Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3185: KALSHOVEN, L.G.E., - De Biologie van de Djatitermier (Kalotermes Tectonae Damm) in verband met zijn bestrijding/Bionomics of Kalotermes Tectonae Damm as a base for its control. Orig. thesis [Wageningen university].
3186: KALSHOVEN, L.G.E. - Topbeschadigingen door insecten in Boschculturen.
49489: KALVODOVA-SIS-VANIS, - Schürler des Birn-Gartens [Disciples of the Pear Garden]. Das Schinesische Singspiel. [Translated into German by Bedrich Schick, First edition, thus].
46019: KAM, G., - Suteja Neka dan Museum Neka/Suteja Neka and the Neka Art Museum. Orig. edn.
45029: KAM, B.J., - Metrix en Medicus. Een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900. [Orig. thesis Catholic University Nijmegen].
56834: KAMAKURA ENOSHIMA (PHOTOGRAPHER), - Kamakura Enoshima 12 sorted photographs [of Japan]. [title on frontside of original envelope].
53772: KAMER, B.W. VAN DE, - Indische Caesarenwaanzin. [Eerste druk; First edition].
50455: KAMERIK MUNICIPALITY GELDERLAND - - Opening Gemeentehuis Kamerik 23 september 1955. [drie originele foto's; Three original photographs].
52740: KAMERLING, R.N.J., - De N.V. Oliefabrieken in Nederlands-Indië. Bedrijfsvoering in het onbekende. [Eerste druk; First edition].
52642: KAMERLING, J. (EDITOR), - Burger en Overheid in de monumentenzorg. Symposium. [eerste druk; First edition].
37735: KAMERLING, G., - Onze Oost. Beknopt geschiedkundig overzicht van Neerlands Indië.
56092: [KAMERLINGH, H., SECRETARY BEGO], - BEGO: Bond Ex-Geïterneerden en Gerepatrieerden van Overzeek. December-nummer Nr. 3, 1980. [Eerste druk; First edition].
55359: KAMMA, F.C. - Albert Zaaier op Nieuw Guinea. Enkele grepen uit het leven van A.J. de Neef als Papoea-Zendeling. [Eerste druk; First edition].
53609: KAMMA, FREERK C. (COMPILER/TRANSLATOR), - Religious texts of the Oral tradition from Western New-Guinea (Irian Jaya), part B: The Threat to Life and its Defence against Natural and Supernatural Phenomena. [First edition].
48571: KAMMA, F.C., - De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Tweede druk. [second edition].
45389: KAMMA, B[ABS] (TRANSLATION), - Feest in Papoea-Land. Een Panorama in Kleuren. Translated and adapted after the original english edn. First dutch edn.
37092: KAMMA, F.C., - Dit wonderlijke werk. Het probleem van de communicatie tussen Oost en West gebaseerd op de ervaringen in het Zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya), 1855-1972. Een Socio-missiologische benadering.
8454: KAMMA, F.C., - Kruis en Korwar. Een honderdjarig vraagstuk op Nieuw Guinea. Orig. edn.
8455: KAMMA, F.C. & S. KOOIJMAN - Romawa Forja. Child of the Fire. Iron Working and the Role of Iron in West New Guinea. (West Irian). Orig. edn.
54422: KAMON-NO-KAMI, - De Avonturen van Fô. Een japansche verhaal. [Eerste druk; First edition.
56209: KAMP, HANS VAN DE, - Jargon. Woordenboekje van de Oosterse Keramiek. [Eerste druk; First edition].
52696: KAMP, ANIK VAN DE, - Van een Kraplap. Impressies van de nog levendedracht in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk. 2e druk [Second edition].
46770: KAMP, J. VAN DE & J. VAN DER WIJK, - Koosjer Nederlands. Joodse woorden in de Nederlandse taal. Eerste druk. [First edn.].
51752: KAMPEN, A. VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van de arts dr. L.J.A. Schoonheyt in het voormalige Nederlandsch-Indië, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland. 3e druk. (3rd. edn.).
50055: KAMPEN, A. VAN, - Djoeroemoedi Jan Van Leeuwen. [FIRST Indonesian Language edition translated from the original dutch Ketelbinkie's Stuurmanstijd, by Hasanamin].
50021: KAMPEN, N.G. VAN (1776-1839), - Galerij van Vermaarde Vrouwen; Eene bijdrage ter waardeering van het vrouwelijke karakter in buitengewone omstandigheden. Vry gevolgd naar het Hoogduitsch...[First dutch language edition, freely translated after the original german edition Pantheon berühmter und merkwürdiger Frauen...]
49656: KAMPEN, A. VAN (EDITOR), - De Oude Chinalijn. Herinneringen van Oud-Chinalijners. Verzameld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Maatschappij (J.C.J.L. & K.J.C.P.L.).
47324: KAMPEN, A. VAN, - Het laatste Bivak. (In aansluiting op Jungle Pimpernel, Controleur B.B.). Derde druk/third edition.
45283: KAMPEN, A. [C.] VAN - Jungle Pimpernel. Controlur B.B. Zevende druk. (seventh edn.).
45273: KAMPEN, A. [C.] VAN - De verloren Vallei. Tweede druk. (second edn.).
42061: KAMPEN, H.C.A. VAN & PIET MARÉE, - Varen. Orig. edn.
38031: KAMPEN, H.C.A. VAN - De Kanosport.
8456: KAMPEN, A. [C.] VAN - Jungle Pimpernel. Controlur B.B. (various edns.).
8457: KAMPEN, A. VAN - Hart zonder haat
8458: KAMPEN, A. VAN - [Prauw aan boord] Een novelle
8459: KAMPEN, A. VAN - Wijkende wildernis. Onder Kannibalen en christen Papoea's.
8460: KAMPEN, A. VAN - De verloren Vallei. (various edns.: 1st/2nd.).
8461: KAMPEN, A. VAN - Beeld van Nieuw Guinea/New Guinea To-day. Tweede druk. (2nd. edn.).
38210: KAMPTO UTOMO(SAJOGYO), - De Samenleving van spontane Transmigranten in het gebied Way Sekampung (Lampung).
53720: KAMSTEEG, A., - 1969, Het Jaar van de Papoea. [Originele uitgave; Original edition],
51846: KAMSTEEG, A., - 1969; Het jaar der Papoea's. [Covertitle]. 3e herziene druk [Third revised edition].
50842: KAMSTRA, E., - Een verzameling Indonesische Krisheften. Een greep uit de collectie; E. UITZINGER, Guanyin doorgelicht; M. FITSKI, De Haas en de Maan. Arita-Porselein in Japan: `620-1820. In:Aziatische Kunst, Year 32, nr. 3 (september2002).
53990: KAN, C.M., - De belangrijkste Reizen der Nederlanders in de 19e eeuw ondernomen. De voornaamste werken in dat Tijdperk op Geographisch gebied verschenen. Published in:TAG, Tweede Serie, Deel VI.
51456: KAN, C.M., - Nederland en de kust van Guinea. [Eerste druk; first edition].
50645: KAN, F.J.M. VAN, - Riluzole studies towards dose individualization in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis. [Original thesis Utrecht university].
46041: KAN, W[IM] (1911-1983), - Corry en Ik. Eerste druk. [First edn.].
45897: KAN, W. (1911-1983), - Burmadagboek 1942-1945. First edn.
40777: KAN, J. VAN, - De rechtstitels der Compagnie.
3195: KAN, J. VAN - La Place de la Désa Javanaise dans l'Organisation Administrative du Pays.
3193: KAN, J. VAN, - De Rechtsgeleerde boekenschat van Batavia ten tijde der Compagnie.
3194: KAN, J. VAN, - Het rechtsmiddel der revisie voor den raad van Justitie des Kasteels Batavia.
3191: KAN, C.M., - Proeve eener Geographische Bibliographie van Nederlandsch Oost-Indië voor de jaren 1865-1880. First edn.
3192: KAN, J. VAN (INTROD.), - Lijst der oude boeken van de voormalige Nederlandsche Oost-Indische Compagnie ter Kuste Coromandel/List of records of the Dutch East India Company settlemen on the Coromandel Coast, 1702-1875. Orig. edn.
3196: KANAPATHY, V., - The Malaysian Economy. Problems and Prospects. Orig.edn.
50425: KANIKKAR [SIAMESE (THAI) ARTIST], - Siam. [Two original antique Pastels, signed KANIKKAR].
42249: KANNIK, P., - Uniformen in Farben. Transl. fr. the orig. danish (Alverdens Uniformer) by L. Lunde. First german edn.
55737: KANTER, F. DE - Jo-Jo 't grappige Javaantje. [Eerste druk; First edition].
47454: KAPITA, OE.[OEMBOE] H., - Ludu Humba pakangutuna. Orig. edn.
47450: KAPITA, OE. [OEMBOE] H., - Sumba di Dalam Jangkauan Jaman. Orig. edn.
47449: KAPITA, OE. [OEMBOE] H. - Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya. Humpunan Naskaih? Tentang beberapa masalah dalm Masyrakat Sumba. Orig. edn.
55918: KAPOK GROWING AND UTILITY FEATURES: - KAPOK und seine Verwendungsmöglichkeiten.
11535: KAPPEN, O. VAN, - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750).
49264: KAPTEIN, G. & A. BOL - Hout. [Timber constructions]. [title on front cover].
52171: KAPUTZ, R., - Maria im Fernen Osten. Das Problem der Kuan Yun. [Erste Auflage; First edition].
38330: KARAMATI(PS.), - Clara van Merenstein. Haagsch-Indische Roman.
57113: KAREL APPEL - BERGER, PETER, - Karel Appel. [Katalogus van de Tentoonstelling Karel Appelin het Slot Zeist3 juli tot en met 1 september 1977]. [Originele uitgave; Original edition].
8463: KARIG, W. & W. KELLEY - Battle report
46624: KARIM HALIM, - Roman-Pantjaroba. Palawidja. [Orig. edn.].
49017: KARKONO KAMAJAYA, H., - SANGKONO CIPTOWRDOYO (ET.AL., COMPILERS), - Ruwatan Murwakala Suatu Pedoman. [Cetakan pertama/first edition].
36020: KARNI, R.S.(ET.AL., EDS.) - The Devious Dalang. Sukarno and the so-called Untung Putsch. Eye-witness report by Bambang S. Widjanarko. Introd. by A.C.A. Dake.
3201: KARNOW, S., - South-East Asia.
53053: KARTA-AMIDJAJA, MAS, - Serat sekarmatjapat: Djilid II. [First edition].
49018: KARTAWIDJAJA, - Van Koran tot Bijbel. Uit het Maleisch vertaald. [Translated from the malay language edition into dutch]. First edition (thus).
3206: KARTINI (RADEN ADJENG), - Letters of a Javanese Princess. Transl. fr. the orig. dutch by A.L. Symmers. Forew. by Louis Couperus. First U.S./english edn.
3204: KARTINI (RADEN ADJ.) - Door duisternis tot licht Preface by J.H. Abendanon. 3rd edn.
3209: KARTIWA, S., - Tenun Ikat/Indonesian Ikats. 1st.
11554: KARTIWA, S., - Kain Songket Indonesia/Songket-weaving in Indonesia. Transl. by J. Achjadi & Toto Tazir. 2nd. edn.
3211: KARTODIRDJO, S., - The Peasant Revolt of Banten in 1886. Its conditions, course and sequel. A Case study of social Movements in Indonesia. [Original dissertation Amsterdam university].
39781: KARYA(=MRS. GROENEWEGEN), - Bali-reis door Karya.
8464: KASBERG, P. - Nederlands Nieuw-Guinea
50821: KASIMIRSKI, M. - L. ULLMANN, G. WEIL & R. SALE (EDITORS/COMPILERS), - De Koran: Voorafgegaan door Het Leven van Mahomed, eene inleiding omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, uitgegeven onder toezicht van S. Keyzer. Derde drul [Third edition].
55196: KASIR [KATSIR?] IBRAHIM, M., - Kamus Pinter 20.000.000 Inggeris-Indonesia; Indonesia-Inggeris. [First edition].
7049: KASPER, K., - Bunter Traum auf gewebtem Grund. Aus der Wunderwelt des Stoffdrucks.
36853: KASWANTI PURWO, BAMBANG, - Deikisis dalam Bahasa Indonesia.
51374: KAT ANGELINO, P. DE, - Mudra's op Bali; Handhoudingen der Priesters. [Eerste druk; First edition].
43892: KAT, J[OAN], - Boot-Sirenen. Een bundel verhalen. Orig. edn.
43224: KAT, J.F.M., - De Verloren Zoon als letterkundig motief. Orig. thesis (Nijmegen university).
3215: KAT ANGELINO, P. DE, - De hygiëne, de ziekten en de geneeskunst der Baliërs. Extr.fr.:BKI, 59(1920).
3219: KAT ANGELINO, A.D.A. DE - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië.
3214: KAT ANGELINO, P. DE, - Verslag betreffende eene door den Inspecteur bij het Kantoor van Arbeid op de Vorstenlandsche Tabaksondernemingen gehouden enquête.
42501: KATCHA, V., - Een schip vol Jappen. Transl. fr. the orig. french (Un bateau des singes) into dutch by C. Hazeu-Krook. First edn. (thus).
3221: KATHOLIEKE MISSIE (DE) - in Nederlandsch Oost-Indië, Jaarboek 1933-37
53397: KATILI, J.A. - ADJAT SUDRADJAT - Galunggung: The 1982-1983 eruption. [First edition].
55508: KATJONG [= JOHANNES CORNELOIS FRAENKEL], - De Gouden Draad [H.B.S.: 1896-1946]. [Eerste druk; First edition].
3223: KATO, TSUYOSHI, - Matriliny and Migration. Evolving Minangkabau traditions in Indonesia. Orig. edn.
9914: KATO, GENCHI, - What is Shinto? [First edition].
54035: KATOEN, JAN (= ADRIAAN VAN EMMENES), - De Sociaal-Democratie, de Wereldoorlog en Mr. P.J. Troelstra. [Eeste druk; First edition].
55643: KATS, J. & SOERIADIRADJA - Spraakkunst en Taaleigen van het Soendaasch, deel 1A: Inleiding. Tweede geheel omgewerkte druk [Second completely revised edition].
44377: KATS, J. & M. KOESRIN, - Spraakkunst en Taaleigen van het Javaansch. [various editions].
44247: KATS, J., - Spraakkunst en Taaleigen van het Maleisch, deel III: Oefeningen bij deel I en II. [vol. III: excercises to vol. I-II]. 5e druk (5th edn.).
42294: KATS, J., - Het Râmâyana op Javaansche Tempel reliefs/The Ramayana as sculptured in reliefs in Javanese temples. Orig. edn.
3230: KATS, J. - Serat Warna Sari Djawi. Inggih poenika pepetikan saking serat Djawi kaklempakakan Déni. [tweede herziene druk/2nd. revised edn.]
3225: KATS, J. (EDITOR), - Overzicht van het onderwijs in Nederlandsch-Indië. Bijgewerkt tot 1 Juli 1915.
3228: KATS, J. (INTROD.), - Programma van de Wajang-Wong-opvoering in den Kraton te Jogjakarta op 3, 4, 5 en 6 September 1923. In opdracht van Z.H. den Sultan Hamengkoe Boewana VIII.
3233: KATZ, C.FRIDA - Hypotheek- en Grantbank (Medan)
44187: KAUDERER, GÉO. (GEORGE), - Un quart de siècle en Normandie. [Exposition de peintures et Dessins du 18 Juillet au 8 Août 1985].
56152: KAUFFMAN [THEATRE COSUME MANUFACTURER BERLIN], - Iets uit de Tooneelwereld [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
36673: KAUFMAN, A. & CHR. SELSER, - The Navajo weaving tradition 1650 to the Present. First edn.
47230: KAUFMANN, J.-P., - L'Arche des Kerguelen. Voyage aux îles de la Désolantion. [éd. originale].
41565: KAUFMANN, C. & J. BARTH, - Le Livret du Coiffeur. Technologie. 2e éd.
50342: KAULBACH, V., - Opstand in Lhong. [Eerste druk; First edition].
45904: KAULBACH, V. & J.J.CH. VAN WAARDENBURG, - Beroering in Blang-Mè.Eerste druk. [first edn.].
7050: KAUT, H., - Modeblätter aus Wien. Mode und Tracht von 1770 bis 1914. Orig. edn.
7051: KAWAKATSU, KENICHI, - Kimono. First edn.
56797: KAWAKITA, M (INTRODUCTION), - Kaii Higashiyama Japan. [Ausstellung/Exhibition Staatliche Museen zu Berlin/Museum zum bildende Künste zu Leipzig]. [Erste Ausgabe; First edition].
8082: KAWATA, T.(EDITOR/DIRECTOR), - Nippon Yusen Kaisha's Official Guide. Glimpses of the East 1937Twentieth Annual Issue 1938.
39012: KAWATA, T.(ED. & DIRECTOR), - Nippon Yusen Kaisha's Official Guide. Glimpses of the East 1931 Fourteenth Annual Issue 1932. Nippon Yusen Kaisha's (N.Y.K. Line) Official Guide for Shippers & Travellers to all the Principal Ports of the World.
45901: KAYAN, U[MAR], - Sri Sunara. Translated from the original Indonesian text by Henk Maier. First dutch edn.
46685: KAYU MULIA, - Under the Poleng Cloth [title on front wrapper]. Orig. edn.
7053: KAZUO OKAMOTO - No-Kostüme aus dem Tokugawa Museum in Nagoya
40467: KEDOE RESIDENCY COLONIAL INDONESIA - - De Residentie Kadoe [Kedoe] naar de uitkomsten der Statistieke Opname en andere officiele Bescheiden bewerkt door de Afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie. Orig.edn.
52484: KEEFE, KATHARINA L. (DIRECTOR OF EXHIBITIONS), - Islamic Prayer Rugs February 27 through April 7, 1973. Renaissance Society at the Universithy of Chicago (Illinois). [Original edition].
49539: KEEFFE, LINDA O' - Schoenen. Een eerbetoon aan Pump, Sandaal, Muiltje en meer. [Dirst dutch language edition, translated from theoriginal english by M. van Gelder].
55336: KEEL, R.S., W.P. KEIJZER, W. TER BRUGGE (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Ter gedachtenis van de in de 2de wereldoorlog omgekomen oud-leerlingen van onze school. [In Memoriam; cover title]. [Eerste en enige druk; First and only edition].
7054: KEENAN, B., - The Women we wanted to look like.
56394: KEENE, DONALD, - Some Japanese Portraits. [First edition].
44272: KEERS, W., - An Anthropological survey of the Eastern Little Sunda Islands. The Negrito's of the Eastern Little Sunda Islands. The Proto-Malay of the Netherlands East Indies. Orig. edn.
39907: KEESING, E., - Op de Muur. Orig.edn.
8466: KEESING, F.M. - Social Anthropology in Polynesia
3238: KEETH, K.H. (COMP.), - A directory of libraries in Malaysia.
55996: KEETON, G.W., - Some Factors in a Far Eastern Peace Settlement. [First edition].
51567: KEGLER, MICHAEL (ET.AL./COMPILERS), - Books on China. An international exhibition on the occasion of China being Guest of Honour at the Frnkfurt Book Fair 2009; Eine internationale Ausstellung zum Ehrengast China der Frankfurter Buchmesse 2009. [Original Ausgabe; Original edition}.
9541: KEIJSER, J.P. DE, - De Wartburg.
52927: KEIJZER, S., - De Bedevaart der Inlanders naar Mekka. Volledige Beschrijving, van alles wat op de Bedevaart en de Bedevaart-gangersuit Nederlandsch-Indië betrekking heeft. Nieuwe Uitgaaf [New Edition].
48206: KEIJZER, C., - Geschiedenis van het Stadhuis van Vlaardingen. [Eerste druk/first edition].
291: KEIKEN, H.W. - Het meisje Mata Hari
55150: KEIKO KAWASHIMA (INTRODUCTION), - Textile Miniature Works contemporary art of Japan. [Catalogue of a travelling exhibition]. [First edition].
56205: KEITH, HAMISH, - Early Watercolours of New Zealand. [First edition].
3244: KEITH, A. NEWTON, - Au Soleil de Borneo. Transl. from the english edn.(Land below the Wind), by L. Fleury.
3242: KEITH, A. NEWTON, - Vrouwenkamp Borneo. Transl. fr. the orig. english by J. Poortenaar. 2nd impr.
3243: KEITH, A. NEWTON, - Agnès à Bornéo. Transl. from the English by L. Fleury.
38873: KEITHLER, WM.R., - The Formulation of Cosmetics and Cosmetic Specialties. First edn.
49738: KEIZER, W., - Pendjaga Diri Kitab Batjaan tentang kesehatan Oentoek Sekolah Melajoe. Tjetakan Jang Ketiga. [third edition].
49737: KEIZER, W., - Pangreksaning Awak lajang bab Awarasan kanggo ing pamoelangan Djawa. Tjap-tjapan ingkaping Teloe.
37734: KEIZER, W.G.N. DE, - Naar de Tropen.
3250: KEIZER, W. & R. SATJADIBRTA - Panggelar Boedi, Soenda. Part I-II (of 3).
3249: KEIZER, W. & R. SATJADIBRTA - Panggelar Boedi, Soenda I-III.
36423: KELEMEN, PÁL, - Medieval American Art. A Survey. 3rd printing. (1st 1943).
56411: KELL, TIM, - The Roots of Acehnese Rebellion 1989-1992. [First edition].
55486: KELLEMANS, A.F. [= H. MACLAINE PONT], - De Walvisch-ziekte (tooneelspel) en IVe reeks verhalen. [Eerste enige druk; First and only edition].
3252: KELLEMANS (H. MACLAINE PONT), - De Hondenbrigade en andere Bataviasche verhalen
7055: KELLER, G., - Kleider machen Leute. Eine Geldwyser Geschichte.
54445: KELLER, W., - De Vaart op Java en de Rotterdamsche Lloyd. [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
53131: KELLER, W.(S.J.) (EDITOR), - Indisch Missietijdschrift. Orgaan van de Indische Missievereniging. Vol. 33-34 (1950-51). [Original edition].
53130: KELLER, W.(S.J.) (EDITOR), - Indisch Missietijdschrift. Orgaan van de Indische Missievereniging. Vol. 37-38 (1954-55). [Original edition].
53129: KELLER, W.(S.J.) (EDITOR), - Indisch Missietijdschrift. Orgaan van de Indische Missievereniging. Vol. 35-36 (1952-53). [Original edition].
53128: KELLER, W.(S.J.) (EDITOR), - Indisch Missietijdschrift. Orgaan van de Indische Missievereniging. Vol. 30 (1947). [Original edition].
53008: KELLER, IDA, - Ismaëls eerste Zendingsreis. [Tweede druk; Second edition].
53007: KELLER, W. (EDITOR), - Indisch Missietijdschrift. Orgaan van de Indische Missievereniging. Vol. 34 (1951).
52119: KELLER, NORA OKJA, - Troostmeisje. [First dutch language edition translated from the original english Comfort Woman, by Carla Benink].
36114: KELLER, I., - Batik, the Art and Craft. 5th printing.
3256: KELLING, F., - Buku Masmur ko Susi. Nisalin Su Bahasa ang Sangie.
7056: KELLY, F.M. & R. SCHWABE, - A short history of Costume & Armour; chiefly in England, 1066-1800. Orig. edn.
3257: KEMAL, S. & B. ZAMON (ET.AL.), - l'Indonésie des Généraux. Dix ans de fascisme.
43547: KEMMERLING, G.L.L., - De uitbarsting van den G. Keloet in den Nacht van den 19den op den 20sten Mei 1919. Orig. edn.
42803: KEMMERLING, G.L.L., - Beschouwingen over de hernieuwde werking van den Merapi der Vorstenlanden van December 1930. Extr.fr.:TAG, 1930.
12935: KEMMERLING, G.L.L., - Topografische en Geologische Beschrijving van het stroomgebied van de Barito, in hoofdzaak wat de Soesoenlanden betreft. In:TAG, 2nd. series, XXXII-5 (1915).
12859: KEMMERLING, G.L.L., - Vulkanen van Flores.
9586: KEMMERLING, G.L.L. & H.W. WOUDSTRA, - De Geologie en Geomorphlogie van den Idjen. And: Analyse van Merkwaardige watersoorten op het Idjen-Hoogland.
52542: KEMP, P.H. VAN DER COMPILER), - Bijdragen tot de wordingsgeschiedenis van het Reglement op de Particuliere Landerijen bewesten de Tji-Manoek. Samengesteld uit Officiele Bescheiden. [Eerste druk; First edition].
52539: KEMP, P.H. VAN DER, - Gedachtenisrede over Indië's Teruggave. Uitgesproken te 's-Gravenhage in de Vereeniging Moederland en Kolonënop 23 October 1916. [Originele uitgave; Original edition].
52532: KEMP, P.H. VAN DER (EDITOR/COMPILER), - Brieven van en aan Mr. H.J. van de Graaff 1816-1828. Eene bijdrage tot de kennis der Oost-Indische bestuurstoestanden onder de regeering van G.A.G.P. Baron van der Capellen. [Eerste druk; First edition].
52352: KEMP, PIERRE, - Phototropen en Noctophilen. [Eerste druk; First edition].
41275: KEMP, D.W.A. VAN DER & H.L.A. VAN WIJK (COMPILERS), - Portugees-Braziliaanse Spraakkunst voor Nederlanders. Tweede druk. (2nd. edn., completely revised and enlarged].
38621: KEMP, P.H. VAN DER, - De Jaren1817-1825 der Nederlandsche Factorijen van Hindostans Oostkust. Naar onuitgegeven bronnen. Taken fr. BKI.
3268: KEMP, P.H. VAN DER - De Zendingen van Ibbetson en Anderson naar Sumatra's Oostkust in 1820 en 1823. Publ. in:BKI, 46.
3265: KEMP, P.H. VAN DER - De Sluiting van het Londensch Tractaat van 13 Augustus 1814. Publ. in:BKI, 46.
3264: KEMP, P.H. VAN DER - Dipanegara. Eene geschiedkundige Hamlet-type geschetst. Publ. in:BKI, 46-3.
3261: KEMP, P.H. VAN DER, - Sumatra in 1818. Naar oorspronkelijke stukken. First edn.
11226: KEMP, P.H. VAN DER, - Eene bijdrage tot E.B. Kielstra's opstellen over Sumatra's Westkust. In:BKI.
42098: KEMPE, G.TH., - Misdaad en Wangedrag. Voor, tijdens en na den Oorlog. Opstellen over criminologie. Orig. edn.
45102: KEMPEES, J.C.J., - Beginselen der Meetkunst benevens Vraagstukken en oefeningen ter toepassing. Eerste stukje, derde druk (first part, All Publ.? Third edn.).
46278: KEMPEN, M. VAN - P. VERKRUIJSEN & A. ZUIDERWEG (EDITORS), - Wandelaar onder de Palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur. [Eerste druk/first edn.].
45140: KEMPEN, N. VAN (TRANSLATOR), - Rood als Sirih je mond. Buginese liefdespoëzie. Orig. edn.
36143: KEMPER, R.H., - [A history of] Costume. Orig.edn.
47126: KEMPERMAN, J. (COMPILER), - `De Japanse bezetting in dagboeken, Buiten de kampen. [Eerste druk/first edn.].
47124: KEMPERMAN, J. (COMPILER), - De Japanse bezetting in dagboeken, Tjideng. [Eerste druk/first edn.].
38115: KEMPF, J., - Buntes Trachtenbüchlein Obernbayern.
53604: KEMPIS, THOMÆ À, (1379/80-1471), - De Imitatione Christie, Libri Quatuor; Denuo ad fidem autographi anni 1441recensiti: cum vita eiusdem Thomæ...[with collaboration by Herbert Rosweyde (1569-1629).
50474: KEMPS, L.W.J., - De Brabantse Schoenindustrie in historisch en marketing perspectief. [Eerste druk; First edition].
7057: KENDRICK, A.F., - Catalogue of Tapestries. First edn.
56778: KENDRICK, A.F., - Catalogue of Textiles from Burying-Grounds in Egypt Vol. III Coptic Period. First printed 1922;Catalogue of Muhammedan Textiles, the Medieval PeriodFirst Printed MAY 1924; Catalogue of Early Medieval Woven Fabrics. First printed March, 1925. [Original First editions].
56487: KENDRICK, A.F. (PREFACE), - Catalogue of English Ecclesiastical Embroideries of the XIII to XVI Centuries. [Third illustrated edition].
55886: KENG HONG JAUW, - Lastgeving, Machtiging en Volmacht. [Original dissertation Leiden University].
7058: KENNEDY, M. - The Lingerie Book. Reprinted.
9754: KENNEDY, J., - A History of Malaya. A.D. 1400-1959.
7031: [KENNIS, J.], - John Kennis Kledingservice.
8467: KENT, J. - The Solomon Islands
8468: KENT CHIGNELL, A. - An outpost in Papua
47846: KENTJONGKEVER (S. SIBINGA-MULDER), - Uit den ouden suikerpot. Herinneringen. [Eerste en enige druk/first and only edition].
39733: KENTJONGKEVER (S. SIBINGA-MULDER), - Uit den ouden suikerpot. Herinneringen. Orig. edn.
12270: KEPPEL, S., - Kind op Bali.
11550: KEPPEL, S., - Primaire textiele technieken van de Mentawai-Eilanden. Systematiek van het Lus-en vlechtwerk.
55103: KEPPER, G.L. (1844-1919), - De Zuid-Afrikaansche Oorlog. Historisch Gedenkboek.[Eerste druk; First edition].
50172: KEPPER, G., - De Militaire Academie. [Eerste enige druk/first and only edition].
46939: KEPPER, G. (ED.), - De oorlog tusschen Nederland en Atchin. [Eerste druk/first edition].
37769: KEPPY, H., - De laatste Inlandse Schepelingen. Molukkers in dienst van de Koninklijke Marine 1915-1965.
8470: KER, A. - Papuan Fairy-tales. First edn.
44599: KERBOSCH, M., - La Culture du Quinquina à Java. Son Passé et sa situation actuelle. Translated from the english. Offpr.fr.:Geneeskunding Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, No. 4, April 1931.
3275: KERBOSCH, M., - Cinchona culture in Java: its history and development. Offpr.fr.:Proceedings Tercenary celebrations of Chinchona, 1931.
55411: KERCKHOFF, W (PUBL. & COMPILER) - JOHAN KONING (INTRODUCTION), - Het Paradijs van Java/Sorga dari Djawa/Das Paradies von Java/The Paradise of Java; Le Paradis de Java; El Paradiso de Java; Il Paradiso di Giava. [Eerste druk; First edition].
50708: KERCKHOFF, EMILIE VAN, - Java; Volksleven- en Bedryf. [Eerste druk; First edition with a preface by W. Nieuwenhuis].
50837: KERIS - - Oost-Indische Wapens. Published in:De Wapenverzamelaar, volume 1980.
50625: KERLOGUE, F., - Batik. Ontwerp, stijl en geschiedenis. [First dutch language edition translated from the original english Batik, Design, Style & History].
55734: KERN, H. - In Memoriam J.L.A. Brandes. Separated from:BKI, [circa 1906].
53118: KERN, R.A. (1875-1958), - Catalogus van de Boeginese, tot de I La Galigo-Cyclus behorende Handschriften van Jajasan Matthes (Matthesstichting) te Makassar (Indonesië). [Eerste druk; First edition].
51745: KERN, R.A. - De Islam in Indonesië. [Eerste druk/first edition].
49401: KERN, H., - Geschiedenis van het Buddhisme in Indië. [Eerste druk/first edition].
44262: KERN, H. [= J[OHAN] H[ENDRIK] C[ASIMIR], 1833-1917), - Verspreide Geschriften. [onder zijn toezicht verzameld]. Orig. edn.
42808: KERN, R.A., - Het Soendasche Pantoen-Verhaal Loetoengkasaroeng. Extr.fr.:BKI, vol. 99.
42804: KERN, H., - Zang I-III van 'T oudjavaansche Ramayana in vertaling. Extr.fr.:BKI, vol. 73.
38702: KERN, M., - Der Zwingherr von Celebest. 2. Aufl.(2nd. edn.).
36899: KERN, H. - De Oudjavaansche vertaling van 't Mahâbhârata.
36900: KERN, H., - Het Nederlandsch in Nederlandsch-Indië.
3291: KERN, R.A. - De Soendasche Umpak Basa
3290: KERN, R.A. - 'tLemès in 't Soendaasch. Separated from:BKI, Vol. 59/ste druk; First edition, thus].
3287: KERN, H. - Bijdragen tot de Spraakkunst van het Oud-Javaansch, het voorvoegsel 'si'. Taken fr.:BKI, s.d.
3289: KERN, J.H.O. - Die Freibeuter von Sumatra. Erlebnisse zweier jungen Seeleute unter den räuberischen Bewohnern der Pagai-Inseln. Für die reifere Jugend erzählt. First edn.
3285: KERN, H. - Een Russisch geleerde over de beeldhouwwerken van den Boro-Boedoer. Extr.fr.:BKI, 46-3.
3286: KERN, H., - Bijdragen tot de spraakkunst van het Oudjavaansch. Taken fr.:BKI, c. 1906.
3284: KERN. H., - Taalvergelijkende verhandeling over het Aneityumsch, met een aanhangsel over het klankstelsel van het Eromanga.
3282: KERN, H. - Bijdrage tot de Verklaring van eenige woorden in Pali-Geschriften voorkomende. Orig. edn.
3283: KERN, H., - Taalkundige gegevens ter bepaling van het Stamland der Maleisch-Polynesische Volken, bijdrage. Offpr.fr.:T.TLVNI [1889].
3279: KERN, H. - Over de Oudjavaansche Vertaling van 't Mahâbhârata.
3280: KERN, H. - De Fidjitaal. Vergeleken met hare verwanten in Indonesië en Polynesië. Orig. edn.
3281: KERN. H. - Opmerkingen omtrent de taal der Agta's van 't schiereiland Camarines (Filippijnen). In:BKI 46-3.
3277: KERN. H. - Over de Jaartelling der Zuidelijke Buddhisten en de gedenkstukken van Açoka den Buddhist.
13157: KERN, H., - Râmâyana. Oudjavaansch Heldendicht. Orig. edn.
8474: KERN, H. - Taalvergelijkende verhandeling over het Aneityumsch, met een aanghansel over het klank-stelsel van het Eromanga
9331: KERN, W., - Aantekeningen op de Sja'ir Hémop(Sja'ir Kompeni Welanda berperang dengan Tjina). pp. 211-257.
50941: KERNER, M., - Geschichte der fruehen Kerise. [Privatdruck; First edition].
50940: KERNER, M., - Ikonographie der fruehen Kerise. [Privatdruck; First edition].
50939: KERNER, M., - Statistik der frühen Kerise. [Privatdruck; First edition].
50603: KERNER, MARTIN, - Der Keris Ki Sudamla; [Bound with] Der Keris im magischen Weltbild. [Erste Auflage; First edition].
3294: KERNKAMP, W.J.A., - De Islam en de Vrouw. Bijdrage tot de kennis van het reformisme naar aanleiding van M.R. Rida's 'NIDA'LIL-DJINS AL-LATIEF. Orig. thesis [Utrecht university].
50029: KERONCONG- WILLY DERBY, - Hallo! Bandoeng!
47189: KERONCONG MUSIC - S. VAN RENESSE & MING LUHULIMA (VOCAL), - Krontjong Ensemble Pantja Warna. [directed by Ming Luhulima],
47172: KERONCONG MUSIC - BLOKZIJL, M[AX] (MUSIC) & J.L. PISUISSE (TEXT/POEM), - Poëzie en Proza in de Thee. [Orig. edn.].
45161: KERONCONG/KRONTJONG - PISUISSE, J. LOUIS (TEXT) & MAX BLOKZIJL (MUSIC), - Poëzie en Proza in de Thee. Gedicht. 4e druk.
4216: KERONCONG - MONNICKENDAM, D. - Wajang Foxtrot[Wajang I love you].
41005: KERONCONG - BROEKHUIZEN, H.(TEXT AND MUSIC), - Vrede in de Dessa. Krontjongmelodie. Orig.edn.
40118: KERONCONG - LANGERAK, H.(ARR.), - Indisch Visserslied. Piano- en Accordeon-bewerking. Orig.edn.
38717: KERONCONG - LOU BANDY(TEXT & MUSIC) & H. LANGERAK(ARR.), - Als ik in m'n Klamboe lig te dromen. Radio Succes van The Ramblers.
38716: KERONCONG - BESS, J. - Jongen in Indië, hou je maar haaks!
38134: KERONCONG MUSIC - H. BANTA(ARR.), - Aloha Oe. La plus célèbre Romance Hawaiienne/Farewell/Adieu/Vaarwel. Transl. into dutch by Tom Stanley.
3304: KERONCONG-LANGERAK, H. - Terang Boelan. Voor Accordeon of Piano.
3298: KERONCONG- FREED, A.(TEXT) & H. WEEKS(MUSIC), - Caïro Song. Drie step.
3299: KERONCONG-GAST, J. DE, (ARR.), - De Kilima Hawaiians spelen...! 10 Hawaiian melodieën uit he repertoire der Kilima Hawaiians bewerkt voor Gitaar, Ukelele, Mandoline, Accordeon, Viool, Fluit, enz., Band 3.
13203: KERONCONG - HOLSTEIN, H. VON & ALMA M. SANDERS(COMPOSERS), - The Jazz One-Step. Hong-Kong.
13204: KERONCONG - GROOT, J., - Kaï-Ning-Pô.
13205: KERONCONG - J. HOFMEESTER (ARR.), - Krontjong Liederen voor Piano-Solo met tekst.
9413: KERONCONG-W.S. SIMANJUNTAK, - Indonesiaku Persadaku. Dengan Rangkaian.*Lagu-Lagu wajib*Lagu Lagu Daerah*Dilengkapi Dengan Akord Gitar. 1st edn.
9431: KERONCONG-W. HAANRAADTS, - Wij Tokkelen en zingen, 4.Een keuze van Melodieën voor Mandoline, Banjo, Zang, (tweestemmig) Gitaar, Slaggitaar, Ukelele en Hawaiï Gitaar. Solo of Samenspel.
9552: KERONCONG-O. ZEEGERS, - Taba[k]-Marsch!
8475: KERR, M.D - New Guinea Patrol
45083: KERSBERGEN, E[RIK], - Een Buitenstaander over Landsmeer. Radiocolumms. Orig. edn.
47357: KERSHAW, E.M., - A study of Brunei Dusun Religion. Ethnic Priesthood on a frontier of Islam. Original edition.
46871: KERSSIES, L. - R. ROS (ET AL.,/TEXTS), - Vrouwen in de Twintigste eeuw. Katalogus Tentoonstelling Tacht jaar vrouwenleven van alledag [title on front wrapper].
52265: KERSTEN, ALBERT E., (EDITOR), - Het dagboek van Dr. G.H.C . Hart Londen mei 1940-mei 1941. [Eerste druk; First edition].
48414: KERSTEN, J., - Balische Grammatica. [Eerste druk/first and only edition].
3311: KERSTEN, J., - Bali. 1st. edn.
56899: KERTONEGORO, MADI & JUDITH SHELLEY KERTONEGORO [COMPILERS-TRANSLATORS], - Man from behind the Mist. The story of Petulu Village. Second edition.
45952: KERTONEGORO, M[ADI], - The Guard of Ubud Corner. Translated into english after the original Indonesian manuscript by Kate Bean & Madi Kertonegoro. Orig. edn.
45947: KERTONEGORO, MADI, - The Spirit Journey to Bali Aga, Tenganan Pengringsingan. Translated [from the original Indonesian] by Nudy Marentetee, Madi Kertonegoro. Ed. by Stephanie T. Fried.
53391: KERVER, MIRIAM & E. ZWAGA, - Parfum Lexikon No. 1. [Eerste druk; First edition].
37601: KERVER, M. & E. ZWAGA, - Parfum Lexicon No. 1. First edn.
3315: KESEL, L. DE, - Passeport pour Java. First edn.
292: KESLER, J.C. (JR.) & J.C. SANDERS (EDS.), - Land en Volk van Noordelijk Europa. Geschenk voor jongelieden.
53357: KESSEL, O.V., - Van Java naar Borneo en andere Reis- en Jagtavonturen voor de Jeugd. [Eerste druk; First edition].
47408: KESSEL, P., - La Vie de st. Exupéry. [édition originale/original edn.].
45105: KESSEL, J., - La Rose de Java. . Roman. 31e éd.
40958: KESSEL, J.A.W., - Een Jaar uit Honderd. Arnhem in de Wereld van 1868. Orig.edn.
54233: KESSING COOMPANY FIREARMS [RIFLES, HANDGUNS AND ACCESSORIES] PRICELIST: - Prijslijst der Jacht-artikelen en Gereedschappen van den Wapen- en Ammunitie Handel KESSING & CO, Soerabaia. [Originele uitgave; Original edition].
56762: KESTEREN, H.J. VAN -P. SMIDT VAN GELDER(CONTRIBUTORS), - Gedenkboek der Feestviering van het Vijftigjarig bestaan der Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels op 12, 13 en 14 Augustus 1867. [Originele uitgave; First edition].
3318: KESTEREN, J. VAN, - De Held van Jacatra.
3317: KESTEREN, C.E. VAN - De Nisero-quaestie en de Gouverneur-Generaal Loudon. Offpr.fr.:De Indische Gids, 1884.
11045: KETCHIVA, P. DE, - Bekentenissen van een Croupier. De ondergrond van het dobbelspel van uit het gezaghebbend standpunt der Bank voor de eerste maal geopenbaard. Transl.(fr. the Russian), by J.L.J.F. Ezerman.
10403: KETELAAR, J.A.A., - De chemische binding. Inleiding in de Theoretische Chemie. Orig. edn.
7062: KETELE, M. DE, - Techniek der Weefsels.
56728: KETO, JILL & DANIEL, - Don't get Caught with your Skirt down. A Practical Girl's Recession Guide. [First edition].
50856: KETWARU, E.N., - Rani en de Slangenkoning. Een Surinaams sprookje. [Derde druk; Third edition].
54293: KEUCHEL, HELENE, - Hauswschusterei. Anleidung zur Beschaffung und Instandhaltung des Schuhwerkes. [Erste Auflage; First edition].
3320: KEUCHENIUS, P.E. - De Biologie van enige koffiecicaden; Een nieuwe klapperplaag; Voorloopige resultaten mijner onderzoekingen over de groene en witte schildluizen bij de koffie.
3321: KEUCHENIUS, P.E. - Onderzoekingen en beschouwingen over eenige schadelijke schildluizen van de Koffiecultuur.
51614: KEUKEN, JOAN VAN DER (PHOTOGRAPHER) & REMCO CAMPERT (TEXT), - Achter Glas. [First edition, re-impression].
48229: KEUKEN, G.J. VAN DER, - Praktische Woordenlijst. Lijst van woorden welke enigerlei spellingmoeilijkheid bevatten. Lijst van woorden met bij-aanduiding. [Eerste druk/first edition].
54390: KEULS, H.W.J.M., - In den Stroom; De dansende lamp. [eerste druk; First edition].
54389: KEULS, H.W.J.M., - Om de Stilte. [eerste druk; First edition].
54388: KEULS, H.W.J.M. (TRANSLATION) - OMAR KHAYYAM, - Rondeelen en Kwatrijnen; Rondeelen, Kwatrijnen; Vijftig Kwatrijnen van Omar Khayyam. [eerste druk; First edition].
54387: KEULS, H.W.J.M., - Wegen en Wolken. [eerste druk; First edition].
54325: KEULS, H.W.J.M., - Regionen. Gedichten gevolgd door vertalingen naar Jules Superville. [Eerste druk; First edition].
55269: KEUNING, J., - De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornerlisz. van Neck and Wybrant Warwijck 1598-1600: Kaarten [MAP VOLUME ONLY].
54443: KEUNING, J. (1850-1926), - Fer Vrijheid en Rech. Eene Heldin onder de Helden van Zuid-Afrika. [Eerste druk; First edition].
37726: KEUNING, J., - Petrus Plancius. Theoloog en Geograaf, 1552-1622.
45647: KEYSER, E. DE, - L'Ile des Seins Nus. Orig. edn.
11455: KEYSSER, CHR., - Eine Papuagemiende. Orig. edn.
8476: KEYSSER, CHR., - Anutu im Papualande. 2. Aufl.
56375: KEYZER, J.P. DE (1818-1878), - Neêrlands Bibliotheek. Oorspronkelijke romans, schetsen en Novellen van hedendaagsche auteurs, op nieuw uitgegeven door J.P. DE KEYSER.[Volume V-part II, final volume to be published, discontinued].
36696: KHAN MAJLIS, B., - Gewebte Botschaften-Indonesische Traditionen im Wandel/Woven Messages-Indonesian Textile Traditions in Course of Time. With Contrib. by Chr. Brauer. Exhib. catalogue Roemer Museum Hildesheim [and Hamburg, Mannheim, Germany).
3326: KHAN MAJLIS, B., - Indonesische Textilien. Wege zu Göttern und Ahnen. Bestandskatalog der Museen in Nordrhein-Westfalen. First edn.
3325: KHAN MAJLIS, B. - Gewebte Botschaften-Indonesische Traditionen im Wandel-Woven messages-Indonesian Textile tradition in course of Time.
55871: KHOO SU NIN, (TEXT AND PHOTOGRAPHS). - Streets of George Town Penang. An illustrated guide to Penang's City Streets and Historic Attractions. [First edition].
10150: KHOO JOO EE, - The Straits Chinese. A Cultural History. Repr. (1st. 1996).
7063: KHORNAK, L., - Fashion 2001.
46806: [KHURI, M.], - Tension, Terror and Blood in the Holy Land. The true facts of the Palestine Question. Orig. edn.
55817: KI ANOM SUROTO [DALANG] [ET.AL.: BEN ARPS, JOS ARPS, WALTER SLOSSE], - Dewa Ruci: Wayang op de Radio. [Eerste druk;First edition].
51598: KI KODIRON (EDITOR), - De Schending van Soebadra. Javaans schimmenspel volgens de Soerakartase traditie bewerkt. [First dutch translation from the javanese by J.J. Ras]. .
3332: KIAN WIE, TH., - An estimation of private consumption in South Sumatra in 1970.
49515: KIANGSU PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE, - Sister Double Happiness. [First edition].
10578: KIDWELL, C.B. & M.C. CHRISTMAN, - Suiting Everyone. The Democratization of Clothing in America.
56441: KIEF, FRITS (TEXT) - WIM VAN WIERINGEN (CARTOONS), - Vijf Jaar Indonesia Merdeka in De Vlam. [Vijf Jaar De Vlam; subtitle on front cover only]. Een Overzicht van de gebeurtenissen in beeld en woord, samengesteld aan de hand van platen, hoofdartikelen en beschouringen in De Vlam sinds 17 Autustes 1945. [Eerste druk; First edition].
51796: KIELICH, W., - Océanie et Philippines. [First french edition translated from the dutch].
3336: KIELSTRA, E.B., - Sumatra's Westkust van 1819-1825; 1826-1832. Offpr.fr.:BKI, 5e Volreeks II-III(1887-1888).
11885: KIELSTRA, E.B., - Sumatra's Westkust van 1826-1832. Taken fr.:BKI, 5e volgreeks, 3, 1888.
9755: KIELSTRA, E.B., - De Indische Archipel. Geschiedkundige schetsen.
36093: KIENER, F., - Kleidung, Mode und Mensch. Versuch einer psychologischen Deutung. Orig. edn.
54662: KIERS, J., - De Bevelen des Konings: de verhouding van Koning, Minister en Landvoogdhistorisch verklaard. [Eerste druk; First edition].
3338: KIERS, L., - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd. Orig.thesis [Utrecht university].
54745: KIERSCH, GEORGE (DRAUGHTSMAN/DESIGN), - COLLECTIE van 27 ORIGINELE Aquarellen m.b.t. professionele ontwerpen voor bloemschikken, tuin-ontwerpen en bloemencorso's door George Kiersch [een bekende Amsterdamse bloemenhandelaar en ontwerConvolute of 27 ORIGINAL Watercolours by George Kiersch [Flowerdealer, flower arranger and garden design].
51823: KIÈS, CH., - De Historische wording van ons huidige Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
37126: KIÈS, CH, - Een en ander over Wapenkunde en Heraldiek.
54774: KIEVIET, C. JOH. [1858-1931], - Benito de jonge Zwerver, Deel III. [Eerste druk; First edition].
54432: KIEVIET, C. JOHANNES (1858-1931), - Kleine Olle en zijn Ekster. [Tweede druk; Second edition].
42116: KIEVIET, C.JOH., - Uit het leven van Dik Trom. 100th edn.
41902: KIEVIET, C.JOH., - Uit het leven van Dik Trom. 7th edn.
39115: KIEVIET, C. JOH., - Een Dozijn Hollandsche Jongens. Re-impression.
54698: KIEVIT, L. - C. BALKE, - De zaligheid Gods tot de heidenen gezonden. [Gods weg met de Heidenen, covertitle]. Offprint.
53879: KIJDSMEIR JR., CAESAR [=A. ZIMMERMAN], - Goena-Goena. [Eerste, enige, druk; First edition].
53763: KIJDSMEIR JR., CAESAR (=A. ZIMMERMAN), - Diner. Een Indische Geschiedenis. [Eerste druk; First edition].
49624: KIJDSMEIR JR., CAESAR, - Wrakhout. Een Indische Zedenroman. Tweede druk [Second edition].
54934: KIJNE, I.S. [COMPILER/EDITOR], - Mazmur dan Njanjian rohani dari perbendaharaan Djemaat segala Abad. [First edition].
51241: KIJNE, I.S. (COMPILER), - SERULING MAS; Njanjian Pemuda-Pemuda -Pemudi. [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
48480: KIJNE, I.S. (1899-1970), - Njanjian Rohani dari Perbendaharaan Djoem'at segala Abad. Djilid 1 (All publ.). Orig. edition.
3344: KIJNE, S. - Njánjian Rohani dari perbendharaan djoen'at segala Abad
3345: KIKKAWA, S. - On the Classification of Cultivated Rice. First edn.
48669: KILACADMON MONIPOLY BOARD GAME - - KILACADMON.
50427: KILIAAN, H.N., - Javaansche Spraakkunst. [Eerste druk; First edition].
7064: KILIAN, L. (ED.), - Die Hausschneiderei. Anschaffung und Pflege der Kleidung. Offpr.fr.:Hauswirtschaftslehre der Neuzeit.
55575: KILLINGER, ERICH, - Avonturen van een Oostzee-vlieger. [Eerste druk; First edition].
46035: KILWORTH, G., - Witchwater Country. Uncorrected Proof copy.
52621: KIM, YONG-DEOK (PREFACE), - Vrouwelijke Slachtoffers in the (sic!) Tweede Wereldoorlog. 'Comfort Women', an unfinished History. Expositie Gedwonen Seksuele Slarvernay (sic!); Gezamelijk georganiseerd door Korea, Duitslanden Nederland. [8-28 June 2009, The Hague City Hall]. [Eerste druk; First edition].
37482: KIM SO-UN, - The Story Bag. A Collection of Korean Folk Tales. 2nd. printing. Transl. by Setsu Higashi.
9262: KIMONO. - Kimono. (Tentoonstellings catalogus/exhib. catalogue Kimono's [van Kyoto].
6365: KIMONOS - - Kimono.
38433: KIMPE, W.T.M., - De Eruptiva van het Siboemboen gebergte en hun contaktgesteenten. (Padangsche Bovenlanden). Orig. thesis [Amsterdam university].
7067: KINDEREN-BESIER, J.H. DER, - Spelevaart der Mode. De kledij onzer voorouders in de zeventiende eeuw. Preface by J.Q. van Regteren Altena. Orig. edn.
7066: KINDEREN-BESIER, J.H. DER, - Mode-Metamorphosen. De Kleedij onzer Voorouders in de Zestiende eeuw. With collab. by Cato Neeb.
54642: [KINDEREN, T.H. DER, 1828-1893], - HET BESTUUR en de Rechtspleging in het Gouvernement van Atjeh en Onderhoorigheden. Separated from:TAG, V. (1888).
41566: KINDEREN-BESIER, J.H., - Modespiegeltje uit de Gouden Eeuw. Orig. edn.
3351: KINDT, L. - Handbuch der Malaiischen Sprache für Reisende und Neulingen in Niederländisch Indien.
7069: KING, M.E. (INTROD.), - Ancient Peruvian textiles from the Collection of the Textile Museum Washington D.C.
3354: KING, V.T., - Ethnic Classification and ethnic Relations: A Borneo Case Study. First edn.
3352: KING, E. - Speak Malay! A course in simple Malay for English-speaking Malayans. First edn.
3353: KING, M., - Eden to Paradise.
11917: KINGLAKE, A.W., - Eothen [or traces of travel brought Home from the East]. new edn.
51205: KINGMA, T.(COMPILER), - Friesland was Hier.(Prieslan Ada!). De lotgevallen van 1-9-R.I. Bataljon Friesland 1945-1948. [Tweede gewijzigde druk; Second revised edition].
38806: KINGMA, T.(COMPILER), - Friesland was Hier.(Prieslan Ada!). De lotgevallen van 1-9-R.I. Bataljon Friesland 1945-1948.
56535: KINGS LANGLEY ENGINEERING CO. LTD. TRADE CATALOGUE AND ADVERTISING: - Products of Precision. Manipulative Copper Tube Fittings. British Standard Flanged Fittings, Welding fittings, Copper Traps. Sole Manufacturers and Patentees. Catalogue 4. [Original edition].
3355: KINGSTON, W.H.G., - In the Eastern Seas; or the regions of the bird of Paradise. A Tale for Boys.
56358: KIPLING, RUDYARD (1865-1936), - Het tweede Djungel Boek. [Translated into dutch from the english by Michiel and Jan Duyvewaert. Eerste druk, zoals verschenen' First edition, thus].
39723: KIPLING, R(UDYARD), - Stalky & Co. Copyright edn.
39720: KIPLING, R(UDYARD), - Puck, or Pook's Hill. First Pocket edition, reprinted.
39721: KIPLING, R(UDYARD), - Twenty Poems. First edn.[thus].
39719: KIPLING, R(UDYARD), - Life's Handicap. Being stories of Mine own People. First Pocket edition, reprinted.
39704: KIPLING, R(UDYARD), - Plain Tales from the Hills.
3357: KIPLING, R(UDYARD), - Anak Didikan Rimba. Tjetakan ke-III (3rd. printing). Transl. into modern indonesian by Maharadjolelo.
53998: KIPP, A. - B.SCHIPPER-VAN LOTTUM & L. VAN DER VLERK, - Nuttig en fraai. Zuidhollandse merk-en stoplappen. [Eerste druk; First edition].
56825: KIRBY, W. (ARR.), - Harriet the Match Girl. Sung by Miss Love. [First edition].
54010: KIRCHBERG SPICY 3-D POSTCARDS: - NUDE, Jeans; Nude Bath; Bikini Girl of Grotto (text on verso). [Original issues]. Zuericht, Kirchberg,
7071: KIRCHER, M. & W. - Vom Handweben auf einfachen Apparaten. 9. Aufl.
41273: KIRCHNER, H., - Erbeutung und Ausbeuting Südafrikas. Orig. edn.
36712: KIRCHNER, U., - Von Hand gewebt. Eine Entwicklungsgeschichte der Handweberei im 20. Jahrhundert.
36312: KIRIN, V., - Narodne Nosnje Jugoslavije. Orig.edn.
293: KIRKUP, J., - Tropic Temper. A memoir of Malaya.
3358: KIRNER, G., - A la Rencontre des Chasseurs de Têtes. Transl. from the orig. German.
8479: KIRSCHBAUM, P.F.J. & CHR. VON FÜRER-HAIMENDORF - Anleitung zu Ethnographischen und Linguistischen Forschungen mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse auf Neuguinea und den umliegenden Inseln.
54326: KIRSTEN, HANNA, - Hoe sterk is de Hechtzijde. [Eerste druk; First edition].
8086: KISHIDA, H(IDETO) - Japanese Architecture. First edn.
8087: KISIDA, H(IDETO) - Japanese Architecture. 3rd. edn.
56785: KIST, N.C., - Iets over de hier te Lande kortelings ontdekte Middeleeuwsche Muurschilderingen in de Pieters-kerk te Leiden. [Eerste druk; First edition].
56718: KITAB SUTJI: - Kitab Mazmur. Terdjemahan dalam bahasa indonesia dengan tjatatan-tjatatan serba singkat. Atas nama Madjelis Agung Wali-Wali Geredja di Indonesia. [Cetakan pertama; First edition].
56716: KITAB SUTJI: - Kitab-Kitab Sedjarah. Terdjemahan bahasa Indonesia dengan Terdjemahan dalam Indonesia dengan Tjatatan-tjatatan serba singkatatas nama. Madjelis Agung Wali-wali di Geredja Indonesia. [Tjetakan pertama; First edition].
56715: KITAB SUTJI: - Kitab Tatdjahdjiwa-Ulang Tutur. Terdjemahan dari teks asli dalam bahasa indonesia tjatatan-tjatatan. Atas nama Madjelis Agung para Wali-Geredja Indonesia. [Tjetakan pertama; First edition].
56675: KITAB SUTJI: - Kitab-kitab Sedjarah I Sjemuel, Radja-Radja. [Cetakan pertama; First edition].
50464: KITS NIEUWENKAMP, J.F.K., - W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950). Beeldend kunstenaar, schrijver, architect, ontdekkingsreiziger, ethnloog en verzamelaar van Oostaziatische Kunst; Gezien door Tijdgenoten. [Eerste druk; First edition].
3361: KITS VAN HEIJNINGEN, H.M., - Het straf- en Wraakrecht in den Indischen Archipel. Orig. thesis [Leyden university].
46444: KIVI, A[LEKSIS] [ALEDSIS KIVEN SATU], - Vuoripeikot. Orig. edn.
3362: KIYONO KENJI - Indoneshia No Minzoku Igaku (: Folk medicine of Indonesia). Compiled by TaiHeiyo Kyokai.
11192: KLAASESZ HYGEIA - - Indonesië.
38983: KLAASSEN, W.J.M. (PUBL.), - 'Voor U Persoonlijk' Brieven van minister van buitenlandse zaken jhr. A.C.D. de Graeff aan gezant J.P. graaf van Limburg Stirum (1933-1937).
8480: KLAASSEN, M. - Pioniers naar Papoea-land? Biedt Nieuw Guinea het Nederlandse volk een toekomst? [Eerste druk/first edition].
54573: KLAAUW, BART VAN DER, - Fokker in de Eerste Wereldoorlog. [Eerste druk; First edition].
49221: KLAAUW, B. VAN DER, - Onze Koninklijke Luchtmacht. [eerste druk/first edition].
49216: KLAAUW, B. VAN DER, - Verkeersvliegtuigen nu en straks.[Eerste druk/first edition].
54270: KLAIBER, PAULINE (EDITOR, ET.AL.), - Das Hauswesen nach seinem ganzen umfange dargestellt in Briefen an eine Freundin. Mit Beigabe eines vollstäüündigen Kochbuches von Marie Susanne Kübler (Frau Scherr). 16. wesentlich vermehrte und verbesserte Auflage. [16th enlarged and revised edition].
45455: KLAMER, I., - Kind in een Japans Concentratiekamp. Orig. edn.
43200: KLAPHAAK, L., - Kosmetika en aanverwante produkten. 3e druk.
37446: KLÄSI, CD., - Der Malaiische Reineke Fuchs und anderes aus Sage und Ditchtung der Malaien. Orig.edn.
55775: KLAUSNER, J. (CHIEF EDITOR), - HASCHILOAH: Litterarisch wissenschaftliche Monatsschrift. Juli-December 1914. [Originalausgabe; First original edition].
51474: KLAVERSMA, T., - De Geslachten van Altena en Horne tot ca. 1300. Offprint from:Publications, 1978.
7813: KLEEDERDRAGTEN - en typen der bewoners van Nederland
42426: KLEEN, T[YRA] DE, - Ni-Sri-Pleng. En historia om svarta Barn, berättad och Ritad för vita Barn. First edn.
47148: KLEFFENS, E.N. VAN, - The other side of the Medal. Addresses delivered by the Netherlands Representative in the Security Council of the United Nations...during the discussions of the Indonesian Question (July 31 - August 26, 1947). (title on front wrapper).
37519: KLEFFENS, E.N. VAN, - Overzicht van de Gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10 - 14 Mei [19]40. Benevens hetgeen daaraan voorafging en daarop volgde, medegeddeld door den Minister van Buitenlandse Zaken. The Rape of the Netherlands.
37387: KLEI, JAC. VAN DER & J.B. UBINK, - Het Ruisende Woud. Leesboek voor de lagere School. pts. 1 & 3. 13e druk.(13th edn.).
53615: KLEIAN, J., - Deli-Planter. [Tweede druk; Second edition].
53036: KLEIAN, J., - Deli-Planter. [Tweede druk; Second edition].
12286: KLEIJN, A.A., - Kort Overzicht van de geschiedenis der Zending in Oost-en West-Indië.
11776: KLEIJN, A.A., - De Rijn. Mannheim-Rheinau-Ned. Grens. Vaarwegen, Minste Vaarwaterdiepte, Ankerplaatsen, enz. voor Schippers en Schippers-Vakscholen. [revised & updated edn.].
7982: [KLEIN, A.] (ED.) - Keramik aus Südostasien. Exhibition catalogue Hetjens Museum Düsseldorf, 9.5 - 8.6. 1976.
56017: KLEIN, J.W. DE, - Een en ander over de particuliere Landerijen in West-Java en de N.V. Javasche Particuliere Landerijen Maatschappij. Offprint from:Koloniaal Tijdschrift, Vol. 27-No. 4 [19
55173: KLEIN, JACOB WOUTER DE, ` - Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn nawerking. [Original dissertation Leiden University].
47309: KLEIN, W.C., - Nieuw-Guinea. Problemen. [eerste druk/first edn.].
45900: KLEIN, E., - De hitte van Kaliasin. Roman. Orig. edn.
42729: KLEIN, J.H., - Nacht over de Indische Archipel. Een autobiografische beschrijving over de Japanse overheersing van voormalig Nederlands Indië, Birma, Thailand en de Philippijnen in de jaren 1942-1945. Orig. edn.
37749: KLEIN W.C.(ED) - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op Economisch, Sociaal en Cultureel gebied, in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea. [2nd. revised & updated edn. after the orig. of 1935].
37249: KLEIN, F., - Lehrbuch der Haararbeiten. Vollständiger Lehrgang zur Herstellung von Haararbeiten jeder Art, mit ausführlicher Anleitung zur Haarpräparation, zum Massnehmen usw. 2.Aufl. (2nd. edn.).
36262: KLEIN, R., - Lexikon der Mode. Drei Jahrtausende Europäischer Kostümkunde. Orig. edn.
3364: KLEIN, J., - Malaisie, Nord-Borneo, Singapour. (a tourist-guide).
3365: KLEIN HORSMAN-RELIJK, J., - Onderzoek naar de Biosynthese van enkele alkaloiden in Cinchona Succirubra P. Orig. thesis [Amsterdam university].
8481: KLEIN, W.C.(M.I.) - Samenvattende beschouwingen over Nieuw Guinee
8484: KLEIN, W.C. - Handel. Offpr.fr.:Nieuw Guinea, III(1954).
8485: KLEIN, W.C. (ET. AL.) - Economische gegevens betreffende Nederlandsch Nieuw Guinea
52629: KLEINE, H.F. DE (EDITOR/TRANSLATOR), - Das Bekenntnis der Huria-Kristen Batak Protestant(Batak-Kirche) auf Sumatra/Indonesien. [Original edition].
52330: KLEINSCHMIDT, A. - Lubang. Ein Lebensbild von der Insel Java für Jugend und Volk. [Original Ausgabe; First edition].
52329: KLEINSCHMIDT, A. - Lubang. Ein Lebensbild von der Insel Java für Jugend und Volk. [Original Ausgabe; First edition].
48577: KLEINTJES, PH. (EDITOR), - Wetten en Verordeningen betreffende Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao; WITH: Eerste Aanvulling der Wetten en Verordeningen betreffende Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. Achtste geheel herziene druk [8th completely revised edition].
3370: KLEINTJES, PH., - Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië. 3e herziene en vermeerderde druk (3rd. revised and enlarged edn.).
54408: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Anthropologische Untersuchungen auf Bali und Lombok. [Original Ausgabe; First edition].
51004: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Dwergstammen in den Indischen Archipel. Offprint from:De Indische Gids, jubileum-aflevering Januari 1929.
50606: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Wat weten wij van den vóór-historischen Mensch in den Indischen Archipel en op het naburig Aziatisch Continent? Separated from: TAG, 2e reeks, XLV-4 (July 1928)
3383: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Oude Urn-schedels van Melolo (Oost-Soemba). Offprint fr.:S.I.
3371: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Bijdrage tot de Anthropologie der Menangkabau-Maleiers. Bound-up with: A. Maass, Farbenuntersuchungen bei den Malaien Zentral-Sumatra. Orig. thesis [Amsterdam university].
3373: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Die Insel Nias bei Sumatra. First edn.
12360: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. DE, - Kunstmatige schedelvervorming bij den Inlanders van den Indischen Archipel. Taken fr.:NION, 2-8.
11240: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Bijgeloof in den Indischen archipel inzake overspel. Offpr.fr.:TAG, XLVII-2 (1930).
3387: KLERCK, A.W. DE - Lassen's geschiedenis van den Indischen Archipel.
3388: KLERCK, E.S. DE, - History of the Netherlands East Indies. First edn.
56900: KLERK, ADR. W. [ADRIANUS WILHELMUS KLERK, FATHER MILL HILL, 1871-1941], - History of the Old and New Testament. [First edition, translated into Dayak Language].
55055: KLERK, JAN A.C. DE, H. BECKERS (ET.AL., EDITORS/TEXTS], - Palmam qui meruit ferat: Ere wie Ere toekomt. Stichting Nationaal Indië-Monument [Roermaond, Limburg Province, The Netherlands] 1945-1962. Een Burgerinitiatief. [covertitle on box. [Eerste en enige druk; First edition].
47127: KLERK, J[OOST] B. DE, - Bantoes in Zuid Afrika. Orig. edn.
55545: KLEVER, W.N.A., - Jeugd en indische jaren van G.J.P.J. Bolland. [Eerste druk; First edition].
37547: KLEY, A.(COMPILER), - Wapens/Blasons/Arms/Wappen. I.
3391: KLEY, TH., - De publieke opinie in zake Luitenant Kley c.s.(Vervolg op 'De Zaak van den Luitenant Kley en 50 andere Officieren van het Ned.Indische Leger door en in de pers besproken).
55398: KLEYKAMP, A.J., - Chineesch Aardewerk en Porcelein vanaf zijn Oorsprong tot aan zijn Verval. [Eerste druk; First edition].
54901: KLIFT-TELLEGEN, H. VAN DER, - Nederlandse Visserstruien. Met Breipatronen. [Tweede bijdruk; Second impression].
11661: KLIKSPAAN, [ ], (EEN NEEFJE VAN...), - Tochten op mijn stoel. (door een neefje van Klikspaan).
53011: KLINGBEIL TILSTRA, ALBERTINE, - A Dutchman bound for Paradise. [First edition].
44249: KLINKERT, H.C. - Nieuw Maleisch-Nederlandsch Woordenboek met Arabisch karakter. Naar de beste en laatste bronnen bewerkt. Vierde druk. (4th edn.).
43417: KLINKERT, H.C., - Nieuw Maleisch-Nederlandsch Zakwoordenboek. Ten behoeve van hen, die het Maleisch met latijnsch karakter beoefenen. First edn.
42698: KLINKERT, H.C., - De Pelandoek Djinaka of het Guitige Dwerghert. Naar een ander Maleisch handschrift voor de pers bewerkt. Orig. edn.
3393: KLINKERT, H.C. - Nieuw Maleisch-Nederlandsch Woordenboek met Arabisch karakter
8964: KLINKERT, H.C., - Spraakleer van het Maleisch. 1st.
9215: KLIOT, K. & J., - Het kantklosboek. Technieken en voorbeelden, klassieke en moderne werkstukken. Transl. fr. the orig. english edn.(Bobbin lace) by L.M. de Koning-Wormer en E. Behrens.
51435: KLOET [KELUT] VOLCANIC ERUPTION - - De Kloetramp. Published in:NION, Vol. 4-11 (1920).
46348: KLOET, CHRISTINE A. (SELECTION/CATALOGUEING), - After 'Alice'. A hundred years of children's reading in Britain. An exhibition to celebrate the Centenary of the Library Association...29 September 1977 to 15 January 1978.
42335: KLOET, CO DE (COMPILER), - Morgen komt een nieuwe dag. Liedjes van en om de oorlog 1939-1946. First edn.
42137: KLOET, C. DE & L. BOUDEWIJNS (COMPILERS/INTROD.), - Je moet nog even aan me denken. Honderd Nederlandse liefdesliedjes uit de toptijd van de radio. Orig. edn.
39614: KLOET[KELUT] ERUPTION, JAVA - - De uitbarsting van den Kloet. Album bevattende 30 Repro-ducties naar fotographieën van de Ateliers Kurkdjian te Soerabaia Welwillend afgestaan o.a. door H.M. de Koningin.
55716: KLOKKE, ARNOUD H. & MARKO MANIN (CONRIBUTION), - Langs de Rivieren van Midden-Kalimantan; Cultureel erfgoed van de Ngaju en Ot Danum Dayak; Along the Rivers of Central Kalimantan; Cultural heritage of the Ngaju and Ot Ot Danum Dayak. [Eerste druk; First edition].
47362: KLOKKE, A.H. (EDITOR/TRANSLATOR), - Traditional Medicine among the Ngaju Dayak in Central Kalimantan. The 1935 writings of a former Ngaju Dayak Priest. [edited and translated by A.H. Klokke]. Original edn.
46855: KLOKKE-COSTER, A. - A. KLOKKE & M. SAHA, - De Slimme en de Domme. Ngadju-Dajakse Volksverhalen. Orig. edn.
43947: KLOKMAN, G.J. (PREFACE), - De Geldersche Achterhoek. Orig. edn.
37513: KLOKMAN, G., - Hendrik-Eume. Boe 't er in den Achterhoek hen gong, toe Grotmooder nog in de korte rökke was.
12061: KLOKMAN, G.J., - De Geldersche Achterhoek. 2nd. edn.
53560: KLOMPÉ, TH.H.F. (GENERAL EDITOR) (ET.AL.), - MADJALLAH ILMU ALAM untuk Indonesia; Indonesian Journal for Natural Science; Volume 113, 1957.
53559: KLOMPÉ, TH.H.F. (GENERAL EDITOR) (ET.AL.), - MADJALLAH ILMU ALAM untuk Indonesia; Indonesian Journal for Natural Science; Volume 112, 1956.
47761: KLOOS, W[ILLEM] J.T. (1859-1938), - Verzen [van Willem Kloos]. * Vol. 2*. [Tweede druk/second edition],
46384: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, J. & J. DE BOER (EDITOR), - Het menschelijke Beeld van Willem Kloos. Orig. edn.
36819: KLOOS, P., - Antropologie als wetenschap.
3395: KLOOSTER, H.A.J., - Muhammad Yamin en de Geschiedenis van Indonesië
57066: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J.M.C. (1862-1948), - Eene Nabetrachting op mijne Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. Een pleidoor voor het vele goede, dat ons mooie Indië op plantaardig gebied voor mensch en dier bevat en voortbrengt.[Eerste enige druk; First and only edition].
57065: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J.,M,.C (1862-1948), - Platen-Atlas behoorende bij Indische Planten en haar Geneeskrach [Covertitle only]t. [Eerste druk; First edition].
54899: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en Raadgevingen betrekkende het gebruik van Indische Planten en Vruchten. Vijfde druk. [Fifth edition. Authentic facsim. reprint after the most complete edition 1934].
8965: KLOPPENBURG-VERSTEEG, J., - Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische Planten, Vruchten enz. 3e verb. druk (3rd revised edn.).
49098: KLOPPENBURGH-VERSTEEGH, J., - Tanaman Berkhasiat Indonesia; Petunjuk dan Garan Pengobatan Tradisional Dengan Tumbuhan Berkhasiat Indonesia. Alih Bahasa dan Saduran. [For the first time translated, edited and revised after the original 4th dutch edition 1934 by J. Boegiri].
3401: KLUIS, A.T.W. DE - Ik mis hem zo.[Ervaringen en indrukken van een hoofd-legerpredikant in Indonesië]. 2e druk.
51228: KLUMB, H., - Gasschutz-Fibel. [erste Auflage; First edition].
11564: KLUMPER, A.A., - Sociale Verdediging en Nederlands verzet. - ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid - Non-violent defence and Dutch Resistance '40-'45 - an ideal conception tested by historical reality.
44693: KMOCH, H., - De eerste Schaakmatch U.S.A.-U.S.S.R. Orig. edn.
49576: KNAAP, G.J., - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India Company and the Population of Ambon 1656-1696. [Second printing, Trade edition after the original
44203: KNAAP, G.J. - W. MANUHUTU & H. SMEETS (EDS.), - Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen. First edn.
43421: KNAAP, G.J., - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India Company and the Population of Ambon 1656-1696. Orig. thesis [Utrecht university].
51018: KNAP, GERARDO H., - Labores Coronadas. Resultado de una Centuria de Navegacion Maritima realizada por la Compania Real Holandesa de Vapores 1856-1956. [First edition].
48185: KNAPPER, L., - Leiden ontzet, Holland gered. [Eerste druk/first edition].
41951: KNAPPERT, L., - Leidens ontzet, holland gered. [1574-1924]. Orig. edn.
56530: KNAUD, J.M. - Tussen Schemering en Dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa. [Eerste druk; First edition].
50523: KNAUD, J.M., - Kunst en Kunst en Kunstvaardigheid in Indië. PHOTOCOPIED from:Indië, Geïllustreerd Tijdschrift voor Nederland en Koloniën, XXIV-XXVIII.
3404: KNAUD, J.M. - Herinneringen aan Soekaboemi
55994: KNEBEL, J., - Babad Banjoemas, volgens een banjoemaasch handschrift. Separated from:BKI, vol. 43 [1901].
50700: KNEBEL, J., - Sur la Mensuration des Armes chez les Javanais. Separated from:Bijdragen Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, [1897].
3403: KNEBEL, J., - De Vâhana's van het Brahmaansch en Boedhistisch Pantheon. Separated fromTBG, [Eerste druk; First edition thus].
37672: KNEITEL, K. - B.MALONEY & A.QUINN, - The Great American T-Shirt.
52645: KNEPPELHOUT, C.J., E.W. VAN POPTA (ET.AL., COMPILERS), - ARSENAAL: Gids van verzamelingen & musea, verenigingen & instellingen op militair-historisch terrein. Eerste druk [First edition].
8488: KNIBBS, S.G.C. - The savage Solomons as they were & are
55527: KNIGHT, DERRICK & ALB. P. ERPS (PHOTOGRAPHERS SHELL PETROLEUM CO., LONDON), - Zuidoost-Azië: foto-Impressies. [Eerste druk; First edition].
12656: KNIGHT, A.M., - Modern Seamanship. 3rd. edn. revised.
10917: KNIGHT, D., - Dancing. A history of the Dance.
51419: KNINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD AMSTERDAM - - Vacantiereizen Madeira en de Middellandsche Zee by S.S. Gelria. [Originele uitgave; Original edition].
41040: KNIPSCHEER, F.S. (ET.AL.), - De verrassing van Salt-Bommel na 350 jaren herdacht. Gedenkboek.
6372: KNITTING - - Zomermodellen. Practische Breiwerken voor iedereen.
6366: KNITTING - ... - Modellen die vertellen.
47061: KNITTING MANUAL - - Pour nous les Petites. [édition originale/original edn.].
55019: KNO-P, G., D.F. & C. ROGGEN, - Schylgerland Lesboek. [Eerste druk; First edition].
9643: KNOESTER, J., - De Nederlandse Katoennijverheid op de drempel van Moegen.
54660: KNOETSEN, JOHN F., - EAST ASIA: How to speak Malay, Dutch, Japanese, Mandarin, Fuhkian, Hakka and Cantonese, part II: Glossary. [Third edition, revised and enlarged; Derde herziene en uitgebreide druk].
56386: KNOOP, W.J. - Het probleem Nederland-Indonesië. Hoe kan de band tusschen Nederland en Indonesië behouden blijven? Orig.edn.
36902: KNOOREN-YO, S.E., - Bahasa Indonesia. Overlevings-kursus.
53505: KNOP, G., - Brandarisflitsen. Een Vacantieuitstapje van twee Amsterdammers naar het Eiland Ter-Schelling. [Eerste druk; First edition].
53033: KNOPPERS, B.A., - Het Hoger Onderwijs in Indonesië. Rapport uitgebracht naar aanleiding van een Oriëntatiereis naar Indonesië, in opdracht van het Nederlands Comité voor World Student Relief van 19 Augustus tot 28 September 1948. [Originele uitgave; Original edition].
41658: KNORR [KAPITÄN-LEUTNANT VON], - Der japanisch-russischen Seekrieg von 1904-1906. Orig. edn.
7075: KNÖSS, C. & L. ROSS, - Der Friseur. Ein Hand-und Nachschlagebuch für Damen-und Herrenfriseure, Haarfärber, Schönheitspfleger und Perückenmacher. First edn.
37262: KNÖSS, C. & L. ROSS, - Der Friseur. Ein Hand- und Nachschlagebuch für Damen und Herrenfriseure, Haarfärber, Schönheitspfleger und Perückenmacher. 2. Neubearb. u. erg. Aufl.(2nd. revised & enlarged edn.).
37263: KNÖSS, C. & L. ROSS, - Der Friseur. Ein Hand- und Nachschlagebuch für Damen und Herrenfriseure, Haarfärber, Schönheitspfleger und Perückenmacher. 2. Neubearb. u. erg. Aufl.(2nd. revised & enlarged edn.).
51854: KNOT, G., - Het Zelbeschikkingsrecht der Zuidmolukkers historisch-juridisch. [Eerste druk; First edition].
37035: KNOT, G. - H.C. WELTJE & A.KAMSTEEG, - De Zuidmolukse Republiek/Zuidmolukkers in Nederland/Nederland en de Republiek der Zuid-Molukken. Wat moeten ze hier? Zuidmolukkers op weg naar Vrijheid...
7078: KNÖTEL, R., - Deutschlands Wehr zu Land und Meer in Bild und Wort. Orig. edn.
3412: KNOTTENBELT, ANTH., - Verpanding en zekerheidsstelling in den Oost-Preanger. Orig. thesis [Bandung polytechnic].
52612: KNOWLES, LEES (BART) (PREFACE), - Programme of the Royal Reviewof the East Lancashire Division (Territorial Force) held by His Most Gracious Majesty The King at Worslley Park on the 6th July, 1909.
55410: KNOX, ROBERT & H.A.I.GOONETILEKE, (INTRODUCTION), - An Historical Relation of the Island Ceylon in the East Indies. [Authentic Facsim. reprint after the the original edition London 1681; First edition, thus].
3414: KNOX, TH.W., - Adventures of Two Youths in a Journey to Siam and Java. With descriptions of Cochin-China, Cambodia, Sumatra and the Malay Archipelago.
13472: KNOX, CL., - The Diary of a Young Lady of Fashion in the Year 1764-1765. Edited by her Kinsman Alexander Blacker Kerr.
37863: KNUTTEL, G. (WZN.) - De Letter als Kunstwerk
55437: KOBBEN, A.J. L. CH. MANTOUW (COMMITTEE MEMBERS), - De Politieke stemming in het gebied der Zuid-Molukken anno 1978. {Eerste voorlopige druk; First provisional edition].
53826: KOBE CITY CENTENARY COMMEMMORATION: - A Centenary Tribute of Kobe [1889-1989]. [First edition].
50774: KOBELL - OEBEKE, K., - Franz v. Kobell's Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher chamischer Versuche auf trockenem und nassem Wege. [Sechzehnte neu bearbeitete und vermehrte Auflage; Sixteenth newly edited and englarged edition].
12194: KOBUS, W. (ET. AL.), - Gids voor den Graafschapschen Folklore dag te Borculo op 25 Augustus 1928.
55561: KOCH, H.J.M. (S.J.), - Korte Schets der Java Missie en van de en van de inzending der Java Missie op de Internationale Missietentoonstelling te Rome. [Eerste druk; First edition].
53321: KOCH, W. (COMPILER), - Neeltje's verzamelde recepten. [eerste druk/First edn.].
41952: KOCH-ISENBURG, L., - Das Katzenbuch. Orig. edn.
41671: KOCH, A. (PUBLISHER), - Stickereizeitung und Spitzen Revue. Illustrierte Zeitschrift zur Pflege und Förderung Künstlerische Handarbeiten aller Techniken. Zentralorgan für die Hebung der Deutschen Stickerei und Spitzen Industrie. Herausgegeben von [Hofrat] Alexander Koch.
3418: KOCH, D.M.G. (1881-1960). - Om de Vrijheid. De nationalistische beweging in Indonesië. Orig. edn.
3419: KOCH, J.W.R., - Bijdrage tot de Anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea; benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks. Orig. thesis [Amsterdam university].
11245: KOCH, D.M.G. (1881-1960), - Indische Problemen. In:De Gids, 84-1.
8489: KOCH, J.W.R., - Bijdrage tot de Anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea; benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks. Orig. thesis [Amsterdam university].
9915: KOCH, K., - The revival in Indonesia.
9947: KOCH, H.J.M. (S.J.), - Korte Schets der Javamissie en van de in Zending der Javamissie op de intrnationale Missietentoonstelling te Rome.
44115: [KOCK, M. A. DE] & A.J.P. VAN DEN BROEK (ED.), - Dwergstammen in Zuid Nieuw-Guinea. Taken from:TAG, Tweede Serie, vol. XXVIII (1911).
55961: KOEHLER, RENÉ - Ophiurans of the Ph8lippine Sas and adjacent waters. [First edition].
297: KOEKKOEK, R., - Gotische Ivoren in het Catharijne Convent.
48623: KOELMAN, A. (EDITOR), - Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten ter gelegenheid van haar Vijf en Twintig-jarig bestaan 26 Februari 1937; 1912-1937. Orig. edn.
45973: KOEMAN, C. & H.J.A. HOMAN(EDITORS & COMPILERS) - Atlantes Neerlandici. Bibliography of Terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books,published in the Netherlands up to 1880. Vol VI [of 6].
45972: KOEMAN, C. & H.J.A. HOMAN(EDITORS & COMPILERS) - Atlantes Neerlandici. Bibliography of Terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books,published in the Netherlands up to 1880. Vol II [of 6].
55350: KOENIGSWALD, G.H.R. VON, - Über Sumatranische Schiffstücher und Ihre Beziehungen zur Kunst Ozeaniens. Offprint fromSüseestudien, Basel 1951 (Museum für Völkerkunde).
55453: KOENS, A.J., - Leesboekje over de Paditeelt (voor desa's in de afdeeling Soemedang [Java]). [Eerste druk; First edition].
55195: KOENTJARANINGRAT, R.M., - Introduction to the Peoples and Cultures of Indonesia and Malaysia. [First edition].
50714: KOENTJARANINGRAT, - Javanese Culture. Second Impression [Paperback edition].
3423: KOENTJARANINGRAT (PROF. DR.), - Pengantar Antropologi. 3rd. edn.
3422: KOENTJARANINGRAT(ED.), - Villages in Indonesia. First edn.
3425: KOERNICKE, MAX, - Das holländische Kolonialreich. First edn.
12102: KOERS WEST... - In opdracht van de Repatriëringsdienst Indië.
7082: KOESE-TAMMELING, A. - Handwerken
53909: KOESNOE, MOHAMMAD, - MUSJAWARAH: Een wijze van Volksbesluitvorming volgens Adatrecht. Rede. [Eerste druk; First edition].
47991: KOESNOE, MOHD., - Penelitian Hukum Adat di Bali dan Lombok 1971-1973. Orig. edn.
3427: KOESNOE, MOH., - Penelitian Hukum Adat di Bali dan Lombok 1971-1973. Leporang Pokok. First edn.
12771: KOESNOE, MOH., - Penelitian Hukum Adat di Bali dan lombok 1971-1973. Laporan Pokok.
54101: KOETSIER, C.H. (1932-), - Zending als Dienst aan de samenleving. De houding van zending en kerk ten opzichte van sociaal-economische vraagstukken in Indonesië, in het bijzonder op Midden-Java.
52368: KOETSVELD, C.E. VAN, - Op de Wandeling. Vertellingen aan mijne jeugdige Vrienden. [Eerste druk; First edition].
43531: KOHLBRUGGE, J.H.F., - Die Gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. First edn.
3431: KOHLBRUGGE, J.H.F., - l'Anthropologie des Tenggerois Indonésiens-Montagnards de Java. Offpr.fr.:l'Anthropologie, IX (1897).
3432: KOHLBRUGGE, J.H.F. - De Inlandsche Beweging en de onrust in Indië. Voordrachten...Orig. edn.
3428: KOHLBRUGGE, J.H.F., - Die Gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. First edn.
3429: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Blikken in het Zieleleven van den Javaan en zijner Overheerschers.
3430: KOHLBURGGE, I.H.F., - Die Gehirnfurchen Malayischer Völker verglichen mit denen der Australier und Europäer. Ein Beitrag zur Evolutionslehre.
7080: KÖHLER, C. - A History of Costume. Edited and augmented by E. Von Sichart. Transl. fr. the orig. german by A.K. Dallas. First edn. (thus).
7079: KÖHLER, C. - Praktische Kostümkunde in 600 Bildern und Schnitte. First edn. Bearb. von E. von Sichart.
53044: KÖHLER, CHARLOTTE THERISIA CATHARINA (1892-1977), - 25 jarig Jubileum Charlotte Köhler: Guy de Maupassant YVETTE. Vertaald door Adriaan Morriën. [Originele uitgave; First edition].
11246: KÖHLER, R.J., - Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks.
8490: KOHLER, P., - Kunst uit Nieuw Guinea. Exhibition catalogue Museum Fodor 22 mei-30 juni 1963. [with a preface by Wim Kersten].
56208: KOHN, JULIUS - [PRIVATE Service File of Julius Kohn, Commissioned German Army Medic Officer, First World War].
50489: KÖHR, D., - Cowboypakken maken.[First dutch edition translated after the original germanby J.A. Kef-Tuynman].
50959: KOK, J., - Bemestingsleer. Zestiende, herziene druk [Sixteenth revised edition].
47365: KOK, A., - De Verrader. Leven en dood van Anton van der Waals. Derde druk. [third edition, re-impression].
44560: [KOK, A.A.], - Nieuwe Kerk te Amsterdam. Concept-rapport behoorende bij de voorbereiding van de restauratie. Orig. edn.
42070: KOK, IJ., - De hollandse Tegel. Orig. edn.
39119: KOK, T., - Dinie neemt de Leiding. Orig. edn.
3434: KOK, JOH.A., - De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Leyden university].
3433: KOK, JOH., - Het Rund en de Rundveeteelt op Madoera. Een zoötechnische studie. Orig. thesis [Utrecht university].
52216: KOKKA [= FLOWERS OF THE NATION], - THE KOKKA: An illustrated Monthly Journal of the Fine and Applied Arts of Japan and other Eastern Countries. [First and only edition].
3435: KOKS, J.TH. - Koloniaal-sociografische Bijdrage. Orig. thesis [Amsterdam university].
3436: KOKS, J.TH., - De Indo.
50275: KOKSSCHOOL LEIDEN ROYAL DUTCH ARMY SERVICE CORPS - - Kersmis 1961; Vaste Staf Koksschool [Leyden Army Barracs].
49625: KOL, H.H. VAN, - Driemaal dwars door Sumatra en Zwerftochten door Bali. [Eerste druk/first edition].
3444: KOL, H. VAN, - De Bestuursstelsels der Hedendaagsche Koloniën. First edn.
3445: KOL, H. VAN, - Weg met het Opium! First edn.
3443: KOL-J.J.S., - Reisbrieven van H.H. van Kol. De reorganisatie der Vorstenlanden en Vorstenlandsche toestanden, naar aanleiding van Reisbrieven des heeren van Kol... Offpr.fr.:De Locomotief, 1911.
3441: KOL, H.H. VAN, - De historische Verhouding tusschen Japan en Nederland. Offpr.fr.:De Indische Gids, Nov. 1914.
3442: KOL, H.H. VAN, - Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat. Met een Open brief van H. Colijn tot de schrijver gericht en diens Antwoord.
3438: [KOL, H.H. VAN], - Atjeh in de Tweede Kamer. Debatten bij de behandeling der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1898.
11248: KOL, H. [H.] VAN, - De bestuursstelsels der hedendaagsche koloniën.
53315: KOLFF & CO., BOEKHANDELAARS BATAVIA: - 1001 NACHT: De beroemdeArabische Vertellingen. Volledige Uitgave bewerkt door Gerad Keller.
51610: KOLFF, G.H. VAN DER (EDITOR), - Tussen Steenbok en Kreeft. Oosterse Schering en Westerse Inslag. [Eerste druk; First edition].
50113: KOLFF & CO. BATAVIA [CATALOGUE AND PRICE LIST 1894] - - CATALOGUS der voornaamste Hollandsche, Fransche, Engelsche en Duitsche TIJDSCHRIFTEN EN COURANTEN met opgave der prijzen franco Indië; Verkrijgbaar door Tusschenkomst van G. Kolff & Co. Batavia...1894.
47746: KOLFF, D.H.A., - An Armed Peasantry and its Allies. Raiput tradition and State Formation in Hindustan 1450-1850. [Original thesis Leiden University].
3448: KOLFF, G.H. VAN DER, - The Historical Development of the Labour Relationships in a remote corner of Java as they apply to the cultivation of rice. Provisional results of local investigations.
11249: KOLFF, L.A.C., - Het recht van overschrijving in Nederlandsch-Indië. De bepalingen op de heffing van het recht op overschrijving en de boeten wegens niet tijdige overschrijving toegelicht.
9139: KOLFF, A.L. (INTROD.), - Patronen Boekje. 2e druk.
52046: KOLK, JOS. VAN DE (M.S.C.), - Het Tandenvijlen bij de Tanimbareezen. Separated from:TAG, Tweede Reeks, Deel LV No. 2. (Maart 1938).
3450: KOLKMEIJER, P. - Dankzij Monch. De moeilijke moord/Een aaslag werd beraamd/Spoken bij daglicht. Orig. edn.
3451: KOLLEWIJN, R.D. & R. VAN DIJK - Staatsrecht en rechterlijke organisatie van Indonesië in overgangstijd (met bijlagen). Voor studenten samengesteld.
55063: KOLLWITZ, KÄTHE (KÄTHE SCHMIDT-KOLLWITZ 1867-1945) - ARTHUR BONUS (INRODUCTION), - Das KÄTHE KOLLWITZ Werk. Neue Veränderte und erweiterte Ausgabe [New edition, changed and enlarged].
52341: KOLLWITZ, KÄTHE (KÄTHE SCHMIDT-KOLLWITZ 1867-1945) - B.L.D. IHLE (INTRODUCTION), - KÄTHE KOLLWITZ 1867-1967. Herdenkingstentoonstelling Museum Boymans-van Beuningen12 Aug.-8 Okt. 1967. [Originele uitgave; Original publication].
52340: KOLLWITZ, KÄTHE (KÄTHE SCHMIDT-KOLLWITZ 1867-1945), - Gemeentelijke Tentoonstellingsdienst 's-Hertogenbosch: Käthe Kollwitz. de Moriaan 28-10 t/m 3-12 1972. Tentoonstelling Nederland 1972/1973. Grafiek, tekeningen, beelden. [Originele uitgave; Oritinal issue].
50379: KOLMUS- DE VINK, T., - Vlucht naar het Vaderland. [Eerste druk; First edition].
46829: KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM - - [Koloniaal Museum Haarlem]. Verslag over het jaar 1912. Orig. edn.
46828: KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM - - [Koloniaal Museum Haarlem]. Verslag over het jaar 1907. Orig. edn.
46825: KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM - - [Koloniaal Museum Haarlem]. Verslag over het jaar 1905. Orig. edn.
713: KOLONIALE POLITIEK- - De Koloniale Politiek van Nederland
45351: KOMMERS, J., - Kinderroof of Zigeunerroof? Zigeuners in kinderboeken. Orig. edn.
48843: KOMMOSS, R., - Joodsche Wereldpolitiek. [translated into dutch after the original german language edition by J. Dros-de Jong]. [First dutch edition/eerste nederlandse druk].
54306: KOMRIJ, GERRIT (1944-2012), - Alle vlees is als gras of het Knekelhuis op de dodenakker. Tweede druk [Second edition].
54304: KOMRIJ, GERRIT (1944-2012), - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979. [Eerste druk; First edition].
53421: KOMRIJ, JARIG [= JARIG DE VRIES], - Op een dag...gedichte gedachten II. [Eerste druk; First edition].
56400: KONDO, DORINNE, - About Face. Performing Race in Fashion and Theatre. [First edition].
36684: KONDRATIUK, K., - Weefsels uit Polen. Catalogue of a [travelling]exhibition Frans Halsmuseum, De Hallen, Haarlem, 22 juli - 28 augustus 1972..[up till 21 may 1973].
3454: KONG-KUG-LON, - La Littérature Féminine dans la Chine d'aujourd'hui. Orig. thesis [Paris university].
55075: KÖNIG, PAUL, - De Tocht van de Deutschland. [FIRST dutch edition translated from the original German language].
54968: KÖNIG, PAUL, - Die Fahrt der Deutschland [Untersee-Frachtschiff]. [301. bis 330. Tausend]
13362: KÖNIG, R., - Menschheit auf dem Laufstieg. Die Mode im Zivilisationsprozess. Orig. German edn.
51418: KÖNIGLICH HOLLÄNDISCHER LLOYD AMSTERDAM - - Königlich Holländische Lloyd [Amsterdam], Luxus-Erholungsreise Ägypten-Palästina-Syrien mit S.S. Gelria. [Originele uitgave; Original edition].
51413: KÖNIGLICH HOLLÄNDISCHER LLOYD AMSTERDAM - - Nordland Fahrten Königlich Holländischer Lloyd [Amsterdam], S.S. Gelria. [Originele uitgave; Original edition].
47239: KONINCKX, CHR., - The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationships with the Far East. Preface by K. Glamann.
49425: KONING, S., - Namen der Feestgangers aanwezig op den Huldigingsmiddag ter gelegenheid van het 25-jarig Jubileum van den Heer S.Koning bij de N.V. Drukkerij & Uitgeverij v.h. C. de Boer Jr. te Den Helder op 1 Februari 1944.
49385: KONING, J. [DESCRIPTIVE TEXT] & L.J. ELAND [PAINTER], - Nederlandsch Oost-Indië, Land van Gewijde rust. De Gordel van Smaragd. Platen-Album. [Eerste druk
47946: KONING, J.C. DE, - Van Strijd en Overwinning. Verhalen uit de geschiedenis der Zending. 4e herz. druk. [4th revised edition].
41755: KONING, J. (GENERAL EDITOR), - De Kloetramp van 20 Mei 1919. With a preface by J.Coert (Resident of Kediri, Java).
37163: KONING-VAN DER VEEN, M. - Dromen over Sabang. [Eerste druk/first edition].
3457: KONING-COETERIER, J. - Lousje's Kunstreis door Indië. First edn.
3455: KONING, D.A.P., - Eenige gegevens omtrent Land en Volk der Noordoostkust van Ned. Nieuw-Guinea, genaamd Papoea Telandjang. Taken fr.:TBG, vol. 55 (1903).
11250: KONING, A. DE, - Algemeene plantenteelt ten behoeve van het Indische landbouwonderwijs. 2e druk.
11251: KONING, J., - Het verloren land. 3e druk.
56161: KONINGSBERGER, J.C., - Hollandsche jongelieden en indische landbouw. [eerste druk' First edition].
3460: KONINGSBERGER, J.C., - Java. Zoölogisch en Biologisch. First edn.
3459: KONINGSBERGER, J.C., - Tweede Overzicht der Schadelijke en Nuttige Insecten van Java.
11252: KONINGSBERGER, J.C., - Hollandsche jongelieden en indische landbouw.
55562: KONINGSVELD & ZOON [KONINGSVELD & SON]LEYDEN PRINTERS ADVERTISING: - Films van Koningsveld. [Films applied in the printing process by Koningsveld company, Leyden]. [Eerste druk; First edition].
56985: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER: - ZAKWOORDENBOEK Nederlandsch Maleisch Engelsch. [Malay-Dutch, English-Malay, Dutch-Malay vice-versa]. [Eerste druk; First edition].
56693: KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL-, LAND EN VOLKENKUNDE: - Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV].
56493: KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN AMSTERDAM; ROYAL TROPICAL INSTITUTE PUBL. CATALOGUE: - Lijst der Uitgaven; List of Publications. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thus].
55192: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER: - Handleiding voor de Maleische Taal Uitgave 1945. [reprinted].
40137: KONINKLIJK BATAVIAAS GENOOTSCHAP/ROYAL BATAVIAN SOCIETY REPORT, - Koninklij,k Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1778-24 April-1928. Verslag der viering van den 150sten Gedenkdag.
3463: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCHE LEGER IN DEN STRIJD TEGEN JAPAN, HET -
3461: KONINKLIJK INSTITUUT - voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Naamlijst der Leden op 1 Januari 1895.
56938: KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD AMSTERDAM: - LLOYD JOURNAAL: Orgaan van de Sport-en Ontspanningsvereniging N.V. t.v.v.d. Koninklijke Hollandsche Lloyd. [Originele uitgave; Original Edition].
56549: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM: - Scheeps-dagboek gehouden aan boord van het M.S. Diogenes, February 29 - October 15, 1972. [ORIGINAL MANUSCRIPT].
56262: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA BORDSPEL [CADET ASSOCIATION ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA] - KILACADMON. VBordspel.
53616: KONINKLIJKE NEDERLANDSE MARINE TELESCOOP KIJKER: - Originele telescoop in gebruik bij de Koninklijke Nederlandse Marine, circa 1900..
53474: KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VEREENIGING/ROYAL DUTCH BOTANIC ASSOCIATION: - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging 1972. (Opgericht 15 Augustus 1845).
53201: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ (K.N.S.M.), - Welkom bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V. [Eerste druk; First edition].
53062: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA/ ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Beschrijving en Gebruiksaanwijzing van het KOMPAS M.22. [Herdruk; Reprinted]. [Nr. 76].
52583: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE TOERISTENBOND ANWB - - Indonesië. Waarin opgenomen een beschrijving van de eilanden Java en Bali, gegevens over een gedeelte van het eiland Sumatra (De provincies Noord- en WestSumatra), enkele gegevens over Zuid Sulawesi, een beschrijving van de steden Bangkok (Thailand) en Singapore. [eerste druk; First editi9on
52582: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE TOERISTENBOND ANWB - - Java/Bali. waarin opgenomen Medan en het Tobameer (sumatra), Bangkok, Singapore. [eerste druk; First editi9on
51510: KONINKLIJKE NEDERLNDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ, K.N.S.M. - AMSTERDAM - Ms. PRINS DER NEDERLANDEN [Menue card January 23, 1959.
51417: KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD AMSTERDAM - - Noorsche Fjorden. Per S.S. Gelria naar de Noordkaap, 13 Juni t/m. 29 Juni; Fjorden 30 Juni t/m. 13 Juli en 15 Juli t/m. 28 Juli; Noordelijke Hoofdsteden 1 Aug. t/m. 10 Augustus. [Originele uitgave; Original edition].
51412: KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD AMSTERDAM - - Noorsche Vacantiereizen Juni, Juli & Augustus S.S. Gelria. [Originele uitgave; Original edition].
51313: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift voor het Infanterieschietkamp (Voorschr.I.S.K., No. 50 [Originele uitgave; Original edition .
51311: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift voor het Onderricht in het Paardrijden (Ruiterschool). (No. 135). [Originele uitgave; Original edition .
51310: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Uittreksel uit het Algemeen Oefenvoorschrift voor de Koninkoijke Landmacht. (Oefenvoorschr., No. 46a). (ten dienste van de subalterne reserve-officieren en onderofficieren). [Originele uitgave; Original edition .
51309: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Oefeningen ter voorbereiding van den juist snellen aanslag met Geweer en Karabijn. [Originele uitgave; Original edition .
51308: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Algemeen Schietvoorschrift voor de Koninklijke Landmacht betreffende de Handvuurwapenen, de lichte en zware mitrailleurs en den Mortier van 8. Deel III. (Alg. S. v.Dl. III, no. 89c). Mitrailleur M.20. [Originele uitgave; Original edition .
51306: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Verbindingsdienst voor de Koninklijke Landmacht (V. Vbdd., No. 36). [Originele uitgave; Original edition .
51305: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift geheime Berichtenwisseling voor de Koninklijke Landmacht (V. GEH. Ber., No. 54). [Originele uitgave; Original edition .
51304: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift voor den dienst bij de Autotreinen en bij de Onderdeelen uitgerust met Motortrekkracht. (V.D. Aut. T., No. 78). [Originele uitgave; Original edition .
51302: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Cavalerie-Reglement Deel II: Het Gevecht-Onderdeel A. (C.R.-II A, No. 132a.). [Originele uitgave; Original edition .
51300: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Velddienst, Deel II (V.Veldd. DI. II; No. 411). [Originele uitgave; Original edition .
51298: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift voor het rijden van Spannen uit den Zadel en het Rijden van den Bok (Stukrijderschool) 9 No. 283). [Originele uitgave; Original edition .
51294: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Cavalerie-Reglement, Deel I. (C.R.. I/No. 131-I). Derde opgave van wijzigingen. [Originele uitgave; Original edition .
51293: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Cavalerie-Reglement. Deel. I. De Exercitiën, onderdeel B. (C.B. - 1. B., Nr. 131b.). [Originele uitgave; Original edition .
51290: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Algemeen Schietvoorschrift voor de Koninklijke Landmacht betreffende de Handvuurwapenen, de lichte en zware mitrailleurs en den Mortier van 8. Deel I. (Alg. S. v.D1, I, no. 89a), Onderwerpen van Algemeenen aard. [Originele uitgave; Original edition .
51281: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Handgranaten (V. Handgr. No. 68b) [Originele uitgave; Original edition .
51137: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Uittreksel uit het Voorschrift Berichtenwisseling voor de Koninklijke Landmacht (ten dienste van het Verbindingspersoneel, niet afkomstig van het Regiment Genietroepen. (No. 57a). (V.Ber.). . [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
51136: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Velddienst; Deel I (V.Veldd. Dl. I) (No. 41I, Eerste opgave van wijzigingen). [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51135: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - LEIDDRAAD voor het onderricht met betrekking tot de wettelijke bepalingen betreffende de ondergeschiktheid. (Nr. 90k). [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51133: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - HANDLEIDING voor den Leerling-Vlieger; Vliegtuigmotoren. [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51131: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - HANDLEIDING voor den Leerling-Vlieger; Vliegtuigmotoren, Deel II: Hispano-Suiza motoren en Armstrong-Siddeley stermotoren. [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51129: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Reglement op den Inwendigen Dienst der Koninklijke Landmacht, Deel B: (Infanterie). No. 103 A1-B: eerste-zesde opgave van Wijzigingen]. [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
51128: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Hoefbeslag.(V.Hb.) (No. 66: eerste-vierde opgave van Wijzigingen].). [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
51127: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Trompetsignalen voor Wielrijders, Cavalerie en bereden Artillerie (V.T.) (No. 136: eerste opgave van Wijzigingen].). [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
51124: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Revolver. [Originele uitgave; Original edition].
50294: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ K.P.M. - MS. BOISSEVAIN, - De Boissevain voor de Sumatrakade te Amsterdam.
49096: KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIË - - Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië. Vol. XXV, Vijfde Serie [Fifth Series], Volume V. Original edition.
47294: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ/ROYAL STEAM PACKET NAVIGATION COMPANY K.P.M.- - Vacantie...Waarheen? De keuze is ruim...De Kosten zijn laag. [Eerste druk/first edition].
45228: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ-ORIENT-JAVA-AFRICA LINE- - Travel the K.P.M. way and see...[From Cape to Cape[follow the track of the ancient Navigators] (text on upper wrap.).
43645: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, - Dienstregeling der Koninklijke Paketvaart Maatschappij voor het Jaar 1936. Met afstandstabellen en andere inlichtingen.
40180: KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKET VAART - K.J.C.P.L., - Lijndiensten der Koninklijke Java-China-Paket Vaart Lijnen N.V.
40108: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ/ROYAL PACKET NAVIGATION COMPAJY - BERGH, J.H.E. VON (COMPILER), - 337[corrected to 347] K.P.M. Schepen in Alphabetische Volgorde.(vide karthoteek/en K.P.M. vloot in Margriet-blocnote).
38336: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ K.P.M. - - K.P.M. Line. Sailing schedule Orient-Java-Africa Line 1938 - 1939.
37787: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING - - NATIONALE ROEIWEDSTRIJDEN op den Amstel bij Amsterdam op Zaterdag 24 en Zondag 25 Juni 1916.
13506: KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LL0YD - LEIGH-BENNETT, E.P., - History of a House Flag.
8953: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ/ROYAL STEAM PACKET NAVIGATION COMPANY - - Onder de Vlag der K.P.M. [Wat wil je worden?]
50909: KONODY, P.G. (INTROD. ESSAY), - Art & War Canadian War Memorials. A selection of the works executed for the Canadian War Memorials Fund to form a record of Canada's Part in the GreatSacrifice. With an Article On War Memorials. [First edition].
6266: KOOIJ VAN ZEGGELEN, M.C. VAN (1870-1957), - Indische Mysterieën. First edn.
47420: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. (1870-1957), - De schat van den armen Jongen. [Eerste druk/first edition].
46279: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. (1870-1957), - De Hollandsche Vrouw in Indië. Indrukken van een zwervelinge. [Eerste druk/first edn.].
3467: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - Indische Mysterieën. First edn.
3468: KOOIJMAN, S., - Sahala, Tondi. De Begrippen Mana en Hau bij enkele Sumatraanse volken. Orig. thesis [Utrecht university].
3469: KOOIJMAN, S. - Tapa on Moce Island, Fiji. A traditional handicraft in a changing Society.
8494: KOOIJMAN, S., - Material Aspects of the Star Mountains Culture. In:Nova Guinea, Nr. 2 (April 1962).
8495: KOOIJMAN, S. (INTROD.), - Papoea-kunst in het Rijksmusum/Papuan Art in the Rijksmusum. Exhibition catalogue Amsterdam Rijksmuseum 22 June-25 September 1966.
48273: KOOL, C.H., - Das Kinderspiel im Indischen Archipel. Orig. thesis [Zürich university].
46760: KOOL, J[OS], - De stille revolutie op het platteland. Een reisverhaal over de Vijfheerenlanden. Orig. edn.
43087: KOOL, H.W., - Jazz-Orkesten. Leiders en Musici. Orig. edn.
3471: KOOL, J.W., - Art. 328a, wetboek van strafrecht voor indlanders. (Indisch staatsblad 1879, No. 203). Orig. thesis [Amsterdam university].
3472: KOOLEMANS BEIJNEN, G.I.W., - Over ziekten en ziekenverpleging in Nederlandsch-Indië. First edn.
3474: KOOLS, J.F., - Hoema's, Hoemablokken en Boschreserves in de Residentie Bantam. Orig. thesis [Wageningen university].
44480: KOOLWIJK, TH. F. VAN, G.B. REHBERGEN JR. & C.F.J. SCHRIKS (COMPILERS), - Pam G. Rueter, A.D. 1906 - 1966. Orig. edn.
36069: KOOMEN, P. DE (INTROD.), - Uw Koninkrijk Kome. Vijftien Jaren Zendingsarbeid in de Residentie Soerakarta. [Gedenkboek].
3475: KOOMEN, P. DE, - In schaduw van Bamboe en Palmen. [Eerste druk; First edition].
3476: KOOPER, W.J.C., - Sociological and Ecological studies on the tropical Weed-vegetation of Pasuruan (the Island of Java). Orig. thesis [Utrecht university].
41456: KOOPMANS, M., - 'N Indisch student in Holland. Verhaal voor Jongens. First orig. edn.
56164: KOORDERS, S.H. & J.F. NIERMEYER, - Toelichting tot Junghuhn's Photographieën Offprint from:Gedenboek Junhuhn, 's-Gravenhage 1910.
49990: KOORDERS, S.H., - Verslag eener Botanische Dienstreis door de Minahasa tevens Eerste Overzicht der Flora van N. O. Celebest uit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt. Orig. edn.
49612: KOORDERS, S.H., - Verslag eener Botanische Dienstreis door de Minahasa tevens Eerste Overzicht der Flora van N. O. Celebest uit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt. Orig. edn.
44483: KOORDERS, S.H., - Verslag eener Botanische Dienstreis door de Minahasa tevens Eerste Overzicht der Flora van N. O. Celebest uit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt. Orig. edn.
3480: KOORDERS, S.H. - Eenvoudige Botanische Determinatie-Tabellen voor eenige der meest karakteristieke en algemeen voorkomende Boomsoorten der Djatibosschen van Java. 2e herz. druk. (2nd. revised edn.).
11254: KOOREMAN, P.J., - De Koelie-ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de Residentie Oostkust van Sumatra. Lezing gehouden op de Openbare Algemeene Vergadering, dd. 22 December 1902, der Vereeniging Moederland en Koloniën.
42114: KOOTEN, G. VAN (ET.AL.)(COMPILERS), - Kramers'Groot Woordenboek Nederlands. Tevens vreemde woorden.
56399: KOOY, J.M. - J.L.G. LE RÜTTE, H.N. ZAALBERG, C.A. VAN DE VELDE (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - MINYAK: Orgaan van de Vereeniging van Geemployeerden bij de Petroleum Industrie in Nederlandsch-Indië. Vol. 6, nos. 1-10 (Juni 1927-12, Augustus 1927) - Vol. 7-nos. 1-12 (September 1927-Augustus 1928). [Originele uitgave; Original edition].
56398: KOOY, J.M. - J.L.G. LE RÜTTE, H.N. ZAALBERG, C.A. VAN DE VELDE (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - MINYAK: Orgaan van de Vereeniging van Geemployeerden bij de Petroleum Industrie in Nederlandsch-Indië. Vol. 8 no. 1 (September 1928) - 12 (Augustus 1929. [Originele uitgave; Original edition].
56397: KOOY, J.M. - J.L.G. LE RÜTTE, H.N. ZAALBERG, C.A. VAN DE VELDE (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - MINYAK: Orgaan van de Vereeniging van Geemployeerden bij de Petroleum Industrie in Nederlandsch-Indië. Vol. 4-no. 1 (September 1924) - Vol. 5-no.5 (Januari 1925. [Originele uitgave; Original edition].
55910: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C. [1870-1957], - De Gouden Kris. Author's preface, introduction by C. van Vollenhoven. Tweede druk [Second edition].
40908: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C. VAN, - De Gouden Kris. Een verhaal uit de nieuw veroverde streken van Zuid-Celebes. Voor kinderen van 12 jaar en daarboven. FIRST edn.
40239: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C., - Jong Java's Liefe en Leed. Drie Verhalen van Java voor kinderen van 10-15 jaar. [Met een inleiding van Nellie, ps. van J.M.P. van Kol-Porrey]. First edn.
38284: KOOY-VAN ZEGGELEN, M[ARIE] C.(1870-1957), - Het Zeeroversjongetje. FIRST edn.
37703: KOOY-VAN ZEGGELEN, M[ARIE] C.(1870-1957), - Het Zeeroversjongetje. 5e druk.(5th edn.),
51663: KOOYMAN, AD (COMPILER), - INDONESIA MERDEKA: Brochure naar aanleiding van detv-documentaire van Roelof Kiers door de VPRO uitgezonden 1 december 1976 en herhaal op 10 augustus 1977. [Eerste druk; First edition].
38559: KOP, G.G. VAN DER, - The Wayang Wongor Wayang Orang.
51999: KOPER, J., - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling in het bijzonder in Indonesië/Some aspects of the problem of Missionary bible translations, with special reference to Indonesia. [Original dissertation Utrecht University).
56476: KOPERBERG, S. (COMPILER), - Katalogus van de Boekerij van den Algemeenen Nederl. Diamantwerkersbond. [Eerste druk; First edition].
54470: KOPERBERG, H., - Bittere Pillen en scherpe Pijlen uit de Japansche Interneeringskampen te Soengei Senkol en Si Rengo Rengo [Sumatra]. [Eerste en enigi Privé-uitgave; First and only Private publication].
36537: KOPSTEIN, F., - Een Zoölogische reis door de Tropen. Met camera en verrekijker door de Indo-Australische Dierenwereld.
3482: KOPSTEIN, F., - Ein Beitrag zur Eierkunde und zur Fortpflanzung der Malaiischen Reptilien. Repr.fr.:Bulletin Raffles Museum, No. 14, sept. 1938.
3481: KOPSTEIN, F. - De Javaansche Gifslangen en haar beteekenis voor den Mensch.
44299: KORAN/ALCORAN - - Kur'an. Bu eser, seçkin bir heyet tarafundan, çestli dillerde çrkan, Kur'an tercilmeleri de gözden geçirilerek meydana getirilmistir. Besinot Basim.
48135: KORBER, PH. (EDITOR/TRANSLATOR), - Phocton. Lotgevallen en ontmoetingen op eene Reis naar Oost-Indië. Orig. edn. [translated and edited after the original german language manuscript by Ph. Korber].
56855: KORDER, S.S., - Kerala and her Jews. [Compiled from a paper read by S.S. Koder before the Kerala History Association in 1965]. [First edition, thus].
54917: KOREA IN COLOR SLIDES: - KOREA IN COLOR. [Covertitle]. [First edition].
46228: KORF, J. & J.W. VAN SANTE, - Zaandam in oude ansichten. Zevende druk.[7th edn.].
41569: KORF, D[INGEMAN], - Haarlemse Majolica en Tegebakkers. Orig. edn.
38049: KORF, D. - De tegelverzameling Nanne Ottema in het gemeentelijk museum Het Princessehof te Leeuwarden.
7084: KORFF, J.J. (JR.), - Onderkleding, kousen en sokken, babygoed.
38357: KORFF, A.B. - Een vacantiereisje van een Hollandschen Jongen naar Java. Een oorspronkelijk Jongensboek.1e druk. (FIRST edn.).
3485: KORFF, A.B. - Een vacantiereisje naar Java. [Een vacantiereisje van een hollandsche jongen naar Java, subtitle preceding chapter one]. 3e druk.
3486: KORIGODSKY, R.N., O.N. KONDRASJKIN & B.I. ZINOWJEW - Kamus Bahasa Indonesia-Rusia
42782: KORMAAT, K., - In de greep van de vijand. Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945. Orig. edn.
54068: KORMELINK, HENK, - Parochiae ad Sanctam Ceaciliam in Needer (over de Parochie van de heilige Caecilia te Neede); 100 jaar parochie Sint-Caecilia Neede 1898-1998. [Eerste druk; First edition].
53902: KORN, V.E., - De Vrouwelijke Mama' in de Minangkabausche Familie. Offprint fromBKI, volume 100.
53898: KORN, V.E., - Oosterse Visie op Westers Bewind. Offprint from:BKI, Vol. 113-1.
3489: KORN, V.E., - De Dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan.
11256: KORN, V.E., - De wetgeving der Indonesische volksgemeenschappen.
48882: KORNFELD (DR.) (CHIEF EDITOR), - Heimat und Siedlung.
48860: KORNFELD, H. (CHIEF EDITOR), - Heimatleben. Monatsschrift für Heimatschutz und Heimatpflege.
36880: KORSBERG, V., - Phrases in Tagabili. Offpr.fr.:Linguistic Circle of Canberra, Series A-Occas. papers No. 8.
13456: KORSJOENOVA, T.T., - Galajaponnen van het Russische hof in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw uit de collectie van de Hermitage.
48205: KORTE, J.P. DE, - De Jaarlijkse financieële verantwoording in de V.O.C. Verenigde Oost Indische Compagnie. Orig. edn.
10345: KORTEWEG, (CAPT.), - De 1000 van Amahei. First edn.
56282: KORTHALS, H.A. (PREFACE), - St. Eustatius 1774-1826. Jacob Ernst Marcus Graveur en Tekenaar. [Eerste druk; First edition].
52284: KORTHALS ALTES, W.L.., - De Betalingsbalans van Nederlandsch-Indië 1822-1939 (The Balance of Payments of the Netherlands Indies 1822-1939). [Original dissertation Erasmus University Rotterdam].
57121: KORTHUYS, PIET (CHIEF EDITOR), - Nieuw Indië. Tijdschrift voor Nederland en de beide Indiën. 2e Jaargang Nr. 12, 13 April 1946, Nr. 18 na de Bevrijding. 14 daags Tijdschrift. [Originele uitgave; Original publication].
45813: KORTHUYS, P. - In de ban van de Tropen.
3495: KORTHUYS, P. - In de ban van de Tropen.
11955: KORTLAND, K. & F. MERTENS, - Het Oog wil ook wat. Optiek door de eeuwen heen.
50559: KOSASI, MOHAMMED, - Pamidjahan en zijn Heiligdommen; POERBATJARAKA, De Geheime Leer van Soenan Bonang [Introduction, translation and annotations]; S. & A. BRANDTS BUYS-VAN ZIJP, Javaansche Gendings bij Land en Bij Seelig. Published in:DJAWA, Vol. 18-parts 3,4,5.
49619: KOSASIH, R.A. (ILLUSTRATOR), - Mahabharata 3. Djilid 21 sampai 30. [Original edition, thus].
46401: KOSASIH, R.A.(ILLUSTRATOR/EDITOR), - Mahabharata. Pandawa djadjaka.
50751: KOSSMANN, ERNST H., - Een tuchteloos probleem. De Natie in de Nederlanden. [Eerste druk;First edition].
7086: KOSTELIJK, P.J. & B. DE KOCK, - Marken.
57090: KOSTER, H.F. (S.J.), - De Verdrukte klassen in Indië. pEerste druk; First edition].
55404: KOSTER, JANE & MARGARET MURRAY, - Modern Knitting illustrated. Easty-to-follow instructions for indoor and outdoor graments to all members of the family. [First edition].
53942: KOSTER AZN, C.J. (PUBLISHER), - Anatomische Atlas der Gezonde, Zieke en Abnormale Geschaltsorganen van den Man en van de Vrouw. [50e-55e duizendtal; 50th-55th thousand].
53165: KOSTER CHZ., PAUL .J. , - Uit de nagelaten papieren van een Indischen Nurks. [eERSTE ENIGE DRUK; fIRST AND ONLY EDITION].
52637: KOSTER, MARTIEN, - Zölfportret mit sparzegelties. [Eerste druk; First edition.
48531: [KOSTER, F.] (COMPILER), - Gids voor Het Gooi. [Eerste druk/first edition].
45715: KOSTER, S., - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie. Orig. edn.
42009: [KÖSTER HENKE, W.L.H.] - E. SANDERS (NEW INTROD.), - De Boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of de taal van de jongens van de vlakte, in woorden en zinnen alphabetische gerangschikt. Facsim. edn. after the orig. edn. Dockum c. 1906. With a new introd. by E. Sanders.
40964: KOSTER, S., - Komedie en Gelderland. Grote en kleine momenten uit driehonder jaar theaterleven. Orig. edn.
3497: KOSTER, J.T., - The Compositae of the Malay Archipelago. I. Vernonieae and Eupatoriae.
11257: KOSTER, B. (JR.) (J.C. ZIMMERMAN), - Chequeriana.
50335: KOUAA, RACHMA EL & TJAAL AECKERLIN (COMPILERS/PHOTOGRAPHY), - Koningskinderen; 33 portretten van kinderen uit de Indische Buurt. [Eerste druk;First edition].
54397: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom. Tweede druk [Second edition].
51786: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom. [Vierde uitgebreide drujk; 4th. enlarged edition].
45609: KOUSBROEK, R., - Terug naar Negri Pan Erkoms. Tweede druk. [second edn.].
45416: KOUSBROEK, R[UDY], - Een Passage naar Indië. First edn.
43212: KOUSBROEK, R., - Ethologie en Cultuurfilosofie. Johan Huizinga Lezing. First edn.
48589: KOUWENAAR, W. - P.B. VAN STEENIS & CH. W.F. WINCKEL (COMPILERS/EDITORS), - Leerboek der Tropische Geneeskunde. [herziene druk/revised edition].
43296: KOUWENAAR, G[ERRIT], - Er is geen elders waar het anders is. Een gedicht met foto's van Pier Pennings. First and only edn.
11741: KOYA NAKAMURA, - History of Japan. Orig. edn.
8040: KOYAMA, F(UJIO) & J. FIGGESS - Two thousand years of Oriental Ceramics. Orig. edn.
55085: KRAAN, TINEKE VAN DER, - Indrukken over Vrouwenwerk in Suriname. Reisverslag van een bezoek van 6 tot 14 Januari 2003. [Eerste druk; First edition].
50707: KRAAN, N., - Twee blijde boodschappers. Brieven uit Bada van Jacob en Elisabeth Woensdregt, 1916-1928. [Eerste druk; First edition].
56416: KRAATZ, ANNE (EDITOR), MADELEINE NICOLAS, MADELEINE DELPIERRE (ET.AL.). - Modes en Dentelles 1590-1983. 2 Juin-30 Octobre 1983. [Edition originale;First edition].
38969: KRAATZ, A., - Merletti. Transl. after the orig. french (Dentelles) into italian by Lidia Zazo. First edn.
49852: KRAEFF, A., - Sumbangan untik pengetahuan efusiva dan intrusiva muda dari daerah-aaliran Sungal Kajan (Kalimantan Timur-Laut); A contribution to the petrology of the young extrusive and intrusive rocks of the river-basin of S. Kajan (N.E. Borneo). [Original
54484: KRAEMER, H. (1888-1936), - Mijn tweede zes-jaar in Indië. [Eerste druk; First edition].
53095: KRAEMER, H., - Een Javaansche Primbon uit de Zestiende Eeuw. Inleiding, vertaling en aanteekeningen. [Original dissertation Leyden university].
41680: KRAEMER, H., - [Zes Jaar Padvinden](title on front wrapper). Rede uitgesproken door Dr. H. Kraemer in de Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Bijbelgenootschap op Donderdag 21 Juni 1928 in de Doopsgezinde Kerk te Amsterdam. Orig. edn.
40644: KRAEMER, H., - De strijd over Bali en de Zending. Een studie en een appèl. First edn.
304: KRAEMER, H. (HERAUSG.), - Welttheil und Menschheit.
12172: KRAEMER, H., - Agama Islam. Tjet. Ketiga.
9157: KRAEMER, H., - De huidige stand van het Christendom in Nederlandsch-Indië.
40856: KRAFFT, L., - Poppen- en Schaduwspel in de Oriënt. Een tentoonstelling van de Puppentheater Sammlung der Stadt München in samenwerking met het Museum voor Land-en Volkenkunde in Rotterdam. Dutch translation by W.F. Lugtenburg.
3511: KRAFFT, A.J.C., - Coöperatie in Indië. Een Sociaal-paedagogisch vraagstuk. Orig. thesis [Amsterdam university].
46251: KRAFT DURCH FREUDE, 1933-1939- - Kraft durch Freude...September 1937. [an odd issue].
52835: KRAJICEK, RICHARD PETER STANISLAV (1971-), - AUTOGRAPHED origina Tennis Tournamentl admission Card.
52615: KRAKATAU ERUPTION COMMEMMORATED - - Krakatau! [Eerste druk; First edition].
3512: KRAKATAU - - Krakatau! [commemorative volume].
57068: KRAKATAUY ERUPTION 1883: - Rotterdam 1883 Krakatau. [Eerste en enige druk; First and only edition].
3513: KRAKATOA-STEHN, CH.E. - The geology and volcanism of the Krakatau Group; DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M., Krakatau's new Flora; K.W. DAMMERMAN, Krakatau's new fauna.
56773: KRAMER SENIOR, A.L.N., - Indonesian Pocket Dictionary English-Indonesian/Indonesian-English in the New Indonesian Sprelling [= Bahasa Indonesia]. [First edition, thus].
55057: KRAMER, P.H., - Vrouwen die elkaar bemninnen. De vrouwelijke homosexualiteit en haar achtergronden. [Eerste en enige druk; First edition].
53302: KRAMER, A.L.N., - Kamus Belanda. Nederlands-Indonesisch en Indonesisch-Nederlands. Derde gewijzigde] druk [Third revised edition].
52433: KRAMER, J.G., - De avonturen van Jan Willemsz: Een historisch verhaal uit de 16e eeuw. [Eerste druk; First edition].
52194: KRAMER, A.L.N., - Kamus Indonesia. Indonesisch-Nederlands en Nederlands-Indonesisch. Tweede vermeerderde en verbeterde druk [Second enlarged and rivised edition].
51209: KRÄMER, A., - West-Indonesien. Sumatra Java Borneo. [Erste Auflage; First edition].
50977: KRAMER SR., A.J.N., - Apakah Indonesianja? (Hoe zeg je 't in 't Indonesisch?). Tjetakan jang kedoea [Tweede verbeterde en uitgebrieide druk; Second revised and enlarged eidition].
50081: KRAMER, DIET (DINA MARIA MÜLLER-KRAMER, 1907-1965), - Rahasa Bilik Berkuntji. [FIRST indonesian language translation after the original dutch 't boek van Bob en Bep, 1947].
48638: KRAMER SR., A.L.N., - Kamoes Indonesia. Indonesisch-Nederlands en Nederlands-Indonesisch. [Eerste druk/first edition].
47414: KRAMER SR., A.J.N., - Apakah Indonesianja? (Hoe zeg je 't in 't Indonesisch?). Orig. edn.
46714: KRAMER, D. (= D. MÜLLER-KRAMER) - Thuisvaart. Vijfde druk. [5th edn.].
46038: KRAMER SR., A.L.N., - Kamus Belanda. Nederlands-Indonesisch en Indonesisch-Nederlands. Vijfde druk. Opnieuw bewerkt door Sudjito Danusaputro. [5th edetion, revised by Sudjito Danusaputro].
45919: KRAMER, D. [D.M. MULLER-KRAMER], - Vijf rovers en een Rovershol. [Tweede druk/2nd. edn.].
45896: KRAMER, D. (= D. MÜLLER-KRAMER) - Thuisvaart. Derde druk.[3rd. edn.].
45726: KRAMER, DIET [D.M. MÜLLER-KRAMER, 1907-1965]. - Razende Roeltje. Tweede druk. [2nd. edn.].
42072: KRAMER, J.M., - De Ilias van Homerus. Orig. edn.
40385: KRAMER, D. (D.M. MULLER-KRAMER), - Lodewijk de Rattenvanger. [2e druk/2nd. edn.].
39494: KRAMER, P., - Wetboek van Strafvordering. Practisch toegelicht ten dienste der Politie. 6e druk.(bijgewerkt tot Maart 1943)(6th edn., enlarged up till March 1943).
39489: KRAMER, P., - Wetboek van Strafvordering. Practisch toegelicht ten dienste der Politie. Orig. edn.
3504: KRAMER, D. (D. MÜLLER-KRAMER), - Onrustig is ons hart. 6th edn.
3505: KRAMER, D. (= D. MÜLLER-KRAMER) - Thuisvaart. 2e druk.
3501: KRAMER, A.L.N. - Indonesian Pocket Dictionary
3502: KRAMER, D. (D. MÜLLER-KRAMER), - Das Vorbild. Transl. fr. the original dutch by W. van Delden.
11001: KRAMER, - Kramer's Geographisch Handboek der geheele Aarde. 2e druk, herzien door E. Zuidema.
48734: KRAMERS JZ., J., - Geographisch Woordenboek der geheele Aarde. [Eerste druk/first edition].
45637: KRAMERS JZ., J., - Nieuw Nederlandsch-Fransch Woordenboek. Bevattende al de thans gebruikelijke grondwoorden der Nederduitsche Taal , benevens de daarvan afgeleide zamengestelde woorden, met hunne vertaling en verklaring in de fransche taal...First edn.
55462: KRANENBURG, R. - B. SABAROEDIN (TEUKU) [TRANSLATION]. - Ilmu Negara Umum. Diterjemahkan dalam basa Indonesia oleh Tk. B. Sabaroedin. [Cetakan ke=1; First edition].
40660: KRANENDONK, O., - Serological and Epidemological aspects in Yaws Control. Report on a Mass treatment campaign against Yeaws in Netherlands New Guinea. Orig. thesis (Amsterdam University).
52324: KRARUP NIELSEN, AAGE, - Mads Lange til Bali. En Dansk Ostindiefarers Liv og Æventyr. [Femte Oplag].
8497: KRARUP NIELSEN, A. - In het land van Kannibalen en Paradijsvogels
40829: KRÁSA, M., - The Temples of Angkor. Monuments to a vanished Empire. Translated fr. the orig. Czech language by J. Turner. First U.K. edn.
38532: KRATZ, E.U., - Peringatan sejarah Negeri Johor. Eine malaiische Quelle zur Geschichte Johors im 18. Jahrhundert.
3518: KRAUS, F.J. & G.J. DE JONGH - Verslag over verbetering van Haventoestanden van Makassar. First edn.
54206: KRAUSE, GREGOR (PHOTOGRAPHER, 1883-1960. & KARL WITH (EDITOR, 1891-1980), - Bali. 2. Aufl. (2nd edn.).
45331: KRAUSE, GREGOR, [1883-1960], .. - Borneo. [Primates; ethnic population groups: Dayak; habitat and ecology]. [Eerste en enige druk; First and only edition].
45133: KRAUSE, G., - Bali. La Population. Le Pays. Les Dances. Les Fêtes. Les Temples. L'Art.
3519: KRAUSE, G. & K. WITH, - Bali. 2. Aufl. (2nd edn.)
9683: KRAUSE, G., - Bali. First edn.
8090: KRAUSS, FRIEDRICH S. - Das Geschlechtleben in Glauben, Sitte, Brauch und Gewohnheitsrecht der Japaner. Zweite Neu bearbeitete Auflage (Second revised edition].
54099: KRAVCHENKO, K. (COMPILER/INTRODUCTION), - Sergei Konionkov [Russion sculptor]. [First edition].
36424: KRAYENBRINCK, J. (INTROD.), - De Zaken van het Land Simbang nader toegelicht. [Eerste druk/first edition].
55334: KRAYER VAN AALST, H., - Van doorbrekenk Licht. [Eerste en enige druk; First and only edition].
36103: KRAYER VAN AALST, H., - Solé en zijn vriendjes. Nieuwe herziene uitgave van:Van een Ceramschen Jongen(1916).
3527: KRAYER VAN AALST, H., - Een offer der Zee. Schetsen uit een jong-christelijke gemeente op Seram.
3522: KRAYER VAN AALST, H., - Liefde-Macht. Een schets uit het zendings-leven onder de Alfoeren van West-Seram. [Eerste druk/first edition].
10406: KRCEMA, R., (TRANSL.)(ET. AL.), - Textilverbundstoffe. Transl. fr. the orig. Czech language.
37801: KREDE BEN HEIK [H. BEEKE], - Het boek voor de Geloovigen. 40 Vragen en Antwoorden over de leer van Hersteld Oostersch Israel.
50783: KREEMER JR., J., - Volksheelkunde in den Indischen Archipel. Separated fromt:BKI, vol. 70-1.
3529: KREEMER, J. - Atjèsch Handwoordenboek, Atjèsch-Nederlandssch.
11260: KREEMER, J., - De Loeboes in Mandailing. In:BKI, 66-3.
9638: KREEMER, J., - Sumatra. Orig. edn.
55916: KREINER, J. & H.-D. OELSCHLEGER - De Ainoe. Jagers, Vissers en Plukkers uit Noord-Japan.
55572: KREISEL, GERD, - Linden-Museum Stuttgart, Südasien Abtailung. [Original Ausgabe; First edition].
40675: KREKEL, H., - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek...Orig. thesis (Amsterdam university).
42777: KRELAGE, E.H., - Drie eeuwen Bloembollenexport. De geschiedenis van den Bloembollenhandel en der Hollandsche Bloembollen tot 1938. Orig. edn.
3530: KRENGER, W., - Kulturgeschichtliches zum Betelkauen-Zusammensetzung und Zubereitung des Betels; über die Wirkung des Betels; Notizen zum Thema. In:CIBA Zeitschrift, year 7-no. 84.
41871: KRESSE, HANS G., - De Steen van Atlantis. Een Avontuur van Eric de Noorman. Tweede druk.
41868: KRESSE, HANS G., - De valse Koning/Het Wapengericht/Het goud der Ozmecs/Het geheim van het Frafgewelf.Een Avontuur van Eric de Noorman. 3e druk.
41866: KRESSE, HANS G., - De Wolven van Scorr. Een Avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn. (thus).
41864: KRESSE, HANS G., - De prijs der Wrake. Een Avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn. (thus).
41863: KRESSE, HANS G., - Het Tyrfing mysterie/Heidrun. Een Avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn. (thus).
41860: KRESSE, [HANS] G., - De Zang van de Prairiewolven. Orig.edn.
41858: KRESSE, [HANS] G., - De Weg van de Wraak. Orig.edn.
41859: KRESSE, [HANS] G., - De Welp en de Wolf. Orig.edn.
41857: KRESSE, [HANS] G., - De Gezellen van het Kwaad. Orig.edn.
41851: KRESSE, HANS G., - Erwin de Vrijbuiter. Orig.edn.
41854: KRESSE, [HANS] G., - De Prijs van de Vriheid. Orig.edn.
41850: KRESSE, HANS G., - De Scheepsbouwer. Een avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn.
41849: KRESSE, HANS G. & D. HUIZINGA, - De Jeugd van Eric de Noorman. First edn. [thus]. Introd. by Hans Matla.
7090: KRESZ, M., - The art of the Hungarian Furriers. Translated from the original hungarian text edn.
7089: KRESZ, M., - Ungarische Bauerntrachten (1820-1867). [First German language ediction, translated after the original Hungarian language edition 1956].
50451: KRESZ, M., - Magyar Parsztviselet. (1820-1867). [FIRST edition].
52503: KRETSCHMER, A., - Album Deutscher Volkstrachten [Gekürzte Original Ausgabe; Original edition, abridged].
56278: KREUGER, S.C.P., - Zr. Ms. Onrust. Verraad en Ondergang in Borneo. [Eerste druk; First edition].
55479: KREUGER, CH. J.J.A., - De Was in School en Huis; Het wassen en opmaken van verschillende stoffen; Practische Handleiding voor de secondaire opleiding aan Huishoud- en Industriescholen; ook bruikbaar in de primaire opleidingen en in de huishouding. 2e druk [Second edition].
42254: KREUK, W. DE (EDITOR), - De Muntkroniek 1984/1..
7091: KREUSSLER & CO - -Fabriek van Chemische Producten, Wiesbaden-Biebrich
47472: KREUTZER, J., - Esperanto ein Kulturgut? Sein Wesen und Wert im Feuer der Kritik. [1. Auflage/first edition].
47505: KREUZ, R., - Esperanto in Handel und Verkehr. Alltägliche und Kaufmännische Gespräche , Kaufmännischer Briefwechsel nebst einer Warenliste und einem Handelswörterverzeichnis kurze Sprachlehre. Orig. edn.
56275: KREVITSKY, NIK, - Batik Art and Craft. [First edition].
53378: KREYMBORG & CO. TAILORMADE GENTLEMEN'S CLOTHING CATALOGUE:[UNTITLED SALE CATALOGUE KREYMBORG & CO.]. - S.I.,
53376: KREYMBORG & CO. TAILORMADE FASHION SEASON 1923: - Lente en Zomer 1923, A. Kreymborg & Co. [cover title]. [Originele uitgave; Original edition].
53375: KREYMBORG TAILORMADE FASHIONABLE GENTLEMEN'S CLOTHING: - Tot Chef bevorderd. [Originele uitgave; original edition].
53374: KREYMBORG & CO. TAILORMADE CLOTHING SEASON 1910: - Measure Department [cover title]. Gedrukte Prijscourant volgens Serie. Kleeding naar maat. [Originele uitgave; Original edition].
53373: KREYMBORG & CO. MAASTRICHT: - Invitation card by A. Kreymborg & Co. Hfleveranciers, Maison Le Matador, Maastricht.
53369: KREYMBORG & CO. MAASTRICHT SUMMER SALE: - Zomer Reclame Opruiming beginnen Woensdagochtend 22 Juli 1908, in de Heeren-, Jongeheeren, en Kinder-kleedingmagazijnenGrand Maison Le Matador A. Kreymborg & co. [Maastricht]. [Original Poster].
53368: KREYMBORG & CO. MEN'S TAILORMADE FASHION PRICELIST: - Kreymborg's Commande-Prijscourant voor Heerenkleeding. Amerikaansche Bewerking. [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53367: KREYMBORG & CO. MEN'S TAILORMADE FASHION PRICELIST: - Prijs-Courant van Heeren- en Jongeheerenkleeding naar maat. Engelsche Bewerking. A. Kreymborg & Co., Huis van den eersten rang [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53366: KREYMBORG & CO. PRICELIST TAILORMADE CLOTHIG: - Prijs-Courant A. Kreymborg & Co. Hofleveranciers Amsterdam Maastricht. [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53365: KREYMBORG & CO. TAILORMADE CLOTHING PROSPECTUS: - A. Kreymborg & Co. Prospectus en Voorwaarden voor Abonnement. [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53364: KREYMBORG & CO. MEN'S FASHION PRICELIST: - Prijscourant van Heeren- en Jongeheerenkleeding naar maat. Engelsche Bewerking. [Originele uitgave; Original edition].
47216: KRIEG, K.H. & W. LOHSE, - Kunst und Religion bei der Gbato-Senufo Elfenbeinküste. [1. Auflage/First edn.].
41531: KRIEG, G.B. V., - Moeders Kus. Voor Zang en Piano, of Orgel, of gemengd koor. Orig. edn.
10754: KRIEK, D.W.N., - Speciale Missie Nr. 43 in Bantam (Java).
41669: KRIELE, E., - Das Evangelium bei den Dajak auf Borneo. Orig. edn.
54528: KRIENEN, CH. (1873-1945), - Twee echte jongens. Oorspronkelijk verhaal. [Eerste druk; First edition].
45606: KRIJGER, M.W.W., - De betekenis van het evenwichtsorgaan voor de Vlieger'The Significance of the Labyrinth in Aviation. Orig. thesis [Utrecht university].
45531: KRIJS, J[ACOBUS] I[GNATIUS] (ASCRIBED TO...], - Korte Onderregting, geestelyke oefeningen en Gebeden, rakende het Heilig Sakrament des Vormsels; Dienstig voor alle de geenen die dit H. Sakrament ontfangen zullen, ofte reeds ontfanghen hebben. Derde Druk. [3rd. edn.].
56334: KRIMPEN, J. VAN (1892-1958) - B.V.A.RÖLING (1904-1981) (DESIGN & LAYOUT), J.W.F. WERUMEUS BUNING (INTRODUCTION, 1891-1958), - Twaalf Rijmprenten van Nederlandsche Kunstenaar. Verzorgd en bijeengebracht door...[Eerste druk: First edition].
41744: KRISHNAMURTI, - Talks and Writings. In:Star Bulletin, Mar.-Apr. 1933, no. 2.
51873: KROEF, JUSTUS M. VAN DER, - The Dialectic of Colonial Indonesian History. [First edition].
51857: KROEF, JUSTES M. VAN DER, - DE RMS- Nog kans op een bieuw Bestek? [original typostript].
3535: KROEF, J.M. VAN DER, - Indonesia since Sukarno. First edn.
3534: KROEF, J.M. VAN DER, - The Sino-Indonesian rupture. First edn.
52023: KROES, H.A., - Huisdierenteelt. I:Ontleedkunde en leer der levensverrichtingen der huisieren met betrekking tot hunne teeld; II: Uitwendige kennis (exterieur) der huisdieren (Paard, rund, Schaap, Geit en Varken). [Eerste druk; First edition].
36014: KROESE, W.T., - De Westeuropese Katoenindustrie in de kentering der tijden
3539: KROESEN, P.A. - Verhandeling over de Volksstammen in de omgeving van Hollandia.
11262: KROESEN, R.H. & W.D. HELDERMAN, - Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied behoorend tot de Residentie Oostkust van Sumatra. Offpr.fr.:BKI, 7e volgreeks II.
55086: KROEZE, H.W. (REV.), - Bemoediging uit een Sluikblad. [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
54712: KROL, J. (ASSOCIATION SECRETARY/PREFACE), - Nederlandsch-Indische Jaarbeurs gevestigd te Bandoeng. Eerste Indische Jaarbeurs te Bandoeng, 17 Mei tot en met 5 Juni 1920.
46988: KROL D'YOVRE, L. (= L. KROL), - Soekarno. [Eerste druk/first edn.].
47015: KRÖLLER-MÜLLER SCULPTURE COLLECTION CATALOGUE - - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller. Catalogus. Vijfde druk [fith edn., partly revised and enlarged].
56751: KROM, N.J., - Zaman Hindu. Terdjemahan Arif Effendi. [Tjetakan pertama; First edition].
53901: KROM, N.J., - Indisch en Indonesisch. Rede gehouden in de Vergadering van de vereenigde afdeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 30 Maart 1940. Offprint from:Jaarboek K.N.A.W., 1939-1940.
52084: KROM, N.J.(EDITOR), - Het Oud-Javaansche Lofdicht Nagarakertama van Prapantja.(1365 A.D.).
51438: KROM, N.J., - De reliëfs van Angkor Wat. Published in:NION, Volume 10-2 (1925).
51345: KROM, N.J. - Hindoe-Javaansche Bronzen: De Collectie Loudon. Separated from:NION, vol. 3-12 (April 1919).
50797: KROM, N.J., - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche Kunst. [Eerste druk; First edition].
49329: KROM, N.J. - De Levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. [Eerste druk/first edn.].
48060: KROM, N.J., - Korte gids voor den Borobudur. Tweede druk [second edition].
46946: KROM, N.J. - De Levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. [Eerste druk/first edn.].
46945: KROM, N.J. - De Levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. [Eerste druk/first edn.].
3550: KROM, N.J., - Hindoe-Javaansche Geschiedenis. 2e herziene druk. (2nd. revised edn.).
3549: KROM, N.J. - Baraboedoer. Het heiligdom van het Boeddhisme op Java.
3542: KROM, N.J. - C.M. Pleyte Wzn. Offpr.fr.:NION, pt. 6(1917).
3545: KROM, N.J., - Het oude Java en zijn kunst.
3546: KROM, N.J., - Het Hindoeïsme.
3552: KROMME, E.E.M.J.,`'''''?,, - Beschrijving der Tanimbar-en-Babar-Eilanden.
52083: KROMODJOJO ADI NEGORO, RADEN ADIPATI ARIO, - Oud-Javaansch Alphabet. [Eerste druk; First edition].
3553: KRONECKER, F. - Von Javas Feuerbergen. Das Tengger-Gebirge und der Vulkan Bromo, 2380 Meter ü. Meer.Orig.edn.
7095: KRONENBURG, J.W.M., - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie. Orig. thesis. (Nijmegen university).
49097: KRONHAUSEN, E. AND PH., - The 2nd. International Exhibition of Erotic Art. Liljevalchs Konsthall Stockholm April 2-May 18 1969. First edition.
48902: KRONHAUSEN, E. AND PH., - The First International Exhibition of Erotic Art. Lund's Kunsthall May 3-July 31, 1968; Arhus Kunstmuseum Sept. 7-Oct. 27 1968. First edition.
52706: KROOK, HANS, - Toeren door Gelderland I: De Veluwe. [Eerste druk; First edition].
52635: KROOK, HANS, - Toeren door Noord-Holland II. Tochten in het gebied tussen Texel en Haarlemmermeer, met uitzondering van het Gooi. [Eerste druk; First edition].
52625: KROOK, HANS, - Toeren door Zuid-Holland I. Het gebied ten noorden van de lijn Rotterdam-Schoonhoven. [Eerste druk; First edition].
52577: KROOK, HANS, - Toeren door Zuid-Holland II. Het gebied ten zuiden van de lijn Rotterdam-Schoonhoven. [Eerste druk; First edition].
7096: KROON-ALDERS, H.C.M. - (e
57045: KROON-HOOGERWERFF, B. - Blijvenden. First edn.
56267: KROON, H.M. - R.H.J. GALLANDAT, - Hoefkunde en Hoefbeslag. Eerste deel [volume 1, of 2]. Tweede druk [Second slightly expanded edition
50987: KROON, J.E. (COMPILER), - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925. [eerste druk; First edition].
50462: KROON, F., - Onze Weermacht in Indië. [Eerste druk; First edition].
48310: KROON, H.M., - Het Varken. Lichaamsbouw-Interieur-Rassen-Fokkerij. Voor Fokkers en bezitters van Varkens, voor cursussen in kennis van het Varken en Landbouwkunde. Tweede, veel vermeerderde drul.[second, considerably enlarged edition].
44432: KROON, A., - Het schootsvel van de Vrijmetselaar, 1735-1835. Een kennismaking met een ritueel kledingstuk [the freemason's apron1735-1835. An introduction to a ritual garment. [and five other essays on fashion, textiles regional dress]. Orig. edn.
3555: KROON-HOOGERWERF, B. - Blijvenden. First edn.
54042: KROSENBRINK, HENK (COMPILER/PREFACE), - Der was ens...6 volkssprookjes uit Achterhoek & Liemers. [Eerste druk; First edition].
51779: KROSENBRINK, G.J.H., - De Achterhoek in Grootvaders Tijd. [Tweede druk; Second edition].
50494: KRSTEVA, ANGELINE (TEXT AND SELECTION), - La Broderie Nationale Macedonienne. [Édition originale française; First french language edition translated from the original greek language by Boziodar Nastev).
3556: KRUG, H.J., - Götterthrone im Urwald. Auf den Spuren altindo-malaiischer Kultur.
51714: KRÜGER, FRITZ [BARUM CIRCUS PRESSECHEF]- - Lach Dich Gesund im Circus Barum. Das Barum-Buch für Kinder und junggebliebende bis 100 Jahre. (cover title). [Geschenk-Exemplar/Presentation Copy].
3558: KRÜGER, WILH., - Das Zuckerrohr und seine Kultur mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse und Untersuchungen auf Java. Orig.edn.
307: KRUGER, A. - Kante van Imputasie in die Nederlandse en Suid-Afrikaanse strafreg.
37409: KRUIJT, J.A., - Atjeh en de Atjehers; twee jaren blokkade op Sumatra's Noord-Oost-Kust. Orig.edn. (only).
7098: KRUISSINK, G.R. - (introd
13087: KRUISSINK, G.R.(PREFACE), - URK. Eiland in de Zuiderzee. Beschrijvende catalogus van de tentoonstelling, gewijd aan het voormalige eiland Urk, te houden van 25 Maart tot 1 November 1964.
54095: KRULS, H.J. (PREFACE), - Overzicht der Werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere Staat van Beleg 14 September 1944-4 Maart 1946. [Eerste en enige druk; First and only edit8ion].
8968: KRULS, J., - Op Inspectie.
54585: KRUSE, K[ÄTHE, 1883-1963] (ILLUSTRATIONS) & C. VAN DOMMELEN (TEXT), - Het Käthe Kruse Sportboek. Versjes van Caroline van Dommelen. Orig. edn.
37352: KRUSEMAN, J. - Beschouwingen over de Suikercrisis.
37350: KRUSEMAN, J., - Nota over de Suiker-Kultuur op Java, voorafgegaan door eenige algemeene beschouwingen over het Kultuur-stelsel, en den Handel voor rekening van den Staat.
44088: KRUYFF-GOBIUS, T. DE, - Het Indische Nichtje. Tweede druk. (2nd. edn.).
44224: KRUYS, G. - C.L.A. VAN UDEN & R.A. BENTHEM OOSTERHUIS, - Schoonheids operaties. Orig. edn.
55054: KRUYSWIJK-VAN THIEL, SOPHIA [1927-], - Vrouwenkoprs van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1943-1950. Motivatie en Beeldvorming. [Eerste druk; First edition].
53931: KRUYT, ALB., C., - De Hond in de geestenwerkel der Indonesiërs. Offprint from:BKI, vol. XXVII-4 (1937).
50111: KRUYT, ALBERTUS CHRISTIAAN (1869-1949), - Ta Lasa; Een tegenhanger van Papa I Woente. [Eerste druk/first edition].
47177: KRUYT, ALB.C. - Luim en Spel in Ons Indië. Orig. edn.
41420: KRUYT, ALB.C., - De Mentawaiers. Taken fr.:TBG, LXII-1.
38358: KRUYT, J.(JR.), - Spel-en Leesboek in de taal van Oost-Mori(Midden-Celebes).
36627: KRUYT, ALB.C., - Woordenlijst van de Bareë-taal. Gesproken door de Alfoeren van Centraal Celebest beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier. Orig. edn.
3565: KRUYT, ALB.C. - Van Heiden tot Christen. First edn.
3560: KRUYT, A.C., - De Soembaneezen. In:BKI (1929).
3561: KRUYT, ALB.C., - De Inlander en de zending. Vier lezingen.
9302: KRUYT, ALB. C., P.V. VAN STEIN CALLENFELS, W.A. MIJSBERG, - l'Immigration préhistorique dans les Pays des Toradjas occidentaux-Note Préliminaire sur les fouilles dans l'abri-sous-rocher du Guwa Lawa à Sampung-Recherches sur les restes humaines trouvés dans les fouilles de l'Abri-sous-rocher du Guwa Lawa à Sampung
48996: KUALA PEMBUANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. KUALA PEMBUANG. .
6332: KUBA TEXTILE DESIGN- - Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile des Kuba, Zaïre. Exhibition Catalogue Museum Dapper, Paris 25 May-24 September 1988.
48440: KUBOTA, ITCHIKU [ARTIST/DYER], - [A collection of Kimonos dyed by Itchiku Kubota]. Orig. edn.
37492: KÜCHLER, JOH. - Penang. Kulturlandschaftswandel und Ethnisch-soziale Struktuur einer Insel Malaysias.
52100: KUENEN, PH. H., - Kruistochten over de Indische Diepzeebekkens. Anderhalf jaar als Geoloog aan boord van Hr.Ms. Willebrod Snellius. [Eerste druk; First edition].
3572: KÜHLER, P.F., - Pandrechtverruiming in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Amsterdam university].
7650: KUHLMANN TRADE CATALOGUE - - La Teinture du Coton en Naphtazols & Bases Solides.Compagnie Nationale de Matières Colorantes et manufactures de Produits Chimiques du Nord Réunies. Etablissements Kuhlmann/Das färben der Baumwolle mit Naphtazolen und Echtbasen. Orig. edn.
7099: KUHLMANN, - Colorants pour Mi-Laine-Union Dyestuffs-Halbwollfarbstoffe. Orig. edn.
7100: KUHLMEIJER, H.J. - Nationale of Internationale Katoenpolitiek

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

5/9