Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33554: MEY, PETRUS DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de virginum raptu [...] Leiden Angelus Sylvius 1730
35702: MEY JR, GERRIT HENDRIK VAN DER, UIT AMSTERDAM - De leer der ademhaling Amsterdam Metzler & Basting 1876
6172: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823, Bilthoven maart 1991, 154 p., geb., geïll. (ook betr. Couperus)
1732: "MEYER, MARY KEYSOR; P. WILLIAM FILBY (ED.)" - Who's who in genealogy & heraldry. [2de editie.] Savage (Maryland, USA) 1990. Geb., 331 p.
53680: MEYER, JONAS DANIËL - "Verhandelingen in geleerde genootschappen, 1e en 2e bundel, Amsterdam, Ipenbuur en van Seldam 1844; 's Gravenhage, Belinfante, 1846."
30604: MEYER, M. DE - Imagerie populaire des Pays- Bas, Belgique- Hollande, Milan 1970, 216 pag., geb., geïll. in schuifhoes, als nieuw.
30614: MEYER, M. DE - De volks- en kinderprenten in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw, Antwerpen/ Amsterdam 1962, 621 pag., geb., geïll., in schuifhoes [ oplage: 600 genummerde exemplaren ].
34152: MEYER BING, ARNOLDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum de proxenetis [...] Amsterdam D.Proops Jacobszoon 1823
42147: MEYER, ANDREAS - Handboekje voor moeders en dochters naar den zevenden druk uit het Hoogduitsch. Gravenhage, Immerzeel, 1805.
4390: MEYER JR., D.C. - De familie Overlander, in: E.W. Moes e.a., Amsterdamsche Bijzonderheden V, p. 150-177 (met tabel), geb.
47832: MEYER, J., - Meyer's Universum oder abbildung und beschreibung des sehenswerthesten und merkwurdigsten der natur und kunst auf der ganzen Erde, Band 3,4,5, Hildeshausen etc. 1836-1838, 4o oblong, in een half linnen band uit de tijd.
3994: MEYHOFFER, J. - Le pasteur Josse van Laren, de Comines et ses descendants. Brussel 1910, 128 p., geb.
47132: MEYLINK, A.A.J., - Geschiedenis van het hoog-heemraadschap en der lagere waterbesturen in Delfland, 's-Gravenhage, van Langenhuysen, 1847, 208+448 pag.
34922: MEYNERS, DIDERICUS VALERIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de manumissionibus servorum apud romanos Leiden J. Luzac 1732
33556: MEYNSMA, HENRICUS THOMAS A, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad Legem 5 Codicis ad Legem Juliam Majestatis [...] Leiden P. van der Eyk en D. Vygh 1775
59162: "MICHAEL, PRINCE OF GREECE ; MAYLUNAS, ANDREI (RED.)," - Nicholas and Alexandra: The Family Albums, London: Tauris Parke Books 1992, 239 pp.
60830: MICHAËLIS, GERRIT JAN (1775-1857) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
30638: MICHEL, W. - Das Teuflische und Groteske in der kunst, 10e auflage, München 1911, 129 pag., geïll., geb.
23238: MICHIELS, BROEDERSCHAP O.L.V. - "Groot (44x28 cm) blad met reliëfversiering en opgeplakte foto van oudere heer in officiële kledij, met de gekalligrafeerde tekst ""Joannes Lambertus Michiels, 25 jaar hoofdman van het Broederschap van O.L.V. onder den glansrijken titel Heilige Maria van Goed-succes."""
35026: MICHIELS VAN VERDUIJNEN, LOUIS PAUL MARIE HUBERT, UIT ROERMOND - Eenige opmerkingen over dierenmishandeling Leiden Somerwil 1881
22556: MIDDELBEEK, KATWOUDE - Twee boekjes met verzen en bijbelcitaten van Grietje Middelbeek, geb. Katwoude 1860 en van Jannetje Middelbeek, geb. Katwoude 1857, dd. 1878 en 1876.
23056: MIDDELBURG, LEWIN - Afscheidsalbum voor Tony Lewin, bij haar vertrek uit Middelburg naar Amsterdam, september 1881, met inschrijvingen van haar (dames)collega's en meisjes-leerlingen, linnen band, 8°.
22684: MIDDELBURG, SCHURING, VERSTEEGH, HENDRIKSE, ONDERWERCK, VAN BREDA, SAS - Zes fraai getekende, gekleurde en met goud gehoogde familiewapens, elk ca. 15x15 cm, getekend ca. 1900, afkomstig van de Middelburgse hoedenzaak Wijtman. Per stuk
22338: MIDDELBURG, PARKER, BUTEUX - Sententie van de Hoge Raad in Holland dd. 6-6-1778 en Sententie in Revisie van dezelfde Raad dd. 18-11-1779 in een zaak tussen mr. Johan Willem Parker, oud-burgemeester van Middelburg en bewindhebber der O.I.C. tegen het stadsbestuur van Middelburg. 3 p, gedrukt, folio.
16499: MIDDELBURG - Nieuw album van Middelburg. Middelburg, F.B. den Boer, 12 foto’s in omslag [ca. 1920?].
16500: MIDDELBURG - Middelburg. Uitg. gesteund door het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1925, 64+20 p.
4184: MIDDELBURG, D.G.E. - Genealogie van het Westlandse geslacht Middelburg. Estoril (Port.) 1974, 87 p., geïll.
53217: MIDDELGEEST, S. VAN - Pleidooi van mr. Simon van Middelgeest, voor mr. Pieter de Groot, Amsterdam, H. Gartman 1819 [uit: J. Scheltema, Geschied- en letterkundig mengelwerk, deel II, stuk III].
20854: MIDDELHOEK, J. - Geschiedenis van de familie Middelhoek, deel III. De Middelhoeken van Rotterdam, Kralingen en De Zwaluwe, 1690-1750. Rotterdam 1980, 112+11 pag, geïll.
22780: MIDDELKOOP - Genealogisch schema familie Middelkoop, manuscript, 1 p., met tekening van familiewapen. Hierbij bijbelaantekeningen betr. gezin Antonius Middelcoop en Hillegonda Paters (1663-1690), 2 p, 18e eeuws.
9039: MIDDELKOOP, DIONYSIUS - Simson. Dramatisch dichtstuk in vier tafereelen. Utrecht, C. van der Post, 1836.
33670: MIDDENDORP, H.W. - De ontleedkunde de hoeksteen voor den tempel der geneeskunde.
24974: MIDDIMAN, S. - Select views in Great Britain, engraved by S. Middiman from pictures and drawings by the most eminent artists. With descriptions.
36316: "MIECKISCH, GOTTFRIED, UIT SAGAN. SIL.; PRAESES: RIVINUS, JOHANN AUGUST" - Tentamina quaedam physico-medica circa terras medicinales Leipzig Tietze 1723
20136: MIEDEMA, A.S. - Wapen en Zegel van de stad Dokkum, overdruk Nieuwsblad van Friesland 1937, 15 pag. geïll. ( met, J. Visser, Segel en wapen fan Dokkum, overdruk It Baeken )
32879: MIEDEMA, AGE SOLCO, UIT SNEEK - Sneek en het Sneeker stadrecht. Proefschrift [...] Sneek J.F. van Druten 1895
58935: MIELING, C.W., NAAR PIENEMAN, - Z.K.H. Prins van Oranje. Lithografie, 50x40cm, uitgegeven door P.H. van de Heuvell te Leiden. Portret van Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik (1840-1879), prins van Oranje en sinds 17 maart 1849 de kroonprins van Nederland. Prins Willem was de oudste zoon van koning Willem III en koningin Sophie. Zijn roepnaam was Wiwill. Op 11 juni 1879 stierf hij op 38 jarige leeftijd aan tyfus, leveraandoening en uitputting. Hij zou zijn vader dus niet opvolgen.
42861: MIERIS, FRANS VAN - Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, mitsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld. Leiden, Luchtmans e.a., 1726.
34770: MIERLO, J.H. VAN, UIT BREDA - VII. theses juridicae 1839
56062: MIETHE, A., - Lehrbuch der praktischen photographie, Halle, 1896, 440 pag., geïll.
34494: MIJNLIEFF, NICOLAAS, UIT NIEUWERKERK A. D. IJSEL - Ruptura sinus circularis Amsterdam Eisendrath 1898
39478: "MIJS, U.J.;" - De vischafslag van Middelharnis 1597-1856, Sommelsdijk, Boekhoven, [ca. 1900], 281 pag., geïll. Mooi exemplaar.
31681: MIK, G. - Woorden waar de wereld op wacht [...] [Groningen] Rijksuniversiteit 1971
42741: MILES, WILLIAM - Le pied du cheval et la maniere de le conserver sain, Traduit (...) par M. Guyton. Bruxelles etc., 1862.
22284: MILITARIA, GENERAAL PARDO - “Generaal pardon voor alle ruyters, dragonders en soldaten uit den dienst der verenigde Nederlanden gedeserteert”, uitgevaardigd door de Staten Generaal dd. 8-2-1746. Gedrukt pamflet, 4°, 3 p. Met vignet van de Staten Generaal in houtsnede. Druk: J. Scheltus, 1746.
24706: ARCHIVES OF BELGIAN COTTON MILL - Archives of the cotton mill ‘De Coster & Rousseau’ in Gent (Belgium), ca. 1850-1962. Large box with manuscripts, letters, financial documents, brochures, price lists, etc. concerning this firm, located at the Place des Chartreux 11 in Gent.
24796: MILLER, PHILIP - Maandelykse tuin-oeffeningen [...]. Naar de 14e Engelschen druk [....] vertaald [ ... ] door Job Baster, Haarlem, Jan Bosch 1767.
31537: MILLIES, HENRICUS CHRISTIANUS - Oratio de monotheismo Israelitarum, divinae patefactionis testimonio [...] Utrecht I.L. Beijers 1867
42581: MILLOT, J.A. - Volleedig samenstel der voortteeling in zich bevattende de wijze om de sexe der vrugt naar welgevallen te bepaalen. Vertaald uit het Frans door H.A. Bake. Dordrecht / Schiedam, Blusse / Van Hemsdaal, 1801.
60229: WILHELMINA JOHANNA REINIERA ANDERSON MILTNER (1867-1946) - Man sharpening knives
60222: WILHELMINA JOHANNA REINIERA ANDERSON MILTNER (1867-1946) - Woman with spinning wheel
9042: "MILTON, JOHN; LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.)" - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1742.
9041: "MILTON, JOHN; [LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.)]" - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Evert Visscher, 1730.
29152: MINDER, N. - Gravures de Dürer & Rembrandt, avec un texte de Andre Kuenzi, collection Pierre Decker, Vevey 1991, 130 pag., geïll.
23036: MINDEROP, VAN TOMPUTTE - "Twee met de hand ingekleurde portretfoto's in lijstjes van een zittende man en een zittende vrouw. Achterop: ""T. (of F.?) Minderop. Vrouw is Tomputte"", elk 26x20 cm."
34826: MIQUEL, FREDERICI ANTONII GULIELMI, UIT NEUENHAUS IN BENTHEIM - Responsio ad quaestionem botanicum 1831
35294: MIQUEL, FREDERICI ANTONII GUILIELMI , UIT BENTHEIM - Responsio ad quaestionem botanicam [....] 1833
52413: MIRABEAU, H.G.R. DE - Histoire secrete de la tour de Berlin ou correspondance d'un voyageur Francois depuis (...) Juillet 1786 jusqu'an 19-1-1787. Ouvrage posthume avec une lettre remise au Roi de Prusse (...).
31348: MIRABEAU - Aux Bataves sur le stathouderat, z.pl. 1788, 147 + 213 pag., orig. paper covers, titlepage with engraving of Jean de Witt.
37142: MIRABEAU - Aux Bataves sur le Stathoudérat, Brussel 1830, 248 pag., bedrukt papieren omslag. ( los in de band, omslag beschadigd )
43802: MIRANDOLLE, R.N.L., - Les debats de l'eglise Wallonne de Rotterdam, ses premiers temples et ses premiers pasteures 1576-1656. Extract (1899) 33 pag., met 2 platen.
47059: MIRVAL, C.H. DE, - Promenades dans Paris, et descriptions de ses monuments, Paris, Lehuby, 283 pag.
58332: MISES, DR., - Bewijs dat de maan uit iodium bestaat, Leiden, Cyfveer, 1834.
32431: MITTERMAIER, CAROLUS JOS. - Natalitia principis beatissimae memoriae Caroli Friderici ... Heidelbergensis literarum universitatis restitutoris : die XXII. Novembris MDCCCXXV ab Academia Ruperto-Carolina rite pieque celebrata [...] Heidelberg J.M. Gutmann 1725
35004: MODDERMAN, W. - Practijk en theorie der rechtswetenschap. Redevoering bij de overdracht van het rectoraat. Groningen Wolters 1875
32145: MODDERMAN, SEBASTIANUS MATTHEUS SIGISMUNDUS, UIT HOOGEZAND - Dissertatio juris inauguralis de litterarum cambialium indossamento, juris imprimis neerlandici habita ratione [...] Groningen J.B. Wolters 1844
34994: MODDERMAN, HENDRIK JACOB HERMAN ,UIT NIJKERK - De wijze van gedingvoering tegen afwezig gebleven beklaagden. 's-Gravenhage H.J. Stemberg 1881
35744: MODDERMAN , JOHANNA GEERTRUIDA, UIT ARNHEM - Adsorptiewarmte ...... Amsterdam Paris 1928
36655: MODDERMAN, HENDRIK ADRIAAN EWOUD, UIT AMSTERDAM - Internationaal erfrecht Den Haag Mouton 1895
56732: MODERA, J., - Blik in het Kabinet des Ministers van Marine Mr. J.S. Lotsy, 's-Gravenhage, 1858, 16 pag.
39570: "MODERT, P., E.A.;" - Collection Les Amis de l'histoire, fascicule X, Luxemburg 1973, 276 pag., geïll.
35466: "MOEHLEN, ERNEST. WILHELMUS DE; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS CHRISTIAN" - De eo quod divinum est in morum doctrina universa [...] Wittenberg Wed. Gerdes 1720
34076: MOEIJEN LEEMANS, ANTONIUS DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens observationes quasdam de successione ab intestato secundum codicem civilem [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
53689: MOELANDS, M.A. EN J.TH. DE SMIDT (RED.) - Weegschaal & Zwaard. De verbeelding van recht en gerechtigheid in Nederland, Den Haag, Jongbloed, 1999.
32021: MOENS, CASPER HENDRIK, UIT KAMPEN - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1866
33434: MOENS, MATTHIAS JACOBUS, UIT NEDERLANDS INDIË - Specimen juris publici belgici inaugurale de munere pensionariorum civitatum, praecipue zelandicarum [...] Leiden Andreas Koster 1789
9053: MOENS, PETRONELLA - De twaalf maanden des jaars. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1810. [4 delen]
38982: MOERKERKEN, P.H. VAN - Jan van den Dom, Amsterdam z.j., 50 pag., geb., geïll. ( door R.N. Roland Holst ).
39240: MOERMAN, J.J. - Der vaderen erf, Zaandam, Hille, 1952, 64 pag., geb., plaatjesalbum, compleet. Goed exemplaar.
21162: MOES, WALLY - Larensche dorpsvertellingen, 2 delen in een band, Amsterdam 1911, 167+177 pag., geb. in een linnen band, een binnenscharnier zwak.
20214: MOES, J.K.S. E.A. ( ED ) - Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid. Utecht 1991. 227 p., geíll.
22882: GUNTHER MOHR - Een aantal stukken betr. Catharina Johanna Gunther Mohr (Katja), later gehuwd met J.J. Houillier en wonende Willemsparkweg 51 Amsterdam. Zij werkte bij de fa. Krakenberger en was reisleidster bij de Ned. Reisvereniging.
56722: MOHRMAN, GERH. T., - Open brief aan de kitteloorige hoofd-officieren der Amsterdamsche Schutterij, Amsterdam, 1858, 8 pag.
54044: MOHRMAN, GERH.THOM. - Thands of nooit. Eene jury, een rechtbank van gezworenen! Dichtregelen den voorstanders van recht en vrijheid toegesproken. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1855].
35760: MOL, CORNELIUS MATTHIAS, UIT HILVERSUM - Onderzoek naar nieuwe differentieele kenmerken .... Utrecht Van Boekhoven 1899
40132: MOLEN, S.J. V.D., - Het Saksische boerenhuis in Zuidoost- Friesland, Groningenn 1941, 64 pag., geïll.
60850: MOLENAAR, FRANS (1821-1866) - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
61112: MOLENAAR, FRANS (1821-1886) AND BRUINING, TIELEMAN CATO (1801-1877) AFTER JORDAENS, JACOB I (1593-1678) - ORANJEZAAL
35722: MOLENAAR, DIRK, UIT 'S-GRAVENHAGE6 - Bijdrage over pneumonie .... Laiden Hazenberg 1863
1750: MOLHUYSEN, P.C., EN P.J. BLOK - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 dln. Reprint naar de editie Leiden 1911-1937. Linnen. Goed exemplaar.
19770: MOLL, W.H. - Geslacht Mol, Zeeland.
53692: MOLL, A. - Leerboek der geregtelyke geneeskunde voor genees- en regtskundigen, 3 delen, Arnhem, D.K. Muller, 1825-1826.
35686: MOLL, JAN MARIUS, UIT BLOEMENDAAL - Die puerperale involution des uterus vom Maulwurf Wiesbaden J.F.Bergmann 1909
32203: MOLL, ADRIAAN ANTON, UIT ZIERIKZEE - Het toezicht van Gedeputeerde Staten op de burgerlijke rechtshandelingen der gemeentebesturen. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
33207: MOLL, JOHANNES HENRICUS, UIT ZIERIKZEE - Vita Publii Vatinii. Specimen litterarium inaugurale [...] Deventer Gerh. Brouwer 1876
43510: MOLL, W - Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek [van het archief der gemeente 's-Gravenhage], 2 delen, 's-Gravenhage 1921, 943 pag.
17108: MOLLEMA, A.M.P. & P.M. MOREL - Bibliographia neerlandica. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962.
36150: MOLLER, JOHANN GOTTLIEB, UIT DANZIG EN JOHANN WILHELM STRICKER UIT GUSTROW - D. Lutheri Colloquiorum mensalium in Germanico, Anglico et Latino idiomate editi Rostock J. Weppling 1693
9066: MOLLERUS, ANNA CORNELIA - Poésies Françaises de madame la douairière de Meerman. Den Haag en Amsterdam, Gebroeders Van Cleef, 1819.
9064: MOLLERUS, ANNA CORNELIA - Gedichten. Amsterdam en Den Haag, Gebroeders Van Cleef, 1810-1816. [4 delen]
35084: MOLLERUS, JOHANNES CORNELIUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de tutore subrogato Utrecht N. van der Monde 1835
50860: MOLLIEN, G. - Reis door de republiek van Columbia in het jaar 1823. Uit het Fransch vertaald door A. Bruggemans. 2 delen, Dordrecht, Blusse, 1825.
9067: MOLSTER, JOHANNES ADRIAAN - Nêerlands verleden. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1852.
5854: MOLSTER, A. - Hendrik Molster en de zijnen, Amsterdam 1966, 53 p., geïll.
4224: MOLSTER, J.A. - Het geslacht Muller (uit de Midden-Wezerstreek). Amsterdam 1967, 41 p., geïll.
55291: MOLTZER, H.E. - Hareniana. Brieven van W. en O.Z. van Haren. Groningen, 1876.
33205: MOLTZER, HENRICUS ERNESTUS, UIT WASSENAAR - Dissertatio de ratione qua ex auctoritate Alarici II, regis Visigothorum, Gaii institutionum commentarii in epitomen redacti sunt [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1862
31535: MOMMA, WILHELMUS, UIT HAMBURG - Bedeeling der tyden [...] verdedigd in de Leidse academie den 9 september 1662. En nu vertaald door Pieter van Cameryk. Vlissingen Andries Schot 1681
53699: MOMMAERT, JAN - Het vvonderlijck proces tusschen drie edel-luyden, gebroeders. 's Gravenhage, I. Burchoorn, 1634.
32873: MOMMERS, AUGUSTE RUDOLPH MARIE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Brabant van generaliteitsland tot gewest [...] 14 september 1629 - 1 maart 1796. Proefschrift [...] Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1953
4206: MONCHY, S.J.R. DE - De stamvader van de Nederlandse De Monchy's. Herziene druk. Z.p. 1948, 62 p.
25652: MONDE, N. V.D. - Geschied- en Oudheidskundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht, 2e deel, Utrecht 1845, 380 pag., geb., geïll.
31290: MONDE, N.V.D. ( RED.? ) - Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, Jrg. 3 ( 1837 ), Jrg 9 (1843). Prijs per jaargang 45 euro.
58945: MONDRIAAN JR., P.C., - 1813-1913 : een eeuw in vogelvlucht. Rastercliché, 43x62cm. Gedenk- en feestplaat ter herinnering aan Neêrlands onafhankelijkheid 1813-1913, 1913. Met onder meer een afbeelding van Bronbeek. Door P.C. Mondriaan jr. (vader van Piet Mondriaan) uitgegeven door J.M. Bredée's Boekhandel en uitgeversmaatschappij, Rotterdam. Het portret van de Koningin is naar de Rembrandt-Photogravure.
43277: MONIER, P. - The history of painting, sculpture, architecture, graving and of those who have excell'd in them, in three books, containing their rise, progress, decay and revival. London, Bennet etc., 1699.
42302: MONIN, [C.] V. - Atlas classique de la geographie ancienne, du moyen age et moderne, a l'usage des colleges et des pensions, Nouvelle edition. Paris, Lecoffre, [ca. 1830?].
34472: MONNIK, ADRIAAN JOHANNES WILLEM, UIT POLSBROEK - Tonometers en tonometrie Utrecht Kemink 1868
60414: MONOGRAMMIST L.M. (LATE 18TH CENTURY) - Trompe l'oeil drawing of seven small prints
60238: MONOGRAMMIST J.H.D (19TH CENTURY) - Cow in a meadow
60018: MONTAGÙ, DOMENICO (FL. SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY) - Veduta del Colosseo dalla parte piu' rovinata
33536: MONTANUS, JODOCUS CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de foenore nautico [...] Utrecht Alexander van Megen 1743
1758: MONTÉ VERLOREN, J.PH. DE - De historische ontwikkeling van de begrippen bezit en eigendom in de landsheerlijke rechtspraak over onroerend goed in Holland. (Diss.) Utrecht 1929, 768 p.
15614: MONTÉGUT, EMILE - Les Pays-Bas. Impressions de voyage et d’art. 2de druk. Parijs: Hachette, 1884.
23714: MONTI, V. - Poesie de Vincenzo Monti, Ferrarese. Tomo I, Tomo II. Pisa, Nuova typografia 1808, 211 + 211 pag. Original paper wrappers [ Parnaso degl` Italiani Viventi vol. 17 + 18 ].
23170: FÈVRE DE MONTIGNY - "Grote, geaquarelleerde, landschapstekening, l.o. gesigneerd ""Ad vivum delin. G.J. Le Fèvre de Montigny""."
9070: MONTIJN, PIETER MARIE - De dood van prins Willem I en Gethsemane of De dood van Julia. Tweetal dichtproeven. Oudewater, F.H. Kroon, 1848.
26432: MONTS, HANS GRAF VON - De joden in Nederland, z.pl. [ ca. 1941]. 63 pag., geïll. [ antisemitisch boekje]
7699: "[GOENS, RIJKLOF CORNELIS VAN (VERT.)]; JACQUES MARIE BOUTET DE MONVEL" - De ridder Bayard, tooneelspel in vier bedryven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1798.
15386: MOOLENBROEK, J.J. VAN - Caesarius van Heisterbach op reis in Friesland en Groningen. De Dialogus Miraculorum (1219-1223) als historische bron, in Tijdschrift voor Geschiedenis 98 (1985), p. 513-539.
59636: MOOR II, CAREL (1655-1738) DE AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - FRANCISCUS A MIERIS Pictor Leidensis
52581: MOORE, GEORGE - Confessions of a young man. Londen, 1935.
3826: MOORE TIFFANY, N. EN F. TIFFANY - Harm Jan Huidekoper. Cambridge 1904, 386 p., geb., geïll. Bijgevoegd: Huidekoper American Branch, 1918, 12 p., met tabel.
26904: MOORREES, F.D.J. - Aan de oevers van Lek en Linge. Historische schetsen, Schoonhoven 1883, 205 pag., geb., geïll. met twee lithto's waarop 4 prenten: Batestein, Ameliastein, Culemborch en Waddestein. Mooi exemplaar, opnieuw gebonden in groen linnen.
5102: MOORREES, W. - Het Münstersche geslacht Van der Wyck. 's-Gravenhage 1911, 386 p., geb., geïll. met 2 losse tabellen.
34352: MOORREES, CHRISTIANUS GULIELMUS, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis sistens codicis poenalis doctrinam generalem [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
34764: MOORREES, JOHAN, UIT NIJMEGEN - Disquisitio juridica inauguralis de processu inquisitorio in causis criminalibus Utrecht Broedelet 1767
58820: MOQUETTE, H.C.H., - De Vrouw, Huiselijk Leven & De Vrouw, Maatschappelijk Leven, Amsterdam, Meulenhoff,1915.
6404: MORAN, JAMES - Heraldic influence on early printers’ devices.
52543: MOREAS, JEAN - Les stances. Paris, La Connaissance, 1927.
56386: MOREAU, P.J., - Apercus theoriques et pratiques sur l'elagage a propos des plantations des routes [ beplanting langs wegen], Brussel, 1851, 162 pag.
37630: MOREL- FATIO, A - Eight reprints of numismatic publications, published Brussel ca. 1865- ca. 1870.
52491: MORELLET, ABBE - Lettres inedites (...) sur l'histoire politique et litteraire des annees 1806 et 1807, pour faire suite a ses memoires. Paris, Ladvocat, 1822.
55758: MORELLON LA CAVE, F. - Prent: 'Assemblees nocturnes des Adamites' [d.d. 1535], gravure door F. Morellon la Cave, tonende naakte mannen en vrouwen in een vertrek.
24980: MORERI, L. - Le grand dictionaire historique ou le melange curieux de l'histoire sacree et profane, 11th- ed.
57028: "MORING, THOMAS; " - 50 book plates engraved on copper by Thomas Moring, Londen 1900.
16993: MORISON, S. - Grondbeginselen van de typografie. Vert. door Jan van Krimpen. Utrecht: W. de Haan, 1951.
16967: MORISON, S. - Grondbeginselen der typografie. Vert. Huib van Krimpen. 2e dr. Amsterdam: De Buitenkant, 1987.
39210: MORITZ, AUGUST - Tagebuch der Reisen in Norwegen in den Jahren 1847 und 1851, Stettin 1853, 374 pag., hardback, spine damaged.
32871: MORTEL, JAN BENEDICTUS VICTOR MARIA JOSEPHUS VAN DE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - De positie van den landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810. Academisch proefschrift [...] 's Hertogenbosch Teulings 1945
32433: MOSHEIM, JOHANN LORENZ VON - Commentatio de divortio. Von den in dem Neuen Testament begründeten Ursachen der Ehescheidung. Methodo demonstrativa conscripta [...] Jena Ritter 1748
36634: MOSSELMANS - Groepsfoto bij Promotie Mosselmans in Hotel Levedag. Op de voorgrond model van een huis in suikergoed (zijn studentenhuis?). Verso een groepsfoto op societeit Minerva, 1908 1908
22532: VAN DER BILT LA MOTTHE - Briefje van .... van der Bilt la Motthe, 19e eeuws, manuscript, 8°, 1 p.
47802: MOTZ, A.J.G.W. VON, - Mac-Mahon's Marsch van Chalons naar Sedan, uit een krijgskundig oogpunt beschouwd. Vrij naar het Fransch en vermeerderd, Rotterdam 1871, 43 pag., geïll. met 3 uitvouwbare kaarten, geb., (los in de band, rug beschadigd).
31527: MOUNIER, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Disquisitio de locis nonnullis evangeliorum [...] Amsterdam J. de Ruyter 1856
17034: MOUTON, M. (RED.) - Internationale tentoonstelling van het boek en de graphische vakken te Leipzig. 1914. Verslag van de Nederlandsche commissie. ‘s-Gravenhage: z.u., 1915.
52453: MOZIN, ABBE / J.TH. BIBER / M. HOLDER - Neues vollstandiges Worterbuch der Deutschen end Franzoschesen Sprache, Deutscher Theil. 2 delen, Stuttgart etc., Cotta, 1823-1824.
57022: "MUCHA, JIRI; " - Alphonse Maria Mucha. His life and art, London 1989. Gebonden met stofomslag, 300 pag., geïll.
1778: MUELEN, J.C. VAN DER - De registers der graven in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1887. Geïll., 151 p.
34353: MUELEN, JOANNES CAROLUS VAN DER, UIT VREESWIJK - Dissertatio iuridica inauguralis de communione bonorum inter coniuges ad acquaestus. quae dicuntur, limitata, maxime ex principiis iuris novi Hollandici [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1836
55019: MUELEN, WILLEM VAN DER [OOK: WILLEM VANDERMUELEN] - Costumen, usantien, policien ende styl van procederen der stadt, jurisdictie ende vryheid van Utrecht, geapprobeert ende gedecreteert by die Keyserlijke majesteit als erfheere der stad (...) in (...) 1550, met eenige aanmerkingen (...) op dezelve. Utrecht, Broedelet, 1709.
7088: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; MUHAMMAD IBN HASAN, GENAAMD IBN DORAID" - Treurzang van Ibn Doreid, in Neêrduitsche dichtmaat overgebracht. Vertaald uit het Arabisch door Willem Bilderdijk. 2e en gezuiverde druk. Den Haag, Immerzeel & Comp., 1808.
1782: MUINCK, B.E. DE - Een regentenhuishouding omstreeks 1700. 's-Gravenhage 1965, 355 p.
33159: MUINCK, MENZO DE, UIT GRONINGEN - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, de obligatione, inprimis morali [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
28040: MULDER, H.J.A. - De raad van State. Historisch-staatsrechtelijke proeve, 's-Gravenhage 1889, 452 pag., [ dissertatie ]
6296: MULDER, H. - Het Oldambtster predikantengeslacht Wigboldus in de 16e en 17e eeuw, pp. 31-38 in afl. 1/2 van De Navorscher jrg 97, geïll.
1784: MULDER, A.W.J. - Het kasteel Amerongen en zijn bewoners. Maastricht 1949. Geb., geïll., 193 p.
59548: "MULDER, JOSEPH (1659/60-1718); AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) " - Civilis overwint de Romainen by de Ryn
59616: "MULDER, JOSEPH (1659/60-1718); AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) " - Civilis laat de vrouwen en kinderen by den strydt staan, en overwint de Romainen by 't leger Vetera
59618: "MULDER, JOSEPH (1659/60-1718); AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) " - De maaltyden en Gasteryen der Germaanen.
32525: MULDER JZN, TIES, UIT VEENDAM - Het aan de waterschappen toekomend privilegie voor de polderlasten der ingelanden. Academisch proefschrift [...] Veendam J. Mulder Tz. 1885
33672: MULDER, E. - De methode bij scheikundig onderzoek te volgen, opgespoord uit de geschiedenis [...]
33778: MULDER, NICOLAUS - Oratio de meritis Davidis Meese, cum botanicis, tum aliis [...] Groningen J. Oomkens 1823
34848: MULDER, JOHANNIS - Laudatio funebris Georgii Coopmans Leeuwarden D. v.d. Sluis 1800
34870: MULIER, TJEPKE, UIT BOLSWARD - Dissertatio juridica inauguralis de exsecutoribus testamentariis jure Belgico Leiden Hazenberg 1840
23914: MULLEM, J.P. VAN - "Akersloot. Een dorpsgeschiedenis. Boekje 1: Onze dorpsnaam; Boekje 2: Ons dorpswapen; Boekje 3: De edelen van Akersloot, Akersloot, Zuidbroek , Rotterdam 1942-1950, 100 pag., geïll."
6678: MULLER FZ, S. - Catalogus van het archief der Staten van Utrecht 1375-1813.
57622: MULLER, PAUL, - Sammlung von Monogrammen mit einem Anhange enthaltend Wwappen aller Lander der Erde und der Stadte Deutschlands, Stuttgart 1873, 104 engraved plates.
57820: MULLER, FRIEDRICH W., - Pathologie und therapie des harnroehrentripper, Stuttgart 1875.
26214: MULLER FZ., S. - Mare Clausum. Bijdrage tot de geschiedenis der rivialiteit van Engeland en Nederland in de 17e eeuw, Amsterdam 1872, 10 + 395 + (4) pag., geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
25498: MULLER, P.L. - De unie van Utrecht, 2e druk, Utrecht 1878, 170 pag. Met facs. van handtekeningen en fraai gelithografeerd omslag.
22382: MULLER, HOFF - Verklaring van prof. C. Odofr. Muller dd. Gottingen 1830, betr. de studie van Henricum Hoff, Lauterbergensem ex terra Hannoverana. Manuscript, 4°, 1 p.
19446: MULLER FZ, S. - Over claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom in de middeleeuwsche steden.
1806: MÜLLER-LYER, F. - Die Familie. München 1912. Geb., 364 p.
1792: MULLER FZ., S. - Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en literatuur. Utrecht 1880, 97 p.
1790: MULLER, P.L. - Regesta Hannonensia. Lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland 1299-1345 die in het Charterboek van Van Mieris ontbreken. 's-Gravenhage 1881, 342 p.
60628: MULLER, JAN (1571-1628) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Vera effigies R.mi P. Joannis Neyen Antuerpiani, Ordini Sancti Francisci .... (Joannes Neyn, portrait of)
60592: MULLER, JAN (1571-1628) - Portrait of Grudius Nicolaas [Three portraits of historical figures, set title]
59648: MULLER, HARMEN JANSZ. (1540-1617) AFTER HEEMSKERCK, MAARTEN VAN (1498-1574) - Man finding salvation in the Church of Christ (Christ as the Good Samaritan)
59640: MULLER, JAN (1571-1628) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Vera effigies R.mi P. Joannis Neyen Antuerpiani, Ordini Sancti Francisci .... (Joannes Neyn, portrait of)
51866: "MULLER, FREDERIK;" - Nederlandsche letterkunde. Populaire prozaschrijvers der 17de en 18de eeuw, Amsterdam 1893, 148 pag., geb. in geheel linnen band.
51244: MULLER, FREDERIK, - Catalogus dissertationum et orationum juridicarum, defensarum et habitarum ab a 1600 usque ad 1866, in academiis Neerlandiae, Germaniae et Sueciae, Amsterdam, F. Muller, 1867, 256 pag. ( lees 264), gebonden.
50664: MULLER, J.F.L. / C.A.P. WEISSMAN DE VILLEZ, - Leven en karakterschets van Alexander den Macedonier (.....), Amsterdam, Kaal, [1829], (8)+252 pag., kartonnen band, geillustreerd met 4 gravures door J. Mulder naar J. Steyn.
60634: MULLER, JAN (1571-1628) - Portrait of Hadrian Marius Everhardi
40860: MULLER FZ., S - De Renaissance te Utrecht, 's-Gravenhage 1908. Folio, map met 14 pag. tekst en 27 platen. Compleet. Uitgave van My. tot bevordering der bouwkunst.
40982: MULLER, SAMUEL - Leerredenen, Amsterdam, Muller, 1836, 16+382 pag., kartonnen band, mist achterplat.
43926: MULLER, FREDERIK, - Veilingcatalogus Collection van Meerten a Delft, Amsterdam 1902, 60 pag., geïll.
44136: "MULLER, FRED.;" - Veilingcatalogus Oud-Nederland (...) uit de verzamelingen Schoffer, v.d. Bogaerde, Della Faille, De la Court, Veltcamp Helbach, v. Teylingen etc. Amsterdam 1908, 246 pag., geïll. Mist voorzijde omslag.
46918: MULLER, P.L. EN A. DIEGERICK, - Documents concernant les Relations entre le Duc d Ánjou et les Pays-Bas (1576-1583/4), 5 delen, Utrecht 1889-1899. 2 delen gebonden, 3 delen in origineel papieren omslagen, los in de band.
47332: MULLER, FRANZ HUBERT, - Bescheibung der gemaldesammlung in dem Grossherzoglichen Museum zu Darmstadt, Darmstadt [1820], 14+262+ (2) pag. Origineel oranje omslag.
47686: MULLER, F., - Veilingcatalogus Manuscrits collections chevaliers van Rappard, Ds. H.A.J. Lutge, Amsterdam 1910, 194 pag., geïll.
35562: "MULLERUS, CHRISTIAN. GOTEFR., UIT TZSCHOPAV. MISN.; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL" - An a Terentio primordia Latini sermonis capienda sint ? [...] Wittenberg Officina Hakiana 1704
56424: MULLNER, JOACHIM, - De naam Jesus, eene uitgegootene olie, of uitlegging van het Hooglied Salomo's (...) met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt. Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd en met een voorbericht uitgegeeven door J. Scharp. Rotterdam, Cornel, 1795 [lettergrapje].
56434: MULLNER, JOACHIM, - De naam Jezus, eene uitgegotene olie, of bespiegeling over Salomons Hooglied (.....) in eene leerrede(.....) met volkomene uitlating van de letter R, zonder dat daardoor de zin eenigzins verstoord wordt. Op eenen vrijen trant uit het Hoogduitsch vertaald, met een voorberigt uitgegeven door J. Scharp, 3e druk, Rotterdam, Wijnhoven, 1834 [ lettergrapje].
51248: MULTATULI, - [Viervertalingen van de Max Havelaar].
9089: MULTATULI [PS. VAN EDUARD DOUWES DEKKER] - Minnebrieven. 4e druk. Amsterdam, R.C. Meijer, 1865.
33530: MUNCK, ABRAHAM DE, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de jure cambii [...] Leiden Nicolaus Moens 1751
59664: MUNNICKHUYSEN, JOHANNES WILLEMSZ. VAN (1654/55-AFTER 1701), AFTER LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - Personificaiton of Holland between Mars and Mercury
39078: MUNSTER, J.N. VAN E.A. - Handelingen van het nationaal congres tegen het nieuw- malthusianisme en ter bespreking van het bevolkings- vraagstuk op 23 april in gebouw Musis Sacrum, Arnhem [ ca. 1920], 215 pag., geb., geïll.
55017: MUNSTER, J.N. VAN EN W.H. VERHOEFF (RED.) - De Getuige. Maandblad tot bestrijding der zedeloosheid, Jaargang 17 (1923) t/m 19 (1926).
61264: MÜNSTER, SEBASTIAN (FROM) - The printer's workshop [Cosmographia Universalis]
35712: MUNTENDAM, HENDRIK PETRUS, UIT OOSTERBEEK - Zur Kenntnis der p-Tolu ...... Basel Schweighaus 1894
53734: MUNTER, BALTHASAR - Bekeerings-geschiedenis van den gewezen graaf en koninglyk-Deenschen geheimen kabinet-minister Jan Frederik Struensee, bevestigd met deszelfs eigenhandig bericht nopens de wijze hoe hij ter veranderinge zijner gedagten over den godsdienst gekomen is. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J. Morterre, 1772.
32511: MUNTER, ANDRIES CORNELIS WILLEM, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inauguralis [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1794
31575: MUNTINGHE CLEVERINGA, ALBERTUS , UIT APPINGEDAM - Disputatio juridica inauguralis, de legitimatione ejusque effectibus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1835
22636: MURALT, DE - Vier stukken betr, financiën van Jhr Leonard de Muralt te Zürich, 1740. Manuscripten, div. formaten, met opgedrukt zegel en afdruk lakcachet.
59758: MURAT, LAURE - Splendour of France : Chateaux, Mansions and Country Houses. Rizzoli, NY & London, 1991.
32435: MURET, MARC-ANTOINE - Commentarii breves et perspicui in titulos ad materiam iurisdictionis pertinentes Halle / Magdeburg Joh. Christian Hendel 1771
24612: MURRAY, JOHN - A handbook for travellers in India, Burma and Ceylon. 7th edition. London, John Murray [Calcutta, Thacker, Spink, & Co], 1909.
47047: MURRAY, - A hand-book for travellers in France, 9 th. edition, London 1864, 33 +628+64 pag.
47336: MURRAY, J., - A handbook for travellers in Devon and Cornwall, 6th ed., London 1865, 59+36+68 pag.
35018: MUSKETIER VERGENST, GUILIELMUS , UIT LEIDEN - Dissertatio historico-juridica de Burggraviatu Leidensi Leiden Haak 1809
34196: MUSQUETIER, JAN ARNOLD, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de consensu parentum in nuptias liberorum [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1820
36176: "MUSSIGK, CHRIST. ERNEST, UIT LUB.LUSAT.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Antiquum & Novum (Hominem inprimis) disquisitione publicae summittit Wittenberg Christian Kreusig 1695
32971: MUURLING, GUILIELMUS - Oratio de Wesseli Gansfortii, Germani theologi, principiis atque virtutibus, etiam nunc probandis et sequendis [...] Amsterdam Johannes Müller 1840
33067: MUURLING, W. - De vrijzinnige godgeleerde. Redevoering [...] bij gelegenheid der overdracht van het rectoraat der hoogeschool [...] Groningen J.B. Wolters 1868
33768: MUURLING, GUILIELMUS - Oratio de futurorum verbi divini ministrorum, his praeserim temporibus, iusta ac prudent institutione [...] Groningen J. Oomkens 1837
53737: MUYS VAN HOLY, NIC. - Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy advt. aan den heer mr. Jacob de la Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam. Amsterdam, A. Lansvelt 1706.
53741: MUYS VAN HOLY, NIC. - Vertoog van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den eerwaarden kerkenraad der gereformeerde nederduitse gemeente t'Amsterdam. Amsterdam, A. Lansvelt, 1707.
60168: "MUYS, ROBERT (1742-1825); HOOGEVEEN, CORNELIS II VAN (FL. 18TH CENTURY) ONNEKINK, BAREND (1770-1825) " - HET BOS
53743: MUYS VAN HOLY, NIC. - Derde en vierde brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den eerwaarden kerkenraad der gereformeerde Nederduitse gemeente t'Amsterdam. Amsterdam, D. en H. Bruyn, 1708.
8382: HOLLANDS MUZE - Hollands muze. Proza en poëzy van onze geliefdste auteurs. Amsterdam, K.H. Schadd, 1868.
23026: MUZIEK, DIXON, DE GRAAFF - "Album, 25x34 cm, in leren band met rijke goudstempeling, met 80 bladen met muziekschrift van John Dixon. Opdracht: ""Philippine offerte à Made De Graaff, par son très humble et dévoué John Dixon. Amsterdam 9-12-1841."""
22662: MUZIEK, MASMAN - Oblong boekje in half marokijnen band bevattende “Verzameling van Gezelschaps-liederen, 5e druk. Dordrecht J. Zender 1839” en “Nieuwe verzameling van gezelschaps-liederen, 3e druk. Dordrecht, J. Zender 1838”, 112 en 56 p. Op de rug onderaan de naam “J. Masman” met gouden lettertjes. Deze naam ook in inkt op het schutblad. Mist een blad en band geknakt.
22430: MUZIEK, SOLI DEO GLORIA, AMSTERDAM, VREDEVOORT - "Jubelzang ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap aan het zangkoor Soli Deo Gloria"", St. Bonifaciuskerk Amsterdam van den heer A. Vredevoort, Muziek Philip Loots, Amsterdam 26 september 1926"", manuscript, 14 p, kalligrafie, oblong in linnen band met gouden letters ""SDG""."
15627: MYLIUS, F.H. - Acht Tage in Holland. Reisenotizen über das Land und seine Kunstschätze. 2de druk. Milaan: Hoepli, 1878.
33538: MYNSSEN JR, JANUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad legem 25. D. de fidejussoribus & mandatoribus [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
32981: MYNSSEN, GERARDUS JANUS ADOLPHUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de quaestione an jure hodierno Europaeo conductori rei immobilis, jus in re locata collatum videatur [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1842
33107: NAAMEN, JOANNES SEBASTIANUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de confessione partis in judicio facta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
1822: NAAMLIJST - Naamlijst voor den telefoondienst, Januari 1915. Facsimilé-druk [ca. 1990] naar de uitgave van 1915. 758 p.
1820: NAAMLIJST - Naamlijst der leden van de Ridderschap van Gelderland, sedert 1814. Z.p. [1954], 60 p.
1818: NAAMLIJST - Naamlijst der leden, buitenlandsche geassocieerden en correspondenten van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. 's-Gravenhage 1810. Geb. in origineel karton. 12°: 62 p.
7876: NAAMLIJST - Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren, in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, zoo als hetzelve zich bevindt op den 1sten September 1821,
9097: NAAMLOOZIANA - "De naamlooziana, of Vertoog zonder naam, over vraagen zonder vinding. Zynde iets over alles, getrokken uit de aantekeningen van ymand, gemaakt op elk, en toepaslyk op niets; voorgegaan door een opdracht aan niemand. Met ongelooflyke moeite en kosten byëengeschraapt, gecorrigeert en gereviseert door het Genootschap van de Zevenstar, gezegd het naamlooze twee-stuivers collegie. Amsterdam, C. Philips Jz., 1772."
7758: NAAMREGISTER - Naamregister van de respective regeeringen der steeden, in de vergadering van Ed. Groot Mog. geen sessie hebbende, als meede van de collegiën der Balliuw-, dijkgraaf-, Hoog Heemraadschappen, enz., mitsgaders van de heeren, vrouwen, balliuwen, schouten en secretarissen van omtrent 500 dorpen en andere heerlijkheden in de provintie van Holland en Westvriesland, 35e druk
36088: NABER, J.C. - De verhouding van het Romeinsche recht tot het hedendaagsche. Toespraak Utrecht Beijers 1889
21140: NABER, JOHANNA W.A. ( RED. ) - "Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Uitgave der afdeling "" Letteren en Wetenschap "". Amsterdam 1898 ( complete set van 36 afleveringen, 9-7-1898 t/m 1-10-1898 ), samen 300 pag., gebonden in één band."
20742: NABER, J.C. - Opusculorum index discipulorum iussu factus 1925. Niet in den handel, 1925, 27 pag., geïll, gedrukt op oud-hollands papier, gebonden in leer.
51688: NABER, J.W.A., - Joan Melchior Kemper (1776-1824), Haarlem 1913, 250 pag., geïll.
59112: NABER, J.W.A., - Familie correspondentie van Johan Willem Anton Naber 1819-1876.
32307: NABER, JEAN CHARLES, UIT HAARLEM - De staatkunde van Johan de Witt. Academisch proefschrift [...] Utrecht J.L. Beijers 1882
33692: NABER, SAMUEL ADRIANUS - Oratio de studiis propaedeuticis [...]
38870: NABER, J.W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken, Amsterdam 1913, 287 pag., geb., geïll.
5048: WIARDA-NACHRICHTEN - Wiarda-Nachrichten / Wiarda-mededelingen. Afl. 1 (1966) t/m 13 (1988), nr. 11 ontbreekt. Met: Naamlijst familieleden 1975.
8311: HERNHUTSCHE NACHTEGAALTJE - Het Hernhutsche nachtegaaltje, in eene vrolyke luim, zingende honderd nieuwe en nooit te voren gedrukte airtjes, zoo menuëtten, contredansen, marsen, etc. etc. Gedrukt voor den auteur. Amsterdam, [z.n.], 1757.
35632: "NADERN, JOACHIMUS JOANNES, UIT HANNOVER; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Exercitatio historico-politica de conciliis et circa ea summae potestatis auctoritate [...] Helmstedt Henning Müller 1650
40048: NAEFF, J.P. E.A. (RED.), - Geschiedboek van het Leidsche Studenten Corps, t.g.v. het 375- jarig bestaan van de universiteit te Leiden, 1575-1950, Leiden 1950, 318 pag., geïll., geb.
7752: NAEMREGISTER - Naemregister [later: Naamregister] van de gansche regeeringen der provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utregt, Friesland, Overijssel, Groningen en Ommelanden (...) alsmede van de regeeringen in de steden onder het resort van de Generaliteit, perkamenten omslag. Per deel ca. 200 p. Per deel: € 150
32117: NAERSSEN, CAROLUS GULIELMUS PETRUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens nonnulla de prorogatione jurisdictionis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
35672: NAGEL, BARTHOLOMEUS CORNELIS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Onderzoekingen over virulentie-opwekking ..... Rotterdam Terneden 1902
33394: NAGELL, JANUS ARENTIUS VAN, UIT VOLLENHOVE - Disputatio juridica inauguralis, observationes quasdam continens ad locum codicis civilis, qui est de hypothecis judicialibus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1834
31623: NAGTGLAS, HENRICUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, exhibens animadversiones ad locum codicis civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1828
39150: "NAGTGLAS (INL.);" - Catalogus der tentoonstelling van boeken, handschriften, portretten enz. betrekking hebbende op Elizabeth Wolff geb. Bekker en Agatha Deken, gehouden te Vlissingen bij de onthulling van het gedenkteken. Utrecht 1884, 42 pag.
1832: NAHUYS, MAURIN - Andries en Gerrit Schoemaker. Overdruk uit vier afleveringen van Dietsche Warande jrg 1(1887-1888), 60 p. , geill.
34525: NAHUYS, GERARDUS JOHANNES, UIT UTRECHT - Explicatio quaestionum mathematicarum de maximo et minimo in scientia machinali Utrecht Broedelet 1761
15630: NAIRAC, C.A - Nog een oud hoekje der Veluwe, door een plattelands burgemeester. Barneveld: G.W. Boonstra, 1882.
34355: NAIRAC, CAROLUS AUGUSTUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica de concilio familiae ex cod. nap. collato jure Neerlandico [...] Arnhem Is. An. Nijhoff 1838
55938: NAIRAC, C.A., - Een oud hoekje der Veluwe, door een plattelands burgemeester, Barneveld, Boonstra, 1878.
1834: NANNINGA UITTERDIJK, J. - Huwelijksproclamatiën van doopsgezinden te Kampen 1667-1795. 's-Gravenhage 1892, 16 p.
22414: NAPOLEON, MEYER, R.W.P. DE VRIES - “Een Oranje snuifje door de Hollandsche Maagd aan Napoleon aangeboden”. Gedicht, manuscript, 4°, 4 p.
25150: NASH, JOSEPH - The mansion of England in the olden time, New edition, New York 1912, 104 plates, bound in linen.
57473: NAUMANN, F., - Das Teleskop fur die Jugend, zum Schul und Hausgebrauch, mit 5 Sterntafeln und einer Abbildung des Mondes, Dresden 1854.
32437: NAURATH, MARTIN - Discursus juridicus de rationariis. Von berechneten dienern. Operâ et studio Martini Naurathß [...] Frankfurt / Köln Bingen, Andreas 1665
43064: SENECA / B.A. NAUTA - L. Annaei Senecae, Liber de providentia sive quare bonis viris mala accidant cum sit providentia, Recensuit varietate lectionis et annotatione instruxit B.A. Nauta. Leiden, Luchtmans, 1828.
20014: NAVE, F. DE E.A. (RED.) - Gerard Mercator en de geografie in de zuidelijke Nederlanden/ Gerard Mercator et la geographie dans les Pays-Bas meridionaux Antwerpen 1994, 175 pag., geïll.
42269: NEANDER, J. / BAUMANN, J.N. - Tabacologia hoc est tabaci, seu nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica. Leiden, Elzevier, 1626.
32775: NEDERBURGH, IZAK ALEXANDER, UIT BATAVIA - Het staatsdomein op Java. Academisch proefschrift [...] Leiden L. van Nifterik Hz 1882
47728: NEDERBURGH, S.C.H., - Opstellen over koloniale vraagstukken 1876-1878,gebonden in geheel linnenband uit de tijd, met opdracht in handschrift aan zoon C.B. Nederburgh, d.d. Leiden 28-1-1878.
23216: INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND O - Z. - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
23214: INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND A - G. - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
20840: NEDERLAND'S PATRICIAAT - Nederland`s Patriciaat. Gebonden in blauwe stempelband. Jrg. I ( 1910 ) t/m jrg. 83 ( 2001), per deel
18614: VROLYKE NEDERLANDER - De vrolyke Nederlander. Zingende en speelende de aangenaamste liederen, die hedendaags gezongen worden. Amsterdam, B. Koene, [ca 1815].
32787: NEDERMEYER VAN ROSENTHAL, JOHANNES CONRADUS LUDOVICUS ANNAEUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis, de deportationis poena eaque com carcere solitario conjugenda [...] Leiden C.C. van der Hoek 1846
55796: NEEFFS, I. - Prent: 'De edele mevrouwe Margareta Middelton wordt op 24 Meert 1586 onder ghewichten van omtrent seven of acht hondert pondt het lichaem in stucken ghemorselt', gravure door I. Neeffs naar Justus ab Egmondt.
26372: NEFF, C. - Der Allgemeine Kongress der Mennoniten gehalten in Amsterdam, Elspeet, Witmarsum 1936, Karlsruhe 1936, 183 pag., geïll.
33073: NEIJS, HORACE HUGO ALEXANDER, UIT TOELOENG AGOENG (OOST-JAVA) - Beschouwingen over de toepassing van het strafrecht op werkcontractbreuk. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1881
50856: NEOCORUS L. [= L. KUSTER] - Bibliotheca librorum novorum. 5 parts in 3 volumes in 2 bindings, Utrecht, Halma / v.d. Water, 1697-1699.
35252: NERÉE, RICHARD. JOH. GUIL. CORN. DE, UIT ARNHEM - Specimen juridicum inaugurale de contractu redituum vitalitiorum [...] Arnhem C.A. Thieme 1837
4132: NERÉE, H.G.PH.E. VON - Gesamtnachkommenschaft der fünf Söhne von Carl Philipp Mauve (1754-1821) [...] und Wilhelmine, geb. Müller (1760-1829). Hamburg 1967, 70 p.
42559: NERI, ANTONIUS - De arte vitraria libri septem & in eosdem Chr. Merretti observationes & notae. Amsterdam, A. Frisius, 1669.
57822: NES, J.G. TH. VAN, - Prepareren. Methoden voor het prepareren van allerlei planten en dieren, 6e druk, Zutphen (ca. 1965).
34350: NES, FRED. SIGISM. CONR. VAN, UIT ´S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de natura atquue vi testamenti holographi [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
41022: NESCIO - Dichtertje, de uitvreter, titaantjes, facsimile, 's-Gravenhage 1982, naar de 1e druk 1918, 128+13 pag.
6528: NETSCHER, F. - Uit ons Parlement. Portretten en Schetsen uit de Eerste- en Tweede Kamer. Amsterdam [1890]. Ing., geïll., 289 p.
59800: NETSCHER, F.H.J. - Regt en onregt, of de toestand der gewestelijke besturen in Indië tegenover de particuliere industrie. 's-Gravenhage, H.C. Susan, C.H. Zoon, 1864.
6492: NEU, H. - Bibliographie des Templer-ordens 1927-1965. Bonn 1965. Geb., 141 p.
37148: NEUBURGER, A. / W. CRAMER - Ik kan goochelen. Vermakelijke proeven op natuurkundig gebied voor jong en oud, Leiden z.j., 197 pag., gebonden in half linnen, iets los in de band.
19683: "NEUFVILLE, CHRISTINA LEONORA DE (VERT.); PIERRE DE MORAND" - Childerik, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1738.
47630: NEUHUYS [NEUHUIJS], A.H., - Feestzang bij gelegenheid der plegtige inhuldiging van Zijne Majesteit Willem II, (....) in rijkshoofdstad gevierd (....) 1840, Amsterdam, Moolenijzer, 1840, 16 pag. in marokijn bandje.
35610: NEUNHESIUS, ORTOLPHUS - Christliche Leich-Predigt aus dem 1. Buch Mos. Cap. 4 v. 1 - 12 bey volckreicher traurigen Leich-Bestattung des weiland [...] Johan. Heinrich Koppen, Des [...] Georg. Koppen [...] Sohns [...] Schmalkalden Justus Valentin Fleischhauer 1674
53762: NÈVE, P.L. EN E.C.C. COPPENS (RED.) - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan prof. dr. A.J. de Groot, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, 1985.
41030: NEVEN, W (INL.) - Sint-Servatius, bisschop van Tongeren-Maastricht, Borgloon 1986, 183 pag. Handelingen colloquium Alden Biesen.
57394: NEVEUS, CLARA, - Ny Svensk vapenbok, Stokholm 1992, 191 pag., geb., geïll.
28986: NEVILL JACKSON, E. - The history of silhouettes, London 1911, 120 pag. text and 72 plates, hardback.
30442: NEVILLE JACKSON, E - Silhouettes. A history and dictionary of artists, New York, Dover, 1981 after the edition 1938, 154 pag., geïll.
47031: "NEWMANN [NEWMAN]-HALL, CHRIST.;" - Het Forum en het Vaticaan. Herinneringen van eene reis naar Rome en Italië, Amsterdam, Kirberger, 1855, 437 + 2 pag. Gelithografeerd omslag (door Ch. Binger) met afb. Forum en St. Pietersplein. Rug beschadigd.
5690: NICOLAI, HENK - De Kingma-kroniek, of: hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef, Groningen 1997, 342 p., geb., geïll.
29094: NICOLAI, H. - Waldeckische Wappen. Beitrage zur familiengeschichte, Teil 1 : einführung in die Heraldik. Adelswappen, Arolsen 1985, 249 pag., geïll., geb.
9109: NIEMANN, HERM. HEND. - Alle hout is geen timmerhout. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1860. [2 delen]
15658: NIEMEYER, AUGUST HERMANN - Beobachtungen auf einer Reise durch einen Theil von Westphalen und Holland, nebst Erinnerungen an denkwürdige Lebenserfahrungen und Zeitgenossen in den letzten fünfzig Jahren. Halle: Buchhandlung des Waisenhauses, 1823.
33075: NIENHUIS, HENRICUS - Oratio de ratione, quam theoriam appellant, processus civilis, praxeos iudiciariae procreatrice et quasi parente, nimis neglecta [...] Groningen J. oomkens 1824
57480: NIERMEYER, J.F., - Zum geschichte der Kartographie. Hollands in den drei vorigen Jahrhunderten, pag. 3-40 in Programma 1893-1894, Erasmiaansch Gynamnasium, Rotterdam 1893, 56 pag.
54730: NIERMEYER, A. - Verhandeling over het booze wezen in het bijgeloof onzer natie. Eene bijdrage tot de kennis onzer voorvaderlijke mythologie. Rotterdam, A. Wijnands, 1840.
32897: NIERMEYER JR, JAN FREDERIK, UIT ROTTERDAM - Onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse oorkonden en over de Vita Baldrici Episcopi Leodiensis. Een bijdrage tot de geschiedenis van burgerij en geestelijkheid in het Maasgebied tot het begin van de dertiende eeuw. Proefschrift [...] Groningen-Batavia J.B. Wolters 1935
33352: NIEROP, ABRAHAM HENDRIK VAN, UIT AMSTERDAM - De verloren wisselbrief. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1881
31831: NIERSTRASZ, JOHANNES CAROLUS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis de advocatis [...] Leiden H.W. Hazenberg 1829
35814: NIERSTRASZ, VICTOR EMILIUS, UIT SLUIS - Rauwolfine als hartgif Utrecht Oosthoek 1907
4090: NIESSEN, A.G.M. - De Helmondsche familie Luyben. Helmond 1942, 29 p., gestencild.
59428: NIEUWENHUIJS, VONDEL. - Cahier met handgeschreven aantekeningen van R. Nieuwenhuijs, Merellaan 3, Den Haag, manuscript, 1 deel. M14719
33350: NIEUWENHUIJS, FRANS LUDGER ADOLF, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1871
21158: NIEUWENHUIS, G.I.J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Gooiland en vooral van Laren in en na de reformatie, deel II, Amsterdam 1912, 198 pag., geb., geïll.
1874: NIEUWENHUIS, J.G.B. - Archief van de gemeente Zuid-Beyerland. Rotterdam 1955. Geb., getypt, 53 p.
32137: NIEUWENHUIS, HENRICUS BERNARDUS, UIT DEVENTER - Specimen academicum, animadversiones continens historicas, oeconomicas, super decimis et jure decimandi [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
35898: NIEUWENHUIS, DIONYSIUS CHRISTIANUS, UIT DEVENTER - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1844
9113: "NIEUWENHUIS, C.J.N. (VERT.); ADAM GOTTLIEB OEHLENSCHLÄGER" - Graaf Hakon of De zegepraal van het christendom over de heidensche eeredienst in Noorwegen. Treurspel. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1864.
15664: NIEUWENKAMP, W.O.J., J.G. VELDHEER, W.J. TUYN - Old Dutch towns and villages of the Zuiderzee. Londen-Philadelphia: Fisher Unwin/Lippincott, 1901.
30462: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Illustrated catalogue of original etchings and lithographs by W.O.J. Nieuwenkamp, Londen, Dorien Leigh, 1920.
30642: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp, opgetekend door zijn kleizoon, Utrecht 1979, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
47620: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Mijn huis op het water, mijn huis op het land, 's-Gravenhage 1930, 142 pag., geb., geïll. [o.a. over Edam].
25606: NIEUWKOOP, JAN VAN - De Kaag. Oude herinneringen aan Binnen-en Buiten-Kaag. Den Haag z.j., 110 pag., geïll.
9119: NIEUWLAND, PIETER - Nagelaten gedichten. 2e druk. Haarlem, Adriaan Loosjes, 1816.
9123: NIEVELT, CAREL VAN - Een held van Lobongtjobong. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1897.
23746: NIJHOFF, IS. AN. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd, 6 delen (deel 6 in 3 stukken), Arnhem 1830-1875. Twee delen gebonden, zes delen in papieren omslagen. Complete set met de 4 uitslaande platen, maar geen mooi exemplaar, hier en daar watervlekkig.
17105: "NIJHOFF, W.; F.W.D.C.A. VAN HATTUM" - Bibliografie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 2e dr. Bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. van Hattum. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1953. (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie).
51456: NIJHOFF, WOUTER, - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-maatschappij, Martinus Nijhoff 1853-1931, 's-Gravenhage 1932, 283 pag., geb.
58478: NIJHOFF, D.C., - De hertog van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de jaren 1750-1784, 's-Gravenhage 1889, 341 pag.
31735: NIJHOFF, BERARDUS CORNELIS, UIT AMSTERDAM, GEB. ENKHUIZEN - Schets van het leven en de physiologie van Herman Boerhaave . Proefschrift [...] Amsterdam D. Noothoven van Goor 1881
39466: NIJHOFF, W. E.A (RED.) - Catalogus der Nationale tentoonstelling van het eeok. Algemeen gedeelte, Amsterdam 1910, 168 pag., geb., geïll. Gedrukt op zwaar papier.
30454: NIJLAND, D.V. - Simon Moulijn, lithograaf en schilder, Antwerpen 1946, 40 pag., geïll.
35390: "NIJLAND, M.C.; F.P.A. MUYSKEN; J.A. VAN LEEUWEN" - Prent op de afgelegde examens in juni 1888 door Piet [Muysken, prop. medicijnen], Jacob [van Leeuwen, prop theologie] en Meindert [Nijland, cand. rechten]. Naar een tekening van M.C. Nijland. 1888
51572: NIJLEN, JAN VAN, - De Lokstem en andere gedichten, Maastricht, Stols, 1925.
22320: NIJMEGEN, SMITS - Facsimile van een inschrijving in een album amicorum dd. Nijmegen 1643 en getekend Johannes Smits, pastor ecclesia Noviomagensis, gedrukt, 1 p.
16522: NIJMEGEN - Geïllustreerde gids voor Nijmegen en omstreken. Uitg. V.V.V. Nijmegen Vooruit, [1952], 68 p.
16511: NIJMEGEN - Album van Nijmegen en Omstreken. Haarlem, Kleinmann, [1901], 12 lichtdrukken in omslag, 4° oblong.
34272: NIJMEGEN SCHELTEMA, GERARDUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale de jurejurando [...] Arnhem I.A. Nijhoff 1830
53782: NIJNATTEN, G.C.M. VAN / H.J.J. V.D. BRUG (RED.) - Tribunalen in Nederland, en andere na-oorlogsche rechtspraak, 1e- [2e- en 3e-] jaargang. Zwolle, Tjeenk Willink, 1945, [1947].
32697: NIJSINGH, JANUS TIJMEN, UIT WIJK (DRENTHE) - Specimen juridicum inaugurale, quo in sententiam art. 759 codicis civilis inquiritur [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch en Zoon 1829
33201: NILANT, HENRICUS LUCAS, UIT ZWOLLE - Disputatio juridica inauguralis, de jure tutelari ex lege XII tabularum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
35896: NILANT, JOANNES GERARDUS CORNELIUS, UIT ZWOLLE - Theses juridicae inaugurales Leiden D.J. Couvee 1848
27704: NIMAL, H - Les béguinages, Nivelles 1908, 126 pag., geïll. met facsimiles, geb. in half linnen.
20030: NISPEN TOT SEVENAER, C.C.M. VAN (RED.) - 't Suideras en zijn bewoners, Zutphen 1994, 255 pag., geb., geïll.
31773: NISPEN TOT SEVENAER, LEO CLEMENS CHRISTIAAN OTTO MARIA VAN, UIT ZEVENAAR - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
32955: NISPEN TOT SEVENAER, OCTAVE FRANÇOIS AUGUSTIN MARIE VAN, UIT ARNHEM - Het waterschap van de Oude-IJssel. Proefschrift [...] Leiden P.J. Mulder 1892
16840: NIVEA - Nivea toeristenkaart voor wielrijders, automobilisten en wandelaars. Schaal 1:200.000. Prijs per blad.
9124: NIVELLE DE LA CHAUSSÉE, PIERRE-CLAUDE - Le prejugé à la mode, comedie en vers et en cinq actes. Amsterdam, Henri du Sauzet, 1735.
59090: NOAILLES, COMTESSE ANNA DE., - Het zal lang licht vanavond zijn, Baarn Arethusa Pers, 1982 1e druk. Met vertaling in het Nederlands van Jan Coljée, nr 3 van 90.
36076: NOBEL, GERARDUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de in jus vocando Utrecht F. Halma 1687
31961: NOEVER DE BRAUW, ISAÄK GERRIT TEN, UIT WOERDEN - Over den invloed van eenige geneesmiddelen op de maagbewegingen. Proefschrift [...] Utrecht J. Nikerk 1887
59634: NOLPE, PIETER (1613/14-1652/53), AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - "Scene from ""'t Boeren leven"" (The peasant's life)"
34190: NOLTHENIUS, GULIELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio inauguralis de educatione pauperum in civitate [...] Amsterdam Christianus Andreas Spin 1825
9126: "NOMSZ, JOANNES (VERT.); ALEXIS PIRON" - Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1764.
9129: "NOMSZ, JOANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE RACINE" - Athalia, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, David Klippink, 1771.
43928: NOORDELOOS, P. EN J. MORSINK, - Geschiedenis van den polder Het Grootslag, Heilo 1946, 219 pag., geb., geïll.
43992: "NOORDELOOS, P.;" - Het Sint Elisabethen Convent-weeshuis der stede Grootebroek, Heiloo 1946, 182 pag., geïll., geb.
34122: NOORDENDORP, JOANNES BERNARDUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale ad titulum vi libri I cod. civ. Neerl. [...] ls Gravenhage P.H. Noordendorp 1853
58601: NOORDERVLIET, J.J.W., TEVES, BROCKMANN, - Liederen gezongen door mej. Riek Brockmann tgv. het huwelijk van J.J.W Noordervliet met Toty Teves te Amsterdam, 17 december 1929, gedrukt, 2 pag.
58958: NOORDEWIER, M.J., - Een bijna vergeten hoofdstuk uit het leven onzer vaderen opgerakeld t.g.v. het IXde Landhuishoudkundig congres te Assen, Groningen 1854, 54 pag., geb.
35678: NOORDHOEK HEGT, JOHAN, UIT BATAVIA - Iets over den vibrio koch Utrecht van Boekhoven 1894
16525: NOORDOOSTPOLDER - Excursiegids 1948 van de Noordoostpolder. Uitg. Directie van de Wieringermeer, Zwolle 1948, 80 p.
50895: NOORDUYN, JACOBUS - Herinneringen van een uitstapje naar Brussel in Augustus 1836. Gorinchem, Noorduyn, 1836.
30916: NOORDZIEK, J.J.F. - "Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten- Generaal over het wetboek van koophandel, deel I, zitting jaar 1822/23; deel II, 1e en 2e gedeelte; zitting jaar 1825/26. Twee delen in 3 kartonnen banden, 's-Gravenhage 1872-1880, 442 + 491 + 2112 (=1212) pag., deel II iets los in de band."
34646: NOORT, H. J. OP TEN , UIT ZUTPHEN - VI theses juridicae. 1789
34192: NOOTEN, NICOLAUS FRIDERICUS VAN, UIT LOPIK - Specimen juris Romani continens commentationem ad legem XVIII. dig. de rebus creditis et XXXVI de acquirendo rerum dominio [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1841
31981: NOOTHOVEN VAN GOOR, GERARD BENJAMIN, UIT LEIDEN - De verkoopsbelofte. Academisc h proefschrift [...] Amsterdam De brakke grond 1885
40352: NORA, ELIZABETH, - Netherlands now, l'ecole du Nord, Parijs 2006, 120 pag., geïll., geb., als nieuw.
36438: "NORBY, NICOLAUS, UIT ZWEDEN; PRAESES: FECHT, JOHANN" - Exercitium historico-theologicum de hierarchia ecclesiastica Rostock Weppling? 1718
28138: NORMAND, CHARLES - De vignola der ambachtslieden of gemakkelijke wijze om de vijf bouw-orden te teekenen. Vertaaling J.v. Straaten, nieuwe uitgave, Amsterdam, J.Radink, 1851, 87 pag. + 42 platen.
57134: "NORTH LEE, B.;" - Bookplates and labels by Leo Wyatt, Wakefield, Fleece Press, 1988.
36792: NOSKE, W.C. - Vijanden van den tuinbouw en hunne bestrijdingsmiddelen. Handboek voor tuinlieden en liefhebbers, Amsterdam [ ca. 1900 ], 280 pag., geïll. ( o.a. met 20 afb. in kleur ).
42281: NOSTRADAMUS, MICHEL - Les vrayes centuries et propheties de maistre Michel Nostradamus. Revues et corrigées suyvant les premieres editions imprimées en Avignon en 1556 et à Lyon en 1558. Avec la vie de l'autheur. Leiden, P. Leffen, 1650.
3544: NOTICE - Notice historique sur la famille de De Geer, par deux de ses membres, à l'usage des autres, Suède et Hollande 1843, 143 p., groot folio, geb., geïll., met portretgravures en litho's en een tabel. Loose in binding, binding severly damaged. The pages are in good condition.
34070: NOTTEN, FREDERICUS HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale generalia continens principia, quibus tum apud Romanos, tup apud nostrates tutela nititur [...] Amsterdam P. Meyer Warnars 1823
59521: NOUHUYS VAN, HERMAN, JACQUES CONSTANT, - Ibrahim en Zulikah, een Oostersch verhaal. Amsterdam, (private edition), 1843.
9151: NOUHUYS, H.J.C. VAN - De wapensmid en zijn zoon. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1852. [2 delen]
36912: NOUVEL, O - Französische papiertapeten 1800- 1850, Tübingen 1981, 260 pag., hardback with dustwrapper, ill.
34676: NOVISADI, JOH. CHRISTOPH., UIT AMSTERDAM - Dissertatio juris publici de jure rei monetariae apud batavos. Utrecht Broedelet 1754
24709: NUMAN, ALEXANDER - "Handboek der genees- en verloskunde van het vee ingerigt naar de behoeften van het koningrijk der Nederlanden; onder opzigt der maatschappij: Tot Nut van het Algemeen. 2nd enlarged and corrected edition. Groningen, R.J. Schierbeek, 1826."
60862: NUMAN, HENDRIK (1736-1788) - Nieuw Jaars Courant [Wish card, New Year]
60978: "NUMAN, HENDRIK; NAAR C. VAN ASSEM" - Pragtige Eereboog voor zynde Doorluchtige Hoogheid Willem de Vyfde.
37262: NUMAN, A - "Vee- artsenijkundig magazijn deel I, eerste stuk; deel I derde stuk; deel II eerste stuk; deel II tweede stuk, Groningen, R.J. Schierbeek, 1827-1830, org. karton."
60846: NUNNINK, ADOLF CAREL (1813-1894) AFTER PIENEMAN, NICOLAAS (1809-1860) - ADMIRAAL DE RUYTER. 22 APRIL 1676
33592: NUYS KLINKENBERGH, JACOBUS VAN, UIT WEST-GRAFTDIJK - Dissertatio physico-philosophica inauguralis de aere ejusque proprietatibus et usu [...] Leiden Joannes le Mair 1764
9154: NUYSSENBURG, IZAAK VAN - Nagelatene gedichten. Utrecht, J. van Schoonhoven & Comp., 1778.
1908: OBREEN, H.T. - Harlingen. Inventaris der archieven. Bolsward 1968. Geb., 164 p.
34034: OBREEN, HERMAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de insinuatione instrumentorum authenticorum et privatorum in acta publica [...] Leiden Haak en Comp. 1832
32607: OBREEN, HERMAN CONSTANT, UIT LEIDEN - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1898
9155: OCKERSE, ANTOINETTE - Nieuwe gedichtjes en vertellingen voor kinderen, door vrouwe A. Ockerse, wed. mr J.P.Kleijn . Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1819.
32429: ODELEM, JOHANN PHILIPP - Dav. Mansueti De S. Germanis Prodromus commentationis academicae de abusu brachii secularis in foris protestantium [...] s.p. s.n. 1742
5906: ODIJK, AD.J. EN BEN - "De bakker-tamboer en zijn beminde, deel I: Flitsen uit het leven van B.A. Odijk en A. Hoekstra; deel II: Stambomen van de families Odijk en Hoekstra, [Amsterdam 1993], 204 p., geïll."
56628: ODRY, M., - Les gendarmes, poeme en deux chants, 2me. ed., Paris, Mars, 1825, 22 pag.
42951: OEFELE, ALOYS, VRIJHEER VAN - Mijn uitstapje naar Italie in den zomer van 1832. 2 delen, Amsterdam, Frijlink, 1834 [vertaald door G.H. Nagel].
16540: OEGSTGEEST - Gids voor Oegstgeest. Uitg. Ver. “Gemeentebelang Oegstgeest”, [1930], 72 p.
33246: OEHM, LORENZ - Tractatus canonico-politicus de jure episcopali : in partes quatuor secundum summa istius juris capita distributus: cujus praeludia quae rationem ac dispostionem totius instituti aperiunt, thesibus aliquot comprehensa ... publicae censurae submittit Basel Joannes Jacobus Genathius 1613
20212: OERLE, H.A. VAN - Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden eeuw. 2 delen ( Beschrijving en Atlas ), Leiden 1975, 460+55 kaarten in 62 bladen, geb., geíll, met stofomslagen. Goed exemplaar.
40080: OERLE, H.A. VAN, - Leiden. Een multidisciplinaire benadering van het proces der stadwording en de ontwikkeling van het oudste stadsgebied in de middeleeuwen, Leiden 1974, 116 pag., geïll. [ dissertatie met los blad stellingen].
36642: OERLEMANS, JACOBUS WILLEM HUIBERT, UIT VELSEN - Autoriteit en vrijheid 1800 - 1914. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriele maatschappij Assen Van Gorcum 1966
38976: OESAU, W - Die Deutsche Südseefischerei auf Wale im 19. Jahrhundert, Glückstadt 1939, 137 pag., geb., geïll.
34802: OETGENS VAN WAVEREN PANCRAS CLIFFORD, JACQUES GERARD JOSEPH, UIT PATTI (RESIDENTIE JAPARA) - Eenige opmerkingen over den staat van kennelijk onvermogen Leiden Somerwil 1887
9165: "OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); HONORÉ ANTOINE RICHAUD MARTELLY" - De twee Figaroos, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
9166: "OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE" - De menschenhater, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1805.
9160: OGELWIGHT JR., HENDRIK - Waldheim, tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789.
9161: "OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); JEAN-ELIE BÉDÉNO DEJAURE" - Louise en Volsan, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
9164: "OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); JOSEPH PATRAT" - Het geschenk of De gelukkige misvatting, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
16545: OISTERWIJK - Schoon Oisterwijk, door John Bergmans, geïllustreerde gids voor Oisterwijk en omgeving, 3e druk, Oisterwijk, Uitgeverij “Oisterwijk”, [1933], 140 p.
16544: OISTERWIJK - Wandelkaart voor Oisterwijk en omstreken. Tilburg, Jean Smits & Zonen, [ca. 1930?], 28x38 cm.
16543: OISTERWIJK - Schoon Oisterwijk, door John Bergmans. Officiële geïllustreerde gids met medewerking van de V.V.V., Oisterwijk, Centrale Uitgeverij “Oisterwijk”, [1926], 144 p.
16542: OISTERWIJK - Geïllustreerde gids “Mooi Oisterwijk” door A.J. Zoetmulder. Oisterwijk, Centrale Uitgeverij “Oisterwijk”, 1922, 58 p.
53432: OLDEN, R. EN J. BORNSTEIN (RED) - "Der Justizmord an Jakubowski; Herausgegeben im Auftrag der liga für Menschenrechte von Rudolf Olden und Josef Bornstein, Berlijn [1928]."
36758: OLDENBARNEVELD GEN. WITTE TULLINGH, A.A. V. - De omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen n.a.v. Th. Jorissen, Utrecht 1869, 102 pag., met 2 uitslaande facsimiles van brieven.
50842: OLDENBORGH, PIETER VAN - De belegering en verdediging van de Willemstad, in Maart 1793. Dordrecht/Amsterdam, Blusse/Allart, 1793.
23792: OLDENHUIS GRATAMA, L - Bijdrage tot de kennis der oudste ordelen of gewijsden van Drost en 24 etten, later den etstoel van Drenthe, [ Assen, 1870] 40 pag.
31979: OLDENHUIS GRATAMA, LUCAS, UIT ASSEN - Disputatio juridica inauguralis, de universali bonorum inter conjuges communione in plerisque patriae nostrae tractibus olim vigente [...] Groningen J. Oomkens 1835
40146: OLDENHUIS GRATEMA, L., - De stadhouders van Drenthe. Hunne magt en staatsregterlijke verhouding tot de landschap, Groningen 1867, 112 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
58444: OLDEWARRIS, H., - The covers of Wendingen, Rotterdam, 010, 1994, geïll., in ringband.
42641: OLEARIUS, ADAM - Persiaensche reyse uyt Holsteyn, door lyflandt, Moscovien, Tartarien en Persien, door Ph. Crusius en O. Brughman, gesanten des (...) heere Frederick (...) hertog van Sleswijck en Holsteyn, etc, aen den koninck van Persien: En van daer te landt naer Oost-Indien. Vertaald uit het Duits, 2e vermeerderde druk, 2 delen in 1 band. Amsterdam, Jan Jansz (= Jansonius), 1651.
22828: OLIESLAGER, D' - "Bericht van overlijden van Johannes Baptist d'Olieslager, 42 jaar, overleden St. Janssteen 26-8-1858, gehuwd, ""arm overleden"", deels gedrukt, 1 p."
55035: OLIVIER, N. - Het zeeregt, van vroegeren en lateren tijd. 's Gravenhage, G. Vervloet, 1831.
15686: OLLEFEN, L. VAN, EN R. BAKKER - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver, deel IV (Kennemerland, deel VII (Rhijnland) en deel VIII (Rhijnland), Amsterdam, H.A. Banse, 1796-1801, 3 delen, facsimilé-reprint, Zaltbommel: Europese Bibliotheekl, 1976
15684: OLLEFEN, L. VAN - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver. Deel IV (Kennemerland). Amsterdam: H.A. Banse, 1796.
9170: "OLLEFEN CASPERSZ, WILLEM VAN (VERT.); ADR.-MICH.-HYAC. BLIN DE SAINMORE" - Joachim, of De zegepraal der ouderliefde, tooneelspel in verzen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785.
42979: OLLEFEN, L. VAN - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, deel 2 (Delfland). Amsterdam, Banse, 1793.
38630: OLOZAGA, S. DE / F.M. DE LA ROSA - Filips II in Spanje. Redevoering van D. Salustiano de Olozaga, uitgesproken (.....) Madrid 1853, met aanteekeningen (....) van D. Francisco M. de la Rosa, uit het Spaansch vertaald door P.A.S. van Limburg Brouwer, Amsterdam 1853, 80 pag.
16551: OLST - V.V.V. Olst. Olst 1954, 24 p.
41918: OLTHOF, W.L. (ED.) - Poenika serat babad tanah djawi wiwit saking nabi adam doemoegi ing taoen 1647, 's-Gravenhage 1941.
31320: OLTMANS, ALB. - Het archief van de kerkvoogdij der N.H. Gemeente te Wageningen, Wageningen 1928, 74 pag.
38790: OMEGA [= J.F.L. DE BALBIAN VERSTER ] - De reis van Prins Hendrik naar Indie, [ drie krantenartikelen 1916, uit een te Medan uitgegeven dagblad, betr. deze reis in 1836- 1838. ]
16553: OMMEN - Wandelgidsje, V.V.V. Ommen, [ca. 1961], 11 p.
1922: OMMEREN, H.R. VAN (RED.) - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387. 's-Gravenhage 1978, 302 p.
20694: OMMERING, J.G. VAN, E.A. - Inventaris van de collectie papieren van de familie Van Hengst 1620-1922, Utrecht 1986, 90 pag.
34680: ONDERDEWYNGAART CANZIUS, PETRUS HENRICUS, UIT DELFT - Dissertatio anatomico-physiologica inauguralis de manducatione hominis cetero-rumque mammalium Leiden J.W. van Leeuwen 1831
9177: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); G. HAGEMANN" - Sint Maerten, of De gestoolen ganzen. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1799.
9173: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De speeler, of Revenge-Praeg, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1799.
9175: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De speler, of Revenge-Praag, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, M. Westerman & C. van Hulst, 1838.
22770: ONDERWATER, DE SALIS - Testament d.d. 18-1-1740, verleden voor auditeir-militair D. Luyken te Ieperen van Pompejus Onderwater, ritmeester en Abigael Catharina de Salis. Manuscript, 4 p met beider handtekeningen.
9172: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
59340: ONDERWIJS, AMSTERDAM, KALLENBACH. VAN DER LOOS, - Verklaring van B&W van Amsterdam dat aan Johannes Christoffel Kallenbach leerling van een Openbare School van de 1e klasse tot bewijs hunner goedkeuring van gedrag en vlijt de Ereprijs is toegewezen, getekend Amsterdam, 13 juli 1893 en getekend door F.P. Van de Loos, hoofd der school, 1 blad, deels gedrukt, deels in handschrift.
22658: ONS GENOEGEN, MAY - Ballotageformulier van de sociëteit “Ons Genoegen” d.d. 1858. Namen: C.J. May, R.C. van Marselis Hartsinck, F. Guimond, J.H. Bosch, E. Nissink, W. Meyer, J.H. Richard. 8°, gedrukt.
22454: ONSENOORT (N. BRABANT), KORENMOLEN, DE GOEIE - Verklaring van E. Duytz drossaard van Onsenoort, dd. Onsenoort 1755, betr. de Corenwintmolen van Onsenoort, molenaar Constantinus de Goeie. Manuscript, folio, 2 p.
27870: ONTGROENDEN STUDENT, EEN - Groenloopen, geen zelfvernedering. Een antwoord aan den onbekenden hoogleeraar en geruststelling aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Leiden 1904, 37 pag.
34876: OOMEN, HENRICUS, UIT TETERINGEN - Theses juridicae inauguralis quas annuente summo numine Leiden M. Cyfveer 1800
41278: OORSCHOT, J.M.P. V. - Eindhoven, een samenleving in verandering, 2 delen, 1810-1920 en 1920-1960, Eindhoven 1982, geb., geïll., 1058 pag. Goed exemplaar.
31525: OORT, ABRAHAMUS JOANNIS, UIT HOORN - Specimen theologicum quo inquiritur [...] Leiden P. Engels 1862
22892: "OORTE, VAN; FILOSOFIE" - "Tekst van P. van Oorte J.D. ""Lof der Wijsbegeerte"", manuscript 1 p, 19e-eeuws."
50911: OORTMAN, D. - De Utrechtse Maliebaen. Z. pl., [1710].
54753: OOSTER, M. EN D. VAN HAREN - Correspondentie tusschen zyne genade den hertog van Richmond en de heeren Ooster en Van Haren, betreffende onze gevangenen in Engeland. Amsterdam, Allart, 1781.
16558: OOSTERBEEK - Oosterbeek. Hotel- en Pensiongids, Uitg. V.V.V., [ca. 1950??], 28 p.
16555: OOSTERBEEK - Wandelgids voor Oosterbeek en omstreken [2e druk], Uitg. V.V.V., Oosterbeek, G. Romijn, [1901], 44 p.
16556: OOSTERBEEK - Oosterbeek en omstreken. Officiëele gids. Uitg. V.V.V., tekst van J. Wesselink, Oosterbeek [1923], 64+56 p.
9185: "OOSTERDIJK, HERMANNUS GERARDUS; Q. HORATIUS FLACCUS" - Lierzangen van Q. Horatius Flaccus in Nederduitsche verzen gebragt. Vertaald uit het Latijn. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1819.
33856: OOSTERDYK SCHACHT, JOANNES - Oratio de arcanis medicorum non celandis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1753
31312: OOSTERHAGEN, H.S. - Oorlogsdagboekje, januarie- junie 1902, met inl. etc. door C.C. Eloff, Pretoria 1976, 106 pag., geb., geïll., met stofomslag.
23630: OOSTERLING, L.G. - Kent U ze nog.... de Wassenaars. Zaltbommel 1972, ca. 240 pag., geïll., geb., oblong.
31717: OOSTERVELD, LUKAS DERK, UIT AMSTERDAM - Enkele aspecten van vestigingsplaats en verkeer in het kader van het bedrijfs beleid. Academisch proefschrift [...] Alphen aan den Rijn Samsom 1971
9188: OOSTERWIJK BRUIJN, JACOB VAN - De boertige zangster. Nieuwe verzameling van dichtstukjes. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1837.
50810: OOSTERWIJK HULSHOFF, W.V., - De geschiedenis van Jozef voor kinderen, 2e stukje, 12e druk, Leiden etc. 1847.
33546: OOSTERWYK, GUILIELMUS JUSTUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de homoicidio, ex voluntate, non ex exitu dijudicando [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1763
22318: OOSTERZEE (FR), VISIOEN - “Een waarachtige geschiedenis van het wonderlijk visioen of verschijning dat aan Intje Janszoon, tot Oosterzee op de Heereweg verschenen is den 8 December 1722. Heel aangenaam om te lezen”, Groningen, G. Geertsema, ca. 1900? Gedrukte brochure, 8°, 15 p.
32113: OOSTERZEE, JOHANNES JACOBUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio theologica de Jesu, e virgine Maria nato [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
34102: OOSTHUYSE VAN RYCKEVORSEL, PETRUS ANTONIUS MARIA VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de jurisdictione voluntaria judicis cantonalis [...] 's Gravenhhage A.D. Schinkel 1840
32767: OOSTING, PETRUS, UIT ASSEN - Specimen historico-juridicum inaugurale, de provincia Drenthina ab ordinibus generalibus provinciarum Belgarum saeculo XVII exclusa. Pars prior [...] Groningen J. Römelingh 1835
32847: OOSTING, JANUS, UIT ASSEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaedam de jure praeclusionis, secundum art. 647 et 648 cosicis civilis Gallici [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
42977: OOSTKAMP J.A. (1 EN 2), A. VAN ZUTPHEN (3), H. KREMER (4), J. V. WIJK (5,6,7), [H.J. MEERMAN V.D. HORST](8). - [1] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Drenthe in leeslessen voor de jeugd. Koevorden, v.d. Scheer, 1822. [2] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Overijssel. Zwolle, Clement e.a., 1816. [3] Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht. Gorinchem, v.d. Wal, 1820. [4] Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Groningen voor de jeugd. Groningen, Oomkens, 1819. [5] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Gelderland. Zutphen, Thieme, 1819. [6] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Holland, eerste stukje, Hollands Noordelijk gedeelte. Gorinchem, v.d. Wal, 1819. [7] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Holland, tweede stukje, Hollands Zuidelijk gedeelte. Gorinchem, v.d. Wal, 1821. [8] Korte aardrijkskundige schets der provincie Limburg voor de jeugd. Venlo, Bontamps, 1821.
16563: OOSTVOORNE - Gids voor Oostvoorne. Uitg. V.V.V., [1930], 40 p.
16562: OOSTVOORNE - Oostvoorne aan Zee. Wandelkaart en fietskaart, 2e druk, schaal 1 à 25000. Uitg. V.V.V. [1916], 52x32 cm.
16561: OOSTVOORNE - Geïllustreerde gids voor de Noordzee-badplaats Oostvoorne, Uitg. V.V.V., [ca. 1910], 60 p.
56476: OOSTWOUD, J., - Maandelijkse mathematische liefhebbery (...) voor de maand November 1764, Purmerend etc. [1764].
16569: OOTMARSUM - Wandeltochten Ootmarsum. Uitg. V.V.V., [ca. 1950?], 22 p.
16568: OOTMARSUM - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, [6e druk]. Uitg. V.V.V., [1948], 100 p.
16567: OOTMARSUM - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, [5e druk]. Uitg. V.V.V., [1936], 96 p.
36580: OPEL, FRIEDRICH CHRISTOPH, ADVOCATUS ISLEBIENSIS - "Dissertatione inaugurali de sorte suffragatoria ecclesiae; Vom Priester-Losz. Halle Chr. Andr. Zeitler 1714"
9192: OPIE, AMELIA - Tafereelen uit het wezenlijke leven. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, C.L. Schleijer, 1818. [1 van 2 delen]
34470: OPPEN, LEOPOLD BERNARD JOSEPH VAN, UIT MAASTRICHT - Van voorloopige voorzieningen in geval van afwezigheid , artt 519-522 B.W. Utrecht P.W. van de Weijer 1894
36536: OPPENHEIM, J. - Mijn laatste college, toespraak Leiden IJdo 1908
56328: OPPENOORTH, W.F.F., E.A., - Een bezoek aan de steenkolemijn te Kerkrade, Extract W & B 1902, pp. 327-336 en 379-390, geïll.
34794: OPSTALL, HENDRIK JOHANNES VAN , UIT ENSCHEDE - Reactiesnelheden van 1-chloor-2-4-dinitrobenzol en -naphthaline met aromatische aminen Leiden Van Nifterik 1932
57828: OPWYRDA, R.J., - Aanhangsel op de wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten van 4 december 1872, Vlaardingen, 1873, pp. 341-350.
31661: OPZOOMER, C.W. - Cartesius. Een redevoering in Utrecht uitgesproken. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1861
31799: OPZOOMER, C.W. - 1846-1871. Redevoering op den dag zijner 25jarige ambtsbediening [...] Amsterdam J.H. Gebhard & Comp. 1871
34866: OPZOOMER, CORNELIUS GUILIELMUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de naturali obligatione Leiden Gebhard 1845
41968: OPZOOMER, W.R.E.H. - Het klooster van Diepenveen. Handschrift, uitgegeven en toegedicht, 's-Gravenhage 1886, 50 pag., gebonden in half linnen.
9193: ORACULEN - Vermakelyke oraculen, ofte kortswylige voorzeggingen.Uyt den Francoyschen in onze Nederlandsche taale overgezet door J.W. Luder, advoc. Den laatsten druk. Van nieuws overzien, en van veele drukfouten en misslagen verbeterd. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1764.
42318: ORANJE-NASSAU, FREDERIK HENDRIK / ISAAK DE BEAUSOBRE (ED.) - Memoires de Frederic Henri prince d' Orange qui contiennent ses expeditions militaire depuis 1621 jusqua l' annee 1646. Amsterdam, P. Humbert, 1733.
22316: ORDE DER UNIE, MULDER - Brief van S.I. (?) Mulder aan Jan ter Gouw, d.d. 1860, betr. de Orde van de Unie en de Reunie, manuscript, 2 p.
22394: ORDEN, VAN, ZAANDAM - Drie brieven van G. van Orden, dd. Zaandam 1833, 1837 en 1847 aan de bibliothecaris/secretaris van het Kon. Ned. Instituut. Manuscript, 8° en 4°, 5 p.
1946: ORDONNANTI - Ordonnantie van het middel op het trouwen en begraven, gearresteerd den 26 October 1695. 's-Gravenhage 1695, 11 p. Met: Nader publicatie tot elucidatie en ampliatie op de ordonnantie van het middel op het trouwen en begraven, gearresteert den 3 December 1695. 's-Gravenhage 1695, 8 p.
2022: PLACCAET ENDE ORDONNANTIE - Placcaet ende ordonnantie raeckende de herauten ende andere officieren, 't vueren van wapenen, Tymbers, Titelen, ende andere teeckenen van eere ende van edeldom. Brussel: Huybrecht Anthoon Velpius, 1652, 24 p.
55091: PYLADES / ORESTES - "Pylades aan zynen getrouwen vriend Orestes. z. pl., 19-1-1742; Antwoort van Orestes aan zynen getrouwen vriend Pylades. z. pl., 8-2-1742; Wederantwoordt van Pylades aan zynen getrouwen vriend Orestes. z. pl., 12-3-1742; Tweede antwoordt van Orestes aan zynen getrouwen vried Pylades. z. pl., 10-4-1742."
6238: FAMILIE-ORGAAN - Familie-orgaan van de vereniging Het geslacht Voorspuij van Groot-Ammers, jrg..2 nr 3 (1965), 26 p., geïll.
4288: ORLERS, J. - Geslacht-boom der graven van Nassau, inhoudende den oorsprong, af-komste, voortgang, daden ende gheschiedenissen der hooch-gheboren graven des selven gheslachts, verciert met 16 af-beeldingen der voornaemster Nassausche helden. Leiden [ colophon: J.A. van der Marsse voor Jan Jansz. Orlers] 1616, (16) + 141+(1) p., geb. in perkament uit de tijd.
60140: "ORTELIUS; FORESTI DE BERGAMO, GIACOMO FILIPPO (1434-1520) (BERGOMENSIS, JACOBUS PHIL.)" - Supplementum supplementi chronicarum ab ipso mundi exordio vsque ad redemptionis nostrae annum M.ccccc.x editum. Venice, Rusconi, 1513.
36092: "ORTH, GEORGIUS FRIDERICUS, UIT REGENSBURG; PRAESES: CAMERER, R.J." - Dissertatio inauguralis medica de foetu XLVI annorum Tubingen Wed. C. Reis 1720
15694: ORTIGAO, RAMALHO - A Hollanda, oitava ediçao. Lissabon: Pereira, 1935.
43396: ORTLEB, A. EN G. - Vademecum fur Munzsammler, Leipzig z.j., 111 pag.
34884: ORVILLE, JACOB PHILIP D' EN DAVID JACOB VAN LENNEP - Memorabilia prodita deinceps Oratione Jacobi Philippi D'Orville in centesimum athenaei natalem, et Davidis Jacobi van Lennep in altera athenaei saecularia, accedente item Lennepii in utramque orationem annotatione Amsterdam J. Muller & Co 1832
32111: OS, VICTOR KAREL LEENDERT VAN, UIT OOST- EN WEST-SOUBURG - Aanteekening op artikel 180 der Gemeentewet. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Gebroeders Binger 1887
28688: OSBORNE, R.H. AND P.T. WHEELER - Rural studies in the North East Netherlands, Nottingham 1969, 149 pag., geïll. [ betr. Groningen ], bibliotheek stempel.
23916: OSINGA, M.D. EN W.S. GELINCK - Kenningboek der stad Leiden 1570-1580, 2 stukken, 's-Gravenhage 1928-1930, 340+231 pag.
43028: OSKAMP, DIRK LEONARD / M. HOUTTUYN / J. ZORN - Afbeelding der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 2, Amsterdam, Sepp, 1796.
60746: OSTADE, ADRIAEN VAN (1616-1685) - The singers at the window
35430: "OSTAW, FABIANUS AB ; VON PETERSDORF, WINANDUS ; MACHAUS, GEORG" - Orationes de formis Rerumpublicarum. Prima, de monarchia, secunda de aristocratia, tertia de democratia [...] Rostock Moritz Sachs 1614-1615
36402: "OSTEN, CHRISTIAN, UIT MARCH.; PRAESES: KEMMERICH, DIETRICH H." - De corona Borissiae Friderico Regi et electori a deo data commentarius historicus in numisma Borussicum Leipzig Brandenburger 1704?
58938: OTRESLING & CO HOF LITHOGRAFIE AMSTERDAM, NAAR H.J. VAN LUMMEL, - Neêrlands Zilveren Vreugdedag (12 mei 1874) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Lithografie, 50x60cm. Gedenkplaat bij het 25e regeringsjubileum van Koning Willem III. Uitgegeven door C. van Benthum Utrecht 1874. Gedenkplaat met collage van verschillende scènes.
25170: OTTEMA, J.G. - De Koninklijke Akademie en Het Oera Linda Boek, Leeuwarden 1874, 26 pag.
4038: OTTEMA, J.G. - "Thet Oera Linda Bok, naar een handschrift uit de dertiende eeuw, eigendom der familie Over de Linden aan Den Helder, bewerkt, vertaald en uitgegeven. Tweede uitgave. Leeuwarden 1876, 253 p., geb., met illustraties. Bijgebonden: J.G. Ottema, Geschiedkundige aanteekeningen en ophelderingen. Leeuwarden 1878, 63 p.; N.N., Over het boek van Adela. Z.j., 8 p.; L.F. over de Linden, Beweerd maar niet bewezen. Leeuwarden 1877, 48 p."
4228: OTTEN, W. - Duitse `molenaars' in Holten. Bijdrage tot de lokale (kerk)geschiedenis. Hilversum 1974, 121 p., geïll.
4442: OTTEN, W. - Walen en Vlamingen. Bijdrage tot een genealogie Platteel. [Hilversum 1976], 38 p., offset.
30966: OTTENJANN H. E.A. ( RED.) - Alte Tagebücher und Anschreibebücher, quellen zum Alltag der ländlichen Bevölkerung in Nordwesteuropa. Munster 1982, 292 pag., ill. [ vnl. betr. Denemarken, Zweden, Noord Duitsland ].
36100: OTTERSPEER, WILLEM - Wisselende relaties Leiden Pallas 2001
33276: OTTO, EVERARDUS - Oratio de jure imperatoris & statuum imperii circa sacra [...] Utrecht Willem van de Water 1720
38892: OTTO, F. - Die gesammt- Literatur Niederlands, oder leben und wirken der Holländischen schriftsteller seit dem 13 Jhr. bis auf unsere zeit, Hildburghausen 1838, 506 pag., ( a bit browned )
31949: OUDEGEEST, ANTONIE, UIT HOUTEN - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1899
35346: OUDEGEEST, W.J. - Prent op de promotie van Dr. W.J. Oudegeest, litho J.H. Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1938
40518: OUDEMAN, A., - Regterlijke uitspraken over het Groninger beklemregt, Groningen 1851, 95 pag.
25314: OUDEMANS, C.A.J.A. - Natuurlijke historie van Nederland, De Flora van Nederland, alleen deel II, Haarlem 1861, 453 pag., geïll.
32799: OUDEMANS, J.A.C. - Afscheidsrede, gehouden in de gehoorzaal der rijks-universiteit te Utrecht [...] Utrecht J. van Druten 1898
39256: "OUDEMANS, A.C.;" - Het leven en de lotgevallen van Johan van Oldenbarneveld, Amsterdam, Portielje, 1826.
42052: OUDEMANS, A.C. - Onze flora. Beschrijvingen en afbeeldingen van in het wild groeiende en van veel gekweekte planten. 2e- druk, Zutphen 1919.
59429: OUDEN, BOGAERT, VONDEL. - Cahier van A. van Ouden-Bogaert uit 1899 met aantekeningen in handschrift over Vondel, gepagineerd 1-59, waarschijnlijk overgeschreven uit een Vondel-studie (niet genoemd), manuscript, 1 deel.
36708: OUDENDIJK, JOHANNA K. - De beoefening van volkenrechtsgeschiedenis Leiden Sijthoff 1962
53822: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Oude Hollandsche landen, heeren, luyden, rechten en rechtsplegingen, oprechten van 't Hoff van Hollandt Zeelant en West-Vrieslandt, Leenhoff in Hollandt en den hogen-raedt etc. Amsterdam, S. v. Esvelt, 1743.
51099: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Beschryvinge der stadt Heusden (...) vermeerdert. Amsterdam, J. Hartig, 1743.
53821: OUDENHOVEN, J. VAN - Oud-Hollandt nu Zuyt-Hollandt, vervangende een generale beschrijvinge mitsgaders de privilegien, keuren, hant-vesten, costuymen, herkomens, observatien ende gewijsdens van de voorsz. landen. Dordrecht, A. Andriessz., 1654.
51001: OUDENHOVEN, JACOB VAN / LEEGHWATER, J.A. - Haarlems wieg of historische bedenkingen over eenige oudheden van dezelve stad (...) als mede een korte beschryvinge van de stad Haarlem (...) door Jan Adriaansz. Leegwater. Haarlem, v. Kessel, 1706.
42247: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Silva-ducis aucta & renata, of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van 's Hertogen-bossche. 's Hertogenbosch, Scheffers e.a., 1670.
1168: HOGE OUDERDOM - Hoge ouderdom [Serie curiositeiten van allerlei aard, nr. 21.] Amsterdam 1874, 48 p.
4388: OUDERKIRK. H.J. - The Ouderkerk Familiy. Genealogy. From 1660, vol.I. U.S.A., 1982, 154 p., geb., geïll.
35892: OUDHEUSDEN VAN ACHTTIENHOVEN, THOMAS WILLEM MARIE VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
41602: OUDSHOFF, W - Volledig theoretisch en praktisch handboek voor het Italiaansch-of koopmans-boekhouden, 4e verb. druk, vermeerderd met aanhangsel door A. van Otterloo, Amsterdam, Brinkman, 1854.
32941: OUDSHOORN S.J.,HENRICUS IGNATIUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - De tuinders in Wateringen en De Lier. Bijdrage tot de godsdienstgeografie van het Westland. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1957
22336: OURIJK, VAN, GANOT DE MOULAINVILLE, MILITARIA - Sententie van de Hoge Krijgsraad der Ver. Nederlanden tegen Charles Ganot de Moulainville, sous-lieutenant in ‘t Regiment Hollandsche Guardes te paard, dd. ‘s-Gravenhage 10-12-1755, 4 p, gedrukt, folio.
34058: OUTEREN, PETRUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1845
25618: OUTREIN, J.D` - De kragt der Godsaligheid, Dordrecht, D.Goris, 1705, (31) + 293 + (11) pag., geb. in 18e eeuws kartonnen bandje.
24956: OUTREIN, JOHANNES D’ - Wegwyser door de heerlykheid Roosendaal ofte, de Roosendaalsche vermakelykheden.
58496: OUWERKERK DE VRIES, J. VAN, - Verhandeling over de oorzaken van het verval der Nederlandschen handel en de middelen tot herstel of uitbreiding van denzelve, ter beantwoording eener vrage van de Holl. My. der Wetenschappen te Haarlem, Haarlem 1827.
35710: OVEN, ADOLF VAN , UIT 'S-GRAVENHAGE - De galvanische gasbatterij Leiden Hazenberg 1862
56540: OVERBEEK DE MEIJER, CARSTEN VAN - De pokken-epidemie in Nederland in 1870-1873. Uitgave door het departement van Binnenlandsche zaken, 's-Gravenhage, 1875.
39932: OVERDIEP, G.S. - De volkstaal van Katwijk aan Zee, Antwerpen 1940, 247 pag., gebonden exemplaar met stofomslag.
9201: OVEREEM, PIETER ADRIAAN VAN - Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, op de bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer K. Vos en mevrouw C. Stoetz. [Amsterdam], [Van Munster], 1875.
34138: OVERGAAUW PENNIS, CORNELIUS ELIZA, UIT DELFT - Specimen historico-juridicum de institutis administrandae civitatis Delfensis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1840
16575: OVERIJSSEL - Waterkaart Noordwest Overijssel, schaal 1:50.000, Uitg. A.N.W.B. [1977], ca. 90x100 cm.
16574: OVERIJSSEL - Eigen land met open ogen. Overijssel. Uitg. A.N.W.B., [1968], 219 p.
16572: OVERIJSSEL - Overijssel. Propaganda-uitgave met medewerking en instemming van verschillende gemeenten, V.V.V.’s en andere instanties. Handel. Nijverheid. Landbouw. Woon- en winkelcentrum. Kunst. Toerisme. Sport. Amsterdam, Alg. Publiciteitskantoor, 1939, groot 4°, 304 p.
1958: OVERMEER, W.P.J. - De predikanten der Evangelisch-Lutherse gemeente te Alkmaar. Rijswijk 1902, 20 p.
54199: OVERMEER, W.P.J. - Teyler van der Hulst. Stamboom der Teyler's of Geslachtsregister der nakomelingen van Thomas Teyler en Tryntje van de Kerkhoven, van 1562-1728. Opnieuw uitgegeven en van verschillende aanteekeningen voorzien door W.P.J. Overmeer. Haarlem, Vennootschap Lourens Coster, [1902].
32191: OVERSCHIE, FRANCISCUS JACOBUS VAN, UIT HEUSDEN - Disputatio juridica inauguralis continens illustres quasdam juris civilis quaestiones [...] Leiden A. Elzevier 1702
55676: OVERVELT, ADRIAEN - Copye van een brief uyt 's Gravenhage, verhalende de doodt en het onmenschelijck tracteren van Jan de Wit en Ruaert van Putten. Amsterdam, G. v. Arkel, [1672].
9203: OVERVEST KUP, HUBERTUS+ - Het dubbele huwelyk, blyspel. Een vervolg op Den onechten zoon, tooneelspel door A. von Kotzebue. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1804.
9207: "OVERVEST KUP, HUBERTUS (VERT.); LOUIS-BEN. PICARD" - De zieke bruidegom, of De bruiloft zonder huwelijk, blijspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, H.S. de Groot, 1808.
28068: OVERVOORDE, J.C. - Geschiedenis van het postwezen in Nederland voor 1975. Leiden 1902, 12 + 524 pag., gebonden in geheel linnen band, goed exemplaar.
1960: OVERVOORDE, J.C. - Archieven van de stadsheerlijkheden en van de vroonwateren [van Leiden]. Leiden 1914, 177 p.
6198: OVERZICHT - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij NV, Amsterdam 1887-1947, Amsterdam 1947, 18 p., geïll.
4976: OVERZICHT - 16e, 20e, 21e en 22e Overzicht van de geldmiddelen en andere vermogensbestanddelen van de familievereniging Vriesendorp (1932-1938). Vier deeltjes.
1980: OVERZIGT - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief, eerste stuk. 's-Gravenhage 1854, 231+43 p.
24764: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Metamorphosis dat is, die herscheppinghe oft veranderinge, beschreven int Latijn vanden vermaerden en gheleerden poeet Ouidius: En nu eerst in onsen Duytsche met veel schoone figuren verciert, elck tot sijnder historien dienende, tot profijt voor alle edele gheesten, en constenaers, als rhetoriciens, schilders, beeltsnijders, goutsmeden &c. Antwerpen, Hans de Laet, 1566.
16959: OVINK, G.W. E.A. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965. In Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland. Italië, België en Nederland. Nijmegen: Thieme, 1965.
56294: OXE, AUGUST, - Der limes des Tiberius, Bonn 1906, Overdruk, pp. 95-133.
22410: OYEN, (VORSTERMAN) VAN - Twee brieven van Kapitein L.C.C. van Oyen aan “Baron G.A. Vorsterman van Oyen” te Aardenburg, dd. ‘s Gravenhage 1860. Manuscripten, 8° en 4°, 5 p.
37298: OZINGA, M.D. - De protestantsche Kerkenbouw in Nederland van hervorming tot Franschen tijd, Amsterdam 1929, 184 pag. tekst + 65 pag. illustraties, gebonden.
59314: PAALTJENS, PIET, - Snikken en Glimlachjes, Den Haag Oceanus 1944, Nieuwe uitgave van den eersten druk van 1867 met Inleiding en Verklaringen door Dr. K.H. de Raaf verlucht met foto´s en facsimiles. 79 pp. In goede staat.
42731: PABST, B.G.A. - Dissertatio historico-juridica inauguralis de Hydrarchia Bijleveld. Utrecht, 1836.
33902: PAEDTS, WILHELMUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de curatoribus [...] Leiden Abraham Elzevier 1711
34154: PAEHLIG, JOHANNES GEORG, UIT WINSCHOTEN - Disputatio iuridica inauguralis continens explicationem aerticuli 6 cod. civ. [...] Groningen J. Groenewolt 1796
54524: PALEOPHILUS, DESIDERIUS [=E. DE WITTE] - Afbeelding van de pauselyke waerdigheyd. z. pl., 1704.
19728: PALIER - 3 maart 1850 [gouden jubelfeest boekhandel H. Palier & Zoon te 's-Hertogenbosch].
34648: PALLANDT, FRID. GUIL. FLOR. THEOD. VAN, UIT ZUTPHEN - IX. theses juridicae. 1792
17699: PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1852.
52064: PALM, J.H. V.D., - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813, Amsterdam, den Hengst, 1816.
51116: PALM, J.H. V.D., - Bijbel voor de jeugd. Leiden 1825-1833, 1e-3e druk, 24 delen in 22 banden. Half leer met uitv. kaart in deel 7.
47962: PALM, W.H.G., - Walvisschen en walvischvaart, Amsterdam 1946, 199 pag., geb., geïll.
17706: PALMBLAD, W.F. - De bankier. Naar het Zweedsch. Alkmaar, H.J. van Vloten, 1856.
1992: PAMA, C. - Heraldry of South African families. Coats-of-arms, crests, ancestry. Kaapstad 1972. Geb., geïll., 365 p.
1990: PAMA, C. - Lions and virgins. Heraldic state symbols. Coats-of-arms, flags, seals and other symbols of authority in South Africa 1487-1962. Kaapstad 1965. Geb., geïll., 133 p.
1986: PAMA, C. - Heraldiek in Suid-Afrika. Kaapstad 1956. Geb., geïll., 70 p.
4400: PAMA, C. - De Amsterdamsche Pama's (1593-1780). Amsterdam 1943, 20 p., geïll.
17707: PAMPHILIUS - Brief aan den Patriot. Harderwijk, D. van Lennip, [1747].
33390: PAN, JANUS, UIT ENKHUIZEN - Dissertatio juridica inauguralis de grati animi officiis atque ingratorum poena, jure attico et romano [...] Leiden Haak en Comp. 1809
17709: PANDERS, JAN VAN - Bousard, of De menschlievende lootsman, tooneelspel in drie bedrijven. Amsterdam, A. van der Kroe, 1779.
34136: PANHUYS, ULRICUS GULIELMUS FREDERICUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis de iure repraesentationis eiusque prima origine [...] Groningen J.J. Homkes 1829
34650: PANHUYS, ISAACUS LUDOVICUS VAN, UIT MAASTRICHT - XIV. theses juridicae. 1793
1994: PANNE-VAN DEUREN, C.J.H.M. VAN DE - Inventaris van het archief van Nieuwer-Amstel 1601-1811. Amstelveen 1982. Geïll., 311 p.
23568: PANNEKOEK, A. EN E.F. V.D. SANDE BAKHUYZEN. - Untersuchungen über die helligkeitsgleichungen der meridianbeobachter in Leiden, Leiden 1915, pp. 259-457 uit annalen sterrenwarte in Leiden.
36860: PANSE, KARL - Geschiedenis van de landverhuizing der Evangelische Saltsburgers in den jare 1732, Groningen 1832, (8) + 202 + (5) pag., geb. (vertaald uit het Duits).
49874: PAPE, J.D.W., - De levensgeschiedenis van Maarten van Rossum voornamelijk met betrekking tot de tegenwoordige provincie Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Palier, 1847, 114 +(1) pag.
4026: PAPIERFABRIEK - Honderd jaren papierfabriek, 1850-1950. Maastricht 1950, 186 p., geb., geïll.
56222: RIS-PAQUOT, - La pratique de la photographie a la lumiere artificielle, Paris, Charles Mendel, ca.1900, 88 pag., geïll., los.
37084: RIS- PAQUOT - L' Art de batir, meubler et entretenir sa maison, 4e ed., Paris , Laurens z.j., 376 pag., geb., geïll.
33900: PARDUYN, ADRIAAN CASPAR, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de mandato [...] Leiden Abraham Kallewier 1740
25072: PARÉ, AMBROSIUS - De chirurgie ende alle de opera ofte wercken (...) uyt de Francoysche (...) sprake (...) overgheset door D. Carolum Battum.
32097: PAREAU, JEAN HENRI - Redevoering over den bestendigen en geenszins veranderlijken aard der oosterlingen [...] Utrecht Joannes van Schoonhoven 1811
35118: PAREAU, LUDOVICUS GERLACHUS - Oratio de perfectionis Christianae in antiqua philosophia [,...] 1858
22638: PAREE, BEVERSEN - Onderhandse acte d.d. Amsterdam 20-6-1770 waarbij Leendert Beversen en Jacob Paree verklaren een akkoord te hebben bereikt over de grensscheiding van twee huizen in de Roozenstraat te Amsterdam. Manuscript, folio, 1 p met handtekeningen van Paree, Arie Rid en Harmanus Duym.
4406: PARENT DE CHATELET, COLONEL - Notre Famille, généalogie. Monteligeon 1939, 119 p., geïll., met tabellen. Oplage 200 exx.
52234: PARIS, GASTON, - Les grands ecrivains Francais. Villon, 5e edition, Paris, Hachette, z.j.,
47288: PARISOT, J. ET N., - La descendance de Francois-Joseph Ier. empereur d'Autrice, Paris 1984, 141 pag., ill.
15702: PARIVAL, J.[N.] DE - Les delices de la Hollande. Avec un traité du gouvernement, et un abregé de ce qui s’est passé de plus memorable jusques à l’an de grace 1660. Ouvrage revue, corrigé, changé & fort augmanté par J. de Parival, Leiden: Charles Gerstecoren, 1660.
60994: PARKER, JAMES (1750-1805) [?] - The presentation in the Temple [from: The Complete British Family Bible]
60274: TORBIDO DEL MORO [GIOVANNI BATTISTA D’AGNOLO DEL MORO] (CA. 1515-1573/75) AFTER PARMIGIANINO [MAZZOLA, FRANCESCO] (1503-1540) - Tomb of a Bishop
42083: PARRY, W.E. - Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaren 1819 en 1820 door de schepen The Hecla and The Griper, onder het bevel van W.E. Parry. Amsterdam, v.d. Hey, 1822.
52535: PARS, A., - Catti aborigines Batavorum. Dat is De Katten, de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken aan See en aan den Rijn, met de huisen te Britten en Sand (...) met aantekeningen (...) door mr. P. van der Schelling. Leiden / Langerak en Amsterdam / De Groot, 1745.
52619: PARS, ADRIANUS - "Catti aborigines Batavorum, dat is De Katten de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken aan See en aan den Rijn, met de huisen te Britten en Sand. Leiden, J. du Vivie (op gegr. titel ""en I. Severinus""), 1697."
56530: PASCAL, BLAISE, - Pensees, 2 volumes, Paris, Lefevre et Briere, 1824.
17714: PASPOORT VAN GRIJPSKERKE, MARINUS CORNELIS - Humors bruiloft. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging tot het bezoeken der armen te Middelburg. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1863.
60410: PASSE, CRISPIJN VAN DE (1589-1637) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - "VIGILATE QVIA NESCITIS.... [The Wise and the Foolish Virgins; Set title]"
60630: PASSE, CRISPIJN VAN DE II (1594-1670) AFTER KEYSER, THOMAS DE (1596-1667) - Portrait of Carolus Niellius
60728: PASSE, SIMON DE (1595-1647) AFTER NIEULANDT, ADRIAEN VAN (1586/87-1658) - LIBERUM BELGIUM
60632: PASSE, CRISPIJN VAN DE II (1594-1670) - Portrait of Gerardus Hamel
60622: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - "Portrait of Ernst Casimir van Nassau-Dietz [NASSOUISCHEN ORAIGNIEN-BOOM; series title]"
42352: PASSE, CHRISPIJN DE - Les abus du mariage, ou sont clairement (...) / Misbruick des houwelycx, waer in klaerlijck word uitgebeeldt de boosheden en loosheden zo wel tusschen mannen als vrouwen gepleeght om malkander behendigh te bedriegen / The mistake off matrimonij (...). z. pl., 1641.
60626: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Carel Utenhove
57382: PATELSKI, A.S.M. E.A., - De familie Merckelbach. La famille Merckelbach, 1500-2005, z. pl., [ca. 2006], 126 pag., geïll., in ringband.
47072: PATERSON, - A new and accurate description of all the direct and principal cross roads in England and Wales and part of the roads of Scotland, 15th. edition, London 1811, 16+540+68 pag., original boards, back missing, interior very good.
47340: PATERSON, D., - A new and accurate description of all the direct and principal cross roads in England and Wales, 7th. ed., London, Carnan, 1786, 8+24+293+ (1) pag., bound.
4410: PATERTJE - "Het Patertje. Familieblad van en voor alle families met de geslachtsnaam Pater, De Pater, Paater of Paters. 0-nummer (1985); jrg. 1, nr. 3 (1985) en Namenindex op de 2de jrg."
34992: PATHUIS CREMERS, GELLIUS FRANCISCUS MARIA, UIT GRONINGEN - Over vruchten en interessen van legaten. Leiden Somerwil 1880
36647: PATIJN, JACOB ADRIAAN NICOLAAS, UIT ROTTERDAM - Zondagswetgeving Leiden H. Kleyn 1897
57304: "PATRIOT DES VADERLANTS, EEN; " - Bickerse beroerten ofte Hollantschen eclipsis, tegen den helderen dageraedt der provintie van Hollandt. Dat is discours over de excusen van Amsterdam gedaen, Brussel, Verdussen 1650.
55684: PATRIOTA, I. - Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden [betr. het boekje Provisionele openinghe ...]. Z. pl., 1-7-1618.
24902: "PATTISON, WILLIAM;" - The poetical works of Mr. William Pattison, late of Sidney College Cambridge.
52559: PAUL, JEAN, - Des Geburtshelfers Walther Vierneissel Nachtgedanken, Uber seine verlorenen Fotus-ideale, indem er nichts geworden als ein Mensch. München, Serapionsbruder, 1921.
42046: PAULSEN, H.CHR. - Echte berichten van den akkerbouw der Oostersche volkeren, ter opheldering van veele schriftuurplaatsen (...) uit Oostersche reisbeschryvingen. Leiden, Le Mair, 1762.
42297: PAULUS, PIETER - Betoog van Zeelands regt, tot het stigten eener Hoogeschoole. Leiden, v.d. Eyk en Vygh, 1775.
2000: PAUTET DU PAROIS, J.-F. JULES - Nouveau manuel complet du blason ou code héraldique, archéologique et historique, avec un armorial de l'empire, une généalogie de la dynastie impériale des Bonaparte jusqu'à nos jours, etc., etc. Parijs 1854. Geb. (halfleer), met 10 uitslaande wapenplaten en enkele uitslaande tabellen. 12°: 340 p.
51146: PAUW, ANDRIES, - Omstandige levensbeschryving van de groten kerkenleraar Martinus Lutherus, 2e druk, Amsterdam, Schoots van Cappelle en Morterre 1756.
34126: PAUW, MATHEUS CHRISTIANUS HENRICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio secundum codicis civilis Neerl. principia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
27416: PAWLAS, K.R. - Handbuch der sphragistik, Reihe C, band 1,2,3, Burgpreppach 1964, 38 + 155 + 288 pag., in 3 linnnen banden [ facsimile-drukken van werken van Ph.E.Spiess, 1784 en P.H.W. Gercken 1781-1786 ].
25054: PAYNE-GALLWEY, R - The book of duck decoys, their construction, management and history.
15704: PAYS, A.J. DU - Itinéraire descriptif, historique et artistique de la Hollande. Parijs: Hachette, 1862.
30958: PEACHEY, ABRAHAM Z. - A memorial history of Moses Bitsche, son of Peter Bitsche and a complete family register of his lineal descendants.... Balltimore 1977, 313 pag., geb.
7786: PEERAGE - The peerage of England, Scotland and Ireland, to which are annexed the extinct and forfeited peerages of the three kingdoms, 3 vols.
26324: PEEREBOOM EN ZOON, C - Bericht wegens eene verbeterde vetwielspil, Haarlem, Loosjes [ 1804], (4) pag., met uitslaande gravure. [ Nat. Ned. Huishoudelijke My.].
35038: PEEREBOOM, PIETER, UIT BOLSWARD - Enkele opmerkingen over art. 1132 Burgerlijk Wetboek. Leiden Somerwil 1889
18617: VROUWEN PEÊRLE - De vrouwe peêrle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griselda de zagtmoedige, Florentina de getrouwe, alle dry aenzienlyk in veele deugden, maer meest in leydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevingen getoond hebben. Genomen uyt de oude historie, en nieuwelyks tot profyt der jongheyd overzien, byeenvergaederd en zeer verbeterd. Antwerpen, Josephus Thys, [ca. 1830].
31767: PEETING, JOHANNES GERARD, UIT HEERENVEEN - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
17726: PEIJPERS, WILHELMUS NICOLAAS - Nieuwjaarswensch van Thomasvaer, bij den aanvang van het jaar 1875 [...]. [z.p.], [z.n.], [1874]
34982: PEKELHARING, GERARDUS, UIT ZAANDAM - Opmerkingen over den onderhoudsplicht van bijzondere personen ten opzichte van wegen en andere ten openbare dienste bestemde werken. Leiden Van Doesburgh 1880
56724: PEL, C.M.H., - Beknopte verhandeling over de dorpsgevechten. Naar het Hoogduitsch, Kampen, 1859, 122 pag., zonder omslag.
32241: PELINCK, EGBERTUS, UIT NORG - Specimen juridicum inaugurale, selectas continens observationes de remedio juris, quod cassationis nomine vocatur, in caussis poenalibus [...] Groningen P. van Zweeden 1842
35236: PELINCK, HENRICUS, UIT NORG - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1851
31869: PELLECOM, ABRAHAM NICOLAUS VAN, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, continens annotationem ad titulum secundum codicis mercatorii [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
53845: "PELLICO, SILVIO; JAN DE QUACK (VERT.)" - Tien jaren gevangenis of gedenkschriften van Silvio Pellico, naar de Fransche vertaling van het oorspronkelijke Italiaansch. Amsterdam, J.C. v. Kesteren, 1833.
53848: PELLICO, SILVIO - Mijne gevangenissen. Gedenkschriften van Silvio Pellico. 4 delen, 's Gravenhage, Ned. My. v. Schoone Kunsten, 1841.
50981: PELS, A. - Mengelzangen. 2 delen in 1 band, 2e druk. Amsterdam, Kunstgenootschap, 1717.
34552: PELS RIJCKEN, FRANS EDUARD, UIT BATAVIA - Artikel 180 der Gemeentewet. Leiden Somerwil 1887
20276: PELTJES, G.J. - Leidse lasten. Twee belastingkohieren uit 1674, Leiden 1995, 154 p., met 2 computer disks.
35924: PEN, FRANS, UIT BAARN - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1875
15710: PENN, WILLIAM - William Penn’s Journal of his travels in Holland and Germany in 1677, in the service of the gospel, containing several letters and addresses written while there to persons of eminence and quality. Fourth edition, revised by the author’s own copy, Londen: Darton and Harvey, 1835
38676: PENNELL, JOSEPH - Modern illustration. Student's edition with 171 illustrations, London 1898, 26 + 146 pag., hardback, ill.
28230: PENNING, C.P.J. - Onderzoek der bevolking van de Over-Veluwe, Harderwijk 1932, 104 pag., geïll., [ dissertatie met los katern stellingen] met 2 tabellen.
34436: PEPERKAMP, WILHELM CAREL JOHAN ADRIAAN, UIT WOERDEN - De verspieding in verband met het oorlogsrecht, het militaire strafrecht en het gemeene strafrecht Maastricht J. Germain 1889
53851: PEREZ, ANTONIO / BYL, JOOST (VERT.) - Cort-begryp vande stucken der gheschiedenissen van Antonio Perez, onlancx verdreven secretaris van den teghenwoordighen Coninck van Spangien Philips de Twede, waerinne de Spaensche practijcken tot een spiegel van alle menschen nuttelick ende naecktelick ontdeckt werden [...] wt het Spaensch ghetoghen ende ordentlick by een versamelt door Joost Byl [...] op een nieu herdruckt ende verbetert. 's Gravenhage, Aelbrecht Heyndricxzoon, 1597.
17738: PERK, MARIE ADRIEN - Schetsen en beelden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900.
17736: "PERK, CORNELIS HENDRIK; JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE" - De geleerde vrouwen, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1852.
47344: PERK, M.A., - In de Belgische Ardennen, 4e druk, Haarlem 1905, 442+10+(8) pag.
53484: PERK, C.H. - Critische aanteekeningen op de brochures van mr. J.H. Gilquin betrekkelijk het regtsgeding van den kapitein J.J. Kicherer. Amsterdam, J. Noordendorp 1850.
51029: PERK, M.A. - Uit Opper-Italie. Schetsen, ontmoetingen, indrukken. Schiedam, Roelants, 1864.
53853: PERK, CORNELIS HENDRIK - Verdediging van den secretaris van den directeur van policie der stad Amsterdam, appellant van een vonnis der correctionele regtbank te dier stede, waarbij over hem was uitgesproken de straf gesteld op het wanbedrijf, vervat in art. 334 Cod. Penal, uitgesproken voor de criminele regtbank. z. pl., [1840].
47562: PERK, M.A., - In Luxemburgs en Belgies Ardennen. Schetsen en reisindrukken, Haarlem 1887, 8+ 292 pag., geb., geïll.
53854: PERPONCHER SEDLNITZKY, W.E. DE - De gevangenneming van W.E. de Perponcher Sedlnitzky te Utrecht, in November 1813, door de Franschen en zijne wegvoering naar Parijs, door hem zelven verhaald. Herdruk naar de uitgave van 1814 [...] met een voorbericht van mr. W.H. de Beaufort. Utrecht, Kemink, 1913.
17096: PERQUIN, W. E.A. - Bibliotheca Catolica Neerlandica impressa 1500-1727. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1954.
60523: PERRAULT, CHARLES [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Les Contes de Perrault. Dessins par Gustave Doré, préface par P.-J. Sthahl. Paris, J. Hetzel, 1869.
57834: PERRE, A. VAN DE / FR. MEEUS, - Over de tering en hare bestrijding, Antwerpen [1903], 41 pag.
54868: PERREAUD, FR. - Daemonologia ofte verhandelingh van de duyvelen ende tovenaers. Waer in gehandelt wert van haere macht en on-macht. Mitsgaders den quel-duyvel van Mascon, zijnde een waerachtigh verhael van 't gene eenige jaeren geleden een duyvel gedaen en gesproken heeft in het huys van (...) Fr. Perreaud tot Mascon. Uyt het Frans vertaelt door Gillis van Breen, in sijn leven predikant tot Beverwijck. 2e, vermeerderde, druk, Amsterdam, Jacques Boursse, 1665.
35658: PERSIJN, JACOB ELISA VAN, UIT BLOEMENDAAL - Eenige bepalingen van den geleidingsweerstand der huid..... Helder C. de Boer 1891
32635: PERSYN, JANUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio inauguralis de politica Ciceronis doctrina in libris ejus de republica [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1827
60098: PERTHES, JUSTUS - Ostindien mit den Inseln
32547: PESCH, ADRIANUS JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Bijdragen tot de kennis van het genus cirripathes. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1910
36134: "PESTALOZZI, HERCULES NICOLAUS, NOB. AUSTRIACUS; PRAESES: BECMAN, JOHANN CHRISTOPH" - Dissertatio de exuperantia obsequii Frankfurt Oder Christoph Zeitler 1679
15714: PESTEL, F.W. - Commentarii de Republica Batava. Leiden: Luzac en Van Damme, 1782.
32501: PESTEL, FREDERICUS GUILIELMUS - Solennia d. 9 Februarii 1775 peracta, cum ad concelebranda sacra academiae Lugduno-Batavae secularia quatuor doctores more majorum in aede divi Petri crearentur. Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
32629: PESTERS, JANUS EVERHARDUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de fructibus, finito usufructu, domino proprietatis et fructuario tribuendis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
34140: PESTERS, JULIUS EDUARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de modo quo obligatio tollitur rei interitu [...] Utrecht N. van der Monde 1835
36106: PESTMAN, P.W. - Over vrouwen en voogden in het oude Egypte Leiden Brill 1969
42489: PETAVIUS [PETAU], DIONYSIUS - Rationarium temporum (...) editio recentissima, 2 volumes. Leiden, Th. Haak, 1724.
37830: PETERI, W.B. - Overheidbemoeiingen met stedebouw tot van de Vrede van Munster, Alkmaar 1913, 293 pag., geïll. [ dissertatie ]
17081: PETIT, L.D. - Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde. Leiden: E.J. Brill, 1888.
1014: PETRASANCTA, SILVESTER - Tesserae gentilitiae, ex legibus fecialium descriptae.
36428: "PETRI, GEORG HEINRICH, UIT GIESSEN; PRAESES: ZENTGRAFF, JOHANN J." - Disputatio prior de tactu Regis Franciae, quo strumis laborantes restituuntur Wittenberg Wendt 1667
14648: PETRIE, J.H. - Het geheim van Vredeveld. Afkomst, leven en lotgevallen van Louise Aubry d'Arancy (1809-1871) en Augustinus van Valkenstijn (1806-1882).
17741: PETSCH, JOHANNES - Redding der eere en leere van Leibnitz en Wolf, of Nodige en zedige aanmerkingen over zekeren brief van den heer H. Scheurleer, senior, geplaatst in het VI.stuk der Vaderlandsche Letter-oeffeningen, en teffens ook over het daarby gevoegde oordel (sic) der heren Letter-oeffenaeren, nopens de gevoelens van Leibnitz en Wolf. 3e druk. Haarlem, C.H. Bohn, 1761.
57826: PETTENKOFER, M. V., - Populare vortrage. Erster Heft: Beziehungen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden, Dritter abdruck, Braunschweig 1876, 115 pag., geb., ill.
43243: PEYMA, W. V. - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedyken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland. Franeker, Ypma, 1827.
35720: PFAELTZER, JOHAN WILLEM, UIT AMSTERDAM - Lengtekracht, groeistof en groei bij het coleoptiel van avena sativa         Delft Waltman 1934
36248: PFEIFFER, AUGUSTUS - Linguae sanctae usus catholicus. Oratione inaugurali Leipzig M.G.Weidmann 1685
17742: PFEIL, PETRONELLA - Kleine verzameling van gedichten. Amsterdam, [z.n.], 1839.
36298: "PFLEUMER, GOTTFRIED HENRICUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: THOMASIUS, GOTTLOB" - De officiis eruditorum erga eruditos Leipzig Tietze 1721
36198: "PFLUGER, MICHAEL, UIT CREILSHEIMO FR.; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS" - Coronis prior ethicis disputationibus adjecta de innato honestorum & turpium discrimine ...... Wittenberg Johann Gormann 1611
17747: PHANTASIE - Phantasie en kunst. Gedichten van S.J. van den Bergh, A.J. de Bull, Didymus Werndly, W.J. Hofdijk, J.J.L. ten Kate, C.G. Withuys, W.J. van Zeggelen. Utrecht, C. van der Post Jr., 1859.
59692: DR. PHIL. HELENE STÖCKER,. - Erotik und Altruismus (Kultur- und Zeitfragen) eine Schriftreihe, Leipzig, Ernst Oldenburg Verlag.
56780: PHILIPON DE LA MADELAINE, L., - Handboek over den briefstijl ten dienste der jeugd (.....) als schoolboek bij het middelbaar onderwijs in Frankrijk ingevoerd / Manuel epistolaire a l'usage de la jeunesse, Brussel, Stapleaux, 1818.
5650: PHILIPPENS, H.J.J. - Ridderschap Van Hulsberg genaamd Schaloen, Eygelshoven 1987, 52 p., geb., geïll.
35040: PHILIPS, AUGUST, UIT AMSTERDAM - Reeele executie Leiden Somerwil 1889
43154: PHILIPS JACOBSZ, CASPAR - Handleiding in de spiegel-perspectief om, door de regelen der doorzichtkunde alle voorwerpen in vlakke spiegels over te brengen, als mede eene gemakkelijke wijze om verschillende distantien op de sluitlinie eener tafereel te bepaalen. Amsterdam, Elwe en Werlingshoff, 1803.
43200: PHILIPS JACOBSZ, CASPAR - Zeemans onderwijzer in de tekenkunst of handleiding om door geometrische, doorzichtkundige en perspectivische regelen, alle landverkenningen, kusten, baaien, havens, klippen, forten, kasteelen, torens, baaken, schepen, steden en wat een zeeman meer voorkomt op het papier wiskundig aftetekenen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1786.
32075: PHILIPSE, JACOBUS HERMANNUS, UIT NIEUWERKERK (Z) - Dissertatio juridica inauguralis, ad locum juris civilis hodierni de prohibitione fideicommissorum [...] Leiden Haak en Comp. 1820
50901: PHILOXENUS [= CORNELIS PEREBOOM?] - Verhandeling over een nieuw uitgevonden schoepmolen, waaruit de middelweerstand en de weerstand van 't buitenwater, die in schepradmolens plaats hebben, geheel is weggenomen. Amsterdam, Sepp, 1776.
43144: PHOONSEN, J. - Wissel-styl tot Amsterdam. 3e druk, Amsterdam, Ratelband, 1737.
52358: PIBRAC, GUY DU FAUR DE / GRASWINCKEL, D., - De vierling van den heer van Pybrac uit het Frans vertaald door mr. Dirck Graswinckel, Utrecht, De Roos, 1955.
7635: "G.A.S. EN H[ENDRIK] K[UYPER] GZ (VERT.); LOUIS BENOIT PICARD" - De jonge geneesheer, of De invloed der paruiken. Blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk Door Vriendschap Werkzaam. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1810.
56624: PICARD, L.B., - L'alcade de molorido. Comedie en cinq actes et en prose, Paris, Martinet, 1810, 103 pag.
61706: PICART, BERNARD (1673-1733) - Biblia Sacra (Frontispiece)
59728: PICART, BERNARD, LE ROMAIN (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
59672: PICART, BERNARD (1673-1733) - Lycaon transformé en loup (Lycaon metamorphosed into a Wolf)
60778: PICART, BERNARD (1673-1733) - Two lionesses [set title: Recueil de Lions]
59676: PICART, BERNARD (1673-1733) - Iphis se pend de desespoir de n'avoir pu se faire aime d'Anaxarete (Iphis hangs himself in despair that he could not gain Anaxarete)
59680: PICART, BERNARD (1673-1733) - Arethuse, poursuivie par Alphée, est changée en fontaine (Arethusa pursued by Alpheus, and turned to a Fountain.)
59674: PICART, BERNARD (1673-1733) - Clytie changée en tournesol (Clytia change'd into a Turnesole)
59678: PICART, BERNARD (1673-1733) - La toile de Penelope (Penelope's web)
59736: PICART, BERNARD, LE ROMAIN (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
55808: PICART, B. - Prent: 'De weduwe van Oldenbarneveld bid Prins Maurits om genade voor haar zoon', [1623], gravure door B. Picart, 1728. Links de weduwe knielend, rechts Maurits en andere edelen. In brede omlijsting met zuilen aan de zijkanten. Rechtsboven Tom II, pag. 240.
4428: PICCARDT - Piccardt. Z.p. z.j., 13 p., getypt, met tabel.
17751: "PICHLER-VON GREINER, KAROLINE; D. BOMHOFF HZ (VERT.)" - Frederik de strijdbare. Vertaald uit het Duits. Arnhem, C.A. Thieme, 1831-1832. [2 delen in 1 band]
33872: PICHOT, PHILIPPUS, UIT BREDA - Specimen juridicum inaugurale, quaedam notabiliora circa cambialem materiam sistens [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
39282: "PIELAT, BARTHELEMY;" - L'anti-grammaire [...] = D'oude spraeck-konst verworpen, Amsterdam, Wed. J. Janssonius v. Waesberge, 1681. Geheel perkament (rug beschadigd), (44)+240+40+472 pag. Met: Nomenclature nouvelle (1681) en Les excercies (1681).
38890: PIENAAR, W.J.B. - English influences in Dutch literature and Justus Van Effen as intermediary, Cambridge, 1929, 260 pag., hardback.
6502: PIEPER-LIPPE, M. - Westfälische Zunftsiegel. Münster 1963. Ing., geïll., 88 p. en 18 losse platen.
33746: PIEPERS, PETRUS ELISA, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de paririo justo jurisconsulto [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
7870: PIÉRARD, C. - Les plus anciens comptes de la ville de Mons (1279-1356). Tome I (1279-1344).
53864: PIERRE, A.J. LA - Aanspraak van mr. Abram Jaques la Pierre, hoofd-officier van Den Haag, ter gelegenheid van de solemneele aanzegging des doods aan [1] Johannes Pieter Matthijs van den Bos, [2] Johan Christiaan Hersberg, [3] Johannes Baptist of Johan Joseph en [4] Johan Herfok. Als mede de vonnissen zoo tegen dezelve als tegen [5] Johanna Francina van den Bos gewezen. Den Haag, wed. J. de Groot en Zonen en J. Plaat [1806].
33936: PIERSON THOLEN, JACOBUS - Redevoering [...] over den invloed van de beoefening der wijsbegeerte op de menschelijke maatschappij en onze verstandelijke vermogens [...] Leeuwarden D. van der Sluis 1797
6504: PIES, E. - Zünftige und andere alte Berufe. Solingen 1999. Geb., geïll., 235 p.
19164: PIETERSE, W.C. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelitische gemeente te Amsterdam in zijn 'triumpho del govierno popular'.
14359: PIETERSE - Hand-coloured coat-of-arms of the Pieterse family.
3048: PIGEAUD-COLENBRANDER, J.A. - Indische brieven. Levensloop en brieven van de grootouders Bodde-ten Brummeler en hun kinderen. Leiden 1983, 208 p., geïll.
58609: PIJLMAN, - Archief(fragment) van De Harp, Muziekfonds te Amsterdam.
54484: PIJLS, H. - De Bokkerijdersbende met de doode hand. Sittard, 1924.
53367: PIJNAPPEL, P.A. - De zaak Hogerhuis. Amsterdam, 1899.
31553: PIJNAPPEL, MENSO JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de facultate conjugum pactis nuptialibus jus constituendi quod inter se et extraneos valeat [...] Amsterdam J.H. Gebhard en Co. 1855
52146: PIJNAPPEL, C., - Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan des genootschaps ten spreuke voerende Het doel van dezen vriendenkring is Eendracht, Deugd en Oefening, [Amsterdam] 1833, 29+(2) pag.
35324: PIJPER, G.F. - Nederland en de Islam. Leiden Brill 1955
17817: "PIJPERS, PIETER (VERT.); LOUIS BENOÎT PICARD" - De akademi-vrienden, tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1801.
31454: PILZ, K - Nurnberg und die Nierderlande, pp. 1- 153 , in Mitteilungen der Vereins für Geschichte der Stadt Nurnberg, 43 ( 1952 ).
32371: PINCKAERS, BALTHASAR JOHANNA ANTONIUS WILHELMUS VALENTINUS MARIA, UIT MAASTRICHT - Eigendom in een nieuwe tijd. Beschouwingen over de eigendomsontwikkeling in de laatste eeuw. Proefschrift [...] Utrecht / Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1960
31779: PINO, ADOLF MAXIMILIAAN, UIT SAMARANG - Stellingen [..] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1870
56404: PINTO, S. DE, - Wat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderwijs?, 's-Gravenhage 1876, 64 pag.
32041: PINTO, AÄRON ADOLPHUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale ad locum codicis civilis Neerlandi de obligationum nullitate earumque rescissione [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1852
52312: PIPER, M., - Reynolds Stone, London 1951`, 96 pag., hardback with dustwrapper, ill.
34128: PIT, ADRIANUS, UIT ZOETERWOUDE - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando secundum codic. civ. Franc. et Neerl. [...] Leiden J.W. Brouwer 1842
59974: PITAU, JACOB (1623-1673), MEYSSENS, JOANNES (1612-1670) - SERENISSIMUS PRINCEPS IOANNES AUSTRIACUS BELGARUM ET BURGUNDIONUM GUBERNATOR [Juan II of Austria (1629-1679)]
53871: PITAVAL, GAYOT DE - Beroemde en gedenkwaardige rechts-zaaken met de vonnissen die 'er over gegeeven zijn, verzameld door den heere Gayot de Pitaval, advocaat voor 't parlement van Parijs. Uit het Frans vertaald door P. le Clercq, 2 delen, 's Gravenhage, J. Neaulme, 1737-1738.
34906: PLA, JACOBUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de adoptionibus Leiden Luchtmans 1714
34968: PLAAT, GERARDUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Positiones medicae inauguralis Leiden Van Laar en Herdingh 1809
42171: PLAGGE, M.W. - Plaatselijke en geneeskundige beschrijving der zwavelbron bij Bentheim en van het daarbij opgerigte badhuis, Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, van Arum, 1824.
866: FRYSKE PLAKNAMMEN - Fryske plaknammen. Deel VI t/m X in één band. Leeuwarden 1953-1957. Geb., ca. 400 p.
2024: PLANTENGA, J. - De bewijskracht der akten van den Burgerlijken Stand. (Diss.) Leiden 1895, 100 p.
34788: PLAS, FREDERIK WILLEM VAN DER , UIT MEESTER CORNELIS (BATAVIA) - De schuldeischers bij het geding tot scheiding van goederen Leiden Somerwil 1888
17757: PLAT, PIETER - Rhapsodiën uit het dagboek van Pieter Plat, dichter en wijsgeer te Kraaijenest. Arnhem, G. van Eldik Thieme, 1843.
36312: PLATNER, JOHANN ZACHARIAS - De arte gymnastica veterum ....[et] Oratio de nonnullis erroribus diaeteticis Leipzig Tietze 1724
9232: "[HALMAEL, HENDRIK VAN (VERT.)]; TITUS MACCIUS PLAUTUS" - De verboode vleesverkooper, bedroogen. Gevolgt uyt Phseudolus, wel eer in Latynsche veersen beschreeven door den vermaarden poëet Plautus. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1709.
36300: "PLAZ, GEORG CHRISTOPH, UIT LEIPZIG; PRAESES: HEBENSTREIT, JOHANN CHRIST." - Dubia quaestio de differendo impoenitentis delinquentis supplicio Leipzig Tietze 1723
58472: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J., - Willem Frederik Koning der Nederlanden, Amsterdam, 1949, 139 pag.
42913: PLEMPER, P. - Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn. Leiden, H. v. Damme, 1714.
51059: PLENCK, JOSEPH JACOB - Verhandeling over de venusziekten, (...) uit het Latijn vertaald (...) dor Lambertus Nolst, 3e verbeterde druk. Dordrecht De Leeuw en Krap, 1792.
31154: PLEYTE, W. E.A. - Meerveld en Meervelder Bosch, Barneveld 1886, 93 + 54 pag. Geillustreerd met 8 gekleurde litho's, orig. papieren omslag.
51934: PLINVAL DE GUILLEBON, R. DE, - La porcelaine a Paris sous le consultat et l émpire, Geneve 1985.
37372: PLOEGER, J. EN G.A.M. BRANDS - Handleiding voor Grieksch- Romeinsch worstelen, Rotterdam 1918, 106 pag., geïll., geb. ( rug licht beschadigd ).
5068: PLOMP, N. - Familieboek Van der Wind. Woerden 1973, 8+106 p., gestencild, in ringband, geïll.
17761: PLOOS VAN AMSTEL, JACOB - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
17760: PLOOS VAN AMSTEL, JACOB - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Wed. Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
43267: PLOOS VAN AMSTEL, C. - Aanleiding tot de kennis der anatomie in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld. Amsterdam, Yntema, 1783.
40738: PLUIM, T - Uit de geschiedenis van Baarn, Hilversum 1932, 292 pag., geb., geïll. Goed exemplaar van de originele uitgave.
17762: PLUIMER, JOAN - "Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1724 [deel 1]; Leiden, Janssoons van der Aa, 1723 [deel 2]. [2 delen in 1 band]"
15188: DRIE PODAGRISTEN [D.H. VAN DER SCHEER, H. BOOM EN A.L. LESTURGEON] - Het boek der podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Bloemlezing uitgegeven voor de Drentsche studiekring “D.H. van der Scheer”, Assen: van Gorcum, 1947
60188: PODESTÁ, GIOVANNI ANDREA (1608-C.1674) - Allegory of the Arts and Time
36620: POEL, JOHANNES MARINUS GODAERT VAN DER, UIT GLANERBRUG - Heren en Boeren, een studie over de commissien van landbouw (1805-1851) Wageningen Veenman 1949
3744: POEL HIDDINGH, H.J. V.D. - Aanteekeningen betreffende de familie Hiddingh. [Arnhem 1913], 39 p.
28912: POELJE, G.A. VAN E.A. - Mededeelingen van het Departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming, jrg. 7 (1940) t/m 10 (1946), in 3 linnen banden. 508 + 738 + ca. 700 pag., geïll.
19352: POEST CLEMENT, A. VAN DER (RED.) - Geslachtsboom ofte de afkomstelingen van Doen Beijense van driel.
47063: POISSENOT, J.B., - Coup-d'oeil historique et statistique sur la ville d' Aix -la-Chapelle et ses environs, pouvant servir d'itineraire, Aken, la Ruelle, 1808, 8+316 pag., orig. boards.
55277: POLAK, ED. - Het lintje. De feiten der Kuyper-zaak. Amsterdam, Brochurehandel der SDAP, 1910.
35830: POLAK, MAURITS, UIT HOORN - Stellingen ..... Zwolle Mehler 1899
36044: POLAK, ABRAHAMUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen medicum inaugurale sistens theses aliquot medicas Leiden D. du Saar 1802
37292: POLANO, S - Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk. Alphen, Atrium, 1988, 265 pag., geb., geïll., met stofomslag.
57596: "POLL, F. V.D.;" - Handleiding tot de paardenkennis, afrigtingskunst en rijkunst voor de kadetten der kavallerie en artillerie, eerste stuk, Breda 1841, 304 p, geb. in half linnen,, geill.
32605: POLL, WILHELMUS CAROLUS SALOMO VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de locatione et conductione operis faciendi [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
34228: POLL, HARMANNUS JANUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de munere causarum patroni et inprimis de libertate ei concedenda, ut munere bene fungi possit [...] Amsterdam C. Weddepohl 1834
34312: POLL, HENRICUS MAURITIUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de principiis foederis, qud dicitur neutralitas armata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
43224: POLL, W. VAN DE - Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in Maart 1855. Tiel, v. Wermeskerken, 1855.
43460: POLL, W VAN DE (RED.) - Gelderland. Tweemaandelijks tijdschrift voor Nederlands letterkunde, 6 delen (1852-1857) in 9 halfleren banden met goud opdruk op de ruggen. Mooie set.
55194: POLLARD - Prent: 'Portrait of the Regicide Ankerström, as he was exposed in the streets of Stockholm during three days upon a scaffold'. Gravure door Pollard, gepubliceerd door Cadell & Davies, Londen, 1819.
55522: POLS, M.S. - West Friesche Stadrechten. 2 delen, 's Gravenhage , 1888-1885.
32595: POLS, JOANNES, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de corporibus moralibus [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1849
5674: POLVLIET, CH.J. - Genealogie van het geslacht Kalff, Oisterwijk 1894, 11 p.
5030: POLVLIET, C.J. VAN - Geslachten Werumeus en Gockinga. 's-Gravenhage 1906, 47 p., met tabel.
3620: POLVLIET, C.J. - Bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht Van Haamstede. ‘s-Gravenhage 1908, 68 p.
4220: POLVLIET, C.J. - Het geslacht Muilman. Z.p. z.j., 14 p., geïll.
42398: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum of verdichte historie der goden en godinnen (...) na den 7e druk uit het Latijn vertaald (...) door G. Kempher. Amsterdam, A. Schoonenburg, 1730.
42414: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
42416: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
32475: POMPE VAN MEERDERVOORT, JOZEF JAN, UIT MAASTRICHT - Iets over de regten van den vruchtgebruiker. Academisch proefschrift [...] Leiden Van den Heuvell en Van Santen 1862
6820: "ANONIEM (VERT.); MAURIN DE POMPIGNY" - "Barogo, of Het vervolg van de schoorsteenveger prins; blyspel in twee bedryven. Vertaald uit het Frans. Rotterdam, J. Hofhout en zoon,1802."
50987: PONSE, HENDRIK - Handleiding voor de landbouwers wier landen door den watervloed, op den 3, 4 en 5-2-1825 met zout water zijn overstroomd, om dezelve door min kostbare middelen (...) te herstellen. 's Gravenhage, Kloots, 1825.
56528: PONSON DU TERRAIL, M.A. DE, - Les chiens de chasse. Recits d'automne, Paris, Amyot, 1863.
2040: PONT, J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618. Haarlem 1911, 632 p.
38232: PONT, F - Friedrichstadt a.d. Eider. Die Hollandische kolonisation an der Eider und die gottorpische handels politik in den letzten dreissig jahren des Spanisch- Niederlandischen krieges, Friedrichstadt 1913, 54 pag., geb., geïll.
21068: PONTBRIANT, A. DE - Histoire de la Principauté d'Orange, Avignon 1891, 466 pag., geìll., herbonden in linnen band.
42239: PONTECOULANT, G. DE - De Halleysche komeet en hare wederkomst in 1835, of De geschiedenis der komeet (...) gevolgd van eene ephemeride, berekend door den heer A. Bouvard. Breda, Broese, 1835.
30794: POOPE, L.J.C. E.A. (RED.) - Gedenkschrift van de vereeniging van kommiezen bij 's Rijk belastingen in Nederland 1892- 1917, Schiedam 1917, 7 + 334 pag., geb., geïll.
17778: POOT, HUBERT KORNELISZOON - Gedichten. Amsterdam, S.J. Baalde, 1780. [3 delen]
17777: "POOT, HUBERT KORNELISZOON; RUTGERUS OUWENS; CESARE RIPA" - Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel of Woordenboek van meer dan 1200 aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of Beeldenspraek, vervattende eene geleerde en leerzaeme uitbeelding en beschryving van alle deugden, ondeugden, genegentheden, bedryven, hartstogten, kunsten, leeringen en zinnelykhedendier aloude volkeren […]. Delft, R. Boitet, 1743-1750. [3 delen]
47932: POP, G.J.C.A., - De slag bij Austerlitz op den 2-12-1805, als voorbeeld van den tegenaanval uit een afwachtingsstelling, Breda [1889], 90 pag., geb., geïll.
7079: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; ALEXANDER POPE" - De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Vertaald uit het Engels door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
32003: POPTA, WALLE MELIS VAN, UIT ARNHEM - "De ""Landerziehungsheime""(New schools, ecoles nouvelles) geschiedenis, ontwikkeling en beteekenis. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1929"
17781: PORJEERE, OLIVIER - Dichtmengelingen. Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1792.
42050: PORNY, MARK ANTHONY - The elements of heraldry. London, J. Newbery, 1765.
51089: PORTE, M. DE LA - La science des negocians et teneurs de livres, ou instruction generale tout ce qui se pratique dans les comptoirs des negocians. Nouvelle edition. Amsterdam, La Compagnie, 1783.
50730: PORTENGEN, J.A., - Bijdrage tot de kennis van Sarcoma cutis, Amsterdam 1891, 87 pag., geb. in met goud bedrukte linnen band, goud op snee [dissertatie].
41598: PORTIELJE, D.A. - De handel van Nederland in 1844 en middelen tot opbeuring, vnl. in betrekking tot de wetgeving, Amsterdam 1844, 7 + 164 pag., orig. karton.
61010: PORTMAN, LUDWIG GOTTLIEB (1772-1828/48) AFTER ANSPACH, JOHANNES (1752-1823) - F.W. CONRAD... (Portrait of Frederik Willem Conrad)
59766: "POSSEMIERS, ADRIAEN (FL. 1676-1685); AFTER TENIERS II, DAVID (1610-1690) " - Two peasants in an interior
27632: POSSIBLY BY HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Labouratoire dece temps / Het groote stookhuis der princen dezes tyds in Europa
60734: POSSIBLY MULLER, HARMEN JANSZ. (1540-1617) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - An officer (set title: Three military figures from the Dutch army)
27876: POST, R.R. ( UITG.) - Supplieken gericht aan de pausen Clemens VI, Innocentius VI en Urbanus V, 1342 -1366, 's-Gravenahge 1937, 504 pag.
17790: POST, ELISABETH MARIA - Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.
32601: POST, BARTUS, UIT TIEL - Specimen juridicum inaugurale de analogia ab interpretatione extensiva rite distinguenda, et diversis analogiae generibus, ratione juris criminalis [...] Tiel A. van Loon 1840
3958: KRUIT-POST, - Kruit-post, jrg. 1 (1984) t/m 9 (1993), ca. 25 nrs., niet compleet.
39800: POST, B.J. - Geschiedenis van Maasland van de vroegste tijden tot heden, Rijswijk 1985, naar de editie 1909, 305 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35728: POSTHUMA, JOB, UIT HARLINGEN - De therapie der actynomycose bij den mensch Leiden Kleyn
17793: "POSTHUMUS, RINSE (VERT.); VOLTAIRE [FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Sokrates, in toneelstik fen J. Thomson: uut it Frans forfryske fen Knillis Jorrits Posthumus te Sint Anna. Leeuwarden, D. Meindersma, Wz, 1848.
31388: POSTMA, C - Het hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen, 1289- 1589, Hilversum 1989, 461 pag., geb., geïll., met stofomslag.
36190: POSZHELDT VON LOEWEN, WENCESLAUS ANTONIUS, UIT BOHEMEN - Peregrinatio de civitate coecitatis in paradisum claritatis.......Dionysius a Sancto Guilielmo......Lutheri Megalandri..... Wittenberg Johann Wilcke 1679
17795: POT, WILLEM VAN DER - Endeldijk, hofdicht, en andere gedichten. Leiden, Pieter van der Eyk, 1768.
59390: POT, VAN ZIJL, DEVENTER, AMERSFOORT, AMSTERDAM - Trouwfoto, gedateerd 28 maart 1929, gemaakt door A.J. Fortgens Fa J.W. Wentzel, Hoffotograaf Amersfoort, Langestraat 106a, tel. 104.
32539: POT, JOHAN HENDRIK JACOB VAN DER, UIT ROOSENDAAL - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage W.P. van Stockum & Zoon 1951
15756: POTTER, H. - Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het vaderland. Deel I. Amsterdam: Saakes, 1808.
15758: POTTER, H. - Reisen durch einen grossen Theil von Süd-Holland in den Jahren 1807 und 1808. Aus dem holländischen. Weimar: Landes-Industrie-Comptoir, 1811.
31935: POTTER VAN LOON, JOHANNES, UIT SINT ANNA, DE BILDT - Dissertatio iuridica inauguralis, qua continetur: collatio institutionum iustinianearum cum Gaii institutionibus Veronae inventis [...] Groningen J. Oomkens 1823
15010: F.A. POTTLE (RED.) - Boswell in Holland 1763-1764, including his correspondence with Belle de Zuylen (Zélide). Melbourne, Londen, Toronto: Heinemann, 1952.
3272: POULTER, GEORGE C.B. - The Corbould genealogy. Ipswich 1935, 165 p., geb., geïll.
59145: POUPART, C., - "Album Amircorum of Corali Poupart, dated between 1810-1822 (Amsterdam), all French, containing 29 contributions, 14 pp with drawings (mainly landscapes and portraits, 1x in gouache, 8x in (col.) pencil (w. grey wash), 2x in pencil/watercolour and 3x in pen/brush and black ink, 12 manuscript pp (poems), 1p with calligraphy in col. ink, 1p with two mounted curls of hair and 1 loosely inserted piece of cloth embroidered flowers, several blank pages. Contemp. gilt longgrained full red moroccan, both covers w. double gilt floral borders around sides, giltlettered ""Souvenir""and ""Corali Poupart"" on spine, in board slipcase. Relié par A. van Rossum à Amsterdam. "
56482: POUS, P., - Gedachten over den landbouw en hoe de landman in ons vaderland bij de lage prijzen der tarwe kan blijven bestaan, Middelburg 1835, 36 pag.
54508: POUTSMA, H.J. E.A. - Enquete over de behandeling van 'politieke misdadigers' in Nederlandsche gevangenissen, gehouden door het tijdschrift De Jonge Gids. Amsterdam, 1898. [gebonden met:] Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen van G. in der Maur. Amsterdam, 1898.
5352: POUW, F. - Onze familie. Clemens, Van der Linden, Harlé, Huinck, Tersteeg, Bouhuijzen, Nieuwegein 1994, 507 p., geb., geïll.
24838: PRADT, D. DUFOUR DE - Antidote au congres de Rastadt ou plan d'un nouvel équilibre politique en Europe.
2058: PRAK, M. - Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780. (Diss.) [Amsterdam] 1985. Geb., geïll., 438 p.
15764: PRATT, [SAMUEL JACKSON] - Gleanings through Wales, Holland and Westphalia. Sixth edition. To which is added, Humanity, a poem, seventh edition, 3 delen. Londen: Longman & Rees, 1802.
37840: PRAZ, M - Het Europese binnenhuis. De stijlveranderingen in de interieurkunst van het Romeinse rijk tot het begin van de 20e eeuw, Utrecht 1965, 393 pag., geb., geïll.
25000: PREISSLER, J.D. - Die durch Theorie erfundene Practic oder grundlich-verfasste Reguln derer man sich als einen Anleitung zu berühmten Kunstlere Zeichen-wercken bestens bedienen kan.
15766: PREL, MAX FREIHERR DU - Die Niederlande im Umbruch der Zeiten. Alte und neue Beziehungen zum Reich. Im Auftrag des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete Reichsminister Dr. Seyss-Inquart, herausgegeben und bearbeitet von Dr. Max Freiherr du Prel unter Mitwerkung von Willi Janke. Würzburg-Den Haag: K. Triltsch, 1942.
28992: PRELLER, FRIEDLICH - Odyssee-landschaften, in Holzschnitt ausgeführt von R. Brend'amour, mit einer biographie des kunstlers. Leipzig 1881, 49 pag., good copy.
22280: PRENTBRIEFKAARTEN, AMERSFOORT, VAN ACHTERBERGH - Briefkaarten-album, met 96 prentbriefkaarten uit de jaren 1900, 1901 en 1902, verzameld door mej. M.W. (Greta) van Achterbergh, Beekstraat te Amersfoort. De kaarten betreffen meest topografische gezichten, ongeveer de helft Nederlands en de helft buitenlands.
24872: PREVOST, ABBE - Manuel lexique ou dictionnaire portatif des mots Francois dont la signification n'est pas familiere a tout le monde, nouvelle ed. Paris, Didot, 1755.
43650: PRIBRAM, A.F. - Franz Paul Freiherr von Lisola 1613-1674, und die politik seiner zeit, Leipzig 1894, 714 pag., mit portret, rucke lose.
24996: PRIDEAUX, H. - Het oude en niewe verbond aen een geschakelt in de geschiedenissen der Joden, 2e druk, vermeerdert door J. Drieberge.
31787: PRIJN, JOHANNES FRANCISCUS MARINUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1870
36454: PRINCE, FELIX, UIT NIJMEGEN - Andre Antoine et le renouveau du theatre Hollandais (1880-1900) Amsterdam Vermeulen 1941
56552: PRINGLE, J.F., - Pleitredenen over het tiendregt in de Haarlemmer-meer. Uitgesproken voor het Prov.-Gerechtshof in Noord-Holland, Arnhem 1863, 235 pag.
32557: PRINGLE, JOANNES FREDERICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de injuria [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
51744: PRINGSHEIM, O., - Beitrage zur wirtschaftlichen entwickelungsgeschichte der vereinigten Niederlande im 17 und 18 Jahrhundert, Leipzig 1890, 126 pag., geb. in half linnen.
23924: PRINS, J. - Het familie-geslacht van der Scheer in de vorige eeuw. Stam Roelof Derks, Kamperveen 1993, ca. 100 pag., geïll.
31937: PRINS, ARIUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis de sponsalibus secundum jus antiquum hollandicum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
33898: PRINS, JOHANNES JACOBUS, UIT LANGEZWAAG - Commentatio sistens interpretationem loci 3 Petr. III: 18-22 [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1835
34698: PRINS, THEODORUS LAMBERTUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de iis, quae sunt singgularia in mutuo Leiden Luchtmans 1785
35786: PRINS, GERARDUS, UIT BENTHUIZEN - Karyokinese in het bloed Utrecht Kemink 1890
36534: PRINS, J.J. - Godsdienstige rede ter voorbereiding van het academiefeest Leiden Van Doesburgh 1875
23650: PRINSEN, J. (RED.) - Collectanea van Gerardus Geldenhauer Noviomagus, gevolgd door den herdruk van eenige zijner werken. Amsterdam 1901, 54 + 279 pag.
39146: PRINSEN, MARIE M. - De idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieën. Amsterdam 1934, 344 pag., geb. exemplaar [dissertatie met los blad stellingen].
32951: PRINSEN, JACOBUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1898
56226: GROEN VAN PRINSTERER, - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie, Leiden, Van Nifterik, z.j., 122 pag.
24700: POPULAR PRINT - Two warships on separate woodcuts by A. Bouwens, depicting the ‘Admir M. de Ruyter’ and ‘De Fortitude’. Turnhout, Glenisson and Van Genechten, nr. 139 [19th century].
61129: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de la Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
61131: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
59712: PROBST, JOHANN FRIEDRICH (1721-1781), AFTER ROOS, JOHANN HEINRICH (1631-1685) - Etwelche Arten von Vieh...
17804: PROCES - Het proces der drie koningen, Louis de XVI van Frankryk, Carel de III van Spanjen, en George de III van Groot-Brittanjen, bepleit voor de vierschaar der Europesche mogendheden. Waar by verhaald wordt welk vonnis de Hanoversche Knoopen-draaijer heeft geleden. Ostende, by H. Slappermende, [1780?].
61125: "PRONK, CORNELIS (1691-1759); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799)" - La maison de la ville á Middelbourg (mirrored)
32015: PROOSDIJ, A.C.G. VAN - Huwelijksrecht. Stellingen.
1860: NEDERLANDSCHE PROVINCIEWAPENS - De Nederlandsche provinciewapens naar heraldische gegevens ca. 1500, met verklarende tekst. Utrecht [1943], 11 in kleur gedrukte platen in mapje met tekstboekje van 16 p.
17809: "PRUDENTIUS CLEMENS, AURELIUS; GERARD KEMPHER (VERT)" - Lofzangen. Leiden, Jacobus Meul, 1712.
23424: PRUDHOMME, A - Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Isère, archives civiles, serie B. Tomes deuxième et troisième, Grenoble 1884,1899, 108+308+121+413 pag, geb. Très bonnes exemplaires.
36042: PRUYMBOOM ADR. FILIUS, CORNELIUS, UIT GASTEL - Theses medicae inaugurales Leiden Cyfveer 1801
43530: PRUYS VAN DER HOEVEN, C - Akademieleven, Utrecht 1866, 298 pag., geb. in linnen stempelband.
42499: PUFENDORF, SAMUEL VON - Inleydingh tot de historien der voornaemste rycken en staten welcke ter deezer tijd in Europa worden gevonden. Vertaald uit het Duits door Simon de Vries. 2e druk, Utrecht, Ribbius, 1686.
37960: PUGH, P.D.G. - Staffordshire portrait figures and allied subjects of the Victorian era, New York 1971, 657 pag., hardback with dustwrapper, ill.
61666: PUNT, JAN (1711-1779) - ZYDEBALEN HOFDICHT
24651: PUNT, JAN - "Afbeelding van de zaal en ’t praalbed waar op het lyk van zyne doorluchtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau [...]. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere de Swart, architect van het hof; en in het kooper gebragt door Jan Punt. Amsterdam, François Changuion, 1752. Bound with: Lyk-staetsie van zyne doorluchtigste hoogheid den heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Orange en Nassau. [...] Naeuwkeuriglyk nagetekent door P. van Cuyk, Junior. en in het kooper gebragt door J. Punt. ’s-Gravenhage, Pieter Gosse en Nicolaes van Daalen, 1755."
31064: PUNZO, CIRO (ED.) - Gli Accademici di Pontzen. Pontzen academicians. Dizionario, Pontzen 1967, 333 pag., ill.
26758: PUPER, J.J. - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociale-geografische structuren van de gemeente Vleuten, Utrecht , P.P.D. 1948, 77 pag., met veel bijlagen.
52110: PURAYE, J. (ED.), - Album amicorum Abraham Ortelius, Amsterdam 1969, 99+125 pag., geb., geïll., met stofomslag.
16576: PURMEREND - Purmerend en de drie meren (Beemster, Purmer en Wijde-Wormer). Uitgegeven met medewerking van de gemeentebesturen van Purmerend, Beemster en W.Wormer, Amsterdam, Alta, 1926, 80 p.
42965: BENTIVOGLIO / E. PUTEANUS - Relationi del cardinale Bentivoglio [Provincie Unite di Fiandra], publicate da E. Puteano in Anversa. 2 delen in 1 band, Colonia [= Amsterdam?], 1630.
20684: PUTMAN, J.H. M. - Index van personen aan wie door het Hof van Utrecht octrooi is verleend om te testeren, voorkomend in de octrooiregisters. 1603-1640, 1641-1678, 1679-1720, 1721-1760 en 1761-1806. 5 delen, Utrecht 1984-1995, ( toegang 8 t/m 12 ), ca. 1800 pag.
31613: PUTMAN CRAMER, GULIELMUS JOANNES CAROLUS, UIT TWELLO - Specimen juridicum inaugurale de auctoritate cognatorum inm causis pupillaribus [...] Deventer J. de Lange 1839
34342: PUTMAN CRAMER, ADOLPHUS ANNEUS, UIT TWELLO - Dissertatio juridica inauguralis de usufructus natura [...] Deventer J. de Lange 8-4-1840
34304: PUTTKAMMER, MATTEUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen academicum inaugurale, exhibens quaestionum juridicarum syllogen [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1819
44088: VREDENDUIN PZ. J., - Geschiedenis van de banne Westzaanen, Zaandijk 1903, 330+(10) pag., geb., geïll. (o.a. met 2 uitvouwbare kaarten). Mooi exemplaar.
17830: "QUACK, JAN DE (VERT.); MARGUERITE DE SALUCES" - Foscarini, of Het slagtoffer van de Venetiaansche staats-inquisitie. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1827. [3 delen]
17829: QUACK, JAN DE, EN BERNARDUS ANTONIUS FALLÉE (VERT.) - De vrouwen-soldaten of De slecht verdedigde vesting, vrolyk blyspel met zang. 2e druk. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1825.
51053: QUACK, J.C.W. - Gedenkboek van den watersnood in 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlansch Indie geteisterd werd. Dordrecht, Revers, 1862.
31609: QUACK, HENRICUS PETRUS GOTHOFREDUS, UIT SETTEN - Specimen historico-politicum inaugurale de republica qualis furrit seculo XIVmo [...] Amsterdam J. Müller 1859
31697: QUACK, H.P.G. - Sociale politiek. [...] Amsterdam 1885
33698: QUACK, H.P.G. - Staat en maatschappij.
36444: QUACK, H.P.G. - Bouw en samenstel der maatschappij, rede ...overdracht rectoraat 1875
38158: QUACK, H.P.G. - Traditie en ideaal in het volksleven, Utrecht 1872, 40 pag. zonder omslag.
56238: QUADEKKER, E.A.L., - Het paardenboek. Een geillustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden, 3 delen, Zutphen [ca. 1920].
32611: QUARLES VAN UFFORD, JACOBUS CAROLUS GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-politica inauguralis de vi rationum externarum in domesticam nostrae conditionem, inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae-septentrionalis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1844
32861: QUARLES VAN UFFORD, GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-juridica inauguralis, continens historiam institutionis curiae supremae in Hollandia et Zeelandia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
34808: QUARLES VAN UFFORD, EDUARDUS, UIT HAARLEM - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1842
59808: QUELLINUS, HUBERT (1619-1687) - Artus Quellinius Antverpiensis Curiæ Amstelodamensium statuarius (Portrait of Artus Quellinus I)
2082: QUERFURTH, CURT O. VON - Kritisches Wörterbuch der heraldischen Terminologie. Facsimilé-uitgave Wiesbaden 1969 naar de uitgave München-Berlin 1872. Geb., geïll., 190 p.
20376: QUERFURTH, C.O. VON - Kritisches Wörterbuch der Heraldischen Terminologie mit 322 in den text gedruckten Abbildungen, Nördlingen 1872, 4+190 p. Orginele uitgave.
56320: QUERIDO, IS., - Amsterdam, proza door Is. Querido, met een litho van W. Wagner, Amsterdam, B. Houthakker, 1922.
42981: QUESADA, C.M. DE CESPEDES Y - Cuba before the world [publication for the Panama-Pacific International Expostition in San Francisco, 1915].
54287: QUESTIER, M - Astrologise aenteeckeningh voor het jaar 1684, gemaekt door de heer Matthias Questier, professeur tot Parys, den welken heeft voorsegt de dag van zijn sterfte ende ook de dood vanden grave van St. Paull, welcke aenteeckening in zijn sack gevonden is na sijn dood, anno 1683. z. pl., [1684].
20100: QUICKE, F. - Les Pays-Bas à la veille de la période Bourguignonne, 1356 - 1384, Brussel 1947, 458 pag., geb. Goed exemplaar.
4482: QUIEN, F.C. - Notes sur l'histoire de la famille Quien protestante et de ses ancêtres Le Quien, ainsi que de la famille Le Quien de la Neufville. Florence 1939, 157 p., losliggend exemplaar, geïll.
17732: "[PELS, ANDRIES (VERT.)]; PHILIPPE QUINAULT" - De wanhebbelyke liefde, kluchtspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
32239: QUINTUS, JUSTUS DATHO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de ambitu juris poenalis communis in Belgio [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1836
32613: QUINTUS, RUDOLPHUS ANTONIUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de separatione thori ac mensae, praesertim de ea, quae fit mutuo conjugum consensu [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1840
25004: RAA, F.J.G. TEN - De uniformen van de Nederlansche Zee- en Landmacht hier te lande en in de kolonien, naar aquarellen of teekeningen van J. Hoynck van Papendrecht, W.C. Staring en J.P. de Veer.
1085: RAADT, J.-TH DE - Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique-Luxembourg-Pays-Bas-Allemagne-France). Recueil historique et héraldique.
38004: RAAF, K.H. DE - Willem Kloos, de mensch, de dichter, de kriticus, Velsen 1934, 309 pag.
35836: RAALTE, HENRY AUGUST VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Van der Schouw 1877
23858: RABAN - Le petit Jesuite, Paris, les Mds de Nouveautes, 1826, 16°. 29 pag. Original printed covers , stating that there were 15000 copies printed.
52577: RABELAIS, F. - Les songes drolatiques de Pantagruel ou sont sontenues cent vingt figures de l'invention de maitre Francois Rabelais copiees en facsimile par J. Morel sur l'edition de 1565. Paris, Les bons libraires, 1869.
27140: RABER, A - Der kampf um das herrenmeistertum des Johanniterordens (1641-1652], zugleich ein beitrag zur geschichte der grafen Adam und Johann Adolf zu Schwartzenberg, Würzburg 1911, 127 pag. [ dissertation].
17837: "RABUS, PIETER; WILLEM SEWEL" - Twee-maandelyke uittreksels van P. Rabus. Met privilegie [...]. Rotterdam, Barend Bos, 1702. [Gebonden met:] Twee-maandelyke uyttreksels van alle eerst uytkomende boeken door W. Sewel. Begonnen met hooimaand en oogstmaand 1702. Met privilegie [...]. Rotterdam, Barend Bos, 1702 [2 delen in 1 band]
9018: "[MEIJER, LODEWIJK, E.A. (VERT.)]; JEAN BAPTISTE RACINE" - Andromaché. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1744.
59372: "ANTIQUE GAME ""THE PRIZE BOAT RACING"" " - "Prachtig antiek spel "" the prize boat racing"" (regatta, les regates, ragata, corrida de barcos). In goede conditie, met 6 houten zeilbootjes (namen Vesta, Minerva, Brise, Freya, Sud-West, Activ), zes geldbakjes, zes mooie witte envelopjes met papiergeld (5 en 20 mark), gouden papieren muntjes en een speelbord. Twee dobbelstenen en een gooibeker."
54607: RACOT DE GRANDVAL, NICOLAS - Le vice puni, ou Cartouche. Poeme. Nouvelle edition. Amsterdam, J. de Ruyter, 1738.
60192: RADEL (1739-1808) AND BENARD, ROBERT (1734-?) - Machines de Théatres (Theater Machinary of the Opera of Paris)
61760: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Agter St. Maria tot Utrecht
61762: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Bij St. Agnite tot Utrecht.
61726: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Waerdenburg
61728: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Cleef
61720: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis te Bylant
61722: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Wolfswaert van Agteren
61724: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Wolfswaert van Vooren
61716: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Valkhof te Nimwegen waterzij
61718: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Loevestein
61774: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Maersen
61776: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Kronenburg en Loenen
61754: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Poort tot Ysselstein / Bij de Issel Poort tot Ysselstein
61778: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Kronenburg in Welstant
61766: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Utrecht
61768: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Utrecht
61770: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Den Bergh aan de Veght
61764: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Rijnkom
61756: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Vreeswijk aan de Vaart
61758: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Pellus-Poort bij Utrecht aan de Voorstadt / Pellus-Poort bij Utrecht
60796: RADEMAKER, ABRAHAM (1675-1735) - Six small Dutch river sidetown views: Jaarsveld, Ouderkerk aan den Ijssel, Tienhoven, Capelle aan den Ijssel, Krimpen aan den Leek, Moordrecht.
61742: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Slot te Abkou
61744: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Int Slot te Abkou
61746: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt / Yearsvelt
61794: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt
61796: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Konings-Uythof
61792: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kasteel van Liesvelt
61788: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Langerack
61790: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Langerack
61772: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Poort tot Montfoort / Poort tot Montfoort
61714: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Hinten
61738: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Weeshuis tot Amersfoort
61740: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Klooster s Aegten
50997: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Schoonenburg, 1731.
61748: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt
61750: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Oude Kerk te Zuylen
61752: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Out Poortje te Zeyst
61732: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Kasteel te Kuilenburg / 't Kasteel te Kuilenburg
61734: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Bilt buyten Utrecht / St. Petronella Kapel op de Bilt
15775: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten vervat in 300 konstplaaten, verzamelt, getekent en in ‘t koper gebragt door den konstryken Abraham Rademaker, met eene korte beschryving derzelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch, 2 delen, Amsterdam: Willem Barents, 1725. Reprint, z.pl., z..j., [ca. 1980]
61712: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Workum van de Lantzij
61730: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Breukelse-Brug en Out Gunterstein
61798: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Ruwine van Koningsvelt
34062: RADEN, PETRUS GERARDUS PAULUS VAN, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones de differentiis falsi et stellionatus [...] Amersfoort W.J. van Bommel van Vloten 1846
16987: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance van de Nederlandse boekdrukkunst. Amsterdam, 1952.
6809: "ANONIEM (VERT.); JEAN BAPTISTE RADET" - "Frosine, of De laatst aangekomene; blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1802."
32439: RAEVARDUS, JACOBUS - De praejudiciis libri duo [...] Helmstedt J. Heitmüller 1662
37286: RAGUENET, A - Materiaux et documents d'architecture et de sculpture, one volume in half leather, Paris, Ducher et Cie, 19th century.
28980: RAIS, JULES A.O. - L' Image, revue artistique et litteraire, ornée de gravures sur bois, no. 7, juin 1897, pp. 193-224, perfect exemplaar, gebonden in half linnen met behoud origineel omslag.
34064: RAM, JANUS LAURENTIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum inaugurale de ministerii publici origine in criminum causis imprimis in patria nostra [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
34724: RAM, ARNOLDUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de casu pro amico Utrecht Van Megen 1736
41096: RAMAER, J.C. - Geographische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en Nieuwe Maas in de middeleeuwen, Amsterdam 1899, 311 pag., gebonden in geheel linnen, geïll. met 4 uitslaande kaarten en een kaart in de tekst.
40734: RAMBOSSON, J. - Les pierres precieuses et les principaux ornements, Paris, Firmin Didot, 1870, 298 pag., geb., geïll.
32441: RAMDOHR, ANDREAS RUDOLF VON *1722-1754* - De toto iure per partialem usum servato qvo usucapio libertatis et individua servitutum caussa illustrantur. Göttingen Georg Ludwig Schulze, 1753
31771: RANDWIJCK, ALEXANDER JOHAN VAN, UIT ASSEN - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1868
7770: NAAM- EN RANGLIJST - Naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en van dat in Nederlandsch Oost-Indië alsmede van de Landmacht in West-Indië. Per deeltje ca. 500 pag. Gebonden (enkele scharnieren los). Prijs per deeltje 48 euro
47776: NAAM- EN RANGLIJST, - Naam- en ranglijst der officieren van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht 1968, Gorinchem 1968, 772+188 pag., geb.
33292: RANITZ, SEBASTIANUS MATTHEUS SIGISMUNDUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale de articulo 68 legis de imperio ex historia juris publici neerlandici illustrato [...] Academisch proefschrift over artikel 68 der grondwet in verband met de geschiedenis van het Nederlandsche staatsregt beschouwd [...] Groningen J.B. Wolthers 1858
33734: RANITZ, HERMAN DE, UIT GRONINGEN - De iure naturae et ethica commentatio, ad quaestionem [...] Groningen J. Oomkens 1818
33302: RAPPARD, ANTHON GERRIT AEMILE VAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
34066: RAPPARD, HENRICUS ANTHONIUS VAN, UIT ZUTPHEN - Disquisitio juridica inauguralis de excusatione testimonium dicendi in judiciis eorum, qui propter munus, professionem vel legitimam necessitudinem arcanorum sunt depositarii [...] Utrecht P.W. van de Weyer 1847
1470: KORT EN ZAEKELIJK RAPPORT - Kort en zaekelijk rapport van de Commissie tot de floreenen, 1764. Leeuwarden 1764. Geb. (halfleer), 213 p.
33930: RAS, DANIEL, UIT ALKMAAR - Dissertatio juris publici inauguralis de legibus fundamentalibus [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
38178: RASCH, J - Onze seizoenfeesten. Hun oorsprong en beteekenis, Amsterdam [ ca. 1942 ], 190 pag., geb., geïll., met stofomslag.
19156: RASMUSSEN, ANNA W. - Hollaenderbyen og Store Magleby Kirke.
17840: RAU, HERIBERT - Duitschlands Cassandra. De roof van den Elzas en de verwoesting der Palts onder Lodewijk XIV. Een historisch roman. Vertaald uit het Duits. Deventer, A. ter Gunne, 1871.
20374: RAUCH, ERNST - Geschichte der Hüttenaluminiumindustrie in der westlichen welt, Dusseldorf 1962, 316 p., geíll.
33017: RAUWENHOFF, L.W.E. - De verhouding van de hoogeschool tot de maatschappij. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het rectoraat der Leidsche hoogeschool. Leiden S.C. van Doesburgh 1872
33700: RAUWENHOFF, L.W.E. - Oratio [...]
40630: RAVENSTEYN, L.J.C.J. V. - Rotterdam in de negentiende eeuw. De ontwikkeling der stad, Rotterdam 1924, 273 pag., geb., geïll. ( met uitslaande platen).
33578: RAVESTEYN, ADRIANUS JUSTINUS VAN, UIT NEDERLANDS-INDIË, BURGER VAN ROTTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale, de avariis [...] Leiden Jacobus de Beunje 1762
40632: RAVESTEYN, L.J.C.J. V. - Rotterdam in de achttiende en negentiende eeuw, Schiedam 1974, facsimile naar de editie 1924-1933, 207 + 273 pag., geïll., geb., met map met 9 losse kaarten.
17851: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.);" - De getrouwde mannen zonder vrouwen, of Eén uur vaderschap. Blijspel met zang. (Navolging) Den Haag, J. Belinfante, 1833.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/18