Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
013735: - D.S. Mail Motorschip Sibajak
019297: - Indische Letteren. Tijdschrift Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
007594: - Bintang Soerabaja. Krontjong-melodieen
018560: - Gedenkboek Nederland - Curacao 1634 - 1934
014308: - Oud dorp van storm en stilte (=Bergen)
007316: - Opdat Het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 October 1944 uit ons dorp werden weggevoerd
010283: - Reisatlas IndonesiŽ
009041: - Jaarboek Achterhoek en Liemers
009043: - Jaarboek Achterhoek en Liemers
010330: - Indonesische sprookjes
010331: - (Inventarisatie van oudheden)
002489: - Atlas van de terreinen der Protestantsche Zending in Nederlandsch Oost- en West-Indie
009213: - Papuas Building their Future
017130: - Hansboek voor de soldaat
009340: - Souvenir Bloemendaal en Overveen
009015: - Lou Lichtveld / Albert Helman
018966: - Boerderijen in Enschede
017351: - Bouwfonds Kunstcollectie
018062: - One-line- Specimens of Linotype Faces
016680: - Topografische Atlas Nederland
008991: - Industrieel Ontwerp '92
007978: - Het Nederlandsche boek
018898: - Oost-Indise spiegel
009647: - De eeuwige belofte van Eldorado
011989: - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2008
002659: - Soekarno. Nederlandsch onderdaan 1901-1950 en President 1950-1970
007542: - Achter Kawat en Gedek
007211: - Gereformiert Landtrecht van Veluwen und Veluwen-zoom
009784: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij de uitgeverij van Bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland
009806: - Pissarro. Camille Pissarro 1830-1903
013732: - L. Smi'& Co's internationale sleepdienst
019254: - Come to Java
013775: - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in den strijd tegen Japan
010779: - Uitlaat, De, Personeelsorgaan KPM
015949: - De Gelderse toren. Landgoed aan de IJssel s
019012: - Java The Ideal Tourist Resort
010430: - Ruimte.Fl. Eigentijs Flevoland
013202: - Van Alpha en Omega
013204: - 10 fietskaarten met internationale informatie omtrent het culturele aspect van de fiets in de samenleving
012732: - Drieentwintig Nederlandse exlibris
010051: - Welcome to Jakarta
010167: - Vestdijknummer Podium
009230: - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels. 75 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum
010196: - Noord Sumatra in oorlogstijd
016090: - Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten, woningen, meubelen, volkskunst, gebruiken enz.
006528: - Verslag omtrent het beheer en den toestand van het Landsopvoedingsgesticht te Semarang
014515: - Urker woorden- en spreekwoordenboek
010230: - Gezichten in Rheden en Rozendaal
011150: - De grote Joseph
018780: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen . Zeeland
010358: - Dorpen in Nederland. Een toeristische gids naar meer dan 250 historische dorpen en stadjes
010363: - Twee honderd jaar bevodering van de proefondervindelijke wetenschappen 1769-1969
018928: - Budidaja. Tijdschrift voor liefhebbers van Indonesische kunst
010445: - Door tyd en vlyt. Gedenkboek t.g.v. 100 jr. Kon.Boekhandel & Drukkerij G. Kolff & Co
019361: - Laren. Tussen Vecht en Eem
010468: - Multatuli 1820-1887
013497: - Grote Provinciale Atlas / Provincie Gelderland / Veluwe
013440: - Zoogdieren en andere landdieren van West- en Midden-Europa
009499: - Surrey Archaeological Collections. Relating to the History and Antiquities of the County
019085: - Met Fouquet door Amsterdam
010533: - Y2KABC, Het lettertype van de eeuw
016110: - Alphabetische kijst der namen, voorkomende op de kaart van Java, Madoera en Bali
006659: - Vraagbaak Harderwijk geeft antwoord
013824: - De EM 'er. Orgaan 7 December Divisie
008391: - Letrpf. Letterproef Monotype Lasercomp
018775: - Kroniek van het land van de zeemeermin - Schouwen-Duiveland
010821: - Scheepsrampen in oorlogstijd
008956: - Liber amicorum Kees Snoep
011955: - Manu Propria
012664: - Het duistere bloed
015753: - De Mode-Revue en de vrouw in haar huis
003297: - Wel en wee der A.A.T.
007254: - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum
000539: - Misjnah / Misnah
013887: - Rode konen bolle koppen . Vijf jaar Unigarant Bolkoppenrace
006973: - Tafelen voor Elsschot
013436: - Vissen en andere waterdieren van West- en Midden-Europa
013733: - L. Smit & Co's internationale sleepdienst
011496: - Publications
011497: - Publications
011487: - Limburg. Compact Provincie Atlas
007703: - KIdoeng Soenda. Beunang njalin tina basa kawi lalakon alam Madjapait
019215: - The Padang Highlands
019216: - Autotochten en Motor Tours in Sumatra
019214: - Afstandskaarten van Java
005084: - The War in Pictures
017898: KA-TZETNIK 135633 - Moni
017818: - Waarom moeten wij groenten en vruchten eten?
007704: - Dunia modern
018956: - Elburg. De Middeleeuwsche Stad
006462: - Tien vervlogen jaren. Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart-Maatschappij
003067: - Met de T.N.I. op stap. De laatste patrouille van het vergeten leger
006570: - Elk Moment
016856: - Facts and Factors. The Indonesian Problem. What happened since the end of the Pacific war
017777: - Indische letteren
015621: - Drie VARA-produkties
011824: - Frank Lloyd Wright in Holland
015031: - Volkspele uit sonnige Suid-AFrika
015046: - Landschapstekeningen van Hollandse meesters uit de XVIIe eeuw
013728: - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeninging van Gezagvoerders bij de Binnenvaart
013729: - L. Smit Co's internationele sleepdienst
012007: - Het Boek
014866: - Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera 1902
019428: - Java Sumatra Bali . Travel Guide
006261: - Surabaya ludiek. HBS en SSV
008604: - Indisch genootschap
013519: - Edda. De liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten
002513: - Verdwenen Nederland. Nederland in oude schoolplaten
011239: - De glzaen berg. Estische sprookjes
005233: - Vijftig jaren boekdruk
007998: - Drukkersweekblad/Autolijn. Kerstnummer
007983: - Kinderliedjes die eeuwen oud zijn
007975: - Het Nederlandsche boek
008006: - Opstellen bij afscheid van bibliotheek RU aangeboden aan G.A. Evers
007973: - Het Nederlandsche boek
007399: - Views of Netherlands India. Serie Tosari
007783: - Syriac Bible
007339: - Co Westerik. Zelfportretten 1946-1999
006325: - Friesland in vogelvlucht
007900: - Baudartius College
015256: - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij
011950: - Vademecum voor Nederlands Nieuw-Guinea
017228: - Sumatra Oostkust
018039: - Times New Roman Monotype Letterproef
006552: - Handbook of the Netherlands East-Indies
014467: - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Friesland
006827: - Avontuur. Literair tijdschrift
009593: - Hellfire Pass Memorial. Thailand-Burma Railway
014506: - Restaureren in Friesland
016668: - Vegetatie en fauna van Goeree
006511: - Indische Zeevisschen
018271: - Een schone ende ghenoechelijkcke historie van Joncker Jan uit den vergiere des Graven Soone
019157: - Jajasan pusat kebudajaan/Stichting Cultureel Centrum Oost-Indonesie
012499: - De Velsertunnels
019217: - Het leven van Lzarillo de Tormes en over zijn wederwaardigheden en tegenslagen
009642: - De Koran
014989: - Geuzenliedboek. Tweede vervolg
014990: - Catalogus van de technische bibliotheek
017779: - Ter herdenking aan het vijf en twintig jarig bestaan der Maatschappij tot Exploitatie van de Suikerondernemingen Sentanen-Lor, Brangkal & Dinoyo
007077: - Scolae Judeorum. De Joden in Limburg en hun synagogen
011754: - Passagierslijst Stoomvaartmij Nederland
015048: - Iohann Holbein. Le livre de portraits a Windsor Castle
006403: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over 1957
012956: - Kort overzicht van de geschiedenis van L.j.Veen's Uitgeversmaatschappij N.V.
006602: - Radiostation Malabar en overige stations op de Bandoengse hoogvlakte
009601: - Kaart van Suriname, naar de opmetingen gedaan in de jaren 1860-1879 door J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E.van Lansberge
017810: - Sumatra
011495: - Publications
006739: - Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht
008584: - Artillerievuur in de tropen
007989: - Vierentwintig en 1
011646: - Handboek voor automobilisten en motorwielrijders
009292: - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek
009296: - Traditional Henna Designs
018160: - Andere Achterhuizen. Verhalen van Joodse onderduikers
005047: - Herinnerings-album gewijd aan de bevrijding van Apeldoorn
017431: - Jacobus Boelen - Amsterdam 1733-1933
018957: - Elburg. Korte plaatsbeschrijving met historische aanteekeningen
015316: - Esopet
013437: - Paddestoelen van West- en Midden-Europa
010695: - De Vliegende Hollander 22 mei 1943 - 10 mei 1945
019279: - Papoea's op de drempel van zelfbeschikking
012597: - Kroller-Muller Museum
007332: - Tau Te Tjing
017788: - Kloet-Album
019358: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereniging "De Hoop"
018011: - Letterproef nv Drukkerij G.J.Thieme Nijmegen
019039: - Gedenkboek Tweede Mitrailleur-bataljon
008216: - Catalogus der Eeretentoonstelling van het werk van S.H.de Roos
008221: - Tentoonstelling van De Olm tot De Roos
008035: - Grote Historische Provincie Atlas. Limburg 1837-1844
019356: - Tussen Vecht en Eem, Afl. Loosdrecht
019357: - Tussen Vecht en Eem. Afl. Baarn
018044: - Letterproef
013738: - Dubbelschroefmotorschip P.C. Hooft
015954: - Dubbelschroefmotorschip "Christiaan Huygens"
019139: - The triple-screw motor-driven passenger and cargo liners Boissevain, Tegelberg aed Ruys
019143: - Rotterdam Lloyd Rapide. Den Haag- Marseille
019151: - M.S. Oslofjord of the Norwegian America Line
019219: - De geschiedenis van Giulietta en Romeo
013163: - Kisah
006461: - Soldaat Overzee
013148: - Reproducties van de foto's, voorkomende in het album, door de officieren van het leger in Nederlandsch-Indie aangeboden aan H.M.de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederalnden
013730: - L. Smit & Co's internationele sleepdienst
010197: - Noord Sumatra in oorlogstijd. Het dagboek van Zuster Koch
006631: - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea
013577: - Zeeen van Nederlandsch Oost-Indie
013221: - Ghegroet so si die maghet soet
013135: - Roode Kruis Batavia. Verslag der werkzaamheden gedurende de periode, onmiddelijk volgend op de Japansche Capitulatie
006422: - Gedenkboek Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij 1863-1938
007249: - Eastermar
019320: - Kaart van Zeeland van den vloed van 1906
019226: - Stemmmen van schrijvers
018785: - De molens van Zuid-Holland
002620: - Atlas van tropisch Nederland
014847: - Nieuwenkamp thuis en op reis. Keuze uit het grafische werk van W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950)
006616: - Gedenkboek t.g.v. 40-jarig bestaan Brandweer Hilversum 1907-1947
010532: - Het Nederlandse boek 1892-1906
015025: - Paolo Piva. Architektur & Design
018660: - Waterloo. Geschiedenis van den Slag. Gedenksteenen / Wapenfeiten
006274: - Kulit Lokan (schelpenboek)
006246: - Oost en West
006245: - Oost en West
013750: - De Nederlandse zeehavens/The Netherlands Seaports
013749: - De Nederlandsche zeehavens/The Netherlands Seaports
013751: - De Nederlandse zeehavens / The Netherlands Seaports
013085: - Grote Provincie Atlas Utrecht
006192: - De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966
006163: - Buku Kenang-Kenangan. Reuni ke-IV HBS V Bandung
006153: - Onze vloot. Maandblad gewijd aan de Nederlandsche zeestrijdkrachten
006143: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-Indie
011002: - Kamulah garam dunia
000200: - Batavia als handels-, industrie- en woonstad
013764: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013947: - Historisch album Groningen
013765: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013767: - Noord Sumatra in oolrogstijd
013768: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013770: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013773: - Noord Sumatra in orlogstijd
008627: - Supplement op het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII
013689: - Enkele namen uit de historie van IJsselstein
013661: - Fries zilver
013657: - Oud Woerden
019319: - Gedenkbouk bie 't Honderdjoarig bestoan van 't Genootschop Olandia
018069: - Monotype-Letterproef
012952: - Het huis Enschede 1703-1953
014382: - De reddingboot komt!
018478: - Bijbel-almanak ofoe Dei boekoe vo da Evangelische Broedergemeente vo da jari 1958
019321: - Topografische Atlas Van Gelderland
018798: - Vijftig jaar illegaal. Gedenkboek van het Nederlandsch Lyceum 1909-1959
017261: - Plan der passagiersaccommodatie M.S. Willem Ruys
017259: - Hutplan M.S. Oranje
017224: - Verklaring van de namen der schepen . Koninklijke Paketvaart Maatschappij
017209: - Travel the K.P.M. way and see
015509: - Netherlands Indies, The,
015462: - Indonesie herleeft!
015447: - De Heilige Qor'aan met Nederlandse vertaling
015441: - Lenteleven
015440: - Lenteleven. Godsdienstige liederen
015388: - Hedendaagsche zending in onze Oost. Handboek voor Zendinsstudie
017767: - Jubilee Book 25th Anniversary of the Bandung Rotary Club
017623: - Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren 1839
017641: - Grote Prtovincie Atlas - Overijssel
017642: - Overijssel. De provincie en Overijsselse gemeenten in kaart en aanzicht
017648: - Kadastrale Atlas Overijssel 1832 - Enschede - Lonnker
017673: - Twee Eeuwen Waterstaatswerken. Gedenkboek
016473: - Plattegrond van Bataviar
016593: - Handboekje W.B.V. en catalogus der Wereldbibliotheek
016598: - Catalogue Book and Prints on Food and Drink
017487: - Indie, waar wij naar toe gaan
008932: ZO GOED A - Indie bepaalde ons leven
005093: JANSEN AB.A., - Wespennest Leeuwarden. De geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945
005155: JANSEN AB.A., - Wespennest Leeuwarden
009200: HAHN JR. A.,RED: - Albert Hahn Sr.. Een keuze uit zijn werk
015909: VERGUNST, A. & H., - Een foto-verslag van een reis op Irian Jaya
018214: NEIJHORST. JULIEN H.A., - Caribbean Talk...1000 Proverbs and sayings from the Afro-Caribbean Diaspora
004554: AA, MANU VAN DER, - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte
000187: AA, H. - Undang-undang Negara Republik Indonesia
016335: AAFJES, BERTUS, - In den beginne
013874: AAFJES, BERTUS, BEW. - De reis van Sinte Brandaan
016336: AAFJES, BERTUS, - De lyrische schoolmeester
014298: AAFJES, BERTUS, - Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag
016334: AAFJES, BERTUS, - Maria Sibylla Merian
016516: AAFJES, BERTUS, - Een voetreis naar Rome
008707: AALBERS, HENK, - Bedrijvig Dieren vroeger en nu
005494: AALBERS, P.G., - Justitiae sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem
019175: AALDERS, GERARD, - Eksters, De Nazi-roof van 146 duizend kilo goud bij De Nederlandsche Bank
013578: AALST, TOM VAN DER, & PIET DE JONGH - Honderd jaar Bergsche Maas. De scheiding van Maas en Waal
018639: AALST, TOM VAN DER, - De Landen van Heusden en Altena. Verleden , heden en toekomst
013401: AAMODT, SANDRA, & SAM WANG - Het geheim van je brein
016285: AAR, J.A.VAN DER, - Santpoort
016928: AARDWEG, H.P.VAN DEN,. - Hadji Sagadoer. De wijze Avonturen van een Maleischen Profeet
018598: BOSCHMA-AARNOUDSE, C., - Renaissance-Raadhuizen boven het IJ
018122: AARTS, KOEN, & HANS POLS - "De Greb". Herinneringen aan de slag om de Grebbeberg
001520: AARTS,C.J., & N. VAN DER MEULEN - Het literair eeuwboek 1885-1985. Honderd jaar het boek van het jaar
008919: AARTS, C.J., - Al is hun taal mij zo vreemd. Willem Elsschot in vertaling
016511: AARTS, C.J.,& M.C.VAN ETTEN - Domweg gelukkig in de Dapperstraat
018581: GOUTBEEK. AB, - Eikenhakhout langs de Vecht. Ambacht rond Dalfsen in de negentiende eeuw
003490: ABBAS, ERIC, - Een brief naar IndiŽ
017357: ABDELOUAHAB, FARID, - Ontdekkers van het eeuwige ijs . Vijf eeuwen poolreizen in reisjournalen
012627: ABDOLAH, KADER, - De Koran/ De boodschapper
010709: ABDOLAH, KADER, - Het huis van de moskee
013862: ABDOLAH, KADER, - Portretten en een oude droom
015684: ABDOLAH, KADER, - Spijkerschrift. Notities van Aga Akbar
015859: ABDOLAH, KADER, - De koning
002294: ABINENO, J.L.CH., - Liturgische vormen en patronen in de Evangelische Kerk op Timor
017410: ABKOUDE, CHR. VAN, - Pietje Bell's goocheltoeren
008712: ABMA, R., B. BOERSEMA,EA(RED): - Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad
009075: ABRAHAMSE, JAN, WOUTER JOENJE,EA(RED): - Waddenzee. Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken
016160: ABRAHAMSE, J., S. BOTTEMA,EA(RED): - Het Drentse landschap
018393: ABUYS, GUIDO, JOSE MARTIN,EA: - Indische Nederlanders in Kamp Westerbork. Het verhaal van kamp Schattenberg 1950-1951
017493: ABUYS, GUIDO, JOSE MARTIN,EA: - Molukkers in Kamp Westerbork. Het verhaal van het woonoord Schattenberg 1951-1971
012680: ACCORD, CLARK, - Tussen Apoera en Oreala. Een liefdesgeschiedenis in de regenwouden
018382: ACCORD, CLARK, - Bingo!
004411: ACDA, G.M.W., - Voor en achter de mast. Het leven van de zeeman in de 17e en 18e eeuw
004915: ACDA, G.M.W., - Voor en achter de mast. Het leven van de zeeman in de 17e en 18e eeuw
018986: ACHMATOVA, ANNA, - Vlucht van de tijd. Gedachten en herinneringen
001577: ACHTERBERG, GERRIT, - Cryptogamen
001569: ACHTERBERG, GERRIT, - Voorbij de laatste stad
001573: ACHTERBERG, GERRIT, - Cryptogamen
012867: ACHTERBERG, GERRIT, - Verzamelde gedichten
001578: ACHTERBERG, GERRIT, - Voorbij de laatste stad
001579: ACHTERBERG, GERRIT, - Hoonte
012929: ACHTERBERG, GERRIT, - Blauwzuur
008457: ACHTERBERG, GERRIT, - Voorbij de laatste stad
009902: ACHTERBERG, GERRIT, - Autodroom
004370: ACHTERBERG, GERRIT, - Sneeuwwitje
004371: ACHTERBERG, GERRIT, - Eurydice
004372: ACHTERBERG, GERRIT, - Vergeetboek
001574: ACHTERBERG, GERRIT, - Existentie
001576: ACHTERBERG, GERRIT, - Doornroosje
008959: ACHTERBERG, GERRIT, - Bijenkorf
013188: ACHTERBERG, GERRIT, - Radar
004368: ACHTERBERG, GERRIT, - Osmose
004369: ACHTERBERG, GERRIT, - Doornroosje
016467: ACHTERBERG, GERRIT, - Achtergebleven gebleven
009905: ACHTERBERG, GERRIT, - Radar
017403: ACKERMANS, MAURICE, & THEO HOOGBERGEN, SAMENST. - Kloosters en religieus leven. Historie met toekomst
010645: ADAMS, MARIA, MICHEL TER BERG,EA: - Een keuze uit de verzameling van Museum Van Bommel-van Dam
005373: ADAMS, SIMON, VIV CROOT,EA: - De geillustreerde geschiedenis van de twintigste eeuw
005374: ADAMS, SIMON, MARGARET CROWTHER,EA: - De complete geschiedenis van de negentiende eeuw. Geillustreerd
006294: ADAMS, ROY, - Borobudur in Photographs - Past and Present
016790: ADELMUND, MARTIJN J., - Mysteries in Nederland. De Veluwe
010928: ADHIN,J.H., - Development Planning in Surinam in Historical Perspective
002343: ADHYATMAN, SUMARAH, & CHENG LAMMERS - Tempayan di Indonesia/Martavans in Indonesia
006260: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Romusha van Java - het laatste front 1942-1945
002110: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Java, het laatste front. Sociale gevolgen van de Japanse bezetting op Centraal-Java voor IndonesiŽrs en Europeanen
000773: ADOLFS, GERARD P., - Soerabaia
016783: ADORNO, THEODOR W., - Filosofie van de nieuwe muziek
000040: ADRIAANSE, L. - De zendingsarbeid onzer Gereformeerde Kerken onder de Javanen en Chineezen op Midden-Java
013638: ADRIAANSE, J., - De Kroniek van Arnemuiden
006804: AECKERLIN, TJAAL, & RICK SCHOONENBERG - Neffer Kambek. Indische Nederlanders in roerige tijden
002101: AECKERLIN, TJAAL, & RICK SCHOONENBERG - Lied van een tokeh. Vertellingen uit voormalig Nederlands-Indie
016708: AERSSEN, MARNIX VAN, - Driemaal Oost. Francois van Aerssen Beijeren van Voshol (1883-1968)
005703: AERTS, REMIEG, & THEODOR DUQUESNOY,RED; - Een ereschuld. Hoofdstukken uit onze koloniale geschiedenis
019273: AGERBEEK, BARNEY, - Schaduw van schijn. Batavia - Rotterdam - Jakarta
019606: AGGELEN, LAURENS VAN, - Canadezen in Arnhem en Oosterbeek. De vergeten inzet van de Canadese troepen(1944-1946)
001402: AGT, J.J.F.W.VAN, - Waterland en omgeving
006853: AGT, BEATRIJS VAN, EA: - Het verborgen verhaal. Indische Nederlanders in oorlogstijd 1942-1949
015094: AGT, J.F.VAN, & E.VAN VOOLEN - Nederlandse synagogen
016990: AGT, J.F.VAN, - Synagogen in Amsterdam
000048: AHEE, A.C. VAN - "...maar zijn hart is hier achtergebleven. Reisontmoetingen in IndonesiŽ
005371: AIKEMA, BERNARD, & BOUDEWIJN BAKKER - Painters of Venice. The Story of the Venetian "Veduta"
019071: AIKEMA, BERNARD, PETER VAN DER COELEN,EA - Meesters op papier. Nederlandse Tekeningen Uit Particuliere Collectie
016089: LID VAN DE AKADEMIE - De vermakelijke spraakkunst, bevattende de noodige regels en voorschriften om de Nederduirsche taal, gelijk die uit de mond van beschaafde lieden gehoord wordt, te leeren spreken en schrijven, en zelfs om daarin te dichten
013006: AKEHURST, RICHARD, - The World of Guns
016531: AKEN, JAN VAN, - Het fluwelen labyrint
014083: AKEN, JAN VAN, - De afvallige
018907: AKIHARY, HUIB, - Architectuur en stedebouw in Indonesie 1870-1970
000046: AKIHARY, HUIB - Architectuur & stedebouw in IndonesiŽ 1870-1970
006567: AKIHARY, H., - Ir. F.J.L. Ghijsels. Architect in Indonsia (1910-1929)
011119: AKKER, LOUIS VAN DEN, - Indische schoonfamilie
011086: AKKER, HANS VAN DEN, ALFRED BIRNEY,EA: - Reisgids Indonesie. Oorlogsplekken 1942-1949
011724: AKKER, W.J. VAN DEN, - Een dichter schreit niet. De aspecten van M. Nijhoffs versexterne poetica
011823: AKKERMANS, ILSE, - Bestemming Soerabaja. Een verzwegen verleden in Nederlands-Indie
015204: AKKERMANS, A.J.M., M.A.M. VAN DEN HEUVEL,EA:(RED): - Zevenaar srad in de Liemers
015986: AKVELD, LEO, ED.+I NL.: - Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cirnelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azie. 1605-1608
006673: AKVELD, L.M., PH.M. BOSSCHER,EA(RED): - Vier eeuwen varen. Kapiteins kapers kooplieden en geleerden
002118: AKVELD, LEO, & ELS M. JACOBS - De kleurrijke wereld van de VOC
005957: AKVELD, LEO, & ELS M. JACOBS - De kleurrijke wereld van de VOC
018577: ALBERS, PIETER, - Gevangen in het veen. De geschiedenis van de Emslandkampen
012061: ALBERS, PETER, RED: - 50 jaar Valk
015868: ALBERS, L.H., B. OLDE MEIERINK,EA. - Vam buitenplaats tot museum. Kasteel Het Nijenhuis
002127: ALBERTS, A., - Per Mailboot naar de Oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940
002128: ALBERTS, A., - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648
000866: ALBERTS, A., - Per Mailboot naar de Oost
001539: ALBERTS, A., - In de tijd gezet
010841: JAPPE ALBERTS, W., - De Nederlandse Hanzesteden
005810: ALBERTS, A., - Semper Mare Navigandum. 100 jaar Stoomvaartmij Nederland
000586: ALBERTS,A.,& J.E.VERLAAN - Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje, gevolgd door het Plakkaat van Verlating
003487: ALBERTS, A., - De eilanden
009287: ALBERTS, A., - Haast hebben in september
000642: ALBERTS, A., - Namen noemen
003488: ALBERTS, A., - Een kolonie is ook maar een mens
002416: ALBERTS, A., - Leven op de rand. Uit de geschiedenis van Apeldoorn
003489: ALBERTS, A., - In en uit het paradijs getild
019405: ALBERTS, A., - De vergaderzaal
015002: ALBUS, VOLKER, REYER KRAS,A.O. - Icons of Design ! The 20th Century
011998: ALDUS - "Allemaal Flauwekul" en andere typografische notities
015098: ALEICHEM, SJOLEM, - Mottel. De zoon van Pesje de voorzanger
003486: ALEX, OOM, - Uit het land der flamboyants. Indische verhalen
004141: ALEXY, TRUDI, - The Mezuzah in the Madonna's Foot
002803: ALGRA, A., - De Gereformeerde Kerken in nederlands-Indie/Indonesie 1877-1961
010162: ALGRA, A.BEW: - Kroniek van een Friese boer
013485: ALINK, B., RED: - Hoevelaken. Huis en heerlijkhid
016831: VREDENBERG-ALINK, J.J., - Kaarten van Gelderland en de kwartieren
007123: VREDENBERG-ALINK, J.J., - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk
011630: ALKATIRI, ZEFFRY J., - Dari Batavia sampai Jakarta 1616-1999
000045: ALKEMA, B. - Ons Insulinde. Hoe we 't verkregen en wat het door ons werd
000588: ALKEMA, B. - Ons Insulinde. Hoe we 't verkregen en wat het door ons werd
006282: ALKEMA, B.M., - Kiekjes uit de Soendalanden
007364: ALLENDE, ISABEL, - Afrodite. Liefdesverhalen en andere zinnenprikkels
012633: ALLENDE, ISABEL, - Het huis met de geesten
013760: ALLENDE, ISABEL, - Het huis met de geesten
016762: ALLEWIJN, RIEN, - Een zee van water. Februarivloed 1953 over de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht
007479: ALMA, HANS, - Tijls curiosa. Luchtige rondgang in de schatkamer der herinneringen
016264: ALMA, R.H., & W.E. GOELEMA,RED: - Rechtspraak in Drenthe
013717: ALPATOV, MIKHAIL, & IRINA RODNIKOVA - Pskov Icons 13th -16th Centuries
001283: ALPHEN, W.W. VAN, - Esperanto. Leer- en leesboek
004763: ALPHEN, J.VAN, & J.VAN VOORTHUIZEN - De Bommelerwaard 1939-1945
000978: ALPHEN, P.&A.VAN, - Helmond van plaggenhut tot paalwoning
001729: ALTENA, PETER, & MYRIAM EVERARD,RED: - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken
004385: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN,RED: - De Goudsche glazen
008795: KORTHALS ALTES, A., - Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945
014113: KORTHALS ALTES, A., J. KIST EA(RED) - Leidse letters . Bloemlezing
007459: KORTHALS ALTES, W.I., - De geschiedenis van de gulden. Van Pond Hollands tot Euro
010344: AMATMOEKRIM, KARIN, - Het gym
009419: AMATMOEKRIM, KARIN, - Wanneer wij samen zijn
011256: AMBESI, ALBERTO CESARE, - Oceanic Art
011233: AMBIORIX - Drie Keltische verhalen
010619: AMBROSE, STEPHEN E., - Citizen Soldiers
010620: AMBROSE, STEPHEN E., - D-Day. June 6, 1944. The Climatic Battle of World War II
005256: AMELINK, AGNES. - De gereformeerden
006238: AMELUNXEN, C.P., - De geschiedenis van Curacao
000212: AMEN, WOODY VAN - 240 days/dagen/jours/tage
007669: AMERIKA, J.L., - Indie. Geschied- en aardrijkskundig leesboekje
015033: AMERONGEN, MARTIN VAN, - Heine in Holland
018677: AMERONGEN, MARTIN VAN, RENE ZWAAP,RED: - Van Kooten & De Bie. 25 jaar narren op de kansel
018437: AMERSFOORT, H., & P.H. KAMPHUIS,RED: - Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied
004513: RIEGO AMEZAGA, BERNARDO, MARIA CALLEJA GONZALEZ,EA: - Gijon transatlantic
007570: AMOUR, MONSIEUR D', - Maar geluk duurt nooit lang. Maleise verhalen vol bitterheid
015622: VANDENBOSCH. AMRY, - The Dutch East Indies. Its government, problems and politics
008525: AMSTEL, HANS VAN, - De laatsten der Wajarikoele's in Suriname
015213: ANBEEK, CHRISTA, & ADA DE JONG - De berg van de ziel. Persoonlijk essay over kwetsbaar leven
010446: ANBEEK, TON, - De schrijver tussen de coulissen
004287: ANBEEK, TON, - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur
000483: ANDEL, H.A.VAN,& N.A.C. SLOTEMAKER DE BRUŌNE,RED: - Morgenrood. Korte verhalen en schetsen
018468: ANDEL, H.A.VAN, - In geen ding bezorgd. Kamp-toespraken
003955: ANDERSEN, H.C., - Sprookjes, vertellingen en reisverhalen
011253: ANDERSON, UTA, ED: - Papoea sprookjes
005164: ANDERSON, DUNCAN, - D-day
014806: ANDERSON, MARIE, - Uit Multatuli's leven
018889: ANDRADE, TONIO, - De val van Formosa. Hoe een Chinese krijgsheer de VOC Versloeg
002580: BRUIN, ANDR… EN COK DE, - 125 jaar Woerden 1871-1996. Een gemeenschap in beweging
004702: FOCKEMA ANDREAE, S.J., J.G.N. RENAUD,EA: - Kastelen ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland
012291: ANDREUS, HANS, - Klein boek om het licht heen
016352: ANDREUS, HANS, - Om de mond van het licht . Een kleine case history
016353: ANDREUS, HANS, - De ruimtevaarder en andere gedichten
010141: ANDREUS, HANS, - Schilderkunst
012302: ANDREUS, HANS, - Verzameld proza
012293: ANDREUS, HANS, - De sonnetten van de kleine waanzin
012292: ANDREUS, HANS, - Syntropisch
016351: ANDREUS, HANS, - Natuurgedichten enn andere
010113: ANDREUS, HANS, - Het explosieve uur
016811: ANDRIES, POOL, & LAURENT RIISENS - Fotorama. Internationaal Tijdschrift Voor Fotografie. Speciale editie.over 100 jaar Gevaert
012688: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C., - Wat na de Tora kwam. Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala
004431: ANDRIESSE, CO, - Verstoorde aarde
019372: ANDRIESSEN, J,H,J,, GERBRAND RIP,EA - IJzeren doodskisten. Het onderzeebootwapen in de Eerste Wereldoorlog
005351: ANDRIESSEN, J.H.L., - De Eerste Wereldoorlog in foto's
003582: KAT ANGELINO, A.D.A.DE, - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indie
017712: ANKER, ROBERT, - Negen levens. Een dorp als zelfportret
016464: ANKER, ROBERT, - Waar ik nog ben
010472: ANNINK, HANS, - Een late pelgrim op de melkweg. Een retourtje Enschede-Santiago de Compostela. 5500 kilometer te voet
004584: ANONIEM - Louis Paul Boon
004114: ANONIEM - Peutjoet (erebegraafplaats)
002218: ANONIEM - Holland in Hollandia
000798: ANONIEM - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld en band
001314: ANONIEM - Kroniek van Harderwijk 1231-1931
000501: ANONIEM - Herinneringsalbum 1e Infanterie.brigadegroep C Divisie 7 December
018394: ANONIEM - Indonesie. Elementaire cursus
005469: ANONIEM - Daemon en masker in Melanesie
003127: ANONIEM - De Ramp
019583: ANONIEM - De strijd om Bali 19 - 25 Februari 1942
001524: ANONIEM - Het boek in Vlaanderen. Jaarboek
001719: ANONIEM - Vlootpraet
002651: ANONIEM - Oostkust van Sumatra-Instituut 1916-1941
000496: ANONIEM - Excursiegids voor Oud-Batavia
001953: ANONIEM - Menukaarten
001951: ANONIEM - Menukaarten
001952: ANONIEM - Menukaarten
002010: ANONIEM - Koers West
001470: ANONIEM - De best verzorgde boeken van 1986
001484: ANONIEM - Boekbanden in de Nationale Bilbiotheek
001683: ANONIEM - Van der feesten. Een proper dinc
018295: ANONIEM - "Mooi Nederland' Plaatjes-album
000696: ANONIEM - Wij varen weer!
004038: ANONIEM - Foto-atlas Provincie Utrecht
003425: ANONIEM - De vliegende Hollander
004071: ANONIEM - Wij varen... op 12 Mei 1940 met de Johan de Witt van Amsterdam naar Batavia via Kaap De Goede Hoop
003538: ANONIEM - Indonesian Art
001162: ANONIEM - Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanteriebrigade
019367: ANONIEM - Een vissershaven voor Katwijk
001130: ANONIEM - Engelsche Tieranny
004062: ANONIEM - Gedenkboek 35 jaar Geredja Indjili Maluku "een wonderbare spijziging"
003164: ANONIEM - Automobielkaart Java en Madoera
002463: ANONIEM - Gedenkboek Billiton 1852-1927
005091: ANONIEM - Ken - je - die? Bundeltje volkshumor uit oorlogsjaren
005086: ANONIEM - Uittreksels uit de illegale (Friese) Koerier 1944-1945
002175: ANONIEM - Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in de strijd tegen Japan, Het,
001955: ANONIEM - Menukaarten
000258: ANONIEM - Handleiding voor de rubberbereiding
003405: ANONIEM - Zeven fabelen voor hedendaagsche kinderen
018825: ANONIEM - Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam der Holand - Amerika - LIjn
002743: ANONIEM - Pioniers overzee. Geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie "7 December"
004031: ANONIEM - Puspa Warna
001160: ANONIEM - Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanteriebrigade
001684: ANONIEM - Truwanten
005877: ANONIEM - Door Tyd en Vlyt. Gedenkboek t.g.v. 100 jarig bestaan boekhandel en drukkerij Kollf
003165: ANONIEM - Afstandstabellen Java en Madoera
005880: ANONIEM - Buitenzorg. Scientific Centre
004662: ANONIEM - Gelders zilver
008154: ANONIEM - Willem Ruys
004800: ANONIEM - Provinciaal blad van Noord-Holland
002370: ANONIEM - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea
001037: ANONIEM - Kadastrale Atlas Gelderland 1832: Harderwijk
005492: ANONIEM - Huis van Maarten van Rossem te Arnhem
002959: ANONIEM - Gereformeerde willekeuren ende stadt-rechten van Harderwyck
003229: ANONIEM - Nieuwe geographische Nederlandsche Reise
001513: ANONIEM - Het Salamanderboek
003788: ANONIEM - Speciale catalogus van de postzegels van Nederland/IndonesiŽ/Suriname/Ned.Antillen
002808: ANONIEM - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen (1861-1911
005571: ANONIEM - Enkele Gebeurtenissen uit de Geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943
001948: ANONIEM - Menukaarten
001867: ANONIEM - OfficiŽle muntencatalogus Nederlands-IndiŽ
000797: ANONIEM - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915
003561: ANONIEM - Een esbattement van smenschen sin en verganckelijcke schoonheit
005601: ANONIEM - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland
001004: ANONIEM - 50 jaar deelhebberschap
017022: ANONIEM - Irian Barat / West NIeuw Guinea
001009: ANONIEM - td
001010: ANONIEM - Lettertypen van Tetterode-Nederland
001318: ANONIEM - Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, 1965-1975
005257: ANONIEM - Walam Olum. Het heilige boek van de Delaware-Indianen
001956: ANONIEM - Menukaarten
001957: ANONIEM - Menukaarten
001890: ANONIEM - Welkom bij de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij N.V.
000252: ANONIEM - Ziekten en plagen van Hevea Brasiliensis in IndonesiŽ
002488: ANONIEM - Tjoklatsagen. Indische vertellingen
019412: ANONIEM - Kamus Belanda-Indonesia
012443: ANOTNOWA, IRINA, & JORN MERKERT,ED. - Berlin Moskau 1900-1950
014902: ANROOIJ, FRANCIEN VAN, DIRK H.A. KOLFF,EA(EDS) - Between People and Statistics. Essays on Modern Indonesian History
003359: ANROOY, F.V., W.J. FORMSMA,EA: - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven
012559: ANTEN, HANS, - Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk
008045: ANTHIERENS, JOHAN, - WiIlem Elsschot. Het ridderspoor
015236: ANTONISSE, RINUS, - Energie in wisselnd tij. De openbare energievoorziening in Zuidwest-Nederland / Worsteling om water. De openbare watervoorziening in Zuidwest-Nederland/ Een nieuwe koers. De vorming van NV Delta Nutsbedrijven
006714: ANWAR, YOZAR, - Dagboek van een kami-student
003950: APOLLINAIRE, GUILLAUME, - Het dierenboek of Stoet van Orpheus
009641: ARCHER, BERNICE, - The Internment of Western Civilians under the Japanese 1941-1945
002088: ARCKEL, G.VAN, - Magie en Adat in de Gordel van Smaragd
018705: ARDENNE, C.B.VAN, H.W. POLDERMANS,EA(RED):, - Den Haag energiek. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de energievoorziening in Den Haag
019240: ARENDS, G.J., - Sluizen en gemalen in het Noordzeekanaal.. Anderhalve eeuw ontwerpen, bouwen en vernieuwen
009306: ARENSE, J.L., - Luchtfotografie in Nederland en de fotograferende luchtvloot van de KLM
019491: ARENTSEN, ARNOLD, HENK KROSENBRINK,EA. - Winterswijk. Wat was en wat bleef
015020: ARETS, WIEL, - AZL Heerlen
013245: ARGELOO, MARC, - Maleo. De kip met de gouden eieren
002479: VEER, ARIE & DIRK VAN DER, - Het zilver van de zee. Logboek van de Nederlandse zeevisserij
014400: MARTINUS ARION, FRANK - Heimwee en de Ruine. Verzamelde gedichten
008610: MARTINUS ARION, FRANK - De laatste vrijheid
003762: MARTINUS ARION, FRANK, - De deserteurs
003757: ARKIEMAN(=PETZOLDT), TJ., - Suriname. Het vergeten land
019242: ARMANDO - Toch. Nagelaten werk
019392: ARMANDO - De Veldtocht
008909: ARMANDO - Gedichten
006885: ARMSTRONG, KAREN, - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam
003937: ARNKEN, R.A., - De ontwikkeling van het vliegtuig
018386: ARNOLD, C.J.C.W.H., - Apeldoorn in Opkomst.De ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de 19e eeuw
005568: ARNOLDO, FR. M., (= A.N. BROEDERS) - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen
017565: ARNOLDS, DENIS, - Hij, Jan Cremer. 'n Onverbeterlijke bestseller
017344: ARTIGAS, ISABEL, - Antoni Gaudi. Het complete werk
014648: ARTS, A.W.P., - Het brievenpostwezen te 's-Hertogenbosch. Ontstaan en ontwikkeling 1399-1806
003075: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET, & HENK - De Weeshuiskazerne van Naarden. Over susteren, soldaten, walen en wezen
017147: ASBROEK, W.E.TEN, - Haaksbergen voor en na 1188
016896: ASDONCK, MARJOLEIN VAN,ED+INL.: - "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg". Het journalistieke werk van Lilian Ducelle
000210: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. BARON VAN, - De Protestantsche kerk in Nederlandsch-IndiŽ. Haar ontwikkeling van 1620-1939
013197: ASSCHER, MAARTEN, - De Brief
005060: ASSELBERGHS, EDGAR, - Tussen licht en donker 1943-1945
019425: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE, - Met de groeten van Trijn. Spoorwegen op oude ansichtkaarten
018379: NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES - De Bosatlas Nederland van boven
009302: ATMOWILOTO, ARSWENDO, - Indonesia from the Air
009862: ATTEMA, YPIE, - Monumentengids van Paramaribo
014611: AUCTOR - De Boeren van Oolen
013356: AUSEMS, TH.W.A., - Klank- en vormleer van het dialect van Culemborg
016087: AUSTER, PAUL, - Sunset Park
018512: DIV. AUTEURS - Honderd Jaar Behoud Twents Erfgoed
000770: VELE AUTEURS - Kinderen van ons eigen volk. Plant hen in uw hart
001085: DIV. AUTEURS - Van Westvoorne tot St. Adolfsland. Historische verkenningen op Goeree-Overflakkee
001414: DIV. AUTEURS - Van Hem en haar / Van hier tot daar
001157: DIV. AUTEURS - GeÔllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken
000516: DIV. AUTEURS - Officieel Gedenkboek van de feestelijke ontvangst van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria
002726: DIV. AUTEURS - De zeeŽn van Nederlandsch Oost-IndiŽ
002721: VELE AUTEURS - Max Havelaar of De Utrechtsche Studenten Almanak
000707: DIV. AUTEURS - Jaarboek Centraal Bureau Genealogie
001467: DIV. AUTEURS - The New England Book Show. The Bookbuilders of Boston
000117: DIV. AUTEURS - Met het C.A.S.-lyceum naar Oost-Java
000597: DIV. AUTEURS - Arnhem. Zeven eeuwen stad
019363: VELE AUTEURS - De BAVO te boek Bij gereedkomen restauratie
018444: DIV. AUTEURS - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie
001156: DIV. AUTEURS - GeÔllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken
001265: DIV. AUTEURS - Sonnevanck 1908-1958
003275: VELE AUTEURS - Naar ruimer horizon
003843: DIVERSE AUTEURS - Verslag Vijfde Colloquium De Brabantse Stad
001518: DIV. AUTEURS - Boekdrukken. Machines, materialen en gereedschappen
003814: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch tijdschrift voor volkskunde
002278: DIV. AUTEURS - Liber amicorum J.P. Mieras
003590: DIV. AUTEURS - Achterbergkroniek
012210: VELE AUTEURS - Uren met Karel van het Reve
002540: DIV. AUTEURS - De koloniale roeping van Nederland. De middelen van verkeer in Nederlandsch-Indie
002705: DIV. AUTEURS - Jubileumboek H.B.S. Soerabaia 1875-1975
008376: DIVERSE AUTEURS - Soest, Baarn en Eemnes. Schetsen uit de geschiedenis van drie Eemlandse buurgemeenten
000535: DIV. AUTEURS - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java
003102: DIV. AUTEURS - Tropisch Nederland in zakformaat
005644: DIV. AUTEURS - Op 't Harde. Een Veluws dorp schrijft geschiedenis
000695: DIV. AUTEURS - Op de uitkijk, aan het roer
000787: DIV. AUTEURS - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal
004874: DIV. AUTEURS - Het Gooi leeft. Vroeger, nu en straks
003185: DIV. AUTEURS - Cultureel IndiŽ
002395: DIV. AUTEURS - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit
005743: VELE AUTEURS - Driemaandelijks bericht Deltawerken
003212: DIV. AUTEURS - Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht
000740: DIV. AUTEURS - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden
001772: DIV. AUTEURS - Cobra 1948/51
005739: DIV. AUTEURS - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 1200 jaar wonen
001773: DIV. AUTEURS - Cobra 1948/1951
000786: DIV. AUTEURS - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal
001999: DIV. AUTEURS - Wij Varen...op 12 Mei 1940 met de Johan de Witt van Amsterdam naar Batavia via Kaap De Goede Hoop
000788: DIV. AUTEURS - 40 jaar Henric van Veldeke-college 1920-1960
003444: DIV. AUTEURS - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Deel 1945 AP III, Brastagi/Aek Paminke III
000806: VELE AUTEURS - Lithografie in Nederland
000108: DIV. AUTEURS - Von Hinter-Indien bis Surabaja. Forscher & Abenteuer in SŁdost-Asien
001320: DIV. AUTEURS - Gelders mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland
001911: DIV. AUTEURS - Water ter verdediging
014605: DIV. AUTEURS - Brabants jaarboek
004157: DIV. AUTEURS - "Zij waren in Laren...". Buitenlandse kunstenaars in Laren en 't Gooi
013016: DIV. AUTEURS - Ach lieve tijd. 900 jaar Amersfoort, de Amersfoorters en hun rijke verleden
010123: DIV. AUTEURS - Alles of niets. Hommage aan Jan G. Elburg
002799: AVE, JAN B., & VICTOR T. KING - Borneo: Oerwoud in ondergang. Culturen op drift
004316: AVE, JOOP, DIDIER MILLET,EA(EDS): - Indonesie. Een reis door de gordel van smaragd
000036: AV…, JAN B.,& VICTOR T. KING - Borneo. Oerwoud in ondergang/Culturen op drift
007264: AVRIL, FRANCOIS, - Manuscript painting at the court of France. The 14th Century (1310-1380)
015936: AW, TASH, - Kaart van een onzichtbare wereld. Indonesie 1964
018492: AYEL, JEAN M., - Het dal der beloften. dl. 4 v.De aardkinderen
014032: KOOIMAN. DIRK AYELT, - Montyn
011645: AYER, A.J., - FIlosofie in de twintigste eeuw
017083: JANSSEN. G.B., - Oorlog over het Gelders eiland
013113: B., D.L., - Gids door Walcheren
019593: BAAIJ, HANS, & JAN OUDENAARDEN - Monumenten uit Rotterdam
018992: BAAL, INGRID, - Doel : liefde
000026: BAAL, J.VAN, - Ontglipt Verleden I + II
016194: BAALEN, H.J.,VAN, - Deventer en zijn schilders (19e en 20e eeuw)
003208: BAALEN, H.J.VAN, & H.J.M. OLTHETEN - Beeldend Deventer
013629: BAALEN, C.C.VAN, - Paradijs in oorlogstijd? Onderduikers in de Noordoostpolder 1942-1945
002823: BAAN, ANNIE DE, - Welvaart en teloorgang in Batavia
011784: DEKKER-DE BAAN, A., - Alles op een rij
013045: BAAN, CEES, - De getuigen. Verhalen over 90 jaar ouderenzorg van de Hervormde Diaconie in Zeist (1911-2001)
017706: BAAR, A.H.VAN DER, & W. HONSELAAR - Groot Nederlnds-Russisch en Russisch-Nederlands woordenboek
006817: BAAR, PETER-PAUL DE, ROB GROOTENDORST,EA: - Het Amsterdam van Theo Thijssen
014785: BAAR, CISKA, - Gebroken tijd
007534: BAARDEWIJK, FRANS VAN, MIRIAM BEIJERT,EA: - Geschiedenis van Indonesie
014095: BAARDMAN, C., - Een lied van de Biesbosch
012039: BAARDMAN, C., J.J. VAN ES,EA(RED): - Tussen Noord en Lek. Het land van de molens
000822: BAARDMAN, C., - Schoonhoven. Trots op zijn verleden - bouwt aan zijn toekomst
012878: BAAREN, THEO VAN , - Een wereld van as
014561: BAARS, K.E., - Varend vervoeren. Van Amsterdam tot de Rijn. 100 jaar Merwedekanaal
003365: BAARS, H.L., - Grepen uit de geschiedenis van IJsselmonde
011200: BAARS, MARCO, - Nog geen krasje op een rots...Sporen van de Nederlandse beschaving in Indonesie
002685: BAARSEL, JAN J.E.VAN, - IJmuiden in de branding
008169: BAARSEN, REINIER, - "De Lelijke Tijd". Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895
009346: BAART, JAN, WIARD KROOK,EA: - Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek
015800: BAART, JAC.J., - Rotterdam Oorlogshaven
001410: KOORN-BAAS, TRIJNTJE, - Ans dat moidje
019031: BAAS, PETER, KEES KALKMAN,EA: - The Plant Diversity of Malesia
008524: BAAS, HENK, SAARTJE DE BRUIJN,EA: - De stelling van Amsterdam. Harnas voor de hoofdstad
009993: BAAY, REGGIE, - Portret van een oermoeder. Beelden van de Njai in Nederlands-Indie
018666: BAAY, REGGIE, & PETER VAN ZONNEVELD,RED: - Indisch-Nederlandse literatuur
010053: BAAY, REGGIE, - Portret van een oermoeder. Beelden van de njai in Nederlands-Indie
003483: BAAY, REGGIE, - De ogen van Solo
001244: BACHRACH, A.G.H., & M.DE GR»VE, EA(RED): - Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur
004105: BACKER, C.A., - Onkruidflora der Javasche suikerrietgronden
018700: BACKER, A.J., - Leidse wevers onder gaslicht
000251: BACKER,C.A.,&D.F. VAN SLOOTEN - GeÔllustreerd handboek der Javaansche theeonkruiden en hunne beteekenis voor de cultuur
017869: BACKER, C.A., - Atlas of 220 Weeds of Sugar-cane Flieds in Java
011978: BACOU, ROSELINE, - Piranesi. Gravures, etsen en tekeningen
000545: BAECK, LEO, - Das Wesen des Judentums
000058: BAERVELDT, W. - Edelwild in de archipel
014110: BAESJOU, P.C.N., H.A.C. BRANDERHORST, EA: - Leiden 1860-1960
010828: BAEYENS, ERIK F., - De verraderlijke zee. Scheepsrampen in de Noordzee
018245: BAHM, KARL, - De val van Berlijn 1945
011028: SYAMSUL BAHRY, H., - Cepat pintar membaga menulis mengerti Al Qur'aan
013004: BAILEY, DE WITT, IAN HOGG,A.O. - Guns & Gun Collecting
009177: BAK, J.H. VAN DE, - Kudde in veelvoud. Kleine kerkgeschiedenis van Ede
000039: BAKELS, JET, & NICO DE JONGE, - Indie ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West
017731: BAKELS, JET, & ANNE-MARIE BOER, RED: - Het wapen van de bruid. Batakse weefsels
008585: BAKELS, JET, - Het Verbond met de Tijger. Visies op mensenetende dieren in Kerinci, Sumatra
001377: BAKER, W.A., - The Engine Powered Vessel. From Paddle-Wheeler to Nuclear Ship
008934: BAKER, W.DE, & G.BERKELMANS - Anderhalve eeuw in Oisterwijk
003537: BAKER, CATHERINE, - The Innocent Artists. Student Art from Papua New Guinea
016865: BAKKER, W., - Tussen Duitse cavalerie en Canadese brencarriers.. Meppel en omgeving in oorlogstijd
001529: BAKKER, G., J.BOUWMAN,EA - Letterzetten. Vaktheorie
005514: BAKKER, EVELIEN, LEO DALHUISEN,EA: - Geschiedenis van Suriname
000389: BAKKER, H. TH., - De K.P.M. in oorlogstijd
001288: BAKKER, F.J., & T. BERGSTRA - Elburg...goed Bekeken
010663: BAKKER, B., E. FLEURBAAY,EA: - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950
000052: BAKKER, PIET, - De Slag
013280: BAKKER, THEO, & BESSEL VRIJHOF - Passagiersschepen in Harderwijk / Herinneringen aan oom Eibert
000351: BAKKER, PIET, - Bali in kleuren
012724: BAKKER, D., - Nunspeet - Elspeet - Vierhouten in woord en beeld
018789: BAKKER, PIET,TEKST - Een buurt wordt bijgezet. Wel en wee rond het Waterlooplein
009450: BAKKER, PIET, - Naar "de West"
015812: BAKKER, SJAAK, PAULA GOUDZWAARD,EA: - Ostrabeke bekeken. 33 Natuurmonumenten in en rondom Oosterbeek
005650: BAKKER, SIEM, - Literaire Tijdschriften. Van 1885 tot heden
001279: BAKKER, PIET, - Storm op de kust. Reddersvolk tussen de grondzeeŽn
006290: BAKKER, PIET, - Scheepspraet
002663: BAKKER, KEES DE, & HERMAN ARNOLDS - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985
011056: BAKKER, MAARTEN, GRADDY BOVEN,EA: - Chef Kreuger. Fotograaf in opdracht van de Koninklijke Marine
013742: BAKKER, PIET, - S.O.S. varen!
006741: BAKKER, GERBRAND, - Boven is het stil
005718: BAKKER, J., - "Maar Verder is hier niks gebeurd..." Oorlog en bevrijding Gemeente Scheemda
015130: BAKKER, GERBRAND, - De omweg
018991: BAKX, HANS W. - Midas' tranen. Een anekdote
008675: BAL, MIEKE,RED: - Mensen van papier. Over personages in de literatuur
018696: BALAI, LEO, MARIAN DUFF,EA: - Aan de Surinaamse grachten
003269: BALDAEUS, PHILIPPUS, - Afgoderye der Oost-Indische heydenen
015007: BALDEWEG, JUAN NAVARRO, - Navarro Baldeweg
009350: BALEN, W.J.VAN, - Antilia. Een gids door de Caribische wereld
000494: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld
018703: BALEN, W.J.VAN, EN E. ELIAS - De Residentie
015837: BALEN, J.HENDRIK VAN, - Lorenco da Silva. De Avonturen van Tholinx en Huydecoper. De Nederlanders in de Molukken, de verovering van de Banda-eilanden en Batsjian 1608-1610
003771: BALEN, W.J.VAN, - Ons gebiedsdeel Curacao
002250: BALEN, C.L.VAN, - Ons schoone Indie. Reede van Semarang/In 't land der Saadang-Toradja's"/Tengger en Semeroe/Rijstvelden/Waringin met Hotel Des Indes/Mangrove en Nipah/Balikpapan/Tabaksonderneming/Suikerplantage/Karo-Batak-dorp
015513: MICHIELSEN-BALJON, ELS, - Alles is in Orde...Fushimban Ijo Arimasen
008390: BALK, J.TH., - Onze havens
017318: BALK, J.TH., - Noord-Holland en zijn gemeenten
019195: BALKENENDE, N.C., C.A. VAN DER ENDE,EA(RED): - Schetsen uit de geschiedenis van Pijnacker
000027: BALLARD, CHRIS,STEVEN VINK EA. - Race to the Snow. Photography and the Exploration of Dutch New Guinea 1907-1936
003144: BALLINTIJN, G., - Rumphius. De blinde ziener van Ambon
003349: BALM, S.W., H.J. CALKOEN,EA: - Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving
007489: BALZAC, HONORE DE, - De huid van chagrijn
014780: BALZAC, HONORE DE, - Reis van Parijs naar Java
014356: BALZAC, HONORE DE, - Vrijmoedige Verhalen. Een klassiek erotisch meesterwerk
019468: BAMBERG, DON, - Dossier NN )Nacht en Nebel) Spoorloos in Hitler's Derde Rijk
009267: BANGE, PATTY, TON BRANDENBARG,EA: - Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw
005259: BANHAM, RUSS, - De eeuw van Ford. Ford Motor Company en de vernieuwingen die de wereld vorm hebben gegeven
000211: BANK, JAN - Katholieken en de Indonesische Revolutie
006369: BANNINK, B.J., J. ERDTSIECK,EA: - Over ziel en zaligheid. Geloofsbeleving in Overijssel
015110: BANTOEK, NICK, - Griffin & Sabine. Een bijzondere correspondentie
019132: BARBER, NOEL, - De sultans
014723: BARBIER, JEAN PAUL, & DOUGLAS NEWTON - Islands and ancestors. Indigenous Styles of South Asia
015783: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE VAN, & FRITS BAREND, - - Matzes en mie. De lotgevallen van de families Barend en Van Haeften
019234: BARENDSEN, JAN, & DERK VENEMA - De rechtbank Arnhem en de Duitse bezetting
018070: BARENTS, ELS, & SASKIA ASSER - Hier groeien boeken uit de grond
014727: BARETTA, J.M., - Halmahera en Morotai
009785: BARKER, NICOLAS, - The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978
018871: BARLANOV, GRIGORI, - Een voetbreed aarde
000054: BARLEY, NIGEL - Ongevaarlijk Tijdverdrijf. Een liefdesverklaring aan IndonesiŽ
011584: BARNARD, TIMOTHY P., - Multiple centres of authority. Society and environment in Siak and eastern s Umatra, 1674-1827
018318: BARNARD, BENNO, - Uitgesteld paradijs
016478: BARNARD, BENNO, - Een engel van Rossetto
014035: BARNETT, CORRELLI, - The Deser Generals
009572: BARNOUW, DAVID, - Geschiedenis van Nederland 1940-1945. De Canon van de Duitse bezetting
010605: BARNOUW, DAVID, - Anne Frank voor beginners en gevorderden
002131: BARNOUW, A.J., - A trip through the Dutch East Indies
011246: BARREVELD, DIRK J., - De route om de West
009599: BARREVELD, DIRK JAN, - Tegen de heeren van de VOC. Isaac le Maire en de ontdekking van Kaap Hoorn
013464: BARRIE, J.M., - Peter Pan
019462: SCHWARZ-BART, ANDRE, - Morgenster
018668: BARTELINK, KLAUDIE, WILLEM HEYDEMAN,EA:(RED): - In de diepte. Hoogtepunten uit tien duikexpedities in de Noordzee
003109: BARTELINK, G.J.M., - Twents volksleven
004495: BARTELINK, G.J.M., - Klassieke letterkunde
018462: BARTELS, J.A.C., - Vier Eeuwen Nederlandse cavalerie
012717: BARTELS, JACQUES A.C., - Tropenjaren. Ploppers en Patrouilles. Het dienstplichtig 2e Eskadron Huzaren van Boreel in Nederlands-Indie 1947-1950
014060: BARTELS,J.A.C., & W. KALKMAN - Texel. Nederlands laatste slagveld. De muiterij van de GeorgiŽrs april 1945
017506: BARTELS, L.V., - De Onmisbare. De koe en haar enorme invloed op de mens
011597: BARTHELD, M.VON, - Jeugd in de kolonie
002277: BARTISCH, GEORG, - Ophtalmodouleia. Das ist Augendienst...
000511: BARTMAN, G.H., - FotografiŽn van Soerabaja
017933: BAS, W.G.DE,RED: - Gedenkboek Oranje-Nassau-Meckleenburg Lippe-Biesterfeld
016610: BASMAN, RIVKE,RACHEL FISHMAN,EA - Zelfs een wolk.Drie Jiddische gedichten
017365: BASS, GEORGE F., - Geschiedenis van de Scheepvaart. Weerspiegeld in de scheepsarcheologie
007104: BASTET, FREDERIC, - De wereld van Louis Couperus
007327: BASTET, F.L., - Tussen Keulen en Parijs. Keuze uit de Wandelingen door de antieke wereld
016171: BASTET, F.L., - Een zuil in de mist. Van en over Louis Couperus
016332: BASTET, F.L., - Haagse Krengen. Alfabet uit de kist van Vincent Vere
011855: BASTET, F.L., - Het maansteenrif. Wandelingen door de antieke wereld
016474: BASTET, F.L., - Catacomben. Een keuze uit de geichten
016475: BASTET, F.L., - Arion op de dolfijn
003485: BASTIAANS, W.CH.J., - Leven op de brug
007637: BASTIAANS, W.CH.J.,VERZ.: - Van planter tot bestuursambtenaar. Herinneringen van een civiel-gezaghebber in ruste (L.A.L. Kortman)
011525: BASTIAANS, JULIA, - Memoires van het bomenvrouwtje
003484: BASTIAANS, W.CH.J., - Indonesia Merdeka
000717: BASTIN,JOHN,&BEA BROMMER - Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia. A descriptive Bibliography
002070: SLICHER VAN BATH, B.H., G.D. VAN DER HEIDE,EA(RED): - Geschiedenis Van Overijssel
007145: BATTA, E.C.M.A., B.H.D. HERMESDORF,EA(RED): - Limburg's Verleden. Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815
006310: BATTERSBY, MARTIN, - Art Deco Fashion. French Designers 1908-1925
017420: BATTICUS (= H.BRANDT CORSTIUS) - Klein maar zijn
016559: BATTJES, J.T., & J.B. KRUIGER - Assen. Architectuur en stedenbouw 1850-1940
017421: BATTUS (= H.BRANDT CORSTIUS) - De Encyclopedie
006809: BATTUS - Letterkunst
000654: BAUDET, H,& I.J. BRUGMANS,RED: - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-IndiŽ
000587: BAUDUIN, F., - Het Nederlandsch eskader in Oost-IndiŽ 1914-1916
006708: BAUM, VICKY, - Liefde en dood op Bali
017855: BAUWENS, JAN, PIET TERLOUW,EA: - Het Ghetto van Warschau bestaat niet meer
017406: BAUWENS, ANDRE, & MARJA DE GROOTE - Verbonden door woorden. Een bloemlezing uit de bulletins van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
014427: BAY, EUGENE, & ROB HUISMAN - Dutch design/Nederlands Ontwerp
006189: INTEN BAYAN (PS. VAN RENE ADEBOI) - Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese Overlevering in dichtvorm naverteld
016022: BAYAR, MARIS, - Lof voor onwerkelijken
006355: BAYON, DAMIAN, & MURILLO MARX - L'Art Colonial Sud-Americain. Domaine Espagnol et Bresil
013059: BEAUFORT, R.F.P.DE, & LOUIS H. JANSEN - Uit de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg
004132: BEAUFORT, R.F.P. DE, & HERMA M. VAN DEN BERG - De Betuwe
004657: BEAUFORT, R.F.P.DE, & HERMA M.VAN DEN BERG - De Betuwe
008001: BEAUMONT, RENE,HFDRED: - Grafisch Nederland. Kerstnummer. Geld
000753: BEAUMONT, ELIE DE,INL.+ED. - De vastberaden Ridder
013262: BEAUVOIR, SIMONE DE, - De tweede sekse
014416: BEAUVOIR, SIMONE DE, - De gevoelige leeftijd/Monoloog/De gebroken vrouw
017750: BEAUVOIR, SIMONE DE, - Oorlogsdagboek september 1939 januari 1941
004691: BECKER, EDWIN, RAMON PRAHL,EA(RED): - Praag 1900. Poezie en extase
019062: BENDA-BECKMANN, BAS VON, - De Velser affaire. Een omstreden oorlogsgeschiedenis
016667: BECKS, INEKE, - Schoonhoven. Een stad vol zilverwerk
017398: BECKUM, PAUL VAN, - Oranjehaven. Dertien sluipwegen naar de vrijheid
018263: BEDIER, JOSEPH,BEW.: - De roman van Tristan en Isolde
001669: B…DIER, JOSEPH, BEW. - De roman van Tristan en Isolde
001449: BEEK, ARIE TER, - Spakenburg en de Zuidwal. Wedstrijden en Visserij
019414: BEEK, E.VAN, - De joingens van de Z-club S.K.
013405: BEEK, ARIE TER, - Zuiderzeevloot. Scheepsmodellen in Museum Spakenburg
012977: BEEK, H.H., - Waanzin in de Middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke
017435: BEEK, BERT VAN, HANS JACOBI,EA: - Klinkende munt. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen
008252: TER BEEK, A., O. DEKKERS,EA: - Van schuytenmaekerye tot botterwerf. Reilen en zeilen van de helling in Spakenburg
014387: BEEK, WIL VAN, - Voor de linies
014285: BEEK, ARIE TER, - Een enkie kuieren. Een wandeling door de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk
009176: BEEK, TOM VAN, - Paspoort. Een parade van Nederlandse reisdocumenten
012470: BEEK, JOHAN VAN DE, RED: - Architectuurgids Groningen 1900-1990
018712: BEEK, GERDA VAN, & MICHEL VAN DER MAST - Van ambachtelijk tot ambtelijk. Het Spuikwartier door de eeuwen heen
014706: BEEK, ARIE TER, - Historische wandeling rond de Boerenleenbank (Bunschoten)
007747: BEEK, AART VAN, - Hart van Java
017170: BEEK, MARCEL VAN DER, PAUL BELIEN,EA - 50 topstukken uit het Geldmuseum. Een gouden greep
002396: BEEKHUIZEN, WES, - Groen was mijn dorp. Renkum in de jaren 1900-1925
019478: BEEKMAN, F., A.P. DE KLERK,EA(RED): - Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten
015330: BEEKMAN, A.A., - Nederland als polderland. Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland
008539: BEEKMAN, E.M., - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands/Indie 1600-1950
005018: BEEKMAN, KLAUS, & MIA MEIJER - Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers
018521: BEEKMAN, FRANS, & HUIB UIL - Schouwen-Duiveland en de oorsprong van haar plaatsnamen
015962: BEENAKKER, JAN, - Van Rentersluze tot strijkmolen. De waterstaatsgeschiedenis en landschapontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653
010814: BEENAKKER, J.J.J.M., & H.S. DANNER,RED: - Strijd tegen het water. Het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied
018597: BEENAKKER, J.J.J.M., - Lisse. Op de grens van droog en nat
014435: BEENS, HENK, - Schakels in de tijd. Genemuiden van 1900 tot ca. 1950
002324: BEENS, HENK, - Het Erfgoed der Vaderen. Een cultuurhistorische beschrijving van de stad Genemuiden
014451: BEENS, HENK, - Schakels in de tijd. Genemuiden van 1800 tot 1900
016061: BEEREN, WIM,EA: - De grote utopie. De Russische avant-garde 1915 - 1932
005621: BEEREN, W.A.L., J.M. JOOSTEN,EA: - Kazimir Malevich 1878-1935
017177: BEERENS, KEES, & FRANS HUIJBREGTS - Kempische militairen in de Oost. Herinneringen aan Nederlans-Indie en Nieuw-Guinea
000469: BEERS, A.C.VAN, - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine
000078: BEERS, A.C.VAN - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine
009193: BEETS, NIC, - Niet meer aan denken. Burma-Thailand 1943
015786: LEEUWEN-BEETS, LIDEKE VAN, - "Met zoveel mensen om je heen" Dagboekaantekeningen. Ervaringen 1942-1945 Nederlands-Indie
000383: BEETS, N. - De verre Oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner
000069: BEETS, NIC, - De levenden . Een geschiedenis uit het Pacific-oorlogsjaar 1942
003772: BEETS, D.J., - Lithology and Stratigraphy of the Cretaceous and Danian Succession of Curacao
010609: BEEVOR, ANTON, - D-day. Van de landing in Normandie tot de bevrijding van Parijs
010341: BEEVOR, ANTON, - Berlijn. De ondergang 1945
011580: BEGEMANN, F.A., - Oud worden met de oorlog
003763: BEHN, APHRA, - Oroonoko and Other Stories
001302: BEIJER, T., & J.W.P. VAN DIJK - St. Jansdal. Van Johanniter Commanderij te 's Heerenloo tot streekziekenhuis te Harderwijk
005422: BEIJNUM, KEES VAN, - Over het IJ
005423: BEIJNUM, KEES VAN, - De ordening
015848: BEIJNUM, KEES VAN, - De ordening
018456: VERHEIJ-VAN BEIJNUM, MARIE, - Nijkerk beleefde schoonheid
011894: BEIJNUM, KEES VAN, - Zoon van
002067: THOLE BEISHUIZEN, G., - De geschiedenis van Carthago
011571: BRUCKEL-BEITEN, MARY, - Aan de zus van Anton. Dagboek, brieven en tekeningen uit Indie 1942-1945
000741: BEKK, J., - Het papier. De vervaardiging, het gebruik en het onderzoek
011835: BEKKER, F.P., W. BRUIL-VAN DER STAAIJ,EA(RED): - Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981
004408: BEKKER, CAJUS, - Vervloekte zee. Ondergang van een oorlogsvloot
015850: BEKKERING, HARRY, DAAN CARTENS,EA(RED): - Willem Wilmink. Ik droomde dat ik wakker was
018672: BEKKERING, HARRY, RUDI VAN DER PAARDT,EA(RED): - De deschiedenis van een talent. Vestdijk-jaarboek 1996
000984: BEKKERING, HARRY, P.J.BUIJNSTERS,EA(RED): - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland&Vlaanderen van de Middeleeuwen en tot heden
007095: BEKKERS, JORIS, & HENK HOEKS,RED; - Een zondagmiddag met J.J. Voskuil
016899: BEKKUM, GERRIT VAN, JOEP VAN BURGSTEDEN,EA - Soldaat in Nederlands-Indie
011483: BEKMAN, BERNARD, & HUB. LEUFKENS - Het tweede bedrijf
011480: BEKMAN, BERNARD, - Vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg. De boom en zijn vruchten
019289: BEL, JACQUELINE, RICK HONINGS,EA(RED) - Multatuli nu. Nieuwe pespectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn werk
003865: BELCAMPO - Rijswijk in zijn historie bezien
002012: BELDER, A., - Het stoomschip Smit. Varen naar de Oost
012475: BELIEN, HERMAN, & MONIQUE VAN HOOGSTRATEN: - Koopmansgeest. Monumenten van de handel
010764: BELIEN, HERMAN, MARTIN BOSSENBROEK,EA(RED): - In de vaart der volken. Nederlanders rond 1900
012012: BELINFANTE, H.J., & P. BORST - Vijf-en-twintig jaren boedrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek
015234: BELINFANTE, PETER, & JAN HAAKMAN,: - 75 jaar Ford in Nederland 1924-1999
010400: BELL, QUENTIN, - Virginia Woolf. A Biography
006975: BELLE, HILDE VAN, & KOEN RYMENANTS,RED: - Kaaskwesties. Beschouwingen over Elsschot in vertaling
009623: BELLINGHAM, DAVID, - De Kelten. Mythologie en cultuur
006895: BELLONCI, MARIA, - Il milione. Het originele reisverslag van Marco Polo
013028: BELONJE, B. J.DEN BESTEN,EA: - Molenboek provincie Utrecht
007994: BEMELMAN, MARIEKE, HANS JANSEN,EA(RED): - Grafisch Nederland
000757: BEMELMANS, LUDWIG, - Een Kerst Geschiedenis
013231: BEMMEL, H.CHR.VAN, - Tentoonstelling Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande
000205: BEMMELEN, R.W.VAN, - Naar hooge toppen en diepe kraters
014071: BEMMELEN, W.VAN, - Her Raadsel der groote Pyramide
013838: BEMMELEN, J.F.VAN, & G.B. HOOYER - Reisgids voor Nederlandsch-Indie
005411: BENALI, ABDELKADER, - De Langverwachte
004491: BENDELER, GUUSJE, LEONTINE VAN DER BOOM,EA(RED): - Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken
019353: BENDERS, MART, - Leraar in oorlogstijd. Reconstructie van een vader
010454: BENDERS, RAYMOND J., & EILBERT SMULDERS(RED) - Apollo in Brasserie Lipp. Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans
015826: BENIMA, TAMARAH, - Kippesoep was ondenkbaar zonder saffaan . Joods leven in Nederland voor 1940
007960: BENJAMIN, LLOYD W., - The Art of Designed Environments in The Netherlands
005765: BENJAMINS,H.D., & JOH. F. SNELLEMAN,RED: - Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indie
008727: BENNINGA, NOACH, - Oorlogsherinneringen
017931: VEN-TEN BENSEL, E.VAN DER, - Volksdansen vroeger en nu
006890: BENTLY, PETER, - XYZ van de Mythologie
016849: BERENDS, RENE, & HENK SMIT - Naar school geweest. Geschiedenis van het openbaar lager onderwijs in Deventer
018669: BERENDSE, MARTIN, & PAUL BROOD - Historische streekatlas NL. De ware schaal van Nederland
013967: BERENDSEN, ANNE,RED: - Elseviers tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen
011084: BERENPAS, KOEN, SILKE KLEINEN,EA(RED) - Het was slechts Oorlog.15 interviews met oude en jonge Friese veteranen
015637: BERG, ARIE VAN DEN, & MARIE VERHEIJ - Nijkerkse prentenatlas
009048: BERG, K.J.VAN DEN, - Fort Kijkduin. Van nieuwbouw naar restauratie
009229: BERG, JOOP VAN DEN,RED: - De keerzijde van de medaille. Verhalen van Nederlandse en Indonesische auteurs 1945-1950
002031: BERG, JOOP VAN DEN, - Soebatten, sarongs en sinjo's. Indische woorden in het Nederlands
017025: BERG, JOOP VAN DEN, - Een mors huis. Verhalen over Nieuw-Guinea
012344: BERG, MIELE VAN DEN, - Een tocht door dit ingedijkt laagland. Holland draagt mijn sporen
015931: BERG, BERT VAN DEN, - Onze vrijheid moest duur worden betaald 1940-1945 en dorpen rondom Haulerwijk
010505: BERG, HERMA VAN DEN, - Noordelijk Oostergo. Dantumadeel
011365: BERG, NICOLAAS, - Dood op Deshima, of De weg en de orde
019604: BERG, TOM VAN DEN, - Kinderenb van de oorlog. Verhalen uit Sneek en Zuidwaest Friesland 1940-1945 F
006457: BERG, NORBERT VAN DEN, & STEVEN WACHIN - Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indie
018443: BERG, ARIE VAN DEN, - Een absoluut muizegat
001405: BERG, HERMA M. VAN DEN, - West-Friesland, Tessel en Wieringen
005832: BERG, JOOP VAN DEN, RED: - Het is hier Holland niet!
019424: BERG, C.J. VAN DEN, & G.W. KATTENBELD - Trammend door Groningen (stad)
014512: BERG, J.H.VAN DE, J. KRUISDIJK E.A.: - Het veranderende Wierden
000066: BERG, JOOP VAN DEN, - De wajangfoxtrot. Sporen uit een Indisch Verleden
017821: BERG, JOOP VAN DEN, - De man die vrouwen verzamelde. Een koloniale geschiedenis van de Kokos-eilanden
007087: BERG, HETTY,THERA WIJSENBEEK,EA(RED): - Venter Fabriqueur Fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940
007134: BERG, C.VAN DEN, - H.B.J.van Rijn. Burgemeester van Venlo. Pionier der milieuhygiene
011981: BERG, HETTY, & SAM HEMAN,EDS - Facing West. Oriental Jews of Central Asia and the Caucasus
009743: BERG, JOOP VAN DEN, - Regen over de Digoel. Indische en Nieuw-Guinese verhalen
001297: BERG, H.D. VAN DEN, - Onse Joeden. Nijmegen en de geschiedenis van haar Joden
010504: BERG, HERMA M. VAN DEN, - Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel
006557: BERG, JOOP VAN DEN, - Zo was Indie 1850-1950
000042: BERG, C.C. - Maya's hemelvaart in het Javaanse Buddhisme, Dl. II
002060: BERG, JAN VAN DEN, & ANTON BRUINZEEL,EA: - Het Charlois van toen....
016054: BERG, RIEN VAN DEN, & MARC VAN OOSTENDORP - Dat is andere taal! Streektalen en daialecten van Nederland
000059: BERG, G.W.H VAN DEN - Baalen droefheid. Biak-Ned.Nieuw-Guinea sche(r)tsenderwijs
003064: BERG, HERMA M.VAN DEN, & CATHARINA I - De stenen droom. Opstellen over bouwkunst
017896: BERG, J.VAN DEN, - De Koninklijke Luchtmacht in oude ansichten
002119: BERG, JOOP VAN DEN,RED: - Zo was IndiŽ 1850-1950
018500: BERGE, HENK TEN, - Vaders van tien. Verhaal van een jeugd die even volwassen mocht zijn
001018: BERGE, TOM VAN DEN, - Karel Frederik Holle. Theeplanter in IndiŽ 1829-1896
000659: BERGE, TOM VAN DEN, - Karel Frederik Holle. Theeplanter in IndiŽ 1829-1896
006399: BERGE, GIED TEN, - Met open ogen
012505: BERGE, H.C.TEN - Een Italiaan in Zutphen
016479: BERGE, H.C.TEN, - Gedichten
005475: BERGEIJK, HERMAN VAN, - Willem Marinus Dudok. Architect-stedebouwkundige 1884-1974
014971: BERGEIJK, HERMAN VAN, - Berlage en Nederlands-Indie. "Een innerlijke drang naar het schoone land '
004870: BERGEIJK, HERMAN VAN, & PAUL MEURS - Raadhuis - HIlversum - W.M. Dudok
019605: HUISMAN-VAN BERGEN, ANNIE, - De Vervolgden. Jacht op twee Delftse studenten in 1941
009103: BERGEN, JOHAN VAN, FENNO L. SCHOUSTRA,EA: - Oud Leeuwarden om nooit te vergeten...
001984: BERGEN, LEO VAN, - Voor onze jongens een sigaar. Een geschiedenis van het Nederlandisch-Indisch Roode Kruis (1870-1945)
018466: BERGER, PETER, - Karel Appel
007898: BERGER, JAPPIE, ADA BRON-SPIERENBURG,EA(RED): - Baudartius College 1920-1995
016272: BERGERS, A., - Zaandam zo was het
012930: BERGH, HERMAN VAN DEN, - Kansen op een wrak
011818: BERGH, NICO VAN DEN, & CONSTANT VAN CASTEREN - Respect en Erkenning. Veteranen Schaijk-Reek in Nederlands-Indie 1945-1950
014541: BERGH, G.C.J.J.VAN EEN, RED: - Staphosrt en zijn gerichten. Verslag van een juridisch-antropologisch onderzoek
002785: BERGH, P.H. VAN DEN, - In de rimboe. Romantische Vertelling uit de Indische Samenleving "ergens" in de Buitengewesten
012834: BERGH, HERMAN VAN DEN, - Verzamelde gedichten
016974: BERGH, S.VAN DEN, - Kroonprins van Mandelstein
010999: BERGH, J.D.VAN DEN, - Spraakkunst van het Banggais
000032: BERGHAUS, ERWIN - Paradijsvlucht. Een luchtreis naar Java
019590: BERGMANS, WILKO A.G.M. - De bastaatd van Bonaire
017005: BERGSMA, RIETA, & PAUL HEFTING,RED: - George Hendrik Breitner 1857 / 1923
013907: BERGSMA, W, & E.H. WATERBOLK - Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw
017002: BERKELAAR, WIM, - De schaduw van de bevrijders. Geallieerde oorlogsmisdaden tijdens de Twede Wereldoorlog
010424: BERKELMANS, FRANS, - Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes Over drie genrebundels van Ida Gerhardt
012327: BERKELMANS, FRANS, - Dit ben ik. Over Uit de eerste hand verzenselectie van Ida Gerhardt
012328: BERKELMANS, FRANS, - Stralende aanhef. Over Kosmos de eerste bundel van Ida Gerhardt
012330: BERKELMANS, FRANS, - Aan het water. Over het veerhuis De tweede bundel van Ida Gerhardt;
012326: BERKELMANS, FRANS, - Ida Gerhardt & Guido Gezelle. Een vergelijking
012329: BERKELMANS, FRANS, - Blinde Groenling. Over Buiten Schot de derde bundel van Ida Gerhardt
012331: BERKELMANS, FRANS, - Dit donkere boek
008084: BERKHOUT, JEROEN, - Grens / Border
010007: VERMEER-VAN BERKUN, CARLA, - Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn. Dagboek uit Japanse kampen '44-'45
009423: BERLAGE, H.P., - Over de waarschijnlijke ontwikkeling der architectuur
000194: BERLAGE, H.P. - Mijn Indische reis. Gedachten over cultuur en kunst
009427: BERLAGE, H.P., - Over stijl in bouw- en meubelkunst
016920: BERLAGE ,H.P., - De Indische reis
012034: BERLITZ, CHARLES, - Het geheim van Atlantis. De laatste gegevens in het fascinerende verhaal over een continent dat verdween
011829: BERLO, BERTUS VAN, - En ons moeder skruwde...Gemertse jongens als militair in Indonesie en Nieuw-Guinea 1945-1962e
003917: BERMANT, CHAIM, - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden
017686: BERN, JAY, - A Long Way
009236: BERNARD, CAPITAINE, - A travers Sumatra de Batavia a Atjeh
008088: BERNARD, PIERRE, & MURIEL PARIS - Pierre di Schiullo. Experiences graphiques et typographiques
000986: BERNARDUS, HEILIGE, - Godtvrughtighe oefeninghe tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus
003641: BERNHARD, MARIANNE, - Klooster. Honderd wonderen van het avondland
014532: BERNINK, J.B., - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente
009517: BERNLEF, J., - De verdwijning van Kim Miller
012933: BERNLEF, J., - Hoe wit kijkt een eskimo
008504: BERNLEF, J., - De schoenen van de dirigent
010734: BERNLEF, J., - Op slot
011997: BERNLEF, J., - Stenen spoelen
018378: BERNLEF, J., - Help me herinneren . Verhalen
005320: BERNLEF, J., - Boy
012634: BERNLEF, J., - Buiten is het maandag
013902: BERNLEF - Geleende levens
016331: BERNLEF, J., - De noodzakelijke engel
016330: BERNLEF, J., - Vreemde wil
015724: BERNLEF, J., - Onbewaakt ogenblik
016401: BERNLEF.,J., - Grensgeval
011641: BERNLEF, J., - Morene
017604: BERNLEF, J., - Bagatellen voor een landschap
016483: BERNLEF, J., - Wolftoon
007198: BERNS, J.L., - Rechtsbronnen der stad Harderwijk
019549: BERRG, HETTY, JOEL FISHMAN,EA: - Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederlands na 1945

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze[an error occurred while processing this directive]

6/8