Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
65268: BADON GHIJBEN, J., - Gronden Der Beschrijvende Meetkunst, voor de kadetten van alle wapenen, Wiskundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie.
57078: Badts de Cugnac, Ch. de, a.o.; - Le petit Gotha, Paris 1993.
71069: BAEDEKER, KARL, - Nord-West-Deutschland (von der Elbe und der Westgrenze Sachsens an). 23. Aufl.
59038: Baedeker's, - London and its environs, Leipzig, 1905, 471 pag., plans of London, list of the pricipal streets 44 pag, railway map of England and Wales, map damaged.
64984: BAEDEKER, KARL, - Italie Méridionale, Sicile, Sardaigne et excursions a Malte, Tunis et Corfou. Manuel du Voyageur.
64272: BAEDEKER, KARL, - l'Allemagne et quelques parties des pays limitrophes jusqu'a Strasbourg, Luxemburg, Copenhague, Cracovie, Limberg, Bude-Pesth, Pola, Fiume, manuel du voyageur
64269: BAEDEKER, KARL, - Londres et ses environs, manuel du voyageur, avec 4 cartes et 20 plans,
64270: BAEDEKER, KARL, - Northern Italy, including Leghorn, Florence, Ravenna and routes through Switzerland and Austria : handbooks for travelers / by Karl Baedeker
64271: BAEDEKER, KARL, - Baedekers Konstantinopel, Balkanstaaten, Kleinasien, Archipel, Cypern. Handbuch für Reisende
64988: BAEDEKER, KARL, - Mittel-und Nord-Deutschland. Westlich bis zum Rhein. Handbuch für Reisende. Mit 36 Karten, 42 Plänen und mehreren Grundrissen
64989: BAEDEKER, KARL, - Paris und Umgebungen: Handbuch für Reisende.
14953: Baedeker, Karl - Belgien und Holland. Vierentwintigste druk, Leipzig 1910.
14957: Baedeker, Karl - Belgique et Hollande. Tiende druk. Leipzig 1881.
14959: Baedeker, Karl - Belgique et Hollande. Zestiende druk, Leipzig 1897.
14961: Baedeker, Karl - Belgique et Hollande. Achttiende druk, Leipzig 1905.
14947: Baedeker, Karl - Belgium and Holland. Twaalfde druk. Leipzig 1897.
14949: Baedeker, Karl - Belgium and Holland. Veertiende druk. Leipzig 1905.
110: BAERDT VAN SMINIA, H., - Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795. Leeuwarden 1837. Gebonden in halfperkament, 430 p. Met: A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr.mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893. Gebonden in een identieke halfperkamenten band, 171 p. Mooie set.
56054: Baerdt van Sminia, H., - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden tot het jaar 1795, Leeuwarden 1837, 430 pag. [Gebonden met:] Dezelfde, Naamlijst van de grietmannen die van 1816 tot 1851 hoofden van de gemeenten ten platten lande in Friesland zijn geweest. Een vervolg op de Nieuwe Naamlijst (...), Leeuwarden, 1851, 51 pag.
19670: Baerdt van Sminia, H. - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795.
14702: Baert van Sminia, H. - Het geslacht Aebbinga, Aebinga.
57054: Baeza, Dr.; - De behandeling van aandoeningen der ademhalingsorganen, hart- en stofwisselingsziekten in de nieuwere inhalatoria, Amsterdam [ca. 1906], 34 pag., geïll.
69710: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837), - Christ and the apostles in a storm on the Sea of Galilee
69709: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837), - Seascape with sailship and warship
61036: Bagelaar, Ernst Willem Jan (1775-1837) - Landscape with two figures walking in the woods
69711: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837), - Landscape near the Adriatic Sea
69712: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837), - Cow's head above fence
64288: BAHLE, J.H., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door J.H. Bahle 1918
36284: Baier, Ferdinand Jacob, uit Altorf. - Oratio de fulminibus literatorum ordini fatalibus Altorf J.W. Kohles 1724
61030: Baillie, William (1723-1810) after Dou, Gerard (1613-1675) - Interior with four people
61028: Baillie, William (1723-1810) after Borch, Gerard ter (1617-1681) - A philosopher meditating [Heraclitus]
60004: Baillie, William (1723-1810) Captain after Mieris, Frans van I (1635-1681) - Fran.s Mieris. (portrait of Frans van Mieris I)
63386: Baillie, William (1723-1810) Captain after Dou, Gerard (1613-1675) - Old woman, after G. Dou.
63392: Baillie, William (1723-1810) Captain - Spectamur Agendo.
60516: Bainville, Jacques [illustrator: Job]. - Petite Histoire de France. Par Jacques Bainville de l'Académie française, Imagée par Job. Tours, Maison Alfred Mame et Fils, n. d. [1928].
56452: Bake, J., - Brief aan den heer Y.D.C. Suermondt over eenige vragen betreffende ons muntstelsel, Leiden 1845, 47 pag.
66159: BAKE, MR. J., - Gedachten over de publieke schuld.
6860: Bake, Laurens - Bybelse gezangen. Amsterdam, Jan Roman, Jan van Heekeren, Pieter Visser en Jan Graal, 1708.
67556: BAKELS, H., - Parroewajjim, De reis om de wereld in vijfduizend jaar. Feiten en 'fantasie' saamgevlochten
42727: Baker, Henry - Nuttig gebruik van het mikroskoop of handleiding tot nieuwe waarneemingen omtrent de configuratien en krystallen (...) Hier agter is gevoegd de natuurlyke historie van de polypen. Amsterdam, Houttuyn, 1756.
65967: BAKHUIS, R. W. M., - Zakatlas van den sterrenhemel.
66117: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R. C., - Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink.
54204: Bakhuizen van den Brink, R.C. ? - Brief aan mr. F. Serrurier, officier van justitie bij de arrondissements-regtbank te Arnhem, over eenige punten van Nederlandsch staatsregt, naar aanleiding van het requisitoir door Z.E.A. gehouden in de zaak van den heer C.A. Thieme, op den 30 December 1845 [ondertekend: Q.N. =R.C. Bakhuizen v.d. Brink?]. Amsterdam, A. Zweesaardt en Zoon, 1846.
36254: Bakius, Hermann, uit Tremonia; Praeses: Gerhard, Johann Ernst - Disquisitio theologica de salute infantum ante Baptismum decedentium ..... Jena Johann Nisius 1671
14963: Bakker, J.D. en F. Deelstra - Op reis door Nederland. Geïllustreerd aardrijkskundig leesboek voor de volksschool. 2 delen in 1 band, resp. 3de en 2de druk. Groningen: Noordhoff, 1900-1901.
33480: Bakker, Gebrandus - Oratio de iis, quae artis obstetriciae utilitatem augere possunt, et gratam magis acceptamque reddere [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1711
67606: BAKKER,L, GALSTERER-KROLL, B., - Graffiti au römischer Keramik im rheinischen Landesmuseum Bonn.
66562: BAKKER, J., - Lofrede op Herman Venema.
34146: Bakker, Augustus Cornelius Henricus, uit Nijmegen - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr. 1822
32609: Bakker, Menno Ebe, uit Sneek - Dissertatio de doctrina juris francici circa probationes in causis criminalibus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
68416: BAKKER, F.J., GERRITSEN, J., - Collecting Ships from Holland and Zeeland: A Caxton Letter Discovered.
70491: BAKKER, J.A., - De oorsprong der academie van beeldende kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam aangetoond in de geschiedenis van het teekengenootschap "Hierdoor tot hooger".
65990: BALDASS, LUDWIG, - Geertgen von Haarlem, Kunst in Holland 5-6:
38330: Balen, J.H. v. - Een ruiter van de Compagnie. De Engelschen op Amboina. Het beleg van Batavia 1619-1630. Amsterdam [ ca. 1880 ], 182 pag., geb. in orig. linnen stempelband.
14967: Balen, C.L. van - Nederland in beeld en woord. Uitgegeven met medewerking van den Nederlandschen Bond voor Vreemdelingenverkeer. 2 delen. Buiksloot: J.M. Schalekamp, [1901-1904].
32391: Balesens, Jacob Heinrich - Gründliche Abhandlung von dem Mecklenburgischen Erb-Jungfrauen-Rechte. Rostock / Leipzig 1762
5330: Balk, L. - Inventaris van de familie-archieven Van Bylandt-Halt en Van Bylandt-Rheydt (1329-1970), ‘s-Gravenhage 1983, 124 p., geb.
5632: Ballegoijen de Jong-Houtkoper, C.S. van - Oma op haar praatstoel vertelt over vroeger. Een familiegeschiedenis over het geslacht Houtkoper, z.pl. [1991?], 227 p., geïll.
65205: BALT, M., - Uw persoonlijk belang, (koepok-inenting)
66427: BALTENSZ., FRANS, - Samaritane ofte Spieghel der Godtsvreesentheyt en Eerbaerheyt (...) Ofte Een woordelijkcke verclaringhe van het vierde Capittel des Evanglist Johanne.
34395: Balveren, Walraven Elias Johan van, uit Utrecht - De rechtsvordering tot ontbinding van wederkeerige overeenkomsten Leiden P. Somerwil 1885
52493: Balzac - Les contes drolatiques, colligez ez abbayes de Touraine (...) nouvelle edition, illustre de 425 dessins par G. Dore. Paris, Garnier, 1926.
65532: BALZAC, H. DE, - Honorine, Scenes de la vie privee
35482: Bambamius, Hartwigius; Praeses: Wolf, Johann Christophor - Ex antiquitate orientali Spencerianam de Zabiis hypothesin [...] Wittenberg Martinus Schulz 1706
38530: Bamps, C. - Recherches sur le Mey- liedje ( chant de mai ). Hymne populaire Hasseltois attribué au XVII siecle, Hasselt 1889, 13 pag.
31721: Bandt, Adrianus den, uit Dordrecht - Specimen juridicum inaugurale de prorogata jurisdictione [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z. 1852
71101: BANGE, R., - Nieuw Uitspanningsboek. 350 Raadsels, 100 Logogyphen, Aardigheden en Spelen door R. Bange, onderwijzer te Middelstum. Voor rekening van den schrijver.
37656: Bangert, J.F. e.a. - 75 jaar arbeid v.d. werkenden stand, La Boremus Amsterdam 1929, 41 pag., geïll.
29000: Bangs, J.D. - Cornelis Engebrechtsz. 's Leiden; studies in cultural history, Assen 1979, 259 pag., geb., geïll., met stofomslag.
50965: Banier, Antoine - Historische verklaring der Fabelen, waar in deszelfs oorspronk en de oovereenkomst met de oude historyen ontdekt werd. 3 delen, Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1725.
34148: Bank, Guilielmus van der, uit Ravenstein - Specimen juridicum inaugurale sistens jus Romanum, Francicum et Neerlandicum de transactionibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
5044: Banning, F.J.H. - Het geslacht Weyn. Groenlo 1937. Folio, 92 p., gebonden, geïllustreerd.
5192: Banta, Th. M. - A Frisan family. The Banta genealogy. Descendants of Epke Jacobse, who came from Friesland, Netherlands, to New Amsterdam february 1659, New York 1893, 412 p., geb., geïll.
52589: Banville, Th. de - Les princesses. Paris, Lemerre, 1874.
60934: Bara, Hierosme de - Le blason des armoiries, auquel est monstree le maniere que les anciens & modernes ont usé en icelles.
6869: Barbaz, Abraham Louis (vert.); Pierre Antoine Lebrun - Maria Stuart, koninginne van Schotland, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1820.
51890: Barbe, M.L.; - Dictionnaire biographique contenant jusqu'a l'annee 1840 la liste des principeaux personnages de tous les pays, 4e edition, Paris 1860. Gebonden in half leer met rugversiering. Ongepagineerd.
42567: Barbette, Paul - Praxis Barbettiana, cum notis & observationibus Frederici Deckers. Leiden, van Gaasbeeck, 1669.
69175: BARBEY, F., - MADAME ATKYNS ET LA PRISON DU TEMPLE, 1758-1836.
52461: Barbey d'Aurevilly, J. - Poussieres, poesies completes. Edition revue sur les textes originaux et les manuscrits. Portrait de l'auteur d'apres un dessin de L. Ostrowski. Paris, Cres, 1918.
60166: Barbiers, Pieter I (1717-1780), Vinkeles, Reinier (1741-1816) - DE KLOOSTER-KAPEL Vergun my dezen troost, in zoo veel zwaerigheden, Dat ik uw leven bherge: o vader; dat ik heden Onschuldig bly ven magh aan uwer aller bloet.
51954: Barchmin, F.W. von, - De slag bij Waterloo. Eene feestuitgave voor Engeland, Holland en Duitschland voor het jaar 1865, Dusseldorf 1864, 15+142 pag. Origineel papieren omslag.
35602: Barclaius, Ludovicus - Klagstimm über den unheilbaren Schaden Babels, welche mit den trewen Propheten Jeremia gantzer zwey und zwantzig Jahre aus dem LI. Capittel seiner Weissagung v. 9 & 10. geführet. Der weyland [...] Henricus Müller, SS.Th.D.P.P. der Theologischen Facultät Senior, und der Kirchen in Rostock Hochverdienter Superintendens und Pastor an St. Marien [...] Rostock Jakob Richel 1675
20090: Barcsay-Amant, Z. - Adeliches Jahrbuch 1953 (Jahrgang 31) Luzern 1953, 160 pag., geb.
69744: BARENDS, S. (ED.), - Historisch Geografisch Tijdschrift.
32889: Barge, Joannes Antonius Kames, uit Semarang - Friesche en Marker schedels. Bijdrage tot de kennis van de anthropologie der bevolking van Nederland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Losco 1912
26946: Barjesteh v. Waalwijk v. Doorn, L.A.F. e.a. (red.) - Lustrumboek van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgesclacht 1946-1996. Rotterdam 1996, 665 pag., geb., geïll., als nieuw. Bevat 37 stamreeksen.
42655: Barlaeus, Caspar - Oratio panegyrica de victa Hispanorum regis classe (...) Frederico Henrico (...) Martino Trompio. Amsterdam, J. en C. Blaeu, 1540 [= 1640].
42695: Barlandus, Hadrianus - Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia. Antwerpen, J. Grapheus, 1551.
19024: Barnas, Carl - Bürgerwappen in Friedberg.
52694: Barnekow-Tindal, Jkvr. W.F. von - Achter de schermen! Onthullingen uit onze 'deftige' kringen door mevr. von B. geb. T., deel I t/m IV, Amsterdam, J.A. Fortuijn 1890-1891 [deel II in IIe druk]
55051: Barnekow-Tindal, Jkvr. W.F. von - Achter de schermen! Onthullingen uit onze deftige kringen. [deel I], 2e druk, Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1890.
33041: Barnevelt, Petrus Christianus van, uit Gorinchem - Dissertatio juridica inauguralis de abolitionibus criminum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1759
70777: BARRACLOUGH, E.M.C., - Flags of the World
47752: Barre Duparcq, E. de la, - Histoire de l'art de la guerre avant l'usage de la poudre, Paris 1860, 12 + 307 pag., hardback.
58404: Barres, Maurice, - L'abdication du poete, Paris, Cres, 1914.
70211: BARRIÈRE, DOMINIQUE, - Victoriae omen et coronae
42221: Barros, Joan de - [Held-dadige scheeps-togt van Alfonso d'Albuquerque na de Roode-zee, met een vloot van 7 scheepen in het jaar 1506 en vervolgens. Leiden, v.d. Aa, 1706].
47424: Barros, J. de, - De alder-eerste scheeps-togten der Portugysen ter ontdekking van vreemde landen uytgesonden in het jaar 1419 en vervolgens, beginnende met het vinden van de Caap Non en Bojador, tot de Caap de Bon Esperance, langs de geheele zee-kust van Africa (....) beschreeven door Joan de Barros, Leiden, vd Aa, 1706, (6)+6+149+(19) pag.
24896: Barrow, John - Reizen in de binnenlanden van het zuidlyk gedeelte van Afrika in de jare 1797 en 1798. Vertaald uit het Engels,
64074: BARTEL, ANNELIESE, - Du bist zwischen Enkel und Ahnherr gestellt, anleitung zur sippenkundlicen arbeit der füherinnenschaft des bundes Deutscher mädel
66197: BARTELINK, ANTHONY, - Enkhuizen, of grontsteen tot vryheit, gelegt door de heeren Pieter Luitgesz Buyskes, Pieter Symonsz Semeyns, Jakob Dirksz Brouwer en anderen, die den 21 may 1572 d'Haring Maagd van het jok van Spanje verlosten, op het tweede eeuwgetyde, plegtig, zoo van stads wegen als by de burgery, geviert den 21 may 1772, en in tooneeldigt gebragt
65929: BARTELMAS, EUGEN FRIEDRICH - (TRANSL. MARTIEN BEVERSLUIS), - Het jonge rijk. Leven en streven der nieuwe Duitsche Jeugd
60156: Barth, Karl (1787-1858) - Portrait of the German painter Peter (von) Cornelius (1783-1867)
66078: BARTH, FRIEDRICH GOTTLIEB, - Vorlesungen über einige Elegien des Properz, nebst einer prosaischen Uebersetzung der Königinn aller Elegien. Und einer poetischen zwoer anderer.
42458: Bartjens, Willem - De vernieuwde cyfferinge (...) herstelt, vermeerdert en verbetert door mr. Jan van Dam, en (...) Klaas Bosch. Amsterdam, Adam Meyer, [ca. 1798].
36714: Bartoli a Forano Sabinen, Jacobus - Quaestiones . Qua hoc anno 1752 pro actibus publicis disputabuntur in archigymnasio alma urbis in aula academiae theologicae Rome Chracas 1752
63124: Bartolozzi, Francesco (1727-1815) after Cignani, Carlo (1628-1719) - Satyrs making music (satyrs maken muziek).
67349: BARTSCH, Z., - Steiermärkisches Wappen-Buch von Zacharias Bartsch 1567. Facsimile-Ausgabe mit historischen und heraldischen Anmerkungen von Dr. Josef von Zahn und Alfred Ritter Anthony von Siegenfeld.
27410: Bary, H. de - Beiträge zur genealogie Altfrankfurther Familien, Frankfurth 1922, 83 pag., geïll.
60006: Bary, Hendrik (1640-1707) after Collaert, Hans or Jan I (1525/30-1580) - Portrait of Gerard v. Wassenaer, jurist in Utrecht (portrait of Gerard van Wassenaer)
68073: BARZUN, J., - The Bibliophile of the Future: His Complaints about the Twentieth Century by Jacques Barzun. Delivered on the occasion of the fourth annual Bromsen Lecture 1 May, 1976.
66578: BAS, F. DE, - Menno David, Graaf van Limburg Stirum, oud-minister van oorlog, oprichter van den anti-dienstvervangingbond
42438: Bas, F. de - Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. 4 delen in 6 banden, Schiedam, 1887-1913.
36448: Bas, Henricus Willem de, uit 's-Gravenhage - De boedelverdeling door de bloedverwanten in de opgaande linie Leiden Van der Hoek
15514: Les Pays-Bas - Les Pays-Bas. Publié à l’occasion du Vième congrès de la Chambre de commerce internationale. Amsterdam 1929.
65960: BASNAGE, JACOB; FLAVIUS JOSEPHUS, - Vervolg op Flavius Josephus, of algemene historie der joodsche naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver regerings-vorm, godsdienst, gezinten en plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen: mitsgaders een verhaal van alle oorlogen, weergaloze rampen, wisselvalligheden, verstrooing door de gehele waerelt, die naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen, de zeltzame wetten en reglementen, in ieder koningryk in harenopzichte van tydt tot tydt gemaakt: waar in men vindt de levens en bedryven der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messiassen, beroemde Mannen en geleerde Schrvers, met een Berecht van derzelver Werken.
36490: Bassecour Caan, Jacobus Janus de la, uit 's-Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione fundorum .... Leiden Van der Hoek 1851
28902: Bastelaer, R.v. - Peter Breugel l'ancien, son oeuvre et son temps. Etude historique suivie des catalogues raisonnés de son oeuvre dessine et grave par R.v.Bastelaer et d'un catalogue raisonne de son oeuvre peint par G.H. de Loo. Brussel, van Oest, 1907, 400 pag., geb. in linnenband. Goed exemplaar.
26496: Bastelaer, R.v. - Les estampes de Pieter Bruegel l'ancien, Brussel 1908, geïll. Standaardwerk. Ingenaaid exemplaar met beschadigde rug, waardoor er hele katernen los liggen.
18944: Bastet, J. - Histoire de la ville et de la principauté d'Orange. 310 p, geb., geïll. (reprint van de editie Orange 1856).
51966: Bastin, J. and B. Brommer, - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia (....) a descriptive bibliography, Utrecht 1979, 386 pag., geb., geïll. met stofomslag.
70683: BATAVUS [BOSCH, B. DE], - De vrijheid der Drukpers door Batavus (Bernardus de Bosch), Gedrukt aan ‘t Y
63937: Antonius Schonhovius Batavus - De origine et sedibus francorum
53636: Junius Batavus [= F.A. van der Kemp] - Junius Batavus aan den gewezen burgemeester en veertig raad in de vroedschap der stad Leiden Pieter Jan Marcus. Alom te bekomen, 1794.
53070: Eleutherius N. Batavus [=J. Uytenhage de Mist of P. de la Court jr.?] - Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen, als meede den oude gebruiken en wetten in Holland ende West-Vriesland; mits-gaders de veranderingen daar omtrent ten tijden der graven voor-gevallen. Amsterdam, Jan Rieuwertsz de Jonge, 1682.
14973: Bäte, Ludwig - Herz in Holland. Borna/Düsseldorf: Holzwarth, 1936.
67183: BATO, - 1867, Proeve eener Rijmkroniek
32617: Baud, Jean Chrétien, uit Arnhem - De onsplitsbaarheid der bekentenis in het burgerlijk recht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1877
61886: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Nimmegen (Nijmegen)
61888: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Nimmegen (Nijmegen)
61846: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Sluys
61890: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Zutphania (Zutphen)
61892: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Bommel (Zaltbommel)
61848: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Sluys
61898: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Grolla (Groenlo)
61884: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Zutphen
61894: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Coevordia (Koevorden)
61896: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Groll (Groenlo)
61844: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Delfs ziel
32659: Baudet, P.J.H. - Het limietbegrip. [...] Groningen P. Noordhoff 1919
42817: Baudius, Dominicus / J. Meursius / E. Puteanus - [1] D. Baudius, Libri tres de induciis belli Belgici. Leiden, L. Elzevier, 1613. [gebonden met:] [2] J. Meursius, Rerum Belgicarum libri quatuor. Leiden, L. Elzevier, 1614. [en met:] [3] E. Puteanus, De induciis Belgicis dissertatio politica. z. pl., 1617. [en met:] [4] Verdrach gemaeckt ende besloten inden Hage in Hollandt, den 7-1-1610, tusschen den ghecommitteerden van (...) eertzhertog van Oostenrijck (...) ende (...) Staten Generaal. 's Gravenhage, H.J. v. Wouw, 1610.
43150: Baudius, Dominicus - Libri tres de induciis belli Belgici. 2e druk, Leiden, L. Elzevier, 1617.
70422: BAUDOUIN, I., - Le Chateau de l'ancienne famille de Spangen en Hollande
60120: Baudous, Robert de (1574/75-after 1659) - [39] Cornelius Visscherus Goudan (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
66963: BAUDRY DE SAUNIER, L., - La Conception dirigée.... L'enfant a volonté?
31791: Bauduin, Paul Marie Frans, uit Maastricht - Stellingen [...] Amsterdam J. Clausen 1903
34924: Bauduin, Antoine Paul Dominique, uit Maastricht - De bescherming der gedepossedeerde houders van toonderpapier Maastricht Leiter-Nypels 1888
36396: Bauer, Henric. Jacob, uit Syldaviens.; Praeses: Rosa, Johann Gotthelf - De mortuis non nisi bene, Derer Todten soll man allezeit im Besten gedencken Jena Werther 1715
69338: BAUER, F.C.D., - Berigten en waarnemingen betrekkelijk den watervloed in Gelderland in januarij en februarij 1861.
65257: BAUMANN, E.D., - De dokter en de geneeskunde, Maatschappelijk Leven en De Wetenschap
136: BAUMERT, H.E., - Die Wappen ... idem, het hoofdwerk met deeltje Nachtrag.
65675: BAUMHAUER, E.H.VAN, - De societeit "Trouw Moet Blijken" in de 18e en 19e eeuw door Dr. E.H. von Baumhauer bij gelegenheid der plechtige opening van het nieuwe Societeits-Gebouw op 7 December 1880.
22704: BAUMHAUER, DE LA COURT - Geaquarelleerd alliantiewapen Von Baumhauer-de la Court, met kroon en linten, ca. 1800? 19x16 cm.
32615: Baumhauer, Theodorus Carolus Matthaeus von, uit Brussel - Disputatio literaria, qua examinatur, quam vim sophistae habuerint Athenis ad aetatis suae disciplinam mores ac studia immutanda [...] Utrecht N. van der Monde 1844
54777: Baumhauer, M.M. von - Verslag der beraadslagingen op het Poenitentiair Congres, gehouden te Frankfort a/M. 28,29 en 30 September 1846. z. pl., [1846].
69496: BAVEL, B.J.P. VAN., - Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijk gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300 - ca. 1570.
69256: VAN BAVEL, B., - Manors and Markets - Economy and Society in the Low Countries 500-1600.
31292: Bavinck, K - In handen der S.D. 1944- 1945, z.pl., z.j., oblong, 85 pag.
67251: BAYLEY, B., - The Butterman Family Heritage Book.
66632: BAYLY, D. LODOVICUS, - De practijcke ofte oeffeninge der godsaligheyt. Leerende een Christen mensche hoe hy in sijn wandel van zijn gantsche leven Godt behagen magh.
60964: Bazin, Nicolas (1633-1710) after Lanfranco, Giovanni (1582-1647) published by Mariette, Pierre, II (1634-1716) - 'Voicy la Servante du Seigneur'; the Annunciation
67608: BEAUCHAMP WALTERS, H., - Catalogue of the Roman Pottery in the Departments of Antiquities, British Museum
39438: Beaufort, W.H.de - De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen, 1581-1795, Utrecht 1868, 186 pag., geb. ( dissertatie ).
32121: Beaufort, Petrus de, uit Utrecht - Specimen juridicum de obligatione resarciendi damnum ab aliis datum [...] Utrecht N. van der Monde 1829
67156: BEAUFORT, W.H.DE, - Joan Röell
52575: Beaumarchais - Theatre de Beaumarchais, precede d'une etude par H. Stupuy. Le Barbier de Seville. Illustre de quatorze eaux-fortes par A. Esnault. Paris, Becus, 1884.
67631: BEAUMONT, SIMON VAN, - Placaet van een reëelen ende personelen honderdsten penningh, mitsgaders van een tweendertsten Penningh, alleen reëel, over Obligatien, Los- en Lyfrenten, als mede Actien in de Oost-Indische Compagnie. Gearresteert den tweeden Januarii 1714. Te betalen in twee termijnen, namentlijck, de eene helft voor den eersten April toekoomende, ende de wederhelft voor den eersten Augusti daer aen volgende.
31478: Beaumont, A. de - Recherches sur l'origine du blason et en particulier sur la fleur de lis, Parijs 1853, 140 pag. + 22 engraved plates.
24908: Beaumont, Jeanne Marie Leprince de; - Education complete, ou abregé de l'histoire universelle mélé de géographie et de chronologie.
64699: BEAUREGARD, J. DE, - En Zig-Zag aux Pays-Bas et sur les bords du Rhin (Belgique-Hollande-Provinces rhénanes). Illustrations de Fernand Lambert
64882: BEAUSAR, I.W., OS, TH. A. VAN, - Het geslacht Beausar
52511: Robbe de Beauveset - Recueil de poesies diverses (...) publie avec introduction et notes (...) par Pierre Dufay. Paris, Fort, 1921.
68390: BECK, H.-U., - Skizzenbuch von Jan van Goyen.
142: BECKER, GEORG, - Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker. Soest [1943], 85 p. Geb., geïll.
68380: BECKER, J. (INTROD.), - Incogniti Scriptoris Nova Poemata. Nieuwe Nederduytsche gedichten ende raedtselen.
38270: Becker Bz., J.J. - Description de la très intressante collection de medailles, frappèes depuis les temps les plus reculès jusqu'a nos jours, et recueillies par Mr. J.J. Becker Bz. [ volume I ], Amsterdam, W. Willems, z.j., 112 + 22 + 6 pag., gebonden in half linnen.
70307: BECKER, G., - Deutsche Wissenschaftler und Forscher im Niederlandischen Raum seit 1600.
70306: BECKER, G., - Niederlander und Flamen an der Universitat Genf.
65557: BECKER, GEORG,, - Die Studenten aus dem niederlandischen Raume an deutschen Gymnasien und Universitaten
50646: Beckering Vinckers, J.; - Wie heeft het Oera-Linda-boek geschreven? Kampen 1877, 80 pag. Los.
69222: A'BECKETT, G.A., - The Comic History of England. [Illustrated by John Leech].
14978: Beckford, William - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Verbeeld en ingeleid door Gerlof Janzen. Amsterdam 1991.
25567: Beckford, William [illustrator: Stewart, Charles W.] - Vathek, Translated by Herbert B. Grimsditch, Illustrated by Charles W. Stewart. London, The Bodley Head, n.d. [1953].
25568: Beckford, [W.] - Vathek. Reimprime sur l' original Francaise, avec la préface de Stéphane Mallarmé. Paris, Perrin, 1893, 207 pag., hardback in blue morocco (spine faded).
25569: Beckford, William - William Beckford of Fonthill, Vathek (The Abbey Classics-II, The Works of William Beckford of Fonthill, I-Vathek), London, Chapman & Dodd, n.d. [1922].
25574: Beckford, William - William Beckford, The Episodes of Vathek, translated by Sir Frank T. Marzial, with an introduction by Lewis Melville, London, Stephen Swift & Co., 1912.
66614: BECQUER, G., - Twee verhalen van Gustavo Becquer
23062: BEDEVAARTDRUKWERK, SCHILBERG, MARIA VAN PEYS - Bedevaartprentje, 11x7 cm, van Maria van Peys van Trost en hulpe te Schilberg (gem. Echt (L)), ca. 1900?
33496: Beeck Calkoen, Janus Fredericus van - Oratio de prawestantia et utilitate disciplinae mathematicae ad omnem ingenuam institutionem [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en W. van Yzerworst 1806
146: BEECK CALKOEN, J.F. VAN, - Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie. (Diss.) Amsterdam 1910, 297 pag.
32321: Beeck Calkoen, Albert Jan Leonard van, uit Utrecht - Uitzetting van vreemdelingen in verband met het Volkenrecht. Utrecht P. den Boer 1901
39860: Beeckerts van Thienen, Gerardus ( uit Leiden ) - Quaestiones juridicae inauguralis ex variis juris materiis desumtae, Leiden, A. Elzevier 1706, 16 + (4) pag., geb. in geheel linnen band.
69513: BEEK, J. VAN, - Boele Bolnes / Het opgaan, blinken en verzinken van een dynamisch bedrijf.
22484: BEEK EN DONK, VAN DE MONTAGUE - Brief van Ernest.... Huize De Horst, te Beek en Donk dd. 1933 aan burgemeester Van de Montague, o.a. over de perikelen van het burgemeestersambt in Didam, Groesbeek, Lieshout. Manuscript, 4°, 1 p.
22418: BEEK, VAN - Brief van A. van Beek, dd. Utrecht 1852, aan “geachte vriend”, manuscript, 4°, 1 p.
35778: Beek, Jan Cornelis van, uit Zuidland - Over de filtratie van vloeistoffen door vezelachtige vliezen Utrecht Van Druten 1883
32509: Beekesteyn Raket, Cornelius Henricus van, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de jure circa res naufragas [...] Leiden Joannes Bos 1775
35034: Beekhuis,Cornelis, uit Buitenpost - Het beding in zeker perceel een bepaald bedrijf niet uit te oefenen. Groningen L. van Giffen 1884
54223: Beekman, E.W. e.a. (red) - Tijdschrift voor de politie. Redactie: E.W. Beekman, mr. A.H. van der Giessen en mr. S. van Oven. Uitgave van Tjeenk Willink, Zwolle. Jrg. 1 (1928-1929) en jrg. 2 (1929) compleet. Alles wat verscheen.
69078: BEEKMAN, A.A., - Middelnederlandsch Woordenboek van E. Verwijs en J. Verdam. Elfde (en laatste) deel. Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht, bodem en water, aardrijkskunde, enz.
70873: BEEKMAN, A.A., - De oudste waterkeeringen van Rijnland
69640: BEEKMAN, A. A., - Polders en droogmakerijen
68889: BEEKMAN, A.A., - Iets over onze groote rivieren. De Rijn.
71256: BEEKMAN, A.A., - Aan den mond van den ouden Rijn.
71261: BEEKMAN, A.A., - De Heidensee
68906: BEEKMAN, A.A., - Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland voor 1795.
43862: Beekman, A.A., - De heer Tindal als voorlichter der publieke opinie en de brief der tienen van 3-11-1890, Zutphen 1890, 39 pag.
70841: BEEKOM, C.W.C. VAN, - Eiland in nood. Een gedurende de Duitsche bezetting geschreven verslag omtrent deportatie van landgenooten dat tenvolle op feiten berust, hoe ontstellend en soms bijna ongeloofwaardig deze ook mogen blijken.
67665: M. BEELAERTS, - Letter written by M. Beelaerts on 19 July 1910 concerning an appointment at the Ministry of Justice.
31891: Beelaerts van Blokland, Cornelius Abrahamus Jeremias - Disputatio historico-politica inauguralis continens historiam cellegii consiliariorum commissorum in Hollandia et Westfrisia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
6320: Beelaerts van Blokland, W.A. - De afkomst van het geslacht Wuytiers, overdruk Ned. Leeuw 1917, 4 p.
34820: Beelaerts, Petrus Mathias - Specimen juridicum inaugurale de seditionibus Leiden B. van der Aa 1749
71268: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - De Roomsch-Catholieken in de oude Hollandsche Ridderschap. with Repliek van W.J.J. C. Bijleveld.
34732: Beelaerts van Blokland, Gerard, uit Dordrecht - Dissertatio juris publici inauguralis ad privilegium Joannis Bavari, hansae teutonicae [...] Utrecht W. van Yzerworst 1794
2968: Beelaerts van Blokland, F. - Het geslacht Beelaerts. 's-Gravenhage 1955, 215 p., geb., geïll., niet in de handel.
184: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland. Arnhem 1907, 167 p.
7355: Dichterlyke gedachten-beelden - Dichterlyke gedachten-beelden. 2e druk. Zaltbommel, Johannes Noman, 1827.
64084: BEELE, DR WILFRIED, - Studie van Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwsrekeningen 1250-1400
51780: Beeloo, A., - Noord-Holland en de Noord-Hollanders in een vrijheidsoorlog tegen Spanje, Haarlem 1822.
47236: Beeloo, A., - s'-Gravenhage. Een berijmd verhaal, 's-Gravenhage 1842, 112 pag., geb. in half linnen.
33978: Beels, Cosmas Damianus, uit Steenbergen - Dissertatio juridica inauguralis, de scriptura privata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1825
34002: Beels, Ferdinandus Leonardus, uit Steenbergen - Specimen juridicum inaugurale, sistens quasdam observationes de nuptiis, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
35384: Beels, C. Haro - Menu voor promotiediner van Clemens Haro Beels, litho in kleur Albracht & co 1887
68824: BEEN, J.H., - Levensbericht van Mr. Alexander Ver Huell door Joh. H. Been.
59794: Been, Joh. H.; Soetan Moeh. Zain [Ed.] - Hikajat Maerten Harpertszoon Tromp, Jaitoe seorang Laksamana Belanda jang termasjhoer pada abad jang ke 17. Diterdjemahkan dari bahasa belanda oléh Soetan Machoedoem. Weltevreden, Indonesische Drukkerij, 1917.
68969: BEER, P., - Ik dien een stralende heer.
59310: Beer, Taco H. de, - NA EENE HALVE EEUW, Aanteekeningen, Opmerkingen en Verklaringen bij Waarheid en Dromen door Taco H. de Beer, Redacteur van `Noord en Zuid´, Blom & Olivierse , Culemborg 1895, 106 pp.
66190: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN, - Levensschets van D.J. den Beer Poortugael door J.C.C. den Bees Poortugael
65505: BEER POORTUGAEL, D.J. DEN, - De Leidsche Jagers aan hun opperbevelhebber, zijne excellentie den Luitenant-Generaal Baron Van Geen, opperbevelhebber van het mobiele leger, enz. enz.
64011: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN, - Beringen den 5en augustus 1831 genomen door 100 vrijwillige jagers Leidsche studenten en Houthaelen door Jhr. J.C.C. den Beer Poortugael Luitnt Generaal B.D.
69375: BEERNINK, G., - De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst stichter van Albany, Hoofdstad van den staat New-York.
70554: BEERS, JAN VAN, - Jacob van Maerlant. Gedicht.
6885: Beers, Jan van - Gedichten. Gent, W. Rogghé en Amsterdam, wed. J.C. van Kesteren & zoon, 1873. [2 dln]
6881: Beers, Jan van - De blinde. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1854.
6888: Beers, Jan van - Gedichten. Rotterdam, Elsevier, 1885. [2 delen]
69873: BEESEN, A.H.G.C. VAN DER (ED.), - WaterKader, vierde nota waterhuishouding Regeringsbeslissing. NW4
64000: BEETS, NICOLAAS, - Zestiende-eeuwsche kunstenaars I Jan Swart
30320: Beets, N ( inl.) - De houtsneden in Vorsterman's bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden e.a., Amsterdam 1915, 98 + 27 pag., geïll., oud-Hollands papier. Goed exemplaar.
36074: Beets, Nicolaas - Toespraak gehouden den 14den Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der Leidsche hoogeschool Leiden P. van Santen 1875
68013: BEETS, N., - Een woord over Jan van Foreest, Latijnsch dichter
6908: Beets, Nicolaas - Te Alkmaar, 8 October 1873. Redevoering ter gelegenheid van de plechtige Steenlegging door Z.M. den Koning tot het opterichten Gedenkteeken van Alkmaars ontzet (8 Oct. 1573). Haarlem, Erven F. Bohn, 1873
6906: Beets, Nicolaas - Ada van Holland, een gedicht. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
6895: Beets, Nicolaas - Stichtelijke uren. 2e druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1855. [1 van 4 delen]
65671: BEETS, N., - Bede voor de burgerweezen te Haarlem in July 1861.
60903: Beets, Nicolaas - Guy de Vlaming, een verhaal door Nicolaas Beets, Haarlem: Erven F. Bohn 1837, p. [4]+111pp.
6903: Beets, Nicolaas - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied I, IV, V, VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1858-1873. [dl 4, 5, 6 in 1 band]
67531: BEETS, N., - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm
6914: Beets, Nicolaas - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden. VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873.
20048: Beets, Nicolaas - Gedenkboek. Leiden, A.W. Sijthoff, [1885].
56256: Beets, N. ps. Hildebrand, - Camera Obscura, 10e druk, geillustreerd door F.C. Sierig, Haarlem 1878.
67275: BEETS, N., - Feestcantate voor den dag der onthulling van het Natonaal gedenkteeken voor 1813, 17 November 1869. Woorden van Nicolaas Beets, Muziek van W.F.G. Nicolai.
6917: Beets, Nicolaas - Een Paaschgezang. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845.
63871: BEETS, NICOLAAS, - Verstrooide gedichten uit vroeger en later tijd (1831-1861)
17800: Beets, Nicolaas - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen van Nicolaas Beets. Haarlem, Erven F. Bohn, 1892.
68491: AFTER CORNELIS BEGA (1632-1664), - A woman seated, holding a large jug, after 1664.
61850: Bega, Cornelis (1632-1664) - The peasant lighting his pipe
37588: Begeer, S.A.C. e.a. - Zilversmeden van de stad Schoonhoven, Schoonhoven [ 1981? ], 175 pag., geïll.
23102: BEGRAFENISROLLETJE, WATERLAND, DE GROOT, DE REUS - Rolle ter begrafenisse van Allegonda de Groot, overleden te Waterland in den ouderdom van 54 jaaren, op den 16 October 1802. De vrienden werden verder verzorgt naar het afleezen hunner naamen het lijk in order te volgen. Tekst aan de kop van een opgerolde strook papier, met zwarte randen, ca. 2 meter lang.
60750: Beham, Hans Sebald (1500-1550) - Job and his friends
59590: Beham, Hans Sebald (1500-1550) - The Peasants' Festival (Twelve Months) PHILIPVS MEI. 5 IOHANNES BRACHMON 6
59592: Beham, Hans Sebald (1500-1550) - The Peasants' Festival ALDER DV MVST DANCZEN ('Old Man, you must dance')
59596: Beham, Hans Sebald (1500-1550) - The Peasants' Festival 'ICH WIL AUCH MIT' 'DU MACHSTES GAR ZU GROB' ('I want to do it too' 'You are too disgusting')
71087: BEHR, A,. VON, - Rundgang durch Hildesheim.
35644: Behrens, Joachimus, Cella Luneburgicus; Praeses: Conring, Hermann - Exercitatio politica de optima republica [...] Helmstedt Henning Müller 1652
40238: Behrns, B., - Gedenkboek van het bezoek van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-regentes aan Friesland in de maand juni van 1892, Sneek 1892, 154 + (2) pag. in linnen stempelband, geillustreerd met 8 lichtdrukken.
16802: BEHRNS, BERNH. - Zak-atlas van Friesland in 36 kaarten, 2de druk, Franeker, B. Behrns, 1861.
6932: Beijeren, Ernestine van [ps. v. Lucretia Tornaar]; Jonas - Ernestine van Beijeren, De smidsdochter uit Naarden een historisch romantisch tafereel uit de XVIe eeuw. 2e druk. Amsterdam, W. Clement, 1861. [Gebonden met:] Jonas, De zoon van de bankier, eene schets uit de tegenwoordigen tijd. Amsterdam, De erven H. van Munster & zoon, 1847.
65537: BEIJEREN, ERNESTINE VAN [PS. V. LUCRETIA TORNAAR]; JONAS, - De armbanden; door Ernestine van Beijeren. Met eene titelplaat
69339: [BEIJERINCK, G.J.A., WARNSINCK, W.H., - Beschrijving van den Nederlandschen watersnood in Louwmaand van 1820.
34742: Beijerman, Hugo - Redevoering ten betooge dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel, ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden 1839
69784: BEIJERS, J.L., - Book auction sale. 7 and 8 September 1976 Cartography, hydraulic engineering, topography etc.
43940: Beijers, J.L., - Veilingcatalogus Eerste gedeelte bibliotheek J.F.M. Scheepers te Rotterdam, Utrecht 1947, 72 pag.
43978: Beijers, J.L.; - Veilingcatalogus prenten en boeken Mr. W.G.F. van Romondt en Mr. C.J. Rijnbout, Utrecht 1879, 136 + 92 pag. Met prijzen in handschrift.
66217: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN, - Letter by C.L. van Beijma thoe Kingma, burgemeester van Lemsterland, to G.J. Weijland, lid van het Collegie van Visscherijen, dated 28 April 1868, sending an extract of municipal information.concerning fishing in 1867.
69321: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. V & F.Y. TIGCHELAAR, - Verzameling van stukken betrekkelijk tot het aanleggen van steenglooijingen aan den dijk der vijf deelen. Gedrukt ten dienste der vergadering van heeren commissarissen, gedeputeerden en volmagten van die contributie.
68138: BEIJNEN, L.R., - De dood van Montigny. No. 6 van Voor Driehonderd Jaren, Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. 2e jaargang.
68139: BEIJNEN, L.R., - Montigny's leven en dood in Spanje. (1566-1570). Deels naar tot dusver onuitgegeven brieven.
64886: BEIJNEN, L.R., - Gallait's lijken van Egmond en Hoorne
64254: BEIMA, ELTE MARTENS, - Klein Vriesch Alamanak, of tijdwijzer voor het Schrikkeljaar na de Geboorte van Jezus Christus, 1824. Berekend op de Poolshoogte van Leeuwarden, door Elte Martens Beima.
15698: Pagi Nassir Bek - L’Espion de Thamas Kouli-Kan, dans les cours de l’Europe. Ou lettres et memoires de Pagi-Nassir-Bek. Contenant diverses anecdotes politiques pour servir à l’histoire du tems présent. Traduit du Persan par l’abbé de Rochebrune. Keulen: Erasmus Kinkius [= Holland], 1746.
3356: Dobbel-beker - De Dobbel-beker. Informatie- en familieblad van en voor de familie Dobbelaere, Dobbelaer, Dobbelaar, De Dobbelaere, De Dobbeleer, en aanverwante vertakkingen. Jrg. 4 (1974) t/m 8 (1978).
6954: Bekker, Elisabeth Wolff, geb.; Agatha Deken - Economische liedjes. 2e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1791.
6949: Bekker, Elisabeth Wolff, geb.; Agatha Deken - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. [Niet vertaalt] 9e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1901.
6943: Bekker, Elisabeth Wolff; Agatha Deken - Fabelen, uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag, Isaac van Cleef, 1784.
59026: Bekker, Woutherus, - Open brief aan den heer P. Huet, predikant te Goes, gevolgd door een verklaring van de woorden "Waereld"en "Allen", met betrekking tot de bizondere verzoening (..........), Amsterdam, 1878, 74 pag.
32151: Bel jr, Petrus, uit Amsterdam - Dissertatio inauguralis juris hodierni, de curatione eorum, qui ultro sibi curatorem petunt [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1841
64917: ANONYMUS BELGA [= PETRUS DE WAKKER VAN ZON], - De Adel.
66580: BELINFANTE, MR. G., - Graaf van Lynden van Sandenburg.
68174: BELINFANTE, J. E., - M. M. Couvee Sr. 1834-1916.
32123: Bell, F.W.B. van - De samenhang van logica en ethiek. Groningen J.B. Wolters 1878
34966: Bell, F.W.B. van - Het karakter der onafhankelijke theologie Groningen Noordhoff 1872
59722: Bella, Stefano della (1610-1664) - AER / AQUA / IGNIS / TERRA (The four elements, complete serie)
68278: BELLAMY, J., NIJLAND, J.A., - Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786).
6971: Bellamy, Jacobus - Gezangen. Amsterdam, A. Mens Jansz. 1785.
6970: Bellamy, Jacobus - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
6972: Bellamy, Jacobus, Willem Carp, Jan Hinlopen, Johannes Petrus Kleijn, Willem Anthonie Ockerse, Sebald Fulco Johannes Rau, Adriaan Uijtenhooven - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door Bellamy en eenigen zijner kunstvrienden. 3e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1825. [2 delen in 1 band]
6968: Bellamy, Jacobus - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
47338: Bellanger, S., - La Touraine ancienne et moderne, Paris 1845, 614 pag., geb., geïll. (rug los)
198: BELLEW, GEORGE, - Escallops in armory ... idem, als extract.
67375: DU TOUR VAN BELLINCHAVE, - Reglement houdende vaststelling van den Hofrouw uitgeschreven bij gelegenheid van het overlijden van Zijne majesteit Willem III (...).
65275: BELLOC, H., - A GENERAL SKETCH OF THE EUROPEAN WAR The First Phase
58780: Bellows, W., - The ocean liners of the world, 2nd. ed., Londen Kegan Paul etc. 1896.
18146: [Seignard, Elie (vert.)]; Pierre Laurent Buirette de Belloy - Gaston en Baiard. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Leiden, voor het genootschap, 1777.
67134: BELONJE, J., - Johan van Rijswijck, generaal der fortificatiën
69572: BELONJE, J., - De Zijpe en Hazepolder. De ontwikkeling van een waterschap in Holland's Noorderkwartier
26398: Belonje, J. - Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944, Wormerveer 1945, 195 pag., geb., geïll., met stofomslag.
70866: BELT, TH., - The Naturalist in Nicaragua: A Narrative of a Residence at the Gold Mines of Chontales, Journeys in the Savannahs and Forests, with Observations on Animals and Plants in Reference to the Theory of Evolution of Living Forms.
64428: BELUZE, CHANOINE, - Souvenirs d'un Missionnaire, ou pays, personnages et faits mémorables de sa vie
5796: Bemden, F.M.L.F. v.d. - Recherches généalogiques concernant la famille De Maeght, de Maecht, de Maegh, anciennement de Maech, de Gand (1300-1896) en 25 tableaux, suivi de l’indication des sources, Gent [1896], 85 p., geïll, in orig. perkamenten omslag. Mooi ex. van de zeer beperkte oplage.
70340: BEMME, JOANNES, - Landscape with figures waiting near a ferry
70338: BEMMEL, PETER VON, - Stream through a forest landscape
70337: BEMMEL, PETER VON, - Rocky landscape with pond
69492: BEMMEL, A. VAN, - De Kromme Rijn, waterstaat, onderhoud en gebruik vanaf 1600.
70339: BEMMEL, PETER VON, - Hilly landscape with a dwelling
33392: Bemmelen, Abrahamus van, uit Delft, beroepen in Vinkeveen - Dissertatio exegetico-criotica de epistolis Pauli ad Ephesios et Collossenses inter se collatis [...] Leiden A. en J. Honkoop 1803
33484: Bemmelen, A. van - Redevoering over de verplichting der menschen om de vermogens hunner ziel door wysgeerige kundigheden te beschaaven [...] Delft Jan de Groot. P.z. 1788
66872: BEMMELEN, J.F. VAN, - Identificatie van familie-portretten.
59534: Van Bemmelen, P, - De grondwettelijke meerderjarigheid van den Prins van Oranje op den leeftijd van achttien jaren, Leyden : Engels, 1858. 37 p. Met blauwe papieren omslag.
70618: BEMMELEN, J.F. VAN, - Over eenige schilderijen van burgerlijke personen door den schilder Anthonis Mor.
35592: Benckendorf, Ludolph Petr., uit Luneburg; Praeses: Roehrensee, Christian - De milite cive et extero [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1705
70219: BENDORP, CAREL FREDERIK (I), - River landscape with view of Dordrecht
70423: BENDORP, JOHANNES CHRISTIAAN, - Allegory of overseas commerce
70319: BENEDICTUS, F. GERRITS, N., - Eutropia : handboek voor het schoone geslacht, bevattende eene beknopte doch duidelijke beschrijving van de fraaiste en nuttigste vrouwelijke handwerken. Nieuwe uitgave. Brei- en haakwerk, over het naaijen en stoppen.
66363: BENEDITTY, N. DE, - Leven en werken van Mr. Jonas Daniel Meyer (1780-1834)
25316: Bengh, L.Ph.C. van der - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden, I en II, 's-Gravenhage 1857-1859, 74 +74 pag. Compleet in twee delen.
68935: BENJAMIN., - Rotterdam bij dag en bij nacht. Lotgevallen eener Rotterdamsche familie. Eerste - Tweede deel.
33232: Bennebroek Gravenhorst, Jacob, uit Curacao - Specimen juridicum inaugurale, sistens doctrinam codicis civilis de jurejurando, quod pars parti in judico defert [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
22440: BENNER, NIEUWBOER, CLEMENS - Familiepapieren Benner c.a., ca. 100 stukken. Manuscript, div. formaten.
69205: BENOIT, P., - Axelle.
68604: BENSCHOP, R., BRUIJN, T. DE, MIDDAG, I., - Historische atlas van Dordrecht / stad in het water.
47392: Benschop, W.J.M.; - Het postwezen van 's-Gravenhage in derdehalve eeuw, 's-Gravenhage 1951, 434 pag., geill. Goed exemplaar.
27846: Bense, J.F. (red.) - Vragen en mededeelingen op het gebied der geschiedenis, taal- en letterkunde, deel I, nrs. 1 t/m 25 ( 7-1-1910 t/m 24-6-1910], 276 pag., alles wat verscheen. Gebonden in half linnen. Zeer zeldzaam.
23500: Benson, Robert H. - Laat de kleinen tot mij komen. Vrij vertaald door Alb.Steenhof Smulders met teekeningen van Gabriel Pippet. Bussum, P. Brand, 1921, 32 pag., geïll., geb., ( enkele tekeningen handgekleurd).
32619: Benten, Jacobus Marie van, uit Leiden - Observationes criticae in polybium. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden H. Blankenberg 1878
50985: Bentivoglio, G. / R. de Carpentier - Verhael-boecken van den cardinael Bentivoglio, vertaelt en uyt-gegeven door Roelant de Carpentier. Rotterdam, Naeranus, 1648. [2e titelpagina: Verhael van de Vereenigde Provincien van Nederlant ...].
65912: BENTZON TH. (PSEUD. BLANC THÉRÈSE), - Jacqueline
57096: Beraldi, H.; - Un caricaturiste prophete. La guerre telle qu'elle est prevue par A. Robida il y a trente-trois ans. Paris, Dorbon, 1916.
20288: Berchem, E. von - Siegel, Berlijn 1918, 189 p., geb., geíll.
70342: BERCHEM, NICOLAES PIETERSZ., - Three goats
70343: BERCHEM, NICOLAES PIETERSZ., - Three goats
28814: Berchem, E. von, D.L. Galbreath, O. Hupp - Beitrage zur Geschichte der Heraldik, Berlin 1939, 6 + 223 pag., hardback, illustrated.
22368: BERCHUYS, VAN, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van de benoeming en inaugurele rede dd. 21-7-11789 van Tjaart van Berchuys, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. 1 blad, plano, gedrukt (bij Th. Spoormaker te Groningen).
33836: Berckel, Gerardus van, uit Heusden - Disputatio juridica inauguralis de restitutione in integrum majorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1708
22354: BERCKEL, VAN, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van mr. Engelbert Francois van Berckel op 5-4-1796 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Gedrukt, 4° oblong, 1 p.
32685: Berdenis van Berlekom, Joannes Jacobus, uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale de obligatione fidejussoria, secundum juris hoderni [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1820
69508: BERENDSEN, H.J.A., - de genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht.
66875: Beresteyn en W.F. del Campo Hartman, E.A. van - Genealogie van het geslacht Van Beresteyn. Band I, met illustraties en maar zonder de Bijlagen IV en V. 's-Gravenhage 1954.
66323: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN & A.J. VAN DER TANG, - Genealogisch Repertorium 1995-1999
64031: BERESTEYN, C.J. VAN, - Specimen historico-juridicum inaugurale de jurisdictione cum civili tum criminali scabinorum sylvaducensium auctore Christiano Joanne van Berestyn Sylvaducensi
2990: Beresteyn en W.F. del Campo Hartman, E.A. van - Genealogie van het geslacht Van Beresteyn. Band I, met illustraties en met de Bijlagen IV en V. 's-Gravenhage 1954.
70383: BERG, D.F., - Ein Wiener Dienstbote. Lebensbild mit Gesang in drei Akten. Musik van Kapellmeister E. Stolz.
59650: Berg, Cornelis van den (1699-1774) - CORNELIS VAN DEN BERG.
70975: BERG, N.P. VAN DEN, - Een onderkruiper van 's Compagnie's negotie. (Van Beveren).
70144: BERG, H. M. VAN DEN, - Noordelijk Oostergo: De Dongeradelen; Dantumadeel; Ferwerderadeel; Kollumerland en Nieuw Kruisland (complete set in 4 volumes).
38862: Berg, A. v.d., - Levensberichten van J.F. Martinet, Amsterdam, Allart, 1796, 92 + (4) pag. Origineel karton. Geïllustreerd met titelprent en portretsilhouet op titelpagina.
35262: Berg, Guilielmus Ernestus Janus , uit Utrecht - Specimen historico-juridicum de vectigalium ac tributorum in Hollandia historia tempore comitum Amsterdam D. Groebe 1834
32877: Berg, Brand Klaas van den, uit Wijnjeterp - Het laagveengebied van Friesland. Proefschrift [...] Enschede M.J. van der Loeff 1933
32359: Berg, Ruud van den, uit Weert - Vormen van begrip van wet en wetgeving. Wetsbegrippen in de Staatsrechtgeleerdheid in Duitsland en Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Proefschrift [...] s.p. Boom 2003
33346: Berg, Franciscus Ernestus, uit Amsterdam - Dissertatio inauguralis de foederibus patrocinii ex historia et jure publico atque gentium illustratis [...] Amsterdam M. Schooneveld en Zoon 1824
64889: BERG, J.H. VAN DE [ED.], - Enschede een veranderende stad (delen 1-3)
65337: BERG,J.C.VAN DEN., - De werelddeelen. Amerika en Australien, Azië en Afrika, Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's Die Erde und ihre Völker.
35770: Berg, Gerrit Antonie van den, uit Willeskop - Over den invloed van chloroformnarcose tijdens de baring op het kind z.pl. z. n. 1904
36786: Bergan, R - Wentzel Jamitzers Entwürfe zu prachtgefassen in Silber und Gold, Berlin, P. Bette [ ca. 1880 ], (4) + 7 pag. + 109 plates. In board wrapper.
69601: BERGE, A.P. VAN DE., ED., - 25 jaar wvo. Bestrijding van de watervervuiling.
47166: Bergendahl, Anna A (verz.), - Souvenir uitgegeven ten voordeele der Vereeniging te Amsterdam tot ondersteuning van hulpbehoevenden en hare bewaarscholen, proza en poezie, Amsterdam 1855, 280 pag., geb.
27940: Bergh, L.Ph. C. v.d. - Verslag der historische nasporingen op gezag van het gouvernement in den jare 1838 in Frankrijk gedaan, Arnhem 1839, 95 pag., geb.
230: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Grondtrekken der Nederlandsche zegel- en wapenkunde. Tweede druk.
52739: Bergh, Johan van den - Provisionele beschouwingh en eenvoudige aanmerkingen tegen een vuil pasquil, opgestelt en gedissemineert, daar na gedrukt den 22 Augustus 1747, z. pl. [1747].
68541: BERGH, J.A. DE,, - 67, 68 en 69. (Haagsche Penkrassen)
65545: BERGH, S.J. VAN DEN, - Merkwaardige Mannen. Schetsen voor jongens. Gedeeltelijk uit den vreemde door S.J. van den Bergh. Tweede serie
42014: Bergh, S.J. van den - Voor de overstroomden. Februari 1850, 4e druk, 's-Gravenhage, Fuhri, 1850. Zonder omslag, 7 pag.
55053: m van den Bergh, J.F. van - De familie Charles Blanckenhagen. Slachtoffers van intrigues. 's Gravenhage, [1907].
228: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden die in de Charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken. Eerste afdeling, tot het uitsterven van het Hollandsche Huis [1299]. Amsterdam 1861, 143 p.
35180: Bergh, Adrianus Johannes van den, uit Utrecht - Stellingen Utrecht 1912
35186: Bergh, Petrus Theodorus Constantinus van den, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de authentica legum interpretatione Amsterdam W. Willems 1846
70617: BERGH, W. VAN DEN, - De "vreemde vrouw" in Nederland
57156: Bergh, Gebr. van den; - Onze broodvoorziening in crisistijd, 1914-1919. Rotterdam 1919, 47 pag., geïll.
224: BERGH, J.A. DE, - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. 2de vermeerderde druk. 's-Gravenhage 1880, 43 p.
33013: Bergh, Jan de, uit 's Hertogenbosch - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1864
30306: Berghaus, P. e.a. - Porträt 2. Der Arzt. Graphische bildnisse des 16- 20 Jahrhunderds aus dem Porträtarchiv Diepenbroick, Münster 1978, 319 pag., geïll.
66676: BERGHAUS, J.P., - F.W. Conrad, lithograph portrait by P.W.M. Trap after J.P. Berghaus, published by J.J. van Brederode
42042: Berghaus, H. - Physikalischer Schul-Atlas, bestehend aus 28 in Kupfer gestochenen und colorirten Karten. Gotha, Perthes, 1850.
64485: BERGHMAN, A., - Borgerlich Vapenrulla
66098: BERGMAN, J.T., - Levensschets van Frans Antoni Bosse, Phil. Theor. Mag. Lit. Hum. Doctor, laatstelijk Rector van de Latijnsche School te Leiden : met eene bijlage over het onderwijs van nieuwere talen en wetenschappen op de Latijnsche scholen : en aanteekeningen
43318: Bergman, J.T. - Over de Odyssea van Homerus. Een vervolg op: Koppen, Over het leven en de gedichten van Homerus, Leiden, Luchtmans. Met sierpapier beplakte kartonnen band, 12 + 238 pag.
61219: Bergmüller, Johann-Baptist (1724-1785) - Representation de l'Esplanade dans le Fauxbourg de Leipzig (mirrored)
66818: BERGQUIST, B.J., - S:t Johanneslogen den nordiska första.Till tvåhundraårsminnet. En återblick på frimureriets första uppkomst i Sverige och des utveckling inom S:t Johanneslogen. Den nordiska första.
16183: BERGSCHENHOEK - Gids voor Bergschenhoek, Uitg. Nationaal Uitgevers- en Reclamebureau, Vlaardingen, 1933, 24 p.
32305: Bergsma, Justus Hendrik Lodewijk, uit Amsterdam - De wanprestatie des bevrachters. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H.de Bussy 1892
33342: Bergsma, Cornelius, uit Leeuwarden - Disputatio juridica de matrimonio ejusque solvendi ratione per divortium, ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
65359: BERGSMA, E., - Over de weeskamers zooals die vroeger in Holland en Zeeland bestonden
50263: Berhns, B. - Gaasterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50262: Berhns, B. - Franekeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50253: Berhns, B. - Baarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50251: Berhns, B. - Achtkarspelen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50252: Berhns, B. - Aengwirden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50256: Berhns, B. - Bolsward (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50257: Berhns, B. - Dantumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50258: Berhns, B. - Dokkum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50280: Berhns, B. - Schoterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50281: Berhns, B. - Sloten (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50282: Berhns, B. - Smallingerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50283: Berhns, B. - Sneek (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50288: Berhns, B. - Wonseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50289: Berhns, B. - Workum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50290: Berhns, B. - Wijmbritseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50284: Berhns, B. - Stavoren (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50285: Berhns, B. - Tietjerksteradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50286: Berhns, B. - Utingeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50287: Berhns, B. - West-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50291: Berhns, B. - IJlst (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50269: Berhns, B. - Idaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50270: Berhns, B. - Kollumerland en Nieuw Kruisland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50271: Berhns, B. - Leeuwarden (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50272: Berhns, B. - Leeuwarden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50273: Berhns, B. - Leeuwarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50274: Berhns, B. - Lemsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50275: Berhns, B. - Menaldumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50276: Berhns, B. - Oost-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50277: Berhns, B. - Oost-Stellingwerf (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50278: Berhns, B. - Opsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50279: Berhns, B. - Rauwerderhem (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50265: Berhns, B. - Haskerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50266: Berhns, B. - Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50267: Berhns, B. - Hennaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50268: Berhns, B. - Hindeloopen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50254: Berhns, B. - Barradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50255: Berhns, B. - Het Bildt (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50264: Berhns, B. - Harlingen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50260: Berhns, B. - Ferwerderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50261: Berhns, B. - Franeker (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
8016: BERICHT - Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver ministers, beampten en suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner woonplaatsen. Dienstig voor alle persoonen die in den Hage bij dezelvene vergaderingen en collegiën iets te verrichten of te solliciteren hebben. Prijs per stuk: € 95
234: BERICHT, - BERICHT über die heraldische Ausstellung des Vereines `Adler' in Wien 1878. Wenen 1881. Geb., geïll., 217 p.
8952: Maandelyksche berichten - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. November 1730. Amsterdam, Erven J. Ratelband, 1730.
52441: Berington, Joseph - Het leeven en de lotgevallen van Abeillard en Eloize. Utrecht / Van Paddenburg; Amsterdam / Schalekamp, 1790.
66626: BERKEL, KLAAS VAN, - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. (With a summary in English).
22846: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, VAN BEUSEKOM - Aankondiging verloving Jacoba H. van Beusekom te Rotterdam en H. Berkelbach van der Sprenkel te Gouda, 1914, manuscript, 1 p.
63960: Abrahamus Berkelius - Epicteti enchiridium una cum cebetis thebani tabula Graec. & Lat. cum notis Wolfii, Casaubon, Caselli & aliorum
67409: BERKELJON, H., - Huldigingslied voor Nederland in 't jaar 1898 getoondicht door J. Henri Berkeljohn.
14984: Berkenmeyer, P.L. - Le curieux antiquaire ou recueil geographique et historique des choses les plus remarquables qu’on trouve dans les quartre Parties de l’Univers; Tirées des Voiages de divers Hommes celébres; Avec deux Tables, des Noms Geographique & des Matiéres.
63878: BERKO, P. & V., - Eugene Verboeckhoven
52557: Berkum, H. van - Beschryving der stadt Schoonhoven (...) eertyds by een verzamelt door (...) Henricus van Berkum, nader over zien en merkelyk vermeerdert door (...) J.A.B[lock] M.D., Gouda, de Vry, 1762.
42002: Berkum, H. van - De Labadie en de Labadisten. Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlands Hervormde kerk, 2 delen in 1 band, Sneek, v.Druten & Bleeker 1851.
34806: Berkum Bysterbos, Guilielmus van, uit Kampen - Dissertatio juridica inauguralis de probatione per testes in causis civilibus Kampen K. van Hulst 1840
27544: Berkum, A. v. - Suum cuique. De scheidsrechterlijke uitspraak van 1197 en het daaraan voorafgaande geschil over het aantal en de taken van de zielzorgers in het kerspel Meersen. Vaals 1973, 191 pag., geïll.
37324: Berlage, H.P. - Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam, Rotterdam 1922, 24 pag., oblong, geïll. ( bandontwerp van S.H. de Roos ).
38288: Berlage, H.P. - Over styl in bouw- en meubelkunst, 2e druk, Rotterdam 1908, geb., geïll.
36730: Berlage, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst, 4e druk, Rotterdam 1921, 176 pag., geb., geïll.
66145: BERLAND, P., - Growesteins. Frederik comte Sirtema van Grovestins. Le Ravageur de la Champagne, l Ogre Hollandais, le Héros de la Possessiade. Sa course à travers la Thiérache, la Champagne et la Lorraine. Anno 1712
33678: Berlin, W. - Ars longa, vita brevis.
42394: [Stockmans], Bernaert - Aritmetica, verbeterd door A.W. Wassenaer. Utrecht, E.W. Snellaert, 1637.
52743: Berndt, G.H. - Krankheit oder Verbrechen? Eine gemeinverständliche Darstellung des Geschlechtslebens, des Mordes, der Körperverletzungen, der Unfallserkrankungen, Geisteskrankheiten, des Hypnotismus u. in ihren Beziehungen zum Gesetz und zur öffentlichen Moral, 2 delen, Leipzig, Wiest, [ca. 1890].
4664: Berner Schilden Holsten, H. en A. Fabritius - Baron Charles Joseph Selby's descendants. Kopenhagen 1935, 218 p., ca. 200 p. ill., geb.
6987: Bernhard, C. - Het gelukskind. Vertaald uit het Duits. Utrecht, N. de Zwaan, 1852.
35006: Berns, Anton Wilhelm Cornelis, uit Brummen - Over den invloed van verschillende gassoorten op de ademhaling Leiden Van Doesburgh 1869
6988: Beronicius, Petrus Johannes - Georgarchontomachia (...). Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten. Het eerste werk vertaald uit het Latijn door J.B[aroen]. Goes en Middelburg, Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z. 1766.
66669: BERRIAT-SAINT-PRIX, M., - Cours de Procédure Civile et Criminelle fait a la Faculté de Droit de Paris. Cinquième edition. Revue, corrigée et augmentée de notes contenant, dans leurs rapports avec la procédure, les dispositions législatives redues dans le Royaume des Pays-Bas, et de notices de la Jurisprudence Belgique, sur la matiere. Tome premier contenant la première partie du cours de procédure civile et les premier et second livres de la deuxième. Tome second contenant la fin du cours de procédure civile et le cours de procédure criminelle.
68497: BERRY, WILLIAM, - Encyclopaedia Heraldica, or complete dictionary of Heraldry.
64243: BERRY, WILLIAM, - An Introduction to Heraldry, containing the rudiments of the science in general, and other necessary particulars connected with the subject. Illustrated by many platesc
64599: BERTARELLI, A., - L'Imagerie populaire Italienne
71272: BERTEN, D., - Histoire du Lien Feodal entre la Flandre et la Zelande. 2e partie de 1245 a 1323.
24664: Berthoud, F. - Het regt gebruik der uurwerken, of handleiding voor onbedrevene om hunne klok- en zak-uurwerken zelve te regelen en te bestieren. Dordrecht, H.de Haas, 1790.
36669: Bertius, Petrus - Liick-oratie over de doot vanden eervveerdighen ende vvytberoemden heere Jacobus Arminius, doctor ende professor der H. theologie in de hooghe schole tot Leyden, de welcke .... is ghedaen in de latijnsche tale, terstont nae de begraeffenisse in het auditorium der theologie op den 22 Octobris anno 1609, ende namaels door een liefhebber verduyst. Leiden J. Paedts Jacobsz. 1609
33227: Bertling, Ernestus Carolus Johannes, uit Veendam - Disputatio juris publici inauguralis de senatorio reipublicae Batavae et regni Neerlandici concilio [...] Groningen J. Oomkens 1838
32393: Bertoch, Johann Georg - Commentatio juridica de ratione usurarum in concursu creditorum habenda [...] Leipzig / Zittau Sumtibus Joan. Jac. Schoepsii 1732
42601: Bertram, Bonaventura Corneille - De republica Ebraeorum, recensitus commentarioque illustratus opera Constant. l'Empereur ab Oppijck. Leiden, Maire, 1641.
27954: Bertsche, K - Werke von Abraham a Sancta Clara, aus dem handschriftlichen nachlass ... Baldur von Schirach herausgegebeb. 2 bände, Wien 1943-1944, 640 + 436 pag.
31180: Bervoets, J.A.A. - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840- 1849, Westervoort 1997, 280 pag., geb., geïll.
66595: BERVOETS, H. C., - Woorden ter nagedachtenis van ds. J. H. Bosken, uitgesproken in de vroegbeurt van de 20 juli 1873.
8819: Letter-beschouwer - De letter- historie- konst- en boek-beschouwer, onder de zinspreuk Libere & modeste. No. 5-10. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1763. [1 van 4 delen]
14988: Beschrijvinge - Beschrijvinge van ‘t stadhuis van Amsterdam, met een verklaringe van de zinnebeeldige figuren, schilderwerken en beelden, enz. die zowel binnen als buiten dit heerlijk gebouw gevonden worden. Amsterdam, Pieter Mortier, 1782.
16912: Beknopte beschryving - Beknopte beschryving van alle de voornaamste gebouwen der wydvermaarde koopstad Amsterdam [...] ten dienste van degenen die begeerig zijn om de gebouwen der gemelde stad te bezigtigen / Description de tous les principaux edifices de la fameuse ville d’Amsterdam (...), Amsterdam: Jan van der Heyde, 1749
27302: Besselaar jr., J.H. - Het orgel in de Groote Kerk te Rotterdam, Rotterdam 1931, 47 pag., geïll.
59802: Besseling, Albertus (1729-1753), after Lievens, Jan (1607-1674) - Dit is VONDEL met zijn rol; / Apelles trof Apol.
67033: BESUIJEN, K.P.W., - De hoofdelijke omslag in de Friese Gemeenten. Rapport betreffende de wijze waarop de plaatselijke belasting, bedoeld in artikel 240c van de Gemeentewet (...) in de Freise gemeenten wordt geheven. UItgebracht aan de federatie der Sociaal-Demokratiese Arbeiderspartij in Friesland.
34986: Beth, Henricus, uit Java - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones juridicas Leiden Hazenberg 1852
33760: Betou, Alexander in de, uit Nijmegen - Specimen juris civilis hodierni inaugurale de succedendi ratione circa bona patrimonialia in imperio noviomagensi recepta [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
64398: BETTINK, G.J., - Van een schilder en zijn buiten, Bleeker "constrijk" schilder op de driesprong te Heemstede
67036: BEUCKER ANDREAE, J.H., - De onderhoudsplicht van vaarten en waterleidingen onder beheer der gemeenten in Friesland.
64666: BEUDANT, F.-S., - Voyage Mineralogique et Géologique, en Hongrie, pendant l'année 1818;
6056: Beudeker, J.H. - Familieportret op papier gezet. Genealogie & geschiedenis van de Noord-Hollandse familie Schots, Krommenie 1996, 276 p., geb., geïll. (oplage 125 ex.), fraai boek met bijzondere illustraties
69791: BEUKERS, E. (ED.), - De Bosatlas van het cultureel erfgoed.
36954: Beuningen, H.J.F. van e.a. - Rotterdam Papers VIII. Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, Cothen 1993, 342 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
42697: Beuningen, Coenraed van - Explication du songe que le roy de France a eu en son carosse allant a Marly / Uytlegginge van den droom die den koninck van Vranckrijck gehadt heeft in sijn carosse gaende na Marly. 's Gravenhage, 1689.
71203: BEUNS, J., - De H. Petrus Canisius en het renteverbod.
4802: Beurden, A.F. van - Het Geldersche-Beiersche geslacht Syben. Roermond 1893, 16 p.
57508: Beurden, A.F. van; - Het Overkwartier van Gelre en Roermond, onder het Oostenrijksch bestuur 1715-1795, z.pl., z.j.
64275: BEURDEN, A.F. VAN, - Tooverij, Roerm. proc. Portef. LXVI no. 40 Gegevens over de families Maes; St Vaast de Denterghem; Ledoux;Sandelin;Scheen te Roermond
70344: BEURS STIERMANS, ANDRÉ PAUL DE, - Landscape with two talking figures and a farmhouse
34018: Beusekom jr., Wilhelmus Isaäcus van, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio juridica inauguralis de permutatione ex principiis codicis civilis Gallici [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
35768: Beusekom, Jan van, uit Tiel - Onderzoekingen en beschouwingen over endogene callusknoppen ..... Tiel A. van Loon 1907
35470: Beutnizius, Carolus Christophorus; Praeses: Jaenichius, Petrus - Rectore magnificentissimo, serenissimo principe ac domino, DN. Friderico Augusto, principe regio ac elect. sa. herede, De iustitia bellorum Alexandri M. et C. Iul. Caesaris comparationem instituent, M. Petrus Iaenichius, furstenbergensis lusatus, et respondens, CArolus Christophorus Beutnizius, prioraviensis saxo, Vitembergae ad. D. VIII. Martii, Anno MDCCIV
33750: Beveren Esveldt, Henricus Gerardus de, uit Utrecht - Dissertatio philosophica de voluntatis humanae libertate [...] Leiden Johannes le Mair 1774
67900: Beversen, N. J. - Jhr. Johan van Heurn
33225: Beversen, Nicolaas Johannes, uit Kampen - De L. Licinii Luculli vita ac moribus commentatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Gorinchem W. Stokhuyzen 1888
49882: Bevervoorde, A. v., - Levensschets van Z.E. den heere J.J. Rochussen, 's-Gravenhage, Susan 1845, 40 pag., zonder omslag en los.
16189: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk, Hilversum, Ned. Uitg. en Reclame Bureau [1931], 44 p.
16186: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk en omstreken, door Chr. E. Sepp, Beverwijk, Majoor & Sepp, [1902] 84 + 64 p.
42553: Beverwyck, Johan van - Schat der gesontheyt, met verssen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1636 [op titelpagina tweede deel: 1635, colophon 2e deel 1636].
42555: Beverwyck, Johan van - Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten, verciert met historyen ende kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats. 2e druk, Dordrecht, Jasper Gorissz, 1644 [op titelpagina 1e deel 'gedruckt by Hendrick van Esch']. [gebonden met:] Lof der medicine ofte genees-konste (pp. 1-34) [en:] Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de nootsakelickheyt der genees-konste (pp. 35-152).
42549: Beverwyck, Johan van / Jacob Cats - Schat der gesontheydt, 3e druk, met versen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1640.
68868: BEYERHAUS, E., - Der Rhein von Strassburg bis zur Holländische Grenze in technischer und wirthschaftlicher Beziehung. Unter Benutzung amtlicher Quellen im Auftrage des Herrn Ministers der Öffentlichen Arbeiten. Bearbeitet im Frühjahr 1902.
3014: Beyerinck, W.M. - Geslachtslijst van de familie Beyerinck. Utrecht 1917, 414 p.
68210: BEYERMAN, J.J., - Een overeenkomst op Medisch gebied in 1680.
32875: Beyma thoe Kingma, Sybrandus Guilielmus Henricus Adrianus van, uit Workum - Disputatio historica juris publici, continens historiam ordinum Frisiae a Carolo V usque ad ejuratum Philippum II, 1515-1581 [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
35498: Beyschlag, Johann Balthasar, uit Schwäbisch- Halle; Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - Bellum praeliumque de Salinis, Cattos inter & Hermunduros susceptum olim, Ad C.C. Tacit.(i) Annal.(es) lib. XIII, c. 57 [...] Wittenberg Christian Schrödter 1689
57436: BHooth, Abraham; - De heerschappy der genade, Utrecht, Van Poolsum, 1774. [Gebonden met:] Dezelfde, De verlochening van eigen gerechtigheid, Rotterdam, 1775.
59376: Bibby, Joseph (ed.), - Bibby's Annual 1918, Liverpool 1918, 64 pag., groot folio, geïll.
33970: Biben, Isaac Gerard, uit Amsterdam - Specimen academicum inaugurale de legali pupillorum, et eorum, quibus bonis interdictum est, hypotheca [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1819
18889: Zak-bibliotheek - Zak-bibliotheek van vernuft en smaak. Amsterdam, Johannes Allart, 1797-1804. [6 van 8 delen, in 3 banden]
33840: Bichon, Abraham Adriaan, uit Rotterdam - Dissertatio academica de munere probandi in caussa indebiti, sive soluti, sive promissi [...] Leiden Bartholomeus Pret 1775
34810: Bichon Visch, Wilhelmus Antonius, uit ´s-Gravenhage - Disputatio juridica de jure divortiorum et noxiis effectibus exnimia eorum licentia oriundis Utrecht Van Paddenburg 1803
70898: BICKER CAARTEN, A., - In Holland staat een molen.
32187: Bicker, Henricus, H.F., uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de quatuor contractibus, quire perficiuntur [...] Leiden A. Elzevier 1703
66804: BIE, C. DE, - Feestrede, ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan van de A..? L..? La Charite´ en het vijftigjarig lidmaatschap van haren A..? Mr..? W. Holtrop, gehouden op den 18 October 5834 / door C. de Bie.
20420: Biegelaar, J.B.P. e.a. ( red ) - Kampong 1902-1952, Utrecht 1952, 119 p., geb., geíll. ( met: Kampong ( maandblad ) jaargang 36 ( 1954 ) nr.5, 11 p.
64293: BIELER, WILHELM, - Griebens Reiseführer band 79. Die Riviera Praktischer Reiseführer mit 11 karten
15226: Biema, Eduard van - Oud-Holland 35 (1917), including: "Het dagboek van een Pommersch officier in Staatschen dienst, 1667-1678" 99-117, 169-180, 226-238 pp.
30722: Bienfait, A.G. - Oude Hollandsche tuinen, 2 delen ( tekst + atlas ), 's- Gravenhage 1943, 301 + 317 pag. Groen linnen banden.
33632: Bierens de Haan, D. - De iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1872-1873 laeta et trista acciderunt [...]
23648: Bierens de Haan, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Herdruk met supplement 1952-1970, Haarlem 1970, 461 pag., geb., geïll. Hierbij: supplement 1971-1985; supplement 1986-2002, pp. 462-532 en 533-616. Samen in 3 banden.
38244: Biezen, N.J.M. - Biesen ( oorsprong Zoelst ). Kroniek van een Brabantse familie ( ca. 1550- ca. 2000 ), Dussen 1998, 240 pag., geb., geïll. ( gedrukt in 150 exemplaren ), met 3 losse tabellen.
20422: Bigmore, F.C. en C.W. H. Wyman - A bibliography of printing, Londen/USA 1978. ( facsimile-editie van de 3e delen uit 1880-1886 ), 449+412+115 p.
69467: BIJL, A., - Tussen de Diefdijk en de Zouwendijk. Een waterstaatkundige en sociaal-economische geschiedenis van de Vijfheerenlanden (1566-1984).
5706: Bijl Mz, A. - De oudste generaties van het geslacht Kolff, van Santen Kolff, Kolff van Oosterwijk, van Breda Kolff (14e-17e eeuw), [Krimpen a/d IJssel], 111 p., 1976, geb., geïll.
69364: BIJL, A., - Visserij op de Gelderse rivieren. Van broodwinning tot vrijetijdsbesteding.
35964: Bijl de Vroe, Piet Hendrik Frans, uit Zwolle - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
70153: BIJLAERT, JAN JACOB, - Bull and horse standing near a fence
6322: Bijlagen - Bijlaagen behoorende tot de Deductie van Jan Hendrik van der Wijck, heer van Stoevelaar, z.pl., z.j., 82 p., geïll., met gegraveerde wapens. Zeldzaam.
58986: Bijlert, W.A. van, - De noodzakelijkheid der verbetering van het notariaat, Rotrerdam 1964.
36670: Bijleveld, M. C. A. - Prent voor de promotiepartij van Dr M.C.A.Bijleveld Leiden Somerwil 1889
70665: BIJLEVELD, W.J.J.C., - De markies de Thouars na 100 jaren/Geslacht Waanders. Nederlandsch Archief voor Genealogie en Heraldiek.
6228: Bijleveld, W.J.J.C. - Van Voerst- van Ewsum. Een genealogisch raadsel, overdruk Ned. Leeuw 1926, 4 p.
6340: Bijleveld, W.J.J.C. - Familie d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 9 p.
67168: BIJLSMA, R., - De Rotterdamsche 'Rijkheid' in het midden der zeventiende eeuw.
23784: Bijsterbos, J.C. - Eene vergeefsche poging in 1796 om eenvormigheid te brengen in het staatsbestuur van Overijssel, [ Zwolle 1887] 98 pag.
34420: Bik, Adrianus Johannes, uit 'sGravenhage - Iets over doorloopende cognossementen Leiden Somerwil 1882
36612: Bik, Johannes G.W.F., uit Gouda - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad [Gouda] Assen Van Gorcum 1955
52759: Bila, Constantin - La croyance a la magie au 18e- siecle en France en France, dans les contes, romans & traités. Parijs 1925.
42903: Bilderdijk, W. en M. Siegenbeek - Leydens ramp. Amsterdam, Allart en Ruis, 1808.
65727: BILDERDIJK, MR. W, - Brief aan Mr W. Bilderdijk van J.G. Le Sage ten Broek.
7053: Bilderdijk, Willem - Eenige stukken in dichtmaat. Leipzig, [z.n.], 1789.
7055: Bilderdijk, Willem - Droom. Leipzig, [z.n.], 1805.
7052: Bilderdijk, Willem - Op den moord van den hertog d'Enguien. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1824.
7051: Bilderdijk, Willem - Losse stukken, in versen. Leipzig, z.n., 1803.
7039: Bilderdijk, Willem - Mengelingen. Amsterdam, Johannes Allart, 1804-1808. [4 delen in 2 banden]
7037: Bilderdijk, Willem - Nieuwe mengelingen. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1806. [2 delen in 1 band]
66203: BILDERDIJK, MR. W, - Collection of 24 poems by Mr. W. Bilderdijk
7008: Bilderdijk, Willem - Wapenkreet, lierzang. Amsterdam, M.F. Pieper & Comp., [1815?]
7006: Bilderdijk, Willem - Aan zijne doorluchtige hoogheid, den heere Prinse Erfstadhouder in Brunswijk; op een ontbijt, aan hoogstdenzelven en de geheele vorstelijke familie gegeven, in slachtmaand, 1801. Leipzig, [z.n.], 1801
70048: BILDERDIJK, WILLEM, - De muis- en kikvorschkrijg, tweede druk, De ondergang der eerste wareld, I-V zang.
7074: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Schweickhardt - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803-1807. [4 delen in 2 banden]
7073: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Schweickhardt - Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk op zynen zeetocht overleden den XXVIn van Oogstmaand MDCCCXIIX. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1819.
7020: Bilderdijk, Willem - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7016: Bilderdijk, Willem - Dichterlijke uitspanning, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door Jonkhr. Mr. J.F. van Breugel. Nijmegen, J.F. Thieme, 1835.
7014: Bilderdijk, Willem - Het Nicotiaansche kruid, en Uitzicht op mijn dood. Voorafgegaan door een levensbericht des dichters. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1832.
7011: Bilderdijk, Willem - Echte stukken betreffende de uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk, in maart 1795. [Leiden], [L. Herdingh en zoon], 1821.
7010: Bilderdijk, Willem - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803. [3 delen]
7001: BILDERDIJK, WILLEM, - De ziekte der geleerden. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829.
7024: Bilderdijk, Willem - De dieren, dichtstuk. Amsterdam, P. den Hengst en zoon, 1817.
7023: Bilderdijk, Willem - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7033: Bilderdijk, Willem - Oprakeling. Later dichtstukjes. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1826.
7029: Bilderdijk, Willem - Vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1828.
7027: Bilderdijk, Willem - Nieuwe uitspruitsels. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1817.
7072: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Schweickhardt - Wit en rood. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1818. [2 delen]
7066: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Bilderdijk; Cornelius van Marle; Samuel I.z. Wiselius - Nieuw liedenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1813.
7057: Bilderdijk, Willem - Verscheidene tijdversen en decoratien. Nayler & Co., 1836.
7059: Bilderdijk, Willem - De Franschen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
65536: Bilderdijk, Willem - Mengelingen.
65428: BILDERDIJK, MR. W, - Geslachtlijst der nederduitsche naamwoorden op stellige taalgronden gevestigd
65291: BILDERDIJK, WILLEM, - Dichterlijke uitspanning van Mr. W. Bilderdijk, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door jonkr. Mr. J.F. van Breugel.
14548: WELT IN BILDERN - Die Welt in Bildern. Album 8. Historische Fahnen. N.p., n.y. Oblong, 65 p.
16193: BILTHOVEN en DE BILT - Hoe Bilthoven groeide. Uitg. VVV [1938], 16 p.
52721: Binet, Benjamin - Traité historique des dieux et des demons du Paganisme, avec quelques remarques critiques sur le sistème de mr. Becker. Delft, A. Voorstad, 1696.
7094: Bingley, Ward (vert.); Marie-Alex. de Théis - De belagchelyke tooneelzucht, of De liefhebbery comedie, in de war. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
33508: Binkes,Franciscus, uit Amsterdam - Responsio ad quaestionem juridicam: de analysi et constitutione doctrinae in Ciceronis libris de officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1819
31723: Binkes, Rudolphus, uit Bolsward - Dissertatio juridica inauguralis de auctoritate, juribus et obligationibus cognatorum collateralium [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
31873: Binkes,Franciscus, uit Amsterdam - [Disputatio] de agriculturae prae mercatura apud Romanos favore [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1819
33510: Binkhorst, Jacobus, uit Hoorn - Dissertatio juridica inauguralis, de mandato [...] Leiden Johannes Luzac 1755
64262: BINNERTS, A. SZ., - Doopsgezind Jaarboekje voor 1909
22810: BINNEWIJZEND, NEEFJES - Familieaantekeningen Neefjes, 1839-1845, mèt aantekeningen betr. boerderij en land te Wervershoof, ca. 1845. Hierbij acte van transport d.d. 1840 van een boerderij te Binnewijzend aan P. Neefjes te Hoogkarspel, verkocht door Klaas Klomp te Binnewijzend. Hierbij ook een acte van hypotheek t.n.v. Klaas Klomp op deze boerderij d.d. 1831. Manuscripten, 16 p.
57166: Birk, H.D., a.o.; - Heraldic - Genealogical Almanac (1988), Toronto 1988. Geb. 221 pag., geïll.
64900: BIRKENHEAD, - Fourteen English Judges with Fifteen Half-tone Plates
59129: Birnie, G, - Bijlage tot de trapsgewijze verlaging van den accijns moet het hoofddoel zijn der nieuwe Suikerwet. Amsterdam J.H de Bussy 1896, 7 pp.
34958: Birnie, Willem, uit Djember (Java) - Terugvordering wegens ongeoorloofde oorzaak Leiden rechtsgeleerdheid 1892
64088: BISCHOF, MARTIN,, - Een St. Janspenning voor den vrijmetselaar of en St. Pieterspenning voor den Paus? van Martin Bischof, uit het hoogduitsch door J.L.Terneden
64600: BISCHOFF, EUGEN UND FRANZ SALES MEYER, - Die Festdekoration in Wort Und Bild
66343: BISSCHOP, W., - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18e eeuw.
25876: Bisschop, W. - De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden, 1586 en 1587. Leiden 1867, 145 pag. ( los).
59992: Bisschop, Jan de (1628-1671), after Doncker, Pieter (1635-1668) - Laocoon [Signorum veterum icones]
70220: BISSCHOP, JAN DE, - Naked man with cymbals and scabellum
63902: BITTER, H., - Leerrede over Hand. H. 37-39. uitgesproken op den tweeden pinksterdag 1841 bij gelegenheid der bediening van den H. doop aan een israëlitisch huisgezin; en ter voorbereiding voor de viering des H. avondmaals; met eenige aanteekeningen daarop betrekkelijk, door H. Bitter, predikant te Broek in Waterland
24936: Bizot, Pierre; - Medalische historie der republyk van Holland. In't Fransch beschreeven door den Heer Bizot, en uit die taal in 't Nederduitsch gebracht, en wel twee derden vermeerderd; nevens alle de Medalien der Overtocht van zyn Hoogheid na Engeland, des zelfs Krooning, enz. tot nu toe in gevoegsaame ordre gesteld: met een Byvoegsel van de Grafsteden ter eere der Dappere Helden opgerecht.
14996: Björnstähl, Jacob Jonas - J.J. Björnstähls reize door Europa en het Oosten, volumes 1-5 (of 6)
44048: Blaauboer, C.J., - Zij die zijn gebleven. Gedenkschrift 1785-1905. Schagen 1947, 204 pag., geb., geïll. met stofomslag. (rug licht beschadigd)
34800: Blaauw, Gerardus Cornelius, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale continens exempla quaedam variorum argumentorum quibus in interpretandis legibus juriscunsulte uti solent Amsterdam C.G. van der Post 1846
14998: Black, C.B. - Holland, its rail, tram and waterways. Tweede druk. Londen: Black, 1904. (Op omslag: Holland and its picture galleries.)
69660: BLACKMORE, THOMAS, - Dutch lady with a coin
66257: BLACKMORE, R.D., - Lorna Doone: A Romance of Exmoore.
36916: Blanc, Ch. - L'art dans la parure et dans le vêtement, Paris 1875, 375 pag., hardback, half leather, ill. Library stamp + sticker.
69186: BLANC, L., - Pages d'histoire de la révolution de Février 1848.
63842: LE BLANC, M. CHARLES, - Catalogue de l'oeuvre de Jean Georges Wille graveur, avec une notice biographique
63940: BLANK, J., - Een zuiderzee reis 20 juli - 3 augustus 1916
43001: Blankaart, Steven - Venus belegert en ontset. Oft verhandelinge van de pokken, druipers, chankers, klap-ooren en des selfs toevallen. 2e druk, een derden vermeerdert en verbetert, Amsterdam, Tim. ten Hoorn, 1688 [op geetste titel 1685].
52477: Blankaart, S., - Schou-burg der rupsen, wormen, maden en vliegende dierkens daar uit voortkomende [Deel I]. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1688.
66854: BLANKE, J.M., - De Mobilisatie Der Kunst. Het Geschilderde Portret. Schilderijen Ophangen
69333: BLANKEN JZ., A., - Memorie, betrekkelijk den staat der rivieren, in opzigt harer bedijkingen, der dijkbreuken en der overstroomingen, van vroegere tijden, tot die der laatste, in het jaar 1821 : benevens de daarin opgeslotene aanmerkingen op het: Proef-ontwerp, tot sluiting van de rivieren den Neder-rijn en de Lek en het storten van derzelver water op den IJssel, van den luitenant-generaal baron C.R.T. Krayenhoff / door J. Blanken Jansz
69334: BLANKEN JZ., J., - Memorien over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdyk en zijne sluizen (...) ter toelichting voor het onzijdig oordeel over de verschillende gevoelens van (...) G. Mol (...) en J.G. van Nes.
69335: BLANKEN JZ., J., - Verhandeling over de algemeene rivier en waterstaatkundige ontwerpen, welke van de vorige eeuwen, tot op heden gevormd en uitgevoerd, of nog in overweging zijn : met de uitwerkselen tot op den tegenwoordigen tijd, (...) toegelicht door eene kaart, waarop de ontwerpen en dijkbreuken van de vorige eeuwen tot op den tegenwoordigen tijd, met de jaren dier gebeurtenissen geteekend zijn / door J. Blanken Jansz.
69332: BLANKEN JZ., J., - Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee, benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, v. Utenhove, Moll en Donker Curtius.
43222: Blanken Jz., J. - Memorien over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdyk en zijne sluizen (...) ter toelichting voor het onzijdig oordeel over de verschillende gevoelens van (...) G. Mol (...) en J.G. van Nes. Utrecht, Paddenburg, 1829.
43218: Blanken Jz., A. - Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januari 1820. 's Gravenhage, Van Cleef, 1820. [betreffende Alblasserwaard].
28574: Blankenheijm, C.M. - Geschiedenis van de Compagnie van Ostende, Leiden 1861, 72 pag., orig. papieren omslag [dissertatie].
33512: Blankert, Gerardus Janus, uit Tholen - Dissertatio juridica inauguralis deexcusationibus tutorum vel curatorum [...] Leiden Cornelius de Pecker 1755
30630: Blankert, A. e.a. - God en de goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten, Amsterdam 1981, 306 pag., geïll.
41622: Blankert, A. e.a. - Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Utrecht 1986, 374 pag., geïll.
31801: Blarkom, Joannes Petrus van, uit Beverwijk - Dissertatio juridica inauguralis de affinitate jure romano [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn 1834
258: BLAUPOT TEN CATE, S., - Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Leeuwarden 1839. geïll., 394 p. Moderne linnen band,
42044: Blaupot ten Cate, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. 2 delen, Amsterdam, 1847.
33221: Blaupot ten Cate, Izaäc Janus, uit Akkrum - Commentatio oeconomico-politica inauguralis de domicilio sustentationis [...] Verhandeling over het domicilie van onderstand [...] Groningen J.B. Wolters 1860
36112: Blauw, Marianne Jeltje Erika, uit Nijkerk - Van Friese grond Leeuwarden Fryske Akademy 1995
268: BLÉCOURT, A.S. DE, - Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht. Deel 1. Groningen-Den Haag 1924-1926. Geb., 451p..
35386: Blecourt, L. de - Boekje Promotiepartij van Mr L. de Blecourt, Hotel Lion d'Or, Leiden. Leiden K. Vilders 1914
35216: Bleekrode, Philippus Abrahamus, uit Emden - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1853
56304: Blees Kz, G.J., - Marken en Marker volkskunst, Extract Huis Oud & Nw. 1915, pp. 161-188, geïll.
51051: Bleiswyk, Pieter van - Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (...) uit het Latijn vertolkt (...) vermeerderd, door Jan Esdre. Leiden, Le Mair, 1778 [colophon: Van Hoogeveen, 1777].
34684: Bleiswyk, Reyerus van, uit Woudrichem - Disputatio juridica inauguralis de usucapionibus Leiden A. Elzevier 1712
70341: BLEKER, GERRIT CLAESZ., - The Herd on the move
60010: Bleyswijck, François van (1671-1746) after Toorenvliet II, Abraham (1682-1735) - JACOBUS DENYS Ordinare Stads Chirurgyn, Operateur vande steen, Vroed-meester, en Voorleeser ter Onderwysing vande Vroed-vrouwe, binnen de STAD LEYDEN (portrait of Denijs, Jacob)
42917: Bleyswijck, Dirck Evertsz. van - Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom, met Vervolg. 2 delen in 1 band, Delft, A. Bon, 1667 [- na 1680].
61616: Bleyswijck, François van (1671-1746) - GEDICHTEN VAN JACOB ZEEUS
55762: Bleyswyk, F. van - Prent: [De moord op Willem van Oranje te Delft in 1584. Een schietende Balthasar Gerards op een trap], gravure zonder onderschrift, slechts getekend: 'F. v. Bleyswyk fecit'.
56236: Blijdenstein, A.J. en L.R. Brants, - Rapport van het bestuur der Ned. Heidemaatschappij aan de regeering, over het beplanten van de Nederlandsche zeeduinen met bosch, Zwolle 1892 [ afl. 2 van jrg 4 (1892) van Tijdschrift Ned. Heidemaatschappij, pp. 41-147.]
69316: BLINK, H., - Gids tot het doen van waarnemingen op het gebied der land- en volkskunde van Nederland / uitg. door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Afdeeling Nederland.
69301: BLINK,H., - Ons heerlijk vaderland. Wandelingen door oud en nieuw Nederland.
69593: BLOCIUS, JOHANNES, - Exercitatio theologica ex libro formulae concordiae quarta de bonorum operum necessitate. Quam in alma Rostochiensi Academia Spiritu S. Invante, ac reverendo clarissimoq. viro M. Iohanne Quistorpio S.S. Theologiae Professore publico, praesidente examinandam proponit Johannes Blocius soltquellensis marchic. Ad diem 18, Februarij.
64002: BLOCK, J.C., - Das kupferstich-werk des Wilhelm Hondius, mit alphabetischem und chronologischem register sowie mit reproductionen nach des künstlers besten stichen herausgegeben von J.C. Block stadtrath A.D.
274: BLOCK, PRINCE EDOUARD DE, - Eloge de l'Armorial des princes du sang royal de Hainaut et de Brabant de la maison d'Occident. Antwerpen [ca. 1928]. Geïll., 118 p.
69259: BLOCKMANS, W., PREVENIER, W., - De Bourgondiers. De Nederlanden op weg naar eenheid 1384-1530.
32069: Blocq van Haersma de With, D. de, uit Friesland - Disputatio juridica inauguralis, ad locum cod. civ. de rescindenda venditione propter laesionem [...] Groningen J. Römelingh 1820
56300: Blocq van Kuffeler, V.J.P.de, - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee, 's-Gravenhage 1939, 34 pag., geïll.
33023: Blocq van Scheltinga, Joannes Guilielmus de, uit Oudeschoot - Theses [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1861
35130: Blocquery, Christianus Janus de, uit Hoorn - Disputatio juridica inauguralis de foro competente Leiden B. Pret 1778
70345: BLOEMAERT, FREDERIK, - Landscape with gnarled tree
70067: BLOEMAERT, FREDERIK, - S. Suitbertus
60772: Bloemaert, Frederik (1614/17-1690) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) - A peasant with a basket resting on a tree-trunck
70349: BLOEMAERT, FREDERIK, - Rocky landscape with woman drinking from a stream
70218: BLOEMAERT, FREDERIK, - Landscape with figures near a large tree
36068: Bloembergen, Auke, uit Leeuwarden - Over papier aan toonder Leiden Hazenberg 1861
59353: BLOEMBOLLEN, FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM. - Catalogus van tekeningen, schilderijen, boeken, pamfletten, documenten en voorwerpen betreffende de geschiedenis van de bloembollencultuur en den bloembollenhandel. Tentoonstelling 16 maart - 19 mei 1935. Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 1935. [inleiding door J.C. Westermann, afbeeldingen, 44 p, 310 beschreven nrs.], gedrukt.
7096: Bloemen - Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poëzij. 6e, verm. druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877.
22908: BLOEMENDAAL, WILDERVANCK DE BLÉCOURT - Nota van J.H. Wildervanck de Blécourt, notaris te Bloemendaal, d.d. 1914, deels gedrukt.
22910: BLOEMENDAAL, VAN DER VEER, DE CLERQ - Kwitantie van J.W.C. van der Veer, "vertegenwoordiger van De Clercq's inmaakglas", d.d. Bloemendaal 1914, deels gedrukt, 1 p.
16195: BLOEMENDAAL - “Bloemendaal”, uitg. met instemming gemeentebestuur, Amsterdam, Alta,1926, 72 p.
16196: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., Leporello in kartonnen omslag met 10 gekleurde foto’s [ca. 1930?]
16197: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., leporello in kartonnen omslag met 10 ongekleurde foto’s.
16198: BLOEMENDAAL - Gids voor Bloemendaal. De parel van Kennemerland. Uitg. Bloemendaalsche Middenstandsvereeniging, 1938, 66 p.
39904: Bloijs van Treslong, C.E. - Die Rheinschiffahrt in bezug auf Industrie und Landwirtschaft, Dordrecht 1891, 64 pag., gebonden exemplaar.
7097: Blok, Jan - Aan de afgevaardigden ter algemeene vergadering van de Bataafsche maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 10. van Oogstmaand 1803. [z.p.], [z.n.], [1803].
63886: BLOK, G.A. C., - Pieter Post 1608-1669 der Baumeister der Prinzen von Oranien und des Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen,
67152: BLOK, P.J., - Levensbericht van Hendrik Cornelis Rogge.
68217: BLOK, P.J., - Levensbericht van G. Brom.
6624: BLOK, P.J. en W. MARTIN - De Senaatskamer der Leidsche Universiteit. Hare geschiedenis, benevens een volledige catalogus der geschilderde portretten.
38602: Blok, P.J., e.a. - Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594. Groningen 1894, 264 pag., geïll. Ingenaaid, rug los.
69438: BLOK, A., - Letter from A. Blok to Ir W.A. Visser concerning certain subjects concerning Zeeland and the unwritten history of the Zeeland landscape (Zeeuws landschap) d.d. 8 August 1940.
69112: BLOK, P.J., - Frederik Hendrik Prins van Oranje.
66013: BLOK, P.J., - Oud-Kennemerland
69111: BLOK, P.J., - Willem de Eerste, Prins van Oranje. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets. Eerste deel / Tweede deel. Nederlandsche Historische Bibliotheek.
280: BLOKLAND, HANNIE, - De Heusdense elite in de eerste helft van de achttiende eeuw, een prosopografisch onderzoek. Doctoraalscriptie Utrecht 1981. Geïll., 63 p.
69347: BLOM, P. HENDERIKX, P., KLERK, A. DE, SIJNKE, P., TRAMPER, A., - Historische atlas Walcheren. Continuiteit en verandering op een Zeeuws eiland.
40248: Blom, Ph. van, - De alde Friske wetten oer de sediken, Leeuwarden 1863, 42 pag., geb. in half linnen.
22412: BLOM, MEY, ZUTPHEN - Notarieel gewaarborgde kopie van een verklaring van Mr H.A. Welmers te Zutphen dat Barend Blom, koopman te Amsterdam, zijn echtgenote Catharina Sophia Mey machtigt om zijn zaken waar te nemen, dd. Zutphen 6-8-1796. Manuscript, folio, 2 p.
47120: Blom,S., - Geschiedenis van Maassluis. Ontstaan en ontwikkeling der Stad, Utrecht 1948, (22)+436 pag. Gebonden in moderne half leren band, geïll.
42933: Blomhert, J. - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst tot op deeze onse dagen (...). 2e druk, Utrecht, v. Paddenburg, 1735.
67475: BLOMMAERT, P., - Levensschets van Lucas d'Heere, kunstschilder te Gent (XVIe eeuw).
58931: Blommers, P., naar C.C.A. Last, - Willem. Lithografie, 27x17cm.
56442: Blond, N.A. le, - Manuel gymnastique hygienique et medicale, Paris 1877.
4502: Blondel, M. - Twee eeuwen ellewaren. Een terugblik bij het 175-jarig bestaan van het handelshuis [...] der Firma Wed. F. Receveur te Venlo. Venlo 1949, 85 p., geb., geïll., met uitslaande genealogische tabel.
23758: Bloomfield, R. - Rural tales, ballads and songs, 7th ed. Londen 1811, 123 pag., geïll., org. boards.
66633: BLOSIUS, LUDOVICUS - Igniarivm Divini amoris sev Precationes piæ ex operibvs V.P. Ludovici Blosii abbatis lætiensis excerptae
60024: Bloteling, Abraham (1640-1690) after Zijl, Gerard Pietersz. van (1607/08-1665) - Portrait of Govert Flinck (1615-1660)
60312: Bloteling, Abraham (1640-1690) - TH. KERCKRINGII SPICILEGIUM ANATOMICUM.
61780: Bloteling, Abraham (1640-1690) after Schellinks, Willem (1627-1678) - Geschidenissen der Vereenigde Nederlanden door M.r Jean le Clerc (vol. III) [Frontispiece]
70070: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690), - Witte Cornelisz de With, vice admirael van Holland en Westfriesland
60022: Bloteling, Abraham (1640-1690) after Vaillant, Bernard (1632-1698) - HIERONYMUS VAN BEVERNINGK (portrait of Hieronymus van Beverninck)
36740: Blotkamp e.a., C - De beginjaren van De Stijl 1917-1922, Utrecht 1982, 295 pag., geïll. Goed exemplaar.
56950: Bloys van Treslong Prins, C.J.; - Verzaameling van stukken, inhoudende request aan (...) Staten van Holland aangaande de jagt (...) alsmede aanhangsel op verhandeling door J. Rendorp. Amsterdam, Borchers, 1784.
3044: Bloys van Treslong Prins, P.C. - Genealogie van het thans bloeiende geslacht Bloys van Treslong Prins. 's-Gravenhage 1906,Extract uit Genealogische en heraldische Bladen, 48 p., geïll.
67676: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C.,, - Originele bescheiden van en over Georgius Everhardus Rumphius.
67786: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Het geslacht Lulofs.
292: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel 1 en II.
3450: Bloys van Treslong Prins, P.C. - Genealogie der familie Ermerins, 15901908. 's-Gravenhage 1909, 31 p., geb., geïll.
25248: Bloys van Treslong Prins, P.C., e.a. (red.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genelaogisch-heraldischen Kring, Jrg I (1934) - V (1939) in 3 banden, 170 + 96 + 100 + 96 + 136 pag.
4086: Bloys van Treslong Prins, P.C. - Stamregister der familie Lulofs. Scheveningen 190., 10 p., geïll.
25256: Bloys van Treslong Prins, P.C., e.a. (red.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genealogisch-heraldischen Kring. Jrg. I (1934) - IV (1938) in een beschadigde band, 1780 + 96 + 100 + 96 pag.slechte staat - los
5094: Bloys van Treslong Prins, P.C. - Genealogie van het geslacht Wolthers. 's-Gravenhage 1906, 16 p., geïll.
64042: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.), - De Indische navorscher, orgaan van den genealogischen-heraldischen kring voor de beoefening der geslacht-, wapen-, exlibris-, munt-, en penningkunde c.a., years 1934-1939
57688: Bluntschli, J.C., - Het Brahmanisme en Buddhisme, z.pl., z.j., 71 pag., geb.
52776: Blussé, P.L.F. - De onverbindbaarheid in regten van de tegenwoordige organisatie der Hervormde Kerk. Pleitrede voor de Hoogen Raad (teregtzitting van 20 november 1845) Dordrecht, Blussé en Van Braam 1845.
32695: Blussé, Adolphus, uit Dordrecht - Dissertatio historico-politica inauguralis de administratione possessionum batavarum in India orientali [...] Dordrecht Blussé en Comp. 1838
53947: [Rebmann, A.G.F. von] ; A.G. Blusse (vert.) - Damian Hessel en zijne roofgezellen, of echte berichten van eenige gevaarlijke roverbenden, hunne taktiek en hunne schuilplaatsen, met opgave der middelen om ze te vervolgen en uit te roeijen, voornamentlijk ten dienste van regterlijke en burgerlijke ambtenaren bearbeid door eenen regterlyken ambtenaar. Naar den tweeden (...) Hoogduitsche druk (...) A.G. Blussé. Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1811.
65569: BLUSSE, AB., - Afscheidsgroet aan myne, naar Utrecht ter hulp spoedende, medeburgers.
65568: BLUSSE, P., - Hulde aan god en zegenbede op het huwelijk van mijnen zoon Pieter Blusse, de jonge met mejuffrouw Clara Maria van Braam voltrokken te Dordrecht, den 29 van Zomermaand 1807.
35140: Bluzé, Abrahamus, uit Petten - Disputatio juridica inauguralis de querela inofficiosi testamenti Leiden 1713
33990: Boas, Eduardus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de consensu in nuptiis secundum jus hodiernum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1836
59406: BOAS, AMSTERDAM, FERRARI. - Drie rekeningen van fa. S. Boas, fotogroothandel te Amsterdam aan fa. Ferrari (Magne) te Amsterdam, 1937 (3 stukken). M14699
59430: BOAS, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Kwitantie van de Universiteit van Amsterdam voor de heer E.A.L. Boas ten bedrage van 200 gulden voor inschrijving als student rechten, gedateerd 27 september 1894. Betreft: Eduard Abraham Louis Boas, geb. Amsterdam, 22-10-1874, promoveert op stellingen op 17-1-1898 tot doctor in de rechtswetenschap, ingeschreven 1893/96. 1 stuk, deels gedrukt, deel manuscript. M14721
52471: Boccace, Jean - Le Decameron. Traduction de le Macon. Avec notice, notes et glossaire par Paul Lacroix. 3 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles, [1920].
63778: BOCCALIN - Missive van Parnas, behelsende een redeneering van Junius Brutus Nopende het belaagen der Vryheyt. Mitsgaders een verhaal van de swackheyt der Spaanse Moogentheyt Philips de Tweede anno 1684
70775: BOCCALIN, - Missive van Parnas, vervattende onder andere, een redenering van Ferdinand Alvares van Toledo, Hartog van Alva. En Apolloos oordeel over de selve.
36380: Bock, Johann Georg, uit Giengensis; Praeses: Roth, Eberh. Rudolph - Dissertatio de bello Troiano , praecipue Jacobi Hugoni Can. Theol. Belgae insulensi opposita Jena Bauhofer 1672
69376: BOCK, M. A.O., - Het landschap van de IJsselmeerpolders, planning, inrichting en vormgeving.
13513: Bockenberg, P.C. - Catalogus & brevis historia pontificum vltrajectensium. Item (...) Historia Antistitum Egmondanorum.
42765: Bockenberg, P.C. - [1] Historiae Batavorum hactenus editae. Leiden, Raphelingius, 1592. [gebonden met:] [2] Prisci Bataviae et Frisiae reges, item Lugduni Batavorum & Wassenarae heroum. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [3] Egmondanorum potentissimae Hollandiae gentis. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [4] Catalogus genealogia et brevis historiae regulorum Hollandiae, Zelandiae et Frisiae. Leiden, Paets, 1584. [en met:] [5] Historiae et genealogia Brederodiorum. Leiden, Paets, 1587. [en met:] [6] Catalogus & brevis historia pontificum Ultraiectensium item catalogus & brevis historia antistitum Egmondanorum. Leiden, Paets, 1586. [en met:] [7] Ad nonnulla Jani Dousae. Delft, B.H. Schinkel, 1601.
70064: BOCOURT, ÉTIENNE-GABRIEL, - Camille Corot
32395: Bocris, Johann Heinrich - Kurz gefasster Beweis dass die suitas heredis in Teutschland wenig oder keinen Nutzen zeige [...] Altdorff Stephan Grebner 1744
7101: Boddaert, Pieter - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1827.
31757: Boddaert, Petrus Johannes, uit Middelburg - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesnurgh 1869
34894: Boddaert, Jacobus Phoenix, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum Middelburg Gebr. Abrahams 1834
35920: Boddaert, Petrus Johannes, uit Middelburg - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1870
42711: Boddaert, Pieter (ed.) - Brief aan den schryver der bedenkingen, over den dierlyken oorsprong der koraalgewassen. and translated by P. Boddaert, 2 parts in 1 volume. 's Gravenhage, I. du Mee, 1779-1781.
294: BODDIEN, F. VON, - Disputatio historico-juridica inauguralis de nobilitate. Leiden 1823, 91 p.
32839: Bode, Karel Josephus Johannes de, uit Soerabaja - Herodas' tweede mime verklaard en toegelicht. Acadmisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
67790: BODEL NYENHUIS, J.T., - Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman. with: Algemene Konst en Letterbode voor het jaar 1836, Nr. 1, 1 Januarij, Moll, Iets over den catalogus der zuidelijke sterren opgemaakt door Frederick de Houtman van Gouda.
64202: BODEL NIJENHUIS, J.T., - Table des matières et des lettres dans le Receil: Archives de la maison D'Orange-Nasssau Premiere Serié
17056: Bodenheimer, W. (red.) - Sammeln und Bewahren. Beiträge zur Kunst, Literatur und Buchgeschichte. Eine Publikation der Freien Geselligen Vereinigung Die Mappe. München: Robert Wölfle, 1973.
65663: BODENSTEDT, F., - Russische Fragmente. Beiträge zur Kenntniß des Staats- und Volkslebens in seiner historischen Entwickelung. Eingeleitet u. hrsg. v. Fr. Bodenstedt.
66161: UIT HET OUDT-HAERLEMS LIEDT-BOECK, - Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout [Aerdenhout]
17755: Planeet-boek - Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes van Koningsberger. Op het korste ende vlytigste t'zamen getogen. Eenen ygelyken ten nut, om het kwaad te middelen, ende het goede aan te nemen. 20ste druk. [....]. Amsterdam, S. en W. Koene, 1800.
15642: Nederlandsch A B Boek - Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s Gravenhage: Wed. J. Allart & Comp., 1823
42151: Boeke, J. - Twee gesprekken over beleefdheid en beschaving. Amsterdam, J. Muller, 1836.
44046: Boeke, J.D. e.a., - Gedenkboek ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar, Alkmaar 1892, 164 pag., geb., geïll.
37276: Boeken, H.J. - Aan mijne vrouw, Amsterdam 1902 , W. Versluys, 32 pag.
63998: BOEKENOOGEN, G. J.,, - Het geslacht Boekenoogen, historisch en genealogisch overzicht door G.J. Boekenoogen. Mei 1930 and further documents
59070: Boekenoogen, G. J., - De Zaanse Volkstaal, Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland, met aanvullingen. 1821-1971. ALSMEDE De Zaanse VOlkstaal 1821-1971.
8149: Boekenwereld [Hooghe, Romeyn, de] - De Boekenwereld - Romeyn de Hooghe-nummer (jrg 5 nr 1, oktober 1988) 64 p., ill. Inhoud: C. H. Slechte, Propaganda voor de Prins; M.J.C. Otten, Biografie van Romeyn de Hooghe; D.P. Snoep, Haagse triumfalia voor Willem III; B.C. Sliggers, Romeyn de Hooghe, Lingen, Het Loo en Haarlem; C.H. Schuckman, Beredeneerde bibliografie; A.C. Bijsmans, Enkele recente archiefvondsten.
32381: Boekhold, Bernard Frederik, uit Haarlem - Mijnrecht. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1912
456: Boekholt, P. Th. F. M. - CAHIERS VOOR LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS. Zutphen 1988-. Ca. 60 p. per deel. Deel 6. P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis.
67410: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M., SPOEL, A., - Van eene Koningsvrouwe. lied voor eene zangstem. woorden van P.A.M. Boele van Hensbroek, Muziek van Arnold Spoel, opus 5.
52781: Boelen, A.P.T. - Memorie van grieven, zijne excellentie den opperbevelhebber der land- en zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop, mr. Pieter Mijer, G.G. van Ned. Indië [...] aangeboden. Soerabaya, J.H. Rosemeier, 1867.
7112: Boelen, Hendrik Theodorus - Heden en verleden. Gedichten. Hilversum, J.H. Witzel, [1895].
7109: Boelen, Hendrik Theodorus - Grepen uit mijn schrijftafel. Hilversum, Nonhebel & Co., [1898].
7110: Boelen, Hendrik Theodorus - Ter elfder ure. Blijspel in 5 bedrijven. Amsterdam, A. Rössing, 1887.
300: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 2 dln in 3 bdn. Leeuwarden 1878-1889. Geïll., origineel karton, 506, 854 p., slordig exemplaar.
66384: BOELES, W.B.S.,, - De patriot J.H. Swildens gehandhaafd als de vader der gedachte van het neutraal godsdienstig onderwijs, van het doel der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, als de steller van het Leidsch ontwerp ter vereeniging van de patriotten, en van de hiermede zamenhangende staatsstukken : antwoorden op de vraagteekens van J.A.S. / door W.B.S. Boeles.
70193: BOELES, W.B.S.,, - De uitvinder van de boekdrukkunst te Haarlem.
64918: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. deel II
64035: BOELHOUWER, J.C., - Herinneringen aan mijn verblijf op Sumatra's westkust gedurende de jaren 1831-1834 door den 1e luitenant der Infanterie, J.C. Boelhouwer, ridder van de Militaire Willemsorde 4e klasse
5252: Boellaard, W.A.H.C. en A.E.M. Landheer-Roelants - Dirk Boellaard (1740-1826), zijn voor- en nageslacht, Rotterdam 1995, 352 p., geb. geïll.
36680: Boendermaker, J.P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland Assen Van Gorcum 1969
54498: Boener, Jan - Delineatio historica fratrvm minorvm ... / Historische af-beeldinghe der Minder-broeders van de Nederlandtsche provincie, die om 't gheloof wreedelijck van de Geusen ghedoodt zijn. Antwerpen, Plantijn/Moretus, 1635.
26064: Boer, M.G. de - Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg Amsterdam, Amsterdam 1927, 156 pag., geb., geïll.. Mooi exemplaar.
25826: Boer, M.G. de - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee, Amsterdam 1926, 303 pag., geïll.
30478: Boer, H. de e.a.; - Willem A. van Konijnenburg, Wassenaar 1928, 167 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
3062: Boer, D. - Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de familie Boer, waarvan gedurende de 19e eeuw een omvangrijke tak gevestigd was te Oudewater. Assen 1961, 374 p., geïll.
70977: BOER, D. DE, - De kerk in het bosch bij Balm.
68197: BOER, M. G. DE; J. C. COSTERUS, - Brieven en dagboek van den Utrechtschen Vrijwilligen Jager Pieter Jacob Costerus 1830-1831
68446: BOER, H. DE, - The Dutch painter Arend Hijner.
59308: BOER , M.G. DE, - Jan de Lapper : een Haarlemse legende. Teekeningen van H.J.WESSELING. Haarlem : De Erven F. Bohn, 1941. 71 p., geill. Uitgave van de Vereeniging Haerlem. Zeldzaam.
27282: Boer, M.G. de - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord. Rotterdam 1923, 168 pag.
7116: Boer, J. de (vert.); A.J.M. Wafflard en Fulgence - De reis van Gent naar Ostende. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.
7113: Boer, Francijntje de - Nieuwe dichtproeven van Francijntje de Boer, dienstmaagd te Sneek. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1821.
7115: Boer, J. de - De minnaar op de proef, of Het zonderlinge tweegevecht; blijspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1830.
69280: BOER. D.E.L. DE, - Het oude Duitsland. Een geschiedenis van de Duitse landen van 1450 tot 1800.
14416: BOER, S.P. DE en J.A. SCHAAP - Seinen voor de G.H.V. en K.H.V. Amsterdam 1956, ill., 64 p.
66025: Boer, M.G. de - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord.
64015: BOER, P. DE, - Die jüngeren Breughel und ihr Kreis, ausstelling im Palais Pallavicini, Wien, Josefsplatz 5, März- April 1935
43588: Boer, M.G. de - Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den jahren 1632 und 1633, 's-Gravenhage 1898, 142 pag.
29132: Boeren, P.C. en G.W. A. Panhuysen ( red.) - Annales Rodenses. Facsimile uitgave, Assen 1968, 112 pag., geb., geïll. Groot folio.
68840: BOERHAAVE, H., - Autograph of Herman Boerhaave.
68841: BOERHAAVE, H., - Autograph of Herman Boerhaave.
35834: Boerlage, Cornelis Jan, uit Uithoorn - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1875
67212: BOERSEMA, K.H., - Three announcements/advertisments for the book "Allard Pierson, Eene Cultuur-Historische Studie"by Dr. K.H. Boersema 1924/1931
64488: BOESCH, P., - Heraldische Holzschnitte, gravures héraldiques sur bois
36090: Boeser, P.A.A. - De Egyptologie en haar samenhang met andere wetenschappen Leiden Van Doesburgh 1910
68047: BOESER, P. A. A., - Leven en werken van Margaretha Jacoba de Neufville.
36528: Boetzelaer, Otto Maximiliaan van, uit Maartensdijk - Stellingen Utrecht Den Boer 1920
55308: Boey, Thymon - Bedenkinge over de oudheyt, mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den Hove van Holland, Zeeland ende Vriesland, onder de graavelyke regeering. 's Gravenhage, Gaillard, 1760. [Gebonden met:] Dezelfde, De oudheid van den Hove van Holland nader onderzogt. 's Gravenhage, Gaillard, 1761.
33514: Boeye, Joannes, uit Zierikzee - Dissertatio juridica inauguralis, de lege rhodia de jactu [...] Leiden Abraham Kallewier 1744
32541: Bogaard, Maximiliaan Theodoor Uit den, uit Zwolle - De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. Proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
69293: BOGAARTS, M.D., - De periode van het kabinet-Beel 1946-1948 - Band A, Band B, Band C, Band D a,1e helft, Band D. a 2e helft, Band D b 1e helft.
33986: Bogaers, Daniël Joannes Franciscus, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de trassa litterarum cambialum secundum juris mercatorii in patria vigentis praecepta [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
69043: BOGAERT, ABRAHAM, - Keurstoffe van aloude griekse en romeinse grootmoedigheden, in byschriften en puntdichten vertoont
7126: Bogaert, Abraham (vert.); Prosper Jolyot de Crébillon - Rhadamistus en Zenobia; treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1739.
7125: Bogaert, Abraham (vert.); Jean Galbert de Campistron - Phocion, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
7124: Bogaert, Abraham - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1723.
67175: BOGER, F., - De Evang. Luthersche gemeente te Dordrecht, aan haren geliefden leeraar Fredrik Michelsen
65046: BOGER, F., - Huiselijk leven en lotgevallen van Elisabeth Hoofman.
42320: Bogerman, Johannes - Het christelijck overlijden van den doorluchtichsten ende hooghghebooren prince, Mauritius van Nassau, prince van Orangien. Leiden, Elzevier, 1625.
63985: BOGTMAN, W., - Copy (20th century) of a manuscript by W. Bogtman (dating from around 1930) on heraldry
36346: Bohn, Johann Gottlieb, uit Leipzig en Leuchter, Johann , uit Wratislawa; Praeses: Janus, Johann Wilhelm - Animadversiones ad historiam confessionis auricularis natali Alexandro Wittenberg Creusig 1716
68312: BOHNENSIEG, G.C.W., - Fondation Teyler. Catalogue de la bibliothèque. Tome III. Sciences exactes et naturelles.1888 - 1903.
42295: Bohny, Niklaus - [Een nieuw boek voor moeders, om de kinderen al spelende te leeren. xe druk, ca. 1855-1875].
64266: BOILEAU DESPREAUX, NICOLAS, - Oeuvres de Boileau
24726: Boileau Despreaux, Nicolas - Oeuvres. 2 vols. Londres, 1780.
68122: DES-BOIS, FRANC., [DELFAN, FRANCOIS], - l'Abbe commendataire ou l'injustice des Commendes, est condamnée par la Loy de Dieu, par les Decrets des Papes, & par les Ordonnances, Pragmatiques, & Concordats des Roys de France. Pour les defendre contre la calomnie de ceux qui en pretendent authoriser cêt abus.
38468: Boissais, M. e.a. - Le livre a gravures au 18e siécle, suivi d'un essai de bibliographie, Paris 1948, 214 pag., geïll.
66445: BOISSEVAIN, CH., - Leven en streven van L.R. Koolemans Beynen
41594: Boissevain, Ch. - The struggle of the Dutch Republics, Part III a great crime, Amsterdam 1900, 93 pag., geb. in rood linnen met goudopdruk.
34594: Boissevain, J.H.G., uit Amsterdam - X. theses juridico-politicae. 1840
41590: Boissevain, Ch. - Open letter to the Duke of Devonshire. Overdruk Algemeen Handelsblad 22500, 1899, 16 pag., gebonden in geheel linnen.
70704: BOISSEVAIN, J., - Ter nagedachtenis aan A.C. Wertheim,
33153: Boissevain, Ursulus Philippus, uit Amsterdam - De re militari provinciarum hispaniarum aetate imperatoria. Specimen litterarium inaugurale [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1879
70215: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - River landscape with rowing boat near a tower
70216: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - River landscape with remains of an aquaduct
70212: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - Title print for a series of landscapes
70213: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - Sunrise
70217: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - River landscape with a haycart and figures
70214: BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, - River landscape with goatherd
25090: Boitet, R., e.a. - Beschryving der stadt Delft.
71159: Boitet, R., e.a. - Beschryving der stadt Delft behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden.
66639: BOJESEN, E.F.HOFFA, J. MICHAELIS, H.C., - Handboek der Romeinsche antiquiteiten benevens eene korte geschiedenis der Romeinse letterkunde van Dr. E.F. Bojesen ten gebruike in gymnasien en bij privaat onderwijs naar het hoogduitsch van Dr. J. Hoffa door Dr. H.C. Michaelis.
31531: Bok, Joannes Guilielmus, uit Texel - Disquisitio exhibens Pauli apostoli doctrinam [...] Amsterdam H.G. Mooij 1856
65475: BOK, C., - Frederik Linde. Een tafereel van menschelijke lotgevallen, door C. Bok
65474: BOK, C., - De twee vrienden, of De gevolgen der partijzucht door C. Bok
52212: Bol, Jan van der, - Lofrede op Z.D.H. Willem den Vijfden (.......) opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden, Breda, v. Bergen, 1817.
60832: Boland, Johannes Arnoldus (1838-1922) after Bol, Ferdinand (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
318: BOLDINGH, H.J.; J.C.M. WARNSINCK; J.W. BLOEM; P.S. VAN 'T HAAF, - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord. Den Helder [1929]. Geb., geïll., 325 p.
67125: BOLHUIS, VAN, - Burgemeester Reiger
68696: BOLLINGER, F.W., - Hermann Boerhaave
23422: Bologne, J.C. - Histoire du sentiment amoureux, Parijs 1998, 235 pag., geb., geïll.
67917: BOLSIUS, P., - Korte levensschets van Jan Pieter Minckelers uitvinder van het lichtgas.
16199: BOLSWARD - Bolsward. Uitgave van het gemeentebestuur met medewerking van de VVV, [1922/23], 64 p.
60310: Bolswert, Schelte Adamsz. (c. 1586-1659) after Rubens, Peter Paul (1577-1640) published by Hendricx, Gillis (fl. 1640-1677) - Landscape
30482: Bolten, J. - Miscellanea Humbert de Superville, Leiden 1997, 255 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
69084: BOLTEN, M., - De slag bij Gibraltar. Een zeventiende-eeuws schilderij 'zonder geldelijke waarde' in het gebouw van de Eerste Kamer.
38194: Bom, E. de e.a. (red.) - Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, jaargang III ( 1905), 's- Gravenhage 1905, 315 + 5 pag, gebonden in originele linnen stempelband. Goed exemplaar.
43776: Bom, H.G. zn., G.D., - Bibliotheca Academica Ultrajectina, of Verzameling van werken, geschreven door, of tegen, of over de hoogleeraren aan de Utrechtsche Akademie. Veilingcatalogus 1900, 116 pag.
69592: BOMANS, G., - Portrait photograph of Godfried Bomans with signature, Elsevier advertissement postcard.
22346: BOMBARDA, LIJFRENTE, AMSTERDAM - Verklaring betr. lijfrente ten laste van Jean Paul Bombarda, A’dam (18e eeuws). Gedrukt formulier, 4°, bedoeld om te worden ingevuld.
64483: BOMBLED, L., - Les Boers, La Moderne Epopee, ombres et scenario de L. Bombled
320: BOMHOF, J.W., EN F.M. KOLVENBACH, - Amsterdammers voor de Grote Raad (1465-1580). Procesbundels en vonnissen uit het archief van de Grote Raad (Algemeen Rijksarchief Brussel) met betrekking tot inwoners en instellingen van Amsterdam. Amsterdam 1977, 185 p.
69495: BON, W. VAN, - De Gendtse verordeningen. De achttiende-eeuwse dissertatie van de Nijmegenaar Coenraad van der Voordt Pieck over het Gendtse stadsrecht, vertaald [uit het Latijn] en van kanttekeningen en uitweidingen voorzien
64956: BON, J., - Harderlijke onderrigting en vermaning van den doorluchtigen en hoogwaardigen heer Johannes Bon, bij gelegenheid van deszelfs verkiezing en inwijding tot bisschop van Haarlem, aan alle katholijken, zoo geestelijken als leeken, van deszelfs bisdom
8707: L., P. (vert.); Carl Phil. Bonafant - Eén dag uit het leven van Frederik den Grooten, geschiedkundig tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
66775: NAPOLEON BONAPARTE, - Bulletin des Lois/Bulletin der wetten, No 359: Keizerlijk decreet strekkende om het bedrog in het bereiden van Zeep voor te komen of te bedwingen. 1811
42865: Bonaparte, Louis - Documens historiques et reflexions sur le gouvernement de la Hollande. 3 volumes, Bruxelles, 1820.
64009: BONAPARTE, LOUIS, - Geheime gedenkschriften van Louis Napoleon Bonaparte, naar het hoogduitsch
33458: Bondam, Petrus - Oratio de jurisprudentia belgica ad exemplum juris civilis romani maxime excolenda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
41746: Bondam, A.C. - De Ortensche verwikkelingen, 's-Hertogenbosch 1886, 156 + 8 pag., met uitvouwbare facsimile [dissertatie].
64236: BONDAM, H.C.C., - Wandelingen in en om Geneve
43756: Bondam, P. en M. Tydeman, - Aanmerkingen op de (zoo genoemde) wederlegging van het Advys in de zaak van den heer J. H. van der Wyck tot Stoevelaar, Utrecht, Paddenburg, 1787, 4o, 56 pag., zonder omslag.
67068: BONDEGGER, H., - Karakterkennis! Handleiding handleidingom volgens portret, gang en klank der stem het karakter, de aanleg, de bekwaamheid, het humeur en de grillen van elk ... persoon te bepalen / door Harry Bondegger ; vert. [uit het Duitsch] van H. J. Bartels.
69378: BONDER, H., - De Archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland vóór 1850.
33652: Boneval Faure, Rembertus van - Oratio de iis quae academiae Lugduno-Batavae anno1865-1866 tristia et laeta acciderunt [...]
34438: Boneval Faure, R. van - Johan Theodoor Buys met zijne leerlingen herdacht Leiden Brill 1893
43586: Bongaerts, P.G. - De St. Teresia-kerk, weleer de koninklijke kapel van Spanje, 's-Gravenhage 1866, 140 pag., geb., met uitslaande tabel, originele editie.
34990: Bonhomme, Gustave Marie Joseph, uit Amby - Meeningen of getuigenissen in het strafproces Maastricht Leiter-Nypels 1893
56622: Bonjour, M. Casimir, - Le mari a bonnes fortunes, ou la lecon, comedie en cinq acts et en vers, Bruxelles, Berthot, 1824, 86 pag.
70237: BONNE, D., - Het boekdrukken, boertende zamenspraak met zang tussen Klaas, een Zetter en Jan, een Drukker. Ter eere van den uitvinder dier kunst Laurens Janszoon Koster. Ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest den 10 Julij 1823.
322: BONNES, J.H., - [Oude boerenfamilies in Twenthe.] Geb., geïll., 395 p.
59000: Bonnet, G., - Brief aan de weledelen heere H. Goodricke door G. Bonnet, professor in de godgeleerdheid te Utrecht, Utrecht, v. Poolsum, 1770.
24916: Bonnet, C. - La palingénésie philosophique, ou idees sur l'etat passé et sur l'etat futur des etres vivans.
27866: Bonnet, G.. en D. van der Kemp - Verhandeling van eenige byzonderheden betr. kerkelyke verdraagzaamheid, den weledelen heere H.Goodricke voorgedragen, Utrecht, v. Poolsum, 1770, 395 pag. [ gebonden met ] D.v.d.Kemp,De gronden der goede hope... ten beantwoordinge van .. H.Goodricke, Leiden, Hasebroek, 1770, 414 pag. Gebonden in half linnen band.
26594: Bonneure, F. e.a. - Het prinselijk begijnhof. De Wijngaard in Brugge, Tielt 1992, 136 pag., geb., geïll.
69649: BONT, C. DE, - Amsterdamse Boeren. Een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen.
70441: BONT, B.J.M. DE, - Jacobus Buyckius exulans libenter. Mijn antwoord aan Dr. R.Fruin.
69543: BONT, C. DE, - Al het merkwaardige in bonte afwisseling / Een historische geografie van Midden- en Oost Brabant.
34632: Bonte, M. , uit Leiden - Theses juridicae. 1791
34634: Bonte, M. , uit Leiden - VII. theses juridicae. 1791
34636: Bonte, Martinus, uit Leiden - XI. theses juridicae. 1792
7132: Bontius, Reinier - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574, beginnende den 27 May, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Treur-bly-eindespel. Vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, als na het spel. Amsterdam, Erve van der Putte, [1785?].
32831: Bonvoust Beeckman, Didericus de, uit Utrecht - Disputatio inauguralis de oratione Stephani apologetica [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
33680: Boogaard, J.A. - De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd [...]
68844: BOOGAARD, J.A., - Toespraak bij de plechtige onthulling van het standbeeld van Boerhaave, op 26 junij 1872 gehouden door den Voorzitter der Commissie voor de oprichting van dit gedenkteeken, Prof. Dr. J.A. Boogaard.
2840: YEAR BOOK - Year book of The Holland Society of New York 1924/1925. New York 1925. Geb., geïll., 306 p.
6114: Boom, J.H. v.d. - Het geslacht Van der Spuij alias (Van der) Speuij, alias Spuij etc. op de Hey, te ‘s Gravenambacht, Pernis, Hoogvliet en Charlois, Rotterdam 1991, 41 p., geïll.
71280: BOOM, H. TEN H., HERWAARDEN, J. VAN, - Rotterdamse Kroniek, Aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen 1315-1499 (1570).
15006: Boom, H. - Berend Veltink oet ‘t Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zeen en wat hum daorbij overkwam, hen en weerum, Assen: Prov. Drentsche en Asser Courant, 1911. Er aan vooraf gaat: Alb. Steenbergen, Nevelhekse.
330: BOOM, H. TEN, EN B. WOELDERINK, - Inventaris van het oud-archief van de stad Rotterdam 1340-1813. 2 dln. Rotterdam 1976, 500 p.
64023: BOOM, C. TEN, - Herinneringen van een oude horlogemaker
65213: BOOM, J.A. VAN DEN, - De vrije en ordeoefeningen voor de Uitgebreid Lagere en Middelbare school. Handleiding bij het onderwijs in Vrije, Orde-, Gereedschapsoefeningen, Reien en Spelen, voor jongens en meisjes van 12-16 jaar en voor turnvereenigingen. Met muziek en figuren door J.A. van der Boom
44080: Boom, W.B.K., e.a. (red.); - Feestnummer van het Marineblad, uitgegeven ter herinnering aan de reunie-feesten op 14 en 15-9-1904, Den Helder 1904, 80 pag., geïll.
29160: Boon, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk. Amsterdam 1963, 312 pag., geb., geïll., met stofomslag.
68020: BOON MESCH, H. C. VAN DER, - Gedachtenis-rede op Sir Humphry Davy baronet : uitgesproken in de zevende openbare vergadering der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, gehouden den 18 december 1829
70439: BOON MESCH, H. C. VAN DER, - Lofrede op Sebaldus Justinus Brugmans.
35160: Boon Mesch, Henrici Caroli van der , uit Delft - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
35164: Boon Mesch, Adriani Leonardi van der , uit Delft - Commentatio in quaestionem ab ordine theologico [...] 1817
66628: BOON MESCH, H. C. VAN DER, - Gedachtenis-rede op Sir Humphry Davy baronet : uitgesproken in de zevende openbare vergadering der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, gehouden den 18 december 1829
64609: BOON MESCH, A.H. VAN DER, - Redevoering bij gelegenheid der viering van het vijf en zeventig jarig bestaan der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid; uitgesprooken in de Groote Kerk te Haarlem op den 21 julij des jaare 1852 door A.H. van der Boon Mesch
71300: BOONEN, H., - De strijd tegen W. Momma. Eene bladzijde uit de kerkgeschiedenis van Middelburg.
70718: BOOT, I. G. C., - De vita et scriptis Petri Wesselingii.
32841: Boot, Johannes Cornelius Gerhardus, uit Arnhem - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romani de captis et redemptis ab hostibus [...] Leiden J.C.Cyfveer 1836
33980: Booy, Fredericus, uit Leiden - Dissertatio juridica inaugurale de reconventione [...] Leiden P. Engels 1841
33462: Borch tot Verwolde, Allard Philip Reinier Carel van der, uit Zutphen - Commentarius antiquario-juridicus ad articulum I. tituli XIII. Statutorum comitatus Zutphaniensis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1786
58492: Borch, W.F.A. van der [ van Verwolde], - Specimen historico-juridicum inaugurale, Utrecht 1827, 79 pag., zonder omslag.
60318: Peter Van der Borcht I (1535-1608) - Bible Illustration: Christ brought in front of the Judges
60316: Peter Van der Borcht I (1535-1608) - Bible Illustration: The return of the dead on Earth
16201: BORCULO - Gids voor den Folklore-dag te Borculo op 25 Augustus 1934, Borculo 1934, 70 p.
16202: BORCULO - Het herbouwde Borculo, gelegen in den fraaien Gelderschen Achterhoek, Bijlage bij “De Graafschap-Bode”, Doetinchem, Misset [1935], groot folio.
66256: BORDES, J. P. DE; W. C. HOJEL EN F. J. VAN DEN BERG, - Het leven en de werken van generaal-majoor dr. I. P. Delprat.
59820: Borel, Henri - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische Leven. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1902].
59764: Borel, G.F.W.; G.M. Verspeyck - Generaal Van Swieten en de Waarheid. The Hague, Stemberg, 1880. [With:] Drogredenen zijn geen waarheid, naar aanleiding van het werk van den Luitenant-Generaal Van Swieten over onze vestiging in Atjeh. The Hague, Stemberg, 1880.
36226: Borger, Godfried Conrad, uit Dresden; Praeses: Stender, Christian Daniel - De nomine Henrici regibus Galliae .... Leipzig A.M. Schede 1717
69802: BORGER, G.J./ BREUKER, P.. / JONG, H. DE, - Van Groningen tot Zeeland / geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap
69805: BORGER, G.J. HORSTEN, F.H. ROEST, J.F., - De dam bij Hoppenesse - gevolgen voor de afwatering van het gebied tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel, 1250-1600
7138: Borger, Pier Annes - Dichtkransje, gevlochten door P.A. Borger van de Joure. Heerenveen, Franciscus Hessel, 1826.
70741: BORGER, E.A.,, - Gedichten.
64287: BORGHARDT, C.H.K., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door C.H.K. Borghardt 1903
69659: BORGIANNI, ORAZIO, - Adam and Eve chased out of paradise
23790: Borgnet, Ad. - De Nederlanden onder koning Filips II, naar het Fransch, Amsterdam 1852, 14+316 pag., orig. karton ( achterkaft mist).
38578: Börjeson, I. - Lecons de reliure pour amateurs, Paris 1926, 120 pag., ill.
34411: Bork-Feltkamp, Adele Jeannette van, uit Amsterdam - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chinezen Amsterdam Versluys 1930
35492: Bornagius, Paulus, uit Szepes (Slowakije); Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - Spicilegium ad Germanicas Antiquit.(ates) Taciti [...] Wittenberg Christian Kreusig 1698
35734: Borneman, Bernard, uit Utrecht - Ueber das anti-streptococcen-serum Utrecht Beijers 1896
43166: Borret, A.E. - Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duitsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben, 2e druk (...) vermeerderd door een bijvoegsel. Grave, A. van Dieren, 1821.
35194: Borret, Eduardus Josephus Hubertus, uit 's Hertogenbosch - Disquisitio philosophica juris publici inauguralis de summi imperii civilis origine et natura [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
68009: BORSIUS, J., - Hermannus Faukelius: zijn leven, karakter en letterkundige verdiensten
66287: BORSSUM WAALKENS, G.H. VAN, BOELES, P.C.J.A., - In memoriam Mr. W.B.S. Boeles, door G.H. Van Borssum Waalkens en Lijst der Geschriften van Mr. W.B.S. Boeles, door Mr. P.C.J.A. Boeles.
70667: BORSSUM WAALKES, G.H. VAN, - Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen omtrent de troubelen van het jaar 1748
52800: Bort, Pieter - Alle de wercken [...] begrepen in ses tractaten [...] I Het Hollandts leen-recht II Proceduyren in criminele saecken te houden III De domeynen van Hollandt IV De Hooge en Ambachts-heerlijckheden V Complaincte ende VI d'Arresten. 2e- druk, Leiden, F. Haaringh, 1702.
34940: Bos, T., uit Bedum - Rede en toespraken bij de installatie van Ds P. Biesterveld als leeraar a/d Theol. School van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kampen G. Ph. Zalsman 1894
66760: BOS, D., A. MAASS, - Gedenkschrift van de loge "Fides Mutua", in het oosten van Zwolle, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan op 27 Januari 1953
69948: BOS, W., - Aan de Dijk. De opkomst en ontwikkeling van Sliedrecht en het baggerbedrijf.
70223: BOS, ANTHONIE VAN DEN, - Woman with a baby near a dwelling in the forest
70221: BOS, ANTHONIE VAN DEN, - Travellers in the dunes near Haarlem
32495: Bos, Gerardus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de nuptiis [...] Leiden Daniël van Damme 1750
70222: BOS, ANTHONIE VAN DEN, - Man with a wheelbarrow near a farmhouse and barn
69947: BOS, W., - Negen eeuwen. Geschiedenis van de Sliedrechtse baggeraars.
70224: BOS, ANTHONIE VAN DEN, - Farmer leading a cow to a barn
27840: Bos, Th.S.H. e.a. - Oud Fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het historisch genootschap, 1845-1969. 's-Gravenhage 1989, 372 pag., geb.
66068: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G., - De Van Beverens (1570). Novelle.
42440: Bosboom, S. / V. Scamozzi / Philips - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten weleer door wylen Sijmen Bosboom uit den beroemden Venetiaanschen bouwmeester Vincent Scamozzi in minuten overgebracht en nu (...) verbeterd door Caspar Philips Jacobsz. (...) en J. Houthuisen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1816.
71161: BOSBOOM, S., - Architectura, vervattende in zig 't kort en bondig onderwys van de 5 colommen, door Simon Bosboom, als meede alle soorten van kappen, soo van kerken, toorens en huyzen, eenige wentel-trappen en bruggen, gronden en opstallen van 't huys van de heer Reaal, verscheyde nieuwe schoorsteen mantels en nieuwmodesse latwerken, voor desen uitgegeeven door Dankers, onder de naam van 't Dubbelt Bosboom. en nieuw vermeerdert met verscheide nieuwe deuren en yser-traliwerk, seer nut en dienstig voor alle Liefhebbers en Leerlingen der bouwkunst.
64181: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G., - Het laatste bedrijf van een stormachtig leven
36656: Bosch, Johannes Hendrik Adrianus, uit Djokjokarta - Over de toestemming van anderen tot het huwelijk Leiden Kooyker 1889
70701: BOSCH KEMPER, J. DE, - Johannes Ludovicus Vives geschetst als Christelijk philantroop der zestiende eeuw : met eenige plaatsen uit zijn godsdienstige geschriften / door J. de Bosch Kemper
67450: BOSCH KEMPER, J. DE, - Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard, de ontwerper en verdediger van de schoolwet van 1857, uit zijn dagboek en nagelatene aanteekeningen geschetst
67466: BOSCH, JERONIMO DE, - Lofrede op H. G. Oosterdyk, Aan de leden van het Genootschap Concordia et Libertate wordt deze lofrede, in hunne vergadering den 20 october 1795 uitgesproken, toegewijd
68065: BOSCH KEMPER, J. DE, - Het nationale momument voor 1813.
14861: Haagsche bosch - Het Haagsche bosch vol vrolijke zangers. Amsterdam, Gerrit van der Linden, [ca. 1850].
70908: BOSCH, L.E., - Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen van Berkenwoude.
27720: Bosch Kemper, J. de - De staatkundige parijen in Noord-Nederland ( tot 1813 ), Amsterdam 1837, 24 + 376 pag., orig. karton.
66088: BOSCH, BERNARDUS DE, - Dichtlievende verlustigingen
34578: Bosch, Jacob Anton Albert, uit 's Hertogenbosch - Opmerkingen naar aanleiding van artikel 1198 B.W. Leiden Somerwil 1880
346: BOSCH, R.P. VAN DER, - Neêrlands verleden uit steen en beeld. Gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd. Schiedam 1901, 441 p.
36554: Bosch, Petrus van den, uit Amsterdam - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw Diest Lichtland 1968
7145: Bosch, Jeronimo de - Poëmata. 2e vermeerderde druk. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808. {Gebonden met:] Poëmatum appendix. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808.
59816: Bosch Kemper, J. de - De Staatswetenschap (...) Inwijdings-rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
32335: Bosch, Leonardus Johannes Marinus, uit Arnhem - Petrus Bertius1565-1629. Proefschrift [...] Meppel Krips 1979
70431: BOSCH, J. VAN DEN, - Onderzoek naar de beginselen, waaraan de bezuinigingen en hoogere belastingen, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor 1844 en 1845 voorgedragen, behooren getoetst te worden, en naar doelmatige middelen, die deze zouden kunnen vervangen / door J. graaf van den Bosch/Tweede vervolg van het onderzoek naar de beginselen, waaraan de bezuinigingen en hoogere belastingen behooren getoetst te worden, en naar doelmatige middelen, die deze zouden kunnen vervangen : nota / van J. Graaf van den BoschOnderzoek naar de beginselen, waaraan de bezuinigingen en hoogere belastingen, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor 1844 en 1845 voorgedragen, behooren getoetst te worden, en naar doelmatige middelen, die deze zouden kunnen vervangenTweede vervolg van het onderzoek naar de beginselen, waaraan de bezuinigingen en hoogere belastingen behooren getoetst te worden, en naar doelmatige middelen, die deze zouden kunnen vervangen. Nota van J. Graaf van den Bosch
70927: BOSCH KEMPER, J. DE, - Inkomsten en uitgaven van den staat.
63771: BOSCH, ETIENNE - Aelbrecht hertog in Beieren Graaf van Holland enz. binnen Enkhuizen in 1396
7147: Bosch, Maria; Agatha Deken - Stichtelyke gedichten. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1775.
64753: BOSCH, BERNARDUS, - Alle de werken van Joost van Vondel. Uitgegeven door Bernardus Bosch, rustend predikant van Diemen.
64154: BOSCH, B. DE, - Op den gouden trouwring van Jan Willink en Judith Busschers; thans berustende onder vrouwe Suzanna Hazina Willink, echtgenoote van den weled. heere Antoni Jacob Bierens.
33183: Bosch Reitz, Carolus, uit Amsterdam - Specimen historico-juridicum inaugurale de duplici natura confiscationis [...] Amsterdam Frederik Muller 1854
41400: Bosch, L.E. - De Willems-kazerne, voorheen de Witte Vrouwen Abdij te Utrecht, Utrecht 1829, 104 pag., geïll. met 2 litho's waarvan een op titelpagina, papieren omslag los en watervlekkig.
35876: Bosch van Drakestein, Carolus Petrus Johannes, uit Utrecht - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
19000: Bosch, C.J. van den - De stamreeks Van den Bosch (Leuvenheim - Rheden) met kwartieren, genealogische notities en wapenbeschrijvingen [...] tevens aanvulling op Nederlands Patriciaat 6 (1915).
64883: BOSCHHEIDGEN, H., - Die organische und vororganische Befestigung von Mors nebst ihren Beziehungen zum heutigen Stadtbilde
31761: Boschloo, Engbert Hendrik Philippus, uit Heerenveen - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
31707: Boschma, H. - Mijn ontwikkeling tot systematicus [...] Leiden E.J. Brill 1964
37782: Boschma- Aarnoudse , C.; - Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn, Hoorn 1998, 272 pag., geb., geïll.
60754: Bosdijk, Jacques Freancois - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
66262: BOSHC KEMPER, J. DE, - Levensbericht van mr. Cornelis Jacobus van Assen (1788-1859)
67405: BOSKEN, J. H., - Ter nagedachtenis van F. C. van den Ham, in leven Doctor in de Godgeleerdheid, Evangeliedienaar bij de Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Utrecht
66444: BOSKEN, J.H., BEETS, N., - Toespraken gehouden bij het graf van den weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, Emer. Predikant door J.H. Bösken en N. Beets.
40122: Bosman, Th.J. e.a. (red.), - Het Gulden Gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzeres (....) te Deventer 1877-1927, Groningen 1927, 160 pag., geïll. Fraai omslag.
47662: Bossange, e.a., - Veilingcatalogus: Catalogue de la riche bibliotheque de Rosny, Paris 1837, 8+264 pag., origineel karton.
67639: BOSSCHA, J.,, - Christiaan Huygens, rede op den 200sten gedenkdag van zijn levenseinde uitgesproken door J. Bosscha
67578: BOSSCHA, J.,, - Christiaan Huygens rede op den 200sten gedenkdag van zijn levenseinde uitgesproken door J. Bosscha.
47756: Bosscha, J., - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterede uitgave, 4 delen in 2 banden, Rotterdam, z.j., 408+484+854 pag.
35112: Bosscha, Joannis - Oratio de historiae et literarum necessitudine 1840
67150: BOSSCHA, J.,, - Het leven van Willem den Tweede Koning der Nederlanden en Groot-hertog van Luxemburg.
7924: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte 1726-1744.
63838: BOSSCHA, J. - Neêrlands Heldendaden te Land van de vroegste tijden af tot in onze dagen
35676: Bosscha, Herman Pieter , uit Culemborg - Primaire, secundaire en tertiaire netvliesbeelden ..... Utrecht van Boekhoven 1893
64533: BOSSCHA, J.,, - Neerlands heldendaden te lands van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
52806: Bosscher jr., B.D. - Regtsgeding gevoerd voor het provinciaal geregtshof van Zuid-Holland tusschen J.D. Kruseman appelant en D. Verbeek, geintimeerde, mede gedeeld door mr. B.D. Bosscher jr., advocaat te Amsterdam. Buiten den handel. Amsterdam, M. Coster jr., 1852.
47778: Bosscher, Ph. M., - De Koninklijke Marine in de Tweede wereldoorlog, 3 delen, Franeker 1984-1990, 635+675+490 pag., geb., geïll.
31753: Bosse, Jan van, uit Amsterdam - Stellingen [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1867
36658: Bosse, Jan Philip van, uit Amsterdam - Academisch proefschrift over het muntwezen op Java Leiden Van der Hoek 1863
7150: Bosson, Paulus Josephus de - De heldendood van Reinier Claaszoon. Dordrecht, J. van Houtrijve Jr. 1831.
67444: BOTERMANS, A.J., - Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps Ao 1479, berustende in de Bibliotheca Academicae te Gottingen.)
32597: Bothenius Lohman, Ludovicus, uit Groningen - Dissertatio iuridica inauguralis, de principiis, quae, tum Gallicus, tum in novissima lege Belgicus legislator secutus est in loco, qui est de iure hypothecae [...] Groningen W. Zuidema 1830
36004: Botjes, Everhard, uit Midwolda - Stellingen Groningen Scholtens 1901
67570: BOTS, P.M., - Het bisschopslied van Sint Bavo in zeven zangen door P.M. Bots. ter gedachtenis aan het gouden priester-jubile van Monseigneur C.J.M. Bottemanne, bisschop van Haarlem.
35328: Bots, Hans - Van universitaire gemeenschap tot academische kring [1976]
40490: Bottenheim, S., - Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam, Amsterdam 1945, 29 pag., geïll.
64321: BOUCHERY, H.F. WIJNGAERT, F. VAN DEN, - P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis
70346: BOUDEWIJNS, ADRIAEN FRANSZ., - Travelling a windy landscape
15014: Boughton, George H. - Sketching rambles in Holland [...]. New York: Harper, 1885.
41026: Bouille, A. de - Un conseiller de Charles VII. Le Marechal de la Fayette 1380-1463, Lyon 1955, 188 pag.
42141: Bouillij, J.N. - Raadgevingen aan mijne dochter, uit het Fransch door M. Stuart. 3 delen in 1 band, Amsterdam, Sulpke, 1819.
65548: BOUILLY, J.N., - Uitgelezene vertellingen aan mijne dochter / vrij nagevolgd naar 't Fransch van J.N. Bouilly
67775: BOUMAN, HERMANNUS, - Jodocus Heringa Eliza's zoon, als voorstander van het vaderland en deszelfs heilzame instellingen, gelijk mede in eenige andere betrekkingen, geschetst. Een redevoering, met aanteekeningen en bijvoegsels
65556: BOUMAN, H., - Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren, grootendeels uit ongedrukte of zeldzame bescheiden
61562: Letaille / Boumard - SAIN ANTOINE DE PADOUE. [Canivet]
69275: BOURBON BUSSET, J. DE, - Album des grandes demeures de France.
43120: Bourdet, B. - Soins faciles pour la propete de la bouche, pour la conservation des dents & pour faire eviter aux enfans les accidens de la dentition. Nouvelle ed., Paris, Herissant, 1771.
3258: Bourgeon, J.L. - Les Colbert avant Colbert. Parijs 1973, 270 p., geïllustreerd.
69198: BOURGET, P., D'HOUVILLE, G., DUVERNOIS, H., BENOIT,P., - Le Roman des Quatre.
52816: Bouricius, L.G. - Over de gevangenissen in Nederland, Leeuwarden, L. Schierbeek, 1838.
34754: Bouricius, Gerardus Joannes, uit Arnhem - Dissertatio juridica inauguralis de evocationibus jure civili et Gelrorum moribus prohibitis quibusdam autem in casibus licitis Leiden C. de Pecker 1765
356: BOURICIUS, L.G.N., - Grafboek van de Oude Kerk der stad Delft. Z.p., z.j., 53 p.
69042: BOURIENNE, LOUIS ANTOINE FAUVELET DE, - Mémoires de M.de Bourrienne, Ministre d'état sur Napoléon - le directoire, le consulat, l'empire et la restauration.
70289: BOURLIER, E., - Adriaan Justus Enschede.
47378: Bourlier, E. / E. Lacheret - Souvenir du troisieme centenaire de l'eglise Wallonne de la Haye, Gravenhage 1891, 105+(1) p., geïll. Slordig exemplaar.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

5/9