Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22638: PAREE, BEVERSEN - Onderhandse acte d.d. Amsterdam 20-6-1770 waarbij Leendert Beversen en Jacob Paree verklaren een akkoord te hebben bereikt over de grensscheiding van twee huizen in de Roozenstraat te Amsterdam. Manuscript, folio, 1 p met handtekeningen van Paree, Arie Rid en Harmanus Duym.
4406: PARENT DE CHATELET, COLONEL - Notre Famille, généalogie. Monteligeon 1939, 119 p., geïll., met tabellen. Oplage 200 exx.
52234: PARIS, GASTON, - Les grands ecrivains Francais. Villon, 5e edition, Paris, Hachette, z.j.,
47288: PARISOT, J. ET N., - La descendance de Francois-Joseph Ier. empereur d'Autrice, Paris 1984, 141 pag., ill.
60994: PARKER, JAMES (1750-1805) [?] - The presentation in the Temple [from: The Complete British Family Bible]
67538: PARREAU, L.G., - Een woord over J.F. van Oordt, J.W.z.
64164: VAN PARREREN G., SIEVERTS J. H. C., - 50 jaar Regenboog
42083: PARRY, W.E. - Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaren 1819 en 1820 door de schepen The Hecla and The Griper, onder het bevel van W.E. Parry. Amsterdam, v.d. Hey, 1822.
52535: PARS, A., - Catti aborigines Batavorum. Dat is De Katten, de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken aan See en aan den Rijn, met de huisen te Britten en Sand (...) met aantekeningen (...) door mr. P. van der Schelling. Leiden / Langerak en Amsterdam / De Groot, 1745.
63875: PARSON, P., - Mijn Album, versjes voor de jeugd door P. Parson, naar het hoogduitsch, met plaatjes
56530: PASCAL, BLAISE, - Pensees, 2 volumes, Paris, Lefevre et Briere, 1824.
68054: PASMA, F. H. DS., - Onze vermaning 1767-1917 : Gedachtenisrede, uitgesproken 23 Augustus 1917
17714: PASPOORT VAN GRIJPSKERKE, MARINUS CORNELIS - Humors bruiloft. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging tot het bezoeken der armen te Middelburg. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1863.
64643: PASSARGE, L., - Dalmatien und Montenegro, Reise- und Kulturbilder von L. Passarge
60630: PASSE, CRISPIJN VAN DE II (1594-1670) AFTER KEYSER, THOMAS DE (1596-1667) - Portrait of Carolus Niellius
60728: PASSE, SIMON DE (1595-1647) AFTER NIEULANDT, ADRIAEN VAN (1586/87-1658) - LIBERUM BELGIUM
60632: PASSE, CRISPIJN VAN DE II (1594-1670) - Portrait of Gerardus Hamel
60622: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Ernst Casimir van Nassau-Dietz [NASSOUISCHEN ORAIGNIEN-BOOM; series title]
60626: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Carel Utenhove
57382: PATELSKI, A.S.M. E.A., - De familie Merckelbach. La famille Merckelbach, 1500-2005, z. pl., [ca. 2006], 126 pag., geïll., in ringband.
47340: PATERSON, D., - A new and accurate description of all the direct and principal cross roads in England and Wales, 7th. ed., London, Carnan, 1786, 8+24+293+ (1) pag., bound.
4410: PATERTJE - Het Patertje. Familieblad van en voor alle families met de geslachtsnaam Pater, De Pater, Paater of Paters. 0-nummer (1985); jrg. 1, nr. 3 (1985) en Namenindex op de 2de jrg.
34992: PATHUIS CREMERS, GELLIUS FRANCISCUS MARIA, UIT GRONINGEN - Over vruchten en interessen van legaten. Leiden Somerwil 1880
36647: PATIJN, JACOB ADRIAAN NICOLAAS, UIT ROTTERDAM - Zondagswetgeving Leiden H. Kleyn 1897
57304: PATRIOT DES VADERLANTS, EEN; - Bickerse beroerten ofte Hollantschen eclipsis, tegen den helderen dageraedt der provintie van Hollandt. Dat is discours over de excusen van Amsterdam gedaen, Brussel, Verdussen 1650.
55684: PATRIOTA, I. - Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden [betr. het boekje Provisionele openinghe ...]. Z. pl., 1-7-1618.
24902: PATTISON, WILLIAM; - The poetical works of Mr. William Pattison, late of Sidney College Cambridge.
52559: PAUL, JEAN, - Des Geburtshelfers Walther Vierneissel Nachtgedanken, Uber seine verlorenen Fotus-ideale, indem er nichts geworden als ein Mensch. München, Serapionsbruder, 1921.
62091: FREDERICQ PAUL - ALBUM VAN DEN HISTORISCHEN STOET DER PACIFICATIE VAN GENT / ALBUM DU CORTEGE HISTORIQUE DE LA PACIFICATION DE GAND, Gent, E. Todt. 1876. 48pp.+ 11 platen buiten tekst "voorstellende de verschillende wagens en groepen van den stoet volgens de oorspronkelij
42046: PAULSEN, H.CHR. - Echte berichten van den akkerbouw der Oostersche volkeren, ter opheldering van veele schriftuurplaatsen (...) uit Oostersche reisbeschryvingen. Leiden, Le Mair, 1762.
2000: PAUTET DU PAROIS, J.-F. JULES - Nouveau manuel complet du blason ou code héraldique, archéologique et historique, avec un armorial de l'empire, une généalogie de la dynastie impériale des Bonaparte jusqu'à nos jours, etc., etc. Parijs 1854. Geb. (halfleer), met 10 uitslaande wapenplaten en enkele uitslaande tabellen. 12°: 340 p.
34126: PAUW, MATHEUS CHRISTIANUS HENRICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio secundum codicis civilis Neerl. principia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
51146: PAUW, ANDRIES, - Omstandige levensbeschryving van de groten kerkenleraar Martinus Lutherus, 2e druk, Amsterdam, Schoots van Cappelle en Morterre 1756.
27416: PAWLAS, K.R. - Handbuch der sphragistik, Reihe C, band 1,2,3, Burgpreppach 1964, 38 + 155 + 288 pag., in 3 linnnen banden [ facsimile-drukken van werken van Ph.E.Spiess, 1784 en P.H.W. Gercken 1781-1786 ].
25054: PAYNE-GALLWEY, R - The book of duck decoys, their construction, management and history.
15704: PAYS, A.J. DU - Itinéraire descriptif, historique et artistique de la Hollande. Parijs: Hachette, 1862.
30958: PEACHEY, ABRAHAM Z. - A memorial history of Moses Bitsche, son of Peter Bitsche and a complete family register of his lineal descendants.... Balltimore 1977, 313 pag., geb.
65158: PEACOCK, C., - Journal note on E.M. Forster with photograph
64769: PECHT, F., - Schiller-Galerie. Charaktere aus Schiller's Werken gezeichnet von Friedrich Pecht und Arthur von Ramberg. Fünfzig blatter in stahlstich mit erläuterndem texte von Friedrich Pecht.
7786: PEERAGE - The peerage of England, Scotland and Ireland, to which are annexed the extinct and forfeited peerages of the three kingdoms, 3 vols.
26324: PEEREBOOM EN ZOON, C - Bericht wegens eene verbeterde vetwielspil, Haarlem, Loosjes [ 1804], (4) pag., met uitslaande gravure. [ Nat. Ned. Huishoudelijke My.].
35038: PEEREBOOM, PIETER, UIT BOLSWARD - Enkele opmerkingen over art. 1132 Burgerlijk Wetboek. Leiden Somerwil 1889
18617: VROUWEN PEÊRLE - De vrouwe peêrle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griselda de zagtmoedige, Florentina de getrouwe, alle dry aenzienlyk in veele deugden, maer meest in leydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevingen getoond hebben. Genomen uyt de oude historie, en nieuwelyks tot profyt der jongheyd overzien, byeenvergaederd en zeer verbeterd. Antwerpen, Josephus Thys, [ca. 1830].
31767: PEETING, JOHANNES GERARD, UIT HEERENVEEN - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
67235: PEIJNENBURG, J.W.M., - Jodocus Smits en zijn tijd.
68203: PEIJPERS, WILHELMUS NICOLAAS, - Levensschets van Rembrandt en dichtregelen by de onthulling van zijn standbeeld. Benevens eenige bijzonderheeden betreffende het standbeeld en de feestviering van den 27en mei 1852. Met glyphografische tekstvercieringen en een steendrukplaat.
17726: PEIJPERS, WILHELMUS NICOLAAS - Nieuwjaarswensch van Thomasvaer, bij den aanvang van het jaar 1875 [...]. [z.p.], [z.n.], [1874]
34982: PEKELHARING, GERARDUS, UIT ZAANDAM - Opmerkingen over den onderhoudsplicht van bijzondere personen ten opzichte van wegen en andere ten openbare dienste bestemde werken. Leiden Van Doesburgh 1880
66259: PEKELHARING, C. A., - In memoriam Tjalling Halbertsma
56724: PEL, C.M.H., - Beknopte verhandeling over de dorpsgevechten. Naar het Hoogduitsch, Kampen, 1859, 122 pag., zonder omslag.
32241: PELINCK, EGBERTUS, UIT NORG - Specimen juridicum inaugurale, selectas continens observationes de remedio juris, quod cassationis nomine vocatur, in caussis poenalibus [...] Groningen P. van Zweeden 1842
35236: PELINCK, HENRICUS, UIT NORG - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1851
31869: PELLECOM, ABRAHAM NICOLAUS VAN, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, continens annotationem ad titulum secundum codicis mercatorii [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
53845: PELLICO, SILVIO; JAN DE QUACK (VERT.) - Tien jaren gevangenis of gedenkschriften van Silvio Pellico, naar de Fransche vertaling van het oorspronkelijke Italiaansch. Amsterdam, J.C. v. Kesteren, 1833.
53848: PELLICO, SILVIO - Mijne gevangenissen. Gedenkschriften van Silvio Pellico. 4 delen, 's Gravenhage, Ned. My. v. Schoone Kunsten, 1841.
50981: PELS, A. - Mengelzangen. 2 delen in 1 band, 2e druk. Amsterdam, Kunstgenootschap, 1717.
34552: PELS RIJCKEN, FRANS EDUARD, UIT BATAVIA - Artikel 180 der Gemeentewet. Leiden Somerwil 1887
20276: PELTJES, G.J. - Leidse lasten. Twee belastingkohieren uit 1674, Leiden 1995, 154 p., met 2 computer disks.
35924: PEN, FRANS, UIT BAARN - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1875
15710: PENN, WILLIAM - William Penn’s Journal of his travels in Holland and Germany in 1677, in the service of the gospel, containing several letters and addresses written while there to persons of eminence and quality. Fourth edition, revised by the author’s own copy, Londen: Darton and Harvey, 1835
38676: PENNELL, JOSEPH - Modern illustration. Student's edition with 171 illustrations, London 1898, 26 + 146 pag., hardback, ill.
28230: PENNING, C.P.J. - Onderzoek der bevolking van de Over-Veluwe, Harderwijk 1932, 104 pag., geïll., [ dissertatie met los katern stellingen] met 2 tabellen.
53851: PEREZ, ANTONIO / BYL, JOOST (VERT.) - Cort-begryp vande stucken der gheschiedenissen van Antonio Perez, onlancx verdreven secretaris van den teghenwoordighen Coninck van Spangien Philips de Twede, waerinne de Spaensche practijcken tot een spiegel van alle menschen nuttelick ende naecktelick ontdeckt werden [...] wt het Spaensch ghetoghen ende ordentlick by een versamelt door Joost Byl [...] op een nieu herdruckt ende verbetert. 's Gravenhage, Aelbrecht Heyndricxzoon, 1597.
66476: PERIER, O., - Dirk Donker Curtius minister d'etat Neerlandais par Odilon Perier, avec portrait.
66413: PÉRIER, ODILON, - Dirk Donker Curtius: ministre d'e´tat ne´erlandais. Avec portrait
17738: PERK, MARIE ADRIEN - Schetsen en beelden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900.
17736: PERK, CORNELIS HENDRIK; JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE - De geleerde vrouwen, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1852.
47344: PERK, M.A., - In de Belgische Ardennen, 4e druk, Haarlem 1905, 442+10+(8) pag.
53484: PERK, C.H. - Critische aanteekeningen op de brochures van mr. J.H. Gilquin betrekkelijk het regtsgeding van den kapitein J.J. Kicherer. Amsterdam, J. Noordendorp 1850.
51029: PERK, M.A. - Uit Opper-Italie. Schetsen, ontmoetingen, indrukken. Schiedam, Roelants, 1864.
53853: PERK, CORNELIS HENDRIK - Verdediging van den secretaris van den directeur van policie der stad Amsterdam, appellant van een vonnis der correctionele regtbank te dier stede, waarbij over hem was uitgesproken de straf gesteld op het wanbedrijf, vervat in art. 334 Cod. Penal, uitgesproken voor de criminele regtbank. z. pl., [1840].
47562: PERK, M.A., - In Luxemburgs en Belgies Ardennen. Schetsen en reisindrukken, Haarlem 1887, 8+ 292 pag., geb., geïll.
68211: PERK, M.A., - Levensbericht van Lodewijk Overman.
53854: PERPONCHER SEDLNITZKY, W.E. DE - De gevangenneming van W.E. de Perponcher Sedlnitzky te Utrecht, in November 1813, door de Franschen en zijne wegvoering naar Parijs, door hem zelven verhaald. Herdruk naar de uitgave van 1814 [...] met een voorbericht van mr. W.H. de Beaufort. Utrecht, Kemink, 1913.
17096: PERQUIN, W. E.A. - Bibliotheca Catolica Neerlandica impressa 1500-1727. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1954.
57834: PERRE, A. VAN DE / FR. MEEUS, - Over de tering en hare bestrijding, Antwerpen [1903], 41 pag.
54868: PERREAUD, FR. - Daemonologia ofte verhandelingh van de duyvelen ende tovenaers. Waer in gehandelt wert van haere macht en on-macht. Mitsgaders den quel-duyvel van Mascon, zijnde een waerachtigh verhael van 't gene eenige jaeren geleden een duyvel gedaen en gesproken heeft in het huys van (...) Fr. Perreaud tot Mascon. Uyt het Frans vertaelt door Gillis van Breen, in sijn leven predikant tot Beverwijck. 2e, vermeerderde, druk, Amsterdam, Jacques Boursse, 1665.
64003: PERROUT, RENE, - Les Images d'Epinal, nouvelle edition, préface par Maurice Barres de l'Academie Francaise
35658: PERSIJN, JACOB ELISA VAN, UIT BLOEMENDAAL - Eenige bepalingen van den geleidingsweerstand der huid..... Helder C. de Boer 1891
32635: PERSYN, JANUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio inauguralis de politica Ciceronis doctrina in libris ejus de republica [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1827
60098: PERTHES, JUSTUS - Ostindien mit den Inseln
32547: PESCH, ADRIANUS JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Bijdragen tot de kennis van het genus cirripathes. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1910
36134: PESTALOZZI, HERCULES NICOLAUS, NOB. AUSTRIACUS; PRAESES: BECMAN, JOHANN CHRISTOPH - Dissertatio de exuperantia obsequii Frankfurt Oder Christoph Zeitler 1679
66205: PESTEL, F.W., - De gronden der natuurlyke rechtsgeleerdheid, Afgeschetst door den heer F.W. Pestel, naar de derde uitgave uit het Latyn vertaald door Mr. Fredrik van Breda
15714: PESTEL, F.W. - Commentarii de Republica Batava. Leiden: Luzac en Van Damme, 1782.
32501: PESTEL, FREDERICUS GUILIELMUS - Solennia d. 9 Februarii 1775 peracta, cum ad concelebranda sacra academiae Lugduno-Batavae secularia quatuor doctores more majorum in aede divi Petri crearentur. Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
34140: PESTERS, JULIUS EDUARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de modo quo obligatio tollitur rei interitu [...] Utrecht N. van der Monde 1835
32629: PESTERS, JANUS EVERHARDUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de fructibus, finito usufructu, domino proprietatis et fructuario tribuendis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
36106: PESTMAN, P.W. - Over vrouwen en voogden in het oude Egypte Leiden Brill 1969
42489: PETAVIUS [PETAU], DIONYSIUS - Rationarium temporum (...) editio recentissima, 2 volumes. Leiden, Th. Haak, 1724.
37830: PETERI, W.B. - Overheidbemoeiingen met stedebouw tot van de Vrede van Munster, Alkmaar 1913, 293 pag., geïll. [ dissertatie ]
17081: PETIT, L.D. - Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde. Leiden: E.J. Brill, 1888.
1014: PETRASANCTA, SILVESTER - Tesserae gentilitiae, ex legibus fecialium descriptae.
36428: PETRI, GEORG HEINRICH, UIT GIESSEN; PRAESES: ZENTGRAFF, JOHANN J. - Disputatio prior de tactu Regis Franciae, quo strumis laborantes restituuntur Wittenberg Wendt 1667
68045: PETRI, W.A., - Letter by W.A. Petri to the members of the 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereniging d.d. 11 july 1945 concerning his conduct during the war.
17741: PETSCH, JOHANNES - Redding der eere en leere van Leibnitz en Wolf, of Nodige en zedige aanmerkingen over zekeren brief van den heer H. Scheurleer, senior, geplaatst in het VI.stuk der Vaderlandsche Letter-oeffeningen, en teffens ook over het daarby gevoegde oordel (sic) der heren Letter-oeffenaeren, nopens de gevoelens van Leibnitz en Wolf. 3e druk. Haarlem, C.H. Bohn, 1761.
57826: PETTENKOFER, M. V., - Populare vortrage. Erster Heft: Beziehungen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden, Dritter abdruck, Braunschweig 1876, 115 pag., geb., ill.
67154: PEYMA, W. VAN, - Levensberigten van Arjen Roelofs Roelofs in leven broeder der orde van den Nederlandschen Leeuw en landbouwer te Hyum.
43243: PEYMA, W. V. - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedyken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland. Franeker, Ypma, 1827.
63969: M. PEZZL - La vie du feldmaréchal Baron de Loudon
35720: PFAELTZER, JOHAN WILLEM, UIT AMSTERDAM - Lengtekracht, groeistof en groei bij het coleoptiel van avena sativa         Delft Waltman 1934
36248: PFEIFFER, AUGUSTUS - Linguae sanctae usus catholicus. Oratione inaugurali Leipzig M.G.Weidmann 1685
17742: PFEIL, PETRONELLA - Kleine verzameling van gedichten. Amsterdam, [z.n.], 1839.
36298: PFLEUMER, GOTTFRIED HENRICUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: THOMASIUS, GOTTLOB - De officiis eruditorum erga eruditos Leipzig Tietze 1721
36198: PFLUGER, MICHAEL, UIT CREILSHEIMO FR.; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS - Coronis prior ethicis disputationibus adjecta de innato honestorum & turpium discrimine ...... Wittenberg Johann Gormann 1611
17747: PHANTASIE - Phantasie en kunst. Gedichten van S.J. van den Bergh, A.J. de Bull, Didymus Werndly, W.J. Hofdijk, J.J.L. ten Kate, C.G. Withuys, W.J. van Zeggelen. Utrecht, C. van der Post Jr., 1859.
59692: DR. PHIL. HELENE STÖCKER,. - Erotik und Altruismus (Kultur- und Zeitfragen) eine Schriftreihe, Leipzig, Ernst Oldenburg Verlag.
64766: PHILALETHES, - Hulde aan de waarheid, opgedraagen aan den Wel Eerwaarde Heer Den Heere Dingeman Wouter Smits predikant te Rotterdam.
65715: PHILELEUTHERUS, - Dichtkunstig gedenkteeken voor de Nederlandsche Vryheid, op haar eerste Eeuwgetyde; opgerecht door verscheiden dichteressen en dichteren, op de uitnodiging en onder het opzicht van Phileleutherus: ter Gedachtenisse der Eeuwige Vrede tusschen den Spaanschen Koning Philippus den Vierden en de Hoog Mogende Heeren Staaten der Vereenigde Nederlanden, geslooten te Munster, den XXXsten van Loumaand, Bevestigd den XVden van Bloeimaand, en Afgekondigd den Vden van Zomermaand, des Jaars MDCXLVIII.
56780: PHILIPON DE LA MADELAINE, L., - Handboek over den briefstijl ten dienste der jeugd (.....) als schoolboek bij het middelbaar onderwijs in Frankrijk ingevoerd / Manuel epistolaire a l'usage de la jeunesse, Brussel, Stapleaux, 1818.
5650: PHILIPPENS, H.J.J. - Ridderschap Van Hulsberg genaamd Schaloen, Eygelshoven 1987, 52 p., geb., geïll.
66180: PHILIPPI, F., TUMBULT, G., - Die Westfalischen Siegel des Mittelalters.
35040: PHILIPS, AUGUST, UIT AMSTERDAM - Reeele executie Leiden Somerwil 1889
43154: PHILIPS JACOBSZ, CASPAR - Handleiding in de spiegel-perspectief om, door de regelen der doorzichtkunde alle voorwerpen in vlakke spiegels over te brengen, als mede eene gemakkelijke wijze om verschillende distantien op de sluitlinie eener tafereel te bepaalen. Amsterdam, Elwe en Werlingshoff, 1803.
43200: PHILIPS JACOBSZ, CASPAR - Zeemans onderwijzer in de tekenkunst of handleiding om door geometrische, doorzichtkundige en perspectivische regelen, alle landverkenningen, kusten, baaien, havens, klippen, forten, kasteelen, torens, baaken, schepen, steden en wat een zeeman meer voorkomt op het papier wiskundig aftetekenen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1786.
63438: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - The twelve minor prophets (De 12 profeten).
63436: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - Jesus preaching (Jezus preekt).
63434: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - Feeding the multitude.
63432: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - David with the head of Goliath.
32075: PHILIPSE, JACOBUS HERMANNUS, UIT NIEUWERKERK (Z) - Dissertatio juridica inauguralis, ad locum juris civilis hodierni de prohibitione fideicommissorum [...] Leiden Haak en Comp. 1820
43144: PHOONSEN, J. - Wissel-styl tot Amsterdam. 3e druk, Amsterdam, Ratelband, 1737.
52358: PIBRAC, GUY DU FAUR DE / GRASWINCKEL, D., - De vierling van den heer van Pybrac uit het Frans vertaald door mr. Dirck Graswinckel, Utrecht, De Roos, 1955.
64748: PICARD, L.B.,, - De oude Tooneelspeler. Blijspel. Vrij gevolgd naar het Fransch, van L.B. Picard.
64749: PICARD, L.B.,, - De oude Tooneelspeler. Blijspel. Vrij gevolgd naar het Fransch, van L.B. Picard.
7635: G.A.S. EN H[ENDRIK] K[UYPER] GZ (VERT.); LOUIS BENOIT PICARD - De jonge geneesheer, of De invloed der paruiken. Blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk Door Vriendschap Werkzaam. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1810.
56624: PICARD, L.B., - L'alcade de molorido. Comedie en cinq actes et en prose, Paris, Martinet, 1810, 103 pag.
59728: PICART, BERNARD, LE ROMAIN (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
59672: PICART, BERNARD (1673-1733) - Lycaon transformé en loup (Lycaon metamorphosed into a Wolf)
60778: PICART, BERNARD (1673-1733) - Two lionesses [set title: Recueil de Lions]
59676: PICART, BERNARD (1673-1733) - Iphis se pend de desespoir de n'avoir pu se faire aime d'Anaxarete (Iphis hangs himself in despair that he could not gain Anaxarete)
59680: PICART, BERNARD (1673-1733) - Arethuse, poursuivie par Alphée, est changée en fontaine (Arethusa pursued by Alpheus, and turned to a Fountain.)
61706: PICART, BERNARD (1673-1733) - Biblia Sacra (Frontispiece)
59674: PICART, BERNARD (1673-1733) - Clytie changée en tournesol (Clytia change'd into a Turnesole)
59678: PICART, BERNARD (1673-1733) - La toile de Penelope (Penelope's web)
59736: PICART, BERNARD, LE ROMAIN (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
55808: PICART, B. - Prent: 'De weduwe van Oldenbarneveld bid Prins Maurits om genade voor haar zoon', [1623], gravure door B. Picart, 1728. Links de weduwe knielend, rechts Maurits en andere edelen. In brede omlijsting met zuilen aan de zijkanten. Rechtsboven Tom II, pag. 240.
63634: PICART, BERNARD (1673-1733) - Scheeps-tocht, in den jaare 1596, naar Nova Zembla ondernomen.
4428: PICCARDT - Piccardt. Z.p. z.j., 13 p., getypt, met tabel.
68283: PICCARDT, - Catalogus der verzameling van voorwerpen betrekkelijk geschiedenis en oudheidkunde, ten stadhuize van Goes.
17751: PICHLER-VON GREINER, KAROLINE; D. BOMHOFF HZ (VERT.) - Frederik de strijdbare. Vertaald uit het Duits. Arnhem, C.A. Thieme, 1831-1832. [2 delen in 1 band]
33872: PICHOT, PHILIPPUS, UIT BREDA - Specimen juridicum inaugurale, quaedam notabiliora circa cambialem materiam sistens [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
65456: PICK, F.L., KNIGHT, G.N., - The Pocket History of Freemasonry
65455: PICK, F.L., KNIGHT, G.N., - The Freemason's Pocket Reference Book
65461: PIEHLER, H.A., - England for everyman
39282: PIELAT, BARTHELEMY; - L'anti-grammaire [...] = D'oude spraeck-konst verworpen, Amsterdam, Wed. J. Janssonius v. Waesberge, 1681. Geheel perkament (rug beschadigd), (44)+240+40+472 pag. Met: Nomenclature nouvelle (1681) en Les excercies (1681).
38890: PIENAAR, W.J.B. - English influences in Dutch literature and Justus Van Effen as intermediary, Cambridge, 1929, 260 pag., hardback.
64307: PIENDL, MAX, - Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis
6502: PIEPER-LIPPE, M. - Westfälische Zunftsiegel. Münster 1963. Ing., geïll., 88 p. en 18 losse platen.
33746: PIEPERS, PETRUS ELISA, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de paririo justo jurisconsulto [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
7870: PIÉRARD, C. - Les plus anciens comptes de la ville de Mons (1279-1356). Tome I (1279-1344).
66103: PIERSON, A., - C. Vosmaer herdacht door A. Pierson
67199: PIERSON, - In memoriam van Dr. Allard Pierson 8 april 1831-27 mei 1896.
66998: PIERSON, A., - Willem de Clercq naar zijn dagboek, 1811-1824
33936: PIERSON THOLEN, JACOBUS - Redevoering [...] over den invloed van de beoefening der wijsbegeerte op de menschelijke maatschappij en onze verstandelijke vermogens [...] Leeuwarden D. van der Sluis 1797
66459: PIERSON, A., - In memoriam. Woorden uitgesproken na de teraardebestelling van Nicolaas Hendrik de Graaf, 23 november 1886.
66671: PIERSON, A., - Willem de Clercq. Naar zijn dagboek. door A. Pierson met medewerking van de clercqs jongste kleindochter, twee delen, goedkoope druk.
66658: PIERSON, A., - Willem de Clercq naar zijn dagboek. door A. Pierson en de Clercqs jongste kleindochter. Eerste en tweede deel
68063: PIERSON, N.G., - Grondbeginselen der staathuishoudkunde. Eerste deel.
6504: PIES, E. - Zünftige und andere alte Berufe. Solingen 1999. Geb., geïll., 235 p.
63957: PIETER VAN WINTER, NSZ. - Horatius lierzangen in Nederduitsche dichtmaat gevolgd
68227: PIETERS, CH., - Annales de l’Imprimerie des Elsevier, ou Histoire de leur Famille et leurs editions.
19164: PIETERSE, W.C. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelitische gemeente te Amsterdam in zijn 'triumpho del govierno popular'.
64796: PIEYRE, M., - l'École des peres, comédie en cinq actes en vers
3048: PIGEAUD-COLENBRANDER, J.A. - Indische brieven. Levensloop en brieven van de grootouders Bodde-ten Brummeler en hun kinderen. Leiden 1983, 208 p., geïll.
58609: PIJLMAN, - Archief(fragment) van De Harp, Muziekfonds te Amsterdam.
54484: PIJLS, H. - De Bokkerijdersbende met de doode hand. Sittard, 1924.
53367: PIJNAPPEL, P.A. - De zaak Hogerhuis. Amsterdam, 1899.
31553: PIJNAPPEL, MENSO JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de facultate conjugum pactis nuptialibus jus constituendi quod inter se et extraneos valeat [...] Amsterdam J.H. Gebhard en Co. 1855
52146: PIJNAPPEL, C., - Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan des genootschaps ten spreuke voerende Het doel van dezen vriendenkring is Eendracht, Deugd en Oefening, [Amsterdam] 1833, 29+(2) pag.
66362: PIJPER, F., - Jan Utenhoven, zijn leven en zijne werken.
17817: PIJPERS, PIETER (VERT.); LOUIS BENOÎT PICARD - De akademi-vrienden, tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1801.
31454: PILZ, K - Nurnberg und die Nierderlande, pp. 1- 153 , in Mitteilungen der Vereins für Geschichte der Stadt Nurnberg, 43 ( 1952 ).
31779: PINO, ADOLF MAXIMILIAAN, UIT SAMARANG - Stellingen [..] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1870
32041: PINTO, AÄRON ADOLPHUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale ad locum codicis civilis Neerlandi de obligationum nullitate earumque rescissione [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1852
56404: PINTO, S. DE, - Wat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderwijs?, 's-Gravenhage 1876, 64 pag.
67523: PINTO, A. A. DE, - Levensbericht van Meinardus Siderius Pols.
65233: PIOT, CH., - Monnaies inedites et enigmatiques du Comte de Namur.
52312: PIPER, M., - Reynolds Stone, London 1951`, 96 pag., hardback with dustwrapper, ill.
64394: PIRON, A., - Joachim le Patinier Henri Bles, leurs vrai visages
34128: PIT, ADRIANUS, UIT ZOETERWOUDE - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando secundum codic. civ. Franc. et Neerl. [...] Leiden J.W. Brouwer 1842
59974: PITAU, JACOB (1623-1673), MEYSSENS, JOANNES (1612-1670) - SERENISSIMUS PRINCEPS IOANNES AUSTRIACUS BELGARUM ET BURGUNDIONUM GUBERNATOR [Juan II of Austria (1629-1679)]
53871: PITAVAL, GAYOT DE - Beroemde en gedenkwaardige rechts-zaaken met de vonnissen die 'er over gegeeven zijn, verzameld door den heere Gayot de Pitaval, advocaat voor 't parlement van Parijs. Uit het Frans vertaald door P. le Clercq, 2 delen, 's Gravenhage, J. Neaulme, 1737-1738.
65739: PIXERICOURT, G., - Alexis d'Ambreville, of Een regtsgeding onder Lodewijk den Vijftienden. Tooneelspel in drie bedrijven en zes tafereelen. Naar het Fransch van Guilbert Pixe´ricourt door mejufvrouw M. Schouten.
34906: PLA, JACOBUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de adoptionibus Leiden Luchtmans 1714
34968: PLAAT, GERARDUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Positiones medicae inauguralis Leiden Van Laar en Herdingh 1809
42171: PLAGGE, M.W. - Plaatselijke en geneeskundige beschrijving der zwavelbron bij im en van het daarbij opgerigte badhuis, Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, van Arum, 1824.
866: FRYSKE PLAKNAMMEN - Fryske plaknammen. Deel VI t/m X in één band. Leeuwarden 1953-1957. Geb., ca. 400 p.
64113: PLANCK, WILLY, DOPHEIDE-WITTE, E, - De luie teddiebeer
2024: PLANTENGA, J. - De bewijskracht der akten van den Burgerlijken Stand. (Diss.) Leiden 1895, 100 p.
64336: PLANTENGA, B.P., - Duitschland en Oostenrijk, handboek voor reiziger
64986: PLANTENGA, P., - De Rijn van Arnhem tot in Zwitserland. Handboek voor reizigers met reiskaarten en plattegronden
34788: PLAS, FREDERIK WILLEM VAN DER , UIT MEESTER CORNELIS (BATAVIA) - De schuldeischers bij het geding tot scheiding van goederen Leiden Somerwil 1888
66846: PLASSCHAERT, A., - Het portret, lezing door Alb. Plasschaert
17757: PLAT, PIETER - Rhapsodiën uit het dagboek van Pieter Plat, dichter en wijsgeer te Kraaijenest. Arnhem, G. van Eldik Thieme, 1843.
36312: PLATNER, JOHANN ZACHARIAS - De arte gymnastica veterum ....[et] Oratio de nonnullis erroribus diaeteticis Leipzig Tietze 1724
9232: [HALMAEL, HENDRIK VAN (VERT.)]; TITUS MACCIUS PLAUTUS - De verboode vleesverkooper, bedroogen. Gevolgt uyt Phseudolus, wel eer in Latynsche veersen beschreeven door den vermaarden poëet Plautus. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1709.
36300: PLAZ, GEORG CHRISTOPH, UIT LEIPZIG; PRAESES: HEBENSTREIT, JOHANN CHRIST. - Dubia quaestio de differendo impoenitentis delinquentis supplicio Leipzig Tietze 1723
67121: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J.,, - Jhr. Mr. Joan Ro¨ell / door L.J. Plemp van Duiveland
58472: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J., - Willem Frederik Koning der Nederlanden, Amsterdam, 1949, 139 pag.
42913: PLEMPER, P. - Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn. Leiden, H. v. Damme, 1714.
51059: PLENCK, JOSEPH JACOB - Verhandeling over de venusziekten, (...) uit het Latijn vertaald (...) dor Lambertus Nolst, 3e verbeterde druk. Dordrecht De Leeuw en Krap, 1792.
66450: PLEYTE, W., - Levensbericht van C.M. de Jong van Rodenburgh/Levensbeschrijving van C.M. de Jong van Rodenburgh, gep. kolonel der infanterie
63987: PLEYTE, W., - Open brief aan de bestuurders der geschiedkundige verzamelingen in Nederland door Dr. W. Pleyte, conservator aan het Rijks-museum van Oudheden, niet in den handel
31154: PLEYTE, W. E.A. - Meerveld en Meervelder Bosch, Barneveld 1886, 93 + 54 pag. Geillustreerd met 8 gekleurde litho's, orig. papieren omslag.
51934: PLINVAL DE GUILLEBON, R. DE, - La porcelaine a Paris sous le consultat et l émpire, Geneve 1985.
37372: PLOEGER, J. EN G.A.M. BRANDS - Handleiding voor Grieksch- Romeinsch worstelen, Rotterdam 1918, 106 pag., geïll., geb. ( rug licht beschadigd ).
5068: PLOMP, N. - Familieboek Van der Wind. Woerden 1973, 8+106 p., gestencild, in ringband, geïll.
17761: PLOOS VAN AMSTEL, JACOB - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
17760: PLOOS VAN AMSTEL, JACOB - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Wed. Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
43267: PLOOS VAN AMSTEL, C. - Aanleiding tot de kennis der anatomie in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld. Amsterdam, Yntema, 1783.
40738: PLUIM, T - Uit de geschiedenis van Baarn, Hilversum 1932, 292 pag., geb., geïll. Goed exemplaar van de originele uitgave.
17762: PLUIMER, JOAN - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1724 [deel 1]; Leiden, Janssoons van der Aa, 1723 [deel 2]. [2 delen in 1 band]
15188: DRIE PODAGRISTEN [D.H. VAN DER SCHEER, H. BOOM EN A.L. LESTURGEON] - Het boek der podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Bloemlezing uitgegeven voor de Drentsche studiekring “D.H. van der Scheer”, Assen: van Gorcum, 1947
60188: PODESTÁ, GIOVANNI ANDREA (1608-C.1674) - Allegory of the Arts and Time
36620: POEL, JOHANNES MARINUS GODAERT VAN DER, UIT GLANERBRUG - Heren en Boeren, een studie over de commissien van landbouw (1805-1851) Wageningen Veenman 1949
67534: POELMAN, A.L., - Wat de moderne theologie leert.
67533: POELMAN, A.L., - "Toen ik nog een kind was." Opmerkingen, beelden en schetsen door Dr. A.L. Poelman, Predikant te Noordbroek.
19352: POEST CLEMENT, A. VAN DER (RED.) - Geslachtsboom ofte de afkomstelingen van Doen Beijense van driel.
55277: POLAK, ED. - Het lintje. De feiten der Kuyper-zaak. Amsterdam, Brochurehandel der SDAP, 1910.
35830: POLAK, MAURITS, UIT HOORN - Stellingen ..... Zwolle Mehler 1899
36044: POLAK, ABRAHAMUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen medicum inaugurale sistens theses aliquot medicas Leiden D. du Saar 1802
37292: POLANO, S - Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk. Alphen, Atrium, 1988, 265 pag., geb., geïll., met stofomslag.
66536: POLIGNAC, FAGEL, F., - Missive Van de Heeren Fransche Ministers. Te Geertruidenbergh den 20. Julii 1710. Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden 23 Julii 1710. Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden 27 Julii 1710.
66223: POLIS, C., - Letter by Procureur Generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden to Secretaris van het Collegie voor de Zeevisscherijen d.d. 26 mei 1896 confirming that no judgments were rendered by the Hoogen Raad concerning certain laws.
57596: POLL, F. V.D.; - Handleiding tot de paardenkennis, afrigtingskunst en rijkunst voor de kadetten der kavallerie en artillerie, eerste stuk, Breda 1841, 304 p, geb. in half linnen,, geill.
32605: POLL, WILHELMUS CAROLUS SALOMO VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de locatione et conductione operis faciendi [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
34312: POLL, HENRICUS MAURITIUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de principiis foederis, qud dicitur neutralitas armata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
34228: POLL, HARMANNUS JANUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de munere causarum patroni et inprimis de libertate ei concedenda, ut munere bene fungi possit [...] Amsterdam C. Weddepohl 1834
43224: POLL, W. VAN DE - Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in Maart 1855. Tiel, v. Wermeskerken, 1855.
43460: POLL, W VAN DE (RED.) - Gelderland. Tweemaandelijks tijdschrift voor Nederlands letterkunde, 6 delen (1852-1857) in 9 halfleren banden met goud opdruk op de ruggen. Mooie set.
55194: POLLARD - Prent: 'Portrait of the Regicide Ankerström, as he was exposed in the streets of Stockholm during three days upon a scaffold'. Gravure door Pollard, gepubliceerd door Cadell & Davies, Londen, 1819.
64596: POLLEE, S., - Wonder der huismiddelen, nagelaten door wijlen den heer S. Pollee, te Haarlem.
55522: POLS, M.S. - West Friesche Stadrechten. 2 delen, 's Gravenhage , 1888-1885.
32595: POLS, JOANNES, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de corporibus moralibus [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1849
64907: POLS, M.S. (ED.), - Westfriesche stadrechten.
5674: POLVLIET, CH.J. - Genealogie van het geslacht Kalff, Oisterwijk 1894, 11 p.
5030: POLVLIET, C.J. VAN - Geslachten Werumeus en Gockinga. 's-Gravenhage 1906, 47 p., met tabel.
64945: POLVLIET, CH.J., - Convolute: Het geslacht Deutz en Deutz van Assendelft. I. Geslachtsregister (Chr. J. Polvliet), Het geslacht van Hoorn ((D.G. van Epen), Het geslacht Flugi van Aspermont (Jac. Anspach), Het geslacht Ortt en Orth (P.C. Bloys van Treslong Prins)
3620: POLVLIET, C.J. - Bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht Van Haamstede. ‘s-Gravenhage 1908, 68 p.
4220: POLVLIET, C.J. - Het geslacht Muilman. Z.p. z.j., 14 p., geïll.
42398: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum of verdichte historie der goden en godinnen (...) na den 7e druk uit het Latijn vertaald (...) door G. Kempher. Amsterdam, A. Schoonenburg, 1730.
42414: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
42416: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
66949: POMMEREUL, BARON DE, - Letter written by Le general Baron de Pommereul, conseiller d'etat, directeur general de'l'imprimerie et de la libraire, to Van Maanen, 1r presiden de la Cour Imperiale d.d. 16 Mai 1811
32475: POMPE VAN MEERDERVOORT, JOZEF JAN, UIT MAASTRICHT - Iets over de regten van den vruchtgebruiker. Academisch proefschrift [...] Leiden Van den Heuvell en Van Santen 1862
6820: ANONIEM (VERT.); MAURIN DE POMPIGNY - Barogo, of Het vervolg van de schoorsteenveger prins; blyspel in twee bedryven. Vertaald uit het Frans. Rotterdam, J. Hofhout en zoon,1802.
64367: PONS, M., BARRET, A., - Patinir ou l'harmonie du monde
50987: PONSE, HENDRIK - Handleiding voor de landbouwers wier landen door den watervloed, op den 3, 4 en 5-2-1825 met zout water zijn overstroomd, om dezelve door min kostbare middelen (...) te herstellen. 's Gravenhage, Kloots, 1825.
56528: PONSON DU TERRAIL, M.A. DE, - Les chiens de chasse. Recits d'automne, Paris, Amyot, 1863.
2040: PONT, J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618. Haarlem 1911, 632 p.
38232: PONT, F - Friedrichstadt a.d. Eider. Die Hollandische kolonisation an der Eider und die gottorpische handels politik in den letzten dreissig jahren des Spanisch- Niederlandischen krieges, Friedrichstadt 1913, 54 pag., geb., geïll.
21068: PONTBRIANT, A. DE - Histoire de la Principauté d'Orange, Avignon 1891, 466 pag., geìll., herbonden in linnen band.
42239: PONTECOULANT, G. DE - De Halleysche komeet en hare wederkomst in 1835, of De geschiedenis der komeet (...) gevolgd van eene ephemeride, berekend door den heer A. Bouvard. Breda, Broese, 1835.
67735: POOL, J. C., - Frederik van Heilo en zijn schriften.
30794: POOPE, L.J.C. E.A. (RED.) - Gedenkschrift van de vereeniging van kommiezen bij 's Rijk belastingen in Nederland 1892- 1917, Schiedam 1917, 7 + 334 pag., geb., geïll.
66492: POORTMAN, W.C., - Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels. Deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal
17778: POOT, HUBERT KORNELISZOON - Gedichten. Amsterdam, S.J. Baalde, 1780. [3 delen]
63947: H. K. POOTS - H.K. Poot’s gedichten
63946: H. K. POOTS - H.K. Poot’s gedichten
7079: [BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; ALEXANDER POPE - De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Vertaald uit het Engels door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
65667: POPPE, F., - Zwischen Ems und Weser
32003: POPTA, WALLE MELIS VAN, UIT ARNHEM - De "Landerziehungsheime"(New schools, ecoles nouvelles) geschiedenis, ontwikkeling en beteekenis. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1929
17781: PORJEERE, OLIVIER - Dichtmengelingen. Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1792.
42050: PORNY, MARK ANTHONY - The elements of heraldry. London, J. Newbery, 1765.
50730: PORTENGEN, J.A., - Bijdrage tot de kennis van Sarcoma cutis, Amsterdam 1891, 87 pag., geb. in met goud bedrukte linnen band, goud op snee [dissertatie].
41598: PORTIELJE, D.A. - De handel van Nederland in 1844 en middelen tot opbeuring, vnl. in betrekking tot de wetgeving, Amsterdam 1844, 7 + 164 pag., orig. karton.
61011: PORTMAN, LUDWIG GOTTLIEB (1772-1828/48) AFTER ANSPACH, JOHANNES (1752-1823) - F.W. CONRAD... (Portrait of Frederik Willem Conrad)
59766: POSSEMIERS, ADRIAEN (FL. 1676-1685); AFTER TENIERS II, DAVID (1610-1690) - Two peasants in an interior
27632: POSSIBLY BY HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Labouratoire dece temps / Het groote stookhuis der princen dezes tyds in Europa
60734: POSSIBLY MULLER, HARMEN JANSZ. (1540-1617) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - An officer (set title: Three military figures from the Dutch army)
67249: POST, ELISABETH MARIA - Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.
27876: POST, R.R. ( UITG.) - Supplieken gericht aan de pausen Clemens VI, Innocentius VI en Urbanus V, 1342 -1366, 's-Gravenahge 1937, 504 pag.
32601: POST, BARTUS, UIT TIEL - Specimen juridicum inaugurale de analogia ab interpretatione extensiva rite distinguenda, et diversis analogiae generibus, ratione juris criminalis [...] Tiel A. van Loon 1840
17790: POST, ELISABETH MARIA - Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.
3958: KRUIT-POST, - Kruit-post, jrg. 1 (1984) t/m 9 (1993), ca. 25 nrs., niet compleet.
39800: POST, B.J. - Geschiedenis van Maasland van de vroegste tijden tot heden, Rijswijk 1985, naar de editie 1909, 305 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35728: POSTHUMA, JOB, UIT HARLINGEN - De therapie der actynomycose bij den mensch Leiden Kleyn
64577: POSTHUMUS, N.W., - De tentoonstelling en het congres voor aardrijkskunde te Parijs in 1875, door N.W. Posthumus.
68114: POSTHUMUS MEYJES, R., - Uitboezeming bij het graf van mijnen hooggeachten schoonbroeder J.A.D. Molster Evangelie-Dienaar bij de Nederduitse Hervormde Gemeente te Utrecht, den 1. Maart 1850 door R. Posthumus Meyjes. Uitgegeven ten voordeele der Diakonie-scholen van de Nederd. Herv. Gemeente te Utrecht.
17793: POSTHUMUS, RINSE (VERT.); VOLTAIRE [FRANÇOIS-MARIE AROUET] - Sokrates, in toneelstik fen J. Thomson: uut it Frans forfryske fen Knillis Jorrits Posthumus te Sint Anna. Leeuwarden, D. Meindersma, Wz, 1848.
31388: POSTMA, C - Het hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen, 1289- 1589, Hilversum 1989, 461 pag., geb., geïll., met stofomslag.
36190: POSZHELDT VON LOEWEN, WENCESLAUS ANTONIUS, UIT BOHEMEN - Peregrinatio de civitate coecitatis in paradisum claritatis.......Dionysius a Sancto Guilielmo......Lutheri Megalandri..... Wittenberg Johann Wilcke 1679
32539: POT, JOHAN HENDRIK JACOB VAN DER, UIT ROOSENDAAL - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage W.P. van Stockum & Zoon 1951
17795: POT, WILLEM VAN DER - Endeldijk, hofdicht, en andere gedichten. Leiden, Pieter van der Eyk, 1768.
59390: POT, VAN ZIJL, DEVENTER, AMERSFOORT, AMSTERDAM - Trouwfoto, gedateerd 28 maart 1929, gemaakt door A.J. Fortgens Fa J.W. Wentzel, Hoffotograaf Amersfoort, Langestraat 106a, tel. 104.
66655: POT, C.W. VAN DER, - Levensbericht van Izaak Hendrik Gosses
31935: POTTER VAN LOON, JOHANNES, UIT SINT ANNA, DE BILDT - Dissertatio iuridica inauguralis, qua continetur: collatio institutionum iustinianearum cum Gaii institutionibus Veronae inventis [...] Groningen J. Oomkens 1823
66286: POTTER VAN LOON, J. TE APPINGEDAM, - Berigten nopens Doede van Amsweer
15756: POTTER, H. - Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het vaderland. Deel I. Amsterdam: Saakes, 1808.
15010: F.A. POTTLE (RED.) - Boswell in Holland 1763-1764, including his correspondence with Belle de Zuylen (Zélide). Melbourne, Londen, Toronto: Heinemann, 1952.
3272: POULTER, GEORGE C.B. - The Corbould genealogy. Ipswich 1935, 165 p., geb., geïll.
59145: POUPART, C., - Album Amircorum of Corali Poupart, dated between 1810-1822 (Amsterdam), all French, containing 29 contributions, 14 pp with drawings (mainly landscapes and portraits, 1x in gouache, 8x in (col.) pencil (w. grey wash), 2x in pencil/watercolour and 3x in pen/brush and black ink, 12 manuscript pp (poems), 1p with calligraphy in col. ink, 1p with two mounted curls of hair and 1 loosely inserted piece of cloth embroidered flowers, several blank pages. Contemp. gilt longgrained full red moroccan, both covers w. double gilt floral borders around sides, giltlettered "Souvenir"and "Corali Poupart" on spine, in board slipcase. Relié par A. van Rossum à Amsterdam.
56482: POUS, P., - Gedachten over den landbouw en hoe de landman in ons vaderland bij de lage prijzen der tarwe kan blijven bestaan, Middelburg 1835, 36 pag.
54508: POUTSMA, H.J. E.A. - Enquete over de behandeling van 'politieke misdadigers' in Nederlandsche gevangenissen, gehouden door het tijdschrift De Jonge Gids. Amsterdam, 1898. [gebonden met:] Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen van G. in der Maur. Amsterdam, 1898.
5352: POUW, F. - Onze familie. Clemens, Van der Linden, Harlé, Huinck, Tersteeg, Bouhuijzen, Nieuwegein 1994, 507 p., geb., geïll.
64384: PRAAMSMA, SIEM, - Stanny Stamp met verlof
24838: PRADT, D. DUFOUR DE - Antidote au congres de Rastadt ou plan d'un nouvel équilibre politique en Europe.
2058: PRAK, M. - Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780. (Diss.) [Amsterdam] 1985. Geb., geïll., 438 p.
65514: PRALL, W., - Publication of the Huguenot Society of America. The Reformation and the Origin of the Church of the Huguenots
15764: PRATT, [SAMUEL JACKSON] - Gleanings through Wales, Holland and Westphalia. Sixth edition. To which is added, Humanity, a poem, seventh edition, 3 delen. Londen: Longman & Rees, 1802.
37840: PRAZ, M - Het Europese binnenhuis. De stijlveranderingen in de interieurkunst van het Romeinse rijk tot het begin van de 20e eeuw, Utrecht 1965, 393 pag., geb., geïll.
25000: PREISSLER, J.D. - Die durch Theorie erfundene Practic oder grundlich-verfasste Reguln derer man sich als einen Anleitung zu berühmten Kunstlere Zeichen-wercken bestens bedienen kan.
15766: PREL, MAX FREIHERR DU - Die Niederlande im Umbruch der Zeiten. Alte und neue Beziehungen zum Reich. Im Auftrag des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete Reichsminister Dr. Seyss-Inquart, herausgegeben und bearbeitet von Dr. Max Freiherr du Prel unter Mitwerkung von Willi Janke. Würzburg-Den Haag: K. Triltsch, 1942.
28992: PRELLER, FRIEDLICH - Odyssee-landschaften, in Holzschnitt ausgeführt von R. Brend'amour, mit einer biographie des kunstlers. Leipzig 1881, 49 pag., good copy.
67007: PRENEN, HARRY, - Op heter daad, Erotische gedichten
67008: PRENEN, HARRY, - Het laatste landschap van Wu Tao-Tsu. Added booklet In memoriam Harry Prenen
22280: PRENTBRIEFKAARTEN, AMERSFOORT, VAN ACHTERBERGH - Briefkaarten-album, met 96 prentbriefkaarten uit de jaren 1900, 1901 en 1902, verzameld door mej. M.W. (Greta) van Achterbergh, Beekstraat te Amersfoort. De kaarten betreffen meest topografische gezichten, ongeveer de helft Nederlands en de helft buitenlands.
24872: PREVOST, ABBE - Manuel lexique ou dictionnaire portatif des mots Francois dont la signification n'est pas familiere a tout le monde, nouvelle ed. Paris, Didot, 1755.
65415: PREVOST, ABBE, - Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, Cent romans Francais
43650: PRIBRAM, A.F. - Franz Paul Freiherr von Lisola 1613-1674, und die politik seiner zeit, Leipzig 1894, 714 pag., mit portret, rucke lose.
24996: PRIDEAUX, H. - Het oude en niewe verbond aen een geschakelt in de geschiedenissen der Joden, 2e druk, vermeerdert door J. Drieberge.
31787: PRIJN, JOHANNES FRANCISCUS MARINUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1870
36454: PRINCE, FELIX, UIT NIJMEGEN - Andre Antoine et le renouveau du theatre Hollandais (1880-1900) Amsterdam Vermeulen 1941
56552: PRINGLE, J.F., - Pleitredenen over het tiendregt in de Haarlemmer-meer. Uitgesproken voor het Prov.-Gerechtshof in Noord-Holland, Arnhem 1863, 235 pag.
32557: PRINGLE, JOANNES FREDERICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de injuria [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
51744: PRINGSHEIM, O., - Beitrage zur wirtschaftlichen entwickelungsgeschichte der vereinigten Niederlande im 17 und 18 Jahrhundert, Leipzig 1890, 126 pag., geb. in half linnen.
31937: PRINS, ARIUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis de sponsalibus secundum jus antiquum hollandicum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
33898: PRINS, JOHANNES JACOBUS, UIT LANGEZWAAG - Commentatio sistens interpretationem loci 3 Petr. III: 18-22 [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1835
35786: PRINS, GERARDUS, UIT BENTHUIZEN - Karyokinese in het bloed Utrecht Kemink 1890
36534: PRINS, J.J. - Godsdienstige rede ter voorbereiding van het academiefeest Leiden Van Doesburgh 1875
67561: APIE PRINS (ADRIAAN PIETER PRINS), - Biggenvangen in Heemstede anno 1900
34698: PRINS, THEODORUS LAMBERTUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de iis, quae sunt singgularia in mutuo Leiden Luchtmans 1785
23650: PRINSEN, J. (RED.) - Collectanea van Gerardus Geldenhauer Noviomagus, gevolgd door den herdruk van eenige zijner werken. Amsterdam 1901, 54 + 279 pag.
32951: PRINSEN, JACOBUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1898
64826: PRINSEN, P.J., - Leerwijze om kinderen te leeren lezen. door P.J. Prinsen
65854: PRINSEN, P.J., SPAAN, J., - Aardrijksbeschrijving der stad Haarlem onder toezicht van de schrijver nagezien en vermeerderd met eene beschrijving van Haarlems omstreken
65066: PRINSEN, P.J., - Zang-oefeningen samengesteld naar aanleiding van Van Dapperen's handboekje voor het onderwijs in de Muzijk en het zingen; verzameld door P.J. Prinsen, nieuwe uitgave
65811: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - Haarlemsche gebruiken omstreeks 1870-1880
39146: PRINSEN, MARIE M. - De idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieën. Amsterdam 1934, 344 pag., geb. exemplaar [dissertatie met los blad stellingen].
56226: GROEN VAN PRINSTERER, - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie, Leiden, Van Nifterik, z.j., 122 pag.
24700: POPULAR PRINT - Two warships on separate woodcuts by A. Bouwens, depicting the ‘Admir M. de Ruyter’ and ‘De Fortitude’. Turnhout, Glenisson and Van Genechten, nr. 139 [19th century].
61129: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de la Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
59712: PROBST, JOHANN FRIEDRICH (1721-1781), AFTER ROOS, JOHANN HEINRICH (1631-1685) - Etwelche Arten von Vieh...
61131: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
17804: PROCES - Het proces der drie koningen, Louis de XVI van Frankryk, Carel de III van Spanjen, en George de III van Groot-Brittanjen, bepleit voor de vierschaar der Europesche mogendheden. Waar by verhaald wordt welk vonnis de Hanoversche Knoopen-draaijer heeft geleden. Ostende, by H. Slappermende, [1780?].
61125: PRONK, CORNELIS (1691-1759); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - La maison de la ville á Middelbourg (mirrored)
32015: PROOSDIJ, A.C.G. VAN - Huwelijksrecht. Stellingen.
65412: PROUST, M., - A la recherche du temps perdu XI La Prisonniere, premiere et deuxieme partie
1860: NEDERLANDSCHE PROVINCIEWAPENS - De Nederlandsche provinciewapens naar heraldische gegevens ca. 1500, met verklarende tekst. Utrecht [1943], 11 in kleur gedrukte platen in mapje met tekstboekje van 16 p.
67914: PROVO KLUIT, P. W., - De nagedachtenis van dr. Willem Peiffers Scheidius verlevendigd, aan de leden van het Utrechtsch departement der Bataafsche Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
66186: PROWE, L., - Festrede zur 4. sacular-feier des geburtstages von Nicolaus Copernicus gehalten im saale des rathauses zu Thorn am 19. Februar 1873 von Leopold Prowe
17809: PRUDENTIUS CLEMENS, AURELIUS; GERARD KEMPHER (VERT) - Lofzangen. Leiden, Jacobus Meul, 1712.
23424: PRUDHOMME, A - Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Isère, archives civiles, serie B. Tomes deuxième et troisième, Grenoble 1884,1899, 108+308+121+413 pag, geb. Très bonnes exemplaires.
36042: PRUYMBOOM ADR. FILIUS, CORNELIUS, UIT GASTEL - Theses medicae inaugurales Leiden Cyfveer 1801
43530: PRUYS VAN DER HOEVEN, C - Akademieleven, Utrecht 1866, 298 pag., geb. in linnen stempelband.
64020: PSYLANDER, ELSNER - collection of newspaperclippings, advertisments and other documents concerning the dancing couple Nelly and Charles Psylander,
42499: PUFENDORF, SAMUEL VON - Inleydingh tot de historien der voornaemste rycken en staten welcke ter deezer tijd in Europa worden gevonden. Vertaald uit het Duits door Simon de Vries. 2e druk, Utrecht, Ribbius, 1686.
37960: PUGH, P.D.G. - Staffordshire portrait figures and allied subjects of the Victorian era, New York 1971, 657 pag., hardback with dustwrapper, ill.
61666: PUNT, JAN (1711-1779) - ZYDEBALEN HOFDICHT
24651: PUNT, JAN - Afbeelding van de zaal en ’t praalbed waar op het lyk van zyne doorluchtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau [...]. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere de Swart, architect van het hof; en in het kooper gebragt door Jan Punt. Amsterdam, François Changuion, 1752. Bound with: Lyk-staetsie van zyne doorluchtigste hoogheid den heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Orange en Nassau. [...] Naeuwkeuriglyk nagetekent door P. van Cuyk, Junior. en in het kooper gebragt door J. Punt. ’s-Gravenhage, Pieter Gosse en Nicolaes van Daalen, 1755.
31064: PUNZO, CIRO (ED.) - Gli Accademici di Pontzen. Pontzen academicians. Dizionario, Pontzen 1967, 333 pag., ill.
52110: PURAYE, J. (ED.), - Album amicorum Abraham Ortelius, Amsterdam 1969, 99+125 pag., geb., geïll., met stofomslag.
65277: PURDY, H. T., - San Francisco as It was, as it is, and how to see it
16576: PURMEREND - Purmerend en de drie meren (Beemster, Purmer en Wijde-Wormer). Uitgegeven met medewerking van de gemeentebesturen van Purmerend, Beemster en W.Wormer, Amsterdam, Alta, 1926, 80 p.
42965: BENTIVOGLIO / E. PUTEANUS - Relationi del cardinale Bentivoglio [Provincie Unite di Fiandra], publicate da E. Puteano in Anversa. 2 delen in 1 band, Colonia [= Amsterdam?], 1630.
34342: PUTMAN CRAMER, ADOLPHUS ANNEUS, UIT TWELLO - Dissertatio juridica inauguralis de usufructus natura [...] Deventer J. de Lange 8-4-1840
20684: PUTMAN, J.H. M. - Index van personen aan wie door het Hof van Utrecht octrooi is verleend om te testeren, voorkomend in de octrooiregisters. 1603-1640, 1641-1678, 1679-1720, 1721-1760 en 1761-1806. 5 delen, Utrecht 1984-1995, ( toegang 8 t/m 12 ), ca. 1800 pag.
31613: PUTMAN CRAMER, GULIELMUS JOANNES CAROLUS, UIT TWELLO - Specimen juridicum inaugurale de auctoritate cognatorum inm causis pupillaribus [...] Deventer J. de Lange 1839
34304: PUTTKAMMER, MATTEUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen academicum inaugurale, exhibens quaestionum juridicarum syllogen [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1819
44088: VREDENDUIN PZ. J., - Geschiedenis van de banne Westzaanen, Zaandijk 1903, 330+(10) pag., geb., geïll. (o.a. met 2 uitvouwbare kaarten). Mooi exemplaar.
31609: QUACK, HENRICUS PETRUS GOTHOFREDUS, UIT SETTEN - Specimen historico-politicum inaugurale de republica qualis furrit seculo XIVmo [...] Amsterdam J. Müller 1859
31697: QUACK, H.P.G. - Sociale politiek. [...] Amsterdam 1885
17830: QUACK, JAN DE (VERT.); MARGUERITE DE SALUCES - Foscarini, of Het slagtoffer van de Venetiaansche staats-inquisitie. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1827. [3 delen]
17829: QUACK, JAN DE, EN BERNARDUS ANTONIUS FALLÉE (VERT.) - De vrouwen-soldaten of De slecht verdedigde vesting, vrolyk blyspel met zang. 2e druk. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1825.
33698: QUACK, H.P.G. - Staat en maatschappij.
51053: QUACK, J.C.W. - Gedenkboek van den watersnood in 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlansch Indie geteisterd werd. Dordrecht, Revers, 1862.
36444: QUACK, H.P.G. - Bouw en samenstel der maatschappij, rede ...overdracht rectoraat 1875
67722: QUACK, H. P. G., - Herinneringen aan Mr. J. A. Sillem
67222: QUACK, H.P.G., - Herinneringen uit de eerste veertig levensjaren. Niet in den handel.
38158: QUACK, H.P.G. - Traditie en ideaal in het volksleven, Utrecht 1872, 40 pag. zonder omslag.
56238: QUADEKKER, E.A.L., - Het paardenboek. Een geillustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden, 3 delen, Zutphen [ca. 1920].
32611: QUARLES VAN UFFORD, JACOBUS CAROLUS GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-politica inauguralis de vi rationum externarum in domesticam nostrae conditionem, inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae-septentrionalis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1844
32861: QUARLES VAN UFFORD, GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-juridica inauguralis, continens historiam institutionis curiae supremae in Hollandia et Zeelandia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
34808: QUARLES VAN UFFORD, EDUARDUS, UIT HAARLEM - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1842
64413: QUARLES VAN UFFORD, P.N., - Eenige regelen ter wederlegging van de Costerlegende door Jhr. Mr. P.N. Quarles van Ufford
59808: QUELLINUS, HUBERT (1619-1687) - Artus Quellinius Antverpiensis Curiæ Amstelodamensium statuarius (Portrait of Artus Quellinus I)
2082: QUERFURTH, CURT O. VON - Kritisches Wörterbuch der heraldischen Terminologie. Facsimilé-uitgave Wiesbaden 1969 naar de uitgave München-Berlin 1872. Geb., geïll., 190 p.
20376: QUERFURTH, C.O. VON - Kritisches Wörterbuch der Heraldischen Terminologie mit 322 in den text gedruckten Abbildungen, Nördlingen 1872, 4+190 p. Orginele uitgave.
66656: QUERIDO, IS.,, - Frank van der Goes, Studien over tijdgenooten. Eerste reeks
42981: QUESADA, C.M. DE CESPEDES Y - Cuba before the world [publication for the Panama-Pacific International Expostition in San Francisco, 1915].
68440: QUESNE-VAN GOGH, E.H. DU, - Vincent van Gogh. Herinneringen aan haar broeder door E.H. Du Quesne-Van Gogh met een inleiding door Benno J. Stokvis.
54287: QUESTIER, M - Astrologise aenteeckeningh voor het jaar 1684, gemaekt door de heer Matthias Questier, professeur tot Parys, den welken heeft voorsegt de dag van zijn sterfte ende ook de dood vanden grave van St. Paull, welcke aenteeckening in zijn sack gevonden is na sijn dood, anno 1683. z. pl., [1684].
20100: QUICKE, F. - Les Pays-Bas à la veille de la période Bourguignonne, 1356 - 1384, Brussel 1947, 458 pag., geb. Goed exemplaar.
64083: QUIDAM, - Een studentenfeest, fragment uit het leven van een bij zijne ouders inwonend student
17732: [PELS, ANDRIES (VERT.)]; PHILIPPE QUINAULT - De wanhebbelyke liefde, kluchtspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
32239: QUINTUS, JUSTUS DATHO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de ambitu juris poenalis communis in Belgio [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1836
32613: QUINTUS, RUDOLPHUS ANTONIUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de separatione thori ac mensae, praesertim de ea, quae fit mutuo conjugum consensu [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1840
25004: RAA, F.J.G. TEN - De uniformen van de Nederlansche Zee- en Landmacht hier te lande en in de kolonien, naar aquarellen of teekeningen van J. Hoynck van Papendrecht, W.C. Staring en J.P. de Veer.
67931: RAABE,A.H., - J.J.L. van der Brugghen herdacht : bij gelegenheid van de inwijding der herbouwde school op den Klokkenberg te Nijmegen.
64414: RAADT, J.-TH DE - Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique-Luxembourg-Pays-Bas-Allemagne-France). Recueil historique et héraldique.
64341: RAADT, J.-TH DE - Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique-Luxembourg-Pays-Bas-Allemagne-France). Recueil historique et héraldique.
1085: RAADT, J.-TH DE - Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique-Luxembourg-Pays-Bas-Allemagne-France). Recueil historique et héraldique.
67416: RAADT, PETRUS DE, - Collection of three books, written by De Raadt: 1. Het besluit van 2 jan. 1842 omtrent het lager onderwijs vergeleken met de wet van 3 april 1806. 2. Een drietal bedenkingen van mr. G. Groen van Prinsterer. 3. De koninklijke besluiten van 23 mei 1845 en 1 juli 1850 en de verslagen der staatscommissie over de toeslagen tot de Hoogescholen en Athenaea. 4. Added: J. Kramers: Herinnering van Petrus de Raadt.
38004: RAAF, K.H. DE - Willem Kloos, de mensch, de dichter, de kriticus, Velsen 1934, 309 pag.
35836: RAALTE, HENRY AUGUST VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Van der Schouw 1877
23858: RABAN - Le petit Jesuite, Paris, les Mds de Nouveautes, 1826, 16°. 29 pag. Original printed covers , stating that there were 15000 copies printed.
52577: RABELAIS, F. - Les songes drolatiques de Pantagruel ou sont sontenues cent vingt figures de l'invention de maitre Francois Rabelais copiees en facsimile par J. Morel sur l'edition de 1565. Paris, Les bons libraires, 1869.
27140: RABER, A - Der kampf um das herrenmeistertum des Johanniterordens (1641-1652], zugleich ein beitrag zur geschichte der grafen Adam und Johann Adolf zu Schwartzenberg, Würzburg 1911, 127 pag. [ dissertation].
9018: [MEIJER, LODEWIJK, E.A. (VERT.)]; JEAN BAPTISTE RACINE - Andromaché. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1744.
54607: RACOT DE GRANDVAL, NICOLAS - Le vice puni, ou Cartouche. Poeme. Nouvelle edition. Amsterdam, J. de Ruyter, 1738.
60192: RADEL (1739-1808) AND BENARD, ROBERT (1734-?) - Machines de Théatres (Theater Machinary of the Opera of Paris)
61760: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Agter St. Maria tot Utrecht
61762: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Bij St. Agnite tot Utrecht.
61726: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Waerdenburg
61728: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Cleef
61720: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis te Bylant
61722: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Wolfswaert van Agteren
61724: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Wolfswaert van Vooren
61716: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Valkhof te Nimwegen waterzij
61718: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Loevestein
61774: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Maersen
61776: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Kronenburg en Loenen
61754: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Poort tot Ysselstein / Bij de Issel Poort tot Ysselstein
61778: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Kronenburg in Welstant
61766: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Utrecht
61768: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Utrecht
61770: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Den Bergh aan de Veght
61764: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Rijnkom
61756: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Vreeswijk aan de Vaart
61758: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Pellus-Poort bij Utrecht aan de Voorstadt / Pellus-Poort bij Utrecht
61742: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Slot te Abkou
61744: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Int Slot te Abkou
61746: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt / Yearsvelt
61794: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt
61796: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Konings-Uythof
61792: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kasteel van Liesvelt
61788: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Langerack
61790: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Langerack
61772: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Poort tot Montfoort / Poort tot Montfoort
61714: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Hinten
61738: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Weeshuis tot Amersfoort
61740: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Klooster s Aegten
50997: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Schoonenburg, 1731.
61748: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt
61750: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Oude Kerk te Zuylen
61752: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Out Poortje te Zeyst
66056: RADEMAKER, C.S.M., - Life and Work of Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
61732: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Kasteel te Kuilenburg / 't Kasteel te Kuilenburg
61734: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Bilt buyten Utrecht / St. Petronella Kapel op de Bilt
15775: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten vervat in 300 konstplaaten, verzamelt, getekent en in ‘t koper gebragt door den konstryken Abraham Rademaker, met eene korte beschryving derzelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch, 2 delen, Amsterdam: Willem Barents, 1725. Reprint, z.pl., z..j., [ca. 1980]
61712: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Workum van de Lantzij
61730: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Breukelse-Brug en Out Gunterstein
61798: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Ruwine van Koningsvelt
34062: RADEN, PETRUS GERARDUS PAULUS VAN, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones de differentiis falsi et stellionatus [...] Amersfoort W.J. van Bommel van Vloten 1846
16987: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance van de Nederlandse boekdrukkunst. Amsterdam, 1952.
6809: ANONIEM (VERT.); JEAN BAPTISTE RADET - Frosine, of De laatst aangekomene; blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1802.
32439: RAEVARDUS, JACOBUS - De praejudiciis libri duo [...] Helmstedt J. Heitmüller 1662
28980: RAIS, JULES A.O. - L' Image, revue artistique et litteraire, ornée de gravures sur bois, no. 7, juin 1897, pp. 193-224, perfect exemplaar, gebonden in half linnen met behoud origineel omslag.
34724: RAM, ARNOLDUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de casu pro amico Utrecht Van Megen 1736
34064: RAM, JANUS LAURENTIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum inaugurale de ministerii publici origine in criminum causis imprimis in patria nostra [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
40734: RAMBOSSON, J. - Les pierres precieuses et les principaux ornements, Paris, Firmin Didot, 1870, 298 pag., geb., geïll.
32441: RAMDOHR, ANDREAS RUDOLF VON *1722-1754* - De toto iure per partialem usum servato qvo usucapio libertatis et individua servitutum caussa illustrantur. Göttingen Georg Ludwig Schulze, 1753
31771: RANDWIJCK, ALEXANDER JOHAN VAN, UIT ASSEN - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1868
7770: NAAM- EN RANGLIJST - Naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en van dat in Nederlandsch Oost-Indië alsmede van de Landmacht in West-Indië. Per deeltje ca. 500 pag. Gebonden (enkele scharnieren los). Prijs per deeltje 48 euro
47776: NAAM- EN RANGLIJST, - Naam- en ranglijst der officieren van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht 1968, Gorinchem 1968, 772+188 pag., geb.
33292: RANITZ, SEBASTIANUS MATTHEUS SIGISMUNDUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale de articulo 68 legis de imperio ex historia juris publici neerlandici illustrato [...] Academisch proefschrift over artikel 68 der grondwet in verband met de geschiedenis van het Nederlandsche staatsregt beschouwd [...] Groningen J.B. Wolthers 1858
33734: RANITZ, HERMAN DE, UIT GRONINGEN - De iure naturae et ethica commentatio, ad quaestionem [...] Groningen J. Oomkens 1818
33302: RAPPARD, ANTHON GERRIT AEMILE VAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
34066: RAPPARD, HENRICUS ANTHONIUS VAN, UIT ZUTPHEN - Disquisitio juridica inauguralis de excusatione testimonium dicendi in judiciis eorum, qui propter munus, professionem vel legitimam necessitudinem arcanorum sunt depositarii [...] Utrecht P.W. van de Weyer 1847
66370: RAPPARD, F.A. VAN, - Herinnering aan Mr. A.J.W. van Dielen.
1470: KORT EN ZAEKELIJK RAPPORT - Kort en zaekelijk rapport van de Commissie tot de floreenen, 1764. Leeuwarden 1764. Geb. (halfleer), 213 p.
67916: RAS, J. DE, - Historisch Verslag over Joannes, Petrus Minckelers uitgebracht door Jozef de Ras, stadsarchivaris.
33930: RAS, DANIEL, UIT ALKMAAR - Dissertatio juris publici inauguralis de legibus fundamentalibus [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
38178: RASCH, J - Onze seizoenfeesten. Hun oorsprong en beteekenis, Amsterdam [ ca. 1942 ], 190 pag., geb., geïll., met stofomslag.
19156: RASMUSSEN, ANNA W. - Hollaenderbyen og Store Magleby Kirke.
17840: RAU, HERIBERT - Duitschlands Cassandra. De roof van den Elzas en de verwoesting der Palts onder Lodewijk XIV. Een historisch roman. Vertaald uit het Duits. Deventer, A. ter Gunne, 1871.
20374: RAUCH, ERNST - Geschichte der Hüttenaluminiumindustrie in der westlichen welt, Dusseldorf 1962, 316 p., geíll.
64622: RAUMER, F. VON., - iDe koninginnen Maria Stuart en Elisabeth; volgens de oorspronkelijke stukken berustende in het Britsch museum en het rijks-archief, naar het hoogduitsch van Friedrich von Raumer.
67063: RAUPP, H.J., - Wort & Bild. Buchkunst und Druckgraphik in den Niederlanden im 16. und 17. Jahrhundert. Belgisches Haus 1.10. - 31.10.1981. Vorwort Adeline De Buck.
33017: RAUWENHOFF, L.W.E. - De verhouding van de hoogeschool tot de maatschappij. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het rectoraat der Leidsche hoogeschool. Leiden S.C. van Doesburgh 1872
33700: RAUWENHOFF, L.W.E. - Oratio [...]
33578: RAVESTEYN, ADRIANUS JUSTINUS VAN, UIT NEDERLANDS-INDIË, BURGER VAN ROTTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale, de avariis [...] Leiden Jacobus de Beunje 1762
40632: RAVESTEYN, L.J.C.J. V. - Rotterdam in de achttiende en negentiende eeuw, Schiedam 1974, facsimile naar de editie 1924-1933, 207 + 273 pag., geïll., geb., met map met 9 losse kaarten.
64750: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.), - Asschepoester, toover-zangspel. Etienne's Cendrillon.
17851: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); - De getrouwde mannen zonder vrouwen, of Eén uur vaderschap. Blijspel met zang. (Navolging) Den Haag, J. Belinfante, 1833.
17850: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.) - De staatkundige weerhaan, of Het huis achter den wal. Geschiedkundig blijspel met zang. (Uit het tijdvak van Lodewijk den XIII.) (Navolging) Antwerpen, H. Ratinkcx, 1829.
17847: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); JEAN BAPTISTE RADET - De valk, of Iets uit vader Cats. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1814.
17845: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY, JOS.-MARIE PAIN - Berquin, of De vriend der kinderen. Blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1811.
17841: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); LOUIS FRANÇOIS ARCHAMBAULT, DIT DORVIGNY - Waarom niet? Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
17843: [RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.)[; EMMANUEL DUPATY - Het militair arrest, of De drie gevangenen. Blyspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, J.C. Rohloff, 1805.
64411: RAY, JOHN, - Gods wysheid geopenbaard in de werken der schepping. In twee deelen. Namelyk de hemelsche lighaamen, hoofdstoffen, verhevelingen, myn-stoffen, gewassen, dieren (...) met beantwoordingen op sommige tegenwerpingen. In 't Engelsch beschreven door John Ray, in zyn leven lid van de koninglyke maatschappy. En nu volgens den negenden druk vertaald.
32949: RAYMOND, JOANNES, UIT MIDDELBURG - Dissertatio inauguralis medica exhibens descriptionem febrium intermittentium autumnalium quotannis Mittelburgi et in vicinis Seelandiae Batavae locis grassantium [...] Duisburg Fr. Ad. Benthon 1767
65166: REA, A., - Monumental remains of the Dutch East India Company in the presidency of Madras
66819: REBOLD, E., - ALGEMEENE GESCHIEDENIS DER VRIJMETSELARIJ, ONTLEEND AAN HARE OUDE DOCUMENTEN EN AAN DE DOOR HAAR OPGERICHTE GEDENKTEEKENS, VAN HARE STICHTING IN 'T JAAR 715 VOOR CHR. TOT IN 1850. uit het Fransch vertaald.
36314: RECHTENBACH, POLYCARPUS MICHAEL, UIT WEISSENS.; PRAESES: DRECHSZLER, JOHANN GABRIEL - Dissertatio historico-physica de sermone brutorum Leipzig Wittigau 1673
54886: RECKE-VON MEDEM, CHARLOTTA E.C. VON DER - Nachricht von des beruchtigten Cagliostro Aufenthalte in Mitau im Jahre 1779 und von dessen dortigen magischen operationen. Berlin/Stettin, F. Nicolai, 1787.
25226: RECUEIL - Recueil de pieces de theatre, Tome II, dublin, Powell, 1750 [± 1749]. Full leather, 46+103+106+44+96 pag. Contents: Marivaux, Isle des esclaves, La double inconstance, Ecole des amis, Ecole des meres; Nivelle de la Chaussee, La Gouvernante; Voltaire, semiramis.
33015: M REDDINGIUS, RUTGERUS ADOLPHUS, UIT SCHILDWOLDE - Specimen Juridicum inaugurale, de de vi atque effectu mortis et de mentiae, cum in reorum damnationem, tum in damnatorum poenam [...] Groningen W. Zuidema 1833
23360: REDEKE, MARTIN ( TEKST), CARD BLASEN ( FOTO'S ) - 50 jaar Bruynzeel 1897-1947, Zaandam 1947, 126 pag., geb., geïll. Met brief van W. Brynzeel en enkele krantenknipsels. Redeke is pseudoniem voor M.Dekker. Goed exemplaar.
34056: REEDE VAN OUDTSHOORN, JOHAN FREDERICUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juris gentium inauguralis de salutatione maritima [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1830
16965: REEDIJK, C. (RED.) - S. L. Hartz in de grafische wereld. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek. Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1969.
32517: REELING KNAP, COENRAAD, UIT TJALLEBERD - De macht van de waterschapsbesturen volgens de jurisprudentie. Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1891
34496: REELING BROUWER, SIJTZE, UIT BERGUM - De operatie van Pean als hysterectomie evacuatrice Leiden Mulder 1895
32493: REENEN, LAURENS LAMORAL VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio philologico juridica inauguralis qua inquiritur quodnam tempus monetae valore mutato in solvendo inspiciendum sit? [...] Leiden Georg Wishoff 1742
33185: REEPMAKER, JACOBUS CHRISTIANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de Guilielmo Primo Arausiaco, libertatis religiosae defensore [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1843
4510: REEPMAKER, JACOB - Genealogie der familie Reepmaker. Rotterdam 1905, 148 p., groot folio. Niet in de handel. Zeer rijk geïll.
67250: REES, O. VAN, - Geschiedenis der Nederlandsche Volkplantingen in Noord-Amerika, beschouwd uit het oogpunt der koloniale politiek. Drie voorlezingen gehouden in de afdeeling Koophandel, der Maatschappij Felix Merites te Amsterdam op 8, 15 en 22 Februarij 1855 door Mr. O. van Rees, advocaat te Utrecht.
67893: REES, R. VAN, - Berigt aangaande het leven en de wetenschappelijke verdiensten van wijlen den hoogleeraar Gerrit Moll.
31689: REES, O. VAN - Redevoering over de staathuishoudkundige geschiedenis van Nederland [...] Zutphen Willem Thieme 1858
32295: REES, RICHARD VAN, UIT UTRECHT - Het personenvervoer op de spoorwegen [...] Academisch proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1875
33362: REES, MATTHIJS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Analytische voortzetting van analytische functies en van reeksen van analytische functies. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1928
35098: REES, RICHARD VAN - Oratio de Jano Bleulando 1839
38404: REES, O. V. - Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek der 17e eeuw, Utrecht 1865, 406 pag., geb.
59964: PRIJSCOURANT B.J. REESER - Delicatessenhandel. Fijne Vleeschwaren. Comestibles en koloniale waren. Firma Waterschot. 36 pp.
20010: REESSE, J.J. - De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813, 's-Gravenhage 1908, 276 + 184 p., geb., geïll. MET: De Suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894, 's-Gravenhage 1911, 158 + 66 pag., geb.
47348: REEUWIJK, A.J. VAN, - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw, Amsterdam 1941, 76 pag., [dissertatie].
42547: REFUGE, [EUSTACHE] DU - Traite de la cour, ou instruction des courtisans. Amsterdam, Elzevier, 1656.
17859: REGEER, J.P. - Gedichten. Rotterdam, W. Wenk, 1858.
902: GESLACHTS-REGISTER, - Geslachts-register der leden van de ridderschap in Noord-Holland, 1858. Haarlem 1858. Geb., folio, ca. 200 p.
33534: REGIUS, JOHANNES - Oratio funebris in memoriam [..] Guilielmus Coutier [...] Franeker Henricus Halma 1724
15785: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS - Voyage de Flandre et de Hollande [...]. Amsterdam: M. Hertzberger, 1935.
52421: REGNIER, MATHURIN - Les satyres et autres oeuvres, avec des remarques. Amsterdam, P. Humbert, 1730.
53467: REGT, JUSTUS DE - Het schandelyk gedrag door mr. Pieter Markus als hoofd-officier der stad Leyden (...) gehouden tegens (...) F.A. van der Kemp (...) en L. Herding (...) in een briev van een vriend aan zijn vriend. 's Hage, K. Hofman, 1782.
2106: REGT, J.W. - Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht. Nieuwe uitgave. Arnhem-Nijmegen 1876. Geb., 553 p.
17864: REGT, JAN DE - Mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel De nacht-wachts. Derde druk. Amsterdam, J. Vriese, J. van Gulik en M. Schooneveld, 1779.
17862: REGT, JAN DE - Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen, en Nacht-wachts. 3e druk. Amsterdam, Gerrit de Groot en Kompagnie, 1733.
4080: REGT, W.M.C. - Het geslacht Loosjes. Overdr. (1921), 22 p.
47110: REGT, W.M.C., - Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Ned. Hervormde Gemeente te Alphen aan den Rijn, Alphen 1932, 123 pag., geb., geill.
2108: REGTEREN ALTENA, I.Q.; P.J.J. VAN THIEL - De portret-galerij van de universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743. Amsterdam 1964. Geb., geïll., 387 p.
63809: REGTEREN ALTENA, J.Q., - Jacques de Gheyn, an introduction to the study of his drawings
63931: REGTEREN ALTENA, MIA VAN, - J.M. Graadt van Roggen als grafisch kunstenaar
64675: REGTEREN ALTENA, J.Q., - Carel van Mander
17868: REGTUIT, JAN [PS. VAN G.J. D'ANCONA] - Eerste brief van Jan Regtuit, passagier van het zinkend schip De Neederlanden, gevoerd door kapitein Kaas. (Een leesboekje voor hen, die de scholen reeds verlaten hebben, en zich in het kunstmatig lezen willen oefenen.) 5e druk. Amsterdam, G.J. d'Ancona, [1843-1844]. [Gebonden met:] Tweede brief, Derde brief, Vierde brief, Vijfde brief, Zesde brief, 2e druk, Zevende brief, Achtste en laatste brief.
63995: REHORST, A.J., - Torrentius
41666: REICHLING, A - Acta organologica, Band 1 (1967)-22 (1991), gebonden in 8 linnen banden. Mooie set, register op band 1-20 in band 21.
63882: REICKE, EMIL, - Der Gelehrte in der deutschen Vergangenheit,
33179: REIGER, ALBERTUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, continens meditationem ad novellam 140 de necessaria morum apud populos observantia in legibus condendis [...] Groningen Hermannus Eekhoff 1802
33181: REIGER, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale de vi et efficacitate foeminarum in res politicas, earumque juribus civicis [...] Groningen W. van Boekeren 1829
34178: REIGERSMAN, PETRUS CONSTANTINUS ANTONIUS CATHARINUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de legibus et institutis Belgicis, cum antiquioribus tum recentioribus, quae spectant curam in mercibus, ex auro vel argento fabricatis, publicae cautionis ergo, adhibendam [...] Utrecht Joh. Altheer 1829
36022: REIGERSMAN, JACOB WALRAVEN GERHARD, UIT BREDA - Stellingen ..... Utrecht Van Druten 1896
35000: REIGERSMAN, ANDRE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen Leiden P. Engels 1864
22716: REIJERS, ARNHEM - Foto van een getekende stamboom Reijers (1686-1931), met “1881 - 13 september - 1931” (50 jarig huwelijk Zeger R.A. Reijers en Juliana A.G. Jonckheer). Met familiewapens en een gezicht op Arnhem.
36636: REIJERS, HANS - Groepsfoto van promotiepartij in hotel Levedag van Hans Reijers. Hierbij een groepsfoto t.g.v. het doctoraal examen van Reijers en nog twee andere foto's 1908
2154: REIJNDERS, C. - Van `Joodschen natiën' tot Joodse Nederlanders. Een onderzoek naar getto- en assimilatieverschijnselen tussen 1600 en 1942. Amsterdam 1969, 210 p.
24884: REIMARUS, HERMANN SAMUEL; - De voornaamste waarheden van den natuurlyken gods-dienst (...) met aantekeningen en een voorrede door Johan Lulofs. Leiden, Houkoop 1758, (42)+738+(20) pag., halfleer, mooi exemplaar.
67122: REIMARUS, J.A.H., - Nieuw bewys voor gods bestaan en 's menschen ziel, door Joh. Alb. Hendr. Reimarius Medic. Doct. behoorende tot de verhandeling over de voornaamste waarheden van den natuurlyken godsdienst van Herm. Sam. Reimarius, hoogleeraar te Hamburg uit het Hoogduitsch vertaald.
58784: REINDERS, G., - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt, 2 delen in 1 band, Groningen 1877-1879.
67147: REINHARD, F.V., - De waardij van de Kerkhervorming der zestiende eeuw, in eenige overdenkingen godsdienstig beschouwd door wijlen Dr. F.V. Reinhard met bijgevoegde aant. van W.N. Munting, predikant te Leyden.
22334: REINHARD, SLUYTER, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwoning van de eerste jaarlijkse diensten voor de ziel van Elizabeth Sluyter, huisvrouw van Johannes Reinhard, in de kerk van pater H. Groenen, getekend: C. Keyzer. Gedrukt, 4° oblong.
35520: REINHARD, SAMUEL, UIT LOBENST. VARISCO; PRAESES: BLEICH, JOHANN ANDREAS - Meletema baptisma Iooannou (these words in Greek capitals) sistens ad illustranda quaedam Novi Foederis loca, Matth. C. III, comm. 6 & 13 ex philologia et antiquitate deductum [...] Wittenberg Christian Schroedter 1689
35528: REINHARDO, MICHAEL HENR., UIT HILDBURGHAUSEN (THÜRINGEN); PRAESES: WERNSZDORFF, GOTTLIEB - Historia Confessionis Tetrapolitanae [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1721
19168: REININK, WESSEL - Landgoed Linschoten.
6308: REISER, R. - Die Wittelsbacher 1180-1918. Ihre Geschichte in Bildern, München 1980, 160 p., geb., geïll.
42985: REISIG, J.H. - De suikerraffinadeur of volledige beschrijving van het suiker. Dordrecht, Blusse, 1793.
15790: REISJE - Het reisje naar Gelderland, of de vervulling van Herman’s wenschen. Uitgegeven ten behoeve der noodlijdenden van Maas en Waal. Nijmegen: J.F. Thieme, 1830.
68057: REITSMA, J., - Johannes Hesener en Balthasar Cohlerus, een episode uit den tijd der Labadisten in Friesland
2116: REITSMA, J.; J. LINDEBOOM - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. 4de herz. druk. Utrecht [1933]. Geb., 596 p.
36600: REITSMA, RIENTS, UIT BAARDERADEEL - Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic. The States of Overijssel 1566-1600 Amsterdam Rodopi 1982
31543: REITZ, JOANNES FREDERICUS - Oratio inauguralis de veterum oratorum Utrecht Joannes Broedelet 1746
68084: REKERS, B., - Benito Arias Montano (1527-1598).
17875: REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); CARL STEINBERG - De hand der wrake, tooneelspel. Een vervolg op De jagers. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
17873: REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.) - De gelukkige inval. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
17871: REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); CORNELIUS HERMANN VON AYRENHOFF - De geleerde vrouw, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
64626: RELLSTAB, L.MEINERS, A., - De roovers in het Zwartzwald. Een verhaal van L. Rellstab uit het Hoogduitsch door A. Meiners.
41014: REM, M - De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340), Amsterdam 2003, 323 pag., geb., geïll.
36010: REMLING, M. NICOL. CHRISTOPH , UIT KURLAND; PRAESES: SCHURZFLEISCH, C.S. - Propositiones historicae ad disputandum publice propositae Wittenberg Chr. Schrodter 1678
60552: REMMERS, PIETER (1744- AFTER 1810) (ATTRIBUTED TO) - The quack
66353: REMY, F., - Le personnel scientifique de la bibliotheque royale de belgique 1837-1962. Repertoire bio-bibliographique
23904: RENAUD, J.G.N. - Spangen en de van der Spangen's. Overdruk Rotterdams Jaarboekje 1943, pp. 203-233, geïll.
5992: RENDTORFF, J. - Die Familie Rendtorff, Kiel 1904, 77 p., geïll. [in Nederland: Rendorp]
58606: RENEMAN, M., - Vloeiblad Tandtechnisch laboratorium Max Reneman te Groningen.
67913: RENESSE, J.E. VAN, - Dr. J.P. Heije, mannen van beteekenis in onze dagen.
65003: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
65004: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
65005: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
65006: RENESSE, TH. DE, - Dictionnaire des figures héraldiques.
31849: RENGERS HORA SICCAMA, DUCO GERROLDUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de accessione, imprimis ratione rerum immobilium [...] Utrecht N. van der Monde 1834
64366: RENIER, J.S., - Catalogue de l'Oeuvre de Michel Natalis, Graveur Liegeois par J.S. Renier
21080: RENNES, CATH. VAN - Van kleine Frits en Een avontuurlijke tocht. Twee vertellingen aan `t klavier. Utrecht 1887, geb., geïll.,( door Wenckebach ). Tweede druk.
64723: RENNES, JS. VAN, - Om ons heen. Schetsen van Js. van Rennes
23864: RENSELAAR, ARY VAN - Aanmerkingen wegens de cultuur der heidegronden, Haarlem, Plaat & Loosjes [1802] 24 pag., [ Ned. Huishoudelijke My].
67173: REPELAER, J. (PRESIDENT VAN HET TUSSCHEN-BESTUUR), - Original annoucement of the administration of Dordrecht, 26 november 1813.
36040: REPELIUS, JOHANNES GYSBERTUS, UIT WASSENAAR - Theses medicae inaugurales ... Leiden M. Cyfveer 1801
2128: REPERTORIUM - Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen, door R. Fruin e.a. Leiden [1863], 398 p. Met: Supplement... tot op 1870. Leiden 1872, 271 p. 2 dln.
36348: REPHUNIO [REPHUN], JOHANN HENRICO, UIT LANGENREICHENBACH; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS C. - Hesychio Milesio illustri locum inter Christianos multis dubium Wittenberg Gerdes 1716
32399: RESPONSUM - Responsum facultatis juridicae Gissensis In Sachen Verwittibter von Herresen gebohrnen von Schellard modo Frey-Herrn von Sturmfeder contra Herrn Grafen von Leiningen-Hartenburg und Ort Emichsburg Giesen s.n. ca. 1739
23748: RESTAUT, P. - Principes généraux et raisonnés de la grammaire Françoise, nouvelle ed. Amsterdam, A.v. Harreveld Soetens, 1786, 46 + 618 + 8 pag. Original boards. Illustrated with a frontespice.
17880: RETHAAN, ANNA; ANNA MARIA VINCENTIUS - Nagelatene gedichten van vrouwe Anna Rethaan en juffrouwe Anna Maria Vincentius. Middelburg, Michiel Schryver, 1730.
61058: REUIS, FERDINAND II - Patent of nobility donated by Roman German Emperor Ferdinand II (1578-1637) to Andreas Reuis [Reuisen or Reuisz, Reuiss] for his services during the Thirty Year War.
5446: REUME, A. DE - Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques sur les Elsevier, Brussel 1847, 119 p., geïll. (o.a. gelithografeerd portret van Mathieu Elsevier), geb. samen met A. de Reume, Biographie Belge, Notice sur M.B.J.F.C. Gijseleers-Thijs, Brussel/Leipzig 1849, 8 p.
40416: REURICH, L., - Hans Vonk. Een dirigentenleven, Bussum, Thoth, 2006, 192 pag., geb., geïll., met CD, als nieuw.
36404: REUSSEN, JOHANN HERMANN, UIT HARDERODENSIS; PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPH - Diatriben historicam C. Julii Caesaris adversus Ariovistum regem aliosque Germanos gesta bella explicantem Halle Henckel 1710
65700: REUSSENS, E., - Matricule de l'universite de Louvain publiee par le chanoine E. Reussens I 1426 (origine)-30 aout 1453
57614: REVEILLE PARISE, J.H., - Hygiene oculaire ou conseils aus personnes dont les yeux sont faibles et d'une grande sensibilite, 2e ed., Paris, 1823, 135 p.
58552: REVIUS, J., - Het magnetisme. Proeve hoe ieder het magnetisme als geneesmiddel op zijne huisgenooten en anderen weldadig kan toepassen, ´s-Gravenhage 1862.
28458: REVIUS, J - Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer, Boek 6 ( 1619-1640 ). Uit het latijn vertaald en toegelicht door A.W.A.M. Bude e.a., Hiversum 1998, 175 pag., geb., geïll.
35426: REYGER, ARNOLDUS ; KIRCHNER, HERMANNUS (2) ; ZUR NEDDEN, JOHANN (3); PRAESES: GRUNING, WOLFGANG - Quaestio perpulcha utrum dignitas doctoralis aut alterius gradus assumptio dedecoret, aut obfuscet generis nobilitatem? In Academia Erphordiensi publicè proposita ... et in Academia Ienensi publicè itidem repetita à Arnoldo Reyger [met: 2] Oratio de Ducibs, principibus, comitibus, atque Equitibus, nobilibus Germaniæ [en met: 3] Disputatio de nobilitate, ex multiscii Andr. Tiraquelli comment. Speyer Johann Taschner 1610
36146: REYHER, SAMUEL - Dissertatio juridico-historica de crucifixi Jesu titulis, puniendorum superdictionibus nec non exaltationis hora Kiel J. Reumann 1694
42308: G. VAN REYN; WESTRHEENE, T. VAN E.A. - Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in Februarij 1855. Rotterdam / Leiden, v. Gogh / Sythoff, 1855.
17881: REYNAERT - Reineke de Vos mit dem Koker. Wultu vvetten der Werlde staat: So liss dit Boek, dat is gud rhat. Wolffenbüttel, Freytag, 1711.
34523: REYNEN, RYN , UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio philologico-critica de asiarchis Utrecht Broedelet 1753
2158: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN; R.N.G.M. BÄR - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1887-1892. 144 kwartierstaten, titelblad + register, in omslag.
2156: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888, historisch-genealogisch beschreven. 's-Gravenhage 1891. Geb., 355 p., met 13 platen met gekleurde familiewapens.
4188: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - Généalogie de l'ancienne et noble famille de Milly. Z.p. z.j., [1907], 12 p.
34176: RHEMEN, FREDERICUS AUGUSTUS, UIT GELDERLAND - Dispuatio academica inauguralis de crimine infanticidii ex principiis juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1833
33268: RHIJN, CORNELIS HENRICUS, UIT DELFT - De jongste bezwaren tegen de echtheid van den eersten brief van Petrus getoetst. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1875
42517: RHIJN, L.J. VAN - Reis door den Indischen archipel, in het belang der evangelische zending. Rotterdam, Wijt, 1851.
33616: RHODE, HENRICUS, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de territoriis statuum imperii eorumque conservatione [...] Groningen Hajo Spandaw 1740
34914: RHOER, CORN. WILH. DE, UIT DEVENTER - Specimen historico juridicum inaugurale de poena, ad filios et propinquos rei non extendenda [...] Groningen Th. Spoormaker 1773
34566: RHOER, JACOBI DE - Laudatio funebris in obitum [...] Edzardi Regneri Alberda Groningen Spandaw 1775
31983: RHOER, JACOBUS DE; GOCKINGA, RENEKE; GRATAMA, SIBRAND, RESP. UIT GRONINGEN, GRONINGEN EN HARLINGEN - Disceptatio historica, de temporis divisione, et notis, quibus in diplomatibus et actis publicis usi olim sunt Batavi [...] Groningen Th. Spoormaker 1806
32777: RHOER, JACOBUS DE; GRATAMA, SIBRAND, UIT HARLINGEN - Exercitatio historica de locis, in urbe Groninga iuri dicundo et reipublicae administrandae olim dicatis [...] Groningen Th. Spoormaker 1807
37188: RIAZ, Y. DE - Le livre des couteaux, Lausanne 1978, 170 pag., hardback, ill., with dustwrapper.
66648: RIBAS, M., - Auca de Poblet (Lletra de J.B.)
33576: RIBBIUS, HENRICUS, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inaugurale de judice innocentis patrono [...] Leiden Henricus Mostert 1792
35428: RICCIUS, CHRISTOPHORUS - Oratio de controversa illa juris controversia an personarum respectus in poenis irrogandis habendus [...] [Greifswald] Augustin Ferber 1612
15797: RICE, WILLIAM GORHAM - Carillons of Belgium and Holland. Tower music in the Low Countries. New York-Londen-Toronto: John Lane, 1914.
64476: RICHARDSON, J., - WONDERS OF THE YELLOWSTONE REGION IN THE ROCKY MOUNTAINS Being A Description of Geysers, Hot Springs, Grand Can(y)on Waterfalls, Lakes & Surrounding Scenery Explored in 1870-1871.
27798: RICHTER, B. - Bernhard Richter Fahnenfabrik, Köln a. Rh., katalog 192, saison 1912, 116 pag., geïll. ( leicht beschädigt.)
17888: RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JAN CHRISTIAAN KINDERMANN (VERT.) - Zie opwaarts, om en in u! of Gedachten en opmerkingen van Jean Paul. Groningen, W. van Boekeren, 1846
17885: RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JACOB ANDRIES WEILAND - Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding van mr. J.A. Weiland. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1837. [2 delen in een band loinen rug]
64432: RICHTER, J.J., - Bilder aus den Vereinigten Staaten von J.J. Richter
64635: RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL], - Titan, of de edele jongeling in strijd, met de menschen, het lot en het leven. Vertaald uit het Hoogduitsch van Jean Paul
35550: RICHTERUS, CHRISTIANUS FRIDERICUS, UIT STRAUCHENS. MISN.; PRAESES: LEHMANN, DAVID THEODOSIUS - De numis sepulchralibus disputatione historica [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1709
23848: RIDDER, A. DE - De la transmission des titres de noblesse aux Pays-Bas sous l'ancien regime, Antwerpen 1924, 83 pag.( Zonder omslag).
41738: RIDDER, D.M.E. DE - Kilacadmon. Herinneringen uit het cadettenleven van een halve eeuw geleden, Gouda 1928, 113 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
32937: RIDDERBOS, S., UIT BEDUM - De philologie aan de Leidsche universiteit gedurende de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan. Academisch proefschrift [...] Leiden D. Donner 1906
36514: RIDDERBOS, NIC. H. - Psalmen en cultus Kampen Kok 1950
26960: RIECHMANN, H - Die Familien der Kirchengemeinde Hartum 1661-1760, Minden 1981, 406 pag.
61221: RIEDEL, GOTTFRIED FRIEDRICH (1724-1784) - Vue d'une Parthie de Dresde (mirrored)
17892: RIEDWALD, MAX VON; WILHELMUS NICOLAAS PEYPERS [PS. W. VAN DEN HEUVEL] (VERT.) - 1855. Geschiedkundige roman. Vertaald uit het Duits. Hilversum, P.M. van Cleef Jz, [1857]. [3 delen]
33290: RIEHM, JOHANNES CAROLUS, UIT HORNBACH - Dissertatio critico-theologica inauguralis, de fontibus actuum apostolicorum [...] Utrecht Joh. Altheer 1821
23030: RIEL, LEIDEN, KALLIGRAFIE - Kalligrafie van Albertus Riel, Leiden 1798. Zestien verschillende brieven. De brieven waarschijnlijk gefingeerd qua tekst, folio, 16 p (gevlekt).
25112: RIEMER, JACOB DE - Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...).
25092: RIEMER, JACOB DE - Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...).
66765: RIEMSDIJK, B.W.F. VAN, - 11 postcards sent to Jhr. B.W.F. van Riemsdijk, hoofddirecteur of Rijksmuseum Amsterdam.
64912: RIEMSDIJK, TH. H. F. VAN, - De rechtspraak van den graaf van Holland
31827: RIENSTRA, BERNARDUS, UIT SNEEK - Disputatio historico-theologica, de fontibus, ex quibus historiae ecclesiasticae opus hausit Eusebius Pamphili Utrecht Paddenburg & Co. 1833
35684: RIENSTRA, BEREND, UIT VEERE - Verandering der urine .... Utrecht Stoomdrukkerij 1888
60724: RIEPENHAUSEN, ERNST LUDWIG (1765-1840) AFTER HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - Simon Lord Lovat
65947: RIET, F. VAN, - Handhaven onder de Nieuwe Orde / de politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog
67196: RIETSTAP, J. B., - Heraldieke bibliotheek. Tijdschrift voor wapen- geslacht- zegel- en penningkunde. 1872. Eerste aflevering
23018: RIETSTAP, PIMODAN - Brief van Rarécourt Pimodan, d.d. Parijs 1895, aan een samensteller (of uitgever) van een nieuwe editie van het Armorial Général (wellicht Rolland?), o.a. betreffende de dood van J.B. Rietstap, manuscript, 4 p.
2170: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Idem. Derde, door C. Pama `geheel omgewerkte en herziene uitgaaf'. Leiden 1943. Geb., geïll., 343 p.
2178: RIETSTAP, J.B. - Armorial Général, précédé d'un dictionnaire des termes du blason. 2 dln. Facsimilé-reprint, Londen 1965.
2168: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Bevattende: I. De geschiedenis der wapenkunde; II. De practyk der wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel, van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I, van beroemde personen uit vroeger en later tijd, enz. Gouda 1857. Geïll., 522 p.
31765: RIETSTAP, THEODORE MARIE THEOPHILE, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1870
64644: RIETSTAP, J.B., - Afrika. De jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald door J.B. Rietstap.
34172: RIEU JR., PAULUS DE, UIT LEIDEN - Dissertatio oeconomico-politica de moneta [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
67061: RIEU, W.N. DU, - De portretten en het testament van Josephus Justus Scaliger / door W.N. du Rieu
51232: RIEU, W.N. DU (INL.), - Register van academische dissertatien en oratien betreffende de geschiedenis des vaderlands , Leiden Brill, 1866, 4+104 pag.
66234: RIEU. W. N. DU, - Lambert Daneau a` Leyde : notice historique, a` l'occasion du 300e anniversaire de la fondation de la Communaute´ Wallonne de Leyde le 26 Mars 1581
2254: RIJCKEVORSEL, T.C.M.H. VAN - Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis te Amsterdam 1570-1887. Amsterdam 1887. Geb., geïll., 226 p.
17995: RIJK, FRANS (VERT.); PIERRE CORNEILLE - Rodogune, prinsesse der Parthen. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1744.
66461: RIJKE, P. L., - Levensschets van Willem Jacob 's Gravensande.
35288: RIJKE, PETRI LEONARDI, UIT HEMMEN - Responsio ad quaestionem mathematicam [....] 1832
36660: RIJKE, ALPHONSUS JACOBUS BERNARDUS, UIT BOKSMEER - Het compromis en het pactum de compromittendo 's-Hertogenbosch Robijns 1883
58764: RIJKENS, R.G., - Praktische handleiding voor kunstmatige lichaams-oefeningen ten dienste van huisgezinnen en (.....) onderwijs en opvoeding, Groningen, Oomkens, 1843, 48+339 pag.
56440: RIJKENS, R.G., - Gymnastie, Amsterdam 1855, 52 pag., geb.
68010: RIJN VAN ALKEMADE, J. VAN, - Ter nagedachtenis van C. M. van Dijk.
25240: RIJN, G. VAN - Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, 11 delen, Amsterdam, Fred. Muller, 1895-1933, ca. 4000 pag. Gebonden in half marokijnen banden en de laatste twee delen (10 en 11) in karton. Gezocht standaardwerk, gedrukt in kleine oplage. Exlibris mr. A.P. van Stolk. Deel XI is het register op het gehele werk.
66448: ALPHEN A/D RIJN, - Lot with 40 cuttings on ALPHEN A/D RIJN 1950-1970
6338: RIJN, W.A. VAN - Van Hangest d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 3 p.
31498: RIJN, G. V. - Godsdienstige tweespalt tusschen de patriottische vluchtelingen te St. Omer, Rotterdam 1892, 31 pag.
39052: RIJN, G. VAN - De Librye. Curiosa, rariora. Nrs. 1 ( 1887 ) t/m 10 ( 1889 ), 80 pag., Gebonden met: De Rotterdamse Librye, letterkunde, boekenkennis, nrs 1 (proefnommer) en 2 ( 1890 ) , 16 pag.
66449: RIJNSATERWOUDE, - Lot with 8 cuttings on Rijnsaterwoude (1960-1970)
27778: RIJSWIJCK, A. V. E.A. (RED.) - Historische opstellen over Roermond en omgeving, Roermond 1951, 491 pag., geïll., geb. in linnen band met goud opdruk.
23184: RIJSWIJK, JOHANNES HUIJGENS - Geaquarelleerde tekening van de gedenkzuil voor de Vrede van Rijswijk, door Johs Huijgens, 32x24 cm.
33794: RIKKINGA, JOHANNES VAN, UIT EMBDEN - Disputatio juridica inauguralis de ratihabitionis paternae in nuptiis efficacia [...] Groningen Johannes van Velsen 1724
25310: RIMMEL, E. - The book of perfumes, 2nd ed. ,London 1865, 20 +266 pag, hardback, illustrated. Good copy. With dedication by the author.
35340: RINDSKOPFF, M. J. - Prent op de promotie van Mr M.J. Rindskopff, naar een tekening van L. Lowenstamm. Leiden Somerwil 1872
19626: RINGELING, J.H.A. - Kroniek van Mr. Anthoni Claasz Ringeling en zijn nazaten op Marken, in Waterland en West-Indië.
64017: RIOLS, J. DE, - De bekwame kaartlegster of de kunst om uit 32 kaarten de toekomst te voorspellen, behelzende de oorsprong der kaartlegkunst, hare vroegere en tegenoordige beteekenis, en de verklaring van het groote spel of boek van Thot. naar de methode van den groote Etteilla, de gemakkelijkste en zekerste methode om door de kaarten in de toekomst te lezen
59399: RIPPE, ROTTERDAM, DIEPENVEEN. - Twee kwitanties van J. Rippe, zijden- en wollenstoffen, fluweelen en katoenen nouveauté's voor confectiefabriek Alcode (A.C. Diepenveen) te Amsterdam, , 1933 (2 stukken). M14692
55926: RIS LAMBERS, J.A.P., - Ruime dankstof, leerrede uitgesproken door J.A.P. Ris Lambers, predikant Herv. Gem. Barneveld, na zijne herstelling uit ernstige krankheid, Barneveld 1897, 16 pag.
55936: RIS LAMBERS, J.A.P., - Drietal gelegenheidsleerredenen ten voordeele der diakonie armen van de gemeente Eijerland op Texel,
64521: RITCHIE LEASK, A., - BREAKDOWNS AT SEA AND HOW TO REPAIR THEM with 99 illustrations
5260: RITSEMA, P.J. - Het geslacht Bol, Scheveningen 1965, 38 + 3 + 5 p., gestencild en getypt.
64071: RITTER, DR A., - Karlsbad und seine Quellen, eine klinische Studie über Wirkungsweise, Indikationen und Heilwert seine Mineralquellen
68413: RITTERS, V., - Hollandische & Flamische Meister Werke mit der rituellen verborgenen geometrie. Eine Huldigung an das Haus Oranien-Nassau durch Honthorst, Mieris, Mijtens, Rembrandt, Steen, Teniers. Band 1 "Hollandische & Flamische Meister-werke" mit einer Einfuhrung in die Verborgene Geometrie.
35508: RITTERUS, PAULUS PHILIPPUS, UIT CREILSHEMENSIS FRANCUS; PRAESES: MODELIUS, JOHANN GEORG - De aera Hispanica [...] Wittenberg Christian Kreusig 1701
36648: RIVE, GOSWIN JOSEF, UIT AMSTERDAM - Schets der staatkundige betrekkingen tusschen de republiek der Ver. Nederlanden en het koningrijk Pruissen ..... Amsterdam Spin 1873
17893: RIVIER, SIMON - De Spanjaard buiten Rotterdam, verjaagd door de burgerlyke heldendaaden. Treurspel. Rotterdam, Pieter van Dyk, 1780.
32443: RIVINUS, JOHANN FLORENS - Programmata ex vario iure : quibus munus publice iura docendi auspicatus, solennes in iure promotiones ut procancellarius indixit, et ad disputationes suas publicas pandectarum invitat [...] Leipzig Langenheim 1735
59357: RK-KERK, VAN SANTEN, VAN BUUL, UTRECHT, PIUS IX, WOESTENBERG. - BRIEF van de hoogwaardige heeren Johannes van Santen, aartsbisschop van Utrecht en Henricus Johannes van Buul, bisschop van Haarlem aan Z.H. Paus Pius IX over den apostolischen brief "Ex qua die" van 4 maart 1853. Utrecht, J.A. Woestenberg, 1853. [24 p. genaaid, origineel omslag].
2192: ROARDA, R.S. - Nammen ùt de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Fryslân 1700-1747. 3 dln. Leeuwarden 1957-1959; 46, 85, 80 p.
65225: ROBBERS, H., - Charles-Marie Georges (dit: Joris-Karl) Huysmans, een gesprek met Ary Prins, door Herman Robbers
33810: ROBERS, THEODORUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de dignitate et jure advocatorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1707
34174: ROBERTS, DOEDENS, UIT DEMERARY - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus secundum jus Romanum [...] Leiden Haak en Comp. 1831
30718: ROBERTS- JONES, PH. ( INL.) - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventariscatalogus van de oude schilderkunst, Brussel 1984, 471 pag., geb., geïll.
24882: ROBERTSON, W. - L'Histoire de l'Amerique. Translated from the English. Maastricht, Dufour & Roux, 1780.
23806: ROBERTSON, WILLIAM - L'histoire de regne de l'empereur Charles Quint. 6 volumes, Paris 1770-1771, ca. 3000 pag., half leather. Good copy.
47956: ROBERTSON, W., - Recherches historiques sur la connoissance que les anciens avoient de L'Inde et sur les progres du commerce avec cette partie du monde avant la decouverte du passage par le Cap de Bonne Esperance, 2 delen in 1 band, Amsterdam, Changuion, 1792, 32+253+231 pag.
30984: ROBERTZ, H. E.A. - Nederlandse en Duitse voorouders. Nieuwegein 1989, ca. 280 pag., geb., geïll.
37662: ROBIDA, A. - Mesdames Nos Aïeules, dix siècles d'élégance, Paris [1893], 254 pag., half linnen (ex bibliotheek exemplaar met stempel).
65367: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E., - Vaderlandsliefde de bron der schoonste deugden. Een leesboek voor de Nederlandsche jeugd door C.P.E. Robide´ van der Aa ; met portretten en platen.
50660: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E., - Geschenk Neerlands jufferschap aangeboden, Amsterdam, Tielkemeijer, z.j., (6)+231 pag., gebonden in geheel linnen, geïll. met staalgravures door P. Velijn.
34200: ROBIDÉ VAN DER AA, CHRISTIANUS PETRUS ELIZA, UIT AMSTERDAM - Positiones philosophico-juridicae inaugurales [...] Leiden H.W.Hazenberg jr. 1811
64440: ROBINSON, G., - Voyage en Palestine et en Syrie par M. George Robinson avec vues, cartes et plans.
56044: ROBINSON, H.P., - La photographie en plein air. Comment le photographe devient un artiste, premiere partie, Paris, Gauthier- Villars, 1886, 61 pag.
15804: ROCHE, CHARLES E. - Things seen in Holland. Londen: Seeley and Co., 1910.
23856: ROCHEFORT, HENRI - La Lanterne, nr. 68, 2e serie, 16-10-1875. Brussel, 1875, 64 pag., original red covers.
65148: ROCHEMONT, G.L. DE, BISSCHOFF, J., - Geschiedkundige beschrijving der oudere en nieuwere, thans bestaande Ridderorden zoo in als buiten Europa; bevattende: dezelver oorsprong, benaming, spreuken, ordelinten en klassen, met opgave van derzelver instellers en der rijken en staten waartoe zij behooren (...)
64647: ROCHET DIT ROCHET D'HÉRICOURT, C.F.X., - Voyage sur la cote orientale de la mer rouge dans le pays d'Adel et de la Royaume de Choa. par C.F.X. Rochet dit Rochet d'Héricourt.
34180: ROCHUSSEN, JANUS GUSTAVUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de causis cur in nonnullis capitibus praecipuis differat codex civilis Indo-Neerlandicus a codice civili nostro [...] Utrecht C. Bielevelt 1853
33147: ROCHUSSEN, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio iuris gentium inauguralis de occupatione bellica bonorum privatorum in bello maritimo [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1857
60848: ROCHUSSEN, CHARLES (1814-1894) - The reconciliation between Cornelis Tromp and Michiel de Ruyter
64081: ROCHUSSEN, CHARLES (1814-1894), - Beschrijving der plegtigheden, na het overlijden en bij de ter aarde bestelling van het stoffelijk overschot van zijne majesteit Koning Willem Frederik graaf van Nassau voorafgegaan van eene korte levensschets versierd met een naauwkeurige afbeelding van den statigen optogt; getekend en op steen gebracht door Ch. Rochussen
54943: ROD, AIME VAN [PSEUDONIEM VOOR?] - (La) Pension Whip. Paris, Librairie Artistique, [1929].
23020: RODENBURG - Drie stukjes beschilderd glas, elk 18x11 cm, met over de drie ruitjes de tekst erop geschilderd: "J.J. Rodenburg, Hoogheemraad". 19e-eeuws?
66092: RODENBURGH MENTZ, R., - Een woord bij het graf van (...) A. Francken, emiritus predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Utrecht.
40466: RODERMOND, JANNY, - Koen van Velsen architect, Rotterdam, 010, 1995, 126 pag., geïll., geb., met stofomslag, als nieuw.
36374: ROEBERUS (ROEBER), JOHANNES, UIT ILEBURG; PRAESES: FRENZEL, SIMON F. - De juramento imperantis Wittenberg J. Haken 1667
2198: ROEBROECK, E.J.M.G. - Het land van Montfort, een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820. (Diss.) Assen 1967. Geïll., 409 p.
35820: ROEBROECK, MATHEUS HUBERTUS MARIA, UIT HEERLEN - Het ganglion supremum ...... Utrecht Van Boekhoven 1895
17899: ROELANDT, HENDRIK - Biron, treurspel. Den laetsten druck, van veele misslagen en aenstootlijkheden gesuivert. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725.
67131: ROELANTS, E., - Twee verhandelingen betrekkelijk de geschiedenis en oudheden van Nederland, nagelaten door Egbert Roelants. Met een portret en fac-simile, benevens eenige berigten over den Overledene uitgegeven tot eene gedachtenis voor zijne vrienden.
2202: ROELANTS JR., H.A.M. - Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachten, met aanteekeningen, kwartierstaten en een groot aantal afbeeldingen van familiewapens. Deel I. Amsterdam 1900. Oud-Holl. papier, geïll., 372 p.
22760: ROELFSEMA - “Nog iets over gas, electrisch licht en gemeentebelangen”, brochure ondertekend H. Roelfsema, gedrukt, 4 p.
31829: ROELL, CAROLUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, exhibens, animadversiones ad locum codicis civilis, qui est de transactione [...] Utrecht N. van der Monde 1827
67691: ROELL, A.C., - Two citations of Stedelijk gymnasiusm te Dordrecht donated to Adrianus Cornelis Roell 1856-1857/1857-1858.
6216: RÖELL, H.H. - Het geslacht Vethake (eigenlijk Vethacke), extract, 9 p.
4956: RÖELL, H.H. - Het geslacht De Vos van Steenwijk. 's-Gravenhage 1904, 20 p.
2204: ROELOFFS, A. - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe. (Diss.) Leiden 1884, 144 p.
32175: ROELOFFS VALK, FREDERIK LODEWIJK ANNE, UIT NIEUWER-AMSTEL - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1897
32751: ROELOFFS, AREND, UIT APELDOORN - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
67224: ROELOFS HEYMANS, MR. H.H.R., - Gedenkschrift van de Koninklijke Academie en van de Polytechnische School 1842-1905 Samengesteld ter gelegenheid van de oprichting der Technische Hoogeschool.
64299: ROELS, GELEIN, - De zugt der opregten ofte eenige geestelyke gezangen en gedigten; behelzende de werksaemheden van eene god-zoekende ziele.
22932: ROEMENIE, TERSCHAK, WOELDERS - Stukken betr. mej. Ricarda Terschak, Strada Patriotilor te Sibiu (Hermannstadt) in Roemenië, ca. 1970 verbonden aan het Museum Bruckenthal aldaar.
60752: ROEMER, J. - Gedenkschrift van den veldtogt der heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden ten heiligen strijd voor Vaderland en Koning, in de jare 1830 en 1831.
41972: ROEMER, J - De oude Leidsche patroon of derden octobers banket, gedrukt in 1630 en nu opnieuw uitgegeven, Leiden 1833, 43 pag., ing., orig. papieren omslag.
16594: ROERMOND - Gids voor Roermond en omstreken. Uitg. V.V.V. “Roermonds Belang”, Roermond, [ca. 1920?], 48 p.
14772: ROESSEL, NOL VAN - Geschiedenis van een klokkengietersgeslacht. Een verhaal bij kwartierstaten.
38046: ROESSING VAN ITERSON, G - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch Staatsbestuur, Leiden , v. Doesburg 1897, 315 pag., papier omslag.
53992: ROESSINGH VAN ITERSON, G. - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch staatsbestuur. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1897.
31637: ROEST, WILLEM ADRIAAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1898
64811: ROEST VAN LIMBURG, TH., - Een Spaansche gravin van Nassau. Mencia de Mendoza, markiezin van Zenete, gravin van Nassau (1508-1554)
65131: ROEST, J. VAN DER, - Leerreeden over Jeremia II vs.31 en 32. UItgesproken in bloeimaand van 't jaar 1797 door J. van der Roest, predikant der hervormden te Haarlem. Fragment from the Dutch periodical: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798.AND Aanspraak van J. van der Roest. aan syne kerkgenooten, gevolgd van eene Leerreeden over Jeremia II vs. 31. 32.AND Vraagen ter gemoedlijke overweeging voorgesteld aan den burger J. van der Roest, van deszelfs aanspraak aan zijne kerkgenooten, door een vriend van de waarheid, gevolgd van een gedenkstuk enz. 1797.
67554: ROEST, J. VAN DER, - Kinder-rede, uitgesproken bij gelegenheid der vijfentwintigste verjaaring van de Kinder-Kerk te Haarlem
32543: ROEVER AZ., NICOLAAS DE, UIT AMSTERDAM - De Amsterdamsche weeskamer. Academisch proefschrift [...] Amsterdam De Roever-Kröber-Bakels 1878
65887: ROEVER, N. DE, - De kroniek van staets, een bladzijde uit de geschiedenis van het fabriek-ambt der stad Amsterdam. 1594-1628.
35370: ROGAAR, PETRUS JOSEPHUS - Prent voor de promotie van Mr P.J. Rogaar Amsterdam M.J. Portielje 1933
2214: ROGERS, H.C.B. - The pagant of heraldry. An explanation of its principles & its uses today. Londen 1955. Geb., geïll., 205 p.
68059: ROGGE, H.C., - De diplomatieke correspondentie van Godefroy d'Estrades.
3416: ROGGE, J. - Samuel Pieter van Eeghen, een levensschets. [Amsterdam 1950], 60 p., geb., geïll. Met losse `stamboom'.
67896: ROGGE, H.C., - Willem Moll, Mannen van betekenis in onze dagen, levensschetsen en portretten.
65516: ROGGE, H.C., - Mr. Johan de Haen en zijne briefwisseling met Hugo de Groot
66357: ROGGE, H.C., - Levensbericht van Johannes Gerhardus Rijk Acquoy.
66352: ROGGE, H.C., - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd.
38826: ROGGE, H.C. - Casper Janszoon Coolhaes, de voorloper van Arminius en der Remonstranten, 2 delen, Amsterdam 1865, 255 + 240 + 19 pag., origineel karton, rug los.
38952: ROGGE, H.C. E.A. - Catalogus van de bibliotheek der Remonstrantsch- Gereformeerde gemeente te Rotterdam, 's- Gravenhage 1893, 13 + 365 pag., ingenaaid ( los ).
43007: ROGGE, C. - Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, Allart, 1796.
4554: ROGGE, J. - Het geslacht Rogge te Zaandam. Drie eeuwen familiegeschiedenis tegen den achtergrond van nering en bedrijf. Koog a.d. Zaan 1948, 200 p., geb., geïll.
60918: ROGHMAN, GEERTRUYD (1625-1651) AFTER ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Sloter Kerk [set title: 'Plaisante Lantschappen...etc. Na 't Leven geteekent door Roelant Rogman...]
60954: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) REWORKED BY NOLPE, PIETER (1613/14-1652/53) - View in the Wood of The Hague (set title: Six Views in the Wood of The Hague)
62070: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Amyden
62066: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) AND JONGHE, CLEMENT DE (1624-1677) - Buyten Naerden
62068: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - in Maerseveen
60962: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Buyten Haerlem [set title: Eight landscapes with views in various provinces]
62072: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - The waterfall
32759: ROIJEN, S.J. VAN, UIT DRENTHE - Specimen juridicum de crimine perjurii [...] Groningen H. Eekhoff Hz. 1818
33063: ROIJEN, ADRIANUS JOANNES VAN, UIT KATWIJK A/D RIJN - Dissertatio iuridica inauguralis, de domicilii, cum ex iure veteri, tum ex iure hodierno, ratione et iure [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1824
66153: ROIJEN, J.B.H., - De Waterhijschmolens, eenvoudig toegelicht door J.B.H. van Roijen.
7942: ROLAND - Jubiläumsschrift 1902-1912, I. und II. Band.
53995: RÖLING, B.V.A. - De wetgeving tegen de zoogenaamde beroeps- en gewoontemisdadigers, 's Gravenhage, 1933. [dissertatie].
27926: ROLLER, D.H.D. - The magnete of William Gilbert, Amsterdam 1959, 196 pag., geb., geïll.
6819: ANONIEM (VERT.); M. ROLLER - [De dichter en zijn huisgezin. Tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 11e deel, 2e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1803.]
30730: ROLLER, F. - Technik der radirung. Eine anleitung zum radiren und aetzen auf kupfer, Wien 1888, 133 pag., bedrukt papieren omslag, los.
36645: ROLLIN COUQUERQUE, LOUIS MARIE , UIT DELFT - Tweeerlei dogma Den Haag Mouton 1893
64858: ROLLIN,CH., - De la maniere d'enseigner et d'etudier les belles-lettres, par rapport à l'esprit & au coeur.
57024: ROLLS, VERNON; - Rolls heraldry. Notes by Vernon Rolls 2002. Rolls Records nr. 2 Oxford 2002. Ingenaaid, 11 pag. tekst en 10 platen
34502: ROMBACH, JAN JACOB CORNELIS ANTONIE, UIT SINTANG - De loslating van de normaal gelegen placenta tijdens de zwangerschap Leiden IJdo 1894
31923: ROMBACH, JAN, UIT HAARLEM - Opmerkingen over rechtswetenschap en logica. Proefschrift [...] Deventer / Antwerpen Ae.E. Kluwer 1963
3516: ROMBACH, J.H. - Inventaris van de archieven van de families Van Foreest 1422-1979, Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765, De Dieu/Fontein Verschuir/Van der Feen de Lille 1664-1955, Alkmaar 1992, 286 p., geb., geïll.
64839: ROMBACH, J.M.D., - Feestzang bij de viering van het tweede jubel van Utrechts Hoogeschool
67009: ROMBOUTS, HANS (ED.) - Uitspraken van en over Kees Verwey
38080: ROMBOUTS, HANS - Een beer die nog een varkentje had te wassen, Driehuis, Augustijn pers 2001, ( 8 ) pag.
58398: ROMBURG, C.G.M. V., E.A., - Tresor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-vereeniging, deel 26-50, 's-Gravenhage 1957, 829 pag., geb.
31645: ROMEIJN, PETRUS, UIT ZEVENHUIJZEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens loca nonnulla ex Plauti comoediis [...] Deventer J. de Lange 1836
2222: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Haarlem 1932. Geb., 248 p. Alleen het hoofddeel, zonder het Supplement.
66590: ROMER, L. S. A. M. VON, - Dr. Jacobus Bontius.
34160: RÖMER, JOHANNES GUILIELMUS, UIT UTRECHT - Specimen historicum juris publici Romani de defensoribus plebis seu civitatium [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
2226: RÖMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. 2 dln. Leiden 1854. Geïll., 680, 281 p.
31657: RÖMER, HENRICUS GABRIËL, UIT UTRECHT - Dissertatio historico antiquaria de consulum Romanorum auctoritate libera republica [...] Utrecht Kemink & Zoon 1841
35058: RÖMER, JOHAN WILLEM EVERHARD, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de lege aquilia Utrecht Van Paddenburg en Van Yzerworst 1806
41854: ROMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voorm. graafschappen van Holland en Zeeland Deel I (van 2), Leiden 1854, 680 pag., orig. karton (rug los).
36738: ROMIJN, JAAP ( INL.) - [ Catalogus Sotheby veiling keramiek NV De Porceleyne Fles te Delft ], Amsterdam 1977, 164 pag., geïll.
34722: ROMOND, JOHAN LAMBERTUS VAN, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica inauguralis de senatus-consultum vellejanum Utrecht Van Megen 1735
32269: ROMONDT, CORNELIUS ADRIANUS NESTOR VAN, UIT UTRECHT - Iets over electriciteit naar aanleiding van eenige in de chirurgische kliniek en polikliniek waargenomen gevallen [...] Utrecht H.H. van Romondt 1872
66442: ROMPEL, F., - Dr. E.J.P. Jorissen door Frederik Rompel
57370: ROMPELMAN JANSZ., H.; - Het nut der zwemkunst onderzocht en bewezen benevens eenige opmerkingen en onderrigtingen in dezelve, Amsterdam, Martin, 1829.
31653: ROMUNDE, FRANCISCUS LAURENTIUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de modo acquirendae hereditatis [...] Deventer J. de Lange 1841
17903: RONDEAU, S. E.A. - Aan mijne landgenooten. [z.p.], [z.n.], [1830]. Het vaandel. Krijgslied. [z.p.], [z.n.], 1831.
42261: RONDOT, N. - Notice du vert de Chine et de la teinture en vert chez les Chinois. Paris, Lahure, 1858.
52419: RONSARD - Ronsard lyrique & amoureux. Orne d'images du temps, La Sirene, 1922.
2228: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - De grootmeester en de inspecteurs der artillerie van de Koninklijke Landmacht van 1814 tot 1939. Z.p. 1939, 162 p.
31611: ROO, ENGELBERTUS ANTONIUS DE, UIT DORDRECHT - Disputatio politica inauguralis continens historiam pactorum mercatus commercii et navigationis patriae nostrae cum Gallia [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
17904: ROO, LEONARDUS WILHELMUS DE - Bloemgeschenk aan myne kinderen. [Rotterdam], [J. Hendriksen], 1818.
17920: ROOBOL, CORN.J. (VERT.); KARL VON HOLTEI - Shakspeare terug in zijne geboorteplaats. Historisch drama in vier bedrijven of zes tafereelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1857.
17918: ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ANICET BOURGET; AD. D'ENNERY - De giftmengster. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1846.
17913: ROOBOL, CORN.J. - William Shakspeare, of De roeping. Historieel tooneelspel in één bedrijf. Vrije navolging. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1840.
17911: ROOBOL, CORN.J. (VERT.) - Christina van Rusland en Milna Peterhoff, of De vorstin en de kamerjuffer. Historieel blijspel met zang in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1839.
17909: ROOBOL, CORN.J. (VERT.); J.P. SIMON DIT LOCKROY, E. BADON - Liefde en wraak, of Een tweegevecht ten tijde van den kardinaal De Richelieu.Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1833.
17905: ROOBOL, CORN.J. (VERT.); EUGÈNE SCRIBE - Een eenige misstap. Tooneelspel, in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman, 1831.
17907: ROOBOL, CORN.J. (VERT.); F.W. ZIEGLER - Engeland in het jaar 1651, of Deugd en misdaad. Geschiedkundig tooneel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
31649: ROOIJENS, G.G. - Redevoering over het wezen der Christelijke Godsdienst [...] Amsterdam J. van der Hey en Zoon 1828
27684: ROONPTSY, CH.E.D. [= R.A. PELISSERY] - Le caffé politique d' Amsterdam ou entretiens familiers d'un francois, d'une anglois, d'un hollandois et d'un cosmopolite sur les divers interets economiques & politiques de la France, de l'Espagne et de l'Angleterre. nouvelle edition. Tome premier, Amsterdam 1778, 398 pag., papieren omslag. [ alleen deel I van 2 delen].
61034: ROOPE HARRIS, BRISTOL, GREENWAY, AGATHA CHRISTIE, LEAKE, TOWNLEY - Grant of arms donated by Stephen Martin Leake, Garter and Charles Townley, Clarenceux, Kings of Arms, to Roope Harris (1747-1811) of Bristol. Roope Harris became Roope Harris Roope afterwards.
67054: ROORDA, R.S., - De grafschriften enz. van Leeuweradeel, verzameld door R.S. Roorda, nr. 234.
64597: ROORDA, J., - Rijmen, dec. 1941-mrt. 1942
36560: ROORDA, D.J. - Eeuw tegen eeuw Groningen Wolters 1971
54000: ROORDA, R.S. EN J.J. SPAHR V.D.HOEK - Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700-1811. Oerprinte ut Nieuwsblad van N.O. Friesland, 1958. [Gebonden met:] Kriminaliteit yn Kollumerlan 1700-1811. Oerprinte ut Nieuwsblad van N.O. Friesland, 1958.
54001: ROORDA VAN EYSINGA, S.; N. LOBRY - Historische en godsdienstige beschouwing over het ... afsterven van Klaas Hooft, door leenmannen van den lande van Blois op eisch van den bailluw J. van Blarikum plegtig ter dood veroordeeld en voor het rechthuis van de banne West Zaanen ... den 31sten October 1801 met de koorde gestraft door S. Roorda van Eysinga, predikant bij de Herv. Gem. te Westzaan ; benevens eene leerrede over de gedachten en gevoelens waartoe openbare rechtsoefeningen den christen behoren op te leiden, door N. Lobry, predikant bij de Herv. Gem. te Zaandijk. Westzaandam, H. v. Aken, 1802.
54002: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken van S.E.W. Roorda van Eysinga (niet eervol ontslagen ingenieur). 's Gravenhage, B. Liebers & Co., 1889.
34373: ROORDA, J., UIT DEVENTER - Specimen iuridicum inaugurale de domicilio civili [...] Leiden H.W. Hazenberg 1825
31541: ROORDA, TACO - Oratio de poëtriis Hebraeis [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1828
64695: ROORDA VAN EYSINGA, P.P., - De kardinaal hertog van Richelieu : treurspel in vijf bedrijven / door P.P. Roorda van Eysinga
58850: ROOS, SOUVENIR, - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 28 topografische afbeeldingen van Carlsbad/Karlsbad, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 23x23 cm, gevouwen ca. 13x7 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
23226: ROOS, SOUVENIR - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 21 topografische afbeeldingen van Zuid Afrika, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 25x25 cm, gevouwen ca. 12x6,5 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
19240: ROOS, G.P. - Beknopt geschied- en aardrijkskundig woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderens westelijk deel (voorm. 4e district van Zeeland).
31893: ROOS VAN BIENEMA, EPKE, UIT OUDESCHOOT - Dissertatio juridica inauguralis de donatione per interpositas personas prohibita [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
60236: ROOS, CORNELIUS STEPHANUS (AMSTERDAM 1845 - 1882) - 'DE BARBAARSCHE KOK of Het noodlottig einde eener gedeserteerde Poes'. 1880
58849: ROOS, SOUVENIR, - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 28 topografische afbeeldingen, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 25x25 cm, gevouwen ca. 12x6,5 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
33097: ROOS, J. TE ZAANDAM. - De eerste wijsgeer der ervaring aan de Groningsche hoogeschool. Kritisch-wijsgeerige beschouwing der inwijdingsrede van den hoogleeraar jhr. B.H.C.K. van der Wijck [...] Utrecht J.G. Broese 1863
65218: ROOS, C.F. E.A.,, - Catalogus van eene uitstekende verzameling penningen en munten (...) uitgemaakt hebbende het beroemde kabinet van A. van Bijnkershoek van Hoogstraten (...) welke verkocht zullen worden op 16 oktober 1872 te Amsterdam
38606: ROOSBROECK, R. V. - De kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders, 2 delen , Antwerpen 1929- 1930/1933, 266 + 336 pag.
66876: ROOSEBOOM, GERARD, - Recueil van verscheyde keuren, en costumen. Midtsgaders Maniere van Procederen binnen de Stadt Amsterdam.
31651: ROOSENBURG, JACOB CHRISTIAAN, UIT ENSCHEDE - Iets over de levering van onroerende goederen, bij wijze van legaat verkregen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
16595: ROOSENDAAL (N.BR.) - Roosendaal en Nispen in verleden en heden door J.T. Boekholt. Uitg. met medewerking van het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1924, 92 p.
33574: ROOSENDAEL,JAC.FRED.FIL., STEPHANUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de injuriis et famosis libellis [...] Leiden Abraham Kallewier 1748
35934: ROOSMALE NEPVEU, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Stellingen .... Utrecht Den Boer 1895
17927: ROOY, ANTHONY DE - Taal-, oudheid- en oordeelkundige mengelstukjes. Dordrecht, Pieter van Braam, 1774.
60873: ROP, ANT. L. DE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - De sprookjes van moeder de gans, verteld door Ant. L. de Rop, geïllustreerd met 40 houtgravuren naar tekeningen van Gustave Doré. Amsterdam, uitgevers-maatschappij "Elsevier", n.d. [ 1890].
47794: ROPCKE, ED EN W.V. HOYTEMA, - Uit het leven, Militaire en burger-schetsen, Rotterdam 1904, 192 pag.
5678: RÖSCH, S. - Caroli Magni Progenies, pars I, Neustadt a/d Aisch 1977, 229 p., geb.
34670: ROSEBOOM, COERT, UIT AMSTERDAM - XXI. theses juridicae. 1793
38268: ROSENBAUM, E - Geslacht De Koff ( 18e en 19e eeuw ) in vier tafels, Zeist 1913, mist tafel 1.
64586: ROSENFELD, M.N., - LARGILLIERRE and the Eighteenth-Century Portrait
35570: ROSENHAYN, NICOL., UIT EISLEBEN; PRAESES: KLAUSING, HEINRICH - De summa virtutum gentilium akme, collata cum Christianarum virtutum perfectione [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1711
35608: ROSENKRANTZ, CHRISTOPH - Die außerwehlte Stisserin, aus dem Spruch Sanct Pauli, Rom. 8/33/34 [...] Bey Christlicher Beerdigung der Fr. Marien Elisabethen [...] Hn. M. Chiliani Stissers [...] gewesenen hertzgeliebten Hauß-Ehre [...] Halle Wed. en erven Christoph Salfeld 1674
33702: ROSENSTEIN, SIEGMUND - Het tegenwoordig karakter der geneeskunde.
67081: ROSENTHAL, A.M., GELB, A. (ED.), - The pope's journey to the United States. Pope Paul VI. The historic record written and edited by the New York Times with 32 pages of exclusive photographs.
42316: ROSINUS, JOHANNES - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum. Amsterdam, S. Schouten, 1743.
64479: ROSKOSCHNY, H., - Russland. Land und Leute
64505: ROSKOSCHNY, H., - Das asiatische Russland
47386: ROSMALEN, P.J. V.; - Het college van collectanten der Nederduits Hervormde gemeente te 's-Gravenhage, 1812-1912, 's-Gravenhage 1912, 224 pag.
24868: ROSS (ROSAEUS), ALEXANDER; VIRGIL - Virgilii evangelisantis christiados libri XIII. Rotterdam, A. Leers, 1653.
42721: ROSS, JOHN - Narrative of a second voyage in search of a North-West passage and of a residence in the arctic regions, during the years 1829, 1830, 1832, 1833, Including the reports of (...) James Clark Ross (...) and the discovery of the Northern Magnetic Pole. London, Webster, 1835.
64630: ROSSEELS, EMM., - Stille waters hebben diepe gronden, blijspel met zang in een bedrijf. (muziek van G. Rijssens.)
64631: ROSSEELS, EMM., - Lena, tooneelpel in een bedrijf.
64632: ROSSEELS, EMM., - Alfried en Karlina, of de stemme des bloeds, oorspronkelijk drama in twee bedrijven door Emmanuel Rosseels.
64628: ROSSEELS, EMM., - Dichter en Soldaat, blijspel met zang in een bedrijf, (muziek van Florimond van Duyse.) voor de eerste maal vertoond te Antwerpen, den 6 Februarij 1851. Tweede uitgave.
64629: ROSSEELS, EMM., - De Duivenmelker, Volks-drama met zang in een bedrijf. Nieuwe muziek van G. Rijssens. voor de eerste maal vertoond op het Nationaal Toneel te Antwerpen, den 7 Januarij 1854. Tweede uitgave.
64627: ROSSEELS, EMM., - Adriaan Brouwer, zangspel, muziek van F. Muller
6284: ROSSEM, N.J.A.C. EN H.L. HOMMES - Van Westerbeeck, overdruk Ned. Leeuw 1958, 13 p.
36492: ROSSEN, MARIA JOHANNA JACOBUS GERARDA, UIT WEURT - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Tilburg en Enschede 1900-1925 Tilburg Z.H.C. 1988
60879: ROSSETTI, CHRISTINA [ILLUSTRATOR: HOUSMAN, LAURENCE] - Goblin Market, by Christina Rossetti, illustrated by Laurence Housman, London, Macmillan and Co., 1909.
67420: ROSSUM, W. VAN, - Weemoeds-klanken bij den dood van onzen laatsten Prins 21 juni 1884. Treur-marsch voor piano door W. van Rossum.
17936: ROTGANS, LUCAS - Scilla, treurspel. Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1711.
35578: ROTHIUS, HENRICUS, UIT SAGAN; PRAESES: KLAUSING, HEINRICH - De amore rationali, utrum primum sit moralitatis principium, & summum bonum, & imago Dei, & ipsa fides salvifica ? [...] Wittenberg Martin Schultz 1709
36334: ROTHIUS [ROTH], PHILIPPUS, UIT GORLICH; PRAESES: BUCHER, SAMUEL F. - Conclusum Hebraeorum gynaeceum Wteenberg Creisig 1716
23186: ROTTERDAM, STUDENTEN, GELUK - Bul betreffende het lidmaatschap van W. Geluk voor het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, d.d. Rotterdam 20-10-1945. Groot blad plano, deels gedrukt, deels gekalligrafeerd. Met (beschadigd) uithangend zegel.
22308: ROTTERDAM, SEKTE DER KNABBENHOUWERS - “Waarschouwinge aan de Kerke van Nederlandt, wegens de seer gevaarlijke en zielverderffelijke gevoelens van de soo genaamde Knabbenhouwers die in de schoot van Nederlants Kerk huysvesten”, z.pl., z.j. [1742], 4°, 8 p.
16601: ROTTERDAM - Souvenir de Rotterdam. 24 vues. Edition spéciale du Grand Bazar Français, z.pl., [1920?].
16598: ROTTERDAM - De Groote Kerk te Rotterdam door J.R. Callenbach, Rotterdam, Immig, 1910, 48 p.
43239: LIEFHEBBER VAN ROTTERDAM - Reis naar Heusden of een kort doch waarachtig verhaal van verscheide droevige ontmoetingen by, in en na de laatste doorbraak en overstrominge in 't lant van Heusden op den 24-12-1740 (...) door een liefhebber van Rotterdam. Rotterdam, Losel, 1741.
67092: ROTTEVEEL MANSVELD, F.G., - Egcheiridion trago¯idikon. Een overzicht van de Griekse tragedies door F.G. Rotteveel Mansveld.
4570: ROTTIER, H.C.E.M. - Kwartierstaat Erik Auguste Olof Rottier. Nieuwenhagen 1992, 368 p., geb., geïll.
64149: ROUCK, THOMAS DE - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
64147: ROUCK, THOMAS DE - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
64146: ROUCK, THOMAS DE - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
64119: ROUCK, THOMAS DE - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
65040: ROUCK, THOMAS DE - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
25157: ROUD, F.C.; HIERNONYMUS VAN ALPHEN - Imitation des petits Poêmes de H. van Alphen. 2e verbeterde druk. Rotterdam, J.A. van Belle, 1849
64732: ROUGE, E. DE, - Recherches sur les Monuments qu'on peut attribuer aux six premieres dynasties de manethon precedees d'un rapport adresse a M. le Ministere de l'instruction publique sur les resultats generaux de la mission par M. le vicomte Emmanuel de Rougé
5376: ROUHART-CHABOT, J. - Inventaire des archives de la famille de Crassier et de ses allies, Brussel 1960, 237 p.
64300: ROUK, THOMAS DE, - Adelyk Tooneel, of Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom, en Ridderlijke Ordens, met haar oorspronk. Mitsgader Der zelfder Wapen-schilden, em toestel, in Koningrijken, Gemeene-besten, Steden en Volkeren, van oude tijden af, tot deze Eeuw toe in gebruyk geweest zijnde. Met meer als hondert en vijftigh zoo houte als kopere figuren.
52553: ROUSSEAU, J.J. - Les reveries du promeneur solitaire, precede de Dix jours a Ermenonville par Jacques de Lacretelle. Paris, Chamontin, 1926.
50864: ROUSSEAU, J. - Code theatral, physiologie des theatres, manuel complet de l'auteur, du directeur, de l'acteur et de l'amateur. Paris, Roret, 1829.
64378: ROUSSEAUD DE LA COMBE, GUY DU, - Traité des matières criminelles, Suivant l'Ordonnance du mois d'Août 1670, & les Edits, Déclarations du Roi, Arrêts & Réglemens intervenus jusqu'à présent (...) sixieme édition.
42446: ROUSSET DE MISSY, J. - Les interets presens des puissances de l'Europe, fondez sur les traitez conclus depuis la Paix d'Utrecht inclusivement, & sur les preuves de leurs pretentions particulieres. 5 volumes, 's Gravenhage, A. Moetjens, 1733-1736.
42757: ROUSSET DE MISSY, JEAN - Echt verhaal van de groote staatsverwisseling voorgevallen in de Republyk der Vereenigde Nederlanden in den jaare 1747, met eene genealogische tafel (...) van Nassau en een verhaal van den Franschen inval in het Hollandsch Vlaanderen (...) naar het Fransche (...) door J. Haverkamp. Amsterdam, Jan 't Lam, 1747.
27396: ROUVEZ, A. TH. - Le jubilé Nationale de 1905. 75e Anniversaire de l'independance de la Belgique. Compte rendu des fe'tes et cérémonies, Brussel 1906, 864 pag., geb., geïll. Met aanbiedings brief aan Comte van der Stegen de Putte.
65216: ROUYER, J., - Remarques concernant un ancien receuil manuscrit de figures de monnaies et description des empreintres qu'on y trouve quelques medailles a des types monetaires, des XVe ey XVIe siecles, frappees dans les Pays-Bas
16979: ROUZET, A. - Zbirka Biskupic. Geïllustreerde uitgaven. Brussel: Koninklijke Bibliotheek, 1985.
67890: ROVERS, J.A.C., - Memoria Heusdii / commendavit Jacobus Adolphus Carolus Rovers. with offprint by M. Siegenbeek of this book.
67889: ROVERS, J. A. C., - Wie was Philip Willem van Heusde? : eene vraag ten behoeve van belangstellende jonge menschen / beantwoord door J.A.C. Rovers
31641: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de philosophia socratica [...] Franeker G. Ypman 1834
31643: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS, UIT DORDRECHT - Commentatio juridica in M. Tullii Ciceronis orationem pro Q. Roscio Comoedi [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
33726: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de aetate nostra optimatibus praecipue et civitatum rectoribus sapientiae magistra [...] Utrecht T. de Bruyn 1862
33728: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de aetate nostra historiologiae fautrice [...] Groningen J.B. Wolters 1854
33730: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de critica, historiae diligenter adhibenda [...] Franeker G. TYpma 1828
33732: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Sermo insertis promotorum verbis et responso [...] Gregorii Mees Adriani fil. Utrecht T. de Bruyn 1861
17947: ROY, B. LE - De triomph van de voorleden, tegenwoordige, en toekomende tyden. Blyspelen met dezelver divertissementen. Meerendeels gevolgt naar het Fransche van den heer Le Grand. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
67701: ROY, J. J. LE, - Is er dan in het geheel geen middel te bedenken, om de oneenigheden, die de Hervormde Kerk van Nederland dreigen te beroeren, met algemeen genoegen te doen ophouden? : eene nadere vraag, ter bevordering van de rust der kerk voorgesteld en beantwoord
30588: ROY, ALAIN - Theodoor van Thulden. Een Zuid- Nederlandse barokschilder, Zwolle 1991, 303 pag., geïll.
67891: ROYAARDS, H.J., - Ph. Will. van Heusde geschetst als geschiedkundige en als paedagoog tot de godgeleerdheid. In twee voorlezingen.
26592: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis van het gevestigde christendom en de christelijke kerk in Nederland gedurende de middeleeuwen, deel I ( van 2 ), Utrecht 1849, 364 pag., zonder band.
31955: ROYAARDS, HERM. JOH. - Oratio de commutationis quam subiit theologia in Nederlandia [...] Utrecht C. van der Post 1850
33057: ROYAARDS, WILLEM HERMAN JOHAN, UIT UTRECHT - Veranderingen in de gemeentelijke indeeling des rijks. [...] Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1884
33059: ROYAARDS, ANTON, UIT SCHERPENZEEL - Stellingen [..] Utrecht J. de Kruyff 1896
66300: ROYAARDS, H.J., - Levensberigt van kardinaal Willem van Enkevoirt, dataris van Paus Adriaan en bisschop van Tortoza en Utrecht, met bijlagen.
34964: ROYAARDS, HERM. JOH. - Oratio de hominum gentiumque varietate in Christianae societatis historia observanda Utrecht Van Paddenburg en Van Schoonhoven 1823
67782: ROYARDS, HERM. JOH., - De hoogleeraar Schröder : in eenige hoofdtrekken, ook uit den mond zijner vrienden en leerlingen, geschetst
15812: ROYEN, JACOB VAN - Antiquitates Belgicae of Nederlandsche oudtheden, zijnde d’eerste opkomst van Holland, Zeeland, ‘t Sticht, Utrecht, Overyzel, Vriesland, Brabant, Vlaanderen, enz beneffens dier landaarts oorspronk, voortgang, eerste christendom, en wonderlyke geschichten, te dier tyden, zo in deze, als in andere landen voorgevallen. [...]. Amsterdam: Jacob van Royen, 1701.
33572: ROYEN, RIPPERTUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad legem XVIII cod. de transactionibus [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
34452: ROYEN, JOSEPHUS WILHELMUS , UIT MALANG - De Palembangsche marga en haar grond- en waterrechten Leiden G.L. van den Berg 1927
67473: ROYER [ROIJER], GEORGE, - Herinnering aan A. F. J. F. J. Baron van Omphal [1788-1863].
40378: ROZENBURG, ROEL, - O Holland, Amsterdam z.j., ongepagineerd, geïll.,geb.
16606: ROZENDAAL (G) - De wandschildering in de Hervormde Kerk te Rosendaal, vervaardigd door den heer G. van den Hoef uit Amsterdam, naar het gedachten-ontwerp van Dr. J.D. Bierens de Haan, is ingehuldigd op zondag 5 februari 1905 door Dr. J.D. Bierens de Haan, predikant te Rosendaal, z.pl., z.j. [1905], 15 p.
17951: ROZENKNOPJES - De rozenknopjes. Een oorspronkelijk Nederlandsch familietafereel door de Weduwe O..... , nieuwe uitgave. Zaltbommel, Joh. Noman en Zoon, 1835.
64323: RUBENS, P.P., - Letters by Rubens and Jan Caspar Gevaerts,
32483: RÜCKER, JOANNES GERARDUS CHRISTIANUS, UIT WINDSHEMIO FRANCUS (WINDESHEIM?) - Dissertatio juridica inauguralis de L.6 par. 1 D. quemadm. servit amitt. L 49 de re judic. & de effect. sentent. [...] Leiden Contad Wishoff 1751
35606: RÜDIGER, FRIEDRICH CHRISTOPH - Eines Christlichen Ritters Geistliche Streit- und Kriegs-, Freud- und Siegs-Fahne. Bey Hoch-adelicher Leich-Bestattung deß Herrn Georg Sittichs von Schlitz, genant von Görtz [...] Giessen Johann Eberhard Petri 1679
35476: RUDINGERUS, CHRISTOPHORUS, UIT DRESDEN; PRAESES: CLODIUS, JOHANN - De spiritibus familiaribus vulgo sic dictis [...] Wittenberg Christianus Schröter 1674
64520: RUDOLPHI, J.A., - Heraldica Curiosa, Welche der Wappen Ursprung, Wachsthum, Fortgang, und wie selbiger noch heutiges Tages bey denen Teutschen im Gebrauch, ausführlichen zeiget. Samt deren umständliche Beschreibung, Wie solche in denen Wappen-Briefen, Alten Documenten, Fahnen, Sigillen etc. und verschiedenen Autorn hin und wieder einzeln zu finden; Insonderheit auch Von denen Schildhaltern, Helm- Decken, Kronen. Hüten, Hauben etc. (...)
63929: RUË, PIETER DE LA - Staatkundig en heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee afdeelingen bevattenden in zig de vermaardste mannen van staat en oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn
63930: RUË, PIETER DE LA, - Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schryvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve
52525: RUE, D.L. DE LA - Eerekroontjes voor Oranje. Vlissingen, Jan Nortier, [1787].
19608: RUE, LOUIS FELIX DE LA - Etat armorial de noblesse, chevalerie & dignités, accordés par S.M.I.R.A. depuis son avenement au thrône jusqua aujourdhuy. Z.pl., z.j. [Brussel 1775] 45 (+2) p.
52487: RUE, PIETER DE LA - Geletterd Zeeland verdeeld in drie afdeelingen bevattende in zig de schrijvers, geleerden en kunstenaars. Middelburg, M. Schryver, 1734. [Gebonden met:] Staatkundig en heldhaftig Zeeland. Middelburg, Callenfels, 1736.
31599: RUEB, CHRISTOFFEL, UIT UTRECHT - De baraterie, proeve over de schelmerij van schipper en scheepsvolk [...] Leiden P. Somerwil 1871
42621: RUEFF, A. - Baumeister's Handleiding tot de paardenkennis voor veeartsen, paardenfokkers en paardenliefhebbers. Bewerkt (...) door J.A. Alers. Gouda, 1858.
64864: RUEMPOL,E.O.H.M., - Gedenkboek Rotterdam. (1328-1928.) Uitgegeven ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de stad Rotterdam
42340: RUFF [= RVFFEN OF RUFFEN], JACOB - 'T boeck vande vroet-wijfs. Vertaald uit het Duits door M. Everaert. Amsterdam, W.J. Blaeu, 1616.
42477: RUFF, JACOB - 't Boeck van de Vroet-wyfs. In 't welcke men mach leeren alle Heymelyckheden van de Vrouwen, ende in wat gestalte de Mensche in zijn Moeders Lichaem ontfanghen, groeyet en ghebooren wort. Vertaald uit het Duits door Martyn Evebaert B. [= Everhart], Amsterdam, Broer Jansz, 1622.
5886: RÜHL, D. - De verwantschap tusschen het huis Oranje-Nassau en de souvereinen van Europa, met prins Willem van Oranje als stamvader, Bandoeng 1939, groot blad plano, gevouwen in band
67715: RUHNKENII, DAVIDIS, - Opuscula oratoria, philologica, critica / nunc primum conjunctim edita
67755: RUHNKENIUS, DAVID, - Lofrede over Tiberius Hemsterhuis, uit het latyn vertaald door Pieter van den Bosch
32947: RUIJS J.PZN., THEODORUS, UIT KAMPEN - De gezworene gemeente in Overijssel en Gelderland [...] historisch toegelicht. Academisch proefschrift [...] Kampen Laurens van Hulst 1873
56556: RUIJTER DE WILDT, A. DE, - Iets over de afschaffing der Tienden, Amsterdam, 1867.
56538: RUIJTER, J., - Eerbied voor de dooden. Lijkbeaarding of lijkverbranding? Uitgave Vereeniging St. Willibrodus-Vereeniging, 1908,,62 pag.
4584: [RUIJTER DE WILDT, F.P.J. DE EN C.B.V.G. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruijter. Den Haag [1957], geb.
60906: RUISDAEL, JACOB ISAACSZ VAN (CA. 1628-1682) - Two farmers with their dog (The Great Beech)
34784: RUITINGA, DOUWE, UIT KNIJPE - Verslag der chirurgische kliniek aan de rijks-universiteit te Leiden gedurende den cursus 1883-1884 Franeker F. Koksma 1885
17970: RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ANTOINE MARIN LE MIERRE - Willem Tell, beschermer der Zwitsersche vryheid. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
17968: RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); CHARLES SIMON FAVART - De schoone Arsène. Zangspel met balletten. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789
17962: RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); LOUIS ANSEAUME - De spreekende schildery. Zangspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders, 1783.
64746: RULOFFS, BARTHOLOMEUS, - Natalia, tooneelspel
47172: RULOFFS, BARTH., - Amsterdam hervormd, in drie zangen, Amsterdam, F. de Kruyff, 1778.
59385: RUNDERVOORT, DAGBOEKEN, JAREN '40-'60, AMSTERDAM, SCHEIKUNDE. - Dagboeken van Henk Jan Rundervoort (geb. Hengelo, 25-5-1929, over. Amsterdam, 22-11-2004) over de jaren 1946-1968, 4 delen (cahiers, folio-formaat, met knipsels, losse aantekeningen, tekeningen, pasfoto's, ingepakte typoscripten, losse brieven, enkele faire-parts). In alle delen wel enige kanttekeningen bij het geschrevene uit later jaren.
2250: RUPP, J. DANIEL - Chronologisch geordnete Sammlung von mehr als 30.000 Einwanderern in Pennsylvanien aus Deutschland, der Schweiz, Holland, Frankreich u.a. Staaten, von 1727 bis 1776. Hildesheim 1975. Geb., 478+89 p.
50879: RUPPE, C.F. - Twaalf gezangen, gecomponeerd voor drie stemmen. Leiden, Herdingh, 1802. [met:] Tweede twaalftal. Leiden, Herdingh, 1807. [en met:] Derde twaalftal. Leiden, Herdingh, 1808.
47690: RUPPE, C.F., - Platen behorende tot de Theorie der hedendaagsche muzijk, Groningen, Oomkens, 1818, oblong, 23+47 gegraveerde platen met muziekschrift, half leren band.
66877: RUSKIN, J., - Modern Painters In 5 Volumes (Everyman's Library) Complete
64573: RUSSEL-KILLOUGH, H., - Seize mille lieues à travers l'Asie et l'Océanie, voyage exécuté pendant les années 1858 - 1861 par le Comte Henry Russell-Killough. Sibérie, désert de Gobi, Péking, fleuve Amour, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Himalaya Ouvrage contenant une carte et un panorama de l'Himalaya
54463: RUSSEL, JOS - De rooverbenden in de landen van Overmaas, Brabant, Holland en aan den Rijn, in de vorige en in het begin der tegenwoordige eeuw. Maastricht, Jos Russel, [1877].
43856: RUTER, A.J.C., - Rapporten van de gouverneurs in de provincien 1840-1849, 3 delen, (1840-1845), niet verder verschenen, Utrecht 1941-1950, 444+274+555 pag.
32477: RUTGERS VAN ROZENBURG, JANUS GUILIELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de paroemio ecclesia non sitit sanguinem [...] Amsterdam C.A. Spin & zoon 1854
32603: RUTGERS VAN DER LOEFF AZN., ABRAHAM, UIT 'S HEERENBERG - Bijdragen tot de kennis van semietische kosmogonieën. Proefschrift [...] Tiel D. Mijs 1895
33115: RUTGERS, CAREL PIETER LOUIS, UIT GRONINGEN - Het niet verschijnen van partijen in rechten. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1884
33117: RUTGERS, FREDERICUS LUDOVICUS, UIT SOESTERBERG, GEB. TE BREEDE - Disquisitio de fundamento quo Iohanne auctore fidem sibi habendam niti voluerit Christus [...] Leiden E.J. Brill 1860
35102: RUTGERS, ANTONII - Oratio de Samuelis in populo Israelitico formando VI saluberrima 1838
36512: RUTGERS, V.H. - Strafrecht en rechtsstaat Amsterdam De Standaard 1933
40100: RUTGERS, D. (RED.), - Old Burger Weeshuis te Sneek, gedenkboek 350- jarig bestaan, Sneek 1931, 141 pag., geïll.
66844: RUTJES, H., - Fur die Jesuiten! Kurzgefasste Geschichte der Gesellschaft Jesu im Gegensatz zum Protestantismus und zum Freimaurerthum.
65971: RUTTEN, M., - Heraldiek, 250 afbeeldingen in lichtdruk door M. Rutten
17992: RUYS, W. (VERT.); EMILE AUGIER - De giftbeker. Blijspel in twee bedrijven en in verzen. Amsterdam, J. Noordendorp, 1853.
22388: RUYSCH, VAN TETROODE - Brief van A. Ruysch, dd. Vlissingen 1865, aan de heer Van Tetroode, kunsthandelaar te ‘s Hage. Manuscript, 8° 1 p.
17989: RUYSCH, ARIE - Geregtigheid en wraak, of De vader regter over zijnen zoon. Tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille. Vlissingen, Z. de Buisonjé en P. Wedts de Swart, 1838.
17986: RUYSCH, ARIE - Het kasteel van Tourville, of De Hollandsche Zeelieden in Frankrijk. Oorspronkelijk tooneelspel in drie bedrijven. Uitgegeven ten voordeele van den verminkten Kanonnier Van der Bol, welke zijne beide armen, door het springen van granaten, heeft verloren. Vlissingen, P. Wedts de Swart, 1835.
60942: RUYSCHER, JAN (C. 1625-1674) AND WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - View of Rhenen (series title: Six Landscapes)
22722: RUYTENBURG, VAN DE WOLFPUT - Stuk betr. de boedel van Gerrit Ruytenburg mr chirurgijn en Maria van de Wolfput, manuscript, dd. Amsterdam 1687. Incompleet, slechts 2 p van ...? aanwezig.
23196: RUYTER, DE - Schematische stamboom [nakomelingen van] Michiel de Ruyter, lichtdruk, 40x40 cm.
35906: RYCK DE GROOT, APOLLONIUS VAN, UIT DEMERARIE - Dissertatio juridica inauguralis continens duas quaestiones de jure romano Leiden Van Leeuwen 1839
34274: RYCKEVORSEL, CAROLUS JACOBUS ANTONIUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de excusatione in delictis, quae a legum poenalium nescitia petitur [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
61000: RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 11 July 1449 tot den 11 July 1758 (...).
61003: RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 11 July 1449 tot den 11 July 1758 (...).
30962: RYE, KEES I. VAN , A.O. - Genealogy of Van Rye family 1455-1964, Illinois 1964, 74 pag., geb., geïll., ( bibliotheek exemplaar met stempel etc.).
64076: RYK, G., - De ontdekte schat. eene romance uit de verlichte eeuw door G. Ryk
33286: RYKE, DIDERICUS, UIT AMSTERDAM - Annotationum in loca selecta novi foederis specimen alterum [...] Leiden A. en J. Honkoop 1811
65928: RYLE, J.C., - Het werk des geestes
67789: RYNEVELD, J.C. VAN, - Blik op het leven van Mr Peter Steven Schull.
67126: RYSSEL, A. VAN, - Verzamelinge van stukken rakende de zaak van den generaal major Albert van Ryssel.
64947: RYSSENS, C. V., - Snel, punt- en mengel-digten. Als mede ee[nige] bendvaarsen e[n lied]eren. Gemaakt tot Romen in [de] Jaare 1668 en 1669.
23096: SAALBORN, JAAP HARTEN - Enkele stukken betr. Dr. A. Saalborn en L. Saalborn, manuscripten, 5 stuks.
2258: SAALTINK, H.W. - Hoorn in kaart. Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden. Hoorn 1981. Geb., geïll., 152 p.
38382: SABBE, M - Uit het Plantijnsche huis. Verpreide opstellen, Antwerpen 1924, 207 pag., geb., geïll.
65666: SACHOT, O., - La Sibérie Orientale et l'Amérique Russe le Pôle Nord et ses Habitants. Récits de Voyages.
18007: SACHSE, J.E. - De slag bij Duins in 1639. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888].
65945: SADDI, NATHAN BEN, - Convolute with 10 titles, starting with: Het boek der Chronycken van de Koningen van Engelandt, volgens den Styl der Oude Joodse Historie-Schryveren in de Engelse Taele beschreeven door Nathan Ben Saddi, Priester van dezelve Natie. En volgens dien Styl uit het Engels in het Nederduits Vertaeld.
60438: SADELER, JUSTUS (1583-1620) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Landscape with town in the background
60436: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Riverscape with galleys (Eight Bohemian land and riverscapes)
59690: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - LEONARDUS (nr. 11 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60560: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - AMMON (nr. 26 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60432: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - The baptism of Christ (Land and River landscape with storiae of the Old and New Testament)
60444: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Landscape with birdcatcher
60446: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - View on a Harbour
60450: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - View on harbour
59684: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - EULOGIUS (nr. 16 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
59686: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - ONOFRIUS (nr. 27 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
59688: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - NATHANAELIS (nr. 4 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60428: SADELER, MARCUS CHRISTOPH (1614-1650) AFTER SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER SAVERY, ROELANDT (1576-1639) - Wooded landscape [Six mountainous landscapes in Tyrol: serie title]
60434: SADELER, MARCUS CHRISTOPH (1614-1650) AFTER SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - Nativity with three angels
60404: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Judith with the head of Olophernes
59628: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607), AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558 - 1617) - Caerle ver Mander van Molebeke... (Portrait of Karel van Mander)
60400: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Evening: a banquet (set title: Four times of the day)
60402: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Autumn (set title: Four Seasons)
61348: SAENREDAM, I.P. - Caerte vanden lande ende Graefschappe van Hollandt Midtsgaders het landt van Utrecht de deelen ende houcken van andere lande annex hollt gelegé, Ende t setue landt naest beleyt hebben, Perfect gemaect nade tegenwoirdige situatien gelegenheyt
66488: SAFFROY, G., - Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France des origines à nos jours. Imprimés et manuscrits (5 volumes)
23654: LE SAGE - Histoire de Gil Blas de Santillane , 12 boeken in 6 delen, Parijs 1798, ca. 1000 pag., geb. in orgineel kartonnen bandjes.
65771: LE SAGE, - Het leven van Gil Blas van Santillane, of de Spaanse Avanturier.
52475: SAGE, A.R. LE - Histoire de Gil Blas de Santillane precede d'une preface de H. Reynald. 4 volumes, Paris, 1879.
35500: SAGITTARIUS, CASPAR, UIT LÜNEBURG - Historia antiquissimae urbis Bardewici [...] Jena Johann Werther voor Johann Jakob Bauhöfer 1674
25032: SAHER, E.A. VON - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-Indie, eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
66564: SAINT-MAURICE CABANY, M.E., - Le Necrologe universel. Revue generale, biographique et necrologique ... / sous la direction de M. E. [de] Saint-Maurice Cabany. Notice necrologique sur Le Baron J.J. des Tombe.
24878: SAINT SIMON, LOUIS DE - Memoires de monieur le Duc de S. Simon, ou l'observateur veridique sur le regne de Louis XIV. Londen & Paris & Marseille, 1788.
23870: SAINT-REAL, C.V. DE - Conjurations des Espagnols contre la république de Venise et des Gracques, précédées de 7 discours sur l'usage de l'histoire, Paris. Didot, 1803, 12°, 239 pag., half morocco.
23764: SAINT-HILAIRE, E.M. DE [= EMILE MARE] - Choix d'anecdotes, de contes... de bons mots, tant en prose qu'en vers, 3e ed., augmentée d'anecdotes .. sur l'empereur Napoleon, Paris, Lebigre, 1833, 16° , 512 pag., ill.
66063: SAINT-LAMBERT, JEAN FRANÇOIS DE, - De jaargetijden. Heldendicht in IV zangen waar in Het aangenaame en nuttige van het Land-leven, door voorbeelden opgeheldert, op eene eenvoudige en treffende wijze word geschildert Met plaaten.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/14