Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
610576: ERASMUS, DESIDERIUS, MÜLLER, A. - Leven van Desiderius Erasmus. Voorafgegaan door eenige beschouwingen over de wereldgeschiedenis, als inleiding, tot aanwijzing van de overeenkomst in de ontwikkeling van elken bijzonderen mensch, en die der menschheid. Naar het Hoogduitsch.
639934: ERASMUS, DESIDERIUS - Literary and educational writings 4. De pueris instituendis. De recta pronuntiatione. Edited by J.K. Sowards.
625993: ERASMUS, DESIDERIUS, HALKIN, L.E. - Erasmus von Rotterdam. Eine Biographie. Aus dem Französischen von Enrico Heinemann.
639724: ERASMUS, DESIDERIUS - Opera omnia emendatoria et auctiora, ad optimas editiones, praecipue qvas ipse Erasmus postremo curavit, summa fide exacta, doctorumque virorum notis illustrata. Recognovit Joannes Clericus. Tomus I - X. 10 parts in 11 volumes.
627856: ERASMUS, DESIDERIUS, ECKERT, W.P. - Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. 2 volumes.
639657: ERASMUS, DESIDERIUS - Moriae encomium dat is de lof der zotheid. In het Nederlands vertaald door A. Dirkzwager en A.C. Nielson.
625032: ERASMUS, DESIDERIUS, HYMA, A. - The youth of Erasmus.
639780: ERASMUS, DESIDERIUS - Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Denvo recognitum et auctum per P. S. Allen. Operam Dante adsidvam H.M. Allen. Complete in 12 volumes.
640162: ERASMUS, DESIDERIUS - Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, Ordinis septimi tomus sextus.
624208: ERASMUS, DESIDERIUS - De draagbare Erasmus. Samengesteld en ingeleid door J. Trapman.
637448: ERASMUS, DESIDERIUS - Luther is mij volkomen vreemd. Uit de brieven van Erasmus
624562: ERASMUS, DESIDERIUS, BAUMANN, E.D. - Medisch-historische studiën over Des. Erasmus.
571902: ERASMUS, DESIDERIUS, NOORDENBOS, O. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door O. Noordenbos en T. van Leeuwen. Met een woord vooraf door J. Huizinga. Bijgevoegd: Noordenbos. In het voetspoor van Erasmus.
14428: ERASMUS, DESIDERIUS, EBBINGE-WUBBEN, J.C., BLOM, N. VAN DER, GULIK, E. VAN - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober. 2 delen + handleiding.
637426: ERASMUS, DESIDERIUS, ANTHEUNISSEN, W. - Een historische schets van renaissance en humanisme.
637427: ERASMUS, DESIDERIUS, AUGUSTIJN, C. - Erasmus.
629271: ERASMUS, DESIDERIUS - De correspondentie van Desiderius Erasmus. In een vertaling van M.J. Steens, István Bejczy, John Piolon, Ton Osinga, T.L. ter Meer, Jan Bedaux, Frans Slits, Rob Tuizinga. Delen 1 tot en met 12.
611469: ERASMUS, DESIDERIUS, POL, B. VAN DE - Lieve Erasmus, verkeren met een denker.
611470: ERASMUS, DESIDERIUS, MEISSINGER, K.A. - Erasmus von Rotterdam.
617099: ERASMUS, DESIDERIUS - Eenige deels boertige en satirieke, deels meer ernstige zamenspraken van Desiderius Erasmus, of tafereelen uit de zestiende eeuw. Naar Erasmus' Latijn vrij vertaald en met eene voorrede, korte inleidingen en aanteekeningen voorzien door mr. B.H. Lulofs.
637561: ERASMUS, DESIDERIUS - Moriae encomion id est Stultitiae laus. Erasmi Roterodami declamatio. Ad fiden editionis Frobenii. Figures Holbenianis ornata. Cum Duabus Erasmi epistolis, ad Martinum Dorpium et ad Thomam Morum. Accessit dialogus Epicureus.
639892: ERASMUS, DESIDERIUS - Literary and educational writings 3. De conscribendis epistolis. Formula. De civilitate. Edited by J.K. Sowards.
637047: ERASMUS, DESIDERIUS - Het boek tegen de barbarij
639976: ERASMUS, DESIDERIUS, FROUDE, J.A. - Life and letters of Erasmus. Lectures delivered at Oxford 1893-4. New impression.
7162: ERASMUS, DESIDERIUS, BATTUM, A. VAN - Erasmus. Rebel tegen wil en dank.
7215: ERASMUS, DESIDERIUS - Een betoog over de lof van de geneeskunde.
624839: ERDMANN, K.D. - Die Ökumene der Historiker. Geschichte der Internationalen Historikerkongresse und des Comité International des Sciences Historiques.
627997: ERDOGAN, A. - The American Kaleidoscope of the Orient. Representations in the early American print culture.
7849: THEOPHRASTUS VAN ERESUS - The characters of Theophrastus. Newly edited and translated by J.M. Edmonds and A.D. Knox.
615453: ERGIN, M., ZOU'BI, M.R., (ed.) - Science, technology and innovation for sustainable development in the islamic world: The policies and politics rapprochement. Proceeding of the 16th IAS science conference on science, technology and innovation for sustainable development in the islamic world: The policies and politics rapprochement organised in Kazan, Tatarstan, Russia: 25-28 august 2008.
623076: ERICKSEN, R.P. - Theologen onder Hitler. Gerhard Kittel. Paul Althaus. Emaunuel Hirsch
603117: ERNST, O. - Appelschnut. Neues und Altes von ihren Taten, Abenteurn und Meinungen. Mit Bildern von Richard Scholz.
597905: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
590076: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
590077: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
604472: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
634524: ERP, H. VAN - Moraal, geluk en verantwoordelijkheid. Een filosofisch onderzoek naar de betekenis en het object van morele verplichting.
634019: ERRINGTON, F.K. - Manners and meaning in West-Sumatra. The social context of consciousness.
598422: ESCHER, M.C., LOCHER, J.L. (RED.) - De werelden van M.C. Escher. Het werk van M.C. Escher, toegelicht door J.L. Locher, C.H.A. Broos, M.C. Escher, G.W. Locher, H.S.M. Coxeter.
629717: ESCHRICHT, D.F. - Het leven in zijne natuurlijke verschijnselen populair verklaard. Naar het Hoogduitsch door W.F. R. Suringar. Met platen en houtsneê-figuren. 2 delen in 1 band.
612281: ESKENS, E. - Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen. Met stadswandelingen door Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Delft, Den Haag, Deventer, Groningen, Haarlem, Leiden, Leuven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
636012: ESKENS, E. - Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen. Met stadswandelingen door Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Delft, Den Haag, Deventer, Groningen, Haarlem, Leiden, Leuven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
605963: ESKES, T.J. - Het wondere toeval.
612931: ESSER, A. - Das Phänomen Reue. Versuch einer Erhellung ihres Selbstverständnisses.
622131: ESSERS, B. - Een oudindische symboliek van het geluid. Als proeve van archaische godsdienstphaenomenologie en godsdienstphilosophie.
613131: ESTERMANN, A., (HRSG.) - Politische Avantgarde 1830-1840. Eine Dokumentation zum 'jungen Deutschland'. Mitarbeit am Kommentar : Heinz J. Schajka. Complete in 2 volumes.
582745: ETCHEGOYEN, A. - La valse des éthiques.
639381: ÉTIEMBLE, (RED.) - Romanciers du XVIIIe siècle. Textes établis, présentés et annotés. Complete in 2 volumes.
3471: EUCKEN, R. - Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt. Neue Grundlegung einer Weltanschauung.
160: EUCKEN, R. - Geistige Strömungen der Gegenwart. Der Grundbegriffe der Gegenwart.
578902: EUCKEN, R. - Zur Sammlung der Geister.
569179: EUCKEN, R. - Die Lebensanschauungen der grossen Denker. Eine Entwicklungsgeschichte des Lebensproblems der Menschheit von Plato bis zur Gegenwart.
598740: EULENBURG, A., (HRSG.) - Real-Encyclopädie der gesamten Heilkunde. Medicinisches-chirurgisches Handwörterbuch für praktische Ártzte. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt und Farbendrucktafeln. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 26 volumes. + 5 Encyclopädische Jahrbücher der gesamten Heilkunde. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt. Total 31 volumes.
625713: EURIPIDES - Sept tragédies d'Euripide. Texte Grec. Recension nouvelle avec un commentaire critique et explicatif, une introduction et des notices par Henri Weil.
627821: EVANS, J. - Filosofie voor het leven en andere gevaarlijke situaties
632289: EVANS, R.J. - In defence of history.
617326: EVANS, J.D., HELBO, A. , (ed.) - Semiotics and international scholarship: Towards a language of theory.
580347: EVANS, J.C. - The metaphysics of transcendental subjectivity. Descartes, Kant and W. Sellars.
639827: EVANS, R.J. - In defence of history.
568736: ÉVRARD DE BÉTHUNE, GRONDEUX, A. - La Graecismus d'Évrard de Béthune à travers des gloses. Entre grammaire positive et grammaire spëculative du XIIIe au XVe siècle.
616249: EXQUEMELIN, A.O. - The buccaneers of America. Comprising a pertinent and truthful description of the principal acts of depredation and inhuman cruelty committed by the English and French buccaneers against the Spaniards in America. Written by A.O. Exquemelin who himself, of necessity, was present at all these acts of plunder
583819: EYNDIUS, JACOB - Chronici Zelandiae libri duo.
608984: EYSENCK, M.W., (ED.) - The Blackwell dictionary of cognitive psychology.
587548: EYSINK, R. - Collectieve voorstellingen in het denken der natuurvolken.
595775: EZRA, O. - The withdrawal of rights. Rights from a different perspective.
619773: FAAS, E.L. - Creativiteit in wetenschap. Een historisch-psychologische studie.
566740: FABER, W. - Wijsgeren in Nederland.
613951: FABER, J. - Vestigium ecclesiae. De doop als 'spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus).
629713: FABRA, P. - Diccionari general de la llengua Catalana. Revisat i ampliat per Josep Miracle.
583526: FABRE, J.A. - Essai sur la maniere la plus avantageuse de construire les machines hydrauliques, et en particulier les moulins a bled. Ouvrage entièrement fondé sur la théorie modifiée par l'expérience, & terminé par un traité pratique où l'on a mis les principes de la construction à la portée des constructeurs, auxquels on ne suppose d'autres connoissances que celles de l'arithmétique ordinaire.
623285: FABRIS, C. - Étudier et vivre à Paris au moyen âge. Le collège de Laon (XVIe-XVe sièclles).
631032: FACIONE, P.A. - The student's guide to philosophy.
636778: FAENSEN, H., IWANOW, W. - Altrussische Baukunst. Foto's von Klaus G. Beyer.
615425: FAES DE MOTTONI, B. - Il platonismo medioevale.
638320: FAGIN, R., HALPERN, J., MOSES, Y. - Reasoning about knowledge
639120: FAGIN, R., HALPERN, J., MOSES, Y. - Reasoning about knowledge
629654: FAHRENHEIT, D.G. - Fahrenheit's letters to Leibniz and Boerhaave. Edited, translated and annotated by Pieter van der Star.
639969: FALCK, A.R. - Ambts-brieven. 1802 -1842.
620488: FALKENBURG, R., JONG, J. DE, MEADOW, M., (RED.) - Hof-, staats- en stadsceremonies. Court, state and city ceremonies.
636907: FALKENBURG, B. - Mythos Determinismus. Wieviel erklärt uns die Hirnforschung?
628730: FALLETTA, N. - Logische en onlogische paradoxen
632020: AL-FARABI - Al-Farabi's short commentary on Aristotle's Prior Analytics.Translated from the original Arabic with introduction and notes by Nicholas Rescher.
579235: FARACE, D.J. - The sacred-profane dichotomy. A comparative analysis of its use in the work of Emile Durkheim and Mircea Eliade, as far as published in English.
577453: FARADAY, M. - The selected correspondence of Michael Faraday. Edited on behalf of the Royal Institution of Great Britain by L. Pearce Williams with the assistance of Rosemary Fitzgerald & Olivier Stallybrass. Complete in 2 volumes.
635661: FARBER, M., (ED.) - Philosophical thought in France and the United States. Essays representing major trends in contemproary French and American thought.
619565: FARBER, M. - The search for an alternative. Philosophical perspectives of subjectivism and marxism.
593933: FARBER, M. - Naturalism and subjectivism.
617319: FARBER, M., (RED.) - L'activité philosophiques contemporaine en France et aux États-Unis. 2 volumes.
634908: FAREL, GUILLAUME - Guillaume Farel 1489-1565. Biographie nouvelle. Écrite d'après les documents originaux par un groupe d'historiens, professeurs et pasteurs de Suisse, de France et d'Italie. Orné d'un portrait en couleurs et de vingt-cinq planches hors texte.
640127: FARLEY, E. - Divine empathy. A theology of God.
639639: FARMER, RICHARD - An essay on the learning of Shakspeare. Addressed to Joseph Cradock.
638251: FARRER, A. - Reflective faith. Essays in philosophical theology. Edited by Charles A. Conti.
632311: FARRINGTON, B. - Science and politics in the ancient world.
637846: FASE, M.M.G. - On interest rates and asset prices in Europe. The selected essays of Martin M.G. Fase.
619929: FATTORI, M., BIANCHI, M. (ed.) - Ratio. VII colloquio internazionale Roma, 9-11 gennaio 1992.
639579: FAURE, NICOLAS - Good bye Manhattan.
622545: SIMON OF FAVERSHAM - Quaestiones super libro elenchorum. Edited by Sten Ebbesen, Thomas Izbicki, John Longeway a.o.
604136: FAVIER, J. - In naam van God en des gewins. De wording van de zakenman
595780: FAYE, J., SCHEFFLER, U., URCHS, M., (ED.) - Things, facts and events.
638908: FEARN, N. - Zeno en de schildpad. Denken als de grote filosofen
600315: FEARN, N. - Zeno en de schildpad. Denken als de grote filosofen
629402: FECHNER, G.T., LASSWITZ, K. - Gustav Theodor Fechner. Mit Bildnis.
634916: FECHNER, G.T. - Zend-Avesta oder über die Dinge des Himmels und des Jenseits. Vom Standpunkt der Naturbetrachtung. 2 volumes.
626226: FECHNER, G.T. - Kleine Schriften.
635816: FECHNER, G.T., LASSWITZ, K. - Gustav Theodor Fechner. Mit Bildnis.
628910: FEDER, JOHANN GEORG HEINRICH - Logik und Metaphysik.
610161: FEDER, L. - Crowell's handbook of classical literature. A modern guide to the drama, poetry, and prose of Greece and Rome, with biographies of their authors.
621241: FEDIN, KONSTANTIN, BLUM, J.M. - Konstantin Fedin. A descriptive and analytical study.
581991: FEEZELL, R.M., HANCOCK, C.L. - How should I live?. Philosophical conservations about moral life.
617935: FEIBLEMAN, J.K., LEE, H.N., BOSE, S. DU - Studies in philosophical psychology.
629829: FEIBLEMAN, J.K. - Inside the great mirror. A critical examination of the philosophy of Russell, Wittgenstein, and their followers.
607805: FEINBERG, G. - Solid clues. Quantum physics, molecular biology, and the future of science.
638401: FEISTNER, E. - Historische Typologie der deutschen Heiligenlegende des Mittelalters von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zur Reformation.
634034: FEITH, RHIJNVIS, BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf' + stellingen + "Het graf" van Rhijnvis Feith (Kanttekeningen bij een dissertatie) van Martien J.G. de Jong.
617912: FEITH, J., NETSCHER, F., MEIJER, H., HASPELS, G.F. - Ons eigen land 1883 - 1908. Uitgegeven door den Algmeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, toeristenbond voor Nederland, ter gelegenheid van zijn vijf- en twintig-jarig bestaan. Compleet in 4 delen.
627057: FEITH, H.O. - Regten der gemeente Groningen op en in de Stads-Veenkolonien.
594442: FEKETE, J., (ED.) - Life after postmodernism. Essays on value and culture.
622945: FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE - Les avantures de Telemaque fils d'Ulysse. Nouvelle edition. Conforme au manuscrit original; avec des notes pour servir d'éclaircissement à la fable & c. Le tout enrichi de planches & de vignettes qui ont raport au sujet.
627036: FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE, LEDUC-FAYETTE, D. , (RED.) - Fénelon. Philosophie et spiritualité. Acdtes de colloque organisé d'Étude des Philosophes Français Sorbonne 27-28 mai 1994. A la mémoire de Henri Gouhier (1898-1994). Textes réunis.
571766: FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE - Lettres sur divers sujets concernant la religion et la metaphysique.
623184: FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE - Oeuvres de Fénelon, archevéque de Cambrai, précédées d'études sur sa vie, par M. Aimé Martin. 3 volumes.
617450: FENEMA, C.H. VAN - Het Academie-gebouw te Groningen. 1614-1909.
631549: FENICHEL, O - The psychoanalytic theory of neurosis.
578440: FENNER, P. - Reasoning into reality. A system-cybernetics model and therapeutic interpretation of buddhist middle path analysis.
598282: FENSTAD, J.E., HALVORSEN, P.K., LANGHOLM, T., BENTHEM, J. VAN - Situations, language and logic.
629825: FENSTAD, J.E., HALVORSEN, P.K., LANGHOLM, T., BENTHEM, J. VAN - Situations, language and logic.
585245: FERGUSON, K. - Measuring the universe. The historical quest to quantify space.
633009: FERGUSON, E.S. - Bibliography of the history of technology.
639162: FERGUSON, K. - De maat van het heelal. De zoektocht naar de grenzen van het heelal
625204: FERMI, L. - Illustrious immigrants. The intellectual migration from Europe 1930-41.
632353: FERRARIS, M. - Manifest des neuen Realismus. Aus dem Italienischen von Malte Osterloh.
633542: FERRÉ, F. - Being and value. Toward a constructive postmodern metaphysics.
634620: FERREIRA, M.J. - Scepticism and reasonable doubt. The British naturalist tradition in Wilkins, Hume, Reid and Newman.
636747: FERRERO, G. - Macht. Einleitung vo Paul Schmitt. Übersetzung von François Bondy.
631802: FERRI, ENRICO, FERMI, LAURA - Atoms in the family. My life with Enrico Fermi.
633597: FERRIS, T. - Coming of age in the milky way.
633714: FERRY, L., RENAUT, A. - 68-86. Itinéraires de l'individu.
626170: FERRY, L. - Qu'est-ce qu'une vie réussie?
638964: FERRY, L. - Leben lernen: Die Weisheit der Mythen. Aus dem Französischen von Lis Künzli.
633691: FERRY, L. - Le nouvel ordre écologique. L'arbe, l'animal et l'homme.
638963: FERRY, L. - Leben lernen: Eine philosophische Gebrauchsanweisung. Aus dem Französichen von Lis Künzli.
634951: FERZIGER, J.H., ZWEIFEL, P.F. - The theory of neutron slowing down in nuclear reactors.
635363: FETZ, R.L., SEIDENFUS, B., ULLRICH, S., (HRSG.) - Whitehead- Cassirer - Piaget. Unterwegs zu einem neuen Denken.
593115: FETZER, J.H. - Philosophy of science.
630706: FETZER, J.H. - Philosophy and cognitive science.
610877: FETZER, J.H. - Philosophy and cognitive science.
1490: FEUER, L., HOOK, S., O'NEILL, W.L., O'TOOLE, R., (ED.) - Philosophy, history and social action. Essays in honor of L. Feuer. With an autobiographical essay by L. Feuer.
587596: FEUER, L., HOOK, S., O'NEILL, W.L., O'TOOLE, R., (ED.) - Philosophy, history and social action. Essays in honor of L. Feuer. With an autobiographical essay by L. Feuer.
631204: FEUER, L.S. - Einstein and the generations of science.
636068: FEUERBACH, L., BAKKER, J.T., HEERING, H.J., ROTHUIZEN, G.TH. - Ludwig Feuerbach. Profeet van het atheïsme. De mens, zijn ethiek en religie.
10603: FEUERBACH, L., XHAUFFLAIRE, M. - Feuerbach et la théologie de la secularisation.
637445: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L. Vanneste.
568783: FEUERBACH, L. - Briefwechsel. Herausgegeben von W. Schuffenhauer.
600644: FEUERBACH, L., DEVAUX, P., GOUHIER, H., (RED.) - Feuerbach.
638911: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L. Vanneste.
587901: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L. Vanneste.
627444: FEUERBACH, L., JODL, F. - Ludwig Feuerbach. Mit Bildnis.
619301: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Mit einem Anhang: Quellenmaterial zum dialektischen Materialismus.
632613: FEUERBACH, L. - Das Wesen des Christentums. Bearbeiter dieses Bandes Werner Schuffenauer, Wolfgang Harich.
634767: FEUERBACH, L. - Das Wesen der Religion. Ausgewählte Text zur Religionsphilosophie. Herausgegeben und eingeleitet von Albert Esser.
639531: FEYERABEND, P. - Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften. Ausgewählte Schriften I.
633688: FEYERABEND, P. - Over kennis. Twee dialogen
639835: FEYERABEND, P. - In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische kennistheorie
630744: FEYERABEND, P. - Erkenntnis für freie Menschen.
630441: FEYERABEND, P. - Tegen de methode. Nieuwe editie, uitgebreid en volledig herzien door de auteur
596032: FEYERABEND, P., TAMBOLO, L. - L'oceano della conoscenza. Il pluralismo libertario di Paul Karl Feyerabend. Prefazione de R. Festa.
629571: FEYERABEND, P. - In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische kennistheorie
627842: FEYERABEND, P. - Over kennis. Twee dialogen
639834: FEYERABEND, P. - In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische kennistheorie
637469: FEYERABEND, P. - In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische kennistheorie
606549: FEYS, R. - Modal logics. Edited with some complements by J. Dopp.
618243: FFRENCH, P. - The time of theory. A history of Tel Quel (1960-1983).
639910: FICHTE, J.G. - Schriften zur Revolution. Herausgegeben und eingeleitet von B. Willms.
593281: FICHTE, J.G., REIDT, K. - Das Nationale und Übernationale bei Fichte unter besonderer Berücksichtiging seiner Pädagogik.
596268: FICHTE, J.G., SCHUFFENHAUER, H. - Johann Gottlieb Fichte.
626230: FICHTE, J.G., MEDICUS, F. - Fichtes Leben.
584298: FICHTE, J.G., WAGNER, E. - Der Kämpfer. Erzählung um Johann Gottlieb Fichte.
607742: FICHTE, J.G., BAUMGARTNER, H.M., JACOBS, W.G. - J.G. Fichte - Bibliographie.
607130: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1791-1794. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Hans Gliwitzky und Manfred Zahn.
592243: FICHTE, J.G., MESSER, A. - Fichte. Eine Einfürhung in seine Schriften. Seine Persönlichkeit und seine Philosophie.
607129: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1780-1791. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Manfred Zahn.
603843: FICHTE, J.G., FRÖHLICH, F. - Fichtes Reden an die deutsche Nation. Eine Untersuchung ihrer Entstehungsgeschichte.
638010: FICHTE, J.G. - Reden an die deutsche Nation.
629425: FICHTE, J.G. - Über den Begriff der Wissenschaftslehre (1794). Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794-95). Studientextausgabe. Teilausgabe von Band 1,2 der von R. Lauth und H. Jacob herausgegebenen J.G. Fichte-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Mit ausführlichen Registern versehen von H.M. Baumgartner und W.G. Jacobs.
569942: FICHTE, J.G., SCHUFFENHAUER, H. - Johann Gottlieb Fichte.
629243: FICINO, M. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino. Brieven. De vertaling en calligrafische vormgeving van deze uitgave werd verzorgd door leden van de school voor filosofie te Amsterdam.
632724: FICINO, M. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino. Brieven. De vertaling en calligrafische vormgeving van deze uitgave werd verzorgd door leden van de school voor filosofie te Amsterdam.
3549: FICINO, M. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino. De vertaling en calligrafische vormgeving van deze uitgave werd verzorgd door leden van de school voor filosofie te Amsterdam.
584862: FICINO, MARSILIO, HAK, H.J. - Marsilio Ficino.
639844: FICINO, MARSILIO, HAK, H.J. - Marsilio Ficino.
616213: FICK, R. - Die buddhistische Kultur und das Erbe Alexanders des Grossen.
632905: FIGES, O. - Tragedie van een volk. De Russische Revolutie 1891-1924
616070: FILIPS WILLEM, CAPPELLE, J.P. VAN - Filips Willem, Prins van Oranje.
639833: FINBERG, H.P.R., (ED.) - Approaches to history. A symposium.
595683: FINBERG, H.P.R., (ED.) - Approaches to history. A symposium.
634410: FINGER, S. - Minds behind the brain. A history of the pioneers and their discoveries.
626467: FINK, H. - Social philosophy.
639025: FINKELSTEIN, N. - De drogreden van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis
629777: FINKIELKRAUT, A. - De ondergang van het denken
598447: FINKIELKRAUT, A. - L'imparfait du présent. Pièces brèves.
635752: FINKIELKRAUT, A. - In the name of humanity. Reflections on the twentieth century
14219: FINKIELKRAUT, A. - L'ingratitude. Conversation sur notre temps.
628392: FINKIELKRAUT, A. - De ondergang van het denken
640024: FINKIELKRAUT, A. - Ondankbaarheid. Een gesprek over onze tijd
640027: FINKIELKRAUT, A. - Zinloze herinnering. Over de misdrijven tegen de menselijkheid
608745: FINKIELKRAUT, A. - La défaite de la pensée. Essai.
640028: FINKIELKRAUT, A. - Een stem van de overkant
635742: FINKIELKRAUT, A. - The defeat of the mind. Translation and introduction by Judith Friedlander.
606020: FINKIELKRAUT, A. - La défaite de la pensée. Essai.
9064: FINKIELKRAUT, A. - La mémoire vaine. Du crime contre l'humanité.
637540: FINN, R.W. - The Norman conquest and its effects on the economy.
633960: FIRTH, R. - Elements of social organization. Josiah Mason lectures delivered at the University of Birmingham.
616150: FIRTH, R. - We, the Tikopia. A sociological study of kinship in primitive Polynesia. Abridged by the author with a new introduction. Preface by Bronislaw Malinowski.
636543: FIRTH, R. - We, the Tikopia. A sociological study of kinship in primitive Polynesia. Abridged by the author with a new introduction. Preface by Bronislaw Malinowski.
630146: FISCHER-SCHREIBER, I., EHRHARD, F.K., DIENER, M.S., - Lexicon Boeddhisme. Wijsbegeerte, religie, psychologie, mystiek, cultuur en literatuur.
626726: FISCHER, H.T. - Priestertalen. Een ethnologiese studie.
581224: FISCHER, E.P. - Eureka! De natuurwetenschappen onthuld
640124: FISCHER, K., WINDELBAND, W., (Hrsg.) - Die Philosophie im Beginn des zwanzigtsten Jahrhundert. Festschrift für Kuno Fischer unter Mitwirkung von O. Liebmann, W. Wundt, Th. Lipps, B. Bauch, E. Lask, H.Rickert, E. Troeltsch, K. Groos. Zweite verbesserte und um das Kapitel Naturphilosophie erweiterte Auflage.
620547: FISHACRE, RICHARD, LONG, R.J. , O'CARROLL, M. - The life and works of Richard Fishacre OP. Prolegomena to the edition of his commentary on the Sentences.
639643: FISIAK, J., (ED.) - Medieval dialectology.
628157: FISKE, J. - Excursions of an evolutionist.
631206: FITCH, F.B. - Symbolic logic. An introduction.
630932: FJERMEDAL, G. - The tomorrow makers. A brave new world of living-brain machines
626436: FLAKE, O. - Das neuantike Weltbild.
626435: FLAKE, O. - Die Verurteilung des Sokrates. Biographische Essays aus sechs Jahrzehnten.
639927: FLAM, L. - De crisis van het vrije denken.
599039: FLAUBERT, G. - De legende van Julianus den offervaardige
632919: FLAUBERT, G. - Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie. Samengesteld, vertaald en van een nawoord voorzien door Edu Borger.
633898: FLECHTHEIM, O.K. - Futurologie. Die Kampf um die Zukunft.
636819: FLECK, L. - Genesis and development of a scientific fact. Edited by T.J. Trenn and R.K. Merton. Translted by F. Bradley and T.J. Trenn. Foreword by T.S. Kuhn.
591024: FLECKENSTEIN, J.O., FIGALA, K., BERNINGER, E.H., (HRSG.) - Arithmos-Arrythmos. Skizzen aus der Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Joachim Otto Fleckenstein zum 65. Geburtstag.
610888: FLEISCHACKER, M., (HRSG.) - Der Schutz des Menschen vor sich selbst. Eine Ethik zum Leben.
7007: FLEURY, C., WANNER, R.E. - Claude Fleury (1640-1723) as an educational historiographer and thinker. With an introduction by W.W. Brickman.
623080: FLEW, A. - God and philosophy.
595386: FLEW, A. - An introduction to western philosophy. Ideas and argument from Plato to Sartre.
627587: FLEW, A. - An introduction to western philosophy. Ideas and argument from Plato to Sartre.
584167: FLEW, A. - An introduction to western philosophy. Ideas and argument from Plato to Sartre.
638193: FLEW, A. - An introduction to western philosophy. Ideas and argument from Plato to Sartre.
638272: FLEW, A., MACINTYRE, A., (ED.) - New essays in philosophical theology.
637822: FLÖGEL, K.F. - Geschichte des grotesk-komischen. Ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit. Mit dreiundsiebzig Bildbeigaben. 2 volumes.
633461: FLØISTAD, G., (ED.) - Contemporary philosophy. A new survey. Volume 1. Philosophy of language. Philosophical logic (co-editor G.H. von Wright).
613584: FLØISTAD, G., WRIGHT, G.H. VON, (ed.) - Philosophy of language. Philosophical logic.
639491: FLORIDI, L. - Philosophy and computing. An introduction.
639235: FLOYD, S.A., REISSER, M.J. - Black music biography. An annotated bibliography.
636246: FLOYD, J., SHIEH, S., (ED.) - Future pasts. The analytic tradition in twentieth-century philosophy.
593138: FLÜGEL, O. - Idealismus und Materialismus der Geschichte.
621868: FLURY, P. - Liebe und Liebessprache bei Menander, Plautus und Terenz.
639415: FODOR, J.A. - Concepts. Where cognitive science went wrong.
631258: FODOR, J.A., KATZ, J.J., (ED.) - The structure of language. Readings in the philosophy of language.
618404: FOERSTE, WILLIAM, HOFMANN, D., HOFMANN, D., (HRSG.) - Gedenkschrift für William Foerste. Unter Mitarbeit von Willy Sanders.
634215: FOERSTER, H. - Abriss der lateinischen Paläographie. Mit 39 Abbildungen auf 24 Tafeln.
628276: FOGEL, R.W., ELTON, G.R. - Which road to the past? Two views of history.
621961: FOKKE SIMONSZ., A. - Nagelaten verhandelingen en stukken van onderscheidenen aard van A. Fokke Simonsz. voorafgegaan door een korte schets van zijn karakter en leven. Met caricatuurplaten.
638904: FOKKE SIMONSZ., A. - Boertige beschouwing der Fransche staatsomwenteling op het einde der achttiende eeuw enz. Met platen.
639972: FOKKE SIMONSZ., A. - Sokratisch comiesch onderzoek naar den zetel des characters in den mensch, in drie verhandelingen, waar bij gevoegd is eene verhandeling over de zelfkennis (...). Met caricatuurplaaten.
12220: FOKKER, A.D. - Inleiding tot de golvings- en de quantum-mechanica. Zaterdagmiddag-voordrachten in Teyler's stichting te Haarlem op 3, 10 en 17 maart 1928.
618853: FOLKERS, K.H. - Die Demokratie als Gesellschaftssystem. Vom Sinn und Ziel der Geschichte. Soziologische Theorie der Evolution.
633413: FOLTER, R.J. DE - Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, Schütz en Foucault. (Normal und abnormal. Einige Betrachtungen über das Problem der Normalität im Denken von Husserl, Schütz und Foucault).
580614: FOLTER, R.J. DE - Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, Schütz en Foucault. (Normal und abnormal. Einige Betrachtungen über das Problem der Normalität im Denken von Husserl, Schütz und Foucault).
594159: FONSECA, PEDRO DA (PETRUS FONSECA) - Institutionum dialecticarum libri octo. Emendatius quam antehac editi. Quibus accesit eiusdem auctoris Isagogae philosophica. Cum librorum argumentis, indice copiosissimo capitum & rerum.
598353: FONTAINE, J. DE LA - De fabelen van La Fontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met platen en vignetten door Gustave Doré.
630165: FONTAINE, J. DE LA - Fables. Édition conforme aux textes originaux. Établie par Louis Perceau et ornée d'illustrations en couleur par Joseph Hémard. 2 volumes.
623298: FONTAINE, J. DE LA - Fables choisies. Mises en vers par monsieur de La Fontaine. Et par lui revuës, corrigées & augmentées de nouveau. Avec figures. 5 parts in 1 volume.
620351: FONTAINE, P. - La question d'autrui.
614007: FONTAINE, P.F.M. - Hoe ontstaat geschiedenis? Een historische antropologie.
583174: FONTAINE, P.F.M. - The light and the dark. A cultural history of dualism. Volume XIV. Dualism in Roman history V. Enemies of the Roman order.
635835: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Uit de wereld van het boek. 3 delen.
629247: FONTANE, THEODOR - Werke, Schriften und Briefe. 14 volumes (of 22).
584560: FONTENELLE, BERNARD LE BOVIER, DE - Nouveau dialogues des morts. Troisieme edition augmentée. Extended with: Entretiens sur la pluralité des mondes. Nouvelle edition. Augmentée d'un septiéme entretien & de diverses piéces du même auteur.
638841: FORBES, R. - Studies in ancient technology. Complete in 9 volumes.
631012: FORD, D. - The search for meaning. A short history.
638252: FORELL, U. - Wunderbegriffe und logische Analyse. Logisch-philosophische Analyse von Begriffen und Begriffsbildungen aus der deutschen protestantischen Theologie des 20. Jahrhunderts. Der schwedischen Teil des Manuskripts übersetzt von Chrisitane Boehnke-Sjöberg.
595851: FORESTER, T., MORRISON, P. - Computer ethics. Cautionary tales and ethical dilemmas in computing.
634997: FORREST, D. - Tiger of Mysore. The life and death of Tipu Sultan.
635542: FORSCHNER, M. - Die stoische Ethik. Über den Zusammenhang von Natur-, Sprach- und Moralphilosophie im altstoischen System.
574700: FORSTER, G. - Kleine Schriften und Briefe. Herausgegeben von C. Träger.
16715: FORSTER, G. - Philosophische Schriften. Mit Einführung und Erläuterungen hrsg. von G. Steiner.
635699: FORTMANN, H. - Als ziende de onzienlijke. Een cultuurpsychologische studie over de religieuze waarneming en de zogenaamde religieuze projectie. 4 delen.
587835: FORTMANN, H. - Inleiding tot de cultuurpsychologie. Deel I.
616767: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Zesde jaargang 1951.
616763: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Derde jaargang 1948
616761: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Negende jaargang 1954.
616764: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Vijfde jaargang 1950
615446: FOSTER, J. - The case for idealism.
639322: FOUCAULT, M., PETERSEN, A., BUNTON, R., (ED.) - Foucault, health and medicine. Foreword by Bryan S. Turner.
626237: FOUCAULT, M. - Eine Geschichte der Wahrheit. Aus dem Französischen von Gabriele Ricke und Ronald Voullié.
639818: FOUCAULT, M., ZWART, H. - Technocratie en onbehagen. De plaats van de ethiek in het werk van Michel Foucault.
639991: FOUCAULT, M. - De woorden en de dingen. Een archeologie van de menswetenschappen
624736: FOUCAULT, M., VEYNE, P. - Foucault. Sa pensée, sa personne.
639691: FOUCAULT, M. - Introduction to Kant's anthropology. Edited, with an afterword and critical notes, by Roberto Nigro
639426: FOUCAULT, M. - Geschiedenis van de seksualiteit
628996: FOUCAULT, M., ZWART, H. - Technocratie en onbehagen. De plaats van de ethiek in het werk van Michel Foucault.
639264: FOUCAULT, M., MERQUIOR, J.G. - De filosofie van Michel Foucault
604537: FOURNIER, M., THEUNISSEN, B., (RED.) - Het instrument in de wetenschap. Bijdragen tot de instrumentgerichte wetenschapsgeschiedenis.
626684: FOX, R. - Genghis Khan. With 8 illustrations and 2 maps.
579234: FOX, M., SHELDRAKE, R. - Natural grace. Dialogues on creation, darkness, and the soul in spirituality and science.
635101: FRAENKEL, C. - Philosophical religions from Plato to Spinoza. Reason, religion, and autonomy.
636211: FRAGA, G. DE - De Husserl a Heidegger. Elementos para uma problematica da fenomenologia.
640002: FRANCE, ANATOLE - Trente ans de vie sociale. Commentés par Claude Aveline et Henriette Psichari.. Nouvelle édition. Complete in 4 volumes.
602608: FRANCÈS, R., (RED.) - Psychologie de l'art et de l'esthétique.
570345: FRANCHIMONT, A.P.N., KERKWIJK, C.P. VAN - Antoine Paul Nicolas Franchimont 1844-1919.
590520: FRANCQ VAN BERKHEIJ, J. LE - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid Willem den Vijfde.
631302: FRÄNGSMYR, T., (ED.) - Science in Sweden. The Royal Swedish Academy of Sciences 1739-1989.
632133: FRANK, P., COHEN, R.S., WARTOFSKY, M.W., (ED.) - In honor of Philipp Frank. Proceedings of the Boston colloquium for the philosophy of science, 1962 - 1964.
596447: FRANK, P. - Wahrheit - relativ oder absolut? Mit einem Vorwort von A. Einstein. Deutsche Übertragung von G. Deuel.
623922: FRANK, L. - De vijfde revolutie. Omdat hersenwetenschap onze wereld gaat veranderen
608131: FRANKE, O. - Dighanikaya. Das Buch der langen Texte des buddhistischen Kanons. In Auswahl übersetzt.
632708: FRÄNKEL, H. - Early Greek poetry and philosophy. A history of Greek epic, lyric, and prose to the middle of the fifth century
568029: FRANKENA, W.K. - Fundamentele ethiek
9750: FRANKENA, W.K., GRANROSE, J.T., (ED.) - Introductory readings in ethics.
639948: FRANKFORT, H. - Kingship and the gods. A study of ancient Near Eastern religion as the integration of society & nature.
632543: FRANKLIN, B. - Autobiography and other pieces. Edited with an introduction by Dennis Welland.
616248: FRANKLIN, B. - The ingenious Dr. Franklin. Selected scientific letters of Benjamin Franklin. Edited by Nathaniel G. Goodman.
623702: FRANZ, G. - Der deutsche Bauernkrieg.
610732: FRAYN, M. - The human touch. Our part in the creation of a universe.
635813: FREDE, M., STRIKER, G., (ED.) - Rationality in Greek thought.
630921: FREDERIK WILLEM III, EYLERT, R.F. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den koning van Pruissen Frederik Willem III, verzameld en uitgegeven. Uit het Hoogduitsch naar de derde, op nieuw herziene uitgave, door A.H. van der Hoeve. Compleet in 3 delen.
637268: FREEMAN, J,B. - Acceptable premises. An epistemic approach to an informal logic problem.
639198: FREEMAN, K. - The pre-socratic philosophers. A companion to Diels, Fragmente der Vorsokratiker.
11885: FREESE, H.L. - Kinder sind Philosophen.
636244: FREGE, G. - Begriffsschrift und andere Aufsätze. Mit E. Husserls und H. Scholz' Anmerkungen herausgegeben von Ignacio Angelelli. Zweite Auflage.
639036: FREGE, G., KREISER, L. - Gottlob Frege Leben - Werk - Zeit.
626795: FREGE, G., WALKER, J.D.B. - A study of Frege.
626794: FREGE, G., KLEMKE, E.D., (ED.) - Essays on Frege.
639042: FREGE, G. - De grondslagen der aritmetica. Een logisch-mathematisch onderzoek van het getalbegrip. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door A. Phalet.
638667: FREGE, G. - De grondslagen der aritmetica. Een logisch-mathematisch onderzoek van het getalbegrip. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door A. Phalet.
606884: FRENCH, P.A., (ED.) - Philosophers in wonderland. Philosophy and physical research. With an introduction and comments.
589786: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Contemporary perspectives on the history of philosophy.
589660: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Realism and antirealism.
635501: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Studies in ethical theory.
638392: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Studies in essentialism.
589925: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Studies in the philosophy of mind.
638773: FRENTROP, P. - Het jaar 1759. Een doorsnede van de verlichting.
624179: FRENTROP, P. - Het jaar 1759. Een doorsnede van de verlichting.
570865: FRENTZEL-ZAGÓRSKA, J., (ED.) - From a one-party state to democracy: transition in eastern Europe.
604446: FRÈRE, H., BERGER, G., JOLIVET, R. - Actes du IIIe congrès des sociétés de philosophie de langue française. Bruxelles-Louvain 2-6 septembre 1947. Thème principal: Les valeurs.
638458: FRESCO, M.F. - Filosofie en kunst.
632153: FRESCO, M.F. - Filosofie en kunst.
620255: FRESCO, M.F. - Filosofie en kunst.
639935: FRESNOY, C.A. DU - L'art de peinture. Traduit en François. Enrichy de remarques, & augmenté d'un dialogue sur le coloris.
587110: FREUD, S., ZAUNSCHIRM, T., (HRSG.) - Wiener Diwan. Sigmund Freud - heute. Mit Beiträgen von M. Boeckl, O. Breicha, M.J. Burlingham, D. Cameron, D. Davvetas, P. Freeman u.a. Übers.: Engl.-Deutsch: C. Ripper, Franz.-Deutsch: M.J.S. Wright, B. Pflügl, Griech.-Deutsch: W Josing-Gündert.
628166: FREUD, S. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Vierzehnter Band. Werke aus den Jahren 1925-1931. Unter Mitwirkung von Marie Bonaparte, herausgegeben von Anna Freud, W. Hoffer, E. Kris, O. Isakower.
621063: FREUD, S., ASSOUN, P.L. - Freud et Nietzsche.
632587: FREUD, A. - Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen. Vier Vorträge.
632588: FREUD, S., PFISTER, O. - Briefe 1909 - 1939. Herausgegeben von Ernst L. Freud und Heinrich Meng.
617169: FREUD, S., SCHÖNAU, W. - Sigmund Freuds Prosa. Literarische Elemente seines Stils (met een Nederlandse samenvatting; with a summary in English).
626606: FREUD, S. - Over psychoanalyse. Vijf voordrachten gehouden ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der Clark University in Worcester Mass. September 1909. Met toestemming van den schrijver vertaald door Dr. J. E. G. van Emden te 's Gravenhage.
636685: FREUD, S., ASSOUN, P.L. - Freud et Wittgenstein.
636686: FREUD, S., ASSOUN, P.L. - Freud, la philosophie et les philosophes.
621589: FREUND, J. - L'essence du politique.
620781: FREY, D. - Bausteine zu einer Philosophie der Kunst. Herausgegeben von G. Frey. Mit einem Geleitwort von W. Frodl.
629334: FREYCINET, C. DE - La guerre en province pendant le siége de Paris 1870 - 1871. Précis historique. Avec des carts du théatre de la guerre.
567227: FREYER, HIERONYMUS - Nähere Einleitung zur Universalhistorie bis auf ietzige Zeit fortgesetzet von Johann Anton Niemeyer. Neunte Auflage.
639525: FREYER, H. - Theorie des objektiven Geistes. Eine Einleitung in die Kulturphilosophie.
639687: FREYER, H. - Theorie des gegenwärtigen Zeitalters.
634235: FRIEDMAN, M., (ED.) - De Stijl: 1917 - 1931. Visions of Utopia. Introduction by Hans Jaffé. Essays by Manfred Bock, Kees Broos, Martin Filler, Kenneth Frampton, Martin Friedman, Ger Harmsen a.o.
606265: FRIEDRICH, C.J., BEYME, K. VON, (HRSG.) - Theory and politics. Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
610846: FRIEDRICH, P. - Der Kampf um den neuen Menschen. Neue Reden an das deutsche Volk (18 Kapitel zu einer Geschichtsphilosophie der Gegenwart).
636409: FRIEDRICH, C.J. - Rechtsfilosofie in historisch perspectief
614210: FRIEDRICH, CASPAR DAVID, KLUGE, H.J. - Caspar David Friedrich. Entwürfe für Grabmäler und Denkmäler.
629350: FRIEDRICH, O. - Vóór de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig. Uit het Engels vertaald door C.E. van Amerongen-van Straten.
638603: FRIEDRICHS, R.W. - A sociology of sociology.
634948: FRIES, D.C., ZEITNITZ, B., (ED.) - Quarks and nuclear forces. With 69 figures.
637499: FRISSEN, P.H.A. - Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek.
630578: FRITZ, WALTER FRITZ - Gesammelte Gedichte.
605358: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Dämonen des Sudan. Allerhand religiöse Verdichtungen. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke.
605289: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Volksdichtungen aus Oberguinea. I. Band: Fabuleien dreier Völker. Mit 4 Bildbeilagen.
605389: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Volksmärchen der Kabylen. III. Band. Das Fabelhafte. Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke.
605369: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Erzählungen aus dem West-Sudan. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke. Mit drei Tafeln.
605370: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Volkserzählungen und Volksdichtungen aus dem Zentral-Sudan. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke. Mit 2 Kartenbeilagen.
605388: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Märchen aus Kordofan. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke. Mit einer Karte.
605325: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Dichten und Denken im Sudan. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke. Mit einer Karte und einer Tafel.
605326: FROBENIUS, L., (HRSG.) - Spielmannsgeschichten der Sahel. Mit einer Karte der Sahara und einer Bildertafel. Titel- und Einbandzeichnung von F.H. Ehmcke.
569803: FROE, A. DE - De mens, een vraag zonder antwoord.
604818: FROE, A. DE - Inleiding tot de studie en de beoefening der anthropologie.
604402: FROMER, M.J. - Ethical issues in health care.
572747: FROMKIN, V.A., HYMAN, L.M., LI, C.N., (ED.) - Language, speech and mind. Studies in honour of Victoria A. Fromkin.
624995: FROMM, E. - De zelfstandige mens. Een bijdrage tot de psychologie der ethiek. Vertaald door H. Redeker.
639093: FROMM, E., FUNK, R. - Erich Fromm - Liebe zum Leben. Eine Bildbiographie.
638860: FROMM, E. - Dromen, sprookjes, mythen. Inleiding tot het verstaan van een vergeten taal
605053: FROMM, E. - Analytische Sozialpsychologie.
637791: FROMM, E., SUZUKI, D.T., MARTINO, R. DE - Zen-boeddhisme en het westen
639043: FROMM, E. - Marx, Freud en de vrijheid. De bevrijding van de mens uit de ketenen der illusies
638119: FROMM, E. - Dromen, sprookjes, mythen. Inleiding tot het verstaan van een vergeten taal
639813: FROMM, E. - De gezonde samenleving. Psychopathologie van demokratie en kapitalisme
637793: FROMM, E. - De zelfstandige mens. Een bijdrage tot de psychologie der ethiek
638671: FROMM, E. - The sane society.
636462: FROMM, E. - De zelfstandige mens. Een bijdrage tot de psychologie der ethiek. Vertaald door H. Redeker.
618199: FROMM, E., FUNK, R. - Mut zum Menschen. Erich Fromms Denken und Werk, seine humanistische Religion und Ethik. Mit einem Nachwort von E. Fromm.
605373: FROMM, E. - Aggressionstheorie.
605377: FROMM, E. - Register der Bände 1-9. Zitatregister. Gesamtverzeichnis der Schriften Erich Fromms.
605243: FROMM, E. - Gesellschaftstheorie.
605242: FROMM, E. - Empirische Untersuchungen zum Gesellschafts-Charakter.
605241: FROMM, E. - Analytische Charaktertheorie.
637775: FROMM, E. - De gezonde samenleving. Psychopathologie van demokratie en kapitalisme
639944: FRYDE, E.B. - Humanism and Renaissance historiography.
636768: FRYE, N. - Anatomy of criticism. Four essays.
583999: FUALDÈS, A.B. - Histoire complète du procès relatif a l'assassinat du sr. Fualdès; avec des notices historiques sur les principaux personnages qui ont figuré dans cette cause célèbre. Orné de portraits.
633580: FUCHS, E. - L'éthique protestante. Histoire et enjeux.
627107: FUCHS, E. - Die Frau in der Karikatur. Mit 450 Textillustrationen und 71 Beilagen. Um eine grössere Zahl Bildtafeln erweiterte Neuausgabe.
634169: FUKS, L., (HRSG.) - Das altjiddische Epos Melokîm-Bûk. 2 volumes.
636927: FUKS, L. - Die Hebraïschen und Aramaïschen Quellen des altjiddischen Epos Melokim-Bûk.
639219: FUKUYAMA, F. - Het einde van de geschiedenis en de laatste mens
591149: FUKUYAMA, F. - Na het neoconservatisme. Waar rechts verkeerd afsloeg
628666: FUKUYAMA, F. - Het einde van de geschiedenis en de laatste mens
626678: FUKUYAMA, F. - Welvaart
631866: FUKUYAMA, F. - De nieuwe mens. Onze wereld na de biotechnologische revolutie
629465: FUKUYAMA, F. - Trust. The social virtues and the creation of prosperity.
631594: FUKUYAMA, F. - Na het neoconservatisme. Waar rechts verkeerd afsloeg
639993: FUKUYAMA, F. - The end of history and the last man.
636955: FUKUYAMA, F. - Het einde van de geschiedenis en de laatste mens
572446: FULLER, S., MEY, M. DE, SHINN, T., (ED.) - The cognitive turn. Sociological and psychological perspectives on sciences.
617735: FULLER, R.B. - Onderwijs en progammering. Over het vrijmaken van de wetenschapper. Met een voorwoord van Charles D. Tenney. Nedelandse vertaling Martien Janssen.
587334: FULLER, R.B. - Earth, inc.
614982: FULTON, R.D., HOFFENBERG, P.H. , (ed.) - Oceania and the Victorian imagination. Where all things are possible.
635215: FUMERTON, R. - Epistemology.
636697: FUMERTON, R. - Metaphysical and epistemological problems of perception.
635459: FURET, F. - Penser la révolution française.
607516: FURET, F. - Penser la révolution française.
606852: FURNER, M.O., SUPPLE, B., (ED.) - The state and economic knowledge. The American and British experiences.
639924: FUTO, I., GERGELY, T. - Artificial intelligence in simulation.
621366: FUTRE PINHEIRO, M.P, HARRISON, S.J., (ED.) - Fictional traces: receptions of the ancient novel. 2 volumes.
630599: FUTUYAMA, D.J. - Science on trial. The case for evolution.
570442: FUZ, J.K. - Welfare economics in some English utopias from Francis Bacon to Adam Smith.
639510: GAARDER, J. - De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie
606539: GABBAY, D. - Investigations in modal and tense logics wit application to problems in philosophy and linguistics.
602515: GABRIEL, L., HEINTEL, E., ANGSÜSSER, U., (HRSG.) - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie. Wien. 2.-9. September 1968. 2 volumes.
637035: GABRIEL, M. - Ich ist nicht Gehirn. Philosophie des Geistes für das 21. Jahrhundert.
637835: GADAMER, H.G. - Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Complete in 2 volumes.
637842: GADAMER, H.G. - Griechische Philosophie I.
633922: GADAMER, H.G. - Plato's dialektische Ethik und andere Studien zur platonischen Philosophie.
637869: GADAMER, H.G. - Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft. Aufsätze.
637875: GADAMER, H.G. - Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles. Vorgetragen am 10.1.1976
637871: GADAMER, H.G. - Neuere Philosophie I. Hegel, Husserl, Heidegger.
639040: GADAMER, H.G., GRONDIN, J. - Hans-Georg Gadamer. Eine Biographie.
617009: GADAMER, H.G. - Le problème de la conscience historique. Préface de L. de Raeymaeker.
638351: GADAMER, H.G., VANDENBULCKE, J. - Hans-Georg Gadamer. Een filosofie van het interpreteren.
637834: GADAMER, H.G. - Lob der Theorie. Reden und Aufsätze.
636461: GADAMER, H.G. - Poetica. Ausgewählte Essays.
637895: GADAMER, H.G. - Das Erbe Europas. Beiträge.
600674: GADOUREK, I., LINDENBERG, S., STOKMAN, F.N., (RED.) - Modellen in de sociologie. Bundel aangeboden aan prof.dr. I. Gadourek ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jublileum als hoogleraar sociologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
602611: GAEDE, F. - Poetik und Logik. Zu den Grundlagen der literarischen Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert.
611239: GAIFFIER, B. DE, NEVEU, B., VOELTZEL, R. - Religion, érudition et critique a la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe.
613346: GAITA, R. - De hond van de filosoof
639683: GALAMA, S. - Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811.
635884: GALAVOTTI, M.C., NEMETH, E., STADLER, F., (ED.) - European philosophy of science. Philosophy of science in Europe and the Viennese heritage.
636363: GALBRAITH, J.K. - De cultuur van tevredenheid
609242: GALBRAITH, J.K. - The voice of the poor.Essays in economic and political persuasion.
619522: GALBRAITH, J.K. - A life in our times. Memoirs.
606523: GALBRAITH, J.K., BEISHUIZEN, J. - John Kenneth Galbraith. Het economisch denken van een dissident.
638497: GALBRAITH, J.K. - De eeuw der onzekerheden. Een nieuwe en kritische visie op de macht en onvoorspelbare invloed van de grote economen
629973: GALBRAITH, J.K. - Amerika voor de Amerikanen. Een satire over Amerikaanse diplomatie in ontwikkelingslanden
588265: GALBRAITH, J.K. - De cultuur van tevredenheid
597859: GALBRAITH, J.K. - Economie in perspectief. Economische geschiedenis als spiegel van de toekomst. Nederlandse vertaling.
626520: GALBRAITH, J.K., BEISHUIZEN, J. - John Kenneth Galbraith. Het economisch denken van een dissident.
609273: GALBRAITH, J.K. - Economie in perspectief. Economische geschiedenis als spiegel van de toekomst. Nederlandse vertaling.
612890: GALBRAITH, J.K. - Annals of an abiding liberal. Edited by A.D. Williams.
610812: GALBRAITH, J.K. - The culture of contentment.
638151: GALBRAITH, J.K. - Economie in perspectief. Economische geschiedenis als spiegel van de toekomst. Nederlandse vertaling.
607434: GALBRAITH, J.K. - A life in our times. Memoirs.
638152: GALBRAITH, J.K. - De cultuur van tevredenheid
637462: GALBRAITH, J.K. - Annals of an abiding liberal. Edited by A.D. Williams.
605921: GALBRAITH, J.K. - The liberal hour.
605452: GALBRAITH, J.K. - The new industrial state.
636917: GALBRAITH, J.K. - The end of normal. The great crisis and the future of growth.
590935: GALEN, H., (HRSG.) - 500 Jahre Buchdruck in Münster. Eine Ausstellung des Stadtmuseums Münster in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Münster 5. Juli - 10. Novemer 1991.
632878: GALIANA, T. DE, RIVAL, M., (ED.) - Dictionnaire des inventeurs et inventions.
627278: GALILEI, GALILEO, HOEVEN, P. VAN DER - Galilei.
619561: GALILEI, GALILEO, HOEVEN, P. VAN DER - Galilei.
632464: GALILEI, GALILEO, SANTILLANA, G. DE - The crime of Galileo.
637616: GALILEI, GALILEO - Dialogues concerning two new sciences. Transl. from by H. Crew and A. de Salvio. With an introduction by A. Favaro.
629244: GALILEI, GALILEO, WHITEHOUSE, D. - Galileo. Vader van de experimentele wetenschap en grondlegger van de moderne astronomie
629058: GALILEI, GALILEO, WALLACE, W.A. - Prelude to Galileo. Essays on medieval and sixteenth-centruy sources of Galileo's thought.
633564: GALILEI, GALILEO, FINOCCHIARO, M.A. - Galileo and the art of reasoning. Rhetorical foundations of logic and scientific method.
626598: GALILEI, GALILEO, KOYRÉ, A. - Galileo studies
623411: GALILEI, GALILEO, WHITEHOUSE, D. - Galileo. Vader van de experimentele wetenschap en grondlegger van de moderne astronomie
622991: GALILEI, GALILEO, SHAPERE, D. - Galileo. A philosophical study.
627068: GALILEI, GALILEO, REDONDI, P. - Galileo: heretic. (Galileo Eretico)
639449: GALILEI, GALILEO - Dialoog over de twee voornaamste wereldystemen
610794: GALILEI, GALILEO, SCHUMACHER, E. - Der Fall Galilei. Das Drama der Wissenschaft.
636849: GALILEI, GALILEO, REDONDI, P. - Galileo: heretic. (Galileo Eretico)
618202: GALIMBERTI, U. - Mythen van onze tijd. De mens in het tijdperk van vooruitgang en techniek
588001: GALL, L., (HRSG.) - Liberalismus.
606418: GALTUNG, J. - Methodologie und Ideologie. Aufsätze zur Methodologie. Band 1. Übersetzt von H. Vetter.
629614: GALTUNG, J. - The European community: a superpower in the making.
625830: GALVANI, LUIGI, GREEN, R.M. - Commentary on the effect of electricity on muscular motion. A translation of Luigi Galvani's De viribus electricitatis. In moto musculari commentarius.
616626: GAMETXO, E. - Philosophy in the dock.
635810: GANDHI, M.K., VIRA, R., - Uit de praktijk der geweldloosheid. (Dec. 1929-Maart 1931) Met uittreksels uit redevoeringen van Rabindranath Tagore en een inleiding van Henr. Roland Holst-van der Schalk
634185: GANDHI, M.K., RONIGER, E., (HRSG.) - Mahatma Gandhis Leidenszeit.
634184: GANDHI, M.K., GABRIEL, W. - Gandhi, Christus und wir Christen. Eine christliche Darstellung und Wertung der Sittlichkeit und Frömmigkeit Gandhis.
634182: GANDHI, M.K., KOBE, W. - Mahatma Gandhi's Welt- und Lebensanchauung.
634237: GANDHI, M.K. - Ein Wegweiser zur Gesundheit mit einer Einleitung von Ettore Levi und einem Anhang: Reden un Aufsätze zur Hygiene und Moral. Übersetzung: Fritz Bodmer, Emil Roniger.
634236: GANDHI, M.K., HARTENSTEIN, K. - Gandhi. Eine Auseinandersetzung zwischen Evangelium und indischer Geisteswelt.
634183: GANDHI, M.K. - Mijn ervaringen uit de gevangenis (My jail experiences). Geautoriseerde bewerking door Carolus Verhulst.
638560: GANDHI, M.K. - Het verhaal van mijn eksperimenten met de waarheid. Een autobiografie
639896: GANDHI, M.K. - Selected writings of Mahatma Gandhi. Selected and introduced by Ronald Duncan.
639282: GANDHI, M.K., ERIKSON, E.H. - Gandhi's truth. On the origins of militant nonviolence.
14829: GANILH, C. - Du pouvoir et de l' opposition dans la société civile.
592869: GANS, E.L. - Essais d'esthetique paradoxale.
631510: GANS, M. - Das Subjekt der Geschichte, Studien zu Vico, Hegel und Foucault.
627575: GANSFORT, WESSEL - Opera. Facsimile of the edition Groningen 1614.
625004: GANSFORT, WESSEL, RHIJN, M. VAN - Wessel Gansfort. Met portret en facsimile.
617777: GANSFORT, WESSEL - Opera. Facsimile of the edition Groningen 1614.
619510: GANSFORT, WESSEL, AKKERMAN, F., HUISMAN, G.C., VANDERJAGT, A.J., (ed.) - Wessel Gansfort (1419-1489) and northern humanism.
619881: GANSFORT, WESSEL, AKKERMAN, F., HUISMAN, G.C., VANDERJAGT, A.J., (ed.) - Wessel Gansfort (1419-1489) and northern humanism.
639826: GANSFORT, WESSEL, AKKERMAN, F., HUISMAN, G.C., VANDERJAGT, A.J., (ed.) - Wessel Gansfort (1419-1489) and northern humanism.
624012: GANSFORT, WESSEL, RHIJN, M. VAN - Studiën over Wessel Gansfort en zijn tijd.
625644: GARAUDY, R. - Perspectives de l'homme. Existentialisme, pensée catholique, marxisme.
589498: GARAUDY, R. - God of de mammon? De strijd van de eeuw. Woord vooraf door L. Boff. Vert: H. Verhaeghe.
573538: GARAUDY, R. - God of de mammon? De strijd van de eeuw. Woord vooraf door L. Boff
568650: GARAUDY, R. - Parole d'homme.
581308: GARAUDY, R. - Appel aux vivants.
566575: GARAUDY, R. - Perspectives de l'homme. Existentialisme, pensée catholique, structuralisme, marxisme.
576345: GARD, R.A. - Der Buddhismus. Aus dem Englischen übertragen von A. Markus. Mit einem Vorwort von N. Bouvier.
575063: GARDET, L. - De islam. Godsdienst en gemeenschap. Met 17 afbeeldingen. Nederlandse tekst van F. van der Heijden.
631576: GARDINER, P. - The nature of historical explanation.
622952: GARDINER, MARGUERITE, COUNTESS OF BLESSINGTON - The two friends. A novel.
635652: GARDNER, M. - Did Adam and Eve have navels? Discourses on reflexology, numerology, urine therapy and other dubious subjects.
613031: GARDNER, M. - Science, good, bad and bogus.
613402: GARDNER, M. - The whys of a philosophical scrivener.
606893: GARDNER, M. - The relativity explosion. Illustrated by Anthony Ravielli. A completely revised, updated editionof Relativity fort the million.
637716: GARDNER, H. - The mind's new science. A history of the cognitive revolution. With a new epilogue by the author: Cognitive science ater 1984.
639102: GARELLI, P., (ED.) - Le palais et la royauté (Archéologie et civilisation). XIXe rencontre Assyriologique internationale (...) Paris, 29 jui - 2 juillet 1971.
580858: GARFINKEL, I., HAVEMAN, R.H. - Earnings capacity, poverty, and inequaltiy. With the assistance of D. Betson.
610529: GARLAND, B., (ED.) - Neuroscience and the law. Brain, mind, and the scales of justice. A report on an invitational meeting convened by the American Association for the advancement of science and the Dana foundation. Foreword by Mark S. Frankel. With commisioned papers by Michael S. Gazzaniga and Megan S. Steven, Laurence Tancredi, Henry Greely, Stephen Morse.
639584: GAUBE, H., WIRTH, E. - Aleppo. Historische und geographische Beiträge zur baulichen Gestaltung, zur sozialen Organisation und zur wirtschaftlichen Dynamik einer vorderasiatischen Fernhandelsmetropole. 2 volumes.
622147: GAUBIUS, HIERONYMUS DAVID, HAMERS-VAN DUYNEN, S.W. - Hiëronymus David Gaubius (1705-1780). Zijn correspondentie met Antonio Nunes Ribeiro Sanches en andere tijdgenoten.
606544: GAY, P. - Freud voor historici. Met een voorwoord van A. Mitzman
636270: GAY, P. - The party of humanity. Essays in the French Enlightenment.
638339: GAY, JOHN - Poetry and prose. Edited by Vinton A. Dearing with the assistance of Charles E. Beckwith. 2 volumes.
637264: GEACH, P.T. - Logic matters.
614710: GEACH, P.T., (ED.) - Logic and ethics. With the editorial assistance of Jacek Holowka.
636847: GEACH, P.T. - Logic matters.
637962: GEDIKING-FERRAND, G. - Esquisses dúne vie.
597848: GEEL, C.J. VAN, WAARD, E. DE, AKKERMAN, K., DEEL, T. VAN, (RED.) - De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij.
629817: GEERTZ, C. - After the fact. Two countries, four decades, one anthropologist.
633895: GEERTZ, C. - Peddlers and princes. Social change and economic modernization in two Indonesian towns.
631639: GEHLEN, A., JANSEN, P. - Arnold Gehlen. Die anthropologische Kategorienlehre.
639275: GEHLEN, A. - Studienausgabe der Hauptwerke. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Moral und Hypermoral. Ein pluralistische Ethik. Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen. Mit fünf Abbildungen.Complete in 3 volumes.
639954: GEIGER, T. - Arbeiten zur Soziologie. Methode - Moderne Gesellschaft - Grossgesellschaft - Rechtssoziologie - Ideologiekritik. Ausgewäht und eingeleitet von Paul Trappe.
626189: GEIGER, T. - Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts. Mit einer Einleitung und internationalen Bibliographie zur Rechtssoziologie.
627816: GEISS, I. - Geschichte griffbereit. Unter Mitarbeit von G. Intemann und M. Sommer. Complete in 6 volumes.
611551: GELDER, ENNO VAN, (RED.) - Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw. 2 delen.
627686: GELDER, G.J.H. VAN - Beyond the line. Classical Arabic literary critics on the coherence and unity of the poem.
611565: GELDEREN, J. VAN, RAVENSBERGEN, C. , (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. VI. Provinciale synode Overijssel. Classis Deventer 1601-1620. Classis Kampen 1596-1601 en 1618-1620. Classis Steenwijk/Vollenhove 1601-1620. Met medewerking van J. van den Berg.
621968: GELLERT, CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT - Geistliche Oden und Lieder. Neue Auflage. Mit allergnädigsten Freiheiten.
629716: GELLERT, C.F. - Fabelen en vertelsels in Nederduitsche vaerzen gevolg. Compleet in drie delen.
592411: GELLERT, C.F. - Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven.
586339: GELLNER, E. - The devil in modern philosophy. Edited with a preface by I.C. Jarvie and J. Agassi.
569985: GELLNER, E. - Rede en cultuur. Rationaliteit en rationalisme door de eeuwen heen
633254: GELLNER, E. - The devil in modern philosophy. Edited with a preface by I.C. Jarvie and J. Agassi.
636410: GELLNER, E. - Rede en cultuur. Rationaliteit en rationalisme door de eeuwen heen
610711: GELRE, H. VAN - Mijn herwaardering van waarden. Een geestelijke autobiografie - met een antwoord aan Friedrich Nietzsche.
638648: GEMERT, L. VAN, JOLDERSMA, H., MARION, O. VAN, A.O., (ED.) - Women's writing from the Low Countries 1200-1875. Abilingual anthology. With contribution from José van Aelst, Kristiaan Aercke, Orlanda Lie a.o. Translations Myra Heerspink Scholz. Brenda Mudde a.o.
639846: GEMERT, G.A. VAN, SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER, J., VANDERJAGT, A.J., (RED.) - Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken. Groningse geleerden 1614-1989.
639484: GEMERT, G.A. VAN, SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER, J., VANDERJAGT, A.J., (RED.) - Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken. Groningse geleerden 1614-1989.
639912: GENESERETH, M.R., NILSON, N.J. - Logical foundations of artificial intelligence.
608977: GENINAZZI, L. - Horkheimer & C. gli intellettuali disorganici.
572053: GENOVESI, A. - Meditazioni filosofiche sulla religione, e sulla morale.
634898: GENS, J.C., RODRIGO, P., (ED.) - Esthétique et herméneutique: la fin des grands récits?
629049: GENT, J.J.M. VAN, OBBEMA, P.F.J., OTTERSPEER, W. - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de universiteitsbibliotheek te Leiden. Rijksmuseum van Oudheden 30-10-1987 - 17 -1 - 1988.
639665: GEORGE, H. - Het vraagstuk van den arbeid. Open brief aan paus Leo XIII. Naar aanleiding van zijn encycliek
635326: GEORGES, KARL ERNST - Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch. Aus den Quellen zusammengetragen und mit besonderer Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten unter Berücksichtigung der besten Hilfsmitten ausgearbeitet. Unveränderter Nachdruck der achten verbesserten und vermehrten Auflage von Heinrich Georges. Complete in 2 volumes.
590290: GERAEDTS, F., JONG, L. DE, (RED.) - Ergo Cogito. Met inleidingen van B. Delfgaauw, T. de Boer, C. Verhoeven, L. Nauta en F. Staal. 5 delen.
590288: GERAEDTS, F., JONG, L. DE, (RED.) - Ergo Cogito. Met inleidingen van B. Delfgaauw, T. de Boer, C. Verhoeven, L. Nauta en F. Staal. 5 delen.
590289: GERAEDTS, F., JONG, L. DE, (RED.) - Ergo Cogito. Met inleidingen van B. Delfgaauw, T. de Boer, C. Verhoeven, L. Nauta en F. Staal. 5 delen.
588414: GERAEDTS, F., JONG, L. DE, (RED.) - Ergo Cogito. Met inleidingen van B. Delfgaauw, T. de Boer, C. Verhoeven, L. Nauta en F. Staal. 5 delen.
630277: GERDING, M.A.W., (RED.) - Geschiedenis van Vries. Auteurs J.W. Boersma, E.H. Karel, G.A. van der Kleij e.a.
629220: GERHARDT, C., (HRSG.) - Das Leben Jhesu. Diatessaron Theodiscum.
632725: GERKEN, H., MAHRENHOLTZ, O., MANEGOLD, K.H., (RED.) - Universität Hannover 1831 - 1981. Festschrift zum 150jährigen Bestehen der Universität Hannover. 2 volumes.
620079: GERL, H.B. - Einführung in die Philosophie der Renaissance.
630132: GERLO, A., VERVLIET, H.D.L. - Bibliographie de l'humanisme des anciens Pays-Bas. Avec un répertoire bibliographique des humanistes et poètes néo-latins.
639550: GERRETSEN, J.C.H. - Niet-euklidische meetkunde.
637538: GERRITSEN, W.P., MELLE, A.G. VAN, (RED.) - A dictionary of medieval heroes. Characters in medieval narrative traditions and their afterlife in literature, theatre and the visual arts
622910: GERRITSZ, HESSEL - Beschrijvinghe van der Samoyeden landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe uitgegeven door S.P. L'Honoré Naber. Met 5 kaarten, een plaat en een afbeelding tusschen den tekst.
628357: GERWEN, R. VAN - Kennis in schoonheid. Een inleiding in de moderne esthetica.
628663: GERWEN, R. VAN - Kennis in schoonheid. Een inleiding in de moderne esthetica.
631300: GERWEN, R. VAN - Kennis in schoonheid. Een inleiding in de moderne esthetica.
606788: GERWEN, J. VAN, VERSTRAETEN, J., LIEDEKERKE, L. VAN - Business en ethiek. Spelregels voor ethisch ondernemen.
637868: GESENIUS, W. - Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. In Verbindung mit H. Zimmern bearbeitet von F. Buhl.
572177: GESSNER, SALOMON - Sämmtliche Schriften. 2 parts in 1 volume.
616252: GESSNER, SALOMON - Sämtliche Schriften in drei Bänden. Herausgegeben von Martin Bircher. Complete in 3 volumes.
4386: GESTEL, P.C. VAN - Het religieus-socialisme.
619211: GETHMANN, C.F., (Hrsg.) - Theorie des wissenschaflichen Argumentierens.
7238: GEURTS, P.A.M., MESSING, F.A.M., (RED.) - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis. 2 delen.
636176: GEYER, C., BENZ, W., GRAML, H., (HRSG.) - Die revolutionäre Illusion. Zur Geschichte des linken Flügels der USPD. Erinneringen an Curt Geyer. Mit einem Vorwort von Robert F. Wheeler.
631520: GEZELLE, G. - Verzameld dichtwerk. Redactie J. Boets met medewerking van K. de Busschere, P. Couttenier, Chr. D'haen, J. de Mûelenaere. Delen 1 t/m 6 (v.d.8)
626134: GEZELLE, G., PLAS, M. VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899)
629734: GEZELLE, G. - Prozawerken. 13 delen in 11 banden.
617264: AL-GHAZALI, SHERIF, M.A. - Ghazali's theory of virtue.
614324: AL-GHAZALI, SHERIF, M.A. - Ghazali's theory of virtue.
608864: GHEYN, J. VAN DEN, BACHA, E., LYNA, F. - Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. 13 volumes
581660: GHOSH, A., (HRSG.) - Buxtehuder Has' und Igel weltweit. Im Auftrage des Heimatvereins Buxtehude e.V..
637143: GIACOMETTI, A., BARANANO, KOSME MARIA DE - Alberto Giacometto. Exposición y catálogo. Musea Nacional Centre de Arte Reina Sofia. Complete in 2 volumes.
597871: GIANNETTI, E. - De kunst van het zelfbedrog
589333: GIAPIS, Y. - Philosophie de la création artistique.
611839: GIBB, H.A.R. - Modern trends in Islam. The Haskell lectures in comparative religion delivered at the University of Chicago in 1945
594169: GIBB, H.A.R. - De islam
628527: GIBBS, J.W., WHEELER, L.P. - The history of a great mind. With a foreword by A. Whitney Griswold.
632608: GIBBS, R. - Why ethics? Signs of responsibilities.
638759: GIBBS, R.W., (ED.) - The Cambridge handbook of metaphor and thought.
576582: GIBBS, R. - Why ethics? Signs of responsibilities.
636923: GIBBS, R. - Correlations in Rosenzweig and Levinas.
639250: GIDDENS, A. - The consequences of modernity.
639729: GIDDENS, A. - Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age.
630557: GIDE, A. - Correspondence avec sa mère 1880 - 1895. Édition établie, présentée et annotée par Claude Martin. Préface d'Henri Thomas.
624835: GIDE, A., LOUYS, P., VALÉRY, P. - Correspondances à trois voix 1888 - 1920. Édition établie et annotée par Peter Fawcett et Pascal Mercier. Préface de Pascal Mercier.
630163: GIDE, A., ANGLÈS, A. - André Gide et le premier groupe de La Nouvelle Revue Française. 3 volumes.
631864: GIDE, A. - Journal 1939-1949. Souvenirs. Avec un index des noms et des oeuvres cités.
638329: GIDE, A. - Anthologie de la poésie française. Avec une préface.
636197: GIERE, R.N. - Scientific perspectivism.
576986: GIESELER, J.C.L. - Lehrbuch der Kirchengeschichte. 6 parts in 7 volumes
639336: GIGERENZER, G. - Adaptive thinking. Rationality in the real world.
608768: GIJSBERTSEN, B., KIRPESTEIN, J.W. - De terugkeer van de mens. Uit de ban van het cartesiaanse denken. Essays over waarden en normen.
610895: GIJSBERTSEN, B., KIRPESTEIN, J.W. - De terugkeer van de mens. Uit de ban van het cartesiaanse denken. Essays over waarden en normen.
632162: GILBERT, F. - History: politics or culture. Reflections on Ranke and Burckhardt.
611036: GILBERT, M. - Een eeuw joods leven. Een fotografische geschiedenis van de joden in de 20ste eeuw. Foto's bijeengezocht door Sarah Jackson en Franziska Payer Crockett
628461: GILBERT, F. , (Hrsg.) - Bankiers, Künstler und Gelehrte. Unveröffentlichte Briefe der Familie Mendelsohn aus dem 19. Jahrhundert. Mit 12 Abbildungen und 2 Umschlagtafeln.
636569: GILCHRIST, R. - Medieval life. Archaelogy and the life course.
625371: GILIBERTO, C. , TERESI, L. , (ed.) - Limits to learning. The transfer of encyclopaedic knowledge in the early middle ages.
635871: GILL, M.L., PELLEGRIN, P., (EDS.) - A companion to ancient philosophy.
630979: GILLAN, G. - From sign to symbol.
635963: GILLESPIE, A.B. - Signal, Rauschen und Auflösung in Zählverstärkern für die Kerntechnik.
579846: GILLET, L. - La cathédrale de Chartres. Eaux-fortes originales de Henri le Riche.
639410: GILLETT, G,R, - Bioethics in the clinic. Hippocratic reflections.
624975: GILROY, A. - Green and pleasant land. English culture and the romantic countryside.
638361: GILS, W. VAN, HERMESDORF, A., KATE, L. VAN, WARRINK, E., (RED.) - Filosofie. 5 delen.
636157: GILSON, É, GOUHIER, H. - Étienne Gilson. Trois essais: Bergson. La philosophie chrétienne. L'art.
633405: GINGERICH, O. - The eye of heaven. Ptolemy, Copernicus, Kepler.
635203: GINSBERG, M. - Essays in sociology and social philosphy.
617799: GIORGI, A. - Fenomenologie en de grondslagen van de psychologie
622720: GIOVANNI DA RIPA, JEAN DE RIPA - Conclusiones. Publié par André Combes. Préface de Paul Vignaux.
594950: GIRARD, R. - Shakespeare. Les feux de l'envie. Traduit de l'anglais par B. Vincent.
4711: GIRARD, R. - Des choses cachées depuis la fondation du monde. Recherches avec J.M. Oughourlian et G. Lefort.
631680: GIRARD, R. - Quand ces choses commenceront...Entretiens avec Michel Treguer.
615598: GIRARD, R. - La route antique des hommes pervers.
612636: GIROUD, F., LÉVY, B.H. - Les hommes et les femmes.
633759: GIROUD, F., LÉVY, B.H. - Les hommes et les femmes.
625199: GIUSTINO, D. DE - Conquest of mind. Phrenology and Victorian social thought.
629890: GIZYCKI, J., GORNY, A. - Glück im Spiel zu allen Zeiten. Übersetzung aus dem Polnischen. Redaktion der deutschsprachigen Ausgabe K. Fischer und A. Jankowska.
617868: GLAESEMAN, R.R. - The practice of the king's meal at Mari: a system of food distribution in the 2nd millenium B.C.
629832: GLAISTER, G.A. - Claister's glossary of the book. Terms used in paperrnaking, printing, bookbinding and publishing with notes on illuminated manuscripts and private presses.
624999: GLAS, E. - Chemistry and physiology in their historical and philosophical relations.
600055: GLAS, E., DAALDEROP, A.G.M. - Rationaliteit & intelligentie. De informatisering van ons wereldbeeld.
638019: GLASBERGEN, W. - Barrow excavations in the eight beatitudes. The bronze age cemetery between Toterfout & Halve Mijl. North Brabant. I. The excavations - II. The implications.
611298: GLASENAPP, H. VON - Von Buddha zu Gandhi. Indisches Denken im Wandel der Jahrhunderte.
567416: GLASENAPP, H. VON, (HRSG.) - Indische Geisteswelt. Eine Auswahl von Texten in deutscher Übersetzung. Eingeleitet und herausgegeben. 2 parts in one volume.
609363: GLASENAPP, H. VON - Die Literaturen Indiens. Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Mit Beiträgen von Heinz Bechert und Hilko Wiardo Schomerus.
634613: GLASENAPP, H. VON - Von Buddha zu Gandhi. Aufsätze zur Geschichte der Religionen Indiens. Zu seinem siebzigsten Geburtstag am 8. September 1961 im Namen seiner Schüler herausgegeben von Volker Moeller, Wilfried Nölle, Joachim-Friedrich Sprockhoff.
631714: GLASENAPP, H. VON, (HRSG.) - Indische Geisteswelt. Complete in 2 volumes.
629366: GLASIUS, B. - Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden 3 delen.
640075: GLASS, B., TEMKIN, O., STRAUS, W.L., (ED.) - Forerunners of Darwin 1745 - 1859.
635287: GLASSBURNER, B., (ED.) - The economy of Indonesia. Selectred writings, With an introduction.
638479: GLASTRA VAN LOON, J.F. - Norm en handeling. Bijdrage tot een kentheoretische fundering der sociale wetenschappen. Met een woord ten geleide van G.E. Langemeijer.
632946: GLEISER, M. - The prophet and the astronomer. A scientific journey to the end of time.
636841: GLEISER, M. - A tear at the edge of creation. A radical new vision for life in an imperfect universe.
635028: GLENDINNING, S., (ED.) - The Edinburgh encyclopedia of continental philosophy.
630846: GLOVER, J., (ED.) - The philosophy of mind.
633164: GLOY, K. - Wahrnehmungswelten.
614073: GLUCKSMANN, A. - Cynisme et passion.
618512: GLUCKSMANN, A. - Philosophie der Abschreckung. Aus dem Französischen übertragen von Thomas Dobberkau und Barbara Henninges. Mit einem Vorwort von Jürg Altwegg.
633107: GLUM, F. - Der Nationalsozialismus. Werden und Vergehen.
570542: GÖBEL, D. - Das Abenteuer des Denkens. Abendländische Geistesgeschichte von Thales bis Heidegger.
627317: GOBINEAU, A. DE - Oeuvres. Édition publié sous la direction de Jean Gaulmier avec la collaboration de Jean Boissel, Pierre Lésétieux et de Vincent Monteil. Complete in 2 volumes.
639685: GODDIJN, H.P.M., THOENES, P., VALK, J.M.M. DE, VERHOOGT, J.P. - Geschiedenis van de sociologie. Achtergronden, hoofdpersonen en richtingen.
602449: GODDIJN, W. - De moed niet verliezen. Kroniek van een priester-socioloog 1921-1972.
622938: GODÉE MOLSBERGEN, E.C. (RED. - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. 4 delen.
622546: GODEFRIDI DE TRAIECTO, KLINGER, C. - Godefridi de Traiecto. Grammaticale. Untersuchungen und kritische Ausgabe.
598090: GODELIER, M. - Rationalität und Irrationalität in der Ökonomie. Aus dem Französischen übertragen von M. Noll und R. Schubert.
633109: GODMAN, P. - Het Vaticaan en Hitler. De geheime archieven
623587: GODWIN, M. - De heilige graal een legende voor deze tijd
636548: GOEDECKEMEYER, A. - Die Geschichte des griechischen Skeptizismus.
626256: GOEDEWAAGEN, T. - Summa contra metaphysicos. Einfùhrung zum System der Philosophie.
638499: GOEDEWAGEN, T. , BERKEL, B. VAN - Tobie Goedewaagen (1895 - 1980). Een onverbeterlijke nationaalsocialist.
575614: GOEDHART, A. - De onmogelijke vrijheid. Het gouvernement als koffieondernemer.
637901: GOEHR, L. - The imaginary museum of musical works. An essay in the philosophy of music.
622918: GOENS, RIJKLOF VAN - De vijf gezantsschapsreizen van Rijklof van Goens naar het hof van Mataram 1648-1654. Uitgegeven door H.J. de Graaf. Met portret en vier kaarten.
633052: GOERDELER, G., RITTER, G. - Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung. Mit einem Brief Goerdelers in Faksimile und vier Abbildungen.
638537: GOERDT, W. - Russische Philosophie. Zugänge und Durchblicke.
616929: GOES, FRANK VAN DER - Grootkapitaal en kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der middenstandspolitiek. 2 delen in 1 band.
621476: GOETHE, J.W. VON, WOLDRING, H.E.S. - Faust en levenskunst. Praktische filosofie van Goethe.
624187: GOETHE, J.W. VON, WOLDRING, H.E.S. - Faust en levenskunst. Praktische filosofie van Goethe.
632480: GOETHE, J.W. VON - Faust. Herausgegeben von Albrecht Schöne. 2 volumes.
609458: GOETHE, J.W. VON, GOES, A. VAN DER - Brieven aan Ikke Zelfman. Een speurtocht naar Goethe en het wezen van diens Faust.
630568: GOETHE, J.W. VON - Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen. Zusammengestellt von Wilhelm Bode. Complete in 3 volumes.
616219: GOETZ, W. - Historiker in meiner Zeit. Gesammelte Aufsätze. Mit einem Geleitwort von Theodor Heuss.
632140: GOFF, J. LE, NORA, P., (RED.) - Faire de l'histoire. Complete in 3 volumes.
637543: GOFF, J. LE - La naissance du purgatoire.
622152: GOGH, V. VAN, TRALBAUT, M.E. - Vincent van Gogh in Drenthe.
634438: GOGH, V. VAN, STOLWIJK, C, HEUGTEN, S. VAN, BLÜHM, A, (ED.) - Van Gogh's imaginary museum. Exploring the artist's inner world.
635547: GOITEIN, S.D. - Studies in islamic history and institutions. With an introduction by Norman A. Stillman.
639983: GOLDAMMER, K. - Kultsymbolik des Protestantismus. Mit Anhang: Symbolik des protestantischen Kirchengebäudes. Textband + Tafelband. Mit 107 Abbildungen. Complete in two volumes.
597042: GOLDBERG, J., ZAPPEY, W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828).
638921: GOLDFARB, J.C. - Beyond glasnost. The post-totalitarian mind. Foreword by Jan Jozef Szczepanski.
598423: GOLDHAGEN, D.J. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel
639996: GOLDMAN, E. - Essays en brieven. Uitgegeven en vertaald door Janneke van der Meulen.
605571: GOLDMAN, A.I. - Epistemology and cognition.
638209: GOLDMAN, E. - Mijn leven. Uit het Engels vertaald door T. Davids. 2 delen in 1 band.
639997: GOLDMAN, E. - Mijn leven. Uit het Engels vertaald door C.E. van Amerongen-van Straten. Compleet in 2 delen.
637334: GOLDMANN, L. - Le dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine.
633672: GOLDMANN, L. - Le dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine.
633348: GOLDMANN, L. - Le dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine.
610392: GOLDSCHMIDT, W., LAMBRECHTS, L., (RED.) - Vernunft und Politik.
604285: GOLDSMITH, OLIVER - The vicar of Wakefield. A tale supposed to be writen by himself. In two volumes. 2 volumes in one.
621371: GOLDSTEIN, R.J. - Political repression in modern America. From 1870 to the present.
626338: GOLDSTENE, P.N. - The collapse of liberal empire. Science and revolution in the twentieth century.
613198: GOLDTHORPE, J.E. - De derde wereld. Een sociologische benadering van de ontwikkelingshulp
596606: GOLLWITZER, H., SCHELHAAS, N. - De politieke theologie van Helmut Gollwitzer. Van Luther tot Marx.
628937: GOLLWITZER, H. - Die Freude Gottes. Einführung in das Lukasevangelium.
636663: GOMBOCZ, W.L. - Die Philosophie der ausgehenden Antike und des frühen Mittelalters.
631103: GOMBROWICZ, W. - A guide to philosophy in six hours and fifteen minutes
635040: GOMPERTS, W. - De opkomst van de sociale fobie. Een sociologische en psychologische studie naar de maatschappelijke verandering van psychische verschijnselen.
639092: GOMPERTS, M.C. - Neeltje Komt Dinsdag In Evakostuum. Een inleiding tot de formele logica.
636482: GOMPERZ, H. - Sophistik und Rhetorik. Das Bildungsideal des Ey Aetein in seinem Verhältnis zur Philosophie des V. Jahrhundert.
628073: GONCOURT, E. DE, GONCOURT, J. DE - Journal. Mémoires de la vie littéraire. Avant-propos de l'Académie Goncourt. Texte intégral établi et annoté par Robert Ricatte. Complete in 22 volumes. + A. Billy. Vie des frères Goncourt. Précédant le journal d'Edmond et Jules de Goncourt. 3 volumes. Complete in 25 volumes.
624856: GONCOURT, E. DE - Die Brüder Zemganno mit Illustrationen von Wilhelm M. Busch. Ins Deutsche übertragen und mit einem Nachwort von Albert Klöckner.
635999: GONCOURT, E. DE, GONCOURT, J. DE - Dagboek. Gekozen, vertaald en bezorgd door Leo van Maris.
595594: GONDA, J. - The mantras of the Agnyupasthana and the Sautramani.
638409: GONDA, J. - Inleiding tot het indische denken.
618857: GONN, P.H. - Conflict & decision making. An introduction to political science.
595741: GONZALEZ, W.J., ALCOLEA, J., (ED.) - Contemporary perspectives in philosophy and methodology of science.
619983: GOODENOUGH, ERWIN RAMSDELL, NEUSNER, J., (ed.) - Religions in antiquity. Essays in memory of Erwin Ramsdell Goodenough. With a portrait, 5 plates and 6 figures.
632497: GOODIN, R.E. - The politics of rational man.
639804: GOODMAN, N. - Fact, fiction and forecast.
632674: GOODMAN, N. - Fact, fiction and forecast.
639490: GOODMAN, R.B. - Pragmatism. A contemporary reader.
636779: GOODMAN, N., COHNITZ, D., ROSSBERG, M. - Nelson Goodman.
639764: GOODY, J. - The interface between the written and the oral.
630695: GOODY, J. - The oriental, the ancient and the primitive. Systems of marriage and the family in the pre-industrial societies of Eurasia.
639776: GOODY, J. - The logic of writing and the organization of society.
631076: GOOR, THOMAS ERNST VAN - Beschryving der stadt en lande van Breda; behelzende de oudheid van het graafschap Stryen, deszelfs eerste bewoonderen, en oude gestalte, met een historisch verhael van het leven der graven van Stryen, en daar op gevolgde heeren van Breda; mitsgaders de opkomst en eerste beginselen der stadt Breda, deszelfs benaming, eerste omwalling, en verdere vergrootingen en versterckingen, met de voornaemste, zoo wereldlycke al geestelycke gebouwen, de wyze der regeering, hoogheden, voorrechten enz. Als mede eene naeukeurige en beknopte beschryving van het landt van Breda, deszelfs dorpen, vryheden en heerlykheden, met der zelver oudheden, regeeringen, aanhangzelen en gemeene gebouwen: uyt veele oude en nieuwe schryvers byeen verzamelt, en met een aanmerckelyck getal van tans noch onuytgegevene echte stucken, brieven, enz. bevestigt. Met koopere platen.
627253: GOOR, J. VAN - Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee. Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld.
7826: GOOSSENS, C. - Het recht van de moraal. De structuur van moraalrechtvaardiging en van moraalkritiek: Aquinas en Nietzsche.
635288: GOOSZEN, A.J. - Een demografisch mozaïek, Indonesië 1880 1942.
637667: GORBATENKO, S. - New Amsterdam. St. Petersburg and architectural images of the Netherlands. Edited by S. Shevyakova and P. Morley.
569035: GORBATSJOV, M.S. - Gipfelgespräche. Geheime Protokolle aus meiner Amtszeit. Aus dem Russ. von G.M. Braungardt, T. Delavre, H. Ettinger u.a.
639030: GORDON-BROWN, A. - Pictorial Africana. A survey of old South African paintings, drawings and prints to the end of the nineteenth century with a biographical dictionary of one thousand artists.
617701: GORDON, J.E. - Krachten in evenwicht. Waarom dingen niet omvallen
622285: GORE, A. - De aanval op de redelijkheid
634173: GORE, A. - Earth in the balance. Ecology and the human spirit.
597229: GORE, A. - De wereld in de weegschaal. Een Marshallplan voor de aarde
567855: GÖRLAND, A., GULDEN, P.H. VAN DER - Albert Görlands systematische philosophie.
593740: GORTER, H. - Liedjes. Aan de geest der muziek der nieuwe menschheid. 3 delen.
579043: GORTER, H., LIAGRE BÖHL, H. DE - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
634833: GOSLINGA, C.C. - The Dutch in the Caribbean and on the wild coast 1580-1680.
601087: GOSMAN, M. - Les sujets du père. Les rois de France face aux représentants du peuple dans les assemblées de notables et les États généraux 1302-1615.
624746: GOSMAN, M., VANDERJAGT, A.J., VEENSTRA, J., (ED.) - The propagation of power in the medieval west. Selected proceedings of the international conference Groningen 20-23 november 1996.
624747: GOSMAN, M., VANDERJAGT, A.J., VEENSTRA, J., (ED.) - The growth of authority in the medieval west. Selected proceedings of the international conference Groningen 6-9 november 1997.
627063: GOSSELIN, M. - Nominalism and contemporary nominalism. Ontological and epistemological implications of the work of W.V.O. Quine and of N. Goodman.
598642: GOSSELIN, M. - Wetenschap & geloof. Eeuwig onverzoenlijk.
611257: GOSSEN, CARL THEODOR, COLÓN, G. , KOPP, R. , (ed.) - Melanges de langues et de littératures romanes offerts à Carl Theodor Gossen. 2 volumes.
633651: GOTTLIEB, A. - De droom der rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance
628711: GOTTLIEB, D. - Ontological economy: substitutional quantification and mathematics.
637193: GOTTLIEB, A. - The dream of reason. A history of western philosophy from the Greeks to the Renaissance.
636023: GOTTLIEB, A. - De droom der rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance
630649: GOTTSCHALK (GODESCALCUS LINTPURGENSIS), CHEVALIER, U., NURSINI, BENEDICTI, HOVEDEN, JOHN - Gottschalk. Mönch von Limburg an der Hardt und Propst von Aachen ein prosator des XI. Jahrhunderts. Fünf ungedruckte Opuscula mit historischer Einleitung und einem Anhange von Sequenzen herausgegeben von Guido Maria Dreves + Kritischer Wegweiser durch U. Chevalier's Repertorium Hymnologicum. Alphabetisches Register falscher, mangelhafter oder irreleitender Hymnenanfänge und Nachweise mit Erörterung über Plan und Methode des Repertoriums herausgegeben von Clemens Blume + Der Cursus s. Benedicti Nursini und Die liturgischen Hymnen des 6. - 9. Jahrhunderts in ihrer Beziehung zu den Sonntags- und -Ferialhymnen unseres Breviers. Eine hymnologisch-liturgische Studie auf Grund handschriftlichen Quellenmaterials herausgegeben von Clemens Blume + John Hovedens Nachtigallenlied über die Liebe unseres Erlösers und Königs Christus aus den Handschriften erstmals herausgegeben von Clemens Blume. 4 parts in 1 volume.
599429: GOTTSCHALK, G. - Die grossen Pharaonen. Die bedeutendsten Gottkönige Ägyptens in Bildern, Berichten und Dokumenten. Ihr Leben, ihre Zeit, ihre Kunstwerke.
582818: GOU, L. DE, (RED.) - Het plan van constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de nationale vergadering van 15 maart 1796. Met een facsimile uitgave van het plan van constitutie.
632326: GOUDSBLOM, J. - Vuur en beschaving.
609298: GOUDSBLOM, J. - Sociology in the balance. A critical essay.
639074: GOUDSBLOM, J. - Vuur en beschaving.
637366: GOUDSBLOM, J. - Fire and civilization.
593061: GOUDSBLOM, J. - Stof waar honger uit ontstond. Over evolutie en sociale processen.
603603: GOUDZWAARD, B., LAEYENDECKER, L., LANGE, H.M. DE - Een gezonde economie? Maatschappelijke dimensies van het economisch handelen.
594873: GOUHIER, H. - Études d'histoire de la philosophie française.
611112: GOULD, S.J. - Questioning the millennium. A rationalist's guide to a precisely arbitrary countdown.
611113: GOULD, S.J. - Rocks of ages. Science and religion in the fullness of life.
639785: GOULD, S.J. - Time's arrow, time's cycle. Myth and metaphor in the discovery of geological time.
629502: GOULD, S.J. - Eight little piggies. Reflections in natural history.
612112: GOULD, S.J. - The hedgehog, the fox, and the magister's pox. Mending the gap between science and the humanities.
637640: GOULD, S.J. - God en Darwin. Wetenschap en religie in de volheid van het bestaan
639770: GOULD, S.J. - The flamingo's smile. Reflections in natural history.
638145: GOULD, S.J. - De duim van de panda. Over evolutie en ontwikkeling. Vertaakd door M. Polman.
639772: GOULD, S.J. - The hedgehog, the fox, and the magister's pox. Mending the gap between science and the humanities.
625526: GOULD, S.J. - Honderdvijftig jaar na Darwin
639783: GOULD, S.J. - Hen's teeth and horse's toes. Further reflections in natural history.
639784: GOULD, S.J. - The panda's thumb. More reflections in natural history.
639775: GOULD, S.J. - Eight little piggies. Reflections in natural history.
639771: GOULD, S.J. - An urchin in the storm. Essays about books and ideas.
629520: GOULD, S.J. - The flamingo's smile. Reflections in natural history.
629515: GOULD, S.J. - Bully for brontosaurus. Reflections in natural history.
634627: GOULD, S.J. - Time's arrow, time's cycle. Myth and metaphor in the discovery of geological time.
634626: GOULD, S.J. - Hen's teeth and horse's toes. Further reflections in natural history.
634625: GOULD, S.J. - The panda's thumb. More reflections in natural history.
571442: GOULD, S.J. - Vraagtekens bij het millennium
639774: GOULD, S.J. - Leonardo's mountain of claims and the diet of worms. Essays on natural history.
570189: GOULDNER, A.W. - The coming crisis of western sociology.
612442: GOUW, J.L. VAN DER, (RED.) - Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorenden stukken uitgegeven. 2 delen.
626839: GOVINDA, A. - Gundlagen tibetischer Mystik. Nach den esoterischen Lehren der grossen Mantra Om mani padme hum. Aufnahmen tibetischer Plastik von Li Gotami.
625164: GOVINDA, A. - Gundlagen tibetischer Mystik. Nach den esoterischen Lehren der grossen Mantra Om mani padme hum. Aufnahmen tibetischer Plastik von Li Gotami.
635984: GOVINDA, A. - De mystiek van het Tibetaans boeddhisme. Volgens de leer van de mantra Om mani padme hum. Met foto's van Li Gotami
616268: GOVINDA, A. - Mandala. Meditationsgedichte und Betrachtungen. Mit fünfzehn Reproduktionen von Gemälden und Zeichnungen des Verfassers.
622787: GOYA, MALRAUX, A. - Saturne. Essay sur Goya.
639516: GRAAF, J. DE - De ethiek van een gekerstende levensorde. Van Ambrosius tot Dante.
627271: GRAAF, J. DE - De anthropologie in de moderne Russische wijsgerige theologie.
571666: GRAAF, J. DE - Elementair begrip van de ethiek.
634031: GRAAF, J. DE, JONGH, E.D.J. DE - Hannes de Graaf. Een leven van bevrijding.
622907: GRAAF, R. DE - Oorlog om Holland 1000-1375.
577319: GRAAFF, S. DE - Parlementaire geschiedenis van de wet tot hervorming van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië, 1922 (Indische bestuurshervorming).
615888: GRAAFLAND, A. - Esthetisch vertoog en ontwerp. Theorie en methode van betekenisverlening in architectuur en kunst.
638740: GRABMANN, M. - Die Geschichte der scholastischen Methode. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen bearbeitet. Complete in 2 volumes.
633115: GRABNER, S., RÖDER, H., WERNICKE, T., (HRSG.) - Widerstand in Potsdam 1945-1989.
627083: GRACCHUS, TIBERIUS SEMPRONIUS, BERNSTEIN, A.H. - Tiberius Sempronius Gracchus. Tradition and apostasy.
619378: GRACIA, J.J.E. - Ontological status, identity, author, audience.
637178: O'GRADY, P.F., (ED.) - Meet the philosophers of ancient Greece. Everything you always wanted to know about ancient Greek philosophy but didn't know who to ask.
585255: GRAFRÄTH, B. - Ketzer, Dilettanten und Genies. Grenzgänger der Philosophie.
639202: GRAFTON, A. - Defenders of the text. The tradition of scholarship in an age of science, 1450-1800.
635046: GRAHAM, G. - Contemporary social philosophy.
610239: GRAHAM, L.R. - Between science and values.
631046: GRAHAM, G. - Philosophy of mind: an introduction.
619779: GRAHAM, L., LEPENIES, W., WEINGART, P., (ED.) - Functions and uses of disciplinary histories.
622987: GRAHAM, L.R. - Science and philosophy in the Soviet Union.
638402: GRAHAM, G. - Philosophy of mind: an introduction.
635218: GRAHL, B., PICCONE, P. (EDS.) - Towards a new Marxism. Proceedings of the first international telos conference. October 8-11, 1970, Waterloo, Ontario.
627988: GRAM, M.S. - Direct realism. A study of perception.
637286: GRAMSCI, A., ENTWISTLE, H. - Conservative schooling for radical politics.
630251: GRAND-CARTERET, J. - Les almanachs Français. Bibliographie - Iconographie des almanachs, années, annuaires, calendriers, chansonniers étrennes, états, heures, listes livres d'adresses, tableaux tablettes et autres publications annuelles éditées a Paris 1600 - 1895.
637467: GRAND, J. LE - Equity and choice. An essay in economics and applied philosophy.
639012: GRANDY, R.E., (ED.) - Theories and observation in science.
630809: GRANGER, G.G. - Het rationele denken
637372: GRANT, E. - The foundations of modern science in the middle ages. Their religious, institutional, and intellectual contexts.
607666: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Taxes, liberty and property. The role of taxation in democratization and national unity 511-17878
586701: GRAS, H. - Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
635850: GRASS, G. - Zeichnungen und Texte 1954 - 1977. Herausgegeben von Anselm Dreher. Textauswahl und Nachwort von Sigrid Mayer.
630911: GRASSI, E. - Die Macht der Phantasie. Zur Geschichte abendländischen Denkens.
620078: GRASSI, E. - Einführung in die humanistische Philosophie. Vorrang des Wortes.
638396: GRATTAN-GUINNESS, I., (ED.) - Companion encyclopedia of the history and philosophy of the mathematical sciences. Complete in 2 volumes.
632784: GRAUPE, H.M., (HRSG.) - Die Statuten der drie Gemeinden Altona, Hamburg und Wandsbek. Quellen zur jüdischen Gemeindeorganisation im 17. und 18. Jahrhundert. Herausgegeben, eingleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen.
579462: GRÄVELL, M.C.F.W. - Der Mensch. Eine Untersuchung für gebildete Leser. Original-Ausgabe.
628615: GRAVES, E.B., (ED.) - A bibliography of English history to 1485 based on The sources and literature of English history from the earliest times to about 1485 by C. Gross.
639104: GRAY, J. - De ziel van de marionet. Een zoektocht naar de vrijheid van de mens
609966: GRAY, J. - Al-Qaida en de moderne tijd
635792: GRAY, J. - False dawn. The delusions of global capitalism.
630468: GRAY, J. - Vals ochtendlicht. De keerzijde van de globalisering, Vertaald door Thijs Bartels.
635731: GRAY, J. - Liberalisms. Essays in political philosophy.
633450: GRAY, J. - Feline philosophy. Cats and the meaning of life.
637526: GRAY, J. - Endgames. Questions in late modern political thought.
639405: GRAY, J. - Provocaties. Gedachten over vooruitgang en andere illusies
636362: GRAYLING, A.C. - Truth, meaning and realism.
636840: GRAYLING, A.C. - The refutation of scepticism.
636582: GRECO, J. - Putting skeptics in their place. The nature of skeptical arguments and their role in philosophical inquiry.
635322: GREEN, JULIEN - Oeuvres complètes. Préface de José Cabanis. Introduction par Jacques Petit. Textes établis, présentés et annotés par Jacques Petit. Complete in 5 volumes.
636538: GREEN, J.R. - The making of England. With maps.
638271: GREEN, R.M. - The rational ad moral basis of religious belief.
627290: GREENACRE, P. - The quest for the father. A study of the Darwin-Butler controversy, as a contribution to the understanding of the creative individual.
609605: GREENAWAY, D., SHAW, G.K. - Macroeconomics. Theory and policy in the UK.
616456: GREENBERG, D.S. - The politics of pure science. An inquiry into the relationship between sciencwe and government in the United States.
635775: GREENE, B. - The elegant universe. Superstrings, hidden dimensions, and the quest for the ultimate theory.
638617: GREENE, R.L., (ED.) - The early English carols.
639832: GREENE, B. - The elegant universe. Superstrings, hidden dimensions, and the quest for the ultimate theory.
635638: GREENFIELD, A. - Radical technologies. The design of everyday life.
632945: GREGERSEN, N.H., (ED.) - From complexity to life. On the emergence of life and meaning.
633551: GREGERSEN, N.H., (ED.) - From complexity to life. On the emergence of life and meaning.
620932: GREGORIUS NAZIANZENUS, OOSTHOUT, H.F.R.M. - Wijsgerig taalgebruik in de redevoeringen van Gregorius van Nazianze tegen de achtergrond van de neoplatoonse metafysica.
637167: GREGORIUS VAN NYSSA, DUREL, A. - Éros transfiguré. Variations sur Grégoire de Nysse. Préface par Gérard Bensussan.
637166: GREGORIUS VAN NYSSA, COFFIGNY, D. - Grégoire de Nysse.
636960: GREGORIUS VAN NYSSA, HARL, M. , (ed.) - Écriture et culture philosophique dans la pensée de Grégoire de Nysse. Actes du colloque de Chevetogne (22-26 septembre 1969).
625765: GREGORY, F. - Scientific materialism in ninenteenth century Germany.
625448: GREGORY, T. - Genèse de la raison classique de Charron à Descartes. Traduit par M. Raiola. Préface de J.R. Armogathe.
20289: GREGORY, R.L. - Mind in science. A history of explanations in psychology and physics.
597772: GREGORY, T. - Genèse de la raison classique de Charron à Descartes. Traduit par M. Raiola. Préface de J.R. Armogathe.
636899: GREIN, C.W.M. - Sprachschatz angelsächsischen Dichter. Unter Mitwirkung von F. Holthausen neu herausgegeben von J.J. Köhler.
634286: GREINER, W., NEISE, L., STÖCKLER, H. - Thermodynamik und statistische Mechanik. Mit zahlreichen Abbildungen, Beispielen und Aufgaben mit ausführlichen Lösungen.
639456: GRENDLER, P.F. - Schooling in Renaissance in Italy. Literacy and learning: 1300 - 1600.
611935: GRENE, MARJORIE., DONAGAN, A., PEROVICH, A.N. , WEDIN, M.V., (ed.) - Human nature and natural knowledge. Essays presented to Marjorie Grene on the occasion of her seventy-fifth birthday.
637255: GRENE, M., (ED.) - The anatomy of knowledge. Papers presented to the study group on foundations of cultural unity, Bowdoin college 1965 and 1966.
601643: GRESCHAT, M., (HRSG.) - Die Aufklärung.
593964: GRIBBIN, J. - Het punt omega. De speurtocht naar de ontbrekende materie en het uiteindelijke lot van het heelal
587375: GRIBBIN, J. - Q is for quantum. An encyclopedia of particle physics. Edited by M. Gribbin. Illustrations by J. Gribbin. Timelines by B. Gribbin.
614528: GRIBBIN, J. - Het punt omega. De speurtocht naar de ontbrekende materie en het uiteindelijke lot van het heelal
830: GRIER, P.T. - Marxist ethical theory in the Soviet Union.
577953: GRIFFIN-COLLART, E. - Égalité et justice dans l'utilitarisme. Bentham, J.S. Mill, H. Sidgwick.
608928: GRIFFIN, N. - Relative identity.
636470: GRIFFIOEN, S. - Moed tot cultuur. Een actuele filosofie.
613359: GRIFFIOEN, S. - Moed tot cultuur. Een actuele filosofie.
11288: GRIFFITHS, A.P., (ED.) - Of liberty. Royal Institute of Philosophy Lecture Series: 15. Supplement tot Philosophy 1983.
635043: GRIFFITHS, A.P., (ED.) - Of liberty. Royal Institute of Philosophy Lecture Series: 15. Supplement tot Philosophy 1983.
596441: GRIFFITHS, A.P., (ED.) - Philosophy and practice. Royal Institute of Philosophy lecture series: 18. Supplement to 'Philosophy' 1984.
586184: GRIFFITHS, A.P., (ED.) - Philosophy and literature. Royal Institute of Philosophy lecture series: 16 supplement to Philosophy 1983.
639583: GRIM, J., (ED.) - Indigenous traditions and ecology. the interbeing of cosmology and community.
624292: GRIMM, G. - Die Lehre des Buddho. Die Religion der Vernunft und der Meditation. Herausgegeben von M. Keller-Grimm und M. Hoppe.
580646: GRIMM, J., GRIMM, W., KRAUSE, F., (HRSG.) - Die Bibliothek der Brüder Grimm. Annotiertes Verzeichnis des festgestellten Bestandes. Erarbeitet von L. Dennecke und I. Teitge. Mit 29 Abbildungen.
613595: GRIMM, J.M. - Animal keeping and the use of animal products in medieval Emden (Lower Saxony, Germany).
577787: GRIMM, G. - Die Lehre des Buddho. Die Religion der Vernunft und der Meditation. Herausgegeben von M. Keller-Grimm und M. Hoppe.
613926: GRIMSHAW, A. - The horse. A bibliography of British books 1851-1976. With a narrative commentary on the rôle of the horse in British social history, as revealed by the contemporary literature.
618751: GRINTEN, H. VAN DER - Nederlandsche aesthetica in de negentiende eeuw I.
631563: GRIZE, J.B., HENRY, K., MEYLAN-BACKS, M., ORSINI, F., PIAGET, J. - L'épistémologie du temps.
636555: GROARKE, L. - Greek scepticism. Anti-realist trends in ancient thought.
596870: GROBSTEIN, C. - From chance to purpose. An appraisal of external human fertilization.
617692: GRODDECK, G. - Das Buch vom Es. Psychoanalytische Briefe an eine Freundin.
580908: GROE, T. VAN DER - Verhandeling over het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des h. evangeliums tot ontdekking van waan-geloovigen en tot bevestiging der ware geloovigen. Vernieuwde uitgave, met eene voorrede en aanmerkingen van S.S.Tromp.
634159: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude historique.
612660: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Schriftelijke nalatenschap. Bewerkt door dr. J. Zwaan. 2 delen.
599711: GROEN VAN PRINSTERER, G., VOS, G.J. - Groen van Prinsterer en zijn tijd. Studiën en schetsen op het gebied der vaderlandsche kerkgeschiedenis. 2 delen.
621225: GROENVELD, S. - Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646.
625239: GROETHUYSEN, B. - Autres portraits. Édition établie présentée et annotée par Philippe Delpuech.
632222: GROETHUYSEN, B. - Philosophie de la révolution française précédé de Montesquieu.
611224: GROHMANN, ADOLF, ARNOLD, THOMAS W. - Denkmäler islamischer Buchkunst. Mit 104 Tafeln in Lichtdruck.
617372: GRONLUND, L. - De socialistische maatschappij. Een uiteenzeting van het hedendaagsche socialisme. Bevat in duidelijken vorm al de voornaamste stellingen van het hedendaagsche socialisme. Beschrijft op heldere wijze het streven der hedendaagsche socialisten
630898: GROOT, G. - De gelukkigste illusies. Over kwaad en verlossing.
639287: GROOT, HUGO DE - Van de waerheyt der christelijke godts-dienst. Ses boeken, handelende I. Van Godt, en de Godts-dienst, II. Van de christelijcke Godts-dienst, III Van de geloofwaerdicheidt der H. Schriftuur, IV Tegen de heidenen, V. Tegen de joden, VI. Tegen de Mahumetisten Wt het Latijn vertaalt, door I.D. Volder
619787: GROOT, HUGO DE, LAGRÉE, J. - La raison ardente. Religion naturelle et raison au XVIIe siècle. Traduction en appendice de Meletius de Hugo Grotius.
619861: GROOT, HUGO DE, EYFFINGER, A. - Grotius poeta. Aspecten van Hugo Grotius' dichterschap.
625331: GROOT, A.J. DE, NÈVE, P.L. , COPPENS, E.C.C. , (RED.) - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr. A.J. de Groot.
632578: GROOT, S.W. DE - Djuka society and social change. History of an attempt to develop a bush negro community in Surinam 1917-1926.
621663: GROOT, G. - Plato in tijden van photoshop. Met illustraties van Marc Suvaal.
590644: GROOT, HUGO DE - Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groot's 'De iure belli ac pacis' (Parijs 1625).
637684: GROOT, HUGO DE, NELLEN, H.J.M. - Hugo de Groot. Een leven in strijd om de vrede 1583 - 1645.
639231: GROOT, A.D. DE, MEDENDORP, F.L. - Term, begrip, theorie. Inleiding tot signifische begripsanalyse.
640051: GROOT, H. DE - Remonstrantie nopende de ordre dije in de landen van Hollandt ende Westvrieslandt dijent gestelt op de joden. Naar het manuscript in de livraria D. Montezinos uitgegeven en ingeleid door J. Meijer.
619862: GROOT, HUGO DE - Exposition. La vie et l'oeuvre de Grotius (1583-1645) 15 mars - 15 avril.
634736: GROOT, HUGO DE - Verhandeling over het recht op buit
638858: GROOT, A.D. DE - Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen.
634532: GROOT, HUGO DE - The antiquity of the Batavian republic with the notes by Petrus Scriverius, Edited and translated by Jan Waszink a.o.
588895: GROOT, HUGO DE - Annotationes in Novum Testamentum denuo emendatius editae. 9 volumes.
614771: GROOT, HUGO DE - Meletius sive De iis quae inter christianos conveniunt epistola. Critical edition with translation, commentary and introduction by G.H.M. Posthumus Meyjes.
570914: GROOTE, GEERT, GINNEKEN, J. VAN - Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt.
639535: GROOTEN, J., STEENBERGEN, G.J., (RED.) - Filosofisch lexicon. Met medewerking van K.L. Bellon, F. Bender, I.J.M. van den Berg, E.W. Beth, M.A. Bruna, E. de Bruyne, A.M.J. Chorus, B. Delfgaauw, R. Feys, J. Gonda, L. Vander Kerken e.a.
632631: GROSSETESTE, ROBERT, MCEVOY, J. - The philosophy of Robert Grosseteste.
622618: GROSSETESTE, ROBERT - De cessatione legalium. Edited by Richard C.Dales and Edward B. King.
567221: GROTH, O. - Die unerkannte Kulturmacht. Grundlegung der Zeitungswissenschaft (Periodik). 7 volumes.
635765: GROTZ, K., KLAPDOR, H.V. - Die scwache Wechselwirkung in Kern-, Teilchen- und Astrophysik. Eine Einführung. Mit 141 Bildern und 39 Tabellen.
630616: GRUNDMANN, T. - Analytische Einführung in die Erkenntnistheorie.
636597: GRUNDTVIG, N.F.S, - Nordens mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst.
594033: GRUNOW, H. - Dem Frieden dienen. Essays und Ansprachen 1955-1965.
598134: GRUPPELAAR, J.A.G. - Een wereld van eigen makelij. Een filosofisch commentaar.
638843: GRUYS, A., GUMBERT, J.P., (RED.) - Codicologica. Complete in 5 volumes.
615916: GRUYS, J.A. , WOLF, C. DE - A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701. A specimen of the STCN. With an English and Dutch introduction on the Short-Title-Catalogue, Netherlands.
594606: GRUYTER, J. DE - De Haagse school. 2 delen in 1 band.
634661: GUARDINI, R. - Religie en openbaring
634660: GUARDINI, R. - Vrijheid, genade, lot. Drie hoofdstukken ter interpretatie van het bestaan
638861: GUARDINI, R. - Peilingen van het christelijk denken. Verzamelde studies 1923-1963. Uit het Duits vertaald door P. van Antwerpen, H. van der Burght, T. van Ewijk, G. Smit, H. Wagemans.
633431: GUARDINI, R. - Het beeld van Christus in de geschriften van Paulus en Johannes
623081: GUARDINI, R. - Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk.
639703: GUARDINI, R., KUHN, H., KAHLEFELD, H., FORSTER, K., (HRSG.) - Interpretation der Welt. Festschrift für Romano Guardini zum achtzigsten Geburtstag
623079: GUARDINI, R. - Christelijk bewustzijn. Essays over Pascal
568271: GUARDINI, R. - Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen.
632049: GUARDINI, R. - Christelijk bewustzijn. Essays over Pascal
634544: GUARDINI, R. - Peilingen van het christelijk denken. Verzamelde studies 1923-1963. Uit het Duits vertaald door P. van Antwerpen, H. van der Burght, T. van Ewijk, G. Smit, H. Wagemans.
634550: GUARDINI, R. - De menselijke werkelijkheid van de Heer. Bijdragen tot een psychologie van Jezus
634523: GUARDINI, R. - Die Existenz des Christen. Herausgegeben aus dem Nachlass.
636357: GUDE, R., BERGH, B.J. VAN DEN - Wat kan mij gebeuren? Leven met René Gude.
636626: GUDE, RENÉ, REK, W.DE - Stand-up filosoof. De antwoorden van René Gude.
634495: GÜDEMANN, M. - Quellenschriften zur Geschichte des Unterrichts und der Erziehung bei den deutschen Juden von den ältesten Zeiten bis auf Mendelsohn.
634496: GÜDEMANN, M. - Das jüdische Unterrichtswesen während der Spanisch-Arabischen Periode nebst handschriftlichen Arabischen und Hebräischen Beilagen mit Berichtigungen und Nachträgen.
2796: GUÉNÉE, A. - Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche Jooden aan den heer de Voltaire. Benevens oordeelkundige aanmerkingen; in welke de mosaische godsdienst, door den Heer de Voltaire, in verscheidene zyner werken, openlyk aangerand en in een bespottelyk licht gesteld, voortreffelyk verdeedigd wordt. Naar de tweede, derde, vierde en vijfde uitgave, uit het Fransch vertaald. En: Aanhangzel op de eerste uitgave van het eerste deel der brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche jooden, aan de Heer de Voltaire. Bestaande in brieven, byvoegzels, invullingen, aanteekeningen, enz. zo als dezelve in den tweeden druk van dat deel gevonden worden.
596683: GUENTHER, H.V. - Tibetan buddhism in western perspective. Collected articles.
605409: GUENTHER, H.V. - Treasures on the Tibetan middle way. A newly revised edition of "Tibetan buddhism without mystification".
609323: GUÉPIN, J.P. - Het humanisme 1350-1850.
634609: GUÉPIN, J.P. - De tweede wet van Guépin. Essays.
639088: GUÉPIN, J.P. (RED.) - Schokkende redevoeringen.Van inleidingen voorzien.
597792: GUÉPIN, J.P. - Het verschil van mening. Deel I. Monopolisering van waarheden en waarden. Deel II. De bezonnenheid. 2 delen in één band.
629009: GUÉRANGER, D. - Saint Cécile et la société Romaine aux deux premiers siècles. Deux chromolithographies, six planches en taille-douce et deux cent cinquante gravures sur bois.
600285: GUÉRIN, E. DE, BARTHÉS, É. - Eugénie de Guérin d'après des documents inédits. 2 volumes.
617393: GUEROULT, M. - Hommage a Martial Gueroult. Textes by Leslie J. Beck, Yvon Belaval, Jean-Louis Brich, Fernand Brunner, Henry Dumery, Victor Goldschmidt, Henri Gouhier, G.G. Granger, Heinz Heimsoeth, Jean Hyppolite, Charles Perelman, Pierre-Maxime Schuhl, :Livio Teixeira, Jules Vuillemin.
609974: GUICHELAAR, J., HUITEMA, G.B., JONG, H. DE, (RED.) - Zekerheden in waarnemingen. Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900.
622555: GUILLAUME DE SAINT-AMOUR, DUFEIL, M.M. - Guillaume de Saint-Amour et la polémique universitaire Parisienne 1250-1259.
610037: GUILMARD, D. - Les maîtres ornemanistes. Dessinateurs, Peintres, Architectes, Sculpteurs et Graveurs. École Francaise, Italienne, Allemande et de Pays-Bas (Flamande & Hollandaise). (...) Publication enrichie de 180 planches tirées à part et de nonbreuses gravures dans le texte (...) et précedée d'une introduction par M. le Baron Davillier.
596432: GUINDON, A. - L'habillé et le nu. Pour une éthique du vêtir et du dénuder.
628710: GULIK, R.H. VAN - Sexual life in ancient China. A preliminary survery of Chinese sex and society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D. Reprint.
623476: GUMBERT-HEPP, M. - Computus magistri Jacobi. Een schoolboek voor tijdrekenkunde uit 1436.
609059: GUNSTEREN, H. VAN - Woordenschat voor verwarde politici.
621299: GÜNTHER, A. - Dialogkonstruktionen auf der Basis logischer Ableitungen.
599117: GÜNTHER, H. - Der Buddha und seine Lehre. Nach der Überlieferung der Theravadins.
639398: GÜNTHER, M. - Anatomie des Anti-Subjekts. Zur Subversion autobiographischen Schreibens bei Siegfried Kracauer, Walter Benjamin und Carl Einstein.
633935: GÜNTHER, H., (HRSG.) - Die französische Revolution. Berichte und Deutungen deutscher Schriftsteller und Historiker.
635653: GUNTON, C.E. - Act and being. Towards a theology of the divine attributes.
633265: GUNTON, C.E. - Becoming and being. The doctrine of God in Charles Hartshorne and Karl Barth.
619908: GURJEWITSCH, A.J. - Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. Aus dem Russischen übersetzt von G. Lossack. Mit 39 Abbildungen auf Tafeln.
617136: GURJEWITSCH, A.J. - Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. Aus dem Russischen übersetzt von G. Lossack. Mit 39 Abbildungen auf Tafeln.
608767: GURVITCH, G. - Dialectique et sociologie.
635867: GURVITCH, G. - La vocation actuelle de la sociologie. Complete in 2 volumes.
17233: GURVITCH, G. - Morale théorique et science des moeurs. Leurs possibilités - leurs conditions.
582210: GURVITCH, G. - Les cadres sociaux de la connaissance.
609865: GURVITCH, G. - Les cadres sociaux de la connaissance.
627005: GURVITCH, G. - Les cadres sociaux de la connaissance.
616479: GURVITCH, G., TOULEMONT, R. - Sociologie et pluralisme dialectique. Introduction a l'oeuvre de G. Gurvitch.
571407: GURVITCH, G. - Déterminismes sociaux et liberté humaine. Vers l'étude sociologique des cheminements de la liberté.
633621: GUSDORF, G. - La parole.
622217: GUSDORF, G. - Mythe et métaphysique. Introduction a la philosophie.
390: GUSDORF, G. - Traité de métaphysique.
607359: GUSDORF, G. - Traité de métaphysique.
579215: GUSDORF, G. - Traité de l'existence morale.
638851: GUSDORF, G. - La découverte de soi.
592926: GUSTAFSON, J.M., LANEY, J.T. - On being responsible. Issues in personal ethics.
631317: GUSTASON, W. - Reasoning from evidence. Inductive logic.
621559: GUTHKE, K.S. - Literarisches Leben im achtzehnten Jahrhundert in Deutschland und der Schweiz.
638923: GUTHLAC OF CROWLAND, ROBERTS, J., (ED.) - The Guthlac poems of the Exeter book. Edited with an introduction and commentary.
638916: GUTHRIE, W.K.C. - The sophists.
617583: GUTMAN, H.G. - The black family in slavery and freedom, 1750-1925.
596064: GUTMANN, (RED.) - Lesebuch für die oberen Klassen der Elementarschulen des Herzogthums Nassau. Neue Ausgabe. 2 parts in one volume.
631160: GUTTENPLAN, S. - The languages of logic. An introduction to formal logic.
604698: GUTTERER, D. - Der Begriff des Zwecks. Mit besonderer Berücksichtigung Kants und Hegels.
629606: GUTTING, G. - What philosophers know. Case studies in recent analytic philosophy.
639640: GVOZDANOVIC, J., (ED.) - Indo-European numerals.
630667: HAACK, S. - Evidence and inquiry. Towards reconstruction in epistemology.
628727: HAACK, S. - Evidence and inquiry. Towards reconstruction in epistemology.
634060: HAAK, B. - Hollandse schilders in de Gouden Eeuw.
634054: HAAK, B. - Das goldene Zeitalter der höllandischen Malerei. Übertragung aus dem Englischen: Sacha Mantscheff.
583762: HAAN, C. DE - Dichten in stijl. Duitse kleuring in middelnederlandse teksten

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

6/8