Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
52160: EMDRE, S. VAN, - Historisch berigt van alle de gezintheden die, buiten onze gereformeerde kerk, in ons vaderland vrijheid van openbaare godsdienstoefening hebben, waar in kortelyk derzelver leerstukken en kerkelyke plegtigheden worden opgegeven, Utrecht, v. Otterloo, 1784.
5096: EMEIS, M.G. - Waar men vier eeuwen om zeep ging. Amsterdam 1954, 44 p., geïll.
3082: EMEIS JR., M.G. - Bonebakker 1792-1967. Amsterdam 1967, 89 p., geïll., geb.
32505: EMMEN, NICOLAUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis qua illustratur celebris arcadii constitutio quae extat [...] Leiden Jacobus de Beunje 1747
53073: EMMENES, A. VAN - In het huis van bewaring. Een pleidooi tegen preventieve hechtenis en het cellulaire stelsel, Amsterdam, L. de Boer, 1904.
56632: EMPIS, M., - Un jeune menage. Drame en cinq actes et en prose, Paris, Barba, 1838, 72 pag.
714: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Van patronymica en geslachtsnamen in Drente. Amsterdam 1943, 66 p.
716: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
718: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
47007: ENACHE, N., - Les descendance de Pierre le Grand, Tsar de Russie, Paris 1983, 431 pag., geïll.
35826: ENCKE, J.F. - Uber die geographische lange und breite der Berliner Sternwarte Berijn Kon. Akademie 1832
57148: "ENDEAR IVALL, D.;" - Cornish heraldry and symbolism, Cornwall 1988.
42225: ENDEN, CORN. V.D. - Verloskundige waarneemingen en aanmerkingen. 2 delen in 1 band, Utrecht / Amsterdam, v. Paddenburg / Schalekamp, 1789.
50732: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein, in gesprekken, 2e druk, Amsterdam, Schalekamp 1830.
51118: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het leven en de daden van M.A. de Ruiter, Neerlands doorluchtigsten zeeheld, in gesprekken, 3e druk, Amsterdam 1829, (4) + 216 pag., gebonden in half leer.
42597: ENGELBERTS, E.M. - De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. 4 delen, Amsterdam, J. Allart, 1784-1799.
51126: ENGELBERTS GERRITS, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen. 1e t/m 5e stukje, ( in half leren band), Nieuwe uitgave, Amsterdam Portielje, 1828-1836, ca. 700 pag.
32055: ENGELBERTS, WILLEM JODOCUS MATTHIAS, UIT ELBERFELD - Willem Teellinck. Proefschrift [...] Amsterdam Scheffer & Co 1898
26090: ENGELBRECHT, W.A. - Schets der historische betrekkingen Portugal-Nederland, 's-Gravenhage 1940, 22 pag., geïll., gedrukt in 100 ex. op zwaar papier.
20924: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Herv. Gemeente Pretoria 1855-1955, Pretoria 1955, 146 pag., geb., geïll.
51686: ENGELBREGT, DR., - Iets over Mirabeau, voornamelijk betreffende zijne gevangenneming te Amsterdam, Middelburg 1865, 118 pag.
59118: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1882, drie en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
59158: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1884, vijf en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
59150: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1880, een en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
43092: ENGELEN, A.W. - Reistogtje door een gedeelte van Duitschland in 1838. Groningen, v. Boekeren, 1839.
31096: ENGELENBURG, F.V. - Engelenburg. Geschiedenis van de familie voor z' n jonere verwanten verteld, Pretoria 1925, ongepagineerd, gebonden.
31895: ENGELKENS, HARMANNUS JOHANNES, UIT WENERA (OOST-FRIESLAND) - Specimen juridicum inaugurale generalia quaedam sistens de juris cambialis origine [...] Groningen E. Mekel 1821
7440: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.) - Hekingborn, tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 3e stuk. Amsterdam, wed J. Dóll, 1807.
7445: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); DESAUDRAS" - Middennacht, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1800.
7446: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FRANÇOIS BENOIT HOFFMAN" - "De verijdelde zamenkomsten, of De afspraak der gelieven; blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1818."
7455: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); V. ADOLPHE VOLLEAU DIT REVEL" - "De pijper des konings van Pruissen, of De gevangenen te Spandau; blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820."
7448: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FRIEDERICH LUDWIG SCHRÖDER" - Victorine, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 14de Deel, 4de Stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1806.
7439: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS EN J.H. RASKE (VERT.); JOHANNA FRANUL VON WEISSENTHURN" - Duitsche trouw, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1810.
7447: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FREDERIC DE CASTELLI" - Victoryn, of Het weeskind en de moordenaar, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
33688: ENGELMANN, TH.WILH. - Een blik op de ontwikkeling der leer van den bouw en het leven der organismen.
27692: ENGELS, P.H. - De geschiedenis der belastingen in Nederland van de vroegste tijden tot op heden, Rotterdam 1848, 351 pag., geb. in half leer. Fraai exemplaar van een zeer zeldzaam boek.
726: ENGEMANN, FR.W. - Wegweiser durch das Sippen-, Rassen- und Wappen-kundliche Schrifttum des Fachverlages C.A. Starke, Görlitz. 11de uitgave. Görlitz 1934. Geïll., 336 p.
60824: UNKNOWN ENGRAVER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
16279: ENKHUIZEN - Gids voor Enkhuizen. Beschrijving van de bezienswaardigheden der stad, 2e druk, bewerkt door D. Brouwer, Enkhuizen, A. Egmond, 1915, 56 p.
16282: ENKHUIZEN - Gids voor Enkhuizen. Nieuw geïllustreerd. Bewerkt door D. Brouwer. Uitg. V.V.V., 1932, 76 p.
14879: ENKLAAR, D.TH. (INL. EN AANTEK.) - Zestiende-eeuwsche wandelingen door Nederland. Zwerftochten van Pieter Aelmanszoon, secretaris van Naarden, 1525-1527. Hilversum 1934.
730: ENKLAAR, D.TH. - De ministerialiteit in het graafschap Holland. Assen 1943, 79 p.
35918: ENKLAAR, JOANNES ELIZA, UIT VELP - Stellingen ..... Leiden B.Blankenberg 1876
4918: ENSCHEDÉ, A.J. EN D.P.M. GRASWINCKEL - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Supplément aux Notes Généalogiques. Haarlem 1939, 53 p., geïll.
56672: ENSCHEDE, JOH. - Proef van Nederduitse letters en gothische initialen uit de XVde eeuw, Haarlem Joh. Enschede, 1925, 51 pag.
17040: ENSCHEDE, J.W. E.A. - Het drukkers jaarboek voor 1906. Eerste jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam, 1906.
16287: ENSCHEDE - Enschede. Zijn betekenis en ..... zijn industriële vestigingsfactoren. [1950], 32 p.
16288: ENSCHEDE - Enschede. De nieuwe stad in het oude land. Uitg. Gemeentelijk voorlichtingsbureau. Tekst K. Jassies, M.J. van Sambeek e.a. [Enschede 1951], 48 p.
35060: ENSCHEDE, HENRICUS , UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de iis magistratibus qui publice constituti sunt depositarii Leiden C. Menzel 1853
59196: ENSCHEDE, JOH., - Voorstad en straat . Beelden van driehonderd jaar bedrijfgeschiedenis, 7 delen in casette, ca. 600 pag., geïll., met CDRom.
31807: ENSCHEDÉ, ADRIANUS JUSTUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis, de proculo jurisconsulto [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1852
3980: ENSCHEDÉ, A.J. - Généalogie de la famille Lalause. Haarlem 1887, 15 p., Oud-Hollands papier.
43822: ENSCHEDE, J.W., - Dertig jaren muziek in Holland (1670-1700), Haarlem, V. Loosjes, 1904, (8)+37+(18) pag, los en omslag beschadigd.
4454: ENSCHEDÉ, A.J. - Généalogie de la famille des Pommares. Haarlem 1887, 12 p., Oud-Hollands papier.
4738: ENSCHEDÉ, J.W. - De boek- en handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoon te Amsterdam 1819-1919. Amsterdam 1919, 204 p., geb., geïl.
47826: ENSCHEDE, JOH., - Aanteekeningen van het gebeurde in de stad Haarlem van 15-11 tot 2-12-1813, Haarlem [1913?], 25 pag.
47622: ENT, W. VAN DER, E.A., - Feestnummer van het Amsterdamsch Studenten-weekblad Propria Cures, uitgegeven t.g.v. het 280-jarig betsaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam, Amsterdam 1912, 89 pag., geb., geïll.
16995: ENTIUS, T. - Dag Chris. Amersfoort: z.u., 1993.
33782: ENTRUP, JOHAN SAMUEL, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica de actione pauliana [...] Groningen Georgius Spandaw 1721
742: EPEN, J.D.G. VAN - De tournooien. 's-Gravenhage 1890, 8 p.
18990: EPEN, D.G. VAN - Genealogische Kwartierstaten (Nederlandsche geslachten) 1900 - 1901.
16292: EPEN - Gids van Epen (Zuid-Limburg), uitg. V.V.V., 28 p.
736: EPEN, D.G. VAN - Grafschriften [van Nederlanders] in Voor-Indië. Overdruk, ca. 1898, 19 p.
2956: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Beaufort, geslachtsregister met biographische aant. 's-Gravenhage 1902, 49 p., geïll.
3132: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van den Brandeler. 's-Gravenhage 1904, 53 p., geïll.
3730: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van Heukelom, genealogie met biographische aanteekeningen. 's-Gravenhage 1913, 31 p., geb., geïll.
4542: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Rochussen. Genealogie met biografische aanteekeningen. 's-Gravenhage 1928, 27 p., geïll., geb., Oud-Hollands papier. Oplage 50 exx.
4688: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Slicher (1558-1900). Scheveningen enz., 1900, 63 p., geïll.
4766: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van Steyn, van 1650-1899. Brussel 1899, 24 p., geïll.
4806: EPEN, D.G. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Sypesteyn. Scheveningen 1901, 10 p., geïll.
8155: "EPICTETUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Enchiridium, una cum Cebetis Thebani Tabula, Graece & Latine, ex recensione Abrahami Berkelii, cum ejusdem animadversionibus & notis. Quibus accedunt notae Wolfii, Casauboni, Caselii & aliorum. Leiden en Amsterdam, Daniel, Abraham en Adriaan van Gaesbeeck, 1670.
28226: EPKEMA, E - Thet Freske riim, met aant. van E.Epkema, voorafgegaan door eene levensschets van laatstgenoemden door J.v. Leeuwen. Workum 1835, 24 + 377 pag., geb. in bibliotheekband, watervlek op eerste pagina.
52439: ERASMUS - Les colloques. Nouvellement traduits par Victor Develay et ornes de vignettes gravées a l'eau-forte par J. Chauvet. 3 volumes, Paris, Librarie des bibliophiles, 1875-1876.
7456: "ERASMUS, DESIDERIUS; JOHAN AMOS COMENIUS; FRANS VAN HOOGSTRATEN (VERT.)" - De lof der zotheid, speelensgewys beschreven. Den laatsten druk vermeerdert met het Heekel-spel van den verrezenen Diogenes. Beide vertaald uit het Latijn door Frans van Hoogstraten. Amsterdam, Pieter Bastiaansz. 1738. [Gebonden met:] Johannes Amos Comenius, Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van Wysheid. Heekel-spel. Vertaald uit het Latijn door Frans van Hoogstraten. Amsterdam, Jan van Heekeren, 1719.
42663: ERASMUS, D. - Bereydinghe totter doot: een costelick ende devoot boecxken. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
42773: ERASMUS, D. - Enarratio in psalmum I. Leiden, Maire, 1644. [gebonden met:] Enarratio triplex in psalmum XXII. [en met:] Enarratio pia juxta ac docta in psalmum XXXIV. Leiden, Maire, 1652. [en met:] Concionalis interpretatio plena pietatis in psalmum LXXXVI. Leiden, Maire, 1652.
42777: ERASMUS, D. - Samenspraken (...) uit het Latijn vertaald en met kantteekeningen verklaard van Pieter Rabus. 2e druk, Amsterdam, J. Borstius, 1697.
42783: ERASMUS, D. - Colloquia, nunc emendatiora. Cum omnium notis. Amsterdam, R. en G. Wetstein, [ca. 1720].
42785: ERASMUS, D. - Colloquia familiaria, dat is Gemeensame t'samenspraken, waer by op nieus gevoegt is Dulce Bellum in expertis, dat is den krijg is den onversochten soet, als ook Sileni alcibiadis, of schyn bedriegt. Utrecht, G. v. Zyll, 1664.
42899: ERASMUS, D. - [1] De sarcienda ecclesiae concordia deque sedandis opinionum dissidiis (...) liber. Ex editione Frobeniana anni 1533. Leiden, Maire, 1642. [Gebonden met:] [2] Consultatio de bello Turcis inferendo. Leiden, Maire, 1643. [Gebonden met:] [3] Encomium moriae sive declamatio in laudem stultitiae. Leiden, Maire, 1641.
42901: ERASMUS, D. - Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome, ex nouissima Chiliadum recognitione exerpta. Lyon, Seb. Gryphius, 1553.
51061: ERHARD, W. (ED.) - Die Geldsorten aller lander. Sammlung von Munzkarten mit Darstellung der Munzen in naturlichen grosse und Farbe gepragt. Grosse Serie= 50 Karten. Walter Erhard Verlag, Wildberg, [ca. 1910?]. Komplet.
32079: ERMERINS, JANUS GUILIELMUS - Oratio de physicorum methodo vere philosopha [...] Franeker G. Ypma 1833
33500: ERMERINS, JANUS GUILIELMUS - Oratio de matheseos vi ad acuendum veri sensum [...] Groningen J. Oomkens 1836
33690: ERMERINS, JANUS GUILIELMUS - Oratio qua collegarum, proximo anno defunctorum [...] memoriam recoluit
32415: ERNESTI, JOHANN AUGUST - Emendationem voluntatis per saltum impugnabunt [...] Leipzig Langenheim 1730
35512: ERNESTI, JOHANN CHRISTOPHOR, PASTORE BRUCHTERENSIUM - Disquisitio historico-ecclesiastica, de Eusebio Pamphili Episcopo Caesariensi [...] Wittenberg Christian Schrödter 1703
34480: ERP TAALMAN KIP, MARCUS JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Lichaamsgrootte en hersenschors Groningen Noordhoff 1938
35726: ERP TAALMAN KIP, MARCUS JACOBUS VAN, UIT HARDERWIJK - De ontwikkeling der Mullersche gang Leiden Brill 1893
42336: ERPENIUS, THOMAS - Arabicae linguae tyrocinium id est [...], grammatica Arabica. Leiden, Maire, 1656.
42099: ERZEY, A. - Wiskonstige beschryving der reguliere lichamen, aantoonende hoe men die uit massive stoffe kan maaken, hun inhoud berekenen en op dezelven zonnewyzers beschryven, die zeer bekwaam zyn om op Pedestallen in hoven, thuinen of of elders geplaatst te worden. Amsterdam, Morterre, 1764. (8)+164+(2) pag., half leer. [gebonden met:] Tafelen der logarithmen. Amsterdam, v. Keulen, 1828. Ongepagineerd.
56626: ESMENARD, PERSUIS, - Le triomphe de Trajan. Tragedie-lyrique en trois actes, Paris, Ballard, 1810, 46 pag.
24874: ESPAGNAC, BARON DE - Histoire de Maurice, comte de Saxe, marechal general (...) dressée sur les memoires de mr. d'Alencon, son Gouverneur, 2nd- edition. London, Nourse, 1753.
56510: L'ESPINE, L.M. DE / J. PH. GRAUMAN, - Nieuw interest-boek van 1½, 1¾, (....) en 6 percento in 't jaar (.....) door L.M. de L' Espine, vermeerderd met wiskonstige proportionaal-tafels (....) door Joh. Philip Grauman / Nouveau livre d'interest (...) Amsterdam etc., de Groot etc., 1801.
42799: L' ESPINE [OOK: LESPINE], JACQUES LE MOINE DE - Nieuw interest-boek / Nouveau livre de' interest. Amsterdam, Jochem van Dijck, z. j. [na 1687].
52489: ESPIRE, LE MOINE DE L' / LONG, ISAAC LE' - De koophandel van Amsterdam en andere Nederlandsche steden, naar alle gewesten der waereld (...) ontworpen door De L'Esping (sic) vermeerderd door Le Long. 10e druk, 4 delen. Amsterdam etc. J. de Groot etc. 1801-1802.
46947: ESSEBOOM, C., - Onderwysinghe der jeught. Onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het eiland van Dordrecht, z.pl., 1995, 471 pag., geïll. [dissertatie]
46922: ESSEN, L. V.D., - Alexandre Farnese, prince de Parme, gouverneur general des Pays-Bas (1545-1592), 5 delen, Brussel 1933-1937, ca. 1500 pag., geïll. Ingenaaid exemplaar.
7486: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Keizer Claudius, tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1808.
7473: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De ongehuwde vrouw, tooneelspel, in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1808.
7474: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het onzichtbaar meisjen, blyspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1812.
7488: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De Engelsche goederen, kluchtspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1809.
7465: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het dal van Almeria, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1812.
7485: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Bruid en bruidegom in één persoon. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. Gartman, 1814.
7491: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De arme dichter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. [Amsterdam, Hendrik Gartman, 1814.]
7493: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); FRANÇOIS XAVIER DELOEUVRE" - De geschaakte jongman, of Het Hollandsch gebruik, geschiedkundig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
5602: ETZRODT, H. EN K. KRONENBERG - Hirsch, Geschichte eines Mansfelder Geschlechts, Erster Teil, 1500-1750, [Halle-Saale] 1938, 258 p., geb., geïll.
24828: EULER, L. - Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte. Leiden, Murray en Pluygers, 1785-1786.
5454: EUPEN-TOELEN, T. VAN E.A. - Familieboek van Eupen, Varsenare 1981, 583 p., geïll.
57120: EVE, G.W., - Decoratieve heraldry. A practical handbook of its artistic treatment, 2nd. edition, London, Bell, 1908.
57114: EVE, G.W., - Heraldry as art. An account of its development and practice chiefly in England, London, 1907.
31569: EVEKINK, DIDERICUS, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale de debiti solutione [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
34016: EVEKINK BUSGERS, PETRUS JACOBUS, UIT DOETINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis de instrumentis quae ad delicta probanda scribuntur ab iis quibus hoc negotium, propter munus publicum quo funguntur, lege datum est et commissum [...] Utrecht Van Paddenburg en Comp. 1829
33240: EVELEIN, MACHIEL ANDRÉ, UIT DE RIJP - De institutis Olympiacis eorumque propagatione extra Olympiam quaestiones variae. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden G. Los 1908
756: EVELYN PETTIPHER, G. - Names and numbers. Londen [ca. 1940?]. Geb., 16 p.
32255: EVERSDYK DOMINICUS, DIGNUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale, de jure accrescendi, ad legem x.d. de usufructu accrescendo [...] Leiden Haak en Comp. 1817
15232: EVERSMANN, FRIEDRICH AUGUST ALEXANDER [VON] - Technologische Bemerkungen auf einer Reise durch Holland, mit 10 Kupfern. Freyberg und Annaberg: Crazischen Buchhandlung, 1792.
34324: EVERTS, GERHARDUS, UIT ARNHEM - Dissertatio historico juridica inauguralis de bonis, quae tam active, quam passive legali inter conjuges bonorum communione comprehenduntur [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
34365: EVERTS, JACOBUS NICOLAÜS, UIT TWELLO - Dissertatio juridica inaugurale de competenta judicis cantonalis quod attinet ad ejus jurisdictionem contentiosam in rebus civilibus atque ad politiam pertinentibus [...] Deventer J. de Lange 1840
54975: EVERTSEN DE JONGE, W.C.K. - Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne werken, voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt. Utrecht, 1853.
35062: EVERTSEN DE JONGE, GUILIELMUS CORNELIUS CAROLUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de delictis contra rempublicam admissis ac praecipue de horum maleficiorum conatu Utrecht Kemink 1845
43642: EVERTSZ, U.A. E.A. (ED.) - Memoires relafifs a la guerre de succession de 1706-1709 et 1711 de Sicco van Goslinga, Leeuwarden 1857, 174 pag., geb.
34518: EVERTSZ HZ, JOHANNES PHILIPPUS, UIT CURACAO - De ontijdige loslating van de normaal gelegen placenta Leiden IJdo 1897
34852: EVERTSZ, GERHARDI - Responsio ad quaestionem a nobilissima ordine juridico in academia Groningana 1832
35400: EVERWIJN LANGE, G.C. - Prent voor het promotiediner van Mr G.C.Everwijn Lange, naar een tekening van W. Six. 1883
60877: EWALD, CARL [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND A.O.] - The Queen Bee and other Nature Stories, translated from the Danish of Carl Ewald by G. C. Moore-Smith. London/Edinburgh/Dublin/New York, Thomas Nelson & Sons, 1907.
760: EWE, HERBERT - Schiffe auf Siegeln. Rostock 1972. Geb., geïll., 231 p.
34730: EWYCK, JOHAN HENDRIK VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de actione funeraria Utrecht W. van Yzerworst 1792
7496: "EYBEN, HERMANUS FREDRIK (VERT.); J.F. JUNGER" - De wissel, blijspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
56850: EYCK, JEF VAN, - Wat weet ge over den apotheker?, z.pl., 1944, 59 pag., geïll.
17102: EYKMAN, E. & H.M. VOOYS. - Regionaal-historische bibliografie van Noord- en Zuid-Holland 1983-1986. Hilversum: Verloren, 1991. (Historische Vereniging Holland).
32403: EYLENSTEIN, HEINRICH GOTTLIEB - Tractatio juris criminalis de Jure Circa Urphedam. Jena Johann Friedrich Ritter 1754
47598: EYMA, X, - Les trente-quatre etoiles de l'union Americaine. Histoire des etats et des territoires, 2 volumes, Paris 1862, (on covers 1861) 312+356 pag.
36352: "EYRING, JOHANN CHRISTIAN, UIT FECHA-FRANCI; PRAESES: EYRING, ELIAS MARTIN" - De ortu et progressu religionis Christiana in Francia Orientali [Disputatio I en II] Wittenberg Kreusig 1698
7497: FAAM - De gekortwiekte faam. No. I - XII (1825-1826) en No. XIII - XXIII (1826-1827). Amsterdam, J. C. van Kesteren, 1826-1827. [Gebonden met:] Bijdrage ter beandwoording van het 5de nommer (...). Utrecht, J. Altheer, [z.j.]. [en met:] Antwoord van eenige medische studenten op het stukje, geplaatst in No X (...). [z.p., z.n., z.j.]. [en met:] Weder-antwoord van eenige medische studenten op de recensie (...) in No XI. [Utrecht, S. Alter, 1826].
43758: FAAM, - De Faam, archief voor de in- en uitwendige geschiedenis der Utrechtsche hoogeschool, nrs. 1,2,3, en 4 (complete set), 82 pag., [1834). sierpapieren omslag.
21204: FABIUS, A.N.J. - Geschiedenis van een honderdjarige, zijnde de opkomst van het dorp Bussum, Bussum 1917, 139 pag., geïll.
36624: "FABIUS, N. ; D.G. KORTENBOUT VAN DER SLUYS" - Foto van groep personen bij promotie van N. Fabius, bij Van der Pijl.Verso foto van groep personen bij promotie van D.G.Kortenbout van der Sluys op Minerva, 18-3-1910, ook 18 x 24 cm 1909
34948: FABRICIUS, JOANNES, UIT LEIDEN - Dissertatio philologica secunda de republica Romana quae agit de historia romuli et romanae urbis origine Leiden A. Elzevier 1709
764: FABRITIUS OG HARALD HATT, ALBERT - Haandbog i slaegtsforskning. Kopenhagen 1943, 374 p.
31466: FAHNE, A - Geschichte der Westphälischen Geslechter unter besonderen berücksichtigung ihren Uebersiedelung nach Preussen, Curland und Liefland, Keulen 1858, folio, 432 pag., geb., geïll. ( backstrip lose ).
3814: FAHNE, A. - Die Herren und Freiherren Von Hövel. Drei Bände 4 Abteilungen, mit mehr als 500 Illustrationen, Wappen, Siegeln, Porträts, Grabdenkmäler, Plänen, Autographen ... und andere Beilagen. Keulen 1856-1860. Groot folio, 88+232+147+140 p., geb., geïll. Fraai ex. in half groen marokijn met goudstempeling op rug
50899: FALCK, N.D. - Verslag en beschryving van eene verbeeterde stoommachine dewelke (...) meer dan de dubbele hoeveelheid van waeter zal opbrengen. Uit het Engelsch vertaald, Rotterdam, Bennet en Hake, 1776.
60012: FALDA, GIOVANNI BATTISTA (1643-1678) - Veduta di dentro la chiesa Colleggiata dell'Assunzione di M.[ari]a Vergine nella terra dell'Ariccia fatta et adornata da N. S.ig. p[a]p[a] Alessan.[dr]o VII
47648: FALKE, OTTO VAN, - Kunstgeschichte der Seidenweberei, 2 Bande, Berlin 1913, 128+147 pag., ill.
41810: FALKENBURG, R. E.A. (RED.) - Goltzius-studies: Hendrik Goltzius (1558-1617), Zwolle 1993, 543 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
47872: FALKENBURG, R. E.A. (RED.), - Beeld en zelfbeeld in de Nederlandse kunst 1550-1750, Zwolle 1995, 439 pag., geb., geïll., met stofomslag. [=Ned. Kunsthistorisch Jaarboek deel 46 (1995).
7507: "FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); CÉSAR RIBIÉ EN MARTAINVILLE" - De staart van den duivel, of De Toovergeest. Klugtig tooverspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, wed. H. van Kesteren en zoon, 1816.
7505: "FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); ANDR. JOS. VON GUTTENBERG" - De verbanning, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, wed. J. de Groot en Zoonen, 1803.
7504: "FALLEE, B.A. (VERT.); JOSEPH PATRAT" - De vermomde gelieven. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zoonen, 1804.
7503: FALLEE, B.A. (VERT.) - De verrassching in den nacht, of De gelieven in den tuin. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. Molenijzer, 1804.
7502: FALLEE, B.A. (VERT.) - Het gevaarvol kasteel, of De woestyn in Polen. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zoonen, 1805.
3482: FAMFAF - De Famfaf, huisorgaan van de families Fafié, Van Teeseling, Petri, Gerritsen. 23 afleveringen uit jaargangen 10 (1965) t/m 20 (1975).
6204: FAMILIEBLAD - Gens Dunia, familieblad, jrg 15 nr 3 (1978), 16 p. Over Verduyn.
4222: FAMILIEBLAD - Ons Familieblad. Jrg. 1 (1940) t/m 5 (1944), in afleveringen.met: : 12e jrg nr 1(l951).
3784: FAMILIEBOEK - "[Familieboek met: a. Stamboom 1650-1940; b. Familiegeschiedenis 16de eeuw - 1831, door C.P. Holst; c. Familiegeschiedenis 1853-1883 door C.H. Holst.] Haarlem-Krommenie 1961, 181 p., geb., gestencild."
4824: FAMILIEGEMEENSCHAP - Familiegemeenschap `Ter Laeck'. 27ste Jaarboekje (1971), geïll.
4890: FAMILIEKRANT - Familiekrant W.W.W., nrs. 1 (1980) t/m 4 (1981).
3278: FAMILLE - La Famille Del Court van Krimpen. Refugiés de Verviers, leur rôle dans l'industrie drapière en Hollande au 17e et au 18e siëcle et leur place dans la magistrature, avec une étude sur le tableau de Rembrandt dit `De Staalmeesters'. Arnhem 1916, 182 p., geïll.
57836: FAMULUS, TH. [= TH.F.A.M. BENSDORP], - Een heusch wonder uit den tegenwoordigen tijd, Amsterdam, Borg, 1904.
33161: FANGMAN, HENRICUS GUILIELMUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio iuridica inauguralis de codicis juris civilis articulis 1167-1172 [..] Gorinchem J. Noorduyn en Zonen 1855
47296: FANNING, C.W., - The dukes of Leuchtenberg. A genealogy of the descendants of Eugene de Beauharnais, Edgware 1983, 106 pag., hardback, ill., in board cover. Very good copy.
42885: FARAMOND, LUDWIG ERNST VON [= PHILIPP BALT. SINOLD VON SCHUTZ] - Het gelukkigste eiland op de gantsche waereld, of Het land van vergenoegzaamheid. 3 delen, vertaald uit het Duits, Amsterdam, S. van Esveldt, 1764.
14436: FARJON, MAX - Het gilde St-Jan Baptista & Leenderstrijp. 350 Jaar historie en gebruiken. Leenderstrijp 1995, (316) p., ill., cloth with dustjacket.
774: FASEL, W.A. - `Duizend en een aanwinsten'. Inventaris van de collectie aanwinsten van het Gemeentearchief Alkmaar. Alkmaar 1986, 106 p.
52403: FAUCHER, MICHEL LE - Verhandeling van de uitspraak en gebaarmaaking van eenen reedenaar (...) als meede bestieringen aangaande de uitspraak en gebaarmaaking door den heere Petrus Francius en ten laatsten aanmerkingen aangaande uit het Frans en Latijn door J. van Zanten. Haarlem, W. v. Kessel, 1701.
33502: FAY, JACOBUS FREDERICUS DU, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de inter conjuges donationibus morte donantis confirmatis [...] Leiden Bernhardus Jongelyn 1742
27690: FAYEN, A - Lettres de Jean XXII ( 1316-11334 ), textes et analyses, tome I ( 1316-1324 ) et tome II, 1e partie ( 1325-1330 ), Rome 1908-1909, 953 + 448 pag .Hardback in artificial leather. [tome II 2e partie missing]
39664: FAYUS, TH. - Disputatio philosophica de materia subtili, Utrecht 1724, 22 pag., papieren omslag [ o.a. over Descartes]
18638: "W. (VERT.); WILHELM VOGEL; CAMILLO FEDERICI [PS. VAN GIAMBATTISTA VIASSOLO]" - De Amerikaan, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Groningen, J. Oomkens, 1821.
27992: FEEN, T. V.D. - Repertorium of alphabetisch register der zaken vervat in het burgerlijk wetboek, 's-Gravenhage 1837, 155 pag.
27972: FEEN, T. V.D. - De invloed van het christendom op het regt, 's-Gravenhage 1841, 149 pag., orig. karton.
36084: FEENSTRA, R. - Interpretatio multiplex Zwolle Tjeenk Willink 1953
7520: FEITH, RHIJNVIS - Brieven aan Sophië. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
19382: FEITH, H.O. - Regten der gemeente Groningen op en in de stads-veenkoloniën.
19366: FEITH, J.A. - De Ommelander borgen en hare bewoners in de 17de en 18de eeuw.
14810: FEITH, H.O. - Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594.
782: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis. (Diss.) Groningen 1885. Geb. (in besch. leren band), 209 p.
784: FEITH, J.A. - Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen. Groningen 1901. Geb., 386 p.
780: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum van Wilhem Coenders van Helpen. 's-Gravenhage 1886. Geb., geïll., 90 p.
7538: FEITH, RHIJNVIS - Brieven aan Sophië. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7532: FEITH, RHIJNVIS - De Eenzaamheid en De Wereld. Haarlem, François Bohn, 1821.
7534: FEITH, RHIJNVIS - Verlustiging van mijnen ouderdom. De Eenzaamheid en De Wereld. 2e druk. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
7523: FEITH, RHIJNVIS - Oden en gedichten. Tweede deel, Zwolle, H. Doijer Asz, 1824. [alleen het tweede van drie delen]
7529: FEITH, RHIJNVIS - Poëtisch mengelwerk. Amsterdam, J.B. Elwe, 1788.
32071: FEITH, GUILIELMUS JACOBUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, animadversiones nonnullas exhibens de delicto iterato [...] Groningen W. Zuidema 1840
32961: FEITH, ELIAS, UIT GRONINGEN - Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1795, in de provincie Groningen. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1870
3496: FEITH, H.O. - Geslachtlijst van de familie Feith. Groningen 1881, 49 p., met tabel, geïll. Op omslag: `Aant. betr. de geboorte...'
788: FELIX, D.A. - De archieven krachtens de K.B.'s van 28 augustus 1919 ... naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht. Rechterlijke en notarieele archieven (1796) 1811-1838 (1942). 's-Gravenhage 1931, 239 p.
42709: FELL, R. - A tour through the Batavian Republic during the latter part of the year 1800, containing an account of the Revolution and recent events in that country. London, Phillips, 1801.
56902: FELLER, - Vaine replique de l'abbe de Feller, ou examen d'un article de son journal historique & litteraine du sujet de l'ecrit intitule Reponse a une calomnix de l'abbe de Feller contre les catholiques-Jansenistes de Hollande, Utrecht, Schelling, 1794, 21 pag.
36320: "FELLERUS [FELLER] JOHANN HENRICUS, UIT BULA-MISN.; PRAESES: KIESSLING, JOHANN DANIEL" - Exercitatio historica de artibus episcopi Romani in conservanda monarchia Leipzig Bauch 1713
35190: FELTZ, GUSTAAF WILLEM VAN DER , UIT DWINGELO - Opmerkingen over artikel 97 der Grondwet Groningen Wolters 1888
36626: FELTZ, WIM VAN DER - Foto van diner t.g.v. de promotie van W. van der Feltz op Minerva. Hierbij : Foto van candidaatsfeest Wim van der Feltz op stoep Hotel Levedag, 1904. Voorts groepsfoto's Ahasverus 1904 en Collation 1909. 1909
33504: FENNEMA, TJEPKE, UIT FRANEKER - Dissertatio philologica de quatuor cornibus et quatuor iis oppositis fabris, prophetae Zachariae in viso propositis [...] Franeker Willem Coulon 1766
33165: FERF, ABRAHAMUS, UIT BERGUM - Dissertatio juridica inauguralis de exsecutoribus testamentariis, jure belgico cum gallico collato [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1841
46960: FERRAND, J., - Les Familles Comtales de l'ancien Empire de Russe en emigration 2 volumes, Montreuil 1981-1983, 235+251 pag., illustrated.
24842: "FERRIER, A.;" - Introduction a l'etude philosophique et practique de la phrènologie.
34088: FERRIER, ALEXANDER JANUS, UIT ´S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de variis modis acquirendi per occupationem jure Anglico comparato cum jure Romano [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
792: FERWERDA, ABRAHAM, EN JACOBUS KOK - Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen-boek, waarin voorkomen de voornaamste adellijke en aanzienlijke familiën in de zeven vereenigde provinciën ... door wijlen Abraham Ferwerda, en met de noodige registers, zoo der geslachten als der wapenen voorzien door Jacobus Kok. Eerste deel (letter A-B), Tweede deel (letter C-E). Amsterdam 1785. Gebonden in half leren banden uit de tijd, geïll., groot folio.
43836: FETES,F.J., - Manuel des compositeurs, directeurs de musique, chef d'orcheste & de musique militaire, or traite methodique (....), Paris [1837], 133 pag., los.
35596: FEUERBORN, JUSTUS - Christliche Predigt [...] bey der [...] fünfftzigjährigen glücklichen Ehe [...] Hermanni Vulteji [...] und [...] Frawen Adelheit, geborner Happelin [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
36246: "FIBIGER, JOHANN ADAM, UIT LOBAVIA-LUSATUS; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - De poculo S. Joannis quod vulgo appellant S. Johannis-Trunck ..... Leipzig Chr. Fick 1675
49830: FICK, A., - Potsdam, Berlin, Bayreuth. C.Ph.C. von Gontard (1731-1791) und seine burgerlichen wohnhauser, immediatbauten und stadspalais, Petersberg 2000, 288 pag., geb., geïll.
24848: "FIELDING, HENRY;" - Amelia. London, A. Millar, 1752.
7550: "FIELDING, HENRY; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - Historie van den vondeling Tomas Jones. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gerrit de Groot, 1749-1750. [3 delen]
7551: "FIELDING, HENRY; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - Historie van den vondeling Tomas Jones. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gerrit de Groot, 1749-1750. [3 delen]
7549: FIELDING, HENRY - De historie of gevallen van Joseph Andriessen, broeder van Pamela, en zyn vriend den heer Abraham Adams. Geschreven in navolging van Cervantes, schryver van Don Quichot. 2e druk. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1776. [2 delen in 1 band]
23314: FILEDT KOK, J.P. E.A. - Kunst voor de beeldenstorm. Catalogus. `s-Gravenhage 1986, 493 pag., geïll.
30304: FILEDT KOK, J.P. - 's Levens felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch- meester, ca. 1470-1500, Amsterdam 1985, 404 pag., geïll.
30488: FILEDT- KOK, J.P. - Lucas van Leyden- grafiek ( 1489-of 1494- 1533) met een complete oeuvre catalogus, Amsterdam, Rijksmuseum, 1978, 175 pag., geïll.
35640: "FILITZ, THOMAS, UIT KÜSTRIN; PRAESES: SIMON, JOHANN" - Violationem legati [...] Jena typis Müllerianis 1680
36174: "FISCHER, JOHANNES, UIT SOLNENSIS HUNG.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - De origine, jure, ac utilitate linguae Slavonicae .... Wittenberg Christian Schroedter 1697
15247: FISK, WILBUR - "Travels in Europe; viz. in England, Ireland, Scotland, France, Italy, Switzerland, Germany and the Netherlands. 5de druk. New York: Harper, 1839."
6652: FISKE, JOHN - The Dutch and Quaker colonies in America, two volumes.
61046: FITZGIBBON OF LOWER CONELLO, GEORGE III, LIMERICK IRELAND - Patent of nobility donated in name of George III (1738-1810) to John FitzGibbon (ca. 1747-1801), Lord Chancelor of Ireland, creating him Baron Fitzgibbon of Lower Conello co. Limerick.
35486: FLACHS, SIGISMUND ANDREAS - Vestitum e papyro in Gallia nuper introductum e scriniis antiquitatis erutum moralibusque adnotationibus circa inventiones vestium stipatum [...] Leipzig Schedius 1718
14418: BRITISH & COLONIAL FLAGS - British & Colonial flags, also flags of all nations, Glasgow James Brown & Son, [ca 1901?]
19344: FLAMENT, A.J. - Bijdragen tot de kennis der oude Amsterdamsche geslachten, uit de aanteekeningen in de directoria van David van der Mye, pastoor des Begijnhofs 1672-1692. 45 pag..
56292: FLAMENT, A.J.A., - Wandelingen op het Vrijthof te Maastricht, Extract Huis Oud & Nieuw 1013, pp. 385-396, geïll.
37682: FLÄMIG, O - Monogramme auf munzen, medaillen, marken, zeichen und urkunden, 2e Auflage, Braunschweig 1968, 184 pag., geb., geïll.
51914: "FLAUBERT, G.;" - Oeuvres completes. L'education sentimentale. Histoire d'un jeune homme, Paris, Conard, 1923. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 704 pag.
51912: "FLAUBERT, G.;" - Oeuvres completes. Trois contes, Paris, Conard 1921. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 247 pag.
22904: FLEUMER, DEGENHARDT, PADT - Twee nota's en een kwitantie t.n.v. Degenhardt & Padt, opvolgers van C.F. Fleumer, d.d. Amsterdam 1893-1902, deels gedrukt.
7556: FLIJGARE-CARLÉN, EMILIA - De zoogbroeders. Vertaald uit het Zweeds. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845. [2 delen]
7760: FLINES, Q. DE - De vorstelijke voorouders, afstamming uit Czaar Peter den Grooten en Willem I, Prins van Oranje en zestien kwartieren van Hare Keizerlijke Hoogheid, Anna Paulowna, Groot-Vorstinne van Rusland, gemalinne van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje, Kroonprins der Nederlanden. Opgemaakt en uitgegeven, bij gelegenheid van Hoogstderzelver Echtverbintenis.
7557: FLINES, QUIRIJN DE - Loisirs littéraires (collection nouvelle). Amsterdam, Bertram & Comp., 1809.
30350: FLIPPO, W.G. - Lexicon of the Begian romantic painters, Antwerpen 1981, geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
54565: FLODROFF, KAREL PHILIPS GRAAF VAN - Memorie of species facti rakende den verkoop en aankoop van het huis en heerlykheid Borculo. Amsterdam, Jan Boom [1730].
33806: FLUGGER, JAN HIONDRICK, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de fructuum perceptione [...] Utrecht Franciscus Halma 1695
4668: FLUIT, TH.P.M. VAN DER - [Inventaris van de] Collectie Semeyns de Vries van Doesburgh, waarin opgenomen papieren afkomstig van leden van de geslachten Buyskes, Van Doesburgh, Semeyns en aanverwante geslachten. Haarlem (RA) 1978.
59586: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - River landscape (Heisen van het zeil)
35840: FOCKE, JOANNES CHRISTOPHORUS, UIT AMSTERDAM - Stellingen ...... Leiden Brill 1873
804: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De oude archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1255-1857. [Leiden] 1933, 295 p., met kaart.
31378: FOCKEMA ANDREAE, S.J. EN B. VAN 'T HOFF - Geschiedenis der kartografie van Nederland, van den Romeinschen tijd tot het midden der 19e eeuw, 's- Gravenhage 1947, 127 pag., geb., geïll.
31677: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Gronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenis [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1877
31703: FOCKEMA, AUKE, UIT DOKKUM - De thoracenthese. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1868
810: FOCKEMA ANDREAE, S.J., EN W. DOWNER - Overijsselsche plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-1810. Utrecht 1961, 175 p.
33163: FOCKEMA, YNZ.FIL., JOHANNES, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale, de iterato crimine seu delicto, tum e jure poenali Gallico, tum in universum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
42097: FOCKENS, G.R. - De zonsverduistering van 15 Mei 1836. Utrecht, Andriessen, 1836.
35526: "FOERSTERUS, GODOFRIDUS, UIT FRIDEBERG (SILEZIË); PRAESES: BEYER, CHRISTOPHOR" - Exercitatio historica de magno veteris ecclesiae circa poenitentes rigore [...] Leipzig Andreas Martin Schede 1725
38190: FOGG, S - Medieval manuscripts, catalogue 14, Londen 1991, 201 pag., ill.
38742: FOHRMANN, J. - Abenteuer und Bürgertum. Zur Geschichte der deutschen Robinsonsaden im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1981, 331 pag. Copy as new.
7085: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; GERMAIN FRANÇOIS POUILLAIN DE SAINT-FOIX" - "Deukalion en Pyrrha; tooneelstuk. Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785."
7584: FOKKE SIMONSZ, AREND - Nourmahal, of De regeering van vier-en-twintig uuren. Tooneelspel in vier bedryven met zang en dans. Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 2e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1808.
55707: FOKKE, S. - Prent: 'Capt. Scheerenberg stilt het oproer op den Dam te Amsterdam Ao 1747', ets en gravure door S. Fokke 1782, A. Fokke Simonsz. exc.
7558: FOKKE, JAN - Mengeldichten. Sabina van Beieren, gravin van Egmond, aan koning Philips, den tweeden. [z.p., z.n., z.j.] [Gebonden met:] Verklaaring der prentverbeelding voor J. van Vondels Gijsbrecht van Aemstel.Amsterdam, Arend Fokke, Simonsz., 1775. [en met:] Lykdicht op het afsterven van den heere Johannes Punt. [Amsterdam, z.n., 1779?]. [en met:] Op de komst van zyne keizerlyke majesteit Joseph II, in Amsterdam, den 13 July, 1781. [Amsterdam, z.n., 1781]. [en met:] Op het smertelyk afsterven van (...) Theodorus Adrianus Clarisse, bedienaar des goddelyken woords te Amsterdam. Overleden te Groningen, den 7den may, 1782. [Amsterdam, Willem Vermandel, 1782]. [en met:] Aanspraak van den heere Emmanuël, in het character van den ridder Bayard, aan zyne excellentie de Marquis de Verac, ambassadeur des konings van Vrankryk. [z.p., z.n., 1786]. [en met:] De Tooneelspelbeschouwer. Beoordeling van het Treurspel, Margaretha van Henegouwen (...) door den heer J. Fokke. [z.p., z.n., z.j.].
55534: FOKKE SIMONSZ, A. - Verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, droomen en slapen, den magnetischen slaap en het dierlijk magnetismus, nagelaten door Arend Fokke Simonsz en door hem voorgelezen in (...) Felix Meritis. Amsterdam, Saakes, 1814.
52481: FOKKE SIMONSZ, A. - De wegen des levens, of de vraag welk beroep wilt gij kiezen?, gedaan aan alle aankomende jongelingen en toegewijd aan alle ouders en voogden. Amsterdam, v.d. Hey, 1809.
7588: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het lustslot van den duivel, zangspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
7564: FOKKE SIMONSZ., AREND - Het (Latijnsch) Hollandsche spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een’ boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard. Amsterdam, A.B. Saakes, 1806.
7593: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); HEINRICH JOSEPH VON COLLIN" - Balboa, treurspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 1e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1807.
7559: FOKKE, JAN - "Margaretha van Henegouwen, gravin van Holland en Zeeland; treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, [1775]."
7570: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Dorus, of het wonderkind. Het psycho-chemisch geheim om van den nood eene deugd te maken. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 9 van 12 delen]
7571: FOKKE SIMONSZ., AREND - De moderne Helicon, een droom. 2e druk. Apollo, sergeant van de gewapende burgerwacht, of Vervolg van den modernen Helicon. Haarlem, François Bohn, 1802.
7573: FOKKE SIMONSZ., AREND - "Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegoriesch verklaard; of De waereldsche kermismarkt. Amsterdam, A.B. Saakes, 1806."
7596: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); KARL FRIEDRICH HENSLER" - Het vrouwtje van den Donau, of De koningin der spooknymphen. Zangspel. Vertaald uit het Duits. 4e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, [1826?].
7597: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); LOUIS CHARLES CAIGNEZ" - "Salomons eerste gericht; tooneelspel in drie bedryven. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 5e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1807."
55701: FOKKE, S. - Prent: 'De geweezene predikant Henricus Slatius gevangen Ao 1623', ets en gravure door S. Fokke 1776, A. Fokke Simonsz. exc., tonende de aanhouding van Slatius op een dijk voor een herberg.
7592: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De spiegelridder, eene opera in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1807.
7589: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De pagiestreeken, kluchtig blijspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
59602: FOKKE, SIMON (1712-1784), ON A DRAWING BY SCHOUMAN, AERT (1710-1792), AFTER PAINTING BY BAEN, JAN DE (1633-1702) - Aftekening der Schilderye, op 't Stadhuis te Dordrecht geplaatst, ter gedagtenisse van de Overwinning by Chattam, in 't Jaar 1667, onder 't beleid van KORNELIS DE WIT. Rurwaard van Putten.
7568: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Leven van Lucifer. Amsterdam. J.C. van Kesteren, 1835. [deel 4 van 12 delen]
7566: FOKKE SIMONSZ., AREND - "Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd. 2e druk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1831."
55766: FOKKE, SIMON (1712-1784) AFTER SCHOUMAN, AERT (1710-1792) - Willem de Eerste, prins van Oranje, te Delft doorschooten in 't jaar 1584
39320: FOKKE SIMONSZ, A - Verhandeling over den oirsprong der zeevaart, 's- Gravenhage, Leeuwesteyn., z.j., 94 pag., orig. karton [ voordracht Felix Meritis ].
43132: FOKKE SIMONSZ., AREND - De graveur, behelzende eene beknopte handleiding tot de daktylioglyphia of graveerkunst (...) etsen (...) mezzotinto (...) aquatinta. Dordrecht, Blusse, 1796. [13e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
43152: FOKKE SIMONSZ, A. - Inleiding tot de gronden der teekenkunst benevens tot de geheimen van de bereiding van de meeste soorten van waterverwen (...) uit het Engelsch vertaald door A. Fokke Simonsz. Utrecht, Stamrood, 1814.
34092: FOKKER, GERARDUS ADRIANUS, UIT MIDDELBURG - Specimen inaugurale juridicum de futura potestatis judiciariae ordinatione [...] Leiden C.C. van der Hoek 1836
814: FOKKER, ADR.A., EN J.C. DE MAN - Levensberichten van Zeeuwsche medici. Middelburg 1901, 200 p. gebonden exemplaar.
33506: FOKKER, JOANNES PETRUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio philosophica inauguralis, de mensura temporis [...] Leiden Leonardus Herdingh 1781
37986: FOKKER, A.L. - De s'- Gravenhaagsche Boekhandelaars- Vereeniging in de jaren 1886- 1904, 28 pag.
40562: FOKKER, M., - Proeve van een lijst bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg, Middelburg 1904, 101 pag.
32783: FOLKERSMA, ULBO, UIT LEEUWARDEN - Specimen iuridicum inaugurale, diversa continens [...] Groningen W. van Boekeren 1823
54043: FONGERS, S. - Redevoering gehouden door den heer S. Fongers ter teregtzitting van het Provinciaal Gerechtshof in Noord-Holland op den 3den October 1855 bij het sluiten der debatten in zake de heeren Jonkheer M. Salvador en S. Fongers. Amsterdam, A.H. v. Gorcum, 1855.
60870: LA FONTAINE, JEAN DE - "Fables choisies de La Fontaine, précédées de sa vie. Nouvelle Edition, a laquelle on a ajoute? des notes explicatives; a? l'usage des Maisons d'Education. Tournay, J. Casterman, n.d. [1852]."
56472: LA FONTAINE, JEAN DE - Fables de La Fontaine, publiées par D. Jouaust avec une introduction par Saint-René Taillandier (De l'Académie français. (set of 2 ) Paris, Librairie des Bibliophiles, 1873.
8711: LA FONTAINE, JEAN DE - Fabelen van J. De la Fontaine in Nederduitsche vaerzen. (set of 4), Amsterdam, Johannes Allart, 1805.
51630: FONTAINE, JOS, - Uit Suriname's historie, fragmenten uit een bewogen verleden, Zutphen 1980, 192 pag., geb., geïll., met stofomslag.
32579: FONTAINE, PETRUS FRANCISCUS MARIA, UIT AMSTERDAM - De Raad van State. Zijn taak, organisatie en werkzaamheden in de jaren 1588-1590. Academisch proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
38098: LA FONTAINE, JEAN DE / J.C. JUMEL - Choix de fables de la Fontaine, precede d' une notice sur sa vie, et suivi de petits dialogues propres à faire sentir aux enfans les beautes de l' apologue, par J.C. Jumel. Fourth edition, Paris, d'Alexis Eymery, 1820.
38584: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis, z.pl., 1956, ing., 20 pag., geïll.
38985: LA FONTAINE, JEAN DE - Fables de J. de la Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandré et W.H. Freeman, Paris, Bernardin Béchet, 1868.
32149: FONTEIN, JACOBUS ADRIANUS, UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de legatis ex principiis juris hodierni [...] Groningen J. Römelingh 1842
34286: FONTEIN VERSCHUIR, GISBERTUS CORNELIUS, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis sistens animadversiones ad art. 386 Cod. Nap. Schoonhoven S.E. van Nooten 1838
33173: FORBES, WILLIAM MELANCHTON, UIT CURACAO - Dissertatio iuridica de iudice eiusque officio apud Romanos [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
3514: FOREEST, H.A. VAN - Het oude geslacht Van Foreest 1250-1570. Assen 1950, 206 p., geb., geïll.
42205: [ROOSWIJK, N. VAN], N. V. FOREEST, J. FRUYTIERS - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der Stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn / Van Assendelft, 1739.
23684: FORMEY, J.H.S. - Consolations raisonnables et religieuses, Yverdon 1768, (12) + 273 pag.
31941: FORMIJNE JR., JAN, UIT TIEL - Verslag der heelkundige kliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1892-1893. Proefschrift [...] Tiel D. Mijs 1896
822: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.) - Historie van Groningen. Stad en land. Groningen 1976. Geb., geïll., 825 p.
826: FORMSMA, W.J., R.A. LUITJENS-DIJKVELD STOL EN A. PATHUIS - De Ommelander Borgen en Steenhuizen. Assen 1973. Geb., geïll., 611 p.
32497: FORSTEN, RUDOLPHUS, UIT OLDAMPT GRONINGEN - Dissertatio medica inauguralis, cantharidum historiam naturalem, chemicam et medicam exhibens [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
15251: FORSTER, [JOHANN] GEORG [ADAM] - Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, im April, Mai und Junius 1790. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, [z.j.].
59582: "FORTI, CARLO ANTONIO (1657- 1732); AFTER CANUTI, DOMENICO MARIA (1625-1684)" - The Virgin and Child in the heavens with Saints
42763: FORTIN DE LA HOGUETTE, PHILIPPE - Testament ou conseils fideles d'un bon pere a ses enfants. Leiden, J. Sambix [gedrukt door J. Elzevier], 1655.
25038: FOSSE, J. CH. DE LA - Algemeen kunstenaars handboek of schatkamer voor alle beoefenaaren van kunsten en handwerken. Amsterdam, J.W. Smit, [ca. 1790].
59454: FOTOALBUM, BLOEMENDAALSE BRANDWER, 1945-1955 - Fotoalbum van de Bloemendaalse brandweer in de jaren 1945-1955. 15 pp foto's beginnend in zwart wit en daarna in kleur, enkele nog niet gebruikte bladen. Mooi album.
59352: FOTOGRAFIE, AMSTERDAM, W.G. KUIJER EN ZONEN. - prijs-courant van de firma W.G. Kuijer en Zonen, hoffotografen, Westermakrt 19, Amsterdam, met foto van Koningin Wilhelmina in koningsmantel, 1 stuk, gedrukt, formaat carte de viste, gedrukt [ca 1898]. NB Willem Gerhardus Kuijer sr. (Sloten, 1834- Amsterdam, 1899), schilder en fotograaf te Amsterdam en Willem Gerhardus Kuijer jr. (Sloten, 1860-Haarlem, 1938).
53110: FOUR, JAN DU ? - De gevolgen der ligtzinnigheid, bewezen in de handelingen en daden uit het jongelings-leven van den zoo beruchten Jan du Four, bijgenaamd Jan van Troer, in zedelijken vorm. Rotterdam, I.B. Ulrich, 1844.
47644: FOURNEL, V., - D' Alexandrie au Caire, Tours 1897, 142 pag., ill.
30944: FOX-DAVIES, A.C. - The art of heraldry. An encyclopedia of armory, London, Jack, 1904, large 4o, 504 pag., hardback, ill.
832: FOX-DAVIES, ARTHUR CHARLES - Heraldic badges. Londen-New York 1907. Geb., geïll., 162 p.
3868: FRAGMENT - Fragment généalogique concernant la famille Joos. Overdr. (18..), 9 p., met twee wapenplaten.
7600: FRANCKEN, AHASUEROS - Gedichtjes. Met eene herinnering aan den ontslapene door S.G. Jorissen, predikant te Utrecht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1858.
58602: FRANCKEN, W., BERGSMA, - Wet van het Genootschap JusTitia et Amicitia opgericht den 8sten november 1910 [=1810], Zaltbommel, 1934.
32963: FRANCKEN, CORNELIUS MARINUS - Oratio de finibus institutionis in gymnasiis partim iure prolatis, partim in posterum proferendis [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1852
36278: FRANCO[FRANCI], DESIDERIUS - Dissertatio epistolica ad V. Cl. Severinum Pedanium, de historia artis scriptoriae, nuper publicata Wittenberg? 1683
36024: FRANCOIS, J.P.A. - Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het volkenrecht 's-Gravenhage Nijhoff 1920
7623: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7625: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - De toren van de Leydsche saai- of festijnhalle andermaal sprekende ingevoerd, bij gelegenheid, dat na de verkooping van denzelven tot afbraak, deszelfs slooping is opgeschorst. Leiden, P.H. Trap, 1807.
52503: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Gedichten. 2 delen, Amsterdam, de Kruyff, 1776-1779.
52509: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE / P. 'T HOEN - De zeetriumph der Bataafsche vryheid op Doggersbank. Bevochten den 5-oogstmaand-1781. 1e en 2e stuk, Amsterdam, Allart, 1782. [Met:] Nodige bylage en aanmerkingen op den zeetriumph. Amsterdam, I. de Jongh, 1783.
7626: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - "Oud Hollands vriendschap, dankbaar aan Neerlands kroost, tot Leydens troost; besloten met Utrechts eeuwschets: in Nederduitsche dichtmaat, met uitgebreide oud Hollandsche aanteekeningen [...] Aan den raad en het volk van Leyden. Gedrukt voor rekening en ten voordeele van den autheur, en voor contant te bekomen bij F. de Munnik, boekverkooper te Leyden. [Leiden], 1809. [Tweede titelpagina:] Utrecht, de kroonstad der Bataafsche, Frankische en Nederrhijnsche koningen, vorsten en prelaten. Eeuwschets tot op dezen tijd, toegepast op oud Hollands vriendschap. 1808."
7618: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Gedichten. Amsterdam, F. de Kruyff, 1776-1779. [2 delen]
7609: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - "Js. le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren, ""Getrouw aan Leydens Magistraat / En Burgery, en Eendracht Raad, / Tot aan Verachting, Hoon en Smaad, / Zoo lang de Kop op 't Lighaam staat."" Gedrukt voor rekening van den autheur. Leiden, Frans de Does, P.z., 1783."
7606: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Verklaaring van de zinnebeeldige eeuwprint, zyne doorlugtige hoogheid Willem de Vde [...] op den staatelyken vierdag van het tweehonderdjarige eeuwgetyde der oprichtinge van Hollands Hooge school, binnen de stad Leyden opgedraagen en geschonken. [Leiden, Haak en comp., 1775]
7601: FRANCQ VAN BERKHEIJ, CAREL DAVID DE VRIJ LE - Jongelings vreugdezang, en rouwklagt ter heugchelyke verjaaring van zyne doorluchtige hoogheid Willem Frederik, erf-prince van Oranje en Nassauw [...]. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, 1786.
42123: FRANCQ VAN BERKHEY, JOHANNES LE - Natuurlijke historie van het rundvee in Holland. 6 delen, Leiden, Trap, 1805-1811. [Ook verschenen als deel IV 2 t/m IX van de Natuurlijke Historie van Holland].
26148: FRANCQUEN, C. DE - Recueil Historique, genealogique, chronologique et nobiliaire des Maisons et familles illustres en nobles du Royaume (...) des Pays-Bas. Brussel 1826, ca. 1000 pag., geb. in half leer, met 15 tabellen. Betreft: Oranje-Nassau, Arenberg, Bieberstein, Blondel, Bouillon, Bousies, Bryas, Constant Rebecque, Croix, Croy, Derfelden, Gravre, Goubau, la Barre, Lalaing, Ligne, Lockhorst, Looz-Corswarem, Maelcamp, Moreau de Bellaing, Spoelberch, Válenzi, van den Broucke.
16294: FRANEKER - Geïllustreerde gids voor Franeker en omstreken. Uitg. in overleg met ‘Franeker’s Belang’, Groningen, Evers, [1906] 76 p.
16866: FRANK-VAN WESTRIENEN, A. - De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1983, 385 p, ing.
32563: FRANK, GUSTAV. W. - De matthiae flacii illyrici in libros sacros meritis. Commentatio theologica [...] Leipzig Breitkopf & Härtel 1859
36256: "FRANK, JO. NICOLAUS, UIT VARISC.; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST" - Disputatio theologica de universalitate voluntatis divinae respectu vocationis Jena Johann Werther 1666
56720: FRANKAMP, L., - Beschouwingen over eenige oorzaken van het ter zijde stellen van militaire officieren, ook van andere staats-ambtenaren, Utrecht, 1854, 15 pag.
59066: ANKUM PROF DR. L. A FRANKEN G. J. D. EA, - Encyclopedie van de Zaanstreek, De stichting behoud Zaans Streekeigen 1991 in 2 delen.
56648: FRANKLIN, ALFRED, - La civilite, l' etiquette, la mode, le bon ton, du 13e au 19e siecle, 2 delen, Paris, 1908.
15257: FRANQUINET, G.D. EN L.J. SURINGAR - Maastricht. Geschiedenis, merkwaardigheden en omstreken, Maastricht: H. Bogaerts, 1875
844: FRANQUINET, G.D. - Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het adellijk klooster St. Gerlach, berustende op het provinciaal archief van Limburg. Maastricht 1877, 303 p.
7631: FRANSEN VAN ECK, CORNELIS - Redevoering over het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde. Deventer, J.H. de Lange, 1817.
31739: FRANSEN VAN ECK, CORNELIS - Redevoering over het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde [...] Deventer J.H. de Lange 1817
35802: FRASER, EVERT SOPHIE JACOB MARIUS ANNE, UIT BATAVIA - Retroflexie operaties Leiden IJdo 1898
38684: FREDERICQ, P. - Album van den historischen staet der Pacificatie van Gent, Gent 1876, 48 pag., geïll. met platen van de optocht (omslag los).
19710: FREDERIKS, J.G. - Cornelis Cornelisz Matelieff de Jonge en zijn geslacht.
32219: FREDERIKS, JAN, UIT IJSSELMUIDEN - Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700. Een historische studie. Academisch proefschrift [...] Zwolle Erven J.J. Tijl 1960
34514: FREDERIKS, JOHAN SAMUEL, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over vaginale hysterektomie Amersfoort Van Cleeff 1898
41534: FRELING, W.V.J. - Stucwerk in het Nederlandse woonhuis uit de 17e en 18e eeuw, Leeuwarden 1993, 375 pag., geb., geïll., met stofomslag.
22732: "FREMERIJ, DE; SEIJL" - Brief van P.J. de Fremerij, d.d. ‘s-Gravenhage 1836 met aanbeveling betr. W. Seijl, zijn oppasser die tevens een uitdragersaffaire doet.
22386: FREMERY, DE, SUERMAN, VAN WOUDENBERGH - Drie brieven van N.C. de Fremery, dd. 1828, aan zijn “hoog geleerd collega Suerman”, manuscript, 4° en 8°, 7 p.
6482: FREMERY, J. DE - Aanvullingen en verbeteringen voor geschriften van James de Fremery. Den Haag [1897]. Ing., 33 p.
34542: FREMERY, PETRUS ISAACUS DE, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale sive exercitationes quaedam de rationibus veterum jurisconsultorum Leiden Luchtmans en Herdingh 1801
61105: FRENCH HERALDICA, CONSEILLERS OF THE FRENCH COURT, CHANDON DE BRIAILLES - Manuscript heraldica collection containing 81 coats-of-arms of the 'conseillers' and presidents of the French Court.
19082: FRENKEN, A.M. - Genealogieën van eenige voorname aan elkaar verwante Meierijsche geslachten.
41694: FRENKEN, A.M. - Helmond in het verleden, 2 delen, 's-Hertogenbosch 1928-1929, 335+384 pag., omslag los.
47038: "FRESEZ, J.B.;" - Album pittoresque du Grand Duche de Luxembourg, Luxemburg 1857, reprint Luxemburg 1968, oblong, geb., geill.
43275: FRESNOY, C.A. DU / DE PILES - De schilderkonst van Carolus Alphonsus du Fresnoy, uyt het Latyn in 't Fransch vertaelt en vervoegt met noodige en zeer uytvoerige aenmerkingen door mr. De Piles, en alzoo in 't Nederduytsch overgezet door xxx. Antwerpen, v.d. Hey, 1762.
35454: "FREUDE, HENRICO; PRAESES: KRIEGEL, ABRAHAM" - Dissertatio de veterum et recentiorum ratione excitandi iuventutem ad litterarum culturam Leipzig Schedius 1719
36292: "FREYBERGK, CHRISTIAN AUGUST, UIT STOLP-MISN.; PRAESES: WERNHER, HEINRICH LUDWIG" - Disputatio academica de bruto ex lege Leipzig Brandenburger 1703
34572: FRIDAGH, CONRADUS GUILIELMUS VAN, UIT OVERIJSSEL - Dissertatio juridica inauguralis de jure liberos exheredandi [...] Utrecht Van Paddenburg 1821
36400: "FRIDERICI, JOHANN, UIT PLAVIA-VARISCUS; PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR" - Historia Johannis Friderici I, electoris Saxoniae Halle Zeitler 1715
16818: FRIED, F. - Neueste Post-Karte von Deutschland und dem grösten Theil der umliegenden Staaten, oder Mittel-Europa, aus den besten quellen gezogen und nach den neuesten Grenz-Bestimmungen entworfen und gezeichnet von F. Fried, 1829. Wenen, Artaria, 1829.
37726: FRIEDEMANN, O.M. - Loefs schiffsmodel-baubriefe nr. 2. Bauplan mit anleitung schwerer Kreuzer Prinz Eugen, sowie Schwester-schiffe Admiral Hipper und Blücher, Burg [ ca, 1943 ], 4 pag. tekst en 3 gevouwen bouwtekeningen.
25016: FRIEDERICH II, KÖNIG VON PREUSSEN - Oeuvres posthumes de Frederic II, roi de Prusse. Histoire de la guerre de sept ans. [with:] Recueil de plans de batailles, sieges et combats, arrives dans les expeditions memorable de la guerre de sept ans, pour servir a l'intelligence des oeuvres posthumes de Frederic II.
21228: FRIEDHOFF, G - W.M. Dudok, Amsterdam z.j., 28 pag., geïll., ( reeks Nederlandssche bouwmeesters o.l.v. W. Retera ).
53125: FRIEDLAENDER, HUGO - Interessante Kriminal-prozesse von Kulturhistorischer Bedeutung. Darstellung merkwürdiger Strafrechtsfälle aus Gegenwart und Vergangenheit. Nach eigenen Erlebnissen von Hugo Friedlaender, gerichts-berichterstatter. Eingeleit von Justizrat Dr. Sello, Berlin. 12 delen, Berlijn 1910-1920.
30746: FRIEDLÄNDER, M.J. - Der Holzschnitt, 2e auflage, Berlin 1921, 229 pag., ill.
37192: FRIEDRICH, C - Die altdeutschen Glaser. Beitrag zur terminologie und geschichte des Glases, Nurnberg 1884, 264 pag., hardback, ill.
19444: FRIESLAND - Die olde Freesche cronike met aanteekeningen en verbeteringen van E. Epkema. Gesta Frisiorum M. Alvini tractatus.
16307: FRIESLAND - Gids voor Friesland. Uitg. Prov. Friesche Ver. voor Vreemdelingenverkeer [ca. 1940], 76 p.
16310: FRIESLAND - V.V.V. Friesland. Uitg. Prov. Friesche V.V.V., Leeuwarden [ca. 1948], 48 p.
16306: FRIESLAND - Gids van een mooi deel van Friesland, Sneek, Kiezebrink, [1933?].
16305: FRIESLAND - Een bezoek aan Friesland. Door G. Kamerling. 2e geheel herziene uitgave, Leeuwarden, A.C. Westerbaan [1928], 4°, 122 p.
16303: FRIESLAND - Gids voor den Zuidwesthoek van Friesland, Uitg. V.V.V. [1917], 108 p.
16304: FRIESLAND - De Gids voor den toerist in Friesland, Uitg. Fa. Kooij & Visser, Sneek 1923, 176 p.
16299: FRIESLAND - Naar de Friesche meren! To the lakes of Friesland!, Uitg. V.V.V. Sneek, [ca. 1910?], 32 p.
16298: FRIESLAND - Kaart van Friesland. Bewerkt door A. Fabriek. Met alph. register en reiswijzer voor wielrijders. Leeuwarden, R. van der Velde [1902], 67x59 cm.
40512: STATEN VAN FRIESLAND, - Staatsstukken behelzende eene uitgebreide deductie (....) over den waaren toestand der finantien van Vriesland, met (.....) bewijzen dat deze provintie te hoog is aangeslagen in de quota, Leeuwarden, Coulon, 1786.
35902: FRIESWIJK, GUILIELMUS MARINUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
850: FRIMA, J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749. Amersfoort z.j. Geb. (in latere, halfleren band), geïll., 405 p.
60350: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - The Court of The Hague
60112: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[31] Antonius Bloclandus, Batavus Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60342: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Forest landscape with two farmers [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60332: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) - FAECUNDA QUAM SIT ACRIS INGENI.... [Battles of Cavalry: Series title]
60118: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[44] Georgus Hoefnaglius Pict. Antverpianus (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60328: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60132: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[55] Michael Miervelt, Delphensis. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60126: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[35] Henricus Clivensis, Antverp. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60128: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[41] Aegidius Mostart, Flander. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60114: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[54] Henricus Vroom, Harlemensis Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60110: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[26] Ioachimus Bueckelaer Antverp. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title) "
60334: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Village Landscape with seven figures in bottom left [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60336: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Steep cliff on the left and city in a river valley at right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60330: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60344: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with a large tree in center under which a nude couple makes love [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60346: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with fields on the left and a windmill on the right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60134: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[43] Michael Coexius, Mechlinien Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60136: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[49] Ioannes Stradanus, Brugens Pic[tor] (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60338: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Night Scene [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60340: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Town scene with large triangular barn with nativity [Topographia variarum regionum; Serie title]"
42809: FRISSCHIUS [FRISCH], JOHANNES - Historische, philosophische en politische rust-uuren aengeleghd tot een eerlijcke, leersaeme en vermaecklijcke gemoeds-verquickingh (...) vertaelt (...) door S. de Vries. Amsterdam, T. ten Hoorn en J. v. Royen, 1681.
61700: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
60842: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER WANDELAAR, JAN (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
59986: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER [?] PUNT, JAN (1711-1779) - DON JAN VAN OOSTENRYK... [Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden...] [Juan I of Austria (1547-1578)]
58438: FRITSCH, TH., - Die zionistischen protokolle. Das programm der internationalen geheim-regierung, 7e Auflage, Leipzig 1924, 81 pag.
55794: FRITZSCH, C.F. - Prent: 'De ongelukkige familie van Calas. De moeder, de twee dochters, met Jeanne Viguiere haar dienstmaagd, de zoon en zijn vriend de jonge La Vaisse', gravure door C.F. Fritzsch naar L.C. de Carmontelle. Eronder in twee kolommen boekdruk een vers, gesigneerd W. Ockers. Uitgave van Gerrit Bom, Molsteeg [Amsterdam] 1766.
42479: FROBEN [FROBENSIUS], GEORG LUDWIG - "Epistolae consolatoriae regum principum comitum baronum (...) aliorumque clarissimorum (...) ad Henricum Ranzovium (...) scriptae; opera et studio M. Georgio L. Frobenii collectae. Frankfurt, J. Wechel, 1593."
34399: FROMBERG JR., PIETER HENDRIK, UIT AMSTERDAM - De lasthebber-verzekeraar Voorburg W.H.C.Susan 1882
39214: FRORIEP, L.F. VON - Theoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshülfe, zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen und für angehende Geburtshelfer, 5e Ausgabe, Weimar 1814, in half leer geb., 14 + 518 + ( 1) pag. Geillustreerd met een gegraveerde plaat. Mist het voorplat. Tekst en ill. compleet.
856: FRUIN, R. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584. 's-Gravenhage 1909, 509 p. (Besch.)
23910: FRUIN, R. - Het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574, 's-Gravenhage 1874, 184 pag, met uitslaande kaart.
54621: FRUIN TH. AZN., R. - De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, deel I, II en III. 's Gravenhage, 1892-1903.
860: FRUIN, ROBERT - Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgegeven door H.T. Colenbrander. Tweede bijgewerkte druk 1922, ingeleid door I. Schöffer. 's-Gravenhage 1980. Geb., 436 p.
33654: FRUIN, JACOBUS ANTONIUS - Oratio de privati iuris nostri codicibus assidue corrigendis et supplendis [...]
36544: FRUIN, R. - Redevoeringen uitgesproken als rector magnificus gedurende het studiejaar 1877-78. Leiden Brill 1878
36704: FRUIN, R. - De studie van het oud-vaderlandsche recht en de archieven Middelburg van Benthem & Jutting 1910
41244: FRUIN, R - Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg, 's-Gravenhage 1902, 643 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
19662: FUCHS, J.M. (RED.) - Memoria, jaargang 1 (1933-1934) en 2 (1934-1935) [104 wekelijkse afleveringen met twee registers], gebonden in één band.
40380: FUCHS, R.H. E.A., - Collectie Becht. Beeldende kunst uit de verzameling van Agnes en Frits Becht, Amsterdam, Stedelijk Museum, 1984, 240 pag., geb.,geïll., met stofomslag, als nieuw.
34413: FUCHTER, HENRI, UIT BATAVIA - Over het putatieve huwelijk Leiden P. Somerwil 1879
15261: FÜHRER - Der Führer am Rhein von seinen Quelle bis zur Mündung. Ein Handbuch für Freunde der schönen Natur, der Kunst und des Alterthums, mit ausgewählten Balladen und Liedern. 2de vermeerderde druk. Bonn 1851.
53137: FUHRI, K. (RED) - Nieuwe en belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, of verslag van het vermaarde regtsgeding gevoerd in zake mevrouw Lafarge geb. Maria Cappelle, te Tulle in Frankrijk. Naar echte bescheiden opgemaakt. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1840.
32969: FUHRI SNETHLAGE, JOHAN WILLEM FERDINAND, UIT DIRKSLAND - Over het voorkomen van paraglobuline in urine. Academisch proefschrift [...] Leiden W.T. Werst 1875
38820: FUHRI, K - Adres aan de boekverkopers in Nederland, z.pl. 1846, (12) + 179 pag., gebonden in half leer.
24814: FULIGATTI, GIACOMO/ SILVESTRO PETRA SANCTA - "Vita Roberti cardinalis Bellarmini e societate Jesu. Italice scripta a Jacobo Fuligatto; Latine reddita a Silvestro Petra Sancta. [Liege, J. Ouwerx & L. Streel, 1626]."
41008: FULOP, PETER - Mahler discography, New York 1995, 473 pag., geïll., geb., met stofomslag.
24854: FUNCHAL, DOMINGOS ANTONIO DE SOUSA COUTINHO, CONDE DE - La guerre de la Peninsule sous son veritable point de vue, ou lettre a mr. l'Abbé F*** sur l'histoire de la derniere guerre. Brussels, Weissenbruch, 1819.
35740: FUNKE, GEORGE LODEWIJK ,UIT DEN HAAG - Onderzoekingen over de vorming van diastase ...... 's-Gravenhage Nijhoff 1922
60984: FURNESS OF GRANTLY, LIBERAL, VICTORIA - Grant of arms donated by Sir Albert William Woods, Garter, Principal King-of Arms, George Edward Cokayne, Clarenceux, King of Arms and William Henry Weldon Norroy King of Arms to Christopher Furness, first Baron Furness of Grantley (13 April 1851 - 10 November 1911), British businessman and liberal politician.
52024: FURSTENBERG, HANS, - Das Franzosiche buch im achtzehnten Jahrhundert und in der Empirezeit Weimar, Gesellschaft Bibliophilen, 1929.
6801: "ANONIEM (VERT.); FRANZ FUSS" - De snijder en zijn zoon, blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, Frederik Wanner, 1781.
58684: "FYNJE, H.F.;" - Beschouwingen over den toestand van Nederland in betrekking tot zijnen handel. Landbouw en nijverheid, Utrecht 1849, 52 pag.
26880: MULLER FZ. S. - Oude huizen te Utrecht, Utrecht 1911, portefeuille met 50 pag. tekst en 48 platen. Compleet exemplaar in goede conditie.
8128: GAFFAREL, PAUL - Histoire de la découverte de l'Amérique, depuis les origines jusqu`a la mort de Christophe Colomb, 2 delen.
54744: GAILLARD, J. E.A. - Request van deken, hoofdman en eenige gildebroeders van het boekverkopers gilde in 's Hage, gepresenteerd aan (...) schout en burgemeesteren van 's Gravenhage, omme redres van de bezwaaren voor hun, in de interdictien van hun ed. achtb. van den 30 Juny en 2 July 1783 residerende. z. pl., 1783.
870: GAILLARD, VICTOR - Epitaphes des Néerlandais (Belges et Hollandais) enterrés à Rome, publiées avec introduction et notes biographiques. Gent 1853. Geïll., 196 p.
56150: GALAMA, S.H.M., - Het Wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, Franeker 1954, 355 pag., geïll.
32973: GALEN, ARNOLDUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen juridicum inaugurale de modis acquirendi et amittendi servitutes [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
24688: GALLE, JOANNES - [Six series of religious prints in one volume:] [1] Iconvm sacrarvm piæpiorvm meditationi deservientivm Farrago, qvas avariis viris doctis excogitatas in vnvm velvt fascem collegit et piorvm vsvi editit Ioannes Gallæus [...]. Antwerp, I. Galle, 1648. [2] Præcipva vitæ Iesv et Mariæ meditantibvs sacra imaginvm typis effigvrata. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [3] Vita beatissimæ virginis Mariæ imaginibvs expressa. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [4] Elogia ab excellentibus virtvtibvs ac eminenti gloria b. virgini potissimum attributa. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [5] Vita s. Ioseph b. mae virginis sponsi patriarcharvm maximi iconibus delineata ac versiculis exornata. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [6] Peccati fomes vincvla poena medela. Antwerp, I. Galle, [n.d.].
60244: GALLE, CORNELIS I (1576-1650) AFTER HORST, NICOLAAS VAN DER (1587/98-1646) - JOHANNES DECKER FALCKENBOURGUS I.C. BELGA (portrait of Johannes Deckher van Valckenburgh)
60368: GALLE, PHILIPS (1537-1612) AND GALLE, JOANNES (1600-1676) AFTER BLOCKLANDT, ANTHONIE VAN (1533-1583) - SIBYLLA LIBYCA (Ten Sibyls)
60370: GALLE, PHILIPS (1537-1612) AFTER HEEMSKERCK, MAARTEN VAN (1498-1574) - Johan complaining under the gourd [Jon. 4:1-11]
60372: GALLE, PHILIPS (1537-1612), COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - Otter hunt by a river
60374: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - Two women taking care of a man
32337: GALLÉ, PIETER HENDRIK, UIT BUSSUM - Beveiligd bestaan. Grondtrekken van het middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland [...] Proefschrift [...] Delft W.D. Meinema 1963
34546: GALLE, FRANCISCUS JOHANNES, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi Leiden Delfos en Honkoop 1787
43358: GANDERHEYDEN, J.F.M. - Pleitrede over het wettig voortdurend bestaan van het domaniaal tiendregt, bijzonder t.a. der z.g. navalien in de provincie Noord-Braband, 's-Hertogenbosch 1843, 151 pag., geb.
876: GANSHOF, F.L. - Qu'est-ce que la féodalité? 4de druk. Brussel 1968. Geïll., 169 p.
59205: GARDENER'S TESTIMONY, - 'Gärtnerbrief', testifying that Johannes Rosenkrantz, son of Claus Rosenkrantz, completed his apprenticeship in the garden of Carl August F. zu Waldeck Pyrmont und Rappolstein, dated 1737, and signed by Johann Andreas Baulithu [or Paulithu?], 'Lustgärtner' von Waldeck Pyrmont.
42625: GARDETTE, C.M. DE LA / ARDESCH, N.W. - Lessen over de eerste beginselen van het schaduwen in de bouwkunde. Uit het Fransch vertaald door N.W. Ardesch. 's Gravenhage, gebr. v. Cleef, 1826.
39698: "GARONNE;" - Petition a M.M. de la Chambre des Deputes de departemens, relatieve au monopole des tabacs, Marseille, Olive, 1829, 58 pag.
50973: GARSAULT, A. DE - Le nouveau parfait marechal ou la connoissance generale et universelle du cheval. Parijs, Mathey, 1741.
34158: GASINJET, GYSBERTUS CAROLUS FERDINANDUS, UIT PEIZE (DR.) - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens spicilegium ad controversiam de vi ratihabitionis paternae in nuptiis liberorum [...] Groningen J. Römelingh 1812
36310: GASSER, CHRISTIAN HEINRICH, RECTOR RASTENBURG ET MARIAEBURG - Dissertatio politica de Roomaiopolei Konigsberg Reusner ca 1710
21128: GATTY, J.C. - Beaumarchais sous la revolution, l´affaire des fusils de Hollande. Leiden 1976, 362 pag., geb., als nieuw.
32503: GAUBIUS, HIERONYMUS DAVID - Oratio panegyrica in auspicium seculi tertii academiae SBataviae quae Leidae est auctoritate publica [...] Leiden Sam. en Joann. Luchtmans 1775
15267: GAUCHEZ, MAURICE - Images de Hollande. Le Louange de la Terre (deuxième cahier). Poèmes. Parijs: Librairie générale des sciences, arts et lettres, [ca. 1920?].
43084: GAUGER, NICOLAS - La mecanique du feu, ou l'Art d'en augmenter les effets & d'en diminuer la dépense, Contenant le traité des nouvelles cheminee's qui échauffent plus que les cheminées ordinaires & qui ne sont point sujettes à fumer. Paris, Jombert, 1749.
15269: GAUTHIER-STIRUM, P.J. - Voyage pittoresque dans la Frise, une des sept provinces-unies. Parijs: Belin-le-Prieur, 1837.
55532: GAUTIER, MATTHIEU - Astrologische aenmerckinghe op het jaer 1673, door mr. Matthieu Gautier, professor in de astrologie tot Parijs, gestorven in het gasthuis (...) 1672 (...) gevonden (...) nae sijn doodt / Remarques astrologiques sur l'an 1673 (...). Z. pl., z. n., 1672.
7926: GAUTIER, ADOLPHE - Les armoiries et les couleurs de la Confédération et des Cantons suisses, 2nd édition.
42935: GAVARNI A.O. - Le diable a Paris. Paris et les Parisiens. 2 volumes, Paris, Hetzel, 1845-1846.
32975: GAVERE, CORNELIS DE, UIT GRONINGEN - Het gebit der vinvoetige zoogdieren. Akademisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1864
53745: GAVEREN, J. VAN - Extract authentyk uit het antwoordt van den zogenaamden Richardus Scheffers met de noodige aanmerkingen van Joan van Gaveren. z. pl., de auteur, [1708].
24642: GAVIN, ANTONIO - "Reyze door Vrankryk, Italien, Duytsland, Switserland, &c. Behelsende, een nette verklaring en beschryving van de regte toestand aller Roomse kerken, kloosters, konventen, en ordens van geestelijken, van allerley zoort; met alle de reliquien en heyligdommen, die ze voorgeven te hebben en te besitten, en de gewaande mirakelen die de zelve uytwerken. Item, van alle heremitagien, pelgrimagien, processien en ceremonien, die daar inne gepleegt worden; het gedrag en gewoontens, van de priesters, monnikken en nonnen: beneffens de bedriegeryen die de zelve tot verblinding en verleyding van’t gemeene volk aanwenden. [...] Hier is bygevoegt een kort verhaal van den oorspronk en natuur van het Roomse jubel-jaar. Translated from the English. ’s Gravenhage, Meyndert Uytwerf and Engelbregt Boucquet, 1700."
22256: GEBORDUURDE BAND UIT DE 17E EEUW, HAVERMANS, VAN AERSSEN, VAN NUYSSENBORCH, WAALWIJK - Album, oblong (17x20 cm), gebonden in groen fluweel, met aantekeningen betreffende de families Havermans, Van Nuyssenborch, Van Aerssen en Stappars uit de jaren 1612-1747. Circa 50 p manuscript, Waalwijk, 17e en 18e eeuws.
7642: GEDACHTEN - Gedachten over verschillende onderwerpen. Amsterdam, Fredrik Drayer, 1791.
50792: "GEDDES, J.;" - History of the administration of John de Witt, grand pensionary of Holland. Vol. I 1623-1654 (all published), Gravenhage 1879, 463 pag., geb. Met geëtst portret.
19032: GEDENKBOEK - Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858 - 1933.
4366: GEDENKBOEKJE - Gedenkboekje `Vereeniging der Familie van Oordt' 1911, 1954, 1958, 1959, 1964, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1991. Per stuk
50662: GEDIKE, FREDRIK, - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden, (...) vertaald uit het Duits, 2e druk, Leiden, Honkoop, 1805, 16+334+(2) pag. Gebonden in half leer.
7649: GEEL, JOOST VAN - Gedichten. Uitgegeven door Korn. van Arkel. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1724.
7646: GEEL, JACOB - Onderzoek en Phantasie. Gesprek op de Drachenfels. Het proza. 6e druk. Met eene voorrede van W.P. Wolters. Leiden, gebroeders Van der Hoek, 1895.
25388: GEELKERKEN, C.V. (RED.) - De strijd der Nationaal-socialistische beweging, 14 december 1931-mei 1941. Uitgave Nenasu 1941, 400 pag., geb., geïll.
54754: GEELVINCK, JOAN - Missive aan (...) F.S. grave van Byland, capitein ter zee in dienste dezer landen (...) over de gehoudene conversatie in 't Heeren logement te Amsterdam, den 16 november 1783. Amsterdam, P. Schouten, [1784].
20444: GEER VAN OUDEGEIN, J.J. DE - Het oude Trecht als de oorsprong der stad Utrecht. Utrecht 1875, 185 p., geíll.
5810: GEER, J.J. DE - Proeve eener geschiedenis van het geslacht en de goederen der heeren van Matenesse, Utrecht 1850, 88 p., met grote, uitvouwbare stamboom, overdruk Berigten Hist. Gen. III
31150: GEER VAN JUTFAAS, B.J.L.DE ( INL.) - Annales Egmundani, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen, Utrecht 1863 ( werken H.G. nw. reeks I ) 100 pag.
34326: GEER, GUILIELMUS CAROLUS AEMILIUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de causis, ex quibus testamentum impugnari possit [...] Utrecht N. van der Monde 1833
35980: GEER, ANTHONY GUSTAAF DE, UIT UTRECHT - Stellingen .... Utrecht De Kruyff 1875
4344: GEER, J.J. DE - Nalezingen op de proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nijenrode. Utrecht 1854, 91 p., met tabel.
20600: GEERLIGS, I - Het geslacht Geerligs. 5 generaties ( Groningen 1956 ), 16 pag., gestencild.
42989: GEERLING, L.F. - De Nederlandsche briefsteller, naar Adelung en Vollbeding, bevattende brieven en andere opstellen (...) voorschriften bij geboorte, huwelijk en overlijden (...). 3e herz. druk, Arnhem, J.G. Meijer, 1853.
34812: GEESTERANUS, REGNERUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de justa defensione Leiden Van der Eyk en Bos 1764
55952: GEFFROY, G., - Constantin Guys. L' historien du second empire, Paris 1920, 109 pag., gebonden, geïll.
32965: GEFKEN, JANUS GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Specimen iuridicum inaugurale de exceptione veritatis convicii [...] Amsterdam C.A. Spin 1832
7656: GEIREGAT, PIETER - De bolders, blyspel met zang in een bedryf. Vertoond voor de eerste mael op Minards-Schouwburg, den 10 February 1861, door de koninglyke maatschappy: De Fonteinisten, te Gent. Gent, I.S. van Doosselaere, 1861.
60226: DIRK VAN GELDER (1907-1990) - Sicilian landscape
29180: GELDER, H. E. V. - Rembrandt, met 314 afbeeldingen, Amsterdam z.j., [ bundel van 7, apart gepagineerde, brochures uit de Palet serie ], geïll.
35884: GELDER, DOMINICUS HERMANUS VAN, UIT SOLO - Stellingen ..... Leiden Werst 1871
37256: GELDER, JACOB DE - "Wiskundige lessen, eerste cursus, bevattende de gronden der telkunst benevens de eerste beginselen der stelkunst; tweede cursus, bevattende de volledige gronden der stelkunst, 2e uitgave, 's- Gravenhage 1823- 1823, 512 + 542 pag., geïll., origineel karton. ( deel 2 lichte waterschade )."
37410: GELDER, H. E. VAN - Mededeelingen dienst kunsten en wetenschappen: De ontwerpen van Dr. H.P. Berlage [ voor Gemeentemuseum 's- Gravenhage ], jrg. 3, nr. 1, januari 1921, pp. 71- 86.
47522: GELDER, C.E.M. VAN, - Hindeloopen in de jaren 1830-1839, meded. 5 Afd. Historische Geografie, Utrecht 1967, 44 pag., gestencild.
47742: GELDER, W. V., - Schoolatlas van Nederlandsch Oost-Indie, 14e druk, 's-Gravenhage, Smulders, 1916.
16320: GELDERLAND - Reisboek voor de provincie Gelderland, uitg. Prov. Geldersche V.V.V., 3e druk [ca. 1942], 372 p.
16319: GELDERLAND - Rondrit door Gelderland voor motorwielrijders en automobilisten, ANWB, [1934] 12 p., met enkele bijlagen.
43086: GELL, W. - Pompeiana: the topography, edifices and ornaments of Pompeii, the result of excavations since 1819. 2 delen, London, Lewis, 1835.
7659: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Blyspelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1778.
7672: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Het leven van de Zweedsche Gravinne, G***. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Dóll, 1774.
7671: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Blyspelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst. Met privilegie, 1778.
7668: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - C. F. Gellert's Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche verzen gevolgd. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1830.
7664: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Het leven van Christian Furchtegott Gellert door Johan Andreas Cramer. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1775. [titelpagina 2e deel:] De nagelatene brieven van Christiaan Furchtegott Gellert nevens enige aan hem geschrevene brieven, uitgegeven door Johan Adolph Schlegel en Gottlieb Leberecht Heyer. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1775. [2 delen]
41884: GELLING, H - Genealogie Gelling-Heijdekamp en van Meinders-Boels, Nieuw-Pekela 1985, 319 pag., geïll.
57366: "GELLIUS, AULUS / J.L. CONRADI;" - Auli Gellii noctium atticarum Libri XX, sictut supersunt editie Gronoviana praefatus est et excursus operi adiecit J.L. Conradi, pars prima [van 2] Lipsiae, 1762
36434: "GELLIUS, JOHANN CONSTANTINUS, UIT DRESDEN; PRAESES: DATHE, JOHANN H." - Dissertatio de prudentia Abigaelis Leipzig Tietze 1723
33416: GELPKE, HENRICUS CHRISTIANU LUDOVICUS, UIT WASPIK - Dissertatio physiologica inauguralis de passionibus [...] Leiden wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
1900: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 10. Laren. Heiloo 1936, geïll., 30 p.
1898: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 3. Beverwijk. Heiloo 1935, geïll., 29 p.
1896: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 1. Medemblik. Heiloo 1934, geïll., 23 p.
30648: GENARD, P. - Nasporingen over de geboorteplaats en de familie van Quinten Massys, Antwerpen 1870, 100 pag., geb. in half linnen, met 2 tabellen.( onderstrepingen ).
5262: GENEALOGIE - Genealogie - parenteel - [Herman] Bolten, z.pl. 1997, 46 + 1 p., geb.
5566: GENEALOGIE - Genealogie Derck Haselhoff [groot blad, ca 50 x 270 cm], uitg. Familiestichting Haselhoff “Gegevens tot 1 september 1993”.
6068: GENEALOGIE - Genealogie van het geslacht van Segwaert, z.p. [ca 1710], 33 p., geïll. met 35 gegraveerde familiewapens, orig. sierpapier omslag. Zeer zeldzame tweede uitgave (de eerste druk dateert uit ca 1700). Geslacht uit Holland, ca 1500-ca 1700. Met veel gelegenheidsgedichten op leden van de familie Segwaert.
5302: GENEALOGIE - Genealogie de la maison de Brandenbourg, ses differentes branches, ses titres, ses pretentions et ses alliances, groot blad, 38 x 47 cm, 18e-eeuws.
3812: GENEALOGIE - [Genealogie Houwing.] Z.p. z.j., 6+28 p., gestencild.
2044: POPULAR GENEALOGIST - Popular genealogist or the art of pedigree-making. Edinburgh 1865. Geb., 108 p.
22782: GENEGEN, VAN - Genealogisch overzicht van de nakomelingen van Vincent van Genegen en Sara de Wilhem, manuscript, 18e eeuws, 2 p.
7681: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Laatste der eerste. Verspreide gedichten. 4e druk. Amsterdam, gebroeders Kraay, 1864.
7676: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. 4e druk. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1877.
7673: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Over kinderpoëzie. Amsterdam, Gebroeders Kraay, [1865].
7678: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Een twaalfjarige dichter. Drie gedichten op twaalfjarigen leeftijd vervaardigd. Uitgegeven door P.J. Andriessen. Amsterdam, C.L. Brinkman, [1876].
59828: GENNEP, J. VAN - Nederlands politiek tegenover Indie. Brief aan den heer J. van Gennep, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
31749: GENNEP, JUSTINUS HENRICUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Disquisitio historico-juridica inauguaralis de cautione in re criminali a reo praestanda [...] Utrecht G.F. Koch 1844
30388: GENNETE, L. DE - Korte beschryving van het nieuwe water-rad, uitgevonden door den heer Leopold de Gennete, uit het Fransch vertaald ..... door Z.v.J., Dordrecht etc. [1756], 76 pag.
22598: LETTERKUNDIG GENOOTSCHAP T.F.S.A. - “Ter gelegenheid van de 25e vergadering en eerste verjaring van het Letterkundig Genootschap T.F.S.A., den 28sten October 1823”, gedicht door A.C. van Eldik Thieme. Manuscript, 4°, 4 p.
7682: GENOVEVA - Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier. Amsterdam, G. van der Linden, [ca 1830].
3558: GENT, L.F. VAN - Heer Arend van Gent, een middeleeuwsch ridder in het kader van zijn tijd. 's-Gravenhage 1941, 54 p.
58840: "MOREAU GEORGES;" - Revue encyclopédique Larousse, Les Femmes et Les Féministes, 6e année, no 169, 28 novembre 1896.
60909: VON GERAMB, MARIA THERESIA - Patent of nobility, donated by Roman Empress Maria Theresia of Austria (1717-1780) to the brothers Franz Karl, Ignaz Victor, Johann Adalbert and Gottlieb Xaver Geramb.
50830: GERAMB, M.J. DE, - Voyage a Rome, 3e. edition, Brussel 1843, 12o, 191 pag., Bound in half red morocco.
15279: GÉRARD, LÉON - A travers la Hollande. Parijs: P. Roger & Cie., 1911.
60227: ROELF GERBRANDS (1891-1954) - Landscape with sheep shepherd
19226: GERCKEN, ERICH - Chronik der Familie Miesner, im alten amte Zeven, zu Jork im alten Lande und Lübeck.
32405: GERCKEN, PAUL HENNING - Otium Vienna-Ratisbonense, sive de voto consilii cæsareo-imperialis aulici ad sacram caesaream majestatem [...] Hildesheim typis Geismarianis 1717
35518: "GERHARDUS, PAULUS FRIDERICUS, UIT BERLIJN; PRAESES: REMLING, NICOLAUS CHRISTOPHORUS" - Ex historia ecclesiastica de vestigiis Christi in loco Ascensionis [...] Wittenberg Wed. August Brüning 1685
55076: GERLACH, H. - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'maximen in den staet'. Haarlem, 1965 [dissertatie].
14442: GERLACH JR., J.A. - Oorsprong, geschiedenis en tegenwoordige toestand van het Collegie van oude schutters van den voetboog van St. Joris en der jonge colveniers schutters te Heusden, met afbeeldingen van hunne gedenkstukken. Groningen 1862, ill., 159 p., orig. half leather.
34338: GERLINGS C.F., HERMANUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de communione bonorum inter conjuges ad qcqaestus limitata [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1840
27446: GERRETSON, C - "Voorloopig register op de geschiedenis der ""Koninklijke"" deel I, II, III. Volksuitgave z.pl. z.j., ca. 300 pag., gestencild."
60366: GERRITSZ., HESSEL (1580-1632) AFTER VINCKBOONS, DAVID I (1576-1629/33) - Nyenroy [Spring] (The Seasons: Set Title)
30296: GERSAINT, HELLE, GLOMY, YVER - Catalogue raisonne de toutes les estampes qui forment l'oeuvre de Rembrandt. Nouvelle edition.. corrige et augmentee par Adam Bartsch, 2 volumes, Leipzig 1880, 234 + 182 pag., geb. in half leer ( een scharnier los ).
36126: "GERSDORFF, CAROLUS SIEGFRIED VON; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - Dissertationem academican ex jure gentium de parapresbeias crimine .... Wittenberg Samuel Creusig 1717
22528: GERSIE, VAN WALSUM - Album met 24 tekeningen, meest in potlood. Een aantal gesigneerd K. Gersie en soms met het jaartal 1948.
7686: GERSTÄCKER, F. - Senor Aguila. Een Peruaansche geschiedenis. Vertaald uit het Duits. Arnhem, D.A. Thieme, 1866. [2 delen in 1 band]
7684: GERSTÄCKER, F. - Roovers en Regters, of zoo gaat het in Amerika. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven F. Bohn, 1847. [2 delen]
23632: GESCHIERE, A. - Het leven van den Walcherschen boer gedurende de laaste twee eeuwen, Bruinisse [ 1933], 92 pag., geïll.
3280: GESLACHT - Het geslacht Van der Crab en aanverwante familiën. Biographisch-genealogisch overzicht 1500-1900. 's-Gravenhage 1927, 131 p., geïll., gebonden (in een zeer fraaie leren band met goudstempeling).
4836: GESLACHT - Over het geslacht Theelen en aanverwante families (Weusten, Beckers, Stiels, Michiels, Jacobs, Beeken, Rutten, Raskop, Lemmens, Elissen, Curvers). Hasselt 1969, 100 p., geïll.
5804: GESLACHTLIJST - Geslacht-lijst van Philip van Marnix, heere van St. Aldegonde, tabel, oblong, 18e-eeuws
3658: GESLACHTREGISTER - Geslachtregister van het geslacht Van Harpen (Krook van Harpen, Kuijper van Harpen). Z.p. z.j., 16 p., met wapenafb.
52054: GESSNER, G., - Het leven van Jan Kasper Lavater, 4 delen, Amsterdam, Allart 1802-1805, 437+478+374+366 pag. gebonden in half linnen.
42173: GESTEL, C. VAN - Historia sacra et profana archiepiscopatus Mechliniensis. 2 delen in 1 geheel leren band, 's Gravenhage, v. Lom, 1725.
59502: GEUL, JOHAN, - Redres der Hollandtschen adel : aenwijsende het recht gebruyck ende misbruyck der adelijcker stammen ende persoonen. Waerin mede sommierlick verhandelt wert het geheele ampt eens veldt-overstens, 's-Gravenhage: Anthony Jansz Tongerloo, 1644. 91 pp.
23176: GEUNS, VAN - "Krijttekening voorstellende een stilleven met boeken, gesigneerd ""[mej.] M. van Geuns"", 23x32 cm."
32757: GEUNS, JAKOB VAN, UIT AMSTERDAM - Over de verhouding tusschen de opgenomen zuurstof en het uitgescheiden koolzuur bij de zoogdieren. Academisch proefschrift [...] Amsterdam C.G. van der Post 1875
34340: GEUNS, STEPHANUS JOANNES MATTHIAS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio inauguralis de infamia, legibus Romanorum constituta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1823
51374: "GEURTS, A.J.; " - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden, geïllustreerd met voorbeelden uit Zutphense collecties, Gent 1987, 24 pag., geïll.
6316: GEUS, J.P. - Overzicht van de familie Wonder, z.pl. 1966, 43 p., geïll. [Westfriese Geslachten V]
56370: GEUS, A.J. DE, - Jachtrecht en jachtwet, Rotterdam 1871, 70 pag., geb., goud op snee [dissertatie].
58984: GEUS, A.J. DE, - Jachtrecht en jachtwet, Rotterdam 1871, 61 pag. Zonder omslag.
37980: GEUS, C. DE - Oud- Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche ceramiek, naar aanleiding van de collectie Artur Isaac in het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam z.j. [ eerste druk ], 26 pag. + 73 platen. Gebonden in jute (? ) omslag. Goed exemplaar.
904: GEVAERT, E., - Het wapenteeken en de kleuren der Belgische provinciën. Brussel 1919. Geïll., 128 p.
19442: GEVERS, A.J. EN A.J. MENSEMA - Een schatkistje voor Overijssel. Overijsselse afbeeldingen in de Thesaurus Philo-Politicus 1623 - 1631.
31993: GEVERS DEYNOOT, ANNE ADRIANUS, UIT VEUR - Dissertatio juridica inauguralis de contractu chartae partitae [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34690: GEVERS, HUGO, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de sociis delinquentium Leiden Haak 1824
35258: GEVERS DEYNOOT, GULIELMUS THEODORUS, UIT ROTTERDAM - Theses juridicae inaugurales quas annuente deo optimo maximo Leiden Haak 1790
5504: GEWIN, J.P.J. - Stammtafeln eines noch blühenden bayerischen Dynastengeschlechtes aus der Zeit der Karolinger, ‘s-Gravenhage 1942, ca 50 p. met tabellen, groot folio
912: GEWIN, J.P.J., - Die Verwandschaften und politischen Beziehungen zwischen den westeuropäischen Fürstenhäusern im Frühmittelalter. 's-Gravenhage 1964. Geb., 144 p.
32967: GEWIN, BERNARD, UIT ABCOUDE - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
23232: "GEYN, VAN; VAN DER WUSTEN, HAARLEM" - Twee zilveren (verzilverde?) plaques met daarop gegraveerde portretten van het echtpaar Jan Engelen van Geyn en Margreta Adelijt van der Wusten. Ieder 15x10 cm, in 19e-eeuwse zwart houten lijstjes. Fraai.
60800: GEYSER, FRIEDRICH CHRISTIAN GOTTLIEB (1772-1846) AFTER VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
35078: GHERT, PETRUS CORNELIUS JOHANNES VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de necessitate poenae capitalis 's-Gravenhage J. Kips 1836
39068: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken, Assen 1954, 412 pag., geb., geïll., met stofomslag.
39156: "GHIJSEN, H.C.M.;" - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd en huwelijksjaren, Rotterdam 1919, 257 pag. [dissertatie].
7688: "GHYBEN, KLARA; JOHANNES BADON" - Mengeldichten. Dordrecht, Abraham Blussé, 1756.
1910: OFFICIEELE GIDS - Officieele gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij voor Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hilversum, Baarn, Bussum, Utrecht, Arnhem, Groningen, Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en 's-Gravenhage, Juli 1891. Facsimilé-reprint Amsterdam 1970 naar de oorspronkelijke editie uit 1891, 280 p.
15285: GIDS - Gids voor Nederland (geïllustreerd). Uitgave 1918. Amsterdam: Hollandsche Uitgeversmaatschappij “Amsterdam”, 1917.
7689: GIDS - [De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1838.]
7691: GIDS - De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1839.
56116: GIDS, DE, - Register op de veertig eerst jaargangen van De Gids, 1837-1876, Amsterdam 1877, 212 pag.
53170: "GIESEN, MARINUS VAN DE(R); C. DOMINICUS (RED.)" - Ervaringen en voorvallen van Marinus van der Giesen, terwijl hij om der waarheidswille gevangen zat te 's Bosch in 1837. Benevens een viertal brieven, in de gevangenis geschreven. Brielle, J. Wierema, 1882.
7946: GIETMAN, C. EN A. VERSCHOOR - Een goed voor de eeuwigheid. De Gelderse vicarie Sancti Nicolai 1501-2001.
38222: GIFFEN, A.E. VAN - Bouwstoffen voor de Groninger oergeschiedenis III, Groningen 1940, pp. 73-100, geïll.
6831: APOLLO'S NIEUWE-JAARS-GIFT - Apollo's nieuwe-jaars-gift aan het bekoorlyke Hollandsche jufferschap. Dordrecht, Hendrik Walpot, 1745.
6830: APOLLO'S KERMIS-GIFT - Apollo's kermis-gift aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd. Den Haag, Jan van den Bergh, 1743. [2 delen] [Gebonden met:] Apollo's nieuwe-jaers-gift aen het bekoorlyke Hollandsche jufferschap. Den Haag, Jan van den Bergh, 1745. [en met:] Apollo's vasten-avond-gift, voorzien met de nieuwste en aangenaamste minne- harders- en bruilofs-gezangen. Den Haag, Pieter Servaas, 1745.
23896: GIGOT, PHILIPPE - Abrégé de l' histoire de la Hollande, formant aujourd'hui la partie septentrionale du Royaume des Pays-Bas. Brussel, Delemer, 1820, 191 pag. Papieren omslag, voorzijde omslag aangegeten.
53237: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE EN W. FRIJHOFF (RED.) - Nederland betoverd. Toverij en hekserij van de 14e- tot in de 20e- eeuw. Amsterdam, 1987.
33442: GILLISSEN, AEGIDIUS - Oratio funebris in obitum [...] Emonis Lucii Vriemoet [...] Franeker Guilielmus Coulon 1760
33418: GILLON, GUILIELMUS LE, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de societate [...] Leiden Abraham Elzevier 1710
42109: GILPIN, W. - Observations on the river Wye, and several parts of South Wales etc., relative chiefly to picturesque beauty, made in the summer of the year 1770. 5th- edition, London, Cadell and Davies, 1800.
42615: GILPIN, W. - Verhandeling over prenten. Uit het Engels. Rotterdam, Holsteijn, 1787.
43140: GILPIN, W. - Verhandeling over prenten. Uit het Engelsch vertaald. 3e druk, Rotterdam, Holsteijn, 1787.
53485: GILQUIN, J.H. - Hulde van de onder-officieren en korporaals van het 1e- bataillon der dienstdoende schutterij van Amsterdam aan hunnen oud-kapitein J.J. Kicherer, bij Kon. Besluit van 4 October 1850 ontslagen. Amsterdam, C.G. van der Post, 1850.
53483: GILQUIN, J.H. - Het regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van Amsterdam, in eersten aanleg voor den schuttersraad aldaar en in appel voor het kollegie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gehouden, door mr. J.H. Gilquin, advocaat te Amsterdam. Amsterdam, C.G. van der Post, 1850.
34830: GILSE, JANI VAN - Commentario ad quaestionem a venerabili theologorum ordine in academia Groningana A. 1830. 1831
35292: GILSE, JANI VAN, UIT ZAANDAM - Commentatio qua respondetur ad quaestionem ab ordine theologorum [....] 1833
35286: GILTAY, CAROLI MARINI, UIT ROTTERDAM - Commentatio ad quaestionem zoologicam [....] 1832
916: GINANNI, MARC'ANTONIO, - L'Arte del blasone, dichiarata per alfabeto. Facsimilé-uitgave Westmead (Eng.) 1971, naar de uitgave Venetië 1756. Geb., geïll., 392 p.
21120: GINNEKEN, J.V. - Trois textes pré-kempistes du second livre de l 'imitation, Amsterdam 1941, 116 pag.
23872: GIRARDIN, EMILE DE - Journal d'un journaliste au secret, Brussel, Wouters, 1848, 108 pag.
60200: GIRAUD, ALPHONSE PIERRE (1786-1863) - SCHOUWBURG
25534: GIROT, M - Le moraliste de la jeunesse, pensées, maximes les plus propres à former le coeur et l'esprit, tirées des meilleurs écrivains français, avec des notices. 2 volumes, Paris, Onfroy, 1801, 363 + 368 pag., bound in full leather. Good copies.
31030: GLASBERGEN, J.B. - Van heinde en verre. Kwartierstaat van J.B. Glasbergen en Yollanda A. Olthoff, eerste uitgave, Groningen 1966, 100 pag., geb.
7900: GLASBERGEN, J.B. - Rijnsburgse regenten 1573-1811. Proeve van sociaal-genealogisch onderzoek.
36698: GLAZEMA, PIETER, UIT MARRUM - Gewijde plaatsen in Friesland Meppel Boom 1948
38978: "GLEESON WHITE, J. W. ; C. HAZELWOOD SHANNON (ED. )" - The Pageant 1896. London, H. Henry & Co. , 1896.
19222: GLENZDORF, JOHANN - Glenzdorfs Internationales Genealogen-Lexicon. Biographisches Handbuch für Familiënforschung und Heraldik. Dritter Band.
33402: GLEUNS, WILLEM, UIT GRONINGEN - De nieuwere parallax-bepalingen van vaste sterren. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1875
43232: GLIMMERVEEN, D.J. - Gedenkschrift van de dijkbreuken en overstroomingen in de provincien Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in Maart 1855. Amsterdam, Weijtingh & v.d. Haart, 1855.
7696: GLINDERMAN, E.L. - Mijn Geloof. Op het gerucht dat de Koning naar Pruissen vertrokken was. Het Hoogduitsch van Ludwig Marchand vrij gevolgd. Utrecht, N. van der Monde, 1830.
35624: "GLOCK, ESAIAS PHILIPPUS, UIT FRANKFURT AM MAIN; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Exercitatio politica de maiestatis civilis autoritate et officio circa leges [...] Helmstedt Henning Möller 1664
15289: GOBERT, AUG. - Guide du voyageur en Belgique, sur le parcours du chemin de fer de l’état, avec la description de tout ce qu’offrent de curieux les villes qu’il relie, l’indication des lieux par ou il passe, et des principaux ouvrages d’art exécutés sur les différentes sections. Brussel: Société nat. pour la propagation des bons livres, 1838.
922: GOCH, H.A. VAN, - Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen. Gorinchem 1898. Geb., geïll., 346 p.
31985: GOCKINGA, WOLTERUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de rescindenda hereditatis divisione [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1837
31987: GOCKINGA, CAMPEGIUS HERMANNUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de doctrinae iuris criminalis incrementis, inde a saeculo duodevigesimo, media iam parte elapso [...] Groningen W. Zuidema 1826
33406: GOCKINGA, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum cui inscribitur arborum furtim caesarum [...] Leiden H.W. Hazenberg, Jr. 1834
7697: GODDARD, QUIRINUS JOHANNES - Luimen mijner muze. Niet in de handel verkrijgbaar. Rotterdam, W. Bruining, 1840.
59028: GODDEFROY, M.J., - Iets meer en iets anders uit de geschiedenis der reorganisatie van het beheer der Kerkelijke Goederen en Fondsen der Ned. Hervormde Gemeente te Achlum, Franeker, 1885, 48 pag.
6540: GODEFROY, J. - Ornamentstijl. Het ornament in de verschillende stijlen van den vroegsten tijd tot aan de 19e eeuw. Amsterdam [1915]. Geb., geïll., 208 p.
30640: GODEFROY, L. - The complete etchings of Adriaan van Ostade, New illustrations and first Englisch translations of the cataloge raisonne, together with a reprint of the original French edition. Amsterdam 1990, geb., geïll., met stofomslag. Nieuw exemplaar.
37406: GODEFROY, A.N. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door My. tot Bevordering der Bouwkunst, 16e deel, Amsterdam 1869, 446 kolom., geb., geïll. ( rug los )
36608: GODSCHALK, LOUIS ALEXIS FREDERIK, UIT UTRECHT - Ontijdig schip-verlaten Amsterdam Presisto 1942
4268: GOECKINGK, H. VON - Geschichte des Nassauischen Wappens. Görlitz 1880, gebonden exemplaar.
14688: GOEDE-LODDER, N.M. DE (RED.) - De Goede Ting, orgaan van het Maegskip De Goede, jrg 1 (1947) afl. 5
30684: GOEDHART, I.E. - Uit mijn 50 jarige loopbaan als kunsthandelaar en expert in oude kunst. Herinneringen, aanteekeningen en werken, Amsterdam 1918, 69 pag., geïll.
43106: GOEDHART, J.P. - Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving der stad Dordrecht. Dordrecht, Lagerweij, 1850.
61668: GOEREE, JAN (1670-1731) - 'Berymde tafereelen door P: Vlaming'[p. 98] and 'BRIEVEN Door J.B. WELLEKENS ' [p. 118]
43138: GOEREE, W. - Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp der menschkunde, leerende niet alleen de kennis van de gestalte, proportie, schoonheyd, muskelen (...) tot de teykenkunde (...) toepassen, maar ook hoe sich een mensch na deselve regelen (...) aanstellen zal. Amsterdam, W. Goeree, 1682 [op gegraveerde titel 1683].
47083: GOERLICH, K. [GORLICH,K.], - Aus Amerika, seinen hotels, restaurants und klubs. Personliche erfahrungen, beobachtungen und ratschlage, Charlottenburg 1929, 70 pag., ill.
16325: GOES - Goes en omgeving/and surroundings/und Umgebung/et ses environs, z.pl. [ca. 1920?], 40 p.
31665: GOES, F. VAN DER - De arbeidskracht. Rede uitgesproken als openbare les. Amsterdam C.L.G. Veldt 1900
31669: GOES, WILHELMUS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio academica inauguralis de bonis vacantibus [...] Leiden Haak en Co. 1833
32189: GOES VAN NATERS, ANDREAS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis, de mandato [...] Leiden A. Elzevier 1701
34618: GOES, A. W. VAN DER, UIT LEIDEN - XVIII. theses juridicae. 1792
34686: GOES, HENRICUS VAN DER, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate Leiden E. Luzac 1751
34688: GOES, FRANCO VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de societate Leiden A. Elzevier 1707
30952: GOETHALS, F. V. - Miroir des Notabilites nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et du Nord de France, tome II, Brussel 1862, 1004 pag., geb in half leer. [ genealogiën de Beaufort, de Witte, de Saint Genois, de Robaulx, de Bassecourt, de Lalaing, etc.].
42751: GOETHALS, JOHANNES - Het godtsalich overlyden van sijne soorluchtighste hooheyt Frederick Henrick Prince van Orange. Leiden, A. Wijngaerden, 1647.
50953: GOETHE, J.W. VON - Het lijden van den jongen Werther. Amsterdam, J. Allart, 1792.
42362: GOETHE, J.W. VON - Faust, ein Tragodie, Erster [+ Zweiter] Teil. Jena, E. Diederichs, 1912.
38162: GOEVERNEUR, J.J. A. - Kinderspelen voor school en huis, met versjes en liedjes, Groningen 1877, 48 pag. + 14 pag. muziekschrift., geb.
29040: GOGH, VINCENT V. - Brieven aan Anthon G.A. Ridder van Rappard 1881-1885, Amsterdam 1937, 234 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
39182: GOLDING, H - The wonder book of ships for boys and girls, 7th edition, London, z.j., 264 pag., hardback, ill.
7703: GOLDSMITH, OLIVER - De leeraar van Wakefield. Vertaald uit het Engels. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1827.
17049: GOLDSTONE, L. & N. - Warmly Inscribed. An New England Forger and Other Book Tales. New York: Thomas Dunne/ St. Martin’s Press, 2001.
60250: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) - D. ADRIANUS WESEL GETROUW LEERAAR (portrait of Adrian Wesel)
60248: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) - D. Gerbrandus van Leeuwen Leeraar en Professor inde Theologie tot Amdsterdam
60208: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - IOHANNEZ ZURENUS (portrait of Jan van Zuren)
60748: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Marching warrior seen from behind
60256: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Jan van Broeckhoven
60736: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Godescalcus Stewechius [from: Commentarius ad Flavii Vegetii De re militari]
60738: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The separation of the blessed and the damned (set title: The Four Last Things)
60740: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The descent of the damned into hell (set title: The Four Last Things)
60686: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Allegory of war: Currus Belli
61108: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - The nine muses: Calliope, Thalia, Melpomene, Clio, Teupsichore, Euterpe, Erato, Polyhymnia and Urania.
60252: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - CAROLA BURBONIA... (portrait of Charlotte de Bourbon)
34702: GON, JACOBUS FENWICK VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de imputatione in foro civili Utrecht Broedelet 1769
52563: GONCOURT, E. ET J. DE - La femme en dix-huitieme siecle. Paris, Firmin Didot, 1862.
38740: GONDEBEAUD, L. - Le roman picaresque anglais 1650-1730, Paris 1979, 750 pag.
32407: GONNE, JOHANN GOTTLIEB - De evictione feudi oblati diatribe [...] Erlangen Tetzschner 1751
59384: GONNET, C.J., - De wallen en poorten van Haarlem. Geschiedenis van de versterking eener oude stad, Haarlem 1981, geb., 76 pag., met uitslaande kaart van Haarlem
25614: GONSON, JOHN - A charge to the grand jury of the city and liberty of Westminster etc. at the general quarter-sessions of the peace, held the third day of July, 1729, in Westminster-Hall. Londen, Charles Ackers, 1729, 32 pag., original decorated paper covers. ( Waterstained)
18996: GONZALEZ, PIERRE G. - Le livre d'or des noms de famille.
16942: GOOI, ‘T - Gids voor het Gooi, met beschrijving vandaaruit te maken watertochten ..., uitgegeven door de Nieuwe Onderneming IJselmeer, Huizen (NH) [1934], 80 p.
16339: ‘T GOOI - Gids voor Het Gooi, uitg. Ver. van Vrienden van het Gooi-reservaat, z.pl. [1937], 61 p.
16337: ‘T GOOI - Wandelingen in het Gooi en omstreken door A.W. Stork, [1e uitgave] Uitg. A.N.W.B., 1925, 80 p.
16334: ‘T GOOI - Gids voor ‘t Gooi en Baarn, bewerkt door J.W. Draaijer, 4e druk, Utrecht, Broese [ca. 1916], 120 p.
16335: ‘T GOOI - Gids voor Bussum en Naarden. Uitg. V.V.V. [1923], 62 p.
16333: ‘T GOOI - Catalogus. Tentoonstelling van Kunstwerken - Landgoed Crailoo, 17 juli - 22 augustus 1909, Uitg. V.V.V. voor Naarden, Laren, Blaricum en Huizen, Hilversum 1909, 8 p.
42915: GOOL, JOHAN VAN - De nieuwe Schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. 2 delen, 's Gravenhage, 1750-1751.
934: GOOLE, F., EN P. SEVERIJNS, - Limburgse families en hun wapen. 3 dln. Hasselt-Tongeren 1973-1984. Geïll., 150+150 +160 p.
25088: GOOR, THOMAS ERNST VAN - Beschryving der stadt en lande van Breda.
22920: GOOR - "Ter verjaaringe van deugrijke jonge dogter Adriana Christiaanse Goor, verjaart op den 6 Augustus, out 12 jaar. Gedicht in handschrift op papier in de vorm van een gevouwen hart, ondertekend ""vader Christiaan Goor, 1789""."
16943: GOOR - Gids voor Goor, door J.W. Anton Schepers, uitg. met medewerking van het gemeentebestuur van Goor en van de vereniging “Goor vooruit”, Amsterdam Alta 1925, 44 p.
16341: GOOR - Geïllustreerde gids van Goor en omstreken, Uitg. Ver. “Goor Vooruit”, [ca. 1902], 43 p.
35064: GOOR, CONSTANTINUS ENGBERT VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica de trajectitiae pecuniae contractu apud romanos Leiden Gebhard 1841
936: GOOSSENS, R.J.I., EN A.M.S. VAN HEES, - Beschrijving van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters ter inzage op het Rijksarchief in Limburg. Maastricht 1980, 397 p.
7708: GORDON DE GRAEUW, GEERTRUYD - De poesy van de geest en deugtryke juffrouw G. Gordon de Graeuw, bestaande meest uit ernstige gedigten (...). Amsterdam, Johannes van Heekeren, 1710.
16344: GORINCHEM - Gorinchem door H.A. Ravenswaaij Mzn, Uitg. met medew. Gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1925, 72 p.
47204: GORIS, G., - Les delices de la campagne a l' entour de la ville de Leide, Leiden, Haak, 1712, (16)+275+(29) pag., geb. in geheel perkament uit de tijd met titelprent.
31002: GORISSEN, F. - Urkunden und regesten des Stiftes Monterberg- KLeve. Band I: regesten nr. I- 2846, Kleve 1989, 804 pag.
25124: GORLITZ, F.H. - Kaart van Rotterdam en omstreken met inbegrepen van de steden Delft, Vlaardingen, Schiedam en Delftshaven [1851], 125x120 cm., geplakt op linnen, handgekleurd.
16345: GORSSEL - Geïllustreerde gids voor de gemeente Gorssel, Uitg. V.V.V. [ca. 1913], 64 p.
20796: GORTEL, H. VAN, T. PLUIM EN D. VERBEEK JR. - De geschiedenis der Neder-Veluwe, deel 1 t/m 3, Wageningen 1888-1890, 136+168+141 pag, geïll.
33404: GOSLIGA, CLAAS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de legatis secundum principia juris hodierni [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1823
36466: GOSLINGA, A. - De betekenis van de omwenteling van 1795, rede Amsterdam De Standaard 1927
36498: GOSLINGA, A. - "De Belgische opstand van ""Dietsche"" zijde verklaard Assen Hummelen 1932"
942: GOSSES, I.H., - De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente (tot den tijd der Republiek). Groningen-Batavia 1941. Geb., 326 p.
940: GOSSES, I.H., - De rechterlijke organisatie van Zeeland in de middeleeuwen. Groningen-Den Haag 1917, 315 p.
27812: GOTHA - Almanach de Gotha pour l 'annee 1826, Gotha [ 1825 ], ill. IV + 204 + 176 pag., orig. boards.
53186: GOTHOFREDUS, JACOBUS - Opera juridica minora sive libelli, tractatus, orationes & opuscula rariora & praestantiora. Leiden, J.A. Langerak 1733.
36582: SLEVOGTIUS GOTTLIEB - Commentatio juris sacri de vocatione ad pastoratum sub conditione matrimonii ..... Jena J.F. Ritter 1743
950: GOUDA QUINT, P., - Grondslagen ... idem, vervolgdeel 1910-1925. Arnhem 1927. Geb., 344 p.
43934: GOUDA QUINT, S., - Veilingcatalogus boeken etc. Mr. A.C. Lagerwey, oud rechter te Oosterbeek, Arnhem 1923, 18 pag.
32655: GOUDOEVER, ANTONIUS VAN - Oratio de Francisco Petrarcha, literarum humaniorum, seculo XIV. Instauratore praecipuo [...] Utrecht J. Altheer 1829
35878: GOUDRIAAN, WILLEM JAN, UIT VLAARDINGEN - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1879
37522: GOUNOT, R. - Evolution de l'art de la dentelle du Puy, au 19e siècle. Le Puy 1978, 64 pag. + 78 plates (ex library copy).
42056: GOUPIL, P.E.A.? / J.P. BRISSOT DE WARVILLE? - Essai historique sur la vie privee de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. s.l, s.n., 1789.
53588: GOUR, A.J. DU - Memorie ter verdediging van Lodewijk den XVI, opgesteld voor het uitspreken van zijn doodvonnis, Harderwijk etc, Kasteel etc. [1801].
954: GOURDON DE GENOUILLAC, H., - L'Art héraldique. Parijs [1889]. Geb., geïll., 290 p.
23370: GOUTAREL, A - Les regimes matrimoniaux a Orange au XIXe siecle, d'apres contrats de mariage et état-civil. z.pl. 1975, 136 pag., geïll.
21100: GOUTAREL, A - La peste de 1721-22 a Orange, z.pl. 1974, 61 pag.
20270: GOUTAREL, ALAIN - Aspects de la société Orangereoise au 18e siècle, a travers les registres notariés, 2 delen, Aix 1972, 671 p.
26122: GOUW, J. TER - Amsterdamsche Tafereelen, Haarlem 1876, 318 pag., geb. in blauw linnenband, geïll. met 15 litho's van J.C. Greive Jr. Goed exemplaar.
20142: GOUW, J.L. V.D. - Marie de Brimeu. Une princesse Néerlandaise de la première moitié de la guerre de quatre vingts ans, Brussel 1951, 59 pag, geïll. ( eerder verschenen in de Ned. Leeuw 1947, in het nederlands ). Oplage 75 ex.
19580: GOUW, J. TER - In de Kalverstraat.
960: GOUW, J. TER, - Studiën over wapen- en zegelkunde. Amsterdam 1865. Geïll., 222 p. (onder andere met chromolitho's). Mooi exemplaar, gebonden.
38310: GOUW, JAN TER - De gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven, Amsterdam 1866, 98 pag., ( iets los ).
40500: GOUW, J. TER, - Nalezing op mijne Amstelodamiana, Amsterdam 1866, 156 pag., met uitsl. plaat.
43682: GOUW, J.L. V.D. - Schetskaart van Heukelum volgens het morgenboek van ca. 1425, nov. 1982. Groot blad plano.
36628: GRAADT VAN ROGGEN, C.J. - Foto van het diner van C.J.Graadt van Roggen, ter gelegenheid van zijn candidaatsexamen rechten 1923
38266: GRAADT VAN ROGGEN, A.H.F. EN A. V. ROGGEN - Genealogy of the families van Roggen, Graadt van Roggen and Graadt. USA 1995, 547 pag., hardback, ill.
20370: GRAAF, J. DE - Het huis Dorth en zijne bewoners, 2 pl., 1920, 58 p., geíll.
51624: GRAAF, J., DE, - Brummen in den tijd van overgang, Zutphen 1947, 263 pag., geb.
59792: GRAAF, H.J. DE - Catalogus van de handschriften in Westerse talen toebehorende aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1963.
3582: GRAAF BIERBRAUWER, BOB DE - Het geslacht De Graaf Bierbrauwer. Nieuwkoop 1986, 64 p., geïll. Oplage 100 exemplaren.
42753: GRAAF, REINIER DE - De vivorum organis generationi inservientibus, de clijsteribus et de usu siphonis in anatomia. Leiden/Rotterdam, Hackius, 1668.
32299: GRAAFF, HERMAN HENDRIK ALBERT, UIT AMSTERDAM - De militair-rechterlijke organisatie en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de landmacht 1795-1955. Proefschrift [...] 's Gravenhage Staatsdrukkerij 1957
33422: GRAAFLAND, AEGIDUS, GEB. TE ´S GRAVENHAGE, BURGER VAN AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad leg. 27 cod. de inofficioso testamento [...] Leiden Daniel Goedval 1751
15297: GRABNER, J. - Brieven over de Vereenigde Nederlanden [...]. 1792-1793.
53196: GRAEVESTEIN VAN HEYST, DERK - Het venten van geschriften op den openbaren weg als strafbaar feit beschouwd. Zutphen, W.J. Thieme, 1894 [dissertatie].
19622: GRAFT, C.C. VAN DER - Lotgevallen van een Amsterdams Koopmanshuis [Blikman & Sartorius] 1749 - 1949.
32515: GRAFT, JACOB VAN DE - Geschiedenis der wetgeving op de tienden hier te lande, inzonderheid in Holland en Zeeland. Academisch proefschrift [...] Middelburg J.C. & W. Altorffer 1856
36864: GRAFT, J. VAN DE - De tapijtfabrieken der 16e en 17e eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels .... Zeeland, Middelburg 1869, 193 pag., geb. Mist mapje met 7 gravures.
47334: GRAIMBERG, CH. DE, - Histoire du gros tonneau de Heidelberg, Mannheim 1823, 110 pag., origineel bedrukt omslag.
50913: GRAM, J. - De avonturen van baron Munchhausen. Naar de Engelsche uitgave bewerkt door Johan Gram, met 18 platen in kleurendruk naar oorspr. teekeningen van A. Bichard. Rotterdam, Elsevier, 1880 (jaartal op voorplat).
30704: GRAM, J. - Onze schilders in Pulchri Studio ( 1880- 1904 ), Leiden 1904, 120 pag., geb., geïll., mooi exemplaar in linnen stempelband, goud op snee.
38286: GRAM, J - De schilderconfrerie Pictura en hare academie van beeldende kunsten te 's- Gravenhage 1682-1882, Rotterdam 1882, 136 pag., orig. omslag van imitatie perkament ( in goede staat ! ).
43308: GRAM, J. / C. TELDERS (SECRETARISSEN) - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen van Oude Meesters te 's-Gravenhage, t.b. der watersnoodlijdenden, 3e druk, 's-Gravenhage 1881, 56 pag.
54475: GRAND, MARC ANTOINE LE / P. LANGENDIJK (VERT.) - De bedriegery van Cartouche of de Fransche roovers. Blyspel. Amsterdam, D. Ruarus, 1732.
19902: GRANDAUR, GEORG - Eine alte genealogie der Welfen und des Mönchs von Weingarten. Geschichte der Welfen.
61458: GRANDJEAN, POUL BREDO - Danske Købstæders Segl indtil 1660. Avec un Résume en Francais.
14616: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Grobberehuson ca. 1000 - Grapperhausen 2000, History of Grapperhausen and both name-related farms and families.
984: GRASWINCKEL, D.P.M., - De archieven der gasthuizen en fundatiën, gilden, schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het archief der gemeente Arnhem. 's-Gravenhage 1930, 413 p. (mist rug, slordig ex.)
53198: GRASWINCKEL, D.P.M. - Gedachten over ons gevangeniswezen. Open brief aan een voorstander van de afschaffing der doodstraf, Zierikzee, Ochtman & van Dishoeck, 1871.
986: GRASWINCKEL, D.P.M., EN H. HARDENBERG, - Het archief van het kasteel Rechteren. Z.p. 1941. Geb., geïll., 540 p.
3586: GRASWINCKEL, D.P.M. - Graswinckel, geschiedenis van een Delfts brouwers- en regentengeslacht. 's-Gravenhage 1956, 415 p., geb., geïll.
33452: "GRATAMA, SEERP; THEODORUS VAN SWINDEREN" - Oratio de honesta aemulatione inter homines [...], [gebonden met: ]Oratio de Platone, optimo in legibus condendis principis magistro [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1807
33738: GRATAMA, SEERP - Oratio de hermodoro ephesio vero XII tabularum auctore [...] Groningen J. Oomkens 1817
33776: GRATAMA, SEERP - Oratio in caussas malorum, quae jurisprudentia naturalis ejusque doctores fuerunt perpessi [...] Groningen T. Spoormaker, W. Wouters en J.F. Nieman 1806
34782: GRATAMA JZN, SIBRAND, UIT APPINGEDAM - De verantwoordelijkheid der herbergiers en logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W. Zwolle Tijl 1885
35254: GRATAMA, KOENRAAD WOLTER, UIT ASSEN - Onderzoekingen over tinea favosa Utrecht J. Greven 1866
16360: ‘S-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage. Publication of the municipality, Den Haag, Mouton, [ca. 1930?], 107 p.
16351: ‘S-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage en Scheveningen. 16 reproductien naar de nieuwste opnamen, z.pl., z.j. [ca. 1925?], 16 afbeeldingen, oblong.
16347: ‘S-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye et Schévengue, Uitg. Librairie Royale de M.M. Couvee, leporello met 12 foto’s in linnen omslag [ca. 1890].
16346: ‘S-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye, leporello met 12 foto’s, in linnen omslag [ca. 1880]
22536: GREB - Gedicht “Aan een’boom” door F.H. Greb, dec. 1837. Manuscript, 8°, 3 p.
42175: GRECO, GIOACHINO [= ABBE BELLECOUR] - La plus nouvelle academie universelle des jeux ou divertissemens innocens. 3 volumes, Amsterdam / Leipzig, Arkstee / Merkus, 1752.
33400: GREEF, JOANNES HENRICUS DE, UIT LEIDEN - Disputatio exegetica inauguralis de epistolae Pauli ad Romanos cap. V, sect. 1-11 [...] Amsterdam S.J. Prins 1845
15445: GREEN SHACKELFORD, G. - Thomas Jefferson’s travels in Europe, 1784-1789, Baltimore en Londen: J. Hopkins University press, 1995
43867: GREENAWAY, KATE - Under the window, Pictures & rhymes for children. By Kate Greenaway. Engraved and printed by Edmund Evans. London, Frederick Warne & Co. , n. d. [ca. 1910].
57196: "GREENHILL, PETER; " - Heraldic sketchbook, Lewes 2009.
7717: GREEVEN, WILLEM (VERT.) - De loteling, blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1834.
23840: GREGORY, J.L.G. - Laaste berichten omtrent den vice admiraal Wemberich van Berchem, overdruk, 56 pag., geïll.
988: GRELL, OLE PETER, - Dutch Calvinists in early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642. Leiden 1989. Geb., 331 p.
17038: GRESHOFF, J. (RED.) - De Witte Mier. Klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Nummer negen. Vijftien Januari 1913. Apeldoorn: C.M.B Dixon.
30536: GRESHOFF, J - Bij feestelijke gelegenheden. Gedichten, Brussel & Maastricht, A.A.M. Stols 1928, 46 pag. Gedrukt in een genummerde oplage van 350 exemplaren.
39472: GRESHOFF, M. - Over de deugdelijkheid en het onderzoek van papier. 2e vermeerderde uitgave, Leiden 1902, 40 pag. Geïllustreerd met een plaat.
43744: GRESHOFF, J., - V. Aardsch en Hemelsch (1926), gedichten z.pl., z.j., (19) pag., getypt.
24802: GRESSET, J.B.L. - Poésies choisies, Paris, stereotype d’Herhan, 1802,
25468: GREVE, H.E. - De tijd van den tachtigjarigen oorlog in beeld, Amsterdam 1908, 191 pag., geb., oblong, geïll.
60356: GREVE, ISAAC (1677-1757) AFTER PICART, BERNARD (1673-1733) - "Les Manteaux; Habits Ordinaires; Boerin van den Helder, over Texel....; costume prints"
33454: GREVE, FRANCISCUS DE - Oratio de germano iuris romani studio, nostra aetate magnopere exculto et fontium accessione insigniter aucto [...] Groningen J. Oomkens 1830
35652: "GREVE, WILHELMUS, UIT NORTHEIM; PRAESES: HILDEBRAND, JOACHIM" - De conscientia variisque eius casibus exercitatio moralis [...] Helmstedt Henning Müller 1652
42034: GREVE, E.H. - Sterre- en weerkundige berigten voor het jaar 1819, met afbeeldingen, waaronder ook eenige van de opmerkelijke zonsverduistering op den 7-9-1820, Amsterdam, Pieper, [1819].
42058: GREVE, WILH. - Verzameling van merkwaardige droomen en gebeurtenissen, voorafgegaan van eenige aanmerkingen op zeker werkje genaamd Droomen en gedachten over dezelve [anoniem verschenen bij Blusse, 1815]. Amsterdam, Sepp, 1819.
3402: GREVEL, W. - Das Archiv der Familie von Düngelen. Essen 1912, 99 p.
35080: GREVEN, HERMANNUS JOANNES, UIT ZWOLLE - Disputatio juris publici inauguralis de jure regio legibus solvendi Leiden C.C. van der Hoek 1839
59526: GREW, MARION E. - "William Bentinck and William III (Prince of Orange); the life of Bentinck, Earl of Portland, from the Welbeck correspondence. London, J. Murray, 1924.433 p. Foxed."
43056: GRIEKEN, TH.M.M. VAN - Bouwkundig album, Verzameling van kleine ontwerpen voor architekten, timmerlieden, aannemers, opzichters, aankomende bouwkundigen, enz. Groningen, [1869-1875].
60266: GRIENDT, CORNELIS VAN DER (1827-1918) - Portrait of Cornelis Ouboter van der Griendt, father of the maker
4200: GRIENT, J.H. V.D. - Het geslacht Mol. 's-Gravenhage 1981, 80 p., geïll. (Westfriese Geslachten XVIII.)
31254: GRIETENS, J - Dr. August Snieders in leven en gedachten [ o.a. betr. Bladel ], z.pl., z.j., 149 pag., geb., geïll.
32711: GRIETHUYSEN, THEODORUS IOANNES VAN, UIT WAGENINGEN - Disputatio exegetico-theologica de notionibus vocabulorum soma et sarx in Novi Testamenti interpretatione distinguendis [...] Amsterdam S.I. Prins 1846
3984: GRIFFIOEN - `De Griffioen', familie-orgaan De Lange. Nrs. 1 (1954), 3 t/m 6, 8, 11 t/m 20 (1986).
15305: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - Brave little Holland, and what she taught us. Revised edition, Boston/New York 1897
15307: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - The American in Holland. Sentimental rambles in the eleven provinces of the Netherlands, London: Gay and Bird, 1899
44006: "GRIJPSKERKE, J. VAN;" - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland (...) tot 1579, Middelburg 1882, (18)+7+537 pag.
30594: GRIJZENHOUT, F - Cornelis Troost, Nelri, Bloemendaal 1993, 95 pag., geïll.
30646: GRIJZENHOUT, F. - Liotard in Nederland, Utrecht 1985, 189 pag., geïll.
17003: GRIMM, H. - Deutsche Buchdrucker Signete des XVI. Jahrhunderts. Geschichte, Sinngehalt und Gestaltung kleiner Kulturdocumente. Mit hundertvierzig Signetbildern. Wiesbaden: Guido Pressler, 1965.
43875: GRIMM, BRÜDERN [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Aschenputtel, von den Brüdern Grimm, Mit 8 mehrfarbigen Bildern von Rie Cramer. Stuttgart, Dieck & Co. , n. d. [1925].
56334: GRINTEN, A.H. V.D., - Tijdtafel der vaderlandsche geschiedenis voor de middelklasse en de hoogste klas der Volksschool, 2e druk, 's-Hertogenbosch, Teulings, 1886, 16 pag., los.
33660: GRINWIS, C.H.C. - De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica
59416: GROEN, LELY-LYCEUM, CHRISTELIJK LYCEUM, HBS, AMSTERDAM - Rapportboekjes van Julia (Juultje) Groen te Amsterdam, resp. op Christelijk Lyceum (1952-1955, HBS (1956-1957, Ir. Lely-Lyceum (1957-1958), Examenopgaven HBS-B 1958 voor de vakken: Engels, Scheikunde, Algebra, Nederland, Trigonometrie, Duits, Frans, Stereometrie, Mechanica, Beschrijvende meetkunde, regelingen met betrekking tot eindexamen Ir. Lelt-Lyceum (leraren, examinatoren, eindexamen-leerlingen, adviezen, schema schriftelijk en mondeling examen, 6 p. , gestencild, verkeersdiploma 1952 (Spartaschool Amsterdam), kabouter-diploma (padvinderij), beide op naam van Juultje Groen, 1 dossier. M14708.
23594: GROEN VAN PRINSTERER,G. EN A.G.A. VAN RAPPARD (RED.) - Nederlandsche gedachten, deel 1 t/m 3, 's-Gravenhage 1829-1832, ca. 500 pag., in kartonnen omslagen, ruggensleets maar bladzijden nog goed gebonden.
33914: GROEN VAN PRINSTERER, GUILIELMUS, UIT VOORBURG - Responsio ad quaestionem literariam [...] dispuatio de L. Coelio Antipatro historico belli Punici Secundi [...] [Leiden] [z.n.] 1821
39330: GROENEIJK, J.P.L. - Handleiding tot de kennis der besturing van het schip, ten gebruike der adelborsten van de Kon. Ned. Marine, Amsterdam 1848, 12 + 190 + ( 1 ) pag., blanco omslag.
16985: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik. 2e dr. Amsterdam: De Technische Boekhandel, 1943.
30658: GROENEVELT, ERNST EN C.F.G. HOGEWIND - Vijf- en - twintig jarig jubileum van het Instituut Schoevers, 1913-1938, 's-Gravenhage 1938, 47 pag., oblong, geb., geïll.
59748: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "een Poon; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B) "
50917: GROENEWEGEN, G. - Verscheyde soorten van Hollandse vaartuigen, geteekent en gesneeden door G. Groenewegen, 2de boekje, 1787.
59750: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "een Kof schip; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B) "
59730: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Een Boeyer; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59732: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Een Snik.; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59734: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Een Schokker.; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59738: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - verscheide soorten HOLLANDSE SCHEEPEN 5de Catern door G. Groenenwegen 1790 (serie title) / Advies Jacht de Snelheit, zeylende van de wind.
59740: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Jacht van Gecommiteerde Raaden, zeylende van de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title) "
59742: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Kof zeijlende by de wind.; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title) "
59746: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "een Water schip Zout water voor de Zoutketcten halende; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B) "
35240: GROENEWEGEN, JOHANNES , UIT AMSTERDAM - Pontius Pilatus Amsterdam Wed. J.C.Spijker 1872
26128: GROLMAN, H.C.A. - Volksgebruiken bij sterven en begraven in Nederland. Extract T.K.N.A.G. (1923) pp. 359-396.
34212: GRONDEN, GUILIELMUS STEPHANUS VAN DER, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de juris Francici et novissimi Belgici differentiis, ratione formae testamentorum [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
37738: GRONEMAN, J - "Overzee van Amsterdam naar Nederlandsch/ Indiè, gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij ""Nederland"", Amsterdam 1906, oblong, 168 pag., geïll., in origineel batik omslag. "
23038: GRONINGEN, HEERES, RISIUS, BRONTS - Twaalf fotoalbums met familiefoto's, huizen etc. van een Groningse boerenfamilie. Alles laat 19e- en vooral 20e-eeuws.
22486: GRONINGEN, HOMMES, VAN WISSING, STAAL - Acte van transport, verleden voor stadsbestuur van Groningen d.d. 10-5-1793, van een huis met hofje erachter, gelegen bij de Kuipen, ten oosten van het Schuitendiep tegenover het Prinsenhof. Verkopers: Martha van Wissing, wed. van de klerk N. Staal. Kopers: de hoofmansdienaar Jan Frederik Hommes en Matje Daniels.
22362: GRONINGEN, LEWE, ROELANTS, LULOFS - Bericht betreffende het overlijden van twee Groningse studenten: Berthold van Ewssum Lewe van Middelstum en diens neef Egbert Roelants. D.d. Groningen 30 maart 1837 en getekend B.H. Lulofs. Overdruk uit Mengelwerk Groninger Courant 31-3-1837. 1 blad, groot 4°, gedrukt.
17112: GRONINGEN, ABRAM PIETER VAN - Onuitgegeven en verspreide poëzy. Leiden, Hendrik Roelof de Breuk, 1855.
16372: GRONINGEN - Groningen. Ed.: Weenenk & Snel, La Haye [oblong, 14 bruingetinte fotografische afbeeldingen in omslag] [ca. 1910?].
16369: GRONINGEN - Ons Nederland. Officieel orgaan der A.N.V.V., Groningen-Nummer, [1931], 36 p., groot 4 °.
16368: GRONINGEN - Hotel “De Doelen” Groningen (Holland) [ca. 1930].
16366: GRONINGEN - Groningen. Uitg. met instemming van gemeentebestuur, Kamer van Koophandel en V.V.V., Amsterdam, Alta, [1924], 112 p.
16367: GRONINGEN - In en om Groningen. Groningen [ca. 1930?] 136 p.
998: GRONINGEN, A.P. VAN, - Geschiedenis der Watergeuzen , Leiden 1840, 487 pag.. Slordig exemplaar, ingenaaid.
23228: GROOT NOORD-HOLLANDSCH-KANAAL, LOODSWEZEN - Reglement op het loodsen van zee-schepen door het Groot-Noord-Hollandsch-Kanaal door vaste loodsen, Amsterdam, Bentinck, 1837, 4°, 15 p. Gedrukt.
22450: GROOT, LOUWE, ZAANDAM - Overlijdensbericht betr. Allert Groot, echtgenoot van Aagje Pieters Louwe, d.d. Zaandam 1769, deels gedrukt, folio, 1 p.
17059: GROOT, J.R. DE - Levinus Warner and His Lagacy. Three Centuries Legatum Warnerianum in the Leiden University Library. Catalogue of the commememorative exhibition held in the Bibliotheca Thysiana from April 27th till May 15th 1970. Leiden: Brill, 1970.
55480: GROOT, WILLEM DE - Inleyding tot de practyck van den Hove van Holland. Gravenhage, Tongerloo en Verhoeven, 1656.
55458: GROOT, HUGO DE / R. HOGERBEETS - In-leydingh tot de Hollandtsche rechts-geleertheyt. 4e druk, Rotterdam, Corssen, 1631. [Gebonden met:] R. Hogerbeets, Van het aenleggen ende volvoeren der processen voor de respective hoven van Justitie in Holland. Rotterdam, wed. Bastiaans, 1631.
15309: GROOT, HUGO DE, E.A. - Respublica Hollandiae et urbes. Leiden: J. Maire, 1630.
55148: GROOT, HUGO DE / R. HOGERBEETS - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleertheid. 2e druk, 's Gravenhage, v. Wouw, 1631. [gebonden met:] R. Hogerbeets, Van het aenlegghen ende volvoeren der processen voor de respective hoven van justitie in Holland. Haarlem, A. Roman, 1631.
53211: GROOT, HUGO DE - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid (...) mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op deselve door mr. Simon van Groenewegen van der Made (...) met Latynsche aanteekeningen uitgebreidt door mr. Willem Schorer, Middelburg, P. Gillissen, 1767.
53209: GROOT, HUGO DE - De jure belli ac pacis, libri tres, editio nova cum annotatis auctoris. Amsterdam, J. en C. Blaeu 1642.
30302: GROOT, I DE EN R. VORSTMAN - Sailing ships. Prints by the Dutch masters from the 16th. to the 19th. century, Maarssen 1980, 284 pag., hardback with dustwrapper, ill.
31951: GROOT, J.J.M. DE - Over het belang der kennis van China voor onze koloniën, uit een politiek en wetenschappelijk oogpunt [...] Leiden E.J. Brill 1891
34872: GROOT, EVERT HENDRIK, UIT ZANDVOORT - Bijdrage tot de kennis van de voedingswaarde van boter. Haarlem Planeta 1949
42091: GROOT, HUGO DE - Verantwoordingh van de wettelicke regiering van Hollant ende Westvrieslant (...) met wederleggingh van de proceduren ende sententien jeghens den selven De Groot ende anderen gehouden ende gewesen. Parijs [= Hoorn, Van der Beeck?], [ca. 1623].
55032: GROOT, W. DE / VOLLENHOVEN, H. - Broeders gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein. 's Gravenhage, 1842.
23066: GROOTEBROEK (NH) - Copie van het verhandelde bij de Staaten van Hollandt aengaende de stede Grootenbroek, in den jare 1575. Gedrukt, folio, 1 p (17e-eeuws).
22800: GROOTEBROEK, HOOGKARSPEL - Blad uit een register van ontvangen overdrachtsbelasting van onroerend goed onder Grootebroek en Hoogkarspel, 19e eeuw, manuscript, 2 p.
17093: GROOTES, E.K. & P.C. PUNT & P.J. VERKRUIJSSE - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Brederoo (1618-1969). Leiden: Martinus nijhoff, 1986.
32387: GROOTH, GEERT DE, UIT WINSCHOTEN - De schuldbekentenis. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1918
40168: GROOTHEEST, T. VAN E.A. (RED.), - Fodor. Tweemaandelijks tijdschrift voor beeldende kunst in Amsterdam, 21 afleveringen uit de jaren 1980, met: Gemeentelijke kunst aankopen Fodor 1984, 85,87,88, 89 en 1990.
1000: GROSSEN, - Die grossen Dynastien Europas 13 dln. Lausanne 1968-1969. Geb., geïll., ca. 7000 p.
55561: GROSSMANN, C.A. - Prent: Drie vechtende mannen met messen in een schuur, naast een omvallende tafel waarop speelkaarten en geld. Ets, met als onderschrift 'C.A. Grossmann inven. del et exc. A.V.[= Augsburg] No 22'.
21028: GROTIUS, HUGO - De iuri belli ac pacis, editit P.C. Molhuysen, Leiden, Sijthoff, 1919, 752 pag., geb.
33456: GROULART, STEPHANUS HARPERTUS DE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis, de jure asylorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1728
22584: GROUW, VAN DE VELDE - Vragenlijst met antwoorden (door Kerkvoogd P. van de Velde) betreffende de kerk te Grouw, dd. 1832. Manuscript, folio, 3 p.
16373: GROUW - V.V.V.-gids van Grouw, [ca. 1940?], 36 p.
19872: GROVE, G.L. - Bidrag til Oplysning om en formentlig Slaegtskabsforbindelse mellem den freibergske Kirurg Stephan von Sütphen og den danske Adelsslaegt Zytphen.
59458: C F SIRTEMA VAN GROVESTINS. - Le baron Robert Fagel, La Haye : Ten Hagen, 1857. En francais, 62 pp. Couverture manque.
53228: GRUIWARDT, FERDINANDUS - Zeeusch treur-tonneel geopent ten dienste van de Nederlantsche wereld, waer op sal vertoond werden een tyrannie van meer als vijfmael seven-jaren ... z. pl., z. n., 1693.
57428: "GRUNDMAYR, FRANZ; " - Liturgisch woordenboek der Roomsch Catholijke kerkgebruiken, Hertogenbosch, Arkesteyn, 1824, 440 pag., geb.
59396: GRUNNING, AMSTERDAM, DOMHOFF. - Rekeningen van Carl H.C. Grunning, kledermakers- en naaistersfournituren, Amsterdam aan de fa, Gebr. Domhoff te Amsterdam, alle gedateerd 1930, 1 omslag (8 stukken). M14689
38284: GRUYTER, JOS DE - Kathe Kollwitz, Amsterdam, z.j., 32 pag., geïll.
38112: GUBITZ, J.W. - Jahrbuch des nützlichen und unterhaltenden, Berlin 1843, ill. Auch: Berlin 1838, ill ( ohne eine pagina der beigebundenen Kalender ). Preis pro stuck € 18
59710: GUERARD, NICOLAS I (C.1648-1719) AND KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL), PUBLISHED BY ROBERT, NICOLAS (1614-1685) - Landscape with figures
42085: GUEVARA, ANTONIO DE - Leyts-man der hovelingen, vertoonende hoe een hovelinck leeft en leven moet (...) Daer beneffens De misprijsinghe des hofs en het lof der lage staet. Vertaald uit het Spaans door E.E. [= M. v.d. Merwede van Clootwijk], Amsterdam, Nic. Fransz, 1652.
46953: GUGEL, E., - Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur, herziene druk, Arnhem 1903, 916 pag., geb., geïll.
15313: GUICCIARDINI, LUDOVICO - Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Antwerpen: Plantijn, 1581.
42390: GUICHARD, MARTINUS DE - Noctes Granzovianae, seu discursus panegyricus de antiguis triumphis. Amsterdam, Valckenier, 1661.
15931: TRAVELLER’S GUIDE - The traveller’s guide through the kingdom of The Netherlands, with an abstract of the history, constitution, commerce and customs of the inhabitants, etc., 2e druk, Oostende: Scheldewaert, 1827
15323: GUIDE - "Guide des voyageurs dans les Pays-Bas et Grand-Duché du Rhin, contenant 1° un aperçu statistique et géographique de ce royaume; 2° observations météorologiques et géographiques à l’usage des voyageurs; 3° mesures de distances, odomètre, pédomètre; [...]. 11de druk. Brussel: Lecharlier, 1820."
15321: GUIDE - "Le guide ou nouvelle description d’ Amsterdam; enseignant aux voyageurs et aux negoçians son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc. [...] nouvelle edition ... Amsterdam: Covens & Mortier & Covens Junior, 1772"
60662: GUILMOT, FREDDY [ILLUSTRATOR: RABIER, BENJAMIN] - Kattendorp. Geïllustreerd door Benjamin Rabier. Amsterdam, S. L. van Looy, n. d. [1906].
35894: GUIMARAES, JOACHIM FRUCTUOSUS PEREIRA, UIT PARAENSIS EX BRASILIA - Theses quas annuente summo numine ..... Leuven Vanlinthout 1838
40578: GUISE, HENRI II DE LORRAINE, DUC DE - Les memoires de feu monsieur le Duc de Guise, deel I (van 2), Cologne [='s-Gravenhage], Pierre de la Place [= D. en J. Steucker] 1668, 12o, gebonden in geheel perkament uit de tijd, (8) + 458 pag. Mist deel 2. Willems 1790
26322: GUIZOT, F.P.G. - De la démocratie en France ( Janvier 1849 ), Den Haag, C.v.d. Meer, 1849, 79 pag.
35406: GÜLCHER, J.M. - Prent voor de promotiepartij van Mr. J.M.Gülcher Leiden Mulder 1877
38126: GUMBERT, J.P. E.A. (RED.) - Litterae textuales, essays presented to G.I. Lieftinck, Amsterdam , v. Gendt, 1972- 1076, ca. 500 pag., ill.
32355: GUNNING, MARIA JACOBA, UIT BREDA - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1991
35380: GUNNING, J.H. - Prent voor de promotie van Dr J.H.Gunning Wz., naar een tekening van J. Six. 1882
41584: GUNNING JR., J.H. - Deze wereld of de toekomende? Een woord (.....) n.a.v. het oprichten van een standbeeld voor Spinoza, Utrecht 1880, 31 pag.
60354: GUNST, PIETER VAN (1658-1731) AND EYK, ABRAHAM VAN DER (1684-1726) AFTER HOLBEIN, HANS II (1497-1543) - DESIDERIO ERASMO ROTTERODAMO. (Portrait of Erasmus of Rotterdam)
23200: GÜNST - "Blad karton, ca. 40x30 cm, met daarop geplakt - in gouden kaderranden - een portretfoto van Dr. F. Günst en een door hemzelf geschreven en ondertekende tekst, d.d. Amsterdam 1883. Met blindstempel ""Schlaraffia. Toneelfonds J.L. Wertheim Amsterdam""."
60744: GUNST, PIETER VAN (1658-1731) AND HALMA, FRANÇOIS (1653-1722), AFTER BOONEN. ARNOLD (1669-1729) - DAVID VAN HOOGSTRATEN MEDICINAE DOCTOR.
33436: GÜRTLER, NICOLAUS - Oratio inauguralis de vili contemtoque statu Jesu Christi post ipsius introitum in gloriam [...] Franeker Franciscus Halma 1707
33662: GUSSEROW, ADOLPHUS LUDOVICUS SIGISMUNDUS - Quemadmodum ars obstetricia et gynaecologia litterarum medicarum disciplinae peculiares exstiterint [...]
36382: "GUTHER, CHRIST. HEINRICH; PRAESES: ROHDE, JOHANN JABOB" - Dissertatio ex antiquitate Romana de lectis veterum lucubratoriis Konigsberg Reusner 1714
53265: GUTMANN, W. - Das Fakultätsgutachten im Fall Halsmann (möglichkeit und wahrscheinlichkeit). Eine kritik von W. Gutmann. Mit einer Meinungsäusserung von professor E. Bleuler, 2e- Auflage, Berlijn 1931.
56436: GUTSMUTS, J.C.F., - Volledig leerstelsel van kunstmatige ligchaams-oefeningen. Eene bijdrage tot de opvoeding der jeugd, Deel I. Vertaald uit het Duits door Jan van Geuns, 's-Gravenhage 1818.
53233: GUTT, D.C. - Memorie wegens het gebeurde tusschen Adrianus Wildschut, geemployeerde aan de Nederlandsche Bank, wonende op den N.Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, en Daniel Christiaan Gutt, makelaar, wonende op de Boomsloot, bij den Ouden Schans alhier. Uitgegeven door D.C. Gutt. Amsterdam, H.W. Helmig [1848].
15331: GUTZKOW, KARL - Uriel Acosta, der Sadduzaer von Amsterdam, Munchen: v. Weber, 1922
22690: GUYOT, UNIVERSITEIT, GRONINGEN - Bul voor promotie in de rechten te Groningen d.d. 16-6-1857 voor Henri Daniel Guyot, uit Groningen. Manuscript, charter op perkament met opgedrukt zegel van de universiteit en de handtekening van Van Kerckhoff, Nienhuys, Philipse, Van Boneval Faure en Van Hall.
37602: GUYOT, P.C.G. - De begrafenispenningen van de twee Leidsche professoren Jacobus Triglandius den ouden en Johannes Fredericus Gronovius, Nijmegen, Vieweg, 1847, 24 pag.
42103: GUYOT, E.G. - Nouvelles recreations physiques et mathematiques. Nouvelle ed. 3 volumes, Paris, 1800.
34758: GYSBERTI HODENPYL, JANUS , UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale de morbis vesicae uirinariae Leiden J. Meerburg 1798
36046: GYSBERTI HODENPYL, ISAACUS, UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale continens historiam icteri ..... Leiden J. Meerburg 1802
34330: GYSELAAR ENGELB.FIL., N. DE, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de foro mercatorio (vulgo bursa) [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
6374: HAAFF, P.S. VAN ‘T EN M.J.C. KLAASSEN - Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954. Bussum [1954]. Geb., geïll., 620 p.
15722: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - De Physiologie van den Haag bekeken door een’ buitenman, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1844
15718: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843
3618: HAAGEN, M.J.F.W. VAN DER - Het geslacht Van der Haagen 1417-1932. Met beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten, door mr. J.K. van der Haagen. 's-Gravenhage 1932, 322 p., geb., geïll. Gedrukt in 260 genummerde exx.
40478: HAAGSMA, S., - Een blik op Frieslands Koopvaardij in 't midden der 18e eeuw, [Leeuwarden 1907], 96 pag., gebonden in half linnen.
23660: HAAK, S.P. - Paulus Merula 1558-1607, Zutphen 1901, 164 pag., geïll. [ dissertatie].
41620: HAAK, H.C. TER E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Gereformeerde Jongelingsvereeniging Nathanael te Haarlem, Haarlem 1917, 112 pag, geb., geïll. Goed exemplaar.
16374: HAAMSTEDE - De duinstreek van het eiland Schouwen. Renesse, Haamstede, Burgh. Uitg. van “Renesse vooruit” en V.V.V. Haamstede-Burgh, 1917, 8 p.
58770: HAAN PSZ., PIETER DE, - De invoer van thee, ter overweging voorgesteld, Leiden, v.d. Hoek, 1827, 85+(2) pag.
40090: HAAN HETTEMA, M. DE, - Oude Friesche wetten, uitg. Friesche Genootschap, 2 delen in 3 banden, Leeuwarden 1846-1851, 283 + 379 pag.
32953: HAAN, ADRIANUS ALPHONS MARIA DE, UIT ROTTERDAM - Het wijsgerig onderwijs aan het gymnasium illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811. Proefschrift [...] Harderwijk Flevo 1960
33035: HAAN HUGENHOLTZ, HENRICUS JOANNES DE, UIT RIJSWIJK - Disputatio theologica inauguralis, exhibens interpretationem dictorum Jesu, Joannis C. XIV et XVI, quibus se ad discipulos rediturum eosque revisurum esse promittit [...] Leiden Wed. D. du Saar 1834
35170: HAAN, GUILIELMI DE, UIT AMSTERDAM - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
35776: HAAN, CORNELIS DE, UIT SCHELLUINEN - Over den aard der cotynebacterien ..... Utrecht Den Boer 1896
41348: HAAN, F. DE - Oud Batavia. Gedenkboek (....), 2 delen, Batavia 1922, 559+408 pag., gebonden in blauw linnen, ieder deel met losse kaart. Mist de atlas.
9210: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. Nieuwe uitgave. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1857. [2 delen]
9212: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. 8e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1894].
23930: HAAREN, W. VAN - Van Haaren van Dieren. De geschiedenis van een familie, Grave 1986, 48 pag., geïll.
22984: HAARLEM, W.O. II, NOORDHOFF - Collectie periodieken, vnl. uit 1945, betr. Haarlem, meest gestencild, enkele gedrukt.
22752: HAARLEM, MILATZ - Velletje postpapier van de Comestibles en delicatessenfirma M. & H. Milatz, Schouwtjeslaan 3a, Haarlem, ca. 1930?, gedrukt.
22272: HAARLEM, HAARLEMMEROLIE - Reclamebiljet voor Haarlemmerolie van C. de Koning Tilly, gedrukt door Izaak en Johannes Enschedé [18e eeuw], plano (31x25 cm), tweezijdig bedrukt.
22262: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - Reglement op de Vrijwillige algemeene bos tot begraaffenissen en onderstand van hoog-bejaarde boven de zestig jaaren oud, Haarlem, Izaak en Joh. Enschedé 1760, 4°, 16 p, gedrukt.
16944: HAARLEM - Officieele geillustreerde gids voor Haarlem en omstreken, door W.P.J. Overmeer, uitg. Informatiebureau voor Vreemdelingen te Haarlem, 2e jrg, 1905, 52 p.
16945: HAARLEM - Harlem en 1913 [Franstalige brochure n.a.v. de herdenkingsfeesten 1813-1913 in Haarlem], druk Emrik & Binger, Haarlem [1912], 16 p.
16389: HAARLEM - Gids van Haarlem. Guide de, Führer durch, Guide of Haarlem. Uitg. Stichting “Haarlems Bloei”, 1938, 71 p.
16390: HAARLEM - Een marktplein en tien straten. Wandelingen door mooi Haarlem onder leiding van Wim Snitker, [‘s- Gravenhage], A.N.W.B., [ca. 1950], 68 p.
16387: HAARLEM - Koppen’s geïllustreerde gids vanHaarlem, Uitg. N.V. Uitg. My. “Haerlem”, Bloemendaal [1932/33], 208 p.
16388: HAARLEM - Een wandeling dwars door Haarlem. Uitg. van de Stichting “Haarlems Bloei”, samengesteld door A. Rauwerda, [1938], 44 p.
16377: HAARLEM - Gids voor Haarlem door J. Craandijk. Uitg. L. Peetoom 1986 naar de druk van 1890, 36 p.
16380: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem en omstreken. Uitg. V.V.V., 7e jaargang 1910, 64 p.
16381: HAARLEM - Gids voor het Frans Hals Museum der gemeente Haarlem, door J.O. Kronig, Haarlem, Bohn, 1911, 104 p.
16385: HAARLEM - Geïllustreerde gids voor Haarlem en omgeving, door Jac. C. Meyerink Jr, 16de jaargang. Uitg. V.V.V., 1921, 84 p.
59386: HAARLEM, RECHTBANK. - Cahier (folio) met alfabetische indeling, waarin gegevens over (aankomende) leden van de rechtbank te Haarlem met bijbehorende (los bijgevoegde correspondentie aan de Officier van Justitie te Haarlem betreffende inlichtingen over persoonlijke omstandigheden, gezinssituatie, levenswandel, sollicitatieprocedures, ontslag en benoemingen van tal van juristen, waaronder vertrouwelijke en geheime stukken, 1 deel, 1849-1917.
59387: HAARLEM, RECHTBANK, VRIJLAND. - "Correspondentie, foto's, negatieven, tabellen gebruikt door C.W.D. Vrijland voor diens uitgave: Gerecht in klein bestek. Het kantongerecht te Haarlem en zijn voorgangers. Haarlem, Schuyt & Co NV, 1974. Uitgegeven voor de Vereniging ""Haerlem"". M14680"
59342: HAARLEM, FILM, HEIJERMANS, BENNO, - Filmaankondigingen van Actueel Films A. Benno te Haarlem van Op hoop van zegen, Het vloog langs den draad (Bergfilm NV, Amsterdam), 4 Duitse films van HABE-Film, Amsterdam en de film Regie (première in Filmtheater De Uitkijk te Amsterdam). Z.pl., 1936 [4 p. kleurendruk].
16392: HAARLEMMERMEER - De Haarlemmermeer-lijnen. 110 kilometer door 32 polders [door] Jan Feith. Uitg. Holl. Yzeren Spoorweg-maatschappij, 1915, 62 p., oblong.
5538: HAAS, M.A. - Het geslacht Haas, Egmond a. Zee 1978, 64 p. [Westfriese Geslachten XV]
61159: HAASTERT, ISAAK VAN (1753-1834) - Vuë de Ketel pres de la Porta de Rotterdam a Delft
34692: HABBEMA, JOHANNES, UIT LEEUWARDEN - Disputatio prior de SS. Evangeliis ad apocryphos Franeker Coulon 1753
61962: HABERMANN, FRANÇOIS XAVIER (1721-1796) - Vuë de la Bastion de Gelderland hors de la ville Batavie (Mirrored)
61231: HABERMANN, FRANZ XAVER (1721-1796) - Representation du Rue terrible a Nouvelle York (mirrored)
23942: HABETS, J. - De loonsche leenen in het tegenwoordig hertogdom Limburg, gevolgd van aanteekeningen over Simpelveldt, Roermond 1871, 180 pag. (los in de band).
3362: HABETS, J. - Aanteekeningen op de Maastrichter familie Dolmans. Roermond [1883], 29 p.
34264: HACFORT TOT TER HORST, CASPARUS FLORENTIUS IGNATIUS FRANCISCUS, UIT GELDERLAND - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscribitur, furti, adversus nautas, caupones stabularios [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
38722: HAEFTEN, G.A. VAN - Koninklijk conservatorium voor muziek te 's-Gravenhage, 1826-1926, Gedenkboek. 's-Gravenhage 1926, 130 pag., geb., geïll. Goed exemplaar. Met o.a. naamlijst leerlingen 1865-1925.
9216: HAEFTEN, MARGRIET VAN - Iets van M – –. [2e druk.] [z.p.], [z.n.], 1796.
61171: HAEGH, W. TEN - Naemen ende Waepenen van die Heeren Canzelers, Ordinairis, en Extraordinairis Raaden, inden Hove des Furstendumbs Gelre en Graefschap Zutphen, Zederdt desselfs oprigtinge door Keyser Carel de 5.e inden Jaaren 1545. Alsmede de naemen ende Waepenen vande Heeren Raaden en Rekenmeesters in Gelderlandt Zedert de oprigtinge vande Camer van Rekening, door Coninck Philips de 1.e inden Jaaren 1558. met byvoeginge wanneer de selve Sessie hebbe genomen.
60594: HAELBECK, JAN VAN (? - 1630) - Henry IV on horseback
34838: HAERSMA, HECTOR LIVIUS VAN, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis de lege commissoria et utroque jure retractus Groningen W. Febens 1746
1340: KAFFEE HAG - Wapens van het Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg, getekend door S.G. van der Laars. Losbladige uitgave van Koffie Hag Maatschappij. Drie deeltjes met ingeplakte zegeltjes. Brussel 1930.
1350: KAFFEE HAG - Internationale losbladige heraldische werken, met in te plakken wapenplaatjes met gekleurde wapens van landen, provincies, gemeenten, uitgegeven tussen de twee wereldoorlogen in diverse landen door de firma Kaffee Hag (koffie-Hag, Sanka, Cafe Hag, Kaffe Hag, Kava Hag, H.A.G. Coffee), als reclame. Nederland. Provincie en gemeentewapens. Een set van twee delen, waarvan het tweede deel een aantal plaatjes mist.
8136: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 4 t/m 19. 15 albums. Heft 17 niet compleet en Heft 18 in xeroxkopie.
9219: HAGEDOORN, ADOLF HENDRIK - Gedichten. Rotterdam, J.P. van Heel, 1794.
15335: HAGEMAN JR., H.H., E.A. - Nederlanders door Nederlanders geschetst. Amsterdam: J.H. Laarman, 1842.
24822: HAGEN, JACOBUS - Huisselyk handboek voor Christenen, 3e- vermeerderde uitgave, Amsterdam, H. Moolenijzer, 1834.
60808: HAGEN, CHRISTIAAN (CA. 1635-1687/1707) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
1034: HAGEN, CAROLUS HENRICUS - De armigeris, qui germanice dicuntur Wappengenossen. (Diss.) Erlangen 1836, 48 p.
33193: HAGEN VAN DEN HEUVEL, J.J. VAN DER, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de causis successionis legitimae, ex historia juris, in primis francici, et patrii antiqui, illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
36338: HAGEN, FRIEDRICH CASPER EN DIETERICH, JOHANN GEORG - Poetarum Demopatheian Wittenberg Gerdes 1703
57198: "HAGENEY, W.;" - Tartans. The tartans of the clans and septs of Scotland, with the arms of the chiefs, Rome 1987.
15339: HAGHE, JOHAN VAN DE - Door Hollands watertuin en heuvelland, een schets van ons land, Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, [1912]
30762: HAHN, A. EN C. VETH - Prenten van Alb. Hahn, 1e bundel : De oorlog, 2e druk, Amsterdam [ inleiding C.Veth ]. geb., los.
30766: HAHN, A. / H.E.G. - Prenten, Amsterdam, Maas & Van Suchtelen 1906, geïll.
33322: HAIJUNGA, HERMANNUS RUDOLPHUS, UIT CURACAO - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum iuris Napoleonei de prohibitione fideicommissorum [...] Groningen H. Meijer 1812
35886: HAIJUNGA, LEFFERTUS THELENUS ADOLPHUS, UIT CURACAO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Roelfsema 1847
59756: HAINING, PETER - Movable Books. An illustrated history. London, New English Library, 1979.
34194: HAITSMA MULIER, JOHANNES, UIT RINSUMAGEEST - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio ex jure hodierno [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1837
8048: HALBERTSMA, E.H. EN T.M. - Verzamelindex Nederland's Adelsboek 74 (1983) - 85 (1995) en Nederland's Patriciaat 1 (1910) - 79 (1995/96) 2 delen.
33634: HALBERTSMA, T. - De verdiensten der Engelschen op gynaekologisch gebied en het verband der gynaekologie met de geneeskunde. 1867
33636: HALBERTSMA, JZ, HIDDO - Oratio de iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1864-1865 tristia et laeta acciderunt [...]
40276: HALBERTSMA, BROERREN, - Rimen en teltsjes, 4e druk ( met aant. van G. Colmjon), nagezien door W.P. de Vries, Deventer 1895, 438 pag., geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
40988: HALBERTSMA, J.H. - De doopsgezinden en hunne herkomst. Eene ruwe schets, benevens eene lijkrede op Prof. P.O.C. Vorsselman de Heer en eenige kerkredenen, Deventer, de Lange, 1843, 409 pag., geb. in modern half linnen.
14976: HALE, J.R. (RED.) - The travel journal of Antonio de Beatis. Germany, Switzerland, The Low Countries, France and Italy 1517-1518, translated from the Italian by J.R. Hale and J.M.A. Lindon. Londen 1979. (= Works Hakluyt Society II, 150.)
25340: HALEVY, L. - Recits de guerre. L'invasion 1870-1871, Parijs, Baussod, Valadon, [ ca. 1890 ] 245 pag., hardcover, illustrated, very good copy.
9221: HALEWIJN, FRANÇOIS - Vaerzen op het tweede eeuwgetijde van Leydens verlossinge. Leyden, C. van Hoogeveen, 1774.
34363: HALFWASSENAER VAN ONSENOORT, FREDERICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio inauguralis juridica de effectu legum retroactivo [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1833
15341: HALL, MAY EMERY - Dutch Days. New York: Moffat, Yard and Company, 1914.
9224: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Redevoering, over de volstrekte noodzakelijkheid, om, bij het volksonderwijs, een gepast gebruik te maken van de hulpmiddelen, die de schoone kunsten en wetenschappen aanbieden. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 12den van Oogstmaand, des jaars 1817. [z.p.], [z.n.], [1817].
9223: "HALL, JACOB NIKOLAAS VAN (VERT.); FRANÇOIS COPPÉE" - De viool van Cremona. Tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Utrecht, J.L. Beijers, 1876.
53252: HALL, M.C. VAN - Een woord over mr. Anne Willem Huidekoper bij de inleiding van jhr. mr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein als lid der arrondissementsregtbank te Amsterdam op den 10den- van Herfstmaand 1841, z. pl. [1841].
9227: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt. [z.p.], [z.n.], 1845.
54815: HALL, M.C. VAN - Meer-en-Berg, en het aldaar op den avond van zondag 9 Maart 1851 gevierde feest. Amsterdam, v. Hulst, 1851.
34182: HALL, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historici-juridica de magistro navis. Pars altera [...] Amsterdam Wed. Laur. van Hulst en Zoon 1822
34744: HALL, M.C. VAN - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius secundus voor accia variola 1813
35016: HALL, ANNA MAURITIUS CORNELIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de codicis civilis francici placitis Amsterdam Spin 1830
38044: HALL, M.C. VAN - Gemengde schriften betrekkelijk tot de geschiedenis, de letterkunde en de geschiedenis der vaderlandsche regtsgeleerheid, Amsterdam, Schleijer, 1848, 432 pag., orig. karton.
47554: HALL, BASIL, - Dagboek gehouden op eene reize langs de kusten van Chili, Peru en Mexico, gedurende de jaren 1820, 1821, 1822, deel 1 (van2), Delft, Allart 1826, 8+277 pag., gebonden in half leer.
61050: VAN HALLE, COLIBRANDT, PIETER JACOB MULLER - Heraldic manuscript containing the coats-of-arms and genealogy of the Van Halle family and their related families.
6018: HALLEMA, A. - Joannes Petrus van Rossum 1860-1943, levens- en karakterschets van een Nederlandsch koopman en industrieel uit de 19e en 20e eeuw, ‘s-Gravenhage 1947, 201 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 150 ex.)
40516: HALLEMA, A., - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis [ Bolsward ], 1553-1953, Bolsward 1953, 286 pag., geb., geïll.
40868: HALLEMA, A - Het Klaarkampster weeshuis te Franeker van 1597 tot 1897, Leiden 1929, 256 pag., geïll.
15345: HALMA, FRANÇOIS, EN M. BROUËRIUS VAN NIDEK - Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch en staatkundig woordenboek. 2 delen in een band. Leeuwarden: H. Halma, 1725.
32409: HALTAUS, CHRISTIAN GOTTLOB - Memoriam juris publici certi S. R. Imp. ex Medio Aevo ope diplomatum eruit memoriamque [...] Joh. Friderici Hageri Lipsiensis [...] bonis omnibus commendat Leipzig Breitkopf 1735
56700: HALVERHOUT, C.A.W., - Opmerkingen betreffende het werk Onze Zeemacht van J.H.K. de Roo van Alderwerelt, Nieuwediep, 1866, 43 pag.
20284: HAM, W.A. VAN - Symbolen van Geertruidenberg. Overdruk uit De Oranjeboom 1969, pp 58-78, geíll.
1050: MARTINUS HAMCONIUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus.
42769: HAMCONIUS, MARTINUS - [1] Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus, libri duo. Adjecti sunt pontifices Frisiorum ethnici seu praefecti Druydum, episcopi Ultrajectini, comites Hollandiae et Selandiae (...), monasterii Westph. [Munster], Lamb. Raesfeldt, 1609. [gebonden met:] [2] Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus, libri duo (...). Franeker, Lamrinck/Starter, 1620.
61169: MARTINUS HAMCONIUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus.
22344: HAMEL, VAN, HOF VAN HOLLAND, ORANJE NASSAU - “Aanspraak van de heer mr. Petrus Theodorus van Hamel, advocaat ..... aan prince erfstadhouder, gedaan den 8e Maart 1766”, folio, 3 p, gedrukt (o.a. bij P. v. Os te ‘s-Hage).
33756: HAMEL, JOANNES MATTHAEUS VAN, UIT NANTERRE (FRANKRIJK) - Variae juris positiones [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
33758: HAMEL, PETRUS THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de indole juris scripti et non scripti [...] Utrecht Joannes Broedelet 1754
54481: HAMELSVELD, YSBRAND VAN / D. KAAS / J. SCHERTSZER - Afscheids-rede aan de gemeente te Goes. Utrecht, 1779. [gebonden met:] Berigt van Y. van Hamelsveld aangaande de redenen die hem bewogen hebben om zijne dimissie als predikant te Goes (...) te vragen. Utrecht, 1779. [en met:] Afgeperst antwoord op het Bericht (...) door Dirk Kaas. Goes, J. Huysman, 1779. [en met:] Brief van Justus Schertszer aan (...) Y. v. Hamelsveld (...) dienende ter opheldering en verdediging. Amsterdam, Houttuin etc., [1780]. [en met:] Brief van N.N. aan (...) Y. v. Hamelsveld. Goes, Huijsman etc., [1780]. [en met:] (Grieks) of het afgeperst antwoord van (...) Dirk Kaas (...) ontleed door Y. v. Hamelsveld. Utrecht, 1780. [en met:] Onpartijdig onderzoek en volledig betoog van de beroepelijkheid van (...) Y. v. Hamelsveld. Dordrecht, Blusse, 1782.
34596: HAMELSVELD, W.Y VAN, UIT HOLLAND - IX theses juridicae 1791
34694: HAMELSVELD, ISBRANDUS VAN - Oratio inauguralis de statu rei Christianae hodierno! Utrecht Van Paddenburg 1784
59236: HAMERLING, R., - Das Blumenjahr in bild und Lied, Berlin, 1881, geb., geïll., 248 pag.
55047: HAMERSTER, DOMINICUS - Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt (...) met zeer veele gewysde zaaken van den Provincialen Hove aldaar nader bevestigt. 3e druk, 2 delen in 1 band, Leeuwarden, H.A. de Chalmot, 1760.
33091: HAMERSTER, ALBERTUS JACOBUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio exegetico-theologica de lege ex Pauli sententia [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
59774: HAMMANN, PETER E.M. - Hendrik Paulides. Utrecht 1892 - 1967 Amsterdam. Schilder en verteller / Pelukis dan dalang / Painter and narrator. Singapore & Haarlem, 1997.
36340: "HAMMER, GEORG FRIDER., UIT ILEBURG EN BARTHIUS, CHRIST. UIT ILEBURG; PRAESES: ZSCHAU, GEORG FRIEDRICH" - Apotheoosion a Stoicis affectatam et assertam Wittenberg Koberstein 1715
58636: "PHAEDRUS/L.HAMMERSKOLD;" - Augusti Liberti Phaedri fabularum Aesophiarum, libri quinque, med. svenska anmarkningar. Utgifne af L. Hammarskold. Stockholm, 1813.
9239: "HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); JOSEF VON HORMAYR ZU HORTENBURG" - Leopold de Schoone. Tafreel der zeden uit de voortyd. Tooneelspel in 5 bedrijven. Vertaald uit het Duits. [Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 1e stuk.] Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
1058: HANDLEIDING - Handleiding voor het genealogisch werk in de Nederlandse zending. Den Haag 1961, 58 p., gestencild, in ringband.
36712: HANFF, MICHAELE, UIT COBURG. PRAESES: M.CHR. TIEROFF - Diluvium sacro-profanum sive disputatio historica de primi mundi interitu aquaeo universali ..... Jena Sengenwaldius 1653
57840: HANGER & CO., J. E., - Solvitur ambulando. A symposium on prosthetic achievement, London 1936.
26306: HANGEST BARON D. YVOY, D.M.M. D' - Frankrijks invloed op de buitenlandsche aangelegenheden der voormalige Nederlandsche Republiek, Arnhem 1858, 232 pag.
19480: HANKEN, CAROLINE - Gekust door de Koning. Een historisch-antropologische studie naar de ontwikkeling van de positie van de koninklijke maitresse aan het Franse hof in de zeventiende en achttiende eeuw.
35688: HANKEN, JOANNES HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Over eenige gevolgen van temporaire ligatuur van zenuwen Utrecht Kemink 1885
35724: HANLO, EMILE ALEXANDER JOHAN MARIA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Utero-sapingographie Amersfoort S.W.Melchior 1930
37334: HANS, D - Het N.V.B. - boek. Gedenkboek bij het 40- jarig bestaan van den Nederlandschen Voetbalbond, 1889- 1929, z.pl., 1929, 334 pag., geïll. Goed exemplaar.
42475: SCHEEL-HANS [= HANS VON GERSDORFF / VAN GERSDORP] - Chirurgia ofte veldt-boeck van den beroemden M. Scheel-Hans, Ghetrouwlijck overghesedt uyt den Hoogduytsche in onse Nederlantsche tale door Jan Pauwelszoon Phrisius. Amsterdam, J.E. Cloppenburch, 1622.
39608: "HANSEN, ELS;" - Portretten in Warmond. Foto's van inwoners van Warmond van november 1989 tot november 1990. Wormerveer 1991, 191 pag., geb., geïll. Met stofomslag. Voorwoord van Maarten 't Hart.
35544: "HANSES, HENRICUS AUGUSTUS, UIT MAAGDENBURG; PRAESES: MENCKEN, JOHANN BURKHARD" - Schediasma de commentariis historicis quos Galli Memoires vocant [...] Leipzig Denuo recusa 1711
15351: HANSJACOB, HEINRICH - In den Niederlanden. Reise-Erinnerungen. 2de druk, 2de deel: Holland. Heidelberg: G. Weiss, 1901.
35612: HAPPEL, GEORG EBERHARD - Senatus orthopoliticus, Das ist Alszfeldische Christliche Wahl-Predigt, von zwölff wohl-qualificirten Raths-Herrn [...] Bey Erwehlung newer Burgermeister, und Ersetzung gemeiner Statt-Aempter [...] Marburg Joseph Dietrich Hampel 1646
19088: HARDEMAN, JOHAN - Genealogie Hardeman 1550-2003.
5334: HARDENBERG, H. EN R. VAN LIT - Oostduin en de graven van Bylandt, herziene (en aangevulde) uitgave, Den Haag 2000, 157 p., geb., geïll.
19548: HARDENBERG, H.A. VON - Das Geschlecht Von Hardenberg. Portraits, Bilder und Stammtafeln 1139 - 1983.
55442: HARDER, DE - "Copy missive van een brief van den gewezene cassier De Harder, geschreeven uit Ravestyn aan een zyner vrienden te Amsterdam. Rotterdam, Vis; Gravenhage, van Os; Amsterdam, J. Kok, [1763]."
16393: HARDERWIJK - Gids voor Harderwijk door A. Sonke. Uitg. met medewerking v.h. gemeentebestuur en de Ver. “Harderwijk vooruit”, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
9254: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9257: HAREN, WILLEM VAN - Drie uitmuntende gedigten van jonkheer Will. van Haren om agter de Gevallen van Friso (door den zelven heer berymt,) te kunnen geplaast [sic!] worden. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742.
9244: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. Den Haag, J. Immerzeel junior, 1826. [1 van 2 delen]

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/18