Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
004092: BERVOETS, JAN, & RODY CHAMULEAU,ED: - Het dagboek van Alexander Verhuell 1850-1865
010124: BES, GERARD, - Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten
012909: BESTEN, AD DEN,, - Stroomgebied. Bloemlezing uit en inleing tot de poezie van de na-oorlogse dichtergeneratie
018186: KARELSE & DEN BESTEN - Hier is het gebeurd
013071: BESTEN, J.DEN, & G.H. KEUNEN - Utrechts molenbestand
009930: BETHGE, RENATE, & CHRSTIAN GREMMELS,RED: - Dietrich Bonhoeffer. Zijn leven in beeld
012620: BETHGE, RENATE, - Dietrich Bonhoeffer. Een schets van zijn leven
008490: BETLEM, MAARTEN, - Zo was Hilversum. Tekeningen
016607: UDINK, BETSY & MARCEL KURPERSHOEK - MOord in Karachi/Happy birthday dear Prophet/De baard van de profeet beledigd!/Uitpakken
016286: POST-BEUCKERS, L., - Land en volk van Gaast en Klif. Historie en legenden, traditie , volkskarakter, volksleven, taal en folklore , dieren en plantenwereld
012968: BEUGEL, INA VAN DER, TH. HEYBLOM,EA: - Honderd Vijftig Jaar
018196: BEUKELAER, HANS DE, - Baksteen anders. De geschiedenis van Daas Baksteen in het heden en verleden
012690: BEUKEMA, HANS, - De orkaan van 1953. Redders trotseren natuurgeweld
002482: BEUKEMA, HANS, - Wagenborg 100 jaar. Transport over water, wadden en wegen
003583: BEUKEN,W.H.,ED: - Vanden levene ons Heren
007449: BEUKERS, R, L. BUDDINGH',EA: - Schooltijd. Honderd jaar voortgezet onderwijs Ermelo 1907-2007
000430: BEUMING, P.H.R. - Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh
007136: BEUNINGEN, P.TH.VAN, - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576)
016460: BEURSKENS,HUUB, - Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998
011473: BEURSKENS, HUB, & PIET DERKS.SAMENST. - Rond de toren. Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium
018103: BEUS, J.G.DE, - De geheime informant. Berlijn 1939 - 10 mei 1940
000064: BEUS, J.G. DE - Het laatste jaar van Nederlands-IndiŽ. Van de zwaardhouw der Tweede Politionele Actie tot de handtekening onder de Souvereiniteitsoverdracht
002730: BEUS, J.G.DE, - Morgen bij het aanbreken van de dag. Nederlands-IndiŽ. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog
010685: BEUTICK, FRITS, & CHERELT KROEZE - Kapitaal Nederland. 100 markante momenten uit de financiele geschiedenis van Nederland
019566: BEVAART, WILLEM, - De onderofficier in het Nederlandse leger 1568-2001
000417: BEVAART, WILLEM, - Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid
017159: BEVAART, W., - De Nederlande defensie 1839-1874
018457: BEVEREN, P.VAN, - De verdwenen kastelen van Schouwen-Duiveland
010414: BEVERS, AD, - Huizen in gouden glans
001805: BEYLEN, J.VAN, - Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw
017669: BEYLEN, JULES VAN, - De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Sschelde in Vlaanderen en Zeeland
000063: BEYNON, H.C. - Nederland staat terecht in IndonesiŽ
000862: BEZEMER, T.J., - Door Nederlandsch-IndiŽ. Schetsen van land en volk
007739: BEZEMER,T.J., - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indie
002701: BEZEMER, T.J., - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch IndiŽ
001331: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeŽn. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in WO II
000495: BEZEMER, T.J.,INL.: - Indonesische Kunstnijverheid. Platenatlas.
019967: BEZEMER, T.J., - Beknopte encyclopedie van Nederlandsch-Indie
000592: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeŽn. Verrichtingen en avonturen der Kon. Marine in de Tweede Wereldoorlog
001323: BEZEMER, K.W.L., - Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog
004156: BEZEMER, K.W.L.,RED: - De luchtweg Amsterdam-Batavia
017373: BEZEMER, T.J., - Vier eeuwen Maleische literatuur in vogelvlucht
003218: BEZOEN, H.L., - Taal en volk van Twente
006356: BIEBER, D,EA: - Katwijk in de schilderkunst
010024: BIEGMAN, G.J.F., - Bladen uit de geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indie
016451: BIEMANS, JOS, KLAAS VAN DER HOEK,EA(RED): - Manuscripten en miniaturen
007486: BIERENS, C.M., P.A. HARTHOORN,EA(RED): - Spieleriee
002419: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL, & RUDI EKKART, (EINDRED): - Gelderse gezichten, Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850
006846: BIESHEUVEL-GUTLICH, EVA, & TILLY HERMANS,RED: - Biesboek
015725: BIESHEUVEL, J.M.A., - Hoe de dieren in de hemel kwamen
011466: BIESHEUVEL, J.M.A., - Duizend vlinders
007464: BIESSELS, P.J., - Het vestingstadje Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw
012704: BIEZEN, HENK VAN DER, BOB HENDRIKS,EA(RED): - Scheepshistorie 18
009759: BIGOT, L.C.T., - Uit Amsterdams verleden
013581: BIJKER, H.A., JAN VAN DER VEGT,EA: - 5-5 R.I. Terugblik bij het 65-jarig bestaan 1947-2012
001897: BIJKERK, J.C. - De Colombo-tragedie
019107: BIJL, ARNOUD, & MARLIES KLEITERP.RED: - Black is beautiful. Rubens tot Dumas
011109: BIJL, BAS, ESTHER CAPTAIN,EA(RED): - Erfgoed van de oorlog. De oogst van het Programma
017587: BIJL, AART, - Tussen de Diefdijk en de Zouwendijk. Waterstaatkundige en sociaal-economische geschiedenis van de Vijfheerenlanden (1566-1984)
019535: BIJL, M.VAN DER, L. NOORDEGRAAF,EA: - Tussen streek en randstad. Alkmaar in de twintigste eeuw
018280: BIJL, AART, - Vuren, een arrem land"? Elf eeuwen geschiedenis van een dorp aan de Waal
000113: BIJLEVELD, B.J. - Herhalingsfiguren in het Maleisch, Javaansch en Soendaasch
007429: BIJLMER, H.J.T., - Naar de achterhoek van de aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlandsch Nieuw Guinee
001369: BIJLMER, H.J.T., - Naar de achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlands Nieuw Guinee
003438: BIJLSMA, R., - Het archief van de gemeente Delfshaven
003845: BIJNEN, JACQUES, - Veldhoven. Historische spiegeling
018076: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN A., JAN A.F.M.VAN OUDHEUSDEN,EA.RED: - Cultuur in het laatmiddeleuse Noord-Branbant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie
007284: BIJVOET, TH.A.P.,RED; - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland
012970: BIJVOET, TH.A.P.,RED; - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland
019747: BIK, A.J., - Dagverhaal eener reis, gedaan in het jaar 1824 tot nadere verkenning der eilanden Keffing, Goram, Groot- en Klein Kei en de Aroe-eilanden
014217: BIK, J.G.W.F., - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad
002161: BIK, E.A., & B. JANSEN - Varen bij de V.N.S.
001131: BILDERDIJK, WILLEM, - De Mensch
001139: BILDERDIJK, WILLEM, - Woordenboek voor de Nederduitsche spelling
001142: BILDERDIJK, WILLEM,&KATH.WILH.BILDERDIJK - Wit en Rood. 1e deel.
001135: BILDERDIJK, WILLEM, - De ziekte der geleerden
004798: BILDERDIJK, WILLEM, - Proeve eener navolging van Ovidius Gedaanteverwisselingen
001143: BILDERDIJK, WILLEM, - Verhandeling over de Geslachten der Naamwoorden in de Nederduitsche taal
015707: BILDERDIJK, WILLEM, - Het dichterlijk tafereel der stad Leyden
015706: BILDERDIJK, WILLEM, - Den IIIden van Hooimaand. Verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829
018128: BILDT,P.J.DE, & J.G.WUESTRMAN - Harderwijk voorheen en thans
010705: BILLARD, JULES B.,RED: - De Indianen
005104: BILSEN, JAN VAN, & AAD VERHOEF - Retour Berlijn
017108: BINDING, PAUL, - Imagined Corners. Exploring the World's First Atlas
017004: BINET, LAURENT, - De zevende functie van taal
013762: BINET, LAURENT, - HhhH. Himmlers hersens heten Heydrich
003729: BINNENDIJK, CHANDRA VAN, & PAUL FABER,RED: - Sranan. Cultuur in Suriname
015996: BINNENDIJK, CHANDRA VAN, JAN BONGERS,EA(RED) - Tussen droom en werkelijkheid. Keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd
005323: BINNEY, MARCUS, - Huizen in steden. Ontwikkeling en vernieuwing in 800 jaar stedelijke woningbouw
000551: BIRCHER, MARTIN, & BRUNO WEBER - Salomon Gessner
016243: BIRNEY, ALFRED, - De fenomenale meerval en andere verhalen
019546: BIRNEY, ALFRED, - De tolk van Java
011942: BIRNEY, ALFRED, - Rivier de Lossie
015782: BIRNEY, ALFRED, - Rivier de IJssel
014976: BIRNEY, ALFRED, - Yournael van Cyberney
017204: BISSCOP, NICOEL DE, - Onder dak in China. Oude architectuurmodellen uit het Henan Museum
016858: BJELYJ, ANDREJ, - Petersburg
003046: BJERRE, JENS, - Oog in oog met het stenen tijdperk
017886: BJERRE, JENS, - Oog in oog met het stenen tijdperk
002812: BLAAUW, SIBLE DE, & EGBERT BEERNINK - Een teken in de stad. De toren van de St. Jozefkerk te Groningen
006010: BLAAUW, A.H., - De tropische natuur in schetsen en kleuren
007244: BLACK, JEREMY, - Cartografie. De verbeelding van de geschiedenis
003230: BLANKEN, JAN, - De Physische Existentie dezes Lands
007341: BLANKERT, JAN, JOHN MICHAEL MONTIAS, EA: - Vermeer
016561: BLAUW, WIM, - De ontsluiting van twee werelden. Een kleine geschiedenis van verkeer en vervoer in de Krimpener- en Lopikerwaard
015604: BLAUWHOF, GERTRUD, - Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart
004932: BLECOURT, WILLEM DE,RED: - De opgeverfde haan. Bekende en onbekende verhalen
011254: BLEEK, WOLF, - Achter de couliissen. Antropologisch veldwerk in Ghana
018229: BLESS, FRITS, - Rietveld 1888-1964 (architect). Een biografie
018829: BLESS, FRITS, - Domela. Schilderijen Reliefs Grafisch oeuvre
005628: BLESS, FRITS,EA: - Hans Ruijssenaars. Architect
015186: BLIJDENSTEIN, ROLAND, - Zeist, groei en bouw. Geschiedenis, bouwstijlen en woonhustypen
001104: BLIJHAM, GER, & WICHER KERKMEIJER - Nieuw van de bijl. 350 jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999
009355: BLINDER, ODA, - Verzamelde stilte
012753: BLINK, J.VAN DEN, - MIjn vreemde parochie. Ontmoetingen in Oost en West
011190: BLOCK, FREDERIK DE, - De bevrijding van 's-Gravenhage
002682: BLOED, A.L.R. MUR,EA(RED): - Van wildernis tot Ronde Venen
010271: BLOEM, MARION, - De leugen van de kaketoe
010263: BLOEM, MARION, - Meisjes vechten niet
009178: BLOEM, MARION, - Games4girls
011520: BLOEM, MARION, - De kleine krijger
011572: BLOEM, MARION, - Zo groot als Hugo (de Groot)
012296: BLOEM, J.C., - Vijf verzen uit Friesland
012297: BLOEM, J.C., - Enkele gedichten
012266: BLOEM, J.C., - Leven in het verleden Verzamelde aforismen
005950: BLOEM, MARION, - Ver van familie
018909: BLOEM, MARION, - Een meisje van honderd
016329: BLOEM, J.C., - Verzamelde gedichten
006717: BLOEM, MARION, - Geen Requiem
012265: BLOEM, J.C., - Avond
011599: BLOEM, MARION, - Liefde is soms lastig, liefste
013452: BLOEM, MARION, - Geen gewoon Indisch meisje
012294: BLOEM, J.C., - Sintels
017000: BLOEM, MARION, & IVAN WOLFFERS - Het Java van Bloem
016328: BLOEM, J.C., - Afscheid
010634: BLOEM, MARION, - Vervlochten grenzen
017332: BLOEM, W.J.TH,ED: - Van De Kar Af Gezien. Bezettingsjaren 1940-1945. Oorlogsdagboek van A.A. Bloem
017798: BLOEMBERGEN, MARIEKE,RED: - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, Indie en de wereldtentoonstellingen 1883-1931
003978: BLOEMENDAL, HANS, - De sjofar van Alexandrie en andere joodse verhalen voor de jeugd
018084: BLOEMINK, HEIN, - De Schreeuw van Ambon
011903: BLOIS, L.DE,EINDRED: - De Romeinse wereld. Leven en werken in het Romeinse Rijk in het begin van onze jaartelling
007867: BLOK, P.J., - Willem de Eerste. Prins van Oranje
003650: BLOK, COR, ANNA ENQUIST,EA: - Co Westerik. Aquarellen/tekeningen
005415: BLOK, ERIC, CAROLINE BROUWER,EA: - Het Baarnse Bos. Een vorstelijk wandelpark
019615: BLOK, DIEWERTJE, - Dragelijke lichtheid. Het tienergdagboek van mijn joodse moeder tijdens WO II
007846: BLOK, JAN, HENK VAN EIJK,EA(RED): - Ons Charlois. Speciale herdenkingseditie
008666: BLOK,W., - Tijdopnamen
004259: BLOK, W., - Verhaal en lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten van "Van oude mensen de dingen die voorbijgaan" van Louis Couperus
003977: BLOK, HANNA, & DEVORAH HERSCH,RED: - Bibliografie over het Jodendom en Israel voor het Nederlandse taalgebied
012460: BLOKKER, JAN, - Achter de laatste brug. Gevangen in het land tussen Arnhem en de Grebbelinie 17 september 1944 - 5 mei 1945
004617: BLOKKER, JAN, JAN BLOKKER JR., EA: - Er was eens een God. Bijbelse geschiedenis
003699: BLOKKER, JAN, - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989
006904: BLOKKER, JAN,SR.&JR.&BAS BLOKKER - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis
015889: BLOKLAND, SIMON, & HENK NIEUWENHOF - 115 jaar in kaart gebracht. 25 jaar Vereninging Dosumentatie Prentbriefkaarten
000072: BLOKZEIJL, K.R.F. - De cassave
001040: BLOM, AD VAN DER, - Tekenen dat het gedrukt staat. 500 jaar grafiek in Nederland
000849: BLOM, JESSY, - The Antiquities of Singasari
012599: BLOM, PAUL, ELS BROEKSMA,EA(RED) - La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden
014137: BLOM, L.H., - De Tjasker. Een zeldzaam molentype
018140: BLOM, AD VAN DER, - Een vrouw in de kunst. De innerlijke wereld in schilderijen van Ans Markus
010677: BLOM, J.C.H., D>E.H. DE BOER,EA: - A.E. Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd
008902: BLOM, AD VAN DER,RED: - Grafiek nu. Hedendaagse grafische kunt in Nederland 2
005551: BLOM, AD VAN DER, - Grafiek nu. Hedendaagse prentkunst in Nederland
000012: BLOM, J.R. VAN, - Tjandi Sadjiwan
018183: BLOM, F.L., - Leerdam in oude ansichten
008260: BLOM, J.,RED: - Awas, Pijp - Pijp Datang
014652: BLOMJOUS, HENRI M.J., AUG. C.J. COMMISSARIS, E.V.A. - Land van mijn hart. Brabantse feestbundel
000070: BLOMMENDAAL, H.N. - De oliepalmcultuur in Nederlandsch-IndiŽ
002971: BLOND, GEORGES, - Zeilend onder doodskop
017919: BLONDEL, M., - Wij zijn mensen. Roman uit Nieuw-Guinea
010206: BLOTKAMP, CAREL, & YPE KOOPMANS,RED: - Magie en zakelijkheid. Realistische schilderkunst in Nederland 1925-1945
015047: BLOTKAMP, CAREL, - Na de beeldenstorm. Drie opstellen over recente beeldende kunst
015313: BLOTKAMP, CAREL, - Pyke Koch
018828: BLOTKAMP, CAREL, - Mondrian. The Art of Destruction
000021: BLUSS…, LEONARD - Retour Amoy. Anny Tan-Een vrouwenleven in IndonesiŽ, Nederland en China
000073: BLUSS…, LEONARD, & JAAP DE MOOR - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 16 00-1650
003176: BLUSS…, LEONARD, & ILONKA OOMS(RED): - Kennis en Compagnie> De VOC en de moderne wetenschap
000088: BLUSS…, LEONARD,EA(ED) - Pilgrims to the Past. Private conversations with historians of European expansion
000214: BLUSS…, LEONARD - Bitters bruid. Een koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw
003281: MACLURE,MARY, & DEREK BLYTH - Een wandeling door Maastricht
014804: BOAZ, SANDER, - Een Vlaming op Sumatra. Kedap, kedip. Een subjectief reisverslag
004094: BOBELDIJK, FELICIEN, - Jeugdprentjes (Aan de Zaan)
014267: BOCHOVE, BAS VAN, & SER LOUIS,EA(EINDRED): - Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945
009338: BOCK, R.F.DE, & R.G. KLOMP - De Haagse paardetrams
010479: BOCK, MANFRED, & KEES SOMER - Architect J.P. Kloos (1905). De ethiek van de constructie
019192: BOCK, EDWARD DE, RED: - Goud der goden uit het oude Java
015000: BOCK, MANFRED, - Wiel Arets. Architect
019209: BOCKEN, CHERIE, - Van moederland naar vaderland
016072: BOCKXMEER, ANNEMIEKE VAN, - De oorlog verzameld. Het ontstaan van de collectie van het NIOD
016824: BODEWES, G.H.J.B., - De Gelderlander in oorlogstijd
010025: RENES-BODINGH, M.A.M., - Hoog in de bergen
015401: RENES-BODINGH, M.A.M., - Het stille front
015397: RENES-BODINGH, M.A.M., - Adat
015396: RENES-BODINGH, M.A.M., - Bandjir
002756: BODROGI, TIBOR, - Kunst van IndonesiŽ
010597: BODT, SASKIA DE, - Schildersdorpen in Nederland
019399: BODT, SASKIA DE, - De verbeelders. Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw
010599: BODT, SASKIA DE, JEROEN KAPELLE,EA: - Isaac Israels. Hollands impressionist
009464: BOEDIJN, K., - Vogelalbum
017696: BOEF - VAN DER MEULEN, SUUS, - Het verhaal van Jan en Jans. Uit het brievenboek van J.J.van Coevorden (1829-1909).
012713: BOEIJEN, W.F.J., - Vliegen en vechten bij de Maas 1940-1945. Oorlogsgeschiedenis op de grens van Noord-Brabant en Gelderland
019848: BOEKA - Een koffieopziener
019869: BOEKA - Pah Troeno. Uit Java's Binnenlanden
010281: BOEKHOLT, RALPH, - Mendoeng
001879: BOEKWIJT, H.A., - Smakken en Kuiven
000957: BOELAARS, J.,& A.C. BLOM - Mono koame. "Wij denken ook"
001212: BOELAARS, J., - Papoea's aan de Mappi
001211: BOELEN, K.W.J., - Dokter aan de Wisselmeren
013386: BOELENS, KR., - Nes. In dioarp yn'e Dongeradielen
017747: BOELENS, GERMEN, CHRIS VAN FRAASSEN, HANS STRAVER - Natuur en samenleving van de Molukken
003957: BOELGAKOV, MICHAIL, - Het leven van de heer Moliere
007628: HOENS-BOELHOUWER, C.J., - Vlinders uit het verleden
017053: BOER, D.E.H.DE, & E.H.P. CORDFUNKE - Graven van Holland. Portretten in woord en beeld (880-1580)
000204: BOER, M.G.DE - Van oude voyagiŽn: Op weg naar IndiŽ/De wereld om/Met Tasman en Bontekoe
001849: BOER, G.J. DE, - Nederlandse passagiersschepen. Van maildienst tot cruisevaart
009973: BOER, MENNO DE,RED: - Trapsgewijs naar het hoogste. Van gevangenkamp tot staatsbezoek. Biografie van Leo Geleijnse
002354: BOER, P.C., - De luchtstrijd boven Borneo. Operaties van de Militaire Luchtvaart KNIL in de periode december 1941 tot februari 1942
009045: BOER, HERMAN PIETER DE, KAREL JONCKHEERE,EA: - Van postiljon en pleisterplaats . Met de postkoets van Groningen naar Brussel
009049: BOER, A.H.F.DE, - Tijdsbeeld Toen & nu. 150 jaar Laren 1850-2000
001971: BOER, M.G.DE - Holland-America Line 1873-1923
004488: BOER, F.P.DE, - Honderd jaar De Ruytermedaille 1907-2007
015314: BOER, HENK, JOOST HEIJS,EA: - Utrechtse Dijken langs Neder-Rijn en Lek
013325: BOER, JAN, - Aargeloze Grunneger humor / Nog n gapsel. Grunneger humor
013114: BOER, JAN J., - Wat mie nait jeukt dat kraab ik nait. 25 'verhoalen van 'n dorpsdokter
015176: BOER, J.DE, - Tusschen Kil en Twiske. Geschiedenis van den polder Assendelft
019600: BOER, BART A. DE, - Nos Bestianan - Onze Dieren - Our Animals / Nos paranan - Onze vogels - Our birds / Nos mata- i palunan -Onze planten en Bomen - Our plants and trees
019346: BOER, JAN L.DE, - Veluwse vertellingen
018951: BOER, WIM DE, & FRANS EVERS - Amsterdamse bruggen 1910 - 1950
009471: BOER, M.G.DE, - Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639
002461: BOER, M.G.DE, - Van oude voyagiŽn
014744: BOER, GEERT DE, - Middelstum door de euwen heen. Sprokkleingen in woord en beeld door het verleden van een Groninger gemeente
000254: BOER, G.DE, - Practische rubberkennis
012747: BURGHARDT-DE BOER, H.L., - Als een dauwdrop is het leven. Een autobiografie
014160: BOER, SAKE DE, ZENO KOLKS,EA(RED): - De mooiste synagoge van Nederland. Joods leven in Enschede vanaf 1767
003209: BOER, A.J.DE, - Op en om de Wieden. De schoonheid van het
003143: BOER, JACK, - Koninklijke Olie in Indie. De prijs voor het vloeibaar goud 1939-1953
002782: BOER, G.J. DE, - De Nederlandse Blauwpijpers
013424: BOER, PETER,EINDRED: - Thuis in de jaren '50. Dagelijks leven in een gemoedelijke tijd
012993: BOER, D.DE, B.H. SPAANSTRA-POLAK,EA: - Nederland rond 1900. Contouren van een cultuut. Kunst Literatuur Muziek FIlm
001941: BOER, M.G.DE, & J.C. WESTERMANN - Een halve eeuw paketvaart 1891-1941
017789: BOER, GERT DE, & DICK BOUKEMA - Verkenning op Ambon
016079: BOER, JAN L.DE, - In 't Geldersche Rijnland rondom de Doorwerth. Geschiedenissen en legenden
001335: BOER, M.G.DE, - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart
017208: BOER, M.G.DE - De Koninklijke Paketvaart Maatschappij
016608: POSTHUMA DE BOER, EDDY, - Foreign Affairs
019695: BOERBOOM, HARMEN, & JOOST ORANJE - De 8-Decebermoorden . Slagschaduw over Suriname
002059: BOEREN, P.C., - Heiligdomsvaart Maastricht
013315: BOEREN, P.C., - De Oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen
002311: BOERHAAVE, HERMAN, - Kortbondige spreuken wegens de ziektens
019400: BOERMA, NICO, AERNOUT BORMS,EA - Kinderprenten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten. Populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950
012004: BOERMA, AAFKE, ERNA STAAL,EA(RED): - Babs' bootje krijgt een stuurman. De.meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903-1991)
015268: BOERMA, A., - Kustvaart. Ontwikkelingen in enkele decennia
001769: WESTENDORP BOERMA, J.J., - Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836
017168: BOERMA, A., - Coasters
011334: BOERTJES, KATJA, & ARJEN EISSENS - Heyligen huyskens. Kapellen langs velden en wegen in Limburg
014282: BOERTJES, KATJA, - Wees gegroet...Kapellen langs velden en wegen in Gelderland
018509: BOERWINKEL, F., - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw
003253: BOESELAGER, DELA VON, - Capella Clementina. KurfŁrst Clemens August und die KrŲnung Kaiser Karls VII
004456: BOESMAN, J., - Uit de geschiedenis van het luchtpostvervoer. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen
014856: BOESTER, A.J.TH., - Nederlands-Indie contra Japan
007910: BOGAARD, P.H., D. DOOIJES,EA: - In memoriam Charles Nypels 1893-1952
004277: BOGAERTS, THEO, - De antieke wereld van Louis Couperus
019237: BOGERD, RIEN, SAMENST. - Urk in de twintigste eeuw
002425: BOGERT, JAN-ARIE, NEL VAN HOOGDALEM,EA(RED): - D'n hort op. Reisverhalen uit Waard en Landen
000735: BOHEEMEN, P. VAN, N.P.J. VAN DER LOF,EA: - Het boek in Nederland in de 16e eeuw
002305: BOHEEMEN, PETRA VAN, & PAUL DIRKSE - Duivels en Demonen. De duivel in de Nederlandse beeldcultuur
014944: BOHEEMEN, F.C.VAN, & TH.C.J. VAN DER HEIJDEN - De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw
018714: BOHEEMEN, F.C.VAN, - Van rederijkerskamer tot theater. Vijf eeuwen cultureel leven in Rijswijk
005819: BOIS, MECHTELD DE,RED: - C.A. Lion Cachet 1864-1945
015780: BOISSEVAIN, CHARLES F.C.G., - Zeilvaart op Nederlans-Indie. Boissevain & Co (1836-1882)
008180: BOITEN, LIES, PIETSJANKE FOKKEMA,EA; - Groningers op weg naar de moderne tijd
008179: BOITEN, LIES, - Eten om te leven. Leven om te eten. Groningers aan tafel sinds de middeleeuwen
000846: BOK, E.J., - Bijdrage tot de kennis der raseigenschappen van het Javaansche Volk
013034: BOKHORST, G>VAN, - Het leven in Oud-Hilversum
018661: BOKHORST, G.VAN, - Hilversum in oude ansichten, deel 1
011825: BOKHOVEN JOSINE, & WILLEMIJN STOKVIS - Cobra in het Stedelijk Museum van Schiedam
015665: BOKMA, A., A. CRAMER,EA(RED) - Fries molenboek
000930: BOKSER, BEN ZION, - The Lagacy of Maimonides
010584: BOL, MARSHA C>, - American Indians and the Natural World
014011: BOLAND, HANS, - De zachte held
000030: BOLAND, B.J. - The Struggle of Islam in modern Indonesia
006543: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant
000009: BOLDINGH, I., - Zakflora voor de landbouwstreken op Java
000085: BOLDINGH, I. - Zakflora voor de landbouwstreken op Java
017871: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - "Ik kom terug, " zegt Loes
006159: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Bataksche sagen en legenden
016633: BOLDRIK, MARGPT VAN, HANS VAN BRONKHORST,EA: - In Water and Fire. 1940-1945. The War in the Nijmegen Salient
010386: BOLK, BERTUS, BERT VAN DIJK, EA: - Schering en inslag.Twents-Achterhoeks textiel in 546 foto's
013249: BOLL, HEINRICH, - Huizen zonder vaders
008165: BOLLE, MENANCHEM, - Sefer Jirmija / Commentaar op Jeremia
018109: BOLLEN, HEN, - Victory Parade. Canadian Artists in Holland 1944/45
009943: BOLLEN, HEN, & HERMAN JANSEN - Het manneneiland. Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945
005046: BOLLEN, HEIN, & PAUL VROEMEN - Het Einde van vijf jaar terreur in Nederland
005147: BOLLEN, HEN, & JANTIEN KUIPER-ABEE - Worsteling om Walcheren 1939-1945
013957: BOLTEN, J, E. THOLEN, EA: - Het Leidse prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen
004626: BOLTENDAL, R., - Boekmakers. Portretten van uitgevers
000832: BOLTENDAL, R., - De Heeren en de anderen. De geschiedenis van de 50-jarige gemeente Heerenveen en de historie van Aengwirden en Schoterland
013843: BOM, F.L.VAN DER, - Iets over den boekband in den loop der eeuwen
017319: BOM, FRITS, - Het mysterie van de hunebedden.Buitenaardse hulp?
008540: BOMANS, GODFRIED, - De wonderbaarlijke avonturen van Baron van Munchhausen
018858: BOMANS, GODFRIED, - De avonturen van Pa Pinkelman
018449: BOMANS, GODFRIED,VERT:+INL. - De wonderbaarlijke avonturen van baron von mŁnchhausen
002183: BOMHOF, HERMEN, HENK KROSENBRINK,EA(RED): - Regiotaal. MozaÔek van Gelderse dialekten
008711: BONESTROO, W., A.A.E.F.VAN EIJCK,EA: - Nunspeet 1910
016047: BONESTROO, W., H.DE BRUIN, EA: - Woar ging jie vrogger noas schoele? Het onderwijs in de dorpen Elspeet, Hulshorst, Nunspeet, Vierhouten
012434: BONGER, H., J.R.H. HOOGERVORST,EA(RED): - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht
000019: BONKE, HANS - De zeven reizen van de Jonge Lieve. Biografie van een VOC-schip,1760-1781
005918: ROEVER-BONNET, H.DE, - Rudolf Bonnet. Een zondagsking. Zijn leven en zijn werk
004202: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ, - Journael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse
018398: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN, - Kindsoldaat
018399: BOOGAARD, MARIANNE, & MATHILDE JANSEN,RED: - Alles wat je altijd al had willen weten. De taalcanon
017328: BOOGAARDT, JOS VAN DEN, - Elke week een goed bad! Geschiedenis en architectuur van de badhuizen van Amsterdam
019398: BOOGAART, E. VAN DEN,ED. - Johan Maurits van Nassau-Siegen 1604-1079. A Humanist Prince in Europe and Brazil
000002: BOOGAART, E. VAN DEN - Overzee. Nederlandse Koloniale Geschiedenis 1590-1975
016641: BOOIJ, KLAAS C., EA: - Het nageslacht van Klaas Japspers' Reijne en Aagje Huiberts' . Gehuwd op 6 maart 1739 te Krommenie. De volledige genalogie van een familie uit de Zaanstreek met een schets van de ontwikkeling van dit gebied
018110: BOOL, FLIP, & VERONICA HEKKING - De Dam 7 Mei 1945
010651: KAAG-VAN DER BOOM, H., - Zo ging dat vroeger toch... Uit het leven van 22 vrouwen uit Steenwijk en Steenwijkerwold
007239: BOOM, A.VAN DER, - De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600
001275: BOOM, A.VAN DER, - Ontwikkeling en karakter der oude monumentale glasschilderkunst
000793: BOOM, A.VAN DER, - Met kunstprenten gesierd. Verluchte Nederlandse boeken van deze tijd
012966: BOOM, A.VAN DER, - Met kunstprenten gesierd. Verluchte Nederlandse boeken van deze tijd
009182: BOOMEN, GERARD VAN DEN, - Mozes-huis in de stad. Verleden, heden en toekomst van de Mozes en Aaronkerk en het Mozeshuis
000284: BOOMGAARD, PETER, EA. - Het IndiŽboek
011570: BOOMGAARD, PETER, - Frontiers of Fear. Tigers and People in the Malay World, 1600-1950
001154: BOOMGAARD, J.E.A., - Portret van de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel
000079: BOOMGAARD, PETER, EA(RED) - Aangeraakt door Insulinde. De boeken van 23 lezers
001150: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H., - Vrouwenkamp op Java
005927: LEEUWEN BOOMKAMP, EDU VAN, - Het Hanenei
017476: LEEUWEN BOOMKAMP, EDU VAN, - Een laatste glas en andere korte verhalen uit Indonesie, Afrika en India
019955: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H., - Sprookjes en verhalen van Bali
019029: BOOMKER, A., & FR. VERMEULEN - Plantkunde voor Suriname
015328: BOOMS, A.S.H., - Geillustreerde gids voor Hollandsche reizigers van en naar Indie
002120: BOOMSMA, HANS, & J.B. MANG… - IndiŽ-bootreis. Herinneringen 1920-1940
006401: BOOMSMA, J., - Indonesie zoals wij dat zagen! Een fotoboek
012058: BOOMSMA, HANS, EN J.B> MANGE - Vergane bootglorie herleefd. Hoogtepunten uit de Nederlandse scheepvaarthistorie
010374: BOOMSMA, HANS, & J.B. MANG… - "De streek die zichzelf bleef". Zoals het was... (Van Zeist tot Amerongen)
017107: BOOMSTRA, BOUKE, - Willem Barents. Terschellinger ontdekkingsreiziger
018867: BOOMSTRA, BAUKE, - Brandaris. Tot waarschouwinghe aller seevarende
000081: BOON, SIEM,& EVA VAN GELEUKEN,SAMENST. - Ik wilde eigenlijk niet gaan. De repatriŽring van Indische Nederlanders 1946-1964
019731: BOON, LOUIS PAUL, - De bende van Jan de Lichte
019732: BOON, LOUIS PAUL, - Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen
012374: BOON, LOUIS PAUL, & WILLEM ELSSCHOT - Als een onweder bij zomerdag. De Briefwisseling tussen B & E
009920: BOON, J.G.M.RED: - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag
011964: BOON, K.G, & F.J.H. VERMEEREN - De Meester van de Virgo inter Virginis / Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek
013022: BOON, J.G.M., - IJsselstein uw woonstede in historische en hedendaagse beelden
013043: BOON, J.G.M.,EA; - Bijdragen tot geschiedenis van de Johanniter Orde en haar Commanderij Montfoort
011490: BOON, LOUIS PAUL, - Eens, op een mooie avond
013068: BOON, J.G.M.,RED: - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag
018346: BOON, LOUIS PAUL, - Beter blote Jan dan dode Jan en andere uitspraken
018527: BOON, LOUIS PAUL, - 3 mensen tussen muren . Een roman in lino door Lowie
000191: BOON, MARINUS, - J.W. van Lansberge en de practijk van art. 4 van de geheime instructie van 5 juni 1855
013024: BOON, J.G.M., - Wilskracht en koppigheid in beloken land. Historische verhandelingen in woord en beeld over Willeskop en Blokland
017282: RAPPARD-BOON,CH.VAN,R.J. BAARSEN,EVA: - Imitation and Inspiration. Japanese influence on Dutch art from 1650 to the present
000087: BOONE, A. TH. - Bekering en Beschaving. De agogische activiteiten van het Nederlandsch Zendelingsgenootschap in Oost-Java(1840-1865)
019343: BOONENBURG, K., - Terugblik op Salland
009278: BOONMAN, J., - Toponymie van de gemeenten Borssele en Oudelande
009228: BOONSTRA, BREGJE,RED: - Aangaande het wouterschap. Woutertje Pieterseprijs 1988-2002
017381: BOONSTRA, JAN, - De brommer met bami. Sumatra, Java & Bali
009790: BOORSMA, P., - Duizend Zaanse molens
010638: BOOT, W.J.J., - Texelstoom. Geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel
019481: BOOT, WILLEM, J.J., - Een Eeuw Eigen. Texels Eigen Stoomboot Onderneming 1907-2007
019472: BOOT, W.J.J., - De boot toet! De Geschiedenis van de Urkerboot
016773: BOOT,,W.J.J., - De Nederlandse raderstoomvaart
012786: BOOT, W.J.J., - Van stoomboor Schoonhoven tot raderboor Kapitein Kok
010741: BOOT, CHRIS, - Great Photographers of World War II
001885: BOOT, W.J.J., - De vloot van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland
001882: BOOT, WILLEM J.J., - De Provinciale boot. 175 Jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland
017248: BOOT, WILLEM J.J., - Holland. Paraat En Start Klaar. Lotgevallen van een Terschellinger Legende
017700: BOOTH, ANNE,ED: - The Oil Boom and after. Indonesian Economic Policy and Performance in the Soeharto Era
000022: BOOY, H.TH. DE - Eenzame TropenzeeŽn. Met Hr.Ms. Halmaheira tussen eilanden en riffen
000329: BOOY, A.DE,ED. - De derde reis van de VOC naar Oost-IndiŽ onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606
012554: BORDEWIJK, F., - Huissens. Een climacterium
019658: BORDEWIJK, F., - Karakter, vooraf gegaan door Dreverhaven en Katadreuffe
012438: BORDEWIJK, H., A.M.C. EVERTSE-CRINCE LE ROY,EA(RED), - Kadastrale atlas 1832. Holten
012556: BORDEWIJK,F., - Halte Noordstad (plus 3 Eenacters + monoloog)
004544: BORDEWIJK, F, MENNO TER BRAAK,EVA: - Over Louis Couperus
017633: BORDEWIJK, F., - Huissens. Een climacterium
018554: BOREL, G.F.W., - Onze vestiging in Atjeh. Critisch beschreven
019771: BOREL, GEORG FREDERIK WILLEM, - Onze vestiging in Atjeh. Drogredenen zijn geen waarheid
017223: BOREL, HENRI, - Van Batavia naar Rotterdam. Reisgids
011113: BORGEN, JILLARD, - De geschiedenis van mijn familie in Nederlands-Indie
018886: BORGERS, GERRIT, ED. - Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928
009704: BORGERS, HERMAN, & JAN HULSKER,RED: - Brieven in beeld
010908: BORGERS, GERRIT, MAX NORD,EA(RED): - Schrijversprentenboek van Suriname
010158: BORGERS, GERRIT, - Paul van Ostaijen. Een documentatie
016428: BORGERS, GERRIT, E.A.: - Paul van Ostaijen
004582: BORK, GERRIT JAN VAN, GONNY TEN HOUTEN-BIEZEVELD - Over Boon (Louis Paul)
012639: BORKUS, MARJA, THEA DEN HARTOG,EA: - Vrouwenstemmen. 100 jaar vrouwenbelangen. 75 jaar vrouwenkiesrecht
001080: BORMAN, RUUD, - Oost-Gelderland archeologische bekeken
006896: BORMAN, R., - Oude beschavingen van de Lage Landen
010392: BORMAN, RUUD, - In en om het Gooi
005190: BORMAN, RUUD, - Van Flevomeer tot IJsselmeer
019204: BORMS, ALBERT, - Centsprenten. Massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal
008366: BORN, PETER VAN DEN, GERJAN CREBOLDER,EA: - Zwartebroek & Terschuur, tussen stuwwal en heuvelrug
008364: BORNEBROEK, A.H., - De illegaliteit in Twente
019713: BORNTRAEGER-STOLL, EVELINE,, & GIANNI ORSINI - Gerad Pieter Adolfs 1898-1968. The Painter of Java and Bali
012367: BORRE, JOS,SAMENST. - Twintig stappen van elkaar. De correspondentie tussen Willem Elsschot en Gerard Walschap
000396: BORRMANN, MARTIN, - Soenda. Een reis door Sumatra
007261: BORS, GEERT, - Harderwijk. Venster op het heden en het verleden
017070: BORSELEN, JAN WILLEM VAN, - Aanslag op het spoor. Rotterdamse spoorwegen in twee wereldoorlogen
016774: BORSELEN, JAN WILLEM VAN, - Sporen in Rotterdam. Stadsgeschiedenis rondom de treim
007999: BORST, P.RED: - Drukkersweekblad. Kerstnummer
000283: BOS, CORRIE A. - Papua Kelam. Een reisverslag
010247: BOS, CORRIE A. - Allamanda. Een reis-roman
003293: BOS, ANNIE, - Rode aarde. Eeen verhaal van een vergeten oorlog op Java
004015: BOS, CORRIE A., - Toraja up. Een reisverslag
000621: BOS, SASKIA, & JAN BRAND,RED: - Sonsbeek 86. Internationale beeldententoonstelling (Arnhem)
000086: BOS, CORRIE A. - Anai Leu Ita. Een reisverslag
011602: BOS, SJORS, - Door woorden gedreven. Gunawan Mohamad en de strijd voor een vrije Inodonesische pers 1994-1998
003633: BOS, JAN, & AIKE VAN DER PLOEG - Onderweg in Overijssel. Verkeer en vervoer in verleden en heden
013539: BOS, JEANETTE, - Speranza
012013: BOS, JAN, - Zutphen in Quadrant
004014: BOS, CORRIE A., - Anai leu ita. Een reisverslag
008570: BOSCH, F.VAN DEN, - Der Javanische Mangsakalender
009515: BOSCH, F. VAN DEN, - Aan de oever van ooit en nooit meer
009162: BOSCH, F.VAN DEN, - In een plooi van de tijd
019368: BOSCH, H.G., JOH.DE GROOT,EA: - Heerde / historisch gezien
000192: BOSCH, F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek
019341: BOSCH, R.A., - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
012604: BOSCH, MINEKE, - Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland 1878-1948
015652: AKKERSDIJK-BOSCH, EVA, HANNEKE DENEKAMP-TEN NAPEL,EA - Oude Diepenveners doen opnieuw een boekje open over Diepenveen-dorp en omgeving, Rande, Borgele, Platvoet en Keinzerlanden en Klooster Sion
006307: BOSCH, F.D.K., - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek
009745: BOSCH, F.VAN DEN, - Het regenhuis en andere verhalen
012010: BOSCHLOO, ANTON W.A., - The Prints of the Remondinis. An Attempt to Reconstruction an Eighteenth-Century World of Pictures
009172: BOSGRAAF,R., - Kollumerland rond 1900
000100: BOSHART, MAUD, - De muiterij op de Zeven Provincien
019957: BOSMA, ULBE, & REMCO RABEN - De oude Indische wereld 1500 - 1920
003342: BOSMA, ULBE, GERARD TERMORSHUIZEN,EA: - Journalistiek in de Tropen. De Indisch- en Indonesisch-Nederlandse pers, 1850-1958
018608: BOSMAN, ROB, JAN BUDDING,EA(RED): - Het Putter Stoomgemaal. Parel in de Putter polder
019919: BOSNAK, JUDITH C., & FRANS X KOOT (VERT) - Op reis met een Javaanse edelman. Een levendig portret va koloniaal Java in de 19e eeuw( 1860-1875)
017888: BOSSCHER, DOEKO, & BERTEKE WAALDIJK - Ambon. Eer & schuld. Politiek en pressie rond de Republiek Zuid-Molukken
001347: BOSSCHER, PH.M.,EA: - Prins Hendrik de Zeevaarder
004725: BOSSCHER, PH.M., - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog
004412: BOSSCHER, PH.M., - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis
004393: BOSSCHER, PH.M., - Zeegeschiedenis van de lage landen
005254: BOSSCHER, PH.M., - Zeegeschiedenis van de Lage Landen
002949: BOSSCHER, PH.M., G.D. VAN DER HEIDE, - Het hart van Nederland. Steden en dorpen rond de Zuiderzee
001333: BOSSCHER, PH.M., - Vlootvoogden en zeeslagen
019993: WEBER-VAN BOSSE, A., - Een jaar aan boord H.M. Siboga
007532: BOSSENBROEK, MARTIN, FRANCINE BRINKGREVE,EA(RED): - Het beeld van Tempo Doeloe
019958: BOSSENBROEK, MARTIN, - Van Holland naar Indie. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger 1815 - 1909
019660: BOSSENBROEK, MARTIN, - De wraak van Diponegoro. Begin en einde van Nederlands-IndiŽ
007374: BOSSENBROEK, MARTIN, - De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog
004013: BOSSENBROEK, MARTIN, - Holland op z'n breedst. IndiŽ en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900
004024: BOSSENBROEK, MARTIN, - Volk voor IndiŽ. De werving van Europese militairen voor de Nederlandse dienst 1814-1909
017986: BOSTERS, CASSANDRA, - Werk van Pam G. Rueter
001041: BOSTERS, CASSANDRA, - Ontworpen voor de Jaarbeurs. 75 jaar Kon. Ned. Jaarbeurs
001119: BOT, W., EA: - Het Nieuwe Lyceum Bilthoven. Een beeld van een school 1935-1985
014156: BOT, JAN, ERRIT PETERSMA,EA(RED): - De verbeelding van het denken. Geillustr. geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie
019983: BOTERMAN, JAN, & HELEEN TJET,RED: - Het vergeten Indie. Stille getuigen van het dagelijks leven in Indie van toen
013596: BOTERMANS, JACK, & WIM VAN GRINSVEN: - De jaren '60
019173: BOTERMANS, JACK, & WIM VAN GRINSVEN - De jaren '50
000629: BOTKE, J., - De Hondsrug
019196: BOTS, J.A.H., M. EVERS,EA(RED) - Het Gelders Athene. Bijdragen tot de geschiedenis van de Gelderse universiteit in Harderwijk (1648-1811)
000572: BOTTEMA, TJEERD, - Mijn leven
014235: BOUDAILLE, GEORGES, - Gauguin
004530: BOUHUYS, MIES, - Anne Frank ne estas de hierau
015218: BOUHUYS, MIES, - De man van Nazareth. Gezinsboek over leven, land en volk van Jezus
019420: BOUMA, TJALLING, - Naar een federaal Indonesie. De geschiedenis van de totstandkoming van de Republiek der Verenigse Staten van Indonesie en de bijdrage van federale Indonesische nationalisten aan de Indonesische onafhankelijkheid 1917-1949
002470: BOUMA, ANNELIES,HFDRED: - De kunst van het handeldrijven. 4 eeuwen maritieme verbeelding
014425: BOUMA, HANS, - Leve het oude ambacht
012580: BOUMAN, H., - Meer licht over Kartini
002323: BOUMAN, B., - Van Driekleur tot Rood-wit. De Indonesiche officieren uit het KNIL 1900-1950
000682: BOUMAN, P.J., - Gedenkboek Wilton-Fijenoord
010790: BOUMAN, P.J., - Behouden vaart 1905-1955. Een halve eeuw Scheepvaart
006783: BOUMAN, B., - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950
010555: BOUMAN, P/J., - Johan Maurits van Nassau. De Braziliaan
004776: BOUMAN, J., - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster
017699: BOURCHIER, DAVID, & JOHN LEGGE,EDS: - Democracy in Indonesia 1950s and 1990s
016327: BOURGONJE, FLEUR, - Sintering
018075: BOUSMANNE, BERNARD, PIERE COCKSHAW,A.O.(RED): - De Getijden van Tavernier
016402: BOUTENS, P.C., - Carmina
016403: BOUTENS, P.C., - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe
016499: BOUTENS, P.C., - Liederen van Isoude
016628: BOUTENS, P.C., - Bezonnen verzen
016629: BOUTENS, P.C., - Lente-maan
017672: BOUWENS, BRAM, & KEETIE SLUYTERMAN - Verdiept verleden. Een eeuw Koninklijke Boskalis Westminster en de Nederlandse baggerindustrie
005714: BOUWMAN, KEES, - Medemblik. Een eeuw in foto's
006874: BOUWMAN, ROB, - Twee moeders. Japanse kampen en Bersiap
017095: BOUWMAN, ANDRE, BERRY DONGELMANS,EA: - Stad van boeken. Handschriften en druk in Leiden 1260-2000
013287: BOUWMAN, BAS, - Zwervende houtvoeters (Het zoutmeer) De Sliedrechtse baggeraars
012571: BOUYEURE, ANNA, - Gespiegeld in de Rijn. Achtduizend jaar Schuytgraaf
008681: BOVEN, MARGRIET VAN, - Dorpen in Brabant
009792: BOVEN, MARGRIET VAN, & SAM SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs
007710: BOVEN, KARIN, - Overleven in een grensgebied. Veranderingensprocessen bij de Wayana in Suriname en Frans-Guyana
014593: BOVEN, M.W., & H.M.T.M. GIEBELS - Stiphout vanaf het begin...Hoofdstukken uit 825 jaar Stiphoutse geschiedenis
000099: BOVENE, G.A.VAN - Ons dagelijksch brood
000098: BOVENE, G.A.VAN - Ons dagelijksch brood
013882: BOWEN, FRANK C., - Ships for All
000266: BOWEN, JOHN R. - Sumatran Politics and Poetics. Gayo History 1900-1989
017625: BOWLT, JOHN E., - L'avant-garde russe et la scene 1910-1930
010777: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800
008295: BOXER, C.R. - De Nederlanders in Brazilie 1624-1654
003456: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC
017174: BOXSEL, MATTHIJS VAN, - Domheid voor beginners.Een stoomcursus
005352: BOYLE, DAVID, - De Tweede Wereldoorlog in foto's
004576: BRAAK, MENNO TER, - In gesprek met de vorigen
017463: BRAAK, MENNO TER, - De draagbare Ter Braak
018498: BRAAK, MENNO TER, & E.DU PERRPN - Briefwisseling 1930 - 1940
012562: BRAAK, MENNO TER, - Reinaert op reis. Essays
002784: BRAAK, C., G.L.L. KEMMERLING,EA: - Het klimaat van den Idjen/De geologie en geomorphologie van den Idjen
018945: BRAAK, MENNO TER, - Cinema Militans
012577: BRAAK, MENNO TER, - De canon. Nederlandse cultuur in veertig portretten
004866: BRAAKE, G.TER, - Drentse havezaten van Huis te Anssen tot Huize Westrup
018755: BRAAM, A.VAN, J.W.GROESBEEK,EA(RED) - Historische atlas van de Zaanlanden
010434: BRAAM, CONNY, - De woede van Abraham
009404: BRAAM, S., - Suriname en de Surinamers als maatschappelijke vreemdelingen in Nederland
018795: BRAAM, A.VAN,RED: - Een eeuw Zaandam 1870-1970
008744: BRAASEM, W.A., & R.NIEUWENHUYS - Volkspoezie uit Indonesie
008182: BRAASEM, W.A., - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners
002400: BRAASEM,W.A., - In Haastrecht staat een huis... Museum Bisdom van Vliet
017781: BRAASEM, W.A., - Proza en poezie om het heilige meer der Bataks. De Bataks en hun volksletterkunde
001407: BRAASEM, W.A., & H.O.J. DE RUYTER DE WILDT - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was... Beelden uit een verklonken verleden(1800-1950)
019376: BRAAT, J., J.W. NIEMEIJER,EA(RED): - Honderd jaar Rijksmuseum
004218: BRABANDER, W.H., J.M. KOSTER,EA(RED): - Officiersopleidingen van het KNIL in Nederland 1936-1950
016312: BRABANDER, GERARD DEN, JAC.VAN HATTUM, ED.HOORNIK - Drie op een perron
016454: BRABANDER, GERARD DEN, - De verduisterde dichter
016966: BRABANDER, ERIC DE, - Het hiernamaals van Dona Lisa
019046: BRABER, BEN, - Passage naar vrijheid. Joods verzet in Nederland 1940-1945
003930: BRABER, BEN, - Zelfs als wij zullen verliezen. Joden in verzet en illegaliteit 1940-1945
017578: BRABER, J.L., & C.P. POLS - Zierikzee zoals het was...
000742: BRACHES, ERNST, INL.: - Drukkers in de marge
009789: BRACHES, ERNST, INL.: - Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau
001324: BRACHFELD, SYLVAIN SALOMON, - Uw Joodse buurman
002222: BRAKEL,J.H.VAN, D.A.P. VAN DUUREN,EA(RED): - Budaya-Indonesia. Kunst en cultuur in IndonesiŽ
015624: BRAKEL, WILHELMUS A, - Logike Latreia, dat is Redelyke godsdienst als mede Openberinge van Johannes
014116: BRAKEL, J.P.VAN, - Katwijkse knipsels. Grepen uit de geschiedenis en volksleven van de beide Katwijken
006020: BRAKEL, KOOS VAN, - Charles Sayers 1901-1943. Pioneer painter in the Dutch East Indies
005684: BRAKEL, KOOS VAN, MARIE-ODETTE SCALLIET,EA: - Indie omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nederlands-Indie
013598: BRAKEL, J.P.VAN,EA: - Vissen voor de kerk. Katwijk vroeger en nu
016028: BRAKKEE, C.H.G.H., - PA van der Steur vader van 7000 kinderen
018426: BRAKMAN, WILLEM, - Leesclubje
010026: BRAND, ANTON, - Bukittinggi. Een vertelling
014153: BRAND, FERRY, HENK VAN DIJK,EA(RED): - Loosdrecht op de valreep. Een gemeente op de grens van Utrecht naar Holland
006627: BRAND, JAN, & HANS JANSELIJN,RED: - Panorama van de avant-gardes
011470: BRAND, M.P.J. VAN DEN, - LIef en Leed in en over De Oude Peel
018385: HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R,EA(RED): - Rene Magritte. Het mysterie van de werkelijkheid
010802: BRANDENBURG, H.J., - "Slepen voor de vrijheid"
013789: BRANDON, JAMES R, INTROD. - On Thrones of Gold. Three Javanese Shadow Plays
013614: BERNLEF, J, G.BRANDS & K.SCHIPPERS - Barbarberalfabet
017563: BRANDS, JAN, & ANTHONY MERTENS - Groepsportret. Wie is wie in de tandeloze tijd van A.F.Th.
019477: BRANDT, RIA VAN DER, - "Ik was mijn houvast helemaal kwijt". Getuigen van Theresienstadt
013978: BRANDT, WILLEM, - Ambrosius de toversprin. Een Oosterse Vertelling
010569: BRANDT, WILLEM, - Reizend achter het heimwee. Oostwaarts 1937-1942
015238: BRANDT, WILLEM, - Jodocus: klapwiekend knots
015239: BRANDT, WILLEM, - Spoorzoekend naar een woord
018935: BRANDT, WILLEM, - Tropen
006887: BRANIGAN, K,ADVIS.: - Spectrum Atlas van de Archeologie
014438: BRANTJES, PIETER, MARIJKE DE JONG,EA - Kaatje. De redding, de renovatie en het gebruik van een historisch oefenscheepje
019942: BRASSER, J.C., - Soldatenleven in de Indische wildernis
002508: BRASSER, J.G., - Jacht op groot wild in Nederlandsch Oost-Indie
015082: BRATTINGA, MAARTJE, - Reclame in IndiŽ . De opkomst van de moderne reclame in Nederlands-IndiŽ 1900-1942
017414: BRAUCH, MARGOT, & ALBRECHT BANGERT - Speelgoed. Blikken speelgoed uit het begin van deze eeuw
018341: BRAVEN, LINDA DEN, RUTGER KIEZEBRINK,EA - Pierewaaien.Wat weet u over de herkomst van onze woordne?
001667: BREDERO - Groot Lied-boek
001723: BREDERO - Groot Lied-boek
010474: BREDERO, BART, - Curacao. Baranka den laman. Een bundel opstellen en verhalen
002927: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ., - Boertigh, amoreus en aendachtigh groot lied-boeck
008041: BREDERODE, WILLEM, - Ik zie den oorlog. Bladen uit het dagboek van een officier
002845: BREE, L.W.DE, - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft van de 19e eeuw
004592: BREE, COR VAN, - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift
017139: BREE, G.VAN, H.VAN DER BRUGGEN,EA(RED) - Spiegel van Roermond 1999
017138: BREE, G.VAN, H.VAN DER BRUGGEN,EA(RED): - Spiegel van Roermond 1997
007861: BREEDIJK, DICK, - Ted Robbins. Bommenwerper piloot
009598: BREET, MICHAEL, - Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 augustus 1665
016939: BREFFNY,BRIAN DE, , - De Synagoge in ballingschap en diaspora
010477: BREGMAN, J., - Schagen door de eeuwen heen
018786: BREGMAN, JAN, - Schagen. Beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid , stad tot 1793 en de banne en polder Schagen
009186: BREGSTEIN, PHILO, & SALVADOR BLOEMGARTEN - Herinnering aan Joods Amsterdam
010613: BREGSTEIN, PHILO, - Antisemitisme in zijn hedendaagse variaties
013295: BREIJ, BERT, - De mijnen gingen open - De mijnen gingen dicht
011576: BREMAN, JAN, & GUNAWAN WIRADI - Good Times and Bad Times in Rural Java
000094: BREMAN,JAN - Control of Land and Labour in Colonial Java
001411: BREMER, J.T., - De Zijpe
008466: BREMER, JAN T., - Roeiredders aan het Marsdiep 1824-1023
015814: BREMER, J.T., - Wiringherlant. Hoofdstukken Uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen
004694: BREMER, JAAP, - Charley Toorop. Werken in de verzameling van het Kroller-Muller Museum
005510: BREMER, J.T., - Rondom het Oude Veer. Fragmenten uit de geschiedenis van de Anna Paulownapolder
012756: BREMMER, REBEKKA W.R., - De evolutie van een huwelijk
019263: BRENDEL, CAREL, - De Oranjes in de Tweede Wereldoorlog. Het dagelijks leven, de verhalen en anekdotes
001906: BRENDGEN, J.H.J., - Belevenissen van een KNIL-officier in de periode 1942-1950
016984: BRENNER, Y.S., - Verboden land
005538: BRENSA, CAREL J., - West-IndiŽ. Beschouwingen van een toerist
014357: RESTIF DE LA BRETONNE - De Liefdesavonturen van Monsieur Nicolas
000737: BREUGELMANS, R., EINDRED.: - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk
011567: BREUKINK, P.G.J., - Dieren, Spankeren en Laag Soeren in oude ansichten
014463: BREUNESSE, JAAP, & PIETA VAN BEEK - Achterberg. Een kind dat alles maken kan
000821: BREUNING, H.A., - Het voormalige Batavia
017745: BREUNISSEN, KLAAS, - Ik heb Suriname altijd liefgehad. Het leven van de Javaan Salikin Hardjo
018642: BREYTENBACH, BREYTEN, - Een seizoen in het paradijs
016326: BREYTENBACH, BREYTEN, - De ongedanste dans. Gevangenispoezie
018625: O'BRIAN, PATRICK, - Aan lager wal/ Met vlag en wimpel/ De Sophie/ De surprise/ Het verlaten eiland
015829: BRIEDE, J., - Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen
013627: BRIEDE, J.P., & J.W.C. LEMS - Historie en natuur van Maarn - Maarsbergen
003315: BRIELS, J,G.C.A., - Zuidnederlandse drukkers en boekverkopers
007277: BRINK, M., - Heden en Historie. Voormalige Chr. ULO School te Veenendaal
005537: BRINK, H.M. VAN DEN, - Reis naar de West
010207: BRINK, ANDR…, - De duivelsvallei
015777: BRINK, ANDRE , - Rumours of Rain. A Novel
019977: BRINK, LOWIE, & LUCY HOLL - De wereld aan de wand. De geschiedenis van de Nederlandse schoolwandaarten
010643: BRINK, ARIE VAN DEN, & TOON VAN DE VEN - Vijftig jaar voetbal in Hierden
018607: BRINK, WILMA VAN DEN, & HANS VAN SCHAIK - Maarn - Maarsbergen 1676 -2006 330 Jaar
015823: BRINK, ANDRE P., - Bidsprinkaan. 'n Ware storie
015160: BRINK, ANDR…, - Het eerste leven van Adamastor
000936: BRINK, RINKE VAN DEN, - De Internationale van de Haat. Extreem-rechts in West-Europa
015774: BRINK, ANDRE P., - Lobola voor het leven
000674: BRINK,E.A.B.J.TEN, J.R.BRUIJN,EA: - Honderd jaar Engelandvaart. Stoomvaartmij Zeeland 1875-1975
001013: BRINK, B.G.&H.A. TEN, - Grafisch intermezzo
019020: BRINKGREVE, FRANCINE, & DAVID J, STUART-FOX - Living with Indonesian Art. The Frits Liefkes Collextion
012731: BRINKGREVE, CLARA, - Van Pietje Bell tot Kippenvel. Beken van Uitgeverij Kluitman sinds 1864
003826: BRINKGREVE, CLARA, - Met Indie verbonden. Een verhaal van vier generaties 1849-1949
008687: BRINKHOFF,J.M.G.M., - Nijmegen. Vroeger en nu
008713: BRINKHOFF, J., - Nijmegen verleden tijd
018454: BRINKHOFF, J.M.G.M., - Een eeuw De Gelderlander-Pers
003791: BRINKHOFF, JAN, & G. LEMMENS - De stadspoorten. Historisch Nijmegen in pen en penseel
016192: BRINKKEMPER, DICK, PETER KERSLOOT,EA: - Volendam schildersdorp 1880-1940
018827: BRINKMAN, ELS, - De Branding 1917 -1926
005203: BROECKE-DE MAN, E.J.VAN DEN, & M. DIELEMAN - Dialect in et Land van Axel
013844: BROECKE, MARCEL VAN DEN, PETER VAN DER KROGT,AO(EDS) - Abraham Ortelius and the First Atlas. Essays commemorating the Quadridentennial of his Death 1598-1998
012699: BROEDELET, JAN WOUTER, - Bij de volkskredietbank en in het Jappenkamp in voormalig Nederlands-Indie
009351: BROEK, AART G., - Chris J.H. Engels: Proeve van een dossier
005541: BROEK, AART G., - Het zilt van de passaten. Caribische letteren van verzet
006636: BROEKE, JOHAN E.TEN, - Daar ligt een verhaal...De geschiedenis van 90 jaar Rekkensche Inrichtingen 1913-2003
005586: BROEKEMA, S., - Van rustig dorp naar dynamische centrumgemeente. Gemeentebestuur Winsum 1930-1990
009953: BROEKHALS, F.J., - Geheimzinnige lichten in het Dieng-gebergte
013995: BROEKHALS, F.J., - Het geheim van de haaiendoder
015835: BROEKMAN, LODEWIJK ANNE, - Een Indo in Drenthe. Van Tjimahi naar Eerste Exloermond
009438: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Alarm...starten. Het Nederlandse luchtwapen in de Meidagen van 1940
005234: BROEKMEYER, M.W.J.M., - Het luchtwapen en zijn problemen
011892: BROER, A.L., - Het land van Gooi en Eem
011941: BROER, A.L., - Overijssels Noordwesthoek. Land van oude steden en wijde Wieden
000838: BROER, A.L., - Giethoorn. Dorp tussen de Wieden
016720: BROERE, PIET, - De nachtmerrie van 1940-1945 (Stad Groningen)
017135: BROERSEN, S.P., - De Sint Agathakerk. Beeldbepalend monument van Lisse
002051: BROERSMA,R. - Besoeki. Een gewest in opkomst
014564: BROERSMA, K.E., - Eene Zaak van Regt en Billijkheid, Enkele episoden uit de enerverende Billiton-geschiedenis 1860-1985
002322: BROESHART, A.C., J.R.VAN DIESSEN,EA: - Soerabaja. Beeld van een stad
006442: BROEZE, F.J.A., - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indie omstreeks 1840
008358: BROK, ED, - Aramits. Grijs verzet in zwarte jaren 1940-1945
014608: BROK, C.J.M., - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw
018988: BROKKEN, JAN, MARENTE DE MOOR,EA: - Vier variaties voor cello
018876: BROKKEN, JAN, - Goedenavond, mrs. Rhys
017985: BROKKEN, JAN, - Par avion
019470: BROKKEN, JAN, - Jungle Rudy
017897: BROKKEN, JAN, - Mijn kleine waanzin
018422: BROKKEN, JAN, - Nog een nacht
015159: BROKKEN, JAN, - In het huis van de dichter
010018: BROKKEN, JAN, - De vergelding. Een dorp in tijden van oorlog
014758: BROKKEN, JAN, EA: - De Hotelpoes en nieuwe souvenirs
008394: BROME, VINCENT, - Jung. Waarheid en legende. Een biografie
002116: BROMMER, BEA, RED: - Reizend door Oost-IndiŽ. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw
011590: BROMMER, BEA, RED: - Johannes ten Klooster (1873-1940) A man with two lives
002331: BROMMER, B, E. BUDIHARDJO,EA: - Semarang. Beeld van een stad
005171: BRON, G.,RED: - Nederlanders in bezet gebied
015886: BRONGERS, E.H., - Afsluitdijk 1940
018115: BRONGERS, E.H., - Grebbelinie 1940
013074: BRONGERS, J.A., B.G.J. ELIAS,EA(RED): - Amersfoortse opstellen. Historie, archeologie, monumentenzorg
005071: BRONGERS, DICK, - Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogstijd
008257: BRONGERS,GEORG ALFRED, - Van gouwenaar tot bruyere pijp
013049: BRONGERS, J.A.,RED: - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort
014273: BRONKHORST, DAAN,RED: - Encyclopedie van de menselijkheid
006272: BRONKHORST, DORINE, & ESTHER WILS - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-Indie
013671: BRONS, J.C., - Het rijksdeel Suriname
005050: BRONZWAER, P.M.M.A., - Maastricht bevrijd! En toen...?
015947: BROOD, P., M.A.W. GERDING,EA(RED): - Geschiedenis van Rolde
017613: BROOD, PAUL, MARTIN HILLENGA,EA(RED) - 350 jaar Veendam en Wildervank
010743: BROOS, BEN, - Hollandse meesters uit Amerika
003625: BROOS, KEES, & PAUL HEFTING - Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw
014155: BROOS, KEES, - Piet Zwart (1885-1977)
018657: BROSHUIS, FERRY, - Herberg van alle tijden. 50 jaar Erve Kots
015961: BROUWER, D., - Tweede vervolg van de historie van Enkhuizen, aanvangende 1679
018953: BROUWER, FOP I., SAENST . - Zwerven Door Groingen. Het land van wierden en heerden
019127: BROUWER, ERIK, - Spartacus. De familiegeschiedenis van twee joodse olympiers
019837: BROUWER, W, - Karel van der Heijden
000107: BROUWER, K.J.,& H. GEURTJENS - Zending en missie in IndiŽ
014888: BROUWER, B.J., - De houding van Idenburg en Colijn tegenover Dd Indonesische Beweging
019922: BROUWER, P.M. - Tussen sawahs en bergen. Het Leven van de Soldaat in de Tijger-Brigade.
018993: BROUWER, JOH., - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog
016946: BROUWER, H., - Geschreven Verleden. Genealogie en oud schrift
017333: BROUWER, C.A., M.VAN DE REE,EA - Tekenen voor een vloot (Nedlloyd)
010008: BROUWERS, JEROEN, - Het verzonkene
012583: BROUWERS, JEROEN, - Joris Ockeloen en het wachten
019534: BROUWERS, JEROEN, - Alles echt gebeurd
009529: BROUWERS, JEROEN, - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren
015012: BROUWERS, RUUD, HFDRED. - Architectuur in Nederland. Jaarboek 1995-1996
017538: BROUWERS, JEROEN, - Het is niets
012516: BROUWERS, JEROEN, - Sisyphus' bakens. Vloekschrift. Feuilletons 8
015011: BROUWERS, RUUD, HFDRED. - Architectuur in Nederland. Jaarboek 1993-1994
011848: BROUWERS, JEROEN, - Vlaamse leeuwen
015858: BROUWERS, JEROEN, - Geheime kamers
017649: BROUWERS, JEROEN, - Kroniek van een karakter. Deel 1 1976-1981. De Achterhoek en deel 2:De oude Faust 1982-1986
018671: BROUWERS, BERT, - Literatuur en revolutie. Inleiding tot de literatuursociologie
017652: BROUWERS, JEROEN, - In het midden van de reis door mijn leven . Oerboek
012791: BROUWRS, JEROEN, - Verhalen en levensberichten
009270: BROWN, DAN, - De Da Vinci code
003651: BROWN, CHRISTOPHER, & HANS VLIEGHE - (Anthony) Van Dyck 1599-1641
010062: BROWN, DAN, - Inferno
011301: BROWN, DAN, - Het Bernini mysterie
003816: BROWN, HENRY, - De Nederlanden in de negentiende eeuw
012595: BROWN, DAN, - Het Juvenalis Mysterie
003623: BROWNE, LIONEL, - Bruggen. Hoogtepunten uit de architectuur
019266: BRUG, W.A., - Hun naam leeft voort...! Oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten en gebouwen
000006: BRUG, P.H.VAN DER, - Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw
008037: BRUGGE, JEROEN TER, GERBRAND MOEYES,EA(RED): - Scheepsbouw in perspectief. Werven in Nederland circa 1870-2009
000498: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek
000029: BRUGGEMAN, L. - Indisch Tuinboek
005901: BRUGGEMAN, L. - Indische tuinbloemen
000488: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek
016876: BRUGGEN, CARRY VAN, - Hedendaags fetisjisme
009381: BRUGGEN, CARRY VAN, - De klas van twaalf
009670: BRUGGEN, J.VAN, & C.TRIMP,RED; - Zendingspanorama. Het zendingswerk van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1946-1976
002762: BRUGGEN, M.P.VAN, & R.S. WASSING - Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden
007757: BRUGGEN, CARRY VAN, - Een Indisch huwelijk
007392: BRUGGEN, CARRY VAN, - 'n Badreisje in de tropen
013711: BRUGGEN, CARRY VAN, - Heleen. "Een vroege winter"
011812: BRUGGENCATE, CAROLIEN TEN, & KAREN BUSCHMAN - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger kunstkring
000333: BRUGMAN, PIETER - Naar de Oost. Oorlogsvrijwilligers naar Nederlands IndiŽ 1945-1948
009633: BRUGMANS, I.J.EA: - Nederlandsch-Indie onder Japanse bezetting 1942-1945
000013: BRUGMANS, I.J. - Van Chinavaart Tot Oceaanvaart. De Java-China-Japanlijn - Kon. Java-China-Paketvaartlijnen
000198: BRUGMANS, I.J. - Tachtig jaren varen met de Nederland
003665: BRUGMANS, H., - Het staatkundig en maatschappelijk leven der Nederlandsche steden
003021: BRUGMANS, I.J.,RED: - Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945
004492: BRUHEZE, A.A.ALBERT, & F.C.A. VERAART - Fietsverkeer in praktijk en beleid in de 20e eeuw
000025: BRUIJN, J.V. DE, - Het verdwenen volk
017478: BRUIJN, COR, & NIENKE VAN HICHTUM - Uit het sagenland. Leesboek voor hoogere klassen der lagere school
008981: BRUIJN, COR, - Ons Hilversum. Hoe het ontstond. Hoe het groeide
009101: BRUIJN, COR, - Nederlandse sagen
009203: BRUIJN, J DE, & H.J. LANGEVELD,RED: - Colijn. Bouwstenen voor een biografie
010627: BRUIJN, COR, - "De Valk" zeilt uit
004641: BRUIJN, H.M.DE, F.DE NOOIJ,EA: - Portret van de Beemster
006974: BRUIJN, PETER DE, - Alfons De Ridder in Rotterdam of De geboorte van Willem Elsschot
009733: BRUIJN, CAROLIEN DE, & INEKE SCHWARTZ - Langs Jugenstil en Art Deco. Architectuurroutes in Nederland en Belgie
017110: BRUIJN, J.R., A.TH.VAN DEURSEN,EA - De 7 Provincien. Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter
017267: BLOEMHOFF-DE BRUIJN, PHILOMENE, - Het dialekt van Wijhe. Klank- en vormverschijnselen
003808: BRUIJNE, J.A.DE, - De geschiedenis van Nederland in onzen tijd
019554: BRUIJNE, AD DE, - Libanezen in Suriname. Van Bcharre naar Paramaribo 1890-2006
013670: BRUIJNING, C.F.A., & J. VOORHOEVE,HFDRED: - Encyclopedie van Suriname
006213: BRUIJNING, C.F.A., & J. VOORHOEVE,HFDRED: - Encyclopedie van Suriname
011342: BRUIN, ROB DE, PETER GRIMM, EA: - Illusies en incidenten. De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
003593: BRUIN, HEIN DE, - Het ingekimde land
000183: BRUIN, JAN DE, - Het Indische spoor in oorlogstijd. De spoor- en tramwegmaatschappijen in Nederlands-IndiŽ in de vuurlinie 1873-1949
018665: BRUIN, M.P.DE, G.A.DE KOK,EA(SAMENST): - Kenterend getij
018501: BRUIN, HEIN DE, - 't Rad der Geboorte
018502: BRUIN, HEIN DE, - Schalm en scharnier
001282: BRUIN, G.P.DE, - La Komencanto. Eenvoudig Esperanto leerboek
011484: BRUIN, MAX DE, EUGENE COEHORST,EA(RED): - Mosalect. Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur
015215: BRUIN, T.DE, & I.H.M. HENDRIKS(EINDRED) - Geillustreerde encyclopedie van de Bijbel
007210: BRUIN, C.C.DE, - De Statenbijbel en zijn voorgangers
014383: BRUIN, G.P.DE, - La Komencanto. Eenvoudig Esperanto leesboek
018747: BRUIN, J.DE, K.KOEMAN,EA(RED): - Steevast 2003
016508: BRUIN, HEIN DE, - Het ingekimde land en andere gedichten
015067: BRUINENBERG, HENK, - Wij in Steenwijkerwold
019857: BRUINSMA, J.F.D., - De verovering van Atjeh's Groote Missigit.
006851: BRUINVELS, MARJAN, & FERRY KOPER - Zo is het gebeurd. 20 jaar historische visies op de tweede wereldoorlog in Z.O. Azie
015193: SCHOEREN-BRUMMANS, LISETTE, - Indie 1947-1948. Een prachtig land in oorlog
002687: BRUN, SANTE, - Awas Stroom! Weerzien en kennismaking met
001791: BRUNHAMMER, YVONNE, - Art Deco Style
019352: BRUNSTING, A., M.A. DE BRUYN,EA: - Typisch Hollands. Zuiderzeetradities op verschillende manieren bekeken
011130: BRUNSVELD, LIES, - Verhalen uit het paradijs
001516: BRUNT, NINI, - Het huis in de Gortstraat. Kind in Den Haag
014434: BRUNT, JOS, IJANNE GIESSEN,EA - Herveld - Andelst. Zwerftocht door een spannende eeuw
014367: BRUSENDORFF, OVE, & POUL HENNINGSEN - Love's Picture Book. The History of Pleasure and Moral Indignation from the Days of Classic Greeceuntil the French Revolution
001889: BRUSSE, M.J., - Wilton 1854-1929. Seventy-five Years' History of Wilton's Engineering and Slipway Co
001713: BRUSSE, M.J., - With Roosevelt through Holland
016744: BRUSSE, PAUL, - Leven en werken in de Lingestreek. De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land
018970: BRUSSELMANS, HERMAN, - Een dag in Gent
018397: BRUSSELMANS, HERMAN, - Zo dom als Albert Einstein
005677: BRUTON, ERIC, - Clocks & Watches
009189: FEUILLETAU DE BRUYN, W.K.H., - Indie's toekomst
007688: MORZER BRUYNS, A., - Kamus Singkatan dan Akronym jang dipergunakan di Indonesia / Glossary of Abbreviations and Acronyms used in Indonesia
000880: BUBER, MARTIN, - De legende van den Baalsjťm
016169: BUCH, BOUDEWIJN, - De hele wereld in een vitrinekast
016150: BUCH, BOUDEWIJN, - Een reis naar Tikania
016258: BUCH, BOUDEWIJN, - Eenzaam. Eilanden, tweede deel
013357: BUCH, PATRICK M.A., - Buchboek. Lieber amicorum
015275: BUCH, BOUDEWIJN, - In gedichten
018068: BUCH, BOUDEWIJN, - Bibliotheken
011018: BUCH, BOUDEWIJN, - Het geheim van Eberwein
019523: BUCH, W.J., - De Oost-Indische Compagnie en Quinam. De betrekkingen der Nederlanders met Annam in de XVIIe eeuw
011845: BUCH, BOUDEWIJN, - De kleine blonde dood
019380: BUCHHEIM, EVELINE, FRIDUS STEIJLEN, EA. - Sporen vol betekenis. In gesprek met getuigen & tijdgenoten over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog
018809: BUCHHOLZ, QUINT, - BoekPrentenBoek. Boeken - tekenaars - schrijvers
018745: VOS-DOHMEN VON BUCHHOLZ,RED: - Van steurvisser tot stedeling. Het avontuur van de archeologische speurtochten naar 35 eeuwen Vlaardingen
019318: BUCK, H.DE,ED. - Groninger jongensleven omstreeks het midden van de negentiende eeuw
000203: BUDDE, J.K. - Naar de parels van het Oosten:Java en Sumatra
007388: BUDDING, R.P., - Beheersing van geweld. Het optreden van de Nederlandse landstrijdkrachten in Indonesie 1945-1949
011859: BUDDINGH',C., - Misbruik wordt gestraft
009248: BUDDINGH', C., - Deze kant boven
010142: BUDDINGH', C., - Zo is het dan ook nog eens een keer
001587: BUDDINGH', C., - Wil het bezoek afscheid nemen?
012348: BUDDINGH', C., - De tweede zestig
012280: BUDDINGH',C., - De eerste zestig
012282: BUDDINGH',C., & K. SCHIPPERS - 128 vel schrijfpapier
012349: BUDDINGH', C., & THEO VAN BAAREN - Quasi cadavres exquis
012416: BUDDINGH',C., - Een, twee, drie, in godsnaam
012271: BUDDINGH', C., - Gedichten 1938 / 1970
012277: BUDDINGH',C., - Lateraal
016408: BUDDINGH', C., - Gedichten 1974 - 1985
012275: BUDDINGH',C., - Het geirriteerde lied
012281: BUDDINGH',C., - Eenvouds verlichte waters. Een inleiding tot de poezie van Lucebert
012279: BUDDINGH',C., - Twintig sonnetten
012276: BUDDINGH', C., - Niets spreekt vanzelf
012278: BUDDINGH',C., - Het huis
012274: BUDDINGH', C., - Water en vuur
012273: BUDDINGH', C., - Een plek om te wortelen. Maarssense mijmeringen
012272: BUDDINGH',C., - De laarzen der Mohikanen of Niet goed, geld teirg
012270: BUDDINGH', C., - Gorgelrijmen
010120: BUDDINGH', C., - NIeuwe gorgelrijmen
009619: WALLIS BUDGE, E.A., - Osiris & the Egyptian Resurrection
013263: BUELENS, JAN, - Sigmund Freud, kind van zijn tijd. Evolutie en achtergronden van zijn werk tot 1900
005130: LAMMERTS VAN BUEREN, A., - De verwoesting van een oude keizersstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945
013804: BUFFART, YVONNE, - Weet waar je vandaan komt. Herinneringen aan een ver verleden (Deli)
016208: BUIJNSTERS, PIET J., - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie
005497: BUIJNSTERS, P.J., & LEONTINE BUIJNSTERS-SMEETS - Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw
018027: BUIJTENEN, M.P.VAN, C.GRAVESTEIJN,EA(RED): - Gedachtengoed. Woordenstroom en klankbeeld
015824: BUIS, JAAP, - Anderhalve eeuw Schovenhorst. Biografie van een levend landgoed
009403: BUISKOOL, J.A.E., - Suriname nu en straks. Een sociaal-economische en staatkundige beschouwing
005717: BUISKOOL, H., F. DRENTH,EA: - Oudeschans
014476: KEVERLING BUISMAN, F.,M.A.W. GERDING,EA(RED): - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625-1813
010524: KEVERLING BUISMAN, F.,RED: - Hackfort. Huis & landgoed
014748: BUISSINK, FRANS, & ROB DE WIND - Wadden in beweging
018572: BUITELAAR, WOUT, RUUD VREEMAN,RED: - In het spoor van Heijenbrock. Beelden van industriele ontwikkeling
002076: BUITENWEG, HEIN - Soos en samenleving in Tempo Doeloe
002077: BUITENWEG, HEIN - Soos en samenleving in Tempo Doeloe
019930: BUITENWEG, HEIN - Slenter door Semarang
000101: BUITENWEG, HEIN - Kind in Tempo Doeloe
002207: BUITENWEG, HEIN, - De laatste tempo doeloe
000017: BUITENWEG,HEIN,&WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten
002066: BUITENWEG, HEIN - Krokodillenstad (Soerabaya)
000508: BUITENWEG, HEIN - Slamat datang. Logeren in Tempo Doeloe
000104: BUITENWEG, HEIN, & WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten
000105: BUITENWEG, HEIN - Zwerftochten door Java
002339: BUITENWEG, HEIN - Bandoeng
001601: BUITENWEG, HEIN - Zo kenden wij Batavia
000109: BUITENWEG, HEIN - Java: Droom en herinnering
019991: BUITENWEG, HEIN, - Omong kosong / Omong osng lagi
000286: BUITENWEG, HEIN - Krokodillenstad (Soerabaja)
000103: BUITENWEG, HEIN - Land waar de gamelan klinkt
000033: BUITENWEG,HEIN,&WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten
007749: BUITENWEG, HEIN - Djawa Dwipa. Zwerftochten door Java met de Rolleiflex
010345: BUITENWEG, HEIN, - Zwerftochten door Java
006138: BUITER, HANS, - Nederlands-Indie (1830-1949). Een kolonie in ontwikkeling
013621: BUITER, D., - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Steenwijk
018036: BUITINK, GERT-JAN, & SIPKE VAN DER LAND - Het verhaal van de psalmen
001196: BULLEN, FRANK T., - De zwerftocht van de Cachalot. De wereld rond op jacht naar potvisschen
004437: BULTEN, H.J., - Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde. "Oranjes rechterhand"
015543: BULTHUIS, RICO, - Het moderne poppenspel. Techniek en theorie
009227: BULTHUIS-VAN TUYL, NELLEKE, & FRANS BROM - De Dommel en haar watermolens
012765: BULTHUIS, PETER, - 500 jaar tabakscultuur. De rijke geschiedenis van het roken
002208: BULTJE, JAN WILLEM, - Onvergetelijk IndiŽ. De geschiedenis van Nederlands-IndiŽ, 1930-1950
014832: WERUMEUS BUNING, J.W.F.,., - Veertig Jaar N.S.M.,
006424: WERUMEUS BUNING, A., - Met de Rotterdamsche Lloyd naar Egypte, Ceylon, Sumatra en Java
011413: WERUMEUS BUNING, J.W.F., - De vergulde druiventros
019968: WERUMEUS BUNING, A., - In en om de kampong. Oost-Indische chetsen
015489: WERUMEUS BUNING, A., - De mottige en andere marine-schetsen
007153: BUNT, ALEID VAN DE, - Wageningen / Rhenen in oude ansichten
000593: BUNT, ALEID W.VAN DE, - Dorenweerd. Van heerlijkheid tot dorp
015203: BUNT, ALEID VAN DE, - Oud Zeist
004516: BUNYAN, JOHN, - De christen- en christinnereis
019749: BURCK, W., - Wandelingen door den Botanischen Tuin in Buitenzorg .
011653: REGENSBURG-BURCK, PAULINE, - Groene weiden en goenoeng Rosa. Hailu en tanka
000745: BURCKHARDT, CARL J., - Een ochtend bij den boekhandelaar
018348: BUREN, JOH. VAN, - De beste Bleumpies. Keuze uit gedichten
017671: BUREN, KOOS VAN, - Beugelschippers door de jaren heen
009777: BURG, GER VAN DER, - Rond de pieren van IJmuiden. Reddings- en bergingsactiviteiten
009778: BURG, GER VAN DER, - Oorlogsstorm over zee en havens. IJmuiden 1939-1946
017430: BURG, GER VAN DER, - Redders uit de lucht. Reddingen door drijversvliegtuigen, vliegboten en helikopters van de Koninklijke Marine
008038: BURG, GER VAN DER, - Geen zee te hoog voor bergers, redders en slepers. Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust van Noordwijk tot Schiermonnikoog
005794: BURGDORFFER, NELLIE, - De legende van den heiligen Nicolaas
001155: BURGERS, JACQUELINE, - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs
007179: BURGERS, JACQUELINE, - Helden aan de wand. Historische schoolplaten
012964: BURGERS, LOUIS, - Veertig jaar WBV in boek en prent
001915: BURGERS, G.J., - Het 6 ARVA Squadron in Nederlands-IndiŽ 1946-1950
002532: BURGERS, JACQUELINE, - Rie Cramer leven en werk
009033: BURGGRAAFF, GEORGE, & WIL DE JONG - Het Rijk van Nijmegen
014590: BURKE, PETER, - Het beeld van een koning. De propaganda van Lodewijk XIV
012987: BURKE, JOHN, - An illustrated History of England
016951: BURKEN, FRED.J.VAN, - Het verhaal achter een steen. Reconstructie van het korte leven van een oorlogsheld, die nabij Driebergen om het leven kwam
000497: BURKI, CHARLES, - Achter de kawat als Japans krijgsgevangene
005340: BURKOM, FRANS VAN, KARIN GAILLARD,EA(RED): - Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld
002530: BURLAND, C.A., - Montezuma. Keizer der Azteken
010452: BURSSENS, GASTON, - Paul van Ostaijen. Zoals hij was en is
017465: BURSSENS, GASTON, - Verzameld proza
016471: BURSSENS, GASTON, - Het neusje van de inktvis
014180: BURUMA, IAN, - Het loon van de schuld. Herinneringen aan de oorlog in Duitsland en Japan
017695: BURUMA, IAN, - De regels van het spel
017948: BUSINE, LAURENT, & LUDO VANDAMME - Besloten wereld. Open boeken. Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst
004334: BUSSEMAKER, H.TH., - Bersiap! Opstand in het paradijs
015103: BUSSUM, SANI VAN, - De kamp van den meester
013924: BUTER, ADRIAAN, E.V.A. - Trouwen in Twente
014522: BUTER, ADRIAAN, - Portret van Enschede
016810: BUTER, ASRIAAN, - Dorpen en stadjes van Twente
014440: BUTER, ADRIAAN, - Over-IJsselse volksgebruiken
011475: BUTER, ADRIAAN, & ROB LUCAS - 't Mergelland op en af. Stad en land in Zuid-Limburg
018354: BUTER, ADRIAAN, - Regge en Dinkel. Land van levend water
018336: BUTER, ADRIAAN, ROB LUCAS,EA; - Twente dag in dag uit
002413: BUTER, ADRIAAN, - Kralen aan een rozenkrans. Portret van Ootmarsum
016035: BUTLIN, MARTIN, - William Blake
014552: BUTTELING, CARMI, - Bandoeng, Semarang en Jakarta van ooit verwaait nooit . Kindervaringen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-IndiŽ
001538: BUUL,H.J.P.C.VAN,R.E.O. EKKART,EA: - Uit de boeken van EugŤne Strens
016684: BUUL, TINE VAN, AUKJE HOLTROP,EA(RED): - Altijd acht gebleven. Over de kinderliterartuur van Annie M.G.Schmidt
003541: BUUR, DOROTHEE, - Persoonlijke documenten. Nederlands-IndiŽ/IndonesiŽ
018126: BUUREN, MAARTEN VAN, - De afrekening. Ontmaskering van het gewapend verzet
013756: BUUREN, MAARTEN VAN, - Kikker gaat fietsen! of Over het leed dat leven heet
002121: BUURMAN, PETER, - Wayang golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javannse poppenspel
010528: BUURMAN, D.J.G.,RED: - De Cannenburch en zijn bewoners
002773: BUURMAN, PETER, - Wayang golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel
004754: BUURMAN, D.J.G.,RED: - Acht zwerfstenen uit het Gelders landschap
002560: BUURMAN, PETER, - Wayang golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel
014529: BUURSINK, JOH., E.V.A. - Twentenummer Van Neerlands volksleven
000219: BUWALDA, PIET - De laatste vlag gestreken. Een persoonlijke herinnering aan Djakarta 17 augustus 1960
006322: BUWALDA, H.S., S.H. BUWALDA,EA: - Woordeboek fan 't Bildts
013761: BUWALDA, PETER, - Bonita Avenue
007346: BYROM, THOMAS,ED: - The Dhammapada. The Sayings of the Buddha
011969: BYVANCK, A., - De Middeleeuwsche boekillustratie in de Noordelijke Nederlanden
008725: ESSO BZN, L.VAN, - Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje
012295: BLOEM. J.C., - Quiet though sad
016068: GLENN, C. & J.,ED: - Lucas Sanaras. Sketches, Drawings, Doodles and Plans
014848: SLAATS, H.M.C. & M.K. PORTIER - Grondrecht en zijn verwerkelijking in de Karo Batakse dorpssamenleving
010970: PETERS. H.C., - Je moet nu gaan
002449: BICKER CAARTEN, A, H. BLAAUW,EA(RED): - Molens in Drenthe
003804: BICKER CAARTEN, A., - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland
000828: BICKER CAARTEN, A., - De molen in ons volksleven
003099: BICKER CAARTEN, A., - Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden
015003: CABANES, PALOMA POVEDA, - Wiel Arets 1993 - 1997
015001: CABANES, PALOMA POVEDA, - OMA / Rem Koolhaas 1987 - 1998
017203: CABOT, MABEL H., - Vanished Kingdoms. A Woman Explorer in Tibet, China & Mongolia 1921-1925
016891: CADERIUS VAN VEEN, DICK, & HARRY VAN DER PLOEG - Verliefd op Arnhem
002048: CAENEGEM, R.C. VAN, - Geschiedenis van Engeland van Stonehenge tot het tijdperk der vakbonden
013518: CAESAR - De Gallische oorlog
010003: CAESAR, NEL, - Het deftige dorp in de thee
016658: CAEYMANS, MARTINE, DOMINIQUE FAVART, EA: - Art Deco in Europa. Decoratieve tendensen in de toegepaste kunst rond 1925
003459: CAFFREY, KATE, - Out in the Midday Sun. Singapore 1941-1945
016998: CAHEN, JOEL, RED: - De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie
016840: CAHEN, BOB,ED: - Brieven uit de trein. Westerbork-Auschwitz
013466: CAHEN, JOEL, RED: - Beeld naar Buiten, prentbriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt
018162: CAHEN, J.J., & C.J. ROOSEN,RED: - "en er was nog over'. Fotoboek t.g.v. 350-jarig bestaan Joodse Gemeente Amsterdam-
008491: CAHILL, MARY, BRIGID DOLAN,EA: - Ierse kunst 3000 v. Chr. - 1500 na Chr.
008828: CALDER, NIGEL, - Einstein en het heelal
005745: CALDER, NIGEL, & THEO MARTENS - Wetenschap en technologie in Europa. Onderzoek en ontwikkeling in 20 Landen
019878: CALDWELL, IAN, &TOBY ALICE VOLKMAN - Sulawesi / Celebes
008282: CALIS, PIET, - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945
004898: CALKOEN, H.J.,(BEW) - Planten-atlas
018149: CAMERON, TREWHELLA, & S.B. SPIES(RED): - Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika
017528: CAMILLE, MICHAEL, - Middeleeuwse minnekunst. Onderwerpen en voorwerpen van begeerte
005454: CAMMAERT, A.P.M., - Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog
018303: CAMPBELL, JULIE, - Irian Jaya. The timeless domain
011596: CAMPEN, J.P., - De Golfglorie van Tempo Doeloe. Golf in Nederlands Indie
018689: CAMPERT, JAN, - Huis en herberg
016074: CAMPERT, REMCO, - Vandaag ben ik een lege kartonnen doos
010138: CAMPERT, REMCO, - Hoera, Hoera
018288: CAMPERT, JAN, - Den luiden lach
019314: CAMPERT, REMCO, - Alle verhalen
012832: CAMPERT, REMCO, - Alle bundels gedichten
013430: CAMPERT, REMCO, - Campert Compleet. Vijf romans en twee verhalen
019232: CAMPERT, JAN, - Verzamelde gedichten 1922-1943
012861: CAMPERT, REMCO, - Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten
017657: CAMPERT, REMCO, - Dichter
016484: CAMPERT, JAN, - Sonnetten voor Cynara
011536: CAMPO, J.N.F.M. ņ, - Engines of Empire.Steamships and State Formation in Colonial Indonesia
017736: CAMPSCHREUR, WILLEM,RED. - Een Perspectief voor Papoea. Victor Kaisiepo Msn. Het verhaal van mijn leven en mijn strijd
019000: CAMUS, ALBERT, - De eerste man
009384: CANDANI - Oude bekenden
009391: CANDANI - Een zoetwaterlied
005524: CŃNDANI - Huis van as
003603: CANELLA, GUIDO,ED: - Zodiac 4. New series
007514: CANETTI, ELIAS, - Het martyrium
011979: CANNEMAN, E.A., - Walenburg huis en hof
016008: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W,ED: - De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626
001838: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W,ED: - Catalogus der bibliotheek van het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum
004181: CAPART, JEAN, & MARCELLE WERBROUCK - Thebes. The Glory of a great Past
014040: CAPELLE, H.VAN, & A.P.VAN DE BOVENKAMP - De Berghof. Het Adelaarsnest. Hitlers verborgen machtscentrum
014042: CAPELLLE, HENK VAN, & PETER VAN DE BOVENKAMP - Hitlers handlangers
007358: CAPPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West-Indie
003726: CAPPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West-IndiŽ
005861: CAPTAIN, ESTHER, - Achter het kawat was Nederland. Indische oorlogservaringen en -herinneringen 1942-1995
007556: CAPTAIN, ESTHER, & ANNELIES VAN DER SCHATTE OLIVIER - Indie, een verre oorlog dichtbij. Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-Indie
000217: CAPTAIN, ESTHER, EA(RED): - Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, IndiŽ en IndonesiŽ
011593: CAPTAIN, ESTHER, FRIDUS STEIJLEN,EA(RED) - De Indische Zomer in Den Haag
013350: CARANSA, AB, - Verzamelen op het Transvaalplein. Ter Nagedachtenis van het Joodse proletariaat van Amsterdam
018323: CARASSO-KOK, M., & J. LEVY-VAN HAHN,RED: - Schutters in Holland. krecht en zenuwen van de stad
014932: DWIJO CARITA, P., - Riingkasan Pengetahuan Wayang
018230: CARLOS (SAUERESSIG), POLDI, - Batavia -Djakarta. Stad van mijn jeud
017484: CARLOS, POLDI, & MICHAEL R. SAUERESSIG - Indo kesasar. De verdwaalde Indo
004251: CARLYLE, THOMAS, - De Fransche omwenteling, een geschiedkundig tafereel
009222: CARMIGGELT, S., - I'm just kidding
010108: CARMIGGELT, S., - De gedichten
012140: CARMIGGELT, S., - Notities over Willem Elsschot
017851: CARMIGGELT, S., - Mag 't een ietsje meer zijn?
004557: CARMIGGELT, S., - Ontmoetingen met Willem Elsschot
016489: CARMIGGELT, S., - Torren aan de lijm
016893: CLAUDIUS CAROLUS (PS.V.L.NOOTEBOOM) - "Nijmegen Vooruit" 40 jaar 12 Januari 1893-1933
003527: CARPENTER, BRUCE W., - W.O.J. Nieuwenkamp. First European Artist in Bali
018343: CARROLL, LEWIS, - De avonturen van Alice in Wonderland
017286: CARS, JEAN DES, & JEAN-PAUL CARACALLA - 100 Jahre Orient-Express
018241: CARTENS, DAAN, & SJOERD VAN FAASSEN,RED: - Jan Siebelink. Het wonder dat mij is geschied
000247: VEEVERS-CARTER, W. - Land Mammals of Indonesia
015290: CASANOVA., GIACOMO, - Avonturen in Venetie
018870: CASANOVA, GIACOMO, - De school van het leven. Memoires deel 1.
018948: CASCIATO, MARISTELLA, - The Amsterdam School

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze[an error occurred while processing this directive]

5/9