Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
68048: BILT, J. VAN DER, - Over den Frieschen teleskopenbouwer J.P. van der Bildt
52721: BINET, BENJAMIN - Traité historique des dieux et des demons du Paganisme, avec quelques remarques critiques sur le sistème de mr. Becker. Delft, A. Voorstad, 1696.
7094: BINGLEY, WARD (VERT.); MARIE-ALEX. DE THÉIS - De belagchelyke tooneelzucht, of De liefhebbery comedie, in de war. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
31723: BINKES, RUDOLPHUS, UIT BOLSWARD - Dissertatio juridica inauguralis de auctoritate, juribus et obligationibus cognatorum collateralium [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
31873: BINKES,FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - [Disputatio] de agriculturae prae mercatura apud Romanos favore [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1819
33508: BINKES,FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - Responsio ad quaestionem juridicam: de analysi et constitutione doctrinae in Ciceronis libris de officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1819
33510: BINKHORST, JACOBUS, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis, de mandato [...] Leiden Johannes Luzac 1755
64290: BINNERTS, A. SZ., - Doopsgezind Jaarboekje voor 1917
64262: BINNERTS, A. SZ., - Doopsgezind Jaarboekje voor 1909
22810: BINNEWIJZEND, NEEFJES - Familieaantekeningen Neefjes, 1839-1845, mèt aantekeningen betr. boerderij en land te Wervershoof, ca. 1845. Hierbij acte van transport d.d. 1840 van een boerderij te Binnewijzend aan P. Neefjes te Hoogkarspel, verkocht door Klaas Klomp te Binnewijzend. Hierbij ook een acte van hypotheek t.n.v. Klaas Klomp op deze boerderij d.d. 1831. Manuscripten, 16 p.
57166: BIRK, H.D., A.O.; - Heraldic - Genealogical Almanac (1988), Toronto 1988. Geb. 221 pag., geïll.
64900: BIRKENHEAD, - Fourteen English Judges with Fifteen Half-tone Plates
59129: BIRNIE, G, - Bijlage tot de trapsgewijze verlaging van den accijns moet het hoofddoel zijn der nieuwe Suikerwet. Amsterdam J.H de Bussy 1896, 7 pp.
34958: BIRNIE, WILLEM, UIT DJEMBER (JAVA) - Terugvordering wegens ongeoorloofde oorzaak Leiden rechtsgeleerdheid 1892
64088: BISCHOF, MARTIN,, - Een St. Janspenning voor den vrijmetselaar of en St. Pieterspenning voor den Paus? van Martin Bischof, uit het hoogduitsch door J.L.Terneden
64600: BISCHOFF, EUGEN UND FRANZ SALES MEYER, - Die Festdekoration in Wort Und Bild
25876: BISSCHOP, W. - De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden, 1586 en 1587. Leiden 1867, 145 pag. ( los).
66343: BISSCHOP, W., - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18e eeuw.
59992: BISSCHOP, JAN DE (1628-1671), AFTER DONCKER, PIETER (1635-1668) - Laocoon [Signorum veterum icones]
63902: BITTER, H., - Leerrede over Hand. H. 37-39. uitgesproken op den tweeden pinksterdag 1841 bij gelegenheid der bediening van den H. doop aan een israëlitisch huisgezin; en ter voorbereiding voor de viering des H. avondmaals; met eenige aanteekeningen daarop betrekkelijk, door H. Bitter, predikant te Broek in Waterland
24936: BIZOT, PIERRE; - Medalische historie der republyk van Holland.
14996: BJÖRNSTÄHL, JACOB JONAS - J.J. Björnstähls reize door Europa en het Oosten. 5 delen. Utrecht-Amsterdam: G. van den Brink, Wed. Van Esveldt en Holtrop, 1778-1783. (Mist 6de deel ).
44048: BLAAUBOER, C.J., - Zij die zijn gebleven. Gedenkschrift 1785-1905. Schagen 1947, 204 pag., geb., geïll. met stofomslag. (rug licht beschadigd)
34800: BLAAUW, GERARDUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens exempla quaedam variorum argumentorum quibus in interpretandis legibus juriscunsulte uti solent Amsterdam C.G. van der Post 1846
14998: BLACK, C.B. - Holland, its rail, tram and waterways. Tweede druk. Londen: Black, 1904. (Op omslag: Holland and its picture galleries.)
66257: BLACKMORE, R.D., - Lorna Doone: A Romance of Exmoore.
36916: BLANC, CH. - L'art dans la parure et dans le vêtement, Paris 1875, 375 pag., hardback, half leather, ill. Library stamp + sticker.
63842: LE BLANC, M. CHARLES, - Catalogue de l'oeuvre de Jean Georges Wille graveur, avec une notice biographique
63940: BLANK, J., - Een zuiderzee reis 20 juli - 3 augustus 1916
52477: BLANKAART, S., - Schou-burg der rupsen, wormen, maden en vliegende dierkens daar uit voortkomende [Deel I]. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1688.
43001: BLANKAART, STEVEN - Venus belegert en ontset. Oft verhandelinge van de pokken, druipers, chankers, klap-ooren en des selfs toevallen. 2e druk, een derden vermeerdert en verbetert, Amsterdam, Tim. ten Hoorn, 1688 [op geetste titel 1685].
66854: BLANKE, J.M., - De Mobilisatie Der Kunst. Het Geschilderde Portret. Schilderijen Ophangen
43218: BLANKEN JZ., A. - Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januari 1820. 's Gravenhage, Van Cleef, 1820. [betreffende Alblasserwaard].
43222: BLANKEN JZ., J. - Memorien over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdyk en zijne sluizen (...) ter toelichting voor het onzijdig oordeel over de verschillende gevoelens van (...) G. Mol (...) en J.G. van Nes. Utrecht, Paddenburg, 1829.
28574: BLANKENHEIJM, C.M. - Geschiedenis van de Compagnie van Ostende, Leiden 1861, 72 pag., orig. papieren omslag [dissertatie].
33512: BLANKERT, GERARDUS JANUS, UIT THOLEN - Dissertatio juridica inauguralis deexcusationibus tutorum vel curatorum [...] Leiden Cornelius de Pecker 1755
30630: BLANKERT, A. E.A. - God en de goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten, Amsterdam 1981, 306 pag., geïll.
41622: BLANKERT, A. E.A. - Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Utrecht 1986, 374 pag., geïll.
31801: BLARKOM, JOANNES PETRUS VAN, UIT BEVERWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de affinitate jure romano [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn 1834
258: BLAUPOT TEN CATE, S., - Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Leeuwarden 1839. geïll., 394 p. Moderne linnen band,
33221: BLAUPOT TEN CATE, IZAÄC JANUS, UIT AKKRUM - Commentatio oeconomico-politica inauguralis de domicilio sustentationis [...] Verhandeling over het domicilie van onderstand [...] Groningen J.B. Wolters 1860
42044: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. 2 delen, Amsterdam, 1847.
36112: BLAUW, MARIANNE JELTJE ERIKA, UIT NIJKERK - Van Friese grond Leeuwarden Fryske Akademy 1995
268: BLÉCOURT, A.S. DE, - Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht. Deel 1. Groningen-Den Haag 1924-1926. Geb., 451p..
52770: BLECOURT, W. DE EN M. GIJSWIJT-HOFSTRA (RED.) - Kwade mensen. Toverij in Nederland. Amsterdam, 1986 [Themanummer van Volkskundig Bulletin 12, 1].
35386: BLECOURT, L. DE - Boekje Promotiepartij van Mr L. de Blecourt, Hotel Lion d'Or, Leiden. Leiden K. Vilders 1914
35216: BLEEKRODE, PHILIPPUS ABRAHAMUS, UIT EMDEN - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1853
56304: BLEES KZ, G.J., - Marken en Marker volkskunst, Extract Huis Oud & Nw. 1915, pp. 161-188, geïll.
51051: BLEISWYK, PIETER VAN - Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (...) uit het Latijn vertolkt (...) vermeerderd, door Jan Esdre. Leiden, Le Mair, 1778 [colophon: Van Hoogeveen, 1777].
34684: BLEISWYK, REYERUS VAN, UIT WOUDRICHEM - Disputatio juridica inauguralis de usucapionibus Leiden A. Elzevier 1712
60010: BLEYSWIJCK, FRANÇOIS VAN (1671-1746) AFTER TOORENVLIET II, ABRAHAM (1682-1735) - JACOBUS DENYS Ordinare Stads Chirurgyn, Operateur vande steen, Vroed-meester, en Voorleeser ter Onderwysing vande Vroed-vrouwe, binnen de STAD LEYDEN (portrait of Denijs, Jacob)
61616: BLEYSWIJCK, FRANÇOIS VAN (1671-1746) - GEDICHTEN VAN JACOB ZEEUS
42917: BLEYSWIJCK, DIRCK EVERTSZ. VAN - Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom, met Vervolg. 2 delen in 1 band, Delft, A. Bon, 1667 [- na 1680].
55762: BLEYSWYK, F. VAN - Prent: [De moord op Willem van Oranje te Delft in 1584. Een schietende Balthasar Gerards op een trap], gravure zonder onderschrift, slechts getekend: 'F. v. Bleyswyk fecit'.
56236: BLIJDENSTEIN, A.J. EN L.R. BRANTS, - Rapport van het bestuur der Ned. Heidemaatschappij aan de regeering, over het beplanten van de Nederlandsche zeeduinen met bosch, Zwolle 1892 [ afl. 2 van jrg 4 (1892) van Tijdschrift Ned. Heidemaatschappij, pp. 41-147.]
274: BLOCK, PRINCE EDOUARD DE, - Eloge de l'Armorial des princes du sang royal de Hainaut et de Brabant de la maison d'Occident. Antwerpen [ca. 1928]. Geïll., 118 p.
64002: BLOCK, J.C., - Das kupferstich-werk des Wilhelm Hondius, mit alphabetischem und chronologischem register sowie mit reproductionen nach des künstlers besten stichen herausgegeben von J.C. Block stadtrath A.D.
32069: BLOCQ VAN HAERSMA DE WITH, D. DE, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis, ad locum cod. civ. de rescindenda venditione propter laesionem [...] Groningen J. Römelingh 1820
33023: BLOCQ VAN SCHELTINGA, JOANNES GUILIELMUS DE, UIT OUDESCHOOT - Theses [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1861
56300: BLOCQ VAN KUFFELER, V.J.P.DE, - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee, 's-Gravenhage 1939, 34 pag., geïll.
35130: BLOCQUERY, CHRISTIANUS JANUS DE, UIT HOORN - Disputatio juridica inauguralis de foro competente Leiden B. Pret 1778
60772: BLOEMAERT, FREDERIK (1614/17-1690) AFTER BLOEMAERT, ABRAHAM (1566-1651) - A peasant with a basket resting on a tree-trunck
36068: BLOEMBERGEN, AUKE, UIT LEEUWARDEN - Over papier aan toonder Leiden Hazenberg 1861
59353: BLOEMBOLLEN, FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM. - Catalogus van tekeningen, schilderijen, boeken, pamfletten, documenten en voorwerpen betreffende de geschiedenis van de bloembollencultuur en den bloembollenhandel. Tentoonstelling 16 maart - 19 mei 1935. Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 1935. [inleiding door J.C. Westermann, afbeeldingen, 44 p, 310 beschreven nrs.], gedrukt.
7096: BLOEMEN - Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poëzij. 6e, verm. druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877.
22908: BLOEMENDAAL, WILDERVANCK DE BLÉCOURT - Nota van J.H. Wildervanck de Blécourt, notaris te Bloemendaal, d.d. 1914, deels gedrukt.
22910: BLOEMENDAAL, VAN DER VEER, DE CLERQ - Kwitantie van J.W.C. van der Veer, "vertegenwoordiger van De Clercq's inmaakglas", d.d. Bloemendaal 1914, deels gedrukt, 1 p.
16198: BLOEMENDAAL - Gids voor Bloemendaal. De parel van Kennemerland. Uitg. Bloemendaalsche Middenstandsvereeniging, 1938, 66 p.
16196: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., Leporello in kartonnen omslag met 10 gekleurde foto’s [ca. 1930?]
16197: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., leporello in kartonnen omslag met 10 ongekleurde foto’s.
16195: BLOEMENDAAL - “Bloemendaal”, uitg. met instemming gemeentebestuur, Amsterdam, Alta,1926, 72 p.
39904: BLOIJS VAN TRESLONG, C.E. - Die Rheinschiffahrt in bezug auf Industrie und Landwirtschaft, Dordrecht 1891, 64 pag., gebonden exemplaar.
66013: BLOK, P.J., - Oud-Kennemerland
7097: BLOK, JAN - Aan de afgevaardigden ter algemeene vergadering van de Bataafsche maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 10. van Oogstmaand 1803. [z.p.], [z.n.], [1803].
63886: BLOK, G.A. C., - Pieter Post 1608-1669 der Baumeister der Prinzen von Oranien und des Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen,
67152: BLOK, P.J., - Levensbericht van Hendrik Cornelis Rogge.
6624: BLOK, P.J. EN W. MARTIN - De Senaatskamer der Leidsche Universiteit. Hare geschiedenis, benevens een volledige catalogus der geschilderde portretten.
38602: BLOK, P.J., E.A. - Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594. Groningen 1894, 264 pag., geïll. Ingenaaid, rug los.
68217: BLOK, P.J., - Levensbericht van G. Brom.
280: BLOKLAND, HANNIE, - De Heusdense elite in de eerste helft van de achttiende eeuw, een prosopografisch onderzoek. Doctoraalscriptie Utrecht 1981. Geïll., 63 p.
57116: BLOKLAND, H., - De Nederlandsche Exlibris-kring na dertig jaar, Baarn, Arethusa Pers, 1962.
22412: BLOM, MEY, ZUTPHEN - Notarieel gewaarborgde kopie van een verklaring van Mr H.A. Welmers te Zutphen dat Barend Blom, koopman te Amsterdam, zijn echtgenote Catharina Sophia Mey machtigt om zijn zaken waar te nemen, dd. Zutphen 6-8-1796. Manuscript, folio, 2 p.
40248: BLOM, PH. VAN, - De alde Friske wetten oer de sediken, Leeuwarden 1863, 42 pag., geb. in half linnen.
47120: BLOM,S., - Geschiedenis van Maassluis. Ontstaan en ontwikkeling der Stad, Utrecht 1948, (22)+436 pag. Gebonden in moderne half leren band, geïll.
42933: BLOMHERT, J. - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst tot op deeze onse dagen (...). 2e druk, Utrecht, v. Paddenburg, 1735.
67475: BLOMMAERT, P., - Levensschets van Lucas d'Heere, kunstschilder te Gent (XVIe eeuw).
58931: BLOMMERS, P., NAAR C.C.A. LAST, - Willem. Lithografie, 27x17cm.
56442: BLOND, N.A. LE, - Manuel gymnastique hygienique et medicale, Paris 1877.
4502: BLONDEL, M. - Twee eeuwen ellewaren. Een terugblik bij het 175-jarig bestaan van het handelshuis [...] der Firma Wed. F. Receveur te Venlo. Venlo 1949, 85 p., geb., geïll., met uitslaande genealogische tabel.
23758: BLOOMFIELD, R. - Rural tales, ballads and songs, 7th ed. Londen 1811, 123 pag., geïll., org. boards.
66633: BLOSIUS, LUDOVICUS - Igniarivm Divini amoris sev Precationes piæ ex operibvs V.P. Ludovici Blosii abbatis lætiensis excerptae
61780: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER SCHELLINKS, WILLEM (1627-1678) - Geschidenissen der Vereenigde Nederlanden door M.r Jean le Clerc (vol. III) [Frontispiece]
60022: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER VAILLANT, BERNARD (1632-1698) - HIERONYMUS VAN BEVERNINGK (portrait of Hieronymus van Beverninck)
60024: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER ZIJL, GERARD PIETERSZ. VAN (1607/08-1665) - Portrait of Govert Flinck (1615-1660)
60312: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - TH. KERCKRINGII SPICILEGIUM ANATOMICUM.
36740: BLOTKAMP E.A., C - De beginjaren van De Stijl 1917-1922, Utrecht 1982, 295 pag., geïll. Goed exemplaar.
56950: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, C.J.; - Verzaameling van stukken, inhoudende request aan (...) Staten van Holland aangaande de jagt (...) alsmede aanhangsel op verhandeling door J. Rendorp. Amsterdam, Borchers, 1784.
25248: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genelaogisch-heraldischen Kring, Jrg I (1934) - V (1939) in 3 banden, 170 + 96 + 100 + 96 + 136 pag.
25256: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genealogisch-heraldischen Kring. Jrg. I (1934) - IV (1938) in een beschadigde band, 1780 + 96 + 100 + 96 pag.slechte staat - los
292: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel 1 en II.
5094: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Wolthers. 's-Gravenhage 1906, 16 p., geïll.
67786: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Het geslacht Lulofs.
67676: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C.,, - Originele bescheiden van en over Georgius Everhardus Rumphius.
3450: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie der familie Ermerins, 15901908. 's-Gravenhage 1909, 31 p., geb., geïll.
3044: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het thans bloeiende geslacht Bloys van Treslong Prins. 's-Gravenhage 1906,Extract uit Genealogische en heraldische Bladen, 48 p., geïll.
64042: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.), - De Indische navorscher, orgaan van den genealogischen-heraldischen kring voor de beoefening der geslacht-, wapen-, exlibris-, munt-, en penningkunde c.a., years 1934-1939
4086: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Stamregister der familie Lulofs. Scheveningen 190., 10 p., geïll.
36432: BLUMENZOPFF, PAULUS, UIT REICHENBACH; PRAESES: WENDELER, MICHAEL - Disputatio politica de Republica Anglicana Wittenberg Fincelius 1656
57688: BLUNTSCHLI, J.C., - Het Brahmanisme en Buddhisme, z.pl., z.j., 71 pag., geb.
32695: BLUSSÉ, ADOLPHUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio historico-politica inauguralis de administratione possessionum batavarum in India orientali [...] Dordrecht Blussé en Comp. 1838
52776: BLUSSÉ, P.L.F. - De onverbindbaarheid in regten van de tegenwoordige organisatie der Hervormde Kerk. Pleitrede voor de Hoogen Raad (teregtzitting van 20 november 1845) Dordrecht, Blussé en Van Braam 1845.
65569: BLUSSE, AB., - Afscheidsgroet aan myne, naar Utrecht ter hulp spoedende, medeburgers.
53947: [REBMANN, A.G.F. VON] ; A.G. BLUSSE (VERT.) - Damian Hessel en zijne roofgezellen, of echte berichten van eenige gevaarlijke roverbenden, hunne taktiek en hunne schuilplaatsen, met opgave der middelen om ze te vervolgen en uit te roeijen, voornamentlijk ten dienste van regterlijke en burgerlijke ambtenaren bearbeid door eenen regterlyken ambtenaar. Naar den tweeden (...) Hoogduitsche druk (...) A.G. Blussé. Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1811.
65568: BLUSSE, P., - Hulde aan god en zegenbede op het huwelijk van mijnen zoon Pieter Blusse, de jonge met mejuffrouw Clara Maria van Braam voltrokken te Dordrecht, den 29 van Zomermaand 1807.
65567: BLUSSE, A.B., - Aan mijne echtgenoot ter onzer Zilveren Feeste.
35140: BLUZÉ, ABRAHAMUS, UIT PETTEN - Disputatio juridica inauguralis de querela inofficiosi testamenti Leiden 1713
59430: BOAS, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Kwitantie van de Universiteit van Amsterdam voor de heer E.A.L. Boas ten bedrage van 200 gulden voor inschrijving als student rechten, gedateerd 27 september 1894. Betreft: Eduard Abraham Louis Boas, geb. Amsterdam, 22-10-1874, promoveert op stellingen op 17-1-1898 tot doctor in de rechtswetenschap, ingeschreven 1893/96. 1 stuk, deels gedrukt, deel manuscript. M14721
59406: BOAS, AMSTERDAM, FERRARI. - Drie rekeningen van fa. S. Boas, fotogroothandel te Amsterdam aan fa. Ferrari (Magne) te Amsterdam, 1937 (3 stukken). M14699
33990: BOAS, EDUARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de consensu in nuptiis secundum jus hodiernum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1836
52471: BOCCACE, JEAN - Le Decameron. Traduction de le Macon. Avec notice, notes et glossaire par Paul Lacroix. 3 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles, [1920].
63778: BOCCALIN - Missive van Parnas, behelsende een redeneering van Junius Brutus Nopende het belaagen der Vryheyt. Mitsgaders een verhaal van de swackheyt der Spaanse Moogentheyt Philips de Tweede anno 1684
36380: BOCK, JOHANN GEORG, UIT GIENGENSIS; PRAESES: ROTH, EBERH. RUDOLPH - Dissertatio de bello Troiano , praecipue Jacobi Hugoni Can. Theol. Belgae insulensi opposita Jena Bauhofer 1672
13513: BOCKENBERG, P.C. - Catalogus & brevis historia pontificum vltrajectensium. Item (...) Historia Antistitum Egmondanorum.
42765: BOCKENBERG, P.C. - [1] Historiae Batavorum hactenus editae. Leiden, Raphelingius, 1592. [gebonden met:] [2] Prisci Bataviae et Frisiae reges, item Lugduni Batavorum & Wassenarae heroum. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [3] Egmondanorum potentissimae Hollandiae gentis. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [4] Catalogus genealogia et brevis historiae regulorum Hollandiae, Zelandiae et Frisiae. Leiden, Paets, 1584. [en met:] [5] Historiae et genealogia Brederodiorum. Leiden, Paets, 1587. [en met:] [6] Catalogus & brevis historia pontificum Ultraiectensium item catalogus & brevis historia antistitum Egmondanorum. Leiden, Paets, 1586. [en met:] [7] Ad nonnulla Jani Dousae. Delft, B.H. Schinkel, 1601.
32395: BOCRIS, JOHANN HEINRICH - Kurz gefasster Beweis dass die suitas heredis in Teutschland wenig oder keinen Nutzen zeige [...] Altdorff Stephan Grebner 1744
7101: BODDAERT, PIETER - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1827.
31757: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesnurgh 1869
34894: BODDAERT, JACOBUS PHOENIX, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum Middelburg Gebr. Abrahams 1834
35920: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1870
42711: BODDAERT, PIETER (ED.) - Brief aan den schryver der bedenkingen, over den dierlyken oorsprong der koraalgewassen. and translated by P. Boddaert, 2 parts in 1 volume. 's Gravenhage, I. du Mee, 1779-1781.
294: BODDIEN, F. VON, - Disputatio historico-juridica inauguralis de nobilitate. Leiden 1823, 91 p.
32839: BODE, KAREL JOSEPHUS JOHANNES DE, UIT SOERABAJA - Herodas' tweede mime verklaard en toegelicht. Acadmisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
67790: BODEL NYENHUIS, J.T., - Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman. with: Algemene Konst en Letterbode voor het jaar 1836, Nr. 1, 1 Januarij, Moll, Iets over den catalogus der zuidelijke sterren opgemaakt door Frederick de Houtman van Gouda.
64202: BODEL NIJENHUIS, J.T., - Table des matières et des lettres dans le Receil: Archives de la maison D'Orange-Nasssau Premiere Serié
17056: BODENHEIMER, W. (RED.) - Sammeln und Bewahren. Beiträge zur Kunst, Literatur und Buchgeschichte. Eine Publikation der Freien Geselligen Vereinigung Die Mappe. München: Robert Wölfle, 1973.
65663: BODENSTEDT, F., - Russische Fragmente. Beiträge zur Kenntniß des Staats- und Volkslebens in seiner historischen Entwickelung. Eingeleitet u. hrsg. v. Fr. Bodenstedt.
66161: UIT HET OUDT-HAERLEMS LIEDT-BOECK, - Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout [Aerdenhout]
17755: PLANEET-BOEK - Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes van Koningsberger. Op het korste ende vlytigste t'zamen getogen. Eenen ygelyken ten nut, om het kwaad te middelen, ende het goede aan te nemen. 20ste druk. [....]. Amsterdam, S. en W. Koene, 1800.
15642: NEDERLANDSCH A B BOEK - Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s Gravenhage: Wed. J. Allart & Comp., 1823
42151: BOEKE, J. - Twee gesprekken over beleefdheid en beschaving. Amsterdam, J. Muller, 1836.
44046: BOEKE, J.D. E.A., - Gedenkboek ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar, Alkmaar 1892, 164 pag., geb., geïll.
37276: BOEKEN, H.J. - Aan mijne vrouw, Amsterdam 1902 , W. Versluys, 32 pag.
63998: BOEKENOOGEN, G. J.,, - Het geslacht Boekenoogen, historisch en genealogisch overzicht door G.J. Boekenoogen. Mei 1930 and further documents
59070: BOEKENOOGEN, G. J., - De Zaanse Volkstaal, Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland, met aanvullingen. 1821-1971. ALSMEDE De Zaanse VOlkstaal 1821-1971.
8149: BOEKENWERELD [HOOGHE, ROMEYN, DE] - De Boekenwereld - Romeyn de Hooghe-nummer (jrg 5 nr 1, oktober 1988) 64 p., ill. Inhoud: C. H. Slechte, Propaganda voor de Prins; M.J.C. Otten, Biografie van Romeyn de Hooghe; D.P. Snoep, Haagse triumfalia voor Willem III; B.C. Sliggers, Romeyn de Hooghe, Lingen, Het Loo en Haarlem; C.H. Schuckman, Beredeneerde bibliografie; A.C. Bijsmans, Enkele recente archiefvondsten.
32381: BOEKHOLD, BERNARD FREDERIK, UIT HAARLEM - Mijnrecht. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1912
456: BOEKHOLT, P. TH. F. M. - CAHIERS VOOR LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS. Zutphen 1988-. Ca. 60 p. per deel. Deel 6. P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis.
67410: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M., SPOEL, A., - Van eene Koningsvrouwe. lied voor eene zangstem. woorden van P.A.M. Boele van Hensbroek, Muziek van Arnold Spoel, opus 5.
52781: BOELEN, A.P.T. - Memorie van grieven, zijne excellentie den opperbevelhebber der land- en zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop, mr. Pieter Mijer, G.G. van Ned. Indië [...] aangeboden. Soerabaya, J.H. Rosemeier, 1867.
7110: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Ter elfder ure. Blijspel in 5 bedrijven. Amsterdam, A. Rössing, 1887.
7112: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Heden en verleden. Gedichten. Hilversum, J.H. Witzel, [1895].
7109: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Grepen uit mijn schrijftafel. Hilversum, Nonhebel & Co., [1898].
68414: BOELES, W.B.S.,, - De patriot J.H. Swildens publicist te Amsterdam daarna hoogleraar te Franeker. Zijn arbeid ter volksverlichting geschetst.
66384: BOELES, W.B.S.,, - De patriot J.H. Swildens gehandhaafd als de vader der gedachte van het neutraal godsdienstig onderwijs, van het doel der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, als de steller van het Leidsch ontwerp ter vereeniging van de patriotten, en van de hiermede zamenhangende staatsstukken : antwoorden op de vraagteekens van J.A.S. / door W.B.S. Boeles.
300: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 2 dln in 3 bdn. Leeuwarden 1878-1889. Geïll., origineel karton, 506, 854 p., slordig exemplaar.
64918: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. deel II
64035: BOELHOUWER, J.C., - Herinneringen aan mijn verblijf op Sumatra's westkust gedurende de jaren 1831-1834 door den 1e luitenant der Infanterie, J.C. Boelhouwer, ridder van de Militaire Willemsorde 4e klasse
5252: BOELLAARD, W.A.H.C. EN A.E.M. LANDHEER-ROELANTS - Dirk Boellaard (1740-1826), zijn voor- en nageslacht, Rotterdam 1995, 352 p., geb. geïll.
36680: BOENDERMAKER, J.P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland Assen Van Gorcum 1969
54498: BOENER, JAN - Delineatio historica fratrvm minorvm ... / Historische af-beeldinghe der Minder-broeders van de Nederlandtsche provincie, die om 't gheloof wreedelijck van de Geusen ghedoodt zijn. Antwerpen, Plantijn/Moretus, 1635.
68446: BOER, H. DE, - The Dutch painter Arend Hijner.
64015: BOER, P. DE, - Die jüngeren Breughel und ihr Kreis, ausstelling im Palais Pallavicini, Wien, Josefsplatz 5, März- April 1935
68196: BOER, M. G. DE; J. C. COSTERUS, - Brieven en dagboek van den Utrechtschen Vrijwilligen Jager Pieter Jacob Costerus 1830-1831
68197: BOER, M. G. DE; J. C. COSTERUS, - Brieven en dagboek van den Utrechtschen Vrijwilligen Jager Pieter Jacob Costerus 1830-1831
7115: BOER, J. DE - De minnaar op de proef, of Het zonderlinge tweegevecht; blijspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1830.
66025: BOER, M.G. DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord.
27282: BOER, M.G. DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord. Rotterdam 1923, 168 pag.
26064: BOER, M.G. DE - Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg Amsterdam, Amsterdam 1927, 156 pag., geb., geïll.. Mooi exemplaar.
25826: BOER, M.G. DE - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee, Amsterdam 1926, 303 pag., geïll.
7113: BOER, FRANCIJNTJE DE - Nieuwe dichtproeven van Francijntje de Boer, dienstmaagd te Sneek. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1821.
14416: BOER, S.P. DE EN J.A. SCHAAP - Seinen voor de G.H.V. en K.H.V. Amsterdam 1956, ill., 64 p.
59308: BOER , M.G. DE, - Jan de Lapper : een Haarlemse legende. Teekeningen van H.J.WESSELING. Haarlem : De Erven F. Bohn, 1941. 71 p., geill. Uitgave van de Vereeniging Haerlem. Zeldzaam.
30478: BOER, H. DE E.A.; - Willem A. van Konijnenburg, Wassenaar 1928, 167 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
3062: BOER, D. - Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de familie Boer, waarvan gedurende de 19e eeuw een omvangrijke tak gevestigd was te Oudewater. Assen 1961, 374 p., geïll.
43588: BOER, M.G. DE - Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den jahren 1632 und 1633, 's-Gravenhage 1898, 142 pag.
7116: BOER, J. DE (VERT.); A.J.M. WAFFLARD EN FULGENCE - De reis van Gent naar Ostende. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.
29132: BOEREN, P.C. EN G.W. A. PANHUYSEN ( RED.) - Annales Rodenses. Facsimile uitgave, Assen 1968, 112 pag., geb., geïll. Groot folio.
35834: BOERLAGE, CORNELIS JAN, UIT UITHOORN - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1875
67212: BOERSEMA, K.H., - Three announcements/advertisments for the book "Allard Pierson, Eene Cultuur-Historische Studie"by Dr. K.H. Boersema 1924/1931
64488: BOESCH, P., - Heraldische Holzschnitte, gravures héraldiques sur bois
68047: BOESER, P. A. A., - Leven en werken van Margaretha Jacoba de Neufville.
67455: BOESER, P. A. A., - Levensbericht van dr. W. Pleyte
36090: BOESER, P.A.A. - De Egyptologie en haar samenhang met andere wetenschappen Leiden Van Doesburgh 1910
36528: BOETZELAER, OTTO MAXIMILIAAN VAN, UIT MAARTENSDIJK - Stellingen Utrecht Den Boer 1920
55308: BOEY, THYMON - Bedenkinge over de oudheyt, mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den Hove van Holland, Zeeland ende Vriesland, onder de graavelyke regeering. 's Gravenhage, Gaillard, 1760. [Gebonden met:] Dezelfde, De oudheid van den Hove van Holland nader onderzogt. 's Gravenhage, Gaillard, 1761.
33514: BOEYE, JOANNES, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis, de lege rhodia de jactu [...] Leiden Abraham Kallewier 1744
32541: BOGAARD, MAXIMILIAAN THEODOOR UIT DEN, UIT ZWOLLE - De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. Proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
33986: BOGAERS, DANIËL JOANNES FRANCISCUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de trassa litterarum cambialum secundum juris mercatorii in patria vigentis praecepta [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
7124: BOGAERT, ABRAHAM - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1723.
7125: BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); JEAN GALBERT DE CAMPISTRON - Phocion, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
7126: BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON - Rhadamistus en Zenobia; treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1739.
67175: BOGER, F., - De Evang. Luthersche gemeente te Dordrecht, aan haren geliefden leeraar Fredrik Michelsen
65046: BOGER, F., - Huiselijk leven en lotgevallen van Elisabeth Hoofman.
42320: BOGERMAN, JOHANNES - Het christelijck overlijden van den doorluchtichsten ende hooghghebooren prince, Mauritius van Nassau, prince van Orangien. Leiden, Elzevier, 1625.
63985: BOGTMAN, W., - Copy (20th century) of a manuscript by W. Bogtman (dating from around 1930) on heraldry
36346: BOHN, JOHANN GOTTLIEB, UIT LEIPZIG EN LEUCHTER, JOHANN , UIT WRATISLAWA; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM - Animadversiones ad historiam confessionis auricularis natali Alexandro Wittenberg Creusig 1716
68312: BOHNENSIEG, G.C.W., - Fondation Teyler. Catalogue de la bibliothèque. Tome III. Sciences exactes et naturelles.1888 - 1903.
42295: BOHNY, NIKLAUS - [Een nieuw boek voor moeders, om de kinderen al spelende te leeren. xe druk, ca. 1855-1875].
32329: BÖHTLINGK, CONSTANTIJN MARINUS, UIT ARNHEM - Vergoedingsrechten. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1917
24726: BOILEAU DESPREAUX, NICOLAS - Oeuvres. 2 vols. Londres, 1780.
64266: BOILEAU DESPREAUX, NICOLAS, - Oeuvres de Boileau
68122: DES-BOIS, FRANC., [DELFAN, FRANCOIS], - l'Abbe commendataire ou l'injustice des Commendes, est condamnée par la Loy de Dieu, par les Decrets des Papes, & par les Ordonnances, Pragmatiques, & Concordats des Roys de France. Pour les defendre contre la calomnie de ceux qui en pretendent authoriser cêt abus.
38468: BOISSAIS, M. E.A. - Le livre a gravures au 18e siécle, suivi d'un essai de bibliographie, Paris 1948, 214 pag., geïll.
33153: BOISSEVAIN, URSULUS PHILIPPUS, UIT AMSTERDAM - De re militari provinciarum hispaniarum aetate imperatoria. Specimen litterarium inaugurale [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1879
34594: BOISSEVAIN, J.H.G., UIT AMSTERDAM - X. theses juridico-politicae. 1840
66445: BOISSEVAIN, CH., - Leven en streven van L.R. Koolemans Beynen
41590: BOISSEVAIN, CH. - Open letter to the Duke of Devonshire. Overdruk Algemeen Handelsblad 22500, 1899, 16 pag., gebonden in geheel linnen.
41594: BOISSEVAIN, CH. - The struggle of the Dutch Republics, Part III a great crime, Amsterdam 1900, 93 pag., geb. in rood linnen met goudopdruk.
25090: BOITET, R., E.A. - Beschryving der stadt Delft.
25078: BOITET, R. E.A. - Beschryving der stadt Delft.
66639: BOJESEN, E.F.HOFFA, J. MICHAELIS, H.C., - Handboek der Romeinsche antiquiteiten benevens eene korte geschiedenis der Romeinse letterkunde van Dr. E.F. Bojesen ten gebruike in gymnasien en bij privaat onderwijs naar het hoogduitsch van Dr. J. Hoffa door Dr. H.C. Michaelis.
31531: BOK, JOANNES GUILIELMUS, UIT TEXEL - Disquisitio exhibens Pauli apostoli doctrinam [...] Amsterdam H.G. Mooij 1856
65475: BOK, C., - Frederik Linde. Een tafereel van menschelijke lotgevallen, door C. Bok
65474: BOK, C., - De twee vrienden, of De gevolgen der partijzucht door C. Bok
37424: BOKKALINI [= BOCCALINI ], TRAJANO - Kundschappen van Parnas, vertaald uit het Italiaans door N.I.W. [ ieringa ], Amsterdam, F. Stechman, 1670, ( 22 ) + 694 + ( 18 ) pag., geb. in 20e eeuwse half linnen band.
52212: BOL, JAN VAN DER, - Lofrede op Z.D.H. Willem den Vijfden (.......) opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden, Breda, v. Bergen, 1817.
60832: BOLAND, JOHANNES ARNOLDUS (1838-1922) AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
318: BOLDINGH, H.J.; J.C.M. WARNSINCK; J.W. BLOEM; P.S. VAN 'T HAAF, - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord. Den Helder [1929]. Geb., geïll., 325 p.
67125: BOLHUIS, VAN, - Burgemeester Reiger
23422: BOLOGNE, J.C. - Histoire du sentiment amoureux, Parijs 1998, 235 pag., geb., geïll.
67917: BOLSIUS, P., - Korte levensschets van Jan Pieter Minckelers uitvinder van het lichtgas.
16199: BOLSWARD - Bolsward. Uitgave van het gemeentebestuur met medewerking van de VVV, [1922/23], 64 p.
60310: BOLSWERT, SCHELTE ADAMSZ. (C. 1586-1659) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) PUBLISHED BY HENDRICX, GILLIS (FL. 1640-1677) - Landscape
30482: BOLTEN, J. - Miscellanea Humbert de Superville, Leiden 1997, 255 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
38194: BOM, E. DE E.A. (RED.) - Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, jaargang III ( 1905), 's- Gravenhage 1905, 315 + 5 pag, gebonden in originele linnen stempelband. Goed exemplaar.
43776: BOM, H.G. ZN., G.D., - Bibliotheca Academica Ultrajectina, of Verzameling van werken, geschreven door, of tegen, of over de hoogleeraren aan de Utrechtsche Akademie. Veilingcatalogus 1900, 116 pag.
22346: BOMBARDA, LIJFRENTE, AMSTERDAM - Verklaring betr. lijfrente ten laste van Jean Paul Bombarda, A’dam (18e eeuws). Gedrukt formulier, 4°, bedoeld om te worden ingevuld.
64483: BOMBLED, L., - Les Boers, La Moderne Epopee, ombres et scenario de L. Bombled
320: BOMHOF, J.W., EN F.M. KOLVENBACH, - Amsterdammers voor de Grote Raad (1465-1580). Procesbundels en vonnissen uit het archief van de Grote Raad (Algemeen Rijksarchief Brussel) met betrekking tot inwoners en instellingen van Amsterdam. Amsterdam 1977, 185 p.
64956: BON, J., - Harderlijke onderrigting en vermaning van den doorluchtigen en hoogwaardigen heer Johannes Bon, bij gelegenheid van deszelfs verkiezing en inwijding tot bisschop van Haarlem, aan alle katholijken, zoo geestelijken als leeken, van deszelfs bisdom
8707: L., P. (VERT.); CARL PHIL. BONAFANT - Eén dag uit het leven van Frederik den Grooten, geschiedkundig tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
66775: NAPOLEON BONAPARTE, - Bulletin des Lois/Bulletin der wetten, No 359: Keizerlijk decreet strekkende om het bedrog in het bereiden van Zeep voor te komen of te bedwingen. 1811
42865: BONAPARTE, LOUIS - Documens historiques et reflexions sur le gouvernement de la Hollande. 3 volumes, Bruxelles, 1820.
64009: BONAPARTE, LOUIS, - Geheime gedenkschriften van Louis Napoleon Bonaparte, naar het hoogduitsch
33458: BONDAM, PETRUS - Oratio de jurisprudentia belgica ad exemplum juris civilis romani maxime excolenda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
64236: BONDAM, H.C.C., - Wandelingen in en om Geneve
41746: BONDAM, A.C. - De Ortensche verwikkelingen, 's-Hertogenbosch 1886, 156 + 8 pag., met uitvouwbare facsimile [dissertatie].
43756: BONDAM, P. EN M. TYDEMAN, - Aanmerkingen op de (zoo genoemde) wederlegging van het Advys in de zaak van den heer J. H. van der Wyck tot Stoevelaar, Utrecht, Paddenburg, 1787, 4o, 56 pag., zonder omslag.
67068: BONDEGGER, H., - Karakterkennis! Handleiding handleidingom volgens portret, gang en klank der stem het karakter, de aanleg, de bekwaamheid, het humeur en de grillen van elk ... persoon te bepalen / door Harry Bondegger ; vert. [uit het Duitsch] van H. J. Bartels.
33652: BONEVAL FAURE, REMBERTUS VAN - Oratio de iis quae academiae Lugduno-Batavae anno1865-1866 tristia et laeta acciderunt [...]
34438: BONEVAL FAURE, R. VAN - Johan Theodoor Buys met zijne leerlingen herdacht Leiden Brill 1893
43586: BONGAERTS, P.G. - De St. Teresia-kerk, weleer de koninklijke kapel van Spanje, 's-Gravenhage 1866, 140 pag., geb., met uitslaande tabel, originele editie.
34990: BONHOMME, GUSTAVE MARIE JOSEPH, UIT AMBY - Meeningen of getuigenissen in het strafproces Maastricht Leiter-Nypels 1893
56622: BONJOUR, M. CASIMIR, - Le mari a bonnes fortunes, ou la lecon, comedie en cinq acts et en vers, Bruxelles, Berthot, 1824, 86 pag.
322: BONNES, J.H., - [Oude boerenfamilies in Twenthe.] Geb., geïll., 395 p.
59000: BONNET, G., - Brief aan de weledelen heere H. Goodricke door G. Bonnet, professor in de godgeleerdheid te Utrecht, Utrecht, v. Poolsum, 1770.
27866: BONNET, G.. EN D. VAN DER KEMP - Verhandeling van eenige byzonderheden betr. kerkelyke verdraagzaamheid, den weledelen heere H.Goodricke voorgedragen, Utrecht, v. Poolsum, 1770, 395 pag. [ gebonden met ] D.v.d.Kemp,De gronden der goede hope... ten beantwoordinge van .. H.Goodricke, Leiden, Hasebroek, 1770, 414 pag. Gebonden in half linnen band.
24916: BONNET, C. - La palingénésie philosophique, ou idees sur l'etat passé et sur l'etat futur des etres vivans.
26594: BONNEURE, F. E.A. - Het prinselijk begijnhof. De Wijngaard in Brugge, Tielt 1992, 136 pag., geb., geïll.
34632: BONTE, M. , UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1791
34634: BONTE, M. , UIT LEIDEN - VII. theses juridicae. 1791
34636: BONTE, MARTINUS, UIT LEIDEN - XI. theses juridicae. 1792
7132: BONTIUS, REINIER - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574, beginnende den 27 May, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Treur-bly-eindespel. Vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, als na het spel. Amsterdam, Erve van der Putte, [1785?].
32831: BONVOUST BEECKMAN, DIDERICUS DE, UIT UTRECHT - Disputatio inauguralis de oratione Stephani apologetica [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
33680: BOOGAARD, J.A. - De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd [...]
2840: YEAR BOOK - Year book of The Holland Society of New York 1924/1925. New York 1925. Geb., geïll., 306 p.
6114: BOOM, J.H. V.D. - Het geslacht Van der Spuij alias (Van der) Speuij, alias Spuij etc. op de Hey, te ‘s Gravenambacht, Pernis, Hoogvliet en Charlois, Rotterdam 1991, 41 p., geïll.
65213: BOOM, J.A. VAN DEN, - De vrije en ordeoefeningen voor de Uitgebreid Lagere en Middelbare school. Handleiding bij het onderwijs in Vrije, Orde-, Gereedschapsoefeningen, Reien en Spelen, voor jongens en meisjes van 12-16 jaar en voor turnvereenigingen. Met muziek en figuren door J.A. van der Boom
15006: BOOM, H. - Berend Veltink oet ‘t Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zeen en wat hum daorbij overkwam, hen en weerum, Assen: Prov. Drentsche en Asser Courant, 1911. Er aan vooraf gaat: Alb. Steenbergen, Nevelhekse.
64023: BOOM, C. TEN, - Herinneringen van een oude horlogemaker
330: BOOM, H. TEN, EN B. WOELDERINK, - Inventaris van het oud-archief van de stad Rotterdam 1340-1813. 2 dln. Rotterdam 1976, 500 p.
44080: BOOM, W.B.K., E.A. (RED.); - Feestnummer van het Marineblad, uitgegeven ter herinnering aan de reunie-feesten op 14 en 15-9-1904, Den Helder 1904, 80 pag., geïll.
33155: BOON, ANTONIUS, UIT SOMMELSDIJK - Dissertatio exegetico-theologia, de Jacobi Epistolae cum Siracidae libro, sapientia dicto, convenientia [...] Groningen R.J. Schierbeek 1860
35160: BOON MESCH, HENRICI CAROLI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
35164: BOON MESCH, ADRIANI LEONARDI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine theologico [...] 1817
64609: BOON MESCH, A.H. VAN DER, - Redevoering bij gelegenheid der viering van het vijf en zeventig jarig bestaan der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid; uitgesprooken in de Groote Kerk te Haarlem op den 21 julij des jaare 1852 door A.H. van der Boon Mesch
29160: BOON, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk. Amsterdam 1963, 312 pag., geb., geïll., met stofomslag.
68020: BOON MESCH, H. C. VAN DER, - Gedachtenis-rede op Sir Humphry Davy baronet : uitgesproken in de zevende openbare vergadering der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, gehouden den 18 december 1829
66628: BOON MESCH, H. C. VAN DER, - Gedachtenis-rede op Sir Humphry Davy baronet : uitgesproken in de zevende openbare vergadering der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, gehouden den 18 december 1829
32841: BOOT, JOHANNES CORNELIUS GERHARDUS, UIT ARNHEM - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romani de captis et redemptis ab hostibus [...] Leiden J.C.Cyfveer 1836
33980: BOOY, FREDERICUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inaugurale de reconventione [...] Leiden P. Engels 1841
33462: BORCH TOT VERWOLDE, ALLARD PHILIP REINIER CAREL VAN DER, UIT ZUTPHEN - Commentarius antiquario-juridicus ad articulum I. tituli XIII. Statutorum comitatus Zutphaniensis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1786
58492: BORCH, W.F.A. VAN DER [ VAN VERWOLDE], - Specimen historico-juridicum inaugurale, Utrecht 1827, 79 pag., zonder omslag.
60316: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: The return of the dead on Earth
60318: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: Christ brought in front of the Judges
16201: BORCULO - Gids voor den Folklore-dag te Borculo op 25 Augustus 1934, Borculo 1934, 70 p.
16202: BORCULO - Het herbouwde Borculo, gelegen in den fraaien Gelderschen Achterhoek, Bijlage bij “De Graafschap-Bode”, Doetinchem, Misset [1935], groot folio.
66256: BORDES, J. P. DE; W. C. HOJEL EN F. J. VAN DEN BERG, - Het leven en de werken van generaal-majoor dr. I. P. Delprat.
59764: BOREL, G.F.W.; G.M. VERSPEYCK - Generaal Van Swieten en de Waarheid. The Hague, Stemberg, 1880. [With:] Drogredenen zijn geen waarheid, naar aanleiding van het werk van den Luitenant-Generaal Van Swieten over onze vestiging in Atjeh. The Hague, Stemberg, 1880.
59820: BOREL, HENRI - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische Leven. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1902].
66964: BORGEAUD, H., - CORRESPONDANCE de Claude DEBUSSY et Pierre LOUYS (1893 - 1904) introduction G. Jean-Aubry.
7138: BORGER, PIER ANNES - Dichtkransje, gevlochten door P.A. Borger van de Joure. Heerenveen, Franciscus Hessel, 1826.
36226: BORGER, GODFRIED CONRAD, UIT DRESDEN; PRAESES: STENDER, CHRISTIAN DANIEL - De nomine Henrici regibus Galliae .... Leipzig A.M. Schede 1717
64287: BORGHARDT, C.H.K., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door C.H.K. Borghardt 1903
64286: BORGHARDT, C.H.K., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door C.H.K. Borghardt 1902
64285: BORGHARDT, C.H.K., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door C.H.K. Borghardt 1899
23790: BORGNET, AD. - De Nederlanden onder koning Filips II, naar het Fransch, Amsterdam 1852, 14+316 pag., orig. karton ( achterkaft mist).
38578: BÖRJESON, I. - Lecons de reliure pour amateurs, Paris 1926, 120 pag., ill.
34411: BORK-FELTKAMP, ADELE JEANNETTE VAN, UIT AMSTERDAM - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chinezen Amsterdam Versluys 1930
52797: BORMS, AUGUST - Tien jaar in den Belgischen kerker. 2e uitgave, Antwerpen, Regenboog, [1930].
35492: BORNAGIUS, PAULUS, UIT SZEPES (SLOWAKIJE); PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR - Spicilegium ad Germanicas Antiquit.(ates) Taciti [...] Wittenberg Christian Kreusig 1698
35734: BORNEMAN, BERNARD, UIT UTRECHT - Ueber das anti-streptococcen-serum Utrecht Beijers 1896
35194: BORRET, EDUARDUS JOSEPHUS HUBERTUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disquisitio philosophica juris publici inauguralis de summi imperii civilis origine et natura [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
43166: BORRET, A.E. - Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duitsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben, 2e druk (...) vermeerderd door een bijvoegsel. Grave, A. van Dieren, 1821.
68009: BORSIUS, J., - Hermannus Faukelius: zijn leven, karakter en letterkundige verdiensten
66287: BORSSUM WAALKENS, G.H. VAN, BOELES, P.C.J.A., - In memoriam Mr. W.B.S. Boeles, door G.H. Van Borssum Waalkens en Lijst der Geschriften van Mr. W.B.S. Boeles, door Mr. P.C.J.A. Boeles.
52799: BORT, PIETER - Tractaat verklarende hoe dat de Hollantsche leenen by uytterste-wille ende versterf erven, 2e- vermeerderde druk, 's Gravenhage, Joh. Verhoeve 1655 [overplakt met een strookje waarop 'Doll ende Johannes Tongerlo 1663; het colophon op de laatste pagina is verdwenen].
52800: BORT, PIETER - Alle de wercken [...] begrepen in ses tractaten [...] I Het Hollandts leen-recht II Proceduyren in criminele saecken te houden III De domeynen van Hollandt IV De Hooge en Ambachts-heerlijckheden V Complaincte ende VI d'Arresten. 2e- druk, Leiden, F. Haaringh, 1702.
66760: BOS, D., A. MAASS, - Gedenkschrift van de loge "Fides Mutua", in het oosten van Zwolle, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan op 27 Januari 1953
27840: BOS, TH.S.H. E.A. - Oud Fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het historisch genootschap, 1845-1969. 's-Gravenhage 1989, 372 pag., geb.
32495: BOS, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de nuptiis [...] Leiden Daniël van Damme 1750
65273: BOS, R., - Atlas der Geheele Aarde in 44 Kaarten en vele bijkaarten door R. Bos
34940: BOS, T., UIT BEDUM - Rede en toespraken bij de installatie van Ds P. Biesterveld als leeraar a/d Theol. School van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kampen G. Ph. Zalsman 1894
60138: BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF - No. 15 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]. Nederlandsch-Indische prenten.
4458: BOS, D. - Familie Pool. De levensgeschiedenis van een tuindersgeslacht uit Andijk, 1576-1981. Tweede druk. Z.p. 1982, 330 p., geïll.
66068: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G., - De Van Beverens (1570). Novelle.
64181: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G., - Het laatste bedrijf van een stormachtig leven
42440: BOSBOOM, S. / V. SCAMOZZI / PHILIPS - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten weleer door wylen Sijmen Bosboom uit den beroemden Venetiaanschen bouwmeester Vincent Scamozzi in minuten overgebracht en nu (...) verbeterd door Caspar Philips Jacobsz. (...) en J. Houthuisen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1816.
7145: BOSCH, JERONIMO DE - Poëmata. 2e vermeerderde druk. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808. {Gebonden met:] Poëmatum appendix. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808.
66088: BOSCH, BERNARDUS DE, - Dichtlievende verlustigingen
27720: BOSCH KEMPER, J. DE - De staatkundige parijen in Noord-Nederland ( tot 1813 ), Amsterdam 1837, 24 + 376 pag., orig. karton.
19000: BOSCH, C.J. VAN DEN - De stamreeks Van den Bosch (Leuvenheim - Rheden) met kwartieren, genealogische notities en wapenbeschrijvingen [...] tevens aanvulling op Nederlands Patriciaat 6 (1915).
32335: BOSCH, LEONARDUS JOHANNES MARINUS, UIT ARNHEM - Petrus Bertius1565-1629. Proefschrift [...] Meppel Krips 1979
32825: BOSCH VAN DRAKESTEIN, PAULUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de consilio nautico [...] Amsterdam C.G. van der Post 1848
33183: BOSCH REITZ, CAROLUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de duplici natura confiscationis [...] Amsterdam Frederik Muller 1854
66294: BOSCH, L.E., - Levensschets van G. A. G. P. baron van der Capellen van Berkenwoude, oud Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie¨ ...met een portret
36554: BOSCH, PETRUS VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw Diest Lichtland 1968
64154: BOSCH, B. DE, - Op den gouden trouwring van Jan Willink en Judith Busschers; thans berustende onder vrouwe Suzanna Hazina Willink, echtgenoote van den weled. heere Antoni Jacob Bierens.
14861: HAAGSCHE BOSCH - Het Haagsche bosch vol vrolijke zangers. Amsterdam, Gerrit van der Linden, [ca. 1850].
35876: BOSCH VAN DRAKESTEIN, CAROLUS PETRUS JOHANNES, UIT UTRECHT - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
68065: BOSCH KEMPER, J. DE, - Het nationale momument voor 1813.
67466: BOSCH, JERONIMO DE, - Lofrede op H. G. Oosterdyk, Aan de leden van het Genootschap Concordia et Libertate wordt deze lofrede, in hunne vergadering den 20 october 1795 uitgesproken, toegewijd
67450: BOSCH KEMPER, J. DE, - Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard, de ontwerper en verdediger van de schoolwet van 1857, uit zijn dagboek en nagelatene aanteekeningen geschetst
64753: BOSCH, BERNARDUS, - Alle de werken van Joost van Vondel. Uitgegeven door Bernardus Bosch, rustend predikant van Diemen.
59816: BOSCH KEMPER, J. DE - De Staatswetenschap (...) Inwijdings-rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
7147: BOSCH, MARIA; AGATHA DEKEN - Stichtelyke gedichten. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1775.
63771: BOSCH, ETIENNE - Aelbrecht hertog in Beieren Graaf van Holland enz. binnen Enkhuizen in 1396
34578: BOSCH, JACOB ANTON ALBERT, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Opmerkingen naar aanleiding van artikel 1198 B.W. Leiden Somerwil 1880
346: BOSCH, R.P. VAN DER, - Neêrlands verleden uit steen en beeld. Gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd. Schiedam 1901, 441 p.
36656: BOSCH, JOHANNES HENDRIK ADRIANUS, UIT DJOKJOKARTA - Over de toestemming van anderen tot het huwelijk Leiden Kooyker 1889
41400: BOSCH, L.E. - De Willems-kazerne, voorheen de Witte Vrouwen Abdij te Utrecht, Utrecht 1829, 104 pag., geïll. met 2 litho's waarvan een op titelpagina, papieren omslag los en watervlekkig.
64838: BOSCH VAN DRAKESTEIN, M.E.CH., - STUDENTEN-MASKERADE - Bezoek gebragt aan Leiden in 1586 door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, etc. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche Studenten-corps in junij 1870.
64883: BOSCHHEIDGEN, H., - Die organische und vororganische Befestigung von Mors nebst ihren Beziehungen zum heutigen Stadtbilde
31761: BOSCHLOO, ENGBERT HENDRIK PHILIPPUS, UIT HEERENVEEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
31707: BOSCHMA, H. - Mijn ontwikkeling tot systematicus [...] Leiden E.J. Brill 1964
37782: BOSCHMA- AARNOUDSE , C.; - Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn, Hoorn 1998, 272 pag., geb., geïll.
60754: BOSDIJK, JACQUES FREANCOIS - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
68369: BOSE, C.A.W., - Ter gelegenheid der echtvereeniging van den wel edelen eerwaardigen heer Jan van Vianen, canunnik ten Capittele van St. Marie te Utrecht. Met jongvrouwe Engeltje Smit. Voorgesteld in de kerk van Loenen, op den 9den van Grasmaand. 1793.
66262: BOSHC KEMPER, J. DE, - Levensbericht van mr. Cornelis Jacobus van Assen (1788-1859)
66444: BOSKEN, J.H., BEETS, N., - Toespraken gehouden bij het graf van den weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, Emer. Predikant door J.H. Bösken en N. Beets.
67405: BOSKEN, J. H., - Ter nagedachtenis van F. C. van den Ham, in leven Doctor in de Godgeleerdheid, Evangeliedienaar bij de Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Utrecht
40122: BOSMAN, TH.J. E.A. (RED.), - Het Gulden Gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzeres (....) te Deventer 1877-1927, Groningen 1927, 160 pag., geïll. Fraai omslag.
47662: BOSSANGE, E.A., - Veilingcatalogus: Catalogue de la riche bibliotheque de Rosny, Paris 1837, 8+264 pag., origineel karton.
67150: BOSSCHA, J.,, - Het leven van Willem den Tweede Koning der Nederlanden en Groot-hertog van Luxemburg.
63838: BOSSCHA, J. - Neêrlands Heldendaden te Land van de vroegste tijden af tot in onze dagen
35112: BOSSCHA, JOANNIS - Oratio de historiae et literarum necessitudine 1840
67639: BOSSCHA, J.,, - Christiaan Huygens, rede op den 200sten gedenkdag van zijn levenseinde uitgesproken door J. Bosscha
67578: BOSSCHA, J.,, - Christiaan Huygens rede op den 200sten gedenkdag van zijn levenseinde uitgesproken door J. Bosscha.
7924: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte 1726-1744.
35676: BOSSCHA, HERMAN PIETER , UIT CULEMBORG - Primaire, secundaire en tertiaire netvliesbeelden ..... Utrecht van Boekhoven 1893
47756: BOSSCHA, J., - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterede uitgave, 4 delen in 2 banden, Rotterdam, z.j., 408+484+854 pag.
64533: BOSSCHA, J.,, - Neerlands heldendaden te lands van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
52806: BOSSCHER JR., B.D. - Regtsgeding gevoerd voor het provinciaal geregtshof van Zuid-Holland tusschen J.D. Kruseman appelant en D. Verbeek, geintimeerde, mede gedeeld door mr. B.D. Bosscher jr., advocaat te Amsterdam. Buiten den handel. Amsterdam, M. Coster jr., 1852.
47778: BOSSCHER, PH. M., - De Koninklijke Marine in de Tweede wereldoorlog, 3 delen, Franeker 1984-1990, 635+675+490 pag., geb., geïll.
31753: BOSSE, JAN VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1867
59990: BOSSE, ABRAHAM (1602/04-1676) - The Doctor's visit; or The Bloodletting [La Saignée]
36658: BOSSE, JAN PHILIP VAN, UIT AMSTERDAM - Academisch proefschrift over het muntwezen op Java Leiden Van der Hoek 1863
7150: BOSSON, PAULUS JOSEPHUS DE - De heldendood van Reinier Claaszoon. Dordrecht, J. van Houtrijve Jr. 1831.
67444: BOTERMANS, A.J., - Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps Ao 1479, berustende in de Bibliotheca Academicae te Gottingen.)
32597: BOTHENIUS LOHMAN, LUDOVICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de principiis, quae, tum Gallicus, tum in novissima lege Belgicus legislator secutus est in loco, qui est de iure hypothecae [...] Groningen W. Zuidema 1830
36004: BOTJES, EVERHARD, UIT MIDWOLDA - Stellingen Groningen Scholtens 1901
35328: BOTS, HANS - Van universitaire gemeenschap tot academische kring [1976]
350: BOTS, H.; I. MATTHEY EN M. MEYER, - Noordbrabantse studenten 1550-1750. Tilburg 1979. Geb., 819 p.
67570: BOTS, P.M., - Het bisschopslied van Sint Bavo in zeven zangen door P.M. Bots. ter gedachtenis aan het gouden priester-jubile van Monseigneur C.J.M. Bottemanne, bisschop van Haarlem.
40490: BOTTENHEIM, S., - Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam, Amsterdam 1945, 29 pag., geïll.
21012: BOTTIGER, C.A. - Ideen zur Kunst-Mythologie. Erster Cursus. Dresden/Leipzig 1826, 425 pag., ill. mit 5 Tafeln, in halb-leder Band.
64321: BOUCHERY, H.F. WIJNGAERT, F. VAN DEN, - P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis
15014: BOUGHTON, GEORGE H. - Sketching rambles in Holland [...]. New York: Harper, 1885.
41026: BOUILLE, A. DE - Un conseiller de Charles VII. Le Marechal de la Fayette 1380-1463, Lyon 1955, 188 pag.
42141: BOUILLIJ, J.N. - Raadgevingen aan mijne dochter, uit het Fransch door M. Stuart. 3 delen in 1 band, Amsterdam, Sulpke, 1819.
65548: BOUILLY, J.N., - Uitgelezene vertellingen aan mijne dochter / vrij nagevolgd naar 't Fransch van J.N. Bouilly
65556: BOUMAN, H., - Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren, grootendeels uit ongedrukte of zeldzame bescheiden
67775: BOUMAN, HERMANNUS, - Jodocus Heringa Eliza's zoon, als voorstander van het vaderland en deszelfs heilzame instellingen, gelijk mede in eenige andere betrekkingen, geschetst. Een redevoering, met aanteekeningen en bijvoegsels
61562: LETAILLE / BOUMARD - SAIN ANTOINE DE PADOUE. [Canivet]
43120: BOURDET, B. - Soins faciles pour la propete de la bouche, pour la conservation des dents & pour faire eviter aux enfans les accidens de la dentition. Nouvelle ed., Paris, Herissant, 1771.
3258: BOURGEON, J.L. - Les Colbert avant Colbert. Parijs 1973, 270 p., geïllustreerd.
34754: BOURICIUS, GERARDUS JOANNES, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de evocationibus jure civili et Gelrorum moribus prohibitis quibusdam autem in casibus licitis Leiden C. de Pecker 1765
52816: BOURICIUS, L.G. - Over de gevangenissen in Nederland, Leeuwarden, L. Schierbeek, 1838.
356: BOURICIUS, L.G.N., - Grafboek van de Oude Kerk der stad Delft. Z.p., z.j., 53 p.
47378: BOURLIER, E. / E. LACHERET - Souvenir du troisieme centenaire de l'eglise Wallonne de la Haye, Gravenhage 1891, 105+(1) p., geïll. Slordig exemplaar.
47762: BOUSMARD, H.J.B. DE, - Essai general de fortification et d'attaque et defence des places, 3e edition, 4 volumes, Paris 1837, 390+367+390+264 pag.
15018: BOUSSINGAULT, [ADAM] - La guide universelle de tous les Pays-Bas ou les dix-sept provinces... 4de druk. Parijs: veuve F. Clousier, 1682.
30280: BOUSSOD, VALADON - Atelier W. Roelofs. Tableaux, études et aquarelles ( 2e et derniere partie ), vente, 's-Gravenhage 1910, 26 pag., geïll.
64108: BOUTETIERE, L. DE / ENSCHEDÉ, A.J., - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Notes Genealogique.
6494: BOUTMY DE KATZMANN, E.J.C. - Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikaties van de Indische genealogische vereniging deel 5 en 6. Den Haag 1993. Ing., 201 + 186 p.
61784: BOUTTATS, GASPAR (1625-1695) - VERHOLE WERCKEN VAN DEN SALIGEN VADER IOANNES VANDEN CRUYSSE. eersten ongeschoenden Carmeliet [Frontispiece]
22706: BOUVRIE, DES - Foto van in steen (grafzerk?) gehakt familiewapen Des Bouvrie.
57038: BOUVY, J., - Iets over phonologie, enz. Open brief aan Dr. B. te V., naar aanleiding van zijn artikel "Antwoord op eene kritiek", Gulpen [1873].
32929: BOUWER, KLAAS, UIT NOORDWOLDE - Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau. Proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
30570: BOVEN, M.V. EN S. SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck, twee Brabantse bloemschilders in Parijs, 2e druk, Maarssen 1988.
15022: BOWDLER, THOMAS - Letters written in Holland [...]. Londen: Robson e.a., 1788.
63883: BOWDOIN, W.G., - James McNeill Whistler, the man and his work
31927: BOWIER, DANIEL, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen juridicum de rescindenda venditione ob laesionem enormem [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
15026: BOWRING, JOHN - Brieven [...] geschreven op eene reize door Holland, Friesland en Groningen, voorafgegaan door Iets over de Friesche letterkunde, en gevolgd door Iets over de Hollandsche taal- en letterkunde. Uit het Engelsch. Leeuwarden: G.T.N. Suringar, [1829]-1830.
42803: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der Geunieerde Provintien (...) als mede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651. z. pl., z. n., 1674.
42805: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Institutionum politicarum libri duo. Editio altera. Leiden, Herculis & v. Gerrvliet, 1657.
7153: BOXMAN, ABRAHAM - Gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1823.
7155: BOXMAN, ABRAHAM - Dichterlijke nalatenschap. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate. Verspreide en nagelaten gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1862. [2 delen]
15030: BOYCE, EDMUND - The Belgian and Dutch traveller, being a complete guide through Belgium and Holland [...]. 6de vermeerderde druk. Londen: Leigh & Son, 1835.
15028: BOYCE, EDMUND - The Belgian traveller, being a complete guide through Belgium and Holland or Kingdom of the United Netherlands, containing a full description of every town; its objects of curiosity, manufactures, commerce, and inns; the mode of conveyance from place to place and a complete itinerary of the surrounding country [...]. 4de dr. Londen: Samuel Leigh, 1823.
41784: BOYMANS, J.A. - De Garde d' Honneur of episode der regering van Napoleon Buonaparte, door J.A. Boymans van Utrecht in 1813 als Garde d' Honneur opgeschreven, Zutphen, Thieme, 1823.
35794: BRAAKE, BENJAMIN HENDRIKUS JOHANNES TER, UIT OORSCHOT - Over anaeropolarimetrie Nijkerk Callenbach 1901
43932: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A., - Ambachtsheerlijkheid Backum,
14638: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A. - De edelen De Braquemont in Normandië, z.pl., z.j. [24 p] folio. Gebonden met: De Bracamonte en de daaruit gesproten markiezen van Fuente-el-sol en graven van Penaranda, z.pl., z.j. [34 p], folio. En met: D'Alverado y Bracamonte in België, z.pl., z.j. [18 p], folio (ca. 1890?).
31354: BRAAM, A. V. E.A. (RED.) - Historische atlas van de Zaanlanden, Wormerveer 1970, 118 pag., geb., geïll., met stofomslag.
33992: BRAAMS, CORNELIUS REGNERUS FRIDERICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen academicum inaugurale de juris principio: pater est, quem nuptiae demonstrant [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1831
65161: BRABANT, J. VAN, - Sint Bavo. Edelman, boeteling en monnik.
42491: BRADE, W.C. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verdere bouwkundigen. 4 delen, 2e verbeterde en vermeerderde druk, 's Gravenhage, Doorman, 1842.
60320: BRAEU, NICOLAES (FL. 1586 - 1600) AFTER MATHAM, JACOB (1571-1631) - Susanna and the Elders
7157: BRAGA - Bragiana. Humor en satire. Utrecht, Post Uiterweer & Comp. 1854.
366: BRAIBANT, CHARLES (INL.), - L'art et la vie au Moyen Age à travers les blasons et les sceaux. Parijs 1950. Geïll., 142 p.
57842: BRAKEL, S. VAN, - Stukken betreffende de kamers der noordsche compagnie na afloop van het octrooi, Overdruk B.M.H.G. 1910, 96 pag.
66663: BRAKEL, THEODORUS À, - De Trappen des Geestelycke Levens, beschreven door Theodorum à Brakel, In sijn leven Predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in 't licht gebracht door Wilhelmum à Brakel, Th. F. Predikant tot Stavoren.
3128: BRAKMAN, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921. Breskens 1922, 177 p., met tabellen.
33464: BRAKONIER, ABRAHAM CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de milite desertore [...] Utrecht Alexander van Megen 1741
65051: BRAMER, J., - De handhaving der waarheid, van den eerwaarden heer J.J. Scholten, predikant te Haarlem, beoordeeld en wederlegd door J. Bramer, Rooms-Catholijk Pastoor te Borne.
34006: BRAND, CHRISTOPHORUS JOSEPHUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio politico-juridica de jure coloniarum [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1820
42511: BRAND, ADAM - Relation du voyage de mr. Evert Isbrand, envoye de sa majeste czarienne, a l'empereur de la Chine en 1692, 93 & 94. Amsterdam, J.L. de Lorme, 1699.
67431: BRAND, J., - Wij leven vrij, volkslied door Mr. J. Brand.
40388: BRAND, JAN E.A. (RED.), - De woorden en de beelden. The words and the images. Tekst en beeld in de kunst van de twintigste eeuw, Utrecht, Centraal Museum, 1991, 272 pag., geïll.
67177: BRANDELER, MR. P. VAN, - De oudste voorregtsbrief der stad Dordrecht, medegedeeld door P. van den Brandeler, advocaat en gemeente-secretaris te Dordrecht
34956: BRANDELER, ANDRIES WILLEM VAN DEN, UIT BRIELLE - Aanteekeningen op artikel 18 der wet van 29 juni 1854 Leiden J.J.Groen 1880
368: BRANDELER, P. VAN DEN, - Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht. 3 dln. in 4 banden. Dordrecht 1862-1869 + Suppletoire Inventaris, Dordrecht 1878, 88, 68, 45, 195, 43 p.
42955: BRANDEN, F.J. V.D. - Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool. Antwerpen, 1883.
4592: BRANDENBURG, ERICH - Die Ahnen Augusts des Starken, Generation I-XIII. Leipzig 1937, 154 p. (Bijlage: Grafen von Mansfeld, 14de en 15de eeuw.) Omslag los.
57830: BRANDIS, BERNHARD, - Grundsaetze bei Behandlung der Syphilis, 2e Auflage, Berlin 1879, 44 pag.
16954: BRANDSMA - Atlas van Nederland. Uitgave van den Theehandel E. Brandsma. Amsterdam [ca. 1890?]. Mapje met 11 kaartjes op dun karton, elk 10,7 x 8 cm, van de elf provincies, chromo-druk.
65959: BRANDT, GERARD, - Het Leven en Bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. [Michiel de Ruyter]
24986: BRANDT, CASPAR & A. V. CATTENBURGH. - Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven (...) door C. Brandt en vervolgt (...) door A. v. Cattenburgh.
24994: BRANDT, GERARD - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter
19448: BRANDT, C.D.J. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der 13e eeuw.
32857: BRANDT, COENRAAD DIRK JAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1921
7159: BRANDT, CASPAR EN JOHANNES - Poëzy. Amsterdam, wed. B. Visscher, wed. G. Slaats, P. Visser, 1725. [deel 1 van 2 delen]
52272: BRANDT, P., - Veilingcatalogus 10.000 ex-libris et estampes modernes, formant la collection de D.Giltay Veth in Amsterdam, Amsterdam 1960, 28 pag., geïll.
3136: BRANDT, P.J. - Genealogie familie Brandt. Blokker 1984, 80 p., geïll., geb., met tabellen (offset).
42673: BRANDT, GEERAERT - G. Brandts verantwoording ter saeke van sijne historie der reformatie, tegens de beschuldigingen van D. Henricus Rulaeus, predikant tot Amsterdam. Amsterdam, Riewertsz en Boom, 1676.
42843: BRANDT, GEERAERT - Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden. 2e druk, 4 delen, Amsterdam, Rieuwertsz en Boom / Rotterdam, Bos, 1677, 1674, 1704 en 1704.
37366: BRANT, S - Der sotten schip, Antwerpen 1548, verzorgd en van een nawoord voorzien door L. Geeraedts, Middelburg 1981, ongepagineerd met 54 pag. nawerk, gebonden.
34582: BRANTS, ERNST RICHARD EGBERT, UIT VORDEN - Aanteekening op Art 1054 en eenige andere artt. van Boek II Tit. 13 van het B.W. Utrecht Van Druten 1881
370: BRANTS, A., - Bijdrage tot de geschiedenis der Gelderse Plooierijen. (Diss.) Leiden 1874, 189 p.
32125: BRANTSMA, GERARDUS SAMUËL, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure frisico, commune est [...] Leiden J. van Tiffelen 1805
32499: BRANTSMA, PETRUS, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale de jure summorum inperantium, et civium singulorum, per solam usus intermissionemnon pereunte [...] Leiden S. en J. Luchtmans, en Joann. le Mair 1775
19846: BRASSART, M. - Notice historique et généalogique sur l'ancienne et illustre famille des seigneurs et comtes du nom de Lalaing.
35626: BRAUNSCHWEIG, ANDREA, UIT DONDANGA-CURLANDO; PRAESES: REMLING, NICOLAUS CHRISTOPH - Dissertatio historica de Ottone Magno [...] Wittenberg Christian Schrödter 1680
34008: BRAUW, GUILIELMUS MAURITIUS DE, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus conditionalibus [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1834
67920: BRAY, B.A., - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658)
68041: BRAY, J., - All about dress. Being the story of the dress and textile trades.
66301: BREDA, J.G.S. VAN, - Levens-schets van Adriaan Gilles Camper
16208: BREDA - Gids bij het bezoek der Groote- of Lieve Vrouwenkerk te Breda, z.pl., z.j. [ca. 1920], 32 p.
34476: BREEMAN, CAREL ERNEST, UIT SOERABAYA - Art. 444 en 445 B.W. Leiden Somerwil 1888
35488: BREHMERUS, IMMANUEL FORTUNATUS; PRAESES: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM - Commentationes quasdam ex philologia [...] Wittenberg Schroedter 1703
65157: BREMAN, C., - De Clarea by anonymus Bernensis
33388: BREMEKAMP, H. - De practische en de critische richting in de wiskunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft [...] Groningen P. Noordhoff 1919
65476: BREMER, F., - Het gezin van den Overste door Frederika Bremer
31270: BREMER, J.T. - De Zijpe, deel II 1813- 1920, Schoorl 1991, geb., geïll., met stofomslag.
29034: BREMMER, H.P. - Practisch aesthetische studies, Amsterdam, Versluys, 281 pag., geb. in linnen band. Zeldzaam boek, dat echter een aantal illustraties buiten de tekst mist.
52254: BRENDER A BRANDIS, G. (UITG.), - Plakkaaten van de repraesentanten van het volk van Amsterdam, Amsterdam, Allart, 1797.
36296: BRENNER, IMMANUEL, UIT ROCHLITIO MISNICUS; PRAESES: WOLF, JOHANN - Disputatio politica de officiis subditorum erga principem .... Wittenberg Borckardus, Lieberhirt 1679
36392: BRESCIO, JOHANN, UIT GUBENA.LUSATO.; PRAESES: STOLL, LUDWIG J. - De artis heraldicae origine & natura, Exercitatio I Leipzig J.W. Kruger 1688
32661: BRESTER, ALBERT, UIT AMSTERDAM - Potentiaalmetingen in verdunde oplossingen van electrolyten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1827
65370: BRETSCHNEIDER, K.G., VERWEIJ, B., - Hendrik en Antonio of de proselieten der Roomsche en Protestantsche Kerk / naar het hoogduitsch van K.G. Bretschneider; door Bernardus Verweij
8500: [JONGH, IZAAC DE (VERT.)]; CHRISTOPH FRIEDRICH BRETZNER - Felix en Antje, of Gelyk by gelyk maakt het beste huwlyk, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, I. de Jongh en Alkmaar, J. Hand, 1792.
33904: BREUGEL, JOHANNES FESTUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
33906: BREUGEL, JOHANNES VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de repressaliis [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
374: BREUGEL DOUGLAS, R. VAN, - Over het adelsregt in de Nederlanden. 's-Gravenhage 1867, 137, 18 p.
64100: DE ROVÈRE VAN BREUGEL, - Des hypothèques, du droit de timbre et de greffe, ou observations sur le rapport de la commission créée par décret de sa majesté, du 15 juillet 1815, e sur les projets de loi relatifs a leur organisation et conservation.
17063: BREUGELMANS, R. - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1974. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 5).
25726: BREUKER, P. (RED.) - De Fiifde Woansdei. 150 jier P.C. (1853-2003), Franeker 2003, 296 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
35364: BREUNING, P.S. - Prent voor promotiediner Dr P.S.Breuning, steendruk J.A. Moesman Utrecht 1929
36144: BREYMANNO (BREYMANN) , ANDREA, UIT KIRCHWALINGA LUNENBURG; PRAESES: DASSOVIUS, THEODORUS - Imagines Hebraearum rerum quae nostra aetate circumferuntur ex parte recensebit & emandebit Kiel recusa [B. Reuther?] 1714
67604: BRICAULT,L., - De Memphis à Rome. Actes du Ier Colloque international sur les études isiaques Poitiers - Futorescope, 1999.
37698: BRICHANT, A - Jetons de numismates, 5 extracts Revue Belge de numismatique, 1878- 1883, ill.
16214: BRIELLE - Historische gids door Den Briel van Joh. H. Been, in leven gemeente-archivaris, 4e druk, herzien door Dr. Mr. H.P. Schaap, Brielle, Moerman, 1934, 48 p.
22622: BRIENEN, VAN - Getekend familiewapen Van Brienen (springende eenhoorn), 4°, met goud gehoogd, 19de eeuws.
65459: BRIGDEN, J.B., - Escape to prosperity
59298: BRIGGS, ASA [ED.]., - Essays in the History of Publishing. In Celebration of the 250th Anniversary of the House of Longman 1724 - 1974. London., Longman Group Ltd., 1974. Original publisher's blue cloth hardback, gilt lettering on purple label spine, pictorial dustjacket, 468pp., 12 contributions, illustrations, references, index. Very fine copy.
55093: BRIKKENAAR, J.B. - Verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp , dd Ouddorp 23-12-1740. Alkmaar, v. Hoolwerf, [1740]; met: Tweede verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp, d.d. Ouddorp 1-3-1741. Alkmaar, v. Beyeren, [1741].
23538: BRILL, W.G. - Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden, deel I 1e, 3e, 4e en 5e stuk, deel II 1e stuk. 5 aflveringen in papaieren omslagen , ca. 400 pag.
33682: BRILL, W.G. - Oratio de scientae laude genus humanum ab indignae dominationis vinculis vindicantis.
7171: BRILL, WILLEM GERARD - [Eerste titelpagina:] Verhandelingen, uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. Acht en twintigste stuk. [...] Haarlem, erven F. Bohn, 1857. [tweede titelpagina:] Over de aesthetische waarde der klassieke en der moderne dichtvormen. Bij dezelfde.
55206: BRINHAUSER - Prent: 'Der zu ewigen gefangnis verurteilte Joseph Graez, vulgo Pfeiferle'. Ets, 'Brinhauser sculp 1784', tonende de man in zijn cel, met kettingen vastgezet, staande voor zijn brits, rechtsboven een tralievenster.
25802: BRINK, J. TEN E.A. - Haagsche stemmen, 3e jaargang, 1890, 's-Gravenhage 1890, 704 pag., geb. in half leer.
20392: BRINK, T. V.D. EN A.C. ZEVEN ( RED ) - Kwartierstatenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld 1988, 228 p., geíll.
32251: BRINK, EDUARD VAN DEN, UIT EDE - Rooms of katholiek. De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie. Academisch proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
16803: BRINK, TEN - Uitgaven van Ten Brink, Meppel/Arnhem.
68395: BRINK, P. VAN DEN, - 'In een opslag van het oog' : de Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754
34854: BRINK, JANI TEN - Oratio de iis, quae tristia ac laeta academiae per annum praeteritum acciderunt 1833
59362: TEN BRINK, J, SCHIMMEL, H.J, BERG, J, HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J EN KAEMMERER, F.H. [RED]. - Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken geillustreerd door Nederlandsche Kunstenaars, Deel I, januari - juni 1891, 640 pp.
64238: BRINK, JAN TEN, - De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie 1555-1568
34010: BRINK, BERNARDUS TEN, UIT HARDERWIJK - Dissertatio juridico-antiquaria inauguralis de hasta praecipuo apud Romanos signo, imprimis justi dominii [...] Groningen J. Oomkens 1839
66244: BRINK, B. TEN, - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens, uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
35764: BRINK, JOHANNES AREND VAN DEN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kennis van de werking van het diphtherie-ferment Utrecht Van Huffel 1890
21110: BRINK, JAN TEN - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aesthetische studie van het Hollandsche blijspel der 17e eeuw, 3 delen, Leiden (1887), 196+155+249 pag. ( mist van 1 deel het vooromslag ).
68279: BRINK, J. TEN, - Dr. Nicolaas Heinsius junior. Eene studie over den Hollandschen schelmenroman der zeventiende eeuw.
39678: BRINK, B. TEN - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens, Utrecht 1869, 340 pag., geb. in rood linnen. Mooi exemplaar.
66984: BRINKMAN, A., - Parochie-retraiten gebeden en liederen samengesteld en bewerkt door A. Brinkman, redemptorist
64166: BRINKMAN, C.L., - Alphabetische Naamlijst van Boeken, Landkaarten en verdere in den Boekhandel voorkomende artikelen, die in het jaar 1883 in het Koningrijk der Nederlanden nieuw uitgegeven of op nieuw herdrukt zijn.
384: BRINKMANN, JÜRGEN - Die Ritter des Ordens `Pour le Mérite' 1914-1918. Bückeburg 1982. Geïll., ca. 100 p.
51045: BRITAINE, W. DE - De menschelyke wyshyd, of de weg des fortuins en het middel om zig in de wereld groot te maken. Vertaald uit het Engels door J.H., Amsterdam, Lakeman, 1722.
58632: BROCKDORFF, CAY VON, - Kants Teleologie, Inaugural Dissertation, Kiel 1898, 62 pag.
35634: BROCKTORFF, DETHLEFF, NOB. HOLSTEIN; PRAESES: CONRING, HERMAN - Disquisitio politica de prudentia peregrinandi [...] Helmstedt Henning Müller 1663
60638: BROECK, PIETER VAN DEN - De doorluchticheyt van Brederode uyt den graeflijcke huyse van Hollandt.
23782: BROECKE, PH. V.D. - Pleitrede betreffende de inkwartiering van officieren van z.m. landmacht in het vierde district van Zeeland, Middelburg 1839, 37 pag., orig. papieren omslag
36659: BROECKE, ANTONIE ABRAHAM JOHANNES VAN DEN, UIT AARDENBURG - Over wettiging van natuurlijke kinderen Leiden Van Nifterik 1879
7180: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Vaderlandsche poëzie. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1833.
65472: BROEK, L. VAN DEN., - Vaderlandsche gedichten, Vaderlandsche poezij, Nederlands Verlossing in 1813 herdacht. Feestzang, Willem de Eerste, Prins van Oranje. Feestzang ter inwijding van het standbeeld voor den grondlegger van Neerlands Onafhankelijkheid, 17 november 1845, dichtstuk, Wilhelmus van Nassauwen, volkslied; naar den originelen tekst van Marnix van St. Aldegonde; uitgegeven bij de onthulling van het Ruiter-standbeeld van Willem I Prins van Oranje, opgerigt door zijne majesteit Koning Willem-Twee
7177: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Gedichten. Rotterdam, wed. J. Allart, 1828. [Gebonden met:] Vaderlandsche gedichten. Rotterdam, L. Vermeer, [1831].
7176: BROEK, LAMBERT VAN DEN - Tooneelpoëzy. Lombardyn, of De bedriegelyke procureur. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1714. [Gebonden met:] De verraderse medeminnaar, of 't Gelukte huwelyk door bedrog. Blyspel. Amsterdam, Johannes van Leeuwen, 1715. [en met:] De vryer kamenier en de knecht minnemoer, of De gelukte liefdelist. Amsterdam en Leiden, Hendrik Bosch en G. Knotter, 1720.
35668: BROEK, CHRISTIAAN JAN HAGEN VAN DEN, UIT NIJMEGEN - Onderzoek naar de bactericide werking van het palingroken Assen Van Gorcum 1948
33215: BROEKE, GUILIAM VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de potestate mariti in uxorum, ex principiis juris naturalis et codicis civilis [...] Utrecht Joh. Altheer 1822
22880: BROEKMAN, VAN DE VRANDE, GUNTHER MOHR - Tien brieven en andere stukken betr. een geldlening tussen C.J. Gunther Mohr en J.C. Broekman-van de Vrande te Amsterdam, 1955. Manuscripten.
3162: BROEKSMA, C. - Genealogisch overzicht van het geslacht Broeksma. Amsterdam 1987, 71 p., geïll.
33217: BROEKSMIT, TEUNIS, UIT ZWIJNDRECHT - Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1889-1890 Rotterdam W.J. van Hengel 1891
31915: BROEN, MARCUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de Nilo [...] Utrecht W. van de Water 1724
66647: BROER, C.J.C., - Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling van haar grondbezit (ca. 1000-1200).
34512: BROERS, CHRISTIAAN WOUTER, UIT ERP - De puerperale involutie der uterusspier Leiden IJdo 1894
14604: BROERSEN, JEF C.W. - 100 jaar Köster. De lange reis over het Tüöttenpad naar het Ritsevoort.
7186: BROES, PETRUS - De peinzende Kristen, of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1817. [4 delen in 1 band]
388: BROKKEN, H.M.; W.TH.M. FRIJHOFF (RED.) - Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1992. Den Haag 1992. Geb., geïll., 258 p.
390: BROKKEN, H.M.; W.M. LINDEMANN - Inventaris van het archief van de kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795. 2 dln. 's-Hertogenbosch 1977, 483 p.
3164: BRON, H.J.A. - Familie-aanteekeningen betreffende de familie van Ds. G. Lehman de Lehnsfeld, Ds. P.M. van de Laar, Ds. H. Bron, Ds. W.H. Toe Water. Zwolle 1932, 32 p.
66888: BRONDGEEST, A., - Catalogue de l'oeuvre magnifique de Rembrandt et des artistes de son ecole F. Bol, J. Lievens, J.G. van Vliet, &, laisse par feu Monsieur Jean Gisbert Baron Verstolk de Soelen, Vente 28 Octobre 1847/Catalogue de la seconde partie du cabinet de gravures, laisse´ par feu son excellence Jean Gisbert Baron Verstolk de Soelen, compose´e du magnifique et ce´le`bre ouvrage d'estampes, par Rembrandt van Rhyn et par les artistes de son e´cole, Ferdinand Bol, Jean Lievens, Jean George van Vliet & c. Contenant les e´tats les plus rares, ainsi que des e´preuves superbes, provenant des Collections Europe´ennes les plus renomme´es, comme de celles de A. Houbraken, P. Mariette, (...) et autres / redige´ par A. Brondgeest. La vente aura lieu a` la maison dite 'Het huis met de hoofden', (...) a` Amsterdam, le Mardi 26 Octobre 1847 et jours suivants; par Je´rome de Vries [et al.]
19466: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
66602: BRONGERSMA, E., - Een leven lang Dr. Edward Brongersma.
42929: BRONGNIART, A. - Traite des arts ceramiques ou des poteries. 2 volumes 8° and an oblong atlas. Paris, 1844.
53027: BRONKHORST, S. VAN - Omstandig verslag van den moord gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel, met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique stukken. Amsterdam, J. v.d. Hey en zoon, 1824.
30268: BRONS, L ( RED.) - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink, Laren 1986, geïll.
33167: BRONSVELD, WALRAND CORNELIS LODEWIJK, UIT OPHEMERT - Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijck bij den koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626. Proefschrift [...] Haarlem Erven Loosjes 1896
67040: BRONSVELD, A. W., - De Kinderkerk te Haarlem, Historische schets uitgegeven bij haar 100-jarig bestaan
67470: BRONSVELD, A. W., - Dr. J. J. van Oosterzee
67393: BRONSVELD, A. W., - Ter nagedachtenis van prof. B. ter Haar.
67394: BRONSVELD, A. W., - Ter nagedachtenis van prof. B. ter Haar.
41398: BRONWASSER - Ons fundatieboek. N.V. Industrieele My. voorheen J.W. Bronwasser Cz, Breukelen, Breukelen 1928, oblong album, 91 pag., geb., geïll.
18954: BROOD, P.; P. NIEUWLAND EN L. ZOODSMA - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
58814: BROOS, TON (INL.) - De wonderlyke reisgevallen van Maria Kinkons, Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1986.
56754: BROOS, K, HEFTING, P., - Grafische vormgeving in Nederland: een eeuw, Amsterdam 1993, geb., geïll. 223 pag.
15036: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant [...], [2 delen in 1 band]. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733]. Facsimilé-reprint Den Haag: Kruseman, 1966.
15034: BROUËRIUS VAN NIDEK, M. EN I. LE LONG - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden [...], deel II. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792.
42022: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerlyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth, [1732-1733].
47618: BROUERIUS VAN NIDEK, M., - Het verheerlykt Watergraafs- of Diemer-meer by de sradt Amsterdam, Amsterdam, Entrop, 1768. Folio, origineel karton.
23474: BROUW, P. OP DEN E.A. ( RED.) - Kwartieren van het her en der, deel 1. Nijmegen 1980, 239 pag., geïll. Uitg. afd. Nijmegen, Ned. Genealogische Vereniging.
34756: BROUWER, CORNELIUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis quaedam de legatis sistens Leiden P. van der Eyk 1765
31663: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma. Fries taalkundige (1789-1869) Assen Van Gorcum & Comp. 1941
32593: BROUWER, HENRICUS JOANNES THEODORUS, UIT BRUMMEN - Theses [...] Leuven Gebr. Vanlinthout 1877
33223: BROUWER, WOPKE WOPKENS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, de jure occupandi [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1822
35142: BROUWER, NICOLAUS, UIT MEDEMBLIK - Disputatio juridica inauguralis de emtione-venditione Leiden Henr. Verbiest 1663
35162: BROUWER, SEERPII, UIT LEEUWARDEN - Responsio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
38550: BROUWER, HAN - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van de Zwolse boekverkopers 1772-1849, Leiden 1995, 360 pag., geb., geïll., mt stofomslag.
61872: BROUWER, CORNELIS (1731/35-1803) AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - Gate with traveller and mule
55728: BROUWER, C. - Prent: 'Voorval met den jager van den Franschen ambassadeur in 's Hage, den 6en July 1788', gravure door C. Brouwer 1789, A. Fokke Sim. zn. exc.
402: BROUWER, H. - Supplement-beschrijving van de doop-, trouw-, en begraafboeken, registers van overledenen, en bescheiden behorende tot de gaardersarchieven in Zuid-Holland, daterende van vóór de invoering van de burgerlijke stand. 's-Gravenhage 1959, 134 p.
62644: BROUWER, CORNELIS (1731/35-1803), AFTER BULTHUIS, JAN (1750-1801) AFTER WALDORP, JAN GERARD (1740-1808) - De Hollandsche Straat.
35310: BROWN, WILLIAM LAURENTIUS - Redenvoering over het allerheilzaamst verband en de vereeniging van den godsdienst met de wijsbegeerte Utrecht A. van Paddenburg 1788
33912: BROWN, GULIELMUS LAURENTIUS - Oratio de imaginatione, in vitae institutione, regunda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1790
42987: BROWN, THOMAS - Biographical sketches and authentic anecdotes of dogs,
56586: BRUCH (UITG.), - Die Augsburgische confession, Koln 1830, 148 pag.
41122: BRUCH, H - Kroniek der Friese Kronieken, antikritiek op Bolhuis' kritiek, Leeuwarden 1952, 52 pag.
5652: BRUCKEN FOCK, B.F.W. VON, EN P.D. DE VOS - Genealogie der uitgestorven familie De Huybert, Middelburg 1905,24 p., groot folio, slechte staat.
67703: BRUCKEN FOCK, B. F. W.; W. H. HOEUFFT, - Autobiografische aanteekeningen van mr. Arent Anthonis Roukens.
63922: BRUCKNER, WOLFGANG, - Imagerie Populare Allemande
31563: BRUEYS, JANUS RICHARDUS DE - Oratio de maximo felicitatis incremento [...] Utrecht O.J. van paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
406: BRUGGEMAN, J. - Archief der adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg van de orde van S. Benedictus, 1133-1574. 's-Gravenhage 1933, 94 p.
7192: BRUGGEMANS, ADRIANUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De kluizenaar op Formentera. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Rotterdam, J. Meijer, 1793.
35960: BRUGGENCATE, HENDRIK JAN TEN, UIT ALMELO - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1899
35152: BRUGGHEN, JUST. JAC. LEON. VAN DER , UIT NIJMEGEN - Commentatio ad quaestionem ab amplissima facultate juridica [...] 1826
33908: BRUGGHEN, JACOBUS GULIELMUS VAN DER, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de rebus religiosis [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1762
66651: BRUGGHEN, JUST. JAC. LEON. VAN DER , UIT NIJMEGEN, - Antwoord van Mr. J.J.L. van der Brugghen, oud-minister van Justitie op een open brief van Mr. J.E. Goudsmit, hoogleraar te Leiden
67821: BRUGMANNUS, ANTONIUS, - Oratio inauguralis de sensu communi matheseos et philosophiae matre. Dicta publice in Templo Academico A.D. x. Martii MDCCLVI. Quum ordinariam philsophiae professionem in inclyta Frisiorum Academia solenniter auspicaretur.
23516: BRUGMANS, H. - Verslag van een onderzoek in England naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 ....... ingesteld. 's-Gravenhage 1895, 516+61 pag.( boekblok los).
32205: BRUGMANS, H. - Het belang der economische geschiedenis. Leiden A.W. Sijthoff 1904
66489: BRUGMANS, H., WACHTER, F., - Briefwechsel des Ubbo Emmius. Band I: 1556 bis 1608. Band II: 1608-1625 (2 volumes)
36590: BRUGMANS, IZAAK JOHANNES, UIT GRONINGEN - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 's-Gravenhage Nijhoff 1925 IIe deel
34012: BRUGMANS, CAROLUS PETRUS LUDOVICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de obligatione naturali in jure Romano et hodierno [...] Amsterdam C.A. Spin 1834
34638: BRUGMANS, P. A. , UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1791
34640: BRUGMANS, P. A. , UIT GRONINGEN - III. theses juridicae. 1791
50979: BRUGMANS, H. (INL.) - Nederlandsche Handel en Industrie in 1913. Jubileum-uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid. Rotterdam, De Bont, [1913].
37082: BRUGMANS, H. EN C.H. PETERS - Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan groei en ontwikkeling, 3 delen, Leiden [ ca. 1911], geb. in de originele groen/bruine linnen banden.
26320: BRUIJN, J.G. DE - Inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Holl. My. der Wetenschappen 1753-1917, Haarlem 1977, 549 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34510: BRUIJNE, JAN WILLEM DE, UIT GOES - De pessariumtherapie bij retroflexio uteri z.pl. z.n. 1898
53327: BRUIN, F. DE - Geschrift van den eerw. heer F. de Bruin, een der vier predikanten die (...) tegens den Pastoraalen-Brief geprotesteert hebben (...) z. pl., [1738].
27456: BRUIN FZN, C. DE - Johann Christian Meischke, ( 1763-1841 ), zijn voor- en nageslacht. Driebergen 1982, 139 pag., geb., geïll.
15047: BRUIN, CLAAS - Noordhollandsche Arkadia... Amsterdam: E. Visscher, 1732.
52583: BRUIN, CLAAS - [De lustplaats Soelen, in dichtmaat uitgebreid, met hist. aant. en printverbeeldingen. Amsterdam, Schagen, 1723].
68265: BRUIN, SERVAAS DE; - Geographisch-historisch woordenboek.
37194: BRUIN, A. DE - De schatten der Pellicanisten; over de blazoenen, het glas- en zilverwerk en de wandtapijten van de Haarlemse rederijkerskamer " Trou moet Blycken ", Haarelm 2001, 216 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37784: BRUIN, SERVAAS DE; - Geographisch-historisch woordenboek, 2 delen, Leiden, Noothoven v. Goor [ ca. 1869 ], 1248 = 1168 pag. Halfleer, doch ruggen los.( wel aanwezig )
31573: BRUINIER, JANUS BERNHARDUS HENRICUS, UIT LOCHEM - Animadversionum de usu verborum cum praepositionibus compositorum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1821
67742: BRUINING, T.C., NUNNINK, A.A., - Hugo de Groot op Loevestein
60838: BRUINING, TIELEMAN CATO (1801-1877) - Dood van den Lt. Adm.: M.A. de Ruyter (Graftombe in de N. Kerk te Amsterdam)
65546: BRUINING, G., - Betere toekomst voor Nederland, in blijde uitzigten voor koutenden, peinzenden en droomenden
67407: BRUINING VAN DEN BERGH, A., - De watergeuzen onder Neerlands volk. Lied met Piano-Forte door A. Bruining van den Bergh.
31551: BRUINS, DIRK, UIT DIEREN - Plutarchi vita Pompeii [...] Specimen literarium inaugurale [...] Zutphen A.E.C. van Someren 1882
36520: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Gezag en vrijheid bij Philippe de Commynes Assen Hummelen 1937
36532: BRUINS SLOT, JAN ALBERTUS HENDRIK JOHAN SIEUWERT, UIT DRAGTEN - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke kerk in Nederland Amsterdam Bakker 1931
3176: BRUINS SLOT, S. - Jan Bruins Slot, zijn vóór- en nageslacht. Rotterdam 1963, 127 p., geb., geïll. (oblong)
67166: BRUINSMA, V., - Kennen en Kunnen door Dr. Vitus Bruinsma. Een stel van drie leesboekjes voor de lagere school over het leervak Kennis der Nauur. Derde stukje met vele afbeeldingen.
66157: BRUINSMA, J. J., - Over de kruidkundige verdiensten van wijlen mr. D. H. Beucker Andrae, griffier bij de regtbank te Leeuwarden
20584: BRUINVIS, C.W. - De graaf van Leicester te Alkmaar, overdruk Oud-Holland 1903, 6 pag.
20582: BRUINVIS, C.W. - Maerten Jacobsz. Formerius, Petrus Schouten, 2 extracten uit Bijdr. Bisd. Haarlem, 3 pag.
20572: BRUINVIS, C.W. - Alkmaarsche begrafenispenningen, overdruk Tijdschr. Munt- en penningkunde 1907, 6 pag+plaat.
20574: BRUINVIS, C.W. - Verdrukking en volharding der Remonstranten te Alkmaar in 1619 en volgende jaren, Alkmaar 1894. Niet in de handel, 46 pag.
20570: BRUINVIS, C.W. - Penning ter eere van W.G. ten Houte de Lange, overdruk, 4 pag.
20568: BRUINVIS, C.W. - Afzetting en vervanging van den pater en de mater van het jonge hof te Alkmaar in 1568, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 14 pag.
20562: BRUINVIS, C.W. - Het papengilde te Alkmaar. Overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 8 pag.
20566: BRUINVIS, C.W. - De stichting van het Roomsch-Catholiek weeshuis te Alkmaar. Alkmaar 1905, 16 pag., geïll.
20560: BRUINVIS, C.W. - Geschiedenis der kapel, thans de tweede kerk der N.H. gemeente te Alkmaar, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 23 pag.
20558: BRUINVIS, C.W. - De zeven getijden in de parochiekerk te Alkmaar, overdruk Arch. Kerkgesch. 1897, 8 pag.
66465: BRUINVIS, C.W., - De geldmiddelen van het Burgerweeshuis te Alkmaar sedert de oprichting.
64908: BRUINVIS, C.W., - De regeering van Alkmaar tot 1795, De Alkmaarsche Vroedschap tot 1795, Naamlijst van de leden der Regeering, de Secretarissen en Ontvangers van Alkmaar sedert 1795.
35434: BRUMMERUS, ANDREAS, UIT STARGARD POMMEREN; PRAESES: CRUGER, FRIEDRICH - Disputatio ethica de virtutibus, quae in gubernatione affectuum ad corpus relatorum occupantur, nim: De fortitudine et temperantia [...] Rostock Moritz Sachs 1614
56618: BRUN, PIERRE LE, - Marie Stuart, tragedie en cinq actes, Bruxelles, Remy, 1820, 75 pag.
43271: BRUN, LE - Afbeelding der hertstogten of middelen om dezelve volkomen te leeren afteekenen, door de heer Le Brun (...) in het Nederduits vertaalt door F. de Kaarsgieter. Amsterdam, v.d. Plaats, 1703.
66283: BRUNET, J. CH., - Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant 1. Un nouveau dictionnaire bibliographique... 2. Une table en forme de catalogue raisonne - [Complete in 4 volumes]
35954: BRUNGER, JAN, UIT O.L.VROUWE PAROCHIE - Stellingen .... Leiden Somerwil 1877
66175: BRUNINGS, C., - Nota der voordeelen van het Hellend Scheprad in tegenstelling tot het Staand Scheprad en aantooning der aanmerkelijke besparingen die het eerste oplevert (...) alles bewesen door proef-malingen, de eerste te Bleiswijk in den jare 1775 en 1776 en de tweede proefmaling (...) in 1818 (...)
15608: BRUNNER, P.L. - Reise des P. Reginbald Möhner, Benedictiners von St. Ulrich in Augsburg, als Feldcaplans bei den für Spanien geworbenen und unter den Commando des Markgrafen Leopold Wilhelm von Baden geführten deutschen Regimentern in die Niederlande im Jahre 1651. [...]. Herausgegeben von Dr. P.L. Brunner. Augsburg: Butsch, 1872.
36170: BRUNONE, FRANCISCO ROMANO (BRUNO), UIT LEIPZIG; PRAESES: PRAETORIUS, JOHANN - Disputatio historico-physica de crotalistria tepidi temporis hospita. Oder von des Storchs Winter-Quartier .... Leipzig J.C. Brandenburger 1702
64303: LEEN ALBERTS. / PAUL BRUSSE. E.A., - Bruit van d' Eem' Geschiedenis van Amersfoort
55156: BRUSSEL, A. VAN (RED.) - Asmodee. Jaargang 57 (1910), nrs. 1 t/m 52 (mist nrs. 15 en 17).
39202: BRUUN, DANIEL ( ED.) - The travellers guide to the Scandinavian countries and Iceland, Kopenhagen [ ca. 1908 ], 72 +72 +72 + 64 pag., ill., hardback.
60730: BRUYN, NICOLAAS DE (1571-1656) - INGRESSUM AUTEM IESUM CAPERNAUMUM ADIIT CENTURIO... (Royal Bible)
64250: BRUYN PRINCE, P.M.L. DE (ED.), - Officiële bescheiden betreffende de dienst van Multatuli als Oost-Indies ambtenaar: Max Havelaar op de Westkust van Sumatra.
30622: BRUYN, J. E.A. (RED.) - Aanwinsten Nederlandse Musea 1960-1990. Een keuze uit dertig jaar, verworven met steun van de Ver. Rembrandt, Amsterdam 1990, geïll., geb.
65804: BRUYN KOPS, J.L., - Stukken der grafelijke tijden, uit het archief der stad Haarlem met een korte beschrijving.
64352: BRUYN, J., - Bruyn collection, De Levensbron, het werk van een leerling van Jan van Eyck, Over het voortleven der Middeleeuwen
59666: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601) - IANUS DUZA... (portrait of Janus Dousa)
59668: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601) - IACOBUS LATOMUS THEOLOGUS (portrait of Jacob Masson)
60286: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER AMMAN, JOOST (1539-1591) - Marching soldiers
60030: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - DURNHOFERUS THEOLOGUS (Portrait of Lorenz Dürnhofer)
60288: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER TITIAN, OR VECELLIO, TIZIANO (1485/90-1576) - CHRISTI TRIVMPHVS (The Triumph of Christ)
60284: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The fountain of youth
60028: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - IO SEBASTIANUS PFAURSERUS D. MAXIMIL II ADIG ECCLESIAS (Portrait of Johann Sebastian Pfauser)
60536: BRY, THEODOR DE (1528-1598) - De Hoopman van weisheyt. Le capitaine prudent
60282: BRY, THEODOR DE (1528-1598) - Empty coat of arms with knight
65529: BRYCE, VISCOUNT, - MEMORIES OF TRAVEL
58708: BUCHNER, A.; - Vom Glockenspiel zum Pianola, Praag 1959
43158: BUCHOTTE - Les regles du dessein et du Lavis, pour les plans particuliers des ouvrages & des batimens (...) architecture militaire que civile. Paris, Jombert, 1722.
35554: BUCHTA, LEONARDUS, UIT ALTHEMIO-FRANCUS; PRAESES: SCHURZFLEISCH, C. SAMUEL - Ex argumento antiquitatis deipnosophisticae [...] Wittenberg Christian Schroedter 1703
41806: BUCQUOY, E.L. - Les Gardes d'Honneur du Premier Empire, Nancy 1908, 301 pag., ill. with 8 handcoloured plates of uniformes by the author. Good copy.
35956: BUDDE, WEIJER ANTONIJ COST, UIT DIEPENVEEN - Stellingen .... Groningen J.B.Huber 1875
15055: BUDDINGH, D. - Wandelingen door De Betuwe, ter opsporing van Germaansch-Bataafsche en Romeinsche oudheden (1854-1860). Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861.
41614: BUDDINGH', D - Feesten en feesttijden. Natuur-kerk- en volksfeesten in oorsprong en beteekenis, Antwerpen, Buschmann, 1869. Origineel karton, 201+(2) pag., omslag beschadigd en los.
23312: BUEREN, TRUUS VAN - Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem te aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen. Hilversum 1993, 686 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw [dissertatie].
42121: BUFFON - Morceaux choisis. Recueil de ce que ce grand naturaliste. Paris, Boiste, 1823.
42195: BUFFON, G.L.L. COMPTE DE - Le Buffon classique de la jeunesse ou Resume d'histoire naturelle. Ouvrage neuf. Paris etc., 1837.
17087: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht: HES, 1979.
39070: BUIJNSTERS, P.J. - Wolff & Deken, een biografie, Leiden 1984, 416 pag., geïll.
27976: BUIJS, P - Rome en Utrecht of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen, Amersfoort 1844, 192 pag., geb., half leer.
32023: BUIJS, JOANNES THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure communis principiis regendo [...] Amsterdam C.A. Spin & Zonen 1850
33676: BUIJS BALLOT, CH.H.D. - De herstelling der Utrechtsche hoogschool in 1813 . Feestrede.
58982: BUIJS, - De kleine Buijs. Natuurkundig schoolboekje, Groningen, Smit, 1859, 85 pag.
55648: BUIJS, EGBERT - Proces crimineel in de zake van Egbert Buys, hofraad en actueel commissaris van zijn koninklyke majesteit van Polen, Keurvorst van Saxen, gedaagde, contra jonkheer Diderik van Lockhorst, heer van Ter Meer, hoof-officier der stadt Utrecht, r.o. eisscher, Kleef/Nijmegen, R. Sitzeman/H. Heymans, 1755.
36502: BUIJS, J.T. - Het wezen van den constitutionelen regeringsvorm Haarlem Kruseman 1862
32887: BUIJTENEN, M.P. VAN, UIT ROTTERDAM - De grondslag van de Friese vrijheid. Academisch proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1953
436: BUIJTENEN, M.P. VAN - De Leppa. Een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage. Dokkum 1944. Geb., geïll., 121 p. Met 3 losse kaarten.
64311: KEVERLING BUISMAN, - Arnhem van 1700 tot 1900
66149: BUISMAN JR., G., - Rede uitgesproken door G. Buisman Jr. ter gelegenheid van de Onthulling van het Gedenkteeken van onze dichter P.A. de Genestet op 2 juli 1910, in het kerkgebouw der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Delft.
65992: BUISMAN, H., - Catalogus met beschrijving van de schilderijen der kunstverzameling van Teyler's stichting te Haarlem
57126: BULDER, NICO, - Exlibris, met een inleiding van Johan Schwenke, Wassenaar, 1939.
57128: BULDER, NICO, - Nieuwere exlibris Nico Bulder. Ingeleid door Ir. H.G.J. Schelling, Baarn, Arethusa Pers, 1959.
7201: BULL, ABRAHAM JOHANNES DE - Gedichten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1871. [2 delen]
7203: BULL, ABRAHAM JOHANNES DE - Een beeld der toekomst. Romantiesch gedicht. Ontleend aan de geschiedenis der kerkhervorming en die der onbeslotene gemeente te Utrecht, tijdens Huibert Duifhuis. Den Haag, P.H. Noordendorp, 1849.
67379: BULOW, VON, - Aan de ingezetenen der Vereenigden provincien van Nederland.
66495: BULTE, M., POST, W., - Haarlem. Verdwenen stadsbeelden. De Collectie Baruch. Met foto's van Zeger Bax.
60198: BULTHUIS, JAN (1750-1801) AFTER WALDORP, JAN GERARD (1740-1808) PUBLISHED BY SMIT, JAN (1726-1807) - [The little street of Amsterdam]
66677: BULTHUIS, J., - T' Dorp Koudekerk (handwritten in margin: Het dorp Oostersouburg in Zeeland)
41880: BULTHUIS-DRAYER, J - Genealogie Bulthuis-Drayer, Roden 1994, 277 pag., geb., geïll. Enkele vlekjes op kaft.
7212: BUMA, JOHANNES - Boere bruiloft, of Het huwelyk van Moddeworst en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Te Knollendam, Ten dienste der bruilofts-gasten. [Leeuwarden, z.n.], 1767.
66193: BUNSEN, C.C.J., - De teekenen des tijds, Brieven aan Vrienden over Gewetensvrijheid en het Regt der Christelijke Gemeenten. Met eene inleidende voorrede door S. Hoektra Bzn.
7214: BUNYAN, JOHN - De tedere ingewanden van Christi Liefde, aan den zondaar opengelegt en vertoont (...). Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eigen bevindinge, zo in zyn eerste bekeringe, als verdere voortgang in de genade; en zyn ontmoetingen in dezelve. Vertaald uit het Engels. Harderwijk, Herman Rampen, 1711.
7216: BUNYAN, JOHN; ALBERT EBBO CROUS (VERT.) - Eens Christinnes reize naar de eeuwigheid (...). Vertaald uit het Engels. Amsterdam, B. Koene, [ca. 1820].
7213: BUNYAN, JOHN - Christens reize na de eeuwigheit, met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren. Vertaald uit het Engels. 3e druk. Groningen, Pieter Bandsma, 1747.
67083: BURCH, HARRIETTE E., - Kenau Hasselaar, de heldin van Haarlem. Een verhaal tijdens Haarlem's beleg in 1573 naar het Engelsch van Harriette E. Burch.
35420: BURCH, FRANCISCUS VAN DER, UIT DORDRECHT; PRAESES: BEYMA, J. - Quaestiones probabiles in utramque partem exercitii causa propoditae. Leiden Franciscus (I) Raphelengius 1595
64313: BURCHARD, L., - Tekeningen van P.P. Rubens
60834: BURCK, JOHANNES DU (1808-1888) - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
34704: BUREN, H. J. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis ad titulos sextum, septimum et octavum libri primi novi codicis regni Belgici [....] Leiden M. Cyfveer 1824
34908: BUREN, DIDERICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis nobiliores aliquot continens juris controversias Leiden A. Elzevier 1709
42460: BUREN, HENDRICK VAN - Drilkonst of hedendaaghsche wapen-oeffening. Third improved impression, Amsterdam, M. Doornick, 1672.
64426: BURG V.A.M. VAN DER, TEN HOUTE DE LANGE, C.E.G., - De Hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen 1848-1917. De verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal
24790: BURG, P. VAN DER - Handboek voor den schilder. De hout- en marmer-nabootsing, zooals die wordt geleerd op de schilderschool. First edition.
31785: BURG, COENRAAD CORNELIS ARNOLDUS VAN, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1864
7220: BURG, HERMANUS VAN DEN - Schriftuurlijke klinkdichten op bijbelgeschiedenissen, de koningen van Juda en Israël, benevens Salomons Prediker. Leiden, Is. Severinus, 1716.
28172: BURGER, H. E.A. (RED.) - Gedenkboek der Nederlandse My. tot bevordering der geneeskunst bij haar 75-jarig bestaan, Amsterdam 1924, 228 pag., geïll.
31549: BURGERHOUT, ADRIANUS GERARDUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de servitutibus naturalibus et legalibus [...] Leiden L. Herdingh en zoon 1822
16806: BURGERS - Nrd Holland, Uitg. Burgers ENR, Deventer [ca. 1920], 1 blad.
5326: BURGERS, R.A. EN J.L. RIJNDORP - Inleiding tot de genealogie van het West-Brabants geslacht Burgers, overdruk (fotokopie) Brabants Heem 1955, 21 p., in omslag met “Burgers”.
36164: BURGMANN, JOH. CHRISTIAN, UIT ROSTOCK; PRAESES: HASSEN, MARTIN - Apologiam invidentiae adversus Bibliothecam Academicam Hallens [samen met:] Apologiam ....... door Marcus Guhl bij praeses J.C.Burgmann. Wittenberg J.L.Fincelius 1720
3186: BURINGH, E. - Stamboom van de familie Buringh. [Blijham 1960], 118 p., geïll.
56210: BURKE, B., - Illuminated heraldic illustrations, with annotations, London 1856.
7814: BURKE - Burke's peerage and baronetage, edition 105 (1970, 3rd impression 1978, or 4th impression 1980]
7812: BURKE, B. - A genealogical and heraldic history of the landed gentry of Great Britain & Ireland, 9th ed. (1898, 2 vols). The bindings are damaged.
6522: BURKE, J. EN J.B. - Encyclopaedia of heraldry, or general armory of England, Scotland, and Ireland. 3e edition. Londen c. 1840. Geb., geïll.. Back repaired, with some additions in handwriting.
6524: BURKE, B. EN A.P. - A genealogical and heraldic history of the peerage and baronetage, the privy council, knightage and companionage. 18e edition. Londen 1921. Geb., geïll., 2990 p. Back repaired.
64415: BURKE, J. EN J.B., - Heraldic illustrations, comprising the armorial bearings of the principal families of the Empire; with pedigrees and annotations
7740: BURKE - Burke's presidential families of the United States of America.
7228: BURLAGE, JOOST HENDRIK (VERT.); MARGHÉRITE CHARDON DAME VIRGINIE ANCELOT - Clemence, of De dochter van den advocaat. Tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1840.
7230: BURLAGE, JOOST HENDRIK (VERT.); MÉLESVILLE [ANNE-HON.-JOS. DUVEYRIER] - Zij is krankzinnig, tooneelspel in twee bedrijven. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1836.
7225: BURLAGE, JOOST HENDRIK - Herinnerings-offer. Utrecht, J. Altheer, 1836.
7226: BURLAGE, JOOST HENDRIK (VERT.); ELISABETH INCHBALD-SIMPSON - De eerste bruidsdag, blijspel in twee bedrijven. 2e druk. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1837.
65473: BURLAGE, JOOST HENDRIK, - Academische tafereelen, Ontworpen en geschetst tijdens het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool, en in rijm gebragt door Mr. J.H. Burlage
34550: BURMAN, PETRUS - Oratio in obitum [...] Jani Broukhusii Leiden J. Wagens 1708
24966: BURMAN, FRANS; - Eenige aanmerkingen de Nederduitsche taal en verscheidene oudheden aengaende.
5204: BURMAN-BECKER, J.G. - Nachrichten die Stammtafel der Familie Becker betreffend, Kopenhagen 1835, 18 p., geb., met 2 uitslaande tabellen en afb. familiewapen.
42450: BURMAN, CASPAR - Hadrianus VI sive analecta historica de Hadriano Sexto Trajectino, papa Romano. Utrecht, v. Poolsum, 1727.
31795: BURMANNUS, PETRUS - Oratio de maecenatibus doctis, validissimis musarum praesidiis [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1763
67844: BURMANNUS SECUNDUS, P., ONDERDE WYNGAART, C., - Hugoni Grotio Sacrum/Ter gedachtenisse van Huig de Groot.
33910: BURMANNUS, PETRUS - Oratio in humanitatis studia [...] Leiden Samuel Luchtmans 1720
33916: BURMANNUS JUNIORIS, PETRUS - Oratio inauguralis de enthusiasmo poëtico [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1742
66423: BURMANNUS, FRANCISCUS, - De Rigteren Israels, ofte Uitlegginge ende Betragtinge van de Boeken Josua, der Rigteren ende Ruth.
33528: BURMANNUS, PETRUS - Oratio inauguralis pro criticis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1736
51093: BURNET, G. - Some letters containing an acoount of what seem'd most remarkable in travelling thro' Switzerland, Italy, some parts of Germany, etc. in the years 1685 and 1686. London, Lacy, 1724.
43058: BURTIN, F.X. DE - Traite theorique et pratique des connoissances qui sont necessaires a tout Amateur de tableaux, et a tous ceux qui veulent apprendre a juger, apprecier et conserver les productions de la peinture. 2 delen, Brussel, Weisenburch, 1808.
63748: BURTON, JOHN HILL, - the Book-Hunter etc.
42253: BUSCH, D.W.H. - Atlas van verloskundige afbeeldingen in verband met het leerboek der verloskunde, vertaald uit het Duits. Amsterdam, Frijlink, 1844.
20920: BUSINK, TH. A. - Het ontstaan der pyramide en over de pyramide van Cheops. Voordracht. Batavia 1934, 44 pag., geïll.
28020: BUSKEN HUET, C - Groen en rijp, door Thrasybulus, 2e druk, Haarlem 1899, 195 pag., geb. in fraaie stempelband.
7238: BUSKEN HUET, CONRAD - Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Réville c.s. Voor rekening van den schrijver. Haarlem, Van Asperen van der Velde, 1866.
67679: BUSKEN HUET, CD, - Jacques Saurin en Théodore Huet, Proeve van kerkgeschiedkundige kritiek.
66358: BUSKEN HUET, CONRAD, - Ada van Holland, eene historisch-litterarische studie
64431: BUSSE, M, - Transvaal und die deutsch-englischen Beziehungen die Egyptische Frage, Zwei Vortrage van Dr. M. Busseeeee gehalten im Civil-Kasino in Koblenz
67157: BUSSEMAKER, TH., - Nog eens Johan Willem Ripperda.
32931: BUSSEMAKER, CAREL HENDRIK THEODOOR, UIT DEVENTER - Geschiedenis van Overijsel gedurende het eerste stadhouderloze tijdperk. Deel I. Proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1888
66264: BUSSEMAKER, TH., - Verslag van een voorlopig onderzoek naar de Bentinck-papieren, aanwezig in het Britsch Museum in Londen.
66327: BUSSEMAKER, TH., - Archives Ou Correspondance Inédite De La Maison D'Orange-Nassau, publiee avec autorisation de S. M. la reine. Quatrième série. 4 vol.
35942: BUTTINGHA WICHERS, NICOLAAS LUCAS JAN VAN, UIT NIEUWER AMSTEL - Stellingen .... Leiden Hooiberg 1875
65949: BUUL, H. VAN, - Dirk van Gelder, zijn exlibris en gelegenheidsgrafiek
59401: BUVELÔT, BUSSUM, WEURMAN-TIBBE. - Kwitantie van Ingenieursbureau Buvelôt, centrale verwarming, Bussum voor mevrouw A. Weurman-Tibbe, 1938 (1 stuk). M14694
67634: BUXTORF, JOHANNES, ZOET, JAN (TR.), - Schoole der Jooden. Begrijpende het geheele Joodze Geloof en Geloofs-oeffening, benevens deszelfs Ceremonien, In-zettingen, Zeden en Gebruiken, even-eens als de zelve, by hen, in 't Openbaar en verborgen, worden gepleegt. (...) Eertijds, tot nut der Christenen, beschreven, door M. Johannem Buxdorfium, Opper-meester, in de Hebreesche Spraak, tot Bazel. Doch nu, uit het Hoog- in 't Neder-duitz', vertaald, door Jan Zoet, Amsterdammer.
35758: BUY, HERMAN GERARD DU, UIT BORNE - Ueber wachstum und phototropismus von Avena Sativa Amsterdam De Bussy 1933
50710: BUYCK, R., - De magistraat van Eeklo. Bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van de 18e eeuw, Brussel 1982, 381 pag., met losse uitv. kaart.
65121: BUYS, J.T., - Rede uitgesproken door Mr. J.T. Buys, rector magnificus van de Leidsche Hoogeschool, op 9 februari 1875, bij de afkondiging van het senaatsbesluit, houdende opdracht van het doctoraat honoris causa aan Nederlanders en vreemdelingen
64497: BUYS, M., - RONDOM DE WERELD Merkwaardige ontdekkingen, avonturen te land en ter zee, tafereelen uit het leven der natuur en der volken, enz. Verzameld en bewerkt door M. Buys. Met 6 platen.
68258: BUYS, F. A., - Oudt-Hollandsche menschen. Bevat het verhaal De Rotterdamsche juffer [van Vlooswijck, v.d. Meyde, Hinlopen].
52882: BUYS, EGBERT; C.PH. VAN CUYLENBORGH; E.A. - [1] Verhaal van den oorsprong en voortgang der procedures [...] in cas van dissolutie, tusschen Alida van der Streng, requirante, en Egbert Buijs, gerequireerde, voor den [...] gerechte der stadt Utrecht. Amsterdam/Utrecht, J. Haffman/Wed. H. v. Kamen, 1753 [gebonden met:] [2] Memorie van rechten bevattende het proces crimineel en de zelfsverdediging van mr. Carel Philip van Cuylenborgh, advocaat voor den Ed. Hove van Utrecht. Utrecht, A. Muntendam 1753 [gebonden met:] [3] Nodig bericht van Egbert Buijs, dienende tot een kort supplement op het verhaal van den Oorsprong en voortgang der procedures tusschen hem en Alida van der Streng, z.pl. [1754] [gebonden met:] [4] Egbert Buijs ontmaskert, of de proceduren zo in cas van separatie als in cas van dissolutie [...] tusschen Alida van der Streng en Egbert Buijs [...] Eerste deel [geen tweede deel verschenen], Utrecht, A. Muntendam 1754.
34642: BYE, P. J. DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - XVIII. theses juridicae. 1790
34644: BYE, P. J. DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXIX. theses juridicae. 1790
52886: BYLANDT, E. VAN E.A. - De verdediging van Alexander graaf van Bylandt getoetst aan de waarheid. 's Gravenhage, H.C. Susan Ch. zoon, 1864.
68070: BYLEVELD, CASPARUS [BIJLEVELD] - Het gedrag van Mr. Casparus Byleveld, Oud-Pensionaris der Stad Gorinchem; voor zo verre hy uit hoofde van het zelve door de Regering van gemelde stad van zyne bedieninge is ontslagen geworden
68053: BYVANCK, W.G.C., - De Oranje Nassau-boekerij en de Oranje-Penningen in de Koninklijke Bibliotheek en in het Koninklijk Penning-kabinet te 's-Gravenhage. Handschriftenen boeken uit de boekerij van Oranje-Nassau ter Koninklijke Bibliotheek 1450-1702.Oranje-penningen.
34346: CAAN, MARIUS JANUS, UIT VOORBURG - Dissertatio juridica inauguralis de emtionis venditionis natura [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
34120: CAAN, JANUS HENRICUS, UIT VOORBURG - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus sub conditione resulutiva [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
42348: CAAN, H.J. (RED.) - Recueil de documents relatifs a l'eglise Francaise de Voorburg. 's Gravenhage, 1859.
57620: CABANES, DOCTEUR, - Moeurs intimes du passé, 2 delen, Paris 1908.
7990: CAENEGEM, R.C. VAN - De instellingen van de middeleeuwen, 2 delen.
38088: CAHEN, J - De Nederlands Israëlitische Gemeenschap te 's- Gravenahage, een inleidende schets over de periode 1913-1940, met enkele hoofdstukken daar aan toegevoegd over de oorlog en de periode van wederopbouw daarna, sckiptie, Amsterdam 1978, 107 pag.
23656: CAILLOT, A. - Abrégé des vies des pères des désents d' Orient, 2 delen. Parijs 1829, 311 + 379 pag., geb. in halflinnen bandjes.
33009: CALAND, JACOB GERARD MARCUS JOHAN, UIT ZUIDLAREN - Opmerkingen over het vruchtgebruik ener nalatenschap. Proefschrift [...] Groningen J.B.Huber 1890
67024: CALAND, A., - Open brief aan den heer Mr. K. Wagtho, betrekkelijk zijne verdediging van het onlangs ontworpen polder-reglement van Zeeland door A. Caland.
6154: CALAND, F. - Bijdrage tot de geslachten Tack (Tak) en Luteyn in Zeeuwsch-Vlaanderen, extract, 4 p.
63816: CALCAR, ELISE VAN, - Onze ontwikkeling of de nagt der eerste indrukken, eerste afdeeling
65737: CALCAR, ELISE VAN, - Fantasmagorie¨n / door Elise van Calcar geb. Schiotling
64137: CALCAR, ELISE VAN, - Op de grenzen van twee werelden. Onderzoek en ervaring op het gebied van het hoogere leven, Eerste en tweede jaargang
66181: CALCAR, ELISE VAN, - Johan Stephen van Calcar. Historische novelle uit de zestiende eeuw door mevrouw Elise van Calcar
63819: CALISCH, E.M., - Gedichten
64727: CALISCH, N.S., - Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen uit echte bronnen bijeengebracht door N.S. Calisch.
52894: CALKOEN, G.G. - Gevangenpoort, 's Gravenhage, Mouton, 1906 [overdruk Bijdr. en Med. Ver. Die Haghe 1906].
4232: CALKOEN, L. - Bijdrage tot de genealogie van het Utrechtsche geslacht Van Muyden. Overdr. Wapenheraut (1907), 101 p. Met brief van de auteur.
65341: CALLAWAY, J., - Oriental observations, and Occasional Criticisms, more or less illustrating several hundred passages of scripture. By John Callaway, Late Missionary in Ceylon.
64965: CALLENBACH, C.C., - Karakter en voorregt der rijks-onderdanen van Christus. Kerkredenen van C.C. Callenbach bedienaar des Evangeliums te Nijkerk op de Veluwe
59556: CALLOT, JACQUES (1592-1635) - Portrait of Claude Deruet (1588-1660) with his son Henry Nicolas
59562: CALLOT, JACQUES (1592-1635) - VARIE FIGVRE DI IACOPO CALLOT
35368: CAMBIER, J.C.L. - Prent voor promotiediner in restaurant Van der Pijl te Den Haag voor Mr J.C.L. Cambier. Leiden H. Kleyn 1905
66261: CAMERARIUS, JOACHIM, - Levensschet van George, den godzalige, vorst van Anhalt, Uit het latijn vertaald door S. van Dissel
33830: CAMERLING, DANIEL JOHANNES - [Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi] Leiden Joannes van Abkoude 1738
31905: CAMPAGNE, CORNELIS, UIT TIEL - Iteratie van rationale functies. Proefschrift [...] Amsterdam H. Paris 1929
66532: CAMPBELL, M. F. A. G., - 1. Levensbericht Johannes Willem Holtrop; 2. Johannes Willem Holtrop.
24888: CAMPE J.H. - Le nouveau Robinson, pour servir a l'amusement et a l'instruction des enfants.
7249: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugd. 2e druk. Amsterdam, Anthony Mens Jansz., 1791. [1 van 2 delen]
33334: CAMPEN, ABRAHAMUS GULIELMUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio theologica inauguralis exhibens disquisitionem de jure, quo nonnulli viri docti consilium apologetico-irenicum auctori actorum apostolicorum tribuant [...] Leiden P. Engels 1849
43249: CAMPER, PETRUS / M. SMIT - Zaakelyke wederlegging van het antwoord door (...) Carel George graave van Wassenaar Twickel uitgegeeven tot staaving van de bestaanbaarheid en onkostbaarheid der vak- en steenwerken aan der V deelen dyken aangelegd (...) Waarin gevonden wordt de verhandeling over den Zuiriger Oort door (...) M. Smit. Harlingen, v.d. Plaats, 1778.
476: CAMPS, H.P.H. - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Deel I, 1ste en 2de stuk, De meierij van 's-Hertogenbosch met de heerlijkheid Gemert (690-1312). 's-Gravenhage 1979. Geb., 2 bdn., 1301 p.
34890: CAMPSTEDE, JOHANNES, UIT OOTMARSUM - Dissertatio philosophica in qua disquiritur num praeter humanam mentem[...] Groningen Spandaw 1771
65331: A.-G. CAMUS, - Rapport à l'Institut national, classe de littérature et beaux-arts, d'un voyage fait à la fin de l'an X, dans les departements du bas, de la rive gauche de ce fleuve, de la Belgique, du Nord, du Pas-de-Calais, et de la Somme, par A.-G. Camus
54169: CANNAERT, J.B. - Iets over het oude strafregt in België, gevolgd door eenige notabele decisien van vroegere tijden, Brussel, W.J. Luneman, 1826.
31945: CANNEGIETER, T. - Kerk, kerkleer, kerkrecht. Groningen J.B. Wolters 1878
5342: CANNEGIETER, D. - Genealogie van het geslacht Cannegieter, Haarlem 1884, 88 p.
49876: CANNEGIETER TZ, H., - Haagsche gymnasiasten in de Eifel en Trier 10-19 juli 1901, z.pl., [1901] 18 pag.
64151: CANNEGIETER,H.G., - Grootvader's glorie, het verhaal van tiendaagsen veldtocht,
31607: CANNEMAN, GERARDUS ABRAHAMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de furto nocturno [...] Groningen J.J. Homkes 1825
67429: CANNEMAN, E.A., KLOOT MEIJBURG, H. VAN DER, - Oud-Vossemeer Ambachtsherenhuis Ontwerp voor restauratie juli 1953
31603: CANTER ALTA, FRANCISCUS, UIT HULST - Dissertatio juridica inauguralis de lege nautica Roterodamensi, a. 1721 [...] Leiden C.C. van der Hoek 1852
68103: CAPADOSE, A., - J.C.H. Mure, R.C. priester en professor aan het seminarie Hageveld toegejuicht, terechtgewezen en wederlegd door Dr. A. Capadose.
53648: CAPADOSE, A. - De ijver des geloofs, blijkende uit een woord aan de Roomsch-Katholijken in Holland en andere stukken van D. Manuel Matamoros, gevangen om zijn geloofs wille in Spanje. Amsterdam, H. de Hoogh, 1863.
66630: CAPADOSE, ABRAHAM, - Omstandig verhaal van de wederroeping der benoeming van den heer Hermanus Brasz, als ouderling der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Amsterdam : met bijgevoegde aanmerkingen, betreffende den toestand der vaderlandsche kerke
20176: CAPART, JEAN ET MARCELLE WERBROUCK - Memphis a L'Ombre des Pyramides, Brussel 1930, 415 p. , geíll.
68356: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem
64510: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572-1573 door J. van de Capelle
66192: CAPELLE, J. P. VAN, - Elbertus Leoninus. Taken from: Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden, pp. 3-204.
64210: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem
59540: CAPELLE, J. VAN DE, - Het beleg en de verdediging van Haarlem 1572-73. Schoonhoven, van Nooten, 3 delen, 373+381+ 446 pag., geïll. Bijgevoegd : Belangrijke stukken der Geschied- en Oudheidkunde: zijnde bijlagen en aanteekeningen, door J. van de Cappelle, Schoonhoven, 62 pag.
63881: CAPELLE, J. VAN DE,, - Belangrijke stukken voor geschied- en oudheidkunde; zijnde bijlagen en aantekeningen betrekkelijk het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572- 1573 door J. van de Capelle
68347: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem
64029: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572-1573 door J. van de Capelle
65431: CAPELLE, J. VAN DE,, - Het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572-1573 door J. van de Capelle
27706: CAPPELLE, J.P.V. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, V. Loosjes, 1827, 424 pag. Gebonden in half leer.
35168: CAPPELLE, JOHANNES PIETER VAN - Redevoering over het oogpunt waaruit in den tegenwoordigen tijd de beoefening der vaderlandsche geschiedenis moet beschouwd worden 1820
68116: CARASSO-KOK, M., - Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen, Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen
51464: CARASSO, DEDALO, - Ahaggar. Schetsen gemaakt tijdens een reis door de Sahara, 1978-1979.
30444: CARASSO, D - In de ban van het beeld. Opstellen over geschiedenis en kunst, Hilversum 1998, 296 pag., geb., geïll.
67471: CARBASIUS C.Z., N., - Over Jan van Heelu en zijn gedicht: De slag van Woerdingen. eene voorlezing door Mr. N. Carbasius C.Z.
43070: CARDINAEL, SYBRAND HANSZ - Het derde school-boeck van mr. Sibrand Hansz. Cardinaels Arithmetica. Amsterdam, J.J. Bouman, 1654.
52533: CARDONNEL, ADAM DE - Picturesque antiquities of Scotland, etched by Adam de Cardonnel. Two parts in one. London, for the author, 1788.
68142: CARELSEN, G., - L.M. Montgomery Macdonald.
43596: CARLBOM, J.L. - Sverige och England 1655- aug. 1657, Goteborg 1900, 152+6 pag.
66822: CARLILE, R., - Manual of Freemasonry; Part I. Containing The First Three Degrees…Part II. The Royal Arch And Knights Templar Druids, With An Explanatory Introduction To The Science. Part III. Containing The Degrees Of Mark Man, Mark Master, … Etc. With An Explanatory Introduction To The Science, And A Free Translation Of Some Of The Sacred Scripture Names.
64848: CARLYLE, T, - The French Revolution, A history
57032: CARNEGIE, W. A.O., - Ferrets and ferreting. A practical manual on the breeding, managing, training and working of ferrets, 3rd. ed., London, 1902.
36056: CAROLI, JOHAN PAUL ALEXANDER NICOLAAS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Het interlocutoire vonnis historisch beschouwd. Amsterdam Brakke Grond 1885
42719: CAROLUS, JOANNES - De rebus Casparis a Robles, billaei in Frisia gestis commentariorum libri IV. Leeuwarden, v. Dessel, 1731.
34294: CARPENTIER, HENRICUS JANUS DE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de delictis adversus civitatis securitatem externam commissis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1830
63880: CARPENTIER ALTING, JOHANNES HENDRIK, - Broeder en Zuster, door den schrijver van Hendrik en Maria, Het Huisgezin eener Weduwe enz. enz.
66825: CARPENTIER ALTING, A.S., - Loge Ritualen voor den leerling-graad door A.S. Carpentier Alting Ged. Mr. der Loge Excelsior.
67528: CARPENTIER ALTING, J. H., - Episoden uit het leven van Filips van Montmorency, graaf van Hoorne, uitgegeven ten voordeele van het fonds tot opbouw van een prot. kerkgebouw te Weert in Limburg.
3214: CARRIÈRE, B.P. - Het geslacht Carrière. Middelburg 1961, ca. 200 p., losbladig in ordner met op de rug `Het geslacht Carrière'.
42191: CARROLL, G.D. - The art of dinner giving and usages of polite society. New York, 1880.
34401: CARSTEN, JACOBUS JAN, UIT MEPPEL - Bijdrage tot de leer der zaken van koophandel Leiden P. Somerwil 1882
3678: CARSTENS, A.L. - Familieboek HaverSchmidt. Leiden 1956, 89 p., geillustreerd.
4258: CARSTENS, A.L. - De band tussen Oranje-Nassau en Nederland. 's-Gravenhage 1948. Groot folio, 21 p., geïll., geb., met losse tabel. Uitgave van Enschedé, versieringen en illustraties S.L. Hartz.
5470: CARTE - Nouvelle carte genealogique pour servir d’entrée a l’histoire de la famille royale de France depuis Hugues Capet, jusqu’a present, groot blad, 40 x 92 cm, 18e-eeuws, met 49 gegraveerde familiewapens
6196: CARTE - Nouvelle carte genealogique des branches du coté gauche de la maison de Valois et les diverses branches qu’elles ont formées ainsi que leurs alliances avec la blazon d’une partie de leurs armes, groot blad, 40 x 95 cm, 18e-eeuws, met 23 gegraveerde familiewapens en 4 gravures van ieder 12 x 14 cm van Hotel des Invalides, Trianon, Versailles en St. Cloud.
5320: CARTE - Carte genealogique de la maison de Brunsuick-Lunebourg, ses differentes branches, ses titres et ses pretentions, groot blad, 38 x 47 cm., 18e-eeuws, met 2 gegraveerde familiewapens.
5448: CARTE - Carte genealogique de la maison de Plantagenette et des ducs de Normandie avec les branches et les alliances qu’elles ont formées, pour conduire à l’intelligence de l’histoire d’Angleterre et d’Ecosse et d’Irlande, groot blad, 40 x 98 cm, 18e-eeuws, met 14 gegraveerde familiewapens.
5290: CARTE - Carte genealogique des branches naturelles ou du coté gauche de la maison de Bourbon, accompagnee des armes et alliances de quelques-uns des princes mantionnes dans la presente genealogie, groot blad, 42 x 95 cm, 18e-eeuws, met 32 gegraveerde familiewapens en 4 gravures van ieder 12 x 14 cm van de kastelen Meudon, Versailles, St. Germain en Laye en Fontainebleau.
5398: CARTE - Nouvelle carte généalogique de la maison de Schawenbourg, de Holstein, d’Oldembourg et des ducs de Sleswick, qui ont donné l’origine a la famille royale Danemark, groot blad, 40 x 95 cm, 18e-eeuws, met 2 gegraveerde familiewapens en 2 kaartjes (ieder 10 x 14 cm) van Denemarken en van het graafschap Oldenbourg.
6352: CARTE - Carte genealogique pour conduire à l’histoire des rois du Nord, la carte de leurs etats, leurs armes, groot blad, 40 x 98 cm, 18e-eeuws, met 6 gegraveerde familiewapens en twee kaarten (ieder 10 x 22 cm) van Skandinavië
5370: CARTE - Carte genealogique de la maison Courtenay, avec les differentes branches qu’elle a formées, accompagnée du blazon des armes de la plus part des alliances de seigneurs de cette famille, groot blad, 43 x 91 cm, 18e-eeuws, met 58 gegraveerde familiewapens
5424: CARTE - Carte de la seconde noblesse des comtes des Bancs de Weteravie, de Suabe, Westphalie, et Franconie, avec des remarques sur ces differents degrez de cette noblesse, groot blad, 37 x 47 cm, 18e-eeuws
57332: CARTON DE WIART, H. (INL.), - De slag aan den Yser. Plechtige herdenking van de tweede verjaardag ( Havre 29-10-1916), z.pl., [1917].
23954: CASCALES, FR. - Discursos historicos de la muy noble y muy leal Ciudad de Murcia y su reino, 3e ed. by M.Tornel y Olmos Murcia 1874, 24+566 pag., half leather. Illustrated with ca. 160 coats of arms. Very good copy.
34348: CASTEEL, JOHANNES PETRUS GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen jrudicum inaugurale exhibens quaestiones juris civilis Romani ac hodierni [...] Utrecht Joh. Altheer 1833
64540: CASTORETPOLLUX, - In de Tweede Kamer portretten door Castoretpollux
16220: CASTRICUM - Gids voor Castricum. Uitg. V.V.V. “Castricum Vooruit”, 1925, 56p.
65007: CASTRO, DAVID HENRIQUEZ DE, - Keur van grafsteenen op de Nederl. Portug.-Israël. begraafplaats te Ouderkerk aan den Amstel. Met beschrijving en biographische aanteekeningen. Auswahl von Grabsteinen auf dem Niederl.-Port.-Israel. Begräbnissplatze zu Ouderkerk an den Amstel. Eerste bundel. Tot inleiding: Een en ander over deze en de vroegere begraafplaats der Nederl.-Portug.,-Israel. gemeente te Amsterdam. Met platen. Nebst beschreibung und biographischen skizzen.
57162: CAT, CLAUDE NICOLAS LE; - Paralelle de la taille laterale de Mr. Le Cat, avec celle du Lithotome cache, suivi de deux dissertations (...) publlie par Alexandre Pierre Nahuys, Amsterdam, Rey, 1766.
43870: CATALANY, MYRIAM - On recherché une jeune fille. Paris, Bonne Press, n. d. [1931].
490: CATALOGUS - Catalogus eener verzameling documenten betreffende meer dan 1600 Nederlandsche geslachten, voorhanden bij R.W.P. de Vries. Amsterdam z.j. [ca. 1907], 111 p.
484: CATALOGUS - Catalogus van geslachtkundige werken, wapens, enz., verkrijgbaar zoolang de voorraad strekt bij het Genealogisch en Heraldisch Archief te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1892 (op omslag Oisterwijk 1893), 75 p.
60158: CATE, HENDRIK GERRIT TEN (1803-1856) - Dutch landscape with a sluice in a dike, with two figures looking over the dike and the mast of a sailing boat visible over the edge of the dike.
60558: CATHELIN, LOUIS-JACQUES (1738-1804) AFTER KALDENBACH, JOHAN ANTONI (1760-1818) - Portrait of Johan Derk van der Capellen (1741-1784)
7257: CATS, JACOB - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. Amsterdam, Isaak van der Putte, [2e kwart 18e eeuw].
7255: CATS, JACOB - Gedachten op slapeloose nachten (...): mitsgaders Het twee-en tachtig-jarig leven van den selven heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem self in vaerzen beschreven. 5e druk. Amsterdam, Andries van Damme, 1721.
65915: CATS, J., WOLTERINK, W.N., - Alle de werken van Jacob Cats bezorgd, en met opheldering voorzien door W.N. Wolterink versierd met minstens 200 gravures.
60700: CATS, JACOB - Alle de wercken van den heere Jacob Cats (...) De laatste druck.
7253: CATS, JACOB - Gedachten op slapeloose nachten (...): mitsgaders Het twee-en tachtig-jarig leven van den selven heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem self in vaerzen beschreven. 8e druk. Leiden, Jan van der Deyster, 1732.
33474: CATTENBURCH, GUILIELMUS HENRICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de transactionibus [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
40534: CATTENBURCH, A.L. V., - 1304. Intocht der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, grave van Oostervant [ bij maskerade Leidsch studentencorps], Leiden 1865, 113 pag., geb. in rood linnen met goud opdruk, geïll. met uitv. kaart, 3 litho's met gekleurde wapens en portret van Willem III.
34816: CAU, ADOLPH, UIT ZIERIKZEE - Oratio de vera nibilitate Dordrecht Goris 1715
67155: CAUWELAERT, FR. VAN, HEUVELMANS, FLOR., VERRIEST, G., - A. Rodenbach bij de Studenten te Leuven herdacht op 12 Februari 1905 met voorwoord van Leo van Puyvelde.
64120: CAVE, WILLIAM, - Apostolische Oudheden, of het Leven, de Daden en Martelaryen der Heylige, Apostelen, Euangelisten, en oude vaderen, tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, een vertoog van Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium.
33742: CAVELIER, ANDREAS LE, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de deposito [...] Leiden Cornelius de Pecker, Corn.zoon 1780
34359: CAZIUS, JOHANNES HENRICUS CHRISTIANUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen historico-juridicum inaugurale de judice delegato ad quaestiones criminales [...] Utrecht J.G. Broese 21-5-1849
36224: CELIUS, GEORG HEINRICH, UIT CRIMMIC. MISNIC.PRAESES: GOEZE, GEORG - Cataclysmus Thuringiacus, vulgo Die Thuringische Sundfluth ...... Jena J. Gollner 1690
36250: CELLARIUS, CHRISTOPHORUS - Rabbinismus sive institutio grammatica Rabbinorum scriptis, legendis & intelligendis accomodata Zeitz Io Bielckii ex officina Hetstediana 1684
59500: CELLIEZ, A., - Les Reines d'Angleterre, Parijs, P.-C. Lehuby, Libraire-Editeur, 1852.
42829: CELSUS, AURELIUS CORNELIUS - De medicina libri octo, ex recognitione Joh. Antonidae van der Linden. Leiden, J. Elzevier, 1657.
55764: UNKNOWN DUTCH ENGRAVER 17TH CENTURY - Salige Joost, gebooren tot Gouda in Hollant, priester inde orde der Carthuysers buyten Delft, door bevel van den grave Van der Marck heere van Lume, opgehangen ten Briel op St. Pietersdagh in Augustus 1571 [= 1572], oudt wesende 40 jaeren
60684: ANONYMOUS ITALIAN 16TH CENTURY - St Michael Archangel defeating Satan
55778: ANONYMOUS DUTCH PRINTMAKER 19TH CENTURY - Het huishouden van Willem Kaaskooper
60280: ANONYMOUS 16TH CENTURY (?) - Ornament print with putto
64133: DE CERIZIERS, RENATUS, VAN DEN HOUCKE, CAROLUS, - Historie des levens van de heylige Nederlandsche Susanna, of Genoveva, huysvrouw van den doorluchtigen palatyn Sifridus, met godvrugtige Leeringen, om te bewyzen de wonderlyke Godelyke Voorszienigheyd, zeer nut voor alle Staeten.
7266: CERVANTES SAVEDRA, MIGUEL DE; PIETER VAN WOENSEL (VERT.) - De ridder Don Quichot van Mancha. Versneeden naar den hedendaagschen smaak, en verrijkt met afbeeldingen eener nieuwe uitvindinge. Den Haag, J.C. Leeuwestijn, 1802. [2 delen]
7264: CERVANTES SAVEDRA, MIGUEL DE; LAMBERTUS VAN DEN BOS(CH) (VERT.) - De oude en rechte Don Quichot da la Mancha, of de verstandige en vrome ridder van de leeuwen. Vertaald uit het Spaans. 7e druk. Amsterdam, Pieter Visscher, 1732 [alleen 2e deel].
7265: CERVANTES SAVEDRA, MIGUEL DE; PIETER VAN WOENSEL (VERT.) - De ridder Don Quichot van Mancha. Versneeden naar den hedendaagschen smaak, en verrijkt met afbeeldingen eener nieuwe uitvindinge. Den Haag, J.C. Leeuwestijn, 1802. [2 delen]
52390: CHAALIS, ABBAYE DE, - Trois lettres du mercure de France 1736-1740. Avant- propos de Louis Gillet, Paris 1923, 53 pag.
47532: CHAFFANJON, A., - La Fayette et sa descandance, Besancon 1976, 327 pag.
15072: CHAFFIOL-DEBILLEMONT, F. - Au pays des eaux mortes (Flandre-Hollande). Parijs: Librairie des lettres, 1919.
59822: CHAILLEY-BERT, JOSEPH - Java et ses habitants.
19962: CHALON, R. - Fabrice de la Bassecourt, pasteur de l'église Wallonne d'Amsterdam; quelques recherches sur la famille Bassecourt et sur le poëte Claude de Bassecourt. Brussel 1857, 28 pag. (oplage: 50 ex.).
51486: CHAMBAUD, LOUIS, - Nouveau dictionnaire Francois-Anglois et Anglois-Francois, 2 delen, Paris, Panckoucke 1776.
65410: CHAMBERLAIN, J., - Mr. Chamberlain's speeches / edited by Charles W. Boyd ; with an introduction by Austen Chamberlain: volume I
60160: CHAMBRE JR., JEAN DE LA (1648-1685) - Study of three horses and a man.
42545: CHAMBRE, [MARIN CUREAU] DE LA - L'Art de connoistre les hommes. Amsterdam, J. le Jeune [L. en D. Elzevier].
7828: CHAMPAGNE - Les nobles de la province de Champagne suivis de la liste des familles qui n'ont point été admises par M. de Caumartin lors de la recherche en 1666.
57100: CHAMPFLEURY, J. [= J. FLEURY-HUSSON]; - Histoire de la caricature antique, 2e ed., Paris, Dentu, 1867.
33718: CHANFLEURY VAN IJSSELSTEYN, J.L. - Over de speciale klinieken.
67209: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P. D., - Allard Pierson.
33710: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De plaats der theologische wetenschap in de encyclopedie der wetenschappen.
66047: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P. D., - Levensbericht van O. W. Star Numan [griffier Eerste Kamer]
65239: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D., - Een woord aan Dr. A. Pierson, naar aanleiding van diens geschrift "onverdraagzaamheid" door D. Chantepie de la Saussaye
17998: [RIJNDORP, JACOB VAN (VERT.)]; JEAN DE LA CHAPELLE - De geschaakte bruid, of Verliefde reizigers. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
67547: CHAPMAN, J., - Frederick the Great (portrait) Engraved for the Encyclopedia Londinensis 1825.
56358: CHAPPELL, JENNIE, - En toch gelukkig! of hoe Helen Keller uit haar drievoudige gevangenis bevrijd werd, Amsterdam, Egeling, 1897, 103 pag., geb., geïll.
63755: CHARRINGTON, JOHN, - A Catalogue of The Mezzotints after, or said to be after, Rembrandt
52927: CHARRON, PIERRE - De la sagesse, trois livres. Leiden, Elsevier, 1646.
44034: CHASTEL, A. DU; - 1830. Les Hoillandais avant, pendant et apres la revolution. D'apres des souvenirs de famille, Brussel 1908, 199 pag.
23834: CHATEAUBRIAND, VTE DE - Opinion sur le projet de loi relatif a la police de la presse, 2nd. ed., Paris 1827, 8+24+104 pag., orig. boards.
52469: CHATEAUBRIAND, F.R. DE - Rene. Texte reimprime sur l'edition de 1805, avec une preface par Ad van Bever. Paris, Les varietes litteraires, 1917.
65332: CHATENET E. DU, - VOYAGE DE LA PEROUSE AUTOUR DU MONDE, 1785 à 1788
57832: CHAUMEL, - Atlas Chaumel pour l'emploi des topiques Chaumel a la glycerine solidifiee (....) parle comite de la revue gynecologique, Paris [1925].
15076: CHAUMONT, [MADAME F.?] DE - Voyage en Hollande et en Belgique, correspondances parisiennes, descriptions, points historiques, scènes de moeurs, etc. Limoges: Barbou frères, [ca. 1857].
56068: CHERONNET, L., - A Paris vers 1900, Paris, 89 pag., geïll., folio.
66678: CHIFLET, PHILIPPE, - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini Paulo III, Iulio III, et Pio IV, PP. MM. celebrati Canones et Decreta. Quid in hac editione praestitum sit, sequens Philippi Chiffletii, Abb. Balernensis et Eccl. Vesontinae Canoni ci et Vic. Generalis, Praefatio indicabit.
24870: CHOMEL - Aménités littéraires et recueil d'anecdotes. Amsterdam & Paris, Vincent, 1773.
8604: [KINDERMANN, JAN CHRISTIAAN]; PS. CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd. De dagen der Dordsche synode. 's-Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1853. [2 delen in 1 band]
31885: CHOUFOER, JAN CASPARIS, UIT AMSTERDAM - Het bilineaire punt-lijnconnex in de driedimensionale ruimte. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
32397: CHRIST, JOHANN FRIEDRICH - Historia legis scatiniae. Antiquorum codicum testimoniis emendandis illustrandis passim distincta. Halle Magdenburg Johann Christoph Krebs 1727
52934: CHRISTEMEIJER, J.B. - Oorkonden uit de gedenkschriften van het strafrecht en uit die der menschlyke misstappen. 2e- druk, Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
52935: CHRISTEMEIJER, J.B. - Nieuwe tafereelen uit de geschiedenis der lyfstraffelyke regtspleging. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck 1828.
52932: CHRISTEMEIJER, J.B. - Belangryke tafereelen uit de geschiedenis der lyfstraffelyke regstpleging en merkwaardige bijzonderheden uit de levens van geheime misdaadigen. Een aantal oorkonden, oorspronkelyk bij eengebracht door J.B. Christemeijer. Amsterdam, J.C. van Kesteren 1819.
15079: CHRISTEMEIJER, J.B. - Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht. (Utrecht 1836), facsimilé-herdruk Alphen aan den Rijn 1986.
15081: CHRISTEMEIJER, J.B. - Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe... 2 delen. Nieuwe uitgave. Leiden: Noothoven van Goor, [na 1850].
52938: CHRISTEMEIJER, J.B. - Belangryke tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging. Twaalftal verhalen. 4e- druk. Volks-uitgave. Asmterdam, wed. J.C. v. Kesteren & zoon [1860].
52937: CHRISTEMEIJER, J.B. - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het strafregt in verhalen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1838.
37070: CHRISTIAANS, P.A., D.E. LAMBERTS E.A. (RED.) - Mededelingen van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, Jrg. I ( 1975 ) t/m 18 ( 1992 ). Complete set, ca. 70 afleveringen à ca. 25 pag. per aflevering.
42048: CHRISTIAN, P. - Histoire de la magie du monde surnaturel et de la fatalité a travers les temps et les peuples. Paris, Furne, z. j.
7274: CHRISTIANUS [PS. V. JAN HINLOPEN?] - Brief van Sophia aan mr. J. Kinker, de brieven, door denzelven op haren naam, aan mr. Rhijnvis Feith geschreven, betreffende. Uitgegeven door derzelver broeder Christianus. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1807.
56208: CHRISTIE-MURRAY, DAVID, - School arms, 3 volumes, Harrow 1959, e.v.
6380: REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH - The Reformed Protestant Dutch Church of Kingston, New York. Two hundred and fiftieth Anniversary, 1659-1909, [New York] 1909, 12 p.
65730: CHURCHILL, W. L.S., - My early life. A roving commission
65119: CHURCHILL, W., - My Early Life, A Roving Commission
65401: CHURCHILL, W. L.S., - Great contemporaries
5384: CHURCHILL NICOLL, M. - The earliest Cuylers in Holland and America and some of their descendants, New York 1912, 69 p., geb., geïll. (mooie leren band met goudstempeling)
65403: CHURCHILL, W. L.S., - Maxims and reflections
65402: CHURCHILL, W. L.S., - Onwards to victory, War Speeches 1943
35150: CHYS, PETRI OTTONIS VAN DER , UIT DELFT - Responsio ad quaestionem a nobilissima facultate [...] 1826
68363: CICERO, MARCUS TULLIUS, - Rhetoricorum ad C. Herennium. lib. IIII. M. Tul. Ciceronis. De inuentione lib. II, Topica ad Trebatium lib. I, Oratoriae partitiones lib. I. Variae lectiones ad calcem reiectae
15612: CISELET, P. EN M. DELCOURT - Monetarius Voyage aux Pas-Bas (1495), traduit pour la première fois. Introduit et annoté par Paule Ciselet et Marie Delcourt. Brussel: Office de Publicité, 1942.
26334: CITROEN, K.A. E.A. - Meesterwerken in zilver. Amsterdams zilver 1520-1820, Lochem 1984, 216 pag., geïll., oblong.
33822: CITROEN, K.A. - Taal en teken. Openbare les [...] Assen Van Gorkum & Comp. 1667
68235: CITROEN, K.A., - De verzameling Van Lennep. Een keuze uit het servieswerk, schepwerk, speelgoed en varia bijeengebracht door Jhr. A. van Lennep bestuurslid van het Nederlands Goud- en Zilvermuseum te Utrecht 1950-1962 en tentoongesteld in dat museum van 17 juni tot en met 5 september 1965.
65304: CLARA ABRAHAM VAN ST, PR., - Nuttelyk mengelmoes, Bestaande uyt alderhande Zeldzame en wonderlyke Geschiedenissen Smakelyk, Voedsaam en Vermaakelyk Gemaakt, Met Veelerley Scherpzinnige en Zeede-vormende Aanmerkingen, ter stoffe dienende; opgedist door Pr. Abraham van St. Clara, met aardige Figuren en Opschriften.
66563: CLARISSE, W. C. L., - Ter gedachtenis van Jac. Terpstra
67071: CLARISSE, J., - Verhandeling over den heiligen geest
15085: CLARK, SYDNEY - All the best in Holland. [...] 2de druk. New York: Dodd etc, 1955.
68277: CLARKE, T., - My Northcliffe Diary.
4088: CLASEN, M. / SCHMIDT, L. - Das neue Luther-Nachkommenbuch 1525-1960. 4. Ausgabe (nach Richter 1733, Nobbe 1846, Sartorius 1926). Limburg a.d. Lahn 1960, 305 p., geb., geïll., met losse tabel.
7277: CLAUDIUS, MATTHIAS, HENDRIK TOLLENS (VERT.) - Liedjes. Vertaald uit het Duits door H. Tollens. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1832.
50915: CLAUDIUS (= JAN PIETER DE KEYSER) - In de huiskamer, Nederlandsch prentenboek voor jongens en meisjes, met houtgravuren [door A. Cranendoncq]. 's Gravenhage, Fuhri, 1850.
7279: CLAUDIUS, MATTHIAS; I.C. VAN DEVENTER (VERT.) - De Wandsbecker bode (Proza). Vertaald uit het Duits door I.C. van Deventer. Haarlem, A.C. Kruseman, 1857-1858. [2 delen in 1 band]
63920: CLAUDON-ADHEMAR, CATHERINE, - Populäre Druckgraphick Europas, RUSSLAND, vom 16. bis zum beginn des 20. jahrhunderts
8317: [HEUN, KARL GOTTLIEB]; PS. HEINRICH CLAUREN - Maria of Het meisje uit den vlierbosch-molen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
63891: CLAUSEN, V.E., - Det folkelige danske traesnit i etbladstryk 1650-1870 avec un résumé francais
63892: CLAUSEN, V.E., - Det folkelige danske traesnit i etbladstryk 1565-1884
35504: CLAUSIUS, WERNERUS JACOBUS, UIT MAAGDENBURG; PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPHOR - Dissertatio de Germanico Caesare Tiberii F. Augusti Nep. [...] Halle Johann Andreas Salfeld 1704
61878: CLAUSSIN, IGNACE JOSEPH DE (CHEVALIER) (1766/95-1844) AFTER OSTADE, ADRIAEN VAN (1616-1685) - Merry men at a window
47702: CLEEF, GEBR. VAN EN B. SCHEURLEER, - Veilingcatalogus boeken nagelaten door Archibald Hope, 's-Gravenhage 1822, 106 pag.
60972: CLEMENT, WILLIAM (PUBLISHER) - The Gallery of Comicalities.
42101: CLERC, [SEBASTIEN LE] = LECLERC, S. - [Petits paysages vues et figures] dedies à Monseigneur le Marquis de Courtanvaux, secretaire d'estat, par son tres humble et re obei Clerc. Paris, Jaurat, [1690].
66613: CLERCQ, WILLEM DE, - Dagboek 1815
31863: CLERCQ, GERARDUS DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio de societate mercatoria Neerlandica [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
33476: CLERCQ, ADRIAAN DE, UIT MIDDELBURG - Disputatio juridica inauguralis de jure accessionis [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
7284: CLERCQ, PIETER LE - Huwlyks mintafereel. Leerdicht. Begrepen in drie boeken. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722.
34588: CLERMONT, C. A. J. DE, UIT VAALS - Theses juridico-politicae 1838
4136: CLEUGH, JAMES - The Medici, a tale of fifteen generations. New York 1993, 397 p., geb., geïll.
512: CLEVERENS, R.W.A.M. - Het Huis Twickel en zijn bewoners. Een adellijke familiegeschiedenis. Oldenzaal 1981. Geb., geïll., 124 p.
35838: CLEVERINGA, RUDOLFUS ALBERTUS, UIT APPINGEDAM - Quaestiones juris inaugurales Groningen F. Wilkens 1847
27712: CLEYN, CORNELIS - Verzaameling van aanteekeningen op het eerste deel der Vaderlandsche historie van den heere Jan Wagenaar, Rotterdam. N.Cornel, 1790, 51 pag., papieren omslag.
33594: CLIFFORD KOCQ, CORNELIUS OTTO, UIT SURINAME - Dissertatio juridica inauguralis qua adstruitur ei, qui rem alienam possedit, eamque domino restituit, nullam competere actionem ad impensas recuperandas [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1763
35050: CLIFFORD, HENRICUS MAURITIUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens quaedam de munere judicum pacificatorum. Leiden J.W. van Leeuwen 1830
64316: CLIJMANS, F., - The house and studio of Rubens, guide
64314: CLIJMANS, F., - De ouders van Peter Pauwel Rubens
33826: CLOECK, HENDRIK PIETER, UIT ALKMAAR - Adoptie als vraagstuk van kinderbescherming. Onderzoek naar het afstaan en aannemen van kinderen. Proefschrift [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1946
50929: CLOET, J.J. DE - Voyage pittoresque dans le royaume des Pays Bas. Tome I, Brussel, Jobard, 1825.
61660: CLOUWET, PETER (1629-1670) AFTER QUELLINUS, ERASUMS (1607-1678) - OBRAS DE LORENZO GRACIAN. (Tomo II)
34108: CLOUX, GULIELMUS HENRICUS DU, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de legitimatione [...] Utrecht N. van der Monde 1832
37184: CLOUZOT, H. - L'ameublement Francais sous Louis XV, Paris z.j. 109 pag., ill., geb.
15091: CLUNE, FRANK - Flying Dutchmen. Narrative of an expedition of discovery from Australia to the Netherlands with the ‘Flying Dutchmen’. Illustrations by Bert Zimmerman. Sydney/London: Angus and Robertson, 1953.
38136: HOFFMANN- LA ROCHE & CO - Allerlei over beddden en over slapen, Bazel [ ca. 1950? ], oblong, ( 36 ) pag., geïll., geb.
33684: COBET, CAROLUS GABRIEL - Oratio de monumentis literarum veterum suo pretio aestmandis [...]
32571: COBET, CAROLUS GABRIEL - Oratio de arte interpretandi grammatices et critices fundamentis innixa primario philologio officio [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1847
36424: COBIUS, MICHAEL HENRICUS, UIT EISFELDA; PRAESES: COBIUS, ERNST FRIEDRICH - Sceptrorum originem et rationem symbolicam e sacris Ebraeorum monumentis .... Wittenberg Schroedter ca 1700
3246: COBLENZER, F.H. - Ahnen Franz Coblenzer. Bonn 1912, 23 p., oblong, geïll. Curieus boekje!
66422: COCCEI, JOHANNIS, - S. Apostoli Pauli Epistola ad Ephesios cum commentario
47098: COCHE, J., - Plan routier de Bruxelles avec des notes chronologiques & historiques. ( trouve chez J. Coche, rue de la Madeleine a Bruxelles ] [eind 18e eeuws]. Folder in board covers.
60290: COCHET, JOSEPH ANTOINE (ALSO COGET/COCHET) (1630-1678) AFTER POPELS, JOHANNES (CA. 1600-1663/83) - IGNIS (allegory of fire)
31571: COCK, HENRICUS - Oratio de philosophico iurisprudentiae studio [...] Deventer I. de Lange 1824
33430: COCK, HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Disputatio iuridica inauguralis de argumento ad analogia eiusque a legis interpretatione differentia [...] [gebonden met:] Disputatio de alea [...], Utrecht, O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven, 1819 [en met:] Disputatio de fine poenis proposito [...], Groningen, J. Oomkens, 1819 [en met:] Commentatio de Judiciis juratorum [...], Leiden, S. en J. Luchtmans, 1821 Deventer J.H. de Lange 1821
33590: COCK, CONRADUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de juris gentium europaei fontibus et fundamentis [...] Leiden E.J. Brill 1860
35174: COCK, HENRICI, UIT OVERIJSSEL - Responsio ad quaestionem ab ordine jurecunsultorum [....] 1822
35282: COCK, HENRICI - Oratio de jure gentium europaeo [....] 1836
59854: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) AFTER A DRAWING BY COCK, MATTHYS (C. 1505-1548) - Landscape with Tamar and Juda ['Variae Variarum' series title]
6254: COCK., J.H.E. EN H. LA GRO - Het geslacht Waalkens, Monnikendam/Velsen [1952?], 50 p.
57618: COCK, H. DE (ED), - Besluiten van de nationale Dordsche synode gehouden in den jaren 1618 en 1619, uitgegeven door en met eene voorrede van Hendrik de Cock, Veendam, Mulder, 1833, 48 p.
59840: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - EX RVINIS THERMARVM IMP. DIOCLITIANI, PROSPECTVS VNVS [View of the Baths of Diocletian]
59844: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - COLOSSAEI RO. PROSPECTVS . 6 . [The Colosseum, VI]
59846: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - EX INCERTIS QVIBVSDAM RO ANTIQVITATIS RVINIS PROSPECTVS I [View od the Forum of Nerva]
59852: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - Landscape with Venus lamenting the death of Adonis
38314: COCK, A. DE / I. TEIRLINCK - Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland deel I ( van 8 ): Inleiding, I loopspelen, II springspelen, Gent, Siffer, 1902, 380 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
59848: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - RVINARVM PALATII MAIORIS PROSPECTVS I. [View of the Colosseum with the Palatine in the background]
42557: COCKBURN, WILLIAM - Virulentae gonorrhoeae symptomata, natura, causa $ curationes. Leiden, I. Severinus, 1717.
66542: PERSONEEL BOEKHANDEL COEBERGH, - De kroniek van de twee kouwen, Blad gewijd aan de opkomst en bloei van de firma H. Coebergh 1892-1942
66543: COEBERGH, - Menu of the diner given at the occasion of the 50th anniversary of Coebergh Bookshop in Haarlem in Hotel Funckler in Haarlem on 8 april 1942.
35056: COEHOORN VAN SCHELTINGA, MARTINUS, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis de diverso praetorum numero in variis reip. Romanae temporibus. Leiden J.W. van Leeuwen 1826
35870: COENEGRACHT, HUBERT HENDRIK G.A., UIT ROERMOND - Stellingen ...... Leiden Hazenberg 1867
15093: COENEN TORCHIANA, H.A. VAN - Holland, the birthplace of American political, civic and religious liberty. An historical essay. San Francisco: Elder, 1915.
67421: COENEN, JOH. M., - Heil Oranje! Fantasie op Oud Hollandsche Volksliederen door Joh. M. Coenen.
31078: COENEN- VAN BUSSEL, J. EN J. - Een bloemenkorf vol souvenirs. Herinneringen van Angelina de Haan/Waterreus, Eindhoven z.jr., 167 pag., geb., geìll.
67411: COENEN, JOH. M., - Meiklanken op het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Willem III. Woorden van J.W. de Koff. Muziek van Joh. M. Coenen.
5658: COENEN-VAN BUSSEL, A.W.J.M. - In de loop der tijden, vier familiegeschiedenissen rond Gerard, Mina en Bernard van Irsen, Geldrop 1992, 384 p., geb., geïll.
67398: COENEN, JOH. M., - Volks-lied (Wien Neerlands bloed) door Joh. M. Coenen. 12 mei 1874.
36688: COENEN, WILHELMINA L.C., UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de 16e eeuwsche doopers Amsterdam Van Heteren 1920
34540: COETIER, WILLEM - Oratio de rebus p[atriae in qua monetur juventus academica Franeker F. Halma 1704
33850: COETIER, GULIELMUS - Oratio in adventu [...] Joannes Gulielmus Friso Nassavii [...] Franeker Johannes Gyzelaar 1700
33486: COETS, JACOBUS - Oratio de apostolo Paulo [...] Delft Regnerus Boitet 1740
16223: COEVORDEN - Bezoekt Coevorden. Uitg. VVV, in vieren gevouwen vouwblad, [ca. 1920?].
52948: COHEN VAN ASSEN, J.R. - Het gekkenhuis, justitie en psychiatire (recht en zielkundige geneeskunde) 2e- druk. Amsterdam, Bureau van uitgave: Prinsengracht 320, [ca. 1915].
67151: COHEN, E., DUIN, C.F. VAN, - Zeventig jaren uit het leven van Pieter van Romburgh. De man/Zijn wetenschappelijk werk.
23770: COHEN, E.G.W. - Kort overzicht der tapijt- en andere daarmede verbondene fabrijken te Baarn, bij Zoestdijk. Nevens iets over tapijt-fabrijken in 't algemeen. Haarlem, Loosjes, 1817, 40 pag., orig. papieren omslag. Cohen was directeur van de Baarnse fabrieken.
64589: COHEN, W., - Studien zu Quinten Metsys ein beitrag zur geschichte der malerei in den Niederlanden von Dr. Walter Cohen

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/14