kAdeBoeken Antiquariaat
Nijverheidsweg Noord 90, 3812PN Amersfoort, The Netherlands. Tel.: +31 (0)683349311            Email: info@kadeboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9332: KLEINMANNS, JOACHIM & CHRISTIANE WEBER - Fritz Leonhardt 1909-1999. Die Kunst des Konstruierens / The Art of Engineering.
10328: KLEINTJES, PH. - Regeeringsreglementen van Suriname en Curaçao benevens enkele andere wettelijke regelingen betreffende het bestuur dier overzeesche gewesten.
22300: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Anthropologische Untersuchungen auf Bali und Lombok.
24191: KLEMM, BARBARA - Barbara Klemm - Fotografien / Photographs 1968 - 2013. Mit Beiträgen von / With Contributions by Durs Grünbein und Hans-Michael Koetzle. [Zweite Auflage]. [Loose inserted: Barbara Klemm Fotografien 1968-2013 - Eine Sonderpublikation der Zeitschrift fotoforum; + 2 folding leaflets]
24161: KLEMPERER, VICTOR - Tussen de wal en het schip. Dagboek 1945-1950 / 1951-1959. Bezorgd door Walter Nowojski in samenwerking met Christian Löser. Geselecteerd, vertaald en van noten voorzien door Jan Gielkens.
22872: KLERK, LEN DE - Frédéric en Antoine Plate 1802-1927. Rotterdamse kooplieden, reders en bestuurders.
9754: KLETT, MARK - Mark KLETT - El Camino del Diablo.
11290: KLINKEN, GERRY VAN - Minorities, modernity and the emerging nation. Christians in Indonesia, a biographical approach.
11119: KLINKERT, H.C. - Nieuw Maleisch-Nederlandsch zakwoordenboek, ten behoeve van hen, die het Maleisch met Latijnsche karakter beoefenen. 3e onveranderde druk.
4506: KLINOV, I. [ED.] - Israel reborn - Israel renaissant.
18625: KLINT, GERARDO MONTIEL - Gerardo Montiel Klint - Amoniaco. [343/666].
23388: KLOE, FABIAN DE, PETER VEENSTRA & JOEP VOSSEBELD - Landscape Works with Piet Oudolf and LOLA - In Search of Sharawadgi. - [New].
23660: KLOEK, W.TH., F.W.G. LEEMAN & G.TH.M. LEMMENS [ RED./ED.] - Renaissance en reformatie en de kunst in de Noordelijke Nederlanden.
24149: KLOES, J.A. VAN DER & D. VAN DER BEEK - Handleiding voor den verver en glazenmaker. Derde verbeterde druk.
9716: KLOKKE, MARIJKE J. & PAULINE LUNSINGH SCHEURLEER - Ancient Indonesian Sculpture.
9928: KLOKKE, MARIJKE J. - Tantri reliefs on Javanese candi.
7082: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche School.
11036: KLOMP, JAAP VAN DE - One Night Stand. Jazzconcerten in Nederland 1947-1967.
23139: KLOOS, J.P. - Architectuur, een gewetenszaak. Een pleidooi in woord en beeld van J.P. Kloos.
11314: KLOOS, WILLEM - Willem Kloos - Verzen I - Tweede druk.
2621: KLOOSTERMAN, H.D. - Geschiedenis der ideaaltheorie. Openbare les gegeven op woensdag 26 november 1930.
22212: KMA - Nr. 103. - Reglement op den Inwendigen Dienst der Infanterie.
22218: KMA - Consignes voor Cadetten - Uitgave Aug. 1972.
11097: KNAAP, GERRIT J. - Shallow waters, rising tide. Shipping and trade in Java around 1775.
2033: KNAP, G.H. - The diligent city Amsterdam. Photos Ad Windig.
23136: KNAPE, GUNILLA [FOREWORD] & BORIS GROYS [ESSAY] - Boris Mikhailov. The Hasselblad Award 2000. [New copy]
22394: KNAUD, J.M. - Herinneringen aan Soekaboemi. Een uitgave van de Soekaboemi Club ontstaan uit de wens van oud Soekaboemelaren om een tastbare herinnering te bezitten aan hun woon- en geboorteplaatsje in de Preanger. [Derde druk].
15489: KNIEP, JÜRGEN / CHRISTOPH DAXELMÜLLER, STEFAN KUMMER & WOLFGANG REINICKE - Wiederaufbau und Wirtschaftswunder in Bayern. Bildband + Aufsätze [2 volumes].
11146: KNIGHT, ALFRED E. - Bible plants and animals illustrations of over one thousand passages of scriptures, from the works of travellers and other sources.
17728: KNIGHT, GARY & MORT ROSENBLUM - Dispatches 2009.D4 - out of poverty [With 2 photo essays by Gary Knight - amongst the poor & in justice in prison in Rio. - [New]
24200: KNIGHT, NICK - Nick Knight Photographien 1994-2009. Mit einem Text von Charlotte Cotton. [Text in English with loose inserted Text in German [6 pp.]].
11948: KNIJFF, SOFIE - Sofie Knijff - Asnoix. [Includes loose inserted letter by Marc Trivier] [New].
1197: KNOFLER, MONIKA, PETER WEIERMAIR [HRSG] - Das Bild des Körpers in der Kunst des 17. bis 20. Jahrhunderts. Zeichnungen aus dem Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien.
23854: KNOKE, HEINZ - I flew for the Führer.
21055: KNOL, MARGRIET - Klaas van Leeuwen 1868-1935.
22010: KNOLL, WALTER - BERND POLSTER - Walter Knoll - The furniture brand of modernity. [New].
21243: KNOLL, WALTER - BERND POLSTER - Walter Knoll - The furniture brand of modernity. [New].
13610: KNOPP, GUIDO - Complot tegen Hitler.
16217: KNOPS, AAD - Met het oog op de zee - J.C.A. Goedhart 1893-1975.
21130: KNOTH, ROBERT [PHOTOGRAPHY] ANTOINETTE DE JONG [TEXT] - Robert Knoth & Antoinette de Jong - Tree and Soil. [New]
20610: KNOTH, ROBERT [FOTOGRAFIE] ANTOINETTE DE JONG [TEKST] - Certificaat nr. 000358 / Nucleaire verwoesting in Kazachstan, Oekraïne, Wit-Rusland, de Oeral en Siberië.
18568: KNOTH, ROBERT [PHOTOGRAPHY] ANTOINETTE DE JONG [TEXT] - Hira Mandi.
22525: KNOTH, ROBERT [PHOTOGRAPHY] ANTOINETTE DE JONG [TEXT] - Robert Knoth & Antoinette de Jong - Tree and Soil. [New]
14274: KNOWLES, ELIZABETH - Howard Hodgkin - prints 1977 to 1983.
1888: [KNSM] - Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. Winterreizen naar Madeira en West-Indie.
7582: KNÜPFER, BENES - Benes Knüpfer. Jeho Petapadesat Obrazu. Uvod napsal Karel B. Madl. [Introduction Karel B. Madl].
20262: KNUTH, DONALD E. - Mariages stables et leurs relation avec d'autres problèmes combinatoires. Introduction à l'analyse mathématique des algorithmes.
9061: KOCH, ROBERTO [FOREWORD] - Photobox. Bringing the Great Photographers into Focus.
18863: KOCH, ANDRÉ & SYLVIA VAN SCHAIK - Gispen. [Derde druk]. - [Nieuw].
21171: KOCKELBERGH, IRIS, EDDY VLEESCHDRAGER & JAN WALGRAVE - The Brilliant Story of Antwerp Diamonds.
18052: KOEKEBAKKER, OLOF - Catalogue 5 - The Work of Cepezed.
18051: KOEKEBAKKER, OLOF - Catalogue 5 - The Work of Cepezed.
23811: KOELEWIJN, CEES [RED.] - Veldgids Paddenstoelen in Noordenveld.
15701: KOELINK, MEINDERT - Meindert Koelink - Slow.
11777: KOELSTRA, J. & A. GROEN - In bonte rij. Tekenvoorbeelden voor de lagere school - Serie D.
11776: KOELSTRA, J. & A. GROEN - In bonte rij. Tekenvoorbeelden voor de lagere school - Serie C.
22815: KOENE, BERT - Oranjeman Suideras (1743-1811) - Een leven zonder toegeeflijkheid.
24004: KOENE, BERT - Goede luiden en gemene onderzaten. Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw.
22805: KOENE, BERT - Schijngestalten. De levens van diplomaat en rokkenjager Gerard Brantsen (1735-1809).
23089: KOENE, BERT - De Caeskopers - Een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw.
23758: KOENE, BERT - Oranjeman Suideras (1743-1811) - Een leven zonder toegeeflijkheid.
24076: KOENE, BERT - Schijngestalten. De levens van diplomaat en rokkenjager Gerard Brantsen (1735-1809).
23774: KOENE, BERT - Adel in opspraak - De Westerholts van Hackfort in de achttiende eeuw.
23972: KOENE, BERT - De diligences van Bouricius - Anderhalve eeuw bedrijvigheid langs 's heren wegen.
525: KOENRAADS, JAN P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff. [Derde druk]
24185: KOETZLE, HANS-MICHAEL - René Burri Fotografien. [German edition]
22148: KOFFMANN, PIERRE - Classic Koffmann - 50 Years a Chef.
16243: KOGELMAN, CARLA - Carla Kogelman - En vele anderen.
13914: KOGELMAN, CARLA - Carla Kogelman - I am Waldviertel. - [New + Signed].
12187: KÖHLER, THOMAS [HRSG / ED.] - Die fotografierte Ferne. Faraway Focus. Fotografen auf Reisen (1880-2015) - Photographers Go Travelling (1880-2015).
17207: KOHMOTO, SHINJI & YUKO HASEGAWA - Liquid Crystal Futures - Contemporary Japanese Photography. [New copy].
3058: KOIZUMI, G. - Lacquer Work. A Practical Exposition of the Art of Lacquering together with Valuable Notes for the Collector.
24028: KOK, J.A. DE - Acht eeuwen minderbroeders in Nederland. Een oriëntatie.
21687: KOKOSCHKA, OSKAR - Oskar Kokoschka, Works on Paper - The Early Years, 1897-1917. Solomon R. Guggenheim Museum June 10-August 24, 1994.
23564: KOKS, J.TH. - De Indo.
19001: KOKUFU, OSAMU - Osamu Kokufu Kokufubook. - [New].
4638: KOL, H.H. VAN - In de kustlanden van Noord-Afrika het Maghreb.
14426: KOLATSCHNY, DAGMAR - Dagmar Kolatschny - Sunny.
1539: KOLDEWEIJ, E.F. E.A. [RED.] - Boerenbedrijvigheid. Voortgang en behoud. [Tweede druk].
15678: KOLDEWEIJ, JOS, PAUL VANDENBROECK & BERNARD VERMET - Jérome Bosch - L'oeuvre complet.
12437: KOLDEWIJ, ANNA CECILIA & JOS [RED.] - De verbeelder verbeeld[t]. Boekillustratie en beeldende kunst. [Nieuw].
22813: KOLE, HELEEN - Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800.
23323: KOLFF, D.H. - VINCENT A.J. KLOOSTER & DIRK H.A. KOLFF [INGELEID EN BEZORGD DOOR] - Driftig van spraak, levendig van gang - Herinneringen van Marineofficier D.H. Kolff (1761-1835).
2996: KOMALA, ROB. TEKST EN BEELD - Stadsgezichten in Nederland en België. Het aquarelboek van Rob Komala.
23939: KOMRIJ, GERRIT - De Zeven Zonden van Jeroen Bosch - Voorwoord - Liedteksten / Handschriften / Spreekteksten. + CD & DVD - [Nummer 34/175].
8468: KOMRIJ, GERRIT & FRITZI TEN HARMSEN VAN DER BEEK - Het kroost van Aagt Morsebel. [First edition].
22918: KONIJNENBURG, JAN - JAAP GRUPPELAAR [EINDRED.] - Visioen van vrijheid. Mémoire sur la liberté des cultes (1827) - Proeve eener Verhandeling over den slaavenhandel (1790). Vertaling uit het Frans, inleiding en commentaar dr. Simon Vuyk.
22358: KONING, DANIEL - Daniel Koning - Javaanse levens
10017: KONING, DANIEL - Daniel Koning - Tussen gisteren en morgen - voorheen DDR. [With autograph signed dedication]
4544: KONING, CORNELIS DE - Tafereel der Stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den tegenwoordigen toe. II. Deel.
1935: KONING, CORNELIS DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw. Beknoptelijk voorgesteld.
21830: KONING, DANIEL - Nederland voor gevorderden. Inleiding Maarten Kloos.
24264: KONING, LIZETTE DE & KEES VAN DER LEER - De canon van Leidschendam-Voorburg.
2111: KONING, DANIEL - Rijk worden is glorieus. Momenten in China.
2116: KONING, DANIEL - Met eigen ogen.
10883: KONING, DANIEL - Daniel Koning - Javaanse levens.
7891: KONING, DANIEL - De verdwenen staat. Sporen van de DDR. [Eerste druk].
22549: KÖNINGS, HANS - Hans Könings - Portretten. Inleiding Ine Gevers.
2573: KONINGSBERGER, HANS - Love and hate in China.
3008: KÖNNEKER, MARIE-LUISE - Dr. Heinrich Hoffmanns ''Struwwelpeter''. Untersuchungen zur Entstehungs- und Funktionsgeschichte eines bürgerlichen Bilderbuchs.
16767: KONRAD, AGLAIA - Aglaia Konrad - Sao Paulo.
18270: KONTAXOPOULOS, IOANNIS - Jean Cocteau: Metamorphosis.
22089: KONURBAEV, A.O. & S.R. TIMIRKHANOV [TEXT] - JOOST VAN DER VEN [ED.] - Looking at Fishes Kyrgyzia - Central Asia.
2109: KOOIJ, AART - Shanghai in gezichten. Faces of Shanghai. [Inleiding Garrie van Pinxteren].
21959: KOOIJ, B.H.J.N. & B. OLDE MEIERINK - Fruitmeren in Nederland - Studie over slangemuren, slingermuren en andere historische experimentele leifruitmuren.
14366: KOOIKER, PAUL & WILLEM VAN ZOETENDAAL - ARCHIVO - [14 Issues].
22921: KOOLHAAS-GROSVELD, EVELINE - Father & Sons / Vader & Zoons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) and the journals he drew for his children / Jacob de Vos Wzn. (177401844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen.
16799: KOOLHAAS, REM [ED.] - Content. Triumph of Realization.
23738: KOOLHAAS, REM & BRUCE MAU - S,M,L,XL. Small, Medium, Large, Extra -Large. Office for Metropolitan Architecture. Photography by Hans Werlemann.
24208: KOOLHAAS, REM & BRUCE MAU - S,M,L,XL. Small, Medium, Large, Extra -Large. Office for Metropolitan Architecture. Photography by Hans Werlemann.
23755: KOOLHAAS-GROSVELD, EVELINE - Father & Sons / Vader & Zoons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) and the journals he drew for his children / Jacob de Vos Wzn. (177401844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen.
23327: KOOLHOVEN-KAMPHUIS, NEL & LOTTE KOOLHOVEN - ''Er was" - Etsen en vormgeving ; Nel Koolhoven-Kamphuis - Gedichten ; Lotte Koolhoven - [Nr. 2/5].
7920: KOONS, JEFF - Jeff Koons. [English edition].
12973: KOOPMANS, YPE - Ferdinand Erfmann 1901-1968. [Nieuw].
9153: KOOTEN, HENK VAN - Henk van Kooten - De menselijke keten / The human chain - 50 burgemeesters / 50 mayors.
22552: KOOTEN, KEES VAN - Terug naar Glutonia.
10862: KOPPEN, NIEK - Niek Koppen - De Slag in de Javazee. - Bernie IJdis - Jalan Raya Pos. De Groote Postweg.
5664: KOPPLIN, MONIKA - Russische Lackkunst. Von Peter dem Grossen bis zur grossen Revolution.
23184: KORAN - MARTENS, J.L. / L.J.A. TOLLENS - Concordantie op den Koräan naar de vertaling van Mr. L.J.A. Tollens, door J.L. Martens.
23730: KORBENDAU, YVES - The Many Faces of Iran.
15735: KORBENDAU, YVES - The Many Faces of Iran.
18494: KORDA - CHRISTOPHE LOVINY [ED.] - Cuba by Korda.
19738: KOREA - East Sea in Old Western Maps - with Emphasis on the 17-18th Centuries.
20755: KORNAAT, KLAAS & HARM JAN LUTH [RED.] - De Grote Kerk te Vlaardingen. Geschiedenis van een monument. [Nieuw].
22756: KORTE, ANNE-MARIE [ED] - Women & Miracle Stories. A Multidisciplinary Exploration.
20384: KORTE, BERNHARD, LASZLO LOVASZ, HANS JURGEN PROMEL & ALEXANDER SCHRIJVER [EDS] - Paths, Flows, and VLSI-Layout.
19710: KORTHALS ALTES, A. - Luchtgevaar - Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945. [Tweede druk].
21686: KORTVELYES, GÉZA - The Budapest Ballet - The Ballet Ensemble of the Hungarian State Opera House.
1428: KOSINSKI, JERZY - The Lone Wolf.
16435: KOSINSKI, DOROTHY - Henry Moore - Sculpting the 20th Century.
20796: KOSORUKOV, GLEB - Gleb Kosorukov - Heroes of Labour. [New].
22282: KOSSLYN, STEPHEN MICHAEL - Image and Mind.
23584: KOSTER, NICO [PHOTOGRAPHY] - ANTON HEYBOER - Anton Heyboer. Liefde als kunst. Gefotografeerd door Nico Koster.
17126: KOSTER, NICO - Amsterdam en zijn iconen door de ogen van Nico Koster.
23483: KOSTOF, SPIRO - The City Assembled - The Elements of Urban Form Through History.
3763: KOSTOULAS, J. , P. VAN OUDHEUSDEN & J. VAN GEEST - Surrealisme. Studium Generale.
17799: KOUDELKA, JOSEF - Josef Koudelka | Invasion 68 - Prague. [Russian edition]
15853: KOUDSTAAL, PETER - Peter Koudstaal - Music Brings Us Together - A book about music & art festivals. [Signed 124/250] + matching wristband - [New].
22340: KOUNELLIS, JANNIS - Jannis Kounellis - Kounellis in Sarajevo: Artistic project in Vijecnica / National Library.
15685: KOUNELLIS, JANNIS - Jannis Kounellis - 'La Stanza Vede - The Room Sees' - Elements from drawing 1970-1990.
3134: KOZLOFF, JOYCE - Boys' Art.
2125: KRAAIJESTEIN, MARTIN / PAUL SCHULTEN [RED.] - Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog.
18207: KRAAIJPOEL, DIEDERIK - Diederik Kraaijpoel. Met bijdragen van Ernst van de Wetering, Toine Moerbeek & Laurens Balkema.
19073: KRAAYENGA, ANDRÉ - Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters.
22849: KRABBENDAM, HANS - Vrijheid in het verschiet. Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940.
19958: KRAIJER, JUUL - Juul Kraijer. [Met inlegvel] + De Hydra [bevattende zevenentwintig tekeningen ... Rotterdam, 1998]
2298: KRAINES, SAMUEL HENRY - Managing Men. Preventive Psychiatry.
11268: KRAMAR, MARCEL NIMFÜHR & ANDREY SMOLENSKY - Hier spricht Radio PMR. Nachrichten aus Transnistrien. Ein Propagandabuch - This is Radio PMR. News from Transnistria. A Propaganda Book.
20132: KRÄMER, DIETMAR - Neue Therapien mit Bach-Blüten - 1 [2. Auflage] - 2 [2. Auflage] & 3 [5. Auflage] - [3-volume set].
14648: KRAMER, JULIAN Y. - MARIKEN KRAMER - The Eyes That Fix You in a Formulated Phrase.
19731: KRAMER, LUUK - Waterwerken in Nederland - traditie en innovatie.
18247: KRAMER, JEROEN - Jeroen Kramer - Room 103.
11318: KRANT - [UNIVERSITEIT UTRECHT] - Utrechtsch Dagblad - Lustrumnummer van het Drie Eeuwen Hogeschool - Zaterdag 20 Juni 1936.
24116: KRASILIN, ANDREI A. - Andrei A. Krasilin - Sanatorium. - [Signed / 030/500].
3824: KRASILOVSKY, PHYLLIS & PETER SPIER - De koe die in het water viel. Geïllustreerd door Peter Spier.
14168: KRATOCHVIL, ANTONIN - Broken Dream - 20 Years of War in Eastern Europe.
5757: KRAUS - CATALOGUE 206 - The Greek Book. An Exhibition of Greek Printïng & the Book Arts from the 15th to the 20th Centuries. At the .Alexander S. Onassis Center for Hellenic Studies, New York University. - With Price List.
5745: KRAUS - CATALOGUE 193 - Sixty Fine & Rare Books & Manuscripts. A selection from the stock of H.P. Kraus. - With Price List
5752: KRAUS - CATALOGUE 169 - The History of Science including Navigation. A Further Selection of Books, 1641-1700 (Wing Period) from the Library of Harrison D. Horblit.
5755: KRAUS - CATALOGUE 205 - From Soul to Psyche. Books on the Soul, Senses, Emotions & Behavior.
5764: KRAUS - CATALOGUE 48 - Incunabula. Sources of Mediaeval and Early Renaissance Culture and Learning.
5763: KRAUS - CATALOGUE 198 - The Low Countries. Books and Manuscripts relating to or originating in Holland and Belgium.
5766: KRAUS - CATALOGUE 201 - Education & Rhetoric.
5767: KRAUS - CATALOGUE 202 - European Literature.
5756: KRAUS - CATALOGUE 207 - Eleven subjects. Almanachs, Calendars, & Prognostications - Balneology, Climatology & Oceanography - The British Isles - Children's Books & Paedagogy - Gardening & Husbandry - Geography & Travel - Illustrated Books - Incunabula - North America - Science: Natural History & Medicine - Typography.
5753: KRAUS - CATALOGUE 178 - Voyages, Travels & Ancillary Sciences, including Geography, Cartography, Navigation, etc. both printed and manuscript.
5754: KRAUS - CATALOGUE 210 - Greece and Rome. Part I: Classical Texts. Part II: Commentary, History & Bibliography. Part I: Nos. 1-149. Part II: Nos. 150-217. - With addendum.
5762: KRAUS - CATALOGUE 195 - Recent Acquisitions.
5760: KRAUS - CATALOGUE 176 - Books and Documents of the Sixteenth Century.
21353: KRAUSS, LAWRENCE M. - Atom - An Odyssey from the Big Bang on Earth ... and Beyond.
4472: KRAYENBELT, J. - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië. Gedaan en verhaald naar Prof. Orrelli's ''Durch's Heilige Land''.
20965: KREEK, JAAP DE [TEKST] - Wonen met karton.
8391: KREFT, ERNST - Moderne Arbeitsmethoden im Kürschnerhandwerk. Zweite erweiterte und verbesserte Auflage.
23511: KREIDOLF, ERNST - Ein Wintermärchen. [First edition]
13150: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES - Carel J.A. Begeer 1883-1956.
24088: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES & EMKE RAASSEN-KRUIMEL - Jan Eisenloeffel 1876-1957.
2117: KREMER, SHAI - Fallen empires.
20684: KRIEGEL, URIAH - Subjective Consciousness. A Self-Representational Theory.
22286: KRIEGER, MARTIN H. - Doing Physics - How Physicists Take Hold of the World.
22721: KRIEK, DAVID W.N. - Speciale missie Nr. 43 in Bantam (Java).
9335: KRIER, ROB - Rob Krier - Cité Judiciaire Luxembourg 1991-2008.
1581: KRIGE, UYS - The Dream and the Desert. [With postcard by author].
1455: [KRIKHAAR]. - STORK, HELENA - Galerie Krikhaar 1963-1988.
10625: KRIMSKY, NITZAN. - ANNE MARIE BORSBOOM - Boi, Song of a Wanderer. Photography by Nitzan Krimsky.
14345: KRIMSKY, NITZAN. - ANNE MARIE BORSBOOM - Boi, Song of a Wanderer. Photography by Nitzan Krimsky. [Signed]
16141: KRISÁR - Anders Krisár: Chords No. 1-17. + CD.
22674: KRISHNAMURTI, J. - J. Krishnamurti [3x] - 1. The future is now. Krishnamurti's last talks in India [1988];2. This matter of culture [1978] 3. The impossible question [1973].
21768: KRISHNAMURTI, J. - Total Freedom - The Essential Krishnamurti.
21770: KRISHNAMURTI - MARY LUTYENS - Krishnamurti - The Open Door.
21772: KRISHNAMURTI, J. - The Collected Works of J. Krishnamurti - Volume I - 1933-1934 - The Art of Listening. + Volume II - 1934-1935 - What Is Right Action? + Volume III - 1936-1944 - The Mirror of Relationship.
21767: KRISHNAMURTI, J. - Krishnamurti - On God + On Right Livelihood + On Truth + On Fear + On Conflict. [5 books].
21771: KRISHNAMURTI - MARY LUTYENS - Krishnamurti - The Years of Fulfilment.
22648: KRISHNAMURTI, J. - The Awakening of Intelligence.
22645: KRISHNAMURTI, J. & DAVID BOHM - The Ending of Time. Thirteen Dialogues between J. Krishnamurti & David Bohm.
22663: KRISHNAMURTI, J. - Krishnamurti's Journal. Foreword by Mary Lutyens.
22676: KRISHNAMURTI, J. - J. Krishnamurti [5x] - 1. Talks with American students [1970]; 2. Talks & Dialogues Saanen 1967 [1969]; 3. The Brockwood Talks & Discussions 1969 [1971]; 4. The flight of the eagle [1971]; 5. Beginnings of Learning [1975].
22678: KRISHNAMURTI, J. - J. Krishnamurti [4x] - 1. Meditations [1980]; 2. Poems and Parables [1981]; 3. Reflections on the Self [1998]; 4. The Man, The Mystery & The Message.
22657: KRISHNAMURTI, J. - The Wholeness of Life.
899: KRISTAN, MARKUS - Oskar Marmorek. Architekt und Zionist 1863-1909. Mit einem Beitrag von Samuel D. Albert.
21339: KRODY, SUMRU BELGER - Flowers of Silk & Gold - Four Centuries of Ottoman Embroidery.
1335: KROON, J.J. - 'Remembrance and Friendship Bergen N.H. 1939-1945' en de voorgeschiedenis.
18570: KROON, ESTHER - Ester Kroon. [Text Rosan Hollak].
19912: KROP, HILDO - E.J. LAGERWEY-POLAK - Herdenkingstentoonstelling Hildo Krop 188 -1970. Beeldhouwer en ceramist. + Hildo Krop. Amsterdam, Stedelijk Museum Catalogus nr. 360, 1964. [24] pp.
8075: KRUGER, OLIVER - Oliver Kruger. Golden Youth. Essay Sean O'Toole.
23806: KRUIDENIER, MICHIEL & JOOST VAN DER SPEK - Maartensdijk. Geschiedenis en architectuur.
22665: KRUISBRINK, SANDRA - Sandra Kruisbrink - De verte nabij - Tekeningen / Near distance - Drawings.
19291: KRUISWIJK, HANS [TEKST & SAMENSTELLING] - Het Gagelgat - Door de eeuwen heen.
12206: KRUITHOF, ANOUK & JAAP SCHEEREN - Anouk Kruithof & Jaap Scheeren - The Black Hole.
19444: KRUK, LIEDEKE - Liedeke Kruk - Portraits.
22771: KRUK, EMIL VAN DER - Emile van der Kruk. Tekst Christine Elkhuizen.
10596: KRUKHAUG, ESPEN - Espen Krukhaug. Before Dawn. Foreword: Philip Chevron. Music: Orangedark. [+ CD]
23563: KRUSEMAN, MINA - Een huwelijk in Indië.
7004: KRUYSEN, ANDRÉ & HUUG SCHIPPER [EDS] - André Kruysen. Ouborgprijs 2011.
10101: KUBBINGA, HENK [ED.] - The Collected Papers of Frits Zernike (1888-1966). I - Original texts I. II - Original texts II.
23965: KUBRICK, STANLEY & ARTHUR C. CLARKE - 2001: A Space Odyssey. Screenplay by Stanley Kubrickand Arthur C. Clarke and Arthur C. Clarke 2001 Diary. - [Nummer 34/175].
13972: KUCH, JOACHIM - Yamaha - Motorräder 1970-1990.
5723: KÜCHLER, SUSANNE & GRAEME WERE - Pacific pattern.
9456: KUHL, NANCY - Extravagant Crowd. Carl Van Vechten's Portraits of Women.
22745: KUIJER, RUUD - MARJA BOSMA, CHRISTOPH BROCKHAUS & GOTTLIEB LENZ - Ruud Kuijer - Beelden / Sculpture + DVD Ruud Kuijer Sculptor - A film by Caspar Haspels and Jos Kuijer.
1632: KUIJER, RUUD - Waterwerken / Waterworks. Fotografie Rob Versluys.
11331: KUIJPERS, LINSEY - Charlotte. Een fotodocumentaire van Linsey Kuijpers. - [New].
24159: KUIJPERS, ELS - R.D.E. Ootje Oxenaar, ontwerper + opdrachtgever.
23343: KUIJPERS, THOMAS - Thomas Kuijpers - Hoarder.
20004: KUIPERS, GISELINDE - Good Humor, Bad Taste - A Sociology of the Joke.
23731: KUIPERS-VERBUIJS, M.J. [E.A.] - Ruïnes in Nederland.
19889: KUITENBROUWER, CAREL [TEXTE] - Typographie Hollandaise.
22628: KUITWAARD, CHRISTIAAN - Christiaan Kuitwaard - 263 White Box Paintings.
21951: KUKDOLKAR, PRABHAKAR - Birds of Pune ( A Pictorial Guide).
8561: KUKLIK, KAREL - Karel Kuklík. A photographic dialogue with the landscape.
7944: KULENOVIC, MAYA - Maya Kulenovic. Paintings.
21095: KUMMER, EM. - Céline, een briljante boef.
11902: KUNA, MILAN - Musik an der Grenze des Lebens. Musikerinnen und Musiker aus böhmischen Ländern in nationalsozialistischen Konzentrationslagern und Gefängnissen. [2. Auflage].
14925: KUNDI, CHARAN SINGH - Steam Safari with East African Railways - Locomotive 5918.
22605: KUNEN, ALFONS - Alfons Kunen - konstuktiv - konkret. [+ Die Bäume des Pythagoras - Konstruiertes Wachstum. Amersfoort, Mondriaanhuis, 2003. [16] pp.].
23010: KUNG, HANS - Het christendom. Wezen, geschiedenis en toekomst.
22391: KUO, XING-HU - In de hel van de stasi - Het surrealistische leven van een Nederlands-Indische-Chinees.
7239: KURZ, CAROLIN - Berliner Style. [Includes loose added large folding poster].
14570: KUSHNER, KIM - I love Kosher - Beautiful recipes from my kitchen.
7431: KUSPIT, DONALD [INTROD.] - Giovanni Tommasi Ferroni. Paintings and Drawings.
8966: KUTERA, ROMUALD - Europesjka Wymiana - European Exchange - The Second East-West Photo-Conference [Poster] + Nowe przestrzenie fotografii - New spaces of photography [283 pp] + Etos Fotografii - Ethos of Photography [96 pp.]
9225: KUTZER, ERNST - Wimpje's Wereldreizen naar China. Grappige Kinderboekjes van Ernst Kutzer met versjes van Lina Tervooren.
17400: KUWAHARA, MARIKO - Mariko Kuwahara - Stone Dealer.
9473: KUYAS, FERIT, EDY BRUNNER & MARCO PAOLUZZO - Shanghai. Foreword Urs Morf. Introduction Wang Anyi.
20296: KUYK, WILLEM - Over het omkeerprobleem van de Galoistheorie. Proefschrift + Stellingen - Vrije Universiteit Amsterdam.
20420: KUYK, WILLEM - Complementarity in Mathematics - A First Introduction to the Foundtions of Mathematics and Its History.
6525: KUYPER, J. - Gemeente Jaarsveld.
6281: KUYPER, J. - Gemeente Kapelle.
9694: KUYPER, J. - Gemeente De Leek.
8038: KUYPER, J. - Gemeente Eemnes.
9666: KUYPER, J. - Gemeente Finsterwold.
6251: KUYPER, J. - Gemeente Schoondijke.
18727: KUYPER, J. - Gemeente Ruwiel.
6310: KUYPER, J. - Gemeente Clinge.
6308: KUYPER, J. - Gemeente Domburg.
6099: KUYPER, J. - Gemeente Aardenburg.
6105: KUYPER, J. - Gemeente Biervliet.
18729: KUYPER, J. - Gemeente Wilnis.
6104: KUYPER, J. - Gemeente Baarland.
6268: KUYPER, J. - Gemeente Middelburg (no. 2 stad).
8037: KUYPER, J. - Gemeente Stoutenburg.
18730: KUYPER, J. - Gemeente Woudenberg.
18733: KUYPER, J. - Gemeente Benschop.
6551: KUYPER, J. - Gemeente Renswoude.
6552: KUYPER, J. - Gemeente Polsbroek.
6535: KUYPER, J. - Gemeente Willige Langerak.
6536: KUYPER, J. - Gemeente Willeskop.
6537: KUYPER, J. - Gemeente Wijk bij Duurstede.
18736: KUYPER, J. - Gemeente Haar Zuilens [Haarzuilens].
18735: KUYPER, J. - Gemeente Breukelen St. Pieters.
18737: KUYPER, J. - Gemeente Laag Nieuwkoop.
18739: KUYPER, J. - Gemeente Linschoten.
18745: KUYPER, J. - Gemeente Zuilen
18743: KUYPER, J. - Gemeente Zegveld.
18742: KUYPER, J. - Gemeente Werkhoven.
6276: KUYPER, J. - Gemeente Koewacht.
6275: KUYPER, J. - Gemeente Koudekerke.
6538: KUYPER, J. - Gemeente Westbroek.
9695: KUYPER, J. - Gemeente Leens.
18724: KUYPER, J. - Gemeente Kamerik.
6117: KUYPER, J. - Gemeente Oosterland.
6112: KUYPER, J. - Gemeente Burgh.
6106: KUYPER, J. - Gemeente Biggekerke.
6100: KUYPER, J. - Gemeente St. Annaland.
6255: KUYPER, J. - Gemeente Sluis.
6522: KUYPER, J. - Gemeente Harmelen.
6269: KUYPER, J. - Gemeente Middelburg.
6285: KUYPER, J. - Gemeente Hoofdplaat.
6110: KUYPER, J. - Gemeente Brouwershave.
18725: KUYPER, J. - Gemeente Loenen.
6510: KUYPER, J. - Gemeente Achttienhoven.
6115: KUYPER, J. - Gemeente Noordwelle.
6548: KUYPER, J. - Gemeente Schalkwijk.
6550: KUYPER, J. - Gemeente Rijsenburg.
6547: KUYPER, J. - Gemeente Snelrewaard.
6109: KUYPER, J. - Gemeente Breskens.
9729: KUYPER, J. - Gemeente Wildervank.
9727: KUYPER, J. - Gemeente Ulrum.
9728: KUYPER, J. - Gemeente Usquert.
9724: KUYPER, J. - Gemeente Termunten.
9725: KUYPER, J. - Gemeente Uithuizen.
9723: KUYPER, J. - Gemeente Stedum.
9704: KUYPER, J. - Gemeente Onstwedde.
9703: KUYPER, J. - Gemeente Oldekerk.
9702: KUYPER, J. - Gemeente Oldehove.
8044: KUYPER, J. - Gemeente Vleuten.
6254: KUYPER, J. - Gemeente Serooskerke.
6261: KUYPER, J. - Gemeente Zierikzee.
9663: KUYPER, J. - Gemeente Adorp.
9671: KUYPER, J. - Gemeente Ezinge.
6279: KUYPER, J. - Gemeente Kattendijke.
6278: KUYPER, J. - Gemeente Kerkwerve.
6302: KUYPER, J. - Gemeente Ellemeet.
6101: KUYPER, J. - Gemeente St. Anna ter Muiden.
6309: KUYPER, J. - Gemeente Colijnsplaat.
8040: KUYPER, J. - Gemeente Lopik.
6385: KUYPER, J. - Gemeente Zaamslag.
9697: KUYPER, J. - Gemeente Middelstum.
9659: KUYPER, J. - Gemeente Baflo.
6271: KUYPER, J. - Gemeente St. Maartensdijk.
6272: KUYPER, J. - Gemeente Laurens.
6383: KUYPER, J. - Gemeente Wolphaarsdijk [Wolphaartsdijk].
6107: KUYPER, J. - Gemeente Borssele.
6306: KUYPER, J. - Gemeente Driewegen.
6546: KUYPER, J. - Gemeente Tienhoven.
6378: KUYPER, J. - Gemeente Waterland Kerkje [Waterlandkerkje].
6379: KUYPER, J. - Gemeente Wemeldingen.
6381: KUYPER, J. - Gemeente Westkapelle.
6380: KUYPER, J. - Gemeente Westdorpe.
6382: KUYPER, J. - Gemeente Wissekerke.
6122: KUYPER, J. - Gemeente Overslag.
6123: KUYPER, J. - Gemeente Overslag.
6120: KUYPER, J. - Gemeente Oud-Vosmeer.
6121: KUYPER, J. - Gemeente Ouwerkerk.
6260: KUYPER, J. - Gemeente Vrouwepolder.
6312: KUYPER, J. - Gemeente Bommenede.
6282: KUYPER, J. - Gemeente IJzendijke.
6291: KUYPER, J. - Gemeente Heile.
18726: KUYPER, J. - Gemeente Loenersloot.
6252: KUYPER, J. - Gemeente Schore.
6119: KUYPER, J. - Gemeente Oudelande.
6259: KUYPER, J. - Gemeente Veere.
6377: KUYPER, J. - Gemeente Waarde.
9698: KUYPER, J. - Gemeente Midwolda.
8063: KUYPER, J. - Gemeente Abcoude Proostdij en Aasdom.
6564: KUYPER, J. - Gemeente Langbroek.
6287: KUYPER, J. - Gemeente Hoek.
6286: KUYPER, J. - Gemeente Hontenisse.
18734: KUYPER, J. - Gemeente Breukelen Nijenrode.
6542: KUYPER, J. - Gemeente Veldhuizen.
6292: KUYPER, J. - Gemeente 's Heerenhoek.
6111: KUYPER, J. - Gemeente Bruinisse.
6270: KUYPER, J. - Gemeente Meliskerke.
1069: KUYPER, J. - Gemeente Bunschoten.
9669: KUYPER, J. - Gemeente Hoogkerk.
8937: KUYPER, J. - Gemeente Doorn.
6388: KUYPER, J. - Gemeente Zuidzande.
6280: KUYPER, J. - Gemeente Kats.
6559: KUYPER, J. - Gemeente Maarsseveen.
6556: KUYPER, J. - Gemeente Montfoort.
9701: KUYPER, J. - Gemeente Noorddijk.
6289: KUYPER, J. - Gemeente Hengstdijk.
6284: KUYPER, J. - Gemeente Hulst.
6386: KUYPER, J. - Gemeente Zuiddorpe.
6262: KUYPER, J. - Gemeente Noordgouwe.
6296: KUYPER, J. - Gemeente Grijpskerke.
6263: KUYPER, J. - Gemeente Nisse.
6517: KUYPER, J. - Gemeente Bunnik.
6102: KUYPER, J. - Gemeente Arnemuiden.
6103: KUYPER, J. - Gemeente Axel.
9662: KUYPER, J. - Gemeente Ten Boer.
6274: KUYPER, J. - Gemeente Kruiningen.
6265: KUYPER, J. - Gemeente Nieuwerkerk.
6243: KUYPER, J. - Gemeente St. Philipsland.
6241: KUYPER, J. - Gemeente Ovezand [Ovezande].
6244: KUYPER, J. - Gemeente Poortvliet.
6247: KUYPER, J. - Gemeente Rilland en Maire.
6248: KUYPER, J. - Gemeente Ritthem.
6094: KUYPER, J. - Gemeente Zoutelande.
6301: KUYPER, J. - Gemeente Ellewoutsdijk.
6303: KUYPER, J. - Gemeente Elkerzee.
6523: KUYPER, J. - Gemeente Hoenkoop.
6283: KUYPER, J. - Gemeente St. Jan-Steen.
6304: KUYPER, J. - Gemeente Eede.
18728: KUYPER, J. - Gemeente Tull en 't Waal.
6294: KUYPER, J. - Gemeente 's Heer Abtskerke.
9661: KUYPER, J. - Gemeente Bierum.
9667: KUYPER, J. - Gemeente Grijpskerk.
7027: KUYPER, ERIC DE - Interieurs.
9670: KUYPER, J. - Gemeente Kantens.
6264: KUYPER, J. - Gemeente Nieuwvliet.
6258: KUYPER, J. - Gemeente Tholen.
6273: KUYPER, J. - Gemeente St. Kruis.
9693: KUYPER, J. - Gemeente Kloosterburen.
6116: KUYPER, J. - Gemeente Oostburg.
6558: KUYPER, J. - Gemeente Maartensdijk.
6524: KUYPER, J. - Gemeente Houten.
6518: KUYPER, J. - Gemeente Cothen.
6514: KUYPER, J. - Gemeente De Bilt.
6858: KUYPER, J. - Utrecht. Ontworpen en geteekend door J.Kuijper. Vijftiende druk. + los portret uitgever Hugo Suringar (?).
6257: KUYPER, J. - Gemeente Stoppeldijk.
6250: KUYPER, J. - Gemeente Scherpenisse.
6242: KUYPER, J. - Gemeente Philippine.
6249: KUYPER, J. - Gemeente Sas van Gent.
6253: KUYPER, J. - Gemeente Serooskerke.
6266: KUYPER, J. - Gemeente Nieuw- en St. Joostland..
6267: KUYPER, J. - Gemeente Neuzen.
6290: KUYPER, J. - Gemeente Heinkenszand.
6293: KUYPER, J. - Gemeente 's Heer Arendskerke.
6298: KUYPER, J. - Gemeente 's Gravenpolder.
6299: KUYPER, J. - Gemeente Graauw en Langendijk.
18723: KUYPER, J. - Gemeente Vreeland.
9696: KUYPER, J. - Gemeente Marum.
9664: KUYPER, J. - Gemeente Aduard.
6256: KUYPER, J. - Gemeente Stavenisse.
6305: KUYPER, J. - Gemeente Duivendijke.
9700: KUYPER, J. - Gemeente Noordbroek.
6527: KUYPER, J. - Gemeente Kockengen.
23976: KUYS, JAN - Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht + CD.
15405: KUZNETSOV, E. - Pirosmani - Selected works.
24067: KWADRAAT-BLAD - Alphabet.
24171: KWAKKEL, ERIK - Die Dietsche boeke die ons toebehoeren - De kartuizers van Herne en de productie van Middelnederlandse handschriften in de regio Brussel (1350-1400).
22999: KYLSTRA, EDSARD & BETTINA VAN SANTEN - Utrecht - Beeld van een stad. Fotografie Arthur Martin.
6156: KYNDROVA, DANA - Dana Kyndroca. Odchod sovetskych vojsk - Departure of Soviet Troops 1990-1991.
22759: KYOTO - The Architectural Map of Kyoto 1:10,000.
6778: L'ATLAS - Atlas 2002-2012.
21978: LAAN-MEIJER, ELS VAN DER & WILLEMIEKE OTTENS - Roodbaards Rijkdom - Landschappen Noord Nederland 1800-1850. Friesland, Groningen, Drenthe. [Tweede gewijzigde druk].
23495: LAAN, BARBARA, JENNY BIERENBROODSPOT, HUGO LANDHEER & JOS SMIT - Achter gesloten deuren. Bronnen voor interieurhistorisch onderzoek 1800-1950. Jaarboek Cuypersgenootschap 2000.
16225: LAANSTRA, WILLEM - Alexander Coenraad Rosemeier 1888-1992.
16224: LAANSTRA, WILLEM - Alexander Coenraad Rosemeier 1888-1992.
12747: LAARS, T. VAN DER - Kalender voor het Jaar 1900 - Nationale Kleederdrachten. Uitgegeven door Het Nieuws van den Dag.
708: LABELLA, VINCENZO - Michelangelo - Leonardo - Raphael.
18188: LACKNER, STEPHAN - Max Beckmann.
22867: LADAN, RUDOLPH - Gezondheidszorg in Leiden in de late Middeleeuwen.
20315: LADRIERE, JEAN - Les limitations internes des formalismes. Études sur la signification du théorème de Gödel et des théorème apparentés dans la théorie des fondements des mathématiques.
12783: LADY HOSIE [DOROTHEA HOSIE] - A Chinese lady and certain of her contemporaries. [Popular edition].
15757: LAERE, R. VAN - Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie Tables 1967-1989 / Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde Index 1967-1989. CXXXVI (1990).
2433: LAGERBERG, KEES - Schuldig zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd.
4407: LÄGERS, HANS & META PRINS-SCHIMMEL - Leersum. Geschiedenis en architectuur.
20887: LÄGERS, HANS & KAREN VEENLAND-HEINEMAN - Maarn. Geschiedenis en architectuur.
19561: LÄGERS, HANS & MARIJE STRATING - Loosdrecht. Geschiedenis en architectuur.
20587: LAGERWEIJ-POLAK, E.J. - Hildo Krop - beeldhouwer.
22464: LAGUILLO, MANOLO - Manolo Laguillo - Pseudopanorama. Editado por Moritz Küng. Con textos de Juan José Lahuerta y Manolo Laguillo.
14572: LAIDLAW, KIM - Everyday Slow Cooking. Modern recipes for delicious meals.
17556: LAKE, SUZY - Suzy Lake - Scotiabank Photography Award. - [New].
22159: LAKOWSKI, RICHARD - Kaiserliche Marine geheim 1871-1918 - Mit 230 bisher unveröffentlichen Dokumenten aus den Akten des Amtes Kriegsschiffbau.
19557: LAMAN, MARC - Doorn. Geschiedenis en architectuur.
14631: LAMARCHE-OVIZE, ALEXANDRE & FLORENTINE - Inventaire.
23014: LAMARTINE, M. DE - Oeuvres poétiques. - Bibliothèque de la Pléiade.
17503: LAMB, VENICE & JUDY HOLMES - Nigerian weaving.
10031: LAMBOO, WIM - Wim Lamboo - Women of Tallinn. Portraits of Estonian women 2007 -2010 Tallinna naised. Eesti naiste portreed 2007 -2010.
22213: LAMFERS, G.J. - Guide Français pour la Police des Pays-Bas. Tweede druk.
391: LAMMERTSE, FRISO EN ALEJANDRO VERGARA - Peter Paul Rubens.Het leven van Achilles.
23418: LAMMERTSE, FRISO & JEROEN GILTAIJ - Vroege Hollanders - Schilderkunst van de late Middeleeuwen.
13247: LAMOEN, FRANK VAN - Kazimir Malevich 1878-1935. Tekeningen uit de collectie van de Khardzhiev-Chaga Kunststichting. Drawings from the Khardzhiev-Chaga Art Foundation.
15279: LAMOTT, KENNETH - Chronicles of San Quentin. The biography of a prison.
5124: LAMSWEERDE, INEZ VAN - Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin. Photographs. - [New copy].
24189: LAMSWEERDE, INEZ VAN & VINOODH MATADIN - Inez Van Lamsweerde & Vinoodh Matadin - 'Pretty Much Everything' 1985-2010: 25 photographs + 25 posters with M/M (Paris).
24188: LAMSWEERDE, INEZ VAN & VINOODH MATADIN - Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin. Stern Fotografie Portfolio Nr. 55
16804: LAN, BRUCE Q. - Life Logo - NL Architects.
1304: LAND, CARSTEN [A.O.] - Contemporary Tiled Roofs in Portugese Architecture.
4371: LANDER, HELMUT & MANFRED NIERMANN - Lehm-architektur in Spanien und Afrika.
5605: LANDGRAF, OTTO - Oldtimer-Sewing machine.
15383: LANDSCAPE PHOTOGRAPHS - Gendai Nihon shashin zenshu [Modern Japanese Photography] 6 - Fukei sakuhinshu [Landscape photographs]
19493: LANDWEHR, JOHN - French, Italian, Spanish, and Portuguese Books of Devices and Emblems 1534-1827.
14425: LANDWEHR, DOMINIK [HG./ED.] - Machines and Robots - Edition Digital Culture 5.
16823: LANFRANCONI, CLAUDIA - Girls in Pearls - The story of a passion in paintings and photography.
21901: LANG, FRITZ - DVD - Fritz Lang - Fury.
7265: LANGE, JO DE - Ik was al aan de winter toe. Verzen. [Nummer 1/20].
22904: LANGE-VAN DER MEULEN, TITIA - De wereld van Cornelis Troost 1696-1750. Cryptische boodschappen van een kunstschilder.
23104: LANGEN, PETRA VAN - Verheffing en solidariteit. Een eeuw Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging 1917-2017.
17360: LANGENDIJK, EUG?NE & MIENKE SIMON THOMAS - Dutch Art Nouveau and Art Deco Ceramics 1880-1940.
9005: LANGENDIJK, SEM - Sem Langendijk - Docklands. - [40/50].
18381: LANGLAND, WILLIAM - WALTER W. SKEAT [ED.] - The vision of William concerning Piers the Plowman in three parallel texts - together with Richard Redeless by William Langland (about 1362-1399 A.D.). Edited from numerous manusripts with preface, notes, and glossary by Rev. Walter W. Skeat. Vol. I - Text. Vol. II - Introduction, notes, and glossary.
1025: LANGOUCHE, F., D. ROEKAERTS & E. TIRAPEGUI - Functional Integration and Semiclassical Expansions.
23645: LANKESTER, MRS. - Talks about Plants; or, Early Lessons in Botany.
23949: LANOYE, TOM - Mijn naam is Tom Lanoye - Eerste brief aan Hans Warren. - [Nummer 65/70] - Gesigneerd.
12041: LANTERS, CAREL - Carel Lanters - Magneetkerngeheugen.
21783: LANTING, FRANS - Frans Lanting - Oog in oog.
3364: LANYON, ANDREW - A Pocket Critic. [The helping hand. An artists' and collectors' accessory].
12780: LAPIDOTH SWARTH, HÉLÈNE - Sprookjes.
6170: LAPIERRE, DOMINIQUE [TEXT] & JEAN-PIERRE PEDRAZZINI [PHOTOGRAPHY] - Russie. Portes ouvertes. Préface de Gaston Bonheur.
21414: LAPOW, HARRY - Harry Lapow - Coney Island Beach People. With an Introduction by David Toor.
9012: LARDINOIS, BRIGITTE [RED.] - Magnum Magnum. [Dutch edition]
12936: LARKIN, ANATOLY & ANDREI VARLAMOV - Theory of fluctuations in Superconductors. Revised edition.
19037: LAROCHE, GUY & JEAN COCTEAU - Sillages - Textes et poèmes sur le parfum choisi par Guy Laroche. Préface de Didier Decoin. Illustrations originales de Jean Cocteau. [230/350].
9338: LARREA, QUIM - In Detail - Barcelona contemporary architecture.
21400: LARSSON, BERNARD - Bernard Larsson - Impressionen.
16999: LARSSON JR, LENNART - Carpets from China - Xinjiang & Tibet.
7383: [LARTIGUE, JACQUES-HENRI] - J.H. Lartigue. Watersides.
16661: LARTIGUE - Lartigue's Riviera. Essay by Mary Blume. Picture selection by Martine d'Astier.
4173: [LARTIGUE, JACQUES-HENRI] - De l'Empire romain aux Villes impériales. 6000 ans d'art au Maroc.
3490: LARTIGUE - Lartigue: Photographs,1970-82. Foreword by David Bailey.
20988: LASSNIG, MARIA - ANTONIA HOERSCHELMANN & ANITA HALDEMANN [HG./ ED.] - Maria Lassnig - Zwiegespräche | Dialogues. Retrospektive der Zeichnungen und Aquarelle / Retrospective of the Drawings and Watercolors. - [New].
20987: LASSNIG, MARIA - ANTONIA HOERSCHELMANN & ANITA HALDEMANN [HG./ ED.] - Maria Lassnig - Zwiegespräche | Dialogues. Retrospektive der Zeichnungen und Aquarelle / Retrospective of the Drawings and Watercolors. - [New].
1087: LATZ, GOTTLIEB - Die Alchemie, das ist die Lehre von den grossen Geheim-Mitteln der Alchemisten und den Speculationen, welche man an sie knüpfte. Ein Buch, welches zunächst für Aerzte geschrieben ist, zugleich aber auch jedem gebildeten Denker geboten wird.
4545: LAU, GARY - LowFat Graphics. A Visual Journey taking you to 96 hot motion graphics destinations. [With DVD].
4232: LAUBER, WOLFGANG [HRSG] - Architektur der Dogon. Traditioneller Lehmbau in Mali.
7619: LAVATER, JOHAN CASPAR - Historisch verhaal van de nooit gehoorde Gruweldaad. Gepleegd te Zurich in Zwitsterland, Door het vergiftigen van den wyn des heiligen Avondmaals, in den nacht vóór den algemeenen Dank- Vast- en Bededag. Benevens twee redevoeringen, daaröver gehouden door Johan Caspar Lavater. Bedienaar des Goddelyken Woords te Zurich. Naar de eenige echte Leipziger uitgave uit het Hoogduitsch overgezet, door G.M. Nebe.
21575: LAVERS, CHRIS - The Natural History of Unicorns.
15992: LAVING, RIKARD - Steel / Work / City.
20428: LAWLER, E.L., J.K. LENSTRA, A.H.G. RINNOOY KAN & D.B. SHMOYS - The Travelling Salesman Problem - A Guided Tour of Combinatorial Optimization.
19093: LAWRENCE, SARAH E. - Piranesi as designer.
3601: LAWRENCE, D.H. - Drie novellen. Het Lieveheersbeestje. De vos. De pop van de kapitein.
22008: LAWRENCE, SANDRA [TEXT] & KEN WILLIAMS [PHOTOGRAPHS] - The Mods. [A Lancer Photo Novel].
7454: LÁZÁR, BÉLA - Ladislas de Paál. Un peintre hongrois de l'École de Barbizon.
18112: LE GRAY, GUSTAVE - AMELUNXEN, HUBERTUS VON - Gustave le Gray - Seascapes / Seestücke. Photographs. [With booklet in English & French language]. [New].
23301: LE CORBUSIER - JACOB BRILLHART - Voyage Le Corbusier - Drawing on the road. - [New].
14382: LE POINT - Le Point - Le Jazz - XL - Janvier 1952 - Revue Artistique et Littéraire - Septième Année.
23967: LE CORBUSIER - Vers une architecture - écrit en 1920. - [Nummer 34/175].
10543: LEA, HENRY CHARLES - Materials toward a History of Witchcraft. Collected by Henry Charles Lea. Arranged and edited by Arthur C. Howland. With an Introduction by George Lincoln Burr. [Three volume set].
13540: LEAFLET - RAILWAY TIMETABLE - When in NANKING Stay At THE METROPOLITAN [...] The Capital's Newest and Most Modern Hotel.
15847: LEARY, TIMOTHY - The politics of ecstasy.
16920: LEBEDEVA, VICTORIA - Boris Kustodiev - The Artist and His Work.
24178: LEBEL, ROBERT - Sur Marcel Duchamps. Avec des textes de André Breton & H.P. Roché.
20154: LEBERLE, HANS - Die Bierbrauerei I. Teil: Die Technologie der Malzbereitung. II. Teil: Die Technologie der Bierbereitung.
20333: LEBESQUE, HENRI - Leçcons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives. Deuxième édition.
2997: LEBLANC, SOPHIE - Art-thérapie Mille et une nuits. 100 coloriages anti-stress.
10106: LEBOWITZ, J.L. [ED.] - Simple Models of Equilibrium and Nonequilibrium Phenomena.
16519: LEBRALY, THIERRY - Thierry Lebraly - Beyrouth.
19396: LEDERMAN, RUSSET, OLGA YATSKEVICH & MICHAEL LANG [EDS.] - How We See - Photobooks by Women. [First edition, second printing]. - [New].
14318: LEDESMA, OSCAR - Oscar Ledesma - Fotografie.
21886: LEE, WOO-SHIN, TAE-HOE KOO & JIN-YOUNG PARK - Birds of Korea.
7670: LEE, BUL - Lee Bul - The Monster Show.
11135: LEE, SHERMAN E. - Japanese Decorative Style. [First Icon Edition].
22113: LEE, WOO-SHIN, CHANG-YONG CHOI & HANKYU KIM [EDS.] - Field Guide to the Waterbirds of ASEAN - Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Viet Nam & adjacent territories.
12014: LEEDEN, A.C. VAN DER - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijke binnenland van Sarmi + typoscript [16 pp.] 'Afschrift - Verslag over de verwantschapsterminologie in de Sarmische; van de de Ambtenaar van het kantoor voor Bevolkingszaken te Sarmi, A.C. van der Leeden.
21316: LEEMAN, FRED, TEIO MEEDENDORP & LAURA PRINS - Impressionisme & meer - een prachtige reis. Een keuze uit de verzameling van de John & Marine van Vlissingen Art Foundation.
18997: LEEMAN, FRED, TEIO MEEDENDORP & LAURA PRINS - Impressionism & Beyond - A Wonderful Journey. A selection from the John & Marine van Vlissingen Art Foundation.
23661: LEEMAN, F.W.G. & G.TH.N. LEMMENS [RED./ED.] - Middeleeuwse manuscripten.
21273: LEEMAN, FRED - Odilon Redon en Emile Bernard. Meesterwerken uit de collectie van Andries Bonger.
4528: LEEMANN-VAN ELCK, P. - Salomon Gessner. Sein Lebensbild. Mit beschreibenden Verzeichnissen seiner literarischen und künstlerischen Werke.
24263: LEER, KEES VAN DER & BETTINA WOUTERS - De Kerkstraat met herbergen, De Hopkamer en ander vertier.
23754: LEERDAM, ANDREA, ORLANDA S.H. LIE, MARTINE MEUWESE & MARIA PATIJN - Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen.
13360: LEERDAM, BEN F. VAN - Henri Maclaine Pont - architect tussen twee werelden. Over de perikelen rond het ontstaan van een hogeschool, het 'Institut Teknologi Bandung'.
16409: LEERDAM, BEN F. VAN - Architect Henri Maclaine Pont. Een speurtocht naar het wezenlijke van de Javaanse architectuur.
11753: LEERSUM - BROEKHUIZEN - Château de Broeckhuysen près d'Ameronghen - à Mr. de Nellesteyn. Originele litho.
11754: LEERSUM - BROEKHUIZEN - Vue de Broekhuisen - Het Huis van voren / Façade du Chateau. Originele aquatint.
12645: LEEUW, HENDRIK DE - Cities of Sin.
652: LEEUW, RONALD DE - Philippe Rousseau 1816-1887.
21655: LEEUWEN, GER VAN & MAARTJE WILDEMAN [RED./ED.] - Dansfotografie in Nederland / Dance Photography in the Netherlands.
21893: LEGAKUL, BOONSONG & PHILIP D. ROUND - A guide to the Birds of Thailand.
7928: LEGER, FERNAND - Fernand Leger.
19892: [LEGER, FERNAND] - Léger wegbereider - Stedelijk Museum Cat. 158.
11854: LEGMAN, G. - G. Legman - A Word on Caxton's 'Dictes'. Introduction by Karl Orend. [No. 29/30].
14442: LEGORRETA, RICARDO - GA Document Extra 14 - Ricardo Legorreta.
11993: LÊH, AN-MY - An-My Lê - Small Wars [French edition].
22424: LEHL, JURGEN - Jurgen Lehl - On the Beach 2.
23384: LEHMBRUCK, WILHELM - Wilhelm Lehmbruck.
14212: LEHTINEN, JANNE - Janne Lehtinen - The Descendants.
10938: LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM - Writings on China. Translated, with an Introduction, Notes, and Commentaries by Daniel J. Cook and Henry Rosemont, Jr.
7386: LEIBOVITZ, ANNIE - Annie Leibovitz. Photographien.
21521: LEIBOVITZ, ANNIE - Women - Photographien von Annie Leibovitz - Essay von Susan Sontag. [Text in German]
8354: LEIDEN - Protest. Bode met de Roede der Stad Leiden, hier toe versocht, sult U vervoegen in de Vergadering der Heeren Schepenen der selver stad [...] van wegen Ons Mr. Karel Crucius, ende Mr. Daniel van Alphen D.Z. als gewesen Burgemeesteren der stad Leiden [... + reactie getekend] Corn. Koning - Bode.
11159: LEIGH, BARBARA - Tangan-Tangan Trampil. Hands of Time. The Crafts of Aceh. [Seni Kerajinan Aceh].
716: LEIJ, S. VAN DER - Een ijzeren wil. Eene vertelling voor knapen en meisjes.
5295: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. & DORIS WINTGENS HÖTTE [RED.] - Foto's van Vijftig.
2144: LEINZ, GOTTLIEB - POP CARS. Amerika - Europa. [Das Kultobjekt zum Mythos Auto].
16666: LEIPNIK, F.L. - A History of French Etching from the Sixteenth Century to the Present Day.
2964: LEISTNER, DIETER [HRSG.] - Ansichten. Standpunkte zur Architekturfotografie. Einundzwanzig Fotografen zeigen Arbeiten über historische und zeitgenössische Architektur.
20354: LEITCH, R.P. - A Course of Painting in Neutral Tint. With Twenty-Four Plates, from Designs by R.P. Leitch.
19305: LELOUP, VINCENT & COLONEL GUY DE LABRETOIGNE DU MAZEL - Sports Équestres Militaires.
20622: LEMAIRE, FRITS - BEN KREWINKEL & FINETTE LEMAIRE - The Cocoa Ambassador - Frits Lemaire Amsterdam-Accra 1951-1952.
12834: LEMMENS, ALBERT & SERGE-ALJOSJA STOMMELS - Russian Book Art 1904-2005. A Selection from the LS Collection. With an introduction by Annie de Coster.
23540: LEMOINE, SERGE [CONCEPTION] - Kurt Schwitters - Centre Georges Pompidou. -[French].
20226: LEMOINE, SERGE ET AL - Jules-Bastien Lepage (1848-1884).
24193: LEMPICKA, TAMARA DE - Tamara de Lempicka - Art Deco Icon.
12898: LENCO, PETER - Deleuze and World Politics. After-globalizations and nomad science.
22085: LENNE, GERARD - Le Sexe a l'Ecran.
8209: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Eeghen in Nederland, bijeengebracht door Jonkeer Mr. F.K. van Lennep. Niet in den handel. [No. 25 van 110 exemplaren].
11766: LENNOX-BOYD, MARK - Sundials - History, Art, People, Science.
19592: LENSSINCK, WILLEM - Willem Lenssinck. Sculpture - Design.
20430: LENSTRA, JAN KAREL, ALXANDER H.G. RINNOOY KAN & ALEXANDER SCHRIJVER - History of Mathematical Programming - A Collection of Personal Reminiscences.
10875: LENTZ, DONALD A. - The Gamelan Music of Java and Bali. An Artistic Anomaly complementary to Primary Tonal Theoretical Systems.
21253: LEONARDO DA VINCI - De Codices Madrid - Biblioteca Nacional Madrid. - Facsimile edition of the CODEX MADRID with commentary, transcription and English translation - in 5 volumes.
23353: LEONARDO DA VINCI - FABIO SCALETTI - Leonardo 500. With a text by / avec un texte de Martin Kemp - Luxury edition. - [New].
22779: LEONI, EDGAR - Nostradamus and his prophecies.
14912: LEPAGE, ANDRÉ - Les Pacific T.P. - Type ETAT, des réseaux Nord (3.1150), Est (31001 à 31040), Alsace-Lorraine (1311 à 1350) et Paris-Orléans (3641 à 3680).
2220: LEQUIN, FRANK - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen. Tweede herziene druk.
19834: LEQUIN, FRANK - De Particuliere Correspondentie van Isaac Titisingh (1783-1812) - Titsingh Studies 4.1 + 4.2 - Text brieven + Commentaar.
20445: LERMAN, MANUEL - Degrees of Unsolvability - Local and Global Theory.
23474: LERMONTOW, M.J., A.I. HERZEN, W.M. GARSJIN, W.G. KOROLENKO - M.J. Lermontow - A.I. Herzen - W.M. Garsjin - W.G. Korolenko - Werken.
7071: LESAING, BERNARD - Le Cirque Bidon. Photographies de Bernard Lesaing.
3997: LESCURE, M. DE - Marie-Antoinette et sa famille. Cinquième édition.
23762: LESGER, CLÉ - Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke stuctuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000.
22874: LESGER, C.M. - Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
22035: LESKOSCHEK, AXL - Axl Leskoschek - Der Illustrator. Mit einer Einführung von Ina Jun-Broda.
13211: LESSING, ERICH - Erich Lessing - Revolution in Hungary - The 1956 Budapest Uprising. Texts by George Konrad, François Fejtö, Erich Lessing and Nicolas Bauquet. [New].
17170: LESUEUR, NATACHA - THIERRY DAVILA - Natacha Lesueur - Surfaces, merveilles et caprices. [Surfaces, wonders and caprices].
19106: LESY, MICHAEL - Looking Backward - A Photographic Portrait of the World at the Beginning of the Twentieth Century. [New].
23644: LETTERIE, FRANK - PETER THOBEN [SAMENGESTELD DOOR] - Het leven in brons - Fran Letterie - beelden & penningen.
7830: LETTERPROEF - Letterproef van Electrische Drukkerij Olt & Co. Senen 4-6-8- Telefoon 3671 WL. Batavia-Centrum 1934.
18456: LEUFKENS, HUB. - LEENTJE MOSTERT - Hub. Leufkens (1894-1962) - Een ondernemend kunstenaar - Fotograaf en filmer van Limburg en Java. + DVD.
12907: LEUNG, MAN CHUN - Supported Blow-Up and Prescribed Scalar Curvature on Sn.
16769: LEUPEN, BERNHARD, RENÉ HEIJNE & JASPER VAN ZWOL [EDS.] - Time-based Architecture.
3553: LEVE, MANFRED - Leve Sieht Beuys. Block Beuys - Fotografien. Block Beuys - Photographs.
15227: LEVEQUE, CLAUDE - Claude Lévêque Kamel Mennour.
23653: LEVEY, MICHAEL - Giambattista Tiepolo - His Life and Art.
7935: LEVI, BENIAMINO - Dali. Espace Montmartre. [English edition].
20455: LEVIN, S.A. - Studies in Mathematical Biology - Part II: Populations and Communities.
12142: LEVIN, MIKAEL - Mikael Levin - Silent Passage. Introduction by Andy Grundberg.
22966: LEVINAS, EMMANUEL - Het menselijk gelaat. Essays. [Zevende druk].
9841: LEVY JR., MARION J. - Modernization and the structures of societies. A setting for International Affairs. [Two volumes].
1960: LEVY, JOEL - 100 Analogieën in de Wetenschap. Wetenschappelijke theorieën uitgelegd aan de hand van heldere metaforen.
19517: LEWIS, C.S. - The Horse and His Boy. [Text in Japanese].
8151: LEWIS, D.B. WYNDHAM & CHARLES LEE - The stuffed owl. An anthology of bad verse. Selected and arranged by D.B. Wyndham Lewis and Charles Lee. [Further enlarged 1948].
16074: LEWIS, FRANK - A dictionary of Dutch & Flemish flower, fruit, and still life painters - 15th to 19th century.
19514: LEWIS, C.S. - The Magician's Nephew. [Text in Japanese].
459: LEWIS, JOHN - Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design.
19518: LEWIS, C.S. - The Last Battle. [Text in Japanese].
16207: LEWIS, FRANK - Simon Pietersz Verelst 'The God of Flowers' 1644-1721.
19516: LEWIS, C.S. - Prince Caspian. [Text in Japanese].
19515: LEWIS, C.S. - The Lion, The Witch and the Wardrobe. [Text in Japanese].
19163: LEWIS, MICHAEL & JEANETTE M. HAVILAND-JONES - Handbook of Emotions. Second edition.
20553: LEWITT, SOL - SUSANNA SINGER [ED.] - Sol Lewitt - Wall drawings 1968-1984.
13646: LEXIKON - Das Lexikon der antideutschen Fälschungen. Mit Sonderkapiteln: Lügen über die Wehrmacht - Fehler und Fälschungen in deutschen Schulbüchern.
17777: LEYDEN II, MICHAEL J. - China-Tianjin Postal and Cultural History (1878-1947).
21451: LEYERZAPF, INGEBORG TH. & HARM BOTMAN - Henri Berssenbrugge. Passion - Energy - Photography.
14781: LEYKAUF, ALEXANDRA - Alexandra Leykauf.
10436: LEZER, LEO - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
18473: LEZMI, FREDERIC [PHOTOGRAPHY] - Taksim Calling photographs by Frederic Lezmi. - Concept and edit Frederic Lezmi, Markus Schaden & Wolfgang Zurborn. All images have been taken around Taksim and Gezi Park in Istanbul in May-June 2013. - [Signed by Frederic Lezmi].
4838: LHOTE, HENRI - Dans les Campements Touaregs.
16544: LHUISSET, ÉMERIC - Émeric Lhuisset. Maydan Hundred Portraits. - [New]
6098: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE - Steden in de steigers. Stadsvernieuwing in Nederland 1970-1990. [Nieuw]
13472: LIANG, WU - Old Shanghai - A Lost Age
9719: LIAW, YOCK FANG - Undang-Undang Melaka. The laws of Melaka. + Undang-Undang Melaka Apparatus Criticus [20 pp.].
24157: LICHTENSTEIN, ROY - ROBERT ROSENBLUM - Roy Lichtenstein.
19929: LICHTVELD, LOU - Tot afscheid - Rede op 8 December 1946 gehouden in 'Bellevue' te Paramaribo.
2301: LIDDEL-HART, B.H. - Deterrent or Defence. A Fresh Look at the West's Military Position.
22948: LIDT DE JEUDE, MARIANNE VAN & JOHANNA KARSSEN- SCHUURMANN - John Bergmans (1892-1980) - Tuinarchitect en plantenkenner. - [New].
22913: LIE, ORLANDA S.H. [EINDRED.] - Het boek van Sidrac - Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie. Vertaald en ingeleid door.
6779: LIEBCHEN, JENS - Jens Liebchen - System. SIGNED - 455/500.
9156: LIEBURG, M.J. VAN - Al doende leert men. De Rotterdamse jaren van Gerrit Jan Mulder (1802-1880).
7865: [LIED] - Ons lied. Nieuwste serie radio en film-schlagers. No. 15 Geautoriseerde uitgave.
16177: LIEFDE-VAN BRAKEL, TINY DE - B.J. Blommers (1845-1914).
3282: LIEFKES, REINO - A.D. Copier. Glass Designer / Glass Artist. Second revised edition.
11795: LIEM, TORSTEN & TOBIAS K. DOBLER - Leitfaden Osteopathie. Parietale Techniken.
15315: LIEMPT, J.A.M. VAN & P. LEYDENS - Fotografie bij kunstlicht. Tweede herziene druk.
10845: LIEMPT, AD VAN - De Oorlog. Gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van de NPS. Met medewerking van Hans Blom. [Derde druk].
17363: LIER, B. VAN [SAMENGESTELD DOOR] - Bevrijdings foto-boek.
20552: LIESHOUT, JOEP VAN - Joep van Lieshout - beelden/sculpture - 23/11/90-13/1/091.
20549: LIESHOUT, JOEP VAN - M.J. NOORDERVLIET, O.J. HOEFNAGELS ET AL - The good, the bad + the ugly - Atelier van Lieshout.
20550: LIESHOUT, JOEP VAN - Joep van Lieshout - Works 1991/1992 - Collectie 1990 - Collectie 1989.
23274: LIESHOUT, ERIK VAN - Erik Van Lieshout - Rotterdam Zuid - Home. [New].
15264: LIEVERLOO, KARIN VAN [EINDREDACTIE] - Marino Marini. Schilder, tekenaar, beeldhouwer. [3e druk].
19208: LIEVERLOO, KARIN VAN & PIETER ROELOFS - Antoon van Welie. De laatste decadente schilder 1866-1956.
10784: LIFTIN, JOAN - Joan Liftin - Drive-ins.
12862: LIGTENBERG, ANJA - Pongezi - Alternative rites of passage for Maasai girls.
12976: [LIJST] - Lijst van de Nederlandse, Curaçaose, Nederland-Indische en Surinaamse Schepen aan welke roepnamen zijn gegeven uit het internationaal seinboek op 1 Januari 1948. + los bijgevoegd supplementen [12 x ] voor iedere maand van het jaar 1948.
22700: LIMBURG STIRUM, ROSEMARIJN VAN - Rosemarijn van Limbur Stirum - Sluis naar Laagland. - [Signed - 25/30].
22554: LIMBURG STIRUM, ROSEMARIJN VAN - Rosemarijn van Limburg Stirum - Verloren dal. - [Signed - 6/14].
2345: LINCOLN'S INN. - [WALKER, J. DOUGLAS] - Short notes on Lincoln's Inn. Lincoln's Inn October, 1906.
2346: LINCOLN'S INN. - POLLOCK, F. - The origins of the Inns of Court. An address given to Canadian guests at Lincoln's Inn. July 21, 1931.
21656: LINDBERGH, PETER - Peter Lindbergh - Photographs.
16706: LINDE, THEO & NICO BIERLAAGH [SAMENSTELLING] - Kijkoor Ateliers Studios.
10692: LINDEMANN, ADAM - Collecting contemporary.
23630: LINDEN, ADRIAAN LEO VICTOR LAMBERT VAN DER - De Europeaan in de Maleische Literatuur. + Stellingen. - Proefschrift.
23109: LINDEN GEISJE VAN DER & MIRIAM DONKERS - Geisje van der Linden & Miriam Donkers - Stella Maris.
3533: LINDEN, JEAN - Pescatorea. Iconography of Orchids [1854]-1860.
13586: LINDEN, HENK H.M. VAN DER - Drie massagraven voor de Nederlandse kust - 22 september 1914.
23061: LINDEN, BERT L.T. VAN DER - Nou ... tabé dan! De 'bootreis' naar Indië met de Rotterdamdsche Lloyd en de 'Nederland' tussen 1899 en 1949.
20317: LINDGREN, MICHAEL - Glory and Failure - The Difference Engines of Johann Müller, Charles Babbage and Georg and Edvard Scheutz. Translation by Dr. Craig G. McKay. [Signed].
13574: LINDQVIST, SVEN - China in Crisis. Translated by Sylvia Clayton. Photographs by Cecilia Lindqvist.
10861: LINDSAY, JENNIFER - Javanese Gamelan. Traditional Orchestra of Indonesia.
2302: LINEBARGER, PAUL M.A. - Psychological Warfare [Second edition].
21040: LING, PAN - In Search of Old Shanghai.
13279: LING, ELAINE - Elaine Ling - Mongolia - Land of the Deer Stone. Introduction by Alison Devine Nordström. Essays by William W. Fitzhugh and Thubten Konchog Norbu. - [New + Signed]].
11360: LINGARD, JEANETTE [TRANSLATED AND INTRODUCED BY] - Diverse Lives. Contemporary Stories from Indonesia.
14841: LINGEN, CHARLOTTE VAN [RED.] - Henry Moore. Sculptuur en architectuur.
19279: LINGEN, CHARLOTTE VAN [RED.] - Edvard Munch. [Dutch edition].
4280: [LINGERIE] - Jambes et attitudes. Cet album contient plus de 70 photos.
9460: LINLEY, DAVID, CHARLES CATOR & HELEN CHISLETT - Star Pieces. The Enduring Beauty of Spectacular Furniture.
20453: LINT, JACOBUS H. VAN - Combinatorial Theory Seminar Eindhoven University of Technology.
17980: LIPP, KILIAN - URSULA WINKLER - Kilian Lipp. [2. Auflage].
23702: LISSAC, PIERRE - Voyages de Gulliver - Le voyage au pays des Géants - illustrations de Pierre Lissac.
20827: LISSITZKY, EL / PATRICIA RAILING - About 2 Squares + More about 2 Squares.
18480: LIST, HERBERT - MAX SCHELER [ÉD.] - Herbert List - Lumière sur la Grèce. Texte de Hugo von Hofmannsthal.
13746: LISTA, GIOVANNI - Futurism & Photography.
11351: LISTER, TRACEY & ANDREAS POHL - Made in Vietnam. [Homestyle recipes from Hanoi to Ho Chi Min].
22465: LISZT, FRANZ - Liszt: Piano Works / Oeuvres pour piano / Klavierwerke. Performed by Jorge Bolet. [9-CD Box]
19811: LIT, AD VAN - Geen geluk / Kein Glück - Mennonieten in Siberië.
17970: LITH, HANS VAN - Ik denk altijd aan jou - prentbriefkaarten tussen front en thuisfront 1914-1918.
23682: LITH, P.A. VAN DER - Nederlandsch Oost-Indië beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk. Tweede geheel omgewerkte druk.. [Two-volume set].
17633: LITTLE, WILLIAM A. - Reliability of shell buckling predictions.
10348: LIU, GRETCHEN [ED.] - Singapore historical Postcards. From the National Archives Collection.
10651: LIVE! - Live! [Signed - No. 7/200].
12689: LIVIUS - Hannibal voor de poorten. De geschiedenis van Rome XXI-XXX. Vertaald en toegelicht door Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman.
17057: LIXENBERG, DANA - The Last Days of Shishmaref.
18491: LIXENBERG, DANA [FOTOGRAFIE] & ROBIN GERRITS [TEKST] - Ieder kind is speciaal. Kinderen met beperkingen in regulier onderwijs.
14211: LIXENBERG, DANA - Offstage. Het Nationale Ballet gezien door Dana Lixenberg.
8636: LIXENBERG, DANA. - GIJSBERT VAN ES [TEKST / TEXT] - Dana Lixenberg. De Burgemeester A-Z Nederland / The Mayor A-Z The Netherlands. [New]
21597: LIXENBERG, DANA. - TEXT: GEORGE PITTS - Dana Lixenberg. United States.
17891: LLOYD, JILL & REINHOLD HELLER - Munch and Expressionism. [New].
3909: LO, KENNETH - Nathan Road.
9330: LOBEL, MICHAEL - Image Duplicator. Roy Lichtenstein and the emergence of Pop Art.
23487: LOCHER, J.L. & M. JOSEPHUS JITTA - Constant. Schilderijen 1940-1980.
744: LOCHER, J.L. & C.H.A. BROOS - De werelden van M.C. Escher.
10683: LOCKE, NANCY - Manet and the Family Romance.
23689: LODDER, J.J. - Towards a symmetrical theory of generalised functions.
8999: LODDER, COR - Een tweede 1914? 1934: Neen nooit! Een oproep tot bezinning van het IAMB. Gasmaskers?
10634: LODERER, ANGELIKA - Angelika Loderer - Pleurotus Ostreatus 70. Secession.
18923: LODERMEYER, PETER, KARLYN DE JONGH & SARAH GOLD - Personal Structures. Time - Space - Existence. [New].
22445: LODEWIJKS, BART - Het schiereiland Vlaanderen - Krijttekeningen van Bart Lodewijks in de wijk Prinskouter in Ronse, België / The Flanders Peninsula - Chalk drawings by Bart Lodewijks in the Prinskouter district of Ronse, Belgium.
17639: LODGE, OLIVER - Der Äther und die Wirklichkeit - Eine Reihe von Vorträgen über die zahlreichen Aufgaben die der Raumäther zu erfüllen hat. Aus dem Englischen übersetzt von Walther Rump.
1875: LOEBER J.R., J.A. - Het Indische vlechtwerk voor export.
2922: LOEFF, KAREL EN ELYZE SMEETS - Harmelen. Geschiedenis en architectuur.
1305: LOEFFLER, HEATHER & JENNIFER OLMAN [EDS] - Persistance of Vision. Sjanghai Architects in Dialogue.
4418: LOENEN, RUTGER - Erica 1906-2006. 100 jaar fanfare in Austerlitz. [Nieuw].
23374: LOERAKKER, BERT - Bert Loerakker - Neuss - Essen-Werden - Zwolle.
17266: LOEWY, RAYMOND - Raymond Loewy - The Locomotive (its esthetics) - The new vision.
7867: LÖFSTEDT, NILS PETTER - Nils Petter Löfstedt. Club 13. - [272/300].
13857: LOGAN, SHERIDAN A. - Old Saint Jo - Gateway to the West, 1799-1932.
15430: [LOGAN, THOMAS F. - COMPILED AND PUBLISHED BY] - Manchuria - Land of Opportunities.
22190: LOGHEM, J.B. VAN - Bouwen / Bauen / Bâtit / Building - Holland. Een dokumentatie van de hoogtepunten van de moderne architektuur in Nederland van 1900 tot 1932. Ingeleid door Umberto Barbieri.
23912: LOHUIZEN, KADIR VAN - Kadir van Lohuizen - Diamond Matters. From the mines to the jet-set.
10827: LOHUIZEN, KADIR VAN - www.tibet.chin.com.
8462: LOHUIZEN, KADIR VAN - Aderen. Niger - Jangtse - Ganges - Donau - Amazone - Mississippi - Ob.
7042: LOHUIZEN, KADIR VAN & HARM EDE BOTJE - Van apenhachee tot jachttrofee. Jagen In Kameroen.
2989: LOLLOBRIGIDA, GINA - Gina Lollobrigida. Musée Carnavalet 21 octobre - 15 novembre 1980. [Catalogue - SIGNED]
15425: LOLLOBRIGIDA, GINA - Italia Mia - Photographs by Gina Lollobrigida. With foreword by Alberto Moravia.
13576: LOMBINO, MARY-KAY - The Polaroid Years - Instant Photography and Experimentation.
18789: LOMMEN, MATHIEU [ED.] - The book of books - 500 years of graphic innovation.
4210: LOMMEN, MATHIEU - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis.
22388: LOMMEN, MATHIEU [RED./ED.] - Bram de Does - letterontwerper & typograaf / typographer & type designer.
22741: LONG, RICHARD - Richard Long - In Kreisen gehen. [Deutsche Ausgabe].
22742: LONG, RICHARD - ARMIN WILDERMUTH - Richard Long und die Nähe der Dinge.
21328: LONG, RICHARD - Richard Long - A Walk Across England. A Walk of 382 Miles in 11 Days from the West Coast to the East Coast of England.
22060: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH - The Song of Hiawatha. Decorated by Herbert Meyer.
23603: LONGFORD, CHRISTINE - Vespasian and some of his contempories.
24137: LONGLY, KATHERINE - Katherine Longly - Hernie & Plume. [New]
14711: LONGLY, GEORGE HENRY - We all love your life.
9276: LONGNON, JEAN, RAYMOND CAZELLES & MILLARD MEISS - The 'Très Riches Heures' of Jean, Duke of Berry. [English].
21690: LONGUS - Daphne en Chloë. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Marc Moonen.
22703: LONT, PIETER C. - Het wad waait nevels van verdriet tot klaarte. Houtsneden en teksten Pieter C. Lont. - [Overzicht van werk gemaakt tussen 1974 en 1995].
22397: LONT, PIETER C. - Pieter C. Lont - Knappe Vissen - Prentenboek. [Signed - Nr. 39/60]. [Tekst en houtsneden: Pieter C. Lont. Typografie: Jaap Binsbergen [Tussen Haakjes]. Gedrukt op een Asbern proefpers door Alex Barbaix (Pastei)]
10712: LOOKS, HANS & HANS FISCHER - Arbeitsmänner zwischen Bug und Wolga. Erlebnisberichte und Bilder vom Einsatz des jüngsten Jahrganges an der Ostfront
10387: LOON, ARJAN VAN, MARTIN ROBBEN & BAS ZIJLMANS - Beeldig Geertruidenberg. Een stad in de kaart gekeken.
19482: LOOS-HAAXMAN, J. DE - De Franse schilder Ernest Hardouin in Batavia.
17818: LOOS, WIEPKE & GUIDO JANSEN - Breitner and his age - Paintings from the Rijksmuseum in Amsterdam 1880-1900.
7460: LOOSJES-TERPSTRA, A.B. - Moderne kunst in Nederland 1900-1914.
552: LOOSJES-TERPSTRA, A.B. - Moderne kunst in Nederland 1900-1914
2375: LOOTSMA, BART - Cees Dam. Architect. Fotografie Sybolt Voeten.
4163: LOOYEN, A.J.L. & J.J. FRANSEN [TEKST] - Bottende takken. Nederlands bosch en wat daarin leeft. Voor de samenstelling van dit album heeft de Nederlandsche Heidemaatschappij haar medewerking gegeven.
21354: LOPEZ, DONALD S. - Buddhism - An Introduction and Guide.
18562: LORINCZ, BARNABAS - Die römische Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. Teil I: Die Inschriften.
8994: LORING, ROSAMOND B. - Decorated Book Papers. Being an account of their designs and fashions. Fourth edition.
18256: LOUGUET, PHILIPPE A.0. - Typologie - The Cork Stopper.
5050: LOUMAN, RENÉ - Heden en verleden, altijd nu.
12791: LOUWERSE, P. - Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in Nederland. Aan oud en jong verteld.
18941: LOUWES, ANNALEEN. - Minor Details. Text by K. Schippers.
9839: LOUWES, ANNALEEN. - Minor Details. Text by K. Schippers.
3180: LOUYS, PIERRE - Mimes des courtisanes de Lucien avec quelques inédits. [No. XXI of 50].
20440: LOVASZ, LASZLO - Combinatorial Problems and Exercises.
10434: LOW, HUGH - Sarawak. Its Inhabitants and Productions being notes during a residence in that country with his Excellency Mr. Brooke.
5476: LOW, A.M. - The wonder book of inventions. Edited by Harry Golding.
6578: LOWER, WENDY - Hitler's Furies. German Women in the Nazi Killing Fields.
15727: LOYER, FRANÇOIS - Art in Catalonia.
12262: LU, HANCHAO - FRANCIS STAFFORD - The Birth of a Republic. Francis Stafford's Photographs of China's 1911 Revolution and Beyond. [New]
20047: LUBBE, JAN C.A. VAN DER - François Pieter ter Meulen en de Haagse School.
3332: LUBBERS, R. - Dalen in oude ansichten.
12537: LUBERTI, ANDY - Andy Luberti - In oog met de natuur.
1297: LUCCHINI, CARLO & ENRICO LEPRONI - Luftkrieg über Afrika. Die Italienische und Deutsche Luftwaffe über dem Mittelmeer 1940-1943. Band I: 1940/1941.
18437: LUCEBERT - Lucebert - Verzamelde gedichten.
13982: LUCEBERT - DIANA A. WIND - Lucebert. Schilder Dichter Fotograaf - Maler Lyriker Fotograf.
13979: LUCEBERT - Lucebert. [Signed - 22/75].
14077: LUCEBERT - Lucebert - tekenwerk en grafiek / dessins et oeuvres graphiques.
11013: LUCEBERT - Oh oor o hoor - opnamen uit de jaren vijftig en zestig ingeleid door Rudy Kousbroek. [ + 2 x CD-rom]. - [520/555].
16684: LUCEBERT - ISABEL DE PALENCIA - Vrijheid in Ballingschap. [Bandomslag: J. Swaansdijk].
269: LUCEBERT - Overzichtstentoonstelling Lucebert t.g.v. zijn vijftigste verjaardag, Galerie Nouvelles Images, Den Haag, 4 oktober tot en met 23 oktober 1974.
700: LUCEBERT - Lucebert.
698: LUCEBERT - 7 oktober t/m 12 november 1977 [Tentoonstelling].
22967: LUCRETIUS - Over de natuur. Vertaald door Aeg.W. Timmerman bezorgd en ingeleid door P.H. Schrijvers.
1860: LUEG, GABRIELE [HRSG.] - Made in Holland. Design aus den Niederlanden.
17074: LUGT, FRITS - Wandelingen met Rembrandt in en om Amsterdam. Tweede, vermeerderde druk.
9846: LUIJTERS, GUUS [TEKST] - Wim van der Linden - Fotograaf.
1081: LUIKEN, JAN - Beschouwing der Wereld, Bestaande in Hondert konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
8024: LUINENBURG, O. & A.J. DE NEEF [RED.] - Java. Tweede uitgave van Onze Zendings-velden.
11386: LUITEN, ERIC E.A. - Panorama Krayenhoff. Linieperspectief.
23091: LUNA, FERNANDO MARTÍNEZ - Een ondraaglijk juk - Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand (1566-1609).
13278: LUNDBERG, JOHAN - Johan Lundberg - Another day of life in Romanipen. [New].
22134: LUNDIN, GÖRAN [ED.] - Cranes - where, when and why? A guide book for visitors in European crane areas - and - ideas how to manage cranes in an agricultural environment.
17018: LUNSINGH SCHEURLEER, PAULINE & MARIJKE J. KLOKKE - Divine Bronze. Ancient Indonesian Bronzes from A.D. 600 to 1600. Catalogue of the Exhibition organised in collaboration with the Society of Friends of Asiatic Art. Rijksmuseum, Amsterdam April 30-July 31, 1988.
10212: LUPERTZ, MARKUS - Markus Lüpertz - Die Toten-Tanz-Reliefs. [Katalog].
20736: LUPERTZ, MARKUS - R.H. FUCHS - Markus Lüpertz.
17692: LURASCO F.M. [SAMENGESTELD DOOR] - Onze moderne meesters.
23251: LURÇAT, JEAN - Jean Lurçat les Tapisseries du Chant du Monde. Introduction de Jean Lurçat - Commentaires poétique de Denis Clavel.
17807: LÜRSSEN, FRIEDRICH & PETER - Lürssen 1875 - 2000. - [Signed].
11711: LUSCHER, INGEBORG - Ingeborg Lüscher. Das Licht - und die Dunkelheit knapp unter den Füssen / The Light - and the Darkness Just Under Our Feet. [Signed].
19397: LUSKACOVA, MARKÉTA - Markéta Luskacova - By the Sea. Photographs from the North East, 1976-1980. - [New].
5119: LUSTER, DEBORAH - One Big Self. Prisoners of Louisiana. Text C.D. Wright.
10390: LUTGENS, ANNELIE [RED.] - Roy Lichtenstein Spiegelbilder 1963-1997.
24139: LUTTERS, JEROEN - Studies in Art-Based Learning. [Teaching objects - Ema (Nude on a staircase) - Cy Twombly's Quattro Stagioni - Boxed three-volume set] - Signed.
18983: LUTTERS, JEROEN - Studies in Art-Based Learning. [Teaching objects - Ema (Nude on a staircase) - Cy Twombly's Quattro Stagioni - Boxed three-volume set] - Signed
22668: LUTYENS, MARY [ED] - J. Krishnamurti - The only Revolution.
22667: LUTYENS, MARY [ED] - J. Krishnamurti - Freedom from the Known.
22664: LUTYENS, MARY [ED] - J. Krishnamurti - The Urgency of Change.
24260: LUX, LORETTA - Loretta Lux - Essay by Francine Prose.
17925: [LUXEUIL, M. DE] - Un Conte par jour, ou la semaine du Grand-Papa.
10038: LUYTEN, MARGRIET - Margriet Luyten - Stervelingen / Mortals.
21967: LWIN, KYAW NYUNT & KHIN MA MA THWIN - Birds of Myanmar.
5384: LY, TRAN DUY - American Clocks. Volume 1 Second edition.
5319: LY, TRAN DUY - F. Kroeber Clocks. American & Imported.
5322: LY, TRAN DUY - Seth Thomas Clocks and Movements.
5342: LY, TRAN DUY - American Clocks. With a special section on Self-Winding Clocks. Volume 2.
22787: LYDIUS, JACOBUS - Spreekwyzen door de Heilige Schryvers ontleent uit de Stryden der Ouden verklaart door Jacobus Lydius, Met byvoegselen van Johannes Lomejer: Op nieuw vertaalt en op vele plaetsen nader opgeheldert door Abraham Du Ry. - [Eerste stuk].
3674: LYE, ERIC K C - Manuel Vicente. Caressing trivia. [New]
17087: LYNAM, EDWARD [ED.] - Richard Hakluyt & his Successors - A Volume Issued to Commemorate the Centenary of the Hakluyt Society.
12914: LYNCH, MICHAEL - Access to History From Autocracy to Communism Russia 1894-1941.
17092: LYNDEN, PAULINE VAN - A resisitible force - when man meets the sea.
18332: LYNE, MALCOLM - Late Roman Handmade Frog-Tempered Ware Producing Industries in South East Britain.
23719: LYNES, BARBARA BUHLER, LESLEY POLING-KEMPES & FREDERICK W. TURNER - Georgia O'Keeffe and New Mexico - A Sens of Place.
11030: LYON, DOMINIQUE - Le Corbusier - leven en werk.
5125: LYON, DANNY - Deep Sea Diver. An American Photographer's Journey in Shanxi, China. [Pre-publication of 16 pp.].
22991: LYSIAS - Lysias. With an English translation by W.R.M. Lamb.
8945: M.E.A. & L.S. [MEA VERWEY & LEON SENF] - De geschiedenis van een kraai. Naar waarheid verteld door M.E.A. met illustraties van L.S..
23839: MAALOUF, AMIN - De Ontheemden. Vertaald door Marianne Gossije. [Tweede druk]
1152: MAAN, DICK - Paul Schuitema. Visual organizer. [English edition]. - New
2606: MAANEN, HANS VAN - Archimedes, Newton, Murphy. Wetten uit de wetenschap.
20264: MAANEN, JOHANNES ARNOLDUS VAN - Facets of Seventeenth Century Mathematics in the Netherlands / Facetten van de wiskunde in de Nederlanden in de zeventiende eeuw. (met een samenvatting in het Nederlands). - [+ Stellingen].
21480: MAAR, DORA - MARY ANN CAWS - Dora Maar - with & without Picasso - a biography.
11885: MAAS, PIERRE & GEERT MOMMERSTEEG - Djenne - chef-d'oeuvre architectural.
22324: MAASKAMP, E. - Handgekleurde stippel-gravure uit: Afbeeldingen van kleeding, zeden en gewoonten - [No. 16] -.Geluk Deerske! gaude ook op den Bosch? / Bonjour, Jolie Fille! vous allez aussi à Bois-le-duc?
22331: MAASKAMP, E. - Handgekleurde stippel-gravure uit: Afbeeldingen van kleeding, zeden en gewoonten - No. 8 - Koom Vrouwtjen Spin - af het Net is vol scheuren / Allons, file, file, ma Femme - mes filets sont tous déchirés
22323: MAASKAMP, E. - Handgekleurde stippel-gravure uit: Afbeeldingen van kleeding, zeden en gewoonten - [No. 10] -.Herre goe! zel ji so klijd, nei Mokaerum to pikjen? / Hoe nu! zult gij zó gekleed naar Molqueren sleeden? / Quoi! avec ces beaux habits, vous allez en traîneau à Molqueren
22325: MAASKAMP, E. - Handgekleurde stippel-gravure uit: Afbeeldingen van kleeding, zeden en gewoonten - No. 13 - Noe, Jekemine, als ji joe beuter en eijers te mert gebrogt hebt, zullen wi te geeren Annetieliesses mert gaen houen. / Allons, Jacquette, quand tu auras porté ton beurre et tes oeufs au marché, nous irons ensemble nous divertir à la foire
19904: MAASSEN, BERTHUS & INI MAASSEN-TE BRAKE - Groen door Oranje - Een historische zwerftocht door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo 1900-1960. [Tweede druk].
8917: MAATHUIS-ILCKEN, S. - De paaschhaas. Versjes van S. Maathuis-Ilcken. Plaatjes van Sijtje Aafjes.
15170: MAC AONGUSA - The Harcourt Street Line - Back on Track.
17645: MACADAM, DAVID L. [SELECTED AND EDITED BY] - Sources of Color Science.
23934: MACCARTHY, FIONA - William Morris - A Life for Our Time.
22794: MACCIONI RUJU, P. ALESSANDRA & MARCO MOSTERT - The Life and Times of Guglielmo Libri (1802-1869). Scientist, patriot, scholar, journalist, and thief. A nineteenth-century story.
12401: MACCIONI RUJU, P. ALESSANDRA & MARCO MOSTERT - The Life and Times of Guglielmo Libri (1802-1869). Scientist, patriot, scholar, journalist, and thief. A nineteenth-century story.
5607: MACDONALD, BRIAN W. - Tribal Rugs. Treasures of the Black Tent.
879: MACDONALD, GORDON & JOHN S. WEBER [EDS] - Joachim Schmid - Photoworks 1982-2007.
20449: MACDUFFEE, C.C. - The Theory of Matrices.
22108: MACFARLANE, A.M. - Field Notes on the Birds of Lebanon & Syria 1974-77 by Lieutenant Colonel A.M. Macfarlane, R.A.
24083: MACGREGOR, NEIL - Duitsland, Biografie van een natie.
23011: MACHIAVEL - Machiavel - Oeuvres complètes. + [loose inserted] Tableaux généalogiques des principales familles dont il est question dans les Oeuvres complètes de Machiavel - Bibliothèque de la Pléiade.
23538: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - Il Principe - en andere politieke geschriften. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul van Heck
23042: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De heerser - uit het Italiaans vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
175: MACHOTKA, PAVEL - Cézanne. Landscape into art.
5397: MACK, CHARLIE - The Big Book of Superfast Matchbox Toys 1969-2004. Volume 2: Product Lines & Indexes.
1495: MACKEY, MICHAEL C. - Time's Arrow: The Origins of Thermodynamic Behavior.
21887: MACKINNON, JOHN & KAREN PHILLIPPS - A field guide to the Birds of Borneo, Sumatra, Java and, Bali. The Greater Sunda Islands.
20328: MACLANE, SAUNDERS & GARRETT BIRKHOFF - Algebra.
20670: MACMILLAN, MALCOLM - An Odd Kind of Fame - Stories of Phineas Gage.
13885: MACMUNN, GEORGE - The Martial Races of India.
23105: MACROBIUS - STAHL - Commentary on the Dream of Scipio by Macrobius. Translated with an Introduction and Notes by William Harris Stahl.
19081: MAD - MA YANSONG - mad X - 10 projects by MAD Architects.
21814: MADDIN, GUY - DVD - Guy Maddin - The saddest music in the world.
3277: MADIGAN, MARY JEAN - Steuben Glass. An American tradition in crystal. Revised and Expanded.
13467: MADROLLE [CLAUDIUS] - Chine du Nord et de l'Ouest - Corée - Le Transsibérien.
9139: MAES, BART, WIL NOUWEN, THEO SCHERS & FRITS WEERTS - Weert is veranderd. [deel 5]. - Oorlog, bezetting en bevrijding.
23368: MAETERLINCK, MAURICE - La Vie des Abeilles. Trent-deuxième mille.
6066: MAGAZINE - Banter / Belfast. This is not a travel guide / May / 2015.
5635: MAGNIN, ANDRÉ - Arts of Africa. Jean Pigozzi's contemporary collection.
23115: MAGNUM - MICHAEL IGNATIEFF - Magnus degrees.
21315: MAGNUM - BRUCE CUMINGS [INTROD.] - Korea as seen by Magnum photographers. [New].
21975: MAGOCSI, PAUL ROBERT - Ukraine - An illustrated history.
14583: MAGRATH, JANE - The Pianist's Guide to Standard Teaching and Performance Literature.
19614: MAGRITTE - RONNY VAN DE VELDE - Rene Magritte - Peintures et Gouaches.
21695: MAHARISHI MAHESH YOGI - De wetenschap van het zijn en de kunst van het leven.
16518: MAHDAVI, INDIA - India Mahdavi - Téhéran.
22476: MAHLER, GUSTAV - Mahler: The Symphonies. Kindertotenlieder [14-CD Box].
16879: MAI, EKKEHARD, SANDER PAARLBERG & GREGOR J.M. WEBER - De kroon op het werk. Hollandse schilderkunst 1670-1750.
12373: MAI, EKKEHARD, SANDER PAARLBERG & GREGOR J.M. WEBER - De kroon op het werk. Hollandse schilderkunst 1670-1750.
19022: MAILER, NORMAN - The Naked and the Dead. [Tocsin Books Volume 1]
21636: MAILLOL - BERTRAND LORQUIN - Aristide Maillol.
12803: MAISEL, DAVID - David Maisel - Mount St. Helens: Afterlife.
8605: MAIZELS, JOHN [ED.] - Raw Vision. International Journal of Intuitive and Visionary Art. Outsider Art - Art Brut - Self-Taught Art - Contemporary Folk Art. Number 11 - Spring 1995.
17414: MAJERUS - PETER PAKESCH, GIJS VAN TUYL A.O. - Michel Majerus - Installationen 92-02 / Installations 92-02. What looks good today may not look good tomorrow.
19238: MAK, GEERT - De levens van Jan Six. Een familiegeschiedenis. [Vierde druk].
19055: MAKI, FUMIHIKO - City with an Hidden Past: Fumihiko Maki, Yukitoshi Wakatsuki, Hidetoshi Ohno, Tokihiko Takatani, Naomi Pollock.
15927: MALACARNE, GIANCARLO - Sabbioneta - l'anima di un uomo. Fotografie di Arrigo Giovannini. Romanzo storico di Giancarlo Malacarne.
23354: MALACIA, MARQUES & FLOOR WESSELING - '50 Jaar Paradiso, Wil je op de foto?' - [New].
20750: MALASCH, ROBERT & CARLOT WISSING [REDAKTIE] - De hoek van de straat - Nummer 1 - Okt. 76.
2138: [MALAWI] - ''Nyasaland calling''. A travel guide to the Nyasaland Protectorate. Issued by the Nyasaland Advisory Committee on Publicity 1936.
23386: MALAY HAND-BOOK - The traveller's Malay pronouncing hand-book. For the use of travellers and newcomers to Singapore. Tenth edition
8545: MALBUCH - ALBUM DE COLORIAGES - COLOURING BOOK - KLEURBOEK [CA. 1865] - Der kleine Maler. Le petit artiste. De kleine kunstenaar.
8544: MALBUCH - ALBUM DE COLORIAGES - COLOURING BOOK - KLEURBOEK [CA. 1865] - Der kleine Maler. Le petit artiste. De kleine kunstenaar.
8546: MALBUCH - ALBUM DE COLORIAGES - COLOURING BOOK - KLEURBOEK [CA. 1865] - Der kleine Maler. Le petit artiste. De kleine kunstenaar.
17608: MALEH, ISAAC - Mechanics, heat, and sound.
16199: MALLALIEU, HUON - The Dictionary of British Watercolour Artists up to 1920. [Two volumes]. + Understanding Watercolours
22789: MALLEGHEM, SÉBASTIEN VAN - Sébastien Van Malleghem - Prisons. [New].
24160: MALLEGHEM, SÉBASTIEN VAN - Sébastien van Malleghem - Réagir.
13872: MALLESON, G.B. - History of the French in India. From the founding of Pondichery in 1674 to the capture of that place in 1761.
1072: MALO, CHARLES - Les Capitales de l'Europe. Promenades Pittoresques. Berlin.
12631: MALVAL, JEAN - Rues de Shanghai - au temps des Concession.
20767: MAMATSASHVILI, LIKA & HERMAN MAES - Dimitri Ermakov - Photographer and Collector. Masters of 19th Century Photography. [New].
21640: MAN RAY - Man Ray 1890-1976.
18692: MAN, HANNEKE & SJAREL EX - Collectieboek Museum Boijmans Van Beuningen. [New].
21351: MAN, JOHN - Ninja - 1,000 Years of the Shadow Warriors.
21429: MAN RAY - HEITING, MANFRED [ED.] - Man Ray 1890-1976. Essays by Emmanuelle de l'Ecotais and Katherine Ware. A personal portrait by André Breton.
19973: MAN RAY - JOHANN-KARL SCHMIDT, CHRISTOPH BROCKHAUS & VEIT LOERS - Man Ray - Galerie der Stadt Stuttgart - Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg - Städtisches Museum Abteiberg Mönchengladbach.
22723: MAN - MAN - The Journal of the Royal Anthropological Institute - New Series Volume 12 - 17. [6 volumes].
2849: MAN RAY - JEAN COCTEAU - Le numéro Barbette.
23333: MAN RAY - JENNIFER MUNDY [ED.] - Man Ray - Writings on Art. - [New].
21993: MANAS - THEODOR HERZEN - Manas - the epic vision of Theodor Herzen. Edited and with original translations from the Kirghiz by Daniel Prior.
20456: MANASTER, ALFRED B. - Completeness, Compactness, and Undecidability: An Introduction To Mathematical Logic.
11272: MANCHOT, MELANIE - Melanie Manchot - Love is a Stranger Photographs 1998-2001. Edited by Klaus Honnef.
15435: [MANCHURIA] - Manciu-Cuo vigoroso nei fotografi / Die Junge Mandschurei in Bildern / Young Manchoukuo in pictures.
17575: MANCHURIA - MANCHOUKUO - Official View of The Sino-Japanese Conflict - Booklet I.
22630: MANDER, CAREL / KAREL VAN - Het Schilder-Boek van Carel van Mander - Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche Schilders. Vierde druk.
19609: MANDERS, MARK - Mark Manders Reference Book. [New].
23276: MANDERS, MARK - The Absence of Mark Manders, Bonnefanten.
22643: MANDERS, MARK - Mark Manders - Shadow Studies.
3499: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - Arcimboldo de wonderbaarlijke.
20753: MANEN, BERTIEN VAN - East Wind West Wind.
19935: MANEN, BERTIEN VAN - Bertien van Manen - Moonshine.
18319: MANGARTZ, FRITZ - Die antiken Steinbrüche der Hohen Buche bei Andernach. Topographie, Technologie und Chronologie.
16066: MANGELSEN, THOMAS D. - Images of Nature. The photographs of Thomas D. Mangelsen. Text by Charles Craighead.
20211: MANGKOE NAGORO VII - Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII. - With loose inserted thank you card to 'U en Mevrouw Beynon' [Dody & Suzon Beynon] by Mangkoe Nagoroe for participating in his Triwindoe Board Anniversary by Mangkoe Nagoro.
8217: MANHEIM, RON - Paula Modersohn-Becker 'ein Wunderland, ein Götterland'. Veenland en bevolking in en om Worpswede. [Nieuw]
21349: MANHEIMER, RONALD J. - A Map to the End of Time - Wayfarings with Friends and Philosophers.
11288: MANIK, LIBERTY - Batak-Handschriften beschrieben von Liberty Manik.
19590: MANKES - GEMEREN, RÉMON VAN - Jan Mankes 1889-1920 - Schilder van tederheid. [Biografie] - [Nieuw].
6746: MANN, THOMAS - Unordnung und frühes Leid. Novelle.
4124: MANN, VIVIAN B. [ED.] - Morocco. Jews and Art in a Muslim Land.
12669: MANN, THOMAS - Ontboezemingen van de oplichter Felix Krull. [Derde druk].
2840: MANNEKE, THOMAS - Odessa. 6 April 2007 - 18 June 2007.
11914: MANNEKE, THOMAS - Thomas Manneke - Vilnius. 22 september 20004 - 15 -december 2004.
12503: MANNHEIM, KARL - Het generatieprobleem. Vertaling Hans Driessen. Nawoord Ruud Abma.
22112: MANNIX, DAN - The Last Eagle. Illustrations by Russell Peterson.
2822: MANTEL, RENO EN NATASJA VERSCHOOR - Water & Werken. Tekst Kees van Kooten.
704: MANTEN, ARIE A. EN TIES VERKUIL SR - Een veelzijdig en buitenissig heer. L.C. Dudok de Wit / Kees de Tippelaar / 1843-1913.
13729: MANZON, JEAN - Jean Manzon - Flagrantes do Brasil. 3.a Ediçao.
3010: [MAP DUTCH INDIES] - Nederlandsch-Indië. - Beknopte gegevens betreffende Nederlandsch-Indië.
23227: MAP SURABAJA - Peta Pariwisata - Tourist Map of Surabaja the second city of Indonesia 1972 / Kota besar kedua di Indonesia
7327: MAPPLETHORPE, ROBERT - Robert Mapplethorpe. Fotografije.
20527: MAPPLETHORPE - SANDY NAIRNE [PREF.] - Robert Mapplethorpe 1970-1983.
5045: MAPPLETHORPE, ROBERT & BRUCE CHATWIN [TEXT] - Lady Lisa Lyon.
18497: MAPPLETHORPE - FRANCA FALLETTI & JONATHAN NELSON [EDITED BY / A CURA DI] - Robert Mapplethorpe - Perfection in Form / La perfezione nella forma.
20525: MAPPLETHORPE - PETER WEIERMAIR [HRSG.] - Robert Mapplethorpe - Frankfurter Kunstverein 10. April - 17. Mai 1981.
13474: [MAPS] - Automobielkaart van Java - Madoera en Bali schaal 1:1.000.000 (Oostelijk deel) + (Westelijk deel) - Voorzien van achttien plattegronden. Samengesteld en uitgegeven door De Motor Sportblad.
13473: [MAPS] - Auto-kaart van Java en Madoera. (18 bladen en Postkaart met Bladindeeling). Schaal 1:500.000.
24166: MARANGONI, MARTINO - Martino Marangoni - Rebuilding - My Days in New York 1959-2018. Epilogue by W.M. Hunt.
21654: MARAVAL, PIERRE - Pierre Maraval - Mille Femmes - Mille Femmes est une oeuvre monumentale exposée à l'Unesco à Paris en Janvier 1994 [...].
8870: MARC, OLIVER - Psychology of the house.
3572: MARCH, WERNER - Werner March. Mit einer Einleitung von Werner Hegemann und einem Nachwort zur Neuausgabe von Thomas Schmidt.
22243: MARCHAND, YVES & ROMAIN MEFFRE - Gunkanjima, l'île cuirassée. [New]
6412: MARCHETTI, LUCA & EMANUELE QUINZ - Dysfashional.
18979: MARCOPOULOS, ARI - Ari Marcopoulos - Rome - Malibu. [New].
23110: MARCUS-DE GROOT, YVETTE - Kunsthistorische vrouwen van weleer. De eerste generatie in Nederland vóór 1921.
9278: MARÉ, ERIC DE - Eric de Maré. Photographer - Builder with Light.
9779: MARE, HEIDI DE - Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw.
162: MARECHAL, DOMINIQUE - Collectie Frank Brangwyn. Catalogus.
17911: MARIANI, PHILOMENA & CHRISTOPHER GEORGE - The Weegee Guide to New York - Roaming the city with its greatest tabloid photographer. [New].
7522: MARIAS, FERNANDO - Greco. Biographie d'un peintre extravagant.
14311: MARIEN, MARY WARNER - Photography - A Cultural History.
6492: MARIJNISSEN, R.-H. - Bruegel de Oude.
2682: [MARINE] - Jaarboekje der Adelborsten en Adspirant-Administrateurs. 45ste jaargang 1916.
2683: [MARINE] - Jaarboekje van het Korps Adelborsten. 52ste Jaargang 1923.
3865: MARINO, BEATRICE - Paints quantified. Image analytical studies of preparatory grounds used by van Gogh. [Academisch Proefschrift].
16663: MARIS, MATTHIJS - FRENCH GALLERY - Matthew Maris - An Illustrated Souvenir - Arranged by D. Croal Thomson. [Exhibition at] the French Gallery [November 1917 to January 1918]. - [No. 40/250].
21151: MARIS, WILLEM - Willem Maris' Herinneringen. - ADDED: H. de BOER. Willem Maris. Den Haag, P.J. Zürcher. + Maris Tentoonstelling 1935-1936. Gemeentemuseum 's-Gravenhage [1 x 1e druk + 2e druk + 4e druk] - Samen 5 x boek/catalogi.
21152: MARIS, WILLEM - JOOST BERGMAN - Willem Maris - Impressionist van de Haagse School.
18232: MARIUS, HERMINE G. - Dutch Painting in the Nineteenth Century by G. Hermine Marius - Translated by Alexander Teixeira de Mattos. [Sangorski & Sutcliffe Binding].
21764: MARIZA - Mariza: Mariza.
20280: MARKOV, A.A. - Theory of Algorithms. (Teoriya algorifmov) - Translated from Russian. [Third impression].
22163: MARKUS, ANS & ANJA FRENKEL [RED.] - Tot op de huid - 30 jaar schilderkunst van Ans Markus. [Tweede, herziene en uitgebreide druk].
11212: MARKUS, ANS - Ans Markus - De pijn van oud. [Tweede druk].
22449: MAROHN, DALEYA - Daleya Marohn - HABITAT. [2016-2020] - [With loose inserted signed print].
21286: MARROW, JAMES H. - The Hours of Simon de Varie. With a contribution by François Avril.
17695: MARRYAT, CAPTAIN - The Complete Works of Captain Marryat. Vol. III. - The Pacha of Many Tales. [pirate edition].
5396: MARSH, JUNE - History of Fashion. New Look to Now.
7221: MARSHALL, ALEXANDRA [ED.] - 22 Ways to Say Black.
21607: MARSHALL, JIM & BARON WOLMAN [PHOTOGRAPHS] / JERRY HOPKINS [TEXT] - Festival! - The Book of American Music Celebrations. [First edition, second printing].
2303: MARSHALL, S.L.A. - The River and the Gauntlet. Defeat of the Eighth Army by the Chinese Communist Forces, November, 1950, in the Battle of the Chongchon River, Korea [Fourth printing].
19484: MARSMAN, [JEAN-PAUL] - And G.O.D. created... [new] vision on religion. [Signed - 51/500].
24074: MARTENS, KAREL - Karel Martens: counterprint.
24073: MARTENS, KAREL & CHRIS FITZPATRICK - Karel Martens - Motion.
24026: MARTENS, KAREL - Karel Martens - Re-Printed Matter. [Fourth (extended) edition / Vierde (uitgebreide) uitgave].
23618: MARTHA, TIRZO - ROB PERRÉE [ED.] - Tirzo Martha - I wonder if they'll laugh when I'm dead.
12586: MARTHA & LONGENECKER - Dowry - Eastern European Painted Furniture, Textiles & Related Folk Art. [New].
23617: MARTHA, TIRZO - ROB PERRÉE [ED.] - Tirzo Martha - I wonder if they'll laugh when I'm dead.
16876: MARTIN, JOHN JEFFRIES - The Renaissance. Italy and Abroad.
8015: MARTIN, RUTH - The Japanese Housewife Overseas. Adapting to Change of Culture and Status.
11750: MARTIN, KENNETH & MARY - Kenneth and Mary Martin. 11 September - 31 October 1987.
23930: MARTIN, AIMÉ - Le Langage des Fleurs.
20339: MARTIN, ROBERT L. [ED.] - Recent Essays on Truth and the Liar Paradox.
11416: MARTIN, JEAN - Charles Martin - Vader en zoon. 1790-1876. 1843-1934. [Vertaling Françoise Coerkamp-Martin].
14449: MARTINEAU, ANTON - Martineau - Poëzie van een dubbeltalent.
6172: MARTINI, PASQUALE - Pasquale Martini. Pneuma. 11 Settembre 26 Ottobre 2003.
2859: MARTINI, GIANNI - Gianni Martini - ''distraction''.
5156: MARTINS, EDGAR - Black holes & other inconsistencies.
16501: MARTINSSON, TYRONE - Tyrone Martinsson - Arctic Views - Passages in Time.
2466: MARTIS, ADI & RIK SUERMONDT - Paul de Nooijer. [New]
3820: MARTIS, ADI & MIEKE RIJNDERS - Expressionisme en primitivisme in de beeldende kunst van de twintigste eeuw.
22997: MARTYN, GEORGES, GRETHA DONKER, SJOERD FABER & DIRK HEIRBOUT [RED.] - Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen.
22798: MARTYN, GEORGES, LOUIS BERKVENS & PAUL BROOD [RED.] - Juristen die schreven en bleven. Nederlandstalige rechtsgeleerde klassiekers.
14543: MARUSIC, SANJA - Sanja Marusic - Collected Works. [Signed].
8161: MARX-KONING, MARIE - Nacht-silene. Teekeningen en bandversiering van S. Moulijn. Tweede druk.
21226: MAS, VICTORIA - Le bal des folles - roman.
23299: MASATS, RAMÓN - Ramón Masats - Sanfermines. Prólogo de - Introduction by Ernest Hemingway. - [50th Anniversary Edition]. - [New].
1368: MASER,WERNER - Hitlers brieven en notities. Zijn wereldbeeld in handgeschreven documenten.
13617: MASER, WERNER - Hitlers Mein Kampf. Geschiedenis - Fragmenten - Commentaren. [De geschiedenis van het meest omstreden boek].
1790: MASI, ALEX - Alex Masi - Bhopal. Second disaster. Foreword by Indra Sinha.
23491: MASS, NURI - Australian Wild-Flower Fairies. Botanical illustrations by Nuri Mass - Fairy illustrations by Celeste Mass. [First edition].
8104: MASSARO, LUCA - Luca Massaro. Foto Grafia. [96/250].
18055: MASSAUX, GUY [ED.] - Michel Parmentier - December 1965 - November 20, 1999: A Retrospective.
9617: MASSIER, AB & MARJANNE TERMORSHUIZEN-ARTS - Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaatrecht. [6 volumes].

Next 1000 books from kAdeBoeken Antiquariaat[an error occurred while processing this directive]

9/14