Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
000375: SILVA, H.J. DA, - The Royal Classical Javanese Dance-group of the Sultanate of Jogjakarta
000896: SILVA, TERESIEN DA,& DINEKE STAM - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940-1945
004228: SILVA, TERESIEN DA, & DINEKE STAM - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940-1945
006014: SIMATUPANG, T.B., - Het laatste jaar van de Indonesische vrijheidsstrijd 1948-1949
011412: SIMONI, ANNA E.C.,ED: - Publish and be free. A Catalogue of Clandestine Books Printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library
002464: SIMONS, HANNEKE, - In en uit Indonesie
007770: SIMONS, HANNEKE, - Allemaal sprookjes
014790: SIMONS, IDA, - Een dwaze maagd
014645: SIMONS, JOHN, - Afscheid van het Zesde
016653: SIMONS, IDA, - In Memoriam Mizzi
015759: SIMROCK, KARL, - Handbuch der Deutschen Mythologie mit Einschluss der norischen
005934: SINGARIMBUN, MASRI, - Reflections from Yogya. Portaits of Indonesian Social Life
012619: SINGELENBERG, PIETER, - Het Haagse Gemeentemuseum van H.P. Berlage
011370: SINGELENBERG, PIETER, - H.P. Berlage. Idea and Style. The Quest for modern Architecture
013526: SINGER, ISAAC BASHEVIS, - De boeteling
003896: SINGER, ISAAC BASHEVIS, - The Golem
015202: SINGH, SHANTIE, - Vervoering
003157: SINNINGHE, J.R.W., - Limburgsch sagenboek
013061: SINNINGHE, J.R.W., - Utrechtsch sagenboek
015594: SIRKS, M.J., - Indisch natuuronderzoek
015912: SITALSING, KARIN, - Boeroes. Een familiegeschiedenis van witte Surinamers
007691: SITUMORANG, SITOR, - De oude tijger
008591: SITUMORANG, SITOR, - Dalam Sadjak
014205: SITUMORANG, SITOR, - Bloem op een rots
014447: SITZHUYZEN, REINILDIS VAN, - Gloppengids van Vlieland
000933: SIVAN, GABRIEL, - The Bible and Civilization
007997: SIZOO, A., L.VAN EGERAAT,EA: - Drukkersweekblad?Autolijn
015588: SJAHRAZAD (= SJAHRIR) - Indonesische overpeinzingen
015595: SJAHRIR, SOETAN, - Onze strijd
005646: SJOERDS, FOEKE, - Helden der mensheid
015089: SKUIS, FRED VAN, - Circus in Europa
013919: SLAGEREN, A.H.V., - Het Paterswoldse Meer. Ontstaan en ontwikkeling
016530: TEENSTRA-SLAGMAN, J., - Oude verhalen over de kerk van Gelders Laren
015556: SLAMET, INA E., - De Indonesische dorpssamenleving
015558: SLAMET, MAS, - Japansche intriges. De nasleep van de Japansche bezetting
013374: SLAUERHOFF, J, - Een eerlijk zeemansgraf
013373: SLAUERHOFF, J, - Yoeng Poe Tsjoeng
012287: SLAUERHOFF, J., - Verwonderd saam te zijn
016166: SLAUERHOFF, J., - Verzameld proza
009894: SLAUERHOFF, J., - Larrios
004030: SLAUERHOFF, J., - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen
013372: SLAUERHOFF,J., - Het lente-eiland en andere verhalen
009548: SLAUERHOFF, J., - Alleen de havens zijn ons trouw
012284: SLAUERHOFF, J., - Het lente-eiland en andere verhalen
016360: SLAUERHOFF, J., - Bloemlezing gedichten
012026: SLAUERHOFF, J., - Het verboden rijk
012907: SLAUERHOFF, J, - Een eerlijk zeemansgraf
015697: SLAUERHOFF, J, - Serenade
013705: SLAUERHOFF, J, - Brieven aan Hans Feriz
002876: SLAVENBURG, JACOB, - De mislukte man. Vrouw en seksualitiet in het christendom
013811: SLAVENBURG, JACOB, - Valsheid in geschrifte. De gespleten pen van bijbelschrijvers
003672: WEGENER SLEESWYK, RIENK, EELKE LOK, EA: - Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden SKS
008463: SLEIGH, DAN, - Stemmen uit zee
003174: SLEMPKES, J.A. - Goedroen de koningsbruid. Een vroegeling van Hollands kusten
006750: SLETTENAAR, HENK, - Boissevain Ruys Tegelberg. Beknopte biografie van drie zusterschepen
008518: SLEWE, MARTITA, TESSA BAARS,EA(RED): - Oaxaca. Magie van Mexico
016092: SLIGGERS, BERT,SAMENST. - Volksverhalen uit Noord- en Zuid-Holland
009511: SLIGGERS, BERT,RED: - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869
011012: SLIGGERS, B.C.,EINDRED: - De loop van het Spaarne. De geschiedenis van een rivier
016057: SLIGGERS, BERT, - Het schetsboek van Cornelis van Noorde 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar
012298: SLIJPER, BART, - Van alle dingen los. Het leven van J.C. Bloem
002778: SLINGER, N.H., - Een reis naar IndiŤ
013414: SLOB, WOUTER, - Het Nederlandse paard. De geschiedenis van de Nederlandse warmbleodfokkerij tot 1950
002676: SLOOT, HANS VAN DER, - Het Echte Schiedamsche Jeneverboek
013857: SLOOT, R.B.F.VAN DER, - Middeleeuws wapentuig
006746: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - Waar het bamboe ruischt
014972: SLOOTMANS, KORNEEL, - Bergen op Zoom. Een stad als een husi
010690: SLOT, PAULINE, - De inwendige
015847: SLOT, PAULINE, - Zuiderkruis
014784: SLOT, PAULINE, - Soerabaja
014684: SLOTHOUWER, D.F., - Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in Denemarken
014752: SLUIJTERS, H., - Smalspoor in Nederland
007802: SLUIJTERS, J.M.J.F.A., - Uden in oude ansichten
010481: SLUIS, MIRIAM, - Zoutrif
007764: SLUIS, CORINNE VAN, - Prinses Morgenster en andere Indische sprookjes
011679: SLUYSMANS, CONNY, - Habis. Afscheid van Nieuw-Guinea
009875: SLUYTER, GERARD, - De moderne grafiek in Nederland en Vlaanderen
001366: SLUYTERMAN, K., - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen
013226: WIJK-SLUYTERMAN, MARGREET VAN, - Er was eens...
016388: SLUYTERMAN, K., - Huisraad en binnenhuis in Nederland
014422: SLUYTERMAN, KEETIE E., - Winnen met papier. Vijftig Jaar uit de 250-jarige Geschiedenis van Proost en Brandt, 1942-1992
009046: SMAAL, A.P.EINDRED: - Kijken naar monumenten in Nederland
011050: SMABERS, NICOLETTE, - Stiefmoeder
012289: SMABERS, NICOLETTE, - Het Plein Bijzonder en Gewoon
015559: SMAN, G.VAN DER, - Indie, een wordende staat
015863: SMART, PAUL, - Moussault's Groot Vlinderboek
009084: SMEDES, J.J., - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard
003871: SMEDT, RITA DE, - Stilistisch onderzoek over de werken van Guido Gezelle
003929: SMEDTS, MATHIEU, - Geen tabak, geen hallelujah. Het leven Van de laatste mensen uit de steentijd
011790: SMEETS, HENK C.M.I., - Paters in de Oost. Brieven uit Indie 1859-1883
009951: SMEETS, HENK, RENE JANSEN,EA: - Lunetten, kroniek van een faillliet beleid. Het overheidsbeleid ten aanzien van de Molukse gemeenschap in Vught
005337: SMEETS, HENK, RENE JANSEN,EA: - Vught in ansichten
014149: STORMS-SMEETS, ELYZE, EINDRED: - Gelders ArcadiŽ. Atlas van een buitenplaatsenlandschap
007646: SMELIK, J.C., C.M. HOGENSTIJN,EA; - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-generaal van Nederlands-Indie (1851-1856)
009031: SMELT, W.E., - Het oud-archief van de Gemeente Zutphen
007116: DE SMET, A., - De Hollandse kartografie
011337: SMETIUS, JOHANNES, - Nijmegen, stad der Bataven
016239: SMETSERS, KEES, - Bali. Het verhaal achter de glimlach
010299: SMEYERS, MAURITS, - Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De Middeleeuwse wereld op perkament
012072: SMIDT, DIRK,ED: - Asmat Art. Woodcarvings of Southwest New Guinea
002703: SMIDT, DIRK,ED: - Kamoro Art. Tradition and innovation in a
012089: SMIDT, J.T.DE, T.VAN DER LEE, - West Indisch Plakaatboek. Pubikaties en andere wetten betrekking hebbende op St. Maarten St. Eustatius Saba 1648/1681 - 1816
012067: SMILDA, E.M., & G.J. TIMMER - Aalten zoals het was zoals het is
015769: SMIT, W.A.P.,, - Jan van Riebeeck
009060: SMIT, JO,EA: - Terschelling...de Grie
002654: SMIT, C,ED: - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der commisie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946-7 oktober 1947
015587: SMIT, H., - Van katjong tot rijksamtenaar. Uit het leven van een (ver(Indisch(t)e jongen
000335: SMIT, W.A.P. - Folklore. Schetsen uit binnen- en buitenland
001396: SMIT, JO, - Terschellinger getij
009941: SMIT, JAN, - 150 jaar Waard en Groet. Boerderijen Boeren en Bunders
001476: SMIT, FRANCK, - Boekjaar. Wolters&Noordhoff 1836-1986
016263: SMIT, REINDER, - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo
002910: SMIT, C,ED: - Het akkoord van Linggadjati
015332: SMIT, FRANK V., - Bruggen in Amsterdam. Infrastructurele ontwikkelingen en brugontwerpen van 1850 tot 2010
016732: SMIT, REINDER, - Dwingel bekiek 't maor. Een rondgang door het Dwingelo van toen
011767: SMIT, PIETER CORNELIS, - Toean Petoro van Mamasa. Leven van BB-ambtenaar in Ned.Indie
003493: SMIT, JACOB, - Leven en werken van E.J. Potgieter(1808-1875)
015060: SMIT, PETER, & JAAP SPANNINGA - Van veensoldaat tot Pools bevrijder. Ter Apel 1940-1945
016496: SMIT, GABRIEL, - XL Psalmen
016624: SMIT, GABRIEL, - De psalmen
007779: PAYNE SMITH, J.,ED: - A Compendious Syriac Dictionary
010238: SMITH,J.J., - GeÔllustreerde gids voor 's Lands plantentuin Buitnezorg
013243: SMITH, PATRICK, - Japan. A Reinterpretation
006440: SMITH, J.J., - Wandelgids voor 's Lands Plantentuin te Buitenzorg
015024: SMITH, PAUL J., & AKIKO BUSCH - Objects for Use / Handmade by Desogn
011259: SMITH, BERNARD, - European Vision and the South Pacific 1768-1850. A Study in the History of Art and Ideas
006139: SMITH, CHRIS, - Waar ligt Sumba? Indonesische reisverhalen
011819: SMITS, FRANS, MARTINUS NIJHOFF,EA: - Willem Elsschot. Feestreden t.g.v. 70e verjaardag
003274: SMITS, F.N., - Beknopte geschiedenis van Eindhoven
016534: SMITS, J.A.M., & O. J. WTTEWAALL - Houten. Ontstaan en groei
016778: SILLEVIS SMITT, J.H., - Met onze mariniers naar Indie
000326: SMOUT, HERM. - Het Antwerps dialect. Met schets van geschiedenis van dit dialect in de 17e en 18e eeuw
005694: SMULDERS, R.M., - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor
003506: STEENHOFF-SMULDERS, ALBERTINE, - Uit het BiŽnboec. Verzamelde exempelen
005220: SNAPPER, JOHAN P., - De wegen van Marga Minco
005443: SNEEP, J., H.A. TREU,EA: - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland
011557: SNEEP, JAAP, - Einde van een stenen tijdperk. Bestuursambtenaar in het nieuwe hart van Nieuw-Guinea
003722: SNEEUW, ARIE, ELLY ORSEL,EA(RED): - Moderne Caribische verhalen
015597: SNELL, C.A.R.D., - Menschelijke skeletresten uit de duinformatie van Java's Zuidkust nabij Poeger (Z-Banjoewangi) Tevens een vergelijkend onderzoek van schedels van J Avanen en Biakers
012726: SNELLEN, JOH.A.,ED: - Een boecxken gemaket van Suster Bertken die LVII iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die Buerkercke
007761: SNELLEN, AGATHA, - Timon en Matjan. Een Indisch sprookje
007909: FUHRI SNETHLAGE, HENRIETTE, - In het licht van het lezen. De rol van het boek in de beeldende kunst
016387: KRAUWER,MONIQUE, & FRANCIEN SNIEDER(RED): - Nering en vermaak. De opgraving van een veertiende-eeuwse markt in Amersfoort
016776: SNIJDERS, KIRSTEN, - Nederlanders in Buchenwald 1940-1945
008586: SNIJDERS, RONALD, - De man met de piccolo. Biografie van Eddy Snijders
003453: SNIJTSHEUVEL, KAREL C., - Onthullingen vanachter het bamboegordijn
005121: SNOEK, J.M., - De Nederlandse kerken en de joden 1940-1945
005808: SNOEK, KEES, - De Indische jaren van E. du Perron
006532: SNOEK, KEES, - Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E. Du Perron Op Java
004827: SNOEP, ELLA, (=ELLA REITSMA) - Vlinders vangen in de tropen
010819: SODENKAMP, R., - Tot ondergang gedoemd. Ooorzaken en gevolgen van scheepsrampen
000673: SODENKAMP, R., - Scheepsrampen 1945 tot heden
007605: SOEBADIO, HARYATI,RED: - Indonesische kunstschatten
002424: SOEBROTO, CHRIS, - Matrozensoep. Een ander soort Indo, De Blanke Top en andere verhalen
001905: SOEMOHARDJO-SOEBROTO, ROHMAH, - Oerip Soemohardjo. Luitenant-generaal TNI
006200: SOEDARPO, MINARSIH, - Niet louter kleine genegenheden. Herinneringen van een Indonesische vrouw 1924-1952
009950: SOEHARTO - Mijn gedachten, woorden en daden . Autobiografie
008043: SOEPBOER, C., - Schiermonnikoog zo was het
015375: OVINK-SOER,M.C.E., - Sijtske's huwelijk
006473: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Holland
006549: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Indie
006101: SOERKATI, SJEICH AHMAD, - Zedeleer uit den Qor'an
007587: SOEROTO, RADEN MAS NOTO, - Wayang-liederen
007643: SOEROTO, NOTO, - Goden, mensen en dieren
007614: SOEROTO, NOTO, - Fluisteringen van den Avondwind
007699: SOEROTO, NOTO, - Kleurschakeeringen uit "Oedaya"
015474: SOEROTO, SITISOEMANDARI, - Kartini. Pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie
015409: SOEROTO, NOTO, - Lotos en morgendaus
002764: SOEST, EMS I.H.VAN, - Een Wajang in Gods handen
014831: SOEST, EMS I.H.VAN, - Ter ere van Holland
014889: SOEST, EMS I.H.VAN, - Jonge zwervers. Moderne meisjesromen
006469: SOEST, EMS I.H.VAN, - "t Stuur in handen
014002: SOEST, EMS I.H.VAN, - De wereld die wij veroveren moeten
000097: BOSDRIEZS,JAN, & GERARD SOETEMAN - Ons IndiŽ voor de IndonesiŽrs
003370: SOETEMAN, A., - 150 jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945
000913: SOETENDORP, J., - Ontmoetingen in ballingschap
014609: SOHNGEN, J.N.G., - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven
006859: COHEN-SOLAL, ANNIE, - Jean-Paul Sartre. Zijn biografie
003141: SOLC, V., - Schwerter und Dolche Indonesiens (Klewangs + Krissen)
008900: SOLCH, WERNER, - Orient-Express. Glanzzeit und Niedergang eines Luxuszuges
016538: SOLINGE, HANNA VAN, MARLENE DE VRIES,RED: - De joden in Nederland anno 2000
012224: SOMERS, MARC, - Willem Elsschot en het Wereldtijdschrift
002798: SOMERS, NADET, & FRANS SCHREUDER - Gestrand in IndiŽ. Muziek en cabaret in gevangenschap
008270: SOMERS, ERIK, - "Vrijgegeven door de Duitsche censuur". Fotograaf in dienst van de bezetter
004027: SOMERS, NADET, - Verzet in Nederlands-IndiŽ. Het levensverhaal van Bep Stenger
011143: SOMERS, JAN A., - Nederlads-Indie. Staatkundige ontwikkelingen binnen een koloniale eeuw
008935: SON, FRANS VAN, EINDRED: - Oisterwijk meer dan vennen. Fragmenten uit een Brabantse samenleving
007665: MAN-SONIUS, A.M.DE, - Voor jong Indonesie. Deel 4
004789: SONKE, A., - Gids voor Harderwijk
009441: SONNEMANS, GERARD, - Een Limburgse onderwijzer in Het Verzet. Het levensverhaal van Fons Mertens
009175: SONNEMANS, GERARD, - Mannen van staal. Het leven van de ridders in de Middeleeuwen
016539: SONTAG, SUSAN, - In Amerika
012844: SONTROP, TH., - Langzaam kromgroeien
010607: SOUKUP, UWE, - Ik ben nu eenmaal Duitser. Sebastian Haffner
005187: SPAAN, GERARD VAN, - De beschryvinge der stad Rotterdam en eenige omliggende dorpen
015544: SPAAN, GERARD VAN, - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen
011834: SPAANDONK, TRUDY VAN, ANTOINETTE WILDENBERG,EA: - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen
014599: SPAENDONK, TRUDY VAN, ANTOINETTE WILDENBERG,EA: - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen
016119: SPAHR VAN DER HOEK, J.J., & Y.N.YPMA,: - Tietjerksteradeel
003601: SPANINKS, KEES, - Briefsnippers in de kali
000135: SPANJAARD, HELENA, - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit
000121: SPANJAARD, HELENA, - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit
015059: SPANNINGA, JAAP J., - Ter Apel - Barnflair - Munnekemoer. Het verleden en heden in woord en beeld
014231: SPECHT, RICHARD, - Gustav Mahler
013845: SPECTOR, SHMUEL, GEOFFREY WIGODER,EDS: - The Encyclopedia of Jewish Life Before and During Teh Holocaust
010273: SP…E, MIEP, - Schaduwnamen
014788: SPEE, MIEP, - Traditionele en moderne batik
015410: SPEE, MIEP, - Schaduwnamen
010988: SPEEKHOUT, G.J.,RED: - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1944/46
002476: SPEERSTRA, HYLKE, - Bij nacht en ontij. Slepers Bergers Baggeraars
013889: SPEERSTRA, HYLKE, - Op klompen door de dessa. IndiŽgangers vertellen
000524: SPEERSTRA, HYLKE, - De laatste echte schippers. Binnenvaart onder zeil
014986: SPEK, ERIK VAN DER, - Schrijven met perspectief. Structuuradviezen voor schrijvers
001303: SPEK, KOOS VAN DER, - Het kleuter-, lager- en beroepsonderwijs van 1800 tot 1985
016734: SPEK, FRED VAN DER, - Amsterdamse autobussen 1908-1960
002947: SPELEIRS, HEDWIG,RED: - Album Stijn Streuvels
005392: SPENCE, JONATHAN D., & ANNPING CHIN - The Chinese Century. A Photographic History of the Last hundred Years
011263: SPIEL, CHRISTIAN, - Menschen essen Menschen. Die Welt der Kannibalen
008316: SPIER, JO, - Bij 't scheiden van de markt 26 juni 1975
004086: SPIER, JO, - "Aen d'Amstel en het Y". 100 jaar bouwen en brouwen. Uit de geschiedenis van de Amstelbrouwerij 1870-1970
003723: SPIER, JO, - West
001862: SPIER, JO, - Uit en thuis. Reisschetsen
004087: SPIER, JO, - Dat alles heeft mijn oog gezien. Herinneringen aan het concentratiekamp Theresienstadt
003714: SPIER, JO, - Oost
001813: SPIERDIJK, C., - Horloges en Horlogemakers
001812: SPIERDIJK, C., - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900
012245: SPIGT, P., - Keurig in de kontramine. Over Multatuli
001745: SPIGT,P., - De ballingschap van Multatuli(1865-1868)
005648: SPIGT,P., - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland
004912: SPIJK, PIET, & ANNEMARIE TIMMER - Bernard Essers 1893-1945
016648: SPIJKERBOER, G., - Het wel en wee van Welzinge. Een ambachtsheerlijkheid op Walcheren
014567: SPIJKERBOER, G., - Kerken en kloosters in de delta van de Schelde
015586: SPITZING, GUNTER, - Das Indonesische Schattenspiel Bali-Java-Lombok
008449: SPITZING,GUNTER, - Bali. Temples- Mythen - Volkskunst
013948: HALMAN-SPLEET, H.C.,RED: - Beeld dn Geluid. Proza en poezie van Ameland's bodem
007112: SPLIETHOFF, MARIEKE E., EMERENTIA VAN HEUVEN-VAN NES,EA: - Koningin Wilhelmina. Schilderijen en tekeningen
004735: SPOEL, J.A.,EINDRED: - Gelders molenboek
002801: SPOOR, C., - Kroniek van Nootdorp
008528: TADEMA SPORRY, BOB, - De geschiedenis van IndonesiŽ
002585: SPRANG, ALFRED VAN, - Laatste Acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in IndonesiŽ
002587: SPRANG, ALFRED VAN, - Laatste acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in IndonesiŽ
006402: SPRANG, ALFRED VAN, - Wij werden geroepen. Geschiedenis van de 7 December Divisie
002493: SPREEUWERS, ROELF, - De lange weg
007554: SPRINGER, F., - Bandoeng-Bandung
016044: SPRINGER, F., - Weemoed en verlangen
009750: SPRINGER, F., - Kandy. Een terugtocht
010550: SPRINGER, F., - Bericht uit Hollandia & Schimmen rond de parula
016031: SPRINGER, F., - Met stille trom
011864: SPRINGER, F., - Pink Eldorado
014783: SPRINGER, F., - Bandoeng Bandung
002678: SPRUIJT, C.A.M., - De postduif van A-Z. Theorie en praktijk
005562: SPRUIJT, C.A.M., - De postduif van A-Z. Theorie en praktijk. Vijftig jaar postduiven-ervaring
013830: SPRUIT, RUUD, - De heks van Bali
002690: SPRUIT, RUUD, - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de Westerse schilderkunst
016646: SPRUIT, RUUD, - Mijn stad Leiden
016645: SPRUIT, RUUD, - Mijn stad Rotterdam. Een reis door de gescheidenis
003542: SPRUIT, RUUD, - Artists on Bali
014129: SPRUIT, RUUD, - Vast in het ijs. De zoektocht naar de noordoost passage
005545: SPRUIT, RUUD, - Zout en slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie
004533: SPRUIT, RUUD, & MARTIJN MANDERS - De zoektocht naar de Hoorn. De wonderbaarlijke reis van Schouten en Le Maire
013065: HOOIJER SR. , G., - Uit de geschiedenis van Baarn
013052: HOOGLAND SR., R.A., - Kroniek van Utrecht. Beknpte geschiedenis van de Domstad in Jaartallen
014119: VUYK SR., AART, - Boskoop. Vijf eeuwen boomkwekerij. 1466-1966
003334: KUILE SR, G.J.TER, - Oorkondenboek van Overijssel
005343: ESCH SR., WIM VAN, HANNEKE DE NOORLANDER,EA(RED): - 75 Jaar Prins Hendrik 1908-1983
014424: STAAL, GERT, - Bouw Heer & Meester. De architectuur van kantoorgebouwen
010595: STAAL, ERNA, & MURK SALVERDA,RED: - 1954. Een litreraire doorsnee
016392: STAAL, CASPER, & MARC WINGENS - Bedevaarten in Nederland
014985: STAAL, ERNA, & MURK SALVERDA,RED: - 1954. Een Literaire Doorsnee
006249: STAAL, ERNA, & MURK SALVERDA,RED: - Een wijsgeer in het Oosten. Op reis door Java en Kalimantan
014964: STAL, KEES, - Den Haag in kaart gebracht. 750 jaar groei in plattegronden uit het Gemeentearchief
014533: STALKNECHT, HARRY, - De heren van het kerspel. De geschiedenis van het kerspel IJsselham in de 20e eeuw
013487: STAMHUIS, E., - Taikens van Taikens. Karakteristieke Groninger landschappen en dorpsgezichten
016666: STAMKOT, BERT, - Vestingsteden in Nederland
013787: STAMMESHAUS, F.W., - Eens en voor altijd Atjeh
005756: STANLEY, LOUIS, - The legendary Years. Grand Prix. Personel Memories
013542: STAPEL, F.W., HANS MARTIN,EA(RED): - Indie schrijft zijn eigen geschiedenis
001561: STAPEL, F.W., - Cornelis Janszoon Speelman
009521: STAPEL, F.W., - Geschiedenis van Nederlandsch-Indie
005706: STAPEL, F.W., - De Oost-Indische Compagnie en Australie
011769: STAPELKAMP, HERMAN,: - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine
013892: STAPELKAMP, HERMAN,:ED.+INL. - Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1974
005381: STAPLETON, MICHAEL, - The Cambridge Guide to English Literature
001898: STAR, CORNELIUS VAN DER, - Ontsnapping van Java. Een leven in beeld
016672: STARING, A., - De kroniek van Lochem
005903: STARK, E., - Uit Indie, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden
012502: STARMANS, J.C.J.M., & M>M.R.DARU-SCHOEMANN - Industrieel erfgoed in Limburg. Verslag van een onderzoek naar onroerende en roerende Industieel-archeologische relicten
003874: STARTER, JAN JANSZ., - Friesche Lusthof, Beplant met verscheyde Stichtelyke Minne-Liedekens/ Gedichten / ende Boertige kluchten
008567: STAVAST W., & G. KOK - Joes en Roes
015393: STAVAST W., & G. KOK - Soen en Sen
016287: STEEHOUWER, K.J., / A.H.C. WARRINGA, RED: - Archeologie in de praktijk. Methoden en technieken voor de (amateur-)archeoloog
015027: STEELE, JAMES, - Architecture and Computers. Action and reaction in the digital design revolution
009524: STEEMAN, PETER, - Luchthelden uit de Eerste Wereldoorlog.Het gebaar van Guynemer
001166: STEEN, THEO VAN DER, - Een Zandbergse Jongen . Indisch Dagboek 1946
016071: STEEN, PAUL VAN DER, - Schanpschot. Een klein Nederlands dorp aan de rand van de Groote Oorlog
016386: STEEN, MARTIJN VAN DER, & MARK VAN TWIST - Tussen traditie en moderniteit. 100 jaar lokaal bestuur in beeld
013394: STEENBEEK, ROSITA, - Ballets Russes
010383: STEENBEEK, ROSITA, - Intensive care
015266: STEENBEEK, ROSITA, - Amsterdam - Delphi. Op de fiets naar het orakel
015073: STEENBEEK, ROSITA, - Terug in Rome
015885: STEENBEEK, ROSITA, - Siciliaans testament
016472: STEENBEEK, ROSITA, - De triomfboog. Een reis in de tijd
001721: STEENDEREN, C.VAN,RED: - Vliegende Vleugels
004227: STEENHUIS, MENNO, - Onhoorbaar groeit de padi. Front-soldaten in een verloren oorlog. Indonesie 1948-1950
015608: STEENIS, C>G.G.J.,ED. - Flora Malesiana
001841: STEENKAMP, J.C.P.W.A., - Heraldisch vademecum. Wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz.
015602: STEENMEIJER, A., - De gemeente tram Utrecht. De paardetram en elektrische tram in Utrecht, 1889-1939
006624: STEENMEIJER, A., - Trams langs de Utrechtse Heuvelrug. De tramlijn Amersfoort-Zeist-Rhenen-Arnhem 1882-1949 alsmede de zijlijn Doorn-Wijk bij Duurstede
015113: STEENMEIJER, A., - De Zeister tram. De elektirische tram Utrecht-Zeist 1909-1949
013912: STEENSMA, REGN., - Het gebruik van de Hervormde kerken in Groningen
013417: STEENSTRA, YBELE, - Foestrum( Westergeest) Gemeente Kollumerland c.a.
001246: STEENWIJK,DICK, - Met de muziek voorop. Driebergen en Rijsenburg 1896-1996
001313: STEENWIJK, M.VAN, - Van latijnse school tot Christelijk College
013084: STEENWIJK, DICK, - Heg en steg. Straten en straatnamen van Driebergen-Rijsenburg
013932: STEGEMAN, T.R., - Zwervend door de kop van Overijssel
014824: STEHN, CH.E., W.M. DOCTERS VAN LEEUWEN,EA: - Krakatau
015037: STEIJGER, CEES, - Christelijk College Nassau-Veluwe. 90 Jaar
009582: STEIJLEN, FRIDUS, & ERIK WILLEMS,ED: - Met ons alles goed. Brieven en films van de familie Kuyck
000330: STEIJLEN, FRIDUS,ED. - Memories of "The East". Abstracts of Dutch interviews about the Neth.East Indies, Indonesia and New Guinea(1930-1962)
008155: STEIN, VON, - Rotterdamsche Lloyd
015743: STEIN, RALPH, - Het grote autoboek. Van koets tot stroomlijn
005428: STEINBERG, H.G., - Ons Suriname. De zending der EBG in Nederlandsch Guyana
007345: STEINER, REINHARD, - Egon Schiele 1890-1918. The Midnight Soul of the Artist
016228: STEINER, GEORGE, - De toekomst van jet boek
002613: STEINHART, W.L., - Niassche teksten I - XXVI + Niassche priesterlitanieŽn
007363: STEINLEN - De Katjes
010853: STEINMETZ, F.,BEW.: - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr. Ms. Lynx.Brieven van een adelborst 1822-1824
007844: STEKELENBURG, HENK VAN,RED: - Kamp Vught en de Vughtenaren
001744: STELLINGA, G., - Zinsvormen en zinsfuncties in abele spelen
015607: STELLINGWERFF, J., - Fat Man in Nagasaki. Nederlandse krijgsgevangenen overleefden de atoombom
004200: STELLINGWERFF, J.,ED: - Zijne Majesteits Raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan
014115: STELTMAN, PIET, & LEO VERBEEK - Nieuwkoops plassengebied
012201: STENCHLAK, M., - Architectuurgids van Nederland
009128: STENVERT, RONALD, CHRIS KOLMAN,EA: - Monumenten in Nederland. Overijssel
003306: STENVERT, RONALD, CHRIS KOLMAN,EA: - Monumenten in Nederland: Limburg
012045: STEPHANIK, J.W., - Geschiedkundige catalogus der verzameling munten van Nederland, bezittingen en kolonien
007297: STERKENBURG, P.G.J.VAN, - Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie
001284: STERKENBURG, P.G.J., - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers
014413: STERNE, LAWRENCE, - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italie
001568: STERNE, LAURENCE, - A Sentimental Journey through France and Italy
011015: STERRE, JAN PIETER VAN DER,VERT.,BEW.,+ INL. - Boswell en Holland
004357: STERREN, K.S. VAN DER, - Cartoons 8-12-1941/15-8-1945
009323: STEUR, J.J., - Herstel of ondergang. De voostellen tot redres van de V.O.C. 1740-1795
009822: STEUR, A.G.VAN DER, - "Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven". De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschede (1865-1926)
010311: STEUSSY, JOS.F., - Straten Schrijven Historie. Biografisch en Historisch Stratenboek van Amsterdam
012812: HEUSDEN-STEUTEL, A.C.VAN, - Van minimale hulp tot optimale zorg. 150 jaar ziekenhuiszorg in Arnhem
014123: STEVENS, HARM, - Gepeperd verleden. IndonesiŽ en Nederland sinds 1600
002246: STEVENS, J.A., & B. GREVEDAMME - Vrij. Verzameling foto's uit IndiŽ
003004: STEVENS, HARM, - De VOC in bedrijf 1602-1799
004151: STEWART, IAN CHARLES, & JUDITH SHAW - Indonesians. Portraits from an Archipelago
003628: STIERLIN, HENRI, - Encyclopedia of World Architecture/Enzyclopšdie der Welt Architektur/Comprendre l' Architecture universelle
002507: STIKSMA, KEES, - Bewoonbaar voor de mens. 150 Jaar Van Hattum en Blankevoort in "natte" en "droge"
013012: STIKSMA, KEES, - Tunnels in Nederland. Ondergrondse transportschakels
013456: STILLER, LOUIS, SANDER VAN VLERKEN,EA: - Handboek voor schrijvers
016443: STIP, KEES, - Van Aap tot Zevenslaper
008916: STOEL, EVELINE, - Asta's ogen. De levenskracht van een Indische familie
002862: STOEP, D.VAN DER, & AIZE VISSER,RED: - Het boek voor Sinterklaas
007298: STOETT, F.A., - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis
001740: STOETT, F.A., - Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, naar hun oorsprong en beteekenis verklaard
016063: STOFFELS, NORBERT, - Martin Knoller. Seine Kuppelfresken in der Abteikirche Neresheim
011798: STOK, LIDWIEN, - Het verdwenen thuis
004784: BREITBARTH-VAN DER STOK, M.H., - De Plechelmusbasiliek te Oldenzaal
011692: STOKE, MELIS, - Ik kijk de kat uit de klapperboom. Vijftig Indische rijmkronieken
016697: STOKES, PHILIP, - Filosofie. 100 esentiele denkers
008000: STOKKUM, H.C.VAN,RED: - Grafisch Nederland. Kerstnummer. De tijden veranderen
009198: STOKRAM, ANDRIES, - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem
016291: STOKROOS, MEINDERT, - Alles wat je altijd al wilde weten over monumenten en bouwstijlen
002825: STOKVIS, WILLEMIJN, & FRANS DUISTER - Jan Sierhuis. Tekeningen
012549: STOKVIS, WILLEMIJN, - Cobra 1948-1951
010276: STOLK, JILL, - Kleurverschil
010275: STOLK, JILL, - Scherven van smaragd
007569: STOLK, JILL, - Indie was alles. Alles. De verhalen van toen en nu
007692: STOLK, JILL, - Onder de blauwe sarong
001234: STOLK,H.K., - Zeebad Vlieland. Het begin van het toerisme op Vlieland
000719: STOLS, A.A.M., - Het schoone boek
008117: STOLS, A.A.M., - Het werk van S.H.de Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst
012969: STOLS, A.A.M., - Het werk van S.H.de Roos.Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst
015929: STOLWIJK, ANTON, - Atjeh. Het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis
012764: STONE, DOMINIC R., - The Art of Biedermeier
016341: STOOP, JACQUELINE, - Bewogen grenzen
009330: STOPPELENBURG, NETTIE, - De Oudewaterse moord
015992: STORM, THEODOR, - Am Grauen Meer. Gesammelte Werke
016544: STORM, ARIE, - Gevoel
016276: STORRY, RICAHRD, & WERNER FORMAN - Amurai. Krijgskunst als levensstijl
006384: STOVER, JOS, RED: - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
013812: STRAALEN, BRORD VAN, & BAS VAB OYEN,EINDRED: - Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland
009576: STRAATEN, H.S.VAN DER, - Maurits de Braziliaan
016733: STRAATEN, EVERT J.VAN, - Kroller-Muller Museum
005275: STRAATEN, PETER VAN, - Mensen onder elkaar in duizend-en-een tekeningen
010165: STRAATSMA, T., - Friesland, land van wind en wolken
009132: STRATEN, HANS VAN, - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven
014151: STRATEN, MICHIEL VAN, - Zee van ijs. Een waar gebeurd overlevingsdrama op een bevroren Zuiderzee
004681: STRATEN, HANS VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs
003546: STRATENUS, R.J., - Een voorlopig onderzoek naar de economische vooruitzichten in Nederlands NIeuw Guinea
002728: STRATINGH, G.A., & C.A. VENEMA - De Dollard. Geschied-, aardrijks- en Natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
009864: STRATZ, C.H., - Die Frauenkleidung und ihre naturliche Entwicklung
001298: STRAUSS,HEINRICH, - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt
013467: STRAVER, HANS, - De zee van verhalen. De wereld van Molukse vertellers
006248: STRAVER, HANS, - De historie van Kotidjah
004791: STREEK, H.VAN DE, - Van zeepolders tot waterschap. Aspecten van de geschiedenis van het waterbeheer op de Noord-Veluwe
011418: STREUVELS, STIJN, - De oude Viking
005166: STRIJBOS, JAN P., - De Noordvaarders
016238: STRIJBOSCH, FONS, - Terug naar Lombok
008923: STRINDBERG, AUGUST, - Tijd van gisting
015867: STRINDBERG, AUGUST, - Inferno
003972: STRINDBERG, AUGUST, - De romantische koster van Rano en andere verhalen van de scheren
013381: STROINK,L.A., - Stad en land van Twente
004736: STROOP, JAN, - Molenaarstermen en molengeschiedenis
006987: STROUD, JOHN, - The World's Civil Marine Aircraft
007156: STRUICK, J.E.A.L., - Utrecht door de eeuwen heen
008192: COHEN STUART, W.J., - De zeemacht in Nederlandsch-Indie 1874-1888
003591: STUIVELING, G., - Herman Gorters Kenteringssonnetten
004043: STUIVELING, G.,RED: - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poŽzie en politiek
006825: STUIVELING, G., - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt
015584: STULEMEIYER, J.E., - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indie en Suriname 1940-1946
016642: STULP, BERT, - Verdwenen dorpen in Nederland. Een Overzicht
003194: STURLER, JACQUES EDUARD DE, - Het grondgebied van Nederlandsch Oost-Indie in verband met de Tractaten met Spanje, Engeland en Portugal
010301: ST‹RMER, MICHAEL, HAGEN SCHULZE, U.A. - Siedler Deutsche Geschichte
011849: STURROCK, DONALD, - Verhalenverteller. De biografie van Roals Dahl
008668: STUTTERHEIM, C.F.P., - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies
015610: STUTTERHEIM, W.F., - Leerboek der Indische Cuktuurgeschiedenis, dl. I: De Hindu's
008621: STUTTERHEIM, W.F., - Cultuurgeschiedenis van Indonesie
010367: STUVEL, H.J., - De gulle stroom. 25 jaar Waterleiding Maatschappij Gelderland
014218: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - De comedie der liefde. Roman van vrouwenleven
014219: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Het boek met zeven zegelen. Roman van vrouwenleven
001836: STUYCK, R., - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en de stoomvaart
011131: STUYVENBERG, JAN VAN, & HANS LIESKER - Kinderen op kousenvoeten. Ervaringen bij het opsporen van Japanners en Koreanen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Java waren
012141: STYNEN, LUDO, - De taal was gans het volk. Biografie van Anton Bergmann
010991: KARTA SUBRATA, DJOESAR, SIKUN PRIBADI,A.O. - Taman Terbuka. Bahasa Sunda
010992: KARTA SUBRATA, DJOESAR, SIKUN PRIBADI,A.O. - Taman Terbuka. Bahasa Madura
000065: SUCHTELEN, GOVERT JAN VAN, - Jansen in Indie (en mevrouw niet te vergeten)
015560: SUCHTELEN, B.C.C.M.M.VAN, - Neerlands nieuwe Eereschuld aan Indie
011021: SUHANDAR, M., & PIEN SUPINAH - Bahasa Indonesia (kebahasaan)
002774: SUHARDI,YATI R., - Pemakaian Kata Sapaan untuk Pelaku Kedua dalam Bahasa Belanda dan Terjemahannya
015583: SUHARJA, SURYANTO PAMUJI,A.O. - Buku Panduan/Guide Book Museum Benteng Yogyakarta
002766: SUKARNO - Sarinah. De taak van de vrouw in de strijd van de republiek Indonesi
010903: SUMTER, ARCHIE, ANGELIE SENS,EA(RED): - K'ranti! De Surinaamse pers 1774-2008
015412: SUPUSEPA, EDDIE, - Setia kepada gunung tanah
008404: MAGNIS-SUSENO, FRANZ, - Javanische Weisheit und Ethik. Studien zur einer ostlichen Moral
010286: SUTTON, PETER C., - De eeuw van Rubens
004685: SUURENDONK, HUUB, - Water onder ons
004220: SUURLAND, KEES, - Geweren spreken geen Maleisch
008374: SVRCEK, MIRKO, - Het boek in kleur over paddestoelen
016225: SWAERTREGER, M, (PS. V. THEUN DE VRIES) - WA Man
011222: SWAGERMAN, JAN, - Vertellingen rondom de Oude Rijnmond. Verhalen en legenden uit twintig eeuwen over de monding van de Oude Rijn
014594: SWANENBERG, COR, & NELLEKE DE LAAT - Z'is wel 'n zonde werd .Honderd Brabantse spreuken vertaald en verbeeld
002568: SWANENBURG, B.D., - Iwan de Verschrikkelijke. Leven en werken van dr. P.V. van Stein Callenfels
002646: SWANENBURG, B.D., - Iwan de Verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. Stein Callenfels
013563: SWART, K.W., - Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584
007843: SWART,W., - Zaanstreek in bezettingsjaren
016459: SWARTH, HELENE, - Natuurpoezie
016465: SWARTH, HELENE, - Verzen
013448: SWAVING, JUSTINE, - Splinters van voorbije levens. Indische verhalen
006713: SWAVING, JUSTINE, - De urn en de noot. Leven in twee werelden
002595: SWELLENGREBEL, J.L., - Kerk en tempel op Bali
002647: SWELLENGREBEL, J.L., - In Leydeckers voetspoor. Anderhalve eeuw Bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen
010490: SWELLENGREBEL, J.L., - Korawacrama. Een oud-Javaansch proza-geschrift
008238: SWIETEN,.J.VAN, - De waarheid over Onze vestiging in Atjeh
008602: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M., - Oost en West in kruissteek
002880: SWIFT, GRAHAM, - Laatste ronde
005226: SWIFT, JONATHAN, - De boekenstrijd
005170: SWIJTINK, ANDRE, - In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland Tijdens de Tweede Wereldoorlog
014898: SWITZAR, SIMON, - Met Bauer in het Oosten
014680: SYLVESTER, DAVID, - Francis Bacon. Paintings of the Eighties
007299: SYTSTRA,O.H., & J.J. HOF - Nieuwe Friesche spraakkunst
003039: SYTSTRA, H.S., - Woordenleer der Friesche taalkunde
015414: SYTTZEN, JOB, - Gods ravijn
003299: SYTZEN, JOB, - Soldaat/Ravijn/Landgenoten
007799: SZULC-KRZYZANOWSKI, MCHEL, & MICHIEL VAN KEMPEN - Woorden die diep wortelen. Tien vertellers en schrijvers uit Suriname
006029: AGUS DERMAWAN T.,INTROD: - Paul Husner
002606: TADEMA SPORRY, BOB, & AUKE A.TADEMA - Betoverend Bali
013568: TADEMA, JAN, - Haarlemsche jeugdherinneringen
010699: TAHAN, MALBA, - De man die kon rekenen
001133: TAINE, HENRI, - Vijf portretten
015369: OFEIGSSEN-TAKES, ANNIE, - Wel en wee
008194: TALENS, JOHAN, - Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750)
010809: TALLYMAN, KOOS DE, - Vertelt, Verhalen uit de Rotterdamse haven. Laat je zakken
014145: TAMMINGA, GINI, - Tim zwijgt liever of Bruine-bonen-soep met madenpuree
002884: TAMSE, C.A. RED: - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
005741: TAMSE, C,RED; - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
003831: TAN, PETER B.K., - Mijn leven als arts en patient
010941: TAN, HUMBERTO, - Het Surinaamse legioen. Surinaamse voetballers in de eredivisie 1954-2000
006928: KETOET TANTRI - Opstand in het paradijs
015613: TAS, SAL, - De onderontwikkelde vrijheid. Indonesie toen en nu
002618: TAVERNE, N.J.M., - VulkaanstudiŽn op Java
013228: TAX, RICKEY, ED: - Precies wat ik waardevol acht
015895: TAYLOR, PAUL MICHAEL, & LORRAINE V> ARAGON - The Java Sea. Art of Indonesia's Outer Islands
010702: TAYLOR, COLIN F., AND HUGH DEMPSEY - With Eagle Tail
006037: TAYLOR, ALISON, - Living Traditions in Balinese Painting
002359: TAYLOR, JEAN GELMAN, - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in AziŽ
012068: TAYMAN, JOHN, - De Kolonie. Het aangrijpende, waargebeurde verhaal van de bannelingen op Molokai en pater Damiaan
000908: TCHERIKOVER, VICTOR, - Hellenistic Civilization and the Jews
005136: SCHOUTEN. TED, - Lichaamsbuit. Gedwongen seks tijdens de Tweede Wereldoorlog
007826: TEENSTRA, ANNO, EA: - Nederlandsche volkskunst
014887: TEEUW, A., TH.P. GALESTIN,EA(EDS): - Indonesisch-Nederlands woordenboek
015905: TEEUW, A., & D.K. WYATT - HIkayat Patani
004033: TEEUW, A., TH.P. GALESTIN,EA(EDS): - Siwaratrikalpa of Mpu Tanakun. An Old Javanese poem, its Indian source and Balinese illustrations
014595: TEGENBOSCH, LAMBERT,EA: - J.A. Knip. Een neo-classicus uit Tilburg
003357: GALLOP. ANNABEL TEH, - Golden Letters / Surat Emas
007666: TEIJSSEN, M.R., - Van hier en elders. Onder de palmen
003044: TEIRLINCK, HERMAN, E.F. ROELOFS-BEL - Albert Roelofs. Herinneringen
002810: TEIS, GEERT, - Vertelsels van n liereman
003087: TEITLER, G., & P.M.H. GROEN,RED: - De politionele acties
004244: TEITLER, G., - Anatomie van de Indische defensie. Scenario's, Plannen, Beleid 1892-1920
013136: TEITLER, GER, & KURT W. RADTKE,EDS: - A Dutch Spy in China. Reports on the First Phase of the Sino-Japanese War (1937-1939)
016010: TEITLER, G,, - Ambivalentie en aarzeling. Het beleid van Nederland en Nederlands-Indie ten aanzien van hun kustwateren, 1870-1962
003465: TEITLER, G., - De strijd om de slagkruisers 1938-1940
002140: TEITLER, G., - Vlootvoogd in de knel. Vice-admiraal A.S.Pinke tussen de marinestaf, IndiŽ en de Indonesische revolutie
011771: TELEHALA, ADETTE, - Ambon verslagen. Gewone mensen over geweld, vrienden en vijanden
000093: TELJEUR, D., - Het symbolische systeem van de Giman van Zuid-Halmaheira
012254: TELLEGEN, TOON, - De zin van een liguster
010610: TELLEGEN, TOON, - Misschien wisten zij alles
012256: TELLEGEN, TOON, - De een en de ander
011046: TELLEGEN, TOON, - Er ligt een appel op een schaal
012255: TELLEGEN, TOON, - De aanzet tot een web
016306: TELLEGEN, TOON, - Brieven aan Doornroosje
005167: TEMPEL, J.VAN DEN, - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen
016442: HARMSEN VAN DER BEEK. F.TEN, - Geachte Muizenpoot en achttien andere gedichten
007192: EBBENHORST TENGBERGEN, E.J.VAN, - Bronkhorst. Korte historie van stad en heerlijkheid
011933: EBBENHORST TENGBERGEN, E.J.VAN, - Bronkhorst. Korte historie van stad en heerlijkheid
016016: TENZER, MICHAEL, - Gamelan Gong Kebyar. The Art of Twentieth-Century Balinese Music
015901: TENZER, MICHAEL, - Balinese Music
010403: TEPE, WIM, - Begijnen in de lage landen
007100: TERBORCH, F.C., - Slauerhoff. Herinneringen en brieven en Het laatste afscheid
009893: TERBORGH, F.C., - El Gran Canon
003030: TERGAST, NES. - Deliria
014987: TERGOUW, TON, - Ontgoocheling. Het relaas van ren ontmoeting
016712: TERHART, FRANJO, - Kabbala. De joodse mystiek
011042: TERLOUW, JAN,INL: - Binnenvaart beelden
002589: TERMORSHUIZEN, GERARD, - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse Dagbladpers 1744-1905
003548: TERMORSHUIZEN, GERARD, - P.A. Daum. Journalist en romancier van Tempo Doeloe
014940: TERMORSHUIZEN, GERARD,RED: - Tropenstijl. Amusement en verstrooiing in de (post)loloniale pers
013332: TERMORSHUIZEN, GERARD, - "Niemand zorgde voor mijn ziel..."Marietje van Oordt (1987-1974), een tragisch leven aan de Indische zelfkant
010568: TERMORSHUIZEN, GERARD,RED: - Rondom Daum
008195: TERPSTRA, H., - Jacob van Neck. Amsterdams Admiraal en Regent
015612: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie
001415: TERPSTRA, PIETER, - 50 Jaar Wieringermeer
013413: TERPSTRA, PIETER, - Honderd jaar Friese landbbouw. De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw
005982: TERVOOREN, E.P.M., - Statenopvolging en de financiele verplichtingen van Indonesie
004880: BAAL-TESHUVA, JACOB, - Marc Chagall 1887-1985
004347: TESORO, JOSE MANUEL, - The Invisible Palace. The true Story of a Journalistīs Murder in Java
014170: TETELEPTA, M.J., & H.G. NIJMAN - Bergaul. 40 jaar Molukkers in Winterswijk. 1959-1999
009163: TETTEROO, TOM, - Dagboek op toiletpapier. Een leven bij de Papoea's
011626: WINDEN-TETTEROO, GEMMA M.M.VAN, - Mijn dagboek. Oorlogskroniek van Kees Tetteroo 1936-1945
010437: TEWES, CARL, - In naam der koningin...
012817: LEHMANN. L.TH., - Schrijlings op den horizon
007501: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE, - De memoires van de hoogwelgeboren Barry Lyndon
005336: ROOS, THEA & JAN DE, - Gemeentehuizen in Gelderland
004721: THEAL, GEORGE MīCALL, - Het begin van de Zuid-Afrikaansche geschiedenis
008699: VER LOREN VAN THEMAAT, R., - De Oude IJssel. De veelzijdige rol van het water
009284: THEUNISSEN, W.P., - Ikonen historisch, aesthetisch en theologisch belicht
009643: THEUNISSEN, W.P., - De wereld der Ikonen, Historisch, theologisch en ethisch belicht
006368: THEUNS-DE BOER, GERDA, & SASKIA ASSER - Isidore van Kinsbergen (1821-1905). Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indie
000782: THEWISSEN, M.A.F.CHARLES, - Oud Maastricht
005701: THIEL, J.H., - Eudoxus van Cyzicus
009872: THIELE, P, & AAD W. KROON - Gemeente Rheden toen... en nu
013229: THIELEN, ALBERT VIGOLEIS, - Herfst
013232: THIELEN, ALBERT VIGOLEIS, - "Voor Bobby S." Gedicht voor Helmut Salden
016311: THIELSCH, F., - Gedenkboek M.K.Z. Makassar 1947-1977
008993: THIENEN, FR.W.S.VAN, - Het doek gaat op. 25 eeuwen in en om het Europese theater
000513: THIENEN, F.W.S.VAN,&J.DUYVETTER - Klederdrachten
006554: THIESSEN, JOH., - Pakantan. Een belangrijk gedeelte van Sumatra
001742: ALBERDINGK THIJM, J.A.,ED: - Karolingische verhalen
010586: THIJN, ED VAN, - Achttien adressen
001755: THIJSSE, JAC. P., - Onze groote rivieren
010581: THIJSSE, JAC.P., - Het Naardermeer
013597: THIJSSE, JAC. P., - Kruiden langs heg en steg
011843: THIJSSEN, THEO, - Het grijze kind
012092: THIJSSEN, JEROEN, - Solitude. Een Indische familiegeschiedenis
015105: THODEN VAN VELZEN, H.U.E., & W. VAN WETERING - In the Shadow of the Oracle. Religion as Politics in a Suriname Marron Society
012000: THOMAASEN, KEES, & CLEMENS DE WOLF - Accoord. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk
007225: THOMAS, MARCEL, EINL.: - De Psalter Ludwigs des Heiligen
008960: THOMAS, HELEN, - A Visit to William Morris
014543: THOMAS, FRED, - Wijkend Water. Het oude land in den greep van het nieuwe (Urk)
014530: THOMAS, FRED, - Een liefde in Staphorst
012983: THOMAS, LOWELL, - De eerste vlucht om de wereld, bevattende het authentiek reisverhaal van Lowell Smith, Erik H. Nelson, Leslie Arnold, Leigh Wade, John Harding
015815: THOMASSEN, K,EINDRED: - Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet. Het album amicorum en het poeziealbum in de Nederlanden
008925: THOMESE, P.F., - Schaduwkind
007402: THOMESE, P.F., - Izak
005420: THOMESE, P.F., - Vladiwostok!
008750: THOMSEN, M., - Java und Bali. Buddhas - Gotter - Helden - Damonen
013939: THOMSON, ELIZA, - Setengah mati. Kind in een jappenkamp
008868: THONISSEN, JACQUES, - Eilandzigeuner
007891: THOOFT, ISAAC, - Magno Concilio ordinum Belgii foederati anni 1651
003609: THOOR, MARIE-THER»SE VAN, - Het gebouw van Nederland. Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen
000255: THORENAAR, A. - Leerboek der bodemkunde voor IndonesiŽ
002650: THORN, MAJOR WILLIAM, - The Conquest of Java
003005: THORN, MAJOR WILLIAM, - Memoir of the Conquest of Java
002316: THORWALD, J‹RGEN, - Oude geneeskunst. Heelmeesters, geneesmethoden en recepten in het oude Egypte, BabyloniŽ, India, China, Mexico en Peru
001418: THURKOW, C.T.F., - De Westfriese admiraliteit
008678: THURLINGS, TH.L.M., W.R. HEERE,EA: - Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg
008995: TIBORGH, LOUIS VAN, & GUIDO JANSEN(RED): - Op zoek naar de Gouden Eeuw. Nederlandse Schilderkunst 1800-1850
009793: TICHELAAR, PIETER JAN, & CASPER POLDER - Gebakken schilderijen. Friese keramische platen 1870-1930
002623: TICHELMAN, G.L., & H.VAN MEURS(RED) - IndiŽ Roept
002215: TICHELMAN, G.L., - Horas! Een Batakboek
003264: TICHELMAN, G.L., - Nieuw-Guineesche Oerkunst
002337: TICHELMAN, G.L., - Draaiboek van Nieuw Guinee
015618: TICHELMAN, G.K., & C.W. WORMSER - Archipel-variai
015420: TICHELMAN, G.L., - Indonesisch dossier
007171: TIDEMAN,J, - Djambi
015616: TIDEMAN, J., - Het landschap Bone
015982: TIELE, P.A.,BEW. - De ontdekkingsreizen sedert de vijftiende eeuw
007567: TIELMAN, ANDY, - That's my Life
016075: TIEMENS, W.H., - Een duizendjarige kerk. De Ned. Hervormde kerk in het benedendorp van Oosterbeek
016294: TIENEN, YANA VAN, - Nijmegen ontwikkelt. Cultuurhistorie aan de Waal
013921: TIESING, HARM, & A. DENING - Marthao Ledeng, de bloem van 't daarp & Um d'olde toren
015008: TIETZ, JURGEN, - Geschiedenis van de architectuur in de 20e eeuw
010064: TIGELAAR, ERIK, - De wereld in een doosje. De fotoalbums van de familie Van Rheden, Utrecht/Wijk bij Duurstede 1863-1876
015246: TIJDINK, T., - Pas op de buren. Over de rivaliteit tussen Lichtenvoorde en Groenlo
015615: TIJL, W.J., - Van kalme stroomen en verre stranden. Levenservaring en pluizerij
003903: TIJN, MAARTJE VAN, - Verdraaid verleden
010594: TILBORGH, LOUIS VAN,RED: - Monet in Holland
010200: TILBORGH, LOUIS VAN,RED: - Monet in Holland
012229: TILBURGH, CYRIEL VAN,EA: - Lijmen bij Dwaallicht. Benefietdiners 2001-2005
009453: TILL, MARGREET VAN, - Batavia bij nacht. Bloei en ondergang van het Indonesisch roverswezen in Batavia en de Ommelanden 1869-1942
003105: TILLEMA, H.F., - Ons Indisch Boekje
003433: TILLEMA,H.F., - Zonder Tropen - Geen Europa!
005580: TIMMER, J.H., & F.C. OOSTMAN - Uit Winschoten's verleden. Beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het verleden in en rondom Winschoten afspeelden
013859: TIMMER, CHARLES B., - Russische notities
011753: TIMMERIJE, ANNELOES, - Zwartzuur. Verhalen
007970: TIMMERIJE, ANNELOES, - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008
002649: TIMMERIJE, ANNELOES, - Indisch zwijgen
010648: TIMMERS, WIM, - Verrassend Harderwijk. Bespiegelingen over een veranderende stad
007238: TIMMERS, J.J.M., - Atlas van het Romaans
012761: TIMMERS, J.J.M., & G. PEETERS - Schoonheid der Nederlanden. Een cultuurhistorische atlas
000783: TIMMERS, J.J.M.,EA - Karakteristiek Zuid-Limburg. Kunst, ambacht en volksgebruiken
000785: TIMMERS, J.J.M., - Oude schoonheid in Limburg
005503: TIMMERS, WIM, & MARTIN ELANDS - Uitgediend. Harderwijk als garnizoensstad
004935: TINDEMANS, LEO. - Een handvest voor woelig Belgie
006589: DOERI TINGGI - In het binnenland van Java. "Goenoeng Besar". Romantische schets, doorvlochten met herinneringen van een oudgast
015611: TINNEMANS, WIKK, - Indisch kicht. Een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indie
008695: TINNEVELD, A,RED: - De Liemers. Gedenkboek Dr.J.H:van Heek
002627: TIRTOKOESOEMO, R. SOEDJONO, - De Garebegs in het Sultanaat Jogjakarta
011345: TJEPKEMA, ALMAR, & JAAP WALVIS - Ondergedoken. Het ondergrondse leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
003797: TOD, IAN, &MICHAEL WHEELER - Utopia. Wereldhervormers tussen werkelijkheid en fantasie
008598: DATOE TOEMENGGOENG, RKJ.CH.SJ., - Wanita di Indonesia / Women in Indonesie
009263: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - In de fuik
010541: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - KInd van alle volken
010543: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Guerrillafamilie
009252: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Voetsporen
002462: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Brieven van Buru
007676: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Een koude kermis & Dageraad
007679: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Bericht uit Kebayoran en andere verhalen
015427: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - De vluchteling
011397: TOERGENJEW, I.S., - Verzamelde werken
015425: TOHARI, AHMAD, - Het dansmeisje uit mijn dorp
015424: TOHARI, AHMAD, - De onheilskomeet
012095: TOKARCZUK, OLGA, - Amos
006722: TOL, ROGER, - Een haan in oorlog. Toloqna Arung Labuaja (Buginees heldendicht)
016416: TOL, JACQUES VAN, - De olieman & andere liedjes
007223: TOLKIEN, J.J.R., - In de ban van de ring
014409: TOLKIEN, J.R.R., - De smid van Groot-Wolding
013431: TOLKIEN, J.J.R., - De legende van Sigurd en Gudrun
004927: TOLKIEN, J.J.R., - In de ban van de ring
014091: TOLL, JURRIAAN VAN, - Een en ander over Giessendam
012799: TOLLE, ECKHART, - De kracht van het NU. Gids voor spirituele verlichting
012098: TOLLENS, HENDRIK, - De overwintering der Hollanders op Nova -Zembla
014496: TOLMAN, RINKE, - Landschappen en seizoenen
004340: TOLMAN, RINKE, - De wandelaar. Geillustreerd maandblad
013044: TOLMAN, RINKE, - Zwervend langs de Zuidwal. 60 tochten naar en langs het IJselmeer (Muiden - Elburg0
003254: TOLNAY, CHARLES DE, - Hieronymus Bosch
004159: TOLNAY, CHARLES DE, - Hieronymus Bosch
007507: TOLSTOI, LEO, - De Kozakken I + II + Verhalen uit de Kaukasus
014953: TOMASOWA, JAN, - De schreeuw van de adelaar. De ondergang van het koloniaal imperium Nederlands-Indie
008861: TONCKENS, TONKO, - De vicieuze cirkel. Over Paramaribo's Waterkant
009129: TONGEREN, ROB VAN, - Kalkedotten & Knipperbollen. Amsterdam in de jaren vijftig
008202: TOONDER, MARTEN, - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie 1912-1939
010084: TOONDER, MARTEN, - We zullen wel zien
010086: TOONDER, MARTEN, - De Rechten van de Mens . Fragment uit het leven van Koning Hollewijn
010087: TOONDER, MARTEN, - De schoonschijners
010088: TOONDER, MARTEN, - De toornviolen
010089: TOONDER, MARTEN, - De geweldige witwassen
010090: TOONDER, MARTEN, - De slijtmijt
010091: TOONDER, MARTEN, - De trullenhoedster
010092: TOONDER, MARTEN, - De viridiaandinges
010093: TOONDER, MARTEN, - De zelfkant
001593: TOONDER, MARTEN, - Vleugeljaren. PoŽmen
010602: TOONDER, MARTEN, - It kwea-each
012803: TOONDER, MARTEN, - De weetmuts
012535: TOONDER, MARTEN, - Tom Poes en de wilde wagen/Tom Poes en de wisselschat/ Tom Poes en het huilen van Urgje
012534: TOONDER, MARTEN, - Onder het kolkende meer Doo. Autobiografie deel III, 1945-1965
011286: TOONDER, MARTEN, - De grote Barribal
006731: TOONDER, MARTEN, - Tom Poes en de laatste markies van Carabas
011449: TOONDER, MARTEN, - Een heer in de kracht van zijn leven
011458: TOONDER, MARTEN, - Hanezang. Poemen van Querulijn Xaverius, Markies de Canteclaer van Barneveldt
004639: TOORIANS, J., - Het vendel. Het vendelzwaaien in de historische schuttersgilden
007342: TOORN, PETER VAN DER,ED: - Wendingen
009835: TOORN, JOOST VAN DEN, - Homo vapor est
003205: TOORN, WILLEM VAN,RED; - Querido's letterkundige reisgids van Nederland
015940: TOORN, WILLEM VAN, - Gedichten 1960-1997
007996: TOORN, JAN VAN, RED: - Drukkersweekblad/Autolijn. Kerstnummer
011865: SPRINGER, F., WILLEM VAN TOORN & ANNE VAN DER MEIDEN - Nooit vergeten/ Stad/ Vrijheid luistert nauw
012459: TOORN, WILLEM VAN,RED: - Willem den Ouden
009717: TOORN, WILLEM VAN, - "Er moeten nogal wat halve-garen wonen". Schrijvers in en over Bergen
011867: TOORN, WILLEM VAN, - Stoom
016491: TOORN, WILLEM VAN, - Gulliver en andere gedichten
015309: TOOROP, JAN, - Autobiografische herinneringen 1858-1886 , zoals gedicteerd aan Anton Reichling in 1927
011122: TOP, HENK, - Bestemming New York. De bijzondere geschiedenis van ms. Zaandam 1939-1942
016638: TOPFFER, RODOLPHE, - Het geheime huwelijk van Mijnheer Prikkebeen
009644: TOURTELLOT, ARTHUR B.,ED: - Life's Picture History of World War II
010544: TOUWEN-BOUWSMA, ELLY, & PETRA GROEN - Op zoek naar grenzen. Toepassing en uitvoering van de wetten voor oorlogsslachtoffers
003758: TRAA, A.VAN, - Suriname 1900-1940
003090: TRAA, C.VAN,RED: - Rotterdam. De geschiedenis van tien jaren wederopbouw
010781: TRACY, NICHOLAS, - Nelson's Battles. The Art of Victory in the Age of Sail
015765: TRANSVALER - Transvaal
001047: TREEBUS, K.F., - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk
009959: TREFFERS, J., - Slagschaduwen
007657: TREFFERS, J., - Schuim van Goud. Indische zedenroman
009415: TREFOSSA - Ala poewema
000359: TREUB, M.W.F., - Nederland in de Oost. Reisindrukken
015990: TREUR, FRANCA, - Hoor nu mijn stem
015121: TREUR, FRANCA, - De woongroep
006873: TRICHT, H.W.VAN,EA: - Louis Couperus als briefschrijver
002767: TRICHT, B.VAN, - Levende antiquiteiten in West-Java
007859: TRICHT, COEN VAN, - Onderduikers en knokploegen
004257: TRICHT, COEN VAN, - Het schimmenrijk van W.F. Hermans
005659: TRICHT, H.W.VAN,RED: - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden
003567: TRICHT, H.W.VAN, - P.C. Hooft
011116: TRIEUX, DENIS DU, - Het Indische Tussenland 1945-2005
009320: TRIP, F.H.P., - Brieven uit Indie 1946-1949
003294: TROEVERS, HERMAN, - Op de waterscheiding. Schetsen van een Theeplanter in de "Kentering der Tijden"1906-1956
013066: TROMP, H.M.J., & B. ZIJLSTRA - Kasteel Amerongen
015321: TROMP, SHERI G.,ED: - Four years till tomorrow. Despair and hope in wartime Dutch East Indies
014130: TROMP, HEIMERICK, & TOITA HENRY-BUITENHUIS,RED: - Historische buitenplaatsen in particulier bezit
008124: TROY, NANCY J., - The De Stijl Environment
015041: TRUIJENS, ALEID, - Geen nacht zonder
016619: TRUIJENS, ALEID, - Geluk kun je alleen schilderen. F.B. Hotz. Het leven
014502: TSJECHOF, A.P., - De echtgenoot en andere verhalen
010416: LJESKOV, SALTYKOV, TSJECHOV EN PLATONOV - Een Rus ontmoet een Duitser. Vier verhalen
008156: TSJECHOW, ANTON P., - Verzamelde werken
014362: LOH KWAN TSJOENG - De eed in de Perzikgaarde of Hoe een sandalenmaker het tot keizer bracht
014676: TUBBERGEN, C.R.VAN, - Vleugels boven het eeuwige ijs . Het leven van R.E. Byrd
010782: TUCHMAN, BARBARA W., - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek
016133: TUCHOLSKY, KURT, - Verhalen
003959: TUCHOLSKY, KURT, - Rheinsberg. Een plaatjesboek voor verliefden
002734: TUCKERMANN, INGEBORG, - Tjideng zwart op wit
004476: TUIKWERD, F.VAN, - S.S. Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de NV Maildienst der Holland-Amerika Lijn
008174: TUIN, BERT, & FRANK VENEMA - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie
015614: TUINZING, A.J>P., - Koloniale macHt. De blanke wereldheerschappij in gevaar
009130: TULDER, ROLAND VAN, - Knippen & Scheren voor vier aardappelen. Amsterdam in de jaren veertig
010604: TULDER, ROLAND VAN, - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol
008402: TULKENS, JOYCE, - Jan Pieterszoon Coen. Bedwinger van Indie
002594: TULP, GERRIT, - Marsbevel op Java. Aan - en afvoertroepen april 1946- juli 1949
013666: TUPAN, HARRY, & JANS TIMMER - Drents zilver 1650-1900
002319: TURNER, GERARD L'E., - Historische microscopen
006364: TUSSENBROEK, OTTO VAN, RED: - Ruimte - Vorm - Sfeer in het binnenhuis
002964: TUUK, H.N. VAN DER, - Tobasche spraakkunst, in dienst en op kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap vervaardigd
007408: TUUK, HERMAN NEUBRONNER VAN DER, - De pen in gal gedoopt
016554: TUUK, LUIT VAN DER, - Noormannen in de lage landen. Handelaren, huurlingen en heersers
016558: TUUK, LUIT VAN DER, - De eerste Gouden Eeuw. Handel en scheepvaart in de vriege middeleeuwen
004683: TUURENHOUT, M.E., - Parlementaire controle en ambtelijke verantwoordelijkheid
008482: TWILLERT, WILLEM VAN, & TESSA MUIJS-DUIJST,RED: - Daar komt de muziek! 100 jaar Excelsior (Bunschoten) 1907-2007
015596: SLEUMER TZN, W., - Op Java's vulkanen
009325: UBACHS, P.J.H., - Tweeduizend jaar Maastricht
011467: UBACHS, M., - De Regouts. Leed en strijd van Maastricht's proletariaat. Een eeuw modern kapitalisme
010366: TOTH-UBBENS,MAGDI, - Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen - Armen - Geuzen
005174: UBINK, JAN, & FRANS TER GAST, - Sage en feit uit oorlogstijd
015423: UCEE - De schoonste triomf van de Indo-detective
016591: CROISET VAN UCHELEN, TON, - Vrienden sinds 37
010055: BYVANCK-QUARLES VAN UFFORD, L., - Zilveren en gouden vaatwerk uit de Griekse en Romeinse oudheid
006587: ELSACKER-UFKES, JOKE VAN, - Verloren Dromen in de Tropen
015510: UHLENBECK, E.M., - De tegenstelliing Krama - Ngoko. Haar Positie in het Javaanse Taalsysteem
000500: UHLIG, H,&H.F.NEUBAUER,EA: - IndonesiŽ in opkomst
013875: UIJTERSCHOUT, I.L., - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden
014477: UILENBERG, J.J., - In 't schmeruur bij 't knappend vuur . Een bundel Srentse volksvertellingen voor jong en oud
011477: UIT DEN BOOGAART, PIETER, & CON M÷NNICH - Portret van de Maas
011568: UITBOL, J.C., & J.M.VAN WIJK - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-IndiŽ gedurende de jaren 1946-1950
015064: UITERT, HENK VAN, - "Zo was het". Arbeidsinzet in Duitsland 1943-1945
010982: UITERT, EVERT VAN, LOUIS VAN TILBORGH,EA: - Vincent van Gogh. Schilderijen en tekeningen
009149: UITMAN, G.J., - Wat zeggen onze aardrijkskundige namen?
000292: ULT…E, A.J. - Caoutchouc(rubber)
011652: UMIJATI, SRI, & LOUISE DE GRIJS - Penuntun. Grammatika Indonesia
011139: UMIJATI, SRI, - Umijati's mooiste mythen - sagen en andere verhalen uit de gordel van smaragd
014336: UMMELS, HUUB, - Apeldoorn toen. Wandelingen langs historische plekjes
011772: UNEPUTTY, JO, - Mama Na
009044: UNGER, W.S., - De monumenten van Middelburg
011952: UNGER, GERARD, - Letters
004069: UNGER, W.S.,ED: - De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-IndiŽ 1598-1604
011895: UPHOFF, MANON, - De ochtend valt
013754: URIS, LEON, - Verlossing
015661: URK, ALBERT VAN, SAMENST. - Daar werd een dijk gelegd...
005058: URQUHART, R.E., - De Slag om Arnhem
009180: UTAMI, AYU, - Larung
009967: UTAMI, AYU, - Het getal Fu
009560: UTERMOHLEN, ROLF, - Japanse vrouwenkampen in Nederlands-Indie 1942-1945. Een bibliografie
010885: UTRECHT, ERNST, - Ambon.Kolonisatie,dekolonisatie en neo-kolonisatie
010884: UTRECHT, ELLEN, - Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringenn aan Indonesie voor en na de onafhankelijkheid
009452: UTRECHT, ERNST, - Papoeas in opstand. Het verzet van de Papoeas tegen het Indonesische bewind in West-Irian
015639: UYL, BOB DEN. - Wat fietst daar?
006830: UYTTERSPROT, HERMAN, - Paul van Ostaijen en zijn proza
000693: QUISPEL HUBERT V., - The Job and the Tools
016138: VAARTJES, GE, - Rebel & dame. Biografie van Top Naeff
015620: VADER, JOHN - Nieuw-Guinea. Het getij wordt gekeerd
005702: VADERS, GER, - De verliezers. Indonesie op het tweede gezicht
008582: VAESSEN, STEP, - Jihad met sambal
012887: VAESSENS, THOMAS, & JOS JOOSTEN - Postmoderne poezie in Nederland en Vlaanderen
006334: VAINKER, SHELAGH, - Chinese Silk. A Cultural History
000347: VALENTYN, FRANCOIS, - Oud en Nieuw Oost-IndiŽn, vervattende Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd In die Gewesten, benevens Eene wydluftige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor en Solor, Java....
010951: VALERA, MANTANA, - Het geheim van een Surinamer. LeerboekjSurinaams voor beginners
009719: VALETON, ELSA M., - Nederlandse klederdrachten
006229: VALK, A.C.VAN DER, - Vangen en jagen in Sumatra's wildernis
016579: VALK, ARNO VAN DER, & DICK VAN DER KLIS - De pen in het zand. Een literaire zwerftocht over De Hpge Veluwe
007274: VALKENBURG, RIK, - Uit de oude doos. Foto- en verhalenboek uit de oude tijd (Veenendaal)
009650: VALKENBURG, RIK, & WILLEM PIETER BALKENENDE - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven
009002: VALKENBURG, RIK, - Zij zagen de dood in de ogen. Ware oorlogsverhalen uit de Gelderse Vallei
007217: VALKENBURG, RIK, - Kent u ze nog...de Veenendalers
014047: VALKENBURG, RIK, - Dwars door lood en dood. Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog
009497: VALKENBURG, RIK, - Djoenkeng Owari. Het appel is afgelopen
007273: VALKENBURG, RIK, - Fotoboek Veenendaal
000384: VALKENBURG, RIK, - Marinier onder de vlag
007218: VALKENBURG, RIK, - Veenendaal in vertellingen
000398: VALKENBURG, RIK, - Djoenkeng Owari/Het appŤl is afgelopen
015184: VALKENBURG, RIK, - In het woedend golfgeklots. Verhalen,foto's en impresies van de watersnoodramp in 1953
011842: VALKENSTEIN, KEES, - Het bivak van de ratelslang
014359: VALOIS, MARGUERITE DE, - De Heptamerone. Vertellingen van de koningin van Navarra
010937: BALEN. W.J.VAN, - Kennismaking met Suriname. Proeve ener schets van Nederlands Guyana
009261: BAAL. J.VAN, - Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden
010159: HEEMSKERCK D‹KER, W.F.VAN & S.J.VAN DER MOLEN - Friesland - Friezenland
011155: LOMMEL. PIM VAN, - Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood Ervaring
015617: GEEST, L.J.VAN & G.L. TICHELMAN - Tweede tropenmemorandum
016746: ENCKEVORT, HARRY VAN & JAN THIJSSEN,RED: - In de schaduw van het Noorderlicht. De Gallo-Romeinse tempel van Elst-Westeraam
012075: SYNGHEL KOEN VAN, - Het beeld van de architectuur
014297: BAARENM THEO VAN, - Versteend zeewier
013062: KOOLBERGEN H.VAN, A. STERK,EA: - Weesp in historisch perspectief
006226: WERMESKERKEN. HENRI VAN, - Een Indisch binnenhuisje
007648: WERMESKERKEN. HENRI VAN, - Langs den gordel van smaragd
014983: LIEBURG. FRED VAN. - Het punt des tijds. De ware wereld achter Knielen op een bed violen (Siebelink)
016551: NECK. M.G.VAN. & M.THEUNISZ-VAN NECK, - Nederlandsch-Engelsche klank- en zinverwante woorden
010178: VANDENBERGHE, BRUNO H., - Aisopeia
004878: VANDERSMISSEN, HANS, - Waterwerk. Het maritiem bedrijf als moeder van de welvaart
014168: VANDORMAEL, HERMAN, - Kinderen van Theresienstadt. De laatste overlevenden van het concentratiekamp getuigen
014179: VANGANSBEKE, JEANNICK, - Andre Gretry. Ancien Regime en Franse revolutie op muziek gezet
004895: VANHECKE, JOHAN, - In de ban van de hobbit. Leven en werk van Tolkien
002052: VANVUGT, EWALD, - Het dubbele gezicht van de koloniaal. Nederlands-IndiŽ Herontdekt
002626: VANVUGT, EWALD, - De maagd en de soldaat. Koloniale monumenten in Amsterdam en elders
002213: VANVUGT, EWALD, - Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West
016240: VANVUGT, EWALD, - Roofstaat compact. De zeven grofste misdaden van Nederland overzee
005985: VANVUGT, EWALD, - De val van Bali
002561: VANVUGT, EWALD, - Bloed aan de klomp
003072: VANVUGT, EWALD, - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesie
015422: VANVUGT, EWALD, - Natilaan. Een voettocht in Java's Duizend Bergen
002491: VARENNE, JAN, - Eer de haan kraait...Een serdadoe soesoe tussen peloppers op Java
005263: VARWIJK, G.H., & J.R. SEINEN - Stap voor stap langs De Dedemsvaart
001591: VASALIS, M., - Vergezichten en gezichten
012252: VASALIS, M., - De oude kustlijn
011734: VASALIS, M., - Parken en woestijnen
016507: VASALIS, M., - Parken en woestijnen / Vergezichten en gezichten
014365: VATSYAYANA - Kama Soetra
012512: VEDDER, JAN, - Het Apeldoorns Kanaal. Monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800-1850)
013118: VEEN, HARM VAN DER, - Opgepakt. Verhalen van kinderen in Kamp Westerbork
012542: VEEN, JACOB H.S.M., - Sporen over de heuvel. De geschiedenis van de Spoorwege in en om Tilburg
010960: VEEN, H.VAN DER, - Overleveringen en zangen der Zuit-Toradja's
002569: VEEN, C.F.VAN,EA: - Kinderen Lazen Kinderen Lezen
011817: VEEN, ARIE J.VAN, - Militaire politie in Nederlands-Indie 1945-1951
013906: VEEN, HARM VAN DER, - Op Schoenen en Klomppen. 100 jaar werken in Noordoost Nederland
002526: VEEN, JAN, & JAN VAN DE KAM, - Griend. Vogeleieland in de Waddenzee
003563: VEEN, P.A.F.VAN, - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken
013017: VEEN, T.VAN,ED: - Taal en leven in de Utrechts Vechtstreek
016664: VEENBOER, C.D.M., - Soliman Reys. De Veenboer . Groot-Admiraal & renegaat & zeerover
003243: VEENENDAAL, A.J.,RED: - Het dagboek van Gisbert Cuper, gedeputeerde te velde, gehouden in de Zuidelijke Nederlanden in 1706
014148: VEENENDAAL, GUUS, - Sporen naar het front. Spoorwegen en oorlog
014430: VEENHOF, K.R.,ED: - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude Nabije Oosten
014879: VEENSTRA, J.H.W., - Diogenes in de tropen
003053: VEENSTRA, J.H.W.,EA: - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores
015426: VEENSTRA, J.H.W., - D'Ńrtagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist
001326: VEER, PAUL VAN'T, - De Atjeh-oorlog
010323: VEER, K,VAN DER, - De rijstcultuur in IndonesiŽ
007257: VEER, PAUL VAN'T, - De Eerste Wereldoorlog. Kijkboek
004298: VEER, JANNEKE VAN DER, - Van Arendsoog en Joop ter Heul. Oude kinderboeken over bakvissen, Hollandsche jongens, cowboys, kabouters en detectives
005069: VEER, JAN J.VAN DER, - De dag van de Liberator
002090: VEER, PAUL VAN'T, - Nieuw-Guinea tegen wil en dank
005876: VEER, K.VAN DER,RED: - Indische cultuur-almanak voor 1932
009986: VEER, PAUL VAN 'T, - Daendels. Maarschalk van Holland
009204: VEER, PAUL VAN 'T, - Vriend en vijand in de kolonie
015451: VEER, PAUL VAN 'T, - Je moet er geweest zijn
015039: VEERMAN, MICHEL, & JOHAN TOL: - One Way Wind. De geschiedenis van de palingsound
013211: VEGA, LOPE DE, - Soneta de repente
006736: VEGT, JAN VAN DER, - Hans Andreus. Biografie
015346: VEGT, JAN VAN DER, - Hendrik de Vries. Biografie
012833: VEGT, JAN VAN DER, - A. Roalnd Holst. Biografie
008913: VEGTE, J.O V.D., - Apeldoorn in oude ansichten deel 2
000261: VEL, JACQUELINE - The Uma-economy. Indigenous economics and development in Lawonda, Sumba
016246: VELD, RENEE IN 'T, - Uit liefde voor de Fuhrer. Vrouwen van het Derde Rijk
011655: HUIS IN 'T VELD, JOS,RED: - Non stop in de Vogelkop. 15 jaar samenwerken & versterken
014283: VELD, H.VAN 'T, - Bewaord van vrogger...Taol in 't Veen: uitschelle en dialekwoorden
016636: VELD, N.K.C.A. IN 'T, - De SS en Nederland. Documenten uit SS-=archieven 1935-1945
004095: VELDE,C.W.M.VAN DE, - Gezigten uit Nederlandsch Indie, naar de natuur geteekend en beschreven
015179: VELDE, H.M.VAN DER, - Germanen op De Borchert. Een oude opgraving in Denelamp opnieuw belicht
002358: VELDEN, D.VAN. - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog
000945: VELDEN, D. VAN, - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog
002353: VELDEN, D. VAN, - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog
014660: DRIES-VAN DER VELDEN, AD VAN DEN, - Het Brabant van toen....
002538: VELDEN, ARN. J.H. VAN DER, - De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-IndiŽ
003077: VELDEN, J.A.VAN DER, - Vreemd vliegt de paradijsvogel
011606: VELDHUIZEN, A., - Hoevelaken 1132-1982
015169: VELDHUIZEN, DICK, & PETER VAN DEN BORN - In vuur en vlam. De geschiedenis van 60 jaar vrijwillige brandweer Garderen
005664: VELDMAN, AART, - Loop maar om, de achterdeur is open
010213: VELIKOVSKY, IMMANUEL, - Oedipus en Echnaton. Is de Griekse Oedipus-legende van Egyptische oorsprong?
001526: VELSEN, TH. VAN, - Miniaturen. Zien en vergelijken
013494: VELTHUIS, MAX, - Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten
016358: VELTMAN, MARTIN, - Destinaties
016486: VELTMAN, MARTIN, - Zout
011916: VELZEN, HERMAN VAN, - Van Achterhoeksche menschen
011915: VELZEN, HERMAN VAN, - Achterhoekse schetsen
000206: EIJK-VAN VELZEN, TRUUS VAN, - Vrouwen op Sumatra achter Japans prikkeldraad
014791: VELZEN, LEON VAN, - Over lood, ossegal en drukkersverdriet
011236: VEN, ANITA C. VAN DE,VERT: - Er was eens een prinses...De mooiste sprookjes uit alle landen
009037: VEN, A.J.VAN DE, - Het oud-archief der gemeente Lochem
002709: VEN, D.J.VAN DER, - Gelderland. In en om Arnhem
010315: VEN, D.J.VAN DER, - Neerlands volksleven
001113: VEN, D.J.VAN DER, - Het vendelzwaaien herleeft!
008294: VEN, D.J.VAN DER, - Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht
016436: VEN, DANIEL VAN DE, & BRAM OOSTERWIJK - Holland-Amerika Lijn. Achteromkijkend naar de Wilhelminakade
002442: VEN, D.J.VAN DER, - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek
009008: VENEMA, ADRIAAN, - Kunsthandel in Nederland 1940-1945
016187: VENEMA, ADRIAAN, - De Ploeg 1918-1930
009804: VENEMA, ADRIAAN, - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
007417: VENEMA, ADRIAAN, - De Amsterdamse Joffers
007348: VENEMA, ADRIAAN, ELLINOOR BERGVELT,EA: - Nederlandse architectuur 1910-1930. Amsterdamse School
004325: VENEMA, ADRIAAN, - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie
014991: VENEMA, ADRIAAN, - Verleden tijd. Memoires
011444: VENERIUS, WILLEM, - Heer Bommel en het para-normale. Over de magie in de Bommelsaga
010316: VENETIEN, J.VAN, - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Miden-Kennemerland door de eeuwen heen
005451: VENNE, J.M.VAN DE, - Geschiedenis van het Kasteel van Valkenburg. Zijn heren en zijn drossaarden
006597: VENNIK, H.A.E., - Autotechnisch handboek
014604: VENTE, MAARTEN A., - DIe Brabanter Orgel zur Geschichte eer Orgelkunst in Belgien und Holland Im Zeitalter der Gotik und der Renaissance
012368: VERBEECK, HERMAN, - Over Een ontgoocheling
012919: VERBEECK, RENE, - De dichter H. Marsman
001124: VERBEECK, STIJN, - Oostbroek. Abdij-buitenplaats-natuurgebied
008485: VERBEECK, STIJN, - Hoor ik de Dom? De bewogen geschiedenis van dertien luidklokken uit de Utrechtse Domtoren
016685: VERBOEKET, KARIN, - Slot Zuylen Oud-Zuilen
003326: VERBONG, G.P.J., - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland 1835-1920
014347: VERBOOM, W., - Waddinxveen 750 jaar
010415: VERBUGGEN, H.,(VERT+INL+AANT'N): - Homerische hymnen
013371: VERBURG, G.J., - In vuur en vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding
001141: FORNASARI-VERCE,A.J.E.V., - Practischer Cursus zum ersten Unterricht in der italienischen Sprache
000321: VERDAM, J. - Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal
012989: VERG, ERIK, - Das Abenteuer das Hamburg heiszt
006407: VERGOUW, W.G., & C.P.A. DIEBEN - De Rashond in Nederlandsch-Indie en zijn verzorging
010009: VERGOUW, LIDA, - Nonnaatje
013894: VERHAGEN, BRIT, - Het verhaal van Frits Verhagen, geboren te Veldhoven 27 sept. 1927 - gevallen te Boemidjawa 22 jan. 1949
007355: VERHART, LEO, - List & bedrog. Vervalsingen in de Nederlandse archeologie
002484: VERHEEM, RUDY, - Bevrijding zonder bevrijders. De Sinjo's tussen Indie en Nederland
015453: VERHEEM, RUDY, - De tuin van een ander
015623: VERHEIJEN, JILIS A.J., - Komodo. Het eiland, het volk en de taal
012805: VERHELST, PETER, - De kunst van het crashen
014799: VERHELST, PETER, - Zwellend fruit. Roman in sprookjes
009106: VERHEUL, GE, - De oude dorpskerken boven de grote rivieren
010494: VERHEUL, ANDR…,RED: - 10 Jaar WeesperNieuws 1991-2000
016749: VERHOEF, C.E.H.J.,. - De slag om de Ginkelse Heide 17 en 18 september
008377: VERHOEFF, MAURITS, & THIJS WIEREMA,RED: - Ochenebbisj. Verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto(1870-1925)
015405: SEVENHUYSEN-VERHOEFF, C., - Twee Tademak-inderen op Java
008372: VERHOEVEN, CLEMENS, - De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld
003406: VERHOEVEN, NICO, - De brokaten mantel
008382: VERHOEVEN, RIAN, - Een zomerdag in 1942. 14 juli 1942, de dag voorafgaand aan de eerste deportatie van joden uit Amsterdam
004059: GEIJN-VERHOEVEN, MONIQUE VAN DE, ANTONIA MALAN,EA: - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795
015704: VERHOEVEN, CLEMENS, - Het vergeten korps. De geschiedenis van de Koloniale Reserve
016757: KOOL-VERHOOG, C.C.DE, - Kasteel Ter Horst. Een lagchend landhuis in Loenen
003466: VERHOOG, A., - Onze laatste oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd om de onafhankelijkheid van IndonesiŽ
011912: VERHOOG, P., - Zijn laatste reis. Tooneelspel van de zee in vier bedrijven
007150: VERJANS, MARTIN,RED: - Synthese. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg
015831: VERK, SABINE, - Geschmacksache. Kochbucher aus dem Museum Fur Volkskunde
015678: VERKADE, ERIK, - Co Verkade. Een leven in biskwie en chocolade
007130: VERKADE, M.A., J.W. GROESBEEK,EA: - Zaandam 150 jaar stad 1811-1961
014051: VERKIJK, DICK, - Die slappe Nederlanders - of viel het toch wel mee in 1940-1945?
014749: VERKIJK, DICK, - De Sinterklaasrazzia van 1944
013648: VERKRUIJSSE, P.J., - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, geoloog en vertaler
009781: VERKUIL, GERRIT, - Vertel nog eens... Bommelerwaardse herinneringen
010381: VERKUYL, J., - Dostojewski's visie op de mens
014639: VERLAINE, PAUL, - Twee weken in Holand. Brieven aan een vriend
009399: VERLOOGHEN, CORLY, - Juich maar niet te vroeg
009402: VERLOOGHEN, CORLY, - Jachtgebied
009139: SCHERMER-VERMEER, E.C., W.G. KLOOSTER,EA(RED): - De kunst van de grammatica
004111: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp
016592: VERMEEREN,P.J.H., & A.F. DEKKER. - Inventaris van de handschriften van het Museum Meermanno-Westreenianum
007294: VERMEULEN,J.F., A.H.DE BRUIJN,EA(RED) - Harderwijk. Van verleden tot heden
007560: VERMEULEN, G.J., - Dagboek van een halve mens
003697: VERMEULEN, F.A.J.,EA: - Gedenkboek Hendrick de Keyser
005217: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlieland's verleden
002348: VERMOLEN, JULIKA, - De Dampit Affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting
012247: VERMOORTEL, PHILIP, - Multatuli in Vlaanderen
012381: VERREPT, STIJN,THEO NUYTS,EA(RED): - Vijftien veren / Een boeket
002451: VERSCHUEREN,J., & C. MEUWESE - Nieuw-Guinea. Uw naam is wildernis
002648: VERSCHUEREN,J., & C. MEUWESE - Nieuw-Guinea. Uw naam is wildernis
015348: VERSEPUT, J.,ED: - De reis van Mathijs Hendrikdz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ondekking van de Goud= en Zilvereilanden (1639
007319: VERSLUIS, T.G.M., - Mathile Jacques Chevallier 1853-1909. Een portret van een burgemeester rond de eeuwwisseling
009666: VERSTAPPEN, HERMAN THEODOOR, - Djakarta Bay. A Geomorphological Study on Shoreline Development
011552: VERSTAPPEN, HERMAN TH., - Zwerftocht door een wereld in beweging
009705: VERSTEEG, COOS, - Nederlands Dans Theater. Een revolutionaire geschiedenis
010079: VERSTEEG, INA, - Frida Holleman. Een trefzekere uitbeelding van de wereld
004535: KLOPPENBURG-VERSTEEG, J., - "Kijk in Kloppenburg!" Wenken en raadgevingen, platenatlas en biografie door Vilan van de Loo
015801: VERSTEEG, J.C.J., EA: - School met de Bijbel Harskamp 1894-1994
004830: VERSTEEG, AAD H., & KEES SCHINKEL - The Archaeology of St. Eustatius. The Golden Rock Site
003663: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en raadgevingen betr. het gebruik van
013987: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Indische planten en haar geneeskracht
009461: VERSTEGEN, MATH, - Inpakken onder schijnwerpers. De prijs van het Surinaamse leger
001289: VERSTEGEN, S.W., - Gegoede Ingezetenen. Jonkers en geŽrfden op de Veluwe 1650-1830
004859: VERSTER, A.J.G., - Brons in den tijd. Oude bronzen en koperen gebruiksvoorwerpen
003584: VERSTRAATEN, TON, - Ooggetuige. Krijgsgevangen in Indie en Japan (1942-1945)
012136: VERVLIET, RAYMONG,RED: - Leven met een schrijver. Biografie Alfred Hegenscheidt

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze[an error occurred while processing this directive]

9/18