Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
29064: Lichtenberg, G.C. - William Hogarth's Zeichnungen, nach den orginalen in stahl gestochen, 3e auflage, Stuttgart 1882, 606 pag., ill., half leather. Library copy with stickers and stamps. The text and illustrations perfect.
23388: Liddell, H.G. and R. Scott - A Greek-English Lexicon. New edition revised by H.S. Jones ans R. Mckenzie, 10 delen, Oxford 1925-1940, 2111 pag.
58504: Lidt de Jeude, O.C.A. van (inl.) / A.G. Maris / C.J. Witteveen, - 1948-1998, Grenswijziging Nederland-Duitsland, z.pl., [1948].
53570: Lie, Orlanda S.H. - Die hexe in het perspectief van middelnederlandse toverboeken, pp. 212-220 in Madoc 4(1990).
54132: Liebeherr, B.F.van / Van Sonsbeek / J. Verveer - Verzameling van stukken in de zaak van mr. L.P. van de Spiegel, geweezen raadpensionaris van Holland. Amsterdam, J. van Gulik, 1796.
35536: Lieberichius, Johannes Georgius Benignus, uit Schwobaco-Onoldinus; Praeses: Feuerlin, Jacob Wilhelm - Dissertatio historica-philosophica jus naturae Socratis delineans [...] Altdorf Magnus Daniel Meyer 1719
23732: Liebig, Jusues - Des engrais artificiels, Brussel 1846, 40 pag., orig. paper covers.
68134: LIEFDE, J. DE, - Antwoord aan Prof. S. Muller, hoogleeraar bij de Doopsgezinden te Amsterdam, op eene beschuldiging, een verwijt en een uitnodiging.
66134: LIEFDE, J. DE, and others - Open brief over eenige gevoelens van thans te Amsterdam beroepen predikant Dr. L. S. P. Meyboom,
8832: Liefdesbedryven - Treurige en blyeindende liefdes bedryven, nevens de nieuwe buitensporigheden van Don Quichot, voorgevallen onder zyn doolende ridderschap. Spaansche historie. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1715. [2 delen in 1 band]
54701: Liefhebber der waerheyt, Een - d'Ontdeckte ambassade van de Groot, ambassadeur in Vranckrijck. Waer in 't geheym van sijn secrete handelingh met sijn complicen vertoont wert. In 't licht gegeven door een liefhebber der waerheyt. Na de copye tot Parijs, bij Do Hartogh, in 't Moord-jaer 1672.
43202: Liefhebber, Een - Een historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde voorvallen die geschiet zijn in verscheide harde winters, inzonderheid van den jaare 1709 en 1740. Amsterdam, v. Huyssteen en v. Esvelt, [1740]. Gebonden met: Een historische beschryving van duure tyden en hongersnoden (...) inzonderheid in de bedroefde zomer van den jaare 1709 en 1740, zynde een vervolg van een Historiesch verhaal. Amsterdam, v. Huyssteen en v. Esveldt, 1741.
54442: Lier, D. van - Extract ofte cort verhael van 't schip Nieu Delf. Hoe Godt de Heer haer heeft besocht door het overlijden van 170 dooden [...] Wt-ghevaren van de Kamer van Delff inden jare 1646 den 9 Mey naer Oost-Indien ende zijn ghearriveert den 12 September 1647 op Batavia. Hier is oock mede bijghevoecht de sententie van Justus Schouten van Rotterdam. z. pl., 1648.
31627: Lier, Salomo Jacobus van, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale, de conditione resolutoria [...] Utrecht N. van der Monde 1828
65260: LIER, J. VAN, NOORDDIJK, G., - De Kolonisten of bijzondere leidingen der Goddelijke voorzienigheid omtrent twee jonge vienden, Jan van Lier en Gerrit Noorddijk als stichters eener nieuwe volkplanting op zeker eiland in den Zuider-oceaan. UIt beirder aantekeningen opgemaakt.
64713: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN, - Dagboek, gemeenzame Brieven en Eenzame Overdenkingen, van L.C. geschreeven door wijlend jufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan de Kaap de Goede Hoop; en op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeeven door Johannes Jacobus Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de heidenen in Afrika.
60412: Lieste, Cornelis (Haarlem 1817-1861) - Landscape with two travellers
15621: Lievense, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland,. Een reisverslag, Hilversum: Frits A.M. Knuf, 1965
36120: Ligt, L. de - Bevolkingsontwikkeling en armoede in laat-Republikeins Italie Leiden universiteit 2003
28666: Ligterink, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier. Groningen 1968, 450 pag., geb., geïll.
53614: Lijnden, E. van - Verantwoording van E. baron van Lijnden bij gelegenheid van het bekomen van deszelfs eervol ontslag, onder toekenning van pensioen, als controleur der directe belastingen [...] ingevolge K.B. van 9 maart 1846 nr. 79. Arnhem, J. Az. Doijer, 1846.
33790: Lijnden, Didericus Walterus Jacobus Carolus van, uit Gelderland - Dissertatio historico-politica inauguralis de commercio societatis indiae orientalis [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
66555: LIJNDEN VAN LUNENBURG, J.H. VAN, - Toespraak van J. H. van Lynden van Lunenburg held in 1848 on the occasion of his 60th anniversary as politician, in front of an audience of 125 gentlemen.
32769: Lijndrajer, Karel, uit Sassenheim - Drente's recht op sessie ter Generaliteit. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1893
8837: Lijnslager, Philip Frederik (vert.); Michel Jean Sedaine - Roosje en Colas, kluchtspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1783.
69014: LIJSEN, H.J., - De beginselen der rijkunst. Met terminologie in 4 talen. Opgedragen aan den heer Phil. Kok Sr.
4870: Lijst - Eerste lijst van aanvulling op de geslachtlijst van de familie Tydeman. Tweede druk 1901. Bijgewerkt tot ultimo 1911. Voorburg 1912. Met: Tweede supplement op de geslachtslijst van de familie Tydeman, bijgewerkt tot 30-1-1962.
35362: Lilaar, F.H.M. van - Prent voor de promotie partij met officieele maneschijn voor Mr F.H.M. van Lilaar Leiden Somerwil 1879
36390: Lilienstern, Andreas Gerhard von, nobili Sueco; Praeses: Arnd, Johann - De Plotina Traiana optimi imperatoris uxore optima ad Plinii Panegyr. cap LXXXIII Konigsberg Reusner 1721
33520: Lille, Christiaan Everhard de - Oratio inauguralis de mirabili mutuo corporis animique commercio [...] Franeker Guilielmus Coulon 1760
32259: Lille Hogerwaard, Guilielmus Joannes Philippus de, uit Zwolle - Dissertatio juridica inauguralis, de tutela eorum, quibus propter mentis infirmitatem, dementiam aut furorem bonis interdicitur, secundum jus hodiernum [...] Groningen M. van Bolhuis Hoitsema 1834
20086: Lille, Gilbert de - Maldegem Overlijdens, 2 delen, z.pl., 1984, 624 pag.
65786: LIMA JOSÉ JOAQUIM LOPES DE, C, BORDALO, FRANCISCO MARIA,, - Ensaios sobre a estatistica das possessões portuguezas na África Occidental e Oriental na Asia Occidental na China e na Oceania. Provincia de Moçambique. (II Serie - Livro IV)
34116: Limburg Stirum, Fredericus Adrianus van, geb. in Pembroke, Frisius nobilis - Specimen juridicum inaugurale de confiscatione bonorum apud Romanos [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
8842: Limburg Brouwer, Petrus van - Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Sophocles. Groningen, W. van Boekeren, 1832.
8847: Limburg Brouwer, Petrus van - Het leesgezelschap te Diepenbeek. 2e druk. Groningen, W. van Boekeren, 1848.
34468: Limburg Stirum, Johan Paul van, uit Zwolle - Iets over volkenrechtelijke interventie Leiden H. Kleyn 1895
32297: Limburg Stirum, Sjuck Bernard Walraad van, uit Leeuwarden - Overmacht in verband met tardieve levering bij vervoer van goederen. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1891
35122: Limburg Brouwer, Petri van - Oratio de historia ceterarum artium ac disciplinarum duce ac magistra 1836
59022: Limburg Stirum, J.B. van, - Een woord van een oud man aan den regeerende stand, 's-Gravenhage, 1891, geb., 69 pag.
32983: Limburg Stirum, Fredericus Albertus Gothofridus van, uit Noordwijk - Specimen juridicum inaugurtale continens quaestiones quasdam de jure hodierno [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1842
65382: LIMBURG BROUWER, P VAN., - Akbar een oostersch roman door Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer
65094: LIMBURG BROUWER, P VAN., - Charicles en Euphorion, een verhaal van Clearchus den Cyprier.
33129: Limburg Stirum, Albertus Otto Ernestus van, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis de consilio parentum ratione nuptiarum a liberis implorando per instrumentum quod a reverentia parentibus debita nomen habet acte respectueux [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1829
65092: LIMBURG BROUWER, P VAN., - Diophanes
65093: LIMBURG BROUWER, P VAN., - Proeve over de zedelijke schoonheid der poezij van Eschylus (I), Proeve over de zedelijke schoonheid der poezij van Euripides (II), Gesprek van eenen geheimen zendeling van de orde der jesuiten, met zijnen leerling, over de zeven wijzen van Nederland (III), De synode en de zeven wijzen. (een gesprek tussen twee jesuiten) (IV), Charicles en Euphorion, een verhaal van Clearchus den Cyprier (V), Verhandelingen en losse geschriften van P. van Limburg Brouwer. (VI)
16781: ZUID-LIMBURG - Zwerversboekjes, Zuid-Limburg. Blaricum, De Waelburgh, 1928, 94 p.
16782: ZUID-LIMBURG - Laatste officiëele geïllustreerde reis- en wandelgids voor Zuid-Limburg, Valkenburg, Maastricht, Geul-, Gulp-, Maasdal en de Mijnstreek, 21e druk, Valkenburg, Crolla [ca. 1950], 126 p.
22654: LIMBURG, KASTELEN - ‘Gemeentelijke bouwkunst als spiegel van gewestelijke geschiedenis. Fotokaartenserie nr. 1: 50 kastelen Zuid-Limburg’. Met ‘Fotokaartenserie 2: 50 kastelen Midden- en Noord-Limburg’. Inleidende teksten (gedrukt) en 100 prentbriefkaarten met gedrukte bijschriften in twee albums, ca. 1970?
57362: Linde, A. van der; - Das erste Jahrtausend der Schachlitteratur (850-1880). Facsimile, 1979, naar de editie 1880.
68845: LINDEBOOM, G.A., - Boerhaave in Harderwijk.
68597: LINDEBOOM, L., - De kerk. Leerrede over Efez. II: 20-22, gehouden bij de eerste godsdienstoefening in het nieuwe kerkgebouw der Christel. Geref. Gemeente in Zaandam door haren leeraar L. Lindeboom uitgegeven ten voordele der gemeente.
69391: LINDEMAN, L., - Het Nationalisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak: Einde 1931- Zomer 1939.
33564: Linden, Jacobus Guilielmus van der, uit Paramaribo - Dissertatio juridica inauguralis de postulando [...] Leiden Joannes Bos en Joannes le Mair 1756
69946: LINDEN, H. VAN DER, - Medieval Dutch reclamations in Cambridgeshire and Lincolnshire. Is there a connection with the name Holland?
25172: Linden, L.F. over de - Beweerd maar niet bewezen. Bestrijding van de argumenten voorkomende in de brochure van den heer J. Beckering Vinckers over het Oera Linda Boek, Leeuwarden, H.Kuipers 1877, 48 pag.
52621: Linden, J. e.a., - Lindenia. Iconographie des orchidées. Edited under supervision of J. Linden and Lucien Linden, with Émile Rodigas and R.A. Rolfe. 15 vols. Ghent, F. Meyer-Van Loo [vols. 1-2] and E. Vander Haeghen [vols. 3-15], 1885-1899. Added: [1] two separate issues of vol. 16 (nrs. 6 and 11/12, issued in july 1901 and april 1902; [2] [Pricelist of orchids] Offre de belles orchidées a prix très réduits [Publication de la société anonyme l'horticulutre internationale parc Léopold a Bruxelles [...] administrateur-directeur: Lucien Linden, no. 13, april 1889], 4 pp.
47918: Linden, W.J.M., - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de viering van het 25 jarig bestaan van de Kon. Ned. Vereeniging "Ons Leger", 1912-1937, 106 pag., geïll., geb.
34202: Linden, Gysbertus Martinus van der, uit Dordrecht - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones juridicas [...] Leiden H.W. hazenberg 1836
31687: Linden, J. van der - Oratio [...] ad celebrandam memoriam actus solemnis [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1824
54533: Linden, J. van der - Regtsgeleerd practicaal en koopmans handboek ten dienste van regters, practizijns, kooplieden en allen die een algemeen overzicht van regtskennis verlangen. Amsterdam, Allart, 1806.
59092: Linden van der, Joannes, advocaat te Amsterdam., - Minnarijen van Catharina II Keizerin van Rusland; en geschiedenis van haare voornaamste Minnaars: naar het Fransch, Amsterdam, Johannes Allart, 1800.
32427: Lindheimer, Johann Gerhard - Versuch eines allgemeinen teutschen Lehenrechts. Frankfurt am Main Johann Friedrich Fleischer 1748
65377: LINDO, M.P., - Afdrukken van indrukken / door den ouden heer Smits en zijn vriend Mulder
65378: LINDO, M.P., - Oude heer Smits: Derde vervolg op de brieven en uitboezemingen
68858: LINFORD, V., - Original work of art by Victor Linford 1968.
8858: Lingelbach, David - Sardanapalus, treurspel. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1737.
39362: Linnig, B - Quelques ex- libris Belges anciens, Paris 1921, 64 pag., geïll.
65330: LINSCHOTEN, J.H. VAN -, - De Spaansche vluchtelingen. Een verhaal uit den Geuzentijd.
64515: LINSCHOTEN, J.H. VAN, - Pitcairn of de muiters in de zuidzee
68839: LINT, J.G. DE, - De portretten van Boerhaave.
22718: LINT, DE - Fotokopie van een manuscript kwartierstaat, met wapens, van Dr. Jan Gerard de Lint (1867-1936). Vier kwartieren: De Lint, Nelemans, v. Genderen, Hoogeveen. 1 blad.
33656: Lintelo de Geer, Bartholdus Jacobus - Oratio de iuris germanici, inprimis patrii, studio minime negligendo [...]
1614: LINTHORST HOMAN, J. - Van Kerspel tot Gemeente. Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven. Assen [1938]. Geïll., 242 p.
69389: LINTSEN, H., - Molenbedrijf en meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw.
64006: LINTUM, DR C. TE, - Onze Schutter-Vendels en Schutterijen van vroeger en later tijd 1550-1908 in beeld en schrift met inleidend woord van Prof. Dr. P.J. Blok. Een historisch album met aquarellen van J. Hoynck van Papendrecht en geschiedkundigen tekst van Dr. C. te Lintum
1616: LINTUM, C. TE - De merchant adventurers in de Nederlanden. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Engelschen handel met Nederland. 's-Gravenhage 1905, 265 p.
67030: LINTUM, C. TE, - De cholera te Rotterdam in vroeger tijden.
40420: Lintum, C. te, - Rotterdam in den loop der eeuwen, deel II Kerkelijk leven, Rotterdam 1909, 128 + 26 + 226 + 32 +64 + 144 + 359 pag., gebonden in half leren band, geïll.
14478: LINTUM, C. TE - Das Haarlemer Schützenwesen (De Haarlemsche schutterij). Thesis. Enschede 1896, 121 p.
1618: LION, J.M. - Heraldieke modellen ten dienste van decoratieschilders, graveurs, zegelsnijders, beeldhouwers, bouwkundigen, teekenaars, borduurders, enz. 's-Gravenhage 1894. Geïll., 6+24 p., in portefeuille. Geillustreerd met titelplaat en 19 platen
53577: Lion, Izaak J. - De nederlegging der redactie van het dagblad 'De Grondwet' toegelicht, 's Gravenhage, v. Weelden & Mingelen, 1855.
53579: Lion, Iz.J. - Mijn staatkundig leven. Bijdrage tot de kennis der dagbladpers in Nederland. 's Gravenhage, Susan, 1865.
33566: Liphardt, Francis Leonard, uit Utrecht - Theses juris controversi inauguralis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1771
40750: Lipinski, E. e.a. (ed.) - Studia Phoenicia III Phoenicia and its neighbours, Leuven 1985, 240 pag., geb., als nieuw.
66546: LIPMAN, S.P., - Woorden van afscheid van Mr. S.P. Lipman, Advokaat te Amsterdam. Einde mei 1857
34118: Lipman, Samuel Philippus, uit Londen - Dissertatio juridica inauguralis de jure nuptiarum Romano atque hodierno [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1822
22376: LIPMAN, WISELIUS - Brief van de advocaat S.P. Lipman aan mr. S.I. Wiselius, dd. 1834, betr. het aanbieden van het 2e deel van Lipman’s Geschiedenis der Staatkunde, manuscript, 2 p, 4°.
53581: Lipman, S.P. - Verdediging van den weleerwaarden heer Theodorus Kuiper, R.K. pastoor te Medemblik enz., in de teregtzitting van de arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 5 december 1839. 2e druk, Amsterdam, A. Zweesaardt, 1839.
42603: Lipsius, Justus - Saturnalium sermonum libri duo. Qui de gladiatoribus. Antwerpen [= Leiden], Plantijn, 1585.
36958: Lisman, A.J.A.M. e.a. - Gezigten aan de rivier de Vecht. P.J. Lutgens/ Lutgers, Alphen aan de Rijn 2001, 268 pag., geb., geïll., oblong, met stofomslag.
4282: Lissenberg, J.C. en M.C. Hörter - Wilhelm von Nassau 1559-1959. Z.p. 1959, oblong, geb., geïll.
41360: Lit, R. v. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Wassenaar, Wassenaar 1989, 90 pag., geb., geïll.
67778: LITH, J. P. T. VAN DER, - Levensschets van J. L. C. Schroeder van der Kolk, hoogleraar geneeskunde aan de Utr. Hoogeschool.
68591: LITTOOIJ, A., - Paulus' bede aan Filemon.
65345: LITZAU, J.G., - De luidende St. Laurensklok te Rotterdam. Een berijmd verhaal van de voornaamste gebeurtenissen dezer stad, door Jacob Gabrie¨l Litzau
30500: Livestro- Nieuwenhuis, F - Jordanus Hoorn, een Amersfoortse kunstenaar in zijn tijd 1753- 1833, Amersfoort 1983, 96 pag., geïll.
64496: LIVINGSTONE, D., - Livingstone, der Missionär. II. Neueste Erforschungsreisen im Süden Afrika`s und auf dem Eilande Madagascar. In Schilderungen von David Livingstone`s neuesten Forschungen während der Jahre 1858-1864; der Universitäts-Mission und Livingstone`s letzter Expedition von 1866. Ferner der Reisen von Albert Roscher und Karl Mauch, der portugiesischen Expedition in das Land des Muata Kazembe, sowie der Reisen auf der Insel Madagascar während der letzten Jahre. [= Das Buch der Reisen und Entdeckungen. Neue illustrierte Länder- und Völkerkunde zur Erweiterung der Kenntnis der Fremde. Afrika]
64495: LIVINGSTONE, D., - Livingstone, der Missionär. I. Aeltere und neuere Erforschungsreisen im Innern Afrika's. In Schilderungen der bekanntesten älteren und neueren Reisen, insbesondere der grossen Entdeckungen im südlichen Afrika während der Jahre 1840-1856 durch Dr. David Livingstone.
66853: LLOYD, S., - Portrait Miniatures From The Collection Of The Duke Of Buccleuch
65409: LLOYD GEORGE, D., - War Memoirs
65787: LOBO DE BULHOES, E., - Les Colonies portugaises. Court expose de leur situation actuelle
16469: LOCHEM - Lochem en omstreken. [Grote uitvouwbare kaart] door A.S[taring], 3e druk, Mei 1899, litho van Braakensiek, Amsterdam.
16472: LOCHEM - Kleine gids voor Lochem en omstreken. Uitg. V.G., Lochem, Scheen, 1911, 60 p.
16473: LOCHEM - Gids voor de bezoekers van Lochem en omstreken. Uitg. V.V.V. Lochem Vooruit [1948], 52 p.
16474: LOCHEM - Plattegrond van Lochem. Uitg. V.V.V. Lochem Vooruit, mei 1948, 1 blad.
16468: LOCHEM - Lochem en omstreken. Uitg. van Het Verfraaiings-Gezelschap te Lochem, [1886], 16 p + grote uitvouwbare kaart door A.S(taring) d.d. Aug. ‘86, litho van Braakensiek, Amsterdam.
24784: Locke, John - Libri iv. De intellectu humano, denuo ex novissima editione idiomatis Anglicani, longe accuratiori in puriorem stylum translati, & nuper aliquot notis criticis illustrati. Transl. from the English by Gotthelff Heinrich Thiele. 2 vols. Leipzig, Theophilus Georgi, 1758.
65385: LODEESEN, D.J., - Volksdwalingen en volksdwaasheden uit den ouden tijd. Gedeeltelijk bewerkt naar het Engelsch van Charles Mackay (Memoirs of extraordinary popular delusions and the madness of crowds) / door D. Lodeesen
65375: LODEESEN, J.D., - De schipbreukeling, oorspronkelijk Romantisch Tooneelspel in vijf bedrijven;
8861: Lodensteyn, Jodocus van - Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen, met een aanhangzel. 15e druk. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1769. [Gebonden met:] Uitspanningen behelzende eenige stigtelyke liederen, geestige gedichten, en andere praktikale stoffen. Tweede deel. 7e druk. Rotterdam, Philippus Losel, 1744.
68598: LODENSTEYN, JODOCUS VAN, - De geesteloosheid in den godsdienst. Leerrede naar Ezech. XXXVII: 7,8.
32309: Loder, Bernard Cornelis Johannes, uit Amsterdam - De leer der volkssouvereiniteit in hare ontwikkeling, aanbeveling en bestrijding, historisch-kritisch beschouwd. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1873
41882: Lodewyk, T - De Gouden Graaf. Een bloembollenbedrijf van 1793-1953. Lisse 1953, 60 pag., geb., geïll.
7782: LODGE, E. - The peerage of the British Empire [....] to which is added the Baronetage, 11th edition
7784: LODGE, E. - The peerage and baronetage of the British Empire, 57th edition.
66629: LOEFF, GERRIT MICHIEL CORNELIS, - De Nederlandsche kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt [or Gerard or Geeraert]
59978: Loemans, Aernout (fl. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. [BELGII GUBERNATOR] [Juan I of Austria (1547-1578)]
1622: LOENEN, J.B. VA - Beschrijving en kleine kroniek van de gemeente Hillegom. Hillegom 1916. Geb., geïll., 190 p.
16477: LOENEN (Gld) - Officiëele gids voor Loenen op de Veluwe, 4e druk, uitg. Ver. “Loenens Belang”, [1935], 60 p.
8863: Lof - Lof der vrije Friesen. [z.p.], [z.n.], 1784.
66082: LOFFELT, A. C. VAN, - Jupiter Van Vloten en zijn kritiek.
57010: Loftie, W.J.; - Landseer and animal painting in England, London z.j., 84 pag., ill., hardback.
64512: LOGGER, J.C., - Handleiding tot de kennis van Artillerie, voor de cadetten van dat wapen afdeling techniek van C.L. Pesch Inleiding inleiding en hoofdstuk 1 materialen door J.C. Logger
68546: LOGHEM, G.L. VAN, - Levensbericht van Taco Hajo de Beer (18 Nov. 1838-12 Sept. 1923).
8865: Loghem, Hendrik van - Nieuwe mengeldichten. Deventer, L.A. Karsenbergh, 1819.
65374: LOGHEM, HENDRIK VAN, - Mengelgedichten van H. van Loghem Jr.
35196: Lohman, Willem Carel, uit Groningen - Opmerkingen over de leggers der wegen Groningen Hoitsema 1886
65204: LOHUIZEN, J. VAN, - The Dutch East India Company and Mysore, 1762-1790 (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde)
39174: Loir, M - La marine Francaise, Paris, Hachette, 1893, 620 pag., half marocco, binding with the original covers inside. Spine a little damage at the top and bottom.
5016: Lokerse, E.B.G. - Het Zuid-Bevelandse geslacht Van Watervliet. Z.p. 1989, 45 p., geb., geïll.
57234: Lombarts, R.W.G. e.a.; - Memoriale T uit de Almarie van Bourgonje 1445-1448 (1453). 's-Gravenhage 1996, 192 pag.
25082: Long, Isaac le - Historische beschryvinge van de Reformatie der stadt Amsterdam.
23564: Long, Nicolas le - Histoire ecclesiastique et civile du diocese de Laon et de tout le pays contenu entre L'Oise et la Meuse, l' Aisne et la Sambre, Chalons 1783. Facsimile reprint Brussel 1980. 623 pag., geb., met stofomslag
43698: Long, I.le / A. Rademaker, - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden (....) beschreven door Isaac le Long en in 300 verscheide printtafereelen vertoont door Abr. Rademaker, deel III, Amsterdam, Schoonenberg 1732. 4o, 328 pag., gebonden in geheel perkamenten band uit de tijd, geïll. Goed exemplaar.
65344: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH, BERGH, S.J. VAN DEN, KANTER, B.PH. DE., - Evangeline. een verhaal van Acadie, van Henry Wadsworth Longefellow/De predikant van Wakefield door Oliver Goldsmith, herziene vertaling uit het Engelsch.
51646: Lons, H., - Aus der Bauernchronik Der Wehrwolf von Hermann Lons. Eine holzschnittfolge von Hans Pape, Jena, z.j., (ca.1941).
24818: Lonsdale, John lord viscount - Memoir of the reign of James II. York, Wilson and Spencer, 1808.
60144: Loo, Pieter van (1731-1784) - 'te Haarlem bij de Schalkwijker Poort. Landscape outside Haarlem, close to the Schalkwijker gate.
42789: Loo, Johan Berthaut van - De beschrijvinge der forestiers ende graven van Vlaenderen etc., den slagh van Pavijen, 't innemen van Roome door de heere Philibert de Chalon (...). 's Gravenhage, A. Meuris, 1631.
30744: Looij v.d. Leeuw, A.E.C. v.d. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden, Utrecht 1910, 2 delen: 158 pag. + map met 12 platen. Omslagen beschadigd [ dissertatie ].
35846: Loon, Bernardus van, uit Harlingen - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
68877: LOON, E.VAN., - Het grondreglement voor de waterschappen in de provincie Groningen met toelichting, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e stuk.
42541: Loon, Gerard van / F. v. Mieris - Historisch bewys dat het Graafschap van Holland (...) altijd een leen des Duytschen Ryks geweest is. Leiden, P. v.d. Eyk, 1748. [Gebonden met:] Dezelfde, Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten midsgaders van de kermissen in Holland. Leiden, v.d. Eyk, 1743. [En met:] F. v. Mieris, Verhandeling over de leenroerigheid van het Graafschap in Holland (...) mitsgaders eenige aanmerkinge op het werk van den heer Gerard van Loon. Leiden, v.d. Eyk, 1748.
66074: LOON, GERARD VAN., - Lyst der bewysstukken, behoorende tot de voorgaande eerste verdeeling / tweede verdeeling / derde verdeeling.
65427: LOON, GERARD VAN., - Beschryving der aloude Regeeringwyze van Holland. Five parts.
23968: Loon, P.J. van - Genealogie de la famille Gilbert, Antwerpen 1888, 4°, 7 pag. Gedrukt op oud-Hollands papier.
15524: Loon, Hendrik Willem van - Report to Saint Peter, upon the kind of world in which Hendrik Willem van Loon spent the first years of his life, [tweede druk], Londen etc.: Harrap, 1949
53598: Loon, A.J. van [= M.J. Lelyvelt] - Tooneelen uit het strafregt, Eerste [+ tweede+ derde] verzameling. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1840-1841.
17028: Loon, L.H. van (red.) - De Tampon. Orgaan voor leerlingen en oud-leerlingen der School voor Grafische Vakken, Utrecht. Zeventiende jaargang nrs. 1, 2 en 3. Kerstnummer 1936.
57092: Loos, J.C. van der; - Geschiedenis van Amstelland tot het jaar 1300. Amsterdam 1907.
63845: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees door mr P.C. Bloys van Treslong Prins. Uigegeven bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen op 24 april 1928
64450: LOOS, D. DE, - Diamant en edele metalen, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum op het paviljoen te Haarlem, gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oostindië, II
68382: LOOSEN-DE BRUIN, M., - Antoon Molkenboer 1872-1960. "Met de kiel aan, het gereedschap in de hand".
67025: LOOSJES, PZ., A.,, - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreeken van Haarlem. Tweede en laatste stuk
51130: Loosjes, Pz., A., - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek. 1e stukje, 9e druk, uitg. My tot Nut v.h. Algemeen, Haarlem, Loosjes, 1820, 60 pag.
68319: LOOSJES, PZ., A.,, - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreeken van Haarlem. Met plaaten.
8899: Loosjes Pz, Adriaan - Mengeldichten. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1813. [1 van 2 delen]
8890: Loosjes Pz, Adriaan - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1808. [2 van 4 delen]
58670: Loosjes, A., - De torenmuziek in de Nederlanden, Amsterdam [1916].
8882: Loosjes Pz., Adriaan - Hollands Arkadia of Wandelingen in de omstreeken van Haarlem. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1804-1805. [3 stukken met doorlopende signering en paginering]
57338: Loosjes Pz., A.; - Joseph in zes zangen. Haarlem, Loosjes, 1786.
55208: Loosjes Pz, A. - Prent: 'Jac. Joh. Ankarstrom'. Gegraveerd portret in ovaal. Borstbeeld , bevestigd met ketting aan paal, waarop een bord met 'Konunga mordaren J.J. Ankarstrom', een pistool en een mes. Onder het ovaal 'A. Loosjes Pz, excudit.
8885: Loosjes Pz, Adriaan - Historie van mejufvrouw Susanna Bronkhorst. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1806. [6 delen]
65707: LOOSJES PZ., A., - Ewoud van Lodijke of de ondergang der Zeeuwsche stad Romerswaal. Treurspel, benevens eene beknopte beschrijving der gemelde stad. Deze druk wordt geheel ten voordeele van de door de overstrooming ongelukkig gewordenen uitgegeven.
65581: LOOSJES, VINCENT, - Zege-lied op 's Konings negenenvijfstigsten verjaardag, den 24sten Augustus 1831. Wijze: Wien Neerlands Bloed enz.
64930: LOOSJES, A., - Voor ruim eene halve eeuw. De Evangeliedienaren in de Protestantsche Gemeenten te Haarlem
50955: Loosjes Pz., A. - Geschiedkundig gedenkstuk van het voorgevallene binnen Haarlem in de laatste helft van het jaar 1799. Haarlem, Loosjes, 1803.
65124: Loosjes, Pz., A., - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek. 1e stukje,
64177: LOOSJES PZ., A., - Het leven van Maurits Lijnslager eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw
64019: LOOSJES, VINCENT, - Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst door Lourens Janszoon Koster, van stadswege gevierd te Haarlem den 10 en 11 Julij 1823; bijeenverzameld door Vincent Loosjes.
15526: Loosjes Pzn., A. - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem. Haarlem: A. Loosjes Pzn, 1804[-1805]
15528: Loosjes Pzn., A. - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem. Haarlem: A. Loosjes Pzn, 1804[-1805].
15532: Loosjes, A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden, reeks B en C, 1021 + 909 afbeeldingen, Amsterdam: Scheltema & Holkema, [1924-1926]
67260: LOOTS, C., - Bij den vrijwilligen heldendood van J.C.J. van Speyk, (...) door Cornelis Loots, uitgesproken in het tweede Departement der Maatschappij Tot nut v n het algemeen, den 16den Februarij 1831.
8919: Loots, Cornelis (vert.); August von Kotzebue - Armoede en grootheid. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 4e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1822.
65469: LOOTS, C., - Gedichten van Cornelis Loots, eerste tot en met het vierde deel
65280: LOOTS, C., - Nagelaten gedichten van Cornelis Loots, tweede deel
65125: LOOY AZ, F. DE, - De heer Hendrik Reinhart en zijne zonen, of het voorbeeldige huisgezin. Een geschenk voor Jonge Lieden
65813: LOOYENGA, A.J., - Van waterstaatskerk tot kathedraal. De St. Josephskerk te Haarlem en het werk van de waterstaatsarchitect H.H. Dansdorp.
68764: LOREIJ, H.G., - Album Amicorum of H.G. (“Dientje”) Loreij.
8040: LORENZ MEYER, Ed. - Wappenbuch der Hamburgischen Deputationen 1860-1896 [Hamburg ca. 1897].
64490: LORENZ-MEYER, E.L., - Hamburgische Wappenrolle Nach Hamburgische Wappenbuchern
35422: Lormier, Antonius - Disputatio juridica inauguralis de conditione indebiti Leiden P. van der Aa 1715
38100: Lorry, A.C. de - Tractatus de morbis cutaneis, Parijs, Cavelier, 1777, 4o, 16 +704 + ( 4 ) pag., half leather [ first modern textbook on dermatology ]
4052: Los, F.J. - Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle. Oostburg [1972], 144 p., geb., geïll.
36272: Loss, Laurentius, uit Isnacensis - Dissertatio inauguralis de lue venerea Giessen J.D.Hampel 1668
64173: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH, - Gumal en Lina, eene Geschiedenis tot Nut en Vermaak der Jeugd; inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste Grondwaarheden van den Godsdist in te prenten.
65081: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH, - Gumal en Lina. Eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd; inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van de godsdienst in te prenten
69121: LOTGERING-HILLEBRAND, H. R., - ONZE VOEDING IN DISTRIBUTIETIJD
15534: Lotthé, Ernest - Charme et lumière des Pays-Bas. Parijs: Desclée de Brouwer, 1935.
32647: Lotze, Tjeerdus Maximillianus, uit Maartensdijk - Dissertatio juridica inauguralis de poenae aggravatione [...] Amsterdam Typographia Latina et Gallica 1823
67565: LOUDA, J., - A Concise Guide in Colour. European Civic Coats of Arms
34944: Loudon, Franciscus Augustus , uit Ned. Indie - Quaestiones juridicae inaugurales quas annuente summo numine ..... Leiden Hazenberg 1846
64855: CREVIER JEAN-BAPTISTE-LOUIS, - HISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS DEPUIS AUGUSTE JUSQU'A CONSTANTIN
43884: Louise B.B., - De jeugd onzer koningin, Rotterdam, Nijgh, 1891. Gebonden, oblong, 50+8 pag., geïll. Scharnieren gebroken.
69524: LOUMAN, J.P.A., - Fries waterstaatsbestuur / een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970
5220: Louman, J.P.A. - Archief van de familie Berg, ‘s-Gravenhage (Rijksarchief Z.H.) 1980, 278 p.
66547: LOUTER, J. DE, - Levensbericht van Pieter Anthonie van der Lith
60770: Loutherbourg, Philippe Jacques de (1740-1812) - Premiere Suite d'Animaux... (Title page)
36122: Louwe Kooijmans, L.P. - De autheuren der antiquiteten Leiden Universiteit 1983
52561: Louys, Pierre - Aphrodite. Moeurs antiques. Paris, Mercure, 1896.
66026: LOUYS, PIERRE, - LES CHANSONS DE BILITIS - traduites du grec - edition ornee de 300 gravures par Notor D'APRES DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES DES MUSEES D'EUROPE.
66076: LOVINK, H. J., A.O., - Dr. W. C. H. Staring, gehuldigd op zijnen hondersten geboortedag 5 october 1908.
66073: LOVINK, H. J., A.O., - Dr. W. C. H. Staring, gehuldigd op zijnen hondersten geboortedag 5 october 1908.
34750: Low, John Christopher, uit Amsterdam - Dissertatio Philosophica inauguralis de iis, quae veteres philosophi de magnitudine telluris memoriae prodiderunt Leiden Haak 1808
58700: Lubach, D.; - Ontleedkundig en physiologisch handboek voor aankomende onderwijzers in de gymnastiek. Amsterdam 1863.
66206: LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A., - Rijklof van Goens, de Jonge, en zijn bezittingen.
66581: LUBBERS, R.F.M., SPERNA WEILAND, J., RINNOOY KAN, A.H.G., - Erasmus in triplo. Inleidingen uitgesproken tijdens de openingsbijeenkomst van de Erasmus Herdenking Rotterdam 1986.
61068: Lubin, Jacques (ca. 1659-before 1713) after Hals, Frans (1585-1666) - Portrait of René Descartes (1596-1650)
69610: LUBINO, EILHARDO, LAURENTIUS, ISRAEL, - De verbis quae administrationi baptismi apud nos praemitti solent & quae vulgo exorcismum vocant. Disputatio theologica, quam praeside Eilhardo Lubino SS. Theologicae Doctore & in Academis Rostochiensi Professore., Publica Defendere Conabitur, Israel Laurentii Preatorius Suecus. Fiet Disputatio, cum Deo, die 27. Novemb. in auditorio magno.
35450: Lubinus, Eilhardus - Programma in exequiis optimae et honestissimae matronae Annae Oldenborges, Clarissimi & Praestantissimi Viri, Dn. Iohannis Posselii Senioris, Graecae linguae quondam Professoris celeberrimi, & de Academia hac praeclarissime meriti, Relictae viduae piè in Christo defunctae, Publicé propositum rectore Eilhardo Lubino.
8933: Lublink Weddik, Bartholomeus Theodorus - Herfstloover. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1863.
66389: LUBLINK-WEDDIK, B.T., - Het leven en bedrijf van Dr. M. Luther / bewerkt door B.T. Lublink Weddik
8926: Lublink Weddik, Bartholomeus Theodorus - Gedachten en beelden. 2e druk. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1832.
8928: Lublink Weddik, Bartholomeus Theodorus - Vrede in den lande! Gebed in het hart! Vaderlandsche uitboezeming. Uitgegeven ten voordeele van een behoeftig huisgezin. Amsterdam, G. Portielje, 1845.
8925: Lublink den jongen, Joannes - Brieven en briefwisseling. Amsterdam, Johannes Allart, 1803.
32651: Lublink, Albertus Joannes, uit Amsterdam - Observationes juris romani miscellae [...] Amsterdam C.A. Spin 1827
8930: Lublink Weddik, Bartholomeus Theodorus - De binnenkamer van een kruidenier. Oorspronkelijke schetsen en tafereelen naar het burgerlijke leven, uit de papieren van Oudoom Jakob. 2e druk. Arnhem, D.A. Thieme, 1855.
66411: LUCA, FRANCISCO, - Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae, ad recognitionem iussu sixti v. pont. max. bibliis adhibitam recensitae atque emendatae
66482: LUCAS, E., - Lucas: drie eeuwen familiegeschiedenis 1678-1978.
63789: TRIP. LUCAS, - Lierzang aan Nederland
63737: LUCAS, M. HIPPOLYTE, - Le Siège de Leyde. 1574. Grand-opéra en quatre actes et en sept tableaux.
32577: Lucas, Johannes Josephus Anthonius, uit Delft - Veerrechten naar het keizerlijk decreet van 21 october 1811. Proefschrift [...] Delft Waltman 1937
20024: Lucas, Henry S., - Dutch immigrant memoirs and related writings. Revised edition, Michigan/Cambridge U.K. 1997, 517 + 611 pag. Reprint in één deel van de editie in twee delen uit 1955.
15538: Lucas, E.V. - A wanderer in Holland, Londen: Methuen, 1905
15540: Lucas, E.V. - A wanderer in Holland. 15de editie. Londen: Methuen, 1913.
35586: Lucius, Christ. Benedictus, uit Sora-Lusatus; Praeses: Wernher, Heinrich Ludwig - De evidentia ac certitudine demonstrationum moralium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1707
51103: Ludeman, J.C. - Konst-kabinet van verborgenheden der natuur, vervattende een aantal van over de seven honderd geheime konststukken. 2e druk, Amsterdam, Bom, 1770.
65479: LUDENDORFF, GEN., - Der Totale Krieg
55831: [Vulson de la Colombiere, Mark]; J.W. Luder - Vermaakelijke oraculen of kortswijlige voorzeggingen. Uit de Fransche in onze Nederlandsche taal overgezet door J.W. Luder, advoc. Den laatsten druk, van nieuws overzien en van veele drukfeilen en misslagen gezuiverd. Deventer, De Lange, 1806.
36410: Ludwiger, Christian Samuel de; Praeses: Schneider, Johann F. - Dissertatio politico-historia de ordine foeminarum equestri. Vom weiblichen Ritter-Orden.... Der Orden des Todes-Kopffes. Halle Zeitler 1714
66910: LUGT, F., - Miniaturen, Oude Kunst, geillustreerd maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen 1915.
63806: LUGT, F., - Repertoire des Catalogues de ventes publiques intéressant l'art ou la curiosité par Frits lugt première période vers 1600-1825
29154: Lugt, F. - Rembrandt, Een biografie/ une biographie/ a biography, 1899, met inleiding van Ella Reitsma, Parijs 1997, 124 pag., geïll.
8942: Luiken, Jan/ Luyken - Beschouwing der wereld, bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1738.
65921: LUIKEN, JOANNES, - Voncken der Liefde Jezus, Van het God begeerende Zielen-vuur. Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken.
59161: Luiken, Jan, - Voncken der liefde Jezus. De Bye korf des gemoeds (2 dezelfde exemplaren). Des menschen begin en einde. Beschouwing der wereld (2 verschillende exemplaren). Het leerzaam huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen. Het menselyk Bedrijf.
68991: LUITEN VAN ZANDEN, J. RIEL, A. VAN, - Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling.
59528: Luitingh, J.C. - Seerp van Galema en zijne tijdgenooten : een verhaal uit de geschiedenis der Hervorming in Friesland door J.C. Luitingh, Utrecht : Van Peursem, [1888], 208 p. Bruine kaft met goudopdruk met beel van Galema en schepen op de achtergrond, door Snoek.
69424: LUITJES, E.C., - Ontwerp om de steeds toenemende ongelukken bij ijskarringen op de bovenrivieren, zoo niet geheel te voorkomen, althans grootelijks te verminderen.
64193: LUKE, PETER, - Bloomsbury, a play in two acts
36696: Lukkes, Pieter, uit Bovenknijpe - Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland Leeuwarden Koumans 1964
26494: Lulofs, B.H. - Kort overzicht van de geschiedenis der Nederlanden met name der Noord-Nederlanden van den vroegsten tot den tegenwoordigen tijd, 2 delen, Groningen 1835-1837, 310 + 457 pag., orig. karton. Goed exemplaar.
8936: Lulofs, Barthold Henrik (vert,); Johann Heinrich Voss - Louise - een landelijk gedicht in drie idyllen. Vertaald uit het Duits. Groningen, J. Oomkens, 1811.
41824: Lulofs, Johan - Wiskundige en werktuigkundige beschouwingen der wind-molens. Extract uit een 18e eeuws werk, pp. 525 t/m 621, in blauw papieren omslag.
32977: Lulofs, Bartholdus Henricus, uit Zutphen - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis, de libertate [...] Groningen J.J. Homkes 1809
65582: LULOFS, B.H., - Eene hand vol hulstbladeren; of steekpalmloof-vlechtje, als bijvoegsel tot mijn distelkransje, door mr. B.H. Lulofs.
65255: LULOFS, B.H., - Gelderlands voortreffelijke dichter. letter- en landhuishoudkundige Mr. A.C. W. Staring van den Wildeborch, in zijn leven, karakter en verdiensten geschetst
65550: LUMET, L., - Napoléon Ier - Empereur des Francais [348 reproductions, dont 6 en couleurs]
56220: Lumiere, A. et L., - Les developpateurs organiques en photographie et le paramidophenol, Paris, Gauthier-Villars et fils, 1893, 82 pag.
35604: Lüncker, Conrad - Christliche Trauer Leich-Ehre-Gedächtnüs- und Trost-Predigt, bey [...] Leich-Procession des [...] Johann Philipsen von Buseck genant Münch des ältern [...] Giessen Friedrich Karger 1666
16479: LUNTEREN - Gids voor Lunteren en omstreken. Uitg. van de Ver. voor Plaatselijke Belangen en Vreemdelingenverkeer, Lunteren, [1925], 76 p.
57816: Lurasco, F.M., - Het zeewater-aquarium, 2e druk, Amsterdam, z.j.
53610: Lurasco, C.F. - Bezwaren tegen het stelsel van afzondering der gevangenen, getoetst aan de ervaring in de Pennsylvanische staatsgevanegnis van het oosten verkregen. Eene voorlezing op de Alg. Vergadering van het Ned. Genootschap tot zedelyke verbetering der gevangenen, gehouden te Amsterdam den 8sten Mei 1845. [Amsterdam 1845].
15550: Lutgers, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem, naar de natuur geteekend en op steen gebragt door P.J. Lutgers. z.p., 1837-1844, facsimilé-reprint Alphen a.d. Rijn, Canaletto, 1979.
67898: LUTKIE, W., - Dokter Moller.
56554: Luttenberg, G., - Proeve van onderzoek omtrent het armenwezen in ons vaderland en naar de meest doeltreffende middelen die verder ter verbetering van het lot der armen zouden kunnen aangewend worden, Zwolle, 1841.
41288: Lutz, M - Zweite [bis funfte] Abtelung des Universeel- Zuschneide-Systems der mannlichen Bekleidung nach mass, neues patentiertes Prazisions-Verfahren. 7e Auflage, 4 Bande. Stuttgart ca. 1910.
55780: Luyken, Jan - Prent: 'De moordt des Prinsen van Oranje tot Delft, in den jaare 1584', gravure door Jan Luyken naar R. de Hoge, tonende het doorschieten op de trap.
67508: LUYKEN, J. AND C., - De Plaatdrukker
67506: LUYKEN, J. AND C., - De Boekbinder
67507: LUYKEN, J. AND C., - De Koopman
66745: LUYKEN, J. AND C., - De Zwaardveeger
66746: LUYKEN, J. AND C., - De Leeraar
66744: LUYKEN, J. AND C., - De Zeilemaaker
66742: LUYKEN, J. AND C., - De Zeeman
66740: LUYKEN, J. AND C., - De Wolbereider
66741: LUYKEN, J. AND C., - De Zadelmaaker
66739: LUYKEN, J. AND C., - De Linne-Wever
66738: LUYKEN, J. AND C., - De Wagenmaaker
66737: LUYKEN, J. AND C., - De Visser
66736: LUYKEN, J. AND C., - De Verwer
66735: LUYKEN, J. AND C., - De Tinnegieter
66734: LUYKEN, J. AND C., - De Timmerman
66733: LUYKEN, J. AND C., - De Tichelaar
66732: LUYKEN, J. AND C., - De Tapytwerker
66731: LUYKEN, J. AND C., - De Stoelemaaker
66730: LUYKEN, J. AND C., - De Steenhouwer
66729: LUYKEN, J. AND C., - De Steenbakker
66728: LUYKEN, J. AND C., - De Speldemaaker
66727: LUYKEN, J. AND C., - De Smit
66726: LUYKEN, J. AND C., - De Schuiermaaker
66725: LUYKEN, J. AND C., - De Schrynwerker
66724: LUYKEN, J. AND C., - De Schoenmaaker
66723: LUYKEN, J. AND C., - De Schilder
66722: LUYKEN, J. AND C., - De Schaatsemaaker
66721: LUYKEN, J. AND C., - De Roeremaaker
66720: LUYKEN, J. AND C., - De Pruikemaaker
66718: LUYKEN, J. AND C., - De Papiermaaker
66717: LUYKEN, J. AND C., - De Olislaager
66716: LUYKEN, J. AND C., - De Naaldemaaker
66715: LUYKEN, J. AND C., - De Molenaar
66713: LUYKEN, J. AND C., - De Mandemaaker
66712: LUYKEN, J. AND C., - De Lijmmaaker
66711: LUYKEN, J. AND C., - De Lettergieter
66710: LUYKEN, J. AND C., - De Lederbereider
66706: LUYKEN, J. AND C., - De Kaarsemaaker
66705: LUYKEN, J. AND C., - De Jaager
66704: LUYKEN, J. AND C., - De Hoedemaaker
66703: LUYKEN, J. AND C., - De Heerscher
66702: LUYKEN, J. AND C., - De Grutter
66701: LUYKEN, J. AND C., - De Gouddraadtrekker
66700: LUYKEN, J. AND C., - De Glasblaazer
66697: LUYKEN, J. AND C., - De Droogscheerder
66698: LUYKEN, J. AND C., - De Garentwynder
66699: LUYKEN, J. AND C., - De Geelgieter
66689: LUYKEN, J. AND C., - De Bergwerker
66690: LUYKEN, J. AND C., - De Bezemmaaker
66691: LUYKEN, J. AND C., - De Bleeker
66692: LUYKEN, J. AND C., - De Boekdrukker
66693: LUYKEN, J. AND C., - De Boommaker
66694: LUYKEN, J. AND C., - De Borduurder
66695: LUYKEN, J. AND C., - De Doodgraaver
66696: LUYKEN, J. AND C., - De Draajer
66688: LUYKEN, J. AND C., - De Balansemaaker
66687: LUYKEN, J. AND C., - De Astrologist
66685: LUYKEN, J. AND C., - De Suikerbakker
66684: LUYKEN, J. AND C., - De Pasteibakker
66683: LUYKEN, J. AND C., - De Kuiper
60916: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - DE INSTRUMENTMAAKER / The Musical Instrument Maker [series title: Menselyk Bedryf]
59542: Luyken, Jan (1649-1712) - D'aanslag van den Hertog van Anjou op Antwerpen, in den Jaare 1583. mislukt
8945: Luyken, Jan - Verzaameling van eenige geestelyke brieven [...] aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer tot nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken. Hoorn, Jacob Duyn, 1741.
55788: Luyken, Jan en Casper; - Prent: 'Moord van Hendrik de Vierde', gravure door Jan en Casper Luyken met 2 regelig onderschrift.
55750: Luyken, Jan - Prent: 'Tomenbij en anderen in Egypte ter dood gebracht 1517', gravure van Jan Luyken, met deze tekst in handschrift.
67877: LUYKEN, LUCAS, - Ter inwyinge van het nieuwe diaconie-huis
66743: LUYKEN, J. AND C., - De Zeevemaaker
66719: LUYKEN, J. AND C., - De Plaatsnyder
66709: LUYKEN, J. AND C., - De Lantaanmaaker
66708: LUYKEN, J. AND C., - De Koperslaager
66707: LUYKEN, J. AND C., - De Kammemaaker
50885: Luyken [Luiken], Jan - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten (...), Amsterdam, Roman, 1749. Gebonden met 2 andere werken van Luyken.
55810: Luyken, Jan - Prent: 'Afgryselyke wreedheyd der Spanjaarden in de plonderinge van Antwerpen gepleegt aen seekere bruyd. Ao 1576' [4-8 november 1576], gravure door Jan Luyken.
55812: Luyken, Jan - Prent: 'De moordt der Spanjaerden te Naerden geschiedt den eersten van December in den jaare 1572', gravure door Jan Luyken.
55798: Luyken, Jan - Prent: 'Don Pedro Pacieco, opper krijgs bouwmeester des H. van Alva, nevens twee Spaensche jonkers, opgehangen tot Vlissingen in den jaare 1572', gravure door Jan Luyken.
55768: Luyken, Jan e.a. - Prenten: 19 scenes betreffende naaktlopers en zwaardlopers, geexecuteerde lijken, executie, etc. betr. de wederdopers te Amsterdam in 1535. Hierbij 4 dubbelen. Gravures door Jan Luyken e.a.
69196: LUZ, P. DE, - Isabelle II Reine d'Espagne avec 2 portraits hors texte.
52467: Luzac, Elie - Bericht van Elias Luzac Junior op een geschrift, uitgestrooid onder den tytel van bekendmaaking van heer Maarten van Roshem, ridder. Leiden, E. Luzac, 1759. [Gebonden met 13 andere pamfletten in 8°].
66252: LUZAC, ELIE, - Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen Staat; de toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart; de oorzaaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben; die, welke tegenwoordig tot derzelver verval strekken; mitsgader de middelen, welke derzelven wederom zouden kunnen opbeuren, en tot hunnen voorigen bloei brengen. Het Fransch ontwerp gevolgd. Het werk zelf geheel veranderd, merkelijk vermeerderd, en van verscheiden misslagen gezuiverd.
34164: Luzac, Cornelius Joannes, uit Leiden - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1820
34166: Lycklama a Nyeholt, Georgius Wolfgang Franciscus, uit Oldeboorn (Fr.) - Dissertatio juridica inaugurales de mandato jure hodierno [...] Leiden Haak en Comp. 1834
22938: LYDIUS, AMIJE ?, DESCHAMPS, VAN DER BEECK - Brief van Jacobus Lydius, d.d. Dordrecht 24 mei 1651, aan "Seer weerde juffrou, uytverkoren zieltje, mijn soet en hoog-gelieft hertje", manuscript, folio, 2 p (enige restauraties op vouwen).
52479: Lydius, Jacobus - Spreekwyzen door de heilige schryvers ontleent uit de stryden der ouden verklaart (...) met de byvoegselen van J. Lomejer, opnieuw vertaalt (...) door Abr. Du Ry. 2 stukken in 1 band, Rotterdam, Bosch, 1746.
32639: Lynden, Alexander Frederik van, uit Amsterdam - Bijdrage tot de leer der verjaring en der wettelijke vervaltermijnen op pachtrechtelijk gebied . Proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1880
22712: LYNDEN, VAN - Afdruk van een gegraveerd koperen plaatje met familiewapen Van Lienden(Lynden) en de 16 kwartierwapens van “Theodoricus de Liienden archidiaconus ardvenae eccliar.....”, 14,5x10cm. De afdruk lijkt begin 20e eeuws, het plaatje lijkt (veel) ouder te zijn geweest.
65360: LYNDEN VAN HEMMEN, F.G. BARON VAN,, - Vrije gedachten van een Ingeland van Rijnland, over de verhandeling van droogmaking des Haarlemmer Meers.
34978: Lyon, George Henry Barnet, uit Paramaribo - Stellingen Leiden Somerwil 1871
64851: LYTTELTON, GOLDSMITH, - A History of England, in a series of letters from a nobleman to his son. Written by Lord Lyttleton and Dr. Goldsmith. To which is added a continuation till the present time.
36114: Maanen, R.C.J. van - Doorgaande beweging Leiden Universiteit 2004
27206: Maanen, F.J. van e.a. - Mededeelingen van de vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage, eerste en tweede deel in één band, 's-Gravenhage 1863, 1876, 347 + 352 pag., geb. in halfleer, geïll. met platen in steendruk. Goed exemplaar.
34622: Maanen, C. F. van, uit 's-Gravenhage - XXII. theses juridicae. 1792
34620: Maanen, C. F. van, uit 's-Gravenhage - Theses juridicae. 1791
34624: Maanen, Cornelius Felix van, uit 's-Gravenhage - XXII theses juridicanae. 1793
35274: Maanen, Jani Rudolphii van, uit Harderwijk - Commentatio in quaestionem ab ordine medicorum [....] 1822
16481: MAARN - V.V.V. Maarn en Maarsbergen. Uitg. V.V.V. [ca. 1935], 32 p.
69093: MAARSEN, HENK VAN, - Met penseel en verf. De geschiedenis van Graaf Floris V. Kleur en leesboek.
36086: Maas, Wilhelmus Joannes Maria, uit Overschie - De dijkwet van 1810 Rotterdam Nijgh & Van Ditmar 1963
39812: Maas, F.M. (inl.); - Over Kaag, Braassem en Westeinder. Een rekreatie-onderzoek met behulp van luchtfoto's, enquetes en tellingen. 2 delen, Delft 1970-1971, 169+140 pag., oblong, geïll. [betr. Warmond, Alkemade].
67067: MAAS, N., - Portretten van Thijm.
59446: Maas, C. - Aantekeningen betreffende Cornelis Maas (ca 1790-1864) gehuwd in 1811 met Anna Brouwer, koornmolenaar en grondeigenaar te Haarlem. Ook over andere familieleden Maas, typoscript, 7 pp. M14728
23178: MAASDIJK, VAN - Twee blaadjes met potloodschetsen van paardrijdende meisjes, met het stempeltje "Atelier A. van Maasdijk".
65944: MAASKAMP, E., - Uniformes des gardes d'honneur des diffèrens corps dans les sept départemenens de la Hollande formes pour reception de sa majeste l'empereur et roi.
63598: Maaskamp, Evert (1769-1834) - PANORAMA DE LA VILLE D'AMSTERDAM.
16483: MAASSLUIS - Maassluis. Uitgegeven met instemming van het gemeentebestuur, onder redactie van (....) C.P.I. Dommisse, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
16485: MAASTRICHT - Maastricht door D. Sassen. Uitg. met medewerking van V.V.V. en K.v.K., Amsterdam, Alta, [1925], 132 p.
16486: MAASTRICHT - The old town of Maastricht and the caves of mount St. Pieter by D.C. van Schaik, Souvenir edition in honour of our American liberators, Heer, Van Schaik, 1945, 48 p.
66968: MAATJES, A.B., VOGIN, H.J., - Pocket Dictionary of the English-Dutch and Dutch-English Languages, Remodelled and Corrected from the best authorities. Second, Third, Fourth & Fith edition, Revised and Enlarged by A.B. Maatjes, H.J. Vogin & others. Sixth edition, thoroughly emended & improved.
66171: MABILLON, J., - Histoire des contestations sur la Diplomatique avec l'analyse de cet ouvrage
43257: Macarthur, B. / J. Moore - Lessons in figure painting in water colours, 16 coloured plates from designs by Blanche Macarthur and Jennie Moore, With special instructions by the painters. Londen etc., Cassell etc., [1881].
64845: MACAULAY,, - The History of England From The Accession of James the Second, two volumes
6318: Macco, F. - Stammtafel der Familie Wüppermann aus Barmen. Abgeschlossen am 1 May 1911, groot blad, 90 x 120 cm, tekening door Oscar Roide, druk Gebr. Vogt (slijtage op vouwen)
64219: MACCO, HERMANN FRIEDRICH:, - Beiträge zur Geschichte und Genealogie Rheinischer Adelsfamilien. Bearbeitet und im Selbstverlage herausgegeben von Hermann Friedr. Macco. Mit 8 Wappentafeln Originalzeichnungen des Malers Georg Macco in Düsseldorf
59782: Macé, Claude (1631-1670), after Carracci, Annibale (1560-1609) - Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
43286: Macfarlane, C. - Konstantinopel en Turkije, Uit het Engelsch vertaald. 2 delen, Amsterdam, Beijerinck, 1830.
14482: MACGEORGE, A. - Flags: some account of their history and uses. London etc. 1881, ill., 122 p., orig. cloth.
65266: MACKAY, D. BARON, - Patriarchaat in de Schotse Hooglanden
34024: Mackay, Johannes Franciscus Henriocus Jacobus Ernestus, uit Nijmegen - Specimen jurudicum inaugurale de aere alieno hereditario [...] Utrecht N. van der Monde 1829
4098: Mackay, D. baron - Geschiedenis van het geslacht Mackay. Facetten van de politieke, militaire en sociale geschiedenis van de Schotse hooglanden en de Nederlanden. 's-Gravenhage 1984, 304 p., geïll., geb.
32637: Mackay, Aeneas, uit Nijmegen - De uitsluiting van geestelijken en bedienaren van de godsdienst uit de volksvertegenwoordiging. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1862
65425: MACKENNAL, A., - Homes and haunts of the Pilgrim Fathers.
34678: Macquelyn, Michaelis Jacobi - Sermo academicus de nonnullis philosophiae naturalis [...] ; Met: Narratio rerum academicarum rectore magnifico M.J. Macquelyn Anno 1829-1830. 1830
68495: MACRAY, W. D., - Annals of the Bodleian Library, Oxford A.D. 1598-A.D. 1867; With a Preliminary Notice of the earlier Library founded in the fourteenth century.
52465: L.L., mademoiselle - Dix-huit soirees a la campagne. Amsterdam, v. Kesteren, 1833.
36182: Madewies, Samuel, uit Stargard Pom.; Praeses: Neumann, Johann Georg - Disputatio historica de rebus synonymis Wittenberg Christian Fincelius 1685
65240: ANDRE EN MAENEAS, - Kweekelingen-Almanak 1899 uitgegeven ten dienste van den Nederlandschen Kweekeling, onder redactie van Andre en Maeneas
68925: MAETERLINCK, M., - La vie des abeilles.
7998: MAEYER, EDWARD A. DE - Who's who in Europe, 1964-1965.
60538: Maffei, Nicoló Francesco (1590-1670) after Carracci, Annibale (1560-1609) - Madonna della scodella
53620: Maggi, Girolamo - De equuleo liber postumus cum notis Goth. Jungermanni, accedit appendix virorum illustrium, idem argumentum pertractantium. Amsterdam, Andreas Frisius 1664.
39188: Maginnis, A.J. - The atlantic ferry, its ships, men and working. First popular edition, London 1893, 208 pag., hardback, ill.
55142: Magino, Antonio - Den Italiaenschen waerseggher, dat is een prognosticatie op het jaer onses heeren 1622 (...). Naar de copije van Bolognia 1622.
1656: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzicht van de besturen die vóór de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd. 3 stukken in 2 bdn. Groningen 1838-1850. Geb., 160, 185, 315, 367, 335 p.
24690: Magnus, Albertus [et al] - De secretis mulierum. Item De virtutibus herbarum lapidum et animalium. Amsterdam, Jodocus Janssonius, 1643.
57444: Magny, M. Vicomte de; - La science du blason, accompagnee d'un armorial general des familles nobles de l'Europe. Paris [1858].
14840: Mahauden, A., J.L. Rens, M. van Kerkhove - Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, deel I-V, z.pl. [1970-1972], 486 p, geb. (gestencild), in één band.
29186: Mai, E - Roelant Savery in seinen zeit ( 1576-1639 ), Keulen 1985, 238 pag., geb., geïll. Goed exemplaar
65718: MAIDEN, JOANNES, - De wonderen des Alderhoogsten, zoo tot schrik en straffe zyner Vyanden, als tot moedgeving en troost zyner gunstgenooten; vertoond in de alomvermaarde beleegering en verlossing der stad Alkmaar. Voorgevallen in den Jaare 1573. Mitsgaders desselfs lof.
52449: Maillet, B. de / J.B. le Mascrier, - Beschryvinge van Egipte behelzende verscheide keurige aanmerkingen over de oude en hedendaagsche aardrykskunde (...) opgesteld volgens de aanteekeningen van den Hr. De Maillet, ouden consul van Vrankryk te Cairo, door den abt Le Mascrier. 2 delen in 1 band, 's Gravenhage, Beauregard, 1737.
42819: Maimbourg [Maimburgh], Louis - Historie van het verval des Kaiserrycks, nae de doodt van Carolus Magnus ofte Carel de Groote (...) vertaeldt door H. v. Quellenburgh. Amsterdam, T. ten Hoorn, 1683.
42797: Maimbourg, Louis - Histoire du pontificat de saint Leon le Grand. 's Gravenhage, Moetjens, 1687.
69190: MAIMBOURG [MAIMBURGH], LOUIS, MAIMBURG, LOUIS, - Historie van de Kettery der Beeldstormers, en van d'overbrenging des Keizerrijks op de Franschen
31977: Maire, Guilelmus Elias le, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica inauguralis, de hereditatis divsione ab adscendentibus facta inter descendentes [...] Groningen J. Römelingh 1836
66515: MAIRE, OCTAVE LE, - Antoine de Tassis 1510-1574.
15571: Mais, S.P.B., en Gillian - Dutch holliday. Londen: Alvin Redman, 1961.
42705: Pesson-Maisonneuve - Nouveau manuel complet du pecheur Francais, ou traite general de toutes sortes de peches. Nouvelle ed., revue (...) par M. Moriceau. Paris, Encyclopedie de Roret et Moriceau [s.a.].
69717: MAITLAND, CAPT., - Réfutation de la relation du capitaine Maitland, commandant de le Bellérophon, touchant l'embarquement de Napoléon à son bord; rédigée par M. Barthe, sur les documens de M. le comte de Las Cases; augmentée du testament original de Napoléon, et ornée d'une jolie vignette représentant Napoléon sur le rocher de Sainte-Hélène.
25228: Majus, Johann Heinrich - Vita Jo. Reuchlini phoorcensis, Frankfurt 1687, (34) + 55 + (32) pag., full vellum. Missing: the titlepage and portrait.
60822: Unknown maker - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60818: Unknown maker - Medal with portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) and the Four Day's battle
60816: Unknown maker - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61710: unknown maker - Corpus Juris Civilis [Title page]
61782: Unknown maker - KAMP-REGT DER HOLLANDEREN
59784: Unknown maker - ANTONIVS ALBICIVS NOBILIS FLORENTINVS
59984: Unknown maker - IOANES AUSTRIACUS CAROLI V. FIL. BELGII GUBERNATOR. [Juan I of Austria (1547-1578)]
60002: Unknown Maker - EFFIGIES LVCAE LEIDENSIS PROPIA MANU INCIDERE (portrait of Lucas van Leyden)
61662: Unknown maker - COMOEDIA VETUS
59982: Unknown maker - DON JOHAN VAN OOSTENRYK, GOUVERNEUR GENERAEL DER NEDERLANDEN [Juan I of Austria (1547-1578)]
59976: Unknown maker - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. PHILIPPI REGIS... [Juan I of Austria (1547-1578)]
22268: MAKKINGA (Fr) - “Register der huizgesinnen in den dorpe Makkinga, gelegen in Stellingwerf Oosteynde benevens de qualiteit en het getal der personen in yder huisgesin, opgemaakt en beschreven door de gecommieteerde van voorn. den dorpe, ingevolge de resolutie in dato den 19 juny 1748”, manuscript, folio, 5 p.
58520: Makkink, J.Th., - Ik strijd en houd mij boven. Grieven tegen de wet op de geneeskunde en een gedeelte van het publiek, Zutphen 1862.
40644: MaLcomesius, H - Ter gedachtenis. Zestal leerredenen en toespraak bij de eerste steenlegging van de Noorderkerk [te Rotterdam], Rotterdam 1899, 128 pag.
8960: Malfait de Jonge, Philip (vert.); Prosper Jolyot de Crébillon - Elektra, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1751.
30464: Man, Jacq. de ( red.) - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica, 1670- 1820, Leiden 1993, 263 pag., geïll., geb., als nieuw.
68016: MAN, CORNELIS JAN DE, - In memoriam Dr. A.A. Fokker, 1810-1878
56418: Man, Marie de, - Medaille mortuaire de Thierry van Cloon, gouverneur general des Indes Neerlandaises, overdruk Tijdschrift v.h. Ned. Gen. v. Munt- en Penningkunde 1893, 17 pag.
37594: Man, M.G.A. de - Catalogus der numismatische verzameling van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1907, 390 pag.
34864: Man, Engelbertus de, uit Breda - Dissertatio juridica inauguralis de vindicta privata Leiden Gebhard 1845
47466: Manach, D. e.a., - La descendance de Charles X, roi de France, Paris 1997, 387 pag.
34766: Manahan, Ambrosius, uit New York - Theses ex universa theologia Rome 1841
27790: Manchester, E.A. - Flags of all nations, London, Philip [ ca. 1940 ], omslag met grote ( 58 x 88 cm. ) vlaggenkaart in kleur.
35088: Mandele, Jacobus Egbertus van der, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de titulum digestorum cui inscribitur: ad legem fabiam de plagiariis. Leiden J.C. Cyfveer 1835
47656: Mandemaker, W.K., - Veilingcatalogus teekeningen, prentkunst en schilderijen van (.....) Everhardus Boers, oud-fiscaal van de Ned. retourvloot en carga der O.I. Compagnie, 's-Gravenhage 1818, 4+156 pag., half leer.
35842: Manger Cats, Huibert, uit Wolvega - Stellingen .... Leiden Kleyn 1898
27686: Manger, J.B. - Recherches sur les relations économiques entre la France et la Hollande pendant la révolution Francaise (1785-1795 ), Paris 1923, 170 pag., geïll. Papieren omslag, los in de band.
65755: MANHEER, G., - De Spelonk van Strozzi of de ondeugd door zich zelve gestraft. Tooneelspel in vier bedrijven door G. Manheer.
23720: Manningham, John - Diary of John Manningham (...) 1602-1603, editea from the original manuscript by John Bruce esq., Westminster 1868, 20 + 188 pag., half leather, ill.
65848: MANNOURY, J., - De Schakers. Oorspronkelijk Blijspel in een bedrijf, 5 heeren, 3 dames.
68876: MANSHOLT, D.R., - Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland.
7916: MANSSEN, W.J. - Geschiedenis der Evang. Luthersche Gemeente te Zaandam.
68439: MANUEL, E., WERTHEIM, J.F., - De afwezige. Drama in een bedrijf en in verzen naar het Fransch van E. Manuel dor J.F. Wertheim.
65322: MAPES DODGE, M., - Hans Brinker or the silver skates
47182: Marang, G.P., - De Zwijndrechtsche nieuwlichters, Dordrecht 1909, 303 pag., geïll.
66856: MARCEL, H., - Exposition de portraits peints et dessines du XIIIe au XVIIe siecle
68943: MARCELEY, J. DE, - Le meurtre de Schoenbrunn.L'empoisonnement de duc de Reichstat. Preface du Professeur Rene Fabre.
69863: MARCHAIS, C., - La Culture de la vigne en Anjou, par C. Marchais. Introduction de M. Prosper Gervais.
36082: Marchand, Stephanus, uit Leiden - Positiones subsequentes examini publico subjicio [26 stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden z.n. 164.
35350: Marchie van Voorthuijsen, H. du - Prent op de promotie van Mr H. du Marchie van Voorthuijsen, litho naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1876
35222: Marchie Servaas, Janus du, uit Amsterdam - Disquisitio de vita et scriptis eligii Episcopi Noviomensis Amsterdam P.B. van Waning Bolt 1859
15329: Guillot de Marcilly - Relation historique et theologique d’un voyage en Hollande et autres provinces des Pays-Bas, dans laquelle on verra le détail des conversations de l’auteur avec M. le marquis de Langallerie, sur les principaux points de la religion, enrichie de notes critiques, historiques & chronologiques. Parijs: J. Estienne, 1719.
34718: Marckart, Joannes Wilhelmus , uit Rudenhausen - Disputatio juridica de jurisprudentia Belgica cum romana conjungenda Utrecht Van Megen 1734
42392: Marconville, Jean de / Jean Dallier / Plutarchus - De l'heur et malheur de mariage. Ensemble les lois connubiales de Plutarque traduictes en Francois. Paris, J. Dallier, 1571. [Gebonden met:] Dezelfde, De la bonte et mauvaistie des femmes. Paris, J. Dallier, 1571.
8963: Marcus, Rudolph - Ter gedachtenisse van den vrede, gesloten te Aken, den 30sten van Grasmaand, des jaars 1748. Amsterdam, Pieter Meijer, 1749.
55408: Mare, Pieter de (1757-1796) - Prent van grafmonument voor S. van Schaak, 'de roem en hoop van 't Leydsch Atheenen, door 't staal (...) eens moorders neergeveld'. Gravure door P. de Mare naar C. Bisschop, met adres M. Cijfveer, [1794].
22370: MAREES, DE, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Reneke Busch de Marees, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw) dd. 11-6-1763.
32737: Marees van Swinderen, Wicher Meinard de, uit Groningen - Dissertatio iuridica inauguralis, de studio, quod legislatores, inde a saeculi duodevigesimi parte posteriori, in legibus criminalibus emendandis ac reformandis posuerunt [...] Groningen J. Oomkens 1827
7846: MARESTI, ALFONSO - Teatro genealogico et istorico dell' antiche e illustri famiglie di Ferrara.
34060: Marez Oyens, Gerardus Henricus de, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de poenis extraordinariis plena deficiente probatione [...] Amsterdam T.B. Groebe 1833
5316: Margarinefabrieken - Brinkers’ Margarinefabrieken 1878-1953, Zoetermeer 1953, 50 p., geb., geïll.
4116: Marion, N.A.J. van - Geslacht Van Marion. 's-Gravenhage 1905, 10 p., geïll.
65025: MARIS, J.C., - Overdruk uit de Nederlandsche Leeuw 1953
1668: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J.C. - Een honderdtal Nederlandsche families. Een historische, genealogische en biografische studie over de kwartieren van Mr.Dr. C.W. Maris. Nijmegen 1946. Geb., geïll., 363 p.
28956: Marius, G.H. e.a. - Johannes Bosboom, 's-Gravenhage 1917, 162 pag., geb., geïll. Exemplaar op zwaar papier.
68962: MARIUS, G.H., - Hollandsche schilderkunst in de XIXe eeuw.
66852: MARIUS, G.H., - een praatje over portretten.
16490: MARKEN - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd door Eberhard, Leiden, Kooyker, 1877, 80 p.
16493: MARKEN - The truth about Marken, zoals het echt is, by Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 102 p.
34952: Marle, Gerardus Gulielmus Henricus van , uit Zwolle - Specimen inaugurale de caussis quarundam legum romanrum et codicis civilis in re testamentaria Utrecht Van Paddenburg 1821
8968: Marle, Cornelis van - Rijmelarij. 2e druk. Leiden, J. van Thoir, 1814.
42235: Marles, Jules Lacroix de - Merveilles de la nature et de l' art dans les cinq parties du monde Afrique, 2 volumes. Paris, 1830.
66280: MARMIER, X,, - Lettres sur le Nord, (Danemark, Suede, Norvege, Laponie, Spitzberg) et sur l'Islande.
47584: Marmier, X, - Du Rhin au Nil, Tyrol, Hongrie, provinces Danubiennes, Syrie, Palestine, Egypte, 2 volumes, Paris [1846], 29+396+(4)+496 pag., hardback in half linen
15575: Marmier, X. - Lettres sur la Hollande. Parijs: Delloye, 1841.
65524: MARMONT, AUGUST-FREDERIC-LOUIS VIESSE DE (HERZOG VON RAGUSA), - Reise des Marschalls Herzogs von Ragusa durch Ungarn, Siebenbuergen, Suedrussland, Die Krimm, and den Kuesten des asowschen Meeres, nach Constantinopel, Kleinasien, Syrien, Palaestina und Egypten in den Jahren 1834 und 1835. III and IV
24892: Marmontel, J.F. - Les Incas, ou la destruction de l'empire du Pérou.
66368: MARMONTEL, J.F., - Belisarius. Naar het Fransche van den Heere Marmontel.
42428: Marmontel, J.F. - Belisaire. Amsterdam, v. Harrevelt, 1767.
69292: MARNIX, HEER VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN, - De Byen-Korf der H. Roomscher Kerke/Almanachs heiligen, of History der Opkomst, Voortgang, en Viering, van alle de Heyligen die doorgaans met Roode Letters in den Almanach aangewesen zyn, En door de Roomsgesinde met Gods-dienstige eere gediendt worden.
55529: Marnix, heer van Sint Aldegonde, Philips van - De byen corf der H. Roomscher Kercke. Utrecht, L. en S. de Vries, 1659.
42497: Magné de Marolles - La chasse au fusil, Nouvelle edition. Paris, 1836.
67728: MARONIER, J.H., - Levensberigt van Abraham des Amorie van der Hoeven
8971: Maronier, Hendrik - Gedichten. Rotterdam, A. Wynands, 1838.
65749: MAROT, CLEMENT, - Oeuvres de Clément Marot valet-de-chambre de François I Roy de France, Revûes sur plusieurs manuscrits & sur plus de quarante éditions et Augmentées tant de diverses Poësies veritables que de celles qu'on lui faussement attribuées [Complete in 6 attractive volumes]
69168: MARQUISET, A., - Quand Barras etait roi.
8974: Marre, Jan de - Marcus Curtius. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1734.
50921: Marre, Jan de - Hof- en mengelgedichten. Amsterdam, Wor e.a., 1746.
38122: Marrow, J.H. ( introd. ) - The golden age of Dutch manuscript painting, Stuttgart 1989, 318 pag.
8976: Marryat, Frederick - Jacob Eerlijk. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1837. [2 delen]
8979: Marryat, Frederick - Newton Forster, of De koopvaardij. Vertaald uit het Engels. Groningen, W. van Boekeren, 1839.[ 2 delen]
8981: Marryat, Florence - Vrouw tegen vrouw. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1870. [2 delen in 1 band]
43124: Marschall, H.G. - Geneeskundig volksboek ter onderregtinge voor (...) allen die met de zorge over jonge kinderen belast zijn, Volgens den tweeden (...) Hoogduitschen druk vertaald. Dordrecht, De Leeuw/Krap, 1792.
15577: Marshall, Joseph [= John Hill] - Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine and Poland, in the years 1768, 1769 and 1770. In which is particularly minuted the present state of those countries, respecting their agriculture, population, manufactures, commerce, the arts and useful undertakings. 3 dln. Londen: J. Almon, 1772.
69444: MARTENS VAN SEVENHOVEN,A.H., - Het archief van het College tot de Beneficieering van Neder- Rijn & IJsel .Rijks Archief-Bewaarplaats in Gelderland.
25266: Martens, Charles de - Guide diplomatique ou traite des droits (...) des ministres publics (...) Nouvelle edition (...) par M. de Hoffmanns, 2 delen, Brussel 1838, 760 + 507 + 30 pag. Gebonden in half marokijn.
63750: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H., - In memoriam prof. Mr. R. Fruin
1676: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H. - De justitieele colleges in de steden en op het platteland van Holland 1795-1811. (Diss.) Utrecht 1912, 410 p.
66469: MARTIN, G., - Histoire et Généalogie de la Maison de MONTESQUIOU
36214: Martin, Christiophor Samuel, uit Dresden - Schediasma historico-literarium de Coleris doctrina scriptisque claris. Praemissa sunt Analecta potiorum huius generis de eruditis homonymis scriptorum quae apud Cl. Mollerum et Cel. Struvium non extant Wittenberg August Koberstein 1718
63916: MARTIN, AUGUSTE, - L'Imagerie Orleanaise, ouvrage précédé d'une étude sur les origines & les sources d'inspiration des imagiers par Pierre-Louis Duchartre, notices biographiques par le Dr Maurice Garsonnin
68402: MARTIN, H., - Nieuwe bronnen voor de geschiedenis van het Karmelieter klooster te Woudsend.
57072: Martin, G. - Les 256 quartiers genealogiques de Monseigneur le Prince Henri de Luxembourg, Saint Chamond 1975, 44 pag.
68894: MARTIN, W., - Altholländische Bilder.
25272: Martin, S e.a. - Gedenkboek der dansacademie J.G. Martin & zonen ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan, Haarlem 1950, 63 pag., geïll.
69277: MARTIN S., - Ik geloof het wel....
47286: Martin, G., - Histoire et genealogie de la maison de Levis, Ricamarie 2007, 271 pag., geïll.
52497: Martinet, J.F. - Het vereenigd Nederland. 2e druk, Amsterdam, Allart, 1790.
24940: Martinet, J.F. - Kleine katechismus der natuur voor kinderen.
68692: MARTINET,J.F., - Katechismus der natuur, eerste deel, met plaaten/Aanmerkingen over J.F. Martinet's Katechismus der Natuur.
41826: Martinet, J.F. - Les Pays-Bas unis, abreges par J.F. Martinet a l'usage des ecoles. Traduit de l' Hollandois, Amsterdam, Allart 1790.
51568: Martinet, J.F., - Het Vaderland, Amsterdam, Allart, 1791.
15581: Martinet, Johannes Florentius - Het Vaderland en het Vereenigd Nederland [...] thans bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der zeventien Nederlandsche provincien en van het groot-hertogdom Luxemburg, 3e zeer veel vermeerderde en geheel opnieuw bearbeide druk, 6 delen, Gouda: G.B. van Goor, resp. 1845, 1830, 1845, 1845, 1832, 1845
42883: Martinet, J.F. - Het Vereenigd Nederland verkort ten gebruike der schoolen. Amsterdam, Allart, 1790.
64852: MARTINET,J.F., - Katechismus der natuur, derde deel, met plaaten
15579: Martinet, J.F. - Les Pays-Bas unis, abrégés, à l’usage des écoles. Amsterdam: Allart, 1790.
69812: MARTINI, PETRUS, - Geestelyk zielen vermaak of Eenige Geestelyke liederen Gepast op alle de Christelyke Feestdagen, Mitsgaders Morgen- en Avonds-tyd, Noods en Doods-gevallen. Uyt het Hoogduyts na het Dortmondse exemplaar (ten diensten van de Leeuwaarder Gemeente en verdere Lief hebbers) getrouwelijk overgezet (...) Bekwaam om bij de Lutherse Bybels Testamenten en Psalmboeken te konnen gebonden werden.
36364: Martini, Christ. Fridemann en Teuber, Joh. Heinrich; Praeses: Janus, Johann Wilhelm - Testimonia et juridicia eruditorum de Collegii electoralis origine Wittenberg Gerdes 1709
24976: Martiniere, Bruzen de la - Le grand dictionaire geographique, historique et critique, Nouvelle edition,
66176: MARUCCHI, H., - Elements d'Archeologie Chretienne III Basiliques et Eglises de Rome, 2e edition, revue et augmentee
64637: MARUM, VAN, - Ontwerp ter verbetering der inrichting tot het brandblusschen. Geplaatst in de Nieuwe Algemene Konst- en Letterbode van 6 February 1795.
64402: MARX KONING, M., - S. Moulijn
57130: [Masch, G.M.C. (herausg.), - Wappen-almanach der Souverainen Regenten Europa's, Rostock, Tiedemann, [ca.1840].
47924: Mascheck, P.F.H., - Geschiedenis van het korps Nederlandsche mineurs en sappeurs van de vroegste dagen tot op den tegenwoordigen tijd 1852, Zaltbommel 1853, 16+302 pag., geb. in blauw linnen met goudopdruk, goud op snee. Met uitslaande tabel, fraai exemplaar.
36408: Maschius, Joannes, uit Pasewalcko; Praeses: Schurzfleisch, Caspar S. - De superioribus Ungariae conversionibus Wittenberg Henckel 1688
65934: MASER, W., - Adolf Hitler. Mein Kampf. -Eine kritische Analyse mit kommentierten Auszügen aus dem unheimlichsten Buch unseres Jahrhunderts
42197: Massialot, Francois - Nouvelle instruction pour les fruits. Extract uit Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits. Amsterdam, ca. 1750.
59724: Massijs, Cornelis (1515-1550) - Peasants conversing and drinking
60396: Massijs, Cornelis (1515-1550) after Jac. Par(miggiano) - St. John the Baptist
69212: MASSON, F., - Josephine repudiee (1809-1814).
65422: MASSON, F., - Napoléon et les Femmes, L'Amour. Illustrations de A. Calbet. Collection Eduard Guillaume "Nymphee"
14333: MASSONNET, PATENT, QUEEN VICTORIA - Letter of patent for André Michel Massonnet from Paris for an invention regarding "certain improvements in alloys of metal and of other substances and also in the application of the same to various usefull purposes".
35158: Massow, Gerlachi Joann. Corn. van, uit Rembang (Java) - Commentatio in quaestionem ab ordine jurisconsultorum [...] 1817
4126: Massow, van - Royement uit den Nederlandschen adel op verzoek van Frederik van Massow. Leyden 1838, 20 p. Zeldzaam!
65752: MASTENBROEK, F., - Wilhelmina Noordkerk, eene geschiedenis, ter aanprijzing van oud vaderlandsche zeden, voor Nederlandsche vrouwen en meisjes door Fenna Mastenbroek. Met platen.
64636: MASTENBROEK, F., - Onderhoud voor huisselijke en gezellige kringen door Fenna Mastenbroek
60866: Unknown master - NIEUWEJAARSWENSCH van de LANTAARN-VULDERS, Aan de Ingezetene der Stad Dordrecht en de Merwede. [Wish card, New Year]
60864: Unknown master - NIEUWJAARS ZEEGENWENSCH DOOR DE STADS KLAPWAAKERS.... [Wish card, New Year]
61576: Unknown master - MONS PIETATIS (frontispiece)
63122: Unknown master - Peasants in an inn (boeren in een herberg).
63148: Unknown master - WALDIEPERS, Nieuw - Jaar - Wensch [Wish card, New Year/Nieuwjaarswens]
59812: Unknown master - Eigentliche Abbildung der Schantzen Caloo, Verbroek, und Feuerschen und wie solche von den Holländern befestigt und wie sie von den Spanischen wieder daraus geschlagen worden. Anno 1638.
60956: Unknown Master - The Annunciation
64665: MATAGNE, R., - Complement a l'Armorial general de J.-B. Rietstap, Pays de Luxembourg, 1er Fascicule de conseil heraldique du Luxembourg
23252: Matagne, R. - Certains aspects des parentés entre la maison royale de Suède et la famille Grand-Ducale de Luxembourg, Luxemburg 1961, 40 pag., geïll.
59564: Matham, Jacob (1571-1631) - Portrait of Jan van de Velde (1568-1623)
60390: Matham, Theodor (1605-1676) after Venne, Adriaen van de (1589-1662) - Mountain of Honour for Poets [De Hollandsche Lys met de Brabantsche Bely: set title]
60382: Matham, Jacob (1571-1631) after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Rachel and Leah
59810: Matham, Theodor (1605-1676), after Sandrart, Joachin von I (1606-1688) - Dit ´s VONDEL, tot dit uur van de Snaaren spant... (Portrait of Joost van den Vondel)
17085: Mathijsen, M. - De werken van Harry Mulisch. Een bibliografie. Met medew. v. E. de Boer. 2e herz. en uitgebr. dr. Amsterdam: De Bezige Bij, 1992.
34028: Mathyssen, Jacobus Daniel Thibaut, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum codicis de naufragiis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
35646: Matthaei, Johannes, uit Königsberg; Praeses: Conring, Hermann - Disputatio politica de civitate nova [...] Helmstedt Henning Müller 1662
40648: Matthaeus, Antonius - Wilhelmi chronicon monachi et procuratoris Egmondani. Extract uit werken Matthaeus, III (1738), pag. 409-718
59010: Matthes, H.J., - Redevoering en aanspraken bij het overhandigen van eereblijken aan redders van drenkelingen in de vergadering der Leydsche afdeeling van de My. tot nut van 't Algemeen op 22-11-1831, 30 pag.
32989: Matthes, Janus Carolus, uit Noordeloos - Dissertatio historico-critica de pseudoprophetismo hebraeorum [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
35296: Matthes, Caroli Johannis, uit Amsterdam - Commentatio ad quaestionem mathematicam [....] 1833
40046: Matthey, I.B.M. (red.), - Westeremden. Het verleden van een Gronings terpdorp, Groningen 1975, 372 pag., geïll.
63898: MAUCLAIR, CAMILLE, - Antoon van Welie, Un peintre Hollandais Contemporain par Camille Mauclair, 88 planches hors texte donnant 116 reproductions de l'oeuvre du Peintre
69207: MAUPASSANT, GUY DE;, - Misti.
51910: Maupassant, Guy de; - Oeuvres completes. Mademoiselle Fifi M. Jocaste, Paris, Conard, 1908. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 285 pag.
64344: MAUQUOY-HENDRICKX, M., - L'Iconographie d'Antoine van Dyck. Catalogue Raisonné. Seconde édition revue et augmentée par Marie Mauquoy-Hendrickx
5612: Maurer, H.M. - Der Hohenstaufen. Geschichte der Stammburg eines Kaiserhauses, Stuttgart und Aalen 1977, 204 p., geb., geïll.
8985: Maurice, Abel - Het kind der voorzienigheid. Antwerpen, J.P. van Dieren & Cie, [1850].
42561: Mauriceau, Francois - Aphorismes touchant la grossesse (...) des femmes / Kort-bondige stellingen ofte aphorismen, rakende het swanger-gaan, het baren, de ziekten en andere gesteldheden der vrouwen. Amsterdam, N. ten Hoorn, 1700.
8991: Mauricius, Joan Jakob (vert.); Joseph Chancel, dit La Grange - Sesostris, koning van Egipte, treurspel. Per haec ad altiora. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1786.
8986: Mauricius, Joan Jakob - Rechtsgeleerde maandelyke uitspanningen [...]. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722-1725. [2 delen]
8993: Maurik, Justus van - De Buren. Dramatische klucht in één bedrijf. 2e druk. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1879.
8995: Maurik, Justus van - Janus Tulp. Blijspel in vier bedrijven. 3e druk. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882.
8997: Maurik, Justus van - Plicht. Dramatische schets in één bedrijf. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1895].
9001: Maurik, Justus van - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. 2e druk. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882.
68915: MAUROIS, A,, - Edouard VII et son Temps.
47534: Maynard, D. de, - La descendance de madame Cliquot-Ponsardin, Mayenne 1975, 64 pag. + ill.
64252: MAYNARD, DIANE DE, - LE DUC DE RIVIERE. Sa famille et sa descendance.
65219: MAYNARD, D. DE, - La descendance d'Antoine Comte Roy
36426: Mayoor, Sigmund, uit Hongarije - Dissertatio inauguralis medica problematica de sobole procreanda Altdorf J.W. Kohles 1723
65835: MAYVOGEL, JACOB COENRAEDS, - Gulden-spiegel, ofte Opwekkinge tot Christelijke Deugden, Afgedeeld in twee Deelen: Waar in vertoond werd de schadelijkheyd der Zonden, mitsgaders de goedigheyd en weldaaden Godts over den Boetveerdigen. Tot leeringe en stigtinge aller Christenen toe-gepast. Noch is hier bygevoegt Thamars Ontschaaking, Of de Verdoolde Liefde van Amnon: Als mede De vermaakelijke Bruylofts-Kroon, doorvlochten met verscheyde leerzame Gedichten, vermaakelijke Bruylofts en aandachtige Liedekens. Voor-gesteld op de vier Getijden van den Dag.
69312: MAZEL, J.Z., - De verdediging der rivierdijken bij ijsgang en hoog opperwater.
64969: MC PHAIL, W., - The great things, which the Lord hath done for us : a sermon preached in the Scotch Church at Rotterdam, on Wednesday July 20th, 1814, being the day of thanksgiving for a general peace, appointed by William, prince of Orange and Nassau, sovereign of the United Netherlands : [with a note at the end, containing an outline of what passed at the interview between the clergy of Rotterdam and Buonaparte, in October 1811
57814: McCusker, J. / S. Hart, - The rate of exchange on Amsterdam in London: 1590-1660, overdruk 1979, pp. 689-705.
67563: MCGEE, J. L., - Cornelis Corneliszoon van Haarlem (1562-1638) Patrons, friends and Dutch humanist.
59300: McNaughton, A., - The book of Kings. A Royal genealogy. 3 volumes, London 1973.
67059: MEBIUS, J.E., - Ter herdenking de geschiedenis der geref. kerk te Kollum vanaf 1866 benevens de predikatie, uitgesproken in den eersten dienst des woords in de nieuwe kerk. Uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe gebouw.
69504: MECHELEN, H. VAN, - Heemraadschap van de Mark & Dintel. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Heemraadschappen in Nederland
3878: mededeelingen - Mededeelingen der familievereeniging Kalff.
58710: Meder, L. (uitg.), - Heidelberg. Hotel Schrieder, Heidelberg, L. Meder [ca.1880?].
68384: MEEGEREN, H. VAN, - Collection of newspaperclippings and a satyrical booklet concerning the painter and forger Han van Meegeren.
60182: Meer, Noach van der (1741-1822) Smit, Jan II (fl. 1741-1748) - Op de inwyding van den nieuwen schouwburg te Amsterdam, Den vyftienden September
68153: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822), - Natuurlyke historie van Holland.
68532: MEER, JACOB VAN DER, - Aan den edelachtbaren Heer Kantonregter te Zaandam (...)
32899: Meer, Simon Gerardus Wilhelmus van der, uit Nieuwer-Amstel - Venloer stadt-texte 1320-1543. Eine lautliche und orthographische Untersuchung. Academisch proefschrift [...] Nijmegen Centrale drukkerij 1949
53659: Meer de Wijs, J.W. van der / B.T. Lublink Weddik - Hartstocht, misdaad en berouw, geschetst in het voorbeeld van den, bij vonnisse der voormalige crimineele regtbank in Holland, ter dood veroordeelden Pieter Bijl, Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1842.
60180: Meer, Noach van der (1741-1822) - De Milddaadigheid aan de dankbaare roomsche armen; by de eerste afgifte van brood, op den grond des geweezen schouwburgs te Amsterdam, den vyfden December
63964: Benjamin van der Meer - Vermaakelyke minneryen, bestaande in ongehoorde ontmoetingen, wonderlyke omzwervingen en zeldzaame uitkomsten. In 't Spaansch beschreeven door Michiel de Cervantes, schryver der Historie van Don Quichot de la Mancha, en nu in zuiver Nederduitsch vertaalt
23926: Meer, O.A. v.d. - Fragment-genealogie Van der Heul, Rotterdam. Overdruk de Nederlandsche Leeuw 1961, 10 pag.
23928: Meer, O.A. v.d. - Een verkeerde aansluiting in de genealogie de Gijselaar. Overdruk Nederlandsche Leeuw 1958, 8 pag. met 2 aanvullingen 3 en 4 pag.
64997: MEERBEKE, H. VAN [AA, M.W. VAN DER], - Zóó wordt men lid van de tweede kamer. Hollandsche verkiezings-roman
1690: MEERKAMP VAN EMBDEN, A. - Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). 2 dln. Amsterdam 1913-1914, 503+556 p.
33420: Meerman van der Goes, Daniel Adrianus, uit Leiden - Specimen academicum inaugurale de pactis successoriis [...] Leiden Joannes le Mair; wed. Abraham Honkoop 1769
15593: Meerten-Schilperoort, A.B. van - Het Noorden van ons vaderland, of vlugtige schetsen en aangename herinnering van een reistogtje over Utrecht, door Vriesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. 2de druk. Groningen: G. Fockens Gz., 1845.
15589: Meerten-Schilperoort, A.B. van - Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden. 5 delen. Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1823-1829.
15591: Meerten-Schilperoort, A.B. van - Reisje door het Koningrijk der Nederlanden [...]. 2 delen. Amsterdam 1826-1827.
1694: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. (Diss.) Amsterdam 1943. Geïll., 496 p.
1696: MEERTENS, P.J., EN L. KAISER (red.) - Het eiland Urk. Alphen aan den Rijn 1942. Geïll., 506 p.
67180: MEERWALDT, J. D., - Breken en bouwen. Gedenkboekje betreffende den bouw der Ned. Herv. Kerk te Pernis in 1925-1926
33550: Meerwyk, Petrus van, uit Amsterdam - Dissertatio philosophica de motu terrae diurno et annuo [...] Utrecht Johannes Broedelet 1750
66299: MEES, G., - Casper van Baerle, geschetst.
4146: Mees, M.J. - Mr. Gregorius Mees in zijn leven en werken. Haarlem 1889, 142 p., geb. (fraai), met geslachtslijsten, geïll.
67699: MEES AZ., G., - Eenvoudige levensschets van Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp.
67391: MEES, G., - Lambertus Hortensius van Montfoort als geschiedschrijver.
67189: MEES. W. C., - Het koopmanshuis Haringvliet 98, thans kantoorgebouw der N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank te Rotterdam
59284: Mees, A.J., - Herinneringen uit vroeger en later tijd. Versjes van A.J.M. In druk gegeven 5 juni 1881.
55284: Mees Az., G. - Het Rotterdamsche oproer van 1690. Amsterdam, v.d. Post, 1869. [Verhandelingen Kon. Ak. Wetenschappen afd. letterkunde IV].
31751: Mees, Gregorius, uit Rotterdam - Specimen juridicum inaugurale de revocatione testamentorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
66374: MEES, G., - Feestrede bij de plegtige onthulling van het standbeeld voor Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp, op den 26sten October 1867 / door G. Mees Az. ; en de toespraken van Dr. H.N. van Teutem en den Burgemeester J. van Vollenhoven
5820: Mees Azn, G. - Gregorius Mees (predikant te Rotterdam in de 17e eeuw) en zijn gezin geschetst, Rotterdam 1851, 126 p., geïll., (modern) geb.
35114: Mees Azn, Mr G. - Redevoering over het belang om der studerende jongelingschap lust in te boezemen tot eene grondige beoefening der bronnen van onze geschiedenis 1840
31931: Mees, Wijnand Adriaan, uit Rotterdam - Wisselverjaring. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1884
69108: MEES, M.; WELCH, W., - La transparence du verre. La verrerie de table et de decoration du XVIe au XVIIe siecle.
4142: Mees, A.C. - [Over de families Mees-Dalen en Mees-Hen van Rijnberk]. Diepenveen 1951, 32 p., geb., geïll. Met brief in handschrift van hun dochter Wil.
4144: Mees Azn., G. - Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de 17e eeuw en zijn gezin. Tweede, veel vermeerderde uitgave. Rotterdam 1879, 149 p., geb., geïll., met tabellen.
39984: Meester, G.A. de - Geschiedenis van de Staten van Gelderland van den oorsprong tot heden, deel I ( van II ), Harderwijk 1864, 310 pag., geb. in geheel linnen band.
65618: MEESTERS, P., - Merkwaardigheden uit den onderwijskundigen levensloop van Thomas Hoogvlugt van Diependaal, thans onderwijzer organist en landmeter te O. ; beschreven door P. Meesters hoofdonderwijzer bij de Nederlandsche en Fransche stads-school te Sluis in V...
1698: MEEUWEN, P.G.M. VAN - Het Haagsche huwelijksverdrag. (Diss.) Leiden 1924, 118 p.
36036: Meeuwesse, Antonius Catharina Maria, uit Heer - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier. Groningen Wolters 1952
19784: Meiboom, Henric - De illustris Heimburgicae gentis.
55356: Meier, dr. / C.C. von Klein - Hochst merkwurdige Geschichte der magnetisch hellsehenden Auguste Muller in Karlsruhe, von dr. Meier, medicus, herausgegeben von dr. C.C. von Klein. Stuttgart, 1818.
68531: MEIHUIZEN, J., - Smalle marges / de Nederlandse advocatuur in de Tweede Wereldoorlog
36686: Meihuizen, H.W. - Het begrip restitutie in het noordwestelijke doperdom Haarlem Tjeenk Willink 1966
69372: P.J. MEIJ, W. JAPPE ALBERTS E.A., - Geschiedenis van Gelderland 1492-1795
34444: Meijboom, H.U. - De bewegelijkheid der theologische encyclopaedie Groningen Noordhoff 1892
30724: Meijer, B.W. - The famous Italian drawings at the Teyler Museum in Haarlem, Milaan [ 1985 ], 278 pag., geb., geïll.
67163: MEIJER, JAAP (JACOB MEYER), - Meijer Marcus Roest (1821-1889) Deel I: De biografie van een bibliograaf. Deel II: Bronnenboek.
66597: MEIJER, JAAP (JACOB MEYER), - The stay of Mozes Haim Luzzatto at Amsterdam, 1736-1743.
38226: Meijer- Hoeve, S - Familie Hoeve, z.pl. 2001, 529 pag., geb., geïll.
54049: Meijer, K. - Beknopte levensschets van jonkheer Mozes Salvador ... benevens een verslag van het voorgevallene te Amsterdam en Haarlem bij gelegenheid van het zegepralend ontslag van dien volksman en zijne lotgenoot, den heer S. Fongers uit de Nederlandsche bastielje op zondag 27-4-1856, uit echte bescheiden zamengesteld door K. Meijer. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1856].
65674: MEIJER, L.C., - Verhalen en schakeringen / medegedeeld door M.C.L
65673: MEIJER, H.A., - De Boekanier
66351: MEIJER, D. C. JR., - De jeugd en jongelingsjaren van Pieter Corneliszoon Hooft.
65773: MEIJER, G. DE, - Gedachtenisrede aan wijlen den Nederlandschen Dichter Adriaan van der Hoop, Junior, ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, correspondent der 2e klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut, lid van eer en verdiensten van verschillende kunst- en letteroefenende genootschappen; overleden den 4 November 1841, te Roterdam; gehouden in de Letterkundige Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming, op Vrijdag den 17 December 1841, door G. de Meijer.
32103: Meijer, Didericus Johannes Christianus, uit Amsterdam - Specimen juridicum, exhibens observationes ad doctrinam juri romani de pactis [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
9012: Meijer, Hendrik Arnold - Heemskerk. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1848.
9010: Meijer, Gerrit Johan - Oude Nederlandsche spreuken en spreekwoorden, met taalkundige aanteekeningen uitgegeven. Groningen, J. Oomkens, 1836.
65665: MEIJER, C.H.PH., - Pieter Langendyk. Zijn leven en werken.
65383: MEIJER, G. DE, - Feestviering der Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming; ter gelegenheid van haar vijf-en-zeventig jarig bestaan MDCCCXXXV;
1730: MEIJER, G.A. - Katholiek Nijmegen. 2 dln. Nijmegen 1904-1905, 118+122 p.
59418: MEIJERINK, NEDERLANDSCHE BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN. - A.J. Meijerink, De gevaren der zee voor baders en zwemmers. Haarlem, z.j. [1934] [ills., 16 p. geniet; 1e dr. verscheen in 1925]. Brochure, gedrukt. Auteur was hoofdconsul voor de Centrale Propaganda, uitgegeven door Nederlandsche Bond tot het redden van drenkelingen. M14709
51952: Meilink-Roelofsz, M.A.P., - Asian trade and European influence in the Indonesian archipelago between 1500 and about 1630, 's-Gravenhage 1962, 471 pag.
67659: MEINERTZHAGEN, G., - Letter written by Gerard Meinertzhagen (Cologne) to Mlle M.C du Castel & Mr Reinich 1738 (Maastricht).
34036: Meinesz, Meine, uit Friesland - Specimen juridicum inaugurale de executoribus testamentorum [...] Groningen W. van Boekeren 1823
32643: Meinesz, Jelle, uit Amsterdam - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1869
37452: Meischke, R - Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800. Vijftig jaar Ver. Hendrik de Keyser. Haarlem 1969, 546 pag., geb., geïll., met (beschadigd ) omslag.
37952: Meischke, R. en B. Dubbe - Thuis in de late middeleeuwen, Het Nederlands burgerinterieur 1400- 1535, Zwolle 1980, 203 pag., geïll.
35542: Meisnerus, Christianus, uit Herrnstadiens. Silesius; Praeses: Schurzfleisch, Konrad Samuel - Silesiam loquentem [...] Wittenberg Schulz 1705
57466: Meiss, M. e.a., - Getijdenboek voor de Visconti, 2e druk, Utrecht, 1974.
57192: Meiss, M. / M. Thomas (inl.); - Getijdenboek van Rohan. Utrecht 1973.
39874: Meissonnier, J. - Voiliers de l' epoque romantique. ( peints par A.Roux ), Lausanne 1968, 73 pag., ill., oblong, hardback with dustwrapper in board covers.
35438: Mejer, Sebastianus, uit Lubeck; Praeses: Sleker, Johannes - Disputatio philosophica exhibens quaestiones celebriores ex ipsis logicis metaphysicis, physicis et ethicis fontibus (...) praeside Dn. M. Johanne Slekero (...) publicè proponit Sebastianus Mejer (...)
41224: Mekking, A.J.J. - Bijdragen tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Deel III De Westpartij. [Twee overdrukken uit Publikaties 1982/1983] pp. 86-247 en 59-193, geïll.
69219: MEL, KOENRAED, - De leste woorden der stervenden, vertoont in LVIII predikatien, over uitgeleeze texten van het oude en nieuwe testament, in twee deelen vervat
42466: Mel, Coenraad - Heilige oudheidskenner, vertaald uit het Latijn door W.K. Fabricas, voorrede van J. v.d. Honert. Leiden, J.A. Langerak, 1742.
1704: MÉLANO DE CALEINA, LE COMTE DE - Recherches historiques sur l'antiquité du blason, d'après les monuments blasoniques des peuples de l'Orient. Brussel 1850, 26 p.
33518: Melchior, Albertus Wilhelmus - Oratio inauguralis de necessario veritatis et pietatis conjugio [...] Franeker Henricus Halma 1724
15595: Meldrum, David Storrar - Holland and the Hollanders, 2e druk, Edinburgh-Londen: W. Blackwood, 1899.
5964: Melker, B.R. de - Inventaris familiearchief Van de Pol; Het Zeister gedeelte, 1765-1970, Rotterdam 1998, 195 p., geïll.
36689: Mellink, Albert Fredrik, uit Amsterdam - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544 Groningen Wolters 1953
66586: MELLY, E., - Beiträge zur Siegelkunde des Mittelalters. Ersther Teil
35090: Melort, Eduardus Bonifacius Andreas Nicolaus, uit 's-Gravenhage - Specimen historico-juridicum inaugurale de appellandi facultate in causis criminalibus 's-Gravenhage Belinfante 1859
66123: MELVILLE, EDGAR DE (= HENRI VAN DER MANDERE] - Mr. T. M. C. Asser [1838-1913]
6080: Memorial - Memorial de la famille Sjongers 1875-1925.
41894: Menard, L - Histoire des antiquites de la ville de Nismes et de ses environs, nouvelle ed., Nismes 1819.
16837: MENDEL, P.J. - Belangrijke geschiedkundige herinneringen voorkomende op Reding’s School-atlas van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s-Gravenhage, J.E. Schoevers [1846].
51752: Mendels, I., - Herman Willem Daendels voor zijne benoeming tot Gouverneur-Generaal van Oost-Indie (1762-1807), 's-Gravenhage 1890, 301+209 pag.
68443: MENDES DA COSTA, M.B., - Catalogus der handschriften : [Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam] / II, De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere Aanwinsten
60913: Menestrier, Francois - Abbrege' methodique des principes heraldiques, ou du veritable art du blason.
61468: Menestrier, C.F. - Abbrege' methodique des principes heraldiques ou du veritable art du Blason.
65783: MENEZES, JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO, - Memoria: Geografica, E Politica Das Possessoes Portuguezas N'Affrica Occidental, Que Diz Respeito Aos Reinos De Angola, Benguela, E Suas Dependencias origem de sua decadencia, e atrazamento, suas conhecidas producoes, e os meios que se devem applicar para o seu melhoramento, de que deve rezultar mui grandes vantangens a monarquina.
65879: MENKEN, J.B., - De quakzalvery der geleerden. Voorgestelt, in twe Redevoeringen. en twe Vertogen, daar op toepasselyk, met Aenmerkingen van verscheide Schryveren. Waer by gevoegt is een' Brief van Sebastiaen Stadel aen Janus Philomusus over de Quakzalveragtige Verwaentheit der geleerden. In het Neder-Duitsch vertaelt, En met meêr Aenmerkingen, inzonderheit van hedendaegsche Voorbeelden, dan oit in andere Drukken, verrykt, door het Genootschap van de Vrye Metzelaers.
68960: MENNICKE, C.A., - De achtergrond van de tweede wereldoorlog. Een psychologische beschouwing.
53207: Menninga, D. e.a. - Groningens rust, geboren uit onrust, zijnde een verhaal van het gepasseerde in die provintie t'zedert de verheffinge van zyne hoogheid W.C.H. Friso, prins van Orange en Nassauw tot stadhouder. Groningen, L. Groenewolt, H. Spandaw, H. Crebas en J. Bolt, 1748.
52605: Mensing, C.M. - Het Londensche nieuws gedurende de Tentoonstelling van 1851. Met 200 houtgravuren. 's Gravenhage, 1851.
8982: [Marsh-Caldwell, Anne]; W.J. Mensing (vert.) - Mont Sorel, of De erfgename der De Veres. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1846. [2 delen]
1718: MENSINGA, J.A.M. - Verhandeling over de aangenaamheid en het nut van de beoefening der heraldische wetenschap. Z.p. z.j. [ca. 1840?], 37 p.
33792: Mensingh, Henricus, uit Oldampt - Disputatio juridica inauguralis de causis dubiis [...] Leiden Angelus Sylvius 1714
36526: Menten, Emile Ernest, uit Brussel - Stellingen Leiden Vilders 1909
36324: Mentz, Joh. Christ., uit Marco-Guestph; Praeses: Bunther, Johann - De Quatuor monarchiis et quarta imprimis Leipzig Fleischer 1685
58736: Mentzler, Dora., - Die Schönheit deines Körpers. Das Ziel unserer gesundheitlich-künstlerischen Körperschulung.Stuttgart, Dieck & Co, 1924.
51884: Menzel, Adolph; - Skizzenbuch 1839-1846. [Privatdruck fur Freunde der Buchdruckerei Gebr. Mann. Origineel in Nationalgalerie Berlin. Besorgt durch W. Weidmann] 1935. Kassette mit dem Buch in Leinen und 23 Seiten Text. Gut erhalten.
16496: MEPPEL - Gids van Meppel. Vlaardingen, Nat. Uitg. en Reclamebureau, 1932, 80 p.
7287: [Clerq, M.A. de (vert.)]; Louis Sébastien Mercier - Vanglenne, of De karaktertoets; tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788
3090: Merens, A. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn Descriptie van Engelandt. 's-Gravenhage 1942, 275 p., geïll., geb.
34038: Merens, Didericus, uit Hoorn - Specimen juridicum inaugurale de praescriptionibus secundum juris hodierni principia [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr 1824
4168: Merens, M.J.D. - Genealogie van het geslacht Merens (Merens, Boelens Merens, Van Neck Merens, Gallis Merens). Z.p. 1912, 60 p., geïll.
4162: Merens, A. - De geschiedenis van een Westfriese regentenfamilie. Het geslacht Merens. 's-Gravenhage 1957, 303 p., geïll., geb.
63997: MERIAN, CASPAR, - Topographia Germaniae, Burgund. Niederlande 1659
59788: Merian, Matthäus (the Elder) (1593-1650) - Eijnfall Graffen Heinrichs von dem Berg In die Velawe Im Jahr 1624. Der Holländer Anzug Wider ihre Feindt Anno 1624.
59806: Merian, Matthäus (the Elder) (1593-1650) - Eijnfall Graffen Heinrichs von dem Berg In die Velawe Im Jahr 1624. Der Holländer Anzug Wider ihre Feindt Anno 1624.
66667: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN, - Het nut der tegenspoeden, Brieven en andere gedichten. Van Lucretia Wilhelmina van Merken. Tweede druk.
9027: Merken, Lucretia Wilhelmina van - David. In twaalf boeken. 2e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
9023: Merken, Lucretia Wilhelmina van - Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten. 2e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
9022: Merken, Lucretia Wilhelmina van - Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten. Amsterdam, Pieter Meijer, 1762.
42265: Merlin, Th. e.a. - De practische meubelmaker. Modelboek van meubelen in alle stijlen, ontworpen door Th. Merlin e.a. Arnhem / Nijmegen, gebr. Cohen, [z. j.].
68128: MERLO HORSTIUS, JAC., LOO, ADRIANUS VAN (TR.), - Lust-hof der zielen in het Latyn onder de naem van Paradisus Animae Uytgegeven door den seer eerwaerdigen en Geleerden Heer Jac. Merlo Horstius. Eerst vertaald uit Fransch, en daer naer uyt beyde, overgeset in de Nederduytsche Tael door den Seer Eerwaerdigen Heer, Adrianus van Loo, Priester. Tweeden Druck. Op nieuws in orde gestelt, en vermeerdert door verscheyde Kerkelyke gebeden &c. Ende met schoone Kopere Figuren verciert.
67611: MERTENS, J., - Oudenburg, Romeinse legerbasis aan de Noordzeekust. Archeologicum Belgii Speculum.
66240: MESDAG, W., - In dit teeken...aan de nagedachtenis van ds A. du Croix
57506: Messchaert-Heering, S.; - Het geslacht Dekker, Enkhuizen 1982 [te Wervershoof en Andijk].
9032: Messchert, Willem - De Gouden Bruiloft. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1825.
67087: MESSEL, SAUL VAN (= JAAP MEIJER), - Heemstede en omstreken.
67016: MESSEL, SAUL VAN (= JAAP MEIJER), - Gebed, Een priapee.
67878: METAAL, FRANK, - Maas-sluysse Meeuwe-klagt, Behelzende verscheide Geestelyke Gezangen en Gedichten Met noch een korte Aanmerkinge over de tegenwoordigen Liefdeloozen tyd, waar inne de ware Liefde nauwelyks te vinden is.
34040: Metelerkamp, Rutgerus Johannes Cornelis, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de compensatione [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1833
34664: Metelerkamp, R. , uit Gouda - VI theses juridicae 1791
34666: Metelerkamp, R. , uit Gouda - XXVII. theses juridicae. 1792
23024: METELERKAMP, DE LA FONTAINE SCHLUITER, BEEKHUIZEN, SOEST, MUIDEN - Gelithografeerd herinneringsblad ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Dr Carel Lucius Petrus Metelerkamp (1806-1876) en Judith Philippine de la Fontaine Schluiter (1806-1883), gehuwd te Amsterdam 8 juli 1830, gevierd 13 juli 1855. Litho van Chs Binger, uitg. H.W. Mooij te Amsterdam, 24x32 cm.
25102: Meteren, E. van - Historien der Nederlanden en haar naburen oorlogen tot het jaar 1612.
4176: Methorst, H.J. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Methorst. Arnhem 1966, 48 p.
39186: Mets, W - Bram de zeeman, Den Helder, Egner, z.j., 32 pag., chromolitho- omslag.
69605: METZE, M., - Veranderend getij / Rijkswaterstaat in crisis: 'log, te duur, te ondoorzichtig', de nieuwe man, een nieuwe koers, de 'generaal', de Heren Zeventien, de coup, de leegloop, het verzet. Het verhaal van binnenuit
32195: Metzelaar, Jan, uit Vlissingen - Stellingen [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1919
35120: Metzlar, I. I. - Oratio inauguralis de N. et V. F. uno et vario 1858
1724: METZLAR, J.M. - De candidatuur-Hohenzollern. Een kritische studie over de wordingsgeschiedenis der candidatuur van Leopold van Hohenzollern-Sigmaringen voor den Spaanschen troon in 1870. (Diss.). Tilburg 1924, 122 p.
58927: Metzmacher, - Guillaume III (Roi des Pays Bas). Lithografie, 51x38cm. Door Metzmacher 1862, Berlin - Verlag von Goupil & Co, Imprimé & publié par Goupil & Cie - Paris, London, La-Haye, published by M. Knoedler New York.
40476: Meulen, Tj. G. v.d., - Ald en Nij. Forsprate en neilittene skriften yn rym en onrym, 2 delen, Birgum z.j., 671 pag., geïll., gebonden in 2 halflinnen banden. Goed exemplaar.
68094: MEULEN, J. TER, DIERMANSE, P.J.J., - Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius.
66456: MEULEN, F. P. TER, - Willem Hendrik ter Meulen (geboren 11 Jan. 1830, overleden 17 Juni 1901) in zijne werkzaamheid voor de Lutine
38480: Meulen, R. v.d. - De boekenwereld. Theorie en practijk van den boekhandel, 2e herziene druk van "Boekhandel en Bibliographie", Leiden [ ca. 1900 ], 582 pag., geb., geïll.
68905: MEULEN, D. VAN DER, - Aden to the Hadhramaut. A journey in South Arabia. Foreword Sir Bernard Reilly governor of Aden.
66165: MEULEN, R. VAN DER, - Een veertigjarige uitgeversloopbaan A.W. Sijthoff te Leiden 1851 - 1 januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
32641: Meulen, Hendrik Arend van der, uit Amsterdam - Onderzoek naar een verloren brief van Paulus aan de Korinthiers. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1874
58912: Meulen, P.H.L. van der, naar C. van Waard, - Ter gedachtenis van den beslissende slag op den 18 juny 1815 behaald door Lord Wellington op Will Fred. Geor. Lod. Van Oranje kroonp. Van Nederl. en Prins Blücher. Ets en gravure (tekst) en roulette, 32x24cm, uitgegeven door F. Numan in de Leidse Kruisstraat no 7. Proefdruk.
67210: MEULEN, W.W. VAN DER, - Allard Pierson 1831-1931 gedachtenisrede gehouden in het Letterkundig Genootschap "Oefening kweekt kennis" op den twintigsten april 1931.
64890: MEULEN, ADRI VAN DER / SMEELE,PAUL, - Fries Aardewerk Deel 7. Pottenbakkers van Friesland 1750-1950. Het ambacht. De mensen. Het Aardewerk.
17076: Meulen, R. van der - Boekhandel en bibliografie. Theorie en praktijk. Geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Derde herziene en vermeerderde druk. Leiden: A.W. Sijthoff, 1905.
28782: Meulendijk, M. - Ontaarde kunst. Een aantal opstellen over beeldende kunst, Amsterdam, Keurkamer, [ ca. 1943 ], 59 pag., geïll.
69837: MEURER, R., - Wasserbau und wasserwirtschaft in Deutschland. Vergangenheit und gegenwart.
56650: Meurs, B. van, - [Vier lezingen] De vroolijkheid en het lachen, Utrecht 1875, 68 pag.; De droom, Utrecht 1878, 86 pag.; Het hart, Utrecht 1880, 84 pag.; De luchtballon, 2e uitgave, Utrecht [1872?]. 120 pag.
9037: Meurs, Bernard van (vert.); Ludwig Uhland - Uhland's harp. Culemborg, Blom & Olivierse, 1889.
50881: Meurs, B. van - De luchtballon. Eene voorlezing, 2e uitgave. Utrecht, Beijers, [1872?].
9038: Meurs, Bernard van - De vroolijkheid en het lachen. 3e vermeerderde druk. Den Bosch, Katholieke Illustratie, 1897.
51418: Meurs, J., - Catalogus van eene lees-bibliotheek, bevattende eene verzameling der beste Hollandsche, Fransche en Engelsche romans van J. Meurs, boekhandelaar, Veenestraat 42, 's-Gravenhage 1861, 88 pag.
35178: Meurs, Joan Hendrik van, uit Haarlem - Persoonlijke dienst en belasting in natura Leiden Van Doesburgh 1881
35996: Meursinge, Guilielmus, uit Eext - Quaestiones juris inaugurales Groningen Wolters 1857
42745: Meursius, Joannes - Regnum Atticum. Sive de regibus Atheniensium eorumque rebus gestis. Libri III. Amsterdam, J. Janssonius, 1633. [gebonden met:] dezelfde, De regno laconico libri II de piraeeo, liber singularis en andere werken. Utrecht, v.d. Water, 1687 en 1686.
42537: Meursius, Joannes - Rerum Belgicarum libri quatuor In quibus Ferdinandi Albani sexennium belli Belgici principium. Leiden, L. Elzevier, 1614.
42993: [Guyot], madame / Felicite de Choiseul-Meuse - Julie, ou j'ai sauve ma rose, par madame de Cxxx. Nouvelle edition, 2 delen, Hamburg, 1807.
40396: Meuwese, Stan, - The youth of the Netherlands, a sketch, Leiden 1989, 96 pag., geïll.
22670: MEXICO - Aflevering van de Nederlandsche Staats-Courant van 12 december 1829 met een uitvoerig verhaal over de gebeurtenissen rond de ontruiming van Tampico (Mexico) door de Spanjaarden en geschreven door de Mexicaanse generaal Santa-Anna. Gedrukt, 4 p.
33554: Mey, Petrus de, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de virginum raptu [...] Leiden Angelus Sylvius 1730
35702: Mey Jr, Gerrit Hendrik van der, uit Amsterdam - De leer der ademhaling Amsterdam Metzler & Basting 1876
63921: MEYER, MAURITS DE, - Volksprenten in de Nederlanden, 1400-1900, religieuze, allegorische, satirische, en verhalende prenten, Speelkaarten, Ganzen- en Uilenborden, Driekoningenbriefjes, Nieuwjaarsprenten
30604: Meyer, M. de - Imagerie populaire des Pays- Bas, Belgique- Hollande, Milan 1970, 216 pag., geb., geïll. in schuifhoes, als nieuw.
30614: Meyer, M. de - De volks- en kinderprenten in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw, Antwerpen/ Amsterdam 1962, 621 pag., geb., geïll., in schuifhoes [ oplage: 600 genummerde exemplaren ].
47832: Meyer, J., - Meyer's Universum oder abbildung und beschreibung des sehenswerthesten und merkwurdigsten der natur und kunst auf der ganzen Erde, Band 3,4,5, Hildeshausen etc. 1836-1838, 4o oblong, in een half linnen band uit de tijd.
34152: Meyer Bing, Arnoldus, uit Amsterdam - Specimen historico juridicum de proxenetis [...] Amsterdam D.Proops Jacobszoon 1823
6172: Meyer Timmerman Thijssen, D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823, Bilthoven maart 1991, 154 p., geb., geïll. (ook betr. Couperus)
65754: MEYER, J.C., - De verlooving of hoe deedt de oom in de comedie? Blyspel naar het Hoogduitsch van Frikke
42147: Meyer, Andreas - Handboekje voor moeders en dochters naar den zevenden druk uit het Hoogduitsch. Gravenhage, Immerzeel, 1805.
53680: Meyer, Jonas Daniël - Verhandelingen in geleerde genootschappen, 1e en 2e bundel, Amsterdam, Ipenbuur en van Seldam 1844; 's Gravenhage, Belinfante, 1846.
4390: Meyer Jr., D.C. - De familie Overlander, in: E.W. Moes e.a., Amsterdamsche Bijzonderheden V, p. 150-177 (met tabel), geb.
1732: MEYER, MARY KEYSOR; P. WILLIAM FILBY (ed.) - Who's who in genealogy & heraldry. [2de editie.] Savage (Maryland, USA) 1990. Geb., 331 p.
63797: MEYERE, VICTOR DE, - Inleiding tot de Vlaamsche volkskunst, meubelen, plateelwerk en porselein, ijzer-, koper- en tinwerk, glaswerk, vlechtwerk, snij-, boetseer- en beeldhouwwerk, volksprenten, godsdienstige huisversieringen, knipwerk, huiselijke werken, juweelen, snuisterijen
3994: Meyhoffer, J. - Le pasteur Josse van Laren, de Comines et ses descendants. Brussel 1910, 128 p., geb.
69758: MEYIER, J.E. DE, - De Technische Vraagbaak voor Nederland en Koloniën. Een handboek, bevattende een verzameling van gegeven, wenken en prijsberekeningen op technisch en bouwkundig gebied
47132: Meylink, A.A.J., - Geschiedenis van het hoog-heemraadschap en der lagere waterbesturen in Delfland, 's-Gravenhage, van Langenhuysen, 1847, 208+448 pag.
34922: Meyners, Didericus Valerius, uit Rotterdam - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de manumissionibus servorum apud romanos Leiden J. Luzac 1732
33556: Meynsma, Henricus Thomas a, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis ad Legem 5 Codicis ad Legem Juliam Majestatis [...] Leiden P. van der Eyk en D. Vygh 1775
59162: Michael, Prince of Greece ; Maylunas, Andrei (red.), - Nicholas and Alexandra: The Family Albums, London: Tauris Parke Books 1992, 239 pp.
60830: Michaëlis, Gerrit Jan (1775-1857) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
65699: MICHAUD, M., POUJOULAT, M., - Correspondance d'Orient 1830-1831 [8 tomes]
30638: Michel, W. - Das Teuflische und Groteske in der kunst, 10e auflage, München 1911, 129 pag., geïll., geb.
68602: MICHEL, E., - Hobbema et les paysagistes de son temps en Hollande. Les artistes celebres.
67584: MICHELL, J.P., - Iets ter nagedachtenis van Pieter Nieuwland door zijnen vriend J.P. Michell.
35026: Michiels van Verduijnen, Louis Paul Marie Hubert, uit Roermond - Eenige opmerkingen over dierenmishandeling Leiden Somerwil 1881
23238: MICHIELS, BROEDERSCHAP O.L.V. - Groot (44x28 cm) blad met reliëfversiering en opgeplakte foto van oudere heer in officiële kledij, met de gekalligrafeerde tekst "Joannes Lambertus Michiels, 25 jaar hoofdman van het Broederschap van O.L.V. onder den glansrijken titel Heilige Maria van Goed-succes."
22556: MIDDELBEEK, KATWOUDE - Twee boekjes met verzen en bijbelcitaten van Grietje Middelbeek, geb. Katwoude 1860 en van Jannetje Middelbeek, geb. Katwoude 1857, dd. 1878 en 1876.
16500: MIDDELBURG - Middelburg. Uitg. gesteund door het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1925, 64+20 p.
22684: MIDDELBURG, SCHURING, VERSTEEGH, HENDRIKSE, ONDERWERCK, VAN BREDA, SAS - Zes fraai getekende, gekleurde en met goud gehoogde familiewapens, elk ca. 15x15 cm, getekend ca. 1900, afkomstig van de Middelburgse hoedenzaak Wijtman. Per stuk
23056: MIDDELBURG, LEWIN - Afscheidsalbum voor Tony Lewin, bij haar vertrek uit Middelburg naar Amsterdam, september 1881, met inschrijvingen van haar (dames)collega's en meisjes-leerlingen, linnen band, 8°.
22338: MIDDELBURG, PARKER, BUTEUX - Sententie van de Hoge Raad in Holland dd. 6-6-1778 en Sententie in Revisie van dezelfde Raad dd. 18-11-1779 in een zaak tussen mr. Johan Willem Parker, oud-burgemeester van Middelburg en bewindhebber der O.I.C. tegen het stadsbestuur van Middelburg. 3 p, gedrukt, folio.
16499: MIDDELBURG - Nieuw album van Middelburg. Middelburg, F.B. den Boer, 12 foto’s in omslag [ca. 1920?].
66156: MIDDELGEEST, S. VAN, - Pleidooi van Mr. Simon van Middelgeest voor Mr Pieter de Groot
53217: Middelgeest, S. van - Pleidooi van mr. Simon van Middelgeest, voor mr. Pieter de Groot,
20854: Middelhoek, J. - Geschiedenis van de familie Middelhoek, deel III. De Middelhoeken van Rotterdam, Kralingen en De Zwaluwe, 1690-1750. Rotterdam 1980, 112+11 pag, geïll.
22780: MIDDELKOOP - Genealogisch schema familie Middelkoop, manuscript, 1 p., met tekening van familiewapen. Hierbij bijbelaantekeningen betr. gezin Antonius Middelcoop en Hillegonda Paters (1663-1690), 2 p, 18e eeuws.
33670: Middendorp, H.W. - De ontleedkunde de hoeksteen voor den tempel der geneeskunde.
24974: Middiman, S. - Select views in Great Britain, engraved by S. Middiman from pictures and drawings by the most eminent artists. With descriptions.
36316: Mieckisch, Gottfried, uit Sagan. Sil.; Praeses: Rivinus, Johann August - Tentamina quaedam physico-medica circa terras medicinales Leipzig Tietze 1723
20136: Miedema, A.S. - Wapen en Zegel van de stad Dokkum, overdruk Nieuwsblad van Friesland 1937, 15 pag. geïll. ( met, J. Visser, Segel en wapen fan Dokkum, overdruk It Baeken )
32879: Miedema, Age Solco, uit Sneek - Sneek en het Sneeker stadrecht. Proefschrift [...] Sneek J.F. van Druten 1895
34770: Mierlo, J.H. van, uit Breda - VII. theses juridicae 1839
56062: Miethe, A., - Lehrbuch der praktischen photographie, Halle, 1896, 440 pag., geïll.
62630: Mijn, Gerard van der (1706-1761/81), Punt, Jan (1711-1779) - Pygmalion, of het beeld bezield door de liefde : zo als hetzelve door Carolina en Charlotta Frederic, oud 9 en 7 Jaaren, op den Amsteldamschen Schouwburg, in het laatfte des Jaars 1758.
34494: Mijnlieff, Nicolaas, uit Nieuwerkerk a. d. IJsel - Ruptura sinus circularis Amsterdam Eisendrath 1898
66266: MIJS, U.J.;, - Eenige bladzijden uit de Geschiedenis van Middelharnis 1781-1804 verzameld uit het archief der gemeente door Ulbo J. Mijs, Burgemeester van Middelharnis.
31681: Mik, G. - Woorden waar de wereld op wacht [...] [Groningen] Rijksuniversiteit 1971
42741: Miles, William - Le pied du cheval et la maniere de le conserver sain, Traduit (...) par M. Guyton. Bruxelles etc., 1862.
64189: MILES, ELLEN G., - Saint-Memin and the neoclassical profile portrait in America
22284: MILITARIA, GENERAAL PARDO - “Generaal pardon voor alle ruyters, dragonders en soldaten uit den dienst der verenigde Nederlanden gedeserteert”, uitgevaardigd door de Staten Generaal dd. 8-2-1746. Gedrukt pamflet, 4°, 3 p. Met vignet van de Staten Generaal in houtsnede. Druk: J. Scheltus, 1746.
24706: Archives of Belgian cotton mill - Archives of the cotton mill ‘De Coster & Rousseau’ in Gent (Belgium), ca. 1850-1962. Large box with manuscripts, letters, financial documents, brochures, price lists, etc. concerning this firm, located at the Place des Chartreux 11 in Gent.
69386: MILLER, KONRAD (ED.)., - Die Peutingersche Tafel.
24796: Miller, Philip - Maandelykse tuin-oeffeningen [...]. Naar de 14e Engelschen druk [....] vertaald [ ... ] door Job Baster, Haarlem, Jan Bosch 1767.
31537: Millies, Henricus Christianus - Oratio de monotheismo Israelitarum, divinae patefactionis testimonio [...] Utrecht I.L. Beijers 1867
42581: Millot, J.A. - Volleedig samenstel der voortteeling in zich bevattende de wijze om de sexe der vrugt naar welgevallen te bepaalen. Vertaald uit het Frans door H.A. Bake. Dordrecht / Schiedam, Blusse / Van Hemsdaal, 1801.
60229: Wilhelmina Johanna Reiniera Anderson Miltner (1867-1946) - Man sharpening knives
60222: Wilhelmina Johanna Reiniera Anderson Miltner (1867-1946) - Woman with spinning wheel
68684: MILTON, J., - 't Paradys verlooren. Heldendicht in tien boeken door John Milton, Uyt het Engels in rymelooze Maat vertaald door J. van Zanten, M .D.
9042: Milton, John; Lambert van den Broek (vert.) - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels.
9041: Milton, John; [Lambert van den Broek (vert.)] - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Evert Visscher, 1730.
29152: Minder, N. - Gravures de Dürer & Rembrandt, avec un texte de Andre Kuenzi, collection Pierre Decker, Vevey 1991, 130 pag., geïll.
23036: MINDEROP, VAN TOMPUTTE - Twee met de hand ingekleurde portretfoto's in lijstjes van een zittende man en een zittende vrouw. Achterop: "T. (of F.?) Minderop. Vrouw is Tomputte", elk 26x20 cm.
69313: MINNEMA BUMA, J., - Bijdrage tot de geschiedenis van het dijkregt in Friesland inzonderheid met betrekking tot de contributie der vijf deelen.
34826: Miquel, Frederici Antonii Gulielmi, uit Neuenhaus in im - Responsio ad quaestionem botanicum 1831
35294: Miquel, Frederici Antonii Guilielmi , uit im - Responsio ad quaestionem botanicam [....] 1833
31348: Mirabeau - Aux Bataves sur le stathouderat, z.pl. 1788, 147 + 213 pag., orig. paper covers, titlepage with engraving of Jean de Witt.
52413: Mirabeau, H.G.R. de - Histoire secrete de la tour de Berlin ou correspondance d'un voyageur Francois depuis (...) Juillet 1786 jusqu'an 19-1-1787. Ouvrage posthume avec une lettre remise au Roi de Prusse (...).
37142: Mirabeau - Aux Bataves sur le Stathoudérat.
43802: Mirandolle, R.N.L., - Les debats de l'eglise Wallonne de Rotterdam, ses premiers temples et ses premiers pasteures 1576-1656. Extract (1899) 33 pag., met 2 platen.
58332: Mises, Dr., - Bewijs dat de maan uit iodium bestaat, Leiden, Cyfveer, 1834.
69272: MITFORD, N., - Love in a cold climate.
69273: MITFORD, N., - The pursuit of love.
32431: Mittermaier, Carolus Jos. - Natalitia principis beatissimae memoriae Caroli Friderici ... Heidelbergensis literarum universitatis restitutoris : die XXII. Novembris MDCCCXXV ab Academia Ruperto-Carolina rite pieque celebrata [...] Heidelberg J.M. Gutmann 1725
65207: MOCK, J., - De begrooting van oorlog getoetst aan de verdediging des vaderlands en den staat der geldmiddelen; Naschrift tot de de begrooting van oorlog getoetst aan de verdediging des vaderlands en den staat der geldmiddelen;
36655: Modderman, Hendrik Adriaan Ewoud, uit Amsterdam - Internationaal erfrecht Den Haag Mouton 1895
67688: MODDERMAN, W., - Friedrich Carl von Savigny: toespraak ter herdenking van den honderdsten jaardag zijner geboorte, gehouden den 21sten Februari 1879
32145: Modderman, Sebastianus Mattheus Sigismundus, uit Hoogezand - Dissertatio juris inauguralis de litterarum cambialium indossamento, juris imprimis neerlandici habita ratione [...] Groningen J.B. Wolters 1844
34994: Modderman, Hendrik Jacob Herman ,uit Nijkerk - De wijze van gedingvoering tegen afwezig gebleven beklaagden. 's-Gravenhage H.J. Stemberg 1881
35744: Modderman , Johanna Geertruida, uit Arnhem - Adsorptiewarmte ...... Amsterdam Paris 1928
56732: Modera, J., - Blik in het Kabinet des Ministers van Marine Mr. J.S. Lotsy, 's-Gravenhage, 1858, 16 pag.
39570: Modert, P., e.a.; - Collection Les Amis de l'histoire, fascicule X, Luxemburg 1973, 276 pag., geïll.
35466: Moehlen, Ernest. Wilhelmus de; Praeses: Thorschmid, Justus Christian - De eo quod divinum est in morum doctrina universa [...] Wittenberg Wed. Gerdes 1720
34076: Moeijen Leemans, Antonius der, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis continens observationes quasdam de successione ab intestato secundum codicem civilem [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
53689: Moelands, M.A. en J.Th. de Smidt (red.) - Weegschaal & Zwaard. De verbeelding van recht en gerechtigheid in Nederland, Den Haag, Jongbloed, 1999.
33434: Moens, Matthias Jacobus, uit Nederlands Indië - Specimen juris publici belgici inaugurale de munere pensionariorum civitatum, praecipue zelandicarum [...] Leiden Andreas Koster 1789
68755: MOENS, A., - Toespraak aan den winter, ter zake zijner manier van handelen, sedert December 1844 tot op den huidige dag (15 Maart 1845) benevens hoogstdeszelfs antwoord op die toespraak / in rijm gebragt, en, ten profijte zijner behoeftige stadsgenooten, uitgeg. door Symeon Anton.
9053: Moens, Petronella - De twaalf maanden des jaars. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1810. [4 delen]
65777: MOENS, PETRONELLA, - Mengelpoezij van Petronella Moens
32021: Moens, Casper Hendrik, uit Kampen - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1866
65775: MOENS, PETRONELLA, - Eene week in de lente op het land door Petronella Moens
65780: MOENS, PETRONELLA, - Herman en Susanna, of Tafereel van een gelukkig burger huisgezin door Petronella Moens
65779: MOENS, PETRONELLA, - De lente in drie zangen door Petronella Moens, lid van verscheidene gennootschappen.
38982: Moerkerken, P.H. van - Jan van den Dom, Amsterdam z.j., 50 pag., geb., geïll. ( door R.N. Roland Holst ).
69018: MOERMAN, J.J., - De page van Gravin Jacoba.
39240: Moerman, J.J. - Der vaderen erf, Zaandam, Hille, 1952, 64 pag., geb., plaatjesalbum, compleet. Goed exemplaar.
21162: Moes, Wally - Larensche dorpsvertellingen, 2 delen in een band, Amsterdam 1911, 167+177 pag., geb. in een linnen band, een binnenscharnier zwak.
65807: MOES, E.W., - Frans Hals Sa vie et son oeuvre
20214: Moes, J.K.S. e.a. ( ed ) - Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid. Utecht 1991. 227 p., geíll.
22882: GUNTHER MOHR - Een aantal stukken betr. Catharina Johanna Gunther Mohr (Katja), later gehuwd met J.J. Houillier en wonende Willemsparkweg 51 Amsterdam. Zij werkte bij de fa. Krakenberger en was reisleidster bij de Ned. Reisvereniging.
56722: Mohrman, Gerh. T., - Open brief aan de kitteloorige hoofd-officieren der Amsterdamsche Schutterij, Amsterdam, 1858, 8 pag.
54044: Mohrman, Gerh.Thom. - Thands of nooit. Eene jury, een rechtbank van gezworenen! Dichtregelen den voorstanders van recht en vrijheid toegesproken. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1855].
61010: MOISE, VON MURVELL, FRANZ II - Patent of nobility donated by Austrian Emperor Franz Joseph I (1830-1916) to Jozef Moise (Gratz 1818-?), "oberst-lieutenant" in the 16th Infantry Regiment, owner of the "Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegsdekoration" which entitles Moise to call himself "Edle von Murvell".
35760: Mol, Cornelius Matthias, uit Hilversum - Onderzoek naar nieuwe differentieele kenmerken .... Utrecht Van Boekhoven 1899
65389: MOLEMA, E., - Drie gedichtjes, of een klaverblad voor onzen tijd, met een prozaisch toegift over de burgerlijke vrijheid en volkssouvereiniteit. Door E. Molema
40132: Molen, S.J. v.d., - Het Saksische boerenhuis in Zuidoost- Friesland, Groningenn 1941, 64 pag., geïll.
60850: Molenaar, Frans (1821-1866) - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
67768: MOLENAAR, I., - Professor Hoekstra
61112: Molenaar, Frans (1821-1886) and Bruining, Tieleman Cato (1801-1877) after Jordaens, Jacob I (1593-1678) - ORANJEZAAL
68583: MOLENAAR, D., - Feeststoffen in leerredenen.
35722: Molenaar, Dirk, uit 's-Gravenhage6 - Bijdrage over pneumonie .... Laiden Hazenberg 1863
67616: MOLEWATER, J. B., - Hoe zal het met mij afloopen, het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater
1750: MOLHUYSEN, P.C., EN P.J. BLOK - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 dln. Reprint naar de editie Leiden 1911-1937. Linnen. Goed exemplaar.
65534: MOLIERE, - Ouevres completes
64509: MOLIERE, - Oeuvres de Moliere. Nouvelle édition, augmentée de la vie de Molière et des remarques Historiques & Critiques par M. De Voltaire, avec tres belles Figures en Tailles douces
67114: MOLINA, C., - Den oprechten schriftuerlycken Roomsch-Catholycken mondt-stopper. Aen alle tegenwoordige Oncatholycke Leeraers, en Nieuw-Ghesinde Leeringhen. Bysonderlyck aen Andreas Essenius Calvino Gommarist predicant tot Utrecht.
67228: MOLINA, C., - Den oprechten, Schriftuerlijken, Rooms Catholijcken mond-stopper, van alle tegenwoordige On-Catholijcke Leeraers, en Nieuw-gesinde Leerlingen. Bysonderlijk van Andreas Essenius, Calvino Gommarist, Predicant tot Utrecht.
66577: MOLL, G., - Redevoering over Jan Hendrik van Swinden, uitgesproken in de vierde openbare vergadering der eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, gehouden den 26 augustus 1823
69446: MOLL, G., - Rapport aan zijne majesteit den Koning uitgebragt door de commissie tot onderzoek der beste rivierafleidingen, ingesteld bij 's Konings besluit van den 15den maart 1821, no. 105
32203: Moll, Adriaan Anton, uit Zierikzee - Het toezicht van Gedeputeerde Staten op de burgerlijke rechtshandelingen der gemeentebesturen. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
19770: Moll, W.H. - Geslacht Mol, Zeeland.
43510: Moll, W - Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek [van het archief der gemeente 's-Gravenhage], 2 delen, 's-Gravenhage 1921, 943 pag.
65256: MOLL, W., DE HOOP SCHEFFER, J.G., - Studien en bijdragen op 't gebied der Historische Theologie, derde deel
35686: Moll, Jan Marius, uit Bloemendaal - Die puerperale involution des uterus vom Maulwurf Wiesbaden J.F.Bergmann 1909
33207: Moll, Johannes Henricus, uit Zierikzee - Vita Publii Vatinii. Specimen litterarium inaugurale [...] Deventer Gerh. Brouwer 1876
17108: Mollema, A.M.P. & P.M. Morel - Bibliographia neerlandica. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962.
36150: Moller, Johann Gottlieb, uit Danzig en Johann Wilhelm Stricker uit Gustrow - D. Lutheri Colloquiorum mensalium in Germanico, Anglico et Latino idiomate editi Rostock J. Weppling 1693
9066: Mollerus, Anna Cornelia - Poésies Françaises de madame la douairière de Meerman. Den Haag en Amsterdam, Gebroeders Van Cleef, 1819.
9064: Mollerus, Anna Cornelia - Gedichten. Amsterdam en Den Haag, Gebroeders Van Cleef, 1810-1816. [4 delen]
35084: Mollerus, Johannes Cornelius, uit 's-Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale de tutore subrogato Utrecht N. van der Monde 1835
64606: MOLLERUS,J.C., - NEDERLANDSCHE RAFFINADERIJ VAN PETROLEUMPRODUCTEN 40 JAAR
50860: Mollien, G. - Reis door de republiek van Columbia in het jaar 1823. Uit het Fransch vertaald door A. Bruggemans. 2 delen, Dordrecht, Blusse, 1825.
64797: MOLLIERE, - De vrek, blyspel. Uit het Fransch van Monsr. Molliere.
66584: MOLSTER, J. A., - Levensschets van mr. C. F. van Maanen, in leven Minister van Justitie, met bijschrift van den staatsraad mr, M. C. van Hall, president van de arrondissements-Regtbank te Amsterdam
5854: Molster, A. - Hendrik Molster en de zijnen, Amsterdam 1966, 53 p., geïll.
9067: Molster, Johannes Adriaan - Nêerlands verleden. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1852.
4224: Molster, J.A. - Het geslacht Muller (uit de Midden-Wezerstreek). Amsterdam 1967, 41 p., geïll.
64345: MOLTKE, J.W. VON., - Govaert Flinck 1615-1660.
67153: MOLTZER. H. E.,, - Anna Roemers Visscher.
55291: Moltzer, H.E. - Hareniana. Brieven van W. en O.Z. van Haren. Groningen, 1876.
65388: MOLTZER, W.L.F., - Blikken in den spiegel van onzen tijd
64594: MOLTZER, E., - Gedichtjes van Ernestine (Mej. Moltzer) met een voorwoord van Jo. de Vries. Ten voordeele van het eigen huis der Haarlemsche afdeeling van de Nederlandschen Protestantenbond
31535: Momma, Wilhelmus, uit Hamburg - Bedeeling der tyden [...] verdedigd in de Leidse academie den 9 september 1662. En nu vertaald door Pieter van Cameryk. Vlissingen Andries Schot 1681
65836: MOMMAAS, C., - Het onthaal aan de typographische vereenigingen in Haarlem, op den 16 julij 1856. Verslag aan alle kunstbroeders in Nederland
53699: Mommaert, Jan - Het vvonderlijck proces tusschen drie edel-luyden, gebroeders. 's Gravenhage, I. Burchoorn, 1634.
32873: Mommers, Auguste Rudolph Marie, uit 's Hertogenbosch - Brabant van generaliteitsland tot gewest [...] 14 september 1629 - 1 maart 1796. Proefschrift [...] Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1953
68957: MOMMSEN, TH., - Romische Geschichte. Gekurzte Ausgabe.
4206: Monchy, S.J.R. De - De stamvader van de Nederlandse De Monchy's. Herziene druk. Z.p. 1948, 62 p.
31290: Monde, N.v.d. ( red.? ) - Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, Jrg. 3 ( 1837 ), Jrg 9 (1843). Prijs per jaargang 45 euro.
58945: Mondriaan jr., P.C., - 1813-1913 : een eeuw in vogelvlucht. Rastercliché, 43x62cm. Gedenk- en feestplaat ter herinnering aan Neêrlands onafhankelijkheid 1813-1913, 1913. Met onder meer een afbeelding van Bronbeek. Door P.C. Mondriaan jr. (vader van Piet Mondriaan) uitgegeven door J.M. Bredée's Boekhandel en uitgeversmaatschappij, Rotterdam. Het portret van de Koningin is naar de Rembrandt-Photogravure.
43277: Monier, P. - The history of painting, sculpture, architecture, graving and of those who have excell'd in them, in three books, containing their rise, progress, decay and revival. London, Bennet etc., 1699.
42302: Monin, [C.] V. - Atlas classique de la geographie ancienne, du moyen age et moderne, a l'usage des colleges et des pensions, Nouvelle edition. Paris, Lecoffre, [ca. 1830?].
34472: Monnik, Adriaan Johannes Willem, uit Polsbroek - Tonometers en tonometrie Utrecht Kemink 1868
60414: Monogrammist L.M. (Late 18th century) - Trompe l'oeil drawing of seven small prints
69698: MONOGRAMMIST V.W. (17TH CENTURY), - Moses striking water from the rock
60238: Monogrammist J.H.D (19th century) - Cow in a meadow
60018: Montagù, Domenico (fl. second half of the 18th century) - Veduta del Colosseo dalla parte piu' rovinata
68430: MONTANDON, G., - Catalogue de la bibliotheque Georges Montandon. Premiere and Seconde Partie.
1758: MONTÉ VERLOREN, J.PH. DE - De historische ontwikkeling van de begrippen bezit en eigendom in de landsheerlijke rechtspraak over onroerend goed in Holland. (Diss.) Utrecht 1929, 768 p.
15614: Montégut, Emile - Les Pays-Bas. Impressions de voyage et d’art. 2de druk. Parijs: Hachette, 1884.
69232: MONTEIRO, M., - Gods Predikers / Dominicanen in Nederland (1795-2000).
66101: MONTESQUIEU, - Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence par Montesquieu
65193: MONTESQUIEU, - Le Voyage a Paphos publie par le bibliophile Jacob avec une Eau-forte par Ad. Lalauze
23714: Monti, V. - Poesie de Vincenzo Monti, Ferrarese. Tomo I, Tomo II. Pisa, Nuova typografia 1808, 211 + 211 pag. Original paper wrappers [ Parnaso degl` Italiani Viventi vol. 17 + 18 ].
23170: FÈVRE DE MONTIGNY - Grote, geaquarelleerde, landschapstekening, l.o. gesigneerd "Ad vivum delin. G.J. Le Fèvre de Montigny".
9070: Montijn, Pieter Marie - De dood van prins Willem I en Gethsemane of De dood van Julia. Tweetal dichtproeven. Oudewater, F.H. Kroon, 1848.
7699: [Goens, Rijklof Cornelis van (vert.)]; Jacques Marie Boutet de Monvel - De ridder Bayard, tooneelspel in vier bedryven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1798.
15386: Moolenbroek, J.J. van - Caesarius van Heisterbach op reis in Friesland en Groningen. De Dialogus Miraculorum (1219-1223) als historische bron, in Tijdschrift voor Geschiedenis 98 (1985), p. 513-539.
59636: Moor II, Carel (1655-1738) de after Mieris, Frans van I (1635-1681) - FRANCISCUS A MIERIS Pictor Leidensis
52581: Moore, George - Confessions of a young man. Londen, 1935.
3826: Moore Tiffany, N. en F. Tiffany - Harm Jan Huidekoper. Cambridge 1904, 386 p., geb., geïll. Bijgevoegd: Huidekoper American Branch, 1918, 12 p., met tabel.
69374: MOORMAN VAN KAPPEN, O. A.O., - Van hertogdom Gelre tot provincie Gelderland. Hoofdstukken uit de Geschiedenis van Bestuur en Bestuursinrichting van Gelderland 1339-1989.
34352: Moorrees, Christianus Gulielmus, uit Nijmegen - Dissertatio juridica inauguralis sistens codicis poenalis doctrinam generalem [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
65991: MOORREES, F.D.J., - Dirk Volckertszoon Coornhert, notaris te Haarlem.De libertijn,bestrijder der Gereformeerde predikanten ten tijde van Prins Willem I. Levens- en karakterschets.
5102: Moorrees, W. - Het Münstersche geslacht Van der Wyck. 's-Gravenhage 1911, 386 p., geb., geïll. met 2 losse tabellen.
34764: Moorrees, Johan, uit Nijmegen - Disquisitio juridica inauguralis de processu inquisitorio in causis criminalibus Utrecht Broedelet 1767
68588: MOORREES, B., - De volstrekte noodzakelijkheid der wedergeboorte, om ware onderdanen van Gods koningrijk te zijn : leerrede over Joannes II: 3 / door B. Moorrees
26904: Moorrees, F.D.J. - Aan de oevers van Lek en Linge. Historische schetsen, Schoonhoven 1883, 205 pag., geb., geïll. met twee lithto's waarop 4 prenten: Batestein, Ameliastein, Culemborch en Waddestein. Mooi exemplaar, opnieuw gebonden in groen linnen.
68605: MOORTGAT, J., - Nederland uit de lucht geschoten. De vroegste luchtfoto's 1916-1939.
58820: Moquette, H.C.H., - De Vrouw, Huiselijk Leven & De Vrouw, Maatschappelijk Leven, Amsterdam, Meulenhoff,1915.
6404: Moran, James - Heraldic influence on early printers’ devices.
52543: Moreas, Jean - Les stances. Paris, La Connaissance, 1927.
56386: Moreau, P.J., - Apercus theoriques et pratiques sur l'elagage a propos des plantations des routes [ beplanting langs wegen], Brussel, 1851, 162 pag.
37630: Morel- Fatio, A - Eight reprints of numismatic publications, published Brussel ca. 1865- ca. 1870.
65937: MOREL, PIERRE, - La Corse, Couverture d'Yvette Alde, ouvrage orne de 156 heliographs
52491: Morellet, abbe - Lettres inedites (...) sur l'histoire politique et litteraire des annees 1806 et 1807, pour faire suite a ses memoires. Paris, Ladvocat, 1822.
55758: Morellon la Cave, F. - Prent: 'Assemblees nocturnes des Adamites' [d.d. 1535], gravure door F. Morellon la Cave, tonende naakte mannen en vrouwen in een vertrek.
24980: Moreri, L. - Le grand dictionaire historique ou le melange curieux de l'histoire sacree et profane, 11th- ed.
64429: MORICE, R.P., - Chez les Sauvages de Colombie Britannique, au pays de l'ours noir, récits d'un missionnaire
57028: Moring, Thomas; - 50 book plates engraved on copper by Thomas Moring, Londen 1900.
16967: Morison, S. - Grondbeginselen der typografie. Vert. Huib van Krimpen. 2e dr. Amsterdam: De Buitenkant, 1987.
16993: Morison, S. - Grondbeginselen van de typografie. Vert. door Jan van Krimpen. Utrecht: W. de Haan, 1951.
39210: Moritz, August - Tagebuch der Reisen in Norwegen in den Jahren 1847 und 1851, Stettin 1853, 374 pag., hardback, spine damaged.
66878: MORKA, M., - Polski nowozytny portret konny i jego europejska geneza.
68394: MORREN, TH., - Het Huis Honselaarsdijk. Het Huis Honselaarsdijk Opnieuw Getekend (Prof.Dr.R. Meischke) en Samenvatting en Topografisch Overzicht (Jhr. Dr. H.W.M. van der Wijck)
63989: MORRIS, WILLIAM (VERT. M. HUGENHOLTZ-ZEEVEN), - Kunst en Maatschappij, lezingen van W. Morris, vertaald door M. Hugenholtz-Zeeven en van een levensschets voorzien door Henri Polak
65399: MORRISON, H., - Looking ahead, war-time speeches
69503: MORTEL, J.B.H. VAN DE, - Overzigt van den gebrekkigen staat der waterlossing van de Maaspolders en van de landen in de omstreken van `s-Hertogenbosch in verband met het nut van het geprojecteerde Kanaal van uitwatering en inundatie tusschen Grave en Geertruidenberg.
32871: Mortel, Jan Benedictus Victor Maria Josephus van de, uit 's Hertogenbosch - De positie van den landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810. Academisch proefschrift [...] 's Hertogenbosch Teulings 1945
67690: MORTIER, B.W., - Letter written by B.W. Mortier to the mayor of Den Haag (?) on 20 February 1839 concerning a former soldier Broek.
69005: MORTIER, K. KERCKHAERT, N., - Dossier Lam Gods: zoektocht naar De rechtvaardige rechters.
66371: MORTIMER, R. (INTR.), - The Selma Erving collection modern illustrated books.
32433: Mosheim, Johann Lorenz von - Commentatio de divortio. Von den in dem Neuen Testament begründeten Ursachen der Ehescheidung. Methodo demonstrativa conscripta [...] Jena Ritter 1748
36634: Mosselmans - Groepsfoto bij Promotie Mosselmans in Hotel Levedag. Op de voorgrond model van een huis in suikergoed (zijn studentenhuis?). Verso een groepsfoto op societeit Minerva, 1908 1908
67073: MOTLEY, J.L., - De opkomst en ondergang van de Nederlandsche republiek door John Lothrop Motley, vertaald onder toezigt van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink.
22532: VAN DER BILT LA MOTTHE - Briefje van .... van der Bilt la Motthe, 19e eeuws, manuscript, 8°, 1 p.
47802: Motz, A.J.G.W. von, - Mac-Mahon's Marsch van Chalons naar Sedan, uit een krijgskundig oogpunt beschouwd. Vrij naar het Fransch en vermeerderd, Rotterdam 1871, 43 pag., geïll. met 3 uitvouwbare kaarten, geb., (los in de band, rug beschadigd).
64625: MOULDIJ, M., C.L. ZWEERTS (VERT.), - Stonehenge of de romeinen in Brittanje, een geschiedkundige roman uit de dagen van Keizer Nero. Naar het Engelsch van M. Mouldij door Mr. C.I. Zweerts.
64294: MOULIN, PIERRE DU, - Verhandeling van den Vrede der Ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal.
68109: MOUNIER, P.J.J., - De te verwachten wijziging der volksstemming in Nederland.
31527: Mounier, Petrus, uit Amsterdam - Disquisitio de locis nonnullis evangeliorum [...] Amsterdam J. de Ruyter 1856
64824: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAn, - De Yankee in denken en doen karakterteekening van het Amerikaansche leven
68111: MOUTON, M., - In Memoriam.
17034: Mouton, M. (red.) - Internationale tentoonstelling van het boek en de graphische vakken te Leipzig. 1914. Verslag van de Nederlandsche commissie. ‘s-Gravenhage: z.u., 1915.
65230: MOZART, - Mozart-Herdenking 1756-1961, georganiseerd door de Vereniging van Vrienden van het Noordhollands Philharmonisch orkest and Mozart in Haerlem
52453: Mozin, abbe / J.Th. Biber / M. Holder - Neues vollstandiges Worterbuch der Deutschen end Franzoschesen Sprache, Deutscher Theil. 2 delen, Stuttgart etc., Cotta, 1823-1824.
57022: Mucha, Jiri; - Alphonse Maria Mucha. His life and art, London 1989. Gebonden met stofomslag, 300 pag., geïll.
34353: Muelen, Joannes Carolus van der, uit Vreeswijk - Dissertatio iuridica inauguralis de communione bonorum inter coniuges ad acquaestus. quae dicuntur, limitata, maxime ex principiis iuris novi Hollandici [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1836
55019: Muelen, Willem van der [ook: Willem Vandermuelen] - Costumen, usantien, policien ende styl van procederen der stadt, jurisdictie ende vryheid van Utrecht, geapprobeert ende gedecreteert by die Keyserlijke majesteit als erfheere der stad (...) in (...) 1550, met eenige aanmerkingen (...) op dezelve. Utrecht, Broedelet, 1709.
1778: MUELEN, J.C. VAN DER - De registers der graven in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1887. Geïll., 151 p.
64655: MUHLBACH, L., - Aartshertog Johan en Metternich Geschiedkundige Roman van L. Muhlbach
33159: Muinck, Menzo de, uit Groningen - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, de obligatione, inprimis morali [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
1782: MUINCK, B.E. DE - Een regentenhuishouding omstreeks 1700. 's-Gravenhage 1965, 355 p.
33672: Mulder, E. - De methode bij scheikundig onderzoek te volgen, opgespoord uit de geschiedenis [...]
33778: Mulder, Nicolaus - Oratio de meritis Davidis Meese, cum botanicis, tum aliis [...] Groningen J. Oomkens 1823
67725: Mulder, G. J. - Onze leermeester J.F.L. Schroder : een woord tot zijne leerlingen, uitgesproken 1 april 1845
68086: MULDER, G.J., - Levensschets van G.J. Mulder door hem zelven geschreven en door drie zijner vrienden uitgegegeven. Eerste en Tweede deel.
68100: MULDER, C., - Levensberigt van Johannes Mulder/Historia Morbi, quo defunctus est Vir Cl. Joh. Mulder.
68108: MULDER, G.J., - Redevoeringen den 27en en 28en Maart 1854, bij gelegenheid der overdragt van het rectoraat aan de Hoogeschool te Utrecht / uitgesproken door G.J. Mulder.
59616: Mulder, Joseph (1659/60-1718); after Tempesta, Antonio (1555-1630) - Civilis laat de vrouwen en kinderen by den strydt staan, en overwint de Romainen by 't leger Vetera
59618: Mulder, Joseph (1659/60-1718); after Tempesta, Antonio (1555-1630) - De maaltyden en Gasteryen der Germaanen.
69634: MULDER, K., - De Hollandse molen. Monument of werktuig?
68404: MULDER, G.J., - Redevoering over P.O.C. Vorsselman de heer; uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, 7 januarij 1842 door G.J. Mulder.
59548: Mulder, Joseph (1659/60-1718); after Tempesta, Antonio (1555-1630) - Civilis overwint de Romainen by de Ryn
34848: Mulder, Johannis - Laudatio funebris Georgii Coopmans Leeuwarden D. v.d. Sluis 1800
69523: MULDER, J.R.; KEUNEN, L.J.; ZWART, A.J.M, - In de ban van de Betuwse dijken. Een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van dijken. Complete set of 5 volumes. Deel 1: Loenen, Deel 2: Oosterhout, Deel 3: Doornenburg (Roswaard), Deel 4: Angeren, Deel 5: Malburgen.
6296: Mulder, H. - Het Oldambtster predikantengeslacht Wigboldus in de 16e en 17e eeuw, pp. 31-38 in afl. 1/2 van De Navorscher jrg 97, geïll.
28040: Mulder, H.J.A. - De raad van State. Historisch-staatsrechtelijke proeve, 's-Gravenhage 1889, 452 pag., [ dissertatie ]
32525: Mulder Jzn, Ties, uit Veendam - Het aan de waterschappen toekomend privilegie voor de polderlasten der ingelanden. Academisch proefschrift [...] Veendam J. Mulder Tz. 1885
1784: MULDER, A.W.J. - Het kasteel Amerongen en zijn bewoners. Maastricht 1949. Geb., geïll., 193 p.
34870: Mulier, Tjepke, uit Bolsward - Dissertatio juridica inauguralis de exsecutoribus testamentariis jure Belgico Leiden Hazenberg 1840
23914: Mullem, J.P. van - Akersloot. Een dorpsgeschiedenis. Boekje 1: Onze dorpsnaam; Boekje 2: Ons dorpswapen; Boekje 3: De edelen van Akersloot, Akersloot, Zuidbroek , Rotterdam 1942-1950, 100 pag., geïll.
66887: MULLER, F.,, - Vente d'estampes a Amsterdam 10-12 Decembre 1907. Catalogue I choix de portraits graves de differentes ecoles; catalogue II choix d'eaux fortes et de gravures: Rembrandt, Durer, Bol, Goltzius, Du Jardin, Luc de Leyde, Ostade, Potter, Van de Velde, Visscher, Gravures sur bois, estampes Anglaises etc.
6678: MULLER Fz, S. - Catalogus van het archief der Staten van Utrecht 1375-1813.
66754: MÜLLER, F.C. (TRANSL.), - Il Coriolano, dramma per musica, in tre atti / Coriolan, melo-drame, en trois actes. Répresenté à Amsterdam, pour la premiere fois, par les comédiens du théâtre Italien, sur le Théâtre de l'Amstelstraat. Le 28 Fevrier 1809.
66753: MÜLLER, F.C. (TRANSL.), - Sargino, dramma eroi comico, in tre atti / Sargines, ou l'e´le´ve de l'amour : ope´ra heroi¨-comique, en trois actes.Représenté à Amsterdam, pour la premiere fois, parles comédiens du theâtre Italien, sur le Théâtre de l'Amstelstraat. Le 6 Janvier 1809.
66752: MÜLLER, F.C. (TRANSL.), - Il matrimonio per raggiro. Opera buffa in due atti / Le mariage par intrigue. Ope´ra comique en deux actes. Représenté pour la première fois, á Amsterdam, par les comédiens du théâtre Italien, sur le Théâtre de l'Amstelstraat. Le 15 Novembre 1808.
47686: Muller, F., - Veilingcatalogus Manuscrits collections chevaliers van Rappard, Ds. H.A.J. Lutge, Amsterdam 1910, 194 pag., geïll.
1792: MULLER FZ., S. - Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en literatuur. Utrecht 1880, 97 p.
25498: Muller, P.L. - De unie van Utrecht, 2e druk, Utrecht 1878, 170 pag. Met facs. van handtekeningen en fraai gelithografeerd omslag.
68449: MULLER FZ, S., - Het archief der bisschoppen van Utrecht door Mr. S. Muller Fz. Rijksarchivaris in Utrecht.
51866: Muller, Frederik; - Nederlandsche letterkunde. Populaire prozaschrijvers der 17de en 18de eeuw, Amsterdam 1893, 148 pag., geb. in geheel linnen band.
57820: Muller, Friedrich W., - Pathologie und therapie des harnroehrentripper, Stuttgart 1875.
59648: Muller, Harmen Jansz. (1540-1617) after Heemskerck, Maarten van (1498-1574) - Man finding salvation in the Church of Christ (Christ as the Good Samaritan)
66418: MULLER, P. L., - Gymnasium met vijfjarigen cursus te Leiden. Jaarcursus te Leiden 1869-1870
51244: Muller, Frederik, - Catalogus dissertationum et orationum juridicarum, defensarum et habitarum ab a 1600 usque ad 1866, in academiis Neerlandiae, Germaniae et Sueciae, Amsterdam, F. Muller, 1867, 256 pag. ( lees 264), gebonden.
57622: Muller, Paul, - Sammlung von Monogrammen mit einem Anhange enthaltend Wwappen aller Lander der Erde und der Stadte Deutschlands, Stuttgart 1873, 104 engraved plates.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/1