Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
51764: Veen, Louis - Mondriaan, schilder met een boodschap.
39057: Veen, Louis - Piet Mondriaan. Schrijven over kunst. Inleiding tot het geschreven werk van Piet Mondriaan.
48850: Veen, Louis - Mondriaan in woord en beeld.
37880: Veen, Adriaan van der - Het wilde feest.
46521: Veen, Adriaan van der - In liefdesnaam.
51099: Veenbaas, Jabik - Darwinistische weemoed.
49105: Veer, Gerrit de - Om de noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla.
44488: Veer, Paul van 't - Het leven van Multatuli.
18509: Veerkamp, Joost - Kaartje, Reve 75.
49895: Vega, Judith A. - Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting. Filosofie-politiek-cultuur.
48256: Vegt, Jan van der - Zevenentwintig gedichten.
8521: Vegt, Jan van der - Hans Andreus. Biografie.
11473: Vegt, Jan van der - A. Roland Holst.
19916: Vegt, Jan van der - Hendrik de Vries. Biografie.
40529: Vegter & Ghayath Almadhoun, Anne - ik hier jij daar. Gedichten.
43535: Vekeman, Christophe - Lege jurken.
14730: Vekeman, Christophe - Oostende.
47733: Vekeman en H. Van Uffelen (samenstelling), H. - Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste geboortedag.
39845: Velde, Jacoba van - De grote zaal.
46021: Velde, Jacoba van - De grote zaal.
49302: Velde, Paul van der - Schemerwoorden. De Caryagiti liederen. Boeddhistische poëzie uit middeleeuws Bengalen.
40904: Veltman, Martin - Negentien villanellen.
44851: Veltman, Martin - Negentien villanellen.
32286: Veltman, Martin - Hollandse quintijnen.
40906: Veltman, Martin - Destinaties.
30146: Veltman, R.O van Gennep, J. Polak e.a. (red.), Martin - Cartons voor Letterkunde jaargang 3.
40905: Veltman, Martin - De zaken & de dood.
51723: Ven (ps.), Ton - Jade, Jaspis en de Jitterbug. Wijsheid en schoonheid uit het leven van Baron van Stralen op rijm.
50795: Vendler, Helen - Wallace Stevens: Words Cosen Out of Desire.
50796: Vendler, Helen Hennessy - On Extended Wings. Wallace Stevens' Longer Poems.
43143: Venema, Adriaan - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie.
38948: Venne, Adriaen vande - Middelburchse Lauwer-Hof.
30193: Ver Huell, Alexander - dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865.
15210: Ver Huell, Alexander - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840-1849.
15202: Ver Huell, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812.
12977: Verbeeck, Herman - Over een ontgoocheling WEG-Cahier 4.
51498: Verbeek, Ernst - De goden verzoeken. John Cowper Powys, zijn persoon en zijn werk.
51591: Verbeek, Ernst - Een innerlijke vaart. Psychologische biografie van Stendhal.
40805: Verberne, Georges - Originele foto van Theo Sontrop en Ed van Thijn.
25671: Verburg, Eline - Majoor Bosshardt.
41805: Veress, Miklós - Muziekstukken.
34791: Verga, Giovanni - Baas don Gesualdo.
36643: Verga, Giovanni - Baas don Gesualdo.
47853: Vergeer, Charles - Bzzlletin 129. De Tachtigers.
24167: Vergeer, Charles - Eerste vragen. Over de Griekse filosofie.
25996: Vergeer, Charles - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers.
18756: Vergilius - Bucolica.
48065: Vergilius - P. Virgilii Maronis cum veterum omnium commentariis et selectis recentiorum notis nova editio.
42971: Vergilius - De herdersfluit. Bucolica.
39551: Vergilius - Aeneis (Salamander Klassiek).
43042: Verhaagen, Niek - Kort traject. Gedichten.
49285: Verhaagen, Niek - De verboden vrucht.
32048: Verhaar, Theo - Alle gedichten.
52359: Verhagen, Hans - Dit is de wereld niet. Keuze uit eigen werk.
20458: Verhagen, Hans - Kouwe voeten. Gedichten 1976-1983.
16031: Verhagen, Hans - Echoput en luchtkasteel.
34004: Verhagen, Hans - Sterren Cirkels Bellen. Gedichten 1964-1967.
48659: Verhagen, Hans - Rozen & motoren. 7 cyclussen 1958-1963.
43406: Verhegghe, Willie - Gevaarlijke hond. Een poëtische hommage aan Louis Paul Boon.
52092: Verhelst, Peter - Flits.
47044: Verhelst, Peter - Wat ons had kunnen zijn.
52742: Verhelst, Peter - Lichamen. Novelle.
30834: Verheul, Kees - Het mooiste van alle dingen. Romeinse essay's.
31891: Verheul, Kees - De dolende pen. Essays.
51651: Verheul, Kees - Jongen met vier benen.
44300: Verhoef, Jan - Requiem.
12651: Verhoeven, Bernard - De zilveren spiegel.
46733: Verhulst, Dimitri - De zomer hou je ook niet tegen.
38710: Verhulst (en het Ensor Strijkkwartet), Dimitri - de zeven laatste zinnen.
25437: Verlaine, Paul - Oeuvres complètes.
5788: Verlaine, Paul - Oeuvres libres.
52791: Verlaine, Paul - Oeuvres poétiques complètes.
52771: Verlaine, Paul - Quinze jours en Hollande. Lettres a un ami.
36428: Verlaine, Paul - Biblio-sonnetten.
42095: Vermeulen (ed.), Corinna - Specimina philosophiae.
11730: Vermeulen, Jan - Handschrift van gedicht 'Rondeel'.
27724: Vermeulen, Hans - Portretfoto van de dichter Guillaume van der Graft (Willem Barnard).
11731: Vermeulen, Jan - Handschrift van twee gedichten.
6546: Vermeulen, Matthijs - Klankbord.
51779: Vermeulen, Jan - De terugtocht. Gedichten.
8699: Vermeulen (ed.), P.J. - Vanden levene ons heren. Een rijmwerk uit de Middeleeuwen.
12971: Vermeulen, Jan - Vergeefse herfst.
30745: Verne, Jules - Meester Zacharias & De eeuwige Adam.
27988: Verne, Jules - Meester Zacharias & De eeuwige Adam.
43779: Verne, Jules - Meester Zacharias & De eeuwige Adam.
39960: Verri, Giacomo - Partizaan Winter.
47378: Verri, Giacomo - Een andere bevrijding.
48077: Verrips, Ger - Op de grote stille heide.
39385: Verrips, Ger - Drie brieven aan zijn uitgever.
51886: Verrips, Ger - Op de grote stille heide.
21574: Verspoor (vert.), Dolf - De maanden van Folgore da San Gimignano.
21593: Verspoor, Dolf - Romances van Spanje.
26072: Verspoor (vert.), Dolf - Coplas van Spanje.
29572: Versteeg (red.), Jan - Céline Journaal nr 3.
41652: Versteegen, Jos - Jonge meesters.
12888: Verstraten, Joop - Verhalen van de jongste tijd.
19822: Verstraten, Joop - Korea, Korea. Reis door een rampzalige eeuw.
47462: Verstraten, Joop - Alles is zo ver van hier. Een reis door Zuid-Siberië en Mongolië.
8822: Verstraten, Joop - Het gestolen huis. De stille oorlog tegen de Papoea's.
25911: Vervliet e.a., Raymon - Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift 96. Tussen kaasdroom en kaaswond.
20463: Vervoort, Hans - Sicco Roorda van Eysinga, zijn eigen vijand.
11146: Vervoort, Hans - Met stijgende verbazing.
47356: Vervoort, Hans - Geluk is voor de dommen.
51650: Vervoort, Hans - Het tekort.
10478: Verwey, Albert - De maker.
26167: Verwey, Albert - De stijl van Hooft's Historiën. Opmerkingen over Kunst en Literatuur-onderwijs.
3364: Verwey, Albert - Jacoba van Beieren.
15507: Verwey, Albert - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten.
19379: Verwey, Albert - Albert Verwey 1865-1937. Herdenkingsnummer De Stem/Critisch Bulletin.
44730: Verwey, Albert - De Joden. Verzen.
42176: Verwey, Albert - Het brandende braambosch.
42177: Verwey, Albert - De getilde last.
46275: Verwey en Jan Veth, Albert - Twee portretten van Paul Verlaine.
6226: Verwey, Albert - De figuren van de sarkofaag.
44703: Verwey, Albert - De maker.
44704: Verwey, Albert - De maker.
3036: Verwey, Albert - De forellenvisscher. Brieven van de Finse reis.
34723: Verwey, Albert - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888.
8572: Verwey, Albert - Dagen en daden.
8577: Verwey, Albert - De nieuwe tuin.
21300: Vestdijk, Simon - Verzamelde muziekessays 1. Het eerste en het laatste.
52603: Vestdijk, Simon - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie.
11359: Vestdijk, S. - Puriteinen en piraten.
6134: Vestdijk, Simon - Puritáni a piráti. Tsjechische verrtaling van Puriteinen en piraten.
2473: Vestdijk, Simon - De dokter en het lichte meisje.
52210: Vestdijk & Theun de Vries, Simon - Briefwisseling.
14064: Vestdijk, Simon - Puriteinen en piraten.
8277: Vestdijk, Simon - St. Sebastiaan. De geschiedenis van een talent.
39588: Vestdijk, Simon - De redding van Fré Bolderhey.
41456: Vestdijk, Simon - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie.
6408: Vestdijk, Simon - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthetiek.
51817: Vestdijk, Simon - Nagelaten gedichten.
4696: Vestdijk, Simon - Pastorale 1943. Roman uit de tijd van de Duitsche overheersching.
8244: Vestdijk, Simon - Muiterij tegen het etmaal. Eerste deel. Proza.
35184: Vestdijk & Willem Pijper, Simon - Merlijn. Het ontstaan van een opera in brieven en documenten.
47267: Vestdijk, Simon - Verzamelde muziekessays 2. Keurtroepen van Euterpe.
9818: Vestdijk, Simon - St. Sebastiaan. De geschiedenis van een talent.
12467: Vestdijk, Simon - Villanelle.
14057: Vestdijk, Simon - De kellner en de levenden.
14895: Vestdijk, Simon - De aeolusharp.
29494: Vestdijk, Simon - Mozart, de demon der galanterie.
50851: Vestdijk, Simon - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten.
8026: Vestdijk, Simon - De leeuw en zijn huid. Een Venetiaanse kroniek.
27853: Vestdijk, Simon - Albert Verwey en de idee.
15440: Vestdijk & Jeanne van Schaik-Willing, Simon - De overnachting.
47732: Vestdijk, Simon - Grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen.
4600: Vestdijk, Simon - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
26524: Vestdijk, Simon - Muziek in blik. Opstellen over muziek.
8149: Vestdijk, Simon - De Poolsche ruiter. Essays.
11365: Vestdijk, S. - Surrogaten voor Murk Tuinstra.
4701: Vestdijk, Simon - De laatste kans.
8102: Vestdijk, Simon - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
22765: Vestdijk, Simon - Barioni en Peter en Het stenen gezicht.
1099: Vestdijk, Simon - De rimpels van Esther Ornstein. De geschiedenis van een verzuim.
31079: Vestdijk, Simon - Nagelaten gedichten.
35877: Vestdijk, S. - De beker van de min.
3739: Vestdijk, S. - Het vijfde zegel.
47861: Vestdijk e.a., Simon - Bzzlletin 110. Wilfred Smit.
4320: Vestdijk, Simon - Sint Sebastiaan / Surrogaten voor Murk Tuinstra.
4597: Vestdijk, Simon - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
8539: Vestdijk, Simon - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
51816: Vestdijk, Simon - De glanzende kiemcel.
8101: Vestdijk, Simon - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
9958: Vestdijk & H. Marsman, Simon - Heden ik, morgen gij.
25121: Vestdijk, Simon - Het glinsterend pantser.
395: Vestdijk, Simon - Zuiverende kroniek.
47474: Vestdijk, Simon - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie.
19855: Vestdijk, S. - De kellner en de levenden.
39365: Vestdijk, Simon - De redding van Fré Bolderhey.
4798: Vestdijk, Simon - Vrouwendienst. Verzen.
14286: Vestdijk, Simon - Verzamelde muziekessays 5. De dubbele weegschaal.
11351: Vestdijk, S. - De andere school.
3465: Vestdijk, Simon - De verdwenen horlogemaker.
8361: Vestdijk & H. Marsman, Simon - Heden ik, morgen gij.
50819: Vestdijk, Theun de Vries e.a., Simon - Het metrum van de voetstap. Poëzieroute Leeuwarden.
25374: Vestdijk, Simon - The garden where the brassband played.
8523: Vestdijk, Simon - De vliegende Hollander.
22769: Vestdijk, Simon - Muiterij tegen het etmaal. Deel 1 en 2.
8116: Vestdijk, Simon - Bevrijdingsfeest.
27917: Vestdijk, Simon - Het glinsterend pantser.
19920: Vestdijk, Simon - Das Fünfte Siegel (Het vijfde zegel in Duitse vertaling).
48464: Vestdijk, Simon - Verzamelde muziekessays 3. Het kastje van oma.
4594: Vestdijk, Simon - Het genadeschot.
46356: Vestdijk, Simon - Verzamelde verhalen.
6323: Vestdijk, Simon - De vuuraanbidders.
13151: Vestdijk, Pascal Pia, E. du Perron, S. - De zwanen van Gistoux/Les cygnes de Gistoux.
51253: Vestdijk, S. - De glanzende kiemcel.
14288: Vestdijk, Simon - Verzamelde muziekessays 2. Keurtroepen van Euterpe.
50623: Vestdijk, Simon - Fabels met kleurkrijt.
8153: Vestdijk, Simon - De toekomst der religie.
8248: Vestdijk, Simon - 'My brown friend' in New Writers 2.
8251: Vestdijk, Simon - Narcissus op vrijersvoeten.
8265: Vestdijk, Simon - Rembrandt en de engelen. Twaalf gedichten en een acrostichon.
8289: Vestdijk, Simon - The garden where the brass band played. Engelse vertaling van De koperen tuin.
8320: Vestdijk, Simon - 'Drukkende idealen' in Podium, jg 2, nr 5.
8364: Vestdijk & A. Roland Holst, Simon - Swordplay - wordplay. Kwatrijnen overweer.
10637: Vestdijk, Simon - De hôtelier doet niet meer mee.
8549: Vestdijk, Simon - Zo de ouden zongen...
713: Vestdijk, Simon - De filosoof en de sluipmoordenaar.
3387: Veth, Jan - Portretfoto.
47615: Veth, Cornelis - het geheim van den idioot. Drama à Grand Spectacle in drie bedrijven of zeven tafereelen.
14273: Veth, Bas - Het leven in Nederlandsch Indië.
37237: Vian, Boris - De hartenvreter.
43545: Vian, Boris - De cowboy van Normandië.
19710: Vicent, Manuel - Kronieken van de grote stad. Verhalen.
52225: Vidal, Gore - Three Plays. Uncorrected proof copy.
28032: Vieira, Padre António - Een natte hel. Brieven en preken van een Portugese jezuiet.
49506: Viel, Tanguy - Een meisje dat je belt.
9032: Vigny, Alfred de - Laurette ou le cachet rouge.
36667: Villaret, João - Vinyl - Moderna Poesia Brasileira.
12363: Ville de Miront, Jean de la - De zondagen van Jean Dézert.
44552: Villon, François - Verzamelde gedichten.
29310: Villon, François - Verzamelde gedichten.
41783: Villon, François - Les Oeuvres.
22200: Villon, Françoys - Gedichten. Frans en Nederlands.
52854: Villon, Françoys - Gedichten.
42043: Villon, François - L'epitaphe en forme de ballade que feit Villon pour luy en pour ses compaignons s'attendant estre pendu avec eulx.
38175: Villon, François - Het grote testament.
5791: Villon, Francoys - Oeuvres.
51355: Vilmorin, Louise de - Sint Eensgelee.
14998: Vinkenoog, Simon - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
16552: Vinkenoog, Simon - Moeder gras. Een boek over marihuana.
15394: Vinkenoog & vrienden, Simon - Lees wat er staat. Veertig jaar literatuur & beeldende kunst.
14946: Vinkenoog, Simon - O boze boom i.m. Norma Pater.
40344: Vinkenoog, Simon - Handgeschreven brief aan Gerard Luyendijk.
6652: Vinkenoog, Simon - Handgeschreven aantekening over meisje.
24426: Vinkenoog, Simon - Fotokopie van fotokopie van kranteknipsel met enkele handgeschreven aantekeningen.
51664: Vinkenoog, Simon - De andere wereld.
40341: Vinkenoog, Simon - Handgeschreven briefkaartje aan G. Luyendijk.
49263: Vinkenoog, Simon - Vinkenoog verzameld. Gedichten 1948-2008.
37424: Vinkenoog, Simon - Eerste persoon meervoud. (Autobiografisch).
14975: Vinkenoog, Simon - Proeve van Kommunikatie.
14972: Vinkenoog, Simon - Enkele reis Nederland.
9658: Vinkenoog, Simon - Mijn Parijse legende.
29708: Vinks, Jos - Cyriel Verschaeve, de Vlaming.
35857: Visser, Hans - Simon Vestdijk, een schrijversleven.
20197: Visser, Ab - De Grunneger staar. Een sterk verhaal.
14170: Visser, Ab - Portretten in focus - zonder retouche.
35583: Visser, Ab - 25 jonge Franse dichters vertaald en ingeleid door Ab Visser.
44090: Visser, Ab - De biecht.
44097: Visser, Ab - Arcadia. Verzen.
49115: Visser, Hans - Simon Vestdijk, een schrijversleven.
28968: Visser, Ab - Ab Visser Cahiers 1.
44108: Visser, Ab - 25 jonge Franse dichters vertaald en ingeleid door Ab Visser.
14752: Visser, Hans - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
14345: Vitoux, Frédéric - Het leven van Céline.
50451: Vitoux, Frédéric - Gioacchino Rossini.
39975: Vitoux, Frédéric - Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline.
24038: Vittorini, Elio - Mens of niet.
44887: Vleesch-Dubois, Peter - 'Het geheime CRM-dossier'. Over het Fonds Voor de Letteren.
51479: Vlek, Hans - Geen volkse god in uw achtertuin. Een keuze uit de gedichten.
45283: Vliet, Willem Hijmans & Peter van den Burch, Elfred van der - Roekloos request (9 kwatrijnen).
45282: Vliet, Willem Hijmans & Peter van den Burch, Elfred van der - Roekeloos request (9 kwatrijnen).
50916: Vliet, Eddy van - De toekomstig dief.
44640: Vliet, H.T.M. van - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
11734: Vliet, Elfred van der - Drie handgeschreven brieven aan Hans van Straten en enkele gedichten.
24458: Vliet, H.T.M. van - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk. (1884-1925).
5956: Voeten, Bert - Menselijkerwijs.
5233: Voeten, Bert - Twee werelden.
45376: Voeten, Bert - De blinde passagier.
11736: Voeten, Bert - Handgeschreven kaartje aan Jan (Praas).
31635: Voeten, Bert - Suite in december. Een lyrische cyclus.
44835: Voeten, Bert - Met het oog op morgen. Gedichten.
45970: Vogel, David - Met uitzicht op zee. Novelle.
29126: Vogel, Wim - Bevrijdingsdag.
52828: Vogelaar, Jacq Firmin - Gedaanteverandering of 'n metaforische muizeval.
26289: Vogelaar, Jacq Firmin - Parademaker omgekomen:.
35269: Vogelaar e.a., Jacq - Raster 66 Vertaald proza - Kroatië Zwitserland China Algerije Argentinië Nigeria.
34414: Vogelaar e.a., Jacq - Raster 97: De tiran.
7439: Vogelaar, Jacq - Klaaglied om Ka. Dertien gedichten.
22139: Vogels, Frida - Dagboek 1954-1957.
45402: Vogels, Frida - Gedane zaken. Gedichten 1990-1995.
47889: Vogels, Frida - De harde kern. Deel 2: Met zijn drieën.
13180: Vogelsang, Prof. dr. W. - A golden present. Symbol of gratefulness for the liberation of the Netherlands.
47286: Vojnovitsj e.a., Vladimir - Onder de paardendeken. Russische winterverhalen.
50718: Volkov, Solomon - St Petersburg. A Cultural History.
48906: Voltaire - De dialogen van Euhemeros. Het nut van de filosofie.
48904: Voltaire - Briefwisseling met Frederik de Grote. De laatste brief (15 april 1778).
52636: Voltaire - Candide of het optimisme.
5593: Voltaire - Lettres choisies.
37411: Voltaire - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778.
36876: Voltaire - De dialogen van Euhemeros. Het nut van de filosofie.
24546: Voltaire - Fransman in Londen. Brieven uit Engeland.
38488: Vondel, Joost van den - Op de jongste Hollllandse transformatie.
32283: Vondel, Joost van den - Jeptha / Koning David hersteld / Faëton.
20915: Vondel, Joost van den - Tien troostgedichten.
29845: Vondel, Joost van den - Poëtische klanken. 45-toeren-plaatje.
35301: Vonnegut, Kurt - Wampieters, foma en granfallons. Opinies.
46023: Vooren-Kuyper, Frouwien van der - Schip in nood.
49575: Voorst, Sandra van - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
52209: Vos, Marjoleine de - Hoe verschillig.
47106: Vos en E. Zürcher, F. - Spel zonder snaren. Enige beschouwingen over zen.
38733: Vos, Benno - Heer Niels. Legendarische vertellingen.
28323: Voskuil, Menno - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker.
28729: Voskuil, J.J. - Ingang tot Het Bureau van J.J. Voskuil.
52624: Voskuil, J.J. - Bij nader inzien.
22147: Voskuil, J.J. - De buurman.
45541: Voskuil, J.J. - Reisdagboek 1981.
28721: Voskuil, J.J. - Het Bureau (compleet).
35113: Voskuil, J.J. - Requiem voor een vriend.
51209: Voskuil, J.J. - Requiem voor een vriend.
47771: Vosmaer, C. - Vogels van diverse pluimage. Novellen - Beelden en studiën.
11891: Vosmaer, Carel - Aqua-forti.
52437: Vosmaer (vert.), C. - De Ilias van Homeros.
38079: Vossius, Gerardus - Geschiedenis als wetenschap.
30531: Vrande, Willem van de - Zonder paraplu.
27088: Vreede, Mischa de - Getypte brief aan Mevrouw Timp (= Mies bouman).
40689: Vreeswijk (red.), Willem - Noord 6. Beeld en de literatuur.
26189: Vreeswijk, Rein Bloem e.a., H. - Levende Talen nr 269, Joyce-nummer.
42302: Vriamont, Joris - Sebbedee.
34287: Vriamont, Joris - De exploten van Tabarijn.
8880: Vriamont, Joris - Sebbedee.
15236: Vriamont, Joris - De exploten van Tabarijn.
24668: Vrieler, Joost - Het poëtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten.
51889: Vries, Hendrik de - Lofzangen.
40204: Vries (drukker), Peter Yvon de - Vinteuil speelt voor Thérèse Cornips.
46154: Vries, Theun de - Ald en nij / Oud en nieuw.
11739: Vries, Hendrik de - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
44888: Vries, Hendrik de - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
47063: Vries, Doortje de - Voorjaar.
10737: Vries, Hendrik de - Capricho's en rijmcritieken.
31971: Vries, Theun de - Een Friesche Forsythe-Saga.
49418: Vries (ed.), Jan W. de - 'Eene bedenkelijke nieuwigheid' Twee eeuwen neerlandistiek.
46214: Vries en Laurens Vancrevel (samenst.), Her de - Surrealistische ontmoetingen. Documenten en manifesten.
48671: Vries, Theun de - Chinese kalender. Gedichten en spreuken uit dertig eeuwen herdicht.
51898: Vries, Hendrik de - Spaansche volksliederen.
11738: Vries, Hendrik de - Handgeschreven brief aan Anton Deering.
10370: Vries, Hendrik de - Handgeschreven kaartje aan Dolf Verspoor.
9857: Vries, Hendrik de - Silenen.
3546: Vries, Anne de - Bartje (in het Deens).
36983: Vries, Hendrik de - Drie verzen buiten de Tovertuin.
36922: Vries, Doortje de - Alfabet. A tot Z.
38806: Vries en A. den Doolaard, Theun de - Stemmen van schrijvers.
39200: Vries, Hendrik de - Het raadsel in de nacht. (Een bloemlezing uit zijn gedichten).
46286: Vries, Theun de - De ballade van Sint-Gertrudis.
50698: Vries, Theun de - De tegels van de haard. Verhalen.
22541: Vries, Theun de - Plato. Jeugdgedichten ontworpen door Theun de Vries.
6152: Vries, Hendrik de - Vlamrood.
39094: Vries, Hendrik de - Een raadsel in de nacht. Een keus uit zijn gedichten.
7239: Vries, Theun de - Getypte brief aan Loeb & Van der Velden.
8770: Vries, Theun de - Klad van een lezing in Dordrecht.
52012: Vriesland, Victor E. van - Voorwaardelijk uitzicht.
51823: Vriesland, Victor van - Herinneringen aan mijn kindertijd.
50820: Vriesland (inl.), Victor van - Het zilveren boek van de W.B.V.
34803: Vriesland, Victor E. van - Kortschrift.
5866: Vriesland, Victor E. van - Agesilaos.
39056: Vroegindeweij, Rien - Deze middag is een eeuwig heden. Gedichten.
47401: Vroegindeweij, Rien - Rotterdam.
11067: Vroman, Leo - Een soort van ziel in negen delen.
30950: Vroman, Leo - 126 gedichten.
16613: Vroman, Leo - Gedichten 1946-1984.
33179: Vroman, Leo - Just one more world.
43937: Vroman, Leo - Dagboekbladen uit het kamp Tjilatjap.
47067: Vroman, Leo - Toen ik nog leefde.
48657: Vroman, Leo - Brieven uit Brooklyn.
34338: Vroman & Georgine Sanders, Leo - Een stilte die niet bestaat.
40972: Vroman, Leo - Bij duizenden.
50416: Vroman, Leo - Oude flessen waarin planten groeien.
51033: Vroman, Leo - Zin en laatste woord.
50571: Vroman, Leo - Liefde, sterk vergroot. Gedichten.
38893: Vroman, Leo - Leo Vroman Tekenaar.
6246: Vroman, Leo - Almanak.
20060: Vroman, Leo - Seven thanks in Groningen.
25815: Vroman, Leo - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
46911: Vroman, Leo - De vogel in mijn borst. Frans van Deursen zingt Leo Vroman. CD.
25814: Vroman, Leo - Snippers.
6218: Vroman, Leo - Twee gedichten.
12799: Vroman, Leo - In het midden.
31730: Vroman, Leo - Die vleugels. Gedichten.
42968: Vroman, Leo - De mooiste gedichten.
28833: Vroman, Leo - Misschien tot morgen. Dagboek 2003-2006.
12515: Vroman, Leo - Gevierendeelde oogst.
12516: Vroman, Leo - Wij schrijven door.
39419: Vroomkoning, Victor - Gebroken wit. Gedichten.
52389: Vuyk, Beb - Verzameld werk.
6108: Vuyk, Beb - Vele namen. Novelle.
47133: Waa, G. van der - De Irritabilitate. Het irritabiliteitsbegrip in de 18e-eeuwse Nederlandse fysiologie.
39120: Waal, Louis Putman e.a., Margot de - Alie Smeding. Schrijfster uit Enkhuizen. Uitgeleen Boeken jg 3, nr 2.
35791: Waal, Rian de - Metamorphoses. The art of the Virtuoso Piano Transcription.
51091: Waal, Henk van der - De windsels van de sfinx. Gedichten.
43481: Waard (samenst.), E. de - Chr.J. van Geel. 'De ene kunst leedft niet zonder de andere, althans niet bij mij'.
6618: Waard, Elly de - De cakewalk van de deining.
49803: Waard, Elly de - In het halogeen.
38765: Waard, Elly de - Eenzang twee. Het Ikst.
50205: Waarsenburg, Hans van de - Dagen yn de drôve havenstêd.
40262: Waarsenburg, Hans van de - Een rijbroek uit Canada. Een keuze uit de gedichten van 1965 tot 2015.
48091: Waarsenburg, Hans van de - De dag van de witte chrysanten. Gedichten.
51648: Waarsenburg, Hans van de - Van de aanvaller geen spoor. Gedichten 1973-1983.
51649: Waarsenburg, Hans van de - Ach, de tijd. Gedichten.
27185: Wacht, Theo van der - De laatste stad.
50972: Wacht, Theo van der - De laatste stad.
36080: Wacht, Theo van der - De laatste stad.
49082: Wackie Eysten, Piet - Stefan Zweig en Fackelkraus.
30142: Wadman, Anne - Getypt briefje aan de redacteur van PEN-Kwartaal.
51647: wagendorp, Bert - De proloog. Roman.
23595: Wagner, Richard - Het kunstwerk van de toekomst.
37463: Wagner, Richard - Geschriften over Parijs.
41130: Wagner, Richard - Geschriften uit de nalatenschap, open brieven en herinneringen.
33431: Wagner, Richard - Geschriften over theater.
30724: Wagner, Richard - Geschriften over muziek.
36020: Wagner, Richard - Geschriften over cultuur en maatschappij.
47460: Wagner, Richard - Geschriften over eigen werk.
27732: Wagner, Richard - Opera en drama.
25227: Wagner, Richard - Geschriften over kunst, politiek en religie.
40042: Wajsbrot, Cécile - Caspar David Friedrichstrasse.
39300: Wal, Nick ter - De schrijfmachine. Portret van Ferdinand Langen.
35188: Wal e.a., Nick ter - De Parelduiker. Jaargang 20, nummer 4.
50639: Wal, Theo J. van der - waar de lijster floot, mei 1943-juli 1943. Herinneringen, aantekeningen en een novelle.
19138: Wal, B.V.A. Röling, J. Remmelink & B. Delfgauw, Libbe van der - Over Leo Polak 1880-1941.
22998: Walcheren, G. van de - De naakte hond.
50889: Walcott, Derek - Tiepolo's Hound.
11563: Waldman, `Diane - Willem de Kooning.
30846: Walle, J. van de - Romans en verhalen.
47919: Wallis, A.S.C. - Vorstengunst.
11086: Walravens, Jan - Verzameld proza.
12603: Walschap, Gerard - Brieven 1921-1950, 1951-1965 en 1966-1989.
40084: Walschap, Gerard - De vierde koning. Een vertelsel voor mijn kinderen.
43845: Walter, Eugene - Singerie-Songerie. A Masque.
41438: Walton, Craig - De la Recherche du Bien. A Study of Malebranche's Science of Ethics.
20339: Warmond, Ellen - Weerszij van een wereld.
40333: Warren en Mario Molegraaf (samenst.), Hans - Spiegel van de Griekse poëzie. Van Oudheid tot heden.
40327: Warren en Mario Molegraaf (samenst.), Hans - Spiegel van de Griekse poëzie van Oudheid tot heden.
33075: Warren, Hans - Geheim dagboek 2001.
33073: Warren, Hans - Geheim dagboek XX 1996-1998.
50041: Warren, Hans - In memoriam Jac.P. Thijsse. Een gedicht.
3507: Waskowsky, Riekus - Slechts de namen der grote drinkers leven voort.
32673: Waskowsky, Riekus - De boeddha met het piepertje.
52416: Wassermann, Jakob - In memoriam Ferruccio Busoni.
50919: Waterdrinker, Pieter - Een thuiskomst in de fantoomstad.
46502: Waterdrinker, Pieter - Tsjaikovskistraat 40. Een autobiografische vertelling uit Rusland.
47815: Watering e.a. (samenstelling), C.W. van de - Ik draai een kleine revolutie af. Beelden en poëtisch werk van Lucebert uit de collectie C.A. Groenendijk C. Azn.
29212: Watering, C.W. van de - Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poetica.
36978: Waterman, Jacques - Album.
41531: Watson, Richard A. - A Philosopher's Joke. Essays in Form and Content.
52557: Watson, Peter - Ideeën. De geschiedenis van het menselijk denken.
24691: Waugh, Evelyn - Een handvol stof.
52273: Waugh, Evelyn - Terug naar Brideshead.
47987: Wauters, Antoine - Mahmoud of het wassende water.
48633: Weber, Nico - Letzte Lieder.
36952: Weber, Nico - Het Huis Lauernesse.
46798: Weber, Max - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre 4. Auflage.
10813: Weely, Hans van - De ideale lijn.
45091: Weely, Hans van - Op witte sokken de wolken in.
41728: Weemoedt, Lévi - Van harte beterschap. Klerine trilogie van de treurigheid.
46233: Wegman, Will - 65, 66.
45093: Wegman, Will - Tussen 56 en 60.
20069: Weijts, Christiaan - De taakgestrafte. Een epiloog.
28985: Weijts, Christiaan - Sluitingstijd. Columns.
47417: Weil, Simone - Waar strijden wij voor? Over de noodzaak van anders denken.
48055: Weil, Simone - Verworteling.
48416: Weil, Simone - Over oorlog. En het probleem van motivatie in crisistijd.
49846: Weinhold, Ulrike - Bruiden des doods. Over het beeld van de vrouw in de kunst van het Fin de Siècle.
52224: Weinreb, F. - Ik die verborgen ben.
28310: Welagen, Robbert - Het glas citroenwater.
47180: Welch, Denton - Dumb Instrument.
28169: Wellek & Austin Warren, René - Theorie der literatuur.
21823: Wellekens, Jan Baptista - Verhandeling van het herderdicht.
45430: Wells, H.G. - De planeten oorlog.
51557: Welsink & Willy Tibergien (red.), Dick - Aarts' Letterkundige almanak voor het Orwelljaar 1984.
32058: Welsink & Willy Tibergien (red.), Dick - Aarts' Letterkundige almanak voor het Multatuli-jaar 1987.
50029: Welten, Ruud - Onder vreemden. De ander in de reisliteratuur.
3930: Wennekes en Igor Cornelissen, Wim - Omtrent De Avonden.
51725: Wennekes, Wim - Jezus Maria! Van het Reve, van het violet en van de Dood.
4009: Wennekes, Wim - Jezus Maria! Van het Reve, van het violet en van de Dood.
44305: Wenseleers, Luk - Kermis in de hel. Teksten 1963-1968.
50635: Werfhorst, Aar van de - Herfsttijloos.
17925: Weringh & Toke van Helmond, Koos van - Joseph Roth in Nederland.
9568: Weringh, Jac. van - De ontwikkeling.
39209: Werkman, Hans - Hier. 40 kwatrijnen.
21347: Werkman, H.N. - Teksten.
43714: Werkman, H.N. - Brieven 1940-1945.
27768: Werkman, H.N. - Brieven 1940-1945.
43994: Werkman, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
51090: Werkman, Hans - Vloeken in de moderne literatuur.
13838: Werkman - De wereld van Willem de Mérode.
7667: Werkman, H.N. - Brieven 1940-1945.
9653: Werkman, Hans - Een avond in de polderkamer.
52241: Wertheim, David J. - Cherishing a Heretic. The Jews of Weimar Germany and Spinoza.
11748: Werumeus Buning, J.W.F. - Handschrift 'Ballade van Babylon'.
44032: Werumeus Buning, J.W.F. - Rozen, distels en anjelieren. Balladen, strophen en romances.
11749: Werumeus Buning, J.W.F. - Handschrift 'Ballade van den watersnood'.
21514: Werumeus Buning, J.W.F. - Tien verzen voor een dode.
20541: Werumeus Buning (voorwoord), J.W.F. - Waar is dat boek.
50232: Wesseling, H.L. - Zoon en vader. Vader en zoon.
44805: Wessem, Constant van - Slauerhoff, een levensbeschrijving.
51423: Wessem, Constant van - Slauerhoff.
10729: Wessem, Constant van - Slauerhoff, een levensbeschrijving.
45868: Wessem (als Frederik Chasalle) en C.J. Kelk, Constant van - Lampions in den wind.
26330: Wessem, Constant van - Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en herdenkingen.
22415: Wessem, Constant van - Galop chromatique. Roman van romantische tijden.
47709: West, Geoffrey - Schaal. De universele wetten van groei, innovatie, duurzaamheid en levenstempo van organismen, steden, economieën en bedrijven.
52237: Westbroek, Philip - De werkplaats van de meester. Richard Wagners ideeën over muizekdrama.
39782: Westerlinck, Albert - Gesprekken met Walschap. I Van Waldo tot Houtekiet, II Van Soo Moereman tot Het avondmaal.
48886: Westerlinck, Albert - De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne.
20129: Weststeijn en Peter Zeeman (samenstellers), Willem G. - Spiegel van de Russische poëzie.
27488: Weststeijn en Peter Zeeman (samenstellers), Willem G. - Spiegel van de Russische poëzie.
16527: Weverbergh, Julien - Weverbergh '30-'70. Herinneringen van een letterkundig omnivoor.
50587: Weverbergh, Julien - Bokboek.
45028: Weye, Chris van der - Het blijvende. Gedichten.
45029: Weye, Chris van der - De groene deur. Verzen.
51996: White, Alan R. - Modal Thinking.
45482: Wichman, Erich - De kattenmoord.
45919: Wichman, Erich - Lenin stinkt en andere satirische geschriften.
41208: Widmaier, K.Bauer, Th. Kade & R. Thenior, Ellen - Verabredungen / Afspraken.
50174: Wiebes & Margriet Berg (vert. en samenst.), Marja - Van Derzjavin tot Nabokov. Russische poëzie uit drie eeuwen.
49751: Wieg, Rogi - Sneeuwvlok.
49906: Wieg, Rogi - Spek van mooie zijde. Gedichten.
52566: Wieg, Rogi - Toverdraad van dagverdrijf. Gedichten.
38781: Wieg, Rogi - Drie korte verhalen.
22270: Wieg, Rogie - Liefde is een zwaar beroep. Persoonlijke kroniek 1997.
5988: Wiener, L.H. - Seizoenarbeid. Verhalen.
25292: Wiener, L.H. - Misantropenjaren. Verzamelde verhalen.
28352: Wiener, L.H. - L.H. Wiener neemt het op voor A.H.J. Dautzenberg.
21037: Wiener, L.H. - Zwarte vrijdag.
26369: Wiener, L.H. - Haanvroeg.
48882: Wiener, L.H. - Open brief aan Ursus Major, bij leven en welzijn Jeroen Brouwers.
20954: Wiener, L.H. - Naamloze meisjes.
42791: Wiener, L.H. - De Zoete Inval.
17908: Wiener, L.H. - Misantropie voor gevorderden.
28416: Wiener & A.L. Snijders, L.H. - L.H. en A.L. en A.L. en L.H.
49083: Wiener, L.H. - Tweede open brief aan Arnon Grunberg.
35348: Wiener, L.H. - Nestor.
35690: Wiener, L.H. - De verering van Quirina T.
25981: Wiener, L.H. - Ippon.
20126: Wiener, L.H. - Muffin.
10923: Wiener, L.H. - Man met ervaring.
49745: Wiener, L.H. - Open brief aan P.F. Thomése (Wel en wee door de jaren heen).
5767: Wiener, L.H. - Bomen die te mooi zijn moeten worden omgezaagd.
52790: Wiener, L.H. - Viermaal een Big Mix.
29348: Wiener, L.H. - Body and Soul.
5971: Wiener, L.H. - Seizoenarbeid. Verhalen.
43853: Wiener, L.H. - Zeeangst. Een logboek.
19447: Wiener, L.H. - Fenomenologie van de kwade dronk.
20578: Wiener, L.H. - Verhalen II.
51833: Wiener, L.H. - Marjo Koe.
26317: Wiener, L.H. - Nestor.
30024: Wiener, L.H. - Wegens mensenkennis gesloten.
47376: Wiener, L.H. - Brief aan Paul Léautaud.
34198: Wiener, L.H. - Niet aaien. De dierenverhalen.
25566: Wierema, Thijs - Joop Waasdorp zestig jaar. De Engelbewaarder 8.
52722: Wieren, Atze van - Waar bleef God bij Rilke?
36011: Wieren, Atze van - Eeuwig leven.
46049: Wieringa, Tommy - Totdat het voorbij is.
31954: Wieringa, Tommy - Dit zijn de namen.
43826: Wieringa, Tommy - Dies sind die Namen (Duitse veraling van Dit zijn de namen).
35125: Wieringa, Tommy - Dit zijn de namen.
14950: Wieringen, Dik van - De verstekeling.
32526: Wiersma, Wijbe - Peri Telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude Stoa.
52251: Wiesel, Elie - Alle rivieren stromen naar de zee. Memoires.
23420: Wiesel, Elie - Woorden zonder wederwoord.
50195: Wieseltier, Leon - Kaddisj.
52830: Wigman, Menno - De wereld bij avond; Gedichten.
51534: Wigman e.a., Menno - 12 poëziekaarten.
41088: Wijck, N. van - Franck's etymologisch woordenboek.
43289: Wijdeveld, Gerard - Het vaderland.
50616: wijnalda, Janne - Op een regendag als deze.
50627: Wijnberg, Nachoem - Van groot belang.
46707: Wijnberg, Nachoem - Afscheidswedstrijd.
40660: Wijnberg, Esther Jansma, K. Michel, Nachoem M. - Trois poètes néerlandais. Nachoum M. Wijnberg, Esther Jansma, K. Michel.
17860: Wijnberg, Nicolaas - Sud. Een herinnering.
52172: Wijs / Letty Kosterman, Ivo de - Vroege Vogels. Verzen.
52173: Wijs, Ivo de - Vroege Vogels. Vijf.
40627: Wijtgaard, Martin - Zwijgend naar de tering.
51738: Wilde, Oscar - Prozagedichten.
39268: Wilde, Oscar - Salomé. Drame en un acte.
49750: Wilde, Oscar - Ballade van Reading Gaol.
50403: Wilde, Oscar - The Picture of Dorian Gray. An Annotated, Uncensored Edition.
28382: Wilde, Oscar - Ballade des Zuchthauses zu Reading. With etchings by Atto Pankok.
36629: Wilde, Oscar - Michéal MacLiammóir in The Importance of Being Oscar (Part II).
41555: Wilde, Oscar - Sprookjes. Het sterrekind en andere sprookjes.
23879: Wilde, Oscar - De verjaardag van de infante.
19401: Wilde, Oscar - Brieven.
50409: Wilde, Oscar - The Worlds Favorite 100 Quotes.
31720: Wilde, Oscar - Salomé. Verhalen van een dandy.
14304: Wilde, Oskar - Der glückliche Prinz. Moderne Märchen.
50594: Wilder, Thornton - De brug van San Luis Rey.
12991: Wilder, Thornton - The bridge of San Luis Rey.
48883: Will e.a., Chris - Jacobus van Looy. Schrijversprentenboek 26.
39383: Willems, Eldert - Getypte, gesigneerde brief aan een uitgever.
40945: Willems, Eldert - In middeleeuws gevecht.
42634: Willems, Wim - Tjalie Robinson. Biografie van een indo-schrijver.
51795: Willems, Wim - Tjalie Robinson. Biografie van een indo-schrijver.
30430: Willemsen, August - Bewaar deze brieven als je eigen tekeningen. Briefwisseling met Marian Plug.
52524: Williams, Tennessee - Vinyl - The Glass Menagerie.
12993: Wilmink, Willem - Muzikale beelden.
52809: Wilmink, Willem - Je moet je op het ergste voorbereiden. Gedichten.
32784: Wilmink, Willem - Verzamelde liedjes en gedichten.
52807: Wilmink, Willem - Mijn middeleeuwen.
51625: Wilmink, Willem - Verzamelde liedjes en gedichten.
30979: Wilmink, Willem - Ernstig genoeg. Liedjes en gedichten vanaf 1986.
16979: Wilmink, Willem - Wat ik heb gevonden, je raadt het nooit. Vijftien opstellen over schrijvers in onze taal.
52814: Wilmink, Willem - Verzamelde liedjes en gedichten.
51483: Wilmink, Willem - Wilminks keus I. Nederlandse poëzie van de middeleuwen tot 1945.
49655: Wilmink, Willem - Ik snap het. Verzamelde liedjes en gedichten voor jonge kinderen.
26507: Wilmink, Willem - Waar komt dat kind vandaan? Waarin opgenomen Het verkeerde pannetje.
36837: Wilmink, Willem - Verzamelde verhalen.
52811: Wilmink, Willem - Verzamelde liedjes en gedichten.
52813: Wilmink, Willem - Verzamelde liedjes en gedichten.
32929: Wilmink, Willem - Verzamelde liedjes en gedichten.
52782: Wilmink, Willem - Verzamelde liedjes en gedichten.
42687: Wilmink en Ton Schulten (beeld), Willem - Het beloofde land.
41221: Wilmink, Willem - Snelcursus rijmen & dichten.
49471: Wilmink en Jan Bouwhuis (keuze en commentaar), Willem - Revius nu.
14410: Wilmink, Willem - In de keuken van de Muze. De gehele schriftelijke cursus dichten.
29614: Wilmink, Willem - Verzamelde liedjes en gedichten.
52812: Wilmink, Willem - Verzamelde liedjes en gedichten.
52815: Wilmink, Willem - Verzamelde liedjes en gedichten.
26109: Wilmink, Willem - Verzamelde liedjes en gedichten tot 1986.
26508: Wilmink, Willem - Ik had als kind een huis en haard.
28870: Wilmink (vert.), Willem - De reis van Sint Brandaan.
41217: Wilmink, Willem - Ik had als kind een huis en haard.
52783: Wilmink, Willem - Gij weet toch dat gij niet bestaat.
52785: Wilmink, Willem - Bzzletin 239.
38328: Wilson, Edmund - Letters on Literature and Politics 1912-1972.
40853: Winckelmann, Johann Joachim - Kleine Schriften Vorreden Entwürfe 2. Auflage.
27198: Winden, Piet van - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie.
40756: Winden, Piet van - Nader tot Hem.
35042: Windhausen (samenst.), Miriam - Armando. De verzameling.
51639: Winkler, C. - Freud is een voyeur. Gedichten.
51636: Winkler, Kees - De twaalfde symfonie, de weg, de wereld en het Al.
39413: Winkler, Kees - Handschrift 'Zuid-Afrika: onderdrukking in cijfers.
44391: Winkler Prins e.a., A. - Braga. Dichterlijke mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap.
30176: Winkler, Kees - Verjaarsvers.
48407: Winkler Prins, Jacob - Verzamelde gedichten.
40661: Winkler, C. - Verspreide momenten.
39712: Winkler, Kees - Vers uit de veren.
51646: Winkler, Kees - Waar nooit gemaaid wordt.
52511: Winter, Leon de - Serenade.
14201: Wintermans, Caspar - Alfred Douglas. De boezemvriend van Oscar Wilde.
52308: Wispelaere, Paul de - Een eiland worden.
6444: Wispelaere, Paul de - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990-1991.
10623: Wispelaere, Paul de - Het verkoolde alfabet. Dagboek1990-1991.
41735: Wissen, Driek van - De Dichter des Vaderlands. Zijn mooiste gedichten. Gekozen door Jean Pierre Rawie.
49147: Wissen, Driek van - De hap van Adam. Gedichten.
46090: Wissen, Driek van - Gezichtsbedrog. Sonnetten.
27737: Wissen, Driek van - Het mooiste meisje van de klas. Sonnetten.
26476: Wit, Jan - Revalidatie.
49812: Wit-Tak, Thalien M. de - Lysistrata. Vrede, Vrouw en Obsceniteit bij Aristophanes.
44674: Wit, Jan - Rites de passage.
45998: Wit, Jan - Nederlandse gedachten en andere gedichten.
32584: With, Julian S. - De weerzinwekkende worsteling.
31380: Witkovsky, B. - Den oceaan over: Nederland en België.
26281: Witkowsky, B. - Den oceaan over: Nederland en België.
2527: Witsen Geysbeek, P.G. - Puntdichten.
15122: Witstein, S.F. - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance.
21821: Witstein, S.F. - Het verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot.
29552: Witte, Aldert - Charles Nypels meester-drukker.
51917: Witte, Arjan - Kikkerbloed. Gedichten.
22999: Witte, Arjan - Doelenklooster AD MCMXCVIII.
9573: Witte, Aldert - Over Pierre Simon Fournier en de boekletter Fournier.
25384: Witteman & Dick Slootweg, Paul - De Avonden, een kleine reünie.
46174: Wittenberns (vormgeving), Eric - Herinnering.
46172: Wittenberns (vormgeving), Eric - Kleur bekennen.
51048: Wittepaard (inleiding), Maarten - Soixante Neuf.
28671: Wittgenstein, Ludwig - Tractatus logico-philosophicus.
29790: Wittgenstein, Ludwig - Philosophische Grammatik.
51284: Wittgenstein, Ludwig - Vermischte Bemerkungen.
12150: Wittgenstein, Ludwig - Opmerkingen over de kleuren.
21872: Wittkampf, Willem - Verzameld werk.
29564: Wodehouse, P.G. - Avonturen van Ukridge. Financieel genie met tegenslag.
14721: Wodehouse, P.C. - Mulliner nights.
30453: Wodehouse, P.G. - Mr. Mulliners sterkste verhalen.
27734: Wodehouse, P.G. - Een man van eer.
51357: Wodin, Natascha - Ergens in dit duister.
52817: Woestijne, Karel van de - Nagelaten gedichten.
31816: Woestijne, Karel van de - De nieuwe Esopet.
16974: Woestijne, Karel van de - Janus met het dubbele voorhoofd.
18561: Woestijne, Karel van de - Verzamelde gedichten 1878-1929.
48598: Woestijne, Karel van de - Aan de hoogste kim. Bloemlezing.
35897: Woestijne, Karel van de - De schroeflijn I en II. Opstellen over plastische kunst.
15207: Woestijne, Karel van de - 'Altijd maar bijeenblijven'. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929.
44537: Woldhek, Siegfried - Literaire tekeningen.
21180: Wolferen (vert.), Toon van - Homerische hymnen.
44766: Wolff & Aagje Deken, Betje - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart.
30652: Wolken, Ben - Kortere verhalen.
13584: Wolkers, Jan - Omringd door zee.
13731: Wolkers, Jan - Katholieke Illustratie, jg 84.
50439: Wolkers, Jan - Groeten van Rottumerplaat.
13582: Wolkers, Jan - Mondriaan op Mauritius. Essays.
12854: Wolkers, Jan - De hond met de blauwe tong.
14233: Wolkers e.a., Jan - Leven in letters.
13554: Wolkers, Jan - De junival.
18799: Wolkers, Jan - Dagboek 1974.
33806: Wolkers, Jan - Jan Wolkers schilder beeldhouwer.
40731: Wolkers, Jan - Een roos van vlees.
17880: Wolkers, Jan - Gifsla.
401: Wolkers, Jan - Zwarte advent.
51208: Wolkers, Jan - De walgvogel.
31547: Wolkers, Jan - Turks fruit.
13541: Wolkers, Jan - Dagboek 1974.
51904: Wolkers, Jan - Zurück nach Oegstgeest. (Terug naar Oegstgeest in Duitse vertaling).
18802: Wolkers, Jan - De drijfschaal van Van Gogh.
614: Wolkers, Jan - Brandende liefde.
20959: Wolkers, Jan - De doodshoofdvlinder.
13547: Wolkers, Jan - De doodshoofdvlinder.
13549: Wolkers, Jan - De drijfschaal van Van Gogh.
13590: Wolkers, Jan - Tarzan in Arles.
50653: Wolkers, Jan - 'De vleugels van Hermes' in Gandalf 38.
49994: Wolkers, Jan - Wegens sterfgeval gesloten. Comedia della morte.
37063: Wolkers, Jan - Op de vleugelen der profeten / On the wings of the prophets.
13739: Wolkers, Jan - Kort amerikaans.
26354: Wolthers (samenst.)., Daisy - Schrijvers prentenboek 21. Gerrit Achterberg.
30207: Woolf, Virginia - Naar de vuurtoren.
23979: Woolf, Virginia - Over Londen.
8824: Woolf, Virginia - Ezeltje west (Alle brieven aan Vita Sackville-West).
36526: Woord, B. van der - Het oude huis.
6116: Woude, Johan van der - Howison's metamorphose.
40869: Wreede, Liesbeth de - Willebrord Snellius (1580-1626). A Humanist Reshaping the Mathematical Sciences.
44892: Wringer, Henk P.G. de - Ars Brevis.
45818: Wulling, E.G. - Updike At Work.
39082: Wulp, Lein van der - Mannen van Maasoord.
45531: Wyk Louw, N.P. - 'N keur uit sy gedigte.
50987: Wynia e.a., Gerben - Mengelwerck.
9574: Wytynck, Wouter - Ballade van Pieter Haasbeek.
27670: Xenofon - De tocht van de tienduizend.
51877: Xenofon - De tocht van de tienduizend.
41475: Xenophon - Herinneringen aan Socrates.
12251: Yang, William - The late years.
7565: Yeats, William Butler - Autobiografieën (deel 1 én 2).
46406: Yeats, W.B. - Early Essays. The Collected Works volume IV.
34539: Yeats, W.B. - De spiraal. Dertien gedichten.
42783: Yeats, W.B. - Enkele gedichten, gevolgd door De Gravin Catelene.
50691: Yeats, William B. - Verzen in vertaling.
43549: Yeats, W.B. - De Gravin Catelene.
52131: Yeats, W.B. - Enkele gedichten, gevolgd door De Gravin Catelene.
49702: Yehoshua, A.B. - De missie van de human-resources-manager. Een passie in drie delen.
34130: Yevtushenko, Yevgeny - Invisible Threads.
42749: Yolton, John W. - John Locke and Education.
35570: Young, Francis Brett - Mars op Tanga (met generaal Smuts in Oost-Afrika).
14595: Yourcenar, Marguerite - Alexis.
48069: Yourcenar, Marguerite - Het hermetisch zwart.
35974: Yourcenar, Marguerite - Als stromend water.
51808: Yourcenar, Marguerite - Fantasie in blauw. Drie verhalen.
12000: Yourcenar, Marguerite - Wat? De eeuwigheid.
25884: Zaadnoordijk, Tineke - Blackhearted woman, a text and some pictures.
26559: Zaadnoordijk, Tineke - Eendevreugd en damespoep. Negen liefdesgedichten en vijf kleine houtsnedes.
52213: Zaal, Wim - Nooit van gehoord. Twaalf stiefkinderen van de Nederlandse beschaving.
18007: Zaal, Wim - De ongelukkige wilde. Victor van Aveyron.
43046: Zaal (samenstelling), Wim - Een leeuw is eigenlijk iemand. Nederlandstalige dierenpoëzie.
7902: Zaal, Wim - De ongelukkige wilde. Victor van Aveyron.
52229: Zaat (ed.), Manja J.Th. - Lillian Rubin in Nederland. Transcriptions of Lectures and Debates.
35276: Zalewska, Halina - Opgedragen / Dedykacje.
35281: Zalewska & Hans Laban, Halina - Lees: vreugde.
49988: Zarjan, Nairi - De eigenwijze helden van Sassoen. Een Armeens volksepos.
40609: Zeeman, Michaël - Beelden zoek je nooit, beelden vind je. Reisbrieven uit Capezzana, Parijs, Burgos en Santiago de Compostela.
43087: Zeeman, Michaël - Beeldenstorm. Gedichten.
47111: Zeeman e.a., P. - Christiaan Huygens 1629 - 14 april - 1929.
19578: Zeijst, Rutger van - De autocraten.
52066: Zemel, R.M.T. - Op zoek naar Galiene. Over de Oudfranse Fergus en de Middelnederlandse Ferguut.
31430: Zernike, Elisabeth - Dralend afscheid.
48320: Zevenhuizen, Erik - Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries.
19552: Zeyde, M.H. vander - De wereld van het vers. Over het werk van Ida Gerhardt.
23457: Zeyde, M.H. van der - De hand van de dichter. Over Ida Gerhardt.
48888: Zijderveld, Dick van - Doedelzakspel.
30001: Zijl, Annejet van der - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
46036: Zijl, Annejet van der - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
38123: Zikken, Aya - De atlasvlinder.
23312: Zikken, Aya - Hut 277.
23313: Zikken, Aya - Code voor Dander.
46202: Zitman, Jan - Gedichten 1944-1980.
11756: Zitman, Jan - Twee handgeschreven brieven aan Hans van Straten.
30534: Zitman, Jan - De groeten aan Leiden.
7905: Zitman, Jan - Betoverd draaitoneel. Vier klankdichten voor Willem Brakman.
35804: Zoete, Johan de - Voor vandaag ben ik uitgetekend.
34373: Zola, Émile - Rome.
51852: Zola, Emile - Zola. Genie en wereld.
7671: Zomeren, Koos van - Een jaar in scherven.
51637: Zomeren, Koos van - dier in het dier. De mooiste - ontroerendste, grappigste, droevigste, leerzaamste - dierenverhalen.
10430: Zomeren, Koos van - Meisje in het veen.
11757: Zomeren, Koos van - Getypte brief aan een lezer.
11759: Zomeren, Koos van - Getypte brief aan een lezer.
11760: Zomeren, Koos van - Getypte brief aan een lezer.
13233: Zomeren, Koos van - Een jaar in scherven.
5603: Zomeren, Koos van - De vernieling.
2568: Zomeren, Koos van - De nodige singels en pleinen.
15105: Zomeren, Koos van - Lord Byron war auch hier. (Duitse vertaling van Sterk water).
31970: Zonneveld, Gwynne en Peter van - Literaire stadsgezichten. Dichters en schrijvers over Nederland.
18807: Zonneveld, Peter van - het stempel van Batavia.
29026: Zuiderent, Ad - Met de apocalyptische mocassis van Michel de Nostredame op reis door Nederland. Gedichten.
50398: Zuiderent, Ad - Kijken met andermans ogen. Gedichten.
1064: Zuidinga, R.H. - Gerard Reve.
45102: Zuithoff, Ate - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper.
51555: Zuylen, Belle van - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant.
20869: Zuylen, Belle van - Agnès a d'Hermenches. Agnes aan d'Hermenches. Brief van 3 oktober 1768.
24148: Zuylen, Belle van - Alles is mode. Belle van Zuylen over de Franse Revolutie.
26152: Zuylen, Belle van - De geschiedenis van Caliste.
11136: Zuylen, Belle van - Rebels en beminnelijk. Brieven aan Constand d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen.
16080: Zuylen (Isabelle de Charrière), Belle van - Oeuvres complètes 1-10.
38579: Zuylen, Belle van - De geschiedenis van Caliste.
48509: Zuylen, Belle van - Een keuze uit haar werk.
29781: Zuylen, Belle van - De edelman en Mrs. Henley.
16126: Zuylen, Belle van - Cécile. Novelle.
18122: Zuylen, Belle van - Brieven uit Neuchâtel.
50346: Zwaal, B. - Wijde Maas.
51619: Zwaap, René - Hemingway.
38181: Zwagerman, Joost - Sest hvezdicek (Zes sterren in Tsjechische vertaling).
49882: Zwagerman, Joost - Roeshoofd hemelt. Gedichten.
19510: Zwagerman, Joost - Chaos en rumoer.
30104: Zwagerman, Joost - In het wild. Essays en kritieken.
21945: Zwagerman, Joost - Gimmick!
36199: Zwagerman, Joost - Gimmick! 7 cd-luisterboek.
30153: Zwagerman, Joost - Transito.
32105: Zwagerman, Joost - Alles is gekleurd. Omzwervingen in de kunst.
35290: Zwagerman, Joost - Tot hier en zelfs verder. De vroege gedichten.
34186: Zwagerman, Joost - De stilte van het licht - schoonheid en onbehagen in de kunst.
3818: Zwagerman, Joost - Chaos en rumoer.
48710: Zwagerman, Joost - De wereld is hier. Een keuze uit eigen werk.
34600: Zwagerman, Joost - Wakend over God. Gedichten.
38182: Zwagerman, Joost - Falsches Licht (Duitse vertaling van Vals licht).
6885: Zwagerman, Joost - Zes sterren.
44921: Zweig, Stefan - Joseph Fouché. Portret van een politicus.
44922: Zweig, Stefan - Aan de Europeanen van vandaag en morgen.
51803: Zweig, Stefan - Castellio tegen Calvijn of Een geweten tegen geweld.
50765: Zweig, Stefan - Jüdische Erzählungen und Legenden.
43638: Zweig, Stefan - Maria Stuart.
51763: Zweig, Stefan - Freud.
8900: Zweig, Stefan - Brief einer Unbekannten.
52238: Zweig, Stefan - Casanova.
39959: Zweig, Stefan - Marie Antoinette. Portret van een middelmatige vrouw.
49433: Zweig, Stefan - Licht in het duister. Veertien historische miniaturen.
50267: Zweig, Stefan - Tolstoj.
47416: Zweig, Stefan - Triomf en tragiek van Erasmus van Rotterdam.
48417: Zweig, Stefan - Nietzsche.
50847: Zweig, Stefan - Dostojevski.
36974: Zweijgardt, Johan Coenraad - De boekdrukkerij. Beschrijving, handleiding en formaatboek.
[an error occurred while processing this directive]

5/9