Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


WYN, H. VAN - Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe. Doormengd met eene opgaave van, hier te lande gevondene, maar nog niet beschreevene, Romeinsche overblyfzelen: enz. Uit oorspronglyke stukken en de beste schryvers, met bygevoegde afbeeldingen, te saamengesteld door mr. Henrik van Wyn.

Title: Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe. Doormengd met eene opgaave van, hier te lande gevondene, maar nog niet beschreevene, Romeinsche overblyfzelen: enz. Uit oorspronglyke stukken en de beste schryvers, met bygevoegde afbeeldingen, te saamengesteld door mr. Henrik van Wyn.
Description: Amsterdam, Johannes Allart, 1800. Oorspronkelijke kartonnen band. 8. Met uitslaande plaat + 3 gegraveerde platen met elk 3 afbeeldingen. [VIII], 368, [II], 200 pp. zwakke binding (pp. 1/tm 16 los), een gedeelte van het papier op de rug is weg, platten licht geschaafd, oude aantekeningen op binnenzijde achterplat, platten licht roestvlekkig, verder goede staat Verdeeld in 2 boeken

Keywords: geschiedenis; Nederland

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Isis
- Book number: 619319