Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
69716: SUPERVILLE, D.M., - Napoleon's loopbaan door D.M. de Superville
6136: Superville, D.M. de - De dynastie der Stuarts, Middelburg 1852, 31 p., geb.
33312: Suringar, Petrus Jacobus, uit Leiden - Dissertatio historico-iuridica de Arrio Menandro iurisconsulto eiusque quae in pandectis supersunt fragmentis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1840
34946: Suringar, Frederik Willem Nicolaas - De Nederlandsche en Belgische wetgevingen betrekkelijk de rehabilitatie in handelszaken onderling vergeleken Leiden Brill 1857
33712: Suringar, Guilielmus Fredericus Regnerus - Oratio de necessitudine botanicam inter et humanam societatem et disciplinas academicas
67494: SURINGAR, G.H.D., - Commentariolum de vita Jani Marii Hoogvliet, scripsit G.H.D. Suringar.
31999: Suringar, Pieter Hendrik, uit Maastricht - Biographische aanteekeningen betreffende mr. Pieter Paulus. Eerste gedeelte (1753-1784). Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1879
35116: Suringar, W.F.R. - De betekenis der planten-geographie en de geest van haar onderzoek. 1858
35298: Suringar, Lucae - Oratio de variis [....] 1827
62632: Surugue, Louis (1686-1762) after Pater, Jean-Baptiste (1695-1736) - Ragotin retire du coffre ou la Servante l'avoit enferme.
69961: SURUGUE, LOUIS, - La fileuse Flamande
68075: SUTTON, JAMES AND ALAN BARTRAM., - Typefaces for Books.
59718: Suyderhoef, Jonas (ca.1613-1686); Goos, Pieter (1616-1672) after Rembrandt van Rijn (1606-1669) - ELEAZARUS SWALMIUS, THEOLOGUS, ECCLESIASTES, AMSTELODAMENSIS. [...]
69960: SUYDERHOEF, JONAS, - Portrait of Maarten Harpertsz. Tromp
70017: SUYDERHOEF, JONAS, - Marcus Zuerius Boxhornius, Mergobzomanus, eloquentiae in acad. Leid. professor, aetatis ann. XXVIII
59654: Suyderhoef, Jonas (ca.1613-1686), after Keyser, Thomas de (1596-1667) - HENDRICK DE KEYSER
59716: Suyderhoef, Jonas (ca.1613-1686); Goos, Pieter (1616-1672) after Rembrandt van Rijn (1606-1669) - ELEAZARUS SWALMIUS, THEOLOGUS, ECCLESIASTES, AMSTELODAMENSIS. [...]
69958: SUYDERHOEF, JONAS, - Portrait of Maurice of Nassau, Prince of Orange
59720: Suyderhoef, Jonas (ca.1613-1686) after Pot, Hendrik Gerritsz. (1580/81-1657) - Martinus Trompius H.F. / Hollandiæ et Occidentalis / Frisiæ Rerum Maritimarum / Vicepræfectus (Portrait of Maerten Harpertsz. Tromp (1598-1653))
69959: SUYDERHOEF, JONAS, - Four burgomasters of Amsterdam awaiting Marie de Medici
69957: SUYDERHOEF, JONAS, - Portrait of Jacob, Baron of Wassenaer, Lord of Obdam
36262: Svantenius, Enochus, uit Rostock; Praeses: Varenius, August - De columba super capite Christi in Jordano visa ex Matth. c.III vers 16 Rostock J. Keil 1671
65617: SWAAN, M. DE, - Motivum juris pro Capitulo Cathedrali Harlemensi.
18334: Swaanenburg, Willem van - Hans Christoffel Ludeman, afgerost door zyn eigen harderstaf, die hy gebruikt heeft, tegens de magistraat der stad Haarburg, in spyt van Britta Beiers middernagtskroon, en gekroonde morgenstont, ter verdediging van, op de infaamste maniere, gepasquilleerde levendigen, en dooden. Gedrukt voor den autheur. [Amsterdam], [z.n.], 1727.
23708: Swaen, A.E.H. - De valkerij in de Nederlanden, Zutphen 1937, 132 pag., geb., reprint uit 1975.
65353: SWAEN, MARTINUS DE, - Refutatio Responsi ad Libellum Cui titulus, Motivum Juris Pro Capitulo Cathedrali Harlemensi, Sive Elucidatio ulterior Jurium ejusdem Capituli
65354: SWAEN, MARTINUS DE, - Refutatio Responsi ad Libellum Cui titulus, Motivum Juris Pro Capitulo Cathedrali Harlemensi, Sive Elucidatio ulterior Jurium ejusdem Capituli
56400: Swagerman, E.P., - Verhandeling over een soort van appelboomen, welken vrugten voortbrengen zonder te bloeijen, Extract, Verhandelingen Holl. My. der Wetenschappen XIX, 1779, pp. 331-372, los.
33314: Swalme, Simon van der, uit Dordrecht - Dissertatio juridica inauguralis ad Q. Cervidii Scaevolae responsorum [...] Leiden Haak en Comp. 1834
65361: SWALUE, E.B., - De abdijen van Egmond en Rhijnsburg, bijzonder de eerstgenoemde, beschouwd als godsdienstige, wetenschappelijke, kerkelijke en wereldlijke gestichten.
68357: SWALUE, E.B., - Justinus van Nassau. Meest naar onuitgegeven stukken.
42255: Swammerdam, J. - Histoire naturelle des insectes, traduite du Bilblia Naturae [= Tome V Collection academique composee des memoires (...) concernant l'histoire naturelle]. Dijon, Desventes / Paris, Desaint etc., 1758.
60454: Swanenburg(h), Willem van (1581/2-1612) after Heemskerck, Maarten van (1498-1574) - Young man climbing a rocky hillside aided by a blinfolded cupid (Allegory of the misuse of wordly property: Set title)
59624: Swanenburg(h), Willem van (1581/2-1612) - Portrait of Jan van Hout, secretary of the city of Leiden
59626: Swanenburg(h), Willem van (1581/2-1612) and Bloemaert, Abraham (1566-1651) - ZACHÆUS
59146: Swanenburg, B.D., - Iwan de verschrikkelijke, leven en werken van Dr. P.V. v. Stein Callenfels, die stenen zocht en de waarheid vond, Maastricht: N.V. Leiter Nyperls, 1951. 271pp. met 32 platen
70129: SWANEVELT, HERMAN VAN, - Landscape with small waterfall
70128: SWANEVELT, HERMAN VAN, - Man waters his donkey in the river
70132: SWANEVELT, HERMAN VAN, - Flight to Egypt
70131: SWANEVELT, HERMAN VAN, - Landscape with a large tree and villa
70130: SWANEVELT, HERMAN VAN, - Forest landscape with travellers
18336: Swanke, Willem - Stichtelyke rymoeffeningen van Willem Swanke, behelsende zielszuchtingen, samenspraaken en mengelstoffen. Middelburg, Leendert Bakker, 1729. [Gebonden met:] Nagelatene gedichten van den heere mr. Willem Swanke, in zyn leven, raadsheere in den Ed. Raade en Leenhove van Vlaanderen. Middelburg, Leenderd Bakker, 1734.
69058: SWART, N., - Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen.
15888: Swart, W. - Zeeland. Een lees-leerboekje over de aardrijkskundige gesteldheid van die provincie. Goes: F. Kleeuwens & Zn., 1874.
31587: Swart, Petrus Barend Hubertus Marius, uit Maastricht - Stellingen [...] Utrecht J. Greven 1868
22916: SWART, DE - Nieuwjaarswens van Judith en Henk de Swart, 1952, 2 p, gedrukt.
35042: Swart, Barend, uit Leiden - Specimen academicum inaugurale de custodia debitorum ex causis civilibus Leiden Herdingh 1821
35086: Swart, Joannes Marius, uit Leiden - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones quasdam varii argumenti Leiden Herdingh 1821
65162: SWARTE, JOOST, - Tussen de vellen, 4 boekeleggers voor H. de Vries
67011: SWARTTE, JOHANNES, - Oude en recht-zinnige waarheyd in 't stuk der bedeelinge der tyden en vergevinge der sonden, verduysterd, en bedeckt, met de naame van schaadelyke nieuwigheden, echter naakt ontdekt en tegens alle ongegronde tegenspraake vertoond
18338: Swaving, Justus Gerardus - Galerij van roomsche beelden of Beeldendienst der XIX eeuw. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1824.
18342: Swaving, Justus Gerardus - Offer aan de lijdende onschuld, of Swaving's vlugt uit Delft, in vrouwelijk gewaad, zijnde een uittreksel uit zijne tienjarige militaire loopbaan, door hem zelven beschreven, ter verontschuldiging van den veroordeelden artillerist, die, tijdens zijne in hechtenis stelling, in zijne woning op schildwacht stond. Blussé en Van Braam, 1827.
41188: Swaving, A.J. - Bericht uber eine Studienreise von Nahrungsmittelchemikern nach Holland, oktober 1908, 's-Gravenhage 1909, 125 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
42139: Swediaur, F.X. - De venerische ziekten in hare verschijnselen, uitwerkselen, aard en geneeswijze volledig behandeld. 2 delen, Amsterdam, Sulpke, 1820.
22352: SWEERS, ISAAC; SLAG BIJ KIJKDUIN - Uitnodiging voor de begrafenis op 28-8-1673 van Isaac Sweers, vice-admiraal van Holland “glorieuselijck in sijn debvoir overleden in de bevochte victorie tegens de twee Konincklijcke vlooten van Vranckrijck en Engelandt”, 4°, 1 p oblong, gedrukt.
40724: Swellengrebel, H - Twee missiven door de (....) decanen en capitulairen der vijf capitulen te Utrecht geadresseerd aan de (....) Staaten 's Lands van Utrecht, op den 2-6 en 15-12-1784, ter adstructie en elucidatie van der capitulen regten, Utrecht 1785, 4+157 pag.
56399: Swens, J., - Een voorstel tot oplossing van de Kwestie der Faecalien, Haarlem 1869, 63 pag., geïll.
61912: Swertner, Jan (1746-1813) - Gesigt over het Spaarne
59608: Swidde, Willem (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (frontispiece)
59610: Swidde, Willem (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the Vatican Palaces)
59612: Swidde, Willem (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the Tajan column and the Church of S. Maria of Loreto)
59614: Swidde, Willem (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the apostolic guesthouse of the Holy Spirit)
68408: SWIERSTRA, N.J., - Het engelenbeeld in de Lakenhal
23622: Swift, Jonathan - Glearings from the writings of the celebrated Dean Swift.... to which is added some account of the author, Londen, J. Cundee for T., Hurst, 1802, 10 + 278 pag, with engraved portrait, original boards. A bit shabby copy.
38068: Swift, Jonathan [illustrator: Looy, Rein van] - Gulliver's reizen naar verschillende verre landen, door Jonathan Swift. Ned. bewerking G. Blom. Geïllustreerd door Rein van Looy. Haarlem, J. H. Gottmer & Co. , 1940.
18349: Swift, Jonathan; Pieter le Clercq (vert.) - Vertelsel van de Ton, behelzende het merg van alle kunsten en weetenschappen. Geschreeven tot algemeen nut des menschelyken geslachts. Mitsgaders een verhaal van den Strydt der Boeken in de boekzaal van St. James. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, voor rekening van de Compagnie, 1735.
64138: SWIFT, JONATHAN, - Reizen van Lemuel Gulliver naar verschillende onbekende volkeren der aarde door Jonathan Swift, uit het Engelsch vertaald, met ophelderende aanteekeningen en een levensschets van den schrijver, door J.W.N. Mosselmans (eerste en tweede deel)
31561: Swijghuisen Groenewoud, Jac. Corn. - Oratio de Corano [...] Utrecht L.E. Bosch en zoon 1843
65750: SWINDEN, J.H. VAN, - Lijkrede op Pieter Nieuwland, op den 24. van wintermaand, 1794. Uitgesproken te Amsterdam in de maatschappij Felix Meritis, door Jan Hendrik van Swinden.
67899: SWINDEREN, TH. VAN, LULOFS, B.H., - Ter gedachtenis van Jan Jacob Modderman / door zijne vrienden Theodorus van Swinderen en Barthold Henrik Lulofs.
68263: Swinderen, Th. van, ed. - Ter gedachtenis van Hendrik Wester, with a contribution by M. J. Adriani
31683: Swinderen, Oncko Quiryn van, uit Groningen - Over het begrip van diefstal [...] Groningen J.B. Huber 1865
32703: Swinderen, Petrus Joannes van, uit Groningen - Disquisitio juridica-inauguralis de aere malacitano et salpensano [...] Groningen J.B. Huber 1866
34357: Swinderen, Theodorus van, uit Groningen - Disputatio iuridica inauguralis de legibus [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1806
32883: Swinderen, Jan Hendrik Frans Karel van, uit Gaasterland - Academisch proefschrift over den oorsprong en de geschiedenis van de belasting op de floreenen in Friesland [...] Leeuwarden W. Eekhoff 1861
32817: Sybenga, Tjeerd, uit Nijkerk - Strafbare non-revelatie. Proefschrift [...] Dokkum A. Schaafsma 1884
54191: Symonsz, Adriaen - Korte verandtwoordinghe van Adriaen Simonssoon, ghewesen predikant tot Charlois, teghen de menichvuldighe lasteringhen hem by den Remonstranten naghegheven. Rotterdam, J. v. Waesberghe, 1622.
47888: Sypesteyn, J.W. van / G.Th. van Coehoorn, - Het leven van Menno baron van Coehoorn, beschreven door zijnen zoon G.Th. van Coehoorn, uitgegeven en met aanteekeningen vermeerderd door J.W. v. Sypesteyn, Leeuwarden 1860, 18+234 pag., geïll. met litho van huis Bergumerbosch.
31390: Sypesteyn, C.H.C.A. van - Oud- Nederlandsche tuinkunst, 's-Gravenhage 1910, 333 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
34186: Sypkens, Wilhelmus Jacobus Georgius, uit 's Gravenhage - Dissertatio iuridica inauguralis de condictione indebiti [...] Groningen E. Mekel 1825
33252: Sypkens, Henricus, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, observationes continens de jure imperantis lege statuendi de rebus per se non illiciti, sed e quibus facile aliquod periculum in civitatem redundare potest [...] Groningen J. Oomkens 27-6-1835
40130: Sytstra, H.S., - Klank- en schriftleer der Friesche taal of eerste afdeeling der Friesche Spraakkunst, Leeuwarden 1856, 65 pag.
18356: Sytzama, Clara Feyoena van Raesfelt, geb. van - Heemse. Hof- bosch- en veldzang. In vier zangen. Utrecht, Wed. J. van Schoonhoven, 1783.
63822: SYTZEMA, VAN, - Black leather folding wallet 30x15 cm late 19th early 20th century. Manufactured in Germany. Adorned with the initials in silver of the Dutch noble family Van Sytzema ("VS") since 1814 belonging to the Dutch nobility. The initials VS are crowned by a crown with 7 pearls in accordance with the Dutch noble title of Baron.
50802: Taanman, C.; - Kwartierstaat van de kinderen van het echtpaar Kagenaar-Terschegget, Bennekom 1995, 54 pag., geïll.
24938: Tacitus - Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche oudtheden, waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart en met printverbeeldingen opgeheldert worden. Benevens H. Grotius verhandeling van de oudtheid der Batavische Republyk.
18361: Tack, Adolf (vert.); Benoît Pelletier de Volméranges - Het huwlyk van den capucyn. Blyspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1804.
18362: Tack, Adolf (vert.); Benoît Joseph Marsollier des Vivetières - De maarschalk van Catinat, of het schildery. Zangspel. Vertaald uit het Frans. Muziek van Dalairac. Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
18363: Tack, Adolf (vert.); Louis-Ch. Caigniez - De doorluchtige blinde, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1807.
34652: Tadama, Reinier Willem, uit "Negapatnamensis" - XXVI. theses juridicae. 1793
34156: Taets van Amerongen, Ludovicus Reinierus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de civili, inprimis privata, personarum conditione, sive statu, ex codice legum civilium [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
33248: Taets van Amerongen, Guilielmus Henricus, uit Utrecht - Theses juridicae inauguralis [...] Utrecht J.G. van Terveen en Zoon 1856
5458: Tafel - Tafel van het geslacht van Eversdijk, tabel, oblong, 18e-eeuws
5428: Tafel - Tafel van het geslacht van Van der Dussen, 5 tabellen, 18e-eeuws
6156: Tafels - Tafels van het geslacht van Taets van Amerongen,. 2 tabellen, 18e-eeuws
6962: Belangrijke tafereelen - Belangrijke tafereelen bijeenverzameld door eenige der voornaamste letterkundigen. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, [z.j.].
64857: TAILHIE, L'ABBE, - Abregé de l'histoire ancienne de Monsieur Rollin par Mr. l'Abbé Tailhié, pretre. Avec les figures & indices nécessaires. Divisé en IV tomes.
32161: Tak, Samuel, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis continens animadversiones quasdam [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
32207: Tak, Jacobus, uit Middelburg - Specimen politicum inaugurale, continens historiam legum ab ordinibus generalibus foederati belgii de coloniis latarum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
33236: Tak, Joannes Pieter, uit Engelen - Het recht van amendement in de constitutionele monarchie. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1862
69377: TAMIS, P., - Rondje Berkmeer.
60844: Tangena, Johannes (fl. 1687-1692) [Cralinge, Jan (c. 1630-c. 1670)] after Suyderhoef, Jonas (ca. 1613-1686) - Portrait of Jacobus Hollebeek
55734: Tanje, P. - Prent: 'Moord van graave Floris den Vyfden', [d.d. 27-6-1296], gravure van P. Tanje naar L.F. du Bourg.
70062: TARDIEU, NICOLAS HENRI, - Nicolaus le Camus eques, ab omnibus consiliis, subsidiorum curiae princeps, aetat. 89
68280: TARLIER, H., - Nouveau Dictionnaire des Communes , Hameaux , Charbonnages , Carrières , Mines , Chateaux, Fermes , etc. du Royaume de Belgique. Rédigé sur les Documents Officiels....
69642: TARNOVIO, JOHANNE, - Quaestio num et quae foedera cum diversae religionis hominibus & praecipuè à Lutheranis cum Calvinianis salvâ iniri possint conscientiâ: breviter & dilucide ex scriptura sacra, rationibusq; inde deductis decisa, argumenta vero contraria modestè refutata à Johanne Tarnovio S.S. Theologicae in Academia Rostocgiensi Professore (...)
55339: Tast, Ton van [A. v.d. Valk] - Het geval Van Meegeren. 's Gravenhage, Kompas, z.j.
31579: Tatum Zubli, Nicolaus Henricus, uit Soest - Dissertatio theologica inauguralis de hymno Mariae [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1829
18365: Tatum Zubli, Nicolaas Hendrik - Nieuwe gedichten, historische beelden. Assen, Van Gorcum en Comp., 1887.
67886: TAUBERT, OTTO, - Paul Schede (Melissus). Leben und Schriften
59988: Taurel, Edouard (1824-1892) - DON JAN VAN OOSTENRYK. [Juan I of Austria (1547-1578)]
70028: TAUREL, EDOUARD, - Leon Cogniet
25040: Taylor, Jeremias - Historie van 't leven en de doot van onsen saligmaker Jesus Christus. Uit den 7e- Engelschen druk vertaald. 3 delen in 1 band, Utrecht, W. Broedelet, 1700.
50658: Taylor, I./ J. Olivier, - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika, 3e druk, Utrecht, z.j., 6+131 pag., geb., geïll.
69755: TEBRAKE, W. H., - Medieval frontier : culture and ecology in Rijnland.
35976: Teding van Berkhout, Adrianus Volckertus, uit Haarlem - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1845
66491: TEDING VAN BERKHOUT-VAN TAACK TRA KRANEN, S.W., - Explication accompagnant l'apercu general du contenu de la Bible trace par Sophie Teding van Berkhout v.T.T.
34424: Teding van Berkhout, Pieter, uit Haarlem - Eenige beschouwingen over het stelsel van meervoudig kiesrecht Haarlem Enschede 1895
33988: Teding van Berkhout, Jacobus Johannes, uit Amsterdam - Dissertatio historico-politica inauguralis de mutata a Guilielmo IV regiminis formi, in reipublicae foederati belgii provinciis post rerum conversionem anni 1747 [...] Amsterdam S. de Grebber 1839
70150: TEELING, P.S./KROGT, P.C.J. VAN DER, - Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters 14e tot 18e eeuw
64232: TEELING, P.S./KROGT, P.C.J. VAN DER, - Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters 14e tot 18e eeuw
54776: Teellinck, Maximiliaan (of Willem?) - Ontledinge van 't verderffelijck deseyn der hedendaeghsche paus-ghesinde tegen politie en kercke, en alle goede ingesetenen der geunieerde provintien tot waerschouwinge van politijcke, kerkelijcke en alle lief-hebbers des vaderlants, om spoedelijck alle remedien daer tegen te ghebruycken. Al in den jare 1644 gestelt door Maximiliaan Teeling. Na de copye, Groningen, Jan Geertssen, 1666.
67336: TEELMAN, HENRICUS, - Den Parabolischen Ryke man en Lazarus, of Een Zeedige Consideratie over den selven; waar in vertoont word der Joden Staat en Politie, ten tijde onses Saligmaakers, mitsgaders haar verwoesting en onderganck, en hoe sy ook in desen konnen zijn een Voorbeelt der Christen Kercke.
65609: Teixeira de Mattos, L.F., - De Waterkeeringen, Waterschappen en Polders van Zuid-Holland deel I Algemeene provinciale reglementen, Het Vasteland Afdeeling 1: Het Hoogheemraadschap van Rijnland. Met een voorrede van Mr. J.G. Patijn.
65610: Teixeira de Mattos, L.F., - De Waterkeeringen, Waterschappen en Polders van Zuid-Holland deel II Het Vasteland (vervolg)afdeeling II: Het Hoogheemraadschap van Delfland, afdeeling III: het Hoogheemraadschap van Schieland, afdeeling IV: het Grootwaterschap van Woerden, afdeeling V: het Hoogheemraadschap Amstelland.
65206: TEIXEIRA, MANUEL, - The Portuguese Missions in Malacca and Singapore (1511-1958).
69370: JOHANNES STINNER & KARL HEINZ TEKATH, - Hertogdom Gelre [Deel 1 & 2]: Historische bijdragen [Gelre-Geldern-Gelderland] / Catalogus [De Gouden Eeuw van Gelre]
66521: TELLEGEN, B. D. H., - Stahl, Eene toespraak
66520: TELLEGEN, B. D. H., - Vrees en hoop aangaande het Openbaar Lager Schoolwezen.
31947: Tellegen, B.D.H. - Duitschland en Nederland. Groningen J.B. Wolters 1870
66522: TELLEGEN, B. D. H., - De wet, eene toespraak
36168: Teller, Romanus, uit Wurcensis; Praeses: Ernesti, Johann Heinrich - Ex poesi exegetica de sportula Romanorum quoditiana ...... Leipzig A. Zeidler 1703
64773: TELLIER, CH. C. LE, - La Nouvelle Abeille du Parnasse, ou Choix de morceaux tirés de nos mellieurs poëtes
39414: Telting, A - Het leven van Jan Willem de Crane, Workum 1855, 86 pag.
40128: Telting, A, - Overijsselsche Stad- Dijk- en Markeregten I, 8e stuk: Stadregt van Ommen, Zwolle 1887, 58 pag., ex. op zwaar papier.
67918: TEMMINCK, MR. M., - Lofrede op Radboud Herman Scheele
33868: Temminck, Matthias, uit Amersfoort - Dissertatio antiquario juridica inauguralis ad fragmenta quaedam legis Juliae de judiciis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1757
69920: TEMPESTA, ANTONIO (AFTER), - Hunting wild bull and battue for boar
16927: Temple, William - Remarques sur l’estat des Provinces-Unies des Pays-Bas de monsieur le chevallier Temple.
15904: Temple, William - Observations upon the United Provinces [...]. 5de druk. Londen: Tonson and Churchill, 1690.
69163: TEMPLEWOOD (SIR SAMUEL HOARE), VISCOUNT, - Nine Troubled Years.
17017: Tenant de Latour, M. - Mémoires d’un bibliophile. Paris: E. Dentu, 1861.
51868: Tenckinck, J.W.C.; - De hervorming der zestiende eeuw beschouwd in eene godsdienstige redevoering op het derde eeuwfeest, gehouden 2 Slagtmaand 1817, Amsterdam, v. Vliet, 1818, 140 pag.
36116: Tenhaeff, N.B. - De oorkonden-schat van den heiligen Willebrord Groningen Wolters 1929
2502: TENHAEFF, N.B. - Diplomatische studiën over Utrechtsche oorkonden der 10e tot 12e eeuw. (Diss.) Utrecht 1913. Geïll., 339 p. Gebonden in geheel linnen.
60874: Tennyson, Alfred [illustrator: Doré, Gustave] - Elaine, van Alfred Tennyson, metrisch vertaald door J.H.F. le Comte, met illustratiën van Gustave Doré. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1887.
43178: Terentius Afer, Publius - Comoediae sex, Ad optimas editiones nunc demum emendatae accedunt notae Joh. Min-Ellii. Amsterdam, Wetstein, 1721.
33011: Terpstra, Didericus, uit Groningen - Quaestiones literariae de populo, de senatu, de rege, de interregibus, antiquissimis reipublicae romanae temporibus [...] Rotterdam H.A. Kramers 1842
66027: TERPSTRA, MIN. MR. J. / GERHARD, A.H. / E.A., - Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Wereldbibliotheek, 1905-1930.
22322: TERVEER - Handtekening “Terveer Ducrest”, 1898, uitgeknipt, manuscript.
26074: Terwen, J.L. - Rotterdam voorgesteld in eene reeks .....gezigten. Amsterdam 1980 naar de uitgave uit 1858, 65 pag., geb., geïll. Zeer fraai omslag in roodlinnen met goudopdruk.
37282: Terwen, J.L. - Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, 3 delen, facsimile herdruk [ ca. 1970 ], naar de uitgave Gouda [ 1858- 1862 ], 36 + 820 pag. Gebonden in 3 linnen banden in cassette, met 3 titelprenten en 136 staalgravures.
37284: Terwen, J.L. - Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, 3 delen, Gouda [ 1858- 1862 ] 36 + 820 pag., gebonden in 3 groene linnen stempelbanden met 3 titelprenten en 122 ( van 136 ) staalgravures.
57286: Terwen, J.J., e.a.; - Universiteit & Architectuur. Ontwerpen t.b.v. de Leidse universiteit 1600-1900. Catalogus, Leiden 1979, 109 pag., geïll.
66204: TESSER, J. [S.J.], - De autobiografie van A. van Gestel s.j..
33932: Testas, Janus Lodovicus, uit Amsterdam - Specimen juridico politicum inaugurale de limitibus imperii humani per aphorismos digestum [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1784
34654: Tets, A. W. N. van, uit Dordrecht - Theses juridicae. 1790
66570: TETS, DIRK ARNOLD WILLEM VAN, UIT 'S GRAVENHAGE, - Hartelijke toespraak, aan de Edelmogende Heeren leden der Staten-Generaal, bij de plegtige opening en aanvaarding hunner werkzaamheden, op den 19 October 1835 / door mr. Dirk Arnold Willem van Tets
34974: Tets, Jacobus Georgius Hieronymus van, uit Haarlem - Dissertatio historica juris publici continens historiam muneris consiliarii pensionarii Hollandiae Leiden J.C. Cyfveer 1836
33095: Tets, Dirk Arnold Willem van, uit 's Gravenhage - De nationaliteit van personen en goederen naar het oorlogsrecht. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage W.P. van Stockum 1870
36294: Teutscher, Joannes Michael, uit Leipzig ; Praeses: Jenichen, Gottlob Friedrich - Dissertatio moralis de statu subditorum naturali .... Leipzig Breitkopf 1721
36550: Tex, Nicolaus Jacobus den, uit Amsterdam - Specimen historico-politicum inaugurale de Jacobo Hop, legato Batavo./ Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam Muller 1861
32789: Tex, Cornelius Jacobus Arnoldus den, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de causis ceiminum [...] Amsterdam C.A. Spin & Zonen 1847
4350: Tex, J. den - Oldenbarnevelt, deel V, stambomen, kaarten, register. Groningen 1972, 209 p., geb. geïll.
16631: TEXEL - Gids voor het eiland Texel. Uitg. V.V.V., Texel, [1926].
34656: Texier, Jacobus Rietveld, uit Amsterdam - XV. theses juridicae. 1793
15914: Texier, Edmond - Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique, illustrations de MM. Rouargue frères. Parijs: Morizot, [1857].
34904: Teylingen, Theodorus van, uit Rotterdam - Disputatio juridica inauguralis de de jure navigationis & vectigalibus Leiden A. Elzevier 1711
2504: THÉÂTRE - Le théatre de la noblesse du Brabant representant les érections des terres, seigneuries & noms des personnes & des familles titrées, les créations des chevaleries & octroys des marques d'honneur & de noblesse. Luik 1705. Geb. (perkament), 4°: ca. 800 p.
16841: NOUVEAU THEATRE, - Nouveau theatre de la guerre aux Pays Bas, ou cartres très detaillées du duché de Brabant et partie de la Hollande, dressées d’après les meilleures du Pays et en particulier celle d’Hollande en 20 feuilles par Covens et Mortier. [...]. [1747].
65782: THEAULON, CHOQUART (GRAVE), - De heer Lustig, of de deurwaarder liedjes-dichter. Blyspel met zang in 2 bedrijven Naar het Fransch van The´aulon en Ad. Choquart vrij vertaald.
52210: Theil, M.N., - Dictionnaire de biographie, mythologie, geographie anciennes, Paris, Firmin Didot, 1865.
35412: Luden J.; R.B.A.VerLoren van Themaat e.a. - Prent ter herinnering aan het "Klein Mathesis-examen", 18 December 1875 1875
15916: [Themmen, Ph.H. - Komieke en vermakelijke Boeren-reis, van Dirk den eenvoudigen en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. 2de druk. “Gedrukt in Nederland”, z.p., zonder naam, [Rotterdam, J. Hendriksen], 1817.
41772: Themmen, W. - Nuttige zaamen-spraaken van eenen heilsoekenden leeraar met syne akker-lieden, 2e druk, 2e deel [van 2], Groningen, S. Brandsma, 1727.
64207: THEOCRITE, - Idylles de Théocrite, mises en vers François. Suivis de quelques Idylles de Bion, Moschus et autres Auteurs plus modernes.
67441: THEOLOGUS, PEREGRINUS AMSTELIUS, TEYLINGEN, AUGUSTIJN VAN, - Extractvm catholicvm vervanghende eenighe vraghen op het stuck des Gheloofs ende der warer Religie
65338: BERENGIER R-P DOM THÉOPHILE, - LA NOUVELLE NURSIE. Histoire d'une colonie Bénédictine dans l'Australie Occidentale (1846-1878).
6164: Theys, C. - Oude Brabantse geslachten. Theys, overdruk Eigen Schoon 1963, 15 p.
15918: Thicknesse, Philip - A year’s journey through the Paix Bâs and Austrian Netherlands. Vol. I. Londen 1784.
47094: Thicknesse, PH., - Reize door Frankrijk en Spanje, 2 delen (van 3), Amsterdam, Yntema, 1784, 6+145+174 pag., orig. karton.
20490: Thiebaud, J.M. - Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté. Seigneuries de Belvoir, Châtillon-sous-Maîche, Feule, Maîche, St. Hippolyte, Trévillers et Vaucluse. Lons-le-Saunier 1981, 325 pag.
33133: Thiebout, Carel Hendrik, uit Zwolle - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1896
66573: THIEME, H.C.A., - Grondwets-herziening : vereenigingen van voorstanders van maatschappelijken en constitutionelen vooruitgang / door H.C.A. Thieme C.Azn
33135: Thieme, Hermannus Carolus Antonius, uit Zutphen - Disputatio juridica inauguralis de opusculo: Vindiciae contra tyrannos : sive de principis in populum, populique in principem legitime potestate inscripto [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1852
4070: Thierry de Bye Dólleman, M. en C.C. van Valkenburg - Twee oude Haarlemse geslachten, Van Loo en Loo. Overdr. Jrbk.C.B.v.G. 33 (1979), p. 86-117.
4716: Thierry de Bye Dólleman, M. - Het geslacht Van Soutelande. Extract Jrbk.C.B.v.G. (1965), 23 p., geïll.
4838: Thiessen, H. - Ahnenstämme Thiessen-Nagel. Hamburg 1964, 119 p. Met `Ergänzungen', 16 p.
66329: THIJJSEN, E. H. M., - Nicolaas Tulp als geneeskundige geschets, eene bijdrage tot de geschiedenis der geneeskunde in de XVIIde eeuw.
66116: THIJM, CATHARINA ALBERDINGK, - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven als christen mensch kunstenaar
65028: THIJS, J., - "Verclaringhe" van den historisch-allegorischen optocht te Sassenheim door de commissie van den optocht en "Sassenheim omstreeks 1813" door J. Thijs Jr.
29128: Thijsse, J.P. - Zomer, Zaandam 1907, eerste druk, 60 pag., geb., geïll., mist plaatje 44. ( los in de band )
70021: THIJSSEN, W.C., - De Hondsbossche steenen schutsluis te Zaandam.
32665: Thoden van Velzen, Johanna Cornelia, uit Leeuwarden - Het verschijnsel van Purkinje. Proefschrift [...] Amsterdsam H.J. Paris 1828
69804: THOEN, E. - A.O., - Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered
35496: Thoene, Antonius, uit Soest-Westfalen; Praeses: Sagittarius, Caspar - Dissertationem de nomine Westphaliae [...] Jena Johann Zacharias Nisius 1686
35860: Thomaes, Amandus Constantinus Bernardus, uit Hoek (Z) - Stellingen ..... Leiden Adriani 1877
67443: THOMAS, H.H., - The complete gardener. With colourful frontispiece, 128 full-page illustrations from photographs and numerous drawings in the text.
42627: Thomas, A.L. - Essai sur le caractere, les moeurs et l'esprit des femmes dans les differens siecles. Amsterdam, v. Harrevelt, 1772.
32463: Thomas, Hieronymus - Commentatio de vi compulsiva, exhibens synthetica tractatione totius materiae naturam [...] Giessen Hampelius 1670
42233: Thomas, A.L. - Essai sur le caractere, les moeurs et l' esprit des femmes, dans les differens siecles. Paris, Moutard, 1772.
36667: Thomas, Theodoor, uit Semarang - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het pachtstelsel op Java Leiden Brill 1893
56312: Thomas, Fred, - Gasten op het Leidseplein, 75 jaar American Hotel, Amsterdam [1957], (20) pag., geïll.
66855: THOMAS, T.H., - French portrait engraving of the XVIIth and XVIIIth centuries.
2516: THOMASSEN À THUESSINK VAN DER HOOP, E.J. - Pieter van Beoostenzweene's Remissorium Philippi. Overdruk De Nederlandsche Leeuw (1921). Geïll., 42 p.
51115: Thon, Chr.F.G. - Volledig onderwijs in alle soorten van afrigting van honden tot de uitoefening der groote en kleine jagt. Arnhem, J.G. Meijer, 1833.
18379: Thöne, Carsten Wilhelm - Het verjaarfeest in november 1830. Vaderlandsch tafereel met zang. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1831.
34778: Thooft, J. , uit Rotterdam - I. theses juridico-politicae 1839
31679: Thorbecke, Joannes Rudolph - Oratio de Simonis Slingelandtii rempublicam emendandi studio [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1841
67919: THOROLD, A.L., - Life of Henry Labouchere.
17057: Thorpe, J. e.a. - The Founding of the Henry E. Huntington Library and Art Gallery. Four Essays. San Marino: Huntington Library, 1969.
32957: Thye Hannes, Johannes Guilielmus van, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio historico-juridica inauguralis de jure, quo Gelriae ducatus ac Zutphaniae comitatus domui austriacae cessit [...] Leiden Haak en Comp. 1830
2518: THYS, AUGUSTIN - Antwerpsche kooplieden en nijveraars uit de verleden eeuw. Antwerpen 1930, 41 p.
67464: THYSIUS, ANTONIUS, IUSTINUS, MARCUS IUNIANUS, - Ivstinvs cum selectissimis Variorum Observationibus et Accurata Recensione Antony Thyssy IC. et Profess. in Acad. Leid.
41902: Tichelaar, P.J. - Fries Aardewerk III en IV, Tichelaar Makkum 1700-1876/1868-1963, Leiden 2004, gebonden in 2 banden in cassette, 244+248 pag., geïll, met stofomslagen.
41906: Tichelaar, P.J. en S. ten Hoeve - Fries Aardewerk II Bolsward, Leiden 2001, 220 pag., geb., geïll. met stofomslag.
67612: TICHELMAN, G., - Een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) aan de Holzkuil te Kerkrade.
66125: TIDEMAN, J., - Herinnering aan George Stephenson
2520: TIDEMAN, JOANNES - Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche gemeente. Historische mededeelingen omtrent beider stichting. Rotterdam 1852. Geïll., 54 p.
66553: TIDEMAN, J., - Jhr. J.W. van Sypesteyn
59950: Tideman, Mr. P. - Help U Zelf / Jaar- en Adresboek van Bloemendaal 17e jaargang = 1930, Exploitatie: Drukkerij T. Timmer - Bloemendaal, 1930, gebonden, 320 pp.
19102: Tideman, J. - De Remonstrantsche Broederschap. Biografische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare Kweekschool en gemeenten.
64176: TIECK, LUDWIG, - Gedenkweerdige chronyk van de geschiedeis der Schildburgers
67773: TIELE, P. A.; STEVEN VAN DER HAGHEN, - Steven van der Haghen's avonturen van 1575 tot 1597, door hem zelven verhaald
51140: Tiele, P.A., - Nederlandsche bibliographie van land en volkenkunde, Amsterdam 1884, 288 pag. Gebonden in geheel linnen band.
36548: Tiele, Henricus Jacobus, uit Utrecht - De zending van Pesters naar Hannover 's-Gravenhage Nijhoff 1921
33714: Tienhoven, G. van - Redevoering over de waarde van het Romeinsche recht voor de studie van het hedendaagsche privaatrecht
9182: Onze tijd - Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van staatkunde, geschiedenis, land- en volkenkunde, kunsten, wetenschappen, nijverheid, enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten. Zamengesteld door eene vereeniging van letterkundigen. 1e deel en 2e deel, 2e druk. Amsterdam, Gebroeders Diederichs 1849. [2 delen in 1 band]
66528: TIJDEMAN, H.W.,, - Verhandeling over de Hoeksche en Kabeljaauwche partijschappen.
51510: Tijdeman, H.W., - De Nederlandsche Handelsmaatschappij. Bijdrage tot hare geschiedenis en waardering i.v.m. het koloniaal beheer, Leiden 1867, 392 pag., geb., in half linnen. Goed exemplaar.
18384: Tijdkorting - Tijdkorting van een oud man, gedurende zijn verblijf in het Hertogdom Nassau. Vertaald uit het Engels. Haarlem, Erven François Bohn, 1835.
64172: TIL, H.N. VAN, - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandschen mannen van vroegeren en lateren tijd. Tweede druk.
56864: Tilanus, C.B., - De geneeskunst voor honderd jaren, ontleend aan het dagboek-reisjournaal van C.B. Tilanus, bewerkt door H.T. Deelman, Haarlem, 1920, 84 pag., geïll.
31633: Tilanus, Johannes Julius, uit Tiel - Evenredige vertegenwoordiging. Proefschrift [...] Utrecht P.W. van de Weijer 1888
34560: Tilanus, J.W.R. - Inwijdingsrede over de opvolgende rigtingen bij de beoefening der heelkunde. Amsterdam Van der Post 1868
16640: TILBURG - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum, door A.J.A.C. van Delft, 2e verb. druk, [Tilburg 1927], 184 p.
22960: TILBURG, WOLINDUSTRIE, DIEPEN - Brochure door Armand Diepen "Het verslag der Tilburgsche wol-industrie en Hendrik Muller Szoon, of bescherming contra vrijhandel", Tilburg 1887, 120 p, gedrukt.
56612: Tilburg, M. van, - Hoe hoort 't? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse adviesliteratuur 1780-1890, Amsterdam, 1998.
31631: Till, Cornelis Elisa Anne van, uit Groningen - Stellingen [....] Utrecht P. den Boer 1897
34369: Timmer Eckelboom, Guilielmus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de morum in leges Romanorum efficacia [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1836
56330: Timmer, J.J.M., - De voormalige abdijkerken van Susteren en Thorn, Bulletin K.N.O.B. 1952, pp. 45-57.
30254: Timmerman, A.W. - Hollandsche schilders van dezen tijd: Willem Witsen, Amsterdam 1912, 18 pag., geïll. ( o.a. met portret in fotogravure ).
54209: Timmerman Thijssen Meijer, J.S. / P.T.Couperus - Verdeediging van J.S. Timmerman Thijssen Meijer met bijgevoegde verklaring van P.T. Couperus. [Londen], R. Causton & Son, [1807].
64179: TIMMERMAN, MR. JAN DE, - Nagelaten gedichten van Mr. Jan de Timmerman, in leven pensionaris der stad Middelburg
33051: Timmers Verhoeven, Henricus, uit Dordrecht - Specimen iuridicum inaugurale continens quaestiones de iure hodierno [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1856
47900: Tindal, Henry, - Beschouwingen over de Legerwet, Amsterdam 1891, 63 pag.
31629: Tinga, Eelco, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, de testamento mystico sive clauso [...] Groningen M. Smit 1837
33852: Tinga, Eelco - Oratio de Iesu Christo doctore theodidakto minime esseno [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1805
14856: Tinkboek - Tinkboek fan it hundertjierrig bistaen fan it selskip foar fryske tael en skriftekenisse 1844-1944.
39996: Tinneveld, A. (red.) - De Liemers. Gedenkboek Dr. J.H. van Heek, Didam 1953, 368 pag., geb., geïll.
67504: TIRION, IS., - Nieuwe kaart van het Oostelijk Deel der Weereld, dienende tot aanwijzing van de scheepstogten der Nederlanderen Naar Oostindië Volgens de laatste ontdekkingen. 1753.
69982: TIRION, IS., - Nieuwe kaart van het Westelykste Deel der Weereld, dienende tot aanwijzing van de Scheepstogten der Nederlanderen naar Westindie
69986: TIRION, IS., - Naaukeurige aftekening van den loop der rivieren by Schenkenschans
69980: TIRION, IS., - Nieuwe kaart van het Oostelykste Deel der Weereld
69981: TIRION, IS., - Oude kaart der nu Vereenigde Nederlanden tot opheldering der Vaderlandsche historie in de Middeleeuwe
5206: Tissing, H. - Inventaris van het familiearchief Beelaerts van Emmichoven 1417-1912, ‘s-Gravenhage 1965, 135 p., geïll.
24697: Tissot, Samuel A.A.D. - Avis au peuple sur sa santé, ou traité des maladies les plus fréquentes, par Mr. Tissot, médecin, membre des sociétés de Londres & de Bâle, &c. Seconde édition [...]. Ouvrage composé en faveur des habitants de la campagne, du peuple des villes, & de tous ceux qui ne pouvent avoir facilement les conseils des médecins. 2 vols. in 1. Paris, Fr. Didot le Jeune, 1765.
22578: TITULATUUR - ‘Onze titelatuur of lijst der meest gebruikelijke titels in den briefstijl’, 3e druk, Gorinchem, C. Schook, 1884, 8°, 16 p, gedrukt.
33336: Tjaden Modderman, R.S. - Feitenkennis en theorie in de scheikunde. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Groningen [...] Groningen J.B. Wolters Groningen
36440: Toepffer, Heinrich; Praeses: Mayer, Johann Friedrich - Petri Apostoli conjugium, Den Ehestand des Apostels Petri Wittenberg Meyer 1718
58704: Toepoel, P.M.C.; - Knotszwaaien en balstooten. Twee uitstekende middelen ter verkrijging van grootere gezondheid en schoonere lichaamsvormen, 2e druk. Amsterdam z.j., 52 pag., geïll.
66870: TOFFOLO, J., - Image of a Knight. Portrait Prints and Drawings of the Knights of St. John in the Museum of the Order of St. John.
42350: Toict, Dionysius du / Romeyn de Hooghe - Hollands heyll' en rampen ofte desselfs gelukk' en ongelukken tegens malkanderen vertoond. 2 delen in 1 band, Amsterdam, J. ten Hoorn, 1686.
68064: Toll, Jurriaan van - Een en ander over Giessendam en haar ambachtsheeren.
39934: Toll, Jurriaan van - Een en ander over Giessendam en haar ambachtsheeren, 's- Gravenhage 1940, 94 pag., gestencild, geb.
23934: Toll, J. van - Oorlog en vrede voor 500 jaar, een episode uit het staatkundig leven van Arend van Gent, ['s-Gravenhage 1940], 31 pag. gestencild.
35620: Tollen, Henricus uit Göttingen; Praeses: Felden, Johannes a - De potissimo scientiae principio seu definitione disputatio [...] Helmstedt Henning Müller 1653
43261: Tollenaar, Wybrand - Beginselen van het bouwkunstig teekenen, ten dienste vooral van de jeugd, Met 42 platen, getekend door Wybrand Tollenaar, architect, oud timmerman en onderwijzer in de bouwkunde, In het koper gebragt door Ae Vink Tollenaar, mr. timmerman. Amsterdam, Schooneveld, 1829.
67184: TOLLENS,, CZ, H., - De pleegzuster, dichtstukje, uitgegevent.b.v. de de protestantse vereeniging voor zieken-verpleging in Rotterdam
68679: TOLLENS,, CZ, H., - Bij 's Konings begrafenis Den 4den April 1849.
65954: TOLLENS CZ, HENDRIK, - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597. Door H. Tollens, CZ uitgegeven door de Hollandsche Maatschappj van Fraaije Kunsten en Wetenschappen
22530: TOLLENS - Gedicht “Een dreigend zwaard was aan een draad gehangen...” door H. Tollens Cz, manuscript, 1 p, 8°.
18395: Tollens Cz., Hendrik - Gedichten. 5e druk. Den Haag, J. Immerzeel, 1831. [1 van 3 delen]
18410: Tollens Cz., Hendrik; Matthias Claudius - Liedjes van Matthias Claudius. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1834.
18412: Tollens Cz, Hendrik - Verstrooide gedichten. Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1840.
18417: Tollens Cz, Hendrik - Laatste gedichten. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1848.
18424: Tollens Cz, Hendrik - Gezamenlijke dichtwerken. Volsuitgave. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1871.
35134: Tolling, Aegidius Laurentius, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de repetitione dotis Leiden P. van der Aa 1748
66576: TOLLIUS, B.H., - Onze Uitlandigheid (1795-1808) door Bartha Hermina Tollius
33958: Tollius, Hermannus - Oratio de Gerardo Johanne Vossio, grammatico perfecto [...] Amsterdam Petrus Mortier 1778
65526: TOMALIN, H.F., - 3 vagabonds in Friesland
3068: Tombe, J.W. des en C.W.L. van Boetzelaer, - Het geslacht Van den Boetzelaer. Assen 1969, 562 p. + bijlagen, geb., geïll. gebonden exemplarenn .,
31833: Tonckens, Wijncko Johannes, uit Wijk - Specimen juridicum inaugurale de modis quibus consensus in contractibus vitiatur secundum juris hodierni principia [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
34862: Tonckens, Frederik Lodewijk, uit Hoogeveen - De rechten der schuldeischers van een insolvent verklaarden koopman na ontslag der curators Assen Willinge Gratama 1887
34804: Tonckens Jz., Johannes, uit Westervelde - De testamentaire executeur tegenover den erfgenaam Groningen J.B. Huber 1890
6108: Tonderen, J.P. van - Bijzondere aanteekeningen betreffende de familie J.C.J. van Speijk, Amsterdam 1832, 15 p. (mist de uitv. tabel)
67666: TONNINGEN, AB. M. VAN, - Letter dated 16 Aug. 1756 written by Ab. M. van Tonningen to a "wel eerwaarde heer" (clergyman)concerning a case for the Staten van Holland involving a "Surcheance" possibly of a church ands its Kerkenraad.
41762: Toonder, M - Zeven boekjes uit de serie Tom Poes in beschadigde exemplaren, ruggen geplakt, omslagen beschadigd. Op omslag 2e Serie nr. ...., geen naam uitgever.
41760: Toonder, M - Tom Poes en de Laarzenreuzen, Amsterdam, De Muinck, (32) pag, 4o formaat, kartonnen band, linnen rug.
41764: Toonder, M - Panda en de meester-gemaskerde, deel 2, Amsterdam De Muinck, 32 pag., goed exemplaar.
17803: Praal-tooneel - Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen. Te Embden. Gedrukt voor de liefhebbers. [z.p.], [z.n.], 1748-1754 [7 delen in 6 halfleren banden]
1924: ONZE TOONEELSPELERS - Onze toneelspelers. Portretten en biografieën. Rotterdam 1899. Geb., geïll., 275 p.
2530: TOOREN, J.L. VAN DER - Het Zuid- en Noord-Hollands versterfrecht met geslachtboomen opgehelderd. Alkmaar 1789. Geïll., 282 p.
19370: Top, H.J. - Geschiedenis der Groninger veenkoloniën.
57490: Topffer, Rodolphe; - La bibliotheque de mon oncle. Geneve 1832 [= first edition], facsimile uitgaqve 1923, 78 pag., geb., geïll.
52411: Topffer, R. - Nouvelles Genevoises. Nouvelle edition, Paris, Hachette, 1863.
20544: Topffer, Rudolphe - Histoire de Mr. Crépin, oblong, Parijs, E.Duffrenoy, 1922 ( op laaste pagina ) naar de oorspronkelijke druk uit 1837, 88 pag, herbonden in rood linnen met handhaving van orgineel voorplat
59432: TOPOGRAFIE NEDERLAND, VLACQ - Cahier (uitgegeven door NV Boekhandel "Adriaan Vlacq", Van Baerlestraat 49, Amsterdam) met opgeplakte topografische tekeningen uitgeknipt uit kranten van gebouwen in diverse steden in Nederland: Nijmegen, Middelburg, Amersfoort, Leiden, Delft, Arnhem, Haarlem, Utrecht, Alkmaar, Scheveningen, Zwolle, Dordrecht, Deventer, Amsterdam, Breda, Maastricht, Middelburg, Volendam, Monnickendam, Edam, Apeldoorn. Sommige tekeningen gesigneerd met Hentschel, Jan V., H.L. Zick, E.M., jaren '30. 1 deel. M14723
34162: Torck van Roosendael, A.L.A., uit Gelderland - Dissertatio juridica inauguralis de remediis securitatis, locatori rerum immobilium concessis [...] Utrec ht Paddenburg en Comp. 1834
63785: TORRE, ANTONIUS VAN - Antonii van Torre e societate jesu dialogi familliares litterarum tironibus. In Pietatis, scholae, ludorum exercitationibus utiles, & necessarii.
68118: TORRY, NORMAN, - Round my library fire, A book about books
64237: TOUDOUZE, ET AL, - Histoire de la Marine
66530: TOULON, L. VAN, - Auto-biographie van Mr. L. van Toulon, in leven staatsraad, gouverneur der provincie Utrecht aldaar overleden dan 5 Januarij 1840.
32353: Tour van Bellinchave, Marc Willem du - Geschiedenis der regtsmagt van Gedeputeerde Staten hier te lande sedert 1581 tot op onzen tijd. Proefschrift [...] Utrecht Post Uiterweer & Comp. 1859
35138: Tour, Joannes Carolus du, uit Alkmaar - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando Leiden J. Meerburg 1797
32683: Tour van Bellinchave, Gerardus Martinus du, uit Zwolle - Disputatio juridica inauguralis, observationes continens de libertate et servitute [...] Groningen J. Römelingh 1827
32733: Tour van Bellinchave, Stewart John du, uit Leeuwarden - Het constitutioneel koningschap. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1864
55956: Tourneux, M. (ed.), - Paris au XVIIIe siecle. Les Promenades a la mode, Paris 1888, 15+112 pag.
25800: Toussaint, A.L.G. - Gedenkschrift van de inhuldiging des konings Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks, 12 mei 1849. Haarlem 1849, 90 pag., geb.
18436: Toussaint, Anna Louisa Geertruida - Ximenès, Alba, Orsini. Drie novellen uit Spanje. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1844. [2 delen in 1 band]
18439: Toussaint, Anna Louisa Geertruida - Gideon Florensz. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1854-1855 [4 delen in 5 banden]
18440: Toussaint, Anna Louisa Geertruida - Diana. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1847.
18443: Toussaint, Anna Louisa Geertruida - Eenige schetsen bijeenverzameld. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1850.
18447: Toussaint, Anna Louisa Geertruida - Een Leydsch student in 1593. Amsterdam, J.C. Loman jr., [1859].
69109: TOUSSAINT, J., - Patrimoine verrier en Namurois.
18432: Toussaint, Anna Louisa Geertruida; C.P.E. Robidé van der Aa - Lord Edward Glenhouse; en Anna of De familietrek. Twee verhalen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1840.
56960: Toussenel, A.; - L'esprit des bètes. Illustre par Emile Bayard. Paris, Hetzel [1868], 308 pag., ill.
69302: TOWNSEND, R.P., - Botticelli to Tiepolo: Three Centuries of Italian Painting from Bob Jones University.
35458: Traeiner, Adamus Fridericus; Praeses: Schroeder, Matthias Georgius - Dissertatio historico-moralis de misanthropia eruditorum, Von morösen Gelehrten [...] Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
40686: Trajectinus (=C.W. Wagenaar) - Uit lang vervlogen tijden. Oud-Utrechtsche schetsen, Overdrukken Utrechtsche Courant 1928, (126) pag., geïll., geb.
4954: Tralbaut, M.E. - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort den Oude. Antwerpen 1946, 100 p., geïll.
68932: TRANQUILLUS, CAJUS SUETONIUS, - Van de XII. keizers.
23206: TRAP, STEENDRUKKERIJ, LEIDEN - Album met gekalligrafeerde namen van collega's en vrienden, aangeboden aan P.W.M. Trap, t.g.v. het 50-jarig bestaan van zijn steendrukkerij, Leiden 17 juli 1898.
18795: Willie Travers - Hoe Willie Travers doctor werd. Uit het Engelsche studentenleven. Amsterdam, Ellerman & Hoitsema, 1868. [2 delen in 1 band]
52541: Tredwell, Daniel M. - A monograph on privately illustrated books. A plea for bibliomania. Brooklyn, 1881.
64178: TRENCK, FREDRIK VRIJHEER VAN DER, - Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, Vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven. Naar de nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgavedie te Berlin met privilegie van den koning gedrukt is, uit het Hoogduitsch vertaald, en door enige aantekeningen opgehelderd, met platen.
32465: Tresenreuter, Johann Ulrich Christoph - Commentatio iuris Germanici de his qui heredes institui prohibentur. Göttingen Schulz 1760
66611: TRESLING, T.P., - De generaals Botha, De Wet en De la Rey, Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen.
64297: TREVIRANUS, LUDEW. GEORG, - De ware gestalte van Christus in zyn ledematen, aanwyzende hoe al dat gene, dat in de persoon van Christus te betrachten is, in zyne Gelovigen door navolging vervult werde; mitsgaders twee leerredenen. Uitgegeven door Ludew. Georg Treviranus. Dienaar des Goddelyken woorts te Bremen in de Nieuwstadt. Waar by gevoegt is eene verhandeling van Gods beeld opgestelt door Frederik Adolf Lampe, hoogleeraar der H. Godgeleertheid tot Utrecht.
35922: Tricht, Theodorus van, uit Arnhem - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1877
64174: TRIEPER, J.H., - Keizer Karel V. als Staatsman geschetst, in eene redevoering
56278: Trimpe Burger, J.A., - Opgravingen in de oude stad van Axel, Extract, 1961, pp. 35-52, geïll.
33798: Trip, Adrianus Josephus, uit Groningen - Disputatio inauguralis de luctu [...] Groningen Johannes Barlinck-Hof 1707
34726: Trip, Lucas, uit Drenthe - Disputatio juridica inauguralis de parte ventris hereditaria Utrecht Van Megen 1735
32677: Trip, Samuel Woltherus , uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis de actione pauliana [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32679: Trip, Leonard Jacob Anton, uit Utrecht - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1900
8132: TRIPET, M. - Armorial de la noble compagnie des mousquetaires de la ville de Neuchatel.
30632: Trnek, R - Mens en landschap in de 17de eeuwse Hollandse schilderkunst uit de Akademie der Bildenden Kunste, Wenen, Brussel 1977, 89 pag., geïll.
18452: Trollope, Anthony - Kunt gij 't haar vergeven? Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1867. [3 delen]
54395: Tromp, J.W. - Verslag der vervolging van den heer D.G. Wijndels, inspecteur der registratie te Heerenveen, behelzende zijne regtvaardiging als administrerend kerk- en pastorijvoogd van de Herv. Gemeente van Aengwirden, tegen de verdenking en beschuldiging van kwade trouw, ergerlyke oneerlykheid, ongeoorloofde bevoordeeling van zich zelven, enz. Leeuwarden, Suringar, (1849).
37336: Tromp, Th. P. e.a. - Gedenkboek uitgegeven door het bestuur van de Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga, bij de herdenking van het 50- jarig bestaan, Delft 1926, 87 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
22494: TROMP DE VRIES, STAAL - Tekst van de preek bij het huwelijk van Cornelis Tromp de Vries en Lena Arendina Staal, dd. 2-8-1923. Manuscript, 8°, 15 p.
33119: Tromp, Cornelis Jan, uit Balk - Eenige opmerkingen over art. 403 B.W. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
34250: Trompert, Petrus, uit Rotterdam - Specimen juridicum inaugurale de lege Rhodia de jectu [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1820
36138: Tromsdorff, Johann Samuel en Antonius Rudolph Henningk, uit Mittelhusa(ad Hieram) Thuringi - Duo amore, more, ore atque re in carne una, seu fundamente societatis matrimonialis Erfurt Johann Heinrich Kindleb 1699
25160: Troostenbergh, baron de - La noblesse Belge. Annuaire de 1923, premiere partie, Brussel 1925, 240 pag., org. paper covers, a bit restored with cellotape.
36574: Troppanneger, Joh. Frid. - Disputationem juris publici inauguralem de potestate electorum et principium imperii circa jus nobilitatis... Leipzig Immanuel Titii 1707
69526: TROPPANNEGER, WOLFG. CASP., UIT DRESDEN; PRAESES: SCHURZFLEISCH, HEINRICH LEONARD, - Rectore magnificentissimo serenissimo principe ac domino domino Friderico Augusto principe regio, atque elect. sax. herede exercitationem academicam medicinae mentis Ioachimi Langii oppositam, gratia divina annvente in illustri leucorea praeside M. Io Iacobo Ferbero argentoratensi SS. Theol. Cand. et Ampliss. Ord. Phil. Adiuncto ad diem XXII. IVN. A. C. MDCCIX in auditorio maiori publice defendet Wolf. Casp. Troppanneger.
35548: Troppanneger, Wolfg. Casp., uit Dresden; Praeses: Schurzfleisch, Heinrich Leonard - De lucernis veterum Christianorum sepulcralibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
36070: Trostorff, Henry, uit Rotterdam - Academisch proefschrift over reclame of terugvordering in zaken van koophandel Rotterdam Wijt 1861
33522: Trotz, Christ. Henr. - Oratio funebris in memoriam [...] Dominici Balck [...] Franeker Guilielmus Coulon 1750
59394: TROUWFOTO, HAARLEM, CLAUSING - Trouwfoto, ca 1900-1910, gesigneerd door P. Clausing Jr., Haarlem. Pieter Clausing jr. geb. Haarlem, 21-5-1870. overl. Haarlem, 31-7-1913, fotograaf te Haarlem. M14687.
36266: Trumphius, Johann-Georgius, uit Goslar; Praeses: Rolfinck, Werner - Scrutinium chimicum vitrioli Jena S. Krebs 1666
33854: Trüter, Johannes Adreas, uit Kaap de Goede Hoop - Specimen juridicum inaugurale de regula juris civilis: heredi a semet ipso non legatur [...] Leiden Henricus Mostert 1787
31879: Truyens, Petrus Andreas Johannes Leopold, uit Weert - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1877
36192: Tschater, Wolfgang, uit Posoniensi Pannonio; Praeses: Hunnius, Nicolaus - Disputationes ethicae in illustri Wittenbergensi Academia ..... Wittenberg Johann Gormann 1612
35766: Tuckermann, A. uit 's-Gravenhage - Ueber die Vorgange bei der Resorption in die vordere Kammer ...... Leipzig Engelmann 1892
63754: TUER, ANDREW W., - Bartolozzi and his works, a biographical and descriptive account of the life and career of Francesco Bartolozzi R.A. (illustrated)
34110: Tuerenhout, Guilielmus Abrahamus Henricus van, uit Grave - Dissertatio juridica inauguralis de contractu societatis secundum juris Romani et codicis Napolentici principia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
20700: Tuglaci, Pars - Osmanli Saray Kadinlari/ The Ottoman Palace Women. Instanbul 1985, 360 pag, geïll, hardcover with dustjacqet.
5180: Tuinen, S. van - Tjaard van Aylva 1712-1757, Nobilis Frisius de-nobilisderre?, Hattem 1993, 64 p., geïll.
18454: Tuinman, Carolus - Fakkel der Nederduitsche taale, ontsteken byzonderlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die van laatere eeuwen. Om de weetgierige vaderlanderen hunne moedertaal te leeren verstaan, door opheldering van den oorsprong en de waare betekening van zeer veele woorden en spreekwyzen, die nu in dagelyks gebruik, maar onbekent of duister zyn. Hier achter is gevoegt, Oud en Nieuw, of Vergelyking der oude en nieuwe Nederduitsche taal, in vorming en spreekwyzen. Leiden, Samuel Luchtmans, 1722.
56684: Tuinstra, Fons, - St. Servaas legenden, Maastricht 1934, geb., geïll., 87 pag.
64188: TULLBERG, TYCHO, - Linnéportratt, vid Uppsala Universitets Minnefest pa Tvahundraarsdagen af Carl von Linnés fodelse
34100: Tulleken, Johan Burchard Dirk Christiaan Didericus, uit Elburg - Specimen juridicum inaugurale de pignoribus, seu hypothecis tacitis vel legalibus, secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1821
34818: Tulleken, Osualdus, uit Arnhem - Disputatio medica inauguralis de catarrho suffocativo Leiden A. Elzevier 1694
30858: Tümpel, R - Die Geradflügler mitteleuropas, 2e auflage, Goth 1922, 325 pag., geb., geïll.
65931: MAO TSE TUNG, - Quotations of Chairman Mao Tse Tung
35730: Turenhout, Leonardus Cornelis Henricus Franciscus van , uit Dinteloord - Over de bereiding van diphtheriegif Utrecht van Boekhoven 1895
34280: Turk, Gerbrandus, uit Maarssen - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate secundum novum codicem neerlandicum [...] Utrecht S. Alter 1838
38984: Turner, E - De bewoners van Misrule, uit het Engelsch bewerkt door M.ter Brink, [ 1e druk ], Gouda, van Goor [ 1897 ], 363 pag., geb., geïll.
66247: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J., - P. Caland (1826-1902)
67205: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J., - Westerstranden I & II.
31881: Tuuk, Guilelmus van der, uit Noordlaren - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen P. van Zweeden 1858
33213: Tuuk Adriani, Nicolaus van der, uit Tjallebert - Dissertatio theologica inauguralis de ultimarum Christi perpessionum peristasesin, ab euangelistis ex vero narratis [...] Utrecht N. van der Monde 1827
16642: TWENTHE - Gids voor Twente, Doetinchem, Misset, [ca. 1917], 220 p.
16644: TWENTHE - Nieuwe geïllustreerde officiëele gids van Twenthe, Enschede, Campagne, [1930], 116 p.
16646: TWENTHE - Tips voor toeristen in Twente, door K. Jassies. Enschede, Twentsche Electrische Tramwegmaatschappij [ca. 1951], 40 p.
42229: Twisk, Pieter Jansz - Een vaderlyk geschenk of testament, zynde een verklaringe over het vyfde gebodt betreffende de pligt der kinderen omtrent haar ouders. Hoorn, Duyn / Amsterdam, Hartig, 1742.
34042: Twiss, Fz., Robert, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de dilationibus ad solvendum per summi imperantis aut judicis auctoritatem concessis [...] Breda Broese & Comp. 1835
33570: Tydeman, Henr. Gul. - Oratio de jure romano justinianeo, per benignam dei providentiam, ad salutem generis humani opportune instaurato [...] Leeuwarden D. v.d. Sluis 1803
66209: TYDEMAN, H. W. T., INTRODUCTION, - Eigen levensbeschrijving van R. M. van Goens.
66207: TYDEMAN, H. W. T., INTRODUCTION, - Eigen levensbeschrijving van R. M. van Goens.
34700: Tydeman, Franc. Constantis Corn., uit Kampen - Responsio ad quaestionem a nobilissimo ordine juridico in academia Lugduno-Batava 1820 1821
69436: TYDEMAN, H.W., - Levensbijzonderheden van den luitenant-generaal baron C. R. T. Krayenhoff / door hem zelven in schrift gesteld, en op zijn verlangen in het licht gegeven door H.W. Tydeman.
66541: TYDEMAN, J.W., - Levensbericht van Mr. S.P. Lipman, door J.W. Tydeman.
24832: Tyssot [=Tissot], S.A.A.D. - Het onanismus of verhandeling over de ziekten, oorspronklyk uit de zelfbesmetting. Naar de 6e- druk vertaald uit het Fransch. Utrecht, v. Paddenburg, 1771.
6192: Uden, C.L.A. van - De geschiedenis van een wapen, causerie gehouden t.g.v. de familiedag der familie Van Uden, Apeldoorn 1965, 27 p., geïll.
16681: Uden Masman, H. - De Vechtstreek van Utrecht tot Muiden. Handboekje en gids samengesteld in opdracht van de V.V.V. door H. Uden Masman, 2e druk, Breukelen en Loenen, Boekhandel “Het Keizerrijck” [1945], 144 p.
65920: UECHTRITZ UND STEINKIRCH, VON, - Unser Kriegsschiffe und ihre Waffen
19632: Uechtritz, Oldwig von - Der Adel in der Christlich-socialen Bewegung der Gegenwart.
66487: UIJTWERF STERLING, J.J., - Hulde aan de nagedachtenis van Gerrit van Varik door Mr. J.J. Uijtwerf Sterling toegebragt op woensdag den 19den october 1825, in het Amsterdamsch tweede departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen. (Gedrukt voor de leden)
66477: UIJTWERF STERLING, J.J., - Redevoering over den heilzamen invloed van het vervullen der burgerpligten op de bijzondere en algemene welvaart, uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij tot nut van het algemeen, op den 11den augustus des jaars 1829, door Mr. Jacobus Johannes Uijtwerf Sterling.
43638: Uiterlinden, P - De Utrechtse vredehandel in Europees perspectief. Bestuurlijk en juridische implicaties van een achtiende-eeuws internationaal congres, fotokopie van een getypte scriptie (?), Utrecht 1978, 105 pag., in kartonnen map.
15935: Uitstapjes - Uitstapjes met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.
69890: UITTERHOEVE, W., - Cornelius Krayenhoff 1758-1840. Een loopbaan onder vijf regeervormen.
69379: ULEHAKE, J., - De drooglegging der Zuiderzee het plan J. Ulehake. In ieder opzicht voortreffelijker dan het plan Dr. C. Lely.
66831: ULFERS. S., - De loge en de school, unie-lezing gehouden te Doetinchem door S. Ulfers, predikant te Oldemarkt.
35260: Uloth, Catharinus Eliza Bernardus, uit Amsterdam - Dissertatio exegetico-theologica de diversis formulis [....] Leiden H.R. de Breuk 1855
66567: UMBGROVE, G., - A propos de la politique et de l'equilibre par G. Umbgrove, ancien officier d'artillerie des Indes Neerlandais
35176: Umbgrove, Eduard Lamoraal, uit Almelo - Eenige opmerkingen over echtscheiding met onderling goedvinden Utrecht J. Nikerk 1888
2550: UNBESCHEID, HERMANN (uitg.) - Chronik und Stambaum in hundert Sprüchen. Z.p. z.j. Geb., geïll., 38 p.
50608: Unger, J.H.W., e.a.; - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, 4 delen, Rotterdam 1892, 1895, 1899 en 1907. Ca 2500 pag. Gebonden in 4 geheel linnen banden. Mooie set.
63893: UNGER, J.H.W., - Dagboek van Constantyn Huijgens voor de eerste maal naar het afschrift van diens kleinzoon uitgegeven door J.H.W. Unger
25176: Unger, W.S. - Catalogus van de historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel IV: portretten en personalia, Middelburg 1957, 155 pag.
67026: UNGER, J. H. W., - 1813-1913 Het ontstaan der Groote Societeit Amicitia
68229: UNGER, J.H.W., - G. Az. Brederoo. Eene bibliografie.
64169: UNGER, W, - In Memoriam: tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd. Met etsen van William Unger naar teekeningen van Ch. Rochussen en Herman ten Kate.
27382: Unger, J.H.W. - Het ontstaan der Groote Societeit Amicitia, Rotterdam 1893, 72 pag.
66342: UNGER, J. H. W., - Dagboek van Constantyn Huygens, Voor de eerste maal naar het afschrift van diens kleinzoon uitgegeven.
19484: Unger, J.H.W. - De regeering van Rotterdam 1328 - 1892. Naamlijst van personen die in of van wege de regeering ambten hebben bekleed.
35442: Rostock universiteit - Rectoris et Concilii almae Universitatis Rostochiensis Edictale programma in vigiliarum violatores coeterosque petulantes
35444: Wittenberg universiteit - Intimatio jubilaei Evangelici. Ad mandatum serenissimi Electoris Saxoniae in toto illo electoratu et vicinis provinciis bono cum Deo celebrandi, publicata, ab Academia Witebergensi.
60460: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) after Duperac, Etienne (1535-1604) - AQUAE MARCIAE CASTELLUM... Views of Rome [Set title]
60458: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) after Duperac, Etienne (1535-1604) - AMPHITHEATRI VESPASIANORUM... Views of Rome [Set title]
60456: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - Views of Rome [Set title]
60466: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - FONS in area qua hodie NAVONA ... Views of Rome [Set title]
61670: unknown maker, probably Winter, Anthonie de (1652-ca. 1717) - Four pages with ornaments
60464: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - COLUMNA marmorea ... Views of Rome [Set title]
60484: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) possibly after Lafreri, Antonio (or Lafrery) (1512-1577) - SEPTIZONIUM SEVERI... Views of Rome [Set title]
60500: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - VILLA Pontificis URBANI OCTAVI... Views of Rome [Set title]
60498: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - THERMARUM eiusdem CARACALLAE... Views of Rome [Set title]
60492: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - TEMPLUM DIVI PIETRI... Views of Rome [Set title]
60490: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - PANTHEON; hodie D. VIRGINIS SS. que MARTYRUM... Views of Rome [Set title]
60488: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - Templum S. JOHANNIS... Views of Rome [Set title]
60486: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - TEMPLI ANTONINI FAUSTINAEQUE... Views of Rome [Set title]
60482: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - MONUMENTUM M.A. ANTII LUPI ... Views of Rome [Set title]
55588: Unknown engraver, France XVIII century - Jean and Madame de Ramponaux and their Coffee House
60470: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - MERCURII et FLORAE... Views of Rome [Set title]
63114: Unknown maker, after Tischbein, Johann Friedrich August (1750-1812) - Wolfgang Amadeus Mozart.
59682: Unknown master, after Sadeler, Raphael I (1560-1632) and Sadeler, Johannes I (1550-1600), after Vos, Maarten de (1532-1603) - [M]ARTIVS ... (SYLVAE SACRAE MONUMENTA... ANACHORETARUM)
60468: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) after Duperac, Etienne (1535-1604) - TEMPLI IOVIS STATORIS... Views of Rome [Set title]
60970: Unknown engraver, inspired to Rubens, Peter Paul (1577-1640) - The birth of Christ [Het stalleken van Bethlehem, oft de geboórte Jesu Christi]
60472: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - PONTIFICIUM PALATIUM... Views of Rome [Set title]
60480: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - PONS AELIUS, CASTRUM ... Views of Rome [Set title]
60478: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - MONUMENTUM CURTII... Views of Rome [Set title]
69657: UNKNOWN (SIGNED IN PENCIL BUT UNREADABLE), - Windmill in landscape, 1940
60214: unknown (signed in pencil but unreadable) - Sunflowers in vase
60494: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - AREA PORTICUS que D. PETRI a sinistris... Views of Rome [Set title]
60496: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - AEDES CASTORIS; prope FORUM... Views of Rome [Set title]
60476: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - CAII CESTII marmorea PYRAMIS... Views of Rome [Set title]
60474: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - PORTA FLAMINIA... Views of Rome [Set title]
60462: Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) - CAPITOLIUM... Views of Rome [Set title]
19086: Unruh, einem - Die Unrugher (eine Zeit- und kulturgeschichtliche Studie). Versuch eines Anfanges zur Stoffsammlung für die Unruh'sche Familiengeschichte.
57594: Unterkircher, F., - Karolingisches Sakramentar. Fragment van Codex Vindobonensis 958 der Osterreichischen Nationalbibliothek. Faksimile, Graz 1971.
16983: Updike, D. B. - Printing Types. Their History, Forms and Use. A Study in Survivals. 2nd [rev.] ed. Cambridge: Harvard University Press, 1937. 2 dln.
16650: URK - Urk aan de rand van de Noord-Oostpolder, door Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 84 p.
16651: URK - Urk. Kleine gids voor een bezoek aan het voormalig eiland Urk. Uitg. Ver. tot stichting en exploitatie van een gebouw voor Chr. Belangen, Urk, [1947], 32 p.
66330: URSIN, J., - Kristne symboler en handbok
67389: URSINUS, D. ZACHARIAS, HOMMIUS, FESTUS, - Schat-Boeck Der Verklaringen over den Nederlandschen Catechismus Uyt de Latijnsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, opgemaakt van Dr. David Pareus, Vertaelt en met Tafelen, &c. verlicht, door Dr. Festus Hommius. Nu van Nieuws Overgesien en nevens het stellen der Schriftuurplaetsen na de Publijcke Oversettinge Verrijckt met Toe-eygeninge, Item met Schriftmatige Harmonie der Nederlandsche Geloofs-formulieren: Als mede met noch twee Registers (...) Door Johannes Spiljardus, Dienaer des H. Woords tot Gorinchem.
67266: URSINUS, D. ZACHARIAS, HOMMIUS, FESTUS, - Het Schat-Boeck Der verklaringhen over de Catechismus Der Chrisftelicke Religie, Die inde Ghereformeerde kercken ende Scholen van Hoogh-ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wordt. Vyt de Latijnsche Verklaringen van den Hoogh-geleerden D. Zacharias Vrsinvs, Ende van anderen, die over dese Catechismum gheschreven hebben, overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius, Die daar by ghedaen heeft voor elcke Sondagh korte Verklaringhen bequamelijck in Tafelen afghedeelt. Waer by ghevoeght is een Belydenis-Predicatie, ghedaen door D. Jacobum Laurentium (...).
64389: URSINUS, ZACHARIAS, - Kleine catechismus, zeer duidelyk het christelyk geloof in zich bevattende; Opgesteld in den Jaare 1562, door Zacharias Ursinus. Eerst uit des Autheurs Bibliotheek en eigen handschrift opgemaakt; en nu uit het latyn getrouwelyk vertaald.
68178: USC, - Almanakprent Utrechtsch Studentencorps (USC) "Strijd der twee krachtige elementen"
65922: UTERMANN, WILHELM, - VB-Feldpost. II. Im Angriff und im Biwak
40570: Utrecht Dresselhuis, J. Ab - De Waalsche gemeenten in Zeeland voor en na de herroeping van het edict van Nantes, Bergen op Zoom 1848, 128 pag., orig. papieren omslag. Goed exemplaar.
23160: UTRECHT, GYMNASIUM, ARS ET AMICITIA - 1899-1909. Een herinneringswoord naar aanleiding van het 10-jarig bestaan der U.G.V. Ars et Amicitia", gesproken door eenige eereleden", Utrecht, Moesman, 1909, gedrukt boekje, 8°, 32 p, geïll.
32785: Utrecht Dresselhuis, Joannes Gerardus ab, uit Wolfaartsdijk - Specimen historico-juridicum de poena peregrinationis sacrae, medio aevo in Neerlandia usitata [...] Goes L. de Fouw 1851
57102: Utrecht Dresselhuis, J. ab., - De provincie Zeeland in hare aloude gesteldheid en gerelgelde vorming beschouwd, Middelburg, 1836, 4+151 pag.
16656: UTRECHT - Geïllustreerde gids voor Utrecht en omstreken, door W. Graadt van Roggen. Utrecht, De Haan, [1927], 144 p.
16658: UTRECHT - Wandelingen door Oud Utrecht/Roamings through old Utrecht, Leiden 1947, 10+36 p (tekeningen Leo Zeldenrust).
16659: UTRECHT - Gids van de provincie Utrecht. Utrecht, Prov. Utr. Bond voor Vreemdelingenverkeer, [ca. 1952], 119 p.
64277: UYL, W.F.J. DEN, - De Lopikerwaard, set of two volumes
18472: Uylenbroek, Pieter Johannes (vert.); Jean Auguste Jullien dit Desboulmiers - Teunis en Teuntje. Tooneelspel met zang. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1783.
18474: Uylenbroek, Pieter Johannes (vert.); Voltaire [François-Marie Arouet] - Meropé. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
63742: UYLENBROEK, P.J., - Aan de aanschouwers by de heropening des tooneels, in den Amsteldamschen schouwburg, op saturdag, den 4den van augustus, 1804, door den akteur J.P.Kroese
18476: Uylenbroek, Pieter Johannes (vert.); Michel Guyot de Merville - De echtgenooten hereenigd. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1791.
18482: Uylenbroek, Pieter Johannes (vert.); Gabriel Marie Jean Baptiste Legouvé - Epicharis en Nero. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1718 (=1798).
63781: UYTENHAGE DE MIST, MR J. - De vaste gronden Vry-en gerechtigheden Van de regeering van Hollant en West-Vrieslant mitsgaders van alle de Leden van deselve door een liefhebber der vryheyt bevestight met Authenthycque Documenten daer toe behoorende Anno 1684
63787: UYTENHAGE DE MIST, MR J., - De vaste gronden Vry-en geregtigheden Van de regeering van Hollant en West-Vrieslant mitsgaders van alle de Leden van deselve door een liefhebber der vryheyt bevestight met Authenthycque Documenten daer toe behoorende Anno 1684.
52569: Uzanne, Octave - Les moeurs secretes du XVIIIe siecle (...) avec preface, notes et index. Paris, Quantin, 1883.
52571: Uzanne, Octave - La chronique scandaleuse (...) avec preface, notes et index. Paris, Quantin, 1879.
66480: UZURET, F.W.M., - In Memoriam. Eenige schetsen geschreven door F.W.M. Uzuret in leven G.T. der L.O.G.T.Overgenomen uit de Nederlandsche Goede Tempeliers en eenige brochures
16661: VAALS - Geïllustreerde gids van Vaals. Neerlands hoogste punt (Drielandenblik). Uitg. Vaals, Stubach, 1934, 40 p.
31374: Vaarwerk, B.H.M. te - De Hof te Vaarwerk [ onder Eibergen ] en zijn bewoners 1188-1900, Eibergen 2001, 368 pag., geb., geïll.
43052: Vaarzon Morel, W.F.A.J. / J. Feith - Herinnering aan het Bloemen-Corso 12 April 1896.
18487: Vademecum - Vademecum voor den student. Liederenboek. Vijfde, herziene en vermeerderde druk. Utrecht, Gebr. Van der Post, 1882.
68526: Vademecum - Vademecum voor den student. Liederenboek.
63764: VADERLANDER - Nederland en de beide Sicilien, Willem III en Frans II. Blik op de beide staten en vorsten. Door een vaderlander.
69641: VAGETIUS, CASPARUS, SIMONII, M. IOHANNIS, - In Superbiam Oratio: quam in colledio oratio, clarissimi praesantiss. & Doctiss. viri Dn M. Iohannis Simonii in illustri Rhodopolitana Academia Eloquentiae Professoris Publici, Exercitij gratia a.d. XI Maij, recitabat Casparus Vagetius Rostoch. Megapolitanus.
35440: Vagetius, Casparus, uit Rostock; Praeses: Helvigius, Andreas - Collegii Ethici Disputatio X. De natura, speciebus et adjunctis amicitiae: Praeside Clarissimo & Praestantissimo viro M. Andrea Helvigio P.L.C. & Poëscos in alma Rosarum Academia Professore Publico, Ad placidam ventilationem propositas tuebitur Casparus Vagetius Rost. Megapol/ Ad. 5. Calend. Mart. Horis locoq. solitis.
32143: Vaijnes van Brakell, L. de, uit Bemmel - Dissertatio juridica inauguralis, qua naturae judicio contraria refellitur opinio [...] Groningen P.S. Barghoorn 1832
60726: Vaillant, Wallerant (1623-1677) after Bloteling, Abraham (1640-1690) - Petrus van der Hagen
63846: VAILLANT, C.E., - Wapenboek der Amsterdamsche regeringsleden sedert 1795 door Mr C.E. Vaillant, secretaris der Gemeente Amsterdam
32133: Vaillant, Christianus Guilielmus Everardus, uit Amsterdam - Disputatio juridica exhibens interpretationem locorum quorumdam juris in Hugonis Grotii epistolis [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1834
61698: Vaillant, Andries (1655-1693) (?) after Aachen, Hans von (1552-1616) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
32671: Vaillant, Christiaan Aarnout uit Middelburg - Het tweekamer-stelsel in het Fransche staatsrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1882
32669: Vaillant, Christianus Guilielmus Everardus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de libera voluntate ad delictum contrahendum necessaria [...] Amsterdam C.A. Spin 1837
64791: VAILLENT, C. E (AND: P.T. COUPERUS, E.M. ENGELBERTS, J.J. DESSANT), - De Gecommitteerden der laatst gehouden Algemeene Vergadering van den Oeconomischen Tak der Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem, aan de nog overgebleevene, of voormaals opgericht geweest zynde Departementen.
7744: VAISSIÈRE, P. DE - Gentilshommes Campagnards de láncienne France ëtude sur la condition, létat social et les moeurs de la noblesse de province du XVIe au XVIIIe siècle.
33610: Valckenaer, Io. - Oratio de schola cuiaciana [...] Franeker Guilielmus Coulon 1782
22474: VALCKENIER, AMSTERDAM - “Aangeplakt biljet. Redenen waarom eenige heeren uyt de Magistraat der stadt Amsterdam gedeporteert zijn”, 1672. Gedrukt, plano, 1 blad.
36268: Valentini [Valentin], Joannes Matthaeus, uit Moeno Francfurth - Disputatio inauguralis medica de passione colica Giessen F.Karger 1668
38600: Valerius, Adr. - Nederlandtsche Gedenck-clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626, 2e druk, Amsterdam 1943, oblong, 287 pag., geb. Inl. etc. door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers.
36472: Valeton, J.M.J. - De Romeinsche historiographie in haar verband met het Romeinsche karakter Amsterdam Muller 1879
32519: Valk, Jan Gerard van der, uit Rotterdam - Ernst Kapp. 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden voor de sociale geographie van de 20ste eeuw. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1939
15939: Valk, G. - Enige gesigten der stadt Amsterdam, z.p. [Amsterdam], z.j. [ca 1700].
59402: VALKENBERG, AMSTERDAM. - A. Valkenberg, radio-, electrische- en huishoudelijke artikelen, magazijn "Edison"., 1936 (1 blz.). M14695.
66506: VALKENBURG, C.C. VAN, - Quinget-Coignet
6128: Valkenburg, C.C. van - Nederlandse afstammelingen - naamdragers van gravin Juliana van Stolberg, overdruk Ned. Leeuw 1959, 11 p.
16663: VALKENBURG - Geul- en Gulpdals wegwijzer. Nieuwste, officieele, reis- en wandelgids voor Valkenburg en omstreken. Gulpen, M. Alberts, [1911], 4+44 p.
16664: VALKENBURG - Nieuwste officiëele en geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg en omstreken. Valkenburg, Grand Bazar G. Meussen, [ca. 1915?], 96 p.
16665: VALKENBURG - Wandelkaart van Valkenburg en omstreken, in 3-en gevouwen blad, [ca. 1918].
16666: VALKENBURG - Laatste officiëele geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, 10e vermeerderde druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1920], 174 p.
16667: VALKENBURG - Souvenir van Valkenburg. [Album met 12 ingeplakte bruinige foto’s, 15x22 cm] z.pl., z.j. [ca. 1920??].
16672: VALKENBURG - Laatste officiëele geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, 15e druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1932], 182 p.
16674: VALKENBURG - Laatste officiëele Reis- en Wandelgids Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, Zuid-Limburg. Beknopte uitgave, 16e druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1940].
16676: VALKENBURG - Herinnering aan Valkenburg en Omstreken, Uitgave J. Février, Valkenburg “photo en lichtdruk van Gebr. van Straaten, Middelburg”. [ca. 1900?], 4°.
16677: VALKENBURG - Valkenburg Nr 2, Uitgave van Jakob Krapohl, M. Gladbach [leporello met 8 primitief gekleurde prentbriefkaarten]
16678: VALKENBURG - Valkenburg, Edition: Firma Jennekens Quaedvlieg Valkenburg [ca. 1920?], oblong.
16679: VALKENBURG - Valkenburg. Ed. Weenenk & Snel, La Haye [ca. 1920?], oblong.
8182: VALKENIER, PETRUS, - 't Verwerd Europa, ofte Politijke en historische beschryvinge der waare fundamenten en oorsaken van de oorlogen en revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664. gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franschen. Verdeelt in drie deelen (...)
52547: Valkenier, Petrus - 't Verwerd Europa, ofte politijke en historische beschrijvinge der waare Fundamenten en Oorsaken van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664. gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franssen. Verdeelt in drie deelen (...)
2564: VALLIÈRE, P. DE - Treue und Ehre. Geschichte der Schweitzer in Fremdendiensten. Lausanne 1940. Geb., geïll., 774 p.
19154: Valous, G. de - Le patriciat Lyonnais aux 13e et 14e siècles.
39572: Valynseele, J.; - Les Say et leurs alliances. L'étonnante aventure dúne famille cévenole, Parijs [1971], 389 pag., geïll.
5264: Valynseele, Joseph - Le sang des Bonaparte, Parijs 1954, 159 p.
68425: VANCREVEL, L., - Spiegel van behoudenis. Een poetische fictie in drie tijden.
7515: [Feitama, Sybrand (vert.)]; Joseph François Duché de Vancy - Jonathan, treurspel. Vertaald uit het Frans, onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. Gedrukt voor rekening van eenige kunstbeminnaars. 2e druk. Utrecht, [z.n.], 1771.
67541: VANDERMONDE, M., - Recueil périodique d'observations de médecine, chirurgie, pharmacie, &c.
54234: Vanel, C. - 'Boeven' die ik gekend heb ... 3e uitgave, Haarlem, Tjeenk Willink, 1945.
42087: Vanierius [= Vaniere], Jac. - Praedium rusticum, nove editio longe auctior & emendatior. Amsterdam, J.F. Bernard, 1731.
68995: VARE, D., - Laughing diplomat.
66672: VAREKAMP, T., - De "naar het leven" affaire van A - X. Een tegenrapport. Naar aanleiding van het rapport, gepubliceerd d. d. 5 januari 1971 door het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam door T. Varekamp
70165: VARELEN, J.E. VAN, - Drunken soldiers in an army camp
65676: VARELEN, J.E. VAN, - Ter vyf-en-twintigste verjaring van het leesgezelschap onder de zinspreuk "'t gaat vast dat Lezen voordeel geeft, Wanneer 't een nuttig doelwit heeft". opgericht binnen Haarlem den eersten van augustus 1777, en aldaar gevierd den 20 Januarij 1803.
70166: VARELEN, J.E. VAN, - Shepherd on horseback with flock
68922: VARENDE, LA, - Anne d'Autriche, Femme de Louis XIII, Les Reines de France.
52457: Varillas, Antoine de - Les anecdotes de Florence, ou l'histoire secrete de la maison de Medicis. Par le sieur de Varillas, 's Gravenhage, Leens, 1687.
8921: Los en vast - Los en vast. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1869-1875.
36358: Vater, Christian, rector van de universiteit van Wittenberg - Civibus academicis S.D. iisdemque festum Paschale Faustum ac salutare precatur Wittenberg Schroedter 1722
66884: VAUGHT,L.A., - Gelaatskennis. Handleiding voor de beoordeling van karakter en eigenschappen zoowel bij zichzelf als bij anderen volgens de leer der phrenologen (schedelkundigen) door L.A. Vaught.
41994: Vaynes van Brakell, R.G.B. de - Geen doorbraken meer! (...) Aantooning van het eenige afdoende middel om ons land voortaan en ten allen tijde van verdere rivierwaterrampen te bevrijden, Arnhem, v. Egmond, 1861, 30 pag., papieren omslag.
68089: VECHT, H.A.W. VAN DER, - Cornelis van der Myle.
16035: Zegepraalende Vecht - De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende. La triomphante Riviere de Vecht [...]. Amsterdam: Wed. Nic. Visscher, 1719.
16036: Zegenpraalende Vecht - La triomphante rivière De Vecht [...] De zegenpraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende, Amsterdam: H. de Leth, [ca. 1750]
16680: VECHTSTREEK - Geïllustreerde gids voor de Vechtstreek van Utrecht tot Muiden, samengesteld door H. Uden Masman, Uitg. V.V.V., Breukelen [ca. 1932], 84 p.
67885: VEDER, A., - Gedachtenis rede aan Mr. A. Siewertsz van Reesema. Uitgesproken ter opening der winter-vergaderingen van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen den 14 november 1848.
66162: VEEGENS, D. J., - Haarlemsche vertellingen uit den ouden tijd
65805: VEEGENS, D.J., - Haarlemsche vertellingen uit den ouden tijd
64680: VEEGENS, D., - Merkwaardige karakters en belangrijke verhalen uit de geschiedenis des vaderlands
67617: VEEN, F.R. VAN, - Gustaaf Molengraaff 1860-1942 Een avontuurlijk geleerde.
67145: VEEN, S. VAN DER, - Johan Willem Ripperda De man die geen koning werd van Corsica
38402: Veen, C.F. v. - Centsprenten, catchpennyprints. Nederlandse volks- en kinderprenten, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1976, 133 pag., geïll.
18498: Veen Azn, Jan van der - Drentsch mosaïk. 1e stukje. Groningen, J. Oomkens, 1844.
39234: Veen, S.D. van, e.a.; - Uit onzen bloeitijd. Schetsen van het leven onzer vaderen in de 17e eeuw, Amsterdam, J. Emmering, z.j. [30 brochures] in 3 half linnen banden. Waarschijnlijk complete set.
18500: Veen, Jarig Hielkes van der - Memento mori. Mijmeringen, droomen en visioenen over leven, dood en eeuwigheid. 2e druk. Harlingen, A. Land, Ez., 1879.
65744: VEEN AZN, J. VAN DER, - Meester Paul, waarheid en verbeelding / door den schrijver van het: Iets over oom Thomas
34658: Veen, Jacobus Cornelius van, uit Alkmaar - XVI. theses juridicae. 1793
40126: Veen, J. van der, - Spaarbank te Deventer 1941, 60 pag., geïll.
6190: Veen, W.K. v.d. - De oudste generatiën van het geslacht Van der Tuuk, (extract Ned. Arch. v. Gen. & Her. 1949), 5 p.
32781: Veen, Janus van der, uit Dragten - Disputatio juridica inauguralis, de conatu delinquendi, e quo ipsum delictum prorsus enasci nequit, ejusque poena [...] Groningen M. Smit 1832
25702: Veen, Anneke van - Jacob Olie Jbz. ¨1834/1905*. Monografièn van Nederlandse fotografen 10. 2e druk, Amsterdam 2000, 268 pag., geìll., geb. Met stofomslag.
64700: VEEN, A.J. VAN DER, - Handboek over de feeststoffen en andere gelegenheids-leerredenen ten dienste van jonge predikanten.
47210: Veen, E. (inl.), - De Zaansche handel en Nijverheid, Haarlem, uitg. Emrik & Binger 1911, facsimile herdruk, Bussum 1983, met voorwoord van G.H.L.Tiesinga, oblong.
68348: VEENSTRA, P., - De Bloemendaalse politie van Franse tot Duitse overheersing.
32843: Veenstra, Willem Cornelis, uit Banda - Stellingen [...] Leiden L. van Nifterik Hz. 1874
30890: Veer, G. van der - Van der Veer is de naam. Sporen van een familie uit Achtkarspelen, Drachten 1989, 112 pag., geb., geïll. met stofomslag.
67635: VEER, H. VAN DER, TERPSTRA, G., - deagewoandea/dea-gewoan-dea
68247: VEER, H. DE, - Agatha Welhoek : de kerk, de staat en het hart : een paar bladz. uit het archief der Nederl. Herv. Gem. te Delft
40242: Veer, C.L. de, - Schidlof' s zakwoordenboekje Esperanto- Nederlandsch, en Nederlandsch - Esperanto, 2e druk, Amsterdam 1931, 298 + 275 pag., geb.
64860: VEER, G. DE. HONORÉ NABER,S.P.L'., - Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het Noorden (1594-1597) verhaald door Gerrit de Veer.
22470: VEEREN, STEINVOORTE - Trouwboekje van Hendrik Th. Veeren (moeder Van Oudgaarden) en Harmina A. Steinvoorte (moeder Goslinga), dd. 17-4-1957. 1 deeltje, deels gedrukt.
25164: Veerkamp, J.H. - Kroniek Veerkamp, Een van de negen, Ridderkerk [ca.2002], 244pag., geb., geïll.
33380: Vega, Abraham, uit Naarden - Cyclographisch onderzoek van oppervlakken. Academisch proefschrift [...] Berlijn Emil Ebering 1923
28162: Vega, G - Logarithmisch-trigonometrisches handbuch, 2e auflage, Leipzig 1800, 301 pag., geb.
69229: VEGETIUS, - Het Romeinse leger. Handboek voor de generaal. Vertaald door Fik Meijer.
50618: Vegiano sr. d'Hovel, M. de; - Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (...) et neuf de ses supplements (...) par le baron J.S.F.J.L. de Herckenrode. Premier volume, Gent, Gyselynck 1862, 576 pag., geb. in twee halflinnen banden, geïllustreerd met 685 wapenafbeeldingen. Dit deel loopt van A tot De Croy. De originele omslagen van de livraisons meegebonden.
58603: Vegter, W., - Handtekeningen tgv. 30 jarige echtvereniging van Wiebe Vegter en Zwaantje Wijbes van der Tuuk (getrouwd Loppersum, 21-5-1870), 4 pag.
23222: VEILINGBOEKJES ONROEREND GOED, K - Z - Veilingboekjes, uitgegeven door notarissen of veilinghouders, betreffende onroerend goed. Gedrukt, meestal 8° formaat, veelal met ruimte voor aantekeningen (en regelmatig met aantekeningen in handschrift betr. opbrengsten en namen kopers). Vaak ook met schetskaarten van de ligging der percelen.
60590: Velde, Adriaen van de (1636-1672) - Fighting dogs [10 different animals: set title]
60588: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - Teijlingen Castle (Wievs of castles in Holland: set title)
60694: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Hals, Frans (1585-1666) - Portrait of Peter Scriverius
60692: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - Portrait of Jan van de Velde, father of the artist
43038: Velde, Abraham van de - De wonderen des alder-hooghsten ofte aenwijsinge van de oorsaecken, wegen en middelen waer door de Geunieerde provintien uyt hare vorige onderdruckinge soo wonderbaerlijck (...) tot soo grooten macht (...) zijn verheven. 3e druk, Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1677.
60580: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - AUGUSTUS [The twelve months: set title]
42442: Velde, Jan van de / S. Ampzing - Spigel ofte toneel der ijdelheyd ende ongebondenheyd onser eeuwe, voorgestelt in rijmen van S[amuel] A[mpzing] tot lere ende beterschap. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. [Amsterdam], C.J. Visscher, 1633.
59566: Velde, Jan van de II (c.1593-1641); after Hals, Frans (1585-1666) - Portrait of Jacobus Zaffius (1534-1618) at the age of 84
42801: Velde, Abraham van de - De wonderen des alder-hooghsten, of te aenwijsinge van de oorsaecken (...) waer door de geunieerde provintien uyt hare vorige onderdruckinge (...) tot soo grooten macht, rijckdom, eere en ontsaggelijckheydt zijn verheven. 3e druk, Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1677.
60574: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - APRILIS [The twelve months with views of Dutch towns; set title]
14740: Velde, Van der - Te Velde, Maandblad voor de familien v.d. Velde(n), jrg 1 t/m jrg 3 (1949-1952).
32621: Velde, Henri Adolphe van de, uit Banjoemas (Java) - Opmerkingen over artikel 421 B.W. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
60578: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - IUNIUS [The twelve months: set title]
36488: Velde, Emil van de, uit Keulen - De fibrillaire structuur der zenuweindorganen Leipzig Thieme 1909
60582: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - NOVEMBER [The twelve months: set title]
63757: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), - Hold-up of a carriage
60586: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - Meridies (Midday) [The four parts of the day; set title]
60584: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - NOVEMBER [Duodecim anni mensium nova et graphica Delineatio... Set title]
60576: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - A man netting birds [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
60696: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Saenredam, Jansz. Pieter (1597-1665) - Portrait of Peter Goetthem
60690: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Heda, Willem Claesz. (1594-1680) - Portrait of Cornelis Danckaert
63440: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - Unequal Lovers: the old woman and the young man [from set: GEBRAND ADRIAENSZ BREDERO: Alle de Spelen, 1622]
63442: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - The enchanted suitor [from set: GEBRAND ADRIAENSZ BREDERO: Alle de Spelen, 1622].
63446: Van de Velde, Jan - 1. Artificiosissimi Grammatices (Rotterdam 1605). 2. Thesaurus literarius continens multa diversaque genera scripturae tam latinae et romanae, quam italicae et hispanicae. Pars Secunda (Apud Cornelium Nicolai, 1607). 3. Liber Fondamentalis.
63692: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - Water-mill near a village [Set title: Landscapes and ruins]/Watermolen bij een dorp.
63698: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - Amenissimae aliquot regiunculae... [Set frontispiece]/Frontispice van boek met 26 landschapsetsen.
63706: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - Farm built against a square tower [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae...]/Boerderij met vierkante toren.
63708: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - Farmyard with inhabited ruins [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae...] Boerderij met bewoonde ruines.
63710: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - Farm along a country road [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)].
63712: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - Dilapidated church-tower surrounded by houses [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)]/Kerktoren met huizen.
32833: Velden, Petrus Cornelius van den, uit Utrecht - Dissertatio juridica sistens quaestiones ex codice civili Francico [...] Utrecht Joh. Altheer 1828
17043: Velden, D. van (red.) - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. ‘s Gravenhage: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/ Museum van het Boek, 1972.
41984: Veldheer, J.G., C.J. Gonnet, F. Schmidt Degener - Frans Hals in Haarlem, Amsterdam 1908, 50 pag., geïll.
15941: Veldheer, J.G., en W.J. Tuyn - Oude Hollandsche dorpen aan de Zuiderzee, door J.G. Veldheer. Tekst van W.J. Tuyn. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1900.
67454: VELDHORST, W.A., - Den Haag Binnenhof 82/250 original etching by Willem Veldhorst.
67456: VELDHORST, W.A., - Den Haag Mauritshuis, Hofvijver, torentje, parliament buildings in Den Haag, original etching by Willem Veldhorst.
55924: Veldt, F. v.d., - Komt dat zien! Simon Jane Paap, pag. 12 t/m 16 in Gens Propria, januari 2012.
34834: Veldtman, Henricus Ficco, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus Groningen J. Bolt 1763
42093: Velius, Th. - Chronyk van Hoorn, 4e- druk met aantekeningen van Seb. Centen. Hoorn, J. Duyn, 1740. 4°, (48)+680+38+94 pag., half leer. [gebonden met:] Velius, Westfrisia. Hoorn, Duin, 1740, 59+(1) pag.
28092: Vellinga, O.M. - De poststempels van Nederland 1676-1915, Haarlem 1933, 180 pag. ( zonder het deeltje met afbeeldingen. Omslag licht beschadigd ). Gedrukt in 300 exemplaren.
31557: Velsen Wiersma, Abel Gerardus van, uit Franeker - Dissertatio juridica inauguralis de jurisdictione voluntaria curiae supremae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Co. 1842
32037: Velsen van Voorthuijsen, Nicolaus Adrianus van, uit Abcoude - Disputatio juridica inauguralis, de parte bonorum jure hodierno certis cognatis reservata [...] Utrecht N. van der Monde 1828
32585: Veltenaar, Cornelis, uit Maassluis - Het kerkelijk leven der gereformeerden in Den Briel tot 1816. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1915
32911: Velthoven, Hubert Johan Joseph van, uit Strijp - Stad en Meierij van 's Hertogenbosch. Bijdrage tot de sociaal-geografische kennis van dit gebied. Deel I (tot 1815). Proefschrift [...] Amsterdam Joost van den Vondel 1935
66565: VELTMAN, J.G., - Redevoering ter nagedachtenis van B.F. Tydeman, voorgedragen in de openbare vergadering van het genootschap Diversa sed Una, den 16 maart 1830.
64800: VELTMAN, J., - Carmen gratulatorium in adventu Ludovici primi Hollandiae regis ad Frisios
16689: VELUWE - Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ligging en karakter. Uitg. van het bestuur [1938], 32 p.
16691: VELUWE - De Veluwe op de kaart. Een overizcht voor den tourist-natuurliefhebber, door C.A. Kruis, Zutphen, Thieme, 1937 [op omslag 1938], 21 p.
34442: Velzen, S. van - De vrijmoedigheid die vereischt wordt in den dienaar des woords Kampen Zalsman 1883
14536: VEN, D.J. VAN DER - Neerlands volksleven. Zaltbommel 1920, fol., ill., 366 p., orig. cloth. good copy.
22834: VEN, KUNSTSCHILDER MANUS VAN DER - Brief van Emanuel E.G. (Manus) van der Ven (1866-1944) aan de journalist R.W.P. de Vries Jr d.d. Laren April 1944, 10 p., 4°, getypt.
66526: VEN-TEN BENSLE, E. VAN DER, - Dirk Jan van der Ven (1891-1973), biografie en bibliografie.
43290: Ven, D.J. v.d. - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966, Bergen 1969, 427 pag., geb., geïll.
15945: Ven, D.J. van der - Ons mooie Nederland, Gelderland, In en om Arnhem, 2e druk, Amsterdam: Meulenhoff, 1921
30680: Venema, A. - De Amsterdamse Joffers, Baarn 1977, 166 pag., geïll., met stofomslag, als nieuw.
51544: Venema, A. - Kunsthandel in Nederland 1940-1945, Amsterdam 1986, 652 pag., geb., met stofomslag, geïll.
23716: Veneroni - Le maitre Italien ou la grammaire Francaise et italienne, 19e ed, Lyon, Bruyset, 1778, 613 pag., orig. boards.
68688: VENHUIZEN, LUDOLF, MARCKIUS, JOHANNES, - Christianae theologiae medulla didactico-elenctica
18504: Venman, J.H.C - Herinnerings-offer van honderd zangen. Extra uitgave. Niet in den handel. [Utrecht, 1840].
23476: Venne, H. van der - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) deel I* (twee maal) en deel 1** (een maal)Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse scholen van Gouda, 's- Gravenhage en Haarlem, Voorthuizen 2001, 297 pag., geïll. ( Haarlem-reeks 15.1)
60668: Venne, H. van de - Bibliographia Schonaena (1569-1964), A Bibliography of the printed Works of Cornelius Schonaeus Goudanus, Florivallis, Amersfoort 2003, 464 pag, geïllustreerd
60666: Venne, H. van der - Cornelius Schonaeus (1540-1611) deel 2, Vriendenkring, Gedichten aan zijn vrienden, Florivallis, Voorhuizen 2002, 534 pag, geïllustreerd
61664: Venne, Adriaen van de (1589-1662) - J. Cats Self-stryt. Dat is onderlinge worstelinge van goede ende quade ghedachten. Van nieuws vermeedert en verbetert. MILITAT OMNIS HOMO.
4302: Venne en A.A.M. Stols, J.M. v.d. - Geslachtsregister van het vorstenhuis Nassau (Walramsche en Ottosche lijnen, gevolgd door genealogische en heraldische aantekeningen betreffende Nassau, Mecklenburg, Lippe-Biesterfeld en Bourbon-Parma door D. van Alff, W. van Ittersum, R.T. Musschart en Th.R. Valck Lucassen). Maastricht 1937, geb. Gedrukt in 525 genummerde exx.
65214: VENNE, H.VAN DE, - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) Brieven, Vrienden, Werken, nullum simulatum diuturnum
63894: VER HUELL, ALEXANDER (1822-1897), - Jacobus Houbraken et son oeuvre/Jacobus Houbraken et son oeuvre, supplément
67908: VER HUELL, Q.M.R., - Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell, uit nagelaten aanteekeningen en andere authentieke stukken / beschreven door Q.M.R. Ver Huell.
68825: VER HUELL, ALEXANDER (1822-1897), - Volk en Kunst, door Mr. A. Ver Huell.
54245: Ver Loren van Themaat, H.B. - Zorg voor den veroordeelde in het bijzonder na zijne invrijheidstelling. 2 delen, Utrecht, 1910-1911.
68083: VERBEEK, A., - 'Menniste Paus'. Samuel Muller (1785-1875) en zijn netwerken.
33033: Verbeek, Henricus - Oratio inauguralis de quorumdam batavorum moribus ab antiqua proavorum simplicitate degenetantium, et exinde nata luxuria patriae pariter ac studiis inimica [...] Dordrecht Van Braam 1801
63832: VERBIJ-SCHILLINGS, JEANNE, - Het Haagse handschrift van heraut Beyeren, HS Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 131 G 37
24836: Verbrugge, Ph. - Verhandeling over de vraag welk is het beste (...) middel ter beproeving of de gronden waar op onze tegenwoordige staatsloots rust (...) standhouden. Leiden, van Thoir, 1797.
61572: Verbruggen, Hendrik Frans (1654-1724) and Bouttats, Gaspar (1625-1695) - FLORIMOND REMONDS OPGANG, VOORTGANG, EN NEDERGANG DER KETTERYEN DEZER EEUWE. HET I DEEL (frontispiece)
61574: Verbruggen, Hendrik Frans (1654-1724) and Bouttats, Gaspar (1625-1695) - FLORIMOND REMONDS OPGANG, VOORTGANG, EN NEDERGANG DER KETTERYEN DEZER EEUWE. HET II DEEL (frontispiece)
34828: Verburg, Jacobus - Oratio de arctissimo nexu qui inter literaturae orientalis en theologicae studia intercedit 1831
33031: Verburg, Jacobus - Oratio de arctissimo nexu, qui inter literaturae orientalis et theologiae studia intercedit [...] Deventer J. de Lange 1831
35106: Verdam, Gideonis Jani - Oratio de artium et institutorum 1839
4558: Verdonck-de Roever, A.M.L.E. - Helena de Roovere's brieven uit de ballingschap 1570-1575. Z.p. z.j. [1963], 67 p., geb., geïll., met ingeplakte foto's. Beperkte oplage. Ook betreffende De Roever.
2584: VERDOONER, DAVE; HARMEN SNEL - Trouwen in Mokum. Jewish marriage in Amsterdam [1598-1811]. 2 dln. Z.p. z.j. Oblong, geb., in hoes, 316+811 p.
63867: VERDUCHÈNE, H.J., - Hoofddenkbeelden over de verdediging van ons land, geuit in de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij de behandeling der Hoofdstukken VII en VIII (Marine en Oorlog) met strategische bemerkingen, door H.J. Verduchène, Kapitein-Ingenieur
33608: Verdun, Carolus de, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de necessitate legem non habente [...] Leiden Joh. en Herm. Verbeek 1740
38858: Verduyn, W.D. - Emanuel van Meteren, 's- Gravenhage 1926, 244 pag. ( dissertatie )
64677: VERENET, G.C. (RÉDIGÉ PAR), - Le Robinson Hollandais ou Journal d'un naufragé. Ouvrage amusant et moral en prose et en vers.
41714: Vergers, P - De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje beschreven en afgebeeld, Doesburg z.j., 575 +(1) pag., geb., geïll. met 12 kleurenlitho's.
65806: VERGERS, P., - Haarlem in 1672 of De gewaande krankzinnige. Een verhaal voor jongelieden
64853: VERGILIUS, - Opera. Ad optimorum librorum fidem edidit perpetua et aliorum et sua adnotatione illustravit dissertationem de Vergilii vita et carminus atque indicem rerum locupletissimum adiecit Albertus Forbiger. Pars I, Pars II and Pars III.
31659: Vergroesen, Albertus Johannes de Neeff, uit Bergen op Zoom - Dissertatio juridica inauguralis de testamento publico secundum juris hodierni principia[...] Leiden J.W. van Leeuwen 1837
18893: Zedelyke verhaalen - Zedelyke verhaalen, getrokken uit de werken van de heeren d'Arnoud, Mercier, en anderen der beste hedendaagsche schryvers. Amsterdam, A. Mens Jansz. en A.E. Munnikhuizen, 1777-1782. [6 van 7 delen]
65244: VERHAGE, A.J., - De handel in bloembollen
39752: Verhagen, J - De pastoor van Heenvliet, Utrecht [ca.1890?], 30 pag., fraai chromolithografisch omslag.
69581: VERHAGEN, P., - Het Oude Landschap het voormalig streekbeeld van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
18510: Verhalen - Historisch-romantische verhalen. Aangeboden als bijdrage tot onderhoudende en nutte lektuur. Amsterdam, H. Bakker Cz., 1833.
16051: Verheerlykt - Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Deel IX, behelzende honderd gezigten der provincie van Utrecht. Amsterdam, Tirion, 1774.
40656: Verheul Dzn., J - Het aesthetisch Genootschap te Rotterdam, opgericht in 1877, ontbonden in 1903, Rotterdam 1934, 73 pag., geïll.
64689: VERHEUL, ABRAHAM, - Redevoeringen van Abraham Verheul (Lofreden en Proeve over Bellamy)
32909: Verheye van Citters, Jacobus - Specimen juris publici inaugurale de toparchiis et ambactis (Hooge en Ambachtsheerlykheden.) eorumque in Zeelandia juribus ac possessoribus [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1774
34432: Verheyen, Hendrik Marie Alfons, uit Nijmegen - Lastgeving in den koophandel Leiden Adriani 1887
34776: Verheyen, R.O.B., uit Boxmeer - VII. theses juridico-politicae 1839
34980: Verheyen, Franciscus Xaverius, uit s-Hertogenbosch - Dissertatio juridica inauguralis de rehabilitatione ..... s-Hertogenbosch Lutkie en Cranenburg 1854
33053: Verheyen, Eugenius Johannes Baptista Josephus Maria, uit 's Hertogenbosch - Een en ander over occupatie of toeëigening. Proefschrift [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn & Zoon 1883
34026: Verhoeff Maritz, Henricus, uit Dordrecht - Dissertatio juridica inauguralis de fidejussione [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1839
68432: VERHOEFF, B., - Kamercommissie Volksgezondheid: Staatssecr. Van der Reiden overlegt met de VVD-ers Terpstra en Blauw 26-3-84.
6366: VERHOEFF, J.M - De oude Nederlandse maten en gewichten. Amsterdam 1982, Ing., 132 p.
31076: Verhoeven, J.L. e.a. - Het geslacht De Jong uit de Hoekse Waard 1600- 1990, Heinenoord 1990, 220 pag., geïll.
69252: VERHOEVEN, J. T. A., - Fens and Bogs in the Netherlands: Vegetation, History, Nutrient Dynamics and Conservation.
65163: VERHOOFSTAD, P.M.;, - Inventaris der archieven van kerken, kloosters en staties berustend in het archiefdepot van het bisdom van Haarlem
43990: Verhoofstad, P.M.; - Geschiedenis van Purmerend, Purmerend 1947, 393 pag., geb., met stofomslag, geïll.
69563: VERHULST, A., - Landschap en landbouw in middeleeuws Vlaanderen.
55055: Veritas - Iets nieuws over de miljoenen-erfenis of Het Driemanschap. Rotterdam, Rothmeijer, 1876.
35344: Verkaaik, B. - Prent op de promotie van Dr B. Verkaaik. Litho J.H.Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1942
34050: Verkade, Jacobus Casparus, uit Vlaardingen - Dissertatio juridica inauguralis, de differentiis juris Romani et hodierni, in collatione bonorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1820
69554: VERKERK, C.L., - Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem - in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie van stedelijke elitevorming.
61066: Verkolje, Jan I (1650-1693) - Portrait of Cornelis van Aken
61062: Verkolje, Nicolaas (1673-1746) after Nattier, Jean Marc (1685-1766) - Portrait of Bernard Picart
61024: Verkolje, Jan I (1650-1693) after Ochtervelt, Jacob (1634-1682) - Cavalier and girl in a niche
68121: VERKRUIJSSE, P. J., - Mattheus Smallegange (1623-1710), zeeuws historicus, genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie.
55140: Verkykerus, Adolphus - Regensburgschen waersegger, geprognosticeert op 't wonder-jaer van 1687. Uyt het Hoogduyts in 't Nederduyts overgeset door J.P. [= J. Pluymer]. Anno 1687.
15949: Verlaine, Paul - Quinze jours en Hollande. Lettres à un ami, avec un portrait de l’auteur par Ph. Zilcken. Den Haag-Parijs: Blok/Vanier, [1893].
15951: Verlaine, Paul - Quinze jours en Hollande. Lettres à un ami. [Met: Fragmenten uit] Johan Thorn Prikker, Brieven. [Met: Fragment uit] Philip Zilcken, Souvenirs. [Met:] Ph. Zilcken, “Un manuscrit de Verlaine” uit La Revue Blanche (1896). Utrecht/Brussel: Het Spectrum, [1947].
33029: Verlinden, Leo Maria Jacobus, uit Bergen op Zoom - Een geval van sarcoma alveolare, als oorzaak van psteopsathyrosis. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.C.A. Sulpke 1875
34044: Verloren, Johannes Philippus, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de jure emphyteutico [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
32699: Vermaat s.j., Henricus, uit Rotterdam - Disputatio de aetate qua conscripta est Historia Augusta. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1893
15955: Vermakelyk - Het vermakelyk Noord- en Zuid-Holland doorwandelt. Behelzende een korte aanhaling van de steden, dorpen en vlekken daarin gelegen; doorzaaid met aardige gevallen en vrolyke ontmoetingen op die reyse voorgevallen. Eerste deel. Z.p., 1735.
67697: VERMASEREN, B. A., - Dr. Gilbert Roy of Regius, een gunsteling van prins Willem van Oranje
67446: VERMEEREN, P. J., - Levensschets van veldmaarschalk Radetzky, vrij naar het hoogduitsch
67595: VERMEULEN W., - Een Romeinsch Grafveld op den Hunnerberg te Nijmegen (uit den tijd van Tiberius-Nero)
34660: Vermeulen, A. G. , uit Rotterdam - XXI. theses juridicae. 1790
34662: Vermeulen, A. G. , uit Rotterdam - Theses juridicae. 1791
69855: VERMEULEN, CORNELIS, - Portrait of Nicolaas van der Borcht
65323: VERMEULEN, P.J., - De stad Utrecht in het jaar 1813. Uit het dagboek van eenen ooggetuige.
24008: Vermeulen, P.J. (uitg.) - Tijdschrift voor oudheden (...) van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht, 3 delen, Utrecht 1847-1849, gebonden in origineel karton. In 1852 verscheen nog een vierde jaargang.
56642: Vermond, Abbe de, - La cour pleniere. Heroi-tragi-comedie en trois actes et en prose, Joue le 14-7-1788, Baville, Veuve Liberte [1788?], 88 pag.
18518: Vernède, Scipion Henri - Rykdom en billykheid, tooneelspel. [Amsterdam, Wed. Jan Dóll. 1800].
18519: Vernède, Scipion Henri (vert.)?; Andreas Joseph von Guttenberg - De bevrediging, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 9e deel, 3e stuk. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1801.
18520: Vernède, Scipion Henri (vert.)?; Friedrich Julius Wilhelm Ziegler - De lauwerkrans, of Het gezag der wetten. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, IXde deel, 2de stuk. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1801.
18522: Vernède, Scipion Henri (vert.)?; L.B. Picard - De beuzelaar, of Waar blyft de tyd! Blyspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, XIIe deel, IVde stuk. Wed. J. Dóll, 1804.
47176: Vernede, J.S./ Desmazures, J.J., - Discours relatif au jubile seculaire de la maison des orphelins Walons d'Amsterdam, prononce 22-4-1771, Amsterdam, D.P. Humbert 1771, 77 pag, halfleer uit de tijd.
65012: VERNEDE, JACOB HENRI, - Sermon sur Hebreux XI vs. 4. a` la Fin. Lui e´tant mort parle encore, prononce´ dans l'Eglise Walonne de La Haye, a` l'Occasion de la Mort de mr Jean Isac Guicherit, Doyen des Pasteurs de la dite Eglise, de´ce´de´ le 30 aou^t 1796
31813: Vernée, Leonardus Gerardus, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de crimine falsi [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
67052: VERON, FRANCISCUS, - Regel van het Katholijke geloof, door den welken de Katholijke Geloofs-leeringe nauwkeurig afgezonderd word van alle leeringen, en gevoelens der Scholen.
4902: Verpaalen, O.A.C. (red) - De vijf palen. Kroniek van de familie Verpa(a)len. Derde reeks, eerste aflevering: vijf jaar familiegeschiedenis 1968-1972. Z.p., 142 p., geïll.
4636: Verreyt, C.C.V. - Het geslacht Schoeffer, later Scheffer en Scheffers te 's-Hertogenbosch, van 1541-1796, in betrekking tot de boekdrukkunst. 's-Gravenhage 1888, geïll.
60556: Verrijk, Dirk (Haarlem 1734 - Den Haag 1786) - Village on a river (Vecht?)
36080: Verryn, Henricus, uit Amsterdam - Disputatio juridica de obligatione heredis in actionibus poenalibus ex delicto privato defuncti Utrecht F. Halma 1699
43054: Verschelde, Ch. - Les anciennes maisons de Bruges, dessinees d'apres les monuments originaux. Bruges, 1875.
33606: Verschuer, Arnoldus Simon, uit Hoorn - Disputatio inauguralis de fidejussoribus [...] Utrecht Joannes Broedelet 1746
42032: Verschuere Reijnvaen, J. - Catechismus der muzijk. Amsterdam etc., De Jong etc., 1787.
36054: Verschuur, Andries, uit Kats - Klankleer van het Noord-Bevelandsch Amsterdam Ten Brink & De Vries 1902
69468: BOOMSMA J./VERSEPUT DR. J., - Verdinkend land. Illegale foto-documentatie.
68060: VERSEPUT, J., - Van visschershaven naar jachthaven, geschiedenis van de haven van Middelharnis
69565: VERSFELT, H.J.; SCHROOR, M., - De atlas van Huguenin. Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland.
4974: Verslag - 4de t/m 33ste verslag van den Archivaris der familievereeniging Vriesendorp. 24 deeltjes (zonder de nrs. 13, 14, 23, 26, 28 en 31), 1910-1938.
66481: VERSTER, - Genealogie van het geslagte Verster.
39368: Verster, J.F. - Liste d' ex- libres Hollandais, Macon 1896, 14 pag., gebonden.
25318: Vertot, abbe de - Histoire des revolutions arrivees dans le gouvernement de la republique Romaine, nouvelle edition, volume I, Amsterdam D.Mortier, 1766, 434 pag., half leather, good copy. Volume II missing.
63524: Vertue, George (1684-1756) after Loggan, David (1634-1692), Wollaston, John (c. 1672-1749) - THOMAS WILLIS (portrait of) (Portret van Engelse arts Thomas Willis).
32209: Verveen, Alettus Albertinus, uit Klaten (Indonesië) - Fluctuation in excitability. Academisch proefschrift [...] Amsgerdam Holland 1961
51922: Verville, Beroalde de, - Le moyen de parvenir, oeuvre contenant la raison de tout ce qui a este, est et sera. Nouvelle edition, Paris, Garnier [ca.1890?].
17109: Vervliet, H.D.L. - ABHB. Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries. Vol. 4: publications of 1973 and add. from the preceding years. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1975.
69615: VERVLOET, J.A.J., - Early medieval settlements on the sandy soils of the Netherlands, with special attention to the developments on the Drenthe plateau.
54255: Vervloet, G. - Iets over de handelingen van het bestuur der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, door G. Vervloet te 's Gravenhage. Niet in den handel. 's Gravenhage, 1837.
51192: Vervoorn, A., - Enric Adsera Riba. Tien litho's exlibris van de steen gedrukt, jaarpremie 1998, 12 pag. met 10 losse platen in omslag.
64873: VERVOU, F. VAN, - Enige gedenckvveerdige geschiedenissen, tot nachrichtinge der nakomelingen, sommarischer wijze beschreven deur Jr. Fredrich van Vervov, dewelcke hij eensdeels gesien, om ende over geweest, anderdeels deur loffweerdige mannen gehoort ende verstaan heeft; dit alles na den ouden stijl / uitgeg. door het Provinciaal Friesch Genootschap, ter beoefening der Friesche Geschied-, oudheid- en Taalkunde
31811: Verwaijen, Theodorus, uit Utrecht - Specimen literarium in M. Acci Plauti amphitruonem [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
34379: Verwaijen, Johannes Franciscus Cornelius, uit Demerary - Dissertatio juridica inauguralis de lege 81 ff. pro socio [...] Leiden J.C. Cyfveer 1836
34288: Verwey, Simon Andreas, uit Sneek - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate secundum jus hodiernum [...] Leiden J.C. Emeis 1835
68313: VERWIJNEN, J.J., - Fondation Teyler. Catalogue de la bibliothèque. Tome IV. 1904-1912.
59658: Verwijs, Dr. E.; Verdam, Dr. J. - Middelnederlandsch Woordenboek. Compleet. Deel I-XI (I-IX: Woordenboek; X: Tekstcritiek & Bouwstoffen; XI: Aanvullingen en Verbeteringen op het Gebied van Dijk- en Waterschapsrecht, Bodem en Water, Aardrijkskunde, enz.).
44096: Verwijs, Eelco; - Dit sijn X goede boerden, 's-Gravenhage 1860, 12+56 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar van de originele uitgave.
33542: Verwout Noiret, Henricus, uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale quadrigam thesium controversarum sistens [...] Leiden Petrus van der Eyk en Daniel Vygh 1771
15959: Verzaemelinge - Verzaemelinge van eenige staets-stukken over het grond-gebied in de Nederlanden, Maestricht, 1782
59366: Verzamelalbum - Verzamelalbum met de volgende boeken ingebonden: (I) Eg. hanegraeff, Eerste grondbeginsels der wysbegeerte, Antwerpen Jongmans, 1850, 59pp. (II)Frans de Cort, Beknopte opvoedingsleer een boek voor vaders en moeders vrij naar het hoogduitsch van Moritz Schreber, Brussel/Sutphen 1862, (III)A. ter Gunne, Vlugtige gedachten over den Nederlandschen Boekhandel (...), Deventer 1846, (IV)L. Jottrand, Het Algemeen Stemrecht onder het Christen oogpunt en in betrekking met de Vlaamsche en Katholijke Belangen in Belgie, Antwerpen 1866, (V)Verslag over den toestand van het Vlaamsch Toneel, Antwerpen 1866, (VI)Dichtregelen door mevrouw Van Ackere uitgesproken aan het banket van het Landbouwkundig Genootschap 1849, (VII) Lof van den Landbouw en der Plantenkweekery in Vlaanderen door C. Dumon, Gend 1835, (VIII) Aen de nagedachtenis van onzen teergeliefden vader Michiel Johan van der Voort, (IX) Redevoering over de noodzakelykheid om de tafel den vreemdelingen nuttig te maken door M. van der Voort, Bru
18528: Verzameling - Verzameling van oude en nieuwe gezangen voor alle de hoogtijden des jaars, en eenige lofzangen voor de feestdagen der heiligen, ten dienste der roomsch-katholijke zangeren en zangeressen, op gemakkelijke, zoo oude als nieuwe zangwijzen gesteld. 3e druk. Amsterdam, Wed. F.J. van Tetroode, 1818.
30972: Verzijl, J.J.M.H. (red.) - De Limburgse Leeuw. Orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Limburg. Losse jaargangen, gebonden.
29166: Veth, Jan - Rembrandts leven en kunst. Tweede uitgave met inl. en toel. door J.Q. van Regteren Altena, Amsterdam 1941, 246 pag., geïll., geb., met ( beschadigd) stofomslag.
33410: Veth, Cornelis, uit Dordrecht - Eenige vragen betreffende het kort geding voor den president der arrondissements-rechtbank. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
30584: Veth, Corn. - Ongeregelde goederen. Een bundel parodieën, Amsterdam 1940, 107 pag., geb., geïll.
33604: Veth, Petrus Joannes - Oratio de religionis islamiticae ejusque historiae studio a theologis christianis minime negligendo [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1843
38282: Veth, Corn. e.a. - Eere-tentoonstelling W.O.J.Nieuwenkamp 1874-1934, Stedelijk Museum Amsterdam 1934, (46) pag., geïll.
30338: Veth, C - Oude meesters der illustratie, Alkmaar z.j., 86 pag., geb., geïll.
37376: Veth, C - Sport en spel in de kunst. Zomer, met 3 prenten in kleuren en 93 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1917, 60 pag., geïll. Origineel papieren omslag.
37378: Veth, C - Sport en spel in de kunst. Winter met 4 prenten in kleuren en 107 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1916 [ afl. van Elsevierss Maandschrift ] 57 pag., geb., geïll.
29168: Veth, Jan - Rembrandt 's leven en kunst, geschreven in opdracht van de algemeene commissie ter herdenking van Rembrandt op zijn 300sten geboortedag, Amsterdam 1906, 184 pag., geïll.
63843: VETH, JAN, - Kunst en samenleving. Naar Walter Crane's Claims of Decorative Art, in het Nederlandsch bewerkt door Jan Veth en vercierd met talrijke vignetten, in hout gesneden door G.W. Dijsselhof.
69919: VETH, JAN, - Portrait of Jan Schaap, named Jan Neus
34962: Veth, P.J. - De beoefening der Oosterse letteren aanbevolen aan de algemene belangstelling Amsterdam Van Kampen 1850
30772: Veth, C. - De arts in de caricatuur, Amsterdam z.j., geb., geïll., mooi exemplaar.
8184: Veth, C. [Hooghe, Romeyn de (1645-1708)] - De politieke prent in Nederland, Leiden 1920, 104 p., geb., geïll.
8186: Veth, C. - Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst. Leiden 1921, geb., 320 p., geïll.
63879: VETH, JAN, - Beelden en groepen
63874: VETH, JAN, - Kunst-beschouwingen, Algemeene onderwerpen< reisbrieven, monumenten, oude Nederlandsche kunst
66169: VEUILLOT, L., - Les Pelerinages de Suisse. Einsiedlen, Sachslen, Maria-Stein.
54259: Vezin, H.A. e.a. / H.W.Tydeman (vert.) - Gechiedenis van het straf- en dood-regt van het gelukkig eiland Teneriffe; meer dan roman. Met eenige stukken daar toe betrekkelijk. Uit het hoogduitsch van Hendrik August Vezin en anderen, vertaald en met aanmerkingen enz. vermeerderd door mr. Henr. Will. Tijdeman, hoogleraar in de burgelijke en hedendaagsche regtsgeleerdheid aan 's lands Universiteit te Franeker, enz. Amsterdam, Immerzeel & Comp., 1809.
60528: Vico, Enea (1523-1567) - Antique Vases (serie title)
14588: Viehbeck, Friedrich Wilhelm - Abriss einer genealogischen Geschichte des graflichen Hauses Castell in Franken.
14774: Viehoff, J.Th. - Viehoff, genealogie 1723-1920.
33113: Vies, Abraham Balthazar van der, uit Amsterdam - De beide brieven aan de Thessalonicensen. Historisch-kritisch onderzoek naar hunnen oorsprong. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1865
35998: Vietor Sibinga, Pieter, uit Groningen - Stellingen ..... Groningen Huber 1896
38888: Vieu- Kuik, H.J. - Anonieme geschriften van Betje Wolff in het tijdschrift "De Rhapsodist" ( 1770- 1772 ), Groningen 1956, 163 pag.
35338: Vijlbrief-Charbon, Th. A. - Menu promotie Th. A. Vijlbrief-Charbon. Originele tekening door F. 1955
68233: VIJN, CORNELIUS, - Cetshwayo's Dutchman, being the private journal of a white trader in Zululand during the British invasion, translated from the Dutch, edited and with preface and notes by J.W. Colenso.
42462: Vijver, C. v.d. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam. 4 delen, Amsterdam, gebr. Diederichs, 1844-1848.
18623: Vijver, Cornelis van der (vert.); Alexandre Vincent Pineu Duval - De schrijnwerker van Lijfland, of De doorluchtige reizigers. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, W. Holtrop, 1805.
18625: Vijver, Cornelis van der (vert.) - De marquis van Tulipano. Zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1807.
18627: Vijver, Cornelis van der - De uitgewekenen in Zwitserland. Tooneelspel in drie bedrijven, getrokken uit Saint Julien en zyne familie. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
18629: Vijver, Cornelis van der (vert.); Louis Charles Caigniez - De wildzang, of Het gedwongen huwelijk. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1808.
18631: Vijver, Cornelis van der (vert.); Alexandre Vincent Pineu Duval - Shakespeare minnaar. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1810.
63935: C. van der Vijver - Letter- en geschiedkundig allerlei; of verpoozingen in ledige oogenblikken
50804: Vijver, v.d.; e.a. - Vivere. Een bundel ter gelegenheid van de reunie van de nazaten van Jacob van der Vijver (1869-1940) en Cornelia van Leeuwen (1872-1944), op 8-4-2001. Circa 100 pag., geïll. Ringband.
22616: VIJVER, VAN DER, BURGER - Vijf extracten uit de registers van de Burgerlijke Stand [te Rotterdam] betr. de geboorte van vijf kinderen van Matthijs Karel van der Vijver en Johanna Burger, 1814-1823. Gedeeltelijk gedrukt, 4° oblong, 5 p.
15972: Vijver, Cornelis van der - Wandelingen in en om Brussel; benevens een uitstapje naar Gent en Brugge in den jare 1823. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1823.
15973: Vijver, Cornelis van der - Wandelingen in en om Amsterdam. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1829 (op overgeplakt strookje: H.J. Otto P.Rz)
15974: Vijver, Cornelis van der - Wandelingen in en om Amsterdam. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1829
64752: VIJVER, C. VAN DER, - Emma en Theodoor of de Huwelijks-trouw, tooneelspel.
64682: VIJVER, C. V.D., - Geluk en ongeluk geschetst in verhalen voor het opkomend geslacht door C. van der Vijver. met platen. Nieuwe uitgave.
64679: VIJVER, C. V.D., - Deugd en ondeugd geschetst in verhalen voor het opkomend geslacht.
28126: Vilars, Elie Col de - Dictionnaire Francois-latin des termes de medecine et de chirurgie. Paris 1747, 472 pag., full leather. Volume 6 of the "Cours de chirurgie", but complete as a single volume.
66479: VILJOEN, B.J., - Mijne herinneringen uit den Anglo-Boeren-Oorlog door Assistent Commandant-Generaal B.J. Viljoen, Lid Tweeden Volksraad
70036: VILLAIN, FRANÇOIS LE, - Oudinot, duc de Reggio
68226: VILLEMAIN, M., - Histoire de Cromwell d'apres les memoires du temps et les recueils parlementaires
2610: VILLIERS, J.A.J. DE - Storm van 's Gravesande, zijn leven en zijn werk, uit zijn brieven opgebouwd. 's-Gravenhage 1920. Geb., geïll., 416 p.
66948: VILLIERS DU TERRAGE, PAUL-ÉTIENNE DE, - Letter written by Paul-Etienne Villers du Terrage, President-General de la Police en Hollande to Van Maanen, Presient Conseiller d'Etat d.d. 6 Mai 1811.
66131: VILLIERS, J.A.J. DE, - Storm van 's Gravesande, een voordracht gehouden voor hare majesteiten de Koningin en de Koningin-Moeder der Nederlanden ten paleize 's Gravenhage, 4 maart 1911 door J.A.J. de Villiers
24731: Villiers, Abbé de - Oeuvres en vers. The Hague, Henri du Sauzet, 1717.
52429: Villiers de L'Isle-Adam, A. comte de - Histoires souveraines. Brussel, Deman, 1899.
60768: Vilsteren, Johannes van (1700/1710-1763) after Helst, Bartholomeus van der (1613-1670) - Portrait of Andries Bicker
66947: VINCK, K., - Naar Hollands Bloemenvelden / Crocus, narcis, hyacinth, tulpen
65950: VINCX, JAN EN VIKTOR SCHOTANIUS., - Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst 1940-1945. delen 1, 2 en 3: De Landstorm, Vrijwilligers legioen "Nederland", Vrijw. Pantsergrenadiers brigade "Nederland", 23e Pantergenadier divisie "Nederland"
27132: Vink, T - De rivierstreek, Baarn 1954, 840 pag., geb., met een losse uitslaande kaart en 7 tabellen.
64862: VINK, T, - De Lekstreek. Een aardrijkskundige verkenning van een bewoond deltagebied.
67712: VINKE, H. E., - Toespraak bij het graf van mijnen hooggeschatten ambtegenoot en vriend dr. H. J. Royaards, hoogleraar te Utrecht, overleden 2 januarij 1854
67895: VINKE, H. E., - Levensberigt van wijlen den hoogleeraar Jodocus Heringa Eliza'sz
66554: VINKE, HENRICUS EGBERTUS, - Toespraak bij het graf van den Hoog Welgeb. Heer Jan Hendrik Baron van Lijnden van Lunenburg, overleden 10 Januarij 1854.
32013: Vinke, Henricus Egbertus - Oratio de vera fidei christianae notione [...] Utrecht C. van der Post jr 1855
60814: Vinkeles, Reinier (1741-1816) after Buys, Jacobus (1724-1801) - Title-page to: "M.A. De Ruyter, in X Boeken"
55730: Vinkeles, R. - Prent: 'De burgemeester Westerwijk, te Ter Goes uit de gevangenis gehaald wordende, om zijn vonnis te ondergaan, wordt zijne vrouw door de officieren en soldaten van hem afgescheurd' [d.d. 30-12-1692], gravure door R. Vinkeles 1785 naar J. Buys.
55782: Vinkeles, R. - Prent: 'De gewezen raadpensionaris mr. L.P. van de Spiegel gebragt op de Gevangen-poort in 's Hage, in den nacht van den 14den van Wijnmaand 1795', gravure door R. Vinkeles en D. Vrijdag 1796, naar J. Bulthuis. Proefdruk.
60820: Vinkeles, Reinier (1741-1816) and Bogerts, Cornelis (1745-1817) after Buys, Jacobus (1724-1801) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60780: Vinkeles, Reinier (1741-1816) after Tischbein, Johann Friedrich August (1750-1812) - Mr. JOACHIM RENDORP
67174: VINKELES, R., - Portrait of Hermanus Boerhaave by Reinier Vinkeles after Joannes Buys (after a painting by Cornelis Troost).
67172: VINKELES, R., - Portrait of Hermanus Boerhaave by Reinier Vinkeles after Joannes Buys (after a painting by Cornelis Troost).
55199: Vinkeles, R. - Prent: 'Moedwil voor het huis van een kleeremaaker op den Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam, den 26sten Junij 1748'. Gravure van R. Vinkeles, gepubliceerd door F. Bohn, tonende schietende militairen en vluchtende burgers.
55713: Vinkeles, R. - Prent: 'Oproer te Zierikzee', door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55715: Vinkeles, R. - Prent: 'C. van der Burg, burgemeester te Bolswart met het zwaart over 't hoofd gestraft' [te Leeuwarden 16-5-1789], gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55790: Vinkeles, R.; - Prent: 'Afbeelding van den moedwil gepleegd aan het stoffelyk overschot en de graftombe van wijlen de Hoog Edelgeboore vrouwe Anna Elisabeth van Solms, geboore gravinne van Gulik Gegestein etc., zoo als het zich in ruine vertoonde in de maand Feb. 1795 in de Domskerk der Stad Utrecht', gravure door R. Vinkeles naar C. van Hardenberg.
60798: Vinkeles, Reinier (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
55800: Vinkeles, R. - Prent: 'Moord gepleegd aan de Fransche staatsgezanten, te Rastadt, op den 28sten Grasmaand 1799', gravure van Vinkeles en Vrijdag naar Duplessi Bretaux.
55752: Vinkeles, R. - Prent: 'Moord te La Chapelle door de jagers der slag-boomen op den 24sten van Louwmaand 1791', gravure door R. Vinkeles en D. Vrijdag 1798, naar J. Bulthuis.
55742: Vinkeles, R. - Prent: 'Beeldstorming in de Nederlanden' [d.d. 20-8-1566], gravure door R. Vinkeles 1786 naar J. Buys, tonende het vernielen van beelden in een kerk.
55705: Vinkeles, R. - Prent: 'Bestorming der Bastille op den 14de van hooymaand 1789', gravure door R. Vinkeles naar J. Bulthuis.
55711: Vinkeles, R. - Prent: 'Plonderen van het huis van de burgem. Landsbergen te Middelburg'[ d.d. 6-6-1652 ], gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55695: Vinkeles, R. - Prent: 'Cluwen, leeraar te Sluipwijk, door de Pruissiche husaaren mishandeld', [d.d. 19-9-1787], gravure door R. Vinkeles 1796 naar J. Buys.
33003: Vinkers, Henricus Albertus, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, de jure cum Romano tum hodierno, ratione Virginum habita [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
33398: Vinkesteyn, Cornelius Ioannes, uit Delft - De fontibus ex quibus scriptor libri de viris illustribus urbis Romae haussisse videtur disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden E.J. Brill 1886
55192: Vinne, Vincent van der - Prent 'Vryheid, blyheid'. Embleem 35 , tonende het interieur van een kerker met een gevangene die met kettingen aan de muur vast zit. Ets van Vincent van der Vinne uit A. Spinniker, Leerzame zinnebeelden (1714).
63256: Vinne, Jan Vincentsz. van der (1663-1721) - De Hofstede Sparenhout [set: 'Gesiten buyten Haarlem'].
63258: Vinne, Jan Vincentsz. van der (1663-1721) - De Harreberg Emaus [set: 'Gesiten buyten Haarlem'].
56002: Vinycomb, J., - His book of bookplates, consisting of 24 original designs, Edinburg, 1908.
57224: Vinycomb, J.; - On the processes for the production of ex libris (book-plates), London, Black, 1894.
42199: Viotta, J.J. (red.) - Swelingh, jaarboekje aan de toonkunst in Nederland gewijd, voorzien van een aanhangsel door R. Hol, 1859-1860. Amsterdam, Binger, [1859].
35248: Viotta, Henricus Anastasius, uit Amsterdam - Het auteursrecht van den componist Amsterdam L. Roothaan 1877
43844: Viotta, H. (red.), - Maandblad voor muziek, tevens orgaan der Wagner-vereeniging te Amsterdam, Amsterdam, v. Munster. Per jaargang ca. 400 pag., gebonden. Prijs per jaargang 40 euro.
34114: Viruly, Daniel Cornelius, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis continens annotationes [...] de contumelia et vi erga depositarios auctoritatis viriumque publicarum [... Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1839
4922: Vis, D. - Vis a Saandyk, Kroniek van een Zaans geslacht. Zaandijk 1974, 428 p., geb., geïll.
60145: Visscher, Roemer - T'Loff vande mutse, ende van een blaevvve scheen; Met noch ander ghenoeghelicke boerten ende quicken, Soo uyt het Grieckx, Latijn en Franchoys in rijm overgheset als selffs Poeetelick gedicht: Tot vermaeckelickheyt van alle luyden nieuwelickx in druck ghebracht; partly translated from Greek, Latin and French, Leyden, J. Paets Iacobszoon, 1612.
69927: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Gertrude of Saxony
69923: VISSCHER, CORNELIS, - Title page for Principes Hollandiae et Westfrisiae
55204: Visscher, Claes Jansz., naar - Prent: 'Hendrick Danielsz Slatius. Gewesene predicant tot Bleyswijck, naer 't leven afgebeelt den 12 Maert A° 1623'. Ets met gravure, C.J. Visscher in., tonende Slatius staande, ten voeten uit, de handen en voeten gebonden, op de achtergrond zijn aanhouding bij Coevorden en naast hem een bierpul.
69941: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of William III, Count of Holland
69943: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of William V, Count of Holland
69924: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Dirk I
69934: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Dirk VII
69931: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Floris II
55197: Visscher, Claes Jansz - Prent: 'Afbeelding der justitie, geschiet den 13 May A° 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. Gravure, C.J. Visscher excu., tonende het Binnenhof met schavot voor de Ridderzaal waarop het onthoofden van Van Oldenbarnevelt. Rond het schavot veel volk.
69955: VISSCHER, JAN DE, - Riverbank with fishermen hauling in nets
69932: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Dirk VI
69942: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of William IV, Count of Holland
69860: VISSCHER, CORNELIS (II), - Horse robbery at night
69926: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Floris I
69938: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of William II
69936: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of William I, Count of Holland
69859: VISSCHER, CORNELIS (II), - Portrait of Johannes de Meer
69933: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Floris III
32171: Visscher, Willem Marinus, uit Arnhem - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1896
69940: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of John I, Count of Holland
32233: Visscher, Barthol. Corn. Joh., uit 's Hertogenbosch - Dissertatio juridica inauguralis de jure creditorum in bonis et persona debitoris, ex legibus romanis et patriis antiquiis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
69937: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Floris IV
69929: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Godfrey IV
69928: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Robert I
70069: VISSCHER, CORNELIS (II), - Florentius IVtus, Wilhelmi f. Comes XVII
70068: VISSCHER, CORNELIS (II), - Theodericus V, ab exilio ad suos redux, interfecto Gotfredo, agnoscitur Comes X
69944: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Philip III of Spain
69925: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Dirk III
69856: VISSCHER, CORNELIS (II), - Portrait of Saint Gangulphus of Burgundy
69857: VISSCHER, CORNELIS (II), - The ratcatcher and his apprentice
69858: VISSCHER, JAN DE, - Portrait of vice-admiral Abraham van der Hulst
69922: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Frederic Henry, Prince of Orange
69935: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Ada, Countess of Holland
70026: VISSCHER, CORNELIS (II), - Andrea Odoni with his collection
55566: Visscher, Claes Jansz II (1587-1652) - HENDRICK DANIEL SZ SLATIUS, gewesene Predicant tot Bleijswyck, naert t´leven afgebeelt den 12 Maert 1623
69930: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Dirk V
55570: Visscher, Claes Jansz, naar - Prent: 'Afbeelding der justitie geschiet den XIII May Ao 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. R. o.: 'C.J. Visscher excu.'. Op karton gemonteerd met zes portretten, ook C.J. Visscher excu., van Van Moersbergen, Oldenbarnevelt, Grotius, Hogerbeets, van Ledenberg en Wtenboogaardt.
55571: Visscher, Claes Jansz, naar - Prent: 'Afbeelding der justitie geschiet den XIII May Ao 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. R. o.: C.J. Visscher excu.
55608: Visscher, Claes Jansz II (1587-1652) - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hij voer aff'
20510: Visscher, J. e.a. - Tiel, een economisch-geografische studie betreffende de welvaartsbronnen van de gemeente Tiel en haar omgeving. Rapport uitgebracht op verzoek van het Comité Wederopbouw Tiel, Rotterdam 1949, ca. 250 pag., gestencild, gell, geb. in half linnen band.
69939: VISSCHER, CORNELIS, - Portrait of Floris V
69921: VISSCHER, CORNELIS, - Roma mother with three children
67522: VISSCHERS, P., - Walther Pompe en zyne twee zonen Pauwel en Engelbert, Beeldhouwers der XVIIIe eeuw
20082: Visschers, P. - Geslacht-boom van Jan Frans Willems, Antwerpen 1858, 31 pag.
69651: VISSER, R. DE, - Een halve eeuw landschapsbouw. Het landschap van de landinrichting.
67017: VISSER, A.G. DE, - Catalogus eener belangrijke verzameling prenten en portretten, verrijkt met vele meerendeels onuitgegeven teekeningen, betreffende de kerkelijke twisten in Nederland, in het begin der 17e eeuw (remonstranten en contra-remonstranten) verzameld door wijlen de heer Jan Stolker in leven kunstschilder te Rotterdam.
67013: VISSER, A.G. DE, - Catalogus van een uitmuntend kabinet Prentkunst, en andere belangrijke stukken betrekkelijk de geschiedenis der Nederlanden, tot het einde der achttiende eeuw. Portretten van admiralen, zeehelden, zeereizigers; bij A.G. de Visser.
67015: VISSER, A.G. DE, - Catalogus van eene kleine doch hoogst belangrijke verzameling kapitale portretten van voorname en beroemde personen, waaronder vele fraaije en zeldame van admiralen, gedeeltelijk verzameld door een lid der diplomatie (...).
34112: Visser, Rudolphus Bernardus, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis de revocanda donatione in primis propter ingratum animum [...] Leiden J.H. Zitman 1836
66246: VISSER, H. C., - In memoriam B. Corts (1813-1880) Toespraak gehouden op de buitengwone vergadering de Vereeniging Broederliefde de 10den maart 1880,
21150: Visser, - Waarom men in Huizen een haven wilde en wat daaraan voorafging. Huizen 1948, 51 pag., geïll, geb., met stofomslag. ( oplage: 300 ex. ).
35314: Visser, Piet - Godtslasterlijck ende Pernicieus. De rol van boekdrukkers en boekverkopers in de verspreiding van dissente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de 17de eeuw Amsterdam AD&L 1996
59412: Visser, Marie Sophie., - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van de hoofse liefde (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 11 oktober 1950). 's Gravenhage, Uitgeverij Excelsior, 1950.
36446: Visser, A.C. - Snel en goedkoop recht, rede aanvaarding hoogleeraarsambt Leiden Brill 1899
32687: Visser, Jacob Leonard, uit Amersfoort - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1876
32491: Visser, Jacobus, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de variis furtorum generibus eorumque poenis [...] Leiden Petrus van der Eyk 1745
60542: Visser Bender, Joannes Pieter (Haarlem 1785-1813) (attributed to) - Figure study of a farmer with a pitchfork
54269: Visser, Casimir K. [= Kurt Baschwitz] - Van de heksenwaag te Oudewater en andere te weinig bekende zaken. Voorrede van prof. dr. Jan Romein. Lochem, [1941].
34054: Visser, Abrahamus Rutgerus, uit 's Gravenhage - Specimen historico-juridicum inaugurale de jure venandi [...] 's Gravenhage J. Roering 1840
4928: Visser 't Hooft, W.A. - Notes on the ancestors of the brothers F., W.A. and H.Ph. Visser 't Hooft. Genève 1975, 31 p., gestencild.
66218: VISSERING, G., - Zuiderzee, newspaperclipping Algemeen Handelsblad 1900: letter sent by G. Vissering and a reply by H.J. Calkoen, burgemeester van Edam,
69073: VISSERING, G. [... ET AL], - De watervloed van 13-14 Januari 1916 uitg. door de Zuiderzee-Vereeniging
51158: Vissering, C.M., - Eene reis door Oost-Java, Haarlem 1912, 254 pag., geb., geïll.,
33962: Vissering, Simon - Oratione de conditione patriae et moribus Batavorum saeculo XVII in Guil. Templii libro "Observationum" notatis [...] [Leiden] [z.n.] 1856
59824: Vitalis, L. - De kwestien van den Nederlandsch-Indischen archipel nog eens besproken.
54271: Vitriarius, Philip Reinhard - Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae. Leiden, P. van der Aa, 1686.
18536: Vitringa, Annes Johan [ps. Jochem van Ondere] - Mijn bezoek aan [Bismarck]. 3e druk. Deventer, W. Hulscher GJzn., [1896]
64543: VITRINGA, A.J., - Een gezellige avond in een geleerd genootschap / door iemand, wiens naam eerst in 't laatste bedrijf onder afsteken van vuurwerk aan 't licht kom
32467: Vitruvius, C. - Hinreichliche Erleuterung über einen discursum praeliminarem, der vor einer juridischen disputation von dem Vorzug des Deutschen Rechts, vor dem Römischen [...] Frankfurt / Leipzig [s.n.] [s.a.]
32027: Vizévene, Isaäcus, uit Schiedam - Dissertatio juridica inauguralis continens adnotationem ad loca selecta tituli digestorum de actionibus emti venditi [...] 's Gravenhage J. Roering 1849
14492: NEERLANDS VLAG - Song-text Neerlands Vlag, words by P. Kiersten, music J. van den Acker, n.p., [ca 1930?], plano.
38528: Vlagsma, A.H. - Het Hollandse orgel in de periode van 1670 tot 1730, Alphen a.d.Rijn 1992, 338 pag., geb., geïll.
69464: VLEESSCHAUWER, M.L.M. DE, - Van water landt, van landt weder water waterstaat en waterhuishouding in midden Zeeuws-Vlaanderen, 1600-1999
66527: VLEKKE, B.H.M., - Een kleinzoon van Willem den Zwijger als opperbevelhebber van het pauselijk leger. Frederic Maurice de la Tour d'Auvergne, hertog van Bouillon
65302: Vlerk [= Bern. Gewin] - Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Uitgegeven door Vlerk. Met platen.
15961: Vlerk [= Bern. Gewin] - Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Amsterdam: H. Frijlink, 1841.
40814: Vliegenthart, A.W. - Bildersammlung der Fursten zu Salm, Zutphen 1981, 224 pag., geïll.
66054: VLIELANDER HEIN VAN ROCKANJE, B.M., - Levensschets van Mr. B. M. Vlielander Hein van Rockanje, oud-advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden, oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
32807: Vliet, Dingeman van der, uit Zierikzee - Dolus en culpa bij overtredingen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
54277: Vliet, W. van der - De feiten en officiële stukken in zaken gevoerd voor den schuttersraad te Amsterdam tegen Albert Hofman, sergeant, vroeger dienstdoende bij de 2de komp. 3de Bat. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1858.
32923: Vliet, Martina van, uit Utrecht - Het hoogheemraadsschap van de Lekdijk bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1961
63602: Vliet, Johannes van (fl. 1628-1637) - Cloth-shearers (doek-scheerders) [set: Crafts and trades].
63604: Vliet, Johannes van (fl. 1628-1637) - Touch [set: the five senses].
8697: Kunstliefde spaart geen vlijt - Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en Prijsvaarzen. Leiden, C. van Hoogeveen jr., en P. van der Eyk en D. Vijgh, 1785. [deel X]
8695: Kunstliefde spaart geen vlijt - Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en prijsvaarzen, behelzende den Lof der dankbaarheid. Leiden, C. van Hoogeveen jr, 1773. [deel I]
63863: VAN DER VLIS, J.A., - T Lant van Texsel, een geschiedschrijving, met originele bestelkaart, uitnodiging van het gemeentebestuur voor de aanbieding van het boek, een pagina aanvullingen en verbeteringen en recensie uit NRC
67057: VLIS, CH.C. VAN DER, - De gardes d'honneur van Friesland
32115: Vlis, Christianus Jacobus van der, uit Utrecht - Disputatio critica de Ezrae libro apocrypho vulgo quarto dicto [...] Amsterdam J. Müller 1839
68260: VLISSINGEN, PAUL VAN, - Beschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheid nader toegel. door P. v. V.
22400: VLISSINGEN - Eigentijdse kopie van een brief van Bigot, dd. Parijs, Prefecture du Dep. de l’Escaut,14-9-1808, aan “Monsieur le Prefect” over de Kerken te Vlissingen en het tractement van de predikanten. Een en ander als antwoord op de brief van de prefect van 15 juli 1808. Manuscript, folio, 2 p.
34068: Vloten, Abrahamus Antonius van, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de agnitione liberorum naturalium [...] Utrecht J. Straatmans 1826
34284: Vockestaert, Henricus Melchior, uit Delft - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de L. Cornelio Sulla legislatore [...] Leiden Haak en Comp. 1816
38030: Voegler, J.G. - Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium, Middelburg 1892-94, 255 pag., geb. [ overdruk uit enkele afl. Archief ]
22778: VOET - Genealogisch overzicht familie Voet, manuscript, 3 p., 18e eeuws.
67102: VOET, ELIAS., - Haarlemsche Goud- en Zilversmeden en hunne merken
18544: Voet, Joannes Eusebius - Uitzicht van Nebo, of Verbeelding van het hemelsch Kanaan, den zeer geleerden taal- en dichtkundigen heere Rutger Schutte, godvruchtig bybeltolk in de gemeente van 's waerelds heiland binnen Amsteldam toegezongen. 2e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1753. [Gebonden met:] Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760-1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]
18546: Voet, Joannes Eusebius - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]. [Gebonden met:] Stichtelyke gezangen, gedicht op voornaame lotgevallen der christelyke kerke, en geschikt naar derzelver tydorde. 1ste stuk. Dordrecht, Erve J. van Braam, en P. van Braam, 1767.
15894: Te voet - Te voet van Zwolle naar Oldenzaal. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1916].
65053: VOET, ELIAS., - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken.
2628: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg, behelzende een naemlijst der heeren van Bosichem, benevens der heeren en graeven van Culemborg gesproten uit de aloude graeven van Teysterband [...] mitsgaders een beschrijvinge van de stad Culemborg. 2 dln. in 1 (halfleren) bd. Utrecht 1753. Geïll., 716 p.
63600: Voet, Alexander II (c. 1635-after 1695), Galle, Cornelis II (1615-1678) after Rubens, Peter Paul (1577-1640) - LUCIUS ANNAEUS SENECA.
69306: VOETIUS, GISBERTUS, - Drie tractaten Gisberti Voetii als Een meditatie van de ware practijke der Godsaligheit of der goede wercken, Een sermoen van de Nuttigheydt der Academien en Schoolen, mitsgaders der Wetenschappen en Konsten die in deselve Gheleert werden, Een Af-scheydts-Predicatie van de Gemeynte tot Heusden.
31342: Voets, B - Hensbroek door de eeuwen heen, Hoorn 1975, 255 pag., geïll.
65726: VOGEL, CH., - Le monde terrestre au pont actuel de la civilisation. Nouveau précis de géographie comparée descriptive, politique et commerciale. Avec une introduction, l'indication des sources et cartes et un répertoire alphabétique, tome I, II, III
32031: Vogel, Willem Frederik de - Over de leer der physiokraten. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
32199: Vogel, J.Ph. - De arbeid van het Instituut Kern 1925-1935. Leiden E.J. Brill 1935
57578: Vogel, H.W. - Lichtbeelden naar de natuur, Nijmegen, Blomhert, [ca 1880], 267 p, geill.
32301: Vogelaar, Jacobus Guilielmus Theodorus, uit Nederlands-Indië - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum de Lege Rhodia de Jactu [...] Leiden C.C. van der Hoek 1839
32029: Vogelsang, Remko Adrian, uit Leerdam - Het stemrecht in onze waterschappen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
6232: Vogelzang, J. en J.G. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht, Leek [1991], 108 p., geb., geïll.
59290: Voges, Carel, - Domme Dorus waarom de radijsjes staartjes hebben. NV Drukkerij Dico Amsterdam 1935. Formaat 26x19 cm. 20 blz. met 14 bladzijde grote gekleurde tekeningen en enkele z/w tekeningen tussen de tekst. Mist laatste bladzijde.
69204: VOGUE, E.M. DE, - Heures d'Histoire.
6484: VOIGT, J. - Geschichte des Deutschen Ritter-Ordens in seinen zwölf Balleien in Deutschland. Berlijn 1857 [nadruk 1991], 2 delen. Geb., 675, 22 + 698 p.
14854: Voigt, J. - Namen-codex der Deutschen Ordens-Beamten, Hochmeister, Landmeister, Grossgebietiger .......... und Göldner-hauptleute in Preussen.
47570: Voisin, A., - Guide des voyageurs dans la ville de Gand, 2nd. edition, Gand, 1831.
19516: Volborth, C. A. von - The art of heraldry.
16701: VOLENDAM - Volendam [Mapje met 10 losse fotootjes, elk 7x9 cm], z.pl., z.j. [1938].
16702: VOLENDAM - Volendam. Uitg. Den Haag, Weenenk en Snel, [ca. 1940?], 6 gekleurde prentbriefkaarten in leporellovorm in omslag.
15962: Volkmann, Johann Jacob - Neueste Reisen durch die Vereinigten Niederlande, vorzüglich in Absicht auf die Kunstsammlungen, Naturgeschichte, Oekonomie und Manufakturen, aus den besten Nachrichten und neuern Schriften zusammen getragen. Leipzig: C. Fritsch, 1783.
18548: Vollenhove, Joannes - Kruistriomf, dichtstuk. Amsterdam, G. Portielje, 1827.
43474: Vollenhove, Joannes - Tabitha doot en onsterflyk vertoont in een lykpredikaatsie (.....) Maria de Tweede, Koninginne (.....) van Groot Britanje (.....) ter gedachtenisse, 's-Gravenhage, G.v. Limburg, 1695. 4o, moderne half leren band, 60 pag.
16703: VOLLENHOVE - Het land van Vollenhove “De Noordwesthoek” door Okke Haverkamp, Naarden 1947, 96 p.
34242: Vollenhoven junior, Cornelius van, uit Rotterdam - Dissertatio historico-juridica inauguralis de senatusconsultis et constitutionibus principum secundus Gaji institutionum commentarios IV Rotterdam Wed. van der Meer & Verbruggen 1832
4944: Vollgraff, P.C.E. - Johann Christoph Vollgraff 1766-1825. [Maastricht 1950], 80 p., met bijlagen in fotokopie, geïllustreerd. Familie-uitgave in beperkte oplage.
6640: VOLLGRAFF, J.A. - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se rapportent au calcul des changes à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères, tirées des oeuvres complètes.
23556: Vollmer, W. - Volstandiges wörterbuch de mythologie aller nationen. 2 delen, Stuttgart 1836, 1558 pag.+130 illustraties. Gebonden in twee half marokijnen banden.
64803: VOLNEY, - De rui¨nen, of Overdenking over de staats-omwentelingen
64720: VOLPILJERE, LA AND HALMA, F., - Hollandt aan de voeten des konings, Door den Heere van La Volpiljere, Leeraar in de Godtheit. Uit het Fransch in ondicht vertaalt, En met eenige tegenzangen En andere Stukken verrykt, door F. Halma.
58400: Voltaire, - Contes et Romans, 5 volumes, Paris, Piazza, z.j.,
63783: VOLTAIRE - Oeuvres Complètes du Voltaire
18564: Vondel, Joost van den - Gysbrecht van Aemstel, treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen schouwburg vertoond word. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
65062: VONDEL, J.V., - Palamedes, of Vermoorde Onnozelheit, treurspel. Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven.
64333: VONDEL, J.V., - Palamedes, of Vermoorde Onnozelheit, treurspel. Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven.
64696: VONDEL, J.V., - Gysbrecht van Aemstel, treurspel door J.V. Vondel. Geillustreerd door C. Rochussen.
39132: Voorbeijtel Cannenburg, W. - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900, Amsterdam. Scheepvaartmuseum 1928, 117 pag., geïll. Met los katern met Engelse tekst.
33960: Voorda, Bavius - Oratio de sapientia regis quondam Hebraeorum sapientissimi juridica [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1782
32809: Voorduin, Guilielmus Leonardus, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de vi novae leges fundamentalis inde ab ipsius promulgatione computanda [...] Utrecht C. Bielevelt 1850
57174: Vooren, E.P.C. van; - Parochieregisters van Edegem, St. Antonius, dopen 1618-1812; huwelijken 1618-1810, begrafenissen/overlijden 1618-1811, 2 delen, Mechelen 2000, 723 pag.
69008: VOORHOEVE, R., - Het geheim van de kloof.
66531: VOORHOEVE, C.L., VEEN, S.D. VAN, - Valeton: Prof. Dr. J.J.P. Valeton Jr. Herdacht. + 14 Jan. 1912, een woord tot zijne studenten/In Memoriam Prof. Dr. J.J.P. Valeton Jr.
69407: VOORN, H, - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe. De geschiedenis der Nederlandse Papierindustrie II.
66441: VOORSCHOTEN, - Lot of 60 cuttings on Voorschoten and Kasteel Duivenvoorde [mostly 1960-1970]
59960: Van Voorst, W.H. - Reglement voor de bewoonsters van Teylers Hofje, art. 1- 34, 19 pp. In goede staat 23 februari 1838. TEVENS instructie voor den opzichter van het Teylers Hofje, 8 pp, art 1-17, vastgesteld 2 februari 1894 door P. Loosjes en A. van der Mersch.
59304: Voorst tot Voorst, van J.M.W., - Tussen biedermeier en Berlage, meubel en interieur in Nederland 1835-1895, De Bataafsche Leeuw, 417 pag., geb., geïll.
34976: Voorst tot Voorst, Cuno van, uit Elden - Stellingen Leiden J.W. van Leeuwen 1870
23450: Voorst, B. van ( red.) - Historia, dat is een verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe der seer vermaerder zee- ende coopstadt Enchuysen (......) tot (....) 1603 door P.P.K.(ock). Enkhuizen 2006. Oblong, 152 pag., geïll., geb.
65085: VOORTHUYSEN, J. VAN, - The´re`se's Album : dichtbundeltje and De Contubernaal of het bezoek van den oom-voogd.
2640: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking. (Diss.)
68542: VOOYS, C.G.N. DE, - Levensbericht van Jan Koopmans (26 maart 1860-29 juli 1926)
16706: VORDEN - Gids voor Vorden [1e uitgave]. Uitg. V.V.V. [ca.1910], 69 p.
16707: VORDEN - Gids van Vorden, 2e uitgave. Uitg. V.V.V. [1928], 92 p.
69052: VORRES, I., - The last Grand-Duchess, her imperial highness Grand-duchess Olga Alexandrovna 1 June 1882- 24 November 1960.
68403: VORSSELMAN DE HEER, P.O.C., - Oratio de virium doctrina in physica disciplina rite adhibenda : dicta publice A.D. VII Novembris MDCCCXXXIV, cum matheseos, physices et philosophiae theoreticae professionem, in Illustri Daventriae Athenaeo, solenni ritu auspicaretur.
38324: Vorstelman, C - Van spel en spelen, Baarn 1941, 72 pag., geb., geïll.
6260: Vorsterman van Oyen, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont, ‘s-Gravenhage 1889, 158 p., geb., geïll.
63823: VORSTERMAN VAN OIJEN / FRANQUINET, G.D.;, - Annuaire Généalogique des Pays-Bas, année 1875
3976: Vorsterman van Oyen, A.A. - Geslachtlijst der familie Toe Laer. 's-Gravenhage 1890, 56+3 p., geb., geïll.
67962: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Hugenholtz. De Haan Hugenholtz.
67963: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Van der Hoop. Thomassen a Thuessink van der Hoop en De Wit van der Hoop.
67964: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van de familie Hordijk.
67965: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Houck.
67966: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Huber. Berghuys Huber, De Hertoghe Huber en Wielinga Huber.
67967: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Huguenin family.
67968: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogie van het geslacht Hustinx.
67969: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Genealogy of the Huygens family.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

6/8