Die Entscheidungsschlacht am Niederrhein
28616: BERNINK, J.B. - Ons Dinkelland: natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente
58981: BERNS, J.B., SCHAARS, A.H.G., STICHTING STARING INSTITUUT, MR. H.J. STEENBERGENSTICHTING - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten: WALD. : De mens
58980: BERNS, J.B., SCHAARS, A.H.G. - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten: WALD. : De mensonder toozicht van de WALD-commissie: J.B. Berns ... [et al.]
72281: BERTELINK,D. E.A. - Geschiedenis van de Hilversumsche voetbal en athletiekvereeniging Donar 1916 - 1986
76717: BERTELS, PIA, RIJKSUNIVERSITEIT, UTRECHT. BURO STUDIUM GENERALE - Het naadje van de Blauwkous, over een eeuw vrouwen in de wetenschap aan de RUU
72629: BERTELSEN, AAGE - Oktober 43, Ereignisse und Erlebnisse w�hrend der Judenverfolgung in D�nemark
76100: ALFRED BERTHA - Hergenrath : eine Dorfchronik
22239: BERTRAND, JOAN - De Runxputte en Onze Lieve Vrouw ter Nood: een bekend bedevaartsoord te Heiloo
71248: BES, JAAP, ZAALBERG, MARIKE, NATUUR- EN VOGELWACHT ROTTA, BLEISWIJK - De Rottemeren, natuurlijk bekeken
71062: BESKERS, RIEK, HEUVEL, RIEN VAN DEN, DWZ, WESTERVOORT, MAW, ZEVENAAR - Mo'j 's kieken wah 'n schrievers: 't beste van hedendaagse streektaalschrievers uut Gelderland, Salland en Twente: gedichten, verhalen, foto's en geschreven zelfportretten
42523: BESKERS, RIEK, HEUVEL, RIEN VAN DEN, DWZ, WESTERVOORT, MAW, ZEVENAAR - Mo'j 's kieken wah 'n schrievers: 't beste van hedendaagse streektaalschrievers uut Gelderland, Salland en Twente: gedichten, verhalen, foto's en geschreven zelfportretten
29869: BESOUW, GEERT VAN, BEERTHUIZEN-VAN KOOTEN, ADA, STICHTING STICHTS-HOLLANDSE BIJDRAGEN, WOERDEN - Montfoort: geschiedenis van een kleine Utrechtse stad: 1670-1750
1798: BESSELING, PETER - Lijsterjaren
59069: BESSELINK, WOUTER, SINT OSWALDUSGILDE, STOKKUM - Voorwaarts, mars!: 125 jaar Sint Oswaldusgilde Stokkum 1882-2007: een historie van het Stokkumse gildewezen
41415: BESSELINK, HARRY - Molecular and biochemical studies on the Ah receptor pathway in flounder (Platichthys flesus)
73791: GEORG OTTO ADOLF BESSELL - Norddeutscher Lloyd, 1857-1957; Geschichte einer bremischen Reederei.
71944: BEST, PIETER (1800-1852) - Grondbeginselen der aardrijkskunde
73701: BESTEN, HANS DEN, ELFFERS, ELS, KLOOSTER, WIM, LEERSTOELGROEP NEDERLANDSE TAALKUNDE, AMSTERDAM - Samengevoegde woorden, voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar
76910: BESTEN, LEEN DEN - Kerk aan de Markt, ontmoetingskerk te Zevenaar
1529: BETERAMS, P., FANFARE MOED EN IJVER (BLITTERSWIJCK), MOED EN IJVER, BLITTERSWIJCK - Hoe 't globaal reilde en zeilde, de jaren door...!: kroniek van een fanfare in haar verbondenheid met het dorpsleven!
63386: BETH, EVERT W. - Inleiding tot de wijsbegeerte der exacte wetenschappen
63416: BETH, EVERT W. - Mathematical thought
63415: BETH, EVERT W. - Formal methods
31600: BETHLEHEM, J., HIEGENTLICH, F.P. - Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de joden in Nederland
75693: BETTING, JOS, WESSELS, JOS - Gondelvaart Bredevoort in woord en beeld, 1968-2008
71835: ZUIJLEN P.C. VAN EN P. JOH. BETTINK - Nieuwe plattegrond van Amsterdam en omgeving met uitbreidingsplan - Berlage en alphabetisch register van de namen der straten enz.
73931: P D BEUCHAT - The verb in Zulu
4539: G. BEUDEKER - Voorlopige uigave., receptuur, Leerboek te gebruiken bij de opleiding van apothekers-assistenten
25985: BEUGEL, E.H. VAN DER - Verslag van het congres 'Afschrikking en Ontspanning': gehouden in het Nederlands Congresgebouw te 's-Gravenhage op 19 en 20 november 1968 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Hogere Krijgsschool
61544: BEUKELAER, HANS DE, WERKGROEP HEEMKUNDE BASISONDERWIJS AALTEN, OUDHEIDKUNDIGE WERKGEMEENSCHAP AALTEN-DINXPERLO-WISCH - Kerken in de kijker
53411: SCHRIJFBUREAU DE BEUKELAER - Negentig jaar katholiek onderwijs in Bredevoort 1902-1992
74190: BEUKELAER, HANS DE (J.F.TH.), 1951-, LINDE, LEO VAN DER. - Aalten, 1945-1975: beeld van een veranderend dorp
72124: BEUKELAER, HANS DE, BOERRIGTER, HANS - Nestiezern centraal, een beeld van het dagelijks leven in de buurtschap IJzerlo
58918: BEUKELAER, HANS DE - Nijver in het groen
27847: BEUKELAER, HANS DE, WERKGROEP HEEMKUNDE BASISONDERWIJS AALTEN, OUDHEIDKUNDIGE WERKGEMEENSCHAP AALTEN-DINXPERLO-WISCH - Kerken in de kijker
69535: BEUKELAER, HANS DE - Van huid tot koninklijk leder: 125 jaar Koninklijke Hulshof's Leerfabrieken Lichtenvoorde 1876-2001
56753: BEUKELAER, HANS DE - St.-Helena's ommegang
42425: BEUKELAER, HANS DE - De Meteoor: flexibel in beton, 1907-2007
42424: BEUKELAER, HANS DE, BOERRIGTER, HANS - Lintelo: 'n buurtschap
76374: BEUKELAER, HANS ., SIDNEY LUIMES - De Slinge(r)bal: 1946-1996 50 jaar tennisvereniging Altec
26011: BEUKEN, W.H. - Beatrijs
36052: BEUKER, KLAAS - Titus Brandsma
304: BEUKERS, HARMEN - The mission of Hippocrates in Japan: the contribution of Philipp Franz von Siebold / Harmen Beukers; [ed. by Willem van Gulik ... et al.; transl. by Yutaka Matsumoto; Japanese text rev. by Algemeen Vertaalbureau Muiderkring; English text rev. by
35604: BEUMER, FRED, KOOGER, C.F., STICHTING: FIETS!, AMSTERDAM - Fietsverzorging
29422: BEUMER, JURJEN, BAEST, MARIEKE VAN - Als de hemel de aarde raakt: spiritualiteit en mystiek: ervaringen
70547: JOHAN G. BEUN - Uut 't laeven van 'Jam van d'n Doven Vaogs: 'een spierken van dit en een fitsken van dat'
76668: JOHAN G. BEUN - Uut 't laeven van 'Jam van d'n Doven Vaogs: 'een spierken van dit en een fitsken van dat'
75975: BEUTHE, PAUL - zu lebenshellen tagen ( volkswegeg kever enz reclame boekje )
23415: BEVAART, WILLEM - Bronbeek: tempo doeloe der liefdadigheid.
60333: BEVEREN, F. J. VAN. - De ontwikkeling van de geregelde trans-atlantische luchtpostverbindingen. ( = The Development of Regular Trans-Atlantic Airmail Connections )
36090: BEVERS, AD (TEKST) FOTOGRAFIE: MARTIEN COPPENS - Samen Bouwen. Twintig Jaren Wilma Weert 1939-1959..
20678: BEVERSLUIS, MARTIEN - Vive le geus!: een bloemlezing geuzenliederen
73398: TEKSTBUREAU ZONNEVELD & THÖNE 1BEVERWIJK. - Meer dan droge voeten - Landschapsontwikkelingsvisie bij dijkversterking Zuider Lekdijk: een samenvatting
72980: FRIEDEMANN BEYER - Das Leben der Sybille Schmitz. Schöner als der Tod:
39363: BEYERMAN, MR.J.J. - Catalogus der topografische tentoonstelling uit de verzamelingen van het gemeente archief te Dordrecht
19948: BEYLEVELT, KAREL - Nature guide Netherlands Antilles & Aruba
68383: BEZEMER, CLEMENT ( ILLUSTRATOR )., BRUYN, AB DE., P. VAN LEEUWEN JR'S BUIZENHANDEL (ZWIJNDRECHT), DE LONGTE) - Mille periculis supersum ( = Duizend gevaren overleven )
36205: DE BEZIGE BIJ, AMSTERDAM - Uit de korf: een boekje over Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken
72592: BϿLL, HEINRICH, CHARGESHEIMER - Im Ruhrgebiet
29930: BIANCHI, HERMAN - Basismodellen in de kriminologie
61665: STICHTING VRIENDEN VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK (VORDEN) - Vorden '99: portret van een dorp op de grens van twee eeuwen.
29211: CENTRALE VERENIGING VOOR OPENBARE BIBLIOTHEKEN (DEN HAAG) - Bibliotheekterminologie Engels-Frans-Duits-Nederlands
21003: BICKER CAARTEN, ANTON - Molens in Drenthe
26466: BIDWELL, SHELFORD, OUDEN, C. DEN - Oorlog te land
30089: BIERENBROODSPOT, GERTI - Egypte
41307: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance
40598: BIERENS DE HAAN, J. - Gemeenschap en maatschappij: een analyse van sociale verhoudingen
58788: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance
7001: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL, MUSEUM HET VALKHOF, NIJMEGEN, BRANTSEN VAN DE ZYP STICHTING, ARNHEM - Gelderse gezichten: drie eeuwen portretkunst in Gelderland, 1550-1850
21625: BIERENS DE HAAN, J. - De democratie op het keerpunt
58866: BIERENS DE HAAN, J.C., JAS, J.R. - Geldersche kasteelen: tot defensie en eene plaissante wooninge: architectuur, interieur, tuinen / J.C. Bierens de Haan en J.R. Jas
6703: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung: eine Einfhrung in die allgemeine Tierpsychologie
48767: BIERMA, M., HARSEMA, O.H., WATERBOLK, H.T - Archeologie en landschap
76682: BIERMAN, MARTEN, MEINSMA, HARKOLIEN - Dreigende leegstand in de Westelijke Mijnstreek, debacle of uitdaging?
76691: BIERMAN, MARTEN, WERKGROEP TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN DE BOUWNIJVERHEID, SISWO/INSTITUUT VOOR MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN - Ruimte gespaard, mogelijkheden tot herverstedelijking nader verkend
76683: BIERMAN, MARTEN, MEINSMA, HARKOLIEN - Ruimte sparen in de Westelijke Mijnstreek
24468: BIESBOER, PIETER, SITT, MARTINA, ALTNER, MARVIN, FRANS HALS MUSEUM (HAARLEM), FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM - Satire en vermaak: schilderkunst in de 17e eeuw: het genrestuk van Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610-1670
6306: HISTORISCH STUDIECENTRUM ALDEN BIESEN - Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen ( 7 delen )
42521: BIESEN, HAN - Overvloeiprojektie van a tot z: handboek voor perfekte diapresentaties
48740: BIEWENGA, WIM - Wim Biewenga
61460: BIEZEN, S.C. VAN DER, GRAAFF, J. VAN DE, TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN, DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE, DELFT - Basisrapport zandige kust
22582: BIEZEN, J. VAN, VELDHUYZEN, MARIE, STICHTING CENTRUM VOOR DE KERKZANG - Hymni, ofte Loff-sangen op de Christelijcke feest-dagen ende ander-sins
74688: BIHALJI-MERIN, OTO, BENAC, ALOJZ - The Bogomils,
56700: BIJ DE LEIJ, J. - Masterke op it Ellertsfjild: toanielstik yn fiif bidriuwen
40613: NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP - Kijken en luisteren
53802: BIJL, ROB, SCHNABEL, PAUL, NICOLINE BAARTMAN JOURNALISTIEKE PRODUCTIES, BILTHOVENIVR, SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAUPBL - Opvallend gewoon: het bijzondere van Nederland: beschouwingen bij het afscheid van Paul Schnabel als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau
71109: BIJL, NIELS VAN DER - De internationale politieke economie van transformatie
33910: BIJLSMA, HEDMAN - Yn streken: tachtig jaar Bond van ijsclubs in twee eeuwen Friese schaatssport
37932: BIJLSMA, MEVROUW - Nieuw eenvoudig Blouse - boek. Methodisch bewerktvoor huisgezin en school
40298: BIJMA, G. - Boelenslaan. Historie en Dorpskroniek van omstreeks 1825 tot heden 1976
73159: M BIJPOST - Nederland in de Tweede Wereldoorlog: toelichting bij Van Goor's historische wandkaart.
73158: M BIJPOST - Nederland in de Tweede Wereldoorlog: toelichting bij Van Goor's historische wandkaart.
33238: BIJSTERVELDT, MARC VAN, LUTEIJS, JOHN, WAFELBAKKER , FRITS, NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SEKSUELE HERVORMING - Rijp en groen: 30 jaar voorlichting over seksualiteit
26304: BIK, J.G.W.F., KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST. AFDELING GOUDA - 100 jaar Afdeling Gouda en Omstreken van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
20428: BILDERDIJK, WILLEM - Pozy
48683: BILT, J. VAN DER - De astronomische hemelverschijnselen
46176: BINNENDIJK, DIK, GROENEVELD, HENK, BOOST, WIM, AKTIE STROHALM - Van veevoer tot frikandel en kippepoot: over de sociaal-ekonomische positie van de boer in de intensieve veehouderij
72604: W. KUYPER BINNENHUISKUNST. - Woonschepen: verzamelde ontwerpen met foto's van interieurs, losse meubelen enz.
76521: ANTOINETTE LEPPER-BINNEWERG - Carl Pott: das Nutzliche vollkommen gestalten
22152: BINNEWIERTZ, H.H.B. - Heemstede
72312: BINYON, LAURENCE - The madness of Merlin
75970: H BRÉBION - The legend of the carved rocks ( of Rotheneuf )
42088: BIRCHEL, REINHARD - Gentegreerde schakelingen voor de zendamateur: principe en toepassingen van analoge en digitale gentegreerde schakelingen
73739: CHRISTOPHER BIRD - Wünschelrute oder das Mysterium der weissagenden Hand: d. seit Jh. bekannte Kunst, nach Wasser, Öl, Mineralien u.a. Naturschätzen oder verlorenen Gegenständen zu suchen
71822: BIRGITTA. SAHLÉN, LUNDS UNIVERSITET. INSTITUTIONEN FÖR LOGOPEDI OCH FONIATRI. - From depth to surface
43564: BIRKHUSER, MARTIN H., HENRI ROZENBAUM - European consensus development conference on Menopause
29796: BIRNIE, SYLVIA, DEINEMA, JAAP - Brussel en Walloni
55383: BISCHOFF, A. W. J. - Gerrit Kruk: een leven van werken
29667: BISHOP, MARK - De essentie van karate: leraren, stijlen en geheime technieken van Okinawa karate
69778: BISHOP, GEORGE - Mercedes
75553: BISON, META - Verder geen bijzonderheden, de historie van de kruisverenigingen in IJmondgemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen
35046: BISON, META - Beverwijkse veilingen
75552: BISON, META, ZANTVOORD, WIM - De Beverwijkse brandweer
38187: BISON, META - De zomerkoning te rijk
53941: BISSELING, G. - P. VERMEIREN, - Rentjongs
76855: RICHARD E BISSELL - Apartheid and international organizations
62939: BITTER, H. - De Hortus medicus of Stads-kruidtuin van het collegium medico-pharmaceuticum te Haarlem
25889: BITTER, J.G.A., ROEKEL, C. VAN - Uit Arnhems vergeetboek
75723: KIRSTEN BJERREGAARD - Design from Scandinavia,
55424: BLAAUW, HENRITTE - De avonturen van Eddy en Freddy
74666: BLAAUW, HENK - Cruydenborgh & Endelhoef, geschiedenis en opgraving van twee verdwenen buitenplaatsen aan de Vecht te Maarssen
22155: BLAAUWEN, A.L DEN, RIJKSMUSEUM (AMSTERDAM) - Saksisch porselein 1710-1740 = Dresden china
2791: BLAEU, JOAN - Toonneel der steden van Holland, Westvriesland, Utrecht / Joan Blaeu
70691: S.J. BLAISSE, TH. ETTY, AMSTERDAMSCHE STUDENTEN ROEIVERENIGING "NEREUS" (AMSTERDAM). - Nereus: 1960-1965
61511: BLAKE, NICHOLAS - Malice in Wonderland
22390: BLAKE, R.L.V. FFRENCH - Dressuur voor beginners: de eerste beginselen van de dressuur
22391: BLAKE, R.L.V. FFRENCH - Dressuur voor gevorderden: een stapje verder in de dressuur
74011: BLAKE, GEORGE - Lloyd's register of shipping, 1760-1960
37267: BLAKE, N. F. (NORMAN FRANCIS) - English language in medieval literature
56638: LE BLANC, P. (P.M.) - Buurmalsen belicht: fragmenten uit de historie van kerk en dorp; met bijdragen van: P.M.le Blanc .
19723: LE BLANC, LEO - Holle Bolle Gijs
71347: P. LE BLANC, MUSEUM "COMMANDERIE VAN SINT JAN" (NIJMEGEN). - Middeleeuwse Hanzeschotels: spiegels tot lering
76017: JANE COOPER BLAND - Art of the young child: 3 to 5 years.
68356: BLANKEN, HARRIE - Groenlo '40-'45
74999: BLANKEN, HARRIE, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GROENLO - Adieu, Canisius, herinneringen aan een Groenlose stadsschool
75396: HARRIE BLANKEN - Zwolle: old niejs oet de boerschap Zwolle-Holterhook
75007: BLANKEN, HARRIE - Er zit muziek in Beltrum
71600: BLANKEN, HARRIE - Lievelde in woord en beeld
75508: BLANKEN, HARRIE - Groenlo '40-'45, inval en onderdrukking, verzet en bevrijding
75006: BLANKEN, HARRIE, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GROENLO, BOUW- EN HOUTBOND FNV. AFDELING GROENLO - Werken in Groenlo, de geschiedenis van de werkliedenvereniging tot de vakbeweging van nu
75045: BLANKEN, HARRIE - Lievelde in woord en beeld
74993: BLANKEN, HARRIE - De Zwolse School, basis van een 'kleine kern'
75027: BLANKEN, HARRIE - De Zwolse School, basis van een 'kleine kern'
75003: BLANKEN, HARRIE, BROSHUIS, FERRY - Een grote familie, 75 jaar Sportvereniging Grol
26523: BLANKENBERG, HUUB, TASELAAR, KLAAS - Historisch reisboek voor Nederland
24435: BLANKERT, ALBERT - Museum Bredius: catalogus van de schilderijen en tekeningen
29797: BLANKERT, SUZANNE, SCHOLTEN, THEO - Marokko
29791: BLANKERT, SUZANNE, POLLMANN, JOOST - Londen
60264: BLANKESTEIJN, H.R., STICHTING NEDERLANDSE ONDERWIJS TELEVISIE. - (BROCHURE) Lerarenboekje 'geschiedenis en opbouw van de liturgie': schooltelevisie , Geschiedenis en opbouw van de liturgie
74937: FXM VAN BLARICUM - Zes eeuwen Terborg: geschiedenis van de parochie van de H. Georgius (St. Joris) te Terborg opgericht 14 mei 1382
432: BLAUW, WIEBE - Friese schaatsenmakers: van ambacht tot industrie / Wiebe Blauw; met medew. van Jelmer Kuipers en Frits Boschma
70004: BLAUW, WIEBE - Van glis tot klapschaats: schaatsen en schaatsenmakers in Nederland, 1200 tot heden
38842: BLAVATSKY, H. P. (HELENA PETROVNA),, 1831-1891. - secret doctrine ( 6 parts complete )
77051: H. ZONDERVAN - TEKENING VAN W.C.C. BLECKMANN - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - LEHRTAFEL) Rijstbouw. Java ( op dik papier met stokken ) - Lithografie
33001: BLEEKER, G.H., H. MARWITZ - Handleiding bij de nieuwe schoolkaart van Palestina
24390: BLEEKER, S. - Handboek over bloemisterij
20394: BLEEKER, PIETER. LAMME, W.H. (VERZAMELD EN BEWERKT) M. BOESMAN (INLEIDING). - Bijdragen tot de Ichthyologie van de Indonesische Archipel. (Papers on Fishes in particular of the Indonesian Archipelago).
36001: BLEES, MARGREET - Waarom heb je het gedaan?: zelfdoding onder jongeren: gesprekken met nabestaanden
29680: BLEIJ, MARIJKE - Voor alle dagen van het jaar: bijbel voor kinderen
53686: BLEIJENBERG, A.N. - Windenergie en vogels: overzicht en beleidsoverwegingen
48940: BLESS, F., SCHNITKER, M., WILLINGE, M., RIKE, INA, NEDERLANDS DOCUMENTATIECENTRUM VOOR DE BOUWKUNST, AMSTERDAM - Het nieuwe bouwen: oorgeschiedenis = previous history
20007: BLESS, FRITS, DAMST, CHR. PAUL - Christiaan Paul Damst: werken 1976-1985
56540: BLESSING, KARIN,, INTERNATIONALES FLEDERMAUSKOLLOQUIUM (1997, STUTTGART). - Fledermuse - bedrohte Navigatoren der Nacht: Tagungsdokumentation des Internationalen Fledermauskolloquiums am 26.
40507: BLIEK, BOB - Utrecht, straat- en marktleven, zo was het
69692: BLIJDENSTIJN, ROLAND - Tastbare tijd
69964: BLIJDENSTIJN, ROLAND - Tastbare tijd
42265: BLIJHAM, GEERT, JOSEPHUS JITTA, KAY, WAALS, TESSA VAN DER, HIGGINS, COLLEEN, UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM, UTRECHT - UMC Utrecht kunst
38631: BLIJSTRA, R. - Haarlem: heel oud, heel nieuw
34638: BLIJSTRA, R. - Berlage in 's-Gravenhage
70468: BLIJSTRA, R. - Vroeg-19e eeuwse bouw in 's-Gravenhage
76033: VERENIGING LE SAGE TEN BROEK TOT VERSCHAFFING VAN LECTUUR AAN BLINDEN (DEN HAAG) - (BROCHURE) Drie vragen:: blindenboeken, hoe zijn die? Waarom Le Sage ten Broek? Wie was Louis Braille?
20562: BLINK, J.G. - Jeugdgedichten
35402: BLINXMA, JOHAN - Ruut de fox-terrier
72963: BLOCH, IWAN - Die Prostitution - Bd 1, Handbuch der gesamten Sexualwissenschaft in Einzeldarstellungen.
74050: D I BLOCHINZEW - Grundlagen der quantenmechanik
34951: BLOCK, JANE - Gisbert Combaz (1869-1941): fin de sicle artist
53591: BLOEM, J.C. - Het kerkhof aan het meer
42475: BLOEM, VICTOR LOUIS - Furio Nippon als slaafarbeider
39226: BLOEM, J.C. - Enkele gedichten: voorafgegaan door een inleiding
41150: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 20 serie II - BRIEVENBUS
41141: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 19 serie i - LESSENAAR
41142: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 27 serie II - BRUG
41148: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 29 serie I - WINDWIJZER
41147: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 9 serie I - ONTVANGER
41145: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 23 serie II - STAMPTON MET STAMPER
41144: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 20 serie I - SCHILDWACHTHUISJE
41140: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 7 serie i - PORTEFEUILLE
22648: BLOEMINK, F.H.N. - Ik kan al lezen. Tweede boekje
41146: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 15 serie I - LUIK
53782: BLOEMSAAT, EDWIN, BLOEMSAAT-VOERKNECHT, LIESBETH, RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN - Een beeld van een boekenclub
48699: BLOEMSMA, A.D., NOORDHOLLANDSE VERENIGING TOT BESTRIJDING VAN DE TUBERCULOSE (HAARLEM) - Gedenkschrift: indrukken van 50 jaren tuberculosebestrijding in de provincie Noordholland (behalve Amsterdam)
42240: BLOK, W. - Slauerhoffs derde Chinese roman
38752: BLOK, DIEUWERTJE - Altijd iemands kind
7255: BLOK, PAGINA'SJ., HENSEN, A.H.L., BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De Roomsch-Katholieke kerk in het Koninkrijk der Nederlanden in 1853
20706: BLOK, P.J. - Verspreide studin op het gebied der geschiedenis
74817: C BLOK, P H, VAN DE POEL, C TEMPELAARS, STICHTING EXPERIMENTEN IN KUNST EN TECHNOLOGIE., NETHERLANDS. MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK. - Orientatie materiaal over wetenschap en kunst
73631: BLOKHUIS, PETER - Peter Blokhuis, schilderijen en tekeningen
38578: BLOKKER, JAN - Het vergeten geestesmerk
66190: BLOKKER, JAN - Het vergeten geestesmerk
50307: BLOKKER, ANNEKE, BORST, KARIN, DIENST RUIMTELIJKE ORDENING, AMSTERDAM - Amsterdam noir
39899: BLOKKER, JAN - Het vergeten geestesmerk
76186: BLOKKER, JAN - Een avondjurk op de achterbank..., naar het filmfestival in Cannes met de 2CV van Jan Blokker ( citron / lelijk eendje )
27373: BLOKKER, JAN - Het kind in de film
31998: BLOKLAND, S.F. VAN - Buurman De Haas
32000: BLOKLAND, S.F. VAN - Kunstanstalt Herz Amsterdam
31996: BLOKLAND, S.F. VAN - Brouwer & De Veer Amsterdam
47677: BLOKZIJL, MAX - De wonderlijke avonturen van Jonas Leevend en z'n club
62893: BLOM, F.L. - Kent u ze nog... de Leerdammers
64777: BLOM, J. VAN DER - Het oude bakkers-gildewezen
64778: BLOM, J. VAN DER - Een bakkersjongen vóór vijftig jaar
2169: BLOM, L.H. - De tjasker: een zeldzaam molentype / L.H. Blom
75272: BLOM, TOOS - Saartje van de Anna Maria Louise
26400: BLOM, PAUL - La France aux Pays-Bas: invloeden in het verleden
34524: BLOM, G.J.M., NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING. AFDELING WEST NOORD-BRABANT - Westbrabanders onder elkaar, II: samengesteld ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de afdeling West Noord-Brabant van de NGV
38813: BLOM, N. VAN DER - Florislegium: bloemlezing uit de Erasmiaanse, Rotterdamse en andere opstellen van drs. N. van der Blom hem aangeboden bij zijn afscheid van het Erasmiaans Gymnasium
263: BLOM, J.C.H., MISSET, C.J., UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. FACULTEIT DER LETTEREN - 'Broeders, sluit u aan': aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten / onder red. van: J.C.H. Blom en C.J. Misset
31631: BLOM, ONNO, CREMER, JAN - De onverbiddelijke veiling van het manuscript van Ik Jan Cremer: zaterdag 2 oktober 2010, des middags om ca. 16.00 uur
2930: BLOMMESTEIN, J.C.T. V - De Grebbelinie: van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument / J.C.T. v. Blommestein
34346: BLOMMESTEIN, J.C.T. V - De Grebbelinie: van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument / J.C.T. v. Blommestein
73490: BLOMMESTIJN, P.J. - Ouderenbeleid in Nederland van 1955 tot 1985, een beleidshistorisch evaluatie-onderzoek
39857: BLUME, GNTER - Volleybal: training, techniek, taktiek
72084: BLUNT, WILFRID, RAPHAEL, SANDRA - Herbarius & cruydtboeck: beroemde gellustreerde plantenboeken
24682: BLUSS, LEONARD, PUTTEN, FRANS-PAUL VAN DER, ONDERZOEKSCHOOL CNWS, LEIDEN - Pilgrims to the past: private conversations with historians of European expansion
53575: GREAT BRITAIN. PEAK PARK JOINT PLANNING BOARD. - National Park Plan., Peak National Park plan.
36997: BOAS, GEORGE,, 1891- - Essays on primitivism and related ideas in the Middle Ages, Primitivism and related ideas in the Middle Ages
64647: BOBELDIJK, FELICIEN - Jeugdprentjes Een jeugd aan de Zaan
42019: BOBUNOVA, A. N., MOROZOV, V. K. (VLADIMIR KONSTANTINOVICH) - Russian for businessmen =, russkii yazyk dlya delovykh lyudei, Russkiĭ yazyk dlya delovykh liudeĭ.
76694: BOCANET, ANCA, BOERSMA, TJEERD, STICHTING WONEN (AMSTERDAM) - Een wandeling door Betondorp
73322: INNOCENT MARIE JOSEPH BOCHENSKI - Formale Logik.
75692: BOCK, M., ASSELBERGS, F., STEDELIJK MUSEUM (AMSTERDAM) - Architectura: Nederlandse architectuur 1893-1918
7825: BOCK, RON F. DE - Den Haag vijftig jaar per HTM-bus
7824: BOCK, R.F. DE, KLOMP, R.G. - De Haagse paardetrams
20263: BOCK, RON F. DE - Haags verkeer, toen
34456: BOCK, B.B., DERKZEN, P., JOOSSE, S. - Leefbaarheid in reconstructiebeleid: een vrouwenzaak?: een vergelijkende studie van het reconstructieproces in Gelderland en Overijssel

Next 1000 books from De Kantlijn[an error occurred while processing this directive]

9/14