Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
006868: HEMELS, JOAN, & RENEE VEGT: - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bibliografie
014478: HEMINK, G.L., J. KERSBERGEN,EA(RED): - 75 jaar levensmiddelentechnologie Bolsward
008697: HEMMEN, FERDINAND VAN, - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel 1818-1999
016660: HEMMERECHTS, KRISTIEN, - De kinderen van Arthur
010380: HEMMERECHTS, KRISTIEN, - Ann
009708: HEMMERECHTS, KRISTIEN, - Taal zonder mij
014198: HEMMERECHTS, KRISTIEN, - Haar bloed
015458: HEMMERS, J.H., - L.I. Nommensen. De apostel der Batakkers
011372: HENDERIKX, P.A.,EINDRED.I - Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481, 1555
012727: HENDRIKS, AB, - Zevenaar toen de weg nog over de knotwilgen ging
003210: HENDRIKS, G., - Een stad en haar boeren (Kampen)
011815: HENDRIKSE, D., & H. HEGEMAN - Met vliegende vaart
015128: HENDRIKSMA, MARTIN, - Familievlees
010726: HENDRIX, PAUL, - Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds
011613: HENDROWINOTO, NURINWA KI S., - Ibu Indonesia dalam kenangan
000884: HENGEL, F.U.VAN, - Een pastorale bezoekreis in het oude Indie. Mijne reis naar Benkoelen (1857)
014555: HENGEL, S.J.H.VAN,EA: - Colf - Kolf - Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport
013070: HENGEL, C.G.VAN DEN,EA; - Op weg naar 100 jaar Rabobank Leusden
011811: HENGEVELD, JAAP,EA: - Piet Blom
000092: GIDEONSE HENK, - Het vergeten leger in de jungle. Nederlandse krijgsgevangenen in Birma/Siam
002379: ROOVERS, HENK & PIET HEIN ZIJL - Onvoltooid verleden. Geschiedenis van de Zaanstreek
014982: LANGENFELD, HENK EN ELS, - Groot Davelaar en den Plantagie Welgelegen.(1732-heden) Terug in de tijd
012483: HENKELS, F.R.A.,EA: - Logboek van de Blauwe Schuit
009726: HENKELS, AUGUST, - Uit de rozenhof
009805: HENKELS, HERBERT, RED: - Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934
009829: HENKELS, HERBERT,ED: - Mondrian from figuration to abstraction
008148: HENKER, MICHAEL, EVAMARIA BROCKHOFF,U.A.(EDS): - Ein Herzogtum und viele Kronen. Coburg in Bayern und Europa
011748: HENLEY, DAVID, - Jealousy and Justice. The indigenous roots of colonial rule in Northern Sulawesi
008140: HENNEKEIJ, J.A., - Herinneringen
008486: HENRICHS, HENDRIK, - De synagoge van Naarden 1730-1935
016621: HENRICHS, HENDRIK, - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie
014682: HENSELMANS, JAN, - De architectuur van het moderne landhuis
016611: HENSTRA, FRISO, & PIETER VAN DELFT - The Generals. A short account of communication in Absurdistan
010603: HEPKEMA, JACOB, - Wieuwerd en zijn historie
007202: HERDER, EIBERT DEN, - Het Zuiderzeedrama
007199: HERDER, EIBERT DEN, - De steenen spreken. De Zuiderzee kan niet drooggelegd worden
001252: HERDER, EIBERT DEN, - Brak water
015634: HERDER, H.DE, H.A.VAN LITH,EA: - Stoomtrams in het centrum van Nederland
007201: HERDER, EIBERT DEN, - Waar gaan we heen? Onthullingen omtrent de drooglegging van de Zuiderzee
005970: HERING, BOB, - Soekarno. Architect van een natie 1901-1970
005964: HERING, BOB, - Soekarno. Founding father of Indonesia 1901-1945
015948: HERINGA, J., D.P. BLOK,EA(RED): - Geschiedenis van Drenthe
007222: GILLE HERINGA, S., - Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland
013488: HERMAN, RONNY, - In the Shadow of the Sun. The True Story of a Young Family Interned on Java during J Apanese Occupatiom 1941-1945
010433: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De God denkbaar/ Denkbaar de God
009879: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Koningin Eenoog
009884: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Ik draag geen helm met vederbos
013183: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De tranen der acacia's
010109: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Conserve
009880: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Een foto uit eigen doos
010747: HERMANS, DORINE, & DANIELA HOOGHIEMSTRA - "Vertel dit toch aan niemand". Leven aan het hof
015341: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Horror Coeli en adnere gedichten
007025: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De schrijfmachine mijmert gekkepraat
004294: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Fotobiografie
015340: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Vincent literator
011506: HERMANS, WILLEM FREDERIK, RUDY KOUSBROEK, ETHEL PORTNOY - Een briefwisseling
007837: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De laatste resten tropisch Nederland
007028: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De liefde tussen mens en kat
005189: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Paranoia
007026: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Dinky toys
007027: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Naar Magnitogorsk
013179: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Mandarijnen op zwavelzuur no I. Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog
009640: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De donkere kamer van Damocles
012016: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen
008946: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Nooit meer slapen
013180: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op se televisie mocht zien
015957: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De aardappel van de dood
015958: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Relikwieen en documenten
015959: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Annum Veritatis
015960: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Slechte kritieken gaan nooit verloren, goede ook niet, sinds kort
009881: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Ik heb altijd gelijk
004567: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De raadselachtige Multatuli
012221: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Conserve
004358: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Ik heb altijd gelijk
005300: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Au pair
007717: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement
004107: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Mandarijnen op zwavelzuur
004853: HERMESDORF, B.H.D., - Het Heymael. Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland
013293: HERMSEN, JOKE, - Blindgangers
005222: HERMSEN, RONALD,RED: - Wijsheid te boek. 75 jaar insiprerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes
015251: HERRON, VENNETTE, - Pauwen en andere verhalen van Java
015528: HERTOG,, H.DEN, - De Militair-Geneeskundige verzorging in Atjeh 1873-1904t
013530: HERTOG, C.H. DEN, - Nederlandse spraakkunst
011343: HERTOG, AJA DEN, GERARD HOFSTEDE, EA: - Geef ons de ruimte. 50 jaar Rijnlandse Molenstichting
011383: HERTZBERGER, MENNO, - Boeken, veel boeken - en mensen
006977: HERWAARDEN, JAN VAN, DICK DE BOER,EA: - Geschiedenis van Dordrecht
007932: HERZBER, ABEL J., - Om een lepel soep. Over advocaten en hun clienten
007931: HERZBERG, ABEL J., - Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie
003899: HERZBERG, ABEL J., - De memoires van koning Herodes
003898: HERZBERG, ABEL J., - Herodes. De geschiedenis van een tyran
012429: HERZBERG, JUDITH, - Soms vaak
012426: HERZBERG, JUDITH, - Botshol
012427: HERZBERG, JUDITH, - Beemdgras
012428: HERZBERG, JUDITH, - Dagrest
012430: HERZBERG, JUDITH, - Wat zij wilde schilderen
015844: HERZBERG, JUDITH, - Charlotte. Dagboek bij een film
012846: HERZBERG, JUDITH, - Strijklicht
016468: HERZBERG, JUDITH, - 27 liefdesliedjes
005742: HERZEN, FRANK, M.J. VERVERS,EA: - Herrie bij de brug. Over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen/Kruising. De geschiedenis van pont en brug / Pijlers. Bestuurders over de brug bij Vianen / Overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen
000922: HERZOG, CHAIM, & MORDECHAI GICHON - Battles of the Bible
006566: HESHUSIUS, C.A., - De nadagen van Tempo Doeloe. Verweesde kiekjes uit Nederlands-Indie
002087: HESHUSIUS,C.A., - Soldaten van de Kompenie. KNIL 1830-1950
008468: EYCK VAN HESLINGA, E.S., - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de kolonien in Azie 1795-1806
007494: HESSE, HERMANN, - Een voetreis in de herfst
015109: HESSE, HERMANN, - Kuren
008381: HESSE, HERMANN, - Fabuleuze vertellingen
015733: HESSE, HERMANN, - Demian. De geschiedenis van Emil Sinclair's jeugd
014271: HESSE, HERMANN, - Tussen Oost en West. Wat ik geloof
014803: HESSE, HERMANN, - Gertrud
015323: HESSELINK, H.G., - Spoorwegen in Nederland in oude ansichten 1 + 2
016259: HESSELINK-VAN DER RIET, TILLY, & WILHELM KOHL,BEW. - De Heerlijkheid Bevervorde / Beverforde in Twente
015934: HESSELINK, H.G., & N.J.VAN WYCK JURRIAANSE - Woefelend over de heilige lijn (kolenlijn Noord-Limburg)
003138: HESSELINK, REINIER HERMAN, - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan
015919: HESSELINK, H.G., - De trams op Walcheren
015722: HESSELINK, H.G., - De Nederlandse Stations in oude ansichten I en II
002952: HETTEMA, H., - De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd
000580: HETTERSCHIJ, D.C.M., - Ter herinnering aan de wereldreis van H.M. K XVIII.
014495: HEUKELS, H>, - GeÔllustreerde schoolflora voor Nederland
013528: HEUL, FRANK VAN DER, - Klassieke auto's in Europa
009003: HEULE, T.VAN, - Nederland en het werelddrama. Oorlogsdagboek 1939-1945
008384: HEUPERS,E., - Soest en Soesterberg in oude ansichten
013020: HEUPERS, E.,RED: - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe
015999: HEUPERS, ENGELBERT, - Soest in grootvaders tijd
013080: HEUPERS, E., - Beeld van Eemland. Bijdragen tot de geschiedenis en het volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Hoogland
013079: HEUPERS, E., - De gilden van Soest
002350: HEURN, JHR. J.C.VAN, - Het uur der beproeving. Onze Marine in den strijd tegen Japan
000460: HEURN, JHR.J.N.C. VAN, - Uur der beproeving. Onze marine in den strijd tegen Japan
001205: HEURN, JHR. J.C.VAN, - De olifanten van Sumatra
006186: HEURN, F.C.VAN, - De olifanten van Sumatra
015390: HEURN, F.C.VAN, - Studien betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust , zijn uiterlijk en zijn ontstaan
000558: HEUSDEN, ELSA VAN, - Bonte kleren en blanke kappen
009344: HEUSDEN, G.H.VAN, - Den Helder ... Ze noemden je vroeger Nieuwediep...
009334: HEUSDEN, G.H.VAN, - Van Nieuwediep tot groot Den Helder. Geschiedenis van Noordhollands noordpunt
005595: HEUSDEN, ELSA VAN, - Walcheren. Zoals het was en weer worden zal
016745: WULP-HEUTINK, RIEK VAN DER, - Om het Spel en de Knikkers. 495 kinderspelen uit de jaren veertig en vijftig
006931: HEUVEL, DICK VAN DEN, - De hel van '63. Ontbering Wilskracht en Liefde
005915: HEUVEL, ERIC, & RUUD VAN DER ROL - De terugkeer
014938: HEUVEL, ERIC, & INEKE MOK - Cuaco. Leven in slavernij
004854: HEUVEL, H.W., - Nagelaten werk
014524: HEUVEL, H>W., - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek
002712: HEUVEL, H.W., - Oud-Achterhoeksch boerenleven. Het gehele jaar rond
008803: HEUVEL, HANS VAN DEN, & GERARD MULDER - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland 1940-1945
016563: HEUVEL, AAD VAN DEN, - Stenen tijdperk
015265: KEIZER-HEUZEVELDT, H.E., - En de lach keerde terug
015598: SAM-SIN-HEWITT, MURIEL, - Surinaamse recepten van A tot Z
015392: HEYDEMAN, W.J., - Mijn kruistocht door Indie
012811: HEYDEN, J.T.M.VAN DER, - Het ziekenhuis door de eeuwen. Over geld, macht en mensen
009313: HEYER, C.J.DEN, - Van Jezus naar christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma
013755: HEYERDAHL, THOR, - Tussen de continenten. Archeologische avonturen
012372: HEYLEN, PHILIP, VOORWOORD: - Het dwaallicht . Een literair concert
013993: OVERDUYN-HEYLIGERS, E., - Om zijn eer. Indische roman
016102: HEYLIGERS, J.C., G.H.M. VAN HUET, EA(RED): - Rotterdams Accent 1962
014006: OVERDUYN-HEYLIGERS, E., - Als de sennah's bloeien
014762: HEYMANS, J., - Een boom. Over Armando
003278: HEYNE, K., - De nuttige planten van Nederlandsch-IndiŽ
005447: HEYNENS, LOU, - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans
013858: HEYTZE, INGMAR, - Ademhalen onder de maan
014654: HEZEMANS, A.J.M., - Gemeente Historie 1930-1980. Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord, Zegge
013511: HICHTUM, NIENKE VAN, - Oude bekenden. Beroemde sprookjes naverteld voor kinderen
006903: HICHTUM, NIENKE VAN, - Verhalen
006902: HICHTUM, NIENKE VAN, - Anton Pieck. Sprookjeswereld
002922: HICHTUM, NIENKE VAN, - Flard-oor en andere verhalen
004556: HICHTUM, NIENKE VAN, & COR BRUIJN - Uit het Sagenland
014674: HIDDE, C.J.M,VAN DER, - S.O.S. Sleepboten op stations
014491: HIDDE, C.J.M,VAN DER, - Bergers. Schetsen uit het Nederlandse bergingswezen
016193: HIDDEMA, BERT, - De Olympische Spelen Amsterdam 1928
011296: HIDDING, GERARD, ROB LUCAS,EA; - Van fladderen tot vliegen. 70 Jaar Luchtvaart
004314: HIDDING, K.A.H., - Nji Pohatji Sangjang Sri
016129: HIDDINK,DINIE, - Tradities rond Oid en Nieuw
016128: HIDDINK,DINIE, - Beelden uit een "Naoberschop" rond 1950
016382: HIDSKES, MAARTEN, - Thuis gelooft niemand mij. Zuid-Celebes 1946-1947
006302: HIEN, H.A.VAN, - Wali Sanga. De Javaanse geheime leer & De formulieren voor de stille kracht en een overzicht van Javaanse geesten, duivels en spoken
004260: HIJMANS, P.H., - J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten
015343: HILBERDINK, COEN, - Hans Lodeizen. Biografie
013337: HILDERINK, C.G.J., & K.A. FERNHOUT - Ter herinnering 1946-2006 Oorlogsgravenstichting
013971: HILGERS, TH.J.A., - Als de gamelan speelt
014379: HILL, DOUGLAS, - Magie en bijgeloof
010033: OUDEN-HILLE,M.H.DE, - Ik wou dat ik een vlinder was. Mijn jeugd op Sumatra. Van Fort de Kock tot Bangkinang
010031: HILLEN, ERNEST, - Kleine zegeningen. Een jeugd in Indie en Canada
005928: HILLEN, ERNEST, - Kampjongen. Herinneringen aan Java
012630: HILLESUM, ETTY, - Etty. De nagelaten geschriften 1941-1943
007681: HILST, M.VAN DER, - Prawiro. Een verhaal van Java's Noordkust
015261: HILST, M.VAN DER, - Amok...
015260: HILST, M.VAN DER, - De bezoldiging der zonde...
015258: HILST, M.VAN DER, - De schoone zomer van Boudewijn Brand
015252: HILST, M.VAN DER, - Toja-Tirta (Heilig water). De roman van een BaliŽr
012652: HILST, M.VAN DER, - Sariti. Het meisje uit den kraton
009766: HILTEN, WILLEM VAN, - Noordwijk 125 jaar badplaats
013081: HINSBERGEN, PH.J.C.G.VAN, - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist
009122: HINSSEN, J.P.P., & J. HAAG,RED: - Het Rooms Kerkhuys te Diemen
013195: HINTE, ED VAN, - Boeken in opdracht
009696: HINTZEN, PETER, - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten
000445: HINZLER, H.I.R., - Wayang op Bali
006286: HINZLER, H.I.R., PIETER TER KEURS,EA: - Boeddha en Shiva op Java
011266: HIRSCH, H., - Reisen durch Nordwest Neu-Guinea
014973: MAYER-HIRSCH, NECHAMAH, - Verhalen uit joods Amersfoort
005549: HANSON HISS, PHILIP, - Netherlands America. The Dutch Territories in the West
006064: HOBART, ANGELA, URS RAMSEYER,A.O. - The Peoples of Bali
009627: HOBBS, RICHARD, - Treasure. Finding our Past
007272: HOBMA, TJEERD WILLEM HENDRIK JOHANNES, - Ecohydrologica basis for coastal zone management
005505: HOBOKEN, HANS VAN, & HANS LIESKER - De Japanse aanval en de onderdrukking van Nederlands-Indie
000869: HOCHHEIMER, ALBERT, - Goud. Gesel der Mensheid
004858: GIJSBERTI HODENPIJL, G.H.J.,EA: - Geschiedenis der regimenten Grenadiers en Jagers
008686: HOEBEN, JAN, - Zeven eeuwen Haarlem. Op en om 't Sant/ Op en om Bakenes
002987: HOEBEN, JAN, - Zeven eeuwen Haarlem
003338: HOEFER, F.A., - Wandelingen door oud-Zwolle
009375: HOEFNAGELS, PETER, & SHONWE HOOGBERGEN - Antilliaans spreekwoordenboek
015262: HOEFNAGELS, PETER, - De vulkaan
014729: HOEFT, E.S. VOM, - Luxusfahrten des Rotterdamschen Lloyd Nach Agyoten, Ceylon, Sumatra und Java
010896: HOEFTE, ROSEMARIJN, PETER MEEL,EA(RED): - Tropenlevens. De (post)koloniale Biografie
004154: HOEFTE, ROSEMARIJN, & CLAZIEN MEDENDORP - Suriname. Gezichten, typen en costumen, getekend door
010946: HOEFTE, ROSEMARIJN, & GERT OOSTINDIE,RED: - Echo van Eldorado
010900: HOEFTE, ROSEMARIJN, - De betovering verbroken. De migratie van Javanen naar Suriname en het Rapport-Van Vleuten (1900)
004153: HOEFTE, ROSEMARIJN, & CLAZIEN MEDENDORP - Suriname, Gezichten, typen en costumen, geteekend door A. Borret
001385: HOEK, H.VAN, - Lijnvaart
010423: HOEK, E.E.VAN DER, - Grote Oost 58 Hoorn. "Het Claes Joest Huys". Bouw- en bewoningsgerschiedenis
005569: HOEK, SIETSE VAN DER, - "Door den vreemd'ling met eerbied te naderen . Tijdsbeeld van een veenkolonie (Emmercompascuum)
014385: HOEK, H.VAN, - Trampvaart
015809: HOEK, COOS VAN DEN, RED: - Wijk toen Wijk nu .Levensverhalen uit Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
006306: HOEKEMA, A.G.,ED: - "Tot heil van Java's arme bevolking" . Keuze uit dagboek (1851-1860) van Pieter Jansz, doopsgezind zendeling in Jepara, Middeen-Java
009005: HOEKSTRA, HAN G., & EVERT WERKMAN - Nee en nog eens nee. Fotoboek van het verzet 1940-1945
003792: HOEKSTRA, J.F., - Woordenlijst van de aardrijkskundige namen in Nederland
012921: HOEKSTRA, HAN G., - Verzamelde gedichten
010516: HOEKSTRA, T.J., H.L. JANSSEN,EA(RED): - Liber castellorum. 40 variaties op het thema kasteel
004731: HOEKSTRA, TARQ,EINDRED: - Middachten. Huis en heerlijkheid
000632: HOEKSTRA, TJITZE, - Praatjes met plaatjes over Smallingerland 1902-1984
013102: HOEN, J.J. 'T, & J.C. WITTE - Zet en tegenzet. Fascisme en illegaliteit in de Zaanstreek 1940-'45
007617: HOEN, PIETER 'T, (= F.J. GOEDHART) - Terug uit Djokja
012227: HOEN, WIENEKE 'T, - Van De Ridder tot Elsschot. Een biografie in foto's
014328: HOEPEN, L.VAN,RED: - Van veertig zegenrijke jaren 1908-1948
013720: HOETINK, H.R.ED: - Mauritshuis. The Royal Picture Gallery
009379: HOETINK, H,HOOFDRED: - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen
016117: HOETS, PIETER HANS, - Englandspiel ontmaskerd. 54 Nederlandse agenten opgeoffers voor D-day
010163: HOEVE, S. TEN, - Heeg. Dorpsgezicht
008190: HOEVE, JAN TEN, - Het Vrouwenhuis te Zwolle
005938: HOEVEN, J.VAN DER, - De vuren spreken. Oerwoudverhalen van Nieuw-Guinea
001026: MARK-HOEVERS, SUZAN VAN DER, - Het huis van Willem Vroesen. Gouda 1555 tot 1980
002389: HOF, J., - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573
005157: HOF, JAN, - Frits de Zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de Nazi-terreur
014052: HOF, JAN, - Verzetsomnibus. Frits de Zerver / Luizen in de pels van Hitler / Niet schieten...we are Dutch
008827: HOFFENAAR, J., & J.P.M. SCHOENMAKERS - November - Romeo - Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998
011037: HOFFMANN,BANESH, - Albert Einstein
004150: HOFKER, MARIA - Indische Impressies
010880: HOFLAND, WULFRED C.G., - Boek aan boord. De geschiedenis van de Bibliotheek voor Varenden
009136: HOFLAND, H.J.A., - Een teken aan de wand. Album van de Nederlandse samenleving 1963-1983
007426: HOFMAN, W., - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905
004768: HOFMAN, PIET, - Het Kerspel Otterlo. Schets van een Veluwse dorpsgemeenschap in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813
013668: HOFMAN, W.A., & J.H. LEOPOLD - Groninger zilver
013595: HOFMAN, P.B., & A.C. HAAK - De Hoge Veluwe van 1935 tot 1950. Crisis, bezetting en wederopbouw
003050: HOFSTEDE, N.W., - De slaven van Roku Ban
011975: HOFSTEDE, H.W., - Het pandanblad als grondstof voor de pandanindustrie op Java
015417: HOFSTEEDE, W.M.F., - Decisionmaking processes in four West Javanese villages
009266: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE, - Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IIselstein van de 16e tot eind 18e eeuw
010094: HOGENELST, DINI, & FRITS VAN OOSTROM - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen
008785: HOGESTEEGER, G., & R.A. KORVING - Bellen voor de vrijheid. Illegale telefoonverbindingen in de Tweede Wereldoorlog
016681: HOGESTIJN, C.M., - De akker van de geest bewerken. Geschiedenis van het voortgezet onderwijs te Deventer: van Kapittelschool tot Etty Hillesum Lyceum
005584: HOITSEMA,, C., - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant
011415: HOLLAND, FOLK VAN, - De Nederlanden
011800: HOLLANDER, XAVIERA, - Kind af
008901: HOLLANDER, JORD DEN, - Ooit gesloopt Nederland
010235: HOLLANDER, VIVIAN DEN, - Alleen Beer mocht mee
015415: HOLLEMAN, F.D., - Het adatrecht van de afdeeling Toeloengagoeng (gewest Kediri)
015744: HOLLING, HOLLING C., - Het Indianenboek
015838: HOLMAN, THEODOR, - Tjon
012884: HOLMAN, THEODOR, - De dame met de wond . Sonnetten
015669: HOLMAN, THEODOR, - De grootste truc aller tijden. Een familiegeschiedenis
007360: HOLMAN, THEODOR, - Plantage Nachtschade
010519: HOLME, CHARLES,ED: - Old English Country Cottage
010520: HOLME, CHARLES,ED: - Old English Mansions
004739: HOLMES, RICHARD, - Dubbelspoor. Over de biografie
014332: ROLAND HOLST, A., - Tusschen vuur en maan. Twee verhalen
002162: HOLST PELLEKAAN, R.E.VAN, & I.C.DE REGT - Operaties in de Oost. De Koninklijke Marine in de Indische archipel(1945-1951)
016346: ROLAND HOLST, A., - Onder koude wolken
012913: ROLALND HOLST, A., - Tegen de wereld
012914: ROLAND HOLST, A., - Onderweg
011723: ROLAND HOLST, A., - Gedichten 1911-1976
016432: ROLAND HOLST, A., - Over den dichter Leopold
016369: ROLAND HOLST, A., - Verzamelde Gedichten 1 + 2
016404: ROLAND HOLST, A., - Tegen de wereld
016406: ROLAND HOLST, A., - Verzen
016345: ROLAND HOLST, A., - Voorlopig
016462: ROLAND HOLST, A., - Voorbij de wegen
016466: ROLAND HOLST, A., - Omtrent de grens
016509: ROLAND HOLST, A., - De wilde kim
016522: ROLAND HOLST, A., - Verzamelde gedichten / Verzameld proza
010397: HOLTROP, AUKJE,RED: - Vrouwen rond de eeuwwisseling
006133: HOLTUS,W., - Celebes. Onbekende gebieden en volken
007193: HOLTWIJK, INEKE, - Rooksignalen. Op zoek naar de laatste verborgen indianen in Brazilie
005561: LINTHORST HOMAN, J., - Geschiedenis van Drenthe
011929: LINTHORST HOMAN, J., - Van kerspel tot gemeente . Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven
015806: HOMERUS - Ilias & Odyssee
006489: HOMOET, J.C., - De bruine prins en zijn vrienden. Een verhaal uit de eerste jaren der Oostindische compagnie
011199: HOMPE, LOUISE, - Uitgestelde huwelijksnacht. Indische familiekroniek
014572: HOND, JAN DE, & PAUL HUYS JANSSEN - Pieter Saenredam in Den Bosch
014191: HONDERS, JOKE, - Winters in de (Neder)-Betuwe
012694: HONING, JAN, - Herinneringen aan het leven in Indie
014691: HONNEF, KLAUS, - Andy Warhol 1928-1987. Kunst als Kommerz
005919: HONSELAAR, L.,RED: - Vleugels van de vloot. De geschiedenis van de Marine-luchtvaartdienst
003850: HOOF, J.P.C.M.VAN, & W. KLINKERT - 's-Hertogenbosch en Vught. Een militair verleden
012466: HOOFF, DOROTHEE VAN, JOUKE VAN DER WERF,EA: - Langs moderne architectuur (1945-heden) Architectuurroutes in Nederland en Belgie
015004: HOOFIEN, J,INL. - Tafereelen uit het oud-Joodsche Leven naar de oorspronkelijke schilderstukken van Prof.M. Oppenheim
011538: HOOFS, AD, - Geleende Krachten (over Pencak silat)
003560: HOOFT, P.C., - Psalmberijmingen
005296: HOOFTMAN, HUGO, - Alles over Straalvliegtuigen. Een revolutie in de luchtvaarttechniek
001152: HOOFTMAN, HUGO, - Van Brik tot Starfighter. 50 jaar Nederlandse Luchtmachtvliegtuigen
007365: HOOFTMAN, HUGO, - Militaire luchtvaart in Nederlandsch-IndiŽ in beeld (1913-1949)
004209: HOOFTMAN, HUGO, - Militaire straalvliegtuigen
003558: HOOFTMAN, J.L., & K.G. HOUWEN - Nederlandsch-IndiŽ. Aardrijkskundig leesboek
012668: HOOFTMAN, HUGO, - Van Brik tot Freedom Fighter. Vijftig jaar Luchtmachtvliegtuigen
004327: HOOFTMAN, HUGO, - De Nederlandse Burgerluchtvaart in beeld
004210: HOOFTMAN, HUGO, - Alles over straalverkeersvliegtuigen
005295: HOOFTMAN, HUGO, - 50 jaar K.L.M.-vliegtuigen. De K.L.M. van toen tot nu in foto's en technische gegevens
001151: HOOFTMAN, HUGO, - Van Glenn Martins en Mustangs
013046: HOOG, SYBREN DE, - Eemland. Beschrijving van een weerbarstige streek
016754: HOOG, S.DE, - Zuidland, dorp uit het diet. Historische beschrijving der gemeente Ziodland
006614: HOOGAKKER, HERMANN, - Albatros - Een hoge vlucht. 75 jaar mannenzang in de Pekela's
014650: HOOGBERGEN, TH.G.A., - Brabant beschouwd en beschreven
007369: ROMEIN DE HOOGE - Les Indes Orientales et Occidentales et Autres Lieux
010360: HOOGEBOOM, THEO, - Het leven van Tijmen en Antje. Vertellingen over mensen en dingen in het oude Laren
016556: HOOGENBERK,EGBERT, HANS IBELING,EA: - Harmonische architectuur. Bouwen voor de lange duur
010362: HOOGENDONK, MABEL, & MAX VAN ROOY - Kees Verwey
002281: HOOGENHUYZE, MICHAEL VAN, & FRANS MONTENS - Jo Bezaan. Grafies werk
010189: HOOGERVORST, JOLANDA, - Gerard Bilders en het Gelderse Barbizon
011939: HOOGH, H.P.DE, & G.DE FLINES - Onder het hakenkruis. Kroniek der gebeurtenissen tijdens de Duitse overheersing
004119: WITTERT VAN HOOGLAND, JHR.R.W.C.G.A.,RED: - De Nederlandsche adel, omvattende alle Nederlandsche adellijke geslachten in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
001389: WITTERT VAN HOOGLAND, JHR.R.W.C.G.A.,RED: - Een halve eeuw Militaire Luchtvaart 1913-1963
004121: WITTERT VAN HOOGLAND, JHR.R.W.C.G.A., - Portret-album van den Nederlandschen adel
003615: HOOGSTRATEN, DORINE VAN, - Architectuurgids van Zwolle in de 20e eeuw
003395: HOOGSTRATEN, M.VAN, - De molens van Zeeland
003551: HOOGWERF, J., & D.J. BAARSLAG - Van landen en volken. Onze Oost en onze West
013235: HOOIJDONK, THIJS VAN, & FERRIE VAN RAMMELE - Bellevue
010753: HOOK, ALEX, - World War II. Day by Day
007902: HOONING, TH.J., - George Orwell in zijn tijd
002550: HOOP, A.N.J.TH. VAN DER, - Indonesische Siermotieven
012009: HOOPEN, PETER TEN, & EWALD VANVUGT - De kunst van het schrift
013008: HOORN, DICK VAN DEN, - Een koning in ballingschap. Het edelhert in de twintigste eeuw
016566: HOORN, DICK VAN DEN, - Uitgewist. Hoe Jan Oom verdween in nacht en Nevel
016316: HOORNIK, ED. - Een liefde
016315: HOORNIK, ED. - Steenen
002885: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen
015906: HOOYKAAS, C., - A Balinese Temple Festival
007795: HOOYKAAS, C.,ED+VERT.: - Balische Verhalen van den Halve
008414: HOOYKAAS, C., - Cangkya-leer van Bali
006273: HOOYKAAS, C.,ED: - Bagus Umbara. Prince of Koripan
000601: HOOYMAN, JAN, - De onvergetelijke deken. Mgr. Th. Brouwer,pastoor van St. Walburgis in Arnhem 1848-1973
008996: HOOZEE, ROBERT, MONIQUE TAHON-VANROOSE,EA: - Frits Van den Berghe
011312: HOPMAN, J.E., - Het oude orkest ligt achter de kerk. Verhalen rond orgels, organisten, orgeltrappers, voorzangers en kerkgangers van de Noorderkerk in Spakenburg (1800-1997)
012806: HOPPENBROUWERS, R.W.J.N.,RED: - 125 jaar Ooglijdersgasthuis
016691: HOPPENBROUWERS, H.W., G.B. JANSSEN,EA: - Slangenburg. Huis, landgoed en bewoners
006969: HORAN, JAMES D., & PAUL SANN - Pictorial History of the Wild West
002085: HORNMAN, WIM, - De hele hap. Jungle-oorlog van de mariniers op Oost-Java
009006: HORNMAN, WIM, - De Jantjes. De oorlog kwam toch
010029: HORNMAN, WIM, - De laatste man. Mariniers in de gordel van smaragd 1942-1950
009906: HORNMAN, WIM, - De patrouille Teeken
010839: HORNMAN, WIM, - De helden van de Willemsbrug. Rotterdam, mei 1940
013397: HOROVITZ, DAVID,RED: - Jitschak Rabin. De biografie. Soldaat van de vrede
015257: HORSMAN, CRIT, - Mag ik nu even?
009225: HORST, D.VAN DER, - Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813
009865: HORST, HERMAN VAN DER, - Faja lobbi. Impressies van het binnenland van Suriname
012125: HORST, HAN VAN DER, - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu
005096: HORST, LIESBETH VAN DER, - Geen leven zonder verzet. Het levensverhaal van Henk van Moock
007968: HORST, K.VAN DER, L.C. KUIPER-BRUSSEN,EA: - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
003720: HORST, HERMAN VAN DER, - Faja lobbi. Impressies van het binnnenland van Suriname
011878: HORST, J.G.TER, & E.M. SMILDA,RED: - Rondom de oude Sint Helenakerk (Aalten)
004603: HORST, K.VAN DER, L.C. KUIPER-BRUSSEN,EA: - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
007335: HORST, HANS VAN DER, - Met Louis Couperus naar Indie
011098: HORSTING, RON, - Geschreven foto's uit mijn schoenendoos
014581: HORSTMANN,GERRIT G., - Valthe in foto's doorspekt met fragmenten uit haar geschiedenis
014535: HOSMAR, J., - Graven in Vriezenveen's verleden
005201: HOSMAR, J., - Uit Vriezenveens rijke verleden
007777: HOSPERS, J.H.,ED: - A Basic Bibliography for the Study of the Semitic Languages
010166: HOTZ, F.B., - De voernoot
004514: HOUBOLT, E.C., - Het Huis ten Bosch. Van af zijn stichting tot heden
007495: HOUELLEBECQ, MICHEL, - Elementaire deeltjes
016230: HOUT, ITIE VAN, & SONJA WIJS - Indonesian textiles at the Tropenmuseum
013429: HOUTE DE LANGE, C.E.G.TEN, & A.D. DE JONGE - Het dubbele namen boek. Overzicht van samengestelde achternamen en van Griekse en Latijnse namen
014291: HOUTEN, WIM VAN, - Krijt onder de schoenen
014048: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN, - Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog (in egodocumenten)
015028: HOUTEN, KEES VAN, & MARINUS KASBERGEN - Bach. Die Kunst der Fuge en het getal
005218: HOUTEN, LEO VAN, - De Elfstedentocht een hele toer
001070: HOUTER, F. DEN, - Neptuniana. Maritieme curiosa
014471: HOUTING, EDWARD, KLAAS ROELOF DE POEL,EA: - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe
009948: HOUTMAN, HARPERT, - Ode aan het Nederlandse volk. In Memoriam 1940-1945
011486: HOUTMORTELS, J., - Thorn. Het witte stadje
004564: HOUTS, CHRIS VAN, - 40 (veertig) vergezichten
004661: HOUTZAGER,M.E.,INL.: - Zilver
002240: HOUTZAGER, H.L.RED: - Reinier de Graaf 1641-1673
012808: HOUTZAGER, H.L>, - Pieter Van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw
010183: HOUWAART, DICK, - Kehillo kedousjo Den Haag. Een halve eeuw geschiedenis van joods Den Haag
015282: HOUWAART, DICK,RED: - Mijn jodendom
012931: HOUWINK, ROEL, - Het raadsel "Achterberg"
005435: HOUWINK, PAULINE, - Watertorens in Nederland (1856-1915)
015605: HOVE, JAN TEN, - Het stadhuis van Hasselt (Overijssel)
014538: HOVE, JAN TEN, & FRITS DAVID ZEILER - Turfmakers en boterkopers. De geschiedenis van IJsselham, Ossenzijl,Kalenberg, Paaslo en Oldemarkt
010102: HOVE, JAN TEN, - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling
011350: HOVEN, THERESE, - Vervreemd
007649: HOVEN VAN GENDEREN, H.A.VAN DEN, & J. LENS: - Het land van den bruinen broeder. Leesboek voor de christelijke school. Deel I: Java
013976: HOVEN, THERESE, - Onder palmen en waringins
016134: HOVEN, FRANK VAN DEN, - De Topografische Gids van Nederland
013938: HOVINGA, HENK - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud
000166: HOVINGA, HENK, - Dodenspoorweg door het oerwoud. Pakan Baroe-spoorweg
000486: HOVINGA, HENK - Eindstation Pakan Baroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud
003020: HOVINGA, HENK, - Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om IndiŽ
016447: HOVY, L. - Ceylonees Plakkaatboek. Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door Nederlands bestuur op Ceylon 1638-1796
004498: HOWARTH, STEPHEN, - A Century in Oil. The "Shell" Transport and Trading Company 1897-1997
002669: HOYER, TH.B.F., - Nieuw Amsterdam
007349: HOYTEMA, THEO VAN, - Het lelijke jonge eendje
000736: HUBREGTSE, SJAAK, EINDRED.: - Sjoerd H. de Roos: Typografische geschriften 1907-1920
006863: HUBREGTSE, SJAAK,RED: - Tussen chaos en orde. Essays over het werk van Gerard Reve
016170: HUDSON, W.H., - Ver weg en lang geleden
009131: BUSKEN HUET, CONRAD, - Een vastgeraakte lococmotief. Een portret in brieven
001664: BUSKEN HUET, CD., - Het land van Rembrand. StudiŽn over de Noord-Nederlandsche beschaving in de 17e eeuw
007181: GALLANDAT HUET, G., - Handboek voor zeemanschap
003170: BUSKEN HUET, CD., - Het land van Rembrand. StudiŽn over de Noordnederlandse deschaving in de 17e eeuw
005540: HUGENHOLTZ, M>J., - Hugenholtz' Curacao
004478: HUGHES, DEBRA K., - Artifacts of Invention. Patent Models at the Hagley Museum and Library
010874: HUGHES, TOM, - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel
003881: HUGO, VICTOR, - Notre-Dame de Paris
016249: HUGO, VICTOR, - Zelf gezien
010236: FENTON HUIE, SHIRLEY, - The forgotten ones. Women and children under NIppon
013238: HUIGEN, SIEGFRIED, - De weg naar Monomotapa
015416: HUIJBERS, H.F.M., - Een kranig Hollander. Jan Pieterszoon Coen. De stichter van Batavia
014324: HUIJBRECHT, P.J., & E.T.J. REINDERSMA - In weer en wind. De "oude" visserij in Zeeland
014310: HUIJBREGTS, FRANS, & LEX PEETERS - Kempen vroeger en nu
009586: HUIJGERS, DOLF, & LUCKY EZECHIELS - Landhuizen van Curacao en Bonaire
016743: HUIJKSLOOT, JAN VAN, - De Amsterdamse Blauwen. De bewogen historie van een markant tramtype
012350: HUIJSER, WIM, SAMENST., - C. Buddingh'- Een mens in de tijd
008111: HUIJTS, C.S.T.J., - Markante boerderijen
001994: HUISKES, BERT, & GERALD DE WEERDT,RED: - De Lutine 1799-1999. De raadselachtige ondergang van een schip vol goud
015333: HUISMAN, JAAP, & LUUK KRAMER - Onzichtbaar Amsterdam. De ingenieurs van de stad
014958: HUISMAN, J.S.P. - Een gewone jongen in het verzet
001091: HUITEMA, T.,RED: - Ronde en platbodemjachten
008889: HUIZENGA, J., - De Langstraat. Op de drempel van de twintigste eeuw
014098: HUIZENGA, J., - Honderd Jaar Land van Heusden en Altena
007008: HUIZER, F.C.G., & H. ONTROP - Overstappen aan de Blaakschedijk. De tram in de Hoekse Waard
015632: HUIZING, JAN, - Drenten in beweging. Geschiedenis van de auto- en motorpioniers uit Hoogeveen, Zuidwolde, Ruinen en Koekange in de periode 1902-1927
014468: HUIZING, LAMMERT, - Mensen in Drente
013917: HUIZING, LAMMERT, - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw Bouwvereniging Hoogeveen
016525: HUIZING, LAMMERT, - Veranderend Hoogeveen. Kwart eeuw in vogelvlucht
002923: HUIZINGA, P., & J. SMITS - Groninger volksverhalen
002179: HUIZINGA,LEONHARD, - Gesprek met de Generaal/De weg naar Bandoeng
002818: HUIZINGA, J., - Erasmus
008237: HUIZINGA, P., & J. SMITS - De aspecten van het openbaar onderwijs in Ned.-IndiŽ
013382: HUIZINGA, J.J., - Friesland en de Tweede Wereldoorlog
015693: HUL, DICK VAN DEN, - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700
001553: HULLEBROECK, EMIEL, - Insulinde. Reisindrukken
016038: HULSBOS, L.,ILLS+KRTN, - Suriname A.B.C.
002033: HULSBUS, JOOP, - Verborgen dageraad. Nederlands-IndiŽ en Zuidoost-AziŽ na de Japanse capitulatie, 1945-1947
000431: HULSBUS, JOOP, - En de zon werd rood. De ondergang van Nederlands-IndiŽ en de hel van de Birma-spoorweg, 1941-1945
015418: HULSBUS, JOOP, - Cirkels in de regen
009299: HULSCHER, WIM, - Banjak tjoem. Javaanse impressies
004632: HULSEKAMP, JOHN T., - De toekomst van 1870. 100 jaar Drukkerij De Boer
016109: HULSEMBOOM, MARTIN, & PETER IJSENBRANT - Boeken uit de doeken. Biblioconolgische schetsen
001107: HULST, WIECHER, - Grote Broer in Djakarta. Indonesische reportages
000067: HULST, WIECHER - Betjakrijders, boeren, generaals en andere politici. Lotgevallen Tijdens een reis door het 35-jarige Indonesie
001179: HULST, WIECHER, - Van Sabang tot Merauke,. Indonesische ontmoetingen
015883: HULST, F.J.,EINDRED: - Tussen Baarlebosche en Halderberge. Twee eeuwen gemeente Oudenbosch, 1796-1996
015419: HULST, WIECHER - Een vriend aan het Tobameer
001125: HULZEN, A. VAN, - Utrecht. De geschiedenis en de oude bouwwerken
005550: HULZEN, JOHAN VAN, - Onze Westindische geschiedenis
015633: HULZEN, A. VAN, - De tram in Utrecht. Een halve eeuw personenvervoer
006548: HULZEN, JOH. VAN, - Indische volksverhalen voor de jeugd verteld
016573: HUMBEECK, KRIS, - Album Louis Paul Boon. Een leven in wood en beeld
010826: HUNINK, MARIA, - De papieren van de revolutie. Het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947
008416: HUNT, LYNN, - The Invention of Pornography. Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800
005421: DUONG THU HUONG - De schim van mijn liefde
007750: SNOUCK HURGRONJE, C., - De Islam in Nederlandsch-Indie
003666: SNOUCK HURGRONJE, C., - Ambtelijke Adviezen
000477: H‹SKEN, FRANS - Een dorp op Java. Sociale Differentiatie in een boerengemeenschap 1850-1980
011099: HUSSLAGE, BAS, - Enkele reis Sampit-Zaandam.Het bijzondere verhaal van een gewone Indo-man
013027: HUT, L.J., A. POSLAVSKY, EA: - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961
009332: HUURDEMAN, PIET, - De geschiedenis van Purmerend
016679: HUUREMAN, PIET, - "Waterland" door de eeuwen heen
003614: HUXLEY, FRANCIS, - Symbolen van het mysterie
008936: HUYBERS, A., - Oud Oisterwijk
002888: HUYGEN, D., - Holland zoals wij het zagen
013103: HUYGENS, CONSTANTIJN, - Heilighe Daghen
008735: HUYSER, HENK J., - Door een geleende bril. Een Kijk op de letters, de woorden en het land van de Joodse Bijbel
005097: HUYSKENS, PIERRE, & THEO DE MOOIJ - De gehavenden
003680: HUYSKENS, PIERRE, - Eppo Doeve. Portret van een duivelskunstenaar
015108: HUYSMANS,J.-K, - De Bievre
006285: HYBRIDE - Voetsporen aan de kim. 15 jaar als amateur-natuuronderzoekers in de tropen
015459: HYDRICK, J.L., - Intensive Rural Hygiene Work and Public Health Education of the Public Health Service of Netherlands India
003868: HYLKEMA, S., - Mannen in een draagnet. Mens- en wereldbeeld van de Nalum(Sterrengebergte)
013695: HYNCKES, RAOUL, - De vrienden van middernacht
008706: LOVINK HZN, S.H., - In en om Doetinchem
011914: LOVINK HZN, S.H., - De geschiedenis van Doetinchem
006130: GUNNING J.HZN.,JAN WILLEM,RED: - Hedendaagsche zending in onze Oost
005327: IBELINGS, HANS,EA: - De metamorfoses van een bureau. Inbo sinds 1962
011325: ICKENRODT, J., - De Rijkspost in Limburg
005031: IDDEKINGE, P.R.A.VAN, - Door de lens van De Booys. Een Arnhemse reportage 1944-1954
005484: IDDEKINGE, P.R.A.VAN,EA: - Van omnibus tot trolleybus. 125 jaar openbaar vervoer in en om Arnhem
002205: IDEMA, H.A., - Parlementaire geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ 1891-1918
004045: IDO, VICTOR, - Indie in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten NIROM
009847: IDSINGA, TON, & JEROEN SCHILT - W.van Tijen Architect 1894-1974
004872: IDSINGA, TON, - Zonnestraal. Een nieuwe tijd lag in het verschiet. Geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument
011075: TAN LIOE IE ( DE LEEUW VAN BALI) - Nacht van de lampionnen
008440: IETSWAART, MICHAEL, & VANIJE HAABO - Sranantongo. Surinaams voor reizigers en thuisblijvers
013893: IETSWAART, MICHAEL, VERT. - Zes jaren in Suriname. August Kappler. Een Duitser in Suriname 1836-1842
006279: IKRAM, ACHADIATI,ED: - Bunga Rampai. Bahasa, sastra, dan budaya
013010: VRIES, ILONKA EN LEONARD DE, - Waar gebeurd! Sentiment en sensatie uit de oude doos
016262: IMHOF, DICK, - Manuscripten uit het Museum Plantin-Maretus
013131: IMPERATO, EDWARD T., - Into Darkness. A Pilot's Journey Through Headhunter Territory
013561: BRANDENBURG, INGRID & KLAUS, - De Hugenoten
012997: IONGH, JANE DE, & M. KOHNSTAMM - Aanschouw de jaren 1900-1950. Een halve eeuw in beeld
012766: IONGH, JANE DE, & M. KOHNSTAMM,RED: - Aanschouw de jaren 1900-1950. Een halve eeuw in beeld
005391: IROSHNIKOV, MIKHAIL, LIUDMILA PROTSAI,A.O.: - The Sunset of the Romanov Dynasty
007518: IRVING, WASHINGTON, - The Old Christmas Day
012565: BABEL. ISAAK, - Miniaturen. Verspreide verhalen en dagboekbladen
003967: ISEGAWA, MOSES, - Slangenkuil
000627: ISING, ALFONS, - Brabantse schuttersgilden. Vroeger en nu
008309: ISINGS, CLASINA, - Antiek Glas
003809: ISINGS, J.H., - Bijbelsche platen
000270: ISMAIL, A, EA - Irian Barat dari Masa ke Masa
007326: ISRAEL, JONATHAN I., - De Republiek 1477-1806
003924: ISRAEL, EDDY-LEX, - Jacob Israel de Haan. De dichter van het joodsche lied
002220: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS.,RED: - Javaansche sagen, mythen en legenden
011647: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS., - Javaansche sagen mythe en legenden
005939: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS., - Connie en haar stiefzusje
000410: ITERSON, G.VAN, - Vezelstoffen
007946: IVANS - Verborgen angels. West-Indische roman
010899: HERSKOVITS, MELVILLE J. & FRANCES, - Rebel Destiny. Among the Bush Negroes of Dutch Guiana
002554: NIEUWENKAMP W.O.J., - W.O.J.N. Leven en werken. Bouwen en zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp
002422: KARHOF J., - Gids voor Zeeland
013808: HAZEWINKEL. HARM.J.,LOET KUIPERS,EA: - Een eeuw Fokker. Verhalen en anekdoten uit 100 jaar Fokker geschiedenis
009475: NIEUWENKAMP W.O.J., - Mijn huis op het water. Mijn huis op het land
009522: AMESZ, J.J. & J.A. HONOUT - Eva Tas 1915-2007. Altijd weer Auschwitz
009663: VEER, F.J. & E.E.VAN DER, - Een man zonder ring. Dagboek van een vader aan de Dodenspoorweg
006043: NIEUWENKAMP W.O.J., - Beeldhouwkunst van Bali
006044: NIEUWENKAMP W.O.J., - Bouwkunst van Bali
015974: KLANT. J.J., - De geboorte van Jan Klaassen
006042: NIEUWENKAMP W.O.J., - Beeldhouwkunst van Bali
003233: NIEUWENKAMP W.O.J., - Zwerftocht door Timor en Onderhoorigheden
004660: VERBEEK. J., - Culemborgse kerkschatten
013847: SCHREUDER H.M.J., - Toch huisarts! De omweg naar Elspeet
015522: NIEUWENKAMP W.O.J., - De eerste bestijging van den heiligen vulkaan Batoer op Bali, 2 Nov. 1906
013950: PRAKKEH.J.,RED: - Volksverhalen uit Drenthe of De bruid waarom niemand danste
013686: ACQUOY.J., - Het archief van het Ewoudsgasthuis te IJsselstein van 1477-1817
003779: KRUIJER. G.J., - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana
001525: JAARSMA, MENNO, - Het schoone boek
007248: JAARSMA, A.A., - Uit Het Album Van Tietjerksteradeel
002536: JAARSMA, S., - Grond voor den Nederlander
010761: JACBS, IRENE, & JOOST SCHOKKENBROEK - Nederland - Engeland. Relaties over zee
016244: JACKMAN, S.W.J., - Chere Annette of hoe men een giede Koningin van Nederland wordt
007258: JACKSON, DONALD, - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift
003458: JACKSON, DAPHNE, - Nachtmerrie op Java. Het leven in de vrouwenkampen tijdens de Japanse bezetting, 1942-1945
006998: JACKSON, ROBERT,ED: - Helicopters. Military, Civilian and Rescue Rotorcraft. The Aviation Factile
015153: JACOBS, PAUL, - Beste wensen voor een spoedig herstel
004404: JACOBS, KATRIEN, KRIS LANDUYT,EA(RED): - Hugo Claus. Voor twaalf lezers en een snurkende recensent
012035: JACOBS, S., - Joodse verhalen en wijsheden
015984: JACOBS, JULIUS, - Eenigen tijd onder de BaliŽrs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hyygiene, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok
005115: JACOBS, MARIA, - Vijfenvijftig sokken. Dagelijks leven met onderduikers in W.O. II
009470: JACOBS, ELS M., - De Verenigde Oost-Indische Compagnie
011661: JACOBS, GERARD, - De sterksten zullen overleven.Reizen door Indonesie in het voetspoor van Joseph Conrad en Alfred Wallace
015988: JACOBS, JULIUS, - Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh . Een bijdrage tot de ethnografie van Noord-Sumatra
003622: JACOBS, JAY,ED: - Great Cathedrals, The Horizon Book of,
003662: JACOBS, HANS, & JAN ROELANDS - Indisch ABC. Documentaire over historie en
001501: JACOBS, ELS M., - Koopman in AziŽ. De handel van de VOC tijdens de 18e eeuw
013714: JACOBS, M.A., - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk
005304: JACOBS, JOHANNA,RED: - Peter van Straaten
015461: JACOBS, G.F., - Wedloop met de moesson
003592: JACOBSE, MUUS, - De drie kooien en andere gedichten
016431: JACOBSE, MUUS, ROEL HOUWINK,E.A.: - Willem de Merode herdacht
011810: JACOBSEN, HANS-ADOLF, - We will go. De slag om Normandie 1944
012879: JAEGGI, ADRIAAN, - Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten
010429: JAFF…, H.L.C., - Willink
005181: JAFFE, H.L.C., - Theo van Doesburg
016157: JAGER, CORNELIS DE, & WILLEM J. KIKKERT - Van het Clijf tot Den Hoorn. De geschiedenis van het Zuiden van Texel
010309: JAGER, J.L.DE, - Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities
000970: JAGER, J.L. DE, - Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities
008050: JAGER, IDA, - Willem Kromhout Czn. 1864-1940
016222: JAGT, MAREK VAN DER, (= ARNON GRUNBERG) - Gstaad 95 - 98
014620: JAGT, BOUKE, - Nederlands nationaliteitsbesef. Een juridische en cukturele benadering
000295: JAGT, M.B. VAN DER, - Memoires(van oud-gouverneur Soerakarta)
015778: JAGT, BOUKE, - Bij de gratie Gods
016052: JAGT,S.V.D., - Surinaamse moppen en anecdoten
015464: JAKIMOWICZ, ANDRZEJ, - Sztuka Indonezji
013352: SAMUEL-JAKOBS, EDITH,ED: - Rose Jakobs. De Roos die nooit bloeide. Dagboek van een onderduikster, 1942-1944
002563: JALHAY, S.M. - Jalhay's kleine oorlog. Een guerrilla tegen de Japanners
009985: JALHAY, MATH, - Ajona, een blanke inlandse
000221: JALHAY, S.M. - Allen zwijgen.Van Merdeka en Andjing Nica tot Apra
011698: JAMES, HENRY, - Collected stories
006899: JAMES, SIMON, - Ontdek de wereld van de Kelten
010412: VRAKKING, DIK, JAN EN JOOP, - Familieboek van de Vrakkings. Bouwers in 't Gooi
010876: OUDENAARDEN, JAN & RIEN VROEGINDEWEIJ - In veilige haven. 150 jaar zeemanshuizen in Rptterdam 1856-2006
005321: ROMEIN, JAN & ANNIE, - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen
001655: LUIKEN, JAN EN KASPER, - Spiegel van het menselyk bedryf
016025: DUBOIS, JAN & ETTY, - Van 15 januari t/m 15 oktober 1962 in Nieuw-Guinea
014636: JANS, JAN & ADRIAAN BUTER - Dorpen in Oost-Nederland
013715: FONTIJN, JAN & DINY SCHOUTEN,RED: - Carry van Bruggen. Een documentatie
016758: JANS, EVERHARD, - Het midwinterhoorn blazen
009001: JANS, H.F.,RED: - Volkenkundige encyclopedie
014516: JANS, EVERHARD,: - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems
003213: JANS, JAN, - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland
008878: JANSE, COR, - Blik omhoog 1940-1945. Wolfheze, de Zuid-Veluwezoom, de oorlog
009863: JANSEN, G.P., - Dictionario Papiamentu Holandes
011509: JANSEN, AB. A., - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945
007143: JANSEN, J.C.G.M., - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940
010708: JANSEN, D.P., - Wat de havenarbeider moet weten. Handleiding voor de havenarbeider
010788: JANSEN, J.G., & W. VAN HECK - Duwvaart
002573: JANSEN, L.F., - In deze halve gevangenis. Dagboek 1942-1945
014418: JANSEN, WOUT, - Een Gelders verhaal. Meester Van de Weterinh en Gelders Veenendaal
008370: JANSEN, J.G., - Sleepboten Nederland/BelgiŽ
000905: JANSEN, HANS, - Christelijke theologie na Auschwitz.. Theologische en kerkelijke wortels en Nieuwtestamentische wortels van het Anitsemitisme
001239: JANSEN, JACOB, - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden
012626: JANSEN, SUZANNA, - Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis
000392: JANSEN, DERK, - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van Jhr. D.F. van Alphen tot 1816
003381: JANSEN, JACOB, - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden
016077: JANSEN, E.J., - De Kerk in 't midden. 125 Jaar Gereformeerde Kerk te Velp(G.) 1841-1966
003328: JANSEN, JOH., - Van achter de oude schandpaal of Praatjes bij plaatjes
015445: JANSEN, DERK, - Een kunstenaar op de kansel. Ds. J.K. Meyer (11 oktober 1878 - 18 november 1956)
009931: JANSMA, KLAAS, JOHANNES VAN DER KOOI,EA: - Met geveegde kont. Schippers en skutsjes terug naar de oorsprong
015645: JANSON, H.W., - Bijdrage tot de geschiedenis van Goirle
014103: JANSON,E.M.CH.M., - Uit de geschiedenis van Wassenaar
007480: JANSSEN, G.B., & J.F.TH.DE BEUKELAER - 1925 Sichting Borculo 2000. Een stille stichting van liefdadigheid geboren in een storm
009209: JANSSEN, G.B., - Arnhemse molens en hun geschiedenis
012447: JANSSEN, HANS, - Mondriaan en het kubisme. Parijs 1912-1914
014479: JANSSEN, CORNEILLE F.,EA: - Monumenten in Drenthe I
013544: JANSSEN, HILDE, - Enkele reis Indonesie. Vier Amsterdamse vrouwen in hun nieuwe vaderland
013199: JANSSEN, FRANS A., - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers
015324: JANSSEN, MIEK, - Jan Toorop's Kruiswegstaties . St. Bernulphuskerk te Oosterbeek
015310: JANSSEN, MIEK, - Schets over het leven en enkele werken van Jan Toorop
015787: JANSSEN, MARIANNE, - De soep ruikt naar hond. Herinneringen van Indische Nederlanders na de oversteek
004246: JANSSEN, J.A.M.M., - Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de KMA in 1828
004262: JANSSEN, FRANS A., & ROB DELVIGNE - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans
004269: JANSSEN, FRANS A., RED: - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans
004692: JANSSEN, HANS, BERNHARD VON WALDKIRCH,EA: - Ferdinand Hodler 1853-1918
004649: JANSSEN, FRANS A., - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst(1801)
014916: JANSSEN, HAN, - De geschiedenis van de speelkaart
001668: JANSSENS, JOZEF, - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel
015820: JANSSENS, JOZEF D., - In de schaduw van de keizer. Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230)
016303: JANSZ, ERNST, - De overkant
012928: JANSZ, ERNST, & HENNY VRIENTEN - Dit is Alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken
016540: JANSZ, ERNST, - De Neerkant (Kronieken 1970-1980)
016422: JAPICX, GYSBERT, - Gedichten
005099: JAPICX, GYSBERT, - Wurken
007868: JAPIKSE, N., - Prins Willem III. De stadhouder-koning
004521: JAPIKSE, N., - De Geschiedenis van het Huis Van Oranje-Nassau
009536: JAPIN, ARTHUR, - De overgave
010537: JAPIN, ARTHUR, - Maar buiten is het feest
015123: JAPIN, ARTHUR, - De man van je leven
015124: JAPIN, ARTHUR, - Vaslav
002629: JAQUET, L.G.M., - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ. Nederland op de tweesprong tussen AziŽ en het Westen
000861: JAQUET, L.G.M. - Aflossing van de Wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-IndiŽ
001430: JAS, JORIEN, MIKE SCHARLOO,EA: - Het Peperhuis te Enkhuizen
003285: JASPAR, EDM., - Kint geer eur eigen stad? De historie van Mestreech aon de Mestreechteneers verteld
007733: JASPER, J.E., & MAS PIRNGADIE - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indie. Deel I: Het vlechtwerk
012949: JASPERS, GERARD, - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem
004590: JASPERS, G.J., - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry
014544: JASSIES, K., - Rijpe aren stille spoelen. Een levensverhaal uit Salland en Twente
008670: JAUSZ,HANS ROBERT, ELRUD KUNNE-IBSCH,EA: - De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie
006474: JAVA, MELATI VAN, - Zwervertje
016674: JAVA, MELATI VAN, - Angeline's beloften
014556: JEENINGA, WILLEKE, - Het Claas Stapels Hofje in Hoorn
003168: DIEMEN DE JEL, N.W,, - De boer van 't Grootshof
007158: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A.,RED: - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates
011238: BAARS-JELGERSMA, GRETA,VERT: - Noorse volkssprookjes
012395: JELLEMA, C.O., - De toren van Snelson
015466: JELLINEK, LEA, - The wheel of fortune. The history of a poo community in Jakarta
015766: JENKINS, GEOFFREY, - A Century of Hostory. The Story of Potchefstroom
004882: JENSMA, G.TH, W.P. BLOCKMANS,EA(RED): - Erasmus. De actualiteit van zijn denken
011995: JEROFEJEV, VENEDIKT, - Door de ogen van een zonderling / Mijn kleine Leniniade / Walpurgisnacht
001825: JERRAM, MICHAEL F., - Biplanes
000323: JESPERSEN, OTTO, - Language. Its Nature, Development and Origin
003499: IBBITSON JESSUP, HELEN, - Court Arts of Indonesia
002998: IBBITSON JESSUP, HELEN, - Court Arts of Indonesia
010077: JOSEPHUS JITTA, MARIETTE,RED: - Karel Appel. Werk op papier/Het nieuwe werk
015463: JOACHIM - Bakoe marah - Bakoe baik . Een jeugdherinnering aan de Minahasa
014378: JOBE, JOSEPH, - Van koetsen en karossen
000517: JOBSE,P.,&CH.F.VAN FRAASSEN, BEW. - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
015015: JODIDIO, PHILIP, - Building a new Millennium
008805: JOEKES, THEO, - De ontzetting. Een reis naar de binnenlanden
015444: JOHARI, HARISH, - Das grosse Chakra-buch
002736: MACKINNON. JOHN - Borneo
006900: ROMER, JOHN EN EIZABETH, - De zeven wereldwonderen
006908: SILLEVIS, JOHN & HANS KRAAN,RED: - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw
014994: HEJDUK, JOHN & RICHARD HENDERSON - Education of an Architect. The Irwin S. Chanin School of Architecture o Fteh Cooper Union
015460: HUGHES. JOHN - Omwenteling in Indonesie
007497: JOHNSON, SAMUEL, - De geschiedenis van Rasselas, prins van Abessinie
009473: JOHNSON, PAUL, - The Civilization of Ancient Egypt
011508: JOHNSTON, REGINALS ST.-, - West-Indische Peperpot
015035: JOLE, MARCEL VAN, & MOSHE LAZAR - Pinchas Shaar
013380: JOLLE, JAN, - Luchtgevechten boven West-Brabant en de Biesbosch
009996: JOLLES, J.A., - De Schuttersgilden en Schutterijen van Zeeland. Overzicht van hetgeen nog bestaat
001703: JONATHAN - Waarheid en droomen
001657: JONATHAN - Waarheid en droomen
009356: JONCKHEER, C.L.H., - The Netherlands Antilles. Guide for Curacao
009571: JONES, ALLAN, - The Suez Maru Atrocity - Justice Denied. The Story of Lewis Jones - a Victim of a WW 2 Japanese Hell-Ship
002913: JONES,HOWARD PALFREY, - Indonesia: The Possible Dream
010830: JONES, NICOLETTE, - The Plimsoil sensation. The great campaign to save lives at sea
012586: JONES, OWEN, - The Grammar of Ornament
001392: JONG, FRITS DE, & HENK SLETTENAAR - De Chinalijn in oorlogstijd
010258: JONG, MARTIEN J.G.DE, - Duivels plezier en satanisch medelijden. Het rancuneuze schrijven van Willem Frederik Hermans
009335: JONG, C.DE, - De droogmaking van de Wildevenen in Schieland
009371: JONG, MARK DE, TRIX VAN DIJK,EA: - Senor(a) Ta Traha? Verslag van een onderzoek naar de werkzaamheden van de lagere sociale klasse in Willemstad, Curacao
001034: JONG, THEO DE, - Gouda, anders bekeken
013115: JONG, SAL DE, - Joods leven in de Friese hoofdstad
016211: JONG, MELS DE, - Ik heb overal spijt van
012934: JONG, MARTIEN J.G.DE, - Nogmaals inzake Achterberg
001508: JOSSELIN DE JONG, P.E.DE, - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia
011900: JONG, OTTO J.DE, - Nederlandse kerkgeschiedenis
016227: JONG, HENK DE, - De Jordaan. Kloppend hart van Mokum
001490: JONG,L.DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
001243: JONG, WIL DE, - Het Rijk van Nijmegen
016651: JONG, DOLA DE, - De draaitol van de tijd
015102: JONG, DOLA DE, - En de akker is de wereld
005087: JONG, L.DE, - De Bezetting na 50 jaar
014894: JONG, JO DE, BEN WEIJS,EA: - Monumneten/gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor de militairen die in de periode 1945-1962 in het voormalig Nederlands-Indie en Nieuw-Guinea zijn overleden
016747: JONG, HENK DE, & NICO MUYEN - 2000 jaar beweegbare bruggen. Internationale gids van bekende en onbekende brugtypen en bewegingswerken
016172: JONG, MELS DE, - Paul Leautaud in Parijs
004911: JONG, OEK DE, - Hokwerda's kind
011059: HERMAN DE JONG, RONNY, - Rising from the Shadow of the Sun. A Story of Love, Survival and jpy
012672: JONG, SUFFRIDUS DE, - Een Javaanse levenshouding
007905: JONG, A.P.DE,RED: - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht
001708: JONG, TOM DE, - Jubileumuitgave Van NVPV Afd. Hillegom eo
014105: JONG, THEO DE, - Gouda in vogelvlucht. Profielgezichten, kaarten, plattegronden en spiegelprenten 1498/1982
016214: JONG,.MELS DE, - Paul Leautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten
000892: JONG, J.D.DE, - Geological Investigations in West Wetar, Lirang and Solor (Eastern Lesser Soenda Islands)
008709: JONG, P.J.DE,RED: - De Berkel beschouwd
016713: JONG, AD J.DE, & WILLEM H. STROUS,RED: - Rhenen. Kruispunt van dialecten
014276: JONG, A.P.DE,RED: - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht
001319: JONG, EELKE DE, - Drama in het bos. Uit het leven van een schaapherder
004589: JONG, DIRK DE, - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie
004532: BALLEGOIJEN DE JONG, MICHIEL VAN, - Stations en spoorbruggen op Sumatra 1876-1941
015471: JOSSELIN DE JONG, J.P.B.DE, - Wetan Fieldnotes. Some Eastern Indonesian texts with linguistic notes and a vocabulary
016603: JONG, DICK DE, - Scheepswerf De Merwede 1902-2002
002558: JONGE, NICO DE, & TOOS VAN DIJK - Vergeten eilanden. Kunst en cultuur van de Zuidoost-Molukken
009729: JONGE, L.J.A.DE, - Verkommerd land. Naar een nieuwe welvaart in een oude landstreek
009020: JONGE, LOUIS DE, - De laatste haringvissers van Nederland
002877: JONGE, THERA DE, - De lange schaduw van Nederlands-Indie. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen
002147: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P., - Troepentransport naar Nederlandsch-IndiŽ 1946-1950
015745: JONGE, J.A.DE, - Korps Rijkspolitie 1945-1994
002016: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P., - Vijf jaar troepen varen (1946-1950)
010682: JONGE, E.DE, H.VAN BOVEN,EA(RED) - Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe
004203: JONGE, NIENKE DE, LEONOOR KUIJK,ED: - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg
015754: JONGE, HUUB DE, - Juragans en Bandols. Tussenhandelaren op het eiland Madura
011814: JONGE, M.W.C.DE, - Mijn ruiters. Ervaringen als commandant van het 4e Eskadron Pantserwagens Huzaren van Boreel, tijdens de Politionele acties(1947-1949) in toenmalig Nederlands-Indie
015212: JONGE, J.A.DE, - Doorn. Parel van 't Sticht
014557: JONGE, J.A.DE, - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee
015468: JONGE, HUUB DE, - Handelaren en handlangers. Ondernemerschap, economische ontwikkeling en islam op Madura
004637: JONGEJANS, CHARLES, - Allesbehalve plat
000227: JONGEJANS, J. - Land en volk van Atjeh vroeger en nu
012014: JONGEJANS, CHARLES, - Allesbehalve plat
015473: JONGELING, MARIA CORNELIA, - Het zendingsconsulaat in Nederlands-Indie 1906-1942
003827: JONGEN, HENK, - Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950)
014085: JONGENEEL, COR, - Vierstromenland. Een greep uit de (kerk)geschiedenis van de Alblasserwaard
014442: JONGH, PIET DE, - Landschap met karakter (De Meijerij)
006323: BOER-JONGSMA, ELISE DE, - Vertellingen. Haar jeugd op Ameland
009112: JONGSTE, LOUW, - Weerzien met Kethel
014269: JONGSTRA, ATTE, - Kristalman.Multatuli-oefeningen
010234: JONKER, ANNAFIET, - Als honden van stro
010683: JONKER, JOOST, EN KEETIE SLUYTERMAN - Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen
009110: JONKERGOUW, A.E.L., - Sittard Gulikse stad
015726: JONKERS, A.,ED: - Wangsatama mamaling (Wangsatama gaat uit stelen) en 15 andere lakon's
015470: JONKERS, J.E., - Vrouwe Justitia in de tropen
000590: JONKMAN, J.A., - Het oude Nederlands-IndiŽ. Memoires
005979: JONKMAN, J.A., - Nederland en Indonesie beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement
016480: JONKMAN, MARIEKE, - Plejaden
012999: WENDEL DE JOODE, BEN VAN, - Gedenkramen Veluvine Nunspeet
003821: JOODE, TON DE, - Folklore in het dagelijks leven
012451: JOODE, J.C.DE, & K.J. DOUMA - De Slag om Arnhem./The Battle of Arnhem/La bataille d'Arnhem
005142: HORST, JOOP & KEES VAN DER, - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw
008375: JOOSEN, HENRICUS, - Ons Baarle, een bijzonder dorp
012851: JOOSTEN, JOS, - Onttachtiging. Essays over eigentijdse poezie en poeziekritiek
001808: BASSERMANN-JORDAN, ERNST VON, - Uhren
007038: BECKER-JORDENS, ANNELIES, - Een kabinet van Utrechtse gezichten
014778: JORG, C.J.A., - The Geldermalsen. History and Porcelain
015259: J÷RGEN, PAUL, - Het onbekedne graf
012062: JAS, JORIEN EN JOZEDIEN HAAGEN,RED: - Kasteel Waardenburg. Weerbaar en veelzijdig
015018: FERNANDEZ, MARIA-JOSE; & MARINA UBACH - Home remodeling
010501: JOUSTRA, M., - Minangkabau. Overzicht van land, geschiedenis en volk
015469: JOUSTRA, M., - Nederlandsch-Karosche woordenlijst
011137: JOUWE, NANCY,RED: - Paradijsvogels in de polder. Papoea's in Nederland
005683: KIS-JOVAK, JOWA IMRE, HETTY NOOY-PALM,EA; - Banua Toraja. Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja
005409: JOYCE, JAMES, - Dubliners / A portrait of the artist as a young man / Ulysses
016727: JOYCE, JAMES, - Het portret van de jonge kunstenaar
002423: RITTER JR., P.H., - Sentimentele aardrijkskunde. Zeeland
016299: BLOKKER, JAN, JAN JR. EN BAS, - Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit
009824: HAAXMAN JR., P.A., - N.V. Boekhandel en Uitgevers-mij v/h W.P.van Stockum & Zoon
002824: VEENENDAAL JR., A.J., - De ijzeren weg in een land vol water. Beknopte geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 1834-1958
007673: WALRAVEN JR., WIM, - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader
001531: GROENENDAAL JR., M.H., - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik
006562: BERLAGE JR.,H.P., - Vuur, lucht, water, aarde
006561: KIJDSMEIR JR., CAESAR, - De groote debacle
006676: RITTER JR, P.H., - Het land van wind en water
003266: LOEB»R JR., J.A., - Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-IndiŽ
008603: VLEMING JR., J.L.,EA; - Het Chineesche zakenleven in Nederlandsch-Indie
006486: SUYK JR., K., - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders
014082: MANHOUDT JR., HIDDE, - Zeilschepen en hun tuigage
006038: VRIES JR., R.W.P.DE, - Jan Poortenaar en zijn werk
005572: LUGARD JR., GERH.J., - Lof van Deventer
000800: PANNEKOEK JR., G.H., - De verluchting van het boek
001005: PANNEKOEK JR., G.H., - De verluchting van het boek
004587: VRIES JR, R.W.P. DE, - Nederlandsche grafische kunstenaars
008636: RUHL JR., DIRK,VERZ.: - Het wapen van Bandoeng. Legenden, geschiedenis en de heraldische waarde
004225: OJEN JR, G.J.VAN, - De Binnenlandse Strijdkrachten
008389: JUFFERMANS, JAN, - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900
005552: JUFFERMANS, JAN, - Het Grafisch Werk van Dirk van Luijn
007415: JUFFERMANS, JAN, & NOORTJE BAKKER - Jan Sluijters. Schilder
006155: ENGLES-JULIUS, C.M., - In tuinen en langs wegen in de Indische laagvlakte
014323: JUMELET, S.A., - Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984
014215: JUNG, CARL G.,EA: - De mens en zijn symbolen
004885: JUNG, C.G., - Herinneringen dromen gedachten
004507: JUNG, C.G., - Psychologische typen
001187: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM, - Java's onuitputtelijke natuur.Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn
002015: JUNGSLAGER, G., - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-IndiŽ in de jaren Twintig
016780: JURGENS, A.H.M., - De jacht op klein- en waterwild
000882: BENTHEM JUTTING, T.VAN, - Indisch Dierenleven
001356: JUYNBOLL, H.H., - Een Balineesche doek met voorstellingen uit het Oud-Javaansche heldendicht Bharata-yuddha
015472: JUYNBOLL, H.H., - Supplement op den catalogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche universiteits-bibliotheek
007608: MOERMAN JZ., J., - Van goden en menschen. Oude verhalen uit een oud land
002755: MOERMAN JZ., J., - In en om de Chineesche kamp
009345: RUIJTER W.JZN, Q.DE, - Schippers van het Stet. Vertellingen en herinneringen uit Castricum en Bakkum
009921: BOS JZN, W., - Sliedrecht zoals het was 1890-1940
011357: OLIVIER JZN, J., - Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-IndiŽ
005573: GOOSSEN JZN, G., - Geschiedenis van Wageningen
005249: KAAL, RON, - Hieroglyfen
010105: KAAM, BEN VAN, - Ambon door de eeuwen
006559: KAARSBERG, HELGE, - Blank en bruin. Dagboekbladen
014132: KAAS, J.G., - Hoogland in oude ansichten
016604: KAAS, ANDRIES, - De laaisie ronde
005734: KAAY, J., - Langs elf steden. Belevenissen op Elf-Stedentochten
002084: KABBANI, PERI, & SUE PAFFRATH - Antique Sporting & Collectible Arms
009160: KADT, J.DE, - Verkeerde voorkeur
010249: KADT, J.DE, - Pogrom Praag Moskou. Rusland de Joden en de vrede
009322: KADT, J.DE, - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen
014411: KAFKA, FRANZ, - Verzameld werk
005006: KAFKA, FRANZ, - Het slot
011280: KAGIE, RUDIE, - Bikkel.Het verhaal van de eerste politieke moord van het Bouterse-regime
016184: KAGIE, RUDIE, - Boudewijn Buch. Verslag van een mystificatie
003784: KAGIE, RUDIE, - Een gewezen wingewest. Suriname voor en na de staatsgreep
015010: KAHN, LOUIS I., - In the Realm of Architecture
002082: KAISER, KATJA S.,ED: - The Herbert&Raymond Green Collection of Fine Antique Firearms
016481: KAL, JAN, - Chinese sonnetten
004655: KALF, JAN, - De monumenten van geschiedenis en kunst, in de voormalige Baronie van Breda
013690: KALF,J., & C.J. BLAAUW - Restauratieplan der St. Nicolaaskerk te IJsselstein
002249: KALFF, S., - De "Loffelycke Compagnie". Historisch overzicht der O.-I. Compagnie
001646: KALFF, G, ED: - Het lied in de Middeleeuwen
004208: KALFF, G, ED: - De sage van den Vliegenden Hollander
005453: KALKWIEK, K.A., & A.I.J.M. SCHELLART - Atlas van de Nederlandse Kastelen
008682: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland toen en nu. Een oud volk in een nieuwe wereld
006669: KALMA, D., - Skiednis fan Fryslan
016159: KALMA, J.J., - Grote Pier van Kimswerd
000628: KALMA,J.J., HUGO KINGMANS, EA: - Ids Wiersma tekenje foar Frysl‚n
008287: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kansen
000845: KALMA, J.J., SAMENST. - Men meldt ons uit Friesland
005663: KALMANN, ARJEH, - Beschouw ons maar als een uitzondering
013832: KALMIJN, IDA, - Gekooid kind. Herinneringen aan het Jappenkamp. Onvoltooid verleden tijd
002692: KALSHOVEN, L.G.E., - De plagen der cultuurgewassen in IndonesiŽ
015273: KAM, RENE DE, - Nijevelt. Een verdwenen kasteel in Leidsche Rijn
001492: KAMERLING,R.N.J.,RED: - IndonesiŽ toen en nu
003462: KAMMA, F.C., - Kruis en korwar. Een honderdjarig vraagstuk op Nieuw-Guinea
000076: KAMMA, FREERK CHRISTIAANS, - De Messiaanse Korťri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied
003418: KAMMA, FREERK C., & SIMON KOOIJMAN - Rimawa forja. Child of the fire. Iron working and the role of iron in West New Guinea
001391: KAMP, JEANNET VAN DE, RED: - Geliefde ouders en verdere familie! Brieven van IndiŽganger Maarten Schaafsma(1946-1950)
015685: KAMP, LODY VAN DE, - Oorlogstranen
015686: KAMP, LODY VAN DE, - Blijf daar, kom niet!
001809: KAMP, HANS VAN DE, - Klokken. Een wegwijzer voor liefhebbers
015748: KAMP, J.E.VAN DE, - Mens, durf te leven! Figuren uit het Nederlandse cabaret tussen 1900 en 1940
003179: KAMP, A.F., - De standvastige tinnen soldaat. Billiton Maatschappij 1860-1960
000705: KAMPEN, ANTHONY VAN, SAMENST. - Boek der zeven zeeŽn
002822: KAMPEN, N.G.VAN, - Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa
010308: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Variaties op 't thema Nieuwediep. Journalistiek werk over Den Helder en het zoute water
001549: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van Dr. Schoonheyt in het voormalige Nederlands-IndiŽ, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland
001599: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/New Guinea to-day
002634: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van Dr. Schoonheyt
003870: KAMPEN, HINKE VAN, & HERMAN PLEIJ,ED: - De pastoor van Kalenberg
001754: KAMPEN, H.C.A.VAN, - Het water op! Een Watersport-Album
001986: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, schout bij nacht
001504: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, Schout-bij-nacht
006152: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/ New Guinea to-day
009310: KAMPHORST, JANNIE, - Focus op Nijkerk
008357: KAMPHORST, J, & JAC. COZIJNSEN-PETERSEN - NIjkerk in oude ansichten
010523: KAMPHUIS, J., - Kasteel Nederhemert. Een orientatie op de bouwgeschiedenis
015117: KAMPHUIS, MARCO, - Een rusteloos bestaan
016237: KAMSTEEG, AAD, - Vabdaag heb ik een Papoea ontmoet. Het leven van Chris Padwa
002534: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
002537: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
016643: KANNEGIETER, J.Z., - De Amsterdamse Jordaan. Een onderzoek naar de oorsprong van de naam
005016: KANNEMEYER, J.C., - Die Afrikaanse literatuur 1652-1987
012762: KANNIK, PREBEN, - Uniformen in kleur
002105: KANT, GERT, - Raddraaiers zijn het! Nederlands-IndiŽ/IndonesiŽ 1900-1970
004928: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor
006656: KAPER, H.P., & J.H.S.M. VEEN - De Rotterdamse paardetrams
001675: KAPER, RONNIE, - Over helse heksen en onnozele halzen. Magie en bijgeloof in Middeleeuwse teksten
001114: MOORMAN VAN KAPPEN, O., JAN KORF, EA: - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977
005307: MOORMAN VAN KAPPEN, O., - Tot behoef der arme wesen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk
008879: KAPPLER,A., - Zes jaren in Suriname 1836-1842. Schetsen en taferelen
004577: KAPTEIJNS, HARRIE, - Het maandblad De Gemeenschap. Intenties en aspecten. 1925-1941
016039: KARELS, RENE B., - MIjn aardse leven vol moeite en strijd. Raden Mas Noto Soeroto. Javaan, dichter, politicus 1888-1951
007041: MOURIK-KARREMANS, P.J.M.,RED: - In 't Verschiet en van Nabij. Keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en tekeningen
008284: KARSTEN, G., - Noordhollandse plaatsnamen
004417: KARSTKAREL, PETER, & HUGO KINGMANS - Oranje Nassau & Friesland
014614: KARSTKAREL, PETER, - Sierlijk bouwen. Jugendstil en Amsterdamse school in Friesland 1900-1940
015807: KARSTKAREL, G.P., - Leeuwarden 1881
003041: KARTINI, RADEN ADJENG, - Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot
006692: KARTINI, RADEN ADJENG, - Door duisternis tot licht. Gedachten over en voor het Javaanse volk
008340: KAS, JAN, & BRAND OVEREEM - Geloven op de Veluwe
006409: KASBERG, P., - Nederlands Nieuw-Guinea. Een land in opbouw
006006: KATS, J., - Het Javaansche tooneel. Wajang Poerwa
007740: KATZ, RICHARD, - Bij mijn bruine vrienden om den evenaar
016113: KAUFMAN, HENK, - 100 Jaar Nederlands-Indische Militaire Luchtvaart
005146: KAUFMANN, DAVID, & MICHIEL HORN - De Canadezen in Nederland 1944-1945
002839: KAULBACH, VICTORIA, & J.J.C.H.VAN WAARDENBURG - Beroering in Balng-me
015264: UMAR KAYAM - Sri Sumarah
016342: KEATS, JOHN, & JAN PRINS - Loflied op een Griekse vaas
013286: KEEMINK, J.W., - Putten in de (goede?) oude tijd
006337: KEENE, DONALD, - World within Walls. Japanese Literature of the Pre-Modern Era,1600-1867
012998: KEEPNEWS, ORRIN, & BILL GRAUER JR. - A pictorial history of Jazz. People and places from New Orleans to modern Jazz
003354: KEESING, ELISABETH, - Hoe ruim een kooi ook is. Leven en lot van Kartini en haar werk
001532: KEHRLI, J. OTTO, - Typografie en kunst
003693: KEIJSPER, FRANS, - Anton Pieck, een 90-jarig ambachtsman
015882: KEIKES, W.H., - Watersnood Zeeland 12 en 13 maart 1906
009083: KEIKES,H.W., - We gaan naar de Harmonie
009081: KEIKES, W.H., - Bolsward. Ouderdom met gratie
009079: KEIKES, W.H., & J.J. SPAHR VAN DER HOEK,RED: - Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
009720: KEIKES, H.W., - Leeuwarden bij gaslicht
012507: KEILING, HORST, & ERIKA NAGEL,RED: - Bodendenkmalpflege in Mecklenburg
010075: KEILSON, HANS, - Komedie in mineur
016152: KEILSON, HANS, - Het leven gaat verder
016765: KEIZER, JASPER, - Handlangers van de vijand. Collaboratie in Friesland tijdens de jaren 1940-1945
007180: KEIZER, MADELON DE, - Putten. De razzia en de herinnering
011192: KEIZER, MADELON DE, & MARIJE PLOMP,RED: - Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren
002312: KELDERMAN, CORNELIS, - Ampt ende plicht der vroed-vrouwen
016771: KELK, C.J.,EA(RED) - Geschenk
005564: KELK, C.J., - Leven van Slauerhoff
005575: KELK, C.J., - Leven van Slauerhoff
007759: KELLEMANS - De hondenbrigade en andere Bataviasche verhalen
007760: KELLEMANS - Opium en verdere verhalen
005898: KELLEMANS - De walvischziekte
015345: KELLENDONK, FRANS, - De brieven
014484: KELLENDONK, FRANS, - Het complete werk
015797: KELLER, ALOYSIUS, - Symfonie der dagelijkse dingen
005134: KELLER, TINA, - De zee woont in ons huis. Walcheren 1944-1946
005686: OLINK KELLY, CLARA, - De Flamboyant. Herinneringen van een kind in een Jappenkamp
015542: KEMMERS, W.H.RED: - Van crisis tot kracht. Gedenkboek t.g.v. 75--jarig bestaan van Bond Westland
009689: KEMP, PIERRE, - Emeritaat
007381: KEMP, PIERRE, - Vijf families en een poederblauw
016317: KEMP, PIERRE, - Standard Book of Classic Blacks
013176: KEMP, PIERRE, - Pompom Anadyomene
012736: KEMP, M., - Noodzakeloijk pro memorie. De Limburgsche Maaslanden in de geschiedenis der Nederlanden
015530: KEMP, PIERRE, - De incomplete luisteraar / De sieraden
011006: KEMP, PIERRE, - Phototropen en noctophilen
015793: KEMPEES, GEORGE, - De pepertuin van Sanoa
008821: KEMPEN, MICHIEL VAN, & JAN BONGERS,RED: - Sirito. 50 Surinaamse vertellingen
003801: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Woorden op de westenwind. Surinaamse schrijvers buiten hun land van herkomst
015994: KEMPEN, MICHIEL VAN, - De geest van Waralu. Kritieken over Surinaamse kiteratuur
015910: KEMPEN, MICHIEL VAN, SAMENST. + NAWOORD, - Verhalen Van Surinaamse Schrijvers
007949: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Surinaames schrijvers en dichters
015898: KEMPEN, MICHIEL VAN, & PIET VERKRUIJSSE,EA(RED) - Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur
015756: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Rusteloos en overal. Het leven van Albert Helman
002361: KEMPERS, R.T.W., - Antieke vuurwapens
009304: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen/Verval en restauratie/Oudjavaans volksleven
002771: BERNET KEMPERS, A.J. - Ageless Borobudur. Buddhist Mystery in Stone
001247: KEMPERS, M.G.J., - De Raadzaal van Harderwijk. Monument van historie en kunst
000598: BERNET KEMPERS, A.J. - Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum
003029: BERNET KEMPERS, A.J. - Monumental Bali. Introduction to the Balinese Archaeology. Guide to the Monuments
000007: BERNET KEMPERS, A.J., - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in IndonesiŽ
005044: KENNIS, JOHN C., - De sprinkgermanenplaag en de stoute dingen die Toontje (=Mussert) deed
015013: KENT, CHERYL,ED: - Dirk Lohan. Building and Projects of lohan Associations 1978-1993
006475: KENTJONGKEVER - Uit den ouden suikerpot. Herinneringen
015448: KENYON, KATHLEEN, - De bijbel en de nieuwste archeologie
001099: KERCKHOFF, EMILIE VAN, - Java. Beelden van volksleven en bedrijf
016590: KERDIJK, F., D. DOOIJES,EA - Uit de Typografische Kruidtuin
010390: KERKDIJK, HENRI G., & LOUIS FRAANJE - Jac. Gazenbeek en zijn Veluwe
009728: KERKHOF, B.J., - Wegenbouw. Handboek voor practijk en studie betreffende het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van verschillende soorten van wegen
013524: KERKHOFF, WIJNAND, - Het Paradijs van Java. Soemedang
016083: KERKHOFFS, BERT, - Knipoog naar Arnhem van toen
004851: KERKHOFFS, BERT, - Doetinchem van ramp- tot voospoed. Een sfeervol levensverhaal van 750 jaar
012509: KERKHOVEN, JAAP, & ANTON KOS,RED: - De Dijk. Zuiderzeewerken van J.H. van Mastenbroek
000818: KERKKAMP, H., - Historie van Velp en Rozendaal
009869: KERKKAMP, H., - De Oude Jan. Geschiedenis van de vroegmiddeleeuwse kerk te Velp (G.)
009870: KERKKAMP, H., - Historie van Velp en Rozendaal
013860: KERKWIJK, PIETER A., - Grijze ambachten in de Alblasserwaard
006640: KERLOGUE, FIONA, - Batik. Ontwerp, stijl en geschiedenis
006281: KERN, H., - Wrtta-sanc'aya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw
011335: KERSHAW, ALEX. - Het verbond. Acht Amerikaanse piloten strijden tegen de nazi's in de Slag om Engeland
008360: KERSHAW, ALEX, - Het Ardennenoffensief
010486: KERSSENS, D., - Zaans namen lexicon
005998: KERSTEN, J., - Bali
016056: KERSTEN, MICHIEL, - De Nederlandse kopergravure (1900-1975)
010405: KERVER, MIRIAM, & ERIK ZWAGA - Parfum Lexicon no. 1
000738: KESER, HANS, - Het Gatje van Opa. Geschiedenis van de stad Zaltbommel verteld aan jonge Bommelaartjes
009076: KESLER, JAN W., - De torens vertelden mij
001268: KESSELS, JAN A.W., - Kent u Gelderland ook zo?
014813: KESSLER, CHRISTINA, - Lombok. Just beyond Bali
013827: KESSLER, CHRISTINA, - Lombok di seberang Bali
014366: KESTEN, HERMANN, - Casanova
015798: KESTEREN, HENNY VAN, - Jan Toorop, een bewogen Javaan
002826: MCNEIL KETTERING, ALISON, - Drawings from the Ter Borch Studio Estate
016318: KEULEN, MENSJE VAN, - De avonturen van Anna Molino
009739: KEULS, YVONNE, - Benjamins bruid
010035: KEULS, YVONNE, - Mevrouw mijn moeder
016050: KEULS, YVONNE, - Zoals ik jou ken, ken jij mij. Mijn jaren met Hella (Haasse)
007642: KEULS, YVONNE, - De tocht van een kind
016307: KEUN, IRMGARD, - Het kunstzijden meisje
003367: KEUNE, S.C.PH.M., - Gemeente Hendrik Ido Ambacht
000342: KEUNING, J.ED. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder J.C.van Neck en W.Warwijck 1598-1600
000343: KEUNING, J.ED. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder J.C. van Neck en W.Warwijck 1598-1600
004470: KEYSER, MARJA, J.F. HEIJBROEK,EA(RED): - Frederik Muller (1817-1881) Leven en werken

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze[an error occurred while processing this directive]

9/18