Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
64621: DUMONT D'URVILLE, J.S.C. LE COMTE, - Voyage au Pole sud et dans l'Océnie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840, sous le commandement de M. J. Dumont D'Urville
34960: Dumoulin, Eugene Francois Lambert, uit Maastricht - Huwelijk bij curatele op eigen verzoek Amsterdam Delsman & Nolthenius 1894
32167: Dumpel, Nicolaus, uit Zwolle - Dissertatio juridica inauguralis, de artt. II et III codicis poenalis [...] Amsterdam J. Allart Rietberg 1837
65324: DUNCAN, A., OPATOWSKI, M., - War in the Holy Land from Meggido to the West Bank
58536: Dunckley, H., - De vrije-handels-staatkunde en haar invloed op nijverheid en volkswelvaart, Hoogezand, Joustra, 1856.
20484: Dupaquier, J. e.a. ( eds. ) - Marriage and remarriage in populations in the past. Londen etc. 1981, 663 pag., geb., met stofomslag.
32719: Duparc, Johan, uit Leeuwarden - Het beding van artt. 1340-1348 B.W. Academisch proefschrift [...] Leeuwarden H. de Groot 1888
69104: DUPARC, F., - Masterpieces of the Dutch Golden Age.
60014: Duperac, Etienne (1535-1604) - Vestigij et parte del monte Celio, che guarda verso Ponente ... [Series title: I vestigi dell'antichita di Roma raccolti et ritratti in prospettiva con ogni diligentia da Stefano Dv Perac parisino]
60016: Duperac, Etienne (1535-1604) - altre sorte di bellissimi marmori et mischi, come sino al di d'hoggi se ne vegono segni in dette ruine... [Series title: I vestigi dell'antichita di Roma raccolti et ritratti in prospettiva con ogni diligentia da Stefano Dv Perac parisino]
54492: Dupin Sr., Andre M.J.J. - Jezus voor Cajaphas en Pilatus. Wederlegging van den heer Salvador over de veroordeling en het vonnis van Jezus. Vertaald door J.M. v. Maanen. Gravenhage, 1829 [op omslag 'Regtsgeding van Jezus Christus'].
66987: DUPLESSIS, G., - De la gravure de portrait en France par Georges Duplessis.
32243: Dupont, M.A. - Discours prononcé a la salle des promotions [...] après le service funèbre célébré en l' eglise de St.-Pierre pour le repos de l' ame de Bernard Jongmann, professeur ordinaire à la faculté de théologie Leuven Joseph van Linthout 1895
60150: Dupré, Daniel (1751-1817) - Italian landscape titled: 'Près de Sala à trois lieues de Parme, 1787'.
60052: Dupuis, Nicolas (1698-1771) after Visscher, Cornelis (1628/29-1658) - PHILIPPUS WOUWERMAN PICTOR BATAVUS
27920: Durand, Ch. - Dix jours de campagne ou la Hollande en 1831, Amsterdam 1832, 344 pag.
15198: Durandy, Dominique - A travers la Hollande. Carnet d’un automobiliste. Illustrations de G.J. Veldheer. Parijs/Brussel: Van Oest, 1914.
65416: DURAS, M., - L'Amante Anglaise
24942: Durer, Albrecht - Beschryvinghe van Albrecht Durer van de menschelijcke proportion.
69699: DURER, ALBRECHT (AFTER), - Christ washing St. Peter's feet
64281: DURHAM, JACOBUS, - De hemel op aarde. Nedergebracht in een bedaarde Stilte en geruste Kalmte, in een aangename Vrede en vaste Blydtschap eener goede conscientie, welke besprengt zynde met het bloedt Jezu, zich oeffent om altydt Onergerlyk te zyn by Godt en de menschen (...).
7395: Dusseau, Petrus Johannes Valentinus - Dichtstukjes. Amsterdam, Marten Westerman & zoon, 1836.
671: Dussen, W.F.G.L. van der; M.P. Smissaert - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, 1e en 2e serie.
64662: DUSSEN, W.F.G.L. VAN DER; M.P. SMISSAERT, - Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten, tweede serie
33894: Dussen, Jacobus van der - Commentarius historico iuridicus ad diplomata quaedam Batava adhuc anecdota [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1785
33896: Dussen, Joannes Bruno van der, uit Utrecht - Disputatio juridica inauguralis de duplici actionum fonte [...] Utrecht Joannes Broedelet 1765
43708: Dutilh, C.E. e.a. (red.), - Gedenkboek lustrumviering van het Delftsch Studencorps 29 juni 1908 - 4 juli. Delft 1908, 52 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
34344: Dutry van Haeften, Cornelius Benjamin, uit Zaltbommel - Specimen academicum inaugurale exhibens quaestiones juridicas varii arguumenti [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1819
64264: DUTT, ROMESH, - Mahabharata the epic of ancient India condensed into English verse by Romesh Dutt C.I.E.
43522: Duval, Johannes Jacobus Thomas - Geschied- en staatkundige verhandeling over het recht verstand der Unie van Utrecht met betrekking tot de heeren stadhouders van Holland en Zeeland, Utrecht, Wild & Altheer, 1790. Papieren omslag, 20+184+41+(1) pag.
18824: [Wiselius, Samuel Iperuszoon] (vert.); Alexander-Vincent Pineu Duval - De huwlyks ontwerpen, of De twee militairen. Blyspel. Vryelyk gevolgd naar het Fransch [...] door een' der vertalers van Den jongen Richelieu. Amsterdam, Abraham Mars, 1800.
56640: Duval, G. / T. Dumersan, - Le pont des arts ou scenes sur Seine, vaudeville en un acte, Paris, Cavanagh, 1805, 29 pag.
64224: DUVAL, JOHANNES JACOBUS THOMAS, - Specimen Iuris publici Belgici sive dissertatio historico-politico diplomatica de vera mente foederis traiectini circa gubernatores Hollandiae et Zeelandiae
60952: Duvivier, Guilleaume (fl. 1660-1670), after Heuvel, Antonie van den (ca. 1600-1677) - The two Dutch female cooks
68040: [DUYKERIUS, J.], DUYKERIJ, I., - Kerkelyke historie, tweede deel [Korte verhandeling der algemeyne kerkelyke geschiedenissen]
34768: Duymaer van Twist, Alb. Jac. - Oratio de sapiente legislatore civili ad communem utilitatem civium mores componente Groningeb Th. Spoormaker 1802
35100: Duymaer van Twist, Mr. J. - Redevoering over de noodzakelijkheid van uitwendigen luister ter gelukkige beoefening der wetenschappen 1839
42153: Duyn, Nicolaas - Historische aanmerkingen van drie meer dan gemeene strenge winters, als die van de jaaren 1708 en 1709, 1739 en 1740 en der wintermaand 1742. Haarlem, Marshoorn, 1746.
53986: Duynstee, J.J. e.a. - Opheldering en mededeeling naar aanleiding van den Open Brief van den heer A.T.C. Schoevers aan de heeren J.J. Duynstee, M. Kruyt Az. en J.L. Wiercx. ['s Gravenhage, maart 1876].
66079: DUYSE, PRUDENS VAN, - Simon Stevin naer Voorduin's bekroond werk, met eenige dichtstukken.
36936: Duyvené de Wit-KLinkhamer, Th. M. - Geschiedenis van het Nederlandse zilver, 2e druk, Amsterdam 1965, 268 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
32005: DWijtema, Johannes, uit Appingedam - Goederenprijzen en muntwezen. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1898
60940: Dyck, Anthonie van (1599-1641) and Vorsterman, Lucas I (1595-1675) - Titian and his mistress [self portrait of Titian and Pictura]
69029: DYGBY, KENELMUS, - Theatrum Sympateticum, ofte wonder toneel der natuirs verborgentheden behelsende een uitstekende Oratie, over het gebruik des Poeders de Sympathie, daar in de waarheid zijner werkinge werd ontdekt: Door Kenelmus Dygby, Ridder, Grave, en Kancelier van Groot Brittangne. Benevens Twee waardige Vervolgen, van veele zeldsame Antipathien en Sympathien. Als mede, hoe dat de Dieren, Plannen voort komen, en waar uit de Sympathien oorspronkelijk zijn, met meer andere Geheimenissen der Natuurkunde. Door N. Papinius en A. Kircherus. Den Derden Druk, Vermeerdert en verbeetert.
31044: Dyk, J.H. v. - Geslagsregister van die broers Joost en Burgert van Dyk, Pretoria 1975, 339 pag., geb., geïll.
28456: Dykstra, W - Uit Friesland's volksleven van vroeger en later. 2 delen, Leeuwarden 1895, 424 + 444 pag., geb., geïll. Bibliotheekexemplaar met stempels en plakkers, maar stevig en copmpleet ( 17 illustraties buiten de tekst, waarvan enkele in kleur ).
31737: Dylius, Daniel - Oratio de raro medicorum principum proventu, ad amplificandam tamen medicinam sufficiente Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
51326: Dymkowska, K. e.a. (red.), - VIIIe Congres International des bibliophiles. Varsovie 23-29 Juillet 1973, Varsovie 1985, 172 pag., geb., geill.
25214: Dyserinck, Joh. - Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan, Amsterdam 1908, 135 pag., ingenaaid, geïll. Behandelt: Riehm, Van der Meer van Kuffeler, Snellen van Vollenhoven, De Blaauw, Molewater, De Clerq en Jonckbloet. [ Idem, gebonden exemplaar EUR 20.]
59006: Dyserinck, Joh., - De weerloosheid volgens de doopsgezinden, Extract, pp. 104-161 en 303-342.
17025: Eason, R.; Rookledge, S. - Rookledge’s International Handbook of Type Designers. A Biographical Directory. Carshalton Beeches: Sarema Press, 1991.
67037: EASTON, C., - Het Dordtsche probleem (de vroegere loop der rivieren bij Dordrecht)
19586: Ebbenhorst Tengbergen, J.T.H.C. van, en J. Alblas - Liefgdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht.
32177: Ebbinge Wubben, Claudius Henricus, uit Staphorst - Over middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament - Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling. Proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1903
26144: Ebeling, R.A. - Familiennamen Landkreis Leer um 1940. 2 Teile, Groningen 1979-1984, pp. 174+254, met losse kaart.
680: EBELING, R.A., - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer, sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940. (Diss.) Groningen 1984. Geïll., 254 p.
32881: Ebell, Carel Cornelis Daniël, uit 's Gravenhage - De strijd tusschen de gemeente Opsterland en het hooger gezag over de middelen tot werkverschaffing van gemeentewege. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Gebr.Belinfante 1895
35460: Ebelt, Ehrenfried, uit Gros-Zschochera; Praeses: Schroeder, Matthias Georgius - Dissertatio historico-moralis de misocosmia eruditorum Vulgo Schmutzigen Gelehrten [...] Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
68987: EBEN, H., - De wonderbare Avonturen van Jan Visch en zijn maat.
42863: Ebenhoch, P. - Der Bau des menschlichen Korpers, Anatomische Beschreibung des Menschen, fur Schule und Haus. 19 Doppelfoliotafeln in Farbendruck mit uber 100 Abbildungen und 24 Seiten erklarenden Text. Neu bearbeitet von Th. Himmelein, Esslingen, [1895]. [Supplement zu G.H. v. Schubert, Naturgeschichte (...)].
57546: Ebenhoech, Dr. P. - Der Mensch in zerlegbaren Abbildungen. Wie es in unserem Körper aussieht und wie seine Organe arbeiten. Leichtfakliche Körper- und Lebenslehre von Dr. P. Ebenhoech. J. F. Schreiber, Esselingen/München, n.d. [ca. 1910].
63818: EBERHARD, A.G., - Hansjen, of het bruidsgeschenk, naar het Hoogduitsch van A.G. Eberhard
42326: Ebermeier [Ebermaier], Johann - Triumphus pacis Osnabruggensis et Noribergensis. Heroico carminent plurimum adumbratus. Tubingen, Brunnius, 1649.
69616: EBERS, G., - Egypte. Voor Nederland bewerkt door J. Margadant.
64478: EBERS,G., - Die Frau Bürgemeisterin roman von Georg Ebers
64477: EBERS, G, - De burgemeestersvrouw Roman van Georg Ebers in het Nederlandsch bewerkt door Dr. H. C. Rogge
8030: EBERSTEIN, A. VON en B. VON EBERSTEIN - Hand- und Adresbuch der Genealogen und Heraldiker unter besonderen Berücksichtigung der Familiengeschichtsforscher. Erste Abteilung des Handbuchs für den deutschen Adel.
64871: EBERT, F.A., - De vorming van den bibliothekaris, vertaald uit het Duits door J.W. Holtrop,
32933: Ebling, Berend, uit Oude Pekela - Geschillen over het drostambt van Drente, voornamelijk in de 16de en 17de eeuw. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1932
68023: ECK, D. VAN, - Herinnering aan Mr. G. A. Fokker
3414: Eck, Th.G. van - De familie Van Eck. 's-Gravenhage 1929, 84 p., geïll., Oud-Hollands papier.
34792: Eck, Theodoor Guilliaam van , uit 's-Gravenhage - Vergoeding van oproerschade 's-Gravenhage H.L. Smits 1888
36336: Eckhard, Johann Godofredus, uit Wratislawa; Praeses: Castens, moritz - Vom Esels-Begrabnusz ad Jerem. XXII 19 Leipzig Tietze 1716
16262: EDAM - Edam met de visscherswijk Volendam, uitgegeven met medewerking van het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1924, 36 p.
70005: EDELINCK, GERARD, - Ludovicus Moreri presbyter SS. the. doc. a. aet. XXXVII
70014: EDELINCK, GERARD, - Fredericus Leonard Bruxellensis, Regis, Serenissimi Delphini et Cleri Gallicani Architypographus
69843: EDELINCK, GERARD, - Portrait of Charles-René d'Hozier
69994: EDELINCK, GERARD, - Portrait of Gerbrand van Leeuwen
70016: EDELINCK, GERARD, - Math. Savary Sagiensis episcopus, reginae Christian. ab eleemosynis ordinarius
70013: EDELINCK, GERARD, - Jean-Baptiste de Blye
69842: EDELINCK, GERARD, - Portrait of Gebrand van Leeuwen
70015: EDELINCK, GERARD, - Nicolaus Rigaltius in Suprema curia Metensi Decanus
70012: EDELINCK, GERARD, - Jean de la Fontaine
70023: EDELINCK, GERARD, - François Chauveau
19250: Edelman, C.H. - De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van oostelijk Drenthe.
17067: Edelman, H. - The Dutch Language Press in America. Two Centuries of Printing, Publishing and Bookselling. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1986. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 21).
65408: EDEN, A., - The Memoirs of Sir Anthony Eden: Full Circle.
56036: Eder, J.M., - Theorie et pratque du procede au Gelatino-Bromure d' Argent ( French edition), [Paris, Gauthiers-Villars, 1883], 267 pag.
56038: Eder, J.M., - La photographie instantanee son application aux arts et aux sciences, traduction francaise de la 2e edition allemande par O. Campo. Paris: Gauthier-Villars et Fils, 1888, 221 pag.
27420: Edinga, H - De lustwaranda. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgeving, Zeist 1979, 151 pag., geïll.
42515: Edlen von Lilienbrunn, K.A. - Panorama der Donau von Linz bis Wien, gezeichnet in Vogelperspective von K.A. Edlen von Lilienbrunn. Stahlstich und vignetten von H. Hummitzsch. Wien, P. Rohrmann, [1838].
65117: EDMONDS, C.R., - Cicero's three books of offices, or moral duties;
15208: Edwards, George Wharton - Holland of to-day. 2de druk. Philadelphia: The Penn Publishing Comp., 1919.
35618: Eedberg, Johannes; Praeses: Eisenhart, Johann - Exercitatio philosophica de respectu personarum seu Prosoopolèpsia [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1680
68835: EEDEN, F.W. VAN, - Onkruid. Botanische wandelingen van F.W. van Eeden.
65972: EEDEN, F.W. VAN, - Lijst der planten die in de Nederlandsche Duinstreken gevonden zijn.
15210: Eeden, F.W. van - Onkruid. Botanische wandelingen. Eerste deel: Kennemerland. Tweede deel: De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel, 2 delen in één band, Haarlem: Schuyt & Co, 1974
65185: EEDEN, F.W. VAN, - Häxan fran Haarlem av Frederik van Eeden. En tragedi om osakerheten
52010: Eeghen, I.H. van; - De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, deel III. Gegevens over de Vervaardigers (...), A - M. Amsterdam 1965, 271 pag., geb. Los deel III.
68209: EEGHEN, I.H. VAN;, - Ferdinand de Groot 1669-Utrecht-1689-Batavia-1719.
4092: Eeghen, P. van - Jan Luyken en zijne bloedverwanten. [Amsterdam 1889], 30 p., geïll. Niet in de handel.
3242: Eeghen, P. van - Familie-boek De Clercq. 's-Gravenhage 1940, 48 p. met tabel.
66331: EEGHEN, C. P. VAN, JR., - Adriaan van Eeghem, doopsgezind leeraar te Middelburg, 1655-1709, Eene historische studie
68810: EEGHEN, C.P. VAN, - Het faillissement der firma Coenraad & Hendrick van Son in 1762.
64233: EEGHEN, P. VAN, - Twee particuliere correpondentien uit den Franschen tijd, Reizen in 1799-1801. Een Garde d'Honneur in 1813 door P. van Eeghen
6230: Eeghen, P. van - Het doopsgezinde geslacht De Vogel te Leiden en Amsterdam, [Amsterdam] 1966, 6 p., folio, gestencild
690: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika 1624-1664. 2 dln. 's-Gravenhage 1913, 267, 204, 57 p., met kaart.
63967: Wopke Eekhof - W. Eekhof
67702: EEKHOFF, W, - Wie en wat was de rector Johannes Hilarides voorgedragen in eene vergadering van het Friesch Genootschap (...).
68270: EEKHOFF, W.,, - De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden, voornamelijk de werken van schrijvers uit en over deze hoofdstad van Friesland en hare geschiedenis. Gevolgd door eene geschiedkundige bibliographie van Leeuwarden.
40526: Eekhoff, W., - Friesland in 1815. Historische bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo, Leeuwarden 1865, 140 pag., orig. kartonnen omslag, goed exemplaar.
70236: EEKHOFF, W, - Nieuwe bijdrage tot de geschiedenis van de boekdrukkunst en Nederland; bevattende het betoog dat de eerste druk van de oude Friesche wetten, bezorgd door heer Hidde Cammingha, omstreeks 1484 is gedrukt te Leeuwarden; ter gelegenheid van de typografische tentoonstelling te Haarlem in 1856 medegedeeld door W. Eekhoff.
20964: Eekhoff, W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, 2 delen in I band, Leeuwarden 1846, 402+454 pag, geb., geïll.
16816: EEKHOFF, W. - Blad “Kollumerland en Nieuw Kruisland, de vijfde grietenij van Oostergoo, 1847”, uit de Nieuwe atlas van de provincie Friesland, geplakt op linnen en in schuifhoesje.
32257: Eekhout, Everardus Janus, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, de matrimonii dissolutione secundum codicem civilem batavum, comparatum cum codici civili gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
33762: Eerde, Joannes Rudolphus van - Oratio de historiae, in primis universalis, a recentioribus excultae, amplitudine et praestantia [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1808
31709: Eerde, J.R. van - Oratio de Europa imperiorum iure temperatorum altrice [...] Groningen J. Oomkens 1825
7404: Eerkroon - Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen, zeehelden, en andere personaedjen, die het Nederlandsche Gemeenebest, door getrouwe diensten en edele daden, aan zich verpligten; doormengd met andere vaderlandsche dichtstukken. Dordrecht, A. Blussé & zoon, 1782. [Deel I van 2]
7405: Eerkroon - Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen, zeehelden, en andere personaedjen, die het Nederlandsche Gemeenebest, door getrouwe diensten en edele daden, aan zich verpligten; doormengd met andere vaderlandsche dichtstukken. Dordrecht, A. Blussé & zoon, 1782-1783. [2 delen in 1 band]
3474: Eeuwen - De Eeuwen Trotserend. Mededelingenblad van de Overschiese familie Van Eijk. Nrs. 1 (1973) t/m 24 (oktober 1981). Met enkele bijlagen. (In totaal verschenen 25 nummer. Oplage 25 ex.) Enkele honderden pagina's.
7413: Effen, Justus van - De Hollandsche Spectator. Amsterdam, Hermanus Uytwerf, [1731-1735] [12 dln in 6 bdn]
7416: Effen, Justus van; Pieter le Clercq (vert.) - De Misantrope, of De gestrenge zedenmeester. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Fredrik de Kruyff en Hermanus van Werven, 1758. [3 delen]
7418: Effen, Justus van; Pieter le Clercq (vert.) - De Misantrope, of de Gestrenge Zedenmeester. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Frederik de Kruyff en Hermanus van Werven, 1758. [deel 1 van 3 delen]
66617: EFFEN, JUSTUS VAN, - Hollandsche Spectator, no. 303
66616: EFFEN, JUSTUS VAN, - Hollandsche Spectator, no. 118
66404: EFFEN, JUSTUS VAN, - Uit den Hollandschen Spectator.
54207: Egan, Pierce - Pierce Egan's account of the trial of John Thurtell and Joseph Hunt. Londen, 1824. [gebonden met:] Recollections of John Thurtell who was executed at Hertford ... for murdering mr. W. Weare, by Pierce Egan ... being an appendix to this account of the trial. Londen, 1824.
64964: EGELING, L., - Leerredenen, nagelaten door L. Egeling, Evangelie-Dienaar der Hervormde Gemeente te Leiden.
35502: Eggers, Nicolaus, uit Lüneburg; Praeses: Sagittarius, Caspar - Dissertatio historica de originibus et incrementis inclutae civitatis Luneburgi [...] Jena Johann Gollner 1682
69626: EGLI, E., - Flugbild Europas
20476: Ehbrecht, W. ( ed. ) - Städtische Führungsgruppen und Gemeinde in der werdenden Neuzeit. Keulen etc. 1980, 453 pag., geb. Met losse kaart.
39378: Ehmcke, F.H. - Gelegenheits Graphik. Ausstellung Mùnchen 1924, 64 pag., ill.
35484: Ehrenreich Koch, Johannes, uit Wittenberg; Praeses: Weidius, Esaias - Memorabilia quaedam Augustana [...] Wittenberg Christian Gerdes 1704
69559: EHRHARDT, IOH. CHRISTIANUS, - Rectore academiae magnificentissimo, serenissimo principe ac domino, Dn. Friderico Augusto, principe regio, et elect. sax. herede, etc. etc. etc. Dissertationem moralem de damno innocentibus in bello dato, in publico eruditorum congressu defendent, praeses M. Georg. Iacob. Engelbachius, wetshovia Hanoico-Alsatus, et respondens Ioh. Christianus Ehrhardt, Altenburgo misnicus. A.D. XIX mensi Decembr. A.R.S. MDCCV. In auditorio minori, hor. mat.
32773: Eibrink Jansen, Elisabeth Alexandrine Margaretha - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandsche steden. Proefschrift [...] Haarlem Amicitia 1927
63594: Eichel, Emanuel (1717-1782) after Krause, Carl August (1724-1764) - Portrait of Anna Maria van Schurman (Schuurman).
64837: EICHMAN, J.H., - Magdalena Moons, het behoud van Leyden in 1574. met aanteekeningen en bijlagen, door J.H. Eichman.
4810: Eickstadt, F. von - Der Stammbaum von Rabindranath Tagore. Overdruk Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie (1927), 16 p., geïll.
47254: Eijssell, A.P.Th., - 's-Gravenhage van voorheen en thans. In brieven afl. I t/m XIII, 's-Gravenhage , Couvee, 1879-1882, 208 pag., ingenaaid in 3 deeltjes
35700: Eijsselsteijn, Gerhard van, uit Zwolle - Over de accomodatie en convergentie bij zijdelingschen blik Helder De Boer 1891
60074: Eimmart, Georg Christoph II (1638-1705), after Neuberger, Daniel I (fl. 1660) - Self portrait with allegorical figures
65320: EISENHOWER, D.D., - Kruistocht door Europa
64529: EISLER, M., - Die Geschichte eines höllandischen Stadtbildes : (Kultur und Kunst) / von M. Eisler ; mit 2 karten und 61 abbildungen
68316: EKAMA, C.,, - Fondation Teyler. Catalogue de la bibliothèque. Deuzieme volume: Auteurs Grecs et Latins.premiere, deuxieme, troisieme livraison.
68315: EKAMA, C.,, - Fondation Teyler. Catalogue de la bibliothèque. premiere, deuxieme, troisieme, quatrieme, cinqieme, sixieme livraison.
65982: EKAMA, C.,, - Geschiedenis der stad Haarlem in tabellarische volgorde. Uit de voornaamste bronnen bijeengebracht door Dr. C. Ekama.
64740: EKAMA, C.,, - Chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen der stad Haarlem, Uit de voornaamste bronnen bijeengebracht door C. Ekama.
66006: EKAMA, C.,, - Het Klokhuis en zijne klokken te Haarlem
64027: EKAMA, C.,, - Beleg en verdediging van Haarlem in 1572 en 1573, historisch beschreven door C. Ekama
47614: Ekama, C., - Catalogus van boeken, pamfletten enz. over de geschiedenis van Haarlem, 3 stukken in 1 band, Haarlem 1874-1875, 136+103+19+14 pag.
68144: EKKART, R., MARTIN, T., - De 19de-eeuwse museum inrichting van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
40086: Ekkart, R.E.O. e.a., - Leids kunst-legaat. Kunst en historie rondom Ars Aemula Nuturae, Leiden 1974, 145 pag., geb., geïll
16972: Ekkart, R.E.O. - Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Edition Tiessen 1977-1987. Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1987.
5246: Elderink, C. - Het geslacht Blijdenstein. Familieboek, Enschede 1926, 15 + 422 p., geïll, gedrukt op O.H. papier, gebonden ex. in leer met familiewapen op voorplat.
57178: Eldermans, H.B.; - Raad van Beroerten [geconfisceerde goederen 1561568], 's-Gravenhage 1991.
69567: ELERIE, J.N.H., - Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest
35704: Elias, Joseph Philip, uit Eindhoven - Hartziekten, afhankelijk van aandoeningen der nervi vagi Utrecht van Boekhoven 1894
69236: ELIAS, A.M., - De Vrankrijker's Geschiedenis van de Belastingen.
706: ELIAS, JOHAN E. , - Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat ... idem, geb.
65263: ELIAS, S., - Iets over steenhouwers en hun vak
65107: ELIAS, J.E., - De vroedschap van Amsterdam 1578-1795.
19422: Elias, J.E. - Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog, 2 delen.
32599: Elion, Hartog, uit Rotterdam - Diacetylazijnaether en aethylacetylazijnaether. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1884
69366: ELIOT, T.S., - Literature of Politics. A Lecture Delivered at a C.P.C. Literary Luncheon. Foreword by Sir Anthony Eden.
32701: Elix, Ludovicus, uit Amsterdam - Specimen inaugurale commentationis politico-juridicae ad caput primum legis fundamentalis [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
66860: ELLER, POVL, - Kongelige portrætmalere i Danmark 1630-82. En undersøgelse af kilderne til Karel van Manders og Abraham Wuchter's virksomhed.
56354: Ellerbrock, Ignatz, - De gallen bij het paard, of nauwkeurig onderzoek van de zitplaats, de oorzaken en de genezing van dezelven. Eene handleiding voor paardenartsen (.....), Amsterdam, Weytingh, [1845], 50 pag.
33370: Ellerbroek, Geuchien George, uit Steenwijk - Observations sur la langue de l'histoire universelle de Theéodore-Agrippa d'Aubigné. Akademies proefschrift [...] Enschede M.J. van der Loeff 1925
38756: Ellinger, G. - Geschichte der neulateinischen Lyrik in den Niederlanden, vom ausgang der 15. bis zum beginn des 17. Jahrhunderts, Berlin 1933, 334 pag., geb.
33498: Ellinhausen, Franciscus, uit Hamm (Dld) - Dissertatio juridica inauguralis, de jurejurando [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
35256: Elout, Jacobus Nicolaus Janus, uit Haarlem - Dissertatio juridica inauguralis de interpretatione in jure criminali Leiden H.W.Hazenberg Jr 1822
55037: Elsevier, J.J. e.a. - [1] Verzameling van stukken, betrekkelijk tot het zenden eener commissie van (...) Staten van Holland (...) naar Rotterdam, tot het onderzoek naar de oorzaken van de aldaar plaatshebbende oneenigheden en het wantrouwen (...) herstelling van de openbare rust, in den jare 1784. 2 delen, Dordrecht / Rotterdam, Blusse / Ruys en Krap, 1784-1785. [Hierbij: 2 ] Verzameling van Staats- en Stadsstukken welke in de jaren 1786 en 1787 wegens de regeering der stad Rotterdam gepasseerd zijn (om te dienen tot een vervolg op de Verzameling van stukken betr. de in Rotterdam geresideerd hebbende commissie van (...) Staaten van Holland (...) in de jare 1784 en 1785. z. pl., 1788.
7426: Elsland, Jan van - Gezangen, of het vrolyk gezelschap der negen zanggodinnen, kweelende en speelende, op zeer aangenaame uitgezogte muzikaale toonen, verscheide zangstoffen: tot verversing en verkwikking der hedendaagsche zangminnende herten. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Aaron van Hulkenroy, 1730.
3432: Elsner von Gronow, B. - 500 Jahre Oelsner, Elsner, Elsner v. Gronow, 1467-1967. [Soest 1967], ca. 400 p., met Ergänzungsband I (1970), 59 p.
64206: ELSSCHOT, WILLEM, - Kaas
69786: ELST, G.J. VAN DER, - De Verlegging van den Maasmond in de Provincie Noord-Brabant. Bijdrage tot de Kennis van den Invloed van de Opening van de Nieuwe Rivier op den Waterstaatstoestand in de Provinciën Noord-Brabant en Gelderland
68838: ELTE, G., - Letter of George Elte to Gerard Halwasse begging for money. 24 January 1933.
42995: Elvervelt, H. van - Naukeurige en omstandige beschryving van al het geene voor, by en na de verkiezing van (...) Willem C.H. Friso (...) is voorgevallen in het merkwaardig jaar van 1747. Amsterdam, Huissteen e.a., 1747.
7428: Elvervelt, Hendrik van (vert.); Ludvig Holberg - De bedrogen officier; blyspel. Vertaald uit het Deens. Amsterdam, Izaak Duim, 1761.
61442: Elwe, Jan Barend - [MAP OF SWITZERLAND] Nova et accuratissima Helvetiae, Foederatarumque / Les Cantons Suisses, leus alliés & pays sujets.
47574: Elwes, A., - De zee en hare beheerschers, of beknopte geschiedenis der voornaamste zeemogendheden (....) bewerkt door A.A. Deenik, 2 delen in 1 band, Sneek 1858-1859, 368 pag. Half leer, rug en scharnier los en beschadigd.
30238: Elzenga, E. e.a. ( red.) - Bulletin van de Stichting Oude Hollandse kerken, nrs. 11 ( 1980 ) t/m 17 ( 1983 ), geïll.
32163: Emants, Guilliam Balthasar, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de restitutione in integrum jure neerlando [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
62638: Emaus, Gerardus de Micault (1798-1863) - Rural landscape.
35404: Embden, J.W.A. van; en Petrus van der Poel - Prent op de dubbele promotie van J.W.A. van Embden en Petrus van der Poel
39084: Emde Boas, C. van, - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen. Amsterdam 1951, 528 pag. [dissertatie met los blad stellingen].
34130: Emden, Emanuel Levius van, uit Leiden - Quaestiones juridicae inaugurales [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z 1849
52160: Emdre, S. van, - Historisch berigt van alle de gezintheden die, buiten onze gereformeerde kerk, in ons vaderland vrijheid van openbaare godsdienstoefening hebben, waar in kortelyk derzelver leerstukken en kerkelyke plegtigheden worden opgegeven, Utrecht, v. Otterloo, 1784.
3082: Emeis Jr., M.G. - Bonebakker 1792-1967. Amsterdam 1967, 89 p., geïll., geb.
5096: Emeis, M.G. - Waar men vier eeuwen om zeep ging. Amsterdam 1954, 44 p., geïll.
66100: EMERIC-DAVID, T. B., - Neptune. Recherches sur ce Dieu, sur son Culte, et sur les Principaux Monuments qui le Representent, faisant suite au Jupiter et au Vulcain du meme auteur.
32505: Emmen, Nicolaus, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis qua illustratur celebris arcadii constitutio quae extat [...] Leiden Jacobus de Beunje 1747
53073: Emmenes, A. van - In het huis van bewaring. Een pleidooi tegen preventieve hechtenis en het cellulaire stelsel, Amsterdam, L. de Boer, 1904.
56632: Empis, M., - Un jeune menage. Drame en cinq actes et en prose, Paris, Barba, 1838, 72 pag.
716: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
718: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
66277: ENAULT, L., - La Norvege.
35826: Encke, J.F. - Uber die geographische lange und breite der Berliner Sternwarte Berijn Kon. Akademie 1832
57148: Endear Ivall, D.; - Cornish heraldry and symbolism, Cornwall 1988.
42225: Enden, Corn. v.d. - Verloskundige waarneemingen en aanmerkingen. 2 delen in 1 band, Utrecht / Amsterdam, v. Paddenburg / Schalekamp, 1789.
69201: ENGEL, E., - Kaspar Hauser. Schwindler oder Prinz. Ein urkundlicher Roman.
65948: ENGEL, REGULA, - De Zwitsersche heldin, of lotgevallen, ontmoetingen en veldtogten van eene officiersvrouw in Frankrijk, Egypte, Italie¨, Spanje, Portugal, Duitschland en de Nederlanden, met het Fransche leger onder Napoleon. Door haar zelve beschreven. Naar den tweeden druk uit het Hoogduitsch vertaald.
51118: Engelberts Gerrits, G., - Het leven en de daden van M.A. de Ruiter, Neerlands doorluchtigsten zeeheld, in gesprekken, 3e druk, Amsterdam 1829, (4) + 216 pag., gebonden in half leer.
67924: ENGELBERTS GERRITS, G.,, - Het leven en de daden van den doorluchtigen zeeheld, J. Psz. Koen [Coen], gouverneur generaal en voornaamsten grondlegger van Neêrlands uitgebreide heerschappij in de Oostindië : in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen
51126: Engelberts Gerrits, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen. 1e t/m 5e stukje, ( in half leren band), Nieuwe uitgave, Amsterdam Portielje, 1828-1836, ca. 700 pag.
32055: Engelberts, Willem Jodocus Matthias, uit Elberfeld - Willem Teellinck. Proefschrift [...] Amsterdam Scheffer & Co 1898
42597: Engelberts, E.M. - De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. 4 delen, Amsterdam, J. Allart, 1784-1799.
50732: Engelberts Gerrits, G., - Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein, in gesprekken, 2e druk, Amsterdam, Schalekamp 1830.
64212: ENGELBERTS GERRITS, G.,, - Het leven en de regering van Z.M. Willem I, Koning der Nederlanden, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. enz. door G. Engelberts Gerrits. Met vier staalplaten.
63716: Engelberts Gerrits, G., - Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein, in gesprekken.
26090: Engelbrecht, W.A. - Schets der historische betrekkingen Portugal-Nederland, 's-Gravenhage 1940, 22 pag., geïll., gedrukt in 100 ex. op zwaar papier.
66606: ENGELBRECHT, S.P., - Thomas Francois Burgers 'n Lewenskets deur Dr. S.P. Engelbrecht
20924: Engelbrecht, S.P. - Die Nederduitsch Herv. Gemeente Pretoria 1855-1955, Pretoria 1955, 146 pag., geb., geïll.
51686: Engelbregt, Dr., - Iets over Mirabeau, voornamelijk betreffende zijne gevangenneming te Amsterdam, Middelburg 1865, 118 pag.
59150: D'Engelbronner, C.C.E (samensteller), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1880, een en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
59158: D'Engelbronner, C.C.E (samensteller), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1884, vijf en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
59118: D'Engelbronner, C.C.E (samensteller), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1882, drie en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
43092: Engelen, A.W. - Reistogtje door een gedeelte van Duitschland in 1838. Groningen, v. Boekeren, 1839.
31096: Engelenburg, F.V. - Engelenburg. Geschiedenis van de familie voor z' n jonere verwanten verteld,
31895: Engelkens, Harmannus Johannes, uit Wenera (Oost-Friesland) - Specimen juridicum inaugurale generalia quaedam sistens de juris cambialis origine [...] Groningen E. Mekel 1821
7439: Engelman, Martinus Gerardus en J.H. Raske (vert.); Johanna Franul von Weissenthurn - Duitsche trouw, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1810.
7440: Engelman, Martinus Gerardus (vert.) - Hekingborn, tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 3e stuk. Amsterdam, wed J. Dóll, 1807.
7445: Engelman, Martinus Gerardus (vert.); Desaudras - Middennacht, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1800.
7446: Engelman, Martinus Gerardus (vert.); François Benoit Hoffman - De verijdelde zamenkomsten, of De afspraak der gelieven; blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1818.
7447: Engelman, Martinus Gerardus (vert.); Frederic de Castelli - Victoryn, of Het weeskind en de moordenaar, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
7448: Engelman, Martinus Gerardus (vert.); Friederich Ludwig Schröder - Victorine, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 14de Deel, 4de Stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1806.
7455: Engelman, Martinus Gerardus (vert.); V. Adolphe Volleau dit Revel - De pijper des konings van Pruissen, of De gevangenen te Spandau; blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820.
33688: Engelmann, Th.Wilh. - Een blik op de ontwikkeling der leer van den bouw en het leven der organismen.
66419: ENGELMANN, TH.W., - Frans Cornelis Donders (1818-1889), in memoriam written by Prof.dr. Th.W. Engelmann (1843 - 1909) on this famous Dutch physician available in Dutch and German
67179: ENGELS, M.H.H., - Naamlijst van gedeputeerde staten van Friesland 1577-1795
66267: ENGELS, R., - Ontboezeming over de godsdienstige denkwijze, vroomheid en regtzinnigheid bijzonder met betrekking tot de leeraars
27692: Engels, P.H. - De geschiedenis der belastingen in Nederland van de vroegste tijden tot op heden, Rotterdam 1848, 351 pag., geb. in half leer. Fraai exemplaar van een zeer zeldzaam boek.
726: ENGEMANN, FR.W. - Wegweiser durch das Sippen-, Rassen- und Wappen-kundliche Schrifttum des Fachverlages C.A. Starke, Görlitz. 11de uitgave. Görlitz 1934. Geïll., 336 p.
66344: ENGLISCH, PAUL, - Geschichte der erotischen Literatur.
60824: Unknown engraver - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
16279: ENKHUIZEN - Gids voor Enkhuizen. Beschrijving van de bezienswaardigheden der stad, 2e druk, bewerkt door D. Brouwer, Enkhuizen, A. Egmond, 1915, 56 p.
16282: ENKHUIZEN - Gids voor Enkhuizen. Nieuw geïllustreerd. Bewerkt door D. Brouwer. Uitg. V.V.V., 1932, 76 p.
730: ENKLAAR, D.TH. - De ministerialiteit in het graafschap Holland. Assen 1943, 79 p.
14879: Enklaar, D.Th. (inl. en aantek.) - Zestiende-eeuwsche wandelingen door Nederland. Zwerftochten van Pieter Aelmanszoon, secretaris van Naarden, 1525-1527. Hilversum 1934.
35918: Enklaar, Joannes Eliza, uit Velp - Stellingen ..... Leiden B.Blankenberg 1876
67211: ENKLAAR, W.F.P., - Allard Pierson in memoriam.
3980: Enschedé, A.J. - Généalogie de la famille Lalause. Haarlem 1887, 15 p., Oud-Hollands papier.
68429: ENSCHEDE, J.W.,, - De Elseviers en de beteekenis van hun uitgaven door J.W. Enschede.
67558: ENSCHEDE, MR. CH., - Technisch onderzoek naar de uitvinding van de boekdrukkunst
47826: Enschede, Joh., - Aanteekeningen van het gebeurde in de stad Haarlem van 15-11 tot 2-12-1813, Haarlem [1913?], 25 pag.
68099: ENSCHEDE, J. - Proef van letteren, welke gegooten worden in de Nieuwe Haerlemsche Lettergietery van J. Enschede 1768. 2 Vol.
66615: ENSCHEDE, JOH.,, - Proef van Letteren, Welke gegooten worden in de Nieuwe Haerlemsche Lettergietery van J. Enschedé
31807: Enschedé, Adrianus Justus, uit Haarlem - Dissertatio juridica inauguralis, de proculo jurisconsulto [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1852
68742: ENSCHEDE, JOH., - Aanteekeningen van het gebeurde in de stad Haarlem van 15 November tot 2 December van het jaar 1813, door Mr. Joh. Enschede.
4918: Enschedé, A.J. en D.P.M. Graswinckel - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Supplément aux Notes Généalogiques. Haarlem 1939, 53 p., geïll.
65785: ENSCHEDé, A.J., - Index op de Keur- en Gebodregisters van de stad Haarlem van 1490 tot 1694, aangevuld tot 1755.
35060: Enschede, Henricus , uit Haarlem - Dissertatio juridica inauguralis de iis magistratibus qui publice constituti sunt depositarii Leiden C. Menzel 1853
65795: ENSCHEDÉ, CH. (ED), - Catalogus der Tentoonstelling van Boek- en Prentkunst binnen Haarlem in vroeger Eeuwen. 1 Aug.-15 Oct. 1913 in het Frans Hals Museum
4454: Enschedé, A.J. - Généalogie de la famille des Pommares. Haarlem 1887, 12 p., Oud-Hollands papier.
59196: Enschede, Joh., - Voorstad en straat . Beelden van driehonderd jaar bedrijfgeschiedenis, 7 delen in casette, ca. 600 pag., geïll., met CDRom.
16287: ENSCHEDE - Enschede. Zijn betekenis en ..... zijn industriële vestigingsfactoren. [1950], 32 p.
65703: ENSCHEDé, A.J., - Verslag over de geschiedenis en de eigendom van eenige godshuizen, uitgebragt aan den gemeente-raad der stad Haarlem in 1861 door den Gemeente-Archivaris Mr. A.J. Enchede
56672: Enschede, Joh. - Proef van Nederduitse letters en gothische initialen uit de XVde eeuw, Haarlem Joh. Enschede, 1925, 51 pag.
65181: ENSCHEDé, A.J., - Verslag over de geschiedenis en de eigendom van het St. Elizabeths of Groote Gasthuis, uitgebragt aan den gemeente-raad der stad Haarlem den 11den Januarij 1860 door den archivaris Mr. A.J. Enchede
65173: ENSCHEDÉ, J.W., - De Sint-Bavo of Groote Kerk te Haarlem
65044: ENSCHEDé, A.J., - Genealogie de la famille Guepin
64953: ENSCHEDé, A.J., - Geschiedenis der Walsche kerk en der Fransche Dames-societeit te Haarlem
64739: ENSCHEDE, JOH., - Kuerboeck der stadt Haerlem/Der stede kuerboeck van Haerlem
64094: ENSCHEDE, JOH.,, - Proef van Letteren, Welke gegooten worden in de Nieuwe Haerlemsche Lettergietery van J. Enschedé
4738: Enschedé, J.W. - De boek- en handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoon te Amsterdam 1819-1919. Amsterdam 1919, 204 p., geb., geïl.
43822: Enschede, J.W., - Dertig jaren muziek in Holland (1670-1700), Haarlem, V. Loosjes, 1904, (8)+37+(18) pag, los en omslag beschadigd.
17040: Enschede, J.W. e.a. - Het drukkers jaarboek voor 1906. Eerste jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam, 1906.
64869: ENST KONING, G.VAN, - Het Huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Uit echte bescheiden.
47622: Ent, W. van der, e.a., - Feestnummer van het Amsterdamsch Studenten-weekblad Propria Cures, uitgegeven t.g.v. het 280-jarig betsaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam, Amsterdam 1912, 89 pag., geb., geïll.
16995: Entius, T. - Dag Chris. Amersfoort: z.u., 1993.
33782: Entrup, Johan Samuel, uit Groningen - Disputatio juridica de actione pauliana [...] Groningen Georgius Spandaw 1721
736: EPEN, D.G. VAN - Grafschriften [van Nederlanders] in Voor-Indië. Overdruk, ca. 1898, 19 p.
67567: EPEN, D.G. VAN, - De Wapenheraut, maanblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen-, oudheidkunde, enz, 4e jaargang 1900.
4806: Epen, D.G. van - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Sypesteyn. Scheveningen 1901, 10 p., geïll.
3132: Epen, D.G. van - Het geslacht Van den Brandeler. 's-Gravenhage 1904, 53 p., geïll.
4766: Epen, D.G. van - Het geslacht Van Steyn, van 1650-1899. Brussel 1899, 24 p., geïll.
64920: EPEN, D.G. VAN,, - ALBUM STUDIOSORUM academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818.
2956: Epen, D.G. van - Het geslacht De Beaufort, geslachtsregister met biographische aant. 's-Gravenhage 1902, 49 p., geïll.
4542: Epen, D.G. van - Het geslacht Rochussen. Genealogie met biografische aanteekeningen. 's-Gravenhage 1928, 27 p., geïll., geb., Oud-Hollands papier. Oplage 50 exx.
16292: EPEN - Gids van Epen (Zuid-Limburg), uitg. V.V.V., 28 p.
4688: Epen, D.G. van - Het geslacht Slicher (1558-1900). Scheveningen enz., 1900, 63 p., geïll.
64418: EPEN, D.G. VAN, - Adelsarchief jaarboek van de Nederlandschen Adel, anno 1901
8155: Epictetus; Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Enchiridium, una cum Cebetis Thebani Tabula, Graece & Latine, ex recensione Abrahami Berkelii, cum ejusdem animadversionibus & notis. Quibus accedunt notae Wolfii, Casauboni, Caselii & aliorum. Leiden en Amsterdam, Daniel, Abraham en Adriaan van Gaesbeeck, 1670.
69437: EPIE, ZACHARIAS L', - Onderzoek over de oude en tegenwoordige Natuurlyke Gesteldheyd van Holland, dog voornamentlyk West-Vriesland, ten opzigte van deszelfs rivieren en Landen; Aanwas, Ophooging, Zakking, Laagte en Dykagie; Mitsgaders eene Verhandelinge over de Gedaante, Aart en Eygenschappen der Zee of Koker Wormen, en de Hulpmiddelen tegen dezelve: Als mede de Middelen tot Verbetering en Versterking der Zee-weeringen (...)
28226: Epkema, E - Thet Freske riim, met aant. van E.Epkema, voorafgegaan door eene levensschets van laatstgenoemden door J.v. Leeuwen. Workum 1835, 24 + 377 pag., geb. in bibliotheekband, watervlek op eerste pagina.
68950: ERAS, V.J.M., - Sloten en Sleutels door de eeuwen heen.
42777: Erasmus, D. - Samenspraken (...) uit het Latijn vertaald en met kantteekeningen verklaard van Pieter Rabus. 2e druk, Amsterdam, J. Borstius, 1697.
66579: ERASMUS, - Collection of booklets and offprints concerning Erasmus of Rotterdam
7456: Erasmus, Desiderius; Johan Amos Comenius; Frans van Hoogstraten (vert.) - De lof der zotheid, speelensgewys beschreven. Den laatsten druk vermeerdert met het Heekel-spel van den verrezenen Diogenes. Beide vertaald uit het Latijn door Frans van Hoogstraten. Amsterdam, Pieter Bastiaansz. 1738. [Gebonden met:] Johannes Amos Comenius, Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van Wysheid. Heekel-spel. Vertaald uit het Latijn door Frans van Hoogstraten. Amsterdam, Jan van Heekeren, 1719.
66426: ERASMUS, - Lot of 8 articles and cuttings on Erasmus, a.o. Jac. Scheltema: Het lot en de verrigtingen va Desiderius Erasmus in zijne kindschheid en jeugd, 60 pp. [taken from Mengelwerk I, 1817]
66425: ERASMUS, - Lot of articles and ephemera on Erasmus
42899: Erasmus, D. - [1] De sarcienda ecclesiae concordia deque sedandis opinionum dissidiis (...) liber. Ex editione Frobeniana anni 1533. Leiden, Maire, 1642. [Gebonden met:] [2] Consultatio de bello Turcis inferendo. Leiden, Maire, 1643. [Gebonden met:] [3] Encomium moriae sive declamatio in laudem stultitiae. Leiden, Maire, 1641.
52439: Erasmus - Les colloques. Nouvellement traduits par Victor Develay et ornes de vignettes gravées a l'eau-forte par J. Chauvet. 3 volumes, Paris, Librarie des bibliophiles, 1875-1876.
42773: Erasmus, D. - Enarratio in psalmum I. Leiden, Maire, 1644. [gebonden met:] Enarratio triplex in psalmum XXII. [en met:] Enarratio pia juxta ac docta in psalmum XXXIV. Leiden, Maire, 1652. [en met:] Concionalis interpretatio plena pietatis in psalmum LXXXVI. Leiden, Maire, 1652.
42663: Erasmus, D. - Bereydinghe totter doot: een costelick ende devoot boecxken. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
42783: Erasmus, D. - Colloquia, nunc emendatiora. Cum omnium notis. Amsterdam, R. en G. Wetstein, [ca. 1720].
69653: ERDIN, V.; WILMINK, G., - Corpus Cruquius. 160 jaar stoomgemaal De Cruquius
65336: MAC-ERIN U., - HUIT MOIS SUR LES DEUX OCEANS - VOYAGES D'ETUDES ET D'AGREMENT.
33500: Ermerins, Janus Guilielmus - Oratio de matheseos vi ad acuendum veri sensum [...] Groningen J. Oomkens 1836
33690: Ermerins, Janus Guilielmus - Oratio qua collegarum, proximo anno defunctorum [...] memoriam recoluit
32079: Ermerins, Janus Guilielmus - Oratio de physicorum methodo vere philosopha [...] Franeker G. Ypma 1833
32415: Ernesti, Johann August - Emendationem voluntatis per saltum impugnabunt [...] Leipzig Langenheim 1730
35512: Ernesti, Johann Christophor, pastore Bruchterensium - Disquisitio historico-ecclesiastica, de Eusebio Pamphili Episcopo Caesariensi [...] Wittenberg Christian Schrödter 1703
34480: Erp Taalman Kip, Marcus Jacobus van, uit Utrecht - Lichaamsgrootte en hersenschors Groningen Noordhoff 1938
35726: Erp Taalman Kip, Marcus Jacobus van, uit Harderwijk - De ontwikkeling der Mullersche gang Leiden Brill 1893
42336: Erpenius, Thomas - Arabicae linguae tyrocinium id est [...], grammatica Arabica. Leiden, Maire, 1656.
42099: Erzey, A. - Wiskonstige beschryving der reguliere lichamen, aantoonende hoe men die uit massive stoffe kan maaken, hun inhoud berekenen en op dezelven zonnewyzers beschryven, die zeer bekwaam zyn om op Pedestallen in hoven, thuinen of of elders geplaatst te worden. Amsterdam, Morterre, 1764. (8)+164+(2) pag., half leer. [gebonden met:] Tafelen der logarithmen. Amsterdam, v. Keulen, 1828. Ongepagineerd.
69515: ES, W. VAN [ED.], - Van Dorestad naar Wijk bij Duurstede. Het ontstaan van een stad ca. 600-1550 na. Chr.
63810: ESCHOLIER, RAYMOND, - Daumier, Peintre et Lithographe,
56626: Esmenard, Persuis, - Le triomphe de Trajan. Tragedie-lyrique en trois actes, Paris, Ballard, 1810, 46 pag.
24874: Espagnac, baron de - Histoire de Maurice, comte de Saxe, marechal general (...) dressée sur les memoires de mr. d'Alencon, son Gouverneur, 2nd- edition. London, Nourse, 1753.
68317: D'ESPAGNE, JOHAN, - Alle De Werken van Johan d'Espagne, bedienaar des H. Euangeliums in de Fransche Gemeynte to London in de Vergader-plaats tot Westmunster. Bevattende vol-geestige en mergh-rijke gedachten vol pit, en geleerdheyd, en van verscheyde aanmerkens waardige stoffe, gehaald uyt het O. en N. Testament. Uyt het Frans getrouwelijk in het Nederlands vertolkt. In Twee Deelen. Deze laatste druk van vele grove druk-feilen en misslagen verbeterd, en vermeerdert met een Kort-Begrip Van het Tractaat handelende van het Eeten des Lichaams Christi. Met een naukeurig en wijdlopig Register verrijkt.
67240: L'ESPINE, IAN VAN, - Een cort ende schoone onderwijsinghe inhoudende gewisse vertroostinghen in allerhande beswaernissen ende ancxt der confscientien. Genomen ende getrocken uyt de Boecken van Ian de l'Espine.
56510: L'Espine, L.M. de / J. PH. Grauman, - Nieuw interest-boek van 1½, 1¾, (....) en 6 percento in 't jaar (.....) door L.M. de L' Espine, vermeerderd met wiskonstige proportionaal-tafels (....) door Joh. Philip Grauman / Nouveau livre d'interest (...) Amsterdam etc., de Groot etc., 1801.
52489: Espire, le Moine de L' / Long, Isaac le' - De koophandel van Amsterdam en andere Nederlandsche steden, naar alle gewesten der waereld (...) ontworpen door De L'Esping (sic) vermeerderd door Le Long. 10e druk, 4 delen. Amsterdam etc. J. de Groot etc. 1801-1802.
66029: C. ESSEBOOM, - Onderwysinghe der jeught. Onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het Eiland van Dordrecht. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht [...]
7465: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - Het dal van Almeria, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1812.
7473: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - De ongehuwde vrouw, tooneelspel, in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1808.
7474: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - Het onzichtbaar meisjen, blyspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1812.
7488: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - De Engelsche goederen, kluchtspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1809.
7486: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - Keizer Claudius, tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1808.
68673: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE, - Het strandrecht : tooneelspel, in e´e´n bedrijf / A. von Kotzebue ; naar het Hoogduitsch door J.S. van Esveldt Holtrop
7491: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - De arme dichter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. [Amsterdam, Hendrik Gartman, 1814.]
7493: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); François Xavier Deloeuvre - De geschaakte jongman, of Het Hollandsch gebruik, geschiedkundig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
7485: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - Bruid en bruidegom in één persoon. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. Gartman, 1814.
5602: Etzrodt, H. en K. Kronenberg - Hirsch, Geschichte eines Mansfelder Geschlechts, Erster Teil, 1500-1750, [Halle-Saale] 1938, 258 p., geb., geïll.
24828: Euler, L. - Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte. Leiden, Murray en Pluygers, 1785-1786.
5454: Eupen-Toelen, T. van e.a. - Familieboek van Eupen, Varsenare 1981, 583 p., geïll.
57120: Eve, G.W., - Decoratieve heraldry. A practical handbook of its artistic treatment, 2nd. edition, London, Bell, 1908.
57114: Eve, G.W., - Heraldry as art. An account of its development and practice chiefly in England, London, 1907.
34016: Evekink Busgers, Petrus Jacobus, uit Doetinchem - Dissertatio juridica inauguralis de instrumentis quae ad delicta probanda scribuntur ab iis quibus hoc negotium, propter munus publicum quo funguntur, lege datum est et commissum [...] Utrecht Van Paddenburg en Comp. 1829
31569: Evekink, Didericus, uit Zutphen - Specimen juridicum inaugurale de debiti solutione [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
33240: Evelein, Machiel André, uit De Rijp - De institutis Olympiacis eorumque propagatione extra Olympiam quaestiones variae. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden G. Los 1908
756: EVELYN PETTIPHER, G. - Names and numbers. Londen [ca. 1940?]. Geb., 16 p.
64064: EVERITT, CHARLES P., - The adventures of a treasure hunter, a rare bookman in search of American history
32255: Eversdyk Dominicus, Dignus, uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale, de jure accrescendi, ad legem x.d. de usufructu accrescendo [...] Leiden Haak en Comp. 1817
15232: Eversmann, Friedrich August Alexander [von] - Technologische Bemerkungen auf einer Reise durch Holland, mit 10 Kupfern. Freyberg und Annaberg: Crazischen Buchhandlung, 1792.
34324: Everts, Gerhardus, uit Arnhem - Dissertatio historico juridica inauguralis de bonis, quae tam active, quam passive legali inter conjuges bonorum communione comprehenduntur [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
34365: Everts, Jacobus Nicolaüs, uit Twello - Dissertatio juridica inaugurale de competenta judicis cantonalis quod attinet ad ejus jurisdictionem contentiosam in rebus civilibus atque ad politiam pertinentibus [...] Deventer J. de Lange 1840
35062: Evertsen de Jonge, Guilielmus Cornelius Carolus, uit 's-Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis de delictis contra rempublicam admissis ac praecipue de horum maleficiorum conatu Utrecht Kemink 1845
54975: Evertsen de Jonge, W.C.K. - Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne werken, voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt. Utrecht, 1853.
34518: Evertsz Hz, Johannes Philippus, uit Curacao - De ontijdige loslating van de normaal gelegen placenta Leiden IJdo 1897
34852: Evertsz, Gerhardi - Responsio ad quaestionem a nobilissima ordine juridico in academia Groningana 1832
43642: Evertsz, U.A. e.a. (ed.) - Memoires relafifs a la guerre de succession de 1706-1709 et 1711 de Sicco van Goslinga, Leeuwarden 1857, 174 pag., geb.
35400: Everwijn Lange, G.C. - Prent voor het promotiediner van Mr G.C.Everwijn Lange, naar een tekening van W. Six. 1883
60877: Ewald, Carl [Illustrator: Dulac, Edmund a.o.] - The Queen Bee and other Nature Stories, translated from the Danish of Carl Ewald by G. C. Moore-Smith. London/Edinburgh/Dublin/New York, Thomas Nelson & Sons, 1907.
66601: EWALD, W., - Rheinische Siegel. Bd. VI Siegel der Grafen und Herzöge von Jülich, Berg, Cleve, Herrn von Heinsberg. Tafel 1-26. (Publ. d. Ges. f. Rheinische Geschichtskunde 27)textband bearbeitet von Edith Meyer-Wurmbach.
66600: EWALD, W., - Rheinische Siegel. Bd. V Rheinische Siegelkunde 1. Lieferung. (Publikation der Gesellschaft f. Rheinische Geschichtskunde, 27).
66599: EWALD, W., - Rheinische Siegel. Bd. IV 3 Bde, (complete in 3 volumes) . Siegel der Stifte, Klöster u. geistlichen Dignitäre. Tafeln 1-116, mit erster und zweiter halbband, 1. Halbband: Tafel 1-56 und nachtrage tafel 117-128 Siegel der Korporationen, 2.Halbband.: Tafel. 57-116 Siegel der geistlichen Dignitäre. Textband. Bearb.: Edith Meyer-Wurmbach. (Publikation der Gesellschaft f. Rheinische Geschichtskunde, 27).
64403: EWALD, WILH. ERNEST, - De Heerlykheid van het Nieuw Jeruzalem: Of Schriftmatige Verklaaring van het XXI Hoofdstuk. Der Heilige Openbaringe van Johannes, in XVIII. Betragtingen Opengelegt, en aangedrongen, zo ter beschaming als opwekking van het trage Zion van onze dagen.
760: EWE, HERBERT - Schiffe auf Siegeln. Rostock 1972. Geb., geïll., 231 p.
34730: Ewyck, Johan Hendrik van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de actione funeraria Utrecht W. van Yzerworst 1792
7496: Eyben, Hermanus Fredrik (vert.); J.F. Junger - De wissel, blijspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
56850: Eyck, Jef van, - Wat weet ge over den apotheker?, z.pl., 1944, 59 pag., geïll.
17102: Eykman, E. & H.M. Vooys. - Regionaal-historische bibliografie van Noord- en Zuid-Holland 1983-1986. Hilversum: Verloren, 1991. (Historische Vereniging Holland).
32403: Eylenstein, Heinrich Gottlieb - Tractatio juris criminalis de Jure Circa Urphedam. Jena Johann Friedrich Ritter 1754
47598: Eyma, X, - Les trente-quatre etoiles de l'union Americaine. Histoire des etats et des territoires, 2 volumes, Paris 1862, (on covers 1861) 312+356 pag.
36352: Eyring, Johann Christian, uit Fecha-Franci; Praeses: Eyring, Elias Martin - De ortu et progressu religionis Christiana in Francia Orientali [Disputatio I en II] Wittenberg Kreusig 1698
66086: EYSINGA, W. J. M. VAN, JONKHEER, - Van Vollenhoven 1874-1933. [=C. van Vollenhoven]
68242: EYSSELL, A.P.TH., - Levensbericht van F.B. Coninck Liefsting.
7497: Faam - De gekortwiekte faam. No. I - XII (1825-1826) en No. XIII - XXIII (1826-1827). Amsterdam, J. C. van Kesteren, 1826-1827. [Gebonden met:] Bijdrage ter beandwoording van het 5de nommer (...). Utrecht, J. Altheer, [z.j.]. [en met:] Antwoord van eenige medische studenten op het stukje, geplaatst in No X (...). [z.p., z.n., z.j.]. [en met:] Weder-antwoord van eenige medische studenten op de recensie (...) in No XI. [Utrecht, S. Alter, 1826].
43758: Faam, - De Faam, archief voor de in- en uitwendige geschiedenis der Utrechtsche hoogeschool, nrs. 1,2,3, en 4 (complete set), 82 pag., [1834). sierpapieren omslag.
64001: FABER, MARION, - Das Schachspiel in der europäischen Malerei und Graphik (1550-1700)
21204: Fabius, A.N.J. - Geschiedenis van een honderdjarige, zijnde de opkomst van het dorp Bussum, Bussum 1917, 139 pag., geïll.
66403: FABIUS, F. W., - Over het wapen van het geslacht Fabius en een onbekend wapenbord.
36624: Fabius, N. ; D.G. Kortenbout van der Sluys - Foto van groep personen bij promotie van N. Fabius, bij Van der Pijl.Verso foto van groep personen bij promotie van D.G.Kortenbout van der Sluys op Minerva, 18-3-1910, ook 18 x 24 cm 1909
34948: Fabricius, Joannes, uit Leiden - Dissertatio philologica secunda de republica Romana quae agit de historia romuli et romanae urbis origine Leiden A. Elzevier 1709
764: FABRITIUS OG HARALD HATT, ALBERT - Haandbog i slaegtsforskning. Kopenhagen 1943, 374 p.
64646: FAGNAN, E., - Alger au XVIIe Siecle par venture de paradis edité par E. Fagnan
31466: Fahne, A - Geschichte der Westphälischen Geslechter unter besonderen berücksichtigung ihren Uebersiedelung nach Preussen, Curland und Liefland, Keulen 1858, folio, 432 pag., geb., geïll. ( backstrip lose ).
65126: FAILLE, PETRUS DE LA, - Bekeeringe van P. de la Faille, predikant te Kaudekerk (...)
69350: FAIN, BARON, - Manuscrit de mil huit cent treize, contenant le précis des événemens de cette année; pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon; par le baron Fain.
50899: Falck, N.D. - Verslag en beschryving van eene verbeeterde stoommachine dewelke (...) meer dan de dubbele hoeveelheid van waeter zal opbrengen. Uit het Engelsch vertaald, Rotterdam, Bennet en Hake, 1776.
67936: FALCK, A.R., - Brieven van A.R. Falck 1795-1843/Ambts-brieven 1802-1842.
60012: Falda, Giovanni Battista (1643-1678) - Veduta di dentro la chiesa Colleggiata dell'Assunzione di M.[ari]a Vergine nella terra dell'Ariccia fatta et adornata da N. S.ig. p[a]p[a] Alessan.[dr]o VII
47648: Falke, Otto van, - Kunstgeschichte der Seidenweberei, 2 Bande, Berlin 1913, 128+147 pag., ill.
47872: Falkenburg, R. e.a. (red.), - Beeld en zelfbeeld in de Nederlandse kunst 1550-1750, Zwolle 1995, 439 pag., geb., geïll., met stofomslag. [=Ned. Kunsthistorisch Jaarboek deel 46 (1995).
7502: Fallee, B.A. (vert.) - Het gevaarvol kasteel, of De woestyn in Polen. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zoonen, 1805.
7503: Fallee, B.A. (vert.) - De verrassching in den nacht, of De gelieven in den tuin. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. Molenijzer, 1804.
7504: Fallee, B.A. (vert.); Joseph Patrat - De vermomde gelieven. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zoonen, 1804.
7505: Fallee, Bernardus Antonius (vert.); Andr. Jos. von Guttenberg - De verbanning, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, wed. J. de Groot en Zoonen, 1803.
7507: Fallee, Bernardus Antonius (vert.); César Ribié en Martainville - De staart van den duivel, of De Toovergeest. Klugtig tooverspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, wed. H. van Kesteren en zoon, 1816.
3482: Famfaf - De Famfaf, huisorgaan van de families Fafié, Van Teeseling, Petri, Gerritsen. 23 afleveringen uit jaargangen 10 (1965) t/m 20 (1975).
4222: Familieblad - Ons Familieblad. Jrg. 1 (1940) t/m 5 (1944), in afleveringen.met: : 12e jrg nr 1(l951).
3784: Familieboek - [Familieboek met: a. Stamboom 1650-1940; b. Familiegeschiedenis 16de eeuw - 1831, door C.P. Holst; c. Familiegeschiedenis 1853-1883 door C.H. Holst.] Haarlem-Krommenie 1961, 181 p., geb., gestencild.
4824: Familiegemeenschap - Familiegemeenschap `Ter Laeck'. 27ste Jaarboekje (1971), geïll.
4890: Familiekrant - Familiekrant W.W.W., nrs. 1 (1980) t/m 4 (1981).
3278: Famille - La Famille Del Court van Krimpen. Refugiés de Verviers, leur rôle dans l'industrie drapière en Hollande au 17e et au 18e siëcle et leur place dans la magistrature, avec une étude sur le tableau de Rembrandt dit `De Staalmeesters'. Arnhem 1916, 182 p., geïll.
57836: Famulus, Th. [= TH.F.A.M. Bensdorp], - Een heusch wonder uit den tegenwoordigen tijd, Amsterdam, Borg, 1904.
33161: Fangman, Henricus Guilielmus, uit Schiedam - Dissertatio iuridica inauguralis de codicis juris civilis articulis 1167-1172 [..] Gorinchem J. Noorduyn en Zonen 1855
42885: Faramond, Ludwig Ernst von [= Philipp Balt. Sinold von Schutz] - Het gelukkigste eiland op de gantsche waereld, of Het land van vergenoegzaamheid. 3 delen, vertaald uit het Duits, Amsterdam, S. van Esveldt, 1764.
14436: FARJON, MAX - Het gilde St-Jan Baptista & Leenderstrijp. 350 Jaar historie en gebruiken. Leenderstrijp 1995, (316) p., ill., cloth with dustjacket.
774: FASEL, W.A. - `Duizend en een aanwinsten'. Inventaris van de collectie aanwinsten van het Gemeentearchief Alkmaar. Alkmaar 1986, 106 p.
52403: Faucher, Michel le - Verhandeling van de uitspraak en gebaarmaaking van eenen reedenaar (...) als meede bestieringen aangaande de uitspraak en gebaarmaaking door den heere Petrus Francius en ten laatsten aanmerkingen aangaande uit het Frans en Latijn door J. van Zanten. Haarlem, W. v. Kessel, 1701.
66297: FAVARO, A., - La proposta della longitudine fatta da Galileo Galilei alle confederate provincie belgiche
67640: FAVARO, ANTONIO, - Intorno alle opere complete di Cristiano Huygens
33502: Fay, Jacobus Fredericus du, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de inter conjuges donationibus morte donantis confirmatis [...] Leiden Bernhardus Jongelyn 1742
27690: Fayen, A - Lettres de Jean XXII ( 1316-11334 ), textes et analyses, tome I ( 1316-1324 ) et tome II, 1e partie ( 1325-1330 ), Rome 1908-1909, 953 + 448 pag .Hardback in artificial leather. [tome II 2e partie missing]
39664: Fayus, Th. - Disputatio philosophica de materia subtili, Utrecht 1724, 22 pag., papieren omslag [ o.a. over Descartes]
18638: W. (vert.); Wilhelm Vogel; Camillo Federici [ps. van Giambattista Viassolo] - De Amerikaan, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Groningen, J. Oomkens, 1821.
27972: Feen, T. v.d. - De invloed van het christendom op het regt, 's-Gravenhage 1841, 149 pag., orig. karton.
50228: Fehse, C. - Adorp (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50229: Fehse, C. - Aduard (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50240: Fehse, C. - Finsterwolde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50230: Fehse, C. - Appingedam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50231: Fehse, C. - Baflo (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50232: Fehse, C. - Bedum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50234: Fehse, C. - Arrondissement Appingedam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50235: Fehse, C. - Bellingwolde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50236: Fehse, C. - Bierum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50237: Fehse, C. - Ten Boer (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50239: Fehse, C. - Ezinge (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50241: Fehse, C. - Grootegast (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50242: Fehse, C. - Grijpskerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50243: Fehse, C. - Hoogkerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50244: Fehse, C. - Kloosterburen (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50245: Fehse, C. - Leens (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50246: Fehse, C. - Loppersum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50247: Fehse, C. - Marum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50248: Fehse, C. - Meedem (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50249: Fehse, C. - Middelstum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50250: Fehse, C. - Midwolda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50578: Fehse, C. - Uithuistermeeden (Uithuizermeeden) (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50579: Fehse, C. - Uskwerd [Usquert] (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50576: Fehse, C. - Uithuizen (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50577: Fehse, C. - Ulrum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50572: Fehse, C. - Sappemeer (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50583: Fehse, C. - Wildervank (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50584: Fehse, C. - Winschoten (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50585: Fehse, C. - Winsum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50586: Fehse, C. - 't Zand (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50587: Fehse, C. - Zuidbroek (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50573: Fehse, C. - Scheemda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50574: Fehse, C. - Stedum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50575: Fehse, C. - Termunten (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50567: Fehse, C. - Nieuwolda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50568: Fehse, C. - Noordbroek (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50565: Fehse, C. - Nieuwe Pekela (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50566: Fehse, C. - Nieuwe Schans (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50564: Fehse, C. - Muntendam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50569: Fehse, C. - Oldekerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50570: Fehse, C. - Onstwedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50580: Fehse, C. - Vlachtwedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50581: Fehse, C. - Warffum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50582: Fehse, C. - Wedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
64092: FEIST, SIGMUND, - Etymologisches Wörterbuch der Gotischen Sprache. Mit Einschluss des Krimgotischen und sonstiger gotischer Sprachreste
32071: Feith, Guilielmus Jacobus, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, animadversiones nonnullas exhibens de delicto iterato [...] Groningen W. Zuidema 1840
67729: FEITH, P.R., - Levensschets van Mr. M. des Amorie van der Hoeven
67732: FEITH, RHIJNVIS, - Oden en gedichten
67733: FEITH, RHIJNVIS, - Poëtisch mengelwerk
780: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum van Wilhem Coenders van Helpen. 's-Gravenhage 1886. Geb., geïll., 90 p.
14810: Feith, H.O. - Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594.
3496: Feith, H.O. - Geslachtlijst van de familie Feith. Groningen 1881, 49 p., met tabel, geïll. Op omslag: `Aant. betr. de geboorte...'
7520: Feith, Rhijnvis - Brieven aan Sophië. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7523: Feith, Rhijnvis - Oden en gedichten. Tweede deel, Zwolle, H. Doijer Asz, 1824. [alleen het tweede van drie delen]
7529: Feith, Rhijnvis - Poëtisch mengelwerk. Amsterdam, J.B. Elwe, 1788.
7532: Feith, Rhijnvis - De Eenzaamheid en De Wereld. Haarlem, François Bohn, 1821.
7534: Feith, Rhijnvis - Verlustiging van mijnen ouderdom. De Eenzaamheid en De Wereld. 2e druk. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
7538: Feith, Rhijnvis - Brieven aan Sophië. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
782: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis. (Diss.) Groningen 1885. Geb. (in besch. leren band), 209 p.
784: FEITH, J.A. - Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen. Groningen 1901. Geb., 386 p.
32961: Feith, Elias, uit Groningen - Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1795, in de provincie Groningen. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1870
65626: FEITH, RHIJNVIS, - De ouderdom in zes zangen
65294: FEITH, RHIJNVIS, - De ouderdom in zes zangen
19366: Feith, J.A. - De Ommelander borgen en hare bewoners in de 17de en 18de eeuw.
19382: Feith, H.O. - Regten der gemeente Groningen op en in de stads-veenkoloniën.
64978: FEITSMA, J., - Het heldenleven van "Van Speijk"
788: FELIX, D.A. - De archieven krachtens de K.B.'s van 28 augustus 1919 ... naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht. Rechterlijke en notarieele archieven (1796) 1811-1838 (1942). 's-Gravenhage 1931, 239 p.
56902: Feller, - Vaine replique de l'abbe de Feller, ou examen d'un article de son journal historique & litteraine du sujet de l'ecrit intitule Reponse a une calomnix de l'abbe de Feller contre les catholiques-Jansenistes de Hollande, Utrecht, Schelling, 1794, 21 pag.
36320: Fellerus [Feller] Johann Henricus, uit Bula-Misn.; Praeses: Kiessling, Johann Daniel - Exercitatio historica de artibus episcopi Romani in conservanda monarchia Leipzig Bauch 1713
36626: Feltz, Wim van der - Foto van diner t.g.v. de promotie van W. van der Feltz op Minerva. Hierbij : Foto van candidaatsfeest Wim van der Feltz op stoep Hotel Levedag, 1904. Voorts groepsfoto's Ahasverus 1904 en Collation 1909. 1909
35190: Feltz, Gustaaf Willem van der , uit Dwingelo - Opmerkingen over artikel 97 der Grondwet Groningen Wolters 1888
67585: FENELON, FRANCOIS DE SALIGNAC VAN MOTHE, VERBURG, ISAAK (TR.), - De Gevallen van Telemachus zoone van Ulysses, Of vervolg van het Vierde Boek der Odyssea van Homerus
65634: FENELON, F. DE PONS DE SALIGNAC DE LA MOTHE, - Godsdienstige beschouwingen / gevolgd naar het Fransch van Fenelon, schrijver van den Telemachus; voorafgegaan van de levensschets van dien auteur
66035: FENELON, F. DE PONS DE SALIGNAC DE LA MOTHE, - De opvoedinge der meisjes / van den heer Franc¸ois de Salignac de la Motthe Fe´ne´lon; als meede onderwys voor eene jonge prinsesse van den heer de la Chetardye; uit het Fransch vertaald en voorzien met eene voorreden van Josua van Iperen
33504: Fennema, Tjepke, uit Franeker - Dissertatio philologica de quatuor cornibus et quatuor iis oppositis fabris, prophetae Zachariae in viso propositis [...] Franeker Willem Coulon 1766
69354: FENS, K., - Jaloezie.
33165: Ferf, Abrahamus, uit Bergum - Dissertatio juridica inauguralis de exsecutoribus testamentariis, jure belgico cum gallico collato [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1841
69405: FERNANDEZ-ARMESTO, F., - Atlas of World Exploration.
34088: Ferrier, Alexander Janus, uit ´s Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis de variis modis acquirendi per occupationem jure Anglico comparato cum jure Romano [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
24842: Ferrier, A.; - Introduction a l'etude philosophique et practique de la phrènologie.
43836: Fetes,F.J., - Manuel des compositeurs, directeurs de musique, chef d'orcheste & de musique militaire, or traite methodique (....), Paris [1837], 133 pag., los.
35596: Feuerborn, Justus - Christliche Predigt [...] bey der [...] fünfftzigjährigen glücklichen Ehe [...] Hermanni Vulteji [...] und [...] Frawen Adelheit, geborner Happelin [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
69053: FEUILLET DE CONCHES, F., - Souvenirs d’un curieux octogénaire. Fin du premier empire et restauration.
66770: FEVAL, P., - De verborgenheden van Londen van Sir Francis Trollop. Eerste deel, eerste, tweede en derde stuk.
36246: Fibiger, Johann Adam, uit Lobavia-Lusatus; Praeses: Thomasius, Jacobus - De poculo S. Joannis quod vulgo appellant S. Johannis-Trunck ..... Leipzig Chr. Fick 1675
69518: FIBIGERUS, JOHANNES GOTTLOB, - De polyteknia eruditorum, seu copiosa litteratorum sobole, schediasma, oder ein Tractat von denen Gelehrten die von Gott mit vielen Kindern gesegnet worden / M. Joh. Pauli Gumprechti, Recc. Lyc. Laub. quod in academiam Lipsiensem digressurus anno MDCCXVII. die XIV. Septembr. sub praesidio paterno in disputatione valedictoria tuetur Johannes Gottlob Fibigerus, reichenbac. Lus.
49830: Fick, A., - Potsdam, Berlin, Bayreuth. C.Ph.C. von Gontard (1731-1791) und seine burgerlichen wohnhauser, immediatbauten und stadspalais, Petersberg 2000, 288 pag., geb., geïll.
65809: FIDELIO (PSEUD. J.C. PEEREBOOM), - Haarlemsche schetsen, tien teekeningen van P. van Looy met bijschriften van Fidelio
24848: Fielding, Henry; - Amelia. London, A. Millar, 1752.
7549: Fielding, Henry - De historie of gevallen van Joseph Andriessen, broeder van Pamela, en zyn vriend den heer Abraham Adams. Geschreven in navolging van Cervantes, schryver van Don Quichot. 2e druk. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1776. [2 delen in 1 band]
7550: Fielding, Henry; Pieter le Clercq (vert.) - Historie van den vondeling Tomas Jones. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gerrit de Groot, 1749-1750. [3 delen]
7551: Fielding, Henry; Pieter le Clercq (vert.) - Historie van den vondeling Tomas Jones. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gerrit de Groot, 1749-1750. [3 delen]
69081: FIJNJE, J.G.W., - Beschouwingen over eenige rivieren, waaronder Nederlandsche, in verband met de handels- en scheepvaartbelangen, en met enkele vraagstukken die in de laatste jaren zijn voorgekomen. Uitgegeven op last van het Dep. van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
69243: FILARSKI, R., - Tegen de stroom in. Binnenvaart en vaarwegen vanaf 1800.
30304: Filedt Kok, J.P. - 's Levens felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch- meester, ca. 1470-1500, Amsterdam 1985, 404 pag., geïll.
23314: Filedt Kok, J.P. e.a. - Kunst voor de beeldenstorm. Catalogus. `s-Gravenhage 1986, 493 pag., geïll.
30488: Filedt- Kok, J.P. - Lucas van Leyden- grafiek ( 1489-of 1494- 1533) met een complete oeuvre catalogus, Amsterdam, Rijksmuseum, 1978, 175 pag., geïll.
35640: Filitz, Thomas, uit Küstrin; Praeses: Simon, Johann - Violationem legati [...] Jena typis Müllerianis 1680
69844: FIRCH, - Etablissement des Francois a la Cayenne
36174: Fischer, Johannes, uit Solnensis Hung.; Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - De origine, jure, ac utilitate linguae Slavonicae .... Wittenberg Christian Schroedter 1697
65398: FISHER, LORD, - Memories by admiral of the fleet Lord Fisher
15247: Fisk, Wilbur - Travels in Europe; viz. in England, Ireland, Scotland, France, Italy, Switzerland, Germany and the Netherlands. 5de druk. New York: Harper, 1839.
6652: FISKE, JOHN - The Dutch and Quaker colonies in America, two volumes.
35486: Flachs, Sigismund Andreas - Vestitum e papyro in Gallia nuper introductum e scriniis antiquitatis erutum moralibusque adnotationibus circa inventiones vestium stipatum [...] Leipzig Schedius 1718
69040: FLAKE, O., - Kaspar Hauser. Vorgeschichte, Geschichte, Nachgeschichte. Ein tatsachenbericht.
69643: FLAMEN, ALBERT, - Title vignette for 'Seconde partie de Poissons de Mer'
69646: FLAMEN, ALBERT, - Araneus Marinus - Aragnée de Mer (spider crabs)
69647: FLAMEN, ALBERT, - Molucius piscis - La Moruë fraiche (young codfish)
70113: FLAMENG, LEOPOLD, - Incredulity of Thomas
56292: Flament, A.J.A., - Wandelingen op het Vrijthof te Maastricht, Extract Huis Oud & Nieuw 1013, pp. 385-396, geïll.
19344: Flament, A.J. - Bijdragen tot de kennis der oude Amsterdamsche geslachten, uit de aanteekeningen in de directoria van David van der Mye, pastoor des Begijnhofs 1672-1692. 45 pag..
37682: Flämig, O - Monogramme auf munzen, medaillen, marken, zeichen und urkunden, 2e Auflage, Braunschweig 1968, 184 pag., geb., geïll.
69203: FLAUBERT, G.;, - Salammbo.
67229: FLETCHER, J., MASSINGER, P., - De tragedie van Johan van Oldenbarnevelt naar het Engelsch van John Fletcher en Philip Massinger vertaald door A.J. Barnouw.
22904: FLEUMER, DEGENHARDT, PADT - Twee nota's en een kwitantie t.n.v. Degenhardt & Padt, opvolgers van C.F. Fleumer, d.d. Amsterdam 1893-1902, deels gedrukt.
67938: FLEURY, CLAUDE, GHYS, D. (TR.), - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte Republyk ontworpen. En door hoedanigen Opgang den kerkelyken staat der Kristenen, den Ondergang van 't Joods Gemeenebest verhaast heeft.
68125: FLEURY DE CHABOULON, M., - Memoires pour servir a l’ histoire de la vie privee, du retour, et du regne de Napoleon en 1815.
7556: Flijgare-Carlén, Emilia - De zoogbroeders. Vertaald uit het Zweeds. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845. [2 delen]
7760: FLINES, Q. DE - De vorstelijke voorouders, afstamming uit Czaar Peter den Grooten en Willem I, Prins van Oranje en zestien kwartieren van Hare Keizerlijke Hoogheid, Anna Paulowna, Groot-Vorstinne van Rusland, gemalinne van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje, Kroonprins der Nederlanden. Opgemaakt en uitgegeven, bij gelegenheid van Hoogstderzelver Echtverbintenis.
30350: Flippo, W.G. - Lexicon of the Belgian romantic painters, Antwerpen 1981, geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
54565: Flodroff, Karel Philips graaf van - Memorie of species facti rakende den verkoop en aankoop van het huis en heerlykheid Borculo. Amsterdam, Jan Boom [1730].
33806: Flugger, Jan Hiondrick, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis de fructuum perceptione [...] Utrecht Franciscus Halma 1695
65276: FOCH, - MEMOIRES POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA GUERRE DE 1914-1918 (2 TOMES)
70119: FOCK, HERMANUS (1766-1822), - Farm with seated woman and standing man
70118: FOCK, HERMANUS (1766-1822), - Landscape with rider asking the way
70116: FOCK, HERMANUS (1766-1822), - Landscape with slender trees
70117: FOCK, HERMANUS (1766-1822), - Landscape with bull and figures
70115: FOCK, HERMANUS (1766-1822), - Landscape with outhouse and man with kindling
70114: FOCK, HERMANUS (1766-1822), - Landscape with sitting shepherd and three sheep
70121: FOCK, HERMANUS (1766-1822), - The millstone and the bucket
59586: Fock, Hermanus (1766-1822) - River landscape (Heisen van het zeil)
70120: FOCK, HERMANUS (1766-1822), - Landscape with woman on horseback and man on foot
35840: Focke, Joannes Christophorus, uit Amsterdam - Stellingen ...... Leiden Brill 1873
69549: FOCKEMA ANDREAE, S.J., - Waterschapsorganisatie in Nederland en in den vreemde.
68029: FOCKEMA, DAAM, - Herinneringen bij opkomende gedachten naar aanleiding van de tegenwoordige omstandigheden
68031: FOCKEMA, MR. D., - Iets betrekkelijk de afscheiding van het Zuiden en Noorden van de Nederlanden
31378: Fockema Andreae, S.J. en B. van 't Hoff - Geschiedenis der kartografie van Nederland, van den Romeinschen tijd tot het midden der 19e eeuw, 's- Gravenhage 1947, 127 pag., geb., geïll.
810: FOCKEMA ANDREAE, S.J., EN W. DOWNER - Overijsselsche plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-1810. Utrecht 1961, 175 p.
31677: Fockema Andreae, S.J. - Gronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenis [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1877
31703: Fockema, Auke, uit Dokkum - De thoracenthese. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1868
804: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De oude archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1255-1857. [Leiden] 1933, 295 p., met kaart.
69545: FOCKEMA ANDREAE, S.J., - Studiën over waterschapsgeschiedenis. Vol. I-VIII.
33163: Fockema, Ynz.fil., Johannes, uit Dokkum - Specimen juridicum inaugurale, de iterato crimine seu delicto, tum e jure poenali Gallico, tum in universum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
69613: FOCKEMA ANDREAE, S.J., - De uitwatering van Woerden op Rijnland en de geschiedenis der daarop gemaakte bepalingen.
69501: FOCKEMA ANDREAE, S.J., - De Nederlandse staat onder de Republiek.
35526: Foersterus, Godofridus, uit Frideberg (Silezië); Praeses: Beyer, Christophor - Exercitatio historica de magno veteris ecclesiae circa poenitentes rigore [...] Leipzig Andreas Martin Schede 1725
38190: Fogg, S - Medieval manuscripts, catalogue 14, Londen 1991, 201 pag., ill.
38742: Fohrmann, J. - Abenteuer und Bürgertum. Zur Geschichte der deutschen Robinsonsaden im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1981, 331 pag. Copy as new.
7085: [Bilderdijk, Willem (vert.)]; Germain François Pouillain de Saint-Foix - Deukalion en Pyrrha; tooneelstuk. Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785.
7589: Fokke Simonsz, Arend (vert.); August von Kotzebue - De pagiestreeken, kluchtig blijspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
7592: Fokke Simonsz, Arend (vert.); August von Kotzebue - De spiegelridder, eene opera in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1807.
7593: Fokke Simonsz, Arend (vert.); Heinrich Joseph von Collin - Balboa, treurspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 1e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1807.
7596: Fokke Simonsz, Arend (vert.); Karl Friedrich Hensler - Het vrouwtje van den Donau, of De koningin der spooknymphen. Zangspel. Vertaald uit het Duits. 4e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, [1826?].
7597: Fokke Simonsz, Arend (vert.); Louis Charles Caignez - Salomons eerste gericht; tooneelspel in drie bedryven. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 5e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1807.
7558: Fokke, Jan - Mengeldichten. Sabina van Beieren, gravin van Egmond, aan koning Philips, den tweeden. [z.p., z.n., z.j.] [Gebonden met:] Verklaaring der prentverbeelding voor J. van Vondels Gijsbrecht van Aemstel.Amsterdam, Arend Fokke, Simonsz., 1775. [en met:] Lykdicht op het afsterven van den heere Johannes Punt. [Amsterdam, z.n., 1779?]. [en met:] Op de komst van zyne keizerlyke majesteit Joseph II, in Amsterdam, den 13 July, 1781. [Amsterdam, z.n., 1781]. [en met:] Op het smertelyk afsterven van (...) Theodorus Adrianus Clarisse, bedienaar des goddelyken woords te Amsterdam. Overleden te Groningen, den 7den may, 1782. [Amsterdam, Willem Vermandel, 1782]. [en met:] Aanspraak van den heere Emmanuël, in het character van den ridder Bayard, aan zyne excellentie de Marquis de Verac, ambassadeur des konings van Vrankryk. [z.p., z.n., 1786]. [en met:] De Tooneelspelbeschouwer. Beoordeling van het Treurspel, Margaretha van Henegouwen (...) door den heer J. Fokke. [z.p., z.n., z.j.].
67741: FOKKE, S., - Hugo de Groot zig bereidende tot de vlugt uit de Loevesteinsche gevangenis, in 't jaar 1621
67518: FOKKE, S., - Graave belegerd, door Prinse Maurits, in 't jaar 1602.
67348: FOKKE SIMONSZ, A, - De oude en jonge Janus, of gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag. Met caricatuurplaten.
52481: Fokke Simonsz, A. - De wegen des levens, of de vraag welk beroep wilt gij kiezen?, gedaan aan alle aankomende jongelingen en toegewijd aan alle ouders en voogden. Amsterdam, v.d. Hey, 1809.
7570: Fokke Simonsz., Arend - Verzameling der werken. Dorus, of het wonderkind. Het psycho-chemisch geheim om van den nood eene deugd te maken. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 9 van 12 delen]
43132: Fokke Simonsz., Arend - De graveur, behelzende eene beknopte handleiding tot de daktylioglyphia of graveerkunst (...) etsen (...) mezzotinto (...) aquatinta. Dordrecht, Blusse, 1796. [13e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
65855: FOKKE, J., - Historie van den Amsterdamschen Schouwburg, met fraaije afbeeldingen.
55701: Fokke, S. - Prent: 'De geweezene predikant Henricus Slatius gevangen Ao 1623', ets en gravure door S. Fokke 1776, A. Fokke Simonsz. exc., tonende de aanhouding van Slatius op een dijk voor een herberg.
55534: Fokke Simonsz, A. - Verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, droomen en slapen, den magnetischen slaap en het dierlijk magnetismus, nagelaten door Arend Fokke Simonsz en door hem voorgelezen in (...) Felix Meritis. Amsterdam, Saakes, 1814.
43152: Fokke Simonsz, A. - Inleiding tot de gronden der teekenkunst benevens tot de geheimen van de bereiding van de meeste soorten van waterverwen (...) uit het Engelsch vertaald door A. Fokke Simonsz. Utrecht, Stamrood, 1814.
7584: Fokke Simonsz, Arend - Nourmahal, of De regeering van vier-en-twintig uuren. Tooneelspel in vier bedryven met zang en dans. Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 2e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1808.
7588: Fokke Simonsz, Arend (vert.); August von Kotzebue - Het lustslot van den duivel, zangspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
7566: Fokke Simonsz., Arend - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd. 2e druk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1831.
7568: Fokke Simonsz., Arend - Verzameling der werken. Leven van Lucifer. Amsterdam. J.C. van Kesteren, 1835. [deel 4 van 12 delen]
59602: Fokke, Simon (1712-1784), on a drawing by Schouman, Aert (1710-1792), after painting by Baen, Jan de (1633-1702) - Aftekening der Schilderye, op 't Stadhuis te Dordrecht geplaatst, ter gedagtenisse van de Overwinning by Chattam, in 't Jaar 1667, onder 't beleid van KORNELIS DE WIT. Rurwaard van Putten.
7559: Fokke, Jan - Margaretha van Henegouwen, gravin van Holland en Zeeland; treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, [1775].
7564: Fokke Simonsz., Arend - Het (Latijnsch) Hollandsche spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een’ boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard. Amsterdam, A.B. Saakes, 1806.
66972: FOKKE SIMONSZ, A, - Verhandeling over de algemeene gelaatkunde der onderscheidene leeftijden van den mensch, waar bij gevoegd is eene naauwkeurige beschrijving van een mensch-horologie; met de noodige ophelderende aaenteekeningen, voorgeleezen in, en opgedragen aan: de Maatschappij van Verdiensten ter spreuke voerende Felix Meritis door Arend Fokke, Simonsz.
65709: FOKKE SIMONSZ, A., - Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, op de bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den acteur T. Majofski, in den stadsschouwburg te Amsterdam. Den eersten january 1803.
65616: FOKKE, J., - Historie van den Amsterdamschen schouwburg, met fraaije afbeeldingen. Bound with: "Historie van den Nieuwen Amsterdamschen Schouwburg" (1775) and three poems.
65615: FOKKE SIMONSZ, A, - De Amsterdamsche kermis, in derzelver oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat, beschouwd, in eene verhandeling voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de beide Amsterdamsche departementen de Bataafsche Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Met caricatuur plaaten.
65538: FOKKE SIMONSZ, A., - Boertige reis door Europa. Geheimzinnige toebereidselen tot eene boertige reis door Europa. Vermaakshalve voorgelezen in, en opgedragen aan de maatschappij der verdiensten, onder de spreuk Felix Meritis
65349: FOKKE SIMONSZ., A., - Sokratisch comiesch onderzoek naar den zetel des characters in den mensch, in drie verhandelingen, waar bij gevoegd is eene verhandeling over de zelfkennis; Voorgeleezen in, en opgedraagen aan de Maatschappij der Verdiensten, onder de zinspreuk; Felix Meritis (...) met caricatuurplaaten.
39320: Fokke Simonsz, A - Verhandeling over den oirsprong der zeevaart, 's- Gravenhage, Leeuwesteyn., z.j., 94 pag., orig. karton [ voordracht Felix Meritis ].
55766: Fokke, Simon (1712-1784) after Schouman, Aert (1710-1792) - Willem de Eerste, prins van Oranje, te Delft doorschooten in 't jaar 1584
55707: Fokke, S. - Prent: 'Capt. Scheerenberg stilt het oproer op den Dam te Amsterdam Ao 1747', ets en gravure door S. Fokke 1782, A. Fokke Simonsz. exc.
7571: Fokke Simonsz., Arend - De moderne Helicon, een droom. 2e druk. Apollo, sergeant van de gewapende burgerwacht, of Vervolg van den modernen Helicon. Haarlem, François Bohn, 1802.
7573: Fokke Simonsz., Arend - Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegoriesch verklaard; of De waereldsche kermismarkt. Amsterdam, A.B. Saakes, 1806.
69298: FOKKEMA, D. GRIJZENHOUT, F. [EDS. – ET AL.]., FRIJHOFF, W., BANK, J., BUUREN, M. VAN, SPIES, M., - Nederlandse Cultuur in Europese Context [5 Vols. Compl.].
37986: Fokker, A.L. - De s'- Gravenhaagsche Boekhandelaars- Vereeniging in de jaren 1886- 1904, 28 pag.
33506: Fokker, Joannes Petrus, uit Middelburg - Dissertatio philosophica inauguralis, de mensura temporis [...] Leiden Leonardus Herdingh 1781
814: FOKKER, ADR.A., EN J.C. DE MAN - Levensberichten van Zeeuwsche medici. Middelburg 1901, 200 p. gebonden exemplaar.
34092: Fokker, Gerardus Adrianus, uit Middelburg - Specimen inaugurale juridicum de futura potestatis judiciariae ordinatione [...] Leiden C.C. van der Hoek 1836
32783: Folkersma, Ulbo, uit Leeuwarden - Specimen iuridicum inaugurale, diversa continens [...] Groningen W. van Boekeren 1823
65069: FONCIN, P., - Geographie Historique l'histoire de la formation territoriale des pays civilises et l'histoire de la civilisation 48 lecons - 48 cartes coloriees 5 figures, lexique, table alphabetique
54043: Fongers, S. - Redevoering gehouden door den heer S. Fongers ter teregtzitting van het Provinciaal Gerechtshof in Noord-Holland op den 3den October 1855 bij het sluiten der debatten in zake de heeren Jonkheer M. Salvador en S. Fongers. Amsterdam, A.H. v. Gorcum, 1855.
60870: La Fontaine, Jean de - Fables choisies de La Fontaine, précédées de sa vie. Nouvelle Edition, a laquelle on a ajoute? des notes explicatives; a? l'usage des Maisons d'Education. Tournay, J. Casterman, n.d. [1852].
38985: la Fontaine, Jean de - Fables de J. de la Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandré et W.H. Freeman, Paris, Bernardin Béchet, 1868.
38584: Fontaine Verwey, H. de la - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis, z.pl., 1956, ing., 20 pag., geïll.
32579: Fontaine, Petrus Franciscus Maria, uit Amsterdam - De Raad van State. Zijn taak, organisatie en werkzaamheden in de jaren 1588-1590. Academisch proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
8711: La Fontaine, Jean de - Fabelen van J. De la Fontaine in Nederduitsche vaerzen. (set of 4), Amsterdam, Johannes Allart, 1805.
38098: La Fontaine, Jean de / J.C. Jumel - Choix de fables de la Fontaine, precede d' une notice sur sa vie, et suivi de petits dialogues propres à faire sentir aux enfans les beautes de l' apologue, par J.C. Jumel. Fourth edition, Paris, d'Alexis Eymery, 1820.
51630: Fontaine, Jos, - Uit Suriname's historie, fragmenten uit een bewogen verleden, Zutphen 1980, 192 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34286: Fontein Verschuir, Gisbertus Cornelius, uit Alkmaar - Dissertatio juridica inauguralis sistens animadversiones ad art. 386 Cod. Nap. Schoonhoven S.E. van Nooten 1838
32149: Fontein, Jacobus Adrianus, uit Harlingen - Disputatio juridica inauguralis, de legatis ex principiis juris hodierni [...] Groningen J. Römelingh 1842
65211: FOPPOLI, M., - Gli stemmi dei comuni di Valtellina e Valchiavenna
33173: Forbes, William Melanchton, uit Curacao - Dissertatio iuridica de iudice eiusque officio apud Romanos [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
42205: [Rooswijk, N. van], N. v. Foreest, J. Fruytiers - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der Stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn / Van Assendelft, 1739.
23684: Formey, J.H.S. - Consolations raisonnables et religieuses, Yverdon 1768, (12) + 273 pag.
31941: Formijne jr., Jan, uit Tiel - Verslag der heelkundige kliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1892-1893. Proefschrift [...] Tiel D. Mijs 1896
822: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.) - Historie van Groningen. Stad en land. Groningen 1976. Geb., geïll., 825 p.
15251: Forster, [Johann] Georg [Adam] - Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, im April, Mai und Junius 1790. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, [z.j.].
59582: Forti, Carlo Antonio (1657- 1732); after Canuti, Domenico Maria (1625-1684) - The Virgin and Child in the heavens with Saints
42763: Fortin de la Hoguette, Philippe - Testament ou conseils fideles d'un bon pere a ses enfants. Leiden, J. Sambix [gedrukt door J. Elzevier], 1655.
25038: Fosse, J. Ch. de la - Algemeen kunstenaars handboek of schatkamer voor alle beoefenaaren van kunsten en handwerken. Amsterdam, J.W. Smit, [ca. 1790].
66857: FOSTER, J.J., - A Dictionary of Painters of Miniatures [1525-1850]. With some account of Exhibitions, Collections, Sales, etc.
59454: Fotoalbum, Bloemendaalse brandwer, 1945-1955 - Fotoalbum van de Bloemendaalse brandweer in de jaren 1945-1955. 15 pp foto's beginnend in zwart wit en daarna in kleur, enkele nog niet gebruikte bladen. Mooi album.
59352: FOTOGRAFIE, AMSTERDAM, W.G. KUIJER EN ZONEN. - prijs-courant van de firma W.G. Kuijer en Zonen, hoffotografen, Westermakrt 19, Amsterdam, met foto van Koningin Wilhelmina in koningsmantel, 1 stuk, gedrukt, formaat carte de viste, gedrukt [ca 1898]. NB Willem Gerhardus Kuijer sr. (Sloten, 1834- Amsterdam, 1899), schilder en fotograaf te Amsterdam en Willem Gerhardus Kuijer jr. (Sloten, 1860-Haarlem, 1938).
66059: SIMON VAN DER STEL FOUNDATION, - Bulletin of the Stigting Simon van der Stel Foundation, nrs. 1 and 2. Mei -may 1960; maart-march 1961.
47644: Fournel, V., - D' Alexandrie au Caire, Tours 1897, 142 pag., ill.
30944: Fox-Davies, A.C. - The art of heraldry. An encyclopedia of armory, London, Jack, 1904, large 4o, 504 pag., hardback, ill.
832: FOX-DAVIES, ARTHUR CHARLES - Heraldic badges. Londen-New York 1907. Geb., geïll., 162 p.
70050: FRAATS, A., - Gewyde mengelstoffen; verdeeld in tien traktaatjes, behelzende LXVI predikatiën, voor het grootste gedeelte uit geachte schryvers verzameld, en van den predikstoel voorgedraage (...) Te Hoorn gedrukt, by T. Tjallingius, boekverkooper.
3868: Fragment - Fragment généalogique concernant la famille Joos. Overdr. (18..), 9 p., met twee wapenplaten.
63904: FRANCK, L., - Jan van Beers, eene levensschets
64891: FRANCKE, J., - Utiliteyt voor de gemeene saake : de Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697
66127: FRANCKEN, A., - Toespraak bij het graf van den weleerwaarden, zeer geleerden heer W. Storm, in leven predikant bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Utrecht door deszelfs ambtgenoot A. Francken. Uitgegeven ten behoeve van de armen der Gemeente.
58602: Francken, W., Bergsma, - Wet van het Genootschap JusTitia et Amicitia opgericht den 8sten november 1910 [=1810], Zaltbommel, 1934.
32963: Francken, Cornelius Marinus - Oratio de finibus institutionis in gymnasiis partim iure prolatis, partim in posterum proferendis [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1852
64463: FRANCKEN, AEGIDIUS, - Stellige God-geleertheyd, dat is de Waarheden van de Hervormde Leer, eenvoudig ter nedergestelt, en met Oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen. Tweede deel.
64462: FRANCKEN, AEGIDIUS, - Stellige God-geleertheyd, dat is de Waarheden van de Hervormde Leer, eenvoudig ter nedergestelt, en met Oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen. Eerste deel. Vyfde druk.
64211: FRANCKEN, AEGIDIUS, - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden Godsdienst. Eenvoudig ter nedergestelt, en met de Oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen door Aegidius Francken, Bedienaer des H: Euangeliums tot Maessluys. Veertiende druk.
36278: Franco[Franci], Desiderius - Dissertatio epistolica ad V. Cl. Severinum Pedanium, de historia artis scriptoriae, nuper publicata Wittenberg? 1683
36024: Francois, J.P.A. - Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het volkenrecht 's-Gravenhage Nijhoff 1920
7601: Francq van Berkheij, Carel David de Vrij le - Jongelings vreugdezang, en rouwklagt ter heugchelyke verjaaring van zyne doorluchtige hoogheid Willem Frederik, erf-prince van Oranje en Nassauw [...]. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, 1786.
7606: Francq van Berkheij, Johannes le - Verklaaring van de zinnebeeldige eeuwprint, zyne doorlugtige hoogheid Willem de Vde [...] op den staatelyken vierdag van het tweehonderdjarige eeuwgetyde der oprichtinge van Hollands Hooge school, binnen de stad Leyden opgedraagen en geschonken. [Leiden, Haak en comp., 1775]
7618: Francq van Berkheij, Johannes le - Gedichten. Amsterdam, F. de Kruyff, 1776-1779. [2 delen]
7623: Francq van Berkheij, Johannes le - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7625: Francq van Berkheij, Johannes le - De toren van de Leydsche saai- of festijnhalle andermaal sprekende ingevoerd, bij gelegenheid, dat na de verkooping van denzelven tot afbraak, deszelfs slooping is opgeschorst. Leiden, P.H. Trap, 1807.
7626: Francq van Berkheij, Johannes le - Oud Hollands vriendschap, dankbaar aan Neerlands kroost, tot Leydens troost; besloten met Utrechts eeuwschets: in Nederduitsche dichtmaat, met uitgebreide oud Hollandsche aanteekeningen [...] Aan den raad en het volk van Leyden. Gedrukt voor rekening en ten voordeele van den autheur, en voor contant te bekomen bij F. de Munnik, boekverkooper te Leyden. [Leiden], 1809. [Tweede titelpagina:] Utrecht, de kroonstad der Bataafsche, Frankische en Nederrhijnsche koningen, vorsten en prelaten. Eeuwschets tot op dezen tijd, toegepast op oud Hollands vriendschap. 1808.
69999: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE, - Zinspelende gedigtjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H. A. Dibbets / berijmt door J. Le Francq van Berkhey
67423: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Wilhelmo Quinto serenissimo arausionensis et nassaviae principi, necnon academiae lugduno batavae illustrissimis curatoribus sacrum.
42123: Francq van Berkhey, Johannes le - Natuurlijke historie van het rundvee in Holland. 6 delen, Leiden, Trap, 1805-1811. [Ook verschenen als deel IV 2 t/m IX van de Natuurlijke Historie van Holland].
65544: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE, - Zinspelende gedigjes op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H.A. Dibbets.
52509: Francq van Berkhey, J. le / P. 't Hoen - De zeetriumph der Bataafsche vryheid op Doggersbank. Bevochten den 5-oogstmaand-1781. 1e en 2e stuk, Amsterdam, Allart, 1782. [Met:] Nodige bylage en aanmerkingen op den zeetriumph. Amsterdam, I. de Jongh, 1783.
26148: Francquen, C. de - Recueil Historique, genealogique, chronologique et nobiliaire des Maisons et familles illustres en nobles du Royaume (...) des Pays-Bas. Brussel 1826, ca. 1000 pag., geb. in half leer, met 15 tabellen. Betreft: Oranje-Nassau, Arenberg, Bieberstein, Blondel, Bouillon, Bousies, Bryas, Constant Rebecque, Croix, Croy, Derfelden, Gravre, Goubau, la Barre, Lalaing, Ligne, Lockhorst, Looz-Corswarem, Maelcamp, Moreau de Bellaing, Spoelberch, Válenzi, van den Broucke.
16294: FRANEKER - Geïllustreerde gids voor Franeker en omstreken. Uitg. in overleg met ‘Franeker’s Belang’, Groningen, Evers, [1906] 76 p.
36256: Frank, Jo. Nicolaus, uit Varisc.; Praeses: Gerhard, Johann Ernst - Disputatio theologica de universalitate voluntatis divinae respectu vocationis Jena Johann Werther 1666
65964: FRANK, ANNE, - Het Achterhuis, Dagboekbrieven 12 juni 1942- 1 augustus 1944. / Anne Frank, Diary of a young Girl,
32563: Frank, Gustav. W. - De matthiae flacii illyrici in libros sacros meritis. Commentatio theologica [...] Leipzig Breitkopf & Härtel 1859
16866: Frank-van Westrienen, A. - De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1983, 385 p, ing.
56720: Frankamp, L., - Beschouwingen over eenige oorzaken van het ter zijde stellen van militaire officieren, ook van andere staats-ambtenaren, Utrecht, 1854, 15 pag.
65547: FRANKAMP, L.,, - Losse gedachten over 1. vrijheid, gelijkheid en broederschap, 2. uiteenloopende gevoelens, 3. handhaving der maatschappij, 4. niet veel praten noch voorbarig beloven, maar handelen, 5. onze bezigheden in verband met onze verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, 6. belooningen en onderscheidingen, 7. Belgie en Holland tegenover Frankrijk / door ... L. Frankamp
67757: FRANKE, CLEMENS, - Beiträge zur Geschichte Johanns II. von Hennegau-Holland
63914: FRANKEN DZ, D., KELLEN, J. PH. VAN DER, - L'Oeuvre de Jan van der Velde, Graveur Hollandais 1593-1641 avec additions et corrections par Simon Laschitzer
67848: FRANKEN, M.A.M., - Coenraad van Beuningen's politieke en diplomatieke aktiviteiten in de jaren 1667-1684.
59066: Ankum Prof Dr. L. A Franken G. J. D. ea, - Encyclopedie van de Zaanstreek, De stichting behoud Zaans Streekeigen 1991 in 2 delen.
56648: Franklin, Alfred, - La civilite, l' etiquette, la mode, le bon ton, du 13e au 19e siecle, 2 delen, Paris, 1908.
844: FRANQUINET, G.D. - Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het adellijk klooster St. Gerlach, berustende op het provinciaal archief van Limburg. Maastricht 1877, 303 p.
31739: Fransen van Eck, Cornelis - Redevoering over het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde [...] Deventer J.H. de Lange 1817
7631: Fransen van Eck, Cornelis - Redevoering over het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde. Deventer, J.H. de Lange, 1817.
69692: FRANSEN, A., - Een kleine dijk met een groot doel. De financiering van de Diemerdijk, 1591-1864.
35802: Fraser, Evert Sophie Jacob Marius Anne, uit Batavia - Retroflexie operaties Leiden IJdo 1898
66548: FREDERIKS, J.G., - Johan Lipperhey van Wesel Burger van Middelburg en uitvinder der verrekijkers, door J.G. Frederiks.
34514: Frederiks, Johan Samuel, uit 's-Gravenhage - Over vaginale hysterektomie Amersfoort Van Cleeff 1898
32219: Frederiks, Jan, uit IJsselmuiden - Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700. Een historische studie. Academisch proefschrift [...] Zwolle Erven J.J. Tijl 1960
19710: Frederiks, J.G. - Cornelis Cornelisz Matelieff de Jonge en zijn geslacht.
64070: FREDERIKS, J.G., FREDERIKS, P.J., - Kohier van den tweehonderdsten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631 uitgegeven vanwege het Koninklijk oudheidkundig genootschap te Amsterdam
41534: Freling, W.V.J. - Stucwerk in het Nederlandse woonhuis uit de 17e en 18e eeuw, Leeuwarden 1993, 375 pag., geb., geïll., met stofomslag.
22732: FREMERIJ, DE; SEIJL - Brief van P.J. de Fremerij, d.d. ‘s-Gravenhage 1836 met aanbeveling betr. W. Seijl, zijn oppasser die tevens een uitdragersaffaire doet.
34542: Fremery, Petrus Isaacus de, uit Leiden - Specimen juridicum inaugurale sive exercitationes quaedam de rationibus veterum jurisconsultorum Leiden Luchtmans en Herdingh 1801
22386: FREMERY, DE, SUERMAN, VAN WOUDENBERGH - Drie brieven van N.C. de Fremery, dd. 1828, aan zijn “hoog geleerd collega Suerman”, manuscript, 4° en 8°, 7 p.
61105: FRENCH HERALDICA, CONSEILLERS OF THE FRENCH COURT, CHANDON DE BRIAILLES - Manuscript heraldica collection containing 81 coats-of-arms of the 'conseillers' and presidents of the French Court.
41694: Frenken, A.M. - Helmond in het verleden, 2 delen, 's-Hertogenbosch 1928-1929, 335+384 pag., omslag los.
19082: Frenken, A.M. - Genealogieën van eenige voorname aan elkaar verwante Meierijsche geslachten.
43275: Fresnoy, C.A. du / de Piles - De schilderkonst van Carolus Alphonsus du Fresnoy, uyt het Latyn in 't Fransch vertaelt en vervoegt met noodige en zeer uytvoerige aenmerkingen door mr. De Piles, en alzoo in 't Nederduytsch overgezet door xxx. Antwerpen, v.d. Hey, 1762.
66275: FRETS, FRANCOIS, - Aanmerkingen op het voorstel van eenige heeren leden der Staten Generaal tot veranderen der wet op de zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der justitie
66273: FRETS, FRANCOIS, - Vergelijkende berekening van het personeel en de bezoldiging voor de regterlijke magt volgens het voorstel der heeren Barthelemy en volgens de wet van 18 april 1827.
66271: FRETS, FRANCOIS, - De uitvoerlijkheid van de wet op de regterlijke organisatie nader betoogd en berekend
35454: Freude, Henrico; Praeses: Kriegel, Abraham - Dissertatio de veterum et recentiorum ratione excitandi iuventutem ad litterarum culturam Leipzig Schedius 1719
69658: FREY, JOHANNES PIETER DE, - Seated old man with a stick
36292: Freybergk, Christian August, uit Stolp-Misn.; Praeses: Wernher, Heinrich Ludwig - Disputatio academica de bruto ex lege Leipzig Brandenburger 1703
34572: Fridagh, Conradus Guilielmus van, uit Overijssel - Dissertatio juridica inauguralis de jure liberos exheredandi [...] Utrecht Van Paddenburg 1821
36400: Friderici, Johann, uit Plavia-Variscus; Praeses: Sagittarius, Caspar - Historia Johannis Friderici I, electoris Saxoniae Halle Zeitler 1715
68050: FRIDSMA, B., - The place of the Frisians in Dutch history
16818: FRIED, F. - Neueste Post-Karte von Deutschland und dem grösten Theil der umliegenden Staaten, oder Mittel-Europa, aus den besten quellen gezogen und nach den neuesten Grenz-Bestimmungen entworfen und gezeichnet von F. Fried, 1829. Wenen, Artaria, 1829.
37726: Friedemann, O.M. - Loefs schiffsmodel-baubriefe nr. 2. Bauplan mit anleitung schwerer Kreuzer Prinz Eugen, sowie Schwester-schiffe Admiral Hipper und Blücher, Burg [ ca, 1943 ], 4 pag. tekst en 3 gevouwen bouwtekeningen.
25016: Friederich II, König von Preussen - Oeuvres posthumes de Frederic II, roi de Prusse. Histoire de la guerre de sept ans. [with:] Recueil de plans de batailles, sieges et combats, arrives dans les expeditions memorable de la guerre de sept ans, pour servir a l'intelligence des oeuvres posthumes de Frederic II.
67339: FRIEDERICH, R., - Voorlopig verslag van het Eiland Bali (vervolg van het XXIIste deel), door R. Friederich.
21228: Friedhoff, G - W.M. Dudok, Amsterdam z.j., 28 pag., geïll., ( reeks Nederlandssche bouwmeesters o.l.v. W. Retera ).
53125: Friedlaender, Hugo - Interessante Kriminal-prozesse von Kulturhistorischer Bedeutung. Darstellung merkwürdiger Strafrechtsfälle aus Gegenwart und Vergangenheit. Nach eigenen Erlebnissen von Hugo Friedlaender, gerichts-berichterstatter. Eingeleit von Justizrat Dr. Sello, Berlin. 12 delen, Berlijn 1910-1920.
30746: Friedländer, M.J. - Der Holzschnitt, 2e auflage, Berlin 1921, 229 pag., ill.
37192: Friedrich, C - Die altdeutschen Glaser. Beitrag zur terminologie und geschichte des Glases, Nurnberg 1884, 264 pag., hardback, ill.
40512: Staten van Friesland, - Staatsstukken behelzende eene uitgebreide deductie (....) over den waaren toestand der finantien van Vriesland, met (.....) bewijzen dat deze provintie te hoog is aangeslagen in de quota, Leeuwarden, Coulon, 1786.
16298: FRIESLAND - Kaart van Friesland. Bewerkt door A. Fabriek. Met alph. register en reiswijzer voor wielrijders. Leeuwarden, R. van der Velde [1902], 67x59 cm.
16299: FRIESLAND - Naar de Friesche meren! To the lakes of Friesland!, Uitg. V.V.V. Sneek, [ca. 1910?], 32 p.
16303: FRIESLAND - Gids voor den Zuidwesthoek van Friesland, Uitg. V.V.V. [1917], 108 p.
16306: FRIESLAND - Gids van een mooi deel van Friesland, Sneek, Kiezebrink, [1933?].
16307: FRIESLAND - Gids voor Friesland. Uitg. Prov. Friesche Ver. voor Vreemdelingenverkeer [ca. 1940], 76 p.
16310: FRIESLAND - V.V.V. Friesland. Uitg. Prov. Friesche V.V.V., Leeuwarden [ca. 1948], 48 p.
16304: FRIESLAND - De Gids voor den toerist in Friesland, Uitg. Fa. Kooij & Visser, Sneek 1923, 176 p.
16305: FRIESLAND - Een bezoek aan Friesland. Door G. Kamerling. 2e geheel herziene uitgave, Leeuwarden, A.C. Westerbaan [1928], 4°, 122 p.
35902: Frieswijk, Guilielmus Marinus, uit 's-Gravenhage - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
64804: FRIJLINK, H., - Galerij van merkwaardige gebeurtenissen / bijeenverzameld door H. Frijlink
850: FRIMA, J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749. Amersfoort z.j. Geb. (in latere, halfleren band), geïll., 405 p.
69179: FRINTA, M. S., - The genius of Robert Campin
60126: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [35] Henricus Clivensis, Antverp. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60328: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60330: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
67031: FRISIUS, - Friesland een waterschap.
60338: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Night Scene [Topographia variarum regionum; Serie title]
60340: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Town scene with large triangular barn with nativity [Topographia variarum regionum; Serie title]
60350: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - The Court of The Hague
60344: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Landscape with a large tree in center under which a nude couple makes love [Topographia variarum regionum; Serie title]
60342: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Forest landscape with two farmers [Topographia variarum regionum; Serie title]
60336: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Steep cliff on the left and city in a river valley at right [Topographia variarum regionum; Serie title]
60334: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Village Landscape with seven figures in bottom left [Topographia variarum regionum; Serie title]
60136: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [49] Ioannes Stradanus, Brugens Pic[tor] (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60332: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Tempesta, Antonio (1555-1630) - FAECUNDA QUAM SIT ACRIS INGENI.... [Battles of Cavalry: Series title]
60128: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [41] Aegidius Mostart, Flander. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60118: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [44] Georgus Hoefnaglius Pict. Antverpianus (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60114: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [54] Henricus Vroom, Harlemensis Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60132: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [55] Michael Miervelt, Delphensis. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60134: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [43] Michael Coexius, Mechlinien Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60112: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [31] Antonius Bloclandus, Batavus Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60110: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [26] Ioachimus Bueckelaer Antverp. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60346: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) after Bril, Matthias (1550-1584) - Landscape with fields on the left and a windmill on the right [Topographia variarum regionum; Serie title]
42809: Frisschius [Frisch], Johannes - Historische, philosophische en politische rust-uuren aengeleghd tot een eerlijcke, leersaeme en vermaecklijcke gemoeds-verquickingh (...) vertaelt (...) door S. de Vries. Amsterdam, T. ten Hoorn en J. v. Royen, 1681.
60842: Fritsch, Christian Friedrich (1719-1774) after Wandelaar, Jan (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
59986: Fritsch, Christian Friedrich (1719-1774) after [?] Punt, Jan (1711-1779) - DON JAN VAN OOSTENRYK... [Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden...] [Juan I of Austria (1547-1578)]
58438: Fritsch, Th., - Die zionistischen protokolle. Das programm der internationalen geheim-regierung, 7e Auflage, Leipzig 1924, 81 pag.
61700: Fritsch, Christian Friedrich (1719-1774) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
68940: FRITSMA, S., - De immigratie ramp van Nederland.
55794: Fritzsch, C.F. - Prent: 'De ongelukkige familie van Calas. De moeder, de twee dochters, met Jeanne Viguiere haar dienstmaagd, de zoon en zijn vriend de jonge La Vaisse', gravure door C.F. Fritzsch naar L.C. de Carmontelle. Eronder in twee kolommen boekdruk een vers, gesigneerd W. Ockers. Uitgave van Gerrit Bom, Molsteeg [Amsterdam] 1766.
42479: Froben [Frobensius], Georg Ludwig - Epistolae consolatoriae regum principum comitum baronum (...) aliorumque clarissimorum (...) ad Henricum Ranzovium (...) scriptae; opera et studio M. Georgio L. Frobenii collectae. Frankfurt, J. Wechel, 1593.
69525: FROGER, W.A., J. STROOTMAN, MICHAELIS [... ET.AL.], - Rapport der commissie benoemd door den Gemeenteraad van Amsterdam tot het ontwerpen of voordragen van een plan tot reiniging en reinhouding van den bodem en de wateren van Amsterdam
34399: Fromberg jr., Pieter Hendrik, uit Amsterdam - De lasthebber-verzekeraar Voorburg W.H.C.Susan 1882
39214: Froriep, L.F. von - Theoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshülfe, zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen und für angehende Geburtshelfer, 5e Ausgabe, Weimar 1814, in half leer geb., 14 + 518 + ( 1) pag. Geillustreerd met een gegraveerde plaat. Mist het voorplat. Tekst en ill. compleet.
33654: Fruin, Jacobus Antonius - Oratio de privati iuris nostri codicibus assidue corrigendis et supplendis [...]
67960: FRUIN, R, - De annales van Fransiscus Dusseldorpius.
66653: FRUIN, R., - De gestie van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks 1854-1865 hoofdzakelijk uit zijne ambtelijke correspondentie / toegelicht door R. Fruin.
66458: FRUIN, R., - Over Philips van Leyden en zijn werk 'De cura reipublicae et sorte principantis'.
860: FRUIN, ROBERT - Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgegeven door H.T. Colenbrander. Tweede bijgewerkte druk 1922, ingeleid door I. Schöffer. 's-Gravenhage 1980. Geb., 436 p.
36544: Fruin, R. - Redevoeringen uitgesproken als rector magnificus gedurende het studiejaar 1877-78. Leiden Brill 1878
856: FRUIN, R. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584. 's-Gravenhage 1909, 509 p. (Besch.)
54621: Fruin Th. Azn., R. - De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, deel I, II en III. 's Gravenhage, 1892-1903.
36704: Fruin, R. - De studie van het oud-vaderlandsche recht en de archieven Middelburg van m & Jutting 1910
69092: FRUIN, R, - Robert Fruin's Verspreide Geschriften met aantekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap. Uitgegeven door Blok, Dr. P.J. & Muller, Dr. P.L. & Muller Fz.,
66549: FRUIN, R, - Journaal van Splinter Helmich soldaat en later hopman in dienst van den lande van 1572 tot 1589 medegedeeld door R. Fruin.
41244: Fruin, R - Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg, 's-Gravenhage 1902, 643 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
64140: FRUIN, R, - De Geste van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks 1854 - 1865. Hoofdzakelijk uit zijne ambtelijke correspondentie toegelicht.
67051: FRUYTIER, JACOBUS, - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1. Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c.
40380: Fuchs, R.H. e.a., - Collectie Becht. Beeldende kunst uit de verzameling van Agnes en Frits Becht, Amsterdam, Stedelijk Museum, 1984, 240 pag., geb.,geïll., met stofomslag, als nieuw.
19662: Fuchs, J.M. (red.) - Memoria, jaargang 1 (1933-1934) en 2 (1934-1935) [104 wekelijkse afleveringen met twee registers], gebonden in één band.
34413: Fuchter, Henri, uit Batavia - Over het putatieve huwelijk Leiden P. Somerwil 1879
15261: Führer - Der Führer am Rhein von seinen Quelle bis zur Mündung. Ein Handbuch für Freunde der schönen Natur, der Kunst und des Alterthums, mit ausgewählten Balladen und Liedern. 2de vermeerderde druk. Bonn 1851.
53137: Fuhri, K. (red) - Nieuwe en belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, of verslag van het vermaarde regtsgeding gevoerd in zake mevrouw Lafarge geb. Maria Cappelle, te Tulle in Frankrijk. Naar echte bescheiden opgemaakt. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1840.
38820: Fuhri, K - Adres aan de boekverkopers in Nederland, z.pl. 1846, (12) + 179 pag., gebonden in half leer.
32969: Fuhri Snethlage, Johan Willem Ferdinand, uit Dirksland - Over het voorkomen van paraglobuline in urine. Academisch proefschrift [...] Leiden W.T. Werst 1875
24814: Fuligatti, Giacomo/ Silvestro Petra Sancta - Vita Roberti cardinalis Bellarmini e societate Jesu. Italice scripta a Jacobo Fuligatto; Latine reddita a Silvestro Petra Sancta. [Liege, J. Ouwerx & L. Streel, 1626].
41008: Fulop, Peter - Mahler discography, New York 1995, 473 pag., geïll., geb., met stofomslag.
24854: Funchal, Domingos Antonio de Sousa Coutinho, conde de - La guerre de la Peninsule sous son veritable point de vue, ou lettre a mr. l'Abbé F*** sur l'histoire de la derniere guerre. Brussels, Weissenbruch, 1819.
69202: FUNCK-BRENTANO, F., - Set of 4 attracively bound books written by F. Funck-Brentano: La mort de la Reine, Le drame des poisons, Legendes & archives de la Bastille, l'Affaire du collier.
35740: Funke, George Lodewijk ,uit Den Haag - Onderzoekingen over de vorming van diastase ...... 's-Gravenhage Nijhoff 1922
60984: FURNESS OF GRANTLY, LIBERAL, VICTORIA - Grant of arms donated by Sir Albert William Woods, Garter, Principal King-of Arms, George Edward Cokayne, Clarenceux, King of Arms and William Henry Weldon Norroy King of Arms to Christopher Furness, first Baron Furness of Grantley (13 April 1851 - 10 November 1911), British businessman and liberal politician.
52024: Furstenberg, Hans, - Das Franzosiche buch im achtzehnten Jahrhundert und in der Empirezeit Weimar, Gesellschaft Bibliophilen, 1929.
6801: Anoniem (vert.); Franz Fuss - De snijder en zijn zoon, blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, Frederik Wanner, 1781.
68324: FYNE, PASSCHIER DE, - Eenige tractaetjes van Passchier de Fyne, in sijn leven Predikant onder de Remonstranten tot Haerlem: waer by gevoegt zijn Daniel Tilenus, van de oorzaek en oorsprong der zonde, Joannes Uytenbogaert, over Cap. IX. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver, van het absoluyt besluyt ter Verwerpinge.
58684: Fynje, H.F.; - Beschouwingen over den toestand van Nederland in betrekking tot zijnen handel. Landbouw en nijverheid, Utrecht 1849, 52 pag.
26880: Muller Fz. S. - Oude huizen te Utrecht, Utrecht 1911, portefeuille met 50 pag. tekst en 48 platen. Compleet exemplaar in goede conditie.
66346: GAAY FORTMAN, B. DE, - Leven en sterven van Dirk Graaf van Hogendorp (1833-1857)
68143: GABLE, W.F., - Collecting books and autographs.
8128: GAFFAREL, PAUL - Histoire de la découverte de l'Amérique, depuis les origines jusqu`a la mort de Christophe Colomb, 2 delen.
870: GAILLARD, VICTOR - Epitaphes des Néerlandais (Belges et Hollandais) enterrés à Rome, publiées avec introduction et notes biographiques.
54744: Gaillard, J. e.a. - Request van deken, hoofdman en eenige gildebroeders van het boekverkopers gilde in 's Hage, gepresenteerd aan (...) schout en burgemeesteren van 's Gravenhage, omme redres van de bezwaaren voor hun, in de interdictien van hun ed. achtb. van den 30 Juny en 2 July 1783 residerende. z. pl., 1783.
56150: Galama, S.H.M., - Het Wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, Franeker 1954, 355 pag., geïll.
32973: Galen, Arnoldus van, uit 's Hertogenbosch - Specimen juridicum inaugurale de modis acquirendi et amittendi servitutes [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
64923: GALLAND, G., - Der Grosse Kurfurst und Moritz von Nassau der Brasilianer, Studien zur Brandenburgischen und Hollandischen Kunstgeschichte von Dr. Georg Galland
60370: Galle, Philips (1537-1612) after Heemskerck, Maarten van (1498-1574) - Johan complaining under the gourd [Jon. 4:1-11]
60368: Galle, Philips (1537-1612) and Galle, Joannes (1600-1676) after Blocklandt, Anthonie van (1533-1583) - SIBYLLA LIBYCA (Ten Sibyls)
60374: Galle, Cornelis II (1615-1678) - Two women taking care of a man
60244: Galle, Cornelis I (1576-1650) after Horst, Nicolaas van der (1587/98-1646) - JOHANNES DECKER FALCKENBOURGUS I.C. BELGA (portrait of Johannes Deckher van Valckenburgh)
34546: Galle, Franciscus Johannes, uit 's-Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi Leiden Delfos en Honkoop 1787
60372: Galle, Philips (1537-1612), Collaert, Adriaen (c.1560-1618) after Bol, Hans (1534-1593) - Otter hunt by a river
70024: GALLE, CORNELIS (I), - Artus Wolfart
70025: GALLE, THEODOOR, - Iustus Lipsius
68370: GALLIENNE, R. LE, - Pieces of eight. Being the Authentic Narrative of a Treasure discovered in the Bahama Islands in the year 1903- now first given to the Public.
68372: GALLIENNE, R. LE, - Travels in England. With six illustrations by Herbert Railton.
43358: Ganderheyden, J.F.M. - Pleitrede over het wettig voortdurend bestaan van het domaniaal tiendregt, bijzonder t.a. der z.g. navalien in de provincie Noord-Braband, 's-Hertogenbosch 1843, 151 pag., geb.
876: GANSHOF, F.L. - Qu'est-ce que la féodalité? 4de druk. Brussel 1968. Geïll., 169 p.
59205: Gardener's testimony, - 'Gärtnerbrief', testifying that Johannes Rosenkrantz, son of Claus Rosenkrantz, completed his apprenticeship in the garden of Carl August F. zu Waldeck Pyrmont und Rappolstein, dated 1737, and signed by Johann Andreas Baulithu [or Paulithu?], 'Lustgärtner' von Waldeck Pyrmont.
42625: Gardette, C.M. de la / Ardesch, N.W. - Lessen over de eerste beginselen van het schaduwen in de bouwkunde. Uit het Fransch vertaald door N.W. Ardesch. 's Gravenhage, gebr. v. Cleef, 1826.
63911: GARNIER, NICOLE, - L'Imagerie populaire francaise, gravures en taille-douce et en taille d'épargne
69990: GARNIER, FRANÇOIS, - Portrait of Charles X
39698: Garonne; - Petition a M.M. de la Chambre des Deputes de departemens, relatieve au monopole des tabacs, Marseille, Olive, 1829, 58 pag.
65987: GARRER, A.H.,, - Schonaeus. Bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche School te Haarlem.
65026: GARRER, A.H., - Letter and book: In een beterhuis van 1682 tot 1692
70052: GARRETT, WILBUR E. - A.O., - Historical Atlas of the United States - Centennial Edition
50973: Garsault, A. de - Le nouveau parfait marechal ou la connoissance generale et universelle du cheval. Parijs, Mathey, 1741.
34158: Gasinjet, Gysbertus Carolus Ferdinandus, uit Peize (Dr.) - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens spicilegium ad controversiam de vi ratihabitionis paternae in nuptiis liberorum [...] Groningen J. Römelingh 1812
36310: Gasser, Christian Heinrich, rector Rastenburg et Mariaeburg - Dissertatio politica de Roomaiopolei Konigsberg Reusner ca 1710
21128: Gatty, J.C. - Beaumarchais sous la revolution, l´affaire des fusils de Hollande. Leiden 1976, 362 pag., geb., als nieuw.
32503: Gaubius, Hieronymus David - Oratio panegyrica in auspicium seculi tertii academiae SBataviae quae Leidae est auctoritate publica [...] Leiden Sam. en Joann. Luchtmans 1775
15267: Gauchez, Maurice - Images de Hollande. Le Louange de la Terre (deuxième cahier). Poèmes. Parijs: Librairie générale des sciences, arts et lettres, [ca. 1920?].
43084: Gauger, Nicolas - La mecanique du feu, ou l'Art d'en augmenter les effets & d'en diminuer la dépense, Contenant le traité des nouvelles cheminee's qui échauffent plus que les cheminées ordinaires & qui ne sont point sujettes à fumer. Paris, Jombert, 1749.
64362: GAUNT, W., - The etchings of Frank Brangwyn, R.A. a catalogue raisonné by W. Gaunt
15269: Gauthier-Stirum, P.J. - Voyage pittoresque dans la Frise, une des sept provinces-unies. Parijs: Belin-le-Prieur, 1837.
55532: Gautier, Matthieu - Astrologische aenmerckinghe op het jaer 1673, door mr. Matthieu Gautier, professor in de astrologie tot Parijs, gestorven in het gasthuis (...) 1672 (...) gevonden (...) nae sijn doodt / Remarques astrologiques sur l'an 1673 (...). Z. pl., z. n., 1672.
7926: GAUTIER, ADOLPHE - Les armoiries et les couleurs de la Confédération et des Cantons suisses, 2nd édition.
32975: Gavere, Cornelis de, uit Groningen - Het gebit der vinvoetige zoogdieren. Akademisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1864
24642: Gavin, Antonio - Reyze door Vrankryk, Italien, Duytsland, Switserland, &c. Behelsende, een nette verklaring en beschryving van de regte toestand aller Roomse kerken, kloosters, konventen, en ordens van geestelijken, van allerley zoort; met alle de reliquien en heyligdommen, die ze voorgeven te hebben en te besitten, en de gewaande mirakelen die de zelve uytwerken. Item, van alle heremitagien, pelgrimagien, processien en ceremonien, die daar inne gepleegt worden; het gedrag en gewoontens, van de priesters, monnikken en nonnen: beneffens de bedriegeryen die de zelve tot verblinding en verleyding van’t gemeene volk aanwenden. [...] Hier is bygevoegt een kort verhaal van den oorspronk en natuur van het Roomse jubel-jaar. Translated from the English. ’s Gravenhage, Meyndert Uytwerf and Engelbregt Boucquet, 1700.
65436: MEVROUWE V.H. GEB. C., - De Eleusinische Zusterschap, of Beknopt verslag der wetten, instellingen, plegtigheeden, tekens en toonbeelden eener vrouwelijke geheimzinnige maatschappij, onlangs opgericht binnen Amsterdam.
22256: GEBORDUURDE BAND UIT DE 17e EEUW, HAVERMANS, VAN AERSSEN, VAN NUYSSENBORCH, WAALWIJK - Album, oblong (17x20 cm), gebonden in groen fluweel, met aantekeningen betreffende de families Havermans, Van Nuyssenborch, Van Aerssen en Stappars uit de jaren 1612-1747. Circa 50 p manuscript, Waalwijk, 17e en 18e eeuws.
7642: Gedachten - Gedachten over verschillende onderwerpen. Amsterdam, Fredrik Drayer, 1791.
50792: Geddes, J.; - History of the administration of John de Witt, grand pensionary of Holland. Vol. I 1623-1654 (all published), Gravenhage 1879, 463 pag., geb. Met geëtst portret.
19032: Gedenkboek - Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858 - 1933.
4366: Gedenkboekje - Gedenkboekje `Vereeniging der Familie van Oordt' 1954, 1958, 1959, 1964, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1991. Per stuk
50662: Gedike, Fredrik, - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden, (...) vertaald uit het Duits, 2e druk, Leiden, Honkoop, 1805, 16+334+(2) pag. Gebonden in half leer.
68671: GEEL, J., - Gesprek op den Drachenfels, medegedeeld door J. Geel.
68682: GEEL, J., - Het Proza:
65748: GEEL, J., - Over den gang van het onderzoek in oude geschiedenis en letteren en deszelfs grenzen
7646: Geel, Jacob - Onderzoek en Phantasie. Gesprek op de Drachenfels. Het proza. 6e druk. Met eene voorrede van W.P. Wolters. Leiden, gebroeders Van der Hoek, 1895.
7649: Geel, Joost van - Gedichten. Uitgegeven door Korn. van Arkel. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1724.
68670: GEEL, J., - Onderzoek en phantasie.
54754: Geelvinck, Joan - Missive aan (...) F.S. grave van Byland, capitein ter zee in dienste dezer landen (...) over de gehoudene conversatie in 't Heeren logement te Amsterdam, den 16 november 1783. Amsterdam, P. Schouten, [1784].
35980: Geer, Anthony Gustaaf de, uit Utrecht - Stellingen .... Utrecht De Kruyff 1875
31150: Geer van Jutfaas, B.J.L.de ( inl.) - Annales Egmundani, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen, Utrecht 1863 ( werken H.G. nw. reeks I ) 100 pag. Latijnse vertaing
66537: GEER, B. J. L. DE, - Mr. A. C. Holtius.
66111: GEER VAN JUTPHAAS, J.L.W. DE, - Lodewijk de Geer. Eene bijdrage tot de handelgeschiedenis van Amsterdam in de zeventiende eeuw.
34326: Geer, Guilielmus Carolus Aemilius de, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de causis, ex quibus testamentum impugnari possit [...] Utrecht N. van der Monde 1833
5810: Geer, J.J. de - Proeve eener geschiedenis van het geslacht en de goederen der heeren van Matenesse, Utrecht 1850, 88 p., met grote, uitvouwbare stamboom, overdruk Berigten Hist. Gen. III
68271: GEEREBAERT, A., - Lijst van de gedrukte Nederlandsche Vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers
20600: Geerligs, I - Het geslacht Geerligs. 5 generaties ( Groningen 1956 ), 16 pag., gestencild.
42989: Geerling, L.F. - De Nederlandsche briefsteller, naar Adelung en Vollbeding, bevattende brieven en andere opstellen (...) voorschriften bij geboorte, huwelijk en overlijden (...). 3e herz. druk, Arnhem, J.G. Meijer, 1853.
69648: GEERTSEMA, C.C., - De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen with the atlas with all the chromolithograph maps.
34812: Geesteranus, Regnerus, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de justa defensione Leiden Van der Eyk en Bos 1764
55952: Geffroy, G., - Constantin Guys. L' historien du second empire, Paris 1920, 109 pag., gebonden, geïll.
32965: Gefken, Janus Guilielmus, uit Amsterdam - Specimen iuridicum inaugurale de exceptione veritatis convicii [...] Amsterdam C.A. Spin 1832
70000: GEILING, - Bilder aus dem deutschen Studentenleben in 16 Darstellungen entworfen u ausgefuhrt von F.W.Geiling.
7656: Geiregat, Pieter - De bolders, blyspel met zang in een bedryf. Vertoond voor de eerste mael op Minards-Schouwburg, den 10 February 1861, door de koninglyke maatschappy: De Fonteinisten, te Gent. Gent, I.S. van Doosselaere, 1861.
63992: GEISBERG, MAX, - Verzeichnis der kupferstiche Israhels van Meckenem + 1503 zusammengestelt von Dr. Max Geisberg mit 9 tafeln
64327: GEISBERG, MAX, - THE GERMAN SINGLE-LEAF WOODCUT 1500-1550
47522: Gelder, C.E.M. van, - Hindeloopen in de jaren 1830-1839, meded. 5 Afd. Historische Geografie, Utrecht 1967, 44 pag., gestencild.
37256: Gelder, Jacob de - Wiskundige lessen, eerste cursus, bevattende de gronden der telkunst benevens de eerste beginselen der stelkunst; tweede cursus, bevattende de volledige gronden der stelkunst, 2e uitgave, 's- Gravenhage 1823- 1823, 512 + 542 pag., geïll., origineel karton. ( deel 2 lichte waterschade ).
67084: GELDER, J. J. DE, - Een geteekend portret van Prins Willem I
66097: GELDER, JACOB DE, - Allereerste gronden der Cijferkunst, bevattende de verklaring van het tientallige stelsel van tellen, het betoog der vier grondregels, de behandeling der gewonen en tiendeelige breuken (...), eerste en tweede deel, and: Antwoorden op de rekenkundige vragen voorkomende in de allereerste gronden der cijferkunst door Jacob de Gelder, bewerkt door G. Ramakers, derde druk.
63908: GELDER, J.J. DE, - Bartholomeus van der Helst, een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, een register en 41 afbeeldingen naar schilderijen
29180: Gelder, H. E. v. - Rembrandt, met 314 afbeeldingen, Amsterdam z.j., [ bundel van 7, apart gepagineerde, brochures uit de Palet serie ], geïll.
63909: GELDER, J.J. DE, - Bartholomeus van der Helst, proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Nederlandsche letterkunde aan de rijksuniversiteit te Leiden (...)
60226: Dirk van Gelder (1907-1990) - Sicilian landscape
35884: Gelder, Dominicus Hermanus van, uit Solo - Stellingen ..... Leiden Werst 1871
16319: GELDERLAND - Rondrit door Gelderland voor motorwielrijders en automobilisten, ANWB, [1934] 12 p., met enkele bijlagen.
16320: GELDERLAND - Reisboek voor de provincie Gelderland, uitg. Prov. Geldersche V.V.V., 3e druk [ca. 1942], 372 p.
63746: GELIOT, LOUVAN, PALLIOT, PIERRE - La vraye et parfaite science des armoiries, ou, L'indice armorial de feu maistre Louvan Geliot, apprenant, et expliquant sommairement les Mots & Figures dont on se sert au Blason des Armoiries, & l'origine d'icelles : augmente´ de nombre de termes, enrichy de grande multitude d'exemples des armes de familles tant franc¸oise qu'estrangeres..
7659: Gellert, Christian Furchtegott - Blyspelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1778.
7664: Gellert, Christian Furchtegott - Het leven van Christian Furchtegott Gellert door Johan Andreas Cramer. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1775. [titelpagina 2e deel:] De nagelatene brieven van Christiaan Furchtegott Gellert nevens enige aan hem geschrevene brieven, uitgegeven door Johan Adolph Schlegel en Gottlieb Leberecht Heyer. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1775. [2 delen]
7668: Gellert, Christian Furchtegott - C. F. Gellert's Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche verzen gevolgd. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1830.
7671: Gellert, Christian Furchtegott - Blyspelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst. Met privilegie, 1778.
7672: Gellert, Christian Furchtegott - Het leven van de Zweedsche Gravinne, G***. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Dóll, 1774.
68871: GELLICUM, R.M. VAN, - Historisch-Staatsrechtelijk onderzoek over het bestuur en beheer der watergangen in de Geldersche Rivierpolderlanden.
41884: Gelling, H - Genealogie Gelling-Heijdekamp en van Meinders-Boels, Nieuw-Pekela 1985, 319 pag., geïll.
57366: Gellius, Aulus / J.L. Conradi; - Auli Gellii noctium atticarum Libri XX, sictut supersunt editie Gronoviana praefatus est et excursus operi adiecit J.L. Conradi, pars prima [van 2] Lipsiae, 1762
36434: Gellius, Johann Constantinus, uit Dresden; Praeses: Dathe, Johann H. - Dissertatio de prudentia Abigaelis Leipzig Tietze 1723
33416: Gelpke, Henricus Christianu Ludovicus, uit Waspik - Dissertatio physiologica inauguralis de passionibus [...] Leiden wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
69415: GELRICUS, - Een woord over den staat der rivieren en over de noodzakelijke middelen ter verbetering van denzelven, aan de ingezetenen der provincien Gelderland en Noord-Braband.
68093: GELUWE, ARNOUDT VAN, - Eerste Deel over de Ontledinghe Van dry verscheyden Nieuw-Ghereformeerde Martelaers Boecken, ofte Reden-Kamp-Strydt Tusschen de Lutheriaenen, Calvinisten, ende Weder-doopers (...)Part 1, 2 and 3.
68102: GELUWE, ARNOUDT VAN, GELUWE, ARNOUT VAN, - Den af-getrocken masscher van het vermomt Gereformeert louter woort Godes (...)
1896: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 1. Medemblik. Heiloo 1934, geïll., 23 p.
1898: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 3. Beverwijk. Heiloo 1935, geïll., 29 p.
1900: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 10. Laren. Heiloo 1936, geïll., 30 p.
69751: GEMPT, B. TE, - Rivier-polders in Nederland. Hunne gebreken en de middelen tot herstel. Met kaart en platen.
30648: Genard, P. - Nasporingen over de geboorteplaats en de familie van Quinten Massys, Antwerpen 1870, 100 pag., geb. in half linnen, met 2 tabellen.( onderstrepingen ).
3812: Genealogie - [Genealogie Houwing.] Z.p. z.j., 6+28 p., gestencild.
6068: Genealogie - Genealogie van het geslacht van Segwaert, z.p. [ca 1710], 33 p., geïll. met 35 gegraveerde familiewapens, orig. sierpapier omslag. Zeer zeldzame tweede uitgave (de eerste druk dateert uit ca 1700). Geslacht uit Holland, ca 1500-ca 1700. Met veel gelegenheidsgedichten op leden van de familie Segwaert.
5262: Genealogie - Genealogie - parenteel - [Herman] Bolten, z.pl. 1997, 46 + 1 p., geb.
5302: Genealogie - Genealogie de la maison de Brandenbourg, ses differentes branches, ses titres, ses pretentions et ses alliances, groot blad, 38 x 47 cm, 18e-eeuws.
5566: Genealogie - Genealogie Derck Haselhoff [groot blad, ca 50 x 270 cm], uitg. Familiestichting Haselhoff “Gegevens tot 1 september 1993”.
2044: POPULAR GENEALOGIST - Popular genealogist or the art of pedigree-making. Edinburgh 1865. Geb., 108 p.
22782: GENEGEN, VAN - Genealogisch overzicht van de nakomelingen van Vincent van Genegen en Sara de Wilhem, manuscript, 18e eeuws, 2 p.
63853: DE GENESTET, P.A., - De Dichtwerken, verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Thiele
7673: Génestet, Peter Augustus de - Over kinderpoëzie. Amsterdam, Gebroeders Kraay, [1865].
7676: Génestet, Peter Augustus de - Dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. 4e druk. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1877.
7678: Génestet, Peter Augustus de - Een twaalfjarige dichter. Drie gedichten op twaalfjarigen leeftijd vervaardigd. Uitgegeven door P.J. Andriessen. Amsterdam, C.L. Brinkman, [1876].
7681: Génestet, Peter Augustus de - Laatste der eerste. Verspreide gedichten. 4e druk. Amsterdam, gebroeders Kraay, 1864.
31749: Gennep, Justinus Henricus van, uit 's Gravenhage - Disquisitio historico-juridica inauguaralis de cautione in re criminali a reo praestanda [...] Utrecht G.F. Koch 1844
59828: Gennep, J. van - Nederlands politiek tegenover Indie. Brief aan den heer J. van Gennep, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
30388: Gennete, L. de - Korte beschryving van het nieuwe water-rad, uitgevonden door den heer Leopold de Gennete, uit het Fransch vertaald ..... door Z.v.J., Dordrecht etc. [1756], 76 pag.
22598: LETTERKUNDIG GENOOTSCHAP T.F.S.A. - “Ter gelegenheid van de 25e vergadering en eerste verjaring van het Letterkundig Genootschap T.F.S.A., den 28sten October 1823”, gedicht door A.C. van Eldik Thieme. Manuscript, 4°, 4 p.
7682: Genoveva - Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier. Amsterdam, G. van der Linden, [ca 1830].
3558: Gent, L.F. van - Heer Arend van Gent, een middeleeuwsch ridder in het kader van zijn tijd. 's-Gravenhage 1941, 54 p.
64747: DESAUGIERS AND GENTIL, - Meester Vink, of De vermiste diamant; Blijspel met Zang, vrij vertaald naar het Fransch, van Desaugiers en Gentil. (De Tweede Druk)
69033: GENTIZON, P., - Rome sous le faisceau (Rome under the fascists).
69206: GERALDY, P., - Le prelude.
69210: GERALDY, P., - Toi et moi. Nouvelle edition, Ornee de deux dessins d'Edouard Vuillard.
69194: GERALDY, P., - La Guerre, Madame... edition nouvelle
50830: Geramb, M.J. de, - Voyage a Rome, 3e. edition, Brussel 1843, 12o, 191 pag., Bound in half red morocco.
15279: Gérard, Léon - A travers la Hollande. Parijs: P. Roger & Cie., 1911.
65075: GERARDS, W.J., - Teekenatlas van Nederl. Oost-Indië voor de Lagere School
66809: GERBER, H., - De vrijmetselarij, nieuwe onthullingen door Hildebrand Gerber. Naar tal van authentieke bescheiden. Uit het Hoogduitsch voor Nederland bewerkt door Laicus. Met een bijzonder hoofdstuk over de Vrijm. in Nederland. Tweede druk.
60227: Roelf Gerbrands (1891-1954) - Landscape with sheep shepherd
32405: Gercken, Paul Henning - Otium Vienna-Ratisbonense, sive de voto consilii cæsareo-imperialis aulici ad sacram caesaream majestatem [...] Hildesheim typis Geismarianis 1717
19226: Gercken, Erich - Chronik der Familie Miesner, im alten amte Zeven, zu Jork im alten Lande und Lübeck.
35518: Gerhardus, Paulus Fridericus, uit Berlijn; Praeses: Remling, Nicolaus Christophorus - Ex historia ecclesiastica de vestigiis Christi in loco Ascensionis [...] Wittenberg Wed. August Brüning 1685
14442: GERLACH JR., J.A. - Oorsprong, geschiedenis en tegenwoordige toestand van het Collegie van oude schutters van den voetboog van St. Joris en der jonge colveniers schutters te Heusden, met afbeeldingen van hunne gedenkstukken. Groningen 1862, ill., 159 p., orig. half leather.
55076: Gerlach, H. - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'maximen in den staet'. Haarlem, 1965 [dissertatie].
34338: Gerlings C.f., Hermanus, uit Haarlem - Dissertatio juridica inauguralis de communione bonorum inter conjuges ad qcqaestus limitata [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1840
64320: GERLINGS, H. CZ., - De Haarlemsche bloemschilder Hendrik Reeker door Mr. H. Gerlings Cz.
66005: GERLINGS, H. CZ., - De Nes van Bakenes
65191: GERLINGS, H. CZ., - De aloude rhetorijkamer De Wijngaartranken onder het blazoen Liefde Boven Al, te Haarlem door Mr. H. Gerlings Cz. December 1874
65186: GERLINGS, H. CZ., - Verscheidenheden van Haarlems bodem, uitgegeven ten voordeele van het Gereformeerde Weeshuis te Haarlem
67115: GERLO, A., - Erasmus en zijn portrettisten, metsijs, durer, holbein.
27446: Gerretson, C - Voorloopig register op de geschiedenis der "Koninklijke" deel I, II, III. Volksuitgave z.pl. z.j., ca. 300 pag., gestencild.
64603: GERRING, CH., - Notes on Printers and Booksellers with a Chapter on Chap Books
60366: Gerritsz., Hessel (1580-1632) after Vinckboons, David I (1576-1629/33) - Nyenroy [Spring] (The Seasons: Set Title)
30296: Gersaint, Helle, Glomy, Yver - Catalogue raisonne de toutes les estampes qui forment l'oeuvre de Rembrandt. Nouvelle edition.. corrige et augmentee par Adam Bartsch, 2 volumes, Leipzig 1880, 234 + 182 pag., geb. in half leer ( een scharnier los ).
36126: Gersdorff, Carolus Siegfried von; Praeses: Hassen, Martin - Dissertationem academican ex jure gentium de parapresbeias crimine .... Wittenberg Samuel Creusig 1717
22528: GERSIE, VAN WALSUM - Album met 24 tekeningen, meest in potlood. Een aantal gesigneerd K. Gersie en soms met het jaartal 1948.
66845: GERSON, H., - Hollandse portretschilders van de zeventiende eeuw. Afscheidscollege gehouden op 14 februari 1975 aan de Rijksuniversiteit te Groningen door H. Gerson.
7684: Gerstäcker, F. - Roovers en Regters, of zoo gaat het in Amerika. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven F. Bohn, 1847. [2 delen]
7686: Gerstäcker, F. - Senor Aguila. Een Peruaansche geschiedenis. Vertaald uit het Duits. Arnhem, D.A. Thieme, 1866. [2 delen in 1 band]
3280: Geslacht - Het geslacht Van der Crab en aanverwante familiën. Biographisch-genealogisch overzicht 1500-1900. 's-Gravenhage 1927, 131 p., geïll., gebonden (in een zeer fraaie leren band met goudstempeling).
4836: Geslacht - Over het geslacht Theelen en aanverwante families (Weusten, Beckers, Stiels, Michiels, Jacobs, Beeken, Rutten, Raskop, Lemmens, Elissen, Curvers). Hasselt 1969, 100 p., geïll.
5804: Geslachtlijst - Geslacht-lijst van Philip van Marnix, heere van St. Aldegonde, tabel, oblong, 18e-eeuws
3658: Geslachtregister - Geslachtregister van het geslacht Van Harpen (Krook van Harpen, Kuijper van Harpen). Z.p. z.j., 16 p., met wapenafb.
52054: Gessner, G., - Het leven van Jan Kasper Lavater, 4 delen, Amsterdam, Allart 1802-1805, 437+478+374+366 pag. gebonden in half linnen.
42173: Gestel, C. van - Historia sacra et profana archiepiscopatus Mechliniensis. 2 delen in 1 geheel leren band, 's Gravenhage, v. Lom, 1725.
69621: GEUDEKE, P.W., - Choro-topografische kaart der noordelijke provincien van het koningrijk der Nederlanden.
59502: Geul, Johan, - Redres der Hollandtschen adel : aenwijsende het recht gebruyck ende misbruyck der adelijcker stammen ende persoonen. Waerin mede sommierlick verhandelt wert het geheele ampt eens veldt-overstens, 's-Gravenhage: Anthony Jansz Tongerloo, 1644. 91 pp.
34340: Geuns, Stephanus Joannes Matthias van, uit Utrecht - Dissertatio inauguralis de infamia, legibus Romanorum constituta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1823
23176: GEUNS, VAN - Krijttekening voorstellende een stilleven met boeken, gesigneerd "[mej.] M. van Geuns", 23x32 cm.
32757: Geuns, Jakob van, uit Amsterdam - Over de verhouding tusschen de opgenomen zuurstof en het uitgescheiden koolzuur bij de zoogdieren. Academisch proefschrift [...] Amsterdam C.G. van der Post 1875
51374: Geurts, A.J.; - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden, geïllustreerd met voorbeelden uit Zutphense collecties, Gent 1987, 24 pag., geïll.
69876: GEURTS, A.J.;, - Polders in cultuur gebracht - Ontginning en tijdelijke staatsexploitatie van de IJsselmeerpolders
69877: GEURTS, A.J.;, - De 'groene' IJsselmeerpolders Inrichting van het landschap in Wieringermeer, Noordoospolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
37980: Geus, C. de - Oud- Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche ceramiek, naar aanleiding van de collectie Artur Isaac in het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam z.j. [ eerste druk ], 26 pag. + 73 platen. Gebonden in jute (? ) omslag. Goed exemplaar.
69067: GEUS, A. DE & H.F. FIJNJE, - Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noord-Braband & Vervolg op de Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noordbrabant.
69723: GEUS, A.DE.,VAN RAPPARD, E.C.B., - Statistiek tableau der polders in Noord-Braband.
69878: GEUZE, A.& FEDDES, FRED E.A., - Polders! Gedicht Nederland
904: GEVAERT, E., - Het wapenteeken en de kleuren der Belgische provinciën. Brussel 1919. Geïll., 128 p.
31993: Gevers Deynoot, Anne Adrianus, uit Veur - Dissertatio juridica inauguralis de contractu chartae partitae [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34690: Gevers, Hugo, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de sociis delinquentium Leiden Haak 1824
35258: Gevers Deynoot, Gulielmus Theodorus, uit Rotterdam - Theses juridicae inaugurales quas annuente deo optimo maximo Leiden Haak 1790
69069: GEVERS VAN ENDEGEEST,, - Het Hoogheemraadschap van Rijnland in twee delen
64208: GEVERS VAN ENDEGEEST,, - Het Hoogheemraadschap van Rijnland in twee delen
19442: Gevers, A.J. en A.J. Mensema - Een schatkistje voor Overijssel. Overijsselse afbeeldingen in de Thesaurus Philo-Politicus 1623 - 1631.
5504: Gewin, J.P.J. - Stammtafeln eines noch blühenden bayerischen Dynastengeschlechtes aus der Zeit der Karolinger, ‘s-Gravenhage 1942, ca 50 p. met tabellen, groot folio
912: GEWIN, J.P.J., - Die Verwandschaften und politischen Beziehungen zwischen den westeuropäischen Fürstenhäusern im Frühmittelalter. 's-Gravenhage 1964. Geb., 144 p.
66196: GEWIN, J.P.J., - Genealogie van het geslacht Gewin.
32967: Gewin, Bernard, uit Abcoude - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
23232: GEYN, VAN; VAN DER WUSTEN, HAARLEM - Twee zilveren (verzilverde?) plaques met daarop gegraveerde portretten van het echtpaar Jan Engelen van Geyn en Margreta Adelijt van der Wusten. Ieder 15x10 cm, in 19e-eeuwse zwart houten lijstjes. Fraai.
60800: Geyser, Friedrich Christian Gottlieb (1772-1846) after Vinkeles, Reinier (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
67355: GHEIJSENS, C., - Cahier de differentes sciences commence au pensionnat des soeurs de Notre-Dame a Gand 1827.
35078: Ghert, Petrus Cornelius Johannes van, uit Amsterdam - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de necessitate poenae capitalis 's-Gravenhage J. Kips 1836
69845: GHEYN, JACQUES DE (II), - The Conversion of St. Paul
39156: Ghijsen, H.C.M.; - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd en huwelijksjaren, Rotterdam 1919, 257 pag. [dissertatie].
39068: Ghijsen, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken, Assen 1954, 412 pag., geb., geïll., met stofomslag.
7688: Ghyben, Klara; Johannes Badon - Mengeldichten. Dordrecht, Abraham Blussé, 1756.
69169: GIBBON, E., - Decline and fall of the Roman empire. Chandos classics.
65481: GIBBS, PH., - Realities of War
68051: GIBSON, R.W., MAX PATRICK, J., - St. Thomas More: A Preliminary Bibliography of his Works and of Moreana to the Year 1750. With a Bibliography of Utopiana.
65533: GIDE, ANDREE, - Journal 1889-1939
7689: Gids - [De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1838.]
7691: Gids - De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1839.
15285: Gids - Gids voor Nederland (geïllustreerd). Uitgave 1918. Amsterdam: Hollandsche Uitgeversmaatschappij “Amsterdam”, 1917.
56116: Gids, De, - Register op de veertig eerst jaargangen van De Gids, 1837-1876, Amsterdam 1877, 212 pag.
63915: GIELEN, JOS. J., - De wandelende jood in volkskunde en letterkunde
53170: Giesen, Marinus van de(r); C. Dominicus (red.) - Ervaringen en voorvallen van Marinus van der Giesen, terwijl hij om der waarheidswille gevangen zat te 's Bosch in 1837. Benevens een viertal brieven, in de gevangenis geschreven. Brielle, J. Wierema, 1882.
7946: GIETMAN, C. en A. VERSCHOOR - Een goed voor de eeuwigheid. De Gelderse vicarie Sancti Nicolai 1501-2001.
68068: GIFFEN, A. E., - Prospectus 'De opgravingingen in de Romeinsche castella te Valkenburg (Z.H.) (Praetorium Agrippinae)'.
38222: Giffen, A.E. van - Bouwstoffen voor de Groninger oergeschiedenis III, Groningen 1940, pp. 73-100, geïll.
6830: Apollo's kermis-gift - Apollo's kermis-gift aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd. Den Haag, Jan van den Bergh, 1743. [2 delen] [Gebonden met:] Apollo's nieuwe-jaers-gift aen het bekoorlyke Hollandsche jufferschap. Den Haag, Jan van den Bergh, 1745. [en met:] Apollo's vasten-avond-gift, voorzien met de nieuwste en aangenaamste minne- harders- en bruilofs-gezangen. Den Haag, Pieter Servaas, 1745.
6831: Apollo's nieuwe-jaars-gift - Apollo's nieuwe-jaars-gift aan het bekoorlyke Hollandsche jufferschap. Dordrecht, Hendrik Walpot, 1745.
23896: Gigot, Philippe - Abrégé de l' histoire de la Hollande, formant aujourd'hui la partie septentrionale du Royaume des Pays-Bas. Brussel, Delemer, 1820, 191 pag. Papieren omslag, voorzijde omslag aangegeten.
64409: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel III
64407: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel I.
64525: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel II.
64526: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel III.
69738: GIJSBERS, W., - Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750).
69775: GILDEMACHER, K.F., - Waternamen in Friesland.
69749: GILLE HERINGA, S., - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland of alphabetische opgave van gemeenten, steden, dorpen, gehuchten, buitenplaatsen enz. en verder de volksbenaming enz. en eindelijk het cijfer der bevolking v. elke gemeente op 1-1-1873 en gezindheidswijze (...)
33442: Gillissen, Aegidius - Oratio funebris in obitum [...] Emonis Lucii Vriemoet [...] Franeker Guilielmus Coulon 1760
33418: Gillon, Guilielmus le, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de societate [...] Leiden Abraham Elzevier 1710
42615: Gilpin, W. - Verhandeling over prenten. Uit het Engels. Rotterdam, Holsteijn, 1787.
43140: Gilpin, W. - Verhandeling over prenten. Uit het Engelsch vertaald. 3e druk, Rotterdam, Holsteijn, 1787.
53483: Gilquin, J.H. - Het regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van Amsterdam, in eersten aanleg voor den schuttersraad aldaar en in appel voor het kollegie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gehouden, door mr. J.H. Gilquin, advocaat te Amsterdam. Amsterdam, C.G. van der Post, 1850.
53485: Gilquin, J.H. - Hulde van de onder-officieren en korporaals van het 1e- bataillon der dienstdoende schutterij van Amsterdam aan hunnen oud-kapitein J.J. Kicherer, bij Kon. Besluit van 4 October 1850 ontslagen. Amsterdam, C.G. van der Post, 1850.
34830: Gilse, Jani van - Commentario ad quaestionem a venerabili theologorum ordine in academia Groningana A. 1830. 1831
35292: Gilse, Jani van, uit Zaandam - Commentatio qua respondetur ad quaestionem ab ordine theologorum [....] 1833
35286: Giltay, Caroli Marini, uit Rotterdam - Commentatio ad quaestionem zoologicam [....] 1832
66289: GIMPEL, C.J., - Jan van Gijsen, de Amsterdamsche volkspoeet.
916: GINANNI, MARC'ANTONIO, - L'Arte del blasone, dichiarata per alfabeto. Facsimilé-uitgave Westmead (Eng.) 1971, naar de uitgave Venetië 1756. Geb., geïll., 392 p.
69197: GINISTY, P., - Memoires d'Anonymes et d'Inconnus (1814-1850). Bibliotheque d'histoire anecdotique illustree.
69678: GINKEL, E. VAN, - Toen het land groen en rijk werd. Beemster, Schermer en Graft-De Rijk in cultuurhistorisch perspectief.
21120: Ginneken, J.v. - Trois textes pré-kempistes du second livre de l 'imitation, Amsterdam 1941, 116 pag.
66638: GIRARD, J., - Les plantes etudiees au microscope, bibliotheque des merveilles.
23872: Girardin, Emile de - Journal d'un journaliste au secret, Brussel, Wouters, 1848, 108 pag.
60200: Giraud, Alphonse Pierre (1786-1863) - SCHOUWBURG
25534: Girot, M - Le moraliste de la jeunesse, pensées, maximes les plus propres à former le coeur et l'esprit, tirées des meilleurs écrivains français, avec des notices. 2 volumes, Paris, Onfroy, 1801, 363 + 368 pag., bound in full leather. Good copies.
66440: GIRTANNER, C., - Schets van het huisselijk leven, en karakter van Lodewijk XVI, koning van Frankrijk. / Uit het Hoogduitsch van C. Girtanner
7900: GLASBERGEN, J.B. - Rijnsburgse regenten 1573-1811. Proeve van sociaal-genealogisch onderzoek.
31030: Glasbergen, J.B. - Van heinde en verre. Kwartierstaat van J.B. Glasbergen en Yollanda A. Olthoff, eerste uitgave, Groningen 1966, 100 pag., geb.
68398: GLASBERGEN, W., REGTEREN ALTENA, H.H. VAN, - De abdij van Rijnsburg.
66350: GLASIUS, B., - Verhandelingen van het Haagsche Genootschap, sedert deszelfs Vijftigjarig bestaan. Tiende deel. Tweede stuk. Verhandeling over Erasmus als Nederlansch Kerkhervormer.
64228: GLASIUS, B., - Biographisch woordenboek van Nederlandsch Godgeleerden

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

6/8