Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
65828: GONNET, C.J.,, - Beschrijving van en aanteekeningen betreffende enkele buitenplaatsen enz. afkomstig van wijlen den heer Gonnet als ook genealogische aanteekeningen van den heer Gonnet.
65997: GONNET, C.J.,, - Beschrijving der schilderijen in 's Rijks verzameling van kunstwerken van moderne meesters in het paviljoen Welgelegen te Haarlem
64834: GONNET, C.J.,, - Vreugdefeesten te Haarlem
64539: GONNET, C.J.,, - De Commanderij van St. Jan te Haarlem
64538: GONNET, C.J.,, - Het Beggijnhof te Haarlem
64537: GONNET, C.J.,, - De Jesuiten-statie Het springende paard te Haarlem
25614: Gonson, John - A charge to the grand jury of the city and liberty of Westminster etc. at the general quarter-sessions of the peace, held the third day of July, 1729, in Westminster-Hall. Londen, Charles Ackers, 1729, 32 pag., original decorated paper covers. ( Waterstained)
18996: Gonzalez, Pierre G. - Le livre d'or des noms de famille.
16334: ‘t GOOI - Gids voor ‘t Gooi en Baarn, bewerkt door J.W. Draaijer, 4e druk, Utrecht, Broese [ca. 1916], 120 p.
16337: ‘t GOOI - Wandelingen in het Gooi en omstreken door A.W. Stork, [1e uitgave] Uitg. A.N.W.B., 1925, 80 p.
16942: GOOI, ‘t - Gids voor het Gooi, met beschrijving vandaaruit te maken watertochten ..., uitgegeven door de Nieuwe Onderneming IJselmeer, Huizen (NH) [1934], 80 p.
42915: Gool, Johan van - De nieuwe Schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. 2 delen, 's Gravenhage, 1750-1751.
25088: Goor, Thomas Ernst van - Beschryving der stadt en lande van Breda.
16341: GOOR - Geïllustreerde gids van Goor en omstreken, Uitg. Ver. “Goor Vooruit”, [ca. 1902], 43 p.
22920: GOOR - Ter verjaaringe van deugrijke jonge dogter Adriana Christiaanse Goor, verjaart op den 6 Augustus, out 12 jaar. Gedicht in handschrift op papier in de vorm van een gevouwen hart, ondertekend "vader Christiaan Goor, 1789".
35064: Goor, Constantinus Engbert van, uit Amsterdam - Dissertatio juridica de trajectitiae pecuniae contractu apud romanos Leiden Gebhard 1841
16943: GOOR - Gids voor Goor, door J.W. Anton Schepers, uitg. met medewerking van het gemeentebestuur van Goor en van de vereniging “Goor vooruit”, Amsterdam Alta 1925, 44 p.
66235: GOOSSENS, - Document handwritten dated 30 Junij 1798 concerning G. Meuschaert, Goossens,
936: GOOSSENS, R.J.I., EN A.M.S. VAN HEES, - Beschrijving van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters ter inzage op het Rijksarchief in Limburg. Maastricht 1980, 397 p.
65293: GOOT, P. VAN DER, - In 't voorbijgaan, herinneringen en indrukken van Quintus
68287: GORCUM, JAN VAN, - Den gheestelijcken schildt aller katholycken: tegen het dagelijcks opwerpen onser wederpartije seer bequam: t'samen vergadert wt de H. Schrifture en Out-vaders der Heyliger Kercke. Hier achter is noch by ghevoecht eene verclaringhe van de twaelf Artijckelen des Gheloofs. De vijfde Editie, vermeerdert en van veel fauten verbetert.
65781: GORCUM, A.H. VAN, - Het kasteel van Verneuil. Toneelspel in vijf bedrijven. Naar het Fransch van Poujol door A.H. van Gorcum.
63796: GORDON, C.G., EGMONT HAKE, A, - The journals of Major-Gen C.G. Gordon C.B. at Kartoum, printed from the original mss. introduction and notes by A. Egmont Hake
16344: GORINCHEM - Gorinchem door H.A. Ravenswaaij Mzn, Uitg. met medew. Gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1925, 72 p.
47204: Goris, G., - Les delices de la campagne a l' entour de la ville de Leide, Leiden, Haak, 1712, (16)+275+(29) pag., geb. in geheel perkament uit de tijd met titelprent.
69457: GORISSEN, F., - Nimwegen. Niederrheinischer stadteatlas, IIe Reihe, 1. Heft: Nimwegen.
64449: GORKOM, K.W. VAN, - Kina, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, afdeeling Voortbrengselen van de groote cultuur in Nederlandsch Oostindië, II
64448: GORKOM, K.W. VAN, - Suiker, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, afdeeling Voortbrengselen van de groote cultuur in Nederlandsch Oostindië, V.
63622: Dr. K.W. van Gorkom - Thee
25124: Gorlitz, F.H. - Kaart van Rotterdam en omstreken met inbegrepen van de steden Delft, Vlaardingen, Schiedam en Delftshaven [1851], 125x120 cm., geplakt op linnen, handgekleurd.
16345: GORSSEL - Geïllustreerde gids voor de gemeente Gorssel, Uitg. V.V.V. [ca. 1913], 64 p.
20796: Gortel, H. van, T. Pluim en D. Verbeek jr. - De geschiedenis der Neder-Veluwe, deel 1 t/m 3, Wageningen 1888-1890, 136+168+141 pag, geïll.
66067: GORTER, SADI DE, - La randonnée des hommes perdus.
33404: Gosliga, Claas, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica inauguralis de legatis secundum principia juris hodierni [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1823
66654: GOSLINGA, S. VAN, - Onuitgegeven brief van Sicco van Goslinga
36498: Goslinga, A. - De Belgische opstand van "Dietsche" zijde verklaard Assen Hummelen 1932
940: GOSSES, I.H., - De rechterlijke organisatie van Zeeland in de middeleeuwen. Groningen-Den Haag 1917, 315 p.
942: GOSSES, I.H., - De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente (tot den tijd der Republiek). Groningen-Batavia 1941. Geb., 326 p.
27812: Gotha - Almanach de Gotha pour l 'annee 1826, Gotha [ 1825 ], ill. IV + 204 + 176 pag., orig. boards.
53186: Gothofredus, Jacobus - Opera juridica minora sive libelli, tractatus, orationes & opuscula rariora & praestantiora. Leiden, J.A. Langerak 1733.
65295: GOTTHELF, J. (BITZIUS, A.), - Uli. pachter. Een verhaal uit het Zwitsersche volksleven naar het Hoogduitsch van Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius) door W. Mensing
36582: Slevogtius Gottlieb - Commentatio juris sacri de vocatione ad pastoratum sub conditione matrimonii ..... Jena J.F. Ritter 1743
69587: GOTTSCHALK, M.K.E., - DE VIER AMBACHTEN EN HET LAND VAN SAAFTINGE IN DE MIDDELEEUWEN een historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost Zeeuws-Vlaanderen c.a.
69588: GOTTSCHALK, M.K.E., - 1. De oudste kartografische weergave van een deel van Zeeuwsch-Vlaanderen; 2. Aspecten van de historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen aan de hand van enige kaarten. 3. De middeleeuwse Braakman.
69691: GOTTSCHALK, M.K.E., - Het Naardermeer en zijn omgeving historischg-geografisch bezien.
68071: GOUDA QUINT, P.,, - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland.
68275: GOUDA QUINT, P.,, - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland.
68823: GOUDA QUINT, P.,, - Catalogus eener (op 3 platen na) geheel volledige verzameling van alle zoowel uitgegeven als niet in de handel gebrachte platen, alsmede van verschillende uitgegeven en onuitgegeven teekeningen van Mr. Ver Huell.
950: GOUDA QUINT, P., - Grondslagen ... idem, vervolgdeel 1910-1925. Arnhem 1927. Geb., 344 p.
43934: Gouda Quint, S., - Veilingcatalogus boeken etc. Mr. A.C. Lagerwey, oud rechter te Oosterbeek, Arnhem 1923, 18 pag.
32655: Goudoever, Antonius van - Oratio de Francisco Petrarcha, literarum humaniorum, seculo XIV. Instauratore praecipuo [...] Utrecht J. Altheer 1829
35878: Goudriaan, Willem Jan, uit Vlaardingen - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1879
65355: GOUFFÉ, ARMAND, VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, A. COMTE DE, - De zangzieke kleermaker, zangspel. Naar het Fransch (Le Bouffe et le Tailleur.) van Armand-Gouffé en Villiers. Door De Quack en Fallée, muziek van P. Gaveaux.
37522: Gounot, R. - Evolution de l'art de la dentelle du Puy, au 19e siècle. Le Puy 1978, 64 pag. + 78 plates (ex library copy).
68371: GOUPIL, F., - Practische handleiding bij het schilderen op porselein, Delftsch aardewerk en glas [...].
42056: Goupil, P.E.A.? / J.P. Brissot de Warville? - Essai historique sur la vie privee de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. s.l, s.n., 1789.
53588: Gour, A.J. du - Memorie ter verdediging van Lodewijk den XVI, opgesteld voor het uitspreken van zijn doodvonnis, Harderwijk etc, Kasteel etc. [1801].
954: GOURDON DE GENOUILLAC, H., - L'Art héraldique. Parijs [1889]. Geb., geïll., 290 p.
21100: Goutarel, A - La peste de 1721-22 a Orange, z.pl. 1974, 61 pag.
23370: Goutarel, A - Les regimes matrimoniaux a Orange au XIXe siecle, d'apres contrats de mariage et état-civil. z.pl. 1975, 136 pag., geïll.
20142: Gouw, J.L. v.d. - Marie de Brimeu. Une princesse Néerlandaise de la première moitié de la guerre de quatre vingts ans, Brussel 1951, 59 pag, geïll. ( eerder verschenen in de Ned. Leeuw 1947, in het nederlands ). Oplage 75 ex.
69470: GOUW, J.L. VAN DER, - Het dijkcollege van de Zwijndrechtse Waard in 1568 A. inleiding B Teksten; in: vaderlandse recht Nieuwe reeks deel 3.
26122: Gouw, J. ter - Amsterdamsche Tafereelen, Haarlem 1876, 318 pag., geb. in blauw linnenband, geïll. met 15 litho's van J.C. Greive Jr. Goed exemplaar.
38310: Gouw, Jan ter - De gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven, Amsterdam 1866, 98 pag., ( iets los ).
40500: Gouw, J. ter, - Nalezing op mijne Amstelodamiana, Amsterdam 1866, 156 pag., met uitsl. plaat.
19580: Gouw, J. ter - In de Kalverstraat.
69693: GOUW, J.L. VAN DER, - De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland.
960: GOUW, J. TER, - Studiën over wapen- en zegelkunde. Amsterdam 1865. Geïll., 222 p. (onder andere met chromolitho's). Mooi exemplaar, gebonden.
64331: GOUW, J. TER, - De Volksvermaken
43682: Gouw, J.L. v.d. - Schetskaart van Heukelum volgens het morgenboek van ca. 1425, nov. 1982. Groot blad plano.
38266: Graadt van Roggen, A.H.F. en A. v. Roggen - Genealogy of the families van Roggen, Graadt van Roggen and Graadt. USA 1995, 547 pag., hardback, ill.
36628: Graadt van Roggen, C.J. - Foto van het diner van C.J.Graadt van Roggen, ter gelegenheid van zijn candidaatsexamen rechten 1923
67192: GRAADT VAN ROGGEN, J.M., - Etching after A. Mauve by J.M. Graadt van Roggen (1867-1959) signed and dated 1909.
20370: Graaf, J. de - Het huis Dorth en zijne bewoners, 2 pl., 1920, 58 p., geíll.
67085: GRAAF, J.J., - Gids in het bisschoppelijk museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, door J.J. Graaf.
65993: GRAAF, J.J., - Bijzonderheden over de geschiedenis der geslachten: Graaf-Franses en Van der Scheer-Hazemont
65988: GRAAF, J.J., - Gids in het bisschoppelijk museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, door J.J. Graaf.
59792: Graaf, H.J. de - Catalogus van de handschriften in Westerse talen toebehorende aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1963.
42753: Graaf, Reinier de - De vivorum organis generationi inservientibus, de clijsteribus et de usu siphonis in anatomia. Leiden/Rotterdam, Hackius, 1668.
67208: GRAAF, A. DE, - Allard, Hendrik en Nicolaas Pierson Portretten. door Mr. A. de Graaf.
69840: GRAAF, R. DE, HOOIMEIJER, F., - Urban water in Japan.
3582: Graaf Bierbrauwer, Bob de - Het geslacht De Graaf Bierbrauwer. Nieuwkoop 1986, 64 p., geïll. Oplage 100 exemplaren.
66365: GRAAFLAND, JOHAN, - Van toen en thans. Een bundel schetsen en novellen door Jonkheer Johan Graafland. (1915-1925.)
33422: Graafland, Aegidus, geb. te ´s Gravenhage, burger van Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis ad leg. 27 cod. de inofficioso testamento [...] Leiden Daniel Goedval 1751
15297: Grabner, J. - Brieven over de Vereenigde Nederlanden [...]. 1792-1793.
53196: Graevestein van Heyst, Derk - Het venten van geschriften op den openbaren weg als strafbaar feit beschouwd. Zutphen, W.J. Thieme, 1894 [dissertatie].
36864: Graft, J. van de - De tapijtfabrieken der 16e en 17e eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels .... Zeeland, Middelburg 1869, 193 pag., geb. Mist mapje met 7 gravures.
19622: Graft, C.C. van der - Lotgevallen van een Amsterdams Koopmanshuis [Blikman & Sartorius] 1749 - 1949.
47334: Graimberg, Ch. de, - Histoire du gros tonneau de Heidelberg, Mannheim 1823, 110 pag., origineel bedrukt omslag.
30704: Gram, J. - Onze schilders in Pulchri Studio ( 1880- 1904 ), Leiden 1904, 120 pag., geb., geïll., mooi exemplaar in linnen stempelband, goud op snee.
38286: Gram, J - De schilderconfrerie Pictura en hare academie van beeldende kunsten te 's- Gravenhage 1682-1882, Rotterdam 1882, 136 pag., orig. omslag van imitatie perkament ( in goede staat ! ).
50913: Gram, J. - De avonturen van baron Munchhausen. Naar de Engelsche uitgave bewerkt door Johan Gram, met 18 platen in kleurendruk naar oorspr. teekeningen van A. Bichard. Rotterdam, Elsevier, 1880 (jaartal op voorplat).
43308: Gram, J. / C. Telders (secretarissen) - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen van Oude Meesters te 's-Gravenhage, t.b. der watersnoodlijdenden, 3e druk, 's-Gravenhage 1881, 56 pag.
54475: Grand, Marc Antoine le / P. Langendijk (vert.) - De bedriegery van Cartouche of de Fransche roovers. Blyspel. Amsterdam, D. Ruarus, 1732.
19902: Grandaur, Georg - Eine alte genealogie der Welfen und des Mönchs von Weingarten. Geschichte der Welfen.
61458: Grandjean, Poul Bredo - Danske Købstæders Segl indtil 1660. Avec un Résume en Francais.
14616: Grapperhaus, F.H.M. - Grobberehuson ca. 1000 - Grapperhausen 2000, History of Grapperhausen and both name-related farms and families.
3586: Graswinckel, D.P.M. - Graswinckel, geschiedenis van een Delfts brouwers- en regentengeslacht. 's-Gravenhage 1956, 415 p., geb., geïll. rug iets vergeeld
984: GRASWINCKEL, D.P.M., - De archieven der gasthuizen en fundatiën, gilden, schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het archief der gemeente Arnhem. 's-Gravenhage 1930, 413 p. (mist rug, slordig ex.)
53198: Graswinckel, D.P.M. - Gedachten over ons gevangeniswezen. Open brief aan een voorstander van de afschaffing der doodstraf, Zierikzee, Ochtman & van Dishoeck, 1871.
33452: Gratama, Seerp; Theodorus van Swinderen - Oratio de honesta aemulatione inter homines [...], [gebonden met: ]Oratio de Platone, optimo in legibus condendis principis magistro [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1807
33738: Gratama, Seerp - Oratio de hermodoro ephesio vero XII tabularum auctore [...] Groningen J. Oomkens 1817
33776: Gratama, Seerp - Oratio in caussas malorum, quae jurisprudentia naturalis ejusque doctores fuerunt perpessi [...] Groningen T. Spoormaker, W. Wouters en J.F. Nieman 1806
68152: GRATAMA, SEERP, - Nog eens het wapen van Drenthe.
34782: Gratama Jzn, Sibrand, uit Appingedam - De verantwoordelijkheid der herbergiers en logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W. Zwolle Tijl 1885
65830: GRATAMA, G.D., - Frans Hals Museum der Gemeente Haarlem.
35254: Gratama, Koenraad Wolter, uit Assen - Onderzoekingen over tinea favosa Utrecht J. Greven 1866
16347: ‘s-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye et Schévengue, Uitg. Librairie Royale de M.M. Couvee, leporello met 12 foto’s in linnen omslag [ca. 1890].
16351: ‘s-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage en Scheveningen. 16 reproductien naar de nieuwste opnamen, z.pl., z.j. [ca. 1925?], 16 afbeeldingen, oblong.
16346: ‘s-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye, leporello met 12 foto’s, in linnen omslag [ca. 1880]
16360: ‘s-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage. Publication of the municipality, Den Haag, Mouton, [ca. 1930?], 107 p.
65756: 'S GRAVENWEERT, J. VAN, - Ninus de Tweede, treurspel naar het Fransch van Brifaut, door Mr. J. van 's Gravenweert.
65326: 'S GRAVENWEERT, J. VAN, - De Odyssea van Homerus. Naar het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd door Mr. J. van 's Gravenweert
69215: GRAVES, R., - I, Claudius.
22536: GREB - Gedicht “Aan een’boom” door F.H. Greb, dec. 1837. Manuscript, 8°, 3 p.
42175: Greco, Gioachino [= Abbe Bellecour] - La plus nouvelle academie universelle des jeux ou divertissemens innocens. 3 volumes, Amsterdam / Leipzig, Arkstee / Merkus, 1752.
33400: Greef, Joannes Henricus de, uit Leiden - Disputatio exegetica inauguralis de epistolae Pauli ad Romanos cap. V, sect. 1-11 [...] Amsterdam S.J. Prins 1845
15445: Green Shackelford, G. - Thomas Jefferson’s travels in Europe, 1784-1789, Baltimore en Londen: J. Hopkins University press, 1995
43867: Greenaway, Kate - Under the window, Pictures & rhymes for children. By Kate Greenaway. Engraved and printed by Edmund Evans. London, Frederick Warne & Co. , n. d. [ca. 1910].
57196: Greenhill, Peter; - Heraldic sketchbook, Lewes 2009.
63739: GREENWOOD, T, - The new turners' & fitters' handbook. Great discoveries relating to Screw Cutting and the Lathe, establishing this work as a Standard Text Book fo all time (...).
67915: GREEVEN, W., - Redevoering over Magdalena Moons. UItgesproken bij het Haagsch Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 26 October 1825.
68587: GREEVEN, K.H., - Overdenkingen over het wederzien in de eeuwigheid; door K.H. Greeven, predikant te Delfshaven.
7717: Greeven, Willem (vert.) - De loteling, blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1834.
66416: GREGORY, J. L. G., - Mr. J. C. Faber van Riemsdijk in de maand November 1813 : eene bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1813
66417: GREGORY, J. L. G., - Levensschets van mr. Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk.
67674: GREINER, A., - Original portrait photograph of L.H. Daniels.
67684: GREINER, A., - Original portrait photograph of J.H. Haanebeek.
988: GRELL, OLE PETER, - Dutch Calvinists in early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642. Leiden 1989. Geb., 331 p.
66962: GRESHOF, J., - Cum Grano Salis
30536: Greshoff, J - Bij feestelijke gelegenheden. Gedichten, Brussel & Maastricht, A.A.M. Stols 1928, 46 pag. Gedrukt in een genummerde oplage van 350 exemplaren.
66605: GRESHOFF, J, - Willem Paerels
39472: Greshoff, M. - Over de deugdelijkheid en het onderzoek van papier. 2e vermeerderde uitgave, Leiden 1902, 40 pag. Geïllustreerd met een plaat.
43744: Greshoff, J., - V. Aardsch en Hemelsch (1926), gedichten z.pl., z.j., (19) pag., getypt.
17038: Greshoff, J. (red.) - De Witte Mier. Klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Nummer negen. Vijftien Januari 1913. Apeldoorn: C.M.B Dixon.
24802: Gresset, J.B.L. - Poésies choisies, Paris, stereotype d’Herhan, 1802,
60356: Greve, Isaac (1677-1757) after Picart, Bernard (1673-1733) - Les Manteaux; Habits Ordinaires; Boerin van den Helder, over Texel....; costume prints
33454: Greve, Franciscus de - Oratio de germano iuris romani studio, nostra aetate magnopere exculto et fontium accessione insigniter aucto [...] Groningen J. Oomkens 1830
42058: Greve, Wilh. - Verzameling van merkwaardige droomen en gebeurtenissen, voorafgegaan van eenige aanmerkingen op zeker werkje genaamd Droomen en gedachten over dezelve [anoniem verschenen bij Blusse, 1815]. Amsterdam, Sepp, 1819.
25468: Greve, H.E. - De tijd van den tachtigjarigen oorlog in beeld, Amsterdam 1908, 191 pag., geb., oblong, geïll.
42034: Greve, E.H. - Sterre- en weerkundige berigten voor het jaar 1819, met afbeeldingen, waaronder ook eenige van de opmerkelijke zonsverduistering op den 7-9-1820, Amsterdam, Pieper, [1819].
35652: Greve, Wilhelmus, uit Northeim; Praeses: Hildebrand, Joachim - De conscientia variisque eius casibus exercitatio moralis [...] Helmstedt Henning Müller 1652
3402: Grevel, W. - Das Archiv der Familie von Düngelen. Essen 1912, 99 p.
35080: Greven, Hermannus Joannes, uit Zwolle - Disputatio juris publici inauguralis de jure regio legibus solvendi Leiden C.C. van der Hoek 1839
59526: Grew, Marion E. - William Bentinck and William III (Prince of Orange); the life of Bentinck, Earl of Portland, from the Welbeck correspondence. London, J. Murray, 1924.433 p. Foxed.
60266: Griendt, Cornelis van der (1827-1918) - Portrait of Cornelis Ouboter van der Griendt, father of the maker
63144: Grient, Cornelis Ouboter van der (1797-1868) - View on the woods (Gezicht op het bos).
63146: Grient, Cornelis Ouboter van der (1797-1868) - Landscape with ruins and a tree (ruine en boom)
4200: Grient, J.H. v.d. - Het geslacht Mol. 's-Gravenhage 1981, 80 p., geïll. (Westfriese Geslachten XVIII.)
66182: GRIESER, RUDOLF, - Die Denkwurdigkeiten des Burggrafen und Grafen Christoph zu Dohna (1665-1733)
31254: Grietens, J - Dr. August Snieders in leven en gedachten [ o.a. betr. Bladel ], z.pl., z.j., 149 pag., geb., geïll.
32711: Griethuysen, Theodorus Ioannes van, uit Wageningen - Disputatio exegetico-theologica de notionibus vocabulorum soma et sarx in Novi Testamenti interpretatione distinguendis [...] Amsterdam S.I. Prins 1846
3984: Griffioen - `De Griffioen', familie-orgaan De Lange. Nrs. 1 (1954), 3 t/m 6, 8, 11 t/m 20 (1986).
15305: Griffis, William Elliot - Brave little Holland, and what she taught us. Revised edition, Boston/New York 1897
15307: Griffis, William Elliot - The American in Holland. Sentimental rambles in the eleven provinces of the Netherlands, London: Gay and Bird, 1899
44006: Grijpskerke, J. van; - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland (...) tot 1579, Middelburg 1882, (18)+7+537 pag. Papieren omslag
30594: Grijzenhout, F - Cornelis Troost, Nelri, Bloemendaal 1993, 95 pag., geïll.
30646: Grijzenhout, F. - Liotard in Nederland, Utrecht 1985, 189 pag., geïll.
43875: Grimm, Brüdern [illustrator: Cramer, Rie] - Aschenputtel, von den Brüdern Grimm, Mit 8 mehrfarbigen Bildern von Rie Cramer. Stuttgart, Dieck & Co. , n. d. [1925].
17003: Grimm, H. - Deutsche Buchdrucker Signete des XVI. Jahrhunderts. Geschichte, Sinngehalt und Gestaltung kleiner Kulturdocumente. Mit hundertvierzig Signetbildern. Wiesbaden: Guido Pressler, 1965.
56334: Grinten, A.H. v.d., - Tijdtafel der vaderlandsche geschiedenis voor de middelklasse en de hoogste klas der Volksschool, 2e druk, 's-Hertogenbosch, Teulings, 1886, 16 pag., los.
33660: Grinwis, C.H.C. - De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica
65876: GRODZICKI, STANISLAW, - Quadripartitae Conciones Stanislai Grodicii Societatis Jesv. Quarum primae, Timorem sanctum incutiunt, secundae Fidem Catholicam confirmant; tertiae Spem erigunt; postremae diuinam Charitatem in nobis excitant. Tomus VIII. & vltimus, continet Conciones Sex Dominicarum à XIX. post Pentecosten ad vltimam & Dominicae Dedicationis.
59416: GROEN, LELY-LYCEUM, CHRISTELIJK LYCEUM, HBS, AMSTERDAM - Rapportboekjes van Julia (Juultje) Groen te Amsterdam, resp. op Christelijk Lyceum (1952-1955, HBS (1956-1957, Ir. Lely-Lyceum (1957-1958), Examenopgaven HBS-B 1958 voor de vakken: Engels, Scheikunde, Algebra, Nederland, Trigonometrie, Duits, Frans, Stereometrie, Mechanica, Beschrijvende meetkunde, regelingen met betrekking tot eindexamen Ir. Lelt-Lyceum (leraren, examinatoren, eindexamen-leerlingen, adviezen, schema schriftelijk en mondeling examen, 6 p. , gestencild, verkeersdiploma 1952 (Spartaschool Amsterdam), kabouter-diploma (padvinderij), beide op naam van Juultje Groen, 1 dossier. M14708.
69356: GROEN VAN PRINSTERER, GUILIELMUS, UIT VOORBURG, - Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Seconde Série. Tome I - II /Table des matieres et des lettres).
64014: GROEN VAN PRINSTERER,G. EN A.G.A. VAN RAPPARD (RED.), - Nederlandsche gedachten
39330: Groeneijk, J.P.L. - Handleiding tot de kennis der besturing van het schip, ten gebruike der adelborsten van de Kon. Ned. Marine, Amsterdam 1848, 12 + 190 + ( 1 ) pag., blanco omslag.
16985: Groenendaal, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik. 2e dr. Amsterdam: De Technische Boekhandel, 1943.
30658: Groenevelt, Ernst en C.F.G. Hogewind - Vijf- en - twintig jarig jubileum van het Instituut Schoevers, 1913-1938, 's-Gravenhage 1938, 47 pag., oblong, geb., geïll.
59746: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - een Water schip Zout water voor de Zoutketcten halende; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
59738: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - verscheide soorten HOLLANDSE SCHEEPEN 5de Catern door G. Groenenwegen 1790 (serie title) / Advies Jacht de Snelheit, zeylende van de wind.
67921: GROENEWEGEN, HENRICUS, - Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus, ofte gronden van de christelike god-geleerdheid, tot bevorderinge van de kennisse der waarheid die na de godzaligheid is.
59730: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - Een Boeyer; Verschillende schepen serie F (title serie)
59732: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - Een Snik.; Verschillende schepen serie F (title serie)
59734: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - Een Schokker.; Verschillende schepen serie F (title serie)
35240: Groenewegen, Johannes , uit Amsterdam - Pontius Pilatus Amsterdam Wed. J.C.Spijker 1872
59740: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - Jacht van Gecommiteerde Raaden, zeylende van de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title)
59742: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - Kof zeijlende by de wind.; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title)
59750: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - een Kof schip; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
59748: Groenewegen, Gerrit (1754-1826) - een Poon; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
50917: Groenewegen, G. - Verscheyde soorten van Hollandse vaartuigen, geteekent en gesneeden door G. Groenewegen, 2de boekje, 1787.
64575: GROHMANN, H., - Das Segel. Seine Bedienung, Herstellung und Behandlung
26128: Grolman, H.C.A. - Volksgebruiken bij sterven en begraven in Nederland. Extract T.K.N.A.G. (1923) pp. 359-396.
34212: Gronden, Guilielmus Stephanus van der, uit Zwolle - Specimen juridicum inaugurale de juris Francici et novissimi Belgici differentiis, ratione formae testamentorum [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
37738: Groneman, J - Overzee van Amsterdam naar Nederlandsch/ Indiè, gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij "Nederland", Amsterdam 1906, oblong, 168 pag., geïll., in origineel batik omslag.
16372: GRONINGEN - Groningen. Ed.: Weenenk & Snel, La Haye [oblong, 14 bruingetinte fotografische afbeeldingen in omslag] [ca. 1910?].
998: GRONINGEN, A.P. VAN, - Geschiedenis der Watergeuzen , Leiden 1840, 487 pag.. Slordig exemplaar, ingenaaid.
16366: GRONINGEN - Groningen. Uitg. met instemming van gemeentebestuur, Kamer van Koophandel en V.V.V., Amsterdam, Alta, [1924], 112 p.
69584: GRONINGEN,C. L.VAN, - DE VIJFHEERENLANDEN MET ASPEREN, HEULEKUM EN SPIJK. De Nederlandse Monumenten van Geschiendenis en Kunst.
16368: GRONINGEN - Hotel “De Doelen” Groningen (Holland) [ca. 1930].
16369: GRONINGEN - Ons Nederland. Officieel orgaan der A.N.V.V., Groningen-Nummer, [1931], 36 p., groot 4 °.
22486: GRONINGEN, HOMMES, VAN WISSING, STAAL - Acte van transport, verleden voor stadsbestuur van Groningen d.d. 10-5-1793, van een huis met hofje erachter, gelegen bij de Kuipen, ten oosten van het Schuitendiep tegenover het Prinsenhof. Verkopers: Martha van Wissing, wed. van de klerk N. Staal. Kopers: de hoofmansdienaar Jan Frederik Hommes en Matje Daniels.
22362: GRONINGEN, LEWE, ROELANTS, LULOFS - Bericht betreffende het overlijden van twee Groningse studenten: Berthold van Ewssum Lewe van Middelstum en diens neef Egbert Roelants. D.d. Groningen 30 maart 1837 en getekend B.H. Lulofs. Overdruk uit Mengelwerk Groninger Courant 31-3-1837. 1 blad, groot 4°, gedrukt.
17112: Groningen, Abram Pieter van - Onuitgegeven en verspreide poëzy. Leiden, Hendrik Roelof de Breuk, 1855.
30302: Groot, I de en R. Vorstman - Sailing ships. Prints by the Dutch masters from the 16th. to the 19th. century, Maarssen 1980, 284 pag., hardback with dustwrapper, ill.
31951: Groot, J.J.M. de - Over het belang der kennis van China voor onze koloniën, uit een politiek en wetenschappelijk oogpunt [...] Leiden E.J. Brill 1891
66061: GROOT, HUGO DE, - Grotius enucleatus, hoc est Hugonis Grotii De jure belli et pacis libri tres / in compendium redacti a Jo. Scheffero ; nunc praemissa praef. De consensu in juris naturae ac gentium disciplina Grotium inter ac Wolffium ; iterum ed. ac succinctis adnotationibus illustrati a Jano Gerh. Wichers
34872: Groot, Evert Hendrik, uit Zandvoort - Bijdrage tot de kennis van de voedingswaarde van boter. Haarlem Planeta 1949
23228: GROOT NOORD-HOLLANDSCH-KANAAL, LOODSWEZEN - Reglement op het loodsen van zee-schepen door het Groot-Noord-Hollandsch-Kanaal door vaste loodsen, Amsterdam, Bentinck, 1837, 4°, 15 p. Gedrukt.
22450: GROOT, LOUWE, ZAANDAM - Overlijdensbericht betr. Allert Groot, echtgenoot van Aagje Pieters Louwe, d.d. Zaandam 1769, deels gedrukt, folio, 1 p.
55480: Groot, Willem de - Inleyding tot de practyck van den Hove van Holland. Gravenhage, Tongerloo en Verhoeven, 1656.
17059: Groot, J.R. de - Levinus Warner and His Lagacy. Three Centuries Legatum Warnerianum in the Leiden University Library. Catalogue of the commememorative exhibition held in the Bibliotheca Thysiana from April 27th till May 15th 1970. Leiden: Brill, 1970.
23066: GROOTEBROEK (NH) - Copie van het verhandelde bij de Staaten van Hollandt aengaende de stede Grootenbroek, in den jare 1575. Gedrukt, folio, 1 p (17e-eeuws).
22800: GROOTEBROEK, HOOGKARSPEL - Blad uit een register van ontvangen overdrachtsbelasting van onroerend goed onder Grootebroek en Hoogkarspel, 19e eeuw, manuscript, 2 p.
17093: Grootes, E.K. & P.C. Punt & P.J. Verkruijsse - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Brederoo (1618-1969). Leiden: Martinus nijhoff, 1986.
32387: Grooth, Geert de, uit Winschoten - De schuldbekentenis. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1918
40168: Grootheest, T. van e.a. (red.), - Fodor. Tweemaandelijks tijdschrift voor beeldende kunst in Amsterdam, 21 afleveringen uit de jaren 1980, met: Gemeentelijke kunst aankopen Fodor 1984, 85,87,88, 89 en 1990.
67144: GROSEZ, JOANNES STEPHANUS, - Dagh-register der heyligen of overdenkingen voor allen de dagen des iaers, met een kort begryp vande levens der Heyligen (...)
1000: GROSSEN, - Die grossen Dynastien Europas 13 dln. Lausanne 1968-1969. Geb., geïll., ca. 7000 p.
65298: GROSSI, T., - Marco Visconti. Eene geschiedenis uit de veertiende eeuw door T. Grossi. Naar het Italiaansch
55561: Grossmann, C.A. - Prent: Drie vechtende mannen met messen in een schuur, naast een omvallende tafel waarop speelkaarten en geld. Ets, met als onderschrift 'C.A. Grossmann inven. del et exc. A.V.[= Augsburg] No 22'.
64888: GROTE, - Ary Scheffer's leven. Naar het Engelsch van Mevr. Grote. door H. met een eopgave van Scheffer's werken naar tijdsorde door Mr. C. Vosmaer
69289: GROTEFEND, H. / TH. ULRICH., - Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Elfte verbesserte Auflage.
21028: Grotius, Hugo - De iuri belli ac pacis, editit P.C. Molhuysen, Leiden, Sijthoff, 1919, 752 pag., geb.
33456: Groulart, Stephanus Harpertus de, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio juridica inauguralis, de jure asylorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1728
22584: GROUW, VAN DE VELDE - Vragenlijst met antwoorden (door Kerkvoogd P. van de Velde) betreffende de kerk te Grouw, dd. 1832. Manuscript, folio, 3 p.
16373: GROUW - V.V.V.-gids van Grouw, [ca. 1940?], 36 p.
19872: Grove, G.L. - Bidrag til Oplysning om en formentlig Slaegtskabsforbindelse mellem den freibergske Kirurg Stephan von Sütphen og den danske Adelsslaegt Zytphen.
59458: C F Sirtema van Grovestins. - Le baron Robert Fagel, La Haye : Ten Hagen, 1857. En francais, 62 pp. Couverture manque.
65316: GRUBB, E., - The bible, its nature and inspiration
67928: GRUBER, I. G., - Het leven en de verrigtingen van August Lafontaine
63948: J.G. Gruber - De hel op Aarde tegen Salzmann’s hemel op Aarde, naar het Hoogduitsch
53228: Gruiwardt, Ferdinandus - Zeeusch treur-tonneel geopent ten dienste van de Nederlantsche wereld, waer op sal vertoond werden een tyrannie van meer als vijfmael seven-jaren ... z. pl., z. n., 1693.
57428: Grundmayr, Franz; - Liturgisch woordenboek der Roomsch Catholijke kerkgebruiken, Hertogenbosch, Arkesteyn, 1824, 440 pag., geb.
59396: GRUNNING, AMSTERDAM, DOMHOFF. - Rekeningen van Carl H.C. Grunning, kledermakers- en naaistersfournituren, Amsterdam aan de fa, Gebr. Domhoff te Amsterdam, alle gedateerd 1930, 1 omslag (8 stukken). M14689
38284: Gruyter, Jos de - Kathe Kollwitz, Amsterdam, z.j., 32 pag., geïll.
69569: GRUYTER, P. DE; MOLT, E.L., - Rijnlands boezem. De waterhuishouding/Bijlagen (deel 1)/De Hollandsche IJssel (deel II)/De hoedanigheid van het water (deel III).
63770: GRYP, CORNELIS VANDER, DE REUVER, ADRIAAN JAN, - Redevoering van Adamus Camphuysen, rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee over Lieven Jansson Keersemaker, gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; uit het Latyn vertaald door Cornelis van der Gryp en met de noodige bewyzen en bylagen betrekkelijk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd door Mr Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der Stad Zierikzee
38112: Gubitz, J.W. - Jahrbuch des nützlichen und unterhaltenden, Berlin 1843, ill. Auch: Berlin 1838, ill ( ohne eine pagina der beigebundenen Kalender ). Preis pro stuck € 18
65306: GUENOT, C., - Eene handleiding uit de tijden van het schrikbewind, vrij naar het Fransch, van C. Guenot.
59710: Guerard, Nicolas I (c.1648-1719) and Kabel, Adrian van der (1630/31-1705) (or van der Cabel), published by Robert, Nicolas (1614-1685) - Landscape with figures
69164: GUERARD, E., - Dictionaire encyclopedique d'anectodes, modernes, anciennes, francaises et etrangers.
42085: Guevara, Antonio de - Leyts-man der hovelingen, vertoonende hoe een hovelinck leeft en leven moet (...) Daer beneffens De misprijsinghe des hofs en het lof der lage staet. Vertaald uit het Spaans door E.E. [= M. v.d. Merwede van Clootwijk], Amsterdam, Nic. Fransz, 1652.
15313: Guicciardini, Ludovico - Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Antwerpen: Plantijn, 1581.
42390: Guichard, Martinus de - Noctes Granzovianae, seu discursus panegyricus de antiguis triumphis. Amsterdam, Valckenier, 1661.
15321: Guide - Le guide ou nouvelle description d’ Amsterdam; enseignant aux voyageurs et aux negoçians son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc. [...] nouvelle edition ... Amsterdam: Covens & Mortier & Covens Junior, 1772
15323: Guide - Guide des voyageurs dans les Pays-Bas et Grand-Duché du Rhin, contenant 1° un aperçu statistique et géographique de ce royaume; 2° observations météorologiques et géographiques à l’usage des voyageurs; 3° mesures de distances, odomètre, pédomètre; [...]. 11de druk. Brussel: Lecharlier, 1820.
15931: Traveller’s guide - The traveller’s guide through the kingdom of The Netherlands, with an abstract of the history, constitution, commerce and customs of the inhabitants, etc., 2e druk, Oostende: Scheldewaert, 1827
68276: GUIGARD, J., - Armorial du bibliophile avec illustrations dans le texte. Tome I & II.
35894: Guimaraes, Joachim Fructuosus Pereira, uit Paraensis ex Brasilia - Theses quas annuente summo numine ..... Leuven Vanlinthout 1838
40578: Guise, Henri II de Lorraine, Duc de - Les memoires de feu monsieur le Duc de Guise, deel I (van 2), Cologne [='s-Gravenhage], Pierre de la Place [= D. en J. Steucker] 1668, 12o, gebonden in geheel perkament uit de tijd, (8) + 458 pag. Mist deel 2. Willems 1790
26322: Guizot, F.P.G. - De la démocratie en France ( Janvier 1849 ), Den Haag, C.v.d. Meer, 1849, 79 pag.
35406: Gülcher, J.M. - Prent voor de promotiepartij van Mr. J.M.Gülcher Leiden Mulder 1877
38126: Gumbert, J.P. e.a. (red.) - Litterae textuales, essays presented to G.I. Lieftinck, Amsterdam , v. Gendt, 1972- 1076, ca. 500 pag., ill.
67912: GUNNING JR., J.H., - J.A. Schuurman , een bode des vredes - Herinneringen der gemeente aangeboden
32355: Gunning, Maria Jacoba, uit Breda - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1991
41584: Gunning Jr., J.H. - Deze wereld of de toekomende? Een woord (.....) n.a.v. het oprichten van een standbeeld voor Spinoza, Utrecht 1880, 31 pag.
23200: GÜNST - Blad karton, ca. 40x30 cm, met daarop geplakt - in gouden kaderranden - een portretfoto van Dr. F. Günst en een door hemzelf geschreven en ondertekende tekst, d.d. Amsterdam 1883. Met blindstempel "Schlaraffia. Toneelfonds J.L. Wertheim Amsterdam".
60744: Gunst, Pieter van (1658-1731) and Halma, François (1653-1722), after Boonen. Arnold (1669-1729) - DAVID VAN HOOGSTRATEN MEDICINAE DOCTOR.
69848: GUNST, PIETER VAN, - Portrait of Charles I
69847: GUNST, PIETER VAN, - Portrait of Henrietta Maria
60354: Gunst, Pieter van (1658-1731) and Eyk, Abraham van der (1684-1726) after Holbein, Hans II (1497-1543) - DESIDERIO ERASMO ROTTERODAMO. (Portrait of Erasmus of Rotterdam)
69006: GUNTHER, J., - Inside Europe Today.
33436: Gürtler, Nicolaus - Oratio inauguralis de vili contemtoque statu Jesu Christi post ipsius introitum in gloriam [...] Franeker Franciscus Halma 1707
33662: Gusserow, Adolphus Ludovicus Sigismundus - Quemadmodum ars obstetricia et gynaecologia litterarum medicarum disciplinae peculiares exstiterint [...]
36382: Guther, Christ. Heinrich; Praeses: Rohde, Johann Jabob - Dissertatio ex antiquitate Romana de lectis veterum lucubratoriis Konigsberg Reusner 1714
68282: GUTHRY, WILLEM, JAKOBUS KOELMAN (TR.), - Des Christens Groot Interest, ofte het Zalig Deel aan Christus. Getoetst en aangeweezen, wie het heeft ende hoe te verkrijgen. Met een Vertoogh hoe met Godt uytdrucklijck een Verbondt te maacken in 't Engelsch beschreven, door Willem Guthry, Dienaar des Euangeliums in Schotlant. Hier zijn by gevoegt twee Aanhangsels van Exempelen, van Godts krachtige Trekkingh tot Christus. Alles in 't Neerlants Vertaalt door Mr. Jakobus Koelman, Dienaar Jesu Chirsti in zijn Gemeente to Sluys in Vlaanderen. Den Tweeden Druck vermeerdert oock met de Stemme des Gejuychs en des Heyls, over 't Groot Interest des Christens. Door David Montanus, Dienaar Jesu Christi in de selve Gemeente.
68286: GUTHRY, WILLEM, JAKOBUS KOELMAN (TR.), - Des Christens Groot Interest, ofte het Zalig Deel aan Christus. Getoetst en aangeweezen, wie het heeft ende hoe te verkrijgen. Met een Vertoogh hoe met Godt uytdrucklijck een Verbondt te maacken in 't Engelsch beschreven, door Willem Guthry, Dienaar des Euangeliums in Schotlant. Hier zijn by gevoegt twee Aanhangsels van Exempelen, van Godts krachtige Trekkingh tot Christus. Alles in 't Neerlants Vertaalt door Mr. Jakobus Koelman, Dienaar Jesu Chirsti in zijn Gemeente to Sluys in Vlaanderen. Den Tweeden Druck vermeerdert oock met de Stemme des Gejuychs en des Heyls, over 't Groot Interest des Christens. Door David Montanus, Dienaar Jesu Christi in de selve Gemeente.
53265: Gutmann, W. - Das Fakultätsgutachten im Fall Halsmann (möglichkeit und wahrscheinlichkeit). Eine kritik von W. Gutmann. Mit einer Meinungsäusserung von professor E. Bleuler, 2e- Auflage, Berlijn 1931.
56436: Gutsmuts, J.C.F., - Volledig leerstelsel van kunstmatige ligchaams-oefeningen. Eene bijdrage tot de opvoeding der jeugd, Deel I. Vertaald uit het Duits door Jan van Geuns, 's-Gravenhage 1818.
53233: Gutt, D.C. - Memorie wegens het gebeurde tusschen Adrianus Wildschut, geemployeerde aan de Nederlandsche Bank, wonende op den N.Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, en Daniel Christiaan Gutt, makelaar, wonende op de Boomsloot, bij den Ouden Schans alhier. Uitgegeven door D.C. Gutt. Amsterdam, H.W. Helmig [1848].
15331: Gutzkow, Karl - Uriel Acosta, der Sadduzaer von Amsterdam, Munchen: v. Weber, 1922
37602: Guyot, P.C.G. - De begrafenispenningen van de twee Leidsche professoren Jacobus Triglandius den ouden en Johannes Fredericus Gronovius, Nijmegen, Vieweg, 1847, 24 pag.
22690: GUYOT, UNIVERSITEIT, GRONINGEN - Bul voor promotie in de rechten te Groningen d.d. 16-6-1857 voor Henri Daniel Guyot, uit Groningen. Manuscript, charter op perkament met opgedrukt zegel van de universiteit en de handtekening van Van Kerckhoff, Nienhuys, Philipse, Van Boneval Faure en Van Hall.
42103: Guyot, E.G. - Nouvelles recreations physiques et mathematiques. Nouvelle ed. 3 volumes, Paris, 1800.
69173: GUYOU, J., - Silvacane. Proportions sacrees et nombre d'or.
36046: Gysberti Hodenpyl, Isaacus, uit Schiedam - Specimen medicum inaugurale continens historiam icteri ..... Leiden J. Meerburg 1802
34758: Gysberti Hodenpyl, Janus , uit Schiedam - Specimen medicum inaugurale de morbis vesicae uirinariae Leiden J. Meerburg 1798
34330: Gyselaar Engelb.fil., N. de, uit Rotterdam - Specimen juridicum inaugurale de foro mercatorio (vulgo bursa) [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
6374: HAAFF, P.S. VAN ‘T EN M.J.C. KLAASSEN - Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954. Bussum [1954]. Geb., geïll., 620 p.
15718: Physiologie Den Haag - Physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843
15722: Physiologie Den Haag - De Physiologie van den Haag bekeken door een’ buitenman, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1844
3618: Haagen, M.J.F.W. van der - Het geslacht Van der Haagen 1417-1932. Met beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten, door mr. J.K. van der Haagen. 's-Gravenhage 1932, 322 p., geb., geïll. Gedrukt in 260 genummerde exx.
64568: HAAGEN, J.K. VAN DER, - De schilders Van der Haagen en hun werk
23660: Haak, S.P. - Paulus Merula 1558-1607, Zutphen 1901, 164 pag., geïll. [ dissertatie].
41620: Haak, H.C. ter e.a. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Gereformeerde Jongelingsvereeniging Nathanael te Haarlem, Haarlem 1917, 112 pag, geb., geïll. Goed exemplaar.
67447: HAAKMAN, H., - Redevoering ter nagedachtenis van Nicolaas Wilhem Rauwenhoff, in leven med. doct., president der provinciale, lid der plaatselijke geneeskundige commissien en regent der beide gasthuizen te Amsterdam
67613: HAALEBOS, J.K. ET AL., - Centuriae onder Centuriae Hof. Opgravingen achter het hoofdgebouw van het voormalig Canisiuscollege te Nijmegen 1995-1997.
16374: HAAMSTEDE - De duinstreek van het eiland Schouwen. Renesse, Haamstede, Burgh. Uitg. van “Renesse vooruit” en V.V.V. Haamstede-Burgh, 1917, 8 p.
58770: Haan Psz., Pieter de, - De invoer van thee, ter overweging voorgesteld, Leiden, v.d. Hoek, 1827, 85+(2) pag.
67182: HAAN, S. DE, - Inventaris van het archief van de Friesche Doopsgezinde Societeit.
68137: HAAN, R.E. DE, - Jacob Moleschott, Mannen van beteekenis in onze dagen.
41348: Haan, F. de - Oud Batavia. Gedenkboek (....), 2 delen, Batavia 1922, 559+408 pag., gebonden in blauw linnen, ieder deel met losse kaart. Mist de atlas.
35170: Haan, Guilielmi de, uit Amsterdam - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
69387: HAAN, BOB & HEIJDEN, PAUL VAN DER & PETERSE, HETTIE & ROODENBURG, HYLKE & STUFKENS, ANDRE, - Over de Waal. Waalbrug Nijmegen 1936-2011.
32953: Haan, Adrianus Alphons Maria de, uit Rotterdam - Het wijsgerig onderwijs aan het gymnasium illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811. Proefschrift [...] Harderwijk Flevo 1960
33035: Haan Hugenholtz, Henricus Joannes de, uit Rijswijk - Disputatio theologica inauguralis, exhibens interpretationem dictorum Jesu, Joannis C. XIV et XVI, quibus se ad discipulos rediturum eosque revisurum esse promittit [...] Leiden Wed. D. du Saar 1834
66019: DE HAAN, H., HAAGSMA, I., - Kareol, legende, landgoed, legende
35776: Haan, Cornelis de, uit Schelluinen - Over den aard der cotynebacterien ..... Utrecht Den Boer 1896
66212: TER HAAR, B., - Toespraak bij het graf van den hoogleraar B.F. Suerman. 17 Februarij 1862
9210: Haar, Bernard ter - Gedichten. Nieuwe uitgave. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1857. [2 delen]
9212: Haar, Bernard ter - Gedichten. 8e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1894].
68596: HAAR, BERNARD TER, - Woorden van troost en besturing in dagen van droefheid en rouw, leeredenen van Bernard ter Haar.
69036: TER HAAR, P., - Mijmeringen.
64688: HAAR, BERNARD TER, - Huibert en Klaartje. Eene vertelling door B. ter Haar. met vijftig houtgravuren. derde druk
64639: TER HAAR, B., - De St. Paulus rots. Dichtstuk van Bernard ter Haar
23930: Haaren, W. van - Van Haaren van Dieren. De geschiedenis van een familie, Grave 1986, 48 pag., geïll.
22262: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - Reglement op de Vrijwillige algemeene bos tot begraaffenissen en onderstand van hoog-bejaarde boven de zestig jaaren oud, Haarlem, Izaak en Joh. Enschedé 1760, 4°, 16 p, gedrukt.
22984: HAARLEM, W.O. II, NOORDHOFF - Collectie periodieken, vnl. uit 1945, betr. Haarlem, meest gestencild, enkele gedrukt.
16390: HAARLEM - Een marktplein en tien straten. Wandelingen door mooi Haarlem onder leiding van Wim Snitker, [‘s-Gravenhage], A.N.W.B., [1942], 68 pp.
16388: HAARLEM - Een wandeling dwars door Haarlem. Uitg. van de Stichting “Haarlems Bloei”, samengesteld door A. Rauwerda, [1938], 44 p.
16389: HAARLEM - Gids van Haarlem. Guide de, Führer durch, Guide of Haarlem.
22752: HAARLEM, MILATZ - Velletje postpapier van de Comestibles en delicatessenfirma M. & H. Milatz, Schouwtjeslaan 3a, Haarlem, ca. 1930?, gedrukt.
16377: HAARLEM - Gids voor Haarlem door J. Craandijk. Uitg. L. Peetoom 1986 naar de druk van 1890, 36 p.
16380: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem en omstreken. Uitg. V.V.V., 7e jaargang 1910, 64 p.
16385: HAARLEM - Geïllustreerde gids voor Haarlem en omgeving, door Jac. C. Meyerink Jr, 16de jaargang. Uitg. V.V.V., 1921, 84 p.
16387: HAARLEM - Koppen’s geïllustreerde gids van Haarlem,
59342: HAARLEM, FILM, HEIJERMANS, BENNO, - Filmaankondigingen van Actueel Films A. Benno te Haarlem van Op hoop van zegen, Het vloog langs den draad (Bergfilm NV, Amsterdam), 4 Duitse films van HABE-Film, Amsterdam en de film Regie (première in Filmtheater De Uitkijk te Amsterdam). Z.pl., 1936 [4 p. kleurendruk].
59386: HAARLEM, RECHTBANK. - Cahier (folio) met alfabetische indeling, waarin gegevens over (aankomende) leden van de rechtbank te Haarlem met bijbehorende (los bijgevoegde correspondentie aan de Officier van Justitie te Haarlem betreffende inlichtingen over persoonlijke omstandigheden, gezinssituatie, levenswandel, sollicitatieprocedures, ontslag en benoemingen van tal van juristen, waaronder vertrouwelijke en geheime stukken, 1 deel, 1849-1917.
67103: HAARLEM - Gids voor Haarlem en omstreken, door W.P.J. Overmeer, uitg. Informatiebureau voor Vreemdelingen te Haarlem, 3e jrg, 1906Gids voor Haarlem en omstreken, door W.P.J. Overmeer, uitg. Informatiebureau voor Vreemdelingen te Haarlem, 3e jrg, 1906
65183: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek
65108: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek
22272: HAARLEM, HAARLEMMEROLIE - Reclamebiljet voor Haarlemmerolie van C. de Koning Tilly, gedrukt door Izaak en Johannes Enschedé [18e eeuw], plano (31x25 cm), tweezijdig bedrukt.
16945: HAARLEM - Harlem en 1913 [Franstalige brochure n.a.v. de herdenkingsfeesten 1813-1913 in Haarlem], druk Emrik & Binger, Haarlem [1912], 16 p.
16392: HAARLEMMERMEER - De Haarlemmermeer-lijnen. 110 kilometer door 32 polders [door] Jan Feith. Uitg. Holl. Yzeren Spoorweg-maatschappij, 1915, 62 p., oblong.
69746: HAARTSEN, A.J. & A.P. DE KLERK, - Levend verleden. Een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van het Nederlandse landschap
69681: HAARTSEN, A. BEKIUS, D., - Water van niveau; cultuurhistorische waarden van wateren en watergebonden elementen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
69385: HAAS, M. DE, - De R.K. Lerarenvereniging "Sint Bonaventura" in de Onderwijswereld van 1918 tot 1943.
68453: HAAS, C.M. DE, - David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849 collection.
5538: Haas, M.A. - Het geslacht Haas, Egmond a. Zee 1978, 64 p. [Westfriese Geslachten XV]
61159: Haastert, Isaak van (1753-1834) - Vuë de Ketel pres de la Porta de Rotterdam a Delft
64278: HAASTERT, H. VAN, - De laatste "Heerlijkheid" der Heerlijke Jachtrechten. Hoe de Jachtwet 1923 t.a.v. de Jachtrechten is uitgevoerd en toegepast
68043: HAAXMAN, P.A., - N.V.Boekhandel en Uitgevers-Mij v/h W.P.van Stockum & Zoon 1833-29 mei-1933.
34692: Habbema, Johannes, uit Leeuwarden - Disputatio prior de SS. Evangeliis ad apocryphos Franeker Coulon 1753
61231: Habermann, Franz Xaver (1721-1796) - Representation du Feu terrible a Nouvelle York (mirrored)
66288: HABETS, JOS., - Lettres de Sophie Baronne de la Marck née De Baexen, à ses Enfants. 1778-1779
3362: Habets, J. - Aanteekeningen op de Maastrichter familie Dolmans. Roermond [1883], 29 p.
23942: Habets, J. - De loonsche leenen in het tegenwoordig hertogdom Limburg, gevolgd van aanteekeningen over Simpelveldt, Roermond 1871, 180 pag. (los in de band).
34264: Hacfort tot ter Horst, Casparus Florentius Ignatius Franciscus, uit Gelderland - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscribitur, furti, adversus nautas, caupones stabularios [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
9216: Haeften, Margriet van - Iets van M – –. [2e druk.] [z.p.], [z.n.], 1796.
61172: Haegh, W. ten - Naemen ende Waepenen van die Heeren Canzelers, Ordinairis, en Extraordinairis Raaden, inden Hove des Furstendumbs Gelre en Graefschap Zutphen, Zederdt desselfs oprigtinge door Keyser Carel de 5.e inden Jaaren 1545. Alsmede de naemen ende Waepenen vande Heeren Raaden en Rekenmeesters in Gelderlandt Zedert de oprigtinge vande Camer van Rekening, door Coninck Philips de 1.e inden Jaaren 1558. met byvoeginge wanneer de selve Sessie hebbe genomen.
60594: Haelbeck, Jan van (? - 1630) - Henry IV on horseback
34838: Haersma, Hector Livius van, uit Friesland - Disputatio juridica inauguralis de lege commissoria et utroque jure retractus Groningen W. Febens 1746
66618: HAES, FRANS DE (ED.), CLERCQ, PIETER LE (TRANSL.), - De Philanthrope, no. 35
69044: HAES, JOAN DE, SIDNEI, F., - Alle de gedichten van Joan de Haes. Hier by komt F. Sidneis verdediging der poëzy. Uit het Engelsch vertaelt. In twee deelen.
8136: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 4 t/m 19. 15 albums. Heft 17 niet compleet en Heft 18 in xeroxkopie.
1350: KAFFEE HAG - Internationale losbladige heraldische werken, met in te plakken wapenplaatjes met gekleurde wapens van landen, provincies, gemeenten, uitgegeven tussen de twee wereldoorlogen in diverse landen door de firma Kaffee Hag (koffie-Hag, Sanka, Cafe Hag, Kaffe Hag, Kava Hag, H.A.G. Coffee), als reclame. Nederland. Provincie en gemeentewapens. Een set van twee delen, waarvan het tweede deel een aantal plaatjes mist.
1340: KAFFEE HAG - Wapens van het Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg, getekend door S.G. van der Laars. Losbladige uitgave van Koffie Hag Maatschappij. Drie deeltjes met ingeplakte zegeltjes. Brussel 1930.
66792: HAGE, M., - 14. Op de akkers bij Laren, by Matthijs Hage (1882-1961) possibly 1914
9219: Hagedoorn, Adolf Hendrik - Gedichten. Rotterdam, J.P. van Heel, 1794.
15335: Hageman Jr., H.H., e.a. - Nederlanders door Nederlanders geschetst. Amsterdam: J.H. Laarman, 1842.
33193: Hagen van den Heuvel, J.J. van der, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de causis successionis legitimae, ex historia juris, in primis francici, et patrii antiqui, illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
60808: Hagen, Christiaan (ca. 1635-1687/1707) after Bloteling, Abraham (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
36338: Hagen, Friedrich Casper en Dieterich, Johann Georg - Poetarum Demopatheian Wittenberg Gerdes 1703
1034: HAGEN, CAROLUS HENRICUS - De armigeris, qui germanice dicuntur Wappengenossen. (Diss.) Erlangen 1836, 48 p.
24822: Hagen, Jacobus - Huisselyk handboek voor Christenen, 3e- vermeerderde uitgave, Amsterdam, H. Moolenijzer, 1834.
15339: Haghe, Johan van de - Door Hollands watertuin en heuvelland, een schets van ons land, Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, [1912]
30762: Hahn, A. en C. Veth - Prenten van Alb. Hahn, 1e bundel : De oorlog, 2e druk, Amsterdam [ inleiding C.Veth ]. geb., los.
30766: Hahn, A. / H.E.G. - Prenten, Amsterdam, Maas & Van Suchtelen 1906, geïll.
67837: HAHN, A., - Hulde aan Johan de Witt, Huig de Groot e.a. De Feestredenaar: Feestgenoten, deze man was een groot man en wij zijn er trotsch op zijn nakomelingen te zijn!
67836: HAHN, A., - Tempora Mutantur - Maar wij blijven "als maar hetzelfde" Hugo de Groot wordt vereerd, maar de Vrede zit nog altijd in de boekenkist.
69849: HAID, JOHANN JAKOB, - L'Europe
63586: Haid, Johann Jakob (1704–1767) after Huber, Johann Rudolph (1668-1748) - DANIEL BERNOULLIUS.
35886: Haijunga, Leffertus Thelenus Adolphus, uit Curacao - Quaestiones juris inaugurales Groningen Roelfsema 1847
33322: Haijunga, Hermannus Rudolphus, uit Curacao - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum iuris Napoleonei de prohibitione fideicommissorum [...] Groningen H. Meijer 1812
59756: Haining, Peter - Movable Books. An illustrated history. London, New English Library, 1979.
34194: Haitsma Mulier, Johannes, uit Rinsumageest - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio ex jure hodierno [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1837
65110: HALBERSTADT, A., - Een standbeeld voor den graaf van den Bosch.
40988: Halbertsma, J.H. - De doopsgezinden en hunne herkomst. Eene ruwe schets, benevens eene lijkrede op Prof. P.O.C. Vorsselman de Heer en eenige kerkredenen, Deventer, de Lange, 1843, 409 pag., geb. in modern half linnen.
67034: HALBERTSMA, H., - Hindeloopen en de Hindelopers, beoordeeld in 18e en 19e eeuwse geschriften.
33634: Halbertsma, T. - De verdiensten der Engelschen op gynaekologisch gebied en het verband der gynaekologie met de geneeskunde. 1867
33636: Halbertsma, Jz, Hiddo - Oratio de iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1864-1865 tristia et laeta acciderunt [...]
40276: Halbertsma, Broerren, - Rimen en teltsjes, 4e druk ( met aant. van G. Colmjon), nagezien door W.P. de Vries, Deventer 1895, 438 pag., geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
14976: Hale, J.R. (red.) - The travel journal of Antonio de Beatis. Germany, Switzerland, The Low Countries, France and Italy 1517-1518, translated from the Italian by J.R. Hale and J.M.A. Lindon. Londen 1979. (= Works Hakluyt Society II, 150.)
25340: Halevy, L. - Recits de guerre. L'invasion 1870-1871, Parijs, Baussod, Valadon, [ ca. 1890 ] 245 pag., hardcover, illustrated, very good copy.
9221: Halewijn, François - Vaerzen op het tweede eeuwgetijde van Leydens verlossinge. Leyden, C. van Hoogeveen, 1774.
34363: Halfwassenaer van Onsenoort, Fredericus, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio inauguralis juridica de effectu legum retroactivo [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1833
67399: HALL, M. C. VAN, - Afscheidsgroet van mr. M. C. van Hall, 10 december 1856. Added: S. P. Lipman: Toespraak aan den hoog edel gestrengen heer mr. M. C. van Hall, 4 feburarij 1856.
67402: HALL, M. C. VAN, - Afscheidsgroet van mr. M. C. van Hall, 10 december 1856.
67403: HALL, F. A. VAN, - Proeve van een onderzoek omtrent de schuld van het Koninkrijk der Nederlanden.
67650: HALL, M. C. VAN, - Rutger Jan Schimmelpenninck voornamelijk als Bataafsch afgezant op het vredescongres te Amiens, in 1802 : eene bijdrage tot zijn leven en karakter
67698: HALL, F.A. VAN, - Redevoering ter gedachtenis van Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp door Mr. F.A. van Hall, minister van staat.
47554: Hall, Basil, - Dagboek gehouden op eene reize langs de kusten van Chili, Peru en Mexico, gedurende de jaren 1820, 1821, 1822, deel 1 (van2), Delft, Allart 1826, 8+277 pag., gebonden in half leer.
67574: HALL, M.C. VAN, - Redevoering, ten betooge: dat de geest van orde, moed, zelfopoffering -en- andere volksdeugden, die de ingezetenen van Oud-Nederland thans zo loffelijk onderscheiden, aan ware godsdienstige en zedelijke verlichting en beschaving, voornamelijk, zijn dank te weten: uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van't Algemeen, op den 9den augustus des jaars 1831 / door Maurits Cornelis van Hall.
66572: HALL, J. VAN, - Levensberigt van Mr. Cornelis Anne den Tex.
66539: HALL, M. C. VAN, - Mr. Joannes van der Linden en Mr. Jonas Daniel Meijer als rechtsgeleerden herinnerd door Mr. M.C. van Hall.
66485: HALL, F.A. VAN, - Redevoering ter gedachtenis van Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp door Mr. F.A. Baron van Hall, minister van staat.
54815: Hall, M.C. van - Meer-en-Berg, en het aldaar op den avond van zondag 9 Maart 1851 gevierde feest. Amsterdam, v. Hulst, 1851.
9224: Hall, Maurits Cornelis van - Redevoering, over de volstrekte noodzakelijkheid, om, bij het volksonderwijs, een gepast gebruik te maken van de hulpmiddelen, die de schoone kunsten en wetenschappen aanbieden. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 12den van Oogstmaand, des jaars 1817. [z.p.], [z.n.], [1817].
66242: HALL, M. C. VAN, - Ter nagedachtenis van mr. Angelus Jacobus Cuperus
9223: Hall, Jacob Nikolaas van (vert.); François Coppée - De viool van Cremona. Tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Utrecht, J.L. Beijers, 1876.
34744: Hall, M.C. van - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius secundus voor accia variola 1813
62079: Hall, Van M.C; Altheer, Johannes - Cantate, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der Utrechtse Hoogeschool, Utrecht, Joh. Altheer 1836.
38044: Hall, M.C. van - Gemengde schriften betrekkelijk tot de geschiedenis, de letterkunde en de geschiedenis der vaderlandsche regtsgeleerheid, Amsterdam, Schleijer, 1848, 432 pag., orig. karton.
69604: HALL, A. VAN (ED.), - Waterbeheerswetgeving
69603: HALL, A. VAN (ED.), - De staat van water. Opstellen over juridische, technische, financiële en politiek-bestuurlijke aspecten van waterbeheer
34182: Hall, Jacobus van, uit Amsterdam - Dissertatio historici-juridica de magistro navis. Pars altera [...] Amsterdam Wed. Laur. van Hulst en Zoon 1822
65250: HALL,M.C. VAN., - M. Valerius Messala Corvinus, geschetst in eenige tafereelen uit de Romeinsche geschiedenis gedurende zijn leven
15341: Hall, May Emery - Dutch Days. New York: Moffat, Yard and Company, 1914.
53252: Hall, M.C. van - Een woord over mr. Anne Willem Huidekoper bij de inleiding van jhr. mr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein als lid der arrondissementsregtbank te Amsterdam op den 10den- van Herfstmaand 1841, z. pl. [1841].
40516: Hallema, A., - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis [ Bolsward ], 1553-1953, Bolsward 1953, 286 pag., geb., geïll.
68399: HALLEMA, A, - Steven van der Haghen. De Amersfoortsche admiraal van de "Zon", de "Maan" en de "Ster" veroveraar der Molukken.
40868: Hallema, A - Het Klaarkampster weeshuis te Franeker van 1597 tot 1897, Leiden 1929, 256 pag., geïll.
6018: Hallema, A. - Joannes Petrus van Rossum 1860-1943, levens- en karakterschets van een Nederlandsch koopman en industrieel uit de 19e en 20e eeuw, ‘s-Gravenhage 1947, 201 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 150 ex.)
69027: HALLEMA, A., EMMENS, J.A., - Het bier en zijn brouwers. De geschiedenis van onze oudste volksdrank.
15345: Halma, François, en M. Brouërius van Nidek - Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch en staatkundig woordenboek. 2 delen in een band. Leeuwarden: H. Halma, 1725.
68378: HALMAEL, A. VAN, - Bijdragen tot de geschiedenis van het Tooneel, de tooneelspeelkunst, en tooneelspelers, in Nederland.
67265: HALMAEL, VAN,STORT, K., AA, ROBIDE VAN DER, - Ter nagedachtenis van J.C.J. van Speyk. (Ten voordeele van de nagelatene betrekkingen der omgekomenen mt de kanonneerboot no. 2.)
32409: Haltaus, Christian Gottlob - Memoriam juris publici certi S. R. Imp. ex Medio Aevo ope diplomatum eruit memoriamque [...] Joh. Friderici Hageri Lipsiensis [...] bonis omnibus commendat Leipzig Breitkopf 1735
56700: Halverhout, C.A.W., - Opmerkingen betreffende het werk Onze Zeemacht van J.H.K. de Roo van Alderwerelt, Nieuwediep, 1866, 43 pag.
63999: HALWASSE, G., - File containing newspaperclippings, advertisments, photographs and other information concerning signet rings (zegelringen) and jewellery
63978: HALWASSE, G., - Correspondence between Genealogisch Heraldisch Historisch Bureau of Gerard Halwasse (heraldic expert and genealogist) and Dutch manufacturers of armorial porcelain and earthenware plates
69945: HAM, W. VAN DER, - Johan van Veen, waterstaatsingenieur 1893-1959 meester van de zee - Grondlegger van het Deltaplan.
20284: Ham, W.A. van - Symbolen van Geertruidenberg. Overdruk uit De Oranjeboom 1969, pp 58-78, geíll.
42769: Hamconius, Martinus - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
61170: Martinus Hamconius - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
1050: Martinus Hamconius - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
33756: Hamel, Joannes Matthaeus van, uit Nanterre (Frankrijk) - Variae juris positiones [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
33758: Hamel, Petrus Theodorus van, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de indole juris scripti et non scripti [...] Utrecht Joannes Broedelet 1754
22344: HAMEL, VAN, HOF VAN HOLLAND, ORANJE NASSAU - “Aanspraak van de heer mr. Petrus Theodorus van Hamel, advocaat ..... aan prince erfstadhouder, gedaan den 8e Maart 1766”, folio, 3 p, gedrukt (o.a. bij P. v. Os te ‘s-Hage).
68543: HAMEL, A.G., DRIJVER, D., - Levensbericht van Jan te Winkel (1847-1927) and Levensbericht van Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927)
69199: HAMEL, E., - Thermidor d'apres les sources originales et les documents authentiques avec un portrait de Robespierre.
69833: HAMELEERS, M., - Kaarten van Amsterdam 1538-1865/Kaarten van Amsterdam 1866- 2012
54481: Hamelsveld, Ysbrand van / D. Kaas / J. Schertszer - Afscheids-rede aan de gemeente te Goes. Utrecht, 1779. [gebonden met:] Berigt van Y. van Hamelsveld aangaande de redenen die hem bewogen hebben om zijne dimissie als predikant te Goes (...) te vragen. Utrecht, 1779. [en met:] Afgeperst antwoord op het Bericht (...) door Dirk Kaas. Goes, J. Huysman, 1779. [en met:] Brief van Justus Schertszer aan (...) Y. v. Hamelsveld (...) dienende ter opheldering en verdediging. Amsterdam, Houttuin etc., [1780]. [en met:] Brief van N.N. aan (...) Y. v. Hamelsveld. Goes, Huijsman etc., [1780]. [en met:] (Grieks) of het afgeperst antwoord van (...) Dirk Kaas (...) ontleed door Y. v. Hamelsveld. Utrecht, 1780. [en met:] Onpartijdig onderzoek en volledig betoog van de beroepelijkheid van (...) Y. v. Hamelsveld. Dordrecht, Blusse, 1782.
34596: Hamelsveld, W.Y van, uit Holland - IX theses juridicae 1791
34694: Hamelsveld, Isbrandus van - Oratio inauguralis de statu rei Christianae hodierno! Utrecht Van Paddenburg 1784
64693: HAMELSVELD, Y. VAN, - De geschiedenis van Jakob, voor kinderen, door Ysbrand van Hamelsveld opgedragen aan Bataafsche Maatschappij tot nut van 't algemeen
59236: Hamerling, R., - Das Blumenjahr in bild und Lied, Berlin, 1881, geb., geïll., 248 pag.
33091: Hamerster, Albertus Jacobus, uit Leeuwarden - Dissertatio exegetico-theologica de lege ex Pauli sententia [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
63753: HAMERTON, PHILIP GILBERT, - The Life of J.M.W. Turner RA
68813: HAMILTON, E.J., - John Law of Lauriston: Banker, Gemester, Merchant, Chief?
59774: Hammann, Peter E.M. - Hendrik Paulides. Utrecht 1892 - 1967 Amsterdam. Schilder en verteller / Pelukis dan dalang / Painter and narrator. Singapore & Haarlem, 1997.
36340: Hammer, Georg Frider., uit Ileburg en Barthius, Christ. uit Ileburg; Praeses: Zschau, Georg Friedrich - Apotheoosion a Stoicis affectatam et assertam Wittenberg Koberstein 1715
64220: HAMMER-SCHENK, HAROLD, - Synagogen in Deutschland. Geschichte einer Baugattung im 19. und 20. Jahrhundert (1780-1933)
58636: Phaedrus/L.Hammerskold; - Augusti Liberti Phaedri fabularum Aesophiarum, libri quinque, med. svenska anmarkningar. Utgifne af L. Hammarskold. Stockholm, 1813.
63924: HAMMERTON, J.A., - Wonders of the past, the marvellous works of man in ancient times described by the leading authorities of to-day
9239: Hammius, George Johannes (vert.); Josef von Hormayr zu Hortenburg - Leopold de Schoone. Tafreel der zeden uit de voortyd. Tooneelspel in 5 bedrijven. Vertaald uit het Duits. [Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 1e stuk.] Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
68959: HAMZAVI, A.H., - Persia and the powers. An account of diplomatic relations 1941-1946.
1058: HANDLEIDING - Handleiding voor het genealogisch werk in de Nederlandse zending. Den Haag 1961, 58 p., gestencild, in ringband.
36712: Hanff, Michaele, uit Coburg. Praeses: M.Chr. Tieroff - Diluvium sacro-profanum sive disputatio historica de primi mundi interitu aquaeo universali ..... Jena Sengenwaldius 1653
57840: Hanger & Co., J. E., - Solvitur ambulando. A symposium on prosthetic achievement, London 1936.
26306: Hangest baron d. Yvoy, D.M.M. d' - Frankrijks invloed op de buitenlandsche aangelegenheden der voormalige Nederlandsche Republiek, Arnhem 1858, 232 pag.
35688: Hanken, Joannes Henricus, uit Rotterdam - Over eenige gevolgen van temporaire ligatuur van zenuwen Utrecht Kemink 1885
19480: Hanken, Caroline - Gekust door de Koning. Een historisch-antropologische studie naar de ontwikkeling van de positie van de koninklijke maitresse aan het Franse hof in de zeventiende en achttiende eeuw.
67646: HANKIN, CHRISTIANA C., - Life of Mary Anne Schimmelpenninck, edited by her relation in two volumes.
35724: Hanlo, Emile Alexander Johan Maria, uit 's-Gravenhage - Utero-sapingographie Amersfoort S.W.Melchior 1930
66468: HANNEMA, D., - Catalogue raisonné of the pictures in the collection of J.C.H. Heldring.
64842: HANNOT,S. & D. VAN HOOGSTRAATEN., - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waar in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naeukeurig verklaart en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste Schryveren door S. Hannot. Vervolgen overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten.
37334: Hans, D - Het N.V.B. - boek. Gedenkboek bij het 40- jarig bestaan van den Nederlandschen Voetbalbond, 1889- 1929, z.pl., 1929, 334 pag., geïll. Goed exemplaar.
66486: HANS, D., - Majoor Thomson
42475: Scheel-Hans [= Hans von Gersdorff / van Gersdorp] - Chirurgia ofte veldt-boeck van den beroemden M. Scheel-Hans, Ghetrouwlijck overghesedt uyt den Hoogduytsche in onse Nederlantsche tale door Jan Pauwelszoon Phrisius. Amsterdam, J.E. Cloppenburch, 1622.
39608: Hansen, Els; - Portretten in Warmond. Foto's van inwoners van Warmond van november 1989 tot november 1990. Wormerveer 1991, 191 pag., geb., geïll. Met stofomslag. Voorwoord van Maarten 't Hart.
68087: HANSEN, THORKILD, - The way to Hudson Bay: the life and times of Jens Munk
35544: Hanses, Henricus Augustus, uit Maagdenburg; Praeses: Mencken, Johann Burkhard - Schediasma de commentariis historicis quos Galli Memoires vocant [...] Leipzig Denuo recusa 1711
65342: HANSTEEN, C., - Souvenirs d'un voyage en Sibérie. Accompagnés d'une carte itinéraire dressée par l'auteur. Traduits du norvégien par Mme Golban et revus par Mm. Sédillot et De la Roquette.
35612: Happel, Georg Eberhard - Senatus orthopoliticus, Das ist Alszfeldische Christliche Wahl-Predigt, von zwölff wohl-qualificirten Raths-Herrn [...] Bey Erwehlung newer Burgermeister, und Ersetzung gemeiner Statt-Aempter [...] Marburg Joseph Dietrich Hampel 1646
69750: HARDE, M. DE (ED.), - Jonge landschappen 1800-1940 het recente verleden.
19548: Hardenberg, H.A. von - Das Geschlecht Von Hardenberg. Portraits, Bilder und Stammtafeln 1139 - 1983.
5334: Hardenberg, H. en R. van Lit - Oostduin en de graven van Bylandt, herziene (en aangevulde) uitgave, Den Haag 2000, 157 p., geb., geïll.
55442: Harder, de - Copy missive van een brief van den gewezene cassier De Harder, geschreeven uit Ravestyn aan een zyner vrienden te Amsterdam. Rotterdam, Vis; Gravenhage, van Os; Amsterdam, J. Kok, [1763].
67887: HARDERWIJK, K.J.R. VAN, - Redevoering over Petrus Scriverius.
67907: HARDERWIJK, J. VAN RZ, - Herinnering aan Willem Hendrik Schmidt
65740: HARDERWIJK, J. VAN, REYN, G. VAN, - Rijm-bundel van het Negende Schalisten-Kwartier Rotterdam (1820-1836)
16393: HARDERWIJK - Gids voor Harderwijk door A. Sonke. Uitg. met medewerking v.h. gemeentebestuur en de Ver. “Harderwijk vooruit”, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
64218: HARDERWIJK, K.J.R., - Naamlijst en levensbijzonderheden der predikanten die sedert de kerkhervorming in de Nederduitsche Hervormde en Waalsche Gemeente te Rotterdam tot op dezen tijd in dienst geweest zijn.
65271: HARDING DAVIS, R., - Adventures and Letters of Richard Harding Davis, edited by Charles Belmont Davis
67746: Haren, Willem van - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt en wegens de Provincie van Vriesland Gecommitteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz.
9253: Haren, Willem van - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten. Amsterdam, Salomon Schouten, 1741.
9241: Haren, Onno Zwier van - De Geusen. Amsterdam, Adrianus Hupkes. 1772.
9244: Haren, Onno Zwier van - De Geuzen, vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. Den Haag, J. Immerzeel junior, 1826. [1 van 2 delen]
9255: Haren, Willem van - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9254: Haren, Willem van - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9259: Haren, Willem van - Aanhangzel, behorende tot de vier deelen, van de uitmuntende gedigten. Aan de Groot-Brittannische natie. [z.p.], [z.n.], [1742].
9257: Haren, Willem van - Drie uitmuntende gedigten van jonkheer Will. van Haren om agter de Gevallen van Friso (door den zelven heer berymt,) te kunnen geplaast [sic!] worden. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742.
63945: Willem en Onno Zwier van Haren - Dichterlijke werken
65350: Haren, Willem van - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt en wegens de Provincie van Vriesland Gecommitteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz.
64802: HAREN, ONNO ZWIER VAN, - Lykreeden over wylen Syne Hoogheid Willem de IV. Prince van Orange en Nassau (...).
64767: HAREN, ONNO ZWIER VAN, - De Geuzen, Vaderlandsch Dichtstuk
69556: HARENBERG, J., - Eens bolwerk van de adel - Kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers.
34928: Harencarspel, Johan Cornelis van, uit Nijmegen - De exceptien van aanhangig geding en van verknochtheid Leiden Somerwil 1888
67685: HARINCK, C., - Letter written by C. Harinck (Julianalaan 70, Overveen), on 15 december 1981 concerning his departure as griffier of Noord-Holland.
35928: Harinxma thoe Slooten, Albertus van, uit Beetsterzwaag - Stellingen ...... Leiden Kleyn 1896
35930: Harinxma thoe Slooten, Maurits Johan Pico Diederik van, uit Leeuwarden - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
35022: Harinxma thoe Slooten, Coert Lambertus van, uit Beetsterzwaag - Het binnentreden van woningen Leiden Somerwil 1891
28496: Harinxma thoe Slooten, e.a. - Verslag der commissie benoemd bij beschikking van den minister.... van 18-6-1896... tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen, Leeuwarden 1900, 172 pag. + 38 bijlagen, waaronder diverse kaarten. Gebonden in half linnen.
32645: Harinxma thoe Slooten, Petrus Albertus Vincentius van, uit Holwerda - Specimen juridicum inaugurale, exhibens observationes varii argumenti [...] Groningen J. oomkens 1837
34204: Harmsen, Janus Petrus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de reditibus perpetuis qui vulgo dicuntur census constitutivi et reservati [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
1062: HARMSEN, D.G. - Vriezenveners in Rusland. 1ste/2de druk. Z.p. 1966/1968. Geb., geïll., 190 p.
67123: HARN, W.J. VAN, - Iets over Everardus Reidanus, Nassawsche Raët (geb.1550, overl. 1602) in verband met vele aanzienlijke geslachten in ons vaderland, die voor en na dezen voortreffelijken staatsman geleefd hebben.
4748: Harn, W.J. van - Het geslacht Stalpert van der Wiele 1279-1853. Vianen 1854, 52 p., geb., Enige bijzonderheden betreffende de geboorte, in de Hofstad, op den 20 april 1851 van Frederik Thomas de Guichenon de Châstillon, laatste afstammeling van Gaspard II, Graaf van Colligni, admiraal van Frankrijk, geboren 1516, en in de St. Bartholomeus nacht op den 24 augustus 1572, vermoord, Vianen, 1854, xii, 52 (2) pages. Printed boards.
39094: Harris, Frank - My life and loves, 4 volumes, Paris, Obelisk Press 1960, 228+289+175+175 pag.
59156: Harris, Poul, - Marselis-slaegten, Blade af dens historie, Centrum1980, 239 pp. In Danish about Marselis-slaegtens herkomst.
65418: HARRISON, W.H. (ED.), - Friendship's Offering and Winter's Wreath, a Christmas and New Year's present for 1837
68982: HART BURLING, JUDITH AND ARTHUR, - Chinese Art.
67653: HART, S., - Rede voor het afscheid van Dr. W.J. van Hoboken voormalig gemeentearchivaris van Amsterdam door S. Hart op 11 januari 1974.
1066: HART, G. 'T - Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. 2 dln. 's-Gravenhage 1957, 722 p.
67219: HART, G. 'T, - De Oude Kerk te Scheveningen haar grafschriften en andere monumenten
4744: Hart, S. e.a. - Engel van de Stadt 1746-1819. Zijn voor- en nageslacht. 's-Gravenhage 1951, 342 p., geb., geïll. (oplage: 300 exx.)
42669: Hartevelt, Symon Jansz - Waar-agtig relaas van de overkomst van zijn majesteyt William de Derde (...) zyn vertrek uit Engeland den 26 January 1691 en zyn gevaarlyke reys en aankomst in Holland op den 31 van de selve maand (...) neffens een net verhaal van de inhaling (...) in Den Haag den 5 Fabruary gedaan. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1691.
3468: Hartgerink-Koomans, M. - Het geslacht Ewsum, geschiedenis van een jonkers-familie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. (Diss.) Groningen 1938, 341 p., met tabellen.
67641: HARTING, P., - Christiaan Huygens in zijn leven en werken geschetst
67496: HARTING, D., - Een dag in den vreemde door Dr. D. Harting. Op een tochtje door het Thuringerwald.
66566: HARTING, P.; A. SCHIERBEEK,, - Collection of three booklets on Johannes or Jan Swammerdam
60261: Dirk Harting (1900-1970) - Zuider buiten Spaarne
66378: HARTING, P., LUBACH, D., LOGEMAN, W.M., - Album der Natuur 1876
69116: HARTING, P. LUBACHJ, D., LOGEMAN, W.M., - Album der Natuur: Boerhaave with lithograph portrait.
66133: HARTING, P., - Johannes Florentius Martinet.
15355: Harting, P. - Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners, Utrecht: Van Paddenburg & Comp., 1853
19878: Harting, H. - Zur Geschichte der Familie Voigtländer, ihrer Werkstätten und ihrer Mitarbeiter.
47156: Harting, F., - Photographien naar de beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Gouda, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, Gouda, v. Bentum, [1873].
60416: Harting, Dirk (1900 - 1970) - Zuidsingel, Amersfoort
33320: Hartman, Carolus Marius Antonius, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de revocatione donationis inter vivos secundum jus Romanum, Francicum et Neerlandicum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1859
32019: Hartman Busmann, Christianus, uit Sappemeer - Dissertatio iuridica inauguralis de societate delinquendi sive coniuratione [...] Groningen J. Oomkens 1824
35028: Hartman, Jacobus Johannes - Oratio de eloquentia philologo colenda Leiden Brill 1908
32479: Hartman van Hoek, Rudolphus, uit Steenbergen - Dissertatio juridica inauguralis, ad Aemilii Papiniani [...] Leiden Philippus Bonk 1747
32761: Hartman, A.W. - Academische proeve over misbruik van vertrouwen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
68349: HARTMANN, CAROLUS, - Kleiner gang durch Haarlem.
15623: Hartmann, Carolus - Mozarts Reise nach Haarlem, Haarlem: Joh. Enschedé, [1944]
68318: HARTOG,J., - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw. (Tweede vermeerderde en verbeterde druk.)
68609: HARTOG, E. DEN, VEERMAN, J. (ED.), - De Pieterskerk in Leiden. Bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens.
64339: HARTOG, S., - Pronken met porselein
34208: Hartogh, Henricus Alexander, uit 's Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis de regula juris " Locus regit actum" [...] 's Gravenhage J. Kips J.H.z. 1838
32915: Hartogh Heys van Zouteveen, Hermanus, uit Delft - Bijdragen tot de statistiek van Drenthe. Akademisch proefschrift [...] Delft J.H. Molenbroek 1864
8198: Hartsen, Anthony; Henri Jean Roullaud (vert.); Heinrich Ferdinand Möller - De graaf van Waltron, krygsspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
67201: HARTSEN, F.A.,, - Nederlandsche Toestanden. Uit het leven van een lijder.
65662: HARTSEN, C., VAN LENNEP, J., JAGER, J.G., BLAND, CROKER, W., BURN, C., - Noord-zee haven en kanaal voor Amsterdam. Memorien behoorende bij het ontwerp waarvoor concessie is aangevraagd door Jhr. C. Hartsen, Mr. J. van Lennep, J.G. Jager, Bland W. Croker en C. Burn.
36676: Hartvelt, G.P. - Patronen van interpretatie, rede Kampen Kok 1966
53288: Hartwech, Adam - Defensie van Adam Hartwech, beyde met redenen, waerom hy den wederlegger syns briefs niet anders en antwoort. Rotterdam, F. v. Sambix, 1612.
69600: HARTWICH, FRIDERICO, - De magnanimitate et modestia, annuente maximo, consensu ampliss. facultatis philosophicae in inclyta Rostochiensi academia. Praeside M. Petro Hoppenern Rost. respondente Friderico Hartwich, Rostoch. Dnn. collegis exhibitum. III. Cal. Mart. Horis pomeridianis.
68321: HASE, CORNELIUS DE, - De zegepralende Christus of de tweede psalm, in sijn natuurlijke t'samenhang en volle sin der Goddelijken Woords in de Kerke en Hooge School te Bremen. Waar by gevoegt is De eerste Kerken-Vrede, uyt Actor IX: 31. De tweede Druk, vermeerdert met een Leerreden over Hosea X: 12.
34832: Hase, Cornelius de, uit Bremen - Dissertatio juridica inauguralis de modo usurarum legitimo Groningen Spandaw 1739
8227: Hasebroek, Johannes Petrus - Een dichter-album van vóór honderd jaren. De gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd. Amsterdam, Höveker & zoon, [1890].
67581: HASEBROEK, J.P.GERTH VAN WIJK, J.A., OOSTERZEE, J.J., - Toespraken gehouden bij en na de begrafenisplechtigheid van Vrouwe Johanna Louise van Tets douariaire Jhr. Mr. Joan Huydecoper van Maarsseveen den 8den April 1884.
8223: Hasebroek, Johannes Petrus - Studiën en schetsen. Amsterdam, H. Höveker [1860].
8210: Hasebroek, Johannes Petrus - Poëzij. 2e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, [1852].
67461: HASENCLEVER, J., - Josua Hasenclever. Erinnerungen aus meinem Leben.
67203: HASLER, CH., - The Royal Arms, its graphic and decorative development. An essay on the development of Britain’s Royal Arms in terms of graphic and decorative design, together with references and notes on the cross-links with versions in three dimensions, and in turn their transformation into flat graphic form
33720: Hasselaer, Cornelis Pieter, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de alimentis ex pietate ac juris necessitate praestandis [...] Leiden Joannes Bos 1762
8229: Hasselt, Johannes Willem van (vert.); Johann Caspar Lavater - Abraham en Izaac. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
22776: HASSELT, VAN - Genealogisch overzicht familie Van Hasselt, manuscript, 18e eeuws, 1 blad plano en 3 bijlagen.
30710: Hasselt, C. van - Le Héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III de la Fondation Custodia, collection Frits Lugt, Parijs 1985, 153 pag. + 80 platen.
67469: HASSELT, P.L.M. VAN, - Hoe ik herstelde...
25126: Hasselt, G. van - Het oorspronglyk schildery van Karel van Egmond, hertog van Gelre en Grave van Zutphen uitgelegd. Haarlem, A. Loosjes, 1804.
69065: HASSELT, J. VAN, KONING, J. DE, - Bevloeiingen in Noord en Midden-Europa, rapport tot bezichtiging van irrigatie-inrichtingen, ingevolge opdracht van den dijkstoel van polderdistrict over-betuwe, ingezonden aan genoemden dijkstoel 12 december 1887
36892: Hasselt, Johan Jacob van - Notae et observationes ad Anth. Matthaei (...)) libros quatuor, De Nobilitate, Utrecht 1777, 4o, 160 pag.
56708: Hasselt, N. van, - De Koninklijke Militaire Academie en hare strafregtspleging, 's-Gravenhage, 1868, 40 pag.
54537: Hasselt, S.F. van - Keus tusschen dood en leven. Een preek (...) n.a.v. de aandoenlijke teregtstelling van Ruurd Paschiers van Dijk, uitgesproken den 18-10-1846. Sneek, Joling, 1846.
31991: Hasselt, Ioannes Franciscus Leonardus van, uit Zutphen - Specimen juridicum inaugurale, de legis actionibus [...] Groningen W. van Boekeren 1824
31989: Hasselt, Nicolaus van, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, de articulo 9no legis quae generaliora legislationis neerlandicae praecepta continet [...] Groningen W. van Boekeren 1842
69442: HASSELT, J.VAN & DE KONING., - Kanaalverbinding Van Twente En Winterswijk Met Den Ijssel Bij Zutphen.
69062: HASSELT, J. VAN, KONING, J. DE, - Verhandelingen: Het stoomgemaal voor het polderdistrict "de Lijmers".
43464: Hasselt, G. van - Geldersche Byzonderheden I, II en III, Arnhem 1808-1809, 80 pag., gebonden in half perkament, mooi exemplaar.
15359: Hasselt, André vant - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
64672: HASSELT, J. VAN, - Bladzijden uit de geschiedenis der Nederlandsche nijverheid
28572: Hatton, R - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714-1721, London 1950, 283 pag., geb.
33878: Hauck, Nicolaus Georgius, uit Breda - Specimen literarium inaugurale exhibens nonnullas quaestiones Hesiodeas [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1821
43344: Hauff, W - Drei marchen, mit 16 original-lithographien und Buch schmuck von Fritzi Low, Wien, Schroll o.j., 16o, 241 pag. Good copy.
65438: HAUG, C.F., - Brieven uit Amsteldam over het nationaal tooneel en de Nederlandsche letterkunde
27888: Haug, C.F. - Verhandeling over den geest en de zeden der middeleeuwen, en voornamelijk over de heimelijke en openlijke geregten, tournooijen, kruistogten enz., Amsterdam. G. Portielje, 1823, 44 pag., geb. in half linnen.
20602: Hauptmann, Felix - Die Wappen in der Historia minor des Matthäus Parisiensis, ( Bonn 1930 ), 37 pag. met 6 platen waarop 100 afbeeldingen van wapens.
68976: HAUSBRAND, F., - Kleine landhuizen in Holland.
4874: Hausdörfer, Joh. - Die Herren Von Uttenhofen. Bilder aus der Geschichte eines Adelsgeschlechts. Neustadt 1966, 211 p., geïll.
1076: HAUSEN, CLEMENS VON - Practische Heraldik, dem Adel und den Patriziern gewidmet. Görlitz 1887. Geïll. met 10 losse `Tafeln', 30 p.
53295: Häusler, Fritz - 101 charakter Köpfe für Schmirkkunst und Charakterausdruck. Berlijn, Klett, 1928 [Friseurbibliothek Band 16].
15361: Haussez, [Ch. Lemercher de Longpré], baron d’ - Voyage d’un exilé de Londres a Naples et en Sicile, en passant par la Hollande, la Confédération germanique, Le Tyrol et l’Italie, deel I, Den Haag: G. Vervloet, 1835
69221: D'HAUSSONVILLE, HANOTAUX, G., - Souvenirs sur Madame de Maintenon. Madame de Maintenon a Saint0Cyr dernieres lettres a Madame de Caylus/Memoire et lettres inedites de Mademoiselle d'Aumale.
29026: Havard, Henry - La serrurerie, Paris [ 1892 ], 171 pag., ill., geb.
15367: Havard, Henry - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg. Parijs: E. Plon & Cie., 1876.
15369: Havard, Henry - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 1ste druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1876.
15373: Havard, Henry - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881.
15375: Havard, Henry - De Hollandsche schilderkunst, uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat, Gent: Vuysteke, 1887.
15363: Havard, Henry - La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. Parijs: E. Plon & Cie., 1874.
50923: Havard, Henry - La Flandre a vol d'oiseau, illustrations d'apres nature par Maxime Lalanne. Paris, Decaux, 1883.
64990: Havard, Henry - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg.
64062: HAVARD, HENRY, - Objets d'art et de curiosité tirés des grandes collections Hollandaises, orfevrerie, Ivores, faiences, émaux &a exposés à Amsterdam en 1873 avec le catalogue traduit en annoté par Henry Havard, eaux-fortes per mm. Greive et J. Taanman
68980: HAVARD, HENRY, - Histoire de la Faience de Delft. Ouvrage enrichi de vint-cinq planches hors texte et de plus de quatre cents dessin, fac-simile, chiffres etc., dans le texte par Léopold Flameng et Charles Goutzwiller / Chromolithographies par Lemercier.
8233: Haverkamp, Jan (vert.); Pierre Corneille - Sertorius, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722.
68391: HAVERKAMP BEGEMANN, E., - Willem Buytewech.
68377: HAVERKORN VAN RIJSWIJK, P., - De Oude Rotterdamsche Schouwburg.
8242: Haverkorn Wz, Willem - Aleida van Poelgeest; treurspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785
8239: Haverkorn Wz, Willem - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
59546: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900. Zwolle, Waanders, 1989, 264 pp. Zo goed als nieuw.
42133: Havermans, Adr. - Kort begriip en bericht van de historie van Brabant. Leiden, v.d. Boxe, 1652.
8249: HaverSchmidt, François - Familie en kennissen. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1881.
69305: HAVINGA, A., - Windwaarnemingen in Holland in de 18e eeuw [Nieuwe Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam - Derde Reeks: Eerste Deel; Eerste Stuk.
56580: Hawkins, B, Waterhouse, - The anatomy of the horse, 13th. thousand, London [ ca. ...], 84+48 pag., geïll.
64592: HAYDN, J., - Haydn; De Schepping; armen-concert. ten voordeele der Armen
8254: Hazlitt, William; E.J. Potgieter (vert.) - Tafelkout. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1840.
56378: Heath, J. Dunbar, - The complete croquet-player, London 1874, geb., 96 pag., ill.
60212: Roger Hebbelinck (1912-?) - Landscape with boat
36180: Hebenstreit, Johanne Daniele, uit Neostadio-Varisco; Praeses: Weber, Immanuel - Apospasmation (Dit woord in Griekse letters) philologicum ad 1 Timoth. III Capitis comma 15 maxime interpunctionem vulgatam ejus vindicans Leipzig ? 1703
56674: Heckel, Ulrich, - Klimschs Jahrbuch des graphischen Gewerbes, Band 28, Frankfurt am Main, 1935, geb., geill., 304 pag.
33638: Hecker, Willem - Oratio [...] De aarde en de mensch. Redevoering [...]
65245: HECKER, W.A., - Quos Ego! Hekelrijmen door den auteur der Hippokreen-ontzwaveling.
42081: Hecker, J.F.C. - De danswoede, eene volksziekte der Middeleeuwen in de Nederlanden, Duitschland en Italie, vertaald uit het Hoogduitsch door G.J. Pool. Amsterdam, Sulpke, 1833.
32717: Hecker, Guilielmus Augustus Alphonsus, uit Groningen - Quaestiones de commentariis Caesaris De Bello Gallico. Specimen litterarium [...] Groningen J.B. Wolters 1888
65267: HECKER, WILLEM, - Dichterlijk mengelwerk, Ontzwaveling van den Hippokreen-ontzwavelaar, Hippokreen-ontzwaveling., Hippokreen-ontzwaveling (2nd edition), Quos Ego! Hekelrijmen door den autheur der Hippokreen-ontzwaveling.
57556: Hedegaard, E.O.A., - Militaere bogejermaerker. Exlibris, Elsinore 1966, 208 pag., geïll.
15376: Hedendaagsche - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren ... deel X, behelzende eene beschrijving van den tegenwoordigen staat der Oostenrijksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Amsterdam: Isaak Tirion, 1738.
34206: Heeckeren van Brandsenburg, Guilielmus Leonardus van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis referens expositionem doctrinae de communione bonorum legali inter conjuges, inprimis secundum ius novum Hollandicum [...] Utrecht Joh. Altheer 1837
67202: HEEK, F. VAN, - Stijging en daling op de maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de verticale sociale mobiliteit.
15380: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE, HEEMSKERK, J. VAN, - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van ‘t oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, [...] 5de vermeerderde en verbeterde druk. Amsterdam: Jan Bouman, 1678.
66612: HEEMSKERK, J., BLANC, L., BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C., - Mr. G. de Clercq herdacht.
15382: HEEMSKERK, J. VAN, - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye gehandelt werdt [...], leste druk.
32001: Heemskerk, Ab.z., Janus, uit Amsterdam - Speciminis inauguralis de Montesquivio pars prior [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
31743: Heemstra, Balthazar Theodorus van, nobilis Frisius - Specimen philosopho-juridicum inaugurale, continens comparationem jurisprudentiae et doctrinae de moribus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1835
35890: Heemstra, Aarnoud Jan Anne Aleid van, uit Vreeland - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1896
65632: HEENEMAN, D.J., - Conditien en voorwaarden waarop Mr. Daniel Jacob Heeneman, gequalificeerd tot de waarneeming van het Comptoir der Domeinen herkomende van de Abdyen van Rhynsburg en Leeuwenhorst (...), van meening is, op Zaturdag den 7 January 1804, in het logement den Burg te Leyden, (...) publicq te veilen en (...) daarne ((...) finaal te verkoopen, de Partyen hier na gespecificeerd.
64919: HEENK, - Heenk's Ijzerhandel Haarlem, Gereedschappen, 1921
35880: Heerde, Johannes van, uit Buren - Stellingen ...... Utrecht Den Boer 1896
3694: Heerdt, A.C. baron van - Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht Van Heerdt. Assen 1957, 190 p., geb., geïll., met tabellen.
1090: HEERE, P.H. (red.) - Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief. Een bundel genealogisch-heraldische artikelen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Zaandam 1992. Geb., geïll., 345 p.
7910: HEEREN, JAC. - Oud-Helmondsche families. Serie van 27 krantenartikelen uit "De Zuidwillemsvaart" 1934-1935, in map.
40888: Heeren, J.J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis en de Heren van Helmond, 1938, 350 pag., ingenaaid, geïll., goed exemplaar.
67852: HEERES, J.E., - De consideratien van Van Imhoff. Bijdragen tot de taal-, land-, en volkenkunde van Nederlandsch-Indie uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie Deel 66, vierde aflevering.
34868: Heeres, J.E. - Belang en minderwaardigheid, rede...aanvaarding..hoogleeraarsambt Leiden Brill 1902
1092: HEERINGA, K. - Het oud archief der gemeente Schiedam. Schiedam 1908.
1098: HEERINGA, T. - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. (Diss.) Zutphen [1934]. Geïll., 134 p.
68457: HEERINGA, K., - De oude archieven van de gemeente Harmelen.
14734: Heeringa, K. - Beschrijving eener verzameling charters en papieren afkomstig van Jhr A.W. van Borssele, heer van Borssele, berustende in de rijks-archiefbewaarplaats in Zeeland.
32959: Heeringa, Tetje, uit Zutphen - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. Proefschrift [...] Zutphen W.J. Thieme & Cie 1934
47122: Heeringa, K., - Rechtsbronnen der stad Schiedam, 's-Gravenhage 1904, 35+421 pag.
32271: Heerkens, Joannes Nicolaus Josephus, uit Zwolle - Specimen juris publici belgici inaugurale, de ordinibus provincialibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
47652: Heerkens Thijssen, H.F., - Korte geschiedenis van het Heilig Kerstgilde te Haarlem, Haarlem 1942, 28 pag., geïll.
38444: Heerkens Thijssen, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde,
65060: Heerkens Thijssen, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde,
31969: Heerma van Voss, Ulbo Jetze, uit Tiel - Defloratie en onderzoek naar het vaderschap in het oud-vaderlandsch recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1889
8264: Heeroom - Heer-oom met de gard, en de Hoerewaardin, twee anecdoten, uit den zelfden hoek, als de Menuet en Dominees Pruik, by wyze van brief in dichtmaat medegedeeld door een Groninger heer aan zynen vriend te A... [z.p.], [z.n.], [1772].
67623: HEERSPRINK, J.B.F., - Dr. P. Hofstede de Groot's Leven en Werken door J.B.F. Heerspink.
51992: Hees, P. van, e.a.; - Briefwisseling Gerretson - Geyl, 5 delen, Baarn 1979, ca. 2000 pag., geb., met stofomslag. Complete set in goede staat.
27966: Hees van den Tempel, J.J. v. - Beantwoording der prijsvraag over het stelsel der gemeenten in het graafschap Vlaanderen, Brussel 1835, 4o, 75 pag., orig. blauw papieren omslag.
67480: HEEST, J.J. VAN, - Na-klanken. Een zestal overdenkingen van wijlen Ds. J.J. van Heest, voorafgegaan door eene beknopte levensschets.
61041: Otto Titian von Heffner - Heraldische Bilder Bogen.
36420: Hehring, Gottfried, uit Coswig.Anhaltinus; Praeses: Kirchmajer, Georg C. - De eo, quod appelatur Rectum Wittenberg Schroedter 1697
36050: Heida, G. - Rechtspraak in agrarische zaken Deventer Kluwer 1980
56298: Heide, G.D. v.d., - De laatste dagen van een eiland [Schokland], Kampen [1959?], 48 pag., geïll.
57422: Heidema, A.W. (red.); - De Hoefsmid. Geïllustreerd maandblad voor hoefsmeden. Jaargang 6 (1901) 190 pag., geb. in rood linnen, geïll.
30558: Heijbroek, J.F. ( red.) - Geschiedenis in beeld 1550-2000, Zwolle 2000, 296 pag., geïll., als nieuw.
56516: Heijde, R.J. v.d., - Oogverwondingen en ongevallenwet. Eenige beschouwingen over ruim 1900 verwondingen van het oog en zijne omgeving, behandeld in het Academisch Ziekenhuis te Leiden van begin 1896 tot einde 1905, Haarlem 1901.
37402: Heijninck, E.S. e.a. (red.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot Bevordering der Bouwkunst, vierde jaargang, Amsterdam 1847, 344 kolom., geillustreerd, geb. ( band beschadigd )
66158: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - Viglius van Aytta
69234: HEIJST, ANNELIES VAN, MARJET DERKS & MARIT MONTEIRO, - Ex caritate - Kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw.
34098: Heilbron, Isaäcus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de redemtione alienarum litium et constitutione Anastasiana, secundum placita juris Romani [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1838
25218: Heim, H.J. van der - Het archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius, 2 delen, 's-Gravenhage 1867-1874, 240 + 176 pag., gebonden. Mist deel III.
67577: Heim, H.J. van der - Het archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius,
35250: Heim, Joannes David van der, uit Middelburg - Dissertatio historico-politica de aquae superfluae in Flandria emissione [....] Leiden J.B. Gebhard 1844
19614: Heim, Bruno B. - Armorial, edited and introduced by P. B. van Duren. Blazons for the Liber Amicorum et illustrorum hospitum by G. Pursuivant.
52919: Heim, P.R. - Het leven van den rooverhoofdman Louis Dominique de Cartouche, bewerkt door P.R. Heim, Rotterdam, D. Bolle, [1e- helft 20e- eeuw].
64380: HEIMANS, E, SCHUILING, R., - Nederlandsche landschappen geschetst. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland door R.Schuiling & J.M.De Feyter: Bloembollenvelden bij Lisse.
17061: Heimbucher, M. - Die Bibliothek des Priesters. Mit praktischen Winken für deren Anlage und Erweiterung. Zugleich ein Handbuch der katholisch-theologischen Literatur und ein Führer durch die Literatur über die soziale Frage. 6., neubearbeitete Aufl. Rgensburg: G.J. Manz, 1911.
56356: Heine, J.G., - Wetenschappelijk en geschiedkundig berigt nopens ene staatkundige consultatie. De geneesbaarheid van (.....) gewrichtsverstuikingen (....) vier kinderen van eene aanzienlijke familie betreffende (.....) aan eenen regtsgeleerden, 's-Gravenhage,1834.
35552: Heine, Johann-Christoph, uit Zagan (Silezië); Praeses: Magnus, Georg Friedrich - Diatriba philologica de lucis gentilium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1674
36677: Heineken, Wijnand, uit Amsterdam - De staat en het kerkbestuur der N.H. sedert het herstel onzer onafhankelijkheid Leiden Hazenberg 1868
36672: Heinsius, Daniel - Orationes. Editio noua, altera parte auctior Leiden Lodewijk Elsevier 1615
65502: HEINTSMAN, A., ROMEYN, J., - De Zuiderzeebode 1944-1945
53308: Heintz, C.A. - Onze politie-agenten in hun verkeer met de burgerij. Drie verhalen. Netto opbrengst ten voordeele van den bestolen politie-bond. 3e- druk, 's Gravenhage, L.J. van Zwijndregt 1894.
36152: Heintzeler, Sixtus, uit Ulm; Praeses: Wolff, Constantin - Gallia Concilio Tridentino repugnans ..... Wittenberg Christian Fincelius 1687
38510: Heinze, G.A. - Theoretische en praktische zangleer, eene handleiding, deel I, 2e druk, Amsterdam 1866, 103 pag. Gebonden met: Koorschool voor volwassenen, 75 pag.
31090: Heirman, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld, deel II, Gouda, Gouda's Roem, z.j., 24 pag., oblong, met ingeplakte plaatjes. Compleet.
37210: Hekelen, F.E. van e.a. - De polder Jannezand [ onder Dussen ] 1805- 2000, Amsterdam 2000, 168 pag., geb., geïll., met stofomslag.
1108: HELBERS, G.C., EN D.A. GOEDEWAGEN - Goudsche pijpen. Amsterdam 1942. Geb., geïll., 252 p.
22434: HELDER, RUTGERS - Twee foto’s uit 1898 van het bruidspaar P. Helder en M. Rutgers (w.s. Den Haag), elk 9x12 cm.
33149: Heldewier, Mauritius Janus Ludovicus Jacobus Henricus Antonius, uit Turijn - Dissertatio juris gentium inauguralis de juribus et officiis gentium mediarum in bello maritimo Leiden Jac. Hazenberg, Corn. zoon 1852
8275: Heldring, Otto Gerhard - Leven en arbeid. Leiden, E.J. Brill, 1881.
64805: HELDRING, OTTO GERHARD, - De zoon der natuur en de man naar de wereld
64733: HELDRING, OTTO GERHARD, - Opmerkingen op eene reis langs den Rijn. Met platen.
69580: HELFRICHT, K, J., - Die Jahrtausendflut.
69420: HELLAS, - Hellas cards Jenkki cards: Pascale Petit, Adamo (2), Freddy, Adamo, Fabian, The Shadows.
66497: HELLIER, CHR., VENTURI, F., - Splendours of the Bosphorus. Houses and Palaces of Istanbul.
39464: Hellinga, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse Typografie, Amsterdam 1962, 254 pag., geb.
17091: Hellinga, W.G. - Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography. Intr. H. de la Fontaine Verwey & G.W. Ovink. Amsterdam: Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf [etc], 1962. 2 dln.
15390: Hellwald, Friedrich von; Richard Oberländer - Nordland-Fahrten. Vierte Abteilung. Malerische Wanderungen durch Holland und Dänemark. Land und Leute, mit besonderer Berücksichtigung von Sage und Geschichte, Literatur und Kunst. Leipzig: F. Hirt & Sohn, [ca. 1882].
57599: Hellynckx, Fulgentius, - Dry-voudige verhandelinge sedelyck en onderwysende aengaende de teerlingh en caert-spelen, den brandewyn dranck en het gebruyck der duyvels-besweerderye ofte belesinge, onderscheydende het geoorloft [...] en quaet Gebruyck deser, Mechelen: van der Elst, [1757].
64792: HELM, C.J. VAN DEN, - Proeven van woordgronding. Eerste en tweede stukje
55784: Helman, I.S. - Prent: 'Journee du 21 Janvier 1793. La mort de Jean Capet sur la place de la Revolution. Presente a la Convention Nationale, le 30 Germinal, par Helman', gravure door Helman naar Monnet. Uitgave: l'auteur, rue Honore 1497.
8289: Helmers, Jan Fredrik - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [1 van 2 delen]
8286: Helmers, Jan Fredrik - De Hollandsche natie, in zes zangen. Gouda, G.B. van Goor , [1839].
8288: Helmers, Jan Fredrik - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]
8282: Helmers, Jan Fredrik - De Hollandsche natie in zes zangen. 5e druk. Den Haag, Johannes Allart, 1821.
65444: HELMERS, JAN FREDRIK, - De Hollandsche natie, in zes zangen.
64706: HELMERS, JAN FREDRIK, - Gedichten van Jan Fredrik Helmers. Eerste deel.
59398: HELMOND, GARENFABRIEK, CARP, DIEPENVEEN. - Kwitantie van J.A. Carp's garenfabrieken NV (Helmond) voor A.C. Diepenveen, met afbeelding fabriek in vogelvlucht, 1932, (1 stuk). M14691
50969: Helmont, Franciscus Mercurius van / J.C. Amman - Een zeer korte afbeelding van het ware natuurlijke Hebreuwse A.B.C. (ABC) welke te gelyk de wyse vertoont volgens welke die doof geboren syn, sodanig konnen onderwesen werden dat sy (...) tot het gebruik van spreken komen. Als mede een verhandeling om de doof-geboorene te leeren spreken door Joh. Conrad Amman.
32729: Heloma, Marcus van, uit Heerenveen - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur: An liberi naturales legitime agniti jus habeant ad legitimam, quau dicitur, portionem nullis donationibus, sive inter vivos, sive testamento factae sint, minuendam, aut prorsus adimendam [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
65224: HELVERSTEIJN, W., - Bond zonder naam, 40 jaar, 1938-1978
40878: Helvoort, C.J.A. van - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden, Hilversum 1952, 245 pag., geïll., geb.
34328: Hemert, Franciscus Junius van, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de modis quibus sententia arbitrorum infirmatur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
34728: Hemert, Paulo van - Oratio funebris in obitum [...] Abraham Arent van der Meersch Amsterdam M. Schalekamp 1792
43936: Hemeryck, P.A., - Veilingcatalogus bibliotheek Frank van der Goes, Amsterdam 1940, 37 pag.
66375: HEMESSEN, O.C. VAN, - Jacobswoude en Woubrugge. Grepen uit het verleden, vooral het kerkelijk leven dezer beide dorpen
8298: Hemkes, Frederik Leonardus - XL gedichten. Leiden, E.J. Brill, 1882.
15392: Hemkes Kzn., H. - Het koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, beschreven op een reistogtje en voor de jeugd bewerkt. Opgehelderd door 16 kaartjes. Gouda: G.B. van Goor, [1852].
64692: HEMKES, H., - Vaderlandsche Geschiedenis. Een leer- en leesboekje voor kinderen.
69489: HEMMEN, F. VAN, - Monumentaal blauw. Een inventarisatie van wielen en wielresten in de Betuwe
69309: HEMMEN, F. VAN, - Hoge vloeden, hoge nood, wachtend op het korenbrood. Tafereel van de Over-Betuwe in het eerste decennium der negentiende eeuw, alsmede van de eerste nood en hulpverlening aldaar gedurende de overstroming van januari 1809.
8299: Hempel, W. - De jodin. Groot melodrama in vijf bedrijven naar aanleiding van het Fransche zangspel La juive. Utrecht, L.E. Bosch, 1838.
67894: HENCKENS, - Mémoires se Rapportant a son Service Militaire au 6eme Régiment de Chasseurs a Cheval Francais de Février 1803 a Aout 1816 publies par son fils E. F.C. A. Henckens. Préface par Frédéric Masson.
69484: HENDRICKS, (ED.), - De Duffelt. Een eeuw in beeld. / Die Duffel. Ein Jahrhundert im Bild
60268: Arend Hendriks (1916 - 1951) - Westland
38474: Hendriks, Jan - Vijf jaar drukkunst in het verborgene, Utrecht z.j. [ ca. 1946 ], 60 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28870: Hendriks, A - Etsen. Handleiding voor het etsen op koper en zink, Alkmaar z.j., 44 pag. + afb., geïll.
34824: Hendriksz, Petri - Oratio de iis 1831
60520: Hendschel, Albert - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek. Utrecht, W.F. Dannenfelser, (ca. 1890).
33306: Hengel, Wessel Albertus van - Redevoering over de leer van den christelijken godsdienst, beschouwd als de vruchtbare moeder der ware en natuurlijke welsprekendheid [...] gehouden ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis [...] Amsterdam. Amsterdam Johannes van der Hey 1818
67758: HENGEL, W. A. VAN, - Collection of works by and on W. A. van Hengel.
34224: Hengel, Jacobus van, uit Driehuis - Specimen juridicum inaugurale de tribus majoriani novellis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
47660: Hengel en Eeltjes, van, - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. J. van Dam van Noordeloos, Rotterdam 1873, 184 pag.
26864: Hengel, C.G. v.d. - Leusden 1605-1794, naar de prothocollen van de Gerechten Leusden, Leusbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar. Scriptie, Leusden [ca. 1960?], 32 pag.
44084: Hengel, J.F. van; - Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland, Derde stuk: Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland, 's-Gravenhage 1875. Facsimilé herdruk, Loenen 1987.
34226: Hengelaar, Mattheus Jacobus van, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de alimentis, cum liberis tum parentibus, praestandis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
34096: Hengst, Janus Henricus Carolus van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de rerum singularum dominio, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht Samuel Alter 1827
34314: Hengst, Adrianus Eliza van, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de donatione inter conjuges stante matrimonio [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
34094: Hengst, Henricus Wolterus van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de origine et juribus dominii, hujusque acquirendi modis, qui originarii vulgo dicuntur, imprimis secundum naturae jus [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
69068: HENGST, J.A. VAN / F.A.R.A. VAN ITTERSUM, - De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der 19e eeuw (en voortgezet tot in de 20e eeuw) and De Lekdijk Benedendams en de IJsseldam.
1110: HENGST, C.G.C. VAN - Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Douairière Baronnesse Van Reede, Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht. Utrecht 1890, 267 p.
30650: Henkels, H - 't is alles een groote eenheid, Bert. Piet Mondriaan, Albert van den Briel en hun vriendschap, Haarlem 1988, 159 pag., geïll.
66865: HENKELS, S. V., - The Hampton L. Carson Collection Of Engraved Portraits Of Gen. George Washington, catalogue no. 906, Part I. Including Nearly All that Are Mentioned in Baker's "Engraved Portraits of Washington," and Many Rarities Unknown to Baker, and the Great St. Memin Personal Collection of Proof Mezzotints of Portraits he Engraved, and St. Memin's Original Physionotrace of Washington.
5588: Henkus, B.A.J. - Henkus, een familie uit Cloppenburg via Amsterdam wereldwijd verspreid. Een verslag van bevindingen sinds 1970, Den Haag 1996, 238 p., geïll.
64895: HENNEBERG; A. VON; PINDER, W., - Stil und Technik der Alten Spitze
8303: Hennebo, Robert - Verzamelde dicht-werken. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven. Den Haag (etc.), Pieter van Os (etc.), [1767].
8301: Hennebo, Robert - Bruilofts-gezang of Smeekschrift aan d'edele hoove van Ciprus. [z.p.], [z.n.], [1726?]. [Met:] De Vogel in het Bosch. Vogelenzang, ter bruiloft van den heere T.D.V. en jongkvrouwe E.B. [z.p.], [z.n.], [1725?].
50947: Hennebo, Robert - De uytvaard van meester Andries. Blijspel, vertaald uit het Frans. Amsterdam, Bosch en Leiden, Knotter, 1720.
56588: Hennekeler, G. van, - Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving, 4e druk, Assen 1867, 164 pag.
30322: `Hennes, M.F. - Maria E. van Regteren Altena 1868-1938, tentoonstelling van haar werk in de zalen der My. Arti et Amicitiae, Amsterdam 1939, geïll.
51938: Hennig, R., - Terrae incognitae. Eine zusammenstellung und kritische bewertung der wichtigsten vorcolumbischen entdeckungsreisen, 2e auflage, 4 volumes (Band IV 1e Auflage), Leiden 1944-1953 en 1939.
1114: HENNING, ECKART, EN WOLFGANG RIBBE - Handbuch der Genealogie. Neustadt a.d. Aisch 1972. Geb., geïll., 304 p.
1116: HENRY, GILLES - Recherchez vos ancêtres. Guide de recherches généalogiques. Genève 1983. Geb., 284 p.
4158: Hensel, S. - Die Familie Mendelssohn 1729-1847, nach Briefen und Tagebüchern. 2 delen. Berlijn 1900, geb., geïll.
25194: Henseler, G. - Voorvaderen en nazaten van Bastiaan Henseler 1758-1815. poorter en gildemeester te Lochem. Enschede 1999, 182 pag., geb., geïll., met stofomslag.
64822: HENSLER, K.F., - Leer om leer, kluchtig blyspel. In één bedryf.
57000: Hepkema, J.; - Het Friesch Museum van Oudheden te Leeuwarden, Heerenveen 1896, 56 pag.
66044: HEPKEMA, J., - Dr Eeltje Halbertsma, als dichter, een gedenkschrift op zijn honderdjarigen geboortedag, den 8 October 1897, feestelijk herdacht te Grouw en elders, zijn leven en werken, (2 parts), Der vrije Friezen Spreekwoorden, Eenige Friesche Rijmspreuken, Gemeene Duitsche Spreekwoorden, Alde Fryske Skriften fen Starter, Gysbert Japix en oaren,
63136: Heppener, Johannes Jacobus (1826-1898) - Road in the countryside (weg op platteland).
1118: HERALDICUS [= J.G. Montijn] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. 's-Gravenhage 1892. Geb., 192 p.
65849: HERBEN, F., SLUIS, J., TIELENIUS KRUYTHOFF, J., - De schat van de Spaarnestad. Tien projecten in het kader van het grote stedenbeleid.
27884: Herberghen, H. van - Coup-d'óeil sur le royaume des Pays-Bas en 1829, Brussel 1829, 79 pag.
67929: HERBERT, A.S., - Historical catalogue of printed editions of the English Bible 1525 - 1961
36242: Herbst, Johann Heinrich, uit Otterwischens. Misn.; Praeses: Mencke, Gerhard Hermann - Dissertatio philologica de osculo manus ori dato occasione Jobi XXXI , 27 ...... Leipzig Brandenburger 1711
6630: HERCKENRODE, LÉON DE - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et convents de la Hesbaye auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciènnes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
66523: HERCKENRODE, - Notice genealogique concernant la famille Van Lidth de Jeude.
32193: Herderschêe, Dirk, uit Amsterdam - Pleuropneumonie-achtige organismen in weefselkweken. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rototype 1963
67136: HEREMANS, J.F.J., - Levensschets van Johan Theodoor van Ryswyck.
56940: Herfeldt, G., - Mededeelingen over tufsteen en tras, Arnhem, 1884, 50 pag., geïll.
42859: Herge - De avonturen van Kuifje, Raket naar de maan. Casterman, 1953 (eerste editie).
69213: HERIAT, P., - La main tendue.
43192: Hering, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch Waternood tusschen den 21 en 22 November 1776. Amsterdam, Allart, 1778.
35932: Heringa, Anne, uit Holwerd - Stellingen ..... Groningen G. Fockens 1899
67892: HERINGA, JODOCUS, ELIZA'SZ, - Afgeperste verdediging van Jodocus Heringa, Eliza'sz.;Tweede vervolg der afgeperste verdediging van Jodocus Heringa. Two vol.
35366: Heringa, E. - Prent voor promotiepartij van Mr. E. Heringa op societeit Minerva Leiden A. Vilders 1931
64162: HERINGA EZN, J., VAN EWIJCK VAN OOSTBROEK EN DE BILT, D.J., - Ter gedachtenisse van wijlen Jan Frederik van Beeck Calkoen hoogleeraar in de wijsbegeerte, wis- en sterrekunde aan de Hooge School te Utrecht
8310: Herlossohn, Carl - Huss en de Hussieten, of Bohemen van 1414-1424. Historisch romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, H. Lagerweij, 1846. [2 delen]
65036: HERMANIDES, S. R., - Geen logica in den Haarlemmerhout : openbare brief aan de Nederl. Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst door Dr. S.R. Hermanides
66046: HERMANN, E., - Ergänzungen und Berichtigungen der hergebrachten Shakespeare-Biographie, with Anhänge
69258: HERMANT JOB, A., - Le bon roy Henry.
65522: HERMELINE, ABBE, - PROMENADES EN ANGLETERRE (SUD OUEST ET CENTRE)
25782: Hermens, M - Faïence- en tegelfabriek Westraven 1844-1994, Vianen 2005, 237 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
26522: Hermesdorf, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechthistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Nijmegen 1980, 435 pag., geb., met stofomslag.
59524: Herrmann, Emil/ Osenbrueggen, Eduard/ Kriegel / Albertus / Mauritius, - Corpus Juris Civilis. 3 Delen in Latijn. 1. Recognoverunt adnotationibusque criticis instructum ediderunt D. Albertus et D. Mauritius Fratres Kriegelii. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Prior, Lipsiae 1833, 992 p. 2. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum continuatum cura studioque Aemilii Herrmanni. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Altera, Lipsiae 1844, 800 p. 3. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum. Absolutum Studio Eduardi Osenbrüggen. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Tertia. Novellas et Reliqua Continens, Lipsiae 1844, 893 p.
69702: HERTEL, JOHANN GEORG (II), - Resting herd in a landscape
16413: ‘s-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch (Nederland). Samengesteld, geïllustreerd en uitgegeven door de Stichting voor Vreemdelingenverkeer. ‘s-Hertogenbosch [1939], 40 p.
16414: ‘s-HERTOGENBOSCH - V.V.V. - ‘s-Hertogenbosch - Markt 3, 2 p, 4° [ 1942].
22634: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VERSTER DE BALBIAN - Convocatie van Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1821, gericht aan C.J. Verster de Balbian te “s Bosch voor een vergadering op 26-9-1821 met middagmaal”. Gedeeltelijk gedrukt, 4°, 2 p.
16412: ‘s-HERTOGENBOSCH - Wegwijzer voor de Kathedrale Sint-Janskerk van ‘s-Hertogenbosch, door Dr. C.F.Xav. Smits, pr, Den Bosch, A.C. Verhees, 1908, 39 p.
22464: HERTOGENBOSCH, WEYMANS, KEER - Vonnis in de zaak voor gerecht van Den Bosch dd. 26-3-1765 in de zaak tussen Willemina Keer getrouwd met Aart Weymans, wonende in Den Bosch en haar man Aart Weymans, gewezen marktschipper van Den Bosch op Haarlem. Manuscript, folio, 5 p.
16946: ‘s-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch door Vincent Cleerdin, 2e druk, uitg. Gemeentebestuur en Ver. “‘s-Hertogenbosch belang” 1929, 100 p.
35582: Herttenstein, Johannes Fridericus, uit Ulm; Praeses: Roehrense, Christian - Positiones quasdam de iuramentis ex iure naturae decerptas [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
33640: Hertz, Heinrich - Ueber die bedeutung der pathologischen anatomie fur die medicinische wissenschaft.
28154: Hertz, G. - Geschichte der Uhren, mit 19 erlauternden abbildungen auf einer steindrucktafel, Berlin 1851, 66 pag., orig. paper cover ( back missing ), with folding lithograph.
5210: Hertz-Beets, Emma Dina - Die Urgrosseltern Beets, 16-20 tausend, Hamburg 1917, 76 p., geb.
68419: HERTZBERGER, M., - Flashbacks.
47658: Hertzberger, M., - Veilingcatalogus bibliotheek o.a. van Jhr. W.A. van den Bosch, Doorn, Amsterdam 1957, 40 pag.
51472: Hertzberger, M., - Veilingcatalogus boeken, A.E. Schluter, Ch.E.Nypels e.a., Amsterdam 1935, 96 pag., geïll.
43938: Hertzberger, M. / B. Houthakker, - Veilingcatalogus liquidatie boeken Fa. R.W. P. de Vries, Amsterdam 1934, 89 pag.
43954: Hertzberger, M., - Veilingcatalogus bibliotheek I.Teixeira d' Andrade, Amsterdam 1927, 31 pag.
43958: Hertzberger, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Th. G. Dentz van Schaick, Amsterdam 1935, 33 pag.
64790: HERVEY, J., - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter; in een verheven Styl geschreven door den Eerw. Heer J. Hervey. Naer den Elfden Druk, uit het Engelsch vertaelt. Derde druk.
43022: Hervieux de Chanteloup, J.C. - Traite curieux des serins de canarie / Naaukeurige verhandeling van de kanarievogels, behelzende een beschryving van den aart deezer vogels, hoe die te doen paaren, haare nesten te maaken, de jongen op te voeden, haar te leeren zingen en fluiten (...) door A. Moubach uit het Fransch vertaalt. Amsterdam, H. Schelte, 1712.
47550: Herwaarden, J. v., - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900, Rotterdam 1999, 240 pag., geb., geïll.
35354: Herwaarden, D. van - Prent ter gelegenheid van het theologisch propaedeutisch examen van D. van Herwaarden Utrecht 1876
5596: Herweijer, W.A. en A.P. v.d. Hoek - Vijfhonderd jaren Herweijer, Puttershoek 1985, 528 p., geb., geïll.
59530: Van Herwerden, Pieter Johannes; Von Nassau, Ludwig, - Het verblijf [verblyf] van Lodewijk [Lodewyk] van Nassau in Frankrijk [Frankryk], Assen : Van Gorcum, (1932), Proefschrift Groningen, phil. Diss, 220 p. Met apart kaartje inzake receptie na afloop aan het huisadres van Herwerden: Noorderhaven 3.
65013: HERWERDEN, J. V., - Armageddon. Of proefnemend onderzoek na de plaats, waarin de koningen der aarde en der waereld met hunne meenigte, voor den aanvange van het Ryk der Heiligen, zullen verzameld en omgebragt worden. (Volgens de Prophetische Landbeschrijving, die op de Laatste Tyden des N. T. ziet,) zynde een verklaring over Openbaringe XVI:16.
64574: HERWERDEN, C. H. VAN, - Het Nahedal in Brieven uit Kreuznach.
35696: Herwerden, Claudius Henricus van, uit Utrecht - Micro-organismen bij epidemische cerebro-spinaalmeningitis s'Hertogenbosch Robijns 1893
34072: Herzeele, Joannes Jacobus Petrus van, uit 's Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis de excusationibus tutorum et curatorum ex jure Romano, et tutorum ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 182
8314: Hesman, Gerrit - Christelyke aandachten of vlammende ziel-zuchten eener godvreesende ziele, met een goddelijk antwoord daar op passende. Met eene voorreden ter aanprijsinge van deze zinnebeeldige aandachten door Gerardus Outhof. Deventer, H.W. van Welbergen, 1728.
36643: Hespe, Joannes Christianus, uit Amsterdam, secretaris van Ouddorp bij Alkmaar - Theses juridicae miscellaneae inaugurales Harderwijk J. Moojen 1781
64993: HESSEN, WILLEM, - Eeuwigduurende Eerezuyl, Opgerecht voor de Luyster der Mildaadigheid, als de Vaderen des Vaderlands, Op de Liefdaadige voorspraak, van haare Eedele Groot Achtbaaren, de Heeren Burgermeesteren Vryheyd vergunden, van Land en Stad's Gerechtigheeden, aan het Luyterse Weeshuys, En derzelver Huyszittende Armen, Binnen Haarlem.
15396: Hettema, M., en R.R. Posthumus - Onze reis naar Sagelterland, benevens deszelfs geschiedenis, eene beschrijving van den aard, de zeden, de gewoonten enz. van deszelfs bewoners en eene korte schets en woordenlijst van hunne taal. Franeker: G. Ypma, 1836.
3924: Heubes, H. - Knipscheer-Knipschaar. 400 Jahre Niederrheinisch-Holländische Schiffer. Stammfolgen und Beiträge zur Geschichte aller Knipscheer-Knipschaar Sippen in Deutschland und den Niederlanden 1500-1973. Keulen 1973, 442 p., geb., geïll.
1130: HEUFF AZ., J.A. - De Neder-Betuwe en haar Ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief. Arnhem, 1902, 137 p.
60795: Heule, Christiaen van - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst, waer in de gemeyne deelen der Nederduytsche spraeke (na de manier der Grieken ende Latijnen) beschreven zijn.
30728: Heurck, E.v. en G.J. Boekenoogen - Notes sur quelques imageries de L' Europe, Antwerpen 1910, 141 pag., geïll. [ extract uit Histoire de l'imagerie populaire Flamande et de ses rapports avec les imageries etrangeres ]
68834: HEURCK, E. VAN, - Exposition d'Imageries Populaires faisant partie de la collection de M. Emile van Heurck (1914) .Notice Explicative.
64598: HEURCK, E.V. EN G.J. BOEKENOOGEN, - L'Imagerie Populaire des Pays-Bas; Belgique-Hollande
39448: Heusde, Ph. W. v. - C.W. de Rhoer, gekenschetst bijzonder als geschiedkundige, Utrecht 1821, 76 pag.
67162: HEUSDE, PH. W. VAN, - C. W. de Rhoer gekenschetst bijzonder als geschiedkundige, (...) bij gelegenheid der opening van de algemene vergadering des Utrechts Genootschaps den 29 Julij 1821.
67161: HEUSDE, PH. W. VAN, - Ter nagedachtenis van Cornelis Willem de Rhoer en Willem Hendrik de Beaufort.
38898: Heusde, Phil. Guil., van - Diatribe in civitatas antiquas, z.pl. 1817, 92 pag., 4o., orig. kartonnen omslag.
3734: Heusden, W.C. van - Het geslachts-register van de familie Van Heusden, met de aanverwante takken, naar de officiële inlichtingen van 1716 af, tot de achterkleinkinderen van Jacob van Heusden, predikant te Hilvarenbeek. 's-Hertogenbosch 1888, 70 p.
16415: HEUSDEN - Heusden. Uitg. Stichting V.V.V. Heusden en omstreken [ca. 1970?], 24 p., gestencild.
33882: Heusden, Henricus Antonius van, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de origine majestatis aut meri imperii [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1793
67498: HEUSSEN, H. F. VAN, - Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland. behelzende een verhaal van de opkomste en bevolkinge der steden en dorpen; de opbouwinge van kerken (...) hare oversten en geleerde mannen (...) : getrokken uit de oude handschriften (...) en uyt verscheide boeken (...) / Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd door H.v.R
24964: Heussen, H. van - Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland.
24930: Heussen, H. F. van - Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westvrieland.
19592: Heuvel, H.W. - Nagelaten werk.
58532: Heuvel, H.H. v.d., - Antwoord op de vraag voorgesteld door de Holl. My. der Weetenschappen te Haarlem, welke is de grond van Hollandsch Koophandel, Haarlem [z.jr.]. Gebonden met A. Rogge, Tweede antwoord [op dezelfde vraag], en C. Zillesen, Derde antwoord.
64810: HEUVEL, H.W., - Oud-Achterhoeksch Boerenleven het hele jaar rond
43234: Hey, Hendrik - Ter gedachtenisse der ontzettendste rampen door den geduchten storm en watervloed tusschen den 30 en 31 Januarij dezes jaars 1809 in het Koningryk Holland voorgevallen. Dordrecht, Bonte, 1809, [gedicht].
65570: HEYBLOM, A., - Echtzang; voor den wededelen heere Mr. Abraham Kroef, en de weledele juffer J.P. de Poorter, voltrokken den 11. Julij 1782. Voor de bruiloftsgasten.
37196: Heyck, E - Geschichte der Herzoge von Zahringen, Freiburg 1891, 607, half leather binding. Splendid copy.
68201: HEYDANUS, ABRAHAMUS, - Proeve ende wederlegginghe des remonstrantschen catechismi
1134: HEYDENREICH, EDUARD - Handbuch der praktischen Genealogie. 2 dln. Leipzig 1913. Geb., geïll., 398+483 p.
34598: Heyliger, V. A., uit Rio Demerara - XIII theses juridicae. 1790
5600: Heyningen, B. v. - Geslacht-lijst van de familie Van Heyningen, afstammende van Evert van Heyningen, Amsterdam [`1834], 4 + 46 p., geb. (modern half linnen)
35290: Heyns, Stephani Petri, uit Kaap de Goede Hoop - Commentatio ad quaestionem theologicam [.....] 1833
33642: Heynsius, A. - Redevoering over het tegenwoordig standpunt der physiologie en haar verband met de geneeskunde [...]
34886: Heynsius, A. - Feestrede bij het derde eeuwfeest der Leidsche hoogeschool Leiden A.H. Adriani 1875
33087: Heynsius, A. - De vertering van weelde in de dierlijke huishouding. Inwijdingsrede bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt in de physiologie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1858
69011: HICHTUM, N. VAN, - Een Kaffersche heldin I. Oezinto's vlucht ; II. Oezinto en Oehoehoe.
32633: Hiddema Jongsma, Georgius, uit Leeuwarden - Disputatio juridica inauguralis, de quaestione: An delinquendi conatus poena sit afficiendus [...] a delicto consummando et conficiendo abstineat? [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
69010: HIDDING, J., - Het raadsel van de snelle motorrijder.
33338: Hiddinga, Harmen, uit Heerenveen - Dissertatio juridica inauguralis, de vi legis novae in ultimas voluntates, ante conditas, post eam morte confirmatas [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
35844: Hiddingh, Hendrik Jonas van der Poel, uit Assen - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
53348: Hiddingh, W.F. - Landlooperij, Groningen 1894 [juridische dissertatie].
67597: HIDDINK, H., - Archeologisch onderzoek op de Groot Bottelsche Akker bij Deurne. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten nr. 33.
65143: HIEBER, H., - Johann Adam Seupel. Ein deutscher Bildstecher im Zeitalter des Barocks.
27952: Hiebink, H - Het zendelinghuis [ te Rotterdam ] van het Nederlandsche zendeling genootschap in 1855, Rotterdam 1855, 116 pag.
36276: Hieronymus [Hieronymi], Henricus; Praeses: Strauch, Aegidius - Dissertatio chronologica de aetate mundi Wittenberg M. Wendt 1662
8319: Higt, Ernst Willem; Sam. Werenfels - Redevoering over de tooneelspelen, opgesteld door den wijdberoemden Sam. Werenfels [...], uit het latijn vertaald door Ernst Willem Higt, waar achter volgt Lof der tooneelpoëzij door denzelfden. Leeuwarden, Willem Coulon, 1746.
8320: Higt, Ernst Willem - Carmen trochaicum in reditum veris. Alkmaar, Jacobus Maagh, 1758.
34710: Hijlckama, Bavius Antonius van, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale quo ad examen revocatur sententiav. Cl. Thibaut [...] Groningen W. Kamerling 1808
35970: Hijmans, Edmond Henry, uit Tiel - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
35342: Hijmans van den Bergh, H.M. - Prent op de promotie van Mr H.M.Hijmans van den Bergh, naar een tekening van W. Leendertz Wzn. Amsterdam Roeloffzen, Hubner & van Santen 1905
36418: Hildebrand, Joachim - De natalitiis veterum sacris et profanis Helmstedt G.W. Hamm 1661
6925: [Beets, Nicolaas]; ps. Hildebrand - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. Haarlem, Erven F. Bohn, 1887.
6922: [Beets, Nicolaas]; ps. Hildebrand - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851.
6921: [Beets, Nicolaas]; ps. Hildebrand - Camera Obscura. 16e herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1886.
1138: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Geïll., 43 p.tekst; Met 40 platen met heraldische figuren e.d.
25296: Hildebrandt, A.M. und A. Closs (ed.) - Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familiënkunde, jrg. 36 (1905): 59 (1928): 62(1931): 63 (1932). Bound. Preis pro jahr: 30
1140: HILDEBRANDT, AD.M., - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. [Tweede druk.] Berlijn 1884. Geb., geïll., 44+48 p.
57122: Hilger, W. (inl.), - Das altere gebetbuch Maximilians I, facsimile, Graz, 1973.
59052: Hill, John Sir (pseud. Abraham Johnson)., - LUCINA SINE CONCUBITU: A LETTER HUMBLY ADDRESS'D TO THE ROYAL SOCIETY. Letter (from the 18th century) "In which Is proved by most Incontestable Evidence, drawn from Reason and Practice, that a Woman may conceive and be brought to Bed without any Commerce with Man." First printed in 1750.
69015: HILLE-GAERTHE, C.M. VAN, - In de Lente.
68243: HILLE, G.E.W. VAN, - Levensbericht van A.E.H. Goekoop.
55928: Hille Ris Lambers, C., - Diverse preken: Het evangelie door de eenvoudigen verstaan, Jorwerd 1907: Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen, Venhuizen 1897: Ziet dan toe, hoe gij hoort, Lith 1927: Getrouw aan Gods stem in ons, emeritius, 1945: Des menschen heerschappij, Jouwerd z.j. (4 ex.): Waakt en werkt (met J.G.C. Joosting en L. Revoyre, Zaltbommel 1910.
68547: HILLE, J.J. VAN, - Levensbericht van W.J. Manssen.
34888: Hillers, Henricus, uit Groningen - Disputatio metaphysica qua id , quod dubium est in quaestione de creato mundo optimo illustratur Groningen Spandaw 1754
68376: HILMAN, J., - Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh. Hilman.
68375: HILMAN, J., - Ons tooneel. Aanteekeningen en geschiedkundige overzichten. Naamrol van plaatwerken en geschriften
25390: Hilten, D.A. v. - Van capitulatie tot capitulatie, Leiden 1949, 327 pag., geb., geïll. ( met 37 losse kaarten).
68642: HILTEN, ANT. VAN, - Anno 1620 den 30 Junii, Die Gedeputeerden van Staten 's Lands van Utrecht
35206: Hilterman, Theodoor Ignace Karel Maria, uit Amsterdam - Het beroepsgeheim, van den journalist Amsterdam J.H. de Bussy 1910
16417: HILVARENBEEK - Souvenir aan het Landgoed “De Utrecht”, z.pl., z.j. [ca. 1915], 78 p, oblong.
16419: HILVERSUM - Hilversum en De Trompenberg als herstellingsoord, uit een medisch-hygiënisch en sociaal oogpunt beschouwd, door J.G.J.J. Mol, Utrecht, Van der Post, 1876, 134 p.
16420: HILVERSUM - Naar Hilversum! Uitg. door de V.V.V., Hilversum 1921, 120 p.
67704: HINLOOPEN, D. VAN, - Andwoord op de vraag: Welke zijn de landeigen goede, en welke de landeigen kwaade zeden van den minvermogenden en laageren burgerkring in ons vaderland? hoedanig kunnen de eerstgemelde best aangekweekt en voor verbastering bewaard, en de laatste uitgeroeid worden? / door Dirk van Hinloopen
67707: HINLOPEN, J.J., - De Unie van Utrecht, eene voorlezing door Mr. J.J. Hinlopen.
67730: HINLOPEN, J., - Viering van den vijftigjarigen dienst aan Christus gemeente te Utrecht, den 29 November 1801 / door Jacobus Hinlo´pen.
34218: Hinlopen, Janus Jacobus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis sistens observationes ad locum codicis civilis, de his quibus ob ingenii imbecillitatem dementiam et furorem bonis interdictum est [...] Utrecht N. van der Monde 1832
35754: Hins, Coert Hendrik, uit Dordrecht - Inleiding tot een catalogus van plaatsen en eigenbewegingen van 1533 roode sterren z.p. Taconis 1925
31458: Hinsbergen, Ph. J. C.J. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, 3 delen, Assen 1957- Rotterdam 1996. Deel 1 + 2 gebonden, deel 3 ing. Compleet exemplaar in goede staat. Deel 1: 550 pag., II 397 pag. en deel III 369 pag.
36140: Hinsch, Christiano, uit Hamburg; Praeses: Dathe, Hieronymus - De liberarum imperii civitatum potestate majestatis aemula Wittenberg J.M.Goderitsch 1692
1148: HINTE, JACOB VAN - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19de en 20ste eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika. (Diss.) 2 dln. Groningen 1928. Geb. (niet uniform), geïll., 499+626 p.
32411: Hinüber, Georg Heinrich - Exercitatio de iure statuum S. R. G. I. dotis subsidia filiarum illustrium a subditis exigendi per observantiam stabilito Frankfurt / Leipzig J.W. Schmid 1756
59330: Hiort-Lorenzen, H.R., - Annuaire Genealogique des Maisons Souveraines en Europa, Berlin 1883, 256 pag.
29042: Hirschmann, O. - Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte IX : Hendrick Goltzius als maler 1600-1617, 's-Gravenhage 1916, 104 pag. + ill.
8325: Hirschmann, A.M. - Uit de courant. Blijspel in één bedrijf. Enschede, M.J. van der Loeff, 1885.
64940: PRIMUS HISTORICUS, - Levensschets van den Hollandschen zeeheld Jan Carel Josephus van Speijk
65400: HOARE, S., - Ambassador on special mission
51033: Hochstetter, Ferd. von - Gesammelte Reise-berichte von der erdumsegelung der Fregatte Novara, 1857-1859. Wien, 1885.
47432: Hocker, O., - Friedrich der Grosse als Feldheer und herrscher, 5e Auflage, Leipzig [ca,1900], 207 + 16 pag. Orig. linen.
32553: Hodde, Kees Camille, uit Amsterdam - Cephalic vascular patterns in the rat [...] Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rodopi 1981
56832: Gijsberti Hodenpijl, - De werkkring der Nederlandsche Marine, Haarlem, 1886, 151 pag.
67642: HODENPIJL, GIJSBERTI, - Gustaaf Willem Baron van Imhoff als Gouverneur van Ceylon 1736-1740.
30362: Hodnett, E - Marcus Gheeraerts the elder, of Bruges, London and Antwerp, Utrecht 1971, 86 pag. + 60 plates, hardback.
7930: HOEBEN, A.H. - Noord-Brabants Wapenrepertorium, deel I.
35824: Hoeben, Gerardus Wilhelmus Marie, uit Breda - Over een centrum oculo-spinale Nijmegen W.Fellinga 1896
67396: HOEDT, M., - Nederland's Vrijheidskamp. Lied met piano-forte, ter gelegenheid der onthulling van het monument te Brielle den 11 september 1873, Opgedragen aan de "Geuzenhal" te Utrecht, muziek en Duitsche tekst van M. Hoedt, Nederlandsche tekst van Alexis.
43048: Hoefer, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing, met een voorrede van P.J. Kaiser. Leiden, Brill, 1887.
41438: Hoefer, F.A - Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch, Arnhem 1908, 123 pag., geïll.
34078: Hoefhamer, Gerh. Andr., uit Elburg - Specimen juridicum inauhurale exhibens animadversiones nonnullas ad locum ex codice legum civilium de successione, quae regularis vulgo dicitur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
39950: Hoek, D - Backershagen, 's- Gravenhage 1985, naar de druk uit 1935, 84 + 40 Pag., geïll. [ buiten te Wassenaar]
64648: HOEK, J., - Bernard Robelius door J. Hoek
68729: HOEKEMA, C.P., - De Doopsgezinde Kerk in De Peuzelaarsteeg. Met een architektonische beschouwing van de kerk door P.H.Cuperus.
3752: Hoekema - Hoekema-Rige, nrs. 1, 2, 3, 4 en 5 (1951-z.j.), geïll., ca. 250 p.
33358: Hoekstra, Johannes, uit Breda - Convexe functies. Proefschrift [...] [z.p.] [z.n.] 1927
33378: Hoekstra, Hendrik Pieter, uit Biervliet - Onderzoek van eenige bilineaire congruenties van kubische ruimtekrommen door eene afbeelding op het puntenveld. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1928
31673: Hoekstra Bz., S. - De tegenstelling van optimisme en pessimisme [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1880
32533: Hoekstra Bz., S. - Het jaarcijfer 81 als getuige van de beteekenis des geloofs, beide voor een krachtig volksleven en voor de wetenschap. [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1881
67277: HOEKWATER, W.H., - Set of 4 maps (wandelkaarten) of Amsterdam and its surroundings: Nr. 1 Naar Diemerbrug en Ouderkerk!, Nr. 2 Waterland in!, Nr. 3 Naar Halfweg en de Hembrug!, nr. 4 Naar Sloten en 't Kalfje!
65986: 'T HOEN, P., - Bijlagen tot de post van den Neder-Rhijn. XII. stuk.
8337: Hoen, Pieter 't - De beste broeder. Tooneelspel in drie bedrijven. [Vaderlandsche Schouwburg, bevattende oorspronglijke tooneelstukken. Gisbert Timon van Paddenburg en zoon en M. Schalekamp, 1790].
65074: HOEN, PIETER 'T, - De post van den Neder-Rhijn
65998: 'T HOEN, P., - De nieuwe post van den Neder-Rhijn. No. 104.
65995: 'T HOEN, P., - Collection of 9 issues of "De post van den Neder-Rhijn".
66072: HOENDERDAAL, GERRIT JAN, - Arminius / Arminianismus
15405: Hoet Jz., C. ten - Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. 2de vermeerderde druk. Gorinchem: A.G. Winkler Vieweg, [1826].
8339: Hoetink, Arent (vert.); Alexandre-Sophie Coury de Champgrand - De leeuwen-ridders, melodrame in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Groningen, W. van Boekeren, 1812.
64681: HOETINK, A., - Het beleg der stad Groningen in den jare 1672. Geschiedkundig tooneelspel, in drie bedrijven, door A. Hoetink.
34220: Hoeufft, Henricus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis qua ostenditur, praescriptionem non esse juris naturalis sed eam jure civili recte esse introductam [...] Amsterdam D. Groebe 1836
2998: Hoëvell-Nijenhuis, R.A. van - Ludolf van 's Heerenberg, heer van Hedel en zijne afstammelingen. ['s-Gravenhage 1847], 36 p., met uitsl. platen met zegelafbeeldingen.
58314: Hoeven, J. van der, - Atlas behoorende bij het leerboek der dierkunde ten dienste van het middelbaar onderwijs, Leiden 1865.
34486: Hoeven, Jan van der, uit Rotterdam - Over de zoogenaamde epispadie bij de vrouw Leiden Somerwil 1889
68409: HOEVEN, J. VAN DER, - Levensberigt van Johan Frederik Hoffman, Med. Dr. en Hoogleraar te Deventer.
35300: Hoeven, Jani van der - Oratio de diligenti veritatis [....] 1826
27228: Hoeven, L. v.d. e.a. - Het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage 1885-1925, 's-Gravenhage 1925, 32 pag., geïll.
32823: Hoeven, Petrus van der, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de addecuratione maritima [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
53358: Hoeven, J. van der - Berigt omtrent het mij verleende ontslag als opperdirecteur van 's Rijks museum van Natuurlijke historie te Leiden. Amsterdam, J.H. Gebhard & co., 1860.
50644: Hof, J.J.; - Verwijs en het Oera Linda boek, Leeuwarden z.j., 52 pag.
8355: Hofdijk, Willem Jacobsz - Historische landschappen. Nieuwe uitgave. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zn., 1864
8351: Hofdijk, Willem Jacobsz - Theda. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1854.
8366: Hofdijk, Willem Jacobsz - Malven en asters. Gedichten. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1880. [2 delen in 1 band]
68358: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ, - Historische Landschappen.
8364: Hofdijk, Willem Jacobsz - Lauwerbladen uit Neerlands gloriekrans. Den Haag, Joh. IJkema, [1875-1878]. [deel 2]
8357: Hofdijk, Willem Jacobsz - Een vede van drie honderd jaren. Amsterdam, Seijffardt's boekhandel, 1860.
8359: Hofdijk, Willem Jacobsz - Ten vierdag gerechtigd. Feestrede gehouden te Alkmaar, den 8sten Oktober 1860. Alkmaar, Johannes Roem, 1860.
59046: Hofdijk, W.J./Bull, A.J. de e.a., - Historische vrouwen. Dichterlijk album. Haarlem, A.C. Kruseman,1861.
47200: Hoffham, O.C.F., - Al stond er de galg op! of de verydelde tooneelkomparitie, blyspel, Amsterdam, Klippink 1783.
34266: Hoffman, Henricus Maximilianus, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de gentium pactionibus et foederibus ex historia illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
68947: HOFFMAN J.JZN., W.J., - Geschiedenis van de familie Hoffman uit Hachenburg. Deel I: De Duitse familie, deel II.
68435: HOFFMANN, F., - Moederliefde. Vrij naar het Hoogduitsch van Franz Hoffmann door den schrijver der "Lentejaren" enz.
67370: HOFFMANN, K.F.V., - Planets: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67369: HOFFMANN, K.F.V., - Das Einhorn: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67368: HOFFMANN, K.F.V., - Die Fische: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67367: HOFFMANN, K.F.V., - Der Stier und Orion: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67364: HOFFMANN, K.F.V., - Die Wage: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67363: HOFFMANN, K.F.V., - Schlangentrager: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67362: HOFFMANN, K.F.V., - Adler und Antinous: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67358: HOFFMANN, K.F.V., - Pegasus: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67359: HOFFMANN, K.F.V., - Herkules: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67360: HOFFMANN, K.F.V., - Der Grosse Bär: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67361: HOFFMANN, K.F.V., - Fuhrmann: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67366: HOFFMANN, K.F.V., - Der Krebs und die Zwillinge: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
32413: Hoffmann, Conrad Philipp - De notabilioribus delictorum matrimonialium temporibus [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1726
67365: HOFFMANN, K.F.V., - Die Lowe: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67357: HOFFMANN, K.F.V., - Wallfisch: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische
67356: HOFFMANN, K.F.V., - Nordliche halfte des himmels/Sudlichste theil des himmels: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografischen Anstalt Pobuda & Rees.
64519: HOFFMANN, F., - Schetsen en avonturenuit vreemde landen naar het hoogduitsch van Franz Hoffmann
67689: HOFMAN, A., - Citation donated by Gemeentebestuur van 's-Gravenhage to A. Hofman when leaving the School Pretoriusstraat.
67762: HOFMAN, J. J., - De ziektekansen der apotheker.
35108: Hofman Peerlkamp, Petri - Oratio [...]quo die vexillum militum academicorum in senaculo repositum est 1840
37896: Hofman, W.A. en J.H. Leopold - Groninger zilver, Groningen 1975, 158 pag., geïll.
47270: Hofman Peerlkamp, P., - Carmina Quinque, pertinentia ad calamitaten Leidensem, [quae fuit 12-1-1807]. Groningen/ Amsterdam, Wouters/ Nieman, 1807. Zonder omslag, 15 pag.
52463: Hofmann - Contes fantastiques, tires des freres de Serapion et des contes nocturnes. Traduction de Loeve-Veimars avec une preface par G. Brunet. 2 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles.
52545: Hofmannsthal, Hugo von - Drei Erzahlungen, mit Zeichnungen von Alfred Kubin. Leipzig, 1927.
66298: HOFSTEDE DE GROOT, PETRI, - Johan Wessel Ganzevoort, op het negende halve eeuwfeest zijner geboorte herdacht door P. Hofstede de Groot, met portret.
67050: HOFSTEDE, JOHANNES, - Eenige aantekeningen en alleen-spraken betreffende meest het verborgen leven voor den Heere van den Eerwaarden en Godzaligen Heere Sicco Tjaden getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel-A. Uit de Latynsche handschriften van den Overledenen by een verzamelt, en vertaalt; waar by komen nog Vyftien opwekkende Brieven, neffens een Kerkrede over Ps. XLII. 12.
66529: HOFSTEDE DE GROOT, P., - Lot with seven 19th century books by and on P. Hofstede de Groot, professor in Groningen.
32771: Hofstede, Wolterus Henricus, uit Assen - Dissertatio juridica inauguralis de regiminis in Drenthina regione forma, cum antiqua tum nova [...] Groningen V. van Boekeren 1821
35104: Hofstede de Groot, Petri - Oratio de ecclesiae Christianae [...] 1839
67352: HOFSTEDE, P., - Land-Drost-Ambt van Drenthe
14822: Hofstee, E.W. - Sociaal-economische problemen der Groninger veenkoloniën.
55612: Hogarth, William (1697-1764) - 'Sarah Malcolm, executed in Fleet Street march 7th 1732[= 1733] for robbing the chambers of mrs. Lydia Duncomb in the Temple, and murdering her Eliz. Harrison & Ann Price'.
64762: HOGEBOOM, JAN EN PIETER, - Verantwoording van Jan en Pieter Hogeboom, als capiteins, respectivelyk gecommandeert hebbende de twee Kaper-Schepen Hercules en Mars, na eenen dapperen tegenstand door het Engelsch Oorlogs-Fregat d'Artois, voerende 52 stukken en onder commando van J. Mackbride genoomen op den 3. december, 1781.
61454: Braun & Hogenberg (Ortelius) - Philippopolis vulgo Philippeville munitiss Comitat Hannonice Opp, Marieburgum. Mariebourg, Chimay, Cimacum, comuniter Chimay, Principatus tiulo, in Han prestas Opp, Walcourt, Walcopurt, haud ignobile Comitatus Namurecensis Oppidum.
61456: Braun & Hogenberg (Ortelius) - [MAP OF LEUVEN] Loeven. Lovanium, Brabanticarum urbium caput, unica Musarum ac praes Tantissimarum artium sedes, optati, Brabantiae Opp: ad amnem Geta (...).
61452: Braun & Hogenberg (Ortelius) - [MAP OF IEPER] Hypra Flandriarum Civitas Munitissima.
62642: Braun and Hogenberg - Leyda, Batavorum Lugdunum, vulgo Leyden. Antique colored map of Leiden.
61450: Braun & Hogenberg (Ortelius) - [MAP OF MONS] Mons, Hannonia Urbs potens & ampla, a Carolo Magno, Metropolitano muneze et caesareis privilegijs donata.
67700: HOGENDORP, G.K. VAN, - Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, eerste (1762-1786) en tweede deel, het jaar 1787.
67716: HOGENDORP, F. VAN, - Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813. Nagelaten geschrift van Mr. F. Baron van Hogendorp.
67724: HOGENDORP, G.K. VAN, - Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, eerste (1762-1786), tweede deel, het jaar 1787, derde deel (1788-1813) en vierde deel (november 1813).
34268: Hogendorp, Didericus Carolus Augustus van - Dissertatio juridica inauguralis de interrogationibus in jure faciendis [...] Utrecht C. Bielevelt 1837
20150: Hogendorp, G.K. van - Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld te dienste der Staten-Generaal, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, ca. 1855, ca 1600 pag. Amsterdam, K.H. Schadd.
27882: Hogendorp, G.K. grave van - Advijs ingeleverd 17 april 1816, ingevolge van de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke provinciën, 's-Gravenhage 1831, 271 pag., orig. karton.
43448: Hogendorp, D. van - Memoires du general Dirk van Hogendorp, comte de l'empire etc., 's-Gravenhage 1887, 416 pag., geb. in half linnen.
52292: Hogendorp, G.K. van, - Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, Amsterdam, z.j.
59407: HOGERVORST, AMSTERDAM, OSIECK, OOSTERHUIS, BULSING, HESLENFELD, ALTING. - Drie rekeningen voor J. Hogervorst te Amsterdam van Amsterdamse bedrijven, 1937-1946 (5 stukken). NB Handel Maatschappij v/h Osieck & Co aan J. Hogervorst; B. Oosterhuis aan Hogervorst; K.L. Hermans, expediteur en meelfactor aan J. Hogervorst; Bulsing & Heslenfeld aan J. Hogervorst; H.H. Alting, handel in koloniale waren en bakkersartikelen; 1937-1946 (5 stukken). M14700
69491: HOGERWAARD, M.B.G.,, - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860. 3e stuk. De linkderoever der Westerschelde voor het waterschap de Vereenigde Polders van Ossenisse.
43690: Hogerwaard, M.B.G., - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860, 2e stuk, De Noordkust van Noordbeveland, Middelburg 1884, 32 pag. tekst en 5 tekeningen.
32559: Hohl, Petrus, uit Pfalzdorf - Iustificatio fide sola adispiscenda secundum Rom. III. 27.28 [...] Elberfeld Friderichs 1869
69609: HOJER, ANDREAS, LOBETANK, MATTHIAS, - Disputatio ontologica de bono & malo. Quam SS. Triade Moderatrice permissu amplissimi Philosophici Senatus in florentissima Megapolensium Academia (...)
35436: Hojerus, Andreas; Praeses: Tarnovius, Paulus - Disputatio de discrimine peccati venialis et mortalis (...)
6799: Anoniem (vert.); Frantz Ignaz Holbein - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1836.
6797: Anoniem (vert.); Frantz Ignaz Holbein - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1810.
8376: Holberg, Ludvig - Vyf aardige en vermakelyke blyspeelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1768.
16921: Holcroft, Thomas - Travels from Hamburg, through Westphalia, Holland, and the Netherlands, to Paris by Thomas Holcroft in two volumes.
8378: Holland, Jan [ps. van Annes Johan Vitringa] - Van hemel en aarde. Nieuwe uitgave [= 2e druk]. Deventer, W. Hulscher G.Jz., 1881.
8379: Holland, Jan [ps. van Annes Johan Vitringa] - De familie Willems. Deventer, W. Hulscher GJzn, 1881.
15411: Holland - Holland. The beautiful country of art and scenery. Published by the Netherlands Railways, [ca 1920?].
15413: Holland - Holland. Uitgave Felix P. Abrahamson. Amsterdam [ca 1930?].
15415: Holland - Holland. z.p., z.j. [ca 1930?].
15696: Oud Holland - Oud Holland, Amsterdam: J.M. Schalekamp, [ca 1900?].
65527: HOLLAND, C., - The Ardennes andthe Walloon Country, The Picture Guides
16783: ZUID-HOLLAND - Zuid - Holland Ten Brink's Nieuwe Provnciekaarten NV Ten Brink's uitg. mij. Meppel
15419: Hollande - La Hollande et les Hollandais. Revue pittoresque. Parijs: Picard fils ainé, 1847.
15421: Hollande - La Hollande illustrée. 349 Reproductions photographiques, 35 cartes et plans en noir, 15 planches hors texte en noir, 4 cartes en couleurs, 2 planches hors texte en couleurs. Paris: Larousse, [ca. 1906].
54875: [Steversloot, L.] / D.D. Hollander - [1] Geuse-kost opgedist in paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [gebonden met:] [2] Dominikaansche pastyen, opgedischt in miraculeuse schotels, of brief van D.D. Hollander aan de eerwaarde paters preekheeren, over verscheide door hun verdigte of by hen voor waarheden behelsende uitgestrooide mirakelboeken des Rosen-crans. 's Gravenhage, N.P. Blommendal, 1744.
30606: Hollander, E. - Wunder- wundergeburt und wundergestalt in einblattdrucken des 15e bis 18e Jahrhunderts. Stuttgart 1921, 373 pag., hardback, ill.
37382: Hollander, Han - Voetbalglorie. Groningen, Stoomkoffiebranderij en Theehandel H.Smith [ ca. 1937 ], geïll. met 85 ingeplakte , echte foto-plaatjes van voetballers, geb., goed en compleet exemplaar.
32315: Hollander, Louis Salomon, uit Rotterdam - Het expeditiecontract naar Nederlandsch recht. Proefschrift [...] Rotterdam Wed. S. Benedictus 1892
63890: HOLLANDER, E., - Wunder, wundergeburt und wundergestalt in einblattdrucken des fünfzehnten bis achtzehnten jahrhunderts, Kulturhistorische studie von Prof. Dr. Eugen Holländer
66361: HOLLEMAN, F. A., - Dirk van Assendelft, schout van Breda en de zijnen
35182: Holleman jr., Egbert Johan Wernhard, uit Zutphen - Over de diurese na het drinken van water ´s-Gravenhage G. Naeff 1932
68074: HOLME, CH. ( ED.), - ART OF THE BOOK A REVIEW OF SOME RECENT EUROPEAN AND AMERICAN WORK IN TYPOGRAPHY, PAGE DECORATION & BINDING.
30334: Holme, Ch. ( ed.) - Daumier et Gavarni, with critical and biographical notes by H. Frantz and O. Uzanne, Londen, The studio, 1904, ill., hardback in half leather, splendid copy.
15422: Holmström, C.T. - Resa till Holland. Stockholm: Norstedt, 1915.
36000: Holsboer, Philippus Adrianus, uit Zutphen - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1855
69187: HOLSTEIN, FRIEDRICH VON; EDITED BY NORMAN RICH & M.H. FISHER, - The Holstein Papers. The Memoirs, Diaries and Correspondence of Friedrich von Holstein 1837-1909. Vol. 1: Memoirs and political observations
59652: Holsteyn, Pieter (II) (1614-1673), after Bray, Jean de (1626/27-1697) - Verscheÿde gheschriften op... (Portrait of Jean de la Chambre)
32815: Holte, Johannes Albertus ten, uit Dalen - Specimen juridicum inaugurale, continens selectas observationes ad codicem patrium, quo regitur methodus procedendi in caussis criminalibus militaribus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
64383: HOLTHAUS, P.D., - Wanderings of a journeyman tailor through Europe and the east during the years 1824 to 1840, translated from the third German edition, by William Howitt
32141: Holthe tot Echten, Annaeus Guilielmus van, uit Echten (Drenthe) - Disputatio juris publici inauguralis, de superiore procerum in regnum Belgico concilio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
32813: Holthe tot Echten, Henricus Gerardus, uit Echten (Drenthe) - Specimen juridicum inaugurale, de auctoritate mariti, uxori in plurimis vitae civilis negotiis necessaria [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
32811: Holtius, Adr. Cath. - Oratio de iure praetorio, cum apud Romanos. tum apud Anglos, ad ius civile supplendum et emendandum aptissimo [...] Groningen J. Oomkens 1822
32017: Holtius, Adr. Cath. - Oratio de liberalitate majorum nostrorum, quae academiis instituendis augendisque cognita est [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
68904: HOLTMANNS, J., - Bergisches Wappenbuch bürgerlicher Familien.
31585: Holtzman, Janus Jacobus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de emancipatione juris Romani atque hodierni [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
69516: HOLTZMULLER, GOTTLIEB SIEGFRIED, - Dissertatio Historico-Moralis de misogynia eruditorum, von Ubelgesinnten Gelehrten gegen das weibliche Geschlechte, quam permittente inclyta facultate philosophica sub preasidio M. Matth. Georg. Schroeder facultatis philos. assessoris et ss. theol. baccal. die xxv. sept. MDCCXVII

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/1