Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
26086: SECUNDUS, IOANNES - Basiorum Liber & Het boeck der kuskens.
30455: SEFÉRIS, JIÓRGEOS - Gedichten.
37929: SEFERIS, YORGOS - Zestien Haiku.
34666: SEFERIS, JORGOS - Gedichten.
37165: SEFERIS, GEORGE - On the Greek Style. Selected Essays on Poetry & Hellenism.
37775: SEGALEN, VICTOR - Gauguin dans son dernier décor et autres textes de Tahiti.
37774: SEGALEN, VICTOR - Gustave Moreau, maître imagier de l'orphisme.
32082: SEGALEN, VICTOR - Oostwaartse stèles.
37776: SEGALEN, VICTOR - Stèles.
30037: SEGALEN, VICTOR - René Leys.
37772: SEGALEN, VICTOR - Les cliniciens ès lettres.
37773: SEGALEN, VICTOR - Les synesthésies et l'école symboliste.
22897: SELLESLAGS, HERMAN - Originele portretfoto van Jeroen Brouwers.
22898: SELLESLAGS, HERMAN - Originele portretfoto van Jeroen Brouwers.
35420: SENDER, RAMON J. - Requiem voor een Spaanse boer.
36173: SENECA, SUETONIUS, TACITUS - Rondom Claudius.
36864: SENECA - Dialogen.
37387: SENNETT, RICHARD - De mens als werk in uiitvoering.
34503: SEPERS, HENRY - Je zadelt een vlinder - gedichten.
36480: SEWEL, WILLEM - Volkomen woordenboek der Nederduitsche en Engelsche taalen. Deel 2.
34700: SHAFIQ (SAMENST.), QADER - Het zwijgend lied op mijn lippen. Het woord aan Afghaanse schrijvers.
21533: SHAKESPEARE, WILLIAM - Romeo en Julia.
36375: SHAKESPEARE, WILLIAM - Liefde's loze les.
36373: SHAKESPEARE, WILLIAM - De koopman van Venetië.
23586: SHAKESPEARE, WILLIAM - Naar het u lijkt.
13784: SHAKESPEARE, WILLIAM - Driekonigen, of: Zie zelf maar.
12277: SHAKESPEARE, WILLIAM - Pericles.
9540: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Quintessence of Dust.
9617: SHAKESPEARE, WILLIAM - The phoenix and the turtle.
27702: SHAKESPEARE, WILLIAM - De werken van William Shakespeare.
36374: SHAKESPEARE, WILLIAM - Coriolanus.
12282: SHAKESPEARE, WILLIAM - Wat u wilt.
26649: SHAKESPEARE, WILLIAM - Richard II.
21428: SHAKESPEARE, WILLIAM - De storm.
36369: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hamlet.
36372: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hendrik IV.
36581: SHAKESPEARE, WILLIAM - De sonnetten.
12279: SHAKESPEARE, WILLIAM - De koopman van Venetië.
37529: SHAKESPEARE, WILLIAM - Sonnet XVIII.
37509: SHAKESPEARE, WILLIAM - De toneelspelen: Romeo en Julia, Midzomernachtdroom, Julius Caesar, Hamlet.
21592: SHAKESPEARE, WILLIAM - Sonnetten.
36370: SHAKESPEARE, WILLIAM - Troilus en Cressida.
486: SHAPIRO, KARL JAY - Person place and thing.
25759: SHAW, GEORGE BERNARD - Hoe hij loog tegen haar echtgenoot.
35964: SHELLEY (VERT.), PERCY BYSSHE - Six hymns of Homer.
31791: SHIELD & SHANE SALERNO, DAVID - Salinger.
553: SHUTE, NEVIL - Trustee from the toolroom.
554: SHUTE, NEVIL - The Rainbow and the Rose.
30452: SIDOINE-AUDOUY, MIREILLE - De ziel van het gebergte. Liefde en verzet in de Provence.
37223: SIDONIUS - Letters II (Books III-IX).
37229: SIEBELINK, JAN - Oponthoud.
37619: SIEBELINK, JAN - Het gat in de heg. Fragmenten uit Knielen op een bed violen.
11717: SIEBELINK, JAN - Handgeschreven brief aan een lezer.
37615: SIEBELINK, JAN - Je ziet de hele wereld langs komen.
37304: SIEBELINK, JAN - Ruim zicht.
30640: SIEGENBEEK, MATTHYS - Verhandeling over de Nederduitsche spelling, ter bevordering van eenparigheid in dezelve.
8435: SIERKSMA E.A., FOKKE - Vestdijk-nummer Podium.
25576: SIJES, B.A. - Inaugurele rede bij de acceptatie van de Cleveringaleerstoel.
34131: SIJS, NICOLINE VAN DER - Nederlandse woorden wereldwijd.
27329: SIJTSMA, BERNARD - 'Aber gnädige Frau'. Het eerste bezoek aan Gerard Reve en andere verhalen.
32393: SIJTSMA, BERNARD - Ter wille van wat zachte wangen. 33 teksten.
6272: SILONE, IGNAZIO - Een handvol bramen.
38210: SIMENON - Pedigree et autres romans.
31028: SIMIC, CHARLES - Een hond met vleugels. Gedichten.
35444: SIMONS, WIM J. - Portret van François.
37362: SIMONS, PIERRE H. DUBOIS & ANTON VAN WILDERODE, LUDO - Drie beschouwingen over Maurice Gilliams.
34856: SIMONSZ, A. FOKKE - De antieke Helicon, behelzende levens der Grieksche dichters van Homerus tot op Callimachus.
24674: SINGELING, C.B.F. - Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800.
18921: SINGER, ISAAC BASHEVIS - The penitent.
28065: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Nobel lecture.
19386: SITNIAKOWSKY, IVAN - Royaal, hartelijk en niet dogmatisch. A.C. Willink over E. du Perron.
37279: SITTER, WILLEM DE - Kosmos. Met een voorwoord van Sander Bais en Jan Pieter van der Schaar.
6010: SIX VAN CHANDELIER, J. - Gedichten.
38349: SJALAMOV, VARLAM - Verhalen uit Kolyma.
38261: SJKLOVSKI, VIKTOR - De paardesprong. Opstellen over literatuur.
23090: SKÁCEL, JAN - Mijn zomer, word jij ook al grijs?
9997: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch.
22356: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
31003: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
22359: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as.
17411: SLAUERHOFF, J. - Icarus. Vier nagelaten gedichten.
24989: SLAUERHOFF, J. - Alle verhalen.
31437: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch.
22345: SLAUERHOFF, J. - Van een liefde die vriendschap moest blijven. Brieven van J. Slauerhoff aan Heleen Hille Ris Lambers.
16821: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
362: SLAUERHOFF, J. - Dagboek.
22338: SLAUERHOFF, J. - In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag.
38218: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
6810: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza V, critisch proza.
19780: SLAUERHOFF, J. - Reisbeschrijvingen.
38088: SLAUERHOFF, J.J. - Verbeelde gedichten.
21001: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk.
17193: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
20051: SLAUERHOFF, J. - Verzameld proza.
30482: SLAUERHOFF & P.H. RITTER, J.J. - Hij droeg de verte aan zich mee. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. - J.J. Slauerhoff (1930-1936).
12055: SLAUERHOFF, J. - Slauerhoff, student auteur.
17848: SLAUERHOFF, J. - Alleen de havens zijn ons trouw.
22384: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
19778: SLAUERHOFF, J. - Oost-Azie.
22334: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza IV, De opstand van Guadalajara.
22335: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza III, Het leven op aarde.
36775: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
22360: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as.
21006: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland.
11178: SLAUERHOFF, J. - Afrikaanse elegie.
14511: SLAUERHOFF, J. - Oost-Azie.
37202: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
22328: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
5224: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk.
22381: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
22385: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza III, Het leven op aarde.
4208: SLAUERHOFF, J. - Oost-Azie.
22386: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza II. Jan Pietersz. Coen, Het verboden rijk, Laatste verschijning van Camoës.
21007: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
19774: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
8657: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
34696: SLAUERHOFF, J. - De erfgenaam.
14719: SLAUERHOFF, J. - Verwonderd saam te zijn.
11151: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
3470: SLAUGHTER, TOM - New York view, Construction work, Hats and Boats.
5793: SLAUGHTER, TOM - New York View. Construction Work. Hats and Boats.
31320: SLIJPER (REDACTIE), BART - Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem.
10919: SLIJPER (RED.), BART - In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries.
36925: SLINGER, ARIE - Woordtemperaturen. Gedichten van de koude grond.
4008: SLOOTWEG EN PAUL WITTEMAN, DICK - Hoei boei! Herinneringen aan De Avonden van Gerard Reve.
33936: SMABERS, NICOLETTE - Het plein bijzonder en gewoon.
18210: SMIT, WILFRED - Franje.
17496: SMIT, WILFRED - Pauvre et belle.
28233: SMIT, WILFRED - Nagelaten verhalen.
19610: SMIT, GABRIËL - Zeven maria-legenden.
19609: SMIT, GABRIËL - XL psalmen.
4672: SMIT, WIFRED - Een harp op wielen.
20941: SMIT, WILFRED - De sleutel - varianten.
29918: SMIT KLEINE, F. - Schrijvers en schrifturen.
34193: SMIT (VERT.), GABRIËL - Het zonnelied van den heiligen Franciscus.
38464: SMITH, ADAM - The Wealth of Nations.
26881: SMITH, LOGAN PEARSALL - Some trivia.
22874: SMITS, FRANS - Willem Elsschot.
26608: SMITS, FRANS - Willem Elsschot.
22793: SMITS-VELDT, MIEKE - Maria Tesselschade. Leven met talent en vriendschap.
19949: SNIJDERS, A.L. - Ik ben de vreemdeling die naar de herfst moet gaan. Over woorden, dichtregels en boeken.
37051: SNIJDERS, A.L. - De incunabel.
16585: SNIJDERS, A.L. - Vijf bijlen. 335 ZKV's.
31160: SNOEK, PAUL - Aardrijkskunde. Antroposofische suite voor naïeve meisjes.
14148: SNOEK, KEES - E. du Perron. Het leven van een smalle mens.
33879: SNOEK, KEES - Wantij / Neap-Tide.
28566: SNOEK, PAUL - Verzameld scheppend proza.
33872: SNOEK, KEES - Mussen en chimères.
488: SNOW, C.P. - In their wisdom.
14870: SÖLLE, DOROTHEE - Speel toch van Rosa, Anna en Rosa.
24092: SOLOGOEB, FJODOR - Die wrede, zoete koorts. Verhalen.
15204: SOMERS, MARC - Karel van de Woestijne 1878-1929.
33734: SONTAG, SUSAN - Herboren: dagboeken en aantekeningen 1947-1963. Nagelaten werk II.
38468: SONTAG, SUSAN - Over fotografie.
893: SONTROP, THEO - Foto van Sontrop en Joost Roelofsz, die Het alfabet signeren.
3476: SONTROP, TH.A. - Galante momenten. Tien quatrijnen.
18967: SOPHOCLES - Twee treurspelen. Aias en Vrouwen van Trachis.
35604: SOPHOKLES - Herakles.
35268: SOPHOKLES - Elektra.
11008: SORESCU, MARIN - Versteende Hettiet.
11992: SOROKIN, PITIRIM - Bladen uit een dagboek. Rusland 1917-1922.
15271: SÖTEMANN, A.L. - Dichters die nog maar namen lijken.
10725: SÖTEMANN, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
28167: SÖTEMANN, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
15791: SÖTEMANN, A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
27012: SÖTEMANN, A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij.
15789: SÖTEMANN, A.L. - Over de dichter J.C. Bloem.
31305: SÖTEMANN, A.L. - De structuur van Max Havelaar.
12645: SÖTEMANN, A. - Een dichter en zijn wereld. Over J.C. Bloem.
16455: SOUDIJN, KAREL - Het kruidenboek.
37467: SOUPAULT, PHILIPPE - De laatste nachten van Parijs. Roman.
2484: SOUVARINE, BORIS - Stalin en het bolsjewisme.
5900: SPAAN E.A., HENK - De Valse Revisor. Tegen Jeroen Brouwers.
37367: SPAENDONCK, JAN VAN - Belle époque en anti-kunst. De geschiedenis van een opstand tegen de burgerlijke cultuur.
3929: SPELIERS, HEDWIG - Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier.
35673: SPELIERS, HEDWIG - Dag Streuvels. 'Ik ken den weg alleen'.
35672: SPELIERS, HEDWIG - Als een oude germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland.
36079: SPENCER, STANLEY - Letters and writings.
38140: SPIEGELMAN, ART - Maus, vertelling van een overlevende I. Mijn vader bloedt geschiedenis.
28166: SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
19137: SPIGT, P. - Leo Polak 1880-1941.
16158: SPIGT, P. - Multatuli in Nijmegen.
16156: SPIGT, P. - Multatuli, minister in spé.
27398: SPIGT, P. - Op de bonnefooi. Notities van een lezer.
31257: SPIJKER, IRENE - De historie van de vier Heemskinderen.
11009: SPINOY, ERIK - De smaak ervan.
38076: SPINOZA, BENDICTUS DE - Ethica, op meetkundige wijze uiteengezet.
37966: SPINOZA, B. DE - Theologisch-politiek traktaat.
38074: SPINOZA - De uitgelezen Spinoza.
38083: SPINOZA - Hoofdstukken uit de politieke verhandeling.
37965: SPINOZA, B. DE - Korte geschriften.
22833: SPINOZA, BARUCH DE - De draagbare Spinoza.
38077: SPINOZA - Definitie van het Christendom. Tractatus Theologico-politicus opnieuw vertaald.
11721: SPOOR, RONALD - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
33715: SPORER, EUGEN O. - Grimms MärcheBilderBogen.
5242: SPRINGER, F. - Bandoeng-bandung.
6541: SPRINGER, F. - Teheran, een zwanezang.
7099: SPRINGER, F. - Schimmen rond de Parula.
28973: SPRINGER, F. - Nooit vergeten.
8697: SPRINGER, F. - Zaken overzee. Verhalen.
18792: SPRINGER, F. - Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal.
24471: SPRINGER, F. - Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal.
36932: SPRINGER, F. - Van K.B. naar K.B.
18805: SPRINGER, F. - Bericht uit Hollandia.
35012: SPRINGMAN, LUKE - Carpe Mundum. German Youth Culture of the Weimar Republic.
11808: SRAATEN, PETER VAN - Peter's Zeurkalender 15 jaar. Kartonnen reclamezuil.
26226: ST. VINCENT MILLAY, EDNA - Collected sonnets.
36628: ST. VINCENT MILLAY, EDNA - Vinyl - Edna St. Vincent Millay reading her poetry.
36015: STAAD (= DRS. P.), GEO - Grink.
3187: STAAL, FRITS - Over zin en onzin in filosofie, religie en wetenschap.
34236: STÄHLIN, JAKOB VON - Originalanekdoten von Peter dem Grossen.
23481: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPRIST - Gulde-jaer ons Heeren Iesu Christi.
37743: STAMM, PETER - Nacht is de dag.
38310: STANLEY, HENRY MORTON - Into the Dark Continent. The Travels of Henry Morton Stanley.
34851: STAPERT & PETER YVON DE VRIES, WILLEM - Voorlopige voorstelling.
35504: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Martin Ros schudt Sontrop de hand, Jeroen Brouwers kijkt lachend toe.
35516: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Geerten Meijsing in gesprek.
35524: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Maarten Biesheuvel, Mensje van Keulen en Maarten 't Hart in gesprek.
35508: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Sontrop bewondert cadeau. Lachende Brouwers in een hoekje.
35522: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Sontrop in gesprek met Martin Ros.
35509: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Martin Ros spreekt de jarige toe. O.a. Harry G.M. Prick luister toe.
35514: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Maarten 't Hart bladert in een boek, Hans Vervoort kijkt mee over zijn schouders.
35519: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Sontrop in gesprek met Martin Ros.
35515: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Harry Prick en een andere AP-auteur bladeren in een boek.
35505: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Martin Ros overhandigt cadeau, Jeroen Brouwers verborgen achter het cadeau.
35510: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Martin Ros spreekt, Arbeiderspersoneel luister toe.
35502: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Martin Ros overhandigt cadeau.
35523: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Mensje van Keulen in gesprek met Martin Ros.
35526: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Sontrop en Martin Ros in gesprek met Rienk Visser, oud-directeur Meulenhoff.
35525: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Mensje van Keulen en Martin Ros bekijken het cadeau.
35511: STARINK (FOTO), MARJO - Sontrop 50. Martin Ros toegejuicht na toespraak.
34127: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof.
23480: STARTER, J.J. - Friesche Lust-hof.
33408: STASSIJNS EN IVO VAN STRIJTEM, KOEN - Het mooiste van altijd - 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten.
13877: STEDELINCK (SAMENSTELLING EN MISE-EN-SCENE), COR - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten...
36440: STEEGSTRA, JOS - Bericht uit Dartmoor.
38119: STEEL, DUNCAN - Marking Time. The Epic Quest to Invent the Perfect Calendar.
8814: STEENMEIJER (RED.), MAARTEN - Pop in literatuur.
9805: STEIN, ELLIOT - Not sex nor ultimately death.
31735: STEINBECK, JOHN - Tortilla Flat.
19526: STELLING, JOS - Foto van de film 'Mariken van Nieumeghen'.
27452: STENDHAL - Italiaanse kronieken.
36566: STENDHAL - Correspondance III. 1835-1842.
11228: STENDHAL - Het leven van Henry Brulard.
37156: STENDHAL - Rome, Naples et Florence.
37313: STENDHAL - Liefdesverhalen.
27451: STENDHAL - De abdis van castro.
20828: STENDHAL - Lucien Leuwen.
15879: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van Roland Holst.
16471: STERNE, LAURENCE - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
21054: STERNE, LAURENCE - Brieven 1739-1768, waarin opgenomen Het dagboek aan Eliza.
36658: STERNE, LAURENCE - Brieven 1739-1768, waarin opgenomen Het dagboek aan Eliza.
32216: STERNE, LAURENCE - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
11963: STERNE, LAURENCE - Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy.
16466: STERNE, LAURENCE - Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy.
12081: STERNE, LAURENCE - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
16670: STERRE (SAMENST. EN VERTALING), JAN PIETER VAN DER - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en de Hollanders.
36992: STEVENS, WALLACE - Adagia.
35846: STEVIN, SIMON - Hetburgherlick leven. Vita Politica.
36493: STEWART, DUGALD - Elements of the Philosophy of the Human Mind.
21610: STIL, HERMAN - Saffier.
34850: STIP, KEES - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord Spaansch bij is.
26919: STOLS, RAINER MARIA RILKE A.O., A.A.M. - Hommage des écrivains étrangers à Paul Valéry.
17765: STONE, I.F. - The trial of Socrates.
21230: STÖTZER, GABRIELE - De grijze stroom.
37108: STOUTE, RENÉ - Arnhemse link.
36764: STOUTE, RENÉ - Op de rug van vuile zwanen.
36767: STOUTE, RENÉ & HENRIK - Teksten voor een oude vriend.
22588: STOUTE, RENÉ - Werklust.
30340: STOUTE, RENÉ - Wars van alle bullshit. Dagboek en brieven.
30581: STOUTE, RENÉ - Notities van de Messenwerper.
30575: STOUTE, RENÉ - Jagers zijn wij, en ook prooi.
37663: STRAND, MARK - Bijna onzichtbar / Almost invisible.
26314: STRATEN (SAMENST.), HANS VAN - De schrjiflui. Hun zeden en gewoonten.
6185: STRATEN, HANS VAN - De laatste Casanova.
6254: STRATEN, HANS VAN - Verborgen versregels.
15724: STRATEN, HANS VAN - De omgevallen boekenkast.
25783: STRATEN, HANS VAN - Vlagtwedder Grensbode 1.
11722: STRATEN, HANS VAN - Getypte brief aan een lezer.
11723: STRATEN, HANS VAN - Getypte brief aan een lezer.
11725: STRATEN, HANS VAN - Handgeschreven kaartje aan een lezer.
11726: STRATEN, HANS VAN - Handgeschreven kaartje aan een lezer.
25995: STRATEN, HANS VAN - Razernij der liefde. Ontuchtige poëzie in de Nederlanden, van Middeleeuwen tot Franse tijd.
14708: STRATEN, HANS VAN - Razernij der liefde. Ontuchtige poëzie in de Nederlanden, van Middeleeuwen tot Franse tijd.
14758: STRATEN, HANS VAN - Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Dummy.
3858: STRATEN, HANS VAN - De laatste Casanova.
2426: STRATEN, HANS VAN - Het mes tussen de ribben. Een verzameling moordenaarskritieken.
3960: STRATEN, HANS VAN - Hermans, zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
20202: STRATEN, HANS VAN - Droomcensuur.
15740: STRATEN, HANS VAN - Cola Debrot en de nachtelijke stemmen bij het Domplein.
20464: STRATEN, HANS VAN - Stem uit het graf. Aforismen.
14034: STRATEN, HANS VAN - Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk.
25994: STRATEN, HANS VAN - Vlagtwedder Grensbode 2.
20196: STRATEN, HANS VAN - De etalagepop.
9657: STRATEN, HANS VAN - Willink over Du Perron. Een interview.
7915: STRATEN, HANS VAN - Postkoets naar de Uilenhorst. Een Drentse spookhistorie.
11251: STRAUB, M. - Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek.
33662: STRAUSS, BOTHO - Opdracht.
10867: STREEPJES (= PETER VERSTEGEN), IGOR - Alpenland. Menig vers tegen de wintersport.
35431: STRIEN & KEES VAN DER LEER, TON VAN - Hofwijck. Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens.
7559: STRINDBERG, AUGUST - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel [1849-1867].
26975: STRINDBERG, AUGUST - Eenzaam.
12740: STRINDBERG, AUGUST - Dodendans1/Dodendans 2/Pasen.
9807: STRINDBERG, AUGUST - Inferno.
7629: STRINDBERG, AUGUST - Verslag van twee huwelijken. Brieven aan Siri von Essen en Herrie Bosse.
16120: STROMAN, B. - Obbe Philipsz, oudste der doopers.
2428: STUIVELING, GARMT - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
2430: STUIVELING, GARMT - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
3279: STUIVELING (RED.), GARMT - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek.
30038: STUIVELING E.A., GARMT - Multatuli.
9656: STUIVELING-VAN VIERSSEN TRIP, MATHILDE - De school van Leopold.
30535: STUTTERHEIM, C. - Aan het graf van Toet-Anch-Amon en andere gedichten.
24913: STUTVOET, COR - Portretfoto van Harry Mulisch.
27730: STUTVOET, COR - Foto van Jacq van Hattem en Kees Lekkerkerker.
29077: STUTVOET, COR - Originele foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
26033: STUTVOET, COR - Foto van Herman J. Claeys in gesprek met Eddy van Vliet.
32349: STUTVOET, COR - Portretfoto van een voorlezende Hans Vlek.
21489: STUTVOET, COR - Originele portretfoto Heere Heeresma.
21482: STUTVOET, COR - Foto van een voorlezende Riekus Waskowsky.
24919: STUTVOET, COR - Portretfoto van Ad den Besten.
21680: STUTVOET, COR - Originele portretfoto van Gerard Reve.
24914: STUTVOET, COR - Niet geheel scherpe foto van een grijnzende Harry Mulisch.
24916: STUTVOET, COR - Foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
24454: STUTVOET, COR - Originele foto van een voorlezende Riekus Waskowsky.
24921: STUTVOET, COR - Foto van een voor de microfoon voorlezende Jan Hanlo.
29076: STUTVOET, COR - Originele foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
24998: STUTVOET, COR - Originele foto van Pablo Neruda en Dolf Verspoor op Poetry International 1971.
29246: STYRON, WILLIAM - De bekentenissen van Nat Turner.
33354: SUETONIUS - Caligula de maanzieke keizer.
38194: SUETONIUS - Keizers van Rome.
7542: SVEVO, ITALO - Autobiografisch profiel.
34333: SVEVO, LIVIA VENEZIANI - Memoir of Italo Svevo.
30150: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno.
37653: SVJARTS, JELENA - Werken en dagen van de non Lavinia.
22992: SWANBORN, PETER - Tot de Dood op Zee.
36590: SWARTE, JOOST - Niet zo, maar zo. Deel 4.
16509: SWARTH, HÉLÈNE - Natuurpoëzie.
3270: SWARTH, HÉLÈNE - Morgenrood.
10153: SWARTH, NICK J. - De napalmsessies.
15360: SWARTH, NICK J. - !Mondo Manga! Gedichten.
31490: SWARTH, HÉLÈNE - Najaarsstemmen.
11983: SWARTH, HÉLÈNE - Het zingend hart.
25870: SWEERING, RONALD - Originele foto van Gerard Reve op het dak van zijn huis in Amsterdam.
24201: SWERTZ, RONALD BREUGELMANS & PAUL VAN CAPELLEVEEN, ANDRÉ - De laatste loodjes. De uitgaven van Sub Signo Libelli 1999-2010.
35585: SWIFT, JONATHAN - Gullivers reizen.
13808: SZÉKELY-LULOFS, MADELON - Het schot.
37011: SZÉKELY-LULOFS, M.H. - Rubber.
21615: SZYMBORSKA, WISLAWA - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.
31833: SZYMBORSKA, WISLAWA - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.
34765: SZYMBORSKA, WISLAWA - Einde en begin. Verzamelde gedichten.
31393: SZYMBORSKA, WISLAWA - Zo is het genoeg. De laatste gedichten.
32805: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Historiën.
25337: TACITUS - Dialoog over de welsprekendheid. Agricola. Germania.
25463: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Historiën.
36423: TACITUS - Historiën.
37216: TACITUS - Agricola. Germania. Dialogus.
15074: TACITUS - Jaarboeken.
28650: TACITUS - Tegen het verval van de retorica.
37212: TACITUS - Annals I-XVI complete) (and Histories IV-V).
32806: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Opera minora. Dialoog over de welsprekendheid, Agricola & Germania.
22830: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken.
29480: TAMINIAUX, JACQUES - Het Thracische dienstmeisje en de professionele denker. Hannah Arendt en Martin Heidegger.
37478: TANIZAKI, JUNICHIRO - De sleutel.
18261: TARELLI, C.G. - 'Cavafis' in The Link no 2.
34091: TARTT, DONNA - De kleine vriend.
22958: TAST [PS. VAN ANTON V.D. VALK], TON VAN - 1945. Ons land uit lijden ontzet. Hiep hiep hoera! Wij zijn weer vrij.
36046: TAYLOR, CHARLES - Hegel.
6683: TAZIEFF, H. - Kraters in lichterlaaie.
2618: TEIRLINCK, HERMAN - De man zonder lijf, de klucht der dubbelgangers.
34094: TEIRLINCK, HERMAN - Griseldis. De vrouwenpeirle.
33166: TEIRLINCK, HERMAN - Mijnheer Serjanszoon, orator didacticus.
31081: TEISTER, ALAIN - Wonderbaarlijke waar gebeurde ontsnapping van de heer P.
38192: TEISTER, ALAIN - De huisgod spreekt.
28563: TEISTER & TOON JANSEN, ALAIN - Carpe deum. Vijf gedichten & zes kleurenhoutsneden.
14874: TEMPELMAN, JAAP - De ongeveegde vloer.
35937: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB - Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn.
18873: TENNYSON, ALFRED - Henoch Arden.
20751: TENNYSON, ALFRED - Tears, idle tears.
34613: TENTIJE, HANS - Van lente en sterfte.
20335: TEPPER, NANNE - Atonale schertsen.
31566: TEPPER, NANNE - De vaders van de gedachte.
37048: TEPPER, NANNE - De avonturen van Hillebillie Veen.
365: TERBORGH, F.C. - Sierra Solana.
37490: TERBORGH, F.C. - El gran canon.
37548: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, Herinneringen en brieven en Het laatste afscheid.
10734: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
14075: TERBORGH, F.C. - Het gezicht van Penafiel.
30076: TERBORGH, F.C. - De condottiere en andere verhalen, gevolgd door Le petit chateau.
22375: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
5038: TERBORGH, F.C. - Odysseus' laatste tocht.
34167: TERBORGH, F.C. - El gran canon.
26847: TERBORGH, F.C. - Le petit chateau.
7401: TERM E.A. (RED.), LUUK VAN - Uit duizenden. Gedichten en fotografische portretten en Dichter bij jongeren. Essays.
23323: TERRIN, PETER - Voor de lieve vrede.
18183: TERRIN, PETER - Voor de lieve vrede.
13262: TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENTIS - De Idolatria (part 1).
33008: TESSELSCHADE - Tesselschade - Jaarboek voor 1839.
31597: TEST - testboek.
30730: TEYLINGEN, HENDRIK VAN - Van aldoor groter hoogte plat op het zeil.
30732: TEYLINGEN, HENDRIK VAN - Voortdurend gepiep.
34921: THAW, EUGENE VICTOR - Reflections of an independant mind.
38360: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - Die Insel des zweiten Gesichts. Aus den angewandten Erinnerungen de Vigoleis.
20223: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - Die Insel des zweiten Gesichts. Aus den angewandten Erinnerungen de Vigoleis.
34571: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - Lauter Vigoleisiaden oder Der zweite Blick aug Albert Vigoleis Thelen.
37708: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - Der schwarze Herr Bahsetup.
27260: THEMERSON, STEFAN - De avonturen van Aardje Stapper.
23615: THEMERSON, STEFAN - Logica, etiketten en vlees.
29666: THEMERSON, STEFAN - Euclides was een ezel.
30435: THEROUX, PAUL - The Kingdom by the Sea. A Journey Around Great Britain.
27782: THIEL, ARNOUD VAN - Analytical dialectic and basic physics.
12807: THIJS, GER - De Stille Kracht, toneelstuk geïnspireerd door de gelijknamige roman van Louis Couperus.
27918: THIJSSEN, THEO - De liefde van Kees de Jongen. Fragmenten uit de roman Kees de jongen.
8601: THIJSSEN, THEO - De oer-Kees. De eerste fragmenten van Theo Thijssens Kees de jongen.
6903: THIJSSEN, THEO - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen.
28528: THIJSSEN, THEO - Verzameld werk.
2537: THIJSSEN - Egeltje.
16972: THIJSSEN, THEO - Barend Wels.
37626: THIJSSEN, THEO - Verzameld werk 1.
21608: THOLE, KAREL - In memoriam Charles Nypels, meester-drukker.
6362: THOMAS, DYLAN - Quite early one morning and other memories.
21391: THOMAS (SAMENST.), SANNE - De onderste steen 3 (1997-2012) Een bibliografie van het werk van Wiel Kusters.
21799: THOMASSEN SR., KEES - Drie verhalen.
33685: THOMASSEN SR., KEES - Lat-relatie.
26066: THOMESE, P.F. - Schaduwkind.
34656: THOMÉSE, P.F. - Grillroom Jeruzalem.
37688: THOMÉSE, P.F. - Greatest hits.
30784: THOMESE, P.F. - Schaduwkind.
14736: THOMÉSE, P.F. - Zuidland. Verhalen.
33321: THOMÉSE E.A., P.F. - Annabel.
6544: THOMÉSE, P.F. - Zuidland.
29254: THOMSON, J. - The Seasons.
29253: THOMSON, J. - Jaargetyden.
19413: THUCYDIDES - De laatste eer. Pericles' grafrede.
28559: THURING, LEO - Harry Mulisch - de minstreel van het Leidse Plein.
26368: THYS, WALTER - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
18752: TIBULLUS - Elegieën.
35285: TILLEMA, MIEKE - Altijd 's nachts. Gedichten.
38069: TIMMER, CHARLES B. - Rusland zwart opo wit. tien essays over Russische schrijvers.
29972: TIMMER, ANNEMARIE - Men voelt het of men voelt het niet. De kunstkritiek van Jan Engelman.
7560: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Tim's herinneringen.
27651: TIMMERMANS, FELIX - Ein Löffel Erinnerungen.
24468: TISMA, ALEKSANDAR - De kapo.
38011: TJOETTSJEV, F.J. - Gedichten.
7562: TOERGENJEV, I.S. - Herinneringen.
7561: TOERGENJEV, I.S. - Brieven.
37959: TOERGENJEV, IVAN - Vaders en zonen.
33527: TOERGENJEW, I.S. - Verzamelde werken 4.
38422: TOLLENS, H. - Gezamenlijke dichtwerken.
37675: TOLLENS, H. - Gedichten.
30865: TOLLENS, HENDRIK - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597.
32693: TOLLENS, H. - Nalezing. Onuitgegeven en verspreide gedichten.
23128: TOLLER, ERNST - Een jeugd in Duitsland. Memoires 1893-1924.
22864: TOLLER, ERNST - Een jeugd in Duitsland.
33600: TOLSTOI, LEV NIKOLAJEVITSJ - Jongensjaren.
33599: TOLSTOI, LEV NIKOLAJEVITSJ - Kinderjaren.
38239: TOLSTOJ, L.N. - Verzamelde werken 7.Toneelwerken.
20210: TOLSTOJ, SOFIA - Dagboek.
23598: TOLSTOJ, L.N. - Oorlog en vrede. Verzamelde werken 3-4.
38098: TOMALIN, CLAIRE - Jane Austen. Een leven.
12691: TOONDER, MARTEN - Autobiografie.
16015: TOONDER, MARTEN - Zwartwit foto.
5394: TOONDER, MARTEN - De feunix.
37341: TOONDER, MARTEN - De Thoma Fele nec non et de larva Bommelsteiniana.
30509: TOOREN (VERT.), J. VAN - Tank - Het lied van Japan.
34412: TOORN E.A., WILLEM VAN - Raster 98: Gulliver.
6596: TOORN, WILLEM VAN - Theole.
9546: TOORN, WILLEM VAN - Berry.
37614: TOORN, WILLEM VAN - Landleven.
5386: TOORN (RED.), WILLEM VAN - Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
20866: TOORN, WILLEM VAN - Berry.
37846: TOORN, WILLEM VAN - Een dichteres van Malta.
20144: TÖPFFER, RODOLPHE - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen.
12364: TORRES, ANTÔNIO - Meninos, eu conto.
34112: TOURNIER, MICHEL - Gilles & Jeanne.
38230: TOURNIER, MICHEL - Een vlaag van bezieling. Een autobiografie.
38258: TOUSSAINT, JEAN-PHILIPPE - De aarzeling.
32889: TOUSSAINT, A.L.G. - Fantasien in december 1848.
34724: TOUSSAINT, A.L.G. - Het huis Lauernesse.
35729: TOUSSAINT, JEAN-PHILIPPE - De badkamer / Meneer / Het fototoestel.
25675: TOUSSAINT, A.L.G. - Een kroon voor Karle den Stouten.
20476: TOUSSAINT, A.L.G. - Het huis Honselaarsdijk in 1638. Historische novelle.
30624: TREFFERS, FLIP - 'Vladimir Vladimirovitsj en ik'. Karel van het Reve en Nabokov.
7432: TREVANIAN - De grote droogte.
33356: TREVOR, WILLIAM - Heilige beelden.
37040: TROLLOPE, ANTHONY - Een autobiografie.
36009: TROLLOPE, ANTHONY - De torens van Barchester.
37586: TROMMELEN, EDWIN - Davaj! De Russen en hun wodka.
12310: TROMP & BERT VERHOEFF, JAN - De lange mars van Wim Kok.
13816: TROMP, HANSMAARTEN - Toeschouwer uit een hoge toren. Martinus Nijhoff (1894-1953).
36968: TROYAT, HENRI - Toergenjev - biografie.
23926: TROYES, CHRÉTIEN DE - Lancelot of De ridder van de kar.
37997: TSJECHOF, ANTON - Oom Wanja / De drie zusters / De kersenbongerd.
25761: TSJECHOV, ANTON - Verhalen.
18951: TSJECHOV, MICHAIL - Rondom Tsjechov.
14644: TSJECHOW, ANTON - Verzamelde werken 1. Verhalen 1880-1885 / Drama op de jacht.
37577: TSJECHOW, ANTON - Verzamelde werken 5.
19203: TSJECHOW, ANTON - Verzamelde werken 7. Notities en brieven.
32032: TSJECHOW, ANTON - De echtgenoot en andere verhalen.
32922: TSJECHOW, ANTON - Verzamelde werken 6 Toneel.
22753: TSJECHOW, ANTON - Verzamelde werken 6 Toneel.
14111: TSVETAJEVA, MARINA - Negen brieven met een achtergehouden tiende en een ontvangen elfde.
36397: TSVETAYEVA, MARINA - Selected poems.
31145: TUCHOLSKY, KURT - Verhalen.
8443: TÜGEL, LUDWIG - Een zoon verliest en wint.
29943: TUKKER & HANS LABAN, KEES - Landerijen en landschappen. Gedichten en grafiek.
34715: TUMMERS, TIJS - A lovin' spoonful. Popmuziek in 'De tandeloze tijd'.
13170: TUYNMAN (NIEUWE TEKSTUITGAVE), P. - Lyrische poëzie.
36786: TWAIN, MARK - De avonturen van Huckleberry Finn.
36059: TYLER, ANNE - De blauwe draad.
27413: TYNJANOV, JOERI - Luitenant Kije.
30532: UIJTDEWILLIGEN, M.P.G. - Kozakkendag.
8818: UMBRAL, FRANCISCO - Sterfelijk en roze.
8819: UMBRAL, FRANCISCO - Een wezen van verten.
31229: UNAMUNO, MIGUEL DE - Abel Sánchez. Verhaal van hartstocht.
37928: UNGARETTI, GIUSEPPE - In memoriam Gerrit Kleis 1912-1986.
34114: UPDIKE, JOHN - Love factories. Three stories, with a foreword.
19159: USAKLIGIL, HALID ZIYA - Verboden liefde.
22441: UTRECHTS DICHTERSGILDE, HET - Serenade voor Slauerhoff.
15647: UTRECHTS DICHTERSGILDE, HET - Bel Esprit. Gedichten voor Belle van Zuylen.
24263: UYL, BOB DEN - ´De rook verwaait en laat geen sporen´ in Hollands Diep.
37058: UYL, BOB DEN - Volledig dichtwerk 1960-1980.
35613: UYL, BOB DEN - Volledig dichtwerk 1960-1980.
18812: UYL, BOB DEN - Het land is niet ondankbaar.
13047: UYL, BOB DEN - Het onbereikbare.
34867: UYL, BOB DEN - Aforismen en andere belangwekkende uitspraken.
2814: UYL, BOB DEN - Opkomst & Ondergang van de Zwarte Trui.
21216: UYL, BOB DEN - De dwaalweg.
21221: UYL, BOB DEN - Een uitzinnige liefde.
10634: UYL, BOB DEN - Verhalen van de Grote Oorlog.
21764: UYL, BOB DEN - Opkomst & Ondergang van de Zwarte Trui.
15380: VAANDRAGER, C.B. - In staat van oproer Rotturdamse Gedigte.
4206: VAANDRAGER, C.B. - Wiel 8 niet die den Mensch beziet.
38202: VAANDRAGER, C.B. - Leve Joop Massaker.
37265: VAANDRAGER, C.B. - Zij het gehavend. stad-cyclus.
18904: VAANDRAGER, C.B. - Totale poëzie.
32946: VACHÉ, JACQUES - Lettres de guerre/Oorlogsbrieven.
26434: VACULIK, LUDVIK - Guinese biggetjes.
29748: VAESSENS, THOMAS - Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd.
33750: VAESSENS & JOS JOOSTEN, THOMAS - Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen.
12407: VALK, M. V.D. - Studies in Euripides. Phoenissae and Andromache.
25171: VALK, ARNO VAN DER - W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
11791: VALKHOFF, PIET - Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk.
19465: VANCREVEL, LAURENS - Speculatieven. Gedichten.
7433: VANCREVEL, LAURENS - Gezicht en verdwijning gevolgd door Het onneembare.
23494: VANDENBROUCKE, JOHAN - Jeroen Brouwers. Het verhaal van een oeuvre. Schrijversprentenboek 54.
35905: VANDEVOORDE, HANS - Spiegel van Achilleus. Karel van de Woestijne en de allegorie.
8821: VANEIGEM (JULES-FRANÇOIS DUPUIS), RAOUL - Het stuurse gezicht van het surrealisme.
37435: VANHOUTTE, AUGUST - Nagelaten gedichten.
28339: VANRIET, JAN - Dogmes et instructions. Revolver 14/4.
32685: VARARUCI - De rosse buurt van Patna. De klucht 'Ubhayabhisarika'.
19970: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
18478: VASALIS - Verjaars-brief voor Gerard.
10591: VASALIS - Een pijn waarvoor geen naam bestaat.
29002: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
36638: VASALIS - Nostalgique.
16903: VAYENAS, NASOS - Biografie en andere gedichten.
37880: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Het wilde feest.
8350: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Oefeningen.
13177: VEEN EN ADRIAAN MORRIËN, ADRIAAN VAN DER - Vijfenveertigtoerenplaatje met hun stemmen.
18509: VEERKAMP, JOOST - Kaartje, Reve 75.
17918: VEERKAMP (TEKENINGEN, JOOST - Een tempel voor Hugo de Groot. Een rede van Jacob Ploos van Amstel uit 1774.
35953: VEGA, JOSSEPH DE LA - Confusion de confusiones / Verwarring der verwarringen.
19916: VEGT, JAN VAN DER - Hendrik de Vries. Biografie.
11473: VEGT, JAN VAN DER - A. Roland Holst.
35591: VEGT, JAN VAN DER - Vierspan. Over biografieën en het schrijven ervan.
37909: VEKEMAN, CHRISTOPHE - Nooit meer typen. De schrijfmachinecollectie van W.F. Hermans.
14731: VEKEMAN, CHRISTOPHE - Oostende.
23102: VELDE, JACOBA VAN - Verzameld werk.
38440: VELDE, PAUL VAN DER - Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld va Jacob Haafner (1754-1809).
31778: VELDEN, BEN VAN DER - Céleste. Het meisje van Proust.
30146: VELTMAN, R.O VAN GENNEP, J. POLAK E.A. (RED.), MARTIN - Cartons voor Letterkunde jaargang 3.
32286: VELTMAN, MARTIN - Hollandse quintijnen.
32285: VELTMAN, MARTIN - Negentien villanellen.
17260: VELTMAN, MARTIN - Vijfenzestig gedichten. Een keuze.
32284: VELTMAN, MARTIN - Spiegelgevecht.
36458: VELZEN, LEON VAN - Over lood, ossegal en drukkersverdriet. Een schets van Haagse grafici 1940-1998.
8421: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie 3B. S. Vestdijk.
37445: VENEMANS, B.A. - De Marnix-Pers. Een korte geschiedenis en bibliografie.
15202: VER HUELL, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812.
15210: VER HUELL, ALEXANDER - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840-1849.
12977: VERBEECK, HERMAN - Over een ontgoocheling.
24935: VERBEECK, HERMAN - W.E.G.-Cahier 1. Willem Elsschot, komedieschrijver.
25671: VERBURG, ELINE - Majoor Bosshardt.
3230: VERDENIUS, A.W. DE GROOT E.A., A.A. - De Beweging van Tachtig.
18953: VERDI, GIUSEPPE - Autobiografie in brieven.
36643: VERGA, GIOVANNI - Baas don Gesualdo.
25996: VERGEER, CHARLES - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers.
24166: VERGEER, CHARLES - Een verlies van vleugels. De filosofie in het oude Rome.
18756: VERGILIUS - Bucolica.
25619: VERGILIUS - Aeneis.
9552: VERGILIUS - Tv ne cede malis,...
36921: VERGILIUS - Aeneis.
27831: VERGILIUS - Het Boerenbedrijf (Georgica).
37791: VERGILIUS MARO, P/ - Aeneis.
32048: VERHAAR, THEO - Alle gedichten.
16479: VERHAGEN, HANS - Duizenden zonsondergangen.
34004: VERHAGEN, HANS - Sterren Cirkels Bellen. Gedichten 1964-1967.
15378: VERHAGEN, HANS - Draak.
15395: VERHAGEN, HANS - Moeder is een rover.
15433: VERHAGEN, HANS - Stars over Bombay.
10032: VERHAGEN, HANS - Cocon. Cyclus.
5883: VERHAGEN, HANS - Sterren Cirkels Bellen Gedichten 1964-1967.
15452: VERHAGEN, HANS - Mona Lisa's nazaten.
15180: VERHAGEN, HANS - Kouwe voeten. Gedichten 1976-1983.
31891: VERHEUL, KEES - De dolende pen. Essays.
30834: VERHEUL, KEES - Het mooiste van alle dingen. Romeinse essay's.
28391: VERHEUL, KEES - Verlaat debuut en andere opstellen.
12651: VERHOEVEN, BERNARD - De zilveren spiegel.
22828: VERHOEVEN, CORNELIS - Als een dief overdag. Uit het werk van Cornelis Verhoeven.
35104: VERHULST, DIMITRI - De laatste liefde van mijn moeder.
18979: VERHULST, DIMITRI - Godverdomse dagen op een godverdomse bol.
36428: VERLAINE, PAUL - Biblio-sonnetten.
5788: VERLAINE, PAUL - Oeuvres libres.
33538: VERLAINE, PAUL - Biblio-sonnetten.
25437: VERLAINE, PAUL - Oeuvres complètes.
34178: VERLAINE, PAUL - Biblio-sonnetten.
19888: VERMEERSCH, GUSTAAF - Klosjes, klosjes.
29332: VERMEULEN, HANS - Originele foto van Jeroen Brouwers op tuinfeest van Uitgeverij De Prom te Baarn.
6546: VERMEULEN, MATTHIJS - Klankbord.
8699: VERMEULEN (ED.), P.J. - Vanden levene ons heren. Een rijmwerk uit de Middeleeuwen.
11730: VERMEULEN, JAN - Handschrift van gedicht 'Rondeel'.
11731: VERMEULEN, JAN - Handschrift van twee gedichten.
27724: VERMEULEN, HANS - Portretfoto van de dichter Guillaume van der Graft (Willem Barnard).
8741: VERMEYLEN, AUGUST - Handgeschreven brief.
27988: VERNE, JULES - Meester Zacharias & De eeuwige Adam.
30745: VERNE, JULES - Meester Zacharias & De eeuwige Adam.
37747: VERPALE, ERIEK - Olivetti 82.
7692: VERRIPS, GER - Je proeft het.
20326: VERROEN, SARAH - 'Een taalvulkaan.' Interview met Jeroen Brouwers in De Groene.
17012: VERSLUYS, J. - Een nieuw soort oorspronkelijkheid en nog iets over Multatuli.
21593: VERSPOOR, DOLF - Romances van Spanje.
28386: VERSPOOR, DOLF - Okeren sonnetten van Quevedo.
12505: VERSPOOR, DOLF - Brief van Maarten 't Hart, criticus.
21521: VERSPOOR (VERT.), DOLF - De Spaanse gouden eeuw in honderd sonnetten.
21574: VERSPOOR (VERT.), DOLF - De maanden van Folgore da San Gimignano.
26072: VERSPOOR (VERT.), DOLF - Coplas van Spanje.
14007: VERSTEEG E.A., J.A. - L.-F. Céline nummer Bzzlletin.
19712: VERSTEGEN (VERT.), PETER - Natuur zal kunst nooit blijvend evenaren. De Westeuropese poëzie in honderd gedichten.
9556: VERSTEGEN, PETER - De tweede ronde.
19822: VERSTRATEN, JOOP - Korea, Korea. Reis door een rampzalige eeuw.
8822: VERSTRATEN, JOOP - Het gestolen huis. De stille oorlog tegen de Papoea's.
12888: VERSTRATEN, JOOP - Verhalen van de jongste tijd.
20463: VERVOORT, HANS - Sicco Roorda van Eysinga, zijn eigen vijand.
11146: VERVOORT, HANS - Met stijgende verbazing.
29643: VERWEIJ EN FRANS JESPERS, DESIRÉE - Passie en persoonlijkheid - de thematiek van het verlangen belicht vanuit de filosofie en de psychopathologie.
33068: VERWEY, ALBERT - Letterkundige kritiek. Frederik van Eeden, Ellen - Johannes Viator.
10646: VERWEY (VERT. EN INL.), ALBERT - De roman van Heinric en Margriete van Limborch.
9557: VERWEY, ALBERT - De schone wereld.
10478: VERWEY, ALBERT - De maker.
14891: VERWEY, ALBERT - De kristaltwijg.
3364: VERWEY, ALBERT - Jacoba van Beieren.
26167: VERWEY, ALBERT - De stijl van Hooft's Historiën. Opmerkingen over Kunst en Literatuur-onderwijs.
34723: VERWEY, ALBERT - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888.
25485: VERWEY, ALBERT - Het boek der mysterien van de liefde die vriendschap heet.
19379: VERWEY, ALBERT - Albert Verwey 1865-1937. Herdenkingsnummer De Stem/Critisch Bulletin.
8572: VERWEY, ALBERT - Dagen en daden.
36072: VESTDIJK, SIMON - Merlijn. Een drama in verzen.
19919: VESTDIJK, SIMON - De toekomst der religie.
28977: VESTDIJK, SIMON - Zo de ouden zongen...
8827: VESTDIJK (PS. PETIT MOUNE), S. - Droom.
2584: VESTDIJK, SIMON - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie.
33760: VESTDIJK & JOZEF EIJCKMANS, SIMON - Molto moderato. Brieven over muziek.
8305: VESTDIJK, SIMON - Zo de ouden zongen...
15583: VESTDIJK, SIMON - Zeer Geachte Heer Van het Reve.
8158: VESTDIJK, SIMON - De verdwenen horlogemaker.
4600: VESTDIJK, SIMON - De beker van de min.
393: VESTDIJK, SIMON - Vijf vadem diep.
34875: VESTDIJK, SIMON - Gestelsche liederen.
11366: VESTDIJK, SIMON - Het verboden bacchanaal.
36944: VESTDIJK, SIMON - De uiterste seconde. Gedichten.
2956: VESTDIJK, SIMON - Barioni en Peter.
28078: VESTDIJK, SIMON - Meneer Visser's hellevaart.
374: VESTDIJK, SIMON - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen.
34510: VESTDIJK, SIMON - Open boek.
8265: VESTDIJK, SIMON - Rembrandt en de engelen. Twaalf gedichten en een acrostichon.
21320: VESTDIJK, SIMON - Kind tussen vier vrouwen.
12467: VESTDIJK, SIMON - Villanelle.
8206: VESTDIJK, SIMON - Het glinsterend pantser.
4798: VESTDIJK, SIMON - Vrouwendienst. Verzen.
28346: VESTDIJK, SIMON - De zieke mens in de romanliteratuur.
4695: VESTDIJK, SIMON - Het verboden bacchanaal.
3465: VESTDIJK, SIMON - De verdwenen horlogemaker.
7450: VESTDIJK, SIMON - Juffrouw Lot.
5201: VESTDIJK, SIMON - De ziener.
8127: VESTDIJK, SIMON - De dood betrapt.
12411: VESTDIJK, SIMON - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthetiek.
2474: VESTDIJK, SIMON - De filmheld en het gidsmeisje.
8171: VESTDIJK, SIMON - Deernis met de wegen.
36953: VESTDIJK, SIMON - Het veer. 4 cd-luisterboek.
8187: VESTDIJK, SIMON - Fabels met kleurkrijt.
2477: VESTDIJK, SIMON - Kunstenaars en oorlogspsychologie.
1091: VESTDIJK, SIMON - Voor en na de explosie.
3803: VESTDIJK, SIMON - A rum szigete. Hongaarse vertaling van Rumeiland.
6467: VESTDIJK, SIMON - Het schandaal der blauwbaarden.
4693: VESTDIJK & S. DRESDEN, SIMON - Marionettenspel met de dood. Over het wezen van de detective-story.
6134: VESTDIJK, SIMON - Puritáni a piráti. Tsjechische verrtaling van Puriteinen en piraten.
3438: VESTDIJK, SIMON - De bruine vriend.
6295: VESTDIJK, SIMON - Thanatos aan banden.
32434: VESTDIJK, SIMON - Betrügst Du mich... Eine Eheroman. Duitse vertaling van Op afbetaling.
8131: VESTDIJK, SIMON - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassing ener praktische muziekesthetiek.
8145: VESTDIJK, SIMON - De oubliette. Novelle.
8248: VESTDIJK, SIMON - 'My brown friend' in New Writers 2.
8271: VESTDIJK, SIMON - Rondgang door het jaar.
8282: VESTDIJK, SIMON - Strijd en vlucht op papier.
8302: VESTDIJK, SIMON - Vrouwendienst. Verzen.
8303: VESTDIJK, SIMON - Zes verhalen.
8310: VESTDIJK E.A., SIMON - 5 auteurs over hun uitgever.
8320: VESTDIJK, SIMON - 'Drukkende idealen' in Podium, jg 2, nr 5.
8355: VESTDIJK & HENRIËTTE VAN EYK, SIMON - Avontuur met Titia. Brieffragmenten uit de gelijknamige roman.
8379: VESTDIJK, SIMON - Aanbiedingsfolder voor leverbare titels.
10637: VESTDIJK, SIMON - De hôtelier doet niet meer mee.
8233: VESTDIJK, SIMON - Klimmende legenden. Verzen.
35880: VESTDIJK, S. - Een alpenroman.
23178: VESTDIJK, SIMON - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland (528-484 v. Chr.).
31079: VESTDIJK, SIMON - Nagelaten gedichten.
22768: VESTDIJK, SIMON - Rumeiland.
22765: VESTDIJK, SIMON - Barioni en Peter en Het stenen gezicht.
27853: VESTDIJK, SIMON - Albert Verwey en de idee.
8230: VESTDIJK, SIMON - Keurtroepen van Euterpe, acht essays over componisten.
22769: VESTDIJK, SIMON - Muiterij tegen het etmaal. Deel 1 en 2.
25374: VESTDIJK, SIMON - The garden where the brassband played.
5868: VESTDIJK, SIMON - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
8111: VESTDIJK, SIMON - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie.
4571: VESTDIJK, SIMON - Blauwbaard en reus.
15440: VESTDIJK & JEANNE VAN SCHAIK-WILLING, SIMON - De overnachting.
10277: VESTDIJK, SIMON - Het spook en de schaduw.
2478: VESTDIJK, SIMON - Een moderne Antonius.
8301: VESTDIJK, SIMON - Vrouwendienst. Verzen.
4701: VESTDIJK, SIMON - De laatste kans.
37623: VESTDIJK, SIMON - Bevrijdingsfeest.
11097: VESTDIJK, SIMON - Albert Verwey en de idee.
8289: VESTDIJK, SIMON - garden where the brass band played. Engelse vertaling van De koperen tuin.
35878: VESTDIJK, S. - Rumeiland.
8215: VESTDIJK, SIMON - Het schuldprobleem bij Dostojewski.
16083: VESTDIJK, SIMON - St. Sebastiaan. De geschiedenis van een talent.
8208: VESTDIJK, SIMON - Het kastje van oma. Opstellen over muziek.
8211: VESTDIJK, SIMON - Het schandaal der blauwbaarden.
8112: VESTDIJK, SIMON - Bericht uit het hiernamaals.
15944: VESTDIJK, SIMON - Muiterij tegen het etmaal. Deel 1 proza en 2 poëzie.
22764: VESTDIJK, SIMON - De schandalen.
8251: VESTDIJK, SIMON - Narcissus op vrijersvoeten.
4574: VESTDIJK, SIMON - Astrologie en wetenschap.
24216: VESTDIJK, SIMON - Een snik tot glimlach omgelogen.
27639: VESTDIJK, SIMON - 'Verder is alles hetzelfde'. Brieven aan Henriëtte van Eyk.
38371: VESTDIJK, SIMON - Op afbetaling.
34512: VESTDIJK, SIMON - De arme Heinrich.
8275: VESTDIJK, SIMON - Simplicia, een bundel gedichten.
4691: VESTDIJK & THEUN DE VRIES, SIMON - Briefwisseling.
35177: VESTDIJK & THEUN DE VRIES, SIMON - Brieven uit de oorlogsjaren.
10635: VESTDIJK, SIMON - Een huisbewaarder.
21291: VESTDIJK, SIMON - Verzamelde muziekessays 10. Verspreide muziekessays.
26524: VESTDIJK, SIMON - Muziek in blik. Opstellen over muziek.
8129: VESTDIJK, SIMON - De dood betrapt.
27970: VESTDIJK, SIMON - De Poolse ruiter.
8224: VESTDIJK, SIMON - Irische Nächte.
8163: VESTDIJK, SIMON - De vliegende Hollander.
1099: VESTDIJK, SIMON - De rimpels van Esther Ornstein. De geschiedenis van een verzuim.
19920: VESTDIJK, SIMON - Das Fünfte Siegel (Het vijfde zegel in Duitse vertaling).
8225: VESTDIJK, SIMON - Ivoren wachters.
8116: VESTDIJK, SIMON - Bevrijdingsfeest.
35184: VESTDIJK & WILLEM PIJPER, SIMON - Merlijn. Het ontstaan van een opera in brieven en documenten.
8293: VESTDIJK, SIMON - Verzamelde verhalen.
11390: VESTDIJK, SIMON - Het wezen van de angst.
30980: VESTDIJK, SIMON - Narcissus op vrijersvoeten.
5601: VESTDIJK, SIMON - Zuiverende kroniek.
4602: VESTDIJK, SIMON - Hoe schrijft men over muziek? Opstellen over muziek.
37420: VESTDIJK, SIMON - Ivoren wachters.
8364: VESTDIJK & A. ROLAND HOLST, SIMON - Swordplay - wordplay. Kwatrijnen overweer.
4799: VESTDIJK, SIMON - Barioni en Peter.
9811: VESTDIJK, SIMON - De arme Heinrich.
35183: VESTDIJK & H. MARSMAN, SIMON - Brieven over litteratuur.
21295: VESTDIJK, SIMON - Verzamelde muziekessays 5. De dubbele weegschaal.
4582: VESTDIJKKRING - Vestdijkkroniek 68-69.
30879: VIAN, BORIS - Medusahoofd.
33412: VIAN, BORIS - De man die van het Emire State Building sprong en andere verhalen.
30528: VIAN, BORIS - Het foutste beroep ter wereld.
37237: VIAN, BORIS - De hartenvreter.
19710: VICENT, MANUEL - Kronieken van de grote stad. Verhalen.
35263: VICO, GIOVANNI BATTISTA - Over aard en doel van de moderne wetenschap.
37858: VICTORIA, IVO - K.
2603: VIDAL, GORE - The judgement of Paris.
8823: VIDAL, AGUSTÍN SÁNCHEZ - Buñuel, Lorca, Dali: het eeuwige raadsel.
28032: VIEIRA, PADRE ANTÓNIO - Een natte hel. Brieven en preken van een Portugese jezuiet.
36667: VILLARET, JOÃO - Vinyl - Moderna Poesia Brasileira.
4343: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, AUGUSTE - Morgane.
36567: VILLON, FRANÇOIS - Verzamelde gedichten.
29310: VILLON, FRANÇOIS - Verzamelde gedichten.
35465: VILLON, FRANÇOIS - Verzamelde gedichten.
33257: VINDE, LEA VAN DER - Vrouwen rondom Huygens.
32135: VINKENOOG, SIMON - Tussen zwart en wit. Een persoonlijke benadering van het Chinese Boek der Veranderingen (de I Ching).
14970: VINKENOOG, SIMON - Wondkoorts.
6652: VINKENOOG, SIMON - Handgeschreven aantekening over meisje.
37610: VINKENOOG, SIMON - Spiegelschrift - Gebruikslyriek.
14946: VINKENOOG, SIMON - O boze boom i.m. Norma Pater.
6691: VINKENOOG (INL.), SIMON - Boekenbalboekje.
12138: VINKENOOG, SIMON - Zolang te water.
25785: VINKENOOG, SIMON - Handtekens.
15394: VINKENOOG & VRIENDEN, SIMON - Lees wat er staat. Veertig jaar literatuur & beeldende kunst.
16552: VINKENOOG, SIMON - Moeder gras. Een boek over marihuana.
14997: VINKENOOG, SIMON - Zolang te water.
30148: VINKENOOG, SIMON - Louter genieten.
24426: VINKENOOG, SIMON - Fotokopie van fotokopie van kranteknipsel met enkele handgeschreven aantekeningen.
30371: VINKENOOG, SIMON - Gekkenwerk.
29708: VINKS, JOS - Cyriel Verschaeve, de Vlaming.
19506: VISSCHER, ROEMER - Sinnepoppen.
35857: VISSER, HANS - Simon Vestdijk, een schrijversleven.
34909: VISSER, ARIE - Con alma - een cyclus.
14752: VISSER, HANS - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
24198: VISSER, AD DE - Uit de eerste hand. De Grieken.
20865: VISSER, AB - Gedichten.
35583: VISSER, AB - 25 jonge Franse dichters vertaald en ingeleid door Ab Visser.
33017: VISSER, ARIE - Voorlopig overzicht. Gedichten 1965-1980.
20961: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Kinderjaren.
30444: VISSER, CAROLIJN - Het goud van Bonanza.
35145: VISTO, H.E. - Jawel majoor.
23092: VITOUX, FRÉDÉRIC - Gioacchino Rossini.
36937: VITOUX, FRÉDÉRIC - Het leven van Céline.
26931: VITRUVIUS - Handboek bouwkunde.
24038: VITTORINI, ELIO - Mens of niet.
10883: VLADISLAV, JAN - Hij herkende aan de appel de bloesem.
32109: VLEK, HANS - Zwart op wit - Anatomie voor moordenaars, Iets eetbaars, Een warm hemd voor de winter, Verspreide gedichten.
33015: VLEK, HANS - Onnette sonnetten.
35337: VLEK, HANS - Onnette sonnetten.
36850: VLEK, HANS - Hangmat voor Henoch.
11734: VLIET, ELFRED VAN DER - Drie handgeschreven brieven aan Hans van Straten en enkele gedichten.
34667: VLIET, H.T.M. VAN - Literatuur uit de tweede hand. Elisabeth Couperus als vertaalster, gevolgd door enkele brieven.
6614: VLIET, EDDY VAN - Het ongelijk van Heracleitos.
20894: VOETEN, BERT - Doortocht 1940-1945.
26159: VOETEN, BERT - Getypte brief aan een uitgever.
11736: VOETEN, BERT - Handgeschreven kaartje aan Jan (Praas).
11737: VOETEN, BERT - Twee handgeschreven kaartjes aan Hans van Straten.
3144: VOETEN, BERT - Zeven brieven aan Bert Bakker senior. Anno 1961.
32300: VOETEN, BERT - Verzamelde gedichten - Gedichten 1938-1992.
31635: VOETEN, BERT - Suite in december. Een lyrische cyclus.
31136: VOETEN, BERT - Neem je bed op en wandel. Brieven aan Bert Bakker Senior (1954-1969).
9961: VOETEN, BERT - Notities over de oude prins. Herinneringen aan A. Roland Holst.
32305: VOETEN, BERT - De tijd te lijf en andere gedichten.
5956: VOETEN, BERT - Menselijkerwijs.
30831: VOGEL, HANS - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en TV.
29126: VOGEL, WIM - Bevrijdingsdag.
34413: VOGELAAR E.A., JACQ - Raster 110: Flessenpost.
36075: VOGELAAR, J.F. - Terugschrijven. Essays.
34414: VOGELAAR E.A., JACQ - Raster 97: De tiran.
35269: VOGELAAR E.A., JACQ - Raster 66 Vertaald proza - Kroatië Zwitserland China Algerije Argentinië Nigeria.
7439: VOGELAAR, JACQ - Klaaglied om Ka. Dertien gedichten.
36082: VOGELS, FRIDA - Formigine.
35401: VOGELS, FRIDA - De harde kern. Deel 1: Kanker/De naakte waarheid.
36092: VOGELS, FRIDA - Primo Levi.
23023: VOGELS, FRIDA - De harde kern. Deel 3: Gedichten.
13180: VOGELSANG, PROF. DR. W. - A golden present. Symbol of gratefulness for the liberation of the Netherlands.
35051: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboek.
24546: VOLTAIRE - Fransman in Londen. Brieven uit Engeland.
32557: VOLTAIRE - Candide of Het optimisme.
28574: VOLTAIRE - Candide of het optimisme.
10266: VOLTAIRE - Album Voltaire.
5593: VOLTAIRE - Lettres choisies.
36904: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje.
37411: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778.
37410: VOLTAIRE - De onwetende wijsgeer. Een keuze uit het mengelwerk.
27926: VONDEL, JOOST VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza.
29845: VONDEL, JOOST VAN DEN - Poëtische klanken. 45-toeren-plaatje.
16073: VONDEL, J. VAN DEN - Adam in ballingschap.
30877: VONDEL, JOOST VAN DEN - Vorsteliicke warande der dieren.
31204: VONDEL, J. V. - Lucifer. Treurspel. Convoluut.
33748: VONDEL, J. VAN DEN - Adam in ballingschap.
32283: VONDEL, JOOST VAN DEN - Jeptha / Koning David hersteld / Faëton.
20915: VONDEL, JOOST VAN DEN - Tien troostgedichten.
38488: VONDEL, JOOST VAN DEN - Op de jongste Hollllandse transformatie.
35301: VONNEGUT, KURT - Wampieters, foma en granfallons. Opinies.
34846: VOS, PETER - Beesten Kwartet.
35492: VOS, PETER - Wie schoot Roodbaardje Pik? / Who did kill Cock Robin?
34436: VOS E.A., PETER - Raster 99: Ars Moriendi.
32341: VOS E.A., PETER - Ars Moriendi - Raster 99.
16672: VOS, HERMAN A. - ABC van het naziregiem.
30601: VOS & WILLEM DUYS, PETER - Een uiterst vreemde vogel. Eigentijdse bestiale fabel.
28729: VOSKUIL, J.J. - Ingang tot Het Bureau van J.J. Voskuil.
37991: VOSKUIL, J.J. - Kladboek 1955-1956.
23168: VOSKUIL, J.J. - Het Bureau 4. Het A.P. Beerta-Instituut.
22055: VOSKUIL, J.J. - Binnen de huid.
24331: VOSKUIL, J.J. - Onder andere. portretten en herinneringen.
33730: VOSKUIL, J.J. - Jeugdherinneringen.
26154: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien.
13502: VOSKUIL, J.J. - Het bureau (compleet).
28323: VOSKUIL, MENNO - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker.
22147: VOSKUIL, J.J. - De buurman.
2981: VOSKUIL, J.J. - De moeder van Nicolien.
32273: VOSKUIL, J.J. - Het bureau (compleet).
38449: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
11891: VOSMAER, CAREL - Aqua-forti.
11162: VOSMAER, C. - Inwijding.
38079: VOSSIUS, GERARDUS - Geschiedenis als wetenschap.
30531: VRANDE, WILLEM VAN DE - Zonder paraplu.
37226: VREE, PAUL DE - Tussen twijfel en traan.
27088: VREEDE, MISCHA DE - Getypte brief aan Mevrouw Timp (= Mies bouman).
8880: VRIAMONT, JORIS - Sebbedee.
34287: VRIAMONT, JORIS - De exploten van Tabarijn.
24668: VRIELER, JOOST - Het poëtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten.
21805: VRIES, HENDRIK DE - Hoe benijd ik de grond en de wormen.
37299: VRIES, THEUN DE - De Meesters van de Draak.
31248: VRIES, HENDRIK DE - Spaansche volksliederen.
36983: VRIES, HENDRIK DE - Drie verzen buiten de Tovertuin.
36985: VRIES, HENDRIK DE - Veeltintig bij tovergloed.
9564: VRIES, HENDRIK DE - Wringt zich 't werk door zorg en hinder...
3171: VRIES, HENDRIK DE - Vers tegen vers.
3546: VRIES, ANNE DE - Bartje (in het Deens).
7239: VRIES, THEUN DE - Getypte brief aan Loeb & Van der Velden.
22541: VRIES, THEUN DE - Plato. Jeugdgedichten ontworpen door Theun de Vries.
8770: VRIES, THEUN DE - Klad van een lezing in Dordrecht.
33490: VRIES, GERT JAN DE - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
10370: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven kaartje aan Dolf Verspoor.
10737: VRIES, HENDRIK DE - Capricho's en rijmcritieken.
10738: VRIES, HENDRIK DE - Gitaarfantasieën.
11738: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven brief aan Anton Deering.
11739: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
11740: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven briefkaart aan Hoofdred. Letteren 'Het Vrije Volk'.
17087: VRIES, HENDRIK DE - Distels en aloë's van de Iberische volkspoëzie.
31346: VRIES, HENDRIK DE - De nacht.
20786: VRIES, HENDRIK DE - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie.
37854: VRIES, THEUN DE - De boom-mens.
30491: VRIES, HENDRIK DE - Spaansche volksliederen.
22080: VRIES, JOOST DE - Clausewitz.
25833: VRIES, HENDRIK DE - Coplas.
25291: VRIES, HENDRIK DE - Verzamelde gedichten.
921: VRIES, HENDRIK DE - Ongeneeslijk romanticus.
15179: VRIES, HENDRIK DE - Vlamrood.
35187: VRIES, HENDRIK DE - Robijnen.
36922: VRIES, DOORTJE DE - Alfabet. A tot Z.
31971: VRIES, THEUN DE - Een Friesche Forsythe-Saga.
23631: VRIES, GERT JAN DE - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
5589: VRIES, THEUN DE - Schandaal in Sint-Petersburg.
37847: VRIES, THEUN DE - Het hert.
34803: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Korschrift.
5866: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Agesilaos.
15894: VRIESMAN, D. - Subject. Notities 1988-1994.
14760: VRIESMAN, D. - Subject II. Essays en notities 1994-1997.
26757: VRIJMAN, JAN - Journaille. Een keuze uit de Parool-columns.
26460: VROMAN, LEO - 126 gedichten.
30950: VROMAN, LEO - 126 gedichten.
12119: VROMAN, LEO - In het midden.
34642: VROMAN, LEO - Hebban.
26018: VROMAN, LEO - Het einddoel is niet in te schatten. Zeven feestredes voor Leo Vroman gevolgd door een dankwoord van de jubilaris.
11067: VROMAN, LEO - Een soort van ziel in negen delen.
8533: VROMAN, LEO - Philosophische psychologie van de kunst.
8720: VROMAN, LEO - Getypte, gesigneerde brief op luchtpostpapier.
12799: VROMAN, LEO - In het midden.
6218: VROMAN, LEO - Twee gedichten.
33179: VROMAN, LEO - Just one more world.
25815: VROMAN, LEO - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
17959: VROMAN, LEO - Vergelijkingen.
34338: VROMAN & GEORGINE SANDERS, LEO - Een stilte die niet bestaat.
30951: VROMAN, LEO - 114 gedichten.
37012: VROMAN, LEO - Dierbare ondeelbaarheid. Gedichten.
2500: VROMAN, LEO - Inleiding tot een leegte.
26357: VROMAN & JAN :LAUWEREYNS, LEO - Zwelgen wij denkend rond. Verzen en andere vormen.
17124: VROMAN, LEO - De gebeurtenis en andere gedichten.
16190: VROMAN, LEO - Gedichten 1946-1984.
25814: VROMAN, LEO - Snippers.
32447: VROMAN, LEO - Brieven over en weer.
25333: VUYK, BEB - Verzameld werk.
6618: WAARD, ELLY DE - De cakewalk van de deining.
15157: WAARD (RED.), ELLY DE - Chr.J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie.
37249: WAARD, ELLY DE - Afstand.
33653: WAARD, ELLY DE - In die tijd die.
29546: WAARD, ELLY DE - Furie.
21038: WAARD, ELLY DE - Zestig.
37685: WAARD, ELLY DE - Als ik niet aan je denk of raak. Een keuze uit de erotische gedichten.
15863: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Voor Paul Snoek een eindelijk ter nagedachtenis.
16517: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Altijd durend vrouwendroef/For the love of women.
37365: WAARSENBURG E.A. (REDACTIE), HANS VAN DE - Zebra. Tijdschrift om de letteren mee over te steken.
37366: WAARSENBURG E.A. (REDACTIE), HANS VAN DE - Zebra. Tijdschrift om de letteren mee over te steken. Nr 3/4.
36383: WAART (RED.), MICHEL VAN DE - Schrijvers op reis. Privédomein gaat op vakantie.
36080: WACHT, THEO VAN DER - De laatste stad.
30142: WADMAN, ANNE - Getypt briefje aan de redacteur van PEN-Kwartaal.
28075: WAGENBACH, KLAUS - Kafka's Praag. Een reisleesboek.
25227: WAGNER, RICHARD - Geschriften over kunst, politiek en religie.
37664: WAGNER, JAN - Regentonnenvariationen. Gedichte.
27732: WAGNER, RICHARD - Opera en drama.
33431: WAGNER, RICHARD - Geschriften over theater.
30724: WAGNER, RICHARD - Geschriften over muziek.
36117: WAGNER, JAN - Regetonvariaties.
23595: WAGNER, RICHARD - Het kunstwerk van de toekomst.
37463: WAGNER, RICHARD - Geschriften over Parijs.
38132: WAGNER, RICHARD - Mein Leben.
36020: WAGNER, RICHARD - Geschriften over cultuur en maatschappij.
19138: WAL, B.V.A. RÖLING, J. REMMELINK & B. DELFGAUW, LIBBE VAN DER - Over Leo Polak 1880-1941.
22998: WALCHEREN, G. VAN DE - De naakte hond.
38313: WALCOTT, DEREK - Omeros.
11563: WALDMAN, `DIANE - Willem de Kooning.
28501: WALEY, ARTHUR - Chinese poems.
30846: WALLE, J. VAN DE - Romans en verhalen.
36959: WALLIS, VELMA - nieuw begin. Indiaanse legende over moed en wijsheid.
12717: WALPOLE, WILLIAM BECKFORD, MARY SHELLEY, HORACE - Het kasteel van Otranto, Vathek, Frankenstein.
15999: WALRAVEN, W. - De Red-Star Library.
35097: WALRAVEN, W. - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
11086: WALRAVENS, JAN - Verzameld proza.
37337: WALSCHAP, GERARD - Celibaat.
12603: WALSCHAP, GERARD - Brieven 1921-1950, 1951-1965 en 1966-1989.
30848: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia.
37336: WALSCHAP, GERARD - Eric.
30835: WALSER, MARTIN - Messmers reizen.

Next 1000 books from Antiquariaat Hinderickx & Winderickx[an error occurred while processing this directive]

9/18