Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
625908: BERG, J.H. VAN DEN, PARABIRSING, S. - De metabletische methode. Een analyse van de leer van J.H. van den Berg.
599524: BERG, J.H. VAN DEN - De zuilen van het Panthéon en andere studies.
621536: BERG, J.H. VAN DEN - De dingen. Vier metabletische overpeinzingen.
619127: BERG, J. VAN DEN, DOOREN, J.P. VAN, (HRSG.) - Pietismus und Reveil. Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen Zeist 18. - 22. Juni 1974. Mit 7 Abbildungen.
630837: BERG, J.H. VAN DEN - Metabletica van de materie. Meetkundige beschouwingen.
619747: BERG, B. VAN DEN, BERG, H. VAN DEN - Nederland in de jaren zestig.
602643: BERG, J.H. VAN DEN - Dieptepsychologie.
631293: BERG, H, , WIJSENBEEK, T., FISCHER, E., (RED.) - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796 - 1940.
631294: BERG, H, , WIJSENBEEK, T., FISCHER, E., (RED.) - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796 - 1940.
631256: BERG, W. VAN DEN - De ontwikkeling van de term romantisch en zijn varianten in Nederland tot 1840.
623194: BERGE-GERBAUD, M. VAN, MENALDA, M. , PLOMP, M.C. - Hartstochtelijk verzameld. Beroemde tekeningen in 18de-eeuwse Hollandse collecties.
15844: BERGENGRUEN, WERNER - Der Grosstyrann unddas Gericht. Roman.
638747: BERGER, H. - Op zoek naar identiteit. Het aristotelische substantiebegrip en de mogelijkheid van een hedendaagse metafysiek.
633213: BERGER, H. - Over de dood heen. Filosoferen over eeuwig leven.
635633: BERGER, P.L. - Facing up to reality. Excursions in society, politics, and religion.
443: BERGER, G., ROSSI, F. - Fenomenologia e antropologia in Gaston Berger.
632617: BERGER, H. - Evolutie en metafysica.
591427: BERGER, G., DARCET, J., GUÉRON, G., (RED.) - Gaston Berger. Un philosophe dans le monde moderne.
630508: BERGER, K. - Von der Schönheit der Ethik.
637001: BERGER, H. - Over de dood heen. Filosoferen over eeuwig leven.
9658: BERGER, G. - Recherches sur les condtions de la connaissance. Essai d'une théorétique pure.
578804: BERGH, H. VAN DEN, MEIJER, J. - Herman van den Bergh: Sabbath. Een joods-thematische studie.
9070: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Roode rozen
622060: BERGHS, H., (RED.) - Denk-wijzen 2. Een inleiding in het denken van M. Heidegger, A. Glucksmann, W. Benjamin en H. Bergson. Bijdragen van H. Berghs, K. Boey, A. Vandevelde en W. Thys.
628078: BERGHUYS, J.J.W. - Mens en kosmos - een groots verband. Uitweg uit de crisis in rationeel denken.
590587: BERGHUYS, J.J.W. - Grondslagen van de aanschouwelijke meetkunde.
636122: BERGMAN, I., ROSSELLINI, I., SCHIRMER, L., (ED.) - Ingrid Bergman. A life in pictures 1915-1982.Stockholm, Berlin, Hollywood, Rome, New York, Paris, London. Introduction by Liv Ullmann. Interview with Ingrid Berman by John Kobal. Including CD.
629460: BERGMANN, M., MOOR, J., NELSON, J. - The logic book.
635534: BERGSON, H., PHILONENKO, A. - Bergson ou de la philosophie comme science rigoureuse.
635530: BERGSON, H. - Les deux sources de la morale et de la religion.
635531: BERGSON, H. - La pensée et le mouvant. Essais et conférences.
635533: BERGSON, H. - Henri Hude Bergson. Philosophie Européene. Complete in two volumes.
635514: BERGSON, H. - Essai sur les données immédiates de la conscience.
635513: BERGSON, H. - L'âme et le corps.
635512: BERGSON, H. - L'intuition philosophique.
635511: BERGSON, H. - Sur le pragmatisme de William James.
635510: BERGSON, H. - Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps a l'esprit.
566259: BERGSON, H. - La pensée et le mouvant. Essais et conférences.
581300: BERGSON, H., FÉNART, M. - Les assertions Bergsoniennes.
630743: BERGSON, H., ADOLPHE, L. - La philosophie religieuse de Bergson. Préface de E. Bréhier.
633215: BERGSON, H. - Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps a l'esprit.
633214: BERGSON, H. - Essai sur les données immédiates de la conscience.
635539: BERGSON, H. - Introduction à la métaphysique. Édition critique dirigée par F. Worms.
635538: BERGSON, H., BOUANICHE, A., KECK, F., WORMS, F. - Les deux sources de la morale et de la religion.
635507: BERGSON, H. - L'évolution créatrice.
635508: BERGSON, H. - L'énergie spirituelle.
567570: BERGSON, H. - L'évolution créatrice.
623106: BERGSON, H., MEYER, F. - La pensée de Bergson.
628059: BERGSON, H., PHILONENKO, A. - Bergson ou de la philosophie comme science rigoureuse.
635509: BERGSON, H. - Durée et simultanéité. A propos de la théorie d'Einstein.
637333: BERGSON, H. - Le rire. Essai sur la signification du comique.
635543: BERGSON, H., GOUHIER, H. - Bergson et le Christ des évangiles.
635540: BERGSON, H. - L'évolution créatrice.
628101: BERGSON, H., DELATTRE, F. , GOUHIER, H. - Les études Bergsoniennes. Volume 1: 1948. Floris Delattre: Bergson et Proust. Accords et dissonances. Henri Gouhier: Maine de Biran et Bergson. Chroniques. Notes et documents. - Cours et conférences. Comptes rendus critiques.
566718: BERGSON, H. - Le rire. Essai sur la signification du comique.
635532: BERGSON, H., WORMS, F., RIQUIER, C., (ED.) - Lire Bergson.
636647: BERGSON, H. - Essai sur les données immédiates de la conscience.
636648: BERGSON, H. - Les deux sources de la morale et de la religion.
636649: BERGSON, H. - La pensée et le mouvant. Essais et conférences.
636908: BERGSON, H., VIELLARD-BARON, J.L., (RED.) - Bergson. La durée et la nature.
596442: BERING, D. - Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes.
587577: BERK, U. - Konstruktive Argumentationstheorie.
608316: BERKEL, K. VAN - Renaissance der cultuurwetenschap.
638950: BERKEL, K. VAN - In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940.
594443: BERKEL, K. VAN - Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.
622220: BERKEL, K. VAN - Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.
610030: BERKEL, K. VAN, BOS, H.J.M., SNELDERS, H.A.M., VISSER, R.P.W. - Van filosofie tot experiment. Episoden uit de Utrechtse wiskunde en natuurwetenschap van Regius tot Jordan. Themanummer van het Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. Jrg. 7, nr. 1-1984.
634595: BERKELEY, G. - Three dialogues between Hylas and Philonous. Authorized reprint edition 1969.
636389: BERKELEY, G., BENDER, F. - George Berkeley's philosophy re-examined.
635199: BERKELEY, G., SMEDING, S.S. - Bekeley's verhandeling van de grondslagen der menselijke kennis. Voorrede van Mr.Dr. Leo Polak.
595114: BERKELEY, G., BENDER, F. - George Berkeley.
629383: BERKELEY, G., TURBAYNE, C.M., (ED.) - Berkeley. Critical and interpretive essays.
595329: BERKELEY, G. - A new theory of vision and other writings.
569475: BERKELEY, G., WARNOCK, G.J. - Berkeley.
626778: BERKELEY, G. - Principles, dialogues, and philosophical correspondence. Edited, with an introduction by C.M. Turbayne.
638866: BERKELEY, G. - A treatise concerning the principles of human knowledge. Edited with an introduction by C.M. Turbayne.
573743: BERKELEY, G., WARNOCK, G.J. - Berkeley.
589803: BERKELEY, G., ARDLEY, G. - Berkeley's renovation of philosophy.
590600: BERKELEY, G., MACE, A.A., (ED.) - Berkeley and modern problems. The symposia read at the joint session of the Aristotelian society and the Mind association at Dublin, july 10th-12th, 1953.
629955: BERKELEY, G. - Principles, dialogues, and philosophical correspondence. Edited, with an introduction by C.M. Turbayne.
638815: BERKELEY, G. - A new theory of vision and other writings. Introduction by A.D. Lindsay.
574679: BERKELEY, G. - Selections from Berkeley. Annotated. An introduction to the problems of mdoern philosophy for the use of students in colleges and universities by A.C. Fraser.
605565: BERKELEY, G. - A new theory of vision and other writings. Introduction by A.D. Lindsay.
10367: BERKELEY, G., BROOK, R.J. - Berkeley's philosophy of science.
620036: BERKELEY, G., URMSON, J.O. - Berkeley. Nederlandse vertaling: A. van Kersbergen.
589804: BERKELEY, G., ARDLEY, G. - Berkeley's renovation of philosophy.
589775: BERKELEY, G., BROOK, R.J. - Berkeley's philosophy of science.
626937: BERKELEY, G., JESSEPH, D.M. - Berkeley's philosophy of mathematics.
634589: BERKELEY, G., LUCE, A.A. - Berkeley and Malebranche. A study in the origins of Berkeley's thought.
634578: BERKELEY, G., GRAYLING, A.C. - Berkeley: the central arguments.
629649: BERKELEY, G. - Philosophical works including the works on vision. Introduction and notes by M. R. Ayers.
637975: BERKELEY, G., URMSON, J.O. - Berkeley. Nederlandse vertaling: A. van Kersbergen.
620965: BERKELEY, G. - A new theory of vision and other writings. Introduction by A.D. Lindsay.
589777: BERKELEY, G., BROOK, R.J. - Berkeley's philosophy of science.
17111: BERKELEY, G., FRASER, A.C. - Berkeley.
613478: BERKELEY, G., WINKLER, K.P. - Berkeley. An interpretation.
4760: BERKELEY, G., ARDLEY, G. - Berkeley's renovation of philosophy.
636698: BERKELEY, G., TURBAYNE, C.M., (ED.) - Berkeley. Critical and interpretive essays.
636791: BERKELEY, G., ATHERTON, M. - Berkeley's revolution in vision.
620501: BERKENVELDER, F.C. - Stedelijk burgerrecht en burgerschap. Een verkennende inventarisatie in Deventer, Kampen en Zwolle (1302-1811).
638511: BERKMAN, A. - Gevangenisherinneringen van een anarchist. Met een inleiding van Hutchins Hapgood en een inleiding tot de editie van Paul Goodman. Uit het Engels vertaald door Tinke Davids.
608275: BERKOUWER, G.C., BAKKER, J.T., HARTVELT, G.P., KUITERT, H.M. - Septuagesimo anno. Theologische opstellen aangeboden aan prof. dr. G.C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid van de vrije universiteit te Amsterdam.
601368: BERLIN, I., IGNATIEFF, M. - Isaiah Berlin. A life.
637665: BERLIN, I. - The first and the last. Introduced by Henry Hardy. Tributes by Noel Annan, Stuart Hampshire, Avishai Margalit, Bernard Williams, Aileen Kelly.
632927: BERLIN, C., (ED.) - Index to Festschriften in jewish studies.
636635: BERLIN, I. - Russische denkers
637244: BERLIN, I., IGNATIEFF, M. - Isaiah Berlin. A life.
638655: BERLIN, I., DWORKIN, R., LILLA, M., SILVERS, R.B., (ED.) - The legacy of Isaiah. Berlin.
637121: BERLIN, I., IGNATIEFF, M. - Isaiah Berlin. A life.
637436: BERLIN, I. - Twee opvattingen van vrijheid
637132: BERLIN, I. - Letters 1928 - 1946. Edited by H. Hardy.
637139: BERLIN, I., JAHANBEGLOO, R. - Conversations with Isaiah Berlin.
637150: BERLIN, I. - Unfinished dialogue. Isaiah Berin and Beata Polanowska-Sygulska. Foreword by Henry Hardy.
638354: BERLINGER, R. - Vom Anfang des Philosophierens. Traktate.
589376: BERLINGER, R., BEIERWALTES, W., SCHRADER, W., (HRSG.) - Weltaspekte der Philosophie. Rudolf Berlinger zum 26. Oktober 1972.
598498: BERMANT, C. - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden. Nederlandse bewerking: R.C. Musaph-Andriesse. Nederlandse vertaling: H.J. Bergmans.
626077: BERMUDEZ, J.L. - The paradox of self-consciousness.
590278: BERMUDEZ, J.L. - The paradox of self-consciousness.
630120: BERNAL, M. - Cadmean letters. The transmission of the alphabet to the Aegean and further West before 1400 B.C.
583677: BERNAL, J.D. - Die Wissenschaft in der Geschichte. Deutsch von L. Boll.
616609: BERNARD VAN CLAIRVAUX, DEROY, J.P.T. - Bernardus en Origenes. Enkele opmerkingen over de invloed van Origenes op Sint Bernardus' Sermones super cantia canticorum'.
624315: BERNARD, C. - Philosophie. Manuscrit inédit. Texte publié et presenté pasr Jacques Chevalier avec une préface de Justin Godart.
627059: BERNARD, C. - Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux. Avec une préface de Georges Canguilhem.
637892: BERNARD, T. - Hindu philosophy.
624969: BERNARDS, M. , BUITELAAR, M. , (ed.) - Negotiating autonomy and authority in Muslim contexts.
631127: BERNDSEN, F. - Cultuur en methodologie. Over wijzen van bestaan en vormen van onderzoek.
569254: BERNDSEN, F.A.H. - (((Probleem)oplossing)shulpmiddelen. 2 delen.
621573: BERNHARD, THOMAS - Auslöschung. Ein Zerfall.
638736: BERNHART, J. - Die philosophsiche Mystik des Mittelalters von ihren antiken Ursprüngen bis zur Renaissance.
623947: BERNSTEIN, R.J. - Philosophical profiles. Essays in a pragmatic mode.
634944: BERNSTEIN, J. - Elementary particles and their currents.
632462: BERNSTEIN, R.J. - Beyond objectivism and relativism: science, hermeneutics, and praxis.
638215: BERNSTEIN, R.J. - The pragmatic turn.
634811: BERNSTEIN, J. - Science observed. Essays out of my mind.
634883: BERNSTEIN, J. - Experiencing science.
611493: BERNSTEIN, J. - Quantum profiles.
636832: BERNSTEIN, R.J. - The restructuring of social and political theory.
638750: BERNSTEIN, A. - Over de geheime krachten der natuur. Naar het hoogduitsch door G.H. Rissik.
617283: BERQUE, J. - De l'Euphrate à l'Atlas. 2 volumes.
566331: BERR, H. - L'histoire traditionele et la synthèse historique. Nouvelle édition.
635125: BERRY, M. - Kosmologie und Gravitation. Eine Einführung.
636216: BERRY, JEAN DUC DE - Les grandes heures de Jean duc de Berry. Bibliotheque Nationale Paris. Introduction and legends by M. Thomas
616851: BERSCHIN, W. - Eremus und Insula. St. Gallen und die Reichenau im Mittelalter - Modell einer lateinischen Literaturlandschaft.
622878: BERSSELAAR, V. VAN DEN - Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Fundamenten voor professioneel handelen.
606150: BERSSELAAR, V. VAN DEN - Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Fundamenten voor professioneel handelen.
620291: BERSUIRE, PIERRE, SAMARAN, C., MONFRIN, J. - Pierre Bersuire. Prieur de Saint-Éloi de Paris (1290? - 1362). Extrait de l'histoire littéraire de la France tome XXXIX.
595591: BERTELS, K. - Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een methodologies en wijsgerig onderzoek.
6227: BERTELS, K. - Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een methodologies en wijsgerig onderzoek.
633355: BERTELS, K., NAUTA, D. - Inleiding tot het modelbegrip.
9498: BERTELS, C.P., PETERSMA, E., (RED.) - Filosofen van de 20e eeuw. Met een inleiding van C.A. van Peursen.
13128: BERTING, J. - De toekomst is altijd anders. Bijdragen aan de sociologie. Samengesteld door: D. Houtman, B. Steijn en M. de Witte.
606259: BERTING, J., BREMAN, J., LEHNING, P.B., (RED.) - Mensen, macht en maatschappij. Een bundel sociaal-wetenschappelijke opstellen.
617787: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H. , FOCKEMA ANDREAE, S.J., HOL, J.B.L., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVIII,1951.
617795: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., FOCKEMA ANDREAE, S.J., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIX,1952
617797: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H. , HOL, J.B.L., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXV,1948.
617788: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., HOL, J., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVI,1949.
617825: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., FOCKEMA ANDREAE, S.J., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXX, 1953
595464: BERTRAND DE DEUX, CASSEE, H.C. - The missal of cardinal Bertrand de Deux. A study in 14th-century Bolognese miniature painting
598395: BERTRAND, J. - L'académie des sciences et les academiciens de 1666 a 1793.
598396: BERTRAND, J. - L'académie des sciences et les academiciens de 1666 a 1793.
595376: BERTRAND DE DEUX, CASSEE, H.C. - The missal of cardinal Bertrand de Deux. A study in 14th-century Bolognese miniature painting
638: BERTRAND, J. - L'académie des sciences et les academiciens de 1666 a 1793.
583698: BERVILLE, G. DE - Histoire de Bertrand Duguesclin, comte de Longueville, connétable de France. Nouvelle édition. 2 volumes.
627113: BERWALD, FRANZ, LOMNÄS, E. , BENGTSSON, I. , CASTEGREN, N. , (Hrsg.) - Franz Berwald. Die Dokumente seines Lebens.
607347: BESANÇON, A. - Les origines intellectuelles du léninisme.
625697: BESENVAL, PIERRE VICTOR BARON DE - Contes de M. le baron de Besenval. Lieutenant général des armée du roi. Avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne.
631316: BESOUW, F. VAN, BOER, P. DEN, HUGENHOLTZ, F.W.N., (RED.) - Balans en perspectief. Visies op de geschiedwetenschap in Nederland.
604150: BEST, S., KELLNER, D. - The postmodern adventure. Science, technology, and cultural studies at the third millennium.
597202: BESTEN, A. DEN - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
625913: BESTERMAN, T., BARBER, W.H., BRUMFITT, J.H., LEIGH, R.A., (ED.) - The age of the Enlightenment. Studies presented to Theodore Besterman.
1854: BESTERMAN, T., (ED.) - Transactions of the second international congress of the Enlightenment. 4 volumes.
630823: BETH, E.W. - Science a road to wisdom. Collected philosophical studies
604547: BETH, E.W. - Moderne logica.
615516: BETH, E.W. - Inleiding tot de wijsbegeerte der exacte wetenschappen.
570787: BETH, E.W., DANTZIG, D. VAN, STUTTERHEIM, C.F.P. - De functie der wetenschap. Drie voordrachten met discussie.
615996: BETH, E.W. - Natuurphilosophie.
626208: BETH, E.W. - Moderne logica.
626828: BETH, E.W., PIAGET, J. - Épistémologie, mathématique et psychologie. Essai sur les relations entre la logique formelle et la pensée réelle.
632217: BETH, E.W. - Moderne logica.
615527: BETH, E.W. - Inleiding tot de wijsbegeerte der exacte wetenschappen.
631452: BETH, E.W., PIAGET, J. - Épistémologie, mathématique et psychologie. Essai sur les relations entre la logique formelle et la pensée réelle.
590553: BETTELHEIM, B. - Surviving and other essays.
636278: BETZ, H.P. - The sermon on the mount. A commentary on the Sermon on the Mount, including the Sermon on the Plain (Matthew 5:3 - 7:27 and Luke 6:20 - 49). Edited by Adela Yarbro Collins.
584689: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
620889: BEUKEL, A. VAN DEN - Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap.
620888: BEUKEL, A. VAN DEN - Geen beter leven dan een goed leven. Over de kwaliteit van het bestaan.
611072: BEUKER, G.J. - Umkehr und Erneuerung. Aus der Geschichte der Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen 1838-1988.
609078: BEUMER, J. - Intimiteit en solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek.
635520: BEUS, J. DE, VUIJSJE, F., (RED.) - Politieke economie.
608499: BEUS, J. DE, VUIJSJE, F., (RED.) - Politieke economie.
637459: BEUS, J. W. DE - Markt, democratie en vrijheid. Een politiek-economische studie.
625435: BEVC, T. - Politische Theorie.
620153: BEVERWIJCK, JOHAN VAN, DESCARTES, R., LEEUWENHOEK, A. VAN, PATIN, G., SOMEREN, C. VAN - Den waaragtigen omloop des bloeds... Briefen 1648-1688.
620785: BEVERWIJCK, JOHAN VAN - Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten.Verciert met historyen ende kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats. Bijgebonden: Lof der medicine ofte genees-konste en: Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de nootsakelickheyt der genees-konste.
630586: BEVINGTON, D. - Medieval drama.
616670: BEYMA, J.M. VAN - Historiam curiae Frisiacae ab ejus ortu usque ad seculi XVI exitum.
629490: BEZA, THEODORUS - Theodori Bezae annotationes maiores in nouum Dn. Nostri Iesu Christi Testamentum. I duas distinctae partes, quarum prior explicationem in quatuor evangelistas & acta apostolorum: posterior vero in epistolas & apocalypsin continet. Quibus etiam adiuncti sunt indices rerum ac verborum locupletisimi. Noua autem haec editio multo correctior & emendatior priore, nunc primum hac minore forma in gratiam & vtilitatem studiosorum in lucem prodit.
605650: BEZEMER, J.W. - Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnew.
598050: BEZEMER, J.W. - Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnew.
627310: BEZZEL, I. , (RED.) - Erasmus von Rotterdam 1469-1536. Deutsche Übersetzungen des 16. Jahrhunderts.
612090: BEZZOLA, RETO RADUOLF, , GÜNTERT, G. , JUNG, M.J. , (ed.) - Orbis mediaevalis. Melanges de langue et de littérature médiévalis offerts à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire.
612091: BEZZOLA, RETO RADUOLF, , GÜNTERT, G. , JUNG, M.J. , (ed.) - Orbis mediaevalis. Melanges de langue et de littérature médiévalis offerts à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire.
634253: BHADURI, R.K. - Models of the nucleon. From quarks to soliton.
580512: BHAGAVADGITA, RADHAKRISHNAN, S., (HRSG.) - Die Bhagavadgita. Sanskrittext mit Einleitung und Kommentar. Mit dem indischen Urtext verglichen und ins Deutsche übersetzt von S. Lienhard.
617486: BHARGAVA, D. - Jaina ethics.
629073: BHAT, G.K. - Tragedy and sanskrit drama.
638781: BHATTACHARYYA, B. - The Indian Buddhist Iconography. Mainly based on The Sadhanamala and cognate tantric texts of rituals.
616592: BHAVE, V. - Gespräche über die Gita. Autorisierte Übertragung aus dem Hindi von Hema M. Anantharaman.
581153: BIBLIA HEBRAICA, KITTEL, R., (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus W. Baumgartner, G. Beer, J. Begrich, J.A. Bewer, F. Buhl, J. Hempel, F. Horst, M. Noth, O. Procksch, G. Quell, T.H. Robinson, W. Rudolph, H.H. Schaeder. Textum Masoreticum curavit P. Kahle. Editionem tertiam denuo elaboratam ad finem perduxerunt A. Alt et O. Eissfeldt.
625278: BIDNEY, D. - Theoretical anthropology.
579441: BIEDER, R.E. - Science encounters the indian, 1820-1880. The early years of American ethnology.
632659: BIEMEL, W. - Philosophische Analysen zur Kunst der Gegenwart.
624528: BIER, A., RIET, A. VAN 'T - August Bier en de homoeopathie.
604658: BIERENS DE HAAN, J.D. - Dante's mystische reis.
626905: BIERENS DE HAAN, D. - Guiding principles of activity, based on the application of scientific method. What sociologists should know for the radical improvement of the life of man.
610379: BIERENS DE HAAN, J.D., AALBERS, H. - De wijsbegeerte van dr. J.D. Bierens de Haan.
588474: BIERENS DE HAAN, J.D., BEND, J.G. VAN DER - Het spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
591064: BIERENS DE HAAN, D. - Bibliographie néerlandaise historique-scientifique des ouvrages importants dont les auteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e siècle, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leurs applications.
10529: BIERENS DE HAAN, D. - Bibliographie néerlandaise historique-scientifique des ouvrages importants dont les auteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e siècle, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leurs applications.
6695: BIERENS DE HAAN, J.D. - Feestbundel. Aangeboden aan Dr. J.D. Bierens de Haan door vrienden, vereerders en leerlingen ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag 14 october 1936. Met bijdragen van H. Aalbers, D. Bartling, J.H. Carp, J. van Dael, T. Goedewaagen, M.E.C. Knappert, H. Oldewelt, H. Wolf benevens de toespraak van H.J. Pos ter gelegenheid van de eerepromotie te Amsterdam op 21 september 1936, het antwoord daarop van J.D. Bierens de Haan en een bibliographie van zijn werken door N. Ritman en B. Wolterson.
8540: BIERENS DE HAAN, J.D., BEND, J.G. VAN DER - Het spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
636767: BIERI, P. - Analytische Philosophie der Erkenntnis.
636850: BIERI, P., HORSTMANN, R.P., KRÜGER, L., (EDS.) - Transcendental argumnts and science. Essays in epistemology.
618354: BIERMAN, A.K. - Logic: a dialogue.
635117: BIERSTEDT, R., (ED.) - The making of society. An outline of sociology.
636884: BIJBEL - Bijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met alle prenten van Gustave Doré. Compleet in 3 delen
533: BIJKERK, R.J. - Psycho-logica. Een historisch arrangement.
591355: BIJL, J.E., DEWEERDT, M., (RED.) - Winkler Prins encyclopedie van de tweede wereldoorlog. 2 delen.
628775: BILDERDIJK, K.W. - Gedichten van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
628776: BILDERDIJK, W. - Nieuwe oprakeling.
637852: BILDERDIJK, W. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Uitgegeven door J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum. Compleet in 2 delen.
617624: BILDERDIJK, W. - Vaderlandsche oranjezucht.
636381: BILDERDIJK, W. - Beginsels der woordvorsching.
624515: BILDERDIJK, W. - De mensch. Popes Essay on men gevolgd.
628782: BILDERDIJK, W. - De voet in 't graf. Jongste gedichten van mr. Willem Bilderdijk.
628781: BILDERDIJK, W., COSTA, ISAAC DA - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter, en schriften.
624335: BILDERDIJK, W., STIERLING, GIJSBERT SWARTENDIJK - Proeve eener oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke onderwerpen betrekkelijk de ziekte der geleerden van mr. Willem Bilderdyk.
628784: BILDERDIJK, W. - Oprakeling. Later dichtstukjes.
590589: BILDERDIJK, W. - De dieren. Dichtstuk. Bijgebonden: Tyrtéus. Krijgszangen. 't Oorsprongklijk Grieksch gevolgd + Spreuken.
637169: BILDERWIJK, W., KOLLEWIJN, R.A. - Bilderdijk zijn leven en zijn werken. Naar oorspronkelijke en voor een groot gedeelte onuitgegeven bescheiden samengesteld. Compleet in 2 delen.
635780: BILGRAMI, A. - Belief and meaning. The unity and locality of mental content.
571744: BILT LA MOTTE, C.V.E. VAN DER - Het oude huis en eene vertelling voor meisjes. Twee novellen.
566910: BINDER, C.B. - Agency, freedom and choice.
637960: BINGEN, HILDEGARD VAN, FÜHRKOTTER, A. - De minaturen van het boek Scivias. Ken de Wegen van de heilige Hildegard van Bingen uit de verlichte prachtcodex van de Rupertsberg.
621283: BINKLEY, P., (ED.) - Pre-modern encyclopaedic texts. Proceedings of the second Comers congress, Groningen, 1-4 july 1996
634963: BINNEY, J., TREMAINE, S. - Galactic dynamics.
638504: BINSWANGER, L. - Erinnerungen an Sigmund Freud.
569791: BINSWANGER, L. - Wandlungen in der Auffassung und Deutung des Traumes von den Griechen bis zur Gegenwart.
1415: BIRD, G. - Philosophical tasks. An introduction to some aims and methods in recent philosophy.
636869: BIRD, A. - Philosophy of science.
591079: BIRNBAUM, N. - The radical renewal. The politics of ideas in modern America.
622774: BISHOP, GEORGE H., CHOPRA, RAM NATH, CLARK, W.M., CLARKE, H.T. - The excitement and fascination of science. A collection of autobiographical and philosophical essays by contemporary scientists.
630265: BLAAK, J. - Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624 - 1770.
609198: BLACK, M. - Margins of precision. Essays in logic and language.
578997: BLACK, M., (ED.) - Philosophy in America. Essays W. P. Alston, B. Aune, S.F. Barker, S. Clavell, T. Clarke, M. Cohen, J. Feinberg, J.A. Fodor, C.D. Parsons, A. Plantinga, J. Searle, A. Shimony, F. Sommers, J.J. Thomson.
624643: BLACK, M. - Margins of precision. Essays in logic and language.
638868: BLACKBURN, S. - Filosofie van de waarheid
628434: BLACKBURN, S. - De grote vragen. Filosofie
636327: BLACKBURN, S. - Filosofie van de waarheid
631472: BLACKBURN, S. - The Oxford dictionary of philosophy.
604560: BLACKBURN, S. - Reason and prediction.
632817: BLACKMORE, S. - The meme machine. With a foreword by Richard Dawkins.
604776: BLAHA, O. - Logische Wirklichkeitsstruktur und personaler Seinsgrund. Zur Ontologie der Universalien, Sachverhalte und Seinsschichten.
636789: BLAIS, A.L. - On the plurality of actual worlds.
630635: BLAKE, R.M., DUCASSE, C.J. - Theories of scientific method: the renaissance through the nineteenth century. Edited by E.H. Madden.
587887: BLAMAN, A. - Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door A. Meinderts.
576069: BLANC, L. - Histoire de la révolution française. Ornée de 600 gravures exécutées par l'élite des artistes sur les dessins de M.H. de la Charlerie. 2 volumes.
624139: BLANC, CHARLES - Histoire des peintres de toutes les écoles. École Hollandaise. 2 parts in one volume.
618041: BLANCHARD, PIERRE - Korte levensbeschrijving van vermaarde mannen, uit alle tijdvakken. Uit het Fransch, naar de derde uitgave. Met portretten. 2 delen.
632454: BLANCHÉ, R. - Introduction à la logique contemporaine.
625471: BLANKERT, A., SLATKES, L., (RED.) - Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten. Met bijdragen van o.a. Marten Jan Bok, Dirk E.A. Faber, Sabine Jaco, Paul Huys Janssen
636168: BLANSHARD, B. - Reason and analysis.
581154: BLASS, F. - Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearbeitet von A. Debrunner.
635062: BLATT, J.M. - Theory of superconductivity.
628907: FLIEGENDE BLÄTTER - Fliegende Blätter. Band CXXXV. Nro. 3415-3440, 3441-3466.
616500: BLATTER, J., MILTON, S. - Art of the Holocaust. Historical introduction by Henry Friedlander. Preface by Irving Howe.
612796: BLAUW, W. - Friese schaatsenmakers.M.m.v. Jelmer Kuypers en Frits Boschma.
626245: BLAVATSKY, H.P., RYAN, C.J. - H.P. Blavatsky and the theosophical movement. A brief historical sketch. Edited by Grace F. Knoche. Second and revised edition.
628043: BLAVATSKY, H.P., RYAN, C.J. - H.P. Blavatsky and the theosophical movement. A brief historical sketch. Edited by Grace F. Knoche. Second and revised edition.
615390: BLAZINA TOMIC, Z., BLAZINA, V. - Expelling the plague. The health office and the implementation of quarantaine in Dubrovnik.
16986: BLEEKER, C.J. - Op zoek naar het geheim van de godsdienst. Inleiding tot de godsdienstwetenschap.
568437: BLEEKER, C.J. - Het wezen en de funktie van de godsdienst. Vuur van de hemel. Het gulden vlies.
630820: BLEICHER, J. - Contemporary hermeneutics. Hermeneutics as method, philosophy and critique.
637978: BLEIJENDAAL, H.L.K. - Heidegger en Lévinas over de tijd.
626298: BLEIJENDAAL, H.L.K. - Heidegger en Lévinas over de tijd.
595856: BLIN-STOYLE, R.J., HAAR, D. TER, MENDELSSOHN, K. - Turning points in physics. A series of lectures given at Oxford University in Trinity Term 1958. With an introduction by A.C. Crombie.
620941: BLOCH, E. - Naturrecht und menschliche Würde.
611315: BLOCH, E., ARNOLD, H.L., (Hrsg.) - Ernst Bloch.
13423: BLOCH, E., BLOCH, K., REIF, A., (HRSG.) - Denken heisst Überschreiten. In Memoriam Ernst Bloch 1885-1977.
3055: BLOCH, E., JÄGER, A. - Reich ohne Gott. Zur Eschatologie Ernst Blochs.
637327: BLOCH, E. - Die Kunst, Schiller zu sprechen und andere literarische Aufsätze.
579000: BLOCH, E., HORN, J.H., (HRSG.) - Ernst Blochs Revision des Marxismus. Kritische Auseinandersetzungen marxistischer Wissenschaftler mit der Blochsen Philosophie.
638856: BLOCH, E., UNSELD, S., (HRSG.) - Ernst Bloch zu ehren. Beiträge zu seinem Werk.
2023: BLOCH, E. - Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie.
16530: BLOCH, M.A. - Les tendances et la vie morale.
18279: BLOCH, E. - Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte. Aus Leipziger Vorlesungen.
570556: BLOCH, E., STAUDER, P. - Ernst Bloch. Kritik am lebensphilosophischen Fundament seines Systems.
634246: BLOCH, R. - Recherches sur les religions de l'antiquité classique.
598176: BLOCH, M.A. - Philosophie de l'éducation nouvelle.
630134: BLOCH, E., SCHELSKY, H. - Die Hoffnung Blochs. Kritik der marxistischen Existenzphilosophie eines Jugendbewegten.
638020: BLOCH, E. - Naturrecht und menschliche Würde.
589963: BLOCH, E. - Verfremdungen. 2 volumes.
10011: BLOCH, E. - Thomas Münzer als Theologe der Revolution.
580316: BLOCH, E. - Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz.
597330: BLOCH, E. - Zur Philosophie der Musik. Ausgewählt und herausgegeben von K. Bloch.
620978: BLOCH, E., CAYSA, V. , CAYSA, P. , EICHLER, K.D. - 'Hoffnung kann enttäuscht werden'. Ernst Bloch in LeipzIg. Dokumentiert und kommentiert.
605972: BLOCH, E. - Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel.
619701: BLOCH, E. - Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte. Aus Leipziger Vorlesungen.
635416: BLOCH, E. - Das Prinzip Hoffnung. In drei Bänden. Complete in 3 volumes.
579022: BLOCH, E. - Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel.
619963: BLOCH, E. - Thomas Münzer als Theologe der Revolution.
68: BLOCH, E. - Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis.
9892: BLOCH, E. - Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs.
637991: BLOK, V. - Rondom de vloedlijn. Filosofie en kunst in het machinale tijdperk. Een confrontatie tussen Heidegger en Jünger.
604677: BLOK, E. - Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940. Met medewerking van M. Vogelaar.
619519: BLOK, F.F. (ed.) - Seventy-seven neo-latin letters. An anthology.
10086: BLOKKER, J., BLOKKER, B. - Het vooroudergevoel. De vaderlandsche geschiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings.
621053: BLOM, H.W., KROP, H.A., WIELEMA, M., (RED.) - Esthetica tussen klassiek en romantiek.
599719: BLOM, P., BROEKSMA, E., GIANOTTEN, R., (RED.) - La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden.
634921: BLOM, H.W., KROP, H.A., WIELEMA, M., (RED.) - Deventer denkers. De geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Deventer.
635646: BLONDEL, M., BOUILLARD, H. - Blondel et le Christianisme.
620721: BLONDEL, SPIRE - Grammaire de la curiosité (L'art intime et le gout en France). Ouvrage illustré de 25 planches hors texte et de 190 vignettes. Illustrations de M.M. Arents, Bourdin, Fraipont, Genelloud, Grivaz, Humbert, Lenoir, Monchablon, Mikel, Er. Rouveyre, Scott, Walker.
635427: BLONDEL, M. - L'action (1893). Essai dúne critique de la vie et d'une science de pratique
620496: BLOOM, A. - The closing of the American mind. How higher eduation has failed democracy and impoverished the souls of today's students. Foreword by Saul Bellow.
590807: BLOY, L., LEMM, R. - Vloekgezant. Léon Bloy contra Friedrich Nietzsche.
625651: BLÜHER, H. - Die Rede des Aristophanes. Prolegomena zu einer Soziologie des Menschengeschlechtes.
632735: BLUM, P.R., (HRSG.) - Philosophen der Renaissance. Eine Einführung.
618617: BLUME, FRIEDRICH., (HRSG.) - Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Unter Mitarbeit zahlreicher Musikforscher des In- und Auslandes herausgegeben. 16 volumes.
623882: BLUME, S.S. - Toward a political sociology of science.
634772: BLUMENBERG, H. - Rigorismus der Wahrheit. Moses der Ägypter und weitere Texte zu Freud und Arendt. Herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort von Ahlrich Meyer.
628044: BLUSSÉ, J.L., OPSTALL, M.E. VAN, TS'AO YUNG-HO, (RED.) - De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Met medewerking van Chiang Shu-Seng en W. Milde. 4 delen.
570113: BOAS, M. - Die Renaissance der Naturwissenschaften 1450-1630. Das Zeitalter des Kopernikus. Übersetzt von M. Trier, ergäntzt von T. A. Knust.
638046: BOAS, F. - Anthropology and modern life. With a new introduction by Ruth Bunzel.
15518: BOBINSKA, C. - Historiker und historische Wahrheit. Zu erkenntnistheoretischen Problemen der Geschichtswissenschaft.
613536: BOCHENSKI, I.M. - The dogmatic principles of Soviet philosophy (as of 1958). Synopsis of the 'Osnovy Marksistskoj Filosofii' with complete index
610709: BOCHENSKI, I.M., O'ROURKE, J.J., BLAKELEY, T.J., (ED.) - Contemporary marxism. Essays in honor of J.M. Bochenski.
632207: BOCHENSKI, I.M. - Formale Logik. Mit 4 Tafelbeilagen.
602787: BODAMMER, T. - Philosophie der Geisteswissenschaften.
623372: BODANIS, D. - Het elektrisch universum. Een geschiedenis van de elektriciteit
588512: BODARD, L. - Bloedbad der indianen. De ondergang van de indianen in Brazilië
574318: BODE, W. VON - Die Meister der höllandischen und vlämischen Malerschulen.
605572: BODEN, M.A. - Computer models of mind. Computational approaches in theoretical psychology.
625542: BODIFÉE, G. - Ruimte voor vrijheid. De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief.
628067: BODIFÉE, G. - Dialoog over de verbeterbare staat van de wereld.
630104: BODIFÉE, G. - Tot bestaan bestemd. Over de weg die het niets met het zijn verbindt.
616455: BODIFÉE, G. - Ruimte voor vrijheid. De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief.
612220: BODIFÉE, G. - Aandacht en aanwezigheid. Over creativiteit in een onvoltooide wereld.
591221: BODIFÉE, G. - Het vreemde van de aarde. Strakke natuurwetten en onberekenbaar leven.
629915: BODIN, JEAN, LLOYD, H.A., (ed.) - The reception of Bodin.
631961: BODIN, JEAN, ROELLENBLECK, G. - Offenbarung, Natur und jüdische Überlieferung bei Jean Bodon. Eine Interpretation des Heptaplomeres.
625195: BOECKLER, A., (RED.) - Die Regensburg-Pfüfeninger Buchmalerei des XII. und XIII. Jahrhunderts. Mit 172 Abbildungen in Lichtdruck auf 112 Tafeln.
598335: BOECKLER, A. - Deutsche Buchmalerei vorgotischer Zeit. Deutsche Buchmalerei der Gotik. Zwei Teile in einem Bande.
622869: BOEHM, L., SPÖRL, J., (HRSG.) - Die Ludwig-Maxmilians-Universität in ihren Fakultäten. 2 volumes.
630686: BOEHM, R. - De dialectiek en het einde van de ontwikkeling (1978). Uit zijn nalatenschap door de auteur uitgegeven. Uit het Duits vertaald door Guy Quintelier.
634333: BOEHM, F, VOGEL, P. - Physics of massive neutrinos.
638016: BOEKEL, G.M.E.C. VAN - Roman terracotta figurines and masks from the Netherlands.
606319: BOEKHOLT, P.T.F.M., BOS, J., GERDING, M.A.W., (RED.) - Gemeentehuizen in Drenthe.
588413: BOEKRAAD, H.C., BRINK, G. VAN DEN, HOEKS, H., (RED.) - Seksualiteit.
568356: BOEKRAAD, H.C., BRINK, G. VAN DEN, HOEKS, H., (RED.) - Verwantschap en produktiewijze.
605246: BOEKSTAL, P., SCHWAB, H.W. - Wij denken over kennistheorie (deel 6).
587864: BOELE VAN HENSBROEK, P. - African political philosophy, 1860-1995. An inquiry into three families of discourse.
635623: BOELEN, JACOBUS - Jacobus Boelen 1733 - 1933. Bijdrage tot de geschiedenis van den wijnhandel in Nederland in de laatste twee eeuwen.
582897: BOELS, H. - Binnenlandse zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806. Een reconstructie.
634880: BOENDERS, F. - Sprekend gedacht. Interviews van Frans Boenders met Ernst Bloch, Alfred Jules Ayer, Jean Piaget, Joseph Needham, Willem A. Grootaers, Jozef Spae, Donald Keene, Alexander Mitscherlich, Arthur Lehning, Anton L. Constandse, sir Isiah Berlin, Robert Jungk en John Cage.
576573: BOENDERS, F. - Pretenties en presumpties. Beschouwingen over stromingen en praktijken.
621000: BOENDERS, F., LEHNING, A., AVRICH, P. - De volle vrijheid. Ideologie en geschiedenis van het anarchisme.
633554: BOENDERS, F. - Filosofie en maatschappij. Gesprekken met L. Apostel, A. de Waelhens, J. Kruithof, C. Perelman, H. Roelants, J. Ruytinx, L. Vander Kerken, A. Vergote, A. Wylleman.
574996: BOENDERS, F., LEHNING, A., AVRICH, P. - De volle vrijheid. Ideologie en geschiedenis van het anarchisme.
605417: BOENDERS, F. - Denken in tweespraak.
637735: BOER, T. DE - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit.
602447: BOER, T. DE, GRIFFIOEN, S., (RED.) - Pluralisme. Cultuurfilosofische beschouwingen.
604955: BOER-VAN DEN BERG, H. VAN DEN - De juiste keuze... Morele dilemma's van toekomstige ouders.
633296: BOER, T. DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie.
569220: BOER, P. DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
630293: BOER, J., SCHORREN, D. - Het grasgroene Groningen. Over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
638766: BOER, D. - Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de familie Boer, waarvan gedurende de negentiende eeuw een omvangrijke tak gevestigd was te Oudewater.
624199: BOER, T. DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie.
600338: BOER, P. DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
633282: BOER, T. DE - Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn en andere opstellen.
602460: BOER, W. DEN - Tussen kade en schip. Twaalf studiën over geschiedenis en wereldbeschouwing.
623370: BOER, T. DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie.
599895: BOER, P. DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
637862: BOER, T. DE, GRIFFIOEN, S., (RED.) - Pluralisme. Cultuurfilosofische beschouwingen.
635418: BOEREN, P.C. - Codices Vossiani Chymici. Décrits par P.C. Boeren.
624868: BOERHAAVE, H. - Boerhaave's brieven aan Bassand
630131: BOERHAAVE, H., LINDEBOOM, G.A. - Bibliographia Boerhaaviana. List of publications written or provided by H. Boerhaave or based upon his works and teaching. Systematically arranged and compiled.
616926: BOERSEMA, J.J. - Thora en stoa. Een bijdrage aan het milieudebat over duurzaamheid en kwaliteit.
591396: BOERSMA, F. - Dagboek van Nederland. Geschiedenis gezien door ooggetuigen.
622615: BOËTHIUS, GODFREY OF FONTAINE - Godfrey of Fontaine's abridgement of Boethius of Dacia's Modi significandi sive questiones super priscianum maiorem. An edition with introduction and translation by A. Charlene Senape McDermott.
578504: BOËTHIUS, GORIS, M. - Boethius in het Nederlands. Studie naar en tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485), boek II.
638090: BOETHIUS - Trost der Philosophie. Consolatio Philosophiae. Lateinisch und Deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Ernst Gegenschatz und Olaf Gigon. Eingeleitet und erläutert von Olaf Gigon.
635940: BOËTHIUS, HOEK, J.M. - De Middelnederlandse vertalingen van Boethius' De consolatione philosophiae. Met een overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse vertalingen.
638083: BOETHIUS - Trost der Philosophie. Consolatio Philosophiae. Lateinisch und Deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Ernst Gegenschatz und Olaf Gigon. Eingeleitet und erläutert von Olaf Gigon.
622160: BOËTHIUS, GORIS, M. - Boethius in het Nederlands. Studie naar en tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485), boek II.
634146: BOËTHIUS - Boethian number theory. A translation of the De Institutione Arithmetica (with introduction and notes) by Michael Masi.
627150: BOETTICHER, W. , MEYER, C. - Handschriftlich überlieferte Lauten- und Gitarrentabulaturen des 15. bis 18. Jahrhunderts. Beschreibender Katalog + Beilage: Register der Tabulaturgattungen und Namen.
586533: BOGAERS, A. - Adams eerstgeborene. Dichtstuk.
10331: BOGDAN, R.J., (ED.) - Local induction.
615797: BOGDAN, R.J. - Predicative minds. The social ontogeny of propositional thinking.
630180: BÖHM, F., DIRKS, W., (HRSG.) - Judentum. Schicksal, Wesen und Gegenwart. Unter Mitarbeit von Walter Gottschalk 2 volumes.
630553: BÖHME, J., HARMSEN, T., (HRSG.) - Jacob Böhmes Weg in die Welt. Zur Geschichte der Handschriftensammlung, Übersetzungen und Editionen von Abraham Willemsz van Beyerland.
611472: BOHR, N., BOHR, A., (ED.) - Niels Bohr. Hans liv og virke fortalt af en kreds af venner og medarbejdere.
634080: BOHRMANN, KARL, GRINTEN, H. VAN DER, HAVEKES-VAN CREIJ, R., (RED.) - Arbeiten auf Nessel 1972 - 1997. Museum Schloss Moyland 1997. 23 November 1997 - 11 Januari 1998.
629388: BOIA, L. , (ed.) - Great historians of the modern age. An international dictionary.
605697: BOILEAU-DESPRÉAUX, N. - Selected criticism
968: BOILEAU-DESPRÉAUX, N., CLARK, A.F.B. - Boileau and the French classical critics in England (1660-1830).
629399: BOIS-REYMOND, E. DU - Vorträge über Philosophie und Gesellschaft. Eingeleitet und mit erklärenden Anmerkungen herausgegeben von Siegfried Wollgast.
616095: BOITEN, E.A.J., BROEK, J.F.J. VAN DEN, BROEKEMA, S. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
626359: BOIVIN, B., BOS, J., GERDING, M., (RED.) - Als de dag van gisteren. Honderd jaar Drenthe, de Drenten en hun vervoer. Compleet: 15 delen in opbergmap.
629281: BOK, S. - Secrets. On the ethcis of concealment and revelation.
618076: BÖKER, H.J. - Die mittelalterliche Backsteinarchitektur Norddeutschlands.
629403: BOKHOVE, N.W. - Phänomenologie. Ursprung und entwickung des Terminus im 18. Jahrhundert.
595581: BOL, D. - Ekonomen en armoede. Moedwil en misverstand in de ontwikkelingshulp.
571046: BOLAND, L.A. - The foundations of economic method.
12626: BOLLAND, G.J.P.J., SLOET, D.A.W.H. - Bollands lichtkogels. Met een aanhangsel van Dr. H. Poels
632546: BOLLAND, G.J.P.J. - Collegium logicum. Stenographisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven. Uitgegeven door eenige leerlingen. 2 delen
17198: BOLLAND, G.J.P.J. - De theosophie in christendom en jodendom. Een nieuwe bijdrage tot verduidelijking van den oorsprong des Christendoms.
630170: BOLLAND, G.J.P.J. - De natuur. Proeve van toegepaste redeleer.
16858: BOLLAND, G.J.P.J. - Convoluut bevattende: G.J.P.J. Bolland's colleges uitgegeven door E. Vas Nunes. I. Logica. + De logica. Leiddraad bij het onderwijs in zuivere rede.
13877: BOLLAND, G.J.P.J. - De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren.
619395: BOLLAND, G.J.P.J. - De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren.
638894: BOLLAND, G.J.P.J., OTTERSPEER, W. - Bolland. Een biografie.
599523: BOLLE, E. - Afscheid van wat nooit geweest is.
15374: BOLLE, E. - Afscheid van wat nooit geweest is.
606223: BÖLSCHE, W. - Op de menschenster. Natuurbeschouwing en levensopvatting. Naar het Duitsch. Voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit.
610334: BÖLSCHE, W. - Die Abstammung des Menschen. Mit zahlreichen Abbildungen von W. Planck.
606227: BÖLSCHE, W. - Uit den sneeuwkuil. Gedachten van een natuuronderzoeker. Naar het Duitsch. Voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit.
635820: BÖLSCHE, W. - Das Liebesleben in der Natur. Eine Entwicklungsgeschichte der Liebe. Mit Buchschmuck von Müller-Schönefeld.
9124: BOLTENDAL, R. - De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van Aengwirden en Schoterland.
634877: BOLTER, J.D. - De mens van Turing. Westerse cultuur in het tijdperk van de computer. Met een Ten geleide van prof.dr. A. Ollongren
608837: BOLTER, J.D. - De mens van Turing. Westerse cultuur in het tijdperk van de computer. Met een Ten geleide van prof.dr. A. Ollongren
576520: BOLTER, J.D. - De mens van Turing. Westerse cultuur in het tijdperk van de computer. Met een Ten geleide van prof.dr. A. Ollongren
617591: BOLTON, N., (ED.) - Philosophical problems in psychology.
633442: BOLZ, N. - Eine kurze Geschichte des Scheins.
626236: BOLZANO, B., WINTER, E. - Der Böhmische Vormärz in Briefen B. Bolzanos an F. Prihonsky (1824-1948). Beigträge zur Deutsch-Slawischen Wechselzeitigjkeit.
626650: BOLZANO, B., WINTER, E. - Der Bolzanoprozess. Dokumente zur Geschichte der Prager Karlsuniversität im Vormärz.
614785: BOLZANO, B. - Theory of science. Edited, with an introduction, by Jan Berg
605210: BOMBACH, G, FREY, B.S., GAHLEN, B., (HRSG.) - Neue Aspekte der Verteilungstheorie.
634292: NAPOLEON I BONAPARTE - Briefe Napoleons des Ersten in drei Bänden. Auswahl aus der gesamten Korrespondenz des Kaisers herausgegeben von F.M. Kircheisen. Complete in 3 volumes.
608580: NAPOLEON I BONAPARTE - Memoires pour servir a l'histoire de France sous Napoléon, écrits a Sainte-Hélène, sous la dictée de l'empereur, par les généraux qui ont partagé sa captivité et publiés sur les manuscrits. Entièrement corrigés de sa main. 7 volumes.
634040: BONAVENTURA, GUARDINI, R. - Systembildende Elemente in der Theologie Bonaventuras. Die Lehren vom Lumen Mentis, von der Gradatio entium und der Influentia Sensus et Motus. Herausgegeben von Werner Dettloff.
632655: BONAVENTURA, HELLMANN, J.A.W. - Ordo. Untersuchung eines Grundgedankens in der Theologie Bonaventuras.
630264: BONENKAMP, B.J. - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar stenografische dienst der Staten-Generaal.
629838: BONEVAC, D. - Deduction. Introductory symbolic logic.
634827: BONEVAC, D., PHILLIPS, S., (ED.) - Understanding non-western philosophy. Introductory readings.
636039: BONFIL, ROBERT, BAUMGARTEN, E., RAZ-KRAKOTZKIN, A., WEINSTEIN, R., (ED.) - Tov Elem: Memory, community and gender in medieval and early modern jewish societies. Essays in honor of Robert Bonfil.
634843: BONGENAAR, K.E.M. - De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlands-Indië 1855 - 1942.
587592: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften. Met een korte levensschets door H. Bonger en een studie over de werken door Prof. mr J. Valkhoff. 2 delen.
637504: BONHOEFFER, D., KODALLE, K.M. - Dietrich Bonhoeffer. Zur Kritik seiner Theologie.
634193: BONHOEFFER, D. - Bonhoeffer brevier. Samengesteld door Otto Dudzus
633829: BONHOEFFER, D. - Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Herausgegeben von E. Bethge. Neuausgabe.
623257: BONHOEFFER, D., RASMUSSEN, L. , BETHGE, R. - Dietrich Bonhoeffer - His significance for North Americans.
623225: BONHOEFFER, D., MAYER, R. - Christuswirklichheit. Grundlagen, Entwicklung und Konsequenzen der Theologie Dietrich Bonhoeffers.
631701: BONHOEFFER, D., HAYNES, S.R. - The Bonhoeffer legacy. Post-Holocaust perspectives.
612524: BONHOEFFER, D., CLEMENTS, K.W.A. - A patriotism for today. Dialogue with Dietrich Bonhoeffer.
636905: BONHOEFFER, D. - Verzet en overgave. Brieven en aantekeningen uit de gevangenschap. Verzameld en gerangschikt door E. Bethge. Geautoriseerde vertaling van M.A.H. Stomps.
638635: BONJOUR, L. - The structure of empirical knowledge.
583637: BONNECHOSE, É. DE - Les quatre conquêtes de l'Angleterre. Son histoire et ses institutions sous les Romains, les Anglo-Saxons, les Danois et les Normands depuis Jules César jusqu'a la mort de Guillaume-le Conquérant. 2 volumes.
580443: BONNET, A. - Kunstmatige intelligentie. Verwachtingen en werkelijkheid
591419: BONO, E. DE - In vijftien dagen leren denken. Nederlandse vertaling: P. Verstegen.
611026: BONO, E. DE - Six frames. For thinking about information.
613153: BONO, E. DE - Atlas of management thinking.
586029: BONO, E. DE - Wordpower. An illustrated dictionary of vital words.
628717: BONO, E. DE - Praktisch denken. Vier manieren om gelijk te hebben en vijf manieren om fouten te maken. Illustraties van Alan Tunbridge. Nederlandse vertaling: Anneke Brassinga.
626459: BONO, E. DE - Teach yourself to think.
633163: BONSET, I.K. (THEO VAN DOESBURG) - Nieuwe woordbeeldingen. De gedichten van Theo van Doesburg. Met een nawoord van K. Schippers.
630848: BOOCKMANN, H., WELLENREUTHER, H., (HRSG.) - Geschichtswissenschaft in Göttingen. Eine Vorlesungsreihe. Mit 20 Abbildungen.
599791: BOOGMAN, J.C., TAMSE, C.A. (RED.) - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten over emancipatie in Nederland.
636810: BOOLE, G. - An investigation of the laws of thought on wich are founded the mathematical theories of logic and probabilities.
638222: BOOMKENS, R. - De nieuwe wanorde. Globalisering en het einde van de maakbare samenleving.
637736: BOOMKENS, R. - Kritische massa. Over massa, moderne ervaring en popcultuur.
638310: BOOMKENS, R. - Een drempelwereld. Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid.
629381: BOON, L.J. - Dien godlosen hoop van menschen. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. Bezorgd door I. Schöffer m.m.v. J. Roelevink, J.P. de Valk, A.J. Veenendaal jr.
633530: BOON, L.P. - Memoires van Boontje. Bezorgd door Jos Muyres en Bert Vanheste.
627746: BOORN, G.P.F. VAN DEN - The duties of the vizier. On the internal government of Egypt in the Early New Kingdom.
633344: BOOTSMA, P., (RED.) - Srebrenica. Een 'veilig' gebied. Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area. Compleet in 3 delen.
634033: BOOY, E.P. DE - Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
575533: BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) - 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen.
624234: BOR, J. - Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie.
622017: BOR, J. - Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie.
598387: BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) - 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen.
628499: BOR, J., BULHOF, I.N., (RED.) - Het antwoordloze waarom. Filosoferen tussen oost en west.
630694: BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) - 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen.
628085: BOR, J., PETERSMA, E., KINGMA, J., (RED.) - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
607906: BORCHARDT, RUDOLF - KIndheit und Jugend. Von ihm selbst erzählt.
634163: BORCHGRAVE, C. DE - Diplomaten en diplomatie onder hertog Jan zonder Vrees. Impact op de Vlaamse politieke situatie. 2 delen.
636131: BORCHLING, C., WOLFF, L., (RED.) - Abhandlungen zur niederdeutschen Philologie. Conrad Borchling zum Gedächtnis.
624334: BORDEU, THÉOPHILE DE - Oeuvres complètes de Bordeu, précédées d'une notice sur la vie et sur ses ouvrages, par M. le Chevalier Richerand. Complete in 2 volumes.
617798: BORDIER, H. , CHARTON, É. - Histoire de France depuis les temps les plus anciens jusqu'a jours d'aprés les documents originaux et les monuments de l'art de chaque époque.
592657: BORG, M.B. TER - Zineconomie. De samenleving van de overtreffende trap.
634063: BORGEAUD, GERORGES, ZERMATTEN, M. - A la recontre de Georges Borgeaud.
628212: BORGMAN, E. - Metamorfosen. Over religie en moderne cultuur.
624218: BORGMAN, E. - Wortelen in vaste grond. Een cultuurtheologisch essay.
624219: BORGMAN, E. - Metamorfosen. Over religie en moderne cultuur.
629980: BORKENAU, F. - Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild. Studien zur Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode.
603902: BORMS, E. - Humanisme-kritiek in het hedendaagse Franse denken.
624476: BORN, M. - Het rusteloos heelal. Figuren door Otto Koenigsberger. Geautoriseerde vertaling door J.F.H. Custers.
633553: BORN, M. - Natural philosophy of cause and change. Being the Waynflete lectures delivered in the college of St. Mary Magdalen, Oxford, in Hillary Term, 1948 together with a new essay, 'Symbol and reality'.
634959: BÖRNER, G. - The early universe. Facts and fiction. With 180 figures and 15 mostly colored plates.
15166: BORST, C.V., (ED.) - The mind-brain identity theory. A collection of papers compiled, edited and furnished with an introduction. Contributors: D.M Armstrong, K. Baier, R. Coburn, J. Cornman, H. Feigl, P. Feyerabend a.o.
635739: BORTIGNON, P.F., BRACCO, A., BROGLIA, R.A. - Giant resonances. Nuclear structure at finite temperature.
638695: BORTOLOTTI, L. - An introduction to the philosophy of science.
621696: BOS, G.H. - Agential self-consciousness beyond conscious agency.
604638: BOS, A.P. - Wetenschap en zin-ervaring.
632705: BOS, A.P. - In de greep van de Titanen. Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie.
600702: BOS, P.R. - Bos' schoolatlas der gehele aarde.
571869: BOSBOOM, J., MARIUS, G.H., MARTIN, W. - Johannes Bosboom. Met 80 heliogravuren en lichtdrukken in toon en kleuren.
596015: BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas.
598767: BOSCH, A.P.M. VAN DEN - Rationality in discovery. A study in logic, cognition, computation and neuropharmacology.
625633: BOSCH, P. VAN DEN - Studiën over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
613160: BOSCH, M., KLOOSTERMAN, A., (RED.) - Lieve dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902-1942. Ter gelegenheid van 50 jaar Internationaal archief voor de vrouwenbeweging 1935-1985. Nederlandse vertaling brieven uit het Duits en Engels door C. Schamhardt.
604368: BOSL, K., GOGOLÁK, L., DURCANSKÝ, F. - Die Slowakei als mitteleuropäisches Problem in Geschichte und Gegenwart. Vorträge der wissenschaftlichen Tagung des Collegium Carolinum in München-Grünwald vom 1. bis 3. August 1962.
604365: BOSL, K., SEIBT, F. - Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag.
634209: BOSL, K. - Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. Ausgewählte Beiträge zu einer Strukturanalyse der mittelalterlichen Welt.
616921: BOSMA, K. , KOLEN, J. , (RED.) - Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed.
599718: BOSSAERS, K.W.J.M. - Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw.
625506: BOSSAERS, K.W.J.M. - Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw.
631931: BOSSART, Y. - Ohne Heute gäbe es morgen kein Gestern. Philosophische Gedankenspiele.
630384: BOSSCHE, M. VAN DEN - Het pathos van het denken. Opstellen over subjectiveit en intersubjectiviteit.
582513: BOSSE, P.P. VAN, VIERSEN, J. - Minister Mr. P.P. van Bosse en de fiscale wetgeving rond het midden van de 19e eeuw.
610137: BOSSENBROEK, M. - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
615345: BOSSENBROEK, M. - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
580379: BOSSERT, H.TH., (HRSG.) - Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker. In Verbindung mit zahlreichen Fachgelehrten herausgegeben. 6 volumes. Complete set.
633556: BOSSUET, JACQUES BENIGNE - Elevations a Dieu sur tous les mysteres de la religion chretienne. Ouvrage postume. 2 parts in one volume.
616891: BOSWELL, J., VAN ZUYLEN B., VAN DE STERRE, J.P. - Boswell en Holland met de volledige correspondentie met Belle van Zuylen.Vertaald bewerkt en ingeleid door Jan Pieter van der Sterre. Met medewerking van dr. C.D. van Strien.
616271: BOSWORTH, C.E. - The medieval history of Iran, Afghanistan and Central Asia.
571979: BOTERMANS, A.J. - Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A°. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.)
595151: BOTJE, H., (RED.) - Zwarte magie. Waargebeurde verhalen over bovennatuurlijke krachten.
634036: BOTS, H. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland.
605220: BOTS, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
625717: BOTS, H. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland.
633662: BOTS, H. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland.
568877: BOTTEMA, O. - Steen en schelp. Keuze uit redevoeringen en opstellen, hem aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft op 4 juni 1971.
8613: BOTTENS, F., PAULISSEN, J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M..
633967: BOTTERWECK, G.J., RINGGREN, H., (HRSG.) - Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament in Verbindung mit George W. Anderson, Henri Cazelles, David N. Freedman a.o. 4 volumes.
636167: BÖTTGER, F., (HRSG.) - Zu neuen Ufern. Frauenbriefe von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Novemberrevolution 1918. Briefe von Malwida von Meysenbug, Marie von Ebner-Eschenbach, Bertha von Suttner, Ricarda Huch a.o.
634143: BOTTIN, F. - La scienza degli occamisti. La scienza tardo-medievale dalle origine del paradigma nominalista all rivoluzione scientifica.
624153: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
623388: BOTTON, A. DE - De kunst van het reizen
636117: BOTTON, A. DE - De architectuur van het geluk
638838: BOTTON, A. DE - Religie voor atheïsten. Een heidense gebruikersgids
621997: BOTTON, A. DE - De kunst van het reizen
632749: BOTTON, A. DE - De romantische school. Sex, winkelen en de roman
619224: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
623390: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
634895: BOUCHINDHOMME, C., ROCHLITZ, R., (ED.) - L'art sans compas. Rédéfinitions de l'esthétique.
574865: BOUCHOT, H. - Un ancêtre de la gravure sur bois. Études sur un xylographe taillé en Bourgogne vers 1370.
626492: BOUCKAERT, L. - Leren filosoferen, in dialoog met K. Marx, I.Illich, L.Dupré & E.Levinas.
618050: BOUILLET, M.N. - Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts (...). Nouvelle édition, entièrement refondue sous la direction de J. Tannery et E. Faguet.
634985: BOUMAN, B. - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945 - 1950.
595459: BOUMAN, P.J. - Een handvol mensen uit de tijd der beide oorlogen.
631277: BOUMAN, P.J., HOFSTRA, S. - Causaliteit en functioneel verband in de sociologie. 1. Causaliteit en functioneel verband in de sociologie van Max Weber (P.J. Bouman). 2. Het functiebegrip in de sociologie (S. Hofstra).
636984: BOUMANS, M., DAVIS, J.B. - Economic methodology. Understanding economics as science. With contributions from Mark Blaug, Harro Maas, and Andrej Svorencik.
637633: BOURDIEU, P., WACQUANT, L.J.D. - Argumenten. Voor een reflexieve maatschappijwetenschap
636568: BOURIGNON, ANTOINETTE, BAAR, M. DE - Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616 - 1680).
638752: BOURKE, V.J. - History of ethics.
624347: BOUSMANNE, B. , HOOREBEECK, C. VAN , (ed.) - La librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royal de Belgique. Volume 1: Textes liturgiques, ascétiques, théologiques, philosophiques et moraux. Textes rédigés par Alain Arnould, Bernard Bousmanne, Marguerite Debae a.o.
625166: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. Compleet in 7 delen.
613734: BOUTERSE, J., (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. 3 Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620.
606886: BOUTROUX, E. - Die Kontingenz der Naturgesetze. Berechtigte Übersetzung von J. Benrubi.
4606: BOUVERESSE, J. - La demande philosophique. Que veut la philosophie et que peut-on vouloir d'elle? Leçon inaugurale du Collège de France (6 octobre 1995).
600610: BOUVERESSE, J. - Rationalité et cynisme.
620103: BOUVERESSE, J. - La demande philosophique. Que veut la philosophie et que peut-on vouloir d'elle? Leçon inaugurale du Collège de France (6 octobre 1995).
604179: BOUVERESSE, J. - Rationalité et cynisme.
598662: BOUVERESSE, J. - Essais II. L' époque, la mode, la morale, la satire. Textes rassemblés et organisés par J.J. Rosat.
632799: BOUVRIE, N. DES - Diagnose van de moderne filosoof. Waarom filosofen gek zijn.
634842: BOUWER, J. - Het vermoorde land.
628321: BOUWHUIJSEN, H. VAN DEN - In de schaduw van God. Waarom binnen de christelijke cultuur natuurwetenschap wel en menswetenschap niet tot ontwikkeling kon komen.
631565: BOVET, M., GRÉCO, P., PAPERT, S., VOYAT, G. - Perception et notion du temps.
632881: BOWERS, FREDSON, (ED.) - Studies in bibliography. Papers of the bibliographical society of the University of Virginia. Volume twelve.
619327: BOWERS, FREDSON, (ED.) - Studies in bibliography. Papers of the bibliographical society of the University of Virginia, Volume twenty.
637409: BOWERSOCK, G.W., BROWN, P., GRABAR, O., (ED.) - Interpreting late antiquity. Essays on the postclassical world.
635865: BOXSEL, M. VAN - De encyclopedie van de domheid. Deskundologie. Domheid als levenskunst.
635852: BOXSEL, M. VAN - De encyclopedie van de domheid. Morosofie. Dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaanderen.
638500: BOYER, C.B. - A history of mathematics. Revised by Uta C. Merzbach. Foreword by Isaac Asimov.
631437: BOYER, P. - Godsdienst verklaard. De oorsprong van ons godsdienstig denken
637336: BOYLAN, T.A., O'GORMAN, P.F. - Beyond rhetoric and realism in economics. Towards a reformulation of economic methodology.
626085: BOYLESVE, RENÉ - Feuilles tombées. Introduction de Charles du Bos.
633683: TER BRAAK, M. - Démasqué der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron.
620690: BRAAK, MENNO TER - Hampton Court.
620692: BRAAK, MENNO TER - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel.
620689: BRAAK, MENNO TER - Hampton Court.
633255: BRAAK, H. VAN DE - The Prometheus complex. Man's obsession with superior technology.
601300: BRAAK, MENNO TER, BORSBOOM, A. - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Met een woord vooraf door J.J. Oversteegen.
620352: BRAAK, M. TER, NIEUWSTADT, M. VAN - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak.
615034: BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU - Forum. Maandschrift voor letteren en kunst onder leiding van: M. ter Braak, E. du Perron en M. Roelants. Redactie-secretaris: E. Bouws. Eerste-vierde jaargang 1932-1935. 4 delen.
631840: BRABER, H. - Van klep tot krat. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen. Met medewerking van Tj. W.R. de Haan, Nanne Otterma, M.C.A. Meischke, P.J. Meertens e.a.
626033: BRACHER, K.D. - Die totalitäre Erfahrung.
591892: BRACHER, K.D., FUNKE, M., JACOBSEN, H.A., (HRSG.) - Nationalsozialistische Diktatur 1933-1945. Eine Bilanz.
632565: BRACHER, K.D., ESCHENBURG, T., FEST, J., JÄCKEL, E., (HRSG.) - Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 5 parts in 6 volumes.
8680: BRADBURY, F.R., (ED.) - Words and numbers. A students' guide to intellectual methods.
605779: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN, (RED.) - Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siècle.
5288: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
609308: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN, (RED.) - Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siècle.
574151: BRAFFORT, P., SCHEEPEN, F. VAN, (ED.) - Automation in language translation and theorem proving. Some applications of mathematical logic.
583693: BRAKEL, J. VAN - De wetenschappen. Filosofische kanttekeningen.
601362: BRAKEL, J. VAN, BRINK, J.T. VAN DEN - Filosofie van de wetenschappen.
628469: BRAKEL, J. VAN, RAVEN, D., (RED.) - Realisme en waarheid.
628764: BRAKEL, J. VAN - De wetenschappen. Filosofische kanttekeningen.
621392: BRAKEL, J. VAN, RAVEN, D., (RED.) - Realisme en waarheid.
578161: BRAKELL BUYS, W.R. VAN - Goden en menschen van India. Met XI strophen van de dichteres Lalla
616522: BRAKMAN, S. , WITTELOOSTUIJN, A. VAN, (RED.) - Jonge wijn in oude zakken. Op weg naar een nieuwe Nieuwe Economie?
634774: BRAMSOM, L. - The political context of sociology.
567601: BRAND, A. - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
587847: BRAND, A. - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
1524: BRANDES, G. - Ausgewählte Schriften. 9 parts in 5 volumes.
638322: BRANDS, M.C. - Historisme als ideologie. Het onpolitieke en anti-normatieve element in de Duitse geschiedwetenschap.
637234: BRANDS, M.C. - Karrensporen onder het asfalt. Over de terugkeer van historische patronen.
634248: BRANDT, S., DAHMEN, H.D. - Quantum mechanics on the personal computer. With a program diskette, 69 figures and 284 exercises.
606535: BRANDT, W. - Ontmoetingen en gedachten. De jaren 1960-1975
580434: BRANDT, J., PROOST, P. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland naar gegevens geput uit de archieven van J. Brandt & zoon sinds 1742 en P. Proost & zoon sinds 1842.
7427: BRANDT, W., MERSEBURGER, P. - Willy Brandt 1913-1992. Visionär und Realist.
622990: BRANNIGAN, A. - The social basis of scientific discoveries.
635868: BRANSEN, J., SLORS, M., (ED.) - The problematic reality of values.
612724: BRANSEN, J. - Filosofie en ironie. Fantastische opmerkingen over de toekomst van een traditie.
630439: BRANSEN, J. - Word zelf filosoof.
626579: BRANSEN, J., SLORS, M., (ED.) - The problematic reality of values.
616725: BRANT, SEBASTIAN - Das Narren Schyff. Zum 500jährigen Jubiläum des Buches von Sebastian Brant. 500e anniversaire de la Nef des Folz. 1494 - 1994.
624719: BRANTOME (PIERRE DE BOURDEILLE) - Mémoires de messire Pierre de Bourdeille seigneur de Brantome sur les vies des dames galantes. Présentées par Maurice Rat et abondamment historiées par André Hubert. Complete in 3 volumes.
634062: BRAQUE, G. - L'oeuvre graphique de Georges Braque. Introduction de Werner Hofmann.
634035: BRAQUE, G., GIEURE, M. - G. Braque.
636279: BRAUDEL, F. - La méditerranée et le monde méditerranéen a l'époque de Philippe II. 2 volumes.
596410: BRAUDEL, F., POSTAN, M.M., SÖDERLUND, E., (RED.) - Première conférence internationale d'histoire économique. Contributions communications. A. L'industrialisation comme facteur de la croissance économique depuis 1700. B. Étude comparée du grand domain depuis la fin du moyen age. Stockholm aout 1960.
637062: BRAUDEL, F. - Geschiedschrijving
598048: BRAUER, J., DRIEVER, J. - Perszuivering. De Nederlandse pers 1944-1951.
631412: BREATNACH, P.A. - Die Regensburger Schottenlergende - Libellus de fundacione ecclesie Consecrati Petri. Untersuchung und Textausgabe.
589989: BRECHT, B. - Briefe 1913-1956. 2 volumes.
621568: BRECHT, B., HECHT, W., (HRSG.) - Bertolt Brecht. Sein Leben in Bildern und Texten. Vorwort von Max Frisch. Gestaltet von Willy Fleckhaus.
638944: BREDENBURG, J., BUNGE, L. VAN - Johannes Bredenburg (1643-1691). Een Rotterdamse collegiant in de ban van Spinoza.
637365: BREDENBURG, J., BUNGE, L. VAN - Johannes Bredenburg (1643-1691). Een Rotterdamse collegiant in de ban van Spinoza.
633537: BREDERO, G.A., GROOTES, E.K., PUNT, P.C., VERKRUIJSSE, P.J., (RED.) - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618 - 1969).
588406: BREED, A. - De blinde vlek in de filosofie. Een studie over waarheid en eigenwaarde.
9301: BREED, A. - De blinde vlek in de filosofie. Een studie over waarheid en eigenwaarde.
609278: BREEVELD, J. - De risico's van het denken. Het treffen tussen Indiaanse spiritualiteit en techniek.
581345: BREGSTEIN, P., BLOEMGARTEN, S., (RED.) - Herinnering aan joods Amsterdam.
591311: BRÉHIER, É. - La philosophie du moyen age.
631800: BRELOT, M. , CHOQUET, G. , DENY, J. - La théorie du potentiel. Orsay 22 - 26 juin 1964. Colloque Internationaux.
625386: BREMMER, R.H., DEKKER, K., (ED.) - Foundations of learning: The transfer of encyclopaedic knowledge in the early middle ages. Storehouses of wholesome learning I.
635629: BREMMER, R., KATE, L. TEN, WARRINK, E., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie. Van de oudheid tot vandaag. Termen, begrippen, namen en stromingen. Samenstelling Laurens ten Kate.
625385: BREMMER, R.H., DEKKER, K., (ed.) - Practice in learning. The transfer of encyclopaedic knowledge in the early middle ages. Storehouses of wholesome learning II.
625397: BREMMER, J.N., BEKKUM, W.J. VAN, MOLENDIJK, A.L., (ed.) - Paradigms, poetics and politics of conversion.
613279: BREMMER, R.H., DEKKER, K., (ED.) - Foundations of learning: The transfer of encyclopaedic knowledge in the early middle ages. Storehouses of wholesome learning I.
625402: BREMMER, J.N., BEKKUM, W.J. VAN, MOLEND, (ed.) - Cultures of conversions.
591284: BRENNAN, R.P. - Wetenschap voor iedereen
602140: BRENNAN, J.M. - The open-texture of moral concepts.
7559: BRENNAN, J.M. - The open-texture of moral concepts.
634161: BRENNER, A., HENTEN, J.W. VAN, (ED.) - Recycling biblical figures. Papers read at a NOSTER colloquium in Amsterdam 12-13 may 1997.
635201: BRENNER, M., MARSH, P., BRENNER, M., (ED.) - The social contexts of method.
632142: BRENNER, Y.S. - Looking into the seeds of time. Social mechanisms in economic development.
574051: BRENNER, Y.S. - Looking into the seeds of time. Social mechanisms in economic development.
578687: BRENT, D. - Of the seer and the vision.
633200: BRENTANO, F. - Philosophical investigations on space, time and the continuum
578128: BRENTANO, C. - Ausgewählte Werke. Ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von C. Hohoff.
606617: BRENTANO, CLEMENS - Dramen III.
16621: BRENTANO, CLEMENS - Dramen I.
620959: BRETON, A. - The economic theory of representative governement.
594877: BRETON, D. LE - Les passions ordinaires. Anthropologie des émotions.
568360: BRIABRIN, V., (RED.) - Conference on artificial intelligence: questions-answering systems. June 23-25, 1975.
8311: THOMAS BRICOT - Tractatus insolubilium. A critical edition with an introduction, notes, appendices and indices by E.J. Ashworth.
611778: BRIDGE, F.R., (ED.) - Austro-Hungarian documents relating to the Macedonian struggle, 1896-1912.
637759: BRIEGER, P., MEISS, M., SINGLETON, C.S. - Illuminated manuscripts of the Divine Comedy. Complete in 2 volumes.
630701: O'BRIEN, D. - An introduction to the theory of knowledge.
595757: BRINCK, I. - The indexical 'I'. The first person in thought and language.
629124: BRINK, B. VAN DEN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Het recht van de moraal. Liberalisme en communitarisme in de politieke filosofie. Met bijdragen van: B. Ackerman, J. Rawls, M. Sandel, C. Taylor, M. Walzer
623932: BRINK, G. VAN DEN - Moderniteit als opgave. Een antwoord aan relativisme en conservatisme.
621706: BRINK, J.R.M. VAN DEN - Zoeken naar een 'heilstaat'. Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
606767: BRINK, G. VAN DEN - Moderniteit als opgave. Een antwoord aan relativisme en conservatisme.
634439: BRINKER-GABLER, G., (HRSG.) - Deutsche Literatur von Frauen. 2 volumes.
635967: BRINKMAN, H. - Optische studie van de electrische lichtboog.
638244: BRINKMAN, M.E., SCHREURS, N.F.M., VROOM, H.M., WETHMAR, C.J., (ED.) - Theology between church, university, and society.
606594: BRINKS, J.H. - Die DDR zwischen Einheit und Abgrenzung. Höhepunkte aus der deutschen Geschichte als Paradigmen politischen Wandels. Luther, Friedrich II. und Bismarck.
582515: BRINKS, J.H. - Die DDR zwischen Einheit und Abgrenzung. Höhepunkte aus der deutschen Geschichte als Paradigmen politischen Wandels. Luther, Friedrich II. und Bismarck.
634914: BRINTON, C. - English political thought in the 19th century.
616863: BRINTON, M., NEE, V., (ED.) - The new institutionalism in sociology. Foreword by Robert K. Merton.
591373: BRION, M. - Theoderich. König der Ostgoten. Aus dem Französischen übersetzt von F. Büchner.
600887: BROAD, C.D. - Broad's critical essays in moral philosophy. Edited by D.R. Cheney.
637374: BROAD, W., WADE, N. - Betrayers of the truth. Fraud and deceit in the halls of science.
635896: BROADIE, A. - The tradition of Scottish philosophy. A new perspective on the Enlightenment.
625562: BROCA, PAUL, SCHILLER, F. - Paul Broca. Founder of French anthropology, explorer of the brain.
636553: BROCHARD, V. - Les sceptiques Grecs.
582386: BROCHIER, J.J., AKOUN, A., GUTMAN, C. - Les dieux dans la cuisine. Vingt ans de philosophie en France.
617831: BRODBECK, K.H. - Der Spiel-Raum der Leerheit. Buddhismus im Gespräch.
576972: BRODIE, M.L., MYLOPOULOS, J., SCHMIDT, J.W., (ED.) - On conceptual modelling. Perspectives from artificial intelligence, databases, and programming languages. With 25 illustrations.
610467: BRODY, B.A., ENGELHARDT, H.T., (ED.) - Mental illness: law and public policy.
620866: BROECKX, J.L., CLERCQ, C. DE, DHONDT, J. , NAUWELAERTS, M.A., (RED.) - Flandria nostra. Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen door de tijden heen. Compleet in 5 delen.
591013: BROEDER, J.J. - Beschouwingen over het beschrijven van natuurkundige experimenten en resultaten.
625090: BROEK, I. VAN DEN, SMIT, C. , WOLFFRAM, D.J. , (ed.) - Imagination and commitment. Representations of the social qiuestion.
583623: BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen.
590885: BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen.
590867: BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) - Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
590679: BROER, H., CRAATS, J. VAN DE, VERHULST, F. - Het einde van de voorspelbaarheid? Chaostheorie. Ideeën en toepassingen.
609188: BROERSMA, M.J. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
574829: BROERSMA, M.J. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
625362: BROERSMA, M. , (ed.) - Form and style in journalism. European newspapers and the representation of news 1880-2005.
606486: BROM, L.J. VAN DEN - Creatieve twijfel. Een studie in de wijsgerige theologie.
2984: BROM, F.W.A., BERGH, B.J. VAN DEN, HUIBERS, A.K., (RED.) - Beleid en ethiek. Uitgave in samenwerking met het centrum voor bio-ethiek en gezondheidsrecht.
582671: BROM, F.W.A. - Waarom is biotechnologie bij dieren moreel problematisch? Een inventarisatie en analyse van de argumenten uit het publiek debat.
634306: BROMLEY, D.A., FLEURY, P.A., LACHELLO, F., (ED.) - D. Allen Bromley. Nuclear scientist and policy innovator. Proceedings of the memorial symposium in Honor of D. Allan Bromley.
635004: BROMMER, B., (RED.) - Reizen door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
606623: BRØNDSTED, M., (ED.) - Nordische Literaturgeschichte. M. Brønsted, P. Hallberg, P. Houm, O. Jónsson, J. Salminen, J. Samsonarson, G. Svanfeldt, S.J. Porsteinsson, U. Wittrock. Übersetzt von H.K. Mueller. 2 volumes. Complete set.
576086: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
636141: BRONGERS, G.A., KLERCK, T.P.E. DE, MODDERAAR-WOLDRING, A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vijf eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie.
636895: BRONGERS, E.H. - Opmars naar Rotterdam. Compleet in 3 delen.
635862: BRONNER, S.E. - Reclaiming the enlightenment. Toward a politics of radical engagement.
592479: BRONNER, F.X., RADSPIELER, H. - Franz Xaver Bronner. Leben und Werk bis 1794. Ein Beitrag zur Geschichte der süddeutschen Aufklärung.
627336: BRONOWSKI, J., MAZLISH, B. - The western intellectual tradition. From Leonardo to Hegel.
620130: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
622457: BROOKE, R.B., (ED.) - Scripta Leonis, Rufini et Angeli sociorum S. Francisci. The writings of Leo, Rufino and Angelo companions of St. Franciscus. Edited and translated.
634846: BROOKE, CHARLES, CRISSWELL, C.N. - Rajah Charles Brooke. Monarch of all he surveyed.
598587: BROOKS, C.H. - Handschrift en karakter. Volgens de methode Saudek. Met 37 afbeeldingen van handschriften en een woord vooraf door R. Saudek.
638154: BROOKS, R.A. - Cambrian intelligence. The early history of the new AI.
625391: BROOMANS, P. , JENSMA, G. , VANDEVOORDE, H. , (ed.) - The beloved mothertongue. Ethnolinguistic nationalism in small nations: inventories and reflections.
638653: BROUWER, R.R. - Is het marxisme een messianisme? Beschouwingen sic et non in gesprek met Louis Althusser en Walter Benjamin.
630821: BROUWER, L.E.J., ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Droeve snaar, vriend van mij. Brieven. Met voorwoord, aantekeningen en een biografische schets bezorgd door D. van Dalen.
585334: BROUWER, HENDRIK - De jure connubiorum libri duo. In quibus jura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. Editio secunda, ab auctore olim emendata, & plurimis in locis insigniter aucta.
638893: BROUWER, L.E.J., DALEN, D. VAN - L.E.J. Brouwer 1881-1966. Een biografie. Het heldere licht van de wiskunde.
632493: BROUWER, L.E.J. - Over de grondslagen der wiskunde.
619762: BROUWERS, J. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
602711: BROUWERS, J. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
635761: BROWN, G.E. - Unified theory of nuclear models.
635607: BROWN, R.H. - A poetic for sociology. Toward a logic of discovery for the human sciences.
5092: BROWN, C., HAGOORT, P., MEIJERING, T.C., (RED.) - Vensters op de geest. Cognitie op het snijvlak van filosofie en psychologie.
623083: BROWN, J. - Subject and object in modern theology. The Croall Lectures given in the University of Edinburgh 1953.
631050: BROWN, S.C., (ED.) - Philosophers of the enlightenment.
629449: BROWN, D. - Soviet Russian literature since Stalin.
607685: BROWN, C., HAGOORT, P., MEIJERING, T.C., (RED.) - Vensters op de geest. Cognitie op het snijvlak van filosofie en psychologie.
571715: BROWN, HENRY - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaars.
608871: BROWN, S., COLLINSON, D., WILKINSON, R., (ed.) - One hundred twentieth-century philosophers.
626832: BROWN, R. - Between Hume and Mill. An anthology of British philosophy, 1749 - 1843. Selected readings from Hartley to Ferrier.
634882: BROWN, R., ROLLINS, C.D., (ED.) - Contemporary philosophy in Australia.
580323: BROWN, D.G. - Action.
606896: BROWN, H.I. - Perception, theory and commitment. The new philosophy of science,
632348: BROWN, D., JAMES, R.E., REEVES, G., (ED.) - Process philosophy and Christian thought.
635307: BRÜCKNER, W., (HRSG.) - Volkserzählung und Reformation. Ein Handbuch zur Tradierung und Funktion von Erzählstoffen und Erzählliteratur im Protestantismus.
627311: BRUGGEN, C. VAN - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A. Gomperts.
617728: BRUGGEN, C. VAN - Hedendaagsch fetisjisme. Met een voorwoord van A. Romein-Verschoor.
610085: BRUGGEN, C. VAN - Hedendaagsch fetisjisme. Met een voorwoord van A. Romein-Verschoor.
637043: BRUGGEN, C. VAN - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur.
605690: BRUGGENCATE, C. TEN, BUSCHMAN, K. - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger kunstkring.
567629: BRUGGER, W., (HRSG.) - Philosophisches Wörterbuch. Unter Mitwirkung der Professoren der philosophischen Fakultät der Hochschule für Philosophie, München, und anderer.
576264: BRUGGER, W. - Kleine Schriften zur Philosophie und Theologie.
610414: BRUGMAN, J. - De zuilen van de Islam. Opstellen over de Islam, de Arabieren en de Arabische literatuur.
621957: BRUGMANS, E. - Moreel scepticisme. Thijmessay.
633504: BRUGMANS, E., (RED.) - De ziel in de literatuur.
5040: BRUGMANS, H.J.F.W. - Om het waarheidsprobleem 1. Positivistische denkvormen, hun zin en hun tekort.
629219: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Het Epistolarium van Leningrad. Epistolarum Leningradiense.
629214: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Het Diatessaron van Cambridge. Diatessaron Cantabrigiense.
629222: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Fragmenta. Fragmenten.
629221: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Het Haarense Diatessaron. Diatessaron Haarense.
629218: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Het Lectionarium van Gruuthuse. Lectionarium Gruuthusianum.
629216: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Tleven ons Heren Ihesu Cristi. Vita Ihesu Christi. Het pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jesus.
629212: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Het Amsterdamse Lectionarium. Lectionarium Amstelodamense.
629206: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament van de Moderne Devotie. 3 delen. Novum Testamentum.
637939: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637. Bewerkt door F.G.M. Broeyer.
638263: BRÜMMER, V. - Liefde van God en mens
572471: BRUN, J. - Philosophie de l'histoire. Les promesses du temps.
6945: BRUNA, M.A. - Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven.
625375: BRUNI LEONARDO (LEONARDO ARRETINO), POGGIO BRACCIOLINI - Storie Fiorentine. Presentazione di Eugenio Garin.
638348: BRUNNER, A. - Der Stufenbau der Welt. Ontologische Untersuchungen über Person, Leben, Stoff.
138: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Materialismus und Idealismus.
609151: BRUNNER, E. - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
637369: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Die Lehre von den Geistigen und vom Volk. 2 volumes.
637370: BRUNNER, C., (LEOPOLD WERTHEIM) - Liebe, Ehe, Mann und Weib.
634535: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Het fiktieve denken. Inleiding, samenstelling en vertaling door E. Bekius. Met een voorwoord van M.H. Würzner.
628283: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER), ROTTNER, E. - Aus Spinozas Heimat und Constantin Brunners letzter Zufluchtsstätte (Eindrücke). Mit 37 Abbildungen und 10 Anlagen.
604633: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Der entlarvte Mensch. Herausgegeben und eingeleitet von L. Bickel.
616854: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Der entlarvte Mensch. Herausgegeben und eingeleitet von L. Bickel.
603928: BRUNNER, A. - Geschichtlichkeit.
634117: BRUNO, GIORDANO, SPRUIT, L. - Il problema della conoscenza in Giordano Bruno.
613718: BRUNO, GIORDANO - The ash wednesday supper. La cena de le ceneri
615244: BRUNO, GIORDANO - La cena de las cenizas. Traduccion, introduccion y notas de Miguel Á. Granada.
628206: BRUNS, F. - Die Zeichenkunst im Dienst der beschreibenden Naturwissenschaften. Mit 6 Abbildungen im Text und 44 Tafeln.
581386: BRUNSTING, H., ES, W.A. VAN, HUBRECHT, A.V.M., (RED.) - Archeologie en historie. Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag.
598469: BRUNTON, P. - Heremiet in de Himalaya. In Nederlandse bewerking van H.P. van den Aardweg.
636893: BRUSSELMANS, H. - Geschiedenis van de moderne literatuur.
628364: BRUYÈRE, J. DE LA - Les caractères ou le moeurs de ce siècle suivis du discours a l'académie et précédés de la traduction de Théophraste. Préface et notes de Georges Mongrédien.
620491: BRUYÈRE, J. DE LA - Caractères de la Bruyère suivis des caractères de Théophraste. Traduit du Grec par la Bruyère avec des notes et des additions par Schweighaeuser.
567161: BRUYN, G. DE - Mein Brandenburg. Foto's von B. Klemm.
621959: BRY, THEODOR (DIRK) DE - De ontdekking van de nieuwe wereld. The discovery of the new world. La decouverte du nouveau monde. Gravures van/engravings by/gravures de Th. de Bry.
629651: BRYSON, B. - Een kleine geschiedenis van bijna alles
595803: BRZEZINSKI, J., NUOVO, S. DI, MAREK, T., (ED.) - Creativity and consciousness. Philosophical and psychological dimensions.
2619: BRZEZINSKI, J., (ED.) - Probability in theory-building. Experimental and non-experimental approaches to scientific research in psychology.
618570: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
628923: BUBER, M. - Paden in utopia. Het utopisch socialisme en de vernieuwing van de maatschappij
627203: BUBER, M., BEN-CHORIN, S. - Martin Buber. Een sprekende herinnering. Met een ten geleide van J.C. Ramselaar. Geautoriseerde vertaling van C.L. van de Ven-van der Molen.
634323: BUBER, M., SCHRAVESANDE, H. - Jichud. Eenheid in het werk van Martin Buber. De vraag naar de samenhang van zijn werk vanuit het perspectief van zijn zoektocht naar de eenheid van de werkelijkheid.
629773: BUBER, M. - Nachlese.
636531: BUBER, M., WAAIJMAN, C.J. - De mystiek van ik en jij. Een nieuwe vertaling van 'Ich und Du' van Martin Buber met inleiding en uitleg en een doordenking van het systeem dat eraan ten grondslag ligt.
636530: BUBER, M. - Der Mensch und sein Gebild.
630086: BUBER, M. - Moses.
611156: BUBER, M. - Two types of faith. A study of the interpenetration of judaism and christianity
609261: BUBER, M., WEHR, G. - Der deutsche Jude Martin Buber.
609763: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
636533: BUBER, M. - De vraag naar de mens. Het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd
623930: BUBER, M., AALDERS, W. - Martin Buber.
623293: BUBER, M., KOHN, H. - Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930. Nachwort: 1930-1960 von R. Weltsch.
587178: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
630085: BUBER, M. - Zwischen Zeit und Ewigkeit. Gog und Magog. Eine Chronik. Mit einem editorischen Anhang.
638857: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Die Schrift. Verdeutscht von M. Buber gemeinsam mit F. Rosenzweig. Complete in 4 volumes.
636528: BUBER, M. - Schuld und Schuldgefühle.
636527: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Die Schrift und ihre Verdeutschung.
622148: BUBER, M., OOSTERZEE, K. VAN - Buber en Israël. Utopie en dialoog.
616137: BUBER, M. - Die chassidischen Bücher.
609700: BUBER, M. - Mozes. Geautoriseerde vertaling F. de Miranda.
625178: BUBER, M. - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie
630110: BUBER, M., WACHINGER, L. - Der Glaubensbegriff Martin Bubers.
599131: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Auflage.
636525: BUBER, M. - Werke. Complete in 3 volumes.
626138: BUBER, M. - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie
636539: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Ausgabe.+ Zur verdeutschung des letzten Bandes der Schrift. Beilage zu die Schriftwerken.
626866: BUBER, M., WEHR, G. - Martin Buber. Nederlandse vertaling van Ruth Wolf en Yge Foppema.
626870: BUBER, M. - Ekstatische Konfessionen. Gesammelt von Martin Buber.
631226: BUBER, M. - Der Jude und sein Judentum. Gesammelte Aufsätze und Reden. Mit einer Einleitung von Robert Weltsch.
578261: BUBER, M. - Vom Geist des Judentums. Reden und Geleitworte.
636535: BUBER, M. - Die chassidischen Bücher.
636532: BUBER, M., - A land of two peoples. Martin Buber on Jews and Arabs. Edited with commentary and a new preface by Paul Mendes-Flohr.
608488: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Bücher der Geschichte. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
636524: BUBER, M. - Der Jude und sein Judentum. Gesammelte Aufsätze und Reden. Mit einer Einleitung von Robert Weltsch.
633875: BUBER, M., WEHR, G. - Martin Buber. Nederlandse vertaling van Ruth Wolf en Yge Foppema.
606410: BUBER, M. - Mamre. Essays in religion
625179: BUBER, M. - De vraag naar de mens. Het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd
625457: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
626491: BUBER, M. - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie
609709: BUBER, M. - Sluitsteen
634241: BUBER, M. - Paden in utopia. Het utopisch socialisme en de vernieuwing van de maatschappij
634242: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
603606: BUBER, M. - Stationen des Glaubens. Aus den Schriften gesammelt.
636534: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Bücher der Kündung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
605041: BUBER, M., OLIVER, R. - Martin Buber. Der Wanderer und der Weg. Aus dem Englischen übersetzt von D. Fischer-Barnicol. Mit einem Vorwort von H. Fischer-Bornicol.
625941: BUBER, M., SCHÜTZ, C. - Verborgenheit Gottes. Martin Bubers Werk - Eine Gesamtdarstellung.
636537: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Die fünf Bücher der Weisung. Fünf Bücher des Moses. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Im Anhang die Beilage zu einer neuen Verdeutschung der Schrift von Martin Buber.
608385: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
630084: BUBER, M. - Der Glaube der Propheten.
629871: BUBER, M. - De vraag naar de mens. Het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd
578949: BUBER, M. - De legende van de Baalsjém
627421: BUBER, M., BEN-CHORIN, S. - Martin Buber. Een sprekende herinnering. Met een ten geleide van J.C. Ramselaar. Geautoriseerde vertaling van C.L. van de Ven-van der Molen.
615596: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Ausgabe.
627551: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Bücher der Geschichte. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
627550: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Ausgabe.
627549: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Bücher der Kündung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
624018: BUBER, M. - De legende van de Baalsjém
627212: BUBER, M. - Ereignisse und Begegnungen.
627215: BUBER, M., WEHR, G. - Der deutsche Jude Martin Buber.
636706: BUBER, M., SPERNA WEILAND, J., ASCHKENASY, Y., BEEK, M.A. - Martin Buber.
637999: BUBER, M. - Chassidische vertellingen. Geautoriseerde vertaling: L.S. Blom.
637860: BUBER, M. - The legend of the Baal-Shem
606280: BUBNER, R. - Handlung, Sprache und Vernunft. Grundbegriffe praktischer Philosophie.
634803: BUCER, M., SPIJKER, W. VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer.
590809: BÜCH, B. - Bibliotheca didina et pinguina. The library of Boudewijn Büch. 2 volumes.
629282: BUCHANAN, A.E., BROCK, D.W. - Deciding for others: the ethics of surrogate decision making.
635721: BUCHHEIM, H. - Theorie der Politik
18479: BUCHHEIM, K. - Logik der Tatsachen. Vom geschichtlichen Wesen der Schöpfung.
582170: BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. - Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook
623173: BÜCHNER, L. - Last words on materialism and kindred subjects. With a life of the author by his brother prof. Alex Büchner
568422: BÜCHNER, L. - Kracht en stof. Grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer.
1689: BÜCHNER, L. - Uit het leven der dieren. Hun denken, willen, werken en gevoelen. Populair-wetenschappelijke op waarneming gegronde onderzoekingen over de mieren, bijen, wespen, spinnen en kevers. Uit het Hoogduitsch vert. door R.E. de Haan.
625777: BÜCHNER, L. - Aus dem Geistesleben der Thiere oder Staaten und Thaten der Kleinen.
574393: BÜCHNER, G., LOCH, R. - Georg Büchner. Das Leben eines Frühvollendeten. Biografie.
17142: BÜCHNER, G. - Sämtliche Werke. Herausgegeben von P. Stapf.
583489: BÜCHNER, L. - Kracht en stof. Populaire aan de ervaring ontleende studien op het gebied der natuurkundige wijsbegeerte. Naar de 14e Hoogduitsche uitgave voor Nederlanders bewerkt door R.E. de Haan.
16770: BÜCHNER, L. - De mensch en zijn plaats in de natuur in het verleden, het heden en de toekomst. Of: van waar komen wij? Wie zijn wij? Waar gaan wij heen? Uit het Hoogduitsch.
3953: BÜCHNER, L. - Physiologische Bilder. 2 volumes.
627377: BUCHWALD, J.Z., (ED.) - Scientific credibility and technical standards in 19th and early 20th century Germany and Britain.
622196: BUCKINGHAM, THOMAS, GENEST, J.F. - Prédétermination et liberté créée à Oxford au XIVe siècle. Buckingham contra Bradwardine. Avec le texte Latin de la Determinatio de contingentia futurorum de Thomas Buckingham.
567050: BUCKLE, H.T., FRÄNKEL, F. - Buckle und seine Geschichtsphilosophie.
8120: BUCZKOWSKI, P., (ED.) - The social horizon of knowledge.
608566: BUDDHAGHOSA, B. - Visuddhi-magga oder Der Weg zur Reinheit. Die grösste und älteste systematische Darstellung des Buddhismus. Zum ersten Male aus dem Pali übersetzt von Nyanatiloka.
597608: BUDDINGH, NICOLAAS WILHELMUS - Het huislyk geluk, of de pligten van den huwelyken staat geschetst. Bijgebonden: Zedekundige verhandeling over de waare troostgronden by treffende sterfgevallen. Bijgebonden: Offer aan God. Opgedraagen aan mejuffrouw Anna van Roijen, ter gelegenheid van onze echtverbindtenis voltrokken binnen Utrecht den 21en december 1789 + Bij gelegenheid van het smartelijk afsterven mijner zeer geliefde huisvrouw mejufrouw Anna van Roijen, overleden den 2en october 1790.
2444: BÜDGEN, W., HARKEMA, M., POST, S.D., (RED.) - Meer dan mensenkennis. {Over kennis in de maatschappij van morgen}.
630734: BUEKENS, F., OGER, E., (RED.) - Denken in alle staten. Amerikaanse filosofen vandaag.
635975: BUFFIERE, F. - Les mythes d'Homère et la pensée Grecque.
629901: BUGGE, J. - Virginitas: an essay in the history of a medieval ideal.
627978: BUISMAN, J.W. , (RED.) - Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede tussen rede en religie?
637853: BUIST, M.G. - At spes non fracta. Hope & co. 1770 -1815. Merchant bankers and diplomats at work.
634999: BUITENEN, J.A.B. VAN, (TRANSLATOR) - Two plays of ancient India. The little clay's cart. The minister's seal
631930: BUITENWERF, R. - Book III of the Sybylline oracles and its social setting. With an introduction, translation, and commentary.
630896: AL-BUKHARI, SAHIH - The translation of the meanings
584270: BULGER, R.E., HEITMAN, E., REISER, S.J., (ED.) - The ethical dimensions of the biological sciences.
598149: BULHOF, I.N., WELTEN, R., (RED.) - Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek. Met bijdragen van T. van Eijk, M. Poorthuis, R. Sneller e.a.
605967: BULHOF, I.N., POORTHUIS, M., BHAGWANDIN, V., (RED.) - Mijn plaats is geen plaats. Ontmoetingen tussen wereldbeschouwingen. Met een ten geleide van Herman Wijffels en een inleiding van Jan Bor.
602343: BULHOF, I.N. - Van inhoud naar houding. Een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur.
632047: BULLIET, R.W. - Conversion to Islam in the medieval period. An essay in quantitative history.
618806: BULLOCK, A., SHOCK, M., (ed.) - The liberal tradition. From Fox to Keynes.
635605: BULLOCK, A., STALLYBRASS, O., (ED.) - The Fontana biographical dictionary to modern thought.
634284: BULST, WALTHER - Lateinisches Mittelalter. Gesammelte Beiträge. Herausgegeben von Walter Berschin.
636542: BUMA, W.J. - Die Brokmer Rechtshandschriften.
632568: BUNDESARCHIV UND INSTITUT FÜR ZEITGESCHICHTE, (HRSG.) - Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945 - 1949. 5 volumes.
576085: BUNGENER, FELIX - Julliën of Het einde eener eeuw
606317: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
637208: BUNNIN, N., TSUI-JAMES, E.P., (ED.) - The Blackwell companion to philosophy.
634435: BURCHAM, W.E, JOBES, M. - Nuclear and particle physics.
573363: BURCKHARDT, J. - Weltgeschichtliche Betrachtungen. Nach dem Oerischen herausgegeben von W. Kaegi.
619343: BURCKHARDT, J., KAEGI, W. - Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts. Drei Studien.
17022: BURCKHARDT, J., MARTIN, A. VON - Die Religion Jacob Burckhardts. Eine Studie zum Thema Humanismus und Christentum.
582504: BURCKHARDT, J. - Briefe an einen Architekten 1870-1889.
629392: BURCKHARDT, J. - Über das Studium der Geschichte. Der Text der 'Weltgeschichtliche Betrachtungen' auf Grund der Vorabeiten von Ernst Ziegler nach den Handschriften herausgegeben von Peter Ganz. Mit 4 Faksimiles.
632540: BURCKHARDT, J., JANSSEN, E.M. - Jacob Burckhardt und die Renaissance. Jacob Burckhardt-Studien Erster Teil.
634749: BURCKHARDT, J., JANSSEN, E.M. - Jacob Burckhardt Studien. 2 volumes.
617150: BURCKHARDT, J., KAEGI, W. - Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts. Drei Studien.
636958: BURCKHARDT, J. - Staat, religie en cultuur in wereldhistorisch perspectief. Capita selecta uit de 'Weltgeschichtliche Betrachtungen'. Ingeleid door J.M.M. de Valk en vertaald door C.R.J. Govaart.
572317: BURCKHART, H., SIKORA, J., (HRSG.) - Praktische Philosophie - Philosophische Praxis.
620280: BURDACH, K. - Reformation. Renaissance. Humanismus. Zwei Abhandlungen über die Grundlage moderner Bildung und Sprachkunst.
573573: BURG, S. VAN DER - Denken doorzien.
591262: BÜRGER, M., (HRSG.) - Lexikon der Hundehaltung.
638113: BURGMANN, L., FÖGEN, M.T., MEIJERING, R., (ED.) - Lexica iuridica Byzantina.
628945: BURI, F. , HARDWICK, C.D. - Faith and objectivity. Fritz Buri and the hermeneutical foundations of a radical theology.
614391: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - De ethiek. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Krop.
634122: BURIDANUS, JOHANNES, GHISALBERTI, A. - Giovanni Buridano dalla metafisica alla fisica.
634121: BURIDANUS, JOHANNES, PINBORG, J. (ED.) - The logic of John Buridan. Acts of the 3rd European Symposium on medieval logic and semantics, Copenhagen 16. - 21. november 1975.
607966: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
637399: BURIDANUS, JOHANNES, KLIMA, G. - John Buridan.
620746: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - De ethiek. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Krop.
622732: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
622725: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN, DEKKER, D.J. - De tijdfilosofie van Joannes Buridanus (+ ca. 1360). Een historisch-wijsgerige studie met editie van Buridanus' Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis (secundam ultimam lecturam) IV, 12-16.
622723: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
626789: BURKS, A.W., SALMON, M.H. - The philosophy of logical mechanism. Essays in honor or Arthur W. Burks with his responses. With a bibliography of works by Arthur W. Burks.
604318: BURMAN, PIETER, - Poetae latini minores sive Gratii Falisci Cynegeticon, M. Aurelii Olympii Nemesiani Cynegeticon, et eiusdem Eclogae IV. T. Calpurnii Siculi Eclogae VII. Claudii Rutilii Numatiani iter, Q. Serenus Samonicus De medicina, Vindicianus sive Marcellus De medicina. Q. Rhemnius Fannius Palaemon De ponderibus & mensuris, et sulpiciae satyra. Cum integris doctorum virorum notis, & quorumdam excerptis curante Petro Burmanno, qui & suas adjecit adnotationes. 2 volumes.
596321: BURMEISTER, H., DORHS, M., (HRSG.) - Juden - Hessen - Deutsche. Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte der Juden in Hessen.
636486: BURNET, J. - Greek philosophy. Thales to Plato.
636552: BURNYEAT, M., SCOTT, D., (ED.) - Maieusis. Essays on ancient philosophy in honour of Myles Burnyeat.
638503: BURR, J.R., (ED.) - Handbook of world philosophy. Contemporary developments since 1945.
615227: BURROWS, W.E. - The asteroid threat. Defending our planet from deadly near-earth objects.
3469: BURTON-ROBERTS, N. - The limits to debate. A revised theory of semantic presupposition.
594281: BURTON, A., RADFORD, J., (ED.) - Thinking in perspective. Critical essays in the study of thought processes.
604315: BURTT, E.A., (ED.) - The English philosophers from Bacon to Mill. With an introduction.
635318: BUSA, R. - Totius latinitatis lemmata quae ex. Aeg. Forcellinii Patavina editione 1940. A fronte, a tergo atque morphologice. Opera ibm automati ordinaverat.
638125: BUSBEQUIUS, A.G., MARTELS, Z.R.W.M., VON - Augerius Gislenius Busbequius. Leven en werk van de keizerlijke gezant aan het hof van Süleyman de Grote. Een biografische, literaire en historische studie met editie van onuitgegeven teksten.
607911: BUSCH, W. - Das grosse farbige Wilhelm Busch Album. Mit über 1.600 farbigen Illustrationen.
632941: BUSSE, G. VON - Struktur und Organisation des wissenschaftlichen Bibliothekswesens in der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklungen 1945 bis 1975.
570198: BUTLER, J., PENELHUM, T. - Butler.
630988: BUTLER, D.E. - The study of political behaviour.
637182: BUTLER, J., MOSSNER, E.C. - Bishop Butler and the age of reason.
634433: BUTLER, R.J, PELLY, M.E, BULLEN, R, YASAMEE, H.J., (ED.) - Documents on British policy overseas. Series I. 6 volumes. Series II. 4 volumes. 10 volumes
621183: BUTLER, R.J., (ED.) - Analytical philosophy. Second series.
608331: BUTLER, R.J., (ED.) - Analytical philosophy. First series.
628027: BUTLER, J., ENSINK, B. - Ethik und Theologie bei Joseph Butler (1692 - 1752).
609141: BUTLER, J.D. - Four philosophies and their practice in education and religion.
609064: BUTLER, C. - Interpretation, deconstruction, and ideology. An introduction to some current issues in literary theory.
633761: BUTTERFIELD, S. - Black autobiography in America.
351: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Basic problems in methodology and linguistics. Part three of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
310: BUTTS, R.E., BROWN, J.R., (ED.) - Constructivism and science. Essays in recent German philosophy.
346: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Historical and philosophical dimensions of logic, methodology and philosophy of science. Part four of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science, London, Ontario, Canada-1975.
606537: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Foundational problems in the special sciences. Part two of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
608330: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Historical and philosophical dimensions of logic, methodology and philosophy of science. Part four of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science, London, Ontario, Canada-1975.
608329: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Basic problems in methodology and linguistics. Part three of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
598074: BUTTS, R.E. - Historical pragmatics.
597994: BUUNK, P.A.L. - Het imaginaire verleden. Beeldende kunst en geschiedschrijving.
633460: BUVE, J.D.J. - Metafysisch manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
592246: BUVE, J.D.J. - Metafysisch manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
629491: BUXTORF, JOHANNES - Thesaurus grammaticus linguae sanctae Hebraeae, duobus libris methodice propositus, quorum prior vocum singularum naturam & proprietates, alter vocum conjunctarum rationem & elegantiam universam, accuratissime explicat. Ajecta prosodia metrica sive poeseos Hebreorum dilucida tractatio. Lectionis Hebraeo-Germanicae usus & exercitatio. Editio quarta, cum capitum & vocum irregularium indice. In Inclyta Helvetiorum.
625716: BUYS BALLOT, C.H.D., EVERDINGEN, E. VAN - C.H.D. Buys Ballot 1817 - 1890.
600894: BUYTENDIJK, F.J.J. - Aandenken. Bezinning over de levensloop. Bijeengelezen uit nagelaten geschriften van F.J.J. Buytendijk.
636429: BUYTENDIJK, F.J.J. - Academische redevoeringen.
624117: BUYTENDIJK, F.J.J. - Aandenken. Bezinning over de levensloop. Bijeengelezen uit nagelaten geschriften van F.J.J. Buytendijk.
614285: WILLEM BUYTEWECH - Willem Buytewech 1591-1624. Expositions. Rotterdam Museum Boymans van Beuningen 30 novembre 1974 - 12 janvier 1975. Paris Institut Néerlandais 24 janvier - 9 mars 1975.
573766: BYL, J. - De ultieme uitdaging. Over God, materie, geest en getal
609220: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894 met een nieuw register en een biografische schets. 2 delen.
629523: BYNUM, W.F., PORTER, R., (ed.) - Companion encyclopedia of the history of medicine. 2 volumes.
618142: BYNUM, W.F., BROWNE, E.J., PORTER, R., (ED.) - Dictionary of the history of science.
638901: BYRNE, M. ST. CLARE, (ED.) - The Lisle letters. Complete in six volumes including index.
638902: BYRNE, M. ST. CLARE, (ED.) - The Lisle letters. Complete in six volumes.
620490: BYRON, G.G. LORD, - Oeuvres complètes de Lord Byron. Traduction nouvelle de Louis Barré. Illustrée par Ch. Mettais, E. Bocourt, Éd. Frère. Édition Bry Ainé.
576094: BYVANCK, A.W. - De voorgeschiedenis van Nederland. Met 76 afbeeldingen op 36 platen, 18 afbeeldingen en kaarten in den tekst.
616098: CAENEGEM, R.C. VAN - Guide to the sources of mediëval history. With the collaboration of F.L.Ganshof.
634231: CAENEGEM, R.C. VAN - De instellingen van de middeleeuwen. Geschiedenis van de westerse staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw. Met bibliografische addenda tot 1977. Index van persoonsnamen. Index van technische termen. Compleet in 2 delen.
590740: CAESAR, C. IULIUS - Les commentaires de César. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de notes historiques et geographiques. Et d'une carte nouvelle de la Gaule & du plan d'Alise, par Mr. Danville. 2 volumes.
585790: CAGLIOSTRO, A. (GIUSEPPE BALSAMO), SILVA, R. - Die Geheimnisse des Cagliostro. Übertragung aus dem Französischen.
614238: CAHILL, T.C. - An annotated bibliography of the Alamkarasastra.
541: CAHN, S.M., SHATZ, D., (ED.) - Contemporary philosophy of religion.
630340: CAHN, S.M., (ED.) - Philosophy of education. The essential texts.
637136: CAHN, S.M. - The philosophical foundations of education.
12216: CAILLE, D. DE LA - Lectiones elementares mechanicae, seu brevis tractatus de motu, et aequilibrio, ex editione Parisina anni MDCCLVII in latinum traductus a C.S. e S.J. cum correctionibus ab ipso authore communicatis anno MDCCLIX. Bijgebonden: Lectiones elementares astronomiae geometricae, et physicae ex editione Parisina anni MDCCLV in latinum traductae a C.S. e S.J.
630036: CALCIDIUS, BOEFT, J. DEN - Calcidius on fate. His doctrine and sources.
625295: CALCIDIUS, WINDEN, J.C.M. VAN - Calcidius on matter. His doctrine and sources. A chapter in the history of Platonism.
596769: CALDER, N. - Spel van leven en dood. Evolutie in het licht van de nieuwe biologie. Ned. vert. T. Buijse, D. Dijkstra, W. Oosterheert en H.J. van der Worp.
631380: CALISCH, N.S. - Nieuw woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talen. Tweede uitgave. Vermeerderd en verbeterd door N.S. Calisch.
623968: CALKOEN, CORNELIS, BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the treshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte 1726-1744.
621569: CALKOEN, A. , CALKOEN, P. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen in 't licht gegeven en met aanteekeningen voorzien door Alb. Steenbergen.
609535: CALLAHAN, D. - What kind of life. The limits of medical progress.
636460: CALVERT, P. - A study of revolution.
634507: CALVIJN, J., PARTEE, C. - Calvin and classical philosophy.
594448: CALVIJN, J. - Joannis Calvini noviodvnensis Opera omnia; in novem tomos digesta. Editio omnium novissima, ad fidem emendatiorum codicum quam accuratissime recognita, & indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum seriem, & quam quisque complectatur materiam proxima à praefatione pagina docebit. 9 volumes. Complete set.
14917: CALVIN, W.H. - The throwing madonna. Essays on the brain.
637693: CALVIN, W.H. - De rivier die tegen de berg opstroomt. Een reis naar de oorsprong van de aarde en de mens
630093: CAMARA, D.H - Letter conciliaires (1962-1965). Version française sous la direction de José de Broucker. Préface par le Cardinal Roger Etchegaray. Postface par Étienne Fouilloux. Complete in two volumes.
611857: CAMARIANO-CIORAN, A. - Les academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs.
625618: GERALD OF WALES GIRALDUS CAMBRENSIS) - The life of St. Hugh of Avalon. Bishop of Lincoln 1186-1200. Edited and translated by Richard M. Loomis.
600376: CAMERON, K.N., (ED.) - Shelley and his circle 1773-1822. The Carl H. Pforzheimer Library. Volumes I and II.
579771: CAMHY, D.G., (ED.) - Children: thinking and philosophy. Proceedings of the 5th International Conference of Philosophy for Children, Graz 1992. Das philosophische Denken von Kindern. Kongressband des 5. Internationalen Kongresses für Kinderphilosophie, Graz 1992.
637738: CAMÕES, DE, L. - Os Lusíadas. Prefácio e notas de Hernani Cidade, vinhetas e ilustrações de Lima de Freitas.
636155: CAMP, M. DU - Uren met Flaubert en andere herinneringen. Samengesteld, vertaald en van een voorwoord voorzien door Edu Borger.
631307: CAMPBELL, J. - The masks of God: oriental mythology.
635017: CAMPBELL, D.T., BREWER, M.B., COLLINS, B.E., (ED.) - Scientific inquiry and the social sciences. A volume in honor of Donald T. Campbell.
629085: CAMPBELL, A., (ED.) - Charters of Rochester.
637838: CAMPBELL, J. - The masks of God: oriental mythology.
613979: CAMPBELL, D. - The puritan in Holland, England, and America. An introduction to American history. 2 volumes.
637886: CAMPBELL, J. - The masks of God: primitive mythology.
638328: CAMPBELL, J. - Mens, mythe en metafoor
636807: CAMPBELL, J. - Mens, mythe en metafoor
637839: CAMPBELL, J. - The masks of God: occidental mythology.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

11/28