Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
590950: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Handboek van den vrijdenker.
625318: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De geschiedenis van het socialisme. Met portretten. Compleet in 3 delen.
579035: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Typen. Karakter-studies. 2 delen.
579036: DOMELA NIEUWENHUIS, F., BEEK, W., BLIJENBURGH, W. VAN, VELTMAN, C.M., (RED.) - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 december 1916.
585350: DOMELA NIEUWENHUIS, F., JONG, A. DE - Domela Nieuwenhuis.
597314: DOMELA NIEUWENHUIS, F., ZANDSTRA, E. - Vrijheid. Het leven van F. Domela Nieuwenhuis.
585348: DOMELA NIEUWENHUIS, F., ZANDSTRA, E. - Vrijheid. Het leven van F. Domela Nieuwenhuis.
620632: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Handboek van den vrijdenker.
12017: DOMELA NIEUWENHUIS, F., ALTENA, B., (RED.) - 'en al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder'. De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 1846-1932. Verzameld en gepresenteerd. M.m.v. R. de Jong.
598879: DON, P., (RED.) - De bouwkunst vereeuwigd. Fotografie voor monumentenzorg. Architecture immortalized. Photography for conservation. Met een inleidend artikel door/with an introdctory article by K. Peeters.
609216: DONA, J.C. - Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941.
622542: WILLIAM OF DONCASTER - Explicatio aphorismatum philosophicorum. Edited with annotations by Olga Weijers.
613887: DONDEYNE, A. - Contemporary European thought and christian faith
617315: DONDEYNE, A., WALGRAVE, J., VERGOTE, A., (RED.) - Miscellanea Albert Dondeyne. Godsdienstfilosofie. Philosophie de la religion.
606247: DONDORP, W.J. - The rehabilitation of virtue. An analysis of the critique of action-oriented and principle-based ethical theories in recent Anglo-Saxon moral philosophy and an assessment of the relevance of virtue ethics in the domain of professional life.
598725: DONGEN, A. VAN, HOEF, K. VAN DER, IDEMA, D. - Sport en spel in Groningen 1926-1986.
594839: DONGEN, G. VAN - Gebonden in Nijmegen. Boekbanden en randversiering van handschriften en oude drukken in Nijmegen in de vijftiende en zestiende eeuw. M.m.v. P. Begheyn.
577491: DÖNGES, M., GRÜNZEL, A., HECK, T. - Judenverfolgung in Korbach. Eine Dokumentation.
580269: KONCHOG TÄNPÄ DÖNMÉ - Spiritual guide to the jewel island. Geistiger Führer zur Juweleninsel
618947: KONCHOG TÄNPÄ DÖNMÉ - Spiritual guide to the jewel island. Geistiger Führer zur Juweleninsel
601638: DONNELLY, J., (ED.) - Language, metaphysics, and death.
597193: DONNERT, E. - Russland im Zeitalter der Aufklärung.
589438: DONNERT, E. - Das russische Zarenreich. Aufstieg und Untergang einer Weltmacht.
597119: DONNERT, E. - Das russische Zarenreich. Aufstieg und Untergang einer Weltmacht.
604217: DONZELOT, J. - L'invention du social. Essai su le déclin des passions politiques.
580567: DOOLAARD, A. DEN - Pers en persvrijheid.
611561: DOOREN, J.P. VAN, (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600.
600092: DOOREN, W. VAN - Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte.
606272: DOOREN, W. VAN - Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte.
613273: DOORMAN, M., POTT, H., (RED.) - Filosofen van deze tijd. Inleiding, keuze.
586338: DOORMAN, M., POTT, H., (RED.) - Filosofen van deze tijd. Inleiding, keuze.
596693: DOORMAN, M., VISSER, W., (RED.) - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
591640: DOORMAN, M., VISSER, W., (RED.) - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
620286: DOORMAN, M., POTT, H., (RED.) - Filosofen van deze tijd. Inleiding, keuze.
604956: DOORMAN, M., VISSER, W., (RED.) - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
588033: DOORMAN, M., POTT, H., (RED.) - Filosofen van deze tijd. Inleiding, keuze.
577275: DOORN, B. VAN - Vught. Dertien maanden in het concentratiekamp door Boud van Doorn (Häftling 4236). Met krabbels van Peter Zwart.
597336: DOORN, K. VAN, DUBBELD, G., ROSIELLE, P. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Met een voorwoord van F. Leijnse.
578149: DOORN, A. VAN - Axiologie en economie. Een onderzoek naar de subjectieve waarde-vrijheid van de moderne economie.
595401: DOORN, J.A.A. VAN - Met man en macht. Sociologische studies over maatschappelijke mobilisatie.
575500: DOORN, J.A.A. VAN - De draagbare Van Doorn. Samengesteld en ingeleid door G. van der List.
609645: DOORN, J.A.A. VAN - Nederlandse democratie. Historische en sociologische waarnemingen. Samengesteld en ingeleid door Jos de Beus en Piet de Rooy.
619422: DOORN, J.A.A. VAN - Gevangen in de tijd. Over generaties en hun geschiedenis.
585408: DOORN, K. VAN, DUBBELD, G., ROSIELLE, P. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Met een voorwoord van F. Leijnse.
609215: DOORN, K. VAN, DUBBELD, G., ROSIELLE, P. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Met een voorwoord van F. Leijnse.
616100: DOORNINCK, J.I. VAN - Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudoniemen.
577260: DOORSLAER, R. VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940.
613800: DOORTEN, B. - Meppel en zijn schilders. Geen school geweest, wel school gemaakt. Inleiding door Mieke van der Wal.
577966: DOOYEWEERD, H., VERDAM, P.J., DENGERINK, J.D., DONNER, A.M. - Rechtsgeleerde opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan prof.dr. H. Dooyeweerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de vrije universiteit.
618759: DOOYEWEERD, H., KALSBEEK, L. - De wijsbegeerte der wetsidee. Proeve van een christelijke filosofie.
2818: DOOYEWEERD, H. - De wijsbegeerte der wetsidee. 3 delen.
621494: DOOYEWEERD, H. - Grenzen van het theoretisch denken. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.E. Verburg.
614415: DOOYEWEERD, H., EIKEMA HOMMES, H.J. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd.
568836: DOOYEWEERD, H., EIKEMA HOMMES, H.J. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd.
16414: DOOYEWEERD, H., KALSBEEK, L. - De wijsbegeerte der wetsidee. Proeve van een christelijke filosofie.
614395: DOOYEWEERD, H. - Grenzen van het theoretisch denken. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.E. Verburg.
620739: DOOYEWEERD, H. - Grenzen van het theoretisch denken. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.E. Verburg.
594594: DOOYEWEERD, H., MARCEL, P.C. - Le criticisme transcendental de la pensée théorique. Prolégomènes à la philosophie de l' idée de loi de Herman Dooyeweerd.
625355: DOOYEWEERD, H. - De wijsbegeerte der wetsidee. 3 delen.
598312: DOPP, J. - Formale logik. Aus dem Französischen übertragen und bearbeitet von G. Küng.
620067: DOPP, J. - Formale logik. Aus dem Französischen übertragen und bearbeitet von G. Küng.
578825: DOPSCH, A. - The economic and social foundations of European civilization.
615179: DORÉ, GUSTAVE E.A. - Gustav Doré e.a.. 367 gravures uit de jaargangen 1865-1884 van De aarde en haar volken.
620694: DORFMAN, E. - The narreme in the mediéval romance epic. An introduction to narrative structures.
615335: DORFMAN, E. - The narreme in the mediëval romance epic. An introduction to narrative structures.
625401: DORLEIJN, G. , (ED.) - New trends in modern Dutch literature.
625372: DORLEIJN, G.J. , GRÜTTEMEIER, R. , KORTHALS ALTES, L. , (ED.) - The autonomy of literature at the Fins de siècles (1900 and 2000). A critical assesment.
625409: DORLEIJN, G.J. , GRÜTTEMEIER, R. , KORTHALS ALTES, L. , (ED.) - Authorship revisited. Conceptions of authorship around 1900 and 2000.
614608: DORMEIER, H. - Montecassino und die Laien im 11. und 12. Jahrhundert. Mit einem einleitenden Beitrag. Zur Geschichte Montecassinos im 11. und 12. Jahrhundert von Hartmut Hoffmann.
592434: DÖRNER, D. - Bauplan für eine Seele.
598733: DORREN, I. - Natuurlijk alternatief. Moderne encyclopedie van de homeopathie en andere geneeswijzen.
619300: DORRESTIJN, S. - The design of our own lives. Technical mediation and subjectivation after Foucault.
622318: DORRESTIJN, H. - Op het spoor van de tijd. Zoektocht naar de verborgen raadselen van de relativiteitstheorie.
621563: DORST, TANKRED - Werkausgabe. 4 volumes.
625067: DOSTOÏEVSKI, F.M., DOSTOJEWSKI, F.M. - L'idiot. Les carnets de l'idiot. Humiliés et offensés. Traductions et notes par A. Mousset, Boris de Schloezer et S. Luneau. Introduction par Pierre Pascal.
624906: DOSTOÏEVSKI, F.M. , DOSTOJEWSKI, F.M. - Journal d'un écrivain. Textes traduits, présentés et annotés par Gustave Aucouturier.
623195: DOSTOJEWSKI, F.M. - De half volwassene (Podrostok) door F.M. Dostojewskie. Uit het Russisch vertaald door S. van Praag. Band, omslag en houtsneden van Johan Dykstra. 2 delen.
623323: DOSTOJEWSKI, F.M. - De idioot. Roman in vier deelen. Uit het Russisch vertaald door J. Jac. Thomson. 2 delen.
605554: DOSTOJEWSKI, F.M. - Die Brüder Karamasow. Roman. Vollständige Ausgabe. Übersetzt von B. von Lossberg. 2 delen compleet.
608778: DOSTOJEWSKI, F.M., BOHATEC, J. - Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs. Ein Beitrag zur Kenntnis des russischen Menschen.
617654: DOTRENGE, THÉDORE - Opinion sur la rédaction de trois articles de la loi fondamentale que les provinces septentrionales du Royaume des Pays-Bas avaient acceptée en 1814; émise en 1815.
616395: DOUBLE, R. - The non-reality of free will.
595524: DOUGLAS, R.M., (ED.) - The Scots book.
598174: DOURS, C. - Personne, personnage. Les fictions de l'identité personnelle.
615093: DOVER, K.J. - Greek popular morality in the time of Plato and Aristotle.
620190: DOVER, K.J., (ED.) - Perceptions of the ancient Greeks.
610347: DOW, L.A. - Business fluctuations in a dynamic economy.
18614: DOWNIE, R.S., TELFER, E. - Respect for persons.
607661: DOWNING, D. - The devil's virtuoso's. German generals at war 1940-5.
611675: DOWTY, D.R., WALL, R.E., PETERS, S. - Introduction to Montague semantics.
613898: DRAAISMA, D. - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen.
613912: DRAAISMA, D. - De dromenwever.
618452: DRAAISMA, D. - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen.
618491: DRAAISMA, D., VROON, P.A., - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
614444: DRAAISMA, D. - De heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom.
621717: DRAAISMA, D. - De heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom.
612970: DRAAISMA, D. - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt.
618652: DRAAISMA, D., VROON, P.A., - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
613196: DRAKE, F., SANDERLIN, G. - The sea-dragon. Journals of Francis Drake's voyage around the world.
595610: DRAKE,M., (ED.) - Applied historical studies. An introductory reader.
622765: DRAPER, J.W. - A history of the intellectual development of Europe. In two volumes. Revised edition. Complete in 2 volumes.
583402: DRAUGHON, W.E. - Introduction to social, political, and economic philosophy.
584914: DREES, W.B., (RED.) - Theologie en natuurwetenschap: op zoek naar een snark?
597770: DREES, W.B. - Taking science seriously: a naturalist view of religion.
591297: DREES, W.B., (RED.) - De mens: meer dan materie? Religie en reductionisme.
5553: DREES, W.B. - Beyond the big bang. Quantum cosmologies and God.
594838: DREES, W.B., (RED.) - Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom. Met bijdragen van: H.J. Adriaanse, W. van der Burg, E.H. Cossee, J. Goud, A. Hoekema e.a.
613585: DREES, W., (ED.) - Technology, trust, and religion. Roles of religions in controverses on ecology and the modification of life.
623952: DREES, W.B. - Beyond the big bang: quantum cosmologies and God.
566764: DREES, W.B., (RED.) - Denken over God en wereld. Theologie, natuurwetenschap en filosofie in wisselwerking.
574168: DREES, W., DAALDER, H., CRAMER, N., (RED.) - Willem Drees. Met bijdragen van o.a.: J.T.M. Bank, E.H. van der Beugel, J. Bosmans, J.R.M. van dn Brink.
604675: DREES, W. - De vorming van het regeringsbeleid.
623796: DREES, W.B. - Heelal, mens en God. Vragen en gedachten.
598039: DREES, W. - Van mei tot mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet.
621995: DREISER, T. - Eine amerikanische Tragödie. Roman. Die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Marianne Schön.
15024: DREITZEL, H.P. - Elitebegriff und Sozialstruktur. Eine soziologische Begriffsanalyse.
624352: TEGENWOORDIGE STAAT VAN HET LANDSCHAP DRENTHE - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Met printverbeeldingen versierd. 3 delen.
619845: DRERUP, E. , (HRSG.) - Untersuchungen zur älteren griechischen Prosaliteratur. Mit Beiträgen von Kurt Emminger, Hans Kullmer, Valentin Schneider und Martin Vogt. Willem v. Christ zum 70. Geburtstage dargebracht.
599504: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
6921: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
594715: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
604405: DRESDEN, S. - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing.
566500: DRESSLER, M. - Die Welt als Wille zum Selbst. Eine philosophische Studie.
3164: DREWS, A., (HRSG.) - Der Monismus. Dargestellt in Beiträgen seiner Vertreter. 2 volumes.
594653: DREWS, A. - Die deutsche Spekulation seit Kant. Mit besonderer Rücksicht auf das Wesen des Absoluten und die Persönlichkeit Gottes. 2 volumes.
606738: DREXLER, M. - Daoistische Schriftmagie. Interpretationen zu den Schriftamuletten Fu im Daozang.
624851: DREYER, ERNST-JÜRGEN - Die Spaltung. Roman.
586522: DRIE, R. VAN, PLOMP, N., TANG, A. VAN DER - Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis.
623748: DRIEL, G. VAN - The cult of Assur.
606556: DRIEL, P. VAN, FOKKE, E., GERRITSE, R., (RED.) - De armoede van de ekonomiese wetenschap. Twaalf essays. Nederlandse vertaling: SUN.
625492: DRIEL, P. VAN, FOKKE, E., GERRITSE, R., (RED.) - De armoede van de ekonomiese wetenschap. Twaalf essays. Nederlandse vertaling: SUN.
622441: DRIESCH, H. - Alltagsrätsel des Seelenlebens.
622425: DRIESCH, H. - Metaphysik.
618594: DRIESCH, H. - Leib und Seele. Eine Untersuchung über das psychophysische Grundproblem.
2429: DRIESCH, H. - Der Mensch und die Welt.
608068: DRIESCH, H. - Relativitätstheorie und Philosophie.
621701: DRIESCHNER, M. - Einführung in die Naturphilosophie.
621695: DRIESCHNER, M. - Einführung in die Naturphilosophie.
625132: DRIESSEN, H., JONGE, H. DE, (RED.) - In de ban van betekenis. Proeven van symbolische antropologie.
601838: DRIESSEN, H., JONGE, H. DE, (RED.) - In de ban van betekenis. Proeven van symbolische antropologie.
569810: DRIESSEN, J.J. - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917
603732: DRIEST, F. VAN DEN, VISSER, R. - Zeeuws platenboek.
580863: DRINT, A. - The mount Sinai Arabic version of IV Ezra. Text, translation and introduction.
617784: DRINT, A. - The mount Sinai Arabic version of IV Ezra. Text, translation and introduction.
600342: DRÖFE, K.T. - Rammelen aan de wijsbegeerte. Kanttekeningen van een tegendraadse liefhebber.
613387: DROIT, R.P. - In gezelschap van tijdgenoten. Gesprekken met hedendaagse filosofen.
590056: DROIT, R.P. - In gezelschap van filosofen
590057: DROIT, R.P. - In gezelschap van filosofen
615879: DROIT, R.P. - 101 alledaagse filosofische avonturen
571275: DROIT, R.P. - In gezelschap van filosofen
622728: DRONKE, P. - Medieval Latin and the rise of European love-lyric. 2 volumes.
613280: DRONKE, PETER, MARENBON, J., (ED.) - Poetry & philosophy in the middle ages. A Festschrift for Peter Dronke.
582841: DROOGLEVER, P.J. - De vaderlandse club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek (with a summary in English).
581839: DROP, W. - Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw.
587626: DROSSAARD, W. - Indonesië, land van ons hart. Ervaringen en gedachten, opgedaan tijdens een reis door Indonesië.
611556: DROSSAERS, S.W.A., LUNSINGH SCHEURLEER, T.H., (RED.) - Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken 1567-1795. 3 delen.
613754: DROST, J. , (RED.) - Gelderse plakkatenlijst 1740-1815. Onder begeleiding van G.J. Mentink, O. Moorman van Kappen, C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije.
611558: DROST, M.A., (ED.) - Documents pour servir à l'histoire du commerce des pays-bas avec la France jusqu'à 1585. 2 volumes.
574375: DROSTE-HÜLSHOFF, A. VON - Gesammelte Werke. Sonderausgabe in einem Band. Zum hundertsten Geburtstag der Dichterin besorgte diese Ausgabe Reinhold Schneider. 4 parts in 1 volume.
612002: DROSTE, F.G. - Denken en spreken. De talige mens.
600187: DROSTE, M., (RED.) - Bauhaus 1919-1933
590727: DROSTE-HÜLSHOFF, A. VON - Gesammelte Werke. Das geistliche Jahr. Geistliche Lieder. Religiöse Gedichte. Gedichte. Leztze Gaben. Epen. Balladen. Erzählungen. Briefe. Hrsg. von R. Schneider. Sonderausgabe.
566571: DRUCKER, P.F. - The age of discontinuity. Guidelines to our changing society.
598192: DRUCKER, P.F. - The new realities. In government and politics, in economics and business, in society and world view.
604674: DRUKKER, J.W. - Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.
619098: DRUKKER, J.W. - Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.
616875: DUBBE, B. - Monumenten in zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver. Tekeningen van J.J. Nijendaal, foto's W. Addink.
599687: DUBCEK, A., VESELÝ, L. - Dubcek. Biographie. Aus dem Tschechischen übertragen von P.E. Grimm.
578579: DUBCEK, A. - Leben für die Freiheit. Übertr. aus dem Amerikanischen von A. Galler, B. Kaiser und U. Schäfer.
597592: DUBOIS, P. - Over de grens van de tijd.
597751: DUBOIS, P.H. - Memoranda. Een soort van geluk (1952-1980).
597750: DUBOIS, P.H. - Memoranda. Retour Amsterdam-Brussel (1942-1952).
9210: DUBOIS, P. - Le problème moral dans la philosophie anglaise de 1900 à 1950.
604693: DUBOS, R. - The dreams of reason. Science and utopias.
613233: DUBRUCK, EDELGARD E., MACDONALD, W.C., MERMIER, G.R., (ED.) - The medieval text. Methods and hermeneutics. A volume of essays in honor of Edelgard E. DuBruck. Collected and edited.
591464: DUBY, G. - De kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij, 980-1420
594736: DUBY, G. - L'histoire continue.
617391: DUCHET, M. - Anthropologie et histoire au siècle des lumières. Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot.
617392: DUCHET, M. - Anthropologie et histoire au siècle des lumières. Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot.
624953: DUCLOS, JACQUES - Mémoires. 6 parts in 7 volumes.
843: DUCRET, S. - The colour treasury of eighteenth century porcelain. Photographs by Michael Wolgensinger. Transl. by C. Friedlander.
618287: DUCROT, O., TODOROV, T., SPERBER, D. - Qu'est-ce que le structuralisme?
611955: DUCROT, O., TODOROV, T. - Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.
600346: DUCROT, O., BOURCIER, D., BRUXELLES, S. - Les mots du discours. Danièle Bourcier, Sylvie Bruxelles, Anne-Marie Diller, Éric Fouquier, Jean Gouazé, Luc Maury, Thanh binh Nguyen, Géraldo Nunes, Laurence Ragunet de Saint-Alban, Anna Rémis, Christine Sirdar-Iskandar.
8939: DUDLEY, E., NOVAK, M.E., (ED.) - The wild man within. An image in western thought from the Renaissance to Romanticism.
614504: DUFEY, F. , GOYENS DE HEUSCH, S. , HOTTOIS, I. - Muziek als inspiratiebron in de Belgische kunst XIIIde -XXste eeuw 3 mei - 14 juli 1985.
604225: DUFF, D. - Eugénie & Napoleon III. Biographie. Aus dem Englischen übersetzt von R. Heyd.
604514: DUFFIELD, M. - Development, security and unending war. Governing the world of peoples.
617011: DUFFY, E. - Heiligen & zondaars. Een geschiedenis van de pausen
573898: DUFRENNE, M. - Jalons.
614201: DUFY, RAOUL - Raoul Dufy. Schilderijen en aquarellen. Gekozen door René Ben Sussan. Met een inleiding van Marcel Brion. Met 82 reproducties, waarvan 16 in kleuren
616520: DUGAN, A. - Collected poems.
606256: DUGGAL, K.S. - Philosophy and faith of sikhism.
624864: DUGGAN, J.J. - A concordance of the Chanson de Roland.
591558: DUHEM, P. - Ziel und Struktur der physikalischen Theorien. Autorisierte Übersetzung von F. Adler. Mit einem Vorwort von E. Mach.
580132: DÜHRING, E. - Cursus der Philosophie als streng wissenschaftlicher Weltanschauung und Lebensgestaltung.
617503: DUIFHUIS, HUIBERT, STUFFKEN, J.H. - Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob.
614768: DUIJKERIUS, JOHANNES - Het leven van Philopater en Vervolg van 't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Gerardine Maréchal.
621071: DUIJKERIUS, JOHANNES - Het leven van Philopater en Vervolg van 't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Gerardine Maréchal.
615358: DUIN, P.C. VAN - Central European cross-roads: social; democracy and national revolution in Bratislava (Pressburg) 1867-1921.
585833: DUINKERKEN, J. - Schepenen aan de Zuiderzee. De magistraat van Harderwijk 1700-1750.
601788: DUINKERKEN, A. VAN, POLMAN, M. - De keerzijde van het leven. Anton van Duinkerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952).
614216: DUINKERKEN, A. VAN, PLAS, M. VAN DER - Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek. Biografie van Anton van Duinkerken (1903-1968).
608249: DUINKERKEN, A. VAN - Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
609993: DUINTJER, O.D. - Rondom metafysica. Over 'transcendentie' en de dubbelzinnigheid van metafysica.
621958: DUINTJER, M. , (RED.) - Zien is geloven. Exacte wetenschappers over spiritualiteit.
4568: DUINTJER, O.D. - Rondom metafysica. Over 'transcendentie' en de dubbelzinnigheid van metafysica.
612981: DUISENBERG, W.F. - Economische gevolgen van ontwapening.
582383: DULLAERT, HEIJMEN, PUTTE, P.C.A. VAN - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklarngen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk (avec un résumé en francais). 2 delen.
600966: DULLAERT, HEIJMEN, PUTTE, P.C.A. VAN - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklarngen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk (avec un résumé en francais). 2 delen.
624925: DUMAS, A. - Les trois mousquetaires. Vingt ans après. Édition établie et annotée par Gilbert Sigaux.
624446: DUMMETT, M. - Truth and other enigmas.
574783: DUMON, P., MÉLARD, J., VANWIJNGAERDEN, F. - Het geïllustreerde boek in het westen van de vroege middeleeuwen tot heden. Catalogus.
613382: DUMOULIN, H. - Zen enlightenment. Origins and meaning
17230: DUNAN, M., (ED.) - Larousse encyclopedia of ancient and medieval history. English advisory editor: J. Bowle. Foreword by A. Toynbee.
617485: DUNBAR, R.I.M. , BARRETT, L. , (ED.) - The Oxford handbook of evolutionary psychology.
622550: DUNCHAD - Glossae in Martianum. Edited by Cora E. Lutz.
620641: DUNK, H.W. VON DER - Cultuur en geschiedenis. Negen opstellen.
620174: DUNK, H.W. VON DER - De organisatie van het verleden. Over grenzen en mogelijkheden van historische kennis.
603021: DUNK, H.W. VON DER, FUCHS, R., KOSSMANN, E.H. - Erflaters van de twintigste eeuw.
623593: DUNK, H.W. VON DER - De organisatie van het verleden. Over grenzen en mogelijkheden van historische kennis.
622682: DUNLOP, A.I. , (ED.) - Acta facultatis artium universitatis Sanctiandree 1413 - 1588.
583692: DUNN, J. - The history of political theory and other essays.
604399: DUNN, J. - The politics of socialism. An essay in political theory.
620451: DUNS SCOTUS, JOHANNES, KROP, H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
613684: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Abhandlung über das erste Prinzip. Tractatus de primo principio. Herausgegeben und übersetzt von W. Kluxen.
620470: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Het eerste beginsel
622290: DUNS SCOTUS, JOHANNES, BOS, E.P., (ED.) - John Duns Scotus. Renewal of philosophy. Acts of the third symposium organized by the Dutch society for medieval philosophy Medium Aevum (may 23 and 24, 1996).
614347: DUNS SCOTUS, JOHANNES, KROP, H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
622348: DUNS SCOTUS, JOHANNES, SCHMAUS, M. - Zur Diskussion über das Problem der Univozität im Umkreis Johannes Duns Scotus. Vorgetragen am 10. Juni 1955.
620480: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Abhandlung über das erste Prinzip. Tractatus de primo principio. Herausgegeben und übersetzt von W. Kluxen.
622762: DUNS SCOTUS, JOHANNES, SCHMAUS, M. - Zur Diskussion über das Problem der Univozität im Umkreis Johannes Duns Scotus. Vorgetragen am 10. Juni 1955.
622751: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Periphyseon. Liber primus. Editionem nouam a suppositiciis quidem additamentis purgatam, ditatam uero appendice in qua uicissitudines operis synoptice exhibentur. Curavit Edvardus A. Jeauneau.
601935: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Het eerste beginsel
614534: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Capitalia opera beati Joannis Duns Scoti. 2 volumes
619181: DUNS SCOTUS, JOHANNES, KROP, H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
620405: DUNS SCOTUS, JOHANNES, CROSS, R. - Duns Scotus on God.
12930: DUPIN, A.M.J.J. - Pièces judiciaires et historiques relatives au procès du duc d'Enghien, avec le journal de ce prince depuis l'instant de son arrestation précédées de la discussion des actes de la commission militaire instituée en l'an XII, par le gouvernement consulaire, pour juger le duc d'Enghien. Par l'auteur de l'opuscule intitulé 'De la libre defense des accuses'.
617350: DUPONT, F. , ÉLOI, T. - L'erotisme masculin dans la Rome antique.
596266: DUPRÉ, L. - De symboliek van het heilige. Ingeleid door J. De Visscher.
578298: DUPRÉ, L. - De symboliek van het heilige. Ingeleid door J. De Visscher.
572751: DUPUIS, H.M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
586709: DUPUIS, H.M., NAAKTGEBOREN, C., NOORDAM, D.J. - Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu.
12868: DUPUIS, H.M., THUNG, P.J. - Voordelen van de twijfel. Een inleiding tot de gezondheidsethiek.
579113: DUPUIS, H.M. - Over moraal.
580788: DURAND, J.P. - Le merveilleux scientifique.
620515: DURANDUS DE S. PORCIANO, KOCH, J. - Durandus de S. Porciano O.P. Forschungen zum Streit um Thomas von Aquin zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Erster Teil. Literargeschichtliche Grundlegung.
572801: DURANT, W. - Van Socrates tot Bergson. Hoofdfiguren uit de geschiedenis van het denken
610141: DURANT, W., DURANT, A. - Das Zeitalter Voltaires. Eine kulturgeschichte Mittel- und Westeuropas von 1715 bis 1756 unter besonderer Berücksichtigung des Konfliktes zwischen Religion und Philosophie. Die Übersetzung ins Deutsche ist von Elinor Lipper.
580625: DURANT, W., DURANT, A. - Rousseau und die Revolution. Eine Kulturgeschichte Frankreichs, Deutschlands und Englands von 1756 bis 1789 und des übrigen Europa von 1715 bis 1789. Mit 48 Abbildungen auf 24 Tafeln. Die Übersetzung ins Deutsche ist von L. Voelker.
583556: DURBIN, P., (ED.) - Technology and responsibility.
583555: DURBIN, P., (ED.) - A guide to the culture of science, technology, and medicine.
603562: DÜRCKHEIM-MONTMARTIN, K. GRAF VON - Durchbruch zum Wesen. Aufsätze und Vorträge.
603563: DÜRCKHEIM-MONTMARTIN, K. GRAF VON - Erlebnis und Wandlung. Neue Aufsätze und Vorträge.
598464: DÜRCKHEIM-MONTMARTIN, K. GRAF VON, WEHR, G. - Karlfried Graf Dürckheim. Ein Leben im Zeichen der Wandlung. + 'Das Mündigwerden des Menschen in unserer Zeit' (Sonderdruck aus dem Sammelband 'Zur Rettung des menschlichen in unserer Zeit' Herausgegeben von W. Bitter) and 'Religious experience beyond religions' (Reprint from 'Modern trends in world religions') + 'Die Stellung des Leibes in einer personalen Therapie. Die Wendung zur Person' (Arzt und Seelsorger, Nummer 2, Februar 1963)
17557: DURDEN-SMITH, J. - Russia. A long-shot romance.
605660: DURKHEIM, E. - Les règles de la méthode sociologique.
16228: DURKHEIM, E. - Les règles de la méthode sociologique.
596699: DURKHEIM, E. - Les règles de la méthode sociologique.
620977: DURKHEIM, E. - The division of labor in society
620947: DURKHEIM, E. - Education and sociology
623959: DURKHEIM, E. - Over moraliteit
619461: DURKHEIM, E. - Sociology and philosophy
583998: DUROSOY, J.B. - Philosophie sociale; ou essai sur les devoirs de l'homme et du citoyen.
603213: DÜRR, H.P - Das Netz des Physikers. Naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung. Mit 18 Abbildungen.
604442: DÜRR, E. - Das Gute und das Sittliche. Grundprobleme der Ethik.
579613: DÜRR, E. - Die Lehre von der Aufmerksamkeit.
15381: DÜRR, E. - Erkenntnistheorie.
5341: DÜRR, E. - Grundzüge der Ethik.
3197: DÜRR, H.P - Das Netz des Physikers. Naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung.
566531: DÜRR, K. - Lehrbuch der Logistik.
600913: DURRANI, O., PREECE, J., (HRSG.) - Travellers in time and space. Reisende durch Zeit und Raum. The German historical novel. Der deutschsprachige historische Roman.
624852: DÜRRENMATT, FRIEDRICH - Bilder und Zeichnungen. Herausgegeben von Christian Strich. Mit einer Einleitung von Manuel Gasser und Kommentaren von Friedrich Dürrenmatt.
620720: DURUY, VICTOR - Histoire de France depuis l'invasion des barbares dans la Gaule Romaine jusqu'a nos jours. Nouvelle édition revue, augmentée et illustrée d'après des documents originaux, des photographies des compositions et des tableaux de maitre. Ouvrage contenant six cent vingt-cinq gravures et huit cartes.
609157: DUSSEL, L. - De Gasselter brandweer 'en diens aankleeve'.
612086: DUSSELDORP, FRANS VAN - Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales 1566-1616. Uitgegeven door R. Fruin.
617970: DUTOIT, J. - Die duskaracarya des Bodhisattva in der buddhistischen Tradition.
576141: DUURSMA, J. - Woningbouw in Groningen 1978 - 1993.
625236: DUVE, C. DE - Vital dust. Life as a cosmic imperative.
601679: DUVE, C. DE - De levende cel. Rondreis in een microscopische wereld. Deel 1. Geïllustreerd door N.O. Hardy
598857: DUYNDAM, J. - Denken, passie en compassie. Tijdreizen naar gemeenschap.
621490: DUYNDAM, J. - Denken, passie en compassie. Tijdreizen naar gemeenschap.
597340: DUYNSTEE, F.J.F.M. - Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesië.
597364: DUYVENDAK, J.PH. - Inleiding tot de ethnologie van de Indonesische archipel.
577276: DUYVENDAK, J.PH. - Inleiding tot de ethnologie van de Indische archipel.
601948: DUYVENDIJK, A.J. VAN - De motivering van de klassieke vorming. Een historisch-paedagogische studie over twee eeuwen.
596467: DVIVEDI, M.N. - De yoga-aphorismen van Patanjali. Nederlandse vertaling A.J.H. van Leeuwen.
603403: DYKSTRA, W. - Uit Friesland's volksleven van vroeger en later. Verkleinde herdruk van de originele uitgave van 1895-1896. Met een inleiding van Y. Poortinga. 2 delen in 1 band.
608461: DYNNIK, M.A., JOWSTSCHUK, M.T., KEDROW, B.M. - Geschichte der Philosophie. Aus dem Russischen übersetzt von Manfred Börner, Kurt Diesing, Eva Dorst, Otto Finger und Hans Schulze. Bearbeitet von O. Gropp, H. Simon, G. Mehnert, G.Stiehler a.o. 6 volumes.
623197: APOLLONIUS DYSCOLUS - De la construction (syntaxe). Volume II. Notes et index par Jean Lallot.
611100: DYSON, F. - Imagined worlds.
601458: DYSON, E. - Release 2.0. Een ontwerp voor het leven in het digitale tijdperk
615074: EAKINS, THOMAS, BERGER, M.A. - Man made. Thomas Eakins and the construction of gilded age manhood.
613637: EARL, D. - Het tijdperk van Augustus. Met foto's van M. Carrieri e.a
591746: EARL, D. - Het tijdperk van Augustus. Met foto's van M. Carrieri e.a
4848: EARLE, W. - Objectivity. An essay in phenomenological ontology.
615289: EARNEST, E. - Expatriates and patriots. American artists, scholars, and writers in Europe.
625264: EASLEA, B. - Witch hunting, magic and the new philosophy. An introduction to debates of the scientific revolution 1450-1750.
590615: EASTMAN, R., (RED.) - The ways of religion. An introduction to the major traditions.
17843: EBAN, A. - Heritage: civilizations and the jews.
595143: EBAN, A. - Voice of Israel.
617858: EBELING, E. - Glossar zu den neubabylonischen Briefen. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Jahrgang 1953, Heft 1. Veröffentlichung der Kommission zur Erschliessung von Keilschrifttexten. Serie C/1. Stück.
622117: EBELING, R.A. - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940.
608539: EBELING, R.A. - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940.
608540: EBELING, R.A. - Familiennamen im Landeskreis Leer um 1940. Teil 1 Namenverzeichnis.
597438: EBELING, R.A. - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940.
594872: EBELING, R.A. - Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik.
613150: EBELING, H. - Das Subjekt in der Modern. Rekonstruktion der Philosophie im Zeitalter der Zerstörung.
604599: EBELING, R.A. - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940.
605647: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in westerse ogen 1096-1204.
608489: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in westerse ogen 1096-1204.
617554: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in westerse ogen 1096-1204.
619472: EBENDORFER, THOMAS, LHOTSKY, A. - Thomas Ebendorfer. Ein österreichischer Geschichtsschreiber, Theologe und Diplomat des 15. Jahrhunderts.
622276: EBERLE, T.S. - Sinnkonstitution in Alltag und Wissenschaft. Der Beitrag der Phänomenologie an die Methodologie der Sozialwissenschaften.
591466: EBERLEIN, H.D., RAMSDELL, R.W. - The practical book of Chinaware. With 205 reproductions and diagrams including 12 in full color.
594636: EBERS, G. - De Nijlbruid. In het Nederlandsch bewerkt door H.C. Rogge. 2 delen compleet.
570917: EBERT, T. - Gewaltfreier Aufstand. Alternative zum Bürgerkrieg.
600280: EBERT, K., (HRSG.) - Alltagswelt und Ethik. Beiträge zu einem sozial-ethischen Problemfeld. Für Adam Weyer zum 60. Geburtstag.
622407: ECCLES, J.C. - The understanding of the brain. Based on the thirty-third series of lectures on the Patten foundation delivered at the Bloomington campus Indiana university from february 22 to April 4, 1972.
7282: ECCLES, J.C. - Facing reality. Philosophical adventures by a brain scientist. With 36 figures.
614947: ECHEVARRIA, R.G., PUPO-WALKER, E. , (ED.) - The Cambridge history of Latin American literature. Complete in 3 volumes.
598327: ECHEVERRIA, E.J. - Criticism and commitment. Major themes in contemporary 'post-critical' philosophy.
567511: ECHEVERRIA, E.J. - Criticism and commitment. Major themes in contemporary 'post-critical' philosophy.
605810: ECHEVERRIA, E.J. - Criticism and commitment. Major themes in contemporary 'post-critical' philosophy.
606630: ECK, J.A. VAN - A system of temporally relative modal and deontic predicate logic and its philosophical applications.
620306: ECK, P.L. VAN - Hoe het vroeger was. Schetsen ter inleiding tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding. Met een woord vooraf door J.H. Gunning. Geïllustreerd.
620551: ECK, JOHN, MOORE, W.L., (ED.) - In primum librum Sententiarum Annotatiunculae D. Iohanne Eckio praelectore. Edited and with an introduction.
625282: ECK, J.A. VAN - A system of temporally relative modal and deontic predicate logic and its philosophical applications.
616246: ECK, R. , OHLHOFF, K.J. , VOSS, D. , (HRSG.) - Nordamerika aus der Sicht europäischer Reisender. Bücher, Ansichten und Texte aus vier Jahrhunderten. Ausstellung der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover und des Amerika-Hauses in Hannover.
600052: ECKARDT, F. VON - Ein unordentliches Leben. Lebenserinnerungen.
583997: ECKARTSHAUSEN, FRANZ KARL VON, KLEIN, IGNAZ - Reden zum Wohl der Menschheit über verschiedene Gegenstände. Ueber Religion, Freydenkery und Aufklärung. Ueber die Art, wie man zum Tod verurtheilte Uebelthäter, vorzüglich aber verstockte Bösewichter in ihren letzten Stunden behandeln soll, aus physiologischen Grundsätzen. Grundsätze für Dienende. Geschrieben von Ignaz Klein, und mit einer Vorrede herausgegeben von dem Hofrath von Eckartshausen.
617170: ECKSTAEDT, A. - Nationalsozialismus in der 'zweiten Generation'. Psychoanalyse von Hörigkeitsverhältnissen.
619012: ECO, U. - Hoe schrijf ik een scriptie
612070: ECO, U. - Die Suche nach der vollkommenen Sprache. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. Mit 22 Abbildungen.
592570: ECO, U., MARTINI, C.M. - Als we niet geloven, wat geloven we dan? Een filosoof en een kardinaal over goed en kwaad
593913: ECO, U. - Sémiotique et philosophie du langage. Traduit de l'italien par M. Bouzaher.
602768: ECO, U. - Travels in hyperreality. Essays
612069: ECO, U. - The limits of interpretation.
624949: ECO, U. - De structuur van de slechte smaak. Essays. Nederlandse vertaling Henny Vlot.
614575: ECO, U. - De alledaagse onwerkelijkheid. Essays
614411: ECO, U. - Hoe schrijf ik een scriptie
624948: ECO, U., SCHIFFER, S.R. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco
581131: ECO, U. - Kant et l'ornithorynque. Traduit de l'italien par J. Graynard.
617323: ECO, U. - Einführung in die Semiotik. Autorisierte deutsche Ausgabe von J. Trabant.
623235: ECO, U. - De alledaagse onwerkelijkheid. Essays
570448: ECO, U., SANTAMBROGIO, M., VIOLI, P., (ED.) - Meaning and mental representations.
590141: ECO, U., MARTINI, C.M. - Als we niet geloven, wat geloven we dan? Een filosoof en kardinaal over goed en kwaad
601366: ECO, U., GOULD, S.J., CARRIÈRE, J.C., DELUMEAU, J. - Gesprekken over het einde der tijden. In gesprek met C. David, F. Lenoir en J.P. de Tonnac
614863: ECO, U. - De poëtica van Joyce. Nederlandse vertaling: Yond Boeke en Patty Krone.
605674: EDDINGTON, A.S. - The nature of the physical world.
625258: EDDINGTON, A.S. - Sterren en atomen
602422: EDDINGTON, A.S. - Het uitdijend heelal
614797: EDDINGTON, A.S. - The nature of the physical world.
575154: EDEL, D. - Helden auf Freiersfüssen. 'Tochmarc Emire' und 'Mal y kavas Kulhwch Olwen'. Studien zur frühen inselkeltischen Erzähltradtion.
586392: EDELMAN, H. - The Dutch language press in America. Two centuries of printing, publishing and bookselling.
593237: EDELMAN, G.M. - Klare lucht, louter vuur. Over de stoffelijke oorsprong van denken en bewustzijn. Nederlandse vertaling Peter Diderich.
575623: EDELMAN, C.H. - Studiën over de bodemkunde van Nederlandsch-Indië.
608227: EDEN, E. VAN - Groot spreekwoordenboek.
616905: EDGERTON, F., (ED.) - Buddhist hybrid sanskrit reader. Edited with notes by Frankling Edgerton.
580773: EDIE, J.M., (ED.) - Phenomenology in America. Studies in the philosophy of experience. With an introduction.
617770: EDMAN, I. - Philosopher's quest.
596277: EDWARDS, P., PAP, A., (ED.) - A modern introduction to philosophy. Readings from classical and contemporary sources.
618431: EDWARDS, P., PAP, A., (ED.) - A modern introduction to philosophy. Readings from classical and contemporary sources.
613704: EEDEN, FREDERIK VAN, ORTT, F., VERMEER, L. - Geestelijke lenigheid. De relatie tussen literatuur en natuurwetenschap in het werk van Frederik van Eeden en Felix Ortt, 1880-1930.
600449: EEDEN, FREDERIK VAN, KALFF, G. - Frederik van Eeden. Psychologie van den tachtiger.
573884: EEDEN, FREDERIK VAN, VERWEY, A. - Frederik van Eeden.
595946: EEDEN, FREDERIK VAN, MAAS, N. - Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur. Verzameld en toegelicht.
584564: EEDEN, FREDERIK VAN - De broeders. Tragedie van het recht. Inleiding en aantekeningen van H.W. van Tricht. Bandontwerp van Jac. Nuiver.
577857: EEDEN, FREDERIK VAN, DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM) - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en H.G.M. Prick.
584662: EEGHEN, C.P. VAN, BAKKER, B., FLEURBAAY, E., GERLAGH, A.W. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
625122: EEGHEN, I.H. VAN, JANSEN, L., KROON, B.A.M. - Bewaard in het hart. Een selectie van 63 Amsterdamse woon- en pakhuizen uit de periode 1450 tot 1825 gekozen uit een totaal van 650 percelen die tijdens de eerste tien jaar van het bestaan van het gemeentelijke Bureau Monumentenzorg zijn gerestaureerd (1953-1963).
599947: EEKHOFF, W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz., van den vroegsten tijd tot den jare 1846. Uit vele geschiedschrijvers en vooral uit de oorspronkelijke stedelijke bescheiden en andere onuitgegevene bronnen opgemaakt. Met kaarten en platen. 2 delen in 1 band.
578881: EEKHOUT, J.H. - De neger zingt. Amerikaansche negerlyriek.
613490: EEMEREN, F.H. VAN, GROOTENDORST, R. - Regels voor redelijke discussies. Een bijdrage tot de theoretische analyse van argumentatie ter oplossing van geschillen.
595537: EEMEREN, F.H. VAN, GROOTENDORST, R., BLAIR, J.A., (ED.) - Special fields and cases. Proceedings of the third ISSA conference on argumentation (University of Amsterdam, june 21-24, 1994). Volume IV.
611425: EERDEN-VONK, M.A. VAN DER, (RED.) - Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428. Met medewerking van W.J. Alberts en Th. J. van Rensch.
581863: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, FRIJHOFF, W., HIEMSTRA, M., (RED.) - Bewogen en bewegen. De historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur. Liber amicorum aangeboden aan prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat aan de katholieke hogeschool te Tilburg, 1961-1986.
581871: EERENBEEMT, B. VAN DEN - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
610421: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in Nederland 17e-20e eeuw.
604067: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Armoede en arbeidsdwang. Werkinrichtingen voor 'onnutte' Nederlanders in de Republiek 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis.
616814: HERACLITUS VAN EFEZE - Héraclite. Traduction intégrale des fragments précédée d'une introduction par Abel Jeannière.
615933: EGER, A.O. - Decoratieve kunst. Over stijl en grondvorm van decoraties en ornamenten.
579577: EGGAN, F. - The American Indian. Perspectives for the study of social change. The Lewis Henry Morgan Lectures/1964.
613197: EGLI, E. - Mensch und Landschaft. Kulturgeographische Aufsätze und Reden.
580520: EHL, P., PARÍK, A., FIEDLER, J. - Alte Juden-Friedhöfe Böhmens und Mährens. Übersetzt von J. Ostmayer.
589649: EHLEN, P. - Der Atheismus im dialektischen Materialismus.
18351: EHRHARDT, W.E. - Philosophiegeschichte und geschichtlicher Skeptizismus. Untersuchungen zur Frage: wie ist Philosophiegeschichte möglich?
611393: EHRLICH, PAUL, BÄUMLER, E. - Paul Ehrlich. Scientist for life
611397: EHRLICH, PAUL, MARQUARDT, MARTHA - Paul Ehrlich. Mit einer Einleitung von Sir Henry H. Dale.
605597: EIBERGEN, R. - Kanker op Curaçao. A study of the relative frequency of malignant tumours in the negroid population of the island of Curacao N.A., based on a series of 3487 unselected autopsies performed from january 1 1936 to january 1 1960 (with a summary in english).
616445: EIBINK, A., GERRETSEN, W.J., HENDRIKS, J.P.L. - Hedendaagsche architectuur in Nederland. Architecture hollandaise d'aujourd'hui. Holländische Baukunst von heute. Dutch architecture of today. 225 afbeeldingen onder auspiciën van den Bond van Nederlandse Architecten: B.N.A. verzameld.
594324: EIBINK, A., GERRETSEN, W.J., HENDRIKS, J.P.L. - Hedendaagsche architectuur in Nederland. Architecture hollandaise d'aujourd'hui. Holländische Baukunst von heute. Dutch architecture of today. 225 afbeeldingen onder auspiciën van den Bond van Nederlandse Architecten: B.N.A. verzameld.
621324: EICH, GÜNTHER - Gesammelte Werke. Complete in 4 volumes.
585243: EICHMANN, A., REYNOLDS, Q. - Adolf Eichmann. Gezant des doods. Uit het Engels vertaald door M. De Haas-Tobias.
619890: EICKEN, H. VON - Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung.
568775: EICKHOF, M., PAGELS, W., RESCHL, W. - Der unvergessene Krieg. Hitler-Deutschland gegen die Sowjet-Union 1941-1945.
598528: EIGEN, M., WINKLER, R. - Het spel. Natuurwetten bepalen het toeval. Nederlandse vertaling M. Franssen en R. Jonkers.
620904: EIGEN, M., WINKLER, R. - Het spel. Natuurwetten bepalen het toeval. Nederlandse vertaling M. Franssen en R. Jonkers.
602306: EIGEN, M., WINKLER, R. - Het spel. Natuurwetten bepalen het toeval. Nederlandse vertaling M. Franssen en R. Jonkers.
589973: EIGEN, M. - Stufen zum Leben. Die frühe Evolution im Visier der Molekularbiologie. Mit 50 Abbildungen.
603972: EIJCK, J. VAN - Filosofie: een inleiding.
605268: EIJCK, D.J.N. VAN - Aspects of quantification in natural language.
11440: EIJCK, J. VAN - Filosofie: een inleiding.
618407: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetische beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal.
590094: EIJSBOUTS, C., VERHOEVEN, C. - Zakelijkheid en ethiek.
11400: EIJSELSTEIJN, L. VAN - Kyrieleis.
623648: EIKEBOOM, H., JACOBS, P. - Henk Eikeboom anarchist - een biografie.
613285: EILDERMANN, W. - Als Wandelredner der KPD unterwegs. Erinnerungen an die ersten Jahre der KPD 1919-1920.
592124: EILERS, B.F. - Destijds in Nederland. Een fotoalbum van Bernard F. Eilers met inleiding en commentaar van Wim Zaal.
595814: EILSTEIN, H. - Life contemplative, life practical. An essay on fatalism.
574800: EINSIEDEL, W. VON, WOERNER, G., GEISLER, R., (RED.) - Kindlers Literatur Lexikon. Einmalige zwölfbändige Sonderausgabe. Complete in 12 volumes.
613373: EINSTEIN, A., NATHAN, O., NORDEN, H., (ED.) - Einstein on peace. Preface by Bertrand Russell.
620613: EINSTEIN, A., BORN, H., BORN, M. - Briefwechsel 1916-1955 kommentiert von Max Born. Geleitwort von B. Russell. Vorwort von W. Heisenberg.
616701: EINSTEIN, A., SCHWARTZ, J., MCGUINNESS, M. - Einstein voor beginners
581704: EINSTEIN, A., INFELD, L. - Die Evolution der Physik. Mit 75 Textabbildungen und 3 Kunstdrucktafeln. Berechtigte Übersetzung von W. Preusser.
610841: EINSTEIN, A., PAIS, A. - Einstein lived here.
610825: EINSTEIN, A., WHITE, M., GRIBBIN, J. - Einstein.A life in science.
624623: EINSTEIN, A., BAIS, S. - De sublieme eenvoud van relativiteit. Een visuele inleiding.
618115: EINSTEIN, A., INFELD, L. - The evolution of physics. The growth of ideas from early concepts to relativity and quanta.
625281: EINSTEIN, A., HOLTON, G., ELKANA, Y., (ED.) - Albert Einstein. Historical and cultural perspectives. The centennial symposium in Jerusalem 14-23 march 1979.
607747: EINSTEIN, A., JORDAN, P. - Albert Einstein. Sein Lebenswerk und die Zukunft der Physik.
624618: EINSTEIN, A., FOKKER, A.D. - Tijd en ruimte, traagheid en zwaarte. Chronogeometrische inleiding tot Einstein's theorie.
616928: EINSTEIN, A., HOLST, HELGE, FREUNDLICH, E. , SCHLICK, M. - Vort fysiske verdensbillede og Einsteins relativitetsteori (Holst). Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie. Mit einem Vorwort von Albert Einstein. Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage (Freundlich). Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der Relativitäts- und Gravitationstheorie. (Schlick). Dritte, vermehrte udn verbesserte Auflage.
576936: EINSTEIN, A., INFELD, L. - The evolution of physics. The growth of ideas from early concepts to relativity and quanta.
602738: EINSTEIN, A., HOFFMANN, B. - Albert Einstein. Schepper en rebel. Met medewerking van H. Dukas
619261: EINSTEIN, A., GARBEDIAN, H.G. - Albert Einstein. Maker of universes.
607800: EINSTEIN, A., PAIS, A. - Einstein lived here.
591213: EINSTEIN, A., CALMTHOUT, M. VAN. - Einsteins licht. Een leven met relativiteit.
586311: EINSTEIN, A., GOLDSMITH, D, LIBBON, R. - The ultimate Einstein.
623939: EINSTEIN, A. - Mijn kijk op het leven. Geautoriseerde vertaling van T. Landré.
586707: EINTHOVEN, W., WAART, A. DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927.
602844: EISENHOWER, D.D. - Mandate for change 1953-1956. The white house years.
620563: EISENHUT, W. - Einführung in die antike Rhetorik und ihre Geschichte.
593052: EISENMAN, R., WISE, M. - De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten
589615: EISENMAN, R., WISE, M. - De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten
594065: EISENSTADT, S.N. - Die israelische Gesellschaft. Ins Deutsche übertragen von E.B. Kleinhaus.
607186: EISENSTADT, S.N. (ED.) - The protestant ethic and modernization. A comparative view.
613519: EISENSTADT, S.N. - From generation to generation. Age groups and social structure. With a new introduction by the author.
622957: EISENSTEIN, SERGEI, TAYLOR, R., (ED.) - The eisenstein collection.
599982: EISERMANN, G. - Bedeutende Soziologen.
567514: EISFELD, D. - Grosse Stadt, was nun? Über die Notwendigkeit einer Stadtphilosophie.
618433: EISLER, R. - Handwörterbuch der Philosophie. Neu herausgegeben von R. Müller-Freienfels.
619419: EISLER, H. - Muziek en politiek. Samenstelling Konrad Boehmer en Jacq Firmin Vogelaar
610516: EKSPONG, T., FRÄNGSMYR, T., (ED.) - Nobel lectures in Physics 1981-1990.
16918: EKSTEIN, R. - The language of psychotherapy.
623286: ELAUT, L. - Het medische denken in de oudheid, de middeleeuwen en de renaissance.
615182: ELBERN, V.H., (RED.) - Christus und Maria. Menschensohn und Gottesmutter. Ausstellung anlässlich des 86. Deutschen Katholikentages 1980 in Zusammenhang mit der Ausstellung 'Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes' zum 150jährigen Jubiläum der Preussischen Museen Berlin 1830-1980.
624756: ELDERS, F., (RED.) - Filosofie als science-fiction. Interviews en een enquête.
593174: ELDREDGE, N. - Dominion.
600958: KAREL ENDE ELEGAST - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Bezorgd door A.M. Duinhoven. 2 delen.
574356: ELEMA, H. - Literarischer Erfolg in sechzig Jahren. Eine Beschreibung der belletristischen Werke, die zwischen 1900 und 1960 aus dem Deutschen ins Holländische übersetzt wurden.
622487: ELERIE, J.N.H. - Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en Reest.
588845: ELEY, L. - Metakritik der Formalen Logik. Sinnliche Gewissheit als Horizont der Aussagenlogik und elementaren Prädikatenlogik.
608341: ELEY, L. - Metakritik der Formalen Logik. Sinnliche Gewissheit als Horizont der Aussagenlogik und elementaren Prädikatenlogik.
625263: ELEY, L. - Metakritik der Formalen Logik. Sinnliche Gewissheit als Horizont der Aussagenlogik und elementaren Prädikatenlogik.
615126: ELFFERS-VANKETEL, E. - The historiography of grammatical concepts. 19th and 20th century-changes in the subject-predicate conception and the problem of their historical reconstruction.
600995: ELIADE, M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie
873: ELIADE, M. - Autobiography. Volume 1: 1907-1937. Journey east, journey west
613349: ELIADE, M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie
623045: ELIADE, M. - Geschichte der religiösen Ideen. Aus dem Franzözischen übersetzt von E. Darlap. 4 volumes.
596128: ELIADE, M., ALLEN, D. - Mircea Eliade et le phénomène religieux. Traduit de l'américain par C.N. Grigoresco. Préface de M. Eliade.
612806: ELIADE, M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie
606887: ELIADE, M. - No souvenirs. Journal, 1957-1969
608314: ELIADE, M. - Initiaties, riten, geheime genootschappen
579209: ELIADE, M. - From primitives to zen. A thematic sourcebook of the history of religions.
624290: ELIAS, N. - De eenzaamheid van stervenden in onze tijd. Essay
577358: ELIAS, W.H.J. - Indië onder Japanschen hiel.
623670: ELIAS, N. - Problemen van betrokkenheid en distantie. Essays
615319: ELIAS, N. - De geschiedenis van Norbert Elias. A.J. Heerma van Voss en A. van Stolk in gesprek met Norbert Elias, gevolgd door Norbert Elias 'Notities bij mijn levensloop'. Met een voorwoord van A. de Swaan.
619387: ELIAS, N., GLEICHMANN, P.R., GOUDSBLOM, J., (ED.) - Human figurations. Essays for, Aufsätze für Norbert Elias.
579648: ELIAS, N. - Die Ballade vom Armen Jakob. Mit Illustrationen von Karl-Georg Hirsch. Mit einem Nachwort von H. Korte.
619347: ELIAS, N., GLEICHMANN, P.R., GOUDSBLOM, J., (ED.) - Human figurations. Essays for /Aufsätze für Norbert Elias.
620843: ELIAS, N. - Was ist Soziologie?
600029: ELIAS, N. - Was ist Soziologie?
597044: ELIAS, N., GLEICHMANN, P.R., GOUDSBLOM, J., (ED.) - Human figurations. Essays for/ Aufsätze für Norbert Elias.
615431: ELINK SCHUURMAN, W.H.A. - Ziekteverzekering en werkliedenfondsen in Nederland.
601511: ELIOT, A. - Mythen van de mensheid. Met bijdragen van M. Eliade en J. Campbell. Nederlandse vertaling van Y. Foppema.
610971: ELIOT, T.S. - De functie van de kritiek. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Dr. J. Kuin.
619654: ELISABETH VAN BELGIË, RASKIN, E. - Elisabeth van België. Een ongewone koningin.
572030: ELIZABETH, C. - Chapters on flowers.
569700: ELKAN, BENNO - Spanien gesehen von einem Künstler. Mit 32 Federzeichnungen des Verfassers.
625242: ELKANA, Y., (ED.) - The interaction between science and philosophy.
619192: ELKANA, Y. - The discovery of the conservation of energy. With a foreword by I.B. Cohen.
616534: ELKIN, S. - The MacGuffin.
18419: ELLEMERS, J.E. - Van idee tot moderne staat. Een studie over het ontstaan van de Israëlische maatschappij en de veranderingen daarin (with an English summary).
585775: ELLIAN, A. - Een onderzoek naar de waarheids- en verzoeningscommissie van Zuid-Afrika.
605364: ELLING, M.F., (RED.) - Het einde der tijden.
604898: ELLIS, H. - Psychologie van de sexen. De biologie van het geslachtelijke. De geslachtsdrift in de jeugd. Sexuele afwijkingen. De erotische symboliek. Homosexualiteit. Het huwelijk. De kunst der liefde
602746: ELLIS, A., (ED.) - Ethics and international relations.
622729: ELLIS, D.L. - Politics and piety. The protestant awakening in Prussia, 1816-1856.
581079: ELLWOOD, G.M. - English furniture and decoration 1680 to 1800.
620912: ELM, K. , JOERISSEN, P. , REHM, G. , (RED.) - Die Zisterzienzer. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Ausstellung des Landschaftsverbandes Rheinland. Aachen Krönungssaal des Rathauses 3. Juli - 28. September 1980.
586762: ELON, A. - Duitsland en zijn Joden. Geschiedenis van het Duitse jodendom van 1743 tot 1933. Uit het Engels vertaald door M. de Boer.
574881: ELS, T.J.M. VAN - The Kassel manuscript of Bede's 'Historia ecclesiastica gentis anglorum' and its Old English material.
591178: ELS, T.J.M. VAN - The Kassel manuscript of Bede's 'Historia ecclesiastica gentis anglorum' and its old english material.
613474: ELSAS, C. - Neuplatonische und gnostische Weltablehnung in der Schule Plotins.
17537: ELSCHENBROICH, A., (HRSG.) - Deutsche Dichtung im 18. Jahrhundert.
578604: ELSER, M., (RED.) - Enzyklopädie der Philosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart. Denker und Philosophen, Begriffe und Probleme, Theorien und Schulen.
610360: ELSER, M., (RED.) - Enzyklopädie der Philosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart. Denker und Philosophen, Begriffe und Probleme, Theorien und Schulen.
602531: ELSHTAIN, J.B. - Meditations on modern political thought. Masculine / feminine themes from Luther to Arendt.
593988: ELSNER, S., (RED.) - Die Ursulinen von St. Salvator. Nach meist ungedruckten Quellen bearbeitet.
621591: ELSNESS, J. - The perfect and the preterite in contemporary and earlier English.
577850: ELSSCHOT, W. - Verzameld werk.
578371: ELST, W. VAN DER - De klokken van den domtoren te Utrecht.
613314: ELSTER, L., WEBER, A., WIESER, F., (HRSG.) - Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 8 volumes.
616944: ELSTER, J., ROEMER, J.E., (ED.) - Interpersonal comparisons of well-being.
625008: ELTON, O. , POWELL, F.Y. - The first nine books of the Danish history of Saxo Grammaticus
618106: ELTZ, E.H. - Die Modernisierung einer Standesherrschaft. Karl Egon III. und das Haus Fürstenberg in den Jahren nach 1848/49.
589281: ELTZBACHER, P. - Anarchisme
582459: ELWOOD, R.C. - Russian social democracy in the underground. A study of the RSDRP in the Ukraine, 1907-1914.
12122: ELZINGA, A. - On a research program in early modern physics.
615914: ELZINGA, D.J. , VOERMAN, G. - Om de stembus...Verkiezingsaffiches 1918-1989.
594963: EMANTS, M. - Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door N. Maas m.m.v. P.H. Dubois.
603237: EMANTS, M., DUBOIS, P.H. - Marcellus Emants. Een schrijversleven.
599616: EMBDEN, D. VAN - Darwinisme en democratie. Maatschappelijke vooruitgang en de hulp aan het zwakke.
1879: EMBDEN, D. VAN - Darwinisme en democratie. Maatschappelijke vooruitgang en de hulp aan het zwakke.
610967: EMBREE, A.T., (ED.) - Sources of Indian tradition.. Second edition. Edited and revised. 2 volumes.
602244: EMEIS, M.G. - Amsterdam buiten de grachten.
17516: EMERSON, R.W. - The vision of Emerson. Introduced and edited by R. Geldard.
619364: EMIG, B. , SCHWARZ, M. , ZIMMERMANN, R. - Literatur für eine neue Wirklichkeit. Bibliographie und Geschichte des Verlags J.H.W. Dietz Nachf. 1881 bis 1981 und der Verlage Buchhandlung Vorwärts, Volksbuchhandlung Hottingen/Zürich, German Cooperative Print. & Publ. Co., London, Berliner Arbeiterbibliothek, Arbeiterjugendverlag, Verlagsgenossenschaft 'Freiheit', Der Bücherkreis.
591915: EMMECHE, C. - The garden in the machine. The emerging science of artificial life
603616: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. 2 delen.
613691: EMMER, R.E. - Economic analysis and scientific philosophy. Foreword by C.F. Carter.
609381: EMMER, R.E. - Economic analysis and scientific philosophy. Foreword by C.F. Carter.
625257: EMMET, D.M. - The nature of metaphysical thinking.
618390: EMMET, D.M. - The nature of metaphysical thinking.
617324: EMMETT, D., MACINTYRE, A., (ED.) - Sociological theory and philosophical analysis. A collection edited with an introduction.
625226: EMMETT, D. - Rules, roles and relations.
600661: EMMETT, D., MACINTYRE, A., (ED.) - Sociological theory and philosophical analysis. A collection ed. with an introduction.
568923: EMMETT, D., MACINTYRE, A., (ED.) - Sociological theory and philosophical analysis. A collection edited with an introduction.
579886: ENCAUSSE, H.C. D' - La gloire des nations ou la fin de l'empire soviétique.
574762: ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, THE - The Encyclopaedia Britannica. A dictionary of arts, sciences, and general literature. 24 volumes + 1 index volume. With list of contributors and key to their initials + The new volumes of the Encyclopaedia Britannica constituting in combination with the existing volumes of the ninth edition the tenth edition of that work, and also supplying a new distinctive, and independent library of reference dealing with recent events and developments.10 volumes. 35 volumes.
613076: ENDE, T. VAN DEN - Denken doorzien II.
596229: ENDE, T. VAN DEN - Denken doorzien II.
597252: ENDEPOLS, H.J.E., (RED.) - Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen.
608084: ENDRUWEIT, G., TROMMSDORF, G. - Wörterbuch der Soziologie.
586708: ENDTZ, L.J., HASSELT M. VAN, MENSONIDES, H.M. - De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school. Met een voorwoord van G.A. Lindeboom.
622138: DIE, ONG ENG - Chineezen in Nederlandsch-Indië. Sociografie van een Indonesische bevolkingsgroep.
610511: ENGBERSEN, R., JANSEN, T., WITTEVEEN, W., (RED.) - Het retorische antwoord.
608357: ENGEL, P. - La dispute. Une introduction à la philosophie analytique.
625477: ENGEL, S.M. - With good reason. An introduction to informal fallacies.
622267: ENGEL, S.M. - Language and illumination. Studies in the history of philosophy.
593178: ENGELDORP GASTELAARS, P. VAN, MAGALA, S., PREUSS, O., (HRSG.) - Wirkungen kritische Theorie und kritisches Denken.
620325: ENGELHARDT, D. VON, SCHIPPERGES, H. - Die inneren Verbindungen zwischen Philosophie und Medizin im 20. Jahrhundert.
592675: ENGELS, J., KOOISTRA, J. - 't boek van Zwart. Een album amicorum. Met een opstel van J. Kooistra over 'Boek en boekkunst in en om Leek'.
610336: ENGELS, F., KAUTSKY, K. - Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky. Herausgegeben und erläutert von K. Kautsky.
620839: ENGELS, F., KAUTSKY, K., KAUTSKY, B., (HRSG.) - Friedrich Engels' Briefwechsel mit Karl Kautsky. Zweite, durch die Briefe Karl Kautskys vervollständigte Ausgabe von 'Aus der Frühzeit des Marxismus'. Herausgegeben und bearbeitet.
621846: ENGELS, F. - Heer Eugen Dührings omwenteling van de wetenschap. Nederlandse vertaling.
579790: ENGELS, F., MELLINK, A.F. - Het Europese socialisme van de negentiende eeuw. Friedrich Engels.
584456: ENGELS, F., MCLELLAN, D. - Friedrich Engels 1820-1895
619878: ENGELS, F., COATES, Z.K. - The life and teachings of Friedrich Engels.
580964: ENGELS, J.T. - Kinderen van Amsterdam. Burgerweeshuis. Aalmoezeniersweeshuis. Diakonieweeshuis. Sociaal-agogisch Centrum.
614099: ENGELS, F. - Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring).
578659: ENGELS, F., SCHULZ, W., (RED.) - Friedrich Engels der Denker und Revolutionär.
622051: ENGELS, F., MAYER, G. - Friedrich Engels. Eine Biographie. 2 volumes.
580739: ENGELS, F., MAYER, G. - Friedrich Engels. Eine Biographie. 2 volumes.
580020: ENGELS, F., KAUTSKY, K. - Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky. Herausgegeben und erläutert von K. Kautsky.
609288: ENGELS, F. - Van utopie tot wetenschap. Opnieuw vertaald door B. Engelander. Met een inleiding van dr. H. Brugmans.
608727: ENGELS, F. - De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat. In verband met de onderzoekingen van L.H. Morgan. Tweede en vermeerderde druk.
593228: ENGELS, F., GEMKOW, H., BARTEL, H., BECKER, G. - Friedrich Engels. Eine Biographie.
590693: DECLARATION PARLIAMENT ENGLAND - A declaration of the parliament of the commonwealth of England, relating to the affairs and proceedings between this commonwealth and the States General of the United Provinces of the Low-Countreys, and the present differences occasioned on the States part. And the answer of the parliament to three papers from the ambassadors extraordinary of the States General, upon occasion of the late fight between the fleets. With a narrative of the late engagement between the English and Holland fleet. As also a collection of the proceedings in the treaty between the lord Pauw, ambassador extraordinary from the States General of the United Provinces, and the parliament of the Commonwealth of England.
585440: ENGLEFIELD, F.R.H. - Language. Its origin and relation to thought. Edited by G.A. Wells and D.R. Oppenheimer.
618409: ENGLER, W. - Lüge als Prinzip. Aufrichtigkeit im Kapitalismus. Mit 25 Abbildungen.
613109: ENKLAAR, D.T. - Varende luyden. Studiën over de middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
591968: ENKLAAR, D.T. - Varende luyden. Studiën over de middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
592674: ENSOR, J., FARMER, J.D. - Ensor.
616815: ENTWISTLE, W.J. - The Arthurian legend in the literatures of the Spanish peninsula.
579996: ENZENSBERGER, H.M. - Der kurze Summer der Anarchie. Buenaventura Durrutis Leben und Tod. Roman.
578702: ENZENSBERGER, H.M. - Ach Europa! Waarnemingen uit zeven landen met een nawoord uit het jaar 2006
621970: ENZENSBERGER, H.M., ZIMMERMANN, A. - Hans Magnus Enzensberger. Die Gedichte und ihre literaturkritische Rezeption.
578703: ENZENSBERGER, H.M. - De stuurloze avant-garde
597502: ENZENSBERGER, H.M. - Mittelmass und Wahn. Gesammelte Zerstreuungen.
583749: ENZENSBERGER, H.M. - Mittelmass und Wahn. Gesammelte Zerstreuungen.
591138: ENZENSBERGER, H.M. - Politik und Verbrechen. Neun Beiträge.
575624: ENZENSBERGER, H.M. - Mausoleum. Siebenunddreissig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts.
618429: ENZENSBERGER, H.M. - Europe, Europe. Forays into a continent
572643: ENZENSBERGER, H.M. - Die grosse Wanderung. Dreiunddreissig Markierungen. Mit einer Fussnote 'Über einige besonderheiten bei der Menschenjagd'.
598304: ENZENSBERGER, H.M. - Politik und Verbrechen. Neun Beiträge.
614672: ENZENSBERGER, H.M. - Lof van de inconsequentie. Essays. Samenstelling en nawoord C. Offermans
584742: ENZENSBERGER, H.M. - Lof van de inconsequentie. Essays. Samenstelling en nawoord C. Offermans
617861: EPHREM THE SYRIAN, CRAMER, W. - Die Engelvorstellungen bei Ephräm dem Syrer.
617104: EPICTETUS, EPICTETI - Epicteti enchiridion, et cebetis tabula, Graecè, & Latinè, prioribus editionibus emendatiora & aucttiora.
623697: EPICTETUS - Handbüchlein der Moral und Unterredungen. Herausgegeben von Heinrich Schmidt.
625198: EPICURUS, LEOPOLD, J.H. - Uit den tuin van Epicurus.
614967: EPICURUS - Letters, principal doctrines and Vatican sayings
615402: EPICURUS, BOLLACK, J., LAKS, A. , (ED.) - Etudes sur l'epicurisme antique.
614601: EPICURUS, CONCHE, M. - Épicure: Lettres et maximes.
617036: EPP, F.H. - Mennonites in Canada, 1786-1920. The history of seperate people. Illustrations by Douglas Ratchford.
603875: EPPELSHEIMER, H.W., KÖTTELWESCH, C., KOSSMANN, B., (HRSG.) - Bibliographie der deutschen Literaturwissenschaft. Band I-XL. 1945-2000. 40 volumes.
609053: EPPLER, E. - Die Wiederkehr der Politik.
625041: ERASMUS, DESIDERIUS - Briefe. Verdeutscht und herausgegeben von Walther Köhler. Mit 8 Abbildungen.
616684: ERASMUS, DESIDERIUS - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. In een vertaling van M.J. Steens. Brieven 142-297.
616685: ERASMUS, DESIDERIUS - De correspondentie van Desiderius Erasmus 4. In een vertaling van M.J. Steens. Brieven 446-593.
616692: ERASMUS, DESIDERIUS, LINDEBOOM, J. - Erasmus. Onderzoek naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan.
620634: ERASMUS, DESIDERIUS, COPPENS, CHR., IJSEWIJN, J., ROEGIERS, J., TOURNOY, G. , (ED.) - Erasmiana lovaniensia. Catalogus van de Erasmus-tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, november-december 1986.
602141: ERASMUS, DESIDERIUS, LIGT, B. DE - Erasmus begrepen uit de geest der renaissance.
616683: ERASMUS, DESIDERIUS - Erasmus von Rotterdam. Vorkämpfer für Frieden und Toleranz. Ausstellung zum 450. Todestag des Erasmus von Rotterdam veranstaltet vom Historischen Museum Basel. 26. April bis 7. Sept. 1986.
624175: ERASMUS, DESIDERIUS, HUIZINGA, J. - Erasmus.
622845: ERASMUS, DESIDERIUS - Over opvoeding en vrije wil. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Sperna Weiland.
619939: ERASMUS, DESIDERIUS, ECKERT, W.P. - Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. 2 volumes.
619249: ERASMUS, DESIDERIUS, HUIZINGA, J. - Erasmus.
622846: ERASMUS, DESIDERIUS - Lof der zotheid of De dwaasheid gekroond. Een pronkrede
595346: ERASMUS, DESIDERIUS - Briefe. Verdeutscht und herausgegeben von Walther Köhler. Mit 8 Abbildungen.
625029: ERASMUS, DESIDERIUS - The 'Adages' of Erasmus. A study with translations by Margaret Mann Phillips.
620282: ERASMUS, DESIDERIUS, CARON, W.J.H. - Klank en teken bij Erasmus en onze oudste grammatici.
616785: ERASMUS, DESIDERIUS - Erasmus and his age. Selected letters of Desiderius Erasmus. Edited by H.J. Hillerbrand
621440: ERASMUS, DESIDERIUS - Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Ordinis primi Tomus octavus.
621441: ERASMUS, DESIDERIUS, REEDIJK, C. - The poems of Desiderius Erasmus. With introduction and notes.
616696: ERASMUS, DESIDERIUS, SMITH, P. - Erasmus. A study of his life, ideals, and place in history.
616695: ERASMUS, DESIDERIUS, MEISSINGER, K.A. - Erasmus von Rotterdam.
624176: ERASMUS, DESIDERIUS - Lof der zotheid. Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515
624208: ERASMUS, DESIDERIUS - De draagbare Erasmus. Samengesteld en ingeleid door J. Trapman.
623847: ERASMUS, DESIDERIUS, BAINTON, R.H. - Erasmus of Christendom.
617099: ERASMUS, DESIDERIUS - Eenige deels boertige en satirieke, deels meer ernstige zamenspraken van Desiderius Erasmus, of tafereelen uit de zestiende eeuw. Naar Erasmus' Latijn vrij vertaald en met eene voorrede, korte inleidingen en aanteekeningen voorzien door mr. B.H. Lulofs.
616677: ERASMUS, DESIDERIUS, GERLO, A. - Erasmus van Rotterdam. Zeven studies.
616676: ERASMUS, DESIDERIUS, NOORDENBOS, O. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door O. Noordenbos en T. van Leeuwen. Met een woord vooraf door J. Huizinga.
621427: ERASMUS, DESIDERIUS - Het boek tegen de barbarij
625192: ERASMUS, H.J. - The origins of Rome in historiography from Petrarch to Perizonius.
611738: ERASMUS, DESIDERIUS, TENTOONSTELLING - Tentoonstelling Erasmus en Leuven. Catalogus. Stedelijk Museum, 17 nov. - 15 dec. 1969.
624488: ERASMUS, DESIDERIUS - Vrede's weeklacht en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein. Uit het Latijn vertaald en toegelicht door P.M.M. Geurts.
609596: ERASMUS, DESIDERIUS, EBBINGE-WUBBEN, J.C., BLOM, N. VAN DER, GULIK, E. VAN - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober. 2 delen.
625341: ERASMUS, DESIDERIUS, SUCHTELEN, N. VAN - Oorlog. Feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus den eersten Europeaan en onvermoeiden bestrijder van de oorlog. Waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus' vertoog over het spreekwoord 'dulce bellum inexpertis' wie zoet hem hiet kent d'oorlog niet. Bandtekekening Albert Hahn jr.
610576: ERASMUS, DESIDERIUS, MÜLLER, A. - Leven van Desiderius Erasmus. Voorafgegaan door eenige beschouwingen over de wereldgeschiedenis, als inleiding, tot aanwijzing van de overeenkomst in de ontwikkeling van elken bijzonderen mensch, en die der menschheid. Naar het Hoogduitsch.
616686: ERASMUS, DESIDERIUS - De correspondentie van Desiderius Erasmus 5. In een vertaling van M.J. Steens. Brieven 594-841.
617066: ERASMUS, DESIDERIUS, FROUDE, J.A. - Life and letters of Erasmus. Lectures delivered at Oxford 1893-4. New impression.
14428: ERASMUS, DESIDERIUS, EBBINGE-WUBBEN, J.C., BLOM, N. VAN DER, GULIK, E. VAN - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober. 2 delen + handleiding.
624562: ERASMUS, DESIDERIUS, BAUMANN, E.D. - Medisch-historische studiën over Des. Erasmus.
617846: ERASMUS, DESIDERIUS, HUIZINGA, J. - Erasmus.
617098: ERASMUS, DESIDERIUS, MÜLLER, A. - Leven van Desiderius Erasmus. Voorafgegaan door eenige beschouwingen over de wereldgeschiedenis, als inleiding, tot aanwijzing van de overeenkomst in de ontwikkeling van elken bijzonderen mensch, en die der menschheid. Naar het Hoogduitsch.
621066: ERASMUS, DESIDERIUS, HUIZINGA, J. - Erasmus.
616688: ERASMUS, DESIDERIUS - De correspondentie van Desiderius Erasmus 3. In een vertaling van M.J. Steens. Brieven 298-445.
621770: ERASMUS, DESIDERIUS - De klacht van de vrede die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. Inleiding J.J.M. Meyers
611706: ERASMUS, DESIDERIUS, LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands humanisme.
625032: ERASMUS, DESIDERIUS, HYMA, A. - The youth of Erasmus.
623809: ERASMUS, DESIDERIUS, SOWARDS, J.K. - Literary and educational writings 4. De pueris instituendis. De recta pronuntiatone
617007: ERASMUS, DESIDERIUS - Luther is mij volkomen vreemd. Uit de brieven van Erasmus
620386: ERASMUS, DESIDERIUS - De lof der zotheid
623858: ERASMUS, DESIDERIUS - Lof der zotheid. Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515
608808: ERASMUS, DESIDERIUS, KISCH, G. - Erasmus und die Jurisprudenz seiner Zeit. Studien zum humanistischen Rechtsdenken.
608483: ERASMUS, DESIDERIUS, FROUDE, J.A. - Life and letters of Erasmus. Lectures delivered at Oxford 1893-4. New impression.
623027: ERASMUS, DESIDERIUS, LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands humanisme.
615170: ERASMUS, DESIDERIUS - Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Denvo recognitum et auctum per P. S. Allen. Operam Dante adsidvam H.M. Allen. Complete in 12 volumes.
617117: ERASMUS, DESIDERIUS, KOCH, A.C.F. - The year of Erasmus' birth and other contributions to the chronology of his life
622849: ERASMUS, DESIDERIUS - Het verbod vlees te eten en andere gelijkaardige bepalingen die van mensen uitgaan in een vertaling van John Piolon.
611469: ERASMUS, DESIDERIUS, POL, B. VAN DE - Lieve Erasmus, verkeren met een denker.
611470: ERASMUS, DESIDERIUS, MEISSINGER, K.A. - Erasmus von Rotterdam.
613563: ERASMUS, DESIDERIUS, ENGELS, M.H.H. , (RED.) - Catalogus van werken door Erasmus van Rotterdam geschreven of uitgegeven, aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van Friesland.
617996: ERASMUS, DESIDERIUS - Een portret in brieven
622848: ERASMUS, DESIDERIUS - Pas de deux in stilte. De briefwisseling tussen Desiderius Erasmus en paus Adrianus VI (1522-1523). Uit het Latijn vertaald en ingeleid door Michiel Verweij. Met een voorwoord van Adrianus H. van Luyn.
578892: ERASMUS, DESIDERIUS - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: C. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
14424: ERASMUS, DESIDERIUS, EUSTACHIUS VAN ZICHEM - Erasmi Roterodami canonis quinti interpretatio. Le dernier écrit louvaniste anti-Érasmien édité introduit et annoté par J. Coppens. Met een samenvatting in het Nederlands.
616783: ERASMUS, DESIDERIUS - Erasmus and his age. Selected letters of Desiderius Erasmus. Edited by H.J. Hillerbrand
614923: ERASMUS, DESIDERIUS, JENSMA, G.T., BLOCKMANS, W., SPERNA WEILAND, J. - Erasmus. De actualiteit van zijn denken.
623960: ERASMUS, DESIDERIUS, BUSKEN HUET, C. - Erasmus. Met ruim 60 illustraties.
571902: ERASMUS, DESIDERIUS, NOORDENBOS, O. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door O. Noordenbos en T. van Leeuwen. Met een woord vooraf door J. Huizinga. Bijgevoegd: Noordenbos. In het voetspoor van Erasmus.
7215: ERASMUS, DESIDERIUS - Een betoog over de lof van de geneeskunde.
7162: ERASMUS, DESIDERIUS, BATTUM, A. VAN - Erasmus. Rebel tegen wil en dank.
6271: ERASMUS, DESIDERIUS, LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam.
608255: ERASMUS, DESIDERIUS, GLIND, A. VAN DE - Erasmus. Europeaan, humanist, christen. Arjanne van den Berg Fotografie. Anneke van den Akker Illustraties.
607824: ERASMUS, DESIDERIUS, SCHLÜTER, L.L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het Convivium religiosum van Erasmus.
606199: ERASMUS, DESIDERIUS, LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands humanisme.
605806: ERASMUS, DESIDERIUS - Catalogus van geschriften over leven en werken van Desiderius Erasmus aanwezig in de bibliotheek der gemeente Rotterdam. Lijst 133, juli 1936.
618848: ERASMUS, DESIDERIUS, POL, B. VAN DE - Lieve Erasmus, verkeren met een denker.
580511: ERASMUS, DESIDERIUS - Een derde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
601552: ERASMUS, DESIDERIUS, VLOEMANS, A. - Erasmus. Een levensbeeld met een keuze uit zijn brieven.
616675: ERASMUS, DESIDERIUS, FROUDE, J.A. - Desiderius Erasmus. Zijn leven en zijne brieven. Uit het Engelsch vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door J.H. Maronier. 2 delen in 1 band.
588086: ERASMUS, DESIDERIUS, BATTUM, A. VAN - Erasmus. Rebel tegen wil en dank.
619814: ERASMUS, DESIDERIUS - Een vierde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
15595: ERASMUS, DESIDERIUS, BLOM, N. VAN DER - Erasmus en Rotterdam.
15931: ERASMUS, DESIDERIUS, VLOEMANS, A. - Erasmus. Een levensbeeld met een keuze uit zijn brieven.
584124: ERASMUS, DESIDERIUS - De lof der zotheid. Moriae encomium dat is de lof der zotheid. In het Nederlands vertaald door A. Dirkzwager en A.C. Nielson.
619340: ERASMUS, DESIDERIUS - Het boeckje van Erasmus aengaende de beleeftheid der kinderlijcke zeden. Herdruk naar de Latijns-Nederlandse uitgave van 1678.
603726: ERASMUS, DESIDERIUS, EBBINGE-WUBBEN, J.C., BLOM, N. VAN DER, GULIK, E. VAN - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober. 2 delen.
614078: ERBSTÖSSER, M. - Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte.
603813: ERBSTÖSSER, M. - Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte.
603559: ERBSTÖSSER, M. - Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte.
617983: ERDMAN, C. - Studien zur Briefliteratur Deutschlands im elften Jahrhundert.
579704: ERDMANN, J.E., GLOCKNER, H. - Johann Eduard Erdmann. Mit einem Bildnis.
624839: ERDMANN, K.D. - Die Ökumene der Historiker. Geschichte der Internationalen Historikerkongresse und des Comité International des Sciences Historiques.
579819: ERDMANN, J.E. - Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie. Faksimile-Neudruck in sieben Bänden. Mit einer Einführung in Johann Eduard Erdmanns Leben und Werke. Mit einem Bidnis. 7 volumes.
614918: ERDMANN MIRUS, ADAM - Biblisches Antiquitaeten Lexicon, worinnen die in der heil. Schrift vorkommende Nahmen, Eigenschafften und Verrichtungen derer Personen, die Sachen und ihre Benennungen, der Gottesdienst, die Opffer, zugleich die heydnischen Götter, das jüdische policey-Wesen, die Oeconomie, allerhand Ceremonien und Gebräuche, Länder, Städte, Dörffer, Gebäude, merckwürdige Örter, Flüsse, Brunnen, Seen, Berge, Thäler, Bäume, Menschen, Tiere, Mineralien, Gestirne, Wunder-Zeichen am Himmel, allerhand Zeit-Rechnungen, Maass, Gewicht, Geschlechts-Register, sonderbahre Begebenheiten, Wunderwercke, Künste, Handtierungen u.s.w. In Summa was so wohl vor und unter dem Levitischen Gottesdienste, der Israelitischen Republique und Haus-Stand aus dem alten und neuen Testament zu verstehen und zu wissen, entweder nothwendig oder nützlich ist (...).
7849: THEOPHRASTUS VAN ERESUS - The characters of Theophrastus. Newly edited and translated by J.M. Edmonds and A.D. Knox.
615453: ERGIN, M., ZOU'BI, M.R., (ED.) - Science, technology and innovation for sustainable development in the islamic world: The policies and politics rapprochement. Proceeding of the 16th IAS science conference on science, technology and innovation for sustainable development in the islamic world: The policies and politics rapprochement organised in Kazan, Tatarstan, Russia: 25-28 august 2008.
623076: ERICKSEN, R.P. - Theologen onder Hitler. Gerhard Kittel. Paul Althaus. Emaunuel Hirsch
608161: ERIKSON, K., (ED.) - Encounters.
609717: ERKELENS, H. VAN - Einstein, Jung en de relativiteit van God.
623869: ERKELENS, H. VAN - Einstein, Jung en de relativiteit van God.
586133: ERLANGER, P. - Bartholomäusnacht. Die Pariser Bluthochzeit am 24. August 1572. Ins Deutsche übertragen von N. Klocke.
567385: ERMAN, A. - Die Religion der Ägypter. Ihr Werden und Vergehen in vier Jahrtausenden. Mit 10 Tafeln und 186 Abbildungen im Text.
599297: ERMAN, A. - Kurzer Abriss der aegyptischen Grammatik.
576357: ERMAN, A. - Kurzer Abriss der aegyptischen Grammatik.
620639: ERMINI, F. - Poeti epici latini del secolo X.
583754: ERNST, M., SAN LAZZARO, G. DI, (ED.) - Homage to Max Ernst.
607696: ERNST, P. , KUTZBACH, K.A. - Die neuklassische Bewegung um 1905. Paul Ernst in Düsseldorf. Dargestellt und dokumentiert.
615842: ERNST, M., RUSSELL, J. - Max Ernst. Life and work.
607697: ERNST, P. , KUTZBACH, K.A. - Paul Ernst in St. Georgen. Briefe und Berichte aus den Jahren 1925 bis 1933. Ein Gedenkschrift zum 100. Geburtstag des Dichters. Mit 25 Bildern.
603117: ERNST, O. - Appelschnut. Neues und Altes von ihren Taten, Abenteurn und Meinungen. Mit Bildern von Richard Scholz.
590077: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
590076: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
597905: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
604472: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
598093: ERSCH, J.S., GEISSLER, C.A. - Handbuch der philosophischen Literatur der Deutschen von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Jahre 1850. Vorwort und Registerbearbeitung von L. Geldsetzer.
582351: ES, G. VAN, SAMPIEMON, J.H., STARINK, L., (RED.) - Door onze redacteuren. NRC handelsblad 1970-1995.
598422: ESCHER, M.C., LOCHER, J.L. (RED.) - De werelden van M.C. Escher. Het werk van M.C. Escher, toegelicht door J.L. Locher, C.H.A. Broos, M.C. Escher, G.W. Locher, H.S.M. Coxeter.
612281: ESKENS, E. - Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen. Met stadswandelingen door Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Delft, Den Haag, Deventer, Groningen, Haarlem, Leiden, Leuven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
605963: ESKES, T.J. - Het wondere toeval.
614924: ESPRIELLA, DON MANUEL ALVAREZ (ROBERT SOUTHEY) - Letters from England
612931: ESSER, A. - Das Phänomen Reue. Versuch einer Erhellung ihres Selbstverständnisses.
622131: ESSERS, B. - Een oudindische symboliek van het geluid. Als proeve van archaische godsdienstphaenomenologie en godsdienstphilosophie.
613131: ESTERMANN, A., (HRSG.) - Politische Avantgarde 1830-1840. Eine Dokumentation zum 'jungen Deutschland'. Mitarbeit am Kommentar : Heinz J. Schajka. Complete in 2 volumes.
582745: ETCHEGOYEN, A. - La valse des éthiques.
617322: EUCKEN, R. - Geistige Strömungen der Gegenwart. Der Grundbegriffe der Gegenwart. Unveränderter Neudruck.
160: EUCKEN, R. - Geistige Strömungen der Gegenwart. Der Grundbegriffe der Gegenwart.
3471: EUCKEN, R. - Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt. Neue Grundlegung einer Weltanschauung.
569179: EUCKEN, R. - Die Lebensanschauungen der grossen Denker. Eine Entwicklungsgeschichte des Lebensproblems der Menschheit von Plato bis zur Gegenwart.
578902: EUCKEN, R. - Zur Sammlung der Geister.
6728: EUCKEN, R. - Lebenserinnerungen. Ein Stück deutschen Lebens.
607402: EUCKEN, R. - Der Sinn und Wert des Lebens.
623506: EUCLIDES, BUSARD, H.L.L. - The translation of the Elements of Euclid from the Arabic into Latin by Hermann of Carinthia (?).
615913: EUCLIDES, MUELLER, I. - Philosophy of mathematics and deductive structure in Euclid's Elements.
604652: EULENBERG, H. - Die Hohenzollern.
598740: EULENBURG, A., (HRSG.) - Real-Encyclopädie der gesamten Heilkunde. Medicinisches-chirurgisches Handwörterbuch für praktische Ártzte. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt und Farbendrucktafeln. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 26 volumes. + 5 Encyclopädische Jahrbücher der gesamten Heilkunde. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt. Total 31 volumes.
596673: EUW, A. VON - Évangéliaires Carolingiens enluminés. Traduction française: J. Foret.
602227: EVANS-WENTZ, W.Y. - Het Tibetaanse dodenboek volgens Lama Kazi Dawa-Samdup's Engelse vertaling van het Bardo Thödol. Voorwoord van Lama Anagarika Govinda. In het Nederlands vertaald door E.A. Rutgers. Inleiding B. van der Meer.
620909: EVANS-WENTZ, W.Y. - Het Tibetaanse dodenboek volgens Lama Kazi Dawa-Samdup's Engelse vertaling van het Bardo Thödol. Voorwoord van Lama Anagarika Govinda. In het Nederlands vertaald door E.A. Rutgers. Inleiding B. van der Meer.
13130: EVANS, M., (ED.) - The painter's object.
587264: EVANS, H., SPENCER, J., (ED.) - UFO's 1947-1987. The 40-year search for an explanation. Compiled and edited for the British UFO research association.
617326: EVANS, J.D., HELBO, A. , (ED.) - Semiotics and international scholarship: Towards a language of theory.
580347: EVANS, J.C. - The metaphysics of transcendental subjectivity. Descartes, Kant and W. Sellars.
615449: EVANS, G.A., WEBB, R.L, WIEBE, R.A., (ED.) - Nag Hammadi texts and the Bible. A synopsis and index.
625393: EVANS-WENTZ, W.Y., (HRSG.) - Das tibetanische Totenbuch oder Die Nach-Tod-Erfahrungen auf der Bardo-Stufe. Nach der englischen Fassung des Lama Kazi Dawa Samdup herausgegeben. Übersetzt und eingeleitet von L. Göpfert-March. Mit einer Einführung un einem psychologischen Kommentar von C.G. Jung und einem Vorwort von John Woodroffe. Mit vier Kunstdrucktafeln.
625463: EVDOKIMOV, P. - L'art de l'icône. Théologie de la beauté.
596951: EVERSDIJK SMULDERS, L. - Anderen zijn anders.
622912: EVERTSEN DEN JONGE, CORNELIS - De Zeeuwsche expeditie naar de west onder Cornelis Evertsen den jonge 1672-1674. Nieuw Nederland een jaar onder Nederlandsch bestuur. Uitgegeven door C. de Waard. Met 7 platen en kaarten.
568736: ÉVRARD DE BÉTHUNE, GRONDEUX, A. - La Graecismus d'Évrard de Béthune à travers des gloses. Entre grammaire positive et grammaire spëculative du XIIIe au XVe siècle.
601575: EWERS, M. - Naturwissenschaftliche Didatik zwischen Kritik und Konstruktion.
608897: EWING, A.C. - Ethics.
616249: EXQUEMELIN, A.O. - The bucaneers of America. Comprising a pertinent and truthful description of the principal acts of depredation and inhuman cruelty committed by the English and French bucaneers against the Spaniards in America. Written by A.O. Exquemelin who himself, of necessity, was present at all these acts of plunder
614998: EXTON, J.H. - Crucible of science. The story of the Cori laboratory.
612467: EYBERS, E. - Versamelde gedigte.
572101: EYCK, P.N. VAN - De tuin. Een gedicht.
583819: EYNDIUS, JACOB - Chronici Zelandiae libri duo.
619064: EYRE, L. - Zou je denken? Een vrolijke kijk op de filosofie
619867: EYSENCK, H.J. - The dynamics of anxiety and hysteria. An experimental application of modern learning theory to psychiatry.
608984: EYSENCK, M.W., (ED.) - The Blackwell dictionary of cognitive psychology.
14940: EYSINGA, W.J.M. VAN - De wording van het twaalfjarig bestand van 9 april 1609.
587548: EYSINK, R. - Collectieve voorstellingen in het denken der natuurvolken.
595775: EZRA, O. - The withdrawal of rights. Rights from a different perspective.
619773: FAAS, E.L. - Creativiteit in wetenschap. Een historisch-psychologische studie.
580845: FAAS, K.E. - Schein und Sein in der frühelisabethanischen Lyrik und Prosa (1550-1590).
587919: FABER, J.A. - Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800. 2 delen.
566740: FABER, W. - Wijsgeren in Nederland.
613951: FABER, J. - Vestigium ecclesiae. De doop als 'spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus).
616245: FABIAN, A. - The skull collectors. Race, science, and America's unburied dead.
571082: FABRA, P. - L'anticapitalisme. Essai de réhabilitation de l'économie politique.
615429: FABRE-VASSAS, C. - Jews, christians, & the pig
583526: FABRE, J.A. - Essai sur la maniere la plus avantageuse de construire les machines hydrauliques, et en particulier les moulins a bled. Ouvrage entièrement fondé sur la théorie modifiée par l'expérience, & terminé par un traité pratique où l'on a mis les principes de la construction à la portée des constructeurs, auxquels on ne suppose d'autres connoissances que celles de l'arithmétique ordinaire.
607479: FABRI DE PEREISC, N.C., FERRIER, J., (ED.) - Les fioretti du quadricentennaire de Fabri de Peiresc. Illustrations originales de Albert Decaris, André Metenier, Philippe Meyer, Henri Olive-Tamari.
588932: FABRICIUS, J. - Hopheisa, in regen en wind.
596563: FABRICIUS, J. - Uit mijn tijd.
587636: FABRICIUS, J. - Mensen, die ik gekend heb.
623285: FABRIS, C. - Étudier et vivre à Paris au moyen âge. Le collège de Laon (XVIe-XVe sièclles).
615425: FAES DE MOTTONI, B. - Il platonismo medioevale.
599486: FAGAN, B.M. - Waar bleven de schatten van de farao's. Over rovers, schatgravers en archeologen. Nederlandse vertaling: H.J. Bergmans.
590001: FAGAN, B.M. - Archeologie. Oorsprong en geschiedenis van de mensheid
20230: FAGE, J.D., OLIVER, R., (ED.) - The Cambridge history of Africa. complete in 8 volumes.
613099: FAGOTHEY, A. - Right and reason. Ethics in theory and practice.
9208: FAGOTHEY, A. - Right and reason. Ethics in theory and practice.
624550: FAKHRY, M. - Islamic occasionalism and its critique by Averroës and Aquinas.
609935: FALCK, C. - Myth, truth and literature. Towards a true post-modernism.
7144: FALCKENBERG, R. - Geschichte der neueren Philosophie. Von Nikolaus von Kues bis zur Gegenwart. Im Grundriss dargestellt.
589001: FALCO, G. - The holy Roman republic. A historic profile of the middle ages
625093: FALIEROS, MARINOS, GEMERT, A.F. VAN - Marinos Falieros en zijn beide liefdesdromen.
621200: FALK, W. - Der kollektive Traum vom Krieg. Epochale Strukturen der deutschen Literatur zwischen 'Naturalismus' und 'Expressionismus'.
585505: FALKENBERG, R., FERCHLAND, B., JAHNKE, K.H. - Geschichte der deutschen Arbeiterjugendbewegung 1904-1945.
620488: FALKENBURG, R. , JONG, J. DE, MEADOW, M. , (RED.) - Hof-, staats- en stadsceremonies. Court, state and city ceremonies.
607698: FALLADA, H. - Der eiserne Gustav. Roman.
605677: FALLS, C. - De grote veldslagen
619907: AL-FARABI, NETTON, I.R. - Al-Farabi and his school.
620420: AL-FARABI - Al-Farabi's commentary and short treatise on Aristotle's De Interpretatione.Translated with an introduction and notes by F.W. Zimmermann
579235: FARACE, D.J. - The sacred-profane dichotomy. A comparative analysis of its use in the work of Emile Durkheim and Mircea Eliade, as far as published in English.
577453: FARADAY, M. - The selected correspondence of Michael Faraday. Edited on behalf of the Royal Institution of Great Britain by L. Pearce Williams with the assistance of Rosemary Fitzgerald & Olivier Stallybrass. 2 volumes.
622895: FARAL, E. - Les arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle. Recherches et documents sur la technique littéraire du moyen age.
617870: FARB, P., ARMELAGOS, G. - Consuming passions. The anthropology of eating.
592341: FARBER, M., (RED.) - L'activité philosophiques contemporaine en France et aux États-Unis. 2 volumes.
617319: FARBER, M., (RED.) - L'activité philosophiques contemporaine en France et aux États-Unis. 2 volumes.
593933: FARBER, M. - Naturalism and subjectivism.
619565: FARBER, M. - The search for an alternative. Philosophical perspectives of subjectivism and marxism.
624893: FARLEY, J. - The spontaneous generation controversy from Descartes to Oparin.
16909: FARR, J.R. - Authority and sexuality in early modern Burgundy (1550-1730).
18384: FARRER, T. - The state in its relation to trade.
624675: FARRER, A. - Faith and speculation. An essay in philosophical theology containing the Deems Lectures 1964.
4120: FARUQI, I.R.A. AL - Christian ethics. A historical and systematic analysis of its dominant ideas.
620707: FARVACQUES, R. DE, SCHRODER, J., BREINIUS, J. - Medicina Pharmaceutica, of groote algemeene Schatkamer der drogbereidende Geneeskonst. Voorzien met Naaukeurige Aanmerkingen over veele Misbruiken in de Chemie en Medicyne, welke verbetert worden. Door verscheide groote Konstlievenden, op verscheide Titels stukswyze voorheen dikwils uitgegeeven, en naderhand overzien, in orde gebragt, vermeerdert en verbetert door den uitmuntenden Heer, Robertus de Farvacques, eerste Lyfmedicus van zyn koninglyke Majesteit, Karel den Tweden. enz. enz. Met een Voorreden van den vermaarden Heer, Hieronumus David Gaubius, M.D. en Professor in de Chemie en Medicyne te Leiden. Waar by nu gevoegt is een ontsloten Kabinet der Simplicia, of enkele Drogeryen, door Johannes Schròder, Apotheker te Leiden. Hier is bygevoegt eene naauwkeurige Verhandeling van de Acmella, een zeer gezegent Hulpmiddel voor Graveel, Steen, en meer andere zwaare Ongemakken, door den Heer J. Breinius beschreven (...). Drie delen in een band.
616320: FASANI, L. - Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de archeologie. Nederlandse vertaling en bewerking: Cornelis W.A.J.A. Walraven.
616890: FASSEUR, C. - Wilhelmina. De jonge koningin.
608254: FASSEUR, C. - Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956.
611897: FASSEUR, C. - Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956.
624621: FAST, J.D. - Entropie. Klassieke en quantummechanische fundering van het entropiebegrip. Berekening van de entropie van gassen uit spectrale gegevens.
619929: FATTORI, M., BIANCHI, M. (ED.) - Ratio. VII colloquio internazionale Roma, 9-11 gennaio 1992.
581074: FAURÉ-FREMIET, P. - L'univers non-dimensionel et la vie qualitative. Préface de E. Bréhier.
622545: SIMON OF FAVERSHAM - Quaestiones super libro elenchorum. Edited by Sten Ebbesen, Thomas Izbicki, John Longeway a.o.
621237: FAVIER, J. - Gold und Gewürze. Der Aufstieg des Kaufmanns im Mittelalter. Aus dem Französischen von Roswitha Schmid.
604136: FAVIER, J. - In naam van God en des gewins. De wording van de zakenman
14119: FAVIER, J. - In naam van God en des gewins. De wording van de zakenman
595780: FAYE, J., SCHEFFLER, U., URCHS, M., (ED.) - Things, facts and events.
618739: FEARN, N. - Zeno en de schildpad. Denken als de grote filosofen
600315: FEARN, N. - Zeno en de schildpad. Denken als de grote filosofen
625453: FEBER, G.H.A. - Beschouwingen over crimineele psychologie.
618501: FEBVRE, L. - Pour une histoire à part entière.
600253: FEBVRE, L. - Au coeur religieux du XVIe siècle.
622511: FECHNER, G.T. - Über die Seelenfrage. Ein Gang durch die sichtbare Welt um die unsichtbare zu finden. Besorgt von E. Spranger. Mit einem Geleitwort von Friedrich Paulsen.
570664: FECHNER, G.T. - Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht.
4979: FECHNER, G.T. - Über die Seelenfrage. Ein Gang durch die sichtbare Welt um die unsichtbare zu finden. Besorgt von E. Spranger. Mit einem Geleitwort von F. Paulsen.
610161: FEDER, L. - Crowell's handbook of classical literature. A modern guide to the drama, poetry, and prose of Greece and Rome, with biographies of their authors.
621241: FEDIN, KONSTANTIN, BLUM, J.M. - Konstantin Fedin. A descriptive and analytical study.
620129: FEENSTRA, H. - Drentse edelen tijdens de Republiek. Een onderzoek naar hun economische positie.
581991: FEEZELL, R.M., HANCOCK, C.L. - How should I live?. Philosophical conservations about moral life.
617935: FEIBLEMAN, J.K., LEE, H.N., BOSE, S. DU - Studies in philosophical psychology.
597833: FEIJS, L.M.G., JONKERS, H.B.M. - Formal specification and design.
607805: FEINBERG, G. - Solid clues. Quantum physics, molecular biology, and the future of science.
617912: FEITH, J., NETSCHER, F. , MEIJER, H. , HASPELS, G.F. - Ons eigen land 1883 - 1908. Uitgegeven door den Algmeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, toeristenbond voor Nederland, ter gelegenheid van zijn vijf- en twintig-jarig bestaan. Compleet in 4 delen.
586752: FEITH, RHIJNVIS, BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'.
601315: FEITH, RHIJNVIS, BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'.
577452: FEJTÖ, F. - Les juifs et l'antisémitisme dans les pays communistes (entre l'integration et la sécession). Suivi de documents et de témoignages.
594442: FEKETE, J., (ED.) - Life after postmodernism. Essays on value and culture.
570166: FEKETE, J., (ED.) - Life after postmodernism. Essays on value and culture.
623757: FELICE, R. DE - Interpretations of fascism
592842: FELLER, J.C., KEMPEN, P.H.J., KORSTEN, H.S.M. - De Rijks in Venlo. Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemenschap.
622269: FELLMANN, D. - Das Gymnasium Montanum in Köln 1550-1798. Zur Geschichte der Artes-Fakultät der alten Kölner Universität.
622945: FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE - Les avantures de Telemaque fils d'Ulysse. Nouvelle edition. Conforme au manuscrit original; avec des notes pour servir d'éclaircissement à la fable & c. Le tout enrichi de planches & de vignettes qui ont raport au sujet.
623184: FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE - Oeuvres de Fénelon, archevéque de Cambrai, précédées d'études sur sa vie, par M. Aimé Martin. 3 volumes.
571766: FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE - Lettres sur divers sujets concernant la religion et la metaphysique.
617450: FENEMA, C.H. VAN - Het Academie-gebouw te Groningen. 1614-1909.
578440: FENNER, P. - Reasoning into reality. A system-cybernetics model and therapeutic interpretation of buddhist middle path analysis.
581080: FENNIS, J. - La 'Stolonomie' et son vocabulaire maritime marseillais. Édition critique d'un manuscrit du XVIe siècle et étude historique, philologique et étymologique des termes de marine levantins. Avec un glossaire, une bibliographie et un index.
598282: FENSTAD, J.E., HALVORSEN, P.K., LANGHOLM, T., BENTHEM, J. VAN - Situations, language and logic.
589624: FENTON, A. - The shape of the past. Essays in Scottish ethnology. 2 volumes.
587733: FENYVESI, C. - Toen de wereld nog heel was. Drie eeuwen herinneringen
614628: FERDINANDUSSE, W.N. - Direct application of international criminal law in national courts.
610887: FERGUSON, W.K. - Europe in transition 1300-1520.
585245: FERGUSON, K. - Measuring the universe. The historical quest to quantify space.
604357: FERGUSON, J. - Encyclopedie an de mystiek en de mysteriegodsdiensten
596948: FERGUSON, M. - Nu wonen daar andere mensen...Terug op Java.
625204: FERMI, L. - Illustrious immigrants. The intellectual migration from Europe 1930-41.
615953: FERNÁNDEZ-SANTAMARIA, J.A. - The state, war and peace . Spanish political thought in the Renaissance 1516-1559.
615033: FERNÁNDEZ-PRIETO, L. , PAN-MONTOJO, J. , CABO, M. , (ED.) - Agriculture in the age of fascism. Authoritarian technocracy and rural modernization, 1922-1945.
624525: FERNEL, JEAN, SHERRINGTON, C. - The endeavour of Jean Fernel with a list of the editions of his writings.
589230: FERNHOUT, R. - Woord en naam in de religies. Een vergelijkend onderzoek.
614749: FERRIER, KATHLEEN, CARDUS, N. , (ED.) - Kathleen Ferrier 1912-1953. A memoir. With contributions by Neville Cardus, Roy Henderson, Gerald Moore, Benjamin Britten a.o. With 50 illustrations.
594141: FERRO, M. - Nicholas II. The last of the tsars
621622: FERRY, L. - Over de liefde. Een filosofie voor de eenentwintigste eeuw
4948: FEST, W. - Dictionary of German history 1806-1945.
610877: FETZER, J.H. - Philosophy and cognitive science.
624859: FETZER, J.H., (ED.) - Principles of philosophical reasoning.
15306: FETZER, J.H., (ED.) - Aspects of artificial intelligence.
593115: FETZER, J.H. - Philosophy of science.
571910: FEUCHTWANGER, L. - Spanische Ballade. Roman.
20234: FEUCHTWANGER, L., KRÖHNKE, K. - Lion Feuchtwanger. Der Ästhet in der Sowjetunion. Ein Buch nicht nur für seine Freunde.
587596: FEUER, L., HOOK, S., O'NEILL, W.L., O'TOOLE, R., (ED.) - Philosophy, history and social action. Essays in honor of L. Feuer. With an autobiographical essay by L. Feuer.
1490: FEUER, L., HOOK, S., O'NEILL, W.L., O'TOOLE, R., (ED.) - Philosophy, history and social action. Essays in honor of L. Feuer. With an autobiographical essay by L. Feuer.
587899: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L. Vanneste.
587900: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L. Vanneste.
587901: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L. Vanneste.
621776: FEUERBACH, L., BAKKER, J.T., HEERING, H.J., ROTHUIZEN, G.TH. - Ludwig Feuerbach. Profeet van het atheïsme. De mens, zijn ethiek en religie.
10603: FEUERBACH, L., XHAUFFLAIRE, M. - Feuerbach et la théologie de la secularisation.
619301: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Mit einem Anhang: Quellenmaterial zum dialektischen Materialismus.
600644: FEUERBACH, L., DEVAUX, P., GOUHIER, H., (RED.) - Feuerbach.
620864: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L. Vanneste.
568783: FEUERBACH, L. - Briefwechsel. Herausgegeben von W. Schuffenhauer.
578334: FEUERLICHT, R.S. - The fate of the jews. A people torn between Israeli power and jewish ethics.
575696: FEUILLETAU DE BRUYN, W.K.H. - Welk aandeel heeft Dr. van Mook gehad in de gezagsschemering in Nederlandsch-Indië?
580221: FEULING, D. - Hauptfragen der Metaphysik. Einführung in das philosophische Leben.
586342: FEVRE, R.W. - The demoralization of western culture. Social theory and the dilemmas of modern living.
596032: FEYERABEND, P., TAMBOLO, L. - L'oceano della conoscenza. Il pluralismo libertario di Paul Karl Feyerabend. Prefazione de R. Festa.
623825: FEYERABEND, P. - Science in a free society.
616097: FEYONA VAN SYTZAMA, CLARA VAN, ANEMA, S. - Een vergeten dichteres uit de achttiende eeuw (Clara Feyona van Sytzama).
606549: FEYS, R. - Modal logics. Edited with some complements by J. Dopp.
617243: FEYS, R. - De ontwikkeling van het logisch denken. Voor publicatie klaargemaakt door A. Borgers.
581615: FEYS, R., LAER, P.H. VAN, MELSEN, A.G.M. VAN - De positivistische geesteshouding.
618243: FFRENCH, P. - The time of theory. A history of Tel Quel (1960-1983).
593281: FICHTE, J.G., REIDT, K. - Das Nationale und Übernationale bei Fichte unter besonderer Berücksichtiging seiner Pädagogik.
619025: FICHTE, J.G., CRUYSBERGHS, P., JONKERS, P., (RED.) - Johann Gottlieb Fichte. Een inleiding in zijn denken.
607742: FICHTE, J.G., BAUMGARTNER, H.M., JACOBS, W.G. - J.G. Fichte - Bibliographie.
607145: FICHTE, J.G. - Briefwechsel 1796-1799. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Manfed Zahn und Peter Schneider.
612397: FICHTE, J.G. - Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters.
589827: FICHTE, J.G., SCHUHMANN, K. - Die Grundlage der Wissenschaftslehre in ihrem Umrisse. Zu Fichtes 'Wissenschaftslehren' von 1794 und 1810.
569942: FICHTE, J.G., SCHUFFENHAUER, H. - Johann Gottlieb Fichte.
584298: FICHTE, J.G., WAGNER, E. - Der Kämpfer. Erzählung um Johann Gottlieb Fichte.
592243: FICHTE, J.G., MESSER, A. - Fichte. Seine Persönlichkeit und seine Philosophie.
573841: FICHTE, J.G. - Fichtes Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von E. Bergmann.
596268: FICHTE, J.G., SCHUFFENHAUER, H. - Johann Gottlieb Fichte.
603843: FICHTE, J.G., FRÖHLICH, F. - Fichtes Reden an die deutsche Nation. Eine Untersuchung ihrer Entstehungsgeschichte.
590595: FICHTE, J.G., GUEROULT, M. - Études sur Fichte.
607141: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1806-1807. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Erich Fuchs, Marco Ivaldo, Peter K. Schneider und Anna Maria Schurr-Lorusso.
607142: FICHTE, J.G. - Briefwechsel 1775-1793. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Hans Gliwitzky und Manfed Zahn.
607144: FICHTE, J.G. - Briefwechsel 1793-1795. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Hans Gliwitzky und Manfed Zahn.
607147: FICHTE, J.G. - Briefwechsel 1801-1806. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Peter K. Schneider und Manfred Zahn.
607129: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1780-1791. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Manfred Zahn.
607130: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1791-1794. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Hans Gliwitzky und Manfred Zahn.
607134: FICHTE, J.G. - Supplement zu nachgelassene Schriften Band 4. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Erich Fuchs, Kurt Hiller, Peter Schneider, Adolf Schurr und Anna-Maria Schurr-Lorusso.
623289: FICHTE, J.G. - Reden an die deutsche Nation. Mit einer Einleitung von H. Schneider.
624007: FICINO, M. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino. De vertaling en calligrafische vormgeving van deze uitgave werd verzorgd door leden van de school voor filosofie te Amsterdam.
623317: FICINO, MARSILIO, SHEPHERD, M. , (RED.) - Marsilio Ficino. Een universeel mens
617260: FICINO, M. - De brieven van Marsilio Ficino
624771: FICINO, M. - De wereld als kunstwerk. Inleiding tot de platonische theologie. Vijf sleutels tot de platonische wijsheid
584862: FICINO, M., HAK, H.J. - Marsilio Ficino.
3549: FICINO, M. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino. De vertaling en calligrafische vormgeving van deze uitgave werd verzorgd door leden van de school voor filosofie te Amsterdam.
616213: FICK, R. - Die buddhistische Kultur und das Erbe Alexanders des Grossen.
617008: FIDALGO, A. - O realismo da fenomenologia de Munique.
599147: FIEDLER, K., JUNOD, P. - Transparance et opacité. Essai sur les fondements théoriques de l'art moderne. Pour une nouvelle lecture de K. Fiedler.
592632: FIELD, D.M. - Mythologie van Grieken en Romeinen
616533: FIELDING, H. - Tom Jones. The history of a foundling. Engravings by Derrick Harris.
581181: FIERRO, M., (RED.) - Repertorio bibliográfico de derecho islámico. Primera y segunda partes.
579264: FIGNER, W. - Nacht over Rusland. Nederlandse bewerking G.J. Weruméus Buning-Ensink.
595020: FIGNER, W. - Nacht über Russland. Lebenserinnerungen. Mit 26 Bildern. Von der Verfasserin autorisierte und durchgesehene Übersetzung aus dem Russischen von L. Hirschfeld, R. von Walter.
598362: FIGUIER, L. - Der Tag nach dem Tode oder das zukünftige Leben nach den Forschungen der Wissenschaft. Mit 10 astronomische Abbildungen. Aus dem Französischen übersetzt van M. Busch.
603968: FILCHNER, W. - Om mani padme hum. Meine China- und Tibetexpedition 1925/28. Mit 103 Abbildungen und Skizzen sowie einer Übersichtskarte.
589683: FILEDT KOK, J.P., (RED.) - 's Levens felheid: de meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470 - 1500. Inleidingen en bijdragen van K.G. Boon, J.P. Filedt Kok, M.D. Haga, J.C. Hutchison, M.J.H. Madou, K.P.F. Moxey en P. Moraw.
574870: FILEDT KOK, J.P., (RED.) - 's Levens felheid: de meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470 - 1500. Inleidingen en bijdragen van K.G. Boon, J.P. Filedt Kok, M.D. Haga, J.C. Hutchison, M.J.H. Madou, K.P.F. Moxey en P. Moraw.
580947: FILEDT KOK, J.P., (RED.) - 's Levens felheid: de meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470 - 1500. Inleidingen en bijdragen van K.G. Boon, J.P. Filedt Kok, M.D. Haga, J.C. Hutchison, M.J.H. Madou, K.P.F. Moxey en P. Moraw.
588278: FILEDT KOK, J.P., (RED.) - 's Levens felheid: de meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470 - 1500. Inleidingen en bijdragen van K.G. Boon, J.P. Filedt Kok, M.D. Haga, J.C. Hutchison, M.J.H. Madou, K.P.F. Moxey en P. Moraw.
598919: FILIPS II, PFANDL, L. - Philipp II. Gemälde eines Lebens und einer Zeit.
616070: FILIPS WILLEM, CAPPELLE, J.P. VAN - Filips Willem, Prins van Oranje.
595683: FINBERG, H.P.R., (ED.) - Approaches to history. A symposium.
611233: FINCH, R. , JOLIAT, E. - French individualist poetry 1686-1760. An anthology.
619971: FINDEL, J.G. - Geschiedenis der vrijmetselarij sedert haar ontstaan tot op den tegenwoordigen tijd. Naar de derde Hoogduitsche uitgave door S.H. Hertzveld.
582182: FINEGAN, J. - Archaeological history of the ancient middle east.
617767: FINK, E., LANDGREBE, L., (HRSG.) - Beispiele. Festschrift für Eugen Fink zum 60. Geburtstag.
596204: FINK, E. - Alles und Nichts. Ein Umweg zur Philosophie.
598447: FINKIELKRAUT, A. - L'imparfait du présent. Pièces brèves.
606020: FINKIELKRAUT, A. - La défaite de la pensée. Essai.
14219: FINKIELKRAUT, A. - L'ingratitude. Conversation sur notre temps.
17078: FINKIELKRAUT, A. - Zinloze herinnering. Over de misdrijven tegen de menselijkheid
608745: FINKIELKRAUT, A. - La défaite de la pensée. Essai.
590084: FINKIELKRAUT, A. - Een stem van de overkant
9064: FINKIELKRAUT, A. - La mémoire vaine. Du crime contre l'humanité.
613654: FINLEY, M.I., PLEKET, H.W. - Die Olympischen Spiele der Antike. Aus dem Englischen von Karl Berisch.
620191: FINLEY, M.I. (ED.) - Slavery in classical antiquity. Views and controversies.
619197: FINOCCHIARO, M.A. - History of science as explanation.
602724: FIRMA ZIEGENHORN & JUCKER, (HRSG.) - Rückblick auf die historischen Möbelformen im Zusammenhang mit der modernen Raumkunst.
616150: FIRTH, R. - We, the Tikopia. A sociological study of kinship in primitive Polynesia. Abridged by the author with a new introduction. Preface by Bronislaw Malinowski.
605253: FIRTH, K.R. - The apocalyptic tradition in reformation Britain 1530-1645.
610065: FIRTH, R. - We, the Tikopia. A sociological study of kinship in primitive Polynesia. Abridged by the author with a new introduction. Preface by Bronislaw Malinowski.
3308: FIRTH, J.R., BAZELL, C.E., CATFORD, J.C., HALLIDAY, M.A.K., (ED.) - In memory of J.R. Firth.
566212: FIRTH, K.R. - The apocalyptic tradition in reformation Britain 1530-1645.
598611: FISCHER, E.J. - Geschiedenis van de techniek. Inleiding overzicht en thema's.
615134: FISCHER-SCHREIBER, I., EHRHARD, F.K., FRIEDRICHS, K., DIENER, M.S., (HRSG.) - Lexikon der östlichen Weisheitslehren. Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, Zen.
616351: FISCHER, OTTO - Landgewinnung und Landerhaltung in Schleswig-Holstein. 7 volumes.
597588: FISCHER, H.T. - Huwelijk en huwelijksmoraal bij vreemde volken. Met 22 illustraties.
574901: FISCHER, W., (HRSG.) - Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Probleme der frühen Industrialisierung. Mit Beiträgen von P. Ayçoberry, L. Baar, R. Bendix, R. Braun, R. Engelsing, W. Fischer, H. Freudenberger, A. Gerschenkron, B.F. Hoselitz, A. Klíma, D.S. Landes, F. Redlich, H. Rosovsky, H. Rubner, R. Tilly.
609219: FISCHER, F.H. - Historie en cultuur van het Nederlandsche volk. Proeve van moderne geschiedenisopvatting.
623781: FISCHER, K. - Geschichte der neuern Philosophie. 11 volumes.
581224: FISCHER, E.P. - Eureka! De natuurwetenschappen onthuld
615823: FISH, W. - Philosophy of perception. A contemporary introduction.
620547: FISHACRE, RICHARD, LONG, R.J. , O'CARROLL, M. - The life and works of Richard Fishacre OP. Prolegomena to the edition of his commentary on the Sentences.
617127: FISHMAN, J.A., (ED.) - Readings in the sociology of language.
617313: FISHMAN, J.A., (ED.) - Advances in the sociology of language. 2 volumes.
590702: FISK, M. - Ethics and society. A marxist interpretation of value.
616532: FITZGERALD, F. SCOTT, BRUCCOLI, M. J., (ED.), DUGGAN, M. M., (ED.) - Correspondence of F. Scott Fitzgerald.
611043: FITZMYER, J.A. - The Aramaic inscriptions of Sefire.
602100: FITZSIMONS, F.W. - Schlangen. Mit 21 Bildern.
619122: FIZZARD, A.D. - Plympton priory. A house of Augustinian canons in South-Western England in the later middle ages.
623704: FLAISCHLEN, C., (HRSG.) - Goethe und Schiller Werke. Mit 32 Kunstdruckbeilagen.
615144: FLAKE, O. - Werke. Herausgegeben von Rolf Hochhuth und Peter Härtling. Complete in 5 volumes.
622984: FLAM, L. - Verleden en toekomst van de filosofie.
584720: FLAM, L. - Verleden en toekomst van de filosofie.
612202: FLAM, L. - Gestalten van de westerse subjectiviteit.
611671: FLAM, L. - Zelfbewust-Zijn.
12653: FLAM, L. - Gestalten van de westerse subjectiviteit.
579758: FLAMSTEED, JOHN - The Gresham lectures of John Flamsteed. Edited and introdroduced by E.G. Forbes.
613839: FLASCH, K. - Einführung in die Philosophie des Mittelalters.
616198: FLASCHE, H. - Geschichte der spanischen Literatur. Complete in 3 volumes.
599039: FLAUBERT, G. - De legende van Julianus den offervaardige
621021: FLECHTHEIM, O.K. - Futurologie. Die Kampf um die Zukunft.
623828: FLECK, L. - Genesis and development of a scientific fact. Edited by T.J. Trenn and R.K. Merton
591024: FLECKENSTEIN, J.O., FIGALA, K., BERNINGER, E.H., (HRSG.) - Arithmos-Arrythmos. Skizzen aus der Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Joachim Otto Fleckenstein.
610888: FLEISCHACKER, M. , (HRSG.). - Der Schutz des Menschen vor sich selbst. Eine Ethik zum Leben.
609905: FLEISCHER, M. , (HRSG.) - Philosophen des 20. Jahrhunderts. Eine Einführung.
568374: FLEISSER, MARIELUISE - Gesammelte Werke. Herausgegeben von G. Rühle. Complete in 3 volumes.
617572: FLETCHER, A. - Afghanistan. Highway of conquest.
617120: FLEURY, E.F. - Souvenirs du Général Cte Fleury. Avec deux portraits en héliogravure. Complete in 2 volumes.
7007: FLEURY, C., WANNER, R.E. - Claude Fleury (1640-1723) as an educational historiographer and thinker. With an introduction by W.W. Brickman.
587535: FLEW, A., VESEY, G. - Agency and necessity.
597504: FLEW, A., (ED.) - A dictionary of philosophy.
595386: FLEW, A. - An introduction to western philosophy. Ideas and argument from Plato to Sartre.
622322: FLEW, A. - A rational animal and other philosophical essays on the nature of man.
623080: FLEW, A. - God and philosophy.
584167: FLEW, A. - An introduction to western philosophy. Ideas and argument from Plato to Sartre.
621748: FLEW, A., (ED.) - A dictionary of philosophy.
621897: FLEX, WALTER - Briefe von Walter Flex. In Verbindung mit Konrad Flex herausgegeben von Walther Eggert Windegg. Mit acht Abbildungen.
625193: FLINTERMAN, J.J. - Politiek, Paideia & Pythagorisme. Griekse identiteit, voorstellingen rond de verhouding tussen filosofen en alleenheersers en politieke ideeën in de Vita Apollonii van Philostratus.
613584: FLØISTAD, G., WRIGHT, G.H. VON, (ED.) - Philosophy of language. Philosophical logic.
617123: FLORIBAN, CÉLESTIN, GUITTARD DE, - Journal de Célestin Guittard de Floriban bourgeois de Paris sous la révolution. Présenté et commenté par Raymond Aubert 1791-1796.
580113: FLOUD, R. - An introduction to quantitative methods for historians.
608817: FLOWER, E. , MURPHEY, M.G. - A history of philosophy in America. 2 volumes.
593138: FLÜGEL, O. - Idealismus und Materialismus der Geschichte.
621868: FLURY, P. - Liebe und Liebessprache bei Menander, Plautus und Terenz.
613166: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Een mensenleven in Nederland. Driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming.
3565: FODOR, J.A., VELARDE-MAYOL, V. - On Fodor.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

9/18