Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
47472: KREUTZER, J., - Esperanto ein Kulturgut? Sein Wesen und Wert im Feuer der Kritik. [1. Auflage/first edition].
47505: KREUZ, R., - Esperanto in Handel und Verkehr. Alltägliche und Kaufmännische Gespräche , Kaufmännischer Briefwechsel nebst einer Warenliste und einem Handelswörterverzeichnis kurze Sprachlehre. Orig. edn.
56275: KREVITSKY, NIK, - Batik Art and Craft. [First edition].
53378: KREYMBORG & CO. TAILORMADE GENTLEMEN'S CLOTHING CATALOGUE:[UNTITLED SALE CATALOGUE KREYMBORG & CO.]. - S.I.,
53376: KREYMBORG & CO. TAILORMADE FASHION SEASON 1923: - Lente en Zomer 1923, A. Kreymborg & Co. [cover title]. [Originele uitgave; Original edition].
53375: KREYMBORG TAILORMADE FASHIONABLE GENTLEMEN'S CLOTHING: - Tot Chef bevorderd. [Originele uitgave; original edition].
53374: KREYMBORG & CO. TAILORMADE CLOTHING SEASON 1910: - Measure Department [cover title]. Gedrukte Prijscourant volgens Serie. Kleeding naar maat. [Originele uitgave; Original edition].
53373: KREYMBORG & CO. MAASTRICHT: - Invitation card by A. Kreymborg & Co. Hfleveranciers, Maison Le Matador, Maastricht.
53369: KREYMBORG & CO. MAASTRICHT SUMMER SALE: - Zomer Reclame Opruiming beginnen Woensdagochtend 22 Juli 1908, in de Heeren-, Jongeheeren, en Kinder-kleedingmagazijnenGrand Maison Le Matador A. Kreymborg & co. [Maastricht]. [Original Poster].
53368: KREYMBORG & CO. MEN'S TAILORMADE FASHION PRICELIST: - Kreymborg's Commande-Prijscourant voor Heerenkleeding. Amerikaansche Bewerking. [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53367: KREYMBORG & CO. MEN'S TAILORMADE FASHION PRICELIST: - Prijs-Courant van Heeren- en Jongeheerenkleeding naar maat. Engelsche Bewerking. A. Kreymborg & Co., Huis van den eersten rang [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53366: KREYMBORG & CO. PRICELIST TAILORMADE CLOTHIG: - Prijs-Courant A. Kreymborg & Co. Hofleveranciers Amsterdam Maastricht. [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53365: KREYMBORG & CO. TAILORMADE CLOTHING PROSPECTUS: - A. Kreymborg & Co. Prospectus en Voorwaarden voor Abonnement. [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53364: KREYMBORG & CO. MEN'S FASHION PRICELIST: - Prijscourant van Heeren- en Jongeheerenkleeding naar maat. Engelsche Bewerking. [Originele uitgave; Original edition].
41531: KRIEG, G.B. V., - Moeders Kus. Voor Zang en Piano, of Orgel, of gemengd koor. Orig. edn.
47216: KRIEG, K.H. & W. LOHSE, - Kunst und Religion bei der Gbato-Senufo Elfenbeinküste. [1. Auflage/First edn.].
10754: KRIEK, D.W.N., - Speciale Missie Nr. 43 in Bantam (Java).
41669: KRIELE, E., - Das Evangelium bei den Dajak auf Borneo. Orig. edn.
54528: KRIENEN, CH. (1873-1945), - Twee echte jongens. Oorspronkelijk verhaal. [Eerste druk; First edition].
45606: KRIJGER, M.W.W., - De betekenis van het evenwichtsorgaan voor de Vlieger'The Significance of the Labyrinth in Aviation. Orig. thesis [Utrecht university].
45531: KRIJS, J[ACOBUS] I[GNATIUS] (ASCRIBED TO...], - Korte Onderregting, geestelyke oefeningen en Gebeden, rakende het Heilig Sakrament des Vormsels; Dienstig voor alle de geenen die dit H. Sakrament ontfangen zullen, ofte reeds ontfanghen hebben. Derde Druk. [3rd. edn.].
56334: KRIMPEN, J. VAN (1892-1958) - B.V.A.RÖLING (1904-1981) (DESIGN & LAYOUT), J.W.F. WERUMEUS BUNING (INTRODUCTION, 1891-1958), - Twaalf Rijmprenten van Nederlandsche Kunstenaar. Verzorgd en bijeengebracht door...[Eerste druk: First edition].
41744: KRISHNAMURTI, - Talks and Writings. In:Star Bulletin, Mar.-Apr. 1933, no. 2.
51873: KROEF, JUSTUS M. VAN DER, - The Dialectic of Colonial Indonesian History. [First edition].
51857: KROEF, JUSTES M. VAN DER, - DE RMS- Nog kans op een bieuw Bestek? [original typostript].
3535: KROEF, J.M. VAN DER, - Indonesia since Sukarno. First edn.
3534: KROEF, J.M. VAN DER, - The Sino-Indonesian rupture. First edn.
52023: KROES, H.A., - Huisdierenteelt. I:Ontleedkunde en leer der levensverrichtingen der huisieren met betrekking tot hunne teeld; II: Uitwendige kennis (exterieur) der huisdieren (Paard, rund, Schaap, Geit en Varken). [Eerste druk; First edition].
36014: KROESE, W.T., - De Westeuropese Katoenindustrie in de kentering der tijden
3539: KROESEN, P.A. - Verhandeling over de Volksstammen in de omgeving van Hollandia.
11262: KROESEN, R.H. & W.D. HELDERMAN, - Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied behoorend tot de Residentie Oostkust van Sumatra. Offpr.fr.:BKI, 7e volgreeks II.
55086: KROEZE, H.W. (REV.), - Bemoediging uit een Sluikblad. [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
54712: KROL, J. (ASSOCIATION SECRETARY/PREFACE), - Nederlandsch-Indische Jaarbeurs gevestigd te Bandoeng. Eerste Indische Jaarbeurs te Bandoeng, 17 Mei tot en met 5 Juni 1920.
46988: KROL D'YOVRE, L. (= L. KROL), - Soekarno. [Eerste druk/first edn.].
47015: KRÖLLER-MÜLLER SCULPTURE COLLECTION CATALOGUE - - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller. Catalogus. Vijfde druk [fith edn., partly revised and enlarged].
52084: KROM, N.J.(EDITOR), - Het Oud-Javaansche Lofdicht Nagarakertama van Prapantja.(1365 A.D.).
56751: KROM, N.J., - Zaman Hindu. Terdjemahan Arif Effendi. [Tjetakan pertama; First edition].
3545: KROM, N.J., - Het oude Java en zijn kunst.
3550: KROM, N.J., - Hindoe-Javaansche Geschiedenis. 2e herziene druk. (2nd. revised edn.).
46945: KROM, N.J. - De Levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. [Eerste druk/first edn.].
46946: KROM, N.J. - De Levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. [Eerste druk/first edn.].
49329: KROM, N.J. - De Levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. [Eerste druk/first edn.].
50797: KROM, N.J., - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche Kunst. [Eerste druk; First edition].
53901: KROM, N.J., - Indisch en Indonesisch. Rede gehouden in de Vergadering van de vereenigde afdeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 30 Maart 1940. Offprint from:Jaarboek K.N.A.W., 1939-1940.
3549: KROM, N.J. - Baraboedoer. Het heiligdom van het Boeddhisme op Java.
3546: KROM, N.J., - Het Hindoeïsme.
48060: KROM, N.J., - Korte gids voor den Borobudur. Tweede druk [second edition].
51345: KROM, N.J. - Hindoe-Javaansche Bronzen: De Collectie Loudon. Separated from:NION, vol. 3-12 (April 1919).
51438: KROM, N.J., - De reliëfs van Angkor Wat. Published in:NION, Volume 10-2 (1925).
3542: KROM, N.J. - C.M. Pleyte Wzn. Offpr.fr.:NION, pt. 6(1917).
3552: KROMME, E.E.M.J.,`'''''?,, - Beschrijving der Tanimbar-en-Babar-Eilanden.
52190: KROMODJOJO ADI NEGORO, RADEN ADIPATI ARIO, - Oud-Javaansche oorkonden op steen uit de Afdeeling Sidhoardjo opgehelderd. [Eerste druk; First edition].
52083: KROMODJOJO ADI NEGORO, RADEN ADIPATI ARIO, - Oud-Javaansch Alphabet. [Eerste druk; First edition].
52081: KROMODJOJO ADI NEGORO, RADEN ADIPATI ARIO, - Oud-Javaansche oorkonden op steen uit de Afdeeling Modjokerto opgehelderd. [Eerste druk; First edition].
3553: KRONECKER, F. - Von Javas Feuerbergen. Das Tengger-Gebirge und der Vulkan Bromo, 2380 Meter ü. Meer.Orig.edn.
53455: KRONENBERG, H.O. (EDITOR), - Proceedings Fourth European Orchid Congress1-3 April Amsterdam 1976
7095: KRONENBURG, J.W.M., - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie. Orig. thesis. (Nijmegen university).
48902: KRONHAUSEN, E. AND PH., - The First International Exhibition of Erotic Art. Lund's Kunsthall May 3-July 31, 1968; Arhus Kunstmuseum Sept. 7-Oct. 27 1968. First edition.
49097: KRONHAUSEN, E. AND PH., - The 2nd. International Exhibition of Erotic Art. Liljevalchs Konsthall Stockholm April 2-May 18 1969. First edition.
52635: KROOK, HANS, - Toeren door Noord-Holland II. Tochten in het gebied tussen Texel en Haarlemmermeer, met uitzondering van het Gooi. [Eerste druk; First edition].
52625: KROOK, HANS, - Toeren door Zuid-Holland I. Het gebied ten noorden van de lijn Rotterdam-Schoonhoven. [Eerste druk; First edition].
52577: KROOK, HANS, - Toeren door Zuid-Holland II. Het gebied ten zuiden van de lijn Rotterdam-Schoonhoven. [Eerste druk; First edition].
48309: KROON, H.M., - De Koe. Lichaamsbouw en inwendige organen. Voor fokkers en eigenaars van rundvee, alsmede voor cursussen in runderkennis en landbouwkunde. Zevende, herziene druk. [7th revised edition].
48310: KROON, H.M., - Het Varken. Lichaamsbouw-Interieur-Rassen-Fokkerij. Voor Fokkers en bezitters van Varkens, voor cursussen in kennis van het Varken en Landbouwkunde. Tweede, veel vermeerderde drul.[second, considerably enlarged edition].
50987: KROON, J.E. (COMPILER), - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925. [eerste druk; First edition].
44432: KROON, A., - Het schootsvel van de Vrijmetselaar, 1735-1835. Een kennismaking met een ritueel kledingstuk [the freemason's apron1735-1835. An introduction to a ritual garment. [and five other essays on fashion, textiles regional dress]. Orig. edn.
7096: KROON-ALDERS, H.C.M. - (e
50462: KROON, F., - Onze Weermacht in Indië. [Eerste druk; First edition].
3555: KROON-HOOGERWERF, B. - Blijvenden. First edn.
56267: KROON, H.M. - R.H.J. GALLANDAT, - Hoefkunde en Hoefbeslag. Eerste deel [volume 1, of 2]. Tweede druk [Second slightly expanded edition
57045: KROON-HOOGERWERFF, B. - Blijvenden. First edn.
51779: KROSENBRINK, G.J.H., - De Achterhoek in Grootvaders Tijd. [Tweede druk; Second edition].
54042: KROSENBRINK, HENK (COMPILER/PREFACE), - Der was ens...6 volkssprookjes uit Achterhoek & Liemers. [Eerste druk; First edition].
50494: KRSTEVA, ANGELINE (TEXT AND SELECTION), - La Broderie Nationale Macedonienne. [Édition originale française; First french language edition translated from the original greek language by Boziodar Nastev).
3556: KRUG, H.J., - Götterthrone im Urwald. Auf den Spuren altindo-malaiischer Kultur.
51714: KRÜGER, FRITZ [BARUM CIRCUS PRESSECHEF]- - Lach Dich Gesund im Circus Barum. Das Barum-Buch für Kinder und junggebliebende bis 100 Jahre. (cover title). [Geschenk-Exemplar/Presentation Copy].
307: KRUGER, A. - Kante van Imputasie in die Nederlandse en Suid-Afrikaanse strafreg.
3558: KRÜGER, WILH., - Das Zuckerrohr und seine Kultur mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse und Untersuchungen auf Java. Orig.edn.
37409: KRUIJT, J.A., - Atjeh en de Atjehers; twee jaren blokkade op Sumatra's Noord-Oost-Kust. Orig.edn. (only).
13087: KRUISSINK, G.R.(PREFACE), - URK. Eiland in de Zuiderzee. Beschrijvende catalogus van de tentoonstelling, gewijd aan het voormalige eiland Urk, te houden van 25 Maart tot 1 November 1964.
7098: KRUISSINK, G.R. - (introd
8968: KRULS, J., - Op Inspectie.
54095: KRULS, H.J. (PREFACE), - Overzicht der Werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere Staat van Beleg 14 September 1944-4 Maart 1946. [Eerste en enige druk; First and only edit8ion].
54585: KRUSE, K[ÄTHE, 1883-1963] (ILLUSTRATIONS) & C. VAN DOMMELEN (TEXT), - Het Käthe Kruse Sportboek. Versjes van Caroline van Dommelen. Orig. edn.
37350: KRUSEMAN, J., - Nota over de Suiker-Kultuur op Java, voorafgegaan door eenige algemeene beschouwingen over het Kultuur-stelsel, en den Handel voor rekening van den Staat.
37352: KRUSEMAN, J. - Beschouwingen over de Suikercrisis.
44088: KRUYFF-GOBIUS, T. DE, - Het Indische Nichtje. Tweede druk. (2nd. edn.).
44224: KRUYS, G. - C.L.A. VAN UDEN & R.A. BENTHEM OOSTERHUIS, - Schoonheids operaties. Orig. edn.
55054: KRUYSWIJK-VAN THIEL, SOPHIA [1927-], - Vrouwenkoprs van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1943-1950. Motivatie en Beeldvorming. [Eerste druk; First edition].
47177: KRUYT, ALB.C. - Luim en Spel in Ons Indië. Orig. edn.
36627: KRUYT, ALB.C., - Woordenlijst van de Bareë-taal. Gesproken door de Alfoeren van Centraal Celebest beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier. Orig. edn.
3561: KRUYT, ALB.C., - De Inlander en de zending. Vier lezingen.
3565: KRUYT, ALB.C. - Van Heiden tot Christen. First edn.
50111: KRUYT, ALBERTUS CHRISTIAAN (1869-1949), - Ta Lasa; Een tegenhanger van Papa I Woente. [Eerste druk/first edition].
38358: KRUYT, J.(JR.), - Spel-en Leesboek in de taal van Oost-Mori(Midden-Celebes).
3560: KRUYT, A.C., - De Soembaneezen. In:BKI (1929).
41420: KRUYT, ALB.C., - De Mentawaiers. Taken fr.:TBG, LXII-1.
9302: KRUYT, ALB. C., P.V. VAN STEIN CALLENFELS, W.A. MIJSBERG, - l'Immigration préhistorique dans les Pays des Toradjas occidentaux-Note Préliminaire sur les fouilles dans l'abri-sous-rocher du Guwa Lawa à Sampung-Recherches sur les restes humaines trouvés dans les fouilles de l'Abri-sous-rocher du Guwa Lawa à Sampung
53931: KRUYT, ALB., C., - De Hond in de geestenwerkel der Indonesiërs. Offprint from:BKI, vol. XXVII-4 (1937).
48996: KUALA PEMBUANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. KUALA PEMBUANG. .
6332: KUBA TEXTILE DESIGN- - Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile des Kuba, Zaïre. Exhibition Catalogue Museum Dapper, Paris 25 May-24 September 1988.
48440: KUBOTA, ITCHIKU [ARTIST/DYER], - [A collection of Kimonos dyed by Itchiku Kubota]. Orig. edn.
37492: KÜCHLER, JOH. - Penang. Kulturlandschaftswandel und Ethnisch-soziale Struktuur einer Insel Malaysias.
52100: KUENEN, PH. H., - Kruistochten over de Indische Diepzeebekkens. Anderhalf jaar als Geoloog aan boord van Hr.Ms. Willebrod Snellius. [Eerste druk; First edition].
3572: KÜHLER, P.F., - Pandrechtverruiming in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Amsterdam university].
7099: KUHLMANN, - Colorants pour Mi-Laine-Union Dyestuffs-Halbwollfarbstoffe. Orig. edn.
7650: KUHLMANN TRADE CATALOGUE - - La Teinture du Coton en Naphtazols & Bases Solides.Compagnie Nationale de Matières Colorantes et manufactures de Produits Chimiques du Nord Réunies. Etablissements Kuhlmann/Das färben der Baumwolle mit Naphtazolen und Echtbasen. Orig. edn.
7100: KUHLMEIJER, H.J. - Nationale of Internationale Katoenpolitiek
43572: KÜHN, F, E. SCHINDLER U. M.L. DI MICHIEL(EDS.), - Gittertüren, Gittertore. 2. Aufl. (2nd. edn.).
42947: KUHN, P., - Kapitein Rob. Het mysterie van Tulip Rock.
44477: KUHN & CO.- - The Sugar Beet KUHN P. Its History and its Agricultural Value. Orig. edn.
3573: KÜHNE, D., - Malaysia-Ethnische, soziale und wirtschaftliche Strukturen. Orig. thesis [Bochum university, Germany].
3573: KÜHNE, D., - Malaysia-Ethnische, soziale und wirtschaftliche Strukturen. Orig. thesis [Bochum university, Germany].
56219: KÜHNE, CARLA & WILLEM VAN NOREL (EDITORS), STICHTING TOT BEHOUD VAN ELBERGER BOTTERS, 25 JAAR [1975-2000]. [EERSTE DRUK; FIRST EDITION]. - Elburg,
37760: KÜHNEL, E., - Miniaturmalerei im Islamischen Orient.
3576: KÜHNLE-DEGELER, R., - Bappa Haastert. Een Tafereel uit het Dajaksche Volksleven. Transl., fr. the orig. german, by K.J. Brouwer.
12854: KÜHNLE-DEGELER, R., - Tagebuchblätter aus Borneo. Orig. edn.
38015: KÜHNLE-DEGELER, R., - Die Starken zum Raube. Erzählungen aus dem Leben eines Dajak.
41718: KÜHNLE-DEGELER, R., - Tagebuchblätter aus Borneo. Orig. edn.
44315: KÜHR, E.L.M., - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling. Facsim.repr. edn. fr.:BKI, 46(1896)/47(1897).
55436: KUHUWAEL, TH. O., L.CH. MANTAUW, R. METEKOHY, A. MANUHUTU, J. RUTUMALESSY - Rapport van een Oriëntatiereis naar de Molukken van 4 februari tot 4 maart 1976. [Eerste druk; First edition].
52954: KUI PAU HIAP, - Hoasan Tayhiap. Djilid II. [Vol. II). [First edition].
48092: KUIJPER, H.J. & H. V.D. NOORT, - Handboek voor Aquarium - en Terrariumkunde. [Eerste druk/first edition].
41570: KUIJPER, J., - De Heraldiek in Bouwkunst en aanverwante Vakken. Orig. edn.
3578: KUIJPER, J., - Verslag van het Deli Proefstation over het jaar 1927.
52636: KUIK, WILLIAM D., - De twee Snoeken. Een historisch verhaal. [eerste druk; First edition].
54859: KUILEN, R. V.D. (EDITOR), - KOLFF Nieuws Juli-Augustus 1955 [Jubileum uitgave 5 jaar onafhankelijk Indonesië]. [Originele uitgave; Original edition].
54825: KUIPER, F.B.J., - Gopalakelicandrika: A Krisna-Play by Ramakrsna (Sanskrit text with notes). [First edition, thus.].
55919: KUIPER, F.B.J., - Gopalakelicandrika. A Krishna-Play by Ramakrisna. [First edition].
56137: KUIPER-WEYHENEKE, TH., - Bali gezien door Willem Hofker. [Eerste druk/first edition].
42189: KUIPÉRI, H.C.C.H. (COMPILER), - Honderd jaren Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse Krijgsmacht 1877-1977. Orig. edn.
44782: KUIPERS, E., - Lourdes Reis 1993 van Ans en Elly. [title on front boards]. Schetsen van Ans Kuipers. Orig. publ.
42076: KUIPERS, G., - Volksleven in het oude Drente. First edn.
49213: KUIPERS, H., - Geschiedenis van de Vrachtwagen. [Eerste druk/first edition].
42411: KUIPERS, W. (ET.AL.), - Watersnood in Limburg. Kerstimis 1993. (title on front wrapper). Orig. edn.
54402: KUIPERS, A.C. (ADMINISTRATOR), - De Blindengids. Braille Maandblad voor voor Ned.-Indië. Uitgave voor Zienden. Volume 5-Nr. 3 (September 1938). [Originele uitgave; Original Issue}.
54323: KUIPERS, REINOLD, - Rendez-vous met een Remington, gedichten. Met een naschrift van A. Marja. [Eerste druk; First edition].
56374: KUITENBROUWER, MAARTEN, - De ontdekking van de Derde Wereld. Beeldvorming en beleid in Nederland 1950-1990. [Eerste druk; First edition].
13090: KULVE, J.E. TE, J. ACHTERSTRAAT & G. OOSTERWAL, - Zandvoort. Een sociaal Geografisch Struktuuronderzoek.
45937: KUMATARO TSUJIKO [AUTHOR/PUBLISHER], - [Japanese Life. I: Heaven; II:Earth; III: People].
51862: KUMKOREM, SETH & DIRK A. KEREWAY, - West Papua/West Irian Cry of Distress. [First edition].
50318: KÜMMEL, OTTO (PREFACE), - Japanische Landschaften in Farbholzschnitten. [Original Ausgabe; Original edition].
56928: KÜMMEL, OTTO & E. GROSSE (INTRODUCTION), - Ostasiatisches Gerät. Ausgewält und Beschrieben. [Erste Auflage; First edition].
48991: KUMPAIBATUATAS DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. KUMPAIBATUAS. .
47993: KUN PAU HIAP, - Hoasan Tayhiap. Jilid I(all publ.). Orig. edn.
11276: KUNEMAN, J., - De Gouvernements koffiecultuur op Java. Onderzoek en advies.
36547: KUNHENN, P., - Pygmäen und andere Primitivvölker.
49869: KUNKELS, H. (S.M.M.), - Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr. L.A.M. Van Kessel S.M.M. [1912-?]. Extracted from:Indisch Missie Tijdschrift, [1949].
3602: KUNST, J. & R.T.A. WIRANATAKOESOEMA - Een en ander over Soendaneesche Muziek
54817: KUNST, J., - De Toonkunst van Java. Introd. by E.M. von Hornbostel. First edn.
40832: KUNST, J. (1891-1961), - The Cultural Background of Indonesian Music. First edn.
49012: KUNST, J[AAP], - Terschellinger Volksleven. Gebruiken, Feesten, liederen. [Eerste druk/first edition].
3590: KUNST, J., - Muziek en Dans in de Buitengewesten.
3588: KUNST, J. - De waardeering van exotische muziek in den loop der eeuwen
3586: KUNST, J. - Een en ander over de Javaansche wajang. [Tweede druk, second edition].
48606: KUNST, J.F., - Melati en Rotan. [Eerste druk/first edition].
42850: KUNST, J., - Over eenige Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten. Extr.fr.:TITLV, 1928.
11427: KUNST, J., - Hindu-Javanese Musical Instruments. Second revised and enlarged edn. Transl. after the orig. dutch edn. of 1927.
49815: KUNST, J. - Een en ander over de Javaansche wajang. [Eerste druk/first edition].
49816: KUNST, J. - Een en ander over den Javaanschen Gamelan. [Tweede druk/second edition].
3584: KUNST, J. - Hindoe-Javaansche Muziek-Instrumenten, speciaal die van Oost-Java.
3593: KUNST, J., - De Inheemsche muziek en de zending.
48579: KUNST, J.(1890-1961), - De Inheemsche Muziek in Westelijk Nieuw Guinea. [Eerste druk/first edition].
40604: KUNST, J., - Oude westersche liederen uit Oostersche Landen. First edn.
3585: KUNST, J., - Over zeldzame Fluiten en veel-stemmige Muziek in het Ngada- en Nageh-Gebied.
3592: KUNST, J. - De Volken van den Indischen Archipel.
9827: KUNST, J. & C.J.A. KUNST VAN WELY, - De Toonkunst van Bali.
3587: KUNST, J. - Een en ander over den Javaanschen Gamelan. [Eerste druk, first edition].
3582: KUNST, J. - Over Soendaneesche zangmuziek
3583: KUNST, J. (TRANSL. & NOTES) - Een Overwalsche Bloedverwant van den Javaansche Gamelan. Geschiedenis van het Siameesche Orkest. In:NION, 14-3.
10396: KÜNZL, R., - Der Filmdruck auf Textilien.
13528: KUNZLE, D., - Fashion and Fetishism. A Social History of the Corset, Tight-Lacing and Other Forms of Body-Sculpture in the West. First edn.
46816: KUPER, M., - Het stadhuis van Almelo. Het laatste ontwerp van J.J.P. Oud. Orig. edn.
56566: KÜPERS, A.M., - Handleiding Boekbinden ten gebruike bij het Onderwijs in het Boekbinden. Vierde herziene druk [Fourth revised edition].
51213: KUPERUS, G., - Het Cultuurlandschap van West-Soembawa. [Original dissertation Utrecht University].
55867: KÜPFER, C.C., - Onze Vliegers in Indië. Geschiedenis der Indische Militaire Luchtvaart van haar aanvang tot de Capitulatie van Bandoeng in 1942. [Eerste druk/first edition].
55171: KURKDJIAN, O. (PHOTOGRAPHER), - [An original photograph by O. Kurkdjian-Soerabaia].
57046: KURKDJIAN PHOTOGRAPHISCH ATELIER SOERABAIA, JAVA: - Large original monochrome Photograph illustrating a Borobudur Temple Gate, of one of its Galleries.
54517: KURRIS, F., - Van Brouwerij tot Bierglas. 2e [herziene] druk [Second (revised) edition].
7101: KURTH, W. - Die Mode im Wandel der Zeiten.
39385: KUSANARDI, MOH. & BINTAN R. SARAGIH, - Susunan Pembagian Kekuasaan menurut sistem Undang-Undang dasar 1945. 5th edn.
56288: KUSNADI, SUHATMANTO, AMIR HAMZAH, RACHMADI PS., SOEMARDJONO (SECTIONAL CONTRIBUTORS), - Kesenian Indonesia; Indonesian Art. [Paintings, Fine, applied and performing Art, Development of Dance in Indonesia, Indonesian Literature, Development of Dramatic Art]. [First edition].
43983: KUSSENDRAGER, R.J.L., - Verzameling van Oudheden en derzelver Fabelachtige Verhalen in de Residentie Passaroeang met eene Geographische beschrijving dier Residentie. Orig. edn.
41882: KUSSENDRAGER, R.J.L., - Natuur- en Aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java. Orig. edn.
56471: KÜSTER, HANS - Neue Flachmuster. 10 Tafeln [mit 120 Bilder]. [Erste Auclage; First edition].
3605: KUSUMASTUTI, N., S. TRISAPTO & S. SENTOT, - Belajar Seni Tari Untuk Sekolah Dasar Kelas 1-6. First edn.
13552: KUUS, S., - Rokkekinderen in de Nederlanden 1560-1660. Een onderzoek naar het verschil in kleding tussen meisjes in jongens in rokken(Children in skirts in the Netherlands 1560-1660,
52614: KUYL, A.RIE, - Opgeborgen bij de Evenaar. Het leven in 4 Japanse Burgerinterneringskampen voor Mannen op Sumatra. [Eerste druk/first edition].
56200: KUYPER, R., - Beschouwingen over de SociaalDemocratie en het Militarisme. [Eerste druk; First edition].
42199: KUYPER, R., - Handboie voor musici en liefbebbers. Jazz in stijl. Orig. edn.
46544: KUYPER, W., - De Kunst van het Wonen. [Eerste druk/first edn.].
46580: KUYPER, E. DE (CONTRIB./ET.A..), - De Glamour van het Hollywood-costuum. IN:VERSUS, kwartaalschrift voor film en opvoedingskunsten, 4/1985.
3608: KUYPER, J., - Onze Oost.
3608: KUYPER, J., - Onze Oost.
54583: KUYPER, J.H.(1875-1948), - J.G. Scheurer Missionair-Arts: de Man van het rotsvaster Geloof. [Eerste druk; First edition].
48601: KUYPERS, J. - TH. DE RONDE, J.G.M. MOORMANN & D. WOUTERS (CONTRIBUTIONS), - Onze Litteratuur in Beeld. [Eerste druk/first edition].
3609: KWEE KEK BENG, - Ke Tiongkok Baru.
53509: KWEE, H. (MRS.), - Membuat Chocolade Bonbon Agar-agar. Dengan muda dalam sedikit waktu...[Cetakan ke-1; First edition].
53508: KWEE, H. (MRS.), - Kembang Gula (Suikerwerk). 50 rupa resep--peladjaran membuat...[Cetakan ke-1; First edition].
53507: KWEE, H. (MRS.), - Roti & Roti Lux. 25 Resep terpimpin setjarastep-by-step dalam buku...[Cetakan ke-1; First edition].
55253: KWO SJI (± 1020 A.D.), - SHIO SAKANISHII (RANSLATION) & JAN POORTENAAR (INTRODUCTION), - Het Chineesche Landschap: Een verhandeling uit de Elfde eeuw. [Tweede druk; Second edition].
40114: KWO SJI - Het Chineesche Landschap. Een verhandeling uit de elfde Eeuw. Transcribed fr. the orig. chinese Ms. by Shio Sakanshi and translated by J. Poortenaar. [With an essay on the Sung-period by L. Cranmer-Byng].
56997: KYAI YUDIAN WAHYUDI, - Is Islamic Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafia's Legal Philosopjy. [First edition],
7103: KYBALOVA, L., O. HERBENOVA & M. LAMAROVA, - Das grosse Bilderlexicon der Mode.Vom Altertum zur Gegenwart. 2. Aufl.
36180: KYBALOVA, L. O. HERBENOVA & M. LAMAROVA, - The Pictorial Encyclopedia of Fashion. Transl. by C. Rosoux.
37596: KYBALOVA, L. O. HERBENOVA & M. LAMAROVÀ, - De grote encyclopedie der Mode. Translated into dutch after the orig. Czech edn. 1966.
57133: LAAN WAÏLAN (ARR.), - Krontjong-Liederen. Verzameling der meest bekende Krontjong-Liederen voor Piano-Solo met Zang ad libitum. Arrangement Laan Waïlan. Band 1 ( vol. 1). [Eerste druk; First edition].
43736: LAAR, C., - Kampf um die Dardanellen. Orig. edn.
53345: LAARS, S.G. VAN DER, - Nederlandsche Heraldie: Provincie- en Gemeentewapens; Voormalige Gemeenten, Heerlijkheden, Waterschappen en Historische Geslachten. [eerste druk; First edition].
53558: LABARRE, E.J. (TRANSLATION), - A brief History of The Netherlands The Netherlands Trading Society (N.H.M.). [Abridged english edition translated by E.J. Labarre after the two-volume edition in dutch by W.M.F. Mansvelt. First edtion, thus].
52966: LABOR SERVICE IN OCCUPIED HOLLAND - - Collection of authentic material and press-clippings about the so-called Arbeidsdienst [forced labor service/Arbeitseinsatz] in Occupied HoDu
53381: LABOURCONDITIONS DUTCH GARMENT RETAILERS: - Arbeidsovereenkomst voor het Kleedingbedrijf in Nederland I: Heerenkleedingbedrijf.
53380: LABOURCONDITIONS (WAGES) DUTCH TAILORMADE CLOTHING INDUSTRY: - Loonregeling overeengekomen tusschen de Vereeniging van Patroons in het Heerenkleedingbedrijf en den Bond in de Kleedingindustrie, Amsterdam den R.-K. Naisters- en Kleermakersbond, Afd. Amsterdam;...voor het Maatwerk in de Confectiezaken, De Livrei- en Ambtskleeding en de Afeeling Confectie.
49021: LABREE, C.W. (INTRODUCTION SPOKEN) - KRUITHOF, R. (VOCAL TEXT), - Sumatra - Nieuw Guinea - Java. Bataljonslied, Op de Fiets. Garderegiment Prinses Irene 7e Bat. Veteranen 424 BI.
36903: LABROUSSE, P., - Méthode d'Indonésien.
56902: LABROUSSE, PIERRE, - Kamus Perancis-Indonesia. Teks Perancis disusun Berdasarkan micro-robert, Edisi di Bawah pimpinan Pierre Labrousse (INALCO, Paris). Edisi Keempat [Fourth edition].
50818: LABROUSSE, PIERRE, DENYS LOMBARD, CHRISTIAN PELRAS [COMMITTEE BOARD OF DIRECTORS ARCHIPEL]:- - ARCHIPEL; Études interdisciplinaires sur le Monde Insulindien. [Édition originale; Original edition].
55829: LABURET, M., - Fayence aus Quimper. [First german language edition translated from the original french by Charlotte Engel].
44189: LABUSCHAGNE, T., - De Menora in woord en beeld. Een studie over de vorm, functie en betekenis van de Menora in het Oude Testament en de latere symboliek. Orig. edn.
56791: LACE AND NEEDLE POINT WORK FROM RUSSIA: - A Russian language survey of Lacework and other forms of Needlework. [Original edition].
6329: LACE- - [A 10pp. article on the history and development of lace].
7113: LACE - - Dentelles à Franges & Entre-Deux au Crochet. 2e éd.
7118: LACE- - Traité de la Dentelle Irlandaise et des Jours à l'Aiguille (Point d'Alençon).
9633: LACE- - Album des Dentelles aux Fuseaux.
7108: LACE BIENNAL- - 1re Biennale Internationale de la Dentelle/1ste Internationale Kantbiennale/1st Biennal Lace International 1983
7111: LACE BULLETIN- - [Bulletin of the ] Internatinal Old Lacers [official bi-monthly publication for members].
7112: LACE-DENONNE-ROSSEELS, R., - Dentelles de Bruxelles/Brusselse Kant. Collection Denonne-Rosseels Renilde. Exhibition [catalogue] 23 novembre 1973-4 décembre 1973. Hôtel de Ville, Bruxelles.
36256: LACE EXHIBITION CATALOGUE - - Les Dentelles Royales. L'Industrie dentellière belge de Léopold Ier à Baudouin I/Kant uit het Koningshuis. De Belgische kantindustrie van Leopold I tot Boudewijn I. Exhib.Catalogue Brussels 19 september-4 november 1990.
37394: LACE FROM BRUGGE - - Kant uit Brugse Kerken en Kloosters. Introd. by Vé De Schepper.
9225: LACE/KONVOLUT- - A KONVOLUT OF PATTERNS & ARTICLES from various magazines on lace-work.
7117: LACE- - Leçons Pratiques pour exécuter La Dentelle aux Fuseaux.
7554: LACE MAGAZINE - SPELDENWERK... - Speldenwerk. Kantklos tijdschrift.
9671: LACE WORK- - Klöppeln. Spitzen und Einsätze.
7647: LACE-WORK TRADE CATALOGUE - - Le Filet Brodé et son Emploi. Collection C.T.
41571: LACEWORK DEPICTED- - [A collection of 30 original unused picture postcards 9x14cms. depicting pieces of old lage and lace-workers].
41193: LACLOS, CHODERLOS DE, - Les Liaisons Dangereuses. First edn. (thus).
7119: LACORDAIRE, A.L., - Notice Historique sur les Manufactures Impériales de Tapisseries des Gobelins et de Tapis de La Savonnerie. Suivie du Catalogue des Tapisseries Exposées en cours d'Exécution. Orig. edn.
7120: LACORDAIRE, A.L., - Notice historique sur les Manufactures impériales de Tapisseries des Gobelins et de Tapis de La Savonnerie. Précédée du catalogue des Tapisseries qui y sont expossées. 3e éd.
13491: LACROIX, P., - XVIIIme Siècle. Institutions, Usages et Costumes. France 1700-1789.
7121: LACROIX-DANLIARD, - Le Poil des Animaux et les fourrures. Histoire naturelle et Industrie. Orig. edn.
10924: LADIES' PERIODICAL - - MY HOME. The Magazine for the Woman Who Loves Her Home, May/June 1947.
6693: LADIES'FASHIONS - DIE ELEGANTE DAMENMODE... - Herbst und Winter 1935-1936; 1936-1937
57086: LAET, FR. DE [TRADER, GROWER & PUBLISHER), - Cultures Spéciales de Cactées. Catalogue Générale [Covertitle only] 1928. [Edition orginale; Original edition].
55005: LAFEBER, C.V., - Vredes- en Bemiddelingspogingen uit het eerste jaar van Wereldoorlog I, Augustus 1914 - December 1915. [Eerste druk; First edition].
56322: LAFEBER, C.V., - Nieuw-Guinea en de Volkskrant. Met een inleiding van B.V.A. Röling. [Eerste druk/first edition].
52400: LAFON, R., - Les origines de la Langue Bsque. Offprint from:Conférences de l'Instititut Linguistique de l'Université de ParisVol. X, 1950-1951.
3614: LAFOREST, S., - Jacht op Java. [First dutch edition, transl. from the French Place Nette by M. Loikens].
7116: LAFORTE, - Dentelles de Calais H. Laforte. [An original salesman's samplecatalogue of machine-made lace].
42673: LAGERBERG, C.S.I.J., - Refuji. Man i hang am ap namel nating(Suspended in the middle of nowhere). De Papoea, vreemdeling en vluchteling, tussen niets en nergens. Rapport inzake de situatie van de Papoea's in Irian Jaya na een verkenning onder de vluchtelingen in Papua
52504: LAGERLÖF, S.O.L. - M. MEYBOOM (TRANSLATION), - Christuslegenden. [Tweede druk; Second edition].
56597: LAHA, B. -NOOTEBOOM, C. (EDITOR AND SUPPLEMENTARY NOTES, 1906-1967), - Aanteekeningen over het Landbouwritueel in het Rijk Rakawatoe op Midden-Soemba. Offprint from:BKI: Vol. 98, 1-2.
37151: LAIGLE, Y., Y. POUPINOT, G. BERTHOU-KERVERZHIOU, (ET.AL.), - Annuaire de Bretagne. Numéro Spécial.
48385: LAIKKA, JOEL, - Aatamin Maku-Palat 6. Talteilljaln ja muitten hauskojen miesten aavustuksella palnoon tolmittanut JOEL LAIKKAN.
50332: LAJTA, H. (EDITOR), - Singapur Malaysia. [Erste Auflage; First edition].
13043: LAKE OF LUCERNE - - Vierwaldstättersee/Lac des Quatre Cantons/Lake of Lucerne.
47960: LAKE' BALING, - The Old Kayan Religion and the Bungan Religious Reform. Translated and annotated by Jérôme Rousseau. First edition.
47960: LAKE' BALING, - The Old Kayan Religion and the Bungan Religious Reform. Translated and annotated by Jérôme Rousseau. First edition.
13454: LAKEMAN, M. & A. VAN DE STADT-START, - Cultuur en Kleedgedrag, thema's.
7123: LAKEN, F. V.D. & A.E.R. VAN DIJK-DE VRIES (INTROD.), - Een lastig Pak. Catalogus Historisch Kostuum Centrum.
7122: LAKEN, F. V.D. - Galerij der Mode.
51008: LAKEN, F. VAN DER (PREFACE), - Pronken met andermans veren. [200 jaar Europese Mode en Natuur, cover subtitle]. Historisch Kostuum Museum Utrecht/Nederlands Textiel Museum Tilburg, 9 April 1981-31 December 1981.
51009: [LAKEN, F. VAN DER] (PREFACE), - Natuur & Mode - Materialen [Cover title].
51014: [LAKEN, F. VAN DER], - Historisch Kostuum Museum. [originele promotionele uitgave; Original promotional publication].
48497: LAKSONO, P.M., - Tradition in Javanese Social Structure; Kingdom and Countryside. Changes in the Javanese Conceptual Model. [Translated from the original Indonesian language edition by E.G. Koentjoro].
8972: LAKSONO, P.M., - Tradition in Javanese Social Structure. Kingdom and Countryside.
51599: LAKSONO, P.M., - Tradition in Javanese social structure Kingdom and Countryside changes in the Javanese conceptional Model. [First english language edition translated trom the indonesian by E.G. Koentjoro].
8501: LAM, H.J. = G. KARSTEN AND H. SCHENCK (SERIES EDITORS), - Vegetationsbilder aus dem Innern von Neu-Guinea.
36042: LAM, H.J., - Nederlands Nieuw-Guinee op de Tweesprong.
10314: LAM, H.J., - De Vegetatie en de Flora van Nieuw Guinea. Offpr.fr.:Nieuw-Guinee, I (1935).
39482: LAMAN TRIP, A.D., - Lezing over Speurhonden, gehouden... voor de leden der Vereeniging voor Strafrechtspraak, op Zaterdag 13 Mei 1932, te Harreveld.
55299: LAMANSU LARUHUN (EDITOR), - Uraian Lengap Tenses. Dilengkapi dengan: Pola Kalimat Normal dalam Bahasa Inggris Active Voice dan Passive Voice Gerund Question Tag Daftar penambahan s/es infinitive Proverbs. Cetakan Maj 2003 [reprinted after the publication 1999].
45407: LAMB, V[ENICE] & A[LASTAIR] - FISKE, P., - The Lamb Collection of West African Narrow Strip Weaving. Exhibited at the Textile Museum [Washington, DC] March 7 to September 20, 1975. Orig. edn.
7124: LAMBERT, G., - The Conquest of Baldness. The wonderful story of Hair. 1st.
43213: LAMBERTS, E. & J. ROEGIERS (PREFACE), - De Universiteit te Leuven 1425-1985. Orig. edn.
46165: LAMBERTZ, L. (=L.J. GIEBELS), - Taboe op Bali. [Eerste druk/first edn.].
44767: LAMBRECHTS, A. - J. VAN SCHIE, L. VAN DER LINEN & A. VAN STEEN (CONRIBS.), - Meisjes en Vrouwen in Leiden. Werken en Leven in Vroeger Tijden.
11568: LAMEIRAS-CAMPANOLO, M.-O. & H. CAMPANOLO, - Rythmes et Genres dans la Littérature Orale des Fatalaku de Lohere (Timor) - B. CLAMAGIRAND, Li'i Marapu, Parole et Rituel chez les Wewewa de Sumba Ouest-a. 10 oth. artt. on oral literature.
44010: LAMERS-NIEUWENHUIS, F., - '...gereet en gekleet naar hun staat'. Historie en ontwikkeling van de Klederdracht van Bunschoten en Spakenburg en Eemdijk. Orig. edn.
42710: LAMERS, G.M.P., - 'En dat alles om ons de geurige thee te bereiden.' [L. Couperus, Oostwaarts]. Arbeid op theeplantages in West-Java. Orig. edn.
52846: [LAMMERS, C.], - Kelab Moto Di-Raja Brunei. Perlombaan Gokat Antara Bangsa Brunei Yang Ke-Tujuh/Royal Brunei Motor Club, 7th Brunei International Kart Grand Prix Sunday 21st December 1975 at Berakas Camp staring at 10 A.M. [Original edition].
9377: LAMMERS, F.J., - Het gouden Huwelijksboek. Juliana en Bernhard 1937-1987.
45373: LAMMERS, W., - De Gecombineerde Werking van Curare en Narcotica. [Orig. Thesis Utrecht University].
41668: LAMMERS, H.J., - De Physische Anthropologie van de bevolking van Oost-Dawan (Noord-Midden-Timor). Orig. thesis (Leiden University).
3620: LAMMERS, G.J., - A.W. Idenburg; in zijn leven en werken geschetst.
52581: LAMMERTS VAN BUEREN, A., - Een Kwart EeuwMaatschappelijk Werk 1929-1954. Nederlandse Centrale voor practische Werkverruiming en Hulpverlening te Groesbeek Cetrale P.H.
39928: LAMMERTS VAN BUREN, A., - De verwoesting van een oude Keizersstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945. Pref. bny CH.M.J.H. Hustinx. Orig.edn.
3622: LAMMERTS VAN BUEREN, B., - Bacillaire dysenterie bij Kinderen te Batavia. Orig. thesis [Batavia medical school].
38244: LAMPE, W. - H. DAVENPORT & W. NAGEL, (HERAUSGEBERS), - Das Pferd. Ein Handbuch über Bau, Pflege, Zucht, Hufbeschlag und Krankheiten des Pferdes...Sowie ein ausführlicher Ratgeber über den Reit- und Fahrsport. 3. Aufl. (3rd edn.).
50396: LAMPE, A., - Bloemen voor Nippon. Belevenissen tijdens de Japanse bezetting.
42588: LAMPE, A., - Daden onder de Zon. Verhalen uit het Vrouwenkamp. Orig. edn.
51682: LAMPUNG DISTRICT MAP - - Overzichtskaart van de Residentie Lampongsche Districten.
3624: LAMPUNGS- - Adat istiadat Daerah lampung.
48994: LAMPUYANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. LAMPUYANG. .
10649: LAMSTER, J.C., - Java. [Eerste druk; First edition].
3627: LAMSTER, J.C., - Nieuw Guinee. [Eerste druk/first edition].
49189: LAMSTER, J.C., - The Indies. Giving a Description of the Native Population of Netherlands-India and of its Civilization. [Translated into english after the original dutch edition 1928, by Fay Cooper Cole]. First english language edition.
50480: LAMSTER, J.C., - Indië. Gevende eene beschrijving van de Inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.
49065: LAMSTER, J.C., - Steenen Monumenten op Nias en Soemba. Taken from:Onze Aarde, Nummer 2, 1928.
3632: LAMSTER, J.C., - J.B. van Heutsz. 2e druk
3629: LAMSTER, J.C., - Bali. Landschap, Bevolking, Godsdienst, Gebruiken en Gewoonten, Architectuur en Kunst van het Eiland.[Eerste druk; First edition].
3626: LAMSTER, J.C., - Indië. Gevende eene beschrijving van de Inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.
56388: LAMSTER, J.C., - J.B. van Heutsz Als Gouverneur-Generaal 1904-1909. [Eerste druk; First edition].
3630: LAMSTER, J.C., - Balinese Watercolours in the Ethnological Section of the Colonial Institute at Amsterdam.
50857: LAMUR, SHANTI, - Anticonceptie en sexualiteit bij Surinaamse meisjes; een verkennend onderzoek naar de heersende opvattingen en ideeën.
10377: LANCZER, J., - Chemische [textiel] - technologie. Introd. by R. Haller. Met een historisch overzicht van L.A. Driessen. 2e verb. druk.
37036: LAND, J.G. VAN DER, - De Zuidmolukse zaak. In:Nieuw Nederland-Bezinning, speciale uitgave van Bezinning, Januari 1976-nr. 1.
56328: LAND, E. (TEXT) AND D. LAND (ILLUSTRATIONS), - Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poëtisch beschreven. [Eerste druk; First edition).
3633: LAND EN VOLK - van Nederlandsch-Indië.
56862: LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA FLOODINGS: - De Vluchtheuvel door de Redactie van De Vriend van Oud en Jong. Uitgegeven tot leniging van de Noodlijkdenden door den Watersnood [De Betuwe, Land van Heusden en Altena 1881]. [Eerste enige druk; First and only edition].
53664: LAND, ANKE (1946-) (TEXTILE DESIGN), A. DE VRIES (TEXT), - ANKE LAND: Het Kleed als beeld; Tapestry as an Image. (Eerste druk; First edition].
44811: LANDAU, R., - New Directions in British Architecture. First edn., first printing.
45300: LANDBERG, A.B., - Klein Journaal. Schetsen van een Nieuw-Guinea Touriste. Preface by A. van Kampen. Orig. edn.
54581: LANDE, J.P.L. VAN DER (INTRODUCTION), - Herstelplan Bergkwartier: Schets voor herleving van historische schoonheid. [Eerste druk; First edition].
39797: LANDELL, O. DE, - De gouden Navelstreng. Orig. edn.
3634: LANDELL, O.J. DE, - Indonesië weerzien.Orig. edn.
3635: LANDENBERGER, E., - Die Geologie von Niederländisch-Indien nebst einem kurzen Anhang die Geologie der Philippinen. Ein Handbuch für Ostindien-Reisende gemeinfasslich dargestellt. Orig. edn.
45095: LANDER, H[ARALD] (CHOREOGRAPHER), - Soirée donnée au Théatre National de l'Opéra par Le Général De Gaulle, Président de la République en l'Honneur de Sa Majesté Hussein, Roi de Jordanie Hachemite et de Son Altesse Royale la Princesse Muna lemercredi 18 novembre 1964.
54538: LANDRÉ, T - H.P. HEINEKEN (VOORWOORD), , - Het Bierbrouwerij Bedrijf. Voorwoord door H.P. Heineken. [Eerste druk; First edition].
36768: LANDREAU, A. & W.R. PICKERING, - From the Bosporus to Samarkand. Flat-Woven Rugs. Exhibition Catalogue The Textile Museum, Washington, May 25-September 27, 1969 and subsequently circulated by the Smithsonian Institution.
42329: LANDSTRA, M. & D. SPRUIJT (COMPILERS), - Het Nationaal Monument op de Dam. Orig. edn.
8503: LANDTMAN, G. - The Kiwai Papuans of British New Guinea
52042: LANDWEHR, JOHN, - Fable Books printed in the Low Countries. A concise bibliographyuntil 1800. [Eerste druk; First edition].
42458: LANDWEHR, J., - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken. First edn.
53025: LANDWEHR, J., - Wilde Orchideeën van Europa. [Eerste druk; First edition].
8094: LANE, R. - Images from the Floating World; The Japanese Print. Including an illustrated Dictionary of Ukiyo-e. Reprinted.
8093: LANE, R. - Meesters der Japanse Prentkunst. [translated into dutch from the U.S. edition by A.B. Bauduin, first dutch language edition].
8504: LANG, J.DUNMORE, - Queensland, Australia; A highly eligible field for Emigration, and the future cotton-field of Great Britain: with a disquisition on the Origin, Manners and Customs of the Aborigines. 1st.
54034: LANG, G. CH. & M.E. OVERDIJKINK, - Nuttige Handwerken. [Eerste druk; First edition].
51919: LANGE, J. DE (INTROD.), - Alle volken. Op weg met het Woord in Toradjaland en Kenya.
9829: LANGE, C. DE, - De Lichamelijke Opvoeding van Het Kind. 7th revised edn.
36386: LANGE, C. DE, - De Lichamelijke Opvoeding van Het Kind. 7th revised edn.
36387: LANGE, C. DE, - De Geestelijke en Lichamelijke Opvoeding van Het Kind. 4th revised edn.
3636: LANGE, D. DE (JR), - Bijdrage tot de kennis van het rampassen als bestrijdingsmiddel tegen de motten-plaag bij de Cacao-cultuur. Offprint from:De Cultuurgids, Tweede gedeelte, Aflevering 11 (1909).
53193: LANGE, HAN DE (ET.AL.), - Goochelboek voor Iedereen. [Eerste druk; First edition].
53080: LANGELER, FREDDIE (1899-1948), - Oud-Hollandsche Kinderrijmpjes. [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
43788: LANGELER, F[REDDIE], - De Kabouterwinkel. Orig. edn.
55249: LANGELER, FREDDIE [= JOHANNA FREDERIKA LANGELER, 1899-1948], - De Wip. [cover title]. [eerste druk;First edition].
55028: LANGELVELD, HENK (1949-), - Sulawesi: Rencontres tortuites& provoquées. Avant-propos William Klein. [1re édition; First edition].
9515: LANGEN, D.R.A. VAN (INTROD.) - Wij waren in...Jogja!
3639: LANGEN, K.F.H. VAN, - Woordenboek der Atjehsche Taal. Orig.edn.
11884: LANGEN, K.F.H. VAN, - De inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat. Taken fr.:BKI, 5e volgreeks, 3, 1888.
49914: LANGEN, K.F.H. VAN, - Handleiding voor de beoefening der Atjèsche Taal. [Eerste druk/first edition].
56325: [LANGENHEIM, AD. P.] (APPENDIX), - Bericht over de Goudhoudende Alluvien van de Si Lajang Koroe Rivier gelegen in de Vergunning der Mijnbouw Maatschap;pij Barma Sawah. [Eerste druk; First edition].
54109: LANGENKAMP, F., - Geluk in het Licht van de Vedische Wijsheid. Derde uitgebreide editie [Third enlarged edition].
7126: LANGEVELD, W., - Kleding en Mode.
3641: LANGEWIS, L. & F.A. WAGNER,. - Decorative Art in Indonesian Textiles.
7127: LANGEWIS, L. & F.A. WAGNER, - Decorative Art in Indonesian Textiles.
11285: LANGHOUT, JOH., - Vijftig jaren economische staatkunde in Atjeh.
9161: LANGLEY MOORE, D., - The Woman in Fashion. 1st.
48755: LANGLOH PARKER, K. - The Euahlayi Tribe. A study of Aboriginal life in Australia. Introd. by A. Lang. [First edition].
7131: LANGNER, L., - Vom Sinn und Unsinn der Kleidung. Introd. by H. Habe. Transl. fr. the english by F.K. Prieberg (The importance of wearing clothes). First german edn.
7130: LANGNER, L. - L'Importance d'être vêtu. Translated after the english by F. Cousteau & Cl. Elsen. (The importance of wearing clothes). First french edn.
55461: LANJOUW, J. (EDITOR) - P.A. FLORSCHUTZ (AUTHOR), - Flora of Suriname: Vol. VI, Part 1: MUSCI. [by P.A. Florschutz]. (First edition).
55460: LANJOUW, J. (EDITOR) - J.G. WESSELS BOER, - Flora of Suriname: Vol. V, Part 1: PALMAE. [by J. Wessels Boer]. (First edition).
13526: LANSDELL, A., - Wedding Fashions, 1860-1980. Reprint.
52526: LANTERN SLIDES - - Der kleine Däumllein. [Tom Thumb].
52525: LANTERN SLIDES - - The Elephant's Revenge. [Original coloured glass Lantern Slides].
52527: LANTERN SLIDES - - The Tiger and the Tub. [Mr. Long and Mr. Short take a walk and meet a hungry Tiger]. [Original coloured glass Lantern Slides].
47265: LANVIN, B., - Le Guide de l'élegance au Masculin. [Édition originale/original edition].
51405: LANZING, F., - Soldaten van Smaragd. Mannen, Vrouwen en Kinderen van het KNIL 1890-1914. [Eerste druk; First edition].
51341: LANZING, F. (1933-), - De Nisero-affaire. [Eerste druk; First edition].
47709: LAOT, E., - Les hussards bleus de Bretagne. Instituteurs publics de la IIe République. [Édition originale/original edition].
49710: LAP, WOUTER (ILLUSTRATOR), - Kijk op het gezicht.Preface by Simon Carmiggelt. [Eerste druk/first edition].
46879: LAP, B.C.W., - Slamat Djalan. Varen naar de Oost. [Eerste druk/first edn.].
9927: LAP, B.C.W., - Selamat Djalan ['Goede Reis']. Varen naar de Oost. [Eerste druk; First edition].
54459: LAPIDOTH, FRITS [WILLEM FREDERIK LODEWIJK, 1861-1932), - Fransche Teekenaars. [Eerste druk; First edition].
46002: LAPRÉ, S.A., - Het Andjing Nica Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indië (1945-1950). Orig. edn.
52550: [LARCHEY, L.] (INTRODUCTION), - Costumes vrais. Facsimilé de 50 mannequins de Cavaliers en grande tenue héraldique d'après le manuscrit dún Officier d'armes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 1429-1467. [Édition originale; First edition].
53179: LAREN PARISH JUBILEE COMMEMMORATION - - Laren's Parochie op 15 Augustus 1928. [Parochie Sint Jan Laren 15 Augustus 1928. Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
47953: LARISCH, P., - Die Kürschner und ihre Zeichen. Beträge zur Geschichte der Kürschnerei. [1. Auflage/first edition].
11972: LARIVIÉRE, R., F.JACOBS & A. SCRIVE-LOYER, - Nouveau Manuel complet de Tissage Mécanique contenant l'étude des divers textiles...
3643: LARMOYEUR, A., - Indische Overleveringen. Folklore van nu. Introd. by K. ter Laan.
44661: LARMOYEUR, A., - Indische Overleveringen. Folklore van nu. Introd. by K. ter Laan.
36715: LARSEN, J. LENOR, - Jack Lenor Larssen. A Weaver's Memoir.
8506: LARSEN, M. & H. - The golden Cowrie
56225: LARSEN, JACK LENOR (1927-), - Jack Lenor Larsen [Catalogue of an exhibition Amsterdam Muncipal Museum 14 april -28 mei 1967]. [Eerste druk; First edition].
51276: LASS, W. & HANS-ADOLF WEBER (COMPILERS/EDITORS), - Landser lachen; Fronthumor dieses Krieges. [Erste Auflage; First edition].
3646: LAST, J., - De Wind speelt op het Galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van MS...Orig.edn.
3648: LAST, J., - Bali in de Kentering.
38184: LAST, J. - Bali in de Kentering. Orig. edn.
3649: LAST, J., - Zo zag ik Indonesië.
51527: LAST, JEF, - Djajaprana. Tragedie in vijf acten naar een Balisch gegeven. [Eerste druk; First edition, thus].
53126: LAST, JEF, - Tau Kho Tau. Gedichten. [Eerste enige druk; First and only edition].
3656: LATIF, S.M., - Bunga Anggerik. Permata Belantar Indonesia.
49743: LATIF, A., - Pemimpin bagi Goeroe-Goeroe oentoek mengadjarkan hoeroef 'Arab (Melajoe) disekolah rendah Boemipoetra dengan Kitab Fadjar: I dan II. [Orig. edition].
3653: LATIF, A., - Fadjar I-II. Kitab Batjaan oentoek Anak² Jang Baroe Moelaï beladjar membatja dan Menoelis Hoeroef Melajoe. Tjet. jang kedoea. [2nd. edn.].
3655: LATIF, I. & A.A. AZIS HASSAN, - Bali. Maps & Touristguide. 1st.
13012: LATOUCHE, J., - Congo.
7134: LATOUR, A., - Kulturgeschichte der Dame.
13397: LATOUR, A., - Kings of Fashion. Transl. fr. the orig. German by M. Savill. First U.K. edn.
49707: [LATOUR, M.D.] (COMPILER), - Geschiedenis der Missie van Curaçao door enkele Paters Dominicanen. [Geschiedenis Missie Curaçao, title on front cover]. Preface by H.M.H. [Eerste en enige druk/first and only edition].
57097: LAU-BRENDGEN, DIANA LA, - Van Bronkos tot Zuurzak (en White Lady): ruim 100 Indonesische en Chinese gerechten aangevuld met Cocktail-recepten. 5e vermeerderde druk [5th enlarged edition].
6830: LAUNDRY RECORD AND DYEING & CLEANING TRADES' JOURNAL (EDITORS OF...), - Garment dyeing and Cleaning.
51017: LAUNERT, E., - Scent & Scent Bottles. First edition.
39865: LAURENS, B., - Het Peloton. Roman. Orig.edn.
44527: LAURENT, M. & W. VAN DER PLUIJM, - De Meesterwerken der Beeldhouwkunst en der Bouwkunst uit den vroegsten tot in dezen tijd. First edn.
54796: LAURENT, MONIQUE (CONSERVATOR RODIN MUSEUM, PARIS;PREFACE), - Rodin et l'Extrême Orient. Musée Rodin 4 avril-2juillet 1979. [Edition originale; First edition].
49674: LAURENTIUS (= A.J. SMITH), - Geïllustreerde Gids voor Heiligerlee; Illustrierte Führer von Heiligerlee. [Eerste druk, first edition].
8507: LAURIE, E.O. & J.E. HILL, - List of Land Mammals of New Guinea, Celebes and adjacent Islands, 1758-1952.
53792: LAURIKE MOELIONO & CLARA NINAWATI, - Untuk dipakai kalangan sendire Laporan Studi pendahuhuan dan Pereencanaan Paroki Paroki Mempawah Hulu - Menjahun Keuspukan Agung :Pontianak Kalimantan Barat. [First edition].
8508: LAUTERER, J., - Australien und Tasmanien. Nach eigener Anschauung und Forschung wissenschaftlich und praktisch geschildert.
37707: LAUW, G.M., - De Dokter Djawaschool. De eerste Medische opleiding voor Inheemsen in Nederlands Oost-Indië 1850-1875.
7922: LAVACHERY, H.,? - Statuaire de l'Afrique noire.
12680: LAVAISSIÈRE, - Le Capitaine Landren. Ses voyages et ses Aventures dans les Indes Orientales.
49618: LAVALEIJE, TH. - G. WEIJERS (COMPILERS), - In naam van de Keizer; Jongens in de kampen te Bandoeng 1942-1945, [Showa 2602-2605]. [Eerste druk/first edition].
36179: LAVER, J., - Clothes. First edn.
13391: LAVER, J. (ED.), - Le Costume des Tudor A Louis XIII - II: A.BLUM, Le Costume en France au temps des Valois - III: G. REYNOLDS, Le Costume en Angleterre au temps d'Elisabeth et de Jacques Ier -
38588: LAVER, J., - Het Costuum tijdens de Tudors.
10570: LAVER, J. (INTROD.), - Costume through the Ages. 4th printing.
7155: LAVER, J., - A Concise History of Costume.
7154: LAVER, J., - A concise History of Costume.
7140: LAVER, J., - A letter to a Girl on the Future of Clothes. 1st.
7142: LAVER, J., - British Military Uniforms. 1st.
7149: LAVER, J., - Costume.
7150: LAVER, J., - Costume. Orig. edn.
7151: LAVER, J., - Costume in the Theatre. 1st.
41419: LAVER, J., - Costume. Orig. edn.
7148: LAVER, J., - Drama. Its Costume & Décor. 1st.
13364: LAVER, J.(INTROD.), - Costume Illustration, the nineteenth Century. First Printing.
7153: LAVER, J., - Modesty in dress. An inquiry into the fundamentals of Fashion. 1st.
7144: LAVER, J., - Style in Costume.
7143: LAVER, J., - Taste and Fashion. From the French revolution to the present day. New & revised edn. With a chapter on fashion and the second world war.
7137: LAVER, J., - Taste and Fashion from the french revolution until To-day. 1st.
7146: LAVER, J., - The Evolution of Men's Sporting Clothes.
35488: LAVER, J. - Dress. How and Why Fashions in Men's and Womens clothes have changed during the past two hundred years. Reprinted.
48708: LAVIES, JAN (1902-2005), - De Brigade On Duty. [Prinses Irene Brigade].
48710: LAVIES, JAN (1902-2005), - Heldenvereering. [Prinses Irene Brigade].
48711: LAVIES, JAN (1902-2005), - Voorhout Den Haag 9 Mei 1945. [Prinses Irene Brigade].
48712: LAVIES, JAN (1902-2005), - Paleiswacht Brigade Prinses Irene. [Prinses Irene Brigade].
47143: LAVIES, JAN (DESIGN) (1902-2005) - SUCCES. Nederlands Efficiiency Maandblad. Vol. 17-no. 2.
47144: LAVIES, JAN (DESIGN) (1902-2005) - SUCCES. Nederlands Efficiiency Maandblad. Vol. 18-[no. 4, April 1946].
56270: LAVIES, JAN (1902-2005), - Met 't eten ging 't wel, maar ...o! boy!... die Moffen. [Original coloured lithographed cartoon by JAN LAVIES).
51274: [LAVIES, JAN, 1902-2005] (CARTOONS), - Van KOKEN en STOKEN/Hou Zadel. [cover title]. [Eerste druk; First edition].
46882: LAVINE, SIGMUND A., - Sport en Spel bij de Indianen. [translated into dutch after the original english Games the Indians play, by Parma van Loon]. [Eerste druk/first dutch edn.].
707: LAW IN INDONESIA - - Reglement op de Regterlijke Organizatie en het beleid der Justitie in Nederlandsch-Indië. Officiele uitgave.
6101: LAW IN COLONIAL INDONESIA - - Wet, houdende vaststelling van het Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indië (toegelicht uit de tusschen de regering en de vertegenwoordiging gewisselde stukken, alsmede uit de daarover gevoerde beraadslagingen)
52852: LAW, ROERT O. [COPYRIGHT], - Childhood's Happy Days containing Easy Lessons for Little Ones. [A.B.C. book]. [Original edition].
11286: LAWICK, H.J.W. VAN, - De beweging tegen de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indië.
52873: LAWIE, JUSNANI HAJI (PREFACE), - Brunei Statistical Yearbook 1973/74. [First edition/First issue].
52874: LAWIE, HAJJAH JUSNANI HAJI (PREFACE), - Brunei Statistical Yearbook 1974/75. [First edition].
50446: LAWLOR, LAURIE, - Where will this Shoe take You? A walk through the history of Footwear. [First edition].
11649: LAWN TENNIS - M. DAVIES, - Lawn Tennis. Orig. edn.
10221: LAWN TENNIS-A. TRENGOVER (ED.), - The Art of Tennis. 1st edn.
10072: LAWN TENNIS-TILDEN, W.T., - The Art of Lawn Tennis. Revised & enl. edn.
8509: LAWRENCE, P., - Road belong cargo. A study of the Cargo Movement in the Southern Madang District New Guinea.
8510: LAWSON, B., - Mount Cook and the Grand Motor Tour. 2nd.edn.
55723: LAYA, JEAN-FRANÇPOS (EDITOR), - Caro mio Don Giacomo. Réflexions, notes de voyage, portraits, paradoxes et maximes. [Edition originale; Original edition, thus].
55965: LAZARUS, N.R. - M. LAZARUS (PREFACE), - Das Jüdische Weib. [Erste Auflage; First edition].
41321: LEAGUE OF NATIONS HANDBOOK - - Petit Manuel de la Société des Nations. 6e. éd. revisée et completée(6th revised and completed edn.).
37468: LEASOR, J., - Singapore. The Battle that Changed the World. Orig. edn.
7157: LEATHER, K., - Fashion with Leather. 1st.
7158: LEATHER FAIR OFFENBACH (GERMANY). - Offenbacher Lederwaren Fachmesse. Vom 1. bis 6. September 1951 in Offenbach am Main. Amtlicher Messekatalog heraugeg. von der Offenbacher Messe Gesellschaft m.b.H.
45406: LEAVITT, T[HOMAS] W. (PREFACE) & M. CROWE (ED.)., - Dyer's Art. Weaver's Art. Textiles from the Indonesian Archipelago. [Catalogue of an exhibition] The Herbert F. Johnson Museum of Art and the Southeast Asia Program [Cornell University] February 20-May 1, 1985. Orig. edn.
39432: LEBAK RESIDENCY COMMEMMORATIVE VOLUME - - Kabupaten Lebak. Memperingati Hari Jadi ke 158, 2 Desember 1828-1986. Orig. edn.
3660: LEBAR, F.M. (ED. & COMPILER), - Ethnic Groups of Insular Southeast Asia. First edn.
5572: LEBAR, F. (COMPILER), - Insular Southeast Asia: Ethnographic Studies Section 1: Sumatra - Volume I.
51913: LEBELAU, I.A., - Wat gebeurde er op Ambon tot 25 April 1951? [Eerste druk; First edition].
48263: LEBENS, J. - M. VAN SLOUN, P.A. DINGS (ET.AL./COMPILERS), - Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden. Orig. edn.
49182: LECLAIR - HANS SITT (EDITOR), - Sarabande und Tambourin. Violine und Klavier.
7162: LECLÈRE, R., - Histoire du Costume. La mode au cours des siècles.
54346: LECOINTRE, SUSANNE, - Vanzelfsprekend. [Eerste druk; First edition].
53121: LEDEBOER, J.L.A., N.M.C. TIDEMAN, JB. ZEOYLEMAKER JZN. (EDITORIAL COMMITTEE), - De Vrijmetselaar in Indië. Twee-maandelijksch Tijdschrift ter bestudeering van Symbolen en Ritualen. Eerste Jaargang [vol. I] November 1940-September 1941. Leerlingtijdschrift, (All published/discontinued).
56564: LEDYARD, GARI, - The Dutch come to Korea. [First edition].
3665: LEE KHOON CHOY, - Indonesia between myth and reality. First edn.
8974: LEE YONG LENG, - Population and Settlement in Sarawak. 1st
49960: LEE KHOON CHOY, - Indonesia between Myth and Reality. [First edition].
54958: LEE, J. VAN DER - H. BOEVE, A. SCHUILENBURG [EDITORIAL COMMITTEE], - [GEDENKBOEK] 40 jaren 1909-1949 Station voor Maalderij en Bakkerij. [Originele uitgave; Original edition].
40893: LEECH, JOHN, - Pictures of Life & Character, from the collection of Mr. Punch. Orig. edn.
3668: LEEDEN, C.B. VAN DER, - Het aspect van Landbouw-kolonisatie in het Bevolkingsprobleem van Java. Orig. thesis [Leyden university].
3667: LEEDEN, A.C. VAN DER, - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijke binnenland van Sarmi. Orig. thesis [Leyden university].
3670: LEEFMANS, S., - De Cassave-Mijt
3681: LEEMANN, A., - Internal and External factors of Socio-cultural and Socio-Economic dynamics in Lombok (Nusa Tenggara Barat). Orig. edn.
42124: LEEMANS, I., - Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700. Orig. edn.
51061: LEEMANS, C. (EDITOR) - F.C.WILSEN, & J.F.G.BRUMUND, - Bôrôboedoer op het Eiland Java, afgebeeld door en onder toezicht van F.C. Wilsen, met toelichtenden en verklarenden tekst naar de geschreven en gedrukte verhandelingen van F.C. Wilsen, J.F.G. Brumund en andere bescheiden bewerkt en uitgegeven door C. Leemans. [Eerste druk; First and only edition].
3682: LEEMANS, C., - Beredeneerde beschrijving der Asiatische en Amerikaansche Monumenten van het Museum van Oudheden te Leyden.
51949: LEEMBRUGGEN, C.A. [L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN], - Twee Indische Meisjes. [Eerste druk; First edition].
51753: LEEMBRUGGEN, C.A. - Om het Goud in Nieuw Guinea. [Eerste druk; First edition].
3684: LEEMBRUGGEN, C.A. (:L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN), - Vacantie-avonturen op Goenoeng Tiga.
3685: LEEMBRUGGEN, C.A. (L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN), - Twee Indische meisjes.
45903: LEEMBRUGGEN, C.A. [L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN], - Van verschillende Stam. First edn.
47441: LEEMBRUGGEN, C.A. [L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN], - Van verschillende Stam. First edn.
50061: LEEMBRUGGEN, C.A.(: L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN), - De Zilveren Vogel. [Eerste druk/first edition].
50061: LEEMBRUGGEN, C.A.(: L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN), - De Zilveren Vogel. [Eerste druk/first edition].
8514: LEEMBRUGGEN, C.A. - Om het Goud in Nieuw Guinea
49030: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 59-No.50 (13 December 1954).
49038: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 55-No.27 (3 Juli 1950).
49039: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 59-No.41 (11 October 1954).
49040: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 59-No.16 (19 April 1954).
49041: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 59-No.43 (25 October 1954).
49042: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 61-No.50 (10 December 1956).
49043: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 60-No.2 (10 Januari 1955).
46741: LEENDERTZ, C.J. (1850-1910), - Bali en de Balineezen: een en ander over Land en Volk. [Eerste druk/first edn.].
7163: LEENE, J.E., - Restauration des Tissus de Musees. Offpr.fr.:Bulletin de Liaison du CIETA, No. 14.(Juillet 1961).
7164: LEENE, J.E. - Les Methodes de Delft pour la Conservation des Textiles (Réponse à Madame Dr. Agnès Beijer-Stockholm). Offr.fr.:Bulletin de Liaison du CIETA, No. 14. (Juillet 1961).
8516: LEENHARDT, M., - Arts de l'Océanie.
47001: LEENHARDT, M. - Do Kamo. La Personne et le Mythe dans la Monde Mélanesien. [édition originale/original edn.].
8515: LEENHARDT, M. - Gens de la Grande Terre (Canaques autochthones de la Nouvelle Calédonie)
54311: LEENHEER, KEES, - Jaren tantalus. [Eerste druk; First edition].
40529: LEERDAM GLASS ORIGINAL WATERCOLOUR DESIGN - COPIER, - [An original dutch Leerdam-glass design in original watercolours]
45797: LEERDINK-TALSMA, E., - Vierduizend mensen en één koeiekop. [Ervaringen in Japanse vrouwenkampen, subtitle on verso of ti.-p.]. Orig. edn.
51806: LEERINK, J.C. (ET.AL.), - Needse jongens overzee. Belevenissen van Needse militairen in Nederlands-Indië in de periode 1945-1950. [Eerste druk; First edition].
3686: LEERTOUWER, L., - Het Beeld van de Ziel bij drie Sumatranse volken. Orig. thesis [Groningen university].
45082: LEEUW, A. DE, - Aesthetische Vorming Papierarbeid. Knippen - Scheuren. Orig. edn.
42350: LEEUW, G. VAN DER, - Bach's Matthaeuspassion. Zevende druk. (7th edn.).
48088: LEEUW, G. VAN DER (PREFACE), - De Vrije Academie voor beeldende kunsten amicitia. Orig. edn.
46375: LEEUW-MARCAR, A., - Willem Sandberg. Portret van een kunstenaar. [Eerste druk/First edn.].
7166: LEEUW, A.J. VAN DER, - Huiden en Leder 1939-1945. Bijdrage tot de Economische geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Orig. edn.
37747: LEEUW, H. DE, - Ank en Hans in de Rimboe. Bewerkt door A.A. Robertson-Klaar. Orig.edn.
3687: LEEUW, W.J.A. DE, - Het Painansch contract. Orig. thesis [Amsterdam university].
55914: LEEUW, A. DE [EDITOR]. - Het Generaalsregime. [and other contributions]. Published inKONTRAST, Volume 4, No. 1 December 1966.
39465: LEEUWARDEN MUNICIPALITY OFFICIAL REPORTS - - Verslag van den Toestand der Gemeente Leeuwarden over het jaar...
52257: LEEUWEN, A.J.H. VAN, - Tien Jaren Radio Indië-Holland. Published in:De Ingenieur in Nederlandsch-Indië, Volume I-No. 1 (Januari 1934).
49287: LEEUWEN, P.J. VAN - E.J.H. VAN LEEUWEN (EDITOR/COMPILER), - De Woestijn van Hainan bloeide. Een Keuze uit de nagelaten Preken van P.J. van Leeuwen V.D.M. [Verbi Divini Minister]. [Eerste enige druk/first and only edition].
39973: [LEEUWEN, D.W. VAN](COMPILER), - Enchiridion chronologicum continens copulatorum, Batizantorum et parentum eorundem, memoriae perpetuae gratia conscriptum in Lochum. Index Copulaturum ab Augusto 1608.
39645: LEEUWEN, S. VAN, - Het Rooms-Hollands-Regt. Waar in de Roomse Wetten met het huydendaagse Nederlands Regt, in alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan dienen, met een bysondre kortheit, so wel in de vaste Regts-stoffen, als in de manier van Regts-vordering overeengebragt werden. Met allerhande Ordonnantien....1st
11909: LEEUWEN, ABR. VAN (PRINCE DE LIGNAC, 1918-2001), - Bandjir. Vuurstorm over Java. Een oorlogsroman die echt gebeurd moet zijn tijdens het drama in Indonesië. 2e druk.
56851: LEEUWEN, A.H. VAN - H. SANGSTER, - Schuilplaatsen tegen Luchtaanvallen. [Eerste druk; First edition].
3688: LEEUWEN, A.TH. VAN, - Adderengebroed. Over de Indonesische kwestie. In:De Waagschaal, year 4-19, 4 Feb. 1949.
9219: LEFÈBURE, A., - Dentelles et Guipures. Anciennes et modernes, imitations ou copies. Variété des Genres et des Points. 1st (& only)edn.
43413: LEFFELAAR, H.L. & E. VAN WITSEN - Werkers aan de Burma-Spoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven; 414 kilometer en 200.000 doden. First edn.(only).
43432: LEFFELAAR, H.L. & E. VAN WITSEN - Werkers aan de Burma-Spoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven; 414 kilometer en 200.000 doden. First edn.(only).
45805: LEFFELAAR, H.L., - Leven op Rantsoen. First edn.
54773: LEFFELAAR, HENDRIK L. [1929-1980], - Through a harsh Dawn. A boy grows up in a Japanese Prison Camp. [FIRST edition].
53238: LEFFELAAR, H.L., - De japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween. [Eerste druk; First edition].
51042: LEGÈNE, P.M., - De Gevloekte Plantage. [Eerste druk; First edition].
54219: LEGÊNE, P.M. (1885-1984), - WIJ en ZIJ. [Eerste druk; First edition].
48903: LEGÊNE, M. (INTRODUCTION), - Twee (2) Eeuwen. Herdenking Suriname Zending 1735-1935. Orig. edn.
54220: LEGÊNE, P.M. (1885-1984), - Zending en Werkelijkheid of de moeilijkheden bij de verkondiging va het Evangelie aan de volken. [Eerste druk; First edition].
49500: LEGÈNE, P.M., - Van Boschnegers en Roodhuiden. [Eerste druk/first edition, with a preface by G.J. Staal].
56951: LEGERCONTACT A-DIVISIE INDONESIA 1945-1950: - Sagen en Levenden. [Separated from Legercontact-A-Divisie].
55866: LEGERVOORLICHTINGS DIENS - ROYAL DUTCH ARMY INFORMATION SERVICE: - De Nieuwe Demobilisatie Voorzieningen in een Notedop. [voor Militaire van de Koninklijke Landmacht, in werkelijke dienst in Indonesië hebben verricht] (subtitle on front wrapper). 3de druk. (3rd. edn./revised).
52292: LEGGE, JOHN D., - Intellectuals and Nationalism in Indonesia. A study of the Following recruited by Sutan Sjahrir in occupiation Jakarta. [First edition].
52717: LEGGE, J.D., - Indonesia. [First edition].
47419: LEGIMAN KARJAWIDJAJA, J.B. & J.W. DE VRIES, - Peladjaran bahasa Belanda. [Eerste druk/first edition].
42915: LEHFELDT, (FATHER), - Kraft und Trost für Verwundete. Unseren deutschen Brüdern in den Lazarettenzur Stärkung ihres Glaubens in Stunden der Anfechtung dargereicht. [title on front wrapper]. Orig. edn.
49338: LEHNING, A., - Brieven van Slauerhoff. [Eerste druk/first edition].
37561: LEIBOLD, W. & F.J. JUNG, - Das Schneiderhandwerk. Neuzeitliches Hand-und Lehrbuch für das gesamte Schneidergewerbe. 2., neubearb. und ergänzte Aufl. (2nd. revised & enlarged edn.). BOUND UP WITH: G. Schoefer & G. Fischer, Kleines Rechtslerikon für Beruf und Leben. 13. Aufl.
39638: LEIDEN DEBATING SOCIËTEIT - V. VAN PESKI(INLEIDING), - Stellingen verdedigd op de Debating-Sociëteit van hare oprichting 19 Januari 1866 tot 25 Februari 1898.
41988: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de vijf en negentigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Dinsdag 3 oktober 1989.
41989: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de vier en zeventigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Vrijdag 3 oktober 1969.
41990: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de drie en zeventigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Donderdag 3 oktober 1969. 8
41991: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de vijfentachtigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Dinsdag 3 oktober 1978. 8
41992: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de Twee En Tachtigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Vrijdag 3 oktober 1975.
41993: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de Negentigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Maandag 3 oktober 1983.
41994: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de Negenentachtigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Maandag 4 oktober 1982.
41995: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de Zevenentachtigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Vrijdag 3 oktober 1980.
41996: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de Drie en Negentigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Vrijdag 3 oktober en Zaterdag 4 oktober 1986.
41997: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de Twee en Negentigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Donderdag 3 oktober 1985.
41998: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de Eenen Negentigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Woensdag 3 oktober 1984.
41999: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de Achtentachtigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Zaterdag 3 oktober 1981.
44890: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de Zesenzestigste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet'3 October 1574 op Dinsdag 3 October 1961.
50033: LEIDEN MUNICIPALITY - - Feestwijzer voor de Vier en Tachtichste feestviering der 3 October-Vereeniging opgericht 13 mrei 1886. Ter herdenking van 'Leidens Ontzet', 3 October 1574 op Maandag 3 oktober 1977.
52939: LEIDEN NATIONAL MUSEUM OF ANTHROPOLOGY CATALOGUE - - Indië Ontdekt. Expedities en Onderzoek in de Oost en de West:Beschrijving van de Voorwerpen (cover title). [eerste druk; First edition].
45882: LEIF, E. (TEXT AND DESIGN), - Festschrift 50 Jahre Winter Garten [Berlin] 1888-1938. Orig. edn.
50220: LEIGH, FRED W. (TEXT/COMPOSITION), - Put on your Tat-ta, little Girlie! [Sung by Miss Clarice Mayne].
38304: LEIGH, M., - The Population of Sarawak. Baseline Mapping of Rural Ethnic Distribution Prior to the New Economic Policy. First edition.
38304: LEIGH, M., - The Population of Sarawak. Baseline Mapping of Rural Ethnic Distribution Prior to the New Economic Policy. First edition.
44045: LEIGH-THEISEN, H. (ED.), - Der Südostasische Archipel. Völker und Kulturen. Exhibition-catalogue Museum für Völkerkunde, Wien. Orig. edn.
3697: LEIGH, M.B., - The Rising Moon. Political change in Sarawak. Forew. by Datuk Haji Abdul Rahman Ya'kub. First edn.
45003: LEIGH, B., - Tangan-tangan trampil Seni Kerajinan Aceh/Hands of Time. The Crafts of Aceh. First edn.
55499: LEIGH-BENNETT, E.P., - History of a House Flag. [Wm. Ruys & Zoon].[First edition].
56905: LEIGH FERMOR, PATRICK - The Traveller's Tree. A Lourney through the Caribbean Islands. Reprinted.
3698: LEIGH-THEISEN, H. & R. MITTERSAKSCHM€LLER - Lebensmuster. Textilien in Indonesien.
3699: LEIMENA, J., - The upbuilding of Public Health in Indonesia. Transl. after the orig. indonesian text-edn.
48176: LEINENGA, JURJEN R., - Arctische Walvisvangst in de Achttiende Eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied. [Eerste druk/first edition].
39625: LEIST, M. & A., - Wir erfinden Stickereien, vol. I: Kreuzstichstickerei.
36741: LÉJART, A., - La Tapisserie. Orig. edn.
36288: LEJEUNE--FRANÇOISE,(MME.) & L. LAMORLETTE, - Histoire du Costume, 2: De Louis XIII Au Premier Empire.
3709: LEKKERKERKER, C., - Sapoedi en Bawean; overbevolking en ontvolking. Offpr.fr.:BKI, 1935-5.
3702: LEKKERKERKER, C. - Java en de Koperkamer. First edn.
3710: LEKKERKERKER, C. - Land en volk van Java. Eerste Deel: Inleiding en algemeene beschrijving met losse bijlagen over de administratieve indeeling en de sterkte der bevolkingsgroepen. [vol. I. All publ.].
41154: LEKKERKERKER, C., - Indische Cultuur-Almanak voor 1929. (43ste jaargang/year 43).
9637: LEKKERKERKER, C., - Land en Volk van Sumatra. [Eerste druk/ first edition].
42826: LEKKERKERKER, C., - Naar aanleiding van het Bantam-rapport over de onlusten van November 1926. Extr.fr.:INDISCHE GIDS.
44653: LEKKERKERKER, C., - Land en Volk van Sumatra. [Eerste druk/first edition].
3705: LEKKERKERKER, C., - De Kastenmaatschappij in Britsch-Indië en op Bali. Taken fr.:Mensch en Maatschappij, 2-2/3.
8976: LEKKERKERKER, T.C., - Hindoe-recht in Indonesië.
56254: LEKKERKERKER, T.J. (INTRODUCTION, DIRECTOR VOLKSLECTUUR), - Bureau voor Volkslectuur.:Le Bureau pour la Littérature Populaire Ce qu'il est et ce qu'il fait. [Eerste druk; Edition originale;First edition].
3706: LEKKERKERKER, C., - Scherts en Caricatuur in de Balische Plastiek. XEROXED fr.:NION, 16-1931-'32.
52909: LEKKERKERKER, C., - De Kastenmaatschappij in Britsch-Indië en op Bali. Offprint from:Mensch en Maatschappij, II-2/3.
52892: LEKKERKERKER, C., - Atlas Indonesia oentoek Sekolah Rendah. [First edition].
47513: LELAND HUNTER, G., - Decorative Textiles. Orig. edn.
37623: LELIE, F., - Groene Slangen. Orig. edn.
8977: LELIE, F., - Kapers op Nieuw Guinea.
46492: LELYSTAD EXCURSION - Excursie naar Lelystad en Valkenheide te Maarsbergen op disnsdag, 13 oktober 1959.
3713: LELYVELD, TH.B. VAN - De Javaansche danskunst. Introd. by N.J. Krom. First edn. (only).
37340: LELYVELD, TH.B. VAN, - Iets over Ten Klooster en zijn Indische Werk. XEROXED from:NION, 16 (Den Haag, 1931-1932).
37968: LELYVELD, TH.B. VAN, - De Oost-Aziatische Kunst, naar aanleiding van de Tentoonstelling in Amsterdam.
41926: LEMAIRE, C. - E. VAN ALTENA, M. VERDENIUS & J. DE CORTE, - De Muze met de scherpe tong. Achter de schermen van het cabaret. Orig. edn.
42493: LEMAIRE, W.C. (ET.AL), - Vloot Praet. Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege.
49219: LEMAIRE, W.C., - Onze Koninklijke Marine Deel 3: Het Korps Mariniers. [eerste druk/first edition].
49218: LEMAIRE, W.C., - Onze Koninklijke Marine Deel 2: Varende Vloot. [Tweede druk/Second edition].
49217: LEMAIRE, W.C., - Onze Koninklijke Marine Deel 4: De Marineluchtvaartdienst [MLD]. [eerste druk/first edition].
40187: LEMAIRE, W.L.G. - T. SUTORIUS-ALTING VON GEUSAU, S.H. SPOOR-DYKEMA (ET.AL.)(COMMITTEE MEMBERS), - De Nood der Spijtoptanten in Indonesië. Een gewetenszaak voor onze Natie, NASSI. Orig. edn.
55846: LEMBAGA ALKITAB INDONESIA: - SemangatMembangun I...[First edition].
11967: LEMBERG, R., - Die Textilabteilung der Abegg-Stiftung Bern. Introd. by M. Lemberg.
46958: LEMMENS, C. & M. SCHROVER (COMPILERS), - Traditie & Mode in de paramentiek. Tentoonstelling naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het Atelier Stadelmaier te Nijmegen, 12 januari tot en met 17 februari 1991.
43608: LEMONNIER, H. & H. TAYLOR, - Education et enseignement/Einsignement Supérieur. Institutions scientifiques. Orig. edn.
46914: LEMONNIER [MLLE.] & LEBOIS [MME], - Le Repassage pratique. [Édition originale/orig. edn.].
48256: LENGERER, E., - Der Bau des normalen und des anormalen Fusses und Schuhes. [Originalausgabe/original edition].
48253: LENGERER, E. (ET.AL.), - Werkstoff-, Werkzeug- und Maschinenkunde für Schuhmacher mit einem Anhang über Schuhpflege für Schule und Praxis. Orig. edn.
51495: LENNEP, J. VAN, - De voornaamste Geschiedenissen van Noord-Nederland. [Verschillende drukken: eerst; tweede en derde, herzoen door auteur; Various editions: first; second and third: revised by author].
43539: LENNEP, J. VAN, - Elizabeth Musch. First edn. [?].
47909: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW, - Het Boek der Opschriften. Een Bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. [Eerste druk/first edition].
47910: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW, - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. [Eerste druk/first edition].
53738: LENNEP, J. VAN, - Beroemde Nederlanders uit het tijdvak van Frederik Hendrik. Tweede druk [Second edition].
7168: LENNING, G., - Unsterbliche Spitze. 1. Aufl.
7170: LENS, B., - The Exact Dress of the Head. Facsim. reprint after the orig. 1725 edn.
13249: LENTINCK, RONA, - Marianne's Verlangen.
11287: LENTING, L. (ED.), - Schets van het Nederlandsch staatsbestuur en dat der Overzeesche bezittingen. 4e verm. druk.
51585: [M'LEOD, JOHN], [MR. GILBERT, ET.AL.], - The Shipwreck of the Alceste an English frigate, in the Straits of Gasper, also the Shipwreck of the Medusa, a French Frigate on the coast of Africa; with observations and reflexions thereon. [Abridged edition].
51584: M'LEOD, JOHN, - Voyage of His Majesty's Ship Alceste, along the Coast of Corea, to the Island of Lewchew; with an account of her subsequent Shipwreck. [Second enlarged edition].
50227: LÉON, VICTOR (TEXT) - LÉON FALL (MUSIC), - Fidele Bauern-Walzer [Sic!]. Walzer nach Motiven aus der Operette Der fidele Bauer.
48170: LEON, J., - Handboek voor de Parfumerie en Kosmetiek. Tweede herziene en belangrijk uitgebreide druk [Second revised and enlarged edition].
45997: LEONARDO DA VINCI - J. DANKMEIJER, - Leonardo's beeld van de natuurlijke mens. Orig. edn.
55714: LEONG YEE SOO (MRS.), - Singaporean Cooking. [Second imprint].
56006: LEONIDOFF, L., S. HUROK, [PRESENTATION], - L. Leonidoff by Agreement of S. Hurok presents H.I.H. Prince Takamatsu and and the Japanese Ministry of Foreign Affairs: The Azuma Kabuki Dancers and Musicians. [Original edition].
41488: LÉONIE, - CHRISTINÉ & SENGA(TEXT) & CHRISINÉ (MUSIC), - J'aime une Brune. Chanson.
54378: LEOPOLD, MARTIN, - Hunkering. [Eerste druk; First edition].
10034: LEOPOLD, JOH. A. & J., - [Nederduitsche Dialecten].
12200: LEOPOLD, L., - De gezondheidstoestand der Arbeiders bij de Steenkolen-mijnen van Poeloe Laoet.
53300: LEOPOLD, MARIE (1867-), - Mijn Zusje en ik. [Eerste druk; First edition].
45939: LEPOP, M., - Carnaval pour la Jeunesse. 6 Danses facilespour le Piano. Orig. edn.
50243: LEPOP, M. (ARR.), - Diamants Bleus. Dédiée à Monsieur Arriga Chef d'Orchestre [cover title].
40335: LEQUIN, F., - Isaac Titsingh (1745-1812). Een passie voor Japan. Leven en werk van de grondlegger van de Europese Japanologie. Orig. edn.
38583: LEREBOULLETT, A., - Zoologie du Jeune Age ou, Histoire Naturelle des Animaux écrite pour la Jeunesse.
3716: LEROUX, C.C.F.M., - De Elcano's tocht door den Timor-Archipel met Magelhaes' schip Victoria.
37399: LESKE, M., - Geïllustreerd Uitspanningsboek voor Meisjes. Translated and edited after the orig. germen edn. by H.A.Krooneman.
8522: LESLIE-MILLER, J.W.H., - Het Economische aspect van het Nieuw Guinea Probleem. Orig. thesis [Utrecht university].
56135: LESSER SUNDA ISLANDS GROUP MAPS: - Nederlands Indië. Kleine Soenda Eilanden [N.T.T.] Kaartmateriaal 1900-WO II. Catalogus van Kaarten aanwesig in de Bibliotheek van de Topografische Dienst. [Eerste druk; First edition].
7172: LESTER, K.M. - Historic Costume
41653: LESTOCQUOY, J., - l'Art de l'Artois. Etudes sur Tapisserie, la sculpture, l'orfèverie, la peinture.
48260: LESTRADE, A., - Notes d'Ethnographie du Rwanda. Imigengzereze mu Rwanda Rwo Hambere. Orig. edn.
8523: LETT, L. - Papua Its people and its promise-Past and future
8524: LETT, L. - The Papuan Achievement
3720: LETT, A., - Im Dienste des Evangeliums auf der Westküste von Nias.
3721: LETTE, J.R., - Proeve eener vergelijkende studie van het Grondbezit in Rusland, zooals dit zich heeft ontwikkeld tot de Russische Revolutie, en op Java. Orig.thesis [Leyden university].
38033: LETTS, J.F. - Handbook of Hardy Heaths and Heaters Hardy, Free Flowering, foliage, Evergreen plants. First edn.
13490: LEUPE, P.A., - De Reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea en de Papoesche Eilanden in de 17de en 18de eeuw. Offpr.fr.:BKI.
52811: LEUPE, P.A., - Besognes der Hooge Regeering te Batavia gehouden over de Commissie van Paravacini (Sic!) naar Timor. Separated from:Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië,, 1878
53585: LEUPE, P.A., - De Houtmans Abrolhos in 1727. Separated from:Verhandelingen en berigten Zeewezen en Zeevaartkunde, Vol. XI.
37656: LEUR, J.C. VAN, - Eenige Beschouwingen betreffende den ouden Aziatischen Handel. Orig. thesis [Leyden university].
51071: LEUR, JOOP DE (ARR.), - HEI, HEI (Meisje lief je bent van mij). Marschlied. [Originele uitgave; Original edition].
52252: LEUR, J.C. VAN, - Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic history. Second edition.
57136: LEUR, JOOP DE (ARR.), - Hei hei (Meisjelief je bent van mij). Marschlied. [Originele uitgave; Original edition, Sheet music).
53565: LEUR, JOOPARR.), DE ( - Hei, Hei Meisjelief je bent van mij. Marschlied. [Originele uitgave; Original edition].
56965: LEURS, SIMONE, - The 14 Stations of the Cross transponsed into the Tragedy of the First World War.
52730: [LEUSEN, H.J. VAN, W. VROOM & G. M. MARKERINK, COMPILERS], - Boerderijen in Nederland. Edited by Nederlandsche Heidemaatschappij. 3e druk [third edition].
10975: LEUTSCHER, A., - The Curious World of Snakes. 1st edn.
40064: LEUVEN, L.P., - De Boekhandel te Amsterdam door Katholieken gedreven tijdens de Republiek.
7923: LEUZINGER, E. - Kunst uit Afrika
3726: LEV, D.S., - Islamic Courts in Indonesia. A study in the Political Bases of Legal Institutions. Orig. edn. (1st.)
12095: LEVENBACH, H. OTTO, - De Tommies zijn er! (Een nieuwe methode om vlug Engels te leren spreken).
37817: LEVER'S SOAP MANUAL FOR WASHING CLOTHING - - Een Praktische Handleiding bij de Wasch.
51247: LEVERINGTON, F., - Beknopt Leerboek der Algemene geschiedenis en die der Kostuumkunde voor Meisjes-Nijverheidsscholen. [Eerste druk; First edition].
7174: LEVIN, E., - Spitzenarbeiten von Leni Matthaei, Hannover.
7175: LEVINE, L., - The Women's Garment Workers. A history of the International Ladies'Garment workers Union. Orig. edn.
13359: LEVITICUS, J. & H. POLAK, - Geïllustreerde Encyclopaedie der Diamantnijverheid.
44345: LEVY, W. (ED.) & W[ILLEM] DE RIDDER(DESIGNER), - Wet Dreams. Films & Adventures. Orig. edn.
47804: LEW VANCOVERDEN, F.L.J. (COMPILER/EDITOR), - A new Holland Exports through Marshall Aid. Volume I. Textiles. Orig. edn.
43293: LEWIN, M., - Has Oude been worse Governed by its Native Princes than our Indian Territories by Leadenhall Street? Second edn.
39011: LEWIS, M.G., - Journal of a West Indian Proprietor kept during a Residence in the Island of Jamaica. First edn.
41656: LEWIS, D., - Principles of Dressmaking. 5th edn. (reprinted).
47941: LEWIS, J., - The Chinese Man and the Chinese Woman. First edition.
47942: LEWIS, J., - The Chinese Word for Thief.First edition.
10760: LEWIS, M.B., - Teach yourself Malay. New edn. (1st 1947).
3729: LEWIS, M.B. - Learn to Talk Malay. Script by Sulaiman bin Hamzah.
55621: LEWIS, GEO P. (PHOTOGRAPHER KURKDJIAN STUDIO SOERABAIA), - Nearing Malang by Railway. [Railway Bridge Malang track, Java]. [Original edition, thus].
55622: LEWIS, GEO P. (PHOTOGRAPHER KURKDJIAN STUDIO SOERABAIA), - On the Fringe of a Tjemara Forest [Java]. [Original edition, thus].
55854: LEWIS, GEO.P.(PHOTOGRAPHER, STUDIO TOSARA), - Views of Netherlands India. Series Tosari. [First edition].
3728: LEWIS, A.BUELL, - Javanese Batik designs from metal stamps. First edn.
10254: LEXICA- - Brockhaus' kleines Konversations Lexikon. 5. vollst. neu bearb. Aufl. Neure revidierte Ausgabe.(5th completely revised edn.).
52751: LEXICOGRAPHY - - BIBLIOTHECA CLASSICA sive Lexicon Manuale quo Nomina Propria Pleraque apud scriptores Graecos & Romanos. Editio tertia correctior [Third corrected edition].
7177: LEY, H., - Die Neuzeitliche Seidenfärberei. Handbuch für die Seiden-färbereien, Färbereischulen und Färbereilaboratorien. 2. verm. u. verb. Aufl. (2nd. enlarged and revised edn.).
37691: LEYDEN STUDENT ASSOCIATION (L.S.C.) CAVALCADE - - WILLEM III te 's-Gravenhage in MXCXCI. Gedenkboek van het LXVIe Lustrum van het Leidsch Studentencorps.
37998: LEYDEN UNIVERSITY STUDENT ASSOCIATION L.S.C. - - Virtvs Concordia Fides. Orgaan van het Leidsche Stvdenten-Corps, Het Derde Lustrum. 16e jaargang-no. 429.
37999: LEYDEN UNIVERSITY LUSTRE - J.R. VAN BLOM & C.J.J.G. VOSMAER (COMPILERS), - Lustrum Leiden 1930.
42162: LEYDEN UNIVERSITY COMMUNICATIONS - - Mededeelingen uit de Civitas Academica Lugduno Batva, No. 1. November 1947.
36419: LEYDEN UNIVERSITY MASQUARADES - L(EIDSCH).S(TUDENTEN).C(ORPS), - A collection of tog. 61 original Carte-de-Visite photographs in a Book-shaped wooden oak box.
5844: LEYDEN ANTHROPOLOGICAL MUSEUM MAGAZINE - VERRE NAASTEN... NADERBIJ. - Verre Naasten...Naderbij.
39474: LEYDESDORFF, L., - Jachtwet 1923.Wet van den 2den Juli 1924, S.321, houdende bepalingen betreffende de jacht. Orig.edn.
36570: LEYS, J.K., - By Creek and Jungle. Orig.edn.
56087: [LEYTS, RZN., W.J.] [COMPILER], - Hulde aan Minister Luns. [Originele uitgave; Original issue].
3733: LEZER, L., - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L. [Tweede druk/2nd. edn.].
47184: LEZER, L., - Cantinevertellingen. [Eerste druk/First edn.].
37455: LEZER, L.[A.], - Liedjes van Blank en Bruin. [2e druk/2nd. edn.]
45419: LEZER, L.A., - Het omgangs-Maleisch. Leerboek voor zelf-onderricht, tevens woordenboekje, in de omgangstaal tusschen Europeanen en Inheemschen en tusschen de diverse Oostersche rassen onderling in den Nederlandsch-Indischen Archipel. Derde druk. [3rd., unchanged, edn.].
3732: LEZER, L.A. - Belanda-Melajoe, jaitoe kitab pengadjaran bahasa belanda oentoek beladjar sendiri tiada dengan pertolongan goeroe
3730: LEZER, L.A. - De vier Indische talen (Empat Bahasa India). Leerboek voor zelfonderricht in de Nederlandsche, Maleische, Soendaneesche en Javaansche taal/Kitab pengadjaran bahasa Belanda-Melajoe-Soenda-Djawa, boeat beladjar sendiri, tiade dengan pertolongan goeroe.
56003: LI XU [INTRODUCTION], - Appearence of Crosses of Ding Yi. [First original edition].
42195: LIAGRE BÖHL, H. DE & G. MEERSHOEK, - De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal. Orig. edn.
36821: LIAW YOCK FANG & B. RAJIB, - Pelajaran Bahasa Indonesia. Cet. Kedua. (2nd. edn.).
10238: LIBRARY SCIENCE-GEDENKBOEK, - Gedenkboek ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, 1912-12 Juni-1952.
13126: LIBRARY SCIENCE - - REGELS voor de Alfabetische Rangschukking der titel-beschrijvingen volgens hoofdwoorden vastgesteld door de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen. 3e gewijzigde druk. (3rd. revised edn.).
13130: LIBRARY SCIENCE - A.E. TWENTYMAN (EXPL.NOTE), - Scheme of Classification adopted for the Arrangement of the Books on the Shelves in the Board of Education Library, Whitehall, London.
3736: (LICHTEN, C.R.W.), - Djawatan Tera Republik Indonesia. Konperensi dinas deselnggarakan di Kantor Pusat di Bandung pada tanggal 12 dan 13 Djanuari 1951.
41307: LICHTENVELDE, L. (LE COMTE DE), - Avant l'Orage (1911-1914). Orig. edn.
46833: LICHTVELD, W.H. & J.D. CARRIÈRE (EDITORIAL COMMITTEE), - De Rechtspositie der Burgelijke Overheidsdienaren in Indonesië in verband met de Souvereiniteitsoverdracht. [Title on front wrapper].Orig. edn.
53743: LICHTVELD, NONNI, - Anansi tussen god en duivel [Eerste druk; First edition].
53741: LICHTVELD, NONNI, - ANANSI: De spin weeft zich een Web om de Wereld. [Eerste druk; First edition].
44698: LID VAN DE AKADEMIE [= JACOB VAN LENNEP], - De vermakelijke spraakkunst, bevattende de meest noodige regels en voorschriften om de Nederduitsche taal, gelijk die uit den mond van beschaafde lieden gehoord wordt, te leeren spreken en schrijven, en zelfs om daarin te dichten. Samengesteld ten gevalle van oud en jong, zonder geleerde
51336: LIE PING AN, - Penimpin Journalist dan Drukkerij; beladjar djadi pengarang zonder goeroe dan menoentoen dalem pakerdjahan ilmoe pertjibakan atawa pengetahoean tentang drukkerij/ dimoempoel dan dan ditoelis oleh Gebr. Lie. [First edition].
47952: LIEBERT, E. - Schiffchenarbeit I (Frivolitäten). Vierzehnte Auflage.
7180: LIEBRECHT, H, - Het Tweede Bloemfestoen van Papieren Rozen. Enkele Tradities en Gebruiken van Belgische folklore. Edited by Fr. Hendrickx.
50153: LIEBURG, M.J. VAN - J.M. DIRKSEN, J.R. TER MOLEN (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Het Bataafsch Genootschap na 225 jaar. [1770-1995].
52528: LIEBURG, M.J. VAN, - Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967). [Eerste druk; First edition].
3740: LIEDEKERKE, G. (LE COMTE DE), - Sous le Sourire des Boudhas. Ceylan-Java-Bali-Sumatra-Siam-Cambodge. First edn.
36358: LIEDEL, OSCAR, - Oorlog en Bezetting. Gezien door...
45758: LIEFDE, J.L.F. DE, - Toch naar Holland. Zendingsverhaal. [title on front wrapper]. Orig. edn.
54409: LIEFRINCK, F.A., - Bijdrage tot de kennis van het Eiland Bali. [Eerste druk; First edition].
8137: LIEFRINCK COLLECTION JAPANESE PRINTS - - Tentoonstelling van Japanse Houtsneden, Verzameling Ferd. Liefrinck. Ter ere van het 30-jarig bestaan van de Vereeniging Van Vrienden der Aziatische Kunst. Stedelijk Museum [Amsterdam], 11 Juli-19 September 1948.
50724: LIEFRINCK, F.A., - Bali en Lombok. Geschriften van F.A. Liefrinck. [Eerste druk; First edition].
55809: LIEFRINCK, F.A., - Eenige Mededeelingen omtrent den tegenwoordigen toestand van Atjeh-Proper. Separated from:TAG.
3741: LIEM LI, SHAN-HU, LIEM-SE, MU-SUN, LIAO-SEN, - Kamus Singkatan Bahasa Indonesia (Tjionhoa). First edn.
43178: LIER, J. VAN, - Verhandeling over de Slangen en Addres die in het Landschap Drenthe gevonden worden. /Traité des Serpens et des Viperes q u'on trouve dans le Pays de Drenthe,...Facsim. after the orig. edn. Amsterdam en Groningen 1781.
50328: LIESHOUT, JAN W.V. VAN, - De stamboom van een Museum Deel 2: Van Slagveld naar Vredesteken. Vijfde herziene druk [Fifth revised edition].
54798: LIESKER, H.A.M. (1927-), - Onze kleine Geschiedenis van Nederlands-Indië, de Pacific-oorlogen Indonesia. Een terugblik op een koloniale periode van drie eeuwen en op de beëindiging daarvan. [Eerste druk; First editiion].
55052: LIESKER, H.A.M.[1927-, ET.AL.], - 2603 [Showa; 1942] -1945. Jongens in de Mannenkampen te Tjimahi, Baros 5 en 4e/9e Bat. [Eerste druk; First edition].
46964: LIFE [MAGAZINE] FILMSTRIPS - - Life Filmstrips based on Life's major pictorial essaysin the fields of History, Art, Science, Social Studies. Orig. edn.
44689: LIGHT, B. DE, - Oorlog aan den OORLOG. Orig. edn.
39987: LIGHTHART, J. & H. SCHEEPMAKER, - De Wereld in! Part 1. 14e druk.
53063: LIGHTHART, J. & H.SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Drientwintigste druk, bewerkt door G. van Hees.[23rd. edition, authentic Facsim., edited by G. van Hees]
57116: [LIGT, B. DE, ET.AL.], - Het Vaderland roept U! Dienstweigeraarsstreunpunten het Fonds voor Inrternationale Solidariteit. [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
38522: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA - Blond en Bruin. Pt. 3(of 4). 21st edn.
41079: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Buurkinderen. Een vervolg op Nog bij Moeder. Part 1. Negentiende druk (19th edn.)
41620: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - De Wereld in! Verzorgd door J. Eigenhuis. Part VIII. Veertiende druk. (14th edn.).
43718: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Voorlooper van De Wereld In! Vierde stukje. Zeventiende druk. (17th edn.).
43992: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Blond en Bruin. Derde-Vierde stukje, 8e druk. Bezorgd door J. Eigenhuis.
48137: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Voorloper van De wereld in. Geheel nieuw geïllustreerd. Zesde druk, Vierde deeltje. [6th edition part 4].
48220: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Nog bij Moeder. [Ot en Sien]. Tweede stukje - vijf en twintigste druk verzorgd door J. Eigenhuis. [part 2-25th edition, edited by J. Eigenhuis].
48221: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Nog bij Moeder. [Ot en Sien]. Derde stukje - vier en twintigste druk verzorgd door J. Eigenhuis. [part -24th edition, edited by J. Eigenhuis].
48223: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Nog bij Moeder. [Ot en Sien]. Vierde stukje - vier en twintigste druk verzorgd door J. Eigenhuis. [part 4-24th edition, edited by J. Eigenhuis].
43051: LIGTHART, J. (1859-1916), - Over Opvoeding. Orig. edn. (thus). Introd. by R. Casimir.
43076: LIGTHART, J. (1859-1916), - Verspreide Opstellen. Orig. edn. (thus). Introd. by R. Casimir.
50475: LIGTHART, J. (1859-1916) & H. SCHEEPSTRA, - Ot en Sien. Voor de Scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Edited by A.F. Ph. Mann. Facsim. reprint edn. after the orig. of 1911. Veertiende druk. (14th edn.).
41892: LIGTHART, J[AN], - Jeugdherinneringen. 8e druk.
3745: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA - Blond en Bruin. Various edns.
47338: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Voorlooper van De Wereld In! Tweede stukje (part 2). Nieuwe uitgave/ Vijfde druk.
12679: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Ot en Sien. Uitgave van Nog bij Moeder. Voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië bewerkt door A.F.PH. Mann. Pts. 1, 3, 4.(of 4). Various edns. (16th/15th).
53630: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Het boek van Piet van Dam.[Eerste druk; First edition].
46992: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Ot en Sien. Uitgave van Nog bij Moeder. Voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië bewerkt door A.F. PH. Mann. 2e stukje, 15e druk.[ part 2, 15th edn., edited by A.F.PH. Mann].
50404: [LIGTVOET, K.J.A. & E. VAN ZUYLEN], - Rapport betreffende terreinverkenningen en en een spoorwegplan voor Midden-Sumatra, invevolge besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië dato 14 juni 1907 no. 26. [Eerste druk; First edition].
13097: LIJST - Der Aardrijkskundige Namen van Nederland. Orig. edn.
3748: LIJST - der Families en Geslachten van Niet-Kruidachtige Gewassen uit den Botanischen Tuin te Buitenzorg
47385: LILIPALY, A., - Ena dan ikan-ikan. Transl. into Moluccan-malay by X. Lasomer.
3752: LIM, D., - Economic growth and Development in West Malaysia 1947-1970.
3756: LIM TECK GHEE, - Peasants and their agricultural Economy in colonial Malaya 1874-1941.
3755: LIM, (MR. & MRS.) - Pertjakapan Sehari-Hari dalam Bahasa Tionghoa. Tjet. kedoea (2nd. edn.).
3753: LIM, J., - Sold for Silver. An autobiography. Reprinted.
36449: LIM CHONG HUM, - Java. First Reader.[for the Bandoeng-English School].
37882: LIM HAP HAI, - Budak Cinta Budak Racun. Orig. edn.
3754: LIM KIT SIANG, - Time Bombs in Malaysia. (Problems of Nation-Building in Malaysia).
45990: LIM KWI TIE, - Peladjaran Bahasa Tionghwa. Dengan Kamoes Hardan Indonesia - Tionghwa. Perkataan Biasa dan Saderhana. Tjetakan Pertama. [First edn.].
38053: LIM, K.W. - P. LUNSINGH SCHEURLEER, W.P.C. BOLLAAR SPRUYT, (ET.AL.), - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java. Pref. by S.H. Levie. Exhib. catalogue Rijksmuseum Amsterdam 21 april - 3 juli 1977.
52838: LIM YOCK SENG & E. BIRKENMEIER, - Panduan Rengkas Dewan Ilmu Kejadian alam; Brief Guide to Natural History Gallery [Muzium Brunei]. (Original edition).
44230: LIMBOURG, JEAN-PHILIPPES (SIC!) DE, - Traité des Eaux Minerales de Spa. Seconde édition revúë, corrigée & augmentée. [second reviewed, corrected & enlarged edition].
54822: LIMBURG BROUWER, P.A.S. (1829-1873), - Soeltan Akbar. [First edition published in javanese language, translated after the original dutch novel Akbar, een Oostersche Roman, 1872].
56484: LIMBURG, ROB. [SECRETARY LANDELIJK COMITÉ VAN ACTIE TEGEN OORLOG IN INDONESIË], - AAN HET VOLK VAN NEDERLAND. Landgenoten!...Nog is het niet te laat!...Volk van Nederland hoe lang zult Gij dit nog dulden?Wanneer zult gij tot inzicht komen en een einde maken aan dit noodlottig drijven?...Geen soldaat meer naar Indonesië! [Original printed flyer in dutch].
10298: LIMBURG-BEAUJEAN, H.A. (ET.AL.), - Geschiedenis van Limburg. 2e druk.
10271: LIMBURG-HUYGEN, C.A., - Van Graafschap Limburg tot Provincie Limburg. Beknopte kronieken der staten, die heerschappij hebben uitgeoefend over gedeelten van het grondgebied... Pref. by P.J.M. van Gils.
9485: LIMBURG PROVINCE- - A small collection of original Watercolours.
13078: LIMBURG STIRUM, S.J. VAN, - Aan het Y en langs de Maas. De geschiedenis van de havens van Amsterdam en Rotterdam en hare toeganen naar de zee.
42809: LIMBURG BROUWER, J.J. VAN, - Tjareta brakaj; proeve van madoereesche spelling. Extr. fr.:TITLV, vol. XXIII/4.
56843: LIMPERG, J.H.C.TH., - TE WAPEN! Tegen de Ziekte die overal is en Iedereen bedreigt. [Eerste privé uitgave; First private edition],
39694: LIN YU TANG, - Miss Tu. Orig.edn.
40241: LINCK, O., - Die Reise nach Java. Orig. edn.
9114: LINCK, O., - Sumatra. Landet for Maend. Folkeliv-Dyreliv Fremtidsmuligheder.
41231: LINCOLN, W. BRUCE, - Passing through Armageddon. The Russioans in War and Revolution 1914-1918. First edn. thus (paperback).
8525: LIND, A.W. - Hawaii's Japanese
53341: LIND, R. [DIRECTOR/PRODUCER], - Fashion trends [in Hairstyling]. [Orig. edition].
10107: LINDE, P. VAN DE, - Koffie-Cursus.
51621: LINDE, J.M. VAN DER, - Het Visioen van Herrnhut en het Apostolaat der Moravische Broeders in Suriname 1735-1863; The Vision of Herrnhut and the Apostolate of the Moravian Brethern in Surinam. [Original dissertation Utrecht].
49998: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume V. [Eerste druk/First Edition].
49999: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume IV. [Eerste druk/First Edition].
50000: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume III. [Eerste druk/First Edition].
50001: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume II. [Tweede druk/Second Edition].
50002: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume I. [Derde druk/Third Edition].
50006: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume IX. [Eerste druk/First Edition].
44049: LINDEBOOM, L. (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe'/Old K.P.M.-ships from the past, vol. I. Orig. edn.
48836: LINDEMAN, L. (COMPILER), - Het Nationalisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931-Zomer 1939. [Eerste druk/first edition].
39513: LINDEMAN, COR, - Nonnie's Tweestrijd. Een boek voor Meisjes. Orig.edn.
12819: LINDEMEYER, N. (ET.AL.)(EDS.), - American Patchwork & Quilting. First edn.(7th printing).
42748: LINDEN, H.O. VAN DER, - Banda en zijne Bewoners. Orig. edn.
3760: LINDEN, P. VAN DER - Contemporary soil erosion in the Sanggreman River Basin related to the Quarternary Landscape Development. A Pedogeomorphic and Hydro-Geomorphological case study in Middle-Java, Indonesia. Orig. edn.
8526: LINDEN, J. VAN DER - Een stadje in opkomst, Manokwari; Chr.A.C. Nell, Het Klimaat van Noord-Nieuw Guinea; A. Pulle, Botanische Indrukken van Nieuw-Guinea...In:Natuur en Mensch, 53, 8 (Aug. 1933).
3757: LINDEN, A.L.V.L. VAN DER, - De Europeaan in de Maleische Literatuur. Orig. thesis [Utrecht university].
53985: LINDEN, J. V.D., - Jaarboekje Poerwokerto [Covertitle]. Acta van de 24e Zendingssynodevan de Gereformeerde Kerken in Utrecht en Gelderland op 25 Januari 1949 te Amsterdam. [Originele uitgave; Original edition].
9917: LINDENBORN, M., - Jan Lambrecht Zeger zendeling van Indramajoe, 1870-1890. Uit zijn dagboek getekend.
54146: LINDENBORN, M., - Actuele Zendingsvragen in Ned.-Indië. [Eerste druk; First edition].
53836: LINDETEVES-STOKVIS JOINT-VENTURE: - A large original monochrome photograph situated in front of Borobudur, Java.
43707: LINDGREN, A[STRID] (1907-2002), - Rasmus en de Degenslikker. Transl. fr. the orig. swedis ('Rasmus, Pontus och Toker'), by Rita Verschuur. First dutch edn.
55421: LINDSAY, ZAICKEE, - West Indies. [First edition].
326: LINDT, A.R., - Im Sattel durch Mandschukuo. Als Sonderberichterstatter bei Generälen und Räubern.
39123: LING ROTH, H., - Studies in Primitive Looms. 3rd. edn.
47046: LINGEN, S[UZE] VAN, - Toetie's Avonturen. Tweede druk. [Second edition].
46688: LINGEN, S. VAN, - Trouwe Vriendinnetjes. [Eerste druk/first edn.].
47046: LINGEN, S[UZE] VAN, - Toetie's Avonturen. Tweede druk. [Second edition].
11198: LINGEN, J.P., - Indonesië.
7183: LINGERIE & FOUNDATIONS - VANITY FAIR MILLS INC - A collection of Price List and Promotional Albums as published by Vanity Fair Mills Inc. New York for Retail Trade.
49437: LINGGADJATI AGREEMENT REGEERINGS VOORLICHTINGS DIENST 1946 - - Commissarissen-Generaal over de Ontwerp-Overeenkomst [Linggadjati Agreement] December 1946. [Eerste druk/first edition].
3766: LINGGADJATI CONFERENCE AGREEMENT - - De Ontwerp-overeenkomst. De toelichting der Commissie-Generaal, de Regeeringsverklaring.
3767: LINIGER, H.]'[¿ - Saja Tuan.
44007: LINK, P., - All American Wool Production. Orig. edn.
7185: LINKS, J.G. - How to look at Furs.
7184: LINKS, J.G. - The Book of Fur. First edn.
54435: LINKS, KAREL L. (1915-), - Moffenspiegel. Een boekje over Adolf de Eerste (en de laatste) en zijn trawanten. [Eerste druk; Clandestiene uitgave; First edition; clandestine publication].
50023: LINNENGAREN MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM - - N.V. De Linnengaren Maatschappij 1940-1945. [Eerste enige druk/First and only edition].
3768: V.O.C. - LINSCHOTEN-VEREENIGING. - Linschoten-Vereeniging Series, vol. I-XCIV.
37217: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN - WARNSINCK, J.C.M. (ED.), - Itinerario. Voyage ofte Schipvaert van Jan Huygen Van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Vol. V-pt. 2: Reys-gheschrift vande Navigatiën der Portuggaloysers.
43559: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN - P. BURGER, JR. & F.W.T. HUNGER (EDS.), - Itinerario. Voyage ofte Schipvaert van Jan Huygen Van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Vol. III: Beschryvinghe van de gantsche custe van van Guinea, Manicongo, &c. Orig. edn.
37170: LINSCHOTEN-VEREENIGING - Linschoten Vereeniging volume I-CVI (All Publ.).
53499: LINSE, A., - Openbaren Brief aan den heer F.W.C. Blom naar aanleiding zijner beschouwingen betreffende de verkoopwijze der oost-indische producten door de Nederlandsche Handel-Maatschappij. [Eerste druk; First edition].
43240: LINT J.A. DE & J.S. VERBURG, - Het Onderwijs in Teekenen, ten dienste van allen, die teekenonderwijs geven en van hen, die zich bekwamen voor de akte van onderwijzer, hoofdonderwijzer of teekenen larger onderwijs. Orig. edn.
11003: LINTHORST HOMAN, JOH., - Het ontstaan van de Gemeenten in Drenthe.
7186: LINTON, G.E. & J.J. PIZZUTO - Applied textiles. Raw materials to finished fabrics. Revised 5th edn.
8529: LINTON, R. & P.S. WINGERT, R.D. HARNONCOURT, - Arts of the South Seas. Orig. edn.
3769: LINTUM, C. TE, - De Nederlandsche Handel-Maatschappij in haren tegenwoordigen Werkkring. Taken from:Neerlands Welvaart.
3770: LION, H.J. - Hoe Indië geregeerd wordt.
42753: [LION, I.J.?], - Het Ministerie Thorbecke en zijne daden op koloniaal gebied. Orig. edn.
43798: [LION, I.J.] - De schuld van den Heer H.C. Bekking in den Rembachsche Kwestie bewezen uit zijne eigene Verdediging en door de feiten. Orig. edn.
3771: LION, H.J., - Het Wets-ontwerp op de Kultuurondernemingen in Nederlandsch Indië.
40156: LION CACHET, F., - Een Jaar op reis in dienst der Zending. Orig. edn.
53951: LION CACHET, C. (1902-1982), - Land en Kerk in Nederlandsch-Indië, historisch-staatsrechtelijke schets. [Eerste druk; First edition]. [Original dissertation Leiden University].
3773: LIP, E., - Chinese temple architecture in Singapore.
41720: LIPTON, M., (INTROD.), - Les tapis-tigrés du Tibet. Avec und Initiation à la culture tibétaine par G. Meurant. Exhib.Catalogue Bruxelles 21 Décembre 1988-5 Mars 1989.
38510: LISTAL, A., - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan. Versjes. Transl. after the orig. german edn. 1913 (...'Weisst du wieviel Sternlein stehen? 4e druk.(4th edn.).
55603: LISTAL, ALFRED [= W8ILLEM FREDERIK GOUWE], - Verdwaald in 't Bosch. [Tweede druk; Second edition].
3775: LITH-VAN SCHREVEN, M.A.E. & J.H. HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP (COMPILERS), - Indisch Vrouwenjaarboek, 1936 (All publ.).
53329: LITJENS, G. (COMPILER), - WAAR? ropet u welkom toe in Patria. Gids voor Repatrieerenden. [Originele Uitgave; Original edition].
7187: LITVINSKY, V., - Tout le Métier de Coiffeur. (Pour les Candidats au C.A.P. et au B.P.).
7188: LITVINSKY, V. - Toute la Permanente (Tous les Procédés et tours de mains).
12988: LIU, G., - Singapore Sketchbook. (The Restoration of a City).
7189: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F., - Niet op z'n zondags. Met een catalogus van de tentoonstelling door D. Stegeman.
7190: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F., - Nationale Kleederdrachten.
48475: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F. (COMPILER), - ...die jakken en rokken dragen'. Brabantse klederdrachten en streeksieraden. Original edition.
3776: LLAMZON, TH.A., - A Subgrouping of nine Philippine Languages. With a Preface by J.C. Anceaux.
8530: LLAMZON, TH.A. - A Subgrouping of nine Philippine Languages.
3777: LLEWELLYN, M. (PREF.), - The Y.W.C.A. of Malaya & Singapore Cookery Book. A book of culinary information and recipes compiled in Malaya. 6th edn.
42888: LLOYD GEORGE, - Waarheid en Verdichting. Lloyd George over den duikbootenoorlog. [Transl. into dutch fr. the orig. english].
51414: LLOYD ROYAL HOLLANDAIS AMSTERDAM - - cCroisières de Lude [Lloyd Ryal Holland, Amsterdam]. [Originele uitgave; Original edition].
51416: LLOYD ROYAL HOLLANDAIS AMSTERDAM - - Croisi`res Norvège par S.S. Flandriadu Lloyd Royal Hollandais, 19 Juillet-3 Août; 3 Août-20 Août [Originele uitgave; Original edition].
9266: LOBANOV, N. D., N. & A. TROYEN(EDS.), - Russian Theater and Costume Designs from the fine Arts Museum of San Francisco.
41006: LOCHEM MUNICIPAL COMMEMMORATION - - 700-jarig bestaan van Lochem als Stad. Officieel Programma der Feestelijkheden op Zaterdag 19, Zondag 20, Maandag en Dinsdag 22 Aug. 1933.
55481: LOCHER, FELIX, - Das praktische Färben, Blondienen und Tönen. Ein Bcuch der Praxis für die Praxis. [Erste Auflage; First edition].
40579: LOCHER, G.W., - The Serpent in Kwakiutl Religion. A study in primitive culture.
47402: LOCHER-SCHOLTEN, E., - Verwerking en Koloniaal Trauma. Balans van begrippen; P. SCHUHMACHER, Heb ik Jou door Soekarno?; J. BROUWERS, De dag dat Soekarno stierf; F. van den Bosch, Ah! Bung Karno. Uit een brief aan Joop van den Berg; [and other contributions]. Publ.
3779: LOCHER, G.W. - Indonesië en Azië; DOORN, C.L. VAN, Het eigene als criterium, sociaal-economische politiek in Indonesië; NIEUWENHYZE, C.A.O. VAN, Moslims leven en Indonesische levenssfeer. In:WENDING, Maandblad voorEvangelie en Cultuur, vol. 4-no. 3, Mei 1949.
42981: LOCHER, G.W., - De Sociologie en Cultuurkunde van Zuidoost-Azië en het Zuidzeegebied in haar betrekking tot de algemene cultuurwetenschap. Rede. Orig. edn.
3781: LOCKARD, C.A. & G.E. SAUNDERS, - Old Sarawak.
48939: LOCKE, A. (LT.COL.), - The Tigers of Trengganu. First edition.
48940: LOCKE, A. (LT.COL.), - The Tigers of Trengganu. Reprinted and edited by Tan Sri Dato Dr. Mubin Sheppard.
40070: LOCY, W.A., - Biology and its Makers. 3rd. edn., revised.
50670: LODERICHS, M.A. (ET. AL.), - Medan. Beeld van een stad. [Eerste druk; First edition].
330: LODEWIJKS, J.M., - Stille Pracht in het tropisch Aquarium.
50793: LODEWYCKSZ, WILLEM, - VIBEKE ROEPER & DIEDERIK WILDEMAN (INTRODUCTION, TRANSLATION, ANNOTATION), - Om de Zuid. De Eerste Schipvaart naar oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz. [Eerste druk; First edition, thus].
44911: LODEWYCSZ, W. - G.B. HOOYER (COMPILER), - De eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman 1595-1597.
3784: LOEB, E.M., - Mentawei Religious Cult. In:University of California publications in american Archaeology & Ethnology, vol. 25-no. 2.
40396: LOEB, E.M. & R. HEINE-GELDERN, - Sumatra. Its History and People. [and] The Archaeology and Art of Sumatra. Orig. edn.
51951: LOEB, WOUTER (1897-1977), - Gek en Wijs tijdens Seyss [Cover title]. [Eerste druk; first edition].
56001: LOEB, EDWIN, - Mentawei Myths. Separated from:BKI, vol.83 [1927].
3788: LOEBER, J.A. (JR.) - Het Indische vlechtwerk voor Export.
3799: LOEBER, J.A. (JR.) - Das Batiken. Eine blüte Indonesischen Kunstlebens.
3794: LOEBER, J.A. (JR.), - Leder-en Perkamentwerk, schorsbereiding en aardewerk in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
3792: LOEBER, J.A. (JR.) - Het Schelpen- en Kralenwerk in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
3797: LOEBER, J.A. (JR.), - Sierkunst uit Midden-Celebes. Published In:NION, Volume 1-No. 6.
42861: LOEBÈR, J.A. (JR.), - Antikwiteiten op Java. Extr.fr.:NION, 5.
8531: LOEBER, J.A. (JR.), - Bamboe-Ornament van Nederlandsch Nieuw-Guinea. Separated from:NION, IV, 9/10 (1919-1920).
3789: LOEBÈR, J.A., - Timoreesch snijwerk en Ornament. Bijdrage tot de Indonesische Kunstgeschiedenis.
50868: LOEBÈR JR., J.A., - Bamboe-Ornament van het eiland Borneo. Separated from:NION, 3-5 (1918).
3795: LOEBER, J.A. (JR.) - Been-, Hoorn- en Schildpadbewerking en het Vlechtwerk in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
49420: LOEBER, J.A. (JR.), - Houtsnijwerk en Metaalbewerking in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
56453: LOEBER, LOU [LOUISE (LOU) MARIE, 1894-1983], F. VAN BURKOM - Oelbilder der 20er Jahre. Preface by C. Richartz. [Erste Auflage; First edition].
55536: LOEBER, J.G. [HEAD BOARD OF DIRECTORS], - N.V. Cultuur Maatschappij Serbadjadi gevestigd te Amsterdam. Verslag over het boekjaar 1961-1961-1964; 1966-1969; [Originele uitgave; Oridinal edition].
37219: LOEBÈR, J.A.(JR.), - Textiele versieringen in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
52110: LOEBÈR JUNIOR, J.A., - Javaansche Schaduwbeelden. [Separated from:Tropisch Nederland?].
56049: LOEBER, J.A. (JR.), - Houtsnijwerk en Metaalbewerking in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
56053: LOEBÈR, J.A. (JR.), - Bamboe in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
7192: LOEBÈR, J.A.(JUNIOR), - Das Batiken. Eine blüte Indonesischen Kunstleben.
3793: LOEBER, J.A. (JR.), - Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-Indië. First edn.
3786: LOEBÈR, J.A. (JR.) - Groteske Personen en Dieren uit de Javaansche Wajang [Poerwa]. Published In:NION11-3 (1926).
55883: LOEBER, LOU [LOUISE (LOU) MARIE, 1894-1983] - FRITS BLESS & N.T. SCHEERES (TEXT), - LOU LOEBER: Overzichtstentoonstelling. Museum Coopmanshuis, Commanderije van St. Jan, Frans Halsmuseum. [Eerste druk; First edition].
3802: LOEBIS, M[OCHTAR, 1922-2004] - Weg zonder eind
3834: LOEBIS, M.[OCHTAR, 1922-2004], - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië. 1st.
13448: LOEFF, C. & R. WESTENDORP, - Theater Kostuums. Ontwerpen en realiseren van kostuums in de praktijk van toneel, ballet en opera. First edn.
51070: LOEWENBERG, RUD., WILLY LACHNER (MUSIC), - Glocken von Samarang, Java-Intermezzo. [Original Ausgabe; Original edition].
37037: LOFTS, N., - De zilveren Notemuskaat. Translated ater the orig. english edn. Silver Nutmeg (London, 1947) by S. Franke.
3803: LOFTS, N. - Silver Nutmeg
3804: LOFTUS, P., - The Earth Drum. An experience of Singapore and Malaya. 1st.
37343: LOGAN, J.R.(EDITOR), - Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia.
41667: LOGCHEM, J. TH., - De Argoeniërs. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea. (The Argunians, A Papuan people in western New Guinea). Orig. thesis (Utrecht University).
53244: LOGE DE VRIENDSCHAPSOERABAIA - - Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan 28 November 1934. [Originele uitgave; Original edition].
9930: LOGEMANN, J.A., - Indonesië. Ed. by E. Vermeer.
50882: LOGHEM, J.J. VAN, - Vraagstukken der Indische Hygiene. [Eerste druk; First edition].
3809: LOH KENG AUN, - Fifty years of the Anglican Church in Singapore Island 1909-1959.
12514: LOH SOEKON ESTATE REPORT - - Overzicht van de geschiedenis [der] Onderneming Loh-Soekon tot medio 1933. (East Coast Sumatra).
50646: LOHMAN, EMILE A.R.J. (PREFACE), - Huis van Stilte. Een rondleiding door de Onze Lieve Vrouwe Kapel. [Eerste druk; First edition].
7985: LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. VAN, - Rajput Sculpture. Its Relations with Rajasthani Paintings. Offprint from:Pratidanam, Indian and Indo-European Studies, presented to Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper on his sixtieth birthday.
3810: LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. VAN - De betekenis van het Sanskrit voor de Indische Archipel
40834: LOHUIZEN-DE LEEW, J.E. VAN, - Indo-Javanese Metalwork. Orig. edn.
40218: LOK, P. & W. SCHMIDT, - Voorheen en Thans. Onze Indische Geschiedenis. [2nd. printing].l
45343: LOKIN, D., - Schoenen. [shoes]. Orig. edn.
9265: LOKIN, D., - Schoenen.
44523: LOKOLLO, P., - Ambon's strijd tegen de leugens van Djocja. Orig. dutch edn.
44521: LOKOLLO, P.W., - De stem der Ambonnezen. Rede...op 4 September 1950. Orig. edn.
44522: [LOKOLLO, P.W.], - Ambon beroept zich op Recht en Trouw. Orig. edn.
3813: LOKOLLO, P., - Amboyna's struggle against the lies of Djocja. Orig. english text-edn.
7193: LOMAX, J.W. - Fine Cotton Spinning. A practical Manual. Orig. edn.
40259: LOMBOCK-EXPEDITION REMEMBRANCE - JAC. SPLINTER, - Erkentelijkheid. Marche Brillante. Opgedragen aan de Oudstrijders der Lombok expeditie 1894-1934.
51685: LOMBOK ORDINANCE MAP - - Kleine Soenda Eilanden (Lombok). Blad 113 B (Alg. no. XLIV- 64 B).
7194: LOMER (HEINRICH) (RAUCHWAARENHANDLUNG) - - Preisverzeichnis Winter 1898/99.
9987: LONDON METAL EXCHANGE- - The London Metal Exchange. [A brief survey].
47507: LONG, B., - Esperanto. Its Aims and Claims. A discussion of the language problem and its solution. Orig. edn.
45184: LONGFELLOW, HENRY WODSWORTH (1807-1882), - De Geschiedenis van Hiawatha, de groote sage der Indianen. Voor kinderen oververteld in proza, naar LONGFELLOW.
43261: LONGFIELD, A., - National Museum of Ireland. Guide to the Collection of Lace. Forew. by A.T. Lucas.
43690: LONGHURST, H., - The Borneo Story. History of the first 100 years of trading in the Far East by the Borneo Co. Ltd. (2nd imp.).
36403: LONGOS (LONGUS)-J.BROUWER(TRANSL.), - De treffelijke historie van Daphnis ende Chloé. Zijnde de klassieke Herdersroman van Longos. Transl. fr. the orig. French of Amyox by J. Brouwer.
44894: LOO, G.A. VAN (1908-1973) - G.H. DEUNK (INTRODUCTION), - Den Trunsler. en andere Verhalen. Orig. edn.
50897: LOO, V. VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920). Journaliste en Declamatrice in Indië. Biografie [en] Bloemlezing. [Eerste druk; First edition].
46190: LOO, V. VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920). Voorpublicatie biografie.
37342: LOOHUIS, J.G., - Het Koninkrijk Siam. Een algemeen historisch, geographisch en economisch overzicht. XEROXED from:NION 16 (Den Haag, 1931-1932).
38440: LOOMAN, T.M., - Abbeokoeta; of: de Dageraad tusschen de Keerkringen: Eene schets van het Ontstaan en den vooruitgang der Zending in Yorriba. Transl. fr. the orig. english edn.( by Ch.M.Tucker), revised (enlarged).
52687: LOON, K. VAN, - Keesje Éénarm. [Eerste druk; First edition].
44641: LOON, G[ENTILIS]. VAN, (OFM. CAP.), - Gods eigen volk. De bekeringsgeschiedenis van de Mualangs op West-Borneo.
44642: LOON, G[ENTILIS] VAN (OFMCAP.), - Portret van een Parochie. Pangururan in het Aartsbisdom Medan Indonesië. Orig. edn.
50651: LOONEN, ANTON J.M., - Zo zijn onze manieren. [Eerste druk; First edition].
11292: LOOS, D. DE, - Petroleum. 2e druk.
11293: LOOS, D. DE, - Steenkolen.
11294: LOOS, D. DE, - Tin.
40029: LOOS, J.C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S. Catharijna-Kerk te Amsterdam. Orig.edn.
3817: LOOS, K. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
3822: LOOS-HAAXMAN, J. DE - De Franse Schilder Ernest Hardouin in Batavia.
3821: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden.
3820: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - De Landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en Compagneschilders. [Eerste druk/first edition].
3818: LOOS, D. DE, - Diamant en edele metalen.
3816: LOOS, H., - Bijdrage tot de kennis van eenige bodemsoorten van Java en Sumatra. Orig. thesis [Wageningen university].
56891: LOOS, ANITA (1894-1981), - Blondjes genieten de Voorkeur. Dagboek met nuttige wenken van een Beroepsdame. [First dutch language edition translated from the english, Gentlemen prefer Blondes, by P. Bolkestein-Van Zanten
53676: LOOS-HAAXMAN, J. DE - W. FRUIN-MEES & P.C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS (COLLABORATORS). - Johannes Rach en zijn wer;De topographische beschrijvin dert teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees en P.C. Bloys van Treslong Prins. [Eerste en enige druk/first and only edition].
50207: LOOSE, R.F.M. (ET.AL., COMPILERS), - Roermond in de Middeleeuwen. Lesbrief voor de Basisscholen in Roermond en omgeving. [Eerste druk/first edition].
332: LOOSJES, A., - Gelderland in Beeld**.
43084: LOOTSMA, B., - Cees Dam, architect. Orig. edn.
38124: LOOY, S.L. VAN - Iets over de geschiedenis van het Boek en de Beteekenis van den Boekhandel. Rede.
36604: LOPES CARDOZO, A.C. & C.E. ZIJDERVELD (INTROD.), - Koptische Weefsels. Haags Gemeentemuseum. [Exhibition Catalogue The Hague Municpal Museum].
45781: LOPULALAN, FRANS - Onder de Sneeuw een Indisch Graf. Derde druk. [3rd. edn.].
48635: LOPULALAN, F., - Onder de Sneeuw een Indisch Graf.[Eerste druk/first edition],
42792: LOPULISSA, N. (CHIEF EDN.)(ET.AL.). - Berita Rela. 6e jaargang, nr. 4.
42791: LOPULISSA, N. (CHIEF EDN.)(ET.AL.). - Berita Rela. 4e jaargang, nr. 4.
42790: LOPULISSA, N. (CHIEF EDN.)(ET.AL.). - Berita Rela. 4e jaargang, nr. 3.
42789: LOPULISSA, N. (CHIEF EDN.)(ET.AL.). - Berita Rela. 5e jaargang, nr. 4.
42788: LOPULISSA, N. (CHIEF EDN.)(ET.AL.). - Berita Rela. 6e jaargang, nr. 2.
57171: LÖRCHER, ALFRED (EDITOR), - Plaketten, Medaillen, Siegel. [Erste Auflage; First edition].
54887: LORD, JIM [PSEUDONYM], - Vrouwen die zondigen. Ralistische Roman. [Eerste druk; First ediion].
47510: LORENTZ, H.A., - Zwarte Menschen-Witte Bergen. Verhaal van den tocht naar het Sneeuwgebergte Nieuw Guinea. Original edition.
50400: LORENTZ, H.A., - Zwarte Menschen-Witte Bergen. Verhaal van den tocht naar het Sneeuwgebergte Nieuw Guinea. Original edition.
41097: LORIÉ, J., - Beschrijving van eenige nieuwe Grondboringen, I-VI & VIII. Orig. edns.
41111: LORIÉ, J., - De Geologische bouw der Geldersche Vallei, benevens beschrijving van eenige nieuwe grondboringen, II. Orig. edn.
41106: LORIÉ, J., - De Hoogvenen en de Gedaantewisselingen der Maas in Noord-Brabant en Limburg. Orig. edn.
41102: LORIÉ, J., - Grondboringen langs de Maas.
41083: LORIÉ, J., - Grondboringen langs de Maas.
41094: LORIÉ, J., - I: De Sluisput bij Neder-Andel in de afdamming der Maas; II: De grondboringen om Wageningen; III: De grondboringen te Winterswijk; IV: De Grondboringen bij Weesp; V: De Grondboringen langs het Merwedekanaal.
41095: LORIÉ, J., - Onze brakke, IJzerhoudende alkalische Bodem wateren. Orig. edn.
41098: LORIÉ, J., - Verslag over eenige boringen in het Oostelijk gedeelte der Provincie Utrecht. Orig. edn.
3824: LORIE, J., - Bijdrage tot de kennis der Javaansche eruptief-gesteente. Orig. thesis [Utrecht university].
50423: LORM, A.J. DE & J.N. VAN WESSEM (PREFACE), - Jan van Goyen [1596-1656]. Stedelijk Museum De Lakenhal, 4 juni-27 27 juli 1969; Arnhem; Gemeentemuseum 31 juli-26 september 1960.
8821: LORM, A.J. DE, - Kunstzin der Eskimo's. Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
36782: LORM, A.J. DE, - Hedendaagse franse Wandtapijten. Exhib. Catalogue Katholieke Hogeschool Tilburg, 16 juli tm 15 september 1964.
8537: LORM, A.J. DE - Over vederschilden van den Keram in Territory of New-Guinea
3825: LORM, A.J. DE & G.L. TICHELMAN, - Beeldende kunst der Bataks. [Eerste druk/first edition]. [with a Preface by B.J.O. Schrieke].
46790: LORM, A.J. DE & G.L. TICHELMAN, - Beeldende kunst der Bataks. Pref. by B.J.O. Schrieke. [Eerste druk/frst edition].
3827: LORM, A.J. DE - Indië in België. Voorwerpen uit Nederlandsch Oost-Indië in Belgische Openbare Verzamelingen. Resultaten van een onderzoek in de jaren 1938 en 1939. [Eerste druk/first edition with an introduction by H.Th. Fischer].
53210: LORM, A.J. DE (INTROD.), - Kunst van de Indische Archipel. Tentoonstelling Gemeentemuseum van 's-Gravenhage, 31 Juni-10 Augustus 1947.
36169: LOSCHEK, I., - Mode. Verführung und Notwendigkeit. Struktuur und Strategie der Aussehensveränderungen.
13498: LOSCHEK, I., - Mode im 20. Jahrhundert. Eine Kulturgeschichte unserer Zeit. 4. durchges. aktualisierte Aufl. (4th revised & updated edn.).
42156: LOSECAAT VERMEER, P.A.J.(ED.), - Wetboek van Strafrecht met verwijzing naar betrekkelijke wetsbepalingen...Veertiende druk (bijgewerkt tot 1 Augustus 1948)(14th edn., updated to 1 August 1948).
55810: LOTH, W.L. (PUBLIC SURVEYOR), - Kaart van een Gedeelte der Kolonie Suriname, waarop de Perceelen land, welke ter ontginning van Goud en antere metalen, aan de rivieren Marowijne, Suriname en Saramacca, in pacht zijn uitgegeven mer arceerlijen aangegeven. Vouvernementslandmeter, Separated from :TAG, 1879
42776: LOTHROP, S.K. - W.F. FOSHAG & J. MAHLER, - Pre-Columbian Art. Robert Woods Bliss Collection. First U.K. edn.
45261: LOTI, P. (=LOUIS MARIE JULIEN VIAUD, 1850-1923), - De Pelgrim van Angkor. Transl. fr. the orig. french into dutch. First edn. [thus].
36909: LOTI, P., - Nelajan di Laoetan oetara.
39779: LOUBER - HUSUNG, M.J.(GENERAL ED.), - Buch und Bucheinband. Aufsätze und Graphische Blätter zum 60. Geburtstage von Hans Louber. Orig. edn.
54118: LOUISE B.B. (=LOUISE DE NÈVE), - Janneke de pionierster. Orig. edn.
3829: LOUWERENS, C.E.J., - Doenia Perniagaan. Kitab batjaan bagi sekolah dagang dan cursus jang ada djoega mengadjarkan 'Ilmoe perdagangan'. Lengkap dengan keterangan perkataan bahasa Melajoe dan bahasa Belanda.
44054: LOUWERSE, P. (ED.), - Het leven van Reintje De Vos.Voor de jeugd bewerkt. Vierde Druk. (4th edn.).
45139: LOUWERSE, P., - Krijgsman en Koopman of hoe het eiland Formosa voor de O.-I. Compagnie verloren ging. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. First edn. [with a preface by author].
38937: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost, of de vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor Oud en Jong Nederland. 2e veel verb. druk.(2nd. much revised edn.).
43712: LOUWERSE, P., - Bestevaêr Tromp, of hoe de Vereenigde Provinciën eene Zeemogendheid werden. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Vierde, verbeterde druk. [4th revised edn.].
334: LOUWERSE, P., - Bestevaêr Tromp; of hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden.Geschiedkundig verhaal voor Oud en Jong. 5e verb. druk.
46588: LOUWERSE, P., - Onder de Maori's. Een verhaal uit Nieuw Zeeland. [freely edited after the english The web of the Spider]. [First dutch edn.].
55328: LOUWERSE, P. (1840-1908), - Voor 't Jonge Volkje, Geïllustreerd Tijdschrift vboor de Jeugd. [Eerste druk; First edition].
54426: LOUWERSE, P. (1840-1908), - Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede omgewerkte druk [Second revised edition].
55618: LOUWERSE, PIETER (1840-1908)M - Mannen van Sta-Vast, Of de Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur=generaal Jan Pietersz. Koen. Een verhaal voor 't jonge Nederland. [Eerste druk; First edition].
13455: LOVE, H., - Harriet Love's Guide to Vintage Chic. First edn.
45555: LOVESTRAND, H., - Nacht über Indonesien. Ein Erlebnisbericht aus den Wirren 1962-1966. Translated after the orig. english [U.S.] edition (Hostage in Djakarta, 1967) into german by Martin Schneider. First edn. (thus).
47234: LOVT FRASER, G., - Textiles by Britain. First edition.
54110: LOW, DAVID, - With all faults. Introduction by Graham Greene. [First edition].
3831: LOW, H., - Sarawak.
39658: LOWE, E., - Barnyard Babies. Reprinted.
42075: LOXTON, H., - Katten. Transl. fr. the orig. english (Cats) by B. Beekman. First edn. (thus).
7195: LOY, W. (HERAUSG.), - Taschenbuch für die Textil-industrie 1984.
10307: LUBACH, D., - Natuurlijke historie van Nederland, de bewoners van Nederland. Orig. edn.
38601: LUBBERS, R.L., - Arnold en zijn vriendjes.
9995: LUBIS, MOCHTAR (1922-2004), - Schemer over Djakarta. Roman. Transl. fr. the orig. english by P.H. Fruithof.[Twilight in Djakarta].

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

9/14