Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
019539: HEIDE, ALBERT VAN DER, - Hebreeuws op Straat. Opschriften in het openbaar
011920: HEIDE, G.D.VAN DER, - De laatste dagen van een eiland - Schokland
003416: HEIDE, G.D.VAN DER, - Van landijs tot polderland. Tweeduizend eeuwen Zuiderzeegebied
008233: HEIDE, G.D.VAN DER, & W.TJ. HELLINGA - Zwerfstenen
015285: HEIDEN, MARIA,SAMENST. - De schrijversmarkt of een schrijver is ook maar een mens
010478: HEIDENDAL, H.M.R.,RED: - Een bijdrage tot de historie van Margraten
017527: HEIJ, GERJAN, - Door de ogen van Anton Pieck. De meester van de details
007267: HEIJ, GERJAN, - De bevrijding
015391: HEIJ, A.C., - Gedenkboek 1912 - 1937 Zending der Gereformeerde Kerken van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in Magelang en Temanggoeng
002574: HEIJBOER, PIERRE, - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het nieuwe IndonesiŽ
000484: HEIJBOER, PIERRE, - Klamboes Klewangs Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren
002641: HEIJBOER, PIERRE, - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het nieuwe IndonesiŽ
001175: HEIJBOER, PIERRE, - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren
004395: HEIJBOER, PIERRE, - De Politionele Acties. De strijd om "Indie" 1945/1949
019084: HEIJBROEK, J.F., - Kleykamp. De geschiedenis van een kunsthandel ca. 1900-1968 1
016123: HEIJBROEK, J.F., D.J. ROORDA,EA: - Met Huygens op reis . Tekeningen en dagboeknotities van Constantijn Huygens jr.
001767: HEIJBROEK, J.F., - De fabel. Ontwikkeling van een literatuursoort in Noord-Nederland en in Vlaanderen
007292: HEIJDEN,H.A.M.VD, & J. ROEGIERS,RED: - Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I
001367: HEIJDEN, B. VAN DER, - Stijl in Huis
018059: HEIJDEN, A.F.TH.,VAN DER, - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak
012600: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Tonio. Een requienroman
018447: HEIJDEN, A.F.TH.,VAN DER, - Het hoif van barmhartigheid / Onder het plaveisel het moeras. De tandeloze tijd 3 1e en 2e boek
010844: HEIJDEN, COR VAN DER, - Rampen en plagen in Nederland 1400-1940. Pestbacillen, paalwormen en plunderende Moskovieters
018448: HEIJDEN, A.F.TH.,VAN DER, - De Movo Tapes. Een carriiere als ander
018319: HEIJDEN, A.F.TH.,VAN DER, - Engelenplaque. Notitiies van alledag, 1966-2003
006198: HEIJDEN, MANON VAN DER, & PAUL VAN DE LAAR,RED: - Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800)
013001: HEIJDEN, HANS VAN DER, - Architectuur in de kapotte stad
018999: HEIJDEN, A.F.TH., VAN DER, - Stemvorken
010856: HEIJDEN, MARIEN VAN DER, - De Burcht van Berlage. Van bondsgebouw tot vakbondsmuseum
010857: HEIJDEN, MARIEN VAN DER, - De burcht. Het bondsgebouw van H.P. Berlage, R.N. Roland Holst en de ANDB
013688: HEIJDEN,L.J.VAN DER, - Het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren en de parochie v.d. H.Nicolaas te IJsselstein
014802: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - De sandwich. Een requiem
018287: HEIJDEN, A.F.TH.,VAN DER, - Gedichten Gods of De vergrijpstuiver
018619: HEIJDEN, PAUL, VAN DER, - 20 eeuwen Nijmegen
018617: HEIJDEN, CHRIS VAN DER, - Cobra. 40 jaar later
014600: HEIJDEN, COR VAN DER, & GERARD ROOIJAKKERS - Kempische boeren en Vlaamse vissers. Kunsten en volkscultuur omstreeks 1885: Victor de Buck en Joseph Gindra
018360: HEIJDEN, A.F.TH.,VAN DER, - Gentse lente . Verhalen
005043: HEIJDRA, TON, & ALICE ROEGHOLT - In het zicht van de verwoeste haven. Amsterdam 40 45
009484: HEIJER, HENK DEN, & CEES VAN ROMBURGH,RED: - Reizen door de eeuwen heen. 100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908-2008)
005642: HEIJER, HENK DE, - De geschiedenis van de WIC
003391: HEIJER, WILLEM MIENT DEN, - "Ou je roer recht". De kottervisserij vanaf 1960
006237: HEIJER, HENK DE, - De geschiedenis van de WIC
016986: HEIJERMANS, HERMAN, - Sabbath. Eene studie
011684: HEIJERMANS, HERMAN, - Droomkoninkje. Een verhaal voor groote kinderen
011036: HEIJERS, K., - Fotoboek Wageningen
009022: HEIJKOOP, C., - De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982
001880: HEIJKOOP, C., - Maritiem Zeeland op de grens van land en water. 125 Jaar Zeeuwse Scheepvaart in woord en beeld
017670: HEIJKOOP, COR, - Drijvende kolossen voor vrede en veiligheid. Het gebruik van Phoenix-caissons bij het dijkherstel in Zeeland,1945-1953
015126: HEIJMERIKX, ELLEN, - Wij dansen niet
001454: HEIJNINGEN, LEO A.VAN, - De eerste vier eeuwen... Drukken, uitgeven en vormgeven voor en na privatisering(Staatsuitgeverij)
015233: HEIJNINGEN, LEO A.VAN, - Nederland honderd jaar geleden
013622: HEIJSTER, RICHARD, - Ieper 14/18. Een bezoek aan "Ypres Salient"
018043: HEIJTING, WILLEM, JAN KAL,EA: - Niet nog een boek
009389: HEILIGERS, BERNADETTE, - Pierre Lauffer. Het bewogen leven van een bevlogen dichter
016577: HEIMANS, SYLVIA, - Josepha Mendels. Het eigenzinnige leven van een niet-nette dame
013209: HEINE, HEINRICH, - Rothe Pantofflen
011009: VEENLAND-HEINEMAN, K.M., RED: - Tuin & park. Historische buitenplaatsen in de provincie Utrecht
016037: HEINEN, G., RED: - 80 jaar Letterproef
015672: HEININGEN, H>VAN, - Tiel in oude ansichten
008310: HEINTZ,JOSS, - In de omgeving van Bastogne. December 1944 - januari 1945
014667: HEISER, P.C.,RED: - Gelderland. Propagande-uitgave voor de provincie
009034: HEITLING, W.H., & LEO LENSEN - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel
003836: HEITLING, W.H., & LEO LENSEN - Portret van de IJssel
017306: HEITLING, W.H., & LEO LENSEN - De Twenthekanalen. Succes van een mislukking
017423: HEK, YOUP VAN 'T HEK, - Liedjes van A tot Z
007141: HEKKER, R.C., F.W.VAN VOORDEN,EA: - Dorp en stad in Limburg. Ontstaan, ontwikkeling, bescherming en herstel van historische nederzettingen
008005: HEKKERT, G.J., C. WAGENVOORDE,EA(RED): - Het grafische produktieproces. Voorbereiden drukken afwerken
019382: HEKKING, VERONICA, & FLIP BOOL - De illegale camera 1940-1945. Nederlandse fotografie tijdens de Duitse bezetting
015051: HELBIG, J., - Meesterwerken van de glasschilderkunst
016689: HELD, G.J., - Magie Hekserij en toverij
011251: HELD, G.J., - The Papuas of Waropen
002200: HELD, G.J., - De Papoea. Cultuurimprovisator
007890: HELDRING, O.G.,RED: - Magdalena. Evangelisch jaarboekje
006877: HELENE, SUZANNE, - Is er nog een morgen...?
009531: HELFFERICH, WILLEM, - Nederlandse Koninklijke Luchtmacht. Van vliegclub tot Strijdmacht
003935: HELFFERICH, WILLEM, - Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht
014086: AWN-WERKGROEP HELINIUM - Van steurvisser tot stedeling
001263: HELL, J.V, - Niet allťťn op 4 mei. Harderwijkse oorlogsslachtoffers
012589: HELLEMA, PETER, - Pionieren op Java. De Preanger Rubber Maatschappij onder Amsterdamse regie 1909-1957
014505: WIJGERS HELLEMA, DOEKE, - Kroniek van een Friese boer
019249: HELLEMA - De woede van de wind. Reflecties
005237: HELLINGA, W.GS., - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie
000998: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE, & CLEMENS DE WOLF - Laurens Janszoon Coster was zijn naam
004435: HELLINGA, W., - Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur
017187: HELLWIG, C.M.S., & S.O. ROBSON,EDS. - A man of Indonesian letters. Essays in honour of professor Teeuw
012631: HELM, RIEN VAN DER, - Nederlandse Antillen
005532: HELMAN, ALBERT, - De medeminnaars
007923: HELMAN, ALBERT,RED: - Cultureel mozaiek van Suriname
007951: HELMAN, ALBERT, - Zuid-zuid-west
004230: HELMAN, ALBERT, - Hart zonder land
010958: HELMAN, ALBERT, - Mijn aap lacht
007917: HELMAN, ALBERT, - Mijn aap schreit
010927: HELMAN, ALBERT, - Orkaan bij nacht
005525: HELMAN, ALBERT, - Amor ontdekt Aruba
007921: HELMAN, ALBERT, - Wederkerige portretten. Een alternatieve biografie
004235: HELMAN, ALBERT, - Peis en vree
007918: HELMAN, ALBERT, - Mijn aap schreit
007950: HELMAN, ALBERT, - Mijn aap schreit
003768: HELMAN, ALBERT, - Zuid-Zuid-West
010917: HELMAN, ALBERT, - Hoofden van de Oayapok
003803: HELMAN, ALBERT, - Avonturen aan de wilde kust. De geschiedenis van de vijf Guyana's
007920: HELMAN, ALBERT, - Wij en de literatuur
011298: HELMAN, ALBERT, O.PS. HELLA BENTRAM MATRIOTTE: - De zwarte Cats of Neokolonisatie der Surinaamse volkswijsheid
018208: HELMAN, ALBERT, - Facetten van de Surinaamse samenleving
004237: HELMAN, ALBERT, - Het euvel Gods
007922: HELMAN, ALBERT, - Zomaar wat kinderen
003764: HELMAN, ALBERT, - De G.G. van Tellus
003765: HELMAN, ALBERT, - Zaken, zending en bezinning. De Romantische Kroniek van een Tweehonderdjarige Surinaamse Firma
003766: HELMAN, ALBERT, - Zaken, zending en bezinning. De Romantische Kroniek van een Tweehonderdjarige Surinaamse Firma
000280: HELSDINGEN, W.H. VAN , RED. - Daar werd wat groots verricht...
000279: HELSDINGEN, W.H. VAN , RED. - Hecht verbonden in lief en leed
016800: HELSDINGEN, R.J.VAN, - C.G. Jung
000456: HELSDINGEN, W.H.VAN, & H. HOOGENBERK(ED): - Mission interrupted. The Dutch in the East Indies and their Work in the XXth Century
011435: HELSEN, A.M., EN J., - Gehuchtnamen in de Antwerpse Kempen
015312: HELSLOOT, P.N., - De glorie van Zaandam. Zeven eeuwen geschiedenis, gezien van de Hogendam
019515: HELT, GERARD, & PIETER BOESMA - Namiddag van een faun. Wandschildering Lucebert
018702: HELVERSTEIJN, WIM, - Sint Josephkerk Haarlem Honderdvijftig jaar 1843-1993. Kroniek van de kerk op het Begijnhof
004893: HELVOORT, C.J.A. VAN, - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Stad Woerden
000802: HELWIG, HELLMUTH, - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers
006868: HEMELS, JOAN, & RENEE VEGT: - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bibliografie
017667: GMELICH MEIJLING-VAN HEMERT, GEES R., - Vissen op Zeeuw water
014478: HEMINK, G.L., J. KERSBERGEN,EA(RED): - 75 jaar levensmiddelentechnologie Bolsward
008697: HEMMEN, FERDINAND VAN, - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel 1818-1999
016660: HEMMERECHTS, KRISTIEN, - De kinderen van Arthur
010380: HEMMERECHTS, KRISTIEN, - Ann
009708: HEMMERECHTS, KRISTIEN, - Taal zonder mij
014198: HEMMERECHTS, KRISTIEN, - Haar bloed
015458: HEMMERS, J.H., - L.I. Nommensen. De apostel der Batakkers
011372: HENDERIKX, P.A.,EINDRED.I - Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481, 1555
019485: HENDRIKS, JO, JAN MASSELINK - 's-Hertogenbosch in de kaart gekeken
012727: HENDRIKS, AB, - Zevenaar toen de weg nog over de knotwilgen ging
003210: HENDRIKS, G., - Een stad en haar boeren (Kampen)
011815: HENDRIKSE, D., & H. HEGEMAN - Met vliegende vaart
015128: HENDRIKSMA, MARTIN, - Familievlees
011613: HENDROWINOTO, NURINWA KI S., - Ibu Indonesia dalam kenangan
000884: HENGEL, F.U.VAN, - Een pastorale bezoekreis in het oude Indie. Mijne reis naar Benkoelen (1857)
014555: HENGEL, S.J.H.VAN,EA: - Colf - Kolf - Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport
013070: HENGEL, C.G.VAN DEN,EA; - Op weg naar 100 jaar Rabobank Leusden
017233: HENGEL, GUIDO VAN, - "Een ondernemend volkje" . Hoe Nederland zich wereldwijd op de kaart zette
002379: ROOVERS, HENK & PIET HEIN ZIJL - Onvoltooid verleden. Geschiedenis van de Zaanstreek
012483: HENKELS, F.R.A.,EA: - Logboek van de Blauwe Schuit
009726: HENKELS, AUGUST, - Uit de rozenhof
009805: HENKELS, HERBERT, RED: - Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934
009829: HENKELS, HERBERT,ED: - Mondrian from figuration to abstraction
008148: HENKER, MICHAEL, EVAMARIA BROCKHOFF,U.A.(EDS): - Ein Herzogtum und viele Kronen. Coburg in Bayern und Europa
011748: HENLEY, DAVID, - Jealousy and Justice. The indigenous roots of colonial rule in Northern Sulawesi
008140: HENNEKEIJ, J.A., - Herinneringen
008486: HENRICHS, HENDRIK, - De synagoge van Naarden 1730-1935
014682: HENSELMANS, JAN, - De architectuur van het moderne landhuis
016611: HENSTRA, FRISO, & PIETER VAN DELFT - The Generals. A short account of communication in Absurdistan
001252: HERDER, EIBERT DEN, - Brak water
005964: HERING, BOB, - Soekarno. Founding father of Indonesia 1901-1945
007222: GILLE HERINGA, S., - Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland
013488: HERMAN, RONNY, - In the Shadow of the Sun. The True Story of a Young Family Interned on Java during J Apanese Occupatiom 1941-1945
018620: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Drie melodrama's. Conserve, De leproos van Molokai, Hermans is heir geweest
009879: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Koningin Eenoog
007837: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De laatste resten tropisch Nederland
009884: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Ik draag geen helm met vederbos
010109: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Conserve
016814: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Drie meloframa's. Conserve/De leproos van molokai/Hermans is hier geweest
015341: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Horror Coeli en adnere gedichten
007025: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De schrijfmachine mijmert gekkepraat
004294: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Fotobiografie
011506: HERMANS, WILLEM FREDERIK, RUDY KOUSBROEK, ETHEL PORTNOY - Een briefwisseling
007028: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De liefde tussen mens en kat
012363: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Mandarijnen op zwavelzuur no. 1. Het geweten van De Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog
018067: HERMANS, JOS. M.M., - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk
019391: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De geur van een pasgestoomde deken. De beste poezenstukken
007026: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Dinky toys
007027: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Naar Magnitogorsk
009640: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De donkere kamer van Damocles
012016: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen
008946: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Nooit meer slapen
019264: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De laatste roker
013180: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op se televisie mocht zien
013183: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De tranen der acacia's
015958: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Relikwieen en documenten
015960: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Slechte kritieken gaan nooit verloren, goede ook niet, sinds kort
005189: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Paranoia
004567: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De raadselachtige Multatuli
012221: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Conserve
005300: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Au pair
019643: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Overgebleven Gedichten
007717: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement
004107: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Mandarijnen op zwavelzuur
004853: HERMESDORF, B.H.D., - Het Heymael. Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland
013293: HERMSEN, JOKE, - Blindgangers
005222: HERMSEN, RONALD,RED: - Wijsheid te boek. 75 jaar insiprerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes
018856: HERMSEN, JOSEE, - Kasteeltuinen
017603: HERMSEN, JOKE J., - Het tij keren. Met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt
015251: HERRON, VENNETTE, - Pauwen en andere verhalen van Java
013530: HERTOG, C.H. DEN, - Nederlandse spraakkunst
011366: HERTOG, J., - De forten, verdedigingswerken en geschutstellingen van Curacao en Bonaire
011383: HERTZBERGER, MENNO, - Boeken, veel boeken - en mensen
017038: HERWAARDEN, J.VAN, - Pelgrimstochten
007932: HERZBER, ABEL J., - Om een lepel soep. Over advocaten en hun clienten
007931: HERZBERG, ABEL J., - Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie
016981: HERZBERG, ABEL J., - Aartsvaders. Het verhaal van Jakob en Jozef
003899: HERZBERG, ABEL J., - De memoires van koning Herodes
003898: HERZBERG, ABEL J., - Herodes. De geschiedenis van een tyran
012427: HERZBERG, JUDITH, - Beemdgras
012429: HERZBERG, JUDITH, - Soms vaak
012426: HERZBERG, JUDITH, - Botshol
012428: HERZBERG, JUDITH, - Dagrest
012430: HERZBERG, JUDITH, - Wat zij wilde schilderen
015844: HERZBERG, JUDITH, - Charlotte. Dagboek bij een film
012846: HERZBERG, JUDITH, - Strijklicht
007934: HERZBERG, ABEL J., - Amor fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen
016468: HERZBERG, JUDITH, - 27 liefdesliedjes
005742: HERZEN, FRANK, M.J. VERVERS,EA: - Herrie bij de brug. Over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen/Kruising. De geschiedenis van pont en brug / Pijlers. Bestuurders over de brug bij Vianen / Overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen
019959: HESHUSIUS, C.A., - Het KNIL van Tempo Doeloe
008468: EYCK VAN HESLINGA, E.S., - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de kolonien in Azie 1795-1806
015109: HESSE, HERMANN, - Kuren
008381: HESSE, HERMANN, - Fabuleuze vertellingen
014803: HESSE, HERMANN, - Gertrud
016259: HESSELINK-VAN DER RIET, TILLY, & WILHELM KOHL,BEW. - De Heerlijkheid Bevervorde / Beverforde in Twente
015934: HESSELINK, H.G., & N.J.VAN WYCK JURRIAANSE - Woefelend over de heilige lijn (kolenlijn Noord-Limburg)
003138: HESSELINK, REINIER HERMAN, - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan
015919: HESSELINK, H.G., - De trams op Walcheren
015722: HESSELINK, H.G., - De Nederlandse Stations in oude ansichten I en II
002746: HETEREN, G.M.V., A.DE KNECHT-VAN EEKELEN,EA(RED): - Nederlandse geneeskunde in de Indische Archipel 1816-1942
002952: HETTEMA, H., - De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd
014495: HEUKELS, H>, - GeÔllustreerde schoolflora voor Nederland
000865: HEUKEN, A., - Historical Sites of Jakarta
013528: HEUL, FRANK VAN DER, - Klassieke auto's in Europa
009003: HEULE, T.VAN, - Nederland en het werelddrama. Oorlogsdagboek 1939-1945
008384: HEUPERS,E., - Soest en Soesterberg in oude ansichten
015999: HEUPERS, ENGELBERT, - Soest in grootvaders tijd
013080: HEUPERS, E., - Beeld van Eemland. Bijdragen tot de geschiedenis en het volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Hoogland
013079: HEUPERS, E., - De gilden van Soest
006186: HEURN, F.C.VAN, - De olifanten van Sumatra
015390: HEURN, F.C.VAN, - Studien betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust , zijn uiterlijk en zijn ontstaan
000558: HEUSDEN, ELSA VAN, - Bonte kleren en blanke kappen
009344: HEUSDEN, G.H.VAN, - Den Helder ... Ze noemden je vroeger Nieuwediep...
009334: HEUSDEN, G.H.VAN, - Van Nieuwediep tot groot Den Helder. Geschiedenis van Noordhollands noordpunt
018769: HEUSDEN, G.H.VAN, - Van Nieuwediep tot Groot Den Helder
005595: HEUSDEN, ELSA VAN, - Walcheren. Zoals het was en weer worden zal
006931: HEUVEL, DICK VAN DEN, - De hel van '63. Ontbering Wilskracht en Liefde
014938: HEUVEL, ERIC, & INEKE MOK - Cuaco. Leven in slavernij
014524: HEUVEL, H>W., - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek
008803: HEUVEL, HANS VAN DEN, & GERARD MULDER - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland 1940-1945
016563: HEUVEL, AAD VAN DEN, - Stenen tijdperk
015265: KEIZER-HEUZEVELDT, H.E., - En de lach keerde terug
015598: SAM-SIN-HEWITT, MURIEL, - Surinaamse recepten van A tot Z
019703: SAM-SIN-HEWITT, MURIEL, - Muriel's Groot Surinaam kookboek
015392: HEYDEMAN, W.J., - Mijn kruistocht door Indie
012811: HEYDEN, J.T.M.VAN DER, - Het ziekenhuis door de eeuwen. Over geld, macht en mensen
009313: HEYER, C.J.DEN, - Van Jezus naar christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma
013755: HEYERDAHL, THOR, - Tussen de continenten. Archeologische avonturen
012372: HEYLEN, PHILIP, VOORWOORD: - Het dwaallicht . Een literair concert
014762: HEYMANS, J., - Een boom. Over Armando
019274: HEYNE, K., - De nuttige planten van Nederlandsch-Indie
003278: HEYNE, K., - De nuttige planten van IndonesiiŽ
016917: HEYNE, MARTIN, - Bussum. Verdwenen Sorpsbeelden
005447: HEYNENS, LOU, - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans
014654: HEZEMANS, A.J.M., - Gemeente Historie 1930-1980. Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord, Zegge
006903: HICHTUM, NIENKE VAN, - Verhalen
006902: HICHTUM, NIENKE VAN, - Anton Pieck. Sprookjeswereld
002922: HICHTUM, NIENKE VAN, - Flard-oor en andere verhalen
004556: HICHTUM, NIENKE VAN, & COR BRUIJN - Uit het Sagenland
006914: HICHTUM, NIENKE VAN, - Het groot vertelselboek
014674: HIDDE, C.J.M,VAN DER, - S.O.S. Sleepboten op stations
014491: HIDDE, C.J.M,VAN DER, - Bergers. Schetsen uit het Nederlandse bergingswezen
016193: HIDDEMA, BERT, - De Olympische Spelen Amsterdam 1928
011296: HIDDING, GERARD, ROB LUCAS,EA; - Van fladderen tot vliegen. 70 Jaar Luchtvaart
004314: HIDDING, K.A.H., - Nji Pohatji Sangjang Sri
016129: HIDDINK,DINIE, - Tradities rond Oid en Nieuw
016128: HIDDINK,DINIE, - Beelden uit een "Naoberschop" rond 1950
017183: HIDSKES, MAARTEN, - Thuis gelooft niemand mij. Zuid-Celebes 1946-1947
018159: HIEMINK, MARTEN, - Assen Auschwitz Assen. Oorlogsherinneringen van Netty Lezer uit de Rolderstraat in Assen
014391: HILBRINK, C., - "In het belang van het Nederlandse volk..." Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945
005455: HILBRINK, COEN, - De illegalen. Illegaliteit in Twente & het aangrenzende Salland 1940-1945
014281: HILBRINK, COEN, MARCEL KIENHUIS,EA: - De Pruus komt! Overijssel in de Tweede Wereldoorlog
017391: HILDENBRANT, MARIEKE, - Pulangan, de reis
013337: HILDERINK, C.G.J., & K.A. FERNHOUT - Ter herinnering 1946-2006 Oorlogsgravenstichting
012741: HILFMAN, M.M., - Fukuoka 9. Arts in krijgsgevangenschap
019938: HILGERS, TH.J.A., - Als de gamelan speelt
019834: HILGERS, TH.J.A., - De schat van den Javaan
017007: HILHORST, GERARD, & KEES TONDEUR,SAMENST. - ...Hoogland, beelden die voorbijgaan ...
014379: HILL, DOUGLAS, - Magie en bijgeloof
010033: OUDEN-HILLE,M.H.DE, - Ik wou dat ik een vlinder was. Mijn jeugd op Sumatra. Van Fort de Kock tot Bangkinang
005928: HILLEN, ERNEST, - Kampjongen. Herinneringen aan Java
018391: HILLENGA, MARTIN, - Groningen 40 / 45
019651: HILLENIUS, D., - Verzamelde gedichten
007681: HILST, M.VAN DER, - Prawiro. Een verhaal van Java's Noordkust
015261: HILST, M.VAN DER, - Amok...
012652: HILST, M.VAN DER, - Sariti. Het meisje uit den kraton
009766: HILTEN, WILLEM VAN, - Noordwijk 125 jaar badplaats
013081: HINSBERGEN, PH.J.C.G.VAN, - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist
009122: HINSSEN, J.P.P., & J. HAAG,RED: - Het Rooms Kerkhuys te Diemen
013195: HINTE, ED VAN, - Boeken in opdracht
009696: HINTZEN, PETER, - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten
000445: HINZLER, H.I.R., - Wayang op Bali
006286: HINZLER, H.I.R., PIETER TER KEURS,EA: - Boeddha en Shiva op Java
014973: MAYER-HIRSCH, NECHAMAH, - Verhalen uit joods Amersfoort
017596: MAYER-HIRSCH, NECHAMAH, - Het huis van de levenden - Beth Hachajiem. Joodse gebruiken bij de dood
011266: HIRSCHI, H., - Reisen durch Nordwest Neu-Guinea
005549: HANSON HISS, PHILIP, - Netherlands America. The Dutch Territories in the West
007272: HOBMA, TJEERD WILLEM HENDRIK JOHANNES, - Ecohydrologica basis for coastal zone management
019520: HOBOKEN, W.J.VAN, - Witte de With in BraziliŽ 1648-1649
005505: HOBOKEN, HANS VAN, & HANS LIESKER - De Japanse aanval en de onderdrukking van Nederlands-Indie
000869: HOCHHEIMER, ALBERT, - Goud. Gesel der Mensheid
004858: GIJSBERTI HODENPIJL, G.H.J.,EA: - Geschiedenis der regimenten Grenadiers en Jagers
002987: HOEBEN, JAN, - Zeven eeuwen Haarlem
019932: HOECK,F.VAN, - De Soldatenpastoor. P. HenricusVerbraak., Aalmoezenier van het Nederlandsch-Indische Leger te Atjeh
016944: HOEFER, F.A., - Aanteekeningen betreffende de Kerk van Hattem
019206: HOEFNAGE, P.G., - Zoetermeer. Een Hollands tweelingdorp
009375: HOEFNAGELS, PETER, & SHONWE HOOGBERGEN - Antilliaans spreekwoordenboek
015262: HOEFNAGELS, PETER, - De vulkaan
014729: HOEFT, E.S. VOM, - Luxusfahrten des Rotterdamschen Lloyd Nach Agyoten, Ceylon, Sumatra und Java
010896: HOEFTE, ROSEMARIJN, PETER MEEL,EA(RED): - Tropenlevens. De (post)koloniale Biografie
010946: HOEFTE, ROSEMARIJN, & GERT OOSTINDIE,RED: - Echo van Eldorado
004153: HOEFTE, ROSEMARIJN, & CLAZIEN MEDENDORP - Suriname, Gezichten, typen en costumen, geteekend door A. Borret
001385: HOEK, H.VAN, - Lijnvaart
010423: HOEK, E.E.VAN DER, - Grote Oost 58 Hoorn. "Het Claes Joest Huys". Bouw- en bewoningsgerschiedenis
005569: HOEK, SIETSE VAN DER, - "Door den vreemd'ling met eerbied te naderen . Tijdsbeeld van een veenkolonie (Emmercompascuum)
014385: HOEK, H.VAN, - Trampvaart
015809: HOEK, COOS VAN DEN, RED: - Wijk toen Wijk nu .Levensverhalen uit Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
006306: HOEKEMA, A.G.,ED: - "Tot heil van Java's arme bevolking" . Keuze uit dagboek (1851-1860) van Pieter Jansz, doopsgezind zendeling in Jepara, Middeen-Java
012921: HOEKSTRA, HAN G., - Verzamelde gedichten
010516: HOEKSTRA, T.J., H.L. JANSSEN,EA(RED): - Liber castellorum. 40 variaties op het thema kasteel
004731: HOEKSTRA, TARQ,EINDRED: - Middachten. Huis en heerlijkheid
018984: HOEN, WIENEKE 'T, - Theo Thijssen. Een beeld van zijn leven
012366: HOEN, WIENEKE 'T, - Dicht bij Elsschot
013102: HOEN, J.J. 'T, & J.C. WITTE - Zet en tegenzet. Fascisme en illegaliteit in de Zaanstreek 1940-'45
012227: HOEN, WIENEKE 'T, - Van De Ridder tot Elsschot. Een biografie in foto's
012380: HOEN, WIENEKE 'T, - Erfgenaam van Elsschot
007531: HOESTLANDT, L.CH., H.A.M. LIESKER,EA: - Indisch verleden. Lustrum-herdenkingsboek 1995
013720: HOETINK, H.R.ED: - Mauritshuis. The Royal Picture Gallery
009379: HOETINK, H,HOOFDRED: - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen
019308: HOETS, PIETER HANS, - Englandspiel ontmaskerd. Schijnstoot op Nederland en Belgie
010163: HOEVE, S. TEN, - Heeg. Dorpsgezicht
008190: HOEVE, JAN TEN, - Het Vrouwenhuis te Zwolle
005938: HOEVEN, J.VAN DER, - De vuren spreken. Oerwoudverhalen van Nieuw-Guinea
001026: MARK-HOEVERS, SUZAN VAN DER, - Het huis van Willem Vroesen. Gouda 1555 tot 1980
002389: HOF, J., - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573
005157: HOF, JAN, - Frits de Zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de Nazi-terreur
014052: HOF, JAN, - Verzetsomnibus. Frits de Zerver / Luizen in de pels van Hitler / Niet schieten...we are Dutch
018322: HOFDIJK, W.J., - De oude schutterij in Nederland
017817: HOFDIJK, W.J., - In 't harte van Java
018309: HOFF, MAARTEN C., - Het misplaatste Oranje Boven-gevoel. Het falen van het politiek-militaire systeem in Nederland en Nederlands-Indie: 1825-1995
008827: HOFFENAAR, J., & J.P.M. SCHOENMAKERS - November - Romeo - Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998
019689: HOFFMAN, THOM, - Een verborgen geschiedenis. Anders kijken naar Nederlands-Indie
011037: HOFFMANN,BANESH, - Albert Einstein
004150: HOFKER, MARIA - Indische Impressies
010880: HOFLAND, WULFRED C.G., - Boek aan boord. De geschiedenis van de Bibliotheek voor Varenden
009136: HOFLAND, H.J.A., - Een teken aan de wand. Album van de Nederlandse samenleving 1963-1983
007426: HOFMAN, W., - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905
019362: HOFMAN, W., - Burgerwijkkaarten. Repertorium Geschiedenis van Schutterij en Burgerwacht. Genealogische gegevens van Officieren
004768: HOFMAN, PIET, - Het Kerspel Otterlo. Schets van een Veluwse dorpsgemeenschap in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813
013595: HOFMAN, P.B., & A.C. HAAK - De Hoge Veluwe van 1935 tot 1950. Crisis, bezetting en wederopbouw
003050: HOFSTEDE, N.W., - De slaven van Roku Ban
011975: HOFSTEDE, H.W., - Het pandanblad als grondstof voor de pandanindustrie op Java
015417: HOFSTEEDE, W.M.F., - Decisionmaking processes in four West Javanese villages
019108: HOFSTEENGE, C., - De PLoeg 1918-1941. De hoogtijdagen
009266: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE, - Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IIselstein van de 16e tot eind 18e eeuw
017092: HOFTIJZER, PAUL, KASPER VAN OMMEN, E.A. - Bronnen van kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek
017062: HOFTIJZER, P.G., & O.S. LANKHORST - Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek
013777: HOFWIJK, J.W., - De hitte van de dag. Onze soldaten in Indonesie
018635: HOFWIJK, J.W.,(PS.V.J.KINT) - Blubber
010094: HOGENELST, DINI, & FRITS VAN OOSTROM - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen
017644: HOGENSTIJN, C.M., - Een perfecte Lantcaerte van Overijssel. De kaarten van Overijssel door Nicolaas ten Have in het licht van hun tijd
016681: HOGESTIJN, C.M., - De akker van de geest bewerken. Geschiedenis van het voortgezet onderwijs te Deventer: van Kapittelschool tot Etty Hillesum Lyceum
005584: HOITSEMA,, C., - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant
002093: HOKKE, C., - Opkomst en ondergang van onze Gouvernementsmarine
016918: HOLDERLIN, FRIEDRICH, - De mooiste gedichten
011415: HOLLAND, FOLK VAN, - De Nederlanden
015415: HOLLEMAN, F.D., - Het adatrecht van de afdeeling Toeloengagoeng (gewest Kediri)
015838: HOLMAN, THEODOR, - Tjon
012884: HOLMAN, THEODOR, - De dame met de wond . Sonnetten
015669: HOLMAN, THEODOR, - De grootste truc aller tijden. Een familiegeschiedenis
007360: HOLMAN, THEODOR, - Plantage Nachtschade
010519: HOLME, CHARLES,ED: - Old English Country Cottage
010520: HOLME, CHARLES,ED: - Old English Mansions
004739: HOLMES, RICHARD, - Dubbelspoor. Over de biografie
002162: HOLST PELLEKAAN, R.E.VAN, & I.C.DE REGT - Operaties in de Oost. De Koninklijke Marine in de Indische archipel(1945-1951)
016346: ROLAND HOLST, A., - Onder koude wolken
012913: ROLALND HOLST, A., - Tegen de wereld
012914: ROLAND HOLST, A., - Onderweg
016432: ROLAND HOLST, A., - Over den dichter Leopold
019650: ROLAND HOLST, HENRIňTTE, - Herman Gorter
019677: ROLAND HOLST, A., - Deirdre en de zonen van Usnach
008977: ROLAND HOLST, A., - De dood van Cuchulainn van Murhevna
016404: ROLAND HOLST, A., - Tegen de wereld
016509: ROLAND HOLST, A., - De wilde kim
016522: ROLAND HOLST, A., - Verzamelde gedichten / Verzameld proza
016466: ROLAND HOLST, A., - Omtrent de grens
018534: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en werk van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer 1860-1939
010397: HOLTROP, AUKJE,RED: - Vrouwen rond de eeuwwisseling
007193: HOLTWIJK, INEKE, - Rooksignalen. Op zoek naar de laatste verborgen indianen in Brazilie
018065: HOLTZ, BARRY W., - The Schocken Guide to Jewish Books
005561: LINTHORST HOMAN, J., - Geschiedenis van Drenthe
011929: LINTHORST HOMAN, J., - Van kerspel tot gemeente . Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven
014572: HOND, JAN DE, & PAUL HUYS JANSSEN - Pieter Saenredam in Den Bosch
014191: HONDERS, JOKE, - Winters in de (Neder)-Betuwe
012694: HONING, JAN, - Herinnering aan het leven in Indie
019840: HONINGS, RICK, - Het eiland van vuurrazernij. De Krakatau-ramp van 1883 en de Nederlandse literatuur
019171: HONINGS, RICK, & PETER VAN ZONNEVELD ,RED: - Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950
019927: HONINGS, RICK, COEN VAN 'T VEER,EA(RED) - De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indisch letteren herlezen.
014691: HONNEF, KLAUS, - Andy Warhol 1928-1987. Kunst als Kommerz
005919: HONSELAAR, L.,RED: - Vleugels van de vloot. De geschiedenis van de Marine-luchtvaartdienst
003850: HOOF, J.P.C.M.VAN, & W. KLINKERT - 's-Hertogenbosch en Vught. Een militair verleden
012466: HOOFF, DOROTHEE VAN, JOUKE VAN DER WERF,EA: - Langs moderne architectuur (1945-heden) Architectuurroutes in Nederland en Belgie
015004: HOOFIEN, J,INL. - Tafereelen uit het oud-Joodsche Leven naar de oorspronkelijke schilderstukken van Prof.M. Oppenheim
011538: HOOFS, AD, - Geleende Krachten (over Pencak silat)
003560: HOOFT, P.C., - Psalmberijmingen
001152: HOOFTMAN, HUGO, - Van Brik tot Starfighter. 50 jaar Nederlandse Luchtmachtvliegtuigen
004209: HOOFTMAN, HUGO, - Militaire straalvliegtuigen
003558: HOOFTMAN, J.L., & K.G. HOUWEN - Nederlandsch-IndiŽ. Aardrijkskundig leesboek
012668: HOOFTMAN, HUGO, - Van Brik tot Freedom Fighter. Vijftig jaar Luchtmachtvliegtuigen
004327: HOOFTMAN, HUGO, - De Nederlandse Burgerluchtvaart in beeld
004210: HOOFTMAN, HUGO, - Alles over straalverkeersvliegtuigen
005295: HOOFTMAN, HUGO, - 50 jaar K.L.M.-vliegtuigen. De K.L.M. van toen tot nu in foto's en technische gegevens
013046: HOOG, SYBREN DE, - Eemland. Beschrijving van een weerbarstige streek
006614: HOOGAKKER, HERMANN, - Albatros - Een hoge vlucht. 75 jaar mannenzang in de Pekela's
014650: HOOGBERGEN, TH.G.A., - Brabant beschouwd en beschreven
018207: HOOGBERGEN, WIM, & DIRK KRUIJT - De oorlog van de sergeanten. Surinaamse militairen in de politiek
019404: HOOGDALEM, H.VAN, - Gorinchem in oude ansichten
007369: ROMEIN DE HOOGE - Les Indes Orientales et Occidentales et Autres Lieux
010360: HOOGEBOOM, THEO, - Het leven van Tijmen en Antje. Vertellingen over mensen en dingen in het oude Laren
017791: HOOGENBERK, H.,RED: - Cultureel Indie. Bloemlezing uit de jaargangen 1939-1945
016556: HOOGENBERK,EGBERT, HANS IBELING,EA: - Harmonische architectuur. Bouwen voor de lange duur
010362: HOOGENDONK, MABEL, & MAX VAN ROOY - Kees Verwey
018578: HOOGENDOORN, WIM, - Zwersteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten
002281: HOOGENHUYZE, MICHAEL VAN, & FRANS MONTENS - Jo Bezaan. Grafies werk
001181: HOOGERWERF,EVERT-JAN, - Persgeschiedenis van IndonesiŽ tot 1942
017178: HOOGERWERF, A., - Honderd uren de "ongeziene" gast der bantengs in Oedjoeng-Koelon
011939: HOOGH, H.P.DE, & G.DE FLINES - Onder het hakenkruis. Kroniek der gebeurtenissen tijdens de Duitse overheersing
019897: HOOGHOFF, PIEKE, - Bandoeng aan de Waal. Indische Nijmegenaren aan het begin van de 20e eeuw
004121: WITTERT VAN HOOGLAND, JHR.R.W.C.G.A., - Portret-album van den Nederlandschen adel
017453: HOOGSLAG, C., - Vastmaken. Geschiedenis van de Rotterdamse havensleepvaart
003615: HOOGSTRATEN, DORINE VAN, - Architectuurgids van Zwolle in de 20e eeuw
003395: HOOGSTRATEN, M.VAN, - De molens van Zeeland
017439: HOOGVELD, ROB, - Nijmegen zoals het was, werd en is . Waalstad voor en na 1944
003551: HOOGWERF, J., & D.J. BAARSLAG - Van landen en volken. Onze Oost en onze West
013235: HOOIJDONK, THIJS VAN, & FERRIE VAN RAMMELE - Bellevue
017912: HOOIJER, G.B., - De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Cornelis de Houtman `591-1597
010753: HOOK, ALEX, - World War II. Day by Day
002550: HOOP, A.N.J.TH. VAN DER, - Indonesische Siermotieven
012009: HOOPEN, PETER TEN, & EWALD VANVUGT - De kunst van het schrift
013008: HOORN, DICK VAN DEN, - Een koning in ballingschap. Het edelhert in de twintigste eeuw
016566: HOORN, DICK VAN DEN, - Uitgewist. Hoe Jan Oom verdween in nacht en Nevel
016316: HOORNIK, ED. - Een liefde
016315: HOORNIK, ED. - Steenen
017880: HOOYKAAS, C., VERT.+INL., - Tjalon Arang. Volksverhalen en legenden van Bali
017475: HOOYKAAS, C., - Proza en poezie van Oud-Java
015906: HOOYKAAS, C., - A Balinese Temple Festival
007795: HOOYKAAS, C.,ED+VERT.: - Balische Verhalen van den Halve
019454: HOOYKAAS, C., - Religion in Bali
008414: HOOYKAAS, C., - Cangkya-leer van Bali
006273: HOOYKAAS, C.,ED: - Bagus Umbara. Prince of Koripan
006033: HOOYKAAS, C.,INL. + VERT., - De kluizenaar Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal
008996: HOOZEE, ROBERT, MONIQUE TAHON-VANROOSE,EA: - Frits Van den Berghe
011312: HOPMAN, J.E., - Het oude orkest ligt achter de kerk. Verhalen rond orgels, organisten, orgeltrappers, voorzangers en kerkgangers van de Noorderkerk in Spakenburg (1800-1997)
012806: HOPPENBROUWERS, R.W.J.N.,RED: - 125 jaar Ooglijdersgasthuis
016691: HOPPENBROUWERS, H.W., G.B. JANSSEN,EA: - Slangenburg. Huis, landgoed en bewoners
006969: HORAN, JAMES D., & PAUL SANN - Pictorial History of the Wild West
002085: HORNMAN, WIM, - De hele hap. Jungle-oorlog van de mariniers op Oost-Java
009006: HORNMAN, WIM, - De Jantjes. De oorlog kwam toch
009906: HORNMAN, WIM, - De patrouille Teeken
010839: HORNMAN, WIM, - De helden van de Willemsbrug. Rotterdam, mei 1940
019101: HORNUNG, WALTER, - De hel van Dachau. Een kroniek
013397: HOROVITZ, DAVID,RED: - Jitschak Rabin. De biografie. Soldaat van de vrede
015257: HORSMAN, CRIT, - Mag ik nu even?
009225: HORST, D.VAN DER, - Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813
018897: HORST, JOHN TER, - Muskietengat. Een vergeten geschiedenis van de VOC in Cambodja
009865: HORST, HERMAN VAN DER, - Faja lobbi. Impressies van het binnenland van Suriname
012125: HORST, HAN VAN DER, - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu
005096: HORST, LIESBETH VAN DER, - Geen leven zonder verzet. Het levensverhaal van Henk van Moock
010925: HORST, LIESBETH VAN DER, - Wereldoorlog in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba 1940-1945
007968: HORST, K.VAN DER, L.C. KUIPER-BRUSSEN,EA: - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
003720: HORST, HERMAN VAN DER, - Faja lobbi. Impressies van het binnnenland van Suriname
011878: HORST, J.G.TER, & E.M. SMILDA,RED: - Rondom de oude Sint Helenakerk (Aalten)
004603: HORST, K.VAN DER, L.C. KUIPER-BRUSSEN,EA: - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
017962: HORST, KOERT VAN DER, WILLIAM NOEL,EA: - The Utrecht Psalter in Medieval Art. Picturing the Psalms of David
017575: HORST, HANS VAN DER, - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften in breder perspectief
018686: HORSTEN, H.W., - Saboteur Partizaan Stoottroeper
011098: HORSTING, RON, - Geschreven foto's uit mijn schoenendoos
014535: HOSMAR, J., - Graven in Vriezenveen's verleden
007777: HOSPERS, J.H.,ED: - A Basic Bibliography for the Study of the Semitic Languages
017392: HOTTINGA, JOHAN, - Indonesie vanuit zee
017133: HOTZ, F.B., - De vertegenwoordigers. Verhalen en beschouwingen
010166: HOTZ, F.B., - De voernoot
004514: HOUBOLT, E.C., - Het Huis ten Bosch. Van af zijn stichting tot heden
018959: HOUBOLT, E.C., - Wassenaar Gids
007495: HOUELLEBECQ, MICHEL, - Elementaire deeltjes
014291: HOUTEN, WIM VAN, - Krijt onder de schoenen
014048: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN, - Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog (in egodocumenten)
005218: HOUTEN, LEO VAN, - De Elfstedentocht een hele toer
001070: HOUTER, F. DEN, - Neptuniana. Maritieme curiosa
009948: HOUTMAN, HARPERT, - Ode aan het Nederlandse volk. In Memoriam 1940-1945
011486: HOUTMORTELS, J., - Thorn. Het witte stadje
004564: HOUTS, CHRIS VAN, - 40 (veertig) vergezichten
004661: HOUTZAGER,M.E.,INL.: - Zilver
002240: HOUTZAGER, H.L.RED: - Reinier de Graaf 1641-1673
012808: HOUTZAGER, H.L>, - Pieter Van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw
018018: HOUWAART, E.S., H.VAN ZON,EA - Techniek in Nederland. De wording der moderne samenleving 1800-1890 . Deel II: Gezondheid en openbare hygiŽne; Waterstaat en infrastructuur; Papier, druk en communicatie
012931: HOUWINK, ROEL, - Het raadsel "Achterberg"
005435: HOUWINK, PAULINE, - Watertorens in Nederland (1856-1915)
015605: HOVE, JAN TEN, - Het stadhuis van Hasselt (Overijssel)
010102: HOVE, JAN TEN, - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling
019342: HOVE, J.TEN, - Meer dan stenen muren. 250 jaar opsluiting in Zwolle. 1739 - 1989
019980: HOVEN, THERESE, - In sarong en kabaai
019842: HOVEN, THERESE, - Thilde's offer
017360: EBELS-HOVING,B, C.G. SANTING,EA(RED) - Genoech;icke ende lustige historien. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland
005787: HOVINGA, HENK, - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud
000166: HOVINGA, HENK, - Dodenspoorweg door het oerwoud. Pakan Baroe-spoorweg
000486: HOVINGA, HENK - Eindstation Pakan Baroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud
018640: HOVY, J., - Amersfoort in prent
016447: HOVY, L. - Ceylonees Plakkaatboek. Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door Nederlands bestuur op Ceylon 1638-1796
002669: HOYER, TH.B.F., - Nieuw Amsterdam
018467: HAYES HOYT, SARNIA, - Old Malacca
007349: HOYTEMA, THEO VAN, - Het lelijke jonge eendje
017343: SIOW JIN HUA, ED: - Ray Tyers' Singapore. Then & Now
019313: HUBATKA, MEREL, - Norman
000736: HUBREGTSE, SJAAK, EINDRED.: - Sjoerd H. de Roos: Typografische geschriften 1907-1920
019876: MARLE-HUBREGTSE, M.J.VAN, - Ams houdt van Indie
019948: MARLE-HUBREGTSE, M.J.VAN, - Ams' ongeweten afscheid
006863: HUBREGTSE, SJAAK,RED: - Tussen chaos en orde. Essays over het werk van Gerard Reve
009131: BUSKEN HUET, CONRAD, - Een vastgeraakte lococmotief. Een portret in brieven
017955: BUSKEN HUET, CONRAD, - Tijgergenoegens
007181: GALLANDAT HUET, G., - Handboek voor zeemanschap
003170: BUSKEN HUET, CD., - Het land van Rembrand. StudiŽn over de Noordnederlandse deschaving in de 17e eeuw
005540: HUGENHOLTZ, M>J., - Hugenholtz' Curacao
004478: HUGHES, DEBRA K., - Artifacts of Invention. Patent Models at the Hagley Museum and Library
010874: HUGHES, TOM, - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel
016249: HUGO, VICTOR, - Zelf gezien
017387: HUIGEN, RENE, - Geloof mij steeds
013238: HUIGEN, SIEGFRIED, - De weg naar Monomotapa
015416: HUIJBERS, H.F.M., - Een kranig Hollander. Jan Pieterszoon Coen. De stichter van Batavia
014324: HUIJBRECHT, P.J., & E.T.J. REINDERSMA - In weer en wind. De "oude" visserij in Zeeland
014310: HUIJBREGTS, FRANS, & LEX PEETERS - Kempen vroeger en nu
010484: HUIJGERS, A.H.H.M., - Landhuizen van Curacao
009586: HUIJGERS, DOLF, & LUCKY EZECHIELS - Landhuizen van Curacao en Bonaire
016743: HUIJKSLOOT, JAN VAN, - De Amsterdamse Blauwen. De bewogen historie van een markant tramtype
012350: HUIJSER, WIM, SAMENST., - C. Buddingh'- Een mens in de tijd
017201: HUIJSTEE, J.VAN, - Vervlogen jaren van Fokker
008111: HUIJTS, C.S.T.J., - Markante boerderijen
018004: HUISKEN, JACOBINE E.,RED: - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678)
016864: HUISKES, GINO, - Dorp op de Veluwe met stadse fratsen
015333: HUISMAN, JAAP, & LUUK KRAMER - Onzichtbaar Amsterdam. De ingenieurs van de stad
001091: HUITEMA, T.,RED: - Ronde en platbodemjachten
008889: HUIZENGA, J., - De Langstraat. Op de drempel van de twintigste eeuw
014098: HUIZENGA, J., - Honderd Jaar Land van Heusden en Altena
015632: HUIZING, JAN, - Drenten in beweging. Geschiedenis van de auto- en motorpioniers uit Hoogeveen, Zuidwolde, Ruinen en Koekange in de periode 1902-1927
014468: HUIZING, LAMMERT, - Mensen in Drente
013917: HUIZING, LAMMERT, - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw Bouwvereniging Hoogeveen
016525: HUIZING, LAMMERT, - Veranderend Hoogeveen. Kwart eeuw in vogelvlucht
009271: HUIZINGA, J., - Hersttij der Middeleeuwen. Studie Over levens- en gedachtenvormen der 14e en 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden
002179: HUIZINGA,LEONHARD, - Gesprek met de Generaal/De weg naar Bandoeng
008237: HUIZINGA, P., & J. SMITS - De aspecten van het openbaar onderwijs in Ned.-IndiŽ
002033: HULSBUS, JOOP, - Verborgen dageraad. Nederlands-IndiŽ en Zuidoost-AziŽ na de Japanse capitulatie, 1945-1947
015418: HULSBUS, JOOP, - Cirkels in de regen
009299: HULSCHER, WIM, - Banjak tjoem. Javaanse impressies
004632: HULSEKAMP, JOHN T., - De toekomst van 1870. 100 jaar Drukkerij De Boer
017374: HULSMANN, HERMAN, - Mijn reis naar Indie. Persoonlijk dagboek 1928 1929
001107: HULST, WIECHER, - Grote Broer in Djakarta. Indonesische reportages
017526: HULST, WIM VAN DE, & KOEN KOCH - Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog
001179: HULST, WIECHER, - Van Sabang tot Merauke,. Indonesische ontmoetingen
015883: HULST, F.J.,EINDRED: - Tussen Baarlebosche en Halderberge. Twee eeuwen gemeente Oudenbosch, 1796-1996
000067: HULST, WIECHER - Betjakrijders, boeren, generaals en andere politici. Lotgevallen Tijdens een reis door het 35-jarige Indonesie
015419: HULST, WIECHER - Een vriend aan het Tobameer
017388: BRUNSVELD VAN HULTEN, PAULA, - Het onbeloofde land
003575: HULZEN, A.VAN, - Utrecht in oude prenten. Langs de singel
005550: HULZEN, JOHAN VAN, - Onze Westindische geschiedenis
007387: HULZEN, JOH.VAN, - Het boek van de kantjil. Het Indische dwerghert
010826: HUNINK, MARIA, - De papieren van de revolutie. Het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947
003666: SNOUCK HURGRONJE, C., - Ambtelijke Adviezen
017516: HUSEN, R., - Geschiedenis der Hervorming in de 15e, 16e en 17e eeuw
013027: HUT, L.J., A. POSLAVSKY, EA: - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961
017953: HUTSON, TONY, - Vierkant getuigde schepen. Ontwikkeling, gebruik en hoogtijdagen
019721: HUTTON, GEOFFREY, A.O. - Affandi. The Master Artist of Indonesia
016679: HUURDEMAN, PIET, - "Waterland" door de eeuwen heen
009332: HUURDEMAN, PIET, - De geschiedenis van Purmerend
003614: HUXLEY, FRANCIS, - Symbolen van het mysterie
008936: HUYBERS, A., - Oud Oisterwijk
016834: HUYBERS, H.F.M., EN J KLEYNTJENS,EDS. - De blokkade van Zalt-bommel in 1574. Dagboek van Gasparus de l'Agarge
013103: HUYGENS, CONSTANTIJN, - Heilighe Daghen
018494: HUYGENS, CONSTANTIJN, - Hofwyck
018292: HUYS JANSSEN, PAUL, & SANNE TEN BRINK - Schijn bedriegt. Tromp-l''ůeil en de kunst van illusie
008735: HUYSER, HENK J., - Door een geleende bril. Een Kijk op de letters, de woorden en het land van de Joodse Bijbel
005097: HUYSKENS, PIERRE, & THEO DE MOOIJ - De gehavenden
003680: HUYSKENS, PIERRE, - Eppo Doeve. Portret van een duivelskunstenaar
006285: HYBRIDE - Voetsporen aan de kim. 15 jaar als amateur-natuuronderzoekers in de tropen
015459: HYDRICK, J.L., - Intensive Rural Hygiene Work and Public Health Education of the Public Health Service of Netherlands India
008706: LOVINK HZN, S.H., - In en om Doetinchem
018749: JONKER HZN, H., - Gemeente Anna Paulowna 1870-1970
006130: GUNNING J.HZN.,JAN WILLEM,RED: - Hedendaagsche zending in onze Oost
018244: WESTWELL. IAN, - De Eerste Wereldoorlog. Dag na dag. Overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen
018180: IBO, WIM, - En nu de moraal...Geschiedenis van het Nederlanddse cabaret 1895-1981
011325: ICKENRODT, J., - De Rijkspost in Limburg
005031: IDDEKINGE, P.R.A.VAN, - Door de lens van De Booys. Een Arnhemse reportage 1944-1954
005484: IDDEKINGE, P.R.A.VAN,EA: - Van omnibus tot trolleybus. 125 jaar openbaar vervoer in en om Arnhem
002205: IDEMA, H.A., - Parlementaire geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ 1891-1918
004045: IDO, VICTOR, - Indie in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten NIROM
009847: IDSINGA, TON, & JEROEN SCHILT - W.van Tijen Architect 1894-1974
004872: IDSINGA, TON, - Zonnestraal. Een nieuwe tijd lag in het verschiet. Geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument
011075: TAN LIOE IE ( DE LEEUW VAN BALI) - Nacht van de lampionnen
008440: IETSWAART, MICHAEL, & VANIJE HAABO - Sranantongo. Surinaams voor reizigers en thuisblijvers
019753: IJZERMAN, J.W.,ED: J.C.VAN EERDE,EA: COMM. - Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van het 300-Jarig bestaan van Batavia
018007: IMADSAGOSKONYVE, BEARIX KIRALYNE, - Psalterium Beatae Mariae Virginis
016262: IMHOF, DICK, - Manuscripten uit het Museum Plantin-Maretus
000953: IMMERZEEL, B.R. VAN, & F.VAN ESCH,RED: - Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting 1942-1945
013131: IMPERATO, EDWARD T., - Into Darkness. A Pilot's Journey Through Headhunter Territory
012997: IONGH, JANE DE, & M. KOHNSTAMM - Aanschouw de jaren 1900-1950. Een halve eeuw in beeld
012766: IONGH, JANE DE, & M. KOHNSTAMM,RED: - Aanschouw de jaren 1900-1950. Een halve eeuw in beeld
005391: IROSHNIKOV, MIKHAIL, LIUDMILA PROTSAI,A.O.: - The Sunset of the Romanov Dynasty
007518: IRVING, WASHINGTON, - The Old Christmas Day
012565: BABEL. ISAAK, - Miniaturen. Verspreide verhalen en dagboekbladen
018427: BABEL. ISAAK, - Verzameld werk 2. Toneel en brieven
000627: ISING, ALFONS, - Brabantse schuttersgilden. Vroeger en nu
019974: ISING, ARNOLD, - Wallace's laatste reizen door den Oost-Indischen archipel
008309: ISINGS, CLASINA, - Antiek Glas
003809: ISINGS, J.H., - Bijbelsche platen
017169: ISINGS, J.H., - Gulde Sporen (vijf delen)
000270: ISMAIL, A, EA - Irian Barat dari Masa ke Masa
007326: ISRAEL, JONATHAN I., - De Republiek 1477-1806
003924: ISRAEL, EDDY-LEX, - Jacob Israel de Haan. De dichter van het joodsche lied
002220: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS.,RED: - Javaansche sagen, mythen en legenden
005939: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS., - Connie en haar stiefzusje
019488: ITERSON, W.VAN, - De stad Rhenen
000410: ITERSON, G.VAN, - Vezelstoffen
019975: IVANS - Slinksche wegen. Roman uit het Delische plantersleven
018139: IVENS, JORIS, - Autobiografie van een filmer
017514: IWANOW, VSEVOLOD, - Pantsertrein 1469 en Partijgenoeten
017384: IZAKS, DERK, - De Plasticwatermaffia
002554: NIEUWENKAMP W.O.J.,(KLEINZOON) - W.O.J.N. Leven en werken. Bouwen en zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp
002422: KARHOF J., - Gids voor Zeeland
013808: HAZEWINKEL. HARM.J.,LOET KUIPERS,EA: - Een eeuw Fokker. Verhalen en anekdoten uit 100 jaar Fokker geschiedenis
009475: NIEUWENKAMP W.O.J., - Mijn huis op het water. Mijn huis op het land
009522: AMESZ, J.J. & J.A. HONOUT - Eva Tas 1915-2007. Altijd weer Auschwitz
009663: VEER, F.J. & E.E.VAN DER, - Een man zonder ring. Dagboek van een vader aan de Dodenspoorweg
019891: MEULEMAN JR.. H.J., - Wim en Frans op Banka
006044: NIEUWENKAMP W.O.J., - Bouwkunst van Bali
019952: NIEUWENKAMP W.O.J., - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden
019951: NIEUWENKAMP W.O.J., - Zwerftochten op Bali
019867: BRANDON, MEJ. J. & G. TERNET - Stadsgemeente Malang 14 April - 1934
006042: NIEUWENKAMP W.O.J., - Beeldhouwkunst van Bali
004660: VERBEEK. J., - Culemborgse kerkschatten
015522: NIEUWENKAMP W.O.J., - De eerste bestijging van den heiligen vulkaan Batoer op Bali, 2 Nov. 1906
013686: ACQUOY.J., - Het archief van het Ewoudsgasthuis te IJsselstein van 1477-1817
017196: HOEK. J., - Honderd energieke jaren. Smit Slikkerveer 1882-1982
017342: MEULEMAN JR.. H.J., - Wim en Frans op Banka
018452: JAAKKE, A.W.G., & E.W. TUINSTRA - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na dDe Statenvertaling
001525: JAARSMA, MENNO, - Het schoone boek
007248: JAARSMA, A.A., - Uit Het Album Van Tietjerksteradeel
002536: JAARSMA, S., - Grond voor den Nederlander
010761: JACBS, IRENE, & JOOST SCHOKKENBROEK - Nederland - Engeland. Relaties over zee
016244: JACKMAN, S.W.J., - Chere Annette of hoe men een giede Koningin van Nederland wordt
007258: JACKSON, DONALD, - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift
003458: JACKSON, DAPHNE, - Nachtmerrie op Java. Het leven in de vrouwenkampen tijdens de Japanse bezetting, 1942-1945
006998: JACKSON, ROBERT,ED: - Helicopters. Military, Civilian and Rescue Rotorcraft. The Aviation Factile
015153: JACOBS, PAUL, - Beste wensen voor een spoedig herstel
004404: JACOBS, KATRIEN, KRIS LANDUYT,EA(RED): - Hugo Claus. Voor twaalf lezers en een snurkende recensent
019275: JACOBS, ELS M., - In Pursuit of Pepper and Tea. The Story of the Dutch East India Company
012035: JACOBS, S., - Joodse verhalen en wijsheden
015984: JACOBS, JULIUS, - Eenigen tijd onder de BaliŽrs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hyygiene, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok
005115: JACOBS, MARIA, - Vijfenvijftig sokken. Dagelijks leven met onderduikers in W.O. II
015461: JACOBS, G.F., - Wedloop met de moesson
011661: JACOBS, GERARD, - De sterksten zullen overleven.Reizen door Indonesie in het voetspoor van Joseph Conrad en Alfred Wallace
003622: JACOBS, JAY,ED: - Great Cathedrals, The Horizon Book of,
003662: JACOBS, HANS, & JAN ROELANDS - Indisch ABC. Documentaire over historie en
001501: JACOBS, ELS M., - Koopman in AziŽ. De handel van de VOC tijdens de 18e eeuw
005304: JACOBS, JOHANNA,RED: - Peter van Straaten
016431: JACOBSE, MUUS, ROEL HOUWINK,E.A.: - Willem de Merode herdacht
011810: JACOBSEN, HANS-ADOLF, - We will go. De slag om Normandie 1944
012879: JAEGGI, ADRIAAN, - Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten
010429: JAFF…, H.L.C., - Willink
005181: JAFFE, H.L.C., - Theo van Doesburg
011788: JAGER, H.DE, - Wij zijn er nog. Uit brieven van overlevenden Japanse kampen 1945
010309: JAGER, J.L.DE, - Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities
000970: JAGER, J.L. DE, - Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities
008050: JAGER, IDA, - Willem Kromhout Czn. 1864-1940
018902: JAGER, SHEILA MIYOSHI, - Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid
019581: SINT JAGO, JUNNES, - Wuiven vanaf de veranda. De interneringskampen op Bonaire en Curacao tijdens WO-II
016222: JAGT, MAREK VAN DER, (= ARNON GRUNBERG) - Gstaad 95 - 98
015778: JAGT, BOUKE, - Bij de gratie Gods
017763: JAGT, BOUKE B., - De muskietenoorlog en andere verhalen
015464: JAKIMOWICZ, ANDRZEJ, - Sztuka Indonezji
017513: JAKIR, PJOTR, - Jongensjaren in de gevangenis
013352: SAMUEL-JAKOBS, EDITH,ED: - Rose Jakobs. De Roos die nooit bloeide. Dagboek van een onderduikster, 1942-1944
002563: JALHAY, S.M. - Jalhaij's kleine oorlog. Een guerrilla tegen de Japanners
009985: JALHAY, MATH, - Ajona, een blanke inlandse
000221: JALHAY, S.M. - Allen zwijgen.Van Merdeka en Andjing Nica tot Apra
006172: JALHAY, S.M., - Tussen blank en bruin. Indo in Nederlands-Indie
017573: JAMAR, JO, - Het stadhuis van Utrecht / The town hall of Utrecht
011698: JAMES, HENRY, - Collected stories
006899: JAMES, SIMON, - Ontdek de wereld van de Kelten
017542: JAMMES, FRANCIS, - De roman van de haas
010412: VRAKKING, DIK, JAN EN JOOP, - Familieboek van de Vrakkings. Bouwers in 't Gooi
010876: OUDENAARDEN, JAN & RIEN VROEGINDEWEIJ - In veilige haven. 150 jaar zeemanshuizen in Rptterdam 1856-2006
005321: ROMEIN, JAN & ANNIE, - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen
016025: DUBOIS, JAN & ETTY, - Van 15 januari 1951 t/m 15 oktober 1962 in Nieuw-Guinea
013715: FONTIJN, JAN & DINY SCHOUTEN,RED: - Carry van Bruggen. Een documentatie
009001: JANS, H.F.,RED: - Volkenkundige encyclopedie
014516: JANS, EVERHARD,: - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems
017060: JANSE, ANTHEUN, ANNEMARIE KINGMANS-CLAAS,EA: - De rijke historie van een nieuwe gemeente
018742: JANSE, H, - Kerken en torens in Zeeland
018772: JANSE, H., - Stads- en dorpskerken in Noord-Holland
008878: JANSE, COR, - Blik omhoog 1940-1945. Wolfheze, de Zuid-Veluwezoom, de oorlog
018763: JANSE, A., C.M. LESGER,EA: - Geschiedenis en bestanden
019350: KRUIJSWIJK JANSEN & A.G. SCHULTE - Memoriaal.Herinneringsboek van de parochie Velp-Rozendaal van de R.K. kerk Onze Lieve Vrouw Vissitaite 1885-1985
008918: JANSEN, R.W., - Stoom afblazen. Blijdenstein. Ontstaan, Opkomst, bloei en uiteenvallen van de landgoederen van de Enschedese textielfamilie Blijdenstein in Twente van 1741 tot heden
011509: JANSEN, AB. A., - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945
007143: JANSEN, J.C.G.M., - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940
010788: JANSEN, J.G., & W. VAN HECK - Duwvaart
018367: JANSEN, L., & S.C.VAN DIEST - Beknopte geschiedenis van Muiden
002573: JANSEN, L.F., - In deze halve gevangenis. Dagboek 1942-1945
014418: JANSEN, WOUT, - Een Gelders verhaal. Meester Van de Weterinh en Gelders Veenendaal
008370: JANSEN, J.G., - Sleepboten Nederland/BelgiŽ
000905: JANSEN, HANS, - Christelijke theologie na Auschwitz.. Theologische en kerkelijke wortels en Nieuwtestamentische wortels van het Anitsemitisme
019682: JANSEN, ENA, - Afstand en verbintenis .Elisabeth Eybers in Amsterdam
012626: JANSEN, SUZANNA, - Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis
016868: JANSEN, COR, - "Effen kieken, effen proaten"
003381: JANSEN, JACOB, - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden
016077: JANSEN, E.J., - De Kerk in 't midden. 125 Jaar Gereformeerde Kerk te Velp(G.) 1841-1966
003328: JANSEN, JOH., - Van achter de oude schandpaal of Praatjes bij plaatjes
017200: JANSEN, HAROLD E., - Vlucht 648. Het Relaas van een op 26 september 1944 boven het Westland neergesdchoten Amerikaanse bommenwerper met haar elfkoppige bemanning
015445: JANSEN, DERK, - Een kunstenaar op de kansel. Ds. J.K. Meyer (11 oktober 1878 - 18 november 1956)
017173: JANSEN VAN GALEN, JOHN, & HUIB SCHREURS - Het huis van nu, waar de toekomst is. Een kleine historie van het Stedelijk Museum Amsterdam, 1895-1995
017300: JANSEN, BEREND, & DAVE BOUW - Jagersfontein 3. 17 jaar vaart op Zuid-Afrika
009931: JANSMA, KLAAS, JOHANNES VAN DER KOOI,EA: - Met geveegde kont. Schippers en skutsjes terug naar de oorsprong
015645: JANSON, H.W., - Bijdrage tot de geschiedenis van Goirle
014103: JANSON,E.M.CH.M., - Uit de geschiedenis van Wassenaar
018719: JANSON, E.M.C.M., - Wassenaar. Historische verkenningen
009209: JANSSEN, G.B., - Arnhemse molens en hun geschiedenis
018010: JANSSEN, FRANS A., & SONJA VAN STEK,RED: - Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans. Bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken
012447: JANSSEN, HANS, - Mondriaan en het kubisme. Parijs 1912-1914
014479: JANSSEN, CORNEILLE F.,EA: - Monumenten in Drenthe I
013199: JANSSEN, FRANS A., - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers
019709: JANSSEN, HANS, - Piet Mondriaan. Een nieuwe kunst voor een ongekend leven
015310: JANSSEN, MIEK, - Schets over het leven en enkele werken van Jan Toorop
019304: JANSSEN, H.L., J.M.M. KYLSTRA-WIELINGA,EA.RED: - 1000 jaar kaqstelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen
018480: JANSSEN, RENE, & OKKE TEN HOVE - Historisch-geografisch woordenboek van Suriname
018014: JANSSEN, FRANS, A., & JOSE BOUMAN,ED: - De Boekdrukkerij.Johan Coenraad Zweijgardt's Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst
004246: JANSSEN, J.A.M.M., - Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de KMA in 1828
004262: JANSSEN, FRANS A., & ROB DELVIGNE - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans
004269: JANSSEN, FRANS A., RED: - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans
004692: JANSSEN, HANS, BERNHARD VON WALDKIRCH,EA: - Ferdinand Hodler 1853-1918
018681: JANSSEN, EM., - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907)
006925: JANSSEN, HILDE, - Schaamte en onschuld. Het verdrongen oorlogsverleden van troostmeisjes in Indonesie
004649: JANSSEN, FRANS A., - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst(1801)
014916: JANSSEN, HAN, - De geschiedenis van de speelkaart
017969: JANSSEN, FRANS A., - Technique and design in the history of printing
001668: JANSSENS, JOZEF, - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel
015820: JANSSENS, JOZEF D., - In de schaduw van de keizer. Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230)
016303: JANSZ, ERNST, - De overkant
008269: JANSZ, P., - Nederlandsch-Javaansch en Javaansch-Nederlandsch woordenboek
012928: JANSZ, ERNST, & HENNY VRIENTEN - Dit is Alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken
017597: JANSZ, ERNST, - Gideons Droom
016540: JANSZ, ERNST, - De Neerkant Kronieken 1970-1980)
007571: JANTZEN, F.B., - Bandoeng. De stad op de hoogvlakte
016422: JAPICX, GYSBERT, - Gedichten
005099: JAPICX, GYSBERT, - Wurken
004521: JAPIKSE, N., - De Geschiedenis van het Huis Van Oranje-Nassau
009536: JAPIN, ARTHUR, - De overgave
010537: JAPIN, ARTHUR, - Maar buiten is het feest
015123: JAPIN, ARTHUR, - De man van je leven
015124: JAPIN, ARTHUR, - Vaslav
017559: JAPIN, ARTHUR, - De klank van sneeuw. Twee novellen
001430: JAS, JORIEN, MIKE SCHARLOO,EA: - Het Peperhuis te Enkhuizen
007733: JASPER, J.E., & MAS PIRNGADIE - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indie. Deel I: Het vlechtwerk
012949: JASPERS, GERARD, - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem
004590: JASPERS, G.J., - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry
014544: JASSIES, K., - Rijpe aren stille spoelen. Een levensverhaal uit Salland en Twente
018678: JAUSS, HANS ROBERT, - ństetiswche Erfahrung und literarische Hermeneutik
008670: JAUSZ,HANS ROBERT, ELRUD KUNNE-IBSCH,EA: - De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie
019861: JAVA, MELATI VAN, - De familie van de Resident
014005: JAVA, MELATI VAN, - Prada
019851: JAVA, MELATI VAN, - De Ring der Grootvorstin. Historische novelle
019862: JAVA, MELATI VAN, - Fantasieen
016674: JAVA, MELATI VAN, - Angeline's beloften
019852: JAVA, MELATI VAN, - Colibri
019853: JAVA, MELATI VAN, - Ontmaskerd. Novelle
007647: JAVA, MELATI VAN, - Soerapati. Historisch romantische schets uit de geschiedenis van Java
014556: JEENINGA, WILLEKE, - Het Claas Stapels Hofje in Hoorn
007158: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A.,RED: - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates
011238: BAARS-JELGERSMA, GRETA,VERT: - Noorse volkssprookjes
012395: JELLEMA, C.O., - De toren van Snelson
015466: JELLINEK, LEA, - The wheel of fortune. The history of a poo community in Jakarta
015766: JENKINS, GEOFFREY, - A Century of Hostory. The Story of Potchefstroom
004882: JENSMA, G.TH, W.P. BLOCKMANS,EA(RED): - Erasmus. De actualiteit van zijn denken
011995: JEROFEJEV, VENEDIKT, - Door de ogen van een zonderling / Mijn kleine Leniniade / Walpurgisnacht
017277: JEROFEJEV, VIKTOR, - Het Laatste Oordeel
001825: JERRAM, MICHAEL F., - Biplanes
000323: JESPERSEN, OTTO, - Language. Its Nature, Development and Origin
017504: DENEKAMP, JESSICA & RIK, - Bruggenboekje Friesland. Vaarroutes in Sudwest-Fryslan
003499: IBBITSON JESSUP, HELEN, - Court Arts of Indonesia
002998: IBBITSON JESSUP, HELEN, - Court Arts of Indonesia
010077: JOSEPHUS JITTA, MARIETTE,RED: - Karel Appel. Werk op papier/Het nieuwe Werk
015463: JOACHIM - Bakoe marah - Bakoe baik . Een jeugdherinnering aan de Minahasa
014378: JOBE, JOSEPH, - Van koetsen en karossen
015015: JODIDIO, PHILIP, - Building a new Millennium
008805: JOEKES, THEO, - De thuisvaart. Een reis naar de binnenlanden
011897: JOňL, H.F., - Honderd Jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesie
019022: JOHN, MAS, - Herinneringen aan de nadagen van Tong-Tong
002736: MACKINNON. JOHN - Borneo
006900: ROMER, JOHN EN EIZABETH, - De zeven wereldwonderen
006908: SILLEVIS, JOHN & HANS KRAAN,RED: - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw
017249: FOWLES. JOHN, - Shipwreck
015460: HUGHES. JOHN - Omwenteling in Indonesie
007497: JOHNSON, SAMUEL, - De geschiedenis van Rasselas, prins van Abessinie
009473: JOHNSON, PAUL, - The Civilization of Ancient Egypt
011508: JOHNSTON, REGINALS ST.-, - West-Indische Peperpot
017572: JOKULSDOTTIR, UNNUR, - Het geheim van het Myvatn-meer
015035: JOLE, MARCEL VAN, & MOSHE LAZAR - Pinchas Shaar
013380: JOLLE, JAN, - Luchtgevechten boven West-Brabant en de Biesbosch
017936: JONASSON, JONAS, - De 100=jarige man die uit het raam klom en verdween
001703: JONATHAN - Waarheid en droomen
001657: JONATHAN - Waarheid en droomen
009356: JONCKHEER, C.L.H., - The Netherlands Antilles. Guide for Curacao
016848: JONES, SAM, - Met vlag en rimpel. Surinamers over Nederland
002913: JONES,HOWARD PALFREY, - Indonesia: The Possible Dream
010830: JONES, NICOLETTE, - The Plimsoil sensation. The great campaign to save lives at sea
012586: JONES, OWEN, - The Grammar of Ornament
001392: JONG, FRITS DE, & HENK SLETTENAAR - De Chinalijn in oorlogstijd
009335: JONG, C.DE, - De droogmaking van de Wildevenen in Schieland
009371: JONG, MARK DE, TRIX VAN DIJK,EA: - Senor(a) Ta Traha? Verslag van een onderzoek naar de werkzaamheden van de lagere sociale klasse in Willemstad, Curacao
018538: JONG, JAN DE, - Proef van letteren, Over de herdruk van EnschedŽs,
016211: JONG, MELS DE, - Ik heb overal spijt van
012934: JONG, MARTIEN J.G.DE, - Nogmaals inzake Achterberg
001508: JOSSELIN DE JONG, P.E.DE, - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia
011900: JONG, OTTO J.DE, - Nederlandse kerkgeschiedenis
016227: JONG, HENK DE, - De Jordaan. Kloppend hart van Mokum
001243: JONG, WIL DE, - Het Rijk van Nijmegen
005087: JONG, L.DE, - De Bezetting na 50 jaar
014894: JONG, JO DE, BEN WEIJS,EA: - Monumenten/gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor de militairen die in de periode 1945-1962 in het voormalig Nederlands-Indie en Nieuw-Guinea zijn overleden
016172: JONG, MELS DE, - Paul Leautaud in Parijs
004911: JONG, OEK DE, - Hokwerda's kind
018571: JONG, A.M>DE, - Notities van een landstormman
011059: HERMAN DE JONG, RONNY, - Rising from the Shadow of the Sun. A Story of Love, Survival and jpy
012672: JONG, SUFFRIDUS DE, - Een Javaanse levenshouding
007905: JONG, A.P.DE,RED: - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht
014105: JONG, THEO DE, - Gouda in vogelvlucht. Profielgezichten, kaarten, plattegronden en spiegelprenten 1498/1982
000892: JONG, J.D.DE, - Geological Investigations in West Wetar, Lirang and Solor (Eastern Lesser Soenda Islands)
017186: JONG, J.J.P.DE, - De terugtocht. Nederland en de dekolonisatie van Indonesie
018853: JONG, JANNY DE, - Van batig slot naar ereschuld. De discussie over de financiele verhouding tussen Nederland en Indie en de hervorming van de Nederlandse koloniale politiek, 1860-1900
014276: JONG, A.P.DE,RED: - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht
018544: JONG, SONJA DE,RED: - Op zoek naar Castricum's verleden
001319: JONG, EELKE DE, - Drama in het bos. Uit het leven van een schaapherder
006393: BALLEGOIJEN DE JONG, MICHIEL VAN, - Spoorwegstations op Java
004589: JONG, DIRK DE, - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie
004532: BALLEGOIJEN DE JONG, MICHIEL VAN, - Stations en spoorbruggen op Sumatra 1876-1941
015471: JOSSELIN DE JONG, J.P.B.DE, - Wetan Fieldnotes. Some Eastern Indonesian texts with linguistic notes and a vocabulary
013115: JONG, SAL DE, - Joods leven in de Friese hoofdstad
017592: JONG, PIA DE, - Charlotte
017141: JONG, WIL DE, - Kijk op en om Arnhem
016603: JONG, DICK DE, - Scheepswerf De Merwede 1902-2002
009729: JONGE, L.J.A.DE, - Verkommerd land. Naar een nieuwe welvaart in een oude landstreek
009020: JONGE, LOUIS DE, - De laatste haringvissers van Nederland
002877: JONGE, THERA DE, - De lange schaduw van Nederlands-Indie. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen
015745: JONGE, J.A.DE, - Korps Rijkspolitie 1945-1994
010682: JONGE, E.DE, H.VAN BOVEN,EA(RED) - Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe
019964: JONGE, NICO DE, & TOOS VAN DIJK - Vergeten Eilanden. Kunst en cultuur van de Zuidoost Molukken
004203: JONGE, NIENKE DE, LEONOOR KUIJK,ED: - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg
015754: JONGE, HUUB DE, - Juragans en Bandols. Tussenhandelaren op het eiland Madura
002147: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P., - Troepentransport naar Nederlandsch-IndiŽ 1946-1950
019453: JONGE, JOSIEN DE, - Licht en Duisternis. De Surinaamse Schilder Leo Glans 1911=1980
011814: JONGE, M.W.C.DE, - Mijn ruiters. Ervaringen als commandant van het 4e Eskadron Pantserwagens Huzaren van Boreel, tijdens de Politionele acties(1947-1949) in toenmalig Nederlands-Indie
015212: JONGE, J.A.DE, - Doorn. Parel van 't Sticht
014557: JONGE, J.A.DE, - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee
015468: JONGE, HUUB DE, - Handelaren en handlangers. Ondernemerschap, economische ontwikkeling en islam op Madura
016956: JONGE, C.H.DE, - Delfts aardewerk
003123: JONGEJANS, J., - Land en volk van Atjeh vroeger en nu
004637: JONGEJANS, CHARLES, - Allesbehalve plat
000227: JONGEJANS, J. - Land en volk van Atjeh vroeger en nu
002210: JONGEJANS, J. - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving
012014: JONGEJANS, CHARLES, - Allesbehalve plat
015473: JONGELING, MARIA CORNELIA, - Het zendingsconsulaat in Nederlands-Indie 1906-1942
003827: JONGEN, HENK, - Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950)
014085: JONGENEEL, COR, - Vierstromenland. Een greep uit de (kerk)geschiedenis van de Alblasserwaard
014442: JONGH, PIET DE, - Landschap met karakter (De Meijerij)
001502: JONGH, G.J.J.DE, - Route-atlas van de Rotterdamsche Lloyd
009112: JONGSTE, LOUW, - Weerzien met Kethel
014269: JONGSTRA, ATTE, - Kristalman.Multatuli-oefeningen
017842: JONGSTRA, ATTE, - De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde
018643: JONKER, INGRID, - Ik herhaal je
018304: JONKER, MENNO, ERLEND DE GROOT,EA(RED) - Van velerlei pluimage. Zeventiende-eeuwse waterverftekeningen van Andries Beeckman
010234: JONKER, ANNAFIET, - Als honden van stro
010683: JONKER, JOOST, EN KEETIE SLUYTERMAN - Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen
009110: JONKERGOUW, A.E.L., - Sittard Gulikse stad
015726: JONKERS, A.,ED: - Wangsatama mamaling (Wangsatama gaat uit stelen) en 15 andere lakon's
015470: JONKERS, J.E., - Vrouwe Justitia in de tropen
005979: JONKMAN, J.A., - Nederland en Indonesie beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement
019097: JONKMAN, MAYKEN, & EVA GEUDEKER,RED: - Mythen van het Atelier. Werkplaats en schilderspraktijk van de negentiende eeuwse Nederlandse kunstenaar
016480: JONKMAN, MARIEKE, - Plejaden
012999: WENDEL DE JOODE, BEN VAN, - Gedenkramen Veluvine Nunspeet
005142: HORST, JOOP & KEES VAN DER, - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw
008375: JOOSEN, HENRICUS, - Ons Baarle, een bijzonder dorp
001808: BASSERMANN-JORDAN, ERNST VON, - Uhren
007038: BECKER-JORDENS, ANNELIES, - Een kabinet van Utrechtse gezichten
014778: JORG, C.J.A., - The Geldermalsen. History and Porcelain
012062: JAS, JORIEN EN JOZEDIEN HAAGEN,RED: - Kasteel Waardenburg. Weerbaar en veelzijdig
015018: FERNANDEZ, MARIA-JOSE; & MARINA UBACH - Home remodeling
010501: JOUSTRA, M., - Minangkabau. Overzicht van land, geschiedenis en volk
017231: JOUSTRA, M., - Van Medan naar Padang en terug. (Reisindrukken en -ervaringen)
015469: JOUSTRA, M., - Nederlandsch-Karosche woordenlijst
005683: KIS-JOVAK, JOWA IMRE, HETTY NOOY-PALM,EA; - Banua Toraja. Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja
005409: JOYCE, JAMES, - Dubliners / A portrait of the artist as a young man / Ulysses
016727: JOYCE, JAMES, - Het portret van de jonge kunstenaar
002423: RITTER JR., P.H., - Sentimentele aardrijkskunde. Zeeland
009824: HAAXMAN JR., P.A., - N.V. Boekhandel en Uitgevers-mij v/h W.P.van Stockum & Zoon
007673: WALRAVEN JR., WIM, - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader
001531: GROENENDAAL JR., M.H., - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik
006562: BERLAGE JR.,H.P., - Vuur, lucht, water, aarde
003266: LOEB»R JR., J.A., - Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-IndiŽ
006486: SUYK JR., K., - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders
014082: MANHOUDT JR., HIDDE, - Zeilschepen en hun tuigage
005572: LUGARD JR., GERH.J., - Lof van Deventer
001005: PANNEKOEK JR., G.H., - De verluchting van het boek
000955: EISEMAN JR, FRED B., - Bali: Sekala & Niskala
004587: VRIES JR, R.W.P. DE, - Nederlandsche grafische kunstenaars
018805: HERZBERG. JUDITH, - Het vrolijkt
008389: JUFFERMANS, JAN, - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900
005552: JUFFERMANS, JAN, - Het Grafisch Werk van Dirk van Luijn
007415: JUFFERMANS, JAN, & NOORTJE BAKKER - Jan Sluijters. Schilder
006155: ENGLES-JULIUS, C.M., - In tuinen en langs wegen in de Indische laagvlakte
014323: JUMELET, S.A., - Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984
004885: JUNG, C.G., - Herinneringen dromen gedachten
004507: JUNG, C.G., - Psychologische typen
006499: JUNGHUHN, F.W., - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java
019034: JUNGHUHN, FRANS, - Java. Zijne Gedaante, Zijn plantentooi en inwendige bouw
001187: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM, - Java's onuitputtelijke natuur.Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn
002833: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM, - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften
016780: JURGENS, A.H.M., - De jacht op klein- en waterwild
000882: BENTHEM JUTTING, T.VAN, - Indisch Dierenleven
019186: JUYNBOLL, H.H., - Supplement op den catalogus van de Sundaneesche handschriften en Catalogus van de Balineesche en Sasaksche handschriften der Leidsche UB
015472: JUYNBOLL, H.H., - Supplement op den catalogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche universiteits-bibliotheek
007608: MOERMAN JZ., J., - Van goden en menschen. Oude verhalen uit een oud land
000650: MOERMAN JZ., J., - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indie
017982: KAADEN, DAAN VAN DER, - Zoeken naar de ziel. Leven en werk van W.G.van de Hulst
019859: KAAKEBEEN, J.H.K., C.W. VAN ROOIJEN,EA: - Van Arnhem tot de Poentjak. Herinneringen aan het 412e Bataljon Garderegiment Prinses Irene. Nederlands-Indonesie Maart 1948-Augustus1950
005249: KAAL, RON, - Hieroglyfen
006559: KAARSBERG, HELGE, - Blank en bruin. Dagboekbladen
014132: KAAS, J.G., - Hoogland in oude ansichten
016604: KAAS, ANDRIES, - De laaisie ronde
005734: KAAY, J., - Langs elf steden. Belevenissen op Elf-Stedentochten
002084: KABBANI, PERI, & SUE PAFFRATH - Antique Sporting & Collectible Arms
019187: KADOEDEL - Mijn leven in Nederlands-Indie
009322: KADT, J.DE, - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen
014411: KAFKA, FRANZ, - Verzameld werk
018866: KAFKA, FRANZ, - Absurde Verhalen
011280: KAGIE, RUDIE, - Bikkel.Het verhaal van de eerste politieke moord van het Bouterse-regime
016184: KAGIE, RUDIE, - Boudewijn Buch. Verslag van een mystificatie
003784: KAGIE, RUDIE, - Een gewezen wingewest. Suriname voor en na de staatsgreep
017121: KAHLENBERG, MARY HUNT, VALERIE BERINSTAIN, A.O. - Asian Costumes and Textiles from the Bosphorus to Fujjyama. The Zaira and Marcel Mis Collection
015010: KAHN, LOUIS I., - In the Realm of Architecture
002082: KAISER, KATJA S.,ED: - The Herbert&Raymond Green Collection of Fine Antique Firearms
016481: KAL, JAN, - Chinese sonnetten
004655: KALF, JAN, - De monumenten van geschiedenis en kunst, in de voormalige Baronie van Breda
013690: KALF,J., & C.J. BLAAUW - Restauratieplan der St. Nicolaaskerk te IJsselstein
002249: KALFF, S., - De "Loffelycke Compagnie". Historisch overzicht der O.I. Compagnie
001646: KALFF, G, ED: - Het lied in de Middeleeuwen
019982: KALFF, S., - Uit oud- en nieuw-Oostindie
004208: KALFF, G, ED: - De sage van den Vliegenden Hollander
019921: KALFF, S., - De Loffelycke Compagnie. historisch overzicht der Oost-Indische Compagniet
005453: KALKWIEK, K.A., & A.I.J.M. SCHELLART - Atlas van de Nederlandse Kastelen
008682: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland toen en nu. Een oud volk in een nieuwe wereld
019697: KALMA, J.J., J.J. SPAHR VAN DER HOEK,E.A. (RED.) - Geschiedenis van Friesland
006669: KALMA, D., - Skiednis fan Fryslan
019335: KALMA, J.J., - Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu
000628: KALMA,J.J., HUGO KINGMANS, EA: - Ids Wiersma tekenje foar Frysl‚n
008287: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kansen
000845: KALMA, J.J., SAMENST. - Men meldt ons uit Friesland
005663: KALMANN, ARJEH, - Beschouw ons maar als een uitzondering
002692: KALSHOVEN, L.G.E., - De plagen der cultuurgewassen in IndonesiŽ
015273: KAM, RENE DE, - Nijevelt. Een verdwenen kasteel in Leidsche Rijn
001492: KAMERLING,R.N.J.,RED: - IndonesiŽ toen en nu
003418: KAMMA, FREERK C., & SIMON KOOIJMAN - Rimawa forja. Child of the fire. Iron working and the role of iron in West New Guinea
019079: KAMMELAR, ROB, JACQUES SICKING,EA: - Het monster van de oorlog. Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog
001391: KAMP, JEANNET VAN DE, RED: - Geliefde ouders en verdere familie! Brieven van IndiŽganger Maarten Schaafsma(1946-1950)
015685: KAMP, LODY VAN DE, - Oorlogstranen
015686: KAMP, LODY VAN DE, - Blijf daar, kom niet!
001809: KAMP, HANS VAN DE, - Klokken. Een wegwijzer voor liefhebbers
015748: KAMP, J.E.VAN DE, - Mens, durf te leven! Figuren uit het Nederlandse cabaret tussen 1900 en 1940
003179: KAMP, A.F., - De standvastige tinnen soldaat. Billiton Maatschappij 1860-1960
000705: KAMPEN, ANTHONY VAN, SAMENST. - Boek der zeven zeeŽn
001599: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/New Guinea to-day
002634: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van Dr. Schoonheyt
001754: KAMPEN, H.C.A.VAN, - Het water op! Een Watersport-Album
002001: KAMPEN, ANTHONY VAN,RED: - De Oude Chinalijn. Herinneringen van oud-Chinalijners
001986: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, schout bij nacht
001504: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, Schout-bij-nacht
006152: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/ New Guinea to-day
018765: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Variaties op 't thema Nieuwediep. Journalistiek werk over Den Helder en het zoute water
009310: KAMPHORST, JANNIE, - Focus op Nijkerk
008357: KAMPHORST, J, & JAC. COZIJNSEN-PETERSEN - NIjkerk in oude ansichten
010523: KAMPHUIS, J., - Kasteel Nederhemert. Een orientatie op de bouwgeschiedenis
015117: KAMPHUIS, MARCO, - Een rusteloos bestaan
002534: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
002537: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
016643: KANNEGIETER, J.Z., - De Amsterdamse Jordaan. Een onderzoek naar de oorsprong van de naam
012762: KANNIK, PREBEN, - Uniformen in kleur
004928: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor
011761: KAPELLE, JEROEN, - Tuin, thee en atelier. Schildersechtpaar Jan Kleintjes en Hedwig Kleintjes-van Osselen
006656: KAPER, H.P., & J.H.S.M. VEEN - De Rotterdamse paardetrams
001114: MOORMAN VAN KAPPEN, O., JAN KORF, EA: - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977
005307: MOORMAN VAN KAPPEN, O., - Tot behoef der arme wesen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk
016959: MOORMAN VAN KAPPEN, O., EVA: - Gendt 750 Jaar Stadsrechten
008879: KAPPLER,A., - Zes jaren in Suriname 1836-1842. Schetsen en taferelen

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze[an error occurred while processing this directive]

5/9