Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
019155: KAPTEIN, N.J., & C. VONK - Uitgeest - zoals het was...
016039: KARELS, RENE B., - MIjn aardse leven vol moeite en strijd. Raden Mas Noto Soeroto. Javaan, dichter, politicus 1888-1951
017521: KARSSEN, COCK, - 't Deftige dorp. Kleine geschiedschrijving van Bodegraven
008284: KARSTEN, G., - Noordhollandse plaatsnamen
004417: KARSTKAREL, PETER, & HUGO KINGMANS - Oranje Nassau & Friesland
014614: KARSTKAREL, PETER, - Sierlijk bouwen. Jugendstil en Amsterdamse school in Friesland 1900-1940
015807: KARSTKAREL, G.P., - Leeuwarden 1881
003041: KARTINI, RADEN ADJENG, - Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot
019887: KARTINI, RADEN ADJENG, - Door duisternis tot licht. Gedachten over en voor het Javaansche volk
017829: KARTIWA,SUWATI, - Tenun Ikat. Indonesia's ikat weaving tradition
008340: KAS, JAN, & BRAND OVEREEM - Geloven op de Veluwe
006006: KATS, J., - Het Javaansche tooneel. Wajang Poerwa
019018: KATS, J., - De Wajang Poerwa. Een vorm van Javaans toneel
007740: KATZ, RICHARD, - Bij mijn bruine vrienden om den evenaar
005146: KAUFMANN, DAVID, & MICHIEL HORN - De Canadezen in Nederland 1944-1945
002839: KAULBACH, VICTORIA, & J.J.C.H.VAN WAARDENBURG - Beroering in Balng-me
002914: KAWILARANG, A.E., - Officier in dienst van de Republiek IndonesiŽ
015264: UMAR KAYAM - Sri Sumarah
018682: KAYSER, WOLFGANG, - Das sprachliche Kunstwerk. Eine EinfŁhrung in die Literaturwissenschaft
018072: KEARNEY, PATRICK J., - Geschiedenis van de erotische literatuur ``
016342: KEATS, JOHN, & JAN PRINS - Loflied op een Griekse vaas
013286: KEEMINK, J.W., - Putten in de (goede?) oude tijd
006337: KEENE, DONALD, - World within Walls. Japanese Literature of the Pre-Modern Era,1600-1867
012998: KEEPNEWS, ORRIN, & BILL GRAUER JR. - A pictorial history of Jazz. People and places from New Orleans to modern Jazz
018513: KEESOM, JOLANDA, - Breekbare dagen. 4 En 5 mei door de jaren heen
001532: KEHRLI, J. OTTO, - Typografie en kunst
003693: KEIJSPER, FRANS, - Anton Pieck, een 90-jarig ambachtsman
015882: KEIKES, W.H., - Watersnood Zeeland 12 en 13 maart 1906
009083: KEIKES,H.W., - We gaan naar de Harmonie
009079: KEIKES, W.H., & J.J. SPAHR VAN DER HOEK,RED: - Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
009720: KEIKES, H.W., - Leeuwarden bij gaslicht
012507: KEILING, HORST, & ERIKA NAGEL,RED: - Bodendenkmalpflege in Mecklenburg
010075: KEILSON, HANS, - Komedie in mineur
016152: KEILSON, HANS, - Het leven gaat verder
016765: KEIZER, JASPER, - Handlangers van de vijand. Collaboratie in Friesland tijdens de jaren 1940-1945
007180: KEIZER, MADELON DE, - Putten. De razzia en de herinnering
011192: KEIZER, MADELON DE, & MARIJE PLOMP,RED: - Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren
019161: KEIZER, C., - Rijswijk in oude ansichten
002312: KELDERMAN, CORNELIS, - Ampt ende plicht der vroed-vrouwen
005564: KELK, C.J., - Leven van Slauerhoff
005575: KELK, C.J., - Leven van Slauerhoff
007759: KELLEMANS - De hondenbrigade en andere Bataviasche verhalen
007760: KELLEMANS - Opium en verdere verhalen
015345: KELLENDONK, FRANS, - De brieven
014484: KELLENDONK, FRANS, - Het complete werk
005134: KELLER, TINA, - De zee woont in ons huis. Walcheren 1944-1946
015797: KELLER, ALOYSIUS, - Symfonie der dagelijkse dingen
005686: OLINK KELLY, CLARA, - De Flamboyant. Herinneringen van een kind in een Jappenkamp
019525: KEMENADE, KEES VAN, - Hilvarenbeek 1940-1945
019757: KEMP, P.H. VAN DER, - Sumatra in 1818
009689: KEMP, PIERRE, - Emeritaat
007164: KEMP, PIERRE, - Garden 30, 22, 36 inches
007381: KEMP, PIERRE, - Vijf families en een poederblauw
019754: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-Indie's geldmiddelen. Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton
016317: KEMP, PIERRE, - Standard Book of Classic Blacks
019760: KEMP, P.H. VAN DER, - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen
019761: KEMP, P.H. VAN DER, - Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1816 Op 1818 over Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs
019762: KEMP, P. H. VAN DER, - Oost-Indie
018238: KEMP, PIERRE, & ADRIAAN DE ROOVER - Als een bezetene, maar dan veel lieflijker. Brieven 1956-1962
011006: KEMP, PIERRE, - Phototropen en noctophilen
013176: KEMP, PIERRE, - Pompom Anadyomene
010063: KEMP, PIERRE, - Verzameld werk
012736: KEMP, M., - Noodzakeloijk pro memorie. De Limburgsche Maaslanden in de geschiedenis der Nederlanden
019759: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-Indie's herstel in 1816
019758: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-Indie's inwendig bestuur van 1817 op 1818. Falck sls minister, weduwenfondsem, onderwijs, wetenschap, kunst, kerk en zending, slavernij, verblijfsrecht, handel, scheepvaart
019756: KEMP, P.H. VAN DER, - Java's landelijk stelsel 1817 - 1819
017242: KEMP, KLAAS, - De Hollandsche Stoomboot Maatschappij in zware jaren 1939-1945
019970: KEMPEES, J.C., - De tocht van Overste van Daalen door de Gajo-, Alas- en Bataklanden
008821: KEMPEN, MICHIEL VAN, & JAN BONGERS,RED: - Sirito. 50 Surinaamse vertellingen
003801: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Woorden op de westenwind. Surinaamse schrijvers buiten hun land van herkomst
015994: KEMPEN, MICHIEL VAN, - De geest van Waralu. Kritieken over Surinaamse kiteratuur
015910: KEMPEN, MICHIEL VAN, SAMENST. + NAWOORD, - Verhalen van Surinaamse Schrijvers
019455: KEMPEN, MICHEIL VAN, BERT PAASMAN,SAMENVATT.: - Album van De CaraÔbische PoŽzie
007949: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Surinaames schrijvers en dichters
018223: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Vluchtwegen
018224: KEMPEN, MICHEIL VAN, RED: - Preludium. Literatuur in Suriname
018220: KEMPEN, MICHIEL VAN,RED: - Nieuwe Surinaamse verhalen
016967: KEMPEN, MICHIEL VAN, - KIjk vreesloos in de spiegel. Albert Helman 1903-1996
002361: KEMPERS, R.T.W., - Antieke vuurwapens
009304: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen/Verval en restauratie/Oudjavaans volksleven
001247: KEMPERS, M.G.J., - De Raadzaal van Harderwijk. Monument van historie en kunst
000598: BERNET KEMPERS, A.J. - Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum
003029: BERNET KEMPERS, A.J. - Monumental Bali. Introduction to the Balinese Archaeology. Guide to the Monuments
000007: BERNET KEMPERS, A.J., - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in IndonesiŽ
016929: KEMPNER, ROBERT M.W., - Twee uit honderdduizend. Anne Frank en Edith Stein
018896: KENNEDY, J., - A History of Malaya
005044: KENNIS, JOHN C., - De sprinkgermanenplaag en de stoute dingen die Toontje (=Mussert) deed
015013: KENT, CHERYL,ED: - Dirk Lohan. Building and Projects of lohan Associations 1978-1993
006475: KENTJONGKEVER - Uit den ouden suikerpot. Herinneringen
015448: KENYON, KATHLEEN, - De bijbel en de nieuwste archeologie
017602: KEPPY, HERMAN, - Pendek. Korte verhalen over Indische levens
015916: KERCHMAN,F.W.M.,SAMENST. - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie
001099: KERCKHOFF, EMILIE VAN, - Java. Beelden van volksleven en bedrijf
016590: KERDIJK, F., D. DOOIJES,EA - Uit de Typografische Kruidtuin
010390: KERKDIJK, HENRI G., & LOUIS FRAANJE - Jac. Gazenbeek en zijn Veluwe
009728: KERKHOF, B.J., - Wegenbouw. Handboek voor practijk en studie betreffende het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van verschillende soorten van wegen
013524: KERKHOFF, WIJNAND, - Het Paradijs van Java. Soemedang
016083: KERKHOFFS, BERT, - Knipoog naar Arnhem van toen
004851: KERKHOFFS, BERT, - Doetinchem van ramp- tot voospoed. Een sfeervol levensverhaal van 750 jaar
012509: KERKHOVEN, JAAP, & ANTON KOS,RED: - De Dijk. Zuiderzeewerken van J.H. van Mastenbroek
009869: KERKKAMP, H., - De Oude Jan. Geschiedenis van de vroegmiddeleeuwse kerk te Velp (G.)
013860: KERKWIJK, PIETER A., - Grijze ambachten in de Alblasserwaard
006640: KERLOGUE, FIONA, - Batik. Ontwerp, stijl en geschiedenis
006281: KERN, H., - Wrtta-sanc'aya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw
019049: KERRIGAN, MICHAEL, - Wereldoorlog II. De nooit uitgevoerde plannen
011335: KERSHAW, ALEX. - Het verbond. Acht Amerikaanse piloten strijden tegen de nazi's in de Slag om Engeland
008360: KERSHAW, ALEX, - Het Ardennenoffensief
010486: KERSSENS, D., - Zaans namen lexicon
005998: KERSTEN, J., - Bali
016056: KERSTEN, MICHIEL, - De Nederlandse kopergravure (1900-1975)
010405: KERVER, MIRIAM, & ERIK ZWAGA - Parfum Lexicon no. 1
001268: KESSELS, JAN A.W., - Kent u Gelderland ook zo?
014813: KESSLER, CHRISTINA, - Lombok. Just beyond Bali
013827: KESSLER, CHRISTINA, - Lombok di seberang Bali
014366: KESTEN, HERMANN, - Casanova
015798: KESTEREN, HENNY VAN, - Jan Toorop. Een bevlogen Javaan
002826: MCNEIL KETTERING, ALISON, - Drawings from the Ter Borch Studio Estate
018051: KEULEN, MENSJE VAN, - Enige dagen
018327: KEULEN, MENSJE VAN, - De schriften wachten. Oerboek
009739: KEULS, YVONNE, - Benjamins bruid
010035: KEULS, YVONNE, - Mevrouw mijn moeder
016050: KEULS, YVONNE, - Zoals ik jou ken, ken jij mij. Mijn jaren met Hella (Haasse)
007642: KEULS, YVONNE, - De tocht van het Kind
010268: KEULS, YVONNE, - Indische tantes
019291: KEULS, YVONNE, - Madame K. Van Indisch kind tot Haagse Dame
016961: KEULTJENS, THEO J., - Babberich. Kerk en klooster
003367: KEUNE, S.C.PH.M., - Gemeente Hendrik Ido Ambacht
000342: KEUNING, J.ED. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder J.C.van Neck en W.Warwijck 1598-1600
019545: KEUNING, NICO, - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends
000343: KEUNING, J.ED. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder J.C. van Neck en W.Warwijck 1598-1600
004470: KEYSER, MARJA, J.F. HEIJBROEK,EA(RED): - Frederik Muller (1817-1881) Leven en werken
005837: KEYZER, S., ED: - De Koran
017820: OEI HONG KIAN - Kind van het land. Peranakan-Chinezen in drie culturen
002403: KIELICH, WOLF, - Volken en stammen van Indonesie
009199: KIELICH, WOLF, - Volken en stammen. Indonesie
018914: KIENHORST, HANS, & KEES VEELENTURF,RED: - Belangrijk boekenbezit. Bloemlezing uit Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek Nijmegen
013492: KIEVIET, C.JOH., - Dik Trom en zijn dorpsgenooten
001756: KIEVIET, C.JOH., - Een vacantiereis langs den Rijn
015690: KIJMMELL, J.A.R., & Y. ZIJKSTRA - Na een eeuw 1807-1907. Gedenkschrift t.g.v. honderdjarig bestaan der Gemeente Assen
009365: KIKKERT, O.H., & A.A.M. BEKMAN - Drempelvrees. Een boek over Curacao aan de vooravond van de onafhankelijkheid
006373: KIKKERT, W.J., - Texelse verhalen
008635: KING, ERNEST J., FLETCHER PRATT,EA: - De strijd in den Grooten Oceaan. Amerika slaat raak
013554: KING, LILY, - Euforie
016890: KINGMA, VIBEKE, ALICE VAN DIEPEN,RED: - De Rode Zaan. Honderd jaar strijd en solidariteit
018954: KINGMANS, J.L.G., - Oud-Woudrichem
003386: KINGSLEY, CH., - Helden uit het oude Hellas. Perseus, de Argonauten, Theseus
003497: KINKER, J., - De verlichte muze. Bloemlezing
015482: KINLOCH, CHARLES WALTER, - Rambles in Java and The Straits in 1852
017530: KIPP, A.F.E., & B.J.M. KLUCK - Archeologische en Bouwhistorisceh Kroniek van de Gemeente Utrecht
007952: KISHOENDAJAL, MALA, - Dame Blanche
010877: KIST, J.B..EA: - Van VOC tot Werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg
007059: KISTEMAKER, RENEE, & TIRTSAH LEVIE,RED: - Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680
005054: KLAASSE, PIET, & THEUN DE VRIES - Wij waren getuigen
016721: KLAASSEN, MARTIN, - Zij kwamen bij dag en bij nacht... De luchtoorlog boven Noordoost Twente
015074: KLAAUW, BERT VAN DER, - Het jachtvliegtuig
005034: KLAAUW, BART VAN DER, - De Slag om Engeland
002165: KLAAUW, BART VAN DER, & BART M. RIJNHOUT - De militaire luchtvaart in Nederlands-Indie 1914-1949
005151: KLAAUW, BART VAN DER, & BART M. RIJNHOUT - De luchtoorlog boven Nederland 1940-1945
017297: KLAAUW, BART VAN DER, - Connie. Het verhaal van een mooi vliegtuig
018974: KLAPWIJK, G.J., - Het Sliedrechts stoepen- en stratenboek
019083: KLARENBEEK, HANNA, - Naakt of Bloot. Vrouwelijk naakt in de negentiende eeuw
013013: KLEEFKENS, ONNO, - Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij 1873-1970
007724: KLEEVENS, JAN W.L., - Ontmoetingen
017355: KLEEVENS, JAN W.L., - Pangkie. Een Indische roman
006094: KLEIAN, J., - De zonen van Timah
017770: KLEIAN, J., - Njai Mirdja
007050: KLEIJN, H.C.M., M.J.A.VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE;EA(RED): - Op weerstand gebouwd. Verdedigingslinies als militair erfgoed
013246: KLEIN, JAN, - Nazomerreis van een motorrijder
002335: KLEIN, W.C.,HFDRED: - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied
004635: KLEIN ESSINK, JOOP, & RIC VAN DIJK - De Brandweer
003040: KLEIN, MANFRED, YVONNE SCHWEMER-SCHEDDIN,EA: - Type & Typographers
007635: KLEIN, ELSBETH, - De hitte van Kaliasin
016979: KLEIN, W.F., & M. KOPUIT - De joden in Nederland. Een beeld van hun leven na 1945
020003: KLEIN, J.H., - Nacht over de Indische Archipel
011133: KLEINBOS, HANNIE, - Naast het gelijk. Herinneringen van een Belanda-indo no. 3
014345: KLEINJAN, HARRY, & ED STOL - Het volmaeckste maecksel . De vijf monumentale orgels in de gemeente Voorst
017577: KLEINRENSINK, GERRIT JAN, - Twee overkanten. De wereld van Jan Siebelink
001500: KLEINTJES, PH., - Staatsinstellingen van Nederlandsch-IndiŽ
014623: KLEITER, MANFRED, MARGREET HOOGERWAARD,EA: - Curacao ontmoet Nederland
009527: KLENCKE, PETER, - Hollandia Blues
001505: KLERCK, E.S.DE, - De Atjeh-oorlog. Deel I: Het ontstaan van den oorlog
016901: KLERK, A.P.DE, - Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren
000928: KLESSE, MAX, - Vom alten zum neuen Israel. Ein Beitrag zur Genese der Judenfrage und des Antisemitismus
004178: KLEYN, J.DE, - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900
012433: KLIJN, MARCO, - De stille slag. Joodse Arnheemers, 1933-1945
014093: KLIJN, JAN W., - 't Dorp. Een streekvertelling uit de Alblasserwaard
008494: KLIJNMAN, JOHAN, - Brandweer Bussum 1899-1999
001350: KLIKSPAAN - Studenten-typen en -leven
015751: KLIMA, ANTON, - De auto in de carcatuur
019476: KLINKEN, GERT VAN, - Strijdbaar & omstreden. Een biografoe van de calvinistische verzetsvrouw Gezina van der Molen
015674: KLINKERT, H.C., - Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek
006661: KLOEKE, W., - Zwolsche sketsies
014513: KLOEKE, G.G., - Kamper spreekwoorden
016513: KLOEKE, G.G., - Verzamelde opstellen
016686: KLOET,CO DE, - Morgen lomt een nieuwe dag. Liedjes van en om de oorlog
014646: KLOET, TOON, - Het Brabant van toen. Herinneringen van Westbrabantse mensen
014578: KLOK, W., - Brielle.Stad in de landen van Voorne
015713: KLOK, R.H.J., - Oude graven tussen IJssel en Vallei. Prehistorische grafheuvels uit de steen- en bronstijd op de Veluwe
018724: KLOK, R.H.J., - Hunebedden in Nederland. Zorgen voor morgen
016266: KLOMP, W., J.M. SOMER, R.BOLT - Lochem in oude ansichten 1 + 2
001775: KLOMP, D.A., - In en om de Bergensche School
000836: KLOMP, R.G., - Tussen station en stad. De gemeentetram Zaltbommel 1910-1923
003681: KLOOS, MAARTEN, - Alexander Bodon. Architect
007039: KLOOSTER, L.J.VAN DER, - Een kabinet van gezichten in Gelderland
019239: KLOOSTER, H.P., M.M. BAKKER EA(RED):. - Bruggen. Visie op architectuur & constructie
019723: KLOOSTERBOER, ANNE, - Hasan Djaafar. Schilder uit Sumatra
005992: KLOT, STEVEN E., & NIGEL BULLOUGH - Bali: Hedendaagse schilderkunst
017841: KLOTERS, JACQUES, - 100 jaar amusement in Nederland
019330: KLUIT, F.G., - Herlevend verleden. Het verhaal van honderd jaar zorg voor verstandelijk gehandicapten op 's Heeren Loo-Lozenoord 1891-1991
018656: KLUIVER, J.H., - Grote of Maria Magdalenakerk (Goes)
018602: KLUIVER, J.H., - De souvereine en independente staat Zeeland
015287: KLUMPER, TON, - Helden tegen wil wn dank. Verzet 1940-1945
010432: HOOGWOUDT, NICO, ROB KLUYVER & ROB TASCH - Zaanse brandkroniek 1941-2000
018880: KNAAP, JANTINE VAN DER, EINDRED:. - Dagboek van de Amelander walvivaarder Hidde Dirks Kat. De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis
019989: KNAAP, G.J., W. MANUHUTU,EA(RED) - Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen
015964: KNAAP, J.P.H.VAN DER, & L.M.W. VEERKAMP - Uit de schemer van Hoorns verleden. De jaren 1300-1536
003061: KNAAP, DORIEN, - Verzorgd voorzien. Een geschiedenis van 30
004515: KNAP, G.H., - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van 100 jaar zeevaart door de KNSM 1856-1956
002251: KNAPEN, BEN, - Langs de straten van Jakarta. Het dagelijks leven in de hoofdstad van IndonesiŽ
015014: KNAPP, GOTTFRIED,ED: - Betz Architekten
019965: KNAUD, J.M., - Herinneringen aan Soekaboemi
018225: KNEVEL, PAUL. SARA POLAK,EA(RED): - Meerstemmig verleden. Persoonlijke verhalen over het Nederlandse slavernijverleden
016190: KNOL, MARGRIET, - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956
019417: KNOL, K.G., & A.J.P. MOEREELS - Aardrijkskunde van Nederlandsch-Indie voor Indische Lagere School
014154: KNOL, META, REMCO RABEN,EA(RED): - Beyond the Dutch. Indonesie, Nederland en de beeldende kunst van 1900 tot nu
016759: KNOOP,W.H., - Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-1940
013005: KNOOPS, W.A., & F.CH. MEIJER - De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588
009074: KNOP, G., & C. ROGGEN - Skylgerlaner leisboek
014458: KNOP, GERRIT, - Schylgeralan. Eem beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling
008672: KNORRINGA, ROSA, - Het oor wil ook wat. Over mondelinge literatuur
007870: KOBBEN, A.J.F., - Zwarte planters. Proeve ener ethnografie
008322: KOCH, A.C.F., - Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600
002201: KOCH, D.M.G., - Verantwoording. Een halve eeuw in IndonesiŽ
019394: KOCH, HERMAN, - De greppel
003618: KOCH, ALEXANDER, - Einfamilienhšuser und ihre konstruktiven Details
011963: KOCH, A.G.F., - Zwarte kunst in de Besschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15e eeuw
016878: KOCK, W.J.A.M.DE, - Commando luchtvaarttroepen. Nederlands-IndiŽ 1947-1950
008517: KOCK, P.P.DE, - De ongelijke strijd in de Vogelkop
019718: KOCKELKOREN, JULES, - De generatie van 1900 in Limburg
005202: KOCKS, G.H.,RED: - Gemeente Vries. Het land van de Zweedse Kornoelje
014868: KODIRON, KO,BEW: - De schending van Soebadra. Javaans schimmenspel
017703: KOEDIJK, SIJTJE VAN, - De hemel ziet blauw van de dagen. MIjn leven
007303: KOEFOED, GEERT, - Benoemen. Een beschouwing over de faculte du langage
018087: KOEHLER, JACO, - Duivelse dilemma's na de schipbreuk van de Batavia
004875: KOEKKOEK, LIDEWIJ DE, - Schatkist van een bankier. Kunst en architectuur bij Van Lanschot
019516: KOELLA, RUDOLF, - Lucebert. Arbeiten auf Papier 1950-1987
006963: KOEMAN, C., - Geschiedenis van de kartografie van Nederland
018762: KOEMAN, KLAAS, - Van Morshandel tot Puinhandel. Spiegel van Enkhuizen in de VOC-tijd
018551: KOEMAN, C.,INL. - Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, zoo in 't algemeen, als in haare XXX bijzondere Grietenijen Door Bern. Schotanus ŗ Sterringa
009813: KOEMAN, C., - Collections of Maps and Atlasses in the Netherlands. Thier History and Present State
018083: GROEN-KOEN, ANNE, - Bamboe buigt maar breekt niet
018812: KOENE, BERT, - De Caeskopers. Een Zaanse koopmanfamilie in de Gouden Eeuw
012346: KOENEN, MIEKE, - Strlaend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid
011229: KOENEN, MARIE, - Uit Limburgs legende en historie
001432: KOENRAADS, JAN P., - Gooise schilders
013618: KOENRAADS, JAN P., - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff
018904: KOENTJARANINGRAT,ED: - Masyarakat terasing di Indonesia
016995: KOEPPEN, WOLFGANG, - Jakob Littners aantekeningen uit een aardhol
018917: KOERTS, H.J., - Een Groninger in Japanse gevangenschap
011971: KOESEN, TH.A.J., & J.H. TURKSMA(RED) - Graficus - 60 jaar
014869: KOESNOE, MOH., - Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesie
014870: KOESNOE, MOH., - Report concerning a Research of Adat Law on the Islands of Bali and Lombok 1971-1973
019135: KOESTER, OLAF, - Bedrogen ogen. Geschilderde illusies van Cornelius Gijsbrechts
008052: KOHLENBACH, BERNHARD, - Pieter Lodeijk Kramer 1881-1961. Architect van de Amsterdamse School
017075: KOHLER, JOACHIM, - Zarathustras Geheimnis. Friedrich Nietzsche und seine verschlusselte Botschaft
003107: KOHNSTAMM, G.A., & H.C. CASSEE,RED: - Het cultureel woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling
002232: KOK, G.A.DE, - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw
007015: KOK, J., - 't Boemeltje van Purmerend. Boot-, tram- en treinverbindingen tussen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar
007016: KOK,J., - Stoomtrams rond Alkmaar. Boot-, trein- en tramverbindingen met Alkmaar, alsmede de Alkmaarse stadstram
002420: FILEDT KOK, J.P.,RED: - 's Levens felheid. De meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meister ca.1470-1500
000380: KOK, J.A. - De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlandsch-IndiŽ
019480: KOK, RENň, & ERIK SOMERS - Stad in oorlog. Amsterdam 1940-1945 in foto's
018782: KOK, J., - Knooppunt in West-Europa. (Kanaal door Zuid-Beveland)
014024: KOK, RENE, & ERIK SOMERS - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder
010807: KOK, AUKE, - Dit was Veronica. Geschiedenis van een piraat
001933: KOK, G.A.DE, - De Koninklijke Weg. 100 jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde-Vlissingen
018737: CARASSO-KOK, MARIJKE, - Amsterdam Historisch. Stadsgeschiedenis
008268: KOK, RENE, & ERIK SOMERS - V = Victorie. Oorlogsaffiches 1940-1945
017472: KOK, RENE, ERIK SOMERS, LOUIS ZWEERS - Koloniale Oorlog 1945-1949. Van Indie naar Indonesie
001225: KOK, G.A.DE, & M.C. VERBURG - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw
008131: KOK, H.L., - Thanatos. De geschiedenis van de laatste eer
006655: KOK, RENE, HERMAN SELIER,EA; - Fotografie in bezettingstijd. Geschiedenis en beeldvorming
015694: KOK, AUKE, - De verrader. Leven en dood van Anton van der Waals
003207: KOKHUIS, G.J.J., - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot
018563: KOKHUIS, G.J.I., - Historie van Enschede
002609: KOKS, J.TH., - De Indo
002918: KOKS, J.TH., - De Indo
017904: KOL, H.H. VAN, - Driemaal dwars door Sumatra en zwerftochten door Bali
004666: KOLDEWEIJ, A.M.,RED: - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van Bourgondisch tot Biedermeier
018531: HEERINGEN, R.M.VAN, A.M. KOLDEWEIJ & A.A.G. GAALMAN - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens
013890: KOLDEWIJ, A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een helige in het Servaaskapittel te Maastricht
015190: KOLMESCHATE, G.J.VAN, J.TEN HOVE,EA: - "Een groot en deftig dorp". Zwartsluis tot 1800
010155: KOMRIJ, GERRIT, - De os op de klokketoren
011876: KOMRIJ, GERRIT, - Hercules
010156: KOMRIJ, GERRIT, - De Verschrikking
017536: KOMRIJ, GERRIT, - Kijken is bekeken worden. Uit de kelders van Het Stedelijk
012796: KOMRIJ, GERRIT, - Fabeldieren
015739: KOMRIJ, GERRIT,RED: - De Nederlandse kinderpoezie in 1000 en enige gedichten
001722: KOMRIJ, GERRIT, BEW. - Abele spelen
012882: KOMRIJ, GERRIT, - Op de planken
012858: KOMRIJ, GERRIT, - Alle gedichten tot gisteren
012849: KOMRIJ, GERRIT,RED: - In Liefde Bleoyende. De Nederlandse poezie van de 12e t/m 20e eeuw in 100 en enige gechten
012837: KOMRIJ, GERRIT, - Daar is het gat van de deur. Kritieken en essays
013210: KOMRIJ, GERRIT, - Voor zesenzestig euro vijfentwintig
001643: KOMRIJ, GERRIT, RED.+ INL. - Aan een droom vol weelde ontstegen. PoŽzie uit de Romantiek 1750-1850
010130: KOMRIJ, GERRIT, - Tutti-frutti
015125: KOMRIJ, GERRIT, - De loopjongen
016517: KOMRIJ, GERRIT, & RODOLPHE TOPFFER - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen
002632: KONING, J., - Mooi en nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-IndiŽ
005910: KONING, J., & D. WOUTERS,ED. - Aardijkskundige Wandplaten van Nederlandsch Oost-Indie
017467: KONING, DAVID, - Javaanse levens
001888: KONING, JOHAN, - 600 Jongens met de Tarakan naar Noorwegen
006179: KONING, J., & D. WOUTERS - Mooi en nijver Insulinde
013792: KONING, DANIEL - Pinaren in het paradijs. Suriname na de onafhankelijkheid
017268: KONINGSBERGER, J.C., - Hollandsche Jongelieden en Indische Landbouw
014526: KOOI, JOHANNES VAN DER,EA: - Overijssel in detail
013025: KOOI, JOHANNES VAN DER,EA: - Utrecht in detail
008232: KOOIJ, J.A.VAN DER, - Uit het leven van een zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18e en 19e eeuw
015069: KOOIJ, M.VAN DER, - Om niet te vergeten. OverschieŽnaars in verzet
014929: KOOIJMAN, JAN, - Tien platbodemjachten
000962: KOOIJMAN, S., - De kunst van Nieuw-Guinea
019334: KOOIJMAN, G.F., RED: - Spiegel van bekende Friezen
016161: KOOIJMAN, BOB, - De Zaansche Molen. 75 jaar behoud van industrieel erfgoed
012809: KOOIJMAN, MARINUS ANTHONY PIETER, - Operatieve behandeling van congenitale heupdysplasie
009231: KOOIJMANS, L.P. LOUWE, - Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog
017302: KOOIJMANS, L.P.LOUWE, - Sporen in het land. De Nederlandse delta in de prehistorie
011899: KOOIMAN,W.J., - Maarten Luther. Doctor der Heilige Schrift. Reformator der kerk
009714: KOOISTRA, JACK, - Laatste bericht. Ereveld van Indie en Nieuw-Guinea
018670: KOOL, HALBO C.,SAMENST. + INL. - De fabelwereld
010660: KOOLHAAS, MARNIX, & JURRYT VAN DE VOOREN - De mannen van '63. Verhalen van de zwaarste Elfstedentocht aller tijden
019737: KOOLHAAS, A., - Gekke witte en andere dierenverhalen
019735: KOOLHAAS, A., - Weg met de vlinders en andere dierenverhalen
019736: KOOLHAAS, A., - Een gat in het plafond en andere dierenverhalen
005555: KOOLWIJK, TOM VAN, & CHRIS SCHRIKS - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw
018770: KOOLWIJK, HANS, - Alkmaar bij gaslicht
009342: KOOMEN, THEO, - Samen an de reed....
007671: KOOMEN, P.DE, - In schaduw van bamboe en palmen
015881: KOONINGS, JAN, & FRED VAN STRATUM - Soldaat in Suriname 1947-1975
008293: SWAAN-KOOPMAN, C., - Water over sawah's
001985: KOOPMANS, R, & M.SONNENBERG, EA(RED): - Uittocht. Het einde van de Koninklijke Paketvaart-maatschappij in IndonesiŽ
017433: KOOPMANS, KEIMPE,VOORW. - Tekeningen van Martin Brink
012963: KOOPS, W.R.H., - Een wereld aan boeken
019017: KOORDERS, S.H., - Verslag eener botanische dienstreis door de Minahasa
014649: KOORN, FLORENCE, & MICHEL VAN DER EYCKEN - Begijn in Brabant, De begijnhoven van Breda en Diest
013031: KOOT, TON, & WILLEM G. HOFKER - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot
018476: KOOT, TON, & WILLEM G. HOFKER - 575 Haikoots
015195: KOOTEN, KEES VAN, - Leve het welwezen
013358: KOOTEN, KEES VAN, & EWALD SPIEKER - Letterlust
010483: KOOTEN, KEES VAN, - Hartstochtjes
019623: KOOTEN, KEES VAN, - Karrevrachten pennevruchten
007334: KOP, HANS VAN DER, - Omie en Eddie. Een Indisch familieleven 1872-1955
014702: KOP, H.J.E.VAN DER, - Nog maar 18 maanden, arme sodemieter. Herinneringen aan Nieuw-Guinea 1955-1956
010653: KOPLAND, RUTGER, - Dit uitzicht
011404: KOPLAND, RUTGER, - Gedichten
012409: KOPLAND, RUTGER, - Jonge sla uit het Oosten. Dagboeknotities
012408: KOPLAND, RUTGER, - Dankzij de dingen
010656: KOPLAND, RUTGER, - Geduldig gereedschap
010657: KOPLAND, RUTGER, - Tot het ons loslaat
010655: KOPLAND, RUTGER, - Dankzij de dingen
010654: KOPLAND, RUTGER, - Voor het verdwijnen en daarna
002328: KOPPEN, G.A., - Holland-IndiŽ-Holland in storm en zonnebrand
016705: KOPPIJN, LOUISE, - Krakepoot
016707: KOPPIJN, LOUISE, - Pa Koppijn. De geschiedenis van een Jordaanse(Amsterdam) jongen die naar Nederlands-Indie ging
016706: KOPPIJN, LOUISE, - Van Rembokan tot Rijswijk. Een leven in twee werelden
002551: KOPSTEIN, FELIX, - Een zoologische reis door de tropen
018190: KORF, DINGEMAN, - Nederlandse majolica
006668: KORF, DINGEMAN, - Tegels
014907: KORF, JAN, - Zaandam in oude ansichten
007124: KORF, J., - Zaandam in oude ansichten
006544: KORFF, A.B., - Een vacantiereisje van een Hollandschen jongen naar Java
011566: KORFF, A., - Beknopte geschiedenis van Huisduinen en Den Helder
006705: KORNAAT, KLAAS, - Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede
005105: KORS, TON, - Hannie Schaft. Het levensverhaal van een vrouw in verzet tegen de nazi's
005655: KORSTEN, F.W., - Lessen in literatuur
015700: KORT, ALBERT, - Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beveland 1850-1940
014542: KORTELING, H., - Deventer bij gaslicht
014735: KORTEN, A., - Olst 1940 - 1945. Geschiedenis van de gemente Olst gedurende de oorlog
008016: KORTERINK, HENDRIK JAN, - De zwarte schapen van Oranje. Over de minnares van Prins Hendrik, hun zes kinderen en andere geheimen
006866: KORTEWEG, ANTON,RED: - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum
016314: KORTEWEG, ANTON, - Eeuweig heimwee drijft hem voort
005539: KORTEWEG, ANTON, MAX NORD,EA(RED): - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen
007091: KORTEWEG, ANTON, INL: - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum
012842: KORTEWEG, ANTON, & MURK SALVERDA - 't Is vol schatten hier. Ned. lit. van 1750 tot 1986
017991: KORTEWEG, ANNE S., - Praal, ernst en emotei. De wereld van het Franse middeleeuwse handschrift
016470: KORTEWEG, ANTON, - Met flinke pas
001345: KORVER, H.J., - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming(KNSM) 1856-1981
001388: KORVER, H.J., - Varen op de West (1884-1972)
013791: KORVER, A.P.E., - Sarekat Islam 1912-1916. Opkomst, bloei en structuur van Indonesie's eerste massabeweging
015483: KOETSIER-KORVINUS, HENK RN TINEKE, - Vijftig jaar "Merdeka". In gesprek met Indonesiers en Nederlanders
004906: KOSSEN, W.J., & A. RIEGER - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk
012606: KOSTENEVICH, ALBERT,RED: - Matisse tot Malevich. Pioniers van de moderne kunst uit de Hermitage
003911: KOSTER, BEN, - Een verloren land. De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962
013236: KOTTE, WOUTER, & HAROLD RUBIN - Ondergronds
018885: KOTZUR, HANS-JURGEN,ED: - Hildegard Von Bingen 1098-1179
000472: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindische Kampsyndroom. Anathema's 6
012244: KOUSBROEK, RUDY - Het feest der herkenning. Fotosynthese 3
012390: KOUSBROEK, RUDY - Het meer der herinnering. Anathema's 5
012391: KOUSBROEK, RUDY - Het paleis in de verbeedling . Het Paleis voor Volksvlijt 1860-1961
012387: KOUSBROEK, RUDY - De vrolijke wanhoop. Anathema's 8
002664: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms
002686: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms
001892: KOUSBROEK, RUDY, - Een passage naar IndiŽ
017503: KOUSBROEK, RUDY - De archeologie van de auto
012383: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7
011943: KOUSBROEK, RUDY, - In de tijdmachine door Japan. De Hofreis van het jaar 2000
011610: KOUSBROEK, RUDY, - Verborgen verwantschappen. Fotosynthese
012389: KOUSBROEK, RUDY - Dierentalen en andere gedichten
012388: KOUSBROEK, RUDY - Restjes. Anathema's 9
012384: KOUSBROEK, RUDY - Einsteins Poppenhuis
012386: KOUSBROEK, RUDY - Lieve kinderen hoor mijn lied
003404: STEIGENGA-KOUWE, S.E., - Zeeuws-Vlaanderen
011672: KOUWENAAR, GERRIT, - De tijd staat open
012925: KOUWENAAR, GERRIT, - Een geur van verbrande veren
017583: KOUWENAAR, GERRIT, - Vallende stilte. Een keuze uit eigen werk
006679: KOUWENBERG, L.J.N., - Alkmaar verlicht. Van pijpgaz tot aardgas. De geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853
017627: KOVTOEN, JEVGENIJ F., - Russische Avant-Garde. Chlebnikow en zijn tijdgenten Malevitsj, Filonov, Tatlin, Mitoeritsj
015682: KOZIJN, WIM, EA: - Gegrift in ons geheugen . T.g.v. Fusie 's-Graveland, Loosdrecht en Nederhorst den Berg
010862: KRAAIJEVELD,JACQUES, - Baggerdiep. Verhalen uit de baggerwereld
019068: KRAAIJPOEL, D., & H.VAN WIJNEN - Han van Meegeren en zijn meesterwerk van Vermeer 1889-1947
019098: KRAAN, HANS, - Dromen Van Holland. Buitenlandse kunstenaars schilderen Holland 1800-1914
001123: KRAAY, F.J., - Een halve eeuw 1528-1577. Uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg
018865: KRABBE, TIM, - Drie Slechte Schaatsers
019027: KRAEMER, J. HUGO, - Trees of the Western Pacific Region
019665: KRAKE, FRANK, - De laatste getuige. De man die drie concentratiekampen en een grote scheepsramp overleefde
017362: KRAKER, A.M.J.DE,RED: - De Westerschelde. Een water zonder weerga
013979: KRAMER, DIET, - Het geheim van de gesloten kamer
002238: KRAMER, J.G., - Het beleg van Groningen in 1672
010010: KRAMER, DIET, - Onrustig is ons hart
014768: KRAMER, RAOUL, - Lost Track - Een zoektocht langs de Birma-Thailand Spoorweg 65 jaar later
019177: KRAMISH, ARNOLD, - De Griffioen
009716: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H., - Achter de branding. De visserij van de Nederlandse kustplaatsen
019552: KRANSBERG, DORIANN, & HANS MILLS - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen
006078: KRANZFELDER, IVO, - Hopper 1882-1967. Visioen van de werkelijkheid
008127: KRAS, REYER, BEN REBEL,EA: - Het Nieuwe Bouwen. Amsterdam 1920-1960
018403: KRATSBORN, WIM, - Onvoorspelbaar verleden. Geschiedenis van prehistorie tot heden
012658: KRAUSE, GREGOR, & KARL WITH - Bali 1912
018042: KRAUSS, NICOLE, - Een verhaal over mijn grootouders
015325: KREEK, MIEKE L. DE, - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht
002983: KREEMER,J., - Sumatra. Gids in het Volkenkundig Museum
002802: KREUGER, FREDERIK H., - De tweede gouden eeuw. Hoe de techniek Nederland in korte tijd veranderde
018194: KREUGER, S.C.P., - Zr. Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo
018234: KREUSCH, AL., - Getijdenboek. Het land van Valkenburg
013030: KREUZEN, A., - Laren, toen & nu
001436: KREVELEN, LAURENS VAN, - De stijl van de uitgever
011093: KRIJNEN, HENK, - Brieven naar de groene hel
004860: KRIJTHE, E., - De "Bergkoningin" en de spoorwegen in Nederlands-Indie 1862-1949
019514: SMOOK-KRIKKE, MARIA, - Hommage aan Lucebert
013233: KRIMPEN, JAN VAN, - Waarde Vriend. Brief aan Henri Mayer
005227: KRIMPEN, HUIB VAN,EA(RED): - Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 Juli 1981
000721: KRIMPEN,H.VAN, - Het model van de uitgever van Johan H. van Eikeren
002718: KROEF, R.VAN DER, - Velp en zijn geerfden. Geschiedenis van de gemeyne gronden
001361: KROESE, W.T., - Tempo Doeloe van een kleine Deliaan
008196: KROESE, A., - Neerland's Zeemacht in Oorlog
016494: STENFERT KROESE, W.H., - De mythe van A. Roland Holst
016526: KROG, ANTJIE, - De kleur van je hart
014460: KROGT, P.C.J.VAN DER, - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft. De straat waar wij wonen
005387: KROGT, PETER VAN DER,INL: - Belgica Regia & Belgica Foederata. De lage Landen
012107: KROL, GERRIT, - Vijf vingers van dezelfde hand
009249: KROL, GERRIT, - Rondo veneziano
018506: KROL, GERRIT, - In dienst van de "Koninklijke"
012922: KROL, GERRIT, - Over het uittrekken van een broek
000273: KROM, N.J. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst
019162: KROM, J.C., - Het Molenrijk Uitgeest. Uit de geschiedenis van een dorp
006268: KROM,N.J., - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur
019923: KROM, N.J., - De levnsgeschiedenis van den Buddha op de Barabudur
015502: KROM, N.J. - Het oude Java en zijn kunst
009757: KROON, DIRK,ED: - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poezie van J. Slauerhoff
001423: KROON DZN, H, & F. KAPTEIJN - Nieuwe kroniek van Hoorn
016149: KROON, DIRK,ED: - Ik had het leven me anders voorgesteld. J. Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen
012283: KROON, DIRK,ED: - Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J. Slauerhoff
013359: KROONENBURG, J, G.M. VAN ROSSUM,EA: - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief
001169: KROSENBRINK, HENK,(SAMENST) - Wij, de jongens van overzee
013073: KRUIDHOF, J.A.,J.VAN DER STEEG,EA(RED): - De bruid aan de Eem. Grepen uit de Amersfoortse Kerkgeschiedenis
010929: KRUIJER, G.J., - Suriname, Neokolonie in Rijksverband
003780: KRUIJER, G.J., - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het Oerwoud van Guyana
016121: KRUIJMER, G.H.,RED: - UIt de geschiedenis van hervormd Putten
004439: KRUIJSEN, JOEP, & NICOLINE VAN DER SIJS,RED: - Honderd jaar Stadstaal
019860: KRUIJT, J.A., - Atjeh en de Atjehers. Twee jaar blokkade op Sumatra's Noord-Oost-Kust
003244: KRUIMEL, H.L., - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie
004876: KRUININGEN, HARRY VAN, - 22 etsen bij uitspraken van een brilleslijper Spinoza
002392: KRUISHEER, J.G., - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299
012924: KRUIT, JOHANNA, - De omtrek van een antwoord
019569: KRUIT, PETER, - Een mythe aan scherven. Een onderzoek naar de tactische gevechtsomstandigheden van mei 1940 op het Nederlandse strijdtoneel
014820: KRUITHOF, JACQUES, - Javaans meisje
009825: KRUITWAGEN, B., EA: - In Memoriam Wouter Nijhoff 19 november 1866 - 11 januari 1947
018791: KRUIZINGA, J.H., - Amsterdam bruggenstad
009100: KRUIZINGA, J.H., - Leven folklore in Nederland en Vlaanderen
007427: KRUIZINGA, J.H., & J.A. BANNING - Amsterdam van A tot Z
014750: KRUIZINGA, J.H., - Op de bres voor de vrijheid. Oorlogs-, verzets- en bevrijdingsmonumenten in Amsterdam
015653: KRUIZINGA, J.H., - Watergraafsmeer. De geschiedenis van een pokder
001348: KRUSENSTERN, KAPITEIN A.J.VON, - Atlas van een reis om de wereld 1803-1806
019849: KRUYT, ALB.C., - De West-Toradjas op Midden-Celebes
011801: KUEGLER, SABINE, - Terug naar de jungle
002523: KUEGLER, SABINE, - Dochter van de jungle. Een meisje uit de steentijd
000686: KUGEL, J., - Geschiedenis van de gymnastiek
014725: KUHN, HERBERT, - Die Kunst der Primitiven
014629: KUHNE, CARLA, & WILLEM VAN NOREL,RED: - Stichting tot behoud van Elburger botters 25 Jaar
002564: K‹HR, E.L.M., - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling
018251: KUIJER, GUUS, - De redder van Afrika
018675: KUIJER, GUUS, - Het geminachte kind
015496: KUIJK, OTTO, & ANTON C. VELDKAMP - Weerzien met Indoneie
011913: KUIJL, JAAP VAN DER, - Pictures. The world's most comprehensive source for electronic art
017109: KUIJL, ARJEN VAN DER, - De glorieuze overtocht. De expeditie van Willem III naar Engeland in 1688
002733: KUIJL, ARIE, - Opgeborgen bij de evenaar. Het leven in 4 Japanse burgerinternaringskampen op Sumatra
007352: KUIJLMAN, H.E., - Snelvoet. De schrik der Veluwe
012944: KUIK, N., - Drenthe's eerste drukkershuis . Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821
014325: KUIL, PIETER VAN DER, - Een parel aan de Veluwezoom. Oosterbeek als toeristische trekpleister
004135: KUILE, E.H.TER, - Het Kwartier van Zutfen
004130: KUILE, E.H.TER, - Noord- en Oost-Salland
004137: KUILE, E.H.TER, - Twente
004136: KUILE, E.H.TER, - Zuid-Salland
004139: KUILE, E.H.TER, - Leiden en westelijk Rijnland
004140: KUILE, E.H.TER, - Twente
013640: KUILE, G.J.TER, - Geschiedkundige Aanteekeningen op de Havezathen van Twenthe
016640: KUINDERSMA, IDS, EA: - Mei groetnis fan de twilling (Oppenhuizen/Uitwellingerga)
004531: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg
002805: KUIPER, K., - De ontwikkelingsgang der Grieksche letterkunde tot aan de aanvang der Macedonische overheersching
017253: KUIPER, MARCEL, - Topografische dubbel atlas Noord-Holland
015038: KUIPERS,JAN J.,B., - Thuis in Zeeland
008508: KUIPERS, JAN J.B., - Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden
010812: KUIPERS,H.E., - Het water bolde tot de horizon. 80 jaar Zeevaartonderwijs
019181: KUIPERS, JAN J.B., & JOHAN FRANCKE - Geachiedenis van Zeeland. De canon van ons Zeeuws verleden
018741: KUIPERS, JAN J.B., & PETER SIJNKE.RED:, - Die Stadts Nyeuwe Schuere. De Middelburgse Stadsschuur en zijn gebruikers
010531: KUIPERS, REINOLD, - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo
014172: KUIPERS, REINOLD, - De boekvormer
014689: KUIPERS, WIM, - Letterbak. Taalkwesties & Limburgs dialect
014473: KUIPERS, W.H., - Leeuwarden 1965 - 1980
018743: KUIPERS, JAN J.B.,EINDRED: - De onderkant van de Markt. De Westmonsterkerk van Middelburg in archeologie en historie
004454: KUIPERS, MARIETJE E., - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers, gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1902
003613: KUITENBROUWER, MAARTEN, - Tussen oriŽntalisme en wetenschap. Het KITLV in historisch verband, 1851-2001
019896: KUITERT, LISA, - Met drukpers de oceaan over. Koloniale boekcultuur in Nederlands-Indie
013872: KUITERT, LISA, - Het boek en het badwater. De betekenis van papieren boeken
007969: KUITERT, LISA, - Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996
012813: KUITERT, LISA, & MIRJAM ROTENSTREICH - De gevoelige plaat. Literiar album
015437: KUITERT, H.M., - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars
015436: KUITERT, H.M., - Jezus:nalatenschap van het christendom
012976: KULTERMANN, U., - Bouwkunst van deze tijd. Voorbeelden uit alle landen, die bijdragen tot het ontstaan van een nieuwe bouwstijl
012612: KUNNE, JOS, - Beelden belicht en beschreven (Harderwijk)
004324: KUNST, JAAP, - Terschellinger volksleven. Gebruiken, feesten, liederen
002835: KUNST, JAAP, - Music in New Guinea. Three Studies
019813: KUNST, J., - Een en ander over de Muziek en den Dans op de Kei-Eilanden
001097: KUNST, J., - De toonkunst van Java
009377: KUNST, A.J.M., - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indie vanaf de 16e tot in de 19e eeuw
008410: KUNST, J., - Music in Java, Its history, its theory and its technique
015501: KUNST, JAAP, - Metrique, rhythmique, musique a plusieurs voix
015499: KUNST, J., - Cultural relations between the Balkans and Indonesia
019972: KUNST, J., - De volken van den Indischen archipel
002334: KUNTO, HARYOTO, - Semerbak Bunga di Bandoeng Raya
005461: FRIJTAG DRABBE KUNZEL, GERALDIEN VON, - Kamp Amersfoort
002565: KUPERUS, G., - Het cultuurlandschap van West-Soembawa
006416: KUPERUS, MARGA, & HARKOLIEN MEINSMA - Altijd op reis. Architecten uit de voormalige Nederlandse kolonien aan het werk
018878: KURKDJAN - Fotoplaten
018716: KURTZ, GERDA H., - De straat waarin wij in Haarlem wonen
018332: KUSTERS, WIEL, - Pierre Kemp. Een leven
012918: KUSTERS, WIEL, - Ik graaf, jij graaft. Aantekeningen over poezie
012345: EGETER VAN KUYK, ROBERT, PIT VAN NES,EA(RED): - Elementen (Ida Gerhardt 1905-1997)
017383: EGETER VAN KUYK, ROBERT, - Een groen respijt. Over het sultanaat Pontianak
018943: KUYLE, ALBERT, - Songs of Kalua
007290: KUYPER, J., - Gemeente-atlas van de provincie Gelderland
013535: KUYPER, ERIC DE, - Bruxelles, here I come
006678: KUYPER, SJOERD, & ARIE RAMPEN,RED: - Kennemerland in tekst en beeld
006777: KUYPER, J., - Gemeente-atlas van Limburg
007291: KUYPER, J., - Gemeente atlas van de provincie Overijssel
015764: KUYPER, H.H., - Zuid-Afrika. Reisindrukken
003694: KUYPER, WIM, - Zwervend langs het IJsselmeer. Heden en verleden in het hart van Nederland
010649: KUYPERS, G., - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie
018752: STEENDIJK-KUYPERS, J., - Apotheek "De Groote Gaper" en andere artikelen uit 19e eeuws Hoorn
014475: HUIZING, L. & J. WATTEL - Hoogeveen. Van Echten's Morgenland
001828: SANDERS IAN L., - Tickling the Crystal. Domestic British Crystal Sets of the 1920s
011235: LAAGLAND, FREDERIEKE, - Sprookjes
001328: LAAK, GERARD VAN DER, - Belevenissen van een stormpionier 15 juli 1946-19 april 1950
008329: LAAN, F.I.M.VAN DER, - Leed en verzet in Leersum
010348: LAAN, KO VAN DER, - Het wonder gerucht. Nederlandsch volksverhalenboek
010461: LAAN, K.TER, - Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid
001126: LAAN, K.TER, - Groninger encyclopedie
014696: LAAN, RAYMOND, - Wessanen's Koninklijke Fabrieken
011922: LAAN, J.E.VAN DER, & E.J. ROOSDOM - Markelo
014075: LAAN, K.TER, - Woordenboek van de Vaderlandse Geschiedenis
009133: LAAN, K.TER, - Multatuli Encyclopedie
019145: LAAN, DICK, - Tarakanner tegen en dank
013455: LAAN, K.TER, - Middeleeuwse legenden uit Groningerland
002787: LAAN, K.TER, - Folklore in de Nederlandse overleveringen
007718: LAAN, MARK VAN DER, - Dewi
013564: LAAN, K.TER, - Folklore en volkswijsheden in Nederland en Vlaanderen
016665: LAANSMA, S., - Boerderijen en boerengeslahten in Renswoude
016548: LAAR, FELIX VAN DE, - Qua Nederlands. Taalvervlakking of taalverrijking?
002531: LAARS, T. VAN DER, - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland
007400: HINLOOPEN LABBERTON, D.VAN, - Geillustreerd Handboek van Insulinde
017050: LACLOS, CHODERLOS DE, - Les liaisons dangereuses
003639: LACY, BILL,ED: - 100 contemporary architects. Drawings and sketches
000691: LAGENDIJK, A., - Scheepvaart van de lage landen
016234: LAGENDIJK, RONALD, - Rubbertijd
002144: LAGENDIJK, A., - Schakel tussen twee Werelden. RepatriŽrings- en troepenschepen naar en van IndiŽ 1945-1951
009457: LAGERBERG, KEES, - Schuldig zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd
013117: LAGERS, HANS, & MARIJE STRATING - Loosdrecht. Geschiedensi en architectuur
015601: LAGERWIJ, VINCENT, - "Moj je kieke..." Ede vroeger en nu
007416: LAKERVELD, CARRY VAN RED: - Meijer Bleekrode. Schilder, ontwerper, socialist 1896-1943
019059: LAKMAKER, JOOSJE, - Voorbij de Blauwbrug. Het verhaal van mijn grootvader
013364: LAMBERTS, ALBERT, - Venlo binnen en buiten zijn muren
003237: LAMBOOIJ, HERMAN, - Getekend land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier
017601: LAMBOOIJ, HERMAN, - Een eeuw schipperen. De omstreden kanalisatie van West-Friesland
017303: LAMBOOIJ, HERMAN, - De Helderse zeewering sinds 1750
016288: LAMMENS, ANDRE, - Schoonheid in hout. Het meubel in de geschiedenis
003324: LAMMERS, J.A., - De moderne schilder. Vakboek voor schilders enz.
017965: LAMMERS, JOSEPH, & GERD UNVERFFEHRT,RED: - Vom Jugendstil zum Bauhaus. Deutsche Buchkunst 1895-1930
019638: LAMMERS, ALFONS, - Afslag Oosterbeek
010279: LAMPE, AUGUSTA, - Daden onder de zon. Verhalen uit het vrouwenkamp
019001: LAMPEDUSA, GIUSEPPE TOMASI DI, - De tijgerkat. Siciliaanse roman
002780: LAMSTER, J.C., - Java I + II
000536: LAMSTER, J.C., - IndiŽ, gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-IndiŽ en hare beschaving
002779: LAMSTER, J.C., - Bali. Landschap, bevolking, godsdienst, gebruiken
016924: LAMUR, CARLO, - The American Takeover. Industrial Emergence and Alcoa Expansion on Guyana and Suriname 1914-1921
001404: LAND, TON, - De Schoonheid van Kennemerland, West-Friesland en Texel
015650: LAND, SIPKE VAN DER, - Open oog voor Suriname
015162: LAND-KNOL, ANNET, & WILLEM VAN NOREL, EINDRED. - Elburg tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1919
000961: LANDELL, OLAF J. DE, - De gouden navelstreng
002137: LANDELL, OLAF J.DE, - IndonesiŽ Weerzien
001376: LANDELL, OLAF J. DE, - IndonesiŽ Weerzien
014910: LANDMANN, SALCIA, - Jiddische anekdoten en spreekwoorden
009516: ROBBINS LANDON, H.C., - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en werken
013746: LANDSTROM, BJORN, - Het schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot met reconstructies in woord en beeld
017096: LANDWEHR, JOHN - IJzersterke kinderprenten op steen
014431: LANDWEHR, JOHN - De Nederlanders uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken
003173: LANG, MRS., - The Book of Saints and Heroes
002582: LANGE, JOOP DE, - Als de natuur zwijgt
016725: LANGE, JAN N.DE, - De grote waanzin
017367: LANGE, WIESJE DE, - Een klaagmuur in Rijssen
013250: LANGEVELD, HENK, - Sulawesi
010680: LANGEWEG, GER, - Teekeningen
017120: LANGEWIS, LAURENS, & FRITS A. WAGNER - Decorative Art in Inonesian Textiles
017040: LANGFELD, GREGOR, MARGRIET SCHAVEMAKER,EA(RED): - Het Stedelijk in de oolrog
011807: ZIJLL LANGHOUT, W.C.VAN, - Herinneringen en Bespiegelen
016441: LANGMAN, H.J., - Nunspeet. Hoe het was, hoe het geworden is
018806: LANOYE, TOM, - Vendu ! Apologie van een handelsreiziger
011869: LANOYE, TOM, - Overkant. Moderne verzen uit de Groote Oorlog
005182: LANOYE, TOM, - Stadsgedichten
013324: LANOYE, TOM, - Zwarte tranen
013323: LANOYE, TOM, - Het goddelijke monster
003704: LANS, JOS VAN DER, HERMAN VUIJSJE - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging 1898-1998
014950: LANS, PAULINE VAN DER, - Donkerblonde dochter
012990: LANS, J.R.VAN DER, - Tenochtitlan. Romantisch geschiedverhaal
013555: LANS, PAULINE VAN DER, - Tommie, een vlinder achter glas
017615: LANS, NATHALIE, - Schiedam bouwt op jeneververleden . Een wandeling door de tijd
017393: LANSINK, HEDRINK, - Vertellingen uit Varssevelds Verleden. Het dorps- en plattelandsleven in de jaren 1920-1970
011227: LANZ, OTTO, - Amor's Rache. Ein Polterabendscherz und rascher Ausflug der Mythologie
002576: LANZING, LOU, - Kura!. De Noorderzon boven de Gordel van Sumatra
009455: LANZING, FRED, - De Nisero-affaire
011639: LANZING, FRED, - Gerucht op de wind. Van Heutsz, Colijn, Snouck Hurgronje & de kleine vrouw Siti: trawanten
007631: LANZING, FRED, - Vannacht gaan wij op pad. Oost-Indische verhalen uit een grimmig verleden
002098: LAP, B.C.W., - Selamat djalan. Varen naar de Oost
001165: LAPR…, S.A.,EA(SAMENST): - "Orde En Vrede" . De humanitaire/militaire missie in Nederlands Oost-IndiŽ 1945-1950
001780: LAPR…, S.A., - Ned. IndiŽ 1940-1950 in kort bestek
019378: LAPRE, RUUD, - Van waar waar heen. Di mana ke mana . Indo-immigrant op integratIietoer
002501: LAPRE, S.A., - Ned.-Indie 1940-1950 in kort Bestek
000883: LAPRE, S.A., - Het ANDJING NICA Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indie (1945-1950)
019963: LARMOYEUR, (ANNIE), - Indische overleveringen
005783: LARMOYEUR, (ANNIE), - Indische overleveringen. Folklore van nu
010808: LARSON, ERIK, - De meteoroloog en de storm. Het dramatische verhaal van de gevaarlijkste orkaan uit de geschiedenis
018541: LASEUR, W.A., - Het Meermanno-Westreenianum 1848 - 1960
010795: LAST, JEF, - Bakboorslichten.Verzen
017882: LAST, JEF, - Liedjes op de maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten
001373: LATIF, S.M., - Bunga Anggerik. Permata Belantara Indonesia
019572: LAUDY, ELIZABETH, - De verborgen hand 1940-1943
008462: LAUNSPACH, RIK, - 1953
008806: LAURENS, B.H., - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45
005169: LAURENS, BEN, - Rotterdam, geblaakte stad
017795: LAURENS, BEN, - Het peloton.
017873: LAURENS, BEN, - De vreetpatrouille
013290: LAURENTIUS, VICTOR, - De Betuwe in Stelling. De Ondergrondse 1940-1945 & De stellingenoorlog en evacuaties 1944-1945
012370: LAUWAERT, GUIDO, - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen
000870: LAZARRO, G.DI SAN, - Paul Klee. Leben und Werk
007390: LEADBEATER, C.W., - De cakra's. Een monografie
005001: LEAUTAUD, PAUL, - Lichtzinnige herinneringen/Literair dagboek 1893-1921
003159: LECLERCQ, W.L., - Limburg. Land en menschen
018442: LECOUTURIER, YVES, - De stranden van de landing (Normandie) Ontdekkingsroutes
018073: LEDOUX, TANJA, SAMENST. - Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf
017127: LEE, TON VAN DER, - Jan Huygen. Het gedroomde leven van de grondlegger van de VOC
017853: LEE, CAROL ANNE, - Het verborgen leven van Otto Frank. De biografie
018565: LEE, CAROL ANN, - Anne Frank 1929 - 1945
012702: LEE, LU SEE, - Terug naar de bron
014995: LEE, UJE, - Wiel Arrets 1989 - 1999
014258: LEE, T.VAN DER,ED: - Curacaose vrijbrieven 1722-1863
016898: LEE, GERARD VAN DER, - Onze Jan in Indie
013899: LEEDEKERKEN, JACQUES, & HANS LIESKER - Voorman in verzet en boei
000014: LEEDEN, A.C.VAN DER, - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijke binnenland van Sarmi
008807: LEEFLANG, THOMAS, - De bioscoop in de oorlog
012840: LEEFLANG, ED, - De hazen en andere gedichten
004597: LEEFLANG, CHR.,RED: - Tien jaar De Roos MCMXLV - MCMLV
013223: LEEFLANG, ED, - Brief
018627: LEEFLANG,WINSTON, (= PS.V. MICHIEL VAN KEMPEN) - Landmeten
016426: LEEFLANG, C.,RED:+ INL.:, - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek
018464: LEEGWATER, D.C., - Fort bij Rijnauwen
002013: LEEMAN, F.W.G., - 120 jaar zeevaart. Van barkschip tot "Willem Ruys"
006333: LEEMAN, FRED, & HANNA PENNOCK,RED: - Ottocento / Novecento. Italiaanse kunst 1870-1910
012651: LEEMBRUGGEN, C.A., - Van verschillende stam
015413: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L.VAN, - Djaidin
002727: LEENDERTZ, C>J., - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde
008331: LEENDERTZ, C>J., - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde
018736: LEENES, ANDRE, & HANS WIERENGA - Amsterdams stegenboek
005117: LEENINGA, J.J., & E.JAC. WESTRA - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind
018968: LEER, KEES VAN DER, - Historische wandelingen in Voorburg en omgeving. Vorstelijke dieren en andere prentkunst
018881: LEERDAM, BEN F.VAN, - Architect Henri Maclaine Pont. Een speurtocht naar det wezenlijke van de Javaanse architectuur
010836: LEERINK, H.J.G.W., - Maritiem profiel. Voorsprong door specialisatie
002458: LEERINK, J.C., - Needse jongens overzee. Belevenissen van Needse militairen in Nederlands-Indie in de periode 1945-1950
013966: LEERTOUWER, LAMMERT, - Het beeld en de ziel bij drie Sumatraanse volken
011977: LEEUW, C.A.DE, M. QUANJER,EA(RED) - Gedenkboek t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Marnix Xollege te Ede
019073: LEEUW, MILKO DE, & MARTIN PRUIJS,RED - De Gouden Bocht van Amsterdam
015972: LEEUW, AART VAN DER, - Vijf dichters Van Arkadie
003042: LEEUW, RONALD DE, JOHN SILLEVIS,EA: - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century
016503: LEEUW, AART VAN DER, - Opvluchten / Het aardsche paradijs
012980: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M., J.C. KONINGSBERGER,EA: - Hortus botanicus Bogoriensis 1817-1942
010037: LEEUWEN, ABRAM VAN, - Bandjir. Vuurstorm over Java
018604: LEEUWEN, BOELI VAN - Het teken van Jona
013959: LEEUWEN, A.TH.VAN, - Hendrik Kraemer. Dienaar der wereldkerk
013814: LEEUWEN, PETER, & ALBERT VONDELING - Almelo voor 2000. Tijdsbeeld van een stad in foto's en teksten
000675: LEEUWEN, JEANNE VAN, - Redders van de Zuid
017972: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - 75 jaar boekbindkunst in Nederland
011546: LEEUWEN, LIZZY VAN, - Lost in mall. An ethnography of middle-class Jakarta in the 1990s
018792: LEEUWEN, PAUL VAN, - Amsterdamse Uithangborden en Gevelstenen
002548: LEEUWEN, LIZZY VAN, - Airconditioned lifestyle. De nieuwe rijken in Jakarta
008096: LEEUWEN, FRED VAN , JOHN SLANGEN,EA: - De twaalf tonen van Martty Niel
011188: STORM VAN LEEUWEN, PETER, - Iedereen eet sambal
013681: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - Europese boekbanden anno 1995
014903: LEEUWEN, BOELI VAN, - De eerste Adam
019586: LEEUWEN, BOELI VAN, - De taal van de aarde
013840: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
013841: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - De meest opmerkelijke boekbanden uit eigen bezit
013842: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek
014266: LEEUWEN, BOELI VAN, - Een vreemdeling op aarde
017618: LEEUWEN, PETER VAN, SAMENST. - Teeg'n groote leu mu'j joa zegg'n of zwiegen. Almelo rond 1900
013076: LEEUWENBERG,H.L.PH., & L.VAN TONGERLOO,RED: - Van standen tot staten. 600 Jaar Staten van Utrecht 1375-1975
012787: LEEUWENBURGH, THEO, - Het bruine schuiten boek
001717: LEFFELAAR, H.L., - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween
015872: LEGENE, SUSAN, - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de 19e- eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme
010369: LEG»NE, P.M., - Graaf Von Zinzendorf. De man die maar eťn passie had
007956: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
012979: LEGENE, P.M., - Waar demonen regeeren
007944: LEGENE, P.M., - Tani het godenkind
007957: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
007958: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
012593: LEHMANN, L.TH., - Tussen Medemblik en Hippolytushoef
019678: LEHMANN, JOHN, - Virginia Woolf
013351: LEHMANN, L.TH., - De queeste naar de multireme. Theorieen uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen
013248: LEHMANN, L.TH., - Het echolood
014464: LEHNING, ARTHUR, - Marsman en het expressionisme
015702: LEHR, ANDRE, - Van paardebel tot speelklok. De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen
006108: LEIDERITZ, W.J.M., - Van paardetram naar dubbelgelede. De roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse Tram
001021: LEIDERITZ, W.J.M., - Van paardetram naar dubbelgelede. Historische terugblik op 100 jaar bussen en trammen in Amsterdam
013469: LEIJENAAR, ERIC, - Het natte hart van Nederland. De geschiedenis van de Zuiderzee
012955: LEK, G.J.VAN DER, - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Lleiden 1851-1951
005893: LEKKERKERKER, C., & TH.J.A. HILGERS - Een vroolijk troepje
003273: LEKKERKERKER, C., - Gids in het Volkenkundig Museum: Java en de Koperkamer
005875: LEKKERKERKER, C.,RED: - Indische cultuur-almanak voor 1930
002990: LEKKERKERKER,C., - Java. Gids in het Volkenkundig Museum
006188: LEKKERKERKER, C., - Land en volk van Sumatra
008875: LELOUX, H.J., - Het Zutphens Liedboek
011917: LELOUX, H.J., - De oud-Doetinchemse gilden van Eeendracht en van Vrede
000620: LELOUX, H.J., - Mooi-land. Doopsgezind tehuis 1936-1986
002775: LELYVELD, TH.B.VAN, - De Javaansche danskunst
000716: LELYVELD, TH.B., - De Javaansche danskunst
005966: LEMAIRE, W.L.G., - Het recht in Indonesie. Hukum Indonesia
008690: LEMMENS, G., - De Vrede van Nijmegen
008714: LEMMENS, G., - Het Valkhof te Nijmegen
004663: LEMMENS, G., & JULIETTE BOGAERS,RED: - Nijmeegs zilver 1400-1900
002948: LEMMENS, G.TH.M.,INL: - Johannes Franciscus en Pieter Caspar Christ
018134: LEMMERS, ALAN, - Van werf tot facilitair complex. 350 jaar marinegeschiedenis op Kattenburh
014523: LENFERINK, H.J.J.,(RED) E.A. - Geschiedenis van Kampen, deel 1, "maer het is hier te Campen"
000603: LENFERINK, HENRI, - Gelders Orkest 1889-1989
007447: STOUW-LENGKEEK, ELISE G.VAN DER, - De hel van Tjideng. Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp
009631: LENGKEEK, ELISE G., - Ik beken
006720: LENGKEEK, ELISE G., - De hel van Tjideng. Een persoonlijk verslag van een Jappenkamp
013090: LENNART, CLARE, & WI, K. STEFFEN - Utrecht
009366: LENNEP, G.L.VAN, - Altijd nog Bonaire
001694: LENNEP, JACOB VAN, - Ferdinand Huyck
007822: LENNEP, J>VAN, & J.TER GOUW - Het Boek der Opschriften
007823: LENNEP, J.VAN, & J.TER GOUW - De Uithangteekens
001795: LENSELINK, J., - Vuurwapens van 1840 tot heden
014128: LENSEN, LEO, & WILLY H. HEITLING - Stad in de Middeleeuwen. Dagelijks leven in Zutphen
008496: LENSEN, LEO, & WILLY H. HEITLING - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters
002579: LENTE, D.VAN, & O. DE WIT - Geschiedenis van de grafische techniek in de 19e eeuw
013240: VROMAN. LEO, - Die Vleugels II
015303: LEON, NAPOLEIN BACCINO PONCE DE, - Maluco. De roman van de ontdekker
011729: LEOPOLD, J.H., - Verzamelde verzen 1886-1925
001273: LEOPOLD, H.M.R., - Uit de leerschool van de spade
012303: LEOPOLD, J.H., - Verzen / Fragmenten
012304: LEOPOLD, J.H., - Verzen Drama Proza
011709: LEOPOLD, J.H., - Verzen
005707: LESGEVER, LEX, - Nooit verleden tijd. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een 13-jarige Joodse jongen in Amsterdam
018903: LETTERIE, MARTINE, & KARLIJN STOFFELS - Dwars door de storm
016118: LETTINGA, ELIK,SAMENST.: - Standplaats Zwagerman
019984: LEUFKENS, HUB., - Mooi Java
014811: LEUFKENS, HUB., - Impressies van Batavia
011053: LEUFTINK, A.E., - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw
013928: LEUGENMOS, LOEKS VAN 'T, - Teun en Greete.'n Veteelsel in 't Tweenske Plat
009073: LEUNEN, PIETER VAN,RED: - Terschelling en de visserij
016385: LEUNEN, POET VAN, & JAN BERGHUIS - Hecht en sterk. De bewerkte memoires van Kapitein Jan Lassche
009195: LEUR, J.C.VAN, - Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic History
014658: LEURS, STAN, - De Groote Markt van Brussel
016709: LEURS, MARY, - Nevel over de padi-velden
006828: LEUS, HERWIG, & JULIEN WEVERBERGH - Louis Paul Boonboek
018077: LEUVELINK, HANNAH, JOKE LINDERS,EA: - Kleur voor Kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893
018978: LEUVERINK, J.B.F., EN W.H.G. BROK - Borne en Bornsen in grootmoeders tijd
010285: LEUWSHA, TESSA, - Suriname
019631: LEUWSHA, TESSA, - Plantage Wildlust
015199: LEUWSHA, TESSA, - Solo een kiefde
015198: LEUWSHA, TESSA, - de Parbo-blues
016001: LEUWSHA, TESSA, - Fansi's stilte. Een Surinaamse grootmoeder en de slavernij
008962: LEVINA, ROSA, - Andante cantabile
015210: LEWIN, LISETTE, - De verloren savanne
010398: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945
018455: LEWINGTON, ANNA, & EDWARD PARKER - Eeuwenoude Bomen. Bomen Die 1000 Jaar Leven
016304: LEWINSKY, CHARLES, - De verborgen geschiedenis van Courtillon
019614: LEWINSKY, CHARLES, - Terugkeer ongewenst
009315: LEWINSKY, CHARLES, - Het lot van de familie Meijer
015805: LEWINSKY, CHARLES, - Tien-en-een-nacht
014038: LEWIS, BRENDA RALPH, - De geschiedenis van de Hitlerjugend
004718: LEYDS, W.J., - De eerste annexatie van de Transvaal
004109: LEZER, LEO, - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude KNIL
007850: LIAGRE B÷HL, HERMAN DE, & GUUS MEERSHOEK - De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal
012920: LIAGRE BOHL, HERMAN DE, & GUUS MEERSHOEK - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland
010920: LICHTVELD, LOU(=ALBERT HELMAN), - Suriname aan de tweesprong
007686: LIE, EDDY, - Twee werelden in een ziel. Over de Indische identiteit en het leven in twee culturen
011968: LIEBAERS, H., & C. REEDIJK - Officina Bodoni Verona
002279: LIEBURG, M.J.VAN, - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam(1839-1900). De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw
014344: LIEFKES, REINO, - Glaswerk uit drie Utrechtse kastelen. Slot Zuylen, Kasteel Amerongen, Kasteel Sypesteyn
014208: VEEN-LIEFRINK, MIEKE VAN,EINDRED: - Terugblik. "Tegen de stroom in ". Zeven eeuwen waterbeheer in de Betuwe
019262: LIEMPT, AD VAN, - Selma. De vrouw die Sobibor overleefde
011014: LIEMPT, AD VAN, - Nederland valt aan. Op weg naar oorlog met Indonesie, 1947
015276: LIEMPT, AD VAN, & JAN LUITZEN,RED; - Olympische schaatshelden. Over Ard, Hilbert, Rintje en anderen
006681: LIEMPT, AD VAN, - Kopgeld. Nederlandse premiejagers op zoek naar joden. 1943
019089: LIEMPT, AD VAN: - De drogist. Hoe een verzetsheld na de oorlog in ongenade viel
019078: LIEMPT, AD VAN, - Na de bevrijding. De loodzware jaren 1945-1950
019591: LIEMPT, AD VAN, - Gemmeker. Commandant van Kamp Westerbork
018173: LIEMPT, AD VAN, - Een mooi woord voor oorlog. Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de Indonesie-oorlog
019091: LIEMPT, AD VAN, - Verzetshelden en moffenvrienden
008831: LIER, RUDOLF VAN, - Rupturen
015897: LIER, RUDOLF VAN, - Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van de maatscahppij in Suriname
010957: LIER, RUDIE VAN, - Praehistorie. Proza
014472: LIER, J.VAN, & J. TONKENS - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe
015663: HEIJMINK LIESERT, P.M., - Schalkwijk. De geschiedenis van een stichts dorp
011820: LIESHOUT, JAN W.V.VAN, - Overloon. Van slagveld naar Liberty Park
015133: LIESKE, THOMAS, - Alles kantelt
009634: LIESKER, HANS,RED; - Je denk, ken niet, maar ken
004794: LIESKER,H.A.M. - Onze kleine geschiedenis van Nederlands-Indie, de Pacific-oorlog en Indonesia
003238: LIEVAART, W.L., J. MEIJER,EA: - Kaarten en kaartmakers van Rotterdam
019069: LIEVERLOO, KARIN VAN, & PIETER ROELOFS - Anton van Welie. De laatste decadente schilder 1866-1956
017616: LIGTENBARG, ARJAN, & NICO SPIT - Hanze, Tol & Handelswegen in Oost-Nederland
018849: LIGTENBERG, LUCAS, - De Nieuwe Wereld van Peter Stuyvesant. Nederlandse voetsporen in de Verenigde Staten
013508: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Dicht bij huis
006933: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Pim en Mien
006852: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Ot en Sien in Nederlandsch Oost-Indie
013509: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Buurkinderen
003531: LIGTHART, TH., P. H÷VIG,EA(RED): - De Indische bodem
015571: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien
013510: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - De wereld in!
004343: LIJN, P. VAN DER, - Het keienboek. Mineralen, gesteenten en fossielen in Nederland
003844: LIJTEN, M.J.H.A., - Het burgerlijk proces in stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1530-1811
018144: LIMPACH, REMY, - De brandende kampongs van Generaal Spoor
011140: GORDON. LINDA, GARY Y. OKIHIRO,EDS: - Impounded. Dorothea Lange and the Censored Images of Japanese American Internment
009456: LINDE, JOHAN DE, - Anone...De Europese gemeenschap gedurende de Japanse bezettingstijd
010498: LINDEBOOM, G., - Kent u ze nog ... de Weespers
019166: LINDEBOOM, LUCAS,BEW. - Opgaven omtrent Stoomschepen Koninklijke Paketvaart Maatschappij
001896: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude K.P.M.-schepen van "Tempo Doeloe"
000727: LINDEN, FONS VAN DER, - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940
014701: LINDEN, C.TER, P.K.M. CREMERS,EA: - Weerbaar en student
004064: LINDEN, JAAP TER, ANNE DE VRIES,EA(RED): - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden
014951: LINDEN, LUUK VAN DER, - Tjampoer-kind. Kamp- en Bersiap-herinneringen en hun gevolgen
018990: LINDEN, T.G.VAN DER, - Joods Zandvoort. Een pionierssgeschiedenis 1880-1943
017215: LINDEN, HENK H.M.VAN DER, - Drie massagraven voor de Nederlandse kust
002742: LINDENBORN,M., - West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendingsvereniging
001300: LINDENBURG, A.W., - Het Instituut Van Kinsbergen te Elburg in de 19e eeuw
003643: LINDSTROM, RANDALL S., - Creativity and Contradiction. European Churches since 1970
017894: LINDWER, WILLY, - De laatste zeven maanden. Vrouwen in het spoor van Anne Frank
017752: LINDWER, WILLY, - Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork, 1939-1945
011774: LINGSTER, TETA, - Die heel andere wereld
001498: LINKS, KAREL, - Jappenspiegel
002309: LINT, J.G.DE, - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden
018321: LINTUM, C.TE, - Onze Schutter-Vendels en Schutterijen van vrioeger en later 1550-1908 in beeld en schrift
007035: LISMAN, A.J.A.M, & E. MUNNIG SCHMIDT,RED: - Gezigten aan De Rivier de Vecht. Petrus Josephus Lutgens/Lutgers 1808-1874
015288: LIT, ROBERT VAN, - Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland
014109: LIT, ROBERT VAN, - Wassenaarse oudheden
008560: LITH-VAN SCHREVEN, M.A.E.VAN, & J.H.HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP,RED: - Indisch vrouwenjaarboek
013244: LITH, P.A.VAN DER, & A.J. SPAAN,EA(ED): - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie
014023: LITH, HANS VAN, - Plotseling een vreselijke knal. Bommen en mijnen treffen neutraal Nederalnd 1914-1918
007912: LOB, KURT, - Jan Sluijters: boekillustraties, politieke prenten, affiches
011966: LOB, KURT, - Buchillustration - heute. (da gibts nur wenig zu lachen)
007425: LOB, KURT, - De onbekende Jan Sluijters
004606: L÷B, KURT, - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels
016671: LOBREGT, PIET, & JOHAN VAN OS - De laatste riviervissers
013965: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH, & ANKE NIEHOF,ED. - Indonesian Women in Focus. Past and Present Notices
011410: LODEIZEN, HANS, - Het innerlijk behang en andere gedichten
001584: LODEIZEN, HANS, - Nagelaten Werk
002330: LODERICHS, M.A. - Medan. Beeld van een stad
002603: LODERICHS, MARK, MARGARET LEIDELMEIJER,EA: - Verhalen in documenten. Over het afscheid van IndiŽ, 1940-1950
011993: DROS, LODEWIJK EN NICO SJOER - Als een eenzaame mus. Leven en volgelingen van ds. J.P. Paauwe
017426: LODEWIJKS, J.M., - Stille pracht in het tropische aquarium
013963: LOEB, EDWIN M., - Sumatra. Its History and People
010056: LOEBER, HANS, & GERARD H. SPRENGER(RED): - De Amerikanen en de bevrijding van Nederland
015300: LOEBIS, MOCHTAR, - Weg zonder eind
015630: ELFFERICH. LOEK, - Rotterdam werd verraden
016274: LOENEN, RUTGER, - De Pyramide van Austerlitz. Monument van De Franse Tijd
006848: LOGCHEM, J.TH.VAN, - De Argoeniers. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea
003798: LOGGEM, MANUEL VAN, - Toneelspelen
019294: LOGGEM, ANNEKE VAN, - Toen ...vroeger. Herinneringen aan Nederlands-Indie
012076: LOGGERS, TINEKE, - Eenvoudige architectuur in een schoone omgeving. T .J. Loggers, architect 1900-1984
017799: LOK, P., & W. SCHMIDT - Voorheen en Thans. Onze Indische geschiedenis
014012: DIJKGRAAF-LOKKERS, LEONORA, - Wat nooit slijt
018911: DIJKGRAAF-LOKKERS, LEONORA, - Gebroken spiegel
018729: LOLKAMA, J., - Triomf en Tragiek in de Historie van de Elfstedentocht
019247: LOMMEN, MATHIEU, - In beperkte oplage. Archief Stichting De Roos 1945-2005. Een keuze
018370: LOMMEN, MATHIEU, - Letterontwerpers. Dooijes, Hartz, Brand, De Does, Unger
012001: LOMMEN, MATTHIEU, SAMENST. - Hollandse hoogte. Bulletin van stg. Drukwerk in de marge
011738: LONKHUYZEN, T.VAN, - De andere tijd.
019839: LOO, VILAN VAN DE, - Johannes "Pa" van der Steur (1865 - 1945). Zijn leven, zijn werk en zijn Steurtjes.
009246: LOO, TESSA DE, - Harlekino
009439: LOO, P.VAN. - Gevangene van de SD
019547: LOO, VILAN VAN DE, - Een Eervol Bestaan. De geschiedenis van het KNIL 1814-1950
019847: LOO, VILAN VAN DE, - Melati van Java. Dochter van Indie
015168: LOO, L.F.VAN, - "Fier in de wind". De Zijper molens
019900: LOO, VILAN VAN DE, - Ongekuist Indie. Liefde, lust en hartzeer in de Indische letteren
019603: LOO, ERWIN VAN, ROB SINTERNIKLAAS,EA: - "Eenige wakkere jongens". Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945
004722: LOO, C.J.VAN DER, - Om leven en vrijheid! Geschiedenis der oud-Hollandsche republieken in Zuid-Afrika
013585: LOO, TESSA DE, - Verraad me niet
006441: LOO, VILAN VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Biografie en bloemlezing van Beata van Helsdingen-Schoevers, journaliste en declamatrice in Indie
005260: LOOMEIJER, FRITS, - Zeilende kustvaarders
011988: LOOMEIJER, FRITS, - De Nederlandse visserij 1900-1935. De RIVO-collectie
002469: LOOMEIJER, FRITS, - De driemastschoener Oosterschelde
013748: LOOMEIJER, FRITS, - Vijfenzeventig jaar Oranje
013961: LOON, GENTILIS VAN, - Portret van een parochie
015118: LOONTJENS, JANNAH, - Misschien wel niet
002644: TERWEN-DE LOOS, J., - Het Nederlands koloniale meubel. StudiŽn over meubles in de voormalige Nederlandse KoloniŽn IndonesiŽ En Sri Lanka
016202: LOOS, WIEPKE,RED: - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout(1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865). Brieven en dagboek
002363: TERWEN-DE LOOS, J., - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost
019119: LOOS, WIEPKE, - Aquarellen van de Haagse School. De collectie Drucker-Fraser
011004: LOOSDRECHT, A.A.V.D.,SAMENST. - Voorlooper spel- en leesboek in de Tae'-taal (Celebes)
018754: LOOSJES, A., - Noord-Holland in Beeld, Deel II
010224: LOOSJES, A., - Zeeland in beeld
014591: LOOSJES, A., - Noord-Brabant in beeld II
018278: LOOSJES, A., - Kasteelen buitenplaatsen tuinen en parken van Nederland
018710: LOOSJES, A., - 's Gravenhage in beeld
013029: LOOSJES, A., - Utrecht in beeld
007129: LOOTSMA, S., - De Zaanstreek voorheen en thans
008092: LOOTSMA, BART, - Kim Zwarts. Beyond
018793: LOOTSMA, S., - Friesch-doopsgezinde gemeente te Zaandam
017462: LOOY, JAC. VAN, - Feesten
018833: LOOY, JAC. VAN, - Gekken
016819: LOPEZ, DONALD S.,RED: - Verlichting van hart en geest. Z.H. de Dalai Lama
006898: LORD, WALTER, - De nacht van de Titanic
003142: LORENTZ, H.A., - Zwarte menschen - Witte bergen. Verhaal van den tocht naar het Sneeuwgebergte
009445: LORENTZ, H.A., - Zwarte mensen - witte bergen. Verhaal van een tocht naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea
003388: LORM, A.J.DE, & G.L. TICHELMAN - Beeldende kunst der Bataks
015222: LORZING, HAN, - Een kunstreis door Flevoland
019116: SCHIPPER-VAN LOTTUM, M.G.A., - Over merklappen gesproken...De geschiedenis van de Nederlandse merklap vooral belicht vanuit Noord-Holland
015763: WYK LOUW, N.P.VAN, - 'n Keur uit sy gedigte
009742: LOUWERSE, P>, - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes
018164: LOWENHARDT, WERNER, - Ik houd niet van reizen in oorlogstijd. Familiealbum 1919-1945
003956: LOWRY, MALCOLM, - Onder de vulkaan
016550: LUBBE, H.F.A.VAN DER, - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing
003524: LUBIS, MOCHTAR, - Het Land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ
003539: LUBIS, MOCHTAR, - Het land onder de zon. Het IndonesiŽ van nu
003017: LUBIS, MOCHTAR, - Kampdagboek
000533: LUBIS, MOCHTAR, - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ
006604: LUCAS, E.V., - A Wanderer in Holland
004124: VALCK LUCASSEN, TH.R., HFDRED: - De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
019129: LUCASSEN, JAN, - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid iin Europees perspektief, 1600-1900
004123: VALCK LUCASSEN, TH.R., HFDRED: - De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap De Ned.Leeuw
019497: LUCEBERT - School der poŽzie
019498: LUCEBERT - ... en morgen de hele wereld
013700: LUCEBERT - Alfabel
019502: LUCEBERT - Early Works
019503: LUCEBERT - Drie lagen diep
019507: LUCEBERT - Schilderijen, gouaches, tekeningen en grafiek
019508: LUCEBERT - Schilderijen, tekeningen , gouaches
019510: LUCEBERT - Tekeningen en gouaches uit de verzameling C.A. Groenendijk
019512: LUCEBERT - Drukwerk voor anderen
019513: LUCEBERT - Schilderijen keramiek werken op papier
019517: LUCEBERT - 40 jaar tekenen
019518: LUCEBERT - Honderd tekeningen uit de collectie Van F. van Lanschot Bankiers
004079: LUCEBERT - Dames en Heren
013699: LUCEBERT - Val voor vliegengod
012305: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens
012886: LUCEBERT - Poezie is kinderspel
010110: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens
018615: LUCKER, TIA,EINDRED: - Dordrecht vanuit de lucht
018596: WITTGENSTEIN. LUDWIG, - Tractatus logico-philosophicus
011783: LUDWIG, HUMPHREY, - Mijn vader in zwart-wit. Een zoektocht langs de Birma-spoorlijn
014984: LUGER, BERNT, ROB NIEUWENHUYS, HARRY G.M. PRICK,EA - De beweging van 80
006271: LUIDINGA, FRANS, & NICO GUNS, - Indrapoera. Een schip van naam
012052: LUIDINGA, FRANS, & NICO GUNS, - Indrapoera. "Een schip van naam"
019146: LUIDINGA, F., - Het scheepsjournaal van Tjalling Luidinga 1890-1941. Gezagvoerder bij de Rotterdamsche Lloyd
003856: LUIJCKX, KO, - Het verbluffende Kamp. Herinneringen aan het vrouwenwerkkamp Kampong Makassar West-Java
009435: LUIJTEN, JAN A.F.M., - Canada en Noord-Brabant: Een band voor altijd
012798: LUIJTERS, GUUS, - Kinderkroniek 1940-1945. Brieven, getuigenissen en dagboeken uit de Shoah
018166: LUIJTERS, GUUS, - In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945
016718: LUINING, HIDDE J., - Veroordeeld tot graver. Graven voor de O.T. in Noord-Nederland 1940-1945
007765: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Doekoen
019890: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Ontmoeting met de dood
019894: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Emigranten en andere verhalen
019899: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De andere wereld
017771: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Kulio

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze[an error occurred while processing this directive]

5/9