Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42127: KINSCHOT, G.R. VAN - Beschryving der stad Oudewater. Delft, Boitet, 1747.
42729: KINSCHOT, G.R. VAN - Beschryving der stad Oudewater. Delft, Boitet, 1747.
8166: "KIRCHMANN, J.; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - De funeribus Romanorum. Libri quatuor cum appendice [...] Accessit et funus parasiticum Nicolai Rigaltii. [Gebonden met] In funere Pauli Merulæ [...] oratio.
16978: KIRSHENBAUM, S. (ED.) - Fineprint. Volum 14, number 1: january, 1988. San Francisco: Sandra Kirshenbaum, 1988.
31797: KISCH, I. - Universalisme oud en nieuw [...] Leiden A.W. Sijthoff 1945
8618: KIST EZ, ANTHONY - Overwinningslied. [z.p.], [z.n.], 1815.
35266: KIST, JANUS CHRISTIANUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio medica inauguralis de carcinomate pancreatis Leiden Brill 1855
3914: KIST, J.G. - Het geslacht Kist. 's-Gravenhage 1930, 112 p., geb., geïll.
43184: KIST, EWALDUS - Beknopte beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden. 2 delen, Dordrecht, Blusse, 1815.
43540: KIST, N.C. - Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen, bijzonder over die in de Pieters-kerk te Leiden, Leiden 1843, extract uit?, pp. 419-494.
47854: KIST, N.C., - Bijdragen tot de vroegste geschiedenis en den toekomstigen bloei der Hoogeschool te Leiden, Leiden, v.d. Heuvell, 1850, (6)+125(1) pag., geíll. met facsimile. Half leer, goed exemplaar.
19730: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Genealogie van het geslacht Nieuwenkamp 1645-1925.
1406: KITS NIEUWENKAMP, H - Nederlandsche familiewapens met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. 4 dln. Haarlem [1936-1939]. Geb., geïll., 160, 159, 164 en 160 p. Reprint van de 4 delen in een band
1402: KITS NIEUWENKAMP, H. - Nederlandsche familiewapens met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. 4 dln. Haarlem [1936-1939]. Geb., geïll., 160, 159, 164 en 160 p. Originele uitgave
1400: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Europeesche `totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels. Haarlem 1935 (of de identieke tweede druk). Geb., geïll., 220 p.
1412: KITTEL, ERICH - Wappen und Siegel im Schrifttum der Nachkriegszeit (1945-1970). Zes overdrukken uit Blätter für deutsche Landesgeschichte (1957-1971), ca. 250 p.
34332: KIVITS, JUSTINUS HENRICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de mutuo secundum principia juris Romani8 ac hodierni [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1831
32943: KLAARBERGEN, BEREND WIJBE VAN, UIT AKKERWOUDE - Das altwestfriesische jüngere Schulzenrecht. Proefschrift [...] Drachten Laverman 1947
59030: KLAARHAMER, P.J.W., - Openbare brief van het Classicaal bestuur van Middelburg aan ds. P.J. W. Klaarhamer, predikant te Middelburg gevolgd door een schrijven aan de Ned. Herv. gemeenten in de Classis, Middelburg, Smits, 1887,8 º : 16 pag.
20604: KLAASEN, M.J.C. - Stamboom van het geslacht ( Claassen ) Klaassen sedert begin 1700, Wassenaar 1960, 49 pag., gestencild.
43872: KLAASSE, PIET, - Wij waren getuigen. Dertig tekeningen van Piet Klaasse, inleiding van J.H. de Groot en E. Hoornik, Amsterdam 1946, groot 4o, geb., geïll.
57580: KLARY, C., - Le photographe portraitiste, Paris: société d'editions scientifiques, 1892, 137 p.
17089: KLEERKOOPER, M.M. - Bibliographie van Starter’s werken. Met een inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhof, 1911.
33005: KLEFFENS, ADRIANUS VAN, UIT DOKKUM - Onderzoekingen aangaande de benedenste grens der longen bij den gezonden mensch. Akademisch proefschrift [...] Groningen L. van Giffen 1867
34882: KLEFFENS, HENRICUS CATO VAN, UIT DOKKUM - Maakt de verzekeringssom een deel uit der nalatenschap van hem die eene verzekering op zijn leven heeft gesloten? Gorinchem B.J. de Boer 1888
42060: KLEIJN, F.J. - Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven benevens die van Schoonderloo en het slot Spange. Delfshaven, 1873.
33820: KLEIN, P.W. - Traditionele ondernemers en economische groei in Nederland 1850-1914. Haarlem Erven F. Bohn 1966
35774: KLEINHOONTE, ANTHONIA, UIT ARNHEM - De door het licht geregelde autonome bewegingen..... Delft Meinema 1928
31474: KLEINSCHMIDT, A. - Zur Geschichte des Adels, besonders in Deutschland. Overdruk Unsere zeit, Neue Folge X. I, pp. 225-247 und 446-478, geb.
30964: KLERCK, TH. P.E. DE (RED.) - Stamboom Onnes-Boelema II, Groningen 1986, 18 + 791 pag., geb. [ II= sterk vermeerderde herdruk van de editie 1909 ]. Goed exemplaar.
38238: KLERK, JOS DE - Haarlems muziekleven in de loop der tijden, Haarlem 1965, 365 pag., geb., geïll., met stofomslag.
23034: KLEYN VAN WILLIGEN, LANS, BOTER - Brief van Kleyn van Willigen & Zn, d.d. Delft 1844, aan B. Lans Jr te Haarlem, betr. de levering van boter, de marktprijzen van boter, etc. Manuscript, 4°, 1 p.
31310: KLEYN, A.R. - Familie- register van het geslacht Kleyn, Zeist 1933, 142 pag.
8627: KLIJN, HENDRIK HARMEN - Nieuwe gedichten. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1822-1825. [2 delen]
56838: KLIJNSMA, F.P., - Mijne droombeelden over 's lands verdediging, Nijmegen, 1871, 56 pag.
8640: [KNEPPELHOUT, JOHANNES] PS. KLIKSPAAN - Studentenleven. 6e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1899].
8639: [KNEPPELHOUT, JOHANNES] PS. KLIKSPAAN - Studentenleven. Augustus 1841 - Februari 1844. 3e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874]. [1 van 2 delen]
35772: KLINKERT, REINDER , UIT ZWOLLE - Bijdrage tot de kennis der febris aseptica Utrecht Van Dorsten 1885
32513: KLINKHAMER, SIBOUT CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-politica de bello propter successionem regni hispanici gesto, pace rheno-traiectina composito [...] Amsterdam C.A. Spin 1829
34334: KLINKHAMER, SIBOUT CORNELIS - Commentatio historico-juridica de juris civilis Romani loco qui est de donationibus ex fragmentis Vaticanis nuper illustrato [...] Amsterdam Erven H. Gartman 1826
56694: KLIS, W.C., - Gedachten over de marine. Een woord voor iedereen, 's-Gravenhage 1863, 54 pag.
44144: "KLONNE, B.H.;" - Amstelodamensia, Amsterdam, Bekker, 1894, 294 pag., geïll. Met opdracht in handschrift van de auteur aan F.G.M. Bekker, 1894.
25770: KLOOS, J. - Noordwijk in den loop der eeuwen. Noordwijk 1928, 442 pag., geïll., geb. in de oorspronkelijke zwart/witte linnenband. Mooi exemplaar.
21084: KLOOS, W - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie, Amsterdam 1090, 239 pag.
38768: KLOOS, W - Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeusche dichters, Amsterdam 1909, 260 pag., ingenaaid. Goed exemplaar.
47116: KLOOS, J., - Een bezoek aan den St. Joris-doelen te Noordwijk, Noordwijk 1911, 19+24 pag., geïll.
32995: KLOPPER, JANUS DE, UIT DE RIJP - Dissertatio juridica inauguralis de contra ventionibus earumque poenis jure Gallico [...] Leiden C.C. van der Hoek 1836
35866: KLOPROGGE, LUDOVICUS, UIT NED. INDIE - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1846
41888: KLOS, J - De familie Vernhout/Fernhout, Meppel 2006, 416 pag., geb., geïll.
5698: KLUIT, B.J. - Het Brielsch geslacht Kluit, en bovendien de nakomelingen via de vrouwelijke lijn van de Xde generatie, Smilde 1988, 177 p., geb., geïll.
23740: KLUIT, A. - Primae linea collegii diplomatico-historico-politici, sistentes vetus ius publicum Belgicum historice enarratum... Leiden, C. v. Hoogeveen 1780, 158 + 53 pag. Half leer. Goed exemplaar.
40768: KLUIT, ADR. - Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae (....) Tome I pars I + 2 and Tome II pars I ( Tome II pars 2 missing) Middelburg 1777-1779, origineel board covers, 34 + 217 + 500 + 520 pag.
47834: KLUIT, A., - Primae Lineae collegii diplomatico historico polilici sistentes vetus jus. publicum (......) Leiden, Hoogeveen, 1780, 6+158+53 pag. met tabellen, papieren omslag.
32819: KLUYVER, ALBERT, UIT KOOG AAN DE ZAAN - Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1884
3922: KLUYVER, P.N.J. - Familieboek Kluyver. Z.p. 1946, 79 p., met tabellen. Ex. met een groot aantal aanvullingen en correcties. Mist titelp.
56246: KNAP, J.J., - Afscheids-predikatie gehouden te Aarlanderveen den 5 februarij 1843 bij het vertrek uit die gemeente, Amsterdam, Den Ouden, 1843, papieren omslag, 44 pag.
1422: KNAPPERT, L. - Van sterven en begraven. Baarn 1909, 47 p.
1424: KNAPPERT, L. - Trouwen en bruiloft vieren. Baarn 1909, 48 p.
1426: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden. Utrecht 1924, 450 p.
8647: KNEPPELHOUT, JOHANNES - Een beroemde knaap. Ter herinnering aan Jan de Graan, geboren te Amsterdam 10 September 1852, overleden te 's Gravenhage 8 Januarij 1874. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1875.
27032: KNIERIEM, M - Militärpersonen in evangelischen Kirchenbüchern des Niederrheins vor 1800. I : Der heutige kirchenkreis Kleve. Keulen 1974, 288 pag., geb.
35952: KNIPHORST, CORNELIS JOHANNES GOVERT, UIT BEILEN - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1873
30612: KNIPPING, J.B. - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heavon on earth, 2 volumes, Nieuwkoop 1974, 238 + 539 pag., hardback, ill., good copy.
19264: KNIPSCHEER, C.J. - De vier Nederlandse Knipscheer-families.
56022: KNODT, H., - Rhein- Mainisches Wappenbuch. Band I, Hessisches Wappenbuch, I Teil, Gorlitz, 1943.
35082: KNOKKE VAN DER MEULEN, W.G. DE, UIT OSS - Dissertatio inauguralis juridica de adoptione secundum codicem civilem Schoonhoven S.E. van Nooten 1837
3928: KNOORS, H.J. - Ex Insula de Boyen. Genealogie van het geslacht Knoors. Roermond 1987, 198 p., geïll., met tabellen.
1432: KNÖTEL, PAUL - Bürgerliche Heraldik. Derde druk. Breslau 1922. Geb., geïll., 38 p.
23826: KNUTTEL, G. - Der voghelen sanck. Een oud lied verlucht, 's-Gravenhage, Boucher, 1933 (20) pag., geïll. Zeer goed exemplaar, als nieuw.
55116: KNUTTEL, W.P.C. - Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's-Gravenhage 1914
55008: KNUTTEL, W.P.C. - Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's Gravenhage, 1914.
36018: KNUTTEL, WILLEM PIETER CORNELIS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Regeeringskinderen 's-Gravenhage Nijhoff 1918
57014: "KOBLER, BUSER [BUKO];" - 24 Heraldische exlibris. Einleitung von Herrn Rich. Braungart, Munchen 1929.
51656: KOBUS, J.C. EN W. DE RIVECOURT, - Biographisch woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgave, 3 delen, Arnhem, Cohen 1886.
22862: STÄRCKE-KOCH - Brief van A. en H. Stärcke-Koch aan mej. Reyerse, d.d. Den Dolder 1917, manuscript, 2 p.
32009: KOCH, JANUS CAROLUS, UIT ZEVENAAR - Specimen historicum de Petri theologia per diversas vitae, quam egit, apostolicae periodos sensim explicata [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zn 1854
33007: KOCH, GUILIELMUS CAROLUS GEORGIUS THEODORUS, UIT HEMMEN (GLD.) - De Juliano Imperatore scriptorum, qui res in Gallia ab eo gestas enarrarunt, auctore disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Arnhem K. van der Zande 1890
36394: "KOCH, HERMANN NICOL., UIT WERDEN; PRAESES: SCHMEIZEL, MARTIN" - Dissertatio de natura et indole artis heraldicae Jena Muller 1721
50784: "KOCK, F. DE (VERZ.);" - "Katholieke herdrukken (...) verzameld door F. de Kock. I. De gevangenschap van Le Sage en zijn strijd voor de kerk; II. Burgers van de tweede rang [J.H. Sassen], Heiloo 1937-1938, 278 + 247 pag. Met prospectus voor de reeks, 4 pag."
3934: KOECHLIN, H. - Kwartierstaat en stamreeks, benevens beknopte familie-geschiedenis. ['s-Gravenhage 1943], 16 p., geïll. Oplage 50 exx.
3936: KOECKOEK - Kroniek van een geslacht, nrs. 2 (1982), 3, 5, 6, 7, 9 t/m 21 (1992).
60782: KOEKKOEK, MARINUS ADRIANUS (1807-1868) - Study drawing of Trees
14850: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Bourtange. Schans in het moeras en Chronique de Bourtange.
23820: KOENEN, H.J. - De Nederlandsche boerenstand historisch beschreven, Haarlem 1858, 155 pag.
1436: KOENEN, H.J. - Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland. Leiden 1846. Geïll., 451 p.
8650: KOENEN, HENDRIK JACOB - Hieronymus van Alphen, als christen, als letterkundige en staatsman. Amsterdam, H. Höveker, 1844.
32211: KOENEN, HENDRIK JACOB, UIT AMSTERDAM - Beschouwingen over rechtsgemeenschap. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1891
6440: KOENEN, H, J. - "Strafbepalingen tegen heraldische usurpatie. Overdruk ""De Nederlandsche Leeuw"" 1897. 18 p."
39312: KOENEN, H.J. - Adriaan Pauw. Eene bijdrage tot de Kerk- en handelgeschiedenis der 16e eeuw, Amsterdam 1842, 188 pag., geb. in half leer, geillustreerd met 4 platen.
30466: KOENRAADS, J.P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff, Laren 1985, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
57012: "KOERNER, B.; " - Handbuch der Herolds Kunst. Wissenschaftliche Beitrage zur Deutung der Hausmarken, Steinmetz-zeichen und Wappen. Band 1: Altgermanische Zahlzeichen, Gilben- und Buchstaben, Runen (Grolotz 1920) und Band 2: Binde-Runen (Gorlitz 1923). Gebunden in halb leinen, 355 + 367 pag., ill. Zwei Teile von vier.
8660: KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN - Snippers van de schrijftafel. 3e vermeerderde druk. Schoonhoven,.S.E. van Nooten, 1875.
8659: KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN - De Oudejaars-avond. 7e druk. Arnhem-Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen, [1898].
8657: KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN - De pastorie te Mastland. 12e druk. Uitgegeven onder toezicht en met inleidend woord van Dr. E. Laurillard. Arnhem-Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen, [1899].
22870: KOEVOETS - Enkele stukken betr. de familie Koevoets te Terneuzen, ca. 1930-1950, manuscript, 6 p.
53504: "KOFOED, A.; H.J. SCHOLTE; C.F. ALBRECHT; FRED. FIEBIG; H.A. LEUR JR.; J. BOSCH" - Inlichting aan de leden der Herstelde Evangelisch-Luthersche gemeente nopens het voorgevallene met derzelver proponent den eerw. heer H.F. Kohlbrügge. Amsterdam, 1827.
15477: KOHL, J.G. - Reisen in den Niederlanden. 2 dln. Leipzig: Arnoldische Buchhandlung, 1850.
33596: KOHL, NICOLAUS ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philologico juridica inauguralis de jure asylorum [...] Leiden Cornelius Haak 1741
52433: KOK, JACOBUS - Amsteldamsche jaarboeken. 3 delen, Amsterdam, 1781.
52613: KOK, J. - Vaderlandsch woordenboek, deels 1e en 2e druk, 35 delen. Amsterdam, J. Allart, 1785-1794, ruim 10.000 pag.
59288: KOK, B. (ILLUSTRATIES: B. KOK & R. V. LOOY), - Het Avontuur van de vier Wonderkippen en de vliegmachine. (Juffrouw Knipscheer en haar vier wonderkippen, no. 3). Utrecht: A.W. Bruna, 16 pp, met prachtige illustraties in kleur. Boekblok beetje los in de band.
1444: KOKER, F.C.W. (UITG.) - Rapport over de vicariegoederen in hun verband tot de andere kerkelijke goederen in Gelderland. Z.p. [1894], 164 p.
33382: KOL, JOHANNES WILHELMUS ANTONIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Over congruenties en complexen van kubische ruimtekrommen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
35494: "KOLBE, JOHANNES CAROLUS, UIT BRESLAU; PRAESES: LUDWIG, GOTTFRIED THOMAS" - Historia Saxoniae a Francis subiugatae regnante Carolo M(agno) [...] Leipzig Immanuel Tietze 1724
58758: KOLDIJK, S.S., - New tramcars for Rotterdam, Manchester [1950?], 18 pag., geïll.
4704: KOLLENBURG, H.M.M. VAN - [Inventaris van het] Archief van de heren van Oijen (1550-1899). Den Bosch: RA, 1969, 84 p.
1450: "KOLLER, F.; A. SCHILLINGS" - Armorial Universel, deel I. Brussel 1951. Geb., 454 p.
1446: KOLLER, F. - Sceaux et cachets armoriés, reposant dans les divers dépôts d'archives de Belgique. Brussel 1956. Geb., geïll., 236 p.
1448: KOLLER, FORTUNÉ - Armorial ancien et moderne de Belgique. Dison 1979, 250 p.
37268: KOLLER, F. E.A. - Who's who in Belgium 1957-1958, Brussel 1959, 920 pag., geb.
51562: KOM, A. DE, - Wij slaven van Suriname, Amsterdam 1934, 234 pag., geb. in zwart linnen.
36388: "KONGEHL, CHRIST. GOTTLIEB, UIT REG. PRUSS. ; PRAESES: BEHM, JOHANN" - De agonothetis Graecorum Konigsberg Reusner 1717
27814: KONING, C.H. DE E.A. (RED.) - Vexilla Nostra. Studie- en documentatieorgaan voor banistiek, 16 ( 1981 ), 118 + 140 pag. Gebonden in linnen band.
27716: KONING, C. DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande... tot het einde der 16e eeuw, Haarlem, Bohn, 1810, 258 pag., geb. in halfleer. Goed exemplaar. Geïllustreerd met titelvignet en plaat, beide door R. Vinkeles.
24856: "KONING, J.; " - Geschiedenis van het slot te Muiden en Hoofts leven op hetzelve. Amsterdam, v.d. Hey, 1827.
57552: KONING, DR. J. - De Telephoon afgebeeld en verklaard. Met een beweegbaar model in 8 gekleurde platen en ophelderende figuren in de tekst, door Dr. J. Koning. AE. E. Kluwer, Deventer, n.d. [ca. 1900].
53512: KONING, JACOBUS - Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam, voornamelijk in de zestiende eeuw, Amsterdam, J. v.d. Hey en zoon, 1828.
51067: KONING, C. DE - Beschrijving der stad Haarlem voor de jonge lieden. Leiden, Mortier, 1809.
32993: KONING, JACOBUS DE, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale de tabellionis munere in negotiis mercatoriis [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z. 1854
34184: KONING DE RAADT, JOANNES, UIT BELLINGWOLDE - Specimen iuridicum inaugurale exhibens meditationes quasdam ad art. 1326 codicis civilis [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1824
36028: KONING, JAKOBUS DE, UIT MIJDRECHT - Studien over de El-Amarnabrieven en het Oude Testament inzonderheid uit historisch oogpunt Delft Meinema 1940
37774: KONING, CORN. DE - De voorvaderlijke levenwijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der 16e eeuw, Haarlem, Bohn, 1830, 16 + 258 pag., orig. karton. Watervlekkig.
59351: KONINKLIJK HUIS, WILHELMINA, VPRO, MULDER, - Tekst van causerie door Anna H. Mulder over Prinses Wilhelmina (80 jaar) op 28 augustus 1960. 3 p., gestencild, folio-formaat.
38896: KONYNENBURG, JANO - Laudatio Simonis Episcopië, publice dicta Amstelaedami, in aede sacra remonstrantium, 23-11-1790, Amsterdam, Schalekamp, 1791, 4o, 56 pag.
20886: KOOIJ, JOH. VAN DER - Genealogieën Van der Kooij, 1e druk, Rijswijk 1983, 240 pag., geb.
30912: KOOIJ, P. ( RED.) - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914, Assen 1993, 413 pag., geïll.
8665: KOOISTRA, B. - Ideeën. Proza en poëzie. [z.p.], [z.n.], [c. 1875].
9159: "[OEVEREN, CORNELIS VAN]; THIJS KOOL" - Kees de windbuyl, of De vernietigde history. Klugt-spel. Amsterdam, Hendrik Vrydag, [1747].
42717: KOOL, J.A. EN N.H. HENKET - Onderzoek in hoeverre de smalle spoorwijdte van 1 a 1,10 meter voor de behoeften van het vervoer op Java toe te passen en uit een economisch oogpunt aan te bevelen zoude zijn. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1870.
19246: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.
1462: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland vóór 1811. Leeuwarden 1883, 198 p.
31733: KOOPMANS VAN BOEKEREN, JANUS RUDOLPHUS, UIT HARLINGEN - Spicilegium criticum in G. Suetonii Tranquilli vitis D. Iulii et D. Augusti. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1897
31965: KOORDERS, DANIEL, UIT MAARSSEN - Specimen theologicum, dogmatico-criticum, inaugurale de pugna theologiam inter atque anthropologiam in ecclesiae christianae doctrina [...] Utrecht Kemink en Zoon 1857
60270: LODEWIJK WILLEM VAN KOOTEN (JUNIOR) (1903-1972) - De zes wieken, Alkmaar
33628: KOOTEN, THEOD. VAN - Oratio de literis hvmanioribvs [...] Middelburg Petrus Gillissen, wed. M.H. Callenfels, Janus Dane 1779
33650: KOOYKER, H.A. - Over de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskunde.
39260: KOPS, JAN - Hulde aan de letterkundige verdiensten van mr Jacobus Scheltema, toegebragt in het Utrechtsche dep. der My. Tot Nut van 't Algemeen, Utrecht 1836, 40 pag., orig. omslag.
3782: KORT, J.C. - Het archief van de graven van Holland 889-1581. 's-Gravenhage 1981, 3 delen, 193+590 p.
42693: KORTEBRANDT, JACOB - Beschryving der stad Rotterdam, (...) en van de publyke gebouwen, gedeeltelyk getrokken uit nagelaate geschriften. Rotterdam, N. Cornel, [ca. 1786].
34930: KORTENBOUT VAN DER SLUIJS, GERHARD, UIT VOLLENHOVE - Aanteekeningen op Art. 1685 van het Burgerlijk Wetboek Leiden Somerwil 1879
5712: KORTENHORST, L.G. - Kroniek van de familie Kortenhorst 1300-1944, [‘s-Gravenhage 1944], 267 p.
34482: KORTEWEG, AREND ANTONIE, UIT MIDDELHARNIS - Versie en extractie Leiden Van Doesburgh 1884
36632: KORTHALS ALTES, A.P. - Foto van diner t.g.v. candidaatsexamen rechten van A.P.Korthals Altes 1925
1476: KOSSMANN, E.F. - De boekverkopers, notarissen en cramers op het Binnenhof [te 's-Gravenhage]. 's-Gravenhage 1932. Geb., geïll., 210 p.
28552: KOSSMANN, E.H. EN A.F. MELLINK (ED.) - Texts concerning the revolt of the Netherlands, Cambridge 1974, 295 pag., hardback with dustwrapper.
38678: KOSSMANN, A. EN W.A. WAGENER - Tentoonstelling In het verborgene gedrukt, Rotterdam, Boymans, 1945, 39 pag., geïll.
53514: KÖSTER HENKE, W.L.H. (VOORWOORD) - De boeventaal. Zakwoordenboekje van het bargoensch of de taal van de jongens van de vlakte, in woorden, en zinnen alphabetisch gerangschikt. Dokkum, Schaafsma & Brouwer [1906].
8674: "KOSTER, P. (VERT.); VOLTAIRE" - De onbescheidene, blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman en C. van Hulst, 1826.
20940: KOSTERS, J - Het oude tiendrecht, `s-Gravenhage 1899, 186 pag, geb. ( dissertatie ).
31973: KOSTERS, W.H. - Het godsdienstig karakter van Israëls historiografie. Leiden E.J. Brill 1892
8705: "L., P. (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De huisselijke twist, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren en Zoon, 1817.
7480: "[ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE" - De verstrooiden, kluchtig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
7478: "[ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE" - Ubaldo, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
6785: "ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De lasteraars, tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1796.
7481: "[ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE" - De verwarring, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop 1803.
6775: "ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De edele logen. Tooneelspel in een bedrijf. Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1792. [Uit: Algemeene spectatoriaale schouwburg, V]
6776: "ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De educatie-raad, blijspel, in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Brussel, J. Sacré, [1828].
6782: "ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De nieuwe eeuw. Kluchtig blyspel in een bedryf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren, 1801.
7476: "[ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE" - De schrijf-lessenaar, of De gevaaren der jeugd, tooneelspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop, 1801.
55982: KOUTEYNIKOVA, N.S., - Mosaic, St. Petersburg, Znaki, 2005. Geb., geïll., 504 pag.
32797: KOUWER, B.J. - Gebrekkig idealisme. Rede, uitgesproken op den 278en gedenkdag van de stichting der Utrechtsche Hoogeschool [...] Kampen Stads Boek- en Courantdrukkerij 1914
57002: "KRAAK, A., E.A.; " - Genealogie van de families Kraak, van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, Hoofddorp 2002, 496 pag., geb., geïll.
8679: KRAAN, WILLEM - Gedichten. Brielle, C.G. de Graaff, 1841.
60102: KRAATZ, L. AFTER J. SULZER - Ostindien und China
38296: KRAAY, F.J. - Een halve eeuw, 1528-1577, uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg, Utrecht 1936, 80 pag. [ uitg. t.g.v. de lustrumfeesten 1926 ].
36504: KRABBE, H. - De idee der persoonlijkheid in de staatsleer Groningen Wolters 1908
8680: KRAEYVANGER, EVERHARD - Dichtlievende lente. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1717.
8683: KRAFT, ANDRIES - Czaar Peter III. Treurspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1801.
8684: "KRAIJESTEIJN, ABRAHAM (VERT.); MADAME DE BEAUNOIR [ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU]" - Roosje, vervolg van Fanfan en Klaas. Blijspel in drie bedrijven. Amsterdam, J.F. Nieman, [1806].
22832: KRAKENHOUWER, SCHRIJVER, VAN REES - Lijst van eigendomsbewijzen van een huis aan de Tuynstraat bij de Prinsengracht te Amsterdam, 1792-1811, manuscript, 2 p.
56266: "KRAMER, WALTER; " - Tolhuis te Gorinchem, Nieuwkuijk 1987, 12 pag., geïll.
5718: KRAMERS JR., A.E. - Geslacht register Kramers, deel Ia, [‘s-Gravenhage 1994], 134 p., geïll.
60394: KRAMM, (CIRCLE OF?) CHRISTIAAN (UTRECHT, 1797-1875) AFTER ANDRIES JACOBSZ STOCK - Portrait of Lucas van Leyden
35568: "KRANEWITTERUS, CAR. FRID., UIT CHEMNITZ; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - De vitae privatae, aut academicae, prae vita aulica, electione [...] Wittenberg Prelo Kreusigiano 1713
36326: "KRANICHFELDT, CHRIST. ADAM, UIT ERFURT; PRAESES: CALEMBERG, JUSTUS HEINRICH" - Disputatio historico-politica prior Rudolphum I Habspurgicum imperatorem tanquam exemplum restauratae reipublicae Erfurt Grosch 1724
59405: KRANS, AMSTERDAM. - "Rekening van NV Algemeene Brandstoffenhandel ""Amsterdam"" voor H.P Krans, 1945 (1 stuk). M14698"
35580: "KRAUSE, GODOGREDUS, UIT GROSHARTM. SILES.; PRAESES: HUBNER, AUGUST NATHANAEL" - Dissertatio academica de laxitate morali [...] Halle Johann Jacob Krebs 1715
32421: KRECKEMEYER, GEORG - Diatriba de instrumentorum definitione divisione fide recognitione ac diffessione. Göttingen Abram Vanden Hoeck 1743
43288: KRELAGE, E.H. - Drie eeuwen bloembollen export. De geschiedenis van den bolembollenhandel en der Hollandsche bloembollen tot 1938, 's-Gravenhage, 1946. Gebonden, 791 pag., geïll.
56466: KRENTZLIN, RICHARD, - Der erste Erfolg, the first succes, le premier succes. Eine Sammlung der schönsten Volksopern (....) fur Piano, Berlin, Birnbach [1920], 48 pag.
35072: KRETSCHMAR VAN WYK EN AALBURG, LEOPOLDUS ABRAHAMUS EUGENIUS VAN, UIT MECHELEN - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam de jure hodierno Leiden Hazenberg 1842
61044: KRETZER, VON IMMERTREU, FERDINAND I - Patent of nobility donated by Holy Roman Emperor Ferdinand I of Austria (1793-1875) to Joseph Kretzer von Immertreu for his 37 years galant services to the Empire as soldier and officer.
20824: KRIJFF, J. TH. J. - Een aengenaeme vrientschap. An amicable friendschip. A collection of historical events between the Netherlands and Canada from 1862 to 1914. Toronto 2003, 299 pag., geïll.
17072: KRIKKE, A. - Rvit Hora. De tijd vervliegt. Bibliografie van de bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed (1913-1994). Den Haag: A. Jongbloed en Zoon, 1997.
36894: KRIMME, K. U.A. (D.) - Bild und Geschichte. studien zur politische ikonographie. Festschrift für H. Schwarzmaier. Sigmaringen 1997, 388 p. geb. geïll, met stofomslag. (Mit Umschlag)
56740: KRIMPEN, H. VAN, - Boek over het maken van boeken, nieuwe , herziene en vermeerderde uitgave, Veenendaal, 1986, 551 pag., geb., geïll.
23202: KRIMPEN A.D. LEK, ONDERWIJS, VAN DEN BERG - "Gekalligrafeerd blad, 33x41 cm, met de tekst ""Door A. van den Berg, ondermeester te Krimpen op de Lecq, 14-3-1769"". In meerdere kleuren."
16971: KRIMPEN, H. VAN - Jan van Krimpen 1892-1958. Tentoonstelling van zijn ontwerpen, letters en boeken. ‘s-Gravenhage: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1967.
53518: KROCK, JOHANNES, E.A. - Kort onderzoek of aanmerkingen over twee vonnissen op den 1. April des jaars 1750 door de magistraat der stad Nimwegen tegens Barbara en Clementia Krock geweezen, ter zaake van zeker bedrog dat men voor gaf dat zij gepleegt hadden. Waar bij gevoegt is de abolitie brief door ... den heere prince van Oranje ... aan Barbara Krock (zijnde Clementia Krock kort te vooren overleden) verleent, en de verdere documenten die zaake specteerende, Amsterdam, z. n. 1751.
32709: KROES, H.W.J. - Het Kudrunepos en zijn Nederlands-Friese inslag. [...] 's Gravenhage / Batavia G.B. van Goor Zonen 1947
1492: KROM, C.C.N., EN AUG. SASSEN - Oorkonden betreffende Helmond. 's-Hertogenbosch 1884, 262 p.
31376: KROMMENHOEK, W. E.A. - Kleipijpen. Drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's, Amstelveen z.j., 336 pag., geb., geïll., met stofomslag.
5234: KRONENBERG, H. - Das Geschlecht Birnbaum, Deventer 1936, 32 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 25 exx.)
6336: KRONENBERG, H. EN H.H. RÖELL - Het geslacht IJssel, overdruk Ned. Leeuw 1948, 4 p.
6168: KRONENBERG, H. - Het geslacht Tichler (Rauwertz Tichler), overdruk Ned. Leeuw 1944, 15 p.
35268: KRONENBERG, GERHARDUS JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis mitigandi Deventer J. de Lange 1840
34706: KRONENBERG, HENRICUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptione qua actiones excluduntur [...] Leiden J.C. Emeis 1834
35068: KRONENBERG, MENSO ALTING, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de damno et interesse in contractibus Deventer M. Ballot 1838
35070: KRONENBERG, GERHARDUS JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis mitigandi Deventer J. de Lange 1840
25626: KROON, A.W. - Beschrijving van 's-Gravenhage, uit echte bronnen geput. 's-Gravenhage 1852, 320 pag., geb. Exemplaar zonder de litho's.
15482: KROON, ANTHONIE WILLEM - Tegenwoordige staat van Zuid-Holland. Beschrijving en afbeelding der steden, dorpen, heerlijkheden en verdere wetenswaardige plaatsen in die provincie. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863].
56406: KROON, A.W., - Ons vaderland van den dood van Willem I tot op den tegenwoordigen tijd, geschetst voor jonge lieden van den beschaafden stand, 's-Gravenhage [1851].
56316: KROON, A.W., - Tegenwoordige staat van Zuid-Holland, Amsterdam, 19e eeuw.
58: KROON, J.E., - ALBUM STUDIOSORUM academiae Lugduno-Batavae 1875-1925. Leiden 1925. Geb., 462 kolommen.
35214: KROON, JOANNE HERMANO, IN GYMNASIO QUOD ZUTPHANIAE EST MATHESIS ET GEOGRAPHIAE PRAECEPTORE - Dissertatio literaria inauguralis de Hannonis Periplo Zutphen W.J. Thieme 1840
32979: KRUDOP, EGBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de hereditate, sub beneficio inventarii adita, ab herede beneficiario deinceps non repudianda [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch en Zoon 1819
6298: KRÜGER, R., TH. WINDT EN J. WINDT - Genalogie, geschiedenis en stamboom van de Westfriese familie Windt, Wind, Wendt, Nijmegen/Bovenkarspel [1990], 254 p., geb., geïll.
32715: KRUIJF, ERNST FREDERIK, UIT WAMEL - De opkomst der Gallicaansche kerk. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink & Zoon 1877
5722: KRUIJTHOFF, A. - De Kikkershoek. Voor- en nageslacht van Hendrik Kruijthoff, [Dordrecht 1981], 159 p.
38010: KRUITWAGEN, B - Catalogus van de handschriften en boeken van het Bisschoppelijk Museum te haarlem, Amsterdam 1913, 19 + 326 pag., als nieuw.
41916: KRUITWAGEN, B. E.A. - Gedenkboek t.g.v. het honderdjarig bestaan der congregatie van de religieuzen penitenten recollectinen van de onbevlekte ontvangenis Roosendaal 1832-1932, Roosendaal 1932, 208 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
16878: KRUIZINGA, J.H. - Nederland door vreemde bril, 2e druk, Assen [ca. 1965], 184 p (eerste druk d.d. 1962).
8686: KRUL, JAN HERMANSZ. - Klucht van drooge Goosen gespeelt op de Amsteldamsche Kamer den 5 December 1632. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1727.
35478: "KRULLIUS, CAROLUS; PRAESES: WOLF, JOHANN CHRISTOPHOR" - Visionem crucis Constantino M. In coelo oblatae adversus recentiores quosdam Scriptores Tollium, Huberum, Arnoldum & Observatorem Hallensem vindicabunt Wittenberg Martinus Schulz 1706
36128: "KRUSE, JOHANNES NICOLAUS, UIT NEOFANO-HADELENSIS; PRAESES: WUNDERLICH, CASPAR JULIUS" - Quaestionem moralem an honestae foeminae ad tuendam suam pudicitiam violentum interficere liceat stupratorem? Wittenberg viduae Gerdesianae 1714
43548: KRUSEMAN, A.C. - De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers 1806 tot 1814, Amsterdam 1889, 270 pag., geb., mooi exemplaar.
8687: KRUYFF, JAN DE - Gedichten. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776.
60751: "KRUYFF, JAN DE; JOACHIM OUDAEN; H. CALKOEN; KORNELIS WESTERBAEN WZ.; A.O." - Convolute of 13 printed and numerous manuscript Dutch 'Hekeldichten' (hackle poems) of around 1750, in part about freedom of press.
39208: KUBALSKI, N.A - "Voyages entre la Baltique et la mer noire, Tours, Mame, 1854, 188 pag., geb. in Frans reliefbandje met gekleurde afbeelding in het midden en goudkleurig reliefversiering op de rug o.a. "" Van Dieren à Anvers "" ."
36930: KUBE, A.N. - Italian majolica XV- XVIII centuries State Hermitage Collection, Moskou Iskusstvo, 1976, 62 + 230 pag., ill., hardback with dustwrapper.
38212: KUENEN, PH. H. ( INL.) - [ Teksten Waddensymposium 1949 ] Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap mei 1950, pp. 261-448, geïll. ( o.a. met grote kaart in kleurendruk ).
36690: KUHLER, W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland Leiden Sijthoff 1913
21226: KUHN - Van zaad tot suiker. Mededelingen van Kon. Beetwortelzaad-cultuur Kuhn & Co NV, Naarden. Nrs. 1-12 ( 1936-1940 ) 197 pag., geb., geïll.
34391: KUHN, LEONARDUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale quo argumenta exhibentur ad rejiciendam vel ad commendandam industriae et mercaturae libertatem vulgo allata [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1835
16745: KUIJK, P.G. - De Zaanstreek. Uit haar verleden en heden, door P.G. Kuijk. Uitg. met medewerking K.v.K., Dept. Zaanstreek der My. van Nijverheid en V.V.V., 1923, 140 p.
35270: KUIJPER, THEODORUS, UIT GRONINGEN - Responsio ad quaestionem a nobilissimo disciplinarum mathematicarum [....] 1836
29080: KUIJPER, J - De plant in de historische stijlen en decoratieve kunst, Den Haag 1910, 207 pag., geb geïll. Goed exemplaar.
19304: KUILE, E.H. TER - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde Beschrijving. Deel III (foutief op titelpag. IV) Gelderland, 2e stuk: Kwartier van Zutfen.
1504: KUILE, G.J. TER - Geschiedkundige aanteekeningen ... idem. Facsimilé-herdruk, Hengelo-Arnhem 1974. Geb., geïll.
3962: KUIPER, M.H. - Nakomelingen van Hindrik Heyes Kuiper en Renske Egberts. Overveen [1980], 132 p., geïll., met losse tabel.
16990: KUIPERS, R. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo. Amsterdam: Querido, 1990.
54224: KULENKAMP, G. - Eerste en laatste aanhangzel tot voldingende verdediginge van het eenvoudig en waarachtig verhaal en tot overtuigende wederlegginge van de twe geschriften, onlangs door ds. Tyken uitgegeven, genaamd Brief aan den E. gewonen kerkenraad van Amsterdam en Eerste vervolg, enz. Ter beoordelinge opgedragen (...) aan (...) synodus van Noordholland (...) voor dewelke ds. Tyken ter verantwoordinge (...) geroepen word (...) opgestelt door Gerardus Kulenkamp, predikant te Amsterdam. Amsterdam, Jac. Loveringh, 1757.
33598: KUMSIUS, FREDERICUS, UIT GOUDA - Specimen juridicum inaugurale de jure defensionis necessariae [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1785
53524: KUNST, G.H. - Het regt van den burger beschermd tegen knevelarij en slinksche praktijken. Een boek tot heil van vorst en volk, Schiedam, G.H. Kunst, 1848.
23698: KUNSTLE, K. - Ikonographie der Heiligen, Freiburg 1926, 606 pag., geb., geïll.
36366: "KUNZIUS [KUNZ], PETRUS , UIT CROTENDORF EN HERING, JOHANN GODOFR. UIT DRESDEN; PRAESES: SCHURZFLEISCH, HEINRICH L." - Conradum Kauffungum vulgo Kuntz von Kauffungen, raptor principum Wittenberg Kreusig 1712
32521: KURTZ, GERDINA HENDRIKA, UIT AMSTERDAM - Willem III en Amsterdam 1683-1685. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1928
61032: KÜSEL, MELCHIOR I (1626-1681) AFTER BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642) - The Canal Grande in Venice
16448: KUSTPLAATSEN - Noordzeekust Nederland. Uitg. Commissie voor de Noordzee-badplaatsen, Den Haag [ca. 1930?].
16447: KUSTPLAATSEN - Plages en Hollande. [Plattegrond van Hoek van Holland tot Petten, in 6-en gevouwen met advertenties verso. Ca. 1920?]
34367: KUYK, JOHANNES VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de poenis pecuniariis jure civili sancitis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
24798: KUYPER, J - Gemeente-atlas van Drenthe, Leeuwarden [ca. 1868].
16829: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland, naar officieele bronnen bewerkt. Zevende deel, Friesland. Leeuwarden, H. Suringar, [ca. 1865-1868].
8700: KUYPER GTZ, HENDRIK - Verspreide en andere gedichten. Rotterdam, L. Vermeer, 1831.
8698: "KUYPER GTZ, HENDRIK (VERT.); JOSEPH MARIUS BABO" - De beloonde moederliefde, of De gevolgen eener nuttige opvoeding. Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1815.
30764: KUYPER, A. ( INL.) - Dr. A. Kuyper in de caricatuur. Platen van J. Braakensiek, Albert Hahn, L. Raemaekers, Orion, P. Kroon, J. Linse, T.v.Tast, Chris Kras enz., Amsterdam 1909, geïll.
19248: KWAKENBERG, R.J. - Historie van stad en lande, afl. 1 t/m 5 (pp. 1 - 160).
4078: KWARTIEREN - Kwartieren Pieter Loopuyt, geb. Oosterbeek 1859, 1 blad (uit Roelants, Schiedam).
4430: KWARTIEREN - Kwartieren B.J. Pielat van Bulderen, geb. Schiedam 1755, 1 blad (uit Roelants, Schiedam).
4708: KWARTIEREN - 64 kwartieren van A.C., H.Ph., G.Th.A. en R. baron Snouckaert van Schauburg. Een blad plano, 62x110 cm.
5826: KWARTIERSTAAT - Kwartierstaat mr. Meyndert Merens (1622-1681) gehuwd met Brigitta de Groot, tekening, groot blad plano
19518: KWARTIERSTATENBOEK - Kwartierstatenboek 2000. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het jaar 2000. Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
2850: ZEEUWS KWARTIERSTATENBOEK - Zeeuws kwartierstatenboek. Deel 1 t/m 5. Kapelle 1981-1996, prijs per deel:
8703: KWEEKSCHOOL - Kweekschool des vernufts, behelzende verscheiden ernstige, boertige, satyrike en leerzame stoffen, in rym en onrym, door het genootschap Non ut voluimus, sed ut potuimus. Rotterdam, Abraham Bothall, 1763. [1 van 2 delen]
6084: KYMMELL, J.A.R. - Het geslacht Sloet, ‘s-Gravenhage 1914, 126 p.
33242: KYMMELL, JANUS TIEMEN, UIT SMILDE - Specimen juridicum inaugurale, continens observationes ninnullas ad locum juris patrii hodierni de actis status civilis [...] Groningen J.B. Wolters 1841
33244: KYMMELL, COENRADUS GUALTERUS ELLENTS, UIT RODEN - Disputatio iuridica inauguralis, de iure reali eiusque ambitu latius patente quam vulgo putatur [...] Groningen J.J. Homkes 1820
33722: KYMMELL, JAN WILMSONN, UIT HAVELTE - Dissertatio inauguralis juridica, exhibens observationes quasdam miscellaneas, ex jure naturali, atque civili [...] Groningen Jacobus Dikema 1782
23152: "LAAN, VAN DER; BENDT, BLOM, BENTINK, WATWEIDE" - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met ca. 20 losse blaadjes met versjes en tekeningen, daterend uit de jaren 1836-1845, van Maria (Mietje) van der Laan.
7994: LAAN, P.H.J. VAN DER - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400.
38334: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, 's- Gravenhage 1950, 332 pag., geb., met stofomslag.
47208: LAAN, R., - Wessanen's Koninglijke Fabrieken, eertijds Wessanen & Laan, Wormerveer, 1765-1940, Wormerveer 1940, 140 pag.
34417: LAAR, ADOLF ROBBERT VAN DE, UIT GENDRINGEN - Landnationalisatie. Beoordeling van de voor- en tegen Landnationalisatie aangevoerde gronden Utrecht de Kruyff 1895
58424: LAARHOVEN, J.C.T.M. VAN (RED.), - Herman Heyenbrock. Schilder van de arbeid 1871-1948, Zutphen 1982, 64 pag., geïll.
1552: LAARS, T. VAN DER - Oranje-kalender voor het jaar onzes heeren 1898, uitgegeven door Het Nieuws van den Dag. Amsterdam: J.L. Beijers en J. Funke, [1897]. 16 p., los, met gaatjes voor touwtjes.
58951: LAARS, T. VAN DER, - Stamboom van H.K.H. Juliana ... aanvangende met H.D.H. Juliana gravin van Stolberg, uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van H.M. Koningin Wilhelmina ... 1926 ... als premie-uitgave van N.R.C., De Nieuwe Courant en Het Vaderland. Chromolithografie, 50x35cm.
4280: LAARS, T. VAN DER - Stamboom van H.K.H. Juliana ... aanvangende met H.D.H. Juliana gravin van Stolberg, uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van H.M. Koningin Wilhelmina ... 1926 ... als premie-uitgave van N.R.C., De Nieuwe Courant en Het Vaderland. Groot blad, kleur.
4082: LABAND, P. - Les droits de la maison ducale et princière de Looz et Corswarem, à la succession au Fidéicommis Princier de Rheina-Wolbeck. Brussel 1912, 81 p., met tabel.
57062: "LACANTIUS, L. CAELIUS FIRMIANUS; " - Divinarum Institutionum [17e eeuw].
1558: LACEULLE-VAN DE KERK, H.J. - De Haarlemse drukkers en boekverkopers van 1540 tot 1600. 's-Gravenhage 1951. Geïll., 443 p.
32237: LAER, RUTGERUS JANUS TOE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad locum codicis civilis de emtione venditione [...] [Amsterdam] [A. Zweesaardt] 1828
33558: LAER, LEOPOLDUS HERMANUS VAN DE, UIT HERK - Dissertatio medica inauguralis de pleuritide vera [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1817
34462: LAER, HENRI ETIENNE TOE - Vergelijking tusschen de wetsbepalingen omtrent het notaris-ambt Amsterdam Fred. Muller 1856
35014: LAER, ABRAHAMUS VAN, UIT ZWOLLE - Quaestiones juris inaugurales Groningen R.J. Schierbeek 1863
25046: LAFITEAU, J.F. - De zeden der wilden van Amerika,
7462: "[ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST LAFONTAINE" - De toets der trouw, of De dwaalingen. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Willem Holtrop, 1806.
52929: CHAVEAU-LAGARDE - Rechtsgeleerd advijs in de zaak van den heer Menu, associé van een Fransch kantoor binnen Amsterdam gevestigd, met betrekking tot de mishandelingen welke hij op den 8sten Januarij 1822 binnen Amsterdam, van de heeren Tomasachi, Van Hemert en Van Swinden heeft moeten ondergaan, door den ridder Chaveau-Lagarde, advocaat voor den Raad des Konings en voor het Hof van Cassatie, verdediger van wijlen Maria Antoinetta, koningin van Frankrijk. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
23932: LAGE DE CHAILLOU, BARON DE, A.O. - Noveau traité des Chasses à courre et à tir, vol. I, chasses a tir, Paris, n.y., 478 pag., blue linen, illustrated.
32423: LÄGER, JOHANNES DIEDERICH - De iure connagii [...] Vom Recht der Jungferschafft [...] Jena Bernh. Heller 1747
60949: "LAIRESSE, G. DE; J.J. VAN DEN AVEELE" - De LXIIII Geslacht Wapenen van de Prins van Oraenjen etc. en de Wapenen der 7 Vereenigde Nederlanden met hare Steden etc.
43128: LAIRESSE, GERARD DE - Les principes du dessein ou methode courte et facile pour aprendre cet art en peu de tems. Amsterdam, M.CH. le Cene, 1729.
50931: LALLEMAND, CHARLES - Tunis et ses environs, texte et dessins d'apres nature. Nouvelle edition. Paris, Quantin, 1892.
47330: LALLEMAND, - Nouveau plan de Paris ou guide des etrangers. Paris, Lallemand, rue Serpente 35 [1862], grote uitvouwbare kaart in rood omslag.
35074: LAMAISON, JOANNES LAURENTIUS MICHAEL CORNELIUS, UIT HEENVLIET - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaedam de successione ab intestato. Leiden Hazenberg 1839
34282: LAMAN TRIP, WILHELMUS, UIT HOOGEZAND - Specimen juridicum inaugurale de hereditatisd divisione, secundum jus hodiernum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
47536: LAMANT, H., - La maison de Damas, ducs et pairs de France, z.pl., 1977, 353 pag., geïll.
47582: LAMARTINE, A. DE, - Histoire de la Turquie, volume I t/m IV, Paris 1855, 378+427+412+405 pag.
33630: LAMBERGEN, TIBERIUS ANTONIUS - Oratio inauguralis exhibens encomia botanices ejusque in re medica utilitatem singularem [...] Groningen Nicolaus Jacobus Crans 1754
24724: LAMBERT, ANNE-THÉRÈSE DE MARGUENAT DE COURCELLES, MARQUISE DE - Oeuvres. Rassemblées pour la premières fois. On y a joint diverses pièces qui n’ont point encore paru, avec un abrégé de sa vie. Amsterdam, au dépens de la Compagnie, 1747.
32197: LAMERS, G.H. - Wat al en niet anders werd. Groningen J.B. Wolters 1899
32287: LAMERS, G.H. - Het probleem des lijdens. Woord gesproken ter gedachtenis van prof. dr. H.G. Kleyn (7 november 1859 - 11 juli 1896) 1896
32567: LAMERS, G.H. - De godsdienst als voorwerp van wijsgeerig onderzoek. Groningen P. Noordhoff 1883
32425: LAMM, JOHANN GEORG - Tractatio de bonis alienatis cameralibus, praesertim emtitiis ac in feudum concessis [...] Weimar H. Hoffmann 1753
32131: LAMMERS VAN TOORENBURG, HENDRIK CORNELIS, UIT MEESTER CORNELIS (JAVA) - Iets over bedreigingen. [...] Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
34248: LAMSWEERDE, JOSEPHUS J.G.F. VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale de seditione ac tumultu, secundum principia juris Romani [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1820
15490: LANCEL, J.P. - De kleine reiziger door ons vaderland, en onzer buitenlandsche bezittingen. Leiden: Noothoven van Goor, [ca. 1870].
56502: LAND, J.P.N., - The principles of Hebrew Grammar. Translated from the Dutch by R. Lane Poole, London 1876.
31967: LAND, JOANNES PETRUS NICOLAUS, UIT DELFT - Disputatio de carmine Jacobi Gen. XLIX [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1857
33664: LAND, J.P.N. - De hoofdstad zetel van hooger onderwijs. Feestrede bij het 240jarig bestaan van het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
35156: LAND, J.P.N. - Feestrede bij het 240-jarig bestaan van het Athenaeum Illustre 1872
36542: LAND, N.K.F. - Ons moderne privaatrecht, redevoering ..... Haarlem Bohn 1887
43842: LAND, J.P.N., - Het luitboek van Thysius beschreven en toegelicht. Repertoire d'un Luthiste Hollandais vers les premieres annees du 17e siecle, Amsterdam, F. Muller, 1889.
32213: LANDE, JACOBUS FREDERICUS VAN DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de molendinis aquam in vicina praedia derivantibus iuste prohibendis [...] Groningen J.J. Homkes 1812
28906: LANDON, C.P. - Vies et oeuvres des peintres les plus celebres de toutes les ecoles... 2 volumes, Paris 1809: Oeuvre du Poussin.
58614: LANDRE, T., - De groote bedrijven in Nederland. Het bierbouw bedrijf, met een voorwoord van Dr. H.P. Heineken, Amsterdam 1926, 139 pag., geïll., geb.
60968: LANDRY, DENIS (1666-1713) [?] - The Annunciation
32129: LANDRY, SAMUEL FRANCISCUS, UIT DEMERARY (GUYANA) - Dissertatio juridica inauguralis, de querela infficiosae donationis ejusque effectu [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
57442: "LANDTSHEER, G.J. DE (NED. VERSIE) / G.E. FERRARI; " - Het brevarium Grimani. Een reproduktie van het verluchte handschrift uit de verzameling van de Sint-Marcusbibliotheek te Venetie, Brussel 1977,.
8171: LANDWEHR, J. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Splendid Ceremonies. State entries and royal funerals in the Low Countries 1515 - 1791. A bibliography. Nieuwkoop en Leiden 1971, geb., geïll.
57110: LANDWEHR, J., - Emblem and fable books printed in the low countries 1542-1813, a bibliography, 3rd. revised edition, Utrecht, 1988, 444 pag., geb.
15492: LANE, MRS. JOHN - Kitwyk. Londen-New York: John Lane, 1903.
17045: LANG, A. - Books an Bookmen. A new edition. London/ New York: Longmans, Green, & Co,. 1892.
19294: LANGEDIJK, H. - Stamboom van de familie Lange(n)dijk 1750-1974.
35202: LANGEMEIJER, GERARD HENRI, UIT AMSTERDAM - Premeditatie Leiden Somerwil 1882
8735: "LANGENDIJK, PIETER (VERT.); FRANÇOIS MICHEL CHRÉTIEN DESCHAMPS" - Julius Cezar en Kato. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
54488: LANGENHUIJSEN, A.P. VAN - Memorie ingediend aan de Tweede Kamer der Staten Generaal ter bestrijding der wet van 10 april 1815, van het besluit van 20 april 1815 en der wet van 6 maart 1818. Met de stukken, betrekkelyk de vervolging, welke uit krachte der voornoemde wetten tegen den zelven is ingesteld, en waarvan hij bij regterlijk vonnis, is ontheven. Gravenhage, Gebr. Langenhuijsen, 1827.
43590: LANGERAAD, L.A. V. - De Nederlandsche ambassadekapel te Parijs, 2 delen, 's-Gravenhage 1893, 256+79+192+101+34 pag.
60989: "LANGERAK, WILLEM; J. V. HILTROP" - Wapen kaart der oude edele en aansienlyke geslachten des Stichts van Utrecht te Zaam Vergadert der Wapenkunde en Opgedragen aan de wel edele en groot-achtbare heeren mrs. Hendrick van Asch van Wyck, en Joseph Elias van der Meulen, regerende burgemeesteren der stad Utrecht.
47140: LANGEVELD, L.A. E.A. / J. VAN HEURN, - Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, Rotterdam 1893, 103 pag., geïll. Gebonden met: J. v. Heurn, De geschiedenis en de beschrijving der Merwetakken beneden Dordrecht, Rotterdam 1893, 232 pag., geïll.
27750: LANGEWIS, L. AND F.A. WAGNER - Decorative art in Indonesian textiles, Amsterdam, C.P.J. v.d. Peet, 1964, 67 pag. + 216 afb. geb., geïll.
36154: "LANGIUS, DAVID CHRISTIAN, UIT WITTENBERG; PRAESES: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM" - Saxonicae argumentum historiae de Witteberga Saxonum quod ad nomen originemque ac aedem omnium divum ...... Wittenberg Christian Schrodter 1713
60973: LANGLE, F. - Lijkplegtigheid von keizer Napoleon: officiele Beschrijving van de overvoering van deszelfs stoffelijk overschot van het eiland St. Helena naar Parijs en beschrijving van den lijkstoet.
35280: LANKEREN MATTHES, DIDERICI VAN - Commentatio ad quaestionem e mathesi [...] 1836
8746: LANNOY, JULIANA CORNELIA BARONESSE DE - Dichtkundige werken. Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1780.
8748: LANNOY, JULIANA CORNELIA BARONESSE DE - Nagelaten dichtwerken. Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1783.
32791: LANSBERGE, JOHANNES GUILIELMUS VAN, UIT SANTA FÉ DE BOGOTA - Dissertatio juridica inauguralis de doli et culpae discrimine servato in codice poenali [...] Leiden D. Noothoven van Goor 1854
32485: LANSCHOT, JOHANNES ALEXANDER VAN, UIT: LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu [...] Leiden Daniel Goedval 1747
47406: LANTSHEER, W.N. E.A., - Museum van moderne kunst te 's-Gravenhage [verslagen 1868 t/m 1887], ca. 16 pag. per aflevering.
58604: DE LARA, - Drie pakhuizen te Amsterdam (Oude Schans 79-81.Bouwtekeningen van de oude toestand en de nieuwe toestand (diverse appartementen).
7776: LART, CH. E. - Huguenot pedigrees
58901: "LAST, H.W.;" - Willem II. Koning der Nederlanden. Geboren den 6 dec 1792, overleden 17 Maart 1849. Lithografie, 36x27cm, gedrukt en uitgegeven bij Charles van Lier, k. Poten.
60715: LAST, HENDRIK WILHELMUS - "Herinnering aan Scheveningen; Souvenir à Schéveningue."
60826: LAST, CAREL CHRISTIAAN ANTONY (1808-1876) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59380: LASTDRAGER, A.J., - Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland in den jare 1813, Amsterdam 1817, 192 pag.
43253: LASTDRAGER, A.J. - Belegering en verdediging des Kasteels van Antwerpen [in 1832]. Amsterdam, Beijerinck, 1846.
59776: LASTMAN, NICOLAES (1585/87-1625) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - MUNDUS VULT DECIPI
53545: LAUER, LEO - De tyrannie van het dagblad De Telegraaf. Amsterdam, Mulder & Co., [1927?].
36208: "LAUPITIUS, DAVID, UIT SCHWIDNIC. SILESIO; PRAESES: ERNESTI, JOHANN CHRISTIAN" - De summo eruditionis fastigio ..... Wittenberg Gerdes 1718
8751: LAURILLARD, ELIZA - Uit de papierentasch. P. Engels, Leiden, 1865.
8753: LAURILLARD, ELIZA - Peper en zout. Honderd rijmpjes. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1869.
23860: LAUTS, U.G. - Levensschets van koning Willem II tot aan de inhuldiging, Amsterdam 1849, 8+68 pag., origineel papieren omslag.
60265: J. L. M. LAUWERIKS (JOHANNES LUDOVICUS MATTHEUS / JAN) (1864-1932) - Christus beleedigd, Multatuli hulde en bidprentje
8763: LAVATER, JOHANN CASPAR - Abraham en Izak. Godsdienstig schouwspel. Vertaald uit het Duits. Utrecht en Amsterdam, H. van Emenes en M. Schalekamp, 1777.
42575: LAVATER, J.C. - Over de physiognomie. 4 delen, Amsterdam, Joh. Allart, 1781-1784 (eerste deel in tweede druk).
43108: LAVATER - Le lavater portatif ou precis de l'art de connaitre les hommes par les traits du visage. 8e ed., Paris, 1836.
32481: LAVER, WILH. JOACH. DE, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis, de sponsalibus [...] Leiden Elie Luzac 1752
56118: LAVIEREN, ERIK VAN, - Afval. Een aantal stukjes proza, verzen, brieven, fragmenten van toneelstukjes en andere letterkundige proeven. Verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door zijn vader, 2 delen, niet in de handel [ca.1949].
35854: LAWICK, ADOLPHE CHARLES MARIE VAN, UIT SOERABAJA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1877
58824: LEBERECHT, EMIL., - Wie dienst du? Ein Wort tzu Nutz und Frommen unserer Dienstboten, Dritte Auflage, Stuttgart, Verlag der Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft, 1888.
3954: LECHNER, C.S. - Genealogie Kreyssig. Leiden 1933, 185 p., getypt, gebonden.
8765: LECLERC, JEAN - Vita et Opera ad annum 1711. Amsterdam, Jean Louis de Lorme, 1711.
60766: LECLERC, SÉBASTIEN (1637-1714) - Standing soldier
47588: LECLERCQ, JULES, - A travers l'Afrique Australe, Paris 1895, 312 pag.
8767: LEDEBOER AZ, LAMBERTUS VINCENTIUS - Gedichten. Zaandijk, J. Heynis, 1836.
5742: LEDEBOER, A.M. - Bernardus Ledeboer, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, geschetst door zijn zoon, 2e druk, Deventer 1877, 58 p., geïll. (met ingeplakte originele foto’s!), “Niet in den Handel”, met “Stam-tafel der Nederlandsche linie van het geslacht Ledebur”.
35986: LEDEBOER, ADRIAAN MARIE, UIT ALPHEN A/D RIJN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1897
5238: LEDEN - "De levende leden van de familie Blokhuis. Nazaten van Gijsbert Blokhuis, Bunschoten 1725-1799, [‘s-Gravenhage] 1973, 171 p., geïll. (uitg. Blokhuis Fonds; nr. 3 van 150 genummerde exemplaren)"
42403: LEE, NATHANAEL - The dramatick works, vol. I, II and III. London, 1734.
30470: LEEFLANG, H. E.A. (RED.) - Hendrick Goltzius ( 1558- 1617 ). Tekeningen, prenten en schilderijen, Zwolle 2003, 352 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
51003: LEEGHWATER, J.A. - Haarlemmer-meer-boeck, dienende tot een remonstrantie, verklaring ende voor-bereydinge om de Haarlemmer ende de Leytze-Meer ye bedyken (...) mitsgaders van meest alle de meeren die in Noort-Hollant tegen de Huigen-dyk en Saardam bedykt (...) zyn, zedert het jaar 1608 gedurende tot het jaar 1641. 7e druk, Amsterdam, Graal/van Heekeren/Visser, 1710.
55089: LEEKMAN, JONAS - Volkome berigt der Alkmaarsche kerkzaake voorgevallen in den jaare 1740, waar in het faamroovend boekje genaamt 'Onderzoek der verdediging en eenige andere geschriften wederlegt' en de eer van eenige eerwaardige en deftige mannen wordt verdeedigt. Gent, 1741.
40580: LEEMANS, E.A. - Rapport en Bijlagen (.....) van de commissie van deskundigen in zake de verhooging van den waterspiegel op de Waal, door de afsluiting van de Heerewaardensche Overlaten, Arnhem 1896. Folio, 8 pag. met 12 bijlagen, gebonden in half leren band (rug beschadigd).
39914: LEEMANS, C. - Romeinsche oudheden te Rossem in den Zalt- Bommelerwaard, Leiden 1842, 18- 188 pag., gebonden in geheel linnen. Mist het atlas- deel.
22906: LEEMHORST - Nota van Lucas Leemhorst, d.d. Amsterdam 1903, deels gedrukt.
8768: LEENT, FREDERICUS HENDRIKUS VAN - Bloemen op het pad des levens. Gedichten. Utrecht, Gebr. Van der Post, [1877].
58943: LEENT, FREDERICUS, HENDRIKUS VAN, - Haantje de Voorste bij de inhuldigingsfeesten. Prentenboek, 34x25cm. Illustrator: P.J. van Geldrop. Koster's serie oorspronkelijke prentenboeken, nr 1. Met oorspronkelijke platen van V. Geldorp. Uitgegeven door Gebr. Koster, Amsterdam 1898.
58948: LEER & CO, L. VAN DER, NAAR GEBR. GREVESTUK, - Ter herinnering aan het huldeblijk hare Majesteit Koningin Wilhelmina aangeboden door de bijzondere Vrijwilligen Landstorm op 6 september 1923 te Amsterdam. Lithografie, 60x35cm, in kleur met zilveropdruk en gouden rand. Herdenkingsoorkonde.
36706: LEERSUM, E.C. VAN - De arts en de geschiedenis zijner wetenschap Leiden Brill 1904
31533: LEEUW, GUILIELMUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Animadversionum de usu verborum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1818
32587: LEEUW, MARIUS CAREL DE, UIT HAARLEM - Over de ontginning van veengronden. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1876
35988: LEEUW, JACOBUS JOHANNES VAN DER, UIT ROTTERDAM - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1896
4002: LEEUW, J.A.J. DE - Kroniek van de familie De Leeuw-Snackers gedurende de oorlogsjaren 1944-1945. Utrecht 1960, 157 p., geb., geïll.
16455: LEEUWARDEN - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken. Uitg. V.V.V., Leeuwarden, Eekhoff, 1900, 114 p.
16456: LEEUWARDEN - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken. Uitg. V.V.V., 3e druk, Leeuwarden, Eekhoff, 1915, 124 p.
55418: LEEUWEN, SIMON VAN - Handvesten ende privilegien van den Lande van Rijnland (...) Heemraadschap ende waterschap (...) steden en dorpen onder Rijnland. Leiden / Rotterdam, Hackius, 1667.
1572: LEEUWEN, SIMON VAN - Costumen, keuren ende ordonnantien van het Baljuwschap ende Lande van Rijnland. Leiden-Rotterdam 1667, 548 p. Gebonden met: Dezelfde, Handvesten en de privilegien van den lande van Rijnland, Leiden-Rotterdam 1667, 743 p. Beide werken met waterschade. Gebonden in geheel leren band.
32215: LEEUWEN, CORNELIS GERRIT VAN, UIT BODEGRAVEN - Denkbeelden van een vliesridder. De instruction d' un jeune prince van Guillebert van Lannoy. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Academische Pers 1975
56450: LEEUWEN, A. VAN, - De ouderdomskenmerken bij het paard, 2e druk, Groningen 1896.
53554: LEEUWEN, SIMON VAN - Het Rooms-Hollands-Regt, waar in de roomse wetten met het huydendaagse Neerlands regt in alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan dienen met een bysondre kortheid (...) over een gebragt werden. Met allerhande ordonnantien, placaten, hand-vesten, keuren, gewoonten (...) bevestigt, 5e vermeerderde druk. Amsterdam, H. en D. Boom, 1678.
2912: LEEUWEN, J. VAN - Het geslacht Arnoldi. Z.p., 1851, 60 p., geïll. met facs. van brieven.
32035: LEEUWEN, GERARDUS VAN, UIT ALKMAAR - Dissertatio oeconomio-politico-juridica inauguralis, de effectu juris dominii agrorum magis minusve circumscripti in populorum et patriam agriculturam [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
32565: LEEUWEN, E.H. VAN - De studie der bijbelsche godgeleerdheid en haar vernieuwd belang voor den evangeliedienaar [...] Utrecht C.H.E. Breijer 1887
6478: LEEUWEN, C.G. VAN - Denkbeelden van een vliesridder. De ‘Instruction d’un jeune Prince’ van Guillebert van Lannoy. Amsterdam 1975. Ing. 244 p.
32945: LEEUWEN, PETRUS MARTINUS SIMON VAN, ARTS TE DE RIJP, GEBOREN TE ALBLASSERDAM - Proeve van demographie in het gebied der gezondheidscommissie gezeteld te Purmerend. Academisch priefschrift [...] Amsterdam De Visscherij-courant 1920
56314: LEEUWEN, MARCO VAN, E.A., - Armoede en bedeling in Amsterdam ten tijde van de Republiek, Amsterdam 1981, 23+17 pag.
35708: LEEUWEN, DIRK WILLEM VAN, UIT ALKMAAR - Over den invloed der capillariteit ..... Utrecht J. Nikerk 1889
35948: LEEUWEN, DIDERICUS FRANCISCUS VAN, UIT ALKMAAR - Theses juridicae inaugurales Alkmaar H.J. van Vloten 1850
35950: LEEUWEN, HERMAN JAN VAN, UIT UTRECHT - Stellingen .... Groningen Noordhoff 1875
41680: LEEUWEN, SIMON VAN - Redenerend onderzoek over den oorsprong, recht en onderscheid der edelen en welgeboren-mannen in Holland.
43194: LEEUWEN, J. VAN - Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825. Leeuwarden, Suringar, 1826.
14476: LEGET, J.N. - Groeningen en het gilde van St. Anthonis en St. Nicolaas. Groeningen 1976, 172 p., ill.
26138: LEGRAND, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek, Arnhem 1895, 371 pag., los in omslag.
60900: LEGRAND, LOUIS CLAUDE (1723-1807) AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - The Alchemist
30610: LEHMANN- HAUPT, H - An introduction to the woodcut of the 17th. century, New York 1977, 282 pag., ill., hardback.
33666: LEHMANN, LEOPOLD - Inwijdings-rede over de trapsgewijze ontwikkeling der verloskunde, als zelfstandige wetenschap, voornamelijk in Nederland [...]
35534: LEHMANN, JOHANN JACOB - Commentatio practica de mutatione studiorum, iuxta normam iuris naturae et prudentiae examinata. (Vom Umsattlen) [...] Editio tertia [...] Adjecta est Dissertatio de eo, quod iustum est circa novitates, vulgo Neuerungen. Jena Heller 1715
36932: LEHR, A. - Van paardebel tot speelklok.De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen , Zaltbommel 1971, 407 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37898: LEIDELMEIJER, F. EN D. V.D. CINGEL - Art nouveau en art deco in Nederland, Amsterdam 1983, 191 pag., geïll.
22676: LEIDEN, MY. NED. LETTERKUNDE, VAN LELYVELD - “Voorwerk” uit de ‘Werken van de My der Nederlandsche Letterkunde te Leyden’, deel V, Leiden 1781, gedrukt, 4°, 12 p.
22626: LEIDEN, POLDER BIJ WITTE POORT, NOBELAER, DE RIDDER, VAN DER MEER - Verklaring d.d. 1665-1666 van ingelanden aan de Hogedijk buiten de Witte Poort der stad Leiden, dat zij met het stadsbestuur gaan regelen dat de landen door de stads watermolen bemalen mogen worden, via een duiker onder de verversingssloot, etc. Manuscript, originele acte, folio, 3 p.
22582: LEIDEN, STUDENTENLEVEN, OUWERKERK - Brief dd. 20-9-1958, betr. huldiging studentenoppasser Koos Ouwerkerk, 4°, 1 p., gestencild.
22580: LEIDEN, STUDENTENLEVEN - Bulletin “Collegium biedt zijn ontslag aan”, spec. afl. van Virtus Concordia Fides dd. 26-1-1951, plano, gedrukt, 1 p.
22538: LEIDEN, REDERIJKERSKAMER, VAN DER WINDEN - “Lofdigt op het broederschap van ‘t liefdens fondament, over het afbannen van haar Keyzer tot zijn onschult”, door J.W. van der Winden, manuscript, ca. 1700, folio, 2 p.
22516: LEIDEN - Teksten op Leidse gebouwen: “U heyl ....” en “Indien Gods goetheyt...”. Manuscript, 2 p.
22472: LEIDEN, STUDENTENCORPS - Virtus Concordia Fides, Orgaan van het Leidsche Studentencorps, september 1951 t/m mei 1957. Vrijwel complete reeks. Gedrukt.
16465: LEIDEN - Wandelingen door Oud Leiden. Teekeningen van Leo Zeldenrust, Leiden, Burgersdijk en Niermans 1946, 9+31 p.
16466: LEIDEN - A walk through Leiden. Uitg. V.V.V. [ca. 1950?], 32 p.
16463: LEIDEN - Gids van Leiden, samengesteld door Adolf J. Jakob Sr, Leiden, Ginsberg, [ca. 1930], 24 p.
16461: LEIDEN - Leiden en omstreken. Gids voor vreemdelingen bij een bezoek aan de stad en hare omgeving. Uitg. V.V.V., Leiden, Van Nifterik, [ca. 1910?], 80 p.
16462: LEIDEN - Leiden. Gids voor vreemdelingen bij een bezoek aan de stad. Uitg. V.V.V. [ca. 1925], 24 p.
16460: LEIDEN - Leiden’s omgeving in vroeger dagen, Voordracht ‘t Nut, 1900, door Ch.M. Dozy, Leiden, Sijthoff, [ca. 1901], 54 p.
16458: LEIDEN - Cabinet-Photographieën van Leiden, door H. Jonker. Leiden [ca. 1880], twaalf stadsgezichten, kabinetformaat, als leporello in een omslag.
16467: LEIDERDORP - Gids voor Leiderdorp. Vlaardingen, Nationaal Uitgevers- en Reclame-bureau, 1934, 36 p.
4426: LEIDINGER, G. - "Chronik und Stamm der Pfalzgrafen bei Rhein und Herzoge in Bayern. 1501. Die älteste gedruckte bayrische Chronik [...] in Faksimile Druck herausgegeben mit einer Einleitung. Strassburg 1901, 32+32 p.; met losse bijlage: `Stammbaum in vier Tafeln'. Strassburg 1902. Samen"
15504: LEIDSMAN - De leidsman der vreemdelingen door ‘s Gravenhage en de omleggende dorpen, geevende een beknopte beschrijving van de kerken, publieke en bijzondere gebouwen, straaten, pleinen en al het-geene in deeze vorstelijke plaats en de omleggende dorpen merkwaardig is, vercierd met fraaye kopere plaaten, [...], ‘s Gravenhage: Pieter van Os, 1763
22928: LEIDUIN, SCHILDERIJ P. BOUMAN - "Schilderstuk op doek, 65 x 50 cm, voorstellende ""Een waterval bij Leiduin buiten Haarlem"" door Pieter Bouman te Heemstede. In lijst."
47076: LEIGH, S., - Leigh's new picture of England and Wales, comprehending a discription of the principal towns, London, Leigh 1820, 8+693+11 pag., full leather binding.
47054: LEIGH, - Nouveau tableau de Londres de Leigh ou guide de l'etranger, London, Leigh, 1825, 32+324+36 pag., original paper covers.
32039: LEIJDS, REINIER, UIT MAGELANG OP JAVA - Disputatio historica de ordine rerum 01e 107e gestarum imprimis de Demosthenis orationis in Midiam temporibus [...] Groningen P. Noordhoff 1891
43265: LEITCH, R.P. - A course of sepia painting, first and second series. London, Cassell, [ca. 1885].
1582: LEJEUNE, SERV.M. - De legendarische stamboom van St. Servaas in de middeleeuwsche kunst en literatuur. Overdruk Publications (1941), 52 p., geïll.
60104: LEJEUNE, TH. AFTER CONRAD MALTE-BRUN - Carte de la Malaisie ou Grand Archipel d'Asie 1836
37404: LELIMAN, J.H. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot bevordering der bouwkunst, 17e deel Amsterdam 1870, 356 kolom., geb., geïll.
40884: LELIMAN, J.H.W. EN A.J. V.D. STEUR - Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laaste 25 jaren, 2e druk, 's-Gravenhage 1924, 204 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
4006: LELS, C.J. - Geslachtslijst der familie Lels. Rotterdam 1914, 110 p., geb., met tabellen, exemplaar met aanvullingen in handschrift, foto van John Lels, overlijdensberichten Lalleman, Klaij en correspondentie betreffende familiereünies 1987 en 1989.
52513: LEMAITRE, JULES - En marge des vieux livres. Contes, Illustres par M. Lalau, 2 volumes, Paris, Boivin, 1921-1924.
43273: LEMIERE, A.M. / H. TESTELIN - La peinture, poeme en trois chants par M. le Mierre, nouvelle edition, augmentee (...) du recueil des sentimens (...) sur la pratique de la peinture & sculpture, par Henry Testelin. Amsterdam, Magerus, 1770.
6731: "[ADRIAANSZ, A. (VERT.)]; ANTOINE MARIN LEMIERRE" - Hypermnestra, treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1766.
56430: LENDERINK, H.J., - De eerste opvoeding van het blinde kind in het huisgezin, Amsterdam 1899, 56 pag.
28168: LENDERINK, H.J. - Blind en doofstom tegelijk. De ontwikkeling der doofstomme blinden in en buiten Europa, benevens eene beschrijving van het doofstommen wezen in Nederland, Haarlem 1907, 435 pag., geìll., geb. ( 1 scharnier zwak ).
8807: LENNEP, JAN HENDRIK VAN - Het boek voor den zeeman, uit Jan Davids' boekekraam. Haarlem, J.J. Weeveringh, [1860-1862]. (2 delen) [Gebonden met:] Jan Davids' zeemagazijn, bijblad tot het Boek voor den zeeman. Haarlem, J.J. Weeveringh, [1861]. (3 stukjes) [en met:] Een klein kronykje omtrent den oorsprong en de vergrooting der dorpen van Graft en De Ryp […] te boek gesteld door Jan Adriaansz Leeghwater. Haarlem, J.J. Weeveringh, 1861].
8801: LENNEP, JACOB VAN - Het leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep, beschreven en toegelicht uit hunne gedichten en andere oorsprokelijke bescheiden, en in verband met hunnen tijd beschouwd. Amsterdam, Frederik Muller, 1861. [4 delen]
8791: "LENNEP, JACOB VAN; J.H.F. LERZ (VERT.)" - Die Friesen in Rom, ein historischer Roman. Vertaald uit het Nederlands. Aken/Leipzig, Jacob Anton Mayer, 1840
8799: LENNEP, JACOB VAN - De vrouwe van Waardenburg. Dramatisch tafereel in twee afdeelingen. Amsterdam, J.C. Loman jr., 1859.
1588: LENNEP, F.J.E. VAN - De tamme kastanje. Haarlem 1969. Geb., geïll., 252 p.
26360: LENNEP, H.S. V. - Van Valkenburg. Een Haarlems regentengeslacht. Den Haag 2000, 192 pag., geb., geïll., met stofomslag. Goed exemplaar.
19552: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd, 2 delen.
8788: LENNEP, JACOB VAN - De roem van twintig eeuwen, geschiedkundige en zinnebeeldige voorstelling. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1831.
8785: LENNEP, JACOB VAN - Uitboezeming, bij het hooren der schrikmaren uit Frankrijk. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1830.
8786: LENNEP, JACOB VAN - Het recht van bruiloftsavondkout. Eene Fransche legende. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1830.
8800: LENNEP, JACOB VAN - Herinnering aan Mr. J. van Lennep. De Vrouwe van Waardenburg. Met het portret van den dichter, en levensschets door A.J. de Bull. Amsterdam, Loman & Verster, 1869.
8803: LENNEP, JACOB VAN - Iets over citaten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1871.
53491: LENNEP, JACOB VAN ? - De klok. Eerste [t/m Vijfde] gelui, Amsterdam, L.F.J. Haspels, 1854.
4946: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Voombergh. Amsterdam 1918. Folio, 32 p., Oud-Hollands papier, geïll. met ingeplakte foto's. Oplage 50 exx. Met brief van de auteur in handschrift aan F.H.M. Ouwerling.
35398: LENNEP, ERNST VAN - Prent op de promotie van Mr Ernst van Lennep 1884
35284: LENNEP, DAVIDIS JACOBI VAN - Oratio in altera illustris Amstelodamensium athenaei saecularia [....] 1832
35166: LENNEP, DAVIDIS JACOBI VAN - Parentalia in honorem ac memoriam Henrici Constantini Cras. 1820
4010: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep (1093-1900). Deel I. Amsterdam 1900, 179 p., geïll., geb. Oplage 225 exx.
60440: LENS, ANDRIES BEN. (FLEMISH, ACTIVE IN ANTWERP?, 1ST HALF 18TH CENTURY) - FRANCISCUS VRANX [Sen..r] ANTVERPIAE PICTOR HUMANARUM FIGURARUM
61460: LENS, DR. - Armorial du duché de Limbourg et des pays d’Outremeuse. Recueil de notices héraldiques et historiques.
32119: LENTE, WILLEM JOHAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Het leven en werken van Johan Jakob Wettstein. Proefschrift [...] Leiden A.H. Adriani 1902
8809: LENTFRINCK, FRANÇOIS - Lucius Valerius Potitus. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1775.
34316: LENTING, LAMBERTUS EDUARDUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen historico-politicum inaugurale de Casparo Fagelio, consiliario [...] Utrecht J.G. Broese 1849
31715: LENTZ, MICHAËL, UIT HOGEZAND - Disputatio de forma consociationis eius, quae civilis dicitur [...] Groningen Th. Spoormaker 1808
26512: LEO, HEINRICH - Zwölf Bücher Niederländischer Geschichten, 2 volumes, Halle 1832-35, 951 + 1021 pag., org. boards.
35448: "LEONE, REIMARUS, UIT WILSTIENS. HOLS; PRAESES: PECHLIN, PETRUS" - Disputatio ethica de justicia et iure Affinibusque materijs, quibus Aristotelis liber quintus integrè absolvitur [...] Rostock Joachim Fuess 1615
1592: LEONHARD, WALTER - Das grosse Buch der Wappenkunst. Entwicklung, Elemente, Bildmotive, Gestaltung. München 1976. Geb., geïll., 368 p.
36178: LEONHARDT, JOHANN CHRISTIAN, UIT CHEMNIC. MISN. - De armatura et apparatu hodiernae militiae. Vulgo Von Rustung und Zugehor des heutigen Kriegs-wesens Leipzig J.C.Brandenburger 1711
33562: LEONINUS, JOHANNES, UIT EDAM - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Groningen Johannes van Velsen 1733
59580: "LEOPOLD, JOSEPH FRIEDRICH (1668-1727)[?]; MÜLLER, JOHANN ADAM (1698-1738) [?]" - Die KirchweijFreud / Der Frühling
35572: "LEOPOLD, DANIEL, UIT VINDELICO-AUGUSTANU; PRAESES: ROEHRENSEEN, CHRISTIAN" - Dissertatio moralis de cognitione sui [...] Wittenberg Officina Meyeriana 1704
15512: LEPEINTRE, P.[M.M.] - Quatre mois dans les Pays-Bas [...]. 2de druk, 2 delen. Parijs: Leroux, 1830.
60810: LERCH, JOHANN MARTIN (1643-1693) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
58796: LESKE, MARIE., - Geïllustreerd uitspanningsboek voor meisjes, Utrecht, Gebr. van der Post.
61115: LETH, HENDRIK DE SR. (?) - Wapen-kaart der ed. achtbaare heeren XXXVI raaden der stad Amsterdam, sedert het jaar Ao. 1578 verkoren tot nu toe vervolgt.
61117: "LETH, HENDRIK DE; WILHS. VAN DER LELY" - Namen ende Wapenen der Ed: Agtbaare Heeren Veertigh Raaden der Stad Delft (...).
47542: LETOURMY, P., - Essai genealogique sur la descendance de Jacques-Michel de Carbonnel, marquis de Canisy, Saint Pois 1985, 48 pag., geïll., met los schema.
34170: LETTE, JOANNES ARNOLDUS, UIT BRIELLE - Dissertatio juridica inauguralis de primaria divisione actionum, quod aliae sint in rem, alliae in personam, jure Romano, jure hodierni servata [...] Leiden C.C. van der Hoek 1844
8821: LETTERVERLUSTIGING - "Nederlandsche letterverlustiging, bestaande in taal- en oordeelkundige aanmerkingen over duistere Schriftuurplaatsen en andere nuttige weetenschappen; alsmede in zaakelyke uittrekzels uit de beste schriften van beroemde in- en uitlandsche geleerden. Onder de zinspreuk: Ex omnibus utile et dulce. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1764. [1 van 2 delen]"
61019: JOHANNES LEUPENIUS - Het hooge heemraadschap van de Crimpenre Waard.
38582: LEUVELINK, H. E.A. - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893, Zutphen 1993, 87 pag., geïll.
37238: LEVEIL, J.A. - Vignole. Traite elementaire pratque d' architecture ou ètude des cinq ordres d'apres J.B. de Vignole. Paris, Garnier, [ ca. 1880 ], 72 engraved plates, half leather binding.
4106: LEVERLAND, B.N. - Inventaris archief De Malapert van Jutphaas en archivalia Van Löben Sels. Utrecht 1963, 86+17 p., met tabellen, geb.
47954: LEWALD, AUGUST (ED.), - Atlas zur kunde fremder Welttheile, in verbindung mit mehren herausgegeben, Dritten Band 1836, Leipzig, Scheible, 1836, (8)+320 pag. Halb linen.
31625: LEWE VAN ADUARD, EVERHARDUS JUSTUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de juris hodierni prohibitione [...] Groningen W. Zuidema 1838
34856: LEWE VAN ADUARD, EVERARDUS JUSTUS , UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de causis praescriptionem interrumpentibus Amsterdam C.G. van der Post 1845
22936: LEYDS - Brief van C.J. Begeer aan W.J. Leyds te 's-Gravenhage d.d. Utrecht 1910, betr. zegelring, manuscript, 1 p.
43284: LIBERT, L. / E.J. EELKEMA - Handleiding tot de kennis en beoefening der teeken- en schilderkunst. Gedeeltelijk gevolgd naar de 4e uitgave in het Fransch van L. Libert, door E.J. Eelkema. Leeuwarden, Schierbeek, 1836.
4540: LIBOIS, A. - Inventaire des archives de la famille De la Roche de Thieusies. Brussel 1970, 38 p.
53569: LICHTENAU, GRAVIN, E.A. - The confessions of the celebrated countess of Lichtenau, late mrs. Rietz, now confined in the fortress of Gloglau as a state-prisoner. Drawn from original papers, translated from the German, Londen, J.W. Myers, 1799.
32327: LICHTENAUER, WILHELM FRANZ, UIT ROTTERDAM - De vernietigende verjaring en aanverwante rechsfiguren beschouwd naar wezen, begrenzing en onderlinge verhouding. Proefschrift [...] Wageningen H. Veenman & Zonen 1932
29064: LICHTENBERG, G.C. - William Hogarth's Zeichnungen, nach den orginalen in stahl gestochen, 3e auflage, Stuttgart 1882, 606 pag., ill., half leather. Library copy with stickers and stamps. The text and illustrations perfect.
23388: LIDDELL, H.G. AND R. SCOTT - A Greek-English Lexicon. New edition revised by H.S. Jones ans R. Mckenzie, 10 delen, Oxford 1925-1940, 2111 pag.
58504: LIDT DE JEUDE, O.C.A. VAN (INL.) / A.G. MARIS / C.J. WITTEVEEN, - 1948-1998, Grenswijziging Nederland-Duitsland, z.pl., [1948].
53570: LIE, ORLANDA S.H. - Die hexe in het perspectief van middelnederlandse toverboeken, pp. 212-220 in Madoc 4(1990).
54132: LIEBEHERR, B.F.VAN / VAN SONSBEEK / J. VERVEER - Verzameling van stukken in de zaak van mr. L.P. van de Spiegel, geweezen raadpensionaris van Holland. Amsterdam, J. van Gulik, 1796.
35536: "LIEBERICHIUS, JOHANNES GEORGIUS BENIGNUS, UIT SCHWOBACO-ONOLDINUS; PRAESES: FEUERLIN, JACOB WILHELM" - Dissertatio historica-philosophica jus naturae Socratis delineans [...] Altdorf Magnus Daniel Meyer 1719
23732: LIEBIG, JUSUES - Des engrais artificiels, Brussel 1846, 40 pag., orig. paper covers.
51340: LIEBURG, M.J. EN F.A. VAN, - Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden 1813-1900, Amsterdam 1985, 280 kolom, met naamregister.
8832: LIEFDESBEDRYVEN - Treurige en blyeindende liefdes bedryven, nevens de nieuwe buitensporigheden van Don Quichot, voorgevallen onder zyn doolende ridderschap. Spaansche historie. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1715. [2 delen in 1 band]
54701: LIEFHEBBER DER WAERHEYT, EEN - d'Ontdeckte ambassade van de Groot, ambassadeur in Vranckrijck. Waer in 't geheym van sijn secrete handelingh met sijn complicen vertoont wert. In 't licht gegeven door een liefhebber der waerheyt. Na de copye tot Parijs, bij Do Hartogh, in 't Moord-jaer 1672.
43202: LIEFHEBBER, EEN - Een historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde voorvallen die geschiet zijn in verscheide harde winters, inzonderheid van den jaare 1709 en 1740. Amsterdam, v. Huyssteen en v. Esvelt, [1740]. Gebonden met: Een historische beschryving van duure tyden en hongersnoden (...) inzonderheid in de bedroefde zomer van den jaare 1709 en 1740, zynde een vervolg van een Historiesch verhaal. Amsterdam, v. Huyssteen en v. Esveldt, 1741.
35326: LIEFTINCK, G.I. - Paleografie en handschriftenkunde Amsterdam N.H. Uitg. Mij. 1963
31627: LIER, SALOMO JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, de conditione resolutoria [...] Utrecht N. van der Monde 1828
54442: LIER, D. VAN - Extract ofte cort verhael van 't schip Nieu Delf. Hoe Godt de Heer haer heeft besocht door het overlijden van 170 dooden [...] Wt-ghevaren van de Kamer van Delff inden jare 1646 den 9 Mey naer Oost-Indien ende zijn ghearriveert den 12 September 1647 op Batavia. Hier is oock mede bijghevoecht de sententie van Justus Schouten van Rotterdam. z. pl., 1648.
60412: LIESTE, CORNELIS (HAARLEM 1817-1861) - Landscape with two travellers
15621: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland,. Een reisverslag, Hilversum: Frits A.M. Knuf, 1965
36120: LIGT, L. DE - Bevolkingsontwikkeling en armoede in laat-Republikeins Italie Leiden universiteit 2003
47848: LIGTENBERG, CHR., - De armezorg te Leiden tot het einde van de 16e eeuw, Leiden 1908, 351 pag., geb. [dissertatie met bijgebonden stellingen].
28666: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier. Groningen 1968, 450 pag., geb., geïll.
53614: LIJNDEN, E. VAN - Verantwoording van E. baron van Lijnden bij gelegenheid van het bekomen van deszelfs eervol ontslag, onder toekenning van pensioen, als controleur der directe belastingen [...] ingevolge K.B. van 9 maart 1846 nr. 79. Arnhem, J. Az. Doijer, 1846.
33790: LIJNDEN, DIDERICUS WALTERUS JACOBUS CAROLUS VAN, UIT GELDERLAND - Dissertatio historico-politica inauguralis de commercio societatis indiae orientalis [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
32769: LIJNDRAJER, KAREL, UIT SASSENHEIM - Drente's recht op sessie ter Generaliteit. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1893
8837: "LIJNSLAGER, PHILIP FREDERIK (VERT.); MICHEL JEAN SEDAINE" - Roosje en Colas, kluchtspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1783.
8840: "LIJNSLAGER, PHILIP FREDERIK (VERT.); LOUIS ANSEAUME" - De twee jaagers en het melkmeisje, kluchtspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1794.
4870: LIJST - Eerste lijst van aanvulling op de geslachtlijst van de familie Tydeman. Tweede druk 1901. Bijgewerkt tot ultimo 1911. Voorburg 1912. Met: Tweede supplement op de geslachtslijst van de familie Tydeman, bijgewerkt tot 30-1-1962.
35362: LILAAR, F.H.M. VAN - Prent voor de promotie partij met officieele maneschijn voor Mr F.H.M. van Lilaar Leiden Somerwil 1879
36390: "LILIENSTERN, ANDREAS GERHARD VON, NOBILI SUECO; PRAESES: ARND, JOHANN" - De Plotina Traiana optimi imperatoris uxore optima ad Plinii Panegyr. cap LXXXIII Konigsberg Reusner 1721
20086: LILLE, GILBERT DE - Maldegem Overlijdens, 2 delen, z.pl., 1984, 624 pag.
32259: LILLE HOGERWAARD, GUILIELMUS JOANNES PHILIPPUS DE, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis, de tutela eorum, quibus propter mentis infirmitatem, dementiam aut furorem bonis interdicitur, secundum jus hodiernum [...] Groningen M. van Bolhuis Hoitsema 1834
33520: LILLE, CHRISTIAAN EVERHARD DE - Oratio inauguralis de mirabili mutuo corporis animique commercio [...] Franeker Guilielmus Coulon 1760
22654: LIMBURG, KASTELEN - ‘Gemeentelijke bouwkunst als spiegel van gewestelijke geschiedenis. Fotokaartenserie nr. 1: 50 kastelen Zuid-Limburg’. Met ‘Fotokaartenserie 2: 50 kastelen Midden- en Noord-Limburg’. Inleidende teksten (gedrukt) en 100 prentbriefkaarten met gedrukte bijschriften in twee albums, ca. 1970?
16782: ZUID-LIMBURG - Laatste officiëele geïllustreerde reis- en wandelgids voor Zuid-Limburg, Valkenburg, Maastricht, Geul-, Gulp-, Maasdal en de Mijnstreek, 21e druk, Valkenburg, Crolla [ca. 1950], 126 p.
16781: ZUID-LIMBURG - Zwerversboekjes, Zuid-Limburg. Blaricum, De Waelburgh, 1928, 94 p.
8842: LIMBURG BROUWER, PETRUS VAN - Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Sophocles. Groningen, W. van Boekeren, 1832.
8847: LIMBURG BROUWER, PETRUS VAN - Het leesgezelschap te Diepenbeek. 2e druk. Groningen, W. van Boekeren, 1848.
59022: LIMBURG STIRUM, J.B. VAN, - Een woord van een oud man aan den regeerende stand, 's-Gravenhage, 1891, geb., 69 pag.
32297: LIMBURG STIRUM, SJUCK BERNARD WALRAAD VAN, UIT LEEUWARDEN - Overmacht in verband met tardieve levering bij vervoer van goederen. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1891
32983: LIMBURG STIRUM, FREDERICUS ALBERTUS GOTHOFRIDUS VAN, UIT NOORDWIJK - Specimen juridicum inaugurtale continens quaestiones quasdam de jure hodierno [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1842
33129: LIMBURG STIRUM, ALBERTUS OTTO ERNESTUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de consilio parentum ratione nuptiarum a liberis implorando per instrumentum quod a reverentia parentibus debita nomen habet acte respectueux [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1829
34116: LIMBURG STIRUM, FREDERICUS ADRIANUS VAN, GEB. IN PEMBROKE, FRISIUS NOBILIS - Specimen juridicum inaugurale de confiscatione bonorum apud Romanos [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
34468: LIMBURG STIRUM, JOHAN PAUL VAN, UIT ZWOLLE - Iets over volkenrechtelijke interventie Leiden H. Kleyn 1895
35122: LIMBURG BROUWER, PETRI VAN - Oratio de historia ceterarum artium ac disciplinarum duce ac magistra 1836
57362: "LINDE, A. VAN DER;" - Das erste Jahrtausend der Schachlitteratur (850-1880). Facsimile, 1979, naar de editie 1880.
30742: LINDEBOOM, G.A. - Iconographia Boerhaavii [ H. Boerhaave] , Leiden 1963, 28 pag. + 40 platen, hardback with dustwrappers.
5764: LINDEMANS, LEO - Geschiedenis van de familie Lindemans, 1370-1980, Brussel 1979, 285 p., geb., geïll.
52621: LINDEN, J. E.A., - "Lindenia. Iconographie des orchidées. Edited under supervision of J. Linden and Lucien Linden, with Émile Rodigas and R.A. Rolfe. 15 vols. Ghent, F. Meyer-Van Loo [vols. 1-2] and E. Vander Haeghen [vols. 3-15], 1885-1899. Added: [1] two separate issues of vol. 16 (nrs. 6 and 11/12, issued in july 1901 and april 1902; [2] [Pricelist of orchids] Offre de belles orchidées a prix très réduits [Publication de la société anonyme l'horticulutre internationale parc Léopold a Bruxelles [...] administrateur-directeur: Lucien Linden, no. 13, april 1889], 4 pp."
25172: LINDEN, L.F. OVER DE - Beweerd maar niet bewezen. Bestrijding van de argumenten voorkomende in de brochure van den heer J. Beckering Vinckers over het Oera Linda Boek, Leeuwarden, H.Kuipers 1877, 48 pag.
59092: LINDEN VAN DER, JOANNES, ADVOCAAT TE AMSTERDAM., - "Minnarijen van Catharina II Keizerin van Rusland; en geschiedenis van haare voornaamste Minnaars: naar het Fransch, Amsterdam, Johannes Allart, 1800."
54533: LINDEN, J. VAN DER - Regtsgeleerd practicaal en koopmans handboek ten dienste van regters, practizijns, kooplieden en allen die een algemeen overzicht van regtskennis verlangen. Amsterdam, Allart, 1806.
31687: LINDEN, J. VAN DER - Oratio [...] ad celebrandam memoriam actus solemnis [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1824
33564: LINDEN, JACOBUS GUILIELMUS VAN DER, UIT PARAMARIBO - Dissertatio juridica inauguralis de postulando [...] Leiden Joannes Bos en Joannes le Mair 1756
34202: LINDEN, GYSBERTUS MARTINUS VAN DER, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones juridicas [...] Leiden H.W. hazenberg 1836
42841: LINDEN, LUCIEN / C.A. COIGNIAUX / G. GRIGNAN - Les orchidees exotiques et leur culture en Europe. Brussels, for the author & Paris, O. Doin, 1894.
47918: LINDEN, W.J.M., - "Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de viering van het 25 jarig bestaan van de Kon. Ned. Vereeniging ""Ons Leger"", 1912-1937, 106 pag., geïll., geb."
32427: LINDHEIMER, JOHANN GERHARD - Versuch eines allgemeinen teutschen Lehenrechts. Frankfurt am Main Johann Friedrich Fleischer 1748
8858: LINGELBACH, DAVID - Sardanapalus, treurspel. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1737.
39362: LINNIG, B - Quelques ex- libris Belges anciens, Paris 1921, 64 pag., geïll.
22718: LINT, DE - Fotokopie van een manuscript kwartierstaat, met wapens, van Dr. Jan Gerard de Lint (1867-1936). Vier kwartieren: De Lint, Nelemans, v. Genderen, Hoogeveen. 1 blad.
33656: LINTELO DE GEER, BARTHOLDUS JACOBUS - Oratio de iuris germanici, inprimis patrii, studio minime negligendo [...]
1614: LINTHORST HOMAN, J. - Van Kerspel tot Gemeente. Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven. Assen [1938]. Geïll., 242 p.
1616: LINTUM, C. TE - De merchant adventurers in de Nederlanden. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Engelschen handel met Nederland. 's-Gravenhage 1905, 265 p.
14478: LINTUM, C. TE - Das Haarlemer Schützenwesen (De Haarlemsche schutterij). Thesis. Enschede 1896, 121 p.
40420: LINTUM, C. TE, - Rotterdam in den loop der eeuwen, deel II Kerkelijk leven, Rotterdam 1909, 128 + 26 + 226 + 32 +64 + 144 + 359 pag., gebonden in half leren band, geïll.
1618: LION, J.M. - Heraldieke modellen ten dienste van decoratieschilders, graveurs, zegelsnijders, beeldhouwers, bouwkundigen, teekenaars, borduurders, enz. 's-Gravenhage 1894. Geïll., 6+24 p., in portefeuille. Geillustreerd met titelplaat en 19 platen
53579: LION, IZ.J. - Mijn staatkundig leven. Bijdrage tot de kennis der dagbladpers in Nederland. 's Gravenhage, Susan, 1865.
53577: LION, IZAAK J. - De nederlegging der redactie van het dagblad 'De Grondwet' toegelicht, 's Gravenhage, v. Weelden & Mingelen, 1855.
33566: LIPHARDT, FRANCIS LEONARD, UIT UTRECHT - Theses juris controversi inauguralis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1771
40750: LIPINSKI, E. E.A. (ED.) - Studia Phoenicia III Phoenicia and its neighbours, Leuven 1985, 240 pag., geb., als nieuw.
22376: LIPMAN, WISELIUS - Brief van de advocaat S.P. Lipman aan mr. S.I. Wiselius, dd. 1834, betr. het aanbieden van het 2e deel van Lipman’s Geschiedenis der Staatkunde, manuscript, 2 p, 4°.
53581: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den weleerwaarden heer Theodorus Kuiper, R.K. pastoor te Medemblik enz., in de teregtzitting van de arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 5 december 1839. 2e druk, Amsterdam, A. Zweesaardt, 1839.
34118: LIPMAN, SAMUEL PHILIPPUS, UIT LONDEN - Dissertatio juridica inauguralis de jure nuptiarum Romano atque hodierno [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1822
42603: LIPSIUS, JUSTUS - Saturnalium sermonum libri duo. Qui de gladiatoribus. Antwerpen [= Leiden], Plantijn, 1585.
36958: LISMAN, A.J.A.M. E.A. - Gezigten aan de rivier de Vecht. P.J. Lutgens/ Lutgers, Alphen aan de Rijn 2001, 268 pag., geb., geïll., oblong, met stofomslag.
4282: LISSENBERG, J.C. EN M.C. HÖRTER - Wilhelm von Nassau 1559-1959. Z.p. 1959, oblong, geb., geïll.
43210: LISTINGH, N. - Incitamentum & adiumentum, dat is Opweckinge ende Aanleydinge, tot het uytvinden van bequaame middelen en gronden om de Zee-dycken, in Hollandt en West-Vrieslandt, tegens het soo dickwils doorbreecken en geduyrig afspoelen beter als tot nog toe te beschermen en te bevreyden. Amsterdam, Paulus Matthysz, 1702.
41360: LIT, R. V. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Wassenaar, Wassenaar 1989, 90 pag., geb., geïll.
30500: LIVESTRO- NIEUWENHUIS, F - Jordanus Hoorn, een Amersfoortse kunstenaar in zijn tijd 1753- 1833, Amersfoort 1983, 96 pag., geïll.
16473: LOCHEM - Gids voor de bezoekers van Lochem en omstreken. Uitg. V.V.V. Lochem Vooruit [1948], 52 p.
16474: LOCHEM - Plattegrond van Lochem. Uitg. V.V.V. Lochem Vooruit, mei 1948, 1 blad.
16472: LOCHEM - Kleine gids voor Lochem en omstreken. Uitg. V.G., Lochem, Scheen, 1911, 60 p.
16468: LOCHEM - Lochem en omstreken. Uitg. van Het Verfraaiings-Gezelschap te Lochem, [1886], 16 p + grote uitvouwbare kaart door A.S(taring) d.d. Aug. ‘86, litho van Braakensiek, Amsterdam.
16469: LOCHEM - Lochem en omstreken. [Grote uitvouwbare kaart] door A.S[taring], 3e druk, Mei 1899, litho van Braakensiek, Amsterdam.
24784: LOCKE, JOHN - Libri iv. De intellectu humano, denuo ex novissima editione idiomatis Anglicani, longe accuratiori in puriorem stylum translati, & nuper aliquot notis criticis illustrati. Transl. from the English by Gotthelff Heinrich Thiele. 2 vols. Leipzig, Theophilus Georgi, 1758.
8861: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen, met een aanhangzel. 15e druk. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1769. [Gebonden met:] Uitspanningen behelzende eenige stigtelyke liederen, geestige gedichten, en andere praktikale stoffen. Tweede deel. 7e druk. Rotterdam, Philippus Losel, 1744.
32309: LODER, BERNARD CORNELIS JOHANNES, UIT AMSTERDAM - De leer der volkssouvereiniteit in hare ontwikkeling, aanbeveling en bestrijding, historisch-kritisch beschouwd. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1873
41882: LODEWYK, T - De Gouden Graaf. Een bloembollenbedrijf van 1793-1953. Lisse 1953, 60 pag., geb., geïll.
7784: LODGE, E. - The peerage and baronetage of the British Empire, 57th edition.
7782: LODGE, E. - The peerage of the British Empire [....] to which is added the Baronetage, 11th edition
59978: LOEMANS, AERNOUT (FL. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. [BELGII GUBERNATOR] [Juan I of Austria (1547-1578)]
16477: LOENEN (GLD) - Officiëele gids voor Loenen op de Veluwe, 4e druk, uitg. Ver. “Loenens Belang”, [1935], 60 p.
1622: LOENEN, J.B. VA - Beschrijving en kleine kroniek van de gemeente Hillegom. Hillegom 1916. Geb., geïll., 190 p.
56274: LOENEN, J.B. VAN, - Het kasteel te Warmond, pp. 245-256, in Huis Oud en Nieuw 1909, geïll.
8863: LOF - Lof der vrije Friesen. [z.p.], [z.n.], 1784.
57010: "LOFTIE, W.J.; " - Landseer and animal painting in England, London z.j., 84 pag., ill., hardback.
47050: LOGEROT, - Paris et ses environs, dans un rayon de dix kilometres, Paris, Logerot, [1865].
47070: LOGEROT (RED.), - Indicateur instantane. Plan de Paris, Systeme Acklin, brevete S.G.D.G. Paris, Logerot [ca.1850?].
8865: LOGHEM, HENDRIK VAN - Nieuwe mengeldichten. Deventer, L.A. Karsenbergh, 1819.
35196: LOHMAN, WILLEM CAREL, UIT GRONINGEN - Opmerkingen over de leggers der wegen Groningen Hoitsema 1886
39174: LOIR, M - La marine Francaise, Paris, Hachette, 1893, 620 pag., half marocco, binding with the original covers inside. Spine a little damage at the top and bottom.
5016: LOKERSE, E.B.G. - Het Zuid-Bevelandse geslacht Van Watervliet. Z.p. 1989, 45 p., geb., geïll.
57234: "LOMBARTS, R.W.G. E.A.; " - Memoriale T uit de Almarie van Bourgonje 1445-1448 (1453). 's-Gravenhage 1996, 192 pag.
25082: LONG, ISAAC LE - Historische beschryvinge van de Reformatie der stadt Amsterdam.
23564: LONG, NICOLAS LE - Histoire ecclesiastique et civile du diocese de Laon et de tout le pays contenu entre L'Oise et la Meuse, l' Aisne et la Sambre, Chalons 1783. Facsimile reprint Brussel 1980. 623 pag., geb., met stofomslag
43698: LONG, I.LE / A. RADEMAKER, - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden (....) beschreven door Isaac le Long en in 300 verscheide printtafereelen vertoont door Abr. Rademaker, deel III, Amsterdam, Schoonenberg 1732. 4o, 328 pag., gebonden in geheel perkamenten band uit de tijd, geïll. Goed exemplaar.
51646: LONS, H., - Aus der Bauernchronik Der Wehrwolf von Hermann Lons. Eine holzschnittfolge von Hans Pape, Jena, z.j., (ca.1941).
24818: LONSDALE, JOHN LORD VISCOUNT - Memoir of the reign of James II. York, Wilson and Spencer, 1808.
60144: LOO, PIETER VAN (1731-1784) - 'te Haarlem bij de Schalkwijker Poort. Landscape outside Haarlem, close to the Schalkwijker gate.
42789: LOO, JOHAN BERTHAUT VAN - De beschrijvinge der forestiers ende graven van Vlaenderen etc., den slagh van Pavijen, 't innemen van Roome door de heere Philibert de Chalon (...). 's Gravenhage, A. Meuris, 1631.
30744: LOOIJ V.D. LEEUW, A.E.C. V.D. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden, Utrecht 1910, 2 delen: 158 pag. + map met 12 platen. Omslagen beschadigd [ dissertatie ].
27714: LOON, H.W. VAN - De geschiedenis der menschheid, 1e druk, z.pl., 1923, schitterend exemplaar in half leren band, sierpapieren schutbladen, geïll.
23968: LOON, P.J. VAN - Genealogie de la famille Gilbert, Antwerpen 1888, 4°, 7 pag. Gedrukt op oud-Hollands papier.
17028: LOON, L.H. VAN (RED.) - De Tampon. Orgaan voor leerlingen en oud-leerlingen der School voor Grafische Vakken, Utrecht. Zeventiende jaargang nrs. 1, 2 en 3. Kerstnummer 1936.
15524: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - Report to Saint Peter, upon the kind of world in which Hendrik Willem van Loon spent the first years of his life, [tweede druk], Londen etc.: Harrap, 1949
53598: LOON, A.J. VAN [= M.J. LELYVELT] - Tooneelen uit het strafregt, Eerste [+ tweede+ derde] verzameling. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1840-1841.
35846: LOON, BERNARDUS VAN, UIT HARLINGEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
42541: LOON, GERARD VAN / F. V. MIERIS - Historisch bewys dat het Graafschap van Holland (...) altijd een leen des Duytschen Ryks geweest is. Leiden, P. v.d. Eyk, 1748. [Gebonden met:] Dezelfde, Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten midsgaders van de kermissen in Holland. Leiden, v.d. Eyk, 1743. [En met:] F. v. Mieris, Verhandeling over de leenroerigheid van het Graafschap in Holland (...) mitsgaders eenige aanmerkinge op het werk van den heer Gerard van Loon. Leiden, v.d. Eyk, 1748.
19346: LOOS, J.C. VAN DER - Het wapen van Aemstelland.
57092: "LOOS, J.C. VAN DER; " - Geschiedenis van Amstelland tot het jaar 1300. Amsterdam 1907.
46941: LOOS, J.C. V.D., - Geschiedenis van het Seminarie Warmond tot 1853, Deel 48 van de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, 1932, 622 pag., geïll.
8899: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Mengeldichten. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1813. [1 van 2 delen]
8885: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Historie van mejufvrouw Susanna Bronkhorst. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1806. [6 delen]
57338: "LOOSJES PZ., A.; " - Joseph in zes zangen. Haarlem, Loosjes, 1786.
8882: LOOSJES PZ., ADRIAAN - Hollands Arkadia of Wandelingen in de omstreeken van Haarlem. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1804-1805. [3 stukken met doorlopende signering en paginering]
55208: LOOSJES PZ, A. - Prent: 'Jac. Joh. Ankarstrom'. Gegraveerd portret in ovaal. Borstbeeld , bevestigd met ketting aan paal, waarop een bord met 'Konunga mordaren J.J. Ankarstrom', een pistool en een mes. Onder het ovaal 'A. Loosjes Pz, excudit.
50955: LOOSJES PZ., A. - Geschiedkundig gedenkstuk van het voorgevallene binnen Haarlem in de laatste helft van het jaar 1799. Haarlem, Loosjes, 1803.
15532: LOOSJES, A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden, reeks B en C, 1021 + 909 afbeeldingen, Amsterdam: Scheltema & Holkema, [1924-1926]
15528: LOOSJES PZN., A. - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem. Haarlem: A. Loosjes Pzn, 1804[-1805].
15526: LOOSJES PZN., A. - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem. Haarlem: A. Loosjes Pzn, 1804[-1805]
8905: LOOSJES PZ, ADRIAAN - De Bijbel, dichtstuk. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1816.
58670: LOOSJES, A., - De torenmuziek in de Nederlanden, Amsterdam [1916].
51130: LOOSJES, PZ., A., - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek. 1e stukje, 9e druk, uitg. My tot Nut v.h. Algemeen, Haarlem, Loosjes, 1820, 60 pag.
8890: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1808. [2 van 4 delen]
8869: LOOSJES PZ, ADRIAAN - De vaderlandsche zeeheld. Haarlem, Cornelis van der Aa, 1781.
8919: "LOOTS, CORNELIS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Armoede en grootheid. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 4e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1822.
53602: LORÉDAN, JEAN - Un grand procès de sorcellerie au XVIIe siecle. L'Abbé Gaufridy et Madeleine de Demandolx (1600-1670), d'apres des documents inédits. Parijs 1912.
8040: LORENZ MEYER, ED. - Wappenbuch der Hamburgischen Deputationen 1860-1896 [Hamburg ca. 1897].
35422: LORMIER, ANTONIUS - Disputatio juridica inauguralis de conditione indebiti Leiden P. van der Aa 1715
38100: LORRY, A.C. DE - Tractatus de morbis cutaneis, Parijs, Cavelier, 1777, 4o, 16 +704 + ( 4 ) pag., half leather [ first modern textbook on dermatology ]
4052: LOS, F.J. - Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle. Oostburg [1972], 144 p., geb., geïll.
36272: LOSS, LAURENTIUS, UIT ISNACENSIS - Dissertatio inauguralis de lue venerea Giessen J.D.Hampel 1668
6961: BELANGRIJKE LOTGEVALLEN - Belangrijke lotgevallen en reizen van Eduard en Constantia. Een tafereel, geschreven in den kerker te Rotterdam. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1832.
8923: LOTGEVALLEN - De lotgevallen der Nederlandsche burgers, welke door de troupen van zijne Pruissische majesteit, in de maand september van het jaar 1787, zijn krijgsgevangen gemaakt. Door een der gevangenen zelve beschreven. Brussel, J.P. de la Croix, 1788.
15534: LOTTHÉ, ERNEST - Charme et lumière des Pays-Bas. Parijs: Desclée de Brouwer, 1935.
32647: LOTZE, TJEERDUS MAXIMILLIANUS, UIT MAARTENSDIJK - Dissertatio juridica inauguralis de poenae aggravatione [...] Amsterdam Typographia Latina et Gallica 1823
1632: LOUDA, JIRI - Europäische Städtewappen. Balzers 1969. Geb., geïll., 268 p.
34944: LOUDON, FRANCISCUS AUGUSTUS , UIT NED. INDIE - Quaestiones juridicae inaugurales quas annuente summo numine ..... Leiden Hazenberg 1846
43884: LOUISE B.B., - De jeugd onzer koningin, Rotterdam, Nijgh, 1891. Gebonden, oblong, 50+8 pag., geïll. Scharnieren gebroken.
5220: LOUMAN, J.P.A. - Archief van de familie Berg, ‘s-Gravenhage (Rijksarchief Z.H.) 1980, 278 p.
60770: LOUTHERBOURG, PHILIPPE JACQUES DE (1740-1812) - Premiere Suite d'Animaux... (Title page)
36122: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - De autheuren der antiquiteten Leiden Universiteit 1983
52561: LOUYS, PIERRE - Aphrodite. Moeurs antiques. Paris, Mercure, 1896.
47964: LOVETT, RICHARD, - Norwegian Pictures, drawn with pen and pencil, containing also a glance at Sweden and Gotha Canal, new edition, London 1890, 232 pag.
34750: LOW, JOHN CHRISTOPHER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio Philosophica inauguralis de iis, quae veteres philosophi de magnitudine telluris memoriae prodiderunt Leiden Haak 1808
6628: LOWER, MARK ANTONY - The Curiosities of heraldry, with illustrations from old English writers.
58700: "LUBACH, D.;" - Ontleedkundig en physiologisch handboek voor aankomende onderwijzers in de gymnastiek. Amsterdam 1863.
61068: LUBIN, JACQUES (CA. 1659-BEFORE 1713) AFTER HALS, FRANS (1585-1666) - Portrait of René Descartes (1596-1650)
35450: LUBINUS, EILHARDUS - Programma in exequiis optimae et honestissimae matronae Annae Oldenborges ... Iohannis Posselii Senioris, Graecae linguae quondam Professoris ... Relictae viduae piè in Christo defunctae [...] Rostock Joachim Fuess 1615
8925: LUBLINK DEN JONGEN, JOANNES - Brieven en briefwisseling. Amsterdam, Johannes Allart, 1803.
8926: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Gedachten en beelden. 2e druk. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1832.
8928: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Vrede in den lande! Gebed in het hart! Vaderlandsche uitboezeming. Uitgegeven ten voordeele van een behoeftig huisgezin. Amsterdam, G. Portielje, 1845.
8933: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Herfstloover. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1863.
8930: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - De binnenkamer van een kruidenier. Oorspronkelijke schetsen en tafereelen naar het burgerlijke leven, uit de papieren van Oudoom Jakob. 2e druk. Arnhem, D.A. Thieme, 1855.
32651: LUBLINK, ALBERTUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Observationes juris romani miscellae [...] Amsterdam C.A. Spin 1827
20024: LUCAS, HENRY S., - Dutch immigrant memoirs and related writings. Revised edition, Michigan/Cambridge U.K. 1997, 517 + 611 pag. Reprint in één deel van de editie in twee delen uit 1955.
15538: LUCAS, E.V. - A wanderer in Holland, Londen: Methuen, 1905
15540: LUCAS, E.V. - A wanderer in Holland. 15de editie. Londen: Methuen, 1913.
32577: LUCAS, JOHANNES JOSEPHUS ANTHONIUS, UIT DELFT - Veerrechten naar het keizerlijk decreet van 21 october 1811. Proefschrift [...] Delft Waltman 1937
35586: "LUCIUS, CHRIST. BENEDICTUS, UIT SORA-LUSATUS; PRAESES: WERNHER, HEINRICH LUDWIG" - De evidentia ac certitudine demonstrationum moralium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1707
51103: LUDEMAN, J.C. - Konst-kabinet van verborgenheden der natuur, vervattende een aantal van over de seven honderd geheime konststukken. 2e druk, Amsterdam, Bom, 1770.
55831: "[VULSON DE LA COLOMBIERE, MARK]; J.W. LUDER" - Vermaakelijke oraculen of kortswijlige voorzeggingen. Uit de Fransche in onze Nederlandsche taal overgezet door J.W. Luder, advoc. Den laatsten druk, van nieuws overzien en van veele drukfeilen en misslagen gezuiverd. Deventer, De Lange, 1806.
36410: "LUDWIGER, CHRISTIAN SAMUEL DE; PRAESES: SCHNEIDER, JOHANN F." - Dissertatio politico-historia de ordine foeminarum equestri. Vom weiblichen Ritter-Orden.... Der Orden des Todes-Kopffes. Halle Zeitler 1714
29154: LUGT, F. - Rembrandt, Een biografie/ une biographie/ a biography, 1899, met inleiding van Ella Reitsma, Parijs 1997, 124 pag., geïll.
8942: LUIKEN, JAN/ LUYKEN - Beschouwing der wereld, bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1738.
59160: LUIKEN, JAN, - Voncken der liefde Jezus. De Bye korf des gemoeds (2 dezelfde exemplaren). Des menschen begin en einde. Beschouwing der wereld (2 verschillende exemplaren). Het leerzaam huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen. Het menselyk Bedrijf. Facsimile-uitgave Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. Met de gravures. Imitatieperkament met stofomslag. 7 delen.
52609: LUISCIUS, A.G. - Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek. 8 delen in 4 banden, 's Gravenhage, 1724-1737.
59528: LUITINGH, J.C. - Seerp van Galema en zijne tijdgenooten : een verhaal uit de geschiedenis der Hervorming in Friesland door J.C. Luitingh, Utrecht : Van Peursem, [1888], 208 p. Bruine kaft met goudopdruk met beel van Galema en schepen op de achtergrond, door Snoek.
36696: LUKKES, PIETER, UIT BOVENKNIJPE - Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland Leeuwarden Koumans 1964
26494: LULOFS, B.H. - Kort overzicht van de geschiedenis der Nederlanden met name der Noord-Nederlanden van den vroegsten tot den tegenwoordigen tijd, 2 delen, Groningen 1835-1837, 310 + 457 pag., orig. karton. Goed exemplaar.
8936: "LULOFS, BARTHOLD HENRIK (VERT,); JOHANN HEINRICH VOSS" - Louise - een landelijk gedicht in drie idyllen. Vertaald uit het Duits. Groningen, J. Oomkens, 1811.
32977: LULOFS, BARTHOLDUS HENRICUS, UIT ZUTPHEN - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis, de libertate [...] Groningen J.J. Homkes 1809
41824: LULOFS, JOHAN - Wiskundige en werktuigkundige beschouwingen der wind-molens. Extract uit een 18e eeuws werk, pp. 525 t/m 621, in blauw papieren omslag.
56220: LUMIERE, A. ET L., - Les developpateurs organiques en photographie et le paramidophenol, Paris, Gauthier-Villars et fils, 1893, 82 pag.
35604: LÜNCKER, CONRAD - Christliche Trauer Leich-Ehre-Gedächtnüs- und Trost-Predigt, bey [...] Leich-Procession des [...] Johann Philipsen von Buseck genant Münch des ältern [...] Giessen Friedrich Karger 1666
16479: LUNTEREN - Gids voor Lunteren en omstreken. Uitg. van de Ver. voor Plaatselijke Belangen en Vreemdelingenverkeer, Lunteren, [1925], 76 p.
57816: LURASCO, F.M., - Het zeewater-aquarium, 2e druk, Amsterdam, z.j.
53610: LURASCO, C.F. - Bezwaren tegen het stelsel van afzondering der gevangenen, getoetst aan de ervaring in de Pennsylvanische staatsgevanegnis van het oosten verkregen. Eene voorlezing op de Alg. Vergadering van het Ned. Genootschap tot zedelyke verbetering der gevangenen, gehouden te Amsterdam den 8sten Mei 1845. [Amsterdam 1845].
15550: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem, naar de natuur geteekend en op steen gebragt door P.J. Lutgers. z.p., 1837-1844, facsimilé-reprint Alphen a.d. Rijn, Canaletto, 1979.
56554: LUTTENBERG, G., - Proeve van onderzoek omtrent het armenwezen in ons vaderland en naar de meest doeltreffende middelen die verder ter verbetering van het lot der armen zouden kunnen aangewend worden, Zwolle, 1841.
41288: LUTZ, M - Zweite [bis funfte] Abtelung des Universeel- Zuschneide-Systems der mannlichen Bekleidung nach mass, neues patentiertes Prazisions-Verfahren. 7e Auflage, 4 Bande. Stuttgart ca. 1910.
55768: LUYKEN, JAN E.A. - Prenten: 19 scenes betreffende naaktlopers en zwaardlopers, geexecuteerde lijken, executie, etc. betr. de wederdopers te Amsterdam in 1535. Hierbij 4 dubbelen. Gravures door Jan Luyken e.a.
59542: LUYKEN, JAN (1649-1712) - D'aanslag van den Hertog van Anjou op Antwerpen, in den Jaare 1583. mislukt
55750: LUYKEN, JAN - Prent: 'Tomenbij en anderen in Egypte ter dood gebracht 1517', gravure van Jan Luyken, met deze tekst in handschrift.
55812: LUYKEN, JAN - Prent: 'De moordt der Spanjaerden te Naerden geschiedt den eersten van December in den jaare 1572', gravure door Jan Luyken.
55798: LUYKEN, JAN - Prent: 'Don Pedro Pacieco, opper krijgs bouwmeester des H. van Alva, nevens twee Spaensche jonkers, opgehangen tot Vlissingen in den jaare 1572', gravure door Jan Luyken.
55780: LUYKEN, JAN - Prent: 'De moordt des Prinsen van Oranje tot Delft, in den jaare 1584', gravure door Jan Luyken naar R. de Hoge, tonende het doorschieten op de trap.
55788: "LUYKEN, JAN EN CASPER; " - Prent: 'Moord van Hendrik de Vierde', gravure door Jan en Casper Luyken met 2 regelig onderschrift.
60916: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - DE INSTRUMENTMAAKER / The Musical Instrument Maker [series title: Menselyk Bedryf]
50885: LUYKEN [LUIKEN], JAN - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten (...), Amsterdam, Roman, 1749. Gebonden met 2 andere werken van Luyken.
8945: LUYKEN, JAN - Verzaameling van eenige geestelyke brieven [...] aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer tot nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken. Hoorn, Jacob Duyn, 1741.
55810: LUYKEN, JAN - Prent: 'Afgryselyke wreedheyd der Spanjaarden in de plonderinge van Antwerpen gepleegt aen seekere bruyd. Ao 1576' [4-8 november 1576], gravure door Jan Luyken.
5388: LUYKX, TH. - Het grafelijk geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Filips de Schone, Leuven 1952, 275 p., geïll.
52467: LUZAC, ELIE - Bericht van Elias Luzac Junior op een geschrift, uitgestrooid onder den tytel van bekendmaaking van heer Maarten van Roshem, ridder. Leiden, E. Luzac, 1759. [Gebonden met 13 andere pamfletten in 8°].
34164: LUZAC, CORNELIUS JOANNES, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1820
34166: LYCKLAMA A NYEHOLT, GEORGIUS WOLFGANG FRANCISCUS, UIT OLDEBOORN (FR.) - Dissertatio juridica inaugurales de mandato jure hodierno [...] Leiden Haak en Comp. 1834
22938: LYDIUS, AMIJE ?, DESCHAMPS, VAN DER BEECK - "Brief van Jacobus Lydius, d.d. Dordrecht 24 mei 1651, aan ""Seer weerde juffrou, uytverkoren zieltje, mijn soet en hoog-gelieft hertje"", manuscript, folio, 2 p (enige restauraties op vouwen)."
52479: LYDIUS, JACOBUS - Spreekwyzen door de heilige schryvers ontleent uit de stryden der ouden verklaart (...) met de byvoegselen van J. Lomejer, opnieuw vertaalt (...) door Abr. Du Ry. 2 stukken in 1 band, Rotterdam, Bosch, 1746.
22712: LYNDEN, VAN - Afdruk van een gegraveerd koperen plaatje met familiewapen Van Lienden(Lynden) en de 16 kwartierwapens van “Theodoricus de Liienden archidiaconus ardvenae eccliar.....”, 14,5x10cm. De afdruk lijkt begin 20e eeuws, het plaatje lijkt (veel) ouder te zijn geweest.
32639: LYNDEN, ALEXANDER FREDERIK VAN, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de leer der verjaring en der wettelijke vervaltermijnen op pachtrechtelijk gebied . Proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1880
34168: LYNDRAJER, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio iuridica inauguralis de executione sententiae peregrinae in causa civili latae [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1823
34978: LYON, GEORGE HENRY BARNET, UIT PARAMARIBO - Stellingen Leiden Somerwil 1871
27206: MAANEN, F.J. VAN E.A. - Mededeelingen van de vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage, eerste en tweede deel in één band, 's-Gravenhage 1863, 1876, 347 + 352 pag., geb. in halfleer, geïll. met platen in steendruk. Goed exemplaar.
34620: MAANEN, C. F. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae. 1791
34622: MAANEN, C. F. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXII. theses juridicae. 1792
34624: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXII theses juridicanae. 1793
35274: MAANEN, JANI RUDOLPHII VAN, UIT HARDERWIJK - Commentatio in quaestionem ab ordine medicorum [....] 1822
36114: MAANEN, R.C.J. VAN - Doorgaande beweging Leiden Universiteit 2004
16481: MAARN - V.V.V. Maarn en Maarsbergen. Uitg. V.V.V. [ca. 1935], 32 p.
59446: MAAS, C. - Aantekeningen betreffende Cornelis Maas (ca 1790-1864) gehuwd in 1811 met Anna Brouwer, koornmolenaar en grondeigenaar te Haarlem. Ook over andere familieleden Maas, typoscript, 7 pp. M14728
36086: MAAS, WILHELMUS JOANNES MARIA, UIT OVERSCHIE - De dijkwet van 1810 Rotterdam Nijgh & Van Ditmar 1963
39812: "MAAS, F.M. (INL.);" - Over Kaag, Braassem en Westeinder. Een rekreatie-onderzoek met behulp van luchtfoto's, enquetes en tellingen. 2 delen, Delft 1970-1971, 169+140 pag., oblong, geïll. [betr. Warmond, Alkemade].
23178: MAASDIJK, VAN - "Twee blaadjes met potloodschetsen van paardrijdende meisjes, met het stempeltje ""Atelier A. van Maasdijk""."
16483: MAASSLUIS - Maassluis. Uitgegeven met instemming van het gemeentebestuur, onder redactie van (....) C.P.I. Dommisse, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
16486: MAASTRICHT - The old town of Maastricht and the caves of mount St. Pieter by D.C. van Schaik, Souvenir edition in honour of our American liberators, Heer, Van Schaik, 1945, 48 p.
16485: MAASTRICHT - Maastricht door D. Sassen. Uitg. met medewerking van V.V.V. en K.v.K., Amsterdam, Alta, [1925], 132 p.
58816: MACALESTER LOUP, MR. R., - Mannen van Beteekenis in onze dagen, Johan Theodoor Buys, Haarlem 1893, Extrakt, pag. 185-224.
43257: MACARTHUR, B. / J. MOORE - Lessons in figure painting in water colours, 16 coloured plates from designs by Blanche Macarthur and Jennie Moore, With special instructions by the painters. Londen etc., Cassell etc., [1881].
6318: MACCO, F. - Stammtafel der Familie Wüppermann aus Barmen. Abgeschlossen am 1 May 1911, groot blad, 90 x 120 cm, tekening door Oscar Roide, druk Gebr. Vogt (slijtage op vouwen)
59782: MACÉ, CLAUDE (1631-1670), AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
43286: MACFARLANE, C. - Konstantinopel en Turkije, Uit het Engelsch vertaald. 2 delen, Amsterdam, Beijerinck, 1830.
14482: MACGEORGE, A. - Flags: some account of their history and uses. London etc. 1881, ill., 122 p., orig. cloth.
31038: MACHIELSEN, H. E.A. (RED.) - Onze geslachten in hun onderlinge samenhang en middels hun daden en streven verklaard. Een genealogisch-historische reeks. Afl. 1-4 ( 1950-? ) alles wat verscheen ?, 24 + 24 + pp. 49 - 92 +24 pag.
31821: MACKAY, DONALD JACOB - De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van [...] H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1861
32637: MACKAY, AENEAS, UIT NIJMEGEN - De uitsluiting van geestelijken en bedienaren van de godsdienst uit de volksvertegenwoordiging. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1862
34024: MACKAY, JOHANNES FRANCISCUS HENRIOCUS JACOBUS ERNESTUS, UIT NIJMEGEN - Specimen jurudicum inaugurale de aere alieno hereditario [...] Utrecht N. van der Monde 1829
4098: MACKAY, D. BARON - Geschiedenis van het geslacht Mackay. Facetten van de politieke, militaire en sociale geschiedenis van de Schotse hooglanden en de Nederlanden. 's-Gravenhage 1984, 304 p., geïll., geb.
34678: MACQUELYN, MICHAELIS JACOBI - "Sermo academicus de nonnullis philosophiae naturalis [...] ; Met: Narratio rerum academicarum rectore magnifico M.J. Macquelyn Anno 1829-1830. 1830"
52465: L.L., MADEMOISELLE - Dix-huit soirees a la campagne. Amsterdam, v. Kesteren, 1833.
36182: "MADEWIES, SAMUEL, UIT STARGARD POM.; PRAESES: NEUMANN, JOHANN GEORG" - Disputatio historica de rebus synonymis Wittenberg Christian Fincelius 1685
7998: MAEYER, EDWARD A. DE - Who's who in Europe, 1964-1965.
60538: MAFFEI, NICOLÓ FRANCESCO (1590-1670) AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Madonna della scodella
53620: MAGGI, GIROLAMO - De equuleo liber postumus cum notis Goth. Jungermanni, accedit appendix virorum illustrium, idem argumentum pertractantium. Amsterdam, Andreas Frisius 1664.
39188: MAGINNIS, A.J. - The atlantic ferry, its ships, men and working. First popular edition, London 1893, 208 pag., hardback, ill.
55444: MAGINO, ANTONIO - Den overvalschten Jtaliaenschen VVaer-seggher, dat is een oprechte prognosticatie op 't jaer ons Heeren 1651, gepractiseert door den hoogh-geleerden D. Antonio Magino, na de copia van Bolognia [1650].
55142: MAGINO, ANTONIO - Den Italiaenschen waerseggher, dat is een prognosticatie op het jaer onses heeren 1622 (...). Naar de copije van Bolognia 1622.
53621: "MAGIRUS, ABRAHAM; G. DE COURTILZ DE SANDRAS, H. DÜRER (?)" - [1] De wonderlyke historie der mensche-eeters, verhandelende haren aart, oude woonplaatsen, vreemde manier van leeven, verwoedende wreetheyt en het eeten soo van levendige als doode menschen. Door Abraham Magirus, predikant op Texel aan de Koogh, Amsterdam, J. ten Hoorn, 1696. [Gebonden met:] [2] [G. de Courtilz de Sandras], De overzeldzame historie van de markgravinne de Frene, door haar eigen man aan een Turkschen zeerover verkoft en weder te regt gebragt. Uyt het Fransch vertaald, Rotterdam, Elias Yvans, 1702. [Gebonden met:] [3] [H. Dürer?], Spel des geluks, vertoont in den wonderlyken en niet min zeldzamen levensloop van Tychander, waarin verhaalt worden de vreemtste ontmoetingen en ongehoorste gevallen hem gedurende zijn leeftijdt ontmoet. Rotterdam, Arnold Willis, 1717.
1656: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzicht van de besturen die vóór de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd. 3 stukken in 2 bdn. Groningen 1838-1850. Geb., 160, 185, 315, 367, 335 p.
24690: MAGNUS, ALBERTUS [ET AL] - De secretis mulierum. Item De virtutibus herbarum lapidum et animalium. Amsterdam, Jodocus Janssonius, 1643.
57444: "MAGNY, M. VICOMTE DE; " - La science du blason, accompagnee d'un armorial general des familles nobles de l'Europe. Paris [1858].
14840: MAHAUDEN, A., J.L. RENS, M. VAN KERKHOVE - Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, deel I-V, z.pl. [1970-1972], 486 p, geb. (gestencild), in één band.
29186: MAI, E - Roelant Savery in seinen zeit ( 1576-1639 ), Keulen 1985, 238 pag., geb., geïll. Goed exemplaar
52449: MAILLET, B. DE / J.B. LE MASCRIER, - Beschryvinge van Egipte behelzende verscheide keurige aanmerkingen over de oude en hedendaagsche aardrykskunde (...) opgesteld volgens de aanteekeningen van den Hr. De Maillet, ouden consul van Vrankryk te Cairo, door den abt Le Mascrier. 2 delen in 1 band, 's Gravenhage, Beauregard, 1737.
42797: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du pontificat de saint Leon le Grand. 's Gravenhage, Moetjens, 1687.
42819: MAIMBOURG [MAIMBURGH], LOUIS - Historie van het verval des Kaiserrycks, nae de doodt van Carolus Magnus ofte Carel de Groote (...) vertaeldt door H. v. Quellenburgh. Amsterdam, T. ten Hoorn, 1683.
31977: MAIRE, GUILELMUS ELIAS LE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de hereditatis divsione ab adscendentibus facta inter descendentes [...] Groningen J. Römelingh 1836
15571: MAIS, S.P.B., EN GILLIAN - Dutch holliday. Londen: Alvin Redman, 1961.
42705: PESSON-MAISONNEUVE - Nouveau manuel complet du pecheur Francais, ou traite general de toutes sortes de peches. Nouvelle ed., revue (...) par M. Moriceau. Paris, Encyclopedie de Roret et Moriceau [s.a.].
25228: MAJUS, JOHANN HEINRICH - Vita Jo. Reuchlini phoorcensis, Frankfurt 1687, (34) + 55 + (32) pag., full vellum. Missing: the titlepage and portrait.
37612: MAK, A - Catalogus van het penningkabinet [ J.A. ] Smits van Nieuwerkerk. Publieke verkooping, Dordrecht maart 1894, 202 pag.
40468: MAK, G. EN F. HEDDEMA, - De Eilanden. Het Amsterdams Oostelijk Havengebied in stadsgezichten 1974-2002, fotogr. : Han Singels, Amsterdam, De Verbeelding 2002, 142 pag., oblong, geïll.
59784: UNKNOWN MAKER - ANTONIVS ALBICIVS NOBILIS FLORENTINVS
60818: UNKNOWN MAKER - Medal with portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) and the Four Day's battle
60002: UNKNOWN MAKER - EFFIGIES LVCAE LEIDENSIS PROPIA MANU INCIDERE (portrait of Lucas van Leyden)
60816: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61662: UNKNOWN MAKER - COMOEDIA VETUS
61782: UNKNOWN MAKER - KAMP-REGT DER HOLLANDEREN
60822: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59976: UNKNOWN MAKER - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. PHILIPPI REGIS... [Juan I of Austria (1547-1578)]
59982: UNKNOWN MAKER - DON JOHAN VAN OOSTENRYK, GOUVERNEUR GENERAEL DER NEDERLANDEN [Juan I of Austria (1547-1578)]
59984: UNKNOWN MAKER - IOANES AUSTRIACUS CAROLI V. FIL. BELGII GUBERNATOR. [Juan I of Austria (1547-1578)]
60000: UNKNOWN MAKER - Feldmarschall v. Blücher. (portrait of Gebhard Leberecht von Blücher)
61710: UNKNOWN MAKER - Corpus Juris Civilis [Title page]
22268: MAKKINGA (FR) - “Register der huizgesinnen in den dorpe Makkinga, gelegen in Stellingwerf Oosteynde benevens de qualiteit en het getal der personen in yder huisgesin, opgemaakt en beschreven door de gecommieteerde van voorn. den dorpe, ingevolge de resolutie in dato den 19 juny 1748”, manuscript, folio, 5 p.
58520: MAKKINK, J.TH., - Ik strijd en houd mij boven. Grieven tegen de wet op de geneeskunde en een gedeelte van het publiek, Zutphen 1862.
40644: MALCOMESIUS, H - Ter gedachtenis. Zestal leerredenen en toespraak bij de eerste steenlegging van de Noorderkerk [te Rotterdam], Rotterdam 1899, 128 pag.
1659: MALDERGHEM, JEAN VAN (UITG.) - Le Blason des Armes, suivi de l'Armorial des villes, châtellenies, cours féodales, seigneuries et familles de l'ancien comté de Flandre, par Corneille Gailliard. 3 delen in een band, Brussel 1866, 43+52+89 p.
8960: "MALFAIT DE JONGE, PHILIP (VERT.); PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON" - Elektra, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1751.
56418: MAN, MARIE DE, - Medaille mortuaire de Thierry van Cloon, gouverneur general des Indes Neerlandaises, overdruk Tijdschrift v.h. Ned. Gen. v. Munt- en Penningkunde 1893, 17 pag.
30464: MAN, JACQ. DE ( RED.) - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica, 1670- 1820, Leiden 1993, 263 pag., geïll., geb., als nieuw.
34864: MAN, ENGELBERTUS DE, UIT BREDA - Dissertatio juridica inauguralis de vindicta privata Leiden Gebhard 1845
37594: MAN, M.G.A. DE - Catalogus der numismatische verzameling van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1907, 390 pag.
47466: MANACH, D. E.A., - La descendance de Charles X, roi de France, Paris 1997, 387 pag.
34766: MANAHAN, AMBROSIUS, UIT NEW YORK - Theses ex universa theologia Rome 1841
27790: MANCHESTER, E.A. - Flags of all nations, London, Philip [ ca. 1940 ], omslag met grote ( 58 x 88 cm. ) vlaggenkaart in kleur.
35088: MANDELE, JACOBUS EGBERTUS VAN DER, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de titulum digestorum cui inscribitur: ad legem fabiam de plagiariis. Leiden J.C. Cyfveer 1835
47656: MANDEMAKER, W.K., - Veilingcatalogus teekeningen, prentkunst en schilderijen van (.....) Everhardus Boers, oud-fiscaal van de Ned. retourvloot en carga der O.I. Compagnie, 's-Gravenhage 1818, 4+156 pag., half leer.
24762: MANDER, CAREL VAN - Het schilder-boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen. Daer nae in dry deelen 't leven der (...) schilders des ouden en nieuwen tyds. Eyntlyck d'uitlegginghe op den metamorphoseon. Haarlem, Passchier van Wesbusch, 1604.
55396: MANDRILLON, JOSEPH - Gedenkstukken om te dienen tot de historie der omwenteling in de Vereenigde Nederlanden in 1787, door den heer Jh. Mandrillon (...) belast geweest om bij het Hof van Berlijn eene overeenkomst tusschen de patriottische en stadhouderlijke partij te bewerken. Uit het Frans vertaald. Parijs, Barrois, 1792.
34030: MANGELAAR MEERTENS, ANTHONIUS, UIT DEMERARY (GUYANA) - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam e jure Hollandica antiquo [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1842
27686: MANGER, J.B. - Recherches sur les relations économiques entre la France et la Hollande pendant la révolution Francaise (1785-1795 ), Paris 1923, 170 pag., geïll. Papieren omslag, los in de band.
35842: MANGER CATS, HUIBERT, UIT WOLVEGA - Stellingen .... Leiden Kleyn 1898
23720: MANNINGHAM, JOHN - Diary of John Manningham (...) 1602-1603, editea from the original manuscript by John Bruce esq., Westminster 1868, 20 + 188 pag., half leather, ill.
53631: MANSON-ENJALRAN, CLARISSE - [Twee zeer uitvoerige krantenberichten over de zaak Manson-Fualdès, uit maart en september 1818, uit een in Maastricht (Nypels) gedrukte Franstalige krant].
7916: MANSSEN, W.J. - Geschiedenis der Evang. Luthersche Gemeente te Zaandam.
47182: MARANG, G.P., - De Zwijndrechtsche nieuwlichters, Dordrecht 1909, 303 pag., geïll.
36082: MARCHAND, STEPHANUS, UIT LEIDEN - Positiones subsequentes examini publico subjicio [26 stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden z.n. 164.
52501: MARCHANT, JAN, - Verhaal van reuzen boven de zeven voeten lang. Met een nieuw berigt van den Spaarwouder reus Klaas van Kieten (...) alsmede een nette beschrijving van den grooten Kajanus, binnen Haarlem overleeden (...) 1749. En het oorsprongklyk verhaal der groote Keie van Amersvoort. Haarlem, I. van der Vinne, 1751.
35222: MARCHIE SERVAAS, JANUS DU, UIT AMSTERDAM - Disquisitio de vita et scriptis eligii Episcopi Noviomensis Amsterdam P.B. van Waning Bolt 1859
35350: MARCHIE VAN VOORTHUIJSEN, H. DU - Prent op de promotie van Mr H. du Marchie van Voorthuijsen, litho naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1876
15329: GUILLOT DE MARCILLY - Relation historique et theologique d’un voyage en Hollande et autres provinces des Pays-Bas, dans laquelle on verra le détail des conversations de l’auteur avec M. le marquis de Langallerie, sur les principaux points de la religion, enrichie de notes critiques, historiques & chronologiques. Parijs: J. Estienne, 1719.
34718: MARCKART, JOANNES WILHELMUS , UIT RUDENHAUSEN - Disputatio juridica de jurisprudentia Belgica cum romana conjungenda Utrecht Van Megen 1734
42392: MARCONVILLE, JEAN DE / JEAN DALLIER / PLUTARCHUS - De l'heur et malheur de mariage. Ensemble les lois connubiales de Plutarque traduictes en Francois. Paris, J. Dallier, 1571. [Gebonden met:] Dezelfde, De la bonte et mauvaistie des femmes. Paris, J. Dallier, 1571.
8963: MARCUS, RUDOLPH - Ter gedachtenisse van den vrede, gesloten te Aken, den 30sten van Grasmaand, des jaars 1748. Amsterdam, Pieter Meijer, 1749.
55408: MARE, PIETER DE (1757-1796) - Prent van grafmonument voor S. van Schaak, 'de roem en hoop van 't Leydsch Atheenen, door 't staal (...) eens moorders neergeveld'. Gravure door P. de Mare naar C. Bisschop, met adres M. Cijfveer, [1794].
22370: MAREES, DE, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Reneke Busch de Marees, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw) dd. 11-6-1763.
32737: MAREES VAN SWINDEREN, WICHER MEINARD DE, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de studio, quod legislatores, inde a saeculi duodevigesimi parte posteriori, in legibus criminalibus emendandis ac reformandis posuerunt [...] Groningen J. Oomkens 1827
7846: MARESTI, ALFONSO - Teatro genealogico et istorico dell' antiche e illustri famiglie di Ferrara.
34060: MAREZ OYENS, GERARDUS HENRICUS DE, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de poenis extraordinariis plena deficiente probatione [...] Amsterdam T.B. Groebe 1833
5316: MARGARINEFABRIEKEN - Brinkers’ Margarinefabrieken 1878-1953, Zoetermeer 1953, 50 p., geb., geïll.
4116: MARION, N.A.J. VAN - Geslacht Van Marion. 's-Gravenhage 1905, 10 p., geïll.
1668: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J.C. - Een honderdtal Nederlandsche families. Een historische, genealogische en biografische studie over de kwartieren van Mr.Dr. C.W. Maris. Nijmegen 1946. Geb., geïll., 363 p.
1666: MARIS, A.J. - Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheerlijke tijdvak. I. De Nederstichtse leenacten (1394-1581). 's-Gravenhage 1956, 606 p.
28956: MARIUS, G.H. E.A. - Johannes Bosboom, 's-Gravenhage 1917, 162 pag., geb., geïll. Exemplaar op zwaar papier.
16493: MARKEN - The truth about Marken, zoals het echt is, by Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 102 p.
16490: MARKEN - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd door Eberhard, Leiden, Kooyker, 1877, 80 p.
8968: MARLE, CORNELIS VAN - Rijmelarij. 2e druk. Leiden, J. van Thoir, 1814.
34952: MARLE, GERARDUS GULIELMUS HENRICUS VAN , UIT ZWOLLE - Specimen inaugurale de caussis quarundam legum romanrum et codicis civilis in re testamentaria Utrecht Van Paddenburg 1821
42235: MARLES, JULES LACROIX DE - Merveilles de la nature et de l' art dans les cinq parties du monde Afrique, 2 volumes. Paris, 1830.
15575: MARMIER, X. - Lettres sur la Hollande. Parijs: Delloye, 1841.
47584: MARMIER, X, - Du Rhin au Nil, Tyrol, Hongrie, provinces Danubiennes, Syrie, Palestine, Egypte, 2 volumes, Paris [1846], 29+396+(4)+496 pag., hardback in half linen
24892: MARMONTEL, J.F. - Les Incas, ou la destruction de l'empire du Pérou.
42428: MARMONTEL, J.F. - Belisaire. Amsterdam, v. Harrevelt, 1767.
55529: MARNIX, HEER VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN - De byen corf der H. Roomscher Kercke. Utrecht, L. en S. de Vries, 1659.
42497: MAGNÉ DE MAROLLES - La chasse au fusil, Nouvelle edition. Paris, 1836.
8971: MARONIER, HENDRIK - Gedichten. Rotterdam, A. Wynands, 1838.
50921: MARRE, JAN DE - Hof- en mengelgedichten. Amsterdam, Wor e.a., 1746.
8974: MARRE, JAN DE - Marcus Curtius. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1734.
38122: MARROW, J.H. ( INTROD. ) - The golden age of Dutch manuscript painting, Stuttgart 1989, 318 pag.
8976: MARRYAT, FREDERICK - Jacob Eerlijk. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1837. [2 delen]
8979: MARRYAT, FREDERICK - Newton Forster, of De koopvaardij. Vertaald uit het Engels. Groningen, W. van Boekeren, 1839.[ 2 delen]
8981: MARRYAT, FLORENCE - Vrouw tegen vrouw. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1870. [2 delen in 1 band]
43124: MARSCHALL, H.G. - Geneeskundig volksboek ter onderregtinge voor (...) allen die met de zorge over jonge kinderen belast zijn, Volgens den tweeden (...) Hoogduitschen druk vertaald. Dordrecht, De Leeuw/Krap, 1792.
15577: MARSHALL, JOSEPH [= JOHN HILL] - Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine and Poland, in the years 1768, 1769 and 1770. In which is particularly minuted the present state of those countries, respecting their agriculture, population, manufactures, commerce, the arts and useful undertakings. 3 dln. Londen: J. Almon, 1772.
25266: MARTENS, CHARLES DE - Guide diplomatique ou traite des droits (...) des ministres publics (...) Nouvelle edition (...) par M. de Hoffmanns, 2 delen, Brussel 1838, 760 + 507 + 30 pag. Gebonden in half marokijn.
1676: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H. - De justitieele colleges in de steden en op het platteland van Holland 1795-1811. (Diss.) Utrecht 1912, 410 p.
25272: MARTIN, S E.A. - Gedenkboek der dansacademie J.G. Martin & zonen ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan, Haarlem 1950, 63 pag., geïll.
60670: MARTIN, P. O., - Europeesch verlof. Z.p. [Indië], z.j. [1940]. Folio, 192 p., gestencild. Geïllustreerd met houtsneden van P. Martin zelf. Het boek bevat indrukken van het terugzien van Nederland: Utrecht, Den Haag (Gemeentemuseum) en reis door Vlaanderen, Frankrijk en Italië, in 1939. p. 62-66: `Op bezoek bij den dichter Marsman' [in Mornex]. Bandontwerp door P. Martin.
57072: MARTIN, G. - Les 256 quartiers genealogiques de Monseigneur le Prince Henri de Luxembourg, Saint Chamond 1975, 44 pag.
36214: MARTIN, CHRISTIOPHOR SAMUEL, UIT DRESDEN - Schediasma historico-literarium de Coleris doctrina scriptisque claris. Praemissa sunt Analecta potiorum huius generis de eruditis homonymis scriptorum quae apud Cl. Mollerum et Cel. Struvium non extant Wittenberg August Koberstein 1718
47286: MARTIN, G., - Histoire et genealogie de la maison de Levis, Ricamarie 2007, 271 pag., geïll.
15579: MARTINET, J.F. - Les Pays-Bas unis, abrégés, à l’usage des écoles. Amsterdam: Allart, 1790.
24940: MARTINET, J.F. - Kleine katechismus der natuur voor kinderen.
52497: MARTINET, J.F. - Het vereenigd Nederland. 2e druk, Amsterdam, Allart, 1790.
15581: MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS - Het Vaderland en het Vereenigd Nederland [...] thans bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der zeventien Nederlandsche provincien en van het groot-hertogdom Luxemburg, 3e zeer veel vermeerderde en geheel opnieuw bearbeide druk, 6 delen, Gouda: G.B. van Goor, resp. 1845, 1830, 1845, 1845, 1832, 1845
51568: MARTINET, J.F., - Het Vaderland, Amsterdam, Allart, 1791.
41826: MARTINET, J.F. - Les Pays-Bas unis, abreges par J.F. Martinet a l'usage des ecoles. Traduit de l' Hollandois, Amsterdam, Allart 1790.
42883: MARTINET, J.F. - Het Vereenigd Nederland verkort ten gebruike der schoolen. Amsterdam, Allart, 1790.
36364: "MARTINI, CHRIST. FRIDEMANN EN TEUBER, JOH. HEINRICH; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - Testimonia et juridicia eruditorum de Collegii electoralis origine Wittenberg Gerdes 1709
24976: MARTINIERE, BRUZEN DE LA - Le grand dictionaire geographique, historique et critique, Nouvelle edition,
57130: [MASCH, G.M.C. (HERAUSG.), - Wappen-almanach der Souverainen Regenten Europa's, Rostock, Tiedemann, [ca.1840].
47924: MASCHECK, P.F.H., - Geschiedenis van het korps Nederlandsche mineurs en sappeurs van de vroegste dagen tot op den tegenwoordigen tijd 1852, Zaltbommel 1853, 16+302 pag., geb. in blauw linnen met goudopdruk, goud op snee. Met uitslaande tabel, fraai exemplaar.
36408: "MASCHIUS, JOANNES, UIT PASEWALCKO; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CASPAR S." - De superioribus Ungariae conversionibus Wittenberg Henckel 1688
42197: MASSIALOT, FRANCOIS - Nouvelle instruction pour les fruits. Extract uit Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits. Amsterdam, ca. 1750.
59724: MASSIJS, CORNELIS (1515-1550) - Peasants conversing and drinking
60396: MASSIJS, CORNELIS (1515-1550) AFTER JAC. PAR(MIGGIANO) - St. John the Baptist
14333: MASSONNET, PATENT, QUEEN VICTORIA - "Letter of patent for André Michel Massonnet from Paris for an invention regarding ""certain improvements in alloys of metal and of other substances and also in the application of the same to various usefull purposes""."
35158: MASSOW, GERLACHI JOANN. CORN. VAN, UIT REMBANG (JAVA) - Commentatio in quaestionem ab ordine jurisconsultorum [...] 1817
4126: MASSOW, VAN - Royement uit den Nederlandschen adel op verzoek van Frederik van Massow. Leyden 1838, 20 p. Zeldzaam!
60956: UNKNOWN MASTER - The Annunciation
59812: UNKNOWN MASTER - Eigentliche Abbildung der Schantzen Caloo, Verbroek, und Feuerschen und wie solche von den Holländern befestigt und wie sie von den Spanischen wieder daraus geschlagen worden. Anno 1638.
61576: UNKNOWN MASTER - MONS PIETATIS (frontispiece)
60864: UNKNOWN MASTER - NIEUWJAARS ZEEGENWENSCH DOOR DE STADS KLAPWAAKERS.... [Wish card, New Year]
60866: UNKNOWN MASTER - NIEUWEJAARSWENSCH van de LANTAARN-VULDERS, Aan de Ingezetene der Stad Dordrecht en de Merwede. [Wish card, New Year]
23252: MATAGNE, R. - Certains aspects des parentés entre la maison royale de Suède et la famille Grand-Ducale de Luxembourg, Luxemburg 1961, 40 pag., geïll.
59810: MATHAM, THEODOR (1605-1676), AFTER SANDRART, JOACHIN VON I (1606-1688) - Dit ´s VONDEL, tot dit uur van de Snaaren spant... (Portrait of Joost van den Vondel)
59564: MATHAM, JACOB (1571-1631) - Portrait of Jan van de Velde (1568-1623)
60382: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Rachel and Leah
60384: MATHAM, JACOB (1571-1631) - The Adoration of the Shepherds
60388: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER CALVAERT, DENYS (1540-1619) - Christ at the column (after flagellation)
60390: MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - Mountain of Honour for Poets [De Hollandsche Lys met de Brabantsche Bely: set title]
17085: MATHIJSEN, M. - De werken van Harry Mulisch. Een bibliografie. Met medew. v. E. de Boer. 2e herz. en uitgebr. dr. Amsterdam: De Bezige Bij, 1992.
34028: MATHYSSEN, JACOBUS DANIEL THIBAUT, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum codicis de naufragiis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
35646: "MATTHAEI, JOHANNES, UIT KÖNIGSBERG; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Disputatio politica de civitate nova [...] Helmstedt Henning Müller 1662
40648: MATTHAEUS, ANTONIUS - Wilhelmi chronicon monachi et procuratoris Egmondani. Extract uit werken Matthaeus, III (1738), pag. 409-718
59010: MATTHES, H.J., - Redevoering en aanspraken bij het overhandigen van eereblijken aan redders van drenkelingen in de vergadering der Leydsche afdeeling van de My. tot nut van 't Algemeen op 22-11-1831, 30 pag.
32989: MATTHES, JANUS CAROLUS, UIT NOORDELOOS - Dissertatio historico-critica de pseudoprophetismo hebraeorum [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
35296: MATTHES, CAROLI JOHANNIS, UIT AMSTERDAM - Commentatio ad quaestionem mathematicam [....] 1833
40046: MATTHEY, I.B.M. (RED.), - Westeremden. Het verleden van een Gronings terpdorp, Groningen 1975, 372 pag., geïll.
51910: "MAUPASSANT, GUY DE;" - Oeuvres completes. Mademoiselle Fifi M. Jocaste, Paris, Conard, 1908. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 285 pag.
60893: DE MAUREGNAULT - Manuscript sheet with 9 hand-coloured coats-of-arms of the De Mauregnault family and connected families and additional information about the subsequent persons in French.
5612: MAURER, H.M. - Der Hohenstaufen. Geschichte der Stammburg eines Kaiserhauses, Stuttgart und Aalen 1977, 204 p., geb., geïll.
8985: MAURICE, ABEL - Het kind der voorzienigheid. Antwerpen, J.P. van Dieren & Cie, [1850].
42561: MAURICEAU, FRANCOIS - Aphorismes touchant la grossesse (...) des femmes / Kort-bondige stellingen ofte aphorismen, rakende het swanger-gaan, het baren, de ziekten en andere gesteldheden der vrouwen. Amsterdam, N. ten Hoorn, 1700.
8991: "MAURICIUS, JOAN JAKOB (VERT.); JOSEPH CHANCEL, DIT LA GRANGE" - Sesostris, koning van Egipte, treurspel. Per haec ad altiora. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1786.
8986: MAURICIUS, JOAN JAKOB - Rechtsgeleerde maandelyke uitspanningen [...]. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722-1725. [2 delen]
8993: MAURIK, JUSTUS VAN - De Buren. Dramatische klucht in één bedrijf. 2e druk. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1879.
8995: MAURIK, JUSTUS VAN - Janus Tulp. Blijspel in vier bedrijven. 3e druk. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882.
8997: MAURIK, JUSTUS VAN - Plicht. Dramatische schets in één bedrijf. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1895].
9001: MAURIK, JUSTUS VAN - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. 2e druk. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882.
55621: MAYET, LUCIEN - Notes sur les sciences anthropologiques et plus particulierement l'anthropologie criminelle en Hollande et en Belgique. Premiere partie: Hollande, Lyon, 1902. Deuxieme partie: Belgique, Lyon, 1903.
47534: MAYNARD, D. DE, - La descendance de madame Cliquot-Ponsardin, Mayenne 1975, 64 pag. + ill.
36426: MAYOOR, SIGMUND, UIT HONGARIJE - Dissertatio inauguralis medica problematica de sobole procreanda Altdorf J.W. Kohles 1723
57814: MCCUSKER, J. / S. HART, - The rate of exchange on Amsterdam in London: 1590-1660, overdruk 1979, pp. 689-705.
59300: MCNAUGHTON, A., - The book of Kings. A Royal genealogy. 3 volumes, London 1973.
3878: MEDEDEELINGEN - "Mededeelingen der familievereeniging Kalff, nr. 1 (1930) t/m nr. 70 (1974), gebonden. Nrs. 33, 35, 36 en 38 t/m 52 ontbreken; toegevoegd nr. 73 (1985), een tabel met afstammelingen van Gerrit Kalff, gedateerd april 1932 en een getypt naamregister op de Mededeelingen 1 t/m 12."
58710: MEDER, L. (UITG.), - Heidelberg. Hotel Schrieder, Heidelberg, L. Meder [ca.1880?].
23928: MEER, O.A. V.D. - Een verkeerde aansluiting in de genealogie de Gijselaar. Overdruk Nederlandsche Leeuw 1958, 8 pag. met 2 aanvullingen 3 en 4 pag.
23926: MEER, O.A. V.D. - Fragment-genealogie Van der Heul, Rotterdam. Overdruk de Nederlandsche Leeuw 1961, 10 pag.
53659: MEER DE WIJS, J.W. VAN DER / B.T. LUBLINK WEDDIK - Hartstocht, misdaad en berouw, geschetst in het voorbeeld van den, bij vonnisse der voormalige crimineele regtbank in Holland, ter dood veroordeelden Pieter Bijl, Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1842.
60180: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) - "De Milddaadigheid aan de dankbaare roomsche armen; by de eerste afgifte van brood, op den grond des geweezen schouwburgs te Amsterdam, den vyfden December "
60182: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Op de inwyding van den nieuwen schouwburg te Amsterdam, Den vyftienden September
32899: MEER, SIMON GERARDUS WILHELMUS VAN DER, UIT NIEUWER-AMSTEL - Venloer stadt-texte 1320-1543. Eine lautliche und orthographische Untersuchung. Academisch proefschrift [...] Nijmegen Centrale drukkerij 1949
1690: MEERKAMP VAN EMBDEN, A. - Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). 2 dln. Amsterdam 1913-1914, 503+556 p.
33420: MEERMAN VAN DER GOES, DANIEL ADRIANUS, UIT LEIDEN - "Specimen academicum inaugurale de pactis successoriis [...] Leiden Joannes le Mair; wed. Abraham Honkoop 1769"
15589: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden. 5 delen. Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1823-1829.
15593: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Het Noorden van ons vaderland, of vlugtige schetsen en aangename herinnering van een reistogtje over Utrecht, door Vriesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. 2de druk. Groningen: G. Fockens Gz., 1845.
15591: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Reisje door het Koningrijk der Nederlanden [...]. 2 delen. Amsterdam 1826-1827.
1696: MEERTENS, P.J., EN L. KAISER (RED.) - Het eiland Urk. Alphen aan den Rijn 1942. Geïll., 506 p.
1694: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. (Diss.) Amsterdam 1943. Geïll., 496 p.
33550: MEERWYK, PETRUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de motu terrae diurno et annuo [...] Utrecht Johannes Broedelet 1750
25880: MEES AZ., G. - Historische atlas van Noord-Nederland van de 16e eeuw tot op de scheiding van België, Leiden 1881, 64 pag. en 12 gegraveerde, gekleurde, kaarten. Gebonden.
55284: MEES AZ., G. - Het Rotterdamsche oproer van 1690. Amsterdam, v.d. Post, 1869. [Verhandelingen Kon. Ak. Wetenschappen afd. letterkunde IV].
5820: MEES AZN, G. - Gregorius Mees (predikant te Rotterdam in de 17e eeuw) en zijn gezin geschetst, Rotterdam 1851, 126 p., geïll., (modern) geb.
59284: MEES, A.J., - Herinneringen uit vroeger en later tijd. Versjes van A.J.M. In druk gegeven 5 juni 1881.
31751: MEES, GREGORIUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de revocatione testamentorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
31931: MEES, WIJNAND ADRIAAN, UIT ROTTERDAM - Wisselverjaring. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1884
35114: MEES AZN, MR G. - Redevoering over het belang om der studerende jongelingschap lust in te boezemen tot eene grondige beoefening der bronnen van onze geschiedenis 1840
4142: MEES, A.C. - [Over de families Mees-Dalen en Mees-Hen van Rijnberk]. Diepenveen 1951, 32 p., geb., geïll. Met brief in handschrift van hun dochter Wil.
4144: MEES AZN., G. - Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de 17e eeuw en zijn gezin. Tweede, veel vermeerderde uitgave. Rotterdam 1879, 149 p., geb., geïll., met tabellen.
4146: MEES, M.J. - Mr. Gregorius Mees in zijn leven en werken. Haarlem 1889, 142 p., geb. (fraai), met geslachtslijsten, geïll.
39984: MEESTER, G.A. DE - Geschiedenis van de Staten van Gelderland van den oorsprong tot heden, deel I ( van II ), Harderwijk 1864, 310 pag., geb. in geheel linnen band.
1698: MEEUWEN, P.G.M. VAN - Het Haagsche huwelijksverdrag. (Diss.) Leiden 1924, 118 p.
36036: MEEUWESSE, ANTONIUS CATHARINA MARIA, UIT HEER - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier. Groningen Wolters 1952
19784: MEIBOOM, HENRIC - De illustris Heimburgicae gentis.
55356: MEIER, DR. / C.C. VON KLEIN - Hochst merkwurdige Geschichte der magnetisch hellsehenden Auguste Muller in Karlsruhe, von dr. Meier, medicus, herausgegeben von dr. C.C. von Klein. Stuttgart, 1818.
36686: MEIHUIZEN, H.W. - Het begrip restitutie in het noordwestelijke doperdom Haarlem Tjeenk Willink 1966
34444: MEIJBOOM, H.U. - De bewegelijkheid der theologische encyclopaedie Groningen Noordhoff 1892
1730: MEIJER, G.A. - Katholiek Nijmegen. 2 dln. Nijmegen 1904-1905, 118+122 p.
54049: MEIJER, K. - Beknopte levensschets van jonkheer Mozes Salvador ... benevens een verslag van het voorgevallene te Amsterdam en Haarlem bij gelegenheid van het zegepralend ontslag van dien volksman en zijne lotgenoot, den heer S. Fongers uit de Nederlandsche bastielje op zondag 27-4-1856, uit echte bescheiden zamengesteld door K. Meijer. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1856].
9010: MEIJER, GERRIT JOHAN - Oude Nederlandsche spreuken en spreekwoorden, met taalkundige aanteekeningen uitgegeven. Groningen, J. Oomkens, 1836.
30724: MEIJER, B.W. - The famous Italian drawings at the Teyler Museum in Haarlem, Milaan [ 1985 ], 278 pag., geb., geïll.
32103: MEIJER, DIDERICUS JOHANNES CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum, exhibens observationes ad doctrinam juri romani de pactis [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
38226: MEIJER- HOEVE, S - Familie Hoeve, z.pl. 2001, 529 pag., geb., geïll.
9012: MEIJER, HENDRIK ARNOLD - Heemskerk. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1848.
59418: MEIJERINK, NEDERLANDSCHE BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN. - "A.J. Meijerink, De gevaren der zee voor baders en zwemmers. Haarlem, z.j. [1934] [ills., 16 p. geniet; 1e dr. verscheen in 1925]. Brochure, gedrukt. Auteur was hoofdconsul voor de Centrale Propaganda, uitgegeven door Nederlandsche Bond tot het redden van drenkelingen. M14709"
51952: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P., - Asian trade and European influence in the Indonesian archipelago between 1500 and about 1630, 's-Gravenhage 1962, 471 pag.
32643: MEINESZ, JELLE, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1869
34036: MEINESZ, MEINE, UIT FRIESLAND - Specimen juridicum inaugurale de executoribus testamentorum [...] Groningen W. van Boekeren 1823
37316: MEISCHKE, R - De gothische bouwtraditie. Studies over opdrachtgevers en bouwmeesters in de Nederlanden, Amersfoort 1988, 305 pag., geïll., als nieuw.
37452: MEISCHKE, R - Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800. Vijftig jaar Ver. Hendrik de Keyser. Haarlem 1969, 546 pag., geb., geïll., met (beschadigd ) omslag.
37952: MEISCHKE, R. EN B. DUBBE - Thuis in de late middeleeuwen, Het Nederlands burgerinterieur 1400- 1535, Zwolle 1980, 203 pag., geïll.
35542: "MEISNERUS, CHRISTIANUS, UIT HERRNSTADIENS. SILESIUS; PRAESES: SCHURZFLEISCH, KONRAD SAMUEL" - Silesiam loquentem [...] Wittenberg Schulz 1705
56196: MEISS, W., A.O., - De Belles heures van Jean duc de Berry. Inleiding en toelichting van M. Meiss & E.H. Beatson, Utrecht 1975.
57466: MEISS, M. E.A., - Getijdenboek voor de Visconti, 2e druk, Utrecht, 1974.
57192: "MEISS, M. / M. THOMAS (INL.);" - Getijdenboek van Rohan. Utrecht 1973.
39874: MEISSONNIER, J. - Voiliers de l' epoque romantique. ( peints par A.Roux ), Lausanne 1968, 73 pag., ill., oblong, hardback with dustwrapper in board covers.
35438: "MEJER, SEBASTIANUS, UIT LUBECK; PRAESES: SLEKER, JOHANNES" - Disputatio philosophica exhibens quaestiones celebriores ex ipsis logicis metaphysicis, physicis et ethicis fontibus [...] Rostock Joachim Fuess 1615
41224: MEKKING, A.J.J. - Bijdragen tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Deel III De Westpartij. [Twee overdrukken uit Publikaties 1982/1983] pp. 86-247 en 59-193, geïll.
42466: MEL, COENRAAD - Heilige oudheidskenner, vertaald uit het Latijn door W.K. Fabricas, voorrede van J. v.d. Honert. Leiden, J.A. Langerak, 1742.
1704: MÉLANO DE CALEINA, LE COMTE DE - Recherches historiques sur l'antiquité du blason, d'après les monuments blasoniques des peuples de l'Orient. Brussel 1850, 26 p.
33518: MELCHIOR, ALBERTUS WILHELMUS - Oratio inauguralis de necessario veritatis et pietatis conjugio [...] Franeker Henricus Halma 1724
15595: MELDRUM, DAVID STORRAR - Holland and the Hollanders, 2e druk, Edinburgh-Londen: W. Blackwood, 1899.
5964: MELKER, B.R. DE - "Inventaris familiearchief Van de Pol; Het Zeister gedeelte, 1765-1970, Rotterdam 1998, 195 p., geïll."
36689: MELLINK, ALBERT FREDRIK, UIT AMSTERDAM - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544 Groningen Wolters 1953
35090: MELORT, EDUARDUS BONIFACIUS ANDREAS NICOLAUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de appellandi facultate in causis criminalibus 's-Gravenhage Belinfante 1859
24740: MELTON, EDUWARD [PS. OF GOTFRIED VAN BROEKHUIZEN] - "Zeldzame en gedenkwaardige zee- en landreizen; door Egypten, West-Indien, Perzien, Turkyen, Oost-Indien, en d’aangrenzende gewesten; behelzende een zeer naauwkeurige beschrijving der genoemde landen, benevens der zelver inwoonderen Godsdienst, regeering, zeden en gewoonten, mitsgaders veele zeer vreemde voorvallen, ongemeene geschiedenissn, en wonderlijke wedervaringen. Aangevangen in den jaare 1660. en geëindigd in den jaar 1677. [...] Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1681."
6080: MEMORIAL - Memorial de la famille Sjongers 1875-1925.
41894: MENARD, L - Histoire des antiquites de la ville de Nismes et de ses environs, nouvelle ed., Nismes 1819.
16837: MENDEL, P.J. - Belangrijke geschiedkundige herinneringen voorkomende op Reding’s School-atlas van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s-Gravenhage, J.E. Schoevers [1846].
51752: MENDELS, I., - Herman Willem Daendels voor zijne benoeming tot Gouverneur-Generaal van Oost-Indie (1762-1807), 's-Gravenhage 1890, 301+209 pag.
61468: MENESTRIER, C.F. - Abbrege' methodique des principes heraldiques ou du veritable art du Blason.
60913: MENESTRIER, FRANCOIS - Abbrege' methodique des principes heraldiques, ou du veritable art du blason.
53207: MENNINGA, D. E.A. - Groningens rust, geboren uit onrust, zijnde een verhaal van het gepasseerde in die provintie t'zedert de verheffinge van zyne hoogheid W.C.H. Friso, prins van Orange en Nassauw tot stadhouder. Groningen, L. Groenewolt, H. Spandaw, H. Crebas en J. Bolt, 1748.
52605: MENSING, C.M. - Het Londensche nieuws gedurende de Tentoonstelling van 1851. Met 200 houtgravuren. 's Gravenhage, 1851.
8982: "[MARSH-CALDWELL, ANNE]; W.J. MENSING (VERT.)" - Mont Sorel, of De erfgename der De Veres. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1846. [2 delen]
1718: MENSINGA, J.A.M. - Verhandeling over de aangenaamheid en het nut van de beoefening der heraldische wetenschap. Z.p. z.j. [ca. 1840?], 37 p.
33792: MENSINGH, HENRICUS, UIT OLDAMPT - Disputatio juridica inauguralis de causis dubiis [...] Leiden Angelus Sylvius 1714
36526: MENTEN, EMILE ERNEST, UIT BRUSSEL - Stellingen Leiden Vilders 1909
36324: "MENTZ, JOH. CHRIST., UIT MARCO-GUESTPH; PRAESES: BUNTHER, JOHANN" - De Quatuor monarchiis et quarta imprimis Leipzig Fleischer 1685
58736: MENTZLER, DORA., - Die Schönheit deines Körpers. Das Ziel unserer gesundheitlich-künstlerischen Körperschulung.Stuttgart, Dieck & Co, 1924.
51884: "MENZEL, ADOLPH;" - Skizzenbuch 1839-1846. [Privatdruck fur Freunde der Buchdruckerei Gebr. Mann. Origineel in Nationalgalerie Berlin. Besorgt durch W. Weidmann] 1935. Kassette mit dem Buch in Leinen und 23 Seiten Text. Gut erhalten.
16496: MEPPEL - Gids van Meppel. Vlaardingen, Nat. Uitg. en Reclamebureau, 1932, 80 p.
7287: "[CLERQ, M.A. DE (VERT.)]; LOUIS SÉBASTIEN MERCIER" - "Vanglenne, of De karaktertoets; tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788"
3090: MERENS, A. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn Descriptie van Engelandt. 's-Gravenhage 1942, 275 p., geïll., geb.
34038: MERENS, DIDERICUS, UIT HOORN - Specimen juridicum inaugurale de praescriptionibus secundum juris hodierni principia [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr 1824
4162: MERENS, A. - De geschiedenis van een Westfriese regentenfamilie. Het geslacht Merens. 's-Gravenhage 1957, 303 p., geïll., geb.
4168: MERENS, M.J.D. - Genealogie van het geslacht Merens (Merens, Boelens Merens, Van Neck Merens, Gallis Merens). Z.p. 1912, 60 p., geïll.
59788: MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) - Eijnfall Graffen Heinrichs von dem Berg In die Velawe Im Jahr 1624. Der Holländer Anzug Wider ihre Feindt Anno 1624.
59806: MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) - Eijnfall Graffen Heinrichs von dem Berg In die Velawe Im Jahr 1624. Der Holländer Anzug Wider ihre Feindt Anno 1624.
9028: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Germanicus. In zestien boeken. Amsterdam, Pieter Meijer, 1779.
9027: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - David. In twaalf boeken. 2e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
9024: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden. Amsterdam, Wed. G. Warnars en Zoon, 1818.
9023: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten. 2e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
9022: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten. Amsterdam, Pieter Meijer, 1762.
42265: MERLIN, TH. E.A. - De practische meubelmaker. Modelboek van meubelen in alle stijlen, ontworpen door Th. Merlin e.a. Arnhem / Nijmegen, gebr. Cohen, [z. j.].
57506: "MESSCHAERT-HEERING, S.; " - Het geslacht Dekker, Enkhuizen 1982 [te Wervershoof en Andijk].
59334: MESSCHAERT, HOORN, ZANGER, MUSEA, - Catalogus der voorwerpen betrekking hebbende op den zanger Joh. M. Messchaert, geb. te Hoorn 22 aug. 1857, overl. te Zürich, 10 sept. 1922 in het West-Friesch Museum te Hoorn. Hoorn, Vermande en Zonen, 1929 [35 p., 329 nrs en los vel met Supplement (3 p.). In uitstekende staat.
9032: MESSCHERT, WILLEM - De Gouden Bruiloft. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1825.
23024: METELERKAMP, DE LA FONTAINE SCHLUITER, BEEKHUIZEN, SOEST, MUIDEN - Gelithografeerd herinneringsblad ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Dr Carel Lucius Petrus Metelerkamp (1806-1876) en Judith Philippine de la Fontaine Schluiter (1806-1883), gehuwd te Amsterdam 8 juli 1830, gevierd 13 juli 1855. Litho van Chs Binger, uitg. H.W. Mooij te Amsterdam, 24x32 cm.
34040: METELERKAMP, RUTGERUS JOHANNES CORNELIS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de compensatione [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1833
34664: METELERKAMP, R. , UIT GOUDA - VI theses juridicae 1791
34666: METELERKAMP, R. , UIT GOUDA - XXVII. theses juridicae. 1792
25102: METEREN, E. VAN - Historien der Nederlanden en haar naburen oorlogen tot het jaar 1612.
4176: METHORST, H.J. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Methorst. Arnhem 1966, 48 p.
39186: METS, W - Bram de zeeman, Den Helder, Egner, z.j., 32 pag., chromolitho- omslag.
32195: METZELAAR, JAN, UIT VLISSINGEN - Stellingen [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1919
1724: METZLAR, J.M. - De candidatuur-Hohenzollern. Een kritische studie over de wordingsgeschiedenis der candidatuur van Leopold van Hohenzollern-Sigmaringen voor den Spaanschen troon in 1870. (Diss.). Tilburg 1924, 122 p.
35120: METZLAR, I. I. - Oratio inauguralis de N. et V. F. uno et vario 1858
58927: METZMACHER, - Guillaume III (Roi des Pays Bas). Lithografie, 51x38cm. Door Metzmacher 1862, Berlin - Verlag von Goupil & Co, Imprimé & publié par Goupil & Cie - Paris, London, La-Haye, published by M. Knoedler New York.
17076: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en bibliografie. Theorie en praktijk. Geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Derde herziene en vermeerderde druk. Leiden: A.W. Sijthoff, 1905.
58912: MEULEN, P.H.L. VAN DER, NAAR C. VAN WAARD, - Ter gedachtenis van den beslissende slag op den 18 juny 1815 behaald door Lord Wellington op Will Fred. Geor. Lod. Van Oranje kroonp. Van Nederl. en Prins Blücher. Ets en gravure (tekst) en roulette, 32x24cm, uitgegeven door F. Numan in de Leidse Kruisstraat no 7. Proefdruk.
52427: MEULEN, J.B. VAN DER - Willem den Koppigen, ingedrongen koning der Nederlanden, aenleyding gevende tot den opstand der Belgen in 1830, met een omstandig verhael van de vier roemweerdige dagen. 2 delen, Brussel, Vanderborght, 1833-1839.
31024: MEULEN, B.D. V.D. E.A. - Van der Zwaag, Wouterswoude. Wouterswoude 1991, 344 pag., geïll.
32641: MEULEN, HENDRIK AREND VAN DER, UIT AMSTERDAM - Onderzoek naar een verloren brief van Paulus aan de Korinthiers. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1874
38480: MEULEN, R. V.D. - "De boekenwereld. Theorie en practijk van den boekhandel, 2e herziene druk van ""Boekhandel en Bibliographie"", Leiden [ ca. 1900 ], 582 pag., geb., geïll."
40476: MEULEN, TJ. G. V.D., - Ald en Nij. Forsprate en neilittene skriften yn rym en onrym, 2 delen, Birgum z.j., 671 pag., geïll., gebonden in 2 halflinnen banden. Goed exemplaar.
28782: MEULENDIJK, M. - Ontaarde kunst. Een aantal opstellen over beeldende kunst, Amsterdam, Keurkamer, [ ca. 1943 ], 59 pag., geïll.
56650: MEURS, B. VAN, - "[Vier lezingen] De vroolijkheid en het lachen, Utrecht 1875, 68 pag.; De droom, Utrecht 1878, 86 pag.; Het hart, Utrecht 1880, 84 pag.; De luchtballon, 2e uitgave, Utrecht [1872?]. 120 pag."
9038: MEURS, BERNARD VAN - De vroolijkheid en het lachen. 3e vermeerderde druk. Den Bosch, Katholieke Illustratie, 1897.
51418: MEURS, J., - Catalogus van eene lees-bibliotheek, bevattende eene verzameling der beste Hollandsche, Fransche en Engelsche romans van J. Meurs, boekhandelaar, Veenestraat 42, 's-Gravenhage 1861, 88 pag.
50881: MEURS, B. VAN - De luchtballon. Eene voorlezing, 2e uitgave. Utrecht, Beijers, [1872?].
9037: "MEURS, BERNARD VAN (VERT.); LUDWIG UHLAND" - Uhland's harp. Culemborg, Blom & Olivierse, 1889.
35178: MEURS, JOAN HENDRIK VAN, UIT HAARLEM - Persoonlijke dienst en belasting in natura Leiden Van Doesburgh 1881
36096: MEURS, J.H. VAN - De verhouding van romeins en hedendaags recht Groningen Noordhoff 1925
35996: MEURSINGE, GUILIELMUS, UIT EEXT - Quaestiones juris inaugurales Groningen Wolters 1857
42537: MEURSIUS, JOANNES - Rerum Belgicarum libri quatuor In quibus Ferdinandi Albani sexennium belli Belgici principium. Leiden, L. Elzevier, 1614.
42745: MEURSIUS, JOANNES - Regnum Atticum. Sive de regibus Atheniensium eorumque rebus gestis. Libri III. Amsterdam, J. Janssonius, 1633. [gebonden met:] dezelfde, De regno laconico libri II de piraeeo, liber singularis en andere werken. Utrecht, v.d. Water, 1687 en 1686.
42993: [GUYOT], MADAME / FELICITE DE CHOISEUL-MEUSE - Julie, ou j'ai sauve ma rose, par madame de Cxxx. Nouvelle edition, 2 delen, Hamburg, 1807.
40396: MEUWESE, STAN, - The youth of the Netherlands, a sketch, Leiden 1989, 96 pag., geïll.
22670: MEXICO - Aflevering van de Nederlandsche Staats-Courant van 12 december 1829 met een uitvoerig verhaal over de gebeurtenissen rond de ontruiming van Tampico (Mexico) door de Spanjaarden en geschreven door de Mexicaanse generaal Santa-Anna. Gedrukt, 4 p.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/18