Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22882: GUNTHER MOHR - Een aantal stukken betr. Catharina Johanna Gunther Mohr (Katja), later gehuwd met J.J. Houillier en wonende Willemsparkweg 51 Amsterdam. Zij werkte bij de fa. Krakenberger en was reisleidster bij de Ned. Reisvereniging.
56722: Mohrman, Gerh. T., - Open brief aan de kitteloorige hoofd-officieren der Amsterdamsche Schutterij, Amsterdam, 1858, 8 pag.
54044: Mohrman, Gerh.Thom. - Thands of nooit. Eene jury, een rechtbank van gezworenen! Dichtregelen den voorstanders van recht en vrijheid toegesproken. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1855].
61010: MOISE, VON MURVELL, FRANZ II - Patent of nobility donated by Austrian Emperor Franz Joseph I (1830-1916) to Jozef Moise (Gratz 1818-?), "oberst-lieutenant" in the 16th Infantry Regiment, owner of the "Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegsdekoration" which entitles Moise to call himself "Edle von Murvell".
35760: Mol, Cornelius Matthias, uit Hilversum - Onderzoek naar nieuwe differentieele kenmerken .... Utrecht Van Boekhoven 1899
65389: MOLEMA, E., - Drie gedichtjes, of een klaverblad voor onzen tijd, met een prozaisch toegift over de burgerlijke vrijheid en volkssouvereiniteit. Door E. Molema
40132: Molen, S.J. v.d., - Het Saksische boerenhuis in Zuidoost- Friesland, Groningenn 1941, 64 pag., geïll.
60850: Molenaar, Frans (1821-1866) - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
67768: MOLENAAR, I., - Professor Hoekstra
61112: Molenaar, Frans (1821-1886) and Bruining, Tieleman Cato (1801-1877) after Jordaens, Jacob I (1593-1678) - ORANJEZAAL
68583: MOLENAAR, D., - Feeststoffen in leerredenen.
35722: Molenaar, Dirk, uit 's-Gravenhage6 - Bijdrage over pneumonie .... Laiden Hazenberg 1863
67616: MOLEWATER, J. B., - Hoe zal het met mij afloopen, het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater
1750: MOLHUYSEN, P.C., EN P.J. BLOK - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 dln. Reprint naar de editie Leiden 1911-1937. Linnen. Goed exemplaar.
65534: MOLIERE, - Ouevres completes
64509: MOLIERE, - Oeuvres de Moliere. Nouvelle édition, augmentée de la vie de Molière et des remarques Historiques & Critiques par M. De Voltaire, avec tres belles Figures en Tailles douces
67114: MOLINA, C., - Den oprechten schriftuerlycken Roomsch-Catholycken mondt-stopper. Aen alle tegenwoordige Oncatholycke Leeraers, en Nieuw-Ghesinde Leeringhen. Bysonderlyck aen Andreas Essenius Calvino Gommarist predicant tot Utrecht.
67228: MOLINA, C., - Den oprechten, Schriftuerlijken, Rooms Catholijcken mond-stopper, van alle tegenwoordige On-Catholijcke Leeraers, en Nieuw-gesinde Leerlingen. Bysonderlijk van Andreas Essenius, Calvino Gommarist, Predicant tot Utrecht.
66577: MOLL, G., - Redevoering over Jan Hendrik van Swinden, uitgesproken in de vierde openbare vergadering der eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, gehouden den 26 augustus 1823
69446: MOLL, G., - Rapport aan zijne majesteit den Koning uitgebragt door de commissie tot onderzoek der beste rivierafleidingen, ingesteld bij 's Konings besluit van den 15den maart 1821, no. 105
32203: Moll, Adriaan Anton, uit Zierikzee - Het toezicht van Gedeputeerde Staten op de burgerlijke rechtshandelingen der gemeentebesturen. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
19770: Moll, W.H. - Geslacht Mol, Zeeland.
43510: Moll, W - Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek [van het archief der gemeente 's-Gravenhage], 2 delen, 's-Gravenhage 1921, 943 pag.
65256: MOLL, W., DE HOOP SCHEFFER, J.G., - Studien en bijdragen op 't gebied der Historische Theologie, derde deel
35686: Moll, Jan Marius, uit Bloemendaal - Die puerperale involution des uterus vom Maulwurf Wiesbaden J.F.Bergmann 1909
33207: Moll, Johannes Henricus, uit Zierikzee - Vita Publii Vatinii. Specimen litterarium inaugurale [...] Deventer Gerh. Brouwer 1876
17108: Mollema, A.M.P. & P.M. Morel - Bibliographia neerlandica. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962.
36150: Moller, Johann Gottlieb, uit Danzig en Johann Wilhelm Stricker uit Gustrow - D. Lutheri Colloquiorum mensalium in Germanico, Anglico et Latino idiomate editi Rostock J. Weppling 1693
9066: Mollerus, Anna Cornelia - Poésies Françaises de madame la douairière de Meerman. Den Haag en Amsterdam, Gebroeders Van Cleef, 1819.
9064: Mollerus, Anna Cornelia - Gedichten. Amsterdam en Den Haag, Gebroeders Van Cleef, 1810-1816. [4 delen]
35084: Mollerus, Johannes Cornelius, uit 's-Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale de tutore subrogato Utrecht N. van der Monde 1835
64606: MOLLERUS,J.C., - NEDERLANDSCHE RAFFINADERIJ VAN PETROLEUMPRODUCTEN 40 JAAR
50860: Mollien, G. - Reis door de republiek van Columbia in het jaar 1823. Uit het Fransch vertaald door A. Bruggemans. 2 delen, Dordrecht, Blusse, 1825.
64797: MOLLIERE, - De vrek, blyspel. Uit het Fransch van Monsr. Molliere.
66584: MOLSTER, J. A., - Levensschets van mr. C. F. van Maanen, in leven Minister van Justitie, met bijschrift van den staatsraad mr, M. C. van Hall, president van de arrondissements-Regtbank te Amsterdam
5854: Molster, A. - Hendrik Molster en de zijnen, Amsterdam 1966, 53 p., geïll.
9067: Molster, Johannes Adriaan - Nêerlands verleden. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1852.
4224: Molster, J.A. - Het geslacht Muller (uit de Midden-Wezerstreek). Amsterdam 1967, 41 p., geïll.
64345: MOLTKE, J.W. VON., - Govaert Flinck 1615-1660.
67153: MOLTZER. H. E.,, - Anna Roemers Visscher.
55291: Moltzer, H.E. - Hareniana. Brieven van W. en O.Z. van Haren. Groningen, 1876.
65388: MOLTZER, W.L.F., - Blikken in den spiegel van onzen tijd
64594: MOLTZER, E., - Gedichtjes van Ernestine (Mej. Moltzer) met een voorwoord van Jo. de Vries. Ten voordeele van het eigen huis der Haarlemsche afdeeling van de Nederlandschen Protestantenbond
31535: Momma, Wilhelmus, uit Hamburg - Bedeeling der tyden [...] verdedigd in de Leidse academie den 9 september 1662. En nu vertaald door Pieter van Cameryk. Vlissingen Andries Schot 1681
65836: MOMMAAS, C., - Het onthaal aan de typographische vereenigingen in Haarlem, op den 16 julij 1856. Verslag aan alle kunstbroeders in Nederland
53699: Mommaert, Jan - Het vvonderlijck proces tusschen drie edel-luyden, gebroeders. 's Gravenhage, I. Burchoorn, 1634.
32873: Mommers, Auguste Rudolph Marie, uit 's Hertogenbosch - Brabant van generaliteitsland tot gewest [...] 14 september 1629 - 1 maart 1796. Proefschrift [...] Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1953
68957: MOMMSEN, TH., - Romische Geschichte. Gekurzte Ausgabe.
4206: Monchy, S.J.R. De - De stamvader van de Nederlandse De Monchy's. Herziene druk. Z.p. 1948, 62 p.
31290: Monde, N.v.d. ( red.? ) - Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, Jrg. 3 ( 1837 ), Jrg 9 (1843). Prijs per jaargang 45 euro.
58945: Mondriaan jr., P.C., - 1813-1913 : een eeuw in vogelvlucht. Rastercliché, 43x62cm. Gedenk- en feestplaat ter herinnering aan Neêrlands onafhankelijkheid 1813-1913, 1913. Met onder meer een afbeelding van Bronbeek. Door P.C. Mondriaan jr. (vader van Piet Mondriaan) uitgegeven door J.M. Bredée's Boekhandel en uitgeversmaatschappij, Rotterdam. Het portret van de Koningin is naar de Rembrandt-Photogravure.
43277: Monier, P. - The history of painting, sculpture, architecture, graving and of those who have excell'd in them, in three books, containing their rise, progress, decay and revival. London, Bennet etc., 1699.
42302: Monin, [C.] V. - Atlas classique de la geographie ancienne, du moyen age et moderne, a l'usage des colleges et des pensions, Nouvelle edition. Paris, Lecoffre, [ca. 1830?].
34472: Monnik, Adriaan Johannes Willem, uit Polsbroek - Tonometers en tonometrie Utrecht Kemink 1868
60414: Monogrammist L.M. (Late 18th century) - Trompe l'oeil drawing of seven small prints
69698: MONOGRAMMIST V.W. (17TH CENTURY), - Moses striking water from the rock
60238: Monogrammist J.H.D (19th century) - Cow in a meadow
60018: Montagù, Domenico (fl. second half of the 18th century) - Veduta del Colosseo dalla parte piu' rovinata
68430: MONTANDON, G., - Catalogue de la bibliotheque Georges Montandon. Premiere and Seconde Partie.
1758: MONTÉ VERLOREN, J.PH. DE - De historische ontwikkeling van de begrippen bezit en eigendom in de landsheerlijke rechtspraak over onroerend goed in Holland. (Diss.) Utrecht 1929, 768 p.
15614: Montégut, Emile - Les Pays-Bas. Impressions de voyage et d’art. 2de druk. Parijs: Hachette, 1884.
69232: MONTEIRO, M., - Gods Predikers / Dominicanen in Nederland (1795-2000).
66101: MONTESQUIEU, - Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence par Montesquieu
65193: MONTESQUIEU, - Le Voyage a Paphos publie par le bibliophile Jacob avec une Eau-forte par Ad. Lalauze
23714: Monti, V. - Poesie de Vincenzo Monti, Ferrarese. Tomo I, Tomo II. Pisa, Nuova typografia 1808, 211 + 211 pag. Original paper wrappers [ Parnaso degl` Italiani Viventi vol. 17 + 18 ].
23170: FÈVRE DE MONTIGNY - Grote, geaquarelleerde, landschapstekening, l.o. gesigneerd "Ad vivum delin. G.J. Le Fèvre de Montigny".
9070: Montijn, Pieter Marie - De dood van prins Willem I en Gethsemane of De dood van Julia. Tweetal dichtproeven. Oudewater, F.H. Kroon, 1848.
7699: [Goens, Rijklof Cornelis van (vert.)]; Jacques Marie Boutet de Monvel - De ridder Bayard, tooneelspel in vier bedryven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1798.
15386: Moolenbroek, J.J. van - Caesarius van Heisterbach op reis in Friesland en Groningen. De Dialogus Miraculorum (1219-1223) als historische bron, in Tijdschrift voor Geschiedenis 98 (1985), p. 513-539.
59636: Moor II, Carel (1655-1738) de after Mieris, Frans van I (1635-1681) - FRANCISCUS A MIERIS Pictor Leidensis
52581: Moore, George - Confessions of a young man. Londen, 1935.
3826: Moore Tiffany, N. en F. Tiffany - Harm Jan Huidekoper. Cambridge 1904, 386 p., geb., geïll. Bijgevoegd: Huidekoper American Branch, 1918, 12 p., met tabel.
69374: MOORMAN VAN KAPPEN, O. A.O., - Van hertogdom Gelre tot provincie Gelderland. Hoofdstukken uit de Geschiedenis van Bestuur en Bestuursinrichting van Gelderland 1339-1989.
34352: Moorrees, Christianus Gulielmus, uit Nijmegen - Dissertatio juridica inauguralis sistens codicis poenalis doctrinam generalem [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
65991: MOORREES, F.D.J., - Dirk Volckertszoon Coornhert, notaris te Haarlem.De libertijn,bestrijder der Gereformeerde predikanten ten tijde van Prins Willem I. Levens- en karakterschets.
5102: Moorrees, W. - Het Münstersche geslacht Van der Wyck. 's-Gravenhage 1911, 386 p., geb., geïll. met 2 losse tabellen.
34764: Moorrees, Johan, uit Nijmegen - Disquisitio juridica inauguralis de processu inquisitorio in causis criminalibus Utrecht Broedelet 1767
68588: MOORREES, B., - De volstrekte noodzakelijkheid der wedergeboorte, om ware onderdanen van Gods koningrijk te zijn : leerrede over Joannes II: 3 / door B. Moorrees
26904: Moorrees, F.D.J. - Aan de oevers van Lek en Linge. Historische schetsen, Schoonhoven 1883, 205 pag., geb., geïll. met twee lithto's waarop 4 prenten: Batestein, Ameliastein, Culemborch en Waddestein. Mooi exemplaar, opnieuw gebonden in groen linnen.
68605: MOORTGAT, J., - Nederland uit de lucht geschoten. De vroegste luchtfoto's 1916-1939.
58820: Moquette, H.C.H., - De Vrouw, Huiselijk Leven & De Vrouw, Maatschappelijk Leven, Amsterdam, Meulenhoff,1915.
6404: Moran, James - Heraldic influence on early printers’ devices.
52543: Moreas, Jean - Les stances. Paris, La Connaissance, 1927.
56386: Moreau, P.J., - Apercus theoriques et pratiques sur l'elagage a propos des plantations des routes [ beplanting langs wegen], Brussel, 1851, 162 pag.
37630: Morel- Fatio, A - Eight reprints of numismatic publications, published Brussel ca. 1865- ca. 1870.
65937: MOREL, PIERRE, - La Corse, Couverture d'Yvette Alde, ouvrage orne de 156 heliographs
52491: Morellet, abbe - Lettres inedites (...) sur l'histoire politique et litteraire des annees 1806 et 1807, pour faire suite a ses memoires. Paris, Ladvocat, 1822.
70227: MORELLON LA CAVE, FRANÇOIS, - En profil portrait of a boy
55758: Morellon la Cave, F. - Prent: 'Assemblees nocturnes des Adamites' [d.d. 1535], gravure door F. Morellon la Cave, tonende naakte mannen en vrouwen in een vertrek.
24980: Moreri, L. - Le grand dictionaire historique ou le melange curieux de l'histoire sacree et profane, 11th- ed.
64429: MORICE, R.P., - Chez les Sauvages de Colombie Britannique, au pays de l'ours noir, récits d'un missionnaire
70063: MORIN, JEAN, - Messire Augustin de Thou president au parlement M.D.XL.I
57028: Moring, Thomas; - 50 book plates engraved on copper by Thomas Moring, Londen 1900.
16967: Morison, S. - Grondbeginselen der typografie. Vert. Huib van Krimpen. 2e dr. Amsterdam: De Buitenkant, 1987.
16993: Morison, S. - Grondbeginselen van de typografie. Vert. door Jan van Krimpen. Utrecht: W. de Haan, 1951.
39210: Moritz, August - Tagebuch der Reisen in Norwegen in den Jahren 1847 und 1851, Stettin 1853, 374 pag., hardback, spine damaged.
66878: MORKA, M., - Polski nowozytny portret konny i jego europejska geneza.
68394: MORREN, TH., - Het Huis Honselaarsdijk. Het Huis Honselaarsdijk Opnieuw Getekend (Prof.Dr.R. Meischke) en Samenvatting en Topografisch Overzicht (Jhr. Dr. H.W.M. van der Wijck)
63989: MORRIS, WILLIAM (VERT. M. HUGENHOLTZ-ZEEVEN), - Kunst en Maatschappij, lezingen van W. Morris, vertaald door M. Hugenholtz-Zeeven en van een levensschets voorzien door Henri Polak
65399: MORRISON, H., - Looking ahead, war-time speeches
69503: MORTEL, J.B.H. VAN DE, - Overzigt van den gebrekkigen staat der waterlossing van de Maaspolders en van de landen in de omstreken van `s-Hertogenbosch in verband met het nut van het geprojecteerde Kanaal van uitwatering en inundatie tusschen Grave en Geertruidenberg.
32871: Mortel, Jan Benedictus Victor Maria Josephus van de, uit 's Hertogenbosch - De positie van den landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810. Academisch proefschrift [...] 's Hertogenbosch Teulings 1945
67690: MORTIER, B.W., - Letter written by B.W. Mortier to the mayor of Den Haag (?) on 20 February 1839 concerning a former soldier Broek.
69005: MORTIER, K. KERCKHAERT, N., - Dossier Lam Gods: zoektocht naar De rechtvaardige rechters.
66371: MORTIMER, R. (INTR.), - The Selma Erving collection modern illustrated books.
32433: Mosheim, Johann Lorenz von - Commentatio de divortio. Von den in dem Neuen Testament begründeten Ursachen der Ehescheidung. Methodo demonstrativa conscripta [...] Jena Ritter 1748
36634: Mosselmans - Groepsfoto bij Promotie Mosselmans in Hotel Levedag. Op de voorgrond model van een huis in suikergoed (zijn studentenhuis?). Verso een groepsfoto op societeit Minerva, 1908 1908
67073: MOTLEY, J.L., - De opkomst en ondergang van de Nederlandsche republiek door John Lothrop Motley, vertaald onder toezigt van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink.
22532: VAN DER BILT LA MOTTHE - Briefje van .... van der Bilt la Motthe, 19e eeuws, manuscript, 8°, 1 p.
47802: Motz, A.J.G.W. von, - Mac-Mahon's Marsch van Chalons naar Sedan, uit een krijgskundig oogpunt beschouwd. Vrij naar het Fransch en vermeerderd, Rotterdam 1871, 43 pag., geïll. met 3 uitvouwbare kaarten, geb., (los in de band, rug beschadigd).
64625: MOULDIJ, M., C.L. ZWEERTS (VERT.), - Stonehenge of de romeinen in Brittanje, een geschiedkundige roman uit de dagen van Keizer Nero. Naar het Engelsch van M. Mouldij door Mr. C.I. Zweerts.
64294: MOULIN, PIERRE DU, - Verhandeling van den Vrede der Ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal.
68109: MOUNIER, P.J.J., - De te verwachten wijziging der volksstemming in Nederland.
31527: Mounier, Petrus, uit Amsterdam - Disquisitio de locis nonnullis evangeliorum [...] Amsterdam J. de Ruyter 1856
64824: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAn, - De Yankee in denken en doen karakterteekening van het Amerikaansche leven
68111: MOUTON, M., - In Memoriam.
17034: Mouton, M. (red.) - Internationale tentoonstelling van het boek en de graphische vakken te Leipzig. 1914. Verslag van de Nederlandsche commissie. ‘s-Gravenhage: z.u., 1915.
65230: MOZART, - Mozart-Herdenking 1756-1961, georganiseerd door de Vereniging van Vrienden van het Noordhollands Philharmonisch orkest and Mozart in Haerlem
52453: Mozin, abbe / J.Th. Biber / M. Holder - Neues vollstandiges Worterbuch der Deutschen end Franzoschesen Sprache, Deutscher Theil. 2 delen, Stuttgart etc., Cotta, 1823-1824.
57022: Mucha, Jiri; - Alphonse Maria Mucha. His life and art, London 1989. Gebonden met stofomslag, 300 pag., geïll.
34353: Muelen, Joannes Carolus van der, uit Vreeswijk - Dissertatio iuridica inauguralis de communione bonorum inter coniuges ad acquaestus. quae dicuntur, limitata, maxime ex principiis iuris novi Hollandici [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1836
55019: Muelen, Willem van der [ook: Willem Vandermuelen] - Costumen, usantien, policien ende styl van procederen der stadt, jurisdictie ende vryheid van Utrecht, geapprobeert ende gedecreteert by die Keyserlijke majesteit als erfheere der stad (...) in (...) 1550, met eenige aanmerkingen (...) op dezelve. Utrecht, Broedelet, 1709.
1778: MUELEN, J.C. VAN DER - De registers der graven in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1887. Geïll., 151 p.
64655: MUHLBACH, L., - Aartshertog Johan en Metternich Geschiedkundige Roman van L. Muhlbach
33159: Muinck, Menzo de, uit Groningen - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, de obligatione, inprimis morali [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
1782: MUINCK, B.E. DE - Een regentenhuishouding omstreeks 1700. 's-Gravenhage 1965, 355 p.
33672: Mulder, E. - De methode bij scheikundig onderzoek te volgen, opgespoord uit de geschiedenis [...]
33778: Mulder, Nicolaus - Oratio de meritis Davidis Meese, cum botanicis, tum aliis [...] Groningen J. Oomkens 1823
67725: Mulder, G. J. - Onze leermeester J.F.L. Schroder : een woord tot zijne leerlingen, uitgesproken 1 april 1845
68086: MULDER, G.J., - Levensschets van G.J. Mulder door hem zelven geschreven en door drie zijner vrienden uitgegegeven. Eerste en Tweede deel.
68100: MULDER, C., - Levensberigt van Johannes Mulder/Historia Morbi, quo defunctus est Vir Cl. Joh. Mulder.
68108: MULDER, G.J., - Redevoeringen den 27en en 28en Maart 1854, bij gelegenheid der overdragt van het rectoraat aan de Hoogeschool te Utrecht / uitgesproken door G.J. Mulder.
59616: Mulder, Joseph (1659/60-1718); after Tempesta, Antonio (1555-1630) - Civilis laat de vrouwen en kinderen by den strydt staan, en overwint de Romainen by 't leger Vetera
59618: Mulder, Joseph (1659/60-1718); after Tempesta, Antonio (1555-1630) - De maaltyden en Gasteryen der Germaanen.
69634: MULDER, K., - De Hollandse molen. Monument of werktuig?
68404: MULDER, G.J., - Redevoering over P.O.C. Vorsselman de heer; uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, 7 januarij 1842 door G.J. Mulder.
59548: Mulder, Joseph (1659/60-1718); after Tempesta, Antonio (1555-1630) - Civilis overwint de Romainen by de Ryn
34848: Mulder, Johannis - Laudatio funebris Georgii Coopmans Leeuwarden D. v.d. Sluis 1800
69523: MULDER, J.R.; KEUNEN, L.J.; ZWART, A.J.M, - In de ban van de Betuwse dijken. Een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van dijken. Complete set of 5 volumes. Deel 1: Loenen, Deel 2: Oosterhout, Deel 3: Doornenburg (Roswaard), Deel 4: Angeren, Deel 5: Malburgen.
6296: Mulder, H. - Het Oldambtster predikantengeslacht Wigboldus in de 16e en 17e eeuw, pp. 31-38 in afl. 1/2 van De Navorscher jrg 97, geïll.
28040: Mulder, H.J.A. - De raad van State. Historisch-staatsrechtelijke proeve, 's-Gravenhage 1889, 452 pag., [ dissertatie ]
32525: Mulder Jzn, Ties, uit Veendam - Het aan de waterschappen toekomend privilegie voor de polderlasten der ingelanden. Academisch proefschrift [...] Veendam J. Mulder Tz. 1885
1784: MULDER, A.W.J. - Het kasteel Amerongen en zijn bewoners. Maastricht 1949. Geb., geïll., 193 p.
34870: Mulier, Tjepke, uit Bolsward - Dissertatio juridica inauguralis de exsecutoribus testamentariis jure Belgico Leiden Hazenberg 1840
23914: Mullem, J.P. van - Akersloot. Een dorpsgeschiedenis. Boekje 1: Onze dorpsnaam; Boekje 2: Ons dorpswapen; Boekje 3: De edelen van Akersloot, Akersloot, Zuidbroek , Rotterdam 1942-1950, 100 pag., geïll.
66887: MULLER, F.,, - Vente d'estampes a Amsterdam 10-12 Decembre 1907. Catalogue I choix de portraits graves de differentes ecoles; catalogue II choix d'eaux fortes et de gravures: Rembrandt, Durer, Bol, Goltzius, Du Jardin, Luc de Leyde, Ostade, Potter, Van de Velde, Visscher, Gravures sur bois, estampes Anglaises etc.
6678: MULLER Fz, S. - Catalogus van het archief der Staten van Utrecht 1375-1813.
66754: MÜLLER, F.C. (TRANSL.), - Il Coriolano, dramma per musica, in tre atti / Coriolan, melo-drame, en trois actes. Répresenté à Amsterdam, pour la premiere fois, par les comédiens du théâtre Italien, sur le Théâtre de l'Amstelstraat. Le 28 Fevrier 1809.
66753: MÜLLER, F.C. (TRANSL.), - Sargino, dramma eroi comico, in tre atti / Sargines, ou l'e´le´ve de l'amour : ope´ra heroi¨-comique, en trois actes.Représenté à Amsterdam, pour la premiere fois, parles comédiens du theâtre Italien, sur le Théâtre de l'Amstelstraat. Le 6 Janvier 1809.
66752: MÜLLER, F.C. (TRANSL.), - Il matrimonio per raggiro. Opera buffa in due atti / Le mariage par intrigue. Ope´ra comique en deux actes. Représenté pour la première fois, á Amsterdam, par les comédiens du théâtre Italien, sur le Théâtre de l'Amstelstraat. Le 15 Novembre 1808.
47686: Muller, F., - Veilingcatalogus Manuscrits collections chevaliers van Rappard, Ds. H.A.J. Lutge, Amsterdam 1910, 194 pag., geïll.
1792: MULLER FZ., S. - Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en literatuur. Utrecht 1880, 97 p.
25498: Muller, P.L. - De unie van Utrecht, 2e druk, Utrecht 1878, 170 pag. Met facs. van handtekeningen en fraai gelithografeerd omslag.
68449: MULLER FZ, S., - Het archief der bisschoppen van Utrecht door Mr. S. Muller Fz. Rijksarchivaris in Utrecht.
51866: Muller, Frederik; - Nederlandsche letterkunde. Populaire prozaschrijvers der 17de en 18de eeuw, Amsterdam 1893, 148 pag., geb. in geheel linnen band.
57820: Muller, Friedrich W., - Pathologie und therapie des harnroehrentripper, Stuttgart 1875.
59648: Muller, Harmen Jansz. (1540-1617) after Heemskerck, Maarten van (1498-1574) - Man finding salvation in the Church of Christ (Christ as the Good Samaritan)
66418: MULLER, P. L., - Gymnasium met vijfjarigen cursus te Leiden. Jaarcursus te Leiden 1869-1870
51244: Muller, Frederik, - Catalogus dissertationum et orationum juridicarum, defensarum et habitarum ab a 1600 usque ad 1866, in academiis Neerlandiae, Germaniae et Sueciae, Amsterdam, F. Muller, 1867, 256 pag. ( lees 264), gebonden.
57622: Muller, Paul, - Sammlung von Monogrammen mit einem Anhange enthaltend Wwappen aller Lander der Erde und der Stadte Deutschlands, Stuttgart 1873, 104 engraved plates.
1790: MULLER, P.L. - Regesta Hannonensia. Lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland 1299-1345 die in het Charterboek van Van Mieris ontbreken. 's-Gravenhage 1881, 342 p.
64652: MULLER, H.A., QUACK, J. DE, - Paulowna, of Het ongelukkige meisje in de grafgewelven onder het brandende Moscou: eene geschiedenis uit de belangvolle jaren 1812 en 1813; naar het hoogduitsch van Heinrich Muller.
63794: MULLER, K. OTTFRIED, - Tabula qua Graecia Superior, qualis tempore belli Peloponnesiaci ineuntis fuit descripta est C. Odofredo Muller with Zur Karte des Nördlichen Griecnlands von K. D. Müller, beilage zu dem Werke desselben Verfassers die Dorier
69124: MULLER, FREDERIK & CIE., - Nederlandsche letterkunde: Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe Eeuw. Romans en verhalen. - spectatoriale geschriften. - vertalingen der klassieken. - anecdoten. - hekelschriften. - facetiae. - "Hoofsche Welleventheyt". - "Fatsoenlic...
66200: MULLER, S., - Levensbericht van Jan van Gilse.
26214: Muller Fz., S. - Mare Clausum. Bijdrage tot de geschiedenis der rivialiteit van Engeland en Nederland in de 17e eeuw, Amsterdam 1872, 10 + 395 + (4) pag., geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
1806: MÜLLER-LYER, F. - Die Familie. München 1912. Geb., 364 p.
59640: Muller, Jan (1571-1628) after Mierevelt, Michiel Jansz. (1567-1641) - Vera effigies R.mi P. Joannis Neyen Antuerpiani, Ordini Sancti Francisci .... (Joannes Neyn, portrait of)
40860: Muller Fz., S - De Renaissance te Utrecht, 's-Gravenhage 1908. Folio, map met 14 pag. tekst en 27 platen. Compleet. Uitgave van My. tot bevordering der bouwkunst.
65167: MULLER, FREDERIK, - Moderne Schilderijen verzameld door wijlen den Hr. W.J. van Randwijk te 's Hage
22382: MULLER, HOFF - Verklaring van prof. C. Odofr. Muller dd. Gottingen 1830, betr. de studie van Henricum Hoff, Lauterbergensem ex terra Hannoverana. Manuscript, 4°, 1 p.
64656: MULLER, H.A., - Graaf Albert van Reinstein, of Het heimelijk gerigt der duivels-muren: eene ridder-geschiedenis uit de tijden der veemen / uit het Hoogduitsch
40982: Muller, Samuel - Leerredenen, Amsterdam, Muller, 1836, 16+382 pag., kartonnen band, mist achterplat.
50664: Muller, J.F.L. / C.A.P. Weissman de Villez, - Leven en karakterschets van Alexander den Macedonier (.....), Amsterdam, Kaal, [1829], (8)+252 pag., kartonnen band, geillustreerd met 4 gravures door J. Mulder naar J. Steyn.
47332: Muller, Franz Hubert, - Bescheibung der gemaldesammlung in dem Grossherzoglichen Museum zu Darmstadt, Darmstadt [1820], 14+262+ (2) pag. Origineel oranje omslag.
60628: Muller, Jan (1571-1628) after Mierevelt, Michiel Jansz. (1567-1641) - Vera effigies R.mi P. Joannis Neyen Antuerpiani, Ordini Sancti Francisci .... (Joannes Neyn, portrait of)
19446: Muller Fz, S. - Over claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom in de middeleeuwsche steden.
44136: Muller, Fred.; - Veilingcatalogus Oud-Nederland (...) uit de verzamelingen Schoffer, v.d. Bogaerde, Della Faille, De la Court, Veltcamp Helbach, v. Teylingen etc. Amsterdam 1908, 246 pag., geïll. Mist voorzijde omslag.
35562: Mullerus, Christian. Gotefr., uit Tzschopav. Misn.; Praeses: Schurzfleisch, Conrad Samuel - An a Terentio primordia Latini sermonis capienda sint ? [...] Wittenberg Officina Hakiana 1704
56424: Mullner, Joachim, - De naam Jesus, eene uitgegootene olie, of uitlegging van het Hooglied Salomo's (...) met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt. Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd en met een voorbericht uitgegeeven door J. Scharp. Rotterdam, Cornel, 1795 [lettergrapje].
56434: Mullner, Joachim, - De naam Jezus, eene uitgegotene olie, of bespiegeling over Salomons Hooglied (.....) in eene leerrede(.....) met volkomene uitlating van de letter R, zonder dat daardoor de zin eenigzins verstoord wordt. Op eenen vrijen trant uit het Hoogduitsch vertaald, met een voorberigt uitgegeven door J. Scharp, 3e druk, Rotterdam, Wijnhoven, 1834 [ lettergrapje].
66239: MULROOY, M., - Publicatie van de Raad der Gemeente Utrecht d.d. 7 Februarij 1797 concerning the Grondvergaderingen, the concept-reglement van bestuur, pekstokken, Vrijheids-Vaandel, their designs and adoption by the citizens.
66237: MULROOY, M., - Publicatie van de Raad der Gemeente Utrecht d.d. 10 October 1796 concerning the burgers van Vreeswyk, and mentions: Jan Diderik Marchant, Willem Jacob Reuss, De Camp, Philippus, Veltman, Anthony van Eldyk, Mattheus Houtkamp and their nominations.
66236: MULROOY, M., - Publicatie van de Raad der Gemeente Utrecht d.d. 23 January 1797 concerning the nomination of Cornelis Maria van Hengst as member of the raad and other matters concerning the business of the Grondvergaderingen
9089: Multatuli [ps. van Eduard Douwes Dekker] - Minnebrieven. 4e druk. Amsterdam, R.C. Meijer, 1865.
65048: MUNCHHAUSEN, B. VON, - Baron von Munchhausen
33530: Munck, Abraham de, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis de jure cambii [...] Leiden Nicolaus Moens 1751
68078: MUNNICK, O.M. DE, - Mijn ambtelijk verleden (1858 - 1894). Autobiografie oud-zeeofficier en oud-Indisch ambtenaar. Met 28 afbeeldingen.
59664: Munnickhuysen, Johannes Willemsz. Van (1654/55-after 1701), after Lairesse, Gerard de (1641-1711) - Personificaiton of Holland between Mars and Mercury
68105: MUNNIKS, J., - Levensschets van Wynoldus Munniks, uitgesproken, in eene vergadering van het Natuur- en Scheidkundig Genootschap, te Groningen, den 23 januarij 1812 / door J. Munniks.
69286: MUNNIKSMA, F., - International Business Dictionary in nine languages. Esperanto.
61264: Münster, Sebastian (from) - The printer's workshop [Cosmographia Universalis]
39078: Munster, J.N. van e.a. - Handelingen van het nationaal congres tegen het nieuw- malthusianisme en ter bespreking van het bevolkings- vraagstuk op 23 april in gebouw Musis Sacrum, Arnhem [ ca. 1920], 215 pag., geb., geïll.
55017: Munster, J.N. van en W.H. Verhoeff (red.) - De Getuige. Maandblad tot bestrijding der zedeloosheid, Jaargang 17 (1923) t/m 19 (1926).
69107: MUNSTERBERG, O., - Chinesische Kunstgeschichte Vorbuddhistische Zeit - Die hohe Kunst, Malerei und Bildhauerei.
35712: Muntendam, Hendrik Petrus, uit Oosterbeek - Zur Kenntnis der p-Tolu ...... Basel Schweighaus 1894
53734: Munter, Balthasar - Bekeerings-geschiedenis van den gewezen graaf en koninglyk-Deenschen geheimen kabinet-minister Jan Frederik Struensee, bevestigd met deszelfs eigenhandig bericht nopens de wijze hoe hij ter veranderinge zijner gedagten over den godsdienst gekomen is. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J. Morterre, 1772.
32511: Munter, Andries Cornelis Willem, uit Amsterdam - Theses juridicae inauguralis [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1794
69451: MURALT, R.R.L. DE, - Dijk- en oeverwerken van gewapend beton volgens het "Systeem de Muralt"
69432: MURALT, R.R.L. DE, - Dijk- en oeverwerken van gewapend beton volgens het "Systeem de Muralt"
22636: MURALT, DE - Vier stukken betr, financiën van Jhr Leonard de Muralt te Zürich, 1740. Manuscripten, div. formaten, met opgedrukt zegel en afdruk lakcachet.
64564: MURARO, M., - Os Guardi da Colleccao C. Gulbenkian
59758: Murat, Laure - Splendour of France : Chateaux, Mansions and Country Houses. Rizzoli, NY & London, 1991.
32435: Muret, Marc-Antoine - Commentarii breves et perspicui in titulos ad materiam iurisdictionis pertinentes Halle / Magdeburg Joh. Christian Hendel 1771
64190: MURRAY, A, - Wat zal toch dit Kindeken wezen? Overdenkingen voor geloovige ouders bij de geboorte en den doop hunner kinderen, door A. Murray, predikant aan de Kaapstad
47336: Murray, J., - A handbook for travellers in Devon and Cornwall, 6th ed., London 1865, 59+36+68 pag.
67171: DORDRECHTS MUSEUM, - Catalogus der kunstwerken in het Dordrechts Museum
35018: Musketier Vergenst, Guilielmus , uit Leiden - Dissertatio historico-juridica de Burggraviatu Leidensi Leiden Haak 1809
34196: Musquetier, Jan Arnold, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de consensu parentum in nuptias liberorum [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1820
69439: MUSSERT, A.A., - De plannen voor de scheepvaartverbinding Amsterdam-Rijn : historisch overzicht en beschouwingen. Met overzichtskaart.
36176: Mussigk, Christ. Ernest, uit Lub.Lusat.; Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - Antiquum & Novum (Hominem inprimis) disquisitione publicae summittit Wittenberg Christian Kreusig 1695
69216: MUSSOLINI, B., - Le Fascisme. Doctrine. Institutions.
33768: Muurling, Guilielmus - Oratio de futurorum verbi divini ministrorum, his praeserim temporibus, iusta ac prudent institutione [...] Groningen J. Oomkens 1837
32971: Muurling, Guilielmus - Oratio de Wesseli Gansfortii, Germani theologi, principiis atque virtutibus, etiam nunc probandis et sequendis [...] Amsterdam Johannes Müller 1840
33067: Muurling, W. - De vrijzinnige godgeleerde. Redevoering [...] bij gelegenheid der overdracht van het rectoraat der hoogeschool [...] Groningen J.B. Wolters 1868
53741: Muys van Holy, Nic. - Vertoog van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den eerwaarden kerkenraad der gereformeerde nederduitse gemeente t'Amsterdam. Amsterdam, A. Lansvelt, 1707.
53743: Muys van Holy, Nic. - Derde en vierde brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den eerwaarden kerkenraad der gereformeerde Nederduitse gemeente t'Amsterdam. Amsterdam, D. en H. Bruyn, 1708.
53737: Muys van Holy, Nic. - Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy advt. aan den heer mr. Jacob de la Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam. Amsterdam, A. Lansvelt 1706.
8382: Hollands muze - Hollands muze. Proza en poëzy van onze geliefdste auteurs. Amsterdam, K.H. Schadd, 1868.
22662: MUZIEK, MASMAN - Oblong boekje in half marokijnen band bevattende “Verzameling van Gezelschaps-liederen, 5e druk. Dordrecht J. Zender 1839” en “Nieuwe verzameling van gezelschaps-liederen, 3e druk. Dordrecht, J. Zender 1838”, 112 en 56 p. Op de rug onderaan de naam “J. Masman” met gouden lettertjes. Deze naam ook in inkt op het schutblad. Mist een blad en band geknakt.
22430: MUZIEK, SOLI DEO GLORIA, AMSTERDAM, VREDEVOORT - Jubelzang ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap aan het zangkoor Soli Deo Gloria", St. Bonifaciuskerk Amsterdam van den heer A. Vredevoort, Muziek Philip Loots, Amsterdam 26 september 1926", manuscript, 14 p, kalligrafie, oblong in linnen band met gouden letters "SDG".
23026: MUZIEK, DIXON, DE GRAAFF - Album, 25x34 cm, in leren band met rijke goudstempeling, met 80 bladen met muziekschrift van John Dixon. Opdracht: "Philippine offerte à Made De Graaff, par son très humble et dévoué John Dixon. Amsterdam 9-12-1841."
15627: Mylius, F.H. - Acht Tage in Holland. Reisenotizen über das Land und seine Kunstschätze. 2de druk. Milaan: Hoepli, 1878.
33538: Mynssen jr, Janus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, ad legem 25. D. de fidejussoribus & mandatoribus [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
32981: Mynssen, Gerardus Janus Adolphus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de quaestione an jure hodierno Europaeo conductori rei immobilis, jus in re locata collatum videatur [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1842
66839: MYSTERIUM, - De verloofde van een vrijmetselaar : Novelle uit den tegenwoordigen tijd. Naar het Fransch door Br. Mysterium.
33107: Naamen, Joannes Sebastianus van, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de confessione partis in judicio facta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
1822: NAAMLIJST - Naamlijst voor den telefoondienst, Januari 1915. Facsimilé-druk [ca. 1990] naar de uitgave van 1915. 758 p.
1818: NAAMLIJST - Naamlijst der leden, buitenlandsche geassocieerden en correspondenten van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. 's-Gravenhage 1810. Geb. in origineel karton. 12°: 62 p.
7876: NAAMLIJST - Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren, in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, zoo als hetzelve zich bevindt op den 1sten September 1821,
1820: NAAMLIJST - Naamlijst der leden van de Ridderschap van Gelderland, sedert 1814. Z.p. [1954], 60 p.
7758: NAAMREGISTER - Naamregister van de respective regeeringen der steeden, in de vergadering van Ed. Groot Mog. geen sessie hebbende, als meede van de collegiën der Balliuw-, dijkgraaf-, Hoog Heemraadschappen, enz., mitsgaders van de heeren, vrouwen, balliuwen, schouten en secretarissen van omtrent 500 dorpen en andere heerlijkheden in de provintie van Holland en Westvriesland, 35e druk
33692: Naber, Samuel Adrianus - Oratio de studiis propaedeuticis [...]
67451: NABER, SAMUEL ADRIANUS, - Allard Pierson herdacht
21140: Naber, Johanna W.A. ( red. ) - Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Uitgave der afdeling " Letteren en Wetenschap ". Amsterdam 1898 ( complete set van 36 afleveringen, 9-7-1898 t/m 1-10-1898 ), samen 300 pag., gebonden in één band.
38870: Naber, J.W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken, Amsterdam 1913, 287 pag., geb., geïll.
20742: Naber, J.C. - Opusculorum index discipulorum iussu factus 1925. Niet in den handel, 1925, 27 pag., geïll, gedrukt op oud-hollands papier, gebonden in leer.
32307: Naber, Jean Charles, uit Haarlem - De staatkunde van Johan de Witt. Academisch proefschrift [...] Utrecht J.L. Beijers 1882
59112: Naber, J.W.A., - Familie correspondentie van Johan Willem Anton Naber 1819-1876.
67206: NABER, SAMUEL ADRIANUS, - Levensbericht van Allard Pierson (fragment)
51688: Naber, J.W.A., - Joan Melchior Kemper (1776-1824), Haarlem 1913, 250 pag., geïll.
5048: Wiarda-Nachrichten - Wiarda-Nachrichten / Wiarda-mededelingen. Afl. 1 (1966) t/m 13 (1988), nr. 11 ontbreekt. Met: Naamlijst familieleden 1975.
8311: Hernhutsche nachtegaaltje - Het Hernhutsche nachtegaaltje, in eene vrolyke luim, zingende honderd nieuwe en nooit te voren gedrukte airtjes, zoo menuëtten, contredansen, marsen, etc. etc. Gedrukt voor den auteur. Amsterdam, [z.n.], 1757.
35632: Nadern, Joachimus Joannes, uit Hannover; Praeses: Conring, Hermann - Exercitatio historico-politica de conciliis et circa ea summae potestatis auctoritate [...] Helmstedt Henning Müller 1650
40048: Naeff, J.P. e.a. (red.), - Geschiedboek van het Leidsche Studenten Corps, t.g.v. het 375- jarig bestaan van de universiteit te Leiden, 1575-1950, Leiden 1950, 318 pag., geïll., geb.
7752: NAEMREGISTER - Naemregister [later: Naamregister] van de gansche regeeringen der provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utregt, Friesland, Overijssel, Groningen en Ommelanden (...) alsmede van de regeeringen in de steden onder het resort van de Generaliteit, perkamenten omslag. Per deel ca. 200 p. Per deel: € 150
32117: Naerssen, Carolus Gulielmus Petrus van, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, exhibens nonnulla de prorogatione jurisdictionis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
35672: Nagel, Bartholomeus Cornelis van der, uit Rotterdam - Onderzoekingen over virulentie-opwekking ..... Rotterdam Terneden 1902
33394: Nagell, Janus Arentius van, uit Vollenhove - Disputatio juridica inauguralis, observationes quasdam continens ad locum codicis civilis, qui est de hypothecis judicialibus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1834
31623: Nagtglas, Henricus, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale, exhibens animadversiones ad locum codicis civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1828
39150: Nagtglas (inl.); - Catalogus der tentoonstelling van boeken, handschriften, portretten enz. betrekking hebbende op Elizabeth Wolff geb. Bekker en Agatha Deken, gehouden te Vlissingen bij de onthulling van het gedenkteken. Utrecht 1884, 42 pag.
1832: NAHUYS, MAURIN - Andries en Gerrit Schoemaker. Overdruk uit vier afleveringen van Dietsche Warande jrg 1(1887-1888), 60 p. , geill.
34525: Nahuys, Gerardus Johannes, uit Utrecht - Explicatio quaestionum mathematicarum de maximo et minimo in scientia machinali Utrecht Broedelet 1761
65238: NAHUYS, M., - Consideratons sur les derniers Flamands au nom de Baudouin et explication d'un embleme figurant sur quelques-unes de ces monnaies
15630: Nairac, C.A - Nog een oud hoekje der Veluwe, door een plattelands burgemeester. Barneveld: G.W. Boonstra, 1882.
66517: NANNINGA UITTERDIJK, J., - Een Kamper handelshuis te Lissabon, 1572-1594. Handelscorrespondentie, rekeningen en bescheiden.
1834: NANNINGA UITTERDIJK, J. - Huwelijksproclamatiën van doopsgezinden te Kampen 1667-1795. 's-Gravenhage 1892, 16 p.
64859: NANSEN, FRIDTJOF, - In nacht en ijs. De Noorsche Poolexpeditie 1893-1896 met eene bijdrage van Kapitein Sverdrup, bewerkt onder toezicht van Dr. Maurits Snellen. 211 Afbeeldingen, 8 Chromoplaten en 5 Kaarten.
70007: NANTEUIL, ROBERT, - Messire Charles Paris d'Orleans comte de St. Paul abbé de St. Remy de Reims
22414: NAPOLEON, MEYER, R.W.P. DE VRIES - “Een Oranje snuifje door de Hollandsche Maagd aan Napoleon aangeboden”. Gedicht, manuscript, 4°, 4 p.
25150: Nash, Joseph - The mansion of England in the olden time, New edition, New York 1912, 104 plates, bound in linen.
67708: NASSAU, H.J., - Mr. Petrus Hofstede in zijn leven en werken, door Dr. H.J. Nassau.
57473: Naumann, F., - Das Teleskop fur die Jugend, zum Schul und Hausgebrauch, mit 5 Sterntafeln und einer Abbildung des Mondes, Dresden 1854.
32437: Naurath, Martin - Discursus juridicus de rationariis. Von berechneten dienern. Operâ et studio Martini Naurathß [...] Frankfurt / Köln Bingen, Andreas 1665
43064: Seneca / B.A. Nauta - L. Annaei Senecae, Liber de providentia sive quare bonis viris mala accidant cum sit providentia, Recensuit varietate lectionis et annotatione instruxit B.A. Nauta. Leiden, Luchtmans, 1828.
63773: NAUTA, B.A. - Beschouwing der boeken van Plato, over de staatsgesteldheid. Eene voorlezing door B.A. Nauta, Phil. Theor. Mag. Lit. Hum. Doct.
20014: Nave, F. de e.a. (red.) - Gerard Mercator en de geografie in de zuidelijke Nederlanden/ Gerard Mercator et la geographie dans les Pays-Bas meridionaux Antwerpen 1994, 175 pag., geïll.
64567: NAZEBY HARRINGTON, H., - The engraved work of Sir Frances Seymour Haden P.R.E. an illustrated and descriptive catalogue with 109 plates containing reproductions of 250 ethings
65111: NEALE, ERSKINE, HASEBROEK, E.J., - Laatste tooneelen uit het leven van geloovigen en ongeloovigen. Naar het Engelsch van Erskine Neale vrij bewerkt door Elisabeth Johanna Hasebroek
42269: Neander, J. / Baumann, J.N. - Tabacologia hoc est tabaci, seu nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica. Leiden, Elzevier, 1626.
32775: Nederburgh, Izak Alexander, uit Batavia - Het staatsdomein op Java. Academisch proefschrift [...] Leiden L. van Nifterik Hz 1882
23214: INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND A - G. - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
23216: INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND O - Z. - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
69158: Nederland's Patriciaat - Nederland`s Patriciaat. Gebonden in blauwe stempelband. Jaargang 1912, 1920, 1927, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943.
69159: Nederland's Patriciaat - Nederland`s Patriciaat. Gebonden in blauwe stempelband. Jaargang 1950, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1969, 1976.
20840: Nederland's Patriciaat - Nederland`s Patriciaat. Gebonden in blauwe stempelband. Jaargang 2 (1911) t/m jaargang 89 (2009).
18614: Vrolyke Nederlander - De vrolyke Nederlander. Zingende en speelende de aangenaamste liederen, die hedendaags gezongen worden. Amsterdam, B. Koene, [ca 1815].
32787: Nedermeyer van Rosenthal, Johannes Conradus Ludovicus Annaeus, uit Arnhem - Dissertatio juridica inauguralis, de deportationis poena eaque com carcere solitario conjugenda [...] Leiden C.C. van der Hoek 1846
55796: Neeffs, I. - Prent: 'De edele mevrouwe Margareta Middelton wordt op 24 Meert 1586 onder ghewichten van omtrent seven of acht hondert pondt het lichaem in stucken ghemorselt', gravure door I. Neeffs naar Justus ab Egmondt.
26372: Neff, C. - Der Allgemeine Kongress der Mennoniten gehalten in Amsterdam, Elspeet, Witmarsum 1936, Karlsruhe 1936, 183 pag., geïll.
33073: Neijs, Horace Hugo Alexander, uit Toeloeng Agoeng (Oost-Java) - Beschouwingen over de toepassing van het strafrecht op werkcontractbreuk. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1881
69440: NELEMANS, J., - De Noorder-Lekdijk. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het Hoogleeraarsambt in de Waterbouwkunde aan de Technische Hoogeschool te Delft, den 13 september 1906.
50856: Neocorus L. [= L. Kuster] - Bibliotheca librorum novorum. 5 parts in 3 volumes in 2 bindings, Utrecht, Halma / v.d. Water, 1697-1699.
65064: NEPOS, CORNELIUS, - Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum, observationibus ac Notis Commentatorum, quotquot hactenus innotue^re, illustratae. Accesserunt huic Editioni praecipuorum Graeciae Imperatorum Icones aeri incisae, ut & Index Rerum & Verborum praecedenti multo auctior & emendatior.
67158: NEPVEU, J.J.D., - Eene bijdrage tot het leven van Johan Willem van Ripperda medegedeeld dor Mr. J.J.D. Nepveu.
4132: Nerée, H.G.Ph.E. von - Gesamtnachkommenschaft der fünf Söhne von Carl Philipp Mauve (1754-1821) [...] und Wilhelmine, geb. Müller (1760-1829). Hamburg 1967, 70 p.
35252: Nerée, Richard. Joh. Guil. Corn. de, uit Arnhem - Specimen juridicum inaugurale de contractu redituum vitalitiorum [...] Arnhem C.A. Thieme 1837
42559: Neri, Antonius - De arte vitraria libri septem & in eosdem Chr. Merretti observationes & notae. Amsterdam, A. Frisius, 1669.
34350: Nes, Fred. Sigism. Conr. van, uit ´s Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de natura atquue vi testamenti holographi [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
57822: Nes, J.G. TH. van, - Prepareren. Methoden voor het prepareren van allerlei planten en dieren, 6e druk, Zutphen (ca. 1965).
6528: NETSCHER, F. - Uit ons Parlement. Portretten en Schetsen uit de Eerste- en Tweede Kamer. Amsterdam [1890]. Ing., geïll., 289 p.
64996: NETSCHER, FRANS., - Uit ons parlement. Portretten en schetsen uit de Eerste en Tweede Kamer.
6492: NEU, H. - Bibliographie des Templer-ordens 1927-1965. Bonn 1965. Geb., 141 p.
37148: Neuburger, A. / W. Cramer - Ik kan goochelen. Vermakelijke proeven op natuurkundig gebied voor jong en oud, Leiden z.j., 197 pag., gebonden in half linnen, iets los in de band.
19683: Neufville, Christina Leonora de (vert.); Pierre de Morand - Childerik, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1738.
47630: Neuhuys [Neuhuijs], A.H., - Feestzang bij gelegenheid der plegtige inhuldiging van Zijne Majesteit Willem II, (....) in rijkshoofdstad gevierd (....) 1840, Amsterdam, Moolenijzer, 1840, 16 pag. in marokijn bandje.
35610: Neunhesius, Ortolphus - Christliche Leich-Predigt aus dem 1. Buch Mos. Cap. 4 v. 1 - 12 bey volckreicher traurigen Leich-Bestattung des weiland [...] Johan. Heinrich Koppen, Des [...] Georg. Koppen [...] Sohns [...] Schmalkalden Justus Valentin Fleischhauer 1674
66338: NEURDENBERG, E.L., - De Noorderkerk te Amsterdam, 204-220 pages, offprint from Oudheidkundig Jaarboek I, illustrated.
53762: Nève, P.L. en E.C.C. Coppens (red.) - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan prof. dr. A.J. de Groot, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, 1985.
41030: Neven, W (inl.) - Sint-Servatius, bisschop van Tongeren-Maastricht, Borgloon 1986, 183 pag. Handelingen colloquium Alden Biesen.
57394: Neveus, Clara, - Ny Svensk vapenbok, Stokholm 1992, 191 pag., geb., geïll.
28986: Nevill Jackson, E. - The history of silhouettes, London 1911, 120 pag. text and 72 plates, hardback.
63952: Nicolaas Simon van Winter, Lucretia Wilhelmina van Merken - Tooneelpoëzy
29094: Nicolai, H. - Waldeckische Wappen. Beitrage zur familiengeschichte, Teil 1 : einführung in die Heraldik. Adelswappen, Arolsen 1985, 249 pag., geïll., geb.
5690: Nicolai, Henk - De Kingma-kroniek, of: hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef, Groningen 1997, 342 p., geb., geïll.
66985: NICOLAUS, BR., - Gouden Kloosterjubile Broeder Nicolaus Minderbroeder Kapucijn.
9109: Niemann, Herm. Hend. - Alle hout is geen timmerhout. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1860. [2 delen]
15658: Niemeyer, August Hermann - Beobachtungen auf einer Reise durch einen Theil von Westphalen und Holland, nebst Erinnerungen an denkwürdige Lebenserfahrungen und Zeitgenossen in den letzten fünfzig Jahren. Halle: Buchhandlung des Waisenhauses, 1823.
32897: Niermeyer jr, Jan Frederik, uit Rotterdam - Onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse oorkonden en over de Vita Baldrici Episcopi Leodiensis. Een bijdrage tot de geschiedenis van burgerij en geestelijkheid in het Maasgebied tot het begin van de dertiende eeuw. Proefschrift [...] Groningen-Batavia J.B. Wolters 1935
54730: Niermeyer, A. - Verhandeling over het booze wezen in het bijgeloof onzer natie. Eene bijdrage tot de kennis onzer voorvaderlijke mythologie. Rotterdam, A. Wijnands, 1840.
57480: Niermeyer, J.F., - Zum geschichte der Kartographie. Hollands in den drei vorigen Jahrhunderten, pag. 3-40 in Programma 1893-1894, Erasmiaansch Gynamnasium, Rotterdam 1893, 56 pag.
33352: Nierop, Abraham Hendrik van, uit Amsterdam - De verloren wisselbrief. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1881
64765: NIEROP, P.R., - Stichters Borger Wacht Almanach na den nieuwen styl. Op 't Jaer ons Heeren, 1706. Doorsien met alle de Jaer- Paerde Beeste- en Leermarckten; als mede de Maens Op- en Ondergangh; Hoogh- en Laeghste- Water-getij.
31831: Nierstrasz, Johannes Carolus, uit Maastricht - Dissertatio juridica inauguralis de advocatis [...] Leiden H.W. Hazenberg 1829
65846: NIERSTRASZ, J.L., - Opwekking aan mijne landgenooten : in november 1813
35814: Nierstrasz, Victor Emilius, uit Sluis - Rauwolfine als hartgif Utrecht Oosthoek 1907
4090: Niessen, A.G.M. - De Helmondsche familie Luyben. Helmond 1942, 29 p., gestencild.
70077: NIEULANDT, WILLEM VAN (II), - Landscape with a bridge
70076: NIEULANDT, WILLEM VAN (II), - Landscape with Hagar and Ismaël
66099: NIEUPOORT, G.H., - Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatio; ad intelligentiam veterum auctorum facili methodo conscripta. [Half-title:] De Ritibus Romanorum.
33350: Nieuwenhuijs, Frans Ludger Adolf, uit Amsterdam - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1871
59428: NIEUWENHUIJS, VONDEL. - Cahier met handgeschreven aantekeningen van R. Nieuwenhuijs, Merellaan 3, Den Haag, manuscript, 1 deel. M14719
21158: Nieuwenhuis, G.I.J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Gooiland en vooral van Laren in en na de reformatie, deel II, Amsterdam 1912, 198 pag., geb., geïll.
1874: NIEUWENHUIS, J.G.B. - Archief van de gemeente Zuid-Beyerland. Rotterdam 1955. Geb., getypt, 53 p.
32137: Nieuwenhuis, Henricus Bernardus, uit Deventer - Specimen academicum, animadversiones continens historicas, oeconomicas, super decimis et jure decimandi [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
9113: Nieuwenhuis, C.J.N. (vert.); Adam Gottlieb Oehlenschläger - Graaf Hakon of De zegepraal van het christendom over de heidensche eeredienst in Noorwegen. Treurspel. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1864.
35898: Nieuwenhuis, Dionysius Christianus, uit Deventer - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1844
68762: NIEUWENHUIZE, J., - Pieter Teylers huis.
30462: Nieuwenkamp, W.O.J. - Illustrated catalogue of original etchings and lithographs by W.O.J. Nieuwenkamp, Londen, Dorien Leigh, 1920.
30642: Nieuwenkamp, W.O.J. - W.O.J.N. leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp, opgetekend door zijn kleizoon, Utrecht 1979, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
64373: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Inlandsche kunst van Nederlandsch Oost-Indië, Bouwkunst van Bali/Beeldhouwkunst van Bali
15664: Nieuwenkamp, W.O.J., J.G. Veldheer, W.J. Tuyn - Old Dutch towns and villages of the Zuiderzee. Londen-Philadelphia: Fisher Unwin/Lippincott, 1901.
47620: Nieuwenkamp, W.O.J., - Mijn huis op het water, mijn huis op het land, 's-Gravenhage 1930, 142 pag., geb., geïll. [o.a. over Edam].
64370: NIEUWENKAMP, W.O.J., - 1874-1924 W.O.J. Nieuwenkamp
64369: NIEUWENKAMP, W.O.J., - L'oeuvre gravé de W.O.J. Nieuwenkamp, vente publique a Amsterdam les 18 et 19 Octobre 1927
25606: Nieuwkoop, Jan van - De Kaag. Oude herinneringen aan Binnen-en Buiten-Kaag. Den Haag z.j., 110 pag., geïll.
65246: Nieuwland, Pieter - Nagelaten gedichten van Pieter Nieuwland.
9119: Nieuwland, Pieter - Nagelaten gedichten. 2e druk. Haarlem, Adriaan Loosjes, 1816.
64638: NIEUWLAND, PETRUS, - Letter- en Oudheid-kundige verlustigingen; of ophelderende aanmerkingen over verscheide bybelsche, kerkelyke, waereldlyke, en wysgeerige keur-stoffen
9123: Nievelt, Carel van - Een held van Lobongtjobong. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1897.
39466: Nijhoff, W. e.a (red.) - Catalogus der Nationale tentoonstelling van het eeok. Algemeen gedeelte, Amsterdam 1910, 168 pag., geb., geïll. Gedrukt op zwaar papier.
68418: NIJHOFF, WOUTER,, - Publication 8 February 1916 concerning the appointment of A. Hanegraaff as procuratiehouder in place of the deceased C.R. Kras at Martinus Nijhoff and H.J.F.G. Mayer as "chef van den nieuwen boekhandel".
68456: NIJHOFF, W., - 's Gravenhage en zijne oude beschrijvingen. Bibliographische adversaria.
31735: Nijhoff, Berardus Cornelis, uit Amsterdam, geb. Enkhuizen - Schets van het leven en de physiologie van Herman Boerhaave . Proefschrift [...] Amsterdam D. Noothoven van Goor 1881
69951: NIJHOFF, G.P., - De ontwikkeling der waterbouwkunde. Ontwikkeling van het modelonderzoek op waterbouwkundig gebied. Een Nederlandsch waterloopkundig proefstation.
51456: Nijhoff, Wouter, - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-maatschappij, Martinus Nijhoff 1853-1931, 's-Gravenhage 1932, 283 pag., geb.
58478: Nijhoff, D.C., - De hertog van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de jaren 1750-1784,
23746: Nijhoff, Is. An. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd, 6 delen (deel 6 in 3 stukken), Arnhem 1830-1875. Twee delen gebonden, zes delen in papieren omslagen. Complete set met de 4 uitslaande platen, maar geen mooi exemplaar, hier en daar watervlekkig.
17105: Nijhoff, W.; F.W.D.C.A. van Hattum - Bibliografie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 2e dr. Bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. van Hattum. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1953. (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie).
30454: Nijland, D.V. - Simon Moulijn, lithograaf en schilder, Antwerpen 1946, 40 pag., geïll.
35390: Nijland, M.C.; F.P.A. Muysken; J.A. van Leeuwen - Prent op de afgelegde examens in juni 1888 door Piet [Muysken, prop. medicijnen], Jacob [van Leeuwen, prop theologie] en Meindert [Nijland, cand. rechten]. Naar een tekening van M.C. Nijland. 1888
51572: Nijlen, Jan van, - De Lokstem en andere gedichten, Maastricht, Stols, 1925.
22320: NIJMEGEN, SMITS - Facsimile van een inschrijving in een album amicorum dd. Nijmegen 1643 en getekend Johannes Smits, pastor ecclesia Noviomagensis, gedrukt, 1 p.
34272: Nijmegen Scheltema, Gerardus van, uit Zutphen - Specimen juridicum inaugurale de jurejurando [...] Arnhem I.A. Nijhoff 1830
16511: NIJMEGEN - Album van Nijmegen en Omstreken. Haarlem, Kleinmann, [1901], 12 lichtdrukken in omslag, 4° oblong.
16522: NIJMEGEN - Geïllustreerde gids voor Nijmegen en omstreken. Uitg. V.V.V. Nijmegen Vooruit, [1952], 68 p.
53782: Nijnatten, G.C.M. van / H.J.J. v.d. Brug (red.) - Tribunalen in Nederland, en andere na-oorlogsche rechtspraak, 1e- [2e- en 3e-] jaargang. Zwolle, Tjeenk Willink, 1945, [1947].
65448: NIJPELS, G., - Het Dienstboden-Vraagstuk, een boekje dat door iedere huisvrouw gelezen moet worden
69807: NIJS, T. DE, BEUKERS, E., - Geschiedenis van Holland, 3 parts in 4 volumes, Deel I tot 1572, deel II 1572 tot 1795, deel III a 1795 tot 2000, deel IIIb 1795 tot 2000,
32697: Nijsingh, Janus Tijmen, uit Wijk (Drenthe) - Specimen juridicum inaugurale, quo in sententiam art. 759 codicis civilis inquiritur [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch en Zoon 1829
35896: Nilant, Joannes Gerardus Cornelius, uit Zwolle - Theses juridicae inaugurales Leiden D.J. Couvee 1848
33201: Nilant, Henricus Lucas, uit Zwolle - Disputatio juridica inauguralis, de jure tutelari ex lege XII tabularum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
27704: Nimal, H - Les béguinages, Nivelles 1908, 126 pag., geïll. met facsimiles, geb. in half linnen.
68379: NISARD,CH., - Histoire des livres populaires ou de la littérature du Colportage depuis l'origine de l'imprimerie (...) - 30 Novembre 1852.
31773: Nispen tot Sevenaer, Leo Clemens Christiaan Otto Maria van, uit Zevenaar - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
32955: Nispen tot Sevenaer, Octave François Augustin Marie van, uit Arnhem - Het waterschap van de Oude-IJssel. Proefschrift [...] Leiden P.J. Mulder 1892
16840: NIVEA - Nivea toeristenkaart voor wielrijders, automobilisten en wandelaars. Schaal 1:200.000. Prijs per blad.
9124: Nivelle de la Chaussée, Pierre-Claude - Le prejugé à la mode, comedie en vers et en cinq actes. Amsterdam, Henri du Sauzet, 1735.
36076: Nobel, Gerardus, uit Rotterdam - Disputatio juridica inauguralis de in jus vocando Utrecht F. Halma 1687
31961: Noever de Brauw, Isaäk Gerrit ten, uit Woerden - Over den invloed van eenige geneesmiddelen op de maagbewegingen. Proefschrift [...] Utrecht J. Nikerk 1887
67482: NOLEN, TH., - Iets over David van Hoogstraten en de letterkundige twisten van zijn tijd.
59634: Nolpe, Pieter (1613/14-1652/53), after Quast, Pieter Jansz. (1605/6-1647) - Scene from "'t Boeren leven" (The peasant's life)
66455: NOLTHENIUS, WILLEM, - Willem Mengelberg. Mannen en vrouwen van beteekenis. Nieuwe reeks II ; 5
70257: NOLTHENIUS DE MAN, ANTHONIE W.H., - Seated man with a cane
34190: Nolthenius, Gulielmus Henricus, uit Amsterdam - Disputatio inauguralis de educatione pauperum in civitate [...] Amsterdam Christianus Andreas Spin 1825
70258: NOLTHENIUS DE MAN, ANTHONIE W.H., - Portrait of a man smoking a pipe
70259: NOLTHENIUS DE MAN, ANTHONIE W.H., - Farmer on clogs
63765: NOMSZ, JOANNES (VERT.); ALEXIS PIRON, - Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico; treurspel. Gevolgd naar het Fransche van de Heere Alexis Piron.
67524: [NOMSZ, JOHANNES (1738-1803), - Echt verhaal van het voorgevallene by de gelukwensching van den heere Pieter van der Poll, tot bailluw over Amstelland op den 14 april 1751
9126: Nomsz, Joannes (vert.); Alexis Piron - Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1764.
9129: Nomsz, Joannes (vert.); Jean Baptiste Racine - Athalia, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, David Klippink, 1771.
63769: NOMSZ, J., - Ripperda, of de inneming van Haarlem; treurspel
63721: NOMSZ, JOANNES (VERT.); ALEXIS PIRON, - Tooneelpoëzy van den heere J. Nomsz
68151: NOOITGEDACHT, - Persbericht betr. 100-jarig jubileum schaatsfabriek J. Nooitgedacht & zonen N. V. IJlst.
63276: Nooms, Reinier (1623/1624-1664) - Zeeman - De Eenhoorns Sluys [set: Views of Amsterdam].
63366: Nooms, Reinier (1623/1624-1664) - Zeeman - Haegse Delftse en Rooterdamse Nacht-Schuÿten [set title: Various ships and views of Amsterdam].
63368: Nooms, Reinier (1623/1624-1664) - Zeeman - Harbour scene with a tower [set title: Various seaports].
63370: Nooms, Reinier (1623/1624-1664) - Zeeman - View of inland waterway with fishermen, in the distance Haarlem (?) [set title: Inland Waterways].
63372: Nooms, Reinier (1623/1624-1664) - Zeeman - Beach scene with ketches and other fishing boats [set title: Inland Waterways] (strand met boten).
43928: Noordeloos, P. en J. Morsink, - Geschiedenis van den polder Het Grootslag, Heilo 1946, 219 pag., geb., geïll.
43992: Noordeloos, P.; - Het Sint Elisabethen Convent-weeshuis der stede Grootebroek, Heiloo 1946, 182 pag., geïll., geb.
34122: Noordendorp, Joannes Bernardus, uit 's Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale ad titulum vi libri I cod. civ. Neerl. [...] ls Gravenhage P.H. Noordendorp 1853
58601: Noordervliet, J.J.W., Teves, Brockmann, - Liederen gezongen door mej. Riek Brockmann tgv. het huwelijk van J.J.W Noordervliet met Toty Teves te Amsterdam, 17 december 1929, gedrukt, 2 pag.
58958: Noordewier, M.J., - Een bijna vergeten hoofdstuk uit het leven onzer vaderen opgerakeld t.g.v. het IXde Landhuishoudkundig congres te Assen, Groningen 1854, 54 pag., geb.
35678: Noordhoek Hegt, Johan, uit Batavia - Iets over den vibrio koch Utrecht van Boekhoven 1894
16525: NOORDOOSTPOLDER - Excursiegids 1948 van de Noordoostpolder. Uitg. Directie van de Wieringermeer, Zwolle 1948, 80 p.
30916: Noordziek, J.J.F. - Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten- Generaal over het wetboek van koophandel, deel I, zitting jaar 1822/23; deel II, 1e en 2e gedeelte; zitting jaar 1825/26. Twee delen in 3 kartonnen banden, 's-Gravenhage 1872-1880, 442 + 491 + 2112 (=1212) pag., deel II iets los in de band.
70244: NOORDZIEK, J.J.F., - Het geschilstuk betrekkelijk de uitvinding der boekdrukkunst, geschiedkundig uiteengezet door J.J.F. Noordziek.
64028: NOORDZIEK, J.J.F., - Gedenkboek der Coster-feesten van 15, 16 en 17 juli 1856 door J.J.F. Noordziek
34646: Noort, H. J. op ten , uit Zutphen - VI theses juridicae. 1789
34192: Nooten, Nicolaus Fridericus van, uit Lopik - Specimen juris Romani continens commentationem ad legem XVIII. dig. de rebus creditis et XXXVI de acquirendo rerum dominio [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1841
69336: NOOTEN, N.F. VAN, - De Nederlandsche Wetgeving op de Waterschappen, Dijk, en Polderbesturen, met Aanteekeningen toegelicht.
31981: Noothoven van Goor, Gerard Benjamin, uit Leiden - De verkoopsbelofte. Academisc h proefschrift [...] Amsterdam De brakke grond 1885
65983: NORA [BOL, A.C.), - UIt Kennemerland, schetsen en beelden, met een inleidend woord van Dr. E. Laurillard.
40352: Nora, Elizabeth, - Netherlands now, l'ecole du Nord, Parijs 2006, 120 pag., geïll., geb., als nieuw.
36438: Norby, Nicolaus, uit Zweden; Praeses: Fecht, Johann - Exercitium historico-theologicum de hierarchia ecclesiastica Rostock Weppling? 1718
28138: Normand, Charles - De vignola der ambachtslieden of gemakkelijke wijze om de vijf bouw-orden te teekenen. Vertaaling J.v. Straaten, nieuwe uitgave, Amsterdam, J.Radink, 1851, 87 pag. + 42 platen.
64667: NORONHA, EDUARDO DE, - O districto de Laurenco Marques ea Africa do Sul por Eduardo de Noronha
57134: North Lee, B.; - Bookplates and labels by Leo Wyatt, Wakefield, Fleece Press, 1988.
36792: Noske, W.C. - Vijanden van den tuinbouw en hunne bestrijdingsmiddelen. Handboek voor tuinlieden en liefhebbers, Amsterdam [ ca. 1900 ], 280 pag., geïll. ( o.a. met 20 afb. in kleur ).
42281: Nostradamus, Michel - Les vrayes centuries et propheties de maistre Michel Nostradamus. Revues et corrigées suyvant les premieres editions imprimées en Avignon en 1556 et à Lyon en 1558. Avec la vie de l'autheur. Leiden, P. Leffen, 1650.
66348: NOTHENIUS, HUGO, - Richard Hol.
64122: NOTIN, VERONIQUE (RED.), - La Rencontre des Héros, regards croisés sur les ëmaux peints de la renaissance appartenant aux collections du Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris et du Musée Municipal de l'Ëvéché de Limoges
34070: Notten, Fredericus Henricus van, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale generalia continens principia, quibus tum apud Romanos, tup apud nostrates tutela nititur [...] Amsterdam P. Meyer Warnars 1823
36912: Nouvel, O - Französische papiertapeten 1800- 1850, Tübingen 1981, 260 pag., hardback with dustwrapper, ill.
34676: Novisadi, Joh. Christoph., uit Amsterdam - Dissertatio juris publici de jure rei monetariae apud batavos. Utrecht Broedelet 1754
66345: NUFFEL, H. VAN, - Lamoraal van Egmont in de Geschiedenis, Literatuur, Beeldende Kunst en Legende.
37262: Numan, A - Vee- artsenijkundig magazijn deel I, eerste stuk; deel I derde stuk; deel II eerste stuk; deel II tweede stuk, Groningen, R.J. Schierbeek, 1827-1830, org. karton.
60862: Numan, Hendrik (1736-1788) - Nieuw Jaars Courant [Wish card, New Year]
60978: Numan, Hendrik; naar C. van Assem - Pragtige Eereboog voor zynde Doorluchtige Hoogheid Willem de Vyfde.
24709: Numan, Alexander - Handboek der genees- en verloskunde van het vee ingerigt naar de behoeften van het koningrijk der Nederlanden; onder opzigt der maatschappij: Tot Nut van het Algemeen. 2nd enlarged and corrected edition. Groningen, R.J. Schierbeek, 1826.
60846: Nunnink, Adolf Carel (1813-1894) after Pieneman, Nicolaas (1809-1860) - ADMIRAAL DE RUYTER. 22 APRIL 1676
66866: NUYENS, B.W.TH., - Het ontleedkundig onderwijs en de geschilderde anatomische lessen van het Chirurgijns Gilde te Amsterdam in de jaren 1550 tot 1798 door B.W.Th. Nuijens.
64555: NUYENS, J.F., - Een wandeling door Haarlem, uit: Katholieke Illustratie nr. 34-38 with photographs and illustrations
33592: Nuys Klinkenbergh, Jacobus van, uit West-Graftdijk - Dissertatio physico-philosophica inauguralis de aere ejusque proprietatibus et usu [...] Leiden Joannes le Mair 1764
9154: Nuyssenburg, Izaak van - Nagelatene gedichten. Utrecht, J. van Schoonhoven & Comp., 1778.
65573: NYPELS, J., - Bij gelegenheid der echtvereeniging van mijnen waarden broeder, Charles Joseph Hubert Nypels met mevrouw Maria Bernardina de Wandele, weduwe van wijlen den heer Vincent Buzzi, den September, 1818.
34034: Obreen, Herman, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de insinuatione instrumentorum authenticorum et privatorum in acta publica [...] Leiden Haak en Comp. 1832
67058: OBREEN, H., - De vermeende onechtheid van het Middelburgsche stadsrecht van 1254. Korte mededeelingen.
32607: Obreen, Herman Constant, uit Leiden - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1898
1908: OBREEN, H.T. - Harlingen. Inventaris der archieven. Bolsward 1968. Geb., 164 p.
64619: OCHTMAN, J.A.A., - Gemeente-Gasbedrijf Haarlem 1903-1928
69727: OCKERSE, W.A., - Lijkrede aan het graf van Napoleon Buonaparte, ten vervolge der Napoleo´ntische redevoeringen / door W.A. Ockerse.
9155: Ockerse, Antoinette - Nieuwe gedichtjes en vertellingen voor kinderen, door vrouwe A. Ockerse, wed. mr J.P.Kleijn . Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1819.
68741: ODE, J., - Mijne rechtvaardiging tegen mejufvrouw Betsy Perk door J. Ode.
32429: Odelem, Johann Philipp - Dav. Mansueti De S. Germanis Prodromus commentationis academicae de abusu brachii secularis in foris protestantium [...] s.p. s.n. 1742
5906: Odijk, Ad.J. en Ben - De bakker-tamboer en zijn beminde, deel I: Flitsen uit het leven van B.A. Odijk en A. Hoekstra; deel II: Stambomen van de families Odijk en Hoekstra, [Amsterdam 1993], 204 p., geïll.
56628: Odry, M., - Les gendarmes, poeme en deux chants, 2me. ed., Paris, Mars, 1825, 22 pag.
42951: Oefele, Aloys, vrijheer van - Mijn uitstapje naar Italie in den zomer van 1832. 2 delen, Amsterdam, Frijlink, 1834 [vertaald door G.H. Nagel].
16540: OEGSTGEEST - Gids voor Oegstgeest. Uitg. Ver. “Gemeentebelang Oegstgeest”, [1930], 72 p.
33246: Oehm, Lorenz - Tractatus canonico-politicus de jure episcopali : in partes quatuor secundum summa istius juris capita distributus: cujus praeludia quae rationem ac dispostionem totius instituti aperiunt, thesibus aliquot comprehensa ... publicae censurae submittit Basel Joannes Jacobus Genathius 1613
70146: OERLE, H.A. VAN, - Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden eeuw: Beschrijving.
40080: Oerle, H.A. van, - Leiden. Een multidisciplinaire benadering van het proces der stadwording en de ontwikkeling van het oudste stadsgebied in de middeleeuwen, Leiden 1974, 116 pag., geïll. [ dissertatie met los blad stellingen].
20212: Oerle, H.A. van - Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden eeuw. 2 delen ( Beschrijving en Atlas ),
36642: Oerlemans, Jacobus Willem Huibert, uit Velsen - Autoriteit en vrijheid 1800 - 1914. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriele maatschappij Assen Van Gorcum 1966
67094: OERS, B. VAN, - In dialoog met mensen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen.
38976: Oesau, W - Die Deutsche Südseefischerei auf Wale im 19. Jahrhundert, Glückstadt 1939, 137 pag., geb., geïll.
34802: Oetgens van Waveren Pancras Clifford, Jacques Gerard Joseph, uit Patti (residentie Japara) - Eenige opmerkingen over den staat van kennelijk onvermogen Leiden Somerwil 1887
68354: OEVEREN, CORNELIS VAN, - Dag verhael van d'Rotterdamse Historie, wegens de Verkiesing van syn Doorlugtige Hoogheyt Willem Karel Hendrik Frizo, Prince van Oranje en Nassauw, tot stadhouder, admirael, en kapiteyn, generael over de vereenigde provintie, voor soo verre het de stad Rotterdam betreft, Voorgevalle op den 29 April 1747. En vervolgens in Samenspraak tusschen Pieter en Cornelis, Opgesteld door Cornelis van Oeveren, Wagemaker op het Haegse Veer tot Rotterdam.
68355: OEVEREN, KORNELIS VAN, OEVEREN, CORNELIS VAN, - Brief aan myn heer de schryver van de memorie, voor goede Burgeren, en, voor de door hem ter goeder trouw beschouwde dwalende Christenen. Met eenige aanmerkingen op dezelve memorie. Eene memorie, in welke het Huis van Oranje op eene verregaande wyze beledigt werd.
64304: OFFENBERG, A.K., - Mijn vijf roerige jaren als Jaap Meijers huisbibliograaf, of als u wilt, bibliografisch hofleverancier
9160: Ogelwight jr., Hendrik - Waldheim, tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789.
9164: Ogelwight jr., Hendrik (vert.); Joseph Patrat - Het geschenk of De gelukkige misvatting, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
9161: Ogelwight jr., Hendrik (vert.); Jean-Elie Bédéno Dejaure - Louise en Volsan, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
9166: Ogelwight jr., Hendrik (vert.); Jean Baptiste Poquelin Molière - De menschenhater, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1805.
9165: Ogelwight jr., Hendrik (vert.); Honoré Antoine Richaud Martelly - De twee Figaroos, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
65357: OGELWIGHT JR., HENDRIK, - Bij de vijf en twintigste verjaring van mijn huwelijk met Anna Catharina Gijselman; gevierd den 1en van Bloeimaand 1816
16545: OISTERWIJK - Schoon Oisterwijk, door John Bergmans, geïllustreerde gids voor Oisterwijk en omgeving, 3e druk, Oisterwijk, Uitgeverij “Oisterwijk”, [1933], 140 p.
16542: OISTERWIJK - Geïllustreerde gids “Mooi Oisterwijk” door A.J. Zoetmulder. Oisterwijk, Centrale Uitgeverij “Oisterwijk”, 1922, 58 p.
16543: OISTERWIJK - Schoon Oisterwijk, door John Bergmans. Officiële geïllustreerde gids met medewerking van de V.V.V., Oisterwijk, Centrale Uitgeverij “Oisterwijk”, [1926], 144 p.
16544: OISTERWIJK - Wandelkaart voor Oisterwijk en omstreken. Tilburg, Jean Smits & Zonen, [ca. 1930?], 28x38 cm.
36758: Oldenbarneveld gen. Witte Tullingh, A.A. v. - De omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen n.a.v. Th. Jorissen, Utrecht 1869, 102 pag., met 2 uitslaande facsimiles van brieven.
50842: Oldenborgh, Pieter van - De belegering en verdediging van de Willemstad, in Maart 1793. Dordrecht/Amsterdam, Blusse/Allart, 1793.
67055: OLDENHOF, H., YDEMA, M.J., - Geschiedenis van de parochie Sensmeer Blauwhuis bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan 1651- 14 augustus - 1951 door Drs. H. Oldenhof en M.J. Ydema.
40146: Oldenhuis Gratema, L., - De stadhouders van Drenthe. Hunne magt en staatsregterlijke verhouding tot de landschap, Groningen 1867, 112 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
66366: OLDENHUIS GRATAMA, M., - Levensbericht van Lucas Oldenhuis Gratama.
31979: Oldenhuis Gratama, Lucas, uit Assen - Disputatio juridica inauguralis, de universali bonorum inter conjuges communione in plerisque patriae nostrae tractibus olim vigente [...] Groningen J. Oomkens 1835
23792: Oldenhuis Gratama, L - Bijdrage tot de kennis der oudste ordelen of gewijsden van Drost en 24 etten, later den etstoel van Drenthe, [ Assen, 1870] 40 pag.
68736: OLDENKOTT, B., - Potloodstreepjes van Redivivus 3 and 4.
42641: Olearius, Adam - Persiaensche reyse uyt Holsteyn, door lyflandt, Moscovien, Tartarien en Persien, door Ph. Crusius en O. Brughman, gesanten des (...) heere Frederick (...) hertog van Sleswijck en Holsteyn, etc, aen den koninck van Persien: En van daer te landt naer Oost-Indien. Vertaald uit het Duits, 2e vermeerderde druk, 2 delen in 1 band. Amsterdam, Jan Jansz (= Jansonius), 1651.
22828: OLIESLAGER, D' - Bericht van overlijden van Johannes Baptist d'Olieslager, 42 jaar, overleden St. Janssteen 26-8-1858, gehuwd, "arm overleden", deels gedrukt, 1 p.
66034: OLINGER, PH.,, - De kleine Telemachus, of kort begrip van de lotgevallen van Telemachus, zoon van Ulysses [Homer]
55035: Olivier, N. - Het zeeregt, van vroegeren en lateren tijd. 's Gravenhage, G. Vervloet, 1831.
69267: OLLEFEN, L. VAN, EN R. BAKKER, - 'T Dorp Riederkerk.
67004: OLLEFEN, L. VAN, - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Schieland en Crimpenerwaard (Krimpenerwaard) (with engraved titlepage, 1797), Schipluiden/Hodenpijl/St. Maartensrecht/Dorp, Schootervlieland, Sloten/Osdorp/De Vrije-Geer, Slooterdijk (Sloterdijk), Spaarendam (Spaarndam), Stolwyk/Stolkwyk (Stolwijk), Stormpolder, Strijen, Tedingerbroek, Uitgeest, Valkenburg, Vlaardingen, Voorhout, Voorschooten en Veur (Voorschoten), Zuid- en Noord Waddinxveen/St Huberts geregt/Bloemendaal, Warmond, Wassenaar en Zuydwyk, Wateringen, Waverveen, Weesp, Weesperkerspel, West-maas (Westmaas), Westzaanen (Westzaan), Wieldrecht, Wilsveen, Wormer, 't Woud/'t Hof van Delft, Ijsselmonde, Zevenhoven en Noorden/Agtienhoven/den Bosch/Vrije-Haak, Zoetermeer/Zegwaard, Zoeterwoude, Zuid-Beierland gezegd De Hitzerd (Zuid-Beijerland), Zuidland/Velgersdyk, Zwammerdam, Zwijndrecht, Aanhangsel (...) Kennemerland (Nieuwerkerk, Zuid-Schalkwijk, Vijfhuizen, Rietwijk, Rietwijker-oord, Wormer, Osdorp, Huis Zwaanenburg).
67002: OLLEFEN, L. VAN, - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Krimpen op of aan den Yssel (Krimpen aan den IJssel), Kudelstaart (Prootdy van St. Jan), Langeraar/Korteraar, Laaren (Laren), Leyden (Leiden), Leyderdorp (Leiderdorp), Leymuiden/Vriesekoop (Leimuiden), De Lier, Limmen, De Lind, Loosduinen/Eikenduinen/Haag-ambacht, Maasdam, Maasland, Maassluis/Maaslandsluis, Marken Binnen, Baanderij/Merwede, Moercapelle/Wilde Venen (Moerkapelle), Monster/Poeldijk/Terheiden, Moordrecht, Muiden, Muiderberg, De Mijl, Mijnsheerenland/Moerkerken, Naaldwijk/Hondsholredijk, Naarden, Nieuw-Beierland (Nieuw-Beijerland), Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuwe Tonge, Nieuw Helvoet/Weersgors/Helvoetsluys (Hellevoetsluis), Nieuwkoop en Noorden, Nieuwveen/Uiterbuurt, Noordwykerhout (Noordwijkerhout), Nootdorp/Nieuweveen/Hoogeveen, Numansdorp/De Buitensluis.
67001: OLLEFEN, L. VAN, - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Gouderak, Goudswaard (Koorndijk), 's Graveland, 's Gravendeel/Leerambacht (red morroco binding, gilt decorations), 's Graavenhage (Den Haag), 's Graavezande/'s Gravenzande, Groet/Groede, Grysoord (Grijsoord)/Oude Tonge/Nieuwe Tonge, Haarlem, Haastrecht (Vlist/Bonrepas), Heemskerk, Heemstede, "s Heeraartsberg ('s Heerenberg), Heer-Jans-Dam/Kyfhoek (Heerjansdam, Kijfhoek), Heer-Oude-Landsambacht (Zwijndrecht), Heiloo/Oesdom, Heinenoord, Herkingen, Hendrik Ido-Ambacht/Oostendam (Hendrik-ido-ambacht), Hillegondsberg/Bergschenhoek (Hilligersberg), Hoogmade, Hoogvliet, Huizen ('t Gooi), Jisp, Katwijken en het Zand, Huis te Britten (Katwijk), Kethel/Abtsrecht/Spaland/Babberspolder/Kortland/Nieuwland/'s Graaveland/Vlaardingerambacht, Claaswaal (Klaaswaal), Koudekerk, Kralingen, Krimpen aan den Lecq (Krimpen aan den Lek).
67000: Ollefen, L. van - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Aalsmeer, Aarlanderveen, Abbenbroek, Akersloot, Alkemade, Alphen (aan den Rijn), Klein-Ammers/Ammerstol, Amstelland, Amsterdam, St. Anthoniespolder, Oost- en West Barendrecht, Bennebroek (Bennenbroek), Benthuizen, Bergambacht/Berg-ambacht/'s Heer-Aartsberg, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Berkenrode, Berkenwoude (Berkoude, Achterbroek), Blaricum, Bleiswijk, Hoge, Vrije en Laage Boekhorsten,(Boekhorst, Alkemade), Den Bommel/Haringvliet, Boskoop, Bussem/Bussum, Calslagen, Bilderdam (Aalsmeer), Capelle van den IJssel, Castricum, Charlois (Rotterdam), Cillaarshoek (Hoekse Waard), Delfland, Delftshaven/Schoonderlo (Delfshaven), Delft, Diemen, Diemer/Watergraftsmeir (Diemer/Watergraafsmeer), Dordrecht, Dubbeldam, Esselykerwoude (Jacobswoude, Woubrugge), Gaasp, Geervliet, Goedereede.
15684: Ollefen, L. van - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver. Deel IV (Kennemerland). Amsterdam: H.A. Banse, 1796.
15686: Ollefen, L. van, en R. Bakker - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver, deel IV (Kennemerland, deel VII (Rhijnland) en deel VIII (Rhijnland), Amsterdam, H.A. Banse, 1796-1801, 3 delen, facsimilé-reprint, Zaltbommel: Europese Bibliotheekl, 1976
42979: Ollefen, L. van - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, deel 2 (Delfland). Amsterdam, Banse, 1793.
38630: Olozaga, S. de / F.M. de la Rosa - Filips II in Spanje. Redevoering van D. Salustiano de Olozaga, uitgesproken (.....) Madrid 1853, met aanteekeningen (....) van D. Francisco M. de la Rosa, uit het Spaansch vertaald door P.A.S. van Limburg Brouwer, Amsterdam 1853, 80 pag.
16551: OLST - V.V.V. Olst. Olst 1954, 24 p.
67875: OLTHOF, JAN, - Israëls leider Mozés, in Dichtmaate gevólgt, by de Redenkamer der Witte Angieren, Bekend by de Zinspreuk In Liefde Getrouw, Op den eersten Dag van het 1742ste Jaar.
64946: OLTHOF, JAN, - Israëls leider mozes, in Dichtmaate voorgesteld by de Rédenkamer der Witte Angieren: Bekend van de Zinspreuk In Liefde Getrouw: Op den eersten dag van het 1736ste Jaar.
41918: Olthof, W.L. (ed.) - Poenika serat babad tanah djawi wiwit saking nabi adam doemoegi ing taoen 1647, 's-Gravenhage 1941.
31320: Oltmans, Alb. - Het archief van de kerkvoogdij der N.H. Gemeente te Wageningen, Wageningen 1928, 74 pag.
38790: Omega [= J.F.L. de Balbian Verster ] - De reis van Prins Hendrik naar Indie, [ drie krantenartikelen 1916, uit een te Medan uitgegeven dagblad, betr. deze reis in 1836- 1838. ]
16553: OMMEN - Wandelgidsje, V.V.V. Ommen, [ca. 1961], 11 p.
66150: OMMEREN, RICHEUS VAN, - Redevoering over Viglius Ayta van Zwichem, gedaan in een letterkundig genootschap te Amsterdam (na 1795).
1922: OMMEREN, H.R. VAN (red.) - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387. 's-Gravenhage 1978, 302 p.
20694: Ommering, J.G. van, e.a. - Inventaris van de collectie papieren van de familie Van Hengst 1620-1922, Utrecht 1986, 90 pag.
64608: ONDERDEWIJNGAART CANZIUS, J.H., LOOSJES, V., - Redevoering gehouden bij gelegenheid van de plegtige uitreiking der eerepenningen aan de bekroonde tentoonstellers van voortbrengselen der nationale nijverheid te Haarlem op den 10den augustus 1825,, benevens het dichtstuk op den lof der Nederlandsche nijverheid, ter zelfde uitgesproken door Vincent Loosjes
34680: Onderdewyngaart Canzius, Petrus Henricus, uit Delft - Dissertatio anatomico-physiologica inauguralis de manducatione hominis cetero-rumque mammalium Leiden J.W. van Leeuwen 1831
9177: Onderwater, Dirk (vert.); G. Hagemann - Sint Maerten, of De gestoolen ganzen. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1799.
9173: Onderwater, Dirk (vert.); August Wilhelm Iffland - De speeler, of Revenge-Praeg, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1799.
9175: Onderwater, Dirk (vert.); August Wilhelm Iffland - De speler, of Revenge-Praag, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, M. Westerman & C. van Hulst, 1838.
9172: Onderwater, Dirk (vert.); August von Kotzebue - De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
22770: ONDERWATER, DE SALIS - Testament d.d. 18-1-1740, verleden voor auditeir-militair D. Luyken te Ieperen van Pompejus Onderwater, ritmeester en Abigael Catharina de Salis. Manuscript, 4 p met beider handtekeningen.
59340: ONDERWIJS, AMSTERDAM, KALLENBACH. VAN DER LOOS, - Verklaring van B&W van Amsterdam dat aan Johannes Christoffel Kallenbach leerling van een Openbare School van de 1e klasse tot bewijs hunner goedkeuring van gedrag en vlijt de Ereprijs is toegewezen, getekend Amsterdam, 13 juli 1893 en getekend door F.P. Van de Loos, hoofd der school, 1 blad, deels gedrukt, deels in handschrift.
22658: ONS GENOEGEN, MAY - Ballotageformulier van de sociëteit “Ons Genoegen” d.d. 1858. Namen: C.J. May, R.C. van Marselis Hartsinck, F. Guimond, J.H. Bosch, E. Nissink, W. Meyer, J.H. Richard. 8°, gedrukt.
27870: Ontgroenden student, Een - Groenloopen, geen zelfvernedering. Een antwoord aan den onbekenden hoogleeraar en geruststelling aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Leiden 1904, 37 pag.
68735: OOLBROER, J., - Een rist Uijen door J. Oolbroer.
34876: Oomen, Henricus, uit Teteringen - Theses juridicae inauguralis quas annuente summo numine Leiden M. Cyfveer 1800
41278: Oorschot, J.M.P. v. - Eindhoven, een samenleving in verandering, 2 delen, 1810-1920 en 1920-1960, Eindhoven 1982, geb., geïll., 1058 pag. Goed exemplaar.
67527: OORT, H., - Levensbericht van Isaäc Hooykaas
31525: Oort, Abrahamus Joannis, uit Hoorn - Specimen theologicum quo inquiritur [...] Leiden P. Engels 1862
22892: OORTE, VAN; FILOSOFIE - Tekst van P. van Oorte J.D. "Lof der Wijsbegeerte", manuscript 1 p, 19e-eeuws.
50911: Oortman, D. - De Utrechtse Maliebaen. Z. pl., [1710].
67130: OOSTEN VAN STAVEREN, G. L. VAN, - Het beleg van Haarlem in 1572-1573.
68458: OOSTERBAAN, D.P., - Het Delftse paasspel van omstreeks 1496.
16556: OOSTERBEEK - Oosterbeek en omstreken. Officiëele gids. Uitg. V.V.V., tekst van J. Wesselink, Oosterbeek [1923], 64+56 p.
9185: Oosterdijk, Hermannus Gerardus; Q. Horatius Flaccus - Lierzangen van Q. Horatius Flaccus in Nederduitsche verzen gebragt. Vertaald uit het Latijn. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1819.
33856: Oosterdyk Schacht, Joannes - Oratio de arcanis medicorum non celandis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1753
31312: Oosterhagen, H.S. - Oorlogsdagboekje, januarie- junie 1902, met inl. etc. door C.C. Eloff, Pretoria 1976, 106 pag., geb., geïll., met stofomslag.
70143: OOSTERHOFF, J.(ED.), - Bruggen in Nederland 1800-1940 complete set 3 volumes. Vaste bruggen van ijzer en staal, bruggen van beton, steen en hout, beweegbare bruggen.
23630: Oosterling, L.G. - Kent U ze nog.... de Wassenaars. Zaltbommel 1972, ca. 240 pag., geïll., geb., oblong.
31717: Oosterveld, Lukas Derk, uit Amsterdam - Enkele aspecten van vestigingsplaats en verkeer in het kader van het bedrijfs beleid. Academisch proefschrift [...] Alphen aan den Rijn Samsom 1971
50810: Oosterwijk Hulshoff, W.v., - De geschiedenis van Jozef voor kinderen, 2e stukje, 12e druk, Leiden etc. 1847.
9188: Oosterwijk Bruijn, Jacob van - De boertige zangster. Nieuwe verzameling van dichtstukjes. .
33546: Oosterwyk, Guilielmus Justus van, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de homoicidio, ex voluntate, non ex exitu dijudicando [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1763
67888: OOSTERZEE, J.J. VAN, - Jacques Saurin Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid.
68034: OOSTERZEE, J. J. VAN, - Op reis - Nieuwe bladen uit de portefeuille van J.J. van Oosterzee
66594: OOSTERZEE, J. J. VAN, - Woorden gesproken bij de plaatsing van den gedenksteen op het graf van ds. J. H. Bosken, 22 september 1873.
22318: OOSTERZEE (Fr), VISIOEN - “Een waarachtige geschiedenis van het wonderlijk visioen of verschijning dat aan Intje Janszoon, tot Oosterzee op de Heereweg verschenen is den 8 December 1722. Heel aangenaam om te lezen”, Groningen, G. Geertsema, ca. 1900? Gedrukte brochure, 8°, 15 p.
68582: OOSTERZEE, J.J. VAN, - Aarons dood. Leerrede over Numeri XX: 23-29, uitgesproken na het overlijden van A. de Vries, predikant te Rotterdam.
34102: Oosthuyse van Ryckevorsel, Petrus Antonius Maria van, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de jurisdictione voluntaria judicis cantonalis [...] 's Gravenhhage A.D. Schinkel 1840
32767: Oosting, Petrus, uit Assen - Specimen historico-juridicum inaugurale, de provincia Drenthina ab ordinibus generalibus provinciarum Belgarum saeculo XVII exclusa. Pars prior [...] Groningen J. Römelingh 1835
32847: Oosting, Janus, uit Assen - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaedam de jure praeclusionis, secundum art. 647 et 648 cosicis civilis Gallici [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
66052: OOSTKAMP, J.A., - Het leven, de voornaamste daden en lotgevallen van den kommandeur Jan van Galen, heer van Papendorp: voor de jeugd bewerkt / door J.A. Oostkamp; met platen
42977: Oostkamp J.A. (1 en 2), A. van Zutphen (3), H. Kremer (4), J. v. Wijk (5,6,7), [H.J. Meerman v.d. Horst](8). - [1] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Drenthe in leeslessen voor de jeugd. Koevorden, v.d. Scheer, 1822. [2] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Overijssel. Zwolle, Clement e.a., 1816. [3] Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht. Gorinchem, v.d. Wal, 1820. [4] Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Groningen voor de jeugd. Groningen, Oomkens, 1819. [5] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Gelderland. Zutphen, Thieme, 1819. [6] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Holland, eerste stukje, Hollands Noordelijk gedeelte. Gorinchem, v.d. Wal, 1819. [7] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Holland, tweede stukje, Hollands Zuidelijk gedeelte. Gorinchem, v.d. Wal, 1821. [8] Korte aardrijkskundige schets der provincie Limburg voor de jeugd. Venlo, Bontamps, 1821.
65130: OOSTKAMP, J.A., - Het leven en de daden der beroemde vaderlandsche zeehelden, Marten Herbertsz. Tromp (...) en Jakob, Baanderheer van en tot Wassenaar, Heer van Opdam (...).
16562: OOSTVOORNE - Oostvoorne aan Zee. Wandelkaart en fietskaart, 2e druk, schaal 1 à 25000. Uitg. V.V.V. [1916], 52x32 cm.
16563: OOSTVOORNE - Gids voor Oostvoorne. Uitg. V.V.V., [1930], 40 p.
16567: OOTMARSUM - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, [5e druk]. Uitg. V.V.V., [1936], 96 p.
16568: OOTMARSUM - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, [6e druk]. Uitg. V.V.V., [1948], 100 p.
16569: OOTMARSUM - Wandeltochten Ootmarsum. Uitg. V.V.V., [ca. 1950?], 22 p.
36580: Opel, Friedrich Christoph, advocatus Islebiensis - Dissertatione inaugurali de sorte suffragatoria ecclesiae; Vom Priester-Losz. Halle Chr. Andr. Zeitler 1714
9192: Opie, Amelia - Tafereelen uit het wezenlijke leven. Naar het Engelsch van mistress Opie.
34470: Oppen, Leopold Bernard Joseph van, uit Maastricht - Van voorloopige voorzieningen in geval van afwezigheid , artt 519-522 B.W. Utrecht P.W. van de Weijer 1894
67525: OPPENHEIM, J., - Levensbericht van Aäron Adolf de Pinto. Offprint: Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1908.
36536: Oppenheim, J. - Mijn laatste college, toespraak Leiden IJdo 1908
67146: OPSTALL, VAN, - Levensberigt van Leendert Rijsterborgh
34794: Opstall, Hendrik Johannes van , uit Enschede - Reactiesnelheden van 1-chloor-2-4-dinitrobenzol en -naphthaline met aromatische aminen Leiden Van Nifterik 1932
57828: Opwyrda, R.J., - Aanhangsel op de wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten van 4 december 1872, Vlaardingen, 1873, pp. 341-350.
67537: OPZOOMER, C.W., - Volkswil en vrije verkiezingen. Een politische bijdrage van Mr. C.W. Opzoomer.
31661: Opzoomer, C.W. - Cartesius. Een redevoering in Utrecht uitgesproken. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1861
41968: Opzoomer, W.R.E.H. - Het klooster van Diepenveen. Handschrift, uitgegeven en toegedicht, 's-Gravenhage 1886, 50 pag., gebonden in half linnen.
31799: Opzoomer, C.W. - 1846-1871. Redevoering op den dag zijner 25jarige ambtsbediening [...] Amsterdam J.H. Gebhard & Comp. 1871
9193: Oraculen - Vermakelyke oraculen, ofte kortswylige voorzeggingen.Uyt den Francoyschen in onze Nederlandsche taale overgezet door J.W. Luder, advoc. Den laatsten druk. Van nieuws overzien, en van veele drukfouten en misslagen verbeterd. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1764.
64707: ORAKEL, JAN, - Het nieuw vermakelijk rad van avontuur, of koddige voorzeggingen, door Jan Orakel. Meester in de verborgen wetenschappen. Achtste druk.
42318: Oranje-Nassau, Frederik Hendrik / Isaak de Beausobre (ed.) - Memoires de Frederic Henri prince d' Orange qui contiennent ses expeditions militaire depuis 1621 jusqua l' annee 1646. Amsterdam, P. Humbert, 1733.
63903: ORBAAN, J.A.F., - Stradanus te Florence, 1553-1605, door J.A.F. Orbaan
22316: ORDE DER UNIE, MULDER - Brief van S.I. (?) Mulder aan Jan ter Gouw, d.d. 1860, betr. de Orde van de Unie en de Reunie, manuscript, 2 p.
68028: ORDEN, G. VAN, - Pieter Florisz. vice-admiraal van Holland en Westfriesland, in het Noorder Kwartier
22394: ORDEN, VAN, ZAANDAM - Drie brieven van G. van Orden, dd. Zaandam 1833, 1837 en 1847 aan de bibliothecaris/secretaris van het Kon. Ned. Instituut. Manuscript, 8° en 4°, 5 p.
1946: ORDONNANTI - Ordonnantie van het middel op het trouwen en begraven, gearresteerd den 26 October 1695. 's-Gravenhage 1695, 11 p. Met: Nader publicatie tot elucidatie en ampliatie op de ordonnantie van het middel op het trouwen en begraven, gearresteert den 3 December 1695. 's-Gravenhage 1695, 8 p.
2022: PLACCAET ENDE ORDONNANTIE - Placcaet ende ordonnantie raeckende de herauten ende andere officieren, 't vueren van wapenen, Tymbers, Titelen, ende andere teeckenen van eere ende van edeldom. Brussel: Huybrecht Anthoon Velpius, 1652, 24 p.
55091: Pylades / Orestes - Pylades aan zynen getrouwen vriend Orestes. z. pl., 19-1-1742; Antwoort van Orestes aan zynen getrouwen vriend Pylades. z. pl., 8-2-1742; Wederantwoordt van Pylades aan zynen getrouwen vriend Orestes. z. pl., 12-3-1742; Tweede antwoordt van Orestes aan zynen getrouwen vried Pylades. z. pl., 10-4-1742.
6238: Familie-orgaan - Familie-orgaan van de vereniging Het geslacht Voorspuij van Groot-Ammers, jrg..2 nr 3 (1965), 26 p., geïll.
4288: Orlers, J. - Geslacht-boom der graven van Nassau, inhoudende den oorsprong, af-komste, voortgang, daden ende gheschiedenissen der hooch-gheboren graven des selven gheslachts, verciert met 16 af-beeldingen der voornaemster Nassausche helden. Leiden [ colophon: J.A. van der Marsse voor Jan Jansz. Orlers] 1616, (16) + 141+(1) p., geb. in perkament uit de tijd.
68373: ORLERS, J.J., HAESTENS, H. VAN, - Den Nassauschen lauren-crans.
65933: ORLERS, JAN JANSZ., - Beschrijving der (S)tad Leyden, Beschrijving der [s]tad Leyden, behelzende het begin, den voortgang en aanwas vandie stad; de stichting der kerken, kloosters, gasthuizen en andere openbaare gebouwen, gelijk ook de oprechting van de Hooge Schole : mitsgaders een verhaal van alle de belegeringen en aanslagen, die dezelve stad sedert het jaar 1203 geleden heeft etc. eerste, tweede en derde deel.
68737: ORMELING, J.A., - Programma der serenade door de Amsterdamsche jongens dan wel-edel achtbaren heer burgemeester der stad toegezegd in September 1850.
60140: ORTELIUS; Foresti de Bergamo, Giacomo Filippo (1434-1520) (Bergomensis, Jacobus Phil.) - Supplementum supplementi chronicarum ab ipso mundi exordio vsque ad redemptionis nostrae annum M.ccccc.x editum. Venice, Rusconi, 1513.
36092: Orth, Georgius Fridericus, uit Regensburg; Praeses: Camerer, R.J. - Dissertatio inauguralis medica de foetu XLVI annorum Tubingen Wed. C. Reis 1720
15694: Ortigao, Ramalho - A Hollanda, oitava ediçao. Lissabon: Pereira, 1935.
43396: Ortleb, A. en G. - Vademecum fur Munzsammler, Leipzig z.j., 111 pag.
34884: Orville, Jacob Philip d' en David Jacob van Lennep - Memorabilia prodita deinceps Oratione Jacobi Philippi D'Orville in centesimum athenaei natalem, et Davidis Jacobi van Lennep in altera athenaei saecularia, accedente item Lennepii in utramque orationem annotatione Amsterdam J. Muller & Co 1832
70078: OS, PIETER GERARDUS VAN, - Grazing bull
32111: Os, Victor Karel Leendert van, uit Oost- en West-Souburg - Aanteekening op artikel 180 der Gemeentewet. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Gebroeders Binger 1887
65554: OS, J. VAN, - Gedichten
28688: Osborne, R.H. and P.T. Wheeler - Rural studies in the North East Netherlands, Nottingham 1969, 149 pag., geïll. [ betr. Groningen ], bibliotheek stempel.
23916: Osinga, M.D. en W.S. Gelinck - Kenningboek der stad Leiden 1570-1580, 2 stukken, 's-Gravenhage 1928-1930, 340+231 pag.
43028: Oskamp, Dirk Leonard / M. Houttuyn / J. Zorn - Afbeelding der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 2, Amsterdam, Sepp, 1796.
69094: OSSELEN - VAN DELDEN, B.E. VAN, - Levend speelgoed, een grappige droom
63116: Ossenbeeck, Jan (1623-1674) - La Cafarella; Prospetto e veduto a Cafarelle fuoro di Porte S. Sebastiano a Roma.
60746: Ostade, Adriaen van (1616-1685) - The singers at the window
35430: Ostaw, Fabianus ab ; Von Petersdorf, Winandus ; Machaus, Georg - Orationum de formis Rerumpublicarum. Prima, de monarchia (...), secunda de aristocratia (...), tertia de democratia (...)
36402: Osten, Christian, uit March.; Praeses: Kemmerich, Dietrich H. - De corona Borissiae Friderico Regi et electori a deo data commentarius historicus in numisma Borussicum Leipzig Brandenburger 1704?
68466: OTERLEEK, SIX VAN, - De secretaris van Staat voor de financien (...)
58938: oTresling & Co Hof Lithografie Amsterdam, naar H.J. van Lummel, - Neêrlands Zilveren Vreugdedag (12 mei 1874) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Lithografie, 50x60cm. Gedenkplaat bij het 25e regeringsjubileum van Koning Willem III. Uitgegeven door C. van Benthum Utrecht 1874. Gedenkplaat met collage van verschillende scènes.
25170: Ottema, J.G. - De Koninklijke Akademie en Het Oera Linda Boek, Leeuwarden 1874, 26 pag.
65847: OTTEMA, J.G., - Apollo courantier, of Mijne reize na den maaltijd. voorgelezen bij de departementen Harlingen en Leeuwarden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen door J.G. Ottema
4228: Otten, W. - Duitse `molenaars' in Holten. Bijdrage tot de lokale (kerk)geschiedenis. Hilversum 1974, 121 p., geïll.
4442: Otten, W. - Walen en Vlamingen. Bijdrage tot een genealogie Platteel. [Hilversum 1976], 38 p., offset.
30966: Ottenjann H. e.a. ( red.) - Alte Tagebücher und Anschreibebücher, quellen zum Alltag der ländlichen Bevölkerung in Nordwesteuropa. Munster 1982, 292 pag., ill. [ vnl. betr. Denemarken, Zweden, Noord Duitsland ].
69975: OTTENS, FREDERIK, - Friesland, met de Zee ten Westen in haar stroomen en zanden nooit dus uitgegeeven
36100: Otterspeer, Willem - Wisselende relaties Leiden Pallas 2001
38892: Otto, F. - Die gesammt- Literatur Niederlands, oder leben und wirken der Holländischen schriftsteller seit dem 13 Jhr. bis auf unsere zeit, Hildburghausen 1838, 506 pag., ( a bit browned )
33276: Otto, Everardus - Oratio de jure imperatoris & statuum imperii circa sacra [...] Utrecht Willem van de Water 1720
31949: Oudegeest, Antonie, uit Houten - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1899
35346: Oudegeest, W.J. - Prent op de promotie van Dr. W.J. Oudegeest, litho J.H. Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1938
40518: Oudeman, A., - Regterlijke uitspraken over het Groninger beklemregt, Groningen 1851, 95 pag.
68738: OUDEMANS, C.A., - Aanmoediging ter volharding door C.A. Oudemans kapitein-luitenant der 18de afdeeling Infanterie.
42052: Oudemans, A.C. - Onze flora. Beschrijvingen en afbeeldingen van in het wild groeiende en van veel gekweekte planten. 2e- druk, Zutphen 1919.
32799: Oudemans, J.A.C. - Afscheidsrede, gehouden in de gehoorzaal der rijks-universiteit te Utrecht [...] Utrecht J. van Druten 1898
39256: Oudemans, A.C.; - Het leven en de lotgevallen van Johan van Oldenbarneveld, Amsterdam, Portielje, 1826.
25314: Oudemans, C.A.J.A. - Natuurlijke historie van Nederland, De Flora van Nederland, alleen deel II, Haarlem 1861, 453 pag., geïll.
59429: OUDEN, BOGAERT, VONDEL. - Cahier van A. van Ouden-Bogaert uit 1899 met aantekeningen in handschrift over Vondel, gepagineerd 1-59, waarschijnlijk overgeschreven uit een Vondel-studie (niet genoemd), manuscript, 1 deel.
36708: Oudendijk, Johanna K. - De beoefening van volkenrechtsgeschiedenis Leiden Sijthoff 1962
51001: Oudenhoven, Jacob van / Leeghwater, J.A. - Haarlems wieg of historische bedenkingen over eenige oudheden van dezelve stad (...) als mede een korte beschryvinge van de stad Haarlem (...) door Jan Adriaansz. Leegwater. Haarlem, v. Kessel, 1706.
53822: Oudenhoven, Jacob van - Oude Hollandsche landen, heeren, luyden, rechten en rechtsplegingen, oprechten van 't Hoff van Hollandt Zeelant en West-Vrieslandt, Leenhoff in Hollandt en den hogen-raedt etc. Amsterdam, S. v. Esvelt, 1743.
53821: Oudenhoven, J. van - Oud-Hollandt nu Zuyt-Hollandt, vervangende een generale beschrijvinge mitsgaders de privilegien, keuren, hant-vesten, costuymen, herkomens, observatien ende gewijsdens van de voorsz. landen. Dordrecht, A. Andriessz., 1654.
42247: Oudenhoven, Jacob van - Silva-ducis aucta & renata, of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van 's Hertogen-bossche. 's Hertogenbosch, Scheffers e.a., 1670.
51099: Oudenhoven, Jacob van - Beschryvinge der stadt Heusden (...) vermeerdert. Amsterdam, J. Hartig, 1743.
1168: HOGE OUDERDOM - Hoge ouderdom [Serie curiositeiten van allerlei aard, nr. 21.] Amsterdam 1874, 48 p.
4388: Ouderkirk. H.J. - The Ouderkerk Familiy. Genealogy. From 1660, vol.I. U.S.A., 1982, 154 p., geb., geïll.
35892: Oudheusden van Achttienhoven, Thomas Willem Marie van, uit 's-Gravenhage - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
41602: Oudshoff, W - Volledig theoretisch en praktisch handboek voor het Italiaansch-of koopmans-boekhouden, 4e verb. druk, vermeerderd met aanhangsel door A. van Otterloo, Amsterdam, Brinkman, 1854.
32941: Oudshoorn s.j.,Henricus Ignatius, uit 's-Gravenhage - De tuinders in Wateringen en De Lier. Bijdrage tot de godsdienstgeografie van het Westland. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1957
22336: OURIJK, VAN, GANOT DE MOULAINVILLE, MILITARIA - Sententie van de Hoge Krijgsraad der Ver. Nederlanden tegen Charles Ganot de Moulainville, sous-lieutenant in ‘t Regiment Hollandsche Guardes te paard, dd. ‘s-Gravenhage 10-12-1755, 4 p, gedrukt, folio.
68085: OUTEREN, G. L., - De regtsmagt van het hoogheemraadschap van Rijnland verdedigd, Pleitrede
34058: Outeren, Petrus van, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1845
65751: OUTHUIJS, G., - Jeugdige gedichten van G. Outhuijs
25618: Outrein, J.d` - De kragt der Godsaligheid, Dordrecht, D.Goris, 1705, (31) + 293 + (11) pag., geb. in 18e eeuws kartonnen bandje.
58496: Ouwerkerk de Vries, J. van, - Verhandeling over de oorzaken van het verval der Nederlandschen handel en de middelen tot herstel of uitbreiding van denzelve, ter beantwoording eener vrage van de Holl. My. der Wetenschappen te Haarlem, Haarlem 1827.
65049: OUWERSLOOT, D., LASTDRAGER, A.J., - Bloemen van Nederlandsche dichtkunst. voor de jeugd.
35710: Oven, Adolf van , uit 's-Gravenhage - De galvanische gasbatterij Leiden Hazenberg 1862
56540: Overbeek de Meijer, Carsten van - De pokken-epidemie in Nederland in 1870-1873. Uitgave door het departement van Binnenlandsche zaken, 's-Gravenhage, 1875.
63812: OVERBEEK, J.M.C. DR, - Studien zu dem Werke des Hugo van der Goes
39932: Overdiep, G.S. - De volkstaal van Katwijk aan Zee, Antwerpen 1940, 247 pag., gebonden exemplaar met stofomslag.
64634: OVERDORP-POST, E.M., - Tafereelen uit het Huiselijk Leven, naar het hoogduitsch door E.M. Overdorp, geb. Post.
64624: OVERDORP-POST, E.M., - Frederica Weiz en haare dochters uit het hoogduitsch door E.M. Overdorp, geb. Post.
9201: Overeem, Pieter Adriaan van - Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, op de bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer K. Vos en mevrouw C. Stoetz. [Amsterdam], [Van Munster], 1875.
65772: OVEREEM, PIETER ADRIAAN VAN, - De dichter, blijspel in twee bedrijven. opgedragen aan de Rederijkers-kamers in ons Vaderland.
63827: OVEREEM, PIETER ADRIAAN VAN, - Bound manuscript with a collection of many written and some printed ("gelegenheidsverzen") verses composed by P.A. van Overeem for his friends and acquaintances in the years 1861, 1862 and 1863
68740: OVEREEM, P. VAN, - De Papenbrug : een klaagzang.
34138: Overgaauw Pennis, Cornelius Eliza, uit Delft - Specimen historico-juridicum de institutis administrandae civitatis Delfensis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1840
16572: OVERIJSSEL - Overijssel..Als toeristenland BeschouwingenWensen Plannen Rapport van de commissie ingesteld door de provinciale VVV in Overijssel 1955 Mooi exemplaar met drie kaarten!
16574: OVERIJSSEL - Eigen land met open ogen. Overijssel. Uitg. A.N.W.B., [1968], 219 p.
16575: OVERIJSSEL - Waterkaart Noordwest Overijssel, schaal 1:50.000, Uitg. A.N.W.B. [1977], ca. 90x100 cm.
67552: OVERMEER, W. P. J., - Officieele geillustreerde gids voor Haarlem en omstreken, met plattegrond en wandelkaart
67014: OVERMEER, W. P. J., - De geschiedenis van Haarlem
66494: OVERMEER, W.P.J., - De geschiedenis van het garnizoen te Haarlem sedert 1813 met 15 afbeeldingen van uniformen, kazernegebouwen enz. een portret van Mr Joh. Enschede, ommandant der stad Haarlem van 19-28 november 1813, 4 bijlagen en een naamregister.
65981: OVERMEER, W.P.J., - De hervorming te Haarlem. Historisch overzicht der jaren 1566-1581.
68753: OVERMEER, W. P. J., - Officieele geillustreerde gids voor Haarlem en omstreken, met plattegrond en wandelkaart
54199: Overmeer, W.P.J. - Teyler van der Hulst. Stamboom der Teyler's of Geslachtsregister der nakomelingen van Thomas Teyler en Tryntje van de Kerkhoven, van 1562-1728. Opnieuw uitgegeven en van verschillende aanteekeningen voorzien door W.P.J. Overmeer. Haarlem, Vennootschap Lourens Coster, [1902].
65227: OVERMEER, W.P.J., - Het Diaconiehuis der Nederd. Hervormde gemeente te Haarlem. Historische mededeelingen naar aanleiding van het 75-jarig bestaan door W.P.J. Overmeer
64531: OVERMEER, W.P.J., - De regeering te Haarlem van 1795-1824
64931: OVERMEER,W.P.J., - Haarlemsche Straatnamen. Naamlijst der bestaande straten, pleinen, stegen en bruggen van Haarlem, voorzien van historische en ophelderende aanteekeningen, and: Verdwenen namen van straten, stegen, poorten, gangen, sloppen, lanen, tuinen, erven, enz. te Haarlem
1958: OVERMEER, W.P.J. - De predikanten der Evangelisch-Lutherse gemeente te Alkmaar. Rijswijk 1902, 20 p.
32191: Overschie, Franciscus Jacobus van, uit Heusden - Disputatio juridica inauguralis continens illustres quasdam juris civilis quaestiones [...] Leiden A. Elzevier 1702
55676: Overvelt, Adriaen - Copye van een brief uyt 's Gravenhage, verhalende de doodt en het onmenschelijck tracteren van Jan de Wit en Ruaert van Putten. Amsterdam, G. v. Arkel, [1672].
9207: Overvest Kup, Hubertus (vert.); Louis-Ben. Picard - De zieke bruidegom, of De bruiloft zonder huwelijk, blijspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, H.S. de Groot, 1808.
67436: OVERVEST KUP, H. VAN, - Den 8sten october 1842 : allegoriesche, mimiesche voorstelling met muzyk en kooren door H. van Overvest Kup.
9203: Overvest Kup, Hubertus+ - Het dubbele huwelyk, blyspel. Een vervolg op Den onechten zoon, tooneelspel door A. von Kotzebue. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1804.
1960: OVERVOORDE, J.C. - Archieven van de stadsheerlijkheden en van de vroonwateren [van Leiden]. Leiden 1914, 177 p.
6198: Overzicht - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij NV, Amsterdam 1887-1947, Amsterdam 1947, 18 p., geïll.
4976: Overzicht - 16e, 20e, 21e en 22e Overzicht van de geldmiddelen en andere vermogensbestanddelen van de familievereniging Vriesendorp (1932-1938). Vier deeltjes.
1980: OVERZIGT - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief, eerste stuk. 's-Gravenhage 1854, 231+43 p.
16959: Ovink, G.W. e.a. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965. In Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland. Italië, België en Nederland. Nijmegen: Thieme, 1965.
22410: OYEN, (VORSTERMAN) VAN - Twee brieven van Kapitein L.C.C. van Oyen aan “Baron G.A. Vorsterman van Oyen” te Aardenburg, dd. ‘s Gravenhage 1860. Manuscripten, 8° en 4°, 5 p.
59314: Paaltjens, Piet, - Snikken en Glimlachjes, Den Haag Oceanus 1944, Nieuwe uitgave van den eersten druk van 1867 met Inleiding en Verklaringen door Dr. K.H. de Raaf verlucht met foto´s en facsimiles. 79 pp. In goede staat.
42731: Pabst, B.G.A. - Dissertatio historico-juridica inauguralis de Hydrarchia Bijleveld. Utrecht, 1836.
64650: PADDENBURGH, G.G. VAN, - Het leven van Willem Vlijtig: eene familie geschiedenis
33902: Paedts, Wilhelmus, uit Leiden - Disputatio juridica inauguralis de curatoribus [...] Leiden Abraham Elzevier 1711
34154: Paehlig, Johannes Georg, uit Winschoten - Disputatio iuridica inauguralis continens explicationem aerticuli 6 cod. civ. [...] Groningen J. Groenewolt 1796
65500: PAILLIET, J.B.J., - Manuel de Droit Francais
61110: PAINTED COATS-OF-ARMS, THE NETHERLANDS - Two painted coats-of-arms, with right the crest of the family Gasinjet. The left crest is unknown. the painting is probably originating from the Netherlands.
54524: Paleophilus, Desiderius [=E. de Witte] - Afbeelding van de pauselyke waerdigheyd. z. pl., 1704.
19728: Palier - 3 maart 1850 [gouden jubelfeest boekhandel H. Palier & Zoon te 's-Hertogenbosch].
34648: Pallandt, Frid. Guil. Flor. Theod. van, uit Zutphen - IX. theses juridicae. 1792
51116: Palm, J.H. v.d., - Bijbel voor de jeugd. Leiden 1825-1833, 1e-3e druk, 24 delen in 22 banden. Half leer met uitv. kaart in deel 7.
47962: Palm, W.H.G., - Walvisschen en walvischvaart, Amsterdam 1946, 199 pag., geb., geïll.
52064: Palm, J.H. v.d., - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813, Amsterdam, den Hengst, 1816.
68572: PALM, J.H. V.D.,, - Feestrede bij de viering der twee honderd vijftigste verjaring van Leydens ontzet / uitgesproken den 4. October 1824 door J. H. van der Palm.
66211: PALM, J. H. VAN DER; J. DE KRUYFF, - De vijf-en-twintigjarige ambtsbediening van den heer S. Dassevael, Gevierd den XII. mei MDCCCXV.
17699: Palm, Johannes Hendricus van der - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1852.
17706: Palmblad, W.F. - De bankier. Naar het Zweedsch. Alkmaar, H.J. van Vloten, 1856.
69511: PALMBOOM, E.N., - Het kapittel van Sint Jan te Utrecht: Een onderzoek naar verwerving, beheer en administratie van het oudste goederenbezit (elfde-veertiende eeuw)
1986: PAMA, C. - Heraldiek in Suid-Afrika. Kaapstad 1956. Geb., geïll., 70 p.
64863: PAMA, C., - Lions and Virgins, Heraldic State Symbols, Coats-of Arms, Flags, Seals and other Symbols of authority in South Africa, 1487-1962.
17707: Pamphilius - Brief aan den Patriot. Harderwijk, D. van Lennip, [1747].
33390: Pan, Janus, uit Enkhuizen - Dissertatio juridica inauguralis de grati animi officiis atque ingratorum poena, jure attico et romano [...] Leiden Haak en Comp. 1809
17709: Panders, Jan van - Bousard, of De menschlievende lootsman, tooneelspel in drie bedrijven. Amsterdam, A. van der Kroe, 1779.
34136: Panhuys, Ulricus Gulielmus Fredericus van, uit Groningen - Dissertatio iuridica inauguralis de iure repraesentationis eiusque prima origine [...] Groningen J.J. Homkes 1829
34650: Panhuys, Isaacus Ludovicus van, uit Maastricht - XIV. theses juridicae. 1793
1994: PANNE-VAN DEUREN, C.J.H.M. VAN DE - Inventaris van het archief van Nieuwer-Amstel 1601-1811. Amstelveen 1982. Geïll., 311 p.
36860: Panse, Karl - Geschiedenis van de landverhuizing der Evangelische Saltsburgers in den jare 1732, Groningen 1832, (8) + 202 + (5) pag., geb. (vertaald uit het Duits).
68202: PANTALEONI, D., - Een woord over Rome en de Jezui¨ten / door een Roomsch-Katholiek lid van het Italiaansch parlement.
67478: PAPE, J. D. W., - De levensgeschiedenis van Maarten van Rossem - voornamelijk met betrekking tot de Provincie Noord-Brabant
4026: Papierfabriek - Honderd jaren papierfabriek, 1850-1950. Maastricht 1950, 186 p., geb., geïll.
68219: PAQUOT, M., - Memoires pour servir a l'Histoire Literaire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques Contrées Voisines; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième
56222: Ris-Paquot, - La pratique de la photographie a la lumiere artificielle, Paris, Charles Mendel, ca.1900, 88 pag., geïll., los.
37084: Ris- Paquot - L' Art de batir, meubler et entretenir sa maison, 4e ed., Paris , Laurens z.j., 376 pag., geb., geïll.
33900: Parduyn, Adriaan Caspar, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis de mandato [...] Leiden Abraham Kallewier 1740
32097: Pareau, Jean Henri - Redevoering over den bestendigen en geenszins veranderlijken aard der oosterlingen [...] Utrecht Joannes van Schoonhoven 1811
35118: Pareau, Ludovicus Gerlachus - Oratio de perfectionis Christianae in antiqua philosophia [,...] 1858
22638: PAREE, BEVERSEN - Onderhandse acte d.d. Amsterdam 20-6-1770 waarbij Leendert Beversen en Jacob Paree verklaren een akkoord te hebben bereikt over de grensscheiding van twee huizen in de Roozenstraat te Amsterdam. Manuscript, folio, 1 p met handtekeningen van Paree, Arie Rid en Harmanus Duym.
4406: Parent de Chatelet, Colonel - Notre Famille, généalogie. Monteligeon 1939, 119 p., geïll., met tabellen. Oplage 200 exx.
52234: Paris, Gaston, - Les grands ecrivains Francais. Villon, 5e edition, Paris, Hachette, z.j.,
47288: Parisot, J. et N., - La descendance de Francois-Joseph Ier. empereur d'Autrice, Paris 1984, 141 pag., ill.
60994: Parker, James (1750-1805) [?] - The presentation in the Temple [from: The Complete British Family Bible]
67538: PARREAU, L.G., - Een woord over J.F. van Oordt, J.W.z.
69327: PARRIS, M., BRYSON, A., - Parting shots. Undiplomatic diplomats - the ambassadors' letters you were never meant to see.
69328: PARRIS, M., BRYSON, A., - The Spanish Ambassador's Suitcase. Stories from the Diplomatic Bag.
42083: Parry, W.E. - Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaren 1819 en 1820 door de schepen The Hecla and The Griper, onder het bevel van W.E. Parry. Amsterdam, v.d. Hey, 1822.
52535: Pars, A., - Catti aborigines Batavorum. Dat is De Katten, de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken aan See en aan den Rijn, met de huisen te Britten en Sand (...) met aantekeningen (...) door mr. P. van der Schelling. Leiden / Langerak en Amsterdam / De Groot, 1745.
63875: PARSON, P., - Mijn Album, versjes voor de jeugd door P. Parson, naar het hoogduitsch, met plaatjes
56530: Pascal, Blaise, - Pensees, 2 volumes, Paris, Lefevre et Briere, 1824.
68054: PASMA, F. H. DS., - Onze vermaning 1767-1917 : Gedachtenisrede, uitgesproken 23 Augustus 1917
17714: Paspoort van Grijpskerke, Marinus Cornelis - Humors bruiloft. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging tot het bezoeken der armen te Middelburg. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1863.
64643: PASSARGE, L., - Dalmatien und Montenegro, Reise- und Kulturbilder von L. Passarge
60728: Passe, Simon de (1595-1647) after Nieulandt, Adriaen van (1586/87-1658) - LIBERUM BELGIUM
60622: Passe, Crispijn van de I (1564-1637) - Portrait of Ernst Casimir van Nassau-Dietz [NASSOUISCHEN ORAIGNIEN-BOOM; series title]
60630: Passe, Crispijn van de II (1594-1670) after Keyser, Thomas de (1596-1667) - Portrait of Carolus Niellius
60632: Passe, Crispijn van de II (1594-1670) - Portrait of Gerardus Hamel
70071: PASSE, SIMON VAN DE, - Liberum Belgium
60626: Passe, Crispijn van de I (1564-1637) - Portrait of Carel Utenhove
57382: Patelski, A.S.M. e.a., - De familie Merckelbach. La famille Merckelbach, 1500-2005, z. pl., [ca. 2006], 126 pag., geïll., in ringband.
47340: Paterson, D., - A new and accurate description of all the direct and principal cross roads in England and Wales, 7th. ed., London, Carnan, 1786, 8+24+293+ (1) pag., bound.
4410: Patertje - Het Patertje. Familieblad van en voor alle families met de geslachtsnaam Pater, De Pater, Paater of Paters. 0-nummer (1985); jrg. 1, nr. 3 (1985) en Namenindex op de 2de jrg.
34992: Pathuis Cremers, Gellius Franciscus Maria, uit Groningen - Over vruchten en interessen van legaten. Leiden Somerwil 1880
36647: Patijn, Jacob Adriaan Nicolaas, uit Rotterdam - Zondagswetgeving Leiden H. Kleyn 1897
57304: Patriot des vaderlants, Een; - Bickerse beroerten ofte Hollantschen eclipsis, tegen den helderen dageraedt der provintie van Hollandt. Dat is discours over de excusen van Amsterdam gedaen, Brussel, Verdussen 1650.
55684: Patriota, I. - Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden [betr. het boekje Provisionele openinghe ...]. Z. pl., 1-7-1618.
24902: Pattison, William; - The poetical works of Mr. William Pattison, late of Sidney College Cambridge.
52559: Paul, Jean, - Des Geburtshelfers Walther Vierneissel Nachtgedanken, Uber seine verlorenen Fotus-ideale, indem er nichts geworden als ein Mensch. München, Serapionsbruder, 1921.
62091: FREDERICQ PAUL - ALBUM VAN DEN HISTORISCHEN STOET DER PACIFICATIE VAN GENT / ALBUM DU CORTEGE HISTORIQUE DE LA PACIFICATION DE GAND, Gent, E. Todt. 1876. 48pp.+ 11 platen buiten tekst "voorstellende de verschillende wagens en groepen van den stoet volgens de oorspronkelij
42046: Paulsen, H.Chr. - Echte berichten van den akkerbouw der Oostersche volkeren, ter opheldering van veele schriftuurplaatsen (...) uit Oostersche reisbeschryvingen. Leiden, Le Mair, 1762.
2000: PAUTET DU PAROIS, J.-F. JULES - Nouveau manuel complet du blason ou code héraldique, archéologique et historique, avec un armorial de l'empire, une généalogie de la dynastie impériale des Bonaparte jusqu'à nos jours, etc., etc. Parijs 1854. Geb. (halfleer), met 10 uitslaande wapenplaten en enkele uitslaande tabellen. 12°: 340 p.
34126: Pauw, Matheus Christianus Henricus, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio secundum codicis civilis Neerl. principia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
51146: Pauw, Andries, - Omstandige levensbeschryving van de groten kerkenleraar Martinus Lutherus, 2e druk, Amsterdam, Schoots van Cappelle en Morterre 1756.
27416: Pawlas, K.R. - Handbuch der sphragistik, Reihe C, band 1,2,3, Burgpreppach 1964, 38 + 155 + 288 pag., in 3 linnnen banden [ facsimile-drukken van werken van Ph.E.Spiess, 1784 en P.H.W. Gercken 1781-1786 ].
25054: Payne-Gallwey, R - The book of duck decoys, their construction, management and history.
15704: Pays, A.J. du - Itinéraire descriptif, historique et artistique de la Hollande. Parijs: Hachette, 1862.
30958: Peachey, Abraham Z. - A memorial history of Moses Bitsche, son of Peter Bitsche and a complete family register of his lineal descendants.... Balltimore 1977, 313 pag., geb.
65158: PEACOCK, C., - Journal note on E.M. Forster with photograph
69183: PEARSON, J., - The Ultimate Family. The making of the royal house of Windsor.
69668: PECHLIN,PETRI, ZANDERUS, CHRISTIANUS, - Disputatio Ethica de summo hominis bono. Quam annuente altissimo in celeberrima Academia Rhodopolitana, permissu & concessione facultatis philosophicae Sub Praesidio Praestantissimi et Doctissimi, Dn. M. Petri Pechlin Rost. S.S.Th. Studiosi. Examninandam proponit Christanus Zanderus Stolp. Pom.
69670: PECHLIN, M. PETRO, RHEDERUS, BERNHARDUS, - Disputatio Ethica de Liberalitate et Magnificentia quam cum deo Permissu Facultatis Philosophicae Praeside M. Petro Pechlin Rostochiens. S.S. Theol. Studioso, Proponet Bernhardus Rhederus Rost. suis. Collegis privatim 13. Aprillis loco & horis consuetis.
64769: PECHT, F., - Schiller-Galerie. Charaktere aus Schiller's Werken gezeichnet von Friedrich Pecht und Arthur von Ramberg. Fünfzig blatter in stahlstich mit erläuterndem texte von Friedrich Pecht.
7786: PEERAGE - The peerage of England, Scotland and Ireland, to which are annexed the extinct and forfeited peerages of the three kingdoms, 3 vols.
35038: Peereboom, Pieter, uit Bolsward - Enkele opmerkingen over art. 1132 Burgerlijk Wetboek. Leiden Somerwil 1889
26324: Peereboom en Zoon, C - Bericht wegens eene verbeterde vetwielspil, Haarlem, Loosjes [ 1804], (4) pag., met uitslaande gravure. [ Nat. Ned. Huishoudelijke My.].
70301: PEEREBOOM, J.C., - Een bezoek aan het stads armen- en weeshuis te Haarlem.
18617: Vrouwen peêrle - De vrouwe peêrle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griselda de zagtmoedige, Florentina de getrouwe, alle dry aenzienlyk in veele deugden, maer meest in leydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevingen getoond hebben. Genomen uyt de oude historie, en nieuwelyks tot profyt der jongheyd overzien, byeenvergaederd en zeer verbeterd. Antwerpen, Josephus Thys, [ca. 1830].
68992: PEET, CORJAN VAN DER && GUIDO STEENMEIJER:, - De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers.
31767: Peeting, Johannes Gerard, uit Heerenveen - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
67235: PEIJNENBURG, J.W.M., - Jodocus Smits en zijn tijd.
68203: PEIJPERS, WILHELMUS NICOLAAS, - Levensschets van Rembrandt en dichtregelen by de onthulling van zijn standbeeld. Benevens eenige bijzonderheeden betreffende het standbeeld en de feestviering van den 27en mei 1852. Met glyphografische tekstvercieringen en een steendrukplaat.
17726: Peijpers, Wilhelmus Nicolaas - Nieuwjaarswensch van Thomasvaer, bij den aanvang van het jaar 1875 [...]. [z.p.], [z.n.], [1874]
34982: Pekelharing, Gerardus, uit Zaandam - Opmerkingen over den onderhoudsplicht van bijzondere personen ten opzichte van wegen en andere ten openbare dienste bestemde werken. Leiden Van Doesburgh 1880
66259: PEKELHARING, C. A., - In memoriam Tjalling Halbertsma
56724: Pel, C.M.H., - Beknopte verhandeling over de dorpsgevechten. Naar het Hoogduitsch, Kampen, 1859, 122 pag., zonder omslag.
35236: Pelinck, Henricus, uit Norg - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1851
32241: Pelinck, Egbertus, uit Norg - Specimen juridicum inaugurale, selectas continens observationes de remedio juris, quod cassationis nomine vocatur, in caussis poenalibus [...] Groningen P. van Zweeden 1842
69115: PELLÉ, M., - Maisons préfabriquées en bois et en dur.
31869: Pellecom, Abraham Nicolaus van, uit Schiedam - Dissertatio juridica inauguralis, continens annotationem ad titulum secundum codicis mercatorii [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
53848: Pellico, Silvio - Mijne gevangenissen. Gedenkschriften van Silvio Pellico. 4 delen, 's Gravenhage, Ned. My. v. Schoone Kunsten, 1841.
53845: Pellico, Silvio; Jan de Quack (vert.) - Tien jaren gevangenis of gedenkschriften van Silvio Pellico, naar de Fransche vertaling van het oorspronkelijke Italiaansch. Amsterdam, J.C. v. Kesteren, 1833.
34552: Pels Rijcken, Frans Eduard, uit Batavia - Artikel 180 der Gemeentewet. Leiden Somerwil 1887
50981: Pels, A. - Mengelzangen. 2 delen in 1 band, 2e druk. Amsterdam, Kunstgenootschap, 1717.
20276: Peltjes, G.J. - Leidse lasten. Twee belastingkohieren uit 1674, Leiden 1995, 154 p., met 2 computer disks.
35924: Pen, Frans, uit Baarn - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1875
69037: PENDLE, G., - Argentina.
15710: Penn, William - William Penn’s Journal of his travels in Holland and Germany in 1677, in the service of the gospel, containing several letters and addresses written while there to persons of eminence and quality. Fourth edition, revised by the author’s own copy, Londen: Darton and Harvey, 1835
38676: Pennell, Joseph - Modern illustration. Student's edition with 171 illustrations, London 1898, 26 + 146 pag., hardback, ill.
28230: Penning, C.P.J. - Onderzoek der bevolking van de Over-Veluwe, Harderwijk 1932, 104 pag., geïll., [ dissertatie met los katern stellingen] met 2 tabellen.
70080: PERELLE, ADAM, - Army camp near a keep
70085: PERELLE, GABRIEL, - Landscape with shepherd
70091: PERELLE, NICOLAS, - Landscape with villa by a lake
53851: Perez, Antonio / Byl, Joost (vert.) - Cort-begryp vande stucken der gheschiedenissen van Antonio Perez, onlancx verdreven secretaris van den teghenwoordighen Coninck van Spangien Philips de Twede, waerinne de Spaensche practijcken tot een spiegel van alle menschen nuttelick ende naecktelick ontdeckt werden [...] wt het Spaensch ghetoghen ende ordentlick by een versamelt door Joost Byl [...] op een nieu herdruckt ende verbetert. 's Gravenhage, Aelbrecht Heyndricxzoon, 1597.
66413: PÉRIER, ODILON, - Dirk Donker Curtius: ministre d'e´tat ne´erlandais. Avec portrait
66476: PERIER, O., - Dirk Donker Curtius minister d'etat Neerlandais par Odilon Perier, avec portrait.
68211: PERK, M.A., - Levensbericht van Lodewijk Overman.
51029: Perk, M.A. - Uit Opper-Italie. Schetsen, ontmoetingen, indrukken. Schiedam, Roelants, 1864.
53853: Perk, Cornelis Hendrik - Verdediging van den secretaris van den directeur van policie der stad Amsterdam, appellant van een vonnis der correctionele regtbank te dier stede, waarbij over hem was uitgesproken de straf gesteld op het wanbedrijf, vervat in art. 334 Cod. Penal, uitgesproken voor de criminele regtbank. z. pl., [1840].
47344: Perk, M.A., - In de Belgische Ardennen, 4e druk, Haarlem 1905, 442+10+(8) pag.
53484: Perk, C.H. - Critische aanteekeningen op de brochures van mr. J.H. Gilquin betrekkelijk het regtsgeding van den kapitein J.J. Kicherer. Amsterdam, J. Noordendorp 1850.
17736: Perk, Cornelis Hendrik; Jean Baptiste Poquelin Molière - De geleerde vrouwen, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1852.
17738: Perk, Marie Adrien - Schetsen en beelden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900.
53854: Perponcher Sedlnitzky, W.E. de - De gevangenneming van W.E. de Perponcher Sedlnitzky te Utrecht, in November 1813, door de Franschen en zijne wegvoering naar Parijs, door hem zelven verhaald. Herdruk naar de uitgave van 1814 [...] met een voorbericht van mr. W.H. de Beaufort. Utrecht, Kemink, 1913.
17096: Perquin, W. e.a. - Bibliotheca Catolica Neerlandica impressa 1500-1727. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1954.
57834: Perre, A. van de / Fr. Meeus, - Over de tering en hare bestrijding, Antwerpen [1903], 41 pag.
54868: Perreaud, Fr. - Daemonologia ofte verhandelingh van de duyvelen ende tovenaers. Waer in gehandelt wert van haere macht en on-macht. Mitsgaders den quel-duyvel van Mascon, zijnde een waerachtigh verhael van 't gene eenige jaeren geleden een duyvel gedaen en gesproken heeft in het huys van (...) Fr. Perreaud tot Mascon. Uyt het Frans vertaelt door Gillis van Breen, in sijn leven predikant tot Beverwijck. 2e, vermeerderde, druk, Amsterdam, Jacques Boursse, 1665.
64003: PERROUT, RENE, - Les Images d'Epinal, nouvelle edition, préface par Maurice Barres de l'Academie Francaise
69233: PERRY, J., - Jongens op kostschool. Het dagelijks leven op katholieke jongensinternaten.
69726: PERRY, F., - Blumen der welt mit 822 farbigen Zeichnungen von Leslie Greenwood
35658: Persijn, Jacob Elisa van, uit Bloemendaal - Eenige bepalingen van den geleidingsweerstand der huid..... Helder C. de Boer 1891
32635: Persyn, Janus van, uit Amsterdam - Disputatio inauguralis de politica Ciceronis doctrina in libris ejus de republica [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1827
60098: Perthes, Justus - Ostindien mit den Inseln
32547: Pesch, Adrianus Jacobus van, uit Amsterdam - Bijdragen tot de kennis van het genus cirripathes. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1910
70079: PESNE, JEAN, - Atlant
36134: Pestalozzi, Hercules Nicolaus, Nob. Austriacus; Praeses: Becman, Johann Christoph - Dissertatio de exuperantia obsequii Frankfurt Oder Christoph Zeitler 1679
66205: PESTEL, F.W., - De gronden der natuurlyke rechtsgeleerdheid, Afgeschetst door den heer F.W. Pestel, naar de derde uitgave uit het Latyn vertaald door Mr. Fredrik van Breda
32501: Pestel, Fredericus Guilielmus - Solennia d. 9 Februarii 1775 peracta, cum ad concelebranda sacra academiae Lugduno-Batavae secularia quatuor doctores more majorum in aede divi Petri crearentur. Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
15714: Pestel, F.W. - Commentarii de Republica Batava. Leiden: Luzac en Van Damme, 1782.
34140: Pesters, Julius Eduardus, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de modo quo obligatio tollitur rei interitu [...] Utrecht N. van der Monde 1835
32629: Pesters, Janus Everhardus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis, de fructibus, finito usufructu, domino proprietatis et fructuario tribuendis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
36106: Pestman, P.W. - Over vrouwen en voogden in het oude Egypte Leiden Brill 1969
42489: Petavius [Petau], Dionysius - Rationarium temporum (...) editio recentissima, 2 volumes. Leiden, Th. Haak, 1724.
37830: Peteri, W.B. - Overheidbemoeiingen met stedebouw tot van de Vrede van Munster, Alkmaar 1913, 293 pag., geïll. [ dissertatie ]
69782: PETERS, B. KATER, E. GEERLING G., - Cyclisch beheer in uiterwaarden. Natuur en veiligheid in de praktijk.
68981: PETERS, C.H. & H. BRUGMANS., - Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling ; [1] : Nederlandsche stedenbouw : de stad als veste, woon- en handelsplaats; [2] : Nederlandsche stedenbouw : de stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en [3] Het staatkundig en maatschappelijk leven.
17081: Petit, L.D. - Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde. Leiden: E.J. Brill, 1888.
1014: Petrasancta, Silvester - Tesserae gentilitiae, ex legibus fecialium descriptae.
68045: PETRI, W.A., - Letter by W.A. Petri to the members of the 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereniging d.d. 11 july 1945 concerning his conduct during the war.
36428: Petri, Georg Heinrich, uit Giessen; Praeses: Zentgraff, Johann J. - Disputatio prior de tactu Regis Franciae, quo strumis laborantes restituuntur Wittenberg Wendt 1667
17741: Petsch, Johannes - Redding der eere en leere van Leibnitz en Wolf, of Nodige en zedige aanmerkingen over zekeren brief van den heer H. Scheurleer, senior, geplaatst in het VI.stuk der Vaderlandsche Letter-oeffeningen, en teffens ook over het daarby gevoegde oordel (sic) der heren Letter-oeffenaeren, nopens de gevoelens van Leibnitz en Wolf. 3e druk. Haarlem, C.H. Bohn, 1761.
57826: Pettenkofer, M. v., - Populare vortrage. Erster Heft: Beziehungen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden, Dritter abdruck, Braunschweig 1876, 115 pag., geb., ill.
67154: PEYMA, W. VAN, - Levensberigten van Arjen Roelofs Roelofs in leven broeder der orde van den Nederlandschen Leeuw en landbouwer te Hyum.
43243: Peyma, W. v. - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedyken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland. Franeker, Ypma, 1827.
69319: Peyma, W. v. - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedyken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland. Franeker, Ypma, 1827.
68573: PEYPERS, W.N., - Haat en liefde. Tooneelspel in Zes Taferelen.
63969: M. Pezzl - La vie du feldmaréchal Baron de Loudon
35720: Pfaeltzer, Johan Willem, uit Amsterdam - Lengtekracht, groeistof en groei bij het coleoptiel van avena sativa         Delft Waltman 1934
36248: Pfeiffer, Augustus - Linguae sanctae usus catholicus. Oratione inaugurali Leipzig M.G.Weidmann 1685
17742: Pfeil, Petronella - Kleine verzameling van gedichten. Amsterdam, [z.n.], 1839.
36298: Pfleumer, Gottfried Henricus, uit Leipzig; Praeses: Thomasius, Gottlob - De officiis eruditorum erga eruditos Leipzig Tietze 1721
36198: Pfluger, Michael, uit Creilsheimo Fr.; Praeses: Hunnius, Nicolaus - Coronis prior ethicis disputationibus adjecta de innato honestorum & turpium discrimine ...... Wittenberg Johann Gormann 1611
69095: PHAEDRUS, - Fabularum Aesopiarum, libri quinque, cum annotationibus Johannis Schefferi, Argentoratensis; et Francisci Guyeti Notis, Cum bis primum publicatis. Editio quinta, Prioribus Emendatior & Auctior; In qua jungitur Interpretario Gallica cum Notis; & Index Latinus uberrimus, In Belgicum antem Metrum convertebat Joh. Hilarides.
17747: Phantasie - Phantasie en kunst. Gedichten van S.J. van den Bergh, A.J. de Bull, Didymus Werndly, W.J. Hofdijk, J.J.L. ten Kate, C.G. Withuys, W.J. van Zeggelen. Utrecht, C. van der Post Jr., 1859.
59692: Dr. phil. Helene Stöcker,. - Erotik und Altruismus (Kultur- und Zeitfragen) eine Schriftreihe, Leipzig, Ernst Oldenburg Verlag.
64766: PHILALETHES, - Hulde aan de waarheid, opgedraagen aan den Wel Eerwaarde Heer Den Heere Dingeman Wouter Smits predikant te Rotterdam.
65715: PHILELEUTHERUS, - Dichtkunstig gedenkteeken voor de Nederlandsche Vryheid, op haar eerste Eeuwgetyde; opgerecht door verscheiden dichteressen en dichteren, op de uitnodiging en onder het opzicht van Phileleutherus: ter Gedachtenisse der Eeuwige Vrede tusschen den Spaanschen Koning Philippus den Vierden en de Hoog Mogende Heeren Staaten der Vereenigde Nederlanden, geslooten te Munster, den XXXsten van Loumaand, Bevestigd den XVden van Bloeimaand, en Afgekondigd den Vden van Zomermaand, des Jaars MDCXLVIII.
56780: Philipon de la Madelaine, L., - Handboek over den briefstijl ten dienste der jeugd (.....) als schoolboek bij het middelbaar onderwijs in Frankrijk ingevoerd / Manuel epistolaire a l'usage de la jeunesse, Brussel, Stapleaux, 1818.
5650: Philippens, H.J.J. - Ridderschap Van Hulsberg genaamd Schaloen, Eygelshoven 1987, 52 p., geb., geïll.
66180: PHILIPPI, F., TUMBULT, G., - Die Westfalischen Siegel des Mittelalters.
35040: Philips, August, uit Amsterdam - Reeele executie Leiden Somerwil 1889
43200: Philips Jacobsz, Caspar - Zeemans onderwijzer in de tekenkunst of handleiding om door geometrische, doorzichtkundige en perspectivische regelen, alle landverkenningen, kusten, baaien, havens, klippen, forten, kasteelen, torens, baaken, schepen, steden en wat een zeeman meer voorkomt op het papier wiskundig aftetekenen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1786.
43154: Philips Jacobsz, Caspar - Handleiding in de spiegel-perspectief om, door de regelen der doorzichtkunde alle voorwerpen in vlakke spiegels over te brengen, als mede eene gemakkelijke wijze om verschillende distantien op de sluitlinie eener tafereel te bepaalen. Amsterdam, Elwe en Werlingshoff, 1803.
63432: Philips, Jan Caspar (1680/1700-1775) - David with the head of Goliath.
63434: Philips, Jan Caspar (1680/1700-1775) - Feeding the multitude.
63436: Philips, Jan Caspar (1680/1700-1775) - Jesus preaching (Jezus preekt).
63438: Philips, Jan Caspar (1680/1700-1775) - The twelve minor prophets (De 12 profeten).
32075: Philipse, Jacobus Hermannus, uit Nieuwerkerk (Z) - Dissertatio juridica inauguralis, ad locum juris civilis hodierni de prohibitione fideicommissorum [...] Leiden Haak en Comp. 1820
43144: Phoonsen, J. - Wissel-styl tot Amsterdam. 3e druk, Amsterdam, Ratelband, 1737.
52358: Pibrac, Guy du Faur de / Graswinckel, D., - De vierling van den heer van Pybrac uit het Frans vertaald door mr. Dirck Graswinckel, Utrecht, De Roos, 1955.
7635: G.A.S. en H[endrik] K[uyper] Gz (vert.); Louis Benoit Picard - De jonge geneesheer, of De invloed der paruiken. Blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk Door Vriendschap Werkzaam. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1810.
56624: Picard, L.B., - L'alcade de molorido. Comedie en cinq actes et en prose, Paris, Martinet, 1810, 103 pag.
64749: PICARD, L.B.,, - De oude Tooneelspeler. Blijspel. Vrij gevolgd naar het Fransch, van L.B. Picard.
64748: PICARD, L.B.,, - De oude Tooneelspeler. Blijspel. Vrij gevolgd naar het Fransch, van L.B. Picard.
60778: Picart, Bernard (1673-1733) - Two lionesses [set title: Recueil de Lions]
70002: PICART, BERNARD (1673-1733), - Louis Dauphin de France
61706: Picart, Bernard (1673-1733) - Biblia Sacra (Frontispiece)
59736: Picart, Bernard, Le Romain (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
70003: PICART, BERNARD (1673-1733), - Marie Adelaide Princesse de Savoye Duchesse de Bourgogne
59676: Picart, Bernard (1673-1733) - Iphis se pend de desespoir de n'avoir pu se faire aime d'Anaxarete (Iphis hangs himself in despair that he could not gain Anaxarete)
59672: Picart, Bernard (1673-1733) - Lycaon transformé en loup (Lycaon metamorphosed into a Wolf) - engraving
59674: Picart, Bernard (1673-1733) - Clytie changée en tournesol (Clytia change'd into a Turnesole)
59680: Picart, Bernard (1673-1733) - Arethuse, poursuivie par Alphée, est changée en fontaine (Arethusa pursued by Alpheus, and turned to a Fountain.)
59678: Picart, Bernard (1673-1733) - La toile de Penelope (Penelope's web)
59728: Picart, Bernard, Le Romain (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
55808: Picart, B. - Prent: 'De weduwe van Oldenbarneveld bid Prins Maurits om genade voor haar zoon', [1623], gravure door B. Picart, 1728. Links de weduwe knielend, rechts Maurits en andere edelen. In brede omlijsting met zuilen aan de zijkanten. Rechtsboven Tom II, pag. 240.
63634: Picart, Bernard (1673-1733) - Scheeps-tocht, in den jaare 1596, naar Nova Zembla ondernomen.
68283: PICCARDT, - Catalogus der verzameling van voorwerpen betrekkelijk geschiedenis en oudheidkunde, ten stadhuize van Goes.
4428: Piccardt - Piccardt. Z.p. z.j., 13 p., getypt, met tabel.
17751: Pichler-von Greiner, Karoline; D. Bomhoff Hz (vert.) - Frederik de strijdbare. Vertaald uit het Duits. Arnhem, C.A. Thieme, 1831-1832. [2 delen in 1 band]
33872: Pichot, Philippus, uit Breda - Specimen juridicum inaugurale, quaedam notabiliora circa cambialem materiam sistens [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
65456: PICK, F.L., KNIGHT, G.N., - The Pocket History of Freemasonry
65455: PICK, F.L., KNIGHT, G.N., - The Freemason's Pocket Reference Book
65461: PIEHLER, H.A., - England for everyman
39282: Pielat, Barthelemy; - L'anti-grammaire [...] = D'oude spraeck-konst verworpen, Amsterdam, Wed. J. Janssonius v. Waesberge, 1681. Geheel perkament (rug beschadigd), (44)+240+40+472 pag. Met: Nomenclature nouvelle (1681) en Les excercies (1681).
38890: Pienaar, W.J.B. - English influences in Dutch literature and Justus Van Effen as intermediary, Cambridge, 1929, 260 pag., hardback.
64307: PIENDL, MAX, - Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis
6502: PIEPER-LIPPE, M. - Westfälische Zunftsiegel. Münster 1963. Ing., geïll., 88 p. en 18 losse platen.
33746: Piepers, Petrus Elisa, uit 's Gravenhage - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de paririo justo jurisconsulto [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
68977: PIERARD, L., - La vie tragique de Vincent van Gogh.
7870: PIÉRARD, C. - Les plus anciens comptes de la ville de Mons (1279-1356). Tome I (1279-1344).
69224: PIERRON, P., - Vies des hommes illustres de Plutarque.
68063: PIERSON, N.G., - Grondbeginselen der staathuishoudkunde. Eerste deel.
66998: PIERSON, A., - Willem de Clercq naar zijn dagboek, 1811-1824
66671: PIERSON, A., - Willem de Clercq. Naar zijn dagboek. door A. Pierson met medewerking van de clercqs jongste kleindochter, twee delen, goedkoope druk.
66658: PIERSON, A., - Willem de Clercq naar zijn dagboek. door A. Pierson en de Clercqs jongste kleindochter. Eerste en tweede deel
66459: PIERSON, A., - In memoriam. Woorden uitgesproken na de teraardebestelling van Nicolaas Hendrik de Graaf, 23 november 1886.
66103: PIERSON, A., - C. Vosmaer herdacht door A. Pierson
67199: PIERSON, - In memoriam van Dr. Allard Pierson 8 april 1831-27 mei 1896.
33936: Pierson Tholen, Jacobus - Redevoering [...] over den invloed van de beoefening der wijsbegeerte op de menschelijke maatschappij en onze verstandelijke vermogens [...] Leeuwarden D. van der Sluis 1797
6504: PIES, E. - Zünftige und andere alte Berufe. Solingen 1999. Geb., geïll., 235 p.
63957: Pieter van Winter, NSZ. - Horatius lierzangen in Nederduitsche dichtmaat gevolgd
68227: PIETERS, CH., - Annales de l’Imprimerie des Elsevier, ou Histoire de leur Famille et leurs editions.
19164: Pieterse, W.C. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelitische gemeente te Amsterdam in zijn 'triumpho del govierno popular'.
3048: Pigeaud-Colenbrander, J.A. - Indische brieven. Levensloop en brieven van de grootouders Bodde-ten Brummeler en hun kinderen. Leiden 1983, 208 p., geïll.
58609: Pijlman, - Archief(fragment) van De Harp, Muziekfonds te Amsterdam.
54484: Pijls, H. - De Bokkerijdersbende met de doode hand. Sittard, 1924.
31553: Pijnappel, Menso Joannes, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de facultate conjugum pactis nuptialibus jus constituendi quod inter se et extraneos valeat [...] Amsterdam J.H. Gebhard en Co. 1855
52146: Pijnappel, C., - Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan des genootschaps ten spreuke voerende Het doel van dezen vriendenkring is Eendracht, Deugd en Oefening, [Amsterdam] 1833, 29+(2) pag.
53367: Pijnappel, P.A. - De zaak Hogerhuis. Amsterdam, 1899.
66362: PIJPER, F., - Jan Utenhoven, zijn leven en zijne werken.
17817: Pijpers, Pieter (vert.); Louis Benoît Picard - De akademi-vrienden, tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1801.
31454: Pilz, K - Nurnberg und die Nierderlande, pp. 1- 153 , in Mitteilungen der Vereins für Geschichte der Stadt Nurnberg, 43 ( 1952 ).
69355: PINNOCK, TAYLOR, W.C., - Goldsmith's history of England, from the invasion of Julius Caesar to the death of George II : with a continuation to the present time. Illustrated with 330 woodcuts.
31779: Pino, Adolf Maximiliaan, uit Samarang - Stellingen [..] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1870
67523: PINTO, A. A. DE, - Levensbericht van Meinardus Siderius Pols.
56404: Pinto, S. de, - Wat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderwijs?, 's-Gravenhage 1876, 64 pag.
32041: Pinto, Aäron Adolphus de, uit 's Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale ad locum codicis civilis Neerlandi de obligationum nullitate earumque rescissione [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1852
65233: PIOT, CH., - Monnaies inedites et enigmatiques du Comte de Namur.
52312: Piper, M., - Reynolds Stone, London 1951`, 96 pag., hardback with dustwrapper, ill.
64394: PIRON, A., - Joachim le Patinier Henri Bles, leurs vrai visages
34128: Pit, Adrianus, uit Zoeterwoude - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando secundum codic. civ. Franc. et Neerl. [...] Leiden J.W. Brouwer 1842
59974: Pitau, Jacob (1623-1673), Meyssens, Joannes (1612-1670) - SERENISSIMUS PRINCEPS IOANNES AUSTRIACUS BELGARUM ET BURGUNDIONUM GUBERNATOR [Juan II of Austria (1629-1679)]
53871: Pitaval, Gayot de - Beroemde en gedenkwaardige rechts-zaaken met de vonnissen die 'er over gegeeven zijn, verzameld door den heere Gayot de Pitaval, advocaat voor 't parlement van Parijs. Uit het Frans vertaald door P. le Clercq, 2 delen, 's Gravenhage, J. Neaulme, 1737-1738.
65739: PIXERICOURT, G., - Alexis d'Ambreville, of Een regtsgeding onder Lodewijk den Vijftienden. Tooneelspel in drie bedrijven en zes tafereelen. Naar het Fransch van Guilbert Pixe´ricourt door mejufvrouw M. Schouten.
34968: Plaat, Gerardus, uit 's-Gravenhage - Positiones medicae inauguralis Leiden Van Laar en Herdingh 1809
42171: Plagge, M.W. - Plaatselijke en geneeskundige beschrijving der zwavelbron bij im en van het daarbij opgerigte badhuis, Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, van Arum, 1824.
866: FRYSKE PLAKNAMMEN - Fryske plaknammen. Deel VI t/m X in één band. Leeuwarden 1953-1957. Geb., ca. 400 p.
64113: PLANCK, WILLY, DOPHEIDE-WITTE, E, - De luie teddiebeer
68730: PLANTENGA, B.P., - Ter herinnering aan het zilveren ambtsfeest te Haarlem van Ds. B.P. Plantenga, predikant bij de doopsgezinde gemeente. (Niet in den handel).
2024: PLANTENGA, J. - De bewijskracht der akten van den Burgerlijken Stand. (Diss.) Leiden 1895, 100 p.
64336: PLANTENGA, B.P., - Duitschland en Oostenrijk, handboek voor reiziger
64986: PLANTENGA, P., - De Rijn van Arnhem tot in Zwitserland. Handboek voor reizigers met reiskaarten en plattegronden
34788: Plas, Frederik Willem van der , uit Meester Cornelis (Batavia) - De schuldeischers bij het geding tot scheiding van goederen Leiden Somerwil 1888
66846: PLASSCHAERT, A., - Het portret, lezing door Alb. Plasschaert
69669: PLASSCHAERT, B.F., - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en waterbouwkunde, deel II: waterbouwkunde met omstreeks 1250 figuren, waarvan circa 630 in den tekst en 620 in den atlas./Beknopt practisch leerboek der Burgerlijke en Waterbouwkunde. Atlas van 34 platen met 580 figuren en eene uitslaande kaart. Behorende bij Deel II: Waterbouwkunde.
17757: Plat, Pieter - Rhapsodiën uit het dagboek van Pieter Plat, dichter en wijsgeer te Kraaijenest. Arnhem, G. van Eldik Thieme, 1843.
36312: Platner, Johann Zacharias - De arte gymnastica veterum ....[et] Oratio de nonnullis erroribus diaeteticis Leipzig Tietze 1724
9232: [Halmael, Hendrik van (vert.)]; Titus Maccius Plautus - De verboode vleesverkooper, bedroogen. Gevolgt uyt Phseudolus, wel eer in Latynsche veersen beschreeven door den vermaarden poëet Plautus. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1709.
36300: Plaz, Georg Christoph, uit Leipzig; Praeses: Hebenstreit, Johann Christ. - Dubia quaestio de differendo impoenitentis delinquentis supplicio Leipzig Tietze 1723
67121: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J.,, - Jhr. Mr. Joan Ro¨ell / door L.J. Plemp van Duiveland
58472: Plemp van Duiveland, L.J., - Willem Frederik Koning der Nederlanden, Amsterdam, 1949, 139 pag.
69071: Plemper, P. - Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn. Leiden, H. v. Damme, 1714.
42913: Plemper, P. - Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn. Leiden, H. v. Damme, 1714.
51059: Plenck, Joseph Jacob - Verhandeling over de venusziekten, (...) uit het Latijn vertaald (...) dor Lambertus Nolst, 3e verbeterde druk. Dordrecht De Leeuw en Krap, 1792.
31154: Pleyte, W. e.a. - Meerveld en Meervelder Bosch, Barneveld 1886, 93 + 54 pag. Geillustreerd met 8 gekleurde litho's, orig. papieren omslag.
63987: PLEYTE, W., - Open brief aan de bestuurders der geschiedkundige verzamelingen in Nederland door Dr. W. Pleyte, conservator aan het Rijks-museum van Oudheden, niet in den handel
66450: PLEYTE, W., - Levensbericht van C.M. de Jong van Rodenburgh/Levensbeschrijving van C.M. de Jong van Rodenburgh, gep. kolonel der infanterie
51934: Plinval de Guillebon, R. de, - La porcelaine a Paris sous le consultat et l émpire, Geneve 1985.
37372: Ploeger, J. en G.A.M. Brands - Handleiding voor Grieksch- Romeinsch worstelen, Rotterdam 1918, 106 pag., geïll., geb. ( rug licht beschadigd ).
5068: Plomp, N. - Familieboek Van der Wind. Woerden 1973, 8+106 p., gestencild, in ringband, geïll.
70277: PLOOS VAN AMSTEL, C., - Shipyard in a bend of the river
43267: Ploos van Amstel, C. - Aanleiding tot de kennis der anatomie in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld. Amsterdam, Yntema, 1783.
17760: Ploos van Amstel, Jacob - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Wed. Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
17761: Ploos van Amstel, Jacob - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
40738: Pluim, T - Uit de geschiedenis van Baarn, Hilversum 1932, 292 pag., geb., geïll. Goed exemplaar van de originele uitgave.
17762: Pluimer, Joan - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1724 [deel 1]; Leiden, Janssoons van der Aa, 1723 [deel 2]. [2 delen in 1 band]
15188: Drie podagristen [D.H. van der Scheer, H. Boom en A.L. Lesturgeon] - Het boek der podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Bloemlezing uitgegeven voor de Drentsche studiekring “D.H. van der Scheer”, Assen: van Gorcum, 1947
60188: Podestá, Giovanni Andrea (1608-c.1674) - Allegory of the Arts and Time
36620: Poel, Johannes Marinus Godaert van der, uit Glanerbrug - Heren en Boeren, een studie over de commissien van landbouw (1805-1851) Wageningen Veenman 1949
67534: POELMAN, A.L., - Wat de moderne theologie leert.
67533: POELMAN, A.L., - "Toen ik nog een kind was." Opmerkingen, beelden en schetsen door Dr. A.L. Poelman, Predikant te Noordbroek.
19352: Poest Clement, A. van der (red.) - Geslachtsboom ofte de afkomstelingen van Doen Beijense van driel.
36044: Polak, Abrahamus, uit 's-Gravenhage - Specimen medicum inaugurale sistens theses aliquot medicas Leiden D. du Saar 1802
55277: Polak, Ed. - Het lintje. De feiten der Kuyper-zaak. Amsterdam, Brochurehandel der SDAP, 1910.
35830: Polak, Maurits, uit Hoorn - Stellingen ..... Zwolle Mehler 1899
66536: POLIGNAC, FAGEL, F., - Missive Van de Heeren Fransche Ministers. Te Geertruidenbergh den 20. Julii 1710. Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden 23 Julii 1710. Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden 27 Julii 1710.
66223: POLIS, C., - Letter by Procureur Generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden to Secretaris van het Collegie voor de Zeevisscherijen d.d. 26 mei 1896 confirming that no judgments were rendered by the Hoogen Raad concerning certain laws.
34228: Poll, Harmannus Janus van de, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de munere causarum patroni et inprimis de libertate ei concedenda, ut munere bene fungi possit [...] Amsterdam C. Weddepohl 1834
34312: Poll, Henricus Mauritius van de, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de principiis foederis, qud dicitur neutralitas armata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
68885: Poll, W. van de - Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in maart 1855.
68882: Poll, W. van de - Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in maart 1855.
57596: Poll, F. v.d.; - Handleiding tot de paardenkennis, afrigtingskunst en rijkunst voor de kadetten der kavallerie en artillerie, eerste stuk, Breda 1841, 304 p, geb. in half linnen,, geill.
32605: Poll, Wilhelmus Carolus Salomo van de, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de locatione et conductione operis faciendi [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
43224: Poll, W. van de - Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in maart 1855.
43460: Poll, W van de (red.) - Gelderland. Tweemaandelijks tijdschrift voor Nederlands letterkunde, 6 delen (1852-1857) in 9 halfleren banden met goud opdruk op de ruggen. Mooie set.
55194: Pollard - Prent: 'Portrait of the Regicide Ankerström, as he was exposed in the streets of Stockholm during three days upon a scaffold'. Gravure door Pollard, gepubliceerd door Cadell & Davies, Londen, 1819.
64596: POLLEE, S., - Wonder der huismiddelen, nagelaten door wijlen den heer S. Pollee, te Haarlem.
68967: POLOTOVTSOFF, A., - Les favoris de Catherine La Grande. Preface Maurice Paleologue.
32595: Pols, Joannes, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de corporibus moralibus [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1849
55522: Pols, M.S. - West Friesche Stadrechten. 2 delen, 's Gravenhage , 1888-1885.
64907: POLS, M.S. (ED.), - Westfriesche stadrechten.
5674: Polvliet, Ch.J. - Genealogie van het geslacht Kalff, Oisterwijk 1894, 11 p.
4220: Polvliet, C.J. - Het geslacht Muilman. Z.p. z.j., 14 p., geïll.
5030: Polvliet, C.J. van - Geslachten Werumeus en Gockinga. 's-Gravenhage 1906, 47 p., met tabel.
64945: POLVLIET, CH.J., - Convolute: Het geslacht Deutz en Deutz van Assendelft. I. Geslachtsregister (Chr. J. Polvliet), Het geslacht van Hoorn ((D.G. van Epen), Het geslacht Flugi van Aspermont (Jac. Anspach), Het geslacht Ortt en Orth (P.C. Bloys van Treslong Prins)
3620: Polvliet, C.J. - Bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht Van Haamstede. ‘s-Gravenhage 1908, 68 p.
42414: Pomey, Francois Antoine - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
42398: Pomey, Francois Antoine - Pantheum mythicum of verdichte historie der goden en godinnen (...) na den 7e druk uit het Latijn vertaald (...) door G. Kempher. Amsterdam, A. Schoonenburg, 1730.
42416: Pomey, Francois Antoine - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
66949: POMMEREUL, BARON DE, - Letter written by Le general Baron de Pommereul, conseiller d'etat, directeur general de'l'imprimerie et de la libraire, to Van Maanen, 1r presiden de la Cour Imperiale d.d. 16 Mai 1811
32475: Pompe van Meerdervoort, Jozef Jan, uit Maastricht - Iets over de regten van den vruchtgebruiker. Academisch proefschrift [...] Leiden Van den Heuvell en Van Santen 1862
6820: Anoniem (vert.); Maurin de Pompigny - Barogo, of Het vervolg van de schoorsteenveger prins; blyspel in twee bedryven. Vertaald uit het Frans. Rotterdam, J. Hofhout en zoon,1802.
70065: PONCE, NICOLAS, - Henri de la Tour d'Auvergne Vicomte de Turenne
70066: PONCE, NICOLAS, - Bataille de Fontenoy
64367: PONS, M., BARRET, A., - Patinir ou l'harmonie du monde
50987: Ponse, Hendrik - Handleiding voor de landbouwers wier landen door den watervloed, op den 3, 4 en 5-2-1825 met zout water zijn overstroomd, om dezelve door min kostbare middelen (...) te herstellen. 's Gravenhage, Kloots, 1825.
2040: PONT, J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618. Haarlem 1911, 632 p.
38232: Pont, F - Friedrichstadt a.d. Eider. Die Hollandische kolonisation an der Eider und die gottorpische handels politik in den letzten dreissig jahren des Spanisch- Niederlandischen krieges, Friedrichstadt 1913, 54 pag., geb., geïll.
42239: Pontecoulant, G. de - De Halleysche komeet en hare wederkomst in 1835, of De geschiedenis der komeet (...) gevolgd van eene ephemeride, berekend door den heer A. Bouvard. Breda, Broese, 1835.
70152: PONTIUS, PAULUS, - Portrait of Frederick Henry, Prince of Orange
67735: POOL, J. C., - Frederik van Heilo en zijn schriften.
30794: Poope, L.J.C. e.a. (red.) - Gedenkschrift van de vereeniging van kommiezen bij 's Rijk belastingen in Nederland 1892- 1917, Schiedam 1917, 7 + 334 pag., geb., geïll.
66492: POORTMAN, W.C., - Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels. Deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal
17778: Poot, Hubert Korneliszoon - Gedichten. Amsterdam, S.J. Baalde, 1780. [3 delen]
63946: H. K. Poots - H.K. Poot’s gedichten
63947: H. K. Poots - H.K. Poot’s gedichten
7079: [Bilderdijk, Willem (vert.)]; Alexander Pope - De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Vertaald uit het Engels door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
65667: POPPE, F., - Zwischen Ems und Weser
32003: Popta, Walle Melis van, uit Arnhem - De "Landerziehungsheime"(New schools, ecoles nouvelles) geschiedenis, ontwikkeling en beteekenis. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1929
17781: Porjeere, Olivier - Dichtmengelingen. Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1792.
42050: Porny, Mark Anthony - The elements of heraldry. London, J. Newbery, 1765.
50730: Portengen, J.A., - Bijdrage tot de kennis van Sarcoma cutis, Amsterdam 1891, 87 pag., geb. in met goud bedrukte linnen band, goud op snee [dissertatie].
41598: Portielje, D.A. - De handel van Nederland in 1844 en middelen tot opbeuring, vnl. in betrekking tot de wetgeving, Amsterdam 1844, 7 + 164 pag., orig. karton.
59766: Possemiers, Adriaen (fl. 1676-1685); after Teniers II, David (1610-1690) - Two peasants in an interior
60734: possibly Muller, Harmen Jansz. (1540-1617) after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - An officer (set title: Three military figures from the Dutch army)
27632: possibly by Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Labouratoire dece temps / Het groote stookhuis der princen dezes tyds in Europa
3958: Kruit-post, - Kruit-post, jrg. 1 (1984) t/m 9 (1993), ca. 25 nrs., niet compleet.
39800: Post, B.J. - Geschiedenis van Maasland van de vroegste tijden tot heden, Rijswijk 1985, naar de editie 1909, 305 pag., geb., geïll., met stofomslag.
27876: Post, R.R. ( uitg.) - Supplieken gericht aan de pausen Clemens VI, Innocentius VI en Urbanus V, 1342 -1366, 's-Gravenahge 1937, 504 pag.
67249: Post, Elisabeth Maria - Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.
32601: Post, Bartus, uit Tiel - Specimen juridicum inaugurale de analogia ab interpretatione extensiva rite distinguenda, et diversis analogiae generibus, ratione juris criminalis [...] Tiel A. van Loon 1840
17790: Post, Elisabeth Maria - Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.
35728: Posthuma, Job, uit Harlingen - De therapie der actynomycose bij den mensch Leiden Kleyn
68114: POSTHUMUS MEYJES, R., - Uitboezeming bij het graf van mijnen hooggeachten schoonbroeder J.A.D. Molster Evangelie-Dienaar bij de Nederduitse Hervormde Gemeente te Utrecht, den 1. Maart 1850 door R. Posthumus Meyjes. Uitgegeven ten voordeele der Diakonie-scholen van de Nederd. Herv. Gemeente te Utrecht.
64577: POSTHUMUS, N.W., - De tentoonstelling en het congres voor aardrijkskunde te Parijs in 1875, door N.W. Posthumus.
17793: Posthumus, Rinse (vert.); Voltaire [François-Marie Arouet] - Sokrates, in toneelstik fen J. Thomson: uut it Frans forfryske fen Knillis Jorrits Posthumus te Sint Anna. Leeuwarden, D. Meindersma, Wz, 1848.
31388: Postma, C - Het hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen, 1289- 1589, Hilversum 1989, 461 pag., geb., geïll., met stofomslag.
36190: Poszheldt von Loewen, Wenceslaus Antonius, uit Bohemen - Peregrinatio de civitate coecitatis in paradisum claritatis.......Dionysius a Sancto Guilielmo......Lutheri Megalandri..... Wittenberg Johann Wilcke 1679
66655: POT, C.W. VAN DER, - Levensbericht van Izaak Hendrik Gosses

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

6/8