Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
68213: HOLWERDA, A.E.J., - Levensbericht van A.C. Vreede.
56264: Holwerda, J.H., - Das grosse Steingrab bei Emmen, Overdruk Praehistorische Zeitschrift VI,1914, pp. 57-67 geïll.
64893: HOLYOAKE, C.J., - Heraldic Notes on the issue of Postage Stamps
33270: Homans, Henricus Johannes Fredericus, uit Padang - Specimen juridicum inaugurale de stellionatu [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
64850: HOMERI, - Odyssea. Mit erklärenden Anmerkungen von Gottl. Christ. Crusius. Erstes bis sechstes (letztes Heft)
7922: HOMMEL, LUC - Histoire du noble ordre de la Toison d'Or.
34896: Hommelius, Carolus Ferdin. - De interrogationibus in jure faciendis hodie non sublatis [...] orationem Leipzig Langenheim 1750
67200: HOMMES, H.L., - Verzameling genealogieën van voornamelijk Groningse geslachten, delen I t/m VI with extensive annotations, additions, alterations etc. by H.L. Hommes.
6174: Hommes, H.L. - Tjaden, overdruk Ned. Leeuw 1944, 7 p.
6334: Hommes, H.L. - Een uitgestorven tak van Wyttenhorst, overdruk Gelre XLVII, 3 p.
57631: Hommius, Festus; H. Kuchlin; - Exemplaar van Cicero, Marcus Tullius, Opera Omnia, [Geneve]. G. Laemarium 1596, in geheel perkamenten band met op voorplat in goud "Hermannus Kuchlinus"en op achterplat "Anno MDC" (1600).
39776: Honders, H.J. - UIt de historie van de dorpskerk te Wassenaar, 's-Gravenhage 1937, 72 pag., geïll.
60122: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [47] Ioannes Vredemannus Frisius Leovardiensis.(Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60078: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [3] Dirck Bouts (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60086: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [15] Henri met de Bles (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60380: Hondius, Hendrick I (1573-ca. 1649) - The Colosseum with golf players
60106: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [20] De Guglielmo Caio, Bredano Pictore (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title).
61702: Hondius, Hendrick I (1573-ca. 1649) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
69851: HONDIUS, WILLEM, - Bust of Admiral Hendrik Cornelisz. Loncq at age 62
60084: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [13] Jan Vermeyen (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
69850: HONDIUS, WILLEM, - Bust of John Ernest, Duke of Saxony
60108: Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) - [22] Francisco Floro Anverpiano Pictori (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title
24639: Hondius, Hendrick - Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste. Amsterdam, Frederick de Wit, [ca 1660].
69421: HONERT THZ., J. VAN DEN, - Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetgeving betrekkelijk de magt der hooge en andere heemraadschappen, dijk- en polderbesturen enz.
34564: Honert, Johannis van den - Oratio de vita et obitu [....] Francisci Fabricii, [Franciscus Fabricius]. Leiden Luchtmans 1738
38876: Honert, Taco Hajo van den - Syntagma dissertationum de stylo novi testamenti Graeco. Amsterdam G. Borstius 1702, 4o, ( 8 ) + 134 pag. Gebonden in modern half linnen.
53380: Honert T.H.zn, J. v.d. / B.J.Bongard - Aenmerkingen op het werkjen door Do Gerardus Kuipers uitgegeeven, met dit opschrift: Getrouw verhael en apologie of verdediging der zaeken voorgevallen in de gemeente te Nieuwkerk op de Veluwe, waerby gevoegd is een verhael van eenige geleerde en onbesproke menschen die zig, eenige dagen, te Nieuwkerk opgehouden en de zaken aldaer nauwkeurig onderzogt hebben. Amsterdam, A. Wor, 1750.
58752: Honig, C.J. Dr., - Het Huwelijk, medisch-etisch beschouwd, Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid op gereformeerden grondslag, Loosduinen, Electrische drukkerij Kleywegt, 8 pag.
57524: Honig, G.J.; - Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz jr." in de Zaanlandsche oudheidkamer. Eerste afdeling: De boekerij, Zaandijk 1900, 339 pag., gebonden in geheel linnen band.
43348: Honig, G.J. - De watersnood van 1916. Plaatjesalbum Ter Wee's Theehandel, Zaandam [1917], 34 pag., geïll. met 72 ingeplakte plaatjes en en kaart.
1184: HONIG, G.J. - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-economische studiën over Zaansche families. Koog a.d. Zaan 1952. Geb. (halfleer), geïll., 478 p., groot 4°.
65706: HONIG, A. G., - Alexander Comrie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid. op gezag van den rector Dr. A. Kuyper in het openbaar te verdedigen op Woensdag 19 Oktober 1892 des namiddags ten drie ure in de Schotse Zendingskerk
65270: HONIG JANSZ. JR., J.,, - Nicolaas Ruychaver, of Geloof, liefde en vaderland : tafereelen uit de jaren 1566-1578
44074: Honig J.J. (secretaris der commissie); - Catalogus van de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden in het gemeentehuis te Zaandam, West-Zaan, T. de Jong, 1874, 142+32 pag.
8399: Hooff, Nicolaas Willem op den (vert.); Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée - Melanide, blijspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1762.
8394: Hooff, Nicolaas Willem op den (vert.); L.F. Delisle de la Drevetière) - Timon, de menschenhater, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
31825: Hooff, Janus op den, uit Vianen - Dissertatio juridica inauguralis sistens doctrinam jurisconsultorum romanorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
8397: Hooff, Nicolaas Willem op den (vert.); Voltaire (ps. van François-Marie Arouet) - De onbescheidene minnaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
5620: Hoofs, Jan - Hoofs ... Hoezo...? [Rosmalen] 1993, 151 p., geïll.
36078: Hooft, Daniel, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de fidejussoribus Leiden A. Elzevier 1699
25100: Hooft, P.C. - Nederlandsche Historien.
52611: Hooft, P.C. - Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt. Amsterdam/Leiden, Wetstein etc., 1704.
34318: Hooft Hasselaer, Henric. Constantin., uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de portione quam conjux binubus dare potest conjugi secundo [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
34336: Hooft Graafland, Ferdinand Folef, uit IJsselstein - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu, secundum principia juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1819
40040: Hooft van Iddekinge, J.E.H., - Friesland en de Friezen in de middeleeuwen, Leiden 1881, 226 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
33424: Hooft, Isaac, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de foederibus [...] Leiden Joannes le Mair; Petrus Delfos jr 1773
69314: HOOFT, P.C., - Brieven
35872: Hooft, Pieter Cornelis 't, uit Veen - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
34602: Hoog, H.P., uit Rotterdam - XVI. theses juridicae. 1790
58768: Hoogendijk Jz., A., - Eenige beschouwingen over Een Nieuw Leven, geschetst door den hoogleraar J.T. Buys, betrekkelijk de Nederlandsche visscherijen, 's-Gravenhage 1867, 43 pag.
69880: HOOGENDOORN-BEKS, W.J.M. & J.C.M. HATTINGA VERSCHURE, - Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga's 1724-1755. Map 3: Kaarten van Zeeland
22438: HOOGENHUIJSEN, VAN, VAN REEDE, WAP - Brief van H.A.W. van Reede, aan Dr. Wap te ‘s Hage, dd. Rotterdam 1873, manuscript, 8°, 2p. Met: een brief van Dr Wap, dd. ‘s Gravenhage 1873, 8°, 2 p.
33426: Hoogeveen, Gerardus van, uit Leiden - Disputatio juridica inauguralis de manumissionibus [...] Leiden Abraham Honkoop 1761
16425: HOOGEVEEN - Hoogeveen, met medewerking van het gemeentebestuur en V.V.V., Groningen, Alta [1923], 54 p.
16426: HOOGEVEEN - Gids voor Hoogeveen. Uitg. V.V.V., Hilversum, Ned. Uitg.- en Reclamebureau, [1933], 48 p.
55042: Hoogeveen, C. van e.a. / Luzac, E. en I.E. - Request van Cornelis van Hoogeveen jr. en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh, gepresenteerd aan (...) gerechte der stad Leyden, omme te obtineeren dat (...) het concept placaet tegens godslasterlyke en obscoene boeken (...) werde gedeclineerd. [Leiden], 1770.
8407: Hoogewerff, G.C. - Petrus Dathenus. Tragedie in vijf bedrijven. Nijkerk, C.C. Callenbach, 1892.
60776: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) and Vouw, Johannes de (ca. 1660-1707) - 'T OUDE-HOOFT [from map of Rotterdam]
27651: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN [Hermathena. Vignet voor G. Arnold, Historie der Kerken en Ketteren, Amsterdam 1701]
27649: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN DOOR GODFRIED ARNOLD (Frontispiece)
59834: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
27634: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - St JANS KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59972: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - HEEREN LOGEMENT. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59971: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - DE OUDE DOELEN. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59970: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - DE NIEUWE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59969: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - BAKENESSE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
27656: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - The union of Utrecht in 1579
27611: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - De Processie t'Uytrecht Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [3 etsen uit de set van 5], elk ca. 20 x 25 cm, gesigneerd: J. Nav. f".
27640: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Zijschilderijen der zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures des Bouts de l'arc de Triomphe devant la cour [Willem III te 's Gravenhage]
61578: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - HISTORIE DER REFORMATIE door BRANDT.
59874: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - THEODOR SUTOR.
60788: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
60787: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
59858: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - MANES seu MANICHAEUS CORBICUS
59860: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - NICOLAUS
59862: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - MAHOMETH
59864: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - MAJORINUS NUMIDA.
59866: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - HENRICUS IV IMPERATOR.
59870: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - LEO X.
59996: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Allegory of the victory of William III in 1673
59826: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
8161: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - SCHOUWBURG Van NEDERLANDTSE VERANDERINGE door ROMEYN de HOOGHE. Schouburgh der Nederlandse veranderingen, geopent in ses tooneelen, waer op de wisselbeurten des vereenigde staets door den Fransen oorlog gebrouwen in historieele sinnebeelden, vertoont en beschreven zijn.
27569: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Beschryving van eenige portraiten, vertoont op Parnassus. [z.p.], [z.n.], [1690].
27573: Hooghe, Romeyn de (1645-1708); N. Muys van Holy? - Romein de Hooge voor den rechterstoel van Apollo, verdedigende zich wegens de snoode misdaaden en vuile lasteringen, welke hem in een zeker geschrift, geintituleerd Vindiciae Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid, enz. mitsgaders in verscheidene andere pasquillen te last gelegt worden. Haarlem, Romulus ab Alto, in de Venusbuurt, 1690.
27575: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Nieuw oproer op Parnassus. Zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy, door ordre van Jacob Boreel, hoofd-officier, en Jan Huydekooper, heer van Marseveen, burgermeester der stadt Amsterdam, heeft geworven, en met stads geldt betaelt, om te getuygen teegen [...] Romein de Hooge. [z.p.], [z.n.], [1690].
27577: Hooghe, Romeyn de (1645-1708); E. Walten - De Nyd en Twist-sucht nae't leeven afgebeeldt. Zynde een waerachtig verhael van de woelinge en meenigvuldige machinatien van eenige regenten der stadt Amsterdam, teegen [...] Romeyn de Hooge [...]. Met eenige reflectien op de soogenaemde Memorie van Rechten, die sy teegen den selven hebben doen maecken en uytgeeven, onder een valsche tytel en voorwendinge, als of de selve door den heer Adriaen Backer, hoofd-officier der stadt Haerlem, was geteeckendt en overgegeeven aen de [...] heeren scheepenen aldaer, door C.R. theol. propon. Utrecht, Antony Schouten, 1690.
27579: Hooghe, Romeyn de; E. Walten? - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
27581: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Zyn Hoogheyt, d'Heer prins van Oranje wort capiteyn generael gemaakt, den 25 February 1672.
60793: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 December 1672)
27585: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) circle of - Prins Wilhem Hendrik doet eet als stadhouder [10 juli 1672]
27583: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - d'Heeren van Utrecht presenteren des stadts sleutels anden koning van Vrankrijk, waer op den koning persoonlyk binnen Utrecht intreckt [ 5 juli 1672]
27592: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
27594: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
27606: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - De kuyp aan duygen [arrestatie prins Willem van Fürstenberg, 16 februari 1674]
27609: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Gebeurtenissen 1672 - febr 1674]
27613: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
27615: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Lykstatie van hare hoogheyt de princesse douariere...21 december 1675 [set van 2 bladen/set of 2 folios]
27619: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - ["Justitie over Jan Smidt, zyn vrou, zoon en dochter", 1538], ets, 22 x 32,5 cm, ongesigneerd.
27621: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - ['Justitie door graaff Willem de Goede over den bailliou van Zuyd-Holland', 1336]
60055: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - MARTINUS LUTHERUS
60057: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - IOHANNES BUCHOLDI A LEYDA
60056: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - DAVID JORIS
27623: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Begrafenis te Amsterdam van veldmaarschalk Paulus Wirtz, 24 oktober 1679]
27637: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Zijn majesteit verwellekomt op het Binnenhof / Reception de sa Majesté dans la cour. [Willem III in 's Gravenhage]
8162: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands, waar in de macht en 't vry bestier, van yder der zeven verbonde provincien en haar byzondere steeden, zo in rechten als regeeringen werd ontvouwd. [...] , twee delen, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706-1707
27642: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Beelden, devisen, schilderijen en zinnebeelden zich van buyten vertoonende op de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Statues, devises, peintures et emblems du dehors de l'Arc de triomphe devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage]
27645: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619]
27653: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Etsen uit de "prentbijbel" van De Hooghe (etchings from the 'prints' Bible' by De Hooghe)
60789: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
22806: HOOGKARSPEL, BEEREPOOT, RENTENIER - Verzoek tot correctie in het kadaster van de eigendom van een huis onder Hoogkarspel, d.d. 28-2-1889. Jan Beerepoot Corn.zoon is geen eigenaar en Cornelis Rentenier wel. Manuscript, 1 p.
69599: HOOGLAND, J.R., - Ingenieur van den waterstaat. Geschiedenis van de organisatie van de Rijkswaterstaat en zijn managers
4628: Wittert van Hoogland - Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Van Scherpenseel. Z.p. z.j., 27 p.
4830: Wittert van Hoogland, - Genealogie van den tak van het geslacht Van Tetrode, welke zich Vinck genoemd heeft. 's-Gravenhage 1906, 29 p.
34234: Hooglandt, Elias Aemilius, uit Amsterdam - Specimen juridicum varii argumenti [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1822
28022: Hoogleeraar, Een [ = J.J.M. de Groot ] - Groenlopen. Een ernstig woord aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Amsterdam [ 1904], 103 pag.
56282: Hoogstad, Willem, - Grote-of Sint Laurenskerk Rotterdam, Groningen 1975, 27 pag. [Bibliografie]
66596: HOOGSTRATEN, DS VAN, - Woorden gesproken bij het open graf van Johan Herman Bosken.
43096: Hoogstraten, Frans van / R. de Hooghe - Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden. Rotterdam, F. v. Hoogstraeten [colophon: H. v. Puer], 1668.
68985: HOOGSTRATEN, D. VAN, - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten.
8409: Hoogstraten, Johan van - Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1771]. Vervolg op Johan van Hoogstratens Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1777]. [2 delen]
64719: HOOGSTRATEN, DAVID VAN, - Phaedri augusti liberti fabularum Aesopiarum collectio | Verzameling der Ezopische fabelen van Fedrus gevreyden slaef des keysers Augustus
64710: HOOGSTRATEN, P. VAN, - De waare vrienden van vaderland en Oranje, door P. van Hoogstraten.
17746: Phaedrus; David van Hoogstraten - Fabularum Aesopiarum libri V. Notis illustravit in usum serenissimi principis Nassavii. Amsterdam, François Halma, 1701.
63719: HOOGSTRATEN, W.J., - letter dated 24 August 1923 from boek-, kantoor-, en kunsthandel W.J. Hoogstraten, Noordeine 98, Den Haag
8417: Hoogvliet, Arnold - Vervolg der mengeldichten. [Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, 1753].
31957: Hoogvliet, Janus Marius, uit Spaarndam - Studia Homerica. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
64704: HOOGVLIET, ARNOLD, - Eerkroon, voor de stede Vlaerdinge
63831: HOOIJER, C., - De Philanthropie der maatschappij tot nut van 't algemeen. Aanspraak gehouden bij de opening van de algemeene vergadering dier maatschappij den 12e augustus 18556 door C. Hooijer
66185: HOOIJSCHUUR, R., - Een gekortwiekte huischmusch, het dagboek van Lambertus van Calcar Zaandijk 1845-Koog aan de Zaan 1905
64745: HOONAARD, W. V.D., - Letterschoof, of Landelijke vruchten voor verstand en hart
42283: Hoonaard, W. v.d. - Overzigt der uitgestrektheid van het gebied der Vereenigde Nederlanden in 1790 en van de verschillende staatkundige verdeelingen die hetzelve sedert die tijd heeft ondergaan. Amsterdam, 1831.
8421: Hoop Jr., Adriaan van der - Aan de vorsten van Europa. Dichtstuk. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831.
8435: Hoop Juniorszoon, Adriaan van der - Twaalf Daguerréotypen. 2e druk. Leiden, Jacob Hazenberg & Zoon, 1851.
30486: Hoop, J.H. v.d. - Raoul Hynckes, Amsterdam 1947, 42 pag. + ill., geb., met stofomslag.
30564: Hoop Scheffer, D. de e.a. - De meesterwerken van de Europese prentkunst 1410-1914, Amsterdam 1966, 271 pag., geïll.
67495: HOOP SCHEFFER, J.G. DE, - Het Nederlandsche karakter der Maatschappij tot nut van 't algemeen. Aanspraak gehouden bij de opening der algemene vergadering der Maatschappij den 11den Augustus 1857.
8437: Hoop Juniorszoon, Adriaan van der - Geen aalmoes. Dichtregelen. Den Haag, H.C. Susan C.Hz., 1852.
67261: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER, - De Kanonneerboot: Vaderlandsche Romance, door A. van der Hoop Jr.
8436: Hoop Juniorszoon, Adriaan van der - Twaalf Daguerréotypen. 3e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1852.
64685: HOOP, A. VAN DER, - Het slot van IJsselmonde. Een berijmd verhaal; door A. van der Hoop, Jr.
16427: HOORN - Geïllustreerde Gids voor Hoorn en omstreken, Hoorn, A.C. Boldingh, [ca. 1900?], 64 p.
16429: HOORN - Gids voor Hoorn door S.H.A. Esser. Uitg. met medew. V.V.V. en K.v.K. West-Friesland [ca. 1924], 80 p.
16430: HOORN - Gids voor Hoorn door J.C. Kerkmeijer/Guide to Hoorn translated by C. Kerkmeijer-de Regt. Uitg. V.V.V. Hoorn 1930, 80 p.
32101: Hooykaas, Isaäc, uit Nieuwe Tonge - Geschiedenis der beoefening van de wijsheid onder de Hebreën. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Engels 1862
5980: Hopfengärtner, Dorothee von - Unsere tante Rappard [= Adelheid von Rappard, geb. von Massenbach]. Ein Lebensbild mit Anhang ihrer eigenen Briefe, Stuttgart [1896], 218 p., geb., geïll.
60378: Hopfer, Lambert (fl. 1520-1530) - Ornament print
35524: Hopp, Jacobus, uit Wolino-Pomeranus; Praeses: Francisci, Georgius Gregorius - Dissertatio historica de litanis [...] Leipzig Christian Scholvien 1693
69519: HOPPENBROUWERS, P. C. M., - Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden (ca. 1360 - ca. 1515). Deel A. Tekst. Deel B. Bijlagen. Noten. Verantwoording van tabellen en grafieken. Bronnen en literatuur. (2 volumes).
60544: Monogrammist "J.W.B." (19th century) after J.F. Hoppenbrouwers (Den Haag 1819-1866) - Mountainous landscape with the river Rhine (Rijn) in the foreground.
64439: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidus postcards
64437: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidusbilder, bebildertes verzeichnis 1927
64436: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidusbilder, bebildertes verzeichnis 1924
63734: HOPPERI, JOACHIM, - Epistolae ad viglium ab aytta zuichemum sanctioris consilii praesidem
34910: Hoppesteyn, Adrianus, uit Leiden - Disputatio juridica inauguralis de quaestionibus per tormenta Leiden A. Elzevier 1703
60986: HOPTON, STRETTON GRANSOME, CANON FROME, BISHOPS FROME, GEORGE III - Grant of arms donated by Isaac Heard, Garter, principal King of Arms and George Harrison, Clarenceux, King of Arms of the south east and west parts of England, to the reverend William Hopton (?-1841), heretofore known as William Parsons of Stretton Gransome in the county of Hereford, now city of Hereford clerk in order to grant him the arms belonging to the name of Hopton he took earlier in the year by Royal decree.
66302: HORA SICCAMA, J.H., - Levensbericht van Jhr. Mr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland door Jhr. Mr. J.H. Hora Siccama
55449: Hora Adema, W.R. - 1889-5/11-1905. Stellingen. Met een voorwoord van dr. Ballard. Het huwelijk van echte minderjarige kinderen i.v.m. art. 92 B.W. Apeldoorn, 1905.
67884: HORA SICCAMA, J., - Neerlands volksaard en staatswezen in verband beschouwd. Eene voorlezing gehouden in het leesmuseum te Utrecht den 21en maart 1844, door J. Hora Siccama.
66552: HORA SICCAMA, J.H., - Sir Gabriel de Sylvius
31847: Hora Siccama, Johannes, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale de ministerio publico [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
55859: Hora Siccama, J.; e.a. - Verslag van de commissie der studenten in de zaak van den 10den October 1825. Utrecht, [1826].
68510: HORA SICCAMA, W., - Louis Bernard Coclers et son Oeuvre par W. Hora Siccama.
1194: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon. Amsterdam 1915, 808 p.
55456: Hora Adema, W.R. - Gedachten bij gelegenheid van drie jubelfeesten. Apeldoorn, 1911.
55450: Hora Adema, W.R. - 1909. Dichterlijk nationaal gedenkschrift, A-Z, bij de koninklijke geboorte uit het stamhuis Oranje-Nassau-Mecklenburg. Apeldoorn 1909.
55452: Hora Adema, W.R. - Negen Fransche sonnetten. Koningin Wilhelmina lied (...) en Adres Hora Adema aan de Tweede Kamer der Staten Generaal (...). Apeldoorn, 1911.
42422: Horatius Flaccus, Q. - Traduction nouvelle des satyres, des epistres et de l'art poetique d'Horace. Suivant la copie Imprimee. Paris, 1694.
8444: Hordijk Verstolk, Adriaan (vert.); Johann Gottfried Lucas Hagemeister - Het hoogste lot, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1795.
8442: Hordijk Verstolk, Adriaan (vert.) - Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
34450: Horn van den Bos, Jozephus Johannes Leonardus van der, uit Voorschoten - Colpohysteropexie Leiden J.T. Schut 1894
64687: HORN, W. VON [PSEUD. OERTEL, F.W.P.], - Friedel de zwerver. Eene geschiedenis uit het Duitsche volksleven
43162: Hornius, Georgius / B. Bekker / M. Leydekker - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de Scheppinge des werelts tot (...) 1666 (...) laatste druk. Amsterdam, J. Rotterdam, 1735.
42833: Hornius [= Horn], Georgius - Orbis imperans. Leiden, F. Lopez de Haro 1668 [gedrukt door wed. en erven J. Elzevier].
51384: Horodisch, A.; - The book and the printing press in printer's marks of the 15th & 16th centuries. Amsterdam 1977, 79 pag., geill., geb.
25056: Horst, Tieleman van der - Theatrum machinarum universale of Nieuwe algemeene bouwkunde, waar in (...) geleerdt het maaken van (...) trappen.
8445: Horst, Johannes Josephus van der - Oud en nieuw. Nederlandsche legenden. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1887.
64876: HORST, C, - Die architektur der Renaissance in den Niederlanden, Erste Abtelung: Architektur in den Niederlanden, Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur
17078: Horst, I.B. - A Bibliography of Menno Simons ca. 1496-1561. Dutch Reformer. With a census of known copies. Intr. H. de la Fontaine Verwey. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1962.
69871: HORSTEN, F.H., - Onderzoek naar de Hoeven in het Land van Woerden. Een Verkenning op Basis van 16e eeuwse Belastingregisters
55537: Hortensius van Montfoort, L.] - Het boeck D. Lamberti Hortensii van Montfoort (...) van den oproer der weder-dooperen, Eerst int Latijn beschreven ende ghedruckt tot Basel (...) ende nu in Nederlandts overgheset. Enkhuizen, J.L. Meyn, 1614.
36236: Hosemann, Johann Gerhard, uit Helmstedt; Praeses: Erdmann, Adam - Exercitatio moralis de usuris .... Wittenberg Witwe A. Bruening 1683
53988: Hotz, H.P. - Antwoord uit naam van eenige leden der familie van wijlen den heer Lammers en mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, naar aanleiding der 'Opheldering en mededeeling' van de heeren J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., erfgenamen-boedel beredderaars van wijlen mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, overleden te 's Gravenhage den 6 Januari 1874. 's Gravenhage, mei 1876.
39736: Houbolt, E.C. - Wassenaar, gids van de vereeniging Wassenaar Vooruit, Leiden [ ca. 1930? ], 104 pag., geïll. ( vierkant formaat ) met veel advertenties.
66305: HOUBRAKEN, J., - Maria Reigersbergen, Vrouw van Hugo de Groot. Portrait
66304: HOUBRAKEN, J., - Mr. Hugo de Groot, Raad en Pensionaris te Rotterdam. Portrait
60806: Houbraken, Jacobus (1698-1780) after Quinkhard, Jan Maurits (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
67509: HOUBRAKEN, J., - Johan van Oldenbarneveld, Heer van Berkel en Roderys, advokaat 's Lands van Holland.
67510: HOUBRAKEN, J., - Jacob van Heemskerk. Admiraal.
67511: HOUBRAKEN, J., - Cornelis van Aarsens, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal.
66772: HOUBRAKEN, J., - Jan Wagenaar, historieschryver der stad Amsterdam, aldaar gebooren, den 21 October 1709.
42304: Houbraken, A. - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. 3 delen, 2e druk, 's Gravenhage, 1753.
60804: Houbraken, Jacobus (1698-1780) after Quinkhard, Jan Maurits (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
63526: Houbraken, Jacobus (1698-1780) - Portrait of Pieter Langendijk (tekenaar Pieter Langendijk).
33432: Houck, Fridericus Gotfridus, uit Steinfurt (Westfalen) - Disputatio juridica de officio praefecti vigilum circa indendia [...] Utrecht Alexander van Megen 1733
1202: HOUCK, M.E. - Mededeelingen betreffende Gerhard ter Borch, Robert van Voerst, Pieter van Anraedt, Aleyda Wolfsen, Derck Hardensteyn en Henrick ter Bruggen, benevens aanteekeningen omtrent hunne familieleden. Zwolle 1899. geb. Geïll., 524 p.
33918: Houck, Fridericus Gotfridus, uit Steinfurt (Westfalen) - Dispuatio juridica inauguralis de rationibus veterum jctorum falso suspectis [...] Utrecht Alexander van Megen 1734
15429: Hough, P.M. - Dutch life in town and country. Londen: Newnes, 1901.
67390: HOURTICQ, LOUIS, - Le Musée du Louvre. Peinture. Sculpture. Objets d' art. Histoire - Guide de l' art
50848: Housman, Laurence [illustrator: Dulac, Edmund] - Arabische Nachtvertellingen. Naverteld door Laurence Housman, met 24 platen naar aquarellen van Edmund Dulac, Amsterdam, van Holkema & Warendorf, n. d. [ca. 1912].
26052: Houte de Lange, C.E.G. e.a. (red.) - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht t.g.v. de herdenking van het 110 jarig bestaan van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1883-1993, 's-Gravenhage 1993, 175 pag., geb., oblong.
24717: HOUTE, DAMIANUS VAN DEN - Hortulus animae. Dat is, der sielen bogaert, met sonderlinge neersticheyt vernieut ende vermeerdert, overgheset wt den hoochduytsch in onse nederlantsche tale, door H.D. vanden Houte: tot troost van alle liefhebbers der Christelijcker devotie. [copy:] Antwerpen, Jan van Keerberghen, 1606. Probably printed in the Netherlands [Leiden?], early seventeenth century.
34604: Houten, Bartholomaeus Adrianus, uit Den Helder - IV theses juridicae. 1792
67392: HOUTEN, S. VAN, - Onberaden plannen
65351: HOUTEN, J.J. VAN, - Lierzang, ter gelegenheid van de plegtige wederinhuldiging van 's lands Hooge School te Leyden op den 6 van slagtmaand 1815
8446: Houten, Frederik van - Geestelyke gezangen en gedigten, in verscheide geleegentheden des tyds en gemoedsgestaltens zaamen gestelt. 2e vermeerderde druk. Amsterdam, Jacobus Borstius, 1722.
53433: Houten, B.A. van (uitg.) - Crimineel proces tegen Hendrik Jansen, wegens moedwilligen doodslag aan zijne vrouw begaan, den 22 sten Januarij 1803 te Amsterdam te recht gesteld ... uitgegeven door mr. B.A. van Houten, lid van het committé van justitie aldaar. Amsterdam, H. Gartman 1803.
8449: Houtman Thz, Joannes (vert).; Pierre Alexandre Pieyre - De school voor de vaders, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
64868: HOUTTUYN, M., - De echte Benzöin-boom en Kamfer-boom van Sumatra
36651: Houven van Oordt, Adriaan Julius van der, uit Heerde - Het regeerings-reglement van Suriname Leiden Brill 1895
34934: Houwing, J.F. - Wet en rechter, rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt Groningen Wolters 1895
60258: Hove, Frederick Hendrick van den (1628-1698) after Visscher, Cornelis II (1628/29-1658) - Mr IACOB CORNELISZ DIENAER DER GEMEINTE CHRISTI.... (portrait of Jacob Cornelisz. van Daalen)
64124: TEN HOVE, JAN JACOB, - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt
26562: Hovell tot Westerflier, J.G.F.M.G., baron van - Van Hoëvell- Van Hövell. Genealogie van een riddermatig geslacht, Alphen a/d Rijn 1999, 310 pag., geb., geïll, met losse stamboom
26124: Hovenden, R. - The Registers of the Wallon or strangers church in Canterbury, 3 volumes, Lymington 1891-1898, 886 pag., [ publication of the Huguenot Society ].
36616: Hovy, Johannes, uit Leiden - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek Groningen Wolters 1966
65209: HOWARD, J.J., - The Wardour Press Series of Armorial Bookplates, Baronets, from the collections of Joseph Jackson Howard.
68055: HOWELER, H.A., - Uit de geschiedenis van het Haagsche dichtgenootschap "Kunstliefde spaart geen vlijt" 1772-1818.
67027: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, ANTONIUS, UIT ROTTERDAM, - Verslag omtrent den toestand van het Museum van Oudheden te Rotterdam over het jaar 1928.
32105: Hoynck van Papendrecht, Antonius, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de administratione aggerum et agrorum aggeratorum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1842
42853: Hoynck van Papendrecht, J. (ill.) - Herinnering aan het feest-carrousel gereden op 26 en 28 maart 1889 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manege. Rotterdam, 1889.
22824: HOYTEMA, VAN - Stuk betr. faillissement vennootschap Gebrs. Van Hoytema, z.j. (ca. 1920?)
64742: HOZIER, CH. DE, - Indicateur du grand Armorial General de France. Receuil officiel dressé en vertu de l'edit de 1696
57400: Hrdlicka, J., - Prazska heraldica, z. pl., 1993.
1206: HUBBARD, WILLIAM H. - Familiengeschichte. Materialen zur deutschen Familie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. München 1983, 277 p.
52573: Hubbard, L.L. - Sjouke Gabbes, Een Nederlandsche bron van den Robinson Crusoe. De historie van den El-Ho. Een episode uit de Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes door Hendrik Smeets 1708. Herdrukt naar het origineel (...) en vergeleken met de historie van Robinson Crusoe. 's Gravenhage, 1921.
36130: Hubel, Johannes, uit Nordlingen, Zweden; Praeses: Olpius, Severus Christoph - Disputatio politica de natura civitatis Jena Johann Nisius 1659
34696: Huber, Zacharias - Oratio [funebris] D. Sebastiani Schelkens Franeker J. Gyzelaar 1700
35974: Hubert jr., Willem Peter, uit Zwolle - Stellingen .... Leiden Somerwil 1877
34361: Hubert, Gulielmus Petrus, uit Zwolle - Dissertatio juridica inauguralis de criminibus et delictis adversus leges fundamentales commissis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1832
43574: Hubert, Eugene - Correspondance de Maximilien de Chestret, agent diplomatique du prince-eveque de Liege a Paris et a la Haye (1785-1794), Brussel 1921, 4o, 370 pag.
36166: Hubler, Joannes Constantinus, uit Erfurth; Praeses: Wagener, Gottfried - Scriptores qui de sua ipsi vita exposuerunt ... Wittenberg Prelo Creusigiano 1716
60931: Hubner, Johan - Beknopte vragen, en grondige antwoorden. Behelsende de genealogie der [...] voornaamsten potentaten. [with:] Beknopte vragen over de geslacht-registers.
17027: Hubregtse, S. (red.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920. Met een inleiding van Jan P. Boterman. ‘s-Gravenhage: SDU, 1989. (Rietveld-project 56).
5640: Hudig, Dirk en J. Hudig Dz - Familie Hudig, [Hilversum 1923], 50 + 9 + 7 + 10 p., geb. in geheel leer, getypt. Ook betr. fam. Larwood, van Coopstad, Stocke.
37076: Hudig, C.J. e.a. - Catalogus van de tentoonstelling Het Hollandsche interieur in de 18e eeuw, georganiseerd door het K.O.G. en de Vereeniging Het Kantsalet in de zalen van het K.O.G., Amsterdam 1931, 94 pag., geïll.
69269: HUDIG, J., - Van Rotterdam naar zee.
36710: Hudig, F. W. - Frederik Hendrik en de kunst van zijn tijd Amsterdam Hertzberger 1928
36978: Hudig, F.W. - Das Glas mit besonderer berücksichtigung der sammlung im Nederlandsch Museum voor geschiedenis en kunst in Amsterdam, Wenen 1923, 133 pag., orig. papieren omslag, geïll. [ dissertatie ].
65142: HUDIG, F.W., - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 73e algemeene vergadering op maandag 18 mei 1931: penningen betrekking hebbende op de Salzburger emigranten; "De Jacobsstaf"; een schilderij van J. Smies en iets over zijn maker
68902: HUE, F., - Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI, par François Hue, l'un des Officiers de la Chambre du Roi, appelé par ce Prince, après la journée du 10 août, à l'honneur de rester auprès de lui et de la famille Royale.
66316: VER HUELL, - Letter written by Ver Huell to the Vice Amiral Comte de l'Empire commandant en chef l'escadre du Texel dated 22 March 1813
28178: Huet, A - Amsterdam een zeestad. Eene studie over de verbinding van Amsterdam met den Boven-rijn en de droogmaking der Zuiderzee, Rotterdam 1880, 83 pag., met 4 uitslaande kaarten. Bibliotheekstempels.
69629: HUET, A., - Stoombemaling van polders en boezems.
68529: HUET, D.T., - De overlevering aangaande den rok zonder naad, in de Domkerk te Trier, onderzocht.
34762: Huet, Theodore Gertrude - De staat en de ouderdom in het Vereenigd Koninkrijk (Old Age Pensions act 1908) Leiden G.L. van den Berg 1912
66096: HUFELAND, CHR. W.;, - System der praktischen Heilkunde. Ein Handbuch fur academische Vorlesungen und fur den practischen Gebrauch.1.Bd.: Allgemeine Therapeutik; 2/1.Bd.: Spezielle Therapeutik: Fieber. Localentzündungen; 2/2.Bd. Spezielle Therapeutik: Hautkrankheiten. Vergiftungen
24952: Hufeland, Chr. W.; - Die Kunst das Menschliche Leben zu verlängern.
66308: HUFFEL, N.G. VAN, - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 54e algemeene vergadering op maandag 20 mei 1912: De techniek van Ploos van Amstel in zijn prentwerk.
66913: HUFFEL, N.G. VAN, - Oude Kunst, een maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen. 4e jaargang 1918.
1210: HÜFFER, MARIA - Die Reformen in der Abtei Rijnsburg im 15. Jahrhundert.
31488: Huhnhauser, A - Rostocks Seehandel von 1635-1648 ( nach den Warnemünder Lizentbüchern ) I. Die Schiffahrt. Rostock 1914, 149 pag., geb. [ Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock VIII ].
36342: Huhold, Marcus Paulus, uit Quedlingen; Praeses: Lyser, Polycarpus - Animadversiones criticae in ephemeridum literatarum inprimis hodiernarum methodum Wittenberg Fincelius 1716
33045: Huigh, Cornelius, uit Enkhuizen - Disputatio juridica inauguralis, continens illustres disquisitiones quasdam ex materia testamentorum defumtas [...] Leiden Sibrand Verruwhert 1664
65796: HUIJBERS, H.F.M., KLEIJNTJENS, J. AND VAN HOECK, F., - Corpus Iconoclasticum. Documenten over den Beeldenstorm van 1566 in de Bourgondische Monarchie, Deel I Haarlem
17080: Huiskamp, F. - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kider- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Leiden: Primavera Pers, 2000.
30262: Huisken, J. e.a. - Jacob de Wit, de Amsteltitiaan, Amsterdam 1986, 67 pag., geïll.
68837: HUISMAN, J., - Jopie Huisman Expositie in Gebouw Noord-Holland 1981.
16431: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen (Gooi) en omstreken. Uitg. V.V.V. Huizen, [1923] 64 p.
16432: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen en omgeving. Uitg. Nat. Uitg. en Reclame-bureau, Vlaardingen, 1933, 16 p.
66306: HUIZINGA, J., - Over de oudste geschiedenis van Haarlem. Voordracht gehouden in een bijeenkomst van leden der VEREENIGING "HAERLEM", op 15 februari 1907 door Dr. J. Huizinga.
33644: Huizinga, D. - De ontwikkeling der nieuwere physiologie.
20280: Huizinga, J - Mijn weg tot de historie, Haarlem 1947, 54 p., geb., geíll.
57588: Huizinga, C., - Cornelis Huizinga en Martha Fernanda Smilde. Genealogische aantekeningen, Heerenveen 2003, geb., 220 p, geill.
1216: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse. Zaltbommel 1966. Geb., geïll., 314 p.
6342: Hulkenberg, A.M. - Van Zanten 1862-1987. Gedenkboek uitgegeven bij het 125-jarig bestaan der B.V. Kon. Ned. Bloembollenkweekerij en exporthandel Gebroeders Van Zanten Hillegom, Kampen 1987, 93 p., geb., geïll.
65565: HULLE, P. VAN, - Address/oproep/request: Aenden Wel-gheboren Edelen ghestrengen Heere Iohan Wolphaert van Brederode from Pieter van Hulle, lywaet ende Camerickx-doeck bleycker inde Heerlickheyt van Heemstede
31887: Hulleman, J.G. - Disputatio critica de Annalibus Maximis Amsterdam Seyffardt 1855
5648: Hullu, J. de - Geslachtsregister van de familie De Hullu 1627-1897, Deventer 1897, 54 p., geïll.
33197: Hulsken, Joannes Timon Henricus, uit Losser - Dissertatio iuridica inauguralis de principio, e quo delicta agraria in cautionem securitatis publicae gravioribus coercentur poenis, deque huius principii ortu atque progressu [...] Groningen M. Smit 1833
64683: HULST, N. VAN DER, - Luim en ernst of verklaring en uitbreiding van eenige vaderlandsche spreekwoorden, welke van eijeren ontleend zijn
35972: Hultman, Carolus Gerardus, uit Samarang - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1855
30660: Humbert, E. e.a. - La vie et les oeuvres de Jean Etienne Liotard ( 1702- 1789 ), Amsterdam 1897, 220 pag., geb., geïll., goed exemplaar, goud op snee.
64587: HUMBERT, ED., REVILLIOD, A., TILANUS, J.W.R., - la Vie et les Oeuvres de Jean Etienne Liotard (1702-1789). Étude biographique et iconographique par Ed. Humbert et Alphonse Revilliod et J.W.R. Tilanusby HUMBERT, ED., TILANUS, J.W.R. & REVILLIOD, ALPHONSE
47824: Humboldt, A. von / Kletke, H., - Reisen in europaischen und asiatischen Russland, 2 delen in een band, Berlin 1855-1856, 358+361 pag., half leer, met portret.
66017: HUMBOLDT, A. DE, - Asie Centrale. Recherche sur les chaines de montagnes et la climatologie comparee par A. de Humboldt.
65334: HUMBOLDT, A. DE, - Asie Centrale Recherche Sur Les Chaines de Montagnes et la Climatologie comparee
16435: HUMMELO - Gids van Hummelo en Keppel. Uitg. V.V.V. [ca. 1946], 24 p.
16436: HUMMELO - Wandelen in Hummelo en Keppel door J.G. Vos. Uitg. V.V.V., 1976, 40 p.
36270: Hunerwolff, Jacobus Augustinus, uit Arnstad; Praeses: Friderici, Johann Arnold - Disputatio de fluore albo mulierum Jena S. Krebs 1666
8456: Hunt, Leigh; E.J. Potgieter (vert.) - Studies en schetsen. Vertaald uit het Engels. Deventer, M. Ballot, 1842.
42006: Hunusga, W. van - Doorbraak. Bekroonde novelle, 2e druk, Haarlem [ca.1900?]. 48 pag., ingenaaid, omslag met houtsnede van overstroming.
20442: Hupp, Otto - Wider die Schwarmgeister! Erster teil : Berichtigung irriger meinungen uber das wappenwesen; Zweiter teil: Beitrage zur entstehungs- und entwicklungsgeschichte der wappen; Dritter teil : Zu den neuen Staatswappen. Zum Wappengebrauch der Städte und der Bürgerlichen. Der Runenstar. Hantgemal und Wappen. München 1919, 96 p.De drie delen in cassette.
64812: HUPP, OTTO, - Wappen und Siegel der Deutsche Staedte, heft 1: Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg; heft 2: Pommern, Posen und Schlesien; heft 3: Sachsen und Schleswig-Holstein
34912: Hurck, Petrus van, uit 's-Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis de testamento inofficioso Leiden A. Elzevier 1707
33414: Hurgronje, Stephanus Matthaeus - Oratio de calculo Minervae [...] Delft C. v. Graauwenhaan 1758
6506: HUSA, VACLAV - Der Mensch und seine Arbeit. Die Arbeitswelt in der bildenden Kunst des 11. bis 17. Jahrhunderts. Wiesbaden 1971. Geb., geïll., 228 p.
59086: Hussem, Willem, - Motet, 16 gedichten 1963. 18 pp.
55839: Hutchinson, Peter Orlando - De kronyk van Gretna Green. Naar het Engelsch. Deventer, Ballot, 1844.
35200: Hütschler, Frederik Willem Anton, uit Bemmel - De gekozene woonplaats Leiden Somerwil 1890
66912: HUTTER, H., LHOTSKY, W., - Julius Schnorr von Carolsfeld : römisches Portra tbuch im Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste in Wien.
68150: HUUSSEN, A. H., - Het proces voor de grote raad van Mechelen tegen de Bolswarder muntmeester Jan van der Nat
32345: Huussen, Arend Hendrik, uit Leiden - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht, 1795-1838. Proefschrift [...] Amsterdam Holland Universiteits Pers 1975
33524: Huydecoper, Joan, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale sistens animadversiones ad statuta quaedam Amstelodamensia [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1791
67619: HUYDECOPER, T.C.R., - De afschaffing van den sterken drank, een werk van ware menschenliefde: toespraak gehouden ter opening van de 7de jaarlijksche vergadering van bestuurders en correspondenten der Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, bij de eerste openbare zamenkomst in het kerkgebouw der Doopsgezinden te Haarlem, op den 13 Junij 1849.
34306: Huydecoper van Maarsseveen, Joannes, uit Amsterdam - Specimen juris publici sistens quaedam de historia et theoria mandati in regiminis forma repraesentativa [...] Utrecht Kemink en Zoon 1847
8463: Huydecoper, Balthazar - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidus. Met byvoegsels en vermeerderingen van den schryver, en eenige aanteekeningen van den uitgever. 2e druk. Leiden, A. en J. Honkoop, 1782-1791. [2 van 4 delen]
8465: Huydecoper, Balthazar - Arzases, of 't Edelmoedig verraad, treurspel. 3e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
8461: Huydecoper, Balthazar - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius, waar achter volgen eenige bijvoegsels en verbeteringen, een kort bericht wegens de letter Y en twee bladwijzers. Amsterdam, E. Visscher en J. Tirion, 1730.
64715: HUYDECOPER, T.C.R., - Een woord van ernst en liefde aan mijne landgenooten bij de oprigting eener Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank.
53408: Huydecoper, T.C.R. - Moord en doodvonnis in 1843. Een woord van ernst en liefde. Uit de nalatenschap van T.C.R. Huydecoper, 's Gravenhage, Mensing & Visser, 1876.
8467: Huygen, Jan; Gesina Brit - Stichtelyke rymen op verscheide stoffen. Waaragter een brief van een moeder aan haar toekomende kind. Amsterdam, Jacob ter Beek, [c. 1740]. [2 delen in 1 band]
15433: Huygen, D. - Holland zooals wij het zagen. Teekeningen van Paul Bodifée, beschrijvenden tekst van D. Huygen. Amersfoort: Wascholinefabriek, [1931].
58746: Huygens, H., - De schroef, Amsterdam 1852, 40 pag., geïll met uitslaande litho.
67572: HUYGENS, C., - Journaal van Constantijn Huygens, den zoon (Handschrift van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam). (4 delen, register en aanteekeningen en verbeteringen op het register)
67854: HUYGENS, C. JORISSEN, TH., - Constantin Huygens. Studiën. Eerste deel. (Niet verder versch.).
67851: HUYGENS, C., - Oeuvres complètes de Christiaan Huygens publiées par la Société Hollandaise des Sciences. Volume XVI: Travaux Mathematiques 1645-1651.
34606: Huygens, J. H. , uit 's-Gravenhage - XVI. theses juridicae. 1792
63944: C. Huygens - Koren-bloemen. Nederlandse gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Mr. W. Bilderdijk.
3232: Huyser, J.G. - De voorouders van Christus. Rotterdam 1951, 116 p., offset, geïll.
36108: Huysinga, Joannes Willem - Schuld und schuldursache (Causa). Amsterdam Schroder 1901
33526: Huysman, Antonius, uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale aliquot juris civilis quaestiones circa dotes sistens [...] Leiden Gerardus Potvliet 1758
64535: HUYTTENS, J., - l'Art de verifier les genealogies des familles belges et hollandaises.
31438: Hye, F.H. von - Auf den Spuren des Deutschen Ordens in Tirol, Bozen 1991, 351 pag., geb., geïll.
31490: Hye, F.H. ( ed.) - Staaten, wappen, Dynastien. XVIII Int. Kongres für Genealogie und Heraldik, Insbruck 1988, 571 pag., geïll., geb.
26374: Hylkema, C.B. - Reformateurs, Eerste stuk, Haarlem 1900, 227 pag., geb., geïll.
67198: IAMBLICHUS., - Life of Pythagoras, or Pythagoric life. Accompanied by fragments of the ethical writings (...) and a collection of Pythagoric sentences from Stobaeus and others. Translated from the greek by Thomas. Taylor..
32417: Ickstatt, Johann Adam von - Vindiciae iuris caesarei investiendi et iuramenta fidelitatis de novo recipiendi a vasallis [...] München / Ingolstadt J.F.X. Crätz 1762
67327: IDDEKINGE, A.A. V., HOP, J., - Extract uyt de Resolutien van de Edele Mog. Heeren raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden, 23 September 1751.
39858: Idema, B - Welkom groet aan (.....) Willem Carel Hendrik Friso (....) door de burgeren van Oost- Keimpema Espel in Leeuwarden als Z.H. na het volbrengen zijner letter- oeffeningen in de Hoge scholen te Franeker en Utrecht ( ....) in zijn (...) geboorte stad van de burgerschap wierde ingehaalt, Leeuwarden, H. Koopmans, 1729.
1234: IDENBURG, P.J. - De Kaap de Goede Hoop gedurende de laatste jaren van het Nederlandsch bewind. Leiden 1946. Geb., geïll. (en met twee losse bijlagen), 112 p.
32077: Idsinga, Simeon Petrus van, uit Groningen - Disputatio iuridica inauguralis, de iure praescriptionis, in primis in causus criminalibus [...] Groningen J. Römelingh 1808
34836: Idsinga, Arnold Meiiert Johan van, uit Groningen - Dissertatio juris naturae inauguralis de actionum humanorum rectitudine Groningen J. Dikema 1783
35358: Idsinga, J.W.H.M. van - Prent voor de promotie van Mr J.W.H.M. van Idsinga Leiden Somerwil 1880
54964: Idsinga, S.H. van - Zedig en vrymoedig onderzoek van S.H. van Idsinga, hooftman in de hoge justitie-camer van stat Groningen en Ommelanden (...) of de volmagten ten lants-dage in Frieslandt (...) tot het exerceren van criminele jurisdictie geregtigt en bevoegt (...) zijn. Groningen etc., L. Huisingh etc., 1777.
56042: Idzerda, W.H., - De broomverfdruk in de praktijk, Amsterdam, 1917, 72 pag. text en 39 afbeeldingen.
18278: [Steenbergen van Goor, Jan Willem Jacobus (vert.)]; August Wilhelm Iffland - Schynverdienste. Tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, H. van Kesteren, 1804.
56956: Iffland, A.W.; - Die Advokaten. Ein Schauspiel in 5 Aufzugen. Leipzig 1800.
60860: after Monogrammist IFL - Pinxter Digt an mijn Seerwaarde Ouders [Wish card, Pentecost]
30310: Ihle, B.L.D. - Portretten van kunstenaars 1500- 1800, Rotterdam 1969, 59 pag. + 20 platen.
30732: Ihle, B.L.D. - Van wambuis tot frac. Het kostuum in de prentkunst ca. 1450- ca 1800, Rotterdam, Boymans, [ ca. 1970 ], 56 pag. + ill.
60442: (after?) Hendrik Kobell II (1751-1799) - Sailing boats on a rough sea close to the shore
65393: IJNTEMA, J.W., - Aan den heer B.H. Breede. 22 october 1847
33027: IJssel de Schepper, Gerhard Antony, uit Deventer - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1908
69106: IJZERMAN, J.W, - De reis om de wereld door Olivier van Noort, 1598-1601. Met inleiding en aantekeningen. 2 volumes.
20938: Imhof, A.E. - Historische demographie als Sozialgeschichte. Giessen und Umgebung vom 17 zum 19 Jahrhundert. Teil I+II, Darmstadt 1975, 1121 pag.
1136: Imhoff, Jacob Wilhelm - Regum pariumque magnae Britanniae historia genealogica.
65356: IMME, WILLEM, - De dankbare. Eene fransche geschiedenis.
33580: Immerseel, Hubertus, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de sponsalibus hodiernis [...] Leiden Cryn Visser 1745
41808: Immerzeel Jr., J - Lofrede op Rembrandt, Amsterdam, bij den schrijver, 1841.
8476: Immerzeel, Johannes - Gedachten van Matthias Claudius, verzameld uit zijne werken. Amsterdam, J. Immerzeel, junior, 1836.
65290: IMMERZEEL, J., - Voor opgeruimden van geest
64387: IMMERZEEL JR., J, - Lotgavellen van Balthazar Knoopius; luimig beschreven door J. Immerzeel Jr. met vier karikatuur platen
2354: SEMI-IMPERATOR - Semi-imperator 1888-1918. Eine genealogisch-rassengeschichtliche Aufklärung zur Warnung für die Zukunft - ein packender Kommentar zu den Semi-Alliancen im besondern und Semi-gothaischen Erkenntnisse im allgemeinen. München: Franz Eher, 1919. 12°: 206 p.
55097: Increpant, Nathan - Tweede ernstige nieuwjaarswensch opgedragen aan den zeer vermaarden heere Willem Kleef, priester te Alkmaar. z. pl., [ca. 1741].
22500: INDIË, PALEMBANG - Naamlijst residenten van Palembang, 1811-1921. Getypt, 2 p., folio.
22506: INDIË, KIESRECHT, MEYER RANNEFT - Stukken betr. de “Kiesrechtcommissie”, ‘belast met het ontwerpen van een schema voor de algemene beginselen die ten grondslag zullen liggen aan de regeling van het kiesrecht voor de vertegenwoordigende lichamen welke zullen worden ingesteld na totstandkoming van het wetsontwerp betr. de bestuurshervorming’. 1921-1923. Manuscript en getypt, ca. 30 p., folio.
23230: INDIË, INDISCH DRUKWERK 1828, BRINK - Boekje van A. Brink, "Het eenvoudig onderwijs in den godsdienst. Verkort. Gedrukt te Pasoeroean bij Tjokro die Wirio 1828", 4°, 18 p.
22520: INDIE, MALANG, Lt. E.J. ETTLY - Drie fotoalbums uit 1949, afkomstig van vaandrig (later luitenant) E.J. Ettly, werkzaam bij de plaatselijke geniedienst te Malang. Veel over de herbouw van vernielde gebouwen e.d. Ook foto's van de souvereiniteitsoverdracht en van de feesten t.g.v. het 2-jarig bestaan van de Geniedienst Malang.
22498: INDIË, KOMERING OELOE - ‘Aloeran van “Boedjang” en “Gadis” in de marga’s Semandawai Soekoe I, II en III, onderafdeling Komering Oeloe’. Getypt (ca. 1922), folio, 14 p.
68393: INGALLS, E., - Whaling Prints In The Francis B. Lothrop Collection.
69192: INGELAERE, F., - Een verkenning van de Europese Grondwet en van het meerlaagse bestuur van de Europese Unie.
64527: INGEN HOUSZ, A.H., - Verslag over het eerste 25 jaar bedrijf van de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. aan den Raad van Commissarissen uitgebracht door Ir. A.H. Ingen Housz, Vertrouwelijk, niet bestemd voor publicatie
55527: Ingram, John Kells - Geschichte der Sklaverei und der horigkeit (...) Deutsche bearbeitung von Leopold Katscher. Dresden/Leipzig, C. Reissner, 1895.
32885: Innhausen und Kniphausen, Ferdinand Folef von, uit Midwolda - Specimen historico-politicum inaugurale de provinciae Groninganae regiminis forma antiqua et nova [...] Leiden J.C. Cyfveer 1828
54436: Inthiema, Hero ab - Circa gentilitiae familiarum domos (...), Disquisitio juridica, ortu suo producta ex causa nobilissimi & strenui herois D. Georgii a Lyauckema (...) contra nobil. Camsteranos a Senatu Frisiorum. Leeuwarden, A. Radaeus, 1619. [gebonden met:] Dezelfde, Responsum juridicum secundum pro maturanda Phrisiorum supremae curiae sententiae executione, adversus frivolas Camsteranorum exceptionis. Leeuwarden, A. Radaeus 1618. [en met:] Dezelfde, Responsum breve tertium & postemum hac in executionis causa Laucumana contra Camsteranos. Leeuwarden, A. Radaeus, 1618.
1254: INVENTARIS - Inventaris van het oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853. 's-Gravenhage 1940, 456 p.
1258: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Los deel III.
1256: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Niet verder verschenen.
68141: ION. H.C. DU, JUNIUS, JOHAN CASIMIR, - Wederlegginge van de weegschaal onlangs uytgegeven tegens d'Oratie des Ed. Heere Dudley Carletons, Ambassadeurs des Doorluchtigsten Conings van groot Britannien Iacobi I. By de Hooge Mogende Heeren Staten General der vereenigde Provincien van Nederland gedaen den 6. Octobris 1617 dienende tot verantwoording van de voorss. Oratie, ende om te sien hoe valsch ende incorrect die voorn. Weegschaal is.
3550: Iongh, Jane de - Van Gelder Zonen 1784-1934. Haarlem 1934, 192 p., geb., geïll.
15437: Ipsen, Alfred - Holland. Rejseindtryk og studier. Kopenhagen: Gyldendalske Boghardels Forlag, 1891.
15439: Ireland, Samuel - A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France; made in the autumn of 1789, [2nd edition], 2 delen, Londen: T. & I. Egerton, 1796 (op gegraveerde titels 1795)
66958: IRHOVEN VAN DAM, W. VAN, - Bericht van intekening op de Vaderlandsche Historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (...) door Wilhelmus van Irhoven van Dam. te Amsterdam bij Allart en Holtrop 1783.
32369: Irmer, Herbert Bruno Ghilain, uit Amsterdam - Comity, Nederlandse invloed op het recht der Verenigde Staten. Academisch proefschrift [...] Nijmegen Gebr. Janssen 1948
6658: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Ahnentafeln der Regenten Europas und ihrer Gemahlinnen.
1260: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Historische genealogie. München/Berlijn 1940, 101 p.
5660: Isenburg, Wilhelm Karl prinz von - Meine Ahnen. Ahnentafel nebst Register und Quellennachweisen, Leipzig 1925, 8 p. + 129 “tafel” + 48 p.
64942: ISHERWOOD, CHRISTOPHER, - Mr Norris changes trains
66603: ISING, A., - Johannes Bosscha, Mannen van beteekenis in onze dagen.
23508: Ising, A. - Haagsche schetsen, Nieuwe (=Tweede) bundel (1885), Vierde bundel [1895], per deel ca. 350 p.. Prijs per deel 28.-
64080: ISING, A., - De dood en begrafenis van zijne majesteit Koning Willem II
65396: ISMAY, - The memoirs of General the Lord Ismay
23852: Ispert, W. (red.) - Ewiges Volk, nr. 1 [ca. 1941], 34 pag., geïll.
43950: Israel, B.M., - Veilingcatalogus boeken P.A. van Deinse, leeraar te Arnhem, Nijmegen 1934, 40 pag.
60260: Jozef Israels (1835 - 1911) - Child in crib
63895: ISRAELS, JOZEF, - Rembrandt, eine Studie von Jozef Israels, mit abbildungen, autorisierte übersetzung von Else Otten
36666: Israels, Herman Louis, uit Groningen - Internationaal huwelijksgoederenrecht Leiden Van Doesburgh 1883
42183: Issaverdens, James - Armenia and the Armenians, being a sketch of its geography, history and culture. 2nd edition, Venice, 1878.
22250: ISSELT, VAN - Typoscript van een artikel over het geslacht Van Isselt, ca. 1950, 6 p.
1268: ITERSON, W. VAN - De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht. Deel I, band 1 en 2. (Diss.) Leiden 1932, 819 p.
31675: Iterson J.A.z., J.E. van - De noodzakelijkheid en de hulpmiddelen der critiek in de geneeskunde. Leiden E.J. Brill 1879
8479: Iterson, Frederik Hendrik Gijsbertus van - Een paar dichtstukjes in den trant van Vader Cats. Niet in de handel. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1846.
32147: Ittersum, Johannes Gerardus Julianus van, uit Kampen - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus solidariis [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
69493: ITTERSUM, F.A.R.A. VAN, - Het waterschap "Heycop" genaamd "De Lange Vliet" voorheen en thans : de geschiedenis van dit Hoogheemraadschap uit de authentieke bescheiden / samengest. door F.A.R.A. van Ittersum.
32657: Ittersum, Freder. Alex. Sippo Arnoldus van, uit Kampen - Specimen juridicum inaugurale de fundamento juris puniendi atque legum poenalium fine et de quibusdam poenis criminalibus quibus hodie utimur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
68996: IUNG, TH., - La vérité sur le masque de fer (les empoisonneurs) d'après des documents inédits des archives de la guerre et autres dépôts publics (1664-1703).
3184: Jaarblad - Genealogisch jaarblad van de familievereniging Burgemeestre, jrg. 1, nr. 1 (1977), deel 1 (1980) en deel 2 (1981).
69310: JAARSMA, W., - De Friesche Zeeweringen van 1825-1925. Honderd jaren uit de geschiedenis van de zeedefensie in de provincie Friesland.
32827: Jacob, Marius Henricus s', uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale ad titulum XXII codicis de ordine judiciorum criminalium, qui agit de probatione delictorum [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1840
35968: Jacob, Henri s', uit Soerabaja - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1877
68427: JACOB, J.L.C., - Bonaventuur en Abraham Elzevier, Kleine Letterkundige Bijdrage
68076: JACOB-FRIESEN, H., - Bonifacius Amerbach 1495-1562. Zum 500. Geburtstag des Basler Juristen und Erben des Erasmus von Rotterdam..
68198: JACOB, JOHANNES, - Jesus de Christus, als de ware hoek-steen kragtig bewesen uyt de Heylige Schriften, ende beleden van Johannes Jacob, eertijts Jode, daar na bekeerde Christen. Beschreven in de Engelsche Tale, en om desselfs voortreffelijkheyt overgeset.
69208: JACOB, P.L., - Curiosites de l'histoire de France.
36630: Jacob, E.H.s' - Foto van het diner t.g.v. het candidaatsexamen rechten van E.H. s'Jacob 1924
8481: Jacobi, Heyman - Gemeyne sendt-brieven. Seer profytelyk voor d'ouders, meesters ende kinderen, om te leeren brieven dicteren, ende ordentelyk schryven. Daer zijn nog bygevoegt sommige notabele dingen die weerdig zijn om te noteeren. Maastricht, Weduwe G. van Gulpen, [ca. 1795].
43026: Jacobi [Jacobsz], Heyman / Joan Fonck - Sondaags schoole of uytlegginge op de Evangelien van de Sondagen. Antwerpen [= Amsterdam], erven wed. C. Stichter, 1761. [Gebonden met:] Heylige-daags schoole inhoudende schoone uytlegginge op de Evangelien van de Heylige dagen. Antwerpen [= Amsterdam], erfgen. wed. C. Stichter, z.j.
53430: Jacobi, Andreas Ludolf - Proeve ener apologie der doodstraffen, vertaald en met ene voorrede en aanmerkingen uitgegeven door mr. C.A. van Enschut. Harderwijk, J. van Kasteel, 1802.
64191: JACOBS, ED., - Juliana von Stolberg, Ahnfrau des Hauses Nassau-Orangien. Nach ihrem Leben und ihrer geschichtlichen Bedeutung quellenmässig dargestellt
35742: Jacobse Boudewijnse, Constantijn A. L., uit Middelburg - Over de werking van calomel .... Utrecht Kemink 1887
61704: Jacobsen, Hans (fl. 1595-1610) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
69182: JACOBSEN, DR. R., - Kaleidoscoop.
22878: JACOBSEN, HOUILLIER - Correspondentie, foto's etc. van Ed. Jacobsen uit Mexico en zijn vrouw Nel Verbeek, aan Max. Houillier en diens vrouw Mary, 6 p + 10 foto's en een menu, 1955-1963.
57280: Jacobson, E., - Mit Dampf! Gesangs-burleske in 3 akten und 5 tableaux. Nach: Les chemins de fer von La biche und Delacour. Musik G. Michaelis, Berlin 1868, geb., 81 pag.
23830: Jacobson, G.J. - Bydragen tot de algemene zaken van de marine, 1e stukje, Rotterdam D.Vis, 1799, 28 + 35 pag., orig. papieren omslag ( w.s. niet verder verschenen: zeldzaam).
59622: Jacque, Charles Émile (1813-1894), after A. (?) Ribera - St. Anthony abbot
20148: Meurgey Jacques - Les barons Mariani et leurs alliances, Nogent 1933, 118 pag. geïll. en met 5 uitslaande tabellen. Goed exemplaar.
67412: JACQUET, D. CARTOL, H., - Une larme sur la tombe de S.A.R. Mgr. Le Prince Henri des Pays Bas. Elegie (chant et Piano) Paroles de Didier Jacquet, Musique de H. Cartol.
67759: JAEGER, F. M., - Theobald van Hogelande
59444: Jaeger, J.A., - Repertorium op de registers van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland.
16820: JAEGER - “Provincie Groningen met aanduiding der Wadden, alsmede der monden van de Eems en gedeeltelijk van het Vriesche Gat. Ontworpen en op steen gegraveerd door J. Jaeger. Te Groningen bij J. Oomkens J.zoon”. Derde druk.
69568: JAGER, S., - De Mieden / een landschap in de Noorddelijke Friese Wouden
67535: JAGER, A. DE, - De verdiensten van Kornelis van der Palm geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemene Onderwijzers-Vereniging te Rotterdam.
66291: JAGER, A. DE, - Dichtstukjes op en van Balthazar Bekker.
1274: JAGER, H. DE - Het Brielsche Archief. Geschied- en letterkundige naoogst. Eerste stuk. Utrecht 1876, 130 p.
66231: JAGER, A. DE, - Herinnering aan den hoogleeraar David
34936: Jager, Jan Adriaan de, uit Nieuwdorp (z) - Eenige beschouwingen over het vraagstuk der "onbepaalde strafvonnissen". Amsterdam Holland 1921
34020: Jagt, Martenius Guilielmus van der, uit 's Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale de teste in testamento [...] 's Gravenhage J. Roering 1838
36674: Jagt, H.C. van der, uit Drimmelen - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973 Utrecht Elinkwijk 1981
36058: Jahn, K.E.O. - Turken en Oost-Slaven. Leiden Brill 1950
60090: Jaillot, Alexis Hubert (1632-1712) - Partie de la Nouvelle Grande Carte des Indes Orientales, contenant les Isles Maldives, Ceylan, Malacca, Sumatra &c.
61444: Jaillot, Hubert - [MAP OF HUNGARY AND BALKAN REGION] Nova et accurata regni Hungariae Tabula, ad Usum Serenissimi Burgundiae Ducis.
60088: Jaillot, Alexis Hubert (1632-1712) - L'Asie divisée en ses empires, royaumes et estats, á l'usage de Monseigneur le duc de Bourgogne...
21132: James, F - The iron age at Beth Shan. A study of levels VI -IV, Philadelphia 1966, 369 pag., geìll.
64819: JAMES, G.P.R., - Arabella Stuart. Roman. der Engelsche geschiedenis ontleend, door G.P.R. James, uit het Engelsch door G.H. Nagel
64148: JAMES WEALE, W.H., - Hans Memlinc, zijn leven en zijne schilderwerken, eene schets
15443: Janiçon, François Michel - Etat présent de la république des Provinces-Unies, et des païs qui en dependent. 2 dln. Den Haag: J. van Duren, 1729-1730.
23760: Janin, Jules - Le prince royal, 2e ed., Parijs, Bourdin [ ], 275 pag., geïll.
35198: Jannink, Gerrit, uit Enschede - Eenige opmerkingen over de gevolgen van den termijn bij verbintenissen Leiden Somerwil 1890
36691: Jans, Everhard, uit Almelo - Burgerhausformen zw. IJssel u. Ems, 1400 bis 1850 Almelo z.n. 1985
68008: JANSEN, H. DZN; F. BOSWINKEL (ED.), - De verkregen gave van de Vriezenveense kunstschilder Bernard Jaspers Faijer, Schilder der historie van zijn geboortedorp
66817: JANSEN,E.J., - De Vrijmetselarij en de Geschiedenis der laatste eeuwen. Een historisch overzicht.
56272: Jansen, J.W., - Vijftiende Jaarverslag 1932 Vereeniging Hendrick de Keyser, 51 pag., geïll.
1284: JANSEN, MARTIN - Inventaris van het oud archief der gemeente Sittard, deel I: 1243-1609. Sittard [1878], 208 p.
5624: Jansma-de Hoop, T. - Familieboek van het geslacht De Hoop, [Loppersum 1988], 90 p., geïll.
31046: Janssen, Ludw. - Die Familien der Kirchengemeinde Middels ( 1684- 1950 ), Aurich 1966, 443 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher, Band 4 ].
31050: Janssen, Ludw. - Die Familien der Kirchengemeide Aurich- Oldendorf, ( 1700 1900 ), Aurich 1968, 488 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher Band 5 ].
31052: Janssen, Ludw. - De Familien der Kirchengemeinde Werdum ( 1662- 1900 ), 2 Teile, Aurich 1971- 1975, 931 pag. [ Ostfieslands Ortssippenbücher Band 6 ].
67559: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1905.
66245: JANSSEN, L. J. F., - Over de nagelaten handschriften van Hendrik Cannegieter
65974: JANSSEN VAN RAAIJ, H.L.,, - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1894
65975: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1909.
65976: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1908.
65980: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1911.
68966: JANSSEN, L.J.F., - Over de oudste vaderlandsche schansen, bepaaldelijk de Huneschans aan het Udeler-meer; door L.J.F. Janssen.
23418: Janssen, G.H. - Creaturen van de macht. Cliëntelisme bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664), z.pl. 2005, 284 pag. ( Dissertatie met los blad stellingen).
36480: Janssen, Hans Louis - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object Utrecht faculteit 1992
1290: JANSSEN, H.Q., EN J.H. VAN DALE - Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen. 6 dln. Middelburg 1856-1863, ruim 2000 p.
51616: Janssen van Raaij, H.L., - Kroniek der stad Haarlem, van de vermoedelijke stichting der stad tot het einde van het jaar 1890,
53436: Janssen, P.A. - Open brief aan Z.E. den heer Minister van Justitie, van P.A. Janssen, oud-kapitein, geschorst directeur van het Huis van Arrest te Middelburg, Middelburg, F.B. den Boer, 1882.
16980: Janssen, F.A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 24 oktober 1989.
16981: Janssen, F.A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers. Utrecht: Impress, 1984. (Scaldia Model, 3).
36602: Janssens-Knorsch, Uta Eva Maria, uit Bielefeld - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755 Amsterdam Holland Un. Press 1975
69323: BLANKEN JANSZ.J., - Memorie Van Geschiedkundige Aanteekeningen, over de Vroegere Binnendijksche Waterontlastingen Door Sluizen en Waterleidingen Tot in de Buitenrivieren en de daarop gevolgde stichting der windwatermolens met derzellver lage en hooge boezems beginnende met de Vlister- en Zederikboezems, tusschen de rivieren den IJssel en de Lek, de LInge en Beneden-Waal en Merwede (...).
69324: BLANKEN JANSZ.J., - 1ste vervolg-Memorie Van Geschiedkundige Aanteekeningen, over de Vroegere Binnendijksche Waterontlastingen Door Sluizen en Waterleidingen Tot in de Buitenrivieren hoofdzakelijk betreffende, de bijzondere voorstelling van den belangrijksten ring der hoodfbedijkingen in Nederland tusschen de rivieren Pannerdensche Kanaal, de Nedr-Rijn en Lek, de Waal en Merwede, met de Noord tusschen Dordrecht en Krimpen beginnende met de bedijking der Overbetuwe, tot de Dief- en Lingedijken op Geldersch, en die der lage Vijf Heeren Landen en den Alblasserwaard, op Hollandsch grondgebied (...) in 1809 en 1820 (...).
35538: Janus, Daniel, uit Avens. Misnici ; Praeses:Janus, Johann Wilhelm - De institutione Platonis [...] Wittenberg Meyer 1706
65898: JAPICX, GYSBERT., - Friesche Rijmlerye; ijn trye deelen forschaet: d'Eerste binne Ljeafd in bortlijcke mingel-deuntjes:'t Oarde sinte Gemiene æf huwzmanne petear, in oare katerye: 't Efterste iz: Hymmelsch harp-luwd, dat is to zizzen ijtlijcke fen Davids psalmen, includes (second part): Twæde deel, æf To-hæcke op Gysbert Japicx Friesche Rymlerye, befettjende: I. Quaedam ad grammaticam Frisicam spectantia, II. Fragmentum de literis Frisicis, III. Dae Lyowerdera bota ... / aldereerst ijn 't ljeacht brocht trog Symon Abes Gabbema ; op nijz trognoaze in forbettere trog E. Epkema
40154: Japiks, Gysbert, - Frysce rymlerye, yn de spelling fen Dr.J.H. Halbertsma, oerbrocht fen Waling Dykstra, Franeker 1853, 296 pag., orig. kartonnen band.
67846: JAPIKSE, H., - Het aandeel van Zacharias Janse op de uitvinding der verrekijkers.
25478: Japikse, N (uitg.) - Notulen gehouden ter Staten-Vergadering van Holland (1671-1675) door Cornelis Hop en Nic Vivien, Amsterdam 1903, 501 pag., ing.
69113: JAPIKSE, N.;, - Johan de Wit.
39286: Japikse, N.; - Johan de Witt, Amsterdam 1915, 358 pag., geb., geïll.
8487: Japin, Jean (vert.); Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval (1); Pieter Langendijk (2); Lambert van den Broek (vert.); Joseph de La Font (3); Mich. - De lastigheid der rykdommen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1739. [Gebonden met: (2)] De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje, blyspel. 3e druk. Amsterdam, David Ruarus, 1730. [en met: (3)] De triumpheerende liefde. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Door het konstgenootschap Ars Usu Juvanda. Amsterdam, Izaak Duim, 1740. [en met: (4)] Lubbert Lubbertze, of De geadelde boer. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Albert Magnus, 1686. [en met: (5)] De loogenaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. [en met: (6)] Schrokhart Slingerbeen, in zijn eigen strikken verstrikt; of de worgende Kakus aan den koopbrief van een huis. Blyspel. Gedrukt in de Strafpars der Ondeugd, onder de bescherming der Geregtigheid. [z.p., z.n., ca 1725]. [en met: (7)] De Fransman in Bohemen. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Pieter van Cleef, 1744. [en met: (8)] Maria de Medicis, en hare gunsteling Concino Concini, marquies d'Ancré. Blysp
68199: JARDIN, THOMAS DU, - Geloof-geschillen, in de welcke de waerheyt van het Roomsch-Catholyck geloof tegens de dwalingen deser laeste tijden bondighlijck wordt verdedight, volgende naer elck eene Catholycke sede-bemerckinge tot stichtinge van den Catholijcken leser.
22426: JARIGSE, NANNINK - Extract uit het doopboek van de Eilandskerk te Amsterdam betr. de doop op 31-12-1797 van Hendrik Cornelis Bataav, zoon van Jarig Jarigse en Harmina Petronella Nannink, deels gedrukt, 4°, 1 p.
57336: Jaspers, G.J., - Het Heilige Kerstmisgilde te Haarlem, Het Stoelenboek, Haarlem 2002.
23344: Jaspers, Gerard - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem, Haarlem 1997, 349 pag., geb., geïll., met stofomslag. ( als nieuw )
57066: Moliere/Jauffret; - Le moliere de la jeunesse ou comedies choisies de Moliere, rendus propres a etre representees dans les pensionnats et dans les familles par M. Jauffret, Paris 1807.
47676: Jaumotte, J., - Annuaire meteorologique pour 1917, 1918, 1919, 1920, Brussel 1920-1921, 106+95+92+93 pag., geb.
59339: JAZZ, VINK jr., SCHILPEROORT, DEN HAAG, - Programma van de Propaganda-Avond Dutch Swing College, "Strictly on the Jazzside", onder leiding van Frans Vink jr. programma bestaat uit onder meer verloting, lezing door Peter Schilperoort, jamsessions, presentator Jos Windt. Musici: Peter Schilperoort, clarinet en alt-sax, Joost van Os, trompet, Bill Brant, trombone, Tonny Nuser, drums, Henny Frohwein, bass, Otto W. Gobius, guitaar, Frans Vink jr., piano, Mary Carlson, vocals, Ellen van Boon, vocals, 4 p. gedrukt, advertentie, Z.pl., z.j. [ca. 1945/46].
18259: [Stamhorst, Jacobus (vert.)]; Jean Baptiste Vivien de Chateaubrun, bewerkt naar Sofokles - Philoctetes. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
42607: Jeannin, Pierre - Les negotiations de monsieur le president Jeannin. 4 delen, Leiden, D. Severinus, 1695.
31913: Jeepsz, Hylco, uit Joure - Specimen juridicum inaugurale, de pacto creditoris pignus distrahi vetantis [...] Groningen N. Veenkamp en Zoon 1805
63534: Jelgerhuis, Johannes (1770-1836) - De Winter.
31919: Jelgersma, Dominicus Gerbrandus, uit Drongelen - De fide et auctoritate Dionis Cassii Coccejani. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1879
28964: Jeltes, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19e eeuw, 's-Gravenhage 1947, 125 pag., geïll., geb., met stofomslag. ( nr. 145 van 625 ex. ). Stofomslag wat rafelig.
33618: Jeltes, Petrus Abraham, uit Haarlem - Responsio de luxatione humeri in certamine literario civium academiarum belgicarum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1825
23534: Jenny-Kappers, Hans - Der kanton Glarus. Ein beschreibender katalog........1880. Frauenfeld 1939, 283 pag. + 567 illustraties, geb. met stofomslag.
33582: Jens, Henricus, uit Rotterdam - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis de pacto obstagii cum generatim tum speciatim apud veteres batavos [...] Utrecht Johannes Broedelet 1762
36685: Jensma, Theodoor Erik, uit Leeuwarden - Doopsgezinde zending in Indonesie 's-Gravenhage Boekencentrum
63850: JERROLD, DOUGLAS, - Karakters, door Douglas Jerrold (Schrijver der Bedsermoenen etc.)
60308: Jervis, Snijnfen - View of a small town surrounded by trees and meadows
69652: JEURGENS, CH., - De Haarlemmermeer: Een studie in de planning en beleid 1836-1858.
39014: Jinarajadasa, C - Bloemen en tuinen, beschrijving van een droom, Amsterdam z.j., 79 pag., geb., geillustreerd door Otto van Tussenbroek.
47324: Joanne, P., - Paris-Diamant, Nouvelle edition, Paris, Hachette 1886, 79+348+88 pag., geïll.
37214: Joannis, J.D. de - Les seize quartiers généalogiques des Capétiens, tome III et IV (= supplement ), Lyon 1963-1965.
25320: Jobert, L - Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen(...) uit het Fransch vertaald (..) door Mr.J.A., Leiden, Langerack, 1728, (16) + 462+(34) pag. Geïllustreerd met 11 uitslaande gravures. Incompleet, mist de laaste 16 pagina's van de de bladwijzer (letters Q-Z). Deze zijn in fotokopie toegevoegd.
34389: Jochems, Henricus, uit 's Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1822
1294: JOCHEMS, J.A. - Amsterdams Oude Burgervendels (schutterij) 1580-1795, Alphabetische naamlijst (23 pag.) met eenige Aanvullingen en Verbeteringen blz. 195 t/m 202. Aanvullingen op de Bijlagen 3 pag. Amsterdam 1891.
19092: Jochems, J.A. - Beschrijving der prenten van de historische verzameling der schutterij te Amsterdam.
60802: Jode, Pieter de II (1606-1674/94) after Berckman, Hendrick (1629-1679) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
55394: Joha, Thomas - Verdeediging van Thomas Joha teegen de beschuldigingen van Sicco Douwe van Aylva, raakende het testament, codicil en nalaatenschap van deszelfs zuster Elisabeth Anna van Aylva. 2e druk, in welke de lasterlyke onwaarheden, zoo in een advertentie in de Leeuwarder Courant van 10-6-1797 als in de Nieuwjaars-Gift verspreid, worden onderzogt en wederlegt. Leeuwarden, v.d. Haak, 1798.
65307: JOHAN, - De dappere schutter en zijne huisplaag, komische voordracht met zang, voor een heer en dame. op Bruiloften en Partijen.
60224: Johannes Mattheus Graadt van Roggen, (1867- 1959) - Coastal landscape "Rochers Rouges" Riviera 1928-1929
60220: Johannes Mattheus Graadt van Roggen, (1867- 1959) - 'In Rust'
64542: JOHANNES, - Goede voornemens, oorspronkelijk tooneelspel, met zang, in acht tafereelen, door Johannes.
68843: JOHNSON, S., - Het leven van Herman Boerhaave. Uit het Engelsch.
65247: JOHNSON, CH., - Leven en bedrijven van eenigen der beruchtste straat- en zeerovers in Grootbrittanien. Door kapitein Charles Johnson. Naar de Hoogduitsche vertaling uit het Engelsch
64382: HERBERT JOHNSON, - Silk and Felt Hats, Military Caps and Helmets
47384: Johnson, W.; - City, rice-swamp, and hill, London 1893, 224 pag., hardback, ill.
31921: Jolles, Guilelmus Henricus Jacobus, uit Amsterdam - Specimen historico-juridicum inaugurale de absentibus in causis criminalibus [...] Amsterdam R. Croese 1844
31909: Jolles, Jolle Albertus, uit Amsterdam - Disputatio historico-literaria de varia libertatis sacrorum in patria nostra [...] Amsterdam D. Groebe 1837
64086: JOLLY, H., - La Choréoplastie ou l'art de modeler cuir et de l'orner
67849: JONCKBLOET, W.J.A., LAND, J.P.N., - Musique et Musiciens au XVIIe siecle. Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens.
68240: JONCKBLOET, G., - Levensbericht van Bernard van Meurs.
32891: Jonckbloet, W.J.A. - Het professoraat in de Nederlandsche taal en letterkunde. Groningen J.B. Wolters 1877
65327: JONCKBLOET, G., - Vlindertjes. Verspreide en nieuwe gedichten van G. Jonckbloet, ingeleid door Prof. J.A. Alberdingck Thijm.
64506: JONCKBLOET, W.J.A., - The´atre des varie´te´s Venice preserved / door e´e´n Hagenaar
47546: Jones, Th. / D. Middelton, - Vierde Reys van de Engelse maatschappy na Oost-Indien onder het beleyd van A. Sharpey (....) beschreven door Thomas Jones (.....) als ook de vijfde reis (....) na Java en Banda (....) beschreven van David Middelton, Leiden, v.d. Aa., 1707, 62+(8) pag.
65478: JONES, H.S., - The Roman Empire B.C. 29-A.D. 476
50642: Jong, Alpit de; - Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere talen, over wetenschap en over de samenleving. Hilversum 2009, 480 pag., geïll.
8499: Jong, I. de - Mijn tuinhuisje. Oorspronkelijk tooneelspel in een bedrijf. Leiden, R. van Baak, 1875.
33646: Jong, P. de - Het belang dat de beoefenaar van het hebreeuwsch heeft bij de kennis der overige semitische talen.
67658: JONG, J. DE, - Visiting card of Aartsbisschop van Utrecht Dr. J. de Jong with thanks for the author of the history of parochie Vianen.
66834: JONG, HEIN DE, - Vijftien jaren vrijmetselaar door Hein de Jong.
34500: Jong, Salomon de, uit Amsterdam - Over omzetting van melksuiker bij diabetes mellitus Amsterdam Binger 1886
68502: JONG, O.J. DE, - Religisueze inspiratie rond eeuw en millenium. Haarlemse voordrachten LVI Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
42203: Jong, Cornelius de - Reize in en door het Kanaal in de jaren 1785 en 1786. Haarlem, Bohn, 1808.
26180: Jong, G.F. de [ DeJong ] - The Dutch in America 1609-1974. Boston 1975, 326 pag., hardback, good copy.
64004: JONGE, J.C. DE, - Levens-schets van Floris, voogd van Holland
1300: JONGE, J.C. DE - Nederland en Venetië. 's-Gravenhage 1852. Geïll., 483 p.
67644: JONGE, W. A. C., - Brieven en bescheiden 1813-1814: de Vice-Admiraal Ver Huell
23672: Jonge, J.K.J. de - Examen d'une notice et de souvenirs biographiques du comte van der Duyn et du baron de Capellen publiés par le baron C.F. Sirtema de Grovestins, Den Haag, Belinfante, 1852, 30 pag.
18230: [Spatzier, Anthony (vert.)]; Gottlieb Stephanie de Jonge - De deserteur uit ouder-liefde. Tooneelspel in drie bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Meijer, 1782
65984: DE JONGE VAN ELLEMEET, JHR. DR. B.M., - Uit de geschiedenis der Haarlemsche St. Bavo Kerk. Uitgegeven door 'De Vereeniging Haerlem'.
34534: Jonge, Marinus Jan de, uit Zierikzee - Specimen juridicum inaugurale sistens diplomata quaedam Zelandica Utrecht A. van Paddenburg 1778
31865: Jonge, Guilielmus Adrianus Cornelius de, uit 's Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis continens historiam juris mercatorii belgii septentrionalis usque ad annum 1811 [...] Leiden M.C. Hazenberg 1842
66390: JONGE, W.A.C. DE, - 1813. Bijdrage van Mr. W.A.C. de Jonge, lid van de Raad van State.
69785: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. / JOOSTING, J.G.C., - Geschiedkundige atlas van Nederland. De marken van Drente, Groningen, Overijsel en Gelderland. Eerste aflevering I. De Drentsche Marken en II. De Groningsche Marken, Marken in Gelderland, Marken in Overijssel, Marken in Utrecht.Tekst bij kaart 6.
38716: Jonge, J.C. de - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, 2e druk, Haarlem 1858-1862, 5 delen en Algemeen Register in 10 banden, geïll. Complete set van de beste editie in bibliotheekbanden.
3466: Jonge, J.C. de - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen. 's-Gravenhage 1820, 253 p., geïll., met o.a. twee `geschiedkundige geslachtlijsten der Evertsen'.
35320: Jonge, J.A. de - Van geval tot getal Amsterdam Scheltema & Holkema 1969
1302: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE - Inventaris der oud-rechterlijke en weeskamerarchieven [in Noord-Holland]. 's-Gravenhage 1932. Geb., 139 p.
64875: JONGE J. DE, - Vogel-album and Vogel-album deel II
65352: JONGE, M.J. DE, - Een eerste zang en eenige kleine gedichten
27802: Jonge, J.C. de - Over den oorsprong der Nederlandsche vlag, 's-Gravenhage 1831, 78 pag., orgineel bedrukt papieren omslag.
5670: Jongejeugd, R. - Het geslacht Jongejeugd, Alkmaar 1980, 64 p., geïll., [Westfriese Geslachten XVI]
65164: JONGENS, P., - Pieter, Gedichten, teksten en spreuken van Pieter Jongens Hoofd Afd. Monumentenzorg Haarlem
66466: JONGH, G.J. DE, - Le port de Rotterdam, avec planche
34238: Jongh, Conradus Alexander de, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de pactis secundum juris, praesertim naturalis, principia [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
35306: Jongh, Jani Jacobi de , uit Enkhuizen - Commentatio de quaestione ab ordine theologorum [.....] 1827
66293: JONGH, A. DE, - Levensschets van Pieter Jacob Costerus.
32987: Jongh, Christianus Joannes de, uit Zaltbommel - Dissertatio juridica inauguralis, de adeunda et repudianda hereditate, ex jure hodierno [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
49866: Jonghe, prof. de, - Waterloo in drie zangen, 3e druk, Dordrecht, Revers, 1865, 34 pag., ing.
15451: Jonghe, Bernard de - Desolata Batavia Dominicana, seu descriptio brevis omnium conventuum et monasteriorum sacri ordinis praedicatorum ... Gent: A. Graet, 1717.
69628: JONGMANS, A.G., BERG, M.W. VAN DEN, SONNEVELD, M.P.W., PEEK, G.J.W.C., - Landschappen van Nederland.
67246: JONKER,J. / LUITEN VAN ZANDEN,J. / HOWARTH,S. / SLUYTERMAN,K., - Geschiedenis van Koninklijke Shell. 1 Van nieuwkomer tot marktleider, 1890-1939. 2 Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie,1939-1973. 3. Concureren in turbulente markten, 1973-2007. 4 Bijlagen. Cijfers,toelichting,bibliografie. Index
31026: Jonker, J.L. en C.P.M. Leurs - Tafel der afstammelingen van Jan Boykema en Courtjen Rijpkes, in leven echtelieden, landbouwers te Vierhuizen.
67491: JONKMAN, H.F., - Mannen van betekenis in onze dagen. Pieter Harting.
66589: JONKMAN, H.F., - Levensbericht van Dr. Karel Wessel van Gorkom.
68993: JOOR, J., - De Adelaar en het Lam / Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813).
63993: JOOSEN, E., - Zes tekeningen van Jan Toorop,
55080: Joostens [= Justus], Paschier - De alea libri duo. Amsterdam, L. Elzevier, 1642.
1316: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën [in Drenthe]. Leiden 1910, 146 p.
1312: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der heerlijkheid Ruinen. Leiden 1907, 134 p.
1310: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge. Leiden 1906, 349 p.
1314: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden 1909, 817 p.
1318: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven, berustende in het depot van 's Rijks archieven in Drente. Leiden 1910, 146 p.
37072: Joosting, J.G.C. en S. Muller Hzn. - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen , 7 delen ( acht afdeelingen ), 's- Gravenhage 1906-1924, gebonden in 7 geheel linnen banden. Mooi exemplaar.
30480: Jordaan - Aan den loopenden band. Dertig drama's in zakformaat, 2 delen, Amsterdam z.j., oblong, ringband.
30756: Jordaan, L.J. - Aan den Loopenden band. Dertig drama's in zakformaat, 2 delen, Amsterdam, Bigot & v. Rossum, geïll, oblong in ringband.
30758: Jordaan, L.J. - 100 jaar spotprent, A.O. reeks nr 700, 16 pag., geïll.
30888: Jordan, J.W. - Colonial and revolutionary families of Pennsylvania. Genealogical and personal memoirs, 3 volumes, Baltimore 1978, { reprinted after the original edition of 1911 ), 1706 pag, bound in 3 linen bindings, good copy.
34240: Jordens, Ernestus Antonius, uit Deventer - Dissertatio historico-juridica inauguralis de juris provincialis transisalaniae fontibus [...] Deventer J. de Lange 1843
61262: GILDE VAN ST-JORIS - Diploma for Gravin van der Stegen de Putte by the Soeverein Gilde van St-Joris in the city of Gent, accepting her as Eerde Conferes.
33330: Jorissen, Theod. - Historisch leven. Toespraak bij de opening der historische lessen [...] Haarlem Erven F. Bohn 1872
67481: JORISSEN, TH.,, - Aan het vaderland. Eene studie door Theod. Jorissen, hoogleraar te Amsterdam.
67530: JORISSEN, W. P.; W. E. RINGER, - H. W. Bakhuis Roozeboom, 1854-1907
67573: JORISSEN, TH.,, - Memoires de Constantin Huygens Seigneur de Zuylichem, secrétaire et conseiller de Frédéric Henry, Guillaume II et Guillaume III / Publiés pour la première fois, d'après les minutes de l'auteur, précédés d'une introduction par Theod. Jorissen.
66402: JORISSEN, THEOD., - Anton Reinhard Falck, Herinneringsrede.
64337: JORISSEN, A.P.G., - De oude en de nieuwe kerk der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente Rotterdam
68385: JORISSENNE, G., - Coclers J.B.P. Peintre Wallon et le portrait de Georges-Louis de Berghes Prince-Eveque de Liege/Esquisse Biographique.
35660: Jorritsma, Andreas Johannes, uit Sneek - Bijdrage tot de statistiek van het carcinoma uteri Hilversum Gebr. Wolff 1902
43126: Josephus, Flavius / J. Basnage - [1] Alle de werken van Flavius Josephus. Amsterdam, M. Schagen, 1732. [2+3] Jacob Basnage, Vervolg op Flavius Josephus of Algemene historie der Joodsche naatsie. 2 delen, Amsterdam, Onder de Linden, Delft, Boitet, 1726-1727.
65952: JOSEPHUS, FLAVIUS, - Joodsche Oudheden of Historie der Joden. Naar het oorspronkelijk Grieksch overzien en op zeer vele plaatsen verbeterd door Sigebert Haverkamp, uitgeven, onder toezicht van Dr. J.A. Gerth van Wijk, met platen, naar Jan en Kasper Luiken. Met een aanbevelend woord van T. Tal, Opperrabijn.
64200: JOTTRAND, L., - Guillaume-Frédéric d'Orange-Nassau Avant son avènement au trône des Pays-Bas, sous le nom de Guillaume Ier. Par un Belge.
1320: JOUBERT, PIERRE - Les lys & les lions. Parijs 1947. Geïll., groot 4°: 36 p.
8503: Jouy, Victor Joseph Etienne - Vervolg van Den kluizenaar van de Chaussée-d'Antin (een voornaam oord van Parijs), of Opmerkingen over de Parijsche zeden en gebruiken, in het begin der negentiende eeuw. Vertaald uit het Frans. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1814.
53451: Jouy, E. / A. Jay - Les Hermites en prison, faisant suite aux observations sur les moeurs et les usages Francais au commencement du 19e- siecle, 2e ed., 2 delen, Parijs/Londen 1823.
24920: Juan, Don George & Don Antonio de Ulloa - Historische reisbeschryving van geheel Zuid-America, gedaan op bevel des Konings van Spanje,
22998: JUDAICA, JONAS DANIEL MEYER, ARNHEM - Prijsboek met stempels van Arnhem op vóór- en achterplat van de perkamenten band. Met prijs ten name van "Jonae Meijer" d.d. Arnhem 16-3-1789, gesigneerd door rector D.A. Jacobi en curatoren (Van Hem en Van Eck?) van het Arnhems gymnasium.
35574: Juglerus, Martinus, uit Pegau; Praeses: Roehrenseen, Christian - De prudente diffidentia [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1706
69022: JUNG, DR. JOHANN HEINRICH, - Theorie der geestenkunde : in eene op de natuur, de rede en den bijbel gegronde beantwoording van de vraag: Wat men van voorgevoel, gezigten en geestverschijningen gelooven en niet gelooven moet. Door Dr. Johann Heinrich Jung genaamd Stilling, geheime hofraad bij den Groothertog van Baden.
64633: JUNG, DR. JOHANN HEINRICH, - Theorie der geestenkunde : in eene op de natuur, de rede en den bijbel gegronde beantwoording van de vraag: Wat men van voorgevoel, gezigten en geestverschijningen gelooven en niet gelooven moet. Door Dr. Johann Heinrich Jung genaamd Stilling, geheime hofraad bij den Groothertog van Baden.
8505: Jünger, J.F. - De hedendaagsche trant. Blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leiden, P.H. Trap, 1792.
15456: Jungman, Beatrix en Nico - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 12 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. Londen: A. & C. Black, 1907.
15458: Jungman, Beatrix en Nico - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 8 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. Londen: A. & C. Black, 1920.
36282: Jungschultz, Johannes Sigismundus, alias Neodicus de Roebern, uit Elbingen; Praeses: Woit, Jacob - De incrementis studiorum per Polonos ac Prussos Leipzig Breitkopf 1723
59630: Jungwierth, Franz Xaver (1720-1790) after Piazzetta, Giovanni Battista (1683-1754) - Head of a Boy
42079: Junius, Hadrianus / C. van Arckel - Animadversa ejusdemque de coma (...) ex bibliotheca Corn. van Arckel. Rotterdam, J. Hofhout, 1708.
1322: JUNIUS, JAN H. - Heraldiek. Amsterdam: Fredrik Muller, 1894. Geb., 369 p.
42485: Junius, Hadrianus - Batavia. [Leiden], off. Plantiniana apud F. Raphelengium, 1588.
69742: JUNTE, J., - De Nieuwe Hollandse Waterlinie bundel: levende forten en versteende ridders.
68269: JURRIUS, J., - Kramers' geographisch woordenboek der geheele aarde.
3858: Jurry, J.F.J. - Genealogie van het geslacht Jarry, branche de Hollande, van 1415 tot 1959. 's-Gravenhage 1958, 33 p., gestencild.
68666: JUSSIEU, DE, - BOTANIQUE / Cours elementaires d'historie naturelle.
27400: Just de la Paisières, G.A.A. ( red. ) - Industrieel Nederland. Deel II ( van 3 ), Haarlem 1921, 429 + 386 pag., geïll., geb. ( bibliotheek stempels etc. ). Prijs per deel 90 euro. Beschrijving van industriele- en handelsondernemingen.
66464: JUSTE, TH., - LES PAYS BAS AU XVIe SIECLE. ?VIE DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE (1538-1598)
42408: Justinianus, Kaiser / Gobler, Justin - Institvtiones imperiales latinogermanicae. Die vier Bucher institvtiorvm Keisers Justiniani, der jugent im Keiserlichem rechten zum anfang und underwisung geschreben, met fleiss verteutscht durch D. Justinum Goblerum. Koln, Quentel und Calenius, 1565.
68133: JUSTINUS AND TERTULLIANUS, MARTYR, JUSTINUS, - Verantwoording voor de Christenen, tegens de Heydenen; als mede Minutii Felicis t' Samen-spraak tussen Octavius en Caecilius. Ook zijn hier achter by-gevoegt, de brieven van Clemens Romanus en Policarpus.
55440: Ex amore justitiae - Ter beschaminge van het snood gedrag, gehouden in 't faamrovend lasterschrift geintituleert: Op de herstelling van den heer R.F. v. W. Z. pl., z. j. [ca. 1750]. gedicht, ondertekend: Ex amore justitiae.
66830: JUSTMAN JACOB, L., - Open brief aan den WelEerwaarden Heer Ds. H. van Assendelft redacteur van het Maconniek Weekblad van L. Justman Jacob, oud-lid der Vrijmetselarij onder het Groot-Oosten der Nederlanden.
64546: JUSTUS, - Nederland in 1881 door Justus
4134: Juten, W.J.F. - Het groot-hertoglijk huis Mecklenburg. Bergen op Zoom 1901-1902, 194 p., geb., geïll.
43372: Juten, G.C.A. - Beschrijving van Bergen op Zoom en omstreken, met beschrijving van Tolen door J.C. Overvoorde, 's-Hertogenbosch, z.j., 96 pag., geïll., geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
20078: Juten, A.J.L. e.a.(red) - Van Jut tot Juten, [familieblad] jrg 1, nr 1 ( sept.1935), 8 pag.
1326: JUTEN, G.C.A. - Cartularium van het Begijnhof te Breda. ['s-Hertogenbosch], 1910. Geïll., 45+312 p.
64664: JUTEN, J.W.F., - Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd. 2e serie.
43942: m, van & Jutting, - Veilingcatalogus boeken, prenten etc. uit bezit P.M. de Ligny, apotheker te Middelburg en J.J. I. Prenger, Middelburg 1894, 127 pag.
8509: Juvenalis, Decius Junius; Jakob Zeeus (vert.) - Derde berispdicht. In Nederduitsche vaerzen toepasselyk uitgebreid, en met aantekeningen voorzien. 2e druk. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1712.
42645: Juvenalis, D. Junius - Satyrae. Amsterdam, D. Elzevier, 1671.
33770: Juynboll, Theodorus Guilielmus Johannes - Oratio de codicum orientalium, qui in academia Lugduno-Batava servantur, bibliotheca [...] Leiden E.J. Brill 1854
64406: JUYNBOLL, W.R., - De reis van Sir Joshua Reynolds in de Nederlanden
23132: KAARS, DIAKONIE AMSTERDAM - Album "1876-1901: Ter herinnering aan zijnen 25-jarigen wel volbrachte dienst als diaken te Amsterdam" bij N.H. Gemeente, voor Willem Kaars, d.d. 26-2-1901, fraai leren album, 4°, 14 p.
32743: Kaathoven, Janus van, uit Leiden - Specimen juridicum inaugurale de homicidio secundum codicem poenalem [...] Leiden Brill 1860
59706: Kabel, Adrian van der (1630/31-1705) (or van der Cabel), published by Robert, Nicolas (1614-1685) - Landscape with figures
59554: Kabel, Adrian van der (1630/31-1705) (or van der Cabel) - Landscape with figures
42119: Kaempfer, Engelbert - Histoire naturelle, civile et ecclesiastique de l'empire du Japon, translated from the English by J.G. Scheuchzer. 3 volumes, Amsterdam, Uitwerf, 1732.
68759: KAISER, F., - De van ouds vermaarde erve Stichters Enkhuizer Almanak voor het jaar 1837. Aanwyzende alle de Jaarmarckt./ Kermiss. / Paard-, / Beest- en Leermarckten / in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden wordende; en het op- of ondergaan der Maan / benevens de Watergetijden / enz. Berekend op den Middag-Cirkel van Amsterdam.
55748: Kaiser, J.W. - Prent: 'Grimoald vermoord' [d.d. april 714]. Staalgravure door J.W. Kaiser naar R. Craeyvanger.
66119: KAISER, F., - De hoogleraar mr. J. Bake als beschermer der sterrekunde herdacht.
64255: KAISER, F., - Almanak, Voor het Jaar 1845. Aanwyzende alle Jaarmarckten / Viermissen / Paarden- / Beesten- en Leermarkten / in het Koningrijk der Neerlanden gehouden wordende. De verduisteringen / den op- en ondergaan der maan / door F. Kaiser. Hoogleeraar ter Leiden.
55804: Kaiser, J.W. - Prent: 'Prins Willem de Eerste, Antwerpen 18 Maart 1582', staalgravure door J.W. Kaiser naar N. Pieneman, uitgave Ver. Bev. Beeldende Kunsten, druk J.F. Brugman, Amsterdam.
65973: Kalbfleisch, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1917.
65977: Kalbfleisch, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1914.
65978: Kalbfleisch, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1918/19.
65979: Kalbfleisch, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1915.
59044: Kalbfleisch, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem, de 23e jaargang, Haarlem, Kleynenberg & Co, 1913, geb., geïl., 817 pag.
3876: Kaldenbach, Jos - Het geslacht Kaldenbach, deel I, tak A. Alkmaar 1985, 721 p., geïll. Met losse `stamboom'.
56136: Kalender, - Der Wurttembergischen Ritterschaft St. Georgen-Verein. Wappen-kalender fur das Jahr 1900. Chromolitho, 33 x 44 cm.
56028: Munchener Kalender, - Munchener Kalender, fur das Jahr 1886 t/m 1934. 49 van de 51 jaargangen per stuk ca. 30 pag., geïll. door O. Hupp e.a.
1808: MÜNCHENER KALENDER - Münchener kalender für das Jahr 1895, 1896, 1898 bis 1919, 1921, 1923 bis 1929. Geïllustreerd met wapens in vierkleurendruk door Otto Hupp, gedrukt door Dr. M. Hüttler te München voor het Central Verein für Kirchenbau in München. Voorbeeld van drukwerk der zgn. `Münchener Bewegung' der jaren tachtig. Prijs per stuk:
56030: kalender - Calendrier Heraldique Vaudois, Lausanne, Payot, (28) pag., geïll. Price each € 18.
69178: KALF, J., - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Noordbrabant. Eerste stuk: de monumenten in de voormalige Baronie van Breda.
37652: Kalf, Jan - Catalogus van de textiele kunst, weefsels, gobelins, tapijten, borduurwerk, in het Nederlandsche Museum voor geschiedenis en kunst, Amsterdam 1903, 27 + 100 pag., geïll.
64400: KALF, E.J., - Drie tekeningen van B. van Orley of zijn omgeving?
30656: Kalff Jr., G - Een levenbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk, Amsterdam 1926, 183 pag.
25818: Kalff, M. e.a. - In 't Oumanhuis. Kijkjes op de tentoonstelling, Amsterdam 1876, 106 pag., half linnen, geïll. met 7 litho's van P.A. Schipperus met oude interieurgezichten.
64091: KALLEN, WILLIBRORD VAN DER, - Uit de voorgeschiedenis van Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven
1358: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Leeuwarden 1955. Geb., 416 p.
19266: Kalma, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden.
43616: Kalshoven, A - De diplomatieke verhouding tusschen England en de Republiek der Vereen. Nederlanden 1747-1756, 's-Gravenhage 1915, 268 pag., geb.
65501: KALTWASSER, J.F., - Plutarchs Moralische Abhandlungen, Sammlung der Neuesten Uebersetzungen der Griechischen prozaischen Schriftsteller
36102: Kam, Benjamin Jan, uit Helmond - Meretrix en medicus Zwolle Geert Groote 1983
22314: KAMERLING ONNES, HARM - Twee brieven van Harm Henrick Kamerling Onnes. De eerste d.d. 5-11-1932 aan A. Plasschaert over een tentoonstelling. Hij heeft afspraken met de Leidsche Kunstvereeniging en moet Kleykamp afzeggen; de tweede d.d. Sousse, Tunesië 19-11-1938 aan “Oom Jan” en “tante Marie”, manuscripten, 3 p.
36940: Kammerl, C - Der Fächer. Kunstobject und Billetdoux, München 1989, 251 pag., geb., geïll., met stofomslag.
4274: Kamp, J.J. van de - Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau. Assen 1980, 284 p., geb., geïll.
16437: KAMPEN - Kampen. Geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden, door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Kampen, Van Hulst, 1878, 146 p.
16439: KAMPEN - Kampen’s heden en verleden, door E.D.J. de Jongh Jr, Zwolle, Rivière & Voorhoeve [1904], 88 p.
16440: KAMPEN - Kampen. Uitg. V.V.V., Leeuwarden, Alta, 1948, 88 p.
42454: Kampen, N.G. van - Afrika en deszelfs bewoners [= De Aarde en hare bewoners volgens de nieuwste ontdekkingen (...) ten vervolge op E.A.W. Zimmerman]. 3 delen, Haarlem, Bohn, 1828-1829.
69021: KAMPEN, N.G. VAN, - Verdediging van het goede der negentiende eeuw, tegen de bezwaren van den heer mr. I. da Costa / door N.G. van Kampen.
8513: Kamphuizen, D.J. (vert.); Franz Ignaz Holbein - Klaartje en Jacob, of Zijne mouw verraadt hem! Blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
8514: Kamphuyzen, D.J. - Het embargo opgeheven. Dichterlijke gedachte uitgesproken door mevrouw A.M. Kamphuyzen, geb. Snoek. In den Schouwburg in de Amstelstraat, den 11 Junij 1833. Amsterdam, C.M. Ferrari, 1833.
36290: Kandler, Johann Fridericus, uit Schwarzenburg; Praeses: Proele, Immanuel - Quid sit honeste vivere..... dissertatione posteriori Leipzig C. Gotze 1704
67880: KANTELAAR, JACOBUS, - Lofreden op Henrik Albert Schultens, Openlijk uitgesproken te Leijden op den elfden van wiedemaand 1794.
66049: KANTELAAR, JACOBUS, - Lofreden op Henrik Albert Schultens, Openlijk uitgesproken te Leijden op den elfden van wiedemaand 1794.
66155: KANTER, J. DE, - Lofrede op den hoog wel geboren heer jonkheer Jacob Hendrik Schorer (...) uitgesproken in eene buitengewone vergadering van directeuren en leden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen den 3den Julij 1822
35276: Kanter, Huberti Philippi de, uit Anna ter Muiden - Commentatio ad quaestionem ab ordine theiologico [....] 1822
43212: Kanter, J. de - Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14 en 15 Januarij 1808. Middelburg, Abrahams, 1808. 8 + 118 pag.
31705: Kappeyne van de Copello, J. - Prolusio scholastica [...] in memoriam [...] Abrahami van Bemmelen [...] 's Gravenhage J. Allart en Co. 1822
68570: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, I., - Iohannis Kappeyne van de Coppello, ... Memoria viri nobilissimi amplissimi Iohannis Cornelii van der Kemp, ... gymnasii Hagani curatoris, defuncti d. XXIII novembris MDCCCXXIII ... dicta d. I martii MDCCCXXIV. Memoria viri nobilissimi amplissimi.
22422: KARDOES, VAN HAMEL - Extracten uit de registers der Burgerlijke Stand te Amsterdam en Hilversum betr. het echtpaar Maurits Kardoes en Petronella Johanna Wilhelmina Hamel, 16 stukken, deels gedrukt.
53463: Karel, keizer/J.F. Ludovici/J. Henich - Caroli quinti romanorum imperatoris invictissimi constitutiones criminales, vulgo Peinliche Halsgerichts-Ordnung, cum notis practicis Jac. Friderici Ludovici (...) nec non Johannis Henichii, Halle-Maagdenburg, Renger, 1716.
41470: Karels, K - Van Zeeuwse Zonnemare's een gulle Godebert, tweede ontwerp, Middelburg 1993, ca. 100 pag., getypt.
69558: KARG, FRIEDERICUS, - Gratia Dei superiorumque stoicos apatheias falso suspectos, publicae eruditorum disquisitioni subiiciunt, praeses M. Joh. Henr. Fischerus Gera Var et respondens Friedericus Karg, ileburgensis mis. ss. Theol. Cult. Ad diem VIII April. MDCCXVI.
35862: Karseboom Jr, Frans Frederik, uit Amsterdam - Stellingen....... Leiden Somerwil 1875
33584: Karsseboom, Hieronymus, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis, de familiae erciscundae judicio [...] Leiden Johannes van der Linden 1728
35020: Karsten, Simone - De tetralogia tragica et didascalia Sophoclea. Lectio habita in Instituti Reg. Belg. , classe tertia. Amsterdam J. Muller 1846
8524: Kasteele, Jacob Carel van de - Nagelatene gedichten. Den Haag, J.P. Beekman, 1836.
8518: Kasteele, Pieter Leonard van de - Gezangen. Utrecht, Wed. J. van Terveen en Zoon, 1790.
42312: Kasteleijn, P.J. - De zeepsieder, meerendeels getrokken uit de schriften van Du Hamel, Halle en Weber. Dordrecht, Blussé, 1791.
6184: Katalogus - Katalogus Tromp-archief, z.pl. z..j., 12 p., getypt (betr. papieren van A.H. Tromp en W.A. Tromp, vnl. 19e eeuw)
66285: KATE, J. J. L. TEN, - Andersen's Prentenboek zonder prenten: vertellingen van de maan
8547: Kate, Jan Jacob Lodewijk ten - Verhalen en vertellingen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1890].
8545: Kate, Jan Jacob Lodewijk ten (vert.); Victor Hugo - Lyrische poëzy. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, G.L. Funke, 1881.
69226: KATE, TH. B. TEN, - Request-civiel.
8535: Kate, Jan Jacob Lodewijk ten - Panpoëticon. Bloemlezing uit de werken der voornaamste Europesche dichters, in Nederduitsche vaerzen overgebracht. Haarlem, A.C. Kruseman, [1860].
65607: TEN KATE, J.J.L.,, - Eunoe. verspreide en nieuwe gedichten.
64717: TEN KATE, L, - De Durgerdamsche Visschers een gedicht
56040: Ten Kate, J.J.L., - Overgeplant. Boemlezig uit de vertaalde poezy, Leiden, A.W. Sijthoff, { z. jr.], 278 pag.
23054: KATWIJK, PARLEVLIET, HAASNOOT, AALBERTS, VAN RHIJN, KUIJT - Dossier stukken betr. de nalatenschap van L.D. Parlevliet, ongehuwd overleden te Katwijk 24-11-1942, lopende over de jaren 1942-1945.
64356: KAUFFMANN, H., - Albrecht Dürer "Die vier Apostel" vortrag gehalten den 18. April 1972 im Kunsthistorischen Institut in Utrecht
19066: Kausche Dietrich, W. Müller en R. Preising - Inventar des archivs der Stadt Werl, I. Urkunden, II Akten, 2 delen.
27324: Kautz, E.A. - Der hafen von Vlissingen. Seine stellung und entwicklungsaussichten im internationalen verkehr, Jena 1933, 401 pag., geïll.
32419: Kayser, Johann Friedrich - Fvndamenta doctrinae de divortiis opposita dissertationi Wittenbergensi svb titvlo sana de jvre principis evangelici circa divortia doctrina svperiore anno uulgatae. Editio tertia Halle / Magdenburg Johan Grunert 1730
1374: KEEN, MAURICE - Chivalry. New Haven-Londen 1984. Geb., geïll., 303 p.
33586: Keessel, Dionysius Godefridus van der - Oratio inauguralis, qua disquiritur an, capirta illa iuris romani, quae in usu hodie non esse dicuntur, in academiis doceri expediat [...] Groningen Hajo Spandaw 1762
43830: Keg, Fa.C., - Een reis naar Indie, Zaandam, Keg's theehandel [1926], 38 pag., geb., geïllustreerd met 120 plaatjes en 2 kaarten.
31058: Keijer, E.J. e.a. - De Kapenga's/ Kapinga's uit de Marne, Zeerijp 1994, 178 pag., geb., met losse tabel, geïll.
1378: KEIKES, W.H. - Inventaris der archieven van Sneek. Sneek 1955, 160 p. Met: Supplement (1958), 16 p.
1376: KEIKES, H.W. - T.A. Keikes, 1804-1886. Graveur van grandeur. Genealogie-in-de-breedte. Z.p. z.j. Geïll., 57 p.
36162: Keilhacker, Johann, uit NumburgPraeses: Rechenberg, Adam - Schediasma historicum de Museo Alexandrino Leipzig J.C. Brandenburger 1698
31745: Keiser, Jacob Warmolt, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, continens selecta ad locum cod. CIV de instrumento authentico [...] Groningen W. Wouters 1823
29076: Kellen, J. Ph. v.d. - Teekeningen door Jan van Goyen ( 1596-1656 ) uit het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, Amsterdam z.j. Bedrukt linnen portefeuille met 1 pag. titel, 4 pag. tekst, 1 blaadje erratum, 1 blad lijst afbeeldingen, portret van Goyen door C. de Moor en 26 afbeeldingen. Nr. 53 van de oplage van 100 exemplaren. Goed exemplaar.
63856: VAN DER KELLEN, J. PH., - Le Peintre-Graveur, Hollandais et Flamand, catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'ecole Hollandaise et Flamande, ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M. Bartsch
47552: Keller, Gerard, - Het vermaarde Parijs, Arnhem, Thieme, 1871, 196 pag., geb., geïll. (met 100 houtgravures).
50840: Keller, Gerard, - Over de Alpen, Leiden, Sijthoff, [1890], 252 pag., groot 4o, gebonden in geheel linnen.
1380: KELLER, ALFRED VON - Leitfaden der Heraldik. Tweede druk. Berlijn 1907. Geb., geïll., 74 p.
65600: KELLER, GERARD,, - Hoog spel. Eene politieke novelle
65599: KELLER, GERARD,, - Binnen en buiten Novelle door Gerard Keller
69191: KELLER, G., - Gottfried Kellers werke. Herausgegeben von Gustav Steiner. Birkhauser-Klassiker.
36258: Kemp, Martinus, uit Regiomontanus; Praeses: Gerhard, Johann Ernst - Dissertatio de statu Armeniae eccesiastico et politico tam pristino quam hodierno Jena J.J.Bauhofer 1665
34608: Kemp, J.C. van der, uit Leiden - XII. theses juridicae. 1789
38830: Kemp, C.M. v.d. - Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht, volgens de beschrijving van B. Glasius (...) beoordeeld en veroordeeld, 3 stukken, Rotterdam 1860-1861, 67 + 78 + 43 pag.
68568: KEMP, A. VAN DER, - Aenmerkingen over de Verklaering der Unie van Utrecht door ... Pieter Paulus, in vyf brieven aen een heer van regeering geschreven / door Fr. Adr. van der Kemp (vierde brief).
47916: Kempees, J.C.J., - Holloway-pillen voor een jong officier of wenken aan mijnen broeder bij zijn verlaten der Koninklijke Militaire Academie, 2e druk, 's-Hertogenbosch 1900, 246 pag., geïll.
68678: KEMPEN-DE KRUYFF, E.G. VAN, - Two letters written by Ernestine Geertruida (Tien) van Kempen-De Kruyff to O.L. van der Aa regarding the genealogy of De Munnick.
67686: KEMPENAER, J. M. DE, - Levensberigt van G. Graaf Schimmelpenninck
34474: Kempenaer, Cornelis de, uit Arnhem - Opmerkingen naar aanleiding van art. 894 W.v.K. Leiden Somerwil 1889
69380: Kemper, P.H. - Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland.
68874: KEMPER, P.H., - Beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede. Op last van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Teekeningen.
47908: Kemper, J.M. / M. Siegenbeek / J. Bake, - Annales academiae Lugduno-Batavae 1815-1816, Leiden, Luchtmans, 1817. 4o, 147 pag., origineel kartonnen band.
34270: Kemper, Janus Melchior, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de actis status civilis, secundum jus hodiernum [...] Leiden Haak en Comp. 1833
32531: Kemper, Johan Melchior; Assen, Cornelis Jacobus van (vert.) - Redevoering over de lotgevallen van onzen leeftijd [...] 's Gravenhage Johannes Allart 1816
64836: KEMPER, J.M., - Vrede-zang op het feest van den 2. Junij 1802.
17098: Kemper, P.H. - Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland.
30428: Kempers, Bram ( red.) - Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen, Amsterdam 1995, 203 pag., geïll.
67437: KEMPIS, THOMAS A, H. ROFWEYDES, - De navolging Christi van Thomas à Kempis regulier. Vermeerdert met 2 Registers en sijn Leven door H. Rofweydes Priester der Societeyt Jesu.
64381: KEMPIS, THOMAS VAN, - Das Büchlein von der Nachfolge Christi. Vier Bücher verfasst von Thomas von Kempis und neu übersetzt von Johannes Gossner.
44012: Kempis, Thomas à/Beuil, du; - L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction nouvelle par le sieur Du Beuil, prieur de Saint-Val. Derniere edition, Paris 1774, 389+(7) pag. Gebonden in geheel leer, met rugstempeling.
1382: KENDALL, HENRY - The kinship of men. An argument from pedigrees, or genealogy viewed as a science. Londen 1988. Geb., 216 p.
65116: KENNEDY, CH. RANN, - The Olynthiac and other public orations of Demosthenes
65118: KENNEDY, CH. RANN, - The orations of Demosthenes
16443: KENNEMERLAND - Geïllustreerde gids voor Kennemerland (van Haarlem tot Alkmaar), door P. Fransen Jzn, Haarlem, Wiesenhaan [ca. 1910], 80 p.
16444: KENNEMERLAND - Geïllustreerde gids voor Kennemerland (van Haarlem tot Alkmaar), door P. Fransen Jzn, Dordrecht, Morks, [ca. 1910], 80 p.
66349: KENNEY, C.E., - Quadrant and the Quill a Book Written in Honour of Captain Samuel Strumy, "a Tryed and Trusty Sea-man," and Author of The Mariner's Magazine, 1669
31232: Kepper, G.L. - De Zuid- Afrikaansche oorlog. Historisch gedenkboek,
66031: Kepper, G.L. - De Zuid- Afrikaansche oorlog. Historisch gedenkboek,
23766: Kératry, A.H. de - Du culte en général et de son état, particulièrement en France. Brussel 1825, 72 pag., orig. boards.
33648: Kerckhoff, P.J. van - Over chemische verbinding.
69177: KERENSKY, A.F., - The prelude to Bolshevism. The Kornilov rebellion.
35748: Kerkhoff, Dirk Adriaan, uit Werkendam - Over specifieke warmte Utrecht De Industrie 1873
20794: Kerkkamp, H - Historie van Velp en Rozendaal, Velp 1938, 502 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
34548: Kerkman, Gulielmus Jacobus, uit Ned. Indie - Dissertatio juridica inauguralis ad L. VIII Cod. ad sctum vellej Leiden H. Mostert 1790
42107: Kerkwijk, G.A. van - Verhandeling over het waterpassen en het gebruik van den barometer tot het meten van hoogten. Gravenhage, v. Cleef, 1828.
41750: Kerling, J.B.J. (=van Stockum) - Ons vorsten-huis door de eeuwen. Catalogus van boeken, pamfletten (......), 's-Gravenhage 1938, 125 pag., geïll.
66066: KERN, H., - Opmerkingen over het Nederlandsche volkskarakter.
35516: Kernius, Joh. Fridericus, uit Schleusingen; Praeses: Laurbecchius, Isaac - Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi [...] Altdorf Jobst Wilhelm Kohles 1700
31699: Kernkamp, G.W. - Over de materialistische opvatting van de geschiedenis [...] Amsterdam Scheltema & Holkema 1901
31701: Kernkamp, G.W. - De tragedie der historie [...] Haarlem H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1919
4140: Kernkamp, J.H. - Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme, aanwezig in het Museum Meermanno-Westreenianum. Den Haag 1948, 80 p., met tabel, geïll.
4888: Kernkamp, J.H. - Johan van der Veken en zijn tijd. 's-Gravenhage 1952, 35 p., geïll., met genealogisch overzicht.
36376: Kernn, Joachim, uit Brandenb. Marchico. Praeses:Berger, Joachim Ernest - Exercitatio historica de coemeteriis, vulgo alias Kirchhoffe oder Gottes Acker Rostock Richel 1689
8556: Kersteman, Franciscus Lievens - Academie des jonge practizyns, of Beredeneerde consideratien over de theorie en de practycq in zaaken van rechtspleeging [...]. Opgesteld tot instructie, en ten dienste van aankomelingen, welke zig in de eerste gronden der rechts-oeffening zoeken te bekwamen. Den Haag, Pieter van Os, 1765.
8563: Kersteman, Franciscus Lievens - De reizende dansmeester, of de vermomde aristocraat. Alkmaar, Hartemink etc., [1791]. [2 delen, doorlopend gepagineerd]
53564: Kersteman,Franciscus Lievens - Zeldzaame levens-gevallen van J.C.Wyerman, op de Voor-Poorte van den Hove van Holland overleeden, behelzende zyne weergalooze en voortreffelyke geleerdheid. Zyne wonderbaarlyke ontmoetingen [....] 2e druk, Den Haag, Pieter van Os, 1763. [Gebonden met:] Aanhangzel [...] behelzende behalven de voornaamste krygsbedryven van zyn moeder Lys Sint Mourel, eenige merkwaardige byzonderheden rakende zyn eigen leven, Den Haag, Pieter van Os, 1763.
34381: Kervel, Johanneus Martinus Ludolphus van, uit Gorinchem - Specimen juridicum inaugurale de forma donationum inter vivos [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
25142: Kervyn de Volkaersbeke, Ph. et J. Diegerick - Documents historiques inédites concernant les troubles des Pays-Bas 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques. 2 delen in 1 band, Gent 1847-1849, 472 + 20 + 300 + 16 pag. Geillustreerd met 5 uitslaande platen. Enige waterschade aan band en enkele marges.
64878: KESER, H., - Prentenboek van Zaltbommel
59714: Kessel, Theodor van (ca. 1620- after ca. 1660), after Hecke, Jan van den I (1619/20-1684) - ALCUNE / ANIMALI / desegnate per / Giovanni vanden Hecke / et Intagl[ia]te per / Theod. van Kessel / An. 1654
68903: KESSEL, J., - La Steppe Rouge/Nuits des Princes
35530: Kesselring, Ernestus Fridericus, uit Pruisen; Praeses: Wegner, Gottfried - Disputatio historico-theologico-homiletica, de risu Paschali [...] Königsberg Erven Friedrich Reusner 1705
68021: KESTELOOT, J. L., - Hulde aan de nagedachtenis van Mr. Anton Reinhart Falck, vrij gevolgd naar het Fransch van den heer A. Quetelet.
66400: KESTELOOT, J. L., - Hulde aan de nagedachtenis van Mr. Anton Reinhart Falck, vrij gevolgd naar het Fransch van den heer A. Quetelet.
36668: Keth [Ket], Theodorus, uit Harlingen - Positiones subsequentes examini publico subjicio [ 24 stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden -- 1651/52
20012: Ketner, F. - Facsimiles bij F. Ketner, De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, Utrecht 1932. Map met 3 pag. tekst en 14 facsimilé's op 10 bladen. Zeldzaam.
32235: Keuchenius, Henri Johan Christiaan Anton, uit 's Gravenhage - Op welk tijdstip ontstaat de verbintenis uit de wisselacceptatie? Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
60184: Keun, Hendrik (1738-1787), Bogerts, Cornelis (1745-1817) and published by Crajenschot, Theodorus (fl. 18th century) - The new Amsterdam theater seen from the Leidseplein
66437: KEUS, KATINKA; JEFF CLEMENT, - Het herbinden van Beslers Hortus Eystettensis, 1613
60392: Keus, J. (Dutch, 19th century) - Eight or more Dutch fishing boats (so-called 'botters') on a wind-blown lake
4012: Keussen, H. - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep, deel III. De schrijnsoorkonden van Keulen. Bonn 1927, 100 p., geb.
31172: Keverling Buisman, F. ( inl.) - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Buurmalsen, Arnhem 2007, 84 pag. + 14 losse kaarten, in linnen portefeuille.
8110: KEVERLING BUISMAN, F. - Ordelen van de etstoel van Drenthe 1399-1447.
3908: Keyser, Charles S. - The Keyser Family, descendants of Dirck Keyser of Amsterdam. Philadelphia 1889, 161 p., geb., geïll. Zeer fraaie band met heraldische versiering in goud.
66004: KEYZER, J. DE, - Nieuwe Nederlandsche Chrestomatie, of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzij.
66012: KEYZER, DIRK, - Omstandig verhaal van den schrikkelyken brand, voorgevallen te Broek op Langedyk; alwaar 41 huizen en het raadhuis door de vlammen zyn verteerd. Op den 10 April 1793. In rym beschreven door Dirk Keyzer,
23032: KICHÉ - Fraai gekalligrafeerd kaartje met "De heer Pieter Kiché", 18e-eeuws (uitgave P.J.Entrop).
35576: Kiesewetter, Jacobus, uit Nordhausen; Praeses: Leopold, Daniel - Cultura animi [...] Wittenberg Prelo Meyeriano 1704
36318: Kiesling, Joh. Polycarpus, uit Erford; Praeses: Rivinus, August Quirinus - Disputatio inauguralis de morbis a vestitu Leipzig Tietze 1721
14612: Kievit, Pieter Dimmen - Herinneringen uit het nageslacht van Hendrik Kievit en Hendrika Neeltje Kooijman, gehouden ter gelegenheid van de eerste familie-reunie.
8600: Kikkert, Pieter - Proeve van Nederlandsche gezelschappelijke gezangen. Door het muziekgezelschap Harmonie, te Vlaardingen. Eerste stukje. Schiedam, G.W. van Hemsdaal, 1818.
64926: KIMMAN, J., - Het hofje van Beresteyn. Ernstige bedenkingen rakende den veelbesproken verkoop der aldaar voorhanden kunstschatten met het oog op algemeene maatschappelijke belangen
56608: Kinderman, Hans, - Uber die guten sitten beim essen und trinken. Das ist das II. Buch von al-Ghazzali's Hauptwerk, Leiden 1964.
64051: KING, MOSES, - King's views New York
65677: KINGSTON, W.H.G., - The Merchant of Haarlem, a Tale of King Philip's Reign in the Netherlands
22914: KINKER, BAKKER - Nieuwjaarswens van G.A. Kinker en T.F. Kinker-Bakker, d.d. Utrecht 1947, 4 p, gedrukt.
65576: KINKER, J., - Almanzor en Zehra, treurspel. door Mr. J. Kinker
65090: KINKER, J., - De Tempelheeren, treurspel, zoo veel mogelijk, letterlijk gevolgd naar het Fransch van den heer Raynouard, door Mr. J. Kinker
65114: KINKER, J., - Gedichten
65574: KINSBERGEN, J.H. VAN, - Myne droomen 1800
42729: Kinschot, G.R. van - Beschryving der stad Oudewater. Delft, Boitet, 1747.
5692: Kinschot, C.Ph.L. van - Genealogie van het geslacht van Schooten later genoemd (van) Schoyte (België) en Van Kinschot (België en Nederland), overdrukken uit Gen. en Her. Bladen jrg 5 t/m 10, ruim 800 p., ongebonden
42127: Kinschot, G.R. van - Beschryving der stad Oudewater. Delft, Boitet, 1747.
67279: KIPLING, R., - Wederopbouw. Indien.
66248: KIRCHEISEN, F.M., - Napoleon I. Ein lebensbild, 2 volumes
16978: Kirshenbaum, S. (ed.) - Fineprint. Volum 14, number 1: january, 1988. San Francisco: Sandra Kirshenbaum, 1988.
31797: Kisch, I. - Universalisme oud en nieuw [...] Leiden A.W. Sijthoff 1945
65285: KIST, W., - Leonore van Atrecht, of De belooning der standvastigheid en liefde / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden
43540: Kist, N.C. - Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen, bijzonder over die in de Pieters-kerk te Leiden, Leiden 1843, extract uit?, pp. 419-494.
43184: Kist, Ewaldus - Beknopte beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden. 2 delen, Dordrecht, Blusse, 1815.
47854: Kist, N.C., - Bijdragen tot de vroegste geschiedenis en den toekomstigen bloei der Hoogeschool te Leiden, Leiden, v.d. Heuvell, 1850, (6)+125(1) pag., geíll. met facsimile. Half leer, goed exemplaar.
8618: Kist Ez, Anthony - Overwinningslied. [z.p.], [z.n.], 1815.
35266: Kist, Janus Christianus, uit 's-Gravenhage - Dissertatio medica inauguralis de carcinomate pancreatis Leiden Brill 1855
3914: Kist, J.G. - Het geslacht Kist. 's-Gravenhage 1930, 112 p., geb., geïll.
65286: KIST, W., - Albertina van wilgenhorst of de rampen der vooroordeelen / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden. Met platen.
65284: KIST, W., - De wonder-bril / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden. Met platen.
64970: KIST, EWALDUS, - Leerredenen over Gods deugden,
64816: KIST, W., - Eduard van Eikenhorst zijne huisgenoten en vrienden. door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden
64794: KIST, W., - Het leven, gevoelens en zonderlinge reis van den landjonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk / door den schrijver van den Ring van Gyges wedergevonden.
64786: KIST, W., - De Egyptische tooverstaf of katarakterschetsen en tafereelen des menschelijken levens, door den schrijver van den ring van cyges wedergevonden. Met platen.
64793: KIST, W., - Lodewijk van Landen, of de twee bronnen
1402: KITS NIEUWENKAMP, H. - Nederlandsche familiewapens met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. 4 dln. Haarlem [1936-1939]. Geb., geïll., 160, 159, 164 en 160 p. Originele uitgave
1400: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Europeesche `totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels. Haarlem 1935 (of de identieke tweede druk). Geb., geïll., 220 p.
19730: Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J. - Genealogie van het geslacht Nieuwenkamp 1645-1925.
1406: KITS NIEUWENKAMP, H - Nederlandsche familiewapens met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. 4 dln. Haarlem [1936-1939]. Geb., geïll., 160, 159, 164 en 160 p. Reprint van de 4 delen in een band
64524: KITS NIEUWENKAMP, H, - Genealogische en heraldische aanteekeningen betreffende familiën in den Briel en op Voorne en Putten woonachtig
1412: KITTEL, ERICH - Wappen und Siegel im Schrifttum der Nachkriegszeit (1945-1970). Zes overdrukken uit Blätter für deutsche Landesgeschichte (1957-1971), ca. 250 p.
34332: Kivits, Justinus Henricus, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio juridica inauguralis de mutuo secundum principia juris Romani8 ac hodierni [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1831
32943: Klaarbergen, Berend Wijbe van, uit Akkerwoude - Das altwestfriesische jüngere Schulzenrecht. Proefschrift [...] Drachten Laverman 1947
59030: Klaarhamer, P.J.W., - Openbare brief van het Classicaal bestuur van Middelburg aan ds. P.J. W. Klaarhamer, predikant te Middelburg gevolgd door een schrijven aan de Ned. Herv. gemeenten in de Classis, Middelburg, Smits, 1887,8 º : 16 pag.
20604: Klaasen, M.J.C. - Stamboom van het geslacht ( Claassen ) Klaassen sedert begin 1700, Wassenaar 1960, 49 pag., gestencild.
66538: KLAASESZ, H. J., - Neêrlands drukkunst en boekhandel, maandblad. September 1898- februari1899.
69317: KLAASESZ DE BOER, J., - Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland, inzonderheid met betrekking tot Oostergoo. Academisch proefschrift, na magtiging van den rector magnificus Dr. J. J. van Oosterzee, met toestemming van den Akademischen Senaat en volgens besluit der regtsgeleerde faculteit, ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Regt, aan de hoogeschool te Utrecht, te verdedigen op maandag den 15 Junij 1868, des namiddags ten 2 ure.
43872: Klaasse, Piet, - Wij waren getuigen. Dertig tekeningen van Piet Klaasse, inleiding van J.H. de Groot en E. Hoornik, Amsterdam 1946, groot 4o, geb., geïll.
57580: Klary, C., - Le photographe portraitiste, Paris: société d'editions scientifiques, 1892, 137 p.
17089: Kleerkooper, M.M. - Bibliographie van Starter’s werken. Met een inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhof, 1911.
33005: Kleffens, Adrianus van, uit Dokkum - Onderzoekingen aangaande de benedenste grens der longen bij den gezonden mensch. Akademisch proefschrift [...] Groningen L. van Giffen 1867
42060: Kleijn, F.J. - Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven benevens die van Schoonderloo en het slot Spange. Delfshaven, 1873.
33820: Klein, P.W. - Traditionele ondernemers en economische groei in Nederland 1850-1914. Haarlem Erven F. Bohn 1966
68238: KLEINHOONTE, C.D.E., - Letter written by C.D.E. Kleinhoonte of Nederlandsche Vrouwenclub on 16 November 1932 to the magazine "Oud en Nieuw" requesting copies for the library of the club.
31474: Kleinschmidt, A. - Zur Geschichte des Adels, besonders in Deutschland. Overdruk Unsere zeit, Neue Folge X. I, pp. 225-247 und 446-478, geb.
30964: Klerck, Th. P.E. de (red.) - Stamboom Onnes-Boelema II, Groningen 1986, 18 + 791 pag., geb. [ II= sterk vermeerderde herdruk van de editie 1909 ]. Goed exemplaar.
69688: KLERK, A.P. DE, - Stad en sluis en land. Een conflict om de Walcherse uitwateringssluis te Veere in het begin van de achttiende eeuw.
69689: KLERK, A.P. DE, - Varen over Walcherse watergangen van schuitvlot naar schuitvlot. Een vrijwel vergeten vorm van vervoer.
38238: Klerk, Jos de - Haarlems muziekleven in de loop der tijden, Haarlem 1965, 365 pag., geb., geïll., met stofomslag.
69618: KLERK, L. DE, - De modernisering van de stad 1850-1914 / de opkomst van de planmatige stadsontwikkeling in Nederland
68857: KLERKX, F., - Original work of art, two nudes, by Frans Klerkx 9 September 1976.
31310: Kleyn, A.R. - Familie- register van het geslacht Kleyn, Zeist 1933, 142 pag.
23034: KLEYN VAN WILLIGEN, LANS, BOTER - Brief van Kleyn van Willigen & Zn, d.d. Delft 1844, aan B. Lans Jr te Haarlem, betr. de levering van boter, de marktprijzen van boter, etc. Manuscript, 4°, 1 p.
64820: KLEYN, J.P. KLEYN-OCKERSE, A., - Gedichten van Mr J.P. Kleyn, en Vrouwe A. Kleyn Geb. Ockerse. bound with Krygs-liederen
8627: Klijn, Hendrik Harmen - Nieuwe gedichten. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1822-1825. [2 delen]
63830: KLIJN, HENDRIK HARMEN, - Jan Frederik Helmers, geschetst in eene redevoering, uitgesproken in de Maatschappij Felix Meritis, den 25 november 1814 door Hendrik Harmen Klijn.
64813: KLIJN, BD., - Gedichten
56838: KLijnsma, F.P., - Mijne droombeelden over 's lands verdediging, Nijmegen, 1871, 56 pag.
8639: [Kneppelhout, Johannes] ps. Klikspaan - Studentenleven. Augustus 1841 - Februari 1844. 3e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874]. [1 van 2 delen]
8640: [Kneppelhout, Johannes] ps. Klikspaan - Studentenleven. 6e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1899].
68603: KLINKENBERG, J.C.K., - Atelier J.C.K. Klinkenberg. Verkooping te 's-Gravenhage op 9 en 10 december 1924 Pulchri Studio.
35772: Klinkert, Reinder , uit Zwolle - Bijdrage tot de kennis der febris aseptica Utrecht Van Dorsten 1885
34334: Klinkhamer, Sibout Cornelis - Commentatio historico-juridica de juris civilis Romani loco qui est de donationibus ex fragmentis Vaticanis nuper illustrato [...] Amsterdam Erven H. Gartman 1826
32513: Klinkhamer, Sibout Cornelius, uit Amsterdam - Disputatio historico-politica de bello propter successionem regni hispanici gesto, pace rheno-traiectina composito [...] Amsterdam C.A. Spin 1829
69583: KLOK, J., - Voorne en Putten.
25770: Kloos, J. - Noordwijk in den loop der eeuwen. Noordwijk 1928, 442 pag., geïll., geb. in de oorspronkelijke zwart/witte linnenband. Mooi exemplaar.
21084: Kloos, W - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie, Amsterdam 1090, 239 pag.
38768: Kloos, W - Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeusche dichters, Amsterdam 1909, 260 pag., ingenaaid. Goed exemplaar.
47116: Kloos, J., - Een bezoek aan den St. Joris-doelen te Noordwijk, Noordwijk 1911, 19+24 pag., geïll.
65160: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, J., - De Waarheid
32995: Klopper, Janus de, uit De Rijp - Dissertatio juridica inauguralis de contra ventionibus earumque poenis jure Gallico [...] Leiden C.C. van der Hoek 1836
35866: Kloprogge, Ludovicus, uit Ned. Indie - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1846
40768: Kluit, Adr. - Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus
23740: Kluit, A. - Primae linea collegii diplomatico-historico-politici, sistentes vetus ius publicum Belgicum historice enarratum... Leiden, C. v. Hoogeveen 1780, 158 + 53 pag. Half leer. Goed exemplaar.
3922: Kluyver, P.N.J. - Familieboek Kluyver. Z.p. 1946, 79 p., met tabellen. Ex. met een groot aantal aanvullingen en correcties. Mist titelp.
32819: Kluyver, Albert, uit Koog aan de Zaan - Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1884
68592: KNAP, J.J., - Afscheids-predikatie gehouden te Aarlanderveen, den 5. Februarij 1843, bij het vertrek uit die gemeente door J.J. Knap.
56246: Knap, J.J., - Afscheids-predikatie gehouden te Aarlanderveen den 5 februarij 1843 bij het vertrek uit die gemeente, Amsterdam, Den Ouden, 1843, papieren omslag, 44 pag.
1426: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden. Utrecht 1924, 450 p.
1424: KNAPPERT, L. - Trouwen en bruiloft vieren. Baarn 1909, 48 p.
65629: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - De Nederlandsche Spectator, 11 October 1884, no. 41 Johannes Kneppelhout
8647: Kneppelhout, Johannes - Een beroemde knaap. Ter herinnering aan Jan de Graan, geboren te Amsterdam 10 September 1852, overleden te 's Gravenhage 8 Januarij 1874. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1875.
65628: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Printed facsimile of a handwritten poem by Johannes Kneppelhout dated 26 February 1876
65627: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Copy of a handwritten text by Klikspaan in Leiden 26 February 1876.
65598: KNEPPELHOUT, JOHANNES; FREDERIC WILLIAM FARRAR, - Een schooljongen, of Van kwaad tot erger. Naar het Engelsch van F.W. Farrar uitgegeven door J. Kneppelhout. eerste en tweede deel
65099: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Open brief aan Conviva, schrijver van "Het Servetje, Herinnering aan Oefening kweekt Kennis" Leiden, Gualth. Kolff.
64821: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Wenken voor beoefenaars der uiterlijke welsprekendheid, door J. Kneppelhout. De eerste Fransche blijspelers
65091: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Eene jonge jufvrouw in eene delicate positie. Cremers Anna Rooze, bij gelegenheid der tweede uitgave, microscopisch onderzocht.
65115: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - In den vreemde, herinneringen, ontmoetingen, schetsen, door J. Kneppelhout. Zwitserland 15 Junij-5 September 1839.
27032: Knieriem, M - Militärpersonen in evangelischen Kirchenbüchern des Niederrheins vor 1800. I : Der heutige kirchenkreis Kleve. Keulen 1974, 288 pag., geb.
64491: KNIGHT, F., RUMLEY J., - Knight & Rumley's Crests of the Nobility & Gentry of the United Kingdom of Great Britain & Ireland, Designed principally for the use of artists
35952: Kniphorst, Cornelis Johannes Govert, uit Beilen - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1873
30612: Knipping, J.B. - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heavon on earth, 2 volumes, Nieuwkoop 1974, 238 + 539 pag., hardback, ill., good copy.
68444: KNIPPING, J.B., - Pieter Breugel de Oude.
56022: Knodt, H., - Rhein- Mainisches Wappenbuch. Band I, Hessisches Wappenbuch, I Teil, Gorlitz, 1943.
64585: KNOEF, J., - Adriaan de Lelie (1755-1850)
35082: Knokke van der Meulen, W.G. de, uit Oss - Dissertatio inauguralis juridica de adoptione secundum codicem civilem Schoonhoven S.E. van Nooten 1837
68044: KNOOP-GEBRAAD, J. C. VAN DER, - Almanak voor Voorne, Putten, Rozenburg 1956 and 1957, Streekalmanak
68898: KNOOP, W.J., - Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over Willem den Derde,
3928: Knoors, H.J. - Ex Insula de Boyen. Genealogie van het geslacht Knoors. Roermond 1987, 198 p., geïll., met tabellen.
1432: KNÖTEL, PAUL - Bürgerliche Heraldik. Derde druk. Breslau 1922. Geb., geïll., 38 p.
36018: Knuttel, Willem Pieter Cornelis, uit 's-Gravenhage - Regeeringskinderen 's-Gravenhage Nijhoff 1918
68167: KNUTTEL DZN, P., - 30 november 1813-1863.
68445: KNUTTEL JR, G., - Theo van Hoytema.
55008: Knuttel, W.P.C. - Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's Gravenhage, 1914.
55116: Knuttel, W.P.C. - Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's-Gravenhage 1914
23826: Knuttel, G. - Der voghelen sanck. Een oud lied verlucht, 's-Gravenhage, Boucher, 1933 (20) pag., geïll. Zeer goed exemplaar, als nieuw.
65321: KNYVETT, R. H., - "Over there" with the Australians
63382: Kobell, Jan I (1755-1833) [?], after Rijnvisch, C. (fl. 1626-1629) - Woman milking a cow (vrouw die koe melkt).
57014: Kobler, Buser [BUKO]; - 24 Heraldische exlibris. Einleitung von Herrn Rich. Braungart, Munchen 1929.
51656: Kobus, J.C. en W. de Rivecourt, - Biographisch woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgave, 3 delen, Arnhem, Cohen 1886.
32009: Koch, Janus Carolus, uit Zevenaar - Specimen historicum de Petri theologia per diversas vitae, quam egit, apostolicae periodos sensim explicata [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zn 1854
36394: Koch, Hermann Nicol., uit Werden; Praeses: Schmeizel, Martin - Dissertatio de natura et indole artis heraldicae Jena Muller 1721
22862: STÄRCKE-KOCH - Brief van A. en H. Stärcke-Koch aan mej. Reyerse, d.d. Den Dolder 1917, manuscript, 2 p.
33007: Koch, Guilielmus Carolus Georgius Theodorus, uit Hemmen (Gld.) - De Juliano Imperatore scriptorum, qui res in Gallia ab eo gestas enarrarunt, auctore disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Arnhem K. van der Zande 1890
50784: Kock, F. de (verz.); - Katholieke herdrukken (...) verzameld door F. de Kock. I. De gevangenschap van Le Sage en zijn strijd voor de kerk; II. Burgers van de tweede rang [J.H. Sassen], Heiloo 1937-1938, 278 + 247 pag. Met prospectus voor de reeks, 4 pag.
64251: KOEBER, R., - Die Philosphie Arthur Schopenhauers.
3934: Koechlin, H. - Kwartierstaat en stamreeks, benevens beknopte familie-geschiedenis. ['s-Gravenhage 1943], 16 p., geïll. Oplage 50 exx.
3936: Koeckoek - Kroniek van een geslacht, nrs. 2 (1982), 3, 5, 6, 7, 9 t/m 21 (1992).
60782: Koekkoek, Marinus Adrianus (1807-1868) - Study drawing of Trees
64701: KOEKKOEK, B.C., - Herinneringen en Mededeelingen van eenen Landschapschilder door B.C. Koekkoek, met platen.
69734: KOEMAN,C., - Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850 / Guide to the study of topographical mapping in the Netherlands 1750-1850. [1e druk].
14850: Koeman-Poel, Geeske S. - Bourtange. Schans in het moeras en Chronique de Bourtange.
69607: KOEMAN,C., - Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850 / Guide to the study of topographical mapping in the Netherlands 1750-1850. [1e druk].
69736: KOEMAN,C., - Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden.
66015: KOEMAN, K. THIJSSE, JAC. P., - Oud-Bloemendaal 1886 - november - 1926 : jubileumuitgave aangeboden door de firma J.A. Boskamp en Zonen te Overveen
68218: KOENEN, H, J., - Lijkrede op D.J. van Lennep, gehouden in de Groote Gehoorzaal der Doorluchtige Schole te Amsterdam op den maandag den 11 April 1853..
32211: Koenen, Hendrik Jacob, uit Amsterdam - Beschouwingen over rechtsgemeenschap. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1891
8650: Koenen, Hendrik Jacob - Hieronymus van Alphen, als christen, als letterkundige en staatsman. Amsterdam, H. Höveker, 1844.
1436: KOENEN, H.J. - Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland. Leiden 1846. Geïll., 451 p.
6440: KOENEN, H, J. - Strafbepalingen tegen heraldische usurpatie. Overdruk "De Nederlandsche Leeuw" 1897. 18 p.
64897: KOENEN, H, J., - Eene bijdrage tot de Staats- en handelsgeschiedenis van de Republiek der Vereenigde Nederlanden
39312: Koenen, H.J. - Adriaan Pauw. Eene bijdrage tot de Kerk- en handelgeschiedenis der 16e eeuw, Amsterdam 1842, 188 pag., geb. in half leer, geillustreerd met 4 platen.
23820: Koenen, H.J. - De Nederlandsche boerenstand historisch beschreven, Haarlem 1858, 155 pag.
30466: Koenraads, J.P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff, Laren 1985, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
8659: Koetsveld, Cornelis Elisa van - De Oudejaars-avond. 7e druk. Arnhem-Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen, [1898].
8657: Koetsveld, Cornelis Elisa van - De pastorie te Mastland. 12e druk. Uitgegeven onder toezicht en met inleidend woord van Dr. E. Laurillard. Arnhem-Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen, [1899].
8660: Koetsveld, Cornelis Elisa van - Snippers van de schrijftafel. 3e vermeerderde druk. Schoonhoven,.S.E. van Nooten, 1875.
22870: KOEVOETS - Enkele stukken betr. de familie Koevoets te Terneuzen, ca. 1930-1950, manuscript, 6 p.
53504: Kofoed, A.; H.J. Scholte; C.F. Albrecht; Fred. Fiebig; H.A. Leur jr.; J. Bosch - Inlichting aan de leden der Herstelde Evangelisch-Luthersche gemeente nopens het voorgevallene met derzelver proponent den eerw. heer H.F. Kohlbrügge. Amsterdam, 1827.
33596: Kohl, Nicolaus Antonius, uit Amsterdam - Dissertatio philologico juridica inauguralis de jure asylorum [...] Leiden Cornelius Haak 1741
15477: Kohl, J.G. - Reisen in den Niederlanden. 2 dln. Leipzig: Arnoldische Buchhandlung, 1850.
63941: Jacobus Kok - Vaderlandsch woordenboek negentiende deel (HAA-HAAR)
67594: KOK, R.S./VOS, W.K. (ED.)., - Archeologie van de Tweede Wereldoorlog.
52613: Kok, J. - Vaderlandsch woordenboek, deels 1e en 2e druk, 35 delen. Amsterdam, J. Allart, 1785-1794, ruim 10.000 pag.
69575: KOK, M. (ED.), - Schade door overstroming: Ervaringen uit New Orleans.
69576: KOK, M. (ED.), - Twee jaar na Katrina. De catastrofale overstroming van New Orleans.
66208: KOK, J. FOKKE, F., - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.
52433: Kok, Jacobus - Amsteldamsche jaarboeken. 3 delen, Amsterdam, 1781.
69260: DE KOK, J.A., - Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van Protestantisering en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880.
1444: KOKER, F.C.W. (uitg.) - Rapport over de vicariegoederen in hun verband tot de andere kerkelijke goederen in Gelderland. Z.p. [1894], 164 p.
33382: Kol, Johannes Wilhelmus Antonius van, uit 's Gravenhage - Over congruenties en complexen van kubische ruimtekrommen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
35494: Kolbe, Johannes Carolus, uit Breslau; Praeses: Ludwig, Gottfried Thomas - Historia Saxoniae a Francis subiugatae regnante Carolo M(agno) [...] Leipzig Immanuel Tietze 1724
58758: Koldijk, S.S., - New tramcars for Rotterdam, Manchester [1950?], 18 pag., geïll.
69577: KOLEN, B. (ED.), - Schade door overstroming: Leren van Franse ervaringen met de storm Xynthia.
68878: KOLFF, M., - Artikelen 1-373 van het Reglement op het Beheer der Rivierpolders in de Provincie Gelderland toegelicht door Mr. M. Kolff, Heemraad van Tielerwaard.
69720: KÖLKER,A.J., - Kroniek van de Beemster - Geschiedenis van de Bemaling - Beemsterlants Caerten.
4704: Kollenburg, H.M.M. van - [Inventaris van het] Archief van de heren van Oijen (1550-1899). Den Bosch: RA, 1969, 84 p.
1446: KOLLER, F. - Sceaux et cachets armoriés, reposant dans les divers dépôts d'archives de Belgique. Brussel 1956. Geb., geïll., 236 p.
37268: Koller, F. e.a. - Who's who in Belgium 1957-1958, Brussel 1959, 920 pag., geb.
1450: KOLLER, F.; A. SCHILLINGS - Armorial Universel, deel I. Brussel 1951. Geb., 454 p.
68422: KOMRIJ, G.,BLOM, O., - De bibliotheekknecht & Biblioteca da Estrela
36388: Kongehl, Christ. Gottlieb, uit Reg. Pruss. ; Praeses: Behm, Johann - De agonothetis Graecorum Konigsberg Reusner 1717
66163: KÖNIG, PETER; IRIS BOHNE, - Bibliographie zur Herstellung und Veredelung des Hohlglases. I. Deutschsprachige Literatur bis 1945. II. Literatur in der DDR sei 1945.
64063: KONIG, GUSTAV, GELZER, HEINRICH, - Dr Martin Luther der Deutsche Reformator. in bildlichen darstellungen von Gustav König, in geschichtlichen Umrissen von Heinrich Gelzer
68875: KONIJNENBURG, E. VAN., - Scheiding van Maas en Waal : beschrijving van den vroegeren waterstaatkundigen toestand in Noordbrabant, alsmede van de werken uitgevoerd voor de verlegging van den Maasmond.
57552: Koning, Dr. J. - De Telephoon afgebeeld en verklaard. Met een beweegbaar model in 8 gekleurde platen en ophelderende figuren in de tekst, door Dr. J. Koning. AE. E. Kluwer, Deventer, n.d. [ca. 1900].
36028: Koning, Jakobus de, uit Mijdrecht - Studien over de El-Amarnabrieven en het Oude Testament inzonderheid uit historisch oogpunt Delft Meinema 1940
32993: Koning, Jacobus de, uit Dordrecht - Specimen juridicum inaugurale de tabellionis munere in negotiis mercatoriis [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z. 1854
24856: Koning, J.; - Geschiedenis van het slot te Muiden en Hoofts leven op hetzelve. Amsterdam, v.d. Hey, 1827.
68488: KONING, L., - Levens-schetsen van twee honderd veertig vaderlandsche mannen en vrouwen/Merkwaardige bijzonderheden, uit de vaderlandsche geschiedenis waarin de reddende hand der voorzienigheid kennelijk doorstraalt/Opkomst en bloei van het lager-onderwijs in Nederland/Beschrijving van eenige voorname watervloeden en overstroomingen in Nederland/Verzameling van honderd-veertig spreekwoorden/Beschrijving van de voornaamste maatschappelijke betrekkingen/Beschrijving van de merkwaardigste kunst-voortbrengselen/Uitvindingen en ontdekkingen/Natuurlijke historie/Beschrijving van honderd diersoorten/Beschrijving van vele voorname voorwerpen uit het groeyend-ryk/Beschrijving van vele voorname delfstoffen/Verklaring van den Naams-oorsprong van wereld-delen, landen enz./ Etymologische verklaring van eenige aardrijkskundige benamingen/Hemelkunde/Verzameling van vele in de zamenleving voorkomende, vreemde woorden en verkortingen etc.
51067: Koning, C. de - Beschrijving der stad Haarlem voor de jonge lieden. Leiden, Mortier, 1809.
37774: Koning, Corn. de - De voorvaderlijke levenwijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der 16e eeuw, Haarlem, Bohn, 1830, 16 + 258 pag., orig. karton. Watervlekkig.
69753: KONING, HASSELT, J. VAN, - Rapport over de ingekomen bezwaren tegen het ontwerp tot verbetering der gecombineerde waterlossing van de polderdistrikten 'Het rijk van Nijmegen" en "Maas en Waal".
63971: Cornelis de Koning - Tafereel der stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den Tegenwoordigen toe
27716: Koning, C. de - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande... tot het einde der 16e eeuw, Haarlem, Bohn, 1810, 258 pag., geb. in halfleer. Goed exemplaar. Geïllustreerd met titelvignet en plaat, beide door R. Vinkeles.
66151: KONING, C. DE, - Tafereel der stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den Tegenwoordigen toe
34184: Koning de Raadt, Joannes, uit Bellingwolde - Specimen iuridicum inaugurale exhibens meditationes quasdam ad art. 1326 codicis civilis [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1824
65113: KONING, L., - Levens-schetsen van twee honderd veertig vaderlandsche mannen en vrouwen. door L. Koning, instituteur te Haarlem; Opkomst en bloei van het Lager-Onderwijs in Nederland; Beschrjving van de merkwaardigste Kunst-voortbrengselen; Uitvindingen en ontdekkingen; Beschrijving van eenige Watervloeden en overstroomingen in Nederland; Oud-Nederlandsche mannen; Spreekwoorden; Mengelingen;
65058: KONING, C. DE, - Geschied en letterkundige mengelingen.
65033: KONING, J.;, - La vie de Jean-Charles-Joseph van Speyk extraits de l'ouvrage de Jacques Koning, traduits du Hollandais par Ch. Gallas
64938: KONING, JACOBUS, - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk.
64729: KONING, C. DE, - Aanspraak en dichtregelen gerigt aan de rederijkkamer De Wijngaardranken onder de zinspreuk: Liefde boven al, bij het ontblooten van de gedenksteen door haar op den Doelen geplaatst voor Ripperda en Haarlems burgerij in 1572 en 1573, op den 30 april 1831.
59351: KONINKLIJK HUIS, WILHELMINA, VPRO, MULDER, - Tekst van causerie door Anna H. Mulder over Prinses Wilhelmina (80 jaar) op 28 augustus 1960. 3 p., gestencild, folio-formaat.
38896: Konynenburg, Jano - Laudatio Simonis Episcopië, publice dicta Amstelaedami, in aede sacra remonstrantium, 23-11-1790, Amsterdam, Schalekamp, 1791, 4o, 56 pag.
30912: Kooij, P. ( red.) - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914, Assen 1993, 413 pag., geïll.
20886: Kooij, Joh. van der - Genealogieën Van der Kooij, 1e druk, Rijswijk 1983, 240 pag., geb.
69296: KOOIJMANS, L.L., - Onze vroegste voorouders. De geschiedenis van Nederland, tot 5000 v. Chr.
69077: KOOIMAN, D., - Waterstaatswetgeving.
8665: Kooistra, B. - Ideeën. Proza en poëzie. [z.p.], [z.n.], [c. 1875].
9159: [Oeveren, Cornelis van]; Thijs Kool - Kees de windbuyl, of De vernietigde history. Klugt-spel. Amsterdam, Hendrik Vrydag, [1747].
42717: Kool, J.A. en N.H. Henket - Onderzoek in hoeverre de smalle spoorwijdte van 1 a 1,10 meter voor de behoeften van het vervoer op Java toe te passen en uit een economisch oogpunt aan te bevelen zoude zijn. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1870.
69715: KOOLE, M.C. (ED.), - Waterbouwkundige constructies, handboek voor gemeente-architecten, opzichters van rijks- en provinciale waterstaat, waterschap- en polderopzichters, aannemers, uitvoerders en studeerenden, tevens ten dienste van het technisch onderwijs en voor zelfstudie / bewerkt door M.C. Koole ; met medewerking van W. Gabrielse en andere ervaren technici.
67108: KOOLEMANS BEIJNEN, G. J. W., - Historische Gedenkboek der Herstelling van Neerlands Onafhankelijkheid in 1813. Tweede deel.
19246: Kooper, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.
67462: KOOPERBERG, LEO MAURITS GERARD, - Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes der Nederlanden (tot den vrede van Kamerijk)
31733: Koopmans van Boekeren, Janus Rudolphus, uit Harlingen - Spicilegium criticum in G. Suetonii Tranquilli vitis D. Iulii et D. Augusti. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1897
1462: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland vóór 1811. Leeuwarden 1883, 198 p.
60270: Lodewijk Willem van Kooten (junior) (1903-1972) - De zes wieken, Alkmaar
33650: Kooyker, H.A. - Over de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskunde.
66128: KOP, F. H. VAN DER, - Bernard de Merode als luitenant-stadhouder van Friesland, 1580-1583.
39260: Kops, Jan - Hulde aan de letterkundige verdiensten van mr Jacobus Scheltema, toegebragt in het Utrechtsche dep. der My. Tot Nut van 't Algemeen, Utrecht 1836, 40 pag., orig. omslag.
66373: KORS, T., - De tocht opnieuw
3782: Kort, J.C. - Het archief van de graven van Holland 889-1581. 's-Gravenhage 1981, 3 delen, 193+590 p.
42693: Kortebrandt, Jacob - Beschryving der stad Rotterdam, (...) en van de publyke gebouwen, gedeeltelyk getrokken uit nagelaate geschriften. Rotterdam, N. Cornel, [ca. 1786].
34930: Kortenbout van der Sluijs, Gerhard, uit Vollenhove - Aanteekeningen op Art. 1685 van het Burgerlijk Wetboek Leiden Somerwil 1879
34482: Korteweg, Arend Antonie, uit Middelharnis - Versie en extractie Leiden Van Doesburgh 1884
69383: KORTHALS ALTES, J., - Sir Cornelius Vermuyden. The lifework of a great Anglo-Dutchman in land-reclamation and drainage.
36632: Korthals Altes, A.P. - Foto van diner t.g.v. candidaatsexamen rechten van A.P.Korthals Altes 1925
38678: Kossmann, A. en W.A. Wagener - Tentoonstelling In het verborgene gedrukt, Rotterdam, Boymans, 1945, 39 pag., geïll.
1476: KOSSMANN, E.F. - De boekverkopers, notarissen en cramers op het Binnenhof [te 's-Gravenhage]. 's-Gravenhage 1932. Geb., geïll., 210 p.
28552: Kossmann, E.H. en A.F. Mellink (ed.) - Texts concerning the revolt of the Netherlands, Cambridge 1974, 295 pag., hardback with dustwrapper.
8674: Koster, P. (vert.); Voltaire - De onbescheidene, blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman en C. van Hulst, 1826.
53514: Köster Henke, W.L.H. (voorwoord) - De boeventaal. Zakwoordenboekje van het bargoensch of de taal van de jongens van de vlakte, in woorden, en zinnen alphabetisch gerangschikt. Dokkum, Schaafsma & Brouwer [1906].
31973: Kosters, W.H. - Het godsdienstig karakter van Israëls historiografie. Leiden E.J. Brill 1892
6785: Anoniem (vert.); August von Kotzebue - De lasteraars, tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1796.
63820: KOTZEBUE, A. VON, VAN ESVELDT-HOLTROP, J.S., - De Verwarring, blijspel in vijf bedrijven naar het hoogduitsch van A. von Kotzebue, door .S. van Esveldt-Holtrop
6782: Anoniem (vert.); August von Kotzebue - De nieuwe eeuw. Kluchtig blyspel in een bedryf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren, 1801.
6776: Anoniem (vert.); August von Kotzebue - De educatie-raad, blijspel, in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Brussel, J. Sacré, [1828].
6775: Anoniem (vert.); August von Kotzebue - De edele logen. Tooneelspel in een bedrijf. Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1792. [Uit: Algemeene spectatoriaale schouwburg, V]
7476: [Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.)]; August von Kotzebue - De schrijf-lessenaar, of De gevaaren der jeugd, tooneelspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop, 1801.
7478: [Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.)]; August von Kotzebue - Ubaldo, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
8705: L., P. (vert.); August von Kotzebue - De huisselijke twist, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren en Zoon, 1817.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/1