Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
618404: FOERSTE, WILLIAM, HOFMANN, D. , HOFMANN, D. , (HRSG.) - Gedenkschrift für William Foerste. Unter Mitarbeit von Willy Sanders.
610710: FOERSTER, H. - Mittelalterliche Buch- und Urkundenschriften auf 50 Tafeln mit Erläuterungen und vollständiger Transkription.
19220: FOGELIN, R.J. - Evidence and meaning. Studies in analytic philosophy.
591261: FOGLE, B. - The dog's mind. Illustrations by A.B. Wilson.
592463: FOHRER, G. - Geschichte der israelitischen Religion.
621961: FOKKE SIMONSZ., A. - Nagelaten verhandelingen en stukken van onderscheidenen aard van A. Fokke Simonsz. voorafgegaan door een korte schets van zijn karakter en leven. Met caricatuurplaten.
623734: FOKKE SIMONSZ., A. - Sokratisch comiesch onderzoek naar den zetel des characters in den mensch, in drie verhandelingen, waar bij gevoegd is eene verhandeling over de zelfkennis; Voorgeleezen in, en opgedraagen aan de Maatschappij der Verdiensten, onder de zinspreuk Felix Meritis en aan de Bataafsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Met caricatuurplaaten.
617446: FOKKEMA, D - Schiermonnikeiger Lôbúek byineeur bracht.
12220: FOKKER, A.D. - Inleiding tot de golvings- en de quantum-mechanica. Zaterdagmiddag-voordrachten in Teyler's stichting te Haarlem op 3, 10 en 17 maart 1928.
618853: FOLKERS, K.H. - Die Demokratie als Gesellschaftssystem. Vom Sinn und Ziel der Geschichte. Soziologische Theorie der Evolution.
623655: FOLTER, R.J. DE - Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, Schütz en Foucault.
580614: FOLTER, R.J. DE - Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, Schütz en Foucault. (Normal und abnormal. Einige Betrachtungen über das Problem der Normalität im Denken von Husserl, Schütz und Foucault).
594159: FONSECA, PEDRO DA (PETRUS FONSECA) - Institutionum dialecticarum libri octo. Emendatius quam antehac editi. Quibus accesit eiusdem auctoris Isagogae philosophica. Cum librorum argumentis, indice copiosissimo capitum & rerum.
598131: FONTAINE, P.F.M. - Hoe ontstaat geschiedenis? Een historische antropologie.
620351: FONTAINE, P. - La question d'autrui.
583174: FONTAINE, P.F.M. - The light and the dark. A cultural history of dualism. Volume XIV. Dualism in Roman history V. 'Enemies of the Roman order'.
614007: FONTAINE, P.F.M. - Hoe ontstaat geschiedenis? Een historische antropologie.
597286: FONTAINE, J. DE LA - De fabelen van La Fontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met platen en vignetten door Gustave Doré.
598353: FONTAINE, J. DE LA - De fabelen van La Fontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met platen en vignetten door Gustave Doré.
620619: FONTAINE, J. DE LA - De fabelen van La Fontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met platen en vignetten door Gustave Doré.
623298: FONTAINE, J. DE LA - Fables choisies. Mises en vers par monsieur de La Fontaine. Et par lui revuës, corrigées & augmentées de nouveau. Avec figures. 5 parts in 1 volume.
621323: FONTANE, THEODOR, BRINKMANN, R. , WIETHÖLTER, W. , (HRSG.) - Theodor Fontane. 2 volumes.
621470: FONTANE, T., REUTER, H.H. - Fontane. 2 volumes.
584560: FONTENELLE, BERNARD LE BOVIER, DE - Nouveau dialogues des morts. Troisieme edition augmentée. Extended with: Entretiens sur la pluralité des mondes. Nouvelle edition. Augmentée d'un septiéme entretien & de diverses piéces du même auteur.
575505: FOOT, P., (ED.) - Theories of ethics.
586712: FORBES, J., JONG, C.G.F. DE - John Forbes (ca. 1568-1634).
604479: FORD, E. - Bibliography of Australian medicine 1790-1900.
566459: FOREL, A. - Levensherinneringen. Geautorisserde vertaling van I. Carvalho. Met 14 foto-illustraties.
605186: FOREL, A. - Het sexueele vraagstuk. Nederlandsche bewerking door R.A. Oosterhout, onder toezicht van A. van der Chijs, en A.W. van Renterghem.
608151: FOREST, P. - Histoire de Tel Quel 1960-1982.
595851: FORESTER, T., MORRISON, P. - Computer ethics. Cautionary tales and ethical dilemmas in computing.
568352: FORMSMA, W.J., (RED.) - Winsum, gedenkboek 1982.
617420: FORMSMA, W.J. - Inventaris van de archieven der staten van stad en lande (1594-1798).
595752: FORRAI, G. - Reference, truth and conceptual schemes. A defense of internal realism.
574700: FORSTER, G. - Kleine Schriften und Briefe. Herausgegeben von C. Träger.
16715: FORSTER, G. - Philosophische Schriften. Mit Einführung und Erläuterungen hrsg. von G. Steiner.
12654: FORTENBAUGH, W.W., MIRHADY, D.C., (ED.) - Peripatetic rhetoric after Aristotle.
587835: FORTMANN, H. - Inleiding tot de cultuurpsychologie. Deel I.
588803: FORTMANN, H. - Heel de mens. Reflecties over de menselijke mogelijkheden.
569224: FORTMANN, H. - Heel de mens. Reflecties over de menselijke mogelijkheden.
570188: FORTMANN, H. - Inleiding tot de cultuurpsychologie. Deel I.
571669: FORTMANN, H. - Symbool en werkelijkheid. Essays over religie en cultuur, 1962-1970. Samengesteld en ingeleid door J. Janssen.
616761: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Negende jaargang 1954.
616762: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Vierde jaargang 1949
616764: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Vijfde jaargang 1950
616763: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Derde jaargang 1948
616767: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Zesde jaargang 1951.
582324: FÖSSEL, A. - Die Königin im mittelalterlichen Reich. Herrschaftsausübung, Herrschaftsrechte, Handlungsspielräume.
621236: FOSSIER, R. - Histoire sociale de l'occident médiéval.
20240: FOSTER, M.B. - Plato to Machiavelli.
615446: FOSTER, J. - The case for idealism.
575965: FOSTER, W.Z. - Geschichte der kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten. Übers. von E. Salewski.
618096: FOTHERGILL, R.A. - Private chronicles. A study of English diaries.
623296: FOUCAULT, M., MERQUIOR, J.G. - De filosofie van Michel Foucault
621925: FOUCAULT, M. - De verbeelding van de bibliotheek. Essays over literatuur
621920: FOUCAULT, M., LAMBRECHTS, M. - Michel Foucault - excerpten en kritieken.
621921: FOUCAULT, M. - De orde van het spreken. Inleiding en vertaling T. Widdershoven.
624769: FOUCAULT, M. - Histoire de la sexualité. Complete in 3 volumes.
624734: FOUCAULT, M. - Le courage de la verité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France (1983-1984). Édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Frédéric Gros.
623205: FOUCAULT, M., BAKKER, R. - Het anonieme denken. Michel Foucault en het structuralisme.
623996: FOUCAULT, M., BAKKER, R. - Het anonieme denken. Michel Foucault en het structuralisme.
622579: FOUCAULT, M., ERIBON, D. - Michel Foucault (1926-1984).
623675: FOUCAULT, M. - De woorden en de dingen. Een archeologie van de menswetenschappen
624736: FOUCAULT, M., VEYNE, P. - Foucault. Sa pensée, sa personne.
623641: FOUCAULT, M. - Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik
623638: FOUCAULT, M. - De orde van het vertoog
624401: FOUCAULT, M. - Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik
604537: FOURNIER, M., THEUNISSEN, B., (RED.) - Het instrument in de wetenschap. Bijdragen tot de instrumentgerichte wetenschapsgeschiedenis.
579234: FOX, M., SHELDRAKE, R. - Natural grace. Dialogues on creation, darkness, and the soul in spirituality and science.
624438: FRAASSEN, B.C. VAN - Formal semantics and logic.
595059: FRAEYLEMABORG - The library of Fraeylemaborg (Slochteren, Groningen). Book auction sale 6th and 7th october 1971.
2332: FRAIBERG, S.H. - De magische wereld van het kind
597086: MARIE DE FRANCE - Lais. Twaalf liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw. Met een Nederlandse vertaling door C. Kisling en P. Verhuyck. Inleiding P. Verhuyck. Miniaturen C. Kisling
602608: FRANCÈS, R., (RED.) - Psychologie de l'art et de l'esthétique.
570345: FRANCHIMONT, A.P.N., KERKWIJK, C.P. VAN - Antoine Paul Nicolas Franchimont 1844-1919.
607965: ANONYMI AUCTORIS FRANCISCANI - Logica 'Ad rudium'. Edited from the MS Vat. lat. 946 with a short introduction, notes and indices by L.M. de Rijk.
621185: FRANCISCUS VAN ASSISI, NOLTHENIUS, H. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
594010: FRANCISCUS XAVERIUS, BRODRICK, J. - De heilige Franciscus Xaverius 1506-1552. Nederlands van J. Duprès.
618926: FRANCK, D. - De jaren dertig.
601024: FRANCQ, H.G. - 'The knout and the scythe' and 'The story of the hyenas'.
590520: FRANCQ VAN BERKHEIJ, J. LE - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid Willem den Vijfde.
592006: FRANK, D.H., (ED.) - On liberty. Jewish philosophical perspectives.
623698: FRANK, ANNE - De dagboeken van Anne Frank. Ingeleid door Harry Paape, Gerrold van der Stroom en David Barnouw. Met de samenvatting van het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium, opgesteld door H.J.J. Hardy. Tekstverzorging door David Barnouw en Gerrold van der Stroom.
595950: FRANK, B. - Cervantes. Ein Roman.
1396: FRANK, T., STEIN, D., SORNICOLA, R., (ED.) - The virtues of language. History in language, linguistics and texts. Papers in memory of Thomas Frank.
617763: FRANK, ANNE - De dagboeken van Anne Frank. Ingeleid door Harry Paape, Gerold van der Stroom en David Barnouw met de samenvatting van het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium, opgesteld door H.J.J. Hardy. Tekstverzorging door David Barnouw en Gerold van der Stroom.
623922: FRANK, L. - De vijfde revolutie. Omdat hersenwetenschap onze wereld gaat veranderen
606108: FRANK, B. - Cervantes. Ein Roman.
13832: FRANK, E., (RED.) - Meierk, Meiderich, Duisburg-Meiderich. Geschichte und Geschichten. Herausgegeben vom Meidericher Bürgerverein von 1905 e.V.
596447: FRANK, P. - Wahrheit - relativ oder absolut? Mit einem Vorwort von A. Einstein. Deutsche Übertragung von G. Deuel.
574705: FRANK, B. - Sechzehntausend Francs.
571458: FRANK, H.G. - Kybernetik und Philosophie. Materialen und Grundriss zu einer Philosophie der Kybernetik.
608131: FRANKE, O. - Dighanikaya. Das Buch der langen Texte des buddhistischen Kanons. In Auswahl übersetzt.
568029: FRANKENA, W.K. - Fundamentele ethiek
9750: FRANKENA, W.K., GRANROSE, J.T., (ED.) - Introductory readings in ethics.
570302: FRANKFORT, H., FRANKFORT, H.A., WILSON, J.A. - The intellectual adventure of ancient man. An essay on speculative thought in the ancient near east. With revised bibliographies.
611844: FRANKFORT, H. - De levensopvatting der oude Egyptenaren. In het Nederlands vertaald door V. Groenewegen-Dumont.
606139: FRANKFORT, H., FRANKFORT, H.A., WILSON, J.A. - The intellectual adventure of ancient man. An essay on speculative thought in the ancient near east.
599154: FRANKLIN, R.L. - Freewill and determinism. A study of rival conceptions of man.
616248: FRANKLIN, B. - The ingenious Dr.Franklin. Selected scientific letters of Benjamin Franklin. Edited by Nathaniel G. Goodman.,
619383: FRANKLIN, B. - De autobiografie. Met een nawoord van J.A. Leo Lemay
581923: FRANSEN, J. - Les comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles.
604945: FRANZ FERDINAND, CHLUMECKY, L. VON - Erzherzog Franz Ferdinands Wirken und Wollen.
623702: FRANZ, G. - Der deutsche Bauernkrieg.
622856: FRANZEN, W. - Die Bedeutung von 'wahr' und 'Wahrheit'. Analysen zum Wahrheitsbegriff und zu einigen neueren Wahrheitstheorien.
582195: FRASCA, R.A. - The theater of the Mahabharata. Terukkuttu performances in south India.
620203: FRAUWALLNER, E. - History of Indian philosophy. Introduction by Leo Gabriel
610732: FRAYN, M. - The human touch. Our part in the creation of a universe.
614717: FRAZER, J.G. - The golden bough. A history of myth and religion. Abridged edition.
624494: FRAZER, J.G. - De gouden tak. Over mythen, magie en religie. Verkorte uitgave
613695: FREDERIK II DE GROTE, KUGLER, F. - Geschichte Friedrichs des Grossen. Gezeichnet von Adolph Menzel.
10100: FREDERIK II, WIES, E.W. - Friedrich II. von Hohenstaufen. Messias oder Antichrist.
5556: FREDERIK II DE GROTE, GOOCH, G.P. - Friedrich der Grosse. Preussens legendärer König. Aus dem Englischen von K. Dockhorn.
600072: FREDERIK II DE GROTE, HEYCK, H. - Der grosse König. Ein Lebens- und Zeitbild. 2 volumes.
584231: FREEDEN, M. - The new liberalism. An ideology of social reform.
614910: CONGRES FOR CULTURAL FREEDOM - The proceedings of a conference convened by the Congress for Cultural Freedom and held in Hamburg on july 23rd - 26th, 1953. Science and freedom.
600113: FREEMAN, H.E., DYNES, R.R., ROSSI, P.H., (ED.) - Applied sociology.
615261: FREEMAN, J. , JOHNSON, V. , (ED.) - Waves of protest. Social movements since the sixties.
619373: FREEMAN, J,B. - Acceptable premises. An epistemic approach to an informal logic problem.
11885: FREESE, H.L. - Kinder sind Philosophen.
624089: FREGE, G., DUMMETT, M. - Frege. Philosophy of language.
624454: FREGE, G. - De grondslagen der aritmetica. Een logisch-mathematisch onderzoek van het getalbegrip. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door A. Phalet.
617252: FREGE, G. - Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien. Herausgegeben und eingeleitet von G. Patzig.
619382: FREGE, G., WECHSUNG, G. , (ED.) - Frege conference 1984. Proceedings of the International Conference held at Schwerin (GDR), september 10-14, 1984.
590485: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Contemporary perspectives in the philosophy of language II.
589765: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Social and political philosophy.
589660: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Realism and antirealism.
589925: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Studies in the philosophy of mind.
606884: FRENCH, P.A., (ED.) - Philosophers in wonderland. Philosophy and physical research. With an introduction and comments.
607428: FRENCH, R.R. - The golden yoke. The legal cosmology of buddhist Tibet.
589786: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Contemporary perspectives on the history of philosophy.
589757: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - The philosophy of the human sciences.
589689: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Studies in metaphysics.
589411: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Studies in the philosophy of mind.
624179: FRENTROP, P. - Het jaar 1759. Een doorsnede van de verlichting.
570865: FRENTZEL-ZAGÓRSKA, J., (ED.) - From a one-party state to democracy: transition in eastern Europe.
604446: FRÈRE, H., BERGER, G., JOLIVET, R. - Actes du IIIe congrès des sociétés de philosophie de langue française. Bruxelles-Louvain 2-6 septembre 1947. Thème principal: Les valeurs.
620255: FRESCO, M.F. - Filosofie en kunst.
604890: FRESCO, M.F., PAARDT, R. VAN DER, (RED.) - Naar hoger honing? Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur.
621063: FREUD, S., ASSOUN, P.L. - Freud et Nietzsche.
613667: FREUD, A. - Normality and pathology in childhood. Assessments of development.
613665: FREUD, A. - Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen. Vier Vorträge.
624067: FREUD, S., VERGOTE, A. - De sublimatie. Een uitweg uit Freuds impasses
621051: FREUD, S. , ASSOUN, P.L. - Freud, la philosophie et les philosophes.
617169: FREUD, S., SCHÖNAU, W. - Sigmund Freuds Prosa. Literarische Elemente seines Stils (met een Nederlandse samenvatting; with a summary in English).
597305: FREUD, S., VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Freud.
587110: FREUD, S., ZAUNSCHIRM, T., (HRSG.) - Wiener Diwan. Sigmund Freud - heute. Mit Beiträgen von M. Boeckl, O. Breicha, M.J. Burlingham, D. Cameron, D. Davvetas, P. Freeman u.a. Übers.: Engl.-Deutsch: C. Ripper, Franz.-Deutsch: M.J.S. Wright, B. Pflügl, Griech.-Deutsch: W Josing-Gündert.
595667: FREUD, S. - Fragment van de analyse van een geval van hysterie ('Dora'). Verslag van een met de psychoanalytische theorie strijdig geval van paranoia. Over de psychogenese van een geval van homoseksualiteit bij een vrouw
590113: FREUD, S. - Psychologische Schriften.
590112: FREUD, S. - Sexualleben.
590111: FREUD, S. - Zwei Kinderneurosen.
607844: FREUD, S. - Briefwechsel. Herausgegeben von William McGuire und Wolfgang Sauerländer.
616996: FREUD, S. - Totem en taboe. Enige parallellen tussen het zieleleven der wilden en der neurotici
605154: FREUD, A., YOUNG-BRUEHL, E. - Anna Freud. Een biografie
624091: FREUD, S. - Gesammelte Schriften. 11 volumes.
608149: FREUD, S. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Unter Mitwirkung von Marie Bonaparte, Prinzessin Georg von Griechenland herausgegeben von Anna Freud, E. Bibring, W. Hoffer, E. Kris, O. Isakower. 17 volumes
596530: FREUD, S. - Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen ('De kleine Hans'). Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans
570225: FREUDENTHAL, H. - Exacte logica.
611694: FREUDENTHAL, H. - Exacte logica.
621589: FREUND, J. - L'essence du politique.
625458: FREUND, J. - L'essence de l'économique.
592035: FREUNDLIEB, D., HUDSON, W., (ED.) - Reason and its other. Rationality in modern German philosophy and culture.
620781: FREY, D. - Bausteine zu einer Philosophie der Kunst. Herausgegeben von G. Frey. Mit einem Geleitwort von W. Frodl.
612424: FREY, ELIZABETH - Elizabeth Fry's journeys on the continent 1840-1841. From a diary kept by her niece Elizabeth Gurney. Edited with an introduction by R. Brimley Johnson and a forword by the right Hon. Sir Maurice de Bunsen. Illustrated from the diarist's Original sketches and from portraits.
5241: FREY, A., (RED.) - Bibliothek der deutschen Literatur. Bibliographie und Register. Mikrofiche-Gesamtausgabe nach Angaben des Taschengoedeke. Eine Edition der Kulturstiftung der Länder im K.G. Saur Verlag. Bearbeitet.
585593: FREYBERG, J. VON, FÜLBERTH, G., HARRER, J. - Geschichte der deutschen Sozialdemokratie 1863-1975. Mit einem Vorwort von W. Abendroth.
567227: FREYER, HIERONYMUS - Nähere Einleitung zur Universalhistorie bis auf ietzige Zeit fortgesetzet von Johann Anton Niemeyer. Neunte Auflage.
1384: FRICK, K.R. - Die Erleuchteten. Gnostisch-theosophische und alchemistisch-rosenkreuzerische Geheimgesellschaften bis zum Ende des 18. Jahrhunderts - ein Beitrag zur Geistesgeschichte der Neuzeit.
593564: FRICKE, K.D. - Das Zweite Buch von den Königen. Übersetzt und ausgelegt.
579888: FRIED, Y., AGASSI, J. - Paranoia: a study in diagnosis.
3701: FRIEDERICHS, K. - Die Selbstgestaltung des Lebendigen. Synoptische Theorie des Lebens als ein Beitrag zu den philosophischen Grundlagen der Naturwissenschaft.
617683: FRIEDERICHS, K. - Die Selbstgestaltung des Lebendigen. Synoptische Theorie des Lebens als ein Beitrag zu den philosophischen Grundlagen der Naturwissenschaft.
604603: FRIEDLAENDER, L. - Sittengeschichte Roms. Ungekürzte Textausgabe. Mit 122 Kupfertiefdruckbildern.
610995: FRIEDLÄNDER, M.J. - From Van Eyck to Bruegel. Edited and annotated by F. Grossmann. 2 volumes. Complete set.
622933: FRIEDMAN, T.L. - The lexus and the olive tree.
625379: FRIEDMAN, J.B. , FIGG, K.M. , (ED.) - Trade, travel, and exploration in the middle ages. An encyclopedia.
598383: FRIEDMANN, H. - Die Welt der Formen. System eines morphologischen Idealismus.
619704: FRIEDRICH, C.J. - Die Philosophie des Rechts in historischer Perspektive.
610846: FRIEDRICH, P. - Der Kampf um den neuen Menschen. Neue Reden an das deutsche Volk (18 Kapitel zu einer Geschichtsphilosophie der Gegenwart).
624815: FRIEDRICH, C.J. - Die politische Wissenschaft.
569837: FRIEDRICH, C.J., BEYME, K. VON, (HRSG.) - Theory and politics. Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
606265: FRIEDRICH, C.J., BEYME, K. VON, (HRSG.) - Theory and politics. Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
614210: FRIEDRICH, CASPAR DAVID, KLUGE, H.J. - Caspar David Friedrich. Entwürfe für Grabmäler und Denkmäler.
602476: FRIEDRICHS, E. - Die deutschsprachigen Schriftstellerinnen des 18. und 19. Jahrhunderts. Ein Lexikon.
624383: HEDENDAAGSCHE HISTORIE FRIESLAND - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland. Met naauwkeurige landkaarten en printverbeeldingen versierd. XXIIIste-XXVIste deel. Delen 13-16. Compleet in 4 delen.
612449: FRIJHOFF, W., SPIES, M. - 1650. Bevochten eendracht. Met medewerking van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst.
610449: FRIPP, P. - The mystic philosophy of Sant Mat as taught by the present spiritual master at the Radha Soami Colony, Beas, India.
613851: FRISCH, M. - Stich-Worte. Ausgesucht von Uwe Johnson.
613850: FRISCH, M. - Tagebuch 1946-1949.
616731: FRISCH, H. - Might and right in antiquity
574744: FRISCHEISEN-KÖHLER, M. - Wissenschaft und Wirklichkeit.
599599: FRISCHLER, K. - Geesten en magiërs. Het bovennatuurlijke wordt werkelijkheid
624287: FRITZ, K., VON - Philosophie und sprachlicher Ausdruck bei Demokrit, Plato und Aristoteles.
576126: FRITZSCH, K.E., BACHMANN, M. - An illustrated history of toys
594568: FRÖBE-KAPTEYN, O., (HRSG.) - Mensch und Energie. Mit 18 Illustrationen und 8 Tabellen.
594224: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Die atlantische Götterlehre. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke. Mit einer farbigen Tafel, 16 Karten und 87 Zeichnungen im Text.
605388: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Märchen aus Kordofan. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke. Mit einer Karte.
605389: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Volksmärchen der Kabylen. III. Band. Das Fabelhafte. Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke.
605369: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Erzählungen aus dem West-Sudan. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke. Mit drei Tafeln.
605370: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Volkserzählungen und Volksdichtungen aus dem Zentral-Sudan. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke. Mit 2 Kartenbeilagen.
605358: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Dämonen des Sudan. Allerhand religiöse Verdichtungen. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke.
605325: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Dichten und Denken im Sudan. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke. Mit einer Karte und einer Tafel.
605326: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Spielmannsgeschichten der Sahel. Mit einer Karte der Sahara und einer Bildertafel. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke.
605289: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Volksdichtungen aus Oberguinea. I. Band: Fabuleien dreier Völker. Mit 4 Bildbeilagen.
616605: FRODEBERT - Les cinq epitres rimees dans l'appendice des formules de sens. Codex Parisinus latinus 4627, fol. 27v-29v. La querelle des évéques Frodebert et importun (an 665/666). Texte, établi, traduit et commenté.
606184: FROE, A. DE - Het waarmerk van de mens. Essays over wetenschap en wijsbegeerte.
616014: FROE, A. DE, DELFGAAUW, B., SWAN LIAT, K., (E.A.) - Wijsgerig denken. Hoofdstukken uit de wijsbegeerte voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
604818: FROE, A. DE - Inleiding tot de studie en de beoefening der anthropologie.
569803: FROE, A. DE - De mens, een vraag zonder antwoord.
566248: FROE, A. DE - Fatum en fortuna. Kans en buitenkans. Een leesboek over de mens.
583817: FROE, A. DE - Het waarmerk van de mens. Essays over wetenschap en wijsbegeerte.
617040: FROESE, W., (ED.) - Sie kamen als Fremde. Die Mennoniten in Krefeld von den Anfängen bis zur Gegenwart.
596398: FROMER, J. - Der Babylonische Talmud. Übertragen und erläutert.
604402: FROMER, M.J. - Ethical issues in health care.
572747: FROMKIN, V.A., HYMAN, L.M., LI, C.N., (ED.) - Language, speech and mind. Studies in honour of Victoria A. Fromkin.
613440: FROMM, E. - De angst voor vrijheid
605053: FROMM, E. - Analytische Sozialpsychologie.
619398: FROMM, E. - De angst voor vrijheid
618199: FROMM, E., FUNK, R. - Mut zum Menschen. Erich Fromms Denken und Werk, seine humanistische Religion und Ethik. Mit einem Nachwort von E. Fromm.
625186: FROMM, E. - Liefhebben, een kunst, een kunde
625187: FROMM, E., SUZUKI, D.T., MARTINO, R. DE - Zen-boeddhisme en het westen. Oosterse en westerse wegen tot verlichting en inzicht
624995: FROMM, E. - De zelfstandige mens. Een bijdrage tot de psychologie der ethiek. Vert. door H. Redeker.
605241: FROMM, E. - Analytische Charaktertheorie.
625185: FROMM, E. - Psychoanalyse en religie
624994: FROMM, E. - De angst voor vrijheid
601555: FROMM, E. - De zelfstandige mens. Een bijdrage tot de psychologie der ethiek
620226: FROMM, E. - Dromen, sprookjes, mythen. Inleiding tot het verstaan van een vergeten taal
575265: FROMM, E. - The fear of freedom.
581052: FROMM, E. - De zelfstandige mens. Een bijdrage tot de psychologie der ethiek. Vert. door H. Redeker.
605242: FROMM, E. - Empirische Untersuchungen zum Gesellschafts-Charakter.
605243: FROMM, E. - Gesellschaftstheorie.
605373: FROMM, E. - Aggressionstheorie.
605374: FROMM, E. - Politik und sozialistische Gesellschaftskritik.
605377: FROMM, E. - Register der Bände 1-9. Zitatregister. Gesamtverzeichnis der Schriften Erich Fromms.
601530: FROMM, E. - De angst voor vrijheid. Vertaald door H. Redeker.
606452: FROMM, E. - Marx, Freud en de vrijheid. De bevrijding van de mens uit de ketenen der illusies
596087: FROMM, E. - De angst voor vrijheid. Vertaald door H. Redeker.
615169: FROMM, E. - De angst voor vrijheid
623231: FROMM, E. - Dromen, sprookjes, mythen. Inleiding tot het verstaan van een vergeten taal
624098: FROMM, E. - The fear of freedom.
600949: FROSSARD, A. - Het evangelie volgens Ravenna
588590: FROST, M. - Ethics in international relations. A constitutive theory.
581965: FRUIN, R. - Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899. Uitgegeven door H.J. Smit en W.J. Wieringa.
599731: FRUIN, R. - Het voorspel van de 80-jarige oorlog.
581966: FRUIN, R. - Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899. Uitgegeven door H.J. Smit en W.J. Wieringa.
588304: FRUIN, R. - Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899. Uitgegeven door H.J. Smit en W.J. Wieringa.
575758: FRUIN, R. - Verspreide geschriften. Met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap uitgegeven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller Fz. 10 delen + registerband.
583999: FUALDÈS, A.B. - Histoire complète du procès relatif a l'assassinat du sr. Fualdès; avec des notices historiques sur les principaux personnages qui ont figuré dans cette cause célèbre. Orné de portraits.
614832: FUCHS, J.M. - Opvangen en opvoeden. Lutherse wezenzorg in Amsterdam 1678-1978.
4952: FUCHS, E. - Gut und Böse. Wesen und Werden der Sittlichkeit.
588879: FUCHS, E. - Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 3 volumes.
577465: FUCHS, R. - Wegen der Nederlandse schilderkunst
593478: FUENTES, C. - The yeras with Laura Díaz. Transl. from the Spanish by A. M. Adam.
610892: FUHRMANN, H. - Einladung ins Mittelalter. Mit 45 Abbildungen.
616562: FUKS, L. - Mr. Theodore Mundstock
623512: FUKUYAMA, F. - Het einde van de geschiedenis en de laatste mens
591149: FUKUYAMA, F. - Na het neoconservatisme. Waar rechts verkeerd afsloeg
572301: FUKUYAMA, F. - Welvaart
587334: FULLER, R.B. - Earth, inc.
592758: FULLER, S. - Social epistemology.
617735: FULLER, R.B. - Onderwijs en progammering. Over het vrijmaken van de wetenschapper. Met een voorwoord van Charles D. Tenney. Nedelandse vertaling Martien Janssen.
572446: FULLER, S., MEY, M. DE, SHINN, T., (ED.) - The cognitive turn. Sociological and psychological perspectives on sciences.
594013: FÜLÖP-MILLER, R. - Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschichte. Mit 72 Abildungen auf Tafeln.
600814: FÜLÖP-MILLER, R. - Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschichte. Mit 66 Abbildungen.
614982: FULTON, R.D., HOFFENBERG, P.H. , (ED.) - Oceania and the Victorian imagination. Where all things are possible.
580181: FUNKE, G., BUCHER, A.J., DRÜE, H., SEEBOHM, T.M., (HRSG.) - Bewusst sein. Gerard Funke zu eigen.
574093: FUNKE, F. - Buchkunde. Ein Überblick über die Geschichte des Buch- und Schriftwesens.
16661: FUNKENSTEIN, A. - Heilsplan und natürliche Entwickung. Formen der Gegenwartsbestimmung im Geschichtsdenken des hohen Mittelalters.
616233: FURET, F. - Le passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XXe siècle. Ouvrage édité sous la responsabilité de C. Ronsac.
605119: FURET, F. - Het verleden van een illusie. Essay over het communistisch gedachtengoed in de twintigste eeuw
607516: FURET, F. - Penser la révolution française.
613061: FURLONG, E.J. - Imagination.
606852: FURNER, M.O., SUPPLE, B. , (ED.) - The state and economic knowledge. The American and British experiences.
617299: FURSTNER, H. - Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1940-1965. Uitgegeven t.g.v. het honderdvijftigjarig bestaan.
617294: FURSTNER, H. - De Nederlandsche Boekverkopersbond van 1947-1987. Uitgegeven t.g.v. tachtigjarig bestaan van de Nederlandse Boekerkopersbond.
621366: FUTRE PINHEIRO, M.P. , HARRISON, S.J. , (ED.) - Fictional traces: receptions of the ancient novel. 2 volumes.
570442: FUZ, J.K. - Welfare economics in some English utopias from Francis Bacon to Adam Smith.
624266: GAARDER, J. - De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie
606539: GABBAY, D. - Investigations in modal and tense logics wit application to problems in philosophy and linguistics.
615200: GABRIEL, G., SCHILDKNECHT, C., (HRSG.) - Literarische Formen der Philosophie. Mit Beiträgen von Soraya de Chadarevian, Harald Fricke, Ulrich Gaier, Bern Gräfrath, Thomas Rentsch a.o.
602515: GABRIEL, L., HEINTEL, E., ANGSÜSSER, U., (HRSG.) - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie. Wien. 2.-9. September 1968. 2 volumes.
573522: GABRIELLI, A. - Het fantastische in de kunst. Geïllusteerd door O. Docters van Leeuwen.
621715: GABRIËLS, R. - Intellectuelen in Nederland. Publieke controversen over kernenergie, armoede en Rushdie.
586182: GABRIËLS, H. - Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990. Met medewerking van K. Jongman.
622056: GABRIËLS, R., (RED.) - De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken.
621384: GADAMER, H.G., HAMMERMEISTER, K. - Gadamer
16334: GADAMER, H.G. - Poetica. Ausgewählte Essays.
617009: GADAMER, H.G. - Le problème de la conscience historique. Préface de L. de Raeymaeker.
617205: GADAMER, H.G., DERKSEN, L.D. - On universal hermeneutics. A study in the philosophy of Hans-Georg Gadamer.
618868: GADAMER, H.G. - Philosophische Lehrjahre. Eine Rückschau. Mit vierzehn Abbildungen.
602120: GADAMER, H.G., HETZER, T., INSTINSKY, H.U. - Beiträge zur geistigen Überlieferung.
619356: GADOUREK, I. - The political control of Czechoslovakia. A study in social control of a Soviet satellite state.
600674: GADOUREK, I., LINDENBERG, S., STOKMAN, F.N., (RED.) - Modellen in de sociologie. Bundel aangeboden aan prof.dr. I. Gadourek ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jublileum als hoogleraar sociologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
602611: GAEDE, F. - Poetik und Logik. Zu den Grundlagen der literarischen Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert.
611239: GAIFFIER, B. DE, NEVEU, B., VOELTZEL, R. - Religion, érudition et critique a la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe.
613346: GAITA, R. - De hond van de filosoof
605459: GAITA, R. - De hond van de filosoof
588075: GAITA, R. - De hond van de filosoof
599679: GALARD, J., WASCHEK, M., (RED.) - Qu'est-ce qu'un chef-d'oeuvre?
612983: GALBRAITH, J.K. - Armoede. Eigenzinnige opvattingen van een eminent econoom over een wereldomvattend probleem
583557: GALBRAITH, J.K. - Aspecten van de moderne industriële samenleving
618101: GALBRAITH, J.K. - The age of uncertainty.
577133: GALBRAITH, J.K., BEISHUIZEN, J. - John Kenneth Galbraith. Het economisch denken van een dissident.
572307: GALBRAITH, J.K. - De eeuw der onzekerheden. Een nieuwe en kritische visie op de macht en onvoorspelbare invloed van de grote economen
607434: GALBRAITH, J.K. - A life in our times. Memoirs.
610812: GALBRAITH, J.K. - The culture of contentment.
588265: GALBRAITH, J.K. - De cultuur van tevredenheid
612890: GALBRAITH, J.K. - Annals of an abiding liberal. Edited by A.D. Williams.
609242: GALBRAITH, J.K. - The voice of the poor.Essays in economic and political persuasion.
605921: GALBRAITH, J.K. - The liberal hour.
606523: GALBRAITH, J.K., BEISHUIZEN, J. - John Kenneth Galbraith. Het economisch denken van een dissident.
619522: GALBRAITH, J.K. - A life in our times. Memoirs.
605452: GALBRAITH, J.K. - The new industrial state.
605446: GALBRAITH, J.K. - De krach van '29. Met een voorwoord van J. Pen
597859: GALBRAITH, J.K. - Economie in perspectief. Economische geschiedenis als spiegel van de toekomst. Nederlandse vertaling.
577691: GALBRAITH, J.K. - The culture of contentment.
609273: GALBRAITH, J.K. - Economie in perspectief. Economische geschiedenis als spiegel van de toekomst. Nederlandse vertaling.
590935: GALEN, H., (HRSG.) - 500 Jahre Buchdruck in Münster. Eine Ausstellung des Stadtmuseums Münster in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Münster 5. Juli - 10. Novemer 1991.
578480: GALESLOOT, H., LEGÊNE, S., (RED.) - De Waarheid in de oorlog. Een bundeling van illegale nummers uit de jaren '40-'45.
619561: GALILEI, GALILEO, HOEVEN, P. VAN DER - Galilei.
623411: GALILEI, GALILEO, WHITEHOUSE, D. - Galileo. Vader van de experimentele wetenschap en grondlegger van de moderne astronomie
591390: GALILEI, GALILEO, SOBEL, D. - De dochter van Galilei. Een verhaal over wetenschap, geloof en liefde
622991: GALILEI, GALILEO, SHAPERE, D. - Galileo. A philosophical study.
588410: GALILEI, GALILEO, HOEVEN, P. VAN DER - Galilei.
613502: GALILEI, GALILEO, FINOCCHIARO, M.A. - Galileo and the art of reasoning. Rhetorical foundations of logic and scientific method.
604910: GALILEI, GALILEO, HOEVEN, P. VAN DER - Galilei.
610794: GALILEI, GALILEO, SCHUMACHER, E. - Der Fall Galilei. Das Drama der Wissenschaft.
619024: GALIMBERTI, U. - Mythen van onze tijd. De mens in het tijdperk van vooruitgang en techniek
618202: GALIMBERTI, U. - Mythen van onze tijd. De mens in het tijdperk van vooruitgang en techniek
624554: GALL, FRANZ JOSEPH, LESKY, E. , (RED.) - Franz Joseph Gall 1758-1828. Naturforscher und Anthropologe. Ausgewählte Texte, eingeleitet, übersetzt und kommentiert.
588001: GALL, L., (HRSG.) - Liberalismus.
609764: GALLENKAMP, C. - Maya. The riddle and rediscovery of a lost civilization.
625283: GALLIN, D. - Intensional and higher-order modal logic. With application to Montague semantics.
620663: GALLONI, ANTONIO, TOUBER, J. - Emblemen van lijdzaamheid. Recht, geneeskunde en techniek in het hagiographische werk van Antonio Gallonio (1556-1605).
613945: GALLOWAY, D. , SABISCH, C. , (RED.) - Wij twee jongens. Mannelijke homoseksualiteit in de 20ste-eeuwse literatuur, een internationale bloemlezing. Met een voorwoord van Ron Mooser.
606418: GALTUNG, J. - Methodologie und Ideologie. Aufsätze zur Methodologie. Band 1. Übersetzt von H. Vetter.
592780: GAMBER, O. - Waffe und Rüstung Eurasiens. Frühzeit und Antike. Ein waffenhistorisches Handbuch. Mit 400 Abbildungen und 12 farbigen Tafeln.
616626: GAMETXO, E. - Philosophy in the dock.
614118: GAMILLSCHEG, E. - Romania Germania. Sprach- und Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des alten Römerreichs. Band 1: Zu den ältesten Berührungen zwischen Römern und Germanen. Die Franken. Die Westgoten. Mit zwölf Karten.
14615: GAMWELL, F.I. - Beyond preference. Liberal theories of independent associations.
622456: ANNALES GANDENSES - Annales Gandenses. Annals of Ghent. Edited and translated by the late Hilda Johnstone.
14829: GANILH, C. - Du pouvoir et de l' opposition dans la société civile.
602172: GANS, M.H. - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
577227: GANS, M.H. - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
592869: GANS, E.L. - Essais d'esthetique paradoxale.
619881: GANSFORT, WESSEL, AKKERMAN, F., HUISMAN, G.C., VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Wessel Gansfort (1419-1489) and northern humanism.
619510: GANSFORT, WESSEL, AKKERMAN, F., HUISMAN, G.C., VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Wessel Gansfort (1419-1489) and northern humanism.
621434: GANSFORT, WESSEL, AKKERMAN, F., HUISMAN, G.C., VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Wessel Gansfort (1419-1489) and northern humanism.
625004: GANSFORT, WESSEL, RHIJN, M. VAN - Wessel Gansfort. Met portret en facsimile.
617777: GANSFORT, WESSEL - Opera. Facsimile of the edition Groningen 1614.
624012: GANSFORT, WESSEL, RHIJN, M. VAN - Studiën over Wessel Gansfort en zijn tijd.
622635: GANSFORT, WESSEL, AKKERMAN, F., HUISMAN, G.C., VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Wessel Gansfort (1419-1489) and northern humanism.
596163: GARAUDY, R. - Realisme zonder grenzen. Vraagstukken van de marxistische kunstbeoordeling tegen de achtergronden van het werk van Picasso en Kafka
581308: GARAUDY, R. - Appel aux vivants.
589498: GARAUDY, R. - God of de mammon? De strijd van de eeuw. Woord vooraf door L. Boff. Vert: H. Verhaeghe.
566575: GARAUDY, R. - Perspectives de l'homme. Existentialisme, pensée catholique, structuralisme, marxisme.
570208: GARAUDY, R. - Le projet espérance.
573538: GARAUDY, R. - God of de mammon? De strijd van de eeuw. Woord vooraf door L. Boff
602134: GARAUDY, R. - From anathema to dialogue. The challenge of marxist-christian cooperation. With replies by K. Rahner and J.B. Metz
568650: GARAUDY, R. - Parole d'homme.
593270: GARAUDY, R. - Hebben wij God nodig? Ingeleid door abbé Pierre. Nederlandse vertaling: F.C. van de Bilt
576345: GARD, R.A. - Der Buddhismus. Aus dem Englischen übertragen von A. Markus. Mit einem Vorwort von N. Bouvier.
608353: GARD, R.A., (ED.) - Buddhism. The way of Buddhism: its ideals and philosophy, its religious and moral principles and practices, its implications in the political, social and cultural life of its followers.
608772: GARDAVKSY, V. - Gott ist nicht ganz tot. Betrachtungen eines Marxisten über Bibel, Religion und Atheismus. Mit einer Einleitung von Jürgen Moltmann. Aus dem Tschechischen von E. Dederra.
596970: GARDEN, N. - Weerwolven en vampiers
575063: GARDET, L. - De islam. Godsdienst en gemeenschap. Met 17 afbeeldingen. Nederlandse tekst van F. van der Heijden.
604284: GARDINER, P., (ED.) - The philosophy of history.
589667: GARDINER, P. - The nature of historical explanation.
610704: GARDINER, A. - Egypt of the Pharaohs. An introduction.
622952: GARDINER, MARGUERITE, COUNTESS OF BLESSINGTON - The two friends. A novel.
613812: GARDINER, P., (ED.) - The philosophy of history.
976: GARDINER, K. - Why care? On motivation in care ethics.
613031: GARDNER, M. - Science, good, bad and bogus.
613402: GARDNER, M. - The whys of a philosophical scrivener.
606893: GARDNER, M. - The relativity explosion. Illustrated by Anthony Ravielli. A completely revised, updated editionof Relativity fort the million.
612755: GARDNER, M. - Fads and fallacies in the name of science.
590251: GARDNER, M. - Science, good, bad and bogus.
580858: GARFINKEL, I., HAVEMAN, R.H. - Earnings capacity, poverty, and inequaltiy. With the assistance of D. Betson.
615825: GARGAM, A. , (ED.) - Femmes de sciences de l'antiquité au XIXe siècle. Realités et representations. Textes réunis et introduits par Adeline Gargam. Avec la collaboration de Patrice Bret. Préface de Judith Zinsser.
613638: GARLAN, Y. - La guerre dans l'antiquite.
610529: GARLAND, B. , (ED.) - Neuroscience and the law. Brain, mind, and the scales of justice. A report on an invitational meeting convened by the American Association for the advancement of science and the Dana foundation. Foreword by Mark S. Frankel. With commisioned papers by Michael S. Gazzaniga and Megan S. Steven, Laurence Tancredi, Henry Greely, Stephen Morse.
623478: JOHN OF GARLAND - The Parisiana Poetria of John of Garland. Edited with introduction, translation, and notes by Traugott Lawler.
617361: GARNER, P. - Sixties design.
624514: GARNER, L. - De erfopvolgers van de Graal. De verborgen genealogie van Jezus en zijn koninklijke nazaten
601866: GASCOIGNE, B. - De Groot-Mogols
598439: GASCOIGNE, B. - De christenen. Met foto's van C. Gascoigne
616955: GASCOIGNE, B. - De groot-Mogols
620486: GASPARIN, VALERIE DE - Des corporations monastiques au sein du protestantisme. Par l'auteur du Marriage au point de vue chrétien. 2 volumes.
592039: GASSENDI, P., TACK, R. - Untersuchungen zum Philosophie- und Wissenschaftsbegriff bei Pierre Gassendi 1592-1655).
610528: GASTELAARS, M. - Een geregeld leven. Sociologie en sociale politiek in Nederland 1925-1968.
594272: GASTER, T.H., (ED.) - The scriptures of the dead sea sect. In English translation. With introduction and notes.
598738: ST. ANTHONIJ GASTHUIS - Dagvaarding, in zake de voogden van het Sint Anthonij gasthuis te Leeuwarden, tegen den heer burgemeester van Leeuwarden, als die gemeente vertegenwoordigende, van den 28 december 1855, benevens de daarbij behoorende justificatoire bescheiden.
598737: ST. ANTHONIJ GASTHUIS - Correspondentie tusschen het gemeente-bestuur van Leeuwarden, benevens HH. gedeputeerde staten van Friesland, en de voogden van het St. Anthonij gasthuis te Leeuwarden, betrekkelijk de tusschen gemeld bestuur en de voornoemde voogden aanhangige geschillen. 1851-1856.
624247: GATENS, M. - Feminism and philosophy. Perspectives on difference and equality.
622147: GAUBIUS, HIERONYMUS DAVID, HAMERS-VAN DUYNEN, S.W. - Hiëronymus David Gaubius (1705-1780). Zijn correspondentie met Antonio Nunes Ribeiro Sanches en andere tijdgenoten.
622146: GAUBIUS, HIERONYMUS DAVID, HAMERS-VAN DUYNEN, S.W. - Hiëronymus David Gaubius (1705-1780). Zijn correspondentie met Antonio Nunes Ribeiro Sanches en andere tijdgenoten.
612972: GAUCHAT, L. , JEANJAQUET, J. - Bibliographie linguistique de la Suisse Romande. Tome premier. Extension du français et question des langues en Suisse littérature patoise. Avec une carte et sept facsimiles.
615943: GAUGUIN, P. , PICKVANCE, R. - Gauguin und die Schule von Pont-Aven. Mit einem Vorwort von C. Sylvia Weber und einer Einleitung von Richard Brettell.
614203: GAUGUIN, P., EISENMAN, S.F. - Gauguin's skirt. Wit 110 illustrations in colour.
584522: GAULLE, CHARLES DE - Discours et messages. 5 volumes.
573598: GAUTIER, THÉOPHILE - Correspondance générale. Éditée par Claudine Lacoste-Veysseyre. Sous la direction de Pierre Laubriet. 10 volumes.
586628: GAY, P. - The cultivation of hatred.
606544: GAY, P. - Freud voor historici. Met een voorwoord van A. Mitzman
581093: GAY, R. - Geschichte der Juden in Deutschland. Von der Römerzeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Mit einer Enleitung von P. Gay. Aus dem Englischen übertragen von C. Spiel.
605274: GAY, P. - Freud voor historici. Met een voorwoord van A. Mitzman
567939: GAYER, K. - Die Forstbenutzung. Mit 297 in den Text gedruckten Holzschnitten.
616090: ENCYCLOPEDIE DES GAZ - Encyclopedie des gaz. Gas encyclopaedia. L'air liquide. English translation by Nissim Marshall.
5565: GAZS - Gesamtverzeichnis ausländischer Zeitschriften und Serien (GAZS). Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. 5 volumes.
566780: GAZZANIGA, M.S. - Reis door het brein. De magische wegen van de geest. Met een voorwoord van P. Vroon
592109: GAZZANIGA, M.S. - Le cerveau social. Traduit de l'américain par J. Polanis.
614710: GEACH, P.T., (ED.) - Logic and ethics. With the editorial assistance of Jacek Holowka.
619775: GEAR, W.M. - De prehistorie van de nieuwe tijd
5309: GEBSER, J. - Kentering van het westelijk wereldbeeld. Toegelicht aan de moderne physica, biologie en psychologie. Ingeleid door H. Groot
585260: GEEL, C.J. VAN - Dank aan de koekoek. Teksten.
2454: GEEL, C.J. VAN - Uit de hoge boom geschreven.
597848: GEEL, C.J. VAN, WAARD, E. DE, AKKERMAN, K., DEEL, T. VAN, (RED.) - Chr. J. van Geel. 'De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij'.
605475: GEEL, R., FUCHS, R.H. - Schijnhelden en nepschurken. Beschouwingen over het beeldverhaal.
572176: GEERTGEN TOT SINT JANS, BALET, L. - Der Frühholländer Geertgen tot Sint Jans. Mit 11 Tafeln.
624236: GEERTZ, C., BAKKER, J.W., KUIPER, Y.B., (RED.) - Antropologie tussen wetenschap en kunst. Essays over Clifford Geertz.
619457: GEHLEN, A. - Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt.
621586: GEHLEN, A. - Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik.
621587: GEHLEN, A. - Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen. Mit fünf Abbildungen.
608706: GEHLEN, A. - Philosophische Anthropologie und Handlungslehre. Herausgegeben von Karl-Siegbert Rehberg unter Mitwirkung von Heinrich Wahlen und Albert Bilo.
1445: GEHLEN, A. - Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt.
615224: GEISSLER, P.W. , (ED.) - Para-states and medical science. Making African global health.
625465: GEIST, V. - Mountain sheep. A study in behavior and evolution.
613110: GELDER, ENNO VAN , - Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en onderwijs, gedurende de 17e eeuw.
611551: GELDER, ENNO VAN , (RED.) - Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw. 2 delen.
589128: GELDER, R. VAN, KISTEMAKER, R. - Amsterdam 1275-1795. De ontwikkeling van een handelsmetropool. In samenwerking met het Amsterdams Historisch Museum.
596660: GELDER, J. VAN - De natte droom. Museumkolder in Groningen. Met illustraties van E. Wielaert.
616757: GELDEREN, J. VAN, (ED.), HOUTMAN, C., (ED.) - Profiel. Theologiebeoefening in Kampen 1970-1990.
611565: GELDEREN, J. VAN, RAVENSBERGEN, C. , (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. VI. Provinciale synode Overijssel. Classis Deventer 1601-1620. Classis Kampen 1596-1601 en 1618-1620. Classis Steenwijk/Vollenhove 1601-1620. Met medewerking van J. van den Berg.
602777: GELDOF, K. - Kritische profielen. Opstellen over politieke filosofie, esthetiek en (Franse) literatuur.
617866: GELFAND, M. - Diet and tradition in an African culture. Foreword by J.F. Brock.
577571: GÉLIS, J. - De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering
621968: GELLERT, CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT - Geistliche Oden und Lieder. Neue Auflage. Mit allergnädigsten Freiheiten.
592411: GELLERT, C.F. - Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven.
617071: GELLERT, CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT - Sämmtliche Schriften. 10 Teile in 5 Bänden. Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1769. Complete in 5 volumes.
577692: GELLNER, E. - Reason and culture. The historic role of rationality and rationalism.
612705: GELLNER, E. - Words and things. An examination of, and an attack on, linguistic philosophy. With a foreword by Bertrand Russell.
569985: GELLNER, E. - Rede en cultuur. Rationaliteit en rationalisme door de eeuwen heen
586339: GELLNER, E. - The devil in modern philosophy. Edited with a preface by I.C. Jarvie and J. Agassi.
602465: GELLNER, E. - Rede en cultuur. Rationaliteit en rationalisme door de eeuwen heen
589206: GELLNER, E. - Words and things. A critical account of linguistic philosophy and a study in ideology. With an introduction by B. Russell.
606285: GELLNER, E. - Rede en cultuur. Rationaliteit en rationalisme door de eeuwen heen
610711: GELRE, H. VAN - Mijn herwaardering van waarden. Een geestelijke autobiografie - met een antwoord aan Friedrich Nietzsche.
599128: GELZER, H. - Ausgewählte kleine Schriften.
615944: GENERALIC, IVAN, TOMASEVIC, N. - The magic world of Ivan Generalic
591256: GENETICUS (M. WEIJLING) - Het boek voor den kleurkanariekweker.
608977: GENINAZZI, L. - Horkheimer & C. gli intellettuali disorganici.
575224: GENNEP, F.O. VAN - De terugkeer van de verloren Vader. Een theologisch essay over vaderschap en macht in cultuur en christendom.
572053: GENOVESI, A. - Meditazioni filosofiche sulla religione, e sulla morale.
606865: GENSLER, H.J. - Formal ethics.
586946: GENT, J.J.M. VAN, OBBEMA, P.F.J., OTTERSPEER, W. - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de universiteitsbibliotheek te Leiden. Rijksmuseum van oudheden 30-10-1987 - 17 -1 - 1988.
617573: GEOFFROY-SCHNEITER, B. - Gandhara. The memory of Afghanistan.
612759: GEORGE, STEFAN - Zeitgenössische Dichter. Übetragen von Stefan George. Rossetti. Swinburne. Dowson. Jacobsen. Kloos. Verwey. Verhaeren, Verlaine. Mallarmé. Rimbaud. De Regnier. D'Annunzio. Rolicz-Lieder. 2 parts in one volume.
614184: GEORGE, PRINCE OF WALES - The correspondance of George, Prince of Wales 1770-1812. Edited by A. Aspinall. Complete in 8 volumes.
615561: GEORGE, S. , RAULFF, U. - Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben. Mit 92 Abbildungen.
612423: LLOYD GEORGE - My darling pussy. The letters of Lloyd George and Frances Stevenson. 1913-41. Edited by A.J.P. Taylor.
602506: GEORGE, R.P., (ED.) - Natural law theory. Contemporary essays.
610022: GEORGE, STEFAN, LANDMANN, G.P., (HRSG.) - Der George-Kreis. Eine Auswahl aus seinen Schriften.
620737: GEORGE, STEFAN, KARLAUF, T. - Stefan George. Die Endeckung des Charisma.
574802: GEORGE, S., KLUNCKER, K., (RED.) - Castrum Peregrini. Editions sous le signe de Stefan George.
574743: GEORGE, S., ALER, J.M.M. - Im Spiegel der Form. Stilkritische Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximdichtung.
590884: GEORGE, S., KLUNCKER, K., (RED.) - Castrum Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
609149: GEORGIUS, R. - Genealogie van het geslacht Georgius van 1600 tot 1986.
588414: GERAEDTS, F., JONG, L. DE, (RED.) - Ergo Cogito. Met inleidingen van B. Delfgaauw, T. de Boer, C. Verhoeven, L. Nauta en F. Staal. 5 delen.
600054: GERAEDTS, F., JONG, L. DE, (RED.) - Ergo Cogito. Met inleidingen van B. Delfgaauw, T. de Boer, C. Verhoeven, L. Nauta en F. Staal. 5 delen.
590290: GERAEDTS, F., JONG, L. DE, (RED.) - Ergo Cogito. Met inleidingen van B. Delfgaauw, T. de Boer, C. Verhoeven, L. Nauta en F. Staal. 5 delen.
590289: GERAEDTS, F., JONG, L. DE, (RED.) - Ergo Cogito. Met inleidingen van B. Delfgaauw, T. de Boer, C. Verhoeven, L. Nauta en F. Staal. 5 delen.
590288: GERAEDTS, F., JONG, L. DE, (RED.) - Ergo Cogito. Met inleidingen van B. Delfgaauw, T. de Boer, C. Verhoeven, L. Nauta en F. Staal. 5 delen.
623520: GERARDY, G., (RED.) - Henri Pirenne 1862-1935. De Nederlandse tekst werd verzorgd door Jan De Herdt.
625330: GERBI, A. - The dispute of the new world. The history of a polemic, 1750 - 1900
571675: GERCKE, A., NORDEN, E., (HRSG.) - Einleitung in die Altertumswissenschaft. Unter Mitwirkung von J. Beloch, E. Bethe, E. Bickel, J.L. Heiberg, B. Keil, E. Kornemann, P. Kretschmer, C.F. Lehmann-Haupt, K.J. Neumann, E. Pernice, P. Wendland, S. Wide, F. Winter. 3 delen met register.
619996: GERDING, M.A.W., BOOMA. J.G.J. VAN, HALSEMA, G. VAN, (RED.) - 'In all onwetenschap bijsterije unde wildicheyt'. De reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw. Tiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis.
611911: GEREMEK, B. - Geschichte der Armut. Elend und Barmherzigkeit in Europa. Aus dem Ponischen von Friedrich Griese.
580155: GERHARD, A.H. - Vrijdenker, socialist en opvoeder. Een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P. Spigt. Met een voorwoord van M.A. Reinalda.
615178: GERHARD, H.P. - Welt der Ikonen.
600181: GERHARD, H.P. - Welt der Ikonen.
596508: GERHARD, A.H. - Vroomheid. Met omslagversiering van W. Polenaar.
620079: GERL, H.B. - Einführung in die Philosophie der Renaissance.
620072: GERL, H.B. - Einführung in die Philosophie der Renaissance.
601577: GERLACH, W. - Humanität und naturwissenschaftliche Forschung.
610891: GERLICH, A. - Geschichtliche Landeskunde des Mittelalters. Genese und Probleme.
621356: GERRETSON, C., GEYL, P. - Briefwisseling Gerretson-Geyl in vijf delen. Verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G. Puchinger. Compleet.
589727: GERRETSON, C. - Geschiedenis der 'Koninklijke'. 3 delen.
596548: GERRITSEN, H. - De hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java 1948-1950. Met een woord vooraf door H.L. Zwitzer.
622910: GERRITSZ, HESSEL - Beschrijvinghe van der Samoyeden landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe uitgegeven door S.P. L'Honoré Naber. Met 5 kaarten, een plaat en een afbeelding tusschen den tekst.
594587: GERSHENFELD, N. - Als de dingen gaan denken. De digitalisering van het dagelijks leven
625120: GERSON, H. , KUILE, E.H. TER - Art and architecture in Belgium 1600 to 1800.
611119: GERSON, JEAN, POSTHUMUS MEYES, G.H.M. - Jean Gerson. Zijn kerkpolitiek en ecclesiologie (avec une table des matières).
622883: GERVAIS OF MELKLEY, GERVAIS VON MELKLEY - Ars Poetica. Kritische Ausgabe von Hans-Jürgen Gräbener.
589009: GERWEN, J. VAN - Goede wijn ... behoeft een krans. Reclame van verzekeraars in Nederland vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot heden.
606788: GERWEN, J. VAN, VERSTRAETEN, J., LIEDEKERKE, L. VAN - Business en ethiek. Spelregels voor ethisch ondernemen.
596935: GERWEN, J. VAN - Goede wijn ... behoeft een krans. Reclame van verzekeraars in Nederland vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot heden.
624100: GERWEN, R. VAN - Kennis in schoonheid. Een inleiding in de moderne esthetica.
572177: GESSNER, SALOMON - Sämmtliche Schriften. 2 parts in 1 volume.
616252: GESSNER, SALOMON - Sämtliche Schriften in drei Bänden. Herausgegeben von Martin Bircher. Complete in 3 volumes.
4386: GESTEL, P.C. VAN - Het religieus-socialisme.
619211: GETHMANN, C.F., (HRSG.) - Theorie des wissenschaflichen Argumentierens.
585907: GEUDEKE, P.W. - Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000. 2. Noord-Nederland.
620741: GEULINCX, A. - Van de hoofddeugden. De eerste tuchtverhandeling. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Verhoeven.
618924: GEURTS, P.A.M., MESSING, F.A.M., (RED.) - Economische ontwikkeling en sociale emancipatie. 18 opstellen over economische en sociale geschiedenis in twee delen.
589099: GEURTS, J.P.M. - Feit en theorie. Kernproblemen in de wetenschapsleer.
589031: GEURTS, J.P.M. - Feit en theorie. Kernproblemen in de wetenschapsleer.
7238: GEURTS, P.A.M., MESSING, F.A.M., (RED.) - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis. 2 delen.
590983: GEURTS, P.A.M., JANSSEN, A.E.M.,(RED.) - Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de nieuwe tijd. 2 delen.
18753: GEURTS, P.M.M. - De erfelijkheid in de oudere Grieksche wetenschap.
601453: GEUS, M. DE - Politiek, milieu en vrijheid. Over de onbeheersbaarheid van de milieucrisis, de rusteloze afvalmaatschappij en de noodzaak van een telescopische ecostaat.
576978: GEYER, C.F. - Aporien des Metaphysik- und Geschichtsbegriffs der kritischen theorie.
581961: GEYL, P. - Historicus in de tijd.
581959: GEYL, P. - Eenheid en tweeheid in de Nederlanden.
592050: GEYL, P. - Studies en strijdschriften. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht.
591966: GEYL, P. - Pennestrijd over staat en historie. Opstellen over de vaderlandse gschiedenis aangevuld met Geyl's levensverhaal (tot 1945). Woord vooraf van J.C. Boogman.
618923: GEYL, P. - Revolutiedagen te Amsterdam. (August-September 1748.) Prins Willem IV en de Doelistenbeweging. Met een plaat.
599794: GEYL, P. - Historicus in de tijd.
588298: GEYL, P. - Reacties. Groen van Prinsterer. Fruin. Multatuli. Busken Huet. Ter Braak. Du Perron. Romein.
570735: GEYSER, J., RINTELEN, F.J. VON, (HRSG.) - Philosophia perennis. Abhandlungen zu ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Festgabe Josef Geyser zum 60. Geburtstag. 2 delen.
600432: GEYSER, J. - Das Prinzip vom zureichenden Grunde. Eine logisch-ontologische Untersuchung.
608218: GEZELLE, G., ISEGHEM, J. VAN - Guido Gezelles 'Vlaemsche Dichtoefeningen '(1858). Een benadering van de dichter en het werk.
603028: GEZELLE, G., BEIJERT, R. - Van tachtiger tot modernist. Het Gezellebeeld in de Nederlandse kritiek 1897-1940.
614827: GEZELLE, G. - Dichtwerken. 14 delen in 10 banden.
620104: GEZELLE, G., BEIJERT, R. - Van tachtiger tot modernist. Het Gezellebeeld in de Nederlandse kritiek 1897-1940.
623199: GHALI, A. , FAVRE, R. - Concrete structures. Stresses and deformations.
614342: AL-GHAZALI, WENSINCK, A.J. - La pensée de Ghazzali.
617264: AL-GHAZALI, SHERIF, M.A. - Ghazali's theory of virtue.
624991: AL-GHAZALI - De redder uit de dwaling. Uit het Arabisch vertaald en toegelicht door J.H. Kramers.
614324: AL-GHAZALI, SHERIF, M.A. - Ghazali's theory of virtue.
608864: GHEYN, J. VAN DEN, BACHA, E., LYNA, F. - Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. 13 volumes
574250: GHEYN, J. DE, MEIJ, A.W.F.M., (RED.) - Jacques de Gheyn II als tekenaar 1565-1629. Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam 14 december 1985 tot 10 februari 1986. National Gallery of Art, Washington 9 maart tot 12 mei 1986.
606344: GHOLSON, B., SHADISH, W.R., NEIMEYER, R.A., HOUTS, A.C., (ED.) - Psychology of science. Contributions to metascience.
581660: GHOSH, A., (HRSG.) - Buxtehuder Has' und Igel weltweit. Im Auftrage des Heimatvereins Buxtehude e.V..
597871: GIANNETTI, E. - De kunst van het zelfbedrog
589333: GIAPIS, Y. - Philosophie de la création artistique.
594169: GIBB, H.A.R. - De islam
611839: GIBB, H.A.R. - Modern trends in Islam. The Haskell lectures in comparative religion delivered at the University of Chicago in 1945
624875: GIBBON, E. - Verval en ondergang van het Romeinse Rijk
576582: GIBBS, R. - Why ethics? Signs of responsibilities.
622634: GIBSON, MARGARET, SMITH, L. , WARD, B. , (ED.) - Intellectual life in the middle ages. Essays presented to Margaret Gibson.
605888: GIDAL, N.T. - De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek. Met een woord vooraf door Marion Gräfin Dönhoff
614121: GIDAL, N.T. - De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek. Met een woord vooraf door Marion Gräfin Dönhoff
577464: GIDAL, N.T. - De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek. Met een woord vooraf door Marion Gräfin Dönhoff
616981: GIDDENS, A. - Capitalism and modern social theory. An analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber.
608759: GIDDENS, A. - Consensus and controversy. Edited by Jon Clark, Celia Modgil & Sohan Modgil.
578042: GIDE, A. - Cahiers de André Gide. 14 volumes.
624835: GIDE, A., LOUYS, P., VALÉRY, P. - Correspondances à trois voix 1888 - 1920. Édition établie et annotée par Peter Fawcett et Pascal Mercier. Préface de Pascal Mercier.
624903: GIDE, A. - Journal. Édition, établie, présentée et annotée par Éric Marty. 2 volumes.
625208: GIDE, A. - Journal 1939 1949. Souvenirs. Avec un index des noms et des oeuvres cités.
624929: GIDE, A. - Essais critiques. Édition présentée établie et annoté par Pierre Masson.
604245: GIEDION-WELCKER, C. - Schriften 1926-1971. Stationen zu einem Zeitbilt. Mit Briefen von Arp, Chillida, Ernst, Giacometti, Joyce, Le Corbusier, Mondrian, Schwitters. Hrsg. von R. Hohl.
598271: GIELE, J. - Arbeidersleven in Nederland 1850-1914.
576986: GIESELER, J.C.L. - Lehrbuch der Kirchengeschichte. 6 parts in 7 volumes
601473: GIESZ, L. - Phänomenologie des Kitsches.
601548: GIESZ, L. - Phänomenologie des Kitsches.
625003: GIFFEN, A.E. VAN, GELDER, H.E. VAN, GLAZEMA, P., BONTEKOE, G.A., (RED.) - Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen. Directeur van het Biologisch-Archeologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen 1922 - 17 juni - 1947.
610895: GIJSBERTSEN, B., KIRPESTEIN, J.W. - De terugkeer van de mens. Uit de ban van het cartesiaanse denken. Essays over waarden en normen.
608768: GIJSBERTSEN, B., KIRPESTEIN, J.W. - De terugkeer van de mens. Uit de ban van het cartesiaanse denken. Essays over waarden en normen.
611036: GILBERT, M. - Een eeuw joods leven. Een fotografische geschiedenis van de joden in de 20ste eeuw. Foto's bijeengezocht door Sarah Jackson en Franziska Payer Crockett
591072: GILBERT, N., TROITZSCH, K.G. - Simulation for the social scientist.
622884: GILBERT OF POITIERS, GILBERT VON POITIERS, GAMMERSBACH, S. - Gilbert von Poitiers und seine Prozesse im Urteil der Zeitgenossen.
615304: GILBERT, F. - History: politics or culture. Reflections on Ranke and Burckhardt.
625371: GILIBERTO, C. , TERESI, L. , (ED.) - Limits to learning. The transfer of encyclopaedic knowledge in the early middle ages.
622526: GILISSEN, L. - Prolégomènes à la codicologie.
579846: GILLET, L. - La cathédrale de Chartres. Eaux-fortes originales de Henri le Riche.
601770: GILLISPIE, C.C. - Genesis and geology. A study in the relations of scientific thought, natural theology, and social opinion in Great Britain, 1790-1850.
597937: GILMAN, R. - Decadentie. De merkwaardige geschiedenis van een etiket
596938: GILMOUR, P. - Artists in print. An introduction to prints and printmaking.
624975: GILROY, A. - Green and pleasant land. English culture and the romantic countryside.
611381: GILSON, É. - La philosophie au moyen age des origines patristiques a la fin du XIVe siècle. Deuxième édition revue et augmentée.
611041: GINZBERG, L. - The Palestinian talmud.
617799: GIORGI, A. - Fenomenologie en de grondslagen van de psychologie
622720: GIOVANNI DA RIPA, JEAN DE RIPA - Conclusiones. Publié par André Combes. Préface de Paul Vignaux.
623357: GIRALDUS CAMBRENSIS, GERALLT GYMRO - Speculum duorum or a mirror of two men. Preserved in the Vatican Library in Rome Cod. Reg. Lat. 470. Edited by Yves Lefèvre and R.B.C. Huygens. Engklish translation by Brian Dawson. General editor Michael Richter.
594950: GIRARD, R. - Shakespeare. Les feux de l'envie. Traduit de l'anglais par B. Vincent.
4711: GIRARD, R. - Des choses cachées depuis la fondation du monde. Recherches avec J.M. Oughourlian et G. Lefort.
1228: GIRARD, R. - La violence et le sacré.
14224: GIRARD, R. - Mensonge romantique et vérité romanesque.
615598: GIRARD, R. - La route antique des hommes pervers.
609250: GIRARD, R. - Shakespeare. Les feux de l'envie. Traduit de l'anglais par B. Vincent.
612636: GIROUD, F., LÉVY, B.H. - Les hommes et les femmes.
3815: GISEVIUS, H.B. - Adolf Hitler
614453: GISPEN, W.H., RIDDERBOS, H.N., (RED.) - Concordantie op den bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlandsch bijbelgenootschap. Nieuwe Testament.
618318: GITEAU, M. - Khmer. Kunst und Kultur von Angkor. Photographien von Hans Hinz.
625199: GIUSTINO, D. DE - Conquest of mind. Phrenology and Victorian social thought.
589260: GJERTSEN, D. - Science and philosophy. Past and present.
578131: GLADKOW, F. - Neue Erde. Roman. Autorisierte Übersetzung aus dem Russischen von O. Halpern.
617868: GLAESEMAN, R.R. - The practice of the king's meal at Mari: a system of food distribution in the 2nd millenium B.C.
600055: GLAS, E., DAALDEROP, A.G.M. - Rationaliteit & intelligentie. De informatisering van ons wereldbeeld.
574508: GLAS, E., DAALDEROP, A.G.M. - Rationaliteit & intelligentie. De informatisering van ons wereldbeeld.
624999: GLAS, E. - Chemistry and physiology in their historical and philosophical relations.
611298: GLASENAPP, H. VON - Von Buddha zu Gandhi. Indisches Denken im Wandel der Jahrhunderte.
567416: GLASENAPP, H. VON, (HRSG.) - Indische Geisteswelt. Eine Auswahl von Texten in deutscher Übersetzung. Eingeleitet und herausgegeben. 2 parts in one volume.
621169: GLASENAPP, H. VON, (HRSG.) - Indische Geisteswelt. Eine Auswahl von Texten in deutscher Übersetzung. Eingeleitet und herausgegeben. 2 parts in one volume.
609363: GLASENAPP, H. VON - Die Literaturen Indiens. Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Mit Beiträgen von Heinz Bechert und Hilko Wiardo Schomerus.
619368: GLASER, H. - Die Kultur der wilhelminischen Zeit. Topographie einer Epoche.
624896: GLASS, B. , TEMKIN, O. , STRAUS, W.L. , (ED.) - Forerunners of Darwin 1745 - 1859.
16054: GLASSNER, B., MORENO, J.D., (ED.) - The qualitative-quantitative distinction in the social sciences.
618939: GLASTRA VAN LOON, O. - Mozaïek der muziekgeschiedenis. Compleet in 6 delen.
585839: GLASTRA VAN LOON, J.F. - De Platoonse circel. Filosofische beschouwingen en actueel-maatschappelijke opstellen. Samengesteld door P.H. van den Brandhof en K. Schuyt.
612568: GLAZEMA, P. - Gewijde plaatsen in Friesland.
615456: GLEASON, M.W. - Making men. Sophists and self-presentation in ancient Rome.
602513: GLEICK, J. - Chaos. De derde wetenschappelijke revolutie
612338: GLEICK, J. - Chaos. De derde wetenschappelijke revolutie
614382: GLEICK, J. - Chaos. Making a new science.
618490: GLEICK, J. - Chaos. De derde wetenschappelijke revolutie
615232: GLEISER, M. - The island of knowledge. The limits of science and the search for meaning.
570114: GLICKSBERG, C.I. - Literature and society.
607823: GLICKSBERG, C.I. - The literature of nihilism.
622346: GLORIEUX, P. - La faculté des arts et ses maîtres au XIIIe siècle.
579875: GLOVER, T.R. - Greek byways.
618512: GLUCKSMANN, A. - Philosophie der Abschreckung. Aus dem Französischen übertragen von Thomas Dobberkau und Barbara Henninges. Mit einem Vorwort von Jürg Altwegg.
614073: GLUCKSMANN, A. - Cynisme et passion.
618462: GLUCKSMANN, A. - The master thinkers
567504: GLUCKSMANN, A. - Die Meisterdenker. Aus dem Französischen von J. Hoch.
12660: GLUCKSMANN, A. - Les maîtres penseurs.
620093: GNIELINSKI, STEFAN VON - Ghana. Tropisches Entwicklungsland an der Oberguineaküste. Mit 20 Tabellen, 26 Figuren, 27 Karten, davon 1 farbig, im Text sowie 16 Bildtafeln mit 32 Fotos im Anhang.
574469: GNÜG, H., MÖHRMANN, R., (HRSG.) - Frauen, Literatur, Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
570542: GÖBEL, D. - Das Abenteuer des Denkens. Abendländische Geistesgeschichte von Thales bis Heidegger.
624681: GOBINEAU, A. DE, BIDDISS, M.D. - Father of racist ideology. The social and political thought of Count Gobineau.
618133: GODDARD, D., (ED.) - A buddhist bible. Intrododuction by H. Smith.
602449: GODDIJN, W. - De moed niet verliezen. Kroniek van een priester-socioloog 1921-1972.
18428: GODDIJN, W. - De moed niet verliezen. Kroniek van een priester-socioloog 1921-1972.
590649: GODDIJN, H.P.M. - Het funktionalisme in de sociologie.
13407: GODDIJN, H.P.M. - Het funktionalisme in de sociologie.
622938: GODÉE MOLSBERGEN, E.C. (RED. - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. 4 delen.
622546: GODEFRIDI DE TRAIECTO, KLINGER, C. - Godefridi de Traiecto. Grammaticale. Untersuchungen und kritische Ausgabe.
598090: GODELIER, M. - Rationalität und Irrationalität in der Ökonomie. Aus dem Französischen übertragen von M. Noll und R. Schubert.
623311: GODESCALC D'ORBAIS, JOLIVET, J. - Godescalc d'Orbais et la trinité. La méthode de la théologie a l'époque Carolingienne.
623310: GODESCALC D'ORBAIS, LAMBOT, D.C. - Oeuvres théologiques et grammaticales de Godescalc d'Orbais. Textes en majeure inédits.
623587: GODWIN, M. - De heilige graal een legende voor deze tijd
623588: GODWIN, M. - De heilige graal een legende voor deze tijd
619742: GOEBBELS, J. - The Goebbles diaries. Edited, translated and with an introduction by Louis P. Lochner.
599536: GOEBBELS, J. - Dagboek 1945. 28 februari 1945-10 april 1945. De laatste veertig dagen van Hitlers propagandachef
620027: GOEBBELS, J., REIMANN, V. - Dr. Joseph Goebbels. Geautoriseerde vertaling C.W.A.J.A. Walraven.
4866: GOEDHART, H.A, (RED.) - De pers in Nederland. Met een inleiding van M. Blokzijl.
575614: GOEDHART, A. - De onmogelijke vrijheid. Het gouvernement als koffieondernemer.
625280: GOEDHEER, A.J. - Irish and Norse traditions about the battle of Clontarf.
622918: GOENS, RIJKLOF VAN - De vijf gezantsschapsreizen van Rijklof van Goens naar het hof van Mataram 1648-1654. Uitgegeven door H.J. de Graaf. Met portret en vier kaarten.
583448: GOERDELER, G., RITTER, G. - Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung. Mit einem Brief Goerdelers in Faksimile und vier Abbildungen.
613125: GOERÉE D'OVERFLACQUÉE, JOHAN - Uit een geheim dagboek 1918-1919. Zijnde de aantekeningen van den heer Johan Goerée D'Overflacquée te 's-Gravenhage.
591505: GOERING, H., MOSLEY, L. - The reich marshall. A biography of Hermann Goering.
616929: GOES, FRANK VAN DER - Grootkapitaal en kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der middenstandspolitiek. 2 delen in 1 band.
618835: GOETHE, J.W. VON, WOLDRING, H.E.S. - Faust en levenskunst. Praktische filosofie van Goethe.
570223: GOETHE, J.W. VON - Goethes Werke in sechzehn Bänden. Mit Einleitung von F. Schultz. 16 delen in 4 banden.
624187: GOETHE, J.W. VON, WOLDRING, H.E.S. - Faust en levenskunst. Praktische filosofie van Goethe.
567934: GOETHE, J.W. VON - Goethes Faust. Kritisch durchgesehen, eingeleitet und erläutert von R. Petzsch. Zweite Ausgabe.
586320: GOETHE, J.W. VON - Autobiographische Schriften der frühen Zwanzigerjahre. Herausgegeben von Reiner Wild.Textredaktion: Andreas Hamburger.
586322: GOETHE, J.W. VON - Wirkungen der Französischen Revolution. 1791-1797. Herausgegeben von Reiner Wild. Texredaktion Andreas Hamburger. 2 volumes.
586323: GOETHE, J.W. VON - Erstes Weimarer Jahrzeht 1775-1786. 2. Herausgegeben von Hannelore Schlaffer, Hans J. Becker, Gerhard H. Müller und Johan Neubauer. Textredaktion: Andreas Hamburger.
8343: GOETHE, J.W. VON, HENNING, C.P. - Goethe. Met 24 illustraties.
621476: GOETHE, J.W. VON, WOLDRING, H.E.S. - Faust en levenskunst. Praktische filosofie van Goethe.
624090: GOETHE, J.W. - Johan Wolfgang Goethe. DTV-Gesamtausgabe. 45 volumes.
586319: GOETHE, J.W. VON - Weimarer Klassik 1798-1806. I. Herausgegeben von V. Lange. Textredaktion: A. Hamburger.
613936: GOETHE, J.W. VON, WEBER, A. - Wege zur Goethes 'Faust'.
586738: GOETHE, J.W. VON, LUDWIG, E. - Goethe. Geschichte eines Menschen.
586740: GOETHE, J.W. VON, KINDERMANN, H. - Das Goethebild des 20. Jahrhunderts.
569410: GOETHE, J.W. VON - Der junge Goethe. Seine Briefe und Dichtungen von 1764-1776. Hrsg. von S. Hirzel. Mit einer Einl. von M. Bernays. 3 delen.
615406: GOETHE, J.W. VON, GILLE, K.F. - 'Wilhelm Meister' im Urteil der Zeitgenossen. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Goethes.
622383: GOETHE, J.W. VON - Faust. Die Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust. Herausgegeben und kommentiert von Erich Trunz.
609458: GOETHE, J.W. VON, GOES, A. VAN DER - Brieven aan Ikke Zelfman. Een speurtocht naar Goethe en het wezen van diens Faust.
573628: GOETHE, J.W. VON, KINDERMANN, H. - Das Goethebild des XX. Jahrhunderts.
567919: GOETHE, J.W. VON, LUDWIG, E. - Goethe. Geschichte eines Menschen. 2 volumes
445: GOETHE, J.W. VON, KINDERMANN, H. - Das Goethebild des 20. Jahrhunderts.
580867: GOETTE, A. - Lehrbuch der Zoologie. Mit 512 Abbildungen im Text.
574454: GOETZ, C. - Gesammelte Bühnenwerke.
607780: GOETZ, C. - Sämtliche Bühnenwerke.
616219: GOETZ, W. - Historiker in meiner Zeit. Gesammelte Aufsätze. Mit einem Geleitwort von Theodor Heuss.
607469: GOETZMANN, I., (RED.) - L'ecole de Nice et ses mouvements. The school of Nice and his movements. Exposition itinérante Etats-Unis 1989/1990.
622463: GOFFMAN, E. - Behavior in public places. Notes on the social organization of gatherings.
587311: GOGH, V. VAN, WOLK, J. VAN DER, PICKVANCE, R., PEY, E.B.F. - Vincent van Gogh. Tekeningen. Rijksmuseum Kröller-Müller Otterlo. 30 maart - 29 juli 1990.
587312: GOGH, V. VAN, UITERT, E. VAN, TILBORGH, L. VAN, HEUGTEN, S. VAN - Vincent van Gogh. Schilderijen. Rijksmuseum Vincent van Gogh Amsterdam. 30 maart - 29 juli 1990.
623705: GOGH, V. VAN - Verzamelde brieven van Vincent van Gogh. Uitgegeven en toegelicht door zijn schoonzuster J. van Gogh-Bonger. 4 delen in 2 banden.
622152: GOGH, V. VAN, TRALBAUT, M.E. - Vincent van Gogh in Drenthe.
620218: GOGH, VINCENT VAN, LUBIN, A.J. - Stranger on the earth. A psychological biography of Vincent van Gogh.
594459: GOGH, V. VAN, FORRESTER, V. - Van Gogh begraven in het koren
600460: GOGH, V. VAN, TRALBAUT, M.E. - Vincent van Gogh. English translation.
599659: GOGUEL, R., (RED.) - Polen, Deutschland und die Oder-Neisse-Grenze. Herausgegeben vom Deutschen Institut für Zeitgeschichte in Verbindung mit der Deutsch-Polnischen Historiker-Kommission.
605509: GOKHALE, B.G. - The making of the Indian nation.
620126: GOLB, NORMAN - Wie schreef de Dode-Zeerollen? Vertaling: Lidy Bos.
597042: GOLDBERG, J., ZAPPEY, W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828).
580088: GOLDBERG, J., ZAPPEY, W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828).
579360: GOLDHAGEN, D.J., BINNER, R., HAAR, O. VAN DE, BOS, J.W., (RED.) - Wiens schuld? De impact van Daniel Jonah Goldhagen op het holocaustdebat. Met een woord vooraf van J. Houwink ten Cate.
598423: GOLDHAGEN, D.J. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel
613025: GOLDMAN, E. - Essays en brieven. Uitgegeven en vertaald door Janneke van der Meulen.
594981: GOLDMAN, E. - Mijn leven. Uit het Engels vertaald door T. Davids. 2 delen in 1 band.
587038: GOLDMAN, A.I. - Epistemology and cognition.
613026: GOLDMAN, E. - Essays en brieven. Uitgegeven en vertaald door Janneke van der Meulen.
605571: GOLDMAN, A.I. - Epistemology and cognition.
573711: GOLDMAN, A.I., KIM, J., KIM, J. - Values and morals. Essays in honor of Willem Frankena, Charles Stevenson, and Richard Brandt.
625326: GOLDONI, CARLO - Théâtre. Préface de Paul Renucci. Textes traduits et annotés par Michel Arnaud. Notices par Anna Fontes.
602936: GOLDSCHMIDT, T. - Kloten van de engel. Beschouwingen over de natuurlijkheid van cultuur.
623412: GOLDSCHMIDT, T. - Kloten van de engel. Beschouwingen over de natuurlijkheid van cultuur.
568326: GOLDSMITH, OLIVER - The deserted village. A poem. Illustrated by H.L. Richardson.
604285: GOLDSMITH, OLIVER - The vicar of Wakefield. A tale supposed to be writen by himself. In two volumes. 2 volumes in one.
579889: GOLDSMITH, D. - The runaway universe. The race to find the future of the cosmos.
621371: GOLDSTEIN, R.J. - Political repression in modern America. From 1870 to the present.
613198: GOLDTHORPE, J.E. - De derde wereld. Een sociologische benadering van de ontwikkelingshulp
593509: GOLL, R. - Der Evolutionismus. Analyse eines Grundbegriffs neuzeitlichen Denkens.
576755: GOLLWITZER, H., SCHELHAAS, N. - De politieke theologie van Helmut Gollwitzer. Van Luther tot Marx.
596606: GOLLWITZER, H., SCHELHAAS, N. - De politieke theologie van Helmut Gollwitzer. Van Luther tot Marx.
608497: GOLLWITZER, H. - ...und führen, wohin du nicht willst. Bericht einer Gefangenschaft.
587910: GOMBRICH, E.H. - Een kleine geschiedenis van de wereld. Veraald door F.Reusink.
594716: GOMPERTS, H.A., FRANCKEN, E., SANTEN, A. VAN, (RED.) - Voor H.A. Gomperts bij zijn 65te verjaardag.
615150: GOMPERZ, H. - Sophistik und Rhetorik. Das Bildungsideal des Eu Legein in seinem Verhältnis zur Philosophie des V. Jahrhundert.
619402: GOMULKA, W. , BETHELL, N. - Gomulka. His Poland and his communism.
624856: GONCOURT, E. DE - Die Brüder Zemganno mit Illustrationen von Wilhelm M. Busch. Ins Deutsche übertragen und mit einem Nachwort von Albert Klöckner.
624691: GONCOURT, E. DE, GONCOURT, J. DE - Journal. Mémoires de la vie littéraire. Avant-propos de l'Académie Goncourt. Texte intégral établi et annoté par Robert Ricatte. 4 volumes.
572011: GONDA, J. - Deiknymi. Semantische studie over den indo-germaanschen wortel deik-.
595594: GONDA, J. - The mantras of the Agnyupasthana and the Sautramani.
16056: GONDA, J. - The mantras of the agnyupasthana and the sautramani.
577341: GONGGRIJP, G.L. - Brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad.
613453: GONGGRIJP, G.L. - Brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad.
618857: GONN, P.H. - Conflict & decision making. An introduction to political science.
600639: GONSETH, F., DEVAUX, P., GOUHIER, H., (RED.) - Ferdinand Gonseth.
16065: GONSETH, F. - Le réferéntiel, univers obligé de médiatisation.
595741: GONZALEZ, W.J., ALCOLEA, J., (ED.) - Contemporary perspectives in philosophy and methodology of science.
6759: GONZÁLEZ-LLUBERA, I., (ED.) - Nebrija. Gramatica de la lengua Castellana (Salamanca, 1492). Muestra de la istoria de las antiguedades de España reglas de orthographia en la lenuga Castellana. Ed. with an introduction and notes.
570855: GOOCH, G.P. - Political thought in England. From Bacon to Halifax.
619983: GOODENOUGH, ERWIN RAMSDELL, NEUSNER, J., (ED.) - Religions in antiquity. Essays in memory of Erwin Ramsdell Goodenough. With a portrait, 5 plates and 6 figures.
608012: GOODIN, R.E. - Utilitarianism as a public philosophy.
595553: GOODMAN, N., ELGIN, C.Z. - Reconceptions in philosophy and other arts and sciences.
616264: GOODMAN, MITCHELL, (ED.) - The movement toward a new America. The beginnings of a long revolution (A collage) A what? 1. Comprehension. 2. A compendium. 3. A handbook. 4. A guide. 5. A history. 6. A revolution kit. 7. A work in-progress.
624128: GOODMAN, N. - Problems and projects.
605298: GOODMAN, A.A. - Grote muziekencyclopedie
620716: GOODMAN, J. - Stories of Scottsboro. The rape case that shocked 1930's America and revived the struggle for equality.
616847: GOODWIN, R.M. , PUNZO, L.F. - The dynamics of a capitalist economy, A Multi-sectoral approach.
617876: GOODY, J. - Cooking, cuisine and class. A sutdy in comparative sociology.
618306: GOOIJER, W. - De tempel van Delphi. Een bootvaart naar de filosofische einder of Hoe het westerse denken wegzinkt.
618305: GOOIJER, W. - De tempel van Delphi. Een bootvaart naar de filosofische einder of Hoe het westerse denken wegzinkt.
594422: GOOR, J. VAN, (ED.) - Trading companies in Asia 1600-1830.
7826: GOOSSENS, C. - Het recht van de moraal. De structuur van moraalrechtvaardiging en van moraalkritiek: Aquinas en Nietzsche.
603516: GOOSSENS, C. - Het recht van de moraal. De structuur van moraalrechtvaardiging en van moraalkritiek: Aquinas en Nietzsche.
571308: GOOSSENS, C. - Voor een empirische ethiek.
621471: GORBATENKO, S. - New Amsterdam. St. Petersburg and architectural images of the Netherlands. Edited by S. Shevyakova and P. Morley.
579263: GORBATSJOV, M.S., GOUDOEVER, A.P. VAN, NAARDEN, B., (RED.) - Gorbatsjov en Stalins betekenis. Witte plekken in de sovjetgeschiedenis.
569035: GORBATSJOV, M.S. - Gipfelgespräche. Geheime Protokolle aus meiner Amtszeit. Aus dem Russ. von G.M. Braungardt, T. Delavre, H. Ettinger u.a.
624877: GORDEN, R.L. - Basic interviewing skills.
603501: GORDIN, J., MARTY, O. - Histoires du derrière.
607881: GORDIS, R. - Judaic ethics for a lawless world.
619894: GORDON, B.L. - Medieval and renaissance medicine.
617701: GORDON, J.E. - Krachten in evenwicht. Waarom dingen niet omvallen
597232: GORE, A. - Een ongemakkelijke waarheid. Het gevaar van het broeikaseffect en wat we eraan kunnen doen. Nederlandse vertaling M. Groen.
597229: GORE, A. - De wereld in de weegschaal. Een Marshallplan voor de aarde
604278: GORE, A. - Een ongemakkelijke waarheid. Het gevaar van het broeikaseffect en wat we eraan kunnen doen. Nederlandse vertaling M. Groen.
622285: GORE, A. - De aanval op de redelijkheid
568354: GORKI, M. - Die Mutter. Roman. Einzige autorisierte Übersetzung aus dem Russischen von A. Hess.
622139: GORKUM, L.E.N. VAN - Familiekroniek van Gorinchem.
567855: GÖRLAND, A., GULDEN, P.H. VAN DER - Albert Görlands systematische philosophie.
583101: GÖRLAND, A. - Ästhetik. Kritische Philosophie des Stils.
576430: GORMAN, R.A., (ED.) - Biographical dictionary of marxism.
598775: GORNER, P. - Twentieth-century German philosophy.
596465: GORTER, C. - Astrologische chronologie. Berekening van toekomstige gebeurtenissen op jaar, maand en dag. De rectificatie van de horoscoop. Analyse van de solaar-horoscoop.
595882: GORTER, C. - Astrologische chronologie. Berekening van toekomstige gebeurtenissen op jaar, maand en dag. De rectificatie van de horoscoop. Analyse van de solaar-horoscoop.
596462: GORTER, C. - Planetenloop en mensenlot. Praktische handleiding voor de beoordeling van de geboortefiguur.
588991: GORTER, C. - De techniek der astrologie. Practische handleiding voor het berekenen van alle soorten horoscopen.
587314: GORTER, C. - De techniek der astrologie. Practische handleiding voor het berekenen van alle soorten horoscopen.
579043: GORTER, H., LIAGRE BÖHL, H. DE - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
617813: GORTER, H. - Het historisch materialisme. Voor arbeiders verklaard.
599501: GORTER, C. - Astrologische chronologie. Berekening van toekomstige gebeurtenissen op jaar, maand en dag. De rectificatie van de horoscoop. Analyse van de solaar-horoscoop.
625165: GORTER, HERMAN - Verzamelde werken. Compleet in 8 delen.
598765: GORTER, H., LIAGRE BÖHL, H. DE - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
593740: GORTER, H. - Liedjes. Aan de geest der muziek der nieuwe menschheid. 3 delen.
607387: GORTER, S. DE - Le cabinet d'un amateur. Dessins flamands et hollandais des XVIe et XVIIe siècles d'une collection privée d'Amsterdam. Expositions Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen 25 novembre 1976 - 9 janvier 1977.
603651: GORZNY, W., (HRSG.) - Gesamtverzeichnis deutschsprachiger Hochschulschriften (GVH) 1966-1980. 40 volumes.
581367: GOSMAN, M. - La lettre du prêtre Jean. Les versions en ancien français et en ancien occitan. Textes et commentaires.
601087: GOSMAN, M. - Les sujets du père. Les rois de France face aux représentants du peuple dans les assemblées de notables et les États généraux 1302-1615.
597436: GOSMAN, M. - La lettre du prêtre Jean. Les versions en ancien français et en ancien occitan. Textes et commentaires.
624747: GOSMAN, M., VANDERJAGT, A.J., VEENSTRA, J., (ED.) - The growth of authority in the medieval west. Selected proceedings of the international conference Groningen 6-9 november 1997.
625396: GOSMAN, M., KOOPMANS, J.W., (ED.) - Selling and rejecting politics in early modern Europe.
624746: GOSMAN, M., VANDERJAGT, A.J., VEENSTRA, J., (ED.) - The propagation of power in the medieval west. Selected proceedings of the international conference Groningen 20-23 november 1996.
598642: GOSSELIN, M. - Wetenschap & geloof. Eeuwig onverzoenlijk.
617663: GOSSELIN, M. - Wetenschap & geloof. Eeuwig onverzoenlijk.
611257: GOSSEN, CARL THEODOR, COLÓN, G. , KOPP, R. , (ED.) - Melanges de langues et de littératures romanes offerts à Carl Theodor Gossen. 2 volumes.
598001: GOSSES, I.H., JAPIKSE, N. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland.
7529: GÖTSCHL, J., (ED.) - Revolutionary changes in understanding man and society. Scopes and limits.
609398: GOTTLIEB, A. - De droom der rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance
579512: GOTTLOB, R. - Der Skandal der Philosophie.
599429: GOTTSCHALK, G. - Die grossen Pharaonen. Die bedeutendsten Gottkönige Ägyptens in Bildern, Berichten und Dokumenten. Ihr Leben, ihre Zeit, ihre Kunstwerke.
582818: GOU, L. DE, (RED.) - Het plan van constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de nationale vergadering van 15 maart 1796. Met een facsimile uitgave van het plan van constitutie.
614440: GOUDA QUINT, P. - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland.
618579: GOUDRIAAN, A. - Philosophische Gotteserkenntnis bei Suárez und Descartes im Zusammenhang mit der niederländischen reformierten Theologie und Philosophie des 17. Jahrhunderts.
623876: GOUDSBLOM, J. - Vuur en beschaving.
623860: GOUDSBLOM, J. - Nihilisme en cultuur.
609298: GOUDSBLOM, J. - Sociology in the balance. A critical essay.
599049: GOUDSBLOM, J. - Stof waar honger uit ontstond. Over evolutie en sociale processen.
612830: GOUDSBLOM, J. - Taal en sociale werkelijkheid. Sociologische stukken.
607158: GOUDSBLOM, J. - Taal en sociale werkelijkheid. Sociologische stukken.
605083: GOUDSBLOM, J. - Taal en sociale werkelijkheid. Sociologische stukken.
593061: GOUDSBLOM, J. - Stof waar honger uit ontstond. Over evolutie en sociale processen.
615306: GOUDSBLOM, J., WILTERDINK, N., HEILBRON, J., SWAAN, A. DE, (RED.) - Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom.
4039: GOUDZWAARD, B. - Kapitalisme en vooruitgang. Een eigentijdse maatschappijkritiek.
603603: GOUDZWAARD, B., LAEYENDECKER, L., LANGE, H.M. DE - Een gezonde economie? Maatschappelijke dimensies van het economisch handelen.
594873: GOUHIER, H. - Études d'histoire de la philosophie française.
571442: GOULD, S.J. - Vraagtekens bij het millennium
624498: GOULD, S.J. - The mismeasure of man.
611113: GOULD, S.J. - Rocks of ages. Science and religion in the fullness of life.
611112: GOULD, S.J. - Questioning the millennium. A rationalist's guide to a precisely arbitrary countdown.
612112: GOULD, S.J. - The hedgehog, the fox, and the magister's pox. Mending the gap between science and the humanities.
624374: GOULD, S.J. - Full House. The spread of excellence from Plato to Darwin.
624251: GOULD, C.C., WARTOFSKY, M.W., (ED.) - Women and philosophy. Toward a theory of liberation
624252: GOULD, C.C., WARTOFSKY, M.W., (ED.) - Women and philosophy. Toward a theory of liberation.
612538: GOULD, S.J. - Rocks of ages. Science and religion in the fullness of life.
621747: GOULD, S.J. - The panda's thumb. More reflections in natural history.
611153: GOULD, S.J. - The lying stones of Marrakech. Penultimate reflections in natural history.
624963: GOULD, S.J. - Time's arrow, time's cycle. Myth and metaphor in the discovery of geological time.
570189: GOULDNER, A.W. - The coming crisis of western sociology.
600269: GOULDNER, A.W. - Wildcat strike.
11249: GOULDNER, A.W. - The coming crisis of western sociology.
617330: GOULDNER, A.W. - The coming crisis of western sociology.
609746: GOULDNER, A.W. - For sociology. Renewal and critique in sociology today.
619168: GOULOOZE, D., HARMSEN, G. - Daan Goulooze. Uit het leven van kommunisten.
596963: GOUTHOEVEN, W. VAN - D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige geslacht-registeren ende genelaogien der voornaemster edelen, midtsgaders steden, dorpen, heeren-huysen, ende andere beschrijvingen van Hollandt: voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Beginnende vanden jare onses Heeren 449. tot dit tegenwoordigh jaer 1636. + Dat tweede deel ofte/ vervolgh van de chronijcke van Hollant/Seelandt ende Utrecht/ ende haer na-buere landen gheschiedenissen. Beginnende metten jare 1556. tot den jare sestien hondert ende ses-en-dertich. Met vlyt by-een vergadert uyt gheloofweerdige schrijvers. 2 delen in 1 band.
612442: GOUW, J.L. VAN DER, (RED.) - Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorenden stukken uitgegeven. 2 delen.
614040: GOUW, J. TER - De oude tijd. 1874. Met medewerking van vaderlandsche geschied- en oudheidkundigen.
620529: GOVERS, M.J. , GORIS, M. , HEUSDEN, P. VAN, (RED.) - Het Geraardsbergse handschrift. Hs Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845. Diplomatische editie. Met een codicologische beschrijving door Hans Kienhorst.
625164: GOVINDA, A. - Gundlagen tibetischer Mystik. Nach den esoterischen Lehren der grossen Mantra Om mani padme hum. Aufnahmen tibetischer Plastik von Li Gotami.
616268: GOVINDA, A. - Mandala. Meditationsgedichte und Betrachtungen. Mit fünfzehn Reproduktionen von Gemälden und Zeichnungen des Verfassers.
622787: GOYA, MALRAUX, A. - Saturne. Essay sur Goya.
586212: GRAAF, J. DE, JONGH, E.D.J. DE - Hannes de Graaf. Een leven van bevrijding.
609670: GRAAF, J. DE - Russische denkers over de mens. Een inleiding in de philosophie van het oosters christendom.
586741: GRAAF, J.J. - Nederlandsche doopnamen. Naar oosprong en gebruik.
579776: GRAAF, K.R. DE - Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht. Fragments of a middle Dutch poem of chivalry (with a summary in English).
617178: GRAAF, J. DE, HEERING, H. , NOORDEGRAAF, H., ZELDENRUST, H. - Hannes de Graaf 1911-1991. Een leven in dienst van de vrede.
591479: GRAAF, J. DE - De anthropologie in de moderne Russische wijsgerige theologie.
617111: GRAAF, J. DE, TICHELAAR, P.A., ZELDENRUST, H. , (RED.) - Hannes de Graaf. In dienst van de vrede. Opstellen bijeengebracht ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van prof. dr. J. de Graaf op 14 juli 1986.
571666: GRAAF, J. DE - Elementair begrip van de ethiek.
622907: GRAAF, R. DE - Oorlog om Holland 1000-1375.
615743: GRAAF, J. VAN DE - Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1906-1951.
577319: GRAAFF, S. DE - Parlementaire geschiedenis van de wet tot hervorming van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië, 1922 (Indische bestuurshervorming).
596543: GRAAFF, A.P. DE - Zeg, Hollandse soldaat...Gebaseerd op originele brieven en rapporten van Indië-soldaten van het voormalige 425e Bataljon Infanterie in de periode 1949/1950 op Midden-Java.
615888: GRAAFLAND, A. - Esthetisch vertoog en ontwerp. Theorie en methode van betekenisverlening in architectuur en kunst.
582720: GRABINSKI, B. - Neuere Mystik. Eine Darstellung und Untersuchung der okkulten Phänomene.
622491: GRABMANN, M. - Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik und Mystik.
601789: GRABOIS, A. - Enzyklopädie des Mittelalters. Deutsche Übersetzung von M. Toch. Wissenschaftliche Redaktion der deutschen Ausgabe von P. Dinzelbacher.
622585: GRACIA, J.J.E. - Ontological status, identity, author, audience.
619378: GRACIA, J.J.E. - Ontological status, identity, author, audience.
607484: GRAETZER, E. - Excerpta medica. Kurze monatliche Journalauszüge aus der gesammten Fachliteratuur zum Gebrauch für den praktischen Artzt. Zweiter Jahrgang 1892/93. Dritter Jahrgang 1893/94.
585255: GRAFRÄTH, B. - Ketzer, Dilettanten und Genies. Grenzgänger der Philosophie.
610474: GRAHAM, G. - Internet. Een filosofisch onderzoek. Nederlandse vertaling: L. Ummelen en P. van Gorp.
619779: GRAHAM, L. , LEPENIES, W., WEINGART, P., (ED.) - Functions and uses of disciplinary histories.
610239: GRAHAM, L.R. - Between science and values.
604751: GRAHAM, G. - Internet. Een filosofisch onderzoek. Nederlandse vertaling: L. Ummelen en P. van Gorp.
622987: GRAHAM, L.R. - Science and philosophy in the Soviet Union.
616560: GRAHAM, W. S. - Collected poems. 1942-1977.
18221: GRAMATTÉ, W. - Walter Gramatté 1897-1929. Werkverzeichnis der Ölgemälde herausgegeben von Claus Pese bearbeitet von Ruth Negendanck. Catalogue raisonné of the oil paintings edited by Claus Pese compiled by Ruth Negendanck.
579323: GRAMONT, S. DE - The strong brown god. The story of the Niger river.
622045: GRAMSCI, A., DAVIS, J.A., (ED.) - Gramsci and Italy's passive revolution.
584233: GRAMSCI, A., HEEGER, R. - Ideologie und Macht. Eine Analyse von Antonio Gramscis Quaderni.
604298: GRANDY, R.E., (ED.) - Theories and observation in science.
617246: GRANDY, R.E. - Advanced logic for applications.
604801: GRANGER, G.G. - Essai d'une philosophie du style.
571241: GRANGER, G.G. - Essai d'une philosophie du style.
600059: GRANGER, G.G. - Het rationele denken
604688: GRANIER, J. - Le désir du moi.
616864: GRANOVETTER, M. , SWEDBERG, R., (ED.) - The sociology of economic life.
618934: GRANT, K.A., GRANT, V. - Hummingbirds and their flowers.
607666: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Taxes, liberty and property. The role of taxation in democratization and national unity 511-17878
597370: GRAS, H. - Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
620125: GRAS, H. - Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
586701: GRAS, H. - Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
622096: GRAS, H. - Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
621549: GRAS, H., BOEKHOLT, P.T.F.M., BOS, J., (RED.) - Geschiedenis van Assen.
574649: GRASNICK, U. - Das entfesselte Auge. Hommage à Picasso. Gedichte. Mit 15 Reproduktionen nach Grafiken von Pablo Picasso.
583590: GRASS, G., JÜRGS, M. - Bürger Grass. Biografie eines deutschen Dichters.
569235: GRASS, G. - Hundejahre. Roman.
620078: GRASSI, E. - Einführung in die humanistische Philosophie. Vorrang des Wortes.
573457: GRASWINCKEL, D.P.M., (RED.) - Repertorium betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (voornamelijk van tijdschriftartikelen) uitgegeven door den Nederlandschen oudheidkundigen bond. 3 volumes.
600396: GRATHOFF, R. - Milieu und Lebenswelt. Einführung in die phänomenologische Soziologie und die sozialphänomenologische Forschung.
7939: GRATZER, W., (ED.) - A literary companion to science.
579462: GRÄVELL, M.C.F.W. - Der Mensch. Eine Untersuchung für gebildete Leser. Original-Ausgabe.
607902: GRAVES, R. - Claudius the God and his wife Messalina. The troublesome reign of Tiberius Claudius Caesar, emperor of the Romans (...), as described by himself; also his murder at the hands of the notorius Agrippina (mother of the emperor) and his subsequent deification, as described by others.
587897: GRAVESANDE, W.J. 'S - Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. de Pater.
587898: GRAVESANDE, W.J. 'S - Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. de Pater.
614386: GRAVESANDE, W.J. 'S - Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. de Pater.
591190: GRAVESANDE, G.H. 'S- - De Nieuwe Gids. Brieven en documenten bijeengebracht.
609966: GRAY, J. - Al-Qaida en de moderne tijd
621641: GRAY, J. - Verlichting en terreur. Met essays van Ger Groot, Machiel Karskens en Erik Borgman.
616525: GRAY, J. - Straw dogs. Thoughts on humans and other animals.
621397: GRAY, J. - Strohonden. Gedachten over mensen en andere dieren
617345: GRAY, J. - Black mass. Apocalyptic religion and the death of utopia.
584673: GRAYLING, A.C. - De kunst van het leven volgens de grote filosofen. Nederlandse vertaling H. Bosman.
622786: EL GRECO, LEGENDRE, M. , HARTMANN, A. - Domenico Theotocopouli dit El Greco.
622489: GREDT, J. - Elementa philosophiae Aristotelico-Thomisticae. Editio septima recognita. 2 volumes.
601508: GREEN, J. - Chasing the sun. Dictionary makers and the dictionaries they made.
609605: GREENAWAY, D. , SHAW, G.K. - Macroeconomics. Theory and policy in the UK.
616456: GREENBERG, D.S. - The politics of pure science. An inquiry into the relationship between sciencwe and government in the United States.
573604: GREENBERG, J.H., (ED.) - Universals of language. Second edition. Report of a conference held at Dobbs Ferry, New York april 13-15, 1961.
622645: GREENE, J.C. - Science, ideology, and world view. Essays in the history of evolutionary ideas.
602035: GREENE, L. - De buitenplaneten. De astrologie van collectieve tendensen in de persoonlijk horoscoop
616072: GREENE, R. - De 48 wetten van de macht. Een Joost Elffers boek
8781: GREENE, L. - De buitenplaneten. De astrologie van collectieve tendensen in de persoonlijk horoscoop
624631: GREENE, B. - The fabric of the cosmos. Space, time, and the texture of reality
588861: GREENE, J.C., MOORE, J.R., (ED.) - History, humanity and evolution. Essays for John C. Greene.
624275: GREENE, B. - De ontrafeling van de kosmos. Over de zoektocht naar de theorie van alles
603288: GREER, M.K. - Tarot van dag tot dag. Een oefenboek
617379: GREER, S. - The logic of social inquiry.
620146: GREGOR VII, PAPST - Quellen zum Investiturstreit. Erster Teil. Ausgewählte Briefe Papst Gregors VII. Übersetzt von Franz-Josef Schmale.
607860: GREGORIUS VII, BLUMENTAL, U.R. - Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform.
620932: GREGORIUS NAZIANZENUS, OOSTHOUT, H.F.R.M. - Wijsgerig taalgebruik in de redevoeringen van Gregorius van Nazianze tegen de achtergrond van de neoplatoonse metafysica.
613954: GREGORIUS VAN NYSSA, BOER, S. DE - De anthropologie van Gregorius van Nyssa.
607542: GREGORIUS NAZIANZENUS, OOSTHOUT, H.F.R.M. - Wijsgerig taalgebruik in de redevoeringen van Gregorius van Nazianze tegen de achtergrond van de neoplatoonse metafysica.
613560: GREGORIUS VAN NYSSA, HARL, M. , (ED.) - Écriture et culture philosophique dans la pensée de Grégoire de Nysse. Actes du colloque de Chevetogne (22-26 septembre 1969).
10463: GREGORIUS VAN NYSSA, BOER, S. DE - De anthropologie van Gregorius van Nyssa.
620192: GREGOROVIUS, F. - Werke. Mit 120 Abbildungen auf Tafeln.
597772: GREGORY, T. - Genèse de la raison classique de Charron à Descartes. Traduit par M. Raiola. Préface de J.R. Armogathe.
614333: GREGORY, R.G. - India and East Africa. A history of race relations within the British Empire 1890-1939.
625448: GREGORY, T. - Genèse de la raison classique de Charron à Descartes. Traduit par M. Raiola. Préface de J.R. Armogathe.
20289: GREGORY, R.L. - Mind in science. A history of explanations in psychology and physics.
622128: GREIN, J.T., SCHOONDERWOERD, N.H.G. - J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862-1935.
625377: GRENDLER, P.F. , (ED.) - Encyclopedia of the Renaissance. Complete in 6 volumes.
611935: GRENE, MARJORIE., DONAGAN, A., PEROVICH, A.N. , WEDIN, M.V., (ED.) - Human nature and natural knowledge. Essays presented to Marjorie Grene on the occasion of her seventy-fifth birthday.
601643: GRESCHAT, M., (HRSG.) - Die Aufklärung.
625119: GRESHOFF, J. - Beste Sander, do it now. Stols blijft Stols, denk daarom. Ik ben overbodig geworden geworden!Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols. Bezorgd door S. Chen en S.A.J. van Faassen. 3 delen + cumulatief register.
604421: GREVEN, M., KRAMER, Y., WIERSMA, J. - Praedinius gymnasium Groningen 1947-1997. Opstellen over de laatste 50 jaren, uitgegeven ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan.
615056: GREVENSTEIN, A. VAN, WILDE, E. DE, SCHAMPERS, K., (RED.) - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights in painting after 1940.
601171: GREVENSTEIN, A. VAN, WILDE, E. DE, SCHAMPERS, K., (RED.) - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights in painting after 1940.
597974: GRGURIC H. - 11 Jahre Sowjetkerker in Ostsiberien. Übers. von N. Freiherr von Gagern.
587375: GRIBBIN, J. - Q is for quantum. An encyclopedia of particle physics. Ed. by M. Gribbin. Illustrations by J. Gribbin. Timelines by B. Gribbin.
614528: GRIBBIN, J. - Het punt omega. De speurtocht naar de ontbrekende materie en het uiteindelijke lot van het heelal
593964: GRIBBIN, J. - Het punt omega. De speurtocht naar de ontbrekende materie en het uiteindelijke lot van het heelal
612485: GRIBBIN, J. - In search of Schrödinger's cat.
830: GRIER, P.T. - Marxist ethical theory in the Soviet Union.
574288: GRIESHABER, H., ROTHE, W., (HRSG.) - Schnittlinien für Hap Grieshaber.
618253: GRIFFIN-PIERCE, T. - Earth is my mother, sky is my father. Space, time, and astronomy in Navajo sandpainting. Foreword by N. Scott Momaday. Ilustrations by Trudy Griffin-Pierce.
607417: GRIFFIN, D.R., (ED.) - The reenchantment of science. Postmodern proposals.
608928: GRIFFIN, N. - Relative identity.
577953: GRIFFIN-COLLART, E. - Égalité et justice dans l'utilitarisme. Bentham, J.S. Mill, H. Sidgwick.
613359: GRIFFIOEN, S. - Moed tot cultuur. Een actuele filosofie.
586184: GRIFFITHS, A.P., (ED.) - Philosophy and literature. Royal Institute of Philosophy lecture series: 16 supplement to Philosophy 1983.
11288: GRIFFITHS, A.P., (ED.) - Of liberty. Royal Institute of Philosophy Lecture Series: 15. Supplement tot Philosophy 1983.
613578: GRIFFITHS, P.J. - On being mindless: Buddhist meditation and the mind-body problem.
596441: GRIFFITHS, A.P., (ED.) - Philosophy and practice. Royal Institute of Philosophy lecture series: 18. Supplement to 'Philosophy' 1984.
624639: GRIFFITHS, H.B. , HILTON, P.J. - A comprehensive textbook of classical mathematics. A contemporary interpretation.
613448: GRIGG, D.B. - The Agricultural systems of the world. An evolutionary approach.
613226: GRILLPARZER, F. - Werke. Herausgegeben von Paul Stapf. Complete in 2 volumes.
616927: GRIMES, J. - A concise dictionary of Indian philosophy. Sanskit terms defined in English.
624292: GRIMM, G. - Die Lehre des Buddho. Die Religion der Vernunft und der Meditation. Herausgegeben von M. Keller-Grimm und M. Hoppe.
613595: GRIMM, J.M. - Animal keeping and the use of animal products in medieval Emden (Lower Saxony, Germany).
620270: GRIMM, J.M. - Animal keeping and the use of animal products in medieval Emden (Lower Saxony, Germany).
619884: GRIMM, J. , SCHMELLER, A. , (HRSG.) - Lateinische Gedichte des X. und XI. JH.
599028: GRIMM, G. - Die Botschaft des Buddha. Der Schlüssel zur Unsterblichkeit.
577787: GRIMM, G. - Die Lehre des Buddho. Die Religion der Vernunft und der Meditation. Herausgegeben von M. Keller-Grimm und M. Hoppe.
610293: GRIMM, G., MUCH, H. - Buddhistische Weisheit.
607777: BRÜDER GRIMM - Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm und Irische Elfenmärchen übersetzt von den Brüdern Grimm. Complete in 2 volumes.
580646: GRIMM, J., GRIMM, W., KRAUSE, F., (HRSG.) - Die Bibliothek der Gebrüder Grimm. Annotiertes Verzeichnis des festgestellten Bestandes. Erarb. von L. Dennecke und I. Teitge. Mit 29 Abbildungen.
598410: GRIMM, H. - Essays. Eine Auswahl. Eingeleitet, ausgewählt und herausgegeben von R. Welz.
621895: GRIMMELSHAUSEN, KOSCHLIG, M. - Das Ingenium Grimmelshausens und das 'Kollektiv'. Studien zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Werkes. Mit 41 Abbildungen auf 32 Tafeln.
9290: GRIMSHAW, J. - Feminist philosophers. Women's perspectives on philosophical traditions.
613926: GRIMSHAW, A. - The horse. A bibliography of British books 1851-1976. With a narrative commentary on the rôle of the horse in British social history, as revealed by the contemporary literature.
588359: GRIMSON, W.E.L., PATIL, R.S., (ED.) - AI in the 1980s and beyond. An MIT survey.
618751: GRINTEN, H. VAN DER - Nederlandsche aesthetica in de negentiende eeuw I.
600694: GRISEBACH, E. - Gegenwart. Eine kritische Ethik.
598577: GRISONI, D., (RED.) - Politiques de la philosophie.
601972: GRITTER, G., (RED.) - ...waarvan akte. Groninger geleerden en hun fascinatie voor de wetenschap. Uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen.
596870: GROBSTEIN, C. - From chance to purpose. An appraisal of external human fertilization.
617692: GRODDECK, G. - Das Buch vom Es. Psychoanalytische Briefe an eine Freundin.
580908: GROE, T. VAN DER - Verhandeling over het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des h. evangeliums tot ontdekking van waan-geloovigen en tot bevestiging der ware geloovigen. Vernieuwde uitgave, met eene voorrede en aanmerkingen van S.S.Tromp.
567478: GROEN VAN PRINSTERER, G., VRIES, T. DE - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
599711: GROEN VAN PRINSTERER, G., VOS, G.J. - Groen van Prinsterer en zijn tijd. Studiën en schetsen op het gebied der vaderlandsche kerkgeschiedenis. 2 delen.
599695: GROEN VAN PRINSTERER, G., HARTOGH, G.M. DEN - Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis van de Anti-Revolutionaire partij.
573118: GROEN VAN PRINSTERER, G., DIEPENHORST, P.A. - Groen van Prinsterer.
612660: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Schriftelijke nalatenschap. Bewerkt door dr. J. Zwaan. 2 delen.
15766: GROENMAN, S.J., ELLEMERS, J.E., HEEREN, H.J., JAGER, H. DE, (RED.) - Perpetuum mobile. Thema's en toepassingen in de sociologie van Groenman.
587950: GROENMAN, S. - Land uit zee. De Zuiderzee bedwongen. De indijking, de drooglegging, de nieuwe samenleving. Foto's: F.C.D. Popken e.a.
625438: GROENVELD, S. , LEEUWENBERG, H.L.P.H. , MOUT, M.E.H.N., ZAPPEY, W.M. - De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560 - 1650).
621225: GROENVELD, S. - Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646.
625239: GROETHUYSEN, B. - Autres portraits. Édition établie présentée et annotée par Philippe Delpuech.
625320: GROETHUYSEN, B. - Mythes et portraits. Avant-propos de Philippe Delpuech. Préface de Jean Paulhan.
5158: GROETHUYSEN, B. - Unter den Brücken der Metaphysik. Mythen und Porträts. Vorwort von Jean Paulhan. Aus dem Franz. übers. von G.H.Müller.
625153: GROETHUYSEN, B. - Philosophie et histoire. Édité par Bernard Dandois.
611224: GROHMANN, ADOLF, ARNOLD, THOMAS W. - Denkmäler islamischer Buchkunst. Mit 104 Tafeln in Lichtdruck.
16079: GRONDIJS, L.H. - Spanje. Een voortzetting van de Russische revolutie?
16995: GRONINGEN, B.A. VAN - Bedwongen hartstocht of hoe bouwde de Griek zijn beschaving op?
15922: GRONINGEN, B.A. VAN - In the grip of the past. Essay on an aspect of Greek thought.
617372: GRONLUND, L. - De socialistische maatschappij. Een uiteenzeting van het hedendaagsche socialisme. Bevat in duidelijken vorm al de voornaamste stellingen van het hedendaagsche socialisme. Beschrijft op heldere wijze het streven der hedendaagsche socialisten
587182: GRONOVIUS, J.F., DIBON, P., BOTS, H., BOTS-ESTOURGIE, E. - Inventaire de la correspondance de Johannes Fredericus Gronovius (1631-1671).
625331: GROOT, A.J. DE, NÈVE, P.L. , COPPENS, E.C.C. , (RED.) - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr. A.J. de Groot.
622928: GROOT, G. - Plato in tijden van photoshop. Met illustraties van Marc Suvaal.
589888: GROOT, HUGO DE, VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten.
620697: GROOT, HUGO DE, HUGONIS GROTII - Batavi, Parallelon Rerumpublicarum Liber Tertius: De Moribus Ingenioque Populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum. Vergelijking der Gemeenebesten. Derde boek: Over de zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollanderen. Uit een echt handschrift uitgegeeven, in 't Nederduitsch vertaald, en met aanmerkingen opgehelderd door Mr. Johan Meerman. + Register of Hugo de Groot's vergelijking der Gemeenebesten, en op de aanmerkingen: gevolgd door eene narede, gelijk mede door Athenen onder Cleo, of eene verhandeling over het toneeldicht van Aristophanes: De ridders, als bijlage tot het hoofddeel der vrijheid en slaavernij door Mr. Johan Meerman. Complete 4 parts in 3 volumes.
619861: GROOT, HUGO DE, EYFFINGER, A. - Grotius poeta. Aspecten van Hugo Grotius' dichterschap.
610993: GROOT, G. - De gelukkigste illusies. Over kwaad en verlossing.
616125: GROOT, G. - Twee zielen. Gesprekken met hedendaagse filosofen.
612486: GROOT, HUGO DE - Verhandeling over het recht op buit
584487: GROOT, A.D. DE - Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen.
17363: GROOT, HUGO DE, HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delftsch orakel 1583-1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
575283: GROOT, HUGO DE, FEENSTRA, R., ZEYLSTRA, W.G., BOTS, J.A.H., (ED.) - Hugo Grotius. A great European 1583-1645. Contributions concerning his activities as a humanist scholar (Complete translation of the Dutch articles abridged for the exhibition catalogue 'Het Delfts orakel, Hugo de Groot 1583-1645').
621663: GROOT, G. - Plato in tijden van photoshop. Met illustraties van Marc Suvaal.
619862: GROOT, HUGO DE - Exposition. La vie et l'oeuvre de Grotius (1583-1645) 15 mars - 15 avril.
614771: GROOT, HUGO DE - Meletius sive De iis quae inter christianos conveniunt epistola. Critical edition with translation, commentary and introduction by G.H.M. Posthumus Meyjes.
623438: GROOT, H. DE, HUGO GROTIUS - Briefwisseling van Hugo Grotius. Uitgegeven door P.C. Molhuysen, B.L. Meulenbroek, H.J.M. Nellen, C.M. Ridderikhof, P.P. Witkamp. Compleet in 17 delen.
619787: GROOT, HUGO DE, LAGRÉE, J. - La raison ardente. Religion naturelle et raison au XVIIe siècle. Traduction en appendice de Meletius de Hugo Grotius.
611429: GROOT, H. - Kosmologische theorieën voorheen en thans.
588895: GROOT, HUGO DE - Annotationes in Novum Testamentum denuo emendatius editae. 9 volumes.
617901: GROOT, G. - Twee zielen. Gesprekken met hedendaagse filosofen.
587326: GROOT, HUGO DE - Inleydinge tot de Hollandsche regts-geleertheyt. Met placcaten, hantvesten, oude herkomen, regten, regts-geleerden, sententien van de hoven van justitie in Hollant ende elders, mitsgaders eenige by-voegsels ende aenmerkingen op de selve door Mr. Simon van Groenewegen van der Made, secretaris der stad Delft. Door hem nu op nieuws veel vermeerdert ende verbetert. Hier is noch by-gevoegt R. Hogerbeets van het aanleggen en volvoeren der processen, voor de respective hove van justitie in Hollant, mede met nieuwe aenmerckinge door den selven Groenewegen. Mitsgaders het Hollantsche versterf-recht, ook door den selven velen vermeerdert.
590644: GROOT, HUGO DE - Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groot's 'De iure belli ac pacis' (Parijs 1625).
573415: GROOT, H.J. DE - Quiet moments.
581152: GROOTE, GEERT - Epistolae quas ad fidem codicum recognovit annotavit edidit W. Mulders.
619084: GROOTE, P.D. - Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland, 1800-1913.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

9/18