Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
010317: M÷RZER BRUIJNS,M.F. EN R.J. BENTHEM,RED: - Atlas van de Nederlandse landschappen
002750: STUTTERHEIM. W.F., - Tjandi Baraboedoer. Naam, vorm en beteekenis
018612: SCOTT FITZGERALD. F., - De Grote Gatsby
013234: HORATIUS F., Q., - Quinque carmina. Vijf gedichten
004631: FAASSEN, EGBERT VAN, - Drukwerk voor PTT. Typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig
001002: FAASSEN, SJOERD VAN, HANS OLDEWARRIS, EA : - W.L.&J.Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903-1965
012228: FAASSEN, SJOERD VAN, WIENEKE 'T HOEN:: - Revolver 123. Willem Elsschot
004600: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
004599: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
004601: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
001635: FABER, G.H. VON, - Oud Soerabaia. De geschiedenis van IndiŽ's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van den Gemeenteraad (1906)
018605: FABER, HEIN F., - Doarp oan se - Makkum
010395: FABER, BASHA, - Wisselkind
003701: FABER, J.A.RED: - Het spoor. 150 jaar spoorwegen in Nederland
003139: FABER, G.H. VON, - Er werd een stad geboren... De wordingsgeschiedenis van het oudste Soerabaja
007373: FABER, PAUL, LIANE VAN DER LINDEN,EA(RED): - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam
006278: FABER, G.H.VON,RED: - De Tengger. Van menschen, goden en vulkanen
010450: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE, - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandse kinderboeken
008428: FABIUS, A.N.J., - Geschiedenis van Bussum
016927: FABIUS, JAN, - Java. Erzahlungen aus Niederlandisch-Indien
011195: FABRICIUS, JOHAN, - De scheepsjongens van Bontekoe
010040: FABRICIUS, JOHAN, - De put achter de kembang sepatoe
010005: FABRICIUS, JOHAN, - De grote beproeving
010013: FABRICIUS, JOHAN, - De zwaluwen van Klapanoenggal
018232: FABRICIUS, JOHAN, - Het beest uit de zee. De ondergang van de Oostindievaarder Batavia
005792: FABRICIUS, JOHAN, - Schimmenspel
001632: FABRICIUS, JOHAN, - Dipanegara. De Java-oorlog van 1825 tot 1830
010282: FABRICIUS, JOHAN, - Een wereld in beroering. Memoires 1936-1946
010000: FABRICIUS, JOHAN, - Het gordijn met de ibissen . Roman uit het oude Indie
005844: FABRICIUS, JAN, - Tempo Doeloe. Uit de Goeie Ouwe Tijd
017489: FABRICIUS, JOHAN, - De heilige paarden
019339: FABRICIUS, JAN, - Jeugd-Herinneringen van een Asser jongen
013945: FABRICIUS, JAN, - Jeugd-herinneringen van een Asser jongen
016405: FABRICIUS, JOHAN, - Ballade van de zeeman Jpros Breebaert
017015: FABRICIUS, JOHAN, - De schreeuw van de witte kakatoe (De Pattimura-opstand in de Molukken)
004538: FABRICIUS, JAN, - Uit mijn tijd
004536: FABRICIUS, JOHAN, - Sentimental journey. Een reis door het nieuwe Indonesie
004537: FABRICIUS, JAN, - Mensen, die ik gekend heb
013592: FAGAN, BRIAN M., - Waar bleven de schatten van de farao's. Over rovers, schatgravers en archeologen
011662: FAGEL, PIETER, - Zeven eeuwen Veere
004354: FAHNER, C., - Jali's van de Pasvallei
003078: FAHNER, CHR., - Jali's van de Pasvallei
003024: FAHRENFORT, J.J., CATH. VAN DE GRAFT,EA: - Dodenbezorging en cultuur
017971: FAHY, CONOR. - Printing a book at Verona in 1622. The Account Book of Francesco Calzolari Jr.
014997: FAIFERRI, MASSIMO, - Wiel Arets live/kife
014998: FAIFERRI, MASSIMO,ED. - Wiel Arets. Works and projects
006303: ROO DE LA FAILLE, P.DE, - Javaansche en Maleische legenden in raadselgewaad. Dl.I: Javaansche legenden
017116: FARMAN, CHRISTOPHER, - De grote ontdekkingsreizen 1400-1500
002660: FASSEUR, C., - De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950
000298: FASSEUR,CEES, - Indischgasten
006765: FASSEUR, C., - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost (1825-1950)
019283: FASSEUR, CEES, - Dubbelspoor. Herinneringen
006693: FASSEUR, CEES, - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen
007324: FASSEUR, CEES, - Wilhelmina. De jonge koningin & Krijgshaftig in een vormeloze jas
007265: FATTORUSSO, G., - Wonders of Italy. The Monuments of Antiquity, the Churches, the Palaces, the Treasures of Art
019543: FAULKNER, WILLIAM, - Uitvaart in Mississippi
009291: FEATHER, ROBERT, - De koperen schatkamer. De mysterieuze Dode-Zeerol ontcijferd
016589: FEAVER, WILLIAM, - Toen we jong waren. Twee eeuwen buitenlandse kinderboekillustraties
012676: FEBRUARI, MARJOLIJN, - De literaire kring
013187: FEBRUARI, MARJOLIJN, - Schrappen
012102: FEBRUARI, M., - Quodlibet (een Kerstvertelling)
017730: FEBRUARI, MAXIM, - Klont
019013: PLANTE FEBURE, J.M., - Illustrated Guide to East Java
019418: FEDDEMA, RAYMOND,RED: - Wat Beweegt de Bamboe? Geschiedenissen in Zuidoost-Azie
016043: FEEKES, CISKA, - Het ruisen van de tjemara's
018750: FEEKES, W., - De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Wieringermeerpolder, de eerste groote droogmakerij van de Zuiderzee
011985: FEENSTRA, HIDDE, - Staten van Stad en Ommelanden. Het provinciaal bestuur van Groningen 1595-1995
019205: FEENSTRA, HIDDE, & ALBERT REINSTRA - Nijhuizum. Frieslands kleinste kerk
002431: FEIJST, G.VAN DER, - Geschiedenis van Schiedam
009922: FEIS, B.R., D.A.DE HAAN,EA: - De Lopikerwaard. In het land van Herman de Man
015926: FEIS,B.R., & P: NIJHOF: - Bredrijfsmonumneten in het groene hart van Holland
003292: FEITH, JAN, FRANS NETSCHER,EA: - Ons eigen land
010039: FEITH, JAN, - Het Indische monster. Een jongensboek
003426: FEITH, JAN, CH.GL. BEHRENS - Zwerftochten door ons land. Gelderland
000360: FEITH, JAN, - Holland over Zee. Ons Oost- en West-IndiŽ gedurende de laatste 40 jaren
014892: FEITH, JAN, - Op vleugels naar Indie. Amsterdam-Batavia
003434: FEITH, JAN, - Zwerftochten door ons land. Noord-Holland
013316: FEITSMA, W.A., - Delft en haar krijgsgeschiedenis
009800: FELIX, ZDENEK,RED: - Rainer Fetting
013069: FELIX, D,A., - Het oproer te Utrecht in 1610
014852: FELSBACH, SASA, - Bali Spheres
015839: FELSTINER, MARY, - Charlotte Salomon. Een biografie
003882: FENELON - Les aventures de Telemaque fils d'Ulysse
018972: SYSLING. FENNEKE, - De onmeetbare mens. Schedels, ras en wetenschap in Nederlands-Indie
016143: FENS, KEES, - Stratenboek
018830: FENS, KEES, - Tussentijds. Essays
013258: FENS, KEES, - Het geluk van de brug. Het Amsterdam van Kees Fens
012200: FENS, KEES, INL: - Waterdruk. Foto's en gedichten
019388: FENS, KEES, - Nabij
013605: FENS, KEES, - In het voorbijgaan. Kleine essays
019047: FERDINANDUSSE, RINUS, J. EIJKELBOOM,EA: - Peter Vos - tekenaar
018192: FERGUSON, MARGARETHA, - Mammie ik ga dood. Aantekeningen uit de Japanse tijd op Java 1942-1945
010266: FERGUSON, MARGARETHA, - Angst op Java
002761: FERGUSON, MARGARETHA, - Elias in Batavia en Jakarta
011587: FERGUSON, PETER, - Mijn broer in de bergen
010265: FERGUSON, MARGARETHA, - Het bloed en de haaien
012728: FERRIER, JOHAN, - De Surinaamse samenleving als sociaal-paedagogische opgave
006855: FERRIER, L.H., - Atman
015134: FERRON, LOUIS, - Gekkenschemer
009740: FERWERDA, PH.L., - Opgroeien tot vreemdeling
005582: FESSARD, LOUIS J.E., - Jan Slauerhoff (1898-1936). L'homme et l'oeuvre
014601: FESTEN, H., - Historische schets van het ziekenfondswezen in Tilburg
005247: FEY, TOON, - Texel. In het voetspoor van Jac. P. Thijsse
016060: FIALA, VLADIMIR, - Russian Painting of the 18th and 19th Centuries
017456: FICINO, MARSILIO, - Uit het brievenboek
003683: FIDO, MARTIN, - Rudyard Kipling
018246: FIJNAUT, CYRILLE, - De geschiedenis van de Nederlandse politie
008249: FINK, GEORG, - Dromenencyclopedie
009850: FINKER, MOZES, - Dagboek van Mozes Finker (1942-1943)
011273: FIRTH, RAYMOND, - We, the Tikopia. A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia
019496: FISCHER, JOSEPH, ED. - Modern Indonesian Art. Three Generartions of Tradition and Change 1945-1990
000420: FISCHER, E.J., EINDRED: - Katoen voor IndiŽ. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940
016542: FISCHER, E.J., J.L.J.M.VAN GERWEN, H.J.M. WINKELMAN - Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textilelfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970
016146: SCOTT FITZGERALD, F., - De namiddag van een schrijver. Autobiografische fragmenten en verhalen
005305: FLAES, C., - Buiten de uiterton. Marineverhalen
008303: FLIER, G.VAN DER, - Het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945
016843: FLIUSSER, DAVID, - De joodse oorsprong van het christendom
019542: FLORIJN, HENK,RED: - De Indische Navorscher
005508: FLORIS, RIEN,RED: - Broek te boek. Broek in Waterland, Uitdam, Zuiderwoude
005041: FLOTHUIS, MARIUS, ETTY MULDER,EA(RED): - Kindeen van de oorlog. Getuigenissen uit de emotionele nalatenschap van '40-'45
019140: FLOWER, RAYMOND, - Meet You at Raffles (Singapore)
013214: FOCQUENBROCH, WILLEM GODSCHALCK VAN, - Zes puntdichten
003961: FOER, JONATHAN SAFRAN, - Alles is verlicht
011023: FOKKER, A.A., - Sintaksis Indonesia. Pengantar
013942: FOLERTS,J, C.VAN HEEL,EA(RED) - Overijsselse biografieen. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars
018652: FOLKERINGA, JELLE, - Eelt. Kind in een Japans kamp
018384: FOLKERTS, SUSAN, & GARRELT VERHOEVEN,RED: - Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel
012958: FOLKERTSMA, B., - ABC voor de niet-drukker van zijn boekdrukker
014627: FONK, HANS, - Curacao. Caribische architectuur & stijl
003734: FONTAINE, JOS, - Zeelandia. De geschiedenis van een fort
005431: FONTAINE, JOS,RED: - Uit Suriname's historie. Fragmenten uit een bewogen Verleden
015908: FONTAINE, JOS, - Onderweg van afhankelijkheid naar zelfstandigheid . 250 jaar Herrnhutterzending in Suriname
008747: FONTEIN, JAN, - De Boeddha's uit Siam. Kunstschatten uit het Koninkrijk Thailand
000504: FONTEIN, JAN, - Het goddelijk gezicht van IndonesiŽ. Meesterwerken der beeldhouwkunst 700-1600
005468: FONTEIN, JAN, - China's verre verleden. Rijke vondsten uit Hunan
004270: FONTIJN, JAN, & DINY SCHOUTEN,RED: - Carry van Bruggen
007434: FONTIJN, JAN, - Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901
019841: FOORE, ANNIE, - Indische huwelijken
010838: FOPPE, HAN,SAMENST. - In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen
014330: FORBES, R.J., - Het zout der aarde
003571: FORD-VAN LENNEP,M, & W.J. FORD,RED: - IndonesiŽrs spreken
009478: FOREEST, H.A.V, & A.DE BOOY,ED: - De Vierde Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604)
003380: FORMSMA, W.J., M.G. BUIST,EA(RED): - Historie van Groningen. Stad en land
015827: FOUSERT, DAAN, - Wandelen in liefde rond de Gunung Sibayak
019625: STUART-FOX, DAVID, J., - Bibliography of Bali. Publications from 1920 to 1990
014874: FOX, JAMES J.,ED: - Religion and Ritual. Indonesian Heritage
019293: FRAASSEN, CHRIS F.VAN, - Ambon in het 19e-Eeuwse Indie. Van wingewest tot werfdepot
002994: FRAEYE, MARK DE, & PIETER TER KEURS - Indonesia. The Island State
012288: FRANCKEN, EEP, & GEERTE VAN MUNSTER,EA(SAMENST.) - Slauerhoff. Student Auteur
007328: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, K,ED: - Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indie, 1836-1838
016973: FRANK, COBIE, - Alsof er niets gebeurd is. Terugblik van een joodse Verzetsman
004003: FRANK, ANNE, - De Dagboeken
007763: FRANKE, S., - Gevleugelde paarden. Indonesische legenden
013980: FRANKE, S., - In de desa
017836: FRANKE, S., - Sinjo-Juul
003329: FRANKE, S., - Si Taloe. De dessajongen
019907: FRANKE, S., - De wajangpop
019992: FRANKE, S. - Kantjil. Het dwerghertje
005791: FRANKE, S., - Si Ardjoe en zijn buffel
009442: FRANKEN, BERT, - De afrekening. Het einde van de Tweede Wereldoorlog in Oost-Duitsland
005853: FRANKEN, L., - Indrukken van een reis per Motorschip naar Ned. Oost-Indie
001550: FRANKS,H. GEORGE, - Oerwoudstrijders onder onze driekleur
003150: FRANQUINET, ROBERT, & PAUL HAIMON - Passieboek van Limburgsche letterkundigen
012364: FRANSEN, AD, - W.F. Hermans, een Hollander in Parijs
006815: FRANSEN, AD, - De nadagen van Gerard Reve
001378: FRANSSEN, GEERT ,EA: - Wij gingen op reis
018026: FRANSSEN, P.J.A., - Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch, drukker-uitgever en literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft van de zestiende eeuw
019287: EISEMAN, FRED & MARGARET, - Flowers of Bali
014809: EISEMAN, FRED & MARGARET, - Fruits of Bali
016147: HERMANS WILLEM FREDERIK, - De weerspannige slaper. Parijse verhalen
007245: FREDERIKS, J.G., - De intocht van hertog Karel den Stoute te Zutfen op 4 Augustus 1478
011851: FREDERIKS, GEP, - Fluiten geeft veel wind. Over zeilende broodvaarders
011675: FREDRIKSZ, P.H., - De zwervende Indo
014049: FREEMAN, GODFREY, - Ontsnapt uit Arnhem. Het meeslepende verhaal van een RAF-piloot
003570: FREEMAN, DEREK, - Report of the Iban
015758: FRERE, JEAN-C:AUDE, - De Vlaamse Primitieven
019035: FRERICHS, LIENEKE, - Nescio. Leven en werk van J.H.F. Gronloh
007093: FRERIKS, KESTER, - Madelon. Het verborgen leven van Madelon Szekely-Lulofs
010755: FRERIKS, PHILIP, - Jantje
017697: FRERIKS, KESTER, - Echo's van Indie. De onafhankelijkheid van Indonesie in verhalen en herinneringen
003547: FRERIKS, KESTER, - Geheim IndiŽ. Het leven van Maria Dermout 1888-1962
015138: FRERIKS, KESTER, - Soevereine actrice
016650: FRESCO, LOUISE O., - De Utopisten
019261: FRESCO, LOUISE O., - De idelaisten
000868: FREUD, SIGMUND, - Inleiding tot de studie van de psychoanalyse
009538: FREUD, SIGMUND, - Uit de geschiedenis van een kinderneurose ("De Wolvenman")
013268: FREUD, SIGMUND, - Het ik en de psychologie der massa
013269: FREUD, SIGMUND, - Het levensmysterie en de psycho-analyse
009169: FRIEDERICY, H.J., - Vorsten, vissers en boeren
009164: FRIEDERICY, H.J., - De eerste etappe
017628: FRIEDEWALD, BORIS, - Bauhaus
009184: FRIEDMAN, CARL, - De grauwe minnaar
008128: FRIEDMAN, MILDRED,RED: - De Stijl: 1917-1931
018112: FRIEDRICH, J÷RG, - De brand. De geallieerde bombardementen op Duitsland, 1940-1945
003996: ANDREAS-FRIEDRICH, RUTH, - Er woonden mensen in Berlijn. Dagboekaantekeningen 1938-1945
007935: FRIJDA, NICO, - Post uit Friesland
011476: FRISCHE, P.J.A.,RED: - Synthese.Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg
003346: FRISCHE, PAUL, - Indische jaren achter bilik
019565: FRISIUS, M., - Kleine en grote mensen in en om een Friese stad in bezettingstijd
010057: FRISO, KLAAS, - Putten 1940/1945. Kroniek
007869: FRITSCHY, WANTJE,RED: - Fragmenten vrouwengeschiedenis
004255: FRITZ-JOBSE, JONNEKE, & INEKE MIDDAG,EINDRED: - De Arnhemse School. 25 jaar Monumentale Kunst Praktijk
005019: FROMA, TONNY, - Ja, het moest. De personele verliezen van de onderzeebootdienst tijdens de Tweede Wereldoorlog
008798: ARNS, FROUKE & EEF,(RED)EA: - Twee keer bevrijd. Persoonlijke herinneringen 1940-1946
000940: FRYE, NORTHROP, - De grote code. De Bijbel en de literatuur
003559: FRYER, DONALD W., & JAMES C. JACKSON - Indonesia
011302: FUCHS, R.H.,SAMENST. - Karel Appel. Ik wou dat ik een vogel was. Berichten uit het atelier
015887: FUCHS, J.M. - 50 jaar Burgerluchtvaart in Nederland
015888: FUCHS, J.M., - Onderweg. Een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland
016934: FUKS-MANSFELD, RENATE G., & ARMAND SUNIER,RED: - WIe in tranen zaait...Geschiedenis van de joodse geestelijke gezondheidszorg in Nederland
007979: FUNKE, VERA, - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M.Meulenhoff (1869-1939)
003513: FURSTNER, H., - Studien zur Wesenbestimmung der hŲfischen Minne
018096: FISCHER FZN., J.F., - De dag-journalen met de complete authentieke geschiedenis van 's Lands Schip van Oorlog Delft en de waarheid over de Zeeslag bij Camperduin
005402: GAAL, FRANS VAN, & PETER VERHAGEN - 's-Hertogenbosch binnen de veste. Een historische verkenningstocht
008431: GAAL, FRANS VAN, - Een metafoor van steen. Het verhaal van een bijzonder bedrijfsgebouw (Rijks HBS-Zaltbommel)
016552: GAALEN, AD VAN, - Stadsplat. De dialecten van de zes grote steden
009374: HAKKENBERG VAN GAASBEEK, H.C.M., - Caraibisch steekspel
008030: GAASBEEK, FRED, & CHARLES NOORDAM - Montfoort. Geschiedenis en architectuur
000444: GAASTRA, FEMME, - Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702
004387: GAASTRA, FEMME, - De geschiedenis van de VOC
005696: GAASTRA, FEMME S., - De geschiedenis van de VOC
018374: GABRIELS, H., - Koninklijke Olie 1890-1990
005912: GABRIELSE - Uit het schetsboek
002887: LAWTHER, GAIL EN CHRISTOPHER - Leer kalligraferen stap-voor-stap
014025: GALANTIN, I.J., - Take Her Deep! A Submarine against Japan in World War II
003295: GALDIKAS, BIRUT… M.F., - De spiegel van het paradijs. Mijn jaren bij de orang-oetans van Borneo
001509: JANSEN VAN GALEN, JOHN, - Ons laatste oorlogje (Nieuw-Guinea)
014759: GALES, B.P.A., - Delven en slepen . Steenkolenmijnen in Limburg: techniek, winning en markt gedurende de achttiende en negentiende eeuw
013985: GALESTIN, TH.P., L.LANGEWIS,EA: - Lamak and Malat in Bali and A Sumba Loom
006574: GALIS, K.W., & H.J.VAN DOORNIK - 50 jaar Hollandia. Een gouden jubileum
000463: GALIZIA, MICHELE, - Aufstieg und Fall der Pasirah. Soziale und kulturelle Veršnderungen im Spannungsfeld zwischen zentralstaatlicher Vereinnahmung und lokalen Machtstrategien(in SŁdwest-Sumatra)
004945: GALLO, MAX, - Affiches. De tijd in beeld
008438: VASCO DA GAMA - De ontdekking van de zeeweg naar Indie. Een ooggetuigeverslag 1479-1499
005523: GANGADIN, RABIN, - Landgenoten
008717: GANS, M.H., - Het Nederlandse Jodendom - de sfeer waarin wij leefden
007805: GANS, M.H., - De Amsterdamse Jodenhoek in foto's 1900-1940/De Amsterdams Jodenhoek in foto's 1900-1940/De oude Amsterdamse Jodenhoek nu
010661: GANS, JACQUES, - Bladstil op Vlieland. Impressies van een Waddeneiland
012892: GANS, JACQUES, - Liefde en goudvisschen
012891: GANS, JACQUES, - Omnibus
003908: GANS, MOZES HEIMAN, - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940
003598: GARDI, REN…, - Tambaran. Een ontmoeting met de verdwijnende cultuur van Nieuw-Guinea
018302: GARDNER, ROBERT, & KARL G. HEIDER - Garden of War. Life and Death in the New Guinea Stone Age
011588: GARLAND, KEN, - Grafisch woordenboek. Termen en technieken
003678: GARREL, BETTY VAN, - Voertuigen van de verbeelding. Mobiliteit in de kunst
010863: GARRETT, RICHARD, - `Reis in het ongewisse. Mysterieuze verdwijningen op zee
013865: GARRITSEN, JAN, - Ermelo in 't vierkant met historische achtergronden
009321: GASE, RONALD, - Misleiding of zelfbedrog. Een analyse van het Nederlandse Nieuw Guinea-beleid
017494: ORTEGA Y GASSET, JOSE, - De opstand der horden
009224: GASTEREN, LOUIS VAN,ED: - Die eeuwige rijst met Japansche thee. Brieven uit Japan van Nederlandse watermannen 1872-1903
012745: GAUDREAU, GREET, - Achteraf bezien
004502: GAWRONSKI, J.H.G.,RED: - Amsterdam project. Jaarrapport Stichting VOC-schip Amsterdam 1986
011217: GAZENBEEK, JAC., - Langs ruischend riet naar wijde wateren . Een boek van wilde bloemen, vogels en menschen
016082: GAZENBEEK, JAC., - Rond de gouden balie. 50 jaar CoŲp. Raifffeisenbank
008575: GAZENBEEK, JAC., - Vertellingen van de Veluwe
001269: GAZENBEEK, JAC., & J. VERSTEEG - Snelle wieken boven wijde verten
015567: GAZENBEEK, JAC., - Vertellingen van de Veluwe
007178: GAZENBEEK, JAC., - Sagen en legenden van de Veluwe
011215: GAZENBEEK, JAC., - Honderd jaar Provinciale Waterstaat Gelderkand 1864-1964
008966: GEEL, CHR. J.VAN, - Twee hervonden gedichten
001592: GEEL, CHR.J.VAN, - Dank aan de koekoek. Teksten
018529: GEEL, CHR. J.VAN, - Het mooiste leeft in doodsgevaar
010151: GEEL, CHR. J.VAN, - Het zinrijk
015150: GEEL, RUDOLF, - Een gedoodverfde winnaar
012423: GEEL, CHR. J.VAN, - Dierenalfabet. Het omliggende vee. Een bestiarium
005954: RAALTE-GEEL, HENRIETTE VAN, - Mogen wij altijd in dit kamp blijven? Een ode aan de moeders in Jpanse interneringskampen
003399: GEEL, CHR.J.VAN, - Vluchtige verhuizing
012869: GEEL, C.J.VAN. - Bij de kruising
015151: GEEL, RUDOLF, - Ongenaakbaar
017849: GEER, MARTIN VAN DE, - De Nederlandse Rijn- en binnensleepvaart toen en nu
001687: GEERARS, C.M., - Hubert Korneliszoon Poot
014863: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - Van Java's noordkust
005773: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - Van Java's noordkust
017806: GEERS, G.J.,INL. - De Oost-Indische Reyse . Journael ende Verhael Van De Reyse, gedaen by den Heer Admiraal Wybrant Schram
019684: GEERSING, BAUKE, - Kapitein Raymons Westerling en de Zuid-Celebes-affaire. Mythe en werkelijkheid
019685: GEERSING, BAUKE, - De Nederlandse krijgsmacht tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indie 1945-1950
009946: GEERTS, G.J.,EA: - Goor Gisteren. Een nieuwe serie verhalen rond de Goorse Bandijk
004785: GEERTS, G.J.,EA: - Sprokkelen in Goors verleden
004786: GEERTS, G.J.,EA: - Goor de eeuwen door
004441: GEERTS, G., W. HAESERYN,EA(RED): - Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)
004036: GEERTZ, HILDRED, - Images of Power. Balinese Paintings made for Gregory Bateson and Margaret Mead
000096: GEERTZ, CLIFFORD, - Negara. The theatre state in nineteenth-century Bali
017734: GEERTZ, CLIFFORD, - The Religion of Java
006662: GEESINK, J., - Uit Zwolle's verleden. Schetsen van stad en omgeving
016233: GEEST, INEKE VAN, - Vingerafdrukken van een ZZP'er. Een onderzoek naar de gevolgen van een jeugd in Japanse concentratiekampen
013800: GEEST, JAN VAN, & R. SIERKSMA - Verloren Uitzicht. Bloei en teloorgang van het Wijkermeer
007413: GEFEN, GERARD, - Composers' Houses
015773: GEGGUS, ROSWITHA, - Die wit in die poesie
003794: GEIJSKES, D.C., - Met de Oajana's op stap. Verslag van een reis naar de Litani
015884: GEIJSKES, D.C., & J.VAN TOL - De libellen van Nederland (Odonata)
014861: GEIRNAERT, DANIELLE C., - Eiland aan een draad. Weefsels van Sumba
000028: GEISE, N.J.C., - Badujs en moslims in Lebak Parahiang Zuid-Banten
015833: GELDER, H.E.VAN, - 's-Gravenhage in zeven eeuwen
014924: GELDER, H.E.VAN, - Glas en Ceramiek. De Kunsten van het Vuur
009429: GELDER, H.E.VAN, - 's-Gravenhage 1935-1945. Hoe het was, werd en worden moge
010354: GELDER, H.E.VAN, - 's-Gravenhage in zeven eeuwen
014374: GELDER, H.E.VAN,RED: - Kunstgeschiedenis der Nederlanden
003043: GELDER, H.E.VAN, - Honderd jaar Haagse schilderkunst in Pulchri Studio
007092: GELDER, HENK VAN, - 't Is 'n bijzonder kind, dat is ie. Kinderboekenschrijvers van toen
015181: GELDER, ROELOF VAN, - Naar een aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729)
004888: GELDER, ROELOF VAN, - Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793)
011069: GELDER, ROELOF VAN, - Zeepost. Nooit bezorgde brieven uit de 17de en 18de eeuw
011519: GELDERBLOM, HUIB, - Achter de Kawat
017496: GELDEREN, JAN VAN, - Van Heuvelrug tot Duin. Natuurgebieden in Zuid-Holland en Utrecht
004705: GELDERMAN, EDZARD, & JAAP HAGEDOORN,RED: - Een aardsch paradijs. De buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle
019597: GELDHOF, N., - 70 jaar Marineluchtvaartdienst
019779: GELINK, J.M.B.,RED: - Hotel des Indes - Batavia
016543: GELLEKINK, AB, - Hallo, hallo, hier zijn we weer...Henk Wieringa in Nederlands-Indie (1946-1949)
016270: GENDEREN, JAN VAN, JAN V.D. WERF,EA, EINDRED: - Bezetting en verzet aan de Zaan 1940-1945
008674: GENETTE, GERARD, - Tijdsaspecten in de roman. Volgorde, duur, herhaling
002275: GENGA, BERNARDINO, - Anatomy Improv'd and illustrated
013063: GENT, A.VAN, - De Sint Anna Broederschap van Woudenberg. Geschiedenis van een middeleeuwse zielbroederschap
003646: BERNIER, GEORGES AND ROSAMOND, - The Best in 20th century Architecture
001305: GERAEDTS, PETER, - Ermelo in tekeningen en gedichten
009281: GERARD, MAX,ED: - Dali
018944: WIJDEVELD. GERARD, - Het vaderland
015708: GERBRANDY, PIET, - Nors en zonder haten
015709: GERBRANDY, PIET, - De zwijgende man is niet bitter
000422: GERBRANDY, P.S., - De scheuring van het rijk. Het drama van de Indonesische crisis
012618: GERDING, M.A.W., J.BIELEMAN,EA(RED): - Geschiedenis van Meppel
009146: GERHARDT, TRUUS, - Laagland
012337: GERHARDT, IDA - Kosmos
010137: GERHARDT, IDA - Het sterreschip
010146: GERHARDT, IDA, - Vijf vuurstenen
010135: GERHARDT, IDA - De slechtvalk
010136: GERHARDT, IDA - De adelaarsvarens
010145: GERHARDT, IDA G.M., - Sonnetten van een leraar
010134: GERHARDT, IDA - Dolen en dromen
012333: GERHARDT, IDA - Buiten schot
012341: GERHARDT, IDA - De zomen van het licht
012424: GERHARDT, IDA - Brieven
011636: GERHARDT, IDA - Kwatrijnen in opdracht
012343: GERHARDT, IDA - Negen verzen van zonsopgang
012336: GERHARDT, IDA - Kwatrijnen in opdracht
012342: GERHARDT, IDA - Achter een woord verscholen
010122: GERHARDT, IDA, - Verzamelde gedichten
017720: GERHARDT, IDA - Nu ik hier iets zeggen mag
012906: GERHARDT, IDA - Hoefprent van Pegasus. Een keuze uit de gedichten
012339: GERHARDT, IDA, & MARIE VAN DER ZEYDE - Wijs de weg van de eeuwigheid mij
012340: GERHARDT, IDA - Tuin van Epicurus
012332: GERHARDT, IDA - Sonnetten van een leraar
012334: GERHARDT, IDA - De argelozen
017660: GERHARDT, IDA, - Twee uur: De klokken antwoordden elkaar
017661: GERHARDT, IDA G.M.,VERT: - Het boerenbedrijf (Georgica) van Vergilius
002196: GERITS, ANTON, - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan
012394: GERLACH, EVA, - Alles is werkelijk hier
010119: GERLACH, EVA, - Een kopstaand beeld
017582: GERLACH, EVA, - Een bed van mensenvlees
017594: GERLACH, EVA, - Kluwen
001351: GERRETSON, C., - Geschiedenis der "Koninklijke"
000578: GERRETSON, C., - Geschiedenis der "Koninklijke"
000453: GERRETSON, C., - IndiŽ onder dictatuur. De ondergang van het Koninkrijk uit de beginselen verklaard
001768: GERRETSON, F.C., & W.PH. COOLHAAS,EDS: - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch En D.J. de Eerens 1834-1840
016295: BUTER GERRIT, JOLETTE VAN EIJDEN,EA - Beeld van een veranderend dorp. Honderd jaar breken en bouwen in Putten
010818: GERRITSE, PETER, - Berging van de eeuw. Nederlandse bergers in de hel van Whiddy Island
001101: GERRITSE, PETER, - Het kleine "derp" en de grote zee. Het zilte leven van Engel Zwart
019125: GERRITSE,THEO, - Collaboreren voor een betere wereld. De memoires van vier Nederlandse nationaal-socialisten
001403: GERRITSEN, J.D., - Noord-Holland, land van wijde verten
019451: GERRITSEN, HANS, - Sterren stralen overal. Zoektochten naae Vroeger. Indonesi:e 1946-49 en Nieuw-Zeeland.
013925: GERRITSEN, GERRIT J., & JAN LOK - Vogels in de IJsseldelta
002832: GERRITSEN, HANS, - De hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java
017727: GERRITSEN, ESTHER, - De kleine miezerige god
017296: GERRITSMA, JOOP, - 50 jaar Fokker Friendship
016695: GESELSCHAP, J.E.J., - Gouda rond de eeuwwisseling
015439: GESSEL, JAN VAN, JAN KEES HULSBOSCH,EA: - Stijlboek de Volkskrant
018270: GESSLER, JAN,INL.: - Virgilius - Volksboek
017707: GESTEL, CAREL VAN, - Luisterrijk. Nederlandse kerkorgels in beeld
000439: GEURTJENS,H., - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid-Nieuw-Guinea
002478: GEURTJENS, H., - Zijn plaats onder de zon
006109: GEURTJENS, H., - Oost is oost en west is west
006781: GEURTS, A., - Sepptig wiej ein smawtpaer. Woorden en uitdrukkingen in het Echter dialekt
003505: GEURTS, A.J.,ED: - Middeleeuwse boeken en teksten in Oost-Nederland
000902: GEUS, C.H.J.DE, - The Tribes of Israel. An Investigation into some of the Presuppositions of Martin Noth's Amphictyony Hypothesis
014140: GEUTHER, FERDINAND G., - Indischiana Jones. Borneo 1948 en De ware schat
004762: GEVERS, A.J., & A.J. MENSEMA - De havezaten in Twente en hun bewoners
007252: GEVERS, A.J., A.J. MENSEMA,EA: - De havezaten in het land van Vollenhove en hun bewoners
017622: GEVERS, ARNOLD, EA: - De bundels gebundeld. 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel
009703: GEZELLE, GUIDO, - Hoe stille is 't
019654: GEZELLE, GUIDO, - Volledige dichtwerken
014657: GEZELLE, GUIDO, - Vlaamsche Volksvertelsels
017856: GHEORGHIU, C.VIRGIL, - Rendez-vous in het oneindige
019241: GHESQUIERE, RITA, - Van Nicolaas van Myra tot Sinterklaas. De kracht van een verhaal
008142: GHIJSEN, HA.C.M., - Woordenboek van Zeeuwse dialecten
004477: GIARDINA, ANDREA,RED: - De wereld van de Romeinen
006888: GIBBON, EDWARD, - Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk
000548: GIDAL, NACHUM T., - Die Juden in Deutschland von der RŲmerzeit bis zur Weimarer Republik
004992: GIDE, ANDRE, - Als de graankorrel niet sterft
009127: GIEBELS, LAMBERT, - Speer - HItlers Faust
004057: GIEBELS, LAMBERT J., - De stille genocide. De fatale gebeurtenissen rond de val van de Indonesische president Soekarno
017701: GIEBELS, LAMBERT, - Soekarno. President.. Een Biografie 1901-1950.
007806: GIEBELS, LUDY, - De Zionistische beweging in Nederland 1899-1941
020008: GIEBELS, LAMBERT, - Soekarno. Nederlands onderdaan / President
009067: GIFFEN, A:E.VAN, - De Romeinse castella in de dorpsheuvel te Valkenburg aan de Rijn
009088: GIFFEN, A:E.VAN, - Iets over terpen & Een Karolingisch grafveld bij Godlinze
018773: GIJSBERS,P.C., - Schepen van het Gravensteen. Scheepstekeningen in het Gravensteen te Zierikzee
015155: GIJSEN, WIM, - Daniel
010681: GILBERT, MARTIN, - Nooit meer. De geschiedenis van de Holocaust
000918: GILBERT, MARTIN, - Jerusalem. Illustrated History Atlas
000929: GILBERT, MARTIN, - Jewish History Atlas
014919: GILBERT, ADRIAN, - World War I in Photographs
003991: GILBERT, MARTIN, - De laatste reis. De vernietiging van de joden in nazi-Duitsland
014839: GILBERTSZ, VICTOR, - Ambon, daar hebben wij gewoond
009746: DALEN GILHUYS, LEX, - De grote branden van Den Haag
010022: MAC GILLAVRY, ANNEMIE, - Want ik heb uw vader gekend
010240: MAC GILLAVRY, ANNEMIE, - Syndromen
008526: MAC GILLAVRY, ANNEMIE, - Je kunt niet altijd huilen
018024: GILLISSEN, ALBERT, & PAUL OLDEN - Het eerste Nederlandse studentenwoordenboek
018301: GILLOW, JOHN, & BARRY DAWSON(PHOTOGRAPHS) - Traditional Indonesian Textiles
010260: GILS, CONNIE VAN,SAMENST. - Langoureus verlangen. Schrijfsters van nu over Anna Blaman
003851: GILS, R.J.A.VAN, W. KLINKERT,EA: - Bergen op Zoom als militaire stad
012848: GILS, GUST, - Zanger met zuurstofmasker
003793: GIMBR»RE, E.G.J., - Eenige beschouwingen over de financiering van de suikerindustrie en den suikerhandel op Java
004271: GIPHART, RONALD, - De ontdekking van de Literatuur
010990: GIPMAN, S.P.A., - 100 jaar Nobelprijs voor literatuur in namen, feiten en cijfers
012128: GISCHLER, ARNOUT C., - De Holland-Amerika Lijn in zwaar weer
011156: GISCHLER, ARNOUT C., - De Sirenen. Illusies in Oorlogstijd
006114: GLAS, G.A., - Volle boel. Het straatmeubilair van PTT temidden van al het andere
016723: GLASBERGEN, J.B., & S.C.H. LEENHEER - Duizend jaar Rijnsburg
000510: HOBMA-GLASTRA, T.Y., - Bandjir. Een Indische kroniek 1935-1950
018797: GLAUDEMANS, MARC, - Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland
018066: GLAUDEMANS, R., & G.VAN TUSSENBROEK - De moerasdraak. Achthonderd jaar Bossche vestingwerken
018021: GLAVIMANS,A., - Doeve. Zestig reproducties van zijn werk
010365: GLERUM, JAN PIETER, - Antiek
010978: GLISSENAAR, JAN, - Terug naar Java. In het spoor van de politionele acties
011778: GLISSENAAR, FRANS, - Indie verloren, rampspoed geboren
000452: GLISSENAAR, FRANS, - Voorheen Nederlands Indie. Een reis door de geschiedenis
006889: GLOB, P.V., - Mummies uit het veen. IJzertijdmensen tweeduizend jaar bewaard
019855: KRUYFF-GOBIUS, TINE DE, - Het Indische nichtje
004101: GOCH, H.A.VAN, - Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betr. de stad Gorinchem en haar voornaamste gebouwen en instellingen
017037: GODECKE, MONIKA, ROLF KELLER,E.A. - Bergen-Belsen. Teksten en foto's bij tentoonstelling
013002: GODEFROY, J., - Geschiedenis van de bouwkunst. De ontwikkeling van de bouwstijlen vanaf den oorsprong tot het hedendaagsche tijdperk
004432: GODWIN, MALCOLM, - De heilige Graal. Een legende voor de tijd
002867: GOEDE, JULIUS DE, - Kalligraferen
016433: GOEDE, BAREND DE, - Herinneringen aan Willem de Merode
009761: GOEDEGEBUURE, JAAP, - Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd
006810: GOEDEGEBUURE, JAAP, - Tegendraadse schoonheid. Over het werk van Jeroen Brouwers
009317: GOEDHART, F.J., - Een revolutie op drift. Indonesische reisjournaal
007475: GOEDHART, ADRIAAN, - Het wonder van Deli. Uit de geschiedenis van de cultures op Sumatra's Oostkust
014877: GOEDKOOP, HANS, - De laatste man. Een herinnering
006546: WYSMAN-GOEDKOOP, E., - Op de rand van het nest
014859: GOENS, R.VAN, - Vuren op de bergen. De ondergang der Bandanezen
009970: GOENS, R.VAN, - Het spookschip der Celebes-zee
014775: GOETHEM, HERMAN VAN, - Kazerne Dossin. Holocaust & mensenrechten
008456: GOEVERNEUR, J.J.A., - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen
010539: GOEVERNEUR, J.J.A., - Wonderlieke raaize van Meneer Prikkebain
001014: GOEY,H.J.A.DE,MIEN HARMSEN,EA: - Vrouwen van de sultan/Philosophia/Typographiae/Misdruk op slecht papier
013953: GOGOLJ, N.W., - De Revisor en ander proza
018357: GOINGA, KLAAS,RED: - De huiskamer van Enschede. De Grote (Sint-Jacobus) Kerk door de eeuwen heen
019587: GOLDE, J.DE, - De prijs van de macHt
008163: GOLDHAGEN, DANEL JONAH, - Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel
015045: GOLDSCHEIDER, LUDWIG, - MIchelangelo. Schilderijen - Beeldhouwwerken - Architectuur
003019: GOLDSMANN, NICOLETTE,HFDRED.: - Ooggetuigen van oorlog. Zestig verhalen
011135: GOLEN, CEES JAN VAN, - Footsteps and Fingerprints. The Legacy of Shared History
015267: GOLL, CLAIRE, - Alles is ijdelheid
010254: GOMES, PAULA, - De bellebom
006755: GOMES, PAULA, & RUDY KOUSBROEK - Verloren goeling. Een briefwisseling
006751: GOMES, PAULA, - Tropenkind
012737: GOMES, PAULA, - Ik kom en ga. Aku datang dan pergi
019997: GOMES, PAULA, - Gevangeneiland
010264: GOMES, PAULA, - Sudah, laat maar
020006: GOMES, PAULA, - Bamboe ruist in het westen
020007,: GOMES, PAULA, - Ik eet een tijger
003544: GONDA, J,ED: - Letterkunde van de Indische Archipel
006412: GONGGRIJP, G., - De blanke tjjger
000959: GONGGRIJP, G.F.E., - GeŌllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ
014939: GONTSJAROV, I.A., - De Petersburgse pest
015918: GONTSJAROV, IVAN A., - Reis om de wereld
007503: GONTSJAROV, I.A., - Oblomow
001468: GOODACRE, CLIVE,ED: - Penrose 1981. International Review of the Graphin Arts
017949: GOODRUM, CHARLES A., - Treasures of the Library of Congress
009774: GOOIJER, THIJS DE, - Molens langs de Zaan
008680: GOOR, THOMAS ERNST VAN, - Beschryving der stad en lande van Breda
000466: GOOR, J.VAN,RED: - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederland-IndiŽ
009256: GOOR, J.VAN,ED. - Trading Companies in Asia 1600-1800
002371: GOOR, J.VAN, - De Nederlandse Kolonien. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975
000923: GOOR, ASAPH, & MAX NUROCK - The Fruits of the Holy Land
019838: GOOR, JUR VAN, - Jan Pieterszoon Coen 1587 - 1629 Koopman - Koning in Azie
000512: GOOR, J.VAN, - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld
000465: GOOR, J.VAN, - Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee . Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld
018648: GOOR, J.VAN,ED: - The Indonesian Revolution. Papers of the Conference in Utrecht 1986
006879: GOOS, JOS, - Gevoelloos op bevel. Ervaringen in Jappenkampen
011549: GOOSEN, DEES, JOHANNA JACOBS, EA(RED): - Tussen twee werelddelen wacht het verlangen van een oceaan. Een verkennend onderzoek naar Indische hedendaagse beeldende kunst en cultuuruitingen
018574: GOOT, YKO VAN DER, KLAAS A.D. SMELIK - Joods leven in Nederland. Enkele actuele aspecten
018353: GORDIJN, A., - Rotterdam verleden tijd
012621: GORDIMER, NADINE, - De milieubeheerder
015683: GORDIMER, NADINE, - Een tijd als nooit tevoren
014917: GORDON, COLIN, - Beyond the Looking Glass .Reflections of Alice and her Family
004484: GORE, AL, - Een ongemakkelijke waarheid. Het gevaar van het broeikaseffect en wat we eraan kunnen doen
002148: GORIS, R., - Bali. Atlas kebudajaan/Cults and customs/Cultuurgeschiedenis in beeld
006075: GORIS, R., - Bali. Atlas kebudajaan/Cults and customs/Cultuurgeschiedenis in beeld
000968: GORISSEN, F., - Stede-atlas van Nijmegen
017509: GORKI, MAXIM, - Foma Gordejew
017508: GORKI, MAXIM, - Gevallenen
018676: GORP, H.VAN, - Inleiding tot de picareske verhaalkunst
010835: GORRIS, GEBRIEL, H. HARDENBERG,EA: - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg
011541: GORTER, H., - Delianen. Schetsen uit het plantersleven op Sumatra's oostkust
012916: GORTER, HERMAN, - Verzen
019653: GORTER, HERMAN, - Verzamekde lyriek tot 1905
017269: GORTER, D., & G.J.DE BOER - Standaardschepen 1939-1945 in de Nederlandse en Belgische koopvaardij
013798: GORYS, ERHARD, - Reisboek archeologie. Atlas van archeologische opgravingen en vondsten
014621: GOSLINGA, CORNELIS, - Sjons en slaven. Verhalen uit de Antilliaanse slaventijd
005828: GOSLINGA, C, & S.J.VAN LIMBURG STIRUM - Gedenkboek der Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij 1901-1926
012083: GOSLINGS, B.M., J. KREEMER,EA: - Gids in het volkenkundig museum (Tropenmuseum)
015017: GOSSEL, PETER, & GABRIELE LEUTHAUSER - Architectuur van de 20e eeuw
001676: GOUDANUS - Een baljuw in opspraak. Twee toneelteksten
002434: GOUDAPPEL, C.D., - Delft in de zeventiende en de achttiende eeuw
017192: GOUDAPPEL, J.A., - Macihnefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr.
002905: GOUDOEVER, W.A.VAN, - Denpasar bouwt een huis
000454: GOUDOEVER, W.A.VAN, - Malino maakt historie (Conferentie van Malino 1946)
006087: GOUDOEVER, W.A.VAN, - Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L.van Deventer-Maas 1857-1942
015677: GOUDRIAAN, KOEN, & MARTHA HULSOF - De Gilden in Gouda
013122: GOUDSBLOM, MARINA, & MARJA SLINKERT - 32 verrassingen aan de voormalige Zuiderzee
000315: GOUW, J.L. VAN DER - Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland
018730: GOUW, J.L.VAN DER, P ERNSTING,EA: - Zuid-Hollandse Studien, Deel IX
016737: PETERS-VAN DER GOUW, CAROLA,SAMENST. - Capelle aan den IJssel. De geschiedenis
018711: GOUW, J.L.VAN DER, - Korte geschiedenis van de grenzen van de provincie Zuid-Holland
017149: GOUW, JAN TER, - De volksvermaken
018471: GOVERS, FRANS, - Stemmen uit Dachau
003022: GRAAF, H.J. DE, - Ambon in oude ansichten
002427: GRAAF, J.H.G.DE, - Moordrecht in touw
020002: GRAAF, H.J. DE, - Batavia in oude ansichten
000328: GRAAF, H.J. DE, ED. - De expeditie van Anthonio Hurdt,Raad van IndiŽ, als admiraal en Superintendent naar de binnenlanden van Java(1678)
000434: GRAAF, H.J. DE, - Nederlandsch-IndiŽ in oude ansichten
018594: GRAAF, BEN DE, & CAREL GIJSEN - Hoevelaken. Dit onbebouwd en onnut land
000412: GRAAF, H.J. DE, - Geschiedenis van IndonesiŽ
014088: GRAAF, ANDRIES VAN DER, - Goudriaan gisteren of de geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkhedi Goudriaan van de prehistorie tot omstreeks 1900
019945: GRAAF, H.J.DE, - Nederlandsch-Indie in oude ansichten
001781: GRAAF, H.J.DE, - Wonderlijke verhalen uit de Indische historie
000766: GRAAF, H.J. DE, - De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken
005500: GRAAF, A.R. VAN DER, - Ermelo in oude ansichten
017545: GRAAFF, GEERTRUID DE, - Leerwerk
017840: GRAAFF, AB DE, - Noord-Brabant. Nederland in oude ansichtkaarten
008799: GRAAFF, BOB DE, - Schakels naar de vrijheid. Pilotenhulp in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
008801: GRAAFF, F.A.DE, - Op leven en dood. Kroniek van oorlog en bezetting 1940-1945
003536: GRAAFF, BOB DE, - "Kalm temidden van woedende golven". Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving 1912-1940
014163: GRAAFF, GERRIT DE, - De mooiste buitenplaatsen van de Gelderse Vallei
008514: GRAAFF, GERRIT DE, - Het Kootwijkerzand. Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen
002630: GRAAFF, S.DE, - Parlementaire geschiedenis van de Wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1922 (Indische bestuurshervorming)
014284: GRAAFF, GERRIT DE, - Korenmolens in en om de Gelderse Vallei
008306: GRAAFF, BOB DE, - Spion in de tuin. King Kong voor en na zijn dood
000780: GRAAFF, BOB DE, & ELSBETH LOCHER-SCHOLTEN - J.P. Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat
017317: GRAAFF, A.J.DE,RED: - Oud-Utrecht in ansichten
001121: GRAAFHUIS, A., - Utrecht. Stad mensen en momenten. Uit het verleden van een oude stad
008070: GRAATSMA, WILLIAM, - Bart van der Leck. Ruimten kleur beelden
008083: GRAATSMA, WILLIAM,INL: - Harry N. Sierman. Charles Nypels Prijs 1992
008101: GRAATSMA, WILLIAM, - Ere aan de gevallenen. Dank aan de bevrijders 1940-1945
001783: GRABSKY, PHIL, - The Lost Temple of Java
008533: GRAF, PIETER, - De ongelijke strijd. Wilton-Fijenoord 1983-1988
016510: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, - Verzamelde gedichten
016413: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, - Mythologisch
012876: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, - Verzamelde Gedichten
019459: GRAHAM, SWIFT, - Waterland
015534: GRAM, JOHAN, - 's-Gravenhage in onzen tijd (1893)
010540: GRANT, MICHAEL, - Eros in Pompeji. Erotische taferelen uit het geheime kabinet van het Museum van Napels
009277: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M., - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787
017329: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M., - Over de loden last van het koperen fietsplaatje . De Nederlandse rijwielbelasting 1924-1941
013856: GRASS, GUNTER, - Trefpunt Telgte
017274: GRASS, GUNTER, - In krabbengang
002611: GRASVELD, FONS,RED: - Tanah Sabrang. Land aan de overkant. Landbouwkolonisatie en wayang in de film van Mannus Franken
018969: GRAVENDEEL, M.,HOOFDRED. - Droege fuotten. Onderzoeksgids Friese waterstaatsgeschiedenis
013457: GRAVES, ROBERT, - Griekse mythen
000756: GRAVESANDE, G.H.'S-, - Marceline Desbordes-Valmore
010006: GRAY, MARIE, - Tamu. A New Zealand Family in Java
001134: GREB, F.H.RED: - Jaarboekje voor Rederijkers en Beminnaars der PoŽzij
006916: GREEN, MIRANDA J., - Ontdek de wereld van de druiden
006688: GREEN, ARTHUR, & BARRY W. HOLTZ - Vurige gebeden/ diepe overpeinzingen. Chassidische teksten
005309: GREER, GERMAINE, - De jongen
004046: GREGOOR, NOL, - In gesprek met Harry Mulisch
015136: GREGOOR, NOL, - Mijn bange hand
015137: GREGOOR, NOL, - De heer Hop herinnert zich
004274: GREGOOR, NOL, - De jongen die Werther Nieland werd
016830: GREGORY, J.L.G., - Herinneringen uit de dagen mijner jeugd omtrent Doesburg
014825: GREIG, DOREEN, - The Reluctant Colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries
001455: GRESHOFF,JAN, - Onpractische en belachelijk-idealistische brief aan een boekdrukker
013172: GREUB, SUZANNE,ED: - Art of Northwest Nes Guinea. From Geelvink Bay, Humboldt Bay and Lake Sentani
019886: GREVE, RUUD, - Pangeran Diponegoro. Beschrijving van leven en daden van een beroemde prins 1785 - 1855
019898: GREVE, RUUD, - Keris. Beschouwingen en verhalen over de krissen van Indonesie
011117: GREVE, RUUD, - Nini Thowok en Jailangkung
012647: GREVE, RUUD, - Kanjeng Ratu Kidul. Beschouwingen en verhalen over de Vorstin van de Zuidelijke Oceaan
003219: GREVEN, HENDRIK, - Geschiedenis van Tubbergen. Van schaduw tot licht
012667: GREVER, MARIA, & FIA DIETEREN,EDS: - Een vaderland voor vrouwen/ A Fatherland for Women . The 1898 "Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in retrospect
014397: GRIEDE, J., - Dronten toen, weet je nog? Nostalgisch getinte herinneringen
006968: GRIFFITH, RICHARD, & ARTHUR MAYER - The Movies. The sixty-year Story of the World of Hollywood
018142: GRIJZENHOUT, F, W.W. MIJNHARDT,EA(RED) - Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de patriotten
005021: GRILK, PIET, & WIM VAN LEENING - De duikhoek
014465: GRILK, C., - Op en om den afsluitdijk
008200: GRIMAL, PIERRE, - Tacitus. Een biografie
005637: GRIMBERG, SALOMON, - Frida Kahlo. The still Lifes
009468: GRIMM, PETER,RED: - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie
019276: GRINGHUIUS, HERMAN,RED: - Onrecht, al 25 jaar lanf...
009701: GRINTEN, HANS VAN DER, & PETER THOBEN,RED: - Jan Toorop. De Nijmeegse jaren 1908-1916
016805: GRINTEN, HANS VAN DER, & PETER THOBEN,RED: - Beelden in Nijmegen
009873: GRINTEN, HANS VAN DER, - Jan P.C.van Doorn. Prenten, tekeningen en gouaches
002857: GROEN, P.M.H., & D.W. STAAT - Inzet in Nederlands-Indie 1945-1950
004396: GROEN, P.M.H., - Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch Beleid in Indonesie 1945-1950
002917: GROEN, BOB, - Jongens van Baros 6. Het jongenskamp en de gijzeling in Assen
011607: GROEN, K., & E.J. WOLLESWINKEL - Gezicht op Scherpenzeel, een grensgeval
011836: GROEN. KOOS, & TOON SCHMEINK - Waterschappen in Nederland. Werken met water, een onberekenbare vriend
009530: GROEN, KOOS, - "Er heerst orde en rust..."Chaotisch Nederland tussen september 1944 en december 1945
018368: GROEN, KOOS, & WILLEM G.VAN MAANEN - Putten op de Veluwe. Het spoor terug naar de tragedie van 1944
005126: GROEN, KOOS, & INEKE HILHORST - 40 jaar na dato
004245: GROEN, PETRA, & WIM KLINKERT,RED: - Studeren in uniform. 175 Jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003
018734: GROEN, JR. J.A. - Een cent per emmer. Het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen
000450: GROENEBOER, KEES, - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor IndiŽ 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis
016741: GROENEBOER, SASKIA, IRIS VAN MEER,EA - Werelderfgoed Kinderdijk. Molens, water en gemalen
011906: GROENENDAAL, M.H., - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik
001598: GROENEVELD, ANNEKE, EA: - Toekang potret. 100 jaar fotografie in Nederlands-IndiŽ 1839-1939
005833: GROENEVELDT, W., - Indische vogels in stad en veld
019504: GROENEWEGEN, HANS, - Het handschrift van Lucebert
014396: GROENEWOUD, MARION, & DICK LANING - De IJssel. Levende rivier
011147: GROENHART, KRISTINE, - Leer mij je liefhebben. Het bewogen leven van een domineesvrouw
016729: GROENHART, KRISTINE, - Mangalaan 27. Een dramatisch leven in Nederlands-Indie
018720: GROENINGEN, AUG.P.VAN, - Volledig werk
010356: GROENMAN, SJ., - Land uit zee. De Zuiderzee bedwongen. De indijking, de drooglegging. De nieuwe samenleving
014437: BOEVE-GROENVELD, A., B. DOORNEWAARD,EVA: - Mensen in klederdracht in de gemeente Oldebroek
009514: TEMMINCK GROLL, C.L., A.R.H. TJIN A DJIE,EA: - De architektuur van Suriname 1667-1930
011346: TEMMINCK GROLL, C.L., R..G. GILL.EA - Curacao. Willemstad City of Monumens
005449: TEMMINCK GROLL, C.L., META A. PRINS-SCHIMMEL,EA: - De Cannenburch en zijn bewoners
004339: TEMMINCK GROLL, C.L., - The Dutch Overseas. Architectural Survey. Mutual heritage of four Centuries in three Continents
009151: TEMMINCK GROLL, C.L., - De romaanse kerken van Utrecht
019328: GROLMAN, HERMINA C.A., - Nederlandsche volksgebruiken naar oorsprong en Beteekenis
005111: GRONDEL, HAROLD, - Herboren vaderland. Herinneringen aan vijf jaren van Duitsch schrikbewind
019016: GRONEMAN,J., - OfficiŽele Gids Maatschappij "Nederland"
006185: GRONEMAN,J., - Boeddhistische tempelbouwvallen in de Praga-vallei. Tjandi's Baraboedoer, Mendoet en Pawon
001172: GRONEMAN,J., - Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-IndiŽ
003190: GRONINGEN, CATHARINA L.VAN, - De Utrechts Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande
004133: GRONINGEN, CATHARINA L.VAN, - De Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Dorpen en landelijk gebied
000784: GROOD, E. DE, - Karakteristiek Zuid-Limburg. Monumenten en landschappen
019065: GROOM, WINSTON, - Storm over Vlaanderen. Triomf en tragedie aan het westelijk front 1914-1918
004115: GROOSS, ROSALIE, - De Krontjong-guitaar
018753: GROOT,DIRK JAN DE, - Paipekoppies of: wat er nog onder de pet is blijven hangen
014579: GROOT, ANTON, & MAX CRAMER - C.B. van der Tak. Stadsarchitect tussen modernisme en traditie 1929-1945
010842: GROOT, EDWARD P. DE, - "San Antonio". Kroniek van een Nederlandse driemastschoener
006967: GROOT, J.DE (EINDRED): - Luchtvaart Jaarboek '83
015750: CORNETS DE GROOT, (R.A.), - Ttopische jaren
011096: GROOT, RENS, - Met Gandhi in een jongenskamp
013904: GROOT, BEREND DE, - Retour Uithuizen
018717: GROOT, FRANS, - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930
004414: GROOT, IRENE DE, & ROBERT VORSTMAN(EDS): - Sailing Ships. Prints by Dutch Masters from the 16th to the 19th Century
005567: GROOT, AART DE, - Repetitie 1864-1964. Indrukken uit het verleden van het eerste christelijke gymnasium/lyceum te Zetten-Arnhem
001607: GROOT, EDWARD P. DE, - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar IndiŽ
003415: GROOT, SILVIA W.DE, - Djuka Society and Social Chance. HIstory of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926
013956: GROOT, SILVIA W.DE, - Van isolatie naar integratie. De Surinaamse Marrons en hun afstammingen
000967: GROOT, EDWARD P. DE, - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar IndiŽ
009816: GROOT, GER, - Papierverwerkende industrie. Lezen als beroep
011421: GROOT, JAN H.DE, - Herstvacantie. Negen sonnetten
019624: GROOT, AART DE, EN PAUL PEUCKER - De Zeister Broedergemeente 1746 - 1996. Bijdragen tot de geschiedenis van de herrnhutters in Nederland
013566: GROOT, N.J., - Opmeer 75 keer. Feestelijk middelpunt van Westfries boerenleven
019649: GROOT, JACOB, - Nieuwe Muziek. Een Herman Gorter Boek
017313: GROOT, HILBERT DE, - Geheim transport. Het boeiemd relaas van de arrestatie en ontsnapping van een Friese onderduiker
018680: GROOTAERS, JAN, - Maskerade der muze. Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde
001394: GROOTENHAAR, JAN, & TRUIDA HENDRIKS-BERGSMA - Donkere regendruppels. De geschiedenis van de Indische Oorlogswezen
001677: GROOTES, E.K.,ED: - Wonderlicke avontuer van twee goelieven
000293: GROOTHOFF, A. - De Kinacultuur
008209: GROOTHOFF, CH.TH., - De primaire Tinertsafzettingen van Billiton
017977: KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE, - Vader & Zoons / Father & Sons. Jacob de Vos Wzn.(1774-1844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen
009498: GROSVENOR, MEILVILLE BELL, RED: - Griekenland en Rome. Grondleggers van onze beschaving
003854: GROULT, BENOITE, - Een eigen gezicht
017320: GRUBE, NICOLAI,RED; - Maya. De Goddelijke koningen van het regenwoud
010210: GRUNBERG, ARNON, - Blauwe maandagen
016219: GRUNBERG, ARNON, - De joodse messias
011883: GRUNBERG, ARNON, - Het aapje dat geluk bracht
015817: GRUNBERG, ARNON, & FRISO KEURIS - De Grote Drie. Willem Frederik Hermans Harry Mulusch Gerard Reve
013587: GRUNBERG, ARNON, - Amuse Gueulle. Vroege verhalen
016941: GRUNBERG, ARNON,, - Onze oom
005761: GRUND, WIM, - Oranje. Een Koninklijk Schip
003047: GRUYTER, JOS. DE, - De Haagse school
018131: GRUYTHUYSEN,M., - In de tussenruimte. Het NIOD en de erfenis van het Indisch verleden
005325: GRYSE, BOB DE, - De spelen van Zeus. Mythe en werkelijkheid van de antieke Olympische Spelen
003619: GUELL, XAVIER,ED: - Spanische Architektur der achtziger Jahre
015157: GUENSBERG, MIRIAM, - Foto Jozef
009265: GUEPIN, J.P., - De kunst van Janus Secundus. De "kussen" en andere gedichten
014935: GUERBER, H.A., - Mythen en legenden uit de Middeleeuwen. Haar oorsrpng en invloed op lettterkunde en kunst
005445: GUICCIARDINI - Beschrijvinghe van alle de Neder-landen
019730: GUIRALDES, RICARDO, - Don Segundo Sombra
013011: GULIK, W.R.VAN, J.L. BLUSSE,EA(RED): - In het spoor van de liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600
014111: GUMBERT, J.P.,INL.: - Gedenkboek van het Collegium Classicum cui nomen M.F.
002828: GUNAWAN, B., - Kudeta. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september-beweging in Indonesie
000474: GUNNING, C.P. (SAMENST.) - IndiŽ en jong-Nederland
003545: GUNNING, C.P.RED: - IndiŽ en Jong-Nederland
010491: GUNNING, J.G.H., - Bharata-Yuddha. Oud-Javaansch heldendicht
015311: GUNS, NICO, - Holland-Amerika Lijn. Beknopte geschiedenis van een rederij
017245: GUNS, NICO, & FRANS LUIDINGA - Willem Ruys. De kroon op de vloot/ En de ondergang als Achille Lauro
002005: GUNS, NICO, - Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Beknopte geschiedenis van een rederij
001918: GUNS, NICO, - Dempo en Baloeran. De mooiste schepen van het Oosten
019154: GUNS, NICO, - dsts Nieuw Amsterdam
017298: GUNS, NICO, - Kungsholm - Europa - Columbus C. Een international schip
000553: GUTTMANN,JOSEPH, - Buchmalerei in hebršischen Handschriften
010882: GUTTRIDGE, LEONARD F., - Mutiny. A History of Naval Insurrection
011010: JONGE-VEENLAND,GUUS EN BAUKJE DE, - Alor en Timor 1953-1956. Brieven van een artsen-echtpaar
016437: ZEEUW J.GZN., P.DE,EA: - Nijkerk 1940-1945
002295: NEUMANN, H. & E.VAN WITSEN,ED: - De Pekanbaroe spoorweg. Documentatie
016553: EIJKMAN. L.P.H., - Phonetiek van het Nederlands
016137: HAAK, A.C., & P.B. HOFMAN - Anton Kroller en De Hoge Veluwe 1909-1935. De geschiedenis van een bijzondere ondernemer
019211: HAAKMAN, G.C., - Rhenen en omstreken
001992: HAALMEIJER, HANS, & DIK VUIK - Fluiten, katten en fregatten. De schepen van de VOC, 1602-1798
002384: HAAN, TJ.W.R.DE,RED: - De waterwolf getemd. Over geschiedenis & volksleven van de Haarlemmermeer
016875: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Open brief aan P.L.Tak
014350: HAAN, IDO DE, - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995
010349: HAAN, TJAARD DE, - Onze volkskunst
008304: HAAN, TJ.W.R.DE, RED: - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee
000441: HAAN, F. DE, - Oud Batavia
011959: HAAN, JACQUES DEN, - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden
015054: HAAN, HANS DE, - Toeristische Sagengids van de Veluwe. Zelf op zoek naar de geheimzinnigste plekjes op de Veluwe
003262: HAAN, P., - Para-para-vuur aan de Banda-zee
016874: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Nerveuze vertellingen
001210: HAAN,H.DE, A.C. DOUMA,EA: - De Friese sjees
018490: HAAN, TRISTEN, - Multatuli's legioen van Insulinde. Marie Anderson, Dek en de anderen
000361: HAAN, J.C.DE, EA(RED): - Nederlanders over de zeeŽn. 350 jaar koloniale geschiedenis
004819: HAAN, A.A.M.DE, - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811
003640: HAAN, HILDE DE, & IDS HAAGSMA - Architecten als rivalen. Tweehonderd jaar architectuurprijsvragen
012895: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Lobertijnsche liederen
012894: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Pathologieen. De ondergangen van Johan van Vere de With
016980: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - In Russische gevangenissen
014509: HAAN, SJOERD DE, JANS HOVING,EA: - Friesland vroeger. Uit de Archiefkast van het Rijksarchief in Friesland
001401: BIERENS DE HAAN, J.C., - Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen
006253: HAAN, TJ.W.R.DE,RED: - Smeulend vuur. Groninger volksverhalen
005515: BIERENS DE HAAN, J.C., - Rosendael. Groen Hemeltjen op Aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579
011654: HAAN, PIER RIMBA, - Saparoea's purperen kust aan de kim
016627: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Liederen
001343: HAANSTRA, FOKKE, & SIEP ZEEMAN - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven
012251: HAANTJES, J., - Over Wilma en haar werk
018545: HAAR, G.TER, & P.L. POLHUIS - De loop van het Friese water. Geschiedenis van het waterbeheer en de waterschappen in Friesland
011032: HAAR, J.VAN DER, & J.A. FABER - De geschiedenis van de Landbouwuniversitiet Wageningen
010413: HAAR, W.TER,SAMENST. - Soester Politie Historie
014540: HAAR, D.VAN DER, - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers . Een studie over Genemuiden en het Genemuidens Dialect
009907: HAAS, ROBERT ARMAND DE, - Enkele reis Indie - Gemert
018022: HAAS, HENDRIK DE, - De boekbinder of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft
010672: HAAS, BRUNO DE, EN CEES VAN LOTRINGEN - Wim Duisenberg. Van Friese volksjongen tot Mr. Euro
003675: HAAS, ALEX DE, - De minstreel van de mesthoop. Liedjes, leven en achtergronden van Eduard Jacobs
015738: HAAS, C.DE, - Zeeslepers onder de driekleur 1945-1980. "Thuis is altijd ver weg"
012033: HAASNOOT, ROBERT, - Steenkind
011533: HAASNOOT, ROBERT, - Waanzee
014178: HAASNOOT, ANNEKE, - Wind van weleer. Het leven van Willy Touwen
010231: HAASSE, HELLA S., - Ogenblikken in Valois
009305: HAASSE, HELLA S., - Het tuinhuis
014331: HAASSE, HELLA S., - Een kom water, een test vuur
018511: HAASSE, HELLA S., - Irundina
007333: HAASSE, HELLA S., - Heren van de thee
009989: HAASSE, HELLA S., - Sterrenjacht
013303: HAASSE, HELLA S., & ELMA VAN HAREN - Verten van papier. Twee verkenningen in de Kaartenzaal van de UB_Amsterdam
003450: HAASSE, HELLA S., - Oeroeg
000947: HAASSE, HELLA S., - Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-IndiŽ
018285: HAASSE, HELLA S., - Lezen achter de letters. Essays
010895: HAASSE, HELLA S., - Sleuteloog
018667: HAASSE, HELLA S., - Uitgesproken, opgeschreven
004192: HAASSE, HELLA S., - Een handvol achtergrond. "Parang Sawat". Autobiografische teksten
014274: HAASSE, HELLA S., GERRIT KOMRIJ,EA: - Erflaters van de twintigste eeuw
019908: HAASSE, HELLA S., - Krassen op een rots. Notities bij een reis op Java
013611: HAASSE, HELLA S., - Maanlicht
016424: HAASSE, HELLA S., VERT.: - Lyriek der natuurvolken
009288: HAASSE, HELLA S., - Zwanen schieten
016781: HAASSE, HELLA S., - Het versterkte huis. Katelen in Nederland
000339: LOOS-HAAXMAN, J.DE - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden
000340: LOOS-HAAXMAN, J.DE - Verlaat Rapport IndiŽ. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijverheid in Nederlands-IndiŽ
002364: LOOS-HAAXMAN, J.DE, - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen
000718: LOOS-HAAXMAN, J.DE - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnieschilders
013723: HABARTA, GERHARD, - Salvador Dali. Bilder Zeichnungen Objekte
018215: HABIBE, HENRY, - Vulkanisch samenzijn
000346: HABIBOE, R.R.F. - Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van Francois Valentijn(1666-1727)
002559: HABNIT, F.F., - KrŤta sŤtan. "De duivelswagen". Autopioniers van Insulinde
008484: HACHMER, HENDRIK. FRENS JONKER,EA(RED): - Veenkoloniale Volksalmanak. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkolonien
010789: HACQUEBORD, LOUWRENS, & WIM VROOM,RED: - Walvisvaart in de Gouden Eeuw. Opgravingen op Spitsbergen
016766: HADDERINGH, H., & BART VEENSTRA - Drents woordenboek
001653: HADEWYCH - Een bloemlezing uit haar werken
003517: HADEWYCH - Het visioenenboek
000374: HADI, UMAR, ABDUL MU'TI,EA(EDS): - Islam in Indonesia
018900: HADIMOTO, PAULUS H. SOEHARGO,A.O. - Perkembangan Kota & Arsitektur Kolonial Belanda di Malang
015081: HADITJAROKO, SUNARDJO, - Ramayana. Indonesian Wayang Show
004930: HAEBERLE, ERWIN J., - Spectrum Sex Atlas. Een nieuwe geillustreerde gids
002658: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE - Oost-IndiŽ gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC
009469: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE - Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel
010558: HAEN, THEO D', (RED): - Europa buitengaats. Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen
005078: HAENRAETS, H.J.J., - Sittard Frontstad. Dagboek september 1944 tot mei 1945
017846: HAER, L.J.VAN DER,SAMENST. - 's-Gravenhage. Gephotographeerd tussen de jaren 1860-1870
017283: GUTHRIE-HAER, DEBBIE, JULIETTE MORILLOT,A.O. - Bali
001886: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN, - Vaar wel!
002477: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN, - Het gulden boek der zee
006524: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN, - Zeereizen. Handboek voor toerist en reiziger
019632: HAFFNER, SEBASTIAN, - Het Duivelspact. De Duits-Russische betrekkingen van den Eerste tot de Tweede Wereldoorlog
019633: HAFFNER, SEBASTIAN, - De zeveb doodzonden van Duitsland tijdens de Eesrte Wereldoorlog
012480: HAFFNER, SEBASTIAN, - Van Bismarck tot Hitler. Duitsland 1871-1945
017486: HAGEDOORN, A., A. BLANSON HENKEMANS, EA - Herwaarts! Maandblad voor Protestantse Kerkelijke Ressorten Fort De Kock, Medan, Padang en Pematang Siantar
007456: HAGEDOORN, JAAP, - Overdracht van meer dan letters...Van Gorcum 1800-2000
014647: HAGELAND, A.VAN,BEW.: - Genoveva van Brabant
007278: HAGEMAN, PAUL A.M.J.,RED: - "Noe eerst effe praote". Herinneringen van een wolfabrikant uit Veenendaal. Naar het manuscript van Willem van Leeuwen (1880-1956)
015019: HAGEMAN, MARIELLE, - De Nederlandse architectuur 1000 - 2005
009564: BREEMAN VAN DER HAGEN, WALTER, - Het leven en de daden van Witte Cornelisz. De With
004862: HAGEN, VICTOR W.VON, - Het raadsel der verdwenen koninkrijken van Peru
019627: HAGEN, PIET, - Koloniale oorlogen in IndonesiŽ. Vijf eeuwen verzet tegen vreeemde overheersing
004847: HAGENAARS, ALBERT, & FRANS MINK,RED: - Zoom op Bergen. 500 jaar literatuur in Bergen op Zoom
013873: HAGENOUW, KOR A., & PETER VAN DER VELDE - Roon. Roden zoals het vroeger was...
004534: HAGENS, JAN, - Rimboevliegers. De luchtvaart-historie van Nederlands Nieuw-Guinea 1935-1962
008354: HAGENS, H., - Boerderijen in Twente
003335: HAGENS, H., & B. OLDE MEIERINK,RED: - Twente te pronk. Drie eeuwen in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900
005778: HAGENS, JAN, - Kemajoran. Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950
001629: HAGENS, G.J., - De KNILM vloog door... Java's evacuatie 1942
006613: HAGENS, H., & W. ELLING - Watermolens - Wassermuhlen
014041: HAINES, GREGORY, - Destroyers at War
015834: HAISMA, NYCLE J., - "Zuiderkruis" Indische schetsen
006234: HAITSMA, HARM ALBERT, - Een Hollandse jongen uit het Javaanse land
000864: HAJE, CH. F., - Gids voor betrekkingzoekenden in de cultures ter Oostkust van Sumatra
005968: HAKKERT, ANN, - 'n Glimlach van Tenno Heika
018286: HAKKERT, ADRIAAN, - Wel vergeven, niet vergeten. Geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog
006018: HAKS, LEO, & STEVEN WACHLIN - Indonesie. 500 oude prentbriefkaarten
003166: HAKS, LEO, & GUUS MARIS - Lexicon of Foreign Artists who Visualized Indonesia (1600-1950)
013060: HALBERTSMA, H., - Zeven eeuwen Amersfoort
019041: HALBERTSMA, MARLITE,, - Charles Rochussen 1814-1894. Een veelzijdig kunstenaar
010707: HALBERTSMA, BRUORREN, - Rimen & Teltsjes
002023: HALFWERK, WINANT, - Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom
000428: HALL, C.J.J. VAN, EN C. VAN DE KOPPEL, RED: - De landbouw in den Indischen archipel
013297: HALL, DESMOND, - De tragiek van Oscar Wilde
014586: HALLEMA, A., - Geschiedenis van de gemeente Dinteloord en Prinsenland
013101: HALLER, J., - Wijdewormer 1626 -1817-1990
008721: HALTER, MAREK, - De Messias
004924: HALTER, MAREK, - Het judaisme uitgelegd aan de kinderen van mijn vrienden
017069: HAM, WILLEM VAN DER,RED; - Hoge dijken diepe gronden. Land en water tussen Rotterdam en Gouda. Een geschiedenis van Schieland
015174: HAM, J.VAN, & B. LEYNSE - Middelburg in oude ansichten
004840: HAM, WILLEM VAN, ONNO GREINER,EA: - Ter ere van "De Maagd"
013615: HAM, WILLEM VAN DER, - Lely & de Zuiderzeewerken
007053: HAMANN, BRIGITTE, - Der Erste Weltkrieg. Wahrheit und Luge in Bildern und Texten
014224: HAMANN,,RICHARD, - Geschichte der Kunst. Von der altchristliche zeit bis zur Gegenwart
008738: HAMBURGER, H., & J.C. REGTIEN - Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe
015659: HAMBURGER, H., & J.C. REGTIEN - Sporen van een joods verleden in Noordwest Groningen
016886: HAMEL, RUDOLF, - Groeten van de Veluwe en het Rijk van Nijmegen.Toerisme uit vervlogen tijden
017932: HAMEL, A.G.VAN,RED: - Een jaarkring in legenden
015166: HAMELEERS, MARC, - Kaarten van Amsterdam 1866 -2000
012923: HAMELINK, JACQUES, - Een koude onrust
012926: HAMELINK, JACQUES, - Eerste gedichten
012911: HAMELINK, JACQUES, - Oudere gronden
012912: HAMELINK, JACQUES, - Niemandsgedichten
016319: HAMELINK, JACQUES, - Zeegezang Inclusief Gesternten van Frederik de Zeeman
000530: ZONDERGELD-HAMER, A.J., - Geschiedenis van Weesp. Van prehistorie tot moderne tijd
004457: HAMLYN, D.W., - Westerse filosofie. Een geschiedenis van het denken
004628: HAMMACHER, A. M., - Jean Francois van Royen 1878-1942
014207: HAMMAN, RENE,EINDRED: - Terugbkik. "Geloven komt van boven". Kerk en religie in de Betuwe
014209: HAMMAN, RENE,EINDRED: - Terugblik. "De Betuwe verenigd '. Een bloeiend Vereniingsleven
014210: HAMMAN, RENE,EINDRED: - Terugblik. "Van boezeroen en hoge zije ". De Betuwe in de 19e eeuw
004726: HAMMANN, PETER E.M., - Hendrik Paulides. Schilder en verteller
003802: HAMMANN, PETER E.M., - Molen De Veer (Haarlem)
019236: HAMMANN, PETER, - Hannie (Schaft)
011151: HAMMINK, R.G.L.M., - Jodah. Zicht op liefde 1947-2007
006754: HAMZAH, AMIR, - Heimwee
005634: HANA, HERMAN, - Batik, bedrukte stof, klein lederwerk
014911: HANA, W.F.J., - Engelse lantaarnklokken
001811: HANA, W.F.J., - Nederlandse klokken
004481: HANA, W.F.J., - Klokken/Friese Klokken
004486: HANA, W.F.J., - Klokkenkijkboek
004485: HANA, W.F.J., - Middeneuropese klokken
014949: HANEGHEM,WILBERT VAN, - Schipbreuk in het paradijs
015161: HANENBERG, PATRICK VAN DEN, - Bruine bonen en kouseband . Biografie van Max Woiski senoir en junior
008599: HANIFAH, ABU, - Tales of a Revolution
010772: HANKEN, CAROLINE, - Sebalds reizen. Het verlangen van de zeeman in de zeventiende eeuw
017123: HANLO, JAN, - Verzamelde gedichten
014741: HANLO, JAN, - Tjielp tjielp
006927: HANLO, JAN, - In een gewoon rijtuig
009723: HANLO, JAN, - Mijn benul
008040: HANLO, JAN, - Brieven 1931-1962 en 1963-1969
019223: HANLO, JAN, - Moelmer
019222: HANLO, JAN, - Go to the Mosk
005937: O'HANLON, REDMOND, - Naar het hart van Borneo
014896: O'HANLON, MICHAEL, - Paradise. Portraying the New Guinea Highlands
005738: HANNAART, TH.J., - 100 jaar vrijwillige brandweer Alphen aan den Rijn
018646: HANNEMA, ULBE DURK, - De Hogerhuis-xaak
010642: HANNINK, HERMAN, - Raalte rond de oude plaskerk
015154: HANRATH, MICHIEL, - De vleugeladjudant
011907: HANRATH, JOH.J., - De betekenis van Napoleon voor het exlibris
014212: HANRATH, JOH.J., P.H. POTT,EA(SAMENST.): - De beoefening der koninklijke kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der Vrijmetselarij In Nederland
007045: BRAND, HANS EN JAN,RED: - De Hollandse Waterlinie
014079: HANSEN, HANS JURGEN, - Hijs de zeilen! Windjammerparade 1974
012660: HANSSEN,J., - Het matrozen- ABC
019657: HANSSEN, L…ON, - Menno ter Braak 1902-1940. Sterven als een polemist
012253: HANSSEN, LEON, - Een misverstand om in te geloven. De poezie van M. Vasalis
010614: HARCLERODE, PETER, & BRENDAN PITTAWAY - The Lost Masters. The Looting of European Treasurehouses
012461: HARDEMAN, DOEDE, BENNO TEMPEL,EA(RED) - Kandinsky en Der Blaue Reiter
014117: HARDENBERG, H., - Een nieuwe stad aan de Oude Rijn
018701: HARDENBERG, H., - Twintig eeuwen Rijswijk
003514: HARDEVELD, J.H.VAN, - Op de plaats rust
010706: HARDIN, TERRI,ED: - Legends & Lore of the American Indians
019471: HARDING, THOMAS, - Witte schuld. De opstand op de plantage van Demerara in 1823 en de erfenis van de slavernij
007246: HARENBERG, J., - Harnas en hoepelrok aan de Oude IJssel
019667: HARINCK, CHRISTIAAN, - Zoeken, aangrijpen en vernietigen! Het Nederlandse militaire optreden in Indonesie 1945-1949
005112: HARINGMAN, M.G., - De vijand weerstaan. Bladzijden uit de strijd tegen de nazi-bezetting van Nederland 1940-1945
009057: HARLAAR, MARTIN, - Terschelling om Oost
018291: HARLAAR, MARTIN, & JAN PIETER KOSTER - Stilstaan bij de oorlog. De gemeente Amsterdam en de Tweede Wereldoorlog 1945-1995
008562: HARLOFF, CH.E.A., - Loh Oelo (mountains Central Java)
008373: HARMANS, GERARD M.L,RED: - Weet je nog wel: de jaren 60
009268: HARMSEN, HENK, & ANDRE VAN GESSEL - Euver de geut / Oover de goot
001909: HARMSEN, TH.W., - De Beknopte Lant-Meet-Konst. Beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen
018060: HARN, KO VAN, - Een typografische wandeling door Amsterdam. Letters en cijfers op straat
007742: HAROES - Gordel van scharlaken. Indonesie achter de glimlach
016693: HARPER, DONALD J., BRIGITTE KHAN MAJLIS,EA: - Batiken von FŁrstenhŲfen und Sultanspalšsten aus Java und Sumatra
010608: HARPPRECHT, KLAUS, - Die Grafin Marion Donhoff. Eine Biographie
010564: HARRISON, BRIAN, - Zuidoost-Azie
011532: HARSKAMP, JAAP, ED. - The Indonesian Question. The Dutch/Western response to the struggle for independence in Indonesia 1945-1950
008762: HART, MAARTEN 'T, - Een dasspeld uit Toela
008761: HART, MARTIN, (= MAARTEN 'T HART) - Het vrome volk
008764: HART, MAARTEN 'T, - De aansprekers
008765: HART, MAARTEN 'T, - Mammoet op zondag
008766: HART, MAARTEN 'T, - Lotte Weeda
008767: HART, MAARTEN 'T, - De vrouw bestaat niet
008769: HART, MAARTEN 'T, - De zaterdagvliegers
008770: HART, MAARTEN 'T, - Het woeden der gehele wereld
008771: HART, MAARTEN 'T, - De zonnewijzer
008772: HART, MAARTEN 'T, - De vlieger
008773: HART, MAARTEN 'T, - Het psalmenoproer
017529: HART, MAARTEN 'T, - De bril van God. De Schrift betwist II
015139: HART, MAARTEN 'T, - Dienstreizen van een thuisblijver
019522: HART, SIMON, - The Prehistory of the New Netherland Company . Amsterdam Notarial Records of the first voyages to the Hudson
018239: HART, MAARTEN 'T, - Het dovemansorendieet . Over zin en onzin van gewichtsverlies
013418: HART, JOEP DE, - Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit
015387: HART, C.H.C., - Towards Economic Democracy in The Netherlands Indies
003644: HARTDEGEN, PADDY,ED: - Our Building Heritage. An illustrated History
017019: HARTEMINK, ALFRED, - Wildvreemd
019233: HARTEN, J.D.H., - Sporen in het landschap. Kleine historische landschapselementen in de Wst-Betuwe en de Vijfheerenlanden
017191: HARTEN, JACQUES VAN, - Kuilen in de golven. Over de overgang van zeil naar motor in de visserij en de rol die Kromhout daarin speelde
009604: HARTENDORF, GUUS, - Verbonden door water. 25 jaar stedenband Velsen-Galle (Sri Lanka)
017691: HARTEVELT, HANS VAN, - Depressie over Java
017048: HARTHOORN, A.J., P. JASPERSE,EA(RED:) - Waar de velden wit zijn...Schetsen van Oost-Soemba
017544: HARTOG, JAN DE, - De wateren van de Nieuwe Wereld
007169: HARTOG, W.,RED: - Van geslachte tot geslacht. 7 juli 1879-7 juli 1979
011313: HARTOG, J., - Het fort op de berg. Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van Fort Nassau op Curacao
005754: HARTOG, JOH, - Aruba. Zoals het was zoals het werd. Van de tijd der Indianen tot op heden
016703: PEERDEMAN-DEN HARTOG, M., - Reizen in kleurrijk Indonesie. Een avontuur voor jong en oud
004831: HARTOG, JOH., - Het verhaal van de Maduro's en Foto-album van Curacao 1837-1962
014508: HARTSEMA, DAVID, - De meesterdief uitt de Wouden
019620: HARTSEMA, DAVID, - Rondom de oude Lauwerszee
004129: HASLINGHUIS, E.J., & C.J.A.C. PEETERS - De Dom van Utrecht
004134: HASLINGHUIS, E.J., - De gemeente Utrecht
000459: HASPEL, C.CH. VAN DEN, - Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930
015127: HASSEL, SANNEKE VAN, - Nest
019355: HASSELT, J.F.B.VAN, - Amersfoort rondom zijn toren
001108: HASSELT, F.J.F., VAN, - In het land van de Papoea's
015097: HASSELT, SIMON VAN, - Dou de wereld nog mooi was. Nagelaten gedichtjes
019409: HASSELT, G.VAN, - Arnhemsche oudheden
015385: HATTA, MOHAMMAD - Alam Piliran Junani
009611: HATTEM, JAN VAN, - Willem Elsschot. Mythes bij het leven
012910: HATTUM, JAC.VAN, - De waterscheding
009895: HATTUM, JAC.VAN, - Zeven verhalen
007990: HATTUM, F.W.D.C.A.VAN, - Oude Hollandse Liedboeken uit de 16e en 17e eeuw
018715: HATTUM, M.A.C.M.VAN, - De patriotten te Gouda
011420: HATTUM, JAC.VAN, - Van Odrimond, Millimas en anderen
002271: HATTUM, A.G.VAN,EA: - 75 jaar Groot Emaus
011406: HATTUM, JAC.VAN, - Verzameld werk Verzen
000924: HAUSDORFF,D., - Jizkor. Platenatlas van drie en een halve eeuw
005635: HAVELAAR, JUST, - Dr. H.P. Berlage
019051: HAVEMAN, MARIETTE, EDDY DE JONGH,EA(RED) - Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de Nederlandse kunstenaars vanaf 1200 tot heden
008141: HAVERKAMP, OKKE, - Vergeten hoek. Uit de levensgeschiedenis van westelijk Zeeuws-Vlaanderen
018421: HAVERKATE, JAN, & A.L. S÷TEMANN - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland
009463: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS, & G.F. MEES - Birds of Surinam
010703: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS, - Famile en kennissen
013227: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS, - Het verhaal van Oom Jan en ander proza
018493: HAVERSCHMIDT, F., - Familie en kennissen
005747: HAWKES, NIGEL, - Voor de eeuwigheid gebouwd. Geniale vormen, bouwwerken en constructies
012038: HAWKING, STEPHEN, - Het universum
012486: HAWKING, STEPHEN, - Het heelal. Verleden en toekomst van ruimte en tijd
017866: HAWKINS, CLIFFORD W., - Praus of Indonesia
001046: HAWS, DUNCAN, - Het schip en de zee
016042: HAYASHI, EIDAL,RED: - Japanse krijgsgevangenenkampen
015531: HAZELZET, KEES, - Rotterdam. Van visschersdorp tot wereldhaven
008914: HAZEU, WIM, - Gerrit Achterberg. Een biografie
014351: HAZEU, WIM,SAMENST. - Dichter bij Achterberg
011896: HAZEU, WIM, - Slauerhoff. Een biografie
016620: HAZEU, WIM, - Gerrit Achterberg. Een biografie
014823: HAZEVOET, JAC., - Keesje's leertijd in de tropen
007493: HEAD, BESSIE, - Maru. Een leven in Botswana
009588: HEBLY, HELEEN, INEZ VAN BELLE,EA(RED): - Naar Holland. Indische Nederlanders vertellen zelf hun geschiedenis
003026: HEEKEREN, C,VAN, - Batavia seint Berlijn. De geschiedenis van de Indische Duitsers in Nederlandse gevangenschap
003830: HEEKEREN, C,VAN, - Batavia seint: Berlijn
002045: HEEKEREN, C.VAN, - Helden, hazen en honden. Zuid-Borneo 1942
013241: HEEKEREN, C,VAN, - Trekkers en blijvers. Kroniek van een Haags-Indische familie
015254: HEEKEREN, C,VAN, - Vlucht voor de dood. Het verhaal van Long Modang
015253: HEEKEREN, C,VAN, - Uitgerekend. Een Indische roman
006768: HEEKEREN, C.VAN, - Moord en brand. Oost-Borneo 1942
004295: HEEKEREN, C,VAN, - Het pannetje van Oliemans. 500 krijgsgevangenen onder de Japanners. Zuid-Atjeh, 1944
013922: HEEL, CASPAR VAN, & A.J. DE RAAT-GILJAM,RED: - Oude archieven in Overijssel. Gem. IJsselham, Hardenberg, Wijhe, IJsselmuiden en Stad-Delden
015629: HEEMSTRA, A.J.A.A.BARON VAN, F.K.H. COWAN,EA(RED): - De Rijkseenheid. Staatkundig economisch weekblad ter versterking van de banden tusschen Nederland en de Indien
014584: ROODBEEN-HEENK, RITA, CISCA TURLINGS-NOY,EA(RED): - Bumkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren
015768: HEERDEN, ERNST VAN, - Die Ander Werklikheid. Letterkundige Beskouings
016073: HEERDEN, ETIENNE VAN, - Klimtol
011163: HEERDEN, A.VAN, - Onze belevenissen in gevaren en gevangenschap tijdens Japanse Heerschappij 1942-1945
013264: HEERDEN, JAAP VAN, - Het vreemde in de blik van Jean-Paul Sartre
000637: HEEREN, JAC.J.M., - Stad en meierij van 's-Hertogenbosch
015096: HEERING, H.J. - Franz Rosenzweig. Joods denker in de 20e eeuw
007624: HEERING, P., - Indische schetsen
005723: HEERINGEN, ROBERT M.VAN, PETER A. HENDERIKX,EA: - Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland
015255: HEERKENS, P., - Ria Rago. Adat-roman uit de Timor-archipek
017792: HEERKENS, P., - Flores. De Manggarai
014004: HEERKENS, P., - Ola Wolo. De bruine slaaf . Roman uit de Timor-archipel
006180: HEERKENS, NOR, - Amsterdam-Batavia in vier en twintig uur!
001654: HEEROMA, K., - De andere Reinaert
018864: HEEROMA, K., & J. NAARDING. ED. - Oostnederlands. Bijdragen tot de geschiedenis en de streektaalletterkunde van Oost-Nederland
004778: HEERZE, JAN, JACK KOOISTRA,EA: - Ereveld Loenen. Laatste rustplaats van Nederlandse oorlogsslachtoffers
004542: HEESEN, HANS, & HARRY JANSEN - Pen in ruste. Sschrijversgraven in Midden-Nederland
013308: HEESSEL,JJ.B.VAN, - Tweeduizend jaar Uden. Geschiedkundige bijzonderheden over de Heerlijkheid Uden en het Land van Ravenstein
008351: HEFTING, VICTORINE, - Schilders in Oosterbeek 1840-1870
016715: HEFTING,PAUL, FEICO HOELSTRA,EA: - Oswald Wenckebach
016450: HEFTING, VICTORINE, - Kinderportretten
016064: HEFTING, P,H., K. SCHIPPERS,EA - 30 jaar kunstopdrachten voor 12 expeditieknooppunten van PTT Post
003245: HEFTING, PAUL, - Nederlandse Koning- en Koninginnezegels van
003460: HEGENER, MICHEL, - Guerrilla in Mori

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze[an error occurred while processing this directive]

5/9