Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6839: Reve, G.K. van het - 'Liefde Zonder Naam' in Soma 20/21.
6872: Reve, Gerard Kornelis van het - 'Tijdschriftbespreking: Cartons voor de letterkunde' in Tirade 31-32.
18395: Reve, Gerard - In gesprek. Interviews.
7849: Reve, Gerard - Zwart-wit foto van voorlezende Reve.
7850: Reve, Gerard - Zwart-wit foto van pratende Reve.
815: Reve, Gerard - Schoon Schip.
39614: Revel, Jean François - On Proust.
17023: Revius, Jacob - Het Hoghe Liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht.
48565: Rey, Georges - Contemporary Philosopy of Mind. A Contentiously Classical Approach.
37926: Reym (= E.B. de Bruyn), Karel E. van - Bain vapeur.
41430: Ridder & Gust van Roosbroek, André de - Mannen en vrouwen van beteekenis. Charles Baudelaire.
9527: Ridler, Anne - The phoenix answered.
50219: Riemen, Rob - Adel van de geest. Een vergeten ideaal.
42719: Riemsdijk (idee), W. van - Het Nederlands Literatuur Kwartet.
8806: Rietdijk-Helmer (samenst. en red.), Maria L.A. - Steeds minder leren. De tragedie van de onderwijshervormingen.
11816: Rietveld, Jan - De stokroos. Nagelaten gedichten.
13803: Rietveld, Jan - De stokroos.
6112: Rietveld, Gerrit - Nieuwe zakelijkheid in de Nederlandsche architectuur.
40502: Rijn, Jevgeni - Spiegelduister.
48734: Rilke, Rainer Maria - De dichter.
34948: Rilke, Rainer Maria - Sieben Nedersaksisch.
40462: Rilke, Rainer Maria - De sonnetten aan Orpheus.
33432: Rilke, Rainer Maria - Auguste Rodin.
5755: Rilke, Rainer Maria - Werke und Prosa aus dem Nachlass.
49431: Rilke, Rainer Maria - De elegieën van Duino.
36675: Rimbaud, Arthur - Vinyl - Poèmes dits par Michel Vitold.
41409: Rimbaud, Arthur - It dronkene skip / Het dronken schip.
25112: Rimbaud, Arthur - It dronkene skip / Het dronken schip.
24380: Rimbaud, Arthur - Gedichten.
50423: Rimbaud, Arthur - It dronkene skip / Le bateau ivre.
12005: Rimbaud, Arthur - Gedichten.
46146: Rimbaud, Arthur - La chasse spirituelle.
25347: Rimbaud, Arthur - Verzamelde prozagedichten.
27870: Rimbaud, Arthur - Verzamelde prozagedichten.
34120: Rinser, Louise - Ein Bündel weisser narzissen und andere Erzählungen.
49957: Ripellino, Angelo Maria - Magisch Praag.
37164: Ritsos, Yannis - Exile & Return. Selected Poems 1967-1974.
48340: Ritter Jr., P.H. - Momenten.
39655: Ritter, P.H. - Foto van P.H. Ritter die een lintje krijgt opgespeld t.g.v. zijn 65ste verjaardag.
17857: Ritter Jr., P.H. - De apologie van den misdadiger.
17858: Ritter Jr., P.H. - De apologie van den misdadiger.
15715: Rives Childs, J. - Casanova.
49779: Robbers S.J., Dr H. - Wijsbegeerte en openbaring.
8768: Robbers, Herman - Twee handgeschreven brieven.
11838: Robbins Landon, H.C. - Het Mozart compendium.
49258: Roberts, Julian - The Logic of Reflection. German Philosophy in the Twentieth Century.
47770: Robidé van der Aa, Mr. C.P.E. - Frederika Louisa Wilhelmina van Pruissen, eerste koningin der Nederlanden als een voorbeeld...
36239: Robinson, Tjalie - Piekerans van een straatslijper.
33042: Robinson, Lennox - Little Anthology of Modern Irish Verse.
48610: Rochefoucauld, La - Maximen. Bespiegelingen/Portretten.
3623: Rochefoucauld, M. de la - Réflexions ou sentences et maximes morales.
49155: Rochefoucauld, La - Querlques maximes.
10621: Rodenko, Paul - Verzamelde essays en kritieken 4. Verspreide kritieken.
41235: Rodenko, Paul - Over vrouwen en andere futiliteiten (of: Over mannen en andere enormiteiten). Aforismen.
12002: Rodenko, Paul - Orensnijder tulpensnijder. Verzamelde gedichten.
24339: Rodenko, Paul - De tarot, roos van steen.
10622: Rodenko, Paul - Verzamelde essays en kritieken 3. Literaire essays.
47181: Roeffaers, Hugo - Bij wijze van dichten. Essays over Eliot, Auden, Thomas, Plath en Larkin.
12095: Roelants, Maurice - Pygmalion.
43029: Roemer (samenst.), Astrid - Het vrolijke meisje. Verhalen van vrouwen die putten uit meer dan alleen de Nederlandse cultuur.
42985: Roemer, Astrid - Niets wat pijn doet.
42479: Roemer, Astrid - Nergens ergens.
42475: Roemer, Astrid - De orde van de dag.
48762: Roemer, Astrid H. - Zolang ik leef ben ik niet dood. Een autobiografisch proces.
42984: Roemer, Astrid H. - Was getekend.
915: Roemers Visscher, Anna - Gedichten.
50107: Roggeman e.a., Willem M. - Louis Paul Boon Genootschap. Jaarboek 3.
49563: Roggeman, Willy - De adem van de jazz.
47048: Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
15261: Roland Holst, A. - Omtrent de grens.
15913: Roland Holst, A. - Verzamelde werken.
47878: Roland Holst, A. - Verzamelde werken: I-II Verzameld proza, III-IV Verzamelde gedichten.
356: Roland Holst, A. - De wilde kim.
4920: Roland Holst, A. - Over den dichter Leopold.
39785: Roland Holst, Henriëtte - Het rijkere leven en andere literaire beschouwingen.
19003: Roland Holst, A. - Briefwisseling met Richard en Henriëtte Roland Holst.
39783: Roland Holst, Henriëtte - Erasmus herdacht.
37141: Roland Holst, A. - De wilde kim.
15881: Roland Holst, A. - Uitersten.
15174: Roland Holst & H. Marsman, A. - Tussen twee generaties. Briefwisseling (1922-1940).
11713: Roland Holst, Adriaan - Handgeschreven brief aan Rein Blijstra.
11554: Roland Holst, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
6424: Roland Holst, A. - Roland Holst-nummer van De Gids.
7545: Roland Holst, A. - Brieven.
49834: Roland Holst, Henriëtte - Romankunst als levensschool. Tolstoi, Balzac en Dickens.
12790: Roland Holst, A. - Roland Holst-nummer van Maatstaf.
43558: Roland Holst, A. - Sirenische kunst.
45330: Roland Holst, A. - De wilde kim.
43985: Roland Holst, A. - In gevaar.
15243: Roland Holst, A. - De dichter, de persoonlijkheid en het karakter.
3644: Roland Holst, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
13985: Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
43983: Roland Holst, A. - In den verleden tijd.
24831: Roland Holst, L.Th. Lehmann, Hendrik de Vries e.a., A. - Vertaald gedichten in Criterium, jg. 2, nr 5.
46731: Roland Holst e.a., Herniëtte - Wegens uitnemende verdiensten. Toespraken gehouden bij de erepromoties...
27018: Roland Holst, A. - Gedichten 1911-1976.
46826: Roland Holst e.a., Henriette - Tolstoïnummer van Bevrijding, Orgaan van den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten.
44312: Roland Holst, A. - 'Hij was een man aan wonderen gewoon'. Een herinnering aan Herman Gorter.
24783: Roland Holst, R.N. - Leermeester en leerling. De brieven van R.N. Roland Holst aan J.S. Sjollema.
47890: Roland Holst en Hendrik de Vries, A. - Beste wapenbroeder. Wederzijdse brieven 1924-1973.
46367: Roland Holst, A. - Tusschen vuur en maan. Twee verhalen met vijf houtsneden van Huub van der Weele.
35146: Roland Holst, A. - Winterdageraad.
5022: Roland Holst-Van der Schalk, Henriëtte - Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
15826: Roland Holst, A. - In memoriam Herman Gorter.
4847: Roland Holst, Adriaan - Par dela les chemins.
45963: Roland Holst, A. - Een winter aan zee.
39784: Roland Holst, Henriëtte - Wat het oosten mij schonk.
46305: Roland Holst, A. - Verzen.
48449: Roland Holst en Henk Sneevliet, Henriette - Waarom schrijf je nooit meer? Briefwisseling.
15880: Roland Holst, A. - Uit zelfbehoud.
8876: Roland Holst, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
13454: Rolin, Olivier - Suite in het Crystal.
19821: Rolin, Olivier - De leeuwenjager en Manet.
33225: Rolin, Olivier - De weerman.
37171: Rolin, Olivier - Vera Cruz.
13455: Rolin, Olivier - De uitvinding van de wereld.
44793: Rolin, Olivier - Gesmoorde woorden.
49141: Romein, Jan - De dood van Nikephoros Phokas.
10964: Romein-Verschoor, Annie - Omzien in verwondering.
21303: Romijn Meijer, Henk - Het kwartet.
37986: Romijn Meijer, Henk - Mijn naam is Garrigue. De reconstructie van een moord, gepleegd in de loop van 1874 in de Dordogne.
27400: Romijn Meijer, Henk - De Amerikaantjes. Novelle.
37982: Romijn Meijer, Henk - De prijs per vel. Verhalen.
37983: Romijn Meijer, Henk - Bang weer. Verhalen.
46281: Romijn Meijer, Henk - Hout.
50417: Romijn Meijer, Henk - Hout.
38004: Romijn Meijer, Henk - De stalmeesters of Geheimhouding verzekerd.
38003: Romijn Meijer, Henk - Help Will Come To You!
19501: Romijn Meijer, Henk - Ode aan de veranderde situatie.
37969: Romijn Meijer, Henk - Misverstane huurders. Kritieken en essays.
22955: Romijn Meijer, Henk - De wereld een dansfeest?
37980: Romijn Meijer, Henk - Amerikaantjes. Novelle.
37981: Romijn Meijer, Henk - Resten van jou en andere gedichten.
22311: Romijn Meijer, Henk - Kalenderverhalen.
37973: Romijn Meijer, Henk - Onder schoolkinderen. Verhalen.
37976: Romijn Meijer, Henk - Bon voyage, Napoléon en andere dorpsverhalen.
7764: Romijn Meijer, Henk - Help will come to you!
39891: Ronsard, Pierre de - Sonnets pour Helene.
43629: Roobjee, Pjeroo - Strelingen en Minnetucht.
49983: Roode, Alexis de - Een steen openvouwen. Gedichten.
25385: Rooduijn, Tom - Revelaties. Gerard Reve over zijn Werk & Leven.
48047: Rooy, Jan de - Granaatappels.
47530: Rooy, Jan de - Bouillabaisse. Roman.
28807: Ros, Martin - Maarten 't Hart.
18167: Ros & Emile Brugman, Martin - Privé-domein 1966-1984.
48833: Ros e.a, Martin - De mooiste reeks autobiografieën. Privé-Domein 1966-1984.
41709: Rosenboom, Thomas - Aanvallend spel. Vier lezingen over schrijven.
10197: Rosenboom, Thomas - De mensen thuis.
2832: Rosenboom, Thomas - Gewassen vlees.
19598: Rosenboom, Thomas - Hoog aan de wind. Verhalen.
5853: Rosenboom, Thomas - Drijfwerk.
41164: Rosenboom, Thomas - Denkend aan Holland.
11272: Rosenboom, Thomas - Vriend van verdienste.
16654: Rosenboom, Thomas - Zoete mond.
37882: Rosenboom, Thomas - De rode loper.
34482: Rosenboom, Thomas - De nieuwe man.
6894: Rosenboom, Thomas - De nieuwe man.
45554: Rosero, Evelio - 34 zeer korte verhalen en een vogelkat.
43049: Ross, Leo - Classics.
8808: Rossum, Cyriel van - En dan juist uitbreken.
50349: Rost, Nico - Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid. Dagboek 1944-1945.
40892: Rostand, Edmond - Cyrano de Bergerac, Comédie Héroïque / Cyrano de Bergerac, Heldenkomedie.
12535: Rotgans, Lukas - Poëzy, van verscheide mengelstoffen; met konstplaaten versiert.
41803: Roth, Henry - Noem het slaap.
50202: Roth, Joseph - Die Legende vom heiligen Trinker.
50221: Roth, Joseph - Juden auf Wanderschaft.
4345: Roth, Joseph - Der stumme Prophet.
50405: Roth, Joseph - Radetzkymars.
49701: Roth, Joseph - Heimweh nach Prag. Feuilletons Glossen Reportagen für das Prager Tagblatt.
34596: Roth, Philip - Nemesis.
50032: Roth, Philip - Alleman.
35119: Roth, Henry - Noem het slaap.
47156: Roth, Joseph - Die Büste des Kaisers.
39802: Roth, Joseph - Vlucht zonder einde.
36734: Rothenberg, Jerome - De heilige woorden van Tristan Tzara.
41312: Rothmann, Ralf - Sterren ver beneden.
25418: Rouaud, Jean - Illustere voorgangers.
34299: Rouaud, Jean - In de hemel zoals op aarde.
34505: Rouaud, Jean - Illustere voorgangers.
11328: Rouquette, Max - Het nachtspook. Verhalen.
49571: Rousseau, Jean-Jacques - Rousseau in zijn brieven.
50239: Rousseau, Jean-Jacques - Bekentenissen.
35740: Rousseeuw, Boris - Bibliografie van en over Tom Lanoye (1979-1986).
46432: Rovers, Eva - Boud. Het verzameld leven van Boudewijn Büch (1948-2002).
32655: Rozanov, Vasili - Solitaria.
49997: Rozewicz, Tadeusz - Selected Poems / Poezje Wybrane.
17510: Rubens, Maria - "'t Is after all, forgiven". Twee two letters to het husband Jan Rubens, MDLXXI.
7420: Rubens, Maria - 't Is toch vergeven. Twee brieven uit het jaar MDLXXI.
45135: Rubinstein, Renate - Naar de bliksem? ik niet.
45141: Rubinstein, Renate - Liefst verliefd.
45143: Rubinstein, Renate - Overgangscursus.
45696: Rubinstein, Renate - Nee heb je. Notities over ziek zijn.
45138: Rubinstein, Renate - Twee eendjes en wat brood.
43003: Rühm, Gerhard - Het raam.
17681: Rushdie, Salman - East, west.
46014: Russel, Bertrand - Vinyl - Bertrand Russel Speaks. An Interview with Woodrow Wyatt.
48642: Rutebeuf - Een keuze uit zijn poëzie.
39718: Ruting, Jos - Op de vuist met de engel. Pamfletten.
38791: Ruys, K. - Kamikaze.
50112: Ruyslinck, Ward - De apokatastasis of het apocriefe boek van Galax Niksen.
49919: Rymenants, Koen - Westerlinck en Elsschot. Kroniek van een verwantschap.
39984: Rynck en Andries Welkenhuysen, Patrick De - De Oudheid in het Nederlands.Repertorium en bibliografische gids.
49449: Saba, Umberto - Serene wanhoop - gedichten.
6219: Sabbe, Maurits - 't Pastorken van Schaerdycke.
26812: Sachs, Maurice - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
22274: Sachs, Maurice - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
7569: Sachs, Maurice - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
19011: Sade, D.A.F. de - De 120 dagen van Sodom of De school der losbandigheid.
36052: Safranski, Rüdiger - Schopenhauer und Die wilden Jahre der Philosophie.
50479: Safranski, Rüdiger - Nietzsche. Biographie seines Denkens.
32614: Safranski, Rüdiger - Schopenhauer und die wilden Jahre der Philosophie. Eine Biographie.
50204: Safranski, Rüdiger - Heidegger en zijn tijd.
16609: Sagan, Françoise - Dierbare herinneringen.
43739: Sagan, Françoise - Als een verre glimlach.
10512: Sagan, Françoise - Dierbare herinneringen.
41497: Sagan, Françoise - Houdt U van Brahms.
27216: Sagarra, Joseph Maria de - Privéleven.
42859: Said, Edward W. - Ontheemd. Een jeugd in het Midden-Oosten.
33444: Saki - Kwartelzaad & 37 andere verhalen.
9642: Salden, Helmut - Intermezzo.
9643: Salden, Helmut - Door duistre dalen - psalm 23.
9644: Salden, Helmut - De plasser.
50344: Salinger, J.D. - Drie vroege verhalen.
16407: Sallenave, Daniële - Gepasseerd station. Teloorgang van een utopie 1990-1991.
20872: Sallustius - Sallustius prijst de levenskracht.
26114: Salman e.a., B.M. - Bzzlletin 147. F. Springer.
38681: Salomons & Ina Boudier-Bakker, Annie - Stemmen van Schrijvers.
18113: Salomons, Annie - Herinneringen uit de oude tijd.
13179: Salomons, Annie - Annie Salomons vertelt over De goeie ouwe tijd. 45-toerenplaatje.
7570: Salomons, Annie - Herinneringen uit de oude tijd.
897: Salomons, Annie - Foto, met boek op schoot.
484: Salten, Felix - Bambi.
46452: Salzmann, C.G. - Vertellingen, gesprekken en brieven voor kinderen.
34868: Samuel, Joseph - Call it a day. Een fantastische roman.
10965: Sand/Alfred de Musset, George - Een moeilijke liefde. Brieven.
30205: Sanders, Georgine - Millennium fortold / Het millennium voorspeld.
12609: Sanders, Stephan - Liefde is voor vrouwen.
6261: Santen, Rob van - Herinnering.
47146: Santillana, Giorgio de - Reflections on men and ideas.
50445: Saramago, José - Hellebaarden.
30760: Sartorius, Joachim - De tafel is leeg. Een keuze uit de gedichten.
49854: Sartre, Jean-Paul - Brieven aan Castor en aan enige anderen 1926-1939 en 1940-1963.
41545: Sartre, Jean-Paul - Saint-Genet. Comédien et martyr.
50191: Sartre, J.-P. - De wegen der vrijheid.
41314: Sartre, Jean-Paul - De woorden.
49866: Sartre, Jean-Paul - Schemeroorlog.
7571: Sartre, Jean-Paul - Schemeroorlog.
36359: Sartre, Jean-Paul - Brieven aan Castor en aan enige anderen 1926-1939.
41586: Sassen, Ferd. - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische verlichting in de Nederlanden.
46960: Sassoon, Siegfried - Memoires van een infanterieofficier.
8809: Sassoon, Siegfried - Memoires van een man die op vossen jaagde.
8810: Sassoon, Siegfried - Memoires van een infanterieofficier.
20115: Scève, Maurice - Délie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen.
14949: Schaalma, Albert - Eenrum.
14953: Schaalma, Albert - Wat het inheeft.
7770: Schaalma, Albert - De expeditie.
45847: Schacht, Richard - Classical Modern Philosophers. Descartes to Kant.
3135: Schaepman, H.J.A.M. - Aya Sofia.
38493: Schaffer, Alfred - Definities en hallucinaties.
49304: Schaffer, Alfred - Dwaalgasten. Gedichten.
49306: Schaffer, Alfred - Geen hand voor ogen. Gedichten.
4277: Schagen, J.C. van - Onderaardsch.
42865: Schagen, J.C. van - Je moet het zwijgen.
47089: Schagen, J.C. van - Domburgse cahiers III.
42912: Schagen, J.C. van - Wat dit blijfsel overbleef.
47755: Schagen, J.C. van - J.C. van Schagen in woord en beeld.
2073: Schagen, J.C. van - Twee spelletjes met een hondefluitje. Domburgs Cahier XXII.
41450: Schagen, J.C. van - Ik doe niet meer mee.
46969: Schagen, J.C. van - Archief Van Schagen I - III.
47748: Schagen, J.C. van - Domburgs kriel.
20499: Schagen, J.C. van - Kantels van Mijnheer De Géronte, filosoof.
47092: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers VIa. 44 reflexen.
47745: Schagen, J.C. van - Flarden van den wind. Omzwervingen in de beklemming.
45657: Schagen, J.C. van - Litanie.
47753: Schagen, J.C. van - Kleine suite peppel. Schriftsels XV.
49576: Schagen, J.C. van - Domburgse cahiers III.
38963: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers XXI. Murmureersels in de muizenval, rancuneuze rimram 1968-1971.
49053: Schagen, J.C. van - In het spiegeltje van Sjoe.
12503: Schagen, J.C. van - Geografische gezingsvorming.
32036: Schagen, J.C. van - Dagboekblaadjes. Schriftsels XIII.
38962: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers XVII. Domburgse fragmenten (autobiografisch).
9605: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers XIIIa. Kom mee naar binnen.
9608: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers XIX.
6115: Schaik-Willing, Jeanne van - De zondaar en het meisje.
10830: Schaik (vert.), Willem van - Van Heer Jooste.
7626: Schalekamp, Jean - Dr. Freud heeft hier gewoond. Een Parijse kroniek uit de jaren vijftig.
26617: Scheepmaker, Nico - Over alles.
46376: Scheepmaker, Jan Kal, Nico - Vinger in de hoed.
40860: Scheffler, Israel - Science and subjectivity.
40852: Scheffler, Israel - Beyond the Letter. A Philosophical Inquiry into Ambiguity, Vagueness and Metaphor.
40192: Schelkens, Karim - enkel tegen enkel gedichten.
47506: Schelling, F.W.J. von - Werke.
39556: Schendeel, Arthur van - John Company. A novel of the Indies.
45025: Schendel, Arthur van - Eenzaamheid.
47761: Schendel, Arthur van - Herinneringen van een dommen jongen.
36903: Schendel, Arthur van - Zes vertellingen.
48227: Schendel, Arthur van - Verzameld werk.
31315: Schendel, Arthur van - Een zwerver verliefd / Een zwerver verdwaald.
45971: Schendel, Arthur van - Een zwerver verliefd.
31292: Schendel, Arthur van - Grauwe vogels.
25723: Schendel, Arthur van - Sparsa.
31291: Schendel, Arthur van - Een Hollands drama.
24279: Schenkeveld-van der Dussen (eindred.), M.A. - Nederlandse literatuur, een geschiedenis.
49293: Schenkeveld-van der Dussen, M.A. - Nederlandse literatuur in de tijd van Rembrandt.
42299: Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red.), Riet - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850.
39988: Schenkeveld-van der Dussen & Willemien B. de Vries, Riet - Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier (1620-1695).
30582: Schenkeveld-van der Dussen, Maria A. - Hubert Korneliszoon Poot.
36418: Schermer, Pieter J. - Onirisch ironisch.
31245: Schierbeek, Bert - Death Shadow.
48641: Schierbeek, Bert - Vallen en opstaan. Gedichten.
47498: Schierbeek, Bert - Een grote dorst. Een kettingreactie.
31464: Schierbeek, Bert - Death Shadow.
5696: Schierbeek, Bert - Met het oog op de naald.
50109: Schierbeek, Bert - "Inspraak".
44743: Schierbeek & Lucebert, Bert - Zon komt op - schuift maan.
50164: Schierbeek, Bert - Een grote dorst. Een kettingreactie.
44670: Schierbeek, Bert - De andere namen.
34480: Schierbeek, Bert - In- en uitgang.
17093: Schierbeek, Bert - Je geld of je leven.
35397: Schierbeek, Bert - Het kind der tienduizenden. Televisiespel.
7150: Schierbeek, Bert - Het boek ik.
49757: Schiffer, Daniel Salvatore - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco.
32756: Schiller, Friedrich - Verhalen.
33246: Schimmel, H.J. - Verspreide gedichten.
9789: Schipper, Huug - Schrijverskwartet.
48228: Schippers, K. - Nu je het zegt. Roman.
33690: Schippers, K. - Museo Sentimental. Verhalen en beschouwingen.
33692: Schippers, K. - Stil maar. Verhalen en beschouwingen.
48260: Schippers, K. - Tot in de verste hoeken. Het grote kijkboek.
50047: Schippers, K. - Een avond in Amsterdam. Tien gesprekken met Ben ten Holter.
32841: Schmelzer, Daphne - Toergenjev's liefde.
42505: Schmidt, Arno - Uit het leven van een faun.
47692: Schmidt, Annie M.G. - De notaris die zo huilde.
30129: Schmidt, Raymund - De drie kritieken in hun samenhang met het totale werk gepresenteerd met verbindende tekst.
47684: Schmidt, Annie M.G. - Doorsnee in doorsnee.
13483: Schmidt, Annie M.G. - De A van Abeltje.
42504: Schmidt, Arno - Enthymesis of H.I.J.H.
2898: Schmidt, Annie M.G. - De familie Doorsnee.
49145: Schmidt, Annie M.G. - Van schuitje varen tot van Schendel.
43737: Schmidt-Degener, F. - Rembrandt's tegenstrijdigheden.
49398: Schmidt, Maurits - Het Geheim van Naarden. Zwerftocht door een Matthäus-traditie.
4331: Schmidt, Annie M.G. - Het schaap Veronica.
49411: Schmitt, Jean-Claude - Bijgeloof in de middeleeuwen.
34641: Schmitz, Bart - Huize Nippon aan de Rijn. Philipp Franz von Siebold (1796-1866).
14666: Schneider, Arthur - Das Alte Rom. Entwicklung seines Grundrisses und Geschichte seiner Bauten.
4093: Schneyderberg, Eric J. - De incomplete werken van Willem Frederik Hermans.
49674: Schnitzler, Arthur - Beate en haar zoon. Novelle.
50482: Schnitzler, Arthur - Sterven. Novelle.
17398: Schnitzler, Arthur - Rondedans (Reigen).
28597: Schnitzler, Arthur - Verhalen.
24370: Schnitzler, Arthur - Reidans - zedenkomedie in tien dialogen.
27243: Schnitzler, Arthur - Else (Fraülein Else).
47152: Schnitzler, Arthur - Reigen. Komödie in zehn Dialogen.
49026: Schnitzler, Arthur - Carnaval (vertaling van Traumnovelle).
39335: Scholten, Harry - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
37001: Scholten, Patty - Noem mij dier. Gedichten.
27803: Scholten, Patty - Horecagedichten.
45378: Scholten, Patty - Jaarwisseling.
36998: Scholten, Patty - Looiedetten. Gedichten.
37002: Scholten, Patty - Het dagjesdier.
32764: Schönberg, Arnold - Harmonielehre.
41084: Schönberger, Elmer - Het gebroken oor. Over muziek.
21050: Schoolmeester, De - Gedichten.
44125: Schoolmeester, De - Gedichten.
44245: Schoolmeester, De - De Gedichten.
31492: Schoolmeester, De - De Gedichten.
33082: Schoolmeester, De - De schipbreuk en andere gedichten van den Schoolmeester.
32314: Schopenhauer, Arthur - De kunst van het beledigen.
28593: Schopenhauer, Arthur - De wereld deugt niet.
20528: Schouten e.a., Rob - Ja, ik wil. Gedichten voor Willem Alexander en Maxima.
46913: Schouten e.a., Rob - Bzzlletin 98. Jeroen Brouwers.
50473: Schouten, Rob - Au bord d'une source. Gedichten naar muziek.
7423: Schouten & Rogi Wieg (keuze), Rob - 100 beste gedichten van deze eeuw.
45735: Schouwenaars, Clem - Tulparosa.
49691: Schreuders (red.), P. - Poezenkrant 68.
32658: Schrijver en Lauran Toorians (inl. en vert.), Peter - De oudste Keltische poëzie. Een bloemlezing.
44241: Schröder, Louis - Hoog zomer.
38983: Schröder (inl.), Allard - Muziek en Poëzie Revisor 2009/4-5 (met beide cd's).
36965: Schröter, Klaus - Thomas Mann.
17567: Schuchart, Max - Hommage à François Villon.
48825: Schuddeboom (red.), Peter - Manifest. Literair tijdschrift. 5e jaargang nummer 3.
48826: Schuddeboom (red.), Peter - Manifest. Literair tijdschrift. 5e jaargang nummer 4.
48824: Schuddeboom (red.), Peter - Manifest. Literair tijdschrift. 5e jaargang nummer 2.
44817: Schuddeboom, Peter - Hoeden op de duisternis. Gedichten.
48822: Schuddeboom (red.), Peter - Manifest. Literair tijdschrift. Nummer 9.
48823: Schuddeboom (red.), Peter - Manifest. Literair tijdschrift. Nummer 10.
25309: Schuller tot Peursum, C.L. - Utrechtsche brieven I - XVIII (1839).
47097: Schuller tot Peursum Meijer & W.R.H. Koops (eds.), J. - Petrus Camper 1722-1789, Onderzoekr van nature.
13637: Schulte Nordholt, Jan Willem - De stille, droeve mensenmelodie/The still, sad music of humanity.
48370: Schulte Nordholt, J.W. - Contrafacten. Gedichten op reis en thuis.
48371: Schulte Nordholt, Jan Willem - Aan mijn tongval te horen.
22500: Schulte Nordholt, J.W. - Waarom wil je dat ik zing?
16976: Schulz, Bruno - Sanatorium Clepsydra.
39983: Schulz-Buschhaus, Ulrich - Madrigal. Zur Stilgeschichte der Italienischen Lyrik zwischen Renaissance und Barock.
28950: Schute & Mark van Leeuwen (red.), Ivar - Bobschrift 2015. Verhalen en artikelen.
23355: Schute & Mark van Leeuwen (red.), Ivar - Bobschrift 2012. Verhalen en artikelen.
38509: Schuur, Koos - En de kookaburra lacht. Brieven van een emigrant.
15953: Schuur, Koos - Piëdestal voor een gastvrouw.
45184: Schwartz, Delmore - Een orang-oetan en geen Hongaar!
31514: Schweitzer, Viktoria - Tsvetaeva. Marina Tsvetajeva, een biografie.
39302: Schwitters, Kurt - Zjakko.
39303: Schwitters, Kurt - Bofkont Hans en andere sprookjes van Merz.
39304: Schwitters, Kurt - Auguste Bolte.
23996: Schwitters, Kurt - Den Herr von Doppelmoppel / Meneer van Dito Hubbel.
21720: Schwitters, Kurt - Een verhaal.
26349: Schwitters, Kate Steinitz & Th. van Doesburg, Kurt - Die Scheuche. Märchen.
39265: Schwob, Marcel - Essay over mijn paraplu.
34439: Schwob e.a., Marcel - Raster 102: Levenslopen.
50043: Sciascia, Leonardo - De verdwijning van Majorana.
50042: Sciascia, Leonardo - De dag van de uil.
50359: Scott, Geoffrey - The portrait of Zélide.
37144: Scriverus, Petrus - Placaet nopende den ghenen die de Konst van Boek-drukken komen besien.
49927: Scruton, Roger - Schoonheid.
48481: Scruton, Roger - Over de mens.
50083: Sebald, W.G. - Over het land en het water. Een keuze uit de gedichten 1964-2001.
27020: Secundus, Janus - De kunst van het zoenen. De 'Kussen' en andere liefdesgedichten.
50450: Sedakova, Olga - Chinese reis en andere gedichten.
49014: Seethaler, Robert - The Field.
34666: Seferis, Jorgos - Gedichten.
48815: Seferis, George - A Poet's Journal. Days of 1945-1951.
30455: Seféris, Jiórgeos - Gedichten.
37774: Segalen, Victor - Gustave Moreau, maître imagier de l'orphisme.
37775: Segalen, Victor - Gauguin dans son dernier décor et autres textes de Tahiti.
18816: Segalen, Victor - Brieven uit China.
37772: Segalen, Victor - Les cliniciens ès lettres.
45405: Seifert, Jaroslav - En vaarwel!
46101: Seku (Richard Hooi), Yerba - Mis-eiland.
36173: Seneca, Suetonius, Tacitus - Rondom Claudius.
49064: Sennett, Richard - Authority.
34503: Sepers, Henry - Je zadelt een vlinder - gedichten.
50014: Serre, Anne - Onze allerliefste schrijvende oude dame.
8488: Sert, Misia - Misia.
48586: Servadio, Gaia - Rossini.
4410: Severen (red.), Toon van - Bert Schierbeek 70.
40190: Sevriens, Harrie - Vaar wel. Tot dan.
36480: Sewel, Willem - Volkomen woordenboek der Nederduitsche en Engelsche taalen. Deel 2.
47452: Shaftesbury - Chracteristics of Men, Manners and Opinions. Vol 1 and 2.
12282: Shakespeare, William - Wat u wilt.
37529: Shakespeare, William - Sonnet XVIII.
23586: Shakespeare, William - Naar het u lijkt.
50373: Shakespeare, William - De mooiste van Shakespeare.
13784: Shakespeare, William - Driekonigen, of: Zie zelf maar.
12277: Shakespeare, William - Pericles.
21428: Shakespeare, William - De storm.
48965: Shakespeare, William - Sonnetten.
26649: Shakespeare, William - Richard II.
44947: Shakespeare, William - Venus & Adonis.
27702: Shakespeare, William - De werken van William Shakespeare.
35950: Shakespeare, William - Koning Lear.
12278: Shakespeare, William - Richard III.
9540: Shakespeare, William - The Quintessence of Dust.
486: Shapiro, Karl Jay - Person place and thing.
46013: Shaw, Bernard - 78 RPM-record. Spoken English and Broken English.
48343: Shaw, Bernard - de volmaakte Wagneriaan. De Ring des Nibelungen toegelicht.
14790: Shê, Lao - De laatste trein.
39972: Shelley, Percy Bysshe - De familie Cenci. Een drama in vijf bedrijven.
43186: Shrayer, Maxim D. - The World of Nabokov's Stories.
554: Shute, Nevil - The Rainbow and the Rose.
553: Shute, Nevil - Trustee from the toolroom.
30452: Sidoine-Audouy, Mireille - De ziel van het gebergte. Liefde en verzet in de Provence.
28231: Siebelink, J.G. - Terugkeer.
29648: Siebelink, Jan - 2 verhalen.
37619: Siebelink, Jan - Het gat in de heg. Fragmenten uit Knielen op een bed violen.
47433: Siebelink, Jan - Daar gaat de zon nooit onder. Het domein van Jan Siebelink.
38792: Sierens, Arne - De soldaat-facteur en Rachel.
8435: Sierksma e.a., Fokke - Vestdijk-nummer Podium.
40626: Sietsma, Josha - Vliegende mieren.
25576: Sijes, B.A. - Inaugurele rede bij de acceptatie van de Cleveringaleerstoel.
45180: Sijtsma, Bernard - As en regen.
19377: Sijtsma, Bernard - Lieve Gerard. Brieven aan Gerard Reve 1965-1980.
47994: Silesius, Angelus - Zwerver tussen hemel en aarde.
6272: Silone, Ignazio - Een handvol bramen.
48090: Simhoffer, Kees - Woorden van aarde.
47685: Simic, Charles - Army.
31028: Simic, Charles - Een hond met vleugels. Gedichten.
48275: Simmel, George - Filosofie van het geld.
35444: Simons, Wim J. - Portret van François.
24674: Singeling, C.B.F. - Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800.
9814: Singer, Isaac Bashevis - Op zoek.
22095: Singer, Isaac Bashevis - Het hof van mijn vader. Herinneringen aan een joodse jeugd.
12983: Singer, Isaac Bashevis - Meer verhalen van het hof van mijn vader.
40211: Sips & Atte Jongstra, Roland - Stofomslag / Omslag van stof.
8691: Sitniakowsky, Ivan - Opdracht van W.F. Hermans.
49910: Situmorang, Sitor - Bloem op en rots. Gedichten.
6010: Six van Chandelier, J. - Gedichten.
41251: Slagveer, Jozef - De verpletterde droom. Een kort verhaal.
5671: Slauerhoff, J. - Een bezoek aan Makallah.
19774: Slauerhoff, J. - Drie gedichten en een mening.
40682: Slauerhoff, J. - Ster.
22338: Slauerhoff, J. - In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag.
22346: Slauerhoff, J. - De erfgenaam.
4227: Slauerhoff, J. - Brieven aan Hans Feriz.
22361: Slauerhoff, J. - Schuim en as.
23183: Slauerhoff, J. - Verzamelde gedichten.
9090: Slauerhoff, J. - Larrios.
22367: Slauerhoff, J. - Soleares.
44023: Slauerhoff, J. - Soleares.
21007: Slauerhoff, J. - De opstand van Guadalajara.
2982: Slauerhoff, J. - Verzameld proza.
12055: Slauerhoff, J. - Slauerhoff, student auteur.
19778: Slauerhoff, J. - Oost-Azie.
31776: Slauerhoff, Jan - Ik werd niet geboren om te sterven gelaten. Negen jeugdverzen.
43048: Slauerhoff, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
47677: Slauerhoff, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
43745: Slauerhoff, J. - Verzamelde gedichten.
5236: Slauerhoff, J. - Larrios.
22381: Slauerhoff, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
22385: Slauerhoff, J. - Verzamelde werken, proza III, Het leven op aarde.
22386: Slauerhoff, J. - Verzamelde werken, proza II. Jan Pietersz. Coen, Het verboden rijk, Laatste verschijning van Camoës.
44034: Slauerhoff, J. - Dagboek.
11151: Slauerhoff, J. - De opstand van Guadalajara.
36775: Slauerhoff, J. - Verzamelde gedichten.
14719: Slauerhoff, J. - Verwonderd saam te zijn.
22334: Slauerhoff, J. - Verzamelde werken, proza IV, De opstand van Guadalajara.
22335: Slauerhoff, J. - Verzamelde werken, proza III, Het leven op aarde.
45654: Slauerhoff, J. - Verzamelde gedichten.
12810: Slauerhoff, J. - Van een liefde die vriendschap bleef. Briefwisseling tussen J. Slauerhoff en Heleen Hille Ris Lambers.
39840: Slauerhoff, J. - In memoriam mijelf. Een keuze uit de gedichten.
43792: Slauerhoff, J. - Verzamelde gedichten.
45337: Slauerhoff, J. - Een bezoek aan Makallah.
28451: Slauerhoff, J. - Verzamelde gedichten.
43970: Slauerhoff, J. - Eldorado.
6831: Slauerhoff, J. - Het leven op aarde.
22359: Slauerhoff, J. - Schuim en as.
22366: Slauerhoff, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
11178: Slauerhoff, J. - Afrikaansche elegie.
8657: Slauerhoff, J. - Eldorado.
5793: Slaughter, Tom - New York View. Construction Work. Hats and Boats.
3470: Slaughter, Tom - New York view, Construction work, Hats and Boats.
41559: Slavici, Ioan - De geluksmolen.
50437: Slempkes, J.A. - De zinrijke avonturen van de vos Reinaerde.
18780: Slijper, Bart - Van alle dingen los. Het leven van J.C. Bloem.
50446: Slimani, Leïla - Een zachte hand.
36925: Slinger, Arie - Woordtemperaturen. Gedichten van de koude grond.
49335: Slings (ed.), Hubert - Karel en Elegast. Text in context.
4008: Slootweg en Paul Witteman, Dick - Hoei boei! Herinneringen aan De Avonden van Gerard Reve. De kleine reünie van Jaap, Joop & Viktor.
27406: Sloterdijk, Peter - De toverboom.
50030: Sloterdijk, Peter - Kritik der zynischen Vernunft I -II.
33936: Smabers, Nicolette - Het plein bijzonder en gewoon.
44720: Smit, Gabriël - Grensverkeer. Vertaalde gedichten.
4672: Smit, Wifred - Een harp op wielen.
48892: Smit, W.A.P. - Literatuur-historie bij een meilied van Hooft.
44721: Smit, Gabriël - Op mijn woord.
49156: Smit, Gabriël - Klein lied in de Kerstnacht.
17496: Smit, Wilfred - Pauvre et belle.
20941: Smit, Wilfred - De sleutel - varianten.
9542: Smit, Wilfred - Vijftien gedichten.
50320: Smith, Logan Pearsall - Some trivia.
23749: Smith, Logan Pearsall - Unforgotten years.
43468: Smits, De oude heer - Brieven en uitboezemingen.
4094: Smulders, W.H.M. - De literaire misleiding in De donkere kamer van Damokles.
47271: Smulders, W.H.M. - De literaire misleiding in De donkere kamer van Damokles.
48534: Smulders (red.), Wilbert - Verboden toegang. Essays over het werk van Willem Frederik Hermans.
39222: Snellen, Agatha - Ella in het Feeënrijk. Een sprookje.
43241: Snijder, J.H. - Vijf stukken over Willem Brakman.
23209: Snijders, A.L. - Wapenbroeders. 131 zkv's.
36309: Snijders, A.L. - Wapenbroeders. 131 zkv's.
46972: Snijders, A.L. - Tat Tvam Asi. 333 ZKV's.
11897: Snoek, Paul - Ik rook een vredespijp. Gedichten 1956.
31160: Snoek, Paul - Aardrijkskunde. Antroposofische suite voor naïeve meisjes.
29877: Snoek, Paul - Renaissance.
50231: Snoek, Kees - E. du Perron. Het leven van een smalle mens.
33879: Snoek, Kees - Wantij / Neap-Tide.
488: Snow, C.P. - In their wisdom.
34598: Snow, C.P. - Wandelgangen van de macht.
50372: Södergran, Edith - De mooiste van Södergran.
14870: Sölle, Dorothee - Speel toch van Rosa, Anna en Rosa.
44194: solzhenitsyn, Aleksander - Odin den Ivana Denisovicha (One Day in the Life Of Ivan Denisvich).
21826: Solzjenitsyn, Alexander - Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj.
43581: Sonneveld, Wim - Frater Venantius. 45-toerenplaatje.
40813: Sontrop, Theo - Drie originele kleurenfoto's van Theo Sontrop op Vlieland.
40820: Sontrop, Theo - Originele foto van Theo Sontrop.
40819: Sontrop, Theo - Originele foto van Theo Sontrop voor boekenkast.
40822: Sontrop, Theo - Originele foto van Theo Sontrop met Boudewijn Büchs Links.
39990: Sontrop, Theo - Ratsmodee.
17559: Sontrop, Th. A. - Marmerkijker.
40816: Sontrop, Theo - Vier foto's van Theo Sontrop met een witte duif op zijn hoofd en schouder.
893: Sontrop, Theo - Foto van Sontrop en Joost Roelofsz, die Het alfabet signeren.
18967: Sophocles - Twee treurspelen. Aias en Vrouwen van Trachis.
11992: Sorokin, Pitirim - Bladen uit een dagboek. Rusland 1917-1922.
28167: Sötemann, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
15791: Sötemann, A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
10725: Sötemann, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
15789: Sötemann, A.L. - Over de dichter J.C. Bloem.
49150: Sötemann, A.L. - Verzen als leeftocht. Over Gerrit Kouwenaar.
48333: Sötemann, A.L. - Dichters die nog maar namen lijken.
30291: Sötemann, A.L. - De structuur van Max Havelaar.
15152: Sötemann, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
40907: Soudijn, Karel - Op reis.
16455: Soudijn, Karel - Het kruidenboek.
46984: Soupault, Philippe - Message de l'île déserte.
49295: Soupault, Philippe - De reis van Horace Pirouelle.
2484: Souvarine, Boris - Stalin en het bolsjewisme.
49949: Spaan, Henk - Maldini heeeft een zus. Gedichten.
9645: Spauwen, Arnold - Naar Maastricht in november.
3929: Speliers, Hedwig - Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier.
35673: Speliers, Hedwig - Dag Streuvels. 'Ik ken den weg alleen'.
44815: Speliers, Hedwig - Astronaut. Gedichten.
35672: Speliers, Hedwig - Als een oude germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland.
36079: Spencer, Stanley - Letters and writings.
44814: Spierdijk, Jan - Dorp. Gedichten.
27398: Spigt, P. - Op de bonnefooi. Notities van een lezer.
19137: Spigt, P. - Leo Polak 1880-1941.
46916: Spinoza - Ethics.
50420: Spinoza - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663.
50011: Spinoza, Benedictus de - Ethica, op meetkundige wijze uiteengezet.
33891: Spinoza - Ethica.
40989: Spits, Frits - De Kerstezel.
11721: Spoor, Ronald - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
8544: Springer, F. - Bougainville.
5241: Springer, . - Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal.
5857: Springer, F. - Tabee, New York.
6601: Springer, F. - De gladde paal van macht. Een politieke legende.
17722: Springer, F. - Quadriga. Een eindspel.
5240: Springer, F. - Kandy. Een terugtocht.
44630: Springer, F. - Schimmen rond de Parula.
44877: Springer, F. - Quissama. Een relaas.
41196: Springer, F. - Teheran, een zwanezang.
48445: Springer, F. - De gladde paal van macht. Een politieke legende.
18805: Springer, F. - Bericht uit Hollandia.
28973: Springer, F. - Nooit vergeten.
44878: Springer, F. - De gladde paal van macht. Een politieke legende.
39202: Springfield a.o., Niels - Frame, Journal of Literary studies. nr 31.2. Fact and Fiction.
43163: Spruyt (red.), Bart Jan - Nederigheid is oneindig... Over T.S. Eliot.
11808: Sraaten, Peter van - Peter's Zeurkalender 15 jaar. Kartonnen reclamezuil.
47904: Stach, Reiner - Ist das Kafka? 99 Fundstücke.
34236: Stählin, Jakob von - Originalanekdoten von Peter dem Grossen.
23481: Stalpart van der Wiele, Jan Baprist - Gulde-jaer ons Heeren Iesu Christi.
37743: Stamm, Peter - Nacht is de dag.
34851: Stapert & Peter Yvon de Vries, Willem - Voorlopige voorstelling.
42464: Staring, A.C.W. - De duister toog de velden over. Bloemlezing uit zijn werk.
37351: Staring, A.C.W. - Verzamelde gedichten.
46975: Staring, A.C.W. - De duister toog de velden over. Bloemlezing uit zijn werk.
49652: Starkenburg, Ilse - De boom valt op mij. Gedichten.
49843: Starre, Evert van der - Camfort, de lachende mensenhater. Misantropie in de achttiende eeuw.
34127: Starter, J.J. - Friesche Lusthof.
48140: Stassaert, Lucienne - Een Dichteres is ook maar een Poes.
33408: Stassijns en Ivo van Strijtem, Koen - Het mooiste van altijd - 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten.
49976: Stassijns & Ivo van Strijtem, Koen - Het laatste anker. 300 gedichten over dood en wat troost uit de hele wereld.
13877: Stedelinck (samenstelling en mise-en-scene), Cor - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten...
36440: Steegstra, Jos - Bericht uit Dartmoor.
49291: Steekstra (red.), N.F. - Constantijn Huygens 1596-1996. Lezingen van het tweede Groningse Huygens-symposium.
46266: Steen, Paul van der - Het Laantje van Eldering.
48238: Steen, Eric vd - 16 kwatrijnen uit 'Het leven in vakken'.
18166: Steenbeek (samenstelling), Rosita - Liefdesdomein.
8814: Steenmeijer (red.), Maarten - Pop in literatuur.
47110: Stegmüller, Wolfgang - Glauben, Wissen und Erkennen / Das Universalienproblem einst und jetzt.
50179: Steiner, George - Grammatica van de schepping.
49068: Steiner, George - Lessons of the Masters.
43830: Steiner, George - Anno Domini. Drie oorlogsvertellingen.
47894: Steiner, Rudolf - Die Philosphie der Freiheit.
19526: Stelling, Jos - Foto van de film 'Mariken van Nieumeghen'.
27451: Stendhal - De abdis van castro.
27452: Stendhal - Italiaanse kronieken.
7521: Stendhal - Brieven.
15879: Stenfert Kroese, W.H. - De mythe van Roland Holst.
46358: Stern, Isaac - Mijn eerste 79 jaar.
21054: Sterne, Laurence - Brieven 1739-1768, waarin opgenomen Het dagboek aan Eliza.
36658: Sterne, Laurence - Brieven 1739-1768, waarin opgenomen Het dagboek aan Eliza.
45896: Sterne, Laurence - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
32216: Sterne, Laurence - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
43033: Sterre (samenst. en vertaling), Jan Pieter van der - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en de Hollanders.
16670: Sterre (samenst. en vertaling), Jan Pieter van der - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en de Hollanders.
23674: Stevens, Wallace - De mooiste van Wallace Stevens.
43356: Stevens, Herman - Het sterke geslacht. Over vrouwen in onze literatuur.
50436: Stevenson, RobertLouis - Treasure Island.
47175: Stevenson, Warren - Romanticism and the Androgynous Sublime.
35846: Stevin, Simon - Hetburgherlick leven. Vita Politica.
48613: Stewart, Rory - De Schotse Marsen.
46038: Stiller, Louis - Terug naar het noorden.
45008: Stip, Kees - Ballade van de honderd vrijers.
41740: Stip (Trijntje Fop), Kees - Een mooie melkkoe en andere beesten.
41753: Stip, Kees - Van Aap tot Zevenslaper. Het alfabet opgeschud door Trijntje Fop.
13422: Stipriaan, René van - Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800).
49763: Stitou, Mustafa - Mijn vormen & Mijn gedichten.
17765: Stone, I.F. - The trial of Socrates.
48875: Storm, Reinder - Kaarten uit het kastje van Louis Putman. Uitgeleen Boeken jg 20, nr 1.
50006: Storm, Arie - Schoonheidsdrift.
50005: Storm, Arie - De harp.
21230: Stötzer, Gabriele - De grijze stroom.
30581: Stoute, René - Notities van de Messenwerper.
22588: Stoute, René - Werklust.
49413: Stoute, René - Kale tijd. Notities 1979-1986. Gedichten.
48794: Stouten, J. - Verlichting in de letteren.
43260: Stoutjesdijk, Ko J. - Drieluik (God - Liefde - Dood).
39676: Stramm, August - De mensheid / Wereldwee / De laatste / Wachten.
14708: Straten, Hans van - Razernij der liefde. Ontuchtige poëzie in de Nederlanden, van Middeleeuwen tot Franse tijd.
33252: Straten, Hans van - De omgevallen boekenkast.
15740: Straten, Hans van - Cola Debrot en de nachtelijke stemmen bij het Domplein.
25994: Straten, Hans van - Vlagtwedder Grensbode 2.
45127: Straten, Hans van - Sal Meijer.
11725: Straten, Hans van - Handgeschreven kaartje aan een lezer.
11722: Straten, Hans van - Getypte brief aan een lezer.
23869: Straten, Hans van - Een laatste onderdak. Gedichten.
37018: Straten, Hans van - De omgevallen boekenkast.
35309: Straten, Hans van - Stem uit het graf. Aforismen.
39680: Straten, Hans van - De omgevallen boekenkast.
18218: Straten, Hans van - Hendrik Nicolaas Werkman, de drukker van het paradijs.
11723: Straten, Hans van - Getypte brief aan een lezer.
25783: Straten, Hans van - Vlagtwedder Grensbode 1.
7430: Straten, Hans van - Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
14757: Straten, Hans van - Multatuli, van blanke radja tot bedelman.
7915: Straten, Hans van - Postkoets naar de Uilenhorst. Een Drentse spookhistorie.
9067: Straten & Jan Praas (samenst.), Hans van - Multatuli onder vuur. Schimpscheuten en schampschoten op Eduard Douwes Dekker.
11251: Straub, M. - Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek.
49610: Streekstra, N.F. - Afbeeldingsrelaties. Een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen.
10867: Streepjes (= Peter Verstegen), Igor - Alpenland. Menig vers tegen de wintersport.
48038: Strelka, Joseph - Kafka, Musil, Broch und die Entwicklung des modernen Romans.
49829: Streurman, G.H. - Schiller en het idealisme.
46528: Streuvels, Stijn - Werken.
50396: Strijtem, Ivo van - De volijke tijd.
45213: Strindberg, August - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel [1868-1872].
41990: Strindberg, August - Inferno.
31738: Strindberg, August - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel [1849-1872].
45901: Strindberg, August - Het occulte dagboek.
18958: Strindberg, August - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel [1868-1872].
16413: Strindberg, August - Verslag van twee huwelijken. Brieven aan Siri von Essen en Herrie Bosse.
43711: Strindberg, August - Inferno.
7559: Strindberg, August - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel [1849-1867].
40845: Stroll, Avrum - Twentieth Century Analytic Philosophy.
16120: Stroman, B. - Obbe Philipsz, oudste der doopers.
43039: Struik, Arjen - Aan de vrienden van vroeger.
30038: Stuiveling e.a., Garmt - Multatuli.
2428: Stuiveling, Garmt - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
2430: Stuiveling, Garmt - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
30535: Stutterheim, C. - Aan het graf van Toet-Anch-Amon en andere gedichten.
24919: Stutvoet, Cor - Portretfoto van Ad den Besten.
29076: Stutvoet, Cor - Originele foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
29077: Stutvoet, Cor - Originele foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
21482: Stutvoet, Cor - Foto van een voorlezende Riekus Waskowsky.
50137: Stutvoet, Cor - Originele foto van Simon Vinkenoog.
26033: Stutvoet, Cor - Foto van Herman J. Claeys in gesprek met Eddy van Vliet.
50138: Stutvoet, Cor - Originele foto van Simon Vinkenoog.
50142: Stutvoet, Cor - Originele foto van Simon Vinkenoog.
50144: Stutvoet, Cor - Originele foto van Simon Vinkenoog.
50146: Stutvoet, Cor - Originele foto van Jacq. van Hattum.
50149: Stutvoet, Cor - Originele foto van Jacq. van Hattum.
50150: Stutvoet, Cor - Originele foto van Jacq. van Hattum.
50151: Stutvoet, Cor - Originele foto van Jacq. van Hattum.
24916: Stutvoet, Cor - Foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
40264: Stutvoet, Cor - Originele foto van Judith Herzberg op een podium.
40272: Stutvoet, Cor - Originele foto van Heere Heeresma en enkele andere auteurs.
27730: Stutvoet, Cor - Originele foto van Jacq. van Hattum en Kees Lekkerkerker.
21489: Stutvoet, Cor - Originele portretfoto Heere Heeresma.
24454: Stutvoet, Cor - Originele foto van een voorlezende Riekus Waskowsky.
49633: Styron, William - In de duisternis. Herinnering aan de waanzin.
29246: Styron, William - De bekentenissen van Nat Turner.
33354: Suetonius - Caligula de maanzieke keizer.
43085: Suetonius - Levens der Romeinse keizers.
48454: Sulloway, Frank J. - Freud. Biologist of the Mind. Beyond the Psychoanalytic Legend.
50024: Svendsen, Lars - Filosofie van de verveling.
39478: Svetlikova, Runa - Deze zachte witte kamer. Gedichten.
42720: Svevo, Italo - De moord in de via Belpoggio en andere verhalen.
26074: Svevo, Italo - Dagboek voor mijn verloofde.
48868: Svevo, Italo - Bekentenissen van Zeno.
49884: Svevo, Italo - Korte romaneske reis.
20667: Svevo, Italo - Bekentenissen van Zeno.
15360: Swarth, Nick J. - !Mondo Manga! Gedichten.
45067: Swarth, Nick J. - 1980. De plasserparadox.
40643: Swarth, Nick J. - !Mondo Manga! Gedichten.
44503: Swarth, Hélène - Sneeuwvlokken.
47468: Swarth, Nick J. - Horror Vacui. Een docudrama in 14 staties.
16509: Swarth, Hélène - Natuurpoëzie.
44960: Sweeney, Matthew - Het ijshotel. Gedichten.
50261: Swift, Jonathan - Satires and Other Personal Writings, Including Selections from The Journal to Stella.
47204: Swinnerton, Frank - Authors I Never Met.
13808: Székely-Lulofs, Madelon - Het schot.
45713: Szerb, Antal - Reis bij maanlicht.
29623: Szymborska, Wislawa - Einde en begin. Gedichten 1957-1997.
25110: Szymborska, Wislawa - Dubbele punt. Gedichten.
45772: Szymborska, Wislawa - Einde en begin. Gedichten 1957-1997.
50063: Tacitus - Histories I-II-III-IV-V (compleet) en Annals I-II-III-IV-V-VI-XI-XII.
21153: Tacitus - Kronieken.
19110: Tacitus, Publius Cornelius - Historiën.
15074: Tacitus - Jaarboeken.
16594: Tacitus - Claudius en Nero. Annalen XI-XVI.
49814: Tacitus - Germania (Latijn en Duits).
46806: Taine, H. - La Fontaine et ses Fables.
46807: Taine, H. - Les Philosophes Classiques du XIXe siècle en France.
18948: Tanizaki, Junichiro - Kinderjaren.
46824: Tanizaki, Junichiro - De brug der dromen. Een keuze uit het werk.
49165: Tanizaki, Junichiro - Kruisende lijnen.
49930: Tarasov-Rodionov, Aleksandr - Chocola.
43648: Tas, Sal - Een critische periode.
25387: Tatios, Achilleus - liefdesperikelen van Leukippe en Kleitofon.
46842: Taussig, Michael - Defacement. Public Secrecy and the Labor of the Negative.
33166: Teirlinck, Herman - Mijnheer Serjanszoon, orator didacticus.
34094: Teirlinck, Herman - Griseldis. De vrouwenpeirle.
38192: Teister, Alain - De huisgod spreekt.
31081: Teister, Alain - Wonderbaarlijke waar gebeurde ontsnapping van de heer P.
21706: Teister, Alain - Brief aan de eigenaar en andere verhalen.
43114: Teister, Alain - Verzamelde gedichten.
34164: Teister, Alain - Wonderbaarlijke waar gebeurde ontsnapping van de heer P.
28563: Teister & Toon Jansen, Alain - Carpe deum. Vijf gedichten & zes kleurenhoutsneden.
43665: Tellegen, Toon - Schrijver en lezer. Gedichten.
42322: Tellegen, Toon - De optocht. Verslag van een ooggetuige. Gedicht.
24708: Tellegen, Toon - De andere ridders. Gedichten.
50508: Tellegen, Toon - Als we vlammen waren. Gedichten.
49755: Tellegen, Toon - Glas tussen ons. Gedichten.
11793: Tellegen, Marie-Anne - Belle de Zuylen et son époque.
45428: Tempelman, Jaap - Verschuivingen. Gedichten.
35937: Tengnagel, Mattheus Gansneb - Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn.
18873: Tennyson, Alfred - Henoch Arden.
49808: Tentije, Hans - Om en nabij.
20335: Tepper, Nanne - Atonale schertsen.
48501: Tepper, Nanne - De vaders van de gedachte.
37490: Terborgh, F.C. - El gran canon.
22375: Terborgh, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
365: Terborgh, F.C. - Sierra Solana.
48662: Terlingen, Jeroen - 'Blijf gezond!' Het levensverhaal van Louis Hartlooper.
25051: Termorshuizen, Gerard - P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
48643: Termorshuizen, Gerard - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905.
33008: Tesselschade - Tesselschade - Jaarboek voor 1839.
31597: test - testboek.
47775: Thelen, Albert Vigoleis - 'voor bobby s.' Gedicht voor Helmut Salden.
40221: Thelen, Albert Vigoleis - Het eiland van het tweede gezicht.
29666: Themerson, Stefan - Euclides was een ezel.
50397: Theunynck, Peter - Hoogliederen. Gedichten.
27782: Thiel, Arnoud van - Analytical dialectic and basic physics.
8599: Thijssen, Theo - De liefde van Kees de Jongen. Fragmenten uit de roman Kees de jongen.
16071: Thijssen, Theo - Kees de jongen.
2537: Thijssen, Theo - Egeltje.
49920: Thijssen, Theo - Het grijze kind.
33165: Thijssen, Theo - Het taaie ongerief.
14710: Thijssen, Theo - De gelukkige klas.
21608: Thole, Karel - In memoriam Charles Nypels, meester-drukker.
43335: Thomas, Dylan - Collected poems 1934-1952.
6362: Thomas, Dylan - Quite early one morning and other memories.
41181: Thomas, Dylan - Avonturen aan den lijve.
50190: Thomas, Dylan - Onder het melkwoud.
41090: Thomas, Dylan - Als een jonge hond.
21799: Thomassen sr., Kees - Drie verhalen.
26066: Thomese, P.F. - Schaduwkind.
43523: Thomése, P.F. - Het zesde bedrijf. Roman.
46219: Thomese, P.F. - Deep South & Far West.
39345: Thomése, P.F. - J. Kessels: the novel.
30784: Thomese, P.F. - Schaduwkind.
34918: Thomése, P.F. - Verzameld nachtwerk.
41511: Thomése, P.F. - Ons eerste kind.
33321: Thomése e.a., P.F. - Annabel.
26586: Thomése (inl.), P.F. - Willem Frederik Hermans ter herinnering.
39792: Thomése, P.F. - Izak.
42208: Thomése, P.F. - Vladiwostok!
45188: Thomése, P.F. - Raadselachtig vanzelfsprekend.
29254: Thomson, J. - The Seasons.
40053: Thorpe, Michael - By the Niger and other poems.
46246: Thucydides - Syracuse weerstaat Athene - de boeken VI & VII.
43177: Thurber, James - Further Fables for Our Time.
26368: Thys, Walter - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
40066: Tichelman, G.L. - Chineesch cahier. Gedichten over oorlog en vrede, vrouwen en wijn.
43309: Tidholm, Thomas - Ik was een slechte hond.
34032: Tieges (samenst. en red.), Wouter Donath - Het raadsel B. Traven. Een inleiding tot persoon en werk.
49850: Tielrooy, Johannes - Een groot romanticus. Chateaubriand, zijn leven en zijn werken.
45739: Tierie-Hogerzeil, M. - Hoe meen het A B C begeerde en leerde.
40550: Til, Wim van - In G.
49391: Til, Wim van - Ouders.
35285: Tillema, Mieke - Altijd 's nachts. Gedichten.
49578: Tilmans, Karin - Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in de tijd van Erasmus.
38069: Timmer, Charles B. - Rusland zwart op wit. tien essays over Russische schrijvers.
45372: Timmer, Charles B. - Beeld in de spiegel.
33167: Timmer, Charles B. - Halverwege. Zeven moderne Rusen.
2445: Timmerman, Aeg. W. - Tim's herinneringen.
7560: Timmerman, Aegidius W. - Tim's herinneringen.
41870: Timmermans, Felix - Het keerseken in de lanteern.
27651: Timmermans, Felix - Ein Löffel Erinnerungen.
41869: Timmermans, Felix - De familie Hernat.
38011: Tjoettsjev, F.J. - Gedichten.
48155: Tocqueville, Alexis de - Over het pauperisme.
50268: Tocqueville, Alexis de - Herinneringen.
49725: Todorov, Tzvetan - De onvoltooide tuin. Het humanistisch denken in Frankrijk.
15712: Toergenjev, I.S. - Herinneringen.
7561: Toergenjev, I.S. - Brieven.
7562: Toergenjev, I.S. - Herinneringen.
50517: Toergenjev, Ivan - Vaders en zonen.
48696: Toergenjew, Iwan - Gedichten in proza.
37675: Tollens, H. - Gedichten.
32693: Tollens, H. - Nalezing. Onuitgegeven en verspreide gedichten.
30865: Tollens, Hendrik - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597.
23128: Toller, Ernst - Een jeugd in Duitsland. Memoires 1893-1924.
50501: Tolman, Ronald - Kunstmatige belichting.
20210: Tolstoj, Sofia - Dagboek.
14631: Tolstoj, L.N. - Verzamelde werken 1-8.
44520: Tomasi Di Lampedusa, Giuseppe - De tijgerkat.
47884: Tongeren, Gerd Schak en Herman Siemens, Paul van - Nietzsche Wörterbuch. Band 1: Abbreviatur - einfach.
47179: Toomey (ed.), Deirdre - Yeats and Women.
39387: Toonder, Marten - Overlijdenskaart.
49179: Toonder, Marten - Panda en de meestervlieger.
5394: Toonder, Marten - De feunix.
15971: Toonder, Jan Gerhard - Heksenest.
50189: Toonder, Marten - Autobiografie.
16015: Toonder, Marten - Zwartwit foto.
12644: Toonder, Marten - De schoonschijners.
30509: Tooren (vert.), J. van - Tank - Het lied van Japan.
50444: Tooren, J. van - Haiku - Een jonge maan.
20866: Toorn, Willem van - Berry.
31398: Toorn, Willem van - Emanuel Querido 1871-1943. Een leven met boeken.
49740: Toorn, Willem van - Tegen de tijd. gedichten.
39779: Toorn, Willem van - Omtrent Kapelaan en andere verhalen.
37614: Toorn, Willem van - Landleven.
45171: Toorn, Willem van - Het landleven.
45172: Toorn, Willem van - Gulliver en andere gedichten.
45177: Toorn, Willem van - Eiland. Gedichten.
44367: Toorn, Willem van - Theole.
41692: Toorn, Willem van - Een dichteres van Malta.
34412: Toorn e.a., Willem van - Raster 98: Gulliver.
16740: Toorn, Willem van - Gedichten 1960-1997.
38567: Toorn, Willem van - De aards republiek. In memoriam H.H.
7694: Toorn, Willem van - Een held.
23011: Töpffer, Rodolph - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen, met de oorspronkelijke tekeningen.
12364: Torres, Antônio - Meninos, eu conto.
48290: Tosches, Nick - Dino. Living High in the Dirty Business of Dreams (Dean Martin).
48094: Tournier, Luc. - Doffe orewoed.
38230: Tournier, Michel - Een vlaag van bezieling. Een autobiografie.
34112: Tournier, Michel - Gilles & Jeanne.
20476: Toussaint, A.L.G. - Het huis Honselaarsdijk in 1638. Historische novelle.
44874: Toussaint, A.L.G. - Almagro. Een oorspronkelijk Verhaal.
25675: Toussaint, A.L.G. - Een kroon voor Karle den Stouten.
34724: Toussaint, A.L.G. - Het huis Lauernesse.
47984: Traven, Ben - De katoenplukkers.
39254: Treffers, Rick - Ik wou dat ik jouw leven had.
48200: Trefusis, Violet - Broderie Anglaise.
25469: Trimp, J.C. - Jodocus van Lodensteyn - predikant en dichter.
46137: Triolet, Elsa - De vrouw in de bontjas.
45065: Trollope, Anthony - Orley Farm.
22771: Trollope, Anthony - Een autobiografie.
36009: Trollope, Anthony - De torens van Barchester.
44571: Trolsky (= Jasper Mikkers), Tymen - Liederen van weemoed, wanhoop en waanzin gevolgd door Liefdes-, klaag- en politieke liederen.
37586: Trommelen, Edwin - Davaj! De Russen en hun wodka.
12310: Tromp & Bert Verhoeff, Jan - De lange mars van Wim Kok.
36968: Troyat, Henri - Toergenjev - biografie.
49841: Troyat, Henri - Tsjechov - biografie.
34165: Truijens, Aleid - Berichten uit de schrijvershemel.
47686: Tschechov, Anton - Rothschilds Geige.
46758: Tschichold, Jan - Leben und Werk des Typographen Jan Tschichold.
23822: Tschichold, Jan - Schriften 1925-1974.
48785: Tsjechov / Maxim Gorki, Anton - Brieven.
49521: Tsjechov, Anton - Een vervelende geschiedenis.
20209: Tsjechov, Michail - Rondom Tsjechov.
21717: Tsjechow, Anton - Duel.
30349: Tsjechow, Anton - De meeuw / Drie zusters.
44631: Tsjechow, Anton - Verzamelde werken 1-7.
23573: Tsjechow, Anton - De echtgenoot en andere verhalen.
49963: Tsjechow, Anton - Wanjka en KastanjkaVerhalen over kinderen en dieren.
32032: Tsjechow, Anton - De echtgenoot en andere verhalen.
25346: Tsjechow, Anton - Verzamelde werken 1-5.
14111: Tsvetajeva, Marina - Negen brieven met een achtergehouden tiende en een ontvangen elfde.
17195: Tsvetajeva, Marina - Herinneringen en portretten.
14120: Tsvetajeva, Marina - Het uur van de ziel.
5356: Tucholsky, Kurt - Rheinsberg. Een plaatjesboek voor verliefden.
43333: Tucholsky, Kurt - Gedichte.
43342: Tucholsky, Kurt - Na und-? Eine neue Auswahl aus seinen Schriften und Gedichten.
29943: Tukker & Hans Laban, Kees - Landerijen en landschappen. Gedichten en grafiek.
42956: Turpijn, Jouke - Door het ik tijdperk.
46247: Twain, Mark - De Hongersloep.
49462: Tyssot de Patot, Simon - Reizen en avonturen van Jacques Massé (ca. 1724).
30532: Uijtdewilligen, M.P.G. - Kozakkendag.
25877: Uilenspiegel, Tijl - Van Uilenspiegels leven en daden en de wonderlijke avonturen die hij meemaakte.
41742: Uitdehaag, Antoine - Dak zonder huis.
8818: Umbral, Francisco - Sterfelijk en roze.
8819: Umbral, Francisco - Een wezen van verten.
48156: Ungar, Hermann - De klas.
45701: Updike, John - Eindpunt en andere gedichten.
43341: Updike, John - More Matter. Essays and Criticism.
49162: Uphoff, Manon - Falling is Like Flying (Engelse vertaling van Vallen is als vliegen).
47539: Uphoff, Manon - De vanger.
49847: Urban (samenstelling), Peter - Tsjechov. Een fotobiografie.
47248: Uriot, Jan - Ontmoetingen.
41386: Utrechts Dichtersgilde, Het - Bel Esprit. Gedichten voor Belle van Zuylen.
22441: Utrechts Dichtersgilde, Het - Serenade voor Slauerhoff.
47773: Uyl, Bob den - 'De vliegende fiets' in De fiets.
10585: Uyl, Bob den - De vliegende fiets.
2585: Uyl, Bob den - Vogels kijken.
18814: Uyl, Bob den - Een zwervend bestaan.
13921: Uyl, Bob den - Vreemde verschijnselen.
21221: Uyl, Bob den - Een uitzinnige liefde.
7259: Uyl, Bob den - Het land is niet ondankbaar.
47411: Uyl, Bob den - Het landschap der levenden.
21763: Uyl, Bob den - Quatro primi.
22729: Uyl, Bob den - De vliegende fiets. Een histories overzicht.
21245: Uyl, Bob den - Met een voet in het graf.
21652: Uyl, Bob den - Schrijvers worden misbruikt en andere aanklachten.
10634: Uyl, Bob den - Verhalen van de Grote Oorlog.
25260: Uyl, Bob den - Zes stijlvolle maar mislukte limericks.
21216: Uyl, Bob den - De dwaalweg.
7072: Uyl, Bob den - Een uitzinnige liefde.
45086: Uyldert, Maurits - De tuinen van liefde en dood.
39072: Vaandrager, Harry - Langs toendra's.
47403: Vaandrager, C.B. - Zij het gehavend. stad-cyclus.
47895: Vaandrager, Harry - Wat telt is van niets gemaakt.
3175: Vaandrager, C.B. - Martin, waarom hebbe de giraffe.
47528: Vaandrager, C.B. - Sampleton.
6277: Vaandrager, C.B. - Met andere ogen.
15380: Vaandrager, C.B. - In staat van oproer Rotturdamse Gedigte.
49798: Vaché, Jacques - Oorlogsbrieven / Lettres de Guerre.
26434: Vaculik, Ludvik - Guinese biggetjes.
36789: Vaessens, Thomas - Circus Dubio & Schroom. Met Martinus Nijhoff,, Paul van Ostaijen & de mentaliteit van het modernisme.
25391: Vaihinger, Hans - De filosofie van het alsof.
48309: Valéry, Paul - Cahiers I et II.
19561: Valéry, Paul - Oeuvres I - II.
12407: Valk, M. v.d. - Studies in Euripides. Phoenissae and Andromache.

Next 1000 books from Antiquariaat Hinderickx & Winderickx[an error occurred while processing this directive]

4/1