Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
019306: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, RIET, & ANNELIES DE JETI , INL.+COMM. - Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher
011782: WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK, ESME, - "IK heb waarheid gezocht, ik geloof waarheid gevonden te hebben". Wolter Robert baron Van Hoevell en de Indische politiek
018094: SCHERPENISSE, PETER, - Amsterdam. Een eeuw geleden
005080: SCHERPHUIS, AGEETH, & ANITA VAN OMMEREN - De oorlog van Esmee van Eeghen
016690: LUNSINGH SCHEURLEER, PAULINE, - Goud uit Java / Gold from Java
006348: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F, - Chinees porselein
015914: SCHEYGROND, A., - Goudsche straatnamen
018699: SCHEYGROND, A, EA(RED): - Gouda zeven eeuwen stad. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda
011201: SCHIE, GIJSBERT VAN, - Tropenjaren
018032: SCHIERBEEK, BERT, - Je geld of je leven
016365: SCHIERBEEK, BERT, - De gestalte der stem
016364: SCHIERBEEK, BERT, - Inspraak
012693: BUURMA-SCHIFERLI, DOLLY, - Dromen uit een onvoltooid verleden. Nederlands-Indie 1930-1946 / Nederland vanaf 1946
018274: SCHILDER, GUNTHER, JACQUES MOERMAN,EA: - Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Dl. I: Atlas Isaak De Graaf
015603: SCHILDERS, ED, - In-druk, van Wiegedruk tot Grafschrift
016731: SCHILDERS, ED, - Bibliohaptonoom en andere verhalen over lezen
015442: SCHILLEBEECKX, EDWARD, - Jezus. Het verhaal van een levende
018708: SCHILLEMANS, S., & A.VAN DER KRUK - Delft vroeger en nu
008368: SCHILLEMANS, S., & A.VAN DER KRUK - Delft verleden tijd
012939: SCHILLER, FRIEDRICH, - 10 november 1759. Ik heb mij laten scheren
018300: SCHILLER, ANNE, - Small sacrifice. Religious change and cultural identity among the Ngaju of Indonesia (Kalimantan)
003307: SCHILLING, TON,RED; - Spoor, onze generaal door zijn vrienden en soldaten
016675: SCHILLING, GOVERT, - Gezichten van de maan. Feiten, fabels en fascinatie
002446: SCHILSTRA, J.J., - Schermerland. Mensen en molens
018766: SCHILSTRA, J.J., - Dit land boven het IJ
008105: SCHILSTRA, J.J., L.BRANDTS BUYS,EA: - De stolp te kijk
017442: SCHILSTRA, J.J., - De Heerhugowaard. De geschiedenis van de Huygenwaert
013801: SCHILSTRA, J.J., - Wie water deert. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1969
017321: SCHILSTRA, J.J., - De Ruinekerk van Bergen
012585: SCHILT, JEROEN, & JOUKE VAN DER WERF - Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990
001782: SCHILT, JAN,SAMENST. - Maria Hofker's Indische impressies
000733: SCHILT, JAN, - Hier wordt echter het belang van het boek geschaad...Het Nederlandse Boekenvak 1933-1948
015575: SCHILT, JAN, - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel
005436: SCHILTMEIJER, J.R., - De Gevelstenen spreken
018589: SCHIMMEL, P.A., & PETER SLIEPENBEEK - Oud Nijmegen begin deze eeuw
014313: SCHIPPER, H - Geschiedenis van het dorp Scherpenzeel (Gld). Rond 1900 uit de archieven opgetekend
009600: SCHIPPER, HANS, - Macht in de zeventiende eeuw. Engeland en Nederland kwantitatief vergeleken
011208: SCHIPPER, A.R., - Esther en Raoul
013969: SCHIPPER, GUUS, - De geur van rijst
009535: SCHIPPERS, K., - De hoedenwinkel
018536: SCHIPPERS, K., - Een leeuwerik boven een weiland
018381: SCHIPPERS, K., - Op de foto
015394: SCHIPPERS, W., - Jan Starheim
014090: SCHIPPERUS, P.J., - Buren en Oranje. Geschiedkundig overzicht van het Graaf Schap Buren, de stad en het kasteel en van het Weeshuis
005154: SCHLABRENDORFF, FABIAN V., - Officieren tegen Hitler
011232: HALLIER-SCHLEIDEN, HANS, - Mit dem Nordmaennern rund um die Erde. Sprachgeschichliche Wikingerfahrten
016435: SCHLINGEMANN, PETER, - Een dagje aan zee
008730: SCHLOSS, EVA, - Herinneringen van een joods meisje 1938-1945
002542: SCHMALHAUSEN, H.E.B., - Over Java en de Javanen. Nagelaten geschriften
003151: SCHMEIL, O., - Beknopt Leerboek der Plantkune
012477: SCHMEINK, TOON, - Nederland waterstaat. Monumenten van het water
014309: SCHMIDT, ANNIE M.G., - Cabaretliedjes
006806: SCHMIDT, ANNIE M.G., - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985
013294: SCHMIDT, ANNIE M.G., - Liefs van Annie. De mooiste brieven
012645: SCHMIDT, ANNIE M.G., - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985
008152: SCHMIDT, ROBERT, - Mobel. Ein Handbuch fur Sammler und Liebhaber
018732: SCHMITZ, H., - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw
011274: SCHMITZ,CARL A., - Wantoat. Art and Religion of the Northeast New Guinea Papuans
005848: SCHNEBBELIE, P.J.F.J., - Wegwijzer voor katholieken, die voornemens zijn naar Indie te vertrekken....
015580: SCHNEEMANN, GIJS, - Kirekat. Brieven uit Siberut
019377: SCHNEIDER, JAN, - In de hel van Birma. Ooggetuigenverslag uit de kampen langs de Birma-Siam Spoorlijn 1942-1945
004469: SCHNEIDERS, P., - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld
010577: SCHOCH, LILLI N., - Kaki lima und Strassenhandel in Indonesien
009472: SCHODER, RAYMOND V., - Hellas in vogelvlucht. Het oude Griekenland vanuit de lucht gezien
007155: SCHOEMAKER, LAURENS, - Tegen de helling van de heuvelrug. Rhenen in oude tekeningen 1600-1900
019599: SCHOENMAKER, WIM, & THIJS POSTMA - KLu vliegtuigen vanaf 1913
007046: SCHOENMAKER, B, & J.P.C.M.VAN HOOF - 200 jaar Rijdende Artillerie 1793-1993
016397: SCHOENMAKER, WIM, & THIJS POSTMA - Aviateurs van het eerste uur. De Nederlandse luchtvaart tot de Eerste Wereldoorlog
003939: SCHOENMAKER, WIM H., & PETER F.A.VAN DE NOORT - Luchtvaartgeschiedenis in woord en beeld
008863: SCHOENMAKERS,M.M., - Het schild van de weemoed
009018: SCHOENMAKERS, M.M., - De honderd bochten van de koningsarend
009019: SCHOENMAKERS, M.M., - Het schild van de weemoed/De slakkelijn van de revolutie/Spookkrabben/Het zwaard van goud en liefde
002314: SCHOENMAKERS, TON, & JORIEN JAS - Slang Esculaap en Gaper. Medisch-farmaceutische symbolen
006196: HELSDINGEN-SCHOEVERS, BEATE VAN, - Indie en Europa. Fragmenten
018704: SCHOFFER, I., TH.P.H. WORTEL,EA: - Alkmaar ontzet 1573-1973
010652: SCHOKKENBROEK JOOST, & RON BRAND - Noordzee. Nederlandse kustcultuur in woord en beeld
010205: SCHOL, AAD, & KLAAS UITGEEST - ...en om hen heen was alles branding...Scheepsstrandingen en reddingen bij Texel, Vlieland en Terschelling in de 19de eeuw
010791: SCHOL, AAD, - "Pikheet!" Scheepspraat met een glimlach
012051: SCHOL, AAD, - Kononklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
007639: SCHOLTE, LIN, - Bibi Koetis voor altijd
007636: SCHOLTE, LIN, - Takdiran en andere verhalen
019158: SCHOLTE, LIN, - Verzamelde romans en verhalen
013206: SCHOLTEN, PATTY, - Horecagedichten
010456: SCHOLTEN, HARRY, - Aspecten van ket tijdschrift De Gemeenschap
001907: SCHOLTEN, P., - Op reis met de "Special Party". Oorlogs- en kampherinneringen
004670: SCHOLTEN, FRITS, - Zilver
013212: SCHOLTEN, PATTY, - Herfstkwatrijnen
019191: SCHOLTEN, FRANS, - De gemeente Rheden op oude kaarten
001893: SCHOLTEN, B.W., & F.M.E.W. HAALMEIJER - Rotterdamsche Lloyd
015120: SCHOLTEN, JAAP, - De wet van Spengler
007312: SCHOLTMEIJER, HARRIE, - Woordenboek van de Gelderse dialecten. Veluwe
008544: SCHOLTMEIJER, HARRIE, - Utrechts, Veluws en Flevolands
014286: SCHOLTMEIJER, H., - Zuidutrechts woordenboek. Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard
015767: MERWE SCHOLTZ, HENDRIK VAN DER, - Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise. Eugene Marais: Die Towenares
004361: SCHOMPER, PANS, - Indie vaarwel. De belofte van de eierboer
007907: SCHOOLMEESTER, DE, - De schipbreuk en andere gedichten
002821: SCHOOLMEESTER, DE, - Natuurlijke historie voor de jeugd
018744: SCHOONAARD, W.H., - De elektrische trams van Rotterdam
003284: SCHOONBROOD, M, & J.S. GROSSIER - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken
018562: SCHOONEES, P.C., C.J. SWANEPOEL, A.O. - HAT. Verklarende handwoordeboek van de Afrikaanse Taal
002373: SCHOONENBERG, BERNARD, - De poorten der hel. Van Batavia tot Pakan Baroe, 40 maanden slavenarbeid in Japanse gevangenkampen 1942-1945
015407: SCHOONEVELT, FINE, - Lambon. Een meisje uit de puri
015406: SCHOONEVELT, FINE, - Siti. Het warongmeisje
003419: SCHOONHEYT, L.J.A., - Boven-Digoel
018547: SCHOOR, ARIE VAN DER, - Het ontstaan van de Middeleeuwse stad Rotterdam. Nederzettingsgeschiedenis in het Maas-Merwedegebied Van Ca. 400 tot 1400
018033: SCHOOR, ROB VAN DE, - Voorbije toekomst. Toekomstbeelden uit de Nederlandse literatuur 1777-1930
019466: SCHOOREL, HETTY, - Tjoesmai. Het waar gebeurde verhaal van een Indisch meisje dat dankzij haar vogel de oorlog overleeft
015574: SCHOOREL, A.F., - Mensen onder druk
015578: SCHOOREL, A.F., - De landbouwkundige grondslag van snoei en pluk bij Assamthee
001422: SCHOORL, HENK, - 't Oge (Callantsoog)
004644: SCHOORL, HENK, & JAN T. BREMER - Volk aan het Marsdiep. Schetsen uit vier eeuwen Texel en Huisduinen-Den Helder
002749: SCHOPPERT, PETER, TEXT: - Java Style
002414: SCHOTEL, G.D.J., - De openbare eeredienst der Nederlands Hervormde Kerk in de 16e, 17e en 18e eeuw
014507: SCHOUSTRA, FENNO L., - Moord en doodslag in Friesland
006964: SCHOUSTRA, FENNO L., - Een halve eeuw Elfstedentochten
015861: SCHOUSTRA, FENNO L., - Uit de oude kiekdoos. De oude veemarkt te Leeuwarden
005238: SCHOUSTRA, FENNO L., - Elfstedenlogboek 1963
001028: SCHOUTEN, JAN, - Gouda door de eeuwen
019589: SCHOUTEN, TED, - Duistere zaken. Infitratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd
002123: SCHOUTEN, TED, - Dwaalsporen. Oorlogsmisdaden in Nederlands-IndiŽ 1945-1949
009233: SCHOUTEN, ALET, & SIMONE SCHELL - Vignetten van Enschede op Haarlems stramien
001258: SCHOUTEN, W.L., - Elburgse historiŽn
001271: SCHOUTEN, W.L., - Elburg in oude Ansichten
018923: SCHOUTEN, MARTIN, - De spiegel en de blinde
016363: SCHOUTEN, ROB, - Carabas ontvlucht
016361: SCHOUTEN, ROB, - Gedichten 1
016362: SCHOUTEN, ROB, - Te voorschijn stommelt het heelal
007790: SCHOUTEN, MARTIN, - Rinus van der Lubbe 1909-1934
018528: SCHOUTEN, JOHAN, - Oude prentkaarten vertellen over Oudewater
000734: SCHOUTEN, WIM, - Een vak vol boeken
017124: SCHOUTEN, ROB, - Hoe laat is 't aan den tijd . Essays
002269: SCHOUTEN, J., - De slangestaf van Asklepios. Symbool der geneeskunde
015408: SCHOUTEN, ALET, - Zoete meisjes en een tijger. Een klein meisje in Nederlands Indie
005176: SCHRAM, D.H., & C. GELJON - Overal sporen. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in literatuur en kunst
013589: SCHRAM, P.L., - Boven de Wadden, dag en nacht.... Belevenissen en achtergronden van het vliegende reddingsteam van de Koninklijke Luchtmacht
001038: SCHRASSERT, JOHAN, - Hardervicum Antiquum ofte Beschrijvinge der Stadt Harderwyck
002299: SCHRETLEN, IGNACE, - De aarde te voet
008007: MARRES-SCHRETLEN,HELEN, - 200 jaar lithografie
010596: DENNINGER-SCHREUDER, CAROLE, - De onvergankelijke kijk op Kortenhoef
016199: SCHREUDER, JACOB, HENK KROSENBRINK,EA: - Literatoer. Literaire zwerftocht door Achterhoek en Liemers
018862: SCHREUDER, H.M.J., - Toch Huisarts! De omweg naar Elspeet
012665: SCHREUEL, W.M., - En de Brantas stroomt. De geschiedenis van een koffiebranderij en een blikfabiek
018015: SCHREURS, EUGEEN,RED: - De schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit keizer Karels tijd
018936: SCHREURS, JACQUES, - Nis en nimbus. Verzen van zaligen en heiligen
009004: ZEMBSCH SCHREVE, GUIDO, - Operatie Pierre-Jacques. Geheim agent, commando en gevangene van de Gestapo, 1940-1945
017624: SCHREVEN, J.VAN,SAMENST. - Korte geschiedenis en aardrijksbeschrijving van de provincie Overijssel
009102: SCHRIJNEN, JOS, - Nederlandsche volkskunde
014909: SCHRIKS, CHRIS, - De vervaardiging van Japans handpapier
018030: SCHRIKS, CHRIS, - Charles Cl. Behrens. Portret vsn een journalist, vertaler, schrijver, boekverzorger, illustrator, graficus en briefschrijver
005224: SCHRIKS, C.F.J.,RED: - Werken van De Walburg Pers. Vijfhonderd titels, beschreven en toegankelijk gemaakt naar onderwerp, tijd, plaats, auteur, enz.
011481: SCHRODER, J.C.,RED: - Limburgs Mozaiek. Nieuwkomers rond de Limburgse Maas
012607: SCHRODER, KLAUS ALBRECHT, ANTONIA HAERSCHELMANN,EA: - Klimt Schiele Klee. Fritz Wotruba en de avant-garde
008450: SCHROEVERS, MARINUS, - Glimlichten op de stroom. Literaire reizen in ruimte en tijd
012995: SCHROEVERS, MARINUS, & FRANCESCA HART,EDS: - De auto. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1903-1969
008344: SCHROOR, MEINDERT, - Op de loggers. Terschelling en de visserij rond de eeuwwisseling
003966: SCHROTER, KLAUS, - Thomas Mann
010883: SCHUCHANOW, VALENTIN, - De tocht van de "Krassin"
006228: SCHUIL, J.B., - De Katjangs
014643: SCHUIL, J.B., - De katjangs
017294: SCHUIL, J.B., - Jan van Beek
015581: SCHUILING, R., - Onze aarde geschetst naar haar Natuurlijke Landschappen. III: Werelddeelen buiten Europa rn Nederlandse kolonien in Oost en West
008685: SCHUKKING, W.H., - De oude vestingwerken van Nederland
013885: SCHULT, JOACHIM, - Mayday, jachten in nood
009492: SCHULTE, A.G., - Het Land van Maas en Waal
005506: SCHULTE, A.G., & A.A.M. WARFFEMIUS - Landgoed Sint-Gerlach. Kruispunt van culturen in het Land van Valkenburg
009491: SCHULTE, A.G., - Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk gedeelte en de Duffelt
008885: SCHULTE, A.B.C., - Emmy Andriesse. Arnhem september '45
009490: SCHULTE, A.G., - Het Rijk van Nijmegen. Westelijk gedeelte
005184: SCHULTE, A.G., - Margraten, Mheer en Noorbeek
007172: SCHULTE, A.G., - De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad
005485: SCHULTE, A.G.,RED: - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na
004350: SCHULTEN, C.M., H.L. ZWITSER, EA: - 1 Divisie "7 December"
007049: SCHULTEN, C.M., & F.J.H.TH. SMITS - Grenadiers en Jagers in Nederland
017315: SCHULZ, WALTER, - Der Nord-Ostsee-Kanal. Fotokronik der Baugeschichte
011170: SCHUMACHER, PETER, - Ogenblikken van genezing. De gewelddadige dekolonisatie van Indonesie
006295: SCHUMACHER, PETER, - De zaak Aernout. Hardnekkige mythes rond een Indische moord ontrafeld
010549: SCHUMACHER, PETER, - Ogenblikken van genezing. Indonesische ervaringen
002032: SCHUMACHER, PETER, - Een bende op Java. Juwelenroof en corruptie in het naoorlogse Nederlands-IndiŽ
017844: SCHUMACHER, PETER, - Voor het vaderland weg. Nederlandse dienstweigeraars in de Tweede Wereldoorlog
010837: SCHUMAN, PETER, - Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940
015006: SCHUPP, STEFANIE, - New Architecture of Shopping Complexes
019527: SCHUPPEN, J. VAN, - Als militair naar Nederlands-IndiŽ. Sprang -Capelle
014388: SCHURER, B.J., - De Friesche eigennamen verklaard
002656: SCHURGERS, H.J.H., - De Hel van Birma
010185: SCHURGERS, H.J.H., - Waar de brede stroom der Maas...Beknopte geschiedenis van Limburg
004815: SCHURGERS, H.J.H., J.G.M. NOTTEN,EA: - Geschiedenis van Valkenburg-Houthem
002522: SCHURING, HARRY, FRED V.D. BEEMT,EA: - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten
009460: SCHURINGA, TAMMO, PAUL FABER,EA; - Schaafijs & wilde bussen. Straatkunst in Suriname
002700: SCHUSSLER, BERT, - Naar eer en geweten. Kroniek van een bewogen militair leven
011076: SCHUSTER, GERD, WILLIE SMITS,EA: - De denkers van de jungle. Het orangutan rapport
018960: BAKKER SCHUT, P., - De Volkshuisvesting Te 's-Gravenhage 1914-1939
015592: SCHUTTE, G.J.,RED: - Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie
015593: SCHUTTE, G.J.,ED: - State and trade in the Indonesian Archipelago
016011: SCHUTTE, G.J., - De Nederlandse patriotten en de kolonŽn. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800
016836: SCHUTTE, O., - Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk
006738: SCHUTTE, O., RED: - De gemeentewapens van de Achterhoek en Liemers
011657: SCHUTTE, G.J.ED: - Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder. Brieven van de Groninger familie Fockens in de Oost, 1748-1783
016806: SCHUTTEVAER, H., - De Lochemse samenleving in vroegere generaties
014171: SCHUTTEVAER, H., - Boekhandel Lovink sinds 1846 Boekverkopers aan de Markt te Lochem
018659: SCHUUR, KOOS, - Het herinnerde landschap
005980: SCHUURING, CASPER, - Abdulgani. 70 jaar nationalist van het eerste uur
002586: SCHUURMAN, BAREND MARTINUS, - Mystik und Glaube im Zusammenhang mit der Mission auf Java
015590: SCHUURMAN, BAREND MARTINUS, - Over alle bergen
015998: SCHUURMAN, C.J., - Er was eens...en er is nog . Inleiding tot de sprookjeswereld .Van symbool tot werkelijkheid
019551: SCHUURMAN, ANTON, JAN DE VRIES, EA:(RED) - Aards Geluk. De Nederlanders en hun spullen 1550-1850
001588: SCHWARTZ, K.G.P., - De gebeurtenissen in verband met het laatst gehouden eindexamen aan het Gymnasium te Doetinchem-DŤr Mouw in Doetinchem
007409: SCHWARTZ,M.A.,VERT+TOEL. - Barnsteen. Een bundel verhalen uit de klassieke oudheid
008403: SCHWARZ, ADAM, - A Nation in Waiting. Indonesia in the 1990s
005805: SCHWARZ, L.M., - Om twintig kostbare centimeters. Landinrichting in Indonesie
015016: SCHWARZ, MICHIEL,EA: - Holland schept ruimte. Het Nederlandse paviljoen op de weredltentoonstelling Expo 2000 te Hannover
012005: SCHWENCKE, JOHAN, - De bloei van de Nederlandse exlibriskunst in de laatste vijfentwintig jaar
018706: SCHWENCKE, JOHAN, - Wandelingen door oud-Den Haag
003674: SCHWENCKE, JOHAN, - Portretten en silhouetten
016101: SCHWENCKE, JOHAN, - Oud-Den Haag. Over mensen en dingen die voorbijgingen
008024: SCHWENCKE, JOHAN, - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met beschrijvende bibliografie van het exlibris in Nederland en Belgie 1837-1946
000723: SCHWENCKE, JOHAN, - De houtgravure in de hedendaagse Engelse boekkunst
008143: SCHYVE, COR, - Uut het land van Kezand
003454: SCIDMORE, ELIZA RUHAMAH, - Java. The Garden of the East
017281: SCOTT, DAVID,RED: - De eenvoud van Zen
002283: SCULTETUS, JOHANNES, - Armamentarium Chirurgicum
010801: SEABROOK, WILLIAM C., - In the War at Sea (Holland-Amerikalijn)
013133: SEARLE, RONALD, - To the Kwai - and back . War Drawings 1939-1945
011166: SEBES, PAUL. - Bestseller. Wat elke beginnende schrijver moet weten
011642: SECUNDUS, JANUS, - De Kunst Van Het Zoenen. "De Kussen " en andere liefdesgedichten
011234: HOLTHUIZEN-SEEGERS, G.H.J., - Gooise legenden
018868: SEELIG, PAUL, - Indische muziek
015277: SEGERIS, JIORGOS, - Gedichten
010192: SEGERS, YOP, - Op het kruispunt van oud en nieuw. 1919-1994 Het Gelders Genootschap. 75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland
000889: SEGERS, GIED, - Beelden uit de bezettingsjaren. Boxtel 1940-1944
014747: SEGHERS, M., & R.DE BOCK - Schepen op de Schelde. Binnenvaartuigen en vissersschepen op de Schelde omstreeks 1900
002788: SEIFERT, MILOS, - Herinnering aan Holland. Op bezoek bij de dichter Frederik van Eeden
018438: SEIJBEL, MAARTEN, - Zes eeuwen Veluwse orgels
010164: SEIJEN, MELIS A.VAN - Op reis door Friesland in grootmoeders tijd
018584: SELLES, AALT, - Kampen in vroeger tijden
011336: SELM, BERT VAN, - Inzichten en Vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel
000801: SELM, BERT VAN,ED. - Vande Druckerije. Dialoog
011323: SERRARENS, ED. A., - De dichter-predikant Francois Haverschmidt (Piet Paaltjens)
008555: SETIADIJAYA, BARLAN, - Merdeka atau Mati di Surabaya 1945
019200: NISPEN TOT SEVENAER, C.C.C.M. VAN, RED: - 't Suideras en zijn bewoners
016832: MARTENS VAN SEVENHOVEN, JHR.MR. A.H., - Een keuze uit zijn geschriften
002652: SEVERIN, TOM, - Indische zeiltocht. Op zoek naar de oorsprong van het darwinisme
010792: SEVERIN, TOM, - In de ban van het gulden vlies
003864: SHAKESPEARE - Sonnetten
003894: SHALEV, MEIR, - De geest van het verhaal
008208: SHAMIR, ILANA, & SHLOMO SHAVIT - Encyclopedie van de joodse geschiedenis. Het joodse volk door de eeuwen heen
002841: SHAPLEN, ROBERT, - A Turning Wheel. Three Decades of the Asian Revolution
010585: SHAW, ANTONY, - De Tweede Wereldoorlog. Overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen dag na Dag
014036: SHAW, ANTONY, - De Tweede Wereldoorlog. Dag na dag bekeken
010252: SHEHERAZADE - Het meisje uit IndiŽ
007003: SHIPLEY, EDWIN, - The green Eagles of Calshot
018895: SHIPMAN, PAT, - De ontbrekende schakel. Levensverhaal van Eugene Dubois, de Nederlander die het gelijk van Darwin bewees
006472: SIBBELEE, D.J., - Katjoeng Poetih's thuisreis
017225: SIBETH, ACHIM, - The Batak. Peoples of the Island of Sumatra
017219: SIBETH, ACHIM, - Batak. Kunst aus Sumatra
019267: SIBLESZ, J., - Harderwijk museaal. 50 Jaar oudheidskamer en museum
018226: SIEBELHOFF, ROBERT, & AREND-JAN SLEYSTER,SAMENST. - Jan Toorop in Katwijk aan Zee
003998: SIEBELIINK, JAN, - Troost. Een vertelling
018080: SIEBELINK, JAN, - Eerlijke mannen op de fiets
010419: SIEBELINK, JAN, - Oscar
014742: SIEBELINK, JAN, - Margje
011035: SIEBELINK, JAN, - Het lichaam van Clara
012635: SIEBELINK, JAN, - Knielen op een bed violen
017710: SIEBELINK,JAN, - De buurjongen
012299: SIEBELINK, J.G., - Nachtschade
018962: SIEBELINK, JAN, - "Drie Verhalen "
018337: SIEBELINK,JAN, - De bloemen van Jan Siebelink
013623: SIEBELINK, JAN, CEES NOOTEBOOM,EA: - Uit liefde in boeken. Vijftien schrijvers op zoek naar een boekhandel
019407: SIEBELINK, JAM, - De blauwe nacht
012104: SIEGEL, KLAUS, - Een wereldondergang in Oud-Zuid
017026: SIERAT, JOOP, - Rapadaba. Mensen van de Wisselmeren, Irian Jaya
009608: SIGMOND. J.P., & L.H. ZUIDERBAAN - Nederlanders ontdekken Australie. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland
009568: SIGMOND, J.P., & L.H. ZUIDERBAAN - Dutch Discoveries of Australia. Early Voyages and Shipwrecks off the West Coast
010786: SIGMOND,J.P., - Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800
003965: SIGNORET, SIMONE, - Nostalgie is ook niet meer wat het was
011182: PALMBOOM-ODERKERK. SIGRID, - The Skies Above are Clear Again
009440: SIJES, BEN, - Ik vergat nog iets te vertellen
004900: SIJES, B.A., - Vervolging van zigeuners in Nederland 1940-1945
019212: SIJES, BEN, COR VERVOORT,EA: - Strijd en overleg. De Twents-Achterhoekse textielindustrie van 1815-1955
016767: SIJES, B.A., - De razzia van Rotterdam 10-11 November 1944
003994: SIJES, B.A., - Studies over jodenvervolging
018552: SIJMONS, A.H.,INL. - Nieuwe Kaart van de Lande van Utrecht
006786: SIJNKE, P.W.,RED; - De Sjoel van Zeeland. Bundel Studies T.g.v. herinwijding Middelburgse Synagoge
015913: SIJNKE, PETER, & ANNEKE VAN WAARDEN-KOETS - Bewogen jaren. Middelburg in de 20ste eeuw
019311: SIJS, NIVOLINE VAN DER, - Hondsdraf. Waar komen onze woorden vandaan?
015577: SIKKEN, W., - Tropendominee
000244: SILLEM, AGNES, BEW. - De reis om de wereld van Ernst Sillem 1888-1890
019120: SILLEVIS, JOHN, JACQUES FOUCART,EA: - Johan Barthold Jongkind
000375: SILVA, H.J. DA, - The Royal Classical Javanese Dance-group of the Sultanate of Jogjakarta
000896: SILVA, TERESIEN DA,& DINEKE STAM - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940-1945
011412: SIMONI, ANNA E.C.,ED: - Publish and be free. A Catalogue of Clandestine Books Printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library
007770: SIMONS, HANNEKE, - Allemaal sprookjes
014645: SIMONS, JOHN, - Afscheid van het Zesde
002464: SIMONS, HANNEKE, - In en uit Indonesie
017017: SIMPELAERE, PAUL, - Bij het volk van de Asmat. Papoea's van Nieuw-Guinea. Schetsen - vergelijkingen -herinneringen
005934: SINGARIMBUN, MASRI, - Reflections from Yogya. Portaits of Indonesian Social Life
012619: SINGELENBERG, PIETER, - Het Haagse Gemeentemuseum van H.P. Berlage
011370: SINGELENBERG, PIETER, - H.P. Berlage. Idea and Style. The Quest for modern Architecture
013526: SINGER, ISAAC BASHEVIS, - De boeteling
003896: SINGER, ISAAC BASHEVIS, - The Golem
015202: SINGH, SHANTIE, - Vervoering
017338: SINGH, REENA,RED: - A Journey through Singapore. Travellers' impressions of a by-gone time
019577: SINKE, ONNO, - Loyaliteit in verdrukking. De Technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting
003157: SINNINGHE, J.R.W., - Limburgsch sagenboek
013061: SINNINGHE, J.R.W., - Utrechtsch sagenboek
015594: SIRKS, M.J., - Indisch natuuronderzoek
015912: SITALSING, KARIN, - Boeroes. Een familiegeschiedenis van witte Surinamers
007691: SITUMORANG, SITOR, - De oude tijger
008591: SITUMORANG, SITOR, - Dalam Sadjak
014205: SITUMORANG, SITOR, - Bloem op een rots
014447: SITZHUYZEN, REINILDIS VAN, - Gloppengids van Vlieland
000933: SIVAN, GABRIEL, - The Bible and Civilization
007997: SIZOO, A., L.VAN EGERAAT,EA: - Drukkersweekblad?Autolijn
017906: SKAFTE, HAKON, - Badak
018102: SLAA, ROBIN TE, - 1941. Leven in bezet Nederland. Het masker valt
017675: SLAGER, KEES, & PAUL DE SCHIPPER - Vissers verhalen over hun leven in de delta
013919: SLAGEREN, A.H.V., - Het Paterswoldse Meer. Ontstaan en ontwikkeling
016530: TEENSTRA-SLAGMAN, J., - Oude verhalen over de kerk van Gelders Laren
019505: SLAGTER, ERIK - Open de kooien van de kunst. Gedichttekeningen van Lucebert
018822: SLAGTER, JET, HENK WIERINGA,EA: - Bloemendaal voor de lens. Ignatius Bispinck en het gemeentelijk fotoarchief
015556: SLAMET, INA E., - De Indonesische dorpssamenleving
013374: SLAUERHOFF, J, - Een eerlijk zeemansgraf
012284: SLAUERHOFF, J., - Het lente-eiland en andere verhalen
012285: SLAUERHOFF, J., - Dagboek
012287: SLAUERHOFF, J., - Verwonderd saam te zijn
017760: SLAUERHOFF, J, - De opstand van Guadalajara
016360: SLAUERHOFF, J., - Bloemlezing gedichten
012026: SLAUERHOFF, J., - Het verboden rijk
012907: SLAUERHOFF, J, - Een eerlijk zeemansgraf
015697: SLAUERHOFF, J, - Serenade
002876: SLAVENBURG, JACOB, - De mislukte man. Vrouw en seksualitiet in het christendom
013811: SLAVENBURG, JACOB, - Valsheid in geschrifte. De gespleten pen van bijbelschrijvers
017505: SLECHTE, HENK, - Geschiedenis van Deventer. Oorsprong en Middeleeuwen / Nieuwe en Nieuwste Tijd
008463: SLEIGH, DAN, - Stemmen uit zee
000327: SLEMPKES, J.A. - Sagen en sproken van het oude Gelre. Fluisteringen -Angstgedachten-Beeldingsgaven-Bijgeloof
003174: SLEMPKES, J.A. - Goedroen de koningsbruid. Een vroegeling van Hollands kusten
006750: SLETTENAAR, HENK, - Boissevain Ruys Tegelberg. Beknopte biografie van drie zusterschepen
019325: JONG, EELKE DE, HANS SLEUTELAAR EN PETER VOS - De onbekende lotgevallen van Klein Duimpje en Hans & Grietje
009511: SLIGGERS, BERT,RED: - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869
011012: SLIGGERS, B.C.,EINDRED: - De loop van het Spaarne. De geschiedenis van een rivier
016057: SLIGGERS, BERT, - Het schetsboek van Cornelis van Noorde 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar
013857: SLOOT, R.B.F.VAN DER, - Middeleeuws wapentuig
018713: SLOOT, HANS VAN DER, - Weergaloos Rotterdam
017194: SLOOT, HANS VAN DER, - Wilton-Fijenoord
019489: SLOOTMANS, KORNEEL, - Bergen op Zoom. Een stad als een huis
014972: SLOOTMANS, KORNEEL, - Bergen op Zoom. Een stad als een huis
010690: SLOT, PAULINE, - De inwendige
015847: SLOT, PAULINE, - Zuiderkruis
017055: SLOT, PAULINE, - En het vergeten zo lang
014784: SLOT, PAULINE, - Soerabaja
017001: SLOT, B.J., - Abel Tasman en de ontdekking van NIeuw-Zeeland
017074: SLOTERDIJK, PETER, - Het kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering
014684: SLOTHOUWER, D.F., - Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in Denemarken
007802: SLUIJTERS, J.M.J.F.A., - Uden in oude ansichten
010481: SLUIS, MIRIAM, - Zoutrif
001967: SLUITER, WILLY, - Per Stoomvaartmij Nederland naar Java
009875: SLUYTER, GERARD, - De moderne grafiek in Nederland en Vlaanderen
001366: SLUYTERMAN, K., - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen
013226: WIJK-SLUYTERMAN, MARGREET VAN, - Er was eens...
016388: SLUYTERMAN, K., - Huisraad en binnenhuis in Nederland
014422: SLUYTERMAN, KEETIE E., - Winnen met papier. Vijftig Jaar uit de 250-jarige Geschiedenis van Proost en Brandt, 1942-1992
017859: SLUYZER, MAYER, - Hun lach klinkt van zo ver...
011050: SMABERS, NICOLETTE, - Stiefmoeder
012289: SMABERS, NICOLETTE, - Het Plein Bijzonder en Gewoon
019159: SMALBRAAK, JET, - Lieve allemaal. Op zoek naar mijn ouders in hun Indische jaren
015559: SMAN, G.VAN DER, - Indie, een wordende staat
015863: SMART, PAUL, - Moussault's Groot Vlinderboek
009084: SMEDES, J.J., - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard
003929: SMEDTS, MATHIEU, - Geen tabak, geen hallelujah. Het leven Van de laatste mensen uit de steentijd
011790: SMEETS, HENK C.M.I., - Paters in de Oost. Brieven uit Indie 1859-1883
005337: SMEETS, HENK, RENE JANSEN,EA: - Vught in ansichten
019115: SMEETS, SIDNEY, - De wanhoopsdaad. Hoe eem zeventienjarige jongen de Kristallnacht ontketende
017479: SMEETS, HENK, - Molukkers in Nederland
014149: STORMS-SMEETS, ELYZE, EINDRED: - Gelders ArcadiŽ. Atlas van een buitenplaatsenlandschap
017140: SMEETS, F.TH.W., A.B.J.M. GOOSEN,EAIRED): - Lemborgh. Het Kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht
007646: SMELIK, J.C., C.M. HOGENSTIJN,EA; - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-generaal van Nederlands-Indie (1851-1856)
007116: DE SMET, A., - De Hollandse kartografie
011337: SMETIUS, JOHANNES, - Nijmegen, stad der Bataven
019402: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE, - Straatverkopers in beeld. Tekeningen en prenten van Nederlandse Kunstenaars Circa 1540-1850
010299: SMEYERS, MAURITS, - Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De Middeleeuwse wereld op perkament
019164: SMID, J.D.,& COR LUCKE - De Haarlemmermeer in Oude Ansichten 1 & 2
017131: SMIDT, H.A.R., - Kon. Ned. Brigade / Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 1941-1991
012072: SMIDT, DIRK,ED: - Asmat Art. Woodcarvings of Southwest New Guinea
002703: SMIDT, DIRK,ED: - Kamoro Art. Tradition and innovation in a
015769: SMIT, W.A.P.,, - Jan van Riebeeck
002654: SMIT, C,ED: - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der commisie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946-7 oktober 1947
015587: SMIT, H., - Van katjong tot rijksamtenaar. Uit het leven van een (ver(Indisch(t)e jongen
001476: SMIT, FRANCK, - Boekjaar. Wolters&Noordhoff 1836-1986
018950: SMIT, NIEK, - Hein Salomonson. Architect 1910-1994., Schijnbare eenvoud
016263: SMIT, REINDER, - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo
004752: SMIT, J.F., - De geschiedenis van de blauwe tram. Een eeuw streekvervoer van Scheveningen tot Volendam
015332: SMIT, FRANK V., - Bruggen in Amsterdam. Infrastructurele ontwikkelingen en brugontwerpen van 1850 tot 2010
016732: SMIT, REINDER, - Dwingel bekiek 't maor. Een rondgang door het Dwingelo van toen
018855: SMIT, C., - Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899-1919)
011767: SMIT, PIETER CORNELIS, - Toean Petoro van Mamasa. Leven van BB-ambtenaar in Ned.Indie
003493: SMIT, JACOB, - Leven en werken van E.J. Potgieter(1808-1875)
016909: SMIT, SUSAN, - Gisele
016496: SMIT, GABRIEL, - XL Psalmen
016624: SMIT, GABRIEL, - De psalmen
007779: PAYNE SMITH, J.,ED: - A Compendious Syriac Dictionary
017390: SMITH, HARRY, - Een Indische prins
013243: SMITH, PATRICK, - Japan. A Reinterpretation
015024: SMITH, PAUL J., & AKIKO BUSCH - Objects for Use / Handmade by Desogn
006139: SMITH, CHRIS, - Waar ligt Sumba? Indonesische reisverhalen
011819: SMITS, FRANS, MARTINUS NIJHOFF,EA: - Willem Elsschot. Feestreden t.g.v. 70e verjaardag
019257: SMITS, P.A.M., - De symbiose-economie van Curacao. Analyse van een eilandelijke mini-economie
003274: SMITS, F.N., - Beknopte geschiedenis van Eindhoven
016534: SMITS, J.A.M., & O. J. WTTEWAALL - Houten. Ontstaan en groei
016778: SILLEVIS SMITT, J.H., - Met onze mariniers naar Indie
000326: SMOUT, HERM. - Het Antwerps dialect. Met schets van geschiedenis van dit dialect in de 17e en 18e eeuw
011456: SMULDERS, PETER,SAMENST.: - "Als u begrijpt wat Ik bedoel ".De taal van Marten Toonder
017532: SMULDERS, WILBERT, RED. - Verboden toegang. Essays over het werk van Willem Frederik Hermans
005694: SMULDERS, R.M., - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor
003506: STEENHOFF-SMULDERS, ALBERTINE, - Uit het BiŽnboec. Verzamelde exempelen
005220: SNAPPER, JOHAN P., - De wegen van Marga Minco
005443: SNEEP, J., H.A. TREU,EA: - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland
015597: SNELL, C.A.R.D., - Menschelijke skeletresten uit de duinformatie van Java's Zuidkust nabij Poeger (Z-Banjoewangi) Tevens een vergelijkend onderzoek van schedels van Javanen en Biakers
012726: SNELLEN, JOH.A.,ED: - Een boecxken gemaket van Suster Bertken die LVII iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die Buerkercke
016387: KRAUWER,MONIQUE, & FRANCIEN SNIEDER(RED): - Nering en vermaak. De opgraving van een veertiende-eeuwse markt in Amersfoort
016776: SNIJDERS, KIRSTEN, - Nederlanders in Buchenwald 1940-1945
012198: SNOEK, KEES, - E.du Perron. Het leven van een smalle mens
006532: SNOEK, KEES, - Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E. Du Perron Op Java
005121: SNOEK, J.M., - De Nederlandse kerken en de joden 1940-1945
005808: SNOEK, KEES, - De Indische jaren van E. du Perron
004827: SNOEP, ELLA, (=ELLA REITSMA) - Vlinders vangen in de tropen
016947: SNOEP, D.P., JAN JAAP HEIJ,EA: - De geschiedenis geklaurd. Historie - schoolplaten - J.H. Isings
010819: SODENKAMP, R., - Tot ondergang gedoemd. Ooorzaken en gevolgen van scheepsrampen
000673: SODENKAMP, R., - Scheepsrampen 1945 tot heden
007605: SOEBADIO, HARYATI,RED: - Indonesische kunstschatten
002424: SOEBROTO, CHRIS, - Matrozensoep. Een ander soort Indo, De Blanke Top en andere verhalen
006200: SOEDARPO, MINARSIH, - Niet louter kleine genegenheden. Herinneringen van een Indonesische vrouw 1924-1952
009950: SOEHARTO - Mijn gedachten, woorden en daden . Autobiografie
008043: SOEPBOER, C., - Schiermonnikoog zo was het
015375: OVINK-SOER,M.C.E., - Sijtske's huwelijk
006549: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Indie
007587: SOEROTO, RADEN MAS NOTO, - Wayang-liederen
007614: SOEROTO, NOTO, - Fluisteringen van den Avondwind
007788: SOEROTO, NOTO, - De geur van moeders haarwrong
007699: SOEROTO, NOTO, - Kleurschakeeringen uit "Oedaya"
007613: SOEROTO, NOTO, - Bloeme-Ketenen
014831: SOEST, EMS I.H.VAN, - Ter ere van Holland
006469: SOEST, EMS I.H.VAN, - "t Stuur in handen
000097: BOSDRIEZS,JAN, & GERARD SOETEMAN - Ons IndiŽ voor de IndonesiŽrs
003370: SOETEMAN, A., - 150 jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945
016987: SOETENDORP, J., - Symboliek der joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven
016845: SOETENDORP, J., - Schepping en ondergang in het Oude Oosten
014609: SOHNGEN, J.N.G., - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven
006859: COHEN-SOLAL, ANNIE, - Jean-Paul Sartre. Zijn biografie
003141: SOLC, V., - Schwerter und Dolche Indonesiens (Klewangs + Krissen)
012224: SOMERS, MARC, - Willem Elsschot en het Wereldtijdschrift
002798: SOMERS, NADET, & FRANS SCHREUDER - Gestrand in IndiŽ. Muziek en cabaret in gevangenschap
008270: SOMERS, ERIK, - "Vrijgegeven door de Duitsche censuur". Fotograaf in dienst van de bezetter
004027: SOMERS, NADET, - Verzet in Nederlands-IndiŽ. Het levensverhaal van Bep Stenger
011143: SOMERS, JAN A., - Nederlads-Indie. Staatkundige ontwikkelingen binnen een koloniale eeuw
017284: SOMERS, ERIC, & STANCE RIJPMA - Nederlanders Japanners Indonesiers. Een opmerklijke tentoonstelling
008935: SON, FRANS VAN, EINDRED: - Oisterwijk meer dan vennen. Fragmenten uit een Brabantse samenleving
019555: SONNEMA, SIEBE A.,SAMENSTELLER - Een vreemdeling leert een volk nooit kennen. Overdenkingen van Pater Brenneker over Curacao in beelden
009175: SONNEMANS, GERARD, - Mannen van staal. Het leven van de ridders in de Middeleeuwen
016539: SONTAG, SUSAN, - In Amerika
012844: SONTROP, TH., - Langzaam kromgroeien
018390: SOTEMANN, A.L., - Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij
016827: SOTEMANN, A.L., - De structuur van Max Havelaar
010607: SOUKUP, UWE, - Ik ben nu eenmaal Duitser. Sebastian Haffner
005187: SPAAN, GERARD VAN, - De beschryvinge der stad Rotterdam en eenige omliggende dorpen
015544: SPAAN, GERARD VAN, - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen
017981: SPAENDONCK, HEIN A.VAN, - Catalogus van de Arnhemse drukken tot 1800 aanwezig in de Bibliotheek Arnhem
014599: SPAENDONK, TRUDY VAN, ANTOINETTE WILDENBERG,EA: - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen
016119: SPAHR VAN DER HOEK, J.J., & Y.N.YPMA,: - Tietjerksteradeel
003601: SPANINKS, KEES, - Briefsnippers in de kali
000121: SPANJAARD, HELENA, - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit
019048: SPANJAARD, HELENA, - Moderne Indonesiche schilderkunst
015059: SPANNINGA, JAAP J., - Ter Apel - Barnflair - Munnekemoer. Het verleden en heden in woord en beeld
013845: SPECTOR, SHMUEL, GEOFFREY WIGODER,EDS: - The Encyclopedia of Jewish Life Before and During The Holocaust
010273: SP…E, MIEP, - Schaduwnamen
015410: SPEE, MIEP, - Schaduwnamen
018913: SPEERSTRA, HYLKE, - Op klompen door de dessa. Indiegangers vertellen
002476: SPEERSTRA, HYLKE, - Bij nacht en ontij. Slepers Bergers Baggeraars
013889: SPEERSTRA, HYLKE, - Op klompen trochoor de dessa. IndiŽgangers vertellen
018757: SPEET, LEO, - In en om de Alkmaarsche Waag. Voorheen en thans
014986: SPEK, ERIK VAN DER, - Schrijven met perspectief. Structuuradviezen voor schrijvers
001303: SPEK, KOOS VAN DER, - Het kleuter-, lager- en beroepsonderwijs van 1800 tot 1985
002947: SPELEIRS, HEDWIG,RED: - Album Stijn Streuvels
005392: SPENCE, JONATHAN D., & ANNPING CHIN - The Chinese Century. A Photographic History of the Last hundred Years
017063: SPENCER, HERBERT, - Pioniers van de moderne typografie
019271: SPIER, JO, - ...Als we niet helemaal van de kaart willen raken
004086: SPIER, JO, - "Aen d'Amstel en het Y". 100 jaar bouwen en brouwen. Uit de geschiedenis van de Amstelbrouwerij 1870-1970
019268: SPIER, JO, - Uit en thuis
019269: SPIER, JO, - Album
017926: SPIER, ELVIRE, - Vulkaan. Java - maart 1942
008316: SPIER, JO, - Bij 't scheiden van de markt 26 juni 1975
003714: SPIER, JO, - Oost
001813: SPIERDIJK, C., - Horloges en Horlogemakers
001812: SPIERDIJK, C., - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900
012245: SPIGT, P., - Keurig in de kontramine. Over Multatuli
001745: SPIGT,P., - De ballingschap van Multatuli(1865-1868)
004912: SPIJK, PIET, & ANNEMARIE TIMMER - Bernard Essers 1893-1945
016648: SPIJKERBOER, G., - Het wel en wee van Welzinge. Een ambachtsheerlijkheid op Walcheren
014567: SPIJKERBOER, G., - Kerken en kloosters in de delta van de Schelde
010073: SPINOZA, BENEDICTUS DE, - Wijsgeerige fragmenten. Bloemlezing uit zijn geschriften en brieven
006984: SPIT, GYSBERT, - Amsterdam-Batavia per K.L.M.
019105: SPITSE, J., - Fabrieken op Schokland. Katoenweverij van1838 tot 1857
015586: SPITZING, GUNTER, - Das Indonesische Schattenspiel Bali-Java-Lombok
008449: SPITZING,GUNTER, - Bali. Temples- Mythen - Volkskunst
004735: SPOEL, J.A.,EINDRED: - Gelders molenboek
002801: SPOOR, C., - Kroniek van Nootdorp
002585: SPRANG, ALFRED VAN, - Laatste Acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in IndonesiŽ
002493: SPREEUWERS, ROELF, - De lange weg
007554: SPRINGER, F., - Bandoeng-Bandung
016044: SPRINGER, F., - Weemoed en verlangen
009750: SPRINGER, F., - Kandy. Een terugtocht
011680: SPRINGER, F., - Bericht uit Hollandia
016031: SPRINGER, F., - Met stille trom
009196: SPRINGER, F., - De gladde paal van macht
008267: SPRINGER, F., - Bangkok, een elegie
007405: SPRINGER, F., - Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal
002678: SPRUIJT, C.A.M., - De postduif van A-Z. Theorie en praktijk
005562: SPRUIJT, C.A.M., - De postduif van A-Z. Theorie en praktijk. Vijftig jaar postduiven-ervaring
002690: SPRUIT, RUUD, - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de Westerse schilderkunst
016646: SPRUIT, RUUD, - Mijn stad Leiden
016645: SPRUIT, RUUD, - Mijn stad Rotterdam. Een reis door de gescheidenis
005545: SPRUIT, RUUD, - Zout en slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie
004533: SPRUIT, RUUD, & MARTIJN MANDERS - De zoektocht naar de Hoorn. De wonderbaarlijke reis van Schouten en Le Maire
019562: KANNEGIETER SR., A, - Adriaan Kannegieter. Ging naar de marine, maakte een wereldreis, werkte als Japans krijgsgevangene aan de aanleg van de Birma spoorlijn
013065: HOOIJER SR. , G., - Uit de geschiedenis van Baarn
013052: HOOGLAND SR., R.A., - Kroniek van Utrecht. Beknpte geschiedenis van de Domstad in Jaartallen
003334: KUILE SR, G.J.TER, - Oorkondenboek van Overijssel
005343: ESCH SR., WIM VAN, HANNEKE DE NOORLANDER,EA(RED): - 75 Jaar Prins Hendrik 1908-1983
010595: STAAL, ERNA, & MURK SALVERDA,RED: - 1954. Een litreraire doorsnee
016392: STAAL, CASPER, & MARC WINGENS - Bedevaarten in Nederland
016988: STAAL, L.D., VERZ. - Verhalen en legenden van Israel
014985: STAAL, ERNA, & MURK SALVERDA,RED: - 1954. Een Literaire Doorsnee
018778: STADERRMANN, G., - Uit de chroniek der Stede van Ter Goes
008356: STADES-VISCHER, ELISABETH, & KAREN VEENLAND-HEINEMANN - Woudenberg. Geschiedenis en architectuur
014533: STALKNECHT, HARRY, - De heren van het kerspel. De geschiedenis van het kerspel IJsselham in de 20e eeuw
013487: STAMHUIS, E., - Taikens van Taikens. Karakteristieke Groninger landschappen en dorpsgezichten
018407: STAMKOT, BERT, - Gorcum in vroeger jaren
013787: STAMMESHAUS, F.W., - Eens en voor altijd Atjeh
005756: STANLEY, LOUIS, - The legendary Years. Grand Prix. Personel Memories
013542: STAPEL, F.W., HANS MARTIN,EA(RED): - Indie schrijft zijn eigen geschiedenis
001561: STAPEL, F.W., - Cornelis Janszoon Speelman
009521: STAPEL, F.W., - Geschiedenis van Nederlandsch-Indie
005706: STAPEL, F.W., - De Oost-Indische Compagnie en Australie
011769: STAPELKAMP, HERMAN,: - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine
013892: STAPELKAMP, HERMAN,:ED.+INL. - Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1974
005381: STAPLETON, MICHAEL, - The Cambridge Guide to English Literature
001898: STAR, CORNELIUS VAN DER, - Ontsnapping van Java. Een leven in beeld
016672: STARING, A., - De kroniek van Lochem
005903: STARK, E., - Uit Indie, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden
012502: STARMANS, J.C.J.M., & M>M.R.DARU-SCHOEMANN - Industrieel erfgoed in Limburg. Verslag van een onderzoek naar onroerende en roerende Industieel-archeologische relicten
018510: BAKKER,SIEM, & JAN STASSEN - Bert Schierbeek en het onbedrensde. Een inleidende studie over de experimentele romans
019607: STAVAST, PIET, - Vlucht en Verzet. Dagboek van een KP'er
008567: STAVAST W., & G. KOK - Joes en Roes
016287: STEEHOUWER, K.J., / A.H.C. WARRINGA, RED: - Archeologie in de praktijk. Methoden en technieken voor de (amateur-)archeoloog
015027: STEELE, JAMES, - Architecture and Computers. Action and reaction in the digital design revolution
001166: STEEN, THEO VAN DER, - Een Zandbergse Jongen . Indisch Dagboek 1946
018965: STEEN, ERIC VAN DER, - Het leven in vakken
016386: STEEN, MARTIJN VAN DER, & MARK VAN TWIST - Tussen traditie en moderniteit. 100 jaar lokaal bestuur in beeld
018938: STEEN, ERIC VAN DER, - Nederlandsche liedjes
018937: STEEN, ERIC VAN DER, - Gemengde berichten
018592: STEEN, G., - Ommen rond de 19e eeuw
013394: STEENBEEK, ROSITA, - Ballets Russes
015885: STEENBEEK, ROSITA, - Siciliaans testament
015073: STEENBEEK, ROSITA, - Terug in Rome
010383: STEENBEEK, ROSITA, - Intensive care
015266: STEENBEEK, ROSITA, - Amsterdam - Delphi. Op de fiets naar het orakel
016472: STEENBEEK, ROSITA, - De triomfboog. Een reis in de tijd
018515: STEENBRUGGEN, HAN, - Schilders van de velden. Hoogtepunten van het Groninger expressionisme
001721: STEENDEREN, C.VAN,RED: - Vliegende Vleugels I en II
018522: STEENHUIS, MARINKE, & FRANSJE HOOIMEIJER,RED: - Maakbaar landschap. Nederlandse landschapsarchitectuur 1945-1970
004227: STEENHUIS, MENNO, - Onhoorbaar groeit de padi. Front-soldaten in een verloren oorlog. Indonesie 1948-1950
018334: STEENHUIS, PAUL, MURK SALVERDA,EA: - Jan Wolkers (beeldend kunstenaar)
015608: STEENIS, C>G.G.J.,ED. - Flora Malesiana
001841: STEENKAMP, J.C.P.W.A., - Heraldisch vademecum. Wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz.
015602: STEENMEIJER, A., - De gemeente tram Utrecht. De paardetram en elektrische tram in Utrecht, 1889-1939
017773: STEENMEIJER, ANNA G.,RED: - Weerklank Van Anna Frank
013912: STEENSMA, REGN., - Het gebruik van de Hervormde kerken in Groningen
001246: STEENWIJK,DICK, - Met de muziek voorop. Driebergen en Rijsenburg 1896-1996
017903: VOS VAN STEENWIJK, A.N.BARON DE, - Het marinebeleid in de Tweede Wereldoorlog
001313: STEENWIJK, M.VAN, - Van latijnse school tot Christelijk College
013932: STEGEMAN, T.R., - Zwervend door de kop van Overijssel
015037: STEIJGER, CEES, - Christelijk College Nassau-Veluwe. 90 Jaar
009582: STEIJLEN, FRIDUS, & ERIK WILLEMS,ED: - Met ons alles goed. Brieven en films van de familie Kuyck
000330: STEIJLEN, FRIDUS,ED. - Memories of "The East". Abstracts of Dutch interviews about the Neth.East Indies, Indonesia and New Guinea(1930-1962)
006415: STEIN, VON, ILLS. - Nederlandsch-Indie
008155: STEIN, VON, ILLS. - Rotterdamsche Lloyd
019259: STEINBACHER, SYBILLE, - Auschwitz. Een seschiedenis
005428: STEINBERG, H.G., - Ons Suriname. De zending der EBG in Nederlandsch Guyana
007345: STEINER, REINHARD, - Egon Schiele 1890-1918. The Midnight Soul of the Artist
016977: STEINER, JEAN-FRANCOIS, - Treblinka. De opstand van een vernietigingskamp
016228: STEINER, GEORGE, - De toekomst van het boek
018472: YORK-STEINER, HEINRICH, - De Talmudbauer unterwegs. Erzaehlungen
002613: STEINHART, W.L., - Niassche teksten I - XXVI + Niassche priesterlitanieŽn
007363: STEINLEN - De Katjes
010853: STEINMETZ, F.,BEW.: - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr. Ms. Lynx.Brieven van een adelborst 1822-1824
001744: STELLINGA, G., - Zinsvormen en zinsfuncties in abele spelen
004200: STELLINGWERFF, J.,ED: - Zijne Majesteits Raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan
014115: STELTMAN, PIET, & LEO VERBEEK - Nieuwkoops plassengebied
012201: STENCHLAK, M., - Architectuurgids van Nederland
003306: STENVERT, RONALD, CHRIS KOLMAN,EA: - Monumenten in Nederland: Limburg
018859: STEPEHN, HENRI J.M., - Winti.Afro-Surinaamse religie en magische rituelen in Suriname en Nederland
012045: STEPHANIK, J.W., - Geschiedkundige catalogus der verzameling munten van Nederland, bezittingen en kolonien
007297: STERKENBURG, P.G.J.VAN, - Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie
014413: STERNE, LAWRENCE, - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italie
001568: STERNE, LAURENCE, - A Sentimental Journey through France and Italy
011015: STERRE, JAN PIETER VAN DER,VERT.,BEW.,+ INL. - Boswell en Holland
009323: STEUR, J.J., - Herstel of ondergang. De voostellen tot redres van de V.O.C. 1740-1795
009822: STEUR, A.G.VAN DER, - "Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven". De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschede (1865-1926)
011058: STEUR, PATRICIA, FOTO'S - Thin Blue Line. A Dedication to Culture
010311: STEUSSY, JOS.F., - Straten Schrijven Historie. Biografisch en Historisch Stratenboek van Amsterdam
012812: HEUSDEN-STEUTEL, A.C.VAN, - Van minimale hulp tot optimale zorg. 150 jaar ziekenhuiszorg in Arnhem
017997: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE, - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000
014123: STEVENS, HARM, - Gepeperd verleden. IndonesiŽ en Nederland sinds 1600
002246: STEVENS, J.A., & B. GREVEDAMME - Vrij. Verzameling foto's uit IndiŽ
003004: STEVENS, HARM, - De VOC in bedrijf 1602-1799
017350: STEVENSON, LESLEY, - H.de Toulouse-Lautrec. Zijn leven - zijn werk
003628: STIERLIN, HENRI, - Encyclopedia of World Architecture/Enzyclopšdie der Welt Architektur/Comprendre l' Architecture universelle
018692: STIGTER, BIANCA, - Atlas van een bezette stad. Amsterdam 1940-1945
013012: STIKSMA, KEES, - Tunnels in Nederland. Ondergrondse transportschakels
013456: STILLER, LOUIS, SANDER VAN VLERKEN,EA: - Handboek voor schrijvers
017663: STINNER, JOHANNES, & KARL-HEINZ TEKATH - Gelre - Geldern - Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre / De Gouden Eeeuw van Gelre
018758: STINS, C.J., - Geschiedenis van Hoorns klokken en beiaarden
016443: STIP, KEES, - Van Aap tot Zevenslaper
018095: STIPRIAAN, RENE VAN, - Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800)
008916: STOEL, EVELINE, - Asta's ogen. De levenskracht van een Indische familie
002862: STOEP, D.VAN DER, & AIZE VISSER,RED: - Het boek voor Sinterklaas
007298: STOETT, F.A., - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis
016063: STOFFELS, NORBERT, - Martin Knoller. Seine Kuppelfresken in der Abteikirche Neresheim
011798: STOK, LIDWIEN, - Het verdwenen thuis
004784: BREITBARTH-VAN DER STOK, M.H., - De Plechelmusbasiliek te Oldenzaal
019528: STOKE, MELIS, - Zoutwaterliefde. Kroniek ven een reis per mailboot
018801: STOKE, MELIS, - Hollandia luxe reizen
016697: STOKES, PHILIP, - Filosofie. 100 esentiele denkers
008000: STOKKUM, H.C.VAN,RED: - Grafisch Nederland. Kerstnummer. De tijden veranderen
009198: STOKRAM, ANDRIES, - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem
019387: STOKVIS, WILLEMIJN, - Lucebert. Dichter schilder
002825: STOKVIS, WILLEMIJN, & FRANS DUISTER - Jan Sierhuis. Tekeningen
012549: STOKVIS, WILLEMIJN, - Cobra 1948-1951
007692: STOLK, JILL, - Onder de blauwe sarong
000719: STOLS, A.A.M., - Het schoone boek
012764: STONE, DOMINIC R., - The Art of Biedermeier
019277: STONE, DAVID, - Land en water. Natuur van Indoneise
016341: STOOP, JACQUELINE, - Bewogen grenzen
009330: STOPPELENBURG, NETTIE, - De Oudewaterse moord
015992: STORM, THEODOR, - Am Grauen Meer. Gesammelte Werke
016544: STORM, ARIE, - Gevoel
016276: STORRY, RICAHRD, & WERNER FORMAN - Samurai. Krijgskunst als levensstijl
004143: STOUTENBEEK, JAN, & PAUL VIGEVENO - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids
006384: STOVER, JOS, RED: - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
013812: STRAALEN, BRORD VAN, & BAS VAB OYEN,EINDRED: - Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland
009576: STRAATEN, H.S.VAN DER, - Maurits de Braziliaan
016733: STRAATEN, EVERT J.VAN, - Kroller-Muller Museum
005275: STRAATEN, PETER VAN, - Mensen onder elkaar in duizend-en-een tekeningen
017794: STRAELEN, H.VAN, - Terug uit Japansche interneering
017801: STRAELEN,V.VAN,ED; - Resultats Scientifiques du Voyage aux Indes Orientales Neerlandaises de LL AA.RR. le Prince et la Princesse Leopold de Belgique.
009132: STRATEN, HANS VAN, - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven
018459: STRATEN, BERT VAN, - Woudrichem een greep uit de historie
014151: STRATEN, MICHIEL VAN, - Zee van ijs. Een waar gebeurd overlevingsdrama op een bevroren Zuiderzee
004681: STRATEN, HANS VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs
016933: STRATEN, BERT VAN, - Mediene Stampers. Komst, verblijf en ondergang van de Werkendamse en Woudrichemse joden, 1680-1943
003546: STRATENUS, R.J., - Een voorlopig onderzoek naar de economische vooruitzichten in Nederlands NIeuw Guinea
002728: STRATINGH, G.A., & C.A. VENEMA - De Dollard. Geschied-, aardrijks- en Natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
001298: STRAUSS,HEINRICH, - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt
019323: STRAVER, HANS, - Vensters op de Molukse geschiedenis
006248: STRAVER, HANS, - De historie van Kotidjah
019188: STRAVER, HANS, - Vaders en dochters. Molukse historie in de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw en haar weerklenk in Indonesie
004791: STREEK, H.VAN DE, - Van zeepolders tot waterschap. Aspecten van de geschiedenis van het waterbeheer op de Noord-Veluwe
011418: STREUVELS, STIJN, - De oude Viking
005166: STRIJBOS, JAN P., - De Noordvaarders
016238: STRIJBOSCH, FONS, - Terug naar Lombok
008923: STRINDBERG, AUGUST, - Tijd van gisting
018851: STRINDBERG, AUGUST, - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel(1849-1872)
015867: STRINDBERG, AUGUST, - Inferno
003972: STRINDBERG, AUGUST, - De romantische koster van Rano en andere verhalen van de scheren
013381: STROINK,L.A., - Stad en land van Twente
017498: STRONG, DONALD, - De klassieke wereld
004736: STROOP, JAN, - Molenaarstermen en molengeschiedenis
007156: STRUICK, J.E.A.L., - Utrecht door de eeuwen heen
008192: COHEN STUART, W.J., - De zeemacht in Nederlandsch-Indie 1874-1888
003591: STUIVELING, G., - Herman Gorters Kenteringssonnetten
004043: STUIVELING, G.,RED: - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poŽzie en politiek
018685: STUIVELING, GARMT, - Versbouw en ritme in den tijd van '80
006825: STUIVELING, G., - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt
015584: STULEMEIYER, J.E., - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indie en Suriname 1940-1946
010301: ST‹RMER, MICHAEL, HAGEN SCHULZE, U.A. - Siedler Deutsche Geschichte
011849: STURROCK, DONALD, - Verhalenverteller. De biografie van Roals Dahl
008668: STUTTERHEIM, C.F.P., - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies
007533: STUTTERHEIM, W.F., - Pictorial History of Civilization in Java
008621: STUTTERHEIM, W.F., - Cultuurgeschiedenis van Indonesie
017211: STUTTERHEIM, W.F., - Cultuurgeschiedenis van Java in beeld
010367: STUVEL, H.J., - De gulle stroom. 25 jaar Waterleiding Maatschappij Gelderland
014218: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - De comedie der liefde. Roman van vrouwenleven
014219: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Het boek met zeven zegelen. Roman van vrouwenleven
001836: STUYCK, R., - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en de stoomvaart
011131: STUYVENBERG, JAN VAN, & HANS LIESKER - Kinderen op kousenvoeten. Ervaringen bij het opsporen van Japanners en Koreanen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Java waren
012141: STYNEN, LUDO, - De taal was gans het volk. Biografie van Anton Bergmann
010991: KARTA SUBRATA, DJOESAR, SIKUN PRIBADI,A.O. - Taman Terbuka. Bahasa Sunda
010992: KARTA SUBRATA, DJOESAR, SIKUN PRIBADI,A.O. - Taman Terbuka. Bahasa Madura
000065: SUCHTELEN, GOVERT JAN VAN, - Jansen in Indie (en mevrouw niet te vergeten)
015560: SUCHTELEN, B.C.C.M.M.VAN, - Neerlands nieuwe Eereschuld aan Indie
011021: SUHANDAR, M., & PIEN SUPINAH - Bahasa Indonesia (kebahasaan)
002774: SUHARDI,YATI R., - Pemakaian Kata Sapaan untuk Pelaku Kedua dalam Bahasa Belanda dan Terjemahannya
002766: SUKARNO - Sarinah. De taak van de vrouw in de strijd van de republiek Indonesi
017999: SULLIVAN, EDWARD, - The Book of Kells
014337: SULMAN, A.,EINDRED: - Tussen IJsselvliedt en Essenburg. Landgoederen op de Noord-Veluwe
010903: SUMTER, ARCHIE, ANGELIE SENS,EA(RED): - K'ranti! De Surinaamse pers 1774-2008
017737: SUPOMO, S.,ED+TRANSL. - Arjunawijaya. A Karawin of Mpu Tantular
015412: SUPUSEPA, EDDIE, - Setia kepada gunung tanah
008404: MAGNIS-SUSENO, FRANZ, - Javanische Weisheit und Ethik. Studien zur einer ostlichen Moral
010286: SUTTON, PETER C., - De eeuw van Rubens
004220: SUURLAND, KEES, - Geweren spreken geen Maleisch
008374: SVRCEK, MIRKO, - Het boek in kleur over paddestoelen
016225: SWAERTREGER, M, (PS. V. THEUN DE VRIES) - WA Man
011222: SWAGERMAN, JAN, - Vertellingen rondom de Oude Rijnmond. Verhalen en legenden uit twintig eeuwen over de monding van de Oude Rijn
014594: SWANENBERG, COR, & NELLEKE DE LAAT - Z'is wel 'n zonde werd .Honderd Brabantse spreuken vertaald en verbeeld
007843: SWART,W., - Zaanstreek in bezettingsjaren
016459: SWARTH, HELENE, - Natuurpoezie
016465: SWARTH, HELENE, - Verzen
006713: SWAVING, JUSTINE, - De urn en de noot. Leven in twee werelden
002595: SWELLENGREBEL, J.L., - Kerk en tempel op Bali
002647: SWELLENGREBEL, J.L., - In Leydeckers voetspoor. Anderhalve eeuw Bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen
008238: SWIETEN,.J.VAN, - De waarheid over Onze vestiging in Atjeh
008602: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M., - Oost en West in kruissteek
019458: SWIFR, GRAHAM, - Het volle daglicht
005226: SWIFT, JONATHAN, - De boekenstrijd
005170: SWIJTINK, ANDRE, - In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland Tijdens de Tweede Wereldoorlog
018320: SWINKELS, KOOS, - Toen wij den vogel schooten. Een geschiedenis van Venray via de oudste verenigingen
019541: SWIRC, MAURICE, - De Indische Doofpot. Waarom Nederlandse oorlogsmisdaden in IndonesiŽ nooit zijn vervolgd
014680: SYLVESTER, DAVID, - Francis Bacon. Paintings of the Eighties
007299: SYTSTRA,O.H., & J.J. HOF - Nieuwe Friesche spraakkunst
003039: SYTSTRA, H.S., - Woordenleer der Friesche taalkunde
015414: SYTTZEN, JOB, - Gods ravijn
007697: SZEKELY, L., - Rimboe
006413: SZEKELY, LADISLAO, - Van oerwoud tot plantage. Verhaal van een plantersleven
006726: SZEKELY, L., - Van oerwoud tot plantage. Verhaal van een plantersleven
007799: SZULC-KRZYZANOWSKI, MCHEL, & MICHIEL VAN KEMPEN - Woorden die diep wortelen. Tien vertellers en schrijvers uit Suriname
018243: SZYMBORSKA, WISLAWA, - Einde en begin. Gedichten 1957-1997
018814: SZYMBORSKA, WISLAWA, - Het moment
018352: TAAT, DICK, & JOOP SYBRNADI - Enschede op de grens van twee eeuwen
002606: TADEMA SPORRY, BOB, & AUKE A.TADEMA - Betoverend Bali
013568: TADEMA, JAN, - Haarlemsche jeugdherinneringen
010699: TAHAN, MALBA, - De man die kon rekenen
017929: TAIEB, KAREN,ED: - Ik schrijf u vanuit het Vel d'Hiver. Teruggevonden briefjes van geinterneerde joden in het Velodrome d'Hiver van Parijs
015369: OFEIGSSEN-TAKES, ANNIE, - Wel en wee
010809: TALLYMAN, KOOS DE, - Vertelt, Verhalen uit de Rotterdamse haven. Laat je zakken
007578: LENDERINK-TALSMA, E., - Vierduizend mensen en een koeiekop
002884: TAMSE, C.A. RED: - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
005741: TAMSE, C,RED; - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
003831: TAN, PETER B.K., - Mijn leven als arts en patient
010941: TAN, HUMBERTO, - Het Surinaamse legioen. Surinaamse voetballers in de eredivisie 1954-2000
017524: TANKE, YVONNE, - Zes eeuwen zorg voor ouderen. St. Pieteers- en Bloklandsgasthuis (Amersfoort)
018869: TARTT, DONNA, - De kleine vriend
018601: TARTWIJK, BEN VAN, ROB DE KNEGT,EA - Hoorn en de Zee
015613: TAS, SAL, - De onderontwikkelde vrijheid. Indonesie toen en nu
017753: TAS, LEO VAN DER, - Overleven in Dachau. Ervaringen in Duitse gevangenschap
002618: TAVERNE, N.J.M., - VulkaanstudiŽn op Java
013228: TAX, RICKEY, ED: - Precies wat ik waardevol acht
010702: TAYLOR, COLIN F., AND HUGH DEMPSEY - With Eagle Tail
006037: TAYLOR, ALISON, - Living Traditions in Balinese Painting
002359: TAYLOR, JEAN GELMAN, - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in AziŽ
017241: TAYLOR, PAUL MICHAEL, & LORRAINE V. ARAGON - Beyond the Java Sea. Art of Indonesia's Outer Islands
015895: TAYLOR, PAUL MICHAEL, & LORRAINE V> ARAGON - Beyond the Java Sea. Art of Indonesia's Outer Islands
012068: TAYMAN, JOHN, - De Kolonie. Het aangrijpende, waargebeurde verhaal van de bannelingen op Molokai en pater Damiaan
005136: SCHOUTEN. TED, - Lichaamsbuit. Gedwongen seks tijdens de Tweede Wereldoorlog
007826: TEENSTRA, ANNO, EA: - Nederlandsche volkskunst
004033: TEEUW, A., TH.P. GALESTIN,EA(EDS): - Siwaratrikalpa of Mpu Tanakun. An Old Javanese poem, its Indian source and Balinese illustrations
019413: TEEUW, A., - Kamus Indonesia - Belanda / Indonesisch-Nederlands woordenboek
007666: TEIJSSEN, M.R., - Van hier en elders. Onder de palmen
003044: TEIRLINCK, HERMAN, E.F. ROELOFS-BEL - Albert Roelofs. Herinneringen
003087: TEITLER, G., & P.M.H. GROEN,RED: - De politionele acties
001883: TEITLER, G., A.M.C.VAN DISSEL,EA: - Zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische archipel (19e eeuw)
013136: TEITLER, GER, & KURT W. RADTKE,EDS: - A Dutch Spy in China. Reports on the First Phase of the Sino-Japanese War (1937-1939)
002140: TEITLER, G., - Vlootvoogd in de knel. Vice-admiraal A.S.Pinke tussen de marinestaf, IndiŽ en de Indonesische revolutie
003073: TEITLER, G., & J. HOFFENAAR - De Politionele Acties . Afwikkeling en verwerking
003465: TEITLER, G., - De strijd om de slagkruisers 1938-1940
017913: TELDER, PIET, - De zon tegemoet
000093: TELJEUR, D., - Het symbolische systeem van de Giman van Zuid-Halmaheira
012254: TELLEGEN, TOON, - De zin van een liguster
012256: TELLEGEN, TOON, - De een en de ander
011046: TELLEGEN, TOON, - Er ligt een appel op een schaal
012255: TELLEGEN, TOON, - De aanzet tot een web
012257: TELLEGEN, TOON, - Een man en een engel
016306: TELLEGEN, TOON, - Brieven aan Doornroosje
018748: TEMMINCK, J.J., - Haarlem door de eeuwen heen
019118: TEMPEL, BENNO,RED, - Schilders van Parijs 1870-1940.. De verzameling Oscar Ghez
005167: TEMPEL, J.VAN DEN, - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen
011933: EBBENHORST TENGBERGEN, E.J.VAN, - Bronkhorst. Korte historie van stad en heerlijkheid
010403: TEPE, WIM, - Begijnen in de lage landen
009893: TERBORGH, F.C., - El Gran Canon
007100: TERBORGH, F.C., - Slauerhoff. Herinneringen en brieven en Het laatste afscheid
003030: TERGAST, NES. - Deliria
014987: TERGOUW, TON, - Ontgoocheling. Het relaas van ren ontmoeting
011042: TERLOUW, JAN,INL: - Binnenvaart beelden
002589: TERMORSHUIZEN, GERARD, - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse Dagbladpers 1744-1905
019373: TERMORSHUIZEN, GERARD, - Een humaan koloniaal. Leven en werk van Herman Salomonson alias Melis Stoke
003548: TERMORSHUIZEN, GERARD, - P.A. Daum. Journalist en romancier van Tempo Doeloe
014940: TERMORSHUIZEN, GERARD,RED: - Tropenstijl. Amusement en verstrooiing in de (post)loloniale pers
018654: TERMORSHUIZEN, GERARD, & COEN VAN 'T VEER - Een groots en meeslepend leven. Dominique Berretty - Indisch persmagnaat
018912: TERMORSHUIZEN, GERARD, SAMENST. + INL., - In de binnenlanden van Java. Vier negentiende-eeuwse resiverhalen
013332: TERMORSHUIZEN, GERARD, - "Niemand zorgde voor mijn ziel..."Marietje van Oordt (1987-1974), een tragisch leven aan de Indische zelfkant
010568: TERMORSHUIZEN, GERARD,RED: - Rondom Daum
008195: TERPSTRA, H., - Jacob van Neck. Amsterdams Admiraal en Regent
015612: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie
001415: TERPSTRA, PIETER, - 50 Jaar Wieringermeer
013413: TERPSTRA, PIETER, - Honderd jaar Friese landbbouw. De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw
016861: TERPSTRA, P., - Fryske folksdichters. In karlezing ut har wurk
018435: TERPSTRA, PIETER, & GERRIT DE VRIES - Uit Het Album Van Lemsterland
005982: TERVOOREN, E.P.M., - Statenopvolging en de financiele verplichtingen van Indonesie
017235: BAAL-TESHUVA, JACOB, - Tiffany. Louis Comfort
004347: TESORO, JOSE MANUEL, - The Invisible Palace. The true Story of a Journalistīs Murder in Java
014170: TETELEPTA, M.J., & H.G. NIJMAN - Bergaul. 40 jaar Molukkers in Winterswijk. 1959-1999
009163: TETTEROO, TOM, - Dagboek op toiletpapier. Een leven bij de Papoea's
011626: WINDEN-TETTEROO, GEMMA M.M.VAN, - Mijn dagboek. Oorlogskroniek van Kees Tetteroo 1936-1945
010437: TEWES, CARL, - In naam der koningin...
012817: LEHMANN. L.TH., - Schrijlings op den horizon
007501: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE, - De memoires van de hoogwelgeboren Barry Lyndon
005336: ROOS, THEA & JAN DE, - Gemeentehuizen in Gelderland
004721: THEAL, GEORGE MīCALL, - Het begin van de Zuid-Afrikaansche geschiedenis
008699: VER LOREN VAN THEMAAT, R., - De Oude IJssel. De veelzijdige rol van het water
009284: THEUNISSEN, W.P., - Ikonen historisch, aesthetisch en theologisch belicht
006368: THEUNS-DE BOER, GERDA, & SASKIA ASSER - Isidore van Kinsbergen (1821-1905). Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indie
000782: THEWISSEN, M.A.F.CHARLES, - Oud Maastricht
005701: THIEL, J.H., - Eudoxus van Cyzicus
009872: THIELE, P, & AAD W. KROON - Gemeente Rheden toen... en nu
016311: THIELSCH, F., - Gedenkboek M.K.Z. Makassar 1947-1977
008993: THIENEN, FR.W.S.VAN, - Het doek gaat op. 25 eeuwen in en om het Europese theater
000513: THIENEN, F.W.S.VAN,&J.DUYVETTER - Klederdrachten
001742: ALBERDINGK THIJM, J.A.,ED: - Karolingische verhalen
013597: THIJSSE, JAC. P., - Kruiden langs heg en steg
012040: THIJSSE, JAC.P., - Langs de Zuiderzee
019370: THIJSSEN, THEO, - Jongensdagen
008198: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D., - Twee Gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823
012092: THIJSSEN, JEROEN, - Solitude. Een Indische familiegeschiedenis
017088: THIJSSEN, JO, - "Leerzame Prentjens voor de jeugd". Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
016923: THODEN VAN VELZEN, H.U.E., & W. VAN WETERING - The Great Father and the Danger. Religious cults, material forces and collective fantasies in the world of the Surinamese Maroons
012000: THOMAASEN, KEES, & CLEMENS DE WOLF - Accoord. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk
007225: THOMAS, MARCEL, EINL.: - De Psalter Ludwigs des Heiligen
008960: THOMAS, HELEN, - A Visit to William Morris
018721: THOMAS, DYLAN, - Avonturen aan den lijve
018016: THOMAS, MARCEL, - Franse miniaturen uit de tijd van Jean de Berry
014530: THOMAS, FRED, - Een liefde in Staphorst
012983: THOMAS, LOWELL, - De eerste vlucht om de wereld, bevattende het authentiek reisverhaal van Lowell Smith, Erik H. Nelson, Leslie Arnold, Leigh Wade, John Harding
015815: THOMASSEN, K,EINDRED: - Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet. Het album amicorum en het poeziealbum in de Nederlanden
018240: THOMESE, P.F., - Greatest Hits.
008925: THOMESE, P.F., - Schaduwkind
007402: THOMESE, P.F., - Izak
005420: THOMESE, P.F., - Vladiwostok
017709: THOMESE, P.F., - De onderwaterzwemmer
008750: THOMSEN, M., - Java und Bali. Buddhas - Gotter - Helden - Damonen
007891: THOOFT, ISAAC, - Magno Concilio ordinum Belgii foederati anni 1651
003609: THOOR, MARIE-THER»SE VAN, - Het gebouw van Nederland. Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen
000255: THORENAAR, A. - Leerboek der bodemkunde voor IndonesiŽ
002650: THORN, MAJOR WILLIAM, - The Conquest of Java
008678: THURLINGS, TH.L.M., W.R. HEERE,EA: - Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg
008995: TIBORGH, LOUIS VAN, & GUIDO JANSEN(RED): - Op zoek naar de Gouden Eeuw. Nederlandse Schilderkunst 1800-1850
009793: TICHELAAR, PIETER JAN, & CASPER POLDER - Gebakken schilderijen. Friese keramische platen 1870-1930
018008: TICHELAAR, P.A.EA(RED): - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies t.g.v. aftreden van C. Reedijk
002215: TICHELMAN, G.L., - Horas! Een Batakboek
003264: TICHELMAN, G.L., - Nieuw-Guineesche Oerkunst
015618: TICHELMAN, G.K., & C.W. WORMSER - Archipel-variai
015420: TICHELMAN, G.L., - Indonesisch dossier
007171: TIDEMAN,J, - Djambi
015616: TIDEMAN, J., - Het landschap Bone
016075: TIEMENS, W.H., - Een duizendjarige kerk. De Ned. Hervormde kerk in het benedendorp van Oosterbeek
013921: TIESING, HARM, & A. DENING - Marthao Ledeng, de bloem van 't daarp & Um d'olde toren
015008: TIETZ, JURGEN, - Geschiedenis van de architectuur in de 20e eeuw
019573: TIGCHELAAR,BERT, - De gemiste kans. Staatsgreep tegen Hitler 1938. Officieren tussen moed en wanhoop
010064: TIGELAAR, ERIK, - De wereld in een doosje. De fotoalbums van de familie Van Rheden, Utrecht/Wijk bij Duurstede 1863-1876
015615: TIJL, W.J., - Van kalme stroomen en verre stranden. Levenservaring en pluizerij
003903: TIJN, MAARTJE VAN, - Verdraaid verleden
010594: TILBORGH, LOUIS VAN,RED: - Monet in Holland
010200: TILBORGH, LOUIS VAN,RED: - Monet in Holland
012229: TILBURGH, CYRIEL VAN,EA: - Lijmen bij Dwaallicht. Benefietdiners 2001-2005
009453: TILL, MARGREET VAN, - Batavia bij nacht. Bloei en ondergang van het Indonesisch roverswezen in Batavia en de Ommelanden 1869-1942
003433: TILLEMA,H.F., - Zonder Tropen - Geen Europa!
003477: TILLEMA, H.F., - Ons Indisch Boekje
019202: TIMAR, ENDRE, - Marker Wadden. Eilanden van morgen
018114: TIMMER, K.P.,EA; - Het notitieboekje van Hauptmann Otto Specht
013859: TIMMER, CHARLES B., - Russische notities
018890: TIMMERIJE, ANNELOES, - De mannen van Maria.
011753: TIMMERIJE, ANNELOES, - Zwartzuur. Verhalen
007970: TIMMERIJE, ANNELOES, - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008
017729: TIMMERMANS, EVA, & ROBERT TETTEROO - Vlaardingse sagen & legenden
010648: TIMMERS, WIM, - Verrassend Harderwijk. Bespiegelingen over een veranderende stad
018361: TIMMERS, WIM, - De glimlach van Oldenzaal. Een ntdekkingsreis
012761: TIMMERS, J.J.M., & G. PEETERS - Schoonheid der Nederlanden. Een cultuurhistorische atlas
000783: TIMMERS, J.J.M.,EA - Karakteristiek Zuid-Limburg. Kunst, ambacht en volksgebruiken
000785: TIMMERS, J.J.M., - Oude schoonheid in Limburg
005503: TIMMERS, WIM, & MARTIN ELANDS - Uitgediend. Harderwijk als garnizoensstad
019061: TIMP, WIM, - Amsterdam-Noord in oude ansichten
004935: TINDEMANS, LEO. - Een handvest voor woelig Belgie
006589: DOERI TINGGI - In het binnenland van Java. "Goenoeng Besar". Romantische schets, doorvlochten met herinneringen van een oudgast
015611: TINNEMANS, WIKK, - Indisch kicht. Een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indie
019349: TINNEVELD, A,RED: - Vertellingen uit de Liemers 1 + 2
008695: TINNEVELD, A,RED: - De Liemers. Gedenkboek Dr.J.H:van Heek
002627: TIRTOKOESOEMO, R. SOEDJONO, - De Garebegs in het Sultanaat Jogjakarta
017600: TITSING, GEERT, - De Waterlandse Tram 1888 - 1956
011345: TJEPKEMA, ALMAR, & JAAP WALVIS - Ondergedoken. Het ondergrondse leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
017418: TJESSINGA, J.C., & J.G.N. RENAUD - Enkele gegevens omtrent Adriaan Pauw en Het slot van Heemstede
019337: TJOELKER, A., - Surhuisterveen. Een dorpsstudie
008598: DATOE TOEMENGGOENG, RKJ.CH.SJ., - Wanita di Indonesia / Women in Indonesie
009263: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - In de fuik
007680: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Korruptie
007678: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Arok
010543: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - De Guerrillafamilie
015421: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Lied van de stomme. Gevangene op Buru / Brieven van Buru
007676: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Een koude kermis & Dageraad
007679: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Bericht uit Kebayoran en andere verhalen
010542: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Wat verdwenen is. Verhalen uit Blora
017704: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Midah, het Liefje met de Gouden Tand
015427: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - De vluchteling
016969: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - De pionier. Biografie van Tirto Adhisoerjo
017511: TOERGENJEF, IWAN, - Een koning Lear van de steppe
018989: TOES, JAAP, - Wanklanken rond een wingewest. In de nadagen van de Surinaamse slavernij
015424: TOHARI, AHMAD, - De onheilskomeet
006722: TOL, ROGER, - Een haan in oorlog. Toloqna Arung Labuaja (Buginees heldendicht)
000684: TOL, COR VAN DEN, - Mensen die langs ons gaan. Flakkeese novellen en schetsen
016416: TOL, JACQUES VAN, - De olieman & andere liedjes
007223: TOLKIEN, J.J.R., - In de ban van de ring
014409: TOLKIEN, J.R.R., - De smid van Groot-Wolding
013431: TOLKIEN, J.J.R., - De legende van Sigurd en Gudrun
018817: TOLL, IAN W., - Het kerend tij. De oorlog tegen Japan in de Pacific 1942-1944
012098: TOLLENS, HENDRIK, - De overwintering der Hollanders op Nova -Zembla
004340: TOLMAN, RINKE, - De wandelaar. Geillustreerd maandblad
013044: TOLMAN, RINKE, - Zwervend langs de Zuidwal. 60 tochten naar en langs het IJselmeer (Muiden - Elburg)
003254: TOLNAY, CHARLES DE, - Hieronymus Bosch
004159: TOLNAY, CHARLES DE, - Hieronymus Bosch
007507: TOLSTOI, LEO, - De Kozakken I + II + Verhalen uit de Kaukasus
018101: ROSS, TOMAS & IONA HOGENDOORN - De oorlog is nog lang niet voorbij. Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog
008861: TONCKENS, TONKO, - De vicieuze cirkel. Over Paramaribo's Waterkant
009129: TONGEREN, ROB VAN, - Kalkedotten & Knipperbollen. Amsterdam in de jaren vijftig
008202: TOONDER, MARTEN, - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie 1912-1939
010084: TOONDER, MARTEN, - We zullen wel zien
018350: TOONDER, MARTEN, - De Verzamelde Poemen van Querulijn Xaverius Markies de Canteclaer van Barneveldt
001593: TOONDER, MARTEN, - Vleugeljaren. PoŽmen
010602: TOONDER, MARTEN, - It kwea-each
012534: TOONDER, MARTEN, - Onder het kolkende meer Doo. Autobiografie deel III, 1945-1965
018355: TOONDER, MARTEN, - De kunst van Toonder. Een persoonlijke keuze
010093: TOONDER, MARTEN, - De zelfkant
011458: TOONDER, MARTEN, - Hanezang. Poemen van Querulijn Xaverius, Markies de Canteclaer van Barneveldt
004639: TOORIANS, J., - Het vendel. Het vendelzwaaien in de historische schuttersgilden
003205: TOORN, WILLEM VAN,RED; - Querido's letterkundige reisgids van Nederland
015940: TOORN, WILLEM VAN, - Gedichten 1960-1997
007996: TOORN, JAN VAN, RED: - Drukkersweekblad/Autolijn. Kerstnummer
011865: SPRINGER, F., WILLEM VAN TOORN & ANNE VAN DER MEIDEN - Nooit vergeten/ Stad/ Vrijheid luistert nauw
009717: TOORN, WILLEM VAN, - "Er moeten nogal wat halve-garen wonen". Schrijvers in en over Bergen
011867: TOORN, WILLEM VAN, - Stoom
005712: TOORN, WILLEM VAN,RED; - Querido's letterkundige reisgids van Nederland
016491: TOORN, WILLEM VAN, - Gulliver en andere gedichten
015309: TOOROP, JAN, - Autobiografische herinneringen 1858-1886 , zoals gedicteerd aan Anton Reichling in 1927
011122: TOP, HENK, - Bestemming New York. De bijzondere geschiedenis van ms. Zaandam 1939-1942
016638: TOPFFER, RODOLPHE, - Het geheime huwelijk van Mijnheer Prikkebeen
019165: TOPS, A.J.J.H., - Eindhoven in oude ansichten
009644: TOURTELLOT, ARTHUR B.,ED: - Life's Picture History of World War II
010544: TOUWEN-BOUWSMA, ELLY, & PETRA GROEN - Op zoek naar grenzen. Toepassing en uitvoering van de wetten voor oorlogsslachtoffers
010781: TRACY, NICHOLAS, - Nelson's Battles. The Art of Victory in the Age of Sail
019594: TRAMM, CARLOS E., & BOELI VAN LEEUWEN - In dit licht
001047: TREEBUS, K.F., - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk
001048: TREEBUS, K.F., - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst
007657: TREFFERS, J., - Schuim van Goud. Indische zedenroman
015990: TREUR, FRANCA, - Hoor nu mijn stem
017349: TREUR, FRANCA, - Regieaanwijzingen
015121: TREUR, FRANCA, - De woongroep
006873: TRICHT, H.W.VAN,EA: - Louis Couperus als briefschrijver
002767: TRICHT, B.VAN, - Levende antiquiteiten in West-Java
019126: TRICHT, COEN VAN, - De ondergrondse. Landelijke Organisatie Onderduikers (LO) Knokploegen(KP)
007859: TRICHT, COEN VAN, - Onderduikers en knokploegen
004257: TRICHT, COEN VAN, - Het schimmenrijk van W.F. Hermans
005659: TRICHT, H.W.VAN,RED: - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden
003294: TROEVERS, HERMAN, - Op de waterscheiding. Schetsen van een Theeplanter in de "Kentering der Tijden"1906-1956
018884: TROMP,HEIMERICK, BARBARA JOUSTRA,EA: - Kasteel Groeneveld. Buitenplaats voor stad en land
013066: TROMP, H.M.J., & B. ZIJLSTRA - Kasteel Amerongen
015321: TROMP, SHERI G.,ED: - Four years till tomorrow. Despair and hope in wartime Dutch East Indies
014130: TROMP, HEIMERICK, & TOITA HENRY-BUITENHUIS,RED: - Historische buitenplaatsen in particulier bezit
008124: TROY, NANCY J., - The De Stijl Environment
015041: TRUIJENS, ALEID, - Geen nacht zonder
019316: TRUIJENS, ALEID, - Leven in de verbeelding. Hella S. Haasse 1918-2011
014502: TSJECHOF, A.P., - De echtgenoot en andere verhalen
010416: LJESKOV, SALTYKOV, TSJECHOV EN PLATONOV - Een Rus ontmoet een Duitser. Vier verhalen
017510: TSJOEKOWSKAJA, LIDIA, - Duik in de diepte
014676: TUBBERGEN, C.R.VAN, - Vleugels boven het eeuwige ijs . Het leven van R.E. Byrd
010782: TUCHMAN, BARBARA W., - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek
016133: TUCHOLSKY, KURT, - Verhalen
003959: TUCHOLSKY, KURT, - Rheinsberg. Een plaatjesboek voor verliefden
004476: TUIKWERD, F.VAN, - S.S. Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de NV Maildienst der Holland-Amerika Lijn
008174: TUIN, BERT, & FRANK VENEMA - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie
015614: TUINZING, A.J>P., - Koloniale macht. De blanke wereldheerschappij in gevaar
009130: TULDER, ROLAND VAN, - Knippen & Scheren voor vier aardappelen. Amsterdam in de jaren veertig
010604: TULDER, ROLAND VAN, - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol
008402: TULKENS, JOYCE, - Jan Pieterszoon Coen. Bedwinger van Indie
018638: TULP, J., - Kwaart. Odyssee door een eeuwenoud wereldstadje (Delft)
002594: TULP, GERRIT, - Marsbevel op Java. Aan - en afvoertroepen april 1946- juli 1949
013666: TUPAN, HARRY, & JANS TIMMER - Drents zilver 1650-1900
006364: TUSSENBROEK, OTTO VAN, RED: - Ruimte - Vorm - Sfeer in het binnenhuis
007408: TUUK, HERMAN NEUBRONNER VAN DER, - De pen in gal gedoopt
002964: TUUK, H.N. VAN DER, - Tobasche spraakkunst, in dienst en op kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap vervaardigd
004683: TUURENHOUT, M.E., - Parlementaire controle en ambtelijke verantwoordelijkheid
008482: TWILLERT, WILLEM VAN, & TESSA MUIJS-DUIJST,RED: - Daar komt de muziek! 100 jaar Excelsior (Bunschoten) 1907-2007
011467: UBACHS, M., - De Regouts. Leed en strijd van Maastricht's proletariaat. Een eeuw modern kapitalisme
010366: TOTH-UBBENS,MAGDI, - Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen - Armen - Geuzen
005174: UBINK, JAN, & FRANS TER GAST, - Sage en feit uit oorlogstijd
015423: UCEE - De schoonste triomf van de Indo-detective

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze[an error occurred while processing this directive]

6/8