Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
005837: KEYZER, S., ED: - De Koran
002403: KIELICH, WOLF, - Volken en stammen van Indonesie
009199: KIELICH, WOLF, - Volken en stammen. Indonesie
016381: KIERKEGAARD, SOREN, - Stichtelijke redenen
008204: KIERS, LUC., - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd
013492: KIEVIET, C.JOH., - Dik Trom en zijn dorpsgenooten
001756: KIEVIET, C.JOH., - Een vacantiereis langs den Rijn
015690: KIJMMELL, J.A.R., & Y. ZIJKSTRA - Na een eeuw 1807-1907. Gedenkschrift t.g.v. honderdjarig bestaan der Gemeente Assen
009365: KIKKERT, O.H., & A.A.M. BEKMAN - Drempelvrees. Een boek over Curacao aan de vooravond van de onafhankelijkheid
006373: KIKKERT, W.J., - Texelse verhalen
016647: KIKKERT, J.G., - De Brabanders. Oorsprong en geschiedenis van De Brabanders
011027: KHOO KAY KIM - Melaka dahulu dan sekarang
013554: KING, LILY, - Euforie
003386: KINGSLEY, CH., - Helden uit het oude Hellas. Perseus, de Argonauten, Theseus
003497: KINKER, J., - De verlichte muze. Bloemlezing
015482: KINLOCH, CHARLES WALTER, - Rambles in Java and The Straits in 1852
016580: KIRKELS, MIEKE, - Kinderen van zwarte bevrijders. Een verzwegen geschiedenis
014221: KIRKPATRICK, BETTY, ED: - The Cassell Concise English Dictionary
007952: KISHOENDAJAL, MALA, - Dame Blanche
010877: KIST, J.B..EA: - Van VOC tot Werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg
007059: KISTEMAKER, RENEE, & TIRTSAH LEVIE,RED: - Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680
008531: KLAARENBEEK, J.J., & F. KOSTER - Gids voor Het Gooi
005054: KLAASSE, PIET, & THEUN DE VRIES - Wij waren getuigen
016721: KLAASSEN, MARTIN, - Zij kwamen bij dag en bij nacht... De luchtoorlog boven Noordoost Twente
015074: KLAAUW, BERT VAN DER, - Het jachtvliegtuig
005034: KLAAUW, BART VAN DER, - De Slag om Engeland
010636: KLEBERG, J., - Van Napels tot Harderwijk. De geschiedenis van het Lord Strathcona Regiment tijdens WO II
013013: KLEEFKENS, ONNO, - Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij 1873-1970
007724: KLEEVENS, JAN W.L., - Ontmoetingen
006094: KLEIAN, J., - De zonen van Timah
016716: KLEIJ, P., - Zaanstreek. Architectuur en stedenbouw 1850-1940
007050: KLEIJN, H.C.M., M.J.A.VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE;EA(RED): - Op weerstand gebouwd. Verdedigingslinies als militair erfgoed
013246: KLEIN, JAN, - Nazomerreis van een motorrijder
002335: KLEIN, W.C.,HFDRED: - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied
014779: KLEIN, J.K.,. - Nacht over de Indische Archipel
004635: KLEIN ESSINK, JOOP, & RIC VAN DIJK - De Brandweer
003040: KLEIN, MANFRED, YVONNE SCHWEMER-SCHEDDIN,EA: - Type & Typographers
007635: KLEIN, ELSBETH, - De hitte van Kaliasin
011609: KLEIN, ARJEN, - Varen in de Lijn van Oranje. Oranjelijn 1937-1970
011133: KLEINBOS, HANNIE, - Naast het gelijk. Herinneringen van een Belanda-indo no. 3
014345: KLEINJAN, HARRY, & ED STOL - Het volmaeckste maecksel . De vijf monumentale orgels in de gemeente Voorst
001500: KLEINTJES, PH., - Staatsinstellingen van Nederlandsch-IndiŽ
004552: KLEISEN, W., - Uittrekselgids
014623: KLEITER, MANFRED, MARGREET HOOGERWAARD,EA: - Curacao ontmoet Nederland
016637: KLEMPERER, VICTOR, - Tot het bittere einde. Dagboek 1933-1941 en 1042-1945
009527: KLENCKE, PETER, - Hollandia Blues
001505: KLERCK, E.S.DE, - De Atjeh-oorlog. Deel I: Het ontstaan van den oorlog
000928: KLESSE, MAX, - Vom alten zum neuen Israel. Ein Beitrag zur Genese der Judenfrage und des Antisemitismus
015566: KLEUVER, ADRIAAN P.DE, - De Betuwe. Land van boomgaarden, intieme dorpjes en oude verhalen
004178: KLEYN, J.DE, - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900
012433: KLIJN, MARCO, - De stille slag. Joodse Arnheemers, 1933-1945
014093: KLIJN, JAN W., - 't Dorp. Een streekvertelling uit de Alblasserwaard
014216: KLIJN, E.M.CH.F., - Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850
008494: KLIJNMAN, JOHAN, - Brandweer Bussum 1899-1999
005102: KLIKSPAAN - Studenten-typen December 1839 - Mey 1841
001350: KLIKSPAAN - Studenten-typen en -leven
015751: KLIMA, ANTON, - De auto in de carcatuur
015674: KLINKERT, H.C., - Nieuw Maleisch-Nederlandsch zakwoordenboek
012793: KLOEK, ELS, - Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw
006661: KLOEKE, W., - Zwolsche sketsies
014513: KLOEKE, G.G., - Kamper spreekwoorden
016513: KLOEKE, G.G., - Verzamelde opstellen
016686: KLOET,CO DE, - Morgen lomt een nieuwe dag. Liedjes van en om de oorlog
014646: KLOET, TOON, - Het Brabant van toen. Herinneringen van Westbrabantse mensen
014578: KLOK, W., - Brielle.Stad in de landen van Voorne
015713: KLOK, R.H.J., - Oude graven tussen IJssel en Vallei. Prehistorische grafheuvels uit de steen- en bronstijd op de Veluwe
016266: KLOMP, W., J.M. SOMER, R.BOLT - Lochem in oude ansichten 1 + 2
012530: KLOMP, R.G., - De Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij 1907-1935
001775: KLOMP, D.A., - In en om de Bergensche School
003681: KLOOS, MAARTEN, - Alexander Bodon. Architect
011543: KLOOSTER, FAMILIE, - In balans met Indie. Familie Klooster-Berndes in Indie en Holland
007039: KLOOSTER, L.J.VAN DER, - Een kabinet van gezichten in Gelderland
005992: KLOT, STEVEN E., & NIGEL BULLOUGH - Bali: Hedendaagse schilderkunst
010293: KL÷TERS, JACQUES, - Huilen is voor jou te laat....Levensliederen en smartlappen
006396: KLUIS, A.T.W.DE, - Hallo mannen! Twaalf toespraken tot de Nederlandse Militairen (in Indie)
015287: KLUMPER, TON, - Helden tegen wil wn dank. Verzet 1940-1945
010432: HOOGWOUDT, NICO, ROB KLUYVER & ROB TASCH - Zaanse brandkroniek 1941-2000
000574: KNAAP, GERRIT, - Kruidnagelen en christenen. De VOC en de bevolking van Ambon 1656-1696
015964: KNAAP, J.P.H.VAN DER, & L.M.W. VEERKAMP - Uit de schemer van Hoorns verleden. De jaren 1300-1536
003061: KNAAP, DORIEN, - Verzorgd voorzien. Een geschiedenis van 30
004515: KNAP, G.H., - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van 100 jaar zeevaart door de KNSM 1856-1956
002251: KNAPEN, BEN, - Langs de straten van Jakarta. Het dagelijks leven in de hoofdstad van IndonesiŽ
015014: KNAPP, GOTTFRIED,ED: - Betz Architekten
006269: KNAUD, J.M., - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa
016190: KNOL, MARGRIET, - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956
014154: KNOL, META, REMCO RABEN,EA(RED): - Beyond the Dutch. Indonesie, Nederland en de beeldende kunst van 1900 tot nu
010182: KNOOP, HANS, - De Joodsche raad. Het drama van Abraham Asscher en David Cohen
016759: KNOOP,W.H., - Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-1940
013005: KNOOPS, W.A., & F.CH. MEIJER - De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588
016582: KNOORS-RUBER, ELLY, & JEAN KNOORS - Over de meidagen 1940 en de bevrijding 1944-1945 van Born en omgeving
009074: KNOP, G., & C. ROGGEN - Skylgerlaner leisboek
014458: KNOP, GERRIT, - Schylgeralan. Eem beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling
007247: KNOP, G., - De spraakkunst der Terschellinger dialecten
008672: KNORRINGA, ROSA, - Het oor wil ook wat. Over mondelinge literatuur
001690: KNUTTEL, J.A.N., - Bredero
007870: KOBBEN, A.J.F., - Zwarte planters. Proeve ener ethnografie
002201: KOCH, D.M.G., - Verantwoording. Een halve eeuw in IndonesiŽ
010404: KOCH, HERMAN, - Eindelijk oorlog
002967: KOCH, GERD,ED: - Boote aus aller Welt
003618: KOCH, ALEXANDER, - Einfamilienhšuser und ihre konstruktiven Details
011963: KOCH, A.G.F., - Zwarte kunst in de Besschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15e eeuw
008517: KOCK, P.P.DE, - De ongelijke strijd in de Vogelkop
016032: KOCK, P>P.DE, - Op zoek naar koppensnellers
005202: KOCKS, G.H.,RED: - Gemeente Vries. Het land van de Zweedse Kornoelje
014868: KODIRON, KO,BEW: - De schending van Soebadra. Javaans schimmenspel
016393: KOECK, PAUL, - Heilige huisjes. Geloof en volksgeloof, bedevaarten en ommegangen, heiligen en hun hulp in nood
007303: KOEFOED, GEERT, - Benoemen. Een beschouwing over de faculte du langage
004875: KOEKKOEK, LIDEWIJ DE, - Schatkist van een bankier. Kunst en architectuur bij Van Lanschot
008426: KOELEWIJN, CEES, - Oral Literature of the Trio Indians of Surinam
006963: KOEMAN, C., - Geschiedenis van de kartografie van Nederland
009813: KOEMAN, C., - Collections of Maps and Atlasses in the Netherlands. Thier History and Present State
011229: KOENEN, MARIE, - Uit Limburgs legende en historie
016618: KOENEN, MIEKE, - Dwars tegen de keer. Leven en werk van Ida Gerhardt
003649: KOENRAADS, JAN P., - Gooise schilders
001432: KOENRAADS, JAN P., - Gooise schilders
013618: KOENRAADS, JAN P., - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff
016752: KOENS, TRUDY,RED: - Hij was in Dachau. Oorlogsdagboek (1942/43) van Jeanne Tunderman
009581: KOERTS, H.J., - De vrijheid werd duur gekocht. Zuid-Celebes na de Japanse capitulatie
011971: KOESEN, TH.A.J., & J.H. TURKSMA(RED) - Graficus - 60 jaar
014869: KOESNOE, MOH., - Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesie
014870: KOESNOE, MOH., - Report concerning a Research of Adat Law on the Islands of Bali and Lombok 1971-1973
008052: KOHLENBACH, BERNHARD, - Pieter Lodeijk Kramer 1881-1961. Architect van de Amsterdamse School
003107: KOHNSTAMM, G.A., & H.C. CASSEE,RED: - Het cultureel woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling
002232: KOK, G.A.DE, - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw
007015: KOK, J., - 't Boemeltje van Purmerend. Boot-, tram- en treinverbindingen tussen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar
007016: KOK,J., - Stoomtrams rond Alkmaar. Boot-, trein- en tramverbindingen met Alkmaar, alsmede de Alkmaarse stadstram
002420: FILEDT KOK, J.P.,RED: - 's Levens felheid. De meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meister ca.1470-1500
000380: KOK, J.A. - De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlandsch-IndiŽ
014024: KOK, RENE, & ERIK SOMERS - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder
010807: KOK, AUKE, - Dit was Veronica. Geschiedenis van een piraat
008268: KOK, RENE, & ERIK SOMERS - V = Victorie. Oorlogsaffiches 1940-1945
015656: KOK, H.L., - Erfenis onzer voorouders. Begraven, rouwgebruiken en rouwsymboliek
001225: KOK, G.A.DE, & M.C. VERBURG - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw
006655: KOK, RENE, HERMAN SELIER,EA; - Fotografie in bezettingstijd. Geschiedenis en beeldvorming
015694: KOK, AUKE, - De verrader. Leven en dood van Anton van der Waals
016634: KOK, RENE, THEO HOOGBERGEN,EA(RED): - "Wegens bijzondere omstandigheden..."'s-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944
003207: KOKHUIS, G.J.J., - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot
001173: KOKKELINK, M.CH., - Wij vochten in het bos. Guerrillastrijd op Nieuw-Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog
002609: KOKS, J.TH., - De Indo
000223: KOL, H.VAN, - Uit onze koloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
000224: KOL, H. VAN, - Uit onze KoloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
000222: KOL, H. VAN, - UIt onze KoloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
004666: KOLDEWEIJ, A.M.,RED: - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van Bourgondisch tot Biedermeier
013890: KOLDEWIJ, A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een helige in het Servaaskapittel te Maastricht
015648: KOLFIN, ELMER, - Van de Slavenzweep & de Muze. Twee eeuwen verbeelding van slavernij in Suriname
003327: K÷LKER, A.J., - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van "Die Steede ende Landen van Haestregt tot begin 19e eeuw
015568: KOLKS, ZENO, - Langs oude Gelderse kerken. De Veluwe
015190: KOLMESCHATE, G.J.VAN, J.TEN HOVE,EA: - "Eeen groot en deftig dorp". Zwartsluis tot 1800
016756: KOMPANJE, BERT, PETER DE VRIES,EA - De Koning op het spoor. Van Koningslijn tot Koninklijkke wachtkamer in station Apeldoorn
010155: KOMRIJ, GERRIT, - De os op de klokketoren
011876: KOMRIJ, GERRIT, - Hercules
010156: KOMRIJ, GERRIT, - De Verschrikking
012796: KOMRIJ, GERRIT, - Fabeldieren
001722: KOMRIJ, GERRIT, BEW. - Abele spelen
012882: KOMRIJ, GERRIT, - Op de planken
012858: KOMRIJ, GERRIT, - Alle gedichten tot gisteren
012849: KOMRIJ, GERRIT,RED: - In Liefde Bleoyende. De Nederlandse poezie van de 12e t/m 20e eeuw in 100 en enige gechten
012837: KOMRIJ, GERRIT, - Daar is het gat van de deur. Kritieken en essays
013210: KOMRIJ, GERRIT, - Voor zesenzestig euro vijfentwintig
016419: KOMRIJ, GERRIT, BEW. - Twee werelden
001643: KOMRIJ, GERRIT, RED.+ INL. - Aan een droom vol weelde ontstegen. PoŽzie uit de Romantiek 1750-1850
010130: KOMRIJ, GERRIT, - Tutti-frutti
015125: KOMRIJ, GERRIT, - De loopjongen
016517: KOMRIJ, GERRIT, & RODOLPHE TOPFFER - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen
002632: KONING, J., - Mooi en nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-IndiŽ
005910: KONING, J., & D. WOUTERS,ED. - Aardijkskundige Wandplaten van Nederlandsch Oost-Indie
011574: BRIGGS-KONING, MARIE, - Footsteps in Memories and... The Relationship betweem a Family in the Netherlands East Indies during the 1940's and World Events of the Time
001888: KONING, JOHAN, - 600 Jongens met de Tarakan naar Noorwegen
006179: KONING, J., & D. WOUTERS - Mooi en nijver Insulinde
013792: KONING, DANIEL - Pinaren in het paradijs. Suriname na de onafhankelijkheid
012457: KOOGER, HANS, - Het oude volk. Kroniek van joods leven in de Achterhoek, Liemers en het grensgebied
014526: KOOI, JOHANNES VAN DER,EA: - Overijssel in detail
013025: KOOI, JOHANNES VAN DER,EA: - Utrecht in detail
016041: PLAATS-KOOIJ,G.VAN DER, - Drie kwamen terug van weggeweest
008232: KOOIJ, J.A.VAN DER, - Uit het leven van een zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18e en 19e eeuw
015069: KOOIJ, M.VAN DER, - Om niet te vergeten. OverschieŽnaars in verzet
014929: KOOIJMAN, JAN, - Tien platbodemjachten
000962: KOOIJMAN, S., - De kunst van Nieuw-Guinea
016161: KOOIJMAN, BOB, - De Zaansche Molen. 75 jaar behoud van industrieel erfgoed
012809: KOOIJMAN, MARINUS ANTHONY PIETER, - Operatieve behandeling van congenitale heupdysplasie
009231: KOOIJMANS, L.P. LOUWE, - Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog
013019: KOOIJMANS, HENK,RED; - Volksverhalen uit het grensgebied van Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant
011899: KOOIMAN,W.J., - Maarten Luther. Doctor der Heilige Schrift. Reformator der kerk
009714: KOOISTRA, JACK, - Laatste bericht. Ereveld van Indie en Nieuw-Guinea
014703: KOOLEN, MARCEL, - "Deze herinnering wil ik bewaren....."
010660: KOOLHAAS, MARNIX, & JURRYT VAN DE VOOREN - De mannen van '63. Verhalen van de zwaarste Elfstedentocht aller tijden
002847: KOOLS, FRANK, - Als een boer van Zundert. Vincent van Gogh en zijn geboorteplaats
005555: KOOLWIJK, TOM VAN, & CHRIS SCHRIKS - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw
009342: KOOMEN, THEO, - Samen an de reed....
004891: KOOMEN, PIETER, - Binnenhuis. Karakter en sfeer. Het werk van Bas van Pelt
015881: KOONINGS, JAN, & FRED VAN STRATUM - Soldaat in Suriname 1947-1975
004550: KOOPMAN, ARES,ED. - Buddingh' van A tot Z. Ontmoetingen net Nederlandse en Vlaamse letterkundigen
003155: SWAAN-KOOPMAN, C., - Vrouwen in Indie
008293: SWAAN-KOOPMAN, C., - Water over sawah's
012963: KOOPS, W.R.H., - Een wereld aan boeken
007540: KOORDERS, S.H., - Plantkundig woordenboek voor de boomen van Java met korte aanteekeningen over de bruikbaarheid van het hout
014649: KOORN, FLORENCE, & MICHEL VAN DER EYCKEN - Begijn in Brabant, De begijnhoven van Breda en Diest
013031: KOOT, TON, & WILLEM G. HOFKER - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot
013091: KOOT, TON, - Dat was te Muden. Geschiedenis van het Muiderslot
011994: KOOTEN, KEES VAN, - Zo wordt u gelukkig (en de poezie van Billy Collins)
015195: KOOTEN, KEES VAN, - Leve het welwezen
013358: KOOTEN, KEES VAN, & EWALD SPIEKER - Letterlust
010483: KOOTEN, KEES VAN, - Hartstochtjes
014702: KOP, H.J.E.VAN DER, - Nog maar 18 maanden, arme sodemieter. Herinneringen aan Nieuw-Guinea 1955-1956
010144: KOPLAND, RUTGER, - Onder het vee
010653: KOPLAND, RUTGER, - Dit uitzicht
012409: KOPLAND, RUTGER, - Jonge sla uit het Oosten. Dagboeknotities
015941: KOPLAND, RUTGER, - Verzamelde gedichten
012408: KOPLAND, RUTGER, - Dankzij de dingen
010656: KOPLAND, RUTGER, - Geduldig gereedschap
010657: KOPLAND, RUTGER, - Tot het ons loslaat
010655: KOPLAND, RUTGER, - Dankzij de dingen
010654: KOPLAND, RUTGER, - Voor het verdwijnen en daarna
016578: KOPLAND, RUTGER, - Over her verlangen naar een sigaret
013687: KOPPEL, ADR.VAN DE, - Beknopte geschiedenis van de door brand vernielde Ned.Herv.Kerk
002328: KOPPEN, G.A., - Holland-IndiŽ-Holland in storm en zonnebrand
009747: KOPPERS, G.P., - Brandweer Amsterdam. Steeds vernieuwend
016705: KOPPIJN, LOUISE, - Krakepoot
016707: KOPPIJN, LOUISE, - Pa Koppijn. De geschiedenis van een Jordaanse(Amsterdam) jongen die naar Nederlands-Indie ging
016706: KOPPIJN, LOUISE, - Van Rembokan tot Rijswijk. Een leven in twee werelden
002551: KOPSTEIN, FELIX, - Een zoologische reis door de tropen
008455: KORCZAK, JANUS, - Koning Matthijsje op het onbewoonde eiland
006668: KORF, DINGEMAN, - Tegels
014907: KORF, JAN, - Zaandam in oude ansichten
007124: KORF, J., - Zaandam in oude ansichten
011566: KORFF, A., - Beknopte geschiedenis van Huisduinen en Den Helder
006705: KORNAAT, KLAAS, - Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede
005105: KORS, TON, - Hannie Schaft. Het levensverhaal van een vrouw in verzet tegen de nazi's
005655: KORSTEN, F.W., - Lessen in literatuur
015700: KORT, ALBERT, - Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beveland 1850-1940
014542: KORTELING, H., - Deventer bij gaslicht
014735: KORTEN, A., - Olst 1940 - 1945. Geschiedenis van de gemente Olst gedurende de oorlog
008016: KORTERINK, HENDRIK JAN, - De zwarte schapen van Oranje. Over de minnares van Prins Hendrik, hun zes kinderen en andere geheimen
006866: KORTEWEG, ANTON,RED: - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum
016314: KORTEWEG, ANTON, - Eeuweig heimwee drijft hem voort
005539: KORTEWEG, ANTON, MAX NORD,EA(RED): - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen
007091: KORTEWEG, ANTON, INL: - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum
012842: KORTEWEG, ANTON, & MURK SALVERDA - 't Is vol schatten hier. Ned. lit. van 1750 tot 1986
016470: KORTEWEG, ANTON, - Met flinke pas
016574: KORTEWEG, ANTON, - Waar ik nooit goed in was steeds slechter kunnen
001345: KORVER, H.J., - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming(KNSM) 1856-1981
001388: KORVER, H.J., - Varen op de West (1884-1972)
013791: KORVER, A.P.E., - Sarekat Islam 1912-1916. Opkomst, bloei en structuur van Indonesie's eerste massabeweging
015483: KOETSIER-KORVINUS, HENK RN TINEKE, - Vijftig jaar "Merdeka". In gesprek met Indonesiers en Nederlanders
015816: KOS, ANTON, - Historische atlas van HIlversum. Van esdorp tot mediastad
004906: KOSSEN, W.J., & A. RIEGER - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk
012606: KOSTENEVICH, ALBERT,RED: - Matisse tot Malevich. Pioniers van de moderne kunst uit de Hermitage
001412: KOSTER, JAN, - Op een mooie zeumereivend en are westfriese verhale
003911: KOSTER, BEN, - Een verloren land. De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962
013236: KOTTE, WOUTER, & HAROLD RUBIN - Ondergronds
000472: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindische Kampsyndroom. Anathema's 6
001558: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6
012391: KOUSBROEK, RUDY - Het paleis in de verbeedling . Het Paleis voor Volksvlijt 1860-1961
002664: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms
002686: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms
001892: KOUSBROEK, RUDY, - Een passage naar IndiŽ
012386: KOUSBROEK, RUDY - Lieve kinderen hoor mijn lied
012389: KOUSBROEK, RUDY - Dierentalen en andere gedichten
012385: KOUSBROEK, RUDY - Hoger honing
006679: KOUWENBERG, L.J.N., - Alkmaar verlicht. Van pijpgaz tot aardgas. De geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853
010862: KRAAIJEVELD,JACQUES, - Baggerdiep. Verhalen uit de baggerwereld
014777: KRAAN, CHRISTEL VAN DER, - Een Indonesische visie op de kolonilae samenleving . Het literaire werk van Pramudya Ananta Tur beoordeeld als bron van historische kennis
001123: KRAAY, F.J., - Een halve eeuw 1528-1577. Uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg
014628: KRAFFT, A.J.C., - HIstorie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaanse patriciaat
013979: KRAMER, DIET, - Het geheim van de gesloten kamer
002238: KRAMER, J.G., - Het beleg van Groningen in 1672
006225: KRAMER, DIET, - Thuisvaart
009187: KRAMER, FRANCISCA,RED: - Rondom "Indie vaarwel". Het leven gaat toch zoals het gaan moet
009716: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H., - Achter de branding. De visserij van de Nederlandse kustplaatsen
006078: KRANZFELDER, IVO, - Hopper 1882-1967. Visioen van de werkelijkheid
008127: KRAS, REYER, BEN REBEL,EA: - Het Nieuwe Bouwen. Amsterdam 1920-1960
005619: KRAS, REYER, - Nederlands fabrikaat. Industriele Vormgeving
015088: KRAUS, GOTTFRIED, - Die Salzburger Marionetten
015325: KREEK, MIEKE L. DE, - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht
004049: KREEMER, J., - Atjeh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjeh en Onderhoorigheden
002983: KREEMER,J., - Sumatra. Gids in het Volkenkundig Museum
002802: KREUGER, FREDERIK H., - De tweede gouden eeuw. Hoe de techniek Nederland in korte tijd veranderde
013030: KREUZEN, A., - Laren, toen & nu
001436: KREVELEN, LAURENS VAN, - De stijl van de uitgever
014455: KRIJGER, ETTO, - Slauerhoff in zelfbeelden
014536: KRIJGER, T.A., - Steenwijk als militaire stad
011093: KRIJNEN, HENK, - Brieven naar de groene hel
014793: KRIKKE, H.D.J., - Wassink van Warnsveld naar Almelo. Een bijdrage tot de familiegeschiedenis
013233: KRIMPEN, JAN VAN, - Waarde Vriend. Brief aan Henri Mayer
005227: KRIMPEN, HUIB VAN,EA(RED): - Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 Juli 1981
000721: KRIMPEN,H.VAN, - Het model van de uitgever van Johan H. van Eikeren
004346: KRIYA, SENI, - The Crafts of Indonesia. Earth, Grass, Wood, Cloth, Metal, a.o.
002718: KROEF, R.VAN DER, - Velp en zijn geerfden. Geschiedenis van de gemeyne gronden
008196: KROESE, A., - Neerland's Zeemacht in Oorlog
016494: STENFERT KROESE, W.H., - De mythe van A. Roland Holst
016728: KROG, ANTJIE, - Liederen van de blauwkraanvogel
016526: KROG, ANTJIE, - De kleur van je hart
014460: KROGT, P.C.J.VAN DER, - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft. De straat waar wij wonen
005387: KROGT, PETER VAN DER,INL: - Belgica Regia & Belgia Foederata. De lage landen
012107: KROL, GERRIT, - Vijf vingers van dezelfde hand
009249: KROL, GERRIT, - Rondo veneziano
012922: KROL, GERRIT, - Over het uittrekken van een broek
000273: KROM, N.J. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst
006268: KROM,N.J., - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur
015502: KROM, N.J. - Het oude Java en zijn kunst
009757: KROON, DIRK,ED: - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poezie van J. Slauerhoff
015791: KROON, GEESKE, - MIjn familie in Indie 1825-1955
001423: KROON DZN, H, & F. KAPTEIJN - Nieuwe kroniek van Hoorn
013562: KROON, W., - Thuyss opt Loe (Het Huis op Het Loo)
016149: KROON, DIRK,ED: - Ik had het leven me anders voorgesteld. J. Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen
013359: KROONENBURG, J, G.M. VAN ROSSUM,EA: - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief
001169: KROSENBRINK, HENK,(SAMENST) - Wij, de jongens van overzee
006721: KROSENBRINK, HENK, RED: - De IndiŽgangers 1945-1950
004902: KROSENBRINK, HENK, - Het vergeten bataljon. The Dutch National Battalion en zijn mensen
011938: KROSENBRINK, G.J.H., - De Achterhoek in grootvaders tijd
004223: KROSENBRINK, HENK, - Met de moed van de angst. Oorlogsbelevenissen in Achterhoek en Liemers
013073: KRUIDHOF, J.A.,J.VAN DER STEEG,EA(RED): - De bruid aan de Eem. Grepen uit de Amersfoortse Kerkgeschiedenis
010929: KRUIJER, G.J., - Suriname, Neokolonie in Rijksverband
003780: KRUIJER, G.J., - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het Oerwoud van Guyana
016121: KRUIJMER, G.H.,RED: - UIt de geschiedenis van hervormd Putten
004439: KRUIJSEN, JOEP, & NICOLINE VAN DER SIJS,RED: - Honderd jaar Stadstaal
003244: KRUIMEL, H.L., - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie
004876: KRUININGEN, HARRY VAN, - 22 etsen bij uitspraken van een brilleslijper Spinoza
002392: KRUISHEER, J.G., - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299
012924: KRUIT, JOHANNA, - De omtrek van een antwoord
014820: KRUITHOF, JACQUES, - Javaans meisje
009825: KRUITWAGEN, B., EA: - In Memoriam Wouter Nijhoff 19 november 1866 - 11 januari 1947
009100: KRUIZINGA, J.H., - Leven folklore in Nederland en Vlaanderen
007427: KRUIZINGA, J.H., & J.A. BANNING - Amsterdam van A tot Z
014750: KRUIZINGA, J.H., - Op de bres voor de vrijheid. Oorlogs-, verzets- en bevrijdingsmonumenten in Amsterdam
015653: KRUIZINGA, J.H., - Watergraafsmeer. De geschiedenis van een pokder
000473: KRULS, H.J., - Op inspectie(bij Polit.acties)
001348: KRUSENSTERN, KAPITEIN A.J.VON, - Atlas van een reis om de wereld 1803-1806
011801: KUEGLER, SABINE, - Terug naar de jungle
002523: KUEGLER, SABINE, - Dochter van de jungle. Een meisje uit de steentijd
000385: KUENEN, PH.H., - Kruistochten over de Indische Zeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr. Ms. Willibrord Snellius
000686: KUGEL, J., - Geschiedenis van de gymnastiek
014725: KUHN, HERBERT, - Die Kunst der Primitiven
014629: KUHNE, CARLA, & WILLEM VAN NOREL,RED: - Stichting tot behoud van Elburger botters 25 Jaar
002564: K‹HR, E.L.M., - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling
015496: KUIJK, OTTO, & ANTON C. VELDKAMP - Weerzien met Indoneie
011913: KUIJL, JAAP VAN DER, - Pictures. The world's most comprehensive source for electronic art
007352: KUIJLMAN, H.E., - Snelvoet. De schrik der Veluwe
010984: KUIJOERS, ELS,RED: - LettError
001463: KUIK, N., - De geschiedenis van drukkerij de Lange/van Leer
012944: KUIK, N., - Drenthe's eerste drukkershuis . Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821
014325: KUIL, PIETER VAN DER, - Een parel aan de Veluwezoom. Oosterbeek als toeristische trekpleister
013039: KUILE, E.H.TER, - De Dom van Utrecht
005434: KUILE, G.J.TER, - De Twentsche watermolens
004135: KUILE, E.H.TER, - Het Kwartier van Zutfen
004130: KUILE, E.H.TER, - Noord- en Oost-Salland
004137: KUILE, E.H.TER, - Twente
004136: KUILE, E.H.TER, - Zuid-Salland
004139: KUILE, E.H.TER, - Leiden en westelijk Rijnland
004140: KUILE, E.H.TER, - Twente
013640: KUILE, G.J.TER, - Geschiedkundige Aanteekeningen op de Havezathen van Twenthe
016640: KUINDERSMA, IDS, EA: - Mei groetnis fan de twilling (Oppenhuizen/Uitwellingerga)
004531: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg
002805: KUIPER, K., - De ontwikkelingsgang der Grieksche letterkunde tot aan de aanvang der Macedonische overheersching
015038: KUIPERS,JAN J.,B., - Thuis in Zeeland
008508: KUIPERS, JAN J.B., - Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden
010812: KUIPERS,H.E., - Het water bolde tot de horizon. 80 jaar Zeevaartonderwijs
010531: KUIPERS, REINOLD, - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo
014172: KUIPERS, REINOLD, - De boekvormer
014689: KUIPERS, WIM, - Letterbak. Taalkwesties & Limburgs dialect
014473: KUIPERS, W.H., - Leeuwarden 1965 - 1980
004454: KUIPERS, MARIETJE E., - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers, gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1902
003613: KUITENBROUWER, MAARTEN, - Tussen oriŽntalisme en wetenschap. Het KITLV in historisch verband, 1851-2001
013872: KUITERT, LISA, - Het boek en het badwater. De betekenis van papieren boeken
007969: KUITERT, LISA, - Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996
012813: KUITERT, LISA, & MIRJAM ROTENSTREICH - De gevoelige plaat. Literiar album
015437: KUITERT, H.M., - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars
015438: KUITERT, H.M., - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof . Een herziening
015436: KUITERT, H.M., - Jezud: nalatenschap van het christendom
012976: KULTERMANN, U., - Bouwkunst van deze tijd. Voorbeelden uit alle landen, die bijdragen tot het ontstaan van een nieuwe bouwstijl
016096: KUMMERKY, WALTER,RED: - Bos & Bomen
012612: KUNNE, JOS, - Beelden belicht en beschreven (Harderwijk)
002835: KUNST, JAAP, - Music in New Guinea. Three Studies
006578: KUNST, J., - Een en ander over de Javaansche wajang
012758: KUNST, J., - Een en ander over den Javaanschen gamelan
001097: KUNST, J., - De toonkunst van Java
009377: KUNST, A.J.M., - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indie vanaf de 16e tot in de 19e eeuw
006122: KUNST, J.F., - Melati en Rotan
008410: KUNST, J., - Music in Java, Its history, its theory and its technique
015501: KUNST, JAAP, - Metrique, rhythmique, musique a plusieurs voix
015500: KUNST, J., - De inheemsche muziek en de zending
015499: KUNST, J., - Cultural relations between the Balkans and Indonesia
015497: KUNST, J., - Musicologisch onderzoek. Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nageh-gebied (West-Flores)
010749: FRIJTAG DRABBE KUNZEL, GERALDIEN VON, - Het geval Calmeyer
005461: FRIJTAG DRABBE KUNZEL, GERALDIEN VON, - Kamp Amersfoort
011775: XING-HU KUO - Wodka in Sektglasern. Cocktail Meiner liebeswurdigen Stasi-Damen
002565: KUPERUS, G., - Het cultuurlandschap van West-Soembawa
006416: KUPERUS, MARGA, & HARKOLIEN MEINSMA - Altijd op reis. Architecten uit de voormalige Nederlandse kolonien aan het werk
013982: KUPPEVELD, MARTIN VAN, - De witte geest van de Boroboeodoer
012918: KUSTERS, WIEL, - Ik graaf, jij graaft. Aantekeningen over poezie
013609: KUSTERS, WIEL, - Monoloog in de bergen over Rutger Kopland
012345: EGETER VAN KUYK, ROBERT, PIT VAN NES,EA(RED): - Elementen (Ida Gerhardt 1905-1997)
011178: EGETER VAN KUYK, EGETER VAN, - Logboek
007290: KUYPER, J., - Gemeente-atlas van de provincie Gelderland
013535: KUYPER, ERIC DE, - Bruxelles, here I come
001627: KUYPER, J., - Gemeente atlas van de Provincie Zuid-Holland
006678: KUYPER, SJOERD, & ARIE RAMPEN,RED: - Kennemerland in tekst en beeld
006777: KUYPER, J., - Gemeente-atlas van Limburg
015764: KUYPER, H.H., - Zuid-Afrika. Reisindrukken
005711: KUYPER, J., - Gemeente Atlas van de provincie Zeeland
003694: KUYPER, WIM, - Zwervend langs het IJsselmeer. Heden en verleden in het hart van Nederland
010649: KUYPERS, G., - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie
003378: KWAKENBURG, R.J., - De stad rondom de hoge toren. Gedenkboekje 1040-1940
014475: HUIZING, L. & J. WATTEL - Hoogeveen. Van Echten's Morgenland
001828: SANDERS IAN L., - Tickling the Crystal. Domestic British Crystal Sets of the 1920s
013092: BONGAERTS VAN RIJCKEVORSEL. LAETITIA M.L., - Vier eeuwen St. Elisabeth in Amesfoort
011235: LAAGLAND, FREDERIEKE, - Sprookjes
001328: LAAK, GERARD VAN DER, - Belevenissen van een stormpionier 15 juli 1946-19 april 1950
008329: LAAN, F.I.M.VAN DER, - Leed en verzet in Leersum
010348: LAAN, KO VAN DER, - Het wonder gerucht. Nederlandsch volksverhalenboek
010461: LAAN, K.TER, - Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid
001126: LAAN, K.TER, - Groninger encyclopedie
014696: LAAN, RAYMOND, - Wessanen's Koninklijke Fabrieken
011922: LAAN, J.E.VAN DER, & E.J. ROOSDOM - Markelo
014075: LAAN, K.TER, - Woordenboek van de Vaderlandse Geschiedenis
013455: LAAN, K.TER, - Middeleeuwse legenden uit Groningerland
009133: LAAN, K.TER, - Multatuli Encyclopedie
002787: LAAN, K.TER, - Folklore in de Nederlandse overleveringen
007718: LAAN, MARK VAN DER, - Dewi
013564: LAAN, K.TER, - Folklore en volkswijsheden in Nederland en Vlaanderen
007812: LAANSMA, S., - De joodse gemeenten in de Kop van Overijssel
007069: LAANSMA, S., - De Joodse gemeente te Hengelo Gelderland
016665: LAANSMA, S., - Boerderijen en boerengeslahten in Renswoude
007085: LAANSMA, S., - De Joodse gemeente te Zutphen
016253: LAANSTRA, WILLEM, - Johannes (Jan) Weissenbruch. Schilder-graficus 1822-1889
016548: LAAR, FELIX VAN DE, - Qua Nederlands. Taalvervlakking of taalverrijking?
002531: LAARS, T. VAN DER, - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland
007400: HINLOOPEN LABBERTON, D.VAN, - Geillustreerd Handboek van Insulinde
003639: LACY, BILL,ED: - 100 contemporary architects. Drawings and sketches
000691: LAGENDIJK, A., - Scheepvaart van de lage landen
016234: LAGENDIJK, RONALD, - Rubbertijd
009457: LAGERBERG, KEES, - Schuldig zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd
013117: LAGERS, HANS, & MARIJE STRATING - Loosdrecht. Geschiedensi en architectuur
015601: LAGERWIJ, VINCENT, - "Moj je kieke..." Ede vroeger en nu
007416: LAKERVELD, CARRY VAN RED: - Meijer Bleekrode. Schilder, ontwerper, socialist 1896-1943
013364: LAMBERTS, ALBERT, - Venlo binnen en buiten zijn muren
015302: LAMBERTSZ, LAMBERT, - Taboe op Bali
014695: LAMBERTY, E.W., - Met de "Kroja" naar Taha-uku. Avonturen en romantiek in de Stille Zuidzee
008619: LAMEIJN, J., & S. OESMAN, - Matahari terbit
016288: LAMMENS, ANDRE, - Schoonheid in hout. Het meubel in de geschiedenis
003324: LAMMERS, J.A., - De moderne schilder. Vakboek voor schilders enz.
010361: LAMMERTS VAN BUEREN, A., & EDW. KATAN(RED): - Driekwart Eeuw Plattelandsgroei 1888-1963. Jubileum Ned. Heidemij
002780: LAMSTER, J.C., - Java I + II
002781: LAMSTER, J.C., - Java I + II
000536: LAMSTER, J.C., - IndiŽ, gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-IndiŽ en hare beschaving
002779: LAMSTER, J.C., - Bali. Landschap, bevolking, godsdienst, gebruiken
001404: LAND, TON, - De Schoonheid van Kennemerland, West-Friesland en Texel
015650: LAND, SIPKE VAN DER, - Open oog voor Suriname
012087: LAND, SIPKE VAN DER, - Ratjetoe. Het bonte leven van Suriname
015162: LAND-KNOL, ANNET, & WILLEM VAN NOREL, EINDRED. - Elburg tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1919
006386: LANDAAL, A.J.,RED: - Njord 1874-1949
001376: LANDELL, OLAF J. DE, - IndonesiŽ Weerzien
000961: LANDELL, OLAF J. DE, - De gouden navelstreng
002137: LANDELL, OLAF J.DE, - IndonesiŽ Weerzien
014910: LANDMANN, SALCIA, - Jiddische anekdoten en spreekwoorden
009516: ROBBINS LANDON, H.C., - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en werken
013746: LANDSTROM, BJORN, - Het schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot met reconstructies in woord en beeld
014431: LANDWEHR, JOHN - De Nederlanders uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken
003173: LANG, MRS., - The Book of Saints and Heroes
002582: LANGE, JOOP DE, - Als de natuur zwijgt
016725: LANGE, JAN N.DE, - De grote waanzin
013250: LANGEVELD, HENK, - Sulawesi
010680: LANGEWEG, GER, - Teekeningen
011807: ZIJLL LANGHOUT, W.C.VAN, - Herinneringen en Bespiegelen
006208: LANGHOUT, JOH., - Vijftig jaren economische staatkunde in Atjeh
016441: LANGMAN, H.J., - Nunspeet. Hoe het was, hoe het geworden is
014618: LANJOUW, J.M., - Het Brionplein in oude foto's
011869: LANOYE, TOM, - Overkant. Moderne verzen uit de Groote Oorlog
005182: LANOYE, TOM, - Stadsgedichten
013324: LANOYE, TOM, - Zwarte tranen
013323: LANOYE, TOM, - Het goddelijke monster
003704: LANS, JOS VAN DER, HERMAN VUIJSJE - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging 1898-1998
014950: LANS, PAULINE VAN DER, - Donkerblonde dochter
012990: LANS, J.R.VAN DER, - Tenochtitlan. Romantisch geschiedverhaal
013555: LANS, PAULINE VAN DER, - Tommie, een vlinder achter glas
011227: LANZ, OTTO, - Amor's Rache. Ein Polterabendscherz und rascher Ausflug der Mythologie
002576: LANZING, LOU, - Kura!. De Noorderzon boven de Gordel van Sumatra
009741: LANZING, FRED, - "Voor Fredje is het kamp een paradijs" . Een jeugd in Nederlands-Indie 1933-1946
009455: LANZING, FRED, - De Nisero-affaire
011639: LANZING, FRED, - Gerucht op de wind. Van Heutsz, Colijn, Snouck Hurgronje & de kleine vrouw Siti: trawanten
002919: LANZING, FRED, - Soldaten van smaragd. Mannen, vrouwen en kinderen van het KNIL 1890-1914
007631: LANZING, FRED, - Vannacht gaan wij op pad. Oost-Indische verhalen uit een grimmig verleden
002098: LAP, B.C.W., - Selamat djalan. Varen naar de Oost
008734: LAPIDE, PINCHAS, - Sjaloom Sjaloom
000883: LAPRE, S.A., - Het ANDJING NICA Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indie (1945-1950)
001165: LAPR…, S.A.,EA(SAMENST): - "Orde En Vrede" . De humanitaire/militaire missie in Nederlands Oost-IndiŽ 1945-1950
001780: LAPR…, S.A., - Ned. IndiŽ 1940-1950 in kort bestek
001375: LAPR…, S.A., - Het Andjing Nica Bataljon(KNIL) in Nederlands-IndiŽ(1945-1950)
002501: LAPRE, S.A., - Ned.-Indie 1940-1950 in kort Bestek
014704: LAPRE, S.A., - Fascinerende flitsen uit Suriname
005783: LARMOYEUR, (ANNIE), - Indische overleveringen. Folklore van nu
010808: LARSON, ERIK, - De meteoroloog en de storm. Het dramatische verhaal van de gevaarlijkste orkaan uit de geschiedenis
010795: LAST, JEF, - Bakboorslichten.Verzen
013958: LAST, JEF, - Zo zag ik Indonesie
006073: LAST, JEF, - Bali in de kentering
001373: LATIF, S.M., - Bunga Anggerik. Permata Belantara Indonesia
008462: LAUNSPACH, RIK, - 1953
008806: LAURENS, B.H., - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45
005169: LAURENS, BEN, - Rotterdam, geblaakte stad
011809: LAURENTIUS, VICTOR, - In Betuwse Ballingschap. Het verhaal van drie Molukse woonoorden
013290: LAURENTIUS, VICTOR, - De Betuwe in Stelling. De Ondergrondse 1940-1945 & De stellingenoorlog en evacuaties 1944-1945
012370: LAUWAERT, GUIDO, - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen
007551: LAVALEIJE, THEO, THEO WEIJERS,EA - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng 1942-1945
000870: LAZARRO, G.DI SAN, - Paul Klee. Leben und Werk
008212: FEBRE. S.D.LE, - Vertellingen uit onze Oost
007390: LEADBEATER, C.W., - De cakra's. Een monografie
016213: LEAUTAUD, PAUL, - Particulier dagboek 1925-1950
014408: LEAUTAUD, PAUL, - Een zeker tegengif
005001: LEAUTAUD, PAUL, - Lichtzinnige herinneringen/Literair dagboek 1893-1921
016212: LEAUTAUD, PAUL, - Onvoltooid verleden tijd. In memoriam/Jeugdleifde
011858: LECHNER, AUGUSTA, - De Roelandsage
003866: LECHNER, AUGUSTE, - De Roelandsage
003159: LECLERCQ, W.L., - Limburg. Land en menschen
014375: SPRUIT-LEDEBOER, MIEKE G., - Nederlandse keramiek 1975-1985
016180: LEDIG, GERT, - Het stalinorgel
012702: LEE, LU SEE, - Terug naar de bron
014995: LEE, UJE, - Wiel Arrets 1989 - 1999
014258: LEE, T.VAN DER,ED: - Curacaose vrijbrieven 1722-1863
013899: LEEDEKERKEN, JACQUES, & HANS LIESKER - Voorman in verzet en boei
000014: LEEDEN, A.C.VAN DER, - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijke binnenland van Sarmi
008807: LEEFLANG, THOMAS, - De bioscoop in de oorlog
012840: LEEFLANG, ED, - De hazen en andere gedichten
004597: LEEFLANG, CHR.,RED: - Tien jaar De Roos MCMXLV - MCMLV
013223: LEEFLANG, ED, - Brief
016426: LEEFLANG, C.,RED:+ INL.:, - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek
002013: LEEMAN, F.W.G., - 120 jaar zeevaart. Van barkschip tot "Willem Ruys"
006333: LEEMAN, FRED, & HANNA PENNOCK,RED: - Ottocento / Novecento. Italiaanse kunst 1870-1910
012651: LEEMBRUGGEN, C.A., - Van verschillende stam
015413: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L.VAN, - Djaidin
002727: LEENDERTZ, C>J., - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde
008331: LEENDERTZ, C>J., - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde
005117: LEENINGA, J.J., & E.JAC. WESTRA - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind
001341: LEER, A.,EA(RED): - Van Stoom en Wind naar Chip en Print
010836: LEERINK, H.J.G.W., - Maritiem profiel. Voorsprong door specialisatie
002458: LEERINK, J.C., - Needse jongens overzee. Belevenissen van Needse militairen in Nederlands-Indie in de periode 1945-1950
013966: LEERTOUWER, LAMMERT, - Het beeld en de ziel bij drie Sumatraanse volken
010639: LEEUW, RONALD DE, - Van Gogh Museum. Schilderijen en pastels
011977: LEEUW, C.A.DE, M. QUANJER,EA(RED) - Gedenkboek t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Marnix Xollege te Ede
016226: LEEUW, RONALD DE,ED: - De brieven van Vincent van Gogh
015972: LEEUW, AART VAN DER, - Vijf dichters van arkadie
003042: LEEUW, RONALD DE, JOHN SILLEVIS,EA: - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century
016503: LEEUW, AART VAN DER, - Opvluchten / Het aardsche paradijs
004335: LEEUWEN, LIZZY VAN, - Ons Indisch erfgoed. Zestig jaar strijd om cultuur en identiteit
012980: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M., J.C. KONINGSBERGER,EA: - Hortus botanicus Bogoriensis 1817-1942
010037: LEEUWEN, ABRAM VAN, - Bandjir. Vuurstorm over Java
013959: LEEUWEN, A.TH.VAN, - Hendrik Kraemer. Dienaar der wereldkerk
013814: LEEUWEN, PETER, & ALBERT VONDELING - Almelo voor 2000. Tijdsbeeld van een stad in foto's en teksten
000675: LEEUWEN, JEANNE VAN, - Redders van de Zuid
011501: LEEUWEN, FRED VAN, - Limburg in woord en beeld
011546: LEEUWEN, LIZZY VAN, - Lost in mall. An ethnography of middle-class Jakarta in the 1990s
008096: LEEUWEN, FRED VAN , JOHN SLANGEN,EA: - De twaalf tonen van Martty Niel
011188: STORM VAN LEEUWEN, PETER, - Iedereen eet sambal
013681: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - Europese boekbanden anno 1995
014903: LEEUWEN, BOELI VAN, - De eerste Adam
013840: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
013841: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - De meest opmerkelijke boekbanden uit eigen bezit
013842: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek
014266: LEEUWEN, BOELI VAN, - Een vreemdeling op aarde
013076: LEEUWENBERG,H.L.PH., & L.VAN TONGERLOO,RED: - Van standen tot staten. 600 Jaar Staten van Utrecht 1375-1975
012787: LEEUWENBURGH, THEO, - Het bruine schuiten boek
001717: LEFFELAAR, H.L., - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween
001921: LEGEMAATE, H.J., A.J.J. MULDER,EA: - Hr. Ms. Kruiser "De Ruyter" 1933-1942
015872: LEGENE, SUSAN, - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de 19e- eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme
010369: LEG»NE, P.M., - Graaf Von Zinzendorf. De man die maar eťn passie had
007956: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
012979: LEGENE, P.M., - Waar demonen regeeren
007944: LEGENE, P.M., - Tani het godenkind
007957: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
007958: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
012593: LEHMANN, L.TH., - Tussen Medemblik en Hippolytushoef
013351: LEHMANN, L.TH., - De queeste naar de multireme. Theorieen uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen
013248: LEHMANN, L.TH., - Het echolood
014464: LEHNING, ARTHUR, - Marsman en het expressionisme
002920: LEIDELMEIJER, MARGARET, - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw
001021: LEIDERITZ, W.J.M., - Van paardetram naar Dubbelgelede. Historische terugblik op 100 jaar bussen en trammen in Amsterdam
006108: LEIDERITZ, W.J.M., - Van paardetram naar dubbelgelede. De roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse Tram
013469: LEIJENAAR, ERIC, - Het natte hart van Nederland. De geschiedenis van de Zuiderzee
012955: LEK, G.J.VAN DER, - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Lleiden 1851-1951
005893: LEKKERKERKER, C., & TH.J.A. HILGERS - Een vroolijk troepje
003273: LEKKERKERKER, C., - Gids in het Volkenkundig Museum: Java en de Koperkamer
005875: LEKKERKERKER, C.,RED: - Indische cultuur-almanak voor 1930
005983: LEKKERKERKER, C., - Indie / Hindia
002990: LEKKERKERKER,C., - Java. Gids in het Volkenkundig Museum
008875: LELOUX, H.J., - Het Zutphens Liedboek
011917: LELOUX, H.J., - De oud-Doetinchemse gilden van Eeendracht en van Vrede
000620: LELOUX, H.J., - Mooi-land. Doopsgezind tehuis 1936-1986
002775: LELYVELD, TH.B.VAN, - De Javaansche danskunst
000716: LELYVELD, TH.B., - De Javaansche danskunst
005966: LEMAIRE, W.L.G., - Het recht in Indonesie. Hukum Indonesia
008690: LEMMENS, G., - De Vrede van Nijmegen
008714: LEMMENS, G., - Het Valkhof te Nijmegen
004663: LEMMENS, G., & JULIETTE BOGAERS,RED: - Nijmeegs zilver 1400-1900
002948: LEMMENS, G.TH.M.,INL: - Johannes Franciscus en Pieter Caspar Christ
002132: LEMMERS,A.A.,RED: - Toppi's in de tropen. Herinneringen van een hydrograaf aan Nieuw-Guinea(1954-1960)
014523: LENFERINK, H.J.J.,(RED) E.A. - Geschiedenis van Kampen, deel 1, "maer het is hier te Campen"
000603: LENFERINK, HENRI, - Gelders Orkest 1889-1989
009631: LENGKEEK, ELISE G., - Ik beken
007447: STOUW-LENGKEEK, ELISE G.VAN DER, - De hel van Tjideng. Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp
006720: LENGKEEK, ELISE G., - De hel van Tjideng. Een persoonlijk verslag van een Jappenkamp
010357: LENNART, CLARE, - Utrecht. Stad en provincie
013090: LENNART, CLARE, & WI, K. STEFFEN - Utrecht
009366: LENNEP, G.L.VAN, - Altijd nog Bonaire
001694: LENNEP, JACOB VAN, - Ferdinand Huyck
007822: LENNEP, J>VAN, & J.TER GOUW - Het Boek der Opschriften
007823: LENNEP, J.VAN, & J.TER GOUW - De Uithangteekens
001795: LENSELINK, J., - Vuurwapens van 1840 tot heden
008496: LENSEN, LEO, & WILLY H. HEITLING - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters
002579: LENTE, D.VAN, & O. DE WIT - Geschiedenis van de grafische techniek in de 19e eeuw
001704: LEZER. LEO, - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude KNIL
013240: VROMAN. LEO, - Die Vleugels II
015303: LEON, NAPOLEIN BACCINO PONCE DE, - Maluco. De roman van de ontdekker
006076: LUERAS. LEONARD, - Bali. Hemel op aarde
011729: LEOPOLD, J.H., - Verzamelde verzen 1886-1925
001273: LEOPOLD, H.M.R., - Uit de leerschool van de spade
012304: LEOPOLD, J.H., - Verzen Drama Proza
005707: LESGEVER, LEX, - Nooit verleden tijd. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een 13-jarige Joodse jongen in Amsterdam
004938: KOLAKOWSKI. LESZEK, - Geschiedenis van het marxisme
016118: LETTINGA, ELIK,SAMENST.: - Standplaats Zwagerman
014811: LEUFKENS, HUB., - Impressies van Batavia
013928: LEUGENMOS, LOEKS VAN 'T, - Teun en Greete.'n Veteelsel in 't Tweenske Plat
009073: LEUNEN, PIETER VAN,RED: - Terschelling en de visserij
016385: LEUNEN, POET VAN, & JAN BERGHUIS - Hecht en sterk. De bewerkte memoires van Kapitein Jan Lassche
004391: LEUNEN, P. VAN, & J.E.W. SMITH - Zeekaarten
014658: LEURS, STAN, - De Groote Markt van Brussel
016709: LEURS, MARY, - Nevel over de padi-velden
006828: LEUS, HERWIG, & JULIEN WEVERBERGH - Louis Paul Boonboek
016772: LEUSEN, H.J.VAN, W.VROOM,EA: - Boerderijen in Nederland
010285: LEUWSHA, TESSA, - Suriname
016001: LEUWSHA, TESSA, - Fansi's stilte. Een Surinaamse grootmoeder en de slavernij
015199: LEUWSHA, TESSA, - Solo een kiefde
015198: LEUWSHA, TESSA, - de Parbo-blues
016390: LEVI, PRIMO, - De getuigenissen. Is dit een mens & Het respijt & De verdronkenen en de geredden
016012: LEVI, PRIMO, - Ik spreek je aan. Een autobiografie in dialogen
008962: LEVINA, ROSA, - Andante cantabile
015210: LEWIN, LISETTE, - De verloren savanne
010398: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945
014138: LEWIN, LISETTE, - Een doek over de spiegel
016304: LEWINSKY, CHARLES, - De verborgen geschiedenis van Courtillon
009315: LEWINSKY, CHARLES, - Het lot van de familie Meijer
015805: LEWINSKY, CHARLES, - Tien-en-een-nacht
014038: LEWIS, BRENDA RALPH, - De geschiedenis van de Hitlerjugend
009181: LEYDESDORFF, SELMA, - Wij hebben als mens geleefd. Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940
004718: LEYDS, W.J., - De eerste annexatie van de Transvaal
004109: LEZER, LEO, - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude KNIL
007850: LIAGRE B÷HL, HERMAN DE, & GUUS MEERSHOEK - De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal
010920: LICHTVELD, LOU(=ALBERT HELMAN), - Suriname aan de tweesprong
008422: LICHTVELD, NONI, - Anansi. De spin weeft zich een web om de wereld
004647: LIDOW - De ring van zeven. Oosterse sprookjes
007686: LIE, EDDY, - Twee werelden in een ziel. Over de Indische identiteit en het leven in twee culturen
011118: LIE, EDDY, - De aanpassing. Over integratie en het leven in Twee culturen
011968: LIEBAERS, H., & C. REEDIJK - Officina Bodoni Verona
002279: LIEBURG, M.J.VAN, - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam(1839-1900). De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw
016396: LIEFHEBBER, P.A., - Waddenjutters
014344: LIEFKES, REINO, - Glaswerk uit drie Utrechtse kastelen. Slot Zuylen, Kasteel Amerongen, Kasteel Sypesteyn
014208: VEEN-LIEFRINK, MIEKE VAN,EINDRED: - Terugblik. "Tegen de stroom in ". Zeven eeuwen waterbeheer in de Betuwe
011014: LIEMPT, AD VAN, - Nederland valt aan. Op weg naar oorlog met Indonesie, 1947
006681: LIEMPT, AD VAN, - Kopgeld. Nederlandse premiejagers op zoek naar joden. 1943
013171: LIEMPT, F.J.M.VAN,RED: - Stadsgemeente Malang 1914-1939
015276: LIEMPT, AD VAN, & JAN LUITZEN,RED; - Olympische schaatshelden. Over Ard, Hilbert, Rintje en anderen
008831: LIER, RUDOLF VAN, - Rupturen
010957: LIER, RUDIE VAN, - Praehistorie. Proza
004022: LIER, A.J.S.VAN, - De fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude binnen de stad Utrecht. Overzicht van twee eeuwen geschiedenis 1754-1954
014472: LIER, J.VAN, & J. TONKENS - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe
015663: HEIJMINK LIESERT, P.M., - Schalkwijk. De geschiedenis van een stichts dorp
011820: LIESHOUT, JAN W.V.VAN, - Overloon. Van slagveld naar Liberty Park
015133: LIESKE, THOMAS, - Alles kantelt
002794: LIESKER, H.A.M., N.H.M. LIESKER,EA(RED): - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi. Baros 5 en 4e/9e bat.
004794: LIESKER,H.A.M. - Onze kleine geschiedenis van Nederlands-Indie, de Pacific-oorlog en Indonesia
011625: LIESKER, HANS,RED; - Wij weten van hoe. Jongenskampen in Ambarawa
003238: LIEVAART, W.L., J. MEIJER,EA: - Kaarten en kaartmakers van Rotterdam
013508: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Dicht bij huis
006933: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Pim en Mien
013509: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Buurkinderen
013507: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien
006852: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Ot en Sien in Nederlandsch Oost-Indie
003531: LIGTHART, TH., P. H÷VIG,EA(RED): - De Indische bodem
015571: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien
004343: LIJN, P. VAN DER, - Het keienboek. Mineralen, gesteenten en fossielen in Nederland
003844: LIJTEN, M.J.H.A., - Het burgerlijk proces in stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1530-1811
011140: GORDON. LINDA, GARY Y. OKIHIRO,EDS: - Impounded. Dorothea Lange and the Censored Images of Japanese American Internment
009456: LINDE, JOHAN DE, - Anone...De Europese gemeenschap gedurende de Japanse bezettingstijd
015703: LINDE, H.VAN DER, - De gemeente Ubbergen in de frontlinie (1944)
000837: LINDE, ANTOINET VAN DE, - Het oude licht. Straatlantaarns en straatverlichting door de eeuwen heen
001998: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude KPM-schepen van "Tempo Doeloe"
010498: LINDEBOOM, G., - Kent u ze nog ... de Weespers
001541: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude K.P.M.-schepen van "Tempo Doeloe"
001542: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude K.P.M.-schepen van "Tempo Doeloe"
012815: LINDEBOOM, G.A., - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde
001544: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude K.P.M.-schepen van "Tempo Doeloe"
001997: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude KPM-schepen van "Tempo Doeloe"
008724: LINDEN, KEES VAN DER, JAAP TEMMINCK,EA: - Kom ga sjoelen! Bijdragen over de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Haarlem
014181: LINDEN, BERT L.T.VAN DER, - De reunie voorbij. De schaduw van een Indisch kampkind
000727: LINDEN, FONS VAN DER, - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940
014701: LINDEN, C.TER, P.K.M. CREMERS,EA: - Weerbaar en student
004064: LINDEN, JAAP TER, ANNE DE VRIES,EA(RED): - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden
014951: LINDEN, LUUK VAN DER, - Tjampoer-kind. Kamp- en Bersiap-herinneringen en hun gevolgen
001300: LINDENBURG, A.W., - Het Instituut Van Kinsbergen te Elburg in de 19e eeuw
011826: DUIJX,TOIN, & JOLE LINDERS - Honderd jaar kinderboeken. De Goede Kameraad
003643: LINDSTROM, RANDALL S., - Creativity and Contradiction. European Churches since 1970
011774: LINGSTER, TETA, - Die heel andere wereld
001498: LINKS, KAREL, - Jappenspiegel
002309: LINT, J.G.DE, - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden
011328: LINTELO, B.H.A. TE, - Ketters en papen in Twente. De Reformatie en de Katholieke herleving in Twente 1580-1640
013348: LIPSCHITS, ISAAC, - Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm aan de Jodenvervolging in Rotterdam
007035: LISMAN, A.J.A.M, & E. MUNNIG SCHMIDT,RED: - Gezigten aan De Rivier de Vecht. Petrus Josephus Lutgens/Lutgers 1808-1874
015288: LIT, ROBERT VAN, - Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland
014109: LIT, ROBERT VAN, - Wassenaarse oudheden
001355: LITH, P.A.VAN DER, - Nederlandsch Oost-Indie
008560: LITH-VAN SCHREVEN, M.A.E.VAN, & J.H.HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP,RED: - Indisch vrouwenjaarboek
013244: LITH, P.A.VAN DER, & A.J. SPAAN,EA(ED): - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie
014023: LITH, HANS VAN, - Plotseling een vreselijke knal. Bommen en mijnen treffen neutraal Nederalnd 1914-1918
005418: VARGAS LLOSA, MARIO, - De jonge honden van Miraflores
007912: LOB, KURT, - Jan Sluijters: boekillustraties, politieke prenten, affiches
011966: LOB, KURT, - Buchillustration - heute. (da gibts nur wenig zu lachen)
004606: L÷B, KURT, - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels
016671: LOBREGT, PIET, & JOHAN VAN OS - De laatste riviervissers
013965: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH, & ANKE NIEHOF,ED. - Indonesian Women in Focus. Past and Present Notices
013276: LOCK, ELLEN, - Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
011410: LODEIZEN, HANS, - Het innerlijk behang en andere gedichten
001584: LODEIZEN, HANS, - Nagelaten Werk
002603: LODERICHS, MARK, MARGARET LEIDELMEIJER,EA: - Verhalen in documenten. Over het afscheid van IndiŽ, 1940-1950
016533: LODERICHS, MARK, - Catalogus Bronbeek. Het Verhaal van Indie
011993: DROS, LODEWIJK EN NICO SJOER - Als een eenzaame mus. Leven en volgelingen van ds. J.P. Paauwe
001358: LODEWYCKSZ, WILLEM, - Om de Zuid. De Eerste Schipvaart naar Oost-IndiŽ onder Cornelis de Houtman,1595-1597
013963: LOEB, EDWIN M., - Sumatra. Its History and People
010056: LOEBER, HANS, & GERARD H. SPRENGER(RED): - De Amerikanen en de bevrijding van Nederland
015300: LOEBIS, MOCHTAR, - Weg zonder eind
015630: ELFFERICH. LOEK, - Rotterdam werd verraden
016274: LOENEN, RUTGER, - Se Pyramide van Austerlitz. Monument van De Franse Tijd
006848: LOGCHEM, J.TH.VAN, - De Argoeniers. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea
003798: LOGGEM, MANUEL VAN, - Toneelspelen
012076: LOGGERS, TINEKE, - Eenvoudige architectuur in een schoone omgeving. T .J. Loggers, architect 1900-1984
012239: LOKHORST, EMMY VAN, & VICTOR E.VAN VRIESLAND(RED): - Drie novellen
012240: LOKHORST, EMMY VAN, & VICTOR E.VAN VRIESLAND(RED): - Novellen en gedichten
014012: DIJKGRAAF-LOKKERS, LEONORA, - Wat nooit slijt
016309: LOLKEMA, J., - Triomf en tragiek in de hostorie van de Elfstedentocht
016714: LOLKEMA, JOHANNES, - De tocht der tochten. De geschiedenis van de Elfstedentocht. Tregiek en triomf 1749-2006
001981: LOLO, ANDI,RED: - Van proclamatie tot onwankelbare eenheidsstaat. De Republiek IndonesiŽ 1945-1950
015194: LOMBARD, R.T.J., - Ermelo 1880 - 1980 (Zuid-Afrika)
012454: LOMMEN, MATHIEU, - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis
012001: LOMMEN, MATTHIEU, SAMENST. - Hollandse hoogte. Bulletin van stg. Drukwerk in de marge
008215: LOMMEN, MATTHIEU,INL: - Jan van Krimpen 1892-1958. Een keuze uit de collectie
011034: LONG, ROBERT, - Jij wou mij totaal. Alle liedteksten
011738: LONKHUYZEN, T.VAN, - De andere tijd.
009246: LOO, TESSA DE, - Harlekino
009439: LOO, P.VAN. - Gevangene van de SD
015168: LOO, L.F.VAN, - "Fier in de wind". De Zijper molens
007683: LOO, VILAN VAN DE, - Indie ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren
004722: LOO, C.J.VAN DER, - Om leven en vrijheid! Geschiedenis der oud-Hollandsche republieken in Zuid-Afrika
011121: LOO, VILAN VAN DE, - De vrouw beslist. De tweede feministische golf in Nederland
013960: LOO, VILAN VAN DE, - "Somewhere in Indie".In gesprek met Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920)
010567: LOO, VILAN VAN DE, - IndiŽ ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren
013585: LOO, TESSA DE, - Verraad me niet
006441: LOO, VILAN VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Biografie en bloemlezing van Beata van Helsdingen-Schoevers, journaliste en declamatrice in Indie
005260: LOOMEIJER, FRITS, - Zeilende kustvaarders
011988: LOOMEIJER, FRITS, - De Nederlandse visserij 1900-1935. De RIVO-collectie
002469: LOOMEIJER, FRITS, - De driemastschoener Oosterschelde
013748: LOOMEIJER, FRITS, - Vijfenzeventig jaar Oranje
000886: LOON, K.VAN, - Verzet in en om Dordt
013961: LOON, GENTILIS VAN, - Portret van een parochie
015118: LOONTJENS, JANNAH, - Misschien wel niet
002644: TERWEN-DE LOOS, J., - Het Nederlands koloniale meubel. StudiŽn over meubles in de voormalige Nederlandse KoloniŽn IndonesiŽ En Sri Lanka
016202: LOOS, WIEPKE,RED: - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout(1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865). Brieven en dagboek
011004: LOOSDRECHT, A.A.V.D.,SAMENST. - Voorlooper spel- en leesboek in de Tae'-taal (Celebes)
010224: LOOSJES, A., - Zeeland in beeld
014591: LOOSJES, A., - Noord-Brabant in beeld II
013029: LOOSJES, A., - Utrecht in beeld
007129: LOOTSMA, S., - De Zaanstreek voorheen en thans
008092: LOOTSMA, BART, - Kim Zwarts. Beyond
015969: LOOY, JAC.VAN, - De nachtcactus
009707: LOPULALAN, FRANS, - Onder de sneeuw een Indisch graf
015301: LOPULALAN, FRANS, - Dakloze herinneringen
006898: LORD, WALTER, - De nacht van de Titanic
002731: LORENTZ, H.A., - Eenige maanden onder de Papoea's
009445: LORENTZ, H.A., - Zwarte mensen - witte bergen. Verhaal van een tocht naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea
005401: LORM, A.J.DE, & G.L. TICHELMAN - Beeldende kunst der Bataks
015222: LORZING, HAN, - Een kunstreis door Flevoland
015763: WYK LOUW, N.P.VAN, - 'n Keur uit sy gedigte
009742: LOUWERSE, P>, - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes
003962: LOUYS, PIERRE, - Zangen van Bilitis
009135: LOW, DAVID, - Low Visibility. A Cartoon History 1945-1953
003956: LOWRY, MALCOLM, - Onder de vulkaan
016550: LUBBE, H.F.A.VAN DER, - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing
003524: LUBIS, MOCHTAR, - Het Land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ
003539: LUBIS, MOCHTAR, - Het land onder de zon. Het IndonesiŽ van nu
015299: LUBIS, MOCHTAR, - Kampdagboek
003017: LUBIS, MOCHTAR, - Kampdagboek
000533: LUBIS, MOCHTAR, - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ
006604: LUCAS, E.V., - A Wanderer in Holland
004124: VALCK LUCASSEN, TH.R., HFDRED: - De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
004123: VALCK LUCASSEN, TH.R., HFDRED: - De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap De Ned.Leeuw
016412: LUCEBERT - De perfekte misdaad. Klein radiostemmenspel
004079: LUCEBERT - Dames en Heren
015943: LUCEBERT - De Amsterdamse school
016279: LUCEBERT - Van de roerloze woelgeest. Gedichten
013700: LUCEBERT - Alfabel
012886: LUCEBERT - Poezie is kinderspel
010110: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens
002521: LUDOLPH, G.L., - Handboek voor de elektromonteur
011783: LUDWIG, HUMPHREY, - Mijn vader in zwart-wit. Een zoektocht langs de Birma-spoorlijn
014984: LUGER, BERNT, ROB NIEUWENHUYS, HARRY G.M. PRICK,EA - De beweging van 80
012052: LUIDINGA, FRANS, & NICO GUNS, - Indrapoera. "Een schip van naam"
003856: LUIJCKS, KO, - Het verbluffende Kamp. Herinneringen aan het vrouwenwerkkamp Kampong Makassar West-Java
009435: LUIJTEN, JAN A.F.M., - Canada en Noord-Brabant: Een band voor altijd
016718: LUINING, HIDDE J., - Veroordeeld tot graver. Graven voor de O.T. in Noord-Nederland 1940-1945
006649: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Rubber
007765: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Doekoen
006126: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Rubber. Roman uit Deli
007394: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Koelie
016495: LULOFS, F., - Verkenning door varianten. De redacties van Het Uur U van M.Nijhoff stilistisch onderzocht
008256: LUMIERE, CORNEL, - De tolk. Krijgsgevangene aan de river Kwai
013037: LUMMEL, H.J.VAN, - De bijlhouwer van Utrecht
015351: LUNDQUIST, ERIC, - Barah. Zoon der Boeginezen
002541: LUNDQUIST, ERIC, - Papoea's waren mijn makkers
013915: LUNING, H.M., - Duiventillen in Drenthe, een heerlijk recht?
014226: LUNS, HUIB, - Holland schildert
016164: LURVINK, PETER, - De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1945
002855: LUSSENBURG, JOS, - De stervende zee
008499: LUTEIJN, A.C.M., - De orgelpijp uit
007037: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht
011443: LUTZ, ROBIN,SAMENST. - Marten Toonder. Een heer vertelt
006872: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL,EA: - Over literatuur
008661: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL,EA: - Inleiding in de literatuurwetenschap
008013: LUXEMBURG, ROSA, - Brieven
001730: LUYT, A.J., - Klikspaans studentenschetsen, bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als Mensch en als Schrijver
014133: LUYTJES, J>, - Barneveld en de Barnevelders
015350: LYNCH, HANS, - De wraak van stalen hand
013989: LYNCH, HANS, - De detective in de rimboe
007947: LYNDEN, J.W. BARONNESSE VAN, - Twee vrienden
001666: PRINSEN J.LZN, J., - De Nederlandsche renaissancedichter Jan van Hout
016769: BELIEN, H.M. & P.C.VAN DER EERDEN, - Satans trawanten. Heksen en heksenvervolging
015675: BIJL. ADRIAAN C.M., - Ik wou dat ik vergeten kon
013078: MAAL. R.J.VAN DER, & Y.VAN DEN AKKER - Van Baerne tot Baarn
010530: MAAN, DICK, - Paul Schuitema. Beeldend organisator
008759: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Heb lief en zie niet om
008753: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Vrouw met Dobermann
008755: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Helse Steen
008751: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Het u mijn pop ook gezien?
011741: MAANEN, HANS VAN, - Encyclopedie van misvattingen
014970: MAANEN, ROB VAN, - Kleuren voor Harderwijk. Historie - toepassing
015042: MAANEN, R.H.C.,VAN, - Zilveren schakels. 25 jaar Gemeente Neerijnen 1978-2003
016245: MAARSEN, JACQUELINE VAN, - Ik heet Anne, zei ze, Annne Frank. Herinneringen
011094: MAARSEVEEN, LEO VAN, - Pukul Terus / Blijven Vechten
016148: MAAS, ELSE, - Kneppelhout en de Veluwse schildersbent . Van Oosterbeek tot Haagse school
010744: MAAS, FRITS, - Wind mee, stroom tegen. 100 jaar Natuurmonumenten
011386: MAAS, NOP, & F.W. KUYPER,RED: - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniiging van Antiquaren 1935-1995
001663: MAAS, NOP, - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw
005687: MAAS, P.F., - Indie verloren, rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van Indie van Van Mook, Stikker en Sassen
016178: MAAS, NOP, - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven
012219: MAAS, NOP, - Kleine bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve
012237: MAAS, NOP, - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum
006315: MAAS, NOP, - Een Duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur
016518: MAAS, NOP, & WIM VOGEL - Een steen in goud gevat. Twee eeuwen gedichten over Haarlem
005039: MAASDIJK, ELISABETH VAN, - Aan hen die vielen
008112: MAASKANT, A.A.C., & KEES POST - Woonboerdrijen
016663: MAASSEN, H.T.J., - Nijmegen zo was het
008529: MACDONALD, LYN, - 1914-1918 Voices & Images of the Great War
000973: MACDONELL, ARTHUR ANTHONY, - A practical Sanskrit Dictionary with Transliteration, Accentuation and Etymological Analysis
009574: MACGREGOR, ARTHUR,ED: - Sir John Evans 1823-1908. Antiquity, Commerce and Natural Science in the Age of Darwin
004389: MACINTYRE, DONALD, - Zeilvaart 1520-1914
015077: MACK, DIETER, - Zeitgenossische Musik in Indonesien. Zwischen kokalen Traditionen, nationalen Verpflichtungen und internationalen Einflussen
009639: MACKAY, JAMES, - The Allied Japanese Conspiracy
002545: MACKAY, D.J., - De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het rechtswezen onder het bestuur van den G.G. H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden (1808-1811)
007854: MACKENZIE, C.B. - Zo was het. / It was like this . Verslag Slag om Arnhem
007340: MACKENZIE, JOHN M.,ED: - The Victorian Vision. Inventing New Britain
003181: MACKINNON, K., - IndonesiŽ. Natuur en natuurbehoud
004767: MACNULTY, W. KIRK, - Vrijmetselarij. Symboelen, geheimen, betekenis
006944: MAEDEL, KARL-ERNST, - Geliebte Dampflok
003521: MAEYER, AL. DE, & ROB. ROEMANS,EDS: - Esmoreit
006907: MAGNUSSON, MAGNUS, - Goden en helden van de Vikingen
016430: CRAM-MAGRE, ANTONIA MARIA, - Der Mouw - Adwaita. Denker en dichter
010253: MAHIEU, VINCENT, - Schuilen voor de regen
008214: MAHIEU, VINCENT, - Tjies. Een bundel vertellingen
007741: MAHIEU, VINCENT, - Schat, schot, schat. Zes vertellingen
007768: MAHIEU, VINCENT, - Tjoek. Vertellingen
012751: MAHIEU, VINCENT, - Tjies
013160: MAHIEU, VINCENT, - Tjies. Een bundel vertellingen
004638: MAHIEU, H.L.B., & M.VAN NUFFELEN - Bangkong van dag tot dag
015352: MAHIEU, VINCENT, - Tjoek. Vetellingen
015512: MAHLER, E., - De witte karbouw. Herinneringen aan een oolrog in de tropen
013725: MAIR, WIM LE, & ILONA WAGENAAR - Cornelis le Mair. Schilderijen en tekeningen
006025: KHAN MAJLIS, BRIGITTE, - Indonesische Textilien. Wege zu Gottern und Ahnen
014942: MAJOOR, MARTIN, FRANS A. JANSSEN,EA: - Nieuwe Letters
007914: MAJORICK, B., - Vormentaal
000867: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader
004458: MAK, GEERT, - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis
010735: MAK, GEERT - Reportages uit Nederland. De geschiedenis in meer dan honderd ooggetuigenverslagen
010612: MAK, GEERT, - Een kleine geschiedenis van Amsterdam
003491: MAK, J.J.,ED: - De gedichten van Anthonis de Roovere
008401: MAKMUR MAKKA, A., - Bacharuddin Jusuf Habibie. His Life and Career
004699: MAKKEN, B., - De iconografie van het slot Loevestein
015208: MALE, DOROTHEA VAN, - Schoal nostra. Uitgave naar de handschriften, Inleiding en toelichting door Hugo Claus
001339: MALLETT, ALAN S., - The Union-Castle Line. A Celebration in Photographs and Company Postcards
000816: MALMBERG, BOB, - Kijk! Letters! de makers van het woord
014918: MALSEN, (WILLEM VAN), - Nooit meer lijden
002615: MALSEN, H.VAN, - Waterland. Schetsen uit de koloniale en maritieme geschiedenis
008809: MALTZ, ALBERT, - Vuur in de nacht
016217: MAN, HERMAN DE, - Heilig Pietje de Booy
000925: MANDEL, GABRIEL, & PETRA EISELE - Koning Salomo
015308: MANDELSTAM, OSIP, - De Egyptische postzegel
009123: MANDERS, JO, - De Boedjang-club. Delische Roman
002671: MANDERS, JO,RED: - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen
015353: MANDERS, JO, - Crisis
015354: MANDERS, JO, - OVer gloeiende sintels
002206: MANDERS, JO, - Samoerai, zwaard des doods
002186: MANDERS, HENK, - Het land tussen Maas en Waal
008281: MANDOS, H., & A.D. KAKEBEEKE,RED: - Oud Eindhoven. Voostudies tot de geschiedenis van Eindhoven
005365: MANEN, HANS VAN, - Portrait
016547: MANGUEL, ALBERTO, - Stad van woorden
015357: MANGUNWIJAYA, YUSUF B., - De ballade van de betjak
003689: MANKOWITZ, WOLF, - Het leven van Charles Dickens (1812-1870)
010733: MANN, GOLO, - Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
010833: MANN, RICHARD, - The Old City of Jakarta - Today
009244: MANN, THOMAS, - De wet
016257: MANN, THOMAS, - Doctor Faustus. Het leven van de Duitse toondichter Adrian Leverkyhn, verteld ddor een vriend
003897: MANNERHEIM, M.G., - Rit door AziŽ
016167: MANNING, FREDERIC, - Geslacht
016482: MANRIQUE, JORGE, - Strofen bij de dood van zijn vader
013190: MANSFELD, ELISE VAN, - Romance
000537: MANSVELT, W.M.F., - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-maatschappij 1824-1924
011908: ZOEGE VON MANTEUFFEL, K., - De Deutsche Holzschnitt/De Deutsche Kupferstich
002768: MANUSAMA, A.TH., - Njai Dasima. Het slachtoffer van bedrog en misleiding
014882: MARAN, TIM, - Verhaal voor Subandi
002680: MARANG, GERARDUS PIETER, - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters
006653: MARCU, VALERIU, - De verdrijving der Joden uit Spanje
014428: MARCUS, AAGE, - De blauwe draak. Levenswijsheid en kunst in het oude China
004440: MARGADANT, S.W.F., - Geschiedenis van het Letterkundig Genootschap Oefening kweekt kennis 1834-1934
007723: BERGH-MARGGRAFF, R.DE, - Reisindrukken
015180: BROEKHUIJSE-BROM. MARGRIET, GRE KAT-VULPEN,EA(RED) - Heilige Huzien en heilige huisjes. Geschiedenis van jerk en geloof in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat
014519: MARHE, USHA, - Dulari. De weg van min naam
008072: LAAR, MARIANNE EN KAREL VAN, - Charles Nypels. Meester - drukker
007913: MARCH. MARION, - De toepassing van typografie in een ontwerp
012703: BLOEM. MARION, - Lust & liefde
008890: MARJA, A., - De bajesballade van Wilde Oscar
016379: MARJA, A., - Nochtans een Christen
009368: ABRAHAM-VAN DER MARK, E.E., - Yu'i Mama. Enkele facetten van gezinsstructuur op Curacao
006335: MARKERT, CRISTOPHER, - De evenwichtige I Tjing
007154: MARKUS, A., - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw
009408: MARLEE, P., - Fluidum
009409: MARLEE,P., - PH-7
007510: GARCIA MARQUEZ, GABRIEL, - Leven om het te vertellen
004643: MARRES, W., & J.J.F.W.VAN AGT - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V. Zuid-Limburg, m.u.v. Maastricht.
004561: MARRES, RENE FERNAND MICHEL, - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven
015676: MARREWIJK, DRE VAN, OTTO KNOTTNERUS,EA - Waddenland. Het landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzeeregio
007208: MARS, K.H.M.,RED: - Harderwijk in oude prenten
001096: MARSDEN, PETER, - De laatste reis van de "Amsterdam"
008343: MARSEILLE,T., - Harlingen, de vermaerde zeestad
014925: MARSH, ED. W., - James Cameron's Titanic
016377: MARSMAN, H., - Verzamelde gedichten
011416: MARSMAN, H., - De Vijf Vingers
015942: MARSMAN, H., - Verzameld Werk. Poezie, proza en critisch proza
010132: MARSMAN, H., - Porta Nigra
002456: MARSMAN, WILLEMIEN, - Van Kalimantan tot de Baliem. Reizen door de Indonesische archipel
015973: MARSMAN, H., - De geschiedenis - De documenten - De gedichten
016378: MARSMAN, H., - Tempel en kruis
012986: MARTENS, TH.J.M., - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels
010738: MARTENS, ROB, & LIEUWE WESTRA - Binnenvaart onder stoom ....met de beste groeten van...
010667: DOERRY. MARTIN, - Mijn gewonde hart. Het leven van Lili Jahn, 1900-1944
004834: MARTIN, K., - Geologische Studien Ueber Niederlaendisch West-Indien
010222: LOENEN MARTINET, J.VAN,RED: - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land
011424: MARTINET, J., - Bij de heruitgave van de Chassidische Legenden van H.N. Werkman
005359: MARTINUS, MICHEL, & ROELAND WELS - Nooit meer omzien
004832: MARTIS, ADI, & JENNIFER SMIT - Arte. Beeldende kunst van de Nederlandse Antillen en Aruba
015211: MARUGG, TIP, - Weekend pelgrimage
013161: MARUGG, TIP, - In de straten van Tepalka
013152: MARUGG, TIP, - Weekend Pilgrimage
007474: MARUGG, TIP, - De morgen loeit weer aan
008820: MARUGG, TIP, - Weekendpelgrimage
007508: MARUM, HUBERT VAN, - Valse glans leidt tot Ellende...86 fabels uit de wereldliteratuur
000268: MARZUKI, YAZIR, & TOETI HERATY - Borobudur
000534: MARZUKI, YAZIR, & FRED. D. AWUY - Namo Buddhaya/Ere Zij Buddha
015359: MASDORP, D., - Frits Verster en zijn vrienden in patria en op Celebes
014558: MASLJAJEV, JOERI, - Met volle zeilen over de oceaan
015219: MASOM, CAROLINE, & PAT AL;EXANDER - Bijbels beeld archief (met archeologische aantrekeningen)
015355: MASON, VICTOR, - Silih Dali. Tale of Bali.
010329: MASTENBROEK, BERT, & BOB TADEMA SPORRY - `Kijk op IndonesiŽ
006634: MASTENBROEK, JOHAN, - Bijzonder onderdak
007752: MATEN, WILMA VAN DER, - Jakarta aan zee. Verhalen over de Indonesische hoofdstad
011445: MATENA, DICK,EA: - Stripschrift
011436: MATENA, DICK, & MARTEN TOONDER - Wat jij, jonge vriend. Brieven 1979-1991
006695: MATHERON, FELIX, - Si Dogol & Si Tolol
001417: MATHIJSEN, MARITA, RED: - Hartstocht in contrapunt
011437: MATLA, HANS, - Bommelkatalogus 1989. Officiele cumulatieve bibliografie van het verhalend werk van Marten Toonder
007043: MATSIER, NICOLAAS, CARL DE KEYZER,EA: - De Nieuwe Hollandse Waterlinie
009542: MATTER, FRED,RED: - Toverij in Nederland 1795-1985
003200: MATTHES, B.F., - Aanteekeningen op de Boeginesche Chrestomathie
002212: MATTHIESSEN, PETER, - Een vallei in de steentijd
003813: MATTHIESSEN, PETER, - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk
003914: MATTHIESSEN, PETER, - Under the Mountain Wall. Chronicle of Two Seasons in Stone Age New Guinea
007627: MATTHIJS, HEIN, - Habis perkara. Verhalen over mensen uit een koloniaal verleden
007626: MATTHIJS, HEIN, - Ik ben net als een waringin ...
010016: MATTI, ANNY, & WIM SPEKKING - Hun huis is het oerwoud
005442: MATTIE, ERIK, CEES DE JONG, EA. RED: - Nooit gebouwd Nederland
006718: BLOEMENHUIS MATURBONGS, RENATO VAN, - De regenmakers en andere korte verhalen uit Nieuw-Guinea
013515: MAUPASSANT, GUY DE, - Op een lenteavond. Alle verhalen 1875-1881
002581: MAURIK, HENK VAN, - Djokja achter de horizon
015327: MAURIK, JUSTUS VAN, - Indrukken van een "Totok". Indische Typen en Schetsen
003569: MAURIK, JUSTUS VAN, - Indrukken van een "Totok".
013127: MAXANDRIA - De Dajaks in de binnenlanden van Ned. Borneo. Populaire beschrijving van land en volk
002575: MAYER, L.TH., - Een blik in het Javaansche Volksleven

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze[an error occurred while processing this directive]

9/18