Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
007987: OUWEHAND, C., - De honderd dichters in de Japanse grafiek
017716: OUWEHAND, JAAP, & JAKOB BROUWER - "Wat Forse Melodie!" Herinneringen aan 50 Jaar Trompetterkorps der Artillerie 1960-2010
019148: OUWEHAND, LIESBETH, - Herinneringen in beeld. Fotoalbums uit Nederlands-Indie
017299: OUWEHAND, NICO J., - Van Walergang en Berghout. 25 jaar Nationaal Sleepvaart Museum
015284: OUWENS, KLAAS, - De Grote Oosthoekprijs 1980-1981. Een verslag
019364: OVEN, RO VAN, - Het huis aan de kade. Het Rijksmuseum te Amsterdam
006299: OVERBECK, H., BEW. - Javaansche meisjesspelen en kinderliedjes
018366: OVERBEEKE, ADDY VAN, - Monnickendam in Waterland
005581: OVERDIEP, G., - De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer uit omstreeks 1565
000377: OVERDIJKINK, G.W. - Het Indonesische probleem. Nieuwe feiten
017522: OVEREEM, BRAND, & BERT PAASMAN - Mariahoeve. Drie gezusters en de strijd om het bestaan
005662: OVEREEM, BRAND, - Jacob Overeem. Het schrijvend hart van de Veluwe
008454: OVEREEM, JAC., - Kootwijk-trilogie
013579: OVEREEM, BRAND, & ROEL LEENKNECHT - Kom d'r in, De koffie is bruun. Langs oude V Eluwse hoeven
009331: OVERMEER, W.P.J., - De geschiedenis van het garnizoen te Haarlem sedert 1813
007803: OVERSTEEGEN, J.J., - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen
005913: OVERVOORDE, J.C., & P.DE ROO DE LA FAILLE,RED: - De Gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland
007908: OVINK, G.W., - Bij tien tekeningen van S.H.de Roos
000997: OVINK,G.W., FERNAND BAUDIN, EA: - Anderhalve eeuw boektypografie in Nederland
012971: OVINK, G.W., - Gedachten onder het werk
011973: OVINK, G.W., - Honderd jaren Lettergieterij in Amsterdam
017848: OWEN, CHARLES, - The grand days of travel
005276: OXENAAR, R.D.E. RED: - Grafische kunst uit Rusland
019347: OZINGA, M.D., - Ons eigen land in zijn rijke verscheidenheid
016108: OZINGA, M.D., - De monumenten van Curacao in woord en beeld
004653: OZINGA, M.D., - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Oost-Groningen
012347: DRS. P - Weelde en feestgeruis. De beste gedichten
012421: DRS. P - Soevenir de Paris
012422: DRE. P - Historische flitsen
006011: VETH. P., - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 Woorden uit Nederlands-Indie
012402: DRS. P - Plezierdichten
007638: P., DRS., - Nieuw. Weten en geweten in de reclame, ook in de gordel van smaragd
005013: PAAP, WOUTER, - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen
009722: PAAPE, GERRIT, - De Bataafsche Republiek, zo als zij behoord te zijn, en zo als zij wezen kan: of Revoltionaire droom in 1798: wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998
010554: PAAPE, GERRIT, - Vrolijke Caracterschetsen & De Knorrepot en de Menschenvriend
014340: PAARDEKOOPER, SONJA, - Achter het gedek. Dagboek uit Kamp Ambarawa. 1943-1946
015880: PAASMAN, A.N., - Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting
001267: PAASMAN, BERT,ED: - Veluws verleden
014828: PAASMAN, BERT,INL. - Portrettengalerij Tweede generatie Indische auteurs
018252: PAASMAN, A.N., - Elisbeth Maria Post (1755- 1812)
010020: PAASMAN, BERT, & PETER VAN ZONNEVELD,RED: - De sarong van Adinda. Liefdespoezie uit Insulinde
017470: PAASMAN, BERT, EDY SERIESE,EA)RED): - Tjalie Robinson, de stem van Indisch Nederland
002107: PAAUWE, C., - Kern der plantkunde voor Nederlandsch-IndiŽ
000358: PAAUWE, C. - Kern der plantkunde voor Nederlandsch-IndiŽ
012525: PADDENBURGH, L.VAN, & J.G.C.VAN DE MEENE - Spoorwegstations in Nederland. Van Outshoorn tot Schelling en Van Ravesteyn
015131: PAEMEL, MONIKA VAN, - Celestien. De debenedijde moeders
001233: PAEPE, EDDIE DE, - Hilversum. Verdwenen dorpsbeelden
009508: PAESIE, RUUD, - Het VOC-retourschip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oostindievaarder
015985: PAESIE, RUUD, ED.+INL.: - Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-- expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727
002083: PAFFRATH, SUSAN, JASMINE GAVAM,EA: - Fine Antique and Collectible Arms & Historic Memorabilia
017425: BOON. LOUIS PAIL, - Hij was een zwarte en andere reportages
016235: PAKHAN - Een beetje van dit, een beetje van dat
007194: PALM, W.H.G., - Walvisschen en walvischvaart
015527: PALM, C,H.M., - Vaartuigen en Visvangst van Anjar, Bantam, West-Java
010431: BRUYEL-VAN DER PALM, FR…D…RIQUE, - Vereeuwigd....Honderd portretten van Heerenveen en omliggede dorpen
003741: PALM, JULES DE, - Lekker warm, lekker bruin
003739: PALM, JULES DE, & JULIAN COCO - Kinderen van de fraters
006762: NOOY-PALM, HETTY, - The Sa'dan-Toraja. A Study of Their Social Life and Religion
017271: NOOY-PALM, C.H.M., - De karbouw en de kandaure
011862: PALMEN, CONNIE, - Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates
011863: PALMEN, CONNIE, - Echt contact is niet de bedoeling . Lezingen en beschouwingen
007801: PALMEN, CONNIE, - Lucifer
013607: PALMEN, CONNIE, - Een kleine filosofie van de moord
015742: PALMER, TONY, - All You Need... De geschiedenis van de lichte muziek in de twintigste eeuw
007505: PAMUK, ORHAN, - Ik heet Karmozijn
009300: PANDE, ALKA, & LANCE DANE - Indian Erotica
018771: PANNEKEET, JOHANNES ANTONIUS, - Woordvorming in het hedendaags Westfries
001413: PANNEKEET, JAN, - Konkeltoid. Van kerkies, kroegies en kluisies
004403: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK, - Prints, Poems & Some Annotations
010333: PANOFSKY, ERWIN, - Die Altniederlšndische Malerei
009983: PANTOW, GEORGE. - Im Gurtel aus Smaragd. Anak Kompeni
009978: PANTOW, GEORGE. - De dode tjeleng. Avonturen van een anak kompenie tijdens de Japanse bezetting
015009: PAPADAKIS, ANDREAS, GEOFFREY BROASBENT A.O.(EDS) - Free Spirit in Architecture. Omnibus volume
000709: HOYINCK VAN PAPENDRECHT, A., - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd
015899: BRAKEL-PAPENHUYZEN, CLARA, - Classical Javanese Dance. The Surakarta Tradition and its Terminology
018977: PAPY, JAN, MARC VAN DER POEL,EA: - Erasmus. Een portret in brieven
010939: PARA, THEO, - Wraak van de wijsheid. Het verlangen van Suriname
008235: PARIDON, HANS VAN, - Langs Twentse havezathen
002042: PARKER, DOROTHY, - Telefoontje
014019: PARKER, MATTHEW, - Monte Cassino 1944
018910: PARMENTIER, JAN, KAREL DAVIDS,EA: - Per, Plancius en Porselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603
017021: PARMENTIER, K.D., - In drie dagen naar Australie. Met de Uiver in de Melbourne-race
000324: PARMENTIER, LUDO, & EWOUD SANDERS, RED. - Beeld van een taal
018307: PARMENTIER, JAN, - De holle compagnie. Smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca. 1720-1744
001546: PARMENTIER, JAN, & RUURDJE LAARHOVEN - De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus van der Haghe 1699-1705
007653: PARRY, RICHARD LLOYD, - Indonesie. Tijden van waanzin
002729: PARYS, JORIS VAN, - Masereel. Een biografie
018029: PARYS, JORIS VAN, - Masereel. Honders houtsneden
016546: PASKAMP, H., & M. PASKAMP-VAN SANTEN - Kinderen van de rekening. Joods schoolleven in Twente gedurende de bezettingsjaren 1941-1943
017310: PASSCHIER, COR, - Bouwen in Indonesie 1600-1960
011433: PASSEN, ROBERT VAN, - Toponymie van Kontich en Lint
011429: PASSEN, R.VAN, & K. ROELANDTS - Toponymie van WIlrijk
012236: PASTERNAK, BORIS, - Autobiografisch essay
017543: PASTERNAK, BORIS, - Dokter Zjivago
016859: PASTERNAK, BORIS, - Vier verhalen
008074: PASTIOR, OSCAR, & WIEL KUSTERS - Twee tot de derde / Zwei zur Dritten
011982: PASTOOR, G., F.C. SCHREIBER,EA(RED) - 125 jaar Christelijk Onderwijs in MIddelstum
011005: PATMODIWIRJO, RATNAWI, - Ma'on so mu'in
011171: TISSOT VAN PATOT, ANNY, - Voor de gaande en komende man. De levensgeschiedenis van Nelly Antonia Paret(1888-1980)
018891: PATTINASARANY, LEONOR, & DITA VERMEULEN - Je kunt niet in elkaars hart kijken. Oorlog en vrede op de Molukken
004040: PAUL, H., - Nederlanders in Japan 1600-1854. De VOC op Desjima
004828: PAULA, A.F., - "Vrije" slaven. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863
000520: PAULUS, J, & D.G. STIBBE,EA(RED): - Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ
003862: PAZ, OCTAVIO, - Zonnesteen
007511: PAZ, OCTAVIO, - Het vuur van iedere dag
015022: PEARCE, GREG, STUART MARCEL,A.O. - Arup. Hong Kong Station
016983: PEARL, CHAIM, & REUBEN S. BROOKES - Wegwijs in het Jodendom
006883: PEARLMAN, MOSHE, & YAACOV YANNAI - Historische plaatsen in Israel
016942: PEARLMAN, MOSHE, - De Makkabeeen
002737: PEDERSEN, HUGO V., - Door den Oost-Indischen Archipel. Eene kunstreis
006901: PEDLEY, JOHN GRIFFITHS, - Griekse kunst en archeologie
018268: PEE, JULIUS, - Multatuli en de zijnen
018611: PEEKE, MITCH, KEVIN WALSH JONES,EA - Het drama van de Lusitania
005074: PEELEN, TH., & A.L.J.VAN VLIET - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944
019540: PEELEN, G.J., - Renkumse vertellingen
015148: PEELEN, G.J., - 't Begon onder melkenstijd
005518: PEER, H.F.VAN, - Groten uit Gorinchem. Oude foto's en ansichten
010650: PEET, ANSELM VAN DER, & ANNETTE DE WIT - "Schepen van gewelt". Acht keer Zeven Provincien
010800: PEET, A.J.VAN DER, & R.D.H.VAN VELDEN - Rotterdam in veelvoud. Illustere marineschepen
011806: PEET, ANSELM J.VAN DER, - Belangen en prestige. Nederlandse gunboat diplomacy omstreeks 1900
019128: PEET, ANSELM.VAN DER,RED: - Militair vervoer verbeeld. Transport bij de krijgsmacht 1900-2006
007440: PEETERS, K.C., - Eigen aard. Overzicht van het Vlaamse volksleven
013586: PEETERS, HAGAR, - Malva
004126: PEETERS, C., - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
018380: PEETERS, HANS, - Romantiek en mythevorming rond een bibliotheek. 450 jaar Stads- en Athenaeumbibliotheek 1560-2010
017436: PEILLARD, LEONCE, - De schat van de Tubantia
003045: RUUTEN-PEKELHARING, C.J., - Verhalen over Indie voor Nederlandsche jongens en Meisjes
011887: PEKELHARING, J.M. - Oud Amstelveen in beeld
013342: PELKMANS, TON, ULBE ANEMA,EA(RED): - De meester van Wolfheze. Frederik Hendrik Hendriks (1808-1865) en zijn leerlingen
005062: PELKWIJK, G.A.W.TER, - Utrecht in de eerste jaren van de bezetting
015660: PELKWIJK, J.TER, - Beschrijving van Overijssels watersnood in Februari 1825
000499: HOLST PELLEKAAN, R.E.VAN,&I.C.DE REGT,EA: - Patrouilleren voor de Papoea's. De Kon. Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1960 en 1960-1962
001633: HOLST PELLEKAAN, R.E.VAN, - Tienduizend vrije vogels. Oorlogsvrijwilligers bij de Koninklijke Marine 1944-1950
018041: PELS, C., & DICK ELFFERS - Papier. Een en ander over de fabricage en verwerking van papier
011960: PELS, C., & DICK ELFFERS - Facetten van boekdruk
004072: PELSAERT, FRANCOIS, - Pelsaerts journaal van de ongelukkige reis van het schip Batavia
014147: PENDERS, PETER, - Veldpost Sumatra
013679: PENNEY, GLARA LOUISA, - An Album of selected Bookbindings
015370: PENNING, ALLAN, - Het huis der vrijgezellen
015374: PENNOCK, GLENN - De weg van de kat
015535: PENRIS,PETER WILLEM LEONARD, - Geneeskundige Verzorging van Arbeiders bij Landbouwondernemingen op Java
012677: PEPER, RASCHA, - Verfhuid
011285: PEPER, RASHA, - Dooi
016086: PEPER, RASCHA, - Vingers van marsepein
018195: PEPER, RASCHA, - Stadse affaires
003027: PEPER, BRAM, - Grootte en groei van Java's bevolking in de negentiende eeuw
016613: PEPER, RASCHA, - Waterscheerling
004897: PEPYS, SAMUEL, - Dagboek van een levensgenieter 1660-1669
003220: PEREBOOM, FREEK, ROEL BOSCH,EA(RED): - Uit de geschiedenis van Hasselt
016763: PEREIRA, HAROLD, MIRJAM VAN DER RIJST.EA - Un buku / Ons boek (Kookboek)
003922: PERERA, VICTOR, - Het kruis en de pereboom. Een sefardische reis
010851: JANSSEN PERIO,E.M., - Een Nieuwe Wereld. Europese ontdekkingsreizen en renaissance rond 1500
011732: PERK, JACQUES, - Mathilde-krans
016370: PERK, JACQUES, - Gedichten
014441: BERENSON-PERKINS, JANET, - De Kabbala ontcijferd. Geheime boodschappen uit een mystieke leer
013064: PERKS, W.A.G.EA: - De Utrechtse Brandweer en het brand weren in Utrecht
016802: PERL, LILA, - Marion Blumenthal Lazan. Vier gelijke stenen . Op de vlucht voor de holocaust
016343: PERNATH, HUGUES C., - Stem en tegenstem
016344: PERNATH, HUGUES C., - Nagelaten gedichten
005361: WALL PERNE, GUST VAN DE, - Veluwsche sagen
008780: PERRAULT, GILLES, - DIe Rote Kapelle. De geschiedenis van het Rode Orkest
016512: PERRE, RUDOLF VAN DE, - Anton Van Wilderode. Een monografie
010270: PERRON, E.DU, - Het land van herkomst
014306: PERRON, E.DU, - Parlando. Verzamelde gedichten
010453: PERRON, E.DU, M.NIJHOFF,EA: - Paul van Ostaijen
003339: PERRON, E.DU, - De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli
004050: PERRON, E.DU, - Uren met Dirk Coster/ De smalle mens I+II
013165: PERRON, E.DU, - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo
006553: PERRON, E.DU, - De muze van Jan Compagnie. Ned.-Oostindiese Belletrie uit de Compagjiestijd (1600-1780)
009201: PERRON, E.DU, - Verzameld werk dl. 4
017780: PERRON, E.DU, - Cahiers van een lezer
015383: PERRON, E.DU, - Het land van herkomst
004519: PERRON, E.DU, - Het land van herkomst
008476: PESSIRERON, SYLVIA, - "WIj kwamen hier op dienstbevel...". Molukkers in Nederland. Kampverhalen uit Lage Mierde
012794: PESSIRERON, SYLVIA, - Gesloten koffers
015373: PESSIRERON, SYLVIA, - Tussen Mensen & Geesten. Volksverhalen uit de Molukken
017389: PESSIRERON, SYLVIA,RED: - In verzet tegen onwelwillendheid . Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indie weggestopt
013540: PET, PAUL C.,EA: - Bonaire
010759: LEISINK, PETER & HERMAN, - 't Schild der solidariteit. Een sociaalhistorische studie van 125 jaar grafische arbeidsverhoudingen en Vakbondswerk
011461: ABEL PETER,RED: - Bewogen aanhalingen. Een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder
001003: NIJHOF, PETER & ARTHUR STEEGH - Grafische en Papiermusea in Nederland en net over de grens
016216: PETERS, MARION, - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India
018491: PETERS, ANDRE, - Goud uit oude legenden
011624: PETERS, NONJA, - The Dutch Down Under 1606-2006
011493: PETERS, J.A.L., B.L.W.VAN DIJK,EA(RED): - Roerstreek
018593: PETERS, L.CL.M., - Atlas van het Stichts-Hollands grensgebied in de 19e eeuw
016275: PETERS, CHRIST, - Gelderland bevrijd
009803: PETERS, MONIEK, & PETER MARIJNISSEN,RED: - Willy Sluiter 1873-1949. Gentleman-kunstenaar
018550: PETERS, L.C.M.,INL. - Kaartboek van het Groot Waterschap van Woerden 1670
019500: PETERSEN, AD, - Vijftig vragen aan Lucebert
019501: PETERSEN, AD, - Vijftig vragen aan Lucebert
001241: PETERSEN, HARMEN, - West over . Harderwijk 750 jaar vissersplaats
011928: PETERSEN, J.W.VAN, & W. ZODERVAN - Oude ambachten en bedrijven achter Rijjn en IJssel
017090: PETERSEN, J.W.VAN, - Zojuist verschenen. Vier eeuwen boek en krant in Doesburg
003241: PETERSEN, J.W.VAN, - Des landmeesters trots. Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel
019509: PETERSEN, AD, - Lucebert in het Stedelijk
013075: PETERSEN, J.G.E., - Naar een definitieve oplossing! "Postale perikelen in Hilversum tot 1944"
005368: PETERSEN, HARMEN, - West over. Harderwijk 750 jaar vissersplaats
011402: PETERSEN, J.W.VAN, - De Lange Schoolweg. Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg
011403: PETERSEN, J.W.VAN, - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg
001794: PETERSON, HAROLD L.,ED: - Encyclopaedia of Fire Arms
006706: PETERSON,KARIN, - In het voetspoor van Louis Couperus. Pasaroean door de lens van Iens van Salzwedel
002505: PETREJUS, E.W., - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen
002512: PETREJUS, E.W., - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw
016945: PETREJUS, E.W., - De bomschuit. Een verdwenen scheepstype
015917: PETTER, DEBBY, - Ik ben er nog. Het verhaal van mijn moeder Helene Egger
019331: PEYS, RUUD, & BERT KOETZIER - Flevoland de 12e provincie
014996: PFEIFFER, BRUCE BROOKS, - Frank Lloyd Wright
002515: PHAFF, H.E., - Raadhuis-spreuken. Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen
014201: WERKGROEP DIALECT PHG - Putters praoten
018632: PHIJFFER, TOM. - Het masker van Rob Nieuwenhuys
003879: PHILIPPA, MARLIES, - Koffie, kaffer en katoen. Arabische woorden in het Nederlands
006359: PHILIPPI, SIMONE,ED: - Starck
014152: PHILIPS, FREDDY, - 14 / 18 op zee. Belgische schepen en zeelui tijdens de Grote Oorlog
002696: PIAZZINI, GUY, - Expeditie Apokajan. Naar waranen en Dajaks
015644: PICARD, H.W.J., - De waarheid over Java
008660: PICHOIS, C., & A.M. ROUSSEAU - Vergelijkende literatuurwetenschap
011850: PICK, HELLA, - Simon Wiesenthal. Een leven voor gerechtigheid
008445: PICKELL, DAVID,RED: - Nusa Tenggara. Lombok tot Timor
018518: PIEBENGA, J., - Koarte Skiednis fan de Fryske Skriftekennisse
000381: PIECK, ANTON - Menukaarten Willem Ruys
004946: PIECK, ANTON, - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen
010855: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ, - De boekaniers
016024: KEMP. PIERRE, - Het wondere lied
018517: PIERSMA, HINKE,RED: - Zou de goede Sint wel komen... Sinterklaasgedichten uit de Tweede Wereldoorlog
007385: PIERSMA, HINKE,RED: - Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog
017481: PIETERSE, EVELIEN, - Sporen van smaragd. Per trein door Nederlands-Indie 1867-1949
007428: PIETERSEN-NAUTA, WIL, & LEIDY VENEKAMP-LOOMS - Het Hindelooper schilderboek
015368: PIETTE, ROY, - Tempo doelloos. Een partijtje Indo-europees worstelen met de onvoltooid verleden tijd
014851: PIGEAUD,TH.G.TH., - Literature of Java. Catalogue raisonne of Javanese manuscripts in the Library of the University of Leiden and ither Public Collections in the Netherlands
017437: PIGNATTI, TERESIO, & FILIPPO PEDROCCO - La grande avventua del disegno Italiano
015052: PIJNAPPEL, JOHAN, - Arja van den Berg. Grafisch werk
001057: PIJPER, G.F., - StudiŽn over de geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950
010967: PIK, JOH.H., & K. ZEEMAN - Inleiding tot den aardrijkskunde van Oost- en West-IndiŽ
018674: PILLECIJN, FILIP DE, - Stijn Streuvels en zijn werk
014037: PIMLOTT, JOHN, - World War II in Photographs
007811: ASSCHER-PINKHOF, C., - Rozemarijntje/ Rozemarijntje van huis
002795: PINO, ADOLF MAXIMILIAAN. - Komedie Stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het Binnenlands Bestuur op Java 1913-1946
011500: PINON, B., R.C. HEKKER,EA; - Cramignon. Bijdrage tot de Limburgse volkskunde
015854: PIOTROVSKI, MICHAIL B.,, & JOHN VRIEZE, RED: - Hemelse kunst Aardse schoonheid . Kunst van de Islam
014653: PIRENNE, L.P.L., C.M. SCHUITEN,EA: - `Bossche Bouwstenen
002229: PIRSIG, ROBERT M., - Lila. Een onderzoek naar zeden
007858: HANDJE PLAK - Wat Straks. aan Seyss Inquart
012789: PLANTEMA, GERARD, - Nijmegen '40-'45
008125: PLANTENGA, HARO, - Rietveld
012942: PLAS, MICHEL VAN DER, - Met een bloem in de mond
001680: PLAS, MICHEL VAN DER, - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899)
013003: PLAS, MICHEL VAN DER, ` - Zo'n beetje wat ik voel... Een flonkerende verzameling parodieŽn, satires, chansons, portretten, gedichten, dagoekbladzijden en bespiegelingen
018947: PLATE, A.,INL.: - Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam
019426: PLATJOUW, R.A.M., - Trammelant. Een boekje vol Rampen
011866: PLATO - Sokrates' leven en dood (Feest, Eutyfron, Sokrates' verdediging, Kriton, Faidon)
001736: PLEIJ, HERMAN,EA(ED): - Een nyeuwe clucht boeck
001735: PLEIJ, HERMAN,EA(ED): - De pastoor van Kalenberg. Laatmiddeleeuwse anekdotenverzameling
008503: PLEIJ, HERMAN, - Erasmus en het poldermodel
009754: PLEIJ, HERMAN, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasien over het volmaakte leven
011967: PLEIJ, HERMAN, - De wereld volgens Thomas van der Noot. Boekdrukker en uitgever te Brussel
017598: PLEIJ, HERMAN, - De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en tadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd
019278: BERG PLEIJEL, SONJA, - De kampong van Ma Muriah. Verhaal over de verwarring op Java na de Japanse invasie
002039: PLEYTE, W., & A.VAN DEN BOGERT,EA: - Uddel en Uddeler Heegde
019479: PLICHT, ELIAS VAN DER, - 1943. Ondrukking en verzet. Leven in bezet Nederland
015058: PLOEG, W.H.VAN DER, - Twee eeuwen Stadskanaal
009077: PLOEG, D.T.E.VAN DER, W.DE JONG,EA(RED): - Vogels in Friesland. Avifanunistisch overzicht van de op het vasteland van Friesland voorkomende vogelsoorten
014677: PLOEG, I.V.D., - Soldatenleven. GeŪllustreerde schetsen. Eerste bundel
009328: PLOMP, NICO, - Woerden 600 jaar stad
012807: PLOMP, NICO, - Ziekenzorg in Woerden
009938: PLOMP, NICO,TEKST: - Album van Woerden en omstreken 1873
016822: PLOMP, R., - Spring-driven Dutch Pendulum Clocks
003217: PLOMP, CHR. - Urk. Sociografie van een eilandbevolking
019457: PLOMP, NICO, EA: - Heemtijdinghen
008337: PLOMP, MARIJE, - De gentleman-bandiet. Verhalen uit het leven en de literatuur, Nederlands-Indie/Indonesie 1930-1960
019253: PLOUVIER, DOMINIEK, - Bomen van Paramaribo. Een ode aan de mooitse hoofdstad in de tropen
017525: PLUIM, T., - Uit de geschiedenis van Baarn
015721: PLUIM, J., & L. VOGELAAR - Elspeet in oude ansichten
017155: PLUIS, JAN, - Kinderspelen op tegels
002695: PLUVIER, JAN, - Zuidoost-AziŽ. Een eeuw van onvervulde verwachtingen
000879: PLUVIER, J.M., - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesie
008168: PLUYM, WILLEM VAN DER, - Vijf eeuwen binnenhuis en meubels in Nederland 1450-1950
007515: POE, EDGAR ALLAN, - Eureka. Een Prozagedicht
016748: KOEMAN-POEL, GEESKE S., - Een synagoge op het kruispunt van de winden. De Joden in Winschoten 1750-1942
013344: KOEMAN-POEL, GEESKE S., - De Joden van Bourtange en Vlagtwedde,... een herinnering
017459: POEL, W.VAN DER, - Leerboek der Japansche taal met bijvoeging van opgaaf der Katakana en Hiragana teekens
008302: KOEMAN-POEL, GEESKE S., - Weesper molens. Weesp, Wind, Wieken, Werk
007713: KOEMAN-POEL, GEESKE S., - Bourtange. Schans in het moeras en Chronique de Bourtange
005971: POELGEEST, L.VAN, - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975
000777: POELL, G.M., - Beschrijving van het Hertogdom Limburg
012306: POESJKIN, ALEKSANDR, - Jevgeni Onegin
016142: POESJKIN, ALEXANDER, - De Verhalen van wijlen Iwan Petrowitsj Bjelkin -Schoppenvrouw - Egyptische Nachten
016567: POESJKIN, ALEXANDER NIKOLAI GOGOL,EA: - De 43ste april . Zeven verhalen op een thema
003223: POEZE, HARRY A., - In het land van de overheerser. I: Indonesiers in Nederland 1600-1950
002590: POEZE, HARRY A.,RED: - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over IndonesiŽ uit Oost en West
001547: POEZE, HARRY, & HENK SCHULTE NORDHOLT(RED) - De roep om Merdeka. Indonesische vrijheidslievende teksten uit de 20e eeuw
003530: POEZE, HARRY A., & PIM SCHOORL,RED: - Excursies in Celebes
003637: POEZE, HARRY A., - Tan Malaka. Strijder voor IndonesiŽ's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945
010617: POHL, DIETER, - Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militšrbesatzung und einheimeische BevŲkerung in der Sowjetunion 1941-1944
006698: POIRRIE, JACK, - Astaga! Welzijnszorg, milieubeheer, cultuur, sport en spel serieus geobserveerd
006699: POIRRIE, JACK, - Daar heeft onze wieg gestaan...
006697: POIRRIE, JACK, - Onder de "cocospalm"
009613: POL, ARENT, - Tot gerieff van India. Geldexport door de VOC en de muntproduktie in Nederland 1720-1740
001734: POL, BERT,ED: - De Amsterdamsche lichtmis of Zoldaat van fortuin
001299: POL, BERT, - Onder de klokketoren. Uit de geschiedenis van een Veluws stadje(Nijkerk)
005790: POL, ARENT, - Schepen met geld. De handelsmunten van de VOC 1602-1799
006218: POL, D., - Midden-Java ten Zuiden
018484: POLAK, NICO,SAMENST. - Geillustreerd Politie-Nieuws. Selectie uit Jaargangen 1873-1883
019183: POLAK, CHAJA, - Salka
008716: POLAK, CHAJA, - Verloren vrouw
004104: POLAK, J.A., - Historisch overzicht van de goudindustrie in Suriname
004276: POLAK, BOB, - Bij de dood van Willem Frederik Hermans (1921-1995)
009730: POLAK, JOHAN, - Het oude heden
007078: POLAK, ARTHUR, - Joodse penningen in de Nederlanden
011852: POLAK, CHAJA, - Liefdesmeer & andere verhalen
016635: POLAK, JAAP, & INA SOEP - Tussen de barakken...Liefdesbrieven in Westerbork en Bergen-Belsen
007817: POLDERMAN, TINY, - Het Zeeuwse kostuum door de eeuwen heen
011464: POLEY, PAUL, EINDRED: - Bommelglossy
004996: POLITZER, HEINZ, - Das Schweigen der Sirenen. Studien zur Deutschen und Oesterreichischen Literatur
001865: POLL, WILLEM VAN DE, - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en IndiŽ
006235: POLL, WILLEM VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk
010906: POLL, WILLEM VAN DE, - Koninklijk bezoek. De Nederlandse Antillen
009359: POLL, WILLEM VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people
009860: POLL, WILLEM VAN DE, - Suriname. Een fotoreportage van land en volk
000233: POLLMANN,TESSEL - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen
001600: POLLMANN, TESSEL, & JUAN SELEKY - Istori-istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers
002297: POLLMANN, TESSEL, & JUAN SELEKY - Terug op de Molukken
019533: POLMAN, JOT, E.A. - De Stoot. 1e Reg. Stoottroepen
000296: POLMAN, JOT - De brutale reis. De eerste tocht naar een nieuwe Wereld
007041: POLMAN, ALEXANDER, - In 't Verschiet en van Naby. Keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en Tekeningen
007231: POMES, H., - Over Van Alphen's Kindergedichtjes. BIjdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw
001648: POMES, H., - Over Van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw
015538: POMPE, SEBASTIAAN, - De Indonesische Algemene Verliezingen 1999
004144: PONCE, CHARLES, - Kabbalah. Achtergrond en essentie
010964: PONDER, H.W., - Java pageant / Javanese panorama. (More) Impressions of Teh 1930s
000229: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal
016261: PONSTEEN, A., - Nieuwe speurtocht door oud-Hellendoorn
018133: PONTANUS, IOH.ISACIUM, - Historische Beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coop-stadt Amsterdam
007048: PONTING, CLIVE, - Thirteen days. The Road to the First World War
003196: POOL, J.F.A., - Bijdrage tot de kennis van den anatomischen bouw van de belangrijkste in Nederlandsch Oost-Indie voorkomende vergiftige Apocynaceae
014102: POORT, W.A., - De droom van de dokter. Hij stond aan de wieg van een badplaats
002706: POORTENAAR, JAN, & GEERTRUIDA POORTENAAR-VAN VLADERACKEN - Een kunstreis in de tropen
014498: POORTENAAR, JAN, - Coster - niet Gutenberg
000724: POORTENAAR, JAN, - Van prenten en platen. De grafische technieken in voorbeelden
000725: POORTENAAR, JAN, - Hollandsche etsers van de Gouden Eeuw
000156: POORTENAAR, JAN, - Oostersche schoonheid
012755: POORTENAAR, JAN, & W.PH. COOLHAAS,ED: - Onder palmen en waringins. Geest en godsdienst van Insulinde
002704: POORTENAAR, JAN, - An Artist in the Tropics
019532: POORTENRMAN, H.W., - Van bezetting naar Bevrijding. 1940-1945 in Nijverdal, Hellendoorn,Marle, Haarle,Daarle, Hulsen, Eversberg
014470: POORTMAN, J., - Meppel door de eeuwen heen
008133: POORTMAN, WILCO C., & JOOST AUGUSTEIJN - Kaarten in Bijbels (16e - 18e eeuw)
014482: POORTMAN, J,, - Steven Coerts. De geschiedenis van een Ruiner familie in de 17e eeuw
002029: POORTVLIET, RIEN, - Langs het tuinpad van mijn vaderen(Dirksland)
002028: POORTVLIET, RIEN, - Langs het tuinpad van mijn vaderen(Dirksland)
002027: POORTVLIET, RIEN, - De tresoor van Jacob Jansz Poortvliet
013407: POORTVLIET, RIEN, - ...de vossen hebben holen
010849: POP, WILLEM, - Vanaf de brug gezien
004865: POPPEN, HENK, - Zaandam. Fotografisch beeld van een veranderende stad in de jaren vijftig en zestig
017993: PORTER, ROY, - De verloren Bijbel. Verdwenen geschriften opnieuw ontdekt
003687: PORTER, J.R., - De sleutel tot de Bijbel
014834: PORTNER, RUDOLF, & BOB TADEMA SPORRY - De Romeinen op hun weg naar de Lage Landen. Resultaten van archeologisch onderzoek
004810: POS, MARY, - "Eens op Java en Sumatra...". Het laatste reisboek over ons Indie in zijn glorietijd
010975: POS, MARY, - Werkelijkheid op Bali
008830: POS, HUGO, - Het doosje van Toeti
009390: POS, HUGO, - Voorbij Confucius
009398: POS, HUGO, - De ongewisse tijd
009410: POS, HUGO, - Oost en west en Nederland. Episodes uit het leven van Hugo Pos
018813: POS, ARIE,EA: - Dronken in de lente. De Chinese gedichten van J. Slauerhoff
016173: POS, ARIE, - Van verre havens. Het werk van Slauerhoff en de Chinese werkelijkheid
007262: POS, G.A., & G.L.HASSELEIJ KIRCHNER,RED: - Ons Eigen Land rond de eeuwisseling
008864: POS, HUGO, - In triplo. Autobiografie
008832: POS, HUGO, - De ziekte van Anna Printemps
008833: POS, HUGO, - Het mausoleum van de innerlijke vrede
010225: POSSEL, PETRA, - Niemand is een eiland. Het leven van Tip Marugg in gesprekken
007412: POST, KEES, GER DEKKERS,EA: - Oude boerderijen
005103: POST, HERMAN, - Ik ben volkomen rustig. Verzetsbrieven uit de dodencel
018650: POST, PETER, & ELLY TOUWEN-BOUWSMA,EDS: - Japan, Indonesia and the War . Myths and Realities
002583: POST, HANS, - Bandjir over Noord-Sumatra
017501: POST, PAUL, - De Romeinse Katakomben in Valkenburg. Het verhaal van een unieke kopie
002684: POST, B.J., - Geschiedenis van Maasland, van de vroegste tijden tot heden
018281: POST VAN DER MOLEN, GERARD, & RONALD RIJKSE - 't Geluck waeit niemand in den mond. 20 jaar margedrukker De Ammoniet
011678: POST, HANS, KEES HEIJ,EA: - Momoa
000559: POSTEMA, N.M., - Om 'e wivedei Hinne. KreambrŻkmen yn 'e trije Fryslannen
002380: POSTHUMUS, N.W., - De uitvoer van Amsterdam 1543-1545
003638: POSTIGLIONE, GENNARO, - One hundred houses for one hundred architects
014087: POSTMA, C.,RED: - Vlaardingen Kroniek 1912 en 1961
006990: POSTMA, THIJS, - Fokker. Aircraft Builders to the World
001946: POSTMA, E.B.J., - Nijenrode in prent
016425: POSTMA, HANNEMIEKE, - Marsmans "Verzen "/ toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel
003944: POSTMA, THIJS, & PIETO VAN BUYSEN - Straaljagers
003946: POSTMA, THIJS, & PIETO VAN BUYSEN - Fokker. Bouwer aan de wereldluchtvaart
014238: POSTMA, J.U., - Tussen Overbosch en Oosterhoorn
010962: POSTUMA, MARIANNE, - Selamat Indonesia
004379: POT, G.J.J., - Kroniek der stad Gouda
001691: POTGIETER, E.J., - Florence, den XIVden Mei 1265-1865
003291: POTGIETER, D.J., - Nuwe Afrikaanse grammatika
013108: POTJER, MENNO, EINDRED: - Terugblik. "Aap Noot Betuwe". Vier eeuwen onderwijs tussen Gendt en Gorcum
013391: POTOK, CHAIM, - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk
010813: POTTKAMP, RENE C.C., - Mannen die het schootsvel dragen. Honderd jaar Zaandamse scheeps- en bootwerkersvereniging Eensgezindheid 1896-1996
019395: POUND, EZRA, - 15 Cantos
003876: POUWER, J. - Enkele aspecten van de Mimika-cultuur
006870: POVEE, HENK, - Herman de Man
019197: POVEE, HENK, - Tien eeuwen tussen Lek en IJssel. Geschiedenis van de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard
008810: POWELL, G., & LIPMANN KESSEL - Van de hemel in de hel
010961: PRAAG, S.VAN, - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara
002608: PRAAG, S.VAN, - Sexualiteit en huwelijk bij de volkeren der aarde, deel IndonesiŽ
016206: PRAAG, SIEGFRIED VAN, - Een lange jeugd in joods Amsterdam
011956: PRAAG, PH. VAN, - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris
013100: PRAAG, PH. VAN, - Joodse symboliek op Nederlandse exlibris
006683: PRAAG, SIEGFRIED E.VAN, - De oude darsjan. Over Jodenbuurten en joodse buurten
003925: PRAAG, SIEGFRIED E.VAN, - Mokum aan de Amstel. Een goed huwelijk
003811: PRAAMSTRA, OLF, - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman
017728: PRADELSKI, MINKA, - En daar kwam mevrouw Kugelmann
000744: PRAKKE, H.J., - Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud drukkersfestijn!
002807: PRAKKE, H.J., - Deining in Drenthe. Historisch-geografische speurtocht door de Olde Lantschap
004687: BISANZ-PRAKKEN, MARIAN, - Toorop/Klimt. Toorop in Wenen: Inspiratie voor Klimt
001485: PRAMPOLINI, GIACOMO, - Mensen, oorlogshooi
004745: PRAZ, MARIO, - Huis van het leven
004716: PRAZ, MARIO, - Het verdrag van de slang
005026: PREEZ-VERLEUN, DO DU, & PAULINE WESSELINK - Soldaat in verzet. De belofte die Jan Verleun het leven kostte
007595: PREGER, W., - Rijst, der goden gift
013137: PRELL, A., - Taptoe! Herinneringen van oud-soldaten en invaliden van het Indische leger te Bronbeek
012232: PRESSER, J., - Schrijfsels en schrifturen
003980: PRESSER, J., INL: - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945
004293: PRICK, HARRY G.M., - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890
011375: PRIESTER, LAURENS, - Campen en Soelekerke. De middeleeuwse geschiedenis van twee ambachten in het westen van Noord-Beveland
012991: PRIHODA, ANTONIN, - Geneeskrachtige planten
004620: PRIJONO - Sri Tanjung. Een oud Javaansch verhaal
001106: PRINCEN, POCKE, - Een kwestie van kiezen
010241: PRINGGOADISURYO, RADEN NOERITO, - Pikirans van een Javaanse avonturier
002848: PRINGGODIGDO, A.K., - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk
015361: PRINS, JAN, - Verschijningen
004292: PRINS, ARIJ, & LODEWIJK VAN DEYSSEL - Briefwisseling
018267: PRINS, LODEWIJK, - Multatuli en het spel van koningen
017084: PRINS-MEIJER, J.A., & W. PRINS - Culemborg bespied. Een historische schildering van Markt 11 en 13 te midden van het Culemborgse leven van 1475 tot 1922
001061: PRINS, J., - Adat en Islamietische plichtenleer in IndonesiŽ
013217: WINKLER PRINS, A., - Albumversjens. Ten gerieve van hedendaagsche vrienden
005815: PRINS, BART DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gesignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-Indie
012074: PRINS-SCHIMMEL, META A., & GEORGE E.VAN LEERSUM - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst
016698: LEEMANS-PRINS, ELISABETH C.M., - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland
018082: PRINS, GEERT ONNO, INGE TROMP,EA: - Van felle kritiek tot feuilleton. De Indische pers en de literatuur
016595: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogisch en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java
006992: PRIOR, RUPERT, - Luchtvaart. De gouden jaren
014933: PROBOHARDJONO, S.,A.O. - Lampahan Wayang Purwa
010834: PROCTOR, DAVID, - Music of the Sea
008472: PRONKER, T.F.J., - Het barkschip Amicitia 1885-1903
015363: PROOS, ELLEN, - Een restje tropenkolder
007152: PROP, G., - De historie van een kleine landstad "Lochem"
016838: PROP, G., - De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543)
017447: PROUST, MARCEL, - Een liefde van Swann
017445: PROUST, MARCEL, - In de schaduw van de bloeiende meisjes. Rondom mevrouw Swann
017446: PROUST, MARCEL, - Combray
011996: PROUST, MARCEL, - Bekentenis van een jong meisje. Verhalen en poezie
013888: PROVOOST, ANNE, - Vallen
016439: PRUIS, HENK, - Jos Lussenburg vertelt
010441: PRUIS, MARJA, - De Nijhoffs of de gevolgen van een huwelijk
005995: PUCCI, IDANNA, - Bhima Swarga. The Balinese Journey of the Soul
008679: PUIJENBROEK,F.J.M., - Onder de voet gelopen. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1880. De Brabantse klompenmakerij
016223: PURDY, JAMES, - Nauwe ruimten
011425: PURVIS, ALSTON W., - H.N. Werkman. De drukpers als schildersgereedschap
004913: PURVIS, ALSTON W., - H.N. Werkman
005978: PUT, PAUL VAN DER, - Het boek der Indo's
002982: PUTMAN, ROBERT, - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit 5 eeuwen cartografie
011193: I NYOMAN DARMA PUTRA - A Literary Mirror. Balinese reflection on modernity and identity in 20th century
009565: PUTTEN, L.P.VAN,EA: - Koopman en diplomaat. Gouverneurs en Directeuren van Ceylon 1640-1796
003088: PUTTEN, L.P.VAN, - Ambitie en onvermogen. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indie 1610-1796
009558: PUTTEN, L.P.VAN, - Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal in dienst van de Staat 1796-1945
016905: PUTTEN, L.P.VAN, & A.V.A.P. BUITEN - Anna van Rijn van Jutphaes. Kroniek van een leven in het zestiende eeuwse dorp Jutphaes
011078: PUTTER, INEKE DE, - Sago op een tinnen bord
009830: PUTZE, MARKUS, ROEL ARKESTEIJN,EA(RED): - Marcel van Eeden. Tekeningen Zeichnungen Drawings Dibujos 1993-2003
018739: PUYPE, POL, GUIDO BEAUCHEZ,EA: - Van kiem tot korrel. Nederlandse Stikstog Maatschappij 1929-1979
001827: PUYPE, J.P., & MARCO VAN DER HOEVEN - The Arsenal of the World. The Dutch Arms Trade in the Seventeenth Century
007872: QUACK, H.P.G., - De socialisten
009787: QUADFLIEG, ROSWITHA, - 20 Jahre Raaman-Presse 1973-1993 Eindundzwanzig Buchergeschichten und eine halbe. Ein Almanach
003289: QUAEDVLIEG, GERARD, - Maastrichts muziekleven in de negentiende eeuw
010631: QUANJER, PH.C.A.J., - Land en volk van Nederlandsch-Indie
015549: QUANJER, PH.C.A.J., - Beknopte volkenkunde van Nederlandsch-Indie
012392: QUENEAU, RAYMOND, - Stijloefeningen
017740: QUIK, H.G., - Thuisgekomen in Nederland. Indische Nederlanders en gerepatrieerden in de wetten voor oorlogsgetroffenen
003534: QUINTUS, R.A.,RED: - Wat een goede couragie vermach
003187: QUITE, PIET, - Barsten in de fles. Jongensjaren in Vlissingen
017195: QUITE, PIET, - Koninklijke Mij "De Schelde". 125 jaar scheepsbouw in Vlissingen
010662: RAAD, HARRY DE, - De dijk op hoogte
004089: RAADT, EUGENE A.P.DE, - De schaduw van de klapperboom
012473: RAAK, CEES VAN, - Dodenakkers. Kerkhoven, begraafplaatsen, grafkelders en grrafmonumenten in Nederland
013849: RAALTE, DICK VAN, & ANKIE POSTEL (SAMENST) - Sertum botanicum. Collection de plantes
003708: RAALTE, J.VAN, - Secularisatie en zending in Suriname
013124: RAAT, ALEXANDER J.P. - The Life of Governer Joan Gideon Loten (1710-1789). A Personal History of a Dutch Virtuoso
003759: RAAT, J.H., - Comfort and Indoor Climate in Paramaribo
003540: RAATGEVER, J.G., - Van Heiligerlee tot Korea. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht
004998: RABELAIS, FRANCOIS, - Gargantua en Pantagruel
002122: RABEN, REMCO,RED: - Beelden van de Japanse bezetting van IndonesiŽ
007056: RABOLD, BRITTA, EGON SCHALLMAYER,EA: - Der Limes. Die Deutsche Lines-Strasse vom Rhein bis zur Donau
005931: RACHMADI, BENNY, & MUHAMMAD MISRAD - Benny & Mice. Lost in Bali
019360: RADEMAKER, ABRAHAM, - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten
014860: RAFFEL, BURTON, - The Development of Modern Indonesian Poetry
004586: RAFFEL, EVA, - Welt der Wiegendrucke. Die ersten gedruckten Bucher der Herzogin Anna Amalia Bibliothek
006951: RAFFLES, THOMAS STANFORD, - Geschiedenis van Java
012324: RAINE, CRAIG, & J. EIJKELBOOM - De ui, herinnering
009795: CRONE RAINER,ED: - Francesco Clemente. Pastelle
014772: RAJAGOPALACHARIL, C., - Mahabarata. Bloemlezing uit het klassieke Indiase epos
011752: RAJORI - Zaman kita
005051: RAMAKER, WIM, & BEN VAN BOHEMEN - Sta een ogenblik stil.... Monumentenboek 1940/1945
015691: RAMAKERS, A.E.L, - Honderd eeuwen Swalmen
017054: RAMAKERS, BART,EA: - Op de Hollandse Parnas. De Vlaardingse rederijkerswedstrijd van 1616
005135: RAMATI, ALEXANDER, - En de violen zwegen. Een verhaal over de holocaust van de zigeuners
008849: RAMDAS, ANIL, - De beroepsherinneraar en andere verhalen
003731: RAMDAS, ANIL, - De strijd van de dansers. Biografische vertellingen van Curacao
011327: RAMDAS, ANIL, - Paramaribo. De vrolijkste stad in de jungle
019536: RAMDAS, ANIL, - De papegaai. de stirer en de klimmende bougainvillea
013836: RAMSDEN, CHARLES, - London Book Binders 1780-1840
013837: RAMSDEN, CHARLES, - French Bookbinders 1789-1848
016359: SOERA-RANA (PS. V. ISAAC ESSER) - Vallende loovers
015851: RAND, HARRY, - Hundertwasser
001837: RANDIER, JEAN, - Nautische instrumenten
010034: FROST RANDS, MINNIE, - Punki. Her Story of the Island of Java
009007: RANDWIJK, H.M.VAN, - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940-1945
005081: RANDWIJK, H.M.VAN, - De held en de rovers. Een zwartboek over "De Telegraaf"
016348: RANDWIJK, H.M.VAN, - Celdroom
014302: RANDWIJK, H.M.VAN, - Celdroom
011000: MEIJER RANNEFT, W., - Verklaring van de meest bekende Javaansche raadsels in poezie
003553: RANUH, IG.K., - Bunga menuh
011523: RAS, J.J.,ED: - Javanese literature since independence. An anthology
018383: RASKER, MAYA, - Rekwisieten
015398: RASKIN, BRIGITTE, - Radja Tanja
017692: RATHGEBER, THEODOR,RED: - Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in West-Papua. Soziale Relaitat und politische PerspektivenP
009273: RAUWS, JOH., - Nieuw-Guinea
010243: RAVEN, ROBINS, - De vloek van Pak
019465: RAVEN, ROBIN, - Surapati. Vijand van de VOC, volksheld van Indonesie
011141: RAVENSBERGEN, NIEK B., - Groeten van Bronbeek
018955: RAVENSZWAAIJ, MZN, H.A., - Gorinchem
001365: RAVESTEIJN, WIM, & JAN KOP(RED) - Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ 1800-2000
014305: RAWIE, JEAN PIERRE, - Wij volgen een voor een hetzelfde pad. De mooiste rouwgedichten
018815: RAWIE, JEAN PIERRE, - Geleende tijd
010303: READ, ANTHONY, & DAVID FISHER - De val van Berlijn 1936-1945
012757: REBLING, EBERHARD, - Die Tanzkunst Indonesiens
014230: REBLING, E., - Den Lustelycken Mey. Muziek en maatschappij in de zeventiende eeuw in Nederland
008843: RECHT, STEVEN DE, - Bakravrouw en koeliemeid
018187: KARELSE & DEN BESTEN, RED.: - Hier is het gebeurd
002047: CLES-REDEN,SIBYLLE VON, - Het raadsel der EtruriŽrs
018204: REDIMAN - Woordenlijst Nederlands-Surinaams
019452: REDMOND, ROLINE, - De Doorsons. Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribische gebied
015997: REDMOND,ROLINE, - Taal, macht en cultuur. Machtsverhoudingen in een Afro-Caribische roman
013593: REE, ARIE WILLEM PIETER VAN DER, - Interpretatie van Marsman, kriticus van anderen en het eigen-ik
007775: WILTON VAN REEDE, THEO, - Een broekzak vol rijst. Ongewone verhalen uit Indonesie
012938: REEDIJK, C., INL.: - Ere-tentoonstelling A.A.M. Stols
004614: REEDIJK, C.,ED. - Jean Francois van Royen 1878-1942
008224: REEDIJK, C.,INL: - Hermann Zapf
000791: REEDIJK, C.,ED. - 1000 jaar bloem-illustratie
014920: REEF, G.W., S. TESKE,EVA: - Op het goede spoor. Een inventarisatie van Haagsche wegrailkonstrukties
015112: REERINK, GUSTAAF, - Tenure security fot Indonesia's urban power . A socio-legal study on land, decentralisation, and the rule of kaw in Bandung
005408: REES, LAURENCE, - Verschrikkingen in het Verre Oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog
005860: REES, W.A.VAN, - Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier
005788: REES, W.A.VAN, - Toontje Poland
019292: REESKAMP, G.A. JR. - De regenfluiter
007219: REESKAMP, JAN, - De Nederlandse paardetram in oude ansichten
019251: REESKAMP, JAN, - De Nederlandse Stoomtram in oude ansichten
003069: REESKAMP, JAN, - Zo was Utrecht (stad)
009575: REEUWIJK, DICK VAN, - Opstand der Georgiers. "Sondermeldung Texel "
019282: REEUWIJK, ALEXANDER, - Reizen tussen de lijnen. Dwars door Indonesie met Alfred Russel Wallace
006945: REEUWIJK, G.F.VAN, - De breedspoorlokomotieven van de H.IJ.S.M.
007160: REEVES, HUBERT, - De evolutie van het heelal
012698: REGEER, ANTIE, - Leven met het Indische verleden
012629: REGENHARDT, JAN WILLEM, - Mischa's spel en de ondeergang van de familie Hillesum
008057: REGOUT, J.F.E.,EA(RED): - Sphinx-Ceramique 125-100. Van ambacht tot eerste Nederlandse groot-industrie
004944: REID, P.R., - Colditz
006232: REID, ANTHONY,ED: - Indonesian Heritage: Early Modern History
011670: REID, ANTHONY,ED: - An Indonesian frontier. Achnese and other histories of Sumatra
006414: REIDT, B.A.J., - Monki op Bali
006831: REIJNDERS, KAREL,ED.: - Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie
012230: REIJT, VIC VAN DE, - Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder
016380: REINDERS, PIM, RUDY KOUSBROEK,EA: - Schip & affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland
012994: REINDERS, PIM, THERA WIJSENBEEK,EA: - Koffie in Nederland. Vier eeuwen cultuurgeschiedenis
003748: REINDERS, ALEX, - Politieke geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba 1950-1993
002965: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa
013946: REININK, H.J., - Vijl en zwaard. Spiegel van Groninger studentenleven 1815-1945
010940: REINSMA,R., - 1893-1963. Een merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slavenemancipatie
010359: REINSMA, R., H.A.H.BOELMANS KRANENBURG,EA: - Zuid-Hollandse StudiŽn XI
008664: REINSMA, RIEMER, - Van hoop naar waarschuwing. Toekomstbeelden in en vlak buiten de literatuur in de Nederlanden
005140: REINSMA, RIEMER, - Gezegden
008392: REINSTRA, ALBERT, - Menno Baron van Coehoorn. Een veldheer in Wijckel
012896: REITSMA, ANNEKE, - "In de taal zelf verscholen" over de poezie van Ida Gerhardt
007372: REITSMA, S.A., - Zwerftochten door Indie
000515: REITSMA, S.A., (SAMENST.) - Gedenkboek der Staatsspoor- en Tramwegen in Nederlandsch-IndiŽ 1875-1925
003251: REITSMA, ELLA, - Maria Sibylla Merian & dochters . Vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap
013850: RENAUD, J.G.N.,RED: - Rotterdam Papers. A contribution to medieval archaeology
009908: RENDERS, HANS, - Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo
015286: RENDERS, HANS, - Barbarber 1958-1971
004602: RENDERS, HANS, - Gevaarlijk drukwerk. Een vrije uitgeverij in oorlogstijd
006612: RENDRA - Pamfletten van een dichter
010493: RENES, J., - Landschappen van Maas en Peel
016829: RENTENAAR,ROB, - Groeten van Elders. Plaatsnamen en familienamen als spiegel van onze cultuur
011289: RENTMEESTER, CO, - Holland op het ijs
002552: RENTMEESTER, CO, & HELLA HAASSE - IndonesiŽ. Drie gezichten. Foto-impressie
005165: REP, JELTE, - S.O.S. Paulus Potter. De ondergang van een Hollands vrachtschip in een Poolzee-slag - zomer 1942
010732: REP, JELTE, - Atjeh, Atjeh !
005784: WIJNAENDTS VAN RESANDT, J.M.A., - Herinneringen uit de rimboe
004110: RESINK, G.J., - Kreeft en steenbok
016021: RESTANY, PIERRE, & ALLEN GINSBERG - Karel Appel. Street Art, Ceramics, Sculpture, Wood Reliefs, Tapastries. Murals, Villa El Salvadot
004766: RESTANY, PIERRE, & FREDDY DE VREE - Cremer. Grafiek/Prints 1956-1998
016851: REUCHLIN,GEORGE, - Waltzing on the Waves. Muziek aan boord van de passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn
009119: REUREKAS, J.F., - Diemen in grootmoeders tijd
005652: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het jeugdboek in de loop der eeuwen
010259: REVE, GERARD, & WILLEM NIJHOLT - Met niks begonnen. Correspondentie
012223: REVE, GERARD, - Verzameld werk
009547: REVE, GERARD, - De avonden - Een winterverhaal -
012216: REVE,KAREL VAN HET, - Verbaast u dit, nuchtere lezer?
010074: REVE,GERARD, - Moedig Voorwaarts. Brieven aan Bert en Netty de Groot 1974-1997
012214: REVE,KAREL VAN HET, - Een grote bruine envelop. Een keuze uit eigen werk
012205: REVE,KAREL VAN HET, - Rusland voor beginners. Tien opstellen over literatuur
013257: REVE, KAREL VAN HET, - Marius wil niet in Joegoslavie wonen
012207: REVE,KAREL VAN HET, - Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten
012208: REVE, KAREL VAN HET, - Achteraf
013496: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET, - De ondergang van de familie Boslowits / Werther Nieland
009882: REVE, GERARD-KORNELIS VAN HET, - Verzameld werk (De laatste jaren van mijn grootvader - De ondergang van de familie Boslowits - De avonden - Werther Nieland)
012206: REVE,KAREL VAN HET, - Twee minuten stilte
012203: REVE, KAREL VAN HET, - Rusland in Nederlandse ogen. Een bundel opstellen
007379: REVE, KAREL VAN HET, - Gechiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov
016887: REYNDERS, H., A. VERLINDEN,EA: - Historie en opgraving van het Huys Hengelo en zijn voorgangers
003256: RHODIUS, HANS, - Walter Spies (Maler und Musiker auf Bali 1895-1942)
002996: RHODIUS, HANS, & JOHN DARLING - Walter Spies and Balinese Art
011787: RHYS, LLOYD, - Aligame. Vriend der Papoea's (Dr. Victor de Bruijn)
018569: RIBBENS, KEES, - Historisch album Overijssel
008325: RIBBENS, KEES, - "Zullen wij nog terugkeeren....". De jodenvervolging in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog
011690: RIBBENS, KEES, JAAP SCHENK,EA; - Oorlog op vijf continenten. Nieuwe Nederlanders & de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
017828: BANGS, RICHARD & CHRISTIAN KALLEN - Islands of fire, Islands of spice . Exploring the Wild Places of Indonesia
017118: RICHTER, ANNE, - Arts and Crafts of Indonesia
004686: RICKETTS, HOWARD, - Feuerwaffen
005653: RIDDER, MATTHIJS DE, - Aan Borms. Willem Elsschot, een politiek schrijver
012375: RIDDER, IDA DE, - Willem Elsschot en de piano
012376: RIDDER, IDA DE, - FIne. Levenslang met Elsschot
018169: RIDDERBOS, JAN, - Kroniek van de Jodenvervolging te Assen
017738: RIEMENS-REURSLAG, J., & HUB. LEUFKENS - Noordzeewind en Tropenzon
005083: RIEMERSMA, TILLY, - Oorlogskind. De Tweede Wereldoorlog met andere ogen gezien
004803: RIEMSDIJK, JAN VAN, - Veluwsche liedjes
008027: RIENKS, GABE,RED: - Twee minuten stilte voor de God van Tabe. Het levensverhaal van Tabe Rienks, 19 juni 1925 - 3 februari 1976
007819: HESSELINK-VAN DER RIET, T., - Klederdrachten in Noord-Oost Twente
018852: RIETBERGEN, P.J., - De Verrenigde Oost-Indische Compagniet, 1602-1795. 's Werelds eerste multinatinal tussen commercie en cultuurr
014142: RIETKERK, JAN PIETER MARIE, - Van Papoea tot Genemuiden
014539: RIETMAN, W., - Dag Stedeke van Gisteren (Diepenheim)
001266: RIETMAN, C.J.C., - De Jan van Nassaukazerne te Harderwijk(1912-1996)
016717: RIETVELD, AD, - Wageningen in pen en inkt
016882: RIGAULT, SHIRLEY, - Ochtendpost. Van angst in Nederlands-Indie naar liefde in Holland
017452: RIJ, HANS VAN, INL.+ED.+VERT. - Alpertus van Metz. Gebeurtenissen van deze tijd & Fragment over biscchop Diederik I van Metz
013058: RIJCKE, P.DE, - Wetenswaardigheden betreffende het Kasteel Rijnhuizen en Omstreken
013109: RIJK, TIMO DE, & WIM PIJBES,RED: - Designers in Nederland. Een eeuw productvormgeving
008429: RIJK, J.A.DE,EA: - Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken
016847: RIJK, PETER DE, RED: - Waarover we niet moeten praten. Nieuwe Surinaamse en Antilliaanse verhalen
011100: GOEDBLOED-RIJKEBUSCH, TITI, - Titi's vertellingen
008430: RIJKEE, W., - Stemmen en stemmingen uit de desa
008424: RIJKHOEK, D., - Hoe wij onze vacantie op Samosir doorbrachten
012120: RIJKHOEK,J., - De Hoeksche Waard zoals het was 1900-1940
014692: RIJKSCHROEFF, B.R., G.T. THE,EA: - Bij Leven en Welzijn. De positie van oudere Chinezen en oudere Indische Nederlanders vergeleken
014257: RIJKSCHROEFF, BOUDIE, & VIVIAN BOON - Tjalie Robinson. Journalist, schrijver ...en al die dingen meer
019136: RIJKSCHROEFF, B.R.,& G.A. KWA - Spijtoptanten en achterblijvers
001236: RIJKSEN, A.A.J., - Gespiegeld in Kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de Glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda
016066: RIJN, JACQUES VAN, - Rijkdom der eenvoud. Albert Neuhuys 1844-1914
019579: RIJN,LINDA VAN, - Blue Curacao
019519: RIJN, ELLE VAN, - Terug naar Insulinde
007182: RIJNBERK, R.N.VAN, - 600 jaar stad in het land van Buren. "Zeven volksstammen met elk zijn totempaal"
009528: RIJNDERS, MIEKE, & ALOYS VAN DEN BERK - In het licht van Alassio. Edgar Fernhout neo-realist
019112: RIJNDERS, MIEKE, - Willem van Konijnenburg. Leonardo van de Lage Landen
007599: RIJNDERS, H.W.M.J., - Geloven in bijgeloof. Ware verhalen uit de sub-realiteit
019575: RIJNHOUT, BART, - In dienst van hun naaste...Een stuk pilotenhulp in de Tweede Wereldoorlog
005055: RIJNHOUT, BART M., & JOHN P. RENNISON - The Sky is our Ocean. De rol van het 311 RAF-squadron tijdens W.O. II
009286: RIJNHOUT, BART M., - De geschiedenis van Squadron 321
014107: RIJSBERGEN, BART, - Leids schetsboek. Monumenten dn stadsgezichten van de 12de tot en met de 2oste eeuw 2
015400: RIJSDIJK, MINK VAN, - Vlammen aan de horizon
007743: MINTARDJA RIKIN, W., - Ngabersihan. Als knoop in de tali paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis der Sundanezen
007780: RIKLIS, L.I., - Mori. Hebrew Self-Taught
012122: RIKXOORT, RONALD VAN, & NICO GUNS - Holland-Amerikalijn. Schepen van "De Lijn" in beeld
010418: RILKE, RAINER MARIA, - Brieven aan Tora HolmstrŲm (1904-1922)
003969: RILKE, RIANER MARIA, - Florentijns dagboek
012134: RINCHOUT, ERIC, - Grote Antwerpse Willem Elsschot Atlas
012373: RINCKHOUT, ERIC, - Dwaalspoor. Op zoek naar de waarheid achter Het Dwaallicht van Willem Elsschot
019410: RINCKHOUT, ERIC, - Willem Elsschot in Parijs. Op zoek naar de Villa des Roses en haar geheimen
011168: RINGOIR, H., - Nederlaag der overwinnaars
001861: RINKES, D.A., N.VAN ZALINGE, EA(RED): - Het Indische boek der zee
001966: RINKES, D.A., N.VAN ZALINGE, EA(RED): - Het Indische boek der zee
016704: RIPHAGEN, ELISABETH, - Zoekend onder een vreemde hemel
019550: RISAMENA, DOLF, EA: - Verbroken Verleden... De Molukse gemeenschap in Hoogkerk 1961-2011
001671: RISPENS, J.A., - De geharnaste dromer. Johannes Kinker als aestheticus en dichter
015552: RITMAN, J.H., - Journalistieke herinneringen
013313: RITSEMA, ANNE REINIER, - Over diepe aardbevingen in de Indische archipel
019332: ROBERT, PAUL, ROLF BOS, PIETER TERPSTRA - 50 jaar Afsluitdijk / 50 jaar IJsselmeer. Herinneringen van dijkers,denkers en drammers/Afsluiting Zuiderzee en gevolgen
006488: ROBINSON, TJALIE, - Schrijven met je vuisten. Brieven
011830: ROBINSON, TJALIE, - Kind van Batavia. Verhalen van een straatslijper
006645: ROBINSON, TJALIE, - Piekeren in Nederland
006644: ROBINSON, TJALIE, - Piekerans van een straatslijper
010233: ROBINSON, TJALIE, - Je-lah-je-kripoet. Humor uit het oude IndiŽ
014886: ROBINSON, TJALIE, - Piekerans van een straatslijper II
006593: ROBINSON, TJALIE, - Piekerans bij een voorplaat
007579: ROBINSON, TJALIE, - Taaie & Neut
011804: ROBSON, STUART,ED; - The Kraton. Selected essays on Janvanese courts
008412: ROBSON, STUART,ED; - Queen Emma. The Samoan-American Girl Who Founded an Empire in 19th Century New Guinea
016515: RODENBACH, A., - Gudrun. Spel in vijf bedrijven
019365: RODERKERK, E.C.M., - De Kennemer Duinen. Tussen duindoorns en kruipwilgen / Van vloedlijn toto binnenduin
011108: RODGERS, SUSAN, ANNE SUMMERFIELD,AO: - Gold Cloths of Sumatra. Indonesia's Sogkets from Ceremony to Commodity
018952: RODIJK, G.H., - De Huizen Van (gerrit) Rietveld
016446: TARASOV-RODIONOV, ALEKSANDR, - Chocola
012943: ROEGHOLT, RICHTER, - De geschiedenis van De Bezige Bij 1942-1972
010714: ROEGHOLT, RICHTER, - De stad is een gesprek. Terugblik op mijn leven
014294: ROEGHOLT, RICHTER, - Amsterdam na 1900
019063: ROEGHOLT, RICHTER, & JACOB ZWAAN(RED) - Het verzet 1940-1945
018040: ROEGIERS, JAN, & BART VAN DER HERTEN,RED. - Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart
009975: ROELCKE, GOTTFRIED, & GARY CRABB - All around Bandung. Exploring the West Java Highlands
019359: ROELFS, JAN, & JAAP TH. BALK - De oude Wester 360 jaar
005145: ROELFS, JAN,INL: - De onvergetelijke uren. Omzien naar de bevrijding
007728: ROELFSEMA, H.R., - Heerschers over verre eilanden
000502: ROELFSEMA, H.R., - Een jaar in de Molukken. Persoonlijke ervaringen bij 't vestigen eener cultuuronderneming
000891: HAZELHOFF ROELFZEMA, H., - De Tweede Wereldoorlog ter zee
008994: HAZELHOFF ROELFZEMA, H., - Roeien met de Riemen... 75 jaar Ver. Ned. Hist. Scheepvaart Museum
010621: HAZELHOFF ROELFZEMA, ERIK, - Op jacht naar het leven
008848: ROELOFS, B., - Klein Eiland
006195: ROELOFS, ALEX, - Dikke zoen voor Moeke. Brieven van een soldaat in Indie 1949-1950
002555: MEILINK-ROELOFSZ,M.A.P.,EA: - De V.O.C. in Azie
019521: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P.,ED. - Dutch Authors on West Indian History
009405: ROEMER, ASTRID, - Niets wat pijn doet
019530: ROEMER, ASTRID H., - Lijken op Liefde
019531: ROEMER, ASTRID H., - Gebroken Wit
010938: ROEMER, ASTRID H., - Het spoor van de jakhals
008847: ROEMER, ASTRID, - Nergens, ergens
008845: ROEMER, ASTRID, - Over de gekte van een vrouw
016572: ROEMER, ASTRID H., - Zolang ik leef ben ik nog niet dood. Een autobiografisch proces
015399: ROEMIT, ERNST, - Soeta Winata
002723: ROEPER, V.D., & G.J.D. WILDEMAN - Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers
003470: ROEPER, V.D.,ED: - De schipbreuk van de Batavia, 1629
012775: ROEPER, VIBEKE, & DIEDERICK WILDEMAN ,VERT.,AANT'N + INL.: - Om de wereld. De Eerste Nederlandse omzeiling van de wereld o.l.v. Olivier van Noort,1598-1601
010306: ROEPER, V.D., & G.J.D. WILDEMAN - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla, zoals opgetekend door Gerrit de Veer
017103: ROEPER, VIBEKE, & G.J.D. WILDEMAN - Ontdekkingsreizen van Nederlanders (1590-1650)
014634: ROESSEL, NOL VAN, INL.: - De OEteldonkse Club 99 jaar
001290: ROESSINGH, H.K., - Het Veluwse kerkvolk geteld
011517: ESSELINK-ROEST, JOHANNA, - Ik ben gelukkig geen nummer
018414: ROEST, HANS, - Overijssel bevrijd
016197: ROEVER, MARGRIET DE, & JENNY BIERENBROODSPOT - De begraafplaatsen van Amsterdam
015550: ROEVER, W.P.DE, - Geological investigations in the southwester Moetis region (Neth. Timor)
018788: ROEVER, MARGRIET DE,TEKST - Een plaats van rust en bezinning. Honderd jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats
016048: ROEVER, AREND DE, - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw
002852: ROEVER, AREND DE, & DUCO VAN WEERLEE - Painting an invisible World. Works of five modern Balinese Artists
015551: ROGENBURG, J.B., - Beknopte aardijkskunde van Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao
000338: ROGERS, STANLEY, - De Atlantische Oceaan
013886: ROGGENKAMP, C., - Van School voor Nijverheid en Zeevaart tot Noorderkweekschool voor de Zeevaart "Abel Tasman" 1856-1956
008231: ROGGEVEEN, JUUL, - Drie Iersche legenden
014709: ROGGEVEEN, PETER, - 100 Jaar Zaanstreek. Opmerkelijke feiten en gebeurtenissen uit de 20e eeuw
003375: ROIJEN, R.VAN, - In en om Groningen
001109: ROL, HENK, - Vliegen naar de Oost. Geschiedenis van de luchtlijn Nederland-Java 1924-1935
016463: ROLAND HOLST, A., & S. VESTDIJK - Swordplay - Wordplay. Kwatrijnene overweer
018767: ROLLE, S., - Driehuis
018821: ROLLE, SIEBE, & PIETER VAN HOVE - Velsen-IJmuiden. De doorsnee van Holland
016126: ROLLE, SIEBE, PAUL N.J. STEENBAKKER,EA: - De Bevrijding van Velsen van uur tot uur!
017193: ROMBURGH, C.P.P.VAN, & E.K. SPITS - Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij
003383: ROMEIN, JAN, - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken
015658: ROMEIN, MATY, - Opgedolven Ede. Door archeologen in de bodem ontdekt
016904: ROMEIN, MATY, - Ede bij gaslicht
003735: R÷MER, RENE A.,RED: - Cultureel mozaÔek van de Nederlandse Antillen
019578: R÷MER, RENE A., E.A. - De Tefelberg aan de Fuikbaai
019560: R÷MER, RENE A., - De Curacaose samenleving
003572: ROMIJN, H.M., - Kroniek van de Doopsgezinden in Zaandam
005724: ROMIJN, WIM, - Het boerenpaard. De laatste omgang
011502: ROMIJN, J., & A.L. SOTEMANN,RED; - Een bont-boek over bond en boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken
016107: ROMIJN, JAAP, - Hart van Nederland. Een boek over de stad en de provincie Utrecht
017279: ROMIJN, WIM, - Boerenlanders
011089: RONKES, TINI, - Een Indisch meisje. Haar wandeling over het smalle pad
002593: RONNER, B., - Van huis en haard naar het land van de tokkŤhs. IndiŽ-dagboek 1946-1949-1992
013548: ROOBOL, FEMKE, - Tropenjaren
019506: ROOD, LYDIA, - Griezelen met Lucebert
012605: ROODNAT, BAS, - Cyril Lixenberg
014602: ROOIJ, W.VAN, - Sint-Oedenrode. Het dorp van Mgr.Beckers
016907: ROOIJ, HANS H.VAN, & JERZY GAWRONSKI - VOC-schip Amsterdam
003115: ROOIJAKKERS, GERARD, - Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant
008280: ROOIJEN, MAURITS VAN, - Breda vroeger en nu
011904: ROOIJEN, MAURITS VAN, - Steden & hun verleden. De ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de negentiende eeuw
009152: ROOIJENDIJK, CORDULA, - Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers
017867: ROOJEN, PEPIN VAN,ED. - Indonesian Ornamental Design
004344: ROOJEN, PEPIN VAN, - Batik Design
010471: ROOKER, P.M., - Broekerhaven toentertijd. Een herinnering aan de jaren 1900 tot 1940
009258: ROOKMAAKER, J., - Tolk achter prikkeldraad
010689: ROON, G.VAN, - Een commissaris in het verzet. Jhr.mr.dr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal
004783: ROON, ARIE VAN, - Halen maar! Een visserman vertelt
001940: ROOS, G.K.R. DE, - Nieuw Guinea. De marinierskant van het verhaal
018861: ROOS, BETTY, - Kan-niet is dood. Kinderjaren in een Jappenkamp
003057: ROOS, DOEKE, - Zeeuwen en de VOC
009858: ROOSEBOOM, BAREND, - Avereest rond 2000
011479: ROOSENBOOM, H.TH.M., - Inventarisatie van het archief van het klooster der Witte Vrouwen te Maastricht
006664: ROOSENBOOM, H.TH.M., - De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795
018257: ROOSENSCHOON, WIES, - Betje Wolff en Coosje Busken. Een hartsvriendschap
011564: ROOTH, JAN, - The flamingo's on Bonaire (Neth. Antilles) Habitiat, diet and reproductions of phoenicopterus ruber ruber
019582: ROOY, FERNAND DE, - Toerisme in mijn tijd. Ontstaan, ontwikkeling en opheffing van de Stichting ter bevordering van het Toerisme
019110: ROOY, MAX VAN, RDI FUCHS - Kees Verwey
004588: ROOY, MAX VAN, - Van Rusland naar Albert Hahn. Een Amsterdamse wandeling
008186: ROOZENBEEK, HERMAN,RED: - In dienst van de troep. Bevoorrading en transport bij de Koninklijke Landmacht
011930: RORING, W.G.A.J., - Kerkelijk en wereldlijk Twente. Historische schetsen
016389: ROS, MARTIN, - Jakhalzen van het Derde Rijk. Ondergang van de collabo's 1944-1945
001515: ROS, MARTIN, & EMILE BRUGMAN,RED: - Privť-domein 1966-1984
004563: ROS, MARTIN, & GERRIT KOMRIJ,RED: - L.P. Boon 1912-1972
013696: ROS, MARTIN, & EMILE BRUGMAN,SAMENST. - Prive-Domein 1966-1984
017562: ROS, MARTIN,RED: - Maarten 't Hart. Uit en over zijn werk
018358: DEIBLER ROSE, DARLENE, - Onzichtbaar bewijs. Persoonlijk verhaal ven een verpleegster in een interneringskamp
018751: ROSELAAR, J., - Van Vlie tot Amstel. Wandelingen door vroegste geschiedenis van Hollands Noorderkwartier
009698: ROSENBOOM, THOMAS, - De nieuwe man
004850: ROSENBOOM, THOMAS, - Gewassen Vlees
007437: ROSENBOOM, THOMAS, - Zoete mond
011377: ROSENDAAL, JOOST, - NIjmegen '44. Verwoesting, verdriet en verwerking
017858: ROSENFELD, FRITZ, - Chineesche legenden
012614: ROSENFELD, JASON, & ALISON SMITTH - John Everett Millais
014436: ROSIE, WILLEM, - In draf naar Petersburg. Een reis in het spoor van de Ruslui
001081: ROSKAM, A.J.,EA: - Zeshonderd jaar Stedelijk Gymnasium MIddelburg
001459: ROSMALEN, JO VAN, - Goud op snee. Boek en tijdschrift in de Lage Landen 1935-1985
016970: ROSMALEN, JAN VAN,RED: - Treasures. Ui de collecties van het KITLV
008423: ROSS, TOMAS, - De broederschap
018894: ROSS, TOMAS, - Het verdriet van Wilhelmina
016367: ROSS, LEO, - De fabels van Lokman
011152: ROSS, TOMAS, - De tranen van Mata Hari
005930: ROSS, TOMAS, - Tranen over Hollandia
019544: ROSS, TOMAS, - Indisch requiem
018053: ROSSEM, MAARTEN VAN, - Een kleine geschiedenis van de atoombom
010832: ROSSUM, MATTHIAS VAN, - Hand aan Hand (Blank en Bruin). Solidariteit en de werking van globalisering, etniciteit en klasse onder zeelieden op de Nederlandse koopvaardijschepen 1900-1945
002223: ROSSUM, BOB VAN, - Met kompas en parang. Ontdekkingstochten door de binnenlanden van Nieuw-Guinea
018802: ROSSUM,RIE VAN, & JOHAN P.R. DIJKSTRA - Zo werd Leeuwarden vrij
013422: ROST, L.C.M., HOOFDRED. - Groot lexicon van Eigennamen
014414: ROTH, JOSEPH, - Radetzkymars
007513: ROTH, PHILIP, - Alleman
008723: ROTHENBERG, JEROME, & HARRIS LENOWITZ - Exiled in the World. Poems & Other Visions of the Jews from Tribal Times to Present
010332: ROTHER, RAINER,HERAUSG. - Der Weltkrieg 1914-1918. Ereignis und Erinnerung
007418: ROTHUIZEN, WILLEMA, & HARRY J. KRAAIJ - Albert Klijn 1895-1981. Opgeheve Natuur
000857: ROUFFAER,G.P.,& W.C.MULLER - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van Het KITLV en Indisch Genootschap
003149: ROUFFAER,G.P.,& W.C.MULLER - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van KITLV van Ned. IndiŽ en het Indisch Genootschap
013173: ROUFFAER, G.P., - De Hindostaansche oorsprong van het "Negenvoudig" Sultans-Zegel Van Atjeh
011980: ROUIR, EUGENE, - 150 jaar Belgische prentkunst
015565: ROUK, THOMAS DE, - Nederlandtsche Herault of Adelik toneel Zijnde Een Historische Beschrijvinge van allerlei Trappen van Adeldom
017172: ROUWENHORST, DERK-JAN, - Het cultureel erfgoed van Vastgoed Zwolle. Karakteristieke huizen in Noord- en Oost-Nederland
011080: ROUX, MARIEL LE, - Sterretje. Waar gebeurd verhaal over meisje dat Jappenkampen overleeft
018794: ROVEKAMP, A.J.M., - De Overtoom en dichtersbuurt. Uit de geschiedenis van een Amsterdamse woonwijk
019265: ROVERS, G.T., - Nederland bevrijd
015896: ROVERS, EVA, - Boud. Het verzameld leven van Biudewijn Buch
017645: EVERTSE-CRINCE LE ROY, A.M.C., G.J.M. HANNINK,EA,RED: - Kadastrale Atlas 1832 - Borne - Weerselo
010854: ROYEN, P.C.VAN, - Zeevarenden op de koopvaardijvloot. Omstreeks 1700
019561: ROYEN, P.C.VAN E.A. - Hr.Ms. K XVII en Hr.Ms. O 16. De ondergang van twee Nederlandse onderzeeboten in de Zuid-Chinese Zee (1941)
018235: ROZENBURG, ROEL, - Groeten uit Nijmegen. Een eeuw verstreken
014580: VRIES-ROZENDAAL, HETTY DE, - Buurtschap De Valk en haar school 1855-2005
000985: RUBENS,MARIA, - "'t Is toch vergeven"
016982: RUBINSTEIN, RENATE, - Jood in Arabie - Goi in Israel
016058: ESCHER, RUDOLF EN M.C. ESCHER - Beweging en metamorfosen. Een briefwisseling
011381: RUDOLPH, WOLFGANG, - Sailor Souvenirs. Stoneware, Faiences and Porcelain of three Centuries
010274: RUEBSAMEN, HELGA, - Het lied en de waarheid
012100: RUEBSAMEN, HELGA, - De bevrijding
016960: RUIBING, A.J., - Door Winschoten naar de Nederlanden
016912: RUIKES, CHRIS, - Het oude kasteel herleefde. Jan Herman van Heeken Huis Bergh 1912-2012
007300: RUITER, JAN JAAP DE,RED: - Talen in Nederland.Een beschrijving van de taalsituatie van negen etnische groepen
018473: RUITER, SIMON, & MARIO DE GROOT - Elke letter telt. Een spirituele reis. Kennismaking met het Hebreeuwse alfabet
007282: RUITERS, ELS, - Sint. Zijn wonderbaarlijke levensverhaal...
013328: RUMPHIUS, G.E., - Waerachtigh Verhael Van de Schrickelijcke Aerdbevinge in en omtent de Eylanden van Ambonia
008002: RUNIA, EPCO, & CAROLINE BUNNIG,RED; - Grafisch Nederland. Kerstnummer. Kerstmis
018764: RUPS, A.H.D., - Gedenkboek der Wilhelminasluis te Zaandam
007517: RUSHDIE, SALMAN, - Shalimar de clown
007516: RUSHDIE, SALMAN, - De grond onder haar voeten
017045: RUSMAN, E., - Wings Across Continents (K.L.M. Amsterdam - Batavia Line)
011793: RUSMINI, OKA, - Tarian bumi
007325: RUSSELL, BERTAND, - Geschiedenis der westerse filosofie
002936: RUST, W.J., - Nederlands porselein
008500: RUTGERS, C.A.,RED: - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen
019375: RUTGERS, WIM, - Schrijven is zilver Schrijven is goud. Oratuur, auratuur en literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba
017458: RUTGERS, A., - Birds of South America
019584: RUTGERS, WIM, - Tropentaal. 200 jaar Antilliaanse Vertelkunst
015548: RUTGERS, H.C., - Wat ik op mijn Indische reis zag
017803: RUTGERS, A., - Vogels van Nieuw-Guinea
002599: RUTTEN, L.M.R.,ED: - Science in the Netherlands East Indies
004042: RUTTEN, M., - Nederlandse dichtkunst van Kloos tot Claus. Kronieken
018272: RUUSBROEC, JAN VAN, - Vanden VII sloten / Van VII trappen / Spieghel der eeuwogher salicheit / Dat rijcke der gheleiven / Vanden XI beghinenI
012250: RUUSBROEC, JAN VAN, - Van den hemelschen melodyen
008527: RUYS, KEES, - Javaanse brieven
001563: RUYS, KEES, - Onbetreden paden. De Baduy van West-Java
014875: RUYS, KEES, - De voorouderlanden. Reizen door Kalimantan
015788: RUYS, KEES, - De nevelarchipel. Reizen door Indonesie
018445: RUYS, KEES, EA; - De geboorte van een schrijverschap. De Indische jaren van Aya Zikken
016965: RUYS, KEES, - Alles is voor even. Het bewogen schrijversleven van Aya Zikken
010985: RUYTER, J.H.DE, - Gevleugelde woorden. Verzameling van bekende citaten, spreekwoorden en zegswijzen in verschillende talen
003452: MOSCOU-DE RUYTER, M., - Vogelvrij. Het leven buiten de kampen op Java 1942-1945
013879: RUYTERS, HAN, & ARNOUD VOET - De Nederlandse prentbriefkaart
019054: RYDELL, ANDERS, - De plunderaars . De Nazi-obsessie met kunst
014713: RYDER, ARTHUR W., - Panchatantra. Het klassieke boek met fabels uit India
002903: RYKX, HANS, - We'll meet again
016444: RYNCK, PATRICK DE, & MARK PIETERS - Van alfa tot omega. Een klassiek ABC
005194: SAALTINK, H.W., - Hoorn in kaart. Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden
006923: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE, - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha
017461: SABBE, MAURITS, - Vlaamsche menschen
000751: SABBE, MAURITS, - De Meesters van de Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II,en zijn opvolgers,de Moretussen
015553: SACHS, CURT, - Die Musikinstrumente Indiens und Indonesiens
013434: SACKS, OLIVER, - De vrouw zonder lichaam . Alle verhalen uit de praktijk
005820: WALAARDT SACRE, H., W.P.VAN DEN ABEELEN,EA; - Vijf-en-twintig jaar luchtvaart in Nederland
004145: SADEK, VLADIMIR, & JIRINA SEDINOVA - The Ghetto of Prague
011088: SAEGAERT, MARIELLE, - Nooit meer buigen. Verhaal van een verloren verleden
009965: SAHER, HERBERT VON, - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten
016978: SAKOWSKIE, RULY, MARKA EDELMANA,EA: - Warszawskie Getto 1945-1988
013724: SALA, CHARLES, - Michelangelo. Beeldhouwer, schilder, architect
001716: SALLEVELDT, HENK, - Het woordenboek van Jan Soldaat in IndiŽ
007555: SALMOEN, M.A., - Kadaharan Noe Beunang Dililakeun
004399: SALOMON, CHARLOTTE, - Charlotte: Life or Theater? An autobiographical play
002793: SALOMONSON, HERMAN,(MELIS STOKE) - Recrutenschool en andere gevangenisverzen
003916: SAMUELS, RUTH, - Toeldot'am Jisraeel. Verkenningstocht door de geschiedenis van het joodse volk
016852: SAMWEL, DIEDERIK - Suriname in het hart
018213: SANCHES, PETER,RED: - Verbonden, zichtbaar en betrokken. 150 jaar dienstbaar aan de Surinaamse samenleving
009238: SAND, GEORGE, - Een bergtocht met Franz Liszt
003397: SANDBERG, G.F., - Overzetveren in Zeeland
018178: SANDERS, EWOUT, - Fiets!. De geschiedenis van een vulgair jongenswoord
006674: SANDERS,J.G.M.,. - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster "Het Hollandse Huis" bij Geertruidenberg 1336-1595
018155: SANDERS, EWOUD, - Levi's eerste kerstfeedt. Jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-2015
018221: SANDERS, STEPHAN, - Iets meer dan een seizoen
013446: SANDERS, EWOUTD, - Eponiemenwoordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen
018111: SANDERSE, M., - Middelburg 1940-'45
000230: SANDICK, R.A., - Leed en lief uit Bantam
004394: SANDICK, R.A.VAN,RED: - Onze Kolonien, serie 2.
005855: SANDICK, R.A.VAN,RED: - Onze kolonien. Een serie monographieen, serie 1.
010041: SANDT, MAX VAN DE, - Een plantersleven. De Indische jaren van Constant van de Sandt en Bernardine Moormann (1897-1952)
013035: SANTEN, BETTINA VAN, - Het Utrecht fotoboek
018949: SANTEN, CHRISTA VAN, & A.J.HANSEN - Licht in de architectuur. Een beschouwing over dag- en kunstlicht
015080: SANTOSO, HADI, - Gamelan. Tuntunan Memukul Gamelan
011951: SANUSI, ANWAR, - Sedjarah Indonesia untuk Sekolah Menengah
015402: SARDJONO, MARIA A., - Delapan tahun kemudian
013560: SARFATIJ, H.,RED: - Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland
006709: SARI, RISKA ORPA, - Leven tussen de koppensnellers. Het verhaal van een Dajakmeisje
015403: SARI, RISKA ORPA, - Riska. Het verhaal van een Dajakmeisje
016067: SARRE, FRIEDRICH, - Die Kunst des alten Persien
010451: SARS, PAUL, - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd
009819: SCHREUDER, SASKIA & CLAUDE WEBER,ED: - Der SchockenVerlag/Berlin
007561: SASTRAMIDJAJA, YATUN L.M., - Dromenjagers in Bandung. Twintigers in het moderne Indonesie
009454: SAUERESSIG, IDO EDUARD, - Blauwe Jongens en Gouden Duinen
003447: SAUERESSIG, IDO EDUARD, - Voor welk volk en wiens vaderland?
000980: SAUERMANN, DIETMAR, - Volksfeste in WestmŁnsterland
001103: SAULNIER, TONY, - Headhunters of Papua
001762: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D., - Het leven van Nicolaas Beets
018151: SAWOR, ZACHARIAS, - Ik ben een Papoea. Een getuigeverslag van de toestanden in Westelijk Nieuw-Guinea sinds de gezagsoverdracht op 1 oktober 1962
000819: SCALLIET, MARIE-ODETTE, KOOS VAN BRAKEL, EA: - Pictures from the Tropics. Paintings By Western Artists during the Dutch Colonial Period in Indonesia
013220: SCARMENTADO - De geschiedenis van de reizen van Scarmentado
018899: SCARPELLO, FABIO, & MAKHFUDZ K - Makassar. Gateway to Eastern Indonesia
004081: SCHAAF, YPE, - Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog
009000: SCHAAP, DICK, - Halen en brengen. Visserij door de eeuwen heen
001349: SCHAAP, DICK, - Brug naar de zeven zeeŽn. Holland Amerikalijn honderd Jaar
006137: SCHAAP, DICK, - Onrust. Het Nederlandse duivelseiland
003698: SCHAAP, DICK,EA: - Een eeuw wijzer 1883-1983. 100 jaar ANWB
000615: SCHAAP, K., & A.S. STEMPHER - Arnhem omstreeks 1865
017757: SCHAAP, DICK, & DONALD SPEELMAN - De tas van Eva
017143: SCHAAP, K., & A.S. STEMPHER - Arnhems Oude Stadshart
010674: SCHACKMANN, WIL, - De proefkolonie
011145: SCHAFT, M.VAN DER, - Willy Fleur (1888-1967). Een kleurrijk Haags schilder met een Oosters hart
012262: SCHAGEN, J.C.VAN, - Veldboeketje Domburg
012592: SCHAGEN, J.C.VAN,, - Twee spelletjes met een hondefluitje
012261: SCHAGEN, J.C.VAN, - Domburgs kriel
012268: SCHAGEN, J.C.VAN, - Je moet het zwijgen
012269: SCHAGEN, J.C.VAN, - Twaalf gedichten uit Ik ga maar en ben
006651: SCHAGEN, J.C.VAN, - 24 Conversaties met de nachtpoes
012312: SCHAGEN, J.C.VAN, - Schriftsels IX. De Complimenten voor 1979
012313: SCHAGEN, J.C.VAN, - Snoertje. Schriftsels XII
012314: SCHAGEN, J.C.VAN, - Schriftsels VI
012315: SCHAGEN, J.C.VAN, - Schriftsels VII
016803: SCHAGEN, J.C.,VAN, - Wat dit blijfsel overbleef
012319: SCHAGEN, J.C.VAN, - Drie fluiters of wel onwaardigheden . Schriftsels XI
014304: SCHAGEN, J.C.VAN, - Onderaardsch
012249: SCHAGEN, J.C.VAN, - Flarden van den wind . Omzwervingen in de beklemming
012318: SCHAGEN, J.C.VAN, - Schriftsels XIII. Dagboekblaadjes
012317: SCHAGEN, J.C.VAN, - Schriftsels III. Diertjes en dingetjes
012316: SCHAGEN, J.C.VAN, - Schriftsels X. Veegjes van vroeger
012260: SCHAGEN, J.C.VAN, - Domburgsche cahiers
012259: SCHAGEN, J.C.VAN, - Schriftsels V
012258: SCHAGEN, J.C.VAN, - Schriftsels IV
000663: SCHAICK, J.I. VAN - 't Kampereiland
019198: SCHAIK, REMI VAN, GEURT COLLENTEUR,EA(RED): - Onder vele torens. Een geschiedenis van de Gemeente Bedum
008822: SCHAIK, P.VAN, & J.J. SPAHR VAN DER HOEK,RED: - Geschiedenis van Smallingerland
005627: SCHAIK, A.VAN, - Malang. Beeld van een stad
012482: SCHAIK, TON H.M.VAN, - Gebouwd op geloof. Monumenten van religie
018673: SCHAIK,TON H.M.VAN, - De zoen in het hanengesdchrei. Een letterkundige wandeling door Utrecht
014174: SCHAIL, W.VAN,EINDRED: - Boeren, Soldaten en Heiligen. Ontginning, Krijgsgewoel en Kerk tussen Utrecht en het Gooi
001228: SCHAKEL,M.W., - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland
014334: SCHALEKAMP, JEAN, - Dr. Freud heeft hier gewoond. Eeen Parijse kroniek uit de jaren vijftig
013207: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Verrukkelijke zomerdagen
007331: SCHAMA, SIMON, - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw
010806: SCHAMHARDT, F., - Brieven van een zeeman
015163: SCHARLOO, MARJAN,RED: - Teylers museum. Een reis door de tijd
014666: SCHARROO, P.W., & JAN WILS - Gebouwen en terreinen voor gymnastiek en sport
013753: SCHAT, A.P., - Paying out the Boat Falls
004936: SCHEEL, J.D., - Automobielen vroeger en nu
007113: SCHEEN, P.A., - Honderd jaren Nederlandsche schilder- en teekenkunst. De Romantiek met voor- en natijd (1750-1850)
018233: SCHEEPENS, MAARTEN, ANDRE TEMME,EA(RED) - Indische buurt van Seeburgh tot Zeeburh
019095: SCHEEPERS, ESTHER, & CHRIS WILL.RED: - Looy met den noorderzon, weg !!
008498: SCHEFFER, AGE, - Van Zeerampen en Redders. Relaas van spectaculaire schipbreuken tussen Egmond en Eems
016702: SCHEFFERS, JOOP, - Een leven zoals bedoeld
017946: FRANKENHUIS-VAN SCHEIJERN, C., - De vier joodse begraafplaatsen te Zaltbommel
011092: SCHELFHOUT, ANDREAS, - De zomer van 1962. De laatste gevechten om Nederlands NIeuw-Guinea
009856: SCHELHAAS, HARM, - Langs wieden en grachten van Noordwest Overijssel
007820: SCHELHAAS, H., BERT MOLENAAR,RED: - Klederdrachten in Overijssel
019344: SCHELHAAS, H., - Het andere Overijssel
003336: SCHELHAAS, H., GER DEKKERS,EA: - Gevelstenen en opschriften in Overijssel
002447: SCHELHAAS, H., GER DEKKERS,EA: - Molens in Overijssel
013926: SCHELHAAS, H., BERT MOLENAAR,RED: - Musea en oudheidkamers in Overijssel
018568: SCHELLART, A.I.J.M., - Kastelen
016215: SCHELLEKENS, MARK, - Walter Suskind. Hoe een zakenman honderden Joodse kinderen uit handen van de nazi's redde
004634: SCHELLING, H.G.J., INL. - Met burijn en guts. Honderd hedendaagsche in hout gesneden exlibris en gelegenheidsgrafiek
016333: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S., - Verzamelde gedichten
001639: SCHELVEN, A.A. VAN, - Marnix van Sint Aldegonde
014761: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Een zwerver verdwaald
011730: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Een zwerver verliefd
006205: SCHENDEL, FIONA VAN, - Djolotigo. Ontginnning en exploitatie van een particuliere koffie-onderneming op Java 1875-1898
017229: SCHENDELAAR, RENS, - Van Willemsoord tot Marinebedrijf 1812-2012
017230: SCHENDELAAR, RENS, - Den Helder in de Tweede Wereldoorlog 1940 1945
001660: SCHENKEVELD, M.H., - Willem de Clercq en de literatuur

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze[an error occurred while processing this directive]

6/8