Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


VONDEL, J. VAN DEN - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aentekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven. Den derden druk merkelijk vermeerdert + J. van Vondels Hekeldichten, met aenteekeningen, uit 's dichters mondt opgeschreven. Thans merkelijk vermeerdert. Verciert met koperen platen + Vertroosting voor de onnozele en bedroefde ingezetenen van Hollandt over de dood van zijne hoogheit Prins Willem den II.

Title: Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aentekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven. Den derden druk merkelijk vermeerdert + J. van Vondels Hekeldichten, met aenteekeningen, uit 's dichters mondt opgeschreven. Thans merkelijk vermeerdert. Verciert met koperen platen + Vertroosting voor de onnozele en bedroefde ingezetenen van Hollandt over de dood van zijne hoogheit Prins Willem den II.
Description: Amersfoort, Pieter Brakman, 1736. Gegraveerde titelprent + gegraveerd Portret Vondel + 2 uitslaande platen + 6 gegraveerde portretten + 3 gegraveerde platen. Perkamenten band met gedecoreerde platten. 4o. (XXII) 82, (II) 165, 166 - 179 (5) pp. bovenkant rug licht beschadigd; enkele pagina's voorin aan de rand van het papier licht watervlekkig; achterplat iets gevlekt; tekst hier en daar licht roestvlekkig, verder in goede staat

Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Antiquariaat Isis
- Book number: 637283

See more books from our catalog: Oude en bijzondere boeken - Literatuur