Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
38018: VERANNERMAN, F. & A. (INTROD.), - Oud Antwerpen/Le Vieil Anvers.
42971: VERBA, E. (INTROD./CO>JMMENTARY), - Wolfgang Amadeus Mozart. Symphonie Nr. 40 g-moll KV 550. Symphonie Nr. 41 C-dur KV 551 >Jupiter<. Berliner Philarmoniker. Dirigent Karl BŲhm. Orig. edn.
4561: O(VERBECK), H. - Java in de Maleische litteratuur, IV (pp
56529: VERBEEK, R.D.M. (1845-1936). - Krakatau. ATLAS OF PLATES. [Eerste en enige uitgave; First and only edition].
37278: VERBEEK, R.D.M., - Het Ontwerp eener Mijnwet voor Nederlandsch-IndiŽ. Offpr.fr.:De Indische Gids, Aug.-afl. 1893.
5826: VERBEEK, R.D.M. - Het Gewijzigde Ontwerp eener Mijnwet voor Nederlandsch-IndiŽ.
5827: VERBEEK, R.D.M. - Kort verslag over de aardbeving te Ambon op 6 Januari 1898.
11025: VERBEEK (R.D.M.), - GEDENKBOEK uitgegeven ter gelegenheid van den Tachtigsten Verjaardag van R.D.M. Verbeek.
53707: VERBEEK, JOHAN, - De Chinezen in IndonesiŽ met een Probleemstelling voor West-Borneo. Korte geschiedenis, globale situatie-beschijving. [Eerste druk; First edition].
53884: VERBEEK, R.D.M., - Oudheden van Java: Lijst der voornaamste overblijfselen uit den Hindoetijd op Java. [Eerste druk; First edition].
37273: VERBEEK, R.D.M. - N. WING EASTON (COMPILERS/EDITORS), - Opgave van Geschriften over Geologie en Mijnbouw van Nederlandsch Oost-IndiŽ/Geologisch-Mijnbouwkindige Bibliografie van Nederlandsch-IndiŽ.
53010: VERBEEK, R.D.M., - Oudheden van Java: Lijst der voornaamste overblijfselen uit den Hindoetijd op Java. [Eerste druk; First edition].
43639: VERBOGT, TH., - Onvolledig Landschap. Orig. edn.
47478: VERBOOM, A., - De Breister. Eenvoudige en duidelijke leerwijze om zich soowel de dagelijkse voorkomende als de moderne Breiwerken spoedig en goed eigen te maken. Orig. edn.
55163: VERBOOM, AGNES, - De Breister: Eenvoudige en duidelijke leerwijze om zich zowel de dagelijks voorkomende, als de moderne Breiwerken spoedig en goed eigen te maken. [Derde druk; Third edition].
8762: VERBURG, G. - Anak-Anak mas.
55764: VERBURG, H.G. [SECRETARY FEBOWIKO, PREFACE/INTRODUCTION], - Rijsttafellessen: Federatieve Bond van winkeliers VakorganisatiŽn in het Koloniale Warenvak FEBOWIKO. [Eerste druk; First edition].
46581: VERCELLONI, I. & F. LUCCHINI, - Milano fashion. [Orig. edn.].
46262: VERCORS, - Le Silence de la Mer. Rťcit.
52668: VERCORS, - Le silence de la Mer. Rťcit. [PremiŤre ťdition publ. en Hollande].
42002: VERDENIUS, A.A., - In de Nederlandse Taaltuin. Wandelingen en Waarnemingen. First edn.
5829: VERDOORN, J.A., - Verloskundige Hulp voor de Inheemsche Bevolking van Nederlandsch-IndiŽ. Een sociaal-medische studie.
5830: VERDOORN, J.A. - De zending en het Indonesisch Nationalisme. Preface by H. Kraemer.
55947: VERDUN HISTORICGUIDE: - VERDUN: Guide historique illustrť. […dition originale; First edition].
7693: VERE GREEN, B. DE, - A Collector's Guide to Fans over the Ages. First edn.
760: VEREENIGING KOLONIAAL INST.- - Vereeniging Koloniaal Instituut Amsterdam
38902: VEREN, M.(= M. V.D. ZWAN-NELCK), - Eva's zending. 2nd. edn.
52255: VERENIGING INDISCHE NEDERLANDERS (V.I.N.), - ONZE KOERS: Centraal-Orgaan Vereniging Indische Nederlanders (V.I.N.). Verschijnt Maandelijks. 5e Jaargang: Juli-Augustus 1956.
56648: VERGADERING KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP - GENERAL MEETING ROYAL DUTCH GEOGRAPHICAL SOCIETY, KNAG: - Vijf en Twintigste Algemeene Vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap gehouden te Amsterdam den 12 April 1879. [Originele uitgave; Original edition].
8763: VERGER, P. (PHOTOS.) & R. BURNETT (INTRO.) - South Sea Islands. 1st.
5831: VERGOUW, L., - Nonnaatje. First edn.
36979: VERGUIN, J., - Le malais. Essai d'analyse fonctionnelle et structurale.
53278: VERGUNST A. & H., - Een Foto-verslag van een reis op Irian Jaya. [Eerste druk; First edition].
7694: VERHAEGEN, P., - La Dentelle Belge. Orig. (& only) edn.
42196: VERHALLEN, F., - Michel van der Plas. Van veel te veel een spaarzaam deel. Orig. edn.
45066: VERHEEM, R., - Bevrijding zonder Bevrijders. De 'Sinjo' tussen IndiŽ en Nederland. Orig. edn.
40611: VERHEIJEN, J., - De stem der dieren in de Manggaraise Folklore. Taken from:BKI, vol. 106.
5835: VERHEIJEN, J.A.J., - Het hoogste wezen bij de Manggaraiers. [first dutch edition translated after the original german language].
55128: VERHEIJEN, J.A.J. [S.V.D.], - KOMODO: Het Eiland, Het Volk en de Taal. [Eerste druk; First edition].
42177: VERHOEF, C.E.H.J., T - Nieuwpoort 1600. De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog. First edn.
53892: VERHOEF, H.G., - De Nieuw-Guinea Raad. [Eerste druk; First edition].
39891: VERHOEVEN, C.W.M., - Symboliek van de Voet. Orig. edn.
47628: VERHOEVEN, F.R.J., - Islam. Its origin and spread in words, maps and pictures. Orig. edn.
55705: VERHOEVEN, F.R.J., - Landsarchief van Nederlandsch-IndiŽ 1892-1942 [covertitle only]. [Eerste enige druk; First and only edition].
56261: VERHOOF, A., - Onze laatste Oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd om de onafhankelijkheid van IndonesiŽ. [Eerste druk; First edition].
9543: VERHOOFSTAD, P.M., - Geschiedenis van Purmerend.
55897: VERHOOG, JEROEN, - Wij wandelen op Goud: de Eeuwenlange historie van Handelsfirma E&A Scheer. [1720-2001]. [Eerste druk; First edition].
41240: VERHULST, R. & WARD HERMANS, - Belgien vor dem Weltgericht. Orig. edn.
49375: VERKADE COMPANY ADVERTISING CARD GAME - - Verkade Kwartetspel. [Original edition].
54008: VERKADE ZAANDAM KWARTJES-ONTBIJTKOEK: - Noorsche Keederdrachten no. 1-5. [Originele uitgave; Original edition].
53431: VERKAIK, M. (COMPILER), - Hervormde Kerk van Bennebroek. Wetenswaardigheden uit verleden en heden 1680-1989. (Eerste druk; First edition).
5836: VERKRUYSEN, H.C. - Hindoe-Javaansche Beeldhouwkunst. Orig.edn.
5837: VERKUYL, J., - De achtergrond van het Indonesische Vraagstuk.
49284: VERKUYL, J., - IndonesiŽ; onze meest nabije naaste in AziŽ. Een Pleidooi voor begrip en kritische Solidariteit. [Eerste druk/first edition].
55845: VERKUYL, J., - Apakah Beda Geredja Rum-Katolik dan Reformasi. Tjetakan keempat [Fourth edition].
36621: VERLET, P. - M. FLORISOONE, A. HOFFMEISTER & F. TABARD, - Great Tapestries. The Web of history from the 12th to the 20th century. Transl.[fr. the french], by P. Rowell Oberson. Ed. by J. Jobť.
46763: VERLINDEN, C., - Koloniale Expansie in de 15de en 15de eeuw.
50086: VERMANDE BROS. ALMANACK (PUBLISHERS), - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen. Zevende Jaar, 1837. [Eerste originele druk/first original edition].
5840: VERMEER, H.J.,, - Selamat djalan. Populaire handleiding voor de Maleische taal in de praktijk. 2nd. edn. Preface by Baginda Dahlan Abdoellah.
46325: VERMEER-VAN BERKUM, C., - Dagboek uit Japanse kampen '44-'45. Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn. [Eerste druk/First edn.].
37743: VERMEER, H.J., - Selamat Djalan. Populaire Handleiding voor de Maleische Taal in de Praktijk. 7e. druk. Herzien en aangevuld door M.J.van Lakerveld.(7th revised & enlarged edn. by M.J. Van Lakerveld). Preface by Baginda Dahlan Abdoellah.
45118: VERMEER, H.J., - Selamat Djalan. Populaire Handleiding voor de Maleische Taal in de Praktijk. Vierde. druk. Herzien en aangevuld door M.J.van Lakerveld. (fourth edn., revised and expanded by M.J. Van Lakerveld). Preface by Baginda Dahlan Abdoellah.
56389: VERMEER, N., - Tropendokter. Schetsen uit het Zendings-Ziekenhuis op Java. [Eerste druk; First edition].
47371: VERMEERSCH, V., - Zilver & Wandtapijten. Inventarisatietentoonstelling n.a.v. het 25-jarig bestaan van Gruuthuse als Stedelijk Museum 19 juli-19 oktober 1980. Orig. edn.
57051: VERMEULEN, P., - Merkwaardige Bestuivingen bij OrchideeŽn. Overgedrukt uit Vakblad voor Biologen, no. 7, 1968.
40657: VERMEULEN, JOH.TH., - De Chineezen te Batavia en de Troebelen van 1740. Orig. thesis (Leyden University).
52913: VERMEULEN, P., - The place of Epipogium in the system of Orchidales. Offprint from:Acta Botanica Neerlandica, 14 (1965).
53001: VERMEULEN, P., - Orchids en Dactyloorchis. Offprint from:OrchideeŽn, Orgaan van de Nederlandse OrchideeŽn-Vereniging, Augustus 1963.
53003: VERMEULEN, P., - Orchidaceae. [Eerste druk; First edition].
53456: VERMEULEN, P., - Orchis en Dactylorchis. Offprint from:OrchideeŽn, Orgaan van de Nederlandse OrchideeŽn Vereniging, Augustus 1963.
57082: VERMEULEN, P. & H.G. KRONENBERG, C.M. DE WIJZE (EDITORS), - OrchideeŽn. Tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse OrchideeŽn Vereniging 38e Jaargang Nr. 11 (Februari 1976).
49886: VERMEYDEN, J.H. (EDITOR), - Triks. Nederlandsch Maandblad voor de Goochelkunst. 2e jaarg. no. 1(April 1942) - no. 12 (Maart 1943).
47677: VERMOLEN, J., - De Dampit-Affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting. Een historisch onderzoek in opdracht van de Stichting Strafkamp Dampit. [Eerste druk/first edition.
42286: VERNE, J., - De Kinderen van Kapitein Grant, AustraliŽ. Veertiende onverkorte druk. (14th. unabridged edn.).
42287: VERNE, J., - Hektor Servadac. De terugtocht naar de aarde. Tiende onverkorte uitgave. (10th. unabridged edn.).
48833: VERNE, J., - Voyages et Aventures du Capitaine Hatteras. Les Anglais au PŰle Nord. Le Dťsert de Glace.
39844: VERNE, J[ULES], - Kerabas de Stijfhoofdige/Een Vlotreis. Achthonderd mijlen op de Amazone/Het Raadselschrift gevolgd door Een Drijvende Stad.
39842: VERNE, J[ULES], - Robur de Veroveraar/De strijd tusschen Noord en Zuid/Overrompeling eener Plantage/De zwarte Kreek van Texas/1792, Op weg naar Frankrijk.
45441: VERNE, J[ULES], - De Reis naar de Maan. Freely translated after the original french into dutch by H.P. v.d. Aardweg.
44014: VERNE, M[AURICE] (MONSIEUR)(INTROD.), - Une Heure de Musique avec Mistinguett. Orig. edn.
5842: VERNEUIL, P., - l'Art ŗ Java. Les Temples de la Pťriode Classique Indo-Javanaise. Tjandi Kalasan, Tjandi Mendut, Boroboudour, Tjanki Prambanan.. […dition originale/first edition].
51871: VERRIJN STUART, G.M., - Het Bankwezen in de Nederlandsche KoloniŽn. Tweede, herziene druk. [Second revised edition].
54500: [VERSCHOOR, J.A.J. (EDITOR)], - Gedenkboek ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van drukkerij De CuraÁaosche Courant [1812-1962]. [Originele uitgave; Original edition].
43067: VERSCHUEREN, J. (SOC.JESU), - Algemene Aardrijkskundige Atlas voor Natuurkundige, Economische en Staatkundige Geografie, me de nieuwe Gernzen. Orig. edn.
43096: VERSCHUEREN, J. - W.E. BOERMAN & M. DE MEYER-JANSSENS(EDS./COMPILERS), - Standaard Wereldatlas. Orig. edn.
8764: VERSCHUEREN, J. & C. MEUWESE - Nieuw Guinea uw naam is wildernis. Avonturen.
54651: VERSCHUUR, G., - Suriname. Separated from: De Aarde en haar Volken, 1894. verschuur, g.,
43423: VERSHININA, N. - C. OENEGRACHTS, A.-M. SKJOLD, - Russian Modern Art Nouveau design acrosse the borders and times [title on front wrapper].
5847: VERSLAG - van den Economischen Toestand der Inlandsche Bevolking, 1924.
5846: VERSLAG - van het CONGRES van het JAVA INSTITUUT gehouden te Jogjakarta, 24-27 December 1924
5853: VERSLAG - BATAVIA LAW-SCHOOL, - van de lotgevallen der RECHTSHOOGESCHOOL in haar vijftiende levensjaar.
53290: VERSLAG KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM - [ANNUAL RE;PORT HAARLEM COLONIAL MUSEUM MQY 1906], - Verslag over het jaar 1905. [Originele uitgave; Original edition].
47387: VERSLUIJS, B., - Bali, beeld of droombeeld. Orig. edn.
45426: VERSLUIS, H., - Zijde. [Silk]. Orig. edn. Orig. edn.
5856: VERSLUYS, J.D.N., - Maatschappelijke vernieuwing op Timor? In: IndonesiŽ, 2-maandelijks tijdschrift, year 3-nrs 2-3 (Sept. & Nov. 1949)
49293: VERSLUYS, M[ICK], - Njonja Aspiran. Lief en Leed in de Residentie 'Timor en Onderhorigheden'.
51606: VERSLUYS, J.D.N., - Vormen en Soorten van Loon in den Indischen Landbouw. [Original dissertation Leyden university].
5857: VERSPIJCK, G.M. - Generaal Van Swieten en de Waarheid (over Atjeh. [Eerste druk/first edition].
54340: VERSPOOR, DOLF, - De maanden onzer jaren van Folgore da San Gimignano. [Eerste druk; First edition].
37679: VERSTAPPEN, H.TH., - Djakarta Bay. A geomorphological Study on Shoreline development. Orig.thesis [Utrecht university].
55043: VERSTEGEN, A.G.A. - P. STIJNMAN (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Gedenkboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van den Algemeenen Biond van Nederlandsche Marinematrozen, 22 Jan. 1897-22 Jan. 1907.
41007: [VERSTEGEN, P.], - Sout Ordonnantie.Waer nae in het Quartier van Veluwen, Verpacht sal worden den Impost op 't Sout. Orig. publ.
50880: VERSTEGEN, M., - De Indische Zeeherberg. De stichting van Zuid-Afrika door de VOC. [Eerste druk; First edition].
11802: VERVE - E. M¬LE & E. POGNON, - Jean Bourdichon. Les Heures d'Anne de Bretagne. Bibl. Nationale (Manuscrit latin 9474). Facsim. edn.
7547: VERVIERS(BELGIQUE) - SOCIETE ANONYME DE PEIGNAGE ET FILATURE DE LAINE. - [A Part of the Administration (Incl. production figures, of a Wool-manufacturer at Verviers, Belgium]. Sociťtť Anonyme Verviťtoise de Peignage et Filature de Laine, Rue du Limbour 10, Verviers, BelgiŽ.
48114: VERVLOED, P. (1952-), - De Reuzenknoop. Tweede druk [second edition].
10701: VERVOORN, A.J., - Antilliaans Nederlands.
47018: VERVOORN, A.J., - Exlibris van Nederlandse Letterkundigen. [Eerste druk/first edn.].
5858: VERVOORT, H. - Vanonder de koperen ploert.
50044: VERVOORT, H. (EDITOR/COMPILER), - Jubileumboek HBS-Soerabaia 1875-1975. [Originele druk/original edition].
54731: VERVOORT, HANS & MAJA INDORF, - Sicco Roorda van Eysinga, zijn eigen vijand. [Eerste druk; First edition].
56615: VERWEIJ, MARGARETHA (1867-1947), - Het Handweven: Handleiding bij het leeren Weven op verschillende Toestellen. [Eerste druk; First edition].
55260: VERWEIJ, MARGARETHA, - Het Handweven: Handleiding bij het leeren Weven op verschillende Toestellen. [Eerste druk; First edition].
55210: VERWERS-BEERENS, AN - Gepeinzen. [Eerste druk; First edition].
45215: VERWEY, A., - Uit de lage landen bij de Zee. Orig. edn.
49366: VERWEY, A[LBERT], - Toen De Gids werd opgericht. [Eerste druk/first edition].
44206: VERWEY, S[TEFAN] (1946-....), - Overleven? Doe Het Zelf! Orig. edn.
43890: VERWEY-JONKER, H., - Lage Inkomens. Een statistische onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de Gemeente Eindhoven. [thesis Amsterdam University].
54313: VERWEY, ALBERT, - De Legenden van de ene weg. [Eerste druk; Ferst edition].
54358: VERWEY, ALBERT, - Nieuwjaarsmorgen. [Eerste druk; First edition].
5859: VESPER, C., - Batik. Anleitung zur Herstellung gebatikter Gewebe und Stoffe, wie Baumwolle, Leinen, Nessel, Seide, Samt, Leder, Pergament, Papier, Holz, Korbweiden, Metall, Glas, Elfenbein, Linoleum. Mit Anhang Bandana-Druckverfahren, Bemalen der Stoffe, Wash-und lichtechte Handmalerei, Spritzverfahren. 1st.edn.
46346: VESTDIJK - R. DEN HARTOG-ALBERS - H. VISSE, M. 'T HART,, M. HARTKAMP, A. VAN ZOEST (ET AL.), - S. Vestdijk. In:BZZLETIN, vol. 10-93.
41493: VESTDIJK, S. - G. DEN BRABANDER, J. PRESSER (ET.AL.)(EDS.), - Centaur. Internationaal Cultureel Maandblad. Jaargang 1-1(October 1945) - jaargang 2-2(December 1946). All publ.
43429: VESTDIJK, S., - The Garden where the Brass Band played. Translated into english [from the original dutch] by A. Brotherton. First edn. (thus).
46336: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - Muiterij tegen het Etmaal. Deel II: PoŽzie en Essay. Tweede druk. [2nd. edn.].
46339: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - De Ziener. [Eerste druk/First edn.].
46342: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - Stomme Getuigen. Verhalen. [Eerste druk/First edn.].
46351: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - Puriteinen en Piraten. Roman. [Tweedee druk/Second edn.].
46352: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - De arme Heinrich. Roman. [Eerste druk/First edn.].
46385: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - Het eeuwig te laat. Dialogen over den Tijd. Orig. edn.
46386: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - Essays in Duodecimo. [Eerste druk/First edn.].
46410: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - De Poolsche Ruiter. [Eerste druk/First edn.].
46411: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - Muiterij tegen het Etmaal, Deel I: Proza. [Tweede druk/2nd. edn.].
46413: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - Open Boek. Roman. [Eerste druk/First edn.].
46416: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - De glanzende kiemcel. Beschouwingen over PoŽzie.[Eerste druk/First edn.].
46436: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - Het schandal der Blauwbaarden. [Eerste druk/First edn.].
46437: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - De dokter en het lichte meisje. Roman. [Vijfde druk/Fifth edn.].
46438: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - Apollo. Roman uit het oude Griekenland (589 v.c. - 584 v.c.). [Eerste druk/First edn.].
46439: VESTDIJK, S√ćMON] (1898-1971), - De redding van Frť Bolderhey. [Eerste druk/First edn.].
51737: VESTDIJK, SÕMON] (1898-1971), - De redding van Frť Bolderhey. [Eerste druk/First edn.].
46146: VESTMER, H. (CHIEF EDITOR), - Bali Lombok. Eerste druk [first edn.]. Translated into dutch from the german [simultaneously published].
38141: VETERMAN, E. (1901-1946), - Essais. [1e enig druk, Niet-in-den-Handel; First and only edition, Not-for-the-Trade].
42057: VETH, C., - De Opvoeder in de Caricatuur. Orig. edn.
40615: VETH, P.J. (PREFACE), - Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch-IndiŽ, bewerkt naar de jongste en beste berigten. First edn.
44108: VETH, B., - Het leven in Nederlandsch-IndiŽ. 3e druk.(3rd. edn.).
5861: VETH, B., - Het leven in Nederlandsch-IndiŽ. 4e druk.(4th edn.).
44108: VETH, B., - Het leven in Nederlandsch-IndiŽ. 3e druk.(3rd. edn.).
5864: VETH, P.J., - Borneo's Wester-Afdeeling, Geographisch, Statistisch, historisch. Voorafgegaan door ene algemeene beschrijving des ganschen eilands.
11931: VETH, P.J., - Uit Oost en West. Verklaring van eegige uitheemsche woorden. Orig. edn.
41022: VETH, P.J., - Java. Geographisch, ethnologisch, historisch. 2nd edn., nieuwe uitgaaf. Bewerkt (revised) door Joh.F. Snelleman & J.F. Niermeyer.
50664: VETH, D.D., REIZEN DOOR SUMATRA; EGYPTE; ZES MAANDEN IN AUSTRALIň; DE KLEINE STEDEN IN TOSKANE EN HAAR KUNSTSCHATTEN; HERINNERINGEN UIT PERU; SCHETSEN EN BLADEN UIT ZWITSERLAND; HAŌTI; BESTIJGING VAN DEN FOESIYAMA; SCHETSEN UIT SYRIň. - [And other contributions, published in De Aarde en haar Volken, 18884]. .
37693: VETH, P.J., - Atjeh. Taken fr.:Volks-Almanak voor het jaar 1875.
5865: VETH, P.J.. - Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland, topographisch-Historische Beschrijving (naar de nieuwste bronnen te zamen gesteld door W.F. Versteeg).
55806: VETH, P.J., - Het Landschap Aboeng en de Aboengers op Sumatra, [Lampung District]. Separated from :TAG, Vol. II. [1875].
55804: VETH, P.J., - Geographische Aanteekeningen omtrent de Oostkust van Atjeh. [Separated from:TAG, Vol. 2-4 [1877].
55620: VETH, P.J., - Borneo's Wester-Afdeeling, Geographisch, Statistisch, historisch. Voorafgegaan door ene algemeene beschrijving des ganschen eilands.
41003: VETH, B., - Het leven in Nederlandsch-IndiŽ. 2e [uitgebreide] druk.(2nd. [eexpanded] edition].
52952: VETTER, T.E., - Methodische consequentie bij twee Indische denkers: Dharmakiti en Sankara. [Inaugural Speech, original edition].
5867: VEUR, P.W. VAN DER, - Education and Social Change in Colonial Indonesia (I-II). Translated, into english, by Lian The[-Mulliner].
36785: VIALE, M., - Tapestries. Transl. fr. the orig. Italian (Gli arazzi) by H. St.Clair-Erskine & A. Rhodes. [first english edn.].
36746: VIALE FERRERO, M.(ED.), - Teppiche. ein farbinfroher Bericht Łber die schŲnsten Muster alter und neuer Teppiche. Transl. fr. the orig. italian.
38891: VICKERS, A., - Bali - een gecreŽrd Paradijs. Dutch edn. transl. after the orig. english by Burger & Schwarz.
46153: VICKERS, A., - Bali. A Paradise Created. Orig. edn.
47742: VICKERS, A[DRIAN], - Six Journeys of Desire. A study of the Balinese text Malat. [Eerste druk/first edition].
7696: VIEIL, P. - Sťriculture. Introd. by P. Regnard.
37558: VIENNESE FANCY-BALL DRESS & FASHION - - Mode-Journal Wiener Chic.
36800: VIERSEN, T., - De Indische Dierenwereld in Woord en Beeld voor het Lager Onderwijs in Ned. IndiŽ. Orig. edn.
5868: VIERSEN, T. - Mijn Tweede Taalboekje. Taaloefeningen voor de lagere klassen der indische scholen.Mijn derde taalboekje...Mijn Vijfde Taalboekje...
39832: VIERSEN, T.F., - Het standpunt der zending in de Minahassa en op de Sangir-en Talaoet-eilanden in het bijzonder inzake de overnamen der inlandsche Openbare Lagere Scholen aldaar. Orig. edn.
12873: VIETNAM - NEVERMANN, H., - A collections of hundreds of clippings covering Vietnam (Indo-china) from the personal clipping-archive of Prof. Dr. H. Nevermann.
44120: VIňTOR, M. (M. VAN VEEN-VIňTOR), - Het verbondsteken. Een cultuursociologische studie over de besnijdenis in verschillende perioden van het jodendom. [Orig. thesis Leiden University].
51189: VIGIER, JOAON, - Historia das Plantas da Europa e das mais uzadas que vem de Asia, Africa & da America. Ondese se suas figuras, seus nomes, em quotempo florecem & o lugar onde nacem. Com hum breve discurso se suas qualidades e virtudes especificas. [Vol. I of 2 only, Original edition].
7697: VIGNON, L. - La Soie au point de vue Scientifique et Industriel. Nouv. ťd. revue et augmentťe par J. Bay. (New and enlarged edn. by J. Bay).
46740: VIJN, H. (COMPILER), - V.V.V. Wandelkaarten voor Overijssel [:] Ommen [municipality]. Orig. edn.
50190: VIJVER, C. VAN DER (1784-1855), - Geschiedkundige beschrijving der Stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderhede, geestelijke en wereldlijke inrichtingen en standen...[Eerste druk; first edition].
50414: VIJVER, FERDI VAN DE (COMPILER), - Vertellingen, Spreekwoorden, Liederen uit de Liedegouw. [Eerste druk;First edition],
51763: VIJVER, C. VAN DER, - Chrestomatie eene verzameling van voorbeelden in Proza en Dichtmaat gewijd aan de Nederlandsche Jeugd tot Oefening in het kunstmatig lezen. [Eerste druk; First edition].
41233: VILJOEN, P.R. (PREFACE), - Farming opportunities in the Union of South Africa. New edn.
7698: VILLARD, C. - Manuel de Thťorie de Tissage. Nouv.ťd. (new edn.).
47231: VILLARO, M., - Bornťo. Chez les hommes aux lingues oreilles. [ťdition originale].
45485: VILLASE—OR, D. & J., - How to do Nature Printing. Printing with Leaves, Grasses and Mosses on textiles, Wood and Ceramics [title on front wrapper]. Orig. edn.
38733: VILLE, F. DE, - Tziganes. Tťmoins des temps. Pref. by J. Firnay. Orig.edn.
8769: VILLEMINOT, J. & P. - Chez les Papous au Coeur de la Nouvelle-Guinťe.
8770: VILLEMINOT, J. & P. - La Nouvelle-Guinťe. 700.000 Papous, survivants de la Prťhistoire. Pref. by R. Heim.
41676: VILLEMONT, M.[LA CONTESSE DE], - Histoire de la Coiffure Fťminine. Orig. edn.
7699: VILLENEUVE, R., - Fťtichisme et Amour.
56523: VINCENT, B., - Haydn's Dictionary of Dates and Universal Information relating to all Ages and Nations.Containing the History of the World to the Summer of 1885. 18th. edn.
5873: VINER, A.C., - The changing Batak;
40753: VINES, E., - Tennis voor Iedereen. Transl. fr. the orig. english by G. Vreedenburgh. 2e druk.
12434: VINGBOONS, JOH., - Verzameling van Pas-kaarten, dienende tot de vaart naar Oost-en Westindien; meest alle uitvoerig met de pen getekent: benevens eenige afbeeldingen van voorname eylanden , steden en sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien gelegen...Facsim. after the 1660 edn.
5874: VINK, G.J., - De grondslagen van het Indonesische Landbouwbedrijf. First edn.
52967: VINK-VAN VESSEM, T.C. VAN (MRS.), - DAGBOEK. Dagaantekeningen rondom de bevrijding van Axel September-November 1944. Press-clippings taken from:Axelse Courant, September-Oktober 1969.
54344: VINKENOOG, SIMON (1928-2009), - Eerste Persoon Meervoud (autobiografisch). [Eerste druk; First edition].
40045: VINOLOGY - - Hotel De l'Europe Amsterdam. Restaurant Excelsior. Vins.
44544: VINOLOGY - JO SPIER, - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne. Orig. edn.
43452: VIOLIN STUDIES- - Violinschule Hohmann Heim, Heft 3. Neuausgabe. [New edition, part 3].
55395: VIRCHOW, HANS (CHIEF EDITOR AND PRESIDENT), NEUHAUSS, TRAEGER, V. LUSCHAN (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - Zeitschrift fŁr Ethnologie; Organ der Berliner Gesellschaft fŁr Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Vol. 44, 1912. [Erste Auflage; First edition].
55246: VIRGILIUS [VIRGILII] MARONIS [PUBLIUS VRGILIUS MARO, 70-19 B.C.], - Opera. Interpretatione et notis Illustravit Carolus Ruśus, Soc. Jesu, Ad usum SerenissimiDelphini. Editio Nova Auctore et Emendatior.
49231: VIRULY, A. - J.A. BACH, C.C. STEENSMA (COMPILERS), - Ik Word K.L.M.-vlieger. Samengesteld door: Hoofd Vliegbedrijf K.L.M...[Eerste druk/first edition].
45722: VIRULY, A. [1905-1986], - Verassende Ontmoetingen. [vierde geheel herziene druk][4th completely revised edn.].
46270: VIRULY, A. (1905-1986), - Mary Dresselhuys. Tweede druk. [2nd. edn.].
54405: VIS, P.H. & R. BOS, - Wit op Zwart, Opstelletjes in beeld voor de Hollandsch-Inlandsche Scholen. Tweede Bundel: Het Vierde Leerjaar. [Eerste druk; First edition].
49236: VIS, P.H. & R. BOS, - Wit op Zwart. Opstelletjes in Beeld voor de Hollandsch-Inlandsche Scholen; 1ste [Eerste] Opstel Cahier. Het vierde Leerjaar. [Eerste druk/first edition].
53438: VIS, LAURENS, HUIB AKIHORY, RONALD GILL, (CONTRIBITORS), - Het Indische Bouwen, Architectuur en Stedebouw in IndonesiŽ. [Dutch and Indisch Architecture, subtitle], 1800-1950. Preface by Bea Brommer. [Eerste druk; First edition].
52523: VISBECK'S MńRCHENBILDER, - Der Wolf und die Sieben Geislein [Nr. 2-8]; Das Tapfere Schneiderlein [Nr. 2-8]; Der Alte Zauberer [Nr. 2-8]. [Original coloured Glass Lanternslides].
7701: VISBEEN, G. - Modemarketing voor MBO mode en kleding.
45795: VISKER, D.A., - Totok in Tjimahi. First edn.
7702: VISKI, J. & P. PETRI - De volkskunst der Zevenberger Hongaren. Transl. fr. the orig. Hungarian by A.S.C. Wallis.
50025: [VISMAN COMMITTEE EXCERPT] - - Dit vroeg IndiŽ. IndiŽ's wenschen vastgelegd op het moment, waarop de Japanners kwamen. [Zeer korte Samenvatting van het in 1942 te Batavia gedrukte rapport van de Commissie Visman, subtitle on front cover]. [Eerste druk; first edition]
5878: VISMAN, F.H., - Bevoegdheid der Politie in Nederlandsch-IndiŽ. Orig.thesis [Leyden university].
10999: VISSCHER, L.G., - Leiddraad tot de Algemeene Geschiedenis van het Vaderland, van den Vroegsten tijd tot op onze Dagen.
37161: VISSCHER, R., - Friezen te Bodegraven in 1672. Offpr.fr.:De Vrije Fries XX, 3-4.
41427: VISSCHER, F. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-[19]80. Orig. edn.
9070: VISSCHERS, D.C., - Een kind van Java. Leesboek voor School en Huis. 2e druk.
5879: VISSCHERS, D.C. - Een Kind van Java. First edn.
51214: VISSER, HERMAN F.E., - Tentoonstelling der Oost-Indische Weefsel-Collectie Van Kerckhoff, in het Museum voor Land= en Volkenkunde te Rotterdam (eind Maart tot half Juni 1918). Separated from:NION, volume 3 (1918-1919).
56560: [VISSER, H.F.E., INTRODUCTION], - Oost-Aziatische Schilderkunst [Tentoonstelling Aziatische Kunst, covertitle]. [Eerste druk; First edition].
46057: VISSER, A., - Het Klooster van Sint Jurriaan. Pauwhof-herinneringen. Orig. edn.
10627: VISSER, C. & J. PIETERSE, - Hollandsch Molenboek. Orig. edn.
46335: VISSER, H. & M. NORD, - Simon Vestdijk kinderjaren. [Eerste druk/First edn.].
43085: VISSER, H. (ED./COMPILER), - Josephine Baker. Behalve een getalenteerd artieste een overtuigd strijdster tegen onrecht, discriminatie en onderdrukking. Orig. edn.
44828: VISSER, H.A. & J. V.D. GIESSEN, - Kent u ze nog...de Papendrechters. First edn.
5882: VISSER, H.F.E. - Asiatic Art. [First edition].
5883: VISSER, H.F.E. - Art Treasures from the East.
8146: VISSER, H.F.E. - Art Treasures from the East.
37970: VISSER, M.W. DE, - Japansche Kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden. Separated from:Elsevier's Maandschrift, XLVV, no. 2.
9450: VISSER, H.F.E., - Over Ornamentkunst van Seram.-J.P. KLEIWEG DE ZWAAN, Tanimbarschedels.
5880: (VISSER) - - Visser's Soendaasch Zakwoordenboekje. 2nd. corrected edn.
45946: VISSER, W.D. (ED.), - Kind in IndiŽ. Oorlogservaringen en hun gevolgen. Tweede druk. [2nd. edn.].
44789: [VISSER], - Visser's Nederlandsch-Javaansch Zakwoordenboekje. Met eenige samenspraken uit het dagelijksche leven. Orig. edn.
48547: VISSER, L.E., - Mijn Tuin is mijn Kind. Een antropologische studie van de droge Rijstteelt in Sahu (IndonesiŽ). [Original thesis Leiden University].
36843: VISSER, L.E., - My Rice-field is my Child. Social and territorial aspects of Swidden cultivation in Sahu, Eastern Indonesia.
40918: VISSER, M.W. DE, - Shinto en TaoÔsme in Japan. Orig. edn.
11472: VISSER, A.P.R., - Een Dorp in de Centrale Vlakte van Thailand. Een cultureel-anthropologische studie/A village in the Central Plain of Thailand. A cultural-anthropological research.. Orig. thesis [Utrecht university].
55270: VISSER, M. & J.C.M.WARNSINCK, - Straat-en Bochtvaarders, zijnde het korte historiael ende Journaels, aenteijckeninge van drie voyagiens door David Pietersz. de Vries. 1618-1625. [Authentic facsim. edition., First edition, thus].
55899: [VISSER, H.F.E.] (EDITOR), - Museum van Aziatische Kunst in het Rijksmuseum, Amsterdam. Catalogus/Catalogue. [Eerste druk;First edition].
56617: VISSER, AB (TEXT, 1913-1982) & JOHANNA BOTTEMA (ILLUSTRATIONS, 1918-1974), - Grote Broer. [Eerste druk; First edition].
51335: VISSER SMITS, D. DE (ET.AL.), - Vrijmetselarij. Geschiedenis, Maatschappelijke beteekenis en doel. [Eerste druk; First edition].
37963: VISSER, H.F.E.(INTROD.), - Gids voor de Verzameling van Indonesische en Chineesche Kunst te Leeuwarden 1917.
52764: VISSER, CAROLIJN & SASZA MALKO, - En nog steeds hebben wij twee Vaderlanden. Op avontuur in Nederlands-IndiŽ. [Vierde druk; Fourth edition].
52714: VISSER, HANS G., - IndiŽ in Holland. Nederlandse schrijvers over hun Rijk van Insulinde. Tweede druk [Second edition].
52008: VISSER, J., - Christelijke Roeping en Pligt tegenover Nationale Armoede, onkunde en Zedeloosheid. [Eerste druk; First edition].
53184: VISSER, F. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80. [Eerste druk; First edition].
53164: VISSER, GEORGE (TEXT) - R. DE KLOE, J. PIETER KOK & G. VISSER [WINDOWS COLLECTIVE TERSCHELLING], - ZEEROEP: Slauerhoff en de Zeevaart. Beelden uit het Zeevaartleven van Slauerhoff. [Eerste druk; First edition].
40250: VISSER, J.TH.DE - C. FRANS & NOTO SOEROTO(RADEN MAS)(CONTRIBS.), - [Voor de Rijkseenheid]. Drie Redevoeringen. Offpr.fr.:Politiek Economisch Weekblad, No.29(16 april 1930).
55680: VISSERING, C.M., - Een Pasar Gambir. Offprint from:Nederlandsch IndiŽ Oud & Nieuw, Part 9-1917.
7704: VISSERS, G., - Kant in Brussel.
53213: [VISSERS' BOOKSHOP], - Visser's Maleisch Zakwoordenboekje met eenige Samenspraken uit het dagelijksch Leven ten dienste van Nederlanders die zich in IndiŽ komen vestigen. Achtste druk [Eitht edition].
10070: VISUAL ARTS-CATALOGUE, - Aki Akademie voor Beeldende kunst. Eindexamencatalogus 1994.
12455: VITU, A., - Le Jargon et le Jobelin. Comprenant cinq. ballades inťdites d'aprŤs le manuscrit de la BibliothŤque Royale de Stockholm. Avec un Dictionnaire AQnalytique du Jargon.
56945: VIZIERKORREL [PSEUDONYM], - Mobilisatie-humor. Historisch-Humoristische Schetsen. [Eerste druk; First edition].
11907: VLAARDINGEN, A. VAN, - Kruisridders in Tropenland. Orig. edn.
51748: VLAARDINGEN, A. VAN, - In het laaiende licht. Een jaar in het tropenland. Preface by J.H. Gunning J.Hz.
56027: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN, (1880-1947), - Kinderliedjes. Derde bandje, 3e druk. [Part 3, 3rd. printing].
56025: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN, 1880-1947), - Vijf Kinderliedjes. Eerste bandje, 4e oplage. Woorden en muziek van Geertruida van Vladeracken. [part one, 4th. printing].
52699: VLADERACKEN, G[EERTRUIDA] VAN & A. ZURCHER-GROENVELD, - Ons nieuwe Sinterklaasboek. Zeven liedjes en vier verhalen. Prentjes van Jan Poortenaar. [Eerste druk; First edition].
56026: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN, (1880-1947), - Kinderliedjes. Tweede Bandje, 3e oplage. [Part 2, 3rd. printing].
5887: VLAK, C., - De bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal ten aanzien van de wetgeving in Nederlandsch-IndiŽ. Orig. thesis [Utrecht university].
46536: VLAM, J.B. (INTRODUCTION), - De Achterhoek op volle toeren. A-57. Winterswijk 17 t.m. 25 Mei [1957]. Tentoonstelling Landbouw-Industrie-Handel. Orig. edn.
55564: VLAMYNCK, JORIS (M.S.C.), - De redder der Kaja-Kaja's: Pater Petrus Vertenten (M.S.C. 1889-1946). (Eerste druk; First edition).
50056: VLEESENBEEK, H.H., - De eerste grote IndustriŽle Fusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog; Het ontstaan van Nijverdal-ten Cate- een bedrijfshistorische analyse-. [Original thesis Rotterdam University].
9160: VLEKKE, B.H.M., - Nusantara. A History of the East Indian Archipelago. [First edition].
5891: VLEKKE, B.H.M., - Geschiedenis van den Indischen Archipel van het begin der beschaving tot het doorbreken der nationale revolutie. [FIRST dutch language edition, re-edited, revised and translated from the english Nusantara, Harvard University Press 1943].
52683: VLEKKE, BERNARD D.H.M., - The story of the Dutch East Indies. Second printing.
11930: VLEMING, J.L. (JR.), - Het chinesche zakenleven in Nederlandsch-IndiŽ.
44738: VLETTER, M.E. DE, R.P.G.A. VOSKUIL, J.R. VAN DIESSEN (ET.AL.), - Batavia/Djakarta/Jakarta. First edn.
42281: VLEUGEL, G. (COMPILER) & R. MEIJER, - Zij kon het lonken niet laten. Liedteksten uit het Nederlandse Cabaret van 1945 tot nu. First edn.
55879: VLEUTEN, J.M. VAN, - De bestrijding der Runderpest in de ResidentiŽn Batavia en Krawang gedurende 1883-1884. Benevens een beschrijving der Proef, genomen tot de bestrijding van de verspreiding der Runderpest. op het Land Kedoeng Gedeh. Rapport uitgebracht door den Gouvernements Kommissaris in zake Veepest.
36368: VLIEGHE, J. DE, - Snij- en Patronenleer in de Schoennijverheid. Nieuwe Verbeterde Methode.
56890: VLIETJONGE IRON- STEEL WORKS WHOLESALE TRADE CATALOGUE, - N.V. Ijzewarenhandel van der Vliet & de Jonge-gevestigd sedert 1751.
40713: VLOTEN, J. VAN, - Leven en Werken van W.[illem] en O.[nno] Z.[wier] van Haren, friesche Edellui. First edn.
11068: VLOTEN ELDERINCK, D.PH. VAN, - De sexueele zeden in woord en beeld.
46982: VLUGT, J.N. VAN DER, - De gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. Orig. edn.
55584: VO VAN KIET [PRIME MINISTER SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM, PREFACE], - Vietnam: A Development Perspective. Prepared for the Donor Conference. Hanoi, September 1993. [First original edition].
54819: VOERMAN, J. (PREFACE, ET.AL. EDITORIAL COMMITTEE), - Gedenkib0oek van de Utrechtse Indologen Vereeniging, 1925-1950. [Eerste druk; First edition].
47368: VOERMAN, J. & B. HARMSEN (COMPILERS), - Voorkanten. Borsten in Woord en Beeld. [Eerste druk/first edition].
52607: VOET, L., - Het Museum Plantijn-Moretus. Zevende druk [Seventh edition].
56620: VOGEL, W. (EDITOR), - Die Kšmpfe um Baranowitschi Sommer 1916. [Erste Auflage; First edition].
45276: VOGEL, L. DE, - Caricatuur Teekenen. Orig. edn.
5899: VOGEL, E., - Liebenswertes Malaya. Aus Briefen am Rande der Diplomatie, 1959 und 1960.
36844: VOGEL, J.PH., - The Indonesian Question.
42839: VOGEL, J.PH., - Het eerste Rama Relief van Prambanan. Extr.fr.:BKI, vol. 77.
37938: VOGEL, A.A., - Papuasi e Pigmei. Transl. after the orig. english edn. by E. Giroldo. (Papuans and Pygmies).
8771: VOGEL, A.A. - Papuans & Pygmies. Transl. from the Swedish by M.A. Michael.
5901: VOGEL, L.C., - Het beleid van de Dienst van Gezondheidszorg in West-Nieuw-Guinea 1950-1962/Public Health administration in West New Guinea/Kebidjaksanaan Djawatan kesehatan di Irian Barat. Orig. thesis [Utrecht university].
8773: VOGEL, L.C., - Het beleid van de Dienst van Gezondheidszorg in West-Nieuw-Guinea 1950-1962/Public Health administration in West New Guinea/Kebidjaksanaan Djawatan kesehatan di Irian Barat. Orig thesis [Utrecht university].
56212: VOGEL, H.A.F. DE, - De Zedekunde als Wetenschap. Geput u8t haar eenige bron, de Natuur [Eerste druk; First edition].
39795: VOGEL, J.PH., - Bronnen tot de kennis van het oude IndiŽ. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleerarsambt aan de Rijks-Universiteit te Leiden, den 1sten April 1914. Orig.edn.
53575: VOGEL, J.PH., - De oude monumenten van Delhi. Separated from:NION, 14-11 (1930).
53458: VOGEL, S., - Organographie der BlŁten kaplšndischer Ophrydeen mit Bemerkungen zum Koaptations-Problem TEIL I: Disinae und Satyriinae. [Eerste Auflage; First edition].
53240: VOGEL, A.A., - Papuasi e Pigmei. Transl. after the orig. english edn. by E. Giroldo. (Papuans and Pygmies). [First Italian language edition].
53002: VOGEL, STEFAN, - Organographie der BlŁten kaplšndischen Ophrydeen mit Bemerkungen zum Koaptations-Problem Teil II: Disperidinae-‹ber Beziehungssystem und Koatation der OphrydeenblŁten. [Original edition].
12650: VOGEL, J.PH., - La Sculpture de Mathur‚. Orig.edn.
55821: VOGELER, HEINRICH (1872-1942), - Storch Łberm Weiher [Original partly handcoloured Aquatint etching, WORPSWEDE, Germany, Nineteenth century].
10870: VOGELWEIDE - MEISKE, G.A., - Gedichte Walthers von der Vogelweide. Nach Lachmanns Ausgabe Łbersetzt.
55023: VOGES, CAROL W. 1925-2001), HERMAN J. LOOMAN (1906-2004), - Jimmy Brown terug in de dierentuin. [Eerste druk; First edition].
50566: VOGLER, E.B., - De Monsterkop uit het omlijstings-ornament van Tempeldoorgangen en -Nissen in de Hindoe-Javaanse Bouwkunst. Orig. edn.
5903: V÷GTLIN, A., - Simujah, die KŲnigsfrau. Ein idyllischer Roman aus Sumatra. [Original Ausgabe, original edition].
55448: VOIGT, A., - Die Botanischen Institute Freien und Hansestadt Hamburg. [Covertitle]. [Original Ausgab e; First edition].
36759: VOLBACH, W.F., - Early Decorative Textiles. Transl. fr. the italian by Y. Gabriel. First english edn.
49540: VOLENDAM FEMALE TRADITIONAL COSTUME - - [A large original black/white photograph illustrating a young female from Volendam Municipality in traditional dress].
50889: V÷LGER, GISELA & KARIN V. WELCK (EDITORS), - Indonesian Textiles; Symposium 1985. With a Supplement by Brigitte Khan Majlis: New Acquisitions in Krefeld and Cologne. [First english language edition, translated from the german by Christine Rossini, et.al.].
45384: VOLKER, T., - Ukiyoe Quartet. Publisher, designer, engraver and Printer. Orig. edn.
56052: VOLKER, T., - Van Oerbosch tot Cultuurgebied. Een Schets van de beteekenis van de Tabak, de andere cultures en de Industrie ter Oostkust van Sumatra. [Eerste, enige druk; First and only edition].
54681: VOLKER, T., - Van Oerbosch tot Cultuurgebied. Een Schets van de beteekenis van de Tabak, de andere cultures en de Industrie ter Oostkust van Sumatra.
5906: VOLKMAN, T.A., - Film on Indonesia.
5913: VOLKSRAAD/COLONIAL INDONESIAN POPULAR COUNCIL, - Het tweede tiental Begrootingen met den Volksraad 1929-1938. Samengesteld bij de generale thesaurie...ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van den Volksraad.
56856: VOLLENHIOVEN, C. VAN, - De Ontdekking van het Adatrecht. [Eerste druk; First edition].
5916: VOLLENHOVEN, C. VAN, - Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ. Vol. II.
5915: VOLLENHOVEN, C. VAN, - Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ. 2e onveranderde herdruk (2nd unchanged re-impression). Vol. 1.
48566: VOLLENHOVEN, C. VAN, - Miskenningen van het Adatrecht. Vier Voordrachten aan de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie. Onveranderde herdruk van de uitgave van 1909 [Unchanged reprint of the original publication 1909].
46523: VOLLER, D., - Madonna: the Style Book. [First edn.].
5918: VOLLMER, J.E., E.J. KEALL, E. NAGAI-BERTHRONG, - Silk Roads-China Ships. An exhibition of East-West trade. Exhibition catalogue Royal Ontario Museum, Sept. 1983-January 1984.
5919: VOLZ, W., - Im Dšmmer des Rimba. Sumatras Urwald und Urmensch. 4. Aufl. (4th edn.).
53171: VOLZ, W., - Nord-Sumatra. Bericht Łber eine im Auftrage der Humboldt-Stittung der KŲniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgefŁhrte Forschungsreise. [Original Ausgabe; First edition].
43320: VONDALAN DYESTUFFS - - Vondalan Kleurstoffen. Vondalan Farbstoffe. Colorants Vondalan. Vondalan Dyestuffs. Orig. edn.
46202: VONDEL, J[OOST] VAN DEN, - O Kerstnacht schonder dan de dagen.
51072: VONDEL, JOOST VAN DEN (1587-1679), - Gysbrecht van Aemstel, d'ondergang van zijn Stad en zyn Ballingschap. Treurspel. Met Inleiding van L. Simons. Tooneel-decoratie ontwerpen van H.P. Berlage, Muziek van Bern. Sweers [en A.J. Diepenbrock, Chorus]. Boekversieringen van A.J. Derkinderen.
9072: VONDRA, J.G., - Timor Journey. [First edition].
55863: VONGSOULINE SONESULILAT, - What's in the Market? A visitor's guide to Lao Tastes, Culture and daily life. [First edition]
41916: VONK, H.J., - Dit land van hei en hunebedden. Orig. edn.
44935: VONK, CORRY (= C. KAN-VONK) & W.(IM) KAN, - Honderd dagen uit en thuis. Derde druk. [third edn.].
5920: VONK, CORRY (= C. KAN-VONK) & W.(IM) KAN, - Honderd dagen uit en thuis. First edn.
41697: VONK, G. - J. BIJLEVELD, F.M. VAN EXTER (ET.AL.)(COMPILERS), - Verslag van de Commissie voor de Herziening van het Strafprocesrecht [in Nederlandsch IndiŽ]. Orig. edn.
5921: VOOGD, A. - ROTTERDAMSCHE LLOYD... - De Scheepvaart op IndiŽ en de Rotterdamsche Lloyd.
37797: VOOGT, L., - Een Politieke Eend in de Indische Militaire Bijt. Voorgeschiedenis, Oprichting en formatieve fase van het Korps Marechaussee te Atjeh (1890-1896).
13358: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. (COMP.), - Beschrijvende Catalogus der Scheepsmodellen en Scheepsbouwkindige Teekeningen 1600-1900. 2e druk. (2nd. slightly revised & enlarged edn.).
7708: VOORBERGH, C., - Erfenis van Eeuwen. Orig. edn.
7709: VOORBERGH, C. - Erfenis van Eeuwen. 2nd. edn.[=2nd. printing].
7710: VOORBERGH, C. - Erfenis van eeuwen
46675: VOORBERGH, C. - Erfenis van Eeuwen. Derde [ongewijzigde] druk. [3rd. unchanged edn.].
8779: VOORHOEVE, R. - De pionier van Sentani.
8776: VOORHOEVE, R. - Tiliauw de Sawia. Herdruk. (reprinted).
8777: VOORHOEVE, R. - Tiliauw en de Medicijnman. Herziene uitgave van(revised edn. of:) De jagers van de Tami-rivier(1936).
8778: VOORHOEVE, R. - Tiliauw en het geheim van de Kloof. Herz. druk van(revised edn. of:) Het geheim van de Kloof; Avonturen in de oerwouden van Nieuw Guinea(Amsterdam, [1939]).
50692: VOORHOEVE, C. (EDITOR), - Toeah en Djebat. Episode uit het oud-Maleise epos Hikayat Hang Toeah. [Eerste druk/First edition].
5923: VOORHOEVE, C.L., - The Flamingo Bay Dialect of the Asmat Language.
5924: VOORHOEVE, C.L. - The Flamingo Bay Dialect of the Asmat Language. Orig. thesis [Leyden university].
5925: VOORHOEVE, P., - Overzicht van de Volksverhalen der Bataks. Orig. thesis [Leyden university].
49607: VOORHOEVE, RUDY, - Tiliauw de Sawia. [Eerste druk/first edition].
56402: VOORHOEVE, ERNST (CHIEF PROPAGANDA N.S.B. PARTY), - De Veertiende December 1941 beslissend voor de Toekomst van ons Volk [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition],
53928: VOORHOEVE, P. (EDITOR), - Geboden en Regelen van de Lieden van Naipospos, Tweede gedeelte. Separated from:BKI, 103 (1946).
48157: VOORN, H., - Papierhandel in de Graafschap. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis. [eerste druk/first edn.].
10067: VOORN, H., - The Paper Mills of Denmark & Norway and their Watermarks.
46101: VOORNEMAN, R.N., - Drie Dagboeken uit Banjoe Biroe XI. Supplement op:Banjoe Biroe XI. Een vrouwenkamp op Java. Orig. edn.
43195: VOORNEMAN, R.N.(COMPILER/ED.), - Drie Dagboeken uit Banjoe Biroe XI. Supplement. Orig. edn.
43390: VOORNEMAN, R.N., - Banjoe Biroe XI. Een vrouwenkamp op Java. Orig. edn.
41248: VOORT, W. VAN DER (COMP. & PUBLISHER), - Monnikendam. Verleden en Heden. Orig. edn.
10719: VOOUS, K.H. (PREF.), - Animal life in the Netherlands Antilles.
36779: VORMS, P., - Wandtapijten van franse kunstenaars van heden. Exhib.catalogue Municipal Museum Amsterdam.
39485: VORSTMAN, J.A., - De Politietaak. Orig.edn.
48257: VORWOLD, W. & K. DITTMER, - Fachkunde fŁr Schuhmacher. 4. Auflage [4th edition].
49567: VOS, HERMAN A. [ILLUSTRATOR), - ABC van het Naziregiem [in Holland]. [Eerste druk/first edition].
44395: VOS, M. (EDITOR), - Nieuwe IdeeŽn voor moderne Kapsels. First dutch edn., edited after the original english edn.
13224: VOS, M.(ED.), - Nieuwe IdeeŽn voor Tienerkapsels. (transl. fr. the orig. english).
43650: VOS, M., - Neerlands daden in Oost en West. Beknopt geschied-en aardrijkskundig overziecht van onze bezittingen en koloniŽn. Preface by J.E. Heeres. Orig. edn.
5930: VOS, H.B., - Kratonkoetsen op Java. First edn.
52941: VOS, R. & J. WOLTERS, - Van Gemeenteapotheek tot Centrale Ziekenhuisapotheek 1749-1999, 250 jaar geschiedenis van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen. [Eerste druk; First edition].
48352: VOSKUIL, R.P.G.A., - Bandoeng. Beeld van een stad. Orig. edn.
5933: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M., - V.O.C.-Zilver. Zilver uit de periode van de V.O.C., 17de en 18de eeuw. Collectie Haags Gemeentemuseum. Orig. edn.
5931: VOSKUIL, R.P.G.A. - De restauratie van Oud-Batavia
51427: VOSKUIL, H.J., - Iets over de bewoners van Midden-Timor. Separated from:NION, Vol. 2-10 (1918).
5934: VOSSEN, TH. VAN DER - Santapan para Malaikat
49129: VOX [POPULI...], - VOX [A war-time, Second Worldwar, ournal with caricatures]. [Original edition].
50912: VRANDE, L.G.W. VAN DE (M.S.C., ARMY CHAPLAIN), - Ons Groot Avontuur. Met 2-14 R.I. Bataljon Zeelandnaar IndiŽ. [Eerste druk; First edition].
41533: VRANKEN, P. J. JOS, (ED.), - Muzikale Bloemlezing. Premie verkrijgbaar voor de Lezers van het Dagblad van Gouda. Eerste Jaargang, Aflevering 2, 15 October 1902.
51265: VREDELING, ALBERT [PSEUDONYM), - Tamarimasen = Ik kan het niet verdragen. Levensgeschiedenis van een Indische jongen (covertitle); Een levensgeschiedenis uit het voormalig Nederlands-IndiŽ. [Eerste druk; First edition].
53684: VREDENBREGT, JACOB, - Reis door Vietnam. [Eerste druk; First edition].
51404: VREDENBREGT, J., - De opstand. Het relaas van een krijgsgevangene. Tweede, geheel herziene druk [Second completely revised edition].
11597: VREEDE-DE STUERS, C., - Meisjesstudenten in Jaipur. Haar houding tegenover sommige aspecten van het verandernde Hindoese familieleven.
46324: VREEDE, M[ISCHA] DE, - Geen verleden tijd. Nederlands op Ambon. [Eerste druk/First edn.].
45804: VREEDE, M. DE, - Selamat Merdeka. Orig. edn.
46318: VREEDE, M. DE, - Oorlog & Liefde. Verhalen. [Eerste druk/First edn.].
43592: VREEDE, A.G., - Onderzoek naar den omvang der werkloosheid op Java (November/December 1930). Extr.fr.:Koloniale StudiŽn, 15-2.
45864: VREEDE, M. DE, - Kind in Kamp. 2e druk.
56445: VREEDE, A.C., - Bijdrage tot de Javaansche Etymologie. [Eerste druk; First edition].
5937: VREEDE, A.C. - Herinneringen aan Dr
51967: VREEDE, M[ISCHA] DE, - Mijn Reis. [Eerste druk; First edition].
10568: VREELAND, D. (ED. & COMP.), - American Women of Style. An exhibition organized by...The Costume Institute.
5939: VREELAND, N., G.B. DANA & G.B. HURWITZ (ET.AL.), - Area Handbook for Singapore. 1st.
7711: VREESWIJK, A.C. VAN - De uitvoering der Fluiditeitsmeting van oplossingen van cellulose in koperoxydammoniak. Toepassingen van de bepaling voor de textiel-, papier- en waschindustrie.
43143: VRIES, G.J. DE (EDITOR), - KING Atlas van de gehele Aarde voor school en leven. [Eerste druk; First edition].
40916: VRIES, E. DE, - Eenige beschouwingen over Tropen eubiotiek. (De kunst om in de tropen lan en gezond te leven). Lwzing gehouden op 16 November 1921 voor de groep Suriname van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
46207: VRIES, A. DE, - Bartje.
50041: VRIES, G.J. DE (COMPILER), - King Provinciekaartjes. [Nederland en de Elf Provincies, cover title]. (Derde druk/third edition].
45727: VRIES, H. DE (COMPILER) - L.W.R. WENCKEBACH, - Amsterdam onstreeks 1900. [231 tekeningen van L.W.R. Wenckebach, subtitle on front cover]. Orig. edn.
44357: VRIES, H. DE (TRANSLATOR), - Coplas. Zeven Honderd strijdliederen, kerkelijke liederen, passieliederen, spreuken, vermaningen, beschuldigingen, soldaten en gevangenis-liederen....van het Spaansche Volk. Transl. fr. the spanish into dutch by Hendrik de Vries. Tweede druk. [second edn.].
10243: VRIES, H. DE, - Naar CaliforniŽ. Reisherinneringen.
10241: VRIES, H. DE, - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen.
43038: VRIES, J. DE (PREFACE), - Programma jubileumconcerten najaar 1983. Drents Symfonie Orkest. [25th anniversary].
38046: VRIES, L. DE & I. VAN AMSTEL(COMPILERS), - Eene Wandeling door den Bijenkorf. [Gedenkboek] ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van n.v. magazijn de Bijenkorf.
49398: VRIES, L. DE & IL. VAN AMSTEL (COMPILERS), - Het Prentenboek van Tante Pau en het mooiste en leukste uit andere oude Prenteboeken. Orig. edn.
42245: VRIES, L. DE, - Logboek van Vijftig jaar vliegen, 1919-1969. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vlucht KL-50. Orig. edn.
12258: VRIES, R.W.P. DE (JR.), - Jan Poortenaar en zijn Werk.
13219: VRIES, R.W.P. DE, - De Blijde Inkomsten van Vorstelijke Personen in Amsterdam, van de Zestiende tot de negentiende eeuw.
7717: VRIES, T. DE, - Er is maar ťťn Urk.
48183: VRIES, TH. J. DE, - Speculum Superstitionis dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin met weerkaatst ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad. [Eerste druk/first edition].
42439: VRIES, W. DE, - Darius Milhaud en de Jazz. De toepassing van Jazz-elementen in La Crťation du Monde.
45669: VRIES FEYENS, G.L. DE (INTRODUCTION) - CH. M. PHOTIUS MAURRAS [1868-1952] (ET.AL.), - Dix Annťes de Culture FranÁaise en Hollande, 1920 - 6 Juin 1930. Orig. edn.
38026: VRIES REILINGH, D. DE - Techniek der Bloedsdrukmeting. Een Leiddraad voor artsen en studenten in de geneeskunst.
7712: VRIES, B. DE - 58 Miljoen Nederlanders en de Textielnijverheid.
7713: VRIES, J. DE(ED.), - Volk van Nederland.
7715: VRIES, J.H. DE & H. MEIMA - Bont Allerlei. Een populair standaardwerkje over Bont. Later edn.
41677: VRIES, J.H. DE, - Bont allerlei. Een populair standaardwerkje over Bont. Orig. edn.
7714: VRIES, J.H. DE - Bont allerlei. Een populair standaardwerkje over Bont.
13446: VRIES, J.N. DE, F. VAN DER LAKEN & D.J. LIST, - Lijn in Balein. Exhib.Catalogue Historisch Kostuum Museum Utrecht, 1987.
7716: VRIES, R.W.P. DE (JR.), - Dutch National Costumes. Historical Notes.
9318: VRIES, TH. DE, - Aantrekkelijk. Erotiek in Mode.
5940: VRIES, A. DE, - A-nak jang hi-lang di-tje-ri-ta-kan. First edn.
12176: VRIES, A. DE, - A-nak jang hi-lang. Di-tje-ri-rakan...
5947: VRIES, G. DE, - Pak Ibrahim, de blinde van Blondo. First edn.
45629: VRIES, J. DE, - Dekblad eerste Soort. IJsbrand Bakker contra Djakarta. Orig. edn.
39765: VRIES, J. DE, - Volksverhalen uit Oost-IndiŽ. Orig. edn.
39112: VRIES, SJ. DE, - 2 x Willem Gaertman. Een boek voor jongens.
9937: VRIES, J. DE, - Volksverhalen uit Oost-IndiŽ. Orig. edn.
39765: VRIES, J. DE, - Volksverhalen uit Oost-IndiŽ. Orig. edn.
5955: VRIES JR., R.W.P. DE, - Indische Kunstnijverheid in Boeatan, te 's-Gravenhage. Published in:Boon's GeÔllustreerd Magazijn, 1905.
5955: VRIES JR., R.W.P. DE, - Indische Kunstnijverheid in Boeatan, te 's-Gravenhage. Published in:Boon's GeÔllustreerd Magazijn, 1905.
5956: VRIES JR., R.W.P. DE, - Jan Poortenaar en zijn werk. [Eerste druk/first edition].
41371: VRIES, G.DE, - Bij de Berg-Alfoeren op West Seran. Zeden, gewoonten en mythologie van een oervolk. Orig. edn.
5945: VRIES, D. DE (INTROD.), - Gordel van Smaragd.
13178: VRIES, D. DE, - Culturele Aspecten in de Verhouding Nederland-IndonesiŽ.
36527: VRIES, J.J. DE (COMPILER), - Jaarboek van Batavia en Omstreken 1927. (All publ.).
5958: VRIES, W.P. DE, - Midan de Dajak. Een oorspronkelijk verhaal uit de binnenlanden van Borneo.
48056: VRIES, A[NNE] DE, - Dengaan Jesus didalam perahu. [translated indo Indonesian after the original dutch by St. Saliah]. [Tjetakan kedua/second edition].
37806: VRIES, G. DE, - Masora. (De geschiedenis van een Alfoersen Jongen). FIRST edn.
5949: VRIES, G. DE - Pang Paneu de Toenoger. [various edns.].
55330: VRIES, SUSANNE DE, - Heroic Australian Women in War: astonishing Tales of bravery from Gallipolli to Kokoda. [First edition].
55626: VRIES, DIRK DE, - Uit de Kaartenwinkel van de V.O.C.: Catalogus van de Zeekaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie in de Collectie Bodel Nienhuis. [Eerste druk; First edition].
12177: VRIES, A. DE, - Ketika Tuhan Jesus Lahir. Transl. by Nj. Siahaan-Nabadan.
56296: VRIES, J. DE (COMPILER) - J.C. DE JONGE (SERIAL EDITOR), - [Indische verhalen]. [Eerste en enige druk; First and only edition]. Published in:Mozaiek, Serie AA, No. 12.
53980: VRIES, W.P. DE, - Boedak Kapal. [First malay-indonesian language edition translated from the original dutch De Kajuitsjonmgen van Kapitein Cartier , by F.B. Sanders].
54693: VRIES, ANNE DE, - Dagoe de kleine Bosneger. Negende druk [9th edition].
57067: VRIES, LEONARD DE, - Chaweriem. [Eerste druk; First edition].
5951: VRIES, J. DE - Volksverhalen uit Oost-IndiŽ (Sprookjes en Fabels) (vol. II).
5946: VRIES, E. DE, - Landbouw en Welvaart in het Regentschap Pasoeroean. Bijdrage tot de kennis van de sociale economie van Java, vol. II: Bijlagen [appendices].
5941: VRIES, A. DE - Ketika Tuhan Jesus Lahir. Transl. by NJ. Siahaan-Nabadan.
57014: VRIES, R.M. DE (TEXT), - [Gedenkboek] N.V. W.A. Hoek's Machine-en Zuurstoffabriek Schiedam, 1907-1 Ocober 1957. [Eerste druk; First edition].
53702: VRIES, J.W. DE, - Het Indonesisch als nationale taal.
51500: VRIES, H. DE, H. BIERSTEKER, B. VAN KAAM, - Een ophitsend Geschrift. De geschiedenis van het illegale blad Trouw. [Eerste druk; First edition].
51961: VRIES, G. DE, - Masora. (De geschiedenis van een Alfoersen Jongen). Derde druk [Third edition].
52322: VRIES, J.N. DE, F. VAN DER LAKEN, D.J. LIST, - Lijn in Balein. [Eerste druk; First edition].
51738: VRIES, SJ. DE, - 2x Willem Gaertman. Een boek voor Jongens. [Eerste druk; First edition].
51986: VRIES JR., R.W.P. DE, - Het Naakt bij H.J. Haverman. [and other minor contributions] Published in:Elsevier's Maandschrift, Vol. 39-3, Maart 1929.
53155: VRIES, T.J.S. DE(EDITOR), - Een Open Plek in het Oerwoud. Evangelieverkondiging aan het Volk van Irian Jaya. Tekst en Foto's van de Zendingswerkers van de Gereformeerde Kerken. [Eerste druk; First edition].
53441: VRIES, TROMP DE, - Bij ons op de Bult. [Eerste druk; First edition].
40971: VRIESINGA, J. (ET.AL.), - Kampen.
43211: VRIEZE, [E.], [H.J.] ENNEN & [G.H.] KNOL, - Het nieuwe Taalboek voor de Scholen in IndonesiŽ, 3. Vierde Leerjaar. Vijfde druk. (5th edn.).
13457: VRIJBERGHE DE CONINGH, E. VAN, - Fietskleding voor de Vrouw [Female cycle-dress] - T. HESSELINK-VAN DER RIET, Over Kapers en Kuifmutsen in Twente.
40764: VRIJBERGHE DE CONINGH, E. VAN, - Streekdracht Motieven, Ontwerpen en patronen om zelf te maken. First edn.
37195: VRIJBURG, G.S., (PREFACE), - 1945-1985. 15 Augustus 1945 Capitulatie van Japan*Einde van de Tweede Wereldoorlog.
39681: VRIJBURG, G.S. (ET.AL.), - Op 15 Augustus 1970 werd een Ereschuld Ingelost. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog. 2e druk.
45145: VRIJBURG, G.S. (PREFACE). - Programma Herdenkingsbijeenkomst in het Nederlands Congresgebouw te 's-Gravenage op donderdag 15 Augustus 1985. [1945-1985. 15 Augustus 1945 Capitulatie van Japan - Einde van de Tweede Wereldoorlog]. (title on front wrapper).
8781: VRIJBURG, B. - Nieuw-Guinea in verband met kolonisatie.
5960: VRIJBURG, B. - Het Indische Kippenboek 3rd edn.
53584: VRIJBURG, G.S., J.D. BACKER, J.E. DEMPER & H.C.L. VAN MAARSEVEEN (EDITORIAL COMMITTEE), - 15 Augustus 1980: Terugblik op de herdenking van het einde van de oorlog van het Koninkrijk der Nederlanden in Zuid-Oost AziŽ, tevens van de Tweede Wereldoorlog. [Eerste druk; First edition].
49629: VROEDE, DE, - Vertellingen van den ouden Veldhuis. (Uit den Loopbaan van een Indisch Sergeant). [Eerste enige druk/first and only edition].
56427: VROEGOP, W.A., - De Roep van het Vaandel. Een verhaal uit den Grooten Wereldoorlog. [Eerste druk; First edition].
5965: VROKLAGE, B., - Primitieve Mentaliteit en Zondebesef bij de Beloenezen en enige andere Volken.[Eerste druk/first edition].
5961: VROKLAGE, B.A.G. (SVD), - Mgr. Petrus Noyens. Eerste apostolische Prefect der Kl. Soenda-eilanden N.O.I. Een karakterbeeld.
12167: VROKLAGE, B.A.G. (SVD), - Het zondebesef bij de Beloenezen van Centraal-Timor.
5962: VROKLAGE, B.A.G. (SVD), - De Prauw in de culturen van Flores. In:Cultureel IndiŽ, 2-Aug.-Sept., 1940.
5964: VROKLAGE, B.A.G. (SVD), - Het zondebesef bij de Beloenezen van Centraal-Timor.
5963: VROKLAGE, B.A.G. (SVD), - Een Held uit de Oost. Slachtoffer van zijn plicht.
56013: VROKLAGE, B.A.G., - The Ship in the Megalithic Cultures of Indonesia Separated from:Netherlands India Old & New, volume 18 (1933).
54770: VROKLAGE, B.A.G. (S.V.D., 1897-1951), - Ethnographie der Belu in Zentral-Timor: Zweiter Band [II. Bd.]; Volume 2 only.. [Original Ausgabe; First edition].
49343: VROMAN, LEO, - Twee gedichten. [Eerste druk/first edition].
38595: VROMAN, L(EO), - De adem van Mars. First edn.
48503: VROMANS, A.G., - De Indische collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Heruitgave. [Re-impression].
56766: VROMEN, SUZANNE, - Hidden Children of the Holocaust. Belgian Nuns and their Rescue of Young Jews from the Nazis. [First edition].
5966: VROON, L.J., - De Bevolkingstheecultuur in de Residentie West-Priangan. Orig. thesis [Wageningen university].
54563: VROUWEN VAN DE ALGEMENE NEDERLANDSE DRANKBESTRIJDERS ORGANISATIE: - [Receptenboekje Alcoholvrije dranken]. [Eerste druk; First edition].
53924: VSEVIKID VJACESLAVOVIC IWANOV, - Kereta Api Badqa 1469. [translated from the original russian language with cooperation of Idroes and H.B. Jassin]. [First indonesian language edition].
51914: VUGT, R.T.J. VAN, - Het belang van de Liga tegen het Imperialisme, tegen Koloniale Overheersing en voor Nationale Onhafhankelijkheid in strijd voor de Onfafhankelijkheid van IndonesiŽ, 1927-1930. [Eerste druk; First edition].
50710: VUILLEMIN - ATLAS UNIVERSEL - - ATLAS UNIVERSEL de Gťographie ancienne et moderne ņ lķsage des Pensionnats. Nouvelle ťdition revue et corrigťe avec soin [New edition revised and corrected].
41603: VUILLEUMIER, B., - The Art of Silk weaving in China. Symbolism of chinese Imperial Ritual Robes. Forew. by L. Binyon. Orig. edn.
36173: VULSMA, F., - Handboek voor den Hengelaar. Orig. edn.
5968: VUUREN, L. VAN, - De Beteekenis van Straat Malaka historisch beschouwd naar aanleiding van: Singapore-Vlootbasis en onze Vlootwet.
5967: VUUREN, L. VAN, - Development of the Geographical Knowledge of the Malay Archipelago.
56335: VUUREN, L. VAN, - Die Niederlande und Ihr Kolonialreich. [1. Aufl.; First edition].
52274: VUUREN, L. VAN, - Nederlandsch IndiŽ als producent van grondstoffen voor de wereldbehoeften.l (Eerste druk; First edition].
5969: VUYK, B. (=E. DE WILLIGEN-VUYK, 1905-1992), - Vele Namen. Novelle. First edn.
45793: VUYK, B. (=E. DE WILLIGEN-VUYK, 1905-1992), - Reis naar het Vaderland in de verte. First edn.
39679: VUYK, B. (E. DE WILLIGEN-VUYK, 1905-1991), - Reis naar het vaderland in de verte. 3rd. edn.
5971: VUYK, B. (E. DE WILLIGEN-VUYK, 1905-1992), - Het laatste Huis van de Wereld. 1st. edn.
37070: VUYK, B. (E. DE WILLIGEN-VUYK, 1905-1992), - De wilde groene geur van het Avontuur. First (& only)edn.
5972: VUYK, B. (E. DE WILLIGEN-VUYK, 1905-1991) - Het laatste Huis van de Wereld. 2nd. edn.
5975: VUYK, B. (E. DE WILLIGEN-VUYK, 1905-1991), - Het hout van Bara. [Eerste druk; First edition].
5970: VUYK, B. (E. DE WILLIGEN-VUYK, 1905-1991) - Vele Namen. Novelle. Orig. edn.
5978: VUYK, B. (E. DE WILLIGEN-VUYK), - Verzameld werk. [Eerste druk; First edition].
56038: VUYK, B. (E. DE WILLIGEN-VUYK), - Verzameld werk. [Eerste druk; First edition].
55719: VUYK, BEB {ELIZABETH WILLIGEN-VUYK, 1905-1999], - Eet een beetje HEET [Indonesische Gerechten in Holland bereid [subtitle in bold black type on front cover]. [Eerste enige druk; First and only edition].
57044: VUYK, B.(E. DE WILLIGEN-VUYK, 1905-1991), - Het laatste Huis van de Wereld. Vijfde druk [Fifth edition].
52459: VUYK, B. (E. DE WILLIGEN-VUYK, 1905-1992), - De Kinderen van Boeton Leon. [Eerste druk; first edition].
54703: VUYK, B. (=E. DE WILLIGEN-VUYK, 1905-1992), - Reis naar het Vaderland in de verte. Derde druk [Third edition].
41604: VYDRA, J., - L'Imprimerie Indigo dans l'Art populaire Slovaque.
36451: WAAL-IRVING, V. DE, - De Avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo.Orig. dutch edn., transl. after the english edn. by N. van Hichtum.
5979: WAAL, R. VAN DE, - Richtlijnen voor een ontwikkelingsplan voor de Oostkust van Sumatra. [Suggestions for a development scheme for the East Coast of Sumatra]. orig.thesis [Wageningen university].
51508: WAALS, J. VAN DER (TEXT), J.P. FILEDT KOK & A. OVERBEEK (EDITORS), - De Prentschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland. Tentoonstelling in de zalen van het Rijksprentenkabinet 25 juni-11 september 1986. [Eerste druk; First edition].
52805: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER, - Laatste Verzen. [Vierde druk].
51964: WAALS, L.J. VAN DER, - De Indische Invoerrechten. [Eerste druk; First edition].
55383: WAARD, P.W.F. DE, - Foliar Diagnosis, Nutrition and yield Stability of Black Pepper (Piper Nigrum L. [in Sarawak,Borneo]. [First edition].
12096: WAARDENBURG, H., - Kappen, Kapers en Kornetten. Hoofdtooi uit het Zuiderzeegebied.
5981: WAARDENBURG, J.J.C.H., - De Invloed van den Landbouw op de zeden, de taal en de letterkunde der AtjŤhers. Orig. thesis [Leyden university].
48365: WACKWITZ, J.G. & C.J. WACKWITZ (EDITOR), - Kesilir Juli 1942-September 1943. Rapport van de leider der Kolonisatie. Orig. edn.
42277: WADMAN, A., - Veel meer dan tien geboden. Over S.M. Noach (1919-1944). Orig. edn.
41941: WAGENAAR, A., - Rotterdam mei '40. Orig. edn.
50077: WAGENAAR, L. & P. STEUR, - De laatste Ridders. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Militaire Willemsorde. [Eerste druk/first edition].
55585: WAGENAAR REISIGER, H.F. (PREFACE), - Korte Toelichtende Tekst bij het Plaatwerk IndiŽ in Beeld. [Eerste druk; First edition].
52586: WAGENAAR, L., - GALLE VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760. [Eerste druk; First edition].
55848: WAGENAAR, I., - De Joodsche Godsdienstleer voor de Jeugd. 1e [3e cursus]. cursus. [Eerste druk; First edition.
5983: WAGENER, JOH.H., - De verhouding tusschen het Nederlandsche en het Nederlandsch-Indische Privaatrecht. Orig. thesis [Leyden university].
55449: WAGENINGEN, J. VAN [= JACQUES PRESSER, - Orpheus en Ahasverus. [Tweede druk; Second edition].
54348: WAGENVOORDE, HANNO VAN, - Karillon van November. [Eerste druk; First edition].
506: WAGENVOORT, M., - Karavaanreis door Zuid-PerziŽ.
5984: WAGENVOORT, M. - Tempel en Paleis in Hindoestan. Offprint from:NION, Year 6-no. 11.
46506: WAGENVOORT, M., - De Hollanders in Noordelijk IndiŽ.
38905: WAGENVOORT, M., - Nederlandsch-Indische menschen en dingen. Orig. edn.
51057: WAGNER, R., - Lohengrin. Romantische Oper in 3 Aufsštze. [Original Ausgabe; Original publication].
43447: WAGNER, R[ICHARD], - Der Fliegende Hollšnder. Kleiner Klavier-Auszug mit beigefŁgtem Text und Angabe der Motive, zusammengestellt von Max Spicker.
36167: WAGNER, G., (INTROD.), - Moden in alten Photographien. Orig.edn.
9378: WAGNER, W., - Dampfwšscherei und Wšschevermietanstalf als industrielle Unternehmungen.
5986: WAGNER, F.A., - Indonesia. The Art of an Island Group. Transl. after the orig. German edn. by A.E. Keep. Revised edn.
5985: WAGNER, F. - Sierkunst in IndonesiŽ. [Eerste druk/first edition].
44662: WAGNER, F.A., - Indonesien. Die Kunst eines Inselreiches. 5. Auflage. [5th edn.]. Translated into german by Bruno Loets.
56294: WAGNER, F. - Sierkunst in IndonesiŽ. [Eerste druk/first edition].
40849: WAGNER, F.A., - IndonesiŽ. Transl. after the orig. German edn. into dutch. First dutch edn.
50723: WAGNER, RICHARD, - Het Rijn Goud. Voorspel tot de Trilogie De Ring van den Neveling. [Metric translation from the german language into dutch by Willem Kloos].
47529: WAHJOEDI, HR. (ET.AL.)(EDITORS), - Semarang guide 1989-1990. Information about Semarang and Central Java.[Informasi tentang Semarang dan Jawa Tengah. Orig. edn.
41532: WAHLBERG, BRIX VON (PUBL.), - Les Salons des Variťtťs. Verzameling der meest gezochte liederen, romances, comique scŤnes, enz. Met accompagnement van Piano-Forte. Orig. edn.
7720: WAHLEN, A. - Moeurs, Usages et Costumes de tous les Peuples du Monde, d'aprŤs des Documents authentiques et les Voyages les plus Rťcents
45700: I WAJAN B√ąG√ąG (DIRECTOR), - Le Ballet de Bali. [official Programme]. Orig. edn.
2909: I WAJAN BHADRA, - Het Mabasan of de beoefening van het Oud-Javaansch op Bali.
38906: WAKKER, J.H. & A.F.C. WENT, - De ziekten van het Suikerriet op Java, die niet door dieren veroorzaakt worden. Orig. edn.
54830: WAL, S.L. VAN DER (1910-1978) - OfficiŽle bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. [Eerste druk; First edition].
42351: WAL, A. DE, - De Matthšus-Passion. Een kleine studie. 2e verbeterde en sterk vermeerderde druk. (2nd. revised and much enlarged edn.).
45251: WAL, A. DE, - Figaro's Hochzeit. Ter gelegenheid van de door de Weense Staatsopera in het Holland Festival 1949.
49503: WAL-BOSSE, I. VAN DER, - Zaans stikwerk en Matelassť. [Eerste druk/first edition].
5990: WAL, S.L. VAN DER (ED.), - Besturen Overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-IndiŽ.
54645: WAL, S.L. VAN DER (FOREWORD), - Papers of the Dutch-Indonesian historical Conference held at Noordwijkerhout the Netherlands 19 to 22 May 1976. (First edition).
54472: WAL, HANS VAN DE, - Een aanvechtbare en onzekere situatie, de Nederlandse Hervgormde Kerk en Nieuw-Guinea1949-1962. [Eerste druk; First edition].
51903: WAL, S.L. VAN DER, - The Netherlands as an Imperial power in South-East Asia in the Ninitheenth Century and after. [Offprint].
51902: WAL, SIMON L. VAN DER, - SŁdostasien und Indonesien. Offprint from:Weltgeschichte der Gegenwart, Band 1: Die Staaten.
54670: WAL, JAN VAN DER, - Het Hollandsche koloniale barokmeubel: bijdrage tot de kennis van het ebbehouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het gegin der XVIIIde eeuw. [Eerste enige druk; First and only edition].
36980: WALBEEHM, A.H.J.G., - De woorden als zindeelen in het Javaans.
42285: WALCH, J. (BOEKENWURM), - Uit de Levensgeschiedenis van woorden.
5993: WALCHREN, E.W.F. VAN, - Eene Reis naar de Bovenstreken van Boeloengan (Midden-Borneo) (12 Nov. 1905-11 April 1906).
5994: WALCHREN, P.M. VAN, - Ornamentiek bij de Toradja's (Toraja Ornamental designs), pp.147-155, 10 large text-ills.;
51433: WALCHREN, P.M. VAN, - Ornamentiek bij de Toradja's. Published in:NION, vol. 1-4 (1916). pp.147-155, 10 large text-ills.;
42265: WALDA, D. & W. BOEZEMAN, - Het verdriet van de Kieviet. Orig. edn.
42109: WALDA, D., - Trompettist in Auschwitz. Herinneringen van Lex van Weren. 2de gewijzigde druk. (2nd. revised edn.).
50028: WALDEN, WILLY & PIET MUYSELAAR - REN… SLEESWIJK (PRODUCER), - Waar Blijft de Tijd. Een Music-Hall Programma rond Willy Walden en Piet Muyselaar [1937-1973]. [Original edition].
7721: WALDEN,B. & V. LINDNER - Easy Glamour. The black Woman's definitive guide to Beauty and Style. Frist edn.
40057: WALDEN, M., - Schandaal om Benvenuto Barrera. Roman. First edn.
55823: WALEAN, SAM A. (PUBLISHER), - Guide to North Sumatra Indonesia. [First edition].
56709: WALI WALI GEREDJA INDONESIA [SYNOD ROMAN CATHOLIC CHURCH INDONESIA], - Kitab Sutji. Kitab-Kitab Kebidjaksanaan IJob, Amsal, Si Penchotbah, Madah Agung, Putera Sirach, kebitjaksanaan. [Tjetakan pertama; First edition].
54195: WALIGEREDJA KANTOR R.K.: - Buku Petundjuk Geredja Katolik Indonesia, Djilid II.
44202: WALKER, A. & P. PARMAR, - Warrior Marks. Female Genital Mutilation and the Sexual Blinding of Women. First edn.
53876: WALKER, ANDRE, TERESA WILTZ & OPRAH WINFREY, - Andre talks Hair. With a special message from Oprah Winfrey. [First edition].
38405: WALL-PAPER TRADE CATALOG - G.P., - A trade catalogue publ. by G.P... of french origin.
47931: WALL, H. VON DE (1807-1873), - Aanhangsel op het Maleisch-Nederlandsch Woordenboek. Bewerkt door H.N. van der Tuuk en uitgegeven door Ph. S. van Ronkel. Orig. edn.
5997: WALL, V.I. VAN DE, - Vrouwen uit den Compagnie's tijd.
5998: WALL, V.I. VAN DE, - De Nederlandsche Oudheden in de Molukken.
6001: WALL, V.I. VAN DE, - Batavia's Oude Landhuizen. In:NION, 16-12(1932).
49695: WALL, V.I. VAN DE, - Oude Hollandsche bouwkunst in IndonesiŽ. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche Koloniale Bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde Eeuw. [Eerste druk/first edition].
54633: WALL, CONSTANT VAN DE (1871-1945), - Doodenzang op Arabischen tekst. PriŤre (Arabe) pour les Morts. All‚ho Akbar! God is groot! Gebed voor een overledene dat bij zijn bed of graf wordt opgezegd om de ziel een gunstigen weg te verzekeren naar de Nirwana (Soewarga). Lied voor Middenstem met piano Op. 11. Tweede druk [Second edition].
39708: WALLACE, E(DGAR), - Bosambo of the River. First edn.
39707: WALLACE, E(DGAR), - The River of Stars.
39706: WALLACE, E(DGAR), - Again Sanders.
39705: WALLACE, E(DGAR), - Sanders of the River.
39703: WALLACE, E(DGAR), - Bones of the River.
46033: WALLACE, L[EWIS] - ALMA [=ALEIDA M.TH. DOEDES], - Ben-Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus'omwandeling op Aarde. [translated into dutch by Alma after the english by Lewis Wallace]. Vierde druk. [4th edn.].
10665: WALLACE, A. RUSSEL, - The Malay Archipelago. The land of the Orang Utan and the bird of Paradise. A narrative of Travel with studies of Man and Nature. New edn. (in 1 vol.).
10665: WALLACE, A. RUSSEL, - The Malay Archipelago. The land of the Orang Utan and the bird of Paradise. A narrative of Travel with studies of Man and Nature. New edn. (in 1 vol.).
47818: WALLACE, A[LFRED] RUSSELL (1823-1913), - In Oost-IndiŽ. [title on hftitle reads:Wallace's laatste reizen]. Banda en Amboina-Ternate en Halmaheira-Nieuw-Guinee - Kajoa en Batjan-Ceram, Goram en Watoebelia-Waingeoe-Timor-Java. Nieuwe uitgave/New edition [in one volume].
53811: WALLACE, A.RUSSELL - F.H. GUILLEMARD (EDUTIR)M - Malaysia and the Pacific Archipelagoes. Edited and Expanded from Dr. A.R. Wallace's Australasia.
53667: WALLACE, A.RUSSELL - P.J. VETH (EDITOR/TRANSLATOR], - Insulinde: Het land van den Orang-Oetan en den Paradijsvogel. [FIRST dutch language edition, annotated and translated from the orig.english & annotated by P.J. Veth. FIRST dutch translation.
54064: WALLACE, A. RUSSELL, - Het Maleise eilandenrijk. [Trnaslated into dutch, [for the second time], from the english The Malay Archipelago..., MacMillan 1869 by Ruud Rook; First dutch edition, thus].
13063: WALLACK, F., - Grossglockner Hochalpenstrasse. Offizielle Karte.
46938: WALLAERT FR»RES PROMOTION - - Sachons Coudre. […dition originale/original edn.].
7724: WALLAND, H. - Die Chemie der textile Hilfstoffe und ihre Anwendung. Mit einer EinfŁhrung in die Grundlegan der Chemie. Ein Lehr- und Hilfsbuch fŁr Studierende und Praktiker. 2.Aufl.
7725: WALLBANK, E. & M., - Children's Garments. Their Planning, cutting and making.
10806: WALLE, J. VAN DE & H. DE WIT, - Suriname in Stroomlijnen.
49889: WALLER, CH., - Happy Magic II. [Original edition].
45040: WALLER, J.M. (UNIVERSITY LIBRARIAN), - University of Malaya in Singapore. Facilities for photographic reproduction in the Library of the university of Malaya in Singapore. Revised 20th September, 1961
8783: WALLER, B. (PREFACE), - Bark Paintings from Arnhem Land.
41072: WALLIS, B.C., - Distribution of Nationalities in Hungary. Taken fr.[The Geographical Journal, 191?].
38651: WALLIS BUDGE, E.A., - The Nile. Notes for Travellers in Egypt. Tenth edn.
55661: WALLIS, HELEN M. AND LOUISE URQUHART, - Cookery for Beginners. [Revised edition].
7727: WALLMEYER, B., - Pelztragende Tiere/Fur-Bearing Animals. Handbuch fŁr die Rauchwaren-Wirtschaft.
38376: WALRAVEN, W., - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften. Orig. edn.
6011: WALRAVEN, W. - Brieven aan familie en vrienden, 1919-1941.First edn.
6012: WALRAVEN (1887-1943)- E.M. BEEKMAN, - Willem Walraven: Leven in een Niemandsland; K. Vogels, Walraven in Rotterdam (1907-09); F. Okker, Walraven als recencent; S.A.J. van Taassen, J. Greshoff, IndiŽ en Walraven; F.Okker, Walraven was hier. In:Het Oog in 't Zeil, IX-3 (April 1992.
51563: WALRAVEN, W. - F. SCHAMHARDT (EDITOR), - Een maand in het Boevenpak. Een novelle. [Eerste druk; First edition, thus].
52281: WALREE, E.D. VAN, - Economic Relations of the Netherlands Indies with other Far Eastern Countries. [First edition].
46122: WALS, P., - Berijmde Waterlandse schetsen. Benevens nieuwjaarswensen door Thomasvaer en Pieternel vanaf 1977-1982
7729: WALSH, N. - Hot Lips. The Ultimate Kiss and Tell book. First edn.
45027: WALSHE, R., - Diseases of the Nervous System. Described for Practitioners and Students. Sixth revised edn.
11565: WALSTRA, G.J.J., - Les Cinq Epitres Rimťes dans l'Appendice des formules de Sens. Codex Parisinus Latinus 4627, fol. 27-29. La querelle des EvÍques Frodebert et Importun (an 665/666).
56390: WALTER SPIES FOUNDATION BROCHURE: - Stichting Walter Spies Holland.
10076: WALTER-PH. & E. KRONHAUSEN, - Walter de Engelse Casanova. Transl. fr. the english by G. Komrij. Commented by PH. & E. Kronhausen.
10042: WALTERIDA (E.M.J. CARON), - Javaansche Legenden.
6013: WALTERIDA (=BLANCHE M.J. CARON), - Een Indisch Meisje en andere Indische verhalen.
50411: WALTERSTORFF, EMILIE VON (EDITOR), - Swedish Textiles. [First edition].
48254: WALTHER, G. (EDITOR), - Schuhhandels-Fachkursus. Die verschiedenen Bodenbefestungsarten I-II. Orig. edn.
6014: WALTHER, A.C.B. - Eerst de H.B.S. en dan...!
38742: WALTON, I. & CH. COTTON, - The Compleat Angler. Ed. by R. Le Gallienne. Reprint of the 5th(the last to receive Walton's own revision).
46215: WALTON, MARTIN A. (FOREWORD), - Walton;s Treasure of Irish Songs and Ballads.
7730: WALTON, P. - The Story of Textiles. A bird's eye view of the History of the beginning and the growth of the Industry by which mankind is clothed. New edn.
52336: WALTON, O.F. (MRS.), - Little Faith. The Child of the Toy Stall. [First edition].
52285: WANDER, H., - Die Beziehungen zwischen BevŲlkerungs- und Wirtschaftsentwicklung, am Beispiel Indonesien. [Erste Auflage; First edition].
53941: WANDERS, JOES, - Eiland te geef. Preface by Armand Snijders. [Eerste druk; First edition].
39488: WANING, JAC.VAN, - De Zedelijke taak der Politie. Orig. edn.
55712: WANNER, JOH., - Neue Beitršge zur Kenntnis der Permischen Echinodermen von Timor, IV: FLEXIBILIA. [1. Auflage; First edition].
47903: WANNINK, G.H., - Twents-Achterhoeks Woordenboek met Grammatica. [title on front wrapper].
9931: WANROOIJ, B.J., - Rapport inzake de EnquÍte inzake IndonesiŽ.
43199: WANROOY-OGTEROP, W., - Leerboek voor de Schoonheids-specialiste. 7e (geheel herziene)druk. (7th totally revised edn.).
9068: WANROOY, G.L., - Handleiding voor de cultuur en bereiding van sigarettentabak in IndonesiŽ.
55129: WAP, DR., - De Gouverneurs-Generaal van Neerlandsch Oost-IndiŽ. Opgedragen aan zijne Koninklike Hoogheid den Prins van Oranje. [Proeve van een pracht-album der gouverneurs-generaal...covertitle].
13150: WAPSTRA AZN., H., - Repareer Zelf maar....doe het Goed! Handleiding voor hen, die alle voorkomende Herstelllingen aan Huis en Huisraad zelf willen verrichten. 3e druk.(3rd. edn.) Edited from the orig. german by B. Weickmann's:Taschenbuch der handwerklichen Selbsthilfe....
6019: WARBURG, G., - Islam, Nationalism and Communism in a Traditional Society. The Case of Sudan. 1st edn.
44351: WARD, J., - Muziek in de School. eerste Leerjaar. Authorized translation [from the french] by R. Abbas. Orig.edn.
44352: WARD, J., - Muziek in de School. Tweede Leerjaar. Authorized translation [from the french] by R. Abbas. Orig.edn.
7731: WARD, E. - A Book of Make-up. Reprinted.
7733: WARD, E. - A book of Make-up. Revised edn.
7735: WARD, S.B.N. - Profitable Rabbit Pelt Production. Orig. edn.
6022: WARD, PH.(ED.), - Indonesian traditional Poetry.
39029: WARD, K.E., - The foundation of the Partai Muslimin Indonesia.
6021: WARD, FRED.(=W.G.G. JANSEN), - Los van de Arakduivel. First edn.
52261: WARD. KENNETH E., - The 1971 election in Indonesia: An East Java Case Study. [First Edition].
7738: WARDLE, P., - Nuttig en nodig. Nederlandse kantopleidingen 1850-1940/Practical and needful dutch Lace schools, 1850-1940.
9235: WARDLE, P., - Victorian lace. 1st.
37412: WARDLE, P., - Lace in 18th Century Amsterdam in the light of Bankruptcy of 1735-IBID, As many types of old hand-made lace as possibleThree lace collections made in the Netherlands in the twenties and thirties -
48910: WARDOYO SUGIANTO & IRLANTO SUDOMO, - Ragam Hias Toraja. Album sejarah seni Budaya Sulawesi Selatan. [First edition].
55785: WARIM, SAM S. - M. KASIR IBRAHIM, - Pengehalan Bahasa Inggerisuntuk Anak-Anak Bergambar. English for Children. Cetakan I [First edition].
41761: WARNECK, JOH., - 50 Jahre Batakmission in Sumatra. 2. Aufl. (2nd. edn.).
44426: WARNECK, D. JOH. (1867-1944), - Das Wort lšuft durch die Welt. Orig. edn.
6025: WARNECK, D.JOH. (1867-1944), - D. Ludwig J. Nommensen. Ein Lebensbild. [Original Ausgabe/original edition].
6023: WARNECK, JOH., (1867-1944), - Die Lebenskršfte des Evangeliums. Missions-erfahrungen innerhalb des animistischen Heidentums. 3rd edn.
44421: WARNECK, JOH. [D]. (1867-1944), - Unsere battakschen Gehilfen, wie sie arbeiten und wei an ihnen gearbeitet wird. First edn.
39739: WARNECK, JOH., - 50 Jahre Batakmission in Sumatra. 2. Aufl. (2nd. edn.).
54487: WARNECK, D. (1867-1944), - Von Tieren und Pflanzen in Sumatra. Der Jugend erzšhlt. 3. Auflage [Third edition].
55613: WARNECK, JOHANNES (1867-1944), - Sumatranische Plaudereien. [Erste Auflage; First edition].
45698: WARNER HOOKE, N. (TEXT) - H. VAN DIJK (MUSIC/ARR.), - Solo '68. Een muzikaal Programma van Lia Dorana. [songs] translated from the english into dutch by Lennart Nijgh. Orig. dutch edn.
53176: WARNER, O., - De grote Zeeslagen uit de Geschiedenis. [First dutch edition translated, edited and with a preface after the original english Great Sea Battles, by H.A. van Foreest].
41484: WARNSINCK BZN, W.H. (TEXT) & A. TEN CATE, J. AZN. (MUSIC), - Koning Willem de Derde. Volksbede voor eene Zangstem met Piano.
55271: WARNSINCK DELPRAT, C.E. & W. VOORBEIJTEL CANNENBURG (EDITORS), - Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indisch Jacht Terschelling, onder het landt van Bengale... -[Authentic dutch language facsim. after the second edition of the journal by F.J. van der Heiden and W.P. Kunst 1675. First edition, thus].
54395: WARREN, HANS, - Herakles op de Tweesprong. [Eerste druk; First edition].
52731: WARREN, BILL, - Imperialism: Pioneer of Capitalism. Second impression. [Edited by John Sender].
42394: WARREN, H[ANS] & M. MOLLEGRAAF (COMPILERS), - Meulenhoff's Dagkalender 1998. Nederlandse PoŽzie. Thema: de Liefde. Orig. edn.
39124: WARREN, J.F., - The Sulu Zone 1768-1898. The Dynamics of external Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State. First edn.
39124: WARREN, J.F., - The Sulu Zone 1768-1898. The Dynamics of external Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State. First edn.
54989: WARREN, WILLIAM, - The House on the Klong. The Bangkok Home and and Asian Art collection of James Thompson. Ninth Printing.
56758: WARREN, ROZ (EDITOR), - Dyke Strippers. Lesian Cartoonists A to Z. [First edition].
46683: WARTENBURG, M[AXIMILIAN GRAF YORCK VON], - Das Vordringen der Russischen Macht in Asien. Orig. edn.
6030: WARTNA, J.A., - De Indonesische Nijverheid. Verleden en toekomstmogelijkheden. Orig. thesis [Rotterdam university].
56904: WARWICK DEEPING, GEORGE (1877-1950) - C.C. BENDER (TRANSLATOR), - Kitty. [First dutch language edition translated from the english by C.C. Bender).
43843: WASCH, K[AREL], - Glas en Kristal. First edn.
38342: WASSENAAR-JELLESMA, H.C., - Van Oost naar West. Relaas van de repatriŽring van 1945 tot en met 1966.
13086: WASSENBERGH, A.(PREFACE), - Gids van het Kerkmuseum Janum. 4e druk (slightly revised).
46695: WASSING-VISSER, R., - Weefsels en Adatkostuums uit Indonesia. Tentoonstellings Catalogus Museum 'Nusantara'.7 Mei [1982] - 10 Januari 1983.
6036: WASSING-VISSER, R. - Sieraden en Lichaamsversiering uit IndonesiŽ. Exhib. Catalogue Museum 'Nusantara', Delft.
47222: WASSING, REN… S., - Asmat, een verdwijnende Koppensnellerskultuur in Irian Jaya. [Eerste druk/first edn.].
6033: WASSING, R.S. - De wereld van de Wayang. De schim van het verleden werpt zijn schaduw vooruit. Exhib. catalogue Museum 'Nusantara', Delft.
50511: WASSING-VISSER, R., - Koninklijke Geschenken uit IndonesiŽ. Historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600-1938). [Eerste druk; First edition].
12513: WATER-REGULATIONS IN INDONESIA OPAK PROGO- ANONYMOUS [...], - Water-regulations for the Waterschap Opak-Progo. Inserted in the Java Gazette of March 12th 1935 no. 21. (No. 13/13). The Council of the Waterschap Opak-Progo.
9623: WATERCOLOURING- - HANDLEIDING voor het Gebruik van Water Verven.
8149: WATERHOUSE, D.B. - Harunobu and his Age. The development of colour printing in Japan. First edition.
55535: WATERING, D.M. & C. [ET.AL., DIRECTORS SEDEP CULTIVATION-AND TRADING COMPANY LTD.], - Cultuur- en Handel Maatschappij SEDEP, gevestigd te Amsterdam. [Jaar] Verslag[en] over 1959-1969; 1971-1972 [Originele uitgave; Original edition].
49201: WATERINK, J. (GENERAL EDITOR), - Moeder. Vakblad voor Moeders. [Volume I-Nos. 1-12; January-December 1947].
54124: WATERINK, J. (GENERAL EDITOR), - MOEDER: Practisch Tijdschrift voor de Vrouw in het Gezin. Nummer 1-12, Januari 1940. [Originele uitgave; Original edition].
10978: WATERLAND POLDER COMMEMMORATION- - GEDENKBOEK van de Voornaamste Besluiten vastgestelde Verordeningen, gesloten Overeenkomsten en Handelingen van het Bestuur van Dijkgraaf, Hoofdingelanden en Hoogheemraden van Waterland gedurende de jaren 1850 tot en met 1893, 1894 tot en met 1899. Orig. edn.
49719: WATERMAN, W[ILLEM] W. (= WILLEM HENRICUS MARIA VAN DEN HOUT], - Zeg, weet je 't al? r). [Orig. edn.].
54175: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, W.A.J.M. VAN (1873-1943, ET.AL.), - Verslag betreffende het onderzoek van de mogelijkheden der bescherming van Primitieve inboorlingenmet name de Berg-Papoeastammen op Nederlandsch Nieuw-Guinea. Offprint from:Bescherming van Primitieve Rassen, Mededeelingen Nr. 12.
52545: WATERSNOOD 1953-FLOODING 1953, - Volledige lijst van Slachtoffers van de Overstromingsramp op 1 Februari 1953, gerangschikt naar de gemeente van inwoning. [Eerste druk; First edition].
7739: WATSON, W., - Advanced textile design. 3rd edn. (new impr.).
6038: WATSON ANDAYA, B., - Perak, the Abode of Grace. A study of an 18th century Malay State.
8784: WATSON, CH.H. - Unter Menschenfressern in der SŁdsee.
6037: WATSON, M., - Rural Sanitation in the Tropics. Being notes and observations in the Malay Archipelago, Panama and othr lands.
50671: WATSON ANDAYA, B., - To Live as Brothers; Southeast Smatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. [First edition].
8150: WATSON, W. (ED.), - The Great Japan Exhibition. Art of the Edo Period 1600-1868. [Exhibition Royal Academy of Arts, London 1981-1982. [First edition].
55741: WATSON, WILLIAM, - Sculpture of Japan. From the Fifth to the Fifteenth Century. [First edition].
52390: WATSON, PHILIP J., - Costume of Old Testament Peoples. [First edition].
38911: WATTEL, H.M.J., - Uit den huishouding van den Staat. Schetsen.
36311: WAUGH, N., - The Cut of Women's Clothes 1600-1930. First edn.
55566: WAUGH, ALEC, - The Sunlit Caribbean. [First edition].
7740: WAUGH, N., - Corsets and Crinolines. 1st.
11458: WAURICK, B., - Von Siberien durch China nach Indien. Eine ungewŲhnliche Reise in den Jahren 1915-1917.
46443: WAUTERS, A[PHONSE], - Bruxelles et ses Environs. Guide de l'ťtranger dans cette capitale, contentant l'histoire abrťgťe de la Ville de Bruxells, las description de ses monoments, ťglises, palais, musťes, spectacles'promenades'jardins, et gťnťralement toutes les indications utiles aux ťtrangers.
6040: WAVELL, S., - The Lost world of the East. An adventurous Quest in the Malayan Hinterland.
51494: WAYANG GOL»K PUPPETS - - [A collection of 64 coloured images o [javanese] Wayang GolŤk Puppets on loose cards). [Orig. edn.].
37962: WEAVING - - AUTOMATIC WEAVING. The Northrop System.
41598: WEAVING GLOSSARY - - Weberei und Gewebe. Orig. edn.
39554: WEBB, R.A., - A new Approach to the Study of the Fertility of Tropicals(sic!) Soils. [in Gambia]. Taken fr.:Soils Africains, 3,3. (1955).
54616: WEBER, A.PH., - Over de werking der Zetmeelssplitsende enzymen van Gerst en Mout. [Eerste druk; First edition].
7742: WEBER, H. (COMPILER), - Kreuzstich-Arbeiten, Heft II. 4. Aufl.
13308: WEBER, R.E.J., - Nederlandsche Postuniformen.
51985: WEBER, E.E.J., - Zee- en Landtransport in het Postverkeer met het vml. [voormalig] Nederlands-IndiŽ. Published in:Het PTT-Bedrijf, deel XIV, Nr. 4, December 1966.
6042: WECHEL, P. TE, - Amiroť. Beelden uit het Dajaksche volksleven.
54522: WECHMAR, EBERHARD FREIHERR VON, - Delianer. [1. Auflage; First edition].
51654: WECK, W., - Heilkunde und Volkstum auf Bali. [Reprinted].
54076: WEDDING, ALEX (TEXT) -JUNG PAO-DESAI (ARTIST), - Leuchtende Schštze aus der Werkstatt Jung Pao-desai [Peking studio]. [Erste Auflage; First edition].
37345: WEEDA, P., - Geschiedenis van de Togten en Ontdekkingen der Nederlanders, in Asien, Africa, America en AustraliŽ, van het laatste der 16e eeuw tot op onzen tijd. Een leesboek voor de Jeugd.
50580: WEENENK, W.R., - Oostersche Tapijten. [Eerste druk; First edition].
47431: WEERLEE, D[UCO] VAN, - Sambal Duco. Een autobiografische notitie. Orig. edn.
46100: WEERLEE, D. VAN, - Blauwe Palmen. Een Balinese Dorpskroniek. [Eerste druk/first edn.].
51403: WEERLEE, D. VAN, - Tussn Bali en Bawean. Waddeneiland in de Javazee. [Eerste druk; First edition].
45499: WEERT, J[OHN] V.D. (ILLUSTRATOR), - De avonturen van Redrat. De Munitie-trein/De vlucht. Orig. edn.
44768: WEERT-DOESBURG, J. DE, (ET.AL.), - Wieringer dracht rond 1900. Orig. edn.
50179: [WEG, HENRI VAN DE] (COMPILER), - Ken-Je-Die? Een bundeltje Volkshumor uit de oorlogsjaren, soms leuk, soms venijnig, soms een tikje grof, maar altijd anti-Duits, wat niet anders kan omdat Nederlanders ze aan elkaar vertellen. [Eerste, illegale druk;first secretly printed edition].
53393: WEG, J. VAN DE, F. DIJKVELD STOL-MARINKELLE, N.A. DIJKVELD STOL (ET.AL., COMPILERS), - Haagsche Lawn Tennis Club Leimonias 1888-1978. Jubileumboek ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan. [Originele uitgave; Oridinal edition]
56739: WEHL, NANNIE VAN [= SUSANNA LUGTEN-REYS, 1880-1944], - Meisjesjaren. [Met: ISMAEL, Des Feestes Volgdag, pp. 187-206].
38889: WEHL, N. VAN (S.J.A.LUGTEN-REYS), - Vooruit gestuured. Orig.(& only) edn.
6046: WEHL, D. - The birth of Indonesia
40913: WEHRLI, H.J., - Beitrag zur Ethnologie der Chingpaw (Kachin) von Ober-Burma. Orig. edn.
7743: WEICKERT, A. - Postichesarbeiten. Anleitung zu ihrer Herstellung. Unter BerŁcksichtigung der Haarpršparation und der grundlegenden Arbeitstechniken. Orig. edn.
47205: WEIDE, W.R. VAN DER, - Museum Bronbeek Arnhem. Orig. edn.
40858: WEIGALL, A., - The Glory of the Pharaohs. 3rd. impression.
41086: WEIGERT, R.-A., - Pourpoints et Vertugadins. D'apres les dessins de la Collection GaigniŤres onservťs au Cabinet des Estampes de la BibliothŤque Nationale. 1515-1643. Orig. edn.
36749: WEIGERT, R-A., - La tapisserie et le tapis en France. First edn.
7744: WEIHRAUCH, O. - Handbuch fŁr den Tuchweber. Orig. edn.
44363: WEIJDEN, P. VAN DER & J. HEMELS, - Nieuwer en schoner! Een eeuw reclame van een Nijmeegse zeepfabriek. Orig. edn.
9562: WEIJENBERG, W.C.[PHOTOGRAPHER], - [A collection of original carte-de-visite photographs depicting Utrecht Students, dressed-up for a Masquerade].
42021: WEIJER, A.H. DE, - Weerberichten. Spreuken en boerenwijsheid als weervoorspellers. [title on front wrapper]. First edn.
41222: WEILER, A.C. VON, - Iets over Penningkunst. Offpr.fr.:d'Orient, 1932.
36669: WEIR, M.(SIR)(FOREW.) & LADY WEIR (INTROD.), - Egyptian Landscapes. Weavings from the Ramses Wissa wassef School. Exhib. Catalogue The Concourse Gallery, Barbician Centre 24 September-3 November 1985.
45429: WEIR, S., - Spinning and Weaving in Palestine. Orig. edn.
48616: WEISE, J. & P. ERPE (COMPILERS/EDITORS), - Eine hundertfŁnfundzwanzig Jahre alte Buchhandlung in Stuttgart; 18. Juni 1826-18. Juni 1951. [J. Weise's Hofbuchhandlung]. Original Ausgabe [original edition].
50765: WEISFELT, J., - De Deli Spoorweg Maatschappij als Factor in de economische Ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra. [Orig.thesis [Rotterdam university].
7745: WEISS, E., - The Female Breast. [Sex, motherhood, fashion, health]. The first frank an informative guide to[the female breast]. Orig. edn.
7746: WEISS, H. - The American Bandanna. Culture on cloth from George Washington to Elvis [Presley]. First edn.
44378: WEISS, H., - Handleiding bij de studie van de Maleische Taal. First edn.
6049: WEISS, H. - Handleiding bij de studie van de Maleische Taal
50595: WEISS, R.E. (PREFACE), - Indo Eenheids Verbond 13 Juli 1919-1954. Herdenkings-Nummer 35 Jaarig Bestaan/Gabungan Indo Untuk Kesatuan Indonesia 13 Djuli 1919-1954. [Originele uitgave; Original edition].
56924: WEISS, H., - Vier Maanden in Suriname. Introd. by J.R. Callenbach. [Eerste druk; First edition].
7747: WEITLANER-JOHNSON, I., - Design Motifs on Mexican Indian Textiles.
6050: WELBERGEN, H., - De Katholieke MissiŽn in Nederlandsch-IndiŽ.
41678: WELL, P.J. VAN (BR. A.M.), - Coupe Glorieux. Gemoderniseerde snijmethode voor Herenkleding. 5e uitgave.
52549: WELLA HAIR DYES - - WELLA KLEURENPALET Koleston-Wellatint-Wella Colo9ur Super(kuur)spoeling-Percolette. [Cover title].
6052: WELLAN, J.W.J. & O.L. HELFRICH - Zuid-Sumatra. Overzicht van de literatuur der Gewesten Bengkoelen, Djambi, de Lampongsche Districten en Palembang.
49866: WELLAN, J.W.J., - Çriwiijaya - 1250 jaren geleden gesticht -. Extracted fromTAG, Volume LI [1933].
55594: WELLAN, J.W., ` - De Loge te Djambi in 1707. Separated from:BKI, 85-2/3 (1927).
52701: WELLAN, J.W.J. [AND OTHER CONTRIBUTORS]. - Convolut of 5 scholarly contributions on the Dutch East Indies: Offprints from:Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXVII-1937.
41745: WELLER VAN HOEK & C. SHUDDERMAGEN(EDS.), - Reincarnation. A Monthly Magazine. Official Organ of the Karma and Reincarnation Legion.
6053: WELLER, F., - Der Sohn des Urwalds. Eine Erzšhlung aus Borneo fŁr die Jugend. First edn.
6054: WELLS, C., - Six years in the Malay jungle. (3rd impr.)
9076: WELLS, G., - Sabah. A book of pictures of North Borneo-now known as Sabah.
6055: WELLS, C., - North of Singapore.
6057: WELTER, J.I.M. (PREF.) - Merapi.
54623: WELTERS, A.E.H. (1888-1970), - De Lieve Vrouwkes van Limburg. [Tweede druk; Second edition].
53654: WELTJE, H.C., A.W. DEN BOER (CHIEF EDITORS) (ET.AL.), - ZELFBESCHIKKING: Orgaan van de Stichting Door de Eeuwen Trouw [DDET]/Tijdschrift gewijd aan het Vrijheidsstreven van onderdrukte etnische minderheden in het bijzonder die in IndonesiŽ. [Originele uitgave; Oridinal edition].
37072: WELTJE, H.C., - Dertigduizend ballingen willen terug naar hun tropisch Vaderland. Ambonezen in Nederland wachten al ruim 18 jaar. Offpr.fr.:De Graafschap-Bode.
6058: WEN SI T'AO (OEN SEK TAO) - Kamus Besar Tionghoa-Indonesia. First edn.
54303: WEN I-TO, - Dood Water en andere Gedichten. [First dutch language edition, translated from the original chinese by Lloyd Haft and Tiong-Oey].
38114: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 Stadsgezichten. Orig.edn.
7748: WENDEL, F., - Die Mode in der Karikatur. Orig. edn.
56886: WENDEL, F., - Die Mode in der Karikatur. [Erste Auflage; First Edition].
45218: WENDINGEN - WILLEM VAN KONIJNENBURG - A. PLASSCHAERT (INTROD.), - Gustav Klimt. Orig. edn.
8785: WENDLAND, W. - Im Wunderland der Papuas. Ein deutscher Kolonialartzt erlebt die SŁdsee.
55261: WENGEN, G.D. VAN, - The cultural Inheritance of the Javanese in Surinam. [First edition].
6060: WENINGER, M., - Finger- und HandabdrŁcke von Eingeborenen der Philippinen und der Malayischen Halbinsel; a.o. artt.
55868: WENK, KLAUS, - Theo Meier; Bilder aus den Tropen-Pictures from the Tropics. [First edition].
48512: WENSCHOW, K., - Noord-Amerika. ReliŽfkaart. [Wall map of North America].
48513: WENSCHOW, [K.], - Afrika. [Wall-map of Africa].
51519: WENSINCK, A.J. & J.H. KRAMERS (EDITORS), - HandwŲrterbuch des Islam. [Erste Auflage; First edition].
6065: WENT, F.A.C. - Uit de geschiedenis der Suiker-proefstations op Java. Offpr.fr.:De Indische Mercuur(27 April 1923).
48101: [WENT, F.A.F.C.], - Rapport omternt den toestand van land- en tuinbouw op de Nederlandsche Antillen. Verbeterde druk [revised edition]. Bijlage V van het Koloniaal Verslag van CuraÁao van 1902 [separated from Colonial Report CuraÁao 1902].
6066: WENT, F.C. - Reisbrieven I-IV. Offprint from:De Indische Mercuur, 1929.
6064: WENT, F.A.F.C., - Het wetenschappelijk onderzoek van de landen rondom den Grooten Ocean.
54986: WENTHOLT, M.J. [COMPILER] - ROGGE, ELS M. [1861-] (PREFACE), - Het Kruisje; Patronen op verdeelde stof voor Kruissteek-, Smyrna- en Kralenwerk. Nieuwe Serie [New Series]. [Eerste druk; First edition].
46317: WENTWORTH, S., - Betrayal in Bali. [First edn.].
50221: WENZEL, L…OPOLD (MUSIC) - SYLVAN VERRET (TEXT), - Le RŤve de Bťbť.
54294: WERBING, LUISE, - Die ThŁrunger Trachten in Wort und Bild dargestellt und erlšutert. [Erste Auflage; First edition].
47300: WERD, G. DE (EDITOR), - Soweit der Erdkreist reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679. [First german language edition translated from the dutch by Robert Rahier].
40284: WERFF, J. VAN DER (PREFACE) & A. DJAJASOEBRATA (INTROD.), - Kunst en Ambacht in IndonesiŽ. Tentoonstelling Ethnografisch Museum Delft, November 1968-December 1969.
6067: WERFF, J. VAN DER & J. TERWEN DE LOOS,(PREFACE & INTROD.), - Indonesische kunst uit eigen bezit. Tentoonstelling gehouden naar aanleiding van het Honderdjarig bestaan van de Indische Verzameling, sinds 1911- Ethnografisch Museum 1864-1964.
50784: WERFF, J. VAN DER (PREFACE), - Java; Religie en Kunst. TentoonstellingEthnografisch Museum Delft Fabruari 1970-December 1970. [Eerste druk; First edition].
47214: WERFF, J. VAN DER (PREFACE) & WALDEMAR. ST÷HR (INTRODUCTION IN GERMAN), - De Bataks op Weg. Tentoonstelling Ethnografisch Museum Delft, Oktober 1967-September 1968. Orig. edn.
858: WERFF, J. V.D. (PREFACE), - Bali, Kringloop van het leven. Tentoonstelling gehouden naar aanleiding van het tweede lustrum van de Delftse Ethnografische Vereniging, 17 december 1965-31 mei 1966.
57002: WERFF, S. VAN DER (CHIEF EDITOR), - TRITON: 4e Jaargang Januari 1958, No. 1-December 1958, No. 12).
55549: WERKGROEP INDONESIA NIJMEGEN TRAVELGUIDE: - IndonesiŽ Anders: Gids voor Toeristen. [Eerste druk; First edition].
56642: WERKGROEP MOLUKKEN PACIFISTISCH SOCIALISTISCHE PARTIJ (COMPILERS AND EDITORIAL BOARD), - De P.S.P. en de Molukse Strijd.
6075: WERMESKERKEN, H. VAN - De Tante uit IndiŽ.
13536: WERMESKERKEN, H., - Langs den Gordel van Smaragd. Orig. edn.
6074: WERMESKERKEN, H. VAN - Suikerfreule. Een vroolijke Indische roman. 2nd. edn. (Movie-edn.).
6078: WERMESKERKEN, H. VAN, - Jojo, de Sumatraan. De geschiedenis van een Olifant.
55172: WERMESKERKEN, H. VAN (1881-1937), - Suikerfreule. Indische Roman. [Eerste druk; First edition].
55616: WERMESKERKEN, HENRI VAN(1882-1937), - Tropenadel. Een vroolijk spel uit het Indische leven in drie bedrijven. [Eerste druk; First edition].
46112: WERMESKERKEN, H. VAN - Een Indisch Binnenhuisje. Tweede druk. [2nd. edn.].
54120: WERMESKERKEN, HENRI (1882-1937)M - Langs den Gordel van Smaragd. [Eerste druk; First edition].
56955: WERMESKERKEN, H. VAN [JOHAN WILHELM HENRI VAN WERMESKERKEN, 1882-1937]. - Tropische Zoutwaterliefde. Humoristische Roman. [Eerste druk; First edition].
52111: WERMESKERKEN, HENRI, - Het Manneneiland. Fantastische Tropische Roman. [Eerste druk; First edition].
37469: WERNER, R., - Mah-Meri Art and Culture. Orig. edn.
13518: WERNER, A.B., - The Trobrianders of Papua New Guinea. Orig. edn.
54614: WERNERS, J., N. SICKENGA, M.A. VAN GEELEN (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - DEMETER:1913-1953 Uitgave ter gelegenheid van het Achtste Lustrum vande Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen. [Eerste druk; First edition].
55753: WERSIN, W. VON, - Das elementare Ornament und seine Gesetzlichkeit. Eine Morphologie des Ornaments. [Original Ausgabe/Erste Auflage/First edition].
7749: WERTH, L. - La Peinture et la Mode. Quarante Ans aprŤs Cťzanne. Orig. edn.
56372: WERTHEIM, WIM, - Vier wendingen in ons bestaan. IndiŽ verloren-IndonesiŽ geboren. [Eerste druk; First edition].
52272: WERTHEIM, W.F., - Evolutie en revolutie. De golfslag der emancipatie. [Tweede ongewijzigde druk; Second unchanged edition]. [Translated from the original english by A.H. Wertheim-Gijse Weenink].
6085: WERTHEIM, W.F., - Dawning of an Asian Dream. Selected articles on modernization and emancipation.
38810: [WERTHEIM, W.F.](PREFACE), - Het Purwokerto-Effect. Verslag betreffende een onderzoek naar het effect op de geboorte-en sterfteregistratie van de invoering van het zg. Geboorte-en Sterftbewijssysteem in een aantal regentschappen op Java.
37073: WERTHEIM, C.J.M., - Verslag van mijne reis naar de Kei-eilanden. Offpr.fr.:TAG, 1892.
41213: WERTHEIM, ANNE-RUTH, - De Gans eet het brood van de Eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java. Orig.edn.
6081: WERTHEIM, W.F., - Het sociologisch karakter van de Indo-Maatschappij.
50479: WERTHEIM, W.F. - C.C. BERG, C. TJ. BERTLING, W. BRAND (ET.AL./EDITORIAL COMMITTEE), - Indonesian Economics; The concept of Dualism in theory and policy. Second edition.
6083: WERTHEIM, W.F., - Indonesian Society in Transition. A study of Social Change. 2nd revised edn.
6082: WERTHEIM, W.F., - Nederlandse Cultuurinvloeden in IndonesiŽ.
6086: WERTHEIM, W.F., E. UTRECHT, J.M. PLUVIER (A.O.), - Tien jaar onrecht in IndonesiŽ. Militaire dictatuur en internationale steun.
51982: WERTHEIM, W.F., - Overbevolking in AziŽ. [original transcription of a taped lecture Leiden 27 March 1981, edited by F. HŁsken].
51983: WERTHEIM, W.F., - Ontwikkelingshulp als Neo-Kolonialisme. Offprint from:De Nieuwe Stem, Vol. 22-8/10 (Augustus/Oktober 1972).
51984: WERTHEIM, W.F., - Maatschappelijke Evolutie.
36747: WERTIME, J.T. - Sumak Bags of Northwest Persia & TGranscaucasia.
50315: WERTWEIN, G. & J.W. KOPPER, - Beginselen van de Geostatica. 2de druk [Second slightly adapted edition].
40219: WERUMEUS BUNING, A., - Met de Rotterdamsche Lloyd naar Egypte, Ceylen, Sumatra en Java. First edn.
10855: WERUMEUS BUNING, J.W.F., - Les Vins de Bordeaux. Zijnde de beschrijving der ervaringen opgedaan op eene reis...
41795: WERUMEUS BUNING, W.F., - De gewaarschuwde Reiziger of het nuttig en vermakelijk Spoorwegboekje. Behelzende wenken, raadgevingen, wijsheden en aanmoedigingen om te reizen tot eigen profijt, zoowel bij Regen als Zonneschijn en in de vier diverse seizoenen. Orig. edn.
41946: WERUMEUS BUNING, J.W.F., - Zeven en Twintig Stokpaarden. Zijnde een aantal verhandelingen, tierlantijnen, oneenigheden, gedichten, reportages, verhalen, vertellingen en andere wissewasjes. Orig. edn.
44542: WERUMEUS BUNING, J.W.F., - Een boekje van den Wijn. Bevattende een sprookje vooraf, een tafelrede tot besluit, bevattende vele wetenswaardigheden en examenvrage over den wijn en wat er bij past, en voor zoo verre deze in kort bestek verzameld konden worden. First edn.
48332: WERUMEUS BUNING, W.F., - De gewaarschuwde Reiziger of het nuttig en vermakelijk Spoorwegboekje. Behelzende Wenken, raadgevingen, wijsheden en aanmoedigingen om te reizen tot eigen profijt, zoowel bij regen als zonneschijnin de vier diverse seizoenen. [Eerste druk/first edition].
50754: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - A.C. VAN KAMPEN (COMPILER; INTRODUCTION], - Stukgoed. Een bundel gedichten, verhalen, proeve van vertaling, reportage etcśtera, uit het werk van J.W.F. Werumeus Buning. [Eerste druk; First edition].
38913: WERUMEUS BUNING, A., - Uit en thuis met de Tromp. Herinneringen van Anton Oostlandt. First edn.
38914: WERUMEUS BUNING, A., - De mottige en andere verhalen. 3e druk.
38913: WERUMEUS BUNING, A., - Uit en thuis met de Tromp. Herinneringen van Anton Oostlandt. First edn.
38914: WERUMEUS BUNING, A., - De mottige en andere verhalen. 3e druk.
38915: WERUMEUS BUNING, A., - Verschillende ouwe heeren. Schetsen. 3d. edn.
44413: WERUMEUS BUNING, A., - De Kapoeas Op! Indisch Marineleven. Herinneringen van Anton Oostlandt. Offpr.fr.:het tijdschrift Nederland.
37501: WERUMEUS BUNING, A., - De Rooie en andere Marine-schetsen. 3e herz.druk (3rd. revised edn.).
37502: WERUMEUS BUNING, A., - De Mottige en andere Marine schetsen. 3e herz.druk (3rd. revised edn.).
37503: WERUMEUS BUNING, A., - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees. 3e herz.druk (3rd. revised edn.).
37504: WERUMEUS BUNING, A., - Een Kritiek Oogenblik. Marine- en andere Schetsen.3e herz.druk (3rd. revised edn.).
38912: WERUMEUS BUNING, A., - Binnen en buiten boord. Novellen en schetsen. Orig. edn.
6087: WERUMEUS BUNING, A. - Een Kijkje in Java. First edn.
6088: WERUMEUS BUNING, A. - In en om de kampong. Oost-Indische Schetsen. Eerste druk [First edition].
6089: WERUMEUS BUNING, A. - Sidin en Ik. Een reisje over Java. Orig. edn.
41811: WERUMEUS BUNING, A., - Met de Rotterdamsche Lloyd naar Egypte, Ceylen, Sumatra en Java. First edn.
51664: WERUMEUS BUNING, J.W.F., - Dood en Leven [poems]. [Eerste druk; First edition].
57164: WERUMEUS BUNING, J.W.F. [EDITOR,1891-1958], - De Ware Geschiedenis van Tristan en Isolde. In het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thus].
55046: WERUMEUS BUNING, J.W., - De Wereld van den Dans. [Eerste druk, speciale uitgave; First edition, special issue].
41491: WESLYN, L. (TEXT) & GEORGE CHRISTIE (MUSIC), - Baby Rose. Novelty Song. Sung by Miss Gertie Gitana.
37555: WESSEL, TH. & VETT, - Magasin du Nord. Efteraaret 1890. Repr. after the orig. trade-catalogue 1890.
52266: WESSELING, H.L. (EDITOR), - Expansion and Reaction. Essays on European Expansion and Reaction in Asia and Africa. [First edition].
53583: WESSELS, C. (S.J.), - Een en dertig Hoofdstukken uit het verloren gegane Livro IX van Lopes de Castanheda's Historia do descobrimento e conquista da India pelos Portugueses. [Eerste druk; First edition].
50435: WESSEM, J.N. VAN (INTRODUCTION), - Catalogus Kersttentoonstelling tussen Romantiek en Haagse School; Landschappen uit het midden van de vorige eeuw. Stedelijk Museum De Lakenhal23 December 1953-25 Januari 1954. [Eerste druk; First edition].
53340: WESSEM, H.J. VAN (EDITOR), - Wat borduur ik op mijn Japon? Handleiding voor verschillendesoorten borduurwerk op Dames- en Kinderkleding. [eerste druk; First edition].
48826: WEST-FRIESLAND ASSOSIATION - - Keure van de West-Frieze-Styk. [title on front wrapper].
39072: WEST IRIAN EDUCATION REPORT - - Higher Education in West Irian. 1959-60. A report of the research and information Commission.
6090: WEST, F.P. VAN, - Geological investigations in the Miomaffo Region (Netherlands Timor). Orig. thesis [Amsterdam university].
55962: WEST IRIAN DISPUTE: - The Future of West Irian. [covertitle only]. [First edition].
51487: WEST-JAVA ORDINANCEMAP - - [Stafkaart West-Java; West-Java Ordinance map, sheet XL- 37 A]. Herzien [Revised].
51491: WEST-JAVA ORDINANCE-MAP - - [Stafkaart West-Java; West-Java Ordinance map, sheet 32 D.
54706: WEST-BORNEO 12 MEI 1947: - West-Borneo, Kalimantan Barat 12 Mei 1947. Uitgave West-Borneo Raaden R.V.D. Pontianak [Covertitle].. [OfficieŽ Uitgave; Official publication].
52422: WEST HAM UNITED FOOTBALLL CLUB PROGRAMME, - West Ham United v. West Bromwich Albion Saturday 3rd December 1966 at 3 p.m. Football League - Division One. Official Programme. [Original edition].
52423: WEST HAM UNITED FOOTBALL CLUB PROGRAMME, - HAMMER the Official Programme of West Ham United v. Sunderland. Football League: Division One. Saturday 25th October 1969 at 3 p.m. Official Programme. [Original edition].
52424: WEST HAM UNITED FOOTBALL CLUB PROGRAMME, - West Ham United v. Liverpool. Football League: Division I. Saturday 20th April 1968 at 3 p.m. Official Programme. [Original edition].
52425: WEST HAM UNITED FOOTBALL CLUB PROGRAMME, - West Ham United v. Manchester United. Football League: Division I. Saturday 2nd September 1967 at 3 p.m. Official Programme. [Original edition].
52426: WEST HAM UNITED FOOTBALL CLUB PROGRAMME, - West Ham United versus Sheffield Wednesday. Football League: Division One. Saturday 28th September 1968 at 3 p.m. Official Programme. [Original edition].
52427: WEST HAM UNITED FOOTBALL CLUB PROGRAMME, - West Ham United v. Manchester City. Football League: Division One. Saturday 13th May 1967 at 3 p.m. Official Programme. [Original edition].
51850: WEST NEW GUINEA HUMAN RIGHTS - - The Human Rights and the Findamental Freedoms of the Papuan People of West New Guinea are trodden under foot by the Indonesian Government; Les Droits de l'Homme et lesLibertťs fondamentales du Peuple Papou de la Nouvelle Guinťe Occidentale...; Most urgent Appleal...[First original edition].
51858: WEST PAPUA REPUBLIC - - PROVISIONAL Constitution of the Republic of West Papua [Irian Barat]. [Original edition].
54776: WESTCOAST SUMATRA PICTURED: - Sumatra's Westkust in Beeld. [added on frontcover: No.I]. [Eerste druk; First edition].
6091: WESTEN, I. VAN, - De Indische Club. Eerste druk [First edition].
37450: WESTENENK, L.C. - Waar mensch en tijger buren zijn. 2e. druk(2nd. edn.).
37495: WESTENENK, L.C., - Het Rijk van Bittertong. Met een biografie van den schrijven door H.T. Damstť. First edn.
44607: WESTENENK, L.C., - Acht dagen in de Padangsche Bovenlanden. [Eerste druk/first edition].
56039: WESTENENK, L.C., - Het Rijk van Bittertong. Met een biografie van den schrijven door H.T. Damstť. [Eerste druk;First edn].
40980: WESTERA, L., - Herinneringen aan de Belegering van Doesburg van 1 tot 16 April 1945. Orig. edn.
54349: WESTERBAEN, JACOB, - Minneliederen. [Eerste druk; First edition].
57053: WESTERHUIS, H.A. - WINTERSWIJK SECOND HAND CYCLE DEALER: - Register ten gebruike van Kashouders, Horlogemakers, Rijwielhandelaars, Uitdragers, Opkopers of Tagrijns.
51382: WESTERHUIS, W.A.A., - De Posterijen in Venlo 1642-1988. [Eerste druk; First edition].
41979: WESTERLINCK, A., - Taalkunst van Guido Gezelle. Orig. edn.
47949: WESTERLING, H.L., - Soldaat en Krijger. Franse opvattingen over Leger en Oorlog, 1905-1914. [Original thesis Leiden University].
6094: WESTERLING, R. [TURK]. - Ich war kein Rebell. Meine Abenteure in Indonesien. {Erste deutsche Auflage, Łbersetzt nach den franzŲzischen von H. Holscher).
55315: WESTERLING, RAYMOND PAUL PIERRE (1919-1987), - Challenge to Terror. [English language edition translated from the french by Waverley Rooth].
54511: WESTERLING, R.P.P. - Mijn Mťmoires. ALLEEN DE POCKET UITGAVE voorafgaand aan de gebonden uitgave Vink, 1952
6095: WESTERLINGK, T. - Het Indische dagboek van Dr
37434: WESTERMAN, M., - Nieuwe Gedichtjes voor Kinderen. 3e druk.
50641: WESTEROP, R.W., - Hoorns vermakelyke Buiten Singels, PlantagiŽn, Laanen en aangenaame Wandelplaatsen, Naauwkeurig beschouwd en in Dichtmaat beschreeven. [Tweede druk; Second edition].
55024: WESTERVELD, E.P. [SECRETARY EDITORIAL COMMITTEE], - Raadgever voor Koloniale Jeugdlectuur, Deel I [All published]. [Eerste en enige druk; First edition].
44029: WESTHEIM, P.(EDITOR/INTROD.), - Indische Baukunst. Orig. edn.
48081: WESTHOFF, V. & H. DE MIRANDA (EDITORS) (ET.AL./CONTRIBUTORS), - Kotten zoals de N.J.N. het zag. [With a preface by Jac. P. Thijsse]. [Eerste druk/first edition].
49166: WESTHOFF, J.P.G. & J. POSTHUMUS MEIJES (EDS.), - De Rijnsche Zending. Tijdschrift ter bevordering van het Christendom in Nederlandsch IndiŽ/Vereeniging ter Bevordering der Belangen van het Rinsche Zendingsgenootschap te Barmen; Nederlandsch Hoofdcomitť tot bevordering der Belangen van het Rijnsche
52167: [WESTHREENE WZ., T. VAN] [ET.AL.], - De Portefeuille in de Salons ter Kunstbeschouwing aangeboden.Twintig platen , met bijgevoegde lectuur. [Eerste druk; First edition.
56371: WESTRA, H., - De Nederlandsch-Indische Staatsregeling.Tweede geheel omgewerkte en vermeerderde druk [2nd. completely revised and enlarged edition].
9079: WETENSCHAPPELIJK APPEL. - Gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina,
40140: WETERING, F.H. VAN DE, - Het Huwelijk op Rote. Taken fr.:TITLV, LXV-1/2(1925).
6103: WETERING, F.H. VAN DE, - De Savoeneezen. Published in:BKI, volume 82.
7750: WETZEL-MOSTERT, M.A., - Nederlandse Kant en Kantscholen.
46197: WEVER, D. (INTROD.), - Het is geen kolonie, het is een Wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven IndiŽ 1852-1912. Orig. edn.
50733: WEVER, D. DE (INTRODUCTION/COMMENT), - Rijklof van Goens; Javaense Reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van ataram 1648-1654. [Eerste druk; First edition].
51326: WEYRETHER, M.A., - Die weibliche Handarbeitsunterricht fŁr Schule und Haus methodisch bearbeitet, Viertes Schuljahr: Das Hškeln . Die Kreuzstichstickerei. [Erste Auflage; First edition].
7753: WEZE, G. (INTROD.), - Kursus Cluny. Aangevulde herz. uitgave. (enlarged and revised edn.).
7751: WEZE, G.(INTROD.) - Kursus Stropkant. 1e leerjaar. Aangevulde en herziene uitgave.
7752: WEZE, G.(INTROD.), - Kursus Russische- en moderne Kant. Herz. uitgave.(revised edn.).
54802: WFH-VERZAMELKRANTZERO-NUMBER [ WILLEM FREDERIK HERMANS (1923-1995) COLLECTI BLES MAGAZINE]: - WFH-VERZAMELKRANT Jaargang 1-nummer 0-september 1991 (Original Specimen/Zero issue).
7754: WHARTON JAMES, G., - Indian Basketry. Unabridged & unaltered republication after the 4th edn. of Indian Basketry(1909). First Dover publ.
7756: WHEELER, E. - The Manufacture of Artificial Silk. With special reference to the viscose process. Forew. by W.J. Pope.
7757: (WHEELER, R.E.M.) (INTROD.), - Costume. Orig. edn.
6104: WHEELER, L.RICHMOND - The Modern Malay. First edition.
6105: WHEELER, T.[] (ET.AL.), - Bali & Lombok. A travel survival kit. Second edition.
6106: WHEELWRIGHT, E.L., - Industrialization in Malaysia. First edition.
7758: WHELDON, F.W., - A Norvic century and the Men who made it, 1846-1946.
44589: WHITE, F.H., - Christ in the Tabernacle. With some remarks on the Offerings. Sixth edition, eleventh thousand (carefully revised and enlarged).
8788: WHITE, G. - A Pioneer of Papua.
50350: WHITECR0SS PATON, MAGGIE - JAS. PATON (EDITOR), - Letters and sketches from the New Hebrides. [Edited by the Rev. Jas. Paton]. First edition.
56784: WHITFIELD, CHRISTOPHER, - Mr. Chambers and Persephone. A Tale. [First edition, thus].
56776: WHITLAU, ELI, - Een vleugje Paradijs. [Chassidische Vertellingen].
8832: WHYMPER, F. - Voyages et Aventures dans l'Alaska
6108: WI KIM NYO, - Tiger gehen Nebenher. Roman.
55904: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. & L. EISENLOEFFEL-TILANUS, - Ons Kinderblaadje, 21e Jaargang, 1930. [Eerste druk; First edition].
56516: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. (1962-1952), - Naar het Land der Vrijheid. [Rede, uitgesproken door M. Wibaut-Berdenis v. B. ter gelegenheid van het twitigjarig bestaan van den Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs April 1928, covertitle]. [Eerste druk; First edition].
7759: WIBAUT, C. - Mode en Stijl. 2e druk. (2nd. edn.).
47347: WIBERG, M., - The Textile Designer and the Art of Design. On the formation of a Profession in Finland. [English revision by Felicity Djisik].
55473: WICHERS, HENDRIK ADOLF LUDOLF (HAL, 1893-1968; DUTCH PAINTER), - Spelende Kinderen onder een bloeiende Book [Playing children under a florwering tree (Flamboyant)]. Original indonesian subject watercolour.
38916: WICHMANN, A., - Bericht Łber eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederlšndischen Geographischen Gesellschaft ausgefŁhrte Reise nach dem indischen Archipel, III: Flores. In:TAG, 1891.
53473: WICHMANN ORCHIDACEAE SALES PRICE LIST: - H. WichmannOrchideen-Spezialkulturen [preisliste].
40377: WICKEREN, A. VAN, - Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. First edn.
50147: WICKERT, J‹RGEN D., - Borobudur. [FIRST english edition, translated from the original german by Lilo Oldenburg].
56350: WICKERT, UTTA, - Wayang Stories, photographed, retold and edited by Utta Wickert. Adapted from Wayangplays performed by TIZAR PURBAYA. Translated into English by LILO OLDENBURG. [Second edition].
6110: WICKIZER, V.D. - Tea under International Regulations.
9415: WIDOR, CH. M.(MUSIC), - Vieilles Chansons [et Rondes] pour des petits Enfants. Orig. edn.
46951: WIEBERDINK, G.L. (COMPILER), - Historische Atlas Gelderland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000. [Eerste druk/first edition, thus].
47012: WIECKOWSKI, T., - Ginace piekno. Artystyczne rekodzielo ludowe w Polsce. [Orig. edn.],
11553: WIEGERSMA, F.(COMP.), - Goed in 't Pak. Een tentoonstelling van en over Theaterkostuums. Exhib. Catalogue.
52343: WIEGMAN, JAN (1884-1963), - Van A tot Z. Een koddig Dieren-Alphabet met Prentjes en Versjes van Jan Wiegman. [Eerste druk; First edition].
37641: WIELENGA, D.K., - Mijn sponde in het Dodenrijk. Vertellingen uit de oorlog met Japan en Japanse interneringskampen. Orig.edn.
40244: WIELENGA, D.K., - Het grote boek. [2nd. revised edn.].
6115: WIELENGA, D.K., - Marapoe. Een verhaal uit Soemba.
44292: WIELENGA, D.K., - Leiddraad voor de bestudeering van Soemba ten dienste van Zendingsstudenten. Orig. edn.
36106: WIELENGA, D.K., - Het groote boek. Orig. edn.
13260: WIELENGA, J.D., - Weerzien op Soemba. Fragmenten uit een dagboek.
6116: WIELENGA, D.K., - De Zending op Soemba. [Tweede herziene en aangepaste druk/Second edition, revised & updated by T. van Dijk & P.J. Luijendijk).
55111: WIELENGA, J.D. (1881-1938), `` [....], - Weerzien op Soemba. Fragmenten uit een dagboek. [Eerste druk; First edition]. 1935
53866: WIELENGA, D.K., - Soembaneesche Verhalen in 't dialect van Kambera, met vertaling en aanteekeningen. Separated from:BKI, 1913.
52089: WIELENGA, D.K., - Oemboe Dongga. Het Kamponghoofd op Soemba. Een verhaal uit het leven van een heiden. [Eerste druk; First edition].
52306: WIELENGA, D.K., - Soemba, [Eerste druk; First edition],
44430: WIEMAN, D., - Da's een strop. De geschiedenis van de Das. [The history of the Necktie]. [and seven other essays on fashion and accessories]. Orig. edn.
43464: WIENIAWSKI, H[ENRI], - Compositions pour Violon et Piano.
43465: WIENIAWSKI, H[ENRI], - Scherzo-Tarantelle pour Violon avec accompagnement de Piano. OP. 16. Nouvelle ťdition Henri Marteau.
46512: WIEREMA, T[HIJS], - Een Indische jongen in Holland. Een Programma over Rob Nieuwenhuys. In:Literama Magazine, vol. vol. 16-nr. 5 (september 1981).
13334: WIERINGA, F.M. (ED.), - De Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Verslag van een werkgroep.
6117: WIERINGA, B. - Lijst van Plaatsnamen in Nederlandsch-IndiŽ.
56911: WIERINGA, F.M. (CHIEF EDITORIAL TEAM), - De Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
41590: WIERINGERMEER POLDER GUIDE - - Gids voor de Wieringermeer. Orig. edn.
47698: WIERINGERMEER POLDER EXCURSION GUIDE - - De Wieringermeer. Excursiegids Zomer 1939. Orig. edn.
51807: WIERINK, BERNARD WILLEM [ ALIAS OOM BEN, 1856-1939], - Naar de Natuur terug; volledigemethode voor teekenen naar vlakke voorwerpen. [Eerste druk; First edition].
51896: WIERINK, BERNARD WILLEM [ ALIAS OOM BEN, 1856-1939], - Naar de Natuur terug; volledigemethode voor teekenen naar vlakke voorwerpen. [Eerste druk; First edition].
43495: WIERSMA, J.P., - Friesche Sagen. Reprinted after the orig. edn. Zutphen 1934 & 1937.
46911: WIERSMA, N.S., - Miniatuurspoor. Werkboek voor gelijkstroomsystemen HO/TT/N. [Eerste druk/first edn.].
51257: WIERSUM, E., - De Gemeenelandshuizen van Schieland. [Eerste druk; First edition].
6119: WIESEBRON, J.A., - Phychrometrisch onderzoek aangaande het behaaglijkheidsgebied in Nederlandsch-IndiŽ. Orig. thesis [Bandung tech.].
6120: WIESNER, J. - Traditionale Bestimmungsfaktoren des Machtspolitischen Prozesses in der Entwicklungsland-region Malaysia-Singapore-Brunei. Eine empirisch-theoretische Studie zu den Kulturspezifisischen Vorbedingungen innerstaatliche-demokratischer und internationaler Friedensordnung in SŁdostasien. Orig. edn.
6111: WIESSING, M.J. - Gewone Dwaalbegrippen op Muntgebied en hunne gevolgen op de Volkswelvaart uiteengezet ook voor Niet-vakkundigen
51282: WIEST, A. & G.L. MATTSON, - De Oorlog in de Pacific. Een gedetailleerd overzicht van alle militaire gebeurtenissen en de ontwikkelingen der oorlog in de Stille Oceaan. [First dutch language edition, translated from the original english The Pacific war - From Pearl Harbor to Hiroshima, by Piet Hein Geurink].
48395: WIETHOFF, PAUL L., - Eine Kulturgeschichte des Strumpfes. [Original Ausgabe/original edition].
41023: WIGMAN, A.B., - Bruine Verten en Blinkend Zand. Een boek van de Veluwsche Hei. First edn.
42105: WIJBENGA, D., - Leiden vroeger en nu. Orig. edn.
38126: WIJBENGA, P. - Decentralisatie. Een recht en een noodzakelijkheid.
42742: WIJCK, H.C. VAN DER - Onze Koloniale Staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche Volk, [met] vervolg [en] tweede aflevering. Orig. edn.
6125: WIJCK, H.C. VAN DER - De Koloniale Kwestie. 2e herziene druk/Second revised edition.
6123: WIJCK, H.C. VAN DER - Onze Koloniale Staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche Volk. [Eerste druk/first edition].
56085: WIJERS, GERARD. (COMMITTEE-SECRETARY), - Komitee RŽunisten Insulinde Scholen Kris. Adreslijkst September 2005. [Eerste druk; First edition].
6127: WIJERS, G., - Het gezag van Gewijsde in Burgerlijke Landraadzaken. Orig. thesis [Leyden university].
45050: [WIJGA, JAN] (DESIGN), - Insulinde.
53806: WIJK AAN ZEE SEA RESORT GUIDE: - Met Vacantie? Naar Wijk aan Zee. (Covertitle). De badplaatsWijk aan Zee (Bij Beverwijk) En haar schoone Omgeving. [Originele uitgave; Original edition].
49785: WIJKERSLOOTH [DE WEERDENSTEIJN, BARON DE], - Nationale Eenheid. No. 1, 1e Jaargang Zaterdag 1 Juli 1940 [Volume 1, No. 1, Saturday 1 July 1940].
39691: WIJMA, J., - Onze Spreekwoorden. Tweede Verzameling. Korte verhalen voor de hoogste klasse der Larger School. 2e druk. (2nd. edn.).
6128: WIJMA, J. - De Kleine Oosterling. Een en ander uit de geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ. Leesboek voor de lagere school. 4e druk.
43888: WIJN, JJ.A. (ED.), - Tot in de verste Uithoeken. De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962. Orig. edn.
43886: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J., - Door West-IndiŽ. Antillen-Panama-Venezuela-Britsch Guyana-Suriname. First edn.
36345: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare buiten-Comptoiren in AziŽ. [Eerste druk; First edition].
6129: WIJNAENDTS VAN RESANDT, M.A. (KAPALA KAMPONG), - Herinneringen uit de Rimboe. Introd. by F. van Peski.
43693: WIJNAND, J.H. (COMPILER), - Het Gouden Boek van A.F.C. Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945. Orig. edn.
51822: WIJNAND, J.H., - Hoe is het in IndiŽ? Een reportage. [Eerste druk; First edition].
53440: WIJNBEEK, D., - Vrij Zwolle. [Eerste druk; First edition].
9078: WIJNEN, D.J. VAN (COMP.), - Pangkalpinang. Werkelijkheidszin der minderheden.
55589: WIJNEN, JACQUES (M.S.C., INTRODUCTION), KEES MELIS (ET.AL.0, - Een vuur in hen ontbrand: Aan het woorde Nederlandse Missionarissen, drie bisschoppen en een provinciaal uit Borneo en Sumatra, Tanzania en Chili, en een terugblik van twee ex-missionarissen. [Eerste druk; First edition].
40969: WIJNGAARDEN, W.J.C. VAN, - Met n oaln Mŗester beij n Haard. [Edited with a preface by G. Nieuwenhuis W.J.C. zn.]. First edn.
47448: WIJNGAARDEN, J.K., - Sawuneesche Woordenlijst. [with a preface by C. Poensen]. Orig. edn.
51479: WIJNGAARDEN-ZALM, E.G. VAN (COMPILER), - Begraafregister Oostzaandam 19 december 1686-april 1732; INDEX. [Begraven te Oostzaandam 1686-1732, covertitle]. [Eerste druk/First edition].
50911: WIJNMAN, H.F., - Albert Magnus en zijn tijd; Zestiende- en zeventiende eeuwse Amsterdamse Boekbanden. Tentoonstelling in het Museum Willet Holthuysen van 21 juni-21 september 1961. [Eerste druk; First edition].
45172: WIJS-MOUTON, MANNA DE (TEXT/VOCALS) & MAX BLOKZIJL (MUSIC), - Het Taschje. Meisje wat heb jij daar in je taschje?
6583: [WIJSENBEEK], L.J.F. (INTROD.), - Trouwen in het Wit. Twee eeuwen bruidskleding c. 1765-1976. Exhib.Catalogue Dutch Costume Museum, The Hague.
7763: WIJSENBEEK, L.J.F.(PREFACE), - Mode 1947-1977. Van 'New Look' naar Folklore. Exhib. Catalogue Nederl. Kostuummuseum Den Haag, 30/4-17/10 1977.
8092: L.W. (= L. WIJSENBEEK] (INTRODUCTION). - Japanse Kunst. [Tentoonstelling Gemeentemuseum Den Haag, 24 september-10 november 1958].
7920: [WIJSENBEEK, L.J.F.], (INTROD.) - Kunst uit Afrika. Rond de Niger-de machtige rivier. (Exhibition) Catalogue Haags Gemeentemuseum, 3 juli-5 september 1971.
6131: WIJSENBEEK, L.J.F., - Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum, 20 december 1966 t/m. 12 februari 1967.
46141: [WIJSENBEEK, L.J.F.] (INTROD.), - Walter Spies. [Catalogue to an exhibition Haags Gemeentemuseum 2/7-16/8 1964].
55495: WIJSENBEEK, L.J.F. (PREFACE), - Japanse Prenten met Muziek/Japanese Woodcuts with Music. [Eerste druk; First edition].
6132: WIJSMULLER, G., - Naturally acquired Tuberculin sensitivity in New Guinea. Orig. thesis [Amsterdam university].
56130: WIJST, C.A. VAN DER, - Bevolkingsspreiding in IndonesiŽ. Een Evaluatie-onderzoek naar het Transmigratiebeleid vanaf 1 april 1969. [Eerste druk; First editio].
56363: WIKSELAAR, D., VAN (ET.AL., EDITORS), - S.V. Harskamp 1948-2008. [Eerste druk; First edition].
36611: WILCKENS, L. VON, - Die textilen KŁnste. Von der Spštantike bis um 1500. Orig. edn.
6133: WILCOX, H. - White Stranger. Six Moons in Celebes. Orig. edn.
55139: WILCOX, LINDSAY (PREFACE), - Fourth International Exhibition of Miniature Textiles 1980. [First edition].
6134: WILDBAD, J. (DR.) - Unsere Java Reise vom 15. Oktober 1911 bis 5. April 1912. Tagebuchblštter.
43795: WILDE, A. DE, - De Preanger Regentschappen op Java gelegen. Orig. edn.
54506: WILDE, M.J. DE & J.M.P. WILLEBOORDSE (EDITORIAL COMMITTEE), - HOUTRUSTICA: Orgaan van de Bandoentsche Sportvereeniging U.N.I. 13de Jaargang nos. 1-12, 1953. [Originele uitgave; Original edition].
40827: WILDE, P. DE, - Birmanie. Les arcanes de Shwedagon. Preface by D. Lapierre. [2nd. impression].
37961: WILDENBERG, J. VAN DEN, - [GEDENKBOEK] ROMEYN 100 JAAR. It's a family affair. 1898-1998.
47353: WILDER, WILLIAM D. (SERIES EDITOR), - Journeys of the Soul: Anthropological studies of Death, Burial, and Reburial practices in Borneo. Orig. edn.

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

9/14