Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32045: Schmallhausen, Rudolphus Henricus Jacobus, uit Maastricht - Dissertatio juridica inauguralis de cautione damni infecti [...] Utrecht Kemink en Zoon 1851
36218: Schmid, Johann Andreas, abt Mariaevallensis - Helmstadium seculis XIV et XV per Frauwenradam valde adflictum tandem diplomatibus et bullis Magni Pii Ducis Brunsvicensis Ioannis ac Henrici abbatum Werdinensium .... Helmstedt H.D.Hamm [ca 1715]
65741: SCHMID, C, - Nagelaten vertellingen / van C. Schmid ; uit het Hoogduitsch ; met plaatjes
65746: SCHMID, C, - Timotheus en Philemon. De geschiedenis van een paar christen tweelingen. Verhaald door C. Schmid; De kanarie en het Duifje, Twee belangrijke verhalen voor de jeugd. Met platen. Tweede druk; Lodewijk, de jonge kluizenaar. Een verhaal voor kinderen door C. Schmid. Met platen. Tweede druk; Hendrik van Eichenfels. Eene vertelling voor kinderen en kindervrienden, met platen, tweede druk; Het verloren kind, en de kapel in het bosch. Twee belangrijke verhalen. Met platen.
63851: SCHMID, C, - Het Bloemkorfje, een verhaal voor de Nederlandsche jeugd door C. Schmid, Schrijver van Frederik en Diederik, Hendrik van Eichenfels, Agnes, Emma, enz.
18081: Schmid, Christoph von - Tooneelspelen, ingerigt om door kinderen gespeeld te kunnen worden. Inhoudende: Jakob, of de stem van het geweten; De eijerdief, of boontje komt om zijn loontje; De kleine schoorsteenveger, of eerlijk duurt het langst. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1844. [1 van 2 delen]
4634: Schmid, L.M.A. von - Ueber eine Genealogie und ein Geschlechtswappen. 's-Gravenhage 1931, 44 p.
65735: SCHMID, C, - Timotheus en Philemon. De geschiedenis van een paar christen tweelingen. Verhaald door C. Schmid.
65734: SCHMID, C, - Pauline. Een verhaal. Met vier gekleurde platen.
30968: Schmidt- Rodenas, K.J.A. - Sylter Geschlechter um und nach Lorenz Petersen de Haan, Bredstedt 1981, 417 pag., geb., geïll., met stofomslag.
47902: Schmidt, W.H., - Verbandsabzeichen des Heeres. Band 1. Artillerie und Topographie, Neustadt 1984, 269 pag., geïll.
27294: Schmidt Degener, F. - Catalogus der schilderijen en teekeningen .Tentoonstelling in het museum Boymans te Rotterdam, Rotterdam 1921, 196 pag.
63996: SCHMIDT DEGENER, F., - Adriaen Brouwer et son évolution artistique
35452: Schmidt, Joh. Daniel; Praeses: Kuenhold, Friedrich Alexander - Semicenturiam comparationum verae et simulatae Jctorum philosophiae [...] Leipzig Immanuel Titius 1718
70167: SCHMIDT, IZAAK, - Village landscape with a bridge
70168: SCHMIDT, HEINRICH, - Crying man and woman outside a watermill
64353: SCHMIDT DEGENER, H., - De humor in Dürers gravure "Melencolia I"
64347: SCHMIDT DEGENER, F., - De "zeven deugden" van Johannes van Eyck in het Nederlandsch museum te Amsterdam
66439: SCHMIED, W., - Alfred Kubin. Prepared with the help of the Albertina Museum, Vienna and the State Museum of Upper Austria, Linz. Catalogue by Alfred Marks. With 12 text illustrations and 188 plates.
68847: SCHMITNER, F.L., - Portrait of Gottfried van Swieten. Magni Boerhaavii commentator.
68848: SCHMITNER, F.L., - Portrait of Herman Boerhaave.
69579: SCHMOOK, R., - 250 Jahre Trockenlegung des Oderbruchs.Fakten und Daten einer Landschaft.
68389: SCHNEIDER,H., - Jan Lievens. Sein Leben und seine Werke.
67706: SCHNEITHER, JULII AUGUSTI, - In memoriam Nicolai Marii Rovers (1829-1845)
32047: Schneither, Julius Augustus, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis, qua loca e Plinii junioris scriptis, quae ad jus civile pertinent, recensentur et illustrantur [...] Groningen W. van Boekeren 1827
42386: Schnerr, Johan Jacob - Onderrigt in het vervaardigen van kartonwerk. Vertaald uit het Duits door J. de Beet, Arnhem, J.G. Meijer, 1841.
34298: Schober, Joannes Henricus, uit Utrecht - Specimen juris mercatorii Batavi sive disputatio de procuratoribus mercatorum qui commissionarii appellantur [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
18086: Schock, W. - Geschiedenis der aanvankelijke vereeniging van twee gereformeerde kerkengroepen in ons vaderland. Goes, G.M. Klemkerk, 1892.
64910: SCHOENGEN, M., - Monasticum batavum. (De franciscaansche,augustijnsche & benedictijnsche orden e.a.)
35136: Schoenmaker, Jacobus Johannes, uit Alkmaar - Dissertatio juridica inauguralis de exercitoria actione Leiden J. le Mair 1771
18088: Schoenmaker - Schoenmaker houd u bij uwe leest! Hoe het een geleerd broodbakker verging. Leiden, A.W. Sijthoff, 1855.
37206: Schoenmaker, L - Tegen de helling van de heuvelrug. Rhenen in oude tekeningen, 1600- 1900, Utrecht 2007, 303 pag., geb., geïll. met stofomslag.
64854: SCHOETTGEN, CH., - Novum Lexicon Graeco-Latinum In Novum D.N.I.C. Testamentum. Congessit Et Annotationibus Philologicis In Usum Scholarum. Illustravit Christanus Schoettgenius Nunc Recensvit . Locupletavit Jo. Tobias Krebsius.
25422: Schoffer, I - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden, Arnhem etc. 1956, 359 pag. (dissertatie).
69396: SCHOLL, E.F., - De gids voor machinisten bij poldergemalen, op fabrieken, locomotieven en stoomboter, tevens geschikt tot leidraad voor fabrikanten, ingenieurs en studeerenden.
59002: Scholte, H.P., - De heilige doop of het teeken in het vleesch, ook voor de kleine kinderen der geloovingen, ter verzegeling van het eeuwig verbond, Amsterdam 1845, 12+112 pag.
68544: SCHOLTE, J.H., - Levensbericht van Johann Joseph Aloys Arnold Frantzen (18 Juli 1853-15 November 1923).
40996: Scholten, H.J.G.M. - Het loopt ongenadiglijk mat. Het schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw. De sociaal-culturele achtergrond van het ontstaan van schaakverenigingen, Bilthoven 1999, 635 pag., geb., geïll.
32011: Scholten, J.H. - Afscheidsrede bij het neerleggen van het hoogleeraarsambt [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1881
32043: Scholten tot Gansoijen, Guilielmus Folkertius, uit Waalsdorp - Specimen juris publici de imperii formis, quae in patria nostras sive tentatae sive institutae fuerunt a conversa republica [...] Utrecht C. van der Post jr 1836
32341: Scholten, Johannes Marinus Bernardus, uit Hengelo - Het begrip comitas in het internationaal privaatrecht van de Hollandse juristenschool der zeventiende eeuw. Academisch proefschrift [...] Utrecht / Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1949
2314: SCHOLTEN, H.R. - Sibbe en stamboom. Leerboek der sibbekunde voor de hoogste klassen der lagere school, en de jeugd die de school reeds heeft verlaten. Amsterdam 1943. Geb., geïll., 67 p.
69623: SCHOLTEN,F.W.J., - Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795. / Military topographical maps and town plans of the Netherlands, 1579-1795.
35874: Scholten, Herman, uit Lage Zwaluwe - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1877
33860: Scholten, Gulielmus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica exhibens quaestiones quasdam juris civilis [...] Leiden Joannes Haesebroek en Gerardus Corts 1770
6148: Scholtens, H.H. - Inventaris van de papieren van het geslacht Van Swieten, Leiden (Kon. Inst. v. Taal-, Land- en Volkenkunde) 1975, 47 p.
33862: Schomerus [Schomer], Michael Christophorus, uit Mecklenburg - Dispuatio inauguralis juridico-practica de vero jure et effectu immissionis ex IIdo decreto, addictionis in solutum, et adjudicationis Mecklenburgicae [...] Leiden Joh. Arnold, Langerak 1728
42070: Schonbart, M. Barbatium - Barbe majestas dass ist Ein schoner, lustiger und auszfuhrlicher real-discurs von den Barten. Haarburgh, 1644.
68613: SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN, - Neerlands welvaart hersteld, door den œconomischen tak.
18093: Schonck, Everhard Jan Benjamin - Lierzang op den eersten verjaardag van Willem den Vijfden [...] na hoogst deszelfs en Nederlands heuchelijke verlossing, uit hunne drukkende omstandigheden. Plegtig gevierd op den VIII. maart, door een aanzienlijk gezelschap waare eendragts-vrienden binnen Nijmegen. Nijmegen, A. van Goor, 1788.
47320: Schone, J.H., - Beschreibung der Wartburg und ihrer merkwurdigkeiten, nebst geschichtlichen erlauterungen, Eisenach, Barecke, [1835], 152 pag.
66664: SCHONEMANN, C.T.G., - Codex fur die practische Diplomatik zum Behuf seiner Vorlesungen. Erster Theil.
2318: SCHÖNFELD, M. - Veldnamen in Nederland. Tweede druk. Amsterdam 1950, 199 p., los.
35904: Schonfeld, Jan Frederik, uit Windesheim - Stellingen ..... Groningen J. Creemer 1899
42873: Schook, Martinus - De ecstasi tractatus singularis. Groninga Frisiorum, J. Sipkes, 1661.
6730: Abraham van St. Clara [ps. van Ulrich Megerle]; J. Schoolhouder (vert.) - Judas den Aarts-schelm. Vertaald uit het Duits door J. Schoolhouder. 5e druk. Amsterdam, de Janssoons van Waesberge, 1745. [3 dln.]
8851: [Linde, Gerrit van de] ps. De Schoolmeester - De Gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door mr. J. van Lennep. 7e druk. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1875.
57551: Schoondermark, Prof. Dr. Med. J. Jr. - De bouw en verrichtingen der geslachtsorganen van den Man, met 6 in den tekst gedrukte afbeeldingen, benevens 3 beweegbare platen, van den Mannelijke Geslachtstoestel, door Prof. Dr. Med. J. Schoondermark Jr., W.B. Moransard, Amsterdam, 1902.
16611: SCHOONHOVEN - Gids voor Schoonhoven, Vlaardingen, Nat. Uitgevers- en reclamebureau, 1933, 32 p.
56422: Schoor, O. van, - Brokken uit de geschiedenis der pharmacie. Een historico-pharmaceutische snelrit langs de autostrada der eeuwen, 2e uitgave, Antwerpen 1935, 31 pag., geïll.
69384: SCHOORL, H., - Zeshonderd jaar water en land. Bijdrage tot de historische Geo- en Hydrografie van de Kop van Noord-Holland in de periode 1150-1750.
69798: SCHOORL, H., - De convexe kustboog. Texel-Vlieland-Terschelling. Bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling. Deel 1 t/m 4.
37400: Schopenhauer, A - Die beiden Grundprobleme der Ethik behandelt in zwei akademischen preisschriften, 3e auflage, Leipzig 1881, 42 + 275 + (1 ) pag., halb leinen.
37394: Schopenhauer, A - Die Welt als Wille und Vorstellung, 6e Auflage, 2 Teile, Leipzig 1887, 633 + 743 pag., halb leinen.
42105: Schöpffer, C. - De aarde staat stil. Bewijzen dat de aarde zich noch om hare as, noch om de zon beweegt. Vertaald uit het Duits door M.J. v. Oven. Utrecht, De Zwaan, 1853. [gebonden met:] Josua, De aarde staat niet stil. Duitsche onzin in het Hollandsch wederlegd. Utrecht, De Zwaan, 1853.
33049: Schopman, Johannes, uit 's Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis ad L. Corneliam de Sicariis & Veneficis [...] Leiden Theodorus Haak 1727
68990: SCHOPPE, CASPAR (ED.), - Priapeia sive diversorum poetarum in Priapum Lusus Illustrati Commentariis Gasperis Schoppi Franci. L. Apuleii Madaurensis Anechomenos, ab eodem illustratus adiuncte sunt Heraclii imperatoris, Sophoclis Sophistae, C. Antonii, Q. Sorani, & Cleopatrae Reginae Epistolae, De propudiosa Cleopatrae Regina libidine, nunc primum inuente & edite.
32449: Schorch, Christian Friedrich Immanuel - Meditationes, in quibus praecipua capita doctrinae de cura bonorum absentis examinantur Leipzig / Frankfurt wed. Joannes Melchior 1761
69076: SCHORER, J.W.M.,, - Profillen der Provincie Noordholland.
36464: Schorer, Jacob Anton, uit Heinkenszand - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland Leiden IJdo 1897
36468: Schorer, Johannes Petrus, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus quae ex delicto nascuntur Utrecht Broedelet 1767
44058: Schorer, J.W.M., - Profielen der provincie Noordholland, Haarlem, Enschede, 1895, 80 pag. met 13 profielen op 7 uitvouwbare bladen, imitatie- perkamenten omslag.
34464: Schot, Cornelis Christiaan, uit Babauw (Ned. Indie) - Voorbereiding en aanvang der in de Ned. Hervormde kerk in de eerste helft der 19e eeuw voorgevallen afscheiding Utrecht Bijleveld 1879
4644: Gens Schotana - Gens Schotana, geschiedenis van het geslacht Schotanus. Delen 1, 8a, 8b en 9 (1980-?).
41728: Schotel, G.D.J. e.a. - Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis 1871, Harderwijk 1871, 104 pag., geb.
2324: SCHOTEL, G.D.J. - Brief aan prof. G.W. Vreede, over eene beroemde verzameling van handschriften en oudheden, welke in december 1847 te Amsterdam zal verkocht worden. 's-Hertogenbosch 1847, 47 p.
68426: SCHOTEL, G. D. J., - Beoordeling der Arcadia's gedurende de XVII en XVIII Eeuw in ons Vaderland uitgegeven/Brief van G.D.J. Schotel aan Mr. P.S. Schull/Brief van Mr. W.J.C. van Hasselt aan den heer G.D.J. Schotel/Beoordeling der Arcadia's van Claas Bruin/Vervolg der beoordeling van de Arcadia's/Vervolg der Arcadia's/Vervolg der beoordeling van de Arcadia's.
25756: Schotel, G.D.J. - Kerkelijk Dordrecht, een bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche Herv. kerk deel I, Utrecht 1841, 542 pag., in afleveringen, geïll. Alleen het eerste deel, van twee delen.
39720: Schotel, G.D.J.; - Dordrecht. Dordrecht 1858, 70 pag., orig. bedrukt papieren omslag. O.a. het geslacht Van der Myle, maar ook ca. 15 andere bijdragen.
25166: Schotel, G.D.J. - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek, Haarlem 1874, 94 pag., geb., geïll. ( met gelithografeerd omslag en 4 gekleurde litho's).
67529: SCHOTEL, G.D.J., - De winterkoning en zijn gezin.
38294: Schotel. G.D.J. - Oude zeden en gebruiken in Nederland. [ Dordrecht 1859 ], 76 pag., orgineel blauw omslag.
66048: SCHOTEL, G.D.J., - Leven, gedrukte werken en handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling.
23510: Schotel, G.D.J. - Geschiedenis der Rederijkers in Nederland, 2 delen en een fraaie, halfleren band, Amsterdam 1862-1864, 300+300 pag.
42038: Schotel, G.D.J. - Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van den tabak, de koffij en de thee. Gravenhage, 1848.
68833: SCHOTEL, G.D.J., - De zeeschilder P.J. Schotel.
69180: SCHOTEL, G.D.J., - De winterkoning en zijn gezin.
37418: Schotel, G.D.J. - Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van de tabak, 2e verm. druk, Kuilenburg, Blom & Olivierse, [ 1878 ], 152 pag., omslag los.
66058: SCHOTEL, P. J., - Marine, Collection de dessins et d'aquarelles par Bakhuyzen, Beerstraten, Van de Velde, Vroom, Van Wieringen, J. C. et P. J. Schotel et autres, provenant en grande paratie de la succesion du célèbre mariniste, no. 4
66055: SCHOTEL, G. D. J., - Leven van den zeeschilder J. C. Schotel.
4236: Schotel, G.D.J. - Het geslacht Van der Mijle, in Dordrecht (1858), p. 7-48.
42707: Schotel, G.D.J. - De Academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw. Haarlem, 1875.
6510: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. eerste editie, Haarlem 1870, 520 pag. gebonden in half leer.
64203: SCHOTEL, G.D.I., - De Abdy van Rijnsburg door Dr. G.D.I. Schotel, Predikant te Tilburg
63912: SCHOTEL, G.D.J., - Leven van den zeeschilder J.C. Schotel (...), door G.D.J. Schotel, met het portret
23730: Schotel, G.D. J. ( inl.) - De legende van den geuzen troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 , Leiden 1872, 48 pag., gedrukt met oude letters ( Fa. Enschedé ) en gebonden in sierpapieren omslag.
2326: SCHOTEL, G.D.J. - Brief aan mr. J. de Wal, hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage. 's-Gravenhage 1850, 23 p.
60992: Schouten, Hermanus Petrus (1747-1822) - Spaerwouerpoort tot haerlem [Amsterdamse Poort in Haarlem]
33384: Schouten, J.A. - Over de ontwikkeling der begrippen ruimte en tijd in verband met het relativiteitsbeginsel. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar 1920
58998: Schouten, H.J., - Ontleed-, natuur- en ziektekundige onderzoekingen aangaande den aard en de geneeswijze van de cholera morbus (....) en van de Aziatische, Amsterdam 1832., 104 pag.
66821: SCHOUTEN, JAN, - De vrijmetselarij, in drie zangen.
66820: SCHOUTEN, JAN, - De vrijmetselarij, in drie zangen.
18103: Schouten, Maria (vert.); Eugène Scribe - Estelle, of Vader en dochter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Den Haag, G. Vervloet, 1836.
59944: Schouten, Hermanus Petrus (1747-1822) - GEZICHT van het ADMIRALITEITS - MAGAZYN, en SCHEEPS-TIMMERWERF, te AMSTERDAM
52555: Schouten, Willem Corn. / Aris Claessz, - Journael ofte Beschrijvinge van de wonderlijcke Reyse gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615. 1616. en 1617. Hoe hij bezuyden de Straet van Magellanes een nieuwe Passagie ofte Strate tot in de groote Zuid-Zee ontdeckt ende voort den gheheelen Aertkloot omgezeylt heeft.
18101: Schouten, Jan - Gedichten en gezangen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
65588: SCHOUTEN, MARIA (VERT.); EUGèNE SCRIBE, - Eene hut en zijn hart. blijspel in 2 bedrijven en 3 tafereelen, vrij gevolgd naar het Fransch van Scribe en Alphonse, door mejufv. M. Schouten
18106: Schouwburgbrand - Naeuwkeurige en schilderachtige brief van een' Amsteldamsch heer aan zynen vriend te Haerlem, wegens den oorsprong, voortgang en de gevolgen van het noodlottig afbranden van den Amsteldamschen Schouwburg en eenige nevensstaende gebouwen, op maandag den 11den mei, 1772. 2e druk. Amsterdam, Jan Doll, [1772].
64744: SCHOUWENBURG, J.C. VAN (RED.), - Erfelijkheid bij de mens/Afkomst en toekomst. Driemaandelijks tijdschrift voor Anthropobiologie en Eugenetika/tevens Orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederl. Indie, 1935, 1936, 1937, 1938
35650: Schraderus, Chilianus; Praeses: Eichel, Johann - Theses juridicae de origine, natura et divisione contractuum [...] Helmstedt Henning Müller 1672
32357: Schrage, Eltjo Johannes Hidde, uit Groningen - Libertas est facultas naturalis. Menselijke vrijheid in een tekst van de Romeinse jurist Florentinus. Proefschrift [...] Leiden Universitaire Pers Leiden 1975
50883: Schrage, A. (vert.) - Geneeskundig zakboekje of beknopt zamenstel der geneesöefeninge, getrokken uit de beroemdste schrijveren dezer eeuwe, uit het Engelsch vertaald (...) door A. Schrage. Amsterdam, Elwe, 1783.
18117: Schrage, Antonius - Grondig onderwijs in de Nederduitsche dichtkunde, bevattende eene beredeneerde opgaave van alle de regelen dier kunst, opgehelderd met voorbeelden, onöntbeerelyk voor alle jonge dichters. Amsterdam, J.B. Elwe, 1786.
42040: Schranka, E.M. - Tabak-anekdoten. Ein historisches Braunbuch. Koln, 1914.
38338: Schranka, E.M. - Tabak- anekdoten. Ein historisches Braunbuch, Köln 1914, 302 pag., geïll.
66051: SCHRANT, JOANNES MATTHIAS, - Joannes Matthias Schrant, Zijn autobiografische herinneringen uitgegeven door G. Goris; Added: L. J. Rogier: Schrant en de katholieke samenleving.
42209: Schrassert, J. - Hardervicum antiquum, ofte beschryvinge der Stadt Harderwyck. 2e- druk, 2 delen in 1 band, Harderwijk, Lunterbosch / Brinkink, 1732.
42135: Schrassert, J. - Hardervicum antiquum ofte beschryvinge der stadt Hardewyck. Eerste en tweede deel in een band, het eerste deel in tweede druk. Harderwijk, Lunterbosch en Brinkink, 1732.
57346: Schreber, D.G.M.; - Leerwijze om den ligchaamsbouw van kinderen te regelen en hunne gezondheid te bevorderen, Amsterdam 1864.
15833: Schreiber, Aloys - Aix-la-Chapelle, Spa et Borcette. Manuel dédié aux étrangers, aux habitans et aux baigneurs. Heidelberg: J. Engelmann, [ca 1820?].
69465: SCHREINER, J., - Der Schauzwang auf Deich und Schleuse. Die dwanck op den dijck ind sluese. Die Entwicklung der Deichschauen am unteren Niederrhein vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 17.Jahrhunderts (Schriften der Heresbach Stiftung Kalkar, 2).
70163: SCHREUDER, BERNARD, - Kitchen interior with two women near a bassinet
39886: Schreuder, L.F.G.P. en C.J. v. Manen - Handleiding ter uitvoering der wet van den 11 April 1827 houdende oprichting van schutterijen, Utrecht 1869, 30 + 620 pag., half leer, band los en beschadigd.
70162: SCHREUDER, BERNARD, - Drunken farmer in an inn
33754: Schreurs, Hendrik Jozef Hubert, uit Roermond - Over carbothialdine. Academisch proefschrift [...] Leiden W.T. Werst 1878
64068: SCHREVELI, THEOD., - Harlemia's, of Eerste Stichting der stad Haarlem,
39276: Schrevelius, Cornelius; - Lexicon manuale Graeco-Latinum, enlarged edition by H.L. Holzkampius, Amsterdam H. en Wed. T. Boom 1709. Geheel perkament, (18)+1060 pag. Illustrated with engraved titlepage and portrait of the author. Shabby copy.
55026: Schrijver, Cornelis, e.a. - Memorie de Corneille Schryver, lieutenant-admiral de Holland & West-Frise, (...) touchant ce qui s'est passé durant son sejour sur la Riviere de Lisbonne dans cette Annee 1748. Z. pl., [1748].
69546: SCHRIJVER, A., - De Friese waterschappen en veenpolder.
55025: Schrijver, Cornelis e.a. - Rapport-memorie aan (...) Staaten Generaal (...) wegens het geene gepasseert is gedurende zijn verblijf op de rivier van Lisbon in den jaare 1748. Z. pl., [1748].
31174: Schröder, J.E. - Gedenkboek van den bouw der Nieuwe Kerk der Evangelische Luthersche Gemeente te Arnhem, Arnhem 1898, 106 pag., geïll. In beschadigd imitatie perkamenten omslag.
36886: Schröder, A. (red.) - Westfälische Auswanderer, pp 7-488 in Beiträge zur Westfälischen Familienforschung Band 22-24 (1964-1966), (omslag los, Buchdecke lose).
32265: Schröder, Joannes Fredericus Ludovicus - Oratio de majoribus cirporum coelestium permutationibus , quatenus ex iis progressum naturae in his corporibus formandis suspicari licet [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
14610: Schröder, Ernst - Krupp. Geschichte einer Unternehmerfamilie.
60836: Schröder, Karl (1760-1844) after Rijn, Rembrandt van (1606-1669) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) in armour
36200: Schroeder, Johann, uit Reg. Pruss.; Praeses: Schwenner, Peter - Disputatio juridica de jure domuum, Vom recht der Hauser .....Editio secunda Jena Heller 1724
35506: Schroeder, Joh. Daniel, uit Langosalza-Thuringo; Praeses: Graun, Caspar Heinrich - Carolus Hispaniarum princeps, Philippi II filius [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1687
36362: Schroeerus [Schroer], Johann Friedrich, uit Lausitz; Praeses: Berger, Johann W. - Origines Marchiae Brandenburgicae ex monimentis antiquis Wittenberg Kreusig 1722
64768: SCHROEFF, H.J. VAN DER, - Sinterklaas-college 1949 voor candidaten van Prof. Dr. H.J. van der Schroeff with response by the students
40824: Schubart, J.W. e.a. - Verzameling van bescheiden betrekking hebbende op de herdenking van het 3e eeuwfeest der Unie van Utrecht, gehouden op 20-9-1879, Utrecht 1879, folio, 55 pag.+ 5 platen. Voor en achterplat los.
37302: Schubert von Soldern, Z. Ritter - Das stilisieren der thier- und menschen- formen, Leipzig 1982, 222 pag., hardback, ill. ( ex. library copy ).
18121: Schubert, G.H. von - Flavius en Pelagia. Een verhaal uit de tijden van de vervolging der christenen onder keizer Diocletianus. Vertaald uit het Duits. Amersfoort, W.J. van Bommel van Vloten, 1845.
35600: Schud, Conrad - Davids und aller Gläubigen beste Lehrmeister und gewisseste Wegweiser [...] Bey Ansehnnlicher und volckreicher Leichbegängnüß Deß weyland [...] Justi Kornmanns [...] Frankfurt Balthasar Christoph Wust 1677
33812: Schuer, Cornelius van der, uit Maastricht - Disputatio juridica inauguralis, de appellationibus [...] Utrecht Franciscus Halma 1690
34460: Schueren, Johannes-Baptista Josephus Nicolaas de van der, uit 's-Gravenhage - Over artikel 411 Code Penal Leiden J.W. van Leeuwen 1864
23188: SCHUHMACHER, K.M.A. - Kapplan van een stadhuis. Bouwtekening door de cadet-sergeant der genie aan de Kon. Militaire Academie H.O. Schuhmacher d.d. 1915, 70x90 cm, pen en kleur.
35850: Schuit, Cornelis, uit Beverwijk - Stellingen ..... Beverwijk D.S.Slotboom 1897
31418: Schuitema Meijer, A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen, Groningen 1950, 177 pag., geb. [ dissertatie met los blad stellingen ].
69318: SCHUITEMAKER JZN, P., - Hollands Noorderkwartier met betrekking tot zijn waterstaat : schetsen van eenige belangrijke waterschappen in Noord-Holland, ten dienste van het onderwijs en van gemeente- en waterschapsbesturen / met een voorw. ter aanbeveling door J.W.M. Schorer
36230: Schulenburg, Christian Christoph, uit Hanover; Praeses: Loescher, Valentin Ernst - Exercitatio inauguralis de periodis et conversionibus hierarchiae ecclesiasticae .... Wittenberg Gerdes 1708
64007: SCHULL, P.S., HOOP, A. VAN DER, - Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis, verzameld door Mr. P.S. Schull en A. van der Hoop, jr., Mengelwerk, 1e deel.
18122: Schull, Petrus Steven - Ernst en luim. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1829.
65586: SCHULL, PETRUS STEVEN, - Boogontspanning
68470: SCHULLER TOT PEURSEM, L.C., - Catechesatie-boekje ten gebruike der leerlingen van L.C. Schuller tot Peursum.
3930: Schuller tot Peursum, L.C. - Ysbrand de Kock 25 januari 1808 - 1908. Amsterdam 1907, 22 p., geb., geïll. Los in band, watervlekkig.
68975: SCHULMAN, J., - Nederlandsche munten van 1795-1945. Een tijdperk van 150 jaren uit de Nederlandsche Numismatiek.
42577: Schulte, Johann Hendrik - De wel onderwezene vroedvrouw, of grondig en beknopt onderwys van het geen een vroedvrouw weeten (...) moet. 's Gravenhage, H. Bakhuysen, 1771.
69481: SCHULTE, A.G., - Het rijk van Nijmegen. Westelijk gedeelte & Oostelijk gedeelte en de Duffelt.
36694: Schulte van Kessel, Elisabeth Maria Richarda, uit Maastricht - Geest en vlees in godsdienst en wetenschap 's-Gravenhage Staatsuitgeverij 1980
35566: Schulte, David, uit Hamburg; Praeses: Schurzfleisch, Conrad Samuel - Lemmata doctrinae poeticae [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1703
65932: SCHULTE, E., - Reichs-Geschichte der Niederlande seit der Burgundischen Zeit
64902: SCHULTE, E., - Die Familien der Kirchengemeinde Breinermoor (1700-1900)
64903: SCHULTE, E., - Die Familien der Kirchengemeinde Backemoor (1712-1900)
67825: SCHULTENS, A., - Oratio funebris in exequiis principis theologi Campegii Vitringa [from: Laudatio funebris in memoriam (...) Campegii Vitringa]
32893: Schultens, Albertus - Laudatio funebris in memoriam [...] Campegii Vitringa, SS. Theologiae Doctoris, ejusdemque ac historiae ecclesiasticae professoris, dum fuit, ordinarii [...] Franeker Henricus Halma 1722
55855: Schultetus Aeneae, B.W. - De Leidsche senaatskamer ontwijd. Openbare brief aan prof. dr. S.S. Rosenstein. Leiden, Fuik, [1879/1880].
64139: SCHULTZ, WOLFGANG, - Grundgedanken nationalsozialistischer Kulturpolitik.
35510: Schultze, Martinus, uit Lübben (Brandenburg); Praeses: Wernszdorff, Gottlieb - De Apollinare Laodiceno ex historia ecclesiastica repraesentato [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1719
63840: SCHULTZE, H, - Vervolg op het reglement op de schutterijen, betreffende de mobiele en reserve schutterijen, den landstorm, en het onbepaald verlof, verleend aan de mobiele schutterijen, gevolgd van staten en een alfabetisch register door dezelfden
64957: SCHULTZE, M., - Kleiner Führer durch Wernigerode und Umgegend
36328: Schulzius, Johann Georg, uit Baruthensis; Praeses: Hecht, Gottfried - Ex literatura formulam in praesentiarum Wittenberg Gerdes 1709
35564: Schulzius, Elias, uit Schwerin; Praeses: Heylius, Johannes - Disputatio oratoria de periodo [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1703
56448: Schumann / Willebeek le Mair, H., - Schumann album of children's pieces for piano, with illustrations by H. Willebeek le Mair, London [1913].
70008: SCHUPPEN, PIETER VAN, - Franciscus Pithoeus ivrisconsultus dominus de Bierne
70004: SCHUPPEN, PIETER VAN, - Louis Thomassin Prestre de l'Oratoire
18124: Schuppius [ Schupp ], Johann Balthasar; Jacob Schoolhouder (vert.) - De bedorvene werelt, zynde een vervolg op de verstandige heekelaar, bestaande in verscheydene rede-voeringen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Ratelband, 1716-1717. [2 delen in 1 band]
59570: Schut, Cornelis (1597-1655) - Death of Saint Sebastian
6060: Schut, J. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 Jaar geschiedenis van een Gronings-Drentse familie en genealogie, z.pl. 1999, 129 + 112 + 25 p., geïll.
18126: Schut, J.L.A. (vert.); François Coppée - Om de kroon. Drama in 5 bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1895.
18125: Schut, J.L.A. - Een woord van eer. Historische schets in vier tafreelen. [Overdruk uit:] Verscheidenheid. Bundel dramatische werken in proza en poëzie. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1868.
60502: Schut, Cornelis (1597-1655) - Livres d'enfants (Title page)
4942: Schutte, O. - Het archief van de familie Vollenhoven, Van Beeck Vollenhoven. 's-Gravenhage 1968, 99 p.
67754: SCHUTTE, GERRIT, - Lijkrede op Jan Petersen Michell.
70309: SCHUTTE, O, - Alba van studenten aan de academie te Franeker.
20250: Schutte, O - Het archief van de familie Teding van Berkhout z.pl, 1974. 258 p., geíll, met uitslaande tabel.
41508: Schutte, O - De Vriese, overdruk Ned. Leeuw 1989, 128 pag., geïll., met losse tabel.
69852: SCHUTZE VAN HOUTEN, GODFRIED, - Landscape with cattle
69853: SCHUTZE VAN HOUTEN, GODFRIED, - Landscape with cow and two resting sheep
33974: Schuurbeque Boeije, Jacobus, uit Zierikzee - Dissertatio juridica inaugurale continens explicationem legis 22 cod. de administratione tutorum vel curatorum, et pecunia pupillari foeneranda vel deponenda [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1839
33976: Schuurbeque Boeije, Marinus Janus, uit Zierikzee - Dissertatio juridica inauguralis continens expositionem requisitorum quae concurrere debent ut poena mortis furi infligatur [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1837
36450: Schuurbeque Boeije, Johan , uit Zierikzee - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1867
33209: Schuurbeque Boeije, Johan, uit Zierikzee - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1873
67159: SCHUURMAN, J.A., - Levensbericht van den mijningenieur Willem Gerlach Ribbius 29 juli 1854-3 November 1911 door J.A. Schuurman (met portret).
31857: Schuurman, Johannes Guilielmus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de natura pignoris quod creditor habet ex contractu bodemeriae [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
32267: Schuurman, Petrus Meinardus, uit Steenwijk - Specimen juridicum inaugurale, continens explicationem articuli 1763 codicis civilis [...] Groningen M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32675: Schuurmans Stekhoven, Jacobus, uit Harderwijk - Het fragment van Muratori. Academisch proefschrift [...] Utrecht A.J. van Huffel 1877
33866: Schuyl, Nicolaus, uit Delft - Dissertatio medica inauguralis de dysenteria [...] Leiden Joannes van Kerckhem 1728
31917: Schuyll van der Does, Mauritius Petrus Jacobus, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis, de pluribus ab eodem commissis criminibus, imprimis vero de crimine quod repetitum dicitur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
29158: Schwartz, G. - Rembrandt. Alle etsen op ware grootte afgebeeld, Haarlem 1977, geïll.
41676: Schwartz, G. en M.J. Bok - Peter Saenredam. De schilder in zijn tijd, 's-Gravenhage 1989, 344 pag., geb., geïll. met stofomslag. Goed exemplaar.
36332: Schwartz, Nicolaus Fridericus; Praeses: Strunz, Friedrich - Linguas Mercurio apud Graeecos sacras ad Homeri Odyss Wittenberg Creusig 1716
36436: Schwartz, Johann Conrad - Dissertatio theologica de usu et praestantia daemonum ad demonstrandam naturam Altdorf J.W. Kohles 1715
1342: KAFFEE HAG; Hubertus Schwartz (bew.) - Danziger Wappenwerk. Losbladige uitgave van Kaffee Hag, met ingeplakte wapenzegeltjes.
55059: Schwartzenberg en Hohenlansberg, U. thoe - De blinden-inrichting te Utrecht en haar bestuur in 1888. Mededeelingen en ophelderingen. [Tweede druk], Utrecht, [1890].
33316: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Henricus thoe, uit Hichtum - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur, quatenus juris civilis et criminalis praecipua capita ex juris naturalis principiis sint derivanda [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1836
35642: Schwartzenfels, Gunther von, equ. Thüring.; Praeses: Conring, Hermann - Aphorismi centum politici de judiciis in republica recte instituendis [...] Helmstedt Henning Müller 1666
36406: Schweinitz, Johann Sigismund von, eques Silesius; Praeses: Cyprian, Ernst Salomon - Dissertationem historico-theologicam de Caes. Maximiliano Primo pontificatum maximum affectante Jena Werther 1716
36206: Schwenck, Joachim, uit Flensburg; Praeses: Moeller, Nicolaus - Venerandum antiquitatis verae titulum, gentiles inter gentibus cultis politisque ...... Kiel Barthold Reuther 1701
66976: SCHWENCKE, J.;, - Het Portret-exlibris.
20546: Schwencke, Chr. - Een maquette staat model, ( Maastricht ), Delft 1979 oblong, 132 pag., geïll.
37778: Schwencke, J.; - Oude Haagse hofjes en godshuizen, Zaltbommel 1975, 136 pag., geb., geïll.
39344: Schwencke, J - De bloei van de Nederlandse exlibriskunst in de laatste 25 jaar, Amsterdam 1957, 105 pag., geïll.
67657: SCHWERING, K.H., - Letter by K.H. Schwering (Arnhem) to Carstens, d.d. 31 July 1965 concerning the cildren of Wilhemine Gravin von Tiefenbach
42519: Schyn, Hermannus - Geschiedenis dier Christenen welke in de Ver. Nederlanden onder de protestanten Mennonieten genaamd worden (...) 2e druk op nieuws uit het Latyn vertaald (...) door Gerardus Maatschoen. 3 delen, Amsterdam, K. de Wit, 1743-1745.
54092: Scott, John Lee - Narrative of a recent imprisonment in China after the wreck of the Kite. Londen, W.H. Dalton, 1841.
65470: SCOTT, WALTER, - Quentin Durward, of de schot aan het hof van Lodewijk XI, uit het Engelsch
63788: SCOTT, WALTER, - Ridder Peveril van den bergtop, uit het Engelsch
7434: [Engelberts Gerrits, Gerrit (vert.)]; Walter Scott - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Schotland. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G. Portielje, 1832. [2 delen]
6793: Anoniem (vert.); Eugène Scribe - Brama en Zoloé, of De verliefde Bayadere; zangspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Muzijk van Auber. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1835.
18433: [Toussaint, Anna Louisa Geertruida (vert.)]; Eugène Scribe - Een glas water. Blijspel in vijf bedrijven en in proza. Amsterdam, [z.n.], 1841.
65595: SCRIBE, E., - Bertrand et Raton ou l'art de conspirer, comedie en cinq actes et en prose, par Mr. Eugene Scribe.
18141: Scriverius, Petrus [Pieter Schrijver] - Gedichten. Benevens een uytvoerige beschryving van het leeven des dichters, verrykt met deszelfs afbeeldingen, en lofdichten, zo van oude, als hedendaagsche poëeten. Amsterdam, Jan Hartig, 1738.
42823: Scriverius, Petrus - Hollandsche, Zeelandsche en Vriesche chronyck ofte een gedenkwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen. 's Gravenhage, J. Veely en J. Doll, [1678].
68765: SCRIVERIUS, PETRUS, - Het Oude Goutsche Chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Door de Heer Petrus Scriverius, Op nieus oversien en verbetert. Als mede met een Byvoeghsel en Toet-Steen Vermeerdert. Met der Graven Afbeeldinge in ’t Kooper verciert.
42825: Scriverius, Petrus - Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Amsterdam, Boom / Pluymer / Commelinus, 1663.
42867: Scriverius, Petrus - Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche chronyck ofte een gedenkwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen. 's Gravenhage, J. Veely en J. Doll, [1678].
42787: Scriverius, P. - Beschrivinge van Out Batavien. 2 volumes in 1, Amsterdam, Broer Jansz, 1646.
36212: Scultetus, Gottfried Abraham; Praeses: Joecher, Cristian Gottlieb - Biantem prienaeum in nummo argenteo .... Leipzig Immanuel Tietze 1714
20852: Sebregts, Lode - Drie generaties Sinjoren. Familiekroniek 1850-1925, Antwerpen 1976, 155 pag., geb., geïll.
66867: SEDELMEYER CH., - Catalogue Illustre des Gravures publiees par Ch. Sedelmeyer Editeur. Exposition Universelle Paris 1900 Great Gold Medal.
51394: Seebregts, P., - Catalogus der Bibliotheek van Ver. ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, deel VII: Supplement-catalogus 1949-1964, 's-Gravenhage 1965, 943 pag.
36412: Seelen, Johann Heinrich von, rector gymnasium Lubeck - Memoria viri magnifici generosi atque illustris Domini Nicolai a Broemsen....vulgo Broemsen-Thaler Lubeck Operis Greenianis 1723
58626: Seeligmann, Sigmund, - David Nassy of Surinam and his lettre politico-theologico-morale sur les juifs. Overdruk American Jewish Hist. Society 1914, pp. 25-38.
36414: Sehmius, Johann David, uit Cygn. Misnicus; Praeses: Loesger, Christian W. - In veterum consuetudinem literarum studio opificia jungendo Wittenberg Schroedter 1696
69039: SEILER, S., - Kaspar Hauser, De troonopvolger van Baden. naar den derden druk uit het Hoogduitsch van F. Sebastian Seiler.
35598: Seipen, Johann-Ludwig - Christliche Leich-Predigt [...] bey Christl. und Volckreicher Leich-Bestattung Frauen Maria Hessin, Gebohrner Meygingerin, Hn. Johannes Hessen, Bürgern und Kirchen-Seniorn hier zu Lich, gewesene Ehelichen, lieben Hausz-Frau seligen [...] Giessen Friedrich Karger 1674
47266: Seits, H., - Bardisanen som svenskt drabant-och befalsvapen, Stockholm 1943, 127 pag., geill.
32451: Selchow, Johann Heinrich Christian von - De Iure Imperatoris Circa Concessionem Privilegiorum In Territoriis Statuum Imperii Oratio [...] Göttingen Victorini Bossigel 1757
32453: Selchow, Johann Heinrich Christian von - Commentatio de Statv Ingenvorvm In Germania. [samen met:] De Ivribvs Ex Statv Ingenvorvm In Germania Pendentibvs Liber Singvlaris Göttingen Victorini Bossigel 1756
54093: Seld, A. Freiherrn von - Aus der Verbrecherwelt. Erfahrungen von A. Freiherrn von Seld. 2 delen, Halle, R. Mühlmann, 1865.
39684: Sels, J. - Beschrijving der stad Dordrecht, Dordrecht 1854, 5 afleveringen 352 pag., in papieren omslagen.
31486: Semainville, P. de - Code de la noblesse Francaise ou précis de la législation, 2e ed., Parijs 1860, 813 + ( 9) pag., geb. in modern linnen band. Goed exemplaar.
47290: Sementery, M., - La descendance de Nilolas Ier, roi du Montenegro, Paris 1985, 100 pag., geïll.
47294: Sementery, M., - Oberkampf, sa famille et sa descendance, Paris 1990, 313 pag., geïll.
19660: Semigotha. - Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ursprunges, zweiter Jahrgang 1913.
20842: Semigotha - Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ursprunges. Erster Jahrgang 1912, München, Kyffhäuser 1912, 607 pag. geb.
24810: Senancour, E.P. de - De l'amour, selon les lois primordiales et selon les convenances des sociétés modernes. 4th- edition. Brussels, Hauman, 1835.
34252: Senden, Everhardus Gerhardus van, uit Nendorp (Oost-Friesland) - Specimen juridicum inaugurale continens de judice a praetore in causis privatis dato [...] Leiden D. du Mortier en Zoon 1841
51027: Senden, G.H. van - Alpenrozen, 2e druk (...) vermeerderd (...) door B.T. Lublink Weddik en P.H. Witkamp. Amsterdam, Brinkman, [1856].
67926: SEPP. CHR.,, - Geschiedkundige Nasporingen.
68090: SEPP. CHR.,, - Levensschets van Dr. Samuel Muller.
66118: SEPP. CHR.,, - Johannes Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18de eeuw. Eerste en tweede deel.
56460: Sepp. Chr., - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie hier te lande, sedert het laast der vorige eeuw tot op onzen tijd, Haarlem, 1860 [ Verhandelingen Teyler's Godgeleerd genootschap XXXVI]
33298: Serraris, Théodore Emanuel, uit 's Hertogenbosch - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1902
18153: Serre, Jean Puget de la; Willem Spiring (vert.) - De spiegel die niet vleid, handelende van de verachtinge der waereld en des doods. Amsterdam, J. Krellius, 1709.
65217: SERRURE, C.A., - Melanges numismatiques
65319: SERRURE, C.P, - Notice sur le cabinet monétaire de S.A. le Prince de Ligne, d'Amblise et d'Épinoy...
34254: Serrurier, Philippus, uit Amsterdam - Disputatio philosophico-juridica inauguralis de divisione officiorum juriumque in perfecta et imperfecta [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1824
43450: Serrurier, H.C. - Kronijk of korte opgaaf der gebeurtenissen (......) voornamelijk getrokken uit de Fransche Leidsche Courant, 12e stukje 1804, 's-Gravenhage, Vosmaer 1805, 144 pag. Los in de band.
33296: Serrurier, Guilielmus, uit Overijssel - Specimen juridicum inaugurale animadversionum ad locum Gaji de potestate, manu et mancipio [...] Utrecht N. van der Monde 1828
52447: T'Serstevens, A. - Le livre de Marco Polo, ou le devisement du monde, nouvellement mis en Francais moderne et commenté par A. T'Serstevens. Paris, Susse, 1944.
25190: Servaas van Rooijen, A.J. - Het burgemeestersambt van 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1895, 28 pag., geïll., [ Werken Die Haghe I ].
54144: Servaas van Rooijen, A.J. - De kerkeraad contra de classis in de zaak van diaken Spude. Eene Haagsch kerkrechterlijke quaestie uit de 18de- eeuw. 's Gravenhage, 1886.
54097: Servaas van Rooijen, A.J. - Met de pen in de hand, jrg. 1 en 2, Zeist, 1917-1918.
64242: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J., - Biografische bijdragen tot de muziekgeschiedenis van Nederland
23944: Servaas van Rooijen, A.J. - Inventaris van de buurtboeken (...) in het oude archief der gemeente 's-Gravenhage 1902, 81 pag.
69262: SERVENTY, V., - Australia's National Parks, landforms, plants, animals revealed through nature reserves.
60452: Serwouters, Pieter (1586-1657) - Peasants feasting and eating in an inn
66863: SETERS, W.H. VAN, - Leeuwenhoeck-ceramiek, met platen.
67459: SETTEN, D. VAN, - Mr. D.G.W. Spitzen, beschermheer personeelsvreniging "Verkeer en Waterstaat" 26 januari 1957
60966: Seutter, Johann Gottfried (1717-1800) after Bergmüller, Johann Baptiste (1739 - 1785) - Ave Maria gratia plena. / Dominus tecum [The Annunciation]
43062: Severinus, Adrianus / K. Crucius - [1] Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden. 4e druk (...) vermeerdert met de treffelyke oratie van (...) mr. Karel Crucius. Leiden, Honkoop, 1757. [Gebonden met:] [2] Afbeelding van de Hoogstraet en Vischbrugge te Leyden met de veranderingen veroorzaekt door den brand op den 3-10-1766 (...) gevolgd van eenige toepasselijke gedichten. Leiden, Hoogeveen, 1767. [En met:] [3] Beschryving en afbeelding van den brand in het armeweeshuis binnen Leyden, voorgevallen 28-4-1768. Leiden, Hoogeveen, 1768.
50868: Severinus, A. / K. Crucius - Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden, (...) 5e druk, (...) vermeerderd met (...) Oratie van den heere mr. Karel Crucius (...) op de 100ste verjaergetyde van Leidens Ontzet, 1674. Leiden, Honkoop, [177x].
49796: Sewrin, M., - Une soiree de Carnaval, comedie-folie en un acte et en prose, Paris 1810, 39 pag., origineel paper covers.
32073: Seydlitz, Paul Joseph, uit Maastricht - Opmerkingen over de wet van 19 augustus 1861 [...] in verband met het 8ste hoofdstuk der Grondwet. Proef schrift [...] Groningen J.B. Wolters 1885
32845: Seydlitz, Henricus Carolus Franciscus, uit Venlo - Disquisitio historico-juridica de flagranti delicto [...] Leiden Jac. Hazenberg Cz 1849
36202: Seyffert, Christian David, uit Croebra Misnici ; Praeses:Seyffert, Christian Ehrenfried - Disputatio historico-moralis de nummis in ore defunctorum repertis .... Leipzig Literis Brandenburgerianis 1709
60883: Shakespeare, William [illustrator: Cramer, Rie] - Macbeth, Treurspelen van William Shakespeare, vertaald door Jac. van Looy, geïllustreerd door Rie Cramer. Utrecht, W. de Haan, n.d. [ca. 1920].
42020: Shakespeare, W. [W. Crane] - Shakespeare's comedy of The Merry Wives of Windsor, represented in eight pen designs by Walter Crane. Engraved and printed by Duncan C. Dallas. London, George Allen, 1894.
64158: SHAKESPEARE, WILLIAM, - Cymbeline
64159: SHAKESPEARE, WILLIAM, - Merry Wives of Windsor
68431: SHAKINE, E., - A Muslim, a Christian and a Jew. Knocking on Heaven's door.
63981: KONINKLIJKE SHELL, - Olie, 10 October 1955, 8e jaargang, maandblad voor het personeel der tot de Koninklijke Shell Groep behorende maatschappijen
64894: SHEPHERD, J.C., JELLICOE, G.A., - Gardens & Design
70047: SHERLOCK, G., - De l'immortalité de l'âme et de la vie éternelle. Traduit de l'Anglois. Nouvelle edition.
69284: SHIRER, W. L., - Berlin diary 1934-1941.
15841: Shoberl, Frederic (red.) - The world in miniature, edited by Frederic Shoberl. The Netherlands; containing a description of the character, manners, habits, and costumes of the inhabitants of the late seven United Provinces, Flanders and Brabant, illustrated with eighteen coloured engravings. Londen: R. Ackermann, [1823].
33814: Sibenius, Andreas, uit Groningen - Disputatio historico-juridica inauguralis de dignitatibus [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1705
43014: Sichem Jr., Christoffel van - Bybels lusthof, ofte twee hondert, zoo historien als leeringen des bybels (...) gesneede door de beroemde meester Christoffel van Sichem, seer nuttig voor de jeugt om zig aan des heeren woord te gewennen en in de bybelsche geschiedenissen ervaren te werden. 2 delen in 1 band. Amsterdam, J. Klooster, 1739.
60608: Sichem, Christoffel van I (1546-1624) - Portrait of Charles V
60616: Sichem, Christoffel van I (1546-1624) - Portrait of Jean Francois le Petit [LA GRANDE CRONIQUE... (1601): set title]
60614: Sichem, Christoffel van I (1546-1624) - Portrait of Louis de Requesens
43118: Sichem de jonge, Christoffel van - Bibels tresoor, ofte der zielen lusthof.
15843: Sicherer, C.A.X.G.F. - Lorelei. Deel I. Leiden: A.W. Sijthoff, 1870.
31851: Sichterman, Paulus Cornelis Adriaan, uit Zwolle - Eenige opmerkingen over het recht van aanwas bij legaten en erfenissen [...] Leiden P. Somerwil 1881
68406: SICKING, L. J., - Joachim George le Sage ten Broek
36572: Siebelis, Carl Gottfried, rector - Zu dem Rede-Actus welchen das Bautzner Gymnasium zur Feyer des dritten Jahrhundertfestes der Reformation.....halten wird, ladet der Rector ....ein Leipzig Tauchnitz 1817
64246: SIEBMACHER, J., - Die Wappen des hohen deutschen Adels
32455: Siegel, Johann Gottlieb - Tractatus de literis investiturarum, Von Lehn-Briefen [...] Leipzig J. Christian. Langenheim 1739
67909: SIEGENBEEK, M., - Over Simon van Slingelandt, als staatshervormer, eene voorlezing, 7 october 1842; 2. Lofrede op den raadpensionaris Simon van Slingelandt, two booklets.
39404: Siegenbeek, M - Redevoeringen en verhandelingen over onderwerpen tot de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde behoorende, Dordrecht 1836, 383 pag., org. karton ( rug beschadigd ].
23530: Siegenbeek, M - Geschiedenis der Leidsche hoogeschool van hare oprigting in den jare 1575 tot het jaar 1825, deel 2, Leiden 1832, 473 pag. Gebonden in mooie halfleren band. Geillustreerd met 2 portretten in stippelgravure. Mist deel 1.
18161: Siegenbeek, Matthijs - Museum, of Verzameling van stukken ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen. Deel 1 t/m 4. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1812-1817. [4 delen in 1 band]
18165: Siegenbeek, Matthijs - Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
59507: Sietses, Anne (red.) (deel 1) en Paape, M. (deel 2), - Ons Kampboek, een herinnering aan de Ipenrode-Kampen in 1944, 2 delen, aangeboden aan onzen Kampvader (drukker B.F. Enschedé) ter gelegenheid van zijn een en vijftigsten verjaardag 19 augustus 1944.
31589: Siewertsz van Reesema, Guilelmus, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de bodemeriae avarias contributione [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
18168: Sifflé, Alexander François - Nieuwe gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1844. [2 delen in 1 band]
4926: Sigal, M.C. - Genealogie van het geslacht Visser. 's-Gravenhage 1935, 15 p.
41574: Sigmond, J.P. - Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800, Amsterdam 1989, 261 pag., geb., geïll. met stofomslag. Als nieuw.
14462: INTERNATIONAL CODE OF SIGNALS - The International code of signals for the use of all nations. Prepared under the authority of the board of trade by Robert Jackson Esq. Londen 1884, ill., 44 + 16 + (10) + 108 + 238 p. [WITH:] The British Code List for 1884 for the use of ships at sea, and for signal stations, 24 + 112 p., orig. hleather
18351: Sijberden Dz, Dirk - Mijne bloemenmand. Poëzij. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam, H. Moolenijzer Jzoon, 1853.
32753: Sijbouts, Herman, uit Leeuwarden - Disputatio iuridica inauguralis, de delictis et quasi-delictis cum in iure Romano tum in codice civili quo utimur [...] Groningen W. van Boekeren 1821
66189: SIJMONS, B., - Levensbericht van Pietr Jacob Cosijn door B. Sijmons
66106: SIJTHOFF, A. W., a.o. - In memoriam C. Vosmaer.
34586: Sikkel Groos, N., uit Woerden - III . Theses juridicae 1838
32153: Sikkel Groos, Nicolaus, uit Woerden - Disputatio juridica inauguralis ad locos tituli cod. civ de familia erciscunda [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
68586: SILLEVIS SMITT, P.A.E., - Diakonie en overheid. Referaat gehouden op de Provinciale Diakonale Conferentie der Gereformeerde Kerken in Zuid-Holland, te Rotterdam 29 mei 1902.
59560: Silvestre, Israël (1621-1691) - Veduta del Ponte S.te Maria
59558: Silvestre, Israël (1621-1691), after Callot, Jacques (1592-1635) - Veue de la Ville de'Mellazo
42565: Simler, Josias - De Republycke van Switserlandt, inhoudende den ghemeijnen staet van de derthien cantons (...) beschreven in Latijn door Josias Simler ende overgeset door Martin Everaert.
61014: Simon, Pierre-Henri - Le Roi des Brises ou la rançon d'amour. Conte. Sept planches hors-texte de Jean Dornier
2396: SIMON THOMAS, M. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij. (Diss.) Amsterdam 1935. Geb., geïll.
53193: Simonides, Simon - De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijke worstelinge en zalige overwinninge van Jacob van der Graef, 14e- druk, Amsterdam, erve G. de Groot, 1729.
69064: SIMONS, G., - Over de stoomtuigen voor de droogmaking van het Haarlemmermeer.
59772: Simons, G.J. - Beschrijving van het eiland Curacou. Amsterdam, S. Emmering, 1968. [Reprint].
65390: SIMONS, A., - Aan J. C. Koopman bij zijne verwelkoming in den vriendenkring: Onder de roos, den 30sten Junij 1833
33938: Simons, Janus, uit Stolwijk - Specimen juridicum inaugurale de imperio & jure gladii [...] Leiden Theodorus Haak 1762
69090: SIMPSON, A.E., - Hjalmar Schacht in perspective.
65583: SINCLAIR, C., - Hedendaagsche behaagzucht, of Een maand te Harrowgate / naar het Engelsch van Catherine Sinclair
68576: SINGELS, N.J., - Van de Noordkaap naar het Kremlin en Alhambra. Reisherinneringen.
15845: Singleton, Esther (red.) - Holland, as seen and described by famous writers. New York: Dodd, Mead and Co., 1910.
69760: SINTOBIN, T. (ED.), - "Getemd maar rusteloos" De Zuiderzee verbeeld - een multidisciplinair onderzoek.
36260: Siricius, Michael - Discursus academicus theoretico practicus de lachrymis Jesu Christi Salvatoris Mundi Giessen J.D.Hampel 1671
66398: SIRJEAN, G., - Encyclopedie Genealogique des maisons souverains du monde.
26088: Sirtema v. Grovestins, le baron - La conference de Londres et Guillaume Ier, Paris 1844, 251 pag., geb.
67723: SIRTEMA VAN GROVESTINS, BARON, - l'Avenir du Royaume des Pays-Bas, lettre
68207: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F., - Gedenkschriften van den graaf van der Duyn van Maasdam en van den baron van der Capellen.
68208: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F., - Notice et souvenirs biographiques du Comte van der Duyn et du Baron de Capellen.
23608: Sirtema van Grovestins, C.F. (red.) - Gedenkschriften van den graaf Van Der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, 2e druk, Amsterdam 1857 ( op voorplat 1859 ) , 370+5 pag., geb.
57308: Sitter, W. de, - Short history of the observatory of the university at Leyden 1633-1933, Haarlem 1933.
66140: SITTER-SUERMONDT, E. DE, - Een menschenleven. Willem de Sitter door zijn vrouw
35212: Sitter, Albert Johan de, uit Winschoten - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen Wolters 1855
64044: SITTER, RUDOLF DE, - Specimen iuridicum inaugurale de statutorum eiusdem in patria regiones interpretatione mutua caute adhibenda, ad art XV Lib. II iuris oldamstini (..)
33139: Sitter, Willem de, uit Groningen - Positiones iuridicae inaugurales, ad locum codicis civilis de repudianda hereditate [...] Groningen J. Römelingh 1820
33141: Sitter, Guilielmus de, uit Groningen - Specimen jurisprudentiae comparatae, continens collationem juris antiqui, maxime secundum Grotium, et hodierni patrii in loco, qui est de tutelis [...] Groningen J.B. Wolters 1843
34846: Six, Gulielmus, uit Amsterdam - Disputatio juridica de magno mariae privilegio Amsterdam P. Schouten 1779
34920: Six, Petrus, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis ad senatus consultum vellejanum Leiden A. Elzevier 1708
35882: Sixma van Heemstra, Daniel Adriaan, uit Leeuwarden - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
57140: Slater, S., a.o.; - The world encyclopedia of flags and heraldry, London 2007.
54110: Slatius, H. / J. Blansaert - Copie vant klaer vertoogh gheschreven ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe mitsgaders van twee brieven geschreven ende onderteyckent by de eygene handt van Ian Blansaert, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe. 's Gravenhage, wed. en erfgen. H.J. v. Wouw, 1623.
38520: Slechte, H. en L. Priester. - Het groot Schiedamse prentenboek, Schiedam 2007, 412 pag., geb., geïll., oblong., met stofomslag.
6694: SLEE, J.C. VAN - De Illustre School te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum.
66454: SLEE, J. V, - Franciscus Martinius, predikant te Epe, 1638-1653. Historische bijdrage tot de kennis van het kerkelijk, maatschappelijk en letterkundig leven in het midden der 17de eeuw
2400: SLEE, J.C. VAN - De kloostervereeniging van Windesheim. Eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Leiden 1874, 355 p.
32627: Sleeswijk Vening, Cornelius, uit Lemmer - Disputatio juridica inauguralis, qua exponuntur diversae de fine poenbarum sententiae [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1826
16843: SLEESWIJK - Kaarten, uitgaven van Sleeswijk te Bussum.
68314: SLICHER, A., - Aanspraak aan de advocaten en procureurs, postuleerende voor den Hove Provinciaal van Hollandt, Zeelandt, en West-Vrieslandt, gedaan den 7. January 1737 door den heer Mr. Anthoni Slicher, raadsheer in denzelven Hove, als zijn Wel-Edele Gestrenge in het 51ste Jaar zijns Raadsheers-Ampt was getreden /Antwoord op de aanspraak van de heer raadsheer A. Slicher gedaan door Mr. Zeger Tierens als zijnde de Oudste der Practizeerende Advocaten.
18176: Slicher, Anna Catharina - Weegschaal van het waare en schijn-vermaak. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1786.
67247: Slicher, Anna Catharina - Weegschaal van het waare en schijn-vermaak. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1786.
33940: Slicher, Wigboldus, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de officio tutorum & curatorum [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
33282: Slichtenbree, Joannes Lemker, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis continens annotationes quasdam ad titulum codicis civilis de cura [...] Deventer J. de Lange 1841
60139: Slichtenhorst, Arend van - Hoe ende wanneer Gelderlandt tot een vooghdye is afgezondert.
26392: Sliggers, Bert e.a. - De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de verlichting. Haarlem 2006, 287 pag., geb., geïll., met stofomslag.
22744: SLIJPER, BLARICUM - Aanplakbiljet “Te huur. Te bevragen bij den makelaar S.B. Slijper, Blaricum Telef. 398”. Gedrukt. (Gerepareerd met cellotape.)
32747: Slingenberg, Janus, uit Coevorden - Dissertatio medico-forensis inauguralis, de infanticidio [...] Groningen J. Oomkens 1834
16844: SLINGERLAND - Zakkaart voor reizigers, van het Koningrijk der Nederlanden door H. Reding. Te ‘s-Gravenhage bij J.J. Slingerland: Utrecht. Op linnen gedrukte provinciekaart, lith. van J.E.Schoevers Az, met handgekleurde grenzen. In origineel kartonnen hoesje met de tekst “Provinciale zak-kaart voor reizigers door Utrecht”, 30x40 cm [ca. 1850].
64642: SLOCUM, J., CRAANDIJK, C. (BEW.), - Alleen in een zeilboot de wereld rond door kapitein Joshua Slocum. Voor Nederland bewerkt door C. Craandijk. Met 63 penteekeningen van den vertaler naar illustraties van Thomas Fogarty en George Varian.
68405: SLOET TOT OLDHUIS, B.W.A.E., - Levenschets van P.O.C. Vorsselman de Heer hoogleraar in de wis- en natuurkunde te Deventer door Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis; Met Bijlagen van de hoogleeraren J.F.L. Schro¨der, G.J. Mulder en den heer S. van Delden.
34256: Sloet, Ludolphus Anneus Janus Wiltus, uit Voorst (Gelderland) - Dissertatio juridica inauguralis de differntiis juris Francici et novi Belgici ratione testamentorum [...] Zutphen H.C.A. Thieme 1830
69620: SLOET,L.A.J.W. & H.F.FIJNTJE., - Beschrijving van den Watervloed in Gelderland in Maart 1855 met 4 kaarten en 12 schetsen.
69682: SLOOF, J.H.M. (ED), - De oudste bestuursprotocollen van het Hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520)
33324: Slooten, Janus Cornelius van, uit Wildervank - Dissertatio juridica inauguralis de discrimine sententias interlocutorias inter et praepararatorias [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
56828: Slotemaker, A., - Eerste vervolg op de handleiding tot de geregelde uitwerking van de werkzaamheden (.....) wet op de schutterijen, Dordrecht, 1833, 45 pag.
31523: Slotemaker, Lambertus Henricus, uit Maassluis - Disquisitio qua comparatis nonnullis [...] Leiden Gebr. v.d. Hoek 1856
16621: SLOTEN - Sloten. Monument in miniatuur. Tekst: Drs. H.A. van Zwieten. Sloten 1975, 24 p.
55169: Sloterdyk, H. (griffier) - Deductie van het Hof van Friesland over de sake van het pardon in gemeene delicten en besonder den doodslag, overgegeven aan de (...) Staaten van voorschreven provintie den 13-3-1738. Leeuwarden, v. Dessel, 1739. [gebonden met:] Nadere deductie d.d. 2-3-1739.
30240: Slots, J. - 300 jaar familie Slots, Baarlo 1986, 143 pag., geïll. [ ook : Dings, Vestjens, Topeeters ].
20472: Sluijter, Ronald G.H. - Tot ciræt, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt. Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit 1575-1812. Hilversum 2004, 344 pag. ( dissertatie met los blad stellingen )
15853: Sluijters, H. - Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Zeeland. Ten dienste der scholen, Breda: Broese & Comp., 1836
43788: Sluijters, H., - Korte levensschets van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen, Middelburg 1845, 4+106+(2) pag.
32249: Sluis, Jacob van, uit Franeker - Herman Alexander Röell. Proefschrift [...] Leeuwarden Fryske Akademy 1988
33145: Sluis, Hermannus Henricus Adrianus, uit Loppersum - Specimen juridicum inaugurale de codificatione apud populos nominatim apud Romanos [...] Groningen Johannes Römelingh 1832
32201: Sluiter, Carel Philip, uit Amsterdam - Bijdrage tot den bouw der kieuwen van lamellibranchiaten. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1878
18181: Sluiter, Wilhelm - De werken van Willem Sluiter: (1) Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven [...] 9e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [Gebonden met: (2)] Eybergsche sang-lust ...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (3)] Vreugd- en liefde-sangen. Aen de gemeynte J. Christi binnen [...] Eybergen. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (4)] Christelyke doods-betrachting, bestaende in verscheyde sterf-gesangen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1731. [en met: (5)] Lykreden, aen de gemeynte J.C. t'Eybergen [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (6)] Gesangen van heylige en godvruchtige stoffe [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (7)] Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (8)] Jeremia's klaeg-liederen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot,
67747: SLUYTER, W., - W. Sluyters buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Land vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Crede mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verçiert met eenige Figuren, en met 43 bygevoegde Gezangen, van den Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De laatste druk. Nieuwe uitgave. Met eene Levensbeschryvinge van den Dichter, uit aantekeningen van Hem en zyn geslacht opgemaakt.
39622: Sluyterman, K - Het huis van ouds genaamd Portugal te Delft, 's- Gravenhage 1917, 53 pag., geïll.
35076: Sluyterman van Loo, Guilielmus Ludovicus, uit Ouddorp - Specimen juridicum inaugurale de advocato romano Leiden M. Cyfveer 1820
23332: Sluyterman, K.E. e.a. - Drie eeuwen De Kuyper. Een geschiedenis van jenever en likeuren 1695-1995. Schiedam 1995, 95 pag., geb., geïll., oblong.
38124: Moes/ Sluyterman - Nederlandsche kasteelen en hun historie, deel II, Amsterdam 1914, 280 pag., geb., geïll.
32867: Sluyterman, Kate Eveline, uit Amsterdam - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934. Proefschrift [...] Tilburg Zuidelijk historisch contact 1983
65165: SLUYTERS, J., - Collectie/collection Jan Sluyters: Catalogues and other documents
68366: SLYPE, NICOLAAS VAN, - Handvesten, keuren, privilegien, octroijen, reglementen, contracten en andere brieven van den overwaard, met een kort uittrekzel der voornaamste Resolutiën, by het Collegie van denzelven Waard in der tyd genomen, voor zo verre dezelve niet in originali hier zyn ingelyst, alles tot den Jare 1780. By een verzameld op speciale Resolutie der Heeren van het Collegie, door den Mede-Heemraad Nicolaas van Slype, Rogiersz. Drossaard van Languerak, Bailliuw van Goudriaan, enz. enz.
54114: Slype, J.H. van - Omstandig bericht van het geene den ondergeteekende mr. J.H. van Slype, vice-hoofd-schout [...] binnen Maastricht, is wedervaaren. [Maastricht, 1785].
59584: Smaale, 1799 - Schrijfoefeningen van Maria Smaale, Amsterdam 1799.
6088: Smedes, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes, Groningen 1979, 230 p., geïll.
32317: Smeets, Mathieu Jacob, uit Roermond - Inkomen en vermogen en hun betekenis voor de welvaart. Proefschrift [...] Amsterdam H. van der Marck 1932
66108: SMETIUS, J., - De lucernis veterum reconditis in agro Neomagensium suburbano et intra oppidi pomoeria effossis Jo. Fred. Gronovii, Nic. Heinsii, et Jo. Smetii (...)
39284: Smetius, Henricus - Prosodia in novam forman digesta, Amsterdam, H. en Wed. T. Boom, 1683. Geheel perkament, (16)+526 pag. Geillustreerd met gegraveerde titelpagina.
68498: SMIDS, LUD., - Pictura Loquens; sive Heroicarum tabularum Hadriani Schoonebeeck, Enarratio et Explicatio.
15855: Smids, Ludolf - Schatkamer der Nederlandsse oudheden of woordenboek behelzende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heerenhuysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en landswijsen, [...]. Amsterdam: Pieter de Coup, 1711.
34712: Smidt, Didericus, uit Bremen - Disputatio juridica inauguralis de jure primariarum precum secundum pacem Westphalicam Utrecht Van Megen 1736
36702: Smidt, J. Th. de - Een nieuw huwelijksbeletsel? Amsterdam N.H.Uitg.Mij. 1956
66137: SMISSAERT, F. A. E. L., - Iets over Willem Martini, griffier van Antwerpen.
66215: SMIT, R, - Ik heb thans de pen opgevat. Brieven van de Lheeder familie Waninge naar het verre westen ( 1881- 1920)
69281: SMIT, J.G., - Neubildung deutschen Bauerntums : innere Kolonisation im Dritten Reich; Fallstudien in Schleswig-Holstein.
25188: Smit, J. - Den Haag in den Patriottentijd, Den Haag [ ca. 1916 ], 64 pag., [ Die Haghe, kleine geschriften II ].
67540: SMIT KLEINE, F., - Doctor Oscar II. Mannen en vrouwen van beteekenis. deel xxxix, afl. 11.
69245: SMIT, C., - De Scheldekwestie.
34258: Smit, Henricus Janus, uit Assendelft - Dissertatio juridica inauguralis de tutoris officiis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
69487: SMIT, J. G., - Van Armbestuur tot Zorgkantoor - Rondom een eeuw Gasthuis Sint Jan de Deo in Millingen aan de Rijn 1904-2004.
58792: Smit, J., - De arts voor gehuwden en ongehuwden : een handboek voor mannen en vrouwen die aan onmagt, onvruchtbaarheid en andere werktuigelijke geslagtsgebreken lijden. Amsterdam 1810.
20286: Smit, J.P.W.A. - Het wapen van Breda, overdruk De Oranjeboom 1949, pp 17-43, geíll.
51258: Smit, J., - De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, 2 delen, 's-Gravenhage 1972, 766 + 786 pag., geb.
36568: Smit, Peter Frans Christiaan, uit "s-Hertogenbosch - Enige opmerkingen over de considerans van het Placaet van Verlatinge van 26 juli 1581 Leiden De Jong 1952
60194: Smit, Jan II (fl. 1741-1748) - Zonnehof(Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
69388: SMIT, E.J.TH.A.M.A.; ZWEERS, J.H.F., - Fort Geldersoord. De sluis en de schans bij Westervoort
20624: Smit, Cor - Ondernemers en geleerden. Leiden 1778-2003, Leiden, Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel 2003, 216 pag., geb., geïll.
60196: Smit, Jan II (fl. 1741-1748) - De Nieuwe Tuin (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
60036: Smit, Jan II (fl. 1741-1748) - Waare Afbeeldinge na het Leven van het overstroomen der Revieren, en het Doorbrecken van den Dyck by Elden gelegen naby de Stat Aarnhem...
41842: Smit, J - Den Haag in den Franschen tijd. Een drietal schetsen, z.pl., z.j., 47 pag., geb.
64556: SMIT KLEINE, F, ROBERT, W., - Haarlems troonlied 31 augustus 1897
33266: Smit, Petrus Jacobus, uit Leiden - Observationes ad Dionysii Halicarnassensis. Antiquitates Romanas. Specimen litterarum inaugurale [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1879
38998: Smith, W. ( ed. ) - Getijdenboek voor Farnese, Utrecht 1976, 168 pag., geb., geïll., in hoes.
42111: Smith, Joh. - Oppidum Batavorum seu Noviomagum. Amsterdam, Blaeu, 1644.
34048: Smits Verburg, Janus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale, de lege ad praeteritum non revocanda [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr 1823
66499: SMITS, J. E.A., - De familie Faes uit ’t land van Rijen.
66172: SMITS, A.M.A., - Electrische geleidingen over erven van derden door Antonius Maria Aloysius Smits
34926: Smits, Carolus Gisbertus Henricus , uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis Utrecht C. van der Post 1841
32231: Smits, Guilielmus Petrus, uit Dordrecht - Specimen iuridicum inaugurale de albo nautarum (de monsterrol) [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1851
14602: Smits, E. - Genealogie en historische achtergrond van de familie Seepma.
58680: Smits, Edouard, - Nationale statistiek. Ontwikkeling der 31 tabellen uitgegeven door de commissie voor de statistiek en betrekkelijk tot de gesteldheid der bevolking in de Nederlanden sedert de oprigting van het Koningrijk tot en met 1827, Memorie, Brussel 1827.
8856: [Lindo, Mark Prager] ps. De Oude Heer Smits - Een nieuwjaarswensch aan zijne vrienden van Den Ouden Heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, 1855.
40680: Smits, F.W. - Banden geslaaakt en banden gelegd of Afscheidsrede in de gemeente Baarn en Eembrugge en intree-leerrede in de gemeente van Hellevoetsluis, Hellevoetsluis 1865, 93+(2) pag., gebonden.
65591: SMITS, D., - Gedichten
36518: Smitskamp, H. - Calvinistisch Nationaal besef in Nederland voor het midden der 17e eeuw 's-Gravenhage Daamen 1947
67740: SMOLLET, TOBIAS, - Humphrij Klinker's reizen.
66978: SMOUT, ADRIAEN IORISZ., - Schriftverlic ia over de vraghe, of de leer-pointen, die ten huydighen daghe in gheschil ghetrocken vvorden, het fondament der salicheyt raken ofte niet, teghen het onschriftmatich neen ende zegghen van sommighe dat d'opinien van beyde partijen (dat is ia ende neen) bestaen konnen zo met de waerheyt des christelicken gheloofs als met de salicheyt der siele (...)
51500: Smyth, James Carmichael, - Chronological epitome of the wars in the Low Countries from (.....) 1659 to (....) 1815, with reflections military and political, London 1825.
64358: SMYTHE, F.S., - Kamet Conquered
18194: Snakenburg, Hendrik - Poëzy van Hendrik Snakenburg, uitgegeven door Frans de Haes. Leiden, Samuel Luchtmans en Zoonen, 1753.
33942: Snakenburg, Theodorus Fredericus van, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis ad legem juliam majestatis [...] Leiden Petrus van der Eyk 1763
32859: Snapper, Frits, uit Groningen - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719. Academisch proefschrift [...] Amsterdam v/h Ellerman Harms 1959
16622: SNEEK - Sneek. Come to Sneek and enjoy the Friesland lakes! Vouwblad, uitg. V.V.V., 6 p [ca. 1920?].
16623: SNEEK - Dit is Sneek. Industrie-kern, watersportcentrum, werk- en woonstad. Sneek 1970, 32 p.
16949: SNEEK - Sneek voor den vreemdeling, uitg. Fa. Kooij & Visser, Sneek [ca 1930?], 40 p., groot 4º, oblong
18197: Sneeuwklokjens - Sneeuwklokjens. Poezy. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1854.
58630: Snellen, H., - De grondslagen van het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, Utrecht, Beijers, 1890.
68808: SNELLEN, J., - Levensbericht van Mevrouw M.A. Gelderman-Boddaert (1844-1914).
68809: SNELLEN, J., - Levensbericht van Mr. P.G. Bos.
32033: Snellen van Vollenhoven, Samuel Constans, uit Rotterdam - Dissertatio philosophico-juridica de matrimonio [..] Leiden S. & J. Luchtmans 1839
35666: Snellen Jr, Herman, uit Utrecht - Netvlies-aandoeningen .... Utrecht van Boekhoven 1892
33284: Snellen, Thomas, uit Utrecht - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1898
8014: SNELLER, Z.W. (red.) - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940.
34558: Snijder, Geerto Aeilko Sebo, uit Winterswijk - De forma matris cum infante sedentis apud antiquos Wenen 1920
35670: Snoeck Henkemans, Dirk, uit 's-Gravenhage - Bacterium coli commune Nijkerk Callenbach 1892
61350: Gijsbertus Johannus van den Berg en Jeremias Snoek - Verklaaring van de zinnebeeldige kunstprint, op de Nationaale vergadering representeerende het volk van Nederland.
32713: Snouck Hurgronje, Jacobus Julianus, uit Middelburg - Specimen hermeneutico-theologicum inaugurale, de parallelismo membrorum in Jesu Christi dictis observando [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1836
34262: Snouckaert van Schauburg, Albertus Carolus, uit Nijmegen - Dissertatio inauguralis, juris gentium, de legatis rebusque, ab his agendis [...] Utrecht Joh. Altheer 1827
47194: Snouckaert van Schauburg, W. en P.F.W. v. Romondt, - Nederlanders in het buitenland, 1e jaarg. 1928, 's-Gravenhage [1928], 438 pag., geb., geïll.
41958: Snuif, C.J. - Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twente, Amsterdam 1930, 519 pag., geb. in modern kunstleren band, geïll.
65838: SOBELS, MICHIEL ADRIAAN, - Het thee-salet door Michiel Adriaan Sobels
18203: Sobels, Michiel Adriaan - Het thee-salet. Amsterdam, Van Arum & Comp., 1832.
34260: Soek, Cornelis Gulielmus, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de donationibus inter virum et uxorem confirmandis ex oratione Antonini Caracallae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
43148: Soermans, Martinus / H. de Jongh - Academisch register behelsende de namen en waardigheden der geene welke sijn geweest in bedieninge der Universiteyt tot Leyden (...) benevens het register der Academie tot Utregt. Leiden, Teering, 1704.
42471: Soermans, Martinus / M. Veeris - Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes gehoorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der reformatie tot dezen tyd toe. Dordrecht, D. Goris, 1695.
35146: Soest, Johannes van der, uit Alkmaar - Dissertatio juridica inauguralis ad L. 44 D. de re judicata Leiden B. van der Aa 1741
36104: Soest, H.W. van, uit 's-Gravenhage - De civielrechtelijke garantieovereenkomst in de Griekse papyri ..... Leiden Brill 1963
24748: Soeten, Mattheus - Algemeene manier tot het maaken van zonnewysers op allerley effen vlakken. Zynde heel klaar te verstaan en ligt te doen, voor alle persoonen die met een passer gewoon zyn om te gaan, als stierluyden, timmerluyden, steenhouwers, en meer andere bouw- en handwerkslieden, sonder eenig onderwys of kennisse van de meet- en sterrekonst, dan alleen dit boekje van nooden te hebben. Amsterdam, Johannes Loots, 171 [=1710].
27536: Sohngen, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven, Leiden z.j. ( ca.1880), 239 pag., geb. in linnen stempelband, geïll. met ets van Steelink.
40438: Somer, Kees, - Mecanoo, architecten. Rotterdam, 010, 1995, 126 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
67661: SOMEREN, R.H. VAN, - Handwritten note by R.H. van Someren to Westerhaan or Westerham.
68223: SOMEREN, J.F. VAN., - De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek; haar geschiedenis en kunstschatten vóór 1880.
39314: Someren, P.H.van - Over het volkslied Wilhelmus van Nassauwen met eene bijdrage door Mr. P.A. Brugmans, Utrecht 1834, 56 pag.
56544: Someren, C. van, - Het Hollandsche-IJssel boek, Alphen 1984, 210 pag., geb., geïll.
65391: SOMEREN, R.H. VAN, - Waar moet het heen?
18209: Somon, J. - Eene stem uit Nederland, op den jaardag des konings, 6 december 1848. Feestzang. Den Haag, A.J. van Tetroode, 1848.
18211: Somon, J. - Nederland aan [...] Willem III, koning der Nederlanden [...] bij gelegenheid van hoogstdeszelfs plegtige inhuldiging te Amsterdam, den 12 mei 1849. Amsterdam, L. Romijn, 1849.
70160: SOMPEL, PIETER VAN, - Portrait of Maximilian I
70161: SOMPEL, PIETER VAN, - Portrait of Rudolf I
70159: SOMPEL, PIETER VAN, - Portrait of Albert I of Habsburg
69962: SOMPEL, PIETER VAN, - Title print for the series 'Effigies Imperatorum'
69963: SOMPEL, PIETER VAN, - Portrait of Charles V
69964: SOMPEL, PIETER VAN, - Portrait of Charles V
70158: SOMPEL, PIETER VAN, - Portrait of Maximilian II
32053: Son, Willem van, uit Rheden - Eenige beschouwingen over de Wet, houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen [...] Utrecht J. de Kruyff 1891
4714: Son, H.J.A. van - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Son, eertijds geheeten Van Broechoven, alleen deel VI.
54763: Sonmans, A. - Resolutien ende missiven betrefffende d'Heer Arent Sonmans, raedt ende vroedtschap der stadt Rotterdam. Rotterdam, wed. M. Wagens, 1672.
69020: SONNLEITNER, A. TH., - De holenkinderen in het geheime dal.
31595: Sonsbeeck, Fredericus Ludovicus van, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, ad legem 4 digestorum de captivis et de postliminio [...] Groningen J.B. Wolters 1842
33001: Sonsbeeck, Herman George van, uit Zwolle - Eenige opmerkingen over het zoogenaamde depositum irregulare. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
37770: Sonstral, J H. - De verlossing van Nederland, in verband met den vrijheidstrijd der volkeren van Europa in 1813- 1815, Amsterdam 1863, 360 pag., linnen relief band.
36228: Sorgerus, Johann Georg, uit Martisburg; Praeses: Hubner, Christian - Fridericus Bellicosus, academiae Lipsiensis ante hos trecentos annos fundator historice descriptus .... Halle Chr. Henckel 1709
23940: Soutendam, J. - Register der bescheiden (...) in het secreet vertrek van burgemeesteren en regeerders der stad Delft, Delft 1861, 118 pag.
18216: Southworth, Emma; S.J. van den Bergh (vert.) - De twee zusters. Een Amerikaansch verhaal. Vertaald uit het Engels. Haarlem, J.J. Weeveringh, 1860. [2 delen in 1 band]
64971: SOWDEN, BENJAMIN CHOYCE, - Sermons on various subjects. by the late Rev. Benjamin Choyce Sowden of Emmanuel College Cambridge, minister of the English Episcopal Church at Amsterdam
24904: Spaan, P. van; - Verhandelingen over het rechtsgebied in Holland en Westfriesland onder de regeering der graeven. 's Gravenhage, 1780, [gebonden met]: Dezelfde, Verhandeling over het burgerlyke rechtsgebied ...
24794: Spaan, Gerard van - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen, 2e druk, Rotterdam, P.de Vries, 1713.
59391: SPAARBANK DEVENTER, POT. - Spaarbankboeke van Roelofina Pot bij de Spaarbank te Deventer, lopende van 1929-1966. Mogelijk is dit document in verband te brengen met de familie Pot uit Deventer, waarvan nog een foto en een document gevonden is op het Waterlooplein bij dezelfde koopman (zie hieronder).
24910: Spaen, W.A. van; - Proeven van historie en oudheidkunde.
54128: Spaen, Willem Anne van - Verhandeling over de crimineele ordonnantie van koning Philips in Gelderland. Voorgelezen in 't Gezelschap Prodesse Conamur te Arnhem den 10-12-1793. Arnhem, J. Nijhoff, 1794.
34300: Spakler, Joannes Christophorus, uit Rotterdam - Disputatio juridica de communione lucri et damni inter conjuges [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1842
42683: Spall, T. van - Een huisselyk tafereel uit Noordholland, of trekken van het karakter, de zeden en gewoonten der Noordhollanders. 's Gravenhage, A. Kloots, 1832.
65555: SPALL, T. VAN, - De Mensch in de wereld. Tafereelen uit het Huwelijks-leven ter bevordering van waar huiselijk geluk door T. van Spall.
42945: Spall, P.W.A. van - Verslag over de koffij- en kaneel-kultuur op het eiland Ceylon in het jaar 1861. Batavia, Ogilvie, 1863.
63786: SPALL, T. VAN, - De kinderen zoo als zij zijn; of Gezellig en Nuttig Onderhoud voor de jeugd.
65585: SPALL, T. VAN, - Geschenk voor kinderen, bestaande in kleine verhalen
64963: SPALL, T. VAN, - Aanleiding tot godsdienstige overdenkingen op iederen dag des jaars 1837
18224: Spandaw, Hajo Albert - Gedichten. Nieuwe uitgave. Groningen, J. Oomkens, 1836. [1 van 4 delen]
18226: Spandaw, Hajo Albert - De invloed des gevoels op den geest en de verstandelijke vermogens. Redevoeringen. Groningen, J. Oomkens, 1842.
65589: SPANDAW, HAJO ALBERT, - Nederlands verlossing. Dichterlijke uitboezeming van Mr. H.A. Spandaw.
35462: Spangenberg, Jacobus Georgius; Praeses: Struvius, Burcardus Gotthelffius - Dissertatio academica de quinquertionibus eruditis [...] Jena Johann Friedrich Ritter 1721
4726: Spangenberger - De Spangenberger, jrg. 1 (1976) t/m 10 (1985), 2 dln.
18232: Spectator - De Nederlandsche spectator. Leiden, Pieter van der Eyk, 1749-1760. [12 delen in 6 banden]
47298: Spee-Bonn, A. graf von, - Die nachkommen des grafen Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg 1750-1819, Glucksburg 1951, 151 pag., geïll.
15867: Speeleveldt, T. - Brieven over het eiland Walcheren. Den Haag: Immerzeel, 1808.
68180: SPEELMAN, CORNELIS, - Journaal der reis van den gezant der O.I. Compagnie Joan Cunaeus naar Perzië in 1651-1652.
34998: Speelman, Cornelis Jacobus, uit Heerenveen - Dissertatio juridica inauguralis continens commentationem ad Frisiae statutorum titulum 17 libri primi de successione ab intestato. Leiden Hazenberg 1842
23480: De Speelwagen - De Speelwagen, populair maandblad ..... Hollands Noorderkwartier, jrg. 1 (1946) t/m/ jrg. 10 (1955), complete set in 10 half linnen banden. Mooi exemplaar.
18235: Speelwerc - Het nieuwe Hoornse speel-werck, bestaende uyt verscheyden ernstige en vroolijcke gezangen en gedichten van C.G., v.d. H. en C.G.K. etc. Versamelt door C.C. 2e druk, vermeerdert, en in nette ordre gebragt. Hoorn, Jacob Duyn, 1732.
58500: Speenhoff, J.H., - Twaalf liedjes met wijsjes, gezongen door mevr. C. Speenhoff-Prinz, z.pl., z.j., 27 pag.
1152: Speet, B.M.J. - Historische stedenatlas van Nederland. Uitgave van de T.H. Delft en Universiteit van Amsterdam. Afl. 1: Haarlem. Tweede herziene druk, Delft 1982, 39 p. Met 2 losse kaarten.
69883: SPEK, T., - Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie.
14542: VLAGGEN-SPEL - Het vlaggen-spel. Cardboard box, 21 x 34 cm, with this title and inside 6 cards, each 17 x 20 cm, with pictures of flags, and 47 small cardboard flags. Also a description how to play., [ca. 1940?]
52334: Spencer, R. (ed.) - Whistler, a retrospective. New York, 1991.
17030: Spencer, H. - House Rules/ Lund Humphries. Bradford: The Country Press, z.j.
64511: SPENER, P.J., - Insignium theoria seu operis heraldici pars generalis, quae circa insignia, horum originem, scuta eorumque partitionis, metalla, colores figures, galeas, apices, alliasque scutorum appendices et consectaria studioso historiarum et vitae civilis nosse proficuum visum est, ex disciplina fecialium & moribus receptis.
61470: Spener, P.J. - Theatrum nobilitatis Europeae, tabulis progonologicis praecipuorum in cultiori christiano orbe magnatum et illustrium progenitores 118. 64. aut 31. justo ordine repraesentantibus exornatum studio.
68907: SPENGLER, O., - Der Untergang des Abendlandes : Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Band I. Gestalt und Wirklichkeit; Band II. Welthistorische Perspektiven.
14676: Sperl, August - Castell, Bilder aus der Vergangenheit eines deutschen Dynastengeschlechtes.
69241: SPETHMANN, H., - Die grossen Kanalbauten in Holland und Belgien.
67258: SPEYK, J.C.J. VAN, - Onuitgegeven brieven van den tot in den dood aan vaderland en koning getrouwen Held en Ridder J.C.J. van Speyk: belangrijke bijdragen, dienende tot opheldring en verbetering van hetgeen de Heer van Tonderen heeft gelieven te schrijven omtrent den persoon, welke zich het lot van den burgerwees, voornoemd, het meest heeft aangetrokken.
67233: SPIEGEL, L.P., VAN DE,, - Brieven en negotiatien, van Mr. L. P. van de Spiegel, als raadpensionaris van Holland. Geduurende den jongsten oorlog van dezen staat met de Fransche Republiek. Waarbij gevoegd zijn veele authentique stukken, strekkende tot beter verstand van dezelve brieven. Eerste deel.
58534: Spiegel, L.P., van de, - Brieven en negotiatien van Mr. L.P. van de Spiegel als raadspensionaris van Holland gedurende de jongsten oorlog, 3 delen, Amsterdam, Allart, 1803.
33019: Spiegel, Laurentius Petrus Janus van de, uit 's Gravenhage - Disputatio historica juris gentium inauguralis, de jure quo M. Brittannia reipublicae provinciarum unitarum die 20 dec. anni 1780 bellum indixerit [...] Leiden J.C. Emeis 1836
18239: Spieghel, Hendrik Laurensz - Hertspieghel en andere zedeschriften, met verscheidene nooit gedrukte stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe figuuren. Amsterdam, Andries van Damme, 1723.
68979: SPIEGHEL, H.L., - H. L. Spieghels hertspieghel en andere zedeschriften. Meest noyt voor deze gedrukt.
7077: [Bilderdijk, Willem]; Spieghel, Hendrik Laurensz - Hartspiegel. In nieuwer taal en dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828.
56124: Spieker, C.W., - Sophia Overveld of het huishoudelijk meisje, een leerzame familiegeschiedenis voor jonge dochters van alle standen, vrij gevolgd naar 't Hoogduitsch, Haarlem, Loosjes, 1808.
14438: FLAGGEN SPIEL - Das Flaggen Spiel. Cardboard box, 26 x 37 cm, (Verlag J.W. Spear & Söhne, Nürnberg) with this title and inside 6 cards. each 21 X 28 cm, with pictures of flags and 47 small cardboard flags. Also a description how to play, [ca 1930?]
33125: Spiering, Frederik Johan Willem Gerard, uit Tiel - Eenige opmerkingen over uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1886
2450: SPIERING, W.F.E. - De bewijsmiddelen der wettige afstamming ... idem. Gebonden met: A. Maclaine Pont, Eenige opmerkingen naar aanleiding van de artikelen 324, 325 en 326 van het Burgerlijk Wetboek. (Diss.) Leiden 1884, 57 p.
18241: Spiess, Christian Heinrich - Muizenvallen, blaasbalgen koop! Eene wonderbaare, maar echter zeer natuurlijke geschiedenis. Vertaald uit het Duits. Haarlem, François Bohn, 1803.
65731: SPIESS, K.H., - Het petermannetje; eene spookgeschiedenis uit de dertiende eeuw. Naar het hoogduitsch. Nieuwe uitgave.
57460: Spiesz, Adolf, - Das turnen in den gemeinubungen, in einer lehre von den Ordnungsverhaltnissen bei den gliederungen einer mehrzahl fur beide geschlechter vorgestellt, Basel 1846, 230 pag., geïll.
7655: [Geest, Wybrandus de (vert.)]; Christian Heinrich Spiesz - De gevolgen van een eenige leugen, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 5de deel, 3de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
36646: Spill, Joan Hugo Wicher Quirijn ter, uit Nijmegen - Het rechtskarakter der rekenplichtigheid s-Gravenhage Mouton 1903
61632: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Lopik / Het Dorp Lopik van eene andere zijde
61500: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik. 1739
61506: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Kerk te Jutfaas
61382: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Slangenburg bij Deutichem van agteren. / 't Huis Slangenburg van vooren. 1743
61592: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Kerk te Renswoude
61590: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Riddermaatig Huis Rijsenburg
61614: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Jagthuis van den Bisschop Schenk bij Martensdijk
61474: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Kasteel te Wester-Souburg. 1743.
61332: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - 't Steedje Aardenburg te zien van de Koornmoolen. 1739.
61330: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Baarland van agteren. 1743.
61366: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Markt te Lochem. 1743
61362: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Mussenburg bij Nijmegen. 1744. / 't Huis Mussenburg
61396: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Huis de Oude Tempel bij Winsen. 1732.
61686: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61378: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Steedje ter Burg. 1743.
61380: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Hof ter Burg. 1743. / 't Steedje ter Burg. 1743.
61426: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Dorp Etten bij Gendringen. 1743
61428: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Klooster Engelhuizen te Grol. 1743.
61534: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Broekhuisen
61536: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Batestein, bij Harmelen
61538: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Amelisweerd langs den Krommen Rhijn.
61340: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen. / Groote Kerk te Zutphen 1744.
61344: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Heeze Poort te Nymwegen van buiten. / Heeze Poort van binnen. 1732
61588: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Stormdijk
66533: SPILMAN, H.EN CORNELIS VAN NOORDE, - Verzaameling van zes- en zestig aangename gezichten in de vermakelijke Landsdouwen van Haarlem
61560: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder Hofstad Voorn, van ter zijde
61636: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Zoestdijk / Het Huis Zoestdijk van eene ander zijde
61542: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Kasteel te IJsselstein. 1744. / 't Kasteel te IJsselstein.
61498: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tusschen Maas en Waal. 1732 / 't Kasteel Oyen.
61326: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Baarland te zien uit de Vaate. 1745.
61584: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Hof Provinciaal te Utrecht
61656: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744.
61672: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Dorp Haringhuizen. 1726.
61494: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Dorp Terheide in de Baronny van Breda. 1732
61544: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Wijnestein
61480: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Wemeldinge met de Vloedberg in 't Verschiet 1743.
61690: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Kerk van Watweide 1726.
61692: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Huis Ypestein van agteren. 1730
61284: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Oosterland. 1745. / Oosterland van een andere zyde. 1745.
61674: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61524: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder Hofstad Den Eng
61526: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Draakestein
61684: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren. / 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61682: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Overblijfsels van 't Huis Oosterwijk bij Wijk aan Duin. 1740. / Overblijfsels van 't Huis Oud Haarlem onder Heemskerk. 1740.
61558: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Vreeswijk of de vaart, van eene andere zijde.
61556: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Vreeswijk of de vaart, op Utrecht te zien. / Vreeswijk of de Vaart, van eene andere zijde.
61358: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Wimel Poort van de andere zyde.
61490: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748 - 't Kasteel van Wouw. 1739
61492: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Stad Woudrichem van de Merwe te zien.
61652: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Slot Kinkelenburg bij Bemmel
61654: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Holthuizen
61298: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Kerk van St. Laurens. 1743.
61488: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Serooskerke in Schouwe. 1745.
61482: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis Waterloozewerve. 1745.
61308: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Werf of Sr. Heer Hendriksburg. 1743.
61372: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis het Velde bij Voorst. 1743
61304: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Kasteel van der Hooge van vooren. 1743.
61338: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen.
61334: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Baarland van ter Zyde.
61486: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - Stadhuis en Markt te Sluis. 1739
61472: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Kerk te Wester-Souburg. 1743.
61694: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder Hofstad Den Ham van agteren.
61476: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Westkappelsche Dijk 1743.
61626: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Lievendaal
61624: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Lopikker Kapel
61376: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Stadhuis te Tiel 1728.
61374: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Groote Kerk te Tiel. 1742
61634: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Renswoude / Het Huis te Renswoude van eene andere zijde
61658: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744.
61736: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Vrouwenklooster aan de Bilt bij Utrecht. / De Kerk aan de Bilt.
61384: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Oploo bij 's Heerenberg. 1743
61386: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tussechen Maas en Waal. 1732.
61388: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Woldenburg bij Netterden. 1743
61508: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Jaarsveld, van de Overzijde der Lek te zien. 1750.
61434: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Kasteel te Heumen 1741.
61432: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Slot te 's Heerenberg. 1743
61650: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Raad Huis te Deutichem
61648: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - S. Jans Poort te Arnhem
61528: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Doorn. / Het Huis Doorn.
61300: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Ierseke in 't Eiland Zuidbeveland. 1743.
61408: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61622: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Lunenburg
61406: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Dorp Almen bij Zutphen. 1743
61582: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - S. Sebastiaans of Kruis-Gasthuis te Utrecht
61580: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder Hofstad Oude Gein
61324: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - 't Steedje Biervliet. 1739.
61342: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Boogen boven de Berkel te Zutphen aan de Wal te zien. 1744.
61364: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Slot Loevestein. 1732. / Voorburgt van Loevestein.
61420: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Voorburg van 't Slot Doornenburg.
61532: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Bunnik
61630: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Nieuwersluis langs de Vegt, aan den Noordkant te zien. 1744.
61638: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Kerk te Doorne in Peetland. 1738 / Kapel te Vlierden bij Doorne. 1738
61424: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Enghuizen bij Hummel. 1743
61478: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Kasteel Westhoven. 1743. / Het Kasteel Westhoven van een andere zijde. 1743.
61540: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Zuilenburg.
61318: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Slot Kraystein in de Heerlykheid Burg. 1743.
61554: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het huis Waalenburg
61548: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Kerk te Westbroek
61550: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Werkhoven
61292: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Meliskerke. 1745. / Meliskerke van een andere zyde. 1745.
61294: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Hof te St. Maartensdyk van buiten. 1743.
61644: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik. 1739
61642: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Dorp Kuik van de Maas te zien
61640: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Kerk te Doorne in Peetland. 1738
61546: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Kerk te Woudenberg
61296: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Slot Maalstede by Kapelle. 1743.
61502: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Markt te Helmond. 1740
61612: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis ter Mey, bij de Haar
61610: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Moersbergen
61586: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Kerk te Tienhoven
61282: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Oosterland. 1745. / Overblyfsels van het Huis te Oosterstein. 1745.
61276: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Slot Popkensburg van vooren. 1743.
61278: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Toren van Oostkapelle met het Heeren-Huis. 1745.
61676: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren.
61512: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Kerk te Honswijk
61514: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Heiligenberg bij Amersfoort
61518: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Hagestein
61688: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Baarland van agteren. 1743.
61328: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Baarland van vooren. 1745.
61290: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Meliskerke in Walcheren. 1745.
61370: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Dorp Hummel bij Doesburg. 1743
61368: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Slot Keppel van vooren. / 't Slot Keppel van agteren. 1743
61496: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Overblijfsels van een Ouden Toren te Steenbergen. 1740 / Stad Huis en Kerk te Steenbergen.
61608: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp den Berg
61594: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Reinauwen
61596: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Park buiten Utrecht
61598: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder Hofstad Oudaan, bij Breukelen aan de Vegt.
61600: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder Hofstad Oude Gein
61602: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder Hofstad Nijveld
61604: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Nieuwenstein
61606: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis de Ness van eene andere zijde
61646: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Hof ter Burg. 1743.
61504: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Stad Graave te zien van den Maaskant. 1739.
61312: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Grypskerke. 1743.
61680: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - ´t Huis Rolland bij Overveen. 1746. / Overveen. buiten Haarlem. 1746.
61314: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Overblyfsels van 't Slot te Ellewoutsdyk. 1743.
61316: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Kerk te Ellewoutsdyk. 1743. / Overblyfsels van 't Slot te Ellewoutsdyk. 1743.
61286: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Nieuwerkerk in Schouwe. 1745.
61678: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren. / 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61288: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Nieuwekerk in Duiveland. 1745.
61360: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Hulsen onder Nijmegen 1739.
61310: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Slot Haamstede en 't Dorp in 't Verschiet. 1743.
61628: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder Hofstad Nederhorst en het Dorp den Berg, langs de nieuwe Vegt te zien.
61530: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Dompselaar
61484: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Water-Poort te Tholen van binnen. 1743. / De Groote Kerk te Tholen. 1743.
61280: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Oostkapelle en 't Huis in 't verschiet. 1745.
61520: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Kerk van de Haar
61522: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Groenestein
61430: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Kerk en Kasteel te 's Heerenberg. 1743 / Zeddamsche Poort te 's Heerenberg. 1743
61402: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Mastpoort en Vismarkt te Zutphen 1744.
61404: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743 / 't Dorp Almen bij Zutphen. 1743
61400: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis de Voorst bij Zutphen. 1743.
61320: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Burgt. 1745.
61322: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Slot Brueelis. 1743.
61398: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis het Wilt bij Gendringen.
61414: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Slot Poort te Bronkhorst. 1743
61410: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Amssen bij Lochem. 1743
61412: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Sabels Poort te Arnhem van binnen 1742. / Arnhem. 1742
61416: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Kannenberg.
61418: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Stad Doesburg te zien van den IJssel. 1743
61274: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis de Pottere. 1745. / Vrouw de Pottere's, of Konyers Huisjes. 1745.
18244: Spindler, Carl - De bastaard, een zedekundig tafereel uit de tijden van keizer Rudolf den Tweeden. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven François Bohn, 1827. [3 delen in 1 band]
18246: Spindler, Carl; A. von Weingarten - Nieuwe verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1832.
18248: Spindler, Carl - Fridolijn Schwertberger. Eene schets uit het huiselijk en gezellig leven eener Zuid-Duitsche stad. Vertaald uit het Duits. Deventer, A. ter Gunne, 1846. [3 delen]
18249: Spinniker, Adriaan - De werken en vergelding der barmhertigheid, en onbarmhertigheid. Uit Matth. XXV berymd. Amsterdam, Wed. P. Arentz en K. van der Sys, 1711.
66064: SPINNIKER, ADRIAAN, - Vervolg der leerzaame zinnebeelden, spiegel der boetvaardigheid en genade en eenige stichtelyke gezangen
30812: Spitzen, G.W. (red.) - Maandblad Groningen jrg. I ( 1918 ) 2 (1919-20) en 3 ( 1920-21), Groningen 1918 1921, 282 + 254 + 240 pag., geb in bruin linnen banden, geïll.
47170: Splitgerber, L., - Beschrijving van den Atlas van Amsterdam van Louis Splitgerber, 1874, 12+126 pag.
43292: Spoelder, J - Prijs boeken op de latijnse school (....) met een repertorium van wapenstempels. Amsterdam 2000, 852 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
39162: Spoelstra, H.A.C.; - De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e eeuw, Amsterdam 1931, 161 pag. [dissertatie met los katern stellingen].
66179: SPOHR, O., - Familiengeschichtliche Quellen (Bände 1-9) Zeitschrift familiengeschichtlicher Quellennachweise
18253: Spoor, Gerard Jalkes - Sproken, verhalen en legenden. Gedichten. Amsterdam, G. Theod. Bom, [1873].
22460: SPRANG (N. BRABANT), DE BYE - Stuk in een rechtzaak te Sprang betr. voogdij over de minderjarige kinderen van Corstiaan de Bye en Catharina Mutzaart, 1754. Manuscript, folio, 2 p.
41758: Spreekmeester, Isidore Leonard [pseudo. Vadertjes Brombeer] - Reinaard de Vos speelt voor huisbaas, Een verhaal van Vadertje Brombeer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946.
18254: Sprenger van Eijk, Jacobus Petrus - De Fakkel, of Bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede. 2e jaargang. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1826.
42249: Sprenger van Eijk, P.G.Q. - Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen. Rotterdam, Allart, 1832.
32673: Sprenger, Frederik Jacob, uit Middelburg - Is de opname van klachtdelicten in het strafrecht noodzakelijk? Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1881
65793: SPRENGER VAN EIJK, J.J., - Jacob van Heusden in zijn verdienstelijk leven geschetst. Met Aanteekeningen.
68095: SPRINGER, L.A., - Bibliografisch overzicht van geschriften, boek- en plaatwerken op het gebied der tuinkunst.
64928: SPRINGER, L.A., - De Haarlemmerhout van 1583-1896
36148: Sprotta, Gottfried, uit Urlatisl. Siles; Praeses: Thomasius, Jacobus - Insignia quatuor Evangelistarum Leipzig Johann Georg 1667
36264: Sprotta, Gottfried, uit Uratisl. Siles.; Praeses: Thomasius, Jacobus - Insignia quatuor Evangelistarum Jena C.E. Buchta 1672
31713: Spruyt, C.B. - Het empririocriticisme, de jongste vorm van de "wijsbegeerte der ervaring"[...] Amsterdam J.H. de Bussy 1899
32569: Spruyt, C.B. - Over de waarde en de onwaarde van het academisch onderwijs in de wijsbegeerte. Amsterdam J.H. de Bussy 1887
31841: Staal van Piershil, Othon Daniel van der, uit Breda - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1876
31759: Staal, Jacob, uit Soest - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1869
33946: Staal, Claudius van der, uit Rotterdam - Specimen juris publici inaugurale de jure stapulae [...] Leiden Cornelius de Pecker 1758
5916: Staat - Tegenwoordige staat der familie van Oordt, ter gelegenheid van 4 juni 1910, Leiden 1910, 24 p., geb., klein 16º
31178: Staats Evers, W - Iets over Arnhem, naar aanleiding van zijne begrooting over 1848, Arnhem 1848, 103 pag., geb.
26526: Staats Evers, J.W. - Gelderland's voormalige steden. Arnhem 1891, 442 pag., los, in origineel papieren omslag.
58838: Staats Evers, J.W., - Kroniek van Arnhem van 1789 tot 1868, Arnhem 1866, geb., 111 pag.
69884: Staats Evers, J.W. - Gelderland's voormalige steden.
65839: STAD, K. VAN DER, - Uit liefde en pligt. Drie voorlezingen. Uitgegeven voor een liefdadig doel.
35054: Stadnitski, Petrus Christianus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de arbitrio secundum principia juris romani et francici. Leiden A. van Benten 1834
56024: Staehelin, W.R., - Wappenbuch der stadt Basel, 2e Teil, 4 Folge, Basel, z.j.
69220: STAEL, M. DE, - Considerations sur la Revolution Francaise par Madame de Stael.
34584: Staey, Cornelius van der, uit Koli-brant, Dordrecht - Positiones subsequentes examini publico subjicio [21 Stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden z.n. 164.
54149: Stafford, J. - Eenvoudige en noodige bemerkingen ter ophelderinge van het proces tusschen de regenten van het R.C. godshuis te Haarlem en de executeurs van het testament van wylen Frans van Dyk, als mede ter wederlegginge van zeker boekje, tot tytel voerende 'Consultatie van 22 advokaten van het Parlement van Parys van 11 Nov. 1786'.
64999: Stafford, J. - Eenvoudige en noodige bemerkingen ter ophelderinge van het proces tusschen de regenten van het R.C. godshuis te Haarlem en de executeurs van het testament van wylen Frans van Dyk, als mede ter wederlegginge van zeker boekje, tot tytel voerende 'Consultatie van XXII advokaten van het Parlement van Parys van 11 Nov. 1786'.
25178: Stahl, F.J. - Die gegenwartigen Parteien in Staat und Kirche, 29 akademische Vorlesungen, Berlijn 1863, 393 pag. Gebonden in halfleer. Fraai exemplaar.
52595: Stahl, P. J. (red.) [illustrator: Grandville, J.J.] - Vie Privée et Publique des Animaux. Vignettes par Grandville, Publiée Sous la Direction de P. J. Stahl. Paris, J. Hetzel, 1867.
33984: Stakman Bosse, Carolus Johannes Cornelius, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de mandato e jure romanop ac francico [...] 's Gravenhage J. Kips, J.H.z. 1834
33954: Stalpart van der Wiele, natus Vinck, Petrus, uit Schiedam - Specimen juridicum exhibens theses selectas ex jure patrio [...] Utrecht Joannes Broedelet 1766
56310: Stam, J., - Iets over Weezenverpleging en beantwoording der vraag of het wenschelijk is dat de Burger-Weezen voortaan in het huisgezin worden verpleegd, Amsterdam 1904, 44 pag.
65592: STAM, G., - Merkwaardige levensgeschiedenis van Karel Lombard : een oorspronkelijke Nederlandsche roman / Gijsbertus Stam
6032: Stamboom - Stamboom Vereeniging Familie Salm te Amsterdam 1998, 4 grote tabellen met 2 p. inleiding in omslag
65252: STAMKART, F.J., - Over de burgerlijke tijdsbepaling. Aanwijzing van eenige eenvoudige middelen waardoor de stand en de gang van een uurwerk, met eene voor burgerlijk gebruik voldoende juistheid, kunnen gevonden worden.
30270: Stampfle, F - Giovanni Battista Piranesi. Drawings in the Pierpont Morgan Library, New York 1978, 121 pag., geïll.
7940: STAMPFUSS, R. und A. TRILLER - Geschichte der Stadt Dinslaken 1273-1973.
67072: STANISHURSTUS, GUILIELMUS, - Historie van den lydende Christus, vertoont in CXIX. meditatien, bevattende seer kragtige en zielroerende overdenckinge op 't lijden en sterven onses Saligmakers Jesus Christus.
69161: STAPEL,F.W., - Geschiedenis van Nederlandsch Indië. [Complete set].
33544: Star Numan, C. - Responsio ad quaestionem ab ordine philos. theor. et lit. hum. in academia Gandavensi propositam, anno 1823 "Conscribatur Laudatio Vigilii ab Aytta Zuichemi" [...] [z.p.] [z.n.] 1824
67879: STAR NUMAN, C., - Ter nagedachtenis van Ph.W.van Heusde with 2 further publications
66571: STAR NUMAN, C. [1807-1857], - Schets van het leven en karakter van Jonkheer Wicher van Swinderen, Phil & Jur. Dr., Lid van de Ridderschap en Staten der Provincie Vriesland, Grietman van Wonsaradeel
66405: STAR NUMAN, O. W., - Levensbericht van jhr. mr. Dirk van Akerlaken,
35706: Star, Willem Aart van der, uit Amsterdam - Over de behandeling van vernauwingen der urethra Amsterdam Scheltema & Holkema 1875
32095: Star Busmann, Cornelis Willem, uit Leeuwarden - De exeptio plurium litisconsortium in het burgerlijk procesrecht. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1902
32099: Star Busmann, Cornelius, uit Sappemeer - Specimen juridicum inaugurale, de falso [...] Groningen W. van Boekeren 1821
32159: Star Numan, Cornelius, uit Sappemeer - Diatribe in Nicolai Machiavelli opusculum del Principe inscriptum. [...] Utrecht Joh. Altheer 1833
36232: Starcke, Toaias, uit Lauba-lus; Praeses: Krausen, Michael Ehrenfried - De pervigilio Paschatos anastasimou, Von der Oster-Nacht ..... Leipzig J.G.Bauch [ca 1720]
67066: STARING, A., - De portretten van den dichter Staring van den Wildenborch bij de herdenking van zijn overlijden op 18 augustus 1840.
66909: STARING, A, - Oudheidkundig Jaarboek, 12e jaargang, aflevering 3/4 maart 1944
30256: Staring, A - Jacob de Wit 1695- 1754, Amsterdam 1958, 197 pag. + 126 ill., geb.
56290: Staring, A., - Jan de Graef, beeldhouwer te Rotterdam, Oudheidkundig Jaarboek 1944, pp. 80-83, geïll.
65602: STARING, A.C.W., - Nieuwe gedichten van A.C.W. Staring
65596: STARING, A.C.W., - Gedichten van A.C.W. Staring. Ter tweede uitgave bij een gezameld en verbeterd, derde en vierde stuk
6516: STARING, A. - De Hollanders thuis. Gezelschapstukken uit drie eeuwen. Den Haag 1956. Geb., geïll., 206 p.
69261: STARINK, L., - De schaduw van de grote broer.
63760: STARK, E. - Gezicht op de Maas in Limburg
31781: Starren, Jean Joseph Marie Hubert, uit Maastricht - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1877
66314: STASSART, G.J.A. DE, - Letter written by Goswin Joseph Augustin, Baron de Stassart dated 15 May 1811 to Van Maanen, 1er president de la court imperiale a la Haye.
68849: STAUB, L., - Portrait of Herrmann Boerhaave.
63758: STAUFFER, KARL - Handzeichnungen Stauffer-Bern
65923: STAVEREN, P. VAN, - De huyshoudinge Gods in sijn kerke, na de sundvloed tot aan de geboorte van Isaak
36697: Staverman, Rudolf Jozef, uit Amsterdam - Volk in Friesland buiten de kerk Assen Van Gorcum 1954
64183: STEAD, WILLIAM T., - Portraits and Autographs: An Album for the people,
32457: Steck, Johann Christoph Wilhelm von - De interpolationibus Raymundi de Penna Forti, decretalium compilatoris commentariolum [...] Leipzig Langenheim 1754
2460: STEEL, DON - Discovering your family history. Londen 1980. Geïll., 172 p.
55021: Steelant, Joh. Fred van - Belang, consideratien en advis van den advocaat fiscaal van Braband, overgegeven aan den (...) Rade en leenhove van Braband, houdende eene contra-deductie der souveraine regten van hun Hoog Mog. op de Baronie van Breda. Speciaal dat aan den Raad van Braband de suritendance en correctie van de politique officieren aldaar competeert en dat die, even gelyk alle de officieren der andere districten van Braband, verpligt zijn om van begane sware delicten aan de Raad van Braband kennis te geven (...) geschreven en overgegeven den 12-7-1773. Z. pl., [1773].
18273: Steele, Richard; Pieter le Clercq (vert.) - De christen held, of Bewys, dat geene beginsels als die van den godsdienst bequaam zyn om een groot man te maaken. Naa den negenden druk uit het Engelsch vertaald. Utrecht, Arnoldus Lobedanius, 1744.
18269: Steele, Richard - De boekzaal der juffers, geschreven door een vrouw van aanzien, uitgegeven door den ridder Richard Steele. Nu uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgezet door een kenner van beide talen. Amsterdam, Adriaan Wor en de Erve van Gerard onder de Linden, en Middelburg, Michiel Schryver, 1733-1735 [3 delen]
18271: Steele, Richard; [Joseph Addison]; Pieter le Clercq (vert.) - De Guardian of De Britsche zedenmeester. Vertaald uit het Engels. Rotterdam en Amsterdam, Jan Daniel Beman en Balthazar Lakeman, 1730-1731. [3 delen]
18272: Steele, Richard; [Joseph Addison]; Pieter le Clercq (vert.) - De Guardian of De Britsche zedenmeester. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Rotterdam en Amsterdam, Jan Daniel Beman en Balthazar Lakeman, 1734. [3 delen]
63628: Steelink, Willem (1856-1928) after Scheltema, Taco (1760-1837) - Jan P. Sweelinck at the organ [Arti et Amicitiae].
63632: Steelink, Willem (1856-1928) after after Muller, Jan (1571-1628) - Portrait of Jan P. Sweelinck.
31843: Steen, Paulus, uit Amsterdam - Specimen exegetico-theologicum de loco tès apokatastaseoos pantoon [...] Amsterdam Ten Brink & De Vries 1856
18279: Steenbergen van Goor, Jan Willem Jacobus (vert.); Christlieb Georg Heinrich Arresto - Het plan tot een blijspel, blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1804.
55549: Steenbergen van Goor, [J.W.J.] - De mensch en de misdaad. Belangrijke oorkonden uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, bijeen verzameld uit de werken van Feuerbach, Bisschoff en anderen. Leeuwarden, Suringar, 1840.
3202: Steenbergen, Alb. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen. 's-Gravenhage 1902, 246 p., met 30 p. bijlagen, geb. in halfleren band.
18281: Steenbergen van Goor, Jan Willem Jacobus (vert.); Friedrich Gustav Hagemann - De vuurproef. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1804.
18283: Steenbergen van Goor, Jan Willem Jacobus (vert.); Christlieb Georg Heinrich Arresto) - De zoon in vijandelijken dienst. Tooneelspel in vier bedrijven. Een vervolg op Den militairen stand van denzelfden schrijver. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1805.
54473: Steenbergen van Goor, J.W.J. / C.H. Spiess - Levensgeschiedennisen van merkwaardige zelfmoordenaars. Met eene inleidende verhandeling over de oorzaken van den weerzin in het leven en de middelen tegen denzelven door H.G. Tzschirner, superintendent en hoogleraar te Leipzig. Leeuwarden, Steenbergen van Goor, 1828.
5338: Steenbergen, Alb. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen, Hoogeveen 1975 (facsimilé van de uitgave 1902, met kanttekeningen van H.J. Prakke), geb., geïll.
31839: Steengracht, Fredericus Janus, uit 's Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes de puniendi jure [...] Utrecht Joh. Altheer 1835
31837: Steenhoven, Bastiaan Cornelis Laurent van den, uit Dordrecht - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1899
47886: Steenkamp, J.C.P.W.A., - Drukkingen en schavingen uit een militair oogpunt beschouwd, pp. 53-61 en 101-113 in Indisch Militair Tijdschrift, 1898, gebonden.
47944: Steenkamp, J.C.P.W.A., - Rijschoolen, pp. 460-470 en 483-495 uit.... ? (ca. 1900), geb.
49794: Steenkamp, J.C.P.W.A., - Afstandsritten en raids,z.pl., 1966, pp. 165-183, 258-281 en 343-361.
63984: STEENKAMP, J.C.P.W.A.,, - Two designs of Kerstbord (christmas plate) of 1926 probably for the protestant church. 1926
63977: STEENKAMP, J.C.P.W.A.,, - Two designs for a porcelain plate for Heck's Lunchroom
34375: Steenlack, Johannes Leonardus, uit Zutphen - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones aliquot ex jure Romano et hodierno [...] Leiden C.G. Menzel 1831
66167: STEENMEYER, J., - Eeuw der misleiding, of tegenschrift tegen de eeuw der reden van Thomas Paine door Johannes Steenmeyer, predikant te Vlaardingen.
30789: Steenstra, Pibo - Grondbeginsels der meetkunst of kort begrip der zes eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides, 6e druk, Leiden, Luchtmans, 1803, 50 + 441 pag., geïll.
51037: Steger, F. - Edward Whymper's Berg- und Gletscherfahrten in den Alpen in den Jahren 1860 bis 1869. Braunschweig, 1872.
31835: Stegeren, Didericus Janus van, uit Zwolle - Dissertatio literaria inauguralis de conditione imprimis reipublicae temporibus [...] Zwolle D. van Stegeren 1839
33230: Stegeren, Didericus Janus van, uit Zwolle - Dissertatio juridica inauguralis de conditione civili feminarum Atheniensium, secundum juris Attici principia [...] Zwolle D. van Stegeren 1839
30814: Steichen, E. - A life in photography Edward Steichen. Amsterdam 1963, geïll., geb., met stofomslag.
39522: Steijn, G. v. - Gedenkboek Koninklijke Militaire Academie 1828-1928, Breda 1928, 154 + (2) pag., geïll., geb.
68343: STEIJNEN, C. VAN, - Journaal 1993-1998.
6716: STEILEN, D. - Norddeutsche Grabmalkunst.
33748: Stein Callenfels, Matthaeus Laurentius van, uit Noord-Beveland - Tentamen juridicum inaugurale ad statutorum urbis slusae flandrorum rubricam XVIIII de patria potestate in liberos et quomodo hi sui efficiantur juris [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1779
35828: Stein, Joannes Wilhelmus J.A., uit Grave - Beobachtungen zur Bestimmung der Breitenvariation in Leiden ..... Haarlem Enschede 1901
63826: STEIN D'ALTENSTEIN, ISIDORE BARON DE, - Annuaire de La Noblesse Belgique 1862 seizième année
32741: Steinmetz, Cornelius Theodorus Johannes, uit Groningen - Specimen iuridicum inaugurale de perduellonis crimine [...] Groningen J.J. Homkes 1821
70302: STELLING-MICHAUD, S., - Le Livre du Recteur de l'Académie de Genève : 1559-1878. Le Texte.
56696: Stem uit het leger, Een, - De kapitein De Roo van Alderwerelt in de tweede kamer, 's-Gravenhage 1869, 26 pag.
65841: STEMPEL JR., A.A. VAN DER, - Een lastige overbuur. Kluchtspel in Een Bedrijf, vrij gevolgd naar het Hoogduitsch.
35588: Stempel, Johannes Christianus, uit Meissen; Praeses: Stempel, Christian Karl - Dissertatio politica de strategematibus in bello licitis [...] Wittenberg Literis Gerdesianis 1713
69155: STENZ, P.A., - Bruiloftsmarsch composed by P.A. Stenz.
37706: Stephanik, J.W. - Catalogus van de Muntverzameling bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen, Amsterdam 1897, 478 pag., geïll. [ Koninklijk Oudheidkundig Genootschap ].
25536: Stephanik, J.W. - Geschiedkundige catalogus der verzameling munten van Nederland, bezittingen en Koloniën bijeengebracht door (...) en in bruikleen afgestaan aan het Rijksmuseum. Amsterdam 1888, 151 pag. + 8 platen. Los, omslag beschadigd.
35558: Stepnerus [Stepner], Salomon, uit Eibenst. Misnic.; Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - Philologema de auguribus Romanorum [...] Wittenberg Matthias Henckel 1669
68206: STERCK, J.F.M., - Dirk van Rijswijck. een Amsterdamsch Goudsmid en Mozaiekwerker.
35394: Sterck, B. J. A. - Prent op de promotie van Mr B.J.A.Sterck: op aanvaring en overzeilen, naar een tekening van....Sterck. 1884
64274: STERCK-PROOT, JO M., - Haarlems oudste tijden with ex libris/book plate of Albert Hahn
59421: STEREL, HARDERS, HEIJNES, AMSTERDAM. - Programma, uitgegeven ter eere der 45-jarige echtverbintenis van den heer D. Sterel sr. en Mevrouw L.A. Sterel-Harders, 1875-1920. [gedrukt bij Drukkerij Heijnes te Amsterdam, 4 p.] NB Douwe Sterel, geb. ca. 1854 te Terschelling, suikerwerker (1875), zn. van Douwe Gerrits Sterel en Anna Mietje Vaas, tr. Amsterdam, 22-9-1875 met Louisa Alida Harders, geb. Amsterdam, ca. 1855, dienstbaar (1875), dr. van Nicolaas Hendrik Harders en Paulina Johanna Hansen. M14712
50876: Sterlincx, Peter - Een corte waerachtighe beschrijvinge van alle Gheschiedenissen, Aenslaghen, Stormen, Schermutsingen, ende Schieten voor de vrome Stadt Haerlem in Hollandt gheschiet. Delft, [A. Hendricksz en wed. H. Schinckel], 1574.
18297: Sterne, Laurence; Mark Prager Lindo (vert.) - Tristram Shandy. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G.L. Funke, [ca. 1868]. [2 delen]
65539: STERNE, LAURENCE / GEEL, JACOB (VERT.), - Sterne's sentimenteele reis door Frankrijk en Italie
52018: Sternheim, A., - Het bankwezen in Nederland (Dutch banking......) bewerkt door Dr.A. Sternheim, 's-Gravenhage [1925].
4678: Steudel, J. - Die Siebolds. Ein hervorragendes Ärzte-Geschlecht aus dem Dürener Lande. Düren z.j., 48 p., geïll.
43204: Steuerwald, J.D. - Een kunstpraatje. Leiden, Sijthoff, 1863.
60654: Steur, A. G. van der - Catalogus 27. Documenten en manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 2004).
60656: Steur, A. G. van der - Catalogus 29. Reizen door Nederland. Reisbeschrijvingen, toeristische gidsen en toeristische kaarten (Haarlem 2006).
60646: Steur, A. G. van der - Catalogus 19 Genealogie en lokale geschiedenis. Genealogie, heraldiek, zegelkunde, lokale en regionale geschiedenis, bronpublicaties, naslagwerken, naamkunde, archieven, oud schrift, migratie, adel, ridderschap, ridder(lijke) orden, tijdrekenkunde, erfrecht, etc. (Haarlem 1998).
60644: Steur, A. G. van der - Catalogus 17. Genealogieen van - voornamelijk - Nederlandse geslachten, inventarissen van familiearchieven, familieuitgaven, etc. (Haarlem 1996).
60642: Steur, A. G. van der - Catalogus 14. Documenten en manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem z.j.).
31306: Steur, J.A.G. van der - Oude gebouwen in Haarlem, Haarlem 1907, 152 pag. + vele fraaie afbeeldingen, gebonden in bruin linnen stempelband met wapen van Haarlem in goud op voorplat.
67551: STEUR, A. G. VAN DER, - De opleiding tot kleermaker in de loop der eeuwen, Geschreven naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Technische school voor Mode en Kleding te ‘s-Gravenhage
57086: Steur, A.G. van der (inl.) / P. Wetselaar; - Pieter Wetselaar & Het Beschreven Blad, Haarlem 1998.
60648: Steur, A. G. van der - Catalogus 22. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 2000).
60650: Steur, A. G. van der - Catalogus 24. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 2002).
60652: Steur, A. G. van der - Catalogus 25. Deel 2. Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt tussen 1700 en ca. 1880 (Haarlem 2005). Deel II: H t/m O.
36671: Steur, Johanna Catharine van der, uit Haarlem - Grenzen van rechtsobjecten. Een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten Leiden Kluwer 2003
65794: STEUR, A. G. VAN DER, - Inventaris van het archief der Vereeniging "Haerlem" 1901-1976
56872: Steur, A.G. van der, - Gedenkt mij bij de tijden van weleer. Het openbare en verborgen leven van de Haarlemse advocaat en dichter Lodewijk Ali Cohen (1895-1970). Haarlem 2012, 112 blz., geïll.
60960: A.G. van der Steur - De Opleiding tot kleermaker in de loop der eeuwen, 's-gravenhage 1983, 56 pp.
4764: Steur, A.G. van der - Twee eeuwen kleding in Haarlem, uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Van der Steur - Haarlem. Haarlem 1989, 64 p., geïll.
6634: STEUR, A.G. VAN DER, (red.) - Tussen Kaag en Braassem. Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Alkemade.
64904: STEUR, A.J. VAN DER [ED.], - Bouwkundig weekblad Architectura - Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst Bond van Nederlandsche architecten - Jaargang 58 1937 Complete
64163: VAN DER STEUR, A.G., - het kleermakersgildehuis aan de Nieuwe Gracht in Haarlem
60658: Steur, A. G. van der - Catalogus 31. Preken en Leerredenen (Haarlem 2006).
60660: Steur, A. G. van der - Catalogus 33. Klassieke literatuur. Teksten van klassieke en neoklassieke schrijvers en vertalingen (Haarlem 2008).
60640: Steur, A. G. van der - Catalogus 11. Een keuze uit verschillende onderwerpen (Haarlem 1992).
69239: STEVART, J., - Een stuck van een seker sermoon gedaen tot Mechelen op den dertiensten Dagh van November 1718. Opgedraegen aan de Parochiaenen van S. Rombauts-Kercke voor een tegen-venyn aan eenige schaedelijcke leeringen nopende den Paus van Romen (...).
3250: Stevens, N.J. - Recueil généalogique de la famille De Cock. Brussel 1855. Met gekleurde wapenkaarten en tabel. Folio, geb., 185 p.
24770: Stevin, Simon - Nieuwe maniere van sterctebou, door spilsluysen. Rotterdam, Jan van Waesberghe, 1617.
57462: Stewart, J., - Advice to purchasers of horses, being a short and familiar treatise in the external conformation of the horse, 4th.ed., Glasgow 1836.
2476: STEYERT, ANDRÉ - Armorial général du Lyonnais, Forez et Beaujolais. Facsimilé-uitgave Parijs 1974 naar de druk Lyon 1860. Geb., geïll., 20+130+96 p.
42338: Steyn, G. van - Liefhebbery den reekenkonst, zynde een verzaameling van examens over de reekenkonst op verscheiden vacante schoolmeesters plaatsen voorgevallen. 2 delen, Enkhuizen, 1748-1750.
31597: Stheeman, Albertus Egges, uit Scheemda - Dissertatio iuridica inauguralis, quasdam observationes continens de alea [...] Groningen J. Oomkens 1831
32173: Stheeman, Albert Antonius, uit Hoogezand - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1898
57404: Stickelberger, E. (red.), - Schweizerische Blatter fur Ex libris-Sammler, Jrg. 2 (1902/03 en 3 (1904).
69416: STIELTJES, T.J., - De Nederlandsche Hoofdrivieren en de plannen tot hunne verbetering, in populairen toon beschreven/Korte Omschrijving en Toelichting der nieuwste voorstellen tot Rivier-Verbetering (= De Nederlandsche Hoofdrivieren en de plannen tot hunne verbetering, in populairen toon beschreven, 2de stuk)
31605: Stienstra, Bouwe Sjoerds, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica inauguralis de emancipatione [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
65123: STIEVENART, J.F., - Oeuvres completes de Demosthene et d'Eschine, traduction nouvelle
65136: STIGHELEN, K. VAN DER, - Anna Maria van Schurman (1607-1678) of "hoe hooge dat een maeght kan in konsten stijgen
65542: STIJL, S., - Nagelaten gedichten. Tooneelpoezij
4770: Stikker, A.H. - Het nageslacht van Gerrit Hendriks gehuwd met Hermeke. Lijst van nakomelingen die de naam Stikker dragen. Driehuis 1955, 54 p., geïll.
5196: Stikker, A.H. - Een familie van galjootschippers, commandeurs op Groenland en Friese vermaners, Baske, Hoekstra, Veenstra, Velsen 1953, 48 p., gestencild.
35648: Stillen, Christian Frideric., uit Salzwedel; Praeses: Conring, Hermann - Disputationem politicam de jure belli [...] Helmstedt Johann Heitmüller 1669
65899: STILLING, HENDRIK, - Lovely set of 7 books concerning Hendrik Stilling, including: Hendrik Stillings Huislijk Leven, Leerjaren, Ouderdom and De Grauwe Man
36160: Stipper, Jo. Daniel, uit Leipzig; Praeses: Walch, Johann Georg - Diatribe de variis modis litteras colendi apud veteres Romanos .... Leipzig Immanuel Tietze 1716
60130: Stock, Andries Jacobsz. (1562/92-after 1648) and Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [46] Aegidius Conincxloy, Antverpia[e]. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
7738: STOCKER, R.M. - Centennial history of Susquehanna county, Pennsylvnia.
20488: Stocker, Bernhard - Vocabularium Latinitatis antiquioris et medii aeui diplomaticum. Nordlingen 1805, 103 pag., geb. in perkament. Zeldzaam. Goed exemplaar.
36422: Stockhart, Johann Gottfried, uit Putzcavia-Misn.; Praeses: Bernard, David - De auctoramento funebri M.T. Ciceronis necati Wittenberg Kreusig 1720
52078: Stockius, Chr., - Algemeen leerredenkundig woordenboek of ryke voorraat tot de geestelyke en wereldtlyke welsprekenheit (.....) vertaalt door B ter Braak. Twee stukken, Amsterdam, Wor en Onder de Linden 1738-1743.
66864: STOCKUM W. P. VAN ( M. A. D. SCHINKEL ), - Catalogue de la Bibliothèque literaire et artistique de feu M. A. D. Schinkel.
38688: Stockum, van - A catalogue of rare Dutch pamphlets relating to New-Netherland and to the Dutch West- and East-India companies, Gravenhage 1911, 42 pag. Original edition, a little damage on the covers.
27260: Stockum, W.P. v. - 's-Gravenhage in den loop der tijden, 2 delen, 's-Gravenahge 1889, 240 + 309 pag., geb., met grote uitvouwbare kaart.
35692: Stockum, Theodorus Jacobus van, uit Zoeterwoude - Morphologische studie van de tuberkelbacil Leiden Groen 1922
65223: STOCKUM, VAN, - Catalogus van eener belangrijke verzameling boeken Grootendeels uit de letterkundige bibliotheek van wijlen Dr. Willem Kloos
40896: Stockum, van - Cataloque de la bibliotheque de feu M.-J.W. Enschedé, Den Haag 1927, 239 pag.
35584: Stoer, Johannes Adamus, uit Drödensis Variscus; Praeses: Lucius, Johann Gottlieb - De lege aeterna [...] Leipzig Christian Goetze 1685
67647: STOK, J. A. VAN DER, - Een zeldzaam Nederlander. Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David Graaf van Limburg Stirum. Met 2 platen.
19182: Stoke, Melis - Rijmkronijk van Melis Stoke met historie-, oudheid- en taalkundige aanmerkingen door B. Huydecoper.
20404: Stokvis, P.R.D. - De wording van modern Den Haag. De stad en haar bevolking van de Franse tijd tot de Eerste Wereldoorlog. Zwolle 1987, 360 p., geb., geíll. Met stofomslag
64828: STOKVIS, A.M.H.J., - Manuel d'histoire, de genealogie et de la chronologie, de tous les etats du globe: chapitre IX Luxembourg
69586: STOL, T., - De straatnamen van Middelburg
69510: STOL, T., - De veenkolonie Veenendaal : turfwinning en waterstaat in het zuiden van de Gelderse Vallei, 1546-1653.Stichtse historische reeks 17.
66124: STOLK, J.B. VAN, - Gedachten van Oom Philibertus, door mij, Dorothea, verzameld.
18303: Stolk Czn, Abraham van - Gedichten. Opgedragen aan zijne kinderen. Van den schrijver. Rotterdam, [1887].
4774: Stolk, C. van - Memories. Préverenges 1968, 68 p., geb., geïll. (met ingeplakte foto's).
68895: STOLK, VAN, - Genealogie van het geslacht Van Stolk. Uitsluitend voor de familie gedrukt.
60206: Reijer Stolk (1896-1945) - Geometrische print
69428: STOLKER, A., - Belang van Gelderland, Utrecht en Holland, bij het afsluiten van de Lek, en geschiedenis van die rivier, haar geringe oorsprong, volgende vergrooting, loop, bedijking, overstroomingen, tegenwoordige gesteldheid.
36442: Stollius, Carolus Gottlieb, uit Reinsbergen; Praeses: Deyling, Salomon - Orthomian tou logou tes aletheias Leipzig Tietze 1723
4300: Stols, A.A.M. - Luxembourg-Nassau. Précis généalogique de la dynastie grand-ducale de Luxembourg, issue des deux lignes de la maison de Nassau (1100-1930). Maastricht 1939, 54 p., geïll. Gedrukt in 320 genummerde exx.
47844: Stols, A.A.M. (red.), - Halcyon, nr. 11-12, 1942, compleet met alle onderdelen.
47840: Stols, A.A.M. (red.), - Halcyon, nr. 6, 1914, mist: Giessen, Initialen en Viguetten.
47842: Stols, A.A.M. (red.), - Halcyon, nr. 8, 1941, compleet met alle bijdragen.
4060: Stols, A.A.M. - Geslachts-register van het vorstenhuis Lippe. Maastricht 1938, 111 p., geb.
17007: Stols, A.A.M. (red.) - Halcyon. Driemaandelijks tijdschrift voor Boek-. Druk- en Prentkunst. 1940, no. 2, zomer. Rijswijk: Stols, 1940.
17036: Stols, A.A.M. - Het werk van S.H. de Roos. Amsterdam: Lettergieterij “Amsterdam” voorheen N. Tetterode, 1942.
64924: STOMPFF, J.A., - Geschiedenis van de wording en vernietiging der leerlooijerij van B. Stompff te Haarlem door J.A. Stompff
63814: STONE, IRVING, - Lust for life, a novel based on the life of Van Gogh
70156: STOOP, DIRK, - Prancing horse near a stable
32853: Stoop, Hendrik Jacob Herman, uit 's Gravenhage - Artt. 917, 918 en 920, 2e lid B.W. Proefschrift [...] 's Gravenhage De Swart en Zoon 1893
59335: STOOP VAN GOUDSWAARD, LANDBOUW, - Zakboekje ter bijhouding van het kolommenkasboek ten behoeve van den landbouw door Jhr. J.A. Stoop van Goudswaard, bijgewerkt door Jhr. mr. P.C. Stoop van Goudswaard, Zierikzee, S. Ochtman & Zoon, z.j. [jaren '40]. 1 deel, 64 p., ongebruikt. Met voorwoord en voorbeelden en aantekening omtrent sterfte van vee.
18305: Stoopendaal, Daniel Willem - De intogt der Russen in Nederland, of De onverwachte redding. Tooneelspel met zang. Amsterdam, A. Vink, 1813.
66062: STOOPENDAAL, D.W., - Eduard en Rosalia, of de gedwarsboomde echtvereeniging. Tooneelspel in vier bedrijven.
42851: Stoopendaal, Daniel / L. Scherm - Verscheyde schoone en vermaakelyke gezigten in de hofstede van Clingendaal gelegen by 's Gravenhage, naa 't leven getekent en in 't kooper gebragt door Daniel Stoopendaal en uitgegeven door Nicolaas Visser.
67526: STOPENDAAL, D., - Middelhoek; van binnen voor by het Huis naar de Vecht te sien./Middelhoek par dedans a cote de la maison regardant vers le Vecht. 55
67521: STOPENDAAL, D., - Het Huis Nederhorst: van den Hr. Wellard Godard van Tuyl van Serooskerken/La Maison Nederhorst du Sr. Wellart Godard van Tuyl van Serooskerken. 75
67519: STOPENDAAL, D., - Petersburgs gesigt door de Berceaux/Vue de Petersbourg par les Berceaux. 86
56138: Stopford, T.P., - Admirality ship badges. Original patterns 1914-1994, 2 volumes.
63923: STOPP, KLAUS, - Botanische Einblattdrucke und Flugschriften vor 1800 (Volume I and II), volume I: Getreide, Kornregen, Blutalgen, Weinrebe, volume II: Wundergestalt. Missbildungen, Exotische Pflanzen.
32865: Stoppelaar, Joannes Hermanus de, uit Middelburg - Dissertatio historico-politica de Zelandia gente De Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus , quas in publicis Belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z 1851
43916: Stoppelaar, J.H. de, - Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijne Majesteits verblijf in dat gewest 21-30 mei 1862, Middelburg 1863, 404 pag., geb. in orig. linnen, geïll. met 5 kleurenlitho's. Goed exemplaar.
43994: Stoppelaar, G.N. de, - Catalogus der Oud- en zeldzaamheden, schilderijen, teekeningen en portretten aanwezig in de oudheidskamer ten raadhuize van Middelburg, Middenlburg 1870, 76 pag.
44000: Stoppelaar, J.H., de; - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623, en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners, Middelburg 1860, 44 pag.
44004: Storck, W.; - De Westfriezen in 1573, Groningen, v. Boekeren, 1846, 327 pag., origineel karton (rug los).
69443: STORM BUYSING,D.J., - HANDLEIDING TOT DE KENNIS DER WATERBOUWKUNDE VOOR DE KADETTEN DER GENIE.
54168: Storm van 's Gravesande, N.J. - Brief aan den heer voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal over de gevangenis voor jeugdige veroordeelden te Rotterdam. Rotterdam, J. v. Baalen en zn., 1853.
31593: Stortenbeker jr, Guilielmus, uit 's Gravenhage - Disputatio historico-antiquaria de conditione Siciliae [...] 's Gravenhage H.C. Susan 1861
18316: Stowe, Harriet Elizabeth Beecher - Nieuwe schetsen en verhalen. Voorafgegaan door een levensberigt der beroemde schrijfster. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1854.
18322: Straalman, Matthys (vert.); Voltaire [ps. van François-Marie Arouet] - Eriphilé. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1803.
64522: STRACHAN, J., - what is play? its bearing upon education and training a physiological inquiry
69694: STRAET, JAN VAN DER, - Landscape with methods of finch hunting
33950: Stralen, Janus Henricus van, uit Hoorn - Disputatio juridica inauguralis de arbitris compromissariis [...] Leiden Carolus Delfos 1769
67590: STRATEN, A. VANDER, - Advertentie. De gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland (...) omtrent de executie van haar Edele Groot Mog. resolutie in dato 11 Mey 1753 raakende het betaalen van het Heere- en Redemtiegeld van de Pastybakkers Knegts en Meiden (...).
18323: Stratenus, Louise - Gedichten. Ochtendliederen gevolgd door Middagzangen, met enkele bijschriften in proza. Nieuwe uitgave. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. en M. Cohen, 1887.
42289: Stratenus, L. - Vormen. Handboek voor de samenleving in en buiten huis. Gouda, v. Goor, [1887].
66568: STRATINGH, S., - Redevoering ter plegtige nagedachtenis van wijlen den hoogleeraar J. A. Uilkens, lid van verdiensten en bestuurder van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen : uitgesproken bij de opening der lessen van voornoemd Genootschap, op den 28 september 1825 / door S. Stratingh Ez.
8216: [Hasebroek, Johannes Petrus] (vert.); Friedrich Strauss - Kerkklokstoonen. 5e druk. Amsterdam, C.L. Brinkman, [1858].
14863: [Hasebroek, Johannes Petrus] (vert.); Friedrich Strauss - Kerkklokstoonen. Op nieuw uitgegeven en aanbevolen door Jonathan. Haarlem, A.C. Kruseman, 1842.
36586: Strauss, Joh. Samuel, uit Merseburgen - Positiones historicae de Rudolfo Suevico anti-caesare cuius manus in praelio amputata Mersenburgi in templo cathedrali asservatur .... hostis eucharisticis .... Halle J.C.Grunertum 1745
64326: STRAUSS, W.L., - THE GERMAN SINGLE-LEAF WOODCUT 1550-1600
32489: Streng, Johannes van der, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de revocatione testamenti accidente lapsu decennii [...] Leiden Cornelis de Pecker 1750
68386: STREURMAN, G.H., - A.W. Kort een belangwekkend schilder.
60512: Strijker, Dirck (fl. 17th century) - Medallion commemorating admiral Jacob van Heemskerck: the funeral
60204: Ludovicus Arnoldus (Lou) Strik (1921-2001) - Nude woman
31877: Stroes Jansen, Wilhelmus, uit Amsterdam - Dissertatio hermenautico-theologica de peccato in spiritum sanctum [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1815
57194: Strohl, H.G.; - Deutsche Wappenrolle enthaltend alle Wappen, Stadarten, Flaggen, Landesfarben und Kokarden des Deutsches Reiches, seiner Bundesstaten und regierenden Dynastieen. Stuttgart 1897.
67717: STROINK, A. F., - 'Mon cher Major'. Een officier aan het Hof 1840 -1849.
4784: Stroink, L.A. en G. Jonkers-Stroink - Kroniek der familie Stroink. Enschedé 1981, 270 p., geïll.
19238: Stroman, B. - Obbe Philipsz, oudste der Doopers.
31591: Stronck, Carolus Wilhelmus, uit Tiel - Specimen hermeneutico-theologicum, de doctrina et dictione Iohannis apostoli [...] Utrecht O.I. van Paddenburg 1797
64187: STRONG, ROY, - The English Icon: Elizabethan & Jacobean portraiture
5754: Stroobant, C. - Notice généalogique sur les vicomtes de Leyde, Antwerpen 1850, 31 p.
5862: Stroobant, C. - Notice généalogique sur les vicomtes de Montfoort, Antwerpen 1851, 46 p.
6344: Stroobant, C. - Notice généalogique sur les vicomtes de Zélande, Antwerpen 1853, 54 p.
68610: STROUD, D., - The architecture of Sir John Soane with an introduction by Professor Henry-Russell Hitchcock.
32459: Strube, David Georg - Tractatio de statuum provincialium origine et praecipuis juribus, Von Landständen. [s.l.] [s.n.] 1740
32461: Strube, David Georg - Diatribe de collectarum et aerariorum provincialium origine. Von Landschafts-Cassen. [s.l.] [s.n.] 1740
69547: STRUIKSMA, N., - Algemeen reglement voor de boezemwaterschappen in Friesland.
33952: Stryen, Wigboldus van, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de literarum obligationibus [...] Leiden Georgius Wishoff 1736
35560: Strykius, Johannes Samuel, uit Frankfurt; Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - De auro obryzo, et argento pusulato, Ad Suetonii, & Jur. Civ. Loca quaedam [...] Wittenberg Christian Schroedter 1688
31346: Stuart, M - Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden, deel 1814, Amsterdam, E. Maaskamp, 1818, 590 pag., geb. in half leer.
55185: Stuart, A.A.; e.a. - Prent 'Verblijfplaats voor jeugdige ontslagenen te Leiden'. Houtgravure op brochure, 8°, 4 pag., 1857.
7936: STÜCKELBERG, E.A. - Das Wappen in Kunst und Gewerbe, 2e Auflage.
6464: STÜCKELBERG, E.A. - Das Wappen in Kunst und Gewerbe. 2e druk. Leipzig 1906. Geb., geïll., 254 p.
64916: DELFTSCH STUDENTENCORPS, - De Spiegel, officieel orgaan van het Delftsch Studentencorps, lustrumnummers 1933 en 1934
64913: DELFTSCH STUDENTENCORPS, - De Spiegel, officieel orgaan van het Delftsch Studentencorps, lustrumnummers 1928 en 1929,
28954: Stuers, C.H. de - Het lithografisch werk van August Allebé. Beschrijvende catalogus met inleiding, Utrecht 1929, 107 pag., geïll. [ dissertatie ].
66213: STUERS, V. DE, - Professor Vogelsang
66238: STUERS, VICTOR DE, - Dr. P J. H. Cuypers.
67132: STUERS, VICTOR DE, - De ruïne van Brederode : met 2 houtgravuren en 1 photolithographie
22688: STUERS, DE - Omslag met tekst “Nederlandsche Vereeniging “De Stuers” en Kinderziekenhuis, 15 en 16 November 1893”, litho in kleur door Lankhout 33x22 cm, kort afgesneden op de randen.
54182: Stuijt, Joh.C. - Onthullingen van misdaden door Roomsche priesters in Nederland. 3 delen, [Marseille ca. 1890-ca. 1893].
25044: Stuker, P. - Stern-atlas fur Freunde der Astronomie, 3 volumes, Stuttgart 1925-27.
42513: Sturler, W.L. de - Beschouwingen over onze Nederlandsche Oost-Indische bezittingen. Uitgegeven gedurende de jaren 1847, 1848 en 1849. Groningen, Oomkens, 1849.
64229: STURLER, W.L. DE, - Voorlezing over de delving van metalen en andere mineralogische voortbrengselen in onderscheidene landen, in betrekking tot landbouw en beschaving. Gehouden te Groningen, op den 15 October 1851, in de gewone vergadering van het Genootschap ter bevordering der Natuurkundige Wetenschappen door W.L. de Sturler
36372: Sturtz, Wenceslaus, uit Bicina-Siles.; Praeses: Kranewitter, Karl friedrich - Cogitationes morales de inaequalitate hominum Wittenberg Kreusig 1715
24890: Sturz, H.P. - Schriften, erste [+ zweite] Samlung,
41362: Stutterheim, W.F. - De Kraton van Majapahit, 's-Gravenhage 1948, 131+10 pag.
51546: Styl, S.; - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden, 2e druk, vermeerderd met een slotzang, Amsterdam etc., Conradi etc. 1778. Gebonden in halfleer, 62 + 426 + (6) pag.
65587: STYL, S.;, - Op den algemeenen vrede. Door S. Styl
27648: in the style of Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Vignet uit een grote wandkaart van Europa]
27628: in the style of Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Wie boven zynen staet, verwaent zich durf verheffen ... [spotprent op Jacobus II en Lodewijk XIV]
27667: in the style of Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Den CARDINAAL van Furstenberg.... [Spotprent op de kardinaal van Furstenberg]
67751: STYRUM, JAN VAN, - Land-drost-ambt van Amstelland
22974: SUCHTELEN (VAN DE HAARE), VAN - Familiepapieren Van Suchtelen (van de Haare), vnl. 19e-eeuws. Veel aantekeningen door familieleden, voorts knipsels, brieven, kranten, etc.
67442: SUDELL, R., - The new illustrated gardening encyclopædia. Edited by Richard Sudell.With coloured frontispiece, 48 pages of half-tone illustrations and 400 black and white sketches.
64772: SUE, E., - Le Juif Errant, Peuvres illustrées d' Eugene Sue
35110: Suerman, A. C. G. - Oratio de medicina ....... -- -- 1840
58994: Suerman, B.E., - Raadgevingen over mijne medeburgers bij het naderen der cholera, Utrecht 1832, 35 pag.
32689: Suermondt, Gerardus Jacobus, uit 's Gravenhage - De burgemeester-strandvonder. Proefschrift [...] Haarlem H.N. Mul 1888
33055: Suermondt, Guilielmus, uit Rotterdam - Specimen historico-politicum inaugurale de causis quibus Guilielmus III, Arausionis et Nassaviae princeps, tam diu a majorum dignitatibus exclusus fuerit [...] Rotterdam J. van Baalen 1834
43174: Suetonius Tranquillus, Caius - [Opera], cum notis M. Zuerii Boxhornii, editio novissima. Utrecht, v. Poolsum, 1715.
36098: Suijling, Johannes Philippus, uit 's-Hertogenbosch - De statutentheorie in Nederland gedurende de 17de eeuw 's-Hertogenbosch Robijns 1893
66272: SULLIVAN, ROBERT E., - John Toland and the Deist Controversy. A Study in Adaptations.
67335: SEVERUS.SULPITIUS, - Historia Sacra. Cvm optimis primisque editionibus accurate collata & recognita.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

6/8