Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70598: NOORDE, CORNELIS VAN, - 't Regthuis te Schoten, buiten Haarlem
70425: NOORDE, CORNELIS VAN, - Interior with family
43928: Noordeloos, P. en J. Morsink, - Geschiedenis van den polder Het Grootslag, Heilo 1946, 219 pag., geb., geïll.
43992: Noordeloos, P.; - Het Sint Elisabethen Convent-weeshuis der stede Grootebroek, Heiloo 1946, 182 pag., geïll., geb.
34122: Noordendorp, Joannes Bernardus, uit 's Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale ad titulum vi libri I cod. civ. Neerl. [...] ls Gravenhage P.H. Noordendorp 1853
58601: Noordervliet, J.J.W., Teves, Brockmann, - Liederen gezongen door mej. Riek Brockmann tgv. het huwelijk van J.J.W Noordervliet met Toty Teves te Amsterdam, 17 december 1929, gedrukt, 2 pag.
58958: Noordewier, M.J., - Een bijna vergeten hoofdstuk uit het leven onzer vaderen opgerakeld t.g.v. het IXde Landhuishoudkundig congres te Assen, Groningen 1854, 54 pag., geb.
35678: Noordhoek Hegt, Johan, uit Batavia - Iets over den vibrio koch Utrecht van Boekhoven 1894
16525: NOORDOOSTPOLDER - Excursiegids 1948 van de Noordoostpolder. Uitg. Directie van de Wieringermeer, Zwolle 1948, 80 p.
30916: Noordziek, J.J.F. - Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten- Generaal over het wetboek van koophandel, deel I, zitting jaar 1822/23; deel II, 1e en 2e gedeelte; zitting jaar 1825/26. Twee delen in 3 kartonnen banden, 's-Gravenhage 1872-1880, 442 + 491 + 2112 (=1212) pag., deel II iets los in de band.
70244: NOORDZIEK, J.J.F., - Het geschilstuk betrekkelijk de uitvinding der boekdrukkunst, geschiedkundig uiteengezet door J.J.F. Noordziek.
64028: NOORDZIEK, J.J.F., - Gedenkboek der Coster-feesten van 15, 16 en 17 juli 1856 door J.J.F. Noordziek
34646: Noort, H. J. op ten , uit Zutphen - VI theses juridicae. 1789
34192: Nooten, Nicolaus Fridericus van, uit Lopik - Specimen juris Romani continens commentationem ad legem XVIII. dig. de rebus creditis et XXXVI de acquirendo rerum dominio [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1841
69336: NOOTEN, N.F. VAN, - De Nederlandsche Wetgeving op de Waterschappen, Dijk, en Polderbesturen, met Aanteekeningen toegelicht.
70680: NOOTEN, N.F.VAN, - Rechtsvragen ten opzichte van den aanslag van boekdrukkers, die letterkundige werken drukken en uitgeven, in het recht van patent / door N.F. van Nooten
31981: Noothoven van Goor, Gerard Benjamin, uit Leiden - De verkoopsbelofte. Academisc h proefschrift [...] Amsterdam De brakke grond 1885
65983: NORA [BOL, A.C.), - UIt Kennemerland, schetsen en beelden, met een inleidend woord van Dr. E. Laurillard.
40352: Nora, Elizabeth, - Netherlands now, l'ecole du Nord, Parijs 2006, 120 pag., geïll., geb., als nieuw.
36438: Norby, Nicolaus, uit Zweden; Praeses: Fecht, Johann - Exercitium historico-theologicum de hierarchia ecclesiastica Rostock Weppling? 1718
28138: Normand, Charles - De vignola der ambachtslieden of gemakkelijke wijze om de vijf bouw-orden te teekenen. Vertaaling J.v. Straaten, nieuwe uitgave, Amsterdam, J.Radink, 1851, 87 pag. + 42 platen.
64667: NORONHA, EDUARDO DE, - O districto de Laurenco Marques ea Africa do Sul por Eduardo de Noronha
57134: North Lee, B.; - Bookplates and labels by Leo Wyatt, Wakefield, Fleece Press, 1988.
36792: Noske, W.C. - Vijanden van den tuinbouw en hunne bestrijdingsmiddelen. Handboek voor tuinlieden en liefhebbers, Amsterdam [ ca. 1900 ], 280 pag., geïll. ( o.a. met 20 afb. in kleur ).
42281: Nostradamus, Michel - Les vrayes centuries et propheties de maistre Michel Nostradamus. Revues et corrigées suyvant les premieres editions imprimées en Avignon en 1556 et à Lyon en 1558. Avec la vie de l'autheur. Leiden, P. Leffen, 1650.
66348: NOTHENIUS, HUGO, - Richard Hol.
64122: NOTIN, VERONIQUE (RED.), - La Rencontre des Héros, regards croisés sur les ëmaux peints de la renaissance appartenant aux collections du Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris et du Musée Municipal de l'Ëvéché de Limoges
34070: Notten, Fredericus Henricus van, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale generalia continens principia, quibus tum apud Romanos, tup apud nostrates tutela nititur [...] Amsterdam P. Meyer Warnars 1823
36912: Nouvel, O - Französische papiertapeten 1800- 1850, Tübingen 1981, 260 pag., hardback with dustwrapper, ill.
34676: Novisadi, Joh. Christoph., uit Amsterdam - Dissertatio juris publici de jure rei monetariae apud batavos. Utrecht Broedelet 1754
66345: NUFFEL, H. VAN, - Lamoraal van Egmont in de Geschiedenis, Literatuur, Beeldende Kunst en Legende.
37262: Numan, A - Vee- artsenijkundig magazijn deel I, eerste stuk; deel I derde stuk; deel II eerste stuk; deel II tweede stuk, Groningen, R.J. Schierbeek, 1827-1830, org. karton.
60862: Numan, Hendrik (1736-1788) - Nieuw Jaars Courant [Wish card, New Year]
60978: Numan, Hendrik; naar C. van Assem - Pragtige Eereboog voor zynde Doorluchtige Hoogheid Willem de Vyfde.
70424: NUMAN, HERMANUS, - Village view with church
24709: Numan, Alexander - Handboek der genees- en verloskunde van het vee ingerigt naar de behoeften van het koningrijk der Nederlanden; onder opzigt der maatschappij: Tot Nut van het Algemeen. 2nd enlarged and corrected edition. Groningen, R.J. Schierbeek, 1826.
60846: Nunnink, Adolf Carel (1813-1894) after Pieneman, Nicolaas (1809-1860) - ADMIRAAL DE RUYTER. 22 APRIL 1676
66866: NUYENS, B.W.TH., - Het ontleedkundig onderwijs en de geschilderde anatomische lessen van het Chirurgijns Gilde te Amsterdam in de jaren 1550 tot 1798 door B.W.Th. Nuijens.
64555: NUYENS, J.F., - Een wandeling door Haarlem, uit: Katholieke Illustratie nr. 34-38 with photographs and illustrations
33592: Nuys Klinkenbergh, Jacobus van, uit West-Graftdijk - Dissertatio physico-philosophica inauguralis de aere ejusque proprietatibus et usu [...] Leiden Joannes le Mair 1764
9154: Nuyssenburg, Izaak van - Nagelatene gedichten. Utrecht, J. van Schoonhoven & Comp., 1778.
65573: NYPELS, J., - Bij gelegenheid der echtvereeniging van mijnen waarden broeder, Charles Joseph Hubert Nypels met mevrouw Maria Bernardina de Wandele, weduwe van wijlen den heer Vincent Buzzi, den September, 1818.
34034: Obreen, Herman, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de insinuatione instrumentorum authenticorum et privatorum in acta publica [...] Leiden Haak en Comp. 1832
67058: OBREEN, H., - De vermeende onechtheid van het Middelburgsche stadsrecht van 1254. Korte mededeelingen.
71251: OBREEN, H., - De bedijking der Hincline op Zuid-Beveland (1263-1269). Bijdrage tot de kennis van het 13e eeuwse dijkrecht.
32607: Obreen, Herman Constant, uit Leiden - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1898
1908: OBREEN, H.T. - Harlingen. Inventaris der archieven. Bolsward 1968. Geb., 164 p.
64619: OCHTMAN, J.A.A., - Gemeente-Gasbedrijf Haarlem 1903-1928
69727: OCKERSE, W.A., - Lijkrede aan het graf van Napoleon Buonaparte, ten vervolge der Napoleo´ntische redevoeringen / door W.A. Ockerse.
9155: Ockerse, Antoinette - Nieuwe gedichtjes en vertellingen voor kinderen, door vrouwe A. Ockerse, wed. mr J.P.Kleijn . Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1819.
68741: ODE, J., - Mijne rechtvaardiging tegen mejufvrouw Betsy Perk door J. Ode.
32429: Odelem, Johann Philipp - Dav. Mansueti De S. Germanis Prodromus commentationis academicae de abusu brachii secularis in foris protestantium [...] s.p. s.n. 1742
5906: Odijk, Ad.J. en Ben - De bakker-tamboer en zijn beminde, deel I: Flitsen uit het leven van B.A. Odijk en A. Hoekstra; deel II: Stambomen van de families Odijk en Hoekstra, [Amsterdam 1993], 204 p., geïll.
56628: Odry, M., - Les gendarmes, poeme en deux chants, 2me. ed., Paris, Mars, 1825, 22 pag.
42951: Oefele, Aloys, vrijheer van - Mijn uitstapje naar Italie in den zomer van 1832. 2 delen, Amsterdam, Frijlink, 1834 [vertaald door G.H. Nagel].
16540: OEGSTGEEST - Gids voor Oegstgeest. Uitg. Ver. “Gemeentebelang Oegstgeest”, [1930], 72 p.
33246: Oehm, Lorenz - Tractatus canonico-politicus de jure episcopali : in partes quatuor secundum summa istius juris capita distributus: cujus praeludia quae rationem ac dispostionem totius instituti aperiunt, thesibus aliquot comprehensa ... publicae censurae submittit Basel Joannes Jacobus Genathius 1613
40080: Oerle, H.A. van, - Leiden. Een multidisciplinaire benadering van het proces der stadwording en de ontwikkeling van het oudste stadsgebied in de middeleeuwen, Leiden 1974, 116 pag., geïll. [ dissertatie met los blad stellingen].
70146: OERLE, H.A. VAN, - Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden eeuw: Beschrijving.
20212: Oerle, H.A. van - Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden eeuw. 2 delen ( Beschrijving en Atlas ),
36642: Oerlemans, Jacobus Willem Huibert, uit Velsen - Autoriteit en vrijheid 1800 - 1914. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriele maatschappij Assen Van Gorcum 1966
67094: OERS, B. VAN, - In dialoog met mensen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen.
38976: Oesau, W - Die Deutsche Südseefischerei auf Wale im 19. Jahrhundert, Glückstadt 1939, 137 pag., geb., geïll.
34802: Oetgens van Waveren Pancras Clifford, Jacques Gerard Joseph, uit Patti (residentie Japara) - Eenige opmerkingen over den staat van kennelijk onvermogen Leiden Somerwil 1887
68354: OEVEREN, CORNELIS VAN, - Dag verhael van d'Rotterdamse Historie, wegens de Verkiesing van syn Doorlugtige Hoogheyt Willem Karel Hendrik Frizo, Prince van Oranje en Nassauw, tot stadhouder, admirael, en kapiteyn, generael over de vereenigde provintie, voor soo verre het de stad Rotterdam betreft, Voorgevalle op den 29 April 1747. En vervolgens in Samenspraak tusschen Pieter en Cornelis, Opgesteld door Cornelis van Oeveren, Wagemaker op het Haegse Veer tot Rotterdam.
68355: OEVEREN, KORNELIS VAN, OEVEREN, CORNELIS VAN, - Brief aan myn heer de schryver van de memorie, voor goede Burgeren, en, voor de door hem ter goeder trouw beschouwde dwalende Christenen. Met eenige aanmerkingen op dezelve memorie. Eene memorie, in welke het Huis van Oranje op eene verregaande wyze beledigt werd.
64304: OFFENBERG, A.K., - Mijn vijf roerige jaren als Jaap Meijers huisbibliograaf, of als u wilt, bibliografisch hofleverancier
16545: OISTERWIJK - Schoon Oisterwijk, door John Bergmans, geïllustreerde gids voor Oisterwijk en omgeving, 3e druk, Oisterwijk, Uitgeverij “Oisterwijk”, [1933], 140 p.
16542: OISTERWIJK - Geïllustreerde gids “Mooi Oisterwijk” door A.J. Zoetmulder. Oisterwijk, Centrale Uitgeverij “Oisterwijk”, 1922, 58 p.
16543: OISTERWIJK - Schoon Oisterwijk, door John Bergmans. Officiële geïllustreerde gids met medewerking van de V.V.V., Oisterwijk, Centrale Uitgeverij “Oisterwijk”, [1926], 144 p.
36758: Oldenbarneveld gen. Witte Tullingh, A.A. v. - De omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen n.a.v. Th. Jorissen, Utrecht 1869, 102 pag., met 2 uitslaande facsimiles van brieven.
50842: Oldenborgh, Pieter van - De belegering en verdediging van de Willemstad, in Maart 1793. Dordrecht/Amsterdam, Blusse/Allart, 1793.
67055: OLDENHOF, H., YDEMA, M.J., - Geschiedenis van de parochie Sensmeer Blauwhuis bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan 1651- 14 augustus - 1951 door Drs. H. Oldenhof en M.J. Ydema.
40146: Oldenhuis Gratema, L., - De stadhouders van Drenthe. Hunne magt en staatsregterlijke verhouding tot de landschap, Groningen 1867, 112 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
66366: OLDENHUIS GRATAMA, M., - Levensbericht van Lucas Oldenhuis Gratama.
31979: Oldenhuis Gratama, Lucas, uit Assen - Disputatio juridica inauguralis, de universali bonorum inter conjuges communione in plerisque patriae nostrae tractibus olim vigente [...] Groningen J. Oomkens 1835
23792: Oldenhuis Gratama, L - Bijdrage tot de kennis der oudste ordelen of gewijsden van Drost en 24 etten, later den etstoel van Drenthe, [ Assen, 1870] 40 pag.
68736: OLDENKOTT, B., - Potloodstreepjes van Redivivus 3 and 4.
42641: Olearius, Adam - Persiaensche reyse uyt Holsteyn, door lyflandt, Moscovien, Tartarien en Persien, door Ph. Crusius en O. Brughman, gesanten des (...) heere Frederick (...) hertog van Sleswijck en Holsteyn, etc, aen den koninck van Persien: En van daer te landt naer Oost-Indien. Vertaald uit het Duits, 2e vermeerderde druk, 2 delen in 1 band. Amsterdam, Jan Jansz (= Jansonius), 1651.
22828: OLIESLAGER, D' - Bericht van overlijden van Johannes Baptist d'Olieslager, 42 jaar, overleden St. Janssteen 26-8-1858, gehuwd, "arm overleden", deels gedrukt, 1 p.
66034: OLINGER, PH.,, - De kleine Telemachus, of kort begrip van de lotgevallen van Telemachus, zoon van Ulysses [Homer]
55035: Olivier, N. - Het zeeregt, van vroegeren en lateren tijd. 's Gravenhage, G. Vervloet, 1831.
70847: OLIVIER, W.C.D., - Herinneringen aan Mr. J.R. Thorbecke.
69267: OLLEFEN, L. VAN, EN R. BAKKER, - 'T Dorp Riederkerk.
67004: OLLEFEN, L. VAN, - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Schieland en Crimpenerwaard (Krimpenerwaard) (with engraved titlepage, 1797), Schipluiden/Hodenpijl/St. Maartensrecht/Dorp, Schootervlieland, Sloten/Osdorp/De Vrije-Geer, Slooterdijk (Sloterdijk), Spaarendam (Spaarndam), Stolwyk/Stolkwyk (Stolwijk), Stormpolder, Strijen, Tedingerbroek, Uitgeest, Valkenburg, Vlaardingen, Voorhout, Voorschooten en Veur (Voorschoten), Zuid- en Noord Waddinxveen/St Huberts geregt/Bloemendaal, Warmond, Wassenaar en Zuydwyk, Wateringen, Waverveen, Weesp, Weesperkerspel, West-maas (Westmaas), Westzaanen (Westzaan), Wieldrecht, Wilsveen, Wormer, 't Woud/'t Hof van Delft, Ijsselmonde, Zevenhoven en Noorden/Agtienhoven/den Bosch/Vrije-Haak, Zoetermeer/Zegwaard, Zoeterwoude, Zuid-Beierland gezegd De Hitzerd (Zuid-Beijerland), Zuidland/Velgersdyk, Zwammerdam, Zwijndrecht, Aanhangsel (...) Kennemerland (Nieuwerkerk, Zuid-Schalkwijk, Vijfhuizen, Rietwijk, Rietwijker-oord, Wormer, Osdorp, Huis Zwaanenburg).
67002: OLLEFEN, L. VAN, - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Krimpen op of aan den Yssel (Krimpen aan den IJssel), Kudelstaart (Prootdy van St. Jan), Langeraar/Korteraar, Laaren (Laren), Leyden (Leiden), Leyderdorp (Leiderdorp), Leymuiden/Vriesekoop (Leimuiden), De Lier, Limmen, De Lind, Loosduinen/Eikenduinen/Haag-ambacht, Maasdam, Maasland, Maassluis/Maaslandsluis, Marken Binnen, Baanderij/Merwede, Moercapelle/Wilde Venen (Moerkapelle), Monster/Poeldijk/Terheiden, Moordrecht, Muiden, Muiderberg, De Mijl, Mijnsheerenland/Moerkerken, Naaldwijk/Hondsholredijk, Naarden, Nieuw-Beierland (Nieuw-Beijerland), Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuwe Tonge, Nieuw Helvoet/Weersgors/Helvoetsluys (Hellevoetsluis), Nieuwkoop en Noorden, Nieuwveen/Uiterbuurt, Noordwykerhout (Noordwijkerhout), Nootdorp/Nieuweveen/Hoogeveen, Numansdorp/De Buitensluis.
67001: OLLEFEN, L. VAN, - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Gouderak, Goudswaard (Koorndijk), 's Graveland, 's Gravendeel/Leerambacht (red morroco binding, gilt decorations), 's Graavenhage (Den Haag), 's Graavezande/'s Gravenzande, Groet/Groede, Grysoord (Grijsoord)/Oude Tonge/Nieuwe Tonge, Haarlem, Haastrecht (Vlist/Bonrepas), Heemskerk, Heemstede, "s Heeraartsberg ('s Heerenberg), Heer-Jans-Dam/Kyfhoek (Heerjansdam, Kijfhoek), Heer-Oude-Landsambacht (Zwijndrecht), Heiloo/Oesdom, Heinenoord, Herkingen, Hendrik Ido-Ambacht/Oostendam (Hendrik-ido-ambacht), Hillegondsberg/Bergschenhoek (Hilligersberg), Hoogmade, Hoogvliet, Huizen ('t Gooi), Jisp, Katwijken en het Zand, Huis te Britten (Katwijk), Kethel/Abtsrecht/Spaland/Babberspolder/Kortland/Nieuwland/'s Graaveland/Vlaardingerambacht, Claaswaal (Klaaswaal), Koudekerk, Kralingen, Krimpen aan den Lecq (Krimpen aan den Lek).
67000: Ollefen, L. van - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Aalsmeer, Aarlanderveen, Akersloot, Alkemade, Alphen (aan den Rijn), Klein-Ammers/Ammerstol, Amstelland, Amsterdam, St. Anthoniespolder, Oost- en West Barendrecht, Bennebroek (Bennenbroek), Benthuizen, Bergambacht/Berg-ambacht/'s Heer-Aartsberg, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Berkenrode, Berkenwoude (Berkoude, Achterbroek), Blaricum, Bleiswijk, Hoge, Vrije en Laage Boekhorsten,(Boekhorst, Alkemade), Den Bommel/Haringvliet, Boskoop, Bussem/Bussum, Calslagen, Bilderdam (Aalsmeer), Capelle van den IJssel, Castricum, Charlois (Rotterdam), Cillaarshoek (Hoekse Waard), Delfland, Delftshaven/Schoonderlo (Delfshaven), Delft, Diemen, Diemer/Watergraftsmeir (Diemer/Watergraafsmeer), Dordrecht, Dubbeldam, Esselykerwoude (Jacobswoude, Woubrugge), Gaasp, Geervliet, Goedereede.
15684: Ollefen, L. van - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver. Deel IV (Kennemerland). Amsterdam: H.A. Banse, 1796.
15686: Ollefen, L. van, en R. Bakker - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver, deel IV (Kennemerland, deel VII (Rhijnland) en deel VIII (Rhijnland), Amsterdam, H.A. Banse, 1796-1801, 3 delen, facsimilé-reprint, Zaltbommel: Europese Bibliotheekl, 1976
42979: Ollefen, L. van - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, deel 2 (Delfland). Amsterdam, Banse, 1793.
38630: Olozaga, S. de / F.M. de la Rosa - Filips II in Spanje. Redevoering van D. Salustiano de Olozaga, uitgesproken (.....) Madrid 1853, met aanteekeningen (....) van D. Francisco M. de la Rosa, uit het Spaansch vertaald door P.A.S. van Limburg Brouwer, Amsterdam 1853, 80 pag.
16551: OLST - V.V.V. Olst. Olst 1954, 24 p.
67875: OLTHOF, JAN, - Israëls leider Mozés, in Dichtmaate gevólgt, by de Redenkamer der Witte Angieren, Bekend by de Zinspreuk In Liefde Getrouw, Op den eersten Dag van het 1742ste Jaar.
64946: OLTHOF, JAN, - Israëls leider mozes, in Dichtmaate voorgesteld by de Rédenkamer der Witte Angieren: Bekend van de Zinspreuk In Liefde Getrouw: Op den eersten dag van het 1736ste Jaar.
41918: Olthof, W.L. (ed.) - Poenika serat babad tanah djawi wiwit saking nabi adam doemoegi ing taoen 1647, 's-Gravenhage 1941.
31320: Oltmans, Alb. - Het archief van de kerkvoogdij der N.H. Gemeente te Wageningen, Wageningen 1928, 74 pag.
38790: Omega [= J.F.L. de Balbian Verster ] - De reis van Prins Hendrik naar Indie, [ drie krantenartikelen 1916, uit een te Medan uitgegeven dagblad, betr. deze reis in 1836- 1838. ]
16553: OMMEN - Wandelgidsje, V.V.V. Ommen, [ca. 1961], 11 p.
66150: OMMEREN, RICHEUS VAN, - Redevoering over Viglius Ayta van Zwichem, gedaan in een letterkundig genootschap te Amsterdam (na 1795).
1922: OMMEREN, H.R. VAN (red.) - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387. 's-Gravenhage 1978, 302 p.
20694: Ommering, J.G. van, e.a. - Inventaris van de collectie papieren van de familie Van Hengst 1620-1922, Utrecht 1986, 90 pag.
64608: ONDERDEWIJNGAART CANZIUS, J.H., LOOSJES, V., - Redevoering gehouden bij gelegenheid van de plegtige uitreiking der eerepenningen aan de bekroonde tentoonstellers van voortbrengselen der nationale nijverheid te Haarlem op den 10den augustus 1825,, benevens het dichtstuk op den lof der Nederlandsche nijverheid, ter zelfde uitgesproken door Vincent Loosjes
34680: Onderdewyngaart Canzius, Petrus Henricus, uit Delft - Dissertatio anatomico-physiologica inauguralis de manducatione hominis cetero-rumque mammalium Leiden J.W. van Leeuwen 1831
9177: Onderwater, Dirk (vert.); G. Hagemann - Sint Maerten, of De gestoolen ganzen. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1799.
9173: Onderwater, Dirk (vert.); August Wilhelm Iffland - De speeler, of Revenge-Praeg, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1799.
9175: Onderwater, Dirk (vert.); August Wilhelm Iffland - De speler, of Revenge-Praag, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, M. Westerman & C. van Hulst, 1838.
9172: Onderwater, Dirk (vert.); August von Kotzebue - De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
22770: ONDERWATER, DE SALIS - Testament d.d. 18-1-1740, verleden voor auditeir-militair D. Luyken te Ieperen van Pompejus Onderwater, ritmeester en Abigael Catharina de Salis. Manuscript, 4 p met beider handtekeningen.
59340: ONDERWIJS, AMSTERDAM, KALLENBACH. VAN DER LOOS, - Verklaring van B&W van Amsterdam dat aan Johannes Christoffel Kallenbach leerling van een Openbare School van de 1e klasse tot bewijs hunner goedkeuring van gedrag en vlijt de Ereprijs is toegewezen, getekend Amsterdam, 13 juli 1893 en getekend door F.P. Van de Loos, hoofd der school, 1 blad, deels gedrukt, deels in handschrift.
22658: ONS GENOEGEN, MAY - Ballotageformulier van de sociëteit “Ons Genoegen” d.d. 1858. Namen: C.J. May, R.C. van Marselis Hartsinck, F. Guimond, J.H. Bosch, E. Nissink, W. Meyer, J.H. Richard. 8°, gedrukt.
27870: Ontgroenden student, Een - Groenloopen, geen zelfvernedering. Een antwoord aan den onbekenden hoogleeraar en geruststelling aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Leiden 1904, 37 pag.
68735: OOLBROER, J., - Een rist Uijen door J. Oolbroer.
34876: Oomen, Henricus, uit Teteringen - Theses juridicae inauguralis quas annuente summo numine Leiden M. Cyfveer 1800
41278: Oorschot, J.M.P. v. - Eindhoven, een samenleving in verandering, 2 delen, 1810-1920 en 1920-1960, Eindhoven 1982, geb., geïll., 1058 pag. Goed exemplaar.
67527: OORT, H., - Levensbericht van Isaäc Hooykaas
31525: Oort, Abrahamus Joannis, uit Hoorn - Specimen theologicum quo inquiritur [...] Leiden P. Engels 1862
22892: OORTE, VAN; FILOSOFIE - Tekst van P. van Oorte J.D. "Lof der Wijsbegeerte", manuscript 1 p, 19e-eeuws.
50911: Oortman, D. - De Utrechtse Maliebaen. Z. pl., [1710].
67130: OOSTEN VAN STAVEREN, G. L. VAN, - Het beleg van Haarlem in 1572-1573.
68458: OOSTERBAAN, D.P., - Het Delftse paasspel van omstreeks 1496.
71282: OOSTERBAAN, D.P., - De oude kerk te Delft in de dertiende eeuw.
9185: Oosterdijk, Hermannus Gerardus; Q. Horatius Flaccus - Lierzangen van Q. Horatius Flaccus in Nederduitsche verzen gebragt. Vertaald uit het Latijn. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1819.
33856: Oosterdyk Schacht, Joannes - Oratio de arcanis medicorum non celandis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1753
31312: Oosterhagen, H.S. - Oorlogsdagboekje, januarie- junie 1902, met inl. etc. door C.C. Eloff, Pretoria 1976, 106 pag., geb., geïll., met stofomslag.
70143: OOSTERHOFF, J.(ED.), - Bruggen in Nederland 1800-1940 complete set 3 volumes. Vaste bruggen van ijzer en staal, bruggen van beton, steen en hout, beweegbare bruggen.
70467: OOSTERHUIS, R.A.B., - Johannes Amos Comenius en Naarden.
23630: Oosterling, L.G. - Kent U ze nog.... de Wassenaars. Zaltbommel 1972, ca. 240 pag., geïll., geb., oblong.
31717: Oosterveld, Lukas Derk, uit Amsterdam - Enkele aspecten van vestigingsplaats en verkeer in het kader van het bedrijfs beleid. Academisch proefschrift [...] Alphen aan den Rijn Samsom 1971
50810: Oosterwijk Hulshoff, W.v., - De geschiedenis van Jozef voor kinderen, 2e stukje, 12e druk, Leiden etc. 1847.
9188: Oosterwijk Bruijn, Jacob van - De boertige zangster. Nieuwe verzameling van dichtstukjes. .
33546: Oosterwyk, Guilielmus Justus van, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de homoicidio, ex voluntate, non ex exitu dijudicando [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1763
67888: OOSTERZEE, J.J. VAN, - Jacques Saurin Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid.
68034: OOSTERZEE, J. J. VAN, - Op reis - Nieuwe bladen uit de portefeuille van J.J. van Oosterzee
66594: OOSTERZEE, J. J. VAN, - Woorden gesproken bij de plaatsing van den gedenksteen op het graf van ds. J. H. Bosken, 22 september 1873.
22318: OOSTERZEE (Fr), VISIOEN - “Een waarachtige geschiedenis van het wonderlijk visioen of verschijning dat aan Intje Janszoon, tot Oosterzee op de Heereweg verschenen is den 8 December 1722. Heel aangenaam om te lezen”, Groningen, G. Geertsema, ca. 1900? Gedrukte brochure, 8°, 15 p.
68582: OOSTERZEE, J.J. VAN, - Aarons dood. Leerrede over Numeri XX: 23-29, uitgesproken na het overlijden van A. de Vries, predikant te Rotterdam.
34102: Oosthuyse van Ryckevorsel, Petrus Antonius Maria van, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de jurisdictione voluntaria judicis cantonalis [...] 's Gravenhhage A.D. Schinkel 1840
32847: Oosting, Janus, uit Assen - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaedam de jure praeclusionis, secundum art. 647 et 648 cosicis civilis Gallici [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
66052: OOSTKAMP, J.A., - Het leven, de voornaamste daden en lotgevallen van den kommandeur Jan van Galen, heer van Papendorp: voor de jeugd bewerkt / door J.A. Oostkamp; met platen
42977: Oostkamp J.A. (1 en 2), A. van Zutphen (3), H. Kremer (4), J. v. Wijk (5,6,7), [H.J. Meerman v.d. Horst](8). - [1] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Drenthe in leeslessen voor de jeugd. Koevorden, v.d. Scheer, 1822. [2] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Overijssel. Zwolle, Clement e.a., 1816. [3] Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht. Gorinchem, v.d. Wal, 1820. [4] Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Groningen voor de jeugd. Groningen, Oomkens, 1819. [5] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Gelderland. Zutphen, Thieme, 1819. [6] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Holland, eerste stukje, Hollands Noordelijk gedeelte. Gorinchem, v.d. Wal, 1819. [7] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Holland, tweede stukje, Hollands Zuidelijk gedeelte. Gorinchem, v.d. Wal, 1821. [8] Korte aardrijkskundige schets der provincie Limburg voor de jeugd. Venlo, Bontamps, 1821.
65130: OOSTKAMP, J.A., - Het leven en de daden der beroemde vaderlandsche zeehelden, Marten Herbertsz. Tromp (...) en Jakob, Baanderheer van en tot Wassenaar, Heer van Opdam (...).
16562: OOSTVOORNE - Oostvoorne aan Zee. Wandelkaart en fietskaart, 2e druk, schaal 1 à 25000. Uitg. V.V.V. [1916], 52x32 cm.
16563: OOSTVOORNE - Gids voor Oostvoorne. Uitg. V.V.V., [1930], 40 p.
16567: OOTMARSUM - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, [5e druk]. Uitg. V.V.V., [1936], 96 p.
16568: OOTMARSUM - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, [6e druk]. Uitg. V.V.V., [1948], 100 p.
16569: OOTMARSUM - Wandeltochten Ootmarsum. Uitg. V.V.V., [ca. 1950?], 22 p.
36580: Opel, Friedrich Christoph, advocatus Islebiensis - Dissertatione inaugurali de sorte suffragatoria ecclesiae; Vom Priester-Losz. Halle Chr. Andr. Zeitler 1714
9192: Opie, Amelia - Tafereelen uit het wezenlijke leven. Naar het Engelsch van mistress Opie.
34470: Oppen, Leopold Bernard Joseph van, uit Maastricht - Van voorloopige voorzieningen in geval van afwezigheid , artt 519-522 B.W. Utrecht P.W. van de Weijer 1894
67525: OPPENHEIM, J., - Levensbericht van Aäron Adolf de Pinto. Offprint: Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1908.
36536: Oppenheim, J. - Mijn laatste college, toespraak Leiden IJdo 1908
67146: OPSTALL, VAN, - Levensberigt van Leendert Rijsterborgh
34794: Opstall, Hendrik Johannes van , uit Enschede - Reactiesnelheden van 1-chloor-2-4-dinitrobenzol en -naphthaline met aromatische aminen Leiden Van Nifterik 1932
57828: Opwyrda, R.J., - Aanhangsel op de wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten van 4 december 1872, Vlaardingen, 1873, pp. 341-350.
67537: OPZOOMER, C.W., - Volkswil en vrije verkiezingen. Een politische bijdrage van Mr. C.W. Opzoomer.
31661: Opzoomer, C.W. - Cartesius. Een redevoering in Utrecht uitgesproken. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1861
41968: Opzoomer, W.R.E.H. - Het klooster van Diepenveen. Handschrift, uitgegeven en toegedicht, 's-Gravenhage 1886, 50 pag., gebonden in half linnen.
31799: Opzoomer, C.W. - 1846-1871. Redevoering op den dag zijner 25jarige ambtsbediening [...] Amsterdam J.H. Gebhard & Comp. 1871
9193: Oraculen - Vermakelyke oraculen, ofte kortswylige voorzeggingen.Uyt den Francoyschen in onze Nederlandsche taale overgezet door J.W. Luder, advoc. Den laatsten druk. Van nieuws overzien, en van veele drukfouten en misslagen verbeterd. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1764.
64707: ORAKEL, JAN, - Het nieuw vermakelijk rad van avontuur, of koddige voorzeggingen, door Jan Orakel. Meester in de verborgen wetenschappen. Achtste druk.
71127: ORANJE-NASSAU, W. VAN, - Christmas card sent by princess Wilhelmina van Oranje-Nassau to M. de Heer (Vlaardingen) 1961.
42318: Oranje-Nassau, Frederik Hendrik / Isaak de Beausobre (ed.) - Memoires de Frederic Henri prince d' Orange qui contiennent ses expeditions militaire depuis 1621 jusqua l' annee 1646. Amsterdam, P. Humbert, 1733.
63903: ORBAAN, J.A.F., - Stradanus te Florence, 1553-1605, door J.A.F. Orbaan
22316: ORDE DER UNIE, MULDER - Brief van S.I. (?) Mulder aan Jan ter Gouw, d.d. 1860, betr. de Orde van de Unie en de Reunie, manuscript, 2 p.
68028: ORDEN, G. VAN, - Pieter Florisz. vice-admiraal van Holland en Westfriesland, in het Noorder Kwartier
22394: ORDEN, VAN, ZAANDAM - Drie brieven van G. van Orden, dd. Zaandam 1833, 1837 en 1847 aan de bibliothecaris/secretaris van het Kon. Ned. Instituut. Manuscript, 8° en 4°, 5 p.
1946: ORDONNANTI - Ordonnantie van het middel op het trouwen en begraven, gearresteerd den 26 October 1695. 's-Gravenhage 1695, 11 p. Met: Nader publicatie tot elucidatie en ampliatie op de ordonnantie van het middel op het trouwen en begraven, gearresteert den 3 December 1695. 's-Gravenhage 1695, 8 p.
2022: PLACCAET ENDE ORDONNANTIE - Placcaet ende ordonnantie raeckende de herauten ende andere officieren, 't vueren van wapenen, Tymbers, Titelen, ende andere teeckenen van eere ende van edeldom. Brussel: Huybrecht Anthoon Velpius, 1652, 24 p.
55091: Pylades / Orestes - Pylades aan zynen getrouwen vriend Orestes. z. pl., 19-1-1742; Antwoort van Orestes aan zynen getrouwen vriend Pylades. z. pl., 8-2-1742; Wederantwoordt van Pylades aan zynen getrouwen vriend Orestes. z. pl., 12-3-1742; Tweede antwoordt van Orestes aan zynen getrouwen vried Pylades. z. pl., 10-4-1742.
6238: Familie-orgaan - Familie-orgaan van de vereniging Het geslacht Voorspuij van Groot-Ammers, jrg..2 nr 3 (1965), 26 p., geïll.
4288: Orlers, J. - Geslacht-boom der graven van Nassau, inhoudende den oorsprong, af-komste, voortgang, daden ende gheschiedenissen der hooch-gheboren graven des selven gheslachts, verciert met 16 af-beeldingen der voornaemster Nassausche helden. Leiden [ colophon: J.A. van der Marsse voor Jan Jansz. Orlers] 1616, (16) + 141+(1) p., geb. in perkament uit de tijd.
68373: ORLERS, J.J., HAESTENS, H. VAN, - Den Nassauschen lauren-crans.
65933: ORLERS, JAN JANSZ., - Beschrijving der (S)tad Leyden, Beschrijving der [s]tad Leyden, behelzende het begin, den voortgang en aanwas vandie stad; de stichting der kerken, kloosters, gasthuizen en andere openbaare gebouwen, gelijk ook de oprechting van de Hooge Schole : mitsgaders een verhaal van alle de belegeringen en aanslagen, die dezelve stad sedert het jaar 1203 geleden heeft etc. eerste, tweede en derde deel.
68737: ORMELING, J.A., - Programma der serenade door de Amsterdamsche jongens dan wel-edel achtbaren heer burgemeester der stad toegezegd in September 1850.
60140: ORTELIUS; Foresti de Bergamo, Giacomo Filippo (1434-1520) (Bergomensis, Jacobus Phil.) - Supplementum supplementi chronicarum ab ipso mundi exordio vsque ad redemptionis nostrae annum M.ccccc.x editum. Venice, Rusconi, 1513.
36092: Orth, Georgius Fridericus, uit Regensburg; Praeses: Camerer, R.J. - Dissertatio inauguralis medica de foetu XLVI annorum Tubingen Wed. C. Reis 1720
15694: Ortigao, Ramalho - A Hollanda, oitava ediçao. Lissabon: Pereira, 1935.
43396: Ortleb, A. en G. - Vademecum fur Munzsammler, Leipzig z.j., 111 pag.
34884: Orville, Jacob Philip d' en David Jacob van Lennep - Memorabilia prodita deinceps Oratione Jacobi Philippi D'Orville in centesimum athenaei natalem, et Davidis Jacobi van Lennep in altera athenaei saecularia, accedente item Lennepii in utramque orationem annotatione Amsterdam J. Muller & Co 1832
70078: OS, PIETER GERARDUS VAN, - Grazing bull
32111: Os, Victor Karel Leendert van, uit Oost- en West-Souburg - Aanteekening op artikel 180 der Gemeentewet. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Gebroeders Binger 1887
65554: OS, J. VAN, - Gedichten
28688: Osborne, R.H. and P.T. Wheeler - Rural studies in the North East Netherlands, Nottingham 1969, 149 pag., geïll. [ betr. Groningen ], bibliotheek stempel.
23916: Osinga, M.D. en W.S. Gelinck - Kenningboek der stad Leiden 1570-1580, 2 stukken, 's-Gravenhage 1928-1930, 340+231 pag.
43028: Oskamp, Dirk Leonard / M. Houttuyn / J. Zorn - Afbeelding der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 2, Amsterdam, Sepp, 1796.
69094: OSSELEN - VAN DELDEN, B.E. VAN, - Levend speelgoed, een grappige droom
63116: Ossenbeeck, Jan (1623-1674) - La Cafarella; Prospetto e veduto a Cafarelle fuoro di Porte S. Sebastiano a Roma.
60746: Ostade, Adriaen van (1616-1685) - The singers at the window
35430: Ostaw, Fabianus ab ; Von Petersdorf, Winandus ; Machaus, Georg - Orationum de formis Rerumpublicarum. Prima, de monarchia (...), secunda de aristocratia (...), tertia de democratia (...)
36402: Osten, Christian, uit March.; Praeses: Kemmerich, Dietrich H. - De corona Borissiae Friderico Regi et electori a deo data commentarius historicus in numisma Borussicum Leipzig Brandenburger 1704?
68466: OTERLEEK, SIX VAN, - De secretaris van Staat voor de financien (...)
58938: oTresling & Co Hof Lithografie Amsterdam, naar H.J. van Lummel, - Neêrlands Zilveren Vreugdedag (12 mei 1874) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Lithografie, 50x60cm. Gedenkplaat bij het 25e regeringsjubileum van Koning Willem III. Uitgegeven door C. van Benthum Utrecht 1874. Gedenkplaat met collage van verschillende scènes.
25170: Ottema, J.G. - De Koninklijke Akademie en Het Oera Linda Boek, Leeuwarden 1874, 26 pag.
65847: OTTEMA, J.G., - Apollo courantier, of Mijne reize na den maaltijd. voorgelezen bij de departementen Harlingen en Leeuwarden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen door J.G. Ottema
4228: Otten, W. - Duitse `molenaars' in Holten. Bijdrage tot de lokale (kerk)geschiedenis. Hilversum 1974, 121 p., geïll.
4442: Otten, W. - Walen en Vlamingen. Bijdrage tot een genealogie Platteel. [Hilversum 1976], 38 p., offset.
30966: Ottenjann H. e.a. ( red.) - Alte Tagebücher und Anschreibebücher, quellen zum Alltag der ländlichen Bevölkerung in Nordwesteuropa. Munster 1982, 292 pag., ill. [ vnl. betr. Denemarken, Zweden, Noord Duitsland ].
69975: OTTENS, FREDERIK, - Friesland, met de Zee ten Westen in haar stroomen en zanden nooit dus uitgegeeven
36100: Otterspeer, Willem - Wisselende relaties Leiden Pallas 2001
38892: Otto, F. - Die gesammt- Literatur Niederlands, oder leben und wirken der Holländischen schriftsteller seit dem 13 Jhr. bis auf unsere zeit, Hildburghausen 1838, 506 pag., ( a bit browned )
33276: Otto, Everardus - Oratio de jure imperatoris & statuum imperii circa sacra [...] Utrecht Willem van de Water 1720
31949: Oudegeest, Antonie, uit Houten - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1899
35346: Oudegeest, W.J. - Prent op de promotie van Dr. W.J. Oudegeest, litho J.H. Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1938
40518: Oudeman, A., - Regterlijke uitspraken over het Groninger beklemregt, Groningen 1851, 95 pag.
68738: OUDEMANS, C.A., - Aanmoediging ter volharding door C.A. Oudemans kapitein-luitenant der 18de afdeeling Infanterie.
42052: Oudemans, A.C. - Onze flora. Beschrijvingen en afbeeldingen van in het wild groeiende en van veel gekweekte planten. 2e- druk, Zutphen 1919.
25314: Oudemans, C.A.J.A. - Natuurlijke historie van Nederland, De Flora van Nederland, alleen deel II,
32799: Oudemans, J.A.C. - Afscheidsrede, gehouden in de gehoorzaal der rijks-universiteit te Utrecht [...] Utrecht J. van Druten 1898
39256: Oudemans, A.C.; - Het leven en de lotgevallen van Johan van Oldenbarneveld, Amsterdam, Portielje, 1826.
59429: OUDEN, BOGAERT, VONDEL. - Cahier van A. van Ouden-Bogaert uit 1899 met aantekeningen in handschrift over Vondel, gepagineerd 1-59, waarschijnlijk overgeschreven uit een Vondel-studie (niet genoemd), manuscript, 1 deel.
36708: Oudendijk, Johanna K. - De beoefening van volkenrechtsgeschiedenis Leiden Sijthoff 1962
51001: Oudenhoven, Jacob van / Leeghwater, J.A. - Haarlems wieg of historische bedenkingen over eenige oudheden van dezelve stad (...) als mede een korte beschryvinge van de stad Haarlem (...) door Jan Adriaansz. Leegwater. Haarlem, v. Kessel, 1706.
53822: Oudenhoven, Jacob van - Oude Hollandsche landen, heeren, luyden, rechten en rechtsplegingen, oprechten van 't Hoff van Hollandt Zeelant en West-Vrieslandt, Leenhoff in Hollandt en den hogen-raedt etc. Amsterdam, S. v. Esvelt, 1743.
53821: Oudenhoven, J. van - Oud-Hollandt nu Zuyt-Hollandt, vervangende een generale beschrijvinge mitsgaders de privilegien, keuren, hant-vesten, costuymen, herkomens, observatien ende gewijsdens van de voorsz. landen. Dordrecht, A. Andriessz., 1654.
42247: Oudenhoven, Jacob van - Silva-ducis aucta & renata, of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van 's Hertogen-bossche. 's Hertogenbosch, Scheffers e.a., 1670.
51099: Oudenhoven, Jacob van - Beschryvinge der stadt Heusden (...) vermeerdert. Amsterdam, J. Hartig, 1743.
1168: HOGE OUDERDOM - Hoge ouderdom [Serie curiositeiten van allerlei aard, nr. 21.] Amsterdam 1874, 48 p.
4388: Ouderkirk. H.J. - The Ouderkerk Familiy. Genealogy. From 1660, vol.I. U.S.A., 1982, 154 p., geb., geïll.
35892: Oudheusden van Achttienhoven, Thomas Willem Marie van, uit 's-Gravenhage - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
41602: Oudshoff, W - Volledig theoretisch en praktisch handboek voor het Italiaansch-of koopmans-boekhouden, 4e verb. druk, vermeerderd met aanhangsel door A. van Otterloo, Amsterdam, Brinkman, 1854.
32941: Oudshoorn s.j.,Henricus Ignatius, uit 's-Gravenhage - De tuinders in Wateringen en De Lier. Bijdrage tot de godsdienstgeografie van het Westland. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1957
22336: OURIJK, VAN, GANOT DE MOULAINVILLE, MILITARIA - Sententie van de Hoge Krijgsraad der Ver. Nederlanden tegen Charles Ganot de Moulainville, sous-lieutenant in ‘t Regiment Hollandsche Guardes te paard, dd. ‘s-Gravenhage 10-12-1755, 4 p, gedrukt, folio.
68085: OUTEREN, G. L., - De regtsmagt van het hoogheemraadschap van Rijnland verdedigd, Pleitrede
34058: Outeren, Petrus van, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1845
65751: OUTHUIJS, G., - Jeugdige gedichten van G. Outhuijs
25618: Outrein, J.d` - De kragt der Godsaligheid, Dordrecht, D.Goris, 1705, (31) + 293 + (11) pag., geb. in 18e eeuws kartonnen bandje.
58496: Ouwerkerk de Vries, J. van, - Verhandeling over de oorzaken van het verval der Nederlandschen handel en de middelen tot herstel of uitbreiding van denzelve, ter beantwoording eener vrage van de Holl. My. der Wetenschappen te Haarlem, Haarlem 1827.
65049: OUWERSLOOT, D., LASTDRAGER, A.J., - Bloemen van Nederlandsche dichtkunst. voor de jeugd.
35710: Oven, Adolf van , uit 's-Gravenhage - De galvanische gasbatterij Leiden Hazenberg 1862
56540: Overbeek de Meijer, Carsten van - De pokken-epidemie in Nederland in 1870-1873. Uitgave door het departement van Binnenlandsche zaken, 's-Gravenhage, 1875.
63812: OVERBEEK, J.M.C. DR, - Studien zu dem Werke des Hugo van der Goes
39932: Overdiep, G.S. - De volkstaal van Katwijk aan Zee, Antwerpen 1940, 247 pag., gebonden exemplaar met stofomslag.
64634: OVERDORP-POST, E.M., - Tafereelen uit het Huiselijk Leven, naar het hoogduitsch door E.M. Overdorp, geb. Post.
64624: OVERDORP-POST, E.M., - Frederica Weiz en haare dochters uit het hoogduitsch door E.M. Overdorp, geb. Post.
9201: Overeem, Pieter Adriaan van - Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, op de bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer K. Vos en mevrouw C. Stoetz. [Amsterdam], [Van Munster], 1875.
65772: OVEREEM, PIETER ADRIAAN VAN, - De dichter, blijspel in twee bedrijven. opgedragen aan de Rederijkers-kamers in ons Vaderland.
63827: OVEREEM, PIETER ADRIAAN VAN, - Bound manuscript with a collection of many written and some printed ("gelegenheidsverzen") verses composed by P.A. van Overeem for his friends and acquaintances in the years 1861, 1862 and 1863
68740: OVEREEM, P. VAN, - De Papenbrug : een klaagzang.
34138: Overgaauw Pennis, Cornelius Eliza, uit Delft - Specimen historico-juridicum de institutis administrandae civitatis Delfensis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1840
16572: OVERIJSSEL - Overijssel..Als toeristenland BeschouwingenWensen Plannen Rapport van de commissie ingesteld door de provinciale VVV in Overijssel 1955 Mooi exemplaar met drie kaarten!
16574: OVERIJSSEL - Eigen land met open ogen. Overijssel. Uitg. A.N.W.B., [1968], 219 p.
16575: OVERIJSSEL - Waterkaart Noordwest Overijssel, schaal 1:50.000, Uitg. A.N.W.B. [1977], ca. 90x100 cm.
67552: OVERMEER, W. P. J., - Officieele geillustreerde gids voor Haarlem en omstreken, met plattegrond en wandelkaart
67014: OVERMEER, W. P. J., - De geschiedenis van Haarlem
66494: OVERMEER, W.P.J., - De geschiedenis van het garnizoen te Haarlem sedert 1813 met 15 afbeeldingen van uniformen, kazernegebouwen enz. een portret van Mr Joh. Enschede, ommandant der stad Haarlem van 19-28 november 1813, 4 bijlagen en een naamregister.
65981: OVERMEER, W.P.J., - De hervorming te Haarlem. Historisch overzicht der jaren 1566-1581.
68753: OVERMEER, W. P. J., - Officieele geillustreerde gids voor Haarlem en omstreken, met plattegrond en wandelkaart
54199: Overmeer, W.P.J. - Teyler van der Hulst. Stamboom der Teyler's of Geslachtsregister der nakomelingen van Thomas Teyler en Tryntje van de Kerkhoven, van 1562-1728. Opnieuw uitgegeven en van verschillende aanteekeningen voorzien door W.P.J. Overmeer. Haarlem, Vennootschap Lourens Coster, [1902].
70659: OVERMEER, W. P. J., - Herberg "De Geleerde Man" te Bennebroek
65227: OVERMEER, W.P.J., - Het Diaconiehuis der Nederd. Hervormde gemeente te Haarlem. Historische mededeelingen naar aanleiding van het 75-jarig bestaan door W.P.J. Overmeer
64531: OVERMEER, W.P.J., - De regeering te Haarlem van 1795-1824
64931: OVERMEER,W.P.J., - Haarlemsche Straatnamen. Naamlijst der bestaande straten, pleinen, stegen en bruggen van Haarlem, voorzien van historische en ophelderende aanteekeningen, and: Verdwenen namen van straten, stegen, poorten, gangen, sloppen, lanen, tuinen, erven, enz. te Haarlem
1958: OVERMEER, W.P.J. - De predikanten der Evangelisch-Lutherse gemeente te Alkmaar. Rijswijk 1902, 20 p.
32191: Overschie, Franciscus Jacobus van, uit Heusden - Disputatio juridica inauguralis continens illustres quasdam juris civilis quaestiones [...] Leiden A. Elzevier 1702
55676: Overvelt, Adriaen - Copye van een brief uyt 's Gravenhage, verhalende de doodt en het onmenschelijck tracteren van Jan de Wit en Ruaert van Putten. Amsterdam, G. v. Arkel, [1672].
9207: Overvest Kup, Hubertus (vert.); Louis-Ben. Picard - De zieke bruidegom, of De bruiloft zonder huwelijk, blijspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, H.S. de Groot, 1808.
67436: OVERVEST KUP, H. VAN, - Den 8sten october 1842 : allegoriesche, mimiesche voorstelling met muzyk en kooren door H. van Overvest Kup.
9203: Overvest Kup, Hubertus+ - Het dubbele huwelyk, blyspel. Een vervolg op Den onechten zoon, tooneelspel door A. von Kotzebue. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1804.
1960: OVERVOORDE, J.C. - Archieven van de stadsheerlijkheden en van de vroonwateren [van Leiden]. Leiden 1914, 177 p.
6198: Overzicht - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij NV, Amsterdam 1887-1947, Amsterdam 1947, 18 p., geïll.
4976: Overzicht - 16e, 20e, 21e en 22e Overzicht van de geldmiddelen en andere vermogensbestanddelen van de familievereniging Vriesendorp (1932-1938). Vier deeltjes.
1980: OVERZIGT - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief, eerste stuk. 's-Gravenhage 1854, 231+43 p.
70369: OVIDIUS NASO, PUBLIUS, - Ovidii Metamorphoses aeri incisae ad exemplar optimorum Gallicae Gentis pictorum Parisiis
16959: Ovink, G.W. e.a. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965. In Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland. Italië, België en Nederland. Nijmegen: Thieme, 1965.
22410: OYEN, (VORSTERMAN) VAN - Twee brieven van Kapitein L.C.C. van Oyen aan “Baron G.A. Vorsterman van Oyen” te Aardenburg, dd. ‘s Gravenhage 1860. Manuscripten, 8° en 4°, 5 p.
70365: PABBRUWE, A., - "In laudem jubalis" 't lof van Jubal en 't Lof Iubals twee madrigaal- en motetbundels uit 1643 en 1645 door Cornelis Tymensz Padbrue (1592-1670).
42731: Pabst, B.G.A. - Dissertatio historico-juridica inauguralis de Hydrarchia Bijleveld. Utrecht, 1836.
64650: PADDENBURGH, G.G. VAN, - Het leven van Willem Vlijtig: eene familie geschiedenis
33902: Paedts, Wilhelmus, uit Leiden - Disputatio juridica inauguralis de curatoribus [...] Leiden Abraham Elzevier 1711
71181: PAILLIET,J.B., - MANUEL DE DROIT CIVIL commercial et criminel
65500: PAILLIET, J.B.J., - Manuel de Droit Francais
61110: PAINTED COATS-OF-ARMS, THE NETHERLANDS - Two painted coats-of-arms, with right the crest of the family Gasinjet. The left crest is unknown. the painting is probably originating from the Netherlands.
54524: Paleophilus, Desiderius [=E. de Witte] - Afbeelding van de pauselyke waerdigheyd. z. pl., 1704.
19728: Palier - 3 maart 1850 [gouden jubelfeest boekhandel H. Palier & Zoon te 's-Hertogenbosch].
34648: Pallandt, Frid. Guil. Flor. Theod. van, uit Zutphen - IX. theses juridicae. 1792
51116: Palm, J.H. v.d., - Bijbel voor de jeugd. Leiden 1825-1833, 1e-3e druk, 24 delen in 22 banden. Half leer met uitv. kaart in deel 7.
47962: Palm, W.H.G., - Walvisschen en walvischvaart, Amsterdam 1946, 199 pag., geb., geïll.
52064: Palm, J.H. v.d., - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813, Amsterdam, den Hengst, 1816.
68572: PALM, J.H. V.D.,, - Feestrede bij de viering der twee honderd vijftigste verjaring van Leydens ontzet / uitgesproken den 4. October 1824 door J. H. van der Palm.
66211: PALM, J. H. VAN DER; J. DE KRUYFF, - De vijf-en-twintigjarige ambtsbediening van den heer S. Dassevael, Gevierd den XII. mei MDCCCXV.
17699: Palm, Johannes Hendricus van der - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1852.
17706: Palmblad, W.F. - De bankier. Naar het Zweedsch. Alkmaar, H.J. van Vloten, 1856.
69511: PALMBOOM, E.N., - Het kapittel van Sint Jan te Utrecht: Een onderzoek naar verwerving, beheer en administratie van het oudste goederenbezit (elfde-veertiende eeuw)
1986: PAMA, C. - Heraldiek in Suid-Afrika. Kaapstad 1956. Geb., geïll., 70 p.
64863: PAMA, C., - Lions and Virgins, Heraldic State Symbols, Coats-of Arms, Flags, Seals and other Symbols of authority in South Africa, 1487-1962.
17707: Pamphilius - Brief aan den Patriot. Harderwijk, D. van Lennip, [1747].
33390: Pan, Janus, uit Enkhuizen - Dissertatio juridica inauguralis de grati animi officiis atque ingratorum poena, jure attico et romano [...] Leiden Haak en Comp. 1809
17709: Panders, Jan van - Bousard, of De menschlievende lootsman, tooneelspel in drie bedrijven. Amsterdam, A. van der Kroe, 1779.
34136: Panhuys, Ulricus Gulielmus Fredericus van, uit Groningen - Dissertatio iuridica inauguralis de iure repraesentationis eiusque prima origine [...] Groningen J.J. Homkes 1829
34650: Panhuys, Isaacus Ludovicus van, uit Maastricht - XIV. theses juridicae. 1793
1994: PANNE-VAN DEUREN, C.J.H.M. VAN DE - Inventaris van het archief van Nieuwer-Amstel 1601-1811. Amstelveen 1982. Geïll., 311 p.
36860: Panse, Karl - Geschiedenis van de landverhuizing der Evangelische Saltsburgers in den jare 1732, Groningen 1832, (8) + 202 + (5) pag., geb. (vertaald uit het Duits).
68202: PANTALEONI, D., - Een woord over Rome en de Jezui¨ten / door een Roomsch-Katholiek lid van het Italiaansch parlement.
67478: PAPE, J. D. W., - De levensgeschiedenis van Maarten van Rossem - voornamelijk met betrekking tot de Provincie Noord-Brabant
4026: Papierfabriek - Honderd jaren papierfabriek, 1850-1950. Maastricht 1950, 186 p., geb., geïll.
68219: PAQUOT, M., - Memoires pour servir a l'Histoire Literaire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques Contrées Voisines; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième
56222: Ris-Paquot, - La pratique de la photographie a la lumiere artificielle, Paris, Charles Mendel, ca.1900, 88 pag., geïll., los.
37084: Ris- Paquot - L' Art de batir, meubler et entretenir sa maison, 4e ed., Paris , Laurens z.j., 376 pag., geb., geïll.
33900: Parduyn, Adriaan Caspar, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis de mandato [...] Leiden Abraham Kallewier 1740
32097: Pareau, Jean Henri - Redevoering over den bestendigen en geenszins veranderlijken aard der oosterlingen [...] Utrecht Joannes van Schoonhoven 1811
35118: Pareau, Ludovicus Gerlachus - Oratio de perfectionis Christianae in antiqua philosophia [,...] 1858
22638: PAREE, BEVERSEN - Onderhandse acte d.d. Amsterdam 20-6-1770 waarbij Leendert Beversen en Jacob Paree verklaren een akkoord te hebben bereikt over de grensscheiding van twee huizen in de Roozenstraat te Amsterdam. Manuscript, folio, 1 p met handtekeningen van Paree, Arie Rid en Harmanus Duym.
4406: Parent de Chatelet, Colonel - Notre Famille, généalogie. Monteligeon 1939, 119 p., geïll., met tabellen. Oplage 200 exx.
52234: Paris, Gaston, - Les grands ecrivains Francais. Villon, 5e edition, Paris, Hachette, z.j.,
47288: Parisot, J. et N., - La descendance de Francois-Joseph Ier. empereur d'Autrice, Paris 1984, 141 pag., ill.
60994: Parker, James (1750-1805) [?] - The presentation in the Temple [from: The Complete British Family Bible]
67538: PARREAU, L.G., - Een woord over J.F. van Oordt, J.W.z.
69327: PARRIS, M., BRYSON, A., - Parting shots. Undiplomatic diplomats - the ambassadors' letters you were never meant to see.
69328: PARRIS, M., BRYSON, A., - The Spanish Ambassador's Suitcase. Stories from the Diplomatic Bag.
42083: Parry, W.E. - Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaren 1819 en 1820 door de schepen The Hecla and The Griper, onder het bevel van W.E. Parry. Amsterdam, v.d. Hey, 1822.
52535: Pars, A., - Catti aborigines Batavorum. Dat is De Katten, de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken aan See en aan den Rijn, met de huisen te Britten en Sand (...) met aantekeningen (...) door mr. P. van der Schelling. Leiden / Langerak en Amsterdam / De Groot, 1745.
63875: PARSON, P., - Mijn Album, versjes voor de jeugd door P. Parson, naar het hoogduitsch, met plaatjes
56530: Pascal, Blaise, - Pensees, 2 volumes, Paris, Lefevre et Briere, 1824.
68054: PASMA, F. H. DS., - Onze vermaning 1767-1917 : Gedachtenisrede, uitgesproken 23 Augustus 1917
17714: Paspoort van Grijpskerke, Marinus Cornelis - Humors bruiloft. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging tot het bezoeken der armen te Middelburg. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1863.
64643: PASSARGE, L., - Dalmatien und Montenegro, Reise- und Kulturbilder von L. Passarge
60728: Passe, Simon de (1595-1647) after Nieulandt, Adriaen van (1586/87-1658) - LIBERUM BELGIUM
60622: Passe, Crispijn van de I (1564-1637) - Portrait of Ernst Casimir van Nassau-Dietz [NASSOUISCHEN ORAIGNIEN-BOOM; series title]
60630: Passe, Crispijn van de II (1594-1670) after Keyser, Thomas de (1596-1667) - Portrait of Carolus Niellius
60632: Passe, Crispijn van de II (1594-1670) - Portrait of Gerardus Hamel
70071: PASSE, SIMON VAN DE, - Liberum Belgium
60626: Passe, Crispijn van de I (1564-1637) - Portrait of Carel Utenhove
70768: PASTEUR, J.D., - Brief aan den representant van het Bataafsche volk Hahn, behelzende enige losse aanmerkingen op de Bedenkingen over eene algemeene belasting op de inkomsten voor het Bataafsch Gemeenebest van B. B. / door J. D. Pasteur, lid van de Nationale Vergadering.
47340: Paterson, D., - A new and accurate description of all the direct and principal cross roads in England and Wales, 7th. ed., London, Carnan, 1786, 8+24+293+ (1) pag., bound.
4410: Patertje - Het Patertje. Familieblad van en voor alle families met de geslachtsnaam Pater, De Pater, Paater of Paters. 0-nummer (1985); jrg. 1, nr. 3 (1985) en Namenindex op de 2de jrg.
34992: Pathuis Cremers, Gellius Franciscus Maria, uit Groningen - Over vruchten en interessen van legaten. Leiden Somerwil 1880
36647: Patijn, Jacob Adriaan Nicolaas, uit Rotterdam - Zondagswetgeving Leiden H. Kleyn 1897
57304: Patriot des vaderlants, Een; - Bickerse beroerten ofte Hollantschen eclipsis, tegen den helderen dageraedt der provintie van Hollandt. Dat is discours over de excusen van Amsterdam gedaen, Brussel, Verdussen 1650.
55684: Patriota, I. - Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden [betr. het boekje Provisionele openinghe ...]. Z. pl., 1-7-1618.
24902: Pattison, William; - The poetical works of Mr. William Pattison, late of Sidney College Cambridge.
52559: Paul, Jean, - Des Geburtshelfers Walther Vierneissel Nachtgedanken, Uber seine verlorenen Fotus-ideale, indem er nichts geworden als ein Mensch. München, Serapionsbruder, 1921.
62091: FREDERICQ PAUL - ALBUM VAN DEN HISTORISCHEN STOET DER PACIFICATIE VAN GENT / ALBUM DU CORTEGE HISTORIQUE DE LA PACIFICATION DE GAND, Gent, E. Todt. 1876. 48pp.+ 11 platen buiten tekst "voorstellende de verschillende wagens en groepen van den stoet volgens de oorspronkelij
42046: Paulsen, H.Chr. - Echte berichten van den akkerbouw der Oostersche volkeren, ter opheldering van veele schriftuurplaatsen (...) uit Oostersche reisbeschryvingen. Leiden, Le Mair, 1762.
2000: PAUTET DU PAROIS, J.-F. JULES - Nouveau manuel complet du blason ou code héraldique, archéologique et historique, avec un armorial de l'empire, une généalogie de la dynastie impériale des Bonaparte jusqu'à nos jours, etc., etc. Parijs 1854. Geb. (halfleer), met 10 uitslaande wapenplaten en enkele uitslaande tabellen. 12°: 340 p.
34126: Pauw, Matheus Christianus Henricus, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio secundum codicis civilis Neerl. principia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
51146: Pauw, Andries, - Omstandige levensbeschryving van de groten kerkenleraar Martinus Lutherus, 2e druk, Amsterdam, Schoots van Cappelle en Morterre 1756.
27416: Pawlas, K.R. - Handbuch der sphragistik, Reihe C, band 1,2,3, Burgpreppach 1964, 38 + 155 + 288 pag., in 3 linnnen banden [ facsimile-drukken van werken van Ph.E.Spiess, 1784 en P.H.W. Gercken 1781-1786 ].
25054: Payne-Gallwey, R - The book of duck decoys, their construction, management and history.
15704: Pays, A.J. du - Itinéraire descriptif, historique et artistique de la Hollande. Parijs: Hachette, 1862.
30958: Peachey, Abraham Z. - A memorial history of Moses Bitsche, son of Peter Bitsche and a complete family register of his lineal descendants.... Balltimore 1977, 313 pag., geb.
65158: PEACOCK, C., - Journal note on E.M. Forster with photograph
69183: PEARSON, J., - The Ultimate Family. The making of the royal house of Windsor.
69668: PECHLIN,PETRI, ZANDERUS, CHRISTIANUS, - Disputatio Ethica de summo hominis bono. Quam annuente altissimo in celeberrima Academia Rhodopolitana, permissu & concessione facultatis philosophicae Sub Praesidio Praestantissimi et Doctissimi, Dn. M. Petri Pechlin Rost. S.S.Th. Studiosi. Examninandam proponit Christanus Zanderus Stolp. Pom.
69670: PECHLIN, M. PETRO, RHEDERUS, BERNHARDUS, - Disputatio Ethica de Liberalitate et Magnificentia quam cum deo Permissu Facultatis Philosophicae Praeside M. Petro Pechlin Rostochiens. S.S. Theol. Studioso, Proponet Bernhardus Rhederus Rost. suis. Collegis privatim 13. Aprillis loco & horis consuetis.
64769: PECHT, F., - Schiller-Galerie. Charaktere aus Schiller's Werken gezeichnet von Friedrich Pecht und Arthur von Ramberg. Fünfzig blatter in stahlstich mit erläuterndem texte von Friedrich Pecht.
71188: PECK, PIETER; VAN LEEUWEN, SIMON, - Verhandelinghe van Handt-Opleggen ende Besetten:Dat is, Arrest op Persoon Ende Goederen, Eertijdts Beschreven door Petrum Peckium. Ende nu Vertaelt, Ende Doorgaens met de Daghelijxsche Onderhoudinghe van Het Geene tot de Selve Stoffe, Uyt de Nederlandtsche Rechtsoeffeninghe, Bestaende in Allerhande Privilegien, Handtvesten, Statuyten, Plackaten, Ordonnantien, Keuren, Gewijsdens, Ende Gewoonten, op de Rijpsinnighe Bewerpsels van den Schrijver uyt den Rechten, Ende Rechtsgeleerden, Aenmerckelijck heeft Kunnen by Gebracht Werden.
35038: Peereboom, Pieter, uit Bolsward - Enkele opmerkingen over art. 1132 Burgerlijk Wetboek. Leiden Somerwil 1889
26324: Peereboom en Zoon, C - Bericht wegens eene verbeterde vetwielspil, Haarlem, Loosjes [ 1804], (4) pag., met uitslaande gravure. [ Nat. Ned. Huishoudelijke My.].
70301: PEEREBOOM, J.C., - Een bezoek aan het stads armen- en weeshuis te Haarlem.
18617: Vrouwen peêrle - De vrouwe peêrle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griselda de zagtmoedige, Florentina de getrouwe, alle dry aenzienlyk in veele deugden, maer meest in leydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevingen getoond hebben. Genomen uyt de oude historie, en nieuwelyks tot profyt der jongheyd overzien, byeenvergaederd en zeer verbeterd. Antwerpen, Josephus Thys, [ca. 1830].
68992: PEET, CORJAN VAN DER && GUIDO STEENMEIJER:, - De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers.
31767: Peeting, Johannes Gerard, uit Heerenveen - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
67235: PEIJNENBURG, J.W.M., - Jodocus Smits en zijn tijd.
68203: PEIJPERS, WILHELMUS NICOLAAS, - Levensschets van Rembrandt en dichtregelen by de onthulling van zijn standbeeld. Benevens eenige bijzonderheeden betreffende het standbeeld en de feestviering van den 27en mei 1852. Met glyphografische tekstvercieringen en een steendrukplaat.
17726: Peijpers, Wilhelmus Nicolaas - Nieuwjaarswensch van Thomasvaer, bij den aanvang van het jaar 1875 [...]. [z.p.], [z.n.], [1874]
34982: Pekelharing, Gerardus, uit Zaandam - Opmerkingen over den onderhoudsplicht van bijzondere personen ten opzichte van wegen en andere ten openbare dienste bestemde werken. Leiden Van Doesburgh 1880
66259: PEKELHARING, C. A., - In memoriam Tjalling Halbertsma
56724: Pel, C.M.H., - Beknopte verhandeling over de dorpsgevechten. Naar het Hoogduitsch, Kampen, 1859, 122 pag., zonder omslag.
35236: Pelinck, Henricus, uit Norg - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1851
32241: Pelinck, Egbertus, uit Norg - Specimen juridicum inaugurale, selectas continens observationes de remedio juris, quod cassationis nomine vocatur, in caussis poenalibus [...] Groningen P. van Zweeden 1842
69115: PELLÉ, M., - Maisons préfabriquées en bois et en dur.
31869: Pellecom, Abraham Nicolaus van, uit Schiedam - Dissertatio juridica inauguralis, continens annotationem ad titulum secundum codicis mercatorii [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
53848: Pellico, Silvio - Mijne gevangenissen. Gedenkschriften van Silvio Pellico. 4 delen, 's Gravenhage, Ned. My. v. Schoone Kunsten, 1841.
53845: Pellico, Silvio; Jan de Quack (vert.) - Tien jaren gevangenis of gedenkschriften van Silvio Pellico, naar de Fransche vertaling van het oorspronkelijke Italiaansch. Amsterdam, J.C. v. Kesteren, 1833.
34552: Pels Rijcken, Frans Eduard, uit Batavia - Artikel 180 der Gemeentewet. Leiden Somerwil 1887
50981: Pels, A. - Mengelzangen. 2 delen in 1 band, 2e druk. Amsterdam, Kunstgenootschap, 1717.
20276: Peltjes, G.J. - Leidse lasten. Twee belastingkohieren uit 1674, Leiden 1995, 154 p., met 2 computer disks.
35924: Pen, Frans, uit Baarn - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1875
69037: PENDLE, G., - Argentina.
15710: Penn, William - William Penn’s Journal of his travels in Holland and Germany in 1677, in the service of the gospel, containing several letters and addresses written while there to persons of eminence and quality. Fourth edition, revised by the author’s own copy, Londen: Darton and Harvey, 1835
38676: Pennell, Joseph - Modern illustration. Student's edition with 171 illustrations, London 1898, 26 + 146 pag., hardback, ill.
28230: Penning, C.P.J. - Onderzoek der bevolking van de Over-Veluwe, Harderwijk 1932, 104 pag., geïll., [ dissertatie met los katern stellingen] met 2 tabellen.
70532: PENNING, C.P.J., - Lady Mary Worthley Montagu en de variolatie.
70080: PERELLE, ADAM, - Army camp near a keep
70085: PERELLE, GABRIEL, - Landscape with shepherd
70091: PERELLE, NICOLAS, - Landscape with villa by a lake
53851: Perez, Antonio / Byl, Joost (vert.) - Cort-begryp vande stucken der gheschiedenissen van Antonio Perez, onlancx verdreven secretaris van den teghenwoordighen Coninck van Spangien Philips de Twede, waerinne de Spaensche practijcken tot een spiegel van alle menschen nuttelick ende naecktelick ontdeckt werden [...] wt het Spaensch ghetoghen ende ordentlick by een versamelt door Joost Byl [...] op een nieu herdruckt ende verbetert. 's Gravenhage, Aelbrecht Heyndricxzoon, 1597.
66413: PÉRIER, ODILON, - Dirk Donker Curtius: ministre d'e´tat ne´erlandais. Avec portrait
66476: PERIER, O., - Dirk Donker Curtius minister d'etat Neerlandais par Odilon Perier, avec portrait.
68211: PERK, M.A., - Levensbericht van Lodewijk Overman.
51029: Perk, M.A. - Uit Opper-Italie. Schetsen, ontmoetingen, indrukken. Schiedam, Roelants, 1864.
53853: Perk, Cornelis Hendrik - Verdediging van den secretaris van den directeur van policie der stad Amsterdam, appellant van een vonnis der correctionele regtbank te dier stede, waarbij over hem was uitgesproken de straf gesteld op het wanbedrijf, vervat in art. 334 Cod. Penal, uitgesproken voor de criminele regtbank. z. pl., [1840].
47344: Perk, M.A., - In de Belgische Ardennen, 4e druk, Haarlem 1905, 442+10+(8) pag.
53484: Perk, C.H. - Critische aanteekeningen op de brochures van mr. J.H. Gilquin betrekkelijk het regtsgeding van den kapitein J.J. Kicherer. Amsterdam, J. Noordendorp 1850.
17736: Perk, Cornelis Hendrik; Jean Baptiste Poquelin Molière - De geleerde vrouwen, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1852.
17738: Perk, Marie Adrien - Schetsen en beelden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900.
53854: Perponcher Sedlnitzky, W.E. de - De gevangenneming van W.E. de Perponcher Sedlnitzky te Utrecht, in November 1813, door de Franschen en zijne wegvoering naar Parijs, door hem zelven verhaald. Herdruk naar de uitgave van 1814 [...] met een voorbericht van mr. W.H. de Beaufort. Utrecht, Kemink, 1913.
17096: Perquin, W. e.a. - Bibliotheca Catolica Neerlandica impressa 1500-1727. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1954.
57834: Perre, A. van de / Fr. Meeus, - Over de tering en hare bestrijding, Antwerpen [1903], 41 pag.
54868: Perreaud, Fr. - Daemonologia ofte verhandelingh van de duyvelen ende tovenaers. Waer in gehandelt wert van haere macht en on-macht. Mitsgaders den quel-duyvel van Mascon, zijnde een waerachtigh verhael van 't gene eenige jaeren geleden een duyvel gedaen en gesproken heeft in het huys van (...) Fr. Perreaud tot Mascon. Uyt het Frans vertaelt door Gillis van Breen, in sijn leven predikant tot Beverwijck. 2e, vermeerderde, druk, Amsterdam, Jacques Boursse, 1665.
64003: PERROUT, RENE, - Les Images d'Epinal, nouvelle edition, préface par Maurice Barres de l'Academie Francaise
69233: PERRY, J., - Jongens op kostschool. Het dagelijks leven op katholieke jongensinternaten.
69726: PERRY, F., - Blumen der welt mit 822 farbigen Zeichnungen von Leslie Greenwood
35658: Persijn, Jacob Elisa van, uit Bloemendaal - Eenige bepalingen van den geleidingsweerstand der huid..... Helder C. de Boer 1891
32635: Persyn, Janus van, uit Amsterdam - Disputatio inauguralis de politica Ciceronis doctrina in libris ejus de republica [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1827
60098: Perthes, Justus - Ostindien mit den Inseln
32547: Pesch, Adrianus Jacobus van, uit Amsterdam - Bijdragen tot de kennis van het genus cirripathes. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1910
70079: PESNE, JEAN, - Atlant
36134: Pestalozzi, Hercules Nicolaus, Nob. Austriacus; Praeses: Becman, Johann Christoph - Dissertatio de exuperantia obsequii Frankfurt Oder Christoph Zeitler 1679
66205: PESTEL, F.W., - De gronden der natuurlyke rechtsgeleerdheid, Afgeschetst door den heer F.W. Pestel, naar de derde uitgave uit het Latyn vertaald door Mr. Fredrik van Breda
32501: Pestel, Fredericus Guilielmus - Solennia d. 9 Februarii 1775 peracta, cum ad concelebranda sacra academiae Lugduno-Batavae secularia quatuor doctores more majorum in aede divi Petri crearentur. Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
15714: Pestel, F.W. - Commentarii de Republica Batava. Leiden: Luzac en Van Damme, 1782.
34140: Pesters, Julius Eduardus, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de modo quo obligatio tollitur rei interitu [...] Utrecht N. van der Monde 1835
32629: Pesters, Janus Everhardus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis, de fructibus, finito usufructu, domino proprietatis et fructuario tribuendis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
36106: Pestman, P.W. - Over vrouwen en voogden in het oude Egypte Leiden Brill 1969
42489: Petavius [Petau], Dionysius - Rationarium temporum (...) editio recentissima, 2 volumes. Leiden, Th. Haak, 1724.
37830: Peteri, W.B. - Overheidbemoeiingen met stedebouw tot van de Vrede van Munster, Alkmaar 1913, 293 pag., geïll. [ dissertatie ]
69782: PETERS, B. KATER, E. GEERLING G., - Cyclisch beheer in uiterwaarden. Natuur en veiligheid in de praktijk.
68981: PETERS, C.H. & H. BRUGMANS., - Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling ; [1] : Nederlandsche stedenbouw : de stad als veste, woon- en handelsplaats; [2] : Nederlandsche stedenbouw : de stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en [3] Het staatkundig en maatschappelijk leven.
70622: PETIT, L.D., - De firma Joh. Enschede en Zonen te Haarlem.
17081: Petit, L.D. - Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde. Leiden: E.J. Brill, 1888.
1014: Petrasancta, Silvester - Tesserae gentilitiae, ex legibus fecialium descriptae.
68045: PETRI, W.A., - Letter by W.A. Petri to the members of the 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereniging d.d. 11 july 1945 concerning his conduct during the war.
36428: Petri, Georg Heinrich, uit Giessen; Praeses: Zentgraff, Johann J. - Disputatio prior de tactu Regis Franciae, quo strumis laborantes restituuntur Wittenberg Wendt 1667
17741: Petsch, Johannes - Redding der eere en leere van Leibnitz en Wolf, of Nodige en zedige aanmerkingen over zekeren brief van den heer H. Scheurleer, senior, geplaatst in het VI.stuk der Vaderlandsche Letter-oeffeningen, en teffens ook over het daarby gevoegde oordel (sic) der heren Letter-oeffenaeren, nopens de gevoelens van Leibnitz en Wolf. 3e druk. Haarlem, C.H. Bohn, 1761.
57826: Pettenkofer, M. v., - Populare vortrage. Erster Heft: Beziehungen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden, Dritter abdruck, Braunschweig 1876, 115 pag., geb., ill.
67154: PEYMA, W. VAN, - Levensberigten van Arjen Roelofs Roelofs in leven broeder der orde van den Nederlandschen Leeuw en landbouwer te Hyum.
43243: Peyma, W. v. - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedyken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland. Franeker, Ypma, 1827.
69319: Peyma, W. v. - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedyken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland. Franeker, Ypma, 1827.
68573: PEYPERS, W.N., - Haat en liefde. Tooneelspel in Zes Taferelen.
63969: M. Pezzl - La vie du feldmaréchal Baron de Loudon
35720: Pfaeltzer, Johan Willem, uit Amsterdam - Lengtekracht, groeistof en groei bij het coleoptiel van avena sativa         Delft Waltman 1934
36248: Pfeiffer, Augustus - Linguae sanctae usus catholicus. Oratione inaugurali Leipzig M.G.Weidmann 1685
17742: Pfeil, Petronella - Kleine verzameling van gedichten. Amsterdam, [z.n.], 1839.
36298: Pfleumer, Gottfried Henricus, uit Leipzig; Praeses: Thomasius, Gottlob - De officiis eruditorum erga eruditos Leipzig Tietze 1721
36198: Pfluger, Michael, uit Creilsheimo Fr.; Praeses: Hunnius, Nicolaus - Coronis prior ethicis disputationibus adjecta de innato honestorum & turpium discrimine ...... Wittenberg Johann Gormann 1611
69095: PHAEDRUS, - Fabularum Aesopiarum, libri quinque, cum annotationibus Johannis Schefferi, Argentoratensis; et Francisci Guyeti Notis, Cum bis primum publicatis. Editio quinta, Prioribus Emendatior & Auctior; In qua jungitur Interpretario Gallica cum Notis; & Index Latinus uberrimus, In Belgicum antem Metrum convertebat Joh. Hilarides.
17747: Phantasie - Phantasie en kunst. Gedichten van S.J. van den Bergh, A.J. de Bull, Didymus Werndly, W.J. Hofdijk, J.J.L. ten Kate, C.G. Withuys, W.J. van Zeggelen. Utrecht, C. van der Post Jr., 1859.
59692: Dr. phil. Helene Stöcker,. - Erotik und Altruismus (Kultur- und Zeitfragen) eine Schriftreihe, Leipzig, Ernst Oldenburg Verlag.
64766: PHILALETHES, - Hulde aan de waarheid, opgedraagen aan den Wel Eerwaarde Heer Den Heere Dingeman Wouter Smits predikant te Rotterdam.
71042: PHILANTROPUS, - Straalman, de beruchte agt-en-veertiger; ontdekt als deelgenoot, aan die zo veel beroeringverwekkende Acte van Consulentschap: tusschen zyne Hoogheid, ende in deze dagen daarom gebannen wordende Hartog.
65715: PHILELEUTHERUS, - Dichtkunstig gedenkteeken voor de Nederlandsche Vryheid, op haar eerste Eeuwgetyde; opgerecht door verscheiden dichteressen en dichteren, op de uitnodiging en onder het opzicht van Phileleutherus: ter Gedachtenisse der Eeuwige Vrede tusschen den Spaanschen Koning Philippus den Vierden en de Hoog Mogende Heeren Staaten der Vereenigde Nederlanden, geslooten te Munster, den XXXsten van Loumaand, Bevestigd den XVden van Bloeimaand, en Afgekondigd den Vden van Zomermaand, des Jaars MDCXLVIII.
56780: Philipon de la Madelaine, L., - Handboek over den briefstijl ten dienste der jeugd (.....) als schoolboek bij het middelbaar onderwijs in Frankrijk ingevoerd / Manuel epistolaire a l'usage de la jeunesse, Brussel, Stapleaux, 1818.
5650: Philippens, H.J.J. - Ridderschap Van Hulsberg genaamd Schaloen, Eygelshoven 1987, 52 p., geb., geïll.
66180: PHILIPPI, F., TUMBULT, G., - Die Westfalischen Siegel des Mittelalters.
70606: PHILIPS, CASPAR JACOBSZ., - Night view of a castle
35040: Philips, August, uit Amsterdam - Reeele executie Leiden Somerwil 1889
43200: Philips Jacobsz, Caspar - Zeemans onderwijzer in de tekenkunst of handleiding om door geometrische, doorzichtkundige en perspectivische regelen, alle landverkenningen, kusten, baaien, havens, klippen, forten, kasteelen, torens, baaken, schepen, steden en wat een zeeman meer voorkomt op het papier wiskundig aftetekenen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1786.
43154: Philips Jacobsz, Caspar - Handleiding in de spiegel-perspectief om, door de regelen der doorzichtkunde alle voorwerpen in vlakke spiegels over te brengen, als mede eene gemakkelijke wijze om verschillende distantien op de sluitlinie eener tafereel te bepaalen. Amsterdam, Elwe en Werlingshoff, 1803.
63432: Philips, Jan Caspar (1680/1700-1775) - David with the head of Goliath.
63434: Philips, Jan Caspar (1680/1700-1775) - Feeding the multitude.
63436: Philips, Jan Caspar (1680/1700-1775) - Jesus preaching (Jezus preekt).
63438: Philips, Jan Caspar (1680/1700-1775) - The twelve minor prophets (De 12 profeten).
32075: Philipse, Jacobus Hermannus, uit Nieuwerkerk (Z) - Dissertatio juridica inauguralis, ad locum juris civilis hodierni de prohibitione fideicommissorum [...] Leiden Haak en Comp. 1820
70931: PHILIPSE, J.H., - Levensberigt van Prof. J.W. Ermerins.
43144: Phoonsen, J. - Wissel-styl tot Amsterdam. 3e druk, Amsterdam, Ratelband, 1737.
52358: Pibrac, Guy du Faur de / Graswinckel, D., - De vierling van den heer van Pybrac uit het Frans vertaald door mr. Dirck Graswinckel, Utrecht, De Roos, 1955.
7635: G.A.S. en H[endrik] K[uyper] Gz (vert.); Louis Benoit Picard - De jonge geneesheer, of De invloed der paruiken. Blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk Door Vriendschap Werkzaam. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1810.
56624: Picard, L.B., - L'alcade de molorido. Comedie en cinq actes et en prose, Paris, Martinet, 1810, 103 pag.
64749: PICARD, L.B.,, - De oude Tooneelspeler. Blijspel. Vrij gevolgd naar het Fransch, van L.B. Picard.
64748: PICARD, L.B.,, - De oude Tooneelspeler. Blijspel. Vrij gevolgd naar het Fransch, van L.B. Picard.
60778: Picart, Bernard (1673-1733) - Two lionesses [set title: Recueil de Lions]
70002: PICART, BERNARD (1673-1733), - Louis Dauphin de France
61706: Picart, Bernard (1673-1733) - Biblia Sacra (Frontispiece)
59736: Picart, Bernard, Le Romain (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
70003: PICART, BERNARD (1673-1733), - Marie Adelaide Princesse de Savoye Duchesse de Bourgogne
59676: Picart, Bernard (1673-1733) - Iphis se pend de desespoir de n'avoir pu se faire aime d'Anaxarete (Iphis hangs himself in despair that he could not gain Anaxarete)
59672: Picart, Bernard (1673-1733) - Lycaon transformé en loup (Lycaon metamorphosed into a Wolf) - engraving
59674: Picart, Bernard (1673-1733) - Clytie changée en tournesol (Clytia change'd into a Turnesole)
59680: Picart, Bernard (1673-1733) - Arethuse, poursuivie par Alphée, est changée en fontaine (Arethusa pursued by Alpheus, and turned to a Fountain.)
59678: Picart, Bernard (1673-1733) - La toile de Penelope (Penelope's web)
59728: Picart, Bernard, Le Romain (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
55808: Picart, B. - Prent: 'De weduwe van Oldenbarneveld bid Prins Maurits om genade voor haar zoon', [1623], gravure door B. Picart, 1728. Links de weduwe knielend, rechts Maurits en andere edelen. In brede omlijsting met zuilen aan de zijkanten. Rechtsboven Tom II, pag. 240.
63634: Picart, Bernard (1673-1733) - Scheeps-tocht, in den jaare 1596, naar Nova Zembla ondernomen.
68283: PICCARDT, - Catalogus der verzameling van voorwerpen betrekkelijk geschiedenis en oudheidkunde, ten stadhuize van Goes.
4428: Piccardt - Piccardt. Z.p. z.j., 13 p., getypt, met tabel.
17751: Pichler-von Greiner, Karoline; D. Bomhoff Hz (vert.) - Frederik de strijdbare. Vertaald uit het Duits. Arnhem, C.A. Thieme, 1831-1832. [2 delen in 1 band]
33872: Pichot, Philippus, uit Breda - Specimen juridicum inaugurale, quaedam notabiliora circa cambialem materiam sistens [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
65456: PICK, F.L., KNIGHT, G.N., - The Pocket History of Freemasonry
65455: PICK, F.L., KNIGHT, G.N., - The Freemason's Pocket Reference Book
65461: PIEHLER, H.A., - England for everyman
39282: Pielat, Barthelemy; - L'anti-grammaire [...] = D'oude spraeck-konst verworpen, Amsterdam, Wed. J. Janssonius v. Waesberge, 1681. Geheel perkament (rug beschadigd), (44)+240+40+472 pag. Met: Nomenclature nouvelle (1681) en Les excercies (1681).
38890: Pienaar, W.J.B. - English influences in Dutch literature and Justus Van Effen as intermediary, Cambridge, 1929, 260 pag., hardback.
64307: PIENDL, MAX, - Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis
6502: PIEPER-LIPPE, M. - Westfälische Zunftsiegel. Münster 1963. Ing., geïll., 88 p. en 18 losse platen.
33746: Piepers, Petrus Elisa, uit 's Gravenhage - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de paririo justo jurisconsulto [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
7870: PIÉRARD, C. - Les plus anciens comptes de la ville de Mons (1279-1356). Tome I (1279-1344).
69224: PIERRON, P., - Vies des hommes illustres de Plutarque.
68063: PIERSON, N.G., - Grondbeginselen der staathuishoudkunde. Eerste deel.
66998: PIERSON, A., - Willem de Clercq naar zijn dagboek, 1811-1824 and 1825-1844.
66671: PIERSON, A., - Willem de Clercq. Naar zijn dagboek. door A. Pierson met medewerking van de clercqs jongste kleindochter, twee delen, goedkoope druk.
66658: PIERSON, A., - Willem de Clercq naar zijn dagboek. door A. Pierson en de Clercqs jongste kleindochter. Eerste en tweede deel
66459: PIERSON, A., - In memoriam. Woorden uitgesproken na de teraardebestelling van Nicolaas Hendrik de Graaf, 23 november 1886.
66103: PIERSON, A., - C. Vosmaer herdacht door A. Pierson
67199: PIERSON, - In memoriam van Dr. Allard Pierson 8 april 1831-27 mei 1896.
33936: Pierson Tholen, Jacobus - Redevoering [...] over den invloed van de beoefening der wijsbegeerte op de menschelijke maatschappij en onze verstandelijke vermogens [...] Leeuwarden D. van der Sluis 1797
6504: PIES, E. - Zünftige und andere alte Berufe. Solingen 1999. Geb., geïll., 235 p.
63957: Pieter van Winter, NSZ. - Horatius lierzangen in Nederduitsche dichtmaat gevolgd
68227: PIETERS, CH., - Annales de l’Imprimerie des Elsevier, ou Histoire de leur Famille et leurs editions.
19164: Pieterse, W.C. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelitische gemeente te Amsterdam in zijn 'triumpho del govierno popular'.
3048: Pigeaud-Colenbrander, J.A. - Indische brieven. Levensloop en brieven van de grootouders Bodde-ten Brummeler en hun kinderen. Leiden 1983, 208 p., geïll.
58609: Pijlman, - Archief(fragment) van De Harp, Muziekfonds te Amsterdam.
54484: Pijls, H. - De Bokkerijdersbende met de doode hand. Sittard, 1924.
31553: Pijnappel, Menso Joannes, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de facultate conjugum pactis nuptialibus jus constituendi quod inter se et extraneos valeat [...] Amsterdam J.H. Gebhard en Co. 1855
70671: PIJNAPPEL, M.J., - Het Kanaal en de Kanaalmaatschappij. Een woord aan de aandeelhouders en aan Nederland. Met eene bijlage bevattende een historisch overzigt der zaak (Noordzeekanaal).
52146: Pijnappel, C., - Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan des genootschaps ten spreuke voerende Het doel van dezen vriendenkring is Eendracht, Deugd en Oefening, [Amsterdam] 1833, 29+(2) pag.
53367: Pijnappel, P.A. - De zaak Hogerhuis. Amsterdam, 1899.
66362: PIJPER, F., - Jan Utenhoven, zijn leven en zijne werken.
17817: Pijpers, Pieter (vert.); Louis Benoît Picard - De akademi-vrienden, tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1801.
31454: Pilz, K - Nurnberg und die Nierderlande, pp. 1- 153 , in Mitteilungen der Vereins für Geschichte der Stadt Nurnberg, 43 ( 1952 ).
69355: PINNOCK, TAYLOR, W.C., - Goldsmith's history of England, from the invasion of Julius Caesar to the death of George II : with a continuation to the present time. Illustrated with 330 woodcuts.
31779: Pino, Adolf Maximiliaan, uit Samarang - Stellingen [..] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1870
67523: PINTO, A. A. DE, - Levensbericht van Meinardus Siderius Pols.
56404: Pinto, S. de, - Wat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderwijs?, 's-Gravenhage 1876, 64 pag.
32041: Pinto, Aäron Adolphus de, uit 's Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale ad locum codicis civilis Neerlandi de obligationum nullitate earumque rescissione [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1852
65233: PIOT, CH., - Monnaies inedites et enigmatiques du Comte de Namur.
52312: Piper, M., - Reynolds Stone, London 1951`, 96 pag., hardback with dustwrapper, ill.
64394: PIRON, A., - Joachim le Patinier Henri Bles, leurs vrai visages
34128: Pit, Adrianus, uit Zoeterwoude - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando secundum codic. civ. Franc. et Neerl. [...] Leiden J.W. Brouwer 1842
59974: Pitau, Jacob (1623-1673), Meyssens, Joannes (1612-1670) - SERENISSIMUS PRINCEPS IOANNES AUSTRIACUS BELGARUM ET BURGUNDIONUM GUBERNATOR [Juan II of Austria (1629-1679)]
53871: Pitaval, Gayot de - Beroemde en gedenkwaardige rechts-zaaken met de vonnissen die 'er over gegeeven zijn, verzameld door den heere Gayot de Pitaval, advocaat voor 't parlement van Parijs. Uit het Frans vertaald door P. le Clercq, 2 delen, 's Gravenhage, J. Neaulme, 1737-1738.
65739: PIXERICOURT, G., - Alexis d'Ambreville, of Een regtsgeding onder Lodewijk den Vijftienden. Tooneelspel in drie bedrijven en zes tafereelen. Naar het Fransch van Guilbert Pixe´ricourt door mejufvrouw M. Schouten.
34968: Plaat, Gerardus, uit 's-Gravenhage - Positiones medicae inauguralis Leiden Van Laar en Herdingh 1809
42171: Plagge, M.W. - Plaatselijke en geneeskundige beschrijving der zwavelbron bij im en van het daarbij opgerigte badhuis, Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, van Arum, 1824.
866: FRYSKE PLAKNAMMEN - Fryske plaknammen. Deel VI t/m X in één band. Leeuwarden 1953-1957. Geb., ca. 400 p.
64113: PLANCK, WILLY, DOPHEIDE-WITTE, E, - De luie teddiebeer
68730: PLANTENGA, B.P., - Ter herinnering aan het zilveren ambtsfeest te Haarlem van Ds. B.P. Plantenga, predikant bij de doopsgezinde gemeente. (Niet in den handel).
2024: PLANTENGA, J. - De bewijskracht der akten van den Burgerlijken Stand. (Diss.) Leiden 1895, 100 p.
64336: PLANTENGA, B.P., - Duitschland en Oostenrijk, handboek voor reiziger
64986: PLANTENGA, P., - De Rijn van Arnhem tot in Zwitserland. Handboek voor reizigers met reiskaarten en plattegronden
34788: Plas, Frederik Willem van der , uit Meester Cornelis (Batavia) - De schuldeischers bij het geding tot scheiding van goederen Leiden Somerwil 1888
66846: PLASSCHAERT, A., - Het portret, lezing door Alb. Plasschaert
69669: PLASSCHAERT, B.F., - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en waterbouwkunde, deel II: waterbouwkunde met omstreeks 1250 figuren, waarvan circa 630 in den tekst en 620 in den atlas./Beknopt practisch leerboek der Burgerlijke en Waterbouwkunde. Atlas van 34 platen met 580 figuren en eene uitslaande kaart. Behorende bij Deel II: Waterbouwkunde.
17757: Plat, Pieter - Rhapsodiën uit het dagboek van Pieter Plat, dichter en wijsgeer te Kraaijenest. Arnhem, G. van Eldik Thieme, 1843.
36312: Platner, Johann Zacharias - De arte gymnastica veterum ....[et] Oratio de nonnullis erroribus diaeteticis Leipzig Tietze 1724
9232: [Halmael, Hendrik van (vert.)]; Titus Maccius Plautus - De verboode vleesverkooper, bedroogen. Gevolgt uyt Phseudolus, wel eer in Latynsche veersen beschreeven door den vermaarden poëet Plautus. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1709.
71392: PLAYER AND SONS , JOHN, - John Player and Sons cigarettes plates from the International air liners series (22), 1 from Aircraft of the Royal Air Force (Tiger Moth) and 2 History of aviation Brooke Bond and Tea bags (Zeppelin).
36300: Plaz, Georg Christoph, uit Leipzig; Praeses: Hebenstreit, Johann Christ. - Dubia quaestio de differendo impoenitentis delinquentis supplicio Leipzig Tietze 1723
67121: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J.,, - Jhr. Mr. Joan Ro¨ell / door L.J. Plemp van Duiveland
58472: Plemp van Duiveland, L.J., - Willem Frederik Koning der Nederlanden, Amsterdam, 1949, 139 pag.
69071: Plemper, P. - Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn. Leiden, H. v. Damme, 1714.
42913: Plemper, P. - Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn. Leiden, H. v. Damme, 1714.
51059: Plenck, Joseph Jacob - Verhandeling over de venusziekten, (...) uit het Latijn vertaald (...) dor Lambertus Nolst, 3e verbeterde druk. Dordrecht De Leeuw en Krap, 1792.
31154: Pleyte, W. e.a. - Meerveld en Meervelder Bosch, Barneveld 1886, 93 + 54 pag. Geillustreerd met 8 gekleurde litho's, orig. papieren omslag.
63987: PLEYTE, W., - Open brief aan de bestuurders der geschiedkundige verzamelingen in Nederland door Dr. W. Pleyte, conservator aan het Rijks-museum van Oudheden, niet in den handel
66450: PLEYTE, W., - Levensbericht van C.M. de Jong van Rodenburgh/Levensbeschrijving van C.M. de Jong van Rodenburgh, gep. kolonel der infanterie
51934: Plinval de Guillebon, R. de, - La porcelaine a Paris sous le consultat et l émpire, Geneve 1985.
37372: Ploeger, J. en G.A.M. Brands - Handleiding voor Grieksch- Romeinsch worstelen, Rotterdam 1918, 106 pag., geïll., geb. ( rug licht beschadigd ).
5068: Plomp, N. - Familieboek Van der Wind. Woerden 1973, 8+106 p., gestencild, in ringband, geïll.
70277: PLOOS VAN AMSTEL, C., - Shipyard in a bend of the river
43267: Ploos van Amstel, C. - Aanleiding tot de kennis der anatomie in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld. Amsterdam, Yntema, 1783.
17760: Ploos van Amstel, Jacob - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Wed. Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
17761: Ploos van Amstel, Jacob - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
40738: Pluim, T - Uit de geschiedenis van Baarn, Hilversum 1932, 292 pag., geb., geïll. Goed exemplaar van de originele uitgave.
17762: Pluimer, Joan - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1724 [deel 1]; Leiden, Janssoons van der Aa, 1723 [deel 2]. [2 delen in 1 band]
15188: Drie podagristen [D.H. van der Scheer, H. Boom en A.L. Lesturgeon] - Het boek der podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Bloemlezing uitgegeven voor de Drentsche studiekring “D.H. van der Scheer”, Assen: van Gorcum, 1947
60188: Podestá, Giovanni Andrea (1608-c.1674) - Allegory of the Arts and Time
67534: POELMAN, A.L., - Wat de moderne theologie leert.
67533: POELMAN, A.L., - "Toen ik nog een kind was." Opmerkingen, beelden en schetsen door Dr. A.L. Poelman, Predikant te Noordbroek.
71275: POELMAN, H.A., - De verovering van het Merwede-gebied door Graaf Dirk III
19352: Poest Clement, A. van der (red.) - Geslachtsboom ofte de afkomstelingen van Doen Beijense van driel.
36044: Polak, Abrahamus, uit 's-Gravenhage - Specimen medicum inaugurale sistens theses aliquot medicas Leiden D. du Saar 1802
55277: Polak, Ed. - Het lintje. De feiten der Kuyper-zaak. Amsterdam, Brochurehandel der SDAP, 1910.
35830: Polak, Maurits, uit Hoorn - Stellingen ..... Zwolle Mehler 1899
66536: POLIGNAC, FAGEL, F., - Missive Van de Heeren Fransche Ministers. Te Geertruidenbergh den 20. Julii 1710. Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden 23 Julii 1710. Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden 27 Julii 1710.
66223: POLIS, C., - Letter by Procureur Generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden to Secretaris van het Collegie voor de Zeevisscherijen d.d. 26 mei 1896 confirming that no judgments were rendered by the Hoogen Raad concerning certain laws.
34228: Poll, Harmannus Janus van de, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de munere causarum patroni et inprimis de libertate ei concedenda, ut munere bene fungi possit [...] Amsterdam C. Weddepohl 1834
34312: Poll, Henricus Mauritius van de, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de principiis foederis, qud dicitur neutralitas armata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
68885: Poll, W. van de - Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in maart 1855.
68882: Poll, W. van de - Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in maart 1855.
57596: Poll, F. v.d.; - Handleiding tot de paardenkennis, afrigtingskunst en rijkunst voor de kadetten der kavallerie en artillerie, eerste stuk, Breda 1841, 304 p, geb. in half linnen,, geill.
32605: Poll, Wilhelmus Carolus Salomo van de, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de locatione et conductione operis faciendi [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
43224: Poll, W. van de - Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in maart 1855.
43460: Poll, W van de (red.) - Gelderland. Tweemaandelijks tijdschrift voor Nederlands letterkunde, 6 delen (1852-1857) in 9 halfleren banden met goud opdruk op de ruggen. Mooie set.
55194: Pollard - Prent: 'Portrait of the Regicide Ankerström, as he was exposed in the streets of Stockholm during three days upon a scaffold'. Gravure door Pollard, gepubliceerd door Cadell & Davies, Londen, 1819.
64596: POLLEE, S., - Wonder der huismiddelen, nagelaten door wijlen den heer S. Pollee, te Haarlem.
70555: POLMAN KRUSEMAN, W., - Ter herinnering aan Dr. J.C. de Man.
68967: POLOTOVTSOFF, A., - Les favoris de Catherine La Grande. Preface Maurice Paleologue.
32595: Pols, Joannes, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de corporibus moralibus [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1849
55522: Pols, M.S. - West Friesche Stadrechten. 2 delen, 's Gravenhage , 1888-1885.
64907: POLS, M.S. (ED.), - Westfriesche stadrechten.
5674: Polvliet, Ch.J. - Genealogie van het geslacht Kalff, Oisterwijk 1894, 11 p.
4220: Polvliet, C.J. - Het geslacht Muilman. Z.p. z.j., 14 p., geïll.
5030: Polvliet, C.J. van - Geslachten Werumeus en Gockinga. 's-Gravenhage 1906, 47 p., met tabel.
64945: POLVLIET, CH.J., - Convolute: Het geslacht Deutz en Deutz van Assendelft. I. Geslachtsregister (Chr. J. Polvliet), Het geslacht van Hoorn ((D.G. van Epen), Het geslacht Flugi van Aspermont (Jac. Anspach), Het geslacht Ortt en Orth (P.C. Bloys van Treslong Prins)
3620: Polvliet, C.J. - Bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht Van Haamstede. ‘s-Gravenhage 1908, 68 p.
42414: Pomey, Francois Antoine - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
42398: Pomey, Francois Antoine - Pantheum mythicum of verdichte historie der goden en godinnen (...) na den 7e druk uit het Latijn vertaald (...) door G. Kempher. Amsterdam, A. Schoonenburg, 1730.
42416: Pomey, Francois Antoine - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
66949: POMMEREUL, BARON DE, - Letter written by Le general Baron de Pommereul, conseiller d'etat, directeur general de'l'imprimerie et de la libraire, to Van Maanen, 1r presiden de la Cour Imperiale d.d. 16 Mai 1811
32475: Pompe van Meerdervoort, Jozef Jan, uit Maastricht - Iets over de regten van den vruchtgebruiker. Academisch proefschrift [...] Leiden Van den Heuvell en Van Santen 1862
6820: Anoniem (vert.); Maurin de Pompigny - Barogo, of Het vervolg van de schoorsteenveger prins; blyspel in twee bedryven. Vertaald uit het Frans. Rotterdam, J. Hofhout en zoon,1802.
70065: PONCE, NICOLAS, - Henri de la Tour d'Auvergne Vicomte de Turenne
70066: PONCE, NICOLAS, - Bataille de Fontenoy
64367: PONS, M., BARRET, A., - Patinir ou l'harmonie du monde
50987: Ponse, Hendrik - Handleiding voor de landbouwers wier landen door den watervloed, op den 3, 4 en 5-2-1825 met zout water zijn overstroomd, om dezelve door min kostbare middelen (...) te herstellen. 's Gravenhage, Kloots, 1825.
2040: PONT, J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618. Haarlem 1911, 632 p.
38232: Pont, F - Friedrichstadt a.d. Eider. Die Hollandische kolonisation an der Eider und die gottorpische handels politik in den letzten dreissig jahren des Spanisch- Niederlandischen krieges, Friedrichstadt 1913, 54 pag., geb., geïll.
42239: Pontecoulant, G. de - De Halleysche komeet en hare wederkomst in 1835, of De geschiedenis der komeet (...) gevolgd van eene ephemeride, berekend door den heer A. Bouvard. Breda, Broese, 1835.
70152: PONTIUS, PAULUS, - Portrait of Frederick Henry, Prince of Orange
67735: POOL, J. C., - Frederik van Heilo en zijn schriften.
30794: Poope, L.J.C. e.a. (red.) - Gedenkschrift van de vereeniging van kommiezen bij 's Rijk belastingen in Nederland 1892- 1917, Schiedam 1917, 7 + 334 pag., geb., geïll.
66492: POORTMAN, W.C., - Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels. Deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal
17778: Poot, Hubert Korneliszoon - Gedichten. Amsterdam, S.J. Baalde, 1780. [3 delen]
63946: H. K. Poots - H.K. Poot’s gedichten
63947: H. K. Poots - H.K. Poot’s gedichten
7079: [Bilderdijk, Willem (vert.)]; Alexander Pope - De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Vertaald uit het Engels door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
65667: POPPE, F., - Zwischen Ems und Weser
32003: Popta, Walle Melis van, uit Arnhem - De "Landerziehungsheime"(New schools, ecoles nouvelles) geschiedenis, ontwikkeling en beteekenis. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1929
17781: Porjeere, Olivier - Dichtmengelingen. Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1792.
42050: Porny, Mark Anthony - The elements of heraldry. London, J. Newbery, 1765.
50730: Portengen, J.A., - Bijdrage tot de kennis van Sarcoma cutis, Amsterdam 1891, 87 pag., geb. in met goud bedrukte linnen band, goud op snee [dissertatie].
41598: Portielje, D.A. - De handel van Nederland in 1844 en middelen tot opbeuring, vnl. in betrekking tot de wetgeving, Amsterdam 1844, 7 + 164 pag., orig. karton.
71071: POS, G.A., - Reisboek voor Nederland. ANWB
59766: Possemiers, Adriaen (fl. 1676-1685); after Teniers II, David (1610-1690) - Two peasants in an interior
60734: possibly Muller, Harmen Jansz. (1540-1617) after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - An officer (set title: Three military figures from the Dutch army)
27632: possibly by Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Labouratoire dece temps / Het groote stookhuis der princen dezes tyds in Europa
3958: Kruit-post, - Kruit-post, jrg. 1 (1984) t/m 9 (1993), ca. 25 nrs., niet compleet.
39800: Post, B.J. - Geschiedenis van Maasland van de vroegste tijden tot heden, Rijswijk 1985, naar de editie 1909, 305 pag., geb., geïll., met stofomslag.
27876: Post, R.R. ( uitg.) - Supplieken gericht aan de pausen Clemens VI, Innocentius VI en Urbanus V, 1342 -1366, 's-Gravenahge 1937, 504 pag.
67249: Post, Elisabeth Maria - Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.
32601: Post, Bartus, uit Tiel - Specimen juridicum inaugurale de analogia ab interpretatione extensiva rite distinguenda, et diversis analogiae generibus, ratione juris criminalis [...] Tiel A. van Loon 1840
17790: Post, Elisabeth Maria - Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.
35728: Posthuma, Job, uit Harlingen - De therapie der actynomycose bij den mensch Leiden Kleyn
68114: POSTHUMUS MEYJES, R., - Uitboezeming bij het graf van mijnen hooggeachten schoonbroeder J.A.D. Molster Evangelie-Dienaar bij de Nederduitse Hervormde Gemeente te Utrecht, den 1. Maart 1850 door R. Posthumus Meyjes. Uitgegeven ten voordeele der Diakonie-scholen van de Nederd. Herv. Gemeente te Utrecht.
64577: POSTHUMUS, N.W., - De tentoonstelling en het congres voor aardrijkskunde te Parijs in 1875, door N.W. Posthumus.
17793: Posthumus, Rinse (vert.); Voltaire [François-Marie Arouet] - Sokrates, in toneelstik fen J. Thomson: uut it Frans forfryske fen Knillis Jorrits Posthumus te Sint Anna. Leeuwarden, D. Meindersma, Wz, 1848.
31388: Postma, C - Het hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen, 1289- 1589, Hilversum 1989, 461 pag., geb., geïll., met stofomslag.
70501: POSTMA, C, - Pieter Karel Drossaart apotheker 1835-1845, burgemeester 1858-1883
36190: Poszheldt von Loewen, Wenceslaus Antonius, uit Bohemen - Peregrinatio de civitate coecitatis in paradisum claritatis.......Dionysius a Sancto Guilielmo......Lutheri Megalandri..... Wittenberg Johann Wilcke 1679
66655: POT, C.W. VAN DER, - Levensbericht van Izaak Hendrik Gosses
69019: POT, C.W. VAN DER, - Handboek van het Nederlandse staatsrecht.
70879: POT, J.E. VAN DER, - Abram Huibert en Elie van Rijckevorsel.
70901: POT, J.E. VAN DER, - Het departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen`1785 24 augustus 1960.
59390: POT, VAN ZIJL, DEVENTER, AMERSFOORT, AMSTERDAM - Trouwfoto, gedateerd 28 maart 1929, gemaakt door A.J. Fortgens Fa J.W. Wentzel, Hoffotograaf Amersfoort, Langestraat 106a, tel. 104.
32539: Pot, Johan Hendrik Jacob van der, uit Roosendaal - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage W.P. van Stockum & Zoon 1951
17795: Pot, Willem van der - Endeldijk, hofdicht, en andere gedichten. Leiden, Pieter van der Eyk, 1768.
71193: POTHIER, R.J., - Verhandeling van legaten door Robert Joseph Pothier. Uit het Frans vertaald en met eenige ophelderende en aanvullende Aanmerkingen verrijkt door Mr. Joannes van der Linden, Advocaat te Leyden.
15756: Potter, H. - Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het vaderland. Deel I. Amsterdam: Saakes, 1808.
31935: Potter van Loon, Johannes, uit Sint Anna, De Bildt - Dissertatio iuridica inauguralis, qua continetur: collatio institutionum iustinianearum cum Gaii institutionibus Veronae inventis [...] Groningen J. Oomkens 1823
15010: F.A. Pottle (red.) - Boswell in Holland 1763-1764, including his correspondence with Belle de Zuylen (Zélide). Melbourne, Londen, Toronto: Heinemann, 1952.
3272: Poulter, George C.B. - The Corbould genealogy. Ipswich 1935, 165 p., geb., geïll.
59145: Poupart, C., - Album Amircorum of Corali Poupart, dated between 1810-1822 (Amsterdam), all French, containing 29 contributions, 14 pp with drawings (mainly landscapes and portraits, 1x in gouache, 8x in (col.) pencil (w. grey wash), 2x in pencil/watercolour and 3x in pen/brush and black ink, 12 manuscript pp (poems), 1p with calligraphy in col. ink, 1p with two mounted curls of hair and 1 loosely inserted piece of cloth embroidered flowers, several blank pages. Contemp. gilt longgrained full red moroccan, both covers w. double gilt floral borders around sides, giltlettered "Souvenir"and "Corali Poupart" on spine, in board slipcase. Relié par A. van Rossum à Amsterdam.
56482: Pous, P., - Gedachten over den landbouw en hoe de landman in ons vaderland bij de lage prijzen der tarwe kan blijven bestaan, Middelburg 1835, 36 pag.
54508: Poutsma, H.J. e.a. - Enquete over de behandeling van 'politieke misdadigers' in Nederlandsche gevangenissen, gehouden door het tijdschrift De Jonge Gids. Amsterdam, 1898. [gebonden met:] Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen van G. in der Maur. Amsterdam, 1898.
5352: Pouw, F. - Onze familie. Clemens, Van der Linden, Harlé, Huinck, Tersteeg, Bouhuijzen, Nieuwegein 1994, 507 p., geb., geïll.
64384: PRAAMSMA, SIEM, - Stanny Stamp met verlof
24838: Pradt, D. Dufour de - Antidote au congres de Rastadt ou plan d'un nouvel équilibre politique en Europe.
2058: PRAK, M. - Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780. (Diss.) [Amsterdam] 1985. Geb., geïll., 438 p.
69315: PRAKKEN, C.J., - De Provinciale Staten van Friesland en de zeewaterkeerende waterschappen.
65514: PRALL, W., - Publication of the Huguenot Society of America. The Reformation and the Origin of the Church of the Huguenots
15764: Pratt, [Samuel Jackson] - Gleanings through Wales, Holland and Westphalia. Sixth edition. To which is added, Humanity, a poem, seventh edition, 3 delen. Londen: Longman & Rees, 1802.
37840: Praz, M - Het Europese binnenhuis. De stijlveranderingen in de interieurkunst van het Romeinse rijk tot het begin van de 20e eeuw, Utrecht 1965, 393 pag., geb., geïll.
25000: Preissler, J.D. - Die durch Theorie erfundene Practic oder grundlich-verfasste Reguln derer man sich als einen Anleitung zu berühmten Kunstlere Zeichen-wercken bestens bedienen kan.
71147: PREISSLER, P., - Die Sächsische Schweiz. 12 Federzeichnungen von Paul Preissler. Vorwort Margarete Thiele.
15766: Prel, Max Freiherr du - Die Niederlande im Umbruch der Zeiten. Alte und neue Beziehungen zum Reich. Im Auftrag des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete Reichsminister Dr. Seyss-Inquart, herausgegeben und bearbeitet von Dr. Max Freiherr du Prel unter Mitwerkung von Willi Janke. Würzburg-Den Haag: K. Triltsch, 1942.
67008: PRENEN, HARRY, - Het laatste landschap van Wu Tao-Tsu. Added booklet In memoriam Harry Prenen
67007: PRENEN, HARRY, - Op heter daad, Erotische gedichten
22280: PRENTBRIEFKAARTEN, AMERSFOORT, VAN ACHTERBERGH - Briefkaarten-album, met 96 prentbriefkaarten uit de jaren 1900, 1901 en 1902, verzameld door mej. M.W. (Greta) van Achterbergh, Beekstraat te Amersfoort. De kaarten betreffen meest topografische gezichten, ongeveer de helft Nederlands en de helft buitenlands.
70278: PRESTEL, JOHANN GOTTLIEB, - Man and boy in a landscape
70279: PRESTEL, JOHANN GOTTLIEB, - Poor family resting in a landscape
24872: Prevost, abbe - Manuel lexique ou dictionnaire portatif des mots Francois dont la signification n'est pas familiere a tout le monde, nouvelle ed. Paris, Didot, 1755.
69166: PREVOST M., - Les Demi-vierges.
65415: PREVOST, ABBE, - Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, Cent romans Francais
43650: Pribram, A.F. - Franz Paul Freiherr von Lisola 1613-1674, und die politik seiner zeit, Leipzig 1894, 714 pag., mit portret, rucke lose.
24996: Prideaux, H. - Het oude en niewe verbond aen een geschakelt in de geschiedenissen der Joden, 2e druk, vermeerdert door J. Drieberge.
31787: Prijn, Johannes Franciscus Marinus, uit 's Gravenhage - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1870
36454: Prince, Felix, uit Nijmegen - Andre Antoine et le renouveau du theatre Hollandais (1880-1900) Amsterdam Vermeulen 1941
56552: Pringle, J.F., - Pleitredenen over het tiendregt in de Haarlemmer-meer. Uitgesproken voor het Prov.-Gerechtshof in Noord-Holland, Arnhem 1863, 235 pag.
32557: Pringle, Joannes Fredericus, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de injuria [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
51744: Pringsheim, O., - Beitrage zur wirtschaftlichen entwickelungsgeschichte der vereinigten Niederlande im 17 und 18 Jahrhundert, Leipzig 1890, 126 pag., geb. in half linnen.
67561: APIE PRINS (ADRIAAN PIETER PRINS), - Biggenvangen in Heemstede anno 1900
34698: Prins, Theodorus Lambertus, uit Rotterdam - Specimen juridicum inaugurale de iis, quae sunt singgularia in mutuo Leiden Luchtmans 1785
36534: Prins, J.J. - Godsdienstige rede ter voorbereiding van het academiefeest Leiden Van Doesburgh 1875
70280: PRINS, JOHANNES HUIBERT, - The Happy Mother
69445: PRINS JR., J., - Gedenkboek van de voornaamste besluiten, vastgestelde verordeningen enz. van 't bestuur van dijkgraaf, hoofdingelanden en hoogheemraden van Waterland gedurende de jaren 1858 tot en met 1893.
71288: PRINS, I., - Het faillissement der Hollandsche steden: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494.
31937: Prins, Arius, uit Schiedam - Dissertatio juridica inauguralis de sponsalibus secundum jus antiquum hollandicum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
35786: Prins, Gerardus, uit Benthuizen - Karyokinese in het bloed Utrecht Kemink 1890
33898: Prins, Johannes Jacobus, uit Langezwaag - Commentatio sistens interpretationem loci 3 Petr. III: 18-22 [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1835
39146: Prinsen, Marie M. - De idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieën. Amsterdam 1934, 344 pag., geb. exemplaar [dissertatie met los blad stellingen].
68545: PRINSEN J.LZ, J., - Levensbericht van Johan Albert Leopold 1846-1922.
65854: PRINSEN, P.J., SPAAN, J., - Aardrijksbeschrijving der stad Haarlem onder toezicht van de schrijver nagezien en vermeerderd met eene beschrijving van Haarlems omstreken
23650: Prinsen, J. (red.) - Collectanea van Gerardus Geldenhauer Noviomagus, gevolgd door den herdruk van eenige zijner werken. Amsterdam 1901, 54 + 279 pag.
65811: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - Haarlemsche gebruiken omstreeks 1870-1880
32951: Prinsen, Jacobus, uit 's Hertogenbosch - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1898
64826: PRINSEN, P.J., - Leerwijze om kinderen te leeren lezen. door P.J. Prinsen
56226: Groen van Prinsterer, - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie, Leiden, Van Nifterik, z.j., 122 pag.
69214: PROAL, J-A., - Le maitre de jeu. Tempete de printemps.
61131: Probst, Georg Balthasar (1732 - 1801) - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
61129: Probst, Georg Balthasar (1732 - 1801) - Vuë de la Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
59712: Probst, Johann Friedrich (1721-1781), after Roos, Johann Heinrich (1631-1685) - Etwelche Arten von Vieh...
17804: Proces - Het proces der drie koningen, Louis de XVI van Frankryk, Carel de III van Spanjen, en George de III van Groot-Brittanjen, bepleit voor de vierschaar der Europesche mogendheden. Waar by verhaald wordt welk vonnis de Hanoversche Knoopen-draaijer heeft geleden. Ostende, by H. Slappermende, [1780?].
61125: Pronk, Cornelis (1691-1759); Leizelt, Balthasar Friedrich (active 1750-1799) - La maison de la ville á Middelbourg (mirrored)
32015: Proosdij, A.C.G. van - Huwelijksrecht. Stellingen.
65412: PROUST, M., - A la recherche du temps perdu XI La Prisonniere, premiere et deuxieme partie
1860: NEDERLANDSCHE PROVINCIEWAPENS - De Nederlandsche provinciewapens naar heraldische gegevens ca. 1500, met verklarende tekst. Utrecht [1943], 11 in kleur gedrukte platen in mapje met tekstboekje van 16 p.
67914: PROVO KLUIT, P. W., - De nagedachtenis van dr. Willem Peiffers Scheidius verlevendigd, aan de leden van het Utrechtsch departement der Bataafsche Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
66186: PROWE, L., - Festrede zur 4. sacular-feier des geburtstages von Nicolaus Copernicus gehalten im saale des rathauses zu Thorn am 19. Februar 1873 von Leopold Prowe
17809: Prudentius Clemens, Aurelius; Gerard Kempher (vert) - Lofzangen. Leiden, Jacobus Meul, 1712.
23424: Prudhomme, A - Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Isère, archives civiles, serie B. Tomes deuxième et troisième, Grenoble 1884,1899, 108+308+121+413 pag, geb. Très bonnes exemplaires.
36042: Pruymboom Adr. filius, Cornelius, uit Gastel - Theses medicae inaugurales Leiden Cyfveer 1801
43530: Pruys van der Hoeven, C - Akademieleven, Utrecht 1866, 298 pag., geb. in linnen stempelband.
64020: PSYLANDER, ELSNER - collection of newspaperclippings, advertisments and other documents concerning the dancing couple Nelly and Charles Psylander,
69811: DE GRAAF PUBLISHERS, - Collection of 8 catalogues of De Graaf Publishers Nieuwkoop
42499: Pufendorf, Samuel von - Inleydingh tot de historien der voornaemste rycken en staten welcke ter deezer tijd in Europa worden gevonden. Vertaald uit het Duits door Simon de Vries. 2e druk, Utrecht, Ribbius, 1686.
69838: PUFFART, O., - Das Deichwesen im Gartower Deich- und Wasserverband. Festschrift (...).
37960: Pugh, P.D.G. - Staffordshire portrait figures and allied subjects of the Victorian era, New York 1971, 657 pag., hardback with dustwrapper, ill.
61666: Punt, Jan (1711-1779) - ZYDEBALEN HOFDICHT
24651: Punt, Jan - Afbeelding van de zaal en ’t praalbed waar op het lyk van zyne doorluchtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau [...]. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere de Swart, architect van het hof; en in het kooper gebragt door Jan Punt. Amsterdam, François Changuion, 1752. Bound with: Lyk-staetsie van zyne doorluchtigste hoogheid den heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Orange en Nassau. [...] Naeuwkeuriglyk nagetekent door P. van Cuyk, Junior. en in het kooper gebragt door J. Punt. ’s-Gravenhage, Pieter Gosse en Nicolaes van Daalen, 1755.
31064: Punzo, Ciro (ed.) - Gli Accademici di Pontzen. Pontzen academicians. Dizionario, Pontzen 1967, 333 pag., ill.
52110: Puraye, J. (ed.), - Album amicorum Abraham Ortelius, Amsterdam 1969, 99+125 pag., geb., geïll., met stofomslag.
65277: PURDY, H. T., - San Francisco as It was, as it is, and how to see it
42965: Bentivoglio / E. Puteanus - Relationi del cardinale Bentivoglio [Provincie Unite di Fiandra], publicate da E. Puteano in Anversa. 2 delen in 1 band, Colonia [= Amsterdam?], 1630.
20684: Putman, J.H. M. - Index van personen aan wie door het Hof van Utrecht octrooi is verleend om te testeren, voorkomend in de octrooiregisters. 1603-1640, 1641-1678, 1679-1720, 1721-1760 en 1761-1806. 5 delen, Utrecht 1984-1995, ( toegang 8 t/m 12 ), ca. 1800 pag.
31613: Putman Cramer, Gulielmus Joannes Carolus, uit Twello - Specimen juridicum inaugurale de auctoritate cognatorum inm causis pupillaribus [...] Deventer J. de Lange 1839
34342: Putman Cramer, Adolphus Anneus, uit Twello - Dissertatio juridica inauguralis de usufructus natura [...] Deventer J. de Lange 8-4-1840
69363: PUTTEN, J. VAN DER, - Wordt de Oeigoeren hun ziel ontnomen?
34304: Puttkammer, Matteus van, uit Leiden - Specimen academicum inaugurale, exhibens quaestionum juridicarum syllogen [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1819
68578: PYPERS, P., - Sluitvers, uitgesproken door den akteur, J.P. Kroese, op den Amsteldamschen stads schouwburg, den 11den May, 1805.
44088: Vredenduin Pz. J., - Geschiedenis van de banne Westzaanen, Zaandijk 1903, 330+(10) pag., geb., geïll. (o.a. met 2 uitvouwbare kaarten). Mooi exemplaar.
33698: Quack, H.P.G. - Staat en maatschappij.
38158: Quack, H.P.G. - Traditie en ideaal in het volksleven, Utrecht 1872, 40 pag. zonder omslag.
67722: QUACK, H. P. G., - Herinneringen aan Mr. J. A. Sillem
31609: Quack, Henricus Petrus Gothofredus, uit Setten - Specimen historico-politicum inaugurale de republica qualis furrit seculo XIVmo [...] Amsterdam J. Müller 1859
31697: Quack, H.P.G. - Sociale politiek. [...] Amsterdam 1885
70889: QUACK, H.P.G., - Plockhoy's sociale plannen.
69337: QUACK, J.C.W., - Gedenkboek van den watersnood in 1861 waardoor een groot gedeelte van Nederland en zijne Oost-Indische bezittingen geteisterd werd. Met lithografien naar teekeningen van W. Hekking Jr.
70756: QUACK, H.P.G., - A.C. Wertheim.1832-1897
51053: Quack, J.C.W. - Gedenkboek van den watersnood in 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlansch Indie geteisterd werd. Dordrecht, Revers, 1862.
67222: QUACK, H.P.G., - Herinneringen uit de eerste veertig levensjaren. Niet in den handel.
17829: Quack, Jan de, en Bernardus Antonius Fallée (vert.) - De vrouwen-soldaten of De slecht verdedigde vesting, vrolyk blyspel met zang. 2e druk. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1825.
17830: Quack, Jan de (vert.); Marguerite de Saluces - Foscarini, of Het slagtoffer van de Venetiaansche staats-inquisitie. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1827. [3 delen]
56238: Quadekker, E.A.L., - Het paardenboek. Een geillustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden, 3 delen, Zutphen [ca. 1920].
34808: Quarles van Ufford, Eduardus, uit Haarlem - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1842
69538: QUARLES VAN UFFORD, J., - Handleiding voor de vaststelling der nieuwe waterschapsreglementen door Jhr. Mr. J. Quarles van Ufford.
32611: Quarles van Ufford, Jacobus Carolus Guilielmus, uit 's Gravenhage - Dissertatio historico-politica inauguralis de vi rationum externarum in domesticam nostrae conditionem, inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae-septentrionalis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1844
32861: Quarles van Ufford, Guilielmus, uit 's Gravenhage - Dissertatio historico-juridica inauguralis, continens historiam institutionis curiae supremae in Hollandia et Zeelandia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
64413: QUARLES VAN UFFORD, P.N., - Eenige regelen ter wederlegging van de Costerlegende door Jhr. Mr. P.N. Quarles van Ufford
69418: QUARTEL, P. J. DE, - Ontwerp tot kanalisatie van de rivier De Lek tot verbetering van de vaart van Keulen naar Amsterdam en tot het verruimen van den Gelderschen Ijssel voor afvoer van ijs en rhijnwater.
69429: QUARTEL, P. J. DE, - Denkbeelden omtrent eene noodzakelijke en mogelijke verbetering van den toestand der hoofd-rivieren in Nederland, in verband beschouwd met de dijkbreuken en overstroomingen, voorgevallen in de jaren 1809, 1820 en 1855.
59808: Quellinus, Hubert (1619-1687) - Artus Quellinius Antverpiensis Curiæ Amstelodamensium statuarius (Portrait of Artus Quellinus I)
70419: QUELLINUS, HUBERT (1619-1687), - Two reliefs on the tympana of the Royal Palace of Amsterdam
20376: Querfurth, C.O. von - Kritisches Wörterbuch der Heraldischen Terminologie mit 322 in den text gedruckten Abbildungen, Nördlingen 1872, 4+190 p. Orginele uitgave.
2082: QUERFURTH, CURT O. VON - Kritisches Wörterbuch der heraldischen Terminologie. Facsimilé-uitgave Wiesbaden 1969 naar de uitgave München-Berlin 1872. Geb., geïll., 190 p.
66656: QUERIDO, IS.,, - Frank van der Goes, Studien over tijdgenooten. Eerste reeks
42981: Quesada, C.M. de Cespedes Y - Cuba before the world [publication for the Panama-Pacific International Expostition in San Francisco, 1915].
54287: Questier, M - Astrologise aenteeckeningh voor het jaar 1684, gemaekt door de heer Matthias Questier, professeur tot Parys, den welken heeft voorsegt de dag van zijn sterfte ende ook de dood vanden grave van St. Paull, welcke aenteeckening in zijn sack gevonden is na sijn dood, anno 1683. z. pl., [1684].
20100: Quicke, F. - Les Pays-Bas à la veille de la période Bourguignonne, 1356 - 1384, Brussel 1947, 458 pag., geb. Goed exemplaar.
64083: QUIDAM, - Een studentenfeest, fragment uit het leven van een bij zijne ouders inwonend student
70027: QUILLARD, PIERRE-ANTOINE, - Repos de chasse
17732: [Pels, Andries (vert.)]; Philippe Quinault - De wanhebbelyke liefde, kluchtspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
32239: Quintus, Justus Datho, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis de ambitu juris poenalis communis in Belgio [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1836
32613: Quintus, Rudolphus Antonius, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, de separatione thori ac mensae, praesertim de ea, quae fit mutuo conjugum consensu [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1840
25004: Raa, F.J.G. ten - De uniformen van de Nederlansche Zee- en Landmacht hier te lande en in de kolonien, naar aquarellen of teekeningen van J. Hoynck van Papendrecht, W.C. Staring en J.P. de Veer.
69086: TEN RAA, F.J.G., BAS, F. DE, - Het staatsche leger 1568-1795.
67931: RAABE,A.H., - J.J.L. van der Brugghen herdacht : bij gelegenheid van de inwijding der herbouwde school op den Klokkenberg te Nijmegen.
69801: RAADSCHELDERS, J.C.N., TOONEN, T.A.J., - Waterschappen in Nederland. Een bestuurskundige verkenning van de institutionele ontwikkeling.
1085: Raadt, J.-Th de - Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique-Luxembourg-Pays-Bas-Allemagne-France). Recueil historique et héraldique.
64414: Raadt, J.-Th de - Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique-Luxembourg-Pays-Bas-Allemagne-France). Recueil historique et héraldique.
64341: Raadt, J.-Th de - Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique-Luxembourg-Pays-Bas-Allemagne-France). Recueil historique et héraldique.
38004: Raaf, K.H. de - Willem Kloos, de mensch, de dichter, de kriticus, Velsen 1934, 309 pag.
35836: Raalte, Henry August van, uit 's-Gravenhage - Stellingen ..... Leiden Van der Schouw 1877
71037: RAAP, DANIEL, - Verdedigende Aenmerkingen op de resolutie van de Heeren Burgemeesteren en Achtbaren Raedt der Stadt Amsteldam, genomen in hunne Vergaderinge van den 19den Augustus, op het Request der Burgerye, aen hun Ed. Gr. Achtb., overgegeven op den 17den derzelve maand.
23858: Raban - Le petit Jesuite, Paris, les Mds de Nouveautes, 1826, 16°. 29 pag. Original printed covers , stating that there were 15000 copies printed.
27140: Raber, A - Der kampf um das herrenmeistertum des Johanniterordens (1641-1652], zugleich ein beitrag zur geschichte der grafen Adam und Johann Adolf zu Schwartzenberg, Würzburg 1911, 127 pag. [ dissertation].
69571: RACHEL, JOACHIM, SCHLEE, CHRISTIAN, - Disputatio anniversaria ac theologica, complectens, controversias XXIV. De persona et officio Christi (...) preadide Christiano Sledano, respondente M. Joachimo Rachelio.
9018: [Meijer, Lodewijk, e.a. (vert.)]; Jean Baptiste Racine - Andromaché. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1744.
54607: Racot de Grandval, Nicolas - Le vice puni, ou Cartouche. Poeme. Nouvelle edition. Amsterdam, J. de Ruyter, 1738.
71219: RÄDECKER, JOHN, - Allegorical design
60192: Radel (1739-1808) and Benard, Robert (1734-?) - Machines de Théatres (Theater Machinary of the Opera of Paris)
61744: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Int Slot te Abkou
61750: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Oude Kerk te Zuylen
61748: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Yearsvelt
61746: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Yearsvelt / Yearsvelt
61738: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Het Weeshuis tot Amersfoort
50997: Rademaker, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Schoonenburg, 1731.
61728: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Cleef
61758: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Pellus-Poort bij Utrecht aan de Voorstadt / Pellus-Poort bij Utrecht
61760: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Agter St. Maria tot Utrecht
61792: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Kasteel van Liesvelt
61796: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Konings-Uythof
61794: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Yearsvelt
61774: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Het Slot te Maersen
61730: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - De Breukelse-Brug en Out Gunterstein
61712: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Workum van de Lantzij
61764: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Rijnkom
61788: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Langerack
61754: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Poort tot Ysselstein / Bij de Issel Poort tot Ysselstein
61718: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Het Huis te Loevestein
61770: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Den Bergh aan de Veght
61722: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Wolfswaert van Agteren
61768: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Utrecht
61720: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - 't Huis te Bylant
61734: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - De Bilt buyten Utrecht / St. Petronella Kapel op de Bilt
61732: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - 't Kasteel te Kuilenburg / 't Kasteel te Kuilenburg
61776: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - 't Kronenburg en Loenen
61778: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Het Huis te Kronenburg in Welstant
61772: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Poort tot Montfoort / Poort tot Montfoort
61752: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Out Poortje te Zeyst
61762: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Bij St. Agnite tot Utrecht.
61726: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - 't Huis Waerdenburg
61724: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - 't Huis Wolfswaert van Vooren
61790: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Het Slot te Langerack
61766: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Utrecht
61740: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - 't Klooster s Aegten
61742: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - 't Slot te Abkou
70476: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Het huis te Boekhorst onder Noordwijkerhout, van voren 1739/Het huis Boekhorst van agteren.
61798: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Ruwine van Koningsvelt
61756: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Vreeswijk aan de Vaart
61716: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - 't Valkhof te Nimwegen waterzij
61714: Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - Het Huis te Hinten
15775: Rademaker, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten vervat in 300 konstplaaten, verzamelt, getekent en in ‘t koper gebragt door den konstryken Abraham Rademaker, met eene korte beschryving derzelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch, 2 delen, Amsterdam: Willem Barents, 1725. Reprint, z.pl., z..j., [ca. 1980]
34062: Raden, Petrus Gerardus Paulus van, uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones de differentiis falsi et stellionatus [...] Amersfoort W.J. van Bommel van Vloten 1846
16987: Radermacher Schorer, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance van de Nederlandse boekdrukkunst. Amsterdam, 1952.
6809: Anoniem (vert.); Jean Baptiste Radet - Frosine, of De laatst aangekomene; blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1802.
32439: Raevardus, Jacobus - De praejudiciis libri duo [...] Helmstedt J. Heitmüller 1662
70909: RAHUSEN, E.N., - Levensbericht van Jhr. Mr. J.W.M. Schorer.
68817: RAIMUND, F., - De Alpenkoning en de menschenhater, groot toover-melodrama in drie bedrijven en tien tafereelen. Naar het Hoogduitsch van Ferdinand Raimund. Muziek van Wensel-Muller. Versierd met nieuwe dekoratien, machinerien en kostumes, vervaardigd door en onder opzigt van J. Eduard de Vries. en gemonteerd door den balletmeester A.P. Voitus van Hamme.
28980: Rais, Jules a.o. - L' Image, revue artistique et litteraire, ornée de gravures sur bois, no. 7, juin 1897, pp. 193-224, perfect exemplaar, gebonden in half linnen met behoud origineel omslag.
34064: Ram, Janus Laurentius, uit Amsterdam - Specimen historico juridicum inaugurale de ministerii publici origine in criminum causis imprimis in patria nostra [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
34724: Ram, Arnoldus, uit Utrecht - Disputatio juridica inauguralis de casu pro amico Utrecht Van Megen 1736
40734: Rambosson, J. - Les pierres precieuses et les principaux ornements, Paris, Firmin Didot, 1870, 298 pag., geb., geïll.
32441: Ramdohr, Andreas Rudolf von *1722-1754* - De toto iure per partialem usum servato qvo usucapio libertatis et individua servitutum caussa illustrantur. Göttingen Georg Ludwig Schulze, 1753
31771: Randwijck, Alexander Johan van, uit Assen - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1868
47776: Naam- en ranglijst, - Naam- en ranglijst der officieren van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht 1968, Gorinchem 1968, 772+188 pag., geb.
33734: Ranitz, Herman de, uit Groningen - De iure naturae et ethica commentatio, ad quaestionem [...] Groningen J. Oomkens 1818
33292: Ranitz, Sebastianus Mattheus Sigismundus de, uit Groningen - Specimen historico-politicum inaugurale de articulo 68 legis de imperio ex historia juris publici neerlandici illustrato [...] Academisch proefschrift over artikel 68 der grondwet in verband met de geschiedenis van het Nederlandsche staatsregt beschouwd [...] Groningen J.B. Wolthers 1858
68561: RANITZ, A. DE, - "Met pen en potlood als wapen" Louis Raemaekers (1869-1956). Schets van een politiek tekenaar.
34066: Rappard, Henricus Anthonius van, uit Zutphen - Disquisitio juridica inauguralis de excusatione testimonium dicendi in judiciis eorum, qui propter munus, professionem vel legitimam necessitudinem arcanorum sunt depositarii [...] Utrecht P.W. van de Weyer 1847
66370: RAPPARD, F.A. VAN, - Herinnering aan Mr. A.J.W. van Dielen.
70417: RIDDER VAN RAPPARD F.A, - Ernst Brinck eerst secretaris van het Nederlandsche Gezantschap te Konstantinopel later Burgemeester van Harderwijk Meerendeels naar Onuitgegeven Bronnen
33302: Rappard, Anthon Gerrit Aemile van, uit Arnhem - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
1470: KORT EN ZAEKELIJK RAPPORT - Kort en zaekelijk rapport van de Commissie tot de floreenen, 1764. Leeuwarden 1764. Geb. (halfleer), 213 p.
67916: RAS, J. DE, - Historisch Verslag over Joannes, Petrus Minckelers uitgebracht door Jozef de Ras, stadsarchivaris.
33930: Ras, Daniel, uit Alkmaar - Dissertatio juris publici inauguralis de legibus fundamentalibus [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
19156: Rasmussen, Anna W. - Hollaenderbyen og Store Magleby Kirke.
17840: Rau, Heribert - Duitschlands Cassandra. De roof van den Elzas en de verwoesting der Palts onder Lodewijk XIV. Een historisch roman. Vertaald uit het Duits. Deventer, A. ter Gunne, 1871.
20374: Rauch, Ernst - Geschichte der Hüttenaluminiumindustrie in der westlichen welt, Dusseldorf 1962, 316 p., geíll.
64622: RAUMER, F. VON., - iDe koninginnen Maria Stuart en Elisabeth; volgens de oorspronkelijke stukken berustende in het Britsch museum en het rijks-archief, naar het hoogduitsch van Friedrich von Raumer.
67063: RAUPP, H.J., - Wort & Bild. Buchkunst und Druckgraphik in den Niederlanden im 16. und 17. Jahrhundert. Belgisches Haus 1.10. - 31.10.1981. Vorwort Adeline De Buck.
33700: Rauwenhoff, L.W.E. - Oratio [...]
33017: Rauwenhoff, L.W.E. - De verhouding van de hoogeschool tot de maatschappij. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het rectoraat der Leidsche hoogeschool. Leiden S.C. van Doesburgh 1872
33578: Ravesteyn, Adrianus Justinus van, uit Nederlands-Indië, burger van Rotterdam - Specimen historico-juridicum inaugurale, de avariis [...] Leiden Jacobus de Beunje 1762
40632: Ravesteyn, L.J.C.J. v. - Rotterdam in de achttiende en negentiende eeuw, Schiedam 1974, facsimile naar de editie 1924-1933, 207 + 273 pag., geïll., geb., met map met 9 losse kaarten.
69401: RAY, C., - The House of Warre. A Three Hundred Year Old Tradition. 1670 -- 1970.
64750: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.), - Asschepoester, toover-zangspel. Etienne's Cendrillon.
64411: RAY, JOHN, - Gods wysheid geopenbaard in de werken der schepping. In twee deelen. Namelyk de hemelsche lighaamen, hoofdstoffen, verhevelingen, myn-stoffen, gewassen, dieren (...) met beantwoordingen op sommige tegenwerpingen. In 't Engelsch beschreven door John Ray, in zyn leven lid van de koninglyke maatschappy. En nu volgens den negenden druk vertaald.
17841: Ray, Carel Alexander van (vert.); Louis François Archambault, dit Dorvigny - Waarom niet? Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
17843: [Ray, Carel Alexander van (vert.)[; Emmanuel Dupaty - Het militair arrest, of De drie gevangenen. Blyspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, J.C. Rohloff, 1805.
17845: Ray, Carel Alexander van (vert.); Jean Nicolas Bouilly, Jos.-Marie Pain - Berquin, of De vriend der kinderen. Blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1811.
17847: Ray, Carel Alexander van (vert.); Jean Baptiste Radet - De valk, of Iets uit vader Cats. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1814.
17850: Ray, Carel Alexander van (vert.) - De staatkundige weerhaan, of Het huis achter den wal. Geschiedkundig blijspel met zang. (Uit het tijdvak van Lodewijk den XIII.) (Navolging) Antwerpen, H. Ratinkcx, 1829.
17851: Ray, Carel Alexander van (vert.); - De getrouwde mannen zonder vrouwen, of Eén uur vaderschap. Blijspel met zang. (Navolging) Den Haag, J. Belinfante, 1833.
32949: Raymond, Joannes, uit Middelburg - Dissertatio inauguralis medica exhibens descriptionem febrium intermittentium autumnalium quotannis Mittelburgi et in vicinis Seelandiae Batavae locis grassantium [...] Duisburg Fr. Ad. Benthon 1767
70281: RECHBERGER, FRANZ, - Forest landscape with a solitary figure
36314: Rechtenbach, Polycarpus Michael, uit Weissens.; Praeses: Drechszler, Johann Gabriel - Dissertatio historico-physica de sermone brutorum Leipzig Wittigau 1673
70989: RECHTERE, C. DE, - Placaet op 't stuck van 't slachturfven ende d'ontgrondinge vanden landen.
69455: RECHTEREN, J. H. VAN., - Verhandeling over den staat van den Ryn, de Waal, de Maas en den IJssel en de langs deze rivieren gelegen polders, benevens middelen tot verbetering derzelve.
25226: Recueil - Recueil de pieces de theatre, Tome II, dublin, Powell, 1750 [± 1749]. Full leather, 46+103+106+44+96 pag. Contents: Marivaux, Isle des esclaves, La double inconstance, Ecole des amis, Ecole des meres; Nivelle de la Chaussee, La Gouvernante; Voltaire, semiramis.
33015: m Reddingius, Rutgerus Adolphus, uit Schildwolde - Specimen Juridicum inaugurale, de de vi atque effectu mortis et de mentiae, cum in reorum damnationem, tum in damnatorum poenam [...] Groningen W. Zuidema 1833
23360: Redeke, Martin ( tekst), Card Blasen ( foto's ) - 50 jaar Bruynzeel 1897-1947, Zaandam 1947, 126 pag., geb., geïll. Met brief van W. Brynzeel en enkele krantenknipsels. Redeke is pseudoniem voor M.Dekker. Goed exemplaar.
34056: Reede van Oudtshoorn, Johan Fredericus van, uit Utrecht - Dissertatio juris gentium inauguralis de salutatione maritima [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1830
16965: Reedijk, C. (red.) - S. L. Hartz in de grafische wereld. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek. Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1969.
70672: REEKEN, C.G. VON, - Laatste stukken betreffende het noordzeekanaal en het Spaarne.
32517: Reeling Knap, Coenraad, uit Tjalleberd - De macht van de waterschapsbesturen volgens de jurisprudentie. Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1891
34496: Reeling Brouwer, Sijtze, uit Bergum - De operatie van Pean als hysterectomie evacuatrice Leiden Mulder 1895
32493: Reenen, Laurens Lamoral van, uit 's Gravenhage - Dissertatio philologico juridica inauguralis qua inquiritur quodnam tempus monetae valore mutato in solvendo inspiciendum sit? [...] Leiden Georg Wishoff 1742
4510: Reepmaker, Jacob - Genealogie der familie Reepmaker. Rotterdam 1905, 148 p., groot folio. Niet in de handel. Zeer rijk geïll.
33185: Reepmaker, Jacobus Christianus, uit Rotterdam - Dissertatio historico-politica inauguralis de Guilielmo Primo Arausiaco, libertatis religiosae defensore [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1843
33362: Rees, Matthijs van, uit 's Gravenhage - Analytische voortzetting van analytische functies en van reeksen van analytische functies. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1928
67893: REES, R. VAN, - Berigt aangaande het leven en de wetenschappelijke verdiensten van wijlen den hoogleeraar Gerrit Moll.
31689: Rees, O. van - Redevoering over de staathuishoudkundige geschiedenis van Nederland [...] Zutphen Willem Thieme 1858
38404: Rees, O. v. - Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek der 17e eeuw, Utrecht 1865, 406 pag., geb.
32295: Rees, Richard van, uit Utrecht - Het personenvervoer op de spoorwegen [...] Academisch proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1875
35098: Rees, Richard van - Oratio de Jano Bleulando 1839
70744: REES, VAN NAUTA LEMKE, J. VAN, - Verzen.
67250: REES, O. VAN, - Geschiedenis der Nederlandsche Volkplantingen in Noord-Amerika, beschouwd uit het oogpunt der koloniale politiek. Drie voorlezingen gehouden in de afdeeling Koophandel, der Maatschappij Felix Merites te Amsterdam op 8, 15 en 22 Februarij 1855 door Mr. O. van Rees, advocaat te Utrecht.
59964: Prijscourant B.J. Reeser - Delicatessenhandel. Fijne Vleeschwaren. Comestibles en koloniale waren. Firma Waterschot. 36 pp.
20010: Reesse, J.J. - De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813, 's-Gravenhage 1908, 276 + 184 p., geb., geïll. MET: De Suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894, 's-Gravenhage 1911, 158 + 66 pag., geb.
47348: Reeuwijk, A.J. van, - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw, Amsterdam 1941, 76 pag., [dissertatie].
42547: Refuge, [Eustache] du - Traite de la cour, ou instruction des courtisans. Amsterdam, Elzevier, 1656.
17859: Regeer, J.P. - Gedichten. Rotterdam, W. Wenk, 1858.
902: GESLACHTS-REGISTER, - Geslachts-register der leden van de ridderschap in Noord-Holland, 1858. Haarlem 1858. Geb., folio, ca. 200 p.
33534: Regius, Johannes - Oratio funebris in memoriam [..] Guilielmus Coutier [...] Franeker Henricus Halma 1724
15785: Regnard, Jean-François - Voyage de Flandre et de Hollande [...]. Amsterdam: M. Hertzberger, 1935.
52421: Regnier, Mathurin - Les satyres et autres oeuvres, avec des remarques. Amsterdam, P. Humbert, 1730.
4080: Regt, W.M.C. - Het geslacht Loosjes. Overdr. (1921), 22 p.
2106: REGT, J.W. - Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht. Nieuwe uitgave. Arnhem-Nijmegen 1876. Geb., 553 p.
70192: REGT, J.K. DE, - LaurensJansz. Coster of de uitvinding der boekdrukkunst. Historisch drama met zang in 2 bedrijven en in 3 tafeleelen met een naspel.
47110: Regt, W.M.C., - Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Ned. Hervormde Gemeente te Alphen aan den Rijn, Alphen 1932, 123 pag., geb., geill.
17862: Regt, Jan de - Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen, en Nacht-wachts. 3e druk. Amsterdam, Gerrit de Groot en Kompagnie, 1733.
17864: Regt, Jan de - Mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel De nacht-wachts. Derde druk. Amsterdam, J. Vriese, J. van Gulik en M. Schooneveld, 1779.
53467: Regt, Justus de - Het schandelyk gedrag door mr. Pieter Markus als hoofd-officier der stad Leyden (...) gehouden tegens (...) F.A. van der Kemp (...) en L. Herding (...) in een briev van een vriend aan zijn vriend. 's Hage, K. Hofman, 1782.
2108: REGTEREN ALTENA, I.Q.; P.J.J. VAN THIEL - De portret-galerij van de universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743. Amsterdam 1964. Geb., geïll., 387 p.
63931: Regteren Altena, Mia van, - J.M. Graadt van Roggen als grafisch kunstenaar
63809: REGTEREN ALTENA, J.Q., - Jacques de Gheyn, an introduction to the study of his drawings
64675: REGTEREN ALTENA, J.Q., - Carel van Mander
17868: Regtuit, Jan [ps. van G.J. d'Ancona] - Eerste brief van Jan Regtuit, passagier van het zinkend schip De Neederlanden, gevoerd door kapitein Kaas. (Een leesboekje voor hen, die de scholen reeds verlaten hebben, en zich in het kunstmatig lezen willen oefenen.) 5e druk. Amsterdam, G.J. d'Ancona, [1843-1844]. [Gebonden met:] Tweede brief, Derde brief, Vierde brief, Vijfde brief, Zesde brief, 2e druk, Zevende brief, Achtste en laatste brief.
69381: REHBOCK, TH., - Wasserbauliche Modellversuche Zur Klarung Der Abflusserscheinungen Beim Abschluss Der Zuiderzee. Ausgefuhrt Im Flussbaulaboratorium Der Technischen Hochschule Zu Karlsruhe. Planbeilagen
63995: REHORST, A.J., - Torrentius
41666: Reichling, A - Acta organologica, Band 1 (1967)-22 (1991), gebonden in 8 linnen banden. Mooie set, register op band 1-20 in band 21.
63882: REICKE, EMIL, - Der Gelehrte in der deutschen Vergangenheit,
33179: Reiger, Albertus, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale, continens meditationem ad novellam 140 de necessaria morum apud populos observantia in legibus condendis [...] Groningen Hermannus Eekhoff 1802
33181: Reiger, Henricus, uit Groningen - Specimen historico-politicum inaugurale de vi et efficacitate foeminarum in res politicas, earumque juribus civicis [...] Groningen W. van Boekeren 1829
36022: Reigersman, Jacob Walraven Gerhard, uit Breda - Stellingen ..... Utrecht Van Druten 1896
34178: Reigersman, Petrus Constantinus Antonius Catharinus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de legibus et institutis Belgicis, cum antiquioribus tum recentioribus, quae spectant curam in mercibus, ex auro vel argento fabricatis, publicae cautionis ergo, adhibendam [...] Utrecht Joh. Altheer 1829
35000: Reigersman, Andre, uit 's-Gravenhage - Stellingen Leiden P. Engels 1864
69740: REIJER DE, E.C., - DE IJSSELLINIE 1950-1968.
36636: Reijers, Hans - Groepsfoto van promotiepartij in hotel Levedag van Hans Reijers. Hierbij een groepsfoto t.g.v. het doctoraal examen van Reijers en nog twee andere foto's 1908
22716: REIJERS, ARNHEM - Foto van een getekende stamboom Reijers (1686-1931), met “1881 - 13 september - 1931” (50 jarig huwelijk Zeger R.A. Reijers en Juliana A.G. Jonckheer). Met familiewapens en een gezicht op Arnhem.
2154: REIJNDERS, C. - Van `Joodschen natiën' tot Joodse Nederlanders. Een onderzoek naar getto- en assimilatieverschijnselen tussen 1600 en 1942. Amsterdam 1969, 210 p.
67122: REIMARUS, J.A.H., - Nieuw bewys voor gods bestaan en 's menschen ziel, door Joh. Alb. Hendr. Reimarius Medic. Doct. behoorende tot de verhandeling over de voornaamste waarheden van den natuurlyken godsdienst van Herm. Sam. Reimarius, hoogleeraar te Hamburg uit het Hoogduitsch vertaald.
24884: Reimarus, Hermann Samuel; - De voornaamste waarheden van den natuurlyken gods-dienst (...) met aantekeningen en een voorrede door Johan Lulofs. Leiden, Houkoop 1758, (42)+738+(20) pag., halfleer, mooi exemplaar.
58784: Reinders, G., - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt, 2 delen in 1 band, Groningen 1877-1879.
35520: Reinhard, Samuel, uit Lobenst. Varisco; Praeses: Bleich, Johann Andreas - Meletema baptisma Iooannou (these words in Greek capitals) sistens ad illustranda quaedam Novi Foederis loca, Matth. C. III, comm. 6 & 13 ex philologia et antiquitate deductum [...] Wittenberg Christian Schroedter 1689
67147: REINHARD, F.V., - De waardij van de Kerkhervorming der zestiende eeuw, in eenige overdenkingen godsdienstig beschouwd door wijlen Dr. F.V. Reinhard met bijgevoegde aant. van W.N. Munting, predikant te Leyden.
22334: REINHARD, SLUYTER, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwoning van de eerste jaarlijkse diensten voor de ziel van Elizabeth Sluyter, huisvrouw van Johannes Reinhard, in de kerk van pater H. Groenen, getekend: C. Keyzer. Gedrukt, 4° oblong.
35528: Reinhardo, Michael Henr., uit Hildburghausen (Thüringen); Praeses: Wernszdorff, Gottlieb - Historia Confessionis Tetrapolitanae [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1721
19168: Reinink, Wessel - Landgoed Linschoten.
6308: Reiser, R. - Die Wittelsbacher 1180-1918. Ihre Geschichte in Bildern, München 1980, 160 p., geb., geïll.
42985: Reisig, J.H. - De suikerraffinadeur of volledige beschrijving van het suiker. Dordrecht, Blusse, 1793.
15790: Reisje - Het reisje naar Gelderland, of de vervulling van Herman’s wenschen. Uitgegeven ten behoeve der noodlijdenden van Maas en Waal. Nijmegen: J.F. Thieme, 1830.
71222: REITSMA-VALENÇA, ENGELIEN, - Portrait of Dutch poet Joost van den Vondel
2116: REITSMA, J.; J. LINDEBOOM - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. 4de herz. druk. Utrecht [1933]. Geb., 596 p.
68057: REITSMA, J., - Johannes Hesener en Balthasar Cohlerus, een episode uit den tijd der Labadisten in Friesland
71218: REITSMA-VALENÇA, ENGELIEN, - Membership card N.E.K.
36600: Reitsma, Rients, uit Baarderadeel - Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic. The States of Overijssel 1566-1600 Amsterdam Rodopi 1982
71228: REITSMA-VALENÇA, ENGELIEN, - Portrait of Carlo Molenschot
31543: Reitz, Joannes Fredericus - Oratio inauguralis de veterum oratorum Utrecht Joannes Broedelet 1746
71107: REJALOT, T., - Saint Hubert-en-Ardenne. Manuel du pelerin & du visiteur au sanctuaire de Saint Hubert-en-Ardenne. Avec photographies.
17871: Rekker, Bartholomeus en Johannes van der Stam (vert.); Cornelius Hermann von Ayrenhoff - De geleerde vrouw, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
17873: Rekker, Bartholomeus en Johannes van der Stam (vert.) - De gelukkige inval. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
17875: Rekker, Bartholomeus en Johannes van der Stam (vert.); Carl Steinberg - De hand der wrake, tooneelspel. Een vervolg op De jagers. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
64626: RELLSTAB, L.MEINERS, A., - De roovers in het Zwartzwald. Een verhaal van L. Rellstab uit het Hoogduitsch door A. Meiners.
41014: Rem, M - De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340), Amsterdam 2003, 323 pag., geb., geïll.
36010: Remling, M. Nicol. Christoph , uit Kurland; Praeses: Schurzfleisch, C.S. - Propositiones historicae ad disputandum publice propositae Wittenberg Chr. Schrodter 1678
60552: Remmers, Pieter (1744- after 1810) (attributed to) - The quack
66353: REMY, F., - Le personnel scientifique de la bibliotheque royale de belgique 1837-1962. Repertoire bio-bibliographique
23904: Renaud, J.G.N. - Spangen en de van der Spangen's. Overdruk Rotterdams Jaarboekje 1943, pp. 203-233, geïll.
5992: Rendtorff, J. - Die Familie Rendtorff, Kiel 1904, 77 p., geïll. [in Nederland: Rendorp]
58606: Reneman, M., - Vloeiblad Tandtechnisch laboratorium Max Reneman te Groningen.
69552: RENES, J., - Oude visvijvers in Zuid-Limburg.
65004: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
67913: RENESSE, J.E. VAN, - Dr. J.P. Heije, mannen van beteekenis in onze dagen.
65006: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
65005: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
65003: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
31849: Rengers Hora Siccama, Duco Gerroldus, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale de accessione, imprimis ratione rerum immobilium [...] Utrecht N. van der Monde 1834
64366: RENIER, J.S., - Catalogue de l'Oeuvre de Michel Natalis, Graveur Liegeois par J.S. Renier
21080: Rennes, Cath. van - Van kleine Frits en Een avontuurlijke tocht. Twee vertellingen aan `t klavier. Utrecht 1887, geb., geïll.,( door Wenckebach ). Tweede druk.
64723: RENNES, JS. VAN, - Om ons heen. Schetsen van Js. van Rennes
23864: Renselaar, Ary van - Aanmerkingen wegens de cultuur der heidegronden, Haarlem, Plaat & Loosjes [1802] 24 pag., [ Ned. Huishoudelijke My].
67173: REPELAER, J. (PRESIDENT VAN HET TUSSCHEN-BESTUUR), - Original annoucement of the administration of Dordrecht, 26 november 1813.
36040: Repelius, Johannes Gysbertus, uit Wassenaar - Theses medicae inaugurales ... Leiden M. Cyfveer 1801
2128: REPERTORIUM - Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen, door R. Fruin e.a. Leiden [1863], 398 p. Met: Supplement... tot op 1870. Leiden 1872, 271 p. 2 dln.
36348: Rephunio [Rephun], Johann Henrico, uit Langenreichenbach; Praeses: Thorschmid, Justus C. - Hesychio Milesio illustri locum inter Christianos multis dubium Wittenberg Gerdes 1716
32399: Responsum - Responsum facultatis juridicae Gissensis In Sachen Verwittibter von Herresen gebohrnen von Schellard modo Frey-Herrn von Sturmfeder contra Herrn Grafen von Leiningen-Hartenburg und Ort Emichsburg Giesen s.n. ca. 1739
23748: Restaut, P. - Principes généraux et raisonnés de la grammaire Françoise, nouvelle ed. Amsterdam, A.v. Harreveld Soetens, 1786, 46 + 618 + 8 pag. Original boards. Illustrated with a frontespice.
17880: Rethaan, Anna; Anna Maria Vincentius - Nagelatene gedichten van vrouwe Anna Rethaan en juffrouwe Anna Maria Vincentius. Middelburg, Michiel Schryver, 1730.
5446: Reume, A. de - Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques sur les Elsevier, Brussel 1847, 119 p., geïll. (o.a. gelithografeerd portret van Mathieu Elsevier), geb. samen met A. de Reume, Biographie Belge, Notice sur M.B.J.F.C. Gijseleers-Thijs, Brussel/Leipzig 1849, 8 p.
40416: Reurich, L., - Hans Vonk. Een dirigentenleven, Bussum, Thoth, 2006, 192 pag., geb., geïll., met CD, als nieuw.
36404: Reussen, Johann Hermann, uit Harderodensis; Praeses: Cellarius, Christoph - Diatriben historicam C. Julii Caesaris adversus Ariovistum regem aliosque Germanos gesta bella explicantem Halle Henckel 1710
65700: REUSSENS, E., - Matricule de l'universite de Louvain publiee par le chanoine E. Reussens I 1426 (origine)-30 aout 1453
57614: Reveille Parise, J.H., - Hygiene oculaire ou conseils aus personnes dont les yeux sont faibles et d'une grande sensibilite, 2e ed., Paris, 1823, 135 p.
70748: REVELMAN, H., - Ernst en Luim. Gedichten van Herman Revelman.
58552: Revius, J., - Het magnetisme. Proeve hoe ieder het magnetisme als geneesmiddel op zijne huisgenooten en anderen weldadig kan toepassen, ´s-Gravenhage 1862.
35426: Reyger, Arnoldus ; Kirchner, Hermannus (2) ; Zur Nedden, Johann (3); Praeses: Gruning, Wolfgang - 1. Quaestio perpulchra utrum dignitas doctoralis aut alterius gradus assumptio dedecoret, aut obfuscet generis nobilitatem? In Academia Erphordiensi publicè proposita à Wolfgango Gruningo V.I doctore atque ibidem professore & in Academia Ienensi publicè itidem repetita à Arnoldo Reyger V.I. doctore, & in illustri aula Septemuirali Brandenburg Consiliario cui ob materiae similitudinem accessit 2. Oratio de Ducibus, principibus, comitibus, atque Equitibus, nobilibus Germaniæ fexcentis ab hincannis in Acamemiis publicè Magistris, Licentiaris ac Doctoribus promotis, habita Marpurgi à Hermanno Kirchnero V.I. Doctore, & ibidem Professore.3. Nec non Disputatio de nobilitate, ex multiscii Andr. Tiraquelli comment. De nobilitate & iure primo genitorum deprompta & in Academia Argentinensi publici exercitij causa, instituta à Johanne zur Nedden.
69103: REYGERSBERGEN, JOHAN, - [Chroniick van Zeelandt eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert door Marcus Zuerius van Boxhorn]
36146: Reyher, Samuel - Dissertatio juridico-historica de crucifixi Jesu titulis, puniendorum superdictionibus nec non exaltationis hora Kiel J. Reumann 1694
42308: G. van Reyn; Westrheene, T. van e.a. - Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in Februarij 1855. Rotterdam / Leiden, v. Gogh / Sythoff, 1855.
17881: Reynaert - Reineke de Vos mit dem Koker. Wultu vvetten der Werlde staat: So liss dit Boek, dat is gud rhat. Wolffenbüttel, Freytag, 1711.
34523: Reynen, Ryn , uit 's-Gravenhage - Dissertatio philologico-critica de asiarchis Utrecht Broedelet 1753
2156: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888, historisch-genealogisch beschreven. 's-Gravenhage 1891. Geb., 355 p., met 13 platen met gekleurde familiewapens.
2158: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN; R.N.G.M. BÄR - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1887-1892. 144 kwartierstaten, titelblad + register, in omslag.
4188: Rhede van der Kloot, M.A. van - Généalogie de l'ancienne et noble famille de Milly. Z.p. z.j., [1907], 12 p.
71296: RHEINECK LEYSSIUS, TH. VAN, - Uit de wordingsgeschiedenis van de Zuid-Hollandsche eilanden. De Kromme Striene.
71259: RHEINECK LEYSSIUS-JANSEN, P. VAN, - De oude archieven van den polder Nieuwkoop
71260: RHEINECK LEYSSIUS-JANSEN, P. VAN, - Het archief van de gemeente Asperen.
34176: Rhemen, Fredericus Augustus, uit Gelderland - Dispuatio academica inauguralis de crimine infanticidii ex principiis juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1833
42517: Rhijn, L.J. van - Reis door den Indischen archipel, in het belang der evangelische zending. Rotterdam, Wijt, 1851.
71500: RHIJN, C.H. VAN, - Register van het archief der kerkvoogdij van de Nederl. Hervormde Gemeente te Groningen.
70818: RHIJN, M. VAN, - In memoriam Dr. J. Lindeboom.
33268: Rhijn, Cornelis Henricus, uit Delft - De jongste bezwaren tegen de echtheid van den eersten brief van Petrus getoetst. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1875
33616: Rhode, Henricus, uit Bremen - Dissertatio juridica inauguralis de territoriis statuum imperii eorumque conservatione [...] Groningen Hajo Spandaw 1740
34566: Rhoer, Jacobi de - Laudatio funebris in obitum [...] Edzardi Regneri Alberda Groningen Spandaw 1775
34914: Rhoer, Corn. Wilh. de, uit Deventer - Specimen historico juridicum inaugurale de poena, ad filios et propinquos rei non extendenda [...] Groningen Th. Spoormaker 1773
31983: Rhoer, Jacobus de; Gockinga, Reneke; Gratama, Sibrand, resp. uit Groningen, Groningen en Harlingen - Disceptatio historica, de temporis divisione, et notis, quibus in diplomatibus et actis publicis usi olim sunt Batavi [...] Groningen Th. Spoormaker 1806
32777: Rhoer, Jacobus de; Gratama, Sibrand, uit Harlingen - Exercitatio historica de locis, in urbe Groninga iuri dicundo et reipublicae administrandae olim dicatis [...] Groningen Th. Spoormaker 1807
37188: Riaz, Y. de - Le livre des couteaux, Lausanne 1978, 170 pag., hardback, ill., with dustwrapper.
71178: RIBADINEIRA, PETRUS / HERIBERTUS ROS-WEYDUS., - Generale legende der heylighen, met het leven Iesu Christi ende Marie. Vergadert wt de H.Schrifture, Oude Vaders, ende Registers der H.Kercke, Den Sesden druck met veel Levens der Heylighen vermedt, met eene Regyster dienende tot de Sermoenen des Iaers.
66648: RIBAS, M., - Auca de Poblet (Lletra de J.B.)
33576: Ribbius, Henricus, uit Deventer - Specimen juridicum inaugurale de judice innocentis patrono [...] Leiden Henricus Mostert 1792
35428: Riccius, Christophorus - Oratio de controversa illa juris controversia an personarum respectus in poenis irrogandis habendus. Quam in antiquissimae Pomeranorum Balthicae auditorio majori Publicam habuit Christophorus Riccius Sedino-Pom. Anno 1611. decurrente.
15797: Rice, William Gorham - Carillons of Belgium and Holland. Tower music in the Low Countries. New York-Londen-Toronto: John Lane, 1914.
64476: RICHARDSON, J., - WONDERS OF THE YELLOWSTONE REGION IN THE ROCKY MOUNTAINS Being A Description of Geysers, Hot Springs, Grand Can(y)on Waterfalls, Lakes & Surrounding Scenery Explored in 1870-1871.
64432: RICHTER, J.J., - Bilder aus den Vereinigten Staaten von J.J. Richter
27798: Richter, B. - Bernhard Richter Fahnenfabrik, Köln a. Rh., katalog 192, saison 1912, 116 pag., geïll. ( leicht beschädigt.)
17885: Richter, Jean Paul Friedrich [ps. Jean Paul]; Jacob Andries Weiland - Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding van mr. J.A. Weiland. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1837. [2 delen in een band loinen rug]
17888: Richter, Jean Paul Friedrich [ps. Jean Paul]; Jan Christiaan Kindermann (vert.) - Zie opwaarts, om en in u! of Gedachten en opmerkingen van Jean Paul. Groningen, W. van Boekeren, 1846
35550: Richterus, Christianus Fridericus, uit Strauchens. Misn.; Praeses: Lehmann, David Theodosius - De numis sepulchralibus disputatione historica [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1709
69478: RICKEN, C.C., - Steenoven De Vlietberg Ooy (Ooijpolder) 1977
41738: Ridder, D.M.E. de - Kilacadmon. Herinneringen uit het cadettenleven van een halve eeuw geleden, Gouda 1928, 113 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
70858: RIDDER, J.H. DE, - De uitvaart van den hoogleeraar N.G. van Kampen den 20.Maart 1839.
70830: RIDDER, J.H. DE, - Cornelis Petrus Tiele. Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen.
23848: Ridder, A. de - De la transmission des titres de noblesse aux Pays-Bas sous l'ancien regime, Antwerpen 1924, 83 pag.( Zonder omslag).
36514: Ridderbos, Nic. H. - Psalmen en cultus Kampen Kok 1950
32937: Ridderbos, S., uit Bedum - De philologie aan de Leidsche universiteit gedurende de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan. Academisch proefschrift [...] Leiden D. Donner 1906
70282: RIDINGER, JOHANN ELIAS, - Two lions

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

5/9