Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8818: HOUBEN, H.H., - Der Ruf des Nordens.
2860: HOUGH, W., - The Buffalo Motive in Middle Celebes Decorative design. From:Proceedings of the US. National Museum, vol. 79, art. 29.
2861: HOULISTON, S., - Borneo Breakthrough. First edn.
10897: HOUSEHOLD COMMODITIES - - Vakkursus Huishodelijke Artikelen, A.
6980: HOUSTON, M.G., - Medieval Costume in England & France. The 13th, 14th & 15th Centuries. First edn.
55971: HOUSTON, JOHN, - Batik, moderne toepassingen van een traditionele oosterse methode om stoffen te versieren. [First dutch edition translated from the original english B atik, by Jeanne Rooderkerk Tollenaere].
48345: HOUSTON, J., - Diana Vandenberg. Een vrouwelijke scheppingsmythe/Diana Vandenberg. A feminine mhth of Creation. [Eerste druk/first edition].
40790: HOUSTON, M.G., - Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume and Decoration. 2nd. edn.
38383: HOUSTON JOOR, R., - Bermuda Vacation. A photographic Picture Book.
50679: HOUTE, P. VAN, - Hoofdtrekken der Aardrijkskunde van Europeesch en Tropisch Nederland. [Eerste druk; First edition].
9607: HOUTEN, H. VAN, - Bepalingen op het houden der registers van den Burgelijken Stand in Nederlandsch-Indië. Bijeenverzameld en van aanteekeningen voorzien.
55389: HOUTZAGER, MARIA ELISABETH (PREFACE) - TH. P. GALESTIN (INTRODUCTION), - Hedendaagse Kunst van Bali. Tentoonstelling Centraal Museum Utrecht, 15 sept.-3 dec. 1962. [Originele uitgave; Original edition].
48543: HOUTZAGER, M.E. & N.R.A. VROOM (PREFACE), - Joep Nicolas; de Glazenier, de Schilder. [Catalogue of an Exhibition].
36787: HOUTZAGER-VAN WIJNGAARDEN, M., - Textielkunst. Een overzicht van 3000 v.Chr. tot heden.
12965: HOUTZAGER, H.L. - G.G. KUNZ, H.W. VAN LEEUWEN (ET.AL.), - Delft en de Oostindische Compagnie.
54318: HOUWINK, ROEL, - Uilen naar Athene dragen. [Eerste druk; First edition].
52666: HOUWINK, ROEL (COMPILER/TRANSLATOR), - Friedrich Hölderlin: Een portret van den dichteruit zijn leven en werken. [Eerste druk; First edition].
9480: HOUWINK, R., - Eenige Richtlijnen voor de inrichting van een kruidenierswinkel.
55180: HOVEN VAN GELDEREN, H.A. VAN & P.A. DE ROVER (COMPILERS), - Het Rijzend Licht: Zendingsleesboek. [Eerste druk; First edition].
52617: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN & J. LENS, - Het land van den Bruinen Broeder. Een Leesboek voor de Christelijke School. [2e druk (vol. 1; Second edition; Eerste druk; First edition (vol. II).
46680: HOVEN, TH[ÉRÈSE, 1860-1941], - Thilde's Offer. Eerste druk/first edn.].
38965: HOVEN, TH. (1860-1941) - Nonnie en andere verhalen. 2e druk.
38579: HOVEN, TH. (1860-1941), - In Sarong en Kabaai. FIRST edn.
38578: HOVEN, TH. (1860-1941), - Onder Palmen en Waringins. FIRST edn.
2865: HOVEN, TH., - (1860-1941), Een Meisjes Detective. First edn.
2863: HOVEN, TH. (1860-1941), - Onder Palmen en Waringins. 2nd. edn.
56573: HOVENKAMP, W.A. (CHIEF EDITOR, ET.AL.), - Nieuw Guinea Studiën. Orgaan van de Stichting Studiekring voor Nieuw-Guinea [cover title].
45299: HOVENKAMP, W.A. (CHIEF EDITOR, ET.AL.), - Nieuw Guinea Studiën. Orgaan van de Stichting Studiekring voor Nieuw-Guinea, Jaargang 1-no. 1.
45383: HOVENS, P. & R. DAHLER (EDS.), - Zigeuners in Nederland. Cultuur, geschiedenis en beleid. Orig. edn.
2866: HÖVER, O. - Javanische Schattenspiele. Orig. edn.
52565: HOVING, SIETO, - Zo mooi en heilig, en toch dood. [Eerste druk; First edition].
43040: HOVING, M[ARIJKE] EN S[IETO], - Ik heb u lief mijn Nederland. Cabaret Tingel-Tangel Marijke en Sieto Hoving.
39889: HOVINGA, H. - Eindstation Pakan Baroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud. derde herziene en uitgebreide druk. (3d. revised & enlarged edn.).
2867: HOVINGA, H. - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het drama van de Pakan Baroe-Spoorweg op Sumatra, aangelegd door Krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting. 2nd. edn.
6981: HOWARD, C. - Design for Embroidery from traditional English sources. First edn.
6982: HOWARD, CHR. - Inspiration for Embroidery. 2nd. edn.
48361: HOWARD & BULLOUGH, LTD. ACRIBGTON (LANCS.), ENGLAND TRADE CATALOGUE - - Cotton Machinery Album. Original edition.
48360: HOWARD & BULLOUGH, LTD. ACRIBGTON (LANCS.), ENGLAND TRADE CATALOGUE - - Illustrated Catalogue of Details. Blow Room Machinery. Section II: Buckley,Exhaust, and Crighton openers also Scutcher. 1917 edition, abridged.
48359: HOWARD & BULLOUGH, LTD. ACRIBGTON (LANCS.), ENGLAND TRADE CATALOGUE - - Illustrated Catalogue of Details for Customers' use. Ring Spinning Frames. 1928 edition.
48358: HOWARD & BULLOUGH, LTD. ACRIBGTON (LANCS.), ENGLAND TRADE CATALOGUE - - Illustrated Catalogue of Details for Customers' use. Ring Spinning Frames. 1928 edition.
48357: HOWARD & BULLOUGH, LTD. ACRIBGTON (LANCS.), ENGLAND TRADE CATALOGUE - - Illustrated Catalogue of Details. Self-Acting Mules. First edition.
42921: HOWARD, M.C., - Aboriginal Politics in Southwestern Australia. First edn.
37291: HOWARD, CHR. - Inspiration for Embroidery. First edn.
13458: HOWARD, N. (TEXT), - Costume at Castle Howard. (text on upper wrap.).
12315: HOWARD TAYLOR (MRS.), - Van Slaaf tot Overwinnaar. [First dutch language edition, freely translated from the english original editions of: A chinese Scholar, and Pastor Hsi, by A Lukkien.
6983: (HOWELL SMITH, A.D.), - Brief guide to the Chinese Woven fabrics. First edn.
43986: HOWES, J.R. (ET.AL.), - Evaluation of Sarawak Wetlands and their importance to Waterbirds, 3: Pulau Bruit. Orig. edn.
50376: HOWIE, BILL, - Info Indonesia. [First edition].
55922: HOYER, KAHY [1952-], - TEXTIEL NU 2: Kathy Hoyer. [Tentoonstelling Nederlands Textielmuseum Tilburg]. [Eerste druk;First edition].
50952: HOYER, W.M. (COMPILER), - Woordenlijst en Samenspraak Hollandsch-Papiamentsch-Spaansch. [Vierde druk; Fourth edition].
9750: HOYT, E.P., - Japan's War. The Great Pacific Conflict 1853-1952. 1st.
6984: HOYTEMA, S.A. VAN, - Garen en Goed. Warenkennis van textielprodukten uit het dagelijksche gebruik ten dienste van Vakscholen, Manufakturisten, Huisvrouwen, enz. 3e. druk. (3rd. edn.).
49071: HOYTEMA, T. (TINE), - Vogelvreugd. Een Prentenboek voor de Lieve Jeugd. (Dit is een boek vol Vogelvreugd geteekend voor de Lieve Jeugd, original title printed on front cover). [Eerste druk/First edition].
54804: HOYTINK, M.J. (PRESIDENT, PREFACE), - VADEMECUM ten behoeve van het maatschappelijk werk onder de zelfstandig gehuisveste gerepatrieerden. [Eerste druk; First edition].
55998: HSU, Y.Y., - Chinese views of Wartime economic difficulties. [First edition].
44181: HU HSIEN-CHIN (INTROD.), - National Costumes of China. (Some costumes of the National Minorities, subtitle). Orig. edn.
9605: HUBATY, A.J., J. VAN DIJK & JOH. VANDEWALL, - Bont-coupe van de Stichting Vakopleiding.
57033: [HUBBARD, MOTHER...], - Vertellingen van de Goede Oude Moeder Hubbard en haar hondje; eene engelsche geschiedenis voor kinderen. Tweede druk [decond edition, translated into dutch after the original english].
52461: HUBEL COLLECTION ANTIQUE RUGS EXHIBITION - ELLIS, CHARLES GRANT (PREFACE), - Orientteppiche und Nomadenknüpfarbeiten vergangener Jahrhunderte: SAMMLUNG R.G. HUBEL. [Original Ausgabe; Original edition].
38322: HUBEL, R.G., - The Book of Carpets. First english edn., transl. after the orig. german 1964 by K. Watson.
6986: HUCHSHORN, J.P., - De Katoenspinnerij. Beschrijving der werktuigen. 2e. druk. (2nd. edn.).
42071: HUDIG, C.J., - Zilver van de Nederlandse Edelsmid. Orig. edn.
50732: HUDOYO DOYODIPURO, KI, - Keris. Daya Magic-MaManfat-Tuah-Misteri. Cetakan Pertama [First edition].
51053: HUDSON BAY COMPANY WINNIPEG TRADE CATALOGUE - - Hudson's Bay Company Winnipeg, Canada. Autumn and Winter Catalogue 1910-1911. [Original edition].
2871: HUENDER, W., - Overzicht van den Economischen toestand der Inheemsche bevolking van Java en Madoera. Orig. thesis [Leyden university].
53189: HUETING, A., - Tobèloreesch-Hollandsch Woordenboek met Hollandsch-Tobèloreesche inhoudsopgave, [and]: SUPPLEMENT op het Tobèloreesche Woordenboek. Separated from:BKI, Vol. 92-1934
53167: HUETING, A., - De Tobeloreezen in hun denken en doen (eerste/tweede gedeelte). In:BKI,vol.77-2/3.(1921).
38429: HUETING, A. - O Tobèlohòka mànga Totoade. Verhalen en vertellingen in de Tobeloreesche Taal. Met vertalingen. In:BKI, 61(1908).
2876: HUETING, A., - Geschiedenis der Zending op het Eiland Halmahera. [Utrechtse Zendings-Vereeniging]. Orig.edn.
12703: HUETSON, T.L., - Lace and Bobbins. A History and Collector's Guide. First edn.
8433: HUETZ DE LEMPS, A. - La Nouvelle Guinée
8064: HUFFEL, N.G. VAN - De Japansche Kleurendruk en de karakteristiek van de Japansche Prent. [Eerste druk/first edition].
54067: HÜFFER, MARIA, - De Adellijke Vrouwenabdij van Rijnsburg1133-1574. Met een inleidend woord van B. Kruitwagen O.F.M. Cap. [Eerste druk; First edition].
54478: HUGENHOLZ, M. (EDITOR), - De Volkswagen: Van Buiten, van Binnen en op de Weg. Tweede Druk [Second edition].
6987: HUGHES, T., - Four Centuries of Children's Dress. Taken fr.:Country Life Annual, 1951.
51613: HUGHES, J., - Indonesian Upheaval. Student edition. [A report of: A coup that misfired, A purge that ran wild, A titan who fell] (text on dj.).
2877: HUGHES, H. & YOU POH SENG, - Foreign Investment and Industrialisation in Singapore. 1st.
2878: HUGHES, L., - Bali. The morning of the World. 1st.
55750: HUGO, HERMAÑUS [1588-1629]. - Obsidio Bredana Armis Philippi IIII auspicies Isabellae Ductu. Ambr. Spinolae perfecta. [First edition].
42041: HUGO & EDUARD (PSEUD.), - Rotte Blaren. Leidsche Studentenliedjes etc. 2nd. [enlarged & revised] edn.
2879: HUGO, J., T.H. & V.J. HULL & G.W. JONES, - The Demographic Dimension in Indonesian Development. First edn.
42182: HUH DONG HWA (INTROD.) & WHANG HYUN (CATALOGUE). - Die Kunst der koreanischen Stickerei. Sammlung Huh Dong Hwa, Seoul Museum für Koreanische Stickerei. Catalogue of an exhibition Museum für Ostasiatische Kunst der Stadt Köln vom 14. März-24 Mai 1987.
9435: HUIG, C.G., - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen, 1940-1945. 1st edn.
48340: HUIJBERS, H.F.M., - Een Kranig Hollander. Jan Pieterszoon Coen. De stichter van Batavia. Original edition.
56221: HUIJSMANS, LINDA, - Zo Nederlands als wat. Een Molukse Familiegeschiedenis. [Eerste druk; First edition].
55121: HUIJSTEE, MARTIN VAN, - Recepten voor een Oud-Indische Rijsttafel. [Eerste druk; First edition].
6988: HUIS, J., - De Techniek van het dameskappersvak.
49379: HUIS, J., - Handboek voor het Dames- en Heerenkappersvak. [Eerste druk/first edition].
9361: HUIS, J., - Jubileum Boek Nederlandsche Kappersbond 1891-1966.
42897: HUISH, M.B., - Samplers & Tapestry embroideries. Unabridged, corrected republication of 2nd. revised (1913) edn.
2883: HUISMAN, C., - De Legende van Magelang. First edn.
2884: HUITEMA, W.K., - Guide to the Economic Gardens at Buitenzorg. First edn.
9662: HUIZENGA, L.H., - Het Koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40. Orig. thesis [Wageningen university].
50057: HUIZING, B. & K. AARTSMA, - De Zwarte Politie 1940-1945. [Eerste druk/first edition].
42266: HUIZING, E.H., - Vorm, Functie en Stoornis van het gehoororgaan. Rede.
51673: HUIZINGA, LEONHARD, - Adriaan en Olivier als Tooneelstuk. [Eerste druk; First edition].
50757: HUIZINGA, L., - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaarwereldgeschiedenis [1900-1975]. [Eerste druk; first edition].
49669: [HUIZINGA, LEONHARD] (PSEUD. LAURENS VAN SINT LAURENS), - Zes kaarsen voor Indië. [Eerste druk/first edition].
45886: HUIZINGA, L[EONHARD], - Gesprek met de Generaal [S.H. Spoor]. Orig. edn.
43932: HUIZINGA, J., - Mensch en Menigte in Amerika. Vier essays over moderne beschavingsgeschiedenis. Orig. edn.
2885: HUIZINGA, L. - Zes kaarsen voor Indië
6989: HULEUX, - Bonneterie Mécanique. Métiers-Chaine à Aiguilles à Bec. Technologie et Etude des Tricots.
11181: HULL, E., - Volcanoes: Past and Present.
6990: HULLEBROECK, A. - La Préparation du Tissage et en particulier du Tissage de Coton. Bobinage-Ourdissage-Matières d'apprêt-Encollage, Traitè pratique à l'Usage des Fabricants, directuers et contre-maîtres de Tissage, et des Ecoles Industrielles. 2e éd. (2nd. edn.).
56417: HULLEBROECK, ADOLPHE - Weefkunde. De Grondkruisingen. De afleidingen. [Eerste druk; First edition].
56030: HULLEBROECK, E[MILE] (1878-1965), - Liederen. [incl. 12 Maleische Volksliederen]. Eerste druk; First edition].
47188: HULLEBROECK, E[MILE] (1878-1965), - Liederen. Orig. edn.
2887: HULLETT, A. (ED.), - Papineau's guide to Malaysia.
37776: HULSBUS, J., - En de Zon werd Rood. De ondergang van Nederlands Indië en de Hel van de Birma Spoorweg 1941-1945. Orig.edn.
50112: HÜLSEN, L. & ORTHMANN, E. - BERLIN OPERA HOUSE, - Bei Fliegeralarm.
48838: HULSHOF, A. (EDITOR), - Universiteits-bibliotheek Utrecht. Tentoonstelling van Kaarten, Boek- en Plaatwerken Nederland-Danzig 15 April-15 Mei 1942. Catalogus . [ Eerste druk/first edition].
8942: HULSKEN, M., - De Inlandsche Vrouw en het St. Melanie-Werk.
56809: HULST SENIOR, W.G. VAN DE, (1917-2006), ` - Het grote Voorleesboek. Moedervertellingen. [Eerste druk; First edition].
56808: HULST, W.G. VAN DE, - Het grote Voorleesboek. Tweede druk [Second edition].
50256: HULST, THEODORUS GERARDUS MARIA IN MEMORIAM - - Bid [sic!] voor de zielerust van Theodorus Gerardus Maria Hulst... 's Heerenberg 1927-Djocja 1949.
46788: HULST, W.G. VAN DER, - Het gat in de Heg. Tweede druk. [2nd. edn.].
45887: HULST, W[IECHER], - Grote Broer in Jakarta. Indonesische Reportages. Orig. edn.
45885: HULST, W[IECHER], - Van Sabang tot Merauke. Indonesische ontmoetingen. First edn.
45809: HULST, W., - Een vriend aan het Tobameer. Orig. edn.
45180: HULST, W.G. VAN DE, - Fan Jolle en Jeltsje en Janneman. Translated after the original standar dutch into frisian language by P.H. Akkerman. Orig. edn.
42691: HULST, W.G. VAN DER [SR.], - De Bijbelsche Geschiedenissen. Derde druk. (3d. edn.).
37120: HULST, W., - Een vriend aan het Tobameer. Orig. edn.
36624: HULST, R.A. D', - Vlaamse Wandtapijten van de XIVe tot de XVIIIde eeuw. Preface by H. Liebaers & J. Duverger. Orig. edn.
41666: HULSTIJN, P. VAN, - Van Heutsz en de Buitengewesten. Orig. thesis (Leiden University).
43357: HULTSCH, G., - D, Ludwig Ingwer Nommensen. Botschafter Christi in Indonesien. Orig. edn.
55477: HULZEN, JOH. VAN (1891-1965), - De Kaper van Nantes [Jacques Cassard]. Historische Roman voor de rijpere Jeugd. [Eerste druk; First edition].
37741: HULZEN, JOH. VAN, - Onze Indische Geschiedenis. Orig. edn.
2889: HULZEN, JOH. VAN, - Een Jongen in de Tropen.
2890: HULZEN, JOH. VAN & A. MOECHTAR, - Tjahaja. Kitab Batjaan Oentoek Sekolah Rendah Boempoetera. Tjet. Jang Ke-Lima.
2891: HULZEN, JOH. VAN, - Indische Volksverhalen voor de jeugd verteld.
12689: HULZEN, JOH. VAN, - Het boek van de Kantjil, het Indische Dwerghert. Orig. edn.
12302: HULZEN, J. VAN, - Indisch Leesboek. Poëzie en Proza uit veler Pen. Pt. VI. (of 8). 1e druk.
48237: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G., - Jésus. Fragment. [Essai dramatique].
37783: HUMBERT, J., - Manuel Chronologique, contenant les principales Dates de l'Histoire Universelle, politique, ecclésiastique et littéraire, jusqu'à la fin de l'année 1848. 3e.éd. corrigée et augmentée. (3d. revised & enlarged edn.)
2893: HUMMEL, G., - Malaya kreuz und quer! Mit Parang und Kompass in tropischen Wäldern. First edn.
12065: HUMMELO TOURIST GUIDE - - Gids voor de Gemeente Hummelo en Keppel met touristische gegevens.
6991: HUNGARIAN FOLKCOSTUME - [A collection of 6 picture postcards (photo-cards) depicting Hungarian folkcostumes from various regions].
11185: HUNGER, F.W.T., - Een waarschuwing voor de hedendaagsche Klappercultuur in Nederlandsch-Indië.
11186: HUNGER, F.W.T. (JR.), - Federatieve staatsbouw, een vraagstuk voor Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Amsterdam university].
11183: HUNGER, F.W.T., - Over den cocosplam en zijn handelsproduct. In:NION, 2
11184: HUNGER, F.W.T., - Cocos Nucifera. Handboek voor de kennis van den Cocos-Palm in Nederlandsch-Indië. Zijne geschiedenis, beschrijving, cultuur en producten. 2nd.much enlarged edn.
6992: HUNT, A., - Textile design.
53100: HUNT, P. FRACIS (TEXT) & T. KIJMA (PHOTOGRAPHER), - De Schoonheid van Orchideeën. [FIRST dutch language edition, translated from the english by J.C. van der Steen].
49479: HUNT, P. FRANCIS, - De schoonheid van Orchideeën. [Eerste Nederlandstalige druk/First dutch language edition, translated by J.C. van der Steen after the original English 1978].
2895: HUNT GOODENOUGH, W., - Cooperation in Change. An anthropological approach to community development. First edn.
42465: HUNTEN, F., - Handleiding bij het onderwijs in het Klavierspel/Méthode de Pioano. Op. 60. Nouvelle édition. (new edn.).
52454: HUNTER FIGHTER PLANE - - HUNTER F Mk. I Working drawing of 1/72 scale model. Prepared by the Ministry of Supply.
38865: HUNTER, J.A., - Wool. From the raw amterial to the finished product. Orig.edn.
37803: HUNTING SCENE - - [The First Gentleman or Virginia].
2896: HUPBACH, F., - Das Land der ewigen Sonne. Erinnerungen eines Tropenkindes and Java und die Sunda-Inseln. First edn.
42918: HURLEY, F., - Entre los caníbales y cazadores de cabezas de Nueva Guinea. Edicion Popular. Segunda édicion. (2nd. edn.). Translated after the orig. swedish edn.
8435: HURLEY, F. - Perlen und Wilde
8437: HURST, H., - Papuan Journey. First edn.
43920: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VIII-1 (Maret 1993).
43921: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VII-3 (September 1992).
43917: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VIII-2 (Juni 1993).
43918: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VIII-3 (September 1993).
43916: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VII-4 (Desember 1992).
43915: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VII-2 (Juni 1992).
36890: HUSSEY, J., - Noun phrases markers on Aborlan Tagbanwa. Offpr.fr.:Linguistic Circle of Canberra, Series A-Occas. papers no. 8.
39387: HUSSIN, A., - Kamus Ekonomi Perdagangan. First edn.
51660: HUTAPEA, ISMAIL & MUHIBUDDIN HADI, - BATIK. Pameran koleksi terpilih Museum Tekstil Jakarta dan Museum Batik Yogyakart/Exhibition of selected pieces from the collections of the Jakarta Textile Museum and Yogyakarta Batik Museu. [First edition].
2899: HUTCHINGS, J. & W. HAHN (PHOTOS.), - Riri. A Balinese Phantasie.
6993: HUTH, A., - The Englishwoman's Wardrobe. [Twenty-five Englishwomen talk about their clothes]. First edn.
41934: HUTSCHENRUYTER, W., - De Symphonieën van Beethoven. Geanalyseerd en toegelicht. 2e druk. (2nd. edn.).
55709: HUTTON, WENDY (EDITOR/INTRODUCTION), - The Food of Malaysia. Authentic Recipes from the Crossroads of Asia. [First edition].
43864: HUXLEY, A., - Point counter Point.
273: HUXLEY, A., - Beyond the Mexique Bay. 1st edn.
13066: HUYGEN, C.A., - Groot Valkenburg historisch gezien.
52365: HUYGENS, CONSTANTIJN, - Scheeps-Praet ten overlijden van Prins Maurits. [Eerste druk; First edition, thus].
51233: HUYGENS, CONSTANTIN (SIC!) (1596-1687), - Koren-Bloemen, Nederlandsche Gedichten van...in XIX Boecken. [EERSTE druk; FIRST edition].
51216: HUYSER, J.G., - Oud Javaansche Talams. Separated from:NION, 3-part 8 (December 1919).
50799: HUYSER, J.G., - Het vervaardigen van Krissen. [WITH: J.J. MEIJER, Een Javaansch Handschrift over Pamor-Motieven. Reprinted from:NION, 1916-1918.
50663: HUYSER, J.C., - Wayang-Stijl. Separated from:NION, vol. 4-part 1.
50553: HUYSER, J.C., - Ornament van Indisch Koperwerk. Separated fromNederlandsch-Indië Oud en Nieuw (NION), 1916-1917.
2902: HUYSER, J.G., - Oud Javaansche Talams; P.H. van der Kemp, Hendrik Doeff 16 September 1918; Ibid, Decima, tijdens Nederland's toevoeging aan Frankrijk. In:NION, year 3-part 8 (December 1919).
45697: HUYSMANS, E., - De twee Dasjes. Orig. edn.
8065: HUZIKAKE, S. - Japanese Wood-block prints. [translated into english by M.G. Mori, first edition, thus].
2905: HWAN TJOE LAUW TJOE & BONG TIONG HIAP (JR.), T.K. HIAP, - Pak Hay Touw Hong Kie.
2906: HYATT, S. PORTAL, - The Black Pearl of Peihoo. A tale of the Malay Seas.
2907: HYDRICK, J.L. - Intensive Rural Hygiene and Public Health Education of the Public Health Service of Netherlands India.
54891: I.K.B. [EEN HOLLANDSCHE HUISVROUW, PREFACE], - Oorlogs-Kookboek: Eenvoudige Handleiding ter bereiding van smakelijke, voedzame Gerechten en vleeschlooze schotels uit de thans beschikbaar zijnde levensmiddelen. Met praktischeervaringen samengesteld door EEN HOLLANDSCHE HUISVROUW. 2e vermeerderde druk [Second enlarged edition].
52075: I.B. [= KLAZIENA [INA] BOUDIER-BAKKER, 1875-1966], - Van Amsterdam naar Londen [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
49140: I NENGAH TINGGEN, - Sor Singgih Basa Bali. Istilah Indonesia-Bali. Cetakan II (Second edition).
46119: I DÉWA POETOE BOEKIAN - C. J. GRADER (EDITOR), - Kajoebii. Een Oud-Balische Bergdésa. XEROXED from:Tijdschrift Indische Gaal-, Land- en Volkenkunde, LXXV-1.
45700: I WAJAN BÈGÈG (DIRECTOR), - Le Ballet de Bali. [official Programme]. Orig. edn.
2908: I MADE SANDY & R. MOCH. ARIFFIEN J., - Wadas Simping (Lembah Serayu).
2909: I WAJAN BHADRA, - Het Mabasan of de beoefening van het Oud-Javaansch op Bali.
2910: IAHA, B., - Aanteekeningen over het Landbouwritueel in het Rijk Rahawatoe op Midden-Soemba. Offpr.fr.:BKI, 98-1/2(c.1939).
49426: IBBITSON, H[ELEN], - Court Arts of Indonesia. Original edition.
1744: IBID - The 3rd edn
43015: IBO, W., - 40 Jaar Wim Kan met Corry aan zijn zide. Preface by S[imon] Carmiggelt. Orig. edn.
42602: IBO, W. (COMPILER), - En nu de Moraal van dit Lied. Oversicht van 75 jaar Nederlands cabaret. Orig. edn.
57070: IBRAHIM (DRS.), - Indonesian Course Handbook. Explanatory Notes, Vocabularies. [First edition].
52820: IBRAHIM, ABDUL LATIF HAJI, - Sejarah Renkas Panji-panji Negeri Brunei. [A Short History of The Brunei State Crest, english language covertitle]. [First edition].
2911: ICKE, H. & K. MARTIN, - Over Tertiaire en Kwartaire Vormingen van het eiland Nias. Offpr.fr.:Sammlung des Geolog. Reichsmuseum in Leiden, Serie I, Bd. VIII.
650: IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG, - Renville als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen.
45898: IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG, - Bali in de XIXde Eeuw. Orig. edn.
45690: IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG, - Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat. Orig. edn.
13466: IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG (PREF.), & A.A. AGOENG (INTROD.), - Exposition d'Art Indonésien ancien et Moderne. Sculpture, Tissage, Peintures balinaises, Peintures d'Affandi et Barli. Exbib. Catalogue 12 dec. 1952 - 4 jan. 1953.
2913: IDENBURG-VAN DE POLL, M. - De Vlag moet blijven staan
45272: IDO, V. (=H. VAN DE WALL), - Indië in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden. Derde druk. (third edn.).
40915: IDO, V. (= H. VAN DE WALL, 1869-1948), - Parto. Een Tropendrama in 3 Acten. First edn.
39168: IDO, V. (=H. VAN DE WALL, 1869-1948), - De laatste Eer. Drama uit de Europeesche Samenleving in Ned.-Indië. FIRST edn.
2921: IDO, V. (= H. V.D. WALL, 1859-1948) - De Paupers. Facs. repr.edn. after the orig.of 1912. Introd. by H. Surie & a biography of the author by H. Duncan Elias.
2914: IDO, V.(H. VAN DE WALL, 1869-1948), - De Paria van Glodok. Episode uit het Indische Pauperleven in drie Acten. 2e druk.(2nd. edn.).
2915: IDO, V.(= H. VAN DE WALL, 1869-1948), - Karina Adinda. Oost-Indisch zedenspel in drie Bedrijven. 3e druk. (3d. edn.).
8438: IDRIESS, I.L. - Gold-dust and ashes
8439: IDRIESS, I.L. - Over the Range
48091: IDRIESS, I.L. - Gold-dust and ashes. The romantic story of the New Guinea Goldfields. Tenth edition.
54632: IDRIS, IMRAD, WIMMY SIJATAUW (EDITORS), - Dari Sekolah K.W. III. Yayasan Kawedri. Panilaian dan Peran suatu Sekolah; History of an Educational Institute: K.W. III. [First edition].
54569: IEPENDAAL, WILLEM VAN (=WILLEM VAN DER KUIK), (TEXT) & HUGO DE GROOT (COMPOSER), - Holland is weer vrij! [Eerste druk; First edition].
48138: IEPENDAAL, W. VAN, - Liederen van den Zelfkant. [Eerste druk/first edition].
42279: IEPENDAAL, W. VAN, - Willem van Iependaal Omnibus. Polletje Piekhaar. Kluivenduikers Dodendans. Onder de pannen. Volkstaal en Volkshumor. First edn.
47183: IESSEL, M. VAN DEN - Het witte doek. [Eerste druk/first edn.].
2923: IHROMI, T.O. (INTROD.), - Muara Angke. A study about the condition of wives of Fishermen.
12313: IJDENS, H. (ED.), - Mededeelingen over den stand van het werk van de zending op Sumatra, Nias en Mentawei.
13021: IJSSELING, M.A. & A. SCHEYGROND, - De Zoogdieren van Nederland. 2e herz. druk. (2nd. revised edn.).
6996: IJSSELSTEIN, M. VAN, - Nieuwe leergang in het Kantklossen. Handleiding tot zelfonderricht in de Klostechniek.
56884: IJSSELSTEIN, H.A. VAN (1860-1930), - Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van Gehuwde Vrouwen in Nederland. [Eerste en enige druk; First and only edition].
56486: IJZERDRAAT, BERNARD & DAJA IJZERDRAAT-BRAAM, - Leerboek voor het Handweven. [Eerste druk; First edition].
11939: IJZEREEF, W., - De Zuid-Celebest Affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies.
6997: IJZERMAN, TH.J. - Beeld en Werkelijkheid van de Twents-Achterhoekse Textielindustrie. Rapport van de Stichting Textielvak te Hengelo.
56781: IJZERMAN, J.W. -C.W.H. BAARD, ED. CUIJPERS, D.F.W. VAN REES (ET.AL.; ORGANIZING COMMITTEE), - Catalogus van de Tentoonstelling Ter Herdenking van het 300-Jarig bestaan van Batavia, gehouden in het Stedelijk Museum Amsterdam Juni-Juli 1919. [Original edition].
50481: IJZERMAN, J.W. - Beschrijving der oudheden nabij de Grens der Residentie Soerakarta en Djogdjakarta.
6998: IKAT-EXIBITION CATALOGUE: - Internationale Textieltentoonstelling Hessenhuis/IKAT, International Textile Exhibition Hessenhuis, 19.1.1991-28.4.1991.
51577: IKKU JIPENSHA (1765-1831) - THOMAS SATCHELL (TRANSLATOR), - Shanks' Mare; Being a translation of the Tokaido volumes of Hizakurige, Japan's great comic novel of travel & ribalry IKKU JIPENSHA. Faithfully rendered into English by Thomas Satchell. [First Tuttle edition].
36891: IKRANAGARA, K., - Melayu Betawi grammar. Orig. thesis [Hawaii university].
53500: ILLING, RICHARD (COMPILER). - Japanse Prenten tussen 1700-1900. 107 reproductios verzameld en ingeleid. [First dutch edition translated from the english Japanese Prints].
9634: ILLUSTRATION (L')-CORNONATION ISSUE- - COURONNEMENT des Souverains de l'Empire Britannique/Coronation of their Majesties of the British Empire.
39982: IMAM PRATIGNJO (ED.), - Kursus Indoktrinasi. Diselenggarakan oleh: Bagian Research, Dokum. & Pend. LKBN Antara.
46932: IMITATION OIL PAINTING MANUAL - - Peinture lithochromique ou imitation sur Toile et l'art de donner aux objets dessinées au crayon á l'estompe (sic1), aux lithographies, gravures, etc. l'apparence dúne jolie peinture à l'huile. Ouvrage ou l'art de peindre est demontré méthodiquement, simplement et sans le concours d'un maître...
37031: IMMERZEEL, B., - Moluks verzet WO II/Perlawanan Orang Maluku dalam perang dunia II. De rol van Molukkers in het verzet in de Tweede Wereldoorlog/Peranan orang-orang Maluku dalam perlawanan.
49595: IMOVA [= INSTITUUT MIEP OLLFF VAN BOVEN], - IMOVA leert U zelf Uw Kleding maken. [Title on front cover]. [eerste, enige druk/first and only edition].
45338: IMOVA [= INSTITUUT MIEP OLLFF VAN BOVEN AMSTERDAM], - IMOVA Cursus Kinderkleding. Orig. edn.
10596: IMPERIAL FASHION-O'NEILL, J.P. (ED. IN-CHIEF), - The Imperial Style: Fashions of the Habsburg Era. Orig. edn.
56782: IN MEMORIAM PIET SWAGER (1878-1936) - ROVAART, M.C. VAN DE [SPEECH; ET.AL.]. - IN MEMORIAM Piet Swager [covertitle]. Herdenkings-Bijeenkomst Gewijd aan Wijlen den Heer Piet Swager, op Vrijdag 25 December 1936, 1e Kerstdag des Morgens Half Elf, in het Muziek Lyceum aan het Albert Hahnplantsoen te Amsterdam. [Enige in originele uitgave; First and only edition].
56016: IN MEMORIAM LT.-GENERAL S.H. SPOOR: - Generaal S.H. Spoor. De Legercommandant, generaal S.H. Spoor, is Woensdag, 12 Mei om 12.15 uur tengevolge een hartaanval te Batavia overleden [op.cit.]. Separated from:Het Lichtspoor voor de Nederlandsche Stridkrachten, editie voor Indonesië, 3e Jaargang No. 22, Woensdag 1 Juni 1949.
46424: INDANTHREN SYNTHETIC DYED FASHIONS - - Indanthren-Huis Modegids 1941. Met eigen ontwerpen van het Indanthren-Huis. Orig. edn.
7976: INDIAN ORNAMENTAL)DESIGN, - 5000 Indian Designs and Motifs. 2nd. printing.
54264: INDIÉ-NUMMER TROUW: - Nederlands geestelijke verantwoordelijkheid tegenover Indié [and 9 other essays about the Indonesian colony, incl. introduction]. Published in: TROUW, Volume 1-no. 14, December 1943:Indié-nummer. [Originele clandestiene uitgave; Oridignal clandestine issue].
10420: INDIGO-LU PU, - Designs of Chinese Indigo Batik.
53177: INDISCHE ONDERNEMERSBOND [ASSOCIATION OF ENTREPRENEURS IN THE DUTCH EAST INDIES], - DeIndische Ondernemersbond Mededeeling No. 6: Aan de Leden, Juni 1937. [Originele uitgave; Original edition].
50270: INDISCHE SOLDATENLEVEN CARTOON = - Indische Soldatenleven: Indonesian Swing. Original edition.
50268: INDISCHE SOLDATENLEVEN CARTOON = - Indische Soldatenleven: Geacclimatizeerd. Original edition.
50269: INDISCHE SOLDATENLEVEN CARTOON = - Indische Soldatenleven: Terug van de Pasar. Original edition.
49627: INDISCHE MOTOR CLUB CAMPING ON JAVA - - Met de IMC [Indische Motor Club] aan het Kampeeren op Java. [Eerste druk/first edition].
47298: INDISCHE MOTOR CLUB MONTHLY - - De Wegwijzer voor Motorverkeer en Toerisme. Vol. IV-no. 8 (Augustus 1936).
2942: INDISCHE TENTOONSTELLING - - Voorloopige Catalogus Westbroekpark, 's-Gravenhage Mei-Oct. 1932.
2941: INDISCHE TENTOONSTELLING - Indische Tentoonstelling Zypendaal, 11 Juni tot 28 Juli. Tentoonstelling Oost & West Indië 1928.
50130: INDO-CHINA IN 1954 - - Indo-China. Een Quaker-Rapport [title on front cover]. Aageboden aan het Witte Huis ter overweging door de President. [First dutch language translation after the original U.S. edition].
56691: INDOC LEIDEN ABOUT LABOUR AND LABOUR CONDITIONS IN INDONESIA: - Indonesian Workers and their Right to Organise. Developments 1987-88 [Covertitle only]. [First edition].
56129: INDONESIA TRAVEL ATLAS: - Indonesia Travel Atlas. [First edition].
56098: INDONESIA REPRESENTED IN DUTCH PRESS CLIPPINGS 1970S-1990S.: - [Convulut of approx. 200 Press clippings taken from various dutch Newspapers, representing modern Indonesa and its history, incl. Tempo Doeloe].
55941: INDONESIA IN NENETEENTH CENTURY PICTURES: - Landschappen en Volkstypen van Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
53191: INDONESIA IN MINIATURE - REGIONAL traditional Indonesian Architecture and Housing Illustrated.
53190: INDONESIA IN MINIATURE - REGIONAL traditional Female and Male Clothing illustrated.
52977: INDONESIA COLLOQUIUM - - Indonesië: Basisartikelen voor een colloquium, Deel 2. [Eerste druk; First edition].
51966: INDONESIA MERDEKA NEGOTIATIONS - - CONFERENTIE te Pangkal-Pinang gesloten...Dr. Van Mook zeer tevreden.
51609: INDONESIA MERDEKA - - 17 Lagu-Perjoangan. [Kumpulan Nyanyian 17 Lagu Perjoangan, cover subtitle].
50266: INDONESIA HANDBOOK - - INDONESIA HANDBOOK. Second edition.
50259: INDONESIA RECONSTRUCTS - - Indonesië herleeft! [Eerste druk; First edition].
49918: INDONESIA - - INDONESIË; De eeuwenlange strijd van het volk voor voedsel. [Eerste druk/first edition].
49672: INDONESIA MERDEKA - - Eeuwigheidslicht over het Indonesisch Drama. [Eerste en enige druk/first and only edition].
49074: INDONESIA MERDEKA - INDIË IN NOOD ORIGINAL POSTER - - Onder de Rood-Witte Vlag, Terreur en Armoede; Onder het Rood Wit Blauw:Orde en Welvaart.
49073: INDONESIA MERDEKA - POSTER INDIË IN NOOD!, - DE WAARHEID OVER INDIË. Voorlichting van de Stichting Indië in Nood!. [Original political poster].
47785: INDONESIA COURSE - - Indonesië vol Mensen vol Plannen. Een Lessenserie over Gezinsplanning, Transmigratie en de Informele Sector in Indonesië voor de Bovenbouw HAVO/VWO. Orig. edn.
46908: INDONESIA PHILATELISM - - Catalogus van de postzegels van Nederland, Nederlands Indië, Indonesië, Nederlands Nieuw-Guinea, Curaçao, Nederlandse Antillen, Suriname. 28e editie. [28th edn.].
39975: INDONESIA IN TEMPO DOELOE - - Tempo Doeloe in oude foto's, 1984.
2954: INDONESIA (TOURISM) - INDONESI€ - Oude en Nieuwe wegen
2931: INDONESIA - - Les Indes Néerlandaises.
12326: INDONESIA MERDEKA. - Merebut Kota Perjuangan. (S.U. 1 Maret 1949). (title on upper cover).
11197: INDONESIA - - Indonesië, de eeuwenlange strijd van het volk voor voedsel.
9694: INDONESIA MERDEKA- - RESULTATEN der Eerste Ministersconferentie van de Nederlands-Indonesische Unie gehouden te Djakarta 25 Maart-1 April 1050.
758: INDONESIAN LAW - - Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch-Indië. Officieele Uitgave.
756: INDONESIAN ENERGY ANNUAL REPORT - - Dienst voor Waterkracht en Electriciteit in Nederlandsch-Indië, tweede Jaarverslag 1919.
752: INDONESIAN LAW - -
751: INDONESIAN LAW - - Reglement op de Strafvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hoog-Geregtshof van Nederlandsch-Indië, mitsgaders voor de Residenten op Java en Madura, regtsprekende in zaken van overtreding tegen Europeanen en daarmede gelijkgestelde personen. Officiële Uitgave.
737: INDONESIAN COUP D'ÉTAT, [UNTUNG PUTSCH]: - People of Indonesia, unite and fight to overthrow the Fascist regime
694: INDONESIAN LITERATURE - - Goena Goena/Rubber/Het Doodsbericht/Merdeka.
690: INDONESIAN ECONOMICS- - 100 Pages Indonesian Economics
689: INDONESIAN POLITICAL PARTIES - - Dasar Perdjuangane P.N.I, Fron Marhaenis, Marhaenisme, Socio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Pantja Sila.
57153: INDONESIAN INDEPENDENCE CELEBRATED, - Lukisan Indonesia. Madjallah Begambar Kempen Nr. 1-2, Tahun ke-VII, 1956.
56982: INDONESIAN LABOUR MOVEMENT: - Dokumente zur Geschichte der indonesischen Arbeiterbewegung. [Erste Auflage; First edition].
56726: INDONESIAN ETHNOGRAPHICA PHOTOGRAPHED: - Convolut of 261 original color photographs illustrating pre-war and late nineteenth century Indonesian ethnographica.
56678: INDONESIAN PSALMS: - Kidung Segala Abad. Kitab Zabur (Mazmur). Terdjemahan Baru. Firman Allah. Untuk Zaman Baru. [Cetakan pertama; First edition].
56195: INDONESIAN POPULAR SONGS - Menjanji lah dengan Kesoekaän! Zing met plezier! [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
56143: INDONESIAN EMERGENCY 1945-1950: - Beberapa Tjatatatan: Detik Peristiwa 17 Augustus 1945 23 Djanuari 1950. Pementerian Penerangan Rep. Indonesia. Penerbitan Darurat. [Original edition].
55401: INDONESIAN LANGUAGE PRIMARY SCHOOL READER: - Membuka Warung [Covertitle only]. [First edition].
55107: INDONESIAN PROVINCES AND DISTRICTS MAPPED: - Peta Jaringan Jalan Kabupaten, Menurut fungsi. Desember 1981.
54739: INDONESIAN TRADITIONAL COSTUMES PICTURED: - INDONESIA & PAKAIAN DAERAH. [Edisi pertama; First edition].
53708: INDONESIAN SOCIAL SCIENCE RESEARCH: - The Social Science research training Program in Indonesia; its background, activities, and Future plans. [ First edition].
53685: INDONESIAN ART IN THE PRESS: - Kunst en Verslaggeving in de Indonesische Pers. Selektie van berichten uit de periode april 1985 t/m februari 1986 [Cover-title]. [Originele uitgave; Oridinal edition].
53535: INDONESIAN REPUBLICAN STATE CONSTITUTION: - GBHN Garis-Garis Besar Haluan Negara) Tap MPR No. IV/MPR/1978; PPPP (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) Tap MPR No.: II/MPR/1978. Cetakan pertama [Third printing].
53512: INDONESIAN ALBUMEN PRINTS COLLECTION: - Aan mijne Kinderen in Holland. [hold gilde covertitle].
53237: INDONESIAN AND CHINESE COOKING - - Verzemeling van Indische en Chinese Recepten.
52762: INDONESIAN FAIRYTALES - - Indonesische Sprookjes. [First dutch edition, translated from the original german language].
51530: INDONESIAN CITIZENSHIP AND CIVIL RIGHTS - - Beberapa Hal Kewarganegaraan. [First edition].
51316: INDONESIAN POLITICS - VADERLANDSCHE CLUB, - Werkprogramma der Vaderlandsche Club. Opbouwen en Handhaven. Tweede druk [Second edition].
51315: INDONESIAN POLITICS - VADERLANDSCHE CLUB, - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vaderlandsche Club. [Originele uitgave; Original edition].
51314: INDONESIAN POLITICS - VADERLANDSCHE CLUB, - VADERLANDSCHE CLUB, Beginselverklaring, Statuten, Huishoudelijk Reglement. [Originele uitgave; Original edition].
50522: INDONESIAN KERIS ILLUSTRATED - - [PHOTOALBUM illustrating a Private Collection of togehter 71 original colour photographs illustrating antique Indonesian Keris and Keris Dress].
48504: INDONESIAN PROVISIONAL DRAFT CONSTITUTION - - Voorlopige Grondwet van de Indonesische Republiek. [title on front wrapper].
48489: INDONESIAN [LITERARY/ANTHROPOLOGICAL] MONTHLY - - Saribudaja. Dewan Pimpinan Pusat Penerangan Kebudajaan. Original edition.
48422: INDONESIAN COOKING - CALVÉ DELFT - - Calvé's Hollandsche Recepten voor Indië voor onze Huisvrouwen in de Tropen. Orig. edn.
47455: INDONESIAN ART AUCTION CHRISTIE'S - - Indonesian Art.
47168: INDONESIAN COOKING CONIMEX BAARN N.V. - - Alles voor de rijst-tafel. Recepten.
47160: INDONESIAN COOKING - - Conimex Recepten. [title on front side].
44510: INDONESIAN POLITICAL PARTIES - - Kepartaian di Indonesia. First edn.
44333: INDONESIAN FOLKTALES - - Hikajat Pandji Semirang. Salinan dari kitab asalnja jang tersimpan di Koninkoijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Tjet. Kelima. [5th edn.].
43961: INDONESIAN NATIVE ECONOMY - - Inleiding tot de Oeconomie der Inheemsche Samenleving in Nederlandsch-Indië. Ten behoeve van het personeel van het Volkscredietwezen. Orig. edn.
42999: INDONESIAN COOKING - - Het geheim van de Rijsttafel. Bewerkt voor Nederland. Orig. edn.
42936: INDONESIAN POPULATION AND CEREMONIAL FESTIVITIES - - Kebudayaan di Indonesia.
42935: INDONESIAN TRADITIONAL HOUSES & DRESS - - Aneka Pakaian , Daerah, Tarian Daerah, , Rumah Adat, dan senjata Tradisional, Seri I.
42934: INDONESIAN TRADITIONAL HOUSES & DRESS - - Aneka Pakaian , Daerah, Tarian Daerah, , Rumah Adat, dan senjata Tradisional, Seri II.
42933: INDONESIAN TRADITIONAL HOUSES & DRESS - - Aneka Pakaian , Daerah, Tarian Daerah, , Rumah Adat, dan senjata Tradisional, Seri III.
42932: INDONESIAN TRADITIONAL DANCE - - Aneka Tarian Adat (Daerah) Seri: 3.
42417: INDONESIAN ECONOMY - - Economisch Weekblad voor Indonesië. 3de jaargang No. 15.
40420: INDONESIAN ISLAMIC UNION - - Sarekat Islam Lokal. [Local Islamic Unions]. Orig.edn.
3893: INDONESIAN LANGUAGE COURSE - - CURSUS AKTE Bahasa Indonesia L.O.
3891: INDONESIAN LANGUAGE COURSE - - Algemene Cursus Bahasa Indonesia.
38241: INDONESIAN READER - - MENAMBAL Ban Botjor. Diterbikan untuk: Djawatan Pendidikan Masjarakat, Kementerian Perdidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. (title on upper wrap.).
38234: INDONESIAN NATIONAL HEALTH SERVICE - - MASTERPLAN of Operations for strenghthening of National Health Services in Indonesia.
38077: INDONESIAN COOKING - - Lucullus Recepten. (title on upper wrap.).
37778: INDONESIAN TOURISM - - INDONESIA Your Destination.
37660: INDONESIAN MODERN ART - FUAD HASSAN (INTRODUCTION), - Indonesische Moderne Kunst/Indonesian Modern Art; Indonesian Painting since 1945. Exhibition Catalogue Gate Foundation, Amsterdam 21 April - 28th May 1993.
37395: INDONESIAN RAILROADS - - BESCHOUWINGEN omtrent het eventueel bouwen eener Staatslijn Tarik-Soerabaya.
36933: INDONESIAN LANGUAGE NEW SPELLING RULES - - PENGAJARAN BAHASA dan Sastra. Memuat masala Penjaran Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
36851: INDONESIAN LANGUAGE READER - - BAHASA INDONESIA Belajar membaca dan menulis.
36852: INDONESIAN LANGUAGE READER - - BAHASA INDONESIA Pelajaran Bahasa.
36850: INDONESIAN LANGUAGE READER - BAHASA INDONESIA bacaan.
36817: INDONESIAN REVOLUTION - - [The Indonesian Revolution]. Conference-papers Utrecht 17-20 june 1986.
2975: INDONESIAN POLITICAL PRISONERS [TAPOL]- - Politieke gevangenen op het eiland Buru. Indonesië's systeem van permanente gevangenschap.
2973: INDONESIAN EXPORTS - - Algemene Voorwaarden voor de Verkoop van Producten van de Organisatie Verenigde Exporteurs van Indonesische Producten/ Sjarat-sjarat Umum buat pendjualan Hasil-Hasil Bumi
2962: INDONESIAN & OCEANIAN ART- - Indonesië-Oceanië. Kunst uit particulier bezit. Tentoonstelling in het Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam van 27 juli-3 oktober 1965.
2961: INDONESIAN ART. - A loan exhibition from the Royal Indies Institute Amsterdam, The Netherlands. [Held at the Art Institute of Chicago, February 16 to March 31, 1949.
2955: INDONESIAN COLONIAL REVIEW - - Indonesia up to 1942. A review.
1459: INDONESIAN SCULPTURE EXHIBITED - - Catalogus der Tentoonstelling van Indische Beeldhouwkunst in het Gemeente-Museum te 's-Gravenhage, van 17 Sept
13316: INDONESIAN DEMOCRACY - - PARTAI DAN PAELEMEN Batu-batu Djarak dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia.
13165: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Sang Penju. (Buku Batjaan Kanak-kanak). Tket. ke-3(3rd. edn.).
13166: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Meme. Buku Batjaan Kanak-Kanak. Tjet. ke-3. (3rd. edn.).
13164: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Sang Beruk. (Buku Batjaan Kanak-kanak). tjet. ke-2 (2nd. edn.)
13159: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Meme. Buku Batjaan Kanak-kanak. Tjet. ke-3 (3rd edn.).
13160: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Sang Penju. (Buku Batjaan Kanak-kanak). Tjet. ke-3 (3rd edn.).
13158: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Sang Beruk. (Buku Batjaan Kanak-kanak). Tjet. ke-2 (2nd. edn.).
12670: INDONESIAN COOKING - - INDISCHE RECEPTEN voor het Electrisch Fornuis.
12604: INDONESIAN RAILWAYS TIME TABLE - - Perusahaan Kereta Api adalah perusahaan kita semua Pergunakanlah ia dengan sebaik-baknja.
12031: INDONESIAN LANGUAGE - - Bahasa dan Budaja. Madjalah ilmiah Populer. Tahun V, no. 1 & 3. (Oktober 1956/Pebruari 1957
11774: INDONESIAN COMIC - - Sejarah Hasan Husein.
11203: INDONESIAN MISSION - - JAARVERSLAG...van het Zendingshospitaal Pitoeloengan te Poerwodadi, afd. Grobogan, (Java).
11191: INDONESIAN TRADE - - HANDELDRIJVEN met Indonesië.
10894: INDONESIAN AGRICULTURE - EXPERIMENTAL GARDENS, - Production-figures of N.E.Indian experimental gardens/nurseries.
9106: INDONESIAN BOOK TRADE- - GIDS VOOR de tentoonstelling Het Nederlandse Boek rondreizende door Indonesië onder leiding van de VERENIGING VAN IND. BOEKHANDELAREN.
9399: INDONESIAN LANGUAGE COURSE- - BASIC Indonesian Language Course.
9591: INDONESIAN MOUNTAINEERING- - Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Bergsport. Mededeelingen No. 20 - Januari 1942.
9967: INDONESIAN COOKING- - Oost-Indisch Kookboek, bevattende meer dan 800 beproefde recepten, op nieuw vermeerderd en verbeterd met Diverse Recepten voor de Hollandsche in Inlandsche keuken. Gebakken, confituren, zuren, siropen...12e druk. 12th edn. [1st. c. 1960].
42941: INDONESIANTRADITIONAL DRES - - [Indonesian Adat-costume].
42940: INDONESIANTRADITIONAL DRES AND WEAPONS - - Aneka Pakaian Adat Senjata Tradisionil, Seri III.
42939: INDONESIANTRADITIONAL DRES AND WEAPONS - - Aneka Pakaian Adat Senjata Tradisionil, Seri II.
703: INDONESIË NU -
2990: INDONESIË'S TOEKOMST/INDONESIA DI KEMOEDIAN HARI. - Overzicht der Plannen van de Nederlandsche Regeering/Ichitisar rentjana² pemerintah belanda.
2989: INDONESIE - -A collection of offprints from the Dutch monthly Interntionale Samenwerking, with as theme the Republic of Indonesia as a developing country & the results
2984: INDONESIË 1965-1975 - 10 jaar militaire diktatuur. Orig. edn.
8946: INDONESIË ONTGROEND? - Profiel van Indonesië onder Suharto en de herstelde betrekkingen met Nederland.
56251: INDONESIËGROEP NIJMEGEN -NIJMEGEN TASKFORCE INDONESIA : - Tien jaar Generaalsbewin, de Neokolonisatie van Indonesië. (Eerste druk; First edition).
56694: INDONESISCHE NEDERLANDERS STUDIEDAG: - Programmaboekje Studiedag Indische Nederlanders III 14 juni 1991, Het verleden 1600-1942. Rijksuniversiteit Leiden. [Originele uitgave; Original edition].
57125: INDOVER BANK ANNUAL REPORT: - Annual Report 1993/94 Indover Bank [Indonesische Overzeese Bank]. [Original edition].
55953: INFANTRY REGULATIONS ROYAL DUTCH ARMY: - INFANTERIE-REGLEMENT Deel 1-No. 92a. De Exercitiën, Onderdeel A. ((I.R.=I.A). (Aanschrijving M. v. D. van 1 October 1932, IIe Afd. B. No. 80). [Originele uitgave; Original edition].
55948: INFANTRY REGULATIONS ROYAL DUTCH ARMY: - INFANTERIE-REGLEMENT Deel 1A-No. 92a, Tweede opgave van wijzigingen. (Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Defensievan 9 Februarui 1935, 2e Afd. B, Nr. 23). [Original issue; originele uitgave)
37398: INGELSE, T., - De Birmaspoorweg in Aquarellen. The Story of a Railway. Thailand-Burma Railway 1943-45 built by P.O.W. in the second worldwar.
54918: INGEN, H. VAN (PUBL.), - DARMO Soerabaja. [Originele Ansichtkaart/Oritincal picture postcard].
2993: INGHAM, F.T. & E.F. BRADFORD, - The Geology and Mineral resources of the Kinta Valley, Perak. Orig.edn.
40178: INGLIS, H.R.G., - The Contour Road Book of England. A Series of Elevation Plans of the Roads, with Measurements and Descriptive Letterpress. Orig.edn.
8440: INGLIS, A. - The White women's Protection Ordinance
46309: INGRAM, W., - A Little Bit One O.clock. Living with a Balinese Family. [First edn.].
2995: INIS NEWSLETTER- - (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies).
52452: INNELLA, ANNALISA D' (EDITOR), - WORLD WAR I. [First edition].
52462: INNES, R.A., - Non-European Looms in the collections at Bankfield Museum Halifax. [First edition].
52421: INNES, E., - The Chersonese with the Gilding Off. Introduction by Khoo Kay Kim. [Authentic facsim. reprint after the original of 1885].
44174: INSIDERS [J.T. MOJET, PUBL.], - Indische Pepertjes. Wist U, dat...2e druk. (2nd. edn.),
10904: INSTRUCTION BY MAIL - S.N.C., - Schriftelijke Normaal Cursus, Derde leerjaar. 1e-15e les. (of 40 each year).
2999: INSULINDE- - Insulinde. A brief survey of the Dutch East Indies.
9644: INSURANCE- - Binnenlandsche Vaart Risico Societeit.
40678: INTEN BAYAN (R. ADEBOI), - De legende van Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese Overlevering in dichtvorm naverteld. First edn.
57092: INTERIOR ARCHITECTURE DUTCH AND DUTCH EAST INDIES HOUSE - - Het Nederlandsche en Nederlandsch-Indische Huis Oud en Nieuw. Negentiende Jaargang, 1930. [Eerste en enige uitgave; First and only edition].
57174: INTERNATIONAL FEDERATION OF TRADE UNIONS, - No More War! Plus Jamais de Guerre! Nie wieder Krieg! Nooit meer Oorlog! Aldrig mere Krig! Nikdy Uz Valka! [Sixth edition]. `
42689: INTERNATIONAL EXHIBITION LUIK 1905 - - Op naar de Wereld-Tentoonstelling te Luik, 1905.
39039: INTERNATIONAL (UNIVERSAL) EXHIBITION PARIS 1889 - - Reports of the United States Commissioners to the Universal Exposition of 1889 at Paris, vol. I.
38829: INTERNATIONAL EXHIBITION BRUXELLES 1910 - - EXPOSITION Universelle de Bruxelles 1919. Plan[s] Officiel.
37774: INTERNATIONAL ROWING-CLUB COMPETITION IN THE NETHERLANDS - - PROGRAMMA van den Internationalen Roeiwedstrijd op Zaterdag 17 Juni 1916 op den Rijn aan 'S-Molenaarsburg.
10537: INTERNATIONAL EXHIBITION BRUSSELS 1910- - Catalogus der Nederlandsche Afdeeling. Brussel: Algemeene Internationale tentoonstelling, 1910
9804: INTERNATIONAL EXHIBITION- - The Red Book of Views of the Panama-Pacific International Exposition. Official Publication.
48870: INTERPARLIAMENTARY CONFERENCE - - XXXIV Conférence de l'Union Interparlementaire 1938.
49362: IOANNIS SECUNDVS HAGENSIS, - BASIORVM LIBER. [Original edition, thus],
43298: IONGH, J. DE, - Bij het Afscheid. In:Nieuwe Amsterdamsche Courant/Algemeen Handelsblad, year 121-no. 39652, Monday 30th August 1948.
55529: IPENBURGA, J.P. (PREFACE), - Tropical Africa-Netherlands East Indies before the Second World War: organized by the Afrika Instituut Leiden 1950. [First edition].
42276: IPPEL, C., - Drenthe Monumenteel. D'olde lantschap in foto's van nu. First edn.
46764: IRANSCHÄHR, H.K., - Râs-o-Niâs. Der Seele. Sehnen und Verlangerr Prosa. 3. vermehrte Aufllage. [3rd enlarged edition].
13563: IRIAN JAYA- - GEDENKBOEK, Een weg in de Wildernis. Gedenkboek ter gelegenheid van 25 jaar zending op Irian Jaya door de Groninger kerken (1956-1981).
7001: IRONSIDE, J., - Fashion as a career. Orig. edn.
37721: IRRIGATION ON JAVA - - FEESTELIJKE OPENING van de Bevloeiingswerken voor Noord-Krawang. 20 November 1925.
7003: IRWIN, J., - The Kashmir Shawl. 2nd impr.
7002: IRWIN, J., - The Shawls of Kashmir. Taken fr.:Country Life Annual, 1950.
45481: IRWIN, J., - Shawls. A study in Indo-European Influences. Orig. edn.
54836: ISAK, JOESOEF, - Misleidend beeld t.a.v. Soekarno. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thyus].
3002: ISHAK ABDUL AZIZ, - Special Guest. The Detention in Malaysia of an Ex-Cabinet Minister. First edn.
3003: ISHIGE, N., - The Galela of Halmahera. A Preliminary Survey.
8442: ISHIMARU, TOTA (LT.-COMMANDER), - Japan must fight Britain. 2nd. impression. [First english language edition, second impression, translated after the original japanese edition by G.V. Rayment].
53355: ISING, A. (EDITOR) - WALLACE ALFRED RUSSELL [1823-1913], - Wallaace's laatste Reizen door den Oost-Indischen Archipel voor Jonge Lezers bewerkt door Arnold Ising. [Eerste druk; First edition].
48951: ISKANDAR, DJOKO T. & S.N. KARTIKASARI (SERIES EDITOR), - The Amphibians of Java and Bali. First edition.
48917: ISKANDAR, DJOKO T. - PRANOWO MARTODIHARDJO, S.N. KARTIKASARI, - Amfibi Jawa dan Bali. Cetakan IV [fourth indonesian language impression].
45757: ISKANDAR, EDDY D., - Roman Picisan. Cetakan kedua. [2nd. edn.].
44089: ISKANDAR, N.ST., - Hoeloebalang Radja. Terdjadi di Pesir Minangkabau dalam tahoen 1662-1667. Cetakan kedelapan. (8th edn.).
36892: ISKANDAR, N.ST., - Pengalaman masa Ketjil.
3004: ISKANDAR, N.ST., - Udjian Masa.
3005: ISKANDAR, N.ST. & S. KARIM, - Mega Tjerah. Kitab Batjaan kelas II sekolah Rakjat. pt. 1, 2a-2b. 2nd. edn.
11022: ISLAM IN INDONESIA - GRAAF, J.H. DE, - Geschichte Indonesiens in der Zeit der Verbreitung des Islams und während der europäischen Vorherrschaft.
10598: ISLAM - KRAEMER, H., - Mededeelingen over den Islam op Ambon en Haroekoe. pp. 77-88; R.A. Hoesein Dajadiningrat, Een verzoek om een Mohammedaansch wetgeleerd oordeel over de Javaansche Ganagini-adat- a.o. artt. In:DJAWA, 7-no. 2.
7978: ISLAMIC ART -
10148: ISLAMIC ART-J.H. KRAMERS, - Over de Kunst van de Islam.
13049: ISLE OF WIGHT GUIDE BOOK - - A Pictorial and Descriptive Guide to the Isle of Wight, with walks and excursions by Motor, Rail and Steamer from each Centre.
54353: ISRAËL DE HAAN, JACOB, - Besliste Volzinnen. [Eerste druk; First edition].
47232: ISSY-SCHWART, M., - La Route de Corail. Un chasseur sous-marin aux Antipodes. [édition orginale/original edn.].
48753: ITALIAN FASCIST MUSIC - - Ini E Canzoni della Patria Fascista. Fasci All'Estero. [Edizione originale/original edition].
10594: ITALIAN FASHION QUARTERLY- - Made in Italy. A Style of Life. The International Magazine of the Italian Look. Vol. II-Nos. 2 & 3.
10335: ITALIAN MINIATURES - DOUWMA, R. (PRINTS & MAPS LTD.), - Exhibition [catalogue] of Italian Miniatures from the 14th to the 16th century, to be held from the 27 (sic!) November 1978, at our premises.
50238: IVANOVICI, J., - Donau-Wellen; Danube Waves. [cover title] For Pianoforte.
53997: IVANS (= JACOB VAN SCHEVICHAVEN), - Verborgen Angels: West-Indische Roman. [Eerste druk; First edition].
8444: IVENS, W.G. (COMP.) - A Dictionary of the language of Bugotu
7004: IVEY, G.F., - Carding and Spinning. A book for practical Mill Men.
53780: IVOI, PAUL D' [=PAUL CHARLES PHLLIPPE ERIC DELEUTRE, 1856-1915], - Krekel bij de Boksers (sic!) in China. [First dutch edition, freely translated and edited after the original french by ED. van den Gheyn Jr.].
53270: IVOI, PAUL D'[=PAUL CHARLES PHILIPPE ERIC DELEUTRE], - Dalia's Eed. [FIRST dutch edition, freely translated and edited by ED. Van Den Gheyn Jr. (1837-X), after the original french Le Serpent de Daalla(1903)].
56235: J.P. (ORGANIZER), - An Immortal touch of the Death Railway & River Kwai Bridge. [Covertitle only]. [First edition].
55595: J.H.HJ. CZ [SURVEYOR PAROCHIAL MAP SURABAYA], [DRAWN BY J.H.J. CZ.]. - Kaart van de Jurisdictie der Catholyke Parochie van Soerabaija.
45976: J.M.B. [INTROD.], - Een Galajapon omstreeks 1760/A Gala Dress about 1760. Orig. edn.
40194: J.H. [= J. HABBEMA] & H.B. [= H.D.H. BOSBOOM], - Een boekje over onze Oost. Voor hen die er niet geweest zijn. [Eerste druk; First edition].
36121: J.E.L. (NARRATOR), - Ten days in the Jungle. Orig. edn.
38092: JAARSMA, S., - Grond voor den Nederlander. 2e druk.
55445: JAARVERSLAG LANDBOUW VAN SURINAME: - Jaarverslag 1965-1966 van de Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname. [Originele uitgave; Original edition].
55296: JAARVERSLAG 1921 NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP N.B.G./ANNUAL REPORT 1921 DUTCH BIBLE SOCIETY, - Nederlandsch Bijbel Genootschap Algemeene Vergadering en Jaarverslag 1921. [Originele uitgave; Original edition].
54284: JAARVERSLAG INDISCHE TOONKUNST VEREENIGING: - Vereeniging tot Bevordering der Toonkunstin Nederlandsch-Indië: Jaarverslag over 1928 [overtitle]. [Originele uitgave; original edition].
53208: JAARVERSLAG EN VERGADERING 1915 NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP N.B.G./ANNUAL REPORT AND MEETING 1915 DUTCH BIBLE SOCIETY, - Nederlandsch Bijbelgenootschap 1915. [originele uitgave; Original edition].
55582: JAARVESLAG N.V. RUBBER CULTUUR MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM [ANNUAL REPORT RUBBER CULTIVATION COMPANY AMSTERDAM]: - JAARVERSLAG over het Boekjaar 1966 N.V. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
55581: JAARVESLAG N.V. RUBBER CULTUUR MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM [ANNUAL REPORT RUBBER CULTIVATION COMPANY AMSTERDAM]: - JAARVERSLAG over het Boekjaar 1965 N.V. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
55580: JAARVESLAG N.V. RUBBER CULTUUR MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM [ANNUAL REPORT RUBBER CULTIVATION COMPANY AMSTERDAM]: - JAARVERSLAG over het Boekjaar 1964 N.V. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
53691: [JACK = JIM KEASBERRY], FRANS D. KEUCHENIUS (COMPILER/EDITOR), - Dagboek van Jack [Jim Keasberry]. over Djoernatan en Ngawi II op Java in 1945 [covertitle]. [Originele uitgave; Original publication, thus].
53516: JACKSON, P.R. (MANAGING DIRECTOR THE SPERRY GYDROSCOPE COMPANY LTD.]. - The Sperryscope [Magazine]. [Original edition].
45865: JACKSON, D., - Java Nightmare. An Autobiography, 1942-1945. Orig. edn.
44955: JACKSON, R.N., - Immigrant Labour and the Development of Malaya, 1786-1920. Orig. edn.
39874: JACKSON, D., - Nachtmerrie op Java. Het leven in de vrouwenkampen tijdens de Japanse bezetting, 1942-1945. Translated into dutch after the orig. english edn. Java Nightmare: an Autobiography. Introd. by M. Ferguson.
3016: JACKSON, J.J., - Sarawak. A geographical survey of a developing state.
3017: JACKSON, K.D., - Traditional Authority, Islam, and Rebellion. A study of Indonesian Political Behavior. 1st.
10632: JACKSON, M., - What they wore. A history of Children's Dress. orig. edn.
8068: JACOB, G. & H. JENSEN (EDITORS), - Das chinesische Schattentheater.
56907: JACOB, HEINRICH EDUARD (1889-1967), - Jacqueline en haar Japanners. Een kleine roman. [First dutch language edition, translated from the original german by M. Dutric].
52584: JACOB, M. [= JACOB VREDENBREGT], - De Opstand. [Eerste druk; First edition].
36988: JACOB, H.K. 'S., - De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De Memories en Instructies betreffende het Commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. [The dutch in Kerala 1663-1701.Memoranda and instructions concerning the Malabar Command of the United
3018: [JACOB, E.H. 'S] - De Rigting en uitvoerbaarheid van het Wetsontwerp tot vaststelling der Gronden, waarop Ondernemingen van Landbouw en Nijverheid in Nederlandsch-Indië kunnen worden gevestigd, onderzocht en beoordeeld.
51870: JACOBS, G.F., - Wedloop met de Moesson. [First dutch edition translated from the original english Prelude to the Monsoon, by Johan de Rooy].
51776: JACOBS, ELS M., - In het Kielzog van de Verenigde Oost-Indische Compagnie; JOS VAN DEN BORNE, Voorouders in dienst van de VOC; R. DE NEVE & Y. PRINS, Indische Familienetwerken in de VOC-tijd. [And 4 other contributions on the VOC]. Published in:Jaarboek van het Centraal Bureau voor Geneologie, 2002
50907: JACOBS, ELS M., - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw. [Eerste druk; First edition].
50904: JACOBS, J. & J.J. MEIJER - De Badoej's. Eene Ethnographische schets.
48161: JACOBS, E.M., - Varen om Peper en Thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie. [Eerste druk/first edition].
42161: JACOBS, HERM. J., - Reizen en Pleisteren. Een serie aardrijkskundige leesboeken voor het Lager Onderwijs, III: Naar en in Ned. Indië. First edn.
12297: JACOBS, A., - Ontwortelden.
11575: JACOBS, H., K. POSTEMA & H. WIGBOLD, - Nederlandsch Indië 1945, Indonesië 1949, Achter Het Nieuws 1969.
54365: JACOBSE, MUUS, - De drie kooien en andere gedichten. Tweede druk [Second edition].
49581: JACOBSEN JENSEN, J.N. (EDITOR), - Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van Reizen in Nederland door Vreembelingen vóór 1850. Bewerking der brokroonde antqoorden op een van wege het Genootschap Amstelodamum uitgeschriven Prijsvraag. [Eerste druk/first edition].
7007: JACOBY-IKLÉ- - Naalden werken Wonderen/The wonders of needlework/Aiguilles, créatrices de merveilles. Vier eeuwen borduurwerk van vele landen uit de collectie Jacoby-Iklé. Exhibition catalogue Museum Willet-Holthuysen, Amsterdam.
7005: JACOBY, H. - Eine Sammlung orientalischer Teppiche. Beitrag zur Geschichte des orientalischen Teppichs an Hand von 47 durch die Persische-Teppich-Gesellschaft gesammelten Knüpfarbeiten der letzten 4 Jahrhunderte.
7006: JACOBY, H. - ABC des echten Teppichs. Orig.edn.
3026: JACOMETTI, A.W.A., - Handleiding bij het onderwijs in de waterbouwkunde aan de technische scholen in Nederlandsch-Indië.
7008: JACQUES, R. - (introd
3027: JACQUES, N., - Reise nach Sumatra. Schicksale von Menschen und Tieren. First edn.
11784: JACQUES, A. (INTROD.), - Chili. Volksverzet met naald en draad. Transl. fr. the orig. french.
39794: JACQUET, L.G.M., - Aflossing van de Wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indië. First edn.
45345: JACQUOT, J. (COMPILER/EDITOR), - Les Fêtes de la Renaissance. Orig. edn. [Édition originale].
43623: JADÉJA, V. (PRINCESSE), - Kantjil. L'Enfant de Sumatra. [Édition originale/original edition].
7010: JAEGER, G., - Health Culture. Translated and edited after the original german into english by L.R.S. Tomalin. New revised edn.
49642: JAEGER, W., - Van Ginds. Herinneringen van een jong Invalide. Tweede Bundel: Op Zee. [Eerste nederlandse druk/first dutch language edition].
45247: JAENICKE, F., - Handbuch der Ölmalerei. Nach dem heitigen Standpukte und in vorzugsweiser Anwendung auf Landschaft, Marine und Architektur. Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. [sixth expanded and revised edition].
3876: [JAEOGOR, A.C.], - Madoereesche Gesprekken.
7012: JAGER MEEZENBROEK-VAN BEVERWIJK, L.P.J. DE, - Leerboek voor het Klossen van Kantwerk.
6313: [JAGER, A.] (PHOTOGRAPHER), - Album de Costumes des Pays Bas.
48774: JAGER GERLINGS, JOH. H., - Sprekende Weefsels. Studie over ontstaan en betekenis van weefsels van enige Indonesische Eilanden; Telling Textiles. Study on the Origin and Meaning of Textiles of some Indonesian Islands. [Eerste druk/first edition].
52761: JAGT, BOUKE B, - De Muskietenoorlog en andere verhalen. [Eerste druk; First edition].
50791: JAGT, M.B. VAN DER - Memoires. [Eerste druk; First edition].
49900: JAGT, B., - Ijzeren Chrysant. [Eerste druk/first edition].
45268: JAGT, M.B. VAN DER, - Bali-reis. Orig. edn.
54287: JAHNASS, ILSE (COMPILER/LAY OUT), - Droomland Oostenrijk. [Originele uitgave; Original edition].
3034: JAIN, R.K., - South Indians on the Plantation Frontier in Malaya.
50755: JAIWANT PAUL, E., - Arms and Armour; traditional Weapons of India. [First edition, thus].
56999: JAKARTA CITY MAP: - Jabotabek Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi. [Jakarta City plan, first edition, thus.].
56131: JAKARTA CLAIM AND RECLAIM: - The Dutch and Asia. The historic Potentials of Jakarta. /Belanda dan Asia. Potensi Historis Kota Jakarta. [First edition;Cetakan pertama].
55781: JAKARTA CITY PLAN: - D.K.I. JAKARTA.
53704: JAKARTA CENSUS 1971: - PendudukPopulation of D.K.I. Jakarta Raya. [Original edition].
52007: JAKARTA PLAN - - DKI JAKARTA. [Fold. Plan of Central Jakarta, Indonesia].
51658: JAKARTA PLAN - - PETA LOKASI bandgunan Cagar Budaya Di Propinsi DKI Jakarta. [Original edition].
51597: JAKARTA MUSEUMS GUIDE - - Guide to Museums of DKI Jakarta Province. [Original edition],
46024: JAKARTA MUSEUM GUIDE - - Guide to Museums of DKI Jakarta Province. Orig. edn.
36638: JAKARTA RAYA - - JAKARTA. City of beautiful happenings. (title on dustjacket).
3035: JAKUB, U. & AMIR TAAT NASUTION - Kamus-Politik. 9th edn.
49962: JALHAY, S.M., - Allen Zwijgen. [Merdeka en Andjing Nica tot Apra, subtitle on front cover]. Vierde druk [fourth edition].
51379: JAMAICA INDEPENDENCE COMMEMMORATION - - One People. [First edition].
40712: JAMES, M.R., - Abbeys. With an additional chapter on Monastic life and Buildingsby A. Hamilton thomspon. 2nd. impression.
47134: JAN LAVIES (1902-2005) - ADVERTISING & PUBLICITY - - Waroong Djawa. Den Haag-Scheveningen/La Haye - Scheveningue, Holland.
47133: JAN LAVIES (1902-2005) - ADVERTISING & PUBLICITY - - Waroong Djawa. Den Haag-Scheveningen/La Haye - Scheveningue, Holland.
37251: JANISTYN, H., - Kosmetisches Praktikum. First edn.[1 vol. in 2nd. printing].
13473: JANITCH, V., - Fun with Historical Costume. Frist edn.
43659: JANNEL, CL. & F. LONTCHO, - Sumatra. [Édition originale/original edition].
7016: JANS, M. - Alles over Make Up
54044: JANS, J. & EVERHARD, - Gevel-en Stiepeltekens Oost-Nederland. Vijfde druk [Fifth edition].
48163: JANS, J., - Langs oude Drentse boerderijen. [Eerste druk/first edition].
41047: JANS, J., - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland. First edn.
7018: JANSEN, B. (INTROD.), - De Japanse Kimono. Ziel van een Volk. Exhib. catalogue Gemeentemuseum Den Haag, 19 December 1958-2 Februari 1959.
7017: JANSEN, B., - Laat Gotisch Borduurwerk in Nederland. Orig. edn.
55995: JANSEN, ELLY, SPENCER KOPIJN, INGE WOUTERS, - Het Indonesisch Kookboek van A tot Z. [Eerste druk; First edition].
55724: JANSEN, C.W. [COMPILER], - [Gedenkboek] Senembah Maatschappij1889-1939. [Originele uitgave; Original edition].
53223: JANSEN, P., - Notes on Malaysian Grasses, II. [Original Issue].
52996: JANSEN, P., - Notes on Malaysian Grassess III. Reprinted from:Acta Botanica Neerlandica, Volume 2 (3), 1953 (Publ. October 1953).
49291: JANSEN VAN GALEN, J., - Nieuw Guinea ons laatste Oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen doom van een Papoea-natie. [Eerste druk/first edition].
46905: JANSEN, G.H., - Verzonken spoor. Gesprekken met oud-werknemers van de spoorwegen. Introd. by L.F. Ploeger. [Eerste druk/first edn.].
40065: JANSEN, L., - De Koophandel van Amsterdam. Een critische studie over het Koopmans-Handboek van Jacques le Moine de L'Espine et Isaac le Long.
38401: JANSEN, B. - H. OVERDUIN & J. SILLEVIS(COMP.), - Nederlands kostuummuseum zienderogen. Orig. edn.
8445: JANSEN VAN GALEN, J. - Nieuw Guinea ons laatste oorlogje. In:Haagsche Post, 27 (10 Juli 1982, ff.).
3040: JANSEN, G., - Vreemde Oosterlingen. First edn.
3038: JANSEN, G., - Grantrechten in Deli.
277: JANSEN, T. & J. ROGIER - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de Socialistische Gemeentepolitiek.
13083: JANSEN, D., - Oud-Utrecht. Stadsschoon en Monumenten. With a preface by W. Vogelsang.
51320: JANSMA, K. (PREFACE), - Handelingen van de Vaderlandsche Club: Tweede Reeks September 1916-December 1917. [Eerste druk; First edition].
46398: JANSONIUS, H[ELLA], - Toetie's moeilijke eerste jaar. [Eerste druk/First edn.].
10848: JANSONIUS, F., - Lodewijk van Deijseel.
52385: JANSSEN, H.A., - Gezondheidsleer voor den Soldaat [Covertitle]. 2e, door het Departement van Oorlog eenigzins gewijzigde druk [Second slightly revised edition by the Ministry of Defence].
39477: JANSSEN, H.A., - Gezondheidsleer voor den Soldaat. Door het departement van Oorlog eenigzins gewijzigde druk (1911). Ongewijzigde herdruk (1914) van den eenigzins gewijzigden druk. (reprinted after the slightly revised edn. of 1911).
38034: JANSSEN, H., - Paul Gavarni, 18040-1866. Aquarelle, Handzeichnungen und Lithographien.
3043: JANSSEN, C.W., - De Bataks als exploitanten van hun eigen gebied. Offprint from:Koloniaal Tijdschrift, 1924-No. 4.
43288: JANSSONIUS, JOH. (1588-1664), - Comitatus Zutphania. Exc. Joh. Janssonius.
44722: JANSZ, P., - Nederlandsch-Javaansch Woordenboek. 5e weder vermeerderde druk. (5th. enlarged edn.).
43998: JANSZ, P., - Supplement op het Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek van Gericke-Roorda. Orig. edn.
43506: JANSZ., P. (COMPILER), - Practisch Javaansch-Nederlandsch Woordenboek met latijnsche karakters. Tweede, verbeterde en veel vermeerderde druk bewerkt en voortgezet door P. Ant. Jansz. [2nd., enlarged and much corrected edition, edited and continued by P. Ant. Jansz.).
37809: JANSZ, P., - Nederlandsch-Javaansch Woordenboek. 5e weder vermeerderde druk. (5th. enlarged edn.).
53434: JANTZEN, H.F. - Tweehonderd Vijftig jaren Blauswel. Een en ander uit de geschiedenis van de N.V. Verffabrieken Avis Westzaan 1701-1951. [Eerste druk; First edition].
44926: JANTZEN, W., - Geopolitik im Kartenbild. Indien und der Indischen Ozean. Orig. edn.
47772: JANZE, A.O., - Aquariumtechniek 1: Inrichting en verzorging. [Eerste druk/first edition].
8074: JAPAN TRADE GUIDE - - Japan Trade Guide with a Comprehensive Mercantile Directory 1935
8075: JAPAN SPECIAL ISSUE DE LOCOMOTIEF - - [DE LOCOMOTIEF]; Supplement: Het Verre Oosten; Japan - Nummer.
8072: JAPAN IN TRANSITION. - JAPAN IN TRANSITION; Some views on the impact of the Meiji Restoration on the modernization of Japan.
8036: JAPAN ADVERTISER- - Enthronement of the One Hundreth and twenty fourth Emperor of Japan. Orig. edn.
55243: JAPAN YOKOHAMA ALBUMEN PRINT: - JAPON: Yokohama. [Original late nineteenth century phiotograph, Albumen Print].
53885: JAPAN GREAT EARTHQUAKE 1923: - PROGRAMMA JAPAN-AVOND te geven door Japanners ten bate van het zwaar getroffen Japan. Deli Bioscoop op Maandag 29 October 1923 ten 9. U. N.M. [Cover title).
51210: JAPAN STEREO PHOTO CARD - - Japan, Japanerinnen im Festkleide. [Original Stereo Photo card].
51211: JAPAN STEREO PHOTO CARD - - Japan, Gesangunterricht.. [Original Stereo Photo card].
51123: JAPAN PHOTOGRAPHY - - Collection of 48 original colour photographs partly finished by hand in colour.
49521: JAPAN TOURISM AND TRAVEL - - Japan. [Original edition].
47260: JAPAN TRAVEL IN PICTURES - - Japon. Types, Costumes & Moeurs. [édition originale/original edition].
47259: JAPAN TRAVEL IN PICTURES - - Japon. Paysages et Monuments. [édition originale/original edition].
47258: JAPAN TRAVEL IN PICTURES - - Japon. Moeurs et Usages. [édition originale/original edition].
46854: JAPAN EXHIBITION GUIDE BREDA MUSEUM - - Japan, Oud naast Nieuw. 20 April-27 Augustus 1972. Gids. Orig. edn.
46590: JAPAN PICTURE POSTCARDS - - Tour Japonaise. Orig. edn.
42784: JAPAN TOURISM - - Japan. [title on front wrapper]. Orig. edn.
42200: JAPAN RAIL TRAVEL GUIDE- - Livret-Guide du Japon. Orig. edn.
1912: JAPAN FINANCIAL ANNUAL REPORT - - The EightFinancial and Economic Annual of Japan, 1908. [First edition].
11870: JAPAN TOURISM - - POCKET GUIDE to Japan. With special reference to Japanese Customs, History, Industry, Education, Art, Accomplishments, Amusements, etc..
11210: JAPAN PILOT - - Japan Pilot, vol. II: Comprising Nansei Shoto, the Eastern, Western, and North-western Coasts of Kyushu; the southern coast of Shikoku...6th edn.
11209: JAPAN TOURISM - - Petit guide du Japon. [Édition originale; First edition].
11206: JAPAN WORLD FAIR SPECIAL CATALOGUE - FISHING INDUSTRY. Descriptive catalogue. [oRIGINAL EDITION].
8117: JAPANESE EDUCATION - - Outline of Education in Japan.
8076: JAPANESE LANGUAGE STUDIES - Japanese Language in the United States [in the U.S.A.]. A Report of the subcommittee on Japanese language training; Study of the Joint Committee on Japanese Studies. [Original edition].
8026: JAPANESE SWORDFURNITURE - AUCTION CATALOGUE, - Catalogue of the Renowned collection of Japanese Swordfurniture of the late General J.C. Pabst, which will be sold by auction by Van Stockum's Antiquariaat (J. Kuipers)...Tuesday the 26th of June 1956....
7019: JAPANESE MILITARY UNIFORMS - - Die Japanische Armee in Ihrer gegenwärtiger Uniformierung. Nebst Erläuterungen und Mittheilungen über Organisation, Eintheilung und Stärke der japanischen Armee. Orig. edn.
55684: JAPANESE PRE-WAR MERCHANT NAVY: - A collection of captioned monochrome photographs featuring japanese merchants under steam.
55113: JAPANESE ARMY CIVIL DEFENCE [HEIHO] HANDBOOK SHOWA 2602 [1944]: - Marilah membela Tanah Air Kita, dengan darah daging Kita! Kitab penoentoen pembelaan Tanah Air Oentoek oemoem
49834: JAPANESE CAMP PAPER MONEY - THE PHILIPPINES, - [A small collection of 5 original Japan issued Internment Camp Paper Money].
47166: JAPANESE BOOKMARKER - - [A tiny bookmarker from japanese origin].
47165: JAPANESE BOOKMARKER - - [A tiny bookmarker from japanese origin].
46954: JAPANESE [WOODBLOCK] PRINTS - AUCTION SALE CATALOGUE THEODOR SCHEIWE - -Sale catalogue Japanese Prints, Paintings, illustrated books and drawings from the collection of the Late Theodor Scheiwe, Part I. Tuesday, March 21, 1989.
45450: JAPANESE CAMPS - - Japanse Krijgsgevangenenkampen. Orig. edn.
45072: JAPANESE HONORARY DEBTS, THE FOUNDATION OF - ANNUAL REPORT, - Japanse Ereschulden in Woord en Beeld, 1990/1991.
44098: JAPANESE CAMPS IN INDONESIA - - [Official programme of the unveiling of a monument in honor to the female victims of the japanese concentration camps in Indonesia].
43878: JAPANESE OCCUPATION OF INDONESIA - - De Protestantse Kerk in Indonesië tijdens bezetting en terreur.
43754: JAPANESE TOURISM - - How to See Nara. Orig. edn.
43753: JAPANESE TOURISM - - Hompa Hongwanji. Orig. edn.
43750: JAPANESE TOURISM - - How to see Nikko. Orig. edn.
43751: JAPANESE TOURISM - - How to see Miyanoshita and Hakone. Orig. edn.
43747: JAPANESE TOURISM - - How to see Osaka [and Environs]. Orig. edn.
43748: JAPANESE TOURISM - - How to see Kyoto. Orig. edn.
43744: JAPANESE TOURISM - - Souvenirs- What and Where? Revised edn.
43746: JAPANESE TOURISM - - How to see Gifu. 2nd. edn.
43742: JAPANESE TOURISM - - How to see Izu Peninsula. Orig. edn.
43740: JAPANESE TOURISM - - How to See Huzi Hakone National Part. Miyanosita, Five Huzi Lakes, Mt. Huzi. Orig. edn.
43741: JAPANESE TOURISM - - How to see Kobe. Orig. edn.
4323: JAPANESE CAMPS - NEDERLANDERS - in de Japanse Kampen. Tekeningen en voorwerpen gemaakt in burgerinternerings- en krijgsgevangenenkampen 1942-1946.
40690: JAPANESE CAMPS IN NORTH SUMATRA - - NOORD SUMATRA in Oorlogstijd. Oorspronkelijke Dagboeken uit Interneringskampen. [Original edition].
40143: JAPANESE OCCUPATION OF COLONIAL INDONESIA - - Nederlands-Indië in Oorlogstijd. De Japanse bezetting. [Exhibition-Catalogue] Museum voor het Onderwijs den Haag, 8 December 1981-9 Mei 1982.
37137: JAPANESE CAMPS - LIBERTAS EX VERITATE - - Uitgave van de Organisatie van Reuinisten der Societas Studiosorum Reformatorum ter Herdenking van Haar Leden, omgekomen ten gevolge van de japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië van Februari 1932-Augustus 1945.
36788: JAPANESE TOPOGRAPHICAL ALBUM - - [Album topographical images of Japan].
36258: JAPANESE PRINTS EXHIBITION CATALOGUE - CHR.UHLENBECK(INTROD.), - Japanse Prenten. 'n drukkunst apart! [Exhibition Catalogue], Groningen 14-5/11.6.83.
2527: JAPANESE LANGUAGE MANUAL - - Handleiding [der] Nipponsche Taal. [Originele uitgave; Original edition].
41305: JAPIKSE, N., - De Uitbarsting. Orig. edn.
55463: JAPING, H.W., - Rapport betreffende een literatuurstudie over het zagen van Hout.
40953: JAPPE ALBERTS, W., - Grepen uit de Gelderse Historie.
7022: JAQUES, R., - Deutsche Textilkunst in Ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart.
7020: JAQUET, P. (PREFACE), - Exposition Kimono, 1er Mars-18 Mars 1985. Musée de l'Impression sur Etoffes Mulhouse.
55123: JAQUET, F.G.P. (COMPILER,1937-2003), - Gids van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië, 1816-1942. [Proof copy].
51987: JAQUET, F.G.P. (COMPILER), - Overzicht van Publikaties uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 1851-1976.
39790: JAQUET, L.G.M., - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen. Orig. edn.
3047: [JAQUET, L.G.M.], - Ten Years of Japanese Burrowing in the Netherlands East Indies. Official Report of the Netherlands East Indies Government on Japanese subversive activities in the Archipelago during the last decade. First (and only) english edn, transl. after the orig. dutch restricted edn.
7021: JARRY, M., - La Tapisserie. Art du XXème Siècle.
36469: JARRY, M., - Wandteppiche des 20. Jahrhunderts. Transl. fr. the orig. french by U. Vogel-Roeder.
51600: JASPAN, M.A., - Social Stratification and social Mobility in Indonesia. A trend Report and annotated Bibliography. Second enlarged edition.
8176: JASPER, J.E. - Tengger en de Tenggereezen, pt
53773: JASPER, J.E., - Geestelijke waarden en Vrijmetselarij. Deel I: De Leerling. [Eerste druk; First edition],
53141: JASPER, J.E. & PIRNGADIE (RADEN MAS), - Geschiedenis en algemeen overzicht van Inlandsche Wapensmeedkunst. PHOTOCOPIED from: Jasper en Pirngadie, De Inlandsche Kunstnijverheid, vol. IV: De bewerking der niet-edele metalen....Chapter IX.
52622: JASPER, J.E. (1874-1945), - Van Java's Wegen. [Eerste druk; First edition].
50550: JASPER, J.E. & PIRNGADIE (MAS), - De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië, [Volume] V: De Bewerking van Niet-edele metalen; Koperbewerking en Pamorsmeedkunst)
45374: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE, - De Weefkunst. Orig. edn.
3049: JASPER, J.E., - Eenige proeven van Indische Houtsnijkunst. Published in:Het Huis Oud en Nieuw, Volume VII (1909).
3051: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE, - Het Vlechtwerk. (De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië, I.).
44302: JASSIN, H.B., - Gema Tanah Air. [Echo of the Fatherland]. Prosa dan Puisi 1942-1948. Orig. edn.
55767: JASTROW, JR., MORRIS, - The War and the Bagdad Railway. The Story of Asia minor and its Relation to the present Conflict. Second impression with a new Preface.
755: JAVA MOTOR CLUB (COMPILER), - Handboek voor Toerisme in Nederlandsch-Indië. Samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motorclub.
710: JAVA TENGAH - - Kicau Kepodhang I Tujuh Penyair Jawa Tengah.
56986: JAVA TOURIST MAPS: - Kaart van Oost-, Midden en West Java. Map of East-, Central and West Java. [Originele uitgave; Original edition].
56128: JAVA BALI TOURING GUIDE: - Java Bali Motor Touring Guide. Cetakan ke VI [6th updated edition].
55647: JAVA TOURISM: - Java Touristmap Garoet and Environs. New edition.
54165: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Verslag over de Jaren1940 tot en met 1946. [Originele uitgave; Original publication].
54164: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Verslag over de Jaren1940 tot en met 1946. [Originele uitgave; Original publication].
54163: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Acht en Dertigste [38th]Jaarverslag 1939. [Originele uitgave; Original publication].
54162: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Zevenendertigste [37th]Jaarverslag 1938. [Originele uitgave; Original publication].
54161: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Achttiende [18th] Jaarverslag 1919. [Originele uitgave; Original publication].
54160: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Vijftiende [15th] Jaarverslag 1916. [Originele uitgave; Original publication].
54159: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Dertiende [13th] Jaarverslag 1914. [Originele uitgave; Original publication].
53881: JAVA AND MADURA ARCHAEOLOGICAL REPORTS: - RAPPORTEN van de Commissie Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera, 1913. [Eerste druk; First edition].
53880: JAVA AND MADURA ARCHAEOLOGICAL REPORTS: - RAPPORTEN van de Commissie Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera, 1912. [Eerste druk; First edition].
53536: JAVA TOURISM: - Tourism-1969: Central Java Year. Central Java. [First edition].
51719: JAVA TRAVEL IN DE AARDE EN HAAR VOLKEN (1882), - Zes Weken op Java...pp.17-32; pp.89-104; And other travelogues through the Algerian Sahara, Belgium, The Caucasus, Egypt, Murri (The Himalayas), Palestinia and Panama. Published in: De Aarde en haar Volken, 18884. .
51680: JAVA-MADURA RAILWAY MAP - - Spoor-en Tramwegkaart van [Oost] Java en Madoera.
51457: JAVA DERBY CALENDAR 1931- - JAVA Ren-Kalender 1931. [Originele uitgave; Original edition].
49512: JAVA BALI TOURIST MAP - - Java Bali Kilometer & Tourist Map. [First edition].
48868: JAVA MAP - - Java en Madoera. Aangevende den stand der invoering van de nieuwe landrente-regeling op 1 Januari 1913 (Staatsbladen 1896 no. 126 en 1907 No. 277).
47944: JAVA MOTOR CLUB AFSTANDSTABELLEN - - Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. Afstandstabellen 1926 [negende uitgave/ninth issue].
47293: JAVA TOURIST GUIDE - - Java the Ideal Tourist Resort. Orig. edn.
47129: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 99e Boekjaar 1947-1948 en het 121e Boekjaar 1926-1927.
47112: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 109de Boekjaar 1936-1937. Orig. edn.
47110: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 111de Boekjaar 1938-1939. Orig. edn.
47106: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 120e Boekjaar 1947-1948 en het 121e Boekjaar 1948-1949.
46865: JAVA MANUAL - - Java (Tanah Djawa). [Java. Handleiding bij de Werkcollectie Java. Title on front wrapper].
46650: JAVA SEA BATTLE 1942 - DOORMAN, K., - K.W.F.M. Doorman Schout Bij Nacht. Ik val aan, volgt mij. Slag in de Java Zee 27 Februari 1942.
46619: JAVA - DJAWA - Djawa-Koena. [Orig. edn.].
46431: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1948-1949. Orig. edn.
46432: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1947-1948. Orig. edn.
46430: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1950-19517. Orig. edn.
46429: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1946-1947. Orig. edn.
44987: JAVA - MAP, - Java. [map of].
42419: JAVA MISSION - - Oost-Java. Nederlandsch Zendingsblad. Maandblad van de Samenwerkende Zendingscorporatties. 24e Jaargang Nr. 7.
42030: JAVA TOURIST GUIDE - - Trips in the Isle of Java. Useful Information for Travellers in Java. Orig. edn.
41342: JAVA TOURISM - - Come to Java. 3rd. edn.[1926-1927].
40417: JAVA MEMORANDA - - Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah).
39587: JAVA PRINCIPALITIES [VORSTENLANDEN] LAND-LEASING SYSTEM - N.N., - The Motives that have lead to the issuing of the [new] Regulations of 1918 concerning the leasing of Land in the Principalities.
38926: JAVA IN THE SATURDAY MAGAZINE, - Javanese sketches...I-IV.
38885: JAVA-BODE, - Oorlog in den Pacific. Japan val Hawaii en Manila aan!
38179: JAVA SEA BATTLE 1942 - DOORMAN, K., - Karel Doorman Fonds.
37690: JAVA-CHINA-JAPAN-LINE ALBUM - ADOLFS, G.P., - Bali and Java. Orig. edn.
36191: JAVA TOURISM - D.H. DRAKEFORD, - To Java by the Nederlandroyal Mail Line. Information from the General Passenger Agent: D.H. Drakeford-London.
36112: JAVA HYMNS - - KIDUNGIPUN Pasamuan Kristen Djawi.
3061: JAVA DEPICTED - NANYO & CO. OFFICES, - Album of Centraal (sic!) Java. First edn.
2521: JAVA TOURISM - HANDBOEK VOOR TOERISME - HANDBOEK voor Toerisme in Nederlandsch-Indië.
11212: JAVA - SKETCHES OF JAVA, - Geographical sketch/Sketch of the Natives/Sketch of the natural productions of Java/Manners and Customs of the Javanese.
716: JAVANESE HOUSEHOLD MANAGEMENT: - Kosten van Levensonderhoud der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera 1920-1924/ (Cost of Living of the Native Population on Java & Madura) 1920-1924
57081: JAVANESE CULTURE PAPERS: - The Heart of Javanese Culture [A collection of papers]. [First edition].
53048: JAVANESE LANGUAGE READER - - Lajang Babasan Lan Saloka. [First edition].
44703: JAVANESE ART OF POETRY - - Inleiding tot de Javaanse Poesie (sic!). [title on label on front wrapper].
10326: JAVANESE FAIRYTALE - - De sluwer reiger en de slimme krab. Oud-Javaans sprookje.
51549: JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ - - Javasche Cultuur Maatschappij 1890-1940. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 3 Maart 1940. [Eerste druk; First edition].
3071: JAVASCHE HYPOTHEEKBANK- - Statuten der Naamlooze Vennootschap 'Javasche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam. Concept.
56430: JAY,ROBERT R. - Javanese Villagers. Social Relations in rural Modjokuto. [First edition].
3072: JAY, R.R., - Religion and Politics in Rural Central Java.
53521: JEANNEL, J., - De la Prostitution dans les grandes Villes au Dix-neuvième Siècle et de l'Extinction des maladies vénériennes ...pécédé de documents relatifs à la Prostitution dans l'Antiquité. Deuxième éditionrefondue et complétée par des documents nouveaux. [revised edition with new documents].
36599: JECHT, H., - Lotte Hofmann. Textile Bilder 1950-1981. Catalogue of an exhibition.
46447: JEHOVAH'S WITNESSES INDONESIA - - Menara Pengawal Memberitakan Kerajaan Yehowa.
38255: JEKYLL [JEKYLL'S LTD.], - [A few hints and a little Advice] on the Care [and Preservation] of Old Rugs. 3rd edn.
56269: JELLEMA, G., - Handleiding van het Kaatsen. [Eerste druk; First edition].
46379: JELLEMA, H. & ALPHONS F.J. LEYSEN (EDITORS), - Oude Ansichten van Castricum. Tweede druk. [2nd. edn.].
51016: JELLINEK, J. STEPHAN, - Parfum de Droom in een Flacon. De aard en het effect, de keuze en het gebruikvan klassieke en moderne geuren. [First dutch edition traslated from the original Gerkan Parfum-der Traum im Flakonby Pieter Cramer].
56657: JEMBER PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Jember.
46330: JENDRA, W., - Pan Balang Tamak dan kawan-kawannya yang cerdik [second printing].
52469: JENKINS, ARTHUR D. (TEXT TO CAPTIONS), - Rugs of the Near and Middle Eastfrom the collections of Arthur D. Jenkins H. McCoy Jones. The textile museum June 22-Sept. 20, 1963. [Original edition].
11662: JENKINS, H., - The life of George Borrow. Compiled from unpubl. official documents. His works, correspondence, &c... 2nd. printing.
44147: JENNINGS, C.O. (CAPTAIN MICK JENNINGS R.E.), - An Ocean without shores. Reprinted.
7024: JENNY, J.J. - Over de betekenis der Kleding; &: iets over de ontwikkeling der Europese Kleding; &: Onhygiënische modes; &: vraagstukken met betrekking tot de hygiëne der kleding. In:CIBA tijdschrift, nr. 29.
13047: JENNY, H., (ET.AL.). - Kunstführer der Schweiz. Ein Handbuch unter besonderer Berücksichtigung der Baukunst. 4. zum Teil revidierte Aufl.
8446: JENS, JOH., - Het Insos en het K'Bor feest op Biak en Soepiori -WITH: J.
50620: JENSEN, KARSEN SEJR, - Den Indonesiske Kris - ent symbollader våben-. [First edition].
49991: JENSEN, AD.E., - Die drei Ströme. Züge aus dem geistigen und religiösen Leben der Wemale, einem Primitiv-Volk in den Molukken.
11213: JENSEN, HJ., - Ziekten van de Tabak in de Vorstenlanden. First edn.
3079: JENSMA, TH.E., - Doopsgezinde zending in Indonesië. [Original dissertation Amsterdam municipal university].
55805: JENTINK, D.P., - Aanteekeningen op het Plan van een Onderzoekingstocht in Midden-Sumatra en op de vijf eerste nommers der berichten ontleend aan de rapporten en correspondenten, ingekomen van de leden der Sumatra-Expeditie. Separated from TAG, Vol. VIII, 1879,
52780: JERDAN, GABRIEL (BROTHER) (EDITOR), - Year Book of the Grand Lodge of Antient Free and Accepted Masons of Scotland. [twenty-sixth edition].
3081: JERMY, A. CLIVE & K.P. KAVANAGH (EDS.), - Guning Mulu National Park, Sarawak. An account of its environment and Biota being the results of the Royal Geographical Society/Sarawak Government Expedition and Survey 1977-1978, Part I.
3083: JESHURUN, CH., - The growth of the Malaysian Armed Forces, 1963-73. Some Foreign Press Reactions.
7027: JESSE, (CAPT.) - The Life of Beau Brummell. New edn.
52513: JESSE, (CAPT.) - The Life of Beau Brummell. New edn. [expanded with 18 fine coloured plates].
55485: JESSNER, S. - J.C. BAERT (EDITOR/TRANSLATOR), - Een gezond Uiterlijk behoud en bevordering. Populair-Wetwnschappelijk bewerkt naar Schönehitsfehler und Ihre Behandlung. Tweede druk [Second edition, translated and edited after the original german language edition into dutch].
36036: JESSU, PH. - A. ROSSEL & J. VIDAL, - Decouverte (sic!) du Costume des Flandres. Orig. edn.
40978: JESUIT MISSION IN NETHERLANDS INDIA - ST.CLAVERBOND - - Berichten uit Java.
51260: JESURUN-PINTO, N.M., - Nos Dushi Papiamento [First edition],
45761: JETSES, C., - Sprekende Lijnen. Handboekje bij het illustratief Teekenen op het Indische Zwarte Bord. Tweede Druk. [2nd. edn.].
9957: JETSES-(ILLUSTRATOR), - Wilhelmina Koningin der Nederlanden, Jubileum 1898 - 1948.
9958: JETSES-(ILLUSTRATOR)-G.MOLLÉ, - Wees Welkom, Welkom Prinses! Jubelklanken die God danken. Een Prinsesje is Geboren. (text on wrappers).
42185: JEU, A., - 't Spoor der dichteressen'. Netwerken en publicatbiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
6355: JEWELRY - - Japanese Jewelry Designers Directory for 1974.
39458: JEWISH ANTHOLOGY - - Jisrael. Volk und Land. Jüdische Anthologie.
56110: JIN JMAI, - Japans Luftwaffen-Flugzeugeim 2. Weltkrieg. [First german language edition translated from the original english General view of Japanese Military Aircraft in the Pacific].
56973: JIRI OSARAGI (ET.AL., CONTRIBUTORS), - KYOTO. Compiled by the City Copuncil. [Frist edition].
47493: JIRKOV, L., - Kial venkis Esperanto? Orig. edn.
39648: JO SPIER - GLAVIMANS, A., - Jo Spier. Teekenaar. Orig. edn.
39833: JOACHIM, - Bakoe Marah Badoe Baik. Een jeugdherinnering aan de Minahasa (1914-1922). Orig. edn.
886: [JÖBSIS] - Batavia-Bantam, Bantam-Batavia [An original Manuscript in ink, offered to Mr. Jöbsis, a batavian banking-employee].
3086: JOCHEMS, S.C.J., - De Begroeiing der tabakslanden in Deli en hare betekenis voor de tabakscultuur.[ The vegetation of fallow tobacco land in Deli]. First edn.
42812: JOEKES, L.V., - Het gedeelte Batang-Weleri van den grooten Postweg op Java. Extr.fr.:BKI, vol. 104.
46392: JOËL, F[REDERIKA], - Het paleis van den kabouterkoning en andere sprookjes. [Eerste druk/First edn.].
3088: JOËL, H.F. - Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië.
49969: JOENIL KAHAR (COORDINATOR; ET.AL.), - Gasetir Pulau Lombok. Badan Koordinasi Survey dan Pemetan Nasional.
49968: JOENIL KAHAR (COORDINATOR; ET.AL.), - Gasetir Pulau Bali. Badan Koordinasi Survey dan Pemetan Nasional.
50101: JOHAN, - Twee Zigeunerinnen op de Bruiloft. Voordracht met Zang voor twee Dames, op Partijen en Bruiloften. [Eerste druk/first edition].
45935: JOHAN (MUSIC & TEXT), - Klaas & Griet. Een boerenliefdesverklaring, Komisch Duet met Dans refrein voor een Heer en Dame of twee Heeren.
45030: JOHANN, A.E., - À la Indonesia. Sorgen und Hoffnungen unfertigen Landes. Orig. edn.
3090: JOHANN, A.E., - Kulis, Kapitäne und Kopfjäger. Fahrten und Erlebnisse zwisschen Peking und der Timor-See. 1st.
42612: JOHANNA, - Emma en haar broertje. Een verhaal voor Kinderen. Orig. edn.
13279: JOHANNES, - De Schipbreukeling. Een verhaal uit den tijd der Fransche overheersching.
50825: JOHANNESSOHN, F., - Kinine in de geneeskundige praktijk aan de hand van de gegevens der Pharmacologie. [First dutch edition, translated by J. Pinkhof].
54948: JOHANNSEN, ERNST, - Vier van de Infanterie. Hun laatste dagen aan het Westelijk Front. [First dutch language edition translated from the original german by R.H.G. Nahuys
7029: JOHANSON, S., - Kantklossen. Introd. by M. Nylén. Translated fr. the orig. Swedish. 3e druk (3rd edn.).
47716: JOHANSON, S., - Kantklossen. Introd. by M. Nylén. Tweede druk/second edition. [Translated into dutch after the original Swedish. 3e druk (3rd edn language edition.).
9209: JOHANSON, S., - Kantklossen. Introd. by A.-M. Nylén. Transl. fr. the orig. Swedish.
51874: JOHN BARRAN & SONS PROMOTIONAL FLYER - - John Barran & Sons, Fabricants de Vêtements de Première Classe pour Hommes, Garçons et Enfants.
51517: JOHN BULL AT WAR [1914], - JOHN BULL Map & Guide [Cover title]. [Original edition].
51339: JOHN-MARLITT, EUGENIE (1885-1887), - Romans en Novellen. Opnieuw voor Nederland bewerkt. [First dutch edition, translated and edited after the original german].
49058: JOHN BARRAN & SONS PROMOTIONAL CATALOGUE - - John Barran & Sons, Fabricants de Vêtements de Première Classe pour Hommes, Garçons et Enfants.
48392: JOHN, E., - Needleweaving. First edition.
46867: JOHN WADDINGTON LTD - LEXICON CARDGAME - - Waddington;s Lexicon Kaartspel. Handigheidsspel, opwindend, interessant en leerzaam. [title at front side of slipcase].
46109: JOHN BAUER - A. MARKEN (INTROD.), - De Sprookjeswereld van John Bauer. Translated from the orig. Swedish by Marguérite E. Törnqvist. [Eerste drik/first edn., thus].
38766: JOHN PLAYER'S & SONS - - An Album of Sea Fishes. Orig. edn.
42726: JOHNS, C.A., - Flowers of the Field. Revised throughout and edited by Clarence Elliott.
40868: JOHNS, W.E. (CAPT.), - Biggles takes a Holiday. 2nd. impression.
3092: JOHNS, W.E. (CAPT.), - Biggles in Borneo. Transl. from the English by R. van der Emden-Van den Boer. 1st Dutch edn.
53342: JOHNSON, RHONDA N. (TECHNICAL WRITING). - Dudley's Hair Images [Original edition].
3095: JOHNSON, A., - Mosses of Singapore and Malaysia.
3096: JOHNSON, O. & P. IMPERATO (ED.), - Last Adventure. The Martin Johnsons in Borneo. 1st.
3094: JOHNSON, A., - A Student's Guide to the Ferns of Singapore Island. In:Malayan Nature journal, 13-3 (July 1959).
8447: JOHNSON, I. & E. - New Guinea to Bali in Yankee
8448: JOHNSON, O. - Bride in the Solomons
37937: JOHNSTON, G.H. - New Guinea Diary.
44037: JONCKBLOET, G. [D.A.] (1848-1926), - Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige Causerieën. First edn.
3098: JONCKBLOET, W.J.A. - Het Koloniale vraagstuk in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eene studie.
52229: JONES, S.W., - Public Administration in Malaya. [First edition].
44571: JONES, L. A. - E.Q. ADAMS (ET AL./COMMITTEE MEMBERS), - The Science of Color. First edn.
36051: JONES, B.J., - Let's Learn Korean. First American edn.
10423: JONES, O., - Chinese Design & Pattern in full color. [A new selection from the orig. publ.:Examples of Chinese Ornament 1867].
8951: JONES, L.W., - The Population of Borneo. A study of the Peoples of Sarawak, Sabah and Brunei. 1st.
7032: JONG, J. DE & F.H. FISCHER - 50 Eeuwen Costuum. Orig. edn.
56727: JONG, L. DE & JOSEPH W. STOPPELMAN, - The Lion Rampant. The Story of Holland's Resistance to the Nazis. First Printing.
56546: JONG, NIEK DE, HENK VAN DER KRABBEN, CHRISTA VAN KOLFSCHOTENHESTER OERLEMANS (ET.AL., ORAGNIZING COMMITTEE), - Koelkasten Tentoonstelling. [Originele uitgave; First edition].
56318: JONG, L. DE, - Tussentijds. Historische Studies. [Eerste druk; First edition].
56314: JONG, L. DE, - De Bezetting na 50 jaar. [Eerste druk; First edition].
55459: JONG, MARK DE, TRIX VAN DIJK & GONNEKE KOOPMAN, - Señor(a) Ta Traha?. Verslag van een onderzoek naar de wekzaamheden van de lagere sociale klasse in Willemstad. [Eerste druk; First edition].
54977: JONG, A.R. DE (ET.AL., EDITORIAL BOARD), - BEVRIJDING: Orgaan van den Bond van Religieuse Anarcho- Communisten...(Subtitle: Maandblad gewijd aan de vernieuwing van van het SOCIALISME. {Original edition],
54943: JONG, THEO P.M. DE, - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch Zeegebied. [Eerste druk; First edition].
54858: JONG, G. DE (EDITOR), - KOLFF Nieuws. [Kerst-Nieuwjaars Nummer December 1954, met FEESTPROGRAMMA]. [Originele uitgave; Original edition].
53398: JONG, CHRISTIAAN J.F. DE (1949-), - Geesten, Goden en Getuigen: Geschiedenis van de Nederlandse Zending onder de Buginezen en Makassaren in Zuid-Sulawesi (Indonesië). [Eerste druk; First edition].
53241: JONG-KEESING, ELISABETH DE & OEY HOK LIAN (EDITORS/TRANSLATORS). - Halflachend met de wijzen. [Eerste druk; First edition].
52950: JONG, J. DE, - Het Geestesleven der volken van Indonesië. 3e druk. (3d. edn.).
52173: JONG, L. DE, - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninklijk der Nederland in de Tweede Wereldoorlog. [Eerste druk; First edition].
51546: JONG, J.J.P. DE, - De Waaier van het Fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische Archipel 1595-1950. [Eerste druk; First edition].
51076: JONG, A.A. DE (STENOGRAPHER), - Tweede Koloniaal Onderwijscongres: Stenografisch Verslag; Prae-Adviezen van het Tweede Koloniaal Onderwijscongres. [Originele uitgave; Original edition].
49324: JONG, A.P. DE, - Onze Koninklijke Luchtmacht, 1: Vliegtuigen en Geleide Wapens van de Luchtverdediging. [eerste druk/first edition].
49310: JONG SCHROUWENBURG, J. DE - H.JONKER, G.J. DE LINT, J. PRINS, W. DE SAVORNIN LOHMAN, J.J.R. SCHMAL, W. VOLGER, - Kerk en Neiuw-Guinea. Open Brief aan de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk. [Eerste druk/first edition].
49222: JONG, A.P. DE, - Onze Koninklijke Luchtmacht, 3: Vlieger- en Luchtmachtopleidingen.[eerste druk/first edition].
49220: JONG, A.P. DE, - Onze Koninklijke Luchtmacht, 2: Tactische Luchtstrijdkrachten.[eerste druk/first edition].
45085: JONG, M.C. DE, - Poppen en Mode 18e eeuw tot heden. Orig. edn.
44519: JONG, H. DE, H.W. VISSCHER, RAVI BOEDHOE, HETTY BRINKMAN (ET. AL., COMPILERS). - Suriname Wereldwijd. Atlas. [Wereldatlas voor Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba en het Caribische Gebied, subtitle on front boards]. First edn.
43758: JONG, CHR. G.F. DE, - Geesten, Goden en Getuigen. Geschiedenis van de Nederlandse Zending onder de Buginezen en Makassaren in Zuid-Sulawesi (Indonesië). Orig. edn.
42367: JONG, L. DE, - De duitse invasie. Een selektie/Het illegale werk/de Jodenvervolging/Nederlands-Indië/auteur en werk. Orig. edn.
41416: JONG, JO DE, - Weef- en Borduurkunst. Orig. edn.
38400: JONG, M.C. DE (INTROD.), - Van 'New Look'naar folklore. Mode 1947-1977. Exhib. Catalogue Dutch National Costume Museum, The Hague, 30/4 - 17/10 [19]77.
37744: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, vols. 11A - 11C.: Nederlands-Indië.
37032: JONG, H. DE, - Studien über Eruptiv-und Mischgesteine des Kaibobogebietes (West-Ceram).
36781: JONG, L.A.W. DE(TRANSL.), - Paul Risch. Tekeningen-ontwerpen-wandtapijten. Exhib.Catalogue Nederlands textielmuseum, Tilburg 7 maart t/m 20 april 1980.
36577: JONG SAAKES, J. DE - J.W. VAN DEN BOSCH, P.BERENDS & J. MOLL (COMPILERS), - Kroniek van Harderwijk 1231-1931.
35130: JONG, M.C. DE (INTROD.), - Waaiers + Mode, 18e eeuw tot heden. Exhibition-Catalogue Gemeente-Museum Den Haag.mm
3102: JONG, GJ. DE - Bonar het melaatse Batakjongetje. First edn.
3105: JONG, J.D. DE, - Geological investigations in West Wetar, Lirang and Solor. (Eastern Lesser Soenda Islands). Orig. thesis [Amsterdam university].
3107: JONG, S. DE, - Een Javaanse Levenshouding. Orig. thesis [Amsterdam Free university].
3100: JONG, C. DE, - On Indo-Malayan Pterophyllinae. Orig.thesis [Leyden university].
12716: JONG, S. DE, - Zigeuners in Parelland. Jongensspel in drie bedrijven. 2e druk.
12293: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, vols. 11A/1-2,vol. IIB/1-2, -vol. 11C-III: Nederlands-Indië.
7035: JONGE, C.H. DE - Een eeuw Nederlandsche Mode.
7034: JONGE, C.H. DE - Bijdrage tot de Kennis van de Noord-Nederlandsche Costuum-geschiedenis in de eerste helft van de XVIe eeuw, deel I: Het Mannencostuum. (All publ.).
56437: JONGE, J.K.J. DE [EDITOR-COMPILER], - De Opkomst van het Nederlandsche Gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. [Eerste druk; First edition].
55480: JONGE, C.H. DE, - Het Costuum onzer Voorouders. [Eerste, enige druk; First and only edition].
54552: JONGE, C.H. DE, - De Dom te Utrecht. [Eerste druk; First edition].
53429: JONGE, THERA DE, - De lange schaduw van Nederlands-Indië. Over het leven van Laurentinus Waltherus Klerx (1894-1983)en de zijnen. [Eerste druk; First edition].
45680: JONGE, H.M.CH. DE, - Juragans en Bandols. Tussenhandelaren op het eiland Madura. [Orig. Thesis Nijmegen university].
42793: JONGE, J. DE, - De schaar in de stof? Vermaken van kleding in de 18de en 19de eeuw. (Cutting the fabric?); H. & S. PILAT, Op het lijf gesneden. Over het maken van replica kostuums. (Made to measure). In:Kostuum 2002. [and 5 other essays].
38859: JONGE, C.H. DE - Bijdrage tot de Kennis van de Noord-Nederlandsche Costuum-geschiedenis in de eerste helft van de XVIe eeuw, deel I: Het Mannencostuum. (All publ.).
3110: JONGE, N. DE & T. VAN DIJK - Het Oud-Indonesische Wereldbeeld (van Scheepjesdoeken-de dingen die voorbij gaan)
11878: JONGE, H. DE, - Handelaren en Handlangers. Ondernemerschap, economische ontwikkeling en Islam op Madura.
7036: JONGEJAN, P. & A.H. COETERIER-SCHRÖDER - Beknopte Handleiding voor de Behandeling van Wasgoed in Huis. 4th [slightly amended] edn.
50565: JONGEJANS, J., - Land en volk van Atjeh, vroeger en nu. Preface by H. Colijn. [Eerste druk/First edition].
47219: JONGEJANS, J., - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving.
11214: JONGEJANS, J., - Een en ander over Semangka (S. Sumatra)- a. 1 oth. art. In:T.ITLV, LVIII-3.
9913: JONGELING, M.C., - Het zendingsconsulaat in Nederlands-Indië 1906-1942.
37178: JONGENEEL, D.J., - Het Anti-Nederlandsch Beleid in Nederlandsch Indië. (2nd. printing).
53418: JONGH, L. DE, - Schetsen uit de Japanse Kampen. [Eerste druk; First edition]s.i.
52713: JONGH, W. DE, - Olie en zweet, een traan en een lach. [Eerste druk; First edition].
49299: JONGH, J.W. DE & H. WAGENVOORT (TEXT) - J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT (ILLUSTRATOR), - De Prins van Oranje aan het Hoofd van de Nationale Militie bij Quatre-Bras. [Original edition].
45269: JONGH, G.J.J. DE (COMPILER), - Route-Atlas van de Rotterdamsche Lloyd. Tweede druk. [second edn.].
42459: JONGH, E. DE (ED.), - 58 miljoen Nederlanders en hun kerken. Orig. edn.
40984: JONGH, G.J. DE, - Beschrijving van een verzameling stukken afkomstig van het geslacht Mackay van Ophemert en van Leden van aanverwandte Geslachten. Orig. edn.
38712: JONGH, G.T.J. DE, - De Brand. Het Proces Van der Lubbe.
3114: JONGH, C.A. DE - Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch Indië, met aan-teekeningen getrokken uit de werken...Met aanduiding van overeenkomst en verschil tusschen de artikelen van dit wetboek en het nederlandsche...
3113: JONGH, B.TH. DE - Wat de Indische Zedenmisdrijven ons te zeggen hebben
11769: JONGH, G.J.J. DE, - De Oostkust van Noord-Halmahera. Taken fr.:TAG, XXVI-5, 1909.
45437: JONGHE, D. DE & M. TAVERNIER, - Roller-Ophaal Getouwen van Noord-Thailand. Offprint from:Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, vol. 52, 1980-1981.
45430: JONGHE, D. DE & M. TAVERNIER, - Met selectieroeden geweven Koptische Weefsels. Offprint from:Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, deel 50.
8450: JONGMANS, D.G., - Politiek in Polynesië. Het despotisme op Tahiti in de 18e eeuw. Orig. thesis [Amsterdam university].
55048: JONGSMA, H. & A. LOOSJES, - Kastelen, Buitenplaatsen en Parken van Nederland. [Eerste en enige druk; First and only edition].
50499: JONGSMA, J.S., - Richtlijnen voor en Wetenswaardigheden over het Fries Kostuum rond 1860. [Eerste druk; First edition].
55924: JONKER, J.C.G., - Bimaneesche Spraakkunst. [Eerste druk; First edition].
55628: JONKER, H. (COMPILER), - Gids voor de Officiers-Weduwe. [Eerste druk; First edition].
54663: JONKER, J.C.G., R., - Rottineesche Teksten met vertaling. Orig. edn.
53908: JONKER, J.C.G. [EDITOR, TRANSLATION], - Rottineesche Verhalen. Separated fromBKI, vol. XLII, 7e Volgreeks IV.
47035: JONKER, J.C.G. & P. MIDDELKOOP, - Amarasisch Timoreesche teksten. Opgenomen door Prof. J.C.G. Jonker, , geannoteerd en vertaald door P. Middelkoop. [Eerste druk; First edition].
43931: JONKER, J.C.G., - Bimaneesche Texten (sic!). Orig. edn.
37648: JONKER, J.C.G., - Soembawareesche teksten met vertaling. In:BKI, vol. 92-2(1934).
48520: JONKERS, A. (PREFACE), - De nieuwe Rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden; de basisregelingen. Herziene druk 1960 van Schakels, S 31 NA 26 [revised printing from 1960 from Schakels, S 31 NA 26].
11215: JONKERS, J.E., - Vrouwe Justitia in de Tropen (Strafrecht).
48398: JONKMAN, J.A., - Nederland en Indonesië beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement. Memoires. [Eerste, en enige, druk/first and only edition].
41888: JONKMAN, J.A., - Het oude Nederlands-Indië. Memoires. First edn.
3117: JONKMAN, J.A., - Indonesisch-Nationale Grondslag van het onderwijs ten dienste der Inlandsche Bevolking. Orig. thesis [Leyden university].
13222: JOOSTEN, L.(COMPILER), - Samosir. De oudbatakse Samenleving.
11216: JOOSTEN, A.C., - Naar aanleiding van De Koffie-markt van F.G. van Bloemen Waanders. Offpr.fr.:De Indische Gids, June 1882.
52613: JORDAAN EN ZONEN TEXTIELFABRIEKEN HAAKSBERGEN - - D. Jordaan en Zoon's Textielfabrieken N.V. Haaksbergen 1781-1967. Gedenkschrift. 4000 jaar textiel...175 jaar textiel...[Eerste druk; First edition].
50567: JORDAAN, ROY E., - Imagine Buddha in Prambanan; Reconsidering the Buddhist background of the Loro Jonggrang Temple Complex. First edition.
3118: JORDAAN, R.E., - Folk Medicine in Madura (Indonesia). Orig. thesis [Leyden university].
46181: JORDIS, CHR., - Bali in my Dreams. First UK edition., [franslated from the original french by George Bland].
53479: JÖRG, CHRISTIAAN J.A., - Wisselwerkingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in d Materiële Geschiedenis van de wisselwerking tussen Azië en Europa. [Originele uitgave; Original publication].
40833: JÖRGEN, P. - Het Bromo-raadsel. Indische roman.
7038: JORGENSEN, K., - Making Leather clothes. Translated after the orig. danish by chr. Hauch.
7037: JÖRGER, J.B.(INTROD.), - Kreuzstichmuster aus Graubünden. 2. verm. Ausg. [2nd. enlarged edn.].
51762: JÖRGER, J.B.(INTROD.), - Kreuzstichmuster aus Graubünden. [XIV Auflage; 14th edition].
7039: JORIS, Y., - Ritzi + Peter Jacobi. Textiel en Soft-tekeningen. Exhibition catalogue, 8 maart t/m 13 april 1980.
44125: JORISCH, H., - Rood voor. Herinneringen van Hans Jorisch. Krijgsgevangene van de Japannes in Nagasaki. Orig. edn.
56540: JOSÉ RIZAL PHILLIPINE HERO: - ORDER of the Knights of Rizal Supreme CouncilAnnual Report 1965. [Original edition[.
52066: JOSEPH, FLAVIUS [FLAVIUS JOSEPHUS], - Histoire de la Guerre des Juifs contre les Romains. Réponse à Appion, Martyre des Machabées. Volume I. Nouvelle édition [New edition].
52065: JOSEPH, FLAVIUS [FLAVIUS JOSEPHUS], - Histoire de la Guerre des Juifs contre les Romains. Réponse à Appion, Martyre des Machabées. Volume II. Nouvelle édition [New edition].
10767: JOSEY, A., - Singapore. Its Past, Present and Future. 1st edn.
9753: JOSEY, A., - Lee Kuan Yew. The Struggle for Singapore.
46145: JOSSE, P. (CHIEF ED.), - Java-Bali. Van Reizigers voor Reizigers. Transl. into dutch after the orig. french by D. Espeel. [First dutch language edn.].
53861: JOSSELIN DE JONG, J.P.B. DE, - Studies in Indnesian Culture, II: The Community of Erai (Wetar)(texts and notes). [First edition].
51706: JOSSELIN DE JONG, G. DE, - Wij Zigeuners! Als Leeuwentemmer door Europa. [Eerste druk; First edition].
48151: JOSSELIN DE JONG, J.P.B. DE, - De Maleische Archipel als Ethnologisch studieveld. [Inaugural address].
3122: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE, - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-political structure in Indonesia. Orig. thesis [Leyden university].
11495: JOSSELIN DE JONG, J.P.B. DE, - Archeological material from Saba and St. Eustatius, Lesser Antilles.
11486: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE, - Oost-Indonesische Poëzie. Offpr. fr.: BKI, 100
11487: JOSSELIN DE JONG, J.P.B. DE, - Het Indië van Meijer Ranneft.
56609: JOSTES, FRANZ .(EDITOR), - Westfälisches Trachtenbuch. Die jetztigen und ehemaligen Westfälischen und Schaumburgischen Gebiet unfassend. [Original Ausgabe; First edition].
56750: JOUBERT, PIETER J. (1831-1900), - Transvaal. De Lijdensgeschiedenis van de Hollandsche Kaapbewoners onder Engelsche Heerschappij. Een aan Hare Majesteit Koningin Victoria opgedragen vlugschrift van den Vice president der Transvaalsche Republiek generaal P.J. Joubert. [First dutch language edition, franslated from the original engli
55698: JOURNAL OF INDUSTRY AND FASHION DESIGN: - Natürliche Muater neuer Zeug-Manufaktur-Artikel. [Calico printeng and fashion[
53887: JOURNAL OF ASIAN ART SOCIETY IN THE NETHERLANDST: VERENIGING VAN VRIENDEN VAN AZIATISCHE KUNST (VVAK): - AZIATISCHE KUNST: Mededelingenblad van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst [VvAK]. [Originele uitgave;; Original edition].
53555: JOURNAL INDONESIAN STUDIES OF LINGUISTICS AND [CULTURAL] ANTHROPOLOGY; (EDITED BY J.A. VAN DER CHIJS, PH. S. VAN RONKEL, ET.AL.), - Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
50127: JOURNAL TROPICAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT - - KALM-BERICHTEN [continued as:] Vraagbaak voor ontwikkelingswerkers. Katholiek Adviesbureau voor Landbouwkundige Missie-actie (Wageningen).
48534: JOURNAL ROYAL INSTITUTE OF LINGISTICS AND ANTHROPOLOKY, KITLV - - Inhoudsopgave van de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Deel 131(1975)-Deel 140(1984). Met alfabetisch register en register van recensenten. Orig. edn.
48527: JOURNAL OF THE ROYAL INSTITUTE OF LINGUISTICS AND ANTHROPOLOGY, KITLV [BKI FOR SHORT]; BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE [VAN NEDERLANDSCH-INDIË] (BKI), - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië/Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, BKI.
3125: JOURNAL OF ORIENTAL STUDIES. - (University of Hong Kong). Vol. 1-X/1.
3123: JOURNAL OF ASIAN STUDIES (THE), - Quarterly publication.
47728: JOUSTRA, M. (1871-1926), - 1e Supplement op den Batakspiegel. [Eerste druk/first edition].
47727: JOUSTRA, M. (1871-1926), - Batakspiegel. 2e vermeerderde druk (2nd enlarged edn.)
46732: JOUSTRA, M., - Een en ander over de Litteratuur der Karo-Bataks. Offprint. from [Bataksch Instituut, Med.[edeelingen] XLV (1901-1903).
39712: JOUSTRA, J., - In de schaduw van de Rijzende Zon. Orig.edn.
3134: JOUSTRA, M., - Batakspiegel. 2e verm. druk (2nd enl. edn.)
3130: JOUSTRA, M., - Van Medan naar Padang en terug. (Reisindrukken en -ervaringen.). Orig.edn.
3131: JOUSTRA, M., - [Oostkust Sumatra] kroniek 1913-1917.
3126: JOUSTRA, M., - Mededelingen omtrent, en opmerkingen naar aanleiding van het Pek Oewaloeh of het Doodenfeest der Merga Simbiring. Taken fr.:BKI.
3129: JOUSTRA, M., - Iets over huizen en dorpen der Bataks.
11921: JOUSTRA, M. - Minangkabau. Overzicht van Land, Geschiedenis en Volk. 2nd. revised edn.
56086: JOUWE, NICOLAAS - M.W. KASIEPO, F.T. JUFUWAY [BOARD FRONT NASIONAL PAPUA], - Ons Allen gaat dit aan:Er stijgt een kreet op uit Nieuw Guinea. U, Nederlanders, U, ieder persoonlijk, vragen wij aandacht! Nieuw Guinea lijdt onder vreselijke Terreur! [Originele uitgave; Original Issue].
53724: JOUWE, NICOLAAS (PREFACE), - A Negro Race is being Murdered [Covertitle]. A cry of distress from Negroes to Negroes! [Oridinal edition].
53723: JOUWE, NICOLAAS (CHAIRMAN) & FILEMON T.J. JUFUWAY (SECRETARY), - Protest Letter: The Behaviour of the Indonesian Government towards the Papuan/Irian. Komite Kemerdekaan Papua Barat/The Freedom Committee of West Papua West New Guinea. [Original edition].
37205: JOUWE, N(ICOLAAS), - De Stem van de Papoea's.
7040: JOUWERSMA-RUSELER, J.M., - Zeven Strand- en Opera-Mutsen met Zomerboa. 2e verbeterde & vermeerderde druk. (2nd. revised and enlarged edn.)
8080: JOYA, M. - Mock Hoya's Things Japanese. [First edition].
46494: JUBILEE ISSUE VOORWAARTS - - Jubileum-Nummer 1920-1930 Maandblad Voorwaarts. [Maandblad der Vereeniging van gepensionneerde en gegageerde militaire van het Koninklijk Nederlandsch Indische Leger en de tropen in Suriname en Nederlandse Antillen. [Vol. 11-Juli 1930].
50192: JUCUNDUS, P. [= FATHER O.M.CAP.], - Roomsch Soerabaia viert feest.
41126: JUDAICA - - Pesach. Orig. edn.
3135: JUDGE, J., - Brunei. Borneo's Abode of Peace. In:Nat.Geo., 145-2(feb. 1974).
37164: JUDO - NIEUWENHUIZEN, M. VAN, - Judo. Een geschenk uit het Oosten. Frist edn.
42086: JUEL-HANSEN, N., - De Japanneezen. Vertelling voor de Jeugd. First edn.
49941: JUFFERMANS, C., - Basisboek Biljarten. Derde druk [Third edition].
49940: JUFFERMANS, C., - Basis Boek Biljart Spelsoorten [Bandstoten-Driebanden-Kader 38/2]. [Eerste druk/first edition].
53754: JULIUS BIDTEL-MEISEN TRADE CATALOGUE: - Fabrique de Produits Chimico-céramiques. Oxides métalliques et divers. Matières brutes. [Fabrique de couleurs et Oxydes pur émailleries. Jubileums Ausgabe. Covertitle]. [Édition originale; original edition].
49272: JUNEDI ICHSAN - ERIC BAKER & MARY LANE, - Lantjar Berbahasa Indonesia. [Teacher's Edition, First].
53202: [JUNG, AL], (SURVEYOR), - EXPEDITIE TEGEN ATCHIN. Nieuwe Kaart van Sumatra, met een schetskaart van het Tooneel des Oorlogs, genomen aan boord van een Z.M. Oorlogsschip vóór Atchin, en een schets van den Kraton van den Sultan van Atchin, door een inlandschen gids vervaardigd.
41935: JUNG, C.G., - De Catastrophe. Psychologische be beschouwingen over Europa's jongste geschiedenis. Transl. after the orig. german (Aufsätze zur Zeitgeschichte), by C.L. de Ligt-Van Rossem. First edn. (thus).
8452: JUNG, K.E. - Der Welttheil Australien.
7044: JUNGBLUT, A. & M. HULEUX, - Les Machines à tricoter rectilignes à main et automatiques. First edn.
56042: JUNGHUHN, F.W. (1809-1864), - Licht- en Schaduwbeelden uit de Binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag...5e herziene en verm. druk (6th revised & enlarged edn.).
52094: JUNGHUHN, FRANS [SIC!] (FRANZ WILHELM JUNGHUHN, 1809-1864), - Java, zijne gedaante, zijn Plantentooi en Inwendige Bouw. Tweede verbeterde uitgave [Second revised edition].
51119: JUNGHUHN, F.W. (1809-1864), - Licht- en Schaduwbeelden uit de Binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag...6e
39804: JUNGHUHN - HASSKARL, J.K., - Verslag over het werk getiteld: Plantae Junghunianae, Enumeratio plantarum, quas in insula Java et Sumatra detexit Fr. Junghuhn, Fasc. I-II 1853, III 1854. Lugd. Batav.[fasc.I-IV, 1853-1854]. Publ. in:Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, VII, nieuwe serie V, aflevering V & VI.
39167: JUNGHUHN, F.W. (1809-1864), - Licht- en Schaduwbeelden uit de Binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag...7e herz. en verm.druk (7th revised & enlarged edn.).
36540: JUNGHUHN - R. NIEUWENHUYS & F. JAQUET, - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn. Orig. edn.
3139: JUNGHUHN-GEDENKBOEK- M. SCHMIDT, - Fr(anz) Junghuhn, 1808-1909.
3137: JUNGHUHN, FR., - Toestand der Aangekweekte Kinaboomen op het eiland Java. Tijdens het bezoek van zijne Excellentie den Gouverneur Generaal Chs. F. Pahud, in het laatst der maand Julij en het begin [van Augustus], 1857, kort beschreven.
11217: JUNGHUHN - R. NIEUWENHUYS & F. JAQUET - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften.
3142: JUNGSLAGER, G., - Recht zo die Gaat. [Steady as she goes].De Maritiem-Strategische Doelstellingen terzake van de Verdediging van Nederlands-Indië in de jaren twintig. Orig. thesis [Leyden university].
52478: JUNGWIRTH, K. (PREFACE), - Alte Anatolische Teppiche aus dem Museum für Kunstgewerbe in Budapest. Ausstellung im Steirmärkischen Landesmuseum Joanneum, Graz August-Oktober 1974. [Original Ausgabe; Original edition].
54907: JUNICHIRO TANAZAKI, - Jembatan impian; Wajah Shunkin. Cetakan pertama. [First Indonesian language edition translated from the english version The Bridge of Dreams and Portrait of Shunkin by Sugiarta Sriwibawa, translated from the original japanese by Howard Hibbett].
38735: JUNIOR, A., - Canny Tales fae Aberdeen. Slightly abridge re-impression after the first edn. of 1925.
11810: JUNKER, A., -E. STILLE, M. CASPERS (ET AL.), - Frankfurt macht Mode, 1933-1945. Exhib. Catalogue Frankfurt Historical Museum, 18 March - 25 Juli 1999.
53715: JUNUS, E., M. SOETEDJO, J. CLINTON, HARJONO SUYONO (ET.AL., EDITORS), - Growth and development of the Indonesian National Family planning Program Data System. [First edition].
53714: JUNUS, E., M. SOETEDJO, J. CLINTON (ET.AL., EDITORS), - Indonesian National Planning Service Statistics: The system and first year result. [First edition].
3143: JUNUS DJAMIL, M., - Levensverhaal van Sjech Abdul Rauf Bin Ali, alias Teungku Sjiyah Kuala. Transl. by J.H.J. Brendgen.
55802: JUSTEMA, WILLIAM, - Pattern: A historical Panorama. [First edition].
48175: JUSTUS, (MR.), - Wettelijke regeling van den rechtstoestand der Inlandsche Christenen als hoofdzaak, en omkeering van den rechtstoestand van alle andere ingezetenen van Nederlandsch-Indië als bijzaak. Offprint fromJavabode.
10175: JUVENILE-NATURAL HISTORY, - Een Omreisje onder de Wilde Dieren.
10117: JUVENILE- - Pommy en Stommy gaan verhuizen.
10118: JUVENILE-NURSERY RHYMES, - Favourite Nursery Rhymes.
50637: JUYNB0LL, H.H., - Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum, Deel XI [Vol. XI] Java (Tweede gedeelte). [Eerste druk; First edition].
52147: JUYNBOLL, H.H., - Een Balineesche Doek met voorstellingen uit een Oud-Javaans Heldendicht Bharata-Yuddha.
49720: JUYNBOLL, TH. W., - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche Wet volgens de leer der Sjâfi'itsche School. Vierde ongewijzigde druk [Foruth unchanged edition].
46670: JUYNBOLL, H.H., - Oudjavaansch-Nederlandsche woordenlijst.
44248: JUYNBOLL, H.H., - Wirâtaparwwa. Oudjavaansch prozageschrift. Orig. edn.
43839: JUYNBOLL, TH. W., - Handbuch des Islamischen Gesetzes nach der Lehre der Schafi'itischen Schule, nebst einer allgemeine Einleitung. Transl. after the orig. dutch.
39044: JUYNBOLL, H.H. & H.W. FISCHER, - Gids voor de Tentoonstelling van Ethnographische Voorwerpen van Bali en Celebes. Bijzondere Tentoonstelling van 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden, Zomervacantie 1907.
37572: JUYNBOLL, H.H., - Supplement op den Catalogus van de Javaansche en Madoereesche Handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek, Deel II: Nieuwjavaansche Gedichten en Oud-, Middel- en Nieuw-Javaansche Prozageschriften.
3155: JUYNBOLL, H.H., - Pakewasche teksten.In:BKI, 45-3.
3152: JUYNBOLL, H.H., - Het Javaansche Tooneel.
3154: JUYNBOLL, H.H., - Oudjavaansch-Nederlandsche woordenlijst.
3151: JUYNBOLL, H.H., - Supplement op den Catalogus van de Sundaneesche Handschriften en catalogus van de Balineesche en Sasaksche Handschriften der Leidsche Universiteits-bibliotheek.
3148: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums, Vol. IX: Java, Erster Teil. [Part I].
3149: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums, Vol XV: Java (4. Tl.): Anhang: Badjuj und Tenggeresen, Madura und Umliegende Inseln (Bawean und Kangean).
1476: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Vol. XVI: SÜD-CELEBES (1. Tl.).
1473: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Vol. IX: JAVA (1. Tl.).
1474: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Vol. X: MITTEL-SUMATRA (Central Sumatra) (Sumatra III).
1470: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Vol. VI: ATJÈH, GAJO & ALASLÄNDER.
1468: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Vol. IV: DIE INSELN RINGSUM SUMATRA. [Rhiouw, Bangka, Billiton, Nias, Mentawei, Enggano]. [First edition].
11580: JUYNBOLL, TH. W., - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche Wet volgens de leer der Sjâfi'itsche School. 3e druk.
56438: K.N.A.C. [KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE AUTOMOBIEL CLUB] - K.N.I.M.C. = KONINKLIJKE NEDERLANDSCH INDISCHE MOTOR CLUB] (COMPILERS/PUBLISHERS), - Indische Populaire Wegcode. Korte regels voor veilig Wegverkeer. [Eerste druk; First edition].
48612: K.H.K., - Paris-Story. 3. Auflage [3rd edition].
39922: K.P.M. - N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART-MAATSCHAPPIJ (ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY), - Principal data of Vessels 1966. Orig.edn.
39920: K.P.M. - KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, - Menue [card].
39921: K.P.M. - KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, - Menue [card].
38215: K.P.M. BOROBUDUR-GUIDE - - A Short Guide to The Borobudur.
3573: KÃœHNE, D., - Malaysia-Ethnische, soziale und wirtschaftliche Strukturen. Orig. thesis [Bochum university, Germany].
3576: KÃœHNLE-DEGELER, R., - Bappa Haastert. Een Tafereel uit het Dajaksche Volksleven. Transl., fr. the orig. german, by K.J. Brouwer.
51032: KAAL, H., - Jong Batakbloed. [Tweede druk; Second edition].
3165: KAAM, B. VAN - Ambon door de eeuwen. [Eerste druk; First edition].
12027: KAAM, B. & H. BIERSTEKER(RED.), - Ambon door de Eeuwen. Pattimura en zijn luitenants op het strand van Saparua. Een hedendaagse voorstelling van de leider van de grote opstand in de Molukken...
3166: KAARSBERG, H., - Mein Sumatrabuch. [Translated into german after the orig. danish by Erwin Magnus].
3167: KAART, P. - Licht en donker in Japansche Gevangenschap
3168: KABAR BAIK - Laksana air sedjuk bagi djiwa jang dahaga demikianlah kabar baik dari negeri jan djauh
43470: KACHATURIAN, A., - Violin Concerto. Violin and Piano.
3172: KADT, J. DE - De Indonesische Tragedie. Het treurspel der gemiste kansen. Orig. edn.
38118: KAESER, W. & K.WILDMEIER, - Geographie des Kantons Bern. Lehr-und Arbeitsbuch für Sekundarschulen und Progymnasien. 2. Aufl. (2nd. edn.
44634: KAHANE, M. - N. WILD & J.-M. NECTROUX (COMPILERS), - Diaghilev. Les Ballets Russes. Exhibition Bibliothèque Nationale [de France]. Orig. edn.
43771: KAHLE, M[ARIE], - What Would You Have Done? The Story of the Escape of the Kahle Family from Nazi-Germany. Orig. edn. [recorded in 1941].
8081: KAHLENBERG, M.H. - Auspicious Beginnings.
7046: KAHLENBERG, M.H. - Auspicious Beginnings
7045: KAHLENBERG, M.H. & A. BERLANT - The Navajo Blanket
3174: KAHLENBERG, M.H., - Auspicious Beginnings. Textiles with Bird Imagery from 200 B.C. to 1900. Exhibition catalogue July 18-August 13, Textile Arts Gallery.
51886: KÄHLER, H. (COMPILER/EDITOR), - Die Insel der schönen Si Melu. Indonesische Dämonengeschichten, Märchen und Sagen aus Simalur. Auf einer Forschungsreise aufgenommen... [Erste Auflage; First edition].
36544: KAHLO, G., - Indonesische Forshungen. Sprachbetrachtungen. Orig. & only edn.
3175: KAHLO, G., - Die Naturkenntnis der Indonesier im Spiegel der Sprache. First edn.
53188: KAISER, F., - De Sterrenhemel verklaard. Vierde druk, bewerkt door J.A.C. Oudemans. [Fourth edition, edited by J.A.C. Oudemans].
3177: KAISER, H. - Flussaufwärts durch den Dschungel. Bei den Urwaldvölkern in Sarawak; J. Flemming, Hundert Jahre Weisse Radschas. Die Ära Brooke in Sarawak; U. Siemon-Netto, Sultanat Brunei. Der Kleinstaat, in dem nur Ausländer schuften...In:MERIAN, 11.XXXVI/C47091.
54806: KAJASAN KERDJASAMA KEBUDAJAAN/STICHTING VOOR CULTURELE SAMENWERKING [STICUSA]: - 10 nederlandse schilders/10 pelukis Belanda. [Eerste druk; First edition].
7047: KALF, E.J. - Een interessant borduursel in het Rijksmuseum Twenthe
38308: KALF, J. (INTROD.), - Catalogus van de Textiele Kunst. Weefsels, Gobelins, Tapijten, Borduurwerk in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
38067: KALF, E. - Waar Legwerk hangt. Corpus van Wandtapijten in Nederlands Openbaar en Particulier bezit, deel I (All publ.): Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.
56475: KALFF, G., - Opkomst, Bloie en Verdwijning van de Hofnar.[Eerste druk; First edition].
56458: KALFF, S., - Iets over Singapore en Penang. Separated from:Onze Aarde, Nummer 5, 1929.
53706: KALFF, S. (1851-1932), - Onder de Linie: Herinneringen en Schetsen. [Eerste druk; First edition].
52663: KALFF, G. (COMPILER), - Dichters van den ouden tijd. [Eerste druk; First edition].
52245: KALFF, S. - De Loffelycke Compagnie. Historisch overzicht der O.-I. Compagnie. [Eerste druk; First edition].
43933: KALFF, S., - Uit Oud- en Nieuw-Oostindië. Orig. edn.
40897: KALFF, S., - Sumatraansche Oudheden. In:NION, 5/1. Mei 1920.
38549: KALFF, M. - In 'T Hartje der Stad. Oud en Nieuw Amsterdam.
37835: KALFF, S., - Chineesche Doodencultus in Indië. a.o.artt. In:NION, 11-8(Amsterdam, 1926).
3178: KALFF, S. - Oost-Indisch landjuweel.
3179: KALFF, S. - Uit Oud- en Nieuw-Oostindië. Orig. edn.
11704: KALFF, S., - De Tijgersgracht te Batavia. Taken fr.:Elsevier's geïll. Maandblad, XVIII, Juli-Dec. 1899.
11219: KALFF, S., - Cornelis Speelman. Offpr.fr.:De Tijdspiegel, 1904.
54001: KALLEN, H. V.D. [EDITOR], - Katholiek Verkennen [Covertitle]. De Katholieke Verkennersleider: Tweede Lustrum-Nummer [1930-1940]. Published in:Katholiek Verkennen, volume 9-4 (April 1940).
49715: KALMA, J.J., - Om Gysbert Japiks Hinne. Fryslan yn de XVII-De Ieu. [Eerste druk/first edition].
52488: KALMAN, M. (INTRODUCTION), - Oriental Rugs: The Kalman Collection. Royal Ontario Museum Toronto. [Original edition],
45459: KALMIJN, I., - Gekooid Kind. Herinneringen aan het Jappenkamp. Tweede druk. [2nd. edn./reimpression].
55124: KALPIKA ART STUDIO SPECIAL EXHIBITION JAKARTA HILTON INTERNATIONAL: - PAMERAN Lukisan 16-22 November 1997. Gelar karya Kalpika 97. [Exhibition catalogue modernist Balinese painters].
3187: KALSHOVEN, L.G.E., J. VAN DER VECHT (ET.AL.), - De Plagen van de Cultuurgewassen in Indonesië. First edn.
3184: KALSHOVEN, L.G.E. - De beschadigingen, ziekten en plagen van de Djatibosschen op Java. Offprint fr.:Tectona, XXI, Aug. 1928.

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

5/9