Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
39077: WILHELM, J., (PREFACE), - Chefs-d'oevre des Collections Parisiennes. Peintures et dessins de l'Ecole française du XIXe Siècle. Exposition organisée par la Société des Amis de Carnavalet Décembre 1952 - Février 1953.
55751: WILHELM BICK IN MEMORIAM: - Auf dem Felde der Ehre fiel am 10. Dezember 1914 im Feindesland im Aler 29 Jahren unser innigstgeliebter Sohn und Bruder, der Pfarrer der evang. Gemeinde Galen bei Wesel Herr WILHELM BICK. [Original Zeitungs Anzeige/Original newspaper advertisement).
56807: WILKEN, G.A. (1847-1891), - De Hagedis in het Volksgeloof der Malayo-Polynesërs;Iets over de Schedelvereering bij de Volken van den Indischen Archipel; De verbreiding van het Matriarchaat op Sumatra. [and 9 other essays bound-up]. Separated from.:BKI, 1885-1891.
54412: WILKEN, G.A. (1847-1891) - C.M. PLEYTE WZN. (EDITOR), - Handleiding voor de vergelijkende Volkenkunde van Nederlandsch-Indië; naar diens dictaat en aanteekeningenguitgegeven. [Eerste druk; First edition].
44551: WILKEN, G.A., - Struma en Cretinisme in den Indischen Archipel. Separated from:BKI, V.
11233: WILKEN, G.A., - Iets over de Papoewas van de Geelvinksbaai. Opmerkingen naar aanleiding van Uhle's Holz-und Bambus-Gerathe aus Nord West Neu Guinea- a.o. artt. In:BKI, 5e volgreeks 2-4.
45986: WILKEN, G.A., - Over het Huwelijks- en Erfrecht bij de Volken van Zuid-Sumatra. Offprint from:BKI, vol. 6-56.
11881: WILKEN, G.A., - De verbreiding van het Matriarchaat op Sumatra. Taken fr.:BKI, 5e volgreeks, dl. 3, 1888
6140: WILKEN, G.AL; F.D.E. VAN OSSENBRUGGEN (EDITOR), - Opstellen over Adatrecht.
52813: WILKEN, G.A., - Het Matriarchaat bij de oude Arabieren. [Eerste druk; First edition].
37514: WILKENS, D., - De verlaten Kampong. Orig.edn.
52195: WILKENS, J.A. (EDITOR), - Séwåkå. Een Javaansch Gedicht. [Offprint:Bijdragen Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.].
52638: WILKESHUIS, C., - Daantje zou naar School toe gaan. Honderd jaar 'Volksonderwijs'. [Eerste druk; First edition].
41606: WILKIN, G., - Ce que tout Coiffeur doit savoir de la Peau et du Cheveu. Orig. edn.
6144: WILKINSON, R.J., - An Abridged Malay-English dictionary (romanised). Revised & enlarged by A.C. Coope.
6143: WILKINSON, R.J., - Papers on Malay subjects.The Incidents of Malay Life. Original edition.
6142: WILKINSON, R.J., - Sri Menanti. Original edition.
52438: WILKINSON, R.J., - Papers on Malay Customs and Beliefs.
38767: WILL'S CIGARETTES RADIO CELEBRETIES - - Radio Celebreties. An Album to contain the portraits of Radio Celebreties now being issued by Wills's Cigarettes.
52450: WILLBOURN, E.S., - An Account of the Geology and Mining Industries of South Selangor and Negri Sembilan. [First edition].
7765: WILLCOX, D.J. - Nieuwe Vormgeving in Naaldwerk. Transl. fr. the orig. english. First dutch edn.
55279: WILLEBRORD SNELLIUS EXPEDITION 1930: - Tweede Bulletin van de Willebrord Snellius Expeditie. [Eerste druk; Frst edition].
55278: WILLEBRORD SNELLIUS EXPEDITION 1930: - Eerste Bulletin van de Willebrord Snellius Expeditie. [Eerste druk; Frst edition].
56237: WILLEKENS, P. (S.J., APOST. VIC. BATAVIA), L.N. DECKERS(ET.AL., INTRODUCTIRY TEXTS). - Jubileum Uitgave van de Nieuwe Tijd, Orgaan van de Indische Katholieke Partij, 1918-1938. [cover title only]. [Eerste druk; First edition],
53670: WILLEMS, WILLEM HENDRIK (1951-), - De uittocht uit Indië, 1945-1995. Derde druk [Thirt edition].
11002: WILLEMS, W. JOH. A., - Een bijdrage tot de kennis der Vóór-Romeinsche Urnenvelden in Nederland.
7766: WILLEMS, L., - Klederdracht en weverij door de eeuwen heen. 3e verbeterde en vermeerderde druk. (3rd. revised and enlarged edn.).
9452: WILLEMS, L., - Klederdrachten door de eeuwen heen. 4th revised & updated edn.
7767: WILLEMS, L., - Le Costume et le Tissage à travers les Siècles. 2nd edn.
36651: WILLEMS, W. & L. LUCASSEN (EDS.), - Het onbekende Vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders (1946-1964). Orig. edn.
37194: WILLEMS, W. (RED.), - Bronnen van kennis over Indische Nederlanders. Bundel artikelen naar aanleiding van de 2e studiedag indische Nederlanders.
36475: WILLEMS, W.(INTROD.), - De Repatriëring.
37193: WILLEMS, W.(RED.), - Sporen van een Indisch verleden.(1600-1942).
46094: WILLEMS, W. & J. DE MOOR (EDS.), - Het Einde van Indië. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie. Orig. edn.
6147: WILLEMS, W.J.A. - Het onderzoek der megalithen te Pakaoeman bij Bondowoso, Rapport. Published in:Verslag Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië, Rapporten 1938, No. 3.
55329: WILLEMS, WIM, - Tjalie Robinson; Biografie van een Indo-schrijver. [Derde druk (ongewijzigde herdruk); Third edition (reprinted).
51616: [WILLEMS, WIM], - Programmaboekje Studiedagen Indische Nederlanders IV, 17 en 18 Juni 1992: DE REPATRIËRING. [Eerste druk; First edition].
54795: WILLEMS, WIM (EDITOR/INTRODUCTION), - Schrijven met je Vuisten. Brieven van Tjalie Robinson [1911-1974].. [Eerste druk; First edition].
53673: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE THÉRÈSE, - Een Pionier op FloresJilis Verheijen 1908-1997. Missionaris en onderzoeker. [Eerste druk; First edition].
53672: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE THÉRÈSE, - Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, Indië 1936-1998. [Eerste druk; First edition].
53151: WILLEMSTAD CURAÇAO TOPOGRAPHY - - [Pietermaai Catholic Vicary original Photo-card].
6148: WILLER, T.J. - J.P. CORNETS DE GROOT VAN KRAAIJENBURG, - Het Eiland Boeroe, zijne exploitatie en Halfoersche Instellingen. Uitgegeven met bijdragen en toelichtingen in verband met Europeesche Kolonisatie in Nederlandsch-Indië...met eene schets van Boeroe...
12955: WILLET-HOLTHUYSEN MUSEUM CATALOGUE - - Catalogus van Kunstvoorwerpen der Verzameling-Willet-Holthuysen.
7940: WILLETT, F. - African Art. An Introduction. [First edition].
56444: WILLETTS, WILLIAM (INTRODUCTION AND DESCRIPTIVE TEXT), - Ceramic Art of Southeast Asia. [First edition].
8791: WILLEY, K. & R. SMITH (PHOTOS.) - New Guinea. A journey through 10.000 years.
8790: WILLEY, K. - Assignment New Guinea. First edn.
53716: WILLEY, PETER, - Drugs and Slavery. [First edition].
52181: WILLEY, K. (TEXT) & R. SMITH(PHOTOGRAPHS), - New Guinea. A Journey through 10.000 Years. [First edition].
7768: WILLI, CH.H., - The Face and its improvement by aesthetic plastic surgery. First edn.
55360: WILLI TOISUTA (PREFACE), - Tumbuh dan Berkembang; Kujmpulan Karangan. [Cetakan pertama; First edition].
7769: WILLIAMS, B., - Fashion is our Business.
11948: WILLIAMS, B., - Young faces in Fashion. 1st edn.
7770: WILLIAMS, E.S. - Borduren op Stramien. Florentijnse tapisserie. Orig. edn.
9135: WILLIAMS, L.E., - Overseas Chinese Nationalism. The Genesis of the Pan-Chinese movement in Indonesia, 1900-1916.
8792: WILLIAMS, M. - Stone Age Island. Seven years in New Guinea. 1st.
6149: WILLIAMS, L.E. - The future of the Overseas Chinese in Southeast Asia. Orig. edn.
6151: WILLIAMS, M. - The Story of Indonesia. Orig. edn.
6150: WILLIAMS, M. - Five Journeys from Jakarta.First edition.
52183: WILLIAMS, G., - The Rabbitts' Wedding. [Forst edition].
43056: WILLIAMSON, G.C., - Portrait Miniatures. Orig. edn.
50340: WILLIAMSON, H.R., - Teach yourself books, CHINESE. [1972 impression, first published 1947].
8793: WILLIAMSON, J.A. - Cook and the opening of the Pacific. 1st.
53459: WILLIAMSON, G., R.B. DRUMMOND & R. GROSVENOR (CO-OPERATORS), - The Orchids of South Central Africa. [First edition].
6152: WILLIGEN, P.C. VAN, - Mededeelingen omtrent een reis door Borneo, van Pontianak naar Bandjermasin, langs Melawi en Kahajan, in 1894. In:TAG, Volume XV-4 (1898).
38917: WILLINCK, G.D., - De grondrechten bij de volken van den Oost-Indischen Archipel. Orig. edn.
7771: WILLIS, V., - Embroidery Design. First edn.
6153: WILLIS, J. & M. DIMONDSTEIN, - Sculpture of the Batak. [Exhibition catalogue James Willis Gallery, San Francisco May 15-June 30, 1979].
52656: WILLIS, EDWARD J., - Methods of Modern Navigation. [First edition with an Introduction by W. Littlehales].
6154: WILLMOTT, D.E. - The National Status of the Chinese in Indonesia, 1900-1958.
13485: WILLS, G.A., - Common Weeds of Dunlop Malayan Estates. (title in gilt on upper boards).
54919: WILLS, W.D. & H.O. LONDON AND BRISTOL: - Souvenir Album Dutch India. With the Compliments of W.D. and H.O. Wills, London and Bristol [covertitle]. [First edition].
56360: [WILLY], - 1x1=1. Willy's Rekenboek. [Eerste druk; First edition].
10907: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade.
6156: WILS, J. - Het passieve werkwoord in de Indonesische talen.
53890: [WILS, J.], - De z.g. Possessieve Flexie . Offprint from: Bingkisan Budi, 1950.
51704: WILSCHKE, R., - Im Lichte des scheinwerfers. Erinnerungen und Erzählungen eines Varieté- und Zirkusagenten. [Erste Auflage, 1. - 10. Tausend; First edition, first printing].
13475: WILSON, E., - In Träume gehüllt. Mode und Modernität. Transl. fr. the orig. english edn. (Adorned in Dreams, 1985) by R. Zeschitz. Pref. by J. Sander.
7772: WILSON, F. (LT.COL.), - Regiments at a Glance. Reprinted.
48372: WILSON, J., - Kreatief Weven. Mogelijkheden zonder getouw. [Translated into dutch after the english edition Weaving is for anyone, by Marjan Doeksen] [Eerste nederlandstalige druk/first dutch language edition].
6158: WILSON, P.J., - A Malay Village and Malaysia. Social values and rural development. First edition.
519: WILSON, G.H., - The History of the Universities' Mission to Central Africa.
49312: WILTERDINK, W. - JAN TE KULVE, JANNY KONINGS-MIJWEIDE (ET.AL.; CONTRIBUTORS), - Winterswijk in de Tweede Wereldoorlog. [Eerste druk/first edition].
44901: WILTERDINK, W[ILLEM], - De verhalen van Willem. Winterswijkse impressies. Orig. edn.
54003: WILZEN-BRUINS, E.J. & J. JONGES (EDITORS), - Stekenboekje 1-3: Naaisteken; Knooopsgaten en Zakken; Splitten, Sluitingen, Afwerken. [Eerste druk; First edition].
46192: WIM M. RENES (1938-....), - Over Wim Renes. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Wim Renes als Directeur van de Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag 20 oktober 2000. Orig. edn.
53829: WIMANJAYA K. LIOTOHE, - Prima Dosa. Wimanjay dan Rakyat Indonesia menguugat Imperium Suharto. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Buku ini dilarang mengutip/memperbankyak engang cara mencetak, , merakam, fotokopi atau bantunan peralatan. [First edition].
47155: WIN, O[NNO] (= MEYER SLUYSER 1901-1973), - Met de Trekpot op Avontuur. [Eerste druk/first edn.].
44562: WIN, U. LU PE (THIRIPYANCHI), - Pagodas of Pagan. Orig. edn.
55977: WINCHESTER, SIMON, - Krakatau. De dag dat de wereld ontplofte. [First dutch language edition franskated from the original english by Janet van der Lee].
39607: WINCKEL, E.F., - Handbook of the Malay Language. Containing Phrases, Grammar and Dictionary with special attention to Military and Vocational Requirements. Orig. dedn.
37846: WINCKEL, W.A.P.F.L., - Rechtsbedeeling onder de Inlanders en daarmede gelijkgestelde Peronen in Ned.-Indië. Inlandsche Strafvordering rechtsbedeeling van het Landgerecht. 2e herz. uitgaaf. (2nd. revised edn.).
52530: WINCKEL, C.P.K., - De Raad van Nederlandsch Indië. [Original dissertation Utrecht University].
52263: WINCKELMANN, F. VON, - Indische Nederlanders en Gerapatrieerden in Amsterdam. Een onderzoek naar sociale integratie in de periode 1953-oktober 1957. [Original doctoral essay Amsterdam municipal universithy].
44042: WIND, A.N., - Het maken van Bestekken, begrootingen en materialenstaten, Deel I: Bouwkundige Werken. Zesde druk. (6th edn.).
6159: WIND, A., - Leven en Dood van het Evangelie van Johannes en in de Serat Dewarutji (met een elenctische confrontatie). Orig. thesis [Amsterdam university].
10095: WINDOW-DRESSING- - Statuten van de Stichting Vereenigd Etalage-Onderwijs in Nederland.
10133: WINDOWDRESSING & SIGN-WRITING-LE DEBROUILLARD, - Etalages.
9860: WINDOWDRESSING- - Het Etaleeren.
9475: WINDOWDRESSING- - IDEE. Maandelijks 24 moderne Ideeën voor verkoopelijke etalages.
7774: WINDSOR FRY, G. - Embroidery and Needlework. Being a textbook on design and technique. 2nd. edn.
48765: WINDT, N. VAN DER (S.V.D.), - De Kleine Soenda Eilanden. Orig. edn.
46417: WINDUWINATA, PRIJANANA (PAK), - Dongèng Sato-Kewan Anggitane Pak Prijana WWinduwinata. Orig. edn.
47848: WING EASTON, N., - Voorloopige Mededeeling over de Geologie van het stroomgebied der Kapoeas Rivier. Published in:TAG, Tweede Serie, vol. XVI-3.
6161: WING EASTON, N., - Had Borneo vroeger een Woestijn-Klimaat? In: TAG, XXXIV-5
54805: WING KARDJO - Perumahan [Poems]. [First edition].
7775: WINGFIELD DIGBY, G. & P. WARDLE (EDS.), - Betoverend Steekspel. Borduurwerk in Engeland ten tijde van Koningin Elizabeth I. Exhib. Catalogue Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, 14 December 1963 - 19 Januari 1964.
7776: WINGFIELD DIGBY, G. - Victoria & Albert Museum. The Tapestry collection. Medieval and Renaissance. 1st edn.
36760: WINGFIELD DIGBY, G.(INTROD. & NOTES), - French Tapestries from the Fourteenth to the Eighteenth Centuries. First edn.
41417: WINGFIELD DIGBY, G. & W. HEFFORD, - The Devonshire Hunting Tapestries. Orig. edn.
45399: WINK, F., - Deutschlands Vögel. Naturgeschichte sämtlicher Vögel der Heimat nebst Anweisung über die Pflege gefangener Vögel. First edn.
6163: WINKEL, H.W. TE, - Financiële steun aan overzeese gebieden tegen de achtergrond van de trust-gedachte. Orig. thesis [Leyden university].
39908: WINKEL, PH.J. TE & JANSEN, H.H.(EDS.), - Scheepspraet. Zijnde een reisbeschrijving met tal van wetenswaardigheden en nuttige wenken ten profijte van de Nederlandsche Militairen die naar Indië scheep gaan. Orig.edn.
56653: WINKLER, T.C. (GENERAL EDITOR, 1822-1897), - Kennis en Kunst. Geïllustreerd Volksboek. Bladen ter Algemeene Ontwikkeling, 1870 [vol. 4 of the series]. [Eerste druk; First edition].
56651: WINKLER, T.C. (GENERAL EDITOR, 1822-1897), - Kennis en Kunst. Geïllustreerd Volksboek. Bladen ter Algemeene Ontwikkeling, 1868 [vol. 2 of the series]. [Eerste druk; First edition].
38736: WINKLER, M., - Der Skilauf. Laufschule sowie alles Wissenwerte für den Skiläufer. 7.verb.Aufl.(7th revised edn.).
38119: WINKLER, T.C. - De Huisdieren.
40602: WINKLER, D. (TEXT), - Japanse Krijgsgevangenenkampen. Translated trom the original japanese by Gerard Salemink. Preface by Eidai Hayashi.
8794: WINKLER, P.E. - Nederlandsch Nieuw-Guinea. Een nieuw stamland voor ons volk.
6165: WINKLER, JOH., - Die Toba-Batak auf Sumatra in gesunden und kranken Tagen. Beitrag zur Kenntnis des animistischen Heidentums. Orig. edn.
56652: WINKLER, T.C. (GENERAL EDITOR, 1822-1897), - Kennis en Kunst. Geïllustreerd Volksboek. Bladen ter Algemeene Ontwikkeling, 1869 [vol. 3 of the series]. [Eerste druk; First edition].
52058: WINKLER, JOHS., - Bericht über die zweite Untersuchungsreis nach der Insel Engano 19. November 1904. [And two other contributions]. Separated from:TBG, Vol. L.-2.
53186: WINKLER PRINS, ANTHONY (1817-1908), - Geïllustreerde Encyclopædie . Woordenboek voor Wetenschap en Kunst, Beschaving en Nijverheid. Met Medewerking van vele Vaderlandsche Geleerden. [Eerste druk; First edition].
49673: WINSCHOTEN TOURIST INFORMATION - - Geïllustreerde Gids voor Winschoten en Omstreken. [Eerste druk/first edition].
6166: WINSLOW, W.G. - The Ghost that died at Sunda Strait. First edition.
55875: WINSLOW, WALTER G. (CDR. USN), - The Ghost of the Java Coast (Saga of the U.S.S. Houston). [First edition].
54694: WINSLOW, [REVEREND] MIRON (COMPILER/EDITOR), - Harriet Winslow: In dienst van Koning Jezus. Herinneringen van een zendelinge. [First dutch language edition translated from the english by F. van Holten].
6172: WINSTEDT, R., - A Practical modern English-Malay Dictionary.
6175: WINSTEDT, R., - An Unabridged English-Malay Dictionary. 4th edn., enl.
6170: WINSTEDT, R., - Malaya and its history. 3rd edn.
49295: WINSTEDT, R., - Malaya and its History. First edition.
6171: WINSTEDT, R., - The Malay Magician being Shaman, Saiva and Sufi. Revised & enlarged with a Malay appendix. (1st).
6174: WINSTEDT, R., - The Malays. A Cultural History. 6th impr. (with some corrections).
6173: WINSTEDT, R.O., - A Practical modern English-Malay Dictionary. 2nd revised edn.
53907: WINSTEDT, R. & P.E. DE JOSSELIN DE JONG, - The Maritime Laws of Malacca. Edited, with an outline translation. Reprinted from:JMBRAS, Vol. XXIX, Part III.
52434: WINSTEDT, R., - A history of Classical Malay Literature. Revised Edition.
52436: WINSTEDT, R.O. - A History of Malay Literature.With A Chapoter on Modern Developments by Zaba (Zein Al-Abidin Bin Ahmad). [Original edition].
47718: WINTER, F., - Die moderne Parfumerie. Fünfte völlig neu bearbeitete Auflage von MANN, Moderne Parfumerie [fifth completely revised ediation after: MANN, Moderne Parfumerie].
7777: WINTER, F., - Handbuch der Gesamten Parfumerie und Kosmetik. Eine Wissenschaftlich-Praktische Darstellung der Modernen Parfümerie einschliesslich der Herstellung der Toilettenseifen nebst einem Abriss der Angewandten Kosmetik. Orig. edn.
11552: WINTER, F.J., - Facts about Furs.
45392: WINTER, P.J. VAN, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. Zuid-Afrika onder Nederlandsch Bestuur.
36409: WINTER, C.F., - Serat Romo, anjarijosa-ken Sri Batoro Romo prang mengsahan Praboe Dasamoeka ing Ngalengka.
52082: WINTER SR., C.F., - Javaansche Zamenspraken II.
52197: WINTER SR., C.F. - T. ROORDA (EDITOR), - Javaansche Zamenspraken. Eerste deel: Zamenspraken over verschillende onderwerpen. Vijfde onveranderde druk [fifth unchanged edition].
52220: WINTER SR., C.F. (TRANSLATION) - J.B. GAAL & T. ROORDA (EDITORS), - Het boek Adji-Såkå: oude fabelachtige geschiedenis van Java van de regering van Vorst Sîndoelå te Galoeh tot aan de stichting van Madja-Paït door vorst Soesoeroeh...uit de poëzie in Javaansch proza overgebragt....Met een uitvorig bijgoegsel tot het Woordenboek der Javaansche taal...(Eerste enig druk
48250: WINTERSWIJK MUNICIPALITY - - Programma van het onderwijs aan de Rijks Middelbare Landbouwschool te Winterswijk (Stichtingsjaar 1919) over het cursusjaar 1962-1963. Orig. edn.
46162: WINTERTON, B., - Insider's Guide Bali. [Eerste nederlandse vertaling/first dutch translation, from the english, by Else-Marie Lauret].
6177: WINTGENS, W. - Conservatieve Koloniale Politiek. Redevoeringen over Koloniale onderwerpen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.[Met aanteekeningen en bijlagen]. Orig. edn.
40674: WINYARD, T. (SIDESMAN), - The Priory Churg of St. Bartholomew the Great (founded 1123 A.D.). The oldest Parish Church in London. Reprinted. Foreword by N.W. Wallbank (Rector).
12288: WINZELER, R.L. (ED.), - Indigenous Architecture in Borneo: Traduitional patterns and New Developments...
47358: WINZELER, ROBERT L. (EDITOR), - The Seen and the Unseen: Shamanism, Mediumship and Possession in Borneo. Orig. edn.
6183: WIRODIHARDJO, S. - Indonesia
12448: WIRZ, P.,, - Die Religiösen Vorstellungen und die Mythen der Marind-Anim von Holländisch-Neu-Guinea. Orig. edn.
8795: WIRZ, P., - Die Marind-Anim von holländisch Süd-Neu-Guinea, II: Die religiösen Vorstellungen und Mythen der Marind-Anim und Herausbildung der Totemistisch-sozialen Gruppen.
4579: [WIRZ, P[AUL], - Führer durch das Museum für Völkerkunde, Basel: NEU-GUINEA. Orig. edn.
40692: WIRZ, P., - Die Ainu. Sterbende Menschen im Fernen Osten. First edn.
37785: WISCH MUNICIPALITY GELDERLAND PROVINCE - - GEMEENTE WISCH. [An Album].
48277: WISLICENUS, G., - Deutschlands Seemacht sonst und jetzt. Nebst einem Überblick über die Geschichte der Seefahrt aller Völker. [1. Auflage/first edition].
43836: WISPELAERE, P. DE, [AIRGUNNER], - Marine Luchtvaart Dienst. Logboek voor Luchtschutters. [Original Log].
9082: WISSENMAN, G.G., - Young Tertiary and Quarternary Gastropoda from the Island of Nias (Malay Archipelago). Orig. thesis [Leyden university].
36183: WIT, G.A. DE, - Modekleding, motivatie. Een sociaal-psychologische studie van het mode-gebeuren. Orig.edn.
41044: WIT, G.A. DE, - Modekleding motivatie. Een sociaalpsychologische studie van het Modegebeuren. First edn.
50124: WIT, A. DE (1864-1939), - De Wake bij de Brug. en andere verhalen. [Eerste druk; first edition].
38594: WIT, A. DE, - De Avonturen van den Muzikant. First edn.
6191: WIT, A. DE - (1864-1939), Orpheus in de Dessa16th. edition.
6189: WIT, A. DE - De drie vrouwen in het heilige Woud
6188: WIT, A. DE, - Java. Facts and Fancies. Orig. english edn.
6192: WIT, H. DE, - KNIL Herinneringen. [Eerste en enige druk/first and only edition].
40776: WIT, A. DE (1864-1939), - Natuur en Menschen in Indië. First edn.
45907: WIT, H. DE, - Birma Bali. De hel en het Paradijs. Eerste druk. [first edn.].
51100: WIT, AUGUSTA DE, - Het Sprookjesboek, [III]: De Wakende Slaper en negen andere sprookjes. Naverteld door Augusta de Wit [cover title]. [Eerste druk; first edition].
54231: WIT, AUGUSTA DE (1864-1939), - Flores, I-IV. Published in:DE PLOEG, Geïllustreerd Maandblad 1913-1914, vol. 6-Nrs. 8, 9 (Februari /Maart 1913),
51927: WIT, AUGUSTA DE, (1864-1939), - - De Godin die wacht. Tweede druk [Second edition].
51930: WIT, AUGUSTA DE (1864-1939), - De Wake bij de Brug. en andere verhalen. [Derde druk; Third edition].
11558: WIT, H. DE, - Reizen in Suriname's binnenland.
6194: WITH, K. - Java
6193: WITH, K., - Java. Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architektur und Plastik auf Java. Orig. edn.
6201: WITH, K. - Java
6202: WITH, K. - Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java
6196: WITKAMP, H., - Langs de Mahakam.
6195: WITKAMP, H., - De Sabentoeloeng Sedoelang en Menamang, Zijrivieren der Kedang Rantau (Borneo). Published in:TAG, vOL. xlv-PART 6.
51359: WITKAMP, P.H., - Amsterdam in Schetsen. [Facsim. reprint edition after the original Amsterdam 1862-1869].
52044: WITKAMP, H., - Een tocht naar de G. Ketam (Borneo). Published in:TAG, Tweede reeks Vol. XLV No. 3 (Mei 1928). [and other contributions].
56202: WITKOP, P. [COMPILER] -W. FRANKEMÖLLE [TRANSLATION]. - Orrlogsbrieven van Duitsche Studenten. [Derde druk; Third edition]. [Translated into dutch after the original german by W. Frankemölle].
7778: WITKOWSKI, G.J., - Anecdotes historiques et Réligieuses sur les Seins et l'allaitemant, comprenant l'Histoire du décolletage et du corset.
6199: WITSCHI, H., - Christus siegt. Geschichte der Dajak-Mission auf Borneo.
6198: WITSCHI, H., - Bedrohtes Volk. Von den Ngadju-Dajak an der Urwaldströmen Süd Borneos.[Erste Auflage/first edition].
38484: WITSEN, E. VAN, - Krijgsgevangenen in de Pacific-Oorlog (1941-45). Preface by I.J. Brugman. Orig. edn.
43874: WITT HUBERTS, FR. DE, - De Beul en zijn werk. Orig. edn.
48055: WITT HUBERTS, FR. DE, - Zwaarddansen. [herdruk/re-impression?].
50974: DE WITT TEXTIEL NIJGERHEID HOUSE ORGAN - - 'T Getouw [The Loom]. Huisorgaan van N.V. De Witt's Dekenindustrie - N.V. Helmondsche Textiel Maatschappij.
10977: WITTE, H., - Het Geuldal. In en om Valkenburg. Wandelgids voor Valkenburg en omstreken. 4de, geheel bijgewerkte en vermeerderde druk.
6204: WITTE, O.H., - Im Tengger-Smeroe-Gebirge auf Java. Eine Wanderung. Orig. edn.
51935: WITTE, J.C., - Mussert in Indië.
10410: WITTENBERGER, W., - Maschinen und Apparate im Chemiebetrieb. Eine Einführung. Orig. edn.
36284: WITTERMANS, T., - Social Organization among Ambonese Refugees in Holland.
11895: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. (BARON VAN), - Admiraal François Wittert, 1571-1610. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vestiging van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië.
56247: WITTERT [VAN HOOGLAND], R., - Het vergeten Squadron. Het verhaal van de Nederlandse vliegers, die tegen Japan hun vergeten strijd vochten. [Eerste druk, tweede oplage; First edition, second impression].
55008: WITTERT, E.J.M. [LT.-GENERAL ROYAL DUTCH ARMY), - Militair Ceremonieel. [Eerste druk; First edition].
43137: WITTERYCK, A.-D., - Kaarten-Atlas met Zestien Platen. Orig. edn.
46383: WITVOET, J., - Waterland. Orig. edn.
36122: [WITZENBURG, A.H.J. VAN], - De Schat van de Boroboedoer. [Tweede druk; Second edition].
37686: [WITZENBURG, A.H.J. VAN], - De Schat van de Boroboedoer. [2nd. edn.?].
7779: WITZIG, L. & H. EBERLE, - Schweizer Trachten. Orig. edn.
11676: WLISLOCKI, H., - Volksglaube und religiöse Brauch der Zigeuner.
49893: WODA, R., - Kartenkunst für Alle. [Erste Auflage/first edition].
11670: WOELDERS, H.A., - De Zigeunerin of Zigeuner, of: De Voorspelling uit de Hand. Komische scène voor Dame of Heer. and 2 other one-act plays. In:Voor Bruiloften en Partijen No. 84-3.
6206: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1925. Een bijdrage tot de studie van de Maleise Geschiedschrijving. Orig. thesis [Leyden university].
12284: WOENSEL, L. VAN, - [Original advertising material for shoe-sales].
54504: WOERDT, A.A. VAN, - Werken zolang het dag is. Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951) gereformeerd zendelinge in Midden-Java. [Original dissertation Amsterdam Free University].
51478: WOERKUM, C. VAN, - La Flandre française dans Archives du Nord de Marguerite Yourcenar. [Scriptie pour l'obtention de l'acte M.O.-B, Katholieke Leergangen Tilburg (Pays Bas). Éditon originale; Original edition].
9540: WOERMAN, W.E.(ET. AL.), - Gedenkboek Oestreich. Bundel Excursiesverslagen 1909-1928.
43304: WOERZ' BILLARDBUCH - - Praktische Anleitung zur Erlernung des Karambole-Spiels. 3. Aufl. {3rd. edn.) Unchanged reprint.
42778: WOHLFFARTH (FRAU DR.), - Das neue Verfahren zur Wiederlangung schlanker Hüften und zur Beseitigung des Fettlebes ohne Apparate und ohne fremde Hilfe. Orig. edn.
55188: WOJOWASIO, S. - W.J.S. POERWADARMINTA, S.A.M. GAASTRA, - Kamus Umum Inggeris-Indonesia. Dengan Bantuan J.C. Tan(Mich.). Tjetakan ke-2. [Second edition].
56673: WOJOWASITO, S., - Kamus Umum Belanda-Indonesia. [Cetakan pertama; First edition].
6209: WOJOWASITO, S. & T. WASITO W. - Kamus Lengkap. Inggeris-Indonesia/Indonesia-Inggeris. Dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
36981: WOJOWASITO, S. - W.J.S. POERWADARMINTA & S.A.M. GAASTRA, - Kamus Umum Inggeris-Indonesia. Tjet. Ke 5. (5th edn.).
36982: WOJOWASITO, S. - W.J.S. POERWADARMINTA & S.A.M. GAASTRA, - Kamus Bahasa Indonesia-Inggeris.
36983: WOJOWASITO, S. & T. WASITO W., - Kamus Lengkap. Inggeris-Indonesia/Indonesia-Inggeris. Dengan Ejaan yang disempurnakan.
55787: WOJOWASITO, S. - W.J.S. POERWADADARMINTA, S.A.M. GAASTRA, - Kamus Bahasa Indonesia-Inggeris (Indonesian-English Dictionary). Cetakan ke 7 (7th edition].
47000: WOLBERS, J., - Geschiedenis van Suriname. [Unchanged Reprint of the original edition: Amsterdam 1861].
52029: WOLBRINK, R., - Het Blauwe Boekje. Kledingvoorschriften, de juiste kleding voor het juiste moment. Eerste druk [First edition].
36686: WOLDBYE, V.(INTROD.) & C.A. BURGERS (CATALOGUE), - Geweven Boeket. Exhib.catalogue Rijksmuseum Amsterdam, 20 nov. 1971-30 jan. 1972.
8799: WOLDENDORP, H., - Waikri. Een jongetje van Nieuw-Guinea. 1st.
8800: WOLDENDORP, H. - Waikri's Jachtavontuur. 1st.
42244: WOLF, H.J., (COMPILER), - 1828-1978. Hondervijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek. Orig. edn.
55742: WOLF, JOSEPH (DRAUGHTSMAN, 1820-1899), W. & E. WHYMPER (ENGRAVERS), - Schetsen uit de Dierenwereld. [First dutch edition edited after the original english Wild animals].
51360: WOLF-CATZ, H., - Kleine geschiedenissen van grote Kastelen. Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten. Derde herziene en vermeerderde druk [Third revised and enlarged edition].
51395: WOLFENBÜTTEL-VAN ROOYEN, H. - A. VAN DER WEIJDEN (CO-OP], - Geschiedenis van het Oude [en] Nieuwe Testament. [Eerste druk; First edition].
36033: WOLFENDEN, E.B. & N.S. HAILE (CONTRIB.), - Sematan and Lundu Area West Sarawak.
7780: WOLFER-SULZER, L. & G. HASLER (EDITORS), - Kreuzstich und Filetmuster aus Graubünden. Neue Folge.
41523: WOLFF, B. (TRANSLATOR), - Neerlands Invalide. Naar het fransch [translated after the french] door B. Wolff. (Le Père la Victoire). Marsch voor Piano.
39657: WOLFF, P., - Formen des Lebenbs. Botanische Lichtbildstudien.[2nd.edn.].
36619: WOLFF, S.DE, - Geschiedenis der Joden in Nederland. Laatste bedrijf. ORIG edn.
7781: WOLFF-GERZON, A. - Au Bonheur des Dames. Uit het Nederlandse kledingbedrijf van de laatste honderd jaar.
6211: WOLFF SCHOEMAKER, C.P. - Aesthetiek en oorsprong der Hindoe-Kunst op Java. [Eerste druk/first edition].
53185: WOLFF, W., - Im malaiischen Urwald und Zinngebirge. [Erste Ausgabe; First edition].
7782: WOLFRUM, C. - Saison d'Hiver, 1936/37.
45084: WOLFS, A.P. (PREFACE) - VAN BOMMEL SHOES, - Een traditie in kwaliteit 1734-1994. Orig. edn.
51499: WOLKERS, JAN HENDRIK (1925-2007), - Zomerhitte. [Eerste druk; First edition].
50233: WOLTER, OTTO, - Tempelhofer-Marsch. [Für Pianoforte].
54091: WOLTERBEEK, J.D. (PREFACE), - CONCORDANTIE Inggih Poenika Serat Tjoendoekan toemrap ing kitab Soetji ingkang mawi Basa Djawi. [First edition].
53084: WOLTERBEEK, J.D. (PREFACE), - CONCORDANTIE Inggih Poenika Serat Tjoendoekan toemrap ing kitab Soetji ingkang mawi Basa Djawi. [First edition].
44399: WOLTERS, W., - Typologie van Landelijke Nederzettingen in Nederland. Orig. edn.
46282: WOLTERSON, J.F., - Darimana Kemana? Vanwaar, waarheen? [Eerste druk/first edn.].
53775: WOLTERSON, J.F., - Darimana kemana? Vanwaar, waarheen? [Eerste druk; First edition].
52505: WOLTJER, R.H. & H. ROSSE, - Plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen: een ontwikkelingsplan, uitgebracht door de V.V.V., 's-Gravenhage. [Eerste druk; First edition].
7784: WOMAN'S INSTITUTE - Dyeing, Remodeling, Budgets. The Upkeep of clothing.
47701: WOMEN IN OVERALLS - - Eve en Salopette. (title on front wrapper).
57132: WOMSIWOR, E. [ET.AL., PROVISIONAL GOVERNMENT], - Appèl urgent à tous les Etats-membres des Nations-Unies de la part du Peuple et du Gouvernement Provisioire de la République Papoue Occidentale [West Irian]. [Edition originale; Original edition].
38132: WONG LUN HING, F.J.H. - Prostitutie. Een fenomenologische studie uit een Huisartsenpraktijk.
37096: WONINK, H., - Speurtocht naar vliegende Slangen. Orig. edn.
9791: WOOD, B.J., - Pests of Oil Palms in Malaysia and their Control. Forew. by E.O. Pearson.
6215: WOOD, W.A.R. - Consul in Paradise
53144: WOOD, F.E., - Straits Settlements Postage Stamps. [Reprinted from the London Philatelistvol. I, Corrected and revised]].
46546: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Zomerwerk 1934.
46547: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Zomerwerk 1932.
46548: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Zomerwerk 1933
46549: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). [Programma] Bentveld Sept.-Oct.-Nov.-Dec. 1934
46550: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). [Programma] Bentveld September october november december 1935.
46551: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). [Programma] Bentveld 1936. Februari Maart April.
46552: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Programma 1936 Bentveld. September October November December.
46553: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Najaars-Programma 1937 Bentveld. October-December.
46554: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Programma 1937 Bentveld. Januari Februari Maart April.
46555: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Programma 1938 Bentveld. Februari Maart April Mei.
46556: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - BANNING, W., - Werklozen in Bentveld. /Ons Werk in Bentveld. Luister Lezer!!
46557: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - BANNING, W., - Overzicht der Organisatorische Regeling Huishoudelijk Reglement.
46558: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Bentveld-Barchem-Kortehemmen (Fr.). Zomerprogramma 1938. Juni-Augustus.
46559: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Bentveld-Barchem Programma 1937. Mei-Augustus.
46560: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Bentveld Cursussen Programma 1935. Januari-Februari-Maart-April.
46561: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Bentveld-Barchem Cursussen en Leergangen 1935. Mei-Augustus.
46562: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Zomer-Cursussen 1929.
46563: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Zomer-Cursussen 1928
46564: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Zomer-Cursussen 1930
46565: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Najaars-programma [Bentveld] October-December 1939].
46566: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Herfst-programma [Bentveld], 1938.
46567: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Voorjaars-programma [Bentveld].
46568: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Zomer-programma Bentveld, Barchem, Kortehemmen (Fr.), Juni-Augustus 1939..
46569: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Voorjaars-programma Bentveld 1940, Januari-Mei. ..
46570: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - - Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, (AGW). Vacantie-Oorden te Bentveld en Kortehemmen.
46571: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - MOLTZER, M.J.A., - Het Socialisme in de Toekomst. [eerste druk/first edn.].
46572: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - BANNING, W., - Onze Boodschap. [Eerste druk/first edn.].
46573: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - BANNING, W., - Ons Werk. Derde druk. [third edn.].
46574: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - MOLTZER, M.J.A., - De Nieuwe Staat. [Eerste druk/first edn.].
46575: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - BANNING, W., - Onze Boodschap. [Eerste druk/first edn.].
46576: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - F. KALMA-KOOPS & J. KALMA, - Geestelijke Weerbaarheid. [Eerste druk/first edn.].
46577: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - G. HORREÜS DE HAAS, - Gezag en Vrijheid. [Eerste druk/first edn.].
46578: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - HORREÜS DE HAAS, G., - De inhoud van het religieus Socialisme. [Eerste druk/first edn.].
46579: WOODBROOKERS ASSOCIATION HOLLAND - APELDOORN, J.L. VAN (CHIEF EDITOR/SECRETARY), - Stemmen uit Kortehemmen. Correspondentieblad voor de Vrienden van Kortehemmen.
6216: WOODBURN KIRBY, S., - Singapore: The Chain of Disaster. Forew. by the Earl Mountbatten of Burma. First U.S. edn.
50433: WOODFORDE, J., - The strange Story of False Hair. FIRST edition.
7785: WOODHOUSE, TH., - Artificial silk. It's manufacture and uses. Orig. edn.
52392: WOODS, P., K. SARWAO RINI, M. MEINHOLD, - Indonesian Phrasebook. [Indonesian Audio Pack, covertitle]. [First edition].
7787: WOOLLER, H. - Teaching fabric printing in schools
7786: WOOLMAN CHASE, E. & I. CHASE - Always in Vogue. First edn.
56253: WORAGAMVIJYA, SORAJET, - The Sanctuary Phanomrung [or Prasat Hin Phanom Rung]. [First edition, 2000 copies only].
6218: WÖRISHÖFFER, S. - Das Naturforscherschiff. Eine Reise durch die Wunder Afrikas und der Südsee. Bearb. von B. Möller.
6218: WÖRISHÖFFER, S. - Das Naturforscherschiff. Eine Reise durch die Wunder Afrikas und der Südsee. Bearb. von B. Möller.
48530: WORLD FAIR NEW YORK 1939 - - The NetherlandsParticipation at the New York World's Fair 1939. [Original edition].
37957: WORLD'S FAIR NEW YORK 1939 - - VIEWS of the New York World'Fair [1939].
10906: WORLD WAR II - - Big Ben...
12817: WORLD REGIONAL DRESS - - De Nationale Kleederdrachten.
53705: WORLD BANK FINANCE STRATEGY INDONESIA: - Country Partnership Strategy for Indonesia FY 2009-2012. Investing in Indonesia'sInstitutionsfor Inclusive and Sustainable development [Covertitle]. [Original edition].
39601: WORM, J., - Die Wirkerei und Strickerei. 4.Aufl.(4th edn.)
43857: WORMSER, C.W., - Het Geheim van de Tempelruïne. Tweede druk. (2nd. edn.).
6224: WORMSER, C.W. - Drie en Dertig Jaren op Java, III: In het dagbladwezen
6220: WORMSER, C.W. - Het Hooge Heiligdom. Legenden, tempelruïnes en heilige graven van Java's bergen. 1st edn.
6226: WORMSER, C.W. - Het graf op den Soembing
43857: WORMSER, C.W., - Het Geheim van de Tempelruïne. Tweede druk. (2nd. edn.).
6219: WORMSER, C.W. - Bergenweelde. 2de druk. (2nd. edn.).
39748: WORMSER, C.W.(ED.), - Wat Indië ontving en schonk. Orig. edn.
6221: WORMSER, C.W. - Zóó leven wij in Indië. 4e druk.
6225: WORMSER, C.W. - Indië-Vaart.
56078: WORP, J. (1821-1891)-J.J.A GOEVERNEUR (VOCALS/TEXT), - De Zingende Kinderwereld. Kinderliedjes voor een of Twee stemmen met Piano-Begeleiding. Vierde Twaalftal, Achtste druk. [Fourth Series, 7th. edition].
56077: WORP, J. (1821-1891)-J.J.A GOEVERNEUR (VOCALS/TEXT), - De Zingende Kinderwereld. Kinderliedjes voor een of Twee stemmen met Piano-Begeleiding. Derde Twaalftal, Zevende druk. [Third Series, 7th edition].
56076: WORP, J. (1821-1891)-J.J.A GOEVERNEUR (VOCALS/TEXT), - De Zingende Kinderwereld. Kinderliedjes voor een of Twee stemmen met Piano-Begeleiding. Derde Twaalftal, Zevende druk. [Third series, 7th edition].
56075: WORP, J. (1821-1891)-J.J.A GOEVERNEUR (VOCALS/TEXT), - De Zingende Kinderwereld. Kinderliedjes voor een of Twee stemmen met Piano-Begeleiding. Eerste Twaalftal, Twaalfde druk. [First series, 12th. edition].
56079: WORP, J. (1821-1891)-J.J.A GOEVERNEUR (VOCALS/TEXT), - De Zingende Kinderwereld. Kinderliedjes voor een of Twee stemmen met Piano-Begeleiding. Vijfde Twaalftal [Alles wat verscheen].Vierd druk. [Fifth series, 4th edition; All published].
7788: WORSELEY-GOUGH, B., - Fashions in London. 1st.
33799: WORSELEY-GOUGH, B. - Fashions in London. 1st edn.
7789: WORSLEY-GOUGH, B., - Fashions in London. Orig. edn.
8802: WORSLEY, P., - The Trumpet shall sound.
36057: WORSLEY, P.J., - Babad Bulelen. A Balines Dynastic Genealogy. Orig. thesis [Leyden university].
7790: WORST, E.F., - Foot-Power Loom Weaving. 9th printing.
46409: WORTEL, TH.P.H., - Alkmaar in oude Ansichten. [Eerste druk/First edn.].
54400: WORTMAN, A., H.J. PAAS, W. DOEVE (ET.AL., EDITORIAL BOARD), - De kleine Klewang; Weekblad voor de Tropen in Sumatra, Z-BRIGADE. Vol. 2-No. 32 (Zaterdag, 9 Augustus 1947). [Originele uitgave; Original Issue}.
54401: WORTMAN, A., H.J. PAAS, W. DOEVE (ET.AL., EDITORIAL BOARD), - De kleine Klewang; Weekblad voor de Tropen in Sumatra, Z-BRIGADE. Vol. 2-No. 32 (=33!) (Zaterdag, 16 Augustus 1947). [Originele uitgave; Original Issue}.
53827: WORTMAN, H. (1859-1939), - Enclosing and partial reclaiming of the Zuider Zee, 1926. (First english language edition).
43845: WOUDE, E. VAN DER, - Theoretische-Practische Handleiding voor het Teekenen ten behoeve van Normaal- en Kweekscholen. Orig. edn.
56415: WOUDE, JOHAN VAN DER [OOM JO, 1906-1979], - De Faun. [Edited and adapted on behalf of author's young nephew by the name Dirk, original typoscript by author]. []Unieke privé-uitgave; Unique publication].
6227: WOUDEN, F.A.E. VAN, - Sociale structuurtypen in de Groote Oost. Orig. thesis [Leyden university].
37847: WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN, - Regtsvragen over Nederzettingen van Niet-Nederlanders in den Nederlandsch-Indischen Archipel. Orig. edn.
51385: WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN, - De Koffij-Enquête in verband met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. [Originele uitgave; Original edition].
50378: WOUTERS, A.E. (PREFACE), - Guide to Indonesia, Thailand, Singapore. [First edition].
44859: WOUTERS, F. MARTINO - Dilucidation selectarum Quæstionum in Apocalypsim S. Joannis Apostoli. Orig. edn.
37650: WOUTERS-NIJMEGEN SHOE STORE POPMUSIC CALENDER - - A Pop-music Calender for 1965 as distributed by the Shoefactory Robinson- Nijmegen Municipality.
43958: WOUTERS, D. & G. VAN DUINEN, - Nederlandsch-Indisch Jaartallenboekje. Orig. edn.
6229: WRAY, CHR.C.H., - Timor, 1942. Australian commandos at War with the Japanese. [Original edition].
54988: WRAY, ELIZABETH & F.R. MORRIS, - Dress Design. [First edition].
45740: WRIGHT, R[ICHARD], - Black Boy. A record of childhood and youth. FIRST printingm[Forum Books Edition].
7791: WRIGHT, L. - Clean and Decent
7792: WRIGHT, R.H., - Modern textile design and production.
7793: WRIGHT, TH., - The Romance of the Lace Pillow. Being the history of Lace-making in Bucks, Beds, Northants. and neighbouring counties, together with some account of the Lace industries of Devon and Ireland. First edn.
6233: WRIGHT, L., H. MORRISON & K.F. WONG - Vanishing World The Ibans of Borneo.1st.
44882: WRIGHT, L., H. MORRISON & K.F. WONG - Vanishing World The Ibans of Borneo.First edition.
9084: WU TEH-YAO & W.P. FENN, - Chinese schools and the Education of Chinese Malayans. The report of a mission invited by the Federation Government to study the problems of the education of Chinese in Malaya.
51643: WU CHING-TZU, - The Scholars. [Second english language edition translated from the chinese by Yang Hsien-yi and Gladys Yang].
38323: WUBBEN, H.J.J., - Chineezen en ander Aziatisch ongedierte. Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940.
6234: WUISMAN, J.J.M., - Sociale Verandering in Bengkulu. Een cultuur-sociologische analyse. Orig. thesis [Leyden university].
6235: WULFF, K., - Ueber das Verhältnis des Malayo-Polynesischen zum Indochinesischen.
56839: WULFFEN, E., E. STENGER [ET.AL., CONTRIBUTORS]. - Die Erotik in der Photographie. [Erste Auflage; First edition].
6236: WULFFTEN PALTHE, P.M. VAN - Psychological Aspects of the Indonesian Problem
48337: WUMKES, G.A. & A.H. DE VRIES, - Lyts Frysk Wirdboek. I: Frysk-Nederlânsk. Mei in Oersjuch fen de fryske stavering en in list fen fryske Plaknamen. Twade Printinge. [Tweede bijgewerkte druk door P. Sipma en Y. Poortinga/second revised edition by P. Sipman en T. Poortinga].
56173: WUNDERLICH, W.F.H., - Insulinde. Land en Volk van Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
36049: WUNDT, TH., - Hinauf! Etwas zum Sinnieren für nachdenkliche Alpenwanderer. Orig. edn.
8803: WURM, S. - Studies in the Kiwai Languages, Fly Delta, Papua, New Guinea.
54438: [WURST, W.], - Meissener Porzellan: weisses Gold mit den blauen Schwerter. [VEB Auflage 1986; VEB edition].
40676: WYATT, A.H. (COMPILER), - The Charm of London. An anthology. A new edition.
6239: WYATT- SMITH, J. & P.R. WYCHERLEY (ED.), - Nature conservation in Western Malaysia, 1961. An issue to mark the occasion of the 21st anniversary of the founding of the Malayan Nature Sociaety 1940-61.
52415: WYATT, HORACE, - Malice in Kulturland. [First edition].
9190: WYBRANDS, K., - Tropenstijl!. Causerieën en opstellen.
6240: WYLICK, C. VAN, - Bestattungsbrauch und Jenseitsglaube auf Celebes. Orig. thesis [Basle university].
53824: [WYNAND, J.H. (EDITOR) - GELDERMAN BROS. LTD.: - H.P. Gelderman & Zonen N.V. Fabrikanten van ruwe gebleekte en geverfde Katoenen, Rayon en kunstvezel manufacturen. [Eerste druk; First edition],
38808: WYNGAARD, M., - De niet verloren Jaren. Gedichten geschreven in een interneringskamp op Java. Orig.edn.
47039: WYSNER, GLORIA M. (SECRETARY), - Minutes of the Meeting of the Committee on Missionary Personnell All Angels' Farm Rampo, N.Y. May 25, 1949, 10:15 A.M. - 5.00 P.M.
37472: WYSS, J.R., - The Swiss family Robinson. Last reprint.
12698: WYSS, R., [...], - The Swiss Family Robinson; or, the Adventures of a Shipwrecked Family on an Uninhabited Island near New Guinea. Orig. edn.
12776: WYSS, R.[...], - De Zwitserse familie Robinson. Het Familie-beraad.
36453: [WYSS, R.], - The Swiss Family Robinson. Adapted from the original german.
9887: WYSS, R., - Le Robinson Suisse.
9847: WYSS-E. VOÏART, (TRANSL.), - Le Robinson Suisse. Transl. fr. the German after Wyss by.... Introd. by Ch. Nodier.
6241: WYTEMA,H.J., - Opperbestuur en Algemeen bestuur over Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao. Orig. thesis [Leyden university].
53808: WYTEMA, M.S., (FILM NARRATOR), B.D. OCHSE (COMPILATION), MAX TAK (MUSIC DIRECTOR), - 20.000 mijlen Over Zee. De wereldreis van Hr. Ms. Onderzeeboot K XVIII. 'N Polygoonfilm. [Eerste druk; First edition].
761: YACHTING IN INDONESIA - - Officieel Programma der Water-feesten te Tandjong Priok door de Bataviasche Jachtclub, in samenwerking met de groote Stoomvaart-Maatschappijen en aanverwante bedrijven en H.H. Haven-autoriteiten ter gelegenheid van het 25-jarig Regeerings-Jubileum van onze Geëerbiedigde Koningin Wilhelmina...
42149: YAMAHA MOTOR COMPANY LTD. - - Instructieboekje Yamaha Buitenboordmotoren.
56459: YAMAMOTO [ALSO REFERRED TO AS YAMAMOTO STUDIO; PHOTOGRAPHER] - UCHIDA KUICHI (PHOTOGRAPHER), - [An Album with 26 large original photographs, very probable taken and produced by S. Yamamoto (born OKAYAMA, Japan).
48517: YAMIN, MUHAMMAD, - Gadjah Mada. Pahlawan Persatoean Noesantara. Pengaran Dipanegara, Ken Arok dan lain-lainnja. Cetakan pertama [first edition].
39250: YAP CHAN LING, - Inflasi, dasar kewangan dan dasar belanjawan. Orig.edn.
39395: YAP CHAN LING, - Inflasi dasar kewangan dan dasar belanjawan. Orig. edn.
6243: YAP THIAM HUAT (COMP.) - States Subsidiary Legislation 1957. 1st January to 31st December 1957
11476: YAP POPULATION DECLINE - - Population in the Pacific.
38659: YARWOOD, D., - English Costume from the Second Century B:C. to 1960. With Introductory chapters on the Ancient Civilisations. 2nd. edn.
38757: YARWOOD, D., - English Costume from the Second Century B:C. to 1960. With Introductory chapters on the Ancient Civilisations. 2nd. impr.
7794: YARWOOD, D., - European Costume. 4000 years of Fashion. 1st.
45561: YASUJI TOITA, - Kabuki. The Popular Theater [of Japan]. First english language edition, translated and adapted for Western readers, from the original japanese, by Don Kenny. Introd. by Donald Keene.
45563: YASUO NAKAMURA, - Noh. The Classical Theater [of Japan]. First english language edition, translated and adapted for Western readers, from the original japanese, by Don Kenny. Introd. by Earle Ernst.
39449: YATES, W., - A Grammar of the Sunscrit(=Sanskrit) language on a new plan. Orig. edn.
51676: YDA ELISABETH ANDREA (COMPILER), - Daar moet veel strijd gestreden zijn... {Eerste druk; First edition].
43721: YEO CHOO LAK (CHIEF EDITOR), - Management and Accountability in Theological Education. Orig. edn.
43722: YEO CHOO LAK (CHIEF EDITOR), - Doing Theology and People's Movements in Asia. Orig. edn.
43723: YEO CHOO LAK (CHIEF EDITOR), - Doing Theology with Religions of Asia Orig. edn.
57016: YEO SOH CHOO, - Singapore Memento. [First edition].
13405: YEOH SIEW HOON, - Sarawak on the Island of Borneo/Malaysia.
9116: YEOH SIEW HOON, - Sarawak on the Island of Borneo.
13405: YEOH SIEW HOON, - Sarawak on the Island of Borneo/Malaysia.
12900: YERBURY, F.R.(ED.), - Old Domestic Architecture of Holland. Orig.edn.
54292: YNTEMA, DOEKLE (COMPILER), - Yn'e Krânse 100 jier keatsen te Wytmarsum 1886-1986. [Eerste druk; First edition].
56336: YOGYAKARTA GUIDE AND MAP: - YOGYAKARTA Petunjuk & Peta [Yogyakarta Guide & Map. [Cetakan ke 1; First edition, thus].
54753: YONG MUN CHEONG, - H.J. van Mook and Indonesian Independence. A study of His Role in Dutch-Indonesian Relations, 1945-48. First edn.
47957: YONG, P.M.H., - A Dream of Freedom. The Early Sarawak Chines. Orig. edn.
54994: YORITOMO [=ARNOLD WILLEM PIETER VERKERK PISTORIUS], - KAKEMONO. Japansche Tafereeltjes. Voordrachte gehouden voor de Wetenschappelijke Vereeniging te Buitenzorg. [Eerste druk;First edition].
7795: YOSHIMOTO, K. - A note of traditional Japanese Stripe and Lattice Patterns
51328: YOSHIMURA & CO. LTD. OSAKA TRADE CATALOGUE, - Artists' Materials Catalogue 1958. [Original edition].
6246: YOSHIRIO TSUBOUCHI, - Marriage and divorce among Malay peasants in Kelantan; KENJI THUCHIYA, The Taman Siswa movement - its early Eight years and Javanese Background; NARIFUMI MAEDA, The aftereffects of Haji and Kaan Buat;
8153: YOSHITOMO, - Japanischer Laternentanz.
56901: YOUNG, COLVILLE N. [COMPILER[, - Creole Proverbs of Belize. Revised edition.
41466: YOXALL, H.W., - A Fashion of Life. Orig. edn.
55653: YPES, CATHARINA, - Olijven en zilveren :opulieren. Moderne Italiaanse Lyriek. Nederlandse vertaling. Inleiding van Giacomo Prampolini. [Eerste druk; First edition].
55743: YSER TOWER OF REMEMBRANCE DIXMUIDE: - De Toren van Heldenhulde [De Toren van Heldenhulde te Diksmuide, covertitle]. [Eerste druk; First edition].
7799: YSSELSTEYN, G.T. VAN - White Figurated linen Damask. From the 15th to the beginning of the 19th Century. Orig.edn.
7800: YSSELSTEYN, G.T. VAN, - Tapestry. The Most expensive Industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into Technique, Origin and Iconography.
36692: YSSELSTEYN, G.T. VAN, - Geschiedenis der Tapijt-Weverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der Kunstnijverheid/Tapestry Weaving in the Northern Netherlands. With an introduction and partial translation in the English.
45017: YSSELSTEYN,T. VAN - Van Linnen en Linnekasten. Orig. edn.
6248: YU LOON CHING - Sarawak. The Plot that failed, 10 March [19]87-17 april [19]87.
55720: YÜ-FEI, - Oosterse Keukengerechten. Tweede druk. [Second edition].
13414: YUDHISTHIRA, - Kitab Anékawarna I.
12332: YUSNI Y. BAHAR, NY., - Merdeka atau Mati. 6th. impression.
6249: ZAAIER, A.(= A.J. DE NEEF), - De vuurberg.
6250: ZAAIER, A. (= A.J. DE NEEF), - Het feest van de vijftig Buffels.
8807: ZAAIER, A. (= A.J. DE NEEF), - De Hemelprauw. Een verhaal van Binnenlanders in nood op Noord-Nieuw-Guinea. First edn.
39061: ZAAIER, A. (= A.J. DE NEEF), - Carl's Kerstfeest in Papoea-Land. Een Zendingsverhaal. First edn.
8805: ZAAIER, A. (=A.J. DE NEEF), - Pioniers en Papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea. 2nd. edn.(= 2nd. impression].
8804: ZAAIER, A. (A.J. DE NEEF) - Onder de Papoea's
52689: ZAAIER, ALABERT (= A.J. DE NEEF), - Twee Hollanders in het Oerwoud. [Eerste druk; First edition].
42191: ZAAL, W., - Bar en boos. De slechtste gedichten in de Nederlandse taal, gekosen en toegelicht. Orig. edn.
12166: ZAAL, C. VAN DER, - Het leven van onze Toradja's. Introd. by M. Janssen.
52786: ZAAL, WIM, - De ongelukkige wilde, Victor van Aveyron. [Eerste druk; First edition, thus].
54689: ZABEL, R. [EDITOR], - Erlebnisse berühmter Forscher unter den Wilden von Ozeanien-Indien-Afrika. Klassische Schilderungen aus der Völkerkunde in der eigenen Darstellung der Entdecker. [Erste Auflage; First edition].
48434: ZADELHOFF, J. VAN, - Tegen de Vlootversterking. Weg met het Vlootplan. Orig. edn.
56972: ZADKINE, OSSIP (YOSSEL AROINOVITCH TSADKIN, 1890-1967), - Nederland Kattenburg [Covertitle].
6253: ZAIN, S. MOEH. - Zaman Baroe.
39084: ZAINAL -'ABIDIN BIN AHMAD, - Malay Manners and Etiquette. Reprinted fr.:JMBRAS, XXIII, Part III., Aug., 1950.
39231: ZAINAL ARIFIN, S., - Kata-kata Mutalihir. Orig. edn.
6254: ZAINU'DDIN, A. - A short history of Indonesia.
6255: ZAINU'DDIN, S.(GL.PNG.BATUAH), - Pohon Bahasa I-III.
6256: ZAINUDDIN-MORO, S(ITTI) NUR - Nasi dan Sambalan
6257: ZAKARIA, ABDUL AZIZ BIN - Leftenan Nor Pahlawan Gerila
7802: ZALOSCER, H. - Aegyptische Wirkereien.
7803: ZAMACOIS, M., - Le Costume. Orig. edn.
51206: ZANDEN, HANS VAN DER (DESIGN), - A collection of 10 original Pin-prock Bobbin Lace paper designs.
42205: ZANDSTRA, E., - Shell Boerderijengids. Orig. edn.
48505: ZANDVLOET, C.J. (COMPILER/EDITOR), - Indonesia in the Mirror of History. Old maps of Indonesia and the World. [Catalogue of an exhibition as held at the Erasmus Huis, Royal Dutch Embassy Jakarta, March 23rd.-April 5th 1994].
46277: ZANDVOORT, K. (ET. AL.), - De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. [Eerste druk/first edn.].
52064: ZANDVOORT KINDERHUIS GROOT-KIJKDUIN - KINDERHUIS GROOT-KIJKDUIN:120 Nederlandsche Kinderen smeeken om uw Hulp! [Originele uitgave; Original publication].
47376: ZANEN, M., - Een roeping in Indië. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes, 1905-1907. Orig. edn.
52692: ZANEN, HILLETJE VAN, TINI EN TONI. - Tini en Tomi. [Eerste druk; First edition].
9792: ZANEVELD, J.S., - The Charophyta of Malaysia and adjacent countries. Orig. thesis [Leyden university].
56508: ZANGWILL, J. [= ISRAEL ZANGWILL, 1864-1926] - J. DE JONG (TRANSLATOR), - Kinderen van het Ghetto. [Eerste nederlandstalige druk, vertaald naar de eerste en originele uitgave van 1892, Children of the Ghetto:; First dutch language edition translated from the original english Children of the Ghetto, by J. de Jong).
8810: ZANTEN, VAN - L. BRUUN (EDITOR), - Van Zantens Insel der Verheissung. Translated into german fr. the orig. danish by J. Koppel.
36846: ZANTEN, W.VAN, - Tembang Sunda. An Ethnomusicological study of the Cianjuran Music in West Java. Orig. thesis [Leyden university].
56180: ZANTEN, PIETER ADRIAN VAN [=LAURIDS BRUUN, 1864-1935], - L. BRUUN (EDITOR), - Van Zantens Insel der Verheissung. [translated into german after the orig. danish by J. Koppel. First edition, thus].
7804: ZECHLIN, R., - Werkbuch für Mädchen. Zugleich auch für Mütter, Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen. 15. erw. Aufl. (15th enlarged edn.).
6261: ZEE, D. VAN DER, - Vermetel Voorgeslacht.
47354: ZEE, D. VAN DER, - Van Diemens Roode Vlucht. Roman uit het Hollandsche koloniale verleden. [Eerste druk/first edition].
6262: ZEE, D. VAN DER - Batavia de Koningin van het Oosten;Batavia the Queen of the East. [Eerste druk/First edition].
55248: ZEE, SYTZE VAN DER [1939-], - 25.000 Landverraders. Se S.S. in Nederland, Nederland in de S.S. [Eerste druk; First edition], Dutch language investigation
57102: ZEE, K. VAN DER, H.V. YKEMA, A.J. RIETDIJK, G. DIJKSTRA (ET.AL., EDITORS/COMPILERS), - De reis van den Heer Duif.
42391: ZEEGERS, W., - Andere Tijden andere Mensen. De sociale representatie van identiteit. First edn.
45166: ZEEGERS, O. (TEXT AND MELODY), - Taba[k]-Marsch! [Originele uitgave; Original edition].
50448: ZEELAND-SOUTH HOLLAND PROVINCE FLOODINGS 1953 - - Water - Air - Water. [De Ramp]. [First original edition, thus].
50449: ZEELAND-SOUTH HOLLAND PROVINCE FLOODINGS 1953 - - The Battle of the Floods. Holland in Fabruary 1953. [text by a British journalist living in Holland]. First english language edition, thus.
38527: ZEELAND PROVINCIAL HEADDRESS - MAGIELSE, J.(PHOTOGRAPHER), - A collection of together 22 original Carte-de-Visite photographs depict. for the freater part late 19th century female traditional headdress.
45325: ZEELAND STEAMSHIP COMPANY - - M.S. Koningin Emma & Prinses Beatrix van de Stoomvaart Mij. Zeeldand. Dagdienst Vlissingen-Harwich (Londen) v.v./M.V. Koningin Emma & Prinses Beatrix of the Zeeland Steamship Cy. Day-service Harwich-Flushing v.v./M.S. Koningin Emma & Prinses Beatrix
50326: ZEEUW GZN., P.J., - De Hollanders op Formosa 1624-1662. Een bladzijde uit onze koloniale- en Zendingsgeschiedenis. [Eerste druk; First edition].
46220: ZEGGELEN, M. C. VAN, - Maria van Oranje. [Tweede druk/2nd. edn.].
48538: ZEGGELEN, W.J. VAN (1811-1897) & A.L.H. ISING (1824-1898), - Groot Nederlandsch Prentenboek met zeven honderd houtgravures: allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeijen, die naar school gaan en die nog niet naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien,... [Eerste druk/first edn.].
37699: ZEGGELEN, M.[C]VAN (1870-1957), - Averij. 3e druk.(3d. edn.).
37700: ZEGGELEN, M.[C]VAN (1870-1957), - Oude Glorie. [Eerste druk; First edition].
37702: ZEGGELEN, M.[C]VAN (1870-1957), - Een Dessajongen. Vrij naverveld door L. Gerlach. 2e druk(2nd. edn. ),
9087: ZEGGELEN, M.(C.) VAN, - Jong Java's Lief en Leed. Drie verhalen van Java. 3rd edn.
40912: ZEGGELEN, M.[C] VAN, - De Gouden Kris. 3e druk (3rd. edn.). Preface by author, introd. by C. van Vollenhoven.
47424: ZEGGELEN, M.[C] VAN (1870-1957), - De Gouden Kris. Een verhaal uit Zid-Celebes. [re-iimpression after the 3rd. edn., Scheltema & Holkema, 1928). Preface by author, introd. by C. van Vollenhoven.
38784: ZEGGELEN, M. VAN(M.KOOY-VAN ZEGGELEN), - Indische Levens. 3rd. edn.
39810: ZEGGELEN, M. VAN, - Indrukken van een Zwervelinge. De Hollandsche vrouw in Indië. Repr.edn. after the orig. Amsterdam 1910. Introd. by R. Nieuwenhuys.
48640: ZEGGELEN, M. VAN, (1870-1952). - De Hollandsche vrouw in Indië. Brieven van een Zwervelinge. 2e druk. (2nd. edn.).
37704: ZEGGELEN, M[ARIE] C. VAN(1870-1957), - Het Zeeroversjongetje. 3e druk.(3d. edn.),
6267: ZEGGELEN, M.C. VAN - Koloniaaltje
45104: ZEGGELEN, M.C. VAN (M. KOOY-VAN ZEGGELEN), - Kartini. Een baanbreekster voor haar Volk. Roman. First edn.
37698: ZEGGELEN, M.CVAN (1870-1957), - De schat van den armen Jongen. 3e druk.(3d. edn.).
40914: ZEGGELEN, MARIE C. VAN (1870-1957), - Aan de Kruis-wegen. First edn.
46285: ZEGGELEN, M[ARIE] C. VAN (1870-1957), - Een Dessajongen. Een der mooiste verhalen uit Nellie's Volkskinderbibliotheek. Tweede druk [2nd. edn.].
37696: ZEGGELEN, M.[C.] VAN, - Din en Aroe naar het Land van Beschaving. Orig.edn.
37705: ZEGGELEN, M[ARIE] C. VAN(1870-1957), - Bij het Hart van Indië.
6268: ZEGGELEN, MARIE C. VAN (1870-1957), - Bali. (First french language edition, translated from the original dutch).
56921: ZEGGELEN, W.J. VAN, - Pieter Spa's Reize naar Londen, ter gelegenheid van het Krooningsfeest van Koningin Victoria. 3e druk.
51746: ZEGGELEN, M[ARIE] C.VAN [= KOOY VAN ZEGGELEN] (1870-1957), - Het Zeeroversjongetje. Achtste druk [Eight edition].
44804: ZEISS [JENA] OPTICS - - Zeiss Perivist vollsicht Brillen. Den Augen zum Wohle, Dem Antlitz zur Zier. [Ein neuer Stil in Brillen. Title on front wrapper]. Orig. edn.
57118: ZEIST MUNICIPAL PLAN: - Wegwijzer voor Zeist. [Originele uitgave; Original edition, thus].
51292: ZEIST DUTCH PROTESTANT CHURCH ASSOCIATION - - Statuten en Huishoudelijk Reglement der Jongelingsvereeniging op Geref. Grondslag Kennen en Belijden. te Zeist, opgericht 9 April 1930. [Eerste druk; First edition].
6272: ZELLER, R., - Malayische Handweberei. Ausstellung 22, Mai bis 20. Juni 1926.
54234: ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. VAN GOUDOEVER - Sumatraantjes. Reisbrieven. Derde [Her]druk [third edition, reprinted].
39750: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh. [Tweede druk; Second edition, slightly corrected with an extra portrait].
6274: ZENTGRAAFF, H.C. - Atjeh. [Eerste druk/first edition].
46755: ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. VAN GOUDOEVER - Sumatraantjes. Reisbrieven. 3e druk [third edition].
54252: [ZEPER, D.], - REGLEMENT voor de Algemeene Doopsgezinde Societeit ter bevordering van de Predikdienst. Vastgesteld in 1853.
56100: ZEPPELIN AIRSHIP HISTORY IN CIGARETTE PICTURES: - ZEPPELIN-WELTFAHRTEN; Vom ersten Luftschiff 1899 bis zu den Fahrten des LZ127 Graf Zeppelin' 1932. [eRSTE aUFLAGEGreiling Zigaretten Fabrik, [....],
49510: ZERVOS, CHR., P. LOEB, T. TZARA & M. EVRARD (CONTRIBUTORS), - Sculpture Monumentale de Nouvelle Guinée et des Nouvelles Hébrides. [Édition originale/original edition].
48181: ZEVENBERGEN, JOH. A., - De Surinaamse Huwelijkswetgeving in historisch en maatschappelijk perspectief. [Original thesis Leiden University].
40034: `ZEYDNER, W.A., - Een waaiende Kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan. Orig. edn.
40740: [ZEYLSTRA, CHR.] (ET.AL.), - Interim-rapport Sub-commissie Masrketing van de onderwijs.
41660: ZIDE, NORMAN H.(ED. & INTROD.), - Studies in comparative Austroasiatic Linguistics. Orig. edn.
55673: ZIEGENBALG, BARTHOLOMEUS (1682-1719), CALAND, W. [EDITOR/COMPILER], - Ziegenbalg's Malabarisches Heidentum. Herausgegeben und von indices versehen. [Erste Auflage; First edition]. ADDED: CALAND, W., Over Ziegenbalg's Malabarisches Heidenthum. [Eerste druk; First edition].
54518: ZIER, GERRIT, - Ontwikkeling en organisatie der Nederlandsche Brouwindustrie. [Original doctoral dissertation Rotterdam School of Economics].
7805: ZIJDERVELD, C.E., - Koptische Weefsels. Naar aanleiding van de collectie in het Haags Gemeentemuseum.
10380: ZIJPP, N. VAN DER, - Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland.
39741: ZIKKEN, A. (1919-....), - Eilanden van Vroeger. Orig. edn.
45851: ZIKKEN, A. [1919-2013], - Indische Jaren. Het verhaal van Tjissaroea. Orig. edn.
47422: ZIKKEN, A. (1919-....), - Raméh, verslag van een liefde. [Eerste druk/first edition].
46118: ZIKKEN, A. (1919-....), - De Polong. [Eerste druk/first edn.],
46276: ZIKKEN, A. (1919-....), - De tuinen van Tuan Allah. [Eerste druk/first edn.].
46332: ZIKKEN, A. (1919-2013), - Drieluik Sumatra. Een Tijger op je stoep - De Atlasvlinder - Terug naar de Atlasvlinder. [Eerste druk/First edn., thus].
47421: ZIKKEN, A., - Een Tijger op je Stoep. [Eerste druk/first edition].
13062: ZILLERTAL ALPINE MAP - - Mayrhofen und Umgebung. Sommer-und Winter Tourenkarte.
49232: ZIM, HERBERT S. & PAUL R. SHAFFER, - Gesteenten en Mineralen. [First dutch language edition translated after the english original publication].
36573: ZIMMERMAN, A.R. (INTROD.), - Pallas Leidensis MCMXXV.
6281: ZIMMERMAN, V. - De Kraton van Soerakarta in het jaar 1915. Separated from:TITLV, , Volume LVIII, parts. 3/4.
54086: ZIMMERMAN, A., - China, het Rijk van het Midden. [Eerste enige druk; First and only edition].
54914: ZIMMERMAN, A. [CHIEF EDITOR], - Geïllustreerd weekblad D'ORIËNT [Een weekblad voor Kunst en Actualiteit]. Part 6, 9 Februari 1935. [Originele uitgave; Original edition[].
10302: ZIMMERMANN, W.F.A., - De Aardbol en zijne Natuurwonderen. Een Volks-handboek over Natuurkundige Aardrijksbeschijving. Voor Nederlanders bewerkt naar de Hoogduitsch van W.F.A. Zimmermann. 2e, veel verm. en verb. druk. [Second much enlarged and revised edition].
39493: ZIMMERMANN, W.J.C., - Mijn Repetitieboek in Vraag en Antwoord met tal van examen- en praktijkvragen. Onmisbaar voor hen die zich wenschen te bekwamen voor het Politie Diploma. Veertiende druk.(14th edn.).
7806: ZIMMERMANN, - Das schminken für Bühne und Film. 2. verb. Aufl. (2nd. revised edn.).
7807: ZIMMERMANN, M., - Die kleine Stickereien. Anleitung zum Musterentwerfen/La Petite Brodeuse. Méthode pour esquisser les dessins à broder.
6282: ZIMMERMANN, V. - Een zeldzaam feest in den Kraton van Soerakarta
40303: ZIMMERMANN, V., - De Kraton van Soerakarta in het jaar 1915. Published in: Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. LVIII-4.
49917: ZIMMERMANS, AD. (ROYAL DUTCH COURT PHOTOGRAPHER) - - Indologisch Studenten Corps, [ISC DELFT].
38681: ZINKEISEN, D., - Designing for the Stage. Reprinted.
56765: ZINNICQ BERGMANN-LEFÉBURE, TH. VAN, - Kant Breiwerk. Waarin opgenomen 16 Patronen van de Musterblätter der Deutsche Spitzen Strickkunst van Frau Christine Duchrow uitgave Tempelhof Berlin. [Eerste druk; First edition].
7808: ZINNICQ BERGMANN-LEFÉBURE, TH. VAN (ED.), - Waleson's Nieuwe Haakboekjes. 2de serie: Patronen en beschrijving waarin opgenomen 30 nieuwe ontwerpen voor Filethaakwerk. Orig. edn.
43543: ZITMAN, J. (TEXT) & JOHN VAN KOOTEN(ILLUSTR.), - Koninklijke Kunst. 'Om als scheppend mens te leven'. Preface by W. Sepp and prologue by J. Zitman. Photo-mechanical reprint after the original bibliophile edition 1979.
50185: ZOEST, A. VAN, - Twee jaar Seksi Belanda; Een Professor in Indonesië. [Eerste druk; first edition].
39349: ZOEST, A. VAN, - Fiksi dan nonfiksi dalam kajian semiotik. First edn.
6284: ZOETE, B. DE & W. SPIES, - Dance and Drama in Bali. With a pref. by A. WALEY. 1st orig. edn.
46108: ZOETE, B. DE & W. SPIES (PHOTOGRAPHS), - Dance and Drama in Bali. Reprinted.
46632: ZOETMULDER, P.J. & I.R. POEDJAWIJATNA, - Bahasa Parwa Tatabahasa Djawa Kuno, I. Tjetakan Kedua. [2nd. edn.].
53870: ZOETMULDER, P.J. - S.O. ROBSON (COLLABORATION), - Old Javanese-English Dictionary. [First edition].
7810: ZOJZI, R. - The Albanian Carpets; Tapis Albanais; Qilima Shqiptare. [First original edition].
55078: ZONDERVAN, HENRI [1864-1942], - De steile Zuidkust Java. [Eerste druk; First edition].
6290: ZONDERVAN, H., - Kampong in het Barito-Stroomgebied-Borneo.
12298: ZONDERVAN, H., - Land en Volk van Onze Oost, in het bijzonder van Java.
55080: ZONDERVAN, HENRI [1864-1942], - Kampong in het Stroomgebied der Barito [dutch Borneo]. [Eerste druk; First edition].
55081: ZONDERVAN, HENRI [1864-1942], - Passer te Pajakoemboeh. [Padang Highlands, Sumatra]. . [Eerste druk; First edition].
56506: ZONDERVAN, HENRI [1864-1942], - Tweelingvulkaan Gedeh-Pangerango-Java. [Eerste druk; First edition].
55077: ZONDERVAN, HENRI [1864-1942], - De Chineesche Kamp te Batavia. [Eerste druk; First edition].
12358: ZONG IN-SOB, - Folk Tales from Korea. Collected and translated with an introd. First (& only)edn.
44454: ZONNEVELD, P. VAN (COMPILER/INTROD.), - Oriëntatie. Literair-cultureel tijdschrift in Indonesië (1947-1953). Een Bloemlezing. Orig. edn.
47425: ZONNEVELD, P. VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse Literatuur. Orig. edn.
46452: ZONNEVELD, A.G. VAN, - Traditional Weapons of the Indonesian Archipelago. First edn.
50547: ZONNEVELD, ALBERT G. VAN, - Traditional Weapons of the Indonesian Archipelago. [First edition].
55447: ZONNEVELD, L.S., BERNARD J. BELTMAN, ALBERT COHEN, JACOB V.D. EIJK (ET.AL), - The use of Aerial Photographs in a Tropical Country (Surinam). Reprinted from:Photogrammetic Engineering , March 1952.
52704: ZONNEVELD, PETER VAN, - Het stempel van Batavia. [Tweede druk; Second edition].
40231: ZOO-ANIMAL DISEASES - - Fifth International Symposium on Diseases in Zoo-Animals. 21-25 april 1963 Amsterdam. Proceedings. In:Tijdschrift voor Diergeneeskunde, vol. 89, 1964, supplementum I.
37250: ZOO GUIDE HANNOVER CITY - - Zoo-Führer 1971.
37248: ZOO GUIDE TIERPARK HAGENBECK - O. NIEMEYER, - Tierpark Carl Hagenbeck.
45442: ZORA, P., - Greek Folk Art. Orig. edn.
40785: ZORAB, A.A., - De Japanse Bezetting van Indonesië en haar Volkenrechtelijke zijde. Orig. thesis (Leiden University).
42219: ZOUW, B. VAN DER, - Dat is allemaal Komedie. First edn.
49758: ZUBER USMAN, - Pilihan Sari kitab batjaan huruf Arab [Cover title]. Djilid I [...All publ.?]. [Original edition].
48544: ZUIDAM, R.A. VAN, - Considerations regarding systematic, mediumscale geomorphilogical mapping of Indonesia [and 10 other scientific contributions on cartography]. [Eerste druk/first edition].
6292: ZUIDBERG, L.C. (GEN.ED.), - Family planning in rural West-Java. The Serpong Project. Orig. edn.
6293: ZUIDEMA, S.U. - De Indische kwestie. Orig. edn.
40184: ZUIDEMA,P.J., - Tweemaal 20 jaren. Geneeskunde in de tropen en tropische geneeskunde in Nederland. Voordracht.
54379: ZUIDEN, HENK VAN [COMPILER], - Dichter bij Anne [Frank]. [Eerste druk; First edition].
43305: ZUIDINGA, R.-H. (COMPILER), - Indisch Letterland. Verhalen uit twee eeuwen Nederlands Indische Literatuur. Orig. edn.
51866: ZÜLICH, T., - Süd-Molukken. Die Südmolukker in den Niederlanden - 23 Jahre Warten auf die Republik Maluku Selatan. [Original Ausgabe; Original publication].
53970: ZULKIFLI AZIS (CHIEF EDITOR, ET.AL.], - Mimbar Peneragan madjalah untuk djurupenerang.
6294: ZURBRUCHEN, M.S., - The Language of Balinese Shadow Theatre. 1st.
51788: ZÜRCHER, P.J. (COMPILER), - Briljant Zakwoordenboekje Nederlands-Maleis. [Eerste druk; First edition].
13042: ZÜRICH GUIDE - - Führer durch Zürich.
11498: ZURING, J., - Leven, Ziekte en dood in Afrika. Gedachten over de niet-westerse geneeskunst.
12069: ZUTPHEN TOURIST GUIDE - - Gids [voor Zutphen].
56975: ZUTPHEN MINUCIPAL ANNUAL REPORT 1912: - Verslag van den Toestand der Gemeente Zutphen over het jaar 1912 door Burgemeester en Wethouders den Raad der Gemeente volgens art. 182 der Gemeentewet. Aangeboden. [Originele uitgave; Original edition}.
53028: ZUTPHEN ALMANAK - - Zutphensche Almanak voor het jaar 1941. [Originele uitgave; original edition].
48018: ZUYLEN, G.E.V.L. VAN - A.A. KNUIJVER, H.A. VAN DE VELDE (ET.AL./COMMITTEE PRESIDENTS), - Verslag van de werkzaamheden der Commissie, ingesteld op uitnodiging van de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangente 's-Gravenhage, ten einde te overwegen, langs welken weghet Visschersbedrijf te Scheveningen voor geheelen ondergang is te behoeden. Orig. edn.
36510: ZWAAN, J., - Nederlands-Indië 1940-1946 II. Japans intermezzo 9 maart 1942-15 augustus 1945.
6295: ZWAAN, J., - Soldaat in Indië. De geschiedenis van een Peloton. Orig.edn.
50311: ZWANENBURG, J.P., - Katryne Maertensdr[Dochter] Hof 350 jaar. [Eerste druk; First edition].
56970: ZWANEVELD, PIET 0 KAREL VLAK (ET.AL., COMPILERS), - Informatie over de Zuid Molukse Zaak. [Covertitle only]. [Originele uitgave; Original edition].
55576: [ZWARTEVEEN, H.], - De Rechtsstrijd van de Zuid-molukken; Een appèl aan jong Nederland! [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
54479: ZWEERS, L., - Standplaats in de Tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld. [Eerste druk; First edition].
52160: ZWEIG, STEFAN, - Legenden. [Erstausgabe; First edition].
49961: ZWIER, G.J., - Naamloze angst. [Eerste druk/first edition].
49961: ZWIER, G.J., - Naamloze angst. [Eerste druk/first edition].
12423: ZWIER, W., - Het verdrag van 1766 tusschen de O.I. Compagnie en den Vorst van Kandi.
40734: ZWIER VAN HAREN, O., - Agon Sulthan van Bantam. Treurspel in vijf bedrijven. Ingeleid en geannoteerd (Introduced and annotated) by G.C. de Waard.
52184: ZWIERZINA-KNOL, A., - Oplossen & Verdwijnen. Uitleg en ideeën rond Wateroplosbare stof. [Eerste druk; First edition].
37202: ZWIERZYCKI, J., - Geologische Overzichtskaart van den Nederlandsch-Oost-Indischen Archipel (Schaal 1: 1.000.000), Toelichting by Blad I (Noord-Sumatra). Offpr.fr.:Jaarboek van het Mijnwwezen 1919. (Verhandelingen, 1e gedeelte).
47213: ZWITZER, H.L. & G.A. HESHUSIUS, - Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger 1830-1950. Een Terugblik.
51619: ZWITZER, H.L. (COMPILER/INTRODUCTION), - Documenten betreffende de eerste Politionele Actie (20/21 Juli-4 Augustus 1947). [Eerste druk; First edition].
43646: ZYL, JOH. VAN, - Theatrum Machinarum Universale; of Groot Algemeen Moolenboek; behelzende de Beschryving en Afbeeldingen van allerhande soorten van Moolens, derzelver Opstallen, en Gronden; waaronder veele, die eerst onlangs zyn gebouwt...Authentic facsim. edition after the original Amsterdam, Petrus Schenk, 1761.
534: ZYL, D.H. VAN, - Die Saakwaarnemingsaksie as verrykingsaksie in die Suid-Afrikaanse Reg. 'n Regshistoriese en regsvergelykende onderzoek.
[an error occurred while processing this directive]

9/14