Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden. Inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met plaaten en kaarten. 21 delen. + Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Amerikaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deeze staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. 36 delen. + 1 deel Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de vaderlandsche historie van Jan Wagenaar door H. van Wyn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts en anderen. Totaal 58 delen.

Title: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden. Inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met plaaten en kaarten. 21 delen. + Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Amerikaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deeze staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. 36 delen. + 1 deel Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de vaderlandsche historie van Jan Wagenaar door H. van Wyn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts en anderen. Totaal 58 delen.
Description: Amsterdam, Johannes Allart, 1740-1806. Met 2 frontispices + 192 gegraveerde portretten + 90 gravures waarvan 45 uitvouwbaar + 6 uitvouwbare kaarten. Contemporain gekartonneerd. 8vo. 58 delen. ex libris, deels onopengesneden, voorplat deel 3 ontbreekt, voorplatten van vervolgdelen 10 en 34 licht beschadigd, achterplat vervolgdeel 35 licht beschadigd, vlek op voorplat van vervolgdeel 32, onderkant deel 3 lichte waterschade, tekst van de delen 1, 15 en 21 hier en daar licht watervlekkig, tekst van de vervolgdelen 16, 18 en 35 licht watervlekkig, deel 8 katernen los, in de vervolgdelen 2, 19, 23, 24, 25, 27 enkele katernen los, delen 3, 12, 16, 20 en 25 met zwakke binding, vervolgdelen 1,2, 3, 6, 20, 21, 22, 23, 25, 27 met zwakke binding, bijvoegsel met zwakke binding en plakbandsporen op voorplat, band 3 enkele oude inktsporen, delen 3 en 14 enkele onderstrepingen met potlood, de in de vervolgdelen 27 (1790) en 28 (1798 derde druk) vermelde jaren van uitgave (resp. 1790 en 1798 derde druk) en inhoudsopgaven op titelpagina's zijn incorrect ∂ De 21 basisdelen, verschenen tussen 1740-1746, zijn geschreven door J. Wagenaar, de 36 vervolgdelen, verschenen tussen 1786-1806, zijn geschreven door Johannes Munniks en P. Loosjes, de Byvoegsels, verschenen in 1797, zijn geschreven door H. van Wyn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts en anderen.'Jan Wagenaar, Amsterdam, 28 oktober 1709 - Amsterdam, 1 maart 1773, werd opgeleid voor de handel. Beheerste vele talen: Latijn, Grieks, Hebreeuws, Frans, Engels en Middelnederlands. Naast zijn houthandel hield hij zich bezig met zijn historische werk. In 1757 gaf hij zijn commerciŽle activiteiten op en in 1758 kreeg hij opdracht van het Amsterdamse stadsbestuur een geschiedenis van de stad te schrijven (...).'E.O.G. Haitsma Mulier. Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800, 507 (bevat uitvoerige literatuurlijst over Jan Wagenaar)

Keywords: oude en zeldzame boeken; geschiedenis1

Price: EUR 2000.00 = appr. US$ 2173.69 Seller: Antiquariaat Isis
- Book number: 596108

See more books from our catalog: Oude en bijzondere boeken - Geschiedenis