Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
617044: N/A - Gedenkschrift zum 400jährlichen Jubiläum der Mennoniten oder Taufegsinnten, 1525-1925.
616664: N/A - Philosophers of Science. Lucretius, Nicholas Copernicus, Francis Bacon, René Descartes, Auguste Comte, Charles Darwin, Henri Bergson.
619081: N/A - Wie is dat? 1902. Biografische naamlijst, welke de vraag "Wie is dat?" beantwoordt met mededeeling omtrent levensloop, werken enz. Ten opzichte van alle landgenooten, die door ambt of bediening, beoefening van kunst of wetenschap op den voorgrond treden, in dagblad of tijdschrift genoemd worden, of van zich doen hooren.
617508: N/A - Catalogus van de stukken en boeken in het archief van het Heilige Geest- of arme wees- en kinderhuis te Leiden.
617498: N/A - Mythes et légendes extraits des Brahmana. Traduits du Sanskrit et annotés par Jean Varenne.
617511: N/A - NUHA inwoneradresboek voor Groningen 1972 volgens officiele gegevens.
616894: N/A - Het sutra van volkomen verlichting
616895: N/A - Verhandeling over het ontwaken van het mahayana vertrouwen
616896: N/A - Verhandeling over het ontwaken van het mahayana vertrouwen
616897: N/A - Verhandeling over het ontwaken van het mahayana vertrouwen
619997: N/A - Effigies & vitae professorum Academiae Groningae & Omlandiae; cum historiola fundationes eiusdem Acad.
617967: N/A - Sprüche und Lieder. Dhammapada - Das Buch der Sprüche. Udana - Aphorismen Buddhas. Aus Suttanipata und Theragatha. Aus dem Pali übersetzt von Kurt Schmidt.
616893: N/A - Het sutra van volkomen verlichting
617437: N/A - Bruegel. Een dynastie van schilders.
610298: N/A - The Salistamba Sutra. Tibetan original Sanskrit reconstruction, English translation, critical notes (including Pali parallels, Chinese version and ancient Tibetan fragments) N. Ross Reat.
608270: N/A - The minor readings (Khuddakapatha). The first book of the minor collection (Khuddakanikaya)
616440: N/A - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 18n a Stad Brugge. With a preface and a general outline on history and architecture.
620996: N/A - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
624952: N/A - Moralités françaises. Réimpression fac-similé de vingt-deux pièces allégoriques imprimées aux XVe et XVIe siècle. Avec une introduction de Werner Helmich, Université de Regensburg. Complete in 3 volumes.
611297: N/A - The Sutta-Nipata
624886: N/A - Los humanistas Alcanizanos y su tiempo. Exposición bibliográfica. Alcaniz del 8 de mayo al 11 de junio de 2000 Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcaniz.
610452: N/A - Die Lehrreden des Buddha aus der Angereihten Sammlung. Neue Gesamtausgabe in fünf Bänden. Aus dem Pali übersetzt von Nyanatiloka. Complete in 5 volumes.
621215: N/A - Batavia als handels-, industrie- en woonstad samengesteld in opdracht van de stadsgemeente Batavia. Batavia as a commercial, industrial and residental center written for the city municipality of Batavia
617410: N/A - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI. De provincie Groningen.
616270: N/A - Manifestation of the Tathagata. Buddhahood according to the Avatamsaka Sutra. Introduced and translated by Cheng Chien Bhikshu.
617012: N/A - L'église orthodoxe Roumaine.
617049: N/A - Bericht über die 400jährige Jubiläumsfeier der Mennoniten oder Taufgesinnten vom 13. bis 15. Juni 1925 in Basel.
617033: N/A - Voortrekkers en stilstaanders. Vijftien generaties dopers leven in Zeeland. Tentoonstelling in het Rijksarchief in Zeeland. Georganiseerd in samenwerking met de Doopsgezinde Historische Kring.
616906: N.A. - Books printed in England before 1640. A descriptive catalogue of nine hundred and sixty four facsimile editions now available for immediate delivery.
608318: N/A - Dhammapadam ex tribus codicibus Hauniensibus palice edidit latine vertit, excerptis ex commentario palico notisque illustravit V. Fausböll. Neudruck der Ausgabe von 1855.
611464: N/A - De ontwikkeling der natuurwetenschappen in Nederland gedurende de laatste halve eeuw.
621092: N/A - Le materialisme des Lumières.
598867: AL, B.P.F., (RED.) - Groot woordenboek Nederlands-Frans. In samenwerking met A.M. de Both-Diez, M.M.C. Bosch, D.T. Greidanus, A.G.M. Beerden, A.J.A. Meijers, S.L. Brouwer..
617030: N/A - Die Taufgesinnten-Gemeinden. Eine kurzgefasste Darstellung der wichtigsten Ereignisse des Täufertums. Herausgegeben im Auftrag der Konferenz der Altevangelischen Taufgesinnten-Gemeinden (Mennoniten) der Schweiz.
613875: N/A - The Sutra of perfect enlighhtenment. Korean buddhism's guide to meditation (With commentary by the Son Monk Kihwa
617037: N/A - Proceedings of the fourth mennonite world conference. Goshen, Indiana, and North Newton, Kansas. August 1948.
619325: N/A - Louis en Rodrigo of de vriendschap opgeofferd aan de eerzucht. Episode uit de laatste oorlogen van Grenada. Naar het Fransch.
610413: N/A - Boeddha, hemel en hel. Boeddhistische verhalen uit Dunhuang
609026: N/A - Das Wort des Buddha. Eine systematische Übersicht der Lehre des Buddha in seinen eigenen Worten. Ausgewählt, übersetzt und erläutert von Nyanatiloka. Dritte, veränderte und erweiterte Auflage.
617972: N/A - Das Surangama-Sutra. (Das grosse Kronen-Sutra). Ein Text des Mahayana-Buddhismus. Übersetzt von Dr. R. von Muralt.
620997: N/A - Catalogue of additions to the manuscripts in the British Museum in the years MDCCCXLVI-MDCCCXLII.
617444: N/A - Effigies & vitae professorum Academiae Groningae & Omlandiae; cum historiola fundationes eiusdem Acad.
610150: N/A - Das Evangelium des Buddha. Nach alten Quellen erzählt von Paul Carus. Illustriert von O. Kopetzky. Autorisierte deutsche Auflage von Karl Seidenstücker.
619086: N/A - Die Texte aus Qumran. Hebräisch und Deutsch. Mit Masoretischer Punktation, Übersetzung, Einführung und Anmerkungen, herausgegeben von E. Lohse.
617300: F.C.M.R. - Christelyke onderwyzing of verklaaring en uitbreiding van den Catechismus. Verdeeld in vyf deelen en eenenveertig lessen, voor de catholyke jonkheid van het Aartsbisdom en de onderhoorige Bisdommen van Mechelen. Nieuwe druk overgezien, verbeeterd, en met fraaie plaaten versierd. Compleet.
624640: N/A - Kleine Enzyklopädie Mathematik.
14066: MAKKUMER AARDEWERK - Makkumer aardewerk.
608322: AARON, R.I - Knowing and the function of reason.
625274: ABAELARDUS, PETRUS, LUSCOMBE, D.E. - Peter Abelard's Ethics. An edition with introduction, English translation and notes.
622603: ABAELARDUS, PETRUS, GILSON, E. - Héloise et Abélard. Études sur le moyen age et l'humanisme.
622710: ABAELARDUS, PETRUS - Ouvrages inédits d'Abélard pour servire a l'histoire de la philosophie scolastique en France. Publiés par Victor Cousin.
623466: ABAELARDUS, PETRUS - Theologia Summa Boni. Theologia Scholarium. Cura et studio E.M. Buytaert et J. Mews.
622359: ABAELARDUS, PETRUS, BURGE, J - Heloise and Abelard. A new biography.
622498: ABAELARDUS, PETRUS - Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen. Lateinisch und Deutsch. Herausgegeben und übertragen von Hans-Wolfgang Krautz.
622496: ABAELARDUS, PETRUS, JOLIVET, J. - Aspects de la pensée médiévale: Abélard. Doctrines du langage.
622497: ABAELARDUS, PETRUS, JUSSILA, P.H. - Peter Abelard on imagery. Theory and practice with special reference to his hymns.
622722: ABAELARDUS, PETRUS, ULVI, L.U. - La psicologia di Abelardo e il Tractatus de intellectibus. Prefazione di Sofia Vanni Rovighi.
624542: ABAELARDUS, PETRUS - De briefwisseling met Héloise
622492: ABAELARDUS, PETRUS - Die Leidensgeschichte und der Briefwechsel mit Heloisa. Übertragen und herausgegeben von Eberhard Brost. Mit einem Nachwort von Walter Berschin.
622642: ABAELARDUS, PETRUS, BACIGALUPO, L.E. - Intención y conciencia en la Etica de Abelardo.
620254: ABBEVILLE, GÉRARD D', PATTIN, A. - L'anthropologie de Gérard D'Abbeville. Étude préliminaire et édition critique de plusieurs Questions quodlibétiques concernant le sujet avec l'édition complète du De cogitationibus.
613742: ABBING, H. - Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.
614377: ABBING, H. - Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.
609799: ABBOTT, D. , (ED.) - Engineers and inventors.
581746: ABEELE, M. VAN DEN, VANDENPUT, R. - De voornaamste cultures van Belgisch-Congo. In het Nederlands bewerkt door F. Brouwers en U. Maes.
624447: ABEL, R. - Man is the measure. A cordial invitation to the central problems of philosophy.
596992: ABEL, B. - Grundlagen der Erklärung menschlichen Handelns. Zur Kontroverse zwischen Konstruktivisten und kritischen Rationalisten. Mit einem Vorwort von H. Albert.
611564: ABELS, P.H.A.M. , WOUTERS, A.P.F., (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. VII. Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Delft en Delfland 1572-1620.
617474: ABELS, P.H.A.M. , ADMIRAAL, J.L. , VIS, G.N.M., (RED.) - De kerk in de kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel. Zevende verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis.
602212: ABERCROMBIE, M.L.J. - The anatomy of judgment. An investigation into the processes of perception and reasoning.
568696: ABERCROMBIE, N., HILL, S., TURNER, B.S. - The penguin dictionary of sociology.
605547: ABERCROMBIE, N. - Class, structure and knowledge. Problems in the sociology of knowledge.
620394: ABHINAVAGUPTA, NAGEL, B. - Herkenning van het zelf. Abhinavagupta's Îsvara-pratyabhijna-vimarsini I, 1, 2-3 vertaald en nader beschouwd.
620246: ABICHT, L. - Het lunapark en andere plekken. Autobiografisch materiaal.
588219: ABMA, G., (RED.) - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
582309: ABMA, G. - Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Oostergo.
586723: ABMA, G., (RED.) - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
576834: ABMA, G. - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871).
588648: ABRAHAMS, I. - Jewish life in the middle ages.
608170: ABRAM, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
605546: ABRAMS, P. - Historical sociology.
600099: ABRAMS, P. - Historical sociology.
618746: ABRAMSON, H.A. , (ED.) - Problems of consciousness. Transactions of the fift conference march 22, 23, and 24, 1954, Princeton, N.J.
616949: ABU SAID UTMAN B. SA ID AD-DARIMI, VITESTAM, G. - Kitab ar-radd ala l-gahmiya des Abu Sa'id Utman B. Sa'id Ad-Darimi nach der in der Köprülübibibliothek aufbewahrten Handschrift (Cod. 850) zum ersten Male herausgegeben und mit Einleitung und Kommentar versehen.
616950: ABU SAID UTMAN B. SA ID AD-DARIMI, VITESTAM, G. - Kitab ar-radd ala l-gahmiya des Abu Sa'id Utman B. Sa'id Ad-Darimi nach der in der Köprülübibibliothek aufbewahrten Handschrift (Cod. 850) zum ersten Male herausgegeben und mit Einleitung und Kommentar versehen.
613613: ACAR, F., GÜNES-AYATA, A., (ED.) - Gender and identity construction. Women of Central Asia, the Caucacus and Turkey.
619353: ACCUM, F. - Chemical amusement, comprising a series of curious and instructive experiments in chemistry, which are easily performed, and unattended by danger. Fourth edition with plates and considerably enlarged. Printed for Thomas Boys.
608785: ACHAM, K. - Philosophie der Sozialwissenschaften.
590878: ACHINSTEIN, P. - The nature of explanation.
605408: ACHTERBERG, GERRIT, SIERKSMA, F. - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg. Verzameld. Beeldcommentaar Emmy Andriesse. Omslag, band en typografie Henk Krijger.
604465: ACHTERBERG, W., ZWEERS, W., (RED.) - Milieucrisis en filosofie. Westers bewustzijn en vervreemde natuur.
578761: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
571919: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe. Met een inleiding van Bertus Aafjes.
583640: ACHTERBERG, GERRIT - De duidelijke Dr of geharrewar met Zeydje.
604475: ACHTERBERG, W., ZWEERS, W., (RED.) - Milieufilosofie tussen theorie en praktijk. Van ecologisch perpectief naar maatschappelijke toepassing.
621530: ACHTERHUIS, H. - Utopie. Eindexamencahier HAVO vanaf 2007. Domein filosofie.
567877: ACHTERHUIS, H. - De uitgestelde revolutie. Over ontwikkeling en apartheid.
623673: ACHTERHUIS, H., DIJK, P. VAN, TIJMES, P., (RED.) - De maat van de techniek. Zes filosofen over techniek: Günther Anders, Jacques Ellul, Arnold Gehlen, Martin Heidegger, Hans Jonas en Lewis Mumford.
603352: ACHTERHUIS, H. - Arbeid, een eigenaardig medicijn.
619053: ACHTERHUIS, H. - Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault.
1989: ACKERE, J. VAN - Inwijding in de meesterwerken van het klavier.
583600: ACKERMAN, B.A. - Ein neuer Anfang für Europa. Nach dem utopischen Zeitalter. Aus dem Amerikanischen von H. G. Holl.
609000: ACKERMAN, D. - Reis door het rijk der zinnen. Een cultuurgeschiedenis van onze zintuigen
585311: ACKERMANN, K. - Der Widerstand der Monatschrift Hochland gegen den Nationalsozialismus.
604451: ACKLAND, L., MCGUIRE, S., (ED.) - Assessing the nuclear age. Selections fro 'the 'Bulletin of the atomic scientists'.
597970: ACTON, E. - Russia. The tsarist and soviet legacy.
608080: ACTON, H.B. - The illusion of the epoch. Marxism-leninism as a philosophical method.
625429: ADAM, T. , MEINECKE, W. , (RED.) - Russische Literatur an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Oldenburger Symposium. Herausgegeben von Rainer Grübel.
620471: ADAM, P. - L'Humanisme a sélestat. L'école. Les humanistes. La bibliothèque.
625049: ADAM, A. , (RED.) - Romanciers du XVIIe siécle. Sorel - Scarron - Furetière - Madame de la Fayette. Textes présentés et annotés par Antoine Adam.
605273: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
585043: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en samenleving. De plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen.
602525: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
582920: ADAMS, J., BUTTERFIELD, L.H., GARRETT, W.D., SPRAGUE, M.E., (ED.) - Adams family correspondence. 2 volumes.
592493: ADAMS, E.M. - Philosophy and the modern mind. A philosophical critique of modern western civilization.
624579: ADAMS, G. - Geometrische und graphische Versuche oder Beschreibung der mathematischen Instrumente, deren man sich in der Geometrie, der Zivil- und Militär-Vermessung, beim Nivellieren und in der Perspektive bedient. Nach der deutschen Ausgabe von 1795. Ausgewählt, bearbeitet und erläutert von Peter Damerow und Wolfgang Lefèvre.
16191: ADAMS, F., LAUGHLIN, G. - The five ages of the universe. Inside the physics of eternity.
603027: ADAMS, M.M., ADAMS, R.M., (ED.) - The problem of evil.
575767: ADAMS, W., BREUGELMANS, R., (RED.) - Reizende bladen. Literaire tijdschriften van noord en zuid na 1945. Catalogus.
592453: ADAMS, E.M. - The metaphysics of self and world. Toward a humanistic philosophy.
582050: ADDENS, N.G. - Groninger maatschappij van landbouw. Gedenkboek 1837-1937.
617406: ADDENS, N.G. - Groninger maatschappij van landbouw. Gedenkboek 1837-1937.
579899: ADDENS, TJ.J. - The distribution of opium cultivation and the trade in opium.
605548: ADDIS, L. - The logic of society. A philosophical study.
579053: ADDY, S.O. - Church and manor. A study in English economic history.
582014: ADENAUER, K., HEUSS, T. - Adenauer-Heuss. Unter vier Augen. Gespräche aus den Gründerjahren 1949-1959. Bearbeitet von H.P. Mensing.
614202: ADHÉMAR, J. - La gravure originale au XIXe siècle.
6673: ADHÉMAR, J. - La gravure originale au XVIIIe siècle.
579991: ADLER, M.J. - The common sense of politics.
600345: ADLER, M.J. - Some questions about language. A theory of human discourse and its objects.
614410: ADLER, M.J. - Philosopher at large. An intellectual autobiography.
593510: ADLER, I. - Zo denken machines. Een introductie tot de logica, de algebra van Boole en de rekenmachines. Ned. vert. van D.C. van Reyendam.
624449: ADLER, M.J. - Ten philosophical mistakes. Basic errors in modern thought - How they came about, their consequences and how to avoid them.
620774: ADLER, M.J., (ED.) - Social science: selections from twentieth-century anthropology, history, and sociology. Sir James George Frazer. Max Weber. Johan Huizinga. Claude Lévi-Strauss.
620773: ADLER, M.J., (ED.). - Social science: selections from twentieth-century economics. Thorstein Veblen. R.H. Tawney. John Maynard Keynes.
604409: ADOLPH-PABURG, H., ADRIANI, G., AURENHAMMER, A. - Die goldene Palette. Tausend Jahre Malerei in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
610202: ADORNO, T.W. - Aspekte der Hegelschen Philosophie.
584475: ADORNO, T.W. - Noten zur Literatur.
588461: ADORNO, T.W. - Noten zur Literatur.
590822: ADORNO, T.W., (HRSG.) - Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft? Verhandlungen des 16. Deutschen Soziologentages. Im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Soziologie herausgegeben.
619967: ADORNO, T.W., BERG, ALBAN - Briefwechsel 1925-1935. Herausgegeben von Henri Lomitz.
605754: ADORNO, T.W. - Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft.
610250: ADORNO, T.W., KRACAUER, S. - Briefwechsel 1923-1966. Herausgegeben von Wolfgang Schopf.
599050: ADORNO, T.W. - Noten zur Literatur. 3 volumes.
624790: ADORNO, T.W. - Vermischte Schriften. Herausgegeben von Rolf Tiedemann. Complete in 2 volumes.
624863: ADORNO, T.W. - Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien.
572533: ADORNO, T.W. - Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Drei Studien zu Hegel. Herausgegeben von G. Adorno und R. Tiedemann.
590307: ADORNO, T.W. - Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen.
624812: ADORNO, T.W. - Musikalische Schriften IV. Moments musicaux. Impromptus. Herausgegeben von Rolf Tiedemann.
624811: ADORNO, T.W. - Ästhetische Theorie. Herausgegeben von G. Adorno und R. Tiedemann.
610246: ADORNO, T.W., KNAPP, G. - Theodor W. Adorno,.
609499: ADORNO, T.W. - Adorno-ABC.
10523: ADORNO, T.W. - Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien.
610391: ADORNO, T.W., MASSING, O. - Adorno und die Folgen. Über das 'hermetische Prinzip' der Kritischen Theorie.
572534: ADORNO, T.W. - Soziologische Schriften 1. Herausgegeben von R. Tiedemann.
607515: ADORNO, T.W. - So müsste ich ein Engel und kein Autor sein. Adorno and seine Frankfurter Verleger. Der Briefwechsel mit Peter Suhrkamp und Siegfried Unseld. Herausgegeben von Wolfgang Schopf.
610198: ADORNO, T.W., JÄGER, L. - Adorno. Eine politische Biographie.
572536: ADORNO, T.W. - Noten zur Literatur. 3 volumes.
607179: ADORNO, T.W. - Dissonanzen. Einführung in die Musiksoziologie. Herausgegeben von Rolf Tiedemann.
617364: ADORNO, T.W. - Klangfiguren. Musikalische Schriften I.
597775: ADORNO, T.W., EICHEL, C. - Vom Ermatten der Avantgarde zur Vernetzung der Künste. Perspektiven einer interdisziplinären Ästhetik im Spätwerk Theodor W. Adornos.
597031: ADORNO, T.W., MÜLLER-DOOHM, S. - Die Soziologie Theodor W. Adornos. Eine Einführung.
572535: ADORNO, T.W. - Philosophische Frühschriften. Herausgegeben von R. Tiedemann.
3162: ADORNO, T.W., EISLER, H. - Komposition für den Film. Textkritische Ausgabe von E. Klemm.
2179: ADORNO, T.W. - Philosophie der neuen Musik.Herausgegeben von Rolf Tiedemann.
571558: ADORNO, T.W. - Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft.
593164: ADORNO, T.W., ARNOLD, H.L., (HRSG.) - Theodor W. Adorno. Sonderband.
605080: ADRIAANSE, H.J., KROP, H.A., (RED.) - Theologie en rationaliteit. Godsdienstwijsgerige bijdragen.
623087: ADRIAANSE, H.J. - Vom Christentum aus. Aufsätze und Vorträge zur Religionsphilosophie.
606046: ADRIAENS-PANNIER, A., BAUDSON, P., WILDE, E. DE - Museum voor moderne kunst Brussel. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
607167: ADRIANI, N., KRUIJT, A.C. - De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes. Twee delen.
609836: AL-ADWAN, AMINA - Arab faces. A selection of poems
624144: AEBLI, H. - Denken: Das Ordnen des Tuns. 2 volumes.
613332: AENAS VAN GAZA, WACHT, M. - Aeneas von Gaza. Seine Kosmologie im Verhältnis zum Platonismus.
615874: AERTS, WILLEM J. , HOKWERDA, H., SMITS, E.R., WOESTHUIS, M.M. , (ED.) - Polyphonia Byzantina. Studies in honour of Willem J. Aerts.
616699: AERTS, D. - De muze van het leven. Quantummechanica en de aard van de werkelijkheid.
623145: AERTS, D. - De muze van het leven. Quantummechanica en de aard van de werkelijkheid.
610635: AERTS, R., LIAGRE BÖHL, H. DE, ROOY, P. DE, VELDE, H. TE - Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990.
569563: AERTS, D., APOSTEL, L., MOOR, B. DE, (E.A.) - Cirkelen om de wereld. Concrete invullingen van het wereldbeelden-project.
623307: AERTS, W.J. , HOKWERD, H. - Lexicon on The chronicle of Morea.
619741: AERTS, R., LIAGRE BÖHL, H. DE, ROOY, P. DE, VELDE, H. TE - Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990.
603782: AERTS, F. - De triomf van de misleiding. Over moraal, media en cultuur.
620258: AERTSEN, J.A., SPEER, A., (HRSG.) - Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter. Für den Druck besorgt von Andreas Speer.
622646: AERTSEN, J.A., SPEER, A., (HRSG.) - Individuum und Individualität im Mittelalter. Für den Druck besorgt von Andreas Speer.
614041: AESCHLIMANN, J.C. - Ce présent qui revient. Entretiens 1.
581529: AESCHYLUS, NES, D. VAN - Die maritime Bildersprache des Aischylos.
581528: AESCHYLUS, RIELE, G.J.M.J. TE - Les femmes chez Eschyle. Observations sur quelques passages de ses tragedies ou, de facon indirecte, les personnages feminins sont caracterises comme tels.
580604: AFSHAR, I. - Bibliographie des catalogues des manuscrits persans.
614381: AGASSI, J. - Towards a rational philosophical anthropology.
582159: AGASSI, J. - Towards a rational philosophical anthropology.
587580: AGASSI, J. - Science in flux.
623829: AGASSIZ, LOUIS, LURIE, E. - Louis Agassiz. A life in science. Abridged edition.
619371: AGATHANGELOS - History of the Armenians. Translation and commentary by R.W.Thomson.
607522: AGAZZI, E. (ED.) - Modern logic - a survey. Historical, philosophical, and mathematical aspects of modern logic and its applications.
595845: AGAZZI, E., ECHEVERRIA, E.J., RODRIGUEZ, A.G., (ED.) - Epistemology and the social.
595773: AGAZZI, E. - Right, wrong and science. The ethical dimensions of the techno-scientific enterprise. Ed. by C. Dilworth.
589778: AGGAEUS VAN ALBADA, BERGSMA, W. - Aggaeus van Albada (c.1525-1587), Schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid.
619073: AGGAEUS VAN ALBADA, BERGSMA, W. - Aggaeus van Albada (c.1525-1587), Schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid.
617020: AGNÈS ARNAULD, FRENCKEN, J. - Agnès Arnauld.
625380: AGNON, S.J., BAND, A.J. - Nostalgia and nightmare. A study in the fiction of S.Y. Agnon.
619494: AGRICOLA, RODOLPHUS - Letters. Edited and translated, with notes by Adrie van der Laan & Fokke Akkerman.
619537: AGRICOLA, RODOLPHUS - Over dialectica en humanisme. Uitgegeven, ingeleid van aantekeningen voorzien door M. van der Poel.
619880: AGRICOLA, RODOLPHUS, HUISMAN, GERDA C. - Rudolph Agricola. A bibliography of printed works and translations.
621446: AGRICOLA, RODOLPHUS - Letters. Edited and translated, with notes by Adrie van der Laan & Fokke Akkerman.
621479: AGRICOLA, RODOLPHUS - Over dialectica en humanisme. Uitgegeven, ingeleid van aantekeningen voorzien door M. van der Poel.
623359: AGRICOLA, RODOLPHUS - Letters. Edited and translated, with notes by Adrie van der Laan & Fokke Akkerman.
619883: AGRICOLA, RODOLPHUS, LAAN, A.H. VAN DER - Anatomie van een taal. Rodolphus Agricola en Antonius Liber aan de wieg van het humanistische Latijn in de Lage Landen (1469-1485).
620658: AGRICOLA, RODOLPHUS, LAAN, A.H. VAN DER - Anatomie van een taal. Rodolphus Agricola en Antonius Liber aan de wieg van het humanistische Latijn in de Lage Landen (1469-1485).
621795: AGRICOLA, RODOLPHUS - Over dialectica en humanisme. Uitgegeven, ingeleid van aantekeningen voorzien door M. van der Poel.
619493: AGRICOLA, RODOLPHUS - Rudolph Agricola: six lives and Erasmus's testimonies. Edited, translated and annotated by Fokke Akkerman. English translations by Rudy Bremer and Corrie Ooms Beck.
608579: AGRICOLA, JOHANNES - Die Sprichwörtersammlungen. Herausgegeben von Sander L. Gilman. Complete in 2 volumes.
621436: AGRICOLA, RODOLPHUS - Rudolph Agricola: six lives and Erasmus's testimonies. Edited, translated and annotated by Fokke Akkerman. English translations by Rudy Bremer and Corrie Ooms Beck.
621439: AGRICOLA, RODOLPHUS - Letters. Edited and translated, with notes by Adrie van der Laan & Fokke Akkerman.
596178: AGRICOLA, RODOLPHUS, NAUWELAERTS, M.A. - Rodolphus Agricola.
620294: AGRICOLA, RODOLPHUS, VANWAMBEKE, M. - R. Agricola's Latijnse vertaling vam Lucianus' Gallus.
619990: AGRICOLA, RODOLPHUS, KÜHLMANN, W. , (HRSG.) - Rudolf Agricola 1444-1485. Protagonist des nordeuropïschen Humanismus zum 550. Geburtstag.
621445: AGRICOLA, RODOLPHUS, VELDEN, H.E.J.M. VAN DER - Rodolphus Agricola (Roelof Huisman). Een Nederlandsch humanist der vijftiende eeuw. Eerste gedeelte.
577184: AHARONI, Y., (ED.) - Beer-Sheba I. Excavations at Tel Beer-Sheba 1969-1971 seasons.
598471: AHMAD, M.M.Z. - An examination of the mystic tendencies in islam in the light of the Qur'an and traditions.
623169: AILLY, PIERRE D', MONTREUIL, JEAN DE - Le recueil epistolaire autographe de Pierre d'Ailly et les notes d'Italie de Jean de Montreuil. Cambrai 940. Vat. Reg. Lat. 689A. Vat.Reg. Lat. 1653. Introduction par Gilbert Ouy.
571652: AITCHISON, J. - De sprekende aap
596359: AITCHISON, J. - De sprekende aap.
585513: AJC - Het werk met onze zwaluwen.
595850: AJDUKIEWICZ, K., SINISI, V., WOLENSKI, J., (ED.) - The heritage of Kazimierz Ajdukiewicz.
611932: AJDUKIEWICZ, K. - Pragmatic logic
572964: AKEN, L.J.N.K. VAN, (RED.) - Catalogus Nederlands toneel. 3 delen.
600969: AKEN, L.J.N.K. VAN - De Remonstrantsche broederschap in verleden en heden. Historische schets. Woord vooraf van G.J. Heering.
610924: AKERLOF, G.A., SHILLER, R.J. - Animal spirits. How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism.
606987: AKERMAN, J. - Das Problem der sozialökonomischen Synthese.
608581: AKIYA, EINOSUKE - Inleiding tot het boeddhisme. Een reeks lezingen.
625470: AKKER, P.B.M. VAN DEN - Sporen van vaardigheid. De ontwerpmethode voor de figuurhouding in de Italiaanse tekenkunst van de renaissance.
605179: AKKER, K.J. VAN DEN - Van de mond der oude Middelzee. Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf.
619870: AKKERMAN, F., MARTELS, Z. VON, STEENBAKKERS, P.M.L., VANDERJAGT, A.J., (RED.) - Limae labor et mora. Opstellen voor F. Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
624651: AKKERMAN, F. , VANDERJAGT, A.J., LAAN, A.H. VAN DER, (ED.) - Northern humanism in European context, 1469-1625. From the 'Adwert Academy' to Ubbo Emmius.
622562: AKKERMAN, F. , VANDERJAGT, A.J., LAAN, A.H. VAN DER, (ED.) - Northern humanism in European context, 1469-1625. From the 'Adwert Academy' to Ubbo Emmius.
618372: AKKERMAN, F., MARTELS, Z. VON, STEENBAKKERS, P.M.L., VANDERJAGT, A.J., (RED.) - Limae labor et mora. Opstellen voor F. Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
571065: ALAIN (ÉMILE CARTIER) - Propos sur le bonheur.
622597: ALAIN DE LILLE, RAYNAUD DE LAGE, G. - Alain de Lille. Poète du XIIe siècle.
581000: ALAIN (ÉMILE CARTIER) - Quatre-vingt-un chapitres sur l'esprit et les passions par l'auteur des propos d'Alain.
622557: ALAIN DE LILLE, SOLÈRE, J.-L., VASILIU, A. , GALONNIER, A. , (ED.) - Alain de Lille, le docteur universel. Philosophie, théologie et littérature au XIIe siècle. Actes du XIe Colloque internationale de la Société Internationale pour l' Étude de la Philosophie Médiévale Paris, 23 - 25 octobre 2003.
615730: ALAIN (ÉMILE CARTIER) - Esquisses de l'homme.
596102: ALAIN (ÉMILE CARTIER) - Propos sur des philosophes.
625462: ALAIN (ÉMILE CARTIER) - Over het geluk
593573: ALAND, K., (ED.) - Synopsis quattuor evangeliorum locis parallelis evangeliorum apocryphorum at patrum adhibitis.
585432: ALBARDA, J.W., BOEKMAN, E., WIARDI BECKMAN, H.B., VORRINK, K., (RED.) - Ir. J.W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
608233: ALBERDINGK THIJM, J.A., GEURTS, P.A.M., JANSEN, A.E.M., PEETERS, C.J.A.C. - J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw.
620086: ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
607482: ALBERS, H. - Hans Albers- Ein Leben in Bildern. Herausgegeben vom Filmmuseum Potsdam. Mit einem Essay von Babel Dalichow.
10427: ALBERT, H. - Traktat über kritische Vernunft.
578847: ALBERT, W. VON, REHORK, J., (RED.) - Die deutsche Geschichte. Von den Anfängen bis zur Glanzzeit des deutschen Kaisertums.
8612: ALBERT, H., (HRSG.) - Theorie und Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften.
568210: ALBERT, H., (HRSG.) - Theorie und Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften. Mit Beiträgen von H. Albert, W.J. Baumol, A. Bohnen, F. Cunningham, J.S. Duesenberry, E. Gellner, L.J. Goldstein, E. Grunberg, C.G. Hempel, T.W. Hutchison, J. von Kempski, E. Nagel, K.R. Popper, E. Topitsch, J.W.N. Watkins, C. Watrin.
588280: ALBERT, H., (HRSG.) - Theorie und Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften. Mit Beiträgen von T. Abel, H. Albert, R. Dahrendorf, J.S. Duesenberry, E. Grunberg, C.G. Hempel, T.W. Hutchison, J. von Kempski, O. Lange, A. Malewski, R.K. Merton, O. Morgenstern, E. Nagel, K.R. Popper, E. Topitsch.
16259: ALBERT, H., TOPITSCH, E., (HRSG.) - Werturteilsstreit.
568077: ALBERT, H. - Traktat über kritische Vernunft.
577234: ALBERT, M., BOISSONNAT, J. - Crise, krach, boom.
14847: ALBERT, H. - Theorie en kritiek. Opstellen over theorievorming, hermeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen. Redactie: F.D. Heyt
623454: ALBERT OF SAXONY, ALBERT VON SACHSEN - Albert of Saxony's twenty-five disputed questions on logic. A critical edition of his Quaestiones circa logicam by Michael J. Fitzgerald.
625262: ALBERT, H. - Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vernunft.
8977: ALBERT, H. - Traktat über rationale Praxis.
607313: ALBERT, H. - Traktat über rationale Praxis.
592253: ALBERTAZZI, L., POLI, R. - Topics in philosophy and artificial intelligence. Papers from the International Summer Schools in Bozen 1989-1990.
8421: ALBERTS, G. - Jaren van berekening. Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskunde-beoefening 1945-1960.
585319: ALBERTUS MAGNUS, TUMMERS, P.M.J.E. - Albertus (Magnus)' commentaar op Euclides' Elementen der geometrie. Inleidende studie, analyse en uitgave. 2 delen compleet.
573616: ALBERTUS MAGNUS, TUMMERS, P.M.J.E. - Albertus (Magnus)' commentaar op Euclides' 'Elementen der geometrie'. Inleidende studie, analyse en uitgave van boek 1. 2 delen.
623288: ALBERTUS MAGNUS, STEHKÄMPER, H., ZENDER, M. - Albertus Magnus. Ausstellung zum 700. Geburtstag. 15. November 1980 bis 22. Februar 1981.
620654: ALBERTUS MAGNUS, WIELAND, G. - Untersuchungen zum Seinsbegriff im Metaphysikkommentar Alberts des Grossen.
580549: ALBERTUS MAGNUS, DUCHARME, L. - Esse chez Saint Albert le Grand. Introduction à la métaphysique de ses premiers écrits.
622459: ALBERTUS MAGNUS, LIBERA, A. DE - Métaphysique et noétique. Albert le Grand.
3846: ALBERTZ, J., (HRSG.) - Wissen - Glaube - Aberglaube.
13344: ALBRECHT, G., DAHLKE, G., (RED.) - Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Erarbeitet von deutschen, sowjetischen, bulgarischen, jugoslawischen, polnischen, rumänischen, tschechoslowakischen und ungarischen Wissenschaftlern. 5 volumes.
578610: ALBRECHT, H. - Deutsche Philosophie heute. Probleme. Texte. Denker.
601742: ALBUMEN PRINTS, PAPIER ALBUMINE, FOTOALBUM - Album with 95 fotoprints of which 78 albumenprints. 1880-1910.
616608: ALCUIN, LISDONK, M.L. VAN DE - Alcuins de Sanctis Euboricensis ecclesia vers 1-604. De bronnen van een Carolingisch epos.
616919: ALCUIN OF YORK, HOUWEN, L.A.J.R., MACDONALD, A.A., (ED.) - Alcuin of York. Scholar at the Carolingian court. Proceedings of the Third Germania Latina Conference held at the University of Groningen may 1995. Germania Latina III.
624159: ALCUIN OF YORK, EDELSTEIN, W. - Eruditio and sapientia. Weltbild und Erziehung in der Karolingerzeit. Untersuchungen zu Alcuins Briefen.
613005: ALDRICH, V.C. - The body of a person.
611847: ALEKSANDROVA, V.D. - Vegetation of the Soviet polar deserts
625155: ALEMBERT, J.L. D', CHAUSSINAND-NOGARET, G. - D'Alembert. Une vie d'intellectuel au siècle des Lumières.
580350: ALEMBERT, J.L. D' - Discours préliminaire de l'Encyclopédie. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von H. Wieleitner.
615894: ALER, J. - De waarheid van de kunst. Kunstfilosofische opstellen. Inleiding en samenstelling H. Slager.
6892: ALER, J., (ED.) - Actes du cinquième congrès international d'esthétique. Amsterdam 1964. Proceedings of the fifth international congress of aesthetics. Amsterdam 1964.
621457: ALER, J. - De waarheid van de kunst. Kunstfilosofische opstellen. Inleiding en samenstelling H. Slager.
569293: ALETRINO, A., JOOSSE, K. - Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief.
10329: ALEXANDER II, TROYAT, H. - Alexandre II le tsar libérateur.
625416: ALEXANDER DE GROTE, BUNT, G.H.V. - Alexander the Great in the literature of medieval Britain.
622680: ALEXANDER NECKAM, ALEXANDER NEQUAM - Suppletio Defectuum Book I. Alexander Neckam on plants, birds and animals by Christoper J. McDonough.
573314: ALEXANDER I, PALMER, A. - Alexander I. Gegenspieler Napoleons. Aus dem Engl. von I. Bechtle.
605260: ALEXANDER, P. - An introduction to logic. The criticism of arguments.
598692: ALEXANDER VAN APHRODISIAS, ALEXANDER OF APHRODISIAS - Quaestiones 1.1 - 2.15
620212: ALEXANDER DE GROTE, SCHMIDT, V.M. - De luchtvaart van Alexander de Grote in de verbeelding der middeleeuwen..
620177: ALEXANDER THE GREAT, HADJINICOLAOU, N., (ED.) - Alexander the Great in European art.
598465: ALEXANDER VAN APHRODISIAS, ALEXANDER OF APHRODISIAS - Quaestiones 1.1 - 2.15
598466: ALEXANDER VAN APHRODISIAS, ALEXANDER OF APHRODISIAS - On Aristotle Prior analytics 1.1-17
10132: ALEXANDER, J.C. - Neofunctionalism and after.
620213: ALEXANDER DE GROTE, AERTS, W.J., HERMANS, J.M.M., VISSER, E., (ED.) - Alexander the Great in the middle ages. Ten studies on the last days of Alexander in literary and historical writing. Symposium Interfacultaire Werkgroep Mediaevistiek Groningen 12-15 october 1977.
618383: ALEXANDER, H.G. - Language and thinking. A philosophical introduction.
623364: ALEXANDER DE GROTE, HILKA, A. , STEFFENS, K., (HRSG.) - Historia Alexandri Magni (Historia de preliis. Rezension J2 (Orosius-Rezension) + Rezension J1. Zum Druck besorgt durch Hermann-Josef Bergmeister. 3 volumes.
601736: ALEXANDER, H.G. - Meaning in language.
581556: ALEXANDER DE GROTE, TIEMERSMA, E.W. - De geboorte van Alexander de Grote. De astrologisch-magische capita 1,2,3,4,12 van het eerste boek van de Griekse Alexanderroman recensio.
581534: ALEXANDER DE GROTE, SCHMIDT, V.M. - De luchtvaart van Alexander de Grote in de verbeelding der middeleeuwen..
568972: ALEXANDER DE GROTE, RENAULT, M. - The nature of Alexander.
587795: ALEXANDRA VAN RUSLAND, HERESCH, E. - Alexandra. Tragik und Ende der letzte Zarin.
616447: ALEXANDRA VAN RUSLAND, ALEXANDRA VON RUSSLAND - Als deutsche Zarin im Weltenbrand. Intime Aufzeichnungen aus der Zeit Rasputins. Aus den Originaltexten übertragen und herausgegeben von Arkadi Maslow. Mit 64 Bildtafeln. Complete in 2 volumes.
625421: ALEXANDROVNA, OLGA, VORRES, I. - The last grand duchess. Her imperial highness grand duchess Olga Alexandrovna 1 june 1882 - 24 november 1960.
604415: ALFIERI, VITTORIO - Opere di Vittorio Alfieri. Tom. I-XVI. 16 volumes.
620894: ALFÖLDI, A. - Das frühe Rom und die Latiner. Aus dem Englischen übersetzt von F. Kolb.
573341: ALGRA, N.E. - De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Een voorbereidend onderzoek.
617293: ALHONIEMI, A. - Über die Funktionen der Wohin-Kasus im Tscheremissischen.
624365: DANTE ALIGHIERI - De monarchie en andere politieke teksten
621496: DANTE ALIGHIERI - De monarchie en andere politieke teksten
624783: DANTE ALIGHIERI - De monarchie en andere politieke teksten
624161: DANTE ALIGHIERI - De vulgari eloquentia. Ridotto a miglior lezione, commentato e tradotto da Aristide Marigo. Con introduzione, analisi metrica della canzone studio della lingua e glossario. Terza edizione con appendice di aggiornamento a cura di Pier Giogio Ricci.
588547: ALINGH PRINS, J., BIERENS DE HAAN, J.A., (RED.) - Geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland. Een overzicht van hetgeen in Nederland in de jaren van omstreeks 1933-1943 verricht is op het gebied der godgeleerdheid, der rechtswetenschappen, der taal- en letterkunde, der geschiedenis, der philosophie, psychologie en paedagogiek en der sociale wetenschappen. Verzameld en uitgegeven door de Werkgemeenschap van wetenschappelijke organisaties in Nederland.
568224: ALKER, H.R. - Dialectical logics for the political sciences.
577230: ALLEGRO, J.M. - The chosen people. A study of jewish history from the time of the exile until the revolt of Bar Kocheba.
589859: ALLEN, W., BRODE, D. - Woody Allen en zijn films
624842: ALLEN, J. , YOUNG, I.M., (ED.) - The thinking muse. Feminism and modern French philosophy.
595731: ALLENDY, R. - Treason complex.
601937: ALLEYN, W.F., BERGH, L.M.J. VAN DEN, BRAAKSMA, S., (RED.) - Avifauna van Midden-Nederland. Publicatie van de Stichting voor vogelstudie en vogelbescherming te Utrecht.
573359: ALLILOEJEWA, S. - Een jaar als geen ander
1526: ALMÁSI, M. - The philosophy of appearances
598302: ALMÁSI, M. - The philosophy of appearances
569023: ALMEIDA GARRETT, J.B. DE, ANTSCHERL, O. - J.B. de Almeida Garrett und seine Beziehungen zur Romantik.
590908: ALMOND, G.A., CHODOROW, M., PEARCE, R.H., (ED.) - Progress and its discontents.
624213: ALMOND, B. - Ethiek. Reis naar het land van goed en kwaad. Uit het Engels vertaald door Michel Meynen.
618496: ALPER, M. - The God part of the brain. A scientific interpretation of human spirituality and God.
582389: ALPHEN, H. VAN, BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
581906: ALPHEN, H. VAN, SCHREGEL-ONSTEIN, F. - De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
576040: ALPHEN, H. VAN - Gedigten en overdenkingen. Bijgebonden: Kleine bijdragen, ter bevordering van wetenschap en deugd, toegezonden aan ....
577198: ALPHEN, O. VAN - Het rijke onvermogen. Een fotoreportage over West-Duitsland.
10454: ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE - Stigtelijke mengelpoëzij. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Tweede stukjen. Vierde druk. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzie. Derde stukje.
618364: ALPHEN, H. VAN, BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
604699: ALQUIÉ, F. - Leçons de philosophie. 1. Psychologie.
615051: ALSOP, J. - The rare art traditions. The history of art collecting and its linked phenomena wherever these have appeared.
614296: ALT, ALFONS - Bestiarium.
621572: ALTENBERG, PETER - Ausgewählte Werke in zwei Bänden. Aphorismen, Skizzen und Geschichten. 2 volumes.
621232: ALTHOFF, G. , GOETZ, H.W., SCHUBERT, E. - Menschen im Schatten der Kathedrale. Neuigkeiten aus dem Mittelalter.
604653: ALTHUSSER, L., STEENBAKKERS, P.M.L. - Over kennis en ideologie bij Louis Althusser. Een materialistische kritiek.
568510: ALTHUSSER, L. - Antwoord aan John Lewis
587851: ALTHUSSER, L., MANSCHOT, H. - Althusser over het marxisme.
620853: ALTHUSSER, L., GRIMM, B. - Konstitutionsbedingungen, Inhalt und Funktion der Theorie Louis Althussers.
620856: ALTHUSSER, L. - Montesquieu. La politique et l'histoire.
621074: ALTHUSSER, L., BALIBAR, É., RANCIÈRE, J., ESTABLET, R., MACHERY, P. - Lire le Capital. 4 volumes.
608536: ALTHUSSER, L., BALIBAR, É., ESTABLET, R. - Lire le capital. Tome II.
567554: ALTHUSSER, L. - De toekomst duurt lang, gevolgd door 'De feiten'. Bezorgd en ingeleid door O. Corpet en Y.M. Boutang
620876: ALTHUSSER, L., CLARKE, S. , SEIDLER, V.J. , MCDONNELL, K. - One-dimensional marxism. Althusser and the politics of culture.
620875: ALTHUSSER, L., SCHWEICHER, R. - Philosophie und Wissenschaft bei Louis Althusser.
625270: ALTHUSSER, L. - De toekomst duurt lang, gevolgd door 'De feiten'. Bezorgd en ingeleid door O. Corpet en Y.M. Boutang
591294: ALTHUSSER, L. - De toekomst duurt lang, gevolgd door 'De feiten'. Bezorgd en ingeleid door O. Corpet en Y.M. Boutang
609320: ALTHUSSER, L. - De toekomst duurt lang, gevolgd door 'De feiten'. Bezorgd en ingeleid door O. Corpet en Y.M. Boutang
580348: ALTHUSSER, L., MANSCHOT, H. - Althusser over het marxisme.
610643: ALTING, B. - Der Old-ambten dependentie van de stadt Groningen, ofte Deductie, bethonende dat die van d'Oldambten ondenckelijcke tijden hebben onmiddelbaerlijck gedependeert van de Regeringe der voorsz. Stadt door orde gestelt by Bernhard Alting der selver Stadts Syndicum.
566130: ALTING, MENSO - Descriptio, secundum antiquos, agri Batavi et Frisii; una cum conterminis. Sive notitia Germaniae inferioris, cis et ultra Rhenum; qua hodie est in dicione VII - Foederatorum. Repraesentata tabulis geographicis V. Et commentario in loca omnia, hoc tractu, Romanis scriptoribus et monumentis, qua Latinis, qua Graecis, memorata; A.C. Julio Caesare, ad Justinianum Aug. Cuncta, ad litterarum ordinem, sic digesta, ut ipse commentarius sit tabularum quasi index, ex quo depromtu facillimum, quae lector desiderare poterit. Tabula Ptolemaica Germaniae magnae quadripartitae, ad veram ab aequatore distantiam revocata, et expsitione succinctâ illustrata. Descriptio Frisiae inter Scaldis portum veterem et Amisiam, seu inter Sine et Emese: secundum medii aevi scriptores. Quae est pars altera a notitiae Germaniae inferioris, cis et ultra Rhenum, qua hodie est in dicione VII-Foederatorum, repraesentata tabulis geographicis IX. Et commentario in loca fere omnia, hoc tractu, Germanicarum et Francicarum rerum scriptoribus, ac medii aevi monumentis, memorata; ab emanciptione Francorum, Imp. Justiniano ad XIII. seculi finem. Cuncta, ad litterarum ordinem, sic digesta, ut ipse commentarius sit tabularum quais index, ex quo depromtu facillimum, quae lector desidare poterit. 2 parts in 1 volume.
3503: ALTVATER, E. - Die Zukunft des Marktes. Ein Essay über die Regulation von Geld und Natur nach dem Scheitern des 'real existierenden' Sozialismus.
603677: ALVAREZ, W. - T.rex en de krater des doods. Uit het Engels vertaald door B. Voorzanger.
611042: LE-EZRATH HA-AM - Le-Ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945. Eindhoven-Amsterdam. Heruitgave met woord vooraf door A.J. van der Leeuw en inleidende bijdragen van Tamarah Benima, Ineke Brasz met medewerking van Jan Hagen, Jan Brauer/Jan Driever.
618259: ASTERIUS OF AMASEA - Homiles I-XIV. Text, introduction and notes by C. Datema.
622430: AMBACHER, M. - Méthode de la philosophie de la nature.
7439: AMERONGEN, M. VAN - De muichelmoordenaar. Artikelen en polemieken.
619169: AMERONGEN, M. VAN - Zwierige passie. Met een nawoord van Martin Ros.
609497: AMERONGEN, M. VAN - Zwierige passie. Met een nawoord van Martin Ros.
618901: AMÉRY, J. - De hand aan zichzelf slaan. Over de gekozen dood
610475: AMÉRY, J. - De hand aan zichzelf slaan
607774: AMÉRY, J. - Charles Bovary. Landartzt. Porträt eines einfachen Mannes.
569484: AMÉRY, J. - Hand an sich legen. Diskurs über den Tod.
573946: AMESBERGER, H., AUER, K., HALBMAYR, B. - Sexualisierte Gewalt. Weibliche Erfahrungen in NS-Konzentrationslagern.
604359: AMIET, C., MAUNER, G. - Cuno Amiet. Übersetzung aus dem Englischen von B. Wyss unter Mitarbeit von G. Mauner und E. Halter.
572632: AMIN, A., MAZYAD, A.M.H. - Ahmad Amin (Cairo 1886-1954). Advocate of social and literary reform in Egypt.
606843: AMORIE VAN DER HOEVEN, M. DER - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd.
616755: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES, COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven,1798-1855. Een remonstrants theoloog in de biedermeiertijd.
609983: AMRINE, F. , (ED.) - Literature and science as modes of expression. With an introduction by Stephen J. Weininger.
597099: AMRITO, SWAMI DEVA (J. FOUDRAINE) - 'Bhagwan...'. Notities van een discipel. Met foto' s van Swami Krishna Bharti.
623903: AN-ANU, WOHLSTEIN, H. - The sky-god An-Anu.
578729: ANAK AGUNG GDE AGUNG, I. - 'Renville' als keerpunt in de Nederlans-Indonesische onderhandelingen. The Renville agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English).
596357: ANAK AGUNG GDE AGUNG, I. - 'Renville' als keerpunt in de Nederlans-Indonesische onderhandelingen. The Renville agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English).
20152: ANASTASIA, PRINSES, KURTH, P. - Anastasia. Die letzte Zarentochter. Das Geheimnis der Anna Anderson. Aus dem Amerikanischen von B. Rullkötter.
589448: ANASTASIA, PRINSES, BREWSTER, H. - Anastasia's album. Het verhaal van de jongste dochter van de laatste tsaar
594649: ANASTASIUS, J., MORSINK, G. - Joannes Anastasius Veluanus (Jan Gerritsz. Versteghe, levensloop en ontwikkeling).
587231: ANDERHALDEN, B. - Phänomenologie des Ziels. Eine Rekonstruktion umgangssprachlicher Hauptbegriffe.
618189: ANDERS, G. - Ketzereien.
625287: ANDERS, G. - Hiroshima ist überall. Mit drei Abbildungen.
618188: ANDERS, G. - Ketzereien.
623253: ANDERS, G., DIJK, P. VAN - Günther Anders. Antropologie in het tijdperk van de techniek. Over de 'geantiqueerdheid van de mens' en de roep om 'morele fantasie'.
625286: ANDERS, G. - Ketzereien.
623252: ANDERS, G. - Vanaf de toren gezien. Dagboekaantekeningen uit het atoomtijdperk. Geselecteerd en voorzien van een nawoord door L. Brouwers
624293: ANDERSEN, H.C., BREDSDORFF, E. - Hans Christian Andersen. The story of his life and work 1805-75.
591360: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes. Met illustraties van H. Tegner. Nawoord van W. Wilmink
598898: ANDERSON, M. - Marian Anderson vertelt haar leven. Nederlandse vertaling A.C. Niemeyer.
589195: ANDERSON, P. - Lineages of the absolutist state.
591222: ANDERSON, P.R., FISCH, M.H. - Philosophy in America from the puritans to James. With representative selections.
603599: ANDERSON, R.J., SHARROCK, W.W., (ED.) - Applied sociological perspectives.
624426: ANDERSON, A.R., MARCUS, R.B. , MARTIN, R.M. , (ED.) - The logical enterprise.
14623: ANDERSSON, A.E., SAHLIN, N.E., (ED.) - The complexity of creativity.
595965: ANDERSSON, A.E., SAHLIN, N.E., (ED.) - The complexity of creativity.
596807: ANDO, T. - Reflections on God, self and humanity.
568449: ANDREA, YDA ELISABETH - Den Vaderlandt ghetrouwe...
589780: ANDREAS VAN SAINT-VICTOR, LIERE, F.A. VAN - Andrew of St Victor. Commentary on Samuel and Kings. Edited with a study of the method and sources.
622758: ANDREAS DE RODE, GROSSMANN, H. - Das Filius - Gedicht des Magisters Andreas de Rode. Kritische Ausgabe.
621893: ANDREAS-SALOMÉ, L., PETERS, H.F. - Lou. Das Leben der Lou Andreas-Salomé. Übersetzt aus dem Englischen.
624701: ANDREAS, C., ANDREAS, T, - Kern-transformatie. NLP als weg naar je innerlijke bron
623340: ANDREAS VAN SAINT-VICTOR, LIERE, F.A. VAN - Andrew of St Victor. Commentary on Samuel and Kings. Edited with a study of the method and sources.
574708: ANDRES, S. - Die Versuchung des Synesios.
615845: ANDRES, E. - Bibliographie illustrierter Stahlstichwerke des 19.Jahrhunderts mit Stadtansichten. Ein beschreibendes bibliographisches Repertorium mit alphabetischen Verzeichnissen der Werke, der Autoren, der Stadtansichten, der Künstler und Stecher sowie der Verlage. Bibliography of nineteenth century illustrated works containing views of towns and ctities engraved on steel. (...) Bibliographie d'ouvrages illustrés du XIXe siecle contenant des vues de villesd gravées sur acier. (...)
573412: ANDREUS, H. - Bezoek.
590412: ANDREUS, H., VINKENOOG, S. - Brieven 1950-1956. Inleiding, tekstverzorging en aantekeningen door J. van der Vegt.
586048: ANDREW, C., MITROKHIN, V. - The Mitrokhin archive. The KGB in Europe and the west.
7119: ANDREWS, R., SCHELLENBERGER, P. - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie
572563: ANDREWS, L.B., FULLARTON, J.E., HOLTZMAN, N.A., (ED.) - Assessing genetic risks. Implications for health and social policy.
616167: ANDREWS, R., SCHELLENBERGER, P. - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie
596387: ANDREWS, R., SCHELLENBERGER, P. - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie
605833: ANDRIESSE, C.D. - De diefstal van Prometheus.
605166: ANDRIESSE, C., ALGRA, H., (RED.) - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
572586: ANDRIESSE, C., ALGRA, H., (RED.) - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
594988: ANDRIEU, B. - Les plaisirs de la chair.
609094: ANDRINGA, T., DUSSEL, L., PIEK, L. - Van oafgeschaiden tot Dalton. De wederwaardigheden van een christelijke school te Gasselternijveen tussen 1904 en 2004.
609541: FUERO DE ANDÚJAR - Fuero de Andújar. Estudio y edicion.
616603: ANGENOT, M. - La parole pamphlétaire. Contribution à la typologie des discours modernes.
575953: ANGERS, J.E. D' - L'humanisme chrétien au XVIIe siècle: St. François de Sales et Yves de Paris.
617208: ANGUS, J. - Llaw-lyfr y beibl: neu arweiniad i fyfyrdod o'r ysgrythyrau sanctaidd.
619442: ANKERSMIT, F.R. - Denken over geschiedenis. Een overzicht van moderne geschiedfilosofische opvattingen.
619556: ANKERSMIT, F.R. - Narrative logic. A semantic analysis of the historian's language.
602532: ANKERSMIT, F.R., MOOIJ, J.J.A., (ED.) - Knowledge and language. Volume III. Metaphor and knowledge.
617247: ANKERSMIT, F.R., MOOIJ, J.J.A., (ED.) - Knowledge and language. Volume III. Metaphor and knowledge.
620302: ANKERSMIT, F.R., KLINKERS, L., (RED.) - De tien plagen van de staat. De bedrijfsmatige overheid gewogen.
575688: ANKERSMIT, N. - De robusta-koffiecultuur in Nederlandsch-Indië.
623963: ANKERSMIT, F.R. - Denken over geschiedenis. Een overzicht van moderne geschiedfilosofische opvattingen.
623628: ANKERSMIT, F.R. - De navel van de geschiedenis. Over interpretatie, representatie en historische realiteit.
585364: ANONIEM - La revue à bon marché en deux actes et un prologue. Représentée à Paris, au Théàtre du Cercle de l' Union Artistique le 7 juin 1884.
620136: ANOZIE, SUNDAY O. - Structural models and African poetics. Towards a pragmatic theory of literature.
624652: ANROOIJ, W. VAN - Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700).
604905: ANROOY, F. VAN, FORMSMA, W.J., PIRENNE, L.P.L. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven.
614228: ANROOY, F. VAN, FORMSMA, W.J., PIRENNE, L.P.L. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven.
591934: ANROOY, F. VAN, FORMSMA, W.J., PIRENNE, L.P.L. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven.
623614: ANSARY, T. - Destiny disrupted. A history of the world through islamic eyes.
617248: ANSCOMBE, G.E.M., DIAMOND, C., TEICHMAN, J., (ED.) - Intention and intentionality. Essays in honour of G.E.M. Anscombe.
625378: ANSELMUS VAN CANTERBURY, EVANS, G.R., (ED.) - A concordance to the works of St. Anselm. Complete in 4 volumes.
614302: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY, VAUGHN, S.N. - St. Anselm and the handmaidens of God. A study of Anselm's correspondence with women.
614303: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY, KAPRIEV, G. - ...Ipsa vita et veritas. Der 'ontologische Gottesbeweis' und die Ideenwelt Anselms von Canterbury.
614327: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY - Anselm of Canterbury. Edited and translated by Jasper Hopkins and Herbert Richardson. 4 volumes.
620453: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY, KAPRIEV, G. - ...Ipsa vita et veritas. Der 'ontologische Gottesbeweis' und die Ideenwelt Anselms von Canterbury.
620428: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY, BARTH, K. - Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms.
573705: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY, STENFERT KROESE, W.H. - A dazzling darkness. St. Anselm 's Proslogion. The logic of devotion.
610430: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY, BARTH, K. - Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes in Zusammenhang seines theologischen Programms.
603909: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY, BARTH, K. - Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms.
567762: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSEL OF CANTERBURY, SPRINGER, J.L. - Argumentum ontologicum. Existentieele interpretatie van het speculatieve Godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus, Aartsbisschop van Canterbury.
604195: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY - D. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi, theologorum omnium sui temporis facile principis neminique eorum qui post eum suerunt, vel sanctitate, vel eruditione, vel eloquentia secundi, luculentissimae, in omnes sanctissimi Pauli apostoli epistolas enarrationes. + Omnia D. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi theologorum omnium sui temporis facile principis opuscula: cum luculentissimis eiusdem in aliquot evangelia enarrationibus, Antonii Democharis Ressonaei industria nunc prima restituta. Catalogum omnium pagina quinta demonstrat. 2 parts in 1 volume.
607887: ANSERMET, E. - Die Grundlagen der Musik im menschlichen Bewusstsein. Vom Autor überarbeitete und autorisierte deutsche Erstausgabe. Aus dem Französischen von Horst Leuchtmann und Erik Maschat. Mit 230 Notenbeispielen und 32 Diagrammen.
606268: ANSTADT, M. - Op zoek naar een mentaliteit.
603757: ANSTRUTHER, I. - The knight and the umbrella. An account of the Eglinton tournament 1839.
617588: ANTIER, CH., BÉNICHI, R., LE CHALLENNEC, S., A.O. - Begin van een nieuwe tijd, 1901-1925
590789: APHTHONIUS VAN ANTIOCHIË - Progymnasmata, partim à Rodolpho Agricola, partim à Iohanne Maria Catanaeo, latiniate donata. Cum scholiis R. Lorichii. Novissima editio, superioribus emendatior, & concinnior. Adjecto indice utillissimo.
621869: ANTIPHON, BERGE, H.M. TEN - Antiphon's zesde rede. Met inleiding, vertaling en commentaar.
8973: ANTONI, C. - Vom Historismus zur Soziologie. Übersetzt von W. Goetz.
622738: ANTONIO DE NEBRIJA, CODONIER, C. , IGLESIAS, J.A.G., (ED.) - Antonio de Nebrija: Edad media y renacimiento.
611216: ANTWEILER, C. , LAMMERS, C., THIES, N. , (HRSG.) - Die unerschöpfte Theorie. Evolution und Kreationismus in Wissenschaft und Gesellschaft.
609506: ANZENBACHER, A. - Einführung in die Philosophie.
603746: APEL, K.O. - Het discursieve tegengif. De sociale en ethische aspecten van de ecologische crisis. Selectie, redactie en inleiding door R. von Schomberg.
618293: APEL, K.O., BERGER, H. - Woord en werkelijkheid. Metafysiek in gesprek met Karl Otto Apel.
592245: APEL, K.O., WOUDENBERG, R. VAN - Transcendentale reflecties. Een onderzoek naar transcendentale argumenten in de contemporaine filosofie, met bijzondere aandacht voor de transcendentale pragmatiek van Karl-Otto Apel.
618338: APEL, K.O. - Analytic philosophy of language and the Geisteswissenschaften
609194: APEL, K.O. - Transformation der Philosophie. 2 volumes
625055: APOLLINAIRE - Oeuvres en prose complètes. Textes établis, présentés et annotés par Pierre Caizergues et Michel Déaudin. 3 volumes.
568000: APOSTEL, L., (RED.) - De eenheid van de cultuur. Naar een algemene systementheorie als instrument van de eenheid van ons kennen en ons handelen.
621538: APOSTEL, L., VEKEN, J. VAN DER - Wereldbeelden. Van fragmentering naar integratie.
621535: APOSTEL, L. - Levend sterven. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door A. Van de Berge.
589374: APOSTEL, L. - Waarde en zin van de cultuurwetenschappen in de twintigste eeuw. Met redactionele medewerking van T. Venckeleer en W. Verbeke en een nawoord i.s.m. J. Walry.
611147: APOSTOLOS-CAPPADONA, D. - Dictionary of christian art.
612764: APPEL, KAREL - Ik wou dat ik een vogel was. Berichten uit het atelier. Samengesteld door R.H. Fuchs. Met bijdragen van Karel Appel, Hugo Claus, R.H. Fuchs, Sam Hunter, Lucebert en Bert Schierbeek.
569697: APPERT, L. - Die Geheimnisse des Verbrechens, des Verbrecher- und Gefängnis-Lebens. 2 volumes.
623341: APULEIUS - Apuleius Madaurensis. Metamorphoses. Book 1, 1-20. Introduction, text, commentary W.H. Keulen.
623342: APULEIUS, MAL-MAEDER, D.K. VAN - Apulée. Les métamorphoses. Livre II, 1-20. Introduction, texte, traduction et commentaire.
621877: APULEIUS - Apuleius Madaurensis metamorphoses. Books VI 25-32 and VII. Text, introduction and commentary. B.L. Hijmans, R.T. van der Paardt, V. Schmidt, R.E.H. Westendorp Boerma, A.G. Westerbrink.
621878: APULEIUS - Apuleius Madaurensis metamorphoses. Book VIII. Text, introduction and commentary. B.L. Hijmans, R.T. van der Paardt, V. Schmidt, C.B.J, Settels, B. Wesseling, R.E.H. Westendorp Boerma.
621879: APULEIUS - Apuleius Madaurensis metamorphoses. Book IV 1-27. Text, introduction and commentary. B.L. Hijmans, R.T. van der Paardt, E.R. Smits, R.E.H. Westendorp Boerma, A.G. Westenbrink.
621872: APULEIUS, FERNHOUT, J.M.H. - Ad Apulei Madaurensis metamorphoseon librum quintum commentarius exegeticus.
623749: APULEIUS, ZIMMERMANN-DE GRAAF, M. - Apuleius Madaurensis: Metamorphosen X, 1-22. Tekst, inleiding, commentaar.
623782: THOMAS OF AQUINO - Summa Theologiae cura et studio Instituti Studiorum Medievalium Ottaviensis ad textum S. Pii Pp. V iussu confectum recognita. 5 volumes.
617569: ARAFAT, HART, A. - Arafat. A political biography.
606093: ARCY, E. D' - Human acts. An essay in their moral evaluation.
605837: ARDREY, R. - The social contract. A personal inquiry into the evolutionary sources of order and disorder. Drawings by B. Ardrey.
7432: ARDREY, R. - Der Gesellschaftsvertrag. Das Naturgesetz von der Ungleichheit der Menschen. Aus dem Engl. übertr. von I. Winger.
623191: ARENDT, H. - Het zionisme bij nader inzien
608931: ARENDT, H., BARNOUW, D. - Visible spaces. Hannah Arendt and the German-Jewish experience.
583255: ARENDT, H., YOUNG-BRUEHL, E. - Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit. Aus dem Amerikanischen von H.G. Holl.
570819: ARENDT, H. - L'impérialisme. Traduit de l'anglais par M. Leiris.
625175: ARENDT, H. - Denken. Het leven van de geest
624782: ARENDT, H. - Vom Leben des Geistes. Das Denken. Das Wollen. Herausgegeben von Mary McCarthy. Aus dem Amerikanischen von Hermann Vetter.
625449: ARENDT, H., JASPERS, K. - Briefwechsel 1926-1969. Herausgegeben von L. Köhler und H. Saner.
621914: ARENDT, H., HOEK, C. VAN DER - Een bewuste paria. Hannah Arendt en de feministische filosofie.
625006: PSEUDO-DIONYSIUS DE AREOPAGIET - Pseudo-Dionysius. The complete works. Translation by Colm Luibheid. Foreword, notes, and translation collaboration by Paul Rorem. Preface by Rene Roques. Introductions by Jaroslav Pelikan, Jean Leclercq, and Kalfried Froehlich.
625085: ARETS, WIEL, COSTA, X., (ED.) - Wiel Arets. Photographs by Hélène Binet.
570803: ARGYLE, M. - Social interaction.
577802: ARGYLE, M., BEIT-HALLAHMI, B. - The social psychology of religion.
622484: ARHAMMAR, N.R., BREUKER, P.H. , DAM, F. , (RED.) - Miscellanea Frisica. In nije bondel Fryske stúdzjes. Een nieuwe bundel Friese studies. A new collection of Frisian studies.
590436: ARIËNS KAPPERS, C.U. - Reiziger in breinen. Herinneringen van een hersenonderzoeker. Red. F. van Kolfschooten. Voorwoord: D.F. Schwaab en M.A. Hofman.
597308: ARIÈS, P. - Centuries of childhood
585685: ARIOSTO, L. - Orlando Furioso. Edizione integra. Introduzione testo argomenti indice copiosissimo a cura di Nicola Zingarelli.
622142: ARISTOPHANES, SICKING, C.M.J. - Aristophanes' Ranae. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Griekse poëtica.
598707: ARISTOTELES - Hauptwerke. Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet von W. Nestle.
622240: ARISTOTELES, DAHAN, G. , ROSIER-CATACH, I. , (ED.) - La Rhétorique d'Aristote: Traditions et commentaires de l'antiquité au XVIIe siècle. Textes réunis.
618284: ARISTOTELES, ARISTOTLE - Aristotle's De Anima. Books II and III (with certain passages from Book I). Transllated with introduction and notes by D.W.Hamlyn.
622312: ARISTOTELES - On rhetoric. A theory of civil discourse. Newly translated with introduction, notes, and appendixes by G.A. Kennedy.
620330: ARISTOTELES - A new translation of the Nichomachean ethics.
616045: ARISTOTELES, VEATCH, H.B. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot
615100: ARISTOTELES, ALLAN, D.J. - The philosophy of Aristotle.
617754: ARISTOTELES, PIEPER, A. - Aristoteles. Ausgewählt und vorgestellt von Annemarie Pieper.
596498: ARISTOTELES, DITTMEYER, L. - Untersuchungen über einige Handschriften und lateinische Übersetzungen der aristotelischen Tiergeschichte. Programm des K. Neuen Gymnasiums zu Würzburg für das Jahr 1901/1902.
621532: ARISTOTELES - Over kleuren. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door R. Ferwerda. Essay P.Struycken.
625115: ARISTOTELES - Poetica
620022: ARISTOTELES - Philosophische Schriften in sechs Bänden. Complete in 6 volumes.
582622: ARISTOTELES - Über die Tugend. Übersetzt und erläutert von E.A. Schmidt.
623519: ARISTOTELES, NUYENS, F.J.C.J. - Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van Aristoteles. Een historisch-philosophische studie.
605768: ARISTOTELES, ALLAN, D.J. - The philosophy of Aristotle.
589360: ARISTOTELES, RIJEN, J.B.M. VAN - Aristotle's logic of necessity.
614970: ARISTOTELES, CLARK, S.R.L. - Aristotle's man. Speculations upon Aristotelian anthropology.
622726: ARISTOTELES, SCHILFGAARDE, P. VAN - De logika van Aristoteles.
620418: ARISTOTELES, PERFETTI, S. - Aristotle's zoology and its renaissance commentators (1521-1601).
622181: ARISTOTELES, MERCKEN, H.P.F. - Aristoteles over de menselijke volkomenheid. Boeken I en II van de Nikomachische Ethiek met de kommentaren van Eustratius en een anonymus in de latijnse vertaling van Grosseteste.
615012: ARISTOTELES, MORRALL, J.B. - Aristotle.
618434: ARISTOTELES, WILAMOWITZ-MOELLENDORF, U. VAN - Aristoteles und Athen. Complete in 2 volumes.
614538: ARISTOTELES - Metaphysica A. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door H. de Ley.
613501: ARISTOTELES, KNOPS, J.P.H. - Etudes sur la traduction française de la morale à Nicomache d'Aristote par Nicole Oresme.
1232: ARISTOTELES, DUSSEN, M. VAN DER - Aristoteles. Nieuw onderzoek naar de betekenis van zijn kategorieën.
622154: ARISTOTELES, LOHR, C.H. - Latin Aristotle commentaries. V. Bibliography of secondary literature.
614583: ARISTOTELES, MARENBON, J., (ED.) - Aristotle in Britain during the middle ages. Proceedings of the international conference at Cambridge 8-11 april 1994 organized by the Société Internationale pour l'Étude de la philosophie Médiévale.
622313: ARISTOTELES - Lehre vom Beweis oder Zweite Analytik (Organon IV). Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von E. Rolfes. Mit neuer Einleitung und Bibliographie von O. Hoffe.
570619: ARISTOTELES, ROBIN, L. - Aristote.
620424: ARISTOTELES, RICHTER SCHERMAN, C. - Imaging Aristotle. Verbal and visual representation in fourteenth-century France.
607564: ARISTOTELES, NOLTE, H.J.A. - Het godsbegrip bij Aristoteles.
615403: ARISTOTELES, DUPONT, F. - Aristote ou le vampire du théatre occidental.
620295: ARISTOTELES, KNOPS, J.P.H. - Etudes sur la traduction française de la morale à Nicomache d'Aristote par Nicole Oresme.
625245: ARISTOTELES - De getallen en de dingen. De boeken M en N van de Metafysica. Deel 2: Het boek N. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henri Oosterhout.
622317: ARISTOTELES, LOUIS, P. - La découverte de la vie. Aristote.
622929: ARISTOTELES - De getallen en de dingen. De boeken M en N van de Metafysica. Deel 2: Het boek N. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henri Oosterhout.
615397: ARISTOTELES - The middle English letter of Alexander to Aristotle by Vincent DiMarco and Leslie Perelman.
621284: ARISTOTELES, JOURDAIN, C.M.G.B. - Forschungen über Alter und Ursprung der lateinischen Übersetzungen des Aristoteles und über griechische und lateinische von den Scholastikern benutzte Commentare; Aus dem Französischen übersetzt, mit einigen Zusätzen und Berichtigungen und einem Namenregister von Dr. Adolf Stahr.
622469: ARISTOTELES, LOHR, C.H. - Latin Aristotle commentaries. III. Index initiorum - index finium.
614596: ARISTOTELES, SCHÜTRUMPF, E. - Die Analyse der Polis durch Aristoteles.
622521: ARISTOTELES - Zweite Analytiken. Mit Einleitung, Übersetzung und Kommentar herausgegeben von Horst Seidl. Griechischer Text in der Edition von Theodor Waitz. Griechisch-Deutsch.
8161: ARISTOTELES, DUMOULIN, B. - Recherches sur le premier Aristote (Eudème, De la Philosophie, Protreptique).
596690: ARISTOTELES, VEATCH, H.B. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot
595257: ARISTOTELES - Poetics. Translation and analysis by K.A. Telford.
589361: ARISTOTELES, RIJEN, J.B.M. VAN - Aristotle's logic of necessity.
587970: ARISTOTELES, NOLTE, H.J.A. - Het godsbegrip bij Aristoteles.
569911: ARISTOTELES, MORRALL, J.B. - Aristotle.
18489: ARISTOTELES - Aristotle's Ethics for English readers. Rendered from the Greek of the Nicomachean Ethics by H. Rackham.
617250: ARISTOTLE, ARISTOTELES - Constitution of Athens and related texts
595700: ARKEL, D. VAN - Antisemitism in Austria.
596725: ARKELL, V.T.J. - Britain transformed. The development of British society since the mid-eighteenth century.
617395: ARKOUN, M. - Islam in discussie. 24 vragen over de islam
623902: ARKOUN, M. - Islam in discussie. 24 vragen over de islam
619120: ARMINIUS, STANGLIN, K.D. - Arminius on the assurance of salvation. The context, roots, and shape of the Leiden debate, 1603-1609.
613089: ARMOUR, L. - The concept of truth.
618555: ARMSTRONG, K. - The battle for God.
615047: ARMSTRONG, K. - Mythen. Een beknopte geschiedenis
616566: ARMSTRONG, K. - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam
607927: ARMSTRONG, K. - Mohammed. Een westerse poging tot begrip van de islam
610638: ARMSTRONG, K. - De wenteltrap
585389: ARMSTRONG, K. - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam
588583: ARMSTRONG, K. - Jeruzalem. Een geschiedenis van de Heilige Stad
612716: ARMSTRONG, J. - Move closer. An intimate philosophy of art.
603731: ARMSTRONG, K. - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam
615338: ARMSTRONG, K. - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam
606562: ARMSTRONG, K. - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme
601256: ARMSTRONG, K. - De wenteltrap
593053: ARMSTRONG, K. - Jeruzalem. Een geschiedenis van de Heilige Stad
614181: ARMSTRONG, K. - The spiral staircase. My climb out of darkness.
608729: ARNAKIS, G.G., VUCINICH, W.S. - The Near East in modern times. Complete in 3 volumes.
595155: ARNAU, F. - Macht und Geheimnis der Magie.
616778: ARNDT, J. - Sämtliche Bücher vom wahren Christenthum welche handeln von heilsamer Busse, herzlicher Reue und Leid über die Sünde und wahrem Glauben, auch heiligem Leben und Wandel der rechten wahren Christen, auch wie ein wahrer Christ Sünde, Tod, Teufel, Hölle, Welt, Kreutz (...) überwindet. Auch einer catechetischen Einleitung von 288. Fragen. Samt dem Paradies-Gärtlein, im groben Druck herausgegeben (...).
624465: ARNDT, H.W. - Methodo scientifica pertractatum. Mos geometricus und Kalkülbegriff in der philosophischen Theorienbildung des 17. und 18. Jahrhunderts.
608856: ARNHEIM, R. - Toward a psychology of art. Collected essays.
574709: ARNIM, A. VON - Werke. Ausgewählt und herausgegeben von R. Steig. 3 volumes.
596483: ARNIM, A. VON - Werke. Ausgewählt und herausgegeben von R. Steig. 3 volumes.
588208: ARNOLD, U., SCHMIDT, W. - Barock in Dresden. Kunst und Kunstsammlungen unter der Regierung des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen und Königs August II. von Polen genannt August der Starke 1694-1733 und des Kurfürsten Friedrich August II. von Sachsen und Königs August III. von Polen 1733-1763.
597066: ARNOLD, U., SCHMIDT, W. - Barock in Dresden. Kunst und Kunstsammlungen unter der Regierung des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen und Königs August II. von Polen genannt August der Starke 1694-1733 und des Kurfürsten Friedrich August II. von Sachsen und Königs August III. von Polen 1733-1763.
609191: ARNOLD, N.S., BENDITT, T.M., GRAHAM, G., (ED.) - Philosophy. Then and now.
585105: ARNOLD, N.S., BENDITT, T.M., GRAHAM, G., (ED.) - Philosophy then and now.
618940: ARNOLD, D. (ED.,), - The new Oxford companion to music. Complete in 2 volumes.
618152: ARNOLD, E. - Het licht van Azië of de grote verzaking. Leven en leer van Gautama, Indisch prins en stichter van het boeddhisme
611843: ARNOLD, D. - The new Oxford companion to music. 2 volumes. Complete set.
598351: ARNOLD, B., RANDALL, W.S. - Benedict Arnold. Patriot and traitor.
581552: ARNOLD, C.J.C. - Oorzaak en schuld van den tweeden Punischen oorlog.
574234: ARNOLD, U., SCHMIDT, W., (HRSG.) - Barock in Dresden. Kunst und Kunstsammlungen unter der Regierung des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen und Königs August II. von Polen genannt August der Starke 1694-1733 und des Kurfürsten Friedrich August II. von Sachsen und Königs August III. von Polen 1733-1763.
600912: ARNONI, M.S. - Niemand wil vrijheid. Essays
617865: ARNOTT, M.L., (ED.) - Gastronomy. The anthropology of food and food habits.
594148: ARNOTT, J.F., ROBINSON, J.W. - English theatrical literature 1559-1900. A bibliography. Incorporating Robert W. Lowe's 'A bibliographical account of English theatrical literature' published in 1888.
603966: ARNTZ, J. - De ander tegemoet. Ethische verkenningen.
570989: ARNTZEN, H. - Satire in der deutschen Literatur. Geschichte und Theorie. Band 1. Vom 12. bis zum 17. Jahrhundert.
619308: ARON, ROBERT - Histoire des années 40. Complete in 10 volumes.
605487: ARON, R., VELTHOVEN, P. VAN - Het verantwoorde engagement. Filosofie en politiek bij Raymond Aron.
617124: ARON. R. - De Giscard à Mitterand 1977-1983. Préface de Jean-Claude Casanova.
5716: ARON, R. - Ramond Aron. 1905-1983. Histoire et politique. Témoinages. Hommages de l'étranger. Études. Textes.
612217: ARON, R. - Het vraagstuk van de vrijheid
617318: ARON, R. - ...où souffle l'esprit. Judaïsme et Chrétienté.
568984: ARON, R. - Frieden und Krieg. Eine Theorie der Staatenwelt. Aus dem Franz. von S. von Massenbach. Mit einem Geleitwort zur Neuausgabe von R. Löwenthal.
567191: ARON, R. - La révolution introuvable. Réflexions sur les évenéments de mai.
9112: ARON, R. - Mémoires.
13343: ARON, R. - Les étapes de la pensée sociologique. Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber.
617525: ARON, R. - 18 lectures on Industrial society
617269: ARON, R. - Les étapes de la pensée sociologique. Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber.
607405: ARON, R. - Het socialisme en de sociologie van Durkheim en Weber. Rede. Als derde Duijkerlezing uitgesproken op vrijdag 11 maart 1983 in de Waalse kerk op verzoek van de Stichting Duijkerlezingen.
604511: ARON, R. - Plädoyer für das dekadente Europa. Aus dem Französischen von R. Sartori.
605753: ARON, R. - Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites l'objectivité historique.
617378: ARON, R. - Les étapes de la pensée sociologique. Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber.
566556: ARON, R. - Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites l'objectivité historique complétée par des textes récents.
1187: ARONOFF, M.J. - Power and ritual in the Israel Labor Party. A study in political anthropology.
569584: ARRINGTON, R.L., BURKHOLDER, P.M., DUBOSE, S., (E.A.) - Philosophical logic.
618445: ARROW, K.J. - Collected papers of Kenneth J. Arrow. Complete in 6 volumes.
600811: ARROYO, S. - De horoscoop, een energiepatroon. De 4 elementen, de planeten en tekens. Nederlandse vertaling L. Greveling.
604371: ARSCHINOF, P. ARSJINOF, P. - Geschiedenis der Machno-beweging 1918-1921. Voorwoord van Wollin. Hollands van Henk Eikeboom.
625481: ARTAUD, ANTONIN - 50 drawings to murder magic. Edited with a preface by Évelyne Grossman
612954: ARTMANN, H.C. - Grammatik der Rosen. Gesammelte Prosa. Herausgegeben von Klaus Reichert. Complete in 3 volumes.
613981: ARTS, W. , ENTZINGER, H. , MUFFELS, R. , (RED.) - Verzorgingsstaat vaar wel. Met medewerking van Kees Boos en Didier Fouarge.
624662: AS-SAFFAR, MUHAMMAD - Disorienting encounters. Travels of a Moroccan scholar in France in 1845-1846. The voyage of Muhammad As-Saffar
610771: ASCHKENASY, Y., ABRAM, I., BAKKER, L., (E.A.) - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden aan Yehuda Aschkenasy bij zijn 65e verjaardag.
591054: ASHE, G. - The land and the book. Israel: the perennial nation.
620426: ASHWORTH, E.J. - The tradition of medieval logic and speculative grammar. From Anselm to the end of the seventeenth century: a bibliography from 1836 onwards.
588243: ASPEREN, G.M. VAN - Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschappij, zingeving en ethiek.
574940: ASPEREN, G.M. VAN - Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschappij, zingeving en ethiek.
617546: ASPEREN, G.M. VAN - Tussen coöperatie en conflict. Inleiding in de sociale filosofie.
615929: ASSELBERGS, A.L.L.M. , OXENAAR, R.W.D. - Archtectura 1893-1918.
615930: ASSELBERGS, A.L.L.M. , OXENAAR, R.W.D. - Americana 1880-1930.
580948: ASSFALG, J., SCHULZ, R., GÖRG, M., (HRSG.) - Lingua restituta orientalis. Festgabe für Julius Assfalg.
603239: CLARA VAN ASSISI - Geschriften, leven, documenten. A. Holleboom e.a.
600097: FRANCISCUS VAN ASSISI - De psalmen van Franciscus van Assisi. Een weg naar innerlijke vrede. Ingeleid, vertaald en verstaan door H. de Vos.
623380: ASTER, E. VON - Geschichte der Philosophie.
6023: ASTER, E. VON - Die Philosophie der Gegenwart.
610718: ASVAGHOSA - Nanda, de mooiste
611338: ASVAGHOSA - Nanda, de mooiste
611337: ASVAGHOSA - Nanda, de mooiste
622637: ASZTALOS, M. - The editing of theological and philosophical texts from the middle ages. Acts of the conference arranged by the department of classical languages, University of Stockholm, 29-31 august 1984.
616163: ATKINSON, HENRY, NICHOLS, R.L. - General Henry Atkinson. A western miltary career.
605542: ATKINSON, D. - Orthodox consensus and radical alternative. A study in sociological theory.
584367: ATKINSON, R.F. - Knowledge and explanation in history. An introduction to the philosophy of history.
597920: GROTE TOPOGRAFISCHE ATLAS - Grote topografische atlas van Nederland 1:50 000. 2. Noord-Nederland.
600961: WOLTERS-NOORDHOFF ATLASPRODUKTIES - De grote geïllustreerde bosatlas.
623284: ATTEMA, P.A.J. , LANTING, J.N. , LOS-WEIJNS, M.A., (ED.) - Palaeohistoria. Acta et communicationes Instituti Archaeologici Universitatis Groninganae 49/50 (2007/2008).
592256: ATTEN, M.S.P.R. VAN - Phenomenology of choice sequences. Fenomenologie van de keuzerij (with a summary in Dutch) (avec un résumé en Français).
615926: ATTOE, W. - Archtecture and critical imagination.
615140: AUBIN, D. , GOLDSTEIN, C. , (ED.) - The war of guns and mathematics. Mathematical practices and communities in France and its western allies around World War I.
614551: AUBIN, F. , BAZIN, L. , BEFFA, M.L. , (ED.) - Etudes Mongoles et Sibériennes. Cahier 27. Actes de la 37e P.I.A.C. conférence internationale permanente des études altaïques Chantilly, 20-24 juin 1994. Textes rassemblés par Marie-Dominique Even.
567746: AUCOURT, C.G. D' - Themidore oder von mir und meiner kleinen Freundin. In freier deutscher Übertragung und mit Vorwort von R. Riess. Mit vier Kupfern der Zeit von Moreau.
578742: AUCOURT, C.G. D' - Themidor.
591125: AUDI, P. - Supériorité de l'éthique. De Schopenhauer à Wittgenstein.
621157: AUDI, R., (ED.) - The Cambridge dictionary of philosophy.
619365: AUDIN, M. - Le livre. Son architecture, sa technique. Préface d'Henri Focillon.
579595: AUDRETSCH, F.C. D', KLUIVING, R.B., OUDEMANS, W. - Economic geological investigation of NE Vogelkop (Western New Guinea). Carried out by the 'Foundation geological investigation Netherlands New Guinea' 1959-1962.
583096: AUER, A., ARNOLD, P., ARNOLD, U. - Im Lichte des Halbmonds. Das Abendland und der türkische Orient.
618747: AUERBACH, E. - Mimesis. De weergave van de werkelijkheid in de westerse literatuur
618480: AUERBACH, E. - Mimesis. De weergave van de werkelijkheid in de westerse literatuur
617802: AUFENANGER, J. - Filosofie
608964: AUFENANGER, J. - Philosophie. Eine Einführung.
608148: AUGROS, R., STANCIU, G. - De nieuwe biologie. Doorbraak in de wetenschap van het leven
624539: AUGUSTINUS, AURELIUS - Als lopend vuur. Preken voor het liturgisch jaar 2 (Sermones de tempore II + De utilitate jejunii)
624894: AUGUSTINUS, AURELIUS, WILLS, G. - Saint Augustine. A Penguin life.
624505: AUGUSTINUS, AURELIUS - Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie (Sermones de scripturis 94A - 116 + 367)
624506: AUGUSTINUS, AURELIUS - Van aangezicht tot aangezicht. Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs (Sermones de scripturis 51-94)
624538: AUGUSTINUS, AURELIUS - De geest en de letter. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Izak Wisse.
622563: AUGUSTINUS, AURELIUS - La cité de Dieu. Texte de la 4e édition de B. Dombart et A. Kalb. Introduction génerale et notes par G. Bardy. Traduction Française de G. Combes. 5 volumes.
624001: AUGUSTINUS, AURELIUS - Confessiones. Latijnsche tekst met vertaling en inleiding van A. Sizoo.
14168: AUGUSTINUS, AURELIUS, NADEAU, C. - Le vocabulaire de saint Augustin.
624508: AUGUSTINUS, AURELIUS - Het huis op de rots. Verhandeling over de Bergrede (De sermone Domini in monte)
621664: AUGUSTINUS, AURELIUS - Regel voor de gemeenschap
623849: AUGUSTINUS, AURELIUS - Belijdenissen
611103: AUGUSTINUS, AURELIUS, NOORDMANS, O. - Augustinus.
623848: AUGUSTINUS, AURELIUS, BROWN, P. - Augustinus van Hippo. Een biografie. Uit het Engels vertaald door C. Verheijen en K. van Dorsselaer.
623944: AUGUSTINUS, AURELIUS - Carthaagse preken. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld.
624545: AUGUSTINUS, AURELIUS - Commentaar op psalm 118/119
623931: AUGUSTINUS, AURELIUS, OORT, J. VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus' De stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken). Jerusalem and Babylon. A study of Augustine's City of God and the origins of his doctrine of the two cities (with a summary in English).
610549: AUGUSTINUS, AURELIUS - Les aveux. Nouvelle traduction des Confessions par Frédéric Boyer.
621980: AUGUSTINUS, AURELIUS, LYOTARD, J.F. - Augustinus' belijdenis
622662: AUGUSTINUS, AURELIUS - Twintig preken van Aurelius Augustinus
618278: AUGUSTINUS, AURELIUS - Augustinus: 'De Staat Gods'. Bewerkt door J. Wytzes.
613011: AUGUSTINUS, AURELIUS, GUARDINI, R. - Anfang. Eine Auslegung der ersten Fünf Kapitel von Augustins Bekenntnissen.
614156: AUGUSTINUS, AURELIUS, GEELHOED, J. - Augustinus. Met een inleidend prof. P.Deddens en een studie van Ds Joh. Francke getiteld: De doctrina Christiana.
624003: AUGUSTINUS, AURELIUS, MEER, F. VAN DER - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
620560: AUGUSTINUS, AURELIUS, VERHEIJEN, M. - Eloquentia pedisequa. Observations sur le style des Confessions de saint Augustin.
605262: AUGUSTINUS, AURELIUS, POLMAN, A.D.R. - De leer van God bij Augustinus.
621449: AUGUSTINUS, AURELIUS, MEER, F. VAN DER - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
625412: AUGUSTINUS, AURELIUS, POLLMANN, K. , (ED.) - The Oxford guide to the historical reception of Augustine. In collaboration with editor Willemien Otten and others. Complete in 3 volumes.
620934: AUGUSTINUS, AURELIUS, WEEGEN, A.J.H. VAN - Preek en dictaat bij sint Augustinus. Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium.
604725: AUGUSTINUS, AURELIUS, VLOEMANS, A. - Augustinus. Bekeerling op het keerpunt der tijden.
624543: AUGUSTINUS, AURELIUS - Twintig preken van Aurelius Augustinus. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld.
5635: AUGUSTINUS, AURELIUS, KOOPMANS, J.H. - Augustinus' briefwisseling met Dioscorus. Inleiding, tekst, vertaling, commentaar.
625129: AUGUSTINUS, AURELIUS, WEIJLAND, H.B. - Augustinus en de kerkelijke tucht. Een onderzoek naar de grenzen van de kerk bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatistisch schisma.
617542: AUGUSTINUS, AURELIUS, FAURE, J.B. - Enchiridion de fide spe et caritate S. Aurelii Augustini. Notis et assertionibus theologicus. Editio nunc primum absoluta.
10892: AUGUSTINUS, AURELIUS, NOORDMANS, O. - Augustinus.
6458: AUGUSTINUS, AURELIUS - De catechizandis rudibus. Dritte durchgesehene Auflage der 2. Ausgabe mit einer Einleitung von P. Drews. Hrsg. von G. Krüger.
607195: AUGUSTINUS, AURELIUS, BERTRAND, L. - Sint Augustinus. Geautoriseerde vertaling in het Nederlandsch door Frans J. Wahlen. Verlucht met houtsneden van J. Franken Pzn.
606124: AUGUSTINUS, AURELIUS, MARTIN, J. - Saint Augustin.
603908: AUGUSTINUS, AURELIUS, GRABMANN, M. - Die Grundgedanken des heiligen Augustinus über Seele und Gott in ihrer Gegenwartsbedeutung.
601880: AUGUSTINUS, AURELIUS - An Augustine synthesis. Arranged Erich Przywara.
601700: AUGUSTINUS, AURELIUS, POLMAN, A.D.R. - Het woord Gods bij Augustinus.
590190: AUGUSTINUS, AURELIUS, SIZOO, A. - Augustinus. Leven en werken.
623955: AUGUSTINUS, AURELIUS - Augustinus: 'De Staat Gods'. Bewerkt door J. Wytzes.
617255: AUNE, B. - Reason and action.
613184: AURELIUS, CORNELIUS, TILMANS, K. - Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland ten tijde van Erasmus.
619709: AURELIUS, CORNELIUS, TILMANS, K. - Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland ten tijde van Erasmus.
618255: MARCUS AURELIUS - Pensées. Traduction A.I. Trannoy. Introduction de A. Puech.
582717: AUREUS, W. - Geheimnisvolles Wissen. Lexikon der Welträtsel. Mit über 250 Bildern und 32 Kunstdrucktafeln.
596105: AUROUX, S. - Barbarie et philosophie.
605982: AUST, S. - Het Baader Meinhof complex
624822: AUSTIN, J.L. - Sense and sensibilia. Reconstructed from the manuscript notes by G.J. Warnock.
624738: AUSTIN, J.L., BERLIN, I., PEARS, D., SEARLE, J.R. - Essays on J.L. Austin.
616266: MARGARET OF AUSTRIA - Correspondance Française de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Éditéé d'après les copies, faites par M.R.C. Bakhuizen van den Brink par J.S. Theissen, bibliothecaire en chef de l'université de Groningue. Tome I. Comprenant la correspondance de février 1565 jusqu'a la fin de 1567.
620510: NICOLAAS VAN AUTRECOURT - The universal treatise of Nicholas of Autrecourt
615348: NICOLAAS VAN AUTRECOURT - The universal treatise of Nicholas of Autrecourt
620765: NICOLAAS VAN AUTRECOURT - Briefe. Neu herausgegeben von Ruedi Imbach und Dominik Perler. Übersetzt und eingeleitet von Dominik Perler. Lateinisch-Deutsch.
624606: NICOLAAS VAN AUTRECOURT - Correspondence articles condamnés. Texte latin établi par L.M. de Rijk. Introduction, traduction et notes par C. Grellard.
620401: WILLIAM OF AUVERGNE - The immortality of the soul. De immortalitate animae
8537: AUWERA, J. VAN DER - Language and logic. A speculative and condition-theoretic study.
576981: AVÉ-LALLEMANT, F.C.B. - Das deutsche Gaunertum in seiner sozialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestande. 2 parts in 1 volume.
603258: AVELLA-WIDHALM, G., LUTZ, L., MATTEJIET, R., MATTEJIET, U., (ED.) - Lexikon des Mittelalters. Complete: 9 volumes + 1 index volume.
609318: AVICENNA (IBN SINA) - Leerdicht der geneeskunst. Ingeleid en vertaald door M.M.J. Reyners.
622617: AX, W., (HRSG.) - Von Eleganz und Barbarei. Lateinische Grammatik und Stilistik in Renaissance und Barock.
598709: AXELROD, H.R. - Handboek tropische aquariumvissen. Verzorging en kweek van vissen, andere dieren en planten
620659: AXTER, ST. - Geschiedenis van de Nederlandsche scholastieke vaktaal.
597409: AYER, A.J. - Philosophy in the twentieth century.
611764: AYER, A.J. - The central questions of philosophy.
593660: AYER, A.J. - De kernproblemen van de filosofie
607165: AYER, A.J. - Part of my life. The memoirs of a philosopher.
614460: AYER, A.J. - Probability and evidence.
614461: AYER, A.J. - Freedom and morality and other essays.
607776: AYER, A.J. - Part of my life.
608887: AYER, A.J., (ED.) - Logical positivism.
593750: AYER, A.J. - Part of my life.
580378: AYER, A.J. - Russell and Moore. The analytical heritage.
605249: AYER, A.J. - The central questions of philosophy.
624423: AYER, A.J. - More of my life.
605361: AYER, A.J., HAHN, L.E., (ED.) - The philosophy of A.J. Ayer.
614621: AYER, A.J. - Probability and evidence. Introduction by Graham Macdonald.
607070: AYER, A.J., FOSTER, J. - Ayer.
593756: AYER, A.J. - Philosophy in the twentieth century.
573572: AYER, A.J. - Language, truth and logic.
615515: AYER, A.J. - The foundations of empirical knowledge.
604577: AYER, A.J. - Russell and Moore. The analytical heritage.
602305: AYER, A.J. - De kernproblemen van de filosofie
580388: AYER, A.J., MACDONALD, G.F., (ED.) - Perception and identity. Essays presented to A.J. Ayer, with his replies to them.
606166: AYER, A.J. - Russell and Moore. The analytical heritage.
571951: AYER, A.J., HAHN, L.E., (ED.) - The philosophy of A.J. Ayer.
606857: AYER, A.J. - Metaphysics and common sense.
15369: AYER, A.J. - Part of my life.
624959: AYERS, M.R. - The refutation of determinism. An essay in philosophical logic.
597103: AZIMI, V. - Les premiers sénateurs français. Consulat et Premier Empire 1800-1814. Préface de C. Poncelet.
587255: AL-AZM, S. - Kritiek op godsdienst en wetenschap. Vijf essays over islamitische cultuur
609282: BAADER, F. VON., HEMMERLE, K. - Franz von Baaders philosophischer Gedanke der Schöpfung.
624274: BAAK, J. VAN, BARTELS, J., HEUSDEN, B. VAN, (RED.) - Lichaam en geest. Het lichaam/geest-probleem, vanuit verschillende invalshoeken benaderd.
624273: BAAK, J. VAN, BARTELS, J., HEUSDEN, B. VAN, (RED.) - Cultuur en cognitie. Het menselijk vermogen om betekenis te geven.
617341: BAAK, J. VAN - The house in Russian literature. A mythopoetic exploration.
606342: BAAL, J. VAN - Ontglipt verleden. Deel 1: Tot 1947: Indisch bestuursambtebaar in vrede en oorlog.
577294: BAAL, J. VAN - Ontglipt verleden. Deel 1: Tot 1947: Indisch bestuursambtebaar in vrede en oorlog.
16751: BAAL, J. VAN - Over wegen en drijfveren der religie. Een godsdienstpsychologische studie.
582087: BAALEN, A. VAN, EKELSCHOT, M. - Geschiedenis van de vrouwentoekomst. Illustraties en omslag: Roos de Lange.
624288: BAAREN, T.P. VAN - Uit de wereld der religie.
580349: BAAREN, T.P. VAN - Uit de wereld der religie.
10378: BAAREN, T.P. VAN - Voorstellingen van openbaring phaenomenologisch beschouwd. Proeve van een inleidend onderzoek, voornamelijk aan de hand der primitieve en oude godsdiensten. Conceptions of revelation phenomenologically considered. An introductory essay based principally upon primitive and ancient religions.
624513: BAAREN, T.P. VAN, LEERTOUWER, L. - Doolhof der goden.
10845: BAAREN, T.P. VAN - Uit de wereld der religie.
578332: BAAREN, T.P. VAN, LEERTOUWER, L. - Doolhof der goden.
617339: BAARS, C. - De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. With a summary The history of agriculture in Beijerland.
617340: BAARS, C. - De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. Documenten en bijlagen.
623644: BAART, A., (RED.) - Het troostrijk. Cultuur tussen maakbaarheid en eindigheid.
621369: BAART, J., KROOK, W., LAGERWEIJ, A., (E.A.) - Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek. Dienst der publieke werken/Amsterdams historisch museum afdeling archeologie.
625343: BABBAGE, CHARLES - Passages from the life of a philosopher. Edited, with a new introduction , by Martin Campbell-Kelly.
3595: BACH, H. VOM - Das Unmittelbare in der Philosophie der Moral. Nebst einer Einleitung zur Philosophie. Mit einem Anhang.
621592: BACHE, C. , DAVIDSEN-NIELSEN, N. - Mastering English. An advanced grammar for non-native and native speakers.
616195: BACHELARD, G. - La terre et les rêveries du repos.
576844: BACHELARD, G., LESCURE, J. - Un été avec Bachelard.
624776: BACHELARD, G. - La terre et les rêveries de la volonté.
618677: BACHELARD, G. - L'eau et les rêves. Essai sur l'imagination de la matière.
615681: BACHELARD, G. - Le rationalisme appliqué.
615702: BACHELARD, G., CANGUILHEM, G., HERTOGH, C.M.P.M. - Bachelard en Canguilhem. Epistemologische discontinuïteit en het medisch normbegrip.
613853: BACHMANN, I., BAREISS, O., OHLOFF, F. - Ingeborg Bachmann. Eine Bibliographie. Mit einem Geleitwort von Heinrich Böll.
621571: BACHMANN, INGEBORG, HÖLLER, H. - Ingeborg Bachmann. Das Werk. Von den frühesten Gedichten bis zum "Todesarten'-Zyklus.
623442: BACHOFEN, J.J. - Mutterrecht und Urreligion. Eine Auswahl herausgegeben von R. Marx. Mit einem Porträt und 22 Abbildungen.
616284: BACHRACH, A.G.H., GRÈVE, M.DE, STUIVELING, G. - Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur. Compleet in 10 delen.
574238: BACKER, R. DE - Roger de Backer.
615841: BACKER, H. - De wonderlyke geschiedenis van Tripje. 3 delen.
618639: BACKER, C. DE, GEURTS, A.J., WEILER, A.G., - Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven. Aangeboden aan Prof. dr. A. Grijs
579932: BACKER, C.A. - Atlas of 220 weeds of sugar-cane fields in Java. Ed. for Greshoff's Rumphius Fund, Amsterdam by C.G.G.J. van Steenis.
591889: BACKES, U., JESSE, E. - Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland.
597374: BACKHAUS, H.M. - Das Abendland im Kochtopf. Kulturgeschichte des Essens.
625339: BACON, F., JARDINE, L. - Francis Bacon. Discovery and the art of discourse.
605533: BACON, F. - The advancement of learning. Edited with an introduction by G.W. Kitchin.
615219: BACON, ANNE - The letters of lady Anne Bacon. Edited by Gemma Allen.
615241: BACON, F., CROWTHER, J.G. - Francis Bacon. The first statesman of science.
625359: BACON, F., ROSSI, P. - Francis Bacon. From magic to science
613867: BACON, F., VICKERS, B., (ED.) - Francis Bacon. A critical edition of the major works.
625126: BACON, F. - Essays
624209: BACON, F. - Het nieuwe Atlantis
622887: BACON, F. - Essays and New Atlantis.
622627: BACON, ROGER, LINDBERG, D.C. - Roger Bacon and the origins of Perspectiva in the middle ages. A critical edition and English translation of Bacon's Perspectiva with introduction and notes.
615572: BADE, H. - Homo habitans. An inquiry into the philosophy of dwelling, its scientific basis in contemporary anthropology and its practical application to day.
595269: BADINTER, E. - Fausse route.
572283: BADINTER, E. - The myth of motherhood. An historical view of the maternal instinct. Foreword by F. du Plessix Gray
577232: BADINTER, R. - Un antisémitisme ordinaire. Vichy et les avocats juifs (1940-1944).
623337: BADINTER, E. - un est l'autre. Des relations entre hommes et femmes.
596708: BADINTER, E. - XY. Over de mannelijke identiteit
602943: BADIOU, A. - Ethics. An essay on the understanding of evil
610498: BADT, K. - Kunsttheoretische Versuche. Ausgewählte Aufsätze herausgegeben von L. Dittmann.
597552: BADT, K. - Kunsttheoretische Versuche. Ausgewählte Aufsätze herausgegeben von L. Dittmann.
577231: BAECK, L., HEUBERGER, G., BACKHAUS, F., (HRSG.) - Leo Baeck 1873-1956. Aus dem Stamme von Rabbinern.
625404: BAELDE, M. , SOLY, H. , VERMEIR, R. , (RED.) - Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber amicorum Prof.dr. M. Baelde.
623563: BAER, KARL ERNST VON - Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheimraths Dr,. Karl Ernst von Baer, mitgetheilt von ihm Selbst. Veröffentlicht bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums am 29. August 1864 von der Ritterschaft Ehstlands.
622688: BAERE, GUIDO DE, SCHEPERS, K. , HENDRICKX, F., (RED.) - De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. M.m.v. Rob Faesen, Inkele Cornet.
6373: BAETHGEN, F., (HRSG.) - Geist und Gestalt. Biographische Beiträge zur Geschichte der bayerischen Akdemie der Wissenschaften vornehmlich im zweiten Jahrhundert ihres Bestehens. 3 volumes.
579869: BAETKE, W. - Über die Entstehung der Isländersagas.
611101: BAGGINI, J. - Making sense. Philosophy behind the headlines.
609604: BAGGINI, J. , STANGROOM, J. , (ED.) - Great thinkers A-Z.
616857: BAGOLINI, L. , BATTAGLIA, F. , BONGIOANNI, F. , BORTOLASO, G. - Coscienza legge autorità.
619909: BAHIRA, SERGIUS, ROGGEMA, B. - The legend of Sergius Bahira. Eastern christian apologetics and apocalyptic in response to Islam.
618578: BAHLOW, H. - Deutschlands geographische Namenwelt. Etymologisches Lexikon der Fluss- und Ortsnamen alteuropäischer Herkunft.
620668: BAHM, A.J. - Comparative philosophy. Western, Indian and Chinese philosophies compared.
605738: BAHM, A.J. - The philosopher's world model.
570087: BAHM, A.J. - Why be moral?
577237: BAHR, E. - Zu meiner Zeit.
583533: BAIGENT, M., LEIGH, R., LINCOLN, H. - Het heilige bloed en de heilige graal
620368: BAILEY, F.G. - The tactical use of passion. An essay on power, reason, and reality.
616229: BAILEY, F.G. - The tactical use of passion. An essay on power, reason, and reality.
625483: BAILEY, SAMUEL - A critical dissertation on the nature, measure and causes of value (1825). To which is added a review of it (Sometimes attributed to James Mill) Westminster Review january 1826. And also by Bailey a letter to a political economist occasioned by an article in The Westminster Review On the subject on value (1826). Observations on certain verbal disputes in political economy particularly relating to value and to demand and supply (1821). An inquiry into those principles respecting the nature of demand and the necessity of consumprion lately advocated by Mr. Malthus (1821).
615445: BAILEY, F.G. - The tactical use of passion. An essay on power, reason, and reality.
622334: THOMAS DE BAILLY - Quodlibets. Texte critique avec introduction, notes et tables. Publiés par Mgr. P. Glorieux.
616990: BAIN, F.W. - The ashes of a god
616991: BAIN, F.W. - A draught of the blue
616992: BAIN, F.W. - A digit of the moon
616988: BAIN, F.W. - An incarnation of the snow
616989: BAIN, F.W. - A syrup of the bees
620911: BAINES, J., MÁLEK, J. - Atlas of ancient Egypt.
617360: BAINES, PHIL - Puffin by design. 70 years of imagination 1940-2010.
624763: BAINVILLE, J. DE - Histoire de France. Illustrée de trente-quatre gravures.
612703: BAIS, S. - De natuurwetten. Iconen van onze kennis.
622169: BAIS, S. - De natuurwetten. Iconen van onze kennis.
622899: BAIUS, MICHËL, DOOREN, J.P. VAN - Michaël Baius. Zijn leer over de mens.
7113: BAK, H., KRABBENDAM, H., (ED.) - Writing lives. American biography and autobiography.
598927: BAK, H., HOLTHOON, F.L. VAN, KRABBENDAM, H., (ED.) - Social and secure? Politics and culture of the welfare state: a comparative inquiry.
615159: BAKEMA, P. , COUCHER, P. , (RED.) - Encyclopedie.
611523: BAKER, C.L., MCCARTHY, J.J. , (ED.) - The logical problem of language acquisition.
618385: BAKER, G.P. , HACKER, P.M.S. - Scepticism, rules and language.
596353: BAKER EDDY, M. - A complete concordance to science and health with key to the scriptures. Together with an index to the marginal headings and a list of the scriptural quotations contained in that book as finally revised by its author.
605648: BAKKER, F.J. - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594.
585434: BAKKER, J. - Mercurius gedurende een halve eeuw. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig jublileum van den nationalen bond van handels- en kantoorbedienden 'Mercurius'.
622396: BAKKER, P.J.J.M. - La raison et le miracle. Les doctrines eucharistiques (c. 1250 - c. 1400). Contribution à l' étude des rapports entre philosophie ét théologie. 2 volumes.
620080: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken. Van Solon tot Marcus Aurelius. Met een inleiding van J. de Graaf.
619816: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken. Van Solon tot Marcus Aurelius. Met een inleiding van J. de Graaf.
615463: BAKKER, R., DELFGAAUW, B., HUBBELING, H.G., (RED.) - Studia in honorem Reinout Bakker. Aangeboden door de Centrale Interfaculteit Rijksuniversiteit Groningen.
592651: BAKKER, C. - Volksgeneeskunde in Waterland. Een vergelijkende studie met de geneeskunde der Grieken en Romeinen.
587758: BAKKER, N.T. - Geschiedenis in opspraak. Over de legitimatie van het concept geschiedenis. Een theologische verhandeling.
588436: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken. Van Solon tot Marcus Aurelius. Met een inleiding van J. de Graaf.
612713: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken. Van Solon tot Marcus Aurelius. Met een inleiding van J. de Graaf.
591247: BAKKER, F.J. - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594.
621410: BAKKER, R. - De geschiedenis van het fenomenologisch denken.
620485: BAKKER, M., BERENDS, R., BUNING, E. - Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720. Met een inleidend hoofdstuk van F.R.J. Knetsch.
612775: BAKKER, B., COUVÉE, D.H., KASSIES, J., (RED.) - Visioen en werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der samenleving.
611303: BAKKER, W., JONG, O.J. DE, SPIJKER, W. VAN 'T, (RED.) - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis.
618841: BAKKER, H. - The Vakatakas. An essay in Hindu iconology.
294: BAKKER, R., DELFGAAUW, B., HUBBELING, H.G., (RED.) - Studia in honorem Reinout Bakker. Aangeboden door de centrale interfaculteit rijksuniversiteit Groningen.
577413: BAKKER, R. - Filosofie en wetenschap.
605915: BAKKER, R., MELSEN, A.G.M. VAN, PEURSEN, C.A. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief.
602188: BAKKER, W., JONG, O.J. DE, SPIJKER, W. VAN 'T, (RED.) - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis.
613949: BAKKER, H. , (ED.) - The sacred centre as the focus op political interest. Proceedings of the symposium held on the occasion of the 375th anniversary of the University of Groningen 5-8 march 1989.
590319: BAKKER, R., (RED.) - De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald.
621007: BAKKER, R. - De geschiedenis van het fenomenologisch denken.
13434: BAKOENIN, M., MENDEL, A.P. - Michael Bakunin. Roots of apocalypse.
604502: BALANDIER, G. - Sens et puissance. Les dynamiques sociales.
605737: BALBUS, I.D. - Marxism and domination. A neo-hegelian, feminist, psychoanalytic theory of sexual, political, and technological liberation.
611177: BALDINGER, KURT, HÖFLER, M., VERNAY, H. , WOLF, L. , (HRSG.) - Festschrift Kart Baldinger zum 60. Geburtstag 17. November 1979. 2 volumes.
611178: BALDINGER, KURT, HÖFLER, M., VERNAY, H. , WOLF, L. , (HRSG.) - Festschrift Kart Baldinger zum 60. Geburtstag 17. November 1979. 2 volumes.
611471: BALDINGER, K. - Semantic theory. Towards a modern semantics
568269: BALDUS, C., (RED.) - Das Abenteuer der Ideen. Architektur und Philosophie seit der industriellen Revolution. Internationale Bauaustellung Berlin 1987.
605596: BALEN, W.J. VAN - Nederland en de A.B.C.-staten. Een schets van onze aanraking met Argentinië, Brazilië en Chili.
623583: VAN BALEN-CHAVANNES, A.E., (RED.) - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland. Met indices van Mr. J.H. Rombach en mevrouw J.E.H. Rombach-De Kievid.
605763: BALEN, P. VAN - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
567247: BALEN, P. VAN - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
614397: BALEN, P. VAN - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
599021: BALEN, G.A.M. VAN - Consensus formation in science. A naturalistic approach to the Darwinian synthesis. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de wijsbegeerte.
598901: BALL, S.J. - The cold war. An international history, 1947-1991.
4940: BALLENTINE, R. - Transition to vegetarianism. An evolutionary step.
580509: BALLENTINE, R. - Radical healing. Integrating the world's great therapeutic traditions to create a new transformative medicine. Illustrations by L. Funk.
6952: BALMER, H.P. - Philosophie der menschlichen Dinge. Die europäische Moralistik.
583684: BALMÈS, J. - Philosophie fondamentale. Traduite de l'espagnol par Manec (Edouard). Précédée d'une lettre approbative de monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans. 3 volumes.
604596: BALTHASAR, H.U. VON, ERP, S. VAN - The art of theology. Hans Urs von Balthasar's theological aesthetics and the foundations of faith.
607192: BALTHASAR, H.U. VON - Christlicher Stand.
6678: BALTHASAR, N.J.J. - Mon moi dans l'être.
624758: BALZAC, H. DE - Nouvelles et contes. Édition établie, présentée et annotée par Isabelle Tournier. 2 volumes.
624928: BALZAC, H. DE - La comédie humaine. Études de moeurs: scènes de la vie privée. Texte préface et établi par Marcel Bouteron. 3 volumes.
597080: BALZAC, H. DE - Scénes de la vie Parisienne. Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau. Illustrations de Pierre Vidal.
579096: BANDEL, E. VON, SCHMIDT, H. - Ernst von Bandel. Ein deutscher Mann und Künstler. Mit 6 Abbildungen.
592762: BÁNHIDI, Z., JÓKAY, Z., SZABÓ, D. - Lehrbuch der ungarischen Sprache.
587790: BANK, J. - Katholieken en de Indonesische revolutie.
621383: BANK, J., BUUREN, M. VAN - 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur. Met medewerking van Marianne Braun en Douwe Draaisma.
575687: BANK, J. - Katholieken en de Indonesische revolutie.
572650: BANKS, O. - The sociology of education.
599418: BANKS, J.A. - Marxist sociology in action. A sociological critique of the marxist approach to industrial relations.
1659: BANKS, L.R. - Letters to my Israeli sons. The story of jewish survival.
606479: BANNING, W., ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement. A study on the relation between his spirituality and his social-political engagement.
567579: BANNING, W., BIERENS DE HAAN, J.D., (RED.) - Europeesche geest. Inhouden en vormen van het cultuurleven der Europeesche wereld. Met medewerking van de hoogleeraren J.N. Bakhuizen van den Brink, J. Lindeboom, H.J. Pos, F.Sassen, H. Wagenvoort.
567992: BANNING, W., ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement. A study on the relation between his spirituality and his social-political engagement.
622644: BANNISTER, R.C. - Social darwinism. Science and myth in Anglo-American social thought.
609801: BANNOCK, G. , BAXTER, R.E., REES, R. - The Penguin dictionary of economics.
606800: BANVILLE, J. - Omwentelingen. Doctor Copernicus, Kepler, Newtons brief
571278: BANVILLE, J. - Omwentelingen. Doctor Copernicus, Kepler, Newtons brief
590080: BANVILLE, J. - Omwentelingen. Doctor Copernicus, Kepler, Newtons brief
1103: BAR-HILLEL, Y., KASHER, A., (ED.) - Language in focus: foundations, methods and systems. Essays in memory of Yehoshua Bar-Hillel.
569386: BAR-HILLEL, Y., KASHER, A., (ED.) - Language in focus: foundations, methods and systems. Essays in memory of Yehoshua Bar-Hillel.
2762: BAR-HILLEL, Y., (ED.) - Pragmatics of natural languages.
601594: BARAN, P.A. - The political economy of growth.
583674: BARASH, D. - De haas en de schildpad. Cultuur, biologie en de aard van de mens
575384: BARBER, P. - Diplomacy. The world of the honest spy.
623089: BARBOSA DA SILVA, A. - The phenomenology of religion as a philosophical problem. An analysis of the theoretical background of the Phenomenology of Religion, in general, and of M. Eliade's phenomenological approach, in particular.
599855: BARBOTIN, E. - Humanité de l'homme. Étude de philosophie concrète.
607297: BARBOUR, I.G. - Technology, environment, and human values.
606850: BARBUT, M., GERBRANDS, A.A., FOURASTIÉ, J., BAUMAN, Z. - The social sciences problems and orientations. Les sciences sociales problèmes et orientations. Selected studies.
618581: BARCK, K. , FONTIUS, M. , SCHLENSTEDT, D. , STEINWACHS, B., WOLFZETTEL, F., (HRSG.) - Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden. Complete in 7 volumes.
619126: BARCLAY, H.B. - The role of the horse in man's culture.
594269: BARDEAU, F., (RED.) - Le livre sacré des gnostiques d'Egypte.
620607: BARDOU-DUHAMEL, CHARLES - Traité sur la maniere de lire les auteurs avec utilité. 3 volumes.
590668: BARGE, H. - Geschichte der Buchdruckerkunst von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Mit 134 ganzseitigen Abbildungen, 16 ein- und mehrfarbigen Tafeln und 1 farbigen Beilage.
604607: BARING, A. - Machtswechsel. Die Ära Brandt-Scheel.
613224: BARKER, E. - Social contract. Essays by Locke, Hume and Rousseau. With an introduction.
604562: BARKER, S.F. - Induction and hypothesis. A study of the logic of confirmation.
605061: BARKER, E. - Greek political theory. Plato and his predecessors.
596453: BARKER, A.T., (ED.) - The Mahatma letters to A.P. Sinnett from the Mahatmas M. & K.H.. Transcribed, compiled, and with an introduction.
612677: BARKER, F. , JACKSON, P. - London. 2000 years of a city and its people.
616812: BARKER, E. - Greek political theory. Plato and his predecessors.
600906: BARKER, E. - Greek political theory. Plato and his predecessors.
623633: BARKHUIS, R. - Agastyasamhita 1 - 23. Introduction, critical edition and annotated translation. Complete in 2 volumes.
571490: BARLACH, ERNST - Die Briefe 1888-1938. In zwei Bänden. Herausgegeben von F. Dross. Complete in 2 volumes.
609008: BARLACH, ERNST - Die Dramen. Herausgegeben von Friedrich Dross.
583978: BARLACH, ERNST - Das dichterische Werk in drei Bänden. Herausgegeben von Friedrich Dross. Mit einem Nachwort von Walter Muschg. Complete in 3 volumes.
621276: BARLAEUS, CASPAR, HORST, K. VAN DER - Inventaire de la correspondance de Caspar Barlaeus (1602-1648).
619758: BARLAEUS, C., BLOK, F.F. - Caspar Barlaeus. From the correspondance of a melancholic.
619529: BARLAEUS, C., BLOK, F.F. - Caspar Barlaeus. From the correspondance of a melancholic.
600929: BARLANDUS, HADRIANUS - Ducum Brabantiae chronica, item Brabantiados poema Melchioris Barlaei: iconibus nunc primum illustrata, aere ac studio Ioan. Bapt. Vrienti: opera quoque nob. viri Antoni de Succa. Ad serenissimos principes Albertum et Isabellam Brabantiae duces.
570219: BARNA, G., (ED.) - Religious movements and communities in the 19th -20th centuries.
625096: BARNARD, L.W. - The Graeco-Roman and oriental background of the iconoclastic controversy.
571353: BARNES, B. - Interests and the growth of knowledge.
620944: BARNES, H.E. - A history of historical writing.
595496: BARNETT, S.A., BARNETT, S.A. MRS. - Practicable socialism. New series. With frontispiece.
610743: BARNETT, W.A., POWELL, J., TAUCHEN, G.E., (ED.) - Nonparametic and semiparametric methods in econometrics and statistics. Proceedings of the Fifth International Symposium in Economic Theory and Econometrics.
617064: BARNI, J. - Les martyrs de la libre pensée. Cours public.
604673: BARNOUW, A.J. - Monthly letters. On the culture and history of the Netherlands.
588312: BARNOUW, A.J. - Monthly letters. On the cuture and history of the Netherlands.
577238: BARNSLEY, J.H. - The social reality of ethics. The comparative analysis of moral codes.
601397: BAROJA, P., BRUYNE, J.P.T. DE - Antisemitisme bij Pío Baraja. Mit deutscher Zusammenfassung. Avec un résumé en francais.
588358: BARR, A., FEIGENBAUM, E.A., (ED.) - The handbook of artificial intelligence. 2 volumes.
617028: BARRET, P., GURGAND, J.N. - Der König der letzten Tage. Le roi des dernier jours, Die grauenvolle und exemplarische Geschichte der Wiedertäufer zu Münster 1534-1535. Deutsch von Michèle Schönfeldt.
616920: BARRETT, B.D. - North Sea artists' colonies, 1880-1920. Their development and rôle in marketing modernism with particular reference to the coast of Denmark, Germany and the Netherlands.
592823: BARRETT, P. - Science and theology since Copernicus. The search for understanding.
585101: BARREZ, D. - De antwoorden van het antiglobalisme. Van Seattle tot Porto Alegre.
578494: BARROW, J.D. - The artful universe.
616703: BARROW, J.D. - Theorieën over alles. De zoektocht naar de allesomvatende waarheid
612706: BARROW, J.D. - Theories of everything. The quest for ultimate explanation.
573949: BARROW, J.D. - The world within the world.
576985: BARRY, B. - Political argument.
618959: BART, J. VAN - Discografie van het Concertgebouworkest.
579721: BARTEL, W. - Die Linken in der deutschen Sozialdemokratie im Kampf gegen Militarismus und Krieg.
620886: BARTELINK, G.J.M. - Lexicologisch-semantische studie over de taal van de apostolische vaders. Bijdrage tot de studie van de groeptaal der Griekse christenen.
6364: BARTELS, J. - Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie.
615544: BARTH, K., BUSCH, E. - Karl Barth aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten. Nederlandse vertaling: J.H. Cornelder.
616953: BARTH, K. - Das Wort Gottes und die Theologie. Gesammelte Vorträge.
571352: BARTH, P. - Die Stoa.
614792: BARTH, E.M., WICHE, R.T.P. - Problems, functions and semantic roles. A pragmatists' analysis of Montague's theory of sentence making.
615507: BARTH, K., THURNEYSEN, E. - Karl Barth - Eduard Thurneysen. Briefwechsel. Bearbeitet und herausgegeben von Eduard Thurneysen. 2 volumes.
578067: BARTH, K., MISKOTTE, K.H. - Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling. Verzorgd door A. Geense, H. Stoevesandt.
600067: BARTH, K., BUSCH, E. - Karl Barth. His life from letters and autobiographical texts
610674: BARTH, E.M., KRABBE, E.C.W., DALITZ, R.J., SMIT, P.A., (ED.) - Empirical logic and public debate. Essays in honour of Else M. Barth.
615817: BARTH, K., SCHMID, F. - Verkündigung und Dogmatik in der Theologie Karl Barths. Hermeneutik und Ontologie in einer Theologie des Wortes Gottes.
582517: BARTH, K. - Theologische Fragen und Antworten. Gesammelte Vorträge/ 3. Band.
618276: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie.
612989: BARTH, E.M., MARTENS, J.L., (ED.) - Argumentation. Approaches to theory formation. Containing the contributions to the Groningen conference on the theory of argumentation, october 1978.
622565: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie.
608868: BARTH, K., STOCK, K. - Anthropologie der Verheissung. Karl Barths Lehre vom Menschen als dogmatisches Problem.
602001: BARTH, K., MARQUARDT, F.W. - Theologie und Sozialismus. Das Beispiel Karl Barths.
10848: BARTH, K., KÜNG, H. - Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung. Mit einem Geleitwort von K. Barth. Mit-herausgegeben vom Johann Adam Möhler-Institut Paderborn.
611212: BARTH, K., DULK, M. DEN - ...Als twee die spreken. Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen.
613484: BARTH, E.M., KRABBE, E.C.W., DALITZ, R.J., SMIT, P.A., (ED.) - Empirical logic and public debate. Essays in honour of Else M. Barth.
3440: BARTH, HEINRICH, BREEK, B. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
623221: BARTH, K. - Offene Briefe. 1909-1935, 1935-1942. Herausgegeben von Diether Koch. 2 volumes.
623222: BARTH, K. - Karl Barth-Willem Adolf Visser 't Hooft. Briefwechsel 1930 - 1968 einschliesslich des Briefwechsels von Henriette Visser 't Hooft mit Karl Barth und Charlotte von Kirschbaum. Herausgegeben von Thomas Herwig.
596711: BARTH, E.M., MARTENS, J.L., (ED.) - Argumentation. Approaches to theory formation. Containing the contributions to the Groningen conference on the theory of argumentation, october 1978.
601053: BARTH, K., RUNIA, K. - De theologische tijd bij Karl Barth. Met name in zijn anthropologie.
601055: BARTH, K., MCCORD, J.I., PARKER, T.H.L., (ED.) - Service in Christ. Essays presented to Karl Barth on his 80th birthday.
577996: BARTH, K., DIJK, M.P. VAN - De mens in het gebeuren van de godsopenbaring. Plaats en betekenis van de mens in de 'Kirchliche Dogmatik' van Karl Barth.
617108: BARTH, K., WOLFF, E. , KIRSCHBAUM, C. VON - Antwort. Karl Barth zum siebzigsten Geburtstag am 10. Mai 1956.
604452: BARTH, K., BULTMANN, R. - Briefwechsel 1922-1966. Hrsg. von B. Jaspert.
613790: BARTH, K. - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.
568604: BARTH, K., NIFTRIK, G.C. VAN - Zie, de mens! Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth.
587709: BARTH, HEINRICH, BREEK, B. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
7751: BARTH, HANS - Wahrheit und Ideologie.
3817: BARTH, K. - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.
609163: BARTH, K., DIJK, J. VAN - Die Grundlegung der Ethik in der Theologie Karl Barths.
624082: BARTH, K. - Barth Brevier. Samengesteld door R. Grunow
595862: BARTH, E.M., KRABBE, E.C.W., DALITZ, R.J., SMIT, P.A., (ED.) - Empirical logic and public debate. Essays in honour of Else M. Barth.
609514: BARTHÉLEMY-MADAULE, M. - Bergson und Teilhard de Chardin. Die Anfänge einer neuen Welterkenntnis. Die Übersetzung ins Deutsche besorgte L. Häfliger.
566849: BARTHÉLEMY-MADAULE, M. - Bergson und Teilhard de Chardin. Die Anfänge einer neuen Welterkenntnis. Die Übersetzung ins Deutsche besorgte L. Häfliger.
602601: BARTHES, R., CROIX, A. DE LA - Barthes. Pour une éthique des signes.
621499: BARTHES, R. - S/Z
612071: BARTHES, R., HOFSTEDE, R., PIETERS, J., (RED.) - Memo Barthes.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

9/18