Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40462: Rilke, Rainer Maria - De sonnetten aan Orpheus.
49431: Rilke, Rainer Maria - De elegieën van Duino.
33432: Rilke, Rainer Maria - Auguste Rodin.
5755: Rilke, Rainer Maria - Werke und Prosa aus dem Nachlass.
48734: Rilke, Rainer Maria - De dichter.
51750: Rilke, Rainer Maria - Twee Praagse verhalen.
40652: Rilke, Rainer Maria - Brieven aan een jonge vrouw.
36675: Rimbaud, Arthur - Vinyl - Poèmes dits par Michel Vitold.
46146: Rimbaud, Arthur - La chasse spirituelle.
24380: Rimbaud, Arthur - Gedichten.
50423: Rimbaud, Arthur - It dronkene skip / Le bateau ivre.
34120: Rinser, Louise - Ein Bündel weisser narzissen und andere Erzählungen.
39655: Ritter, P.H. - Foto van P.H. Ritter die een lintje krijgt opgespeld t.g.v. zijn 65ste verjaardag.
17857: Ritter Jr., P.H. - De apologie van den misdadiger.
17858: Ritter Jr., P.H. - De apologie van den misdadiger.
51540: Rives Childs, J. - Casanova.
50805: Robb, Graham - Rimbaud.
50806: Robb, Graham - Victor Hugo.
52122: Robbers, Herman - De roman van Bernard Bandt.
8768: Robbers, Herman - Twee handgeschreven brieven.
11838: Robbins Landon, H.C. - Het Mozart compendium.
47770: Robidé van der Aa, Mr. C.P.E. - Frederika Louisa Wilhelmina van Pruissen, eerste koningin der Nederlanden als een voorbeeld...
33672: Robinson, Tjalie - Schrijven met je vuisten. Brieven.
36239: Robinson, Tjalie - Piekerans van een straatslijper.
48610: Rochefoucauld, La - Maximen. Bespiegelingen/Portretten.
3623: Rochefoucauld, M. de la - Réflexions ou sentences et maximes morales.
41235: Rodenko, Paul - Over vrouwen en andere futiliteiten (of: Over mannen en andere enormiteiten). Aforismen.
10621: Rodenko, Paul - Verzamelde essays en kritieken 4. Verspreide kritieken.
10622: Rodenko, Paul - Verzamelde essays en kritieken 3. Literaire essays.
52418: Rodoreda, Mercè - Tuin aan zee.
51861: Rodoreda, Mercè - Colometa (La Plaça del Diamant).
47181: Roeffaers, Hugo - Bij wijze van dichten. Essays over Eliot, Auden, Thomas, Plath en Larkin.
12095: Roelants, Maurice - Pygmalion.
48762: Roemer, Astrid H. - Zolang ik leef ben ik niet dood. Een autobiografisch proces.
915: Roemers Visscher, Anna - Gedichten.
51922: Roessingh, K.H. - De godsdienswijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger.
51071: Roggeman, Willem M. - Memoires. Gedichten 1955-1985.
50107: Roggeman e.a., Willem M. - Louis Paul Boon Genootschap. Jaarboek 3.
49563: Roggeman, Willy - De adem van de jazz.
45330: Roland Holst, A. - De wilde kim.
50687: Roland Holst, A. - Voor West-Europa.
50688: Roland Holst, A. - Weer een dag.
7545: Roland Holst, A. - Brieven.
15261: Roland Holst, A. - Omtrent de grens.
11554: Roland Holst, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
356: Roland Holst, A. - De wilde kim.
46826: Roland Holst e.a., Henriette - Tolstoïnummer van Bevrijding, Orgaan van den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten.
46367: Roland Holst, A. - Tusschen vuur en maan. Twee verhalen met vijf houtsneden van Huub van der Weele.
12790: Roland Holst, A. - Roland Holst-nummer van Maatstaf.
43971: Roland Holst, A. - Een winter aan zee.
43975: Roland Holst, A. - Bezielde dorpen.
39784: Roland Holst, Henriëtte - Wat het oosten mij schonk.
47048: Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
43985: Roland Holst, A. - In gevaar.
48449: Roland Holst en Henk Sneevliet, Henriette - Waarom schrijf je nooit meer? Briefwisseling.
43558: Roland Holst, A. - Sirenische kunst.
4847: Roland Holst, Adriaan - Par dela les chemins.
15243: Roland Holst, A. - De dichter, de persoonlijkheid en het karakter.
15174: Roland Holst & H. Marsman, A. - Tussen twee generaties. Briefwisseling (1922-1940).
11713: Roland Holst, Adriaan - Handgeschreven brief aan Rein Blijstra.
6424: Roland Holst, A. - Roland Holst-nummer van De Gids.
52876: Roland Holst, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker.
15884: Roland Holst, A. - Voorbij de wegen.
51095: Roland Holst - Van der Schalk, Henriëtte - Verzonken grenzen.
19003: Roland Holst, A. - Briefwisseling met Richard en Henriëtte Roland Holst.
46731: Roland Holst e.a., Herniëtte - Wegens uitnemende verdiensten. Toespraken gehouden bij de erepromoties...
3644: Roland Holst, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
24831: Roland Holst, L.Th. Lehmann, Hendrik de Vries e.a., A. - Vertaald gedichten in Criterium, jg. 2, nr 5.
51667: Roland Holst-Van der Schalk, Henriëtte - Kinderen van dezen tijd. Leekenspel in drie bedrijven.
52656: Roland Holst, A. - Een winter aan zee.
44312: Roland Holst, A. - 'Hij was een man aan wonderen gewoon'. Een herinnering aan Herman Gorter.
5007: Roland Holst, Henriëtte - Heldensage.
31495: Roland Holst, A. - De afspraak.
19947: Roland Holst, A. - Onder koude wolken Gedichten.
15826: Roland Holst, A. - In memoriam Herman Gorter.
11459: Roland Holst, A. - Ik herinner mij.
51097: Roland Holst - Van der Schalk, Henriëtte - Het offer.
354: Roland Holst, A. - Onderhuids.
50694: Roland Holst, A. - Met losse teugel. Verspreide gedichten.
39783: Roland Holst, Henriëtte - Erasmus herdacht.
15880: Roland Holst, A. - Uit zelfbehoud.
39785: Roland Holst, Henriëtte - Het rijkere leven en andere literaire beschouwingen.
24783: Roland Holst, R.N. - Leermeester en leerling. De brieven van R.N. Roland Holst aan J.S. Sjollema.
13985: Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
8876: Roland Holst, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
13454: Rolin, Olivier - Suite in het Crystal.
37171: Rolin, Olivier - Vera Cruz.
19821: Rolin, Olivier - De leeuwenjager en Manet.
44793: Rolin, Olivier - Gesmoorde woorden.
33225: Rolin, Olivier - De weerman.
13455: Rolin, Olivier - De uitvinding van de wereld.
31112: Rombauts e.a. (ed.), E. - Ferguut.
10964: Romein-Verschoor, Annie - Omzien in verwondering.
37983: Romijn Meijer, Henk - Bang weer. Verhalen.
37986: Romijn Meijer, Henk - Mijn naam is Garrigue. De reconstructie van een moord, gepleegd in de loop van 1874 in de Dordogne.
37981: Romijn Meijer, Henk - Resten van jou en andere gedichten.
37982: Romijn Meijer, Henk - De prijs per vel. Verhalen.
38004: Romijn Meijer, Henk - De stalmeesters of Geheimhouding verzekerd.
27400: Romijn Meijer, Henk - De Amerikaantjes. Novelle.
19501: Romijn Meijer, Henk - Ode aan de veranderde situatie.
50417: Romijn Meijer, Henk - Hout.
46281: Romijn Meijer, Henk - Hout.
37976: Romijn Meijer, Henk - Bon voyage, Napoléon en andere dorpsverhalen.
21815: Romijn Meijer, Henk - Eindeloos onderweg en andere verhalen.
37980: Romijn Meijer, Henk - Amerikaantjes. Novelle.
51642: Romijn Meijer, Henk - Resten van jou en andere gedichten.
37969: Romijn Meijer, Henk - Misverstane huurders. Kritieken en essays.
37973: Romijn Meijer, Henk - Onder schoolkinderen. Verhalen.
22955: Romijn Meijer, Henk - De wereld een dansfeest?
7764: Romijn Meijer, Henk - Help will come to you!
39891: Ronsard, Pierre de - Sonnets pour Helene.
52069: Rood, Lydia - Griezelen met Lucebert.
35474: Roode, Alexis de - Geef mij een wonder. Gedichten.
49983: Roode, Alexis de - Een steen openvouwen. Gedichten.
25385: Rooduijn, Tom - Revelaties. Gerard Reve over zijn Werk & Leven.
52400: Roose, Alexander - De vrolijke wijsheid. Zoeken, denken en leven met Michel de Montaigne.
48047: Rooy, Jan de - Granaatappels.
47530: Rooy, Jan de - Bouillabaisse. Roman.
52365: Rorty, Richard - An Ethics for Today. Finding Common Ground between Philosophy and Religion.
48833: Ros e.a, Martin - De mooiste reeks autobiografieën. Privé-Domein 1966-1984.
28807: Ros, Martin - Maarten 't Hart.
16654: Rosenboom, Thomas - Zoete mond.
2832: Rosenboom, Thomas - Gewassen vlees.
19598: Rosenboom, Thomas - Hoog aan de wind. Verhalen.
41164: Rosenboom, Thomas - Denkend aan Holland.
37882: Rosenboom, Thomas - De rode loper.
11272: Rosenboom, Thomas - Vriend van verdienste.
5853: Rosenboom, Thomas - Drijfwerk.
52118: Rosenboom, Thomas - Personages in zaken. Ubbo Emmius-lezing 2019.
6894: Rosenboom, Thomas - De nieuwe man.
45554: Rosero, Evelio - 34 zeer korte verhalen en een vogelkat.
43049: Ross, Leo - Classics.
51786: Rossetti, Christina - Liefdessonnetten.
50349: Rost, Nico - Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid. Dagboek 1944-1945.
40892: Rostand, Edmond - Cyrano de Bergerac, Comédie Héroïque / Cyrano de Bergerac, Heldenkomedie.
51232: Rotenstreich, Mirjam - Over den titel dienen wij ons geen zorgen te maken. Het slot van De Avonden in het licht van Tolstoi.
12535: Rotgans, Lukas - Poëzy, van verscheide mengelstoffen; met konstplaaten versiert.
41803: Roth, Henry - Noem het slaap.
20597: Roth, Joseph - Radetzkymars.
40453: Roth, Joseph - Waarnemer van zijn tijd. Een keuze uit zijn journalistieke werk (1919-1939.
50221: Roth, Joseph - Juden auf Wanderschaft.
4345: Roth, Joseph - Der stumme Prophet.
47156: Roth, Joseph - Die Büste des Kaisers.
50032: Roth, Philip - Alleman.
34596: Roth, Philip - Nemesis.
36734: Rothenberg, Jerome - De heilige woorden van Tristan Tzara.
41312: Rothmann, Ralf - Sterren ver beneden.
34299: Rouaud, Jean - In de hemel zoals op aarde.
52477: Rouaud, Jean - Voor al uw geschenken.
11328: Rouquette, Max - Het nachtspook. Verhalen.
46432: Rovers, Eva - Boud. Het verzameld leven van Boudewijn Büch (1948-2002).
51478: Roy van Zuydewijn, H.J. De - Enclave. 74 kwatrijnen.
51492: Roy van Zuydewijn, H.J. De - Wat de zee verzwijgt.
9947: Rozanov, Vasili - Roem is een slang. Solitaria.
32655: Rozanov, Vasili - Solitaria.
17510: Rubens, Maria - "'t Is after all, forgiven". Twee two letters to het husband Jan Rubens, MDLXXI.
7420: Rubens, Maria - 't Is toch vergeven. Twee brieven uit het jaar MDLXXI.
45138: Rubinstein, Renate - Twee eendjes en wat brood.
45141: Rubinstein, Renate - Liefst verliefd.
51212: Rubinstein, Renate - Behalve ziek ook gezond. Notities over ziek-zijn.
37283: Ruebsamen, Helga - Op Scheveningen. Verhalen.
43003: Rühm, Gerhard - Het raam.
38027: Ruiter en Wilbert Smulders, Frans - Literatuur en moderniteit in Nederland 1840 - 1990.
17681: Rushdie, Salman - East, west.
46014: Russel, Bertrand - Vinyl - Bertrand Russel Speaks. An Interview with Woodrow Wyatt.
48642: Rutebeuf - Een keuze uit zijn poëzie.
38791: Ruys, K. - Kamikaze.
50112: Ruyslinck, Ward - De apokatastasis of het apocriefe boek van Galax Niksen.
51638: Ruyslinck, Ward - Verkenners.
49919: Rymenants, Koen - Westerlinck en Elsschot. Kroniek van een verwantschap.
39984: Rynck en Andries Welkenhuysen, Patrick De - De Oudheid in het Nederlands.Repertorium en bibliografische gids.
50968: Sá-Carneiro, Mário de - Poesias.
49449: Saba, Umberto - Serene wanhoop - gedichten.
6219: Sabbe, Maurits - 't Pastorken van Schaerdycke.
26812: Sachs, Maurice - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
22274: Sachs, Maurice - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
7569: Sachs, Maurice - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
50944: Sacks, Oliver - Gratitude.
52206: Safranski, Rüdiger - Das Böse, oder Das Drama der Freiheit.
52267: Safranski, Rüdiger - Tijd. Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden.
41497: Sagan, Françoise - Houdt U van Brahms.
16609: Sagan, Françoise - Dierbare herinneringen.
51251: Said, Edward W. - Musical Elaborations.
997: Saint-Exupéry, Antoine de - Oeuvres.
52161: Saki - De onrustkuur. Alle verhalen.
33444: Saki - Kwartelzaad & 37 andere verhalen.
9642: Salden, Helmut - Intermezzo.
9644: Salden, Helmut - De plasser.
51416: Sales, Joan - Ongewisse glorie.
51464: Salinger, J.D. - Negen verhalen.
51859: Salisbury, Martin - The Illustrated Dust Jacket 1920-1970.
20872: Sallustius - Sallustius prijst de levenskracht.
26114: Salman e.a., B.M. - Bzzlletin 147. F. Springer.
51410: Salmon & Scott Soames, Nathan - Propositions and Attitudes.
7570: Salomons, Annie - Herinneringen uit de oude tijd.
13179: Salomons, Annie - Annie Salomons vertelt over De goeie ouwe tijd. 45-toerenplaatje.
18113: Salomons, Annie - Herinneringen uit de oude tijd.
897: Salomons, Annie - Foto, met boek op schoot.
484: Salten, Felix - Bambi.
52635: Salter, James - Schemering. Verhalen.
50749: Saltykow, M.E. - De familie Golowljow.
14640: Saltykow, M.E. - De familie Golowljow.
46452: Salzmann, C.G. - Vertellingen, gesprekken en brieven voor kinderen.
34868: Samuel, Joseph - Call it a day. Een fantastische roman.
51323: Sand, George - Mauprat. De geschiedenis van een liefde.
10965: Sand/Alfred de Musset, George - Een moeilijke liefde. Brieven.
16412: Sand/Alfred de Musset, George - Een moeilijke liefde. Brieven.
52834: Sandel, Adam A. - Ruimte voor vooroordelen. Pleidooi voor betrokken denken.
30205: Sanders, Georgine - Millennium fortold / Het millennium voorspeld.
12609: Sanders, Stephan - Liefde is voor vrouwen.
50771: Sanders, Stephan - Buitenwacht. Essays & kronieken 1986-1995.
52420: Sanders, Ewoud - Boekengeluk, Vijftig hoogtepunten uit het Museum Meermanno / Book Happiness, fifty highlights...
50976: Sanyal, Mithu - Indentitti.
50445: Saramago, José - Hellebaarden.
7625: Sarraute, Nathalie - Kindertijd.
30760: Sartorius, Joachim - De tafel is leeg. Een keuze uit de gedichten.
41545: Sartre, Jean-Paul - Saint-Genet. Comédien et martyr.
41314: Sartre, Jean-Paul - De woorden.
49866: Sartre, Jean-Paul - Schemeroorlog.
36359: Sartre, Jean-Paul - Brieven aan Castor en aan enige anderen 1926-1939.
7571: Sartre, Jean-Paul - Schemeroorlog.
50788: Saslow (translation and annotation), James M. - The Poetry of Michelangelo.
41586: Sassen, Ferd. - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische verlichting in de Nederlanden.
46960: Sassoon, Siegfried - Memoires van een infanterieofficier.
8809: Sassoon, Siegfried - Memoires van een man die op vossen jaagde.
8810: Sassoon, Siegfried - Memoires van een infanterieofficier.
52363: Sauer, Hanno - Moraal. Goed en kwaad van prehistorie tot polarisatie.
20115: Scève, Maurice - Délie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen.
14949: Schaalma, Albert - Eenrum.
14953: Schaalma, Albert - Wat het inheeft.
7770: Schaalma, Albert - De expeditie.
52743: Schacht, Richard - Nietzsche.
3135: Schaepman, H.J.A.M. - Aya Sofia.
38493: Schaffer, Alfred - Definities en hallucinaties.
49306: Schaffer, Alfred - Geen hand voor ogen. Gedichten.
38963: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers XXI. Murmureersels in de muizenval, rancuneuze rimram 1968-1971.
47748: Schagen, J.C. van - Domburgs kriel.
47755: Schagen, J.C. van - J.C. van Schagen in woord en beeld.
4277: Schagen, J.C. van - Onderaardsch.
41450: Schagen, J.C. van - Ik doe niet meer mee.
42865: Schagen, J.C. van - Je moet het zwijgen.
42912: Schagen, J.C. van - Wat dit blijfsel overbleef.
49053: Schagen, J.C. van - In het spiegeltje van Sjoe.
47089: Schagen, J.C. van - Domburgse cahiers III.
47092: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers VIa. 44 reflexen.
45657: Schagen, J.C. van - Litanie.
46969: Schagen, J.C. van - Archief Van Schagen I - III.
49576: Schagen, J.C. van - Domburgse cahiers III.
38962: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers XVII. Domburgse fragmenten (autobiografisch).
47745: Schagen, J.C. van - Flarden van den wind. Omzwervingen in de beklemming.
12503: Schagen, J.C. van - Geografische gezingsvorming.
51896: Schagen, J.C. van - Domburgse cahiers II. Nieuwe miniaturen. 162 reflexen.
9605: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers XIIIa. Kom mee naar binnen.
9608: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers XIX.
10830: Schaik (vert.), Willem van - Van Heer Jooste.
7626: Schalekamp, Jean - Dr. Freud heeft hier gewoond. Een Parijse kroniek uit de jaren vijftig.
26617: Scheepmaker, Nico - Over alles.
46376: Scheepmaker, Jan Kal, Nico - Vinger in de hoed.
40860: Scheffler, Israel - Science and subjectivity.
40852: Scheffler, Israel - Beyond the Letter. A Philosophical Inquiry into Ambiguity, Vagueness and Metaphor.
39556: Schendeel, Arthur van - John Company. A novel of the Indies.
47761: Schendel, Arthur van - Herinneringen van een dommen jongen.
45971: Schendel, Arthur van - Een zwerver verliefd.
31292: Schendel, Arthur van - Grauwe vogels.
31315: Schendel, Arthur van - Een zwerver verliefd / Een zwerver verdwaald.
45025: Schendel, Arthur van - Eenzaamheid.
31291: Schendel, Arthur van - Een Hollands drama.
39988: Schenkeveld-van der Dussen & Willemien B. de Vries, Riet - Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier (1620-1695).
30582: Schenkeveld-van der Dussen, Maria A. - Hubert Korneliszoon Poot.
24279: Schenkeveld-van der Dussen (eindred.), M.A. - Nederlandse literatuur, een geschiedenis.
36418: Schermer, Pieter J. - Onirisch ironisch.
48641: Schierbeek, Bert - Vallen en opstaan. Gedichten.
47498: Schierbeek, Bert - Een grote dorst. Een kettingreactie.
35397: Schierbeek, Bert - Het kind der tienduizenden. Televisiespel.
52279: Schierbeek, Bert - Weerwerk. 't Platteland.
52277: Schierbeek, Bert - Een tik tegen de lucht.
31464: Schierbeek, Bert - Death Shadow.
5696: Schierbeek, Bert - Met het oog op de naald.
31245: Schierbeek, Bert - Death Shadow.
50164: Schierbeek, Bert - Een grote dorst. Een kettingreactie.
44670: Schierbeek, Bert - De andere namen.
34480: Schierbeek, Bert - In- en uitgang.
44743: Schierbeek & Lucebert, Bert - Zon komt op - schuift maan.
22921: Schierbeek, Bert - Een broek voor een oktopus.
3440: Schierbeek, Bert - Met het oog op de naald.
52276: Schierbeek, Bert - Het boek ik.
52370: Schierbeek, Bert - Een groot dood dier.
49757: Schiffer, Daniel Salvatore - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco.
32756: Schiller, Friedrich - Verhalen.
44176: Schiller, Friedrich - De Opstand der Nederlanden.
33246: Schimmel, H.J. - Verspreide gedichten.
9789: Schipper, Huug - Schrijverskwartet.
51405: Schippers / Wim Kok, K. - De komst van de jazz / Echt vrij.
48228: Schippers, K. - Nu je het zegt. Roman.
48260: Schippers, K. - Tot in de verste hoeken. Het grote kijkboek.
33692: Schippers, K. - Stil maar. Verhalen en beschouwingen.
42504: Schmidt, Arno - Enthymesis of H.I.J.H.
47692: Schmidt, Annie M.G. - De notaris die zo huilde.
4331: Schmidt, Annie M.G. - Het schaap Veronica.
42505: Schmidt, Arno - Uit het leven van een faun.
19518: Schmidt, Annie M.G. - Jippus et Jannica (Latijnse vertaling van Jip en Janneke).
13483: Schmidt, Annie M.G. - De A van Abeltje.
47684: Schmidt, Annie M.G. - Doorsnee in doorsnee.
49398: Schmidt, Maurits - Het Geheim van Naarden. Zwerftocht door een Matthäus-traditie.
38751: Schmidt, Annie M.G. - Die van die van u. Gedundrukt.
49411: Schmitt, Jean-Claude - Bijgeloof in de middeleeuwen.
52754: Schmitt, Carl - Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität.
50817: Schmitt, Dennis - Oortjeshekken.
14666: Schneider, Arthur - Das Alte Rom. Entwicklung seines Grundrisses und Geschichte seiner Bauten.
24370: Schnitzler, Arthur - Reidans - zedenkomedie in tien dialogen.
41384: Schnitzler, Arthur - In de Ban van het Noodlot.
48482: Schnitzler, Arthur - Vlucht in de duisternis.
28597: Schnitzler, Arthur - Verhalen.
27243: Schnitzler, Arthur - Else (Fraülein Else).
17398: Schnitzler, Arthur - Rondedans (Reigen).
47152: Schnitzler, Arthur - Reigen. Komödie in zehn Dialogen.
39335: Scholten, Harry - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
27803: Scholten, Patty - Horecagedichten.
37001: Scholten, Patty - Noem mij dier. Gedichten.
38195: Scholten, Patty - Traliedieren (bevat o.a. de bundels 'Het dagjesdier' en 'Ongekuste kikkers').
45378: Scholten, Patty - Jaarwisseling.
36998: Scholten, Patty - Looiedetten. Gedichten.
37002: Scholten, Patty - Het dagjesdier.
52823: Schönberger, Elmer - De wellustige tandarts & andere componisten.
21050: Schoolmeester, De - Gedichten.
44245: Schoolmeester, De - De Gedichten.
31492: Schoolmeester, De - De Gedichten.
33082: Schoolmeester, De - De schipbreuk en andere gedichten van den Schoolmeester.
44125: Schoolmeester, De - Gedichten.
50669: Schopenhauer, Arthur - De wereld deugt niet.
22096: Schopenhauer, Arthur - Er is geen vrouw die deugt.
20528: Schouten e.a., Rob - Ja, ik wil. Gedichten voor Willem Alexander en Maxima.
50473: Schouten, Rob - Au bord d'une source. Gedichten naar muziek.
7423: Schouten & Rogi Wieg (keuze), Rob - 100 beste gedichten van deze eeuw.
51565: Schreuders (red.), Piet E. - Furore 11.
52446: Schreuders, Piet - Furore 28. the Beatles.
52447: Schreuders, Piet - Furore 29.
32658: Schrijver en Lauran Toorians (inl. en vert.), Peter - De oudste Keltische poëzie. Een bloemlezing.
44241: Schröder, Louis - Hoog zomer.
38983: Schröder (inl.), Allard - Muziek en Poëzie Revisor 2009/4-5 (met beide cd's).
36965: Schröter, Klaus - Thomas Mann.
17567: Schuchart, Max - Hommage à François Villon.
48825: Schuddeboom (red.), Peter - Manifest. Literair tijdschrift. 5e jaargang nummer 3.
48824: Schuddeboom (red.), Peter - Manifest. Literair tijdschrift. 5e jaargang nummer 2.
48823: Schuddeboom (red.), Peter - Manifest. Literair tijdschrift. Nummer 10.
44817: Schuddeboom, Peter - Hoeden op de duisternis. Gedichten.
48826: Schuddeboom (red.), Peter - Manifest. Literair tijdschrift. 5e jaargang nummer 4.
47097: Schuller tot Peursum Meijer & W.R.H. Koops (eds.), J. - Petrus Camper 1722-1789, Onderzoekr van nature.
25309: Schuller tot Peursum, C.L. - Utrechtsche brieven I - XVIII (1839).
22500: Schulte Nordholt, J.W. - Waarom wil je dat ik zing?
23522: Schulz, Bruno - Verzameld werk.
39983: Schulz-Buschhaus, Ulrich - Madrigal. Zur Stilgeschichte der Italienischen Lyrik zwischen Renaissance und Barock.
23355: Schute & Mark van Leeuwen (red.), Ivar - Bobschrift 2012. Verhalen en artikelen.
52452: Schutte (ed.), Xandra - De dissidente leeslijst.
38509: Schuur, Koos - En de kookaburra lacht. Brieven van een emigrant.
15953: Schuur, Koos - Piëdestal voor een gastvrouw.
51398: Schuwirth, Wim - Orlando en andere attractieve mannen. Nader tot Louis Couperus. Met vijfentwintig verhalen.
45184: Schwartz, Delmore - Een orang-oetan en geen Hongaar!
21720: Schwitters, Kurt - Een verhaal.
39302: Schwitters, Kurt - Zjakko.
39303: Schwitters, Kurt - Bofkont Hans en andere sprookjes van Merz.
39304: Schwitters, Kurt - Auguste Bolte.
23996: Schwitters, Kurt - Den Herr von Doppelmoppel / Meneer van Dito Hubbel.
39265: Schwob, Marcel - Essay over mijn paraplu.
34439: Schwob e.a., Marcel - Raster 102: Levenslopen.
30549: Scott, Walter - Ivanhoe.
50359: Scott, Geoffrey - The portrait of Zélide.
37144: Scriverus, Petrus - Placaet nopende den ghenen die de Konst van Boek-drukken komen besien.
52395: Scuton, Roger - Moderne cultuur. Een gids voor kritische mensen.
37495: Sebastian, Mihail - Vrouwen.
27020: Secundus, Janus - De kunst van het zoenen. De 'Kussen' en andere liefdesgedichten.
50450: Sedakova, Olga - Chinese reis en andere gedichten.
34666: Seferis, Jorgos - Gedichten.
30455: Seféris, Jiórgeos - Gedichten.
37774: Segalen, Victor - Gustave Moreau, maître imagier de l'orphisme.
51811: Segalen, Victor - Brieven uit China.
18816: Segalen, Victor - Brieven uit China.
37772: Segalen, Victor - Les cliniciens ès lettres.
45405: Seifert, Jaroslav - En vaarwel!
52607: Semprun, Jorge - De grote reis. Memoir.
51518: Sen, Amartya - The Argumentative Indian. Writings on Indian History, Culture and Identity.
51248: Sen, Amartya - Identity and Violence. The Illusion of Destiny.
36173: Seneca, Suetonius, Tacitus - Rondom Claudius.
52412: Seneca - Letters from a Stoic. Epistula Morales ad Lucilium.
50014: Serre, Anne - Onze allerliefste schrijvende oude dame.
8488: Sert, Misia - Misia.
48586: Servadio, Gaia - Rossini.
51217: Seth, Vikram - Verwante stemmen.
50773: Seth, Vikram - De geschikte jongen.
4410: Severen (red.), Toon van - Bert Schierbeek 70.
40190: Sevriens, Harrie - Vaar wel. Tot dan.
47452: Shaftesbury - Chracteristics of Men, Manners and Opinions. Vol 1 and 2.
27105: Shakespeare, William - Sonnetten.
15162: Shakespeare, William - De sonnetten.
12282: Shakespeare, William - Wat u wilt.
35477: Shakespeare, William - Kimbelijn.
23586: Shakespeare, William - Naar het u lijkt.
50373: Shakespeare, William - De mooiste van Shakespeare.
13784: Shakespeare, William - Driekonigen, of: Zie zelf maar.
33062: Shakespeare, William - Sonnetten.
48757: Shakespeare, William - Sonnetten.
51006: Shakespeare, William - Othello.
52862: Shakespeare, William - Hamlet. First Quarto 1603.
52863: Shakespeare, William - Hamlet. Second Quarto 1605.
37529: Shakespeare, William - Sonnet XVIII.
48965: Shakespeare, William - Sonnetten.
21428: Shakespeare, William - De storm.
51983: Shakespeare, William - Sonnetten.
36581: Shakespeare, William - De sonnetten.
52454: Shakespeare, William - The Handy-Volume Shakspeare.
26649: Shakespeare, William - Richard II.
51610: Shakespeare, William - Sonnetten.
27702: Shakespeare, William - De werken van William Shakespeare.
35950: Shakespeare, William - Koning Lear.
51787: Shakespeare & Hafid Bouazza (vert.), William - Het temmen van een feeks.
9540: Shakespeare, William - The Quintessence of Dust.
50866: Shaogong, Han - Pa pa pa / Vrouw vrouw vrouw. Twee novellen.
486: Shapiro, Karl Jay - Person place and thing.
46013: Shaw, Bernard - 78 RPM-record. Spoken English and Broken English.
14790: Shê, Lao - De laatste trein.
51024: Shelley en Hanna Bervoets (nawoord), Mary - Mathilda.
39972: Shelley, Percy Bysshe - De familie Cenci. Een drama in vijf bedrijven.
554: Shute, Nevil - The Rainbow and the Rose.
553: Shute, Nevil - Trustee from the toolroom.
51157: Sibbel, Jan - Dwaaltocht door mijn leven. Gedichten.
30452: Sidoine-Audouy, Mireille - De ziel van het gebergte. Liefde en verzet in de Provence.
37304: Siebelink, Jan - Ruimzicht.
28231: Siebelink, J.G. - Terugkeer.
29648: Siebelink, Jan - 2 verhalen.
52507: Siebelink, Jan - Jas van belofte.
37619: Siebelink, Jan - Het gat in de heg. Fragmenten uit Knielen op een bed violen.
38792: Sierens, Arne - De soldaat-facteur en Rachel.
8435: Sierksma e.a., Fokke - Vestdijk-nummer Podium.
40626: Sietsma, Josha - Vliegende mieren.
25576: Sijes, B.A. - Inaugurele rede bij de acceptatie van de Cleveringaleerstoel.
45180: Sijtsma, Bernard - As en regen.
51726: Sijtsma, Bernard - Lieve Gerard. Brieven aan Gerard Reve 1965-1980.
19377: Sijtsma, Bernard - Lieve Gerard. Brieven aan Gerard Reve 1965-1980.
47994: Silesius, Angelus - Zwerver tussen hemel en aarde.
6272: Silone, Ignazio - Een handvol bramen.
48090: Simhoffer, Kees - Woorden van aarde.
51634: Simhoffer, Kees - De poppendokter, een novelle.
47685: Simic, Charles - Army.
31028: Simic, Charles - Een hond met vleugels. Gedichten.
48275: Simmel, George - Filosofie van het geld.
51219: Simon, Claude - Haar.
39465: Simons, Ida - Een dwaze maagd.
52003: Simons, Anton - Michail Bachtin. Filosofie van het groteste.
4007: Sinakowski, Andreas - Het wit in het oog van de tijger. Brieven aan Gerard Reve.
24674: Singeling, C.B.F. - Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800.
9814: Singer, Isaac Bashevis - Op zoek.
40211: Sips & Atte Jongstra, Roland - Stofomslag / Omslag van stof.
8691: Sitniakowsky, Ivan - Opdracht van W.F. Hermans.
49910: Situmorang, Sitor - Bloem op en rots. Gedichten.
6010: Six van Chandelier, J. - Gedichten.
10333: Sjklovski, Victor - Sentimentele reis.
51100: Sjögren, Lennart - De vogeljagers. Een gedicht.
45337: Slauerhoff, J. - Een bezoek aan Makallah.
22335: Slauerhoff, J. - Verzamelde werken, proza III, Het leven op aarde.
9090: Slauerhoff, J. - Larrios.
45654: Slauerhoff, J. - Verzamelde gedichten.
22338: Slauerhoff, J. - In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag.
23183: Slauerhoff, J. - Verzamelde gedichten.
4661: Slauerhoff, J. - Serenade. Gedichten.
21005: Slauerhoff, J. - Het leven op aarde.
51261: Slauerhoff, J. - Brieven aan Hans Feriz.
12055: Slauerhoff, J. - Slauerhoff, student auteur.
11178: Slauerhoff, J. - Afrikaansche elegie.
5671: Slauerhoff, J. - Een bezoek aan Makallah.
19774: Slauerhoff, J. - Drie gedichten en een mening.
19778: Slauerhoff, J. - Oost-Azie.
5608: Slauerhoff, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
6831: Slauerhoff, J. - Het leven op aarde.
52448: Slauerhoff, J. - De ochtendzon.
47677: Slauerhoff, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
12810: Slauerhoff, J. - Van een liefde die vriendschap bleef. Briefwisseling tussen J. Slauerhoff en Heleen Hille Ris Lambers.
43970: Slauerhoff, J. - Eldorado.
22370: Slauerhoff, J. - Soleares.
20051: Slauerhoff, J. - Verzameld proza.
14511: Slauerhoff, J. - Oost-Azie.
22386: Slauerhoff, J. - Verzamelde werken, proza II. Jan Pietersz. Coen, Het verboden rijk, Laatste verschijning van Camoës.
51735: Slauerhoff, J. - Verzamelde gedichten & Verzameld proza.
22367: Slauerhoff, J. - Soleares.
22381: Slauerhoff, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
22385: Slauerhoff, J. - Verzamelde werken, proza III, Het leven op aarde.
22361: Slauerhoff, J. - Schuim en as.
37202: Slauerhoff, J. - Soleares.
14719: Slauerhoff, J. - Verwonderd saam te zijn.
22334: Slauerhoff, J. - Verzamelde werken, proza IV, De opstand van Guadalajara.
22336: Slauerhoff, J. - Schuim en as.
43048: Slauerhoff, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
28451: Slauerhoff, J. - Verzamelde gedichten.
44023: Slauerhoff, J. - Soleares.
43792: Slauerhoff, J. - Verzamelde gedichten.
3580: Slauerhoff, J. - De opstand van Guadalajara.
22346: Slauerhoff, J. - De erfgenaam.
22359: Slauerhoff, J. - Schuim en as.
40682: Slauerhoff, J. - Ster.
41559: Slavici, Ioan - De geluksmolen.
50437: Slempkes, J.A. - De zinrijke avonturen van de vos Reinaerde.
16881: Slijper (redactie), Bart - Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem.
25289: Slijper, Bart - Van alle dingen los. Het leven van J.C. Bloem.
36925: Slinger, Arie - Woordtemperaturen. Gedichten van de koude grond.
49335: Slings (ed.), Hubert - Karel en Elegast. Text in context.
23391: Sloterdijk, Peter - Sferen. Band 2, Schuim, plurale sferologie.
33936: Smabers, Nicolette - Het plein bijzonder en gewoon.
4672: Smit, Wifred - Een harp op wielen.
17496: Smit, Wilfred - Pauvre et belle.
49156: Smit, Gabriël - Klein lied in de Kerstnacht.
48892: Smit, W.A.P. - Literatuur-historie bij een meilied van Hooft.
44720: Smit, Gabriël - Grensverkeer. Vertaalde gedichten.
51116: Smit, Wilfred - De sloper.
20941: Smit, Wilfred - De sleutel - varianten.
9542: Smit, Wilfred - Vijftien gedichten.
44721: Smit, Gabriël - Op mijn woord.
14961: Smit, Wilfred - Verzameld werk.
23749: Smith, Logan Pearsall - Unforgotten years.
50320: Smith, Logan Pearsall - Some trivia.
43468: Smits, De oude heer - Brieven en uitboezemingen.
48534: Smulders (red.), Wilbert - Verboden toegang. Essays over het werk van Willem Frederik Hermans.
4183: Smulders (red.), Wilbert - Verboden toegang. Essays over het werk van Willem Frederik Hermans, gevolgd door een vraaggesprek met de schrijver.
43241: Snijder, J.H. - Vijf stukken over Willem Brakman.
52286: Snijders, A.L. - Acht gedichten.
52049: Snijders, A.L. - Berichten aan een hoofdredacteur I - IV.
41407: Snijders, A.L. - Ik leef aan de rand van de wereld. Berichten aan een hoofdredacteur.
36309: Snijders, A.L. - Wapenbroeders. 131 zkv's.
21677: Snijders, A.L. - De incunabel.
48607: Snijders en Marieke van Delft, Paul - De couturedoos. Van Krimpen-vondsten voor Huis van het Boek.
23209: Snijders, A.L. - Wapenbroeders. 131 zkv's.
52282: Snijders / Joey Roukens, A.L. - Het verraad der klerken. Een visuele partituur.
29877: Snoek, Paul - Renaissance.
11897: Snoek, Paul - Ik rook een vredespijp. Gedichten 1956.
14148: Snoek, Kees - E. du Perron. Het leven van een smalle mens.
33879: Snoek, Kees - Wantij / Neap-Tide.
31160: Snoek, Paul - Aardrijkskunde. Antroposofische suite voor naïeve meisjes.
488: Snow, C.P. - In their wisdom.
51353: Snow, C.P. - De Masters.
51008: Sofokles - Antigone. Ontrijmd door J.A. Deelder.
14870: Sölle, Dorothee - Speel toch van Rosa, Anna en Rosa.
43581: Sonneveld, Wim - Frater Venantius. 45-toerenplaatje.
51352: Sonnino, Piera - Zo was het. Een Italiaanse familie in Auschwitz.
40822: Sontrop, Theo - Originele foto van Theo Sontrop met Boudewijn Büchs Links.
30162: Sontrop, Th.A. - Het alfabet.
40816: Sontrop, Theo - Vier foto's van Theo Sontrop met een witte duif op zijn hoofd en schouder.
40820: Sontrop, Theo - Originele foto van Theo Sontrop.
17559: Sontrop, Th. A. - Marmerkijker.
40813: Sontrop, Theo - Drie originele kleurenfoto's van Theo Sontrop op Vlieland.
36950: Sontrop, Th.A. - Het alfabet.
893: Sontrop, Theo - Foto van Sontrop en Joost Roelofsz, die Het alfabet signeren.
18967: Sophocles - Twee treurspelen. Aias en Vrouwen van Trachis.
52133: Sophocles - Oedipus the King.
11992: Sorokin, Pitirim - Bladen uit een dagboek. Rusland 1917-1922.
28167: Sötemann, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
48333: Sötemann, A.L. - Dichters die nog maar namen lijken.
15789: Sötemann, A.L. - Over de dichter J.C. Bloem.
10725: Sötemann, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
30291: Sötemann, A.L. - De structuur van Max Havelaar.
49150: Sötemann, A.L. - Verzen als leeftocht. Over Gerrit Kouwenaar.
15791: Sötemann, A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
15152: Sötemann, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
40907: Soudijn, Karel - Op reis.
16455: Soudijn, Karel - Het kruidenboek.
46984: Soupault, Philippe - Message de l'île déserte.
52408: Soupault, Philippe - Georgia en andere gedichten.
49295: Soupault, Philippe - De reis van Horace Pirouelle.
49949: Spaan, Henk - Maldini heeeft een zus. Gedichten.
9645: Spauwen, Arnold - Naar Maastricht in november.
52113: Speerstra, Hylke - De treastfûgel.
35673: Speliers, Hedwig - Dag Streuvels. 'Ik ken den weg alleen'.
35672: Speliers, Hedwig - Als een oude germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland.
44815: Speliers, Hedwig - Astronaut. Gedichten.
36079: Spencer, Stanley - Letters and writings.
44814: Spierdijk, Jan - Dorp. Gedichten.
27398: Spigt, P. - Op de bonnefooi. Notities van een lezer.
19137: Spigt, P. - Leo Polak 1880-1941.
35209: Spinoy, Erik - Fratsen. Gedichten.
51489: Spinoy, Erik - Susette. Gedichten.
40989: Spits, Frits - De Kerstezel.
50920: Springer, F. - Honeckers hazenjacht. Een codebericht.
5241: Springer, . - Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal.
17722: Springer, F. - Quadriga. Een eindspel.
5240: Springer, F. - Kandy. Een terugtocht.
8697: Springer, F. - Zaken overzee. Verhalen.
2878: Springer, F. - Bougainville.
41196: Springer, F. - Teheran, een zwanezang.
18795: Springer, F. - Tabee, New York.
28973: Springer, F. - Nooit vergeten.
44878: Springer, F. - De gladde paal van macht. Een politieke legende.
52368: Springer, F. - De gladde paal van macht. Een politieke legende.
44877: Springer, F. - Quissama. Een relaas.
39202: Springfield a.o., Niels - Frame, Journal of Literary studies. nr 31.2. Fact and Fiction.
11808: Sraaten, Peter van - Peter's Zeurkalender 15 jaar. Kartonnen reclamezuil.
34236: Stählin, Jakob von - Originalanekdoten von Peter dem Grossen.
23481: Stalpart van der Wiele, Jan Baprist - Gulde-jaer ons Heeren Iesu Christi.
34851: Stapert & Peter Yvon de Vries, Willem - Voorlopige voorstelling.
12083: Staring, A.C.W. - Gedichten. Complete uitgave.
46975: Staring, A.C.W. - Het duister toog de velden over. Bloemlezing uit zijn werk.
52820: Starink, Gertrude - De weg naar Egypte - en passage 1985-1993.
49652: Starkenburg, Ilse - De boom valt op mij. Gedichten.
52167: Starre, Evert van der - Vestdijk over Frankrijk.
34127: Starter, J.J. - Friesche Lusthof.
48140: Stassaert, Lucienne - Een Dichteres is ook maar een Poes.
33408: Stassijns en Ivo van Strijtem, Koen - Het mooiste van altijd - 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten.
49976: Stassijns & Ivo van Strijtem, Koen - Het laatste anker. 300 gedichten over dood en wat troost uit de hele wereld.
52804: Statius - Thebaid V-XII, Achilleid I-II (volume 2).
36440: Steegstra, Jos - Bericht uit Dartmoor.
49291: Steekstra (red.), N.F. - Constantijn Huygens 1596-1996. Lezingen van het tweede Groningse Huygens-symposium.
46266: Steen, Paul van der - Het Laantje van Eldering.
48238: Steen, Eric vd - 16 kwatrijnen uit 'Het leven in vakken'.
51276: Steenhuis, Peter Henk - Later word ik filosoof. Het denken van René Ten Bos.
51752: Steenvoorden, Ab - Ons zelf spiegelen. Etsen en teksten.
47110: Stegmüller, Wolfgang - Glauben, Wissen und Erkennen / Das Universalienproblem einst und jetzt.
52459: Steinbeck, John - Novels 1942-1952. The Moon is Down. Cannery Row. The Pearl. East of Eden.
52357: Steinbeck, John - Goede Donderdag.
52356: Steinbeck, John - De Verdoolde Bus.
50578: Steiner, Wendy - Scandal of Pleasure. Art in an Age of Fundamentalism.
43830: Steiner, George - Anno Domini. Drie oorlogsvertellingen.
47894: Steiner, Rudolf - Die Philosphie der Freiheit.
19526: Stelling, Jos - Foto van de film 'Mariken van Nieumeghen'.
27452: Stendhal - Italiaanse kronieken.
51590: Stendhal - Egotistische herinneringen.
28692: Stendhal - Voyages en Italie.
39844: Stendhal - Brieven.
15879: Stenfert Kroese, W.H. - De mythe van Roland Holst.
46358: Stern, Isaac - Mijn eerste 79 jaar.
21054: Sterne, Laurence - Brieven 1739-1768, waarin opgenomen Het dagboek aan Eliza.
45896: Sterne, Laurence - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
12968: Sterne, Laurence - Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy.
32216: Sterne, Laurence - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
43033: Sterre (samenst. en vertaling), Jan Pieter van der - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en de Hollanders.
16670: Sterre (samenst. en vertaling), Jan Pieter van der - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en de Hollanders.
23674: Stevens, Wallace - De mooiste van Wallace Stevens.
50793: Stevens, Wallace - Opus Posthumous. Poems, Plays,Prose.
50790: Stevens, Wallace - Selected poems.
50792: Stevens, Wallace - Collected Poems of Wallace Stevens.
43356: Stevens, Herman - Het sterke geslacht. Over vrouwen in onze literatuur.
50436: Stevenson, RobertLouis - Treasure Island.
48613: Stewart, Rory - De Schotse Marsen.
46038: Stiller, Louis - Terug naar het noorden.
45008: Stip, Kees - Ballade van de honderd vrijers.
41753: Stip, Kees - Van Aap tot Zevenslaper. Het alfabet opgeschud door Trijntje Fop.
13422: Stipriaan, René van - Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800).
48875: Storm, Reinder - Kaarten uit het kastje van Louis Putman. Uitgeleen Boeken jg 20, nr 1.
51652: Storm, Arie - Hémans duik. Roman.
21230: Stötzer, Gabriele - De grijze stroom.
30581: Stoute, René - Notities van de Messenwerper.
22588: Stoute, René - Werklust.
49413: Stoute, René - Kale tijd. Notities 1979-1986. Gedichten.
48794: Stouten, J. - Verlichting in de letteren.
43260: Stoutjesdijk, Ko J. - Drieluik (God - Liefde - Dood).
39676: Stramm, August - De mensheid / Wereldwee / De laatste / Wachten.
39680: Straten, Hans van - De omgevallen boekenkast.
23869: Straten, Hans van - Een laatste onderdak. Gedichten.
33252: Straten, Hans van - De omgevallen boekenkast.
14708: Straten, Hans van - Razernij der liefde. Ontuchtige poëzie in de Nederlanden, van Middeleeuwen tot Franse tijd.
37018: Straten, Hans van - De omgevallen boekenkast.
18218: Straten, Hans van - Hendrik Nicolaas Werkman, de drukker van het paradijs.
11725: Straten, Hans van - Handgeschreven kaartje aan een lezer.
15740: Straten, Hans van - Cola Debrot en de nachtelijke stemmen bij het Domplein.
2426: Straten, Hans van - Het mes tussen de ribben. Een verzameling moordenaarskritieken.
11722: Straten, Hans van - Getypte brief aan een lezer.
22832: Straten (samenst.), Hans van - De schrijflui. Hun zeden en gewoonten.
25994: Straten, Hans van - Vlagtwedder Grensbode 2.
9657: Straten, Hans van - Willink over Du Perron. Een interview.
45127: Straten, Hans van - Sal Meijer.
25783: Straten, Hans van - Vlagtwedder Grensbode 1.
7430: Straten, Hans van - Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
35309: Straten, Hans van - Stem uit het graf. Aforismen.
38905: Straten, Hans van - Teruggevonden gesprekken met Willem Frederik Hermans.
11723: Straten, Hans van - Getypte brief aan een lezer.
14757: Straten, Hans van - Multatuli, van blanke radja tot bedelman.
7915: Straten, Hans van - Postkoets naar de Uilenhorst. Een Drentse spookhistorie.
9067: Straten & Jan Praas (samenst.), Hans van - Multatuli onder vuur. Schimpscheuten en schampschoten op Eduard Douwes Dekker.
11251: Straub, M. - Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek.
7628: Strauss, Botho - Niemand anders.
51745: Strauss, Botho - Niemand anders.
7558: Strauss, Botho - Paren, passanten.
51616: Strawson, P.F. - Analysis and Metaphysics. An Introduction to Philosophy.
49610: Streekstra, N.F. - Afbeeldingsrelaties. Een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen.
10867: Streepjes (= Peter Verstegen), Igor - Alpenland. Menig vers tegen de wintersport.
48038: Strelka, Joseph - Kafka, Musil, Broch und die Entwicklung des modernen Romans.
52371: Streuvels, Stijn - Mijn rijwiel en Hoe men schrijver wordt.
50396: Strijtem, Ivo van - De volijke tijd.
7543: Strindberg, August - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel [1868-1872].
9806: Strindberg, August - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel [1849-1867].
29064: Strindberg, August - Het klooster.
51593: Strindberg, August - Huwelijksverhalen.
26975: Strindberg, August - Eenzaam.
45901: Strindberg, August - Het occulte dagboek.
31738: Strindberg, August - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel [1849-1872].
7559: Strindberg, August - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel [1849-1867].
40845: Stroll, Avrum - Twentieth Century Analytic Philosophy.
16120: Stroman, B. - Obbe Philipsz, oudste der doopers.
43039: Struik, Arjen - Aan de vrienden van vroeger.
2428: Stuiveling, Garmt - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
2430: Stuiveling, Garmt - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
30535: Stutterheim, C. - Aan het graf van Toet-Anch-Amon en andere gedichten.
40272: Stutvoet, Cor - Originele foto van Heere Heeresma en enkele andere auteurs.
24916: Stutvoet, Cor - Foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
24919: Stutvoet, Cor - Portretfoto van Ad den Besten.
29076: Stutvoet, Cor - Originele foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
29077: Stutvoet, Cor - Originele foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
21482: Stutvoet, Cor - Foto van een voorlezende Riekus Waskowsky.
24454: Stutvoet, Cor - Originele foto van een voorlezende Riekus Waskowsky.
50137: Stutvoet, Cor - Originele foto van Simon Vinkenoog.
50138: Stutvoet, Cor - Originele foto van Simon Vinkenoog.
50142: Stutvoet, Cor - Originele foto van Simon Vinkenoog.
50144: Stutvoet, Cor - Originele foto van Simon Vinkenoog.
50146: Stutvoet, Cor - Originele foto van Jacq. van Hattum.
50149: Stutvoet, Cor - Originele foto van Jacq. van Hattum.
50150: Stutvoet, Cor - Originele foto van Jacq. van Hattum.
50151: Stutvoet, Cor - Originele foto van Jacq. van Hattum.
40264: Stutvoet, Cor - Originele foto van Judith Herzberg op een podium.
21489: Stutvoet, Cor - Originele portretfoto Heere Heeresma.
26033: Stutvoet, Cor - Foto van Herman J. Claeys in gesprek met Eddy van Vliet.
27730: Stutvoet, Cor - Originele foto van Jacq. van Hattum en Kees Lekkerkerker.
29246: Styron, William - De bekentenissen van Nat Turner.
43085: Suetonius - Levens der Romeinse keizers.
33354: Suetonius - Caligula de maanzieke keizer.
48454: Sulloway, Frank J. - Freud. Biologist of the Mind. Beyond the Psychoanalytic Legend.
13620: Süskind, Patrick - Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar.
39478: Svetlikova, Runa - Deze zachte witte kamer. Gedichten.
51300: Svevo, Italo - Dagboek voor mijn verloofde.
22564: Svevo, Italo - Een leven.
52335: Svevo, Italo - Een leven.
40643: Swarth, Nick J. - !Mondo Manga! Gedichten.
15360: Swarth, Nick J. - !Mondo Manga! Gedichten.
44503: Swarth, Hélène - Sneeuwvlokken.
45067: Swarth, Nick J. - 1980. De plasserparadox.
47468: Swarth, Nick J. - Horror Vacui. Een docudrama in 14 staties.
44960: Sweeney, Matthew - Het ijshotel. Gedichten.
9045: Swift, Jonathan - Directions to servants.
8817: Swift, Jonathan - Een bescheiden voorstel om te voorkomen dat kinderen van arme mensen... Satirische geschriften.
34296: Swift, Jonathan - Directions to servants.
52493: Székely, Ladislao - Tropic Fever. The adventures of a Planter in Sumatra.
52183: Székely, L. - Van oerwoud tot plantage. Verhaal van een plantersleven.
52495: Székely-Lulofs, M.H. - De hongertocht.
26077: Szymborska, Wislawa - Onverplichte lectuur.
29623: Szymborska, Wislawa - Einde en begin. Gedichten 1957-1997.
45772: Szymborska, Wislawa - Einde en begin. Gedichten 1957-1997.
19110: Tacitus, Publius Cornelius - Historiën.
49814: Tacitus - Germania (Latijn en Duits).
51281: Tagore, Rabindranath - De leerschool van den papegaai.
38747: Tagore, Rabindranath - De mooiste van Tagore.
46807: Taine, H. - Les Philosophes Classiques du XIXe siècle en France.
46806: Taine, H. - La Fontaine et ses Fables.
49165: Tanizaki, Junichiro - Kruisende lijnen.
43648: Tas, Sal - Een critische periode.
20562: Tax (ed.), Rickey - Precies wat ik waardevol acht. Over een onvoltooide uitgave van de Kunera Pers.
14017: Tazieff, H. - Kraters in lichterlaaie.
52227: Teirlinck (inl.), Herman - Elckerlyc.
34094: Teirlinck, Herman - Griseldis. De vrouwenpeirle.
33166: Teirlinck, Herman - Mijnheer Serjanszoon, orator didacticus.
34164: Teister, Alain - Wonderbaarlijke waar gebeurde ontsnapping van de heer P.
31081: Teister, Alain - Wonderbaarlijke waar gebeurde ontsnapping van de heer P.
21706: Teister, Alain - Brief aan de eigenaar en andere verhalen.
40416: Teister, Alain - De kosmonaut was een bisschop.
38192: Teister, Alain - De huisgod spreekt.
42322: Tellegen, Toon - De optocht. Verslag van een ooggetuige. Gedicht.
41598: Tellegen, Toon - Beroemde scherven. Gedichten.
35101: Tellegen, Toon - Daar zijn woorden voor. Een keuze uit eigen werk.
11793: Tellegen, Marie-Anne - Belle de Zuylen et son époque.
45428: Tempelman, Jaap - Verschuivingen. Gedichten.
35937: Tengnagel, Mattheus Gansneb - Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn.
16489: Tennyson, Alfred - In memoriam.
18873: Tennyson, Alfred - Henoch Arden.
37490: Terborgh, F.C. - El gran canon.
14312: Terborgh, F.C. - Slauerhoff, Herinneringen en brieven en Het laatste afscheid.
22375: Terborgh, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
48662: Terlingen, Jeroen - 'Blijf gezond!' Het levensverhaal van Louis Hartlooper.
32634: Termorshuizen (red.), Gerard - Rondom Daum.
25051: Termorshuizen, Gerard - P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
48643: Termorshuizen, Gerard - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905.
33008: Tesselschade - Tesselschade - Jaarboek voor 1839.
31597: test - testboek.
51993: Thalberg, Irving - Perception, Emotion & Action.A Component Approach.
48190: Thelen, Albert Vigoleis - De zwarte heer Bazetub.
47775: Thelen, Albert Vigoleis - 'voor bobby s.' Gedicht voor Helmut Salden.
51147: Themerson, Stefan - St. Francis and the Wolf of Gubbio or Brother Francis' Lamb Chops. An Opera in 2 acts.
29666: Themerson, Stefan - Euclides was een ezel.
36123: Themerson, Stefan - Wooff Wooff or Who Killed Richard Wagner?
50397: Theunynck, Peter - Hoogliederen. Gedichten.
27782: Thiel, Arnoud van - Analytical dialectic and basic physics.
7585: Thijssen, Theo - Het grijze kind.
8599: Thijssen, Theo - De liefde van Kees de Jongen. Fragmenten uit de roman Kees de jongen.
52379: Thijssen, Theo - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
21190: Thijssen, Theo - Verzameld werk I - III.
21608: Thole, Karel - In memoriam Charles Nypels, meester-drukker.
43335: Thomas, Dylan - Collected poems 1934-1952.
31771: Thomas, Dylan - Als een jonge hond.
41181: Thomas, Dylan - Avonturen aan den lijve.
21799: Thomassen sr., Kees - Drie verhalen.
43523: Thomése, P.F. - Het zesde bedrijf. Roman.
46219: Thomese, P.F. - Deep South & Far West.
42208: Thomése, P.F. - Vladiwostok!
39345: Thomése, P.F. - J. Kessels: the novel.
30784: Thomese, P.F. - Schaduwkind.
33321: Thomése e.a., P.F. - Annabel.
14736: Thomése, P.F. - Zuidland. Verhalen.
41511: Thomése, P.F. - Ons eerste kind.
45188: Thomése, P.F. - Raadselachtig vanzelfsprekend.
26066: Thomese, P.F. - Schaduwkind.
39792: Thomése, P.F. - Izak.
6544: Thomése, P.F. - Zuidland.
52148: Thompson, Hunter S. - Angst en walging in Amerika.
29254: Thomson, J. - The Seasons.
40053: Thorpe, Michael - By the Niger and other poems.
46246: Thucydides - Syracuse weerstaat Athene - de boeken VI & VII.
43177: Thurber, James - Further Fables for Our Time.
26368: Thys, Walter - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
40066: Tichelman, G.L. - Chineesch cahier. Gedichten over oorlog en vrede, vrouwen en wijn.
34032: Tieges (samenst. en red.), Wouter Donath - Het raadsel B. Traven. Een inleiding tot persoon en werk.
49850: Tielrooy, Johannes - Een groot romanticus. Chateaubriand, zijn leven en zijn werken.
41319: Tienhoven, H.J. van - Verzamelde gedichten.
45739: Tierie-Hogerzeil, M. - Hoe meen het A B C begeerde en leerde.
40550: Til, Wim van - In G.
49391: Til, Wim van - Ouders.
35285: Tillema, Mieke - Altijd 's nachts. Gedichten.
49578: Tilmans, Karin - Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in de tijd van Erasmus.
52361: Timm, Uwe - Mijn broer bijvoorbeeld.
45372: Timmer, Charles B. - Beeld in de spiegel.
38069: Timmer, Charles B. - Rusland zwart op wit. tien essays over Russische schrijvers.
7560: Timmerman, Aegidius W. - Tim's herinneringen.
2445: Timmerman, Aeg. W. - Tim's herinneringen.
41870: Timmermans, Felix - Het keerseken in de lanteern.
27651: Timmermans, Felix - Ein Löffel Erinnerungen.
38011: Tjoettsjev, F.J. - Gedichten.
50268: Tocqueville, Alexis de - Herinneringen.
48155: Tocqueville, Alexis de - Over het pauperisme.
25058: Toergenjev, I.S. - Brieven.
20208: Toergenjev, I.S. - Herinneringen.
15712: Toergenjev, I.S. - Herinneringen.
7562: Toergenjev, I.S. - Herinneringen.
7561: Toergenjev, I.S. - Brieven.
33527: Toergenjew, I.S. - Verzamelde werken 4.
52775: Toergenjew, I.S. - Romans.
48696: Toergenjew, Iwan - Gedichten in proza.
37675: Tollens, H. - Gedichten.
32693: Tollens, H. - Nalezing. Onuitgegeven en verspreide gedichten.
23128: Toller, Ernst - Een jeugd in Duitsland. Memoires 1893-1924.
50501: Tolman, Ronald - Kunstmatige belichting.
20210: Tolstoj, Sofia - Dagboek.
52385: Tomasi di Lampedusa, Giuseppe - De sirene.
52150: Tongeren, Paul van - Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst.
47179: Toomey (ed.), Deirdre - Yeats and Women.
52301: Toonder, Marten - Onder het kollende meer Doo. Autobiografie 1945-1965.
5394: Toonder, Marten - De feunix.
52163: Toonder, Marten - Avonturen van Tom Poes 1-4.
15971: Toonder, Jan Gerhard - Heksenest.
8633: Toonder, Marten - Onder het kollende meer Doo. Autobiografie 1945-1965.
19178: Toonder, Marten - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie 1912-1939.
16015: Toonder, Marten - Zwartwit foto.
44367: Toorn, Willem van - Theole.
20866: Toorn, Willem van - Berry.
49740: Toorn, Willem van - Tegen de tijd. gedichten.
41692: Toorn, Willem van - Een dichteres van Malta.
34412: Toorn e.a., Willem van - Raster 98: Gulliver.
37614: Toorn, Willem van - Landleven.
45171: Toorn, Willem van - Het landleven.
45172: Toorn, Willem van - Gulliver en andere gedichten.
38567: Toorn, Willem van - De aards republiek. In memoriam H.H.
45177: Toorn, Willem van - Eiland. Gedichten.
7694: Toorn, Willem van - Een held.
23011: Töpffer, Rodolph - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen, met de oorspronkelijke tekeningen.
7796: Tormes, Lazarillo de - Het leven van Lazarillo de Tormes en over zijn wederwaardigheden en tegenslagen.
12364: Torres, Antônio - Meninos, eu conto.
48094: Tournier, Luc. - Doffe orewoed.
34112: Tournier, Michel - Gilles & Jeanne.
50659: Tournier, Michel - Gaspard, Melchior en Balthazar.
20476: Toussaint, A.L.G. - Het huis Honselaarsdijk in 1638. Historische novelle.
25675: Toussaint, A.L.G. - Een kroon voor Karle den Stouten.
44874: Toussaint, A.L.G. - Almagro. Een oorspronkelijk Verhaal.
19680: Tranströmer, Tomas - Het wilde plein. Gedichten 1948-1990.
47984: Traven, Ben - De katoenplukkers.
29600: Traven, Ben - De brug in het oerwoud.
39254: Treffers, Rick - Ik wou dat ik jouw leven had.
48200: Trefusis, Violet - Broderie Anglaise.
52253: Trevor, William - Het verhaal van Lucy Gault.
44676: Tricht, H.W. van - Over de Tagore-vertalingen van Frederik van Eeden.
46137: Triolet, Elsa - De vrouw in de bontjas.
51051: Trocchi, Alexander - Duivelse driften.
51052: Trocchi, Alexander - Helen. De onverkorte vertaling van Helen & Desire.
45065: Trollope, Anthony - Orley Farm.
36009: Trollope, Anthony - De torens van Barchester.
44571: Trolsky (= Jasper Mikkers), Tymen - Liederen van weemoed, wanhoop en waanzin gevolgd door Liefdes-, klaag- en politieke liederen.
37586: Trommelen, Edwin - Davaj! De Russen en hun wodka.
49777: Tromp, Siebold - Herinneringen van een Boekhandelaar.
12310: Tromp & Bert Verhoeff, Jan - De lange mars van Wim Kok.
49841: Troyat, Henri - Tsjechov - biografie.
52434: Troyes, Chrétien de - De Graal.
17490: Truijens, Aleid - De God van Hotz en de P.C. Hooft-prijs.
34165: Truijens, Aleid - Berichten uit de schrijvershemel.
50984: Trypanis, C.A. - The elegies of a glass Adonis.
47686: Tschechov, Anton - Rothschilds Geige.
46758: Tschichold, Jan - Leben und Werk des Typographen Jan Tschichold.
23822: Tschichold, Jan - Schriften 1925-1974.
52729: Tsjechov, Anton - De dertig beste verhalen (Perpetua).
22429: Tsjechow, Anton - Verzamelde werken 5. Verhalen 1880-1903.
51333: Tsjechow, Anton - Verzamelde werken 6 Toneel.
23568: Tsjechow, Anton - Verzamelde werken 4. Verhalen 1892-1895.
49963: Tsjechow, Anton - Wanjka en KastanjkaVerhalen over kinderen en dieren.
25346: Tsjechow, Anton - Verzamelde werken 1-5.
32032: Tsjechow, Anton - De echtgenoot en andere verhalen.
14111: Tsvetajeva, Marina - Negen brieven met een achtergehouden tiende en een ontvangen elfde.
14120: Tsvetajeva, Marina - Het uur van de ziel.
43342: Tucholsky, Kurt - Na und-? Eine neue Auswahl aus seinen Schriften und Gedichten.
24434: Tucholsky, Kurt - Plaatjesboek voor verliefden.
43333: Tucholsky, Kurt - Gedichte.
5355: Tucholsky, Kurt - Rheinsberg. Een liefdesverhaal.
50950: Tucholsky, Kurt - Der Hund als Untergebener. Bissiges über Hunde und ihre Halter.
51986: Tuil, Maks van - Werd de herfst maar zo mooi als jij.
51987: Tuil, Maks van - Echte inkt.
36811: Tuinman, Vrouwkje - Sanatorium. Gedichten.
29943: Tukker & Hans Laban, Kees - Landerijen en landschappen. Gedichten en grafiek.
42956: Turpijn, Jouke - Door het ik tijdperk.
20721: Twain, Mark - Het leven op de Mississippi.
51296: Tweedale, Martin M. - Abailard on Universals.
30532: Uijtdewilligen, M.P.G. - Kozakkendag.
25877: Uilenspiegel, Tijl - Van Uilenspiegels leven en daden en de wonderlijke avonturen die hij meemaakte.
41742: Uitdehaag, Antoine - Dak zonder huis.
8818: Umbral, Francisco - Sterfelijk en roze.
8819: Umbral, Francisco - Een wezen van verten.
48156: Ungar, Hermann - De klas.
45701: Updike, John - Eindpunt en andere gedichten.
43341: Updike, John - More Matter. Essays and Criticism.
49847: Urban (samenstelling), Peter - Tsjechov. Een fotobiografie.
47248: Uriot, Jan - Ontmoetingen.
41386: Utrechts Dichtersgilde, Het - Bel Esprit. Gedichten voor Belle van Zuylen.
22441: Utrechts Dichtersgilde, Het - Serenade voor Slauerhoff.
24412: Uyl, Bob den - Het landschap der levenden.
21764: Uyl, Bob den - Opkomst & Ondergang van de Zwarte Trui.
22729: Uyl, Bob den - De vliegende fiets. Een histories overzicht.
52520: Uyl, Bob den - Morgen als de zon schijnt. De keuze van Johan Goossens.
18814: Uyl, Bob den - Een zwervend bestaan.
10585: Uyl, Bob den - De vliegende fiets.
33744: Uyl, Bob den - De dwaalweg.
21221: Uyl, Bob den - Een uitzinnige liefde.
52640: Uyl, Bob den - Verhalen van de Grote Oorlog.
21652: Uyl, Bob den - Schrijvers worden misbruikt en andere aanklachten.
11521: Uyl, Bob den - Een zwervend bestaan.
47411: Uyl, Bob den - Het landschap der levenden.
47773: Uyl, Bob den - 'De vliegende fiets' in De fiets.
12606: Uyl, Bob den - Wat fietst daar?
7259: Uyl, Bob den - Het land is niet ondankbaar.
10634: Uyl, Bob den - Verhalen van de Grote Oorlog.
40411: Uyl, Bob den - Vreemde verschijnselen.
25079: Uyl, Bob den - Quatro primi.
7072: Uyl, Bob den - Een uitzinnige liefde.
45086: Uyldert, Maurits - De tuinen van liefde en dood.
52004: Uzanne en Albert Robida, Octave - Het einde van het boek.
39072: Vaandrager, Harry - Langs toendra's.
47895: Vaandrager, Harry - Wat telt is van niets gemaakt.
6277: Vaandrager, C.B. - Met andere ogen.
47528: Vaandrager, C.B. - Sampleton.
3175: Vaandrager, C.B. - Martin, waarom hebbe de giraffe.
47403: Vaandrager, C.B. - Zij het gehavend. stad-cyclus.
15380: Vaandrager, C.B. - In staat van oproer Rotturdamse Gedigte.
50548: Vaartjes, Gé - U hebt mij den weg gewezen. Brieven van Herman de Man aan Stijn Streuvels.
49798: Vaché, Jacques - Oorlogsbrieven / Lettres de Guerre.
26434: Vaculik, Ludvik - Guinese biggetjes.
34502: Vaessens, Thomas - De verstoorde lezer - Over de onbegrijpelijke poëzie van Lucebert.
36789: Vaessens, Thomas - Circus Dubio & Schroom. Met Martinus Nijhoff,, Paul van Ostaijen & de mentaliteit van het modernisme.
25391: Vaihinger, Hans - De filosofie van het alsof.
52794: Valéry, Paul - Oeuvres I . Poésies. Mélange. Variété.
42363: Valéry, Paul - Klaaglied van Psyche.
44852: Valéry, Paul - De crisis van de geest.
41311: Valéry, Paul - Meneer Teste.
45849: Valéry, Paul - Tien charmes.
19561: Valéry, Paul - Oeuvres I - II.
12407: Valk, M. v.d. - Studies in Euripides. Phoenissae and Andromache.
27317: Valkenier, Frank - Laatste kwartier.
45618: Valkhoff, Marius - Roemeense volksballaden.
19465: Vancrevel, Laurens - Speculatieven. Gedichten.
7433: Vancrevel, Laurens - Gezicht en verdwijning gevolgd door Het onneembare.
9548: Vancrevel, Laurens - Fatrasieën.
40173: Vandebril, Michaël - new romantics.
52300: Vandebril, Michaël - Het vertrek van Maeterlinck, 33 gedichten / L'exil de Maeterlinck, 33 poèmes.
39884: Vandenberghe, Philipp - Zes pagina's manuscript van 'Het water zal theater' (1990).
23494: Vandenbroucke, Johan - Jeroen Brouwers. Het verhaal van een oeuvre. Schrijversprentenboek 54.
35905: Vandevoorde, Hans - Spiegel van Achilleus. Karel van de Woestijne en de allegorie.
8821: Vaneigem (Jules-François Dupuis), Raoul - Het stuurse gezicht van het surrealisme.
42838: Vanhauwaert, Maud - Ik ben mogelijk.
52393: Vansina, Dirk - Pascal.
44075: Vanstiphout (vert.), Herman - Eduba. Lezen en schrijven in Sumer.
39564: Varangot, Victor - Wissels.
32685: Vararuci - De rosse buurt van Patna. De klucht 'Ubhayabhisarika'.
48477: Vargas Llosa, Mario - Geheime notities van don Rigoberto.
25310: Vargas Llosa, Mario - Gesprek in de kathedraal.
46145: Varin, René - Anthologie de l'érotisme (de Pierre Louys à J.-P. Sartre). Essai.
51191: Vasalis, M. - Parken en woestijnen.
52597: Vasalis, M. - Parken en woestijnen / De vogel Phoenix / Vergezichten en gezichten.
44311: Vasalis, M. - Kinderen. Fragment.
10591: Vasalis - Een pijn waarvoor geen naam bestaat.
47855: Vaslais e.a., M. - Bzzlletin 122. Bertus Aafjes.
38414: Vatsyayana - Kamasoetra.
16903: Vayenas, Nasos - Biografie en andere gedichten.
42882: Vaz de Caminha, Pêro - De ontdekking van Brazilië.
38990: Veen en B. van den Berg, T. van - Utrechts.
43568: Veen, Louis - Piet Mondriaan. Schilderen en schrijven in Laren en Blaricum.
36860: Veen en Nicoline van der Sijs, P.A.F. van - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden.

Next 1000 books from Antiquariaat Hinderickx & Winderickx[an error occurred while processing this directive]

5/9