Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
55471: ROOSMALEN, MARC G.M. VAN, - Fruits of the Guianan Flora. [First edition].
56515: ROOY, A.H.M.J. VAN (PRESIDENT BOARD OF DIRECTORS, ET.AL.), - Tentoonselling Moeder en Kind1932. 17 Juni-10 Juli - RAI-Gebous. [Eerste enige druk: First and onlyu edition].
47355: ROOY, P. DE, - Herinnerings-Album van de Verbindingsafdeling 7 December-Divisie. Orig. edn.
7442: ROPERS, H., - Morgenländische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. 3. im wesentlichen unveränderte Aufl. (3rd, essential unchanged edn.).
53215: ROPERS, H., - Morgenländische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. Zweite unveränderte Ausgabe [Second unchanged edition].
53978: ROPS, FÉLICIEN (1831-1898)- PASCAL DE SADELEER (CATALOGUE COMPILER), - Vente Publique du 26 Septembre 1987 Galerie Simonson [Bruxelles, Belgique]. Ensemble Exceptionnel de Dessins, Gravures, Peintures (Bibliographie, cuivres, lettres, autographes, livres illustrés) de FÉLICIEN ROPS. [Original Sale catalogue Simonson, Brussels, Belgium).
36680: ROROMER, J.J., - The Unicorn Tapestries at the Cloisters. A Picture Book. 2nd. edn.(reprinted).
47199: ROS, F. (ET.AL.), - Van Kaurischelp tot Eurocheque.[title on front wrapper]. [catalogue to an exhibition as held at Rotterdam].
43430: ROS-VRIJMAN, W.A.L., - Mevrouw H[elena] P[etrowna] Blavatsky, haar leven en werken. Orig. edn.
10032: ROSE, H., - Het Indië dat Nederland vergeet.
54860: ROSEGGER, PETER - Alpengeschichten. [Erste Auflage; First edition].
37479: ROSEN, G., - Id est Narrationes Persicae. Ex libro Maniscripto edidit glossario explanavit, Grammaticae brevem adumbrationem praemisit. Orig.edn.
7443: ROSENBERG, C.J., - Furs & furriery. First edn.
47744: ROSENBERG, H. VON, - Bijdrage tot de Ornithologie van Nieuw-Guinea. Taken from.:Natuurkundig Tijdschrift Nederlandsch Indië, vol. 16.
46744: ROSENBOOM, TH[OMAS, 1956-....], - De tekening. [eerste druk/first edn.].
41800: ROSENTHAL, S., - Kosmetische Chirurgie. Een gids voor het corrigeren van lichamelijke onvolkomenheden. Pref. by B.E. Simon. Transl. fr. the orig. english (Cosmetic surgery). First edn. (thus).
8125: ROSENTHAL, C.J.M.F.J.(EDITOR), - Kort japansch handboekje; Hollandsch-Japansch. [Eerste druk; First edition].
5013: ROSIN-REUSSER, B.F., - Indonesische Vrouwen dienen haar Kerk. [Eerste druk/first edition].
5017: ROSS, S., - The Foam on the River.
5015: ROSS-LANRSON, B., - The Politics of Federalism. Syed Kechik in East Malaysia. 1st.
46754: ROSS, C[OLIN], - Heute in Indien. Durch das Kaiserreich Indien, Ceylon, Hinterindien und Insulinde. Dritte auf Grund einer neuen Indien-reise überarbeitete und ergänzte Auflage. [3rd. revised and enlarged edition].
46089: [ROSS, COLIN]. - [Bali. Ein Südseetraum]. Orig. edn.
54182: ROSS, PH. [= ALLAN PENNING], - De nieuwe Wereld (Boemi Baroe). [Eerste druk; First edition].
49159: ROSSI, W.A., - The Sex life of the Foot and Shoe. First edition.
7445: ROSSI, W.A., - The Sex life of the Foot and Shoe. 1st.
54626: ROSSI, FRANK - Brillen: Van Leesglas tot mode-artikel. [First dutch language edition translated from the original german by Gunther Amelung].
38690: ROSSMAESSELEER, E.A., - Het Water. Wat het is, wat het doet, en waartoe het dient. Transl.[fr. the orig.german edn. by Carl August] by T.C. Winkeler.
56365: ROSSUM, J.W.M. VAN - B. OUDEMANS, G.G. JESSES, TJ. YKEMA (EDITORIAL BOARD), - Gedenkboek Uitgegeven bij de Opening van de uitgebreide Sociëteit PHOENIX in 1958.
7446: ROSSUM, JOH. VAN, - Het Batikken. Bewerkt naar ontwerpen van Agnes en Käte Seydel.
52893: ROST VAN TONNINGEN, M.M. & F.S. ROST VAN TONNING-HEUBEL (1914-2007), - De Nederlandsche Oostcompagnie N.V., opgericht 6 juni 1942, geliquideerd door het Nederlands Beheerinstituut 11 september 1961. Deel I (All publ.). [Original edition, thus].
52890: ROTARY INDONESIA - - Statuten van de Rotary Club/Anggaran Dasar dari Rotary Club . [Originele uitgave; Original edition].
40230: ROTH, W., - Die Krankheiten der Aquarienfische und ihre Bekämpfung. 2. Aufl. (2nd. edn.).
7447: ROTH, A., - Het Mozaiek Handwerkboek naar motieven uit het Heilige Land. Translated fr. the original english.
52165: ROTH, H. LING, - The Maori Mantle. Reprinted from the original limited edition published by the Bankfield Museum, Halifax, England. Together with The Maori Mantle, a review (1924) by Sir Peter Buck (Te Rangihiroa).
7448: ROTHMANN, G., - Musterbuch Ohr-schmuck. Exhibition catalogue.
36731: ROTHSTEIN, M., - The Voctoria & Albert Museum's Textile Collection. Woven textile design in Britain from 1750 to 1850. First edn.
36467: ROTHSTEIN, N., - The Victoria & Albert Museum's Textile Collection. Woven textile design in Britain to 1750.
41600: ROTHWELL, M., - Half a Century of Fashion. First edn.
7449: ROTHWELL, M., - Half a Century of Fashion. 1st.
54253: ROTS, B.D. (1901-1970), - Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden. [Ongewijzigde herdruk; Unchanged reprint after the 1950 edition].
47396: [ROTTERDAM, N. VAN (ET.AL.], - Kinderboeken als levend Cultuurbezit. [Eerste druk/first edition],
48738: ROTTERDAM DURA CONTRACTORS LTD. COMMEMMORATION - - Honderd Jaar DURA 1955-1955. [Gedenkboek] Aangeboden ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van N.V. Dura's Aannemings Maatschappij.
49211: ROTTERDAM VOCATIONAL FASHION TRAINING SCHOOL (COMPILED BY...), - Grondpatronen voor het Vervaardigen van Dames-en Kinderkleding behoorende bij de Opleiding voor Costumière. Samengesteld door het Bestuur der Vereenigng voor Modevakscholen gevestigd te Rotterdam (Opgericht 14 Mei 1924).
49212: ROTTERDAM VOCATIONAL FASHION TRAINING SCHOOL (COMPILED BY...), - Grondpatronen voor het Vervaardigen van Dames-en Kinderconfectie behoorende bij de Opleiding voor Coupeuse. Samengesteld door het Bestuur der Vereenigng voor Modevakscholen gevestigd te Rotterdam.
38545: ROTTERDAM LLOYD - VENNING, C., - Portugal. Handbook for the use of Passengers of the Rotterdam LloydRoyal dutch mail line.
37105: ROTTERDAM MUNICIPALITY PEACE CONFERENCE 1907 - - Souvenir de la Fête organisée par la Ville de Rotterdam en l'honneur des Membres de la Conférence de la Paix, le 25 Juillet 1907.
44412: ROTTERDAM LLOYD ROYAL MAIL LINE - - Sumatra-Java-Bali. [Tours by Rotterdam Lloyd Royal Mail Line] (title on front wrapper).
52349: ROTTERDAM CITY IN 1940 - - ROTTERDAM Zoo Als het Was. [eerste druk; First edition].
53336: ROTTERDAM LLOYD MAIL SHIP BALOERAN: - D.M.S. Baloeran, Rotterdamsche Lloyd.
12818: ROTTERDAMSCHE LLOYD - M.S. WILLEM RUYS - - Twin-screw Passenger-ship MS. Willem Ruys.
13172: ROTTERDAMSCHE LLOYD - S.S. KAWI - EEN PASSAGIER, - De Reis van het S.S. Kawi.
45271: ROTTERDAMSCHE LLOYD - - Rotterdamsche Lloyd. Menu.
51522: ROTTERDAMSCHE LLOYD - ROTTERDAM, - Three original unused Luggage Labels; Bagageruim Bagage Room;Niet voor de Reis - Not Wanted;
4978: RÖTTGER, E.H. - Briefe über Hinter-Indien während eines zehnjährigen Aufenthalts daselbst. An seine lieben Freunde in Europa. Orig. edn.
45938: ROUBIER, H., - Marche des Troubadoers. Pour Piano. Op. 32. Orig. edn.
47235: ROUFF, M. (MAGGY BESANÇON DE WAGNER), - Het geheim van de Elegante Vrouw. [translated from the original french Philosopie de l'Élégance by M.H. Székely-Lulofs] [Eerste nederlandse druk/first dutch edn.].
49080: ROUFFAER, G.P. & W.C. MULLER (COMPILERS), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap. [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV]. [Volume I, first edition].
40781: ROUFFAER, G.P., - De Hindostansche oorsprong van het Negenvoudig Sultans-Zegel van Atjeh. In:BKI, 7e Volgreeks, V. (1906).
11266: ROUFFAER - N.J. KROM, - Herdenking van Dr. G.P. Rouffaer.In:BKI, 84-2
53867: ROUFFAER, G.P., - Ethnographie van de Kleine Soenda Eilanden in Beeld. [Eerste enige druk; First and only edition].
53072: ROUFFAER, G.P., - Ethnographie van de Kleine Soenda Eilanden in Beeld. [Eerste druk; First edition].
5021: ROUFFAER, G.P. - Charles Te Mechelen
13421: ROUGET, H.J., - De Toepassing der Voorbehoedmiddelen tegen Zwangerschap. 13e druk. (13th edn.).
5022: ROUND TABLE CONFERENCE (R.T.C.) -
5023: ROUSSEAU, J. (ED.), - The Peoples of Central Borneo. Orig. edn.
54758: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES [1712-1778, CITOYEN DE GENÈVE], - ÉMILE, ou de l'Éducation. [2e Édition; 2nd. Edition].
8679: ROUTHIER, P. - Etude Géologique du Versant occidental de la Nouvelle Calédonie entre le Col de Boghen et la Pointe d'Arama
50407: [ROUVEROY VAN NIEUWAAL, M.C. VAN] (COMPILER), - Het Malaisch in den dagelijkschen omgang. [Eerste druk; First edition].
55679: ROUW, J. & JONATHAN/BETTY TAN(PUBLISHERS/DISTRIBUTORS), - Sepucuk surat untuk Anda [Covertitle only]. [First edition].
47713: ROUX, L.N. LE, - La Langue des Relations Interceltiques. [Édition originale/original edition].
8680: ROUX, C.C.F.M. LE - De Expeditie van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap naar het Wisselmerengebied en het Nassau-Gebergte op Nederlandsch Nieuw-Guinea in 1939
50861: ROUX, C.C.F.M. LE - De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun Woongebied. [Eerste druk/first edition].
46275: RÖVEKAMP, A.J.M., - De Overtoom en Dichtersbuurt. Uit de geschiedenis van een Amsterdamse Woonwijk. [Eerste druk/first edn.].
39117: ROVER, P.A. DE (COMPILER), [RENES-BOLDINGH, M.A.M.], - Ferme Jongens [Storm over Toba]. Een boek voor jongens van 12 tot 16 jaar.
56518: ROVERS, J.H., - De Transvalers en Hunne Heldhaftige Vrouwen. Uitegeven ten Voordeele van het Taalfonds... [Eerste druk; First edition].
48098: ROWAAN, A., - Zout in het gewest Curaçao. Offprint from:Indische Mercuur, 5 September 1934.
11524: ROWLEY, G., - Circumpolar Community/Population circumpolaire.
56412: ROWLEY, C.D., - The New Guinea Villager. A Retrospect from 1964. [First edition].
57115: ROY VAN ZUYDEWIJN, N., - Provinciehuis Noord-Holland.[ = Pavillion Welgelegen]. [ Eerste en enige druk; First and onoly edition].
56320: ROYAL DUTCH MOUNTED CONSTABULARY WAR REGULATIONS: - Oorlogszakboekje 4e Divisie Koninklijke Marechaussee. [Eerste druk; First edition, thus].
57105: ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY - KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ-K.P.M. - K.P.M. Paketvaart Maatschappij: Abridged Timetable 1930. [Original issue].
53883: ROYAL DUTCH EAST INDIES ARMY VERSUS JAPAN: - Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger; Eenige ervaringen in den strijd tte land tegen Japan. [Eerste druk; First edition].
1076: ROYAL INSITUTE LANGUAGE & ANTHROPOLOGY LEYDEN - - Register op Deel 121-134.
56761: ROYAL DUTCH NAVY LECTURE NOTES: - Figuren behoorende bij Dictaat Zeemanschap1938-1939. Koninklijk Instituut voor de Marine Willemsoord. [repriinted after the edition 1938].
56720: ROYAL DUTCH NAVY INFORMATION SERVICE: - Elementaire Cursus Indonesië. Koninklijke Marine [Title on front cover label]. [Eerste druk; First edition].
56619: ROYAL ASIATIC SOCIETY: - Catalogue of Printed Books published before 1932 in the Library of the Royal Asiatic Society. [First edition].
39471: N.N. - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY, - Handleiding Gasbescherming, Deel I.
10233: ROYAL CONSTABULARY-MEMORIAL VOLUME, - Jubileum 1907-15 April 1932.
10231: ROYAL CONSTABULARY-MEMORIAL VOLUME, - Jubileumuitgave October1939. Koninklijke Marechaussee 1814-1939.
50274: ROYAL DUTCH AIRFORCE INVITATION CARD - - In verband met mijn dienstverlating op 1 januari 1972 heb ik het genoegen u uit te nodigen voor een afscheidsdronk op 16 december 1971...in de onderofficiers-mess van de Koninklijke Luchtmacht....
48077: ROYAL DUTCH ARMY REGULATIONS ENCRYPTED MESSAGES - - Voorschrift Geheime Berichtenwisseling voor de Koninklijke Landmacht (V. GEH. BER.).
50022: ROYAL DUTCH ARMY - - JUBILEUM Uitgave van de V.O.K.L. [Vereniging Officieren Koninklijke Landmacht], 1910-1960. [Originele uitgave; original edition].
43613: ROYAL DUTCH CONSTABULARY COMMEMMORATION - - 1814 - 26 October 1939. Feestelijke Herdening van het 125-jarig bestaan van het Wapen der Koninkoijke Maréchaussée. [title on front wrapper].
49263: ROYAL DUTCH MILITARY ACADEME, K.M.A. - - [A large original oblong-sized original photograph featuring recently commissioned Officers of the Royal Dutch Military Academy, K.M.A., Breda].
39481: ROYAL DUTCH POLICE DOG ASSOCIATION - N.N., - Statuten en Reglement van de Koninklijke Nederlandsche Politiehond Vereeniging. Goedgekeurd bij Kon.Besluit d.d. 16 April 1909, No. 57 (gewijzigd bij Kon.Besluit van 22 Mei 1911, No. 86, laatstelijk gewijzigd bij Kon.Besluit van 2 Febr. 1914, No.54). Last revised edn.
40803: ROYAL INTER OCEAN LINES - - Cabin Plan Motorvessels Tjiluwah-Tjiwangi.
41584: ROYAL INTER OCEAN LINES - - Cabin Plan of the Twin-screw Motorvessels Tjiwangi and Tjiloewah.
5643: ROYAL DUTCH GEOGRAPHICAL SOCIETY K.NA.G.TIJDSCHRIFT VAN HET KONINKLIJK AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.
39834: ROYAL BATAVIAN ASSOCIATION OF ARTS & SCIENCES - - Museum van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. [Guide to the Museum].
49635: ROYAL DUTCH ARMY TROPICAL HYGIENE REGULATIONS - [CHEF VAN DEN GENERALEN STAF], - Voorschrift Hygiënische en andere Wenken voor den Soldaat. (Herdruk uitgave K.N.I.L./Reprint Royal Dutch East Indian Army, K.N.I.L.].
36159: ROYAL DUTCH EAST INDIAN ARMY K.N.I.L., PERIODICAL - - STABELAN. Periodiek van de Stichting Vriendenkring oud KNIL Artilleristen.
5026: ROYAL DUTCH SHELL ANNUAL REPORTS - - N.V. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië. (Royal Dutch Company for the exploitation of Petroleum Wells in the Netherlands Indies). Reports.
38815: ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY (K.P.M.) - - Through Serene Seas. The Molucca Islands.
46721: ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY, K.P.M. TOURING - - Per K.P.M. naar Bali. Juli 1936. [title on front cover].
56319: ROYAL DUTCH AIRLINES, K.L.M., ARRIVALS AND DEPARTURES 1948> - K.L.M. 1948 Jubileumjaar, 50 jarig Regeringsjubileum H.M. Koningin Wilhelmina. Dienstregeling 18 April 1948 tot nadere Aankondiging. [Eerste druk.; First edition].
56217: ROYAL DUTCH ARMY REGULATIONS [CHEF VAN DEN GENERALEN STAF: - Ministerie van Oorlog Infanterie Ontwerp-Voorschrift Dienst in de Tropen. Ongewijzigde Herdruk No. 157. [Unchanged reprint].
56108: ROYAL DUTCH MOUNTED CONSTABULARY: - [An original monochrome photograph featuring a group of 17 members of the Royal Dutch Mounted Constabulary]. (re-published after an original pre-war photograph].
56109: ROYAL DUTCH MOUNTED CONSTABULARY: - [An original monochrome photograph featuring a group of 25 members of the Royal Dutch Mounted Constabulary, photographed on horse back]
55855: ROYAL DUTCH OFFICERS FENCING ASSOCIATION: - Programma Internationaal Wapenfeest van den Koninklijken Officiers-Schermbond Ter Herdenking van het 40-jarig bestaan op 31 Mei, 1, 2, 3, 4 en 5 Juni 1937, in het Tennispark Marlot, 's-Gravenhage. [Eerste en enige druk; First and only edition].
55655: ROYAL DUTCH CONSTABULARY COMMEMMORATION - - 1814 - 26 October 1939. Feestelijke Herdening van het 125-jarig bestaan van het Wapen der Koninkoijke Maréchaussée. [title on front wrapper].
51415: ROYAL HOLLAND LLOYD HOLLAND AMSTERDAM - - nORWAY cRUISES [Originele uitgave; Original edition].
51391: ROYAL DUTCH ARMY CAVALRY TEXTBOOK - - Opleiding van de Groep tot Gevecht te Voet.
51303: ROYAL DUTCH ARMY SUBALTERN OFFICERS REGULATIONS - - Nationale Christen Onderofficieren-Vereeniging: Statuten, Huishoudelijk Reglement, Beginselverklaring, Leiddraad bij het streven naar een betere regeling der Loonen en Pensioenen, Werkprogramma, Reglement v.d. Ondersteuningsfonds, Reglement Spaarfonds [Covertitle].
57110: ROYAL MILITARY ACADEMY K.M.A. [PUBLICATIE NO. 53A]: - Uittreksel uit de Grondslagen voor de opleiding van het dienstplichtig verbindingspersoneel bij de Landmacht, Bevattende Bijlage I. Handleiding voor het onderwijs in het Seinen en opnemen van Morseteekens.
53835: ROYAL FLYING CORPS: - Engraved print of the first female Royal Flying Corps despatch driver on her motorcycle.
51879: ROYAL BATAVIA SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES/LEMBAGA KEBUDAJAAN INDONESIA, - JAARBOEK Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; Lembaga Kebudajaan Indonesia. [Original edition].
37768: N.N. - ROYAL DUTCH ASSOCIATION EAST AND WEST: - Statuten en Huishoudelijk Reglement der Koninklijke Vereeniging Oost en West.
53339: ROYAL DUTCH AIRLINES: - Koninklijke Luchtvaart-Maatschappij voor Nederland en Koloniën. Exploitatie van Luchtlijnen.
53181: ROYAL DUTCH AIRFORCE BADGES AND INSIGNIA - - ONDERSCHEIDINGSTEKENEN bij de Koninklijke Luchtmacht. [Derde druk; Third edition].
54876: ROYAL DUTCH ARMY DEMB REGULATIONS 1949: - De nieuwe Demobilizatievoorzieningen in een Notedop. Aantekeningen, uitleg. Derde druk [third edition].
56351: ROYAL DUTCH NAVY SECURITY TEXTBOOK: - Kaderdictaat Scheeps-Beveiliging (ABCD). Technische Opleiding Ko [Eerste druk; First edition]. inklijke Marine.
10239: ROYALTY (DUTCH), - GEDENKSCHRIFT[JE] Jubileum-Cahier. De Veertig Jaren, 1898-1938.
49892: ROYCO SOUPS ADVERTISING - - Hocus Pocus. Een bron van Plezier voor goochelaars van 8-80 jaar en... voor hun dankbaar publiek!Hocus Pocus, leuk voor iedereen, title on front cover]. [Eerste druk/first edition].
44308: ROYEN, G. (O.F.M.), - Die nominalen Klassifikations-Systeme in den Sprachen der Erde. Historisch-kritische Studie mit besonderer Berücksichtigung des IndoGermanischen. Orig. edn.
51550: ROYEN, P. VAN, J. BRUIJN, J. LUCASSEN (EDITORS), - Those Emblems of Hell? European Sailors and the Maritime Labour market, 1570-1870. [First edition].
37152: ROZENGA, M., - Sizzen en tinken. Foardracht for ien persoan.
39086: O[RSOY] DE FLINES, E.W. VAN, - De Keramische Verzameling [van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen]. Offpr.fr.:Jaarboek Batav.Genootschap, 1938.
5029: RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF MALAYA. - Planter's Bulletin. New Series.
5028: RUBBER ADVIES RAAD- - Voorbereiding.
52560: RUBBER MANUAL EAST COAST SUMATRA - C.P.V. & A.V.R.O.S (COMPILERS), - Handleiding voor de Rubberbereiding. [Herdrukvan den derden druk, 1938; Reprint after the third edition, 1938).
5030: RUBIN, A.P., - The International Personality of the Malay Peninsula. A study of the International Law of Imperialism.
43016: RUBINSTEIN, A[RTHUR] (LODZ 1887-GENEVA, 1982), - [A collection of six original shellack 78 rpm. records with Chopin compositions played by Artheur Rubinstein].
41573: RUBINSTEIN, H., - My Life for Beauty. Orig. edn.
7450: RUBINSTEIN, (M.) - The Mala Rubinstein book of Beauty
9769: RUBINSTEIN, C., - Poems of Indigenous Peoples of Sarawak: some of the songs and charms.
55515: RUDELSHEIM, S.A. (1869-1918, CHIEF RABBI FRIESLAND PROVINCE), - Onze Hoogtijdagen: Het Nieuwjaar en De verzoendag. Tweede verbeterde en vermeerderde druk [Second revised and enlarged edition]. BOUND UP WITH: Onze Feestdagen: Het Pesachfees of het Feest der gongezuurde Brooden. Tweede verheterde en vermeerderde druk [Second revised and enlarged edition].
36224: RUDOFSKY, B., - The unfashionable human body. 1st. edn.
44136: RUETER, PAM G. (=GEORG RUETER, 1906-?), - Van A tot Z. Alphabetje. Orig. edn.
51641: RUFAEDAH SRI HANDARI, DEDAH, - DRS. TRIGANGGA (EDITORS), - Katalog Gedung Arca Museum Nasional [Cover title]. [First edition].
51634: RUFAEDAH SRI HANDARI, DEDAH, TRIGANGGA (DRS.) & ROSS MCKAY (EDITORS), - Museum Nasional 1778-2008 (Cover title). [First edition].
44484: RUGE, G., - Anleitungen zu den Präparierübingen an der Menschenleiche. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage (3rd. revised and enlarged edn.).
8682: RUHEN, O. - Mountains in the Clouds
42280: RÜHL, F. (COMPILER & INTROD.), - De dagboeken van Wim Kan 1968-1983. De televiesietijd. First edn.
36251: [RÜHL., D.JR.], - Stadswapens uit het voormalige Nederlandsch-Indië met de legenden van Bandoeng, Banjoewangi, Salatiga, Soerabaja.
53736: RÜHLEMANN, G., - Album für Kranken träger Verwundeten-Beförderung un erste hilfe im Kriege. Fünfzehnte, durch zusätze und einem Anhang übetr Kriegsseuchen, Ungezieferbekämpfung sowie Anlage von Latrinen, vermehrte Auflage. [Fifteenth expanded edition].
46377: RUIJTER W.JZN., Q. DE (COMPILER), - Schippers van het Stet. Vertellingen en herinneringen uit Castricum en Bakkum. [Eerste druk/First edn.].
5032: RUINARD, J., - Onderzoekingen omtrent levenswijze, economische betekenis en bestrijdingsmogelijkheden der stengelboorders van het Suikerriet op Java (Investigations into bionomics, economical, importance and possibilities of control of the Sugarcane stalkborers in
39940: RUINEN, W. - De Molukken. Orig.edn.
52574: RUITER, D. DE (EDITOR), - Het nieuwe boekje over Tofu [Soya]. Gebruik, Geschiedenis, Bereiding, van Sojakaas [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
51861: RUITER, FLORIS DE, - Irian Jaya: Neo-kolonialisme òf Provincie van Indonesië. Geschiedenis en Vrijheidsstrijd van de Papoea's in Irian Jaya. [Eerste enige druk; First and only edition].
48600: RULAND, W., - Sagen van den Rijn. [Authorized translation into dutch after the german original by W.B. Meyer-Barends]. 2. Edition (sic!).[= derde druk/third edition].
36941: RUMADI, A. & V. SUDIATI, - Buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. untuk Sekolah Menengah atas.
56277: RUMPHIUS, GREGORIUS EVERHARDUS (=G.E. RUMPF, 1628-1702) - JOHAN PHLIP SIPMAN [1666-1725], - D'Amboinsche Rariteitkamer, hebelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, ...als mede allehande hoorntjes en schulpen,...daar benevens zommige mineraalen, gesteenten en soorten van aarde,...verdeelt in drie boeken, en met nodige printverbeelding...
56002: RUMPHIUS, G.E. (1628-1702) - W. BUIJZE (TRANSCRIPTION), - Georgius Everhardus Rumphius Antwoort en Rapport aan Anthonij Hurt 1684; Amswer and Report to Anthony Hurdt 1684. [Facsimile, Nederlandse Transcriptie met verklarende aantekeningen].
12479: RÜNCKEL, A., - Nederlandsche Wapens van het Rijk, Provinciën en de Gemeenten voorts van Waterschappen, Heerlijkheden, enz.Beschreven volgens het Officieele Register onder toezicht van den Voorzitter en den Secretaris van den hoogen Raad van Adel.
48852: RUPP, R. (CHIEF EDITOR), - Junges Europa. Blätter der Frontkämpfer der akademischen Jugend Europas. Heft 3, Januar/Februar 1942
48853: RUPP, R. (CHIEF EDITOR), - Junges Europa. Blätter der Frontkämpfer der akademischen Jugend Europas. Heft 2, november/Dezember 1941
11954: RUPPERT, J., - Costume I: l'Antiquité et le Moyen Age. 2nd. edn.
13188: RUPPERT, J., - Le Costume, I-V.
7453: RUPPERT, J. - Le Costume, III: Epoques Louis XIV et Louis XV
7454: RUPPERT, J. - Le Costume, IV: Epoques Louis XVI et Directoire
7455: RUPPERT, J. - Le Costume, I: l'Antiquité et le Moyen Age
47533: RUS'AN, H., - Ibnu Chaldun tentang Sosial dan Ekonomi (beberapa teori). Tjetakan pertama. (first edition).
39184: RUS'AN, H., - Imam Al-Ghazali. Pengantar ilmu Tasauf. First edn.
50786: RUSH, JAMES R., - Opium to Java. Revenue Farming and Chinese Entrepreise in Colonial Indonesia 1860-1910. [First edition].
9580: RUSLI MARZUKI SARIA, - Ada Ratap. Ada Nyanyi.
56610: RUSMAN, E., - Wings across Continents. [The Royal Dutch Airlines, K.L.M., Amsterdam-Batavia line].
5036: RUSMAN, E., - Wings across Continents. [The Royal Dutch Airlines, K.L.M., Amsterdam-Batavia line].
56611: RUSMAN, E., - Wings across Continents. [The Royal Dutch Airlines, K.L.M., Amsterdam-Batavia line]. PORTFOLIO WITH TRACK-MAPS ONOYI.
13400: RUSSELL, L.(ED.), - The Saturday Book. 6th year.
53416: RUSSELL, JOHN, - Die Dochte von Macassar Südsee Novelle. [First German language edition translated from the original US edition by Lisa H. Löhns].
56878: RUSSELL OF LIVERPOOL, LORD, - The Knights of Bushido. The shocking history of Japanese War Atrocities. [Reprinted after the Dutton publ.]. ú
11966: RUSSIAN FURS TRADE CATALOGUE, - Sojuzpushina-Russian Furs.
46498: RUSSIAN ARMED FORCES UNIFORMS - - [A collection of 8 large sheets illustrating uniforms, badges and insignia of the Russiian Armed Forces].
45026: RUSSO JAPANESE WAR - - [Port Arthur Puzzle. A souvenir].
45675: RUSSO-JAPANESE WAR STEREO PHOTOGRAPHY - - The Russo-Japanese War - Russian Soldiers on the March, Manchuria.
45676: RUSSO-JAPANESE WAR STEREO PHOTOGRAPHY - - A Group of Japanese Soldiers resting, Tokio, Japan.
46895: RUSSO-JAPANESE WAR 1904-1905, - Oorlogskaart van den Russisch-Japanschen Oorlog. [Japan, Korea, Mantdsjoerije, Siberië, China. (subtitle on lower outer side]). Orig. issue.
5039: RUSTANDI KARTAKUSUMA, MH., - Heddie dan Tuti. Tonil satu-babak anak Muda.
55287: RUSTIGE, JAC. (RT ZWETHOUDER AMSTERDAM; ALDERMAN AMSTERDAM), - [PROGRAMMA]Opening Modewhow Amsterdam Bellevue 19 Juni 1939. Een inleidend woord van den Voorzitter. Opening van den Show door den Wethouder Jac. Rustige, namens B. & W. van Amsterdamn (Opening by the Alderman of Amsterdam Mr. Rustige). Defilé der Mannequins. [Eerste druk; First edition].
5040: RUTGERS, FR.L., - Idenburg en de Sarekat Islam. Orig.thesis [Amsterdam university].
56875: RUTGERS-HOITSEMA, M.W.H. (INTRODUCTION), - Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894-1919. [Eerste enige druk; First and only edition].
5044: RUTNIN, M. (EDITOR), - The Siamese Theatre. A collection of reprints from the journals of the Siam Society.
11653: RUTTEN, F., - Zigeuners en Zigeunermuziek. In:Haagsch Maandblad, 13-9, Sept. 1936.
44112: RUTTEN, L. & C.J. RUTTEN-PEKELHARING, - De omgeving der Balikpapan-Baai. Taken from:TAG, Tweede Serie, vol. XXVIII (1911).
55413: RUTTEN, L., - De Geologische expeditie naar Ceram, Zevende Verslag (Juni-Juli 1918). Bulletin No. 74. (7de Bullein der Ceram-expeditie). [Originele uitgave; Original edition].
37388: RUTTER, O., - Der Weisse Mekkapilger. Die Pilgerfahrt eines englishen Moslems von Sarawak nach Mekka. Transl. after the orig english edn.Triumphant Pilgrimage(London 1937).ourney from Sarawak to Mecca. 1st.
5050: RUTTER, O., - The Dragon of Kinabalu.
5051: RUTTER, O., - Triumphant Pilgrimage. An English Muslim's Journey from Sarawak to Mecca. 1st.
50458: RUWIEL MUNICIPALITY - - Kerk te Ruwiel 1950 [an original photograph].
54932: RUYGERS, GEERT [1911-1970], - Volkseenheid. [Eerste druk; First edition],
56533: RUYS, KEES (1955, TEXT) - MARCEL VAN EEDEN (1965-, DRAWINGS0, - Het Minangkabause Huis. pEerste enige druk; First and only edition].
47047: RUYS, K., - Javaanse Brieven. [Eerste druk/first edn.].
50985: RUYS-HEGER, H., - Djonoko. Eine Hindu-Javanische Heldensage. [Erste Auflage; First edition, thus].
38794: RUYTER, D.J., - Openteren. Orig.edn.
53248: RUZIUS, J.B., - Heilig Indië. [Eerste en enige druk; First and only edition].
53070: RWDOUW (PUBLISHER), - IETS: Het Hyperhobbyblad No. 14 [Mei 1967]. [Originele uitgave; Original publication].
48499: RYKBOEK [OR: RIJKHOEK], D., - Munson en Lyman. De Bloedgetuigen.
49121: RYLEY SCOTT, G., - Phallic Worship. A History of Sex and Sex-rites in relation to the religions of all Races from Antiquity to the present day. fIRST EDITION.
40696: RYLEY SCOTT, G., - Far Eastern Sex Life. An Anthropological, ethnological and sociological study of the Love relations, marriage rites, and home life of the Oriental Peoples. 3rd. imprint.
51354: RYÔJI NAKAMURA & R. DE CECCATTY, - Mille ans de Littérature japonais. Une anthologie du VIIe au XVIIe siècle. [Édition originale; Original edition].
13050: RYSER, H., - Das Berner Oberland. Eine heimatkundliche Stoffsammlung.
44278: SÁ, A. BASÍLIO DE, - A Planta de Cailaco 1727. Valioso documento para a História de Timor. Orig. edn.
5057: SÁ, A.B. DE, - Textos em Teto Literatura Oral Timorense, vol. I (all publ.).
7458: SAALBERG, E., - Cosmetica. Een leiddraad voor praktizeerende artsen. Transl. and edited into dutch from the orig. german by A.N. Nolst Trenité. 2e druk.
55756: SAALFELD, EDMUND - A.N. NOLST TRENITÉ (EDITOR/TRANSLATOR), - Cosmetica. Een leiddraad voor praktische Artsen. [First dutch language edition translated and edited after the original german language].
47857: SABA ISLAND WEST INDIES - - Fort-landing op Saba.
5045: SABAH- - Banci Perkidmatan Perdagang Terpilih (Census of Selected Service Trades) Sabah 1972.
5045: SABAH- - Banci Perkidmatan Perdagang Terpilih (Census of Selected Service Trades) Sabah 1972.
54883: SABAH TOURISM PROMOTION CORPORATION: - SABAH in East Malaysia, Land below the Wind [Covertitle]. [First editiion, thus].
13286: SABALOEDDIN ST. SINARO, - Tjerita Tomang Saka. (Sebuah dongeng tanah Minang[kabau]).
40296: SABANG HARBOUR EDUCATIONAL WALL PLATE - ZONDERVAN,H., - De Sabang-Haven op Poeloe Weh. Orig.edn.
11190: SABENA - - Indonesia.
56632: SABENA TRAVEL GUIDE TO INDONESIA: - SABENA Revue-Indonesia. [Eerste druk; First edition].
51576: SABURA IENAGA, - History of Japan. [Second revised edition].
51574: SABURA IENAGA, - History of Japan. [Second revised edition].
9455: SACHS, C., - World History of the Dance. Transl. by B. Schönberg after the orig. german. 1st english edn.
53013: [SACHSE, F.J.P.], - Seran [Ceram]. [Eerste druk; First edition].
55037: SACK, J., - Plantaardige voortbrengselen van Suriname. [Eerste druk; First edition].
9029: SADKA, E., - The Protected Malay States 1874-1895. 1st.
52435: SADKA, E. (EDITOR), - The Journal of Sir Hugh Low, Perak, 1877. [Original edition].
7459: SAEDELEER, E. DE - De Handweefkunst.
47462: SAFIOEDIN, ASIS - Kamus Bahasa Madura-Indonesia. Orig. edn.
53847: SAFIR COMPANY CAÏRO (PUBL.), - Safir Geïllustreerd WoordenboekArabisch-Nederlands/Nederlands-Arabisch. {Eerste druk; First edition].
41575: SAGARIN, E.(EDITOR), - Cosmetics. Science and Technology. First edn.
37659: SAHALESSY, D.O., - Satu Perdjuangan Jang Ditutup. Dobol tindisan Atas Kemerdekaan Bangsa Maluku. Memorandum.
50510: SAHER, E.A. VON - De Versierende Kunsten in Nederlandsch Oost-Indië. Eenige Hindoe-Monumenten op Midden-Java. [Eerste druk/first edition].
52753: SAHER, H. VON, - Emmanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten. Eerste druk. [first edn.].
52634: SAHETAPY, ABÉ [1953], - Minne Strijd voor de R.M.S. (Eerste druk; First edition].
56948: SAHETAPY, ABÉ (1953-), - Tawanan Gevangenschap]. Dat er Wegen begaanbaar worden gemaakt om elkaar wat voor ras dan ook beter te kunnen begrijpen en de accepteren. Dat er ook mogelijkheden zijn, om buiten deze muren die zo grauw zijn te blijven. [Eerste druk; First edition].
47466: SAID, M. IDE, - Kamus Bahasa Bugis-Indonesia. Orig. edn.
5065: SAID, MOH., - Atjeh Sepandjang Abad. Jilid Pertama (vol. I, All publ.).
39359: SAIFUDDIN ZUHRI, K.H., - Kaleidoskop Politik di Indonesia. Jilid I. First edn.
5066: SAIGON HARBOUR DRY-DOCK WORKS - HERSANT, H.(ENTREPRENEUR) - Port de Saïgon. Construction d'un Bassin de Radoub dans l'Arsenal de Saïgon au Moyen de Caissons Métalliques et d'Air comprimé. Plans et Dessins d'exécution proposé et mis en Oeuvre par H. Hersant.
51720: SAILINGS 1940 KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ - Dienstregeling der Koninklijke Paketvaart Maatschappij voor het Jaar 1940. Met afstandstabellen, bepalingen betreffende het bagage- en pakkettenvervoor en andere inlichtingen. [Originele uitgave; Original edition].
46703: SAIN, L[IA] DE, - Spelen met Kleding. [title on front wrapper]. Orig. edn.
7460: SAINSARD, A., - Costumes Folkloriques. Provinces françaises.
49690: SAINSBURY COLLECTION ON EXHIBITION - ROBERT F. SAINSBURY (INTRODUCTION), - Collectie Robert & Lisa Sainsbury; Collection Robert and Lisa Sainsbury. [Tentoonstellingscatalogues Rijksmuseum Kröller-Müller 6/8-21/10 1966; Exhibitioncatalogue State Museum Kröller-Müller].
47864: SAINT EUSTATIUS MOORING PLACE - - Landingsplaats of St: Eustatius.
45682: SAINT-EXUPÉRY, A. DE, - Lettre A un Otage. 102 éd.
45703: SAINT-EXUPÉRY, A. DE, - Écrits de Guerre 1939-1944 avec la Lettre À une Hotage et des Témoignages et documents. Préface par Raymond Aron. First edn.
47404: SAINT-EXUPÉRY, A[NTOINE] DE, - Lettres de Jeunesse 1923-1931. Préface de Saussino.
48243: SAINT NICHOLAS PROMOTION - - Vele van zijn lekkernijen koopt St. Nicolaas by Jansse. [slogan printed on lower outer wrapper].
42485: SAINT-SAËNS, C[AMILLE], - 3e Concerto pour Violon et Orchestre.
50232: SAINT-SAËNS, CAMILLE, - Havanaise pour Violon et Piano. Opus 83.
42082: SAINT-SAUVEUR-LORRAINE, H. DE & H. RORILLOT, - Mon vieux St. Cyr qu'en à t'on fait. 1700-1900. Orig. edn.
36422: SAINT LAURENT, Y[VES]. - D. VREELAND, R. HUYGHE (ET.AL.), - Yves Saint Laurent...by...
7461: SAINT-LAURENT, C. - Sittengeschichte der weiblichen Dessous. Transl. fr. the original french by W. sonntag.
8684: SAINT-YVES, G. - l'Océanie.
53926: SAINT MARY DEVOTION INCUNABLE LITURGY; LITURGIE MARIA DEVOTIE INCUNABEL: - Hypoliti [Martyr 235 A.D.] et sociorum eius. Collec. [Collecta = firs prayer of opening Holy Mass] : Ora nobis qms (quæsimus) ops (omnipotens) de (deorum) ut beati Hypoliti martir (martyris) tui sociorumque eius veneranda solemnitas et devotiones nobis augeat et salutem . Per Domini nomen.
52069: SAINT-PIERRE, J.H. BERNARDIN DE - W.N. PEYPERS (EDITOR; 1828-1895), - Paul en Virginia. Naar het verhaal van Bernardin de Saint-Pierre bewerkt door Wilhelmus Nicolaas Peypers. [Dutch language edition, edited after the french original Paul et Virginie].
55405: SAITO VAN NAGASAKI [=K. SAITO] - C.S. (EDITOR), - Jiu Jitsu. De Geheime Kunst van Zelfverdediging der Japannezen waarbij kracht noch lichaamszwaarte Elfde druk [[11th edition].
7465: SAITO, R. - Japanese Coiffure. Translated by M.G. Mori. First edn.
47668: SAJEKTI PUJOSUWARNO & SUGIARTONO, - Bimbingan Keluarga. (First edition).
48551: SAKADE, F. (GENERAL EDITOR), - A Guide to Reading & Writing Japanese. The 1,850 basic characters and the Kana Syllabaries. Revised edition.
36465: SAKHAI, E., - De geschiedenis van het Perzische Tapijt. Transl. fr. the orig. english by G. Boer.
7467: SALADRIGAS, F.C., - Análisis de Tejidos. Reconcimiento anàlisis de Fibres textiles. Hilos y Tejidos.
13099: SALE CATALOGUE ANTIQUARIAN BOOKS - - Catalogus van Antiquarische Werken, Natuurlijke Historie (Dierkunde).
10893: SALES MANAGEMENT - ALBERT HEIJN N.V., - Super-Spectief. Voorlichtingsblad voor de S.M.B.L (Supermarkt Bedrijfs Leider).
10863: SALES MANAGEMENT - METT, H. & F. REMBOR, - Warenverkaufskunde für den Lebensmittel-Einzelhandel. 7. neubearb. Aufl.
9842: SALES PROMOTION-E. WHEELER (TRANSL.), - Zeg het met Woorden. Geslaagde verkoopzinnen.(Tested Sentences that Sell)[by E. Wheeler]
10185: SALES PROMOTION-QUINT, F.A., - So sollten Verkäuferinnen sein. Geheimnisse ihrer Verkaufserfolge.
10190: SALES PROMOTION/DISTRIBUTION- - Een en ander over het belang van een Bestudeering van het Distributievraagstuk.
9838: SALES PROMOTIONAL COURSE- - Verkoopkunde.Cursus uitgaande van het Nederlandsch Instituut voor Vakopleiding van Kruideniers.(N.I.V.A.).
36479: SALGARI, E., - De Oost-Indische Zeeroovers. Een verhaal voor jongens. Transl. after the orig. Italian by F.J. Hoffman.
36479: SALGARI, E., - De Oost-Indische Zeeroovers. Een verhaal voor jongens. Transl. after the orig. Italian by F.J. Hoffman.
36479: SALGARI, E., - De Oost-Indische Zeeroovers. Een verhaal voor jongens. Transl. after the orig. Italian by F.J. Hoffman.
12037: SALIM, I.M.F., - Vijftien jaar Boven-Digoel. Concentratie-kamp in Nieuw Guinea, bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid. Orig. edn.
53957: SALIM, HADJI AGOES, - Meningkat ke- Kemerdekaan 100%. [First edition].
53089: SALIM, HADJI AGUS, - Djedak Langkah Hadji A. Salim pilihan karangan utjapan dan pendapat beliau dari dulu sampai sekarang. [First edition].
5069: SALLACARO, G., - Continent Perdu. [Bali, Sumatra, Borneo].
5070: SALLEH SULONG (ENCHE), - Sabah Budget 1969. A review of Economic and social progress and achievements in 1968.
7468: SALLES, G. (INTROD.), - La Tapisserie Française du Moyen Age à nos Jours. Exhibition catalogue Palais des Beaux Arts Bruxelles Janvier-Février 1947. 2e. éd.
56154: SALLEVELDT, HENK, - Het Woordenboek van Jan Soldaat in Indonesië. [Eerste druk; First edition].
56665: SALMA, - Kamus umum Lengkap. Belanda-Indonesia/Indonesia-Belanda. [Cetakan pertama; First edition].
39211: SALMA, - Kamus umum Lengkap. Belanda-Indonesia/Indonesia-Belanda. Orig.edn.
5072: SALMOEN, M.A., - Asmara Dahna. (Awit basa Djawa-koena disalin kana basa Walanda koe R. Ng. Dr. Poerbatjaraka).
43893: SALMON, C[LAUDINE), - Le moment Sino-Malais de la littérature Indonésienne. Orig. edn.
39225: SALOMBE, C., - Bahasa toraja saqdan proses morfemis kata kerja. Reprinted after the orig. thesis Jakarta Universitas Indonesia 1978.
39016: SALOMÉ(PS.), - Licht uit Duisternis. Een verhaal uit Indië. Orig. edn.
13431: SALOMONS, T.(TEXT) & J. MOLENAAR (MUSIC), - Voor School en Huis. Zes Kinderliedjes met gemakkelijke piano-begeleiding. Orig. edn.
5074: SALOMONS, A., - Ballingen. First edn.
53260: SALOMONSON, H. [PSEUD.: MELIS STOKE, 1892-1942], - De Reis zonder Einde. Roman. [eerste druk; First edition].
39463: SALSI, C. (ED.), - Nobili Intrecci. La collezione di Merletti della Machesa Viola Cambiaso Peirno. Orig. edn.
40196: SALVOTTI, T., - Juden in Ostasien. In deutscher Bearbeitung von Georg Haller.
55443: SAMBEEK, GOEDFRIED VAN, - I Made SuritaPainter of Bali. [First edition trams;ated by Karin Beks]. ].
46756: SAMEJIMA, M. (PHOTOGRAPHER), - Nude in Hill.
46757: SAMEJIMA, M. (PHOTOGRAPHER), - Nude in Flower. Orig. edn.
9288: SAMET, A., - Pictorial Encyclopedia of Furs. From animal land to Furtown. Combined volumes I, II and II. Completely revised.
45658: SAMOA STEREO PHOTOGRAPH - - Almond Tree and Native Dwelling, Samoa.
45659: SAMOA STEREO PHOTOGRAPHY - - A native stove, Samoan Islands.
45671: SAMOA STEREO PHOTOGRAPHY - - A Home in the Samoan Islands.
45672: SAMOA STEREO PHOTOGRAPHY - - An American residence, Apia, Samoa.
48923: SAMPOERNO SAMINGOEN (INTRODUCTION), - Album Arsitektur tradisional Lampung, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tengara Timur; Album of Traditional Architecture Lampung...[First edition].
43764: SAMPSON PRESON, P., - Printed Cottons at Old Sturbridge Village. Orig. edn.
52538: [SAMUEL, J.J.], - Het honderjarig bestaan van de Landhuur in de Vorstenlanden. Offprint from:Soerabaiasch Handelsblad.
45670: SAN FRANCISCO STEREO PHOTOGRAPHY - - Boys in Blue leaving San Francisco for the Philippines.
45673: SAN DIEGO STEREO PHOTOGRAPHY - - A Mexican Border Town, near San Diego, Calif.(sic!).
55428: SAN NICOLAS ARUBA LAGO ESSO REFINERY FACILITIES: - This is LAGO. [Aruba Refinery Facility San Nicolas]. [First edition].
5079: SANCAYA, H.R. - 17 lagu Perjuangan.
10819: SANCHEZ-NODLE, LUIS A., (ED.), - Santo Domingo Hoy! Vol. I No. 1.
51640: SANDE, J.S. (EDITOR/PUBLISHER), - Toraja in Carving's [Sic!]. [Cover title]. [First editon].
5080: SANDENBERGH MATTHIESSEN, C. - Het Koloniaal Vraagstuk van het Uur, met eenige stellingen nader toegelicht.
7472: SANDERS, E. - Practical Face Treatment and Natural Beauty. Orig. edn.
37486: SANDERS, F.B., - Groote Leercursus voor Zelfonderricht in de Maleische Taal, ten dienste van hen, die zich willen bekwamen in het Gesproken en Geschreven Moderne Maleisch, in de spelling, zooals die officiël door het Ned.-Indisch Gouvernement is vastgesteld. [Eerste druk. First edition].
5083: SANDHU SINGH, K., - Early Malaysia. Some observations on the nature of Indian contacts with pre-British Malaya. With a comment by P. Wheatley. 1st.
56558: SANDICK, R.A. VAN (1855-1933), - Levensschets van M. Aboekassan Atmodirono (1860-1920). [Eerste druk; First edition].
38796: SANDICK, R.A. VAN, - Leed en Lief uit Bantam. Orig. edn.
7474: SANDOZ - -Nylosan-, Lanasyn-, ausgewählte Drimaren- und Artisilfarb-stoffe auf synthetischen Polyamidfaseren
7473: SANDOZ - -Solar- und Solar 3L-Farbstoffe
55882: SANDWIJK, G. G. VAN - P.J. ANDRIESSEN [EDITOR NEW EDITION], - Neerlands Roem; Vertellingen voor de Nederlandsche Jeugd uit het leven van eenige Beroemde Mannen die ons Vaderland heeft opgeleverd opnieuw bewerkt door P.J. Andriessen. [Second printing edited and revised by P.J. Andriessen].
41272: SANGAM OF SAIVA SWAMIS (THE), - Lord Ganesha. Benevolent Deity for the modern Hindu World. Orig. edn.
49441: SANGER, LETTU J.(KETUA) - B. SARUMPAET, A.R. HONRE, H.A. ZAIJANI, A. DAHLAN SALEH, BUT ROMPAS, PIET MERDUR AND AZIS LAREKENG (EDITORS), - Inilah Sulawesi Selatan & Tenggara. Pengambil inisiatif: Kolonel M. Jusuf Panglima Kodam XIV Hasanuddin. Disusun oleh Penerangan Daerah Militer XIV Hasanuddin dengan Bantuan Ipphos coy dan Djapen Prop. Sulselra. Dengan Sunan Redaksi.
56497: SANNASGALA, P.B., - A study of Sinhala Vocables of Dutch Origin. With Appendices of Portuguese and Malay/Japanese borrowings. [First edition].
43596: SANSOM, G.B., - Japan. A short Cultural History. Third impression.
8686: SANTA, E. DELLA, - Mélanésie.
8687: SANTA,E. DELLA - Les Collections Polynésiennes et Micronésoiennes des Musées Royaux d'Art et d'Histoire
53460: SANTAPAU, H. (S.J.) & Z. KAPADIA, - The Orchids of Bombay. [First edition].
41887: SANTEN, J.J. VAN, - De verdediting van Nederland en Nederlandsch-Indië. Offpr.fr.:Schuiling, Nederland, Handboek der Aardrijkskunde, 6e druk, II.
50591: SANTEN, C. VAN (DIRECTOR), - De Indische Courant voor Nederland 1949-1950.
56962: SANTEN, SAL (1915-1998), - Heden Kijkdag. [Tweede druk; Second impression].
43279: SANTHAGENS, J.J.R., - Verhandeling over Assurantie tegen de gevaren der Zee, met inbegrip der Molestrisico. Orig. edn.
5085: SANTOS OLIVEIRA LIBERATO, C. DOS, - Quando Timor foi notícia. Memorias.
49977: SANTOSO, AGUS - HARDJITO SAROSO (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Gasetir Nama-Nama Geografi Propinsi Kalimantan Barat. [Original edition].
12870: SANTY, H.W.TH. DE, - Blikken in de geschiedenis van de eerste periode der zending op Nieuw-Guinea.
5086: SANUSI, MANSOR BIN, - Simple Malay Grammar. 3rd edn.
41930: SAPPER, K., - Katalog der geschichtlichen Vulkanausbrüche. First edn.
43458: SARASATE, P[ABLO] DE, - Zigeunerweisen. Op. 20. Edition part August Wilhelmj.
5092: [SARASIN, F.], - Führer durch das Museum für Völkerkunde: CELEBES. [Erste Auflage/first edition].
5091: SARASIN, F. [] - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: SIAM. [erste Auflage/first edition].
7994: [SARASIN, F.], - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: SIAM. [Erste auflage, first edition].
8689: SARASIN, F. - Neu-Caledonien und die Loyalty-Inseln. Reise-Erinnerungen eines Naturforschers. 1st.
5093: SARASIN, P. & F., - Reiseberichte aus Celebes. Offpr.fr.:Zeitschrift der Geschichte der Erdkunde zu Berlin, XXIX Bd.(1896).
54813: SARAWAK SHELL BERHAD GUIDE: - Making out in Miri. A companion booklet to Jungle jaunts. [First edition].
9772: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1954.
9775: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1958.
9776: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1959.
5099: SARAWAK CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM, I. - [As held in conjunction with the 25th anniversary of Independence].
47955: SARAWAK INDEPENDENCE 1976 - - Bangunan dewan untdangan Negeri Bangunan pentadbiran Lapoau Sarawak Ogos 1976. Original edition.
5103: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 3 to commemorate the Museum's 100th Anniversary, Year of Heritage and 20th Anniversary of Independence.
5104: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. II: Malay, Melanau and Bidayuh Cultural Heritage Seminars held in conjunction with 25th anniversary of Independence.
5105: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. III: Orang Ulu Cultural Heritage Seminar held in conjunction with the 25th Anniversary of Independence.
5106: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. IV: Iban, Chinese and Indian Cultural Heritage Seminars held in conjunction with 25th Anniversary of Independence.
9778: SARAWAK - Political and Economic Background. Prepared by The Information Department RIIA.
43704: SARAWAK - - Colourful Scenery of East Malaysia. [Sarawak]. (title on front wrap.).
9772: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1954.
9773: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1955.
9774: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1957
9775: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1958.
9776: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1959.
9777: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1961/Sarawak Annual Report 1961.
13523: SARAWAK ANNUAL REPORT - 1953.
5099: SARAWAK CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM, I. - [As held in conjunction with the 25th anniversary of Independence].
36162: SARAWAK GAZETTE - YUSOFF BIN HAJI HANIFAH(CHIEF EDITOR), - Sarawak Gazette.
47955: SARAWAK INDEPENDENCE 1976 - - Bangunan dewan untdangan Negeri Bangunan pentadbiran Lapoau Sarawak Ogos 1976. Original edition.
5103: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 3 to commemorate the Museum's 100th Anniversary, Year of Heritage and 20th Anniversary of Independence.
5104: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. II: Malay, Melanau and Bidayuh Cultural Heritage Seminars held in conjunction with 25th anniversary of Independence.
5105: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. III: Orang Ulu Cultural Heritage Seminar held in conjunction with the 25th Anniversary of Independence.
5106: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. IV: Iban, Chinese and Indian Cultural Heritage Seminars held in conjunction with 25th Anniversary of Independence.
48781: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - HARRISSON, TOM (EDITOR], - The Sarawak Museum Journal, New Series.
9778: SARAWAK - Political and Economic Background. Prepared by The Information Department RIIA.
12303: SARAWAK INFORMATION SERVICE - - INFORMATION on Sarawak.
43268: SARAWAK TIMBER PROMOTION - - Commercial Timber Species in Sarawak. Supply: Potentially available in semi-processed form. Orig. edn.
43267: SARAWAK TIMBER PROMOTION - - Commercial Timber Species in Sarawak. Supply: Less available, special order required. Orig. edn.
43266: SARAWAK TIMBER PROMOTION - - Commercial Timber Species in Sarawak. Supply: readily available. Orig. edn.
53569: SARAWAK REINFOREST PROTECTION MOVEMENT: - The Battle for Sarawak's Forests. [First edition].
49752: SARDJAN ALIAS KARTOSOEDIRDJO, - Kètab Elmo Bhoemè Indjila-Nederland.
36813: SARDJASOEMANTRI, K., - Study-Service as a subsystem in Indonesian higher Education. Orig. thesis [Leyden university].
36814: SARDJASOEMANTRI, K., - Problems of Expansion versus consolidation of Higher education in Southeast Asia.
9898: SAREIJS, J.B.A., - De Islam op Java.
41614: SAREKAT ISLAM - - Overzicht van de kwestie der Centraal Sarekat-Islam in het jaar 1921. Orig [and restricted] edn.
41613: SAREKAT ISLAM - - Derde Nationaal Congres, 29 september-6 october 1918 te Soerabaia. Orig [and restricted] edn.
41612: SAREKAT ISLAM - - Tweede Nationaal Congres, 20-27 october 1917 te Batavia. Orig [and restricted] edn.
41611: SAREKAT ISLAM - - Eerste Nationaal Congres, 17-24 juni 1916 te Bandoeng. Orig [and restricted] edn.
41610: SAREKAT ISLAM - - Bescheiden betreffende de Vereeniging Sarekat Islam. Orig [and restricted] edn.
8690: SARGENT, W. - People of the Valley.
47899: SARIA, J.A., - Suatu Survey Mengenai Gereja Toraja Rantepao. Orig. edn.
37668: SARJI, A. [BIN ABDUL HAMID], - P. Ramlee. Erti Yang Sakti. Orig. edn.
36723: SARRE, F. & H. TRENKWALD, - Oriental Carpet designs in full color. [concise] re-issue after the edn. 1926 & 1929.
46295: SARS, P., - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd. [Eerste druk/First edn.].
37582: SARTONO KARTODIRDJO - MARWATI DJOENED POESPONEGORO & NUGROHO NOTOSUSANTO, - Sejarah Nasional Indonesia. Vol. I: Jaman Prasejarah di Indonesia.
55968: SARTORIS, ALBERTO, - Lysbeth Doyer. [Edition originale; First edition].
5109: SARWANA, B., - Serat Sandi Oekara Maladjeng toewin Djawi Sarana Gambar Kaotak-Atik Déning.
46205: SASEK, M., - Paris is Paris. Orig. edn.
42356: SASS, L., - Das Geheimnis auf der Violine und dem Cello in kurzer Zeit einen schönen, blühenden, das Orchester beherrschenden Ton und eine unfehlbares, rhythmisches Stakkato, durch direkte Ausbildung der betreffenden Musikelpartien zu bekommen. 4. Aufl. (4th edn.).
37784: SASSEN, D., - Maastricht. First edn.
5110: SASTRAATMADJA, R.RG., M. SOEMAWIDJAJA & SOERIA DI RADJA - Ganda-Sari
53052: SASTRAATMADJA, R. & A. SCHYUIT, - Padjar: Boekoe pikeun Oerang Soenda noe rek ngami-mitian diadjar Basa Walanda. Djilid I & III [of 3]. [Tweede druk; second edition].
56572: SASTRAATMADJA, R. RG. - M. SOEMAWIDJAJA, - Boekoe Batjaan Pikeun Klas II di Sakola Soenda. Djilid Ka 1 [Tjet. ke 1; First edition].
10014: SASTRASOETARMA, RD. NG., - Serat Pandji Remeng oetawi Pandji Srimaja. Mirid Saking Pakem Ringgit Gedog.
8129: SASTRAWIDAGDA, S., - De Ontwikkeling der Handelspolitiek van Japan. Orig. thesis [Leyden university].
50163: SASTROWARDOJO, M. TRAJONO, - Rama dan Sinta. Cet. V [5th edition].
5115: SASTROWARDOJO, S.(MAS) - Tjampoer Bawoer I-II
5116: SASTROWARDOJO, S.(MAS) - Ajo Matja! Pt
53209: SASTROWARDOJO, S. - Siti Karo Slamet, I. [Original edition].
53595: SATARI, S. (EDITOR/COMPILER), - Pra Seminar Penelitian Sriwijaya, Jakarta 7-8 Desember 1978. Proyek Penelitian dan dan Penggalian Purbakala. [First edition].
49768: SATÉHA, NJ., - Menéngok Nénék Sakit. [Cover title; Cet. 6, I]. [Original edition].
49767: SATÉHA, NJ., - Batu belah, Batu bertangkup. [Cover title; Cet. 6, I]. [Original edition].
49766: SATÉHA, NJ., - Radja Lalim, Radja Disanggah, Radja Adil, Radja Disempah. [Cover title; Cet. 6, I]. [Original edition].
49765: SATÉHA, NJ., - Keris Pusaka. (Cet. 6, I) (Cover title).
5117: SATHER, C., - Iban Agricultural Augury;
53004: SATIONARY - BRIEFHOOFDEN/BRIEFPAPER-DUTCH MANUFACTURERS STATIONARY DESIGN - [Decoratieve ontwerpen van Nederlandse Briefhoofden; Dutch designed Manufacturers Stationary, 1935s.].
12020: SATJADIBRATA, R., - Oendak-oesoek basa Soenda.
5118: SATJADIBRATA, R., - Wawatjan Soelandjana. (Karangan noe Ditoelis djaman baheula, noe Disimpen di Gedjong Gadjah.
46620: SATJADIBRATA, R., - Kamus Basa Sunda. (Katut Ketjap-ketjap Asing nu geus ilahar). Tjitakan ke2 [2nd. edn.].
56408: SAUERESSIG, IDO EDUARD, - Voor welk Volk en wiens Vaderland? [Tweede herziene druk; Second revised edition].
54790: SAULNIER, TONY & MARCEL BISIAUX, (COLLABORATION), - Headhunters of Papua. [First engliswh language edition, translated from the original french Paris 1961, by Margaret Shenfield].
9596: SAUNDERS, G.(INTROD.), - Classic Gift Wraps. English Chintz Floral Designs, from the Victoria & Albert Museum. repr. (1st: 1988).
47697: SAUVAGE, M., - Les Mémoires de Joséphine Baker. [Édition originale/orginal edition).
53742: SAUZA, JAMES DE, HARRIET RONNER (EDITOR), - ANANSI en Broeder Tijger. [Second dutch language edition, translated from:Brother Anansi and the Cattle Ranch, by Ernst van Altena].
7475: SAVAGE TRUST, D., - Skin Deep. An introduction to Skin Camouflage and Disfigurement Therapy. Forew. by O. Gille. First edn.
8691: SAVILLE, W.J.V., - In Unknown New Guinea.
53958: SAVINGS-BOX DUTCH EAST INDIES POST SAVINGS-BANK: - Post Spaarbank in Nederlandsch-Indië [covertitle]; Het Geheim van Succes Deel 1 [title on spine].
53448: SAVITRY, F. HENLE, THEDA ET EMERSON HALL (PHOTOGRAPHERS). - NUS [NUDES]. Photograpies Originales de Savitry, F. Henle, Theda & Emerson Hall. [Première édition; First edition.
5122: SAVORNIN LOHMAN,A.F. DE - (ed
44548: SAVORNIN LOHMAN, A., - Smarten. First edn.
39096: SAVORNIN-LOHMAN, A. DE, - In den Opgang. Boek voor jonge meisjes. Orig. edn.
44548: SAVORNIN LOHMAN, A., - Smarten. First edn.
55250: SAWOR, Z.ACHARIAS (1937-2013), - Ik ben een Papoea. Een getuigeverslag van de toestanden in Westerlijk Nieuw-Guinea sinds de gezagsoverdracht op 1 oktober 1962. Preface by J.H. Scheps. [Eerste druk; First edition].
51238: SAX, ANGELO (1886-1912), - ANGELO SAX 1886-1912. [printed cover title].
41576: SAYER, CHL., - Mexican Costume. Orig. edn.
36942: SAYERS, DOROTHY L., - Kuasa Dunia. Sandiwasra Radio.
54062: SAYERS, J.C. [PROPIETOR HOTEL DE PROVENCE, BATAVIA], - Original coloured lithographed PORCELAIN Promotional Trade Card Hotel De Provence, Batavia-City. [Laer called: Hotel des Indes]. [Originele uitgave; Original issue, NOT circulated].
51060: SBIEREBM W, (PREFACE), - Kees Jansen, Beeldhouwer. [Eerste druk; First edition].
5125: SCANLON, B., - Sarawak in the MUSEUM. Revised edn. (1st 1961).
41389: SCARLETT, J.D., - The Tartan-Spotter's Guide. First edn.
42122: SCHAAF, H. & L. VAN DER (COMPILERS), - Almanak 1979.
55617: SCHAAKE-VERKOZEN, CÉLINE - Batikken als versierings-techniek voor iedereen. Een eenvoudige handleiding tot het batikken op stoffen, papier, hout, leer en andere materialen. [Eerste druk; First edition].
53821: SCHAAKE, JOHAN, - Uit het Wonderrijk der Schimmen. Handleiding tot het maken en vertonen van een Schimmenspel. [Eerste druk; First edition].
52976: SCHAAP, K., - Van Nachtwacht tot Dagtaak. [Eerste druk; First edition].
5128: SCHAAPVELD, H., - Cultuurondernemingen als Steunpunten voor de Missioneering.
48315: SCHAARS, A.H.G., - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten. De Mens en zien Huus. Orig. edn.
39682: SCHAARS, A.H.G., - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten.
46250: SCHAARSCHMIDT, R. (ED.). - Der Vigogne- und Streichgarnspinner der Haar-, Woll- und Baumwollspinnerei und -Spulerei. Orig. edn.
44995: SCHACHENMAYR, - Lehrbuch der Handarbeiten aus Wolle. 2. Aufl. [2nd. edn.].
7476: SCHACKNAT, K., - Marta de Wit. Aan Blikken overgeleverd/Den Blicken Ausgeliefert/On Display, exposed to the gazing Eye. Kleding/Kleidung/Clothing.
41607: SCHADEE, M.C., - Het Strafrecht der Dajaks van Tajan en Landak. Taken fr.:BKI, vol. 66-2.
5129: SCHADEE, M.C., - Bijdrage tot de kennis van den Godsdienst der Dajaks van Landak en Tajan, B: Het Babalian.
5131: SCHADEE, W.H.M. - Geschiedenis van Sumatra's Oostkust. [Eerste druk/first edition].
42736: SCHADEE, W.H.M., - De uitbreiding van ons gezag in de Bataklanden. Preface by M. Joustra. Orig. edn.
48855: SCHADEWALDT, H. (EDITOR), - Die polnische Greueltaten an den Volksdeutschen in Polen. Zweite ergänzte Auflage [second enlarged edition].
53293: SCHAEFER RUTLIDGE, CHARLES, - Guide to Queensland. Compiled from Official and Private Records, with the recognition of The Hon. Sir Horace Tozer. [First edition].
44574: SCHAEFFER, CLAUDE E., - The Story of the Blackfoot Indians. A brief historical sketch of the Blackfoot Indian Nation. 2nd. edn.
55614: SCHAEPDRYVER, E. DE (S.J.), - De Boksers. [The Boxer uprising]. [Eerste druk; First edition].
49902: SCHAEPMAN (TEXT) - H.J.J. VAN BREE (COMPOSER), - Het Koningslied, Herinnering aan het Zilveren Jubelfeest van Z.M. Willem III1849-1874. [Originele uitgave/original edition].
42587: SCHÄFER, R., - Terug naar Fukuoka 14. Krijgsgevangene in Nagasaki. 2nd. impression after the original japanese edn. 1983.
46529: SCHAGEN, J.C. VAN, - Naaldjes en Nietsjes. [Eerste druk/first edn.].
13067: SCHAIK, D.C. VAN, - The old Town of Maastricht and the Caves of Mount St. Peter.
13068: SCHAIK, D.C. VAN, - Maastricht en de Sint Pietersberg.
13069: SCHAIK, D.C. VAN, - De Onderaardse Gangen in de Sint Pietersberg.
55258: SCHAIK B.A. VAN (INTROD.), - Hoe raak ik thuis.. in ons glazen huis. (title on upper wrap.). [Eerste Druk; First edition]..
8692: SCHAKELS OVER NIEUW-GUINEA... - 1952-1954
55551: SCHALIJ, M.A., - Raffiawerk. Prettige werkjes voor bezige handen voor oud en jong. lEerste druk;First edition].
56923: SCHALK, ARTHUR VAN, - Colonial Control and Peasant resources in Java. Agricultural Involution reconsidered. [Original dissertation Amsterdam Municipal Univerity].
43637: SCHALKWIJK, M.J.A.M.,(PREFACE), - Johan Schwencke Prijs 1995. Orig. edn.
41502: SCHALLER, A. (TEXT) & TEDDY MOON (MUSIC), - Marché des Poilus.
50693: SCHAMHARDT, F., - Willem Walraven. Op de Grens (Novelle); De Clan (novelle); Brieffragmenten; [Eerste druk; First edition].
7478: SCHAMS, J., - Handbuch der Weberei. Ein Lehr-und Hilfsbuch zum Selbstunterricht für Fabrikanten, Betriebsbeamte, Weibereileiter, Wertführer und Arbeiter aller Branchen der Weberei sowie für Manufakturwarenkaufleute, Flechter, Färber und Appreteure. 5th considerably enlarged & revised edn.
43220: SCHANK, G., - Rassen-Völker-Menschen. Eine Anthropologische Untersuchung zur Nietsches Philosophie/Rassen-Volken-Mensen. Een anthropologisch onderzoek inzake de filosofie van Nietsche. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Wijsbegeerte. Orig. thesis (Nijmegen University).
5133: SCHÄRER, H., - Die Gottesidee der Ngadju Dajak in Süd-Borneo. Orig. thesis [Leyden university].
5135: SCHÄRER, H., - Die missionarische Verkündigung auf dem Missionsfeld.
7479: SCHARF, R. & H. GOLOMBECK - Unsere Kleidung
43993: SCHARN MACHINERY & TOOLS PRICE CATALOGUE - - C.G. Scharn. Werkzeuge und Werzeugmaschinen Zittau. Orig. edn.
55275: SCHARP, J., - Oudheid- en Geschiedkundige Verhandeling over de BEFFEN of HALSKRAGEN, inzonderheid der Kerkelijken, voorgelezen in de Rotterdamsche Maatschappij 'Verscheidenheid en Overeenstemming'...
5136: SCHARTEN, C.TH., - De arbeid der Rhijnsche Zending op Borneo.
51139: SCHAT, PETER, J.B. METZ (IMPRESSUM) - PROVO CARTOONS - RONALD - MIDAS, TOPOR - WILLEM (ET.AL., CARTOONISTS), - God, Nederland & Oranje. Halfmaandelijks. [Originele uitgave; Orifinal edition].
40943: SCHAUER, G., - Ausnähschule. [A collection of original thin-thread patterns for art-needlework].
48297: SCHAZMANN, P.E., - Charles Dickens in der Schweiz. [Translated after the original french by Bee Juker] [first german language eiditon].
5138: SCHEBESTA, P., - Die Urwaldzwerge von Malakka (Hinter-indien). In:Die katholische Missionen, vol. 55-3.
5140: SCHEBESTA, P., - Among the Forest Dwarfs of Malaya. Transl. from the German by A. Chambers.
5137: SCHEBESTA, P., - Bei den Urwaldzwergen von Malaya.
5139: SCHEBESTA, P., - Orang-Utan. Bei den Urwaldmenschen Malayas und Sumatras. [Original Ausgabe/original edition].
56499: SCHEEL, E. - O. LANGE, - Kosmetik ohne Geheimnis. Ein Nachschlagewerk der Modernen Schönheitspflege mit Rezepten...[Erste Auflage; First edition].
43951: SCHEEN, P[IETER], JR., - Pieter A. Scheen b.v. Catalogus Zomertentoonstelling 1976. Romantische en Haagse School, 29 Augustus-4 September 1976.
53504: SCHEEPMAKER, H.J., - Aan he raam. Een kleine reeks Sonnetten. [Eerste druk; First edition].
37112: SCHEERS, J.F. (PREF.), - Djokjakarta. Orig. & only edn.
57079: SCHEFFER, T., - Kuur en Natuur. Drainage doe het goed! [Eerste druk; First edition].
52593: SCHEFFER, H.J., - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en Dagbladpers. [Eerste druk; First edition].
54564: SCHEFOLD, R., - Speelgoed voor de Zielen. Kunst en Cultuur van de Mentawei-eilanden. [Exhibition Museum Nusantara, Delft/Museum Rietberg/Zürich]. [Eerste druk; First edition].
8693: SCHEFOLD, R. - Versuch einer Stilanalyse der Aufhängehaken vom Mittleren Sepik in Neu-Guinea.
40463: SCHEFOLD, R. - J.W. SCHOORL & J.TENNEKES, - Man, Meaning and History. Essays in Honour of H.G. Schulte Nordholt. Orig.edn.
5144: SCHEFOLD, R., - Religious Involution. Internal change and the consequences in the Taboo system of the Metawaians. Repreinted from:Tropical Man, Vol. V-1972-1973.
46239: SCHEFOLD, R., - Religiöse Vorstellungen auf Siberut, Mentawei (Indonesien). [Offprint from:Anthropos, International Review of Ethnology and Linguistics, vol. 68, 1973].
11410: SCHEFOLD, R., - The culinary code in the Puliaijat Ritual of the Mentawaians. Offpr.fr.:BKI, 138-1.
11412: SCHEFOLD, R., - The Unequal brothers-in-law; Indonesia as a field of anthropological study' and the case of Mentawai. Offpr.fr.:BKI, 142-1.
39777: SCHEFOLD, R.(SCI.EDITOR)(ET.AL.), - Indonesian in Focus. Ancient Traditions-modern Times. Orig. edn.
55356: SCHEIBLER, ROBERT (COMPILER/DIRECTOR), - Hundert Jahre Tee. West-östliches Bilderbuch zum 75järigen Bestehen der Firma J. Fr. Scheiber & Co., Hamburg [1896-1971]. [Original Ausgabe; Original first edition].
44535: SCHEIJEN, S (EDITOR), - Working for Diaghilev. Translated after the dutch edn. by Ted Atkins. First edn.
40564: SCHEIWE - CHRISTIE AUCTION CATALOGUE, - Sale catalogue Japanese Prints, Paintings, illustrated books and drawings from the collection of the Late Theodor Scheiwe, Part I. Sale-Catalogue Christie's New York, Tuesday, March 21, 1989.
56545: SCHELFHOUT, LODEWIJK (1881-1943). - Tête de Christ [Head of Christ]. Drypint. 15,9x17,7 cm.
46216: SCHELFHOUT, LODEWIJK (1881-1943). - Belle Ile. [an original dry needlepoint engraving].
46603: SCHELFHOUT, LODEWIJK (1881-1943) - E. VAN VRIJBERGHE DE CONINGH (TEXT), - Lodewijk Schelfhout 1881-1943. [Tentoonstellingscatalogus Cultureel Centrum Zandvoort, 27 november 1981 t/m 14 februari 1982]. Orig. edn.
47103: SCHELFHOUT, LODEWIJK (1881-1943) - D.J. VAN HAREN NOMAN (INTRODUCTION), - Lodewijk Schlfhout en tijdgenoten. [Catalogus van de tentoonstelling in het Oude Kerkje van Kortenhoef, 29 mei t/m 20 juni 2006].
56544: SCHELFHOUT, LODEWIJK (1881-1943). - Le Bateau. Drypint. 6,9x10 cm.
7480: SCHELHAAS, H. & B. MOLENAAR (EDS.), - Klederdrachten in Overijssel. Orig. edn.
46910: SCHELLART, A.I.J.M. & TH. DE VRIES, - Burchten en Kastelen. Stenen getuigen van onze historie. [Eerste druk/first edn.].
53451: SCHELPE, E.A.C.L.E., - An introduction to the South Arican Orchids. First edition.
10479: SCHELTEMA, A.M.P.A., - De ontleeding van het Inlandsch Landbouwbedrijf - J. VAN GELDEREN, De uitvoer van Inlandsche Landbouwproducten.
5145: SCHELTEMA, A.M.P.A., - Deelbouw in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Wageningen university].
52296: SCHELTEMA, A.M.P.A., - The Food consumption of the Native inhabitants of Java and Madura. Done into english by A.H. Hamilton. [First english language edition].
44870: SCHELVEN, TH. VAN, - Psychologie van het Kind. Een boek voor ouders en andere opvoeders. Derde, herziene Druk. [3rd. slightly revised edn.].
13398: SCHELVEN, A.A. VAN, - Van Hoepelrok tot Pruikentooi. De 18e eeuw bezien in 8 novellen...
7481: SCHELVEN, A.L. VAN - Onderneming en Familisme. Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming Van Heek & Co. te Enschede.
55986: SCHELVEN, T. VAN - L. BOUMAN (PREFACE), - Oorlogs Neurologie. Ervaringen over verwondingen van het Zenuwgestel en over Neurosen. [Eerste druk; First edition].
42984: SCHENDEL, A. VAN (INTROD.), - 5000 Jaar kunst uit Egypte uit de musea van Kaïro, Alexandrië en Leiden. [Tentoonstellings catalogus] Rijksmuseum Amsterdam, 16 oktober - 31 december 1960. 3e druk. (3rd. edn.).
5147: SCHENDEL, A. VAN, - Jan Compagnie. 1st.
56174: SCHENDEL, FIONA VAN, - Djolotigo. Ontginning en exploitatie van een particuliere Kffie-onderneming op Java. 1875-1898. [Eerste druk; First edition].
57071: SCHENDEL, A. VAN (PREFACE), - Opgegraven schatten uit de Volksrepubliek China. . [Eerste druk; First edition].
54324: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - De Nederlanden, een gedicht. [Eerste druk; First edition].
40877: SCHENK, R., - Zur Oberflächengestaltung und Siedelungskunde des hessischen Riedes. In:Jahresbericht des Frankfurter Vereins für Geographie und Statistik, year 78/79, 1912-1913/1913-1914.
5150: SCHENKEL, K. - Pembimbing Ketjil kedalam Al-Kitab
40668: SCHENKER, A.(INTROD.), - 30 Zionist Landmarks. Thirty documents from the Central Zionist Archives. Presented by the Organization and Information Department of the Wold Zionis Organization on the occasion of the Thirtieth Anniversary of the State of Israel.
48854: SCHENZINGER, K.A., - Der Hitlerjunge Quex. [225. - 244. Tausend/unveränderte Nachdruck der ersten Fassung 1932].
51388: SCHEPEL, A.F. (EDITOR), - Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk, West-Afrika1857-1858. [Eerste druk; First edition].
56088: SCHEPEL, MARJOKE - HUMPHREY GOES (COMPILERS), - NIEUWSBERICHT UITGAVE 2: Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949 [Volume 1-part 2, December 1988, discontinued].
56857: SCHEPP, S.M., - Achthonderd Gezegden en Verhalen onzer Rabbijnen uit de Afdeelingen Zer'aïm en Mõ'ed. Verklarend en berijmd. [Eerste druk; First edition].
5152: SCHEPPER, J.M.J., - Het Vonnis in de P.N.I.-zaak. First edn.
7483: SCHERER, H. & J.F. PERKÖNIG, - Brauch und Tracht in Österreich.
40701: SCHERER, J.A.B., - Young Japan. The story of the Japanese people, and especially their educational development. First edn.
7486: SCHERMER, A. (TRANSLATION), - Kragen, fouten aan kragen en reversvormen. Correcte Coupe en verandering van voorkomende fouten. Orig. edn.
7487: SCHERMER, A. (TRANSL.), - Fouten aan Vesten en Pantalons. Hoe deze ontstaan! Hoe deze veranderd kunnen worden! Hoe deze vermeden kunnen worden~Transl. after the compilation by the Schneidermeister.
37766: SCHERMERHORN, E.J.G., - De Fotografie in de Tropen. Een Practische Handleiding voor beginners en gevorderden.
56332: SCHERTEL, ERNST, - Der erotische Komplex. Untersuchungen zur Problem der paranomalen Erotik im Leben, Literatur und Bildnerei. [circa], Volume I (All published). [Erste Auflage; First edition].
49640: SCHEUER, W.PH., - Het Grondbezit in de Germaansche Mark en de Javaansche Dessa. [Original Thesis Utrecht University].
8694: SCHEURMANN, E. - Samoa. Ein Bilderwerk.
54285: SCHEVENINGEN SEA RESORTPROMOTION: - SCHEVENIN GEN HOLLAND. (cover title). [Originele uitgave; Original edition].
53326: SCHEVENINGEN SEA RESORT: - Original monochrome picture postcard: Zeebad.
53325: SCHEVENINGEN SEA RESORT: - Original monochrome picture postcard: Garnalen visschen.
53323: SCHEVENINGEN SEA RESORT KURHAUS - - Original monochrome picture postcard illustrating Het Kurhausat Scheveningen.
47014: SCHIERBEEK, A. (EDITOR), - Onze Duinen. [Eerste druk/first edn.].
49620: SCHIERBEEK, A. (PREFACE), - Wandeltochten in en om 's-Gravenhage en Omstreken. [Eerste druk/first edition].
37162: SCHIEVEEN, A.P. VAN, - De Boekennood van modern Indonesië.
36705: SCHIFFER, N.N., - Navajo Weaving Today. Orig. edn.
5153: SCHILFGAARDE, P. VAN, - De Psyche van den Javaan - H. O[verbeck], Java in de maleische literatuur - W.F. STUTTERHEIM, Een fuselier uit de vorige eeuw als oudheidkundige; a.o. artt. Publ. in:DJAWA, jaargang 5-nr. 2(March-April 1925).
51056: SCHILLER, [F.], - Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie. [original program] [Original Ausgabe; Original edition].
41885: SCHILLER - PRIZE AWARD GYMNASIUM LEIDENSE, - Schiller's Werke, Siebenter Band.
52267: SCHILLER, A. ARTHUR, - The Formation of Federal Indonesia 1945-1949. [First edition].
52798: SCHILLER, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON (1759-1805), - Het Lied van de Klok. [translated into dutch after the original german Das Lied von der Glocke, by H.P. Dewald].
42019: SCHILLING, G., - Kosmische Curiosa. Alfabetische kennismaking met de bewoners van het Heelal. First edn. (thus).
5155: SCHILLING, T. - Tigermen of Anai. [ First english language edition,Ttansl. from the orig. dutch by E.W. Dickes. First english edn.
46000: SCHILLING, T., - Spoor, onze Generaal door zijn vrienden en soldaten. Orig. edn.
13408: SCHILPEROORT, T., - Zuiderzee-Silhouetten. Naar peilingen van G.S. Vlieger.
12830: SCHILSTRA, J.J., - Koekplanken. 3rd. edn.
46378: SCHILSTRA, J.J., - Schermerland. Mensen en Molens. [Eerste druk/First edn.].
49819: SCHILTE, J.B.M. (EDITOR) - A. DE VRIES (PREFACE), - Groot Batavia. [Eerste enige druk/first and only edition].
7489: SCHILTKAMP, J.B. (ET.AL.), - Bekijk het van beide kanten/Von beiden Seiten Betrachtet.
46974: SCHINCK, P.J.G., - 'En weer werd de vijand verslagen'. Dagboek Hein Peeters, Tjipanas 21 juli 1947. De Baarlose jongens in Indië 1945-1950. [Eerste druk/first edn.].
54275: SCHIPPER, K.A. (1906-1949), - Moderne Koloniale Staat en Moderne Zending. [Roginal Dissertation Groningen Public University].
54097: SCHIPPERS, WIM T., - Going to the Dogs. Een toneelstuk in vier bedrijven. [Eerste enige druk; First and only edition].
37059: SCHIPPERS, W., - De Wapenbroeders.
53115: SCHIPPERS, WIM T., - Kutzwagers. [Eerste druk; First edition].
53939: SCHIRMER, H. (EDITOR), - Die Technik der Kürschnerei. Das Standardwerk der Fellverarbeitung. [Original Ausgabe/original edition].
52795: SCHLECHTER, R.F.R., - Westafrikanische Kautschuk-Expedition 1899-1900. [Erstauflage; First edition].
52987: SCHLECHTER, R., - Die Orchideen: Ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. 3., völlig bearbeitete Auflage [3rd. completely revised edition].
53436: SCHLECHTER, RUDOLF, - Die Orchideen. Ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Handbuch für Orchideenliebhaber, Züchter und Botaniker. [Erste Auflage; First edition].
54724: SCHLEGEL, H., - De Vogels van Nederlandsch-Indië, beschreven en afgebeeld/Les Oiseaux des Indes Neérlandaises, décrits et figurés. [Eerste druk; First edition].
5159: SCHLERETH, E., - Indonesien. Die Menschen das Land, die Kultur und was die holländischen Räubern daraus gemacht haben. [Original Auflage; First edition].
53967: SCHLESIER, E., - Die Erscheinungsformen des Männehauses und das Klubwesen in Mikronesien. Eine Ethno-soziologische Untersuchung. [1e Handelsausgabe nach der original Dissertation 1934; First trade-edition after the original dissertation 1934].
50236: SCHLICHTING, S. (COMPOSITION), - Stettiner Kreuz-Polka [für Pianoforte].
49605: SCHLIEPMANN, H., - Die neuen Entwürfe zum Beliner Königlichen Opernhaus. [Original Ausgabe/original edition].
36575: SCHLIMGEMANN, R.C.(PREFACE), - Gedenkschrift ter gelegenheid van het Zestigjarig Jubileum van de Afdeling Arnhem en omstreken der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Programma van het Holland Festival Jubileum-Concert 29 Juni 1956.
36606: SCHMEDDING, B., - Mittelalterliche Textilien in Kirchen und Klöstern der Schweiz. Katalog.
5160: SCHMELZ, J.C.E., - Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum, III: Catalogus der Bibliotheek.
48630: SCHMID, C., - De Meloen en de Waterkruik. Twee leerzame verhalen voor de Nederlandsche Jeugd. Vierde druk [4th edition].
12356: SCHMID, C., - Eerste Hondertal Leerzame Verhalen voor Kinderen. Een Leesboek voor de Scholen. 11e druk.
36943: SCHMIDGALL-TELLINGS, A. & A.M.STEVENS, - Contemporary indonesian-english dictionary.
45963: SCHMIDT, A.M.G., - Weer of geen weer. Gedichten. Eerste druk. [first edn.].
45964: SCHMIDT, A[NNIE] M.G. - T. VAN BUUL & R. KUIPERS (COMPILERS), - Ziezo. De 347 kinderversjes. Eerste druk. [first edn.].
45709: SCHMIDT, ANNIE M.G., - Nieuwe Impressies van een simpele Ziel. First edn.
45710: SCHMIDT, ANNIE M.G., - Impressies van een Simpele Ziel, 3. Tweede druk. [2nd. edn.].
42895: SCHMIDT, K. -F.A. KHAN, E. BOEHRINGER, H. HÄRTEL (EDS.), - 5000 Jaar kunst in Pakistan. [Exhibition catalogue] Centraal Museum, Utrecht, 2 mei -7 juli 1963.
42344: SCHMIDT, M., - Het geheim van Naarden. Zwerftochct door een Matthäus-traditie. Orig. edn.
7490: SCHMIDT, A., - Fachkunde für Friseure und Friseurinnen. Leitfaden für Berufs- und Fachschulen. 4. bis 8. Aufl.
7491: SCHMIDT, A., - Fachkunde für Friseure und Friseurinnen. Leitfaden für Berufs- und Fachschulen. 15. u. 16. Aufl.
11974: SCHMIDT, H.J., - Alter Seidenstoffe.
7493: SCHMIDT, L. - Van Huid tot Leder
45608: SCHMIDT AUF ALTENSTADT, A. VON, - Jack's Gedenkschriften. Orig. edn.
49105: SCHMIDT, I., - Achigu mijn kleine Zusje. [Translated from the original german language edition Leny van den Berge] [derde druk/third edition/3. Auflage].
10319: SCHMIDT AUF ALTENSTADT, D. VON, - Bezoek van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië aan Bali. Uit het dagboek van...
9364: SCHMIDT AUF ALTENDSTADT, A. VON, - Van het Land van de Rijzende Zon. [Eerste druk; First edition].
56084: SCHMITT, R.W. (COMMITTEE-SECRETARY), - Komitee Rëunisten Insulinde Scholen Kris. Adreslijkst Oktober 2000. [Eerste druk; First edition].
41495: SCHMITT, A., - Die Alaska-Schrift und Ihre schriftlgeschichtliche Bedeutung. First edn.
416: SCHMITZ, L.(ED.), - Geboorteregeling en Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen in Nederland. Verslag van een studiedag.
41289: SCHMITZ, P., - Ägyptens Weg zur Freiheit. Orig. edn.
36663: SCHMITZ., H., - Bild -Teppiche. Geschichte der Gobelinwirkerei.
7494: [SCHMITZ, H.], - Les Tapisseries de la Cour Impériale de Vienne. Transl. from the original german into french.
37424: SCHMITZ, C.A.(HERAUSG.), - Kultur. Orig.edn.
5167: SCHMITZ, L. - De voorhof der Wellust. Roman. First edn.
9781: SCHMITZ, C.A. [], - Indonesien. Führer durch das Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde Basel. Exhibition catalogue 28.
41387: SCHMITZ, J.P.G., - Rechthistorische Bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, voornamelijk betrekking hebbende op het delict van Desertie. Orig. edn.
49584: SCHMITZ, P.G., - Rechtshistorische Bijdragen tot de kennis van het Materieele en Formeele Strafrecht van Toepassing op de dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, voornamelijk betrekking hebbende op het delict van Desertie. [[Original Thesis Utrecht
5166: SCHMITZ, C.A. (INTROD.), - Baststoffe und Gewebe. Ozeanien, Indien, Indonesien, Amerika. Exhib. Catalogue Museum of Anthropology Frankfurt am Main, 19 Aug.-2 Oct. 1966.
5168: SCHMUTZER, J., - Bijdrage tot de Kennis der Postcenomane Hypoabyssische en Effusieve gesteenten van het Westelijk Müller-gebergte in Centraal-Borneo. Orig.thesis [Amsterdam university].
5169: SCHMUTZER, J. & J.J. TEN BERGE, - Européanisme ou Catholicisme. [translated after the dutch original, first french language edition].
5170: SCHMUTZER, J., J.J. TEN BERGE & W. MAAS, - Javaansche Kunst. 2e druk.
57088: SCHMUTZER, J.I.J.M. 1882-1946), - Prof. Ernst Haeckel (1834-1919).
9830: SCHNACK, F. (ED.), - Das schöne Tier.
37597: SCHNEBBELIE, P.J.F.J., - Wegwijzer voor Katholieken die voornemens zijn naar Indië te vetrekken, en voor hen die van Indië naar Holland komen.(Wat u zeker weten moet, indien u zich in Nederlandsch-Indië gaat vestigen...title on upper wrap.). 2e uitgave (2nd.edn.[unchanged]).
41230: SCHNEEFUSS, W., - Deutschtum in Süd-Ost-Europa. Orig. edn.
51502: SCHNEIDER, A. - LASZLO SAPI, - Der Weg des Drachen (I) 19.. - 1988. [Die Drachenvariante, covertitle]. [Erste Auflage; First edition].
45469: SCHNEIDER & STEINAU ORTHOPAEDICS - - Die Kunst der technischen Orthopädie [title on front wrapper]. Orig. edn.
7496: SCHNEIDER, C. (ET.AL.), - Het Narrenschip. Catalogus bij de tentoonstelling in Bredevoort Boekenstad van 27 augustus-17 september 1994 in samenwerking met het Gutenberg-Museum te Mainz. Transl. fr. the german by H. Ruessink.
44424: SCHNEIDER, A., - Turia. 100 Jahre Dienst am Evangelium auf Nias. Orig. edn.
55777: SCHNEIDER, MAARTEN, - De voorgeschiedenis van de Algemeene Landsdrukkerij. [Original dissertation Leiden University].
37849: SCHNEIDERS, A.L., - Langs het Schrikdraad. FIRST edn.
45770: SCHNEIDERS, L. (CHIEF EDITOR)(ET.AL.), - ICODO INFO. Kwartaalblad over hulpverlening bij de problematiek van Oorlogsgetroffenen. Veertiende Jaargang nr. 1. Orig. edn.
45771: SCHNEIDERS, L. (CHIEF EDITOR)(ET.AL.), - ICODO INFO. Kwartaalblad over hulpverlening bij de problematiek van Oorlogsgetroffenen. Dertiende Jaargang nr. 3/4. Orig. edn.
5176: SCHNITGER, F.M. - Schönes Indonesien
44344: SCHNITGER, C. (ET.AL.), - Een bijzondere Brielse bruidsjapon. [a very special wedding dress from Brielle]. [and six other essays on fashion and dress]. Publ. in:Kostuum, 2004.
5175: SCHNITGER, F.M. - Forgotten Kingdoms in Sumatra. [First edition].
50631: SCHNITGER, F.M. - Forgotten Kingdoms in Sumatra. [Photomechanical reprint after the original 1937 edition].
8697: SCHODDE, R. & W.B. HITCHCOCK - Contributions to Papuasian Ornithology, I: Report on the Birds of the Lake Kutubu Area, Territory of Papua and New Guinea
53442: SCHOEL, W.F. (COMPILER), - Alphabetisch Register van de Adminisratieve- (Bestuurs) Adatrechtelijke indeeling van Nederlandsch-Indië Deel I: Java en Madoera. [Eerste druk; First edition].
54629: SCHOELLER, GUY - Bettina [=Simone Micheline]. [First english language edition translated from the french by Francisca Garvie].
42252: SCHOEMAKER, J.P., - Nederlandsch-Indische Krijgsverhalen. First edn.
42252: SCHOEMAKER, J.P., - Nederlandsch-Indische Krijgsverhalen. First edn.
48333: SCHOEMAKER, J.P. - Schetsen uit den Atjeh-Oorlog. Tweede herziene druk [second revised edition].
48423: SCHOEMAKERS, P. & B. VERVOORN (RECORDING AND STAGING), - Dwarsgetuygt. VOC- en Zeemansliederen. [Orig. printed version].
44309: SCHOEMBS, J., - Aztekische Schriftsprache. Grammatik (mit Lautlehre) Text und Glossar. Orig. edn.
43763: SCHOEN, W. VON, - Auf Vorposten. Unsere Kolonien im Weltkrieg.
41183: SCHOENHOLZER NICHOLS, TH. & I. SILVESTRI, - La Collezione Gandini. Merletti, Ricami e Cgalloni dal XV al XIX Secolo. [Catalogue of an exhibition Modena municipal Museum].
54574: SCHOENMAKER, WIM & PETER F.A. VAN DER NOORT, - Tussen leugels van Linnen: de bekendste vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog. [Eerste druk; First edition].
54533: SCHOEP, C.J. & H. MENKVELD, - Theorie van het Bakkersvak. [Negende uitgebreide druk; 9th enlarged edition].
54618: SCHOEP, C.J., - Van Leerling tot Bakkersgezel, tweede deel. Tweede druk [Second edition].
37852: SCHOEPPEL, F.A., - Kommerzielles Handbuch von Niederländisch-Indien. Orig. edn.
5186: SCHOKKING, H., - Tusschen polder en sawah. Orig. edn.
8826: SCHOLES, A. - Seven Continents
5187: SCHOLTE, L. (G.SIEBENHAAR-SCHOLTE), - Bibi Koetis voor Altijd. Orig.edn.
53947: SCHOLTEN, M.K. (COMPILER) & COMELLO, R. (PREFACE), - Tinkboekje 10 Jier Ny Heemstra State [1972-1982]. [Eerste druk; First edition].
5189: SCHOLTEN, H., - Heisses Singapur.
5188: SCHOLTEN, C. - De Munten van de Nederlandsche Gebiedsdeelen Overzee, 1601-1949. Orig.edn.
55061: SCHOLTZ-KLINK, G. (REICHSFRAUENFÜHRERIN], - Frauen helfen siegen. [1-50.000; First edition].
45848: SCHOLTZ, A. (ET. AL.), - Wie schrijft daar? Zesenzestig auteurs fotografische, biografisch en bibliografisch. Orig. edn.
41724: SCHOLTZ, W. & W. WILTERDINK, - Boerderijen kijken in Winterswijk. Orig. edn.
41879: SCHOLTZ, W. (ED.), - Max van Dam. Joods Kunstenaar 1910-1943. [with a preface by J.S. Jacobs]. Orig. edn.
40202: SCHOMBURGK, H. (ET.AL.), - Dscungelspur. Erlebnisse mit Elefanten. Orig. edn.
46319: SCHOMPER, P., - Indië vaarwel. De belofte van de eierboer, [Tweede druk/2nd. edn.].
52501: SCHÖNFELD, WENDELIEN (TRANSLATION/ILLUSTRATOR), - De Schipbreukeling. Een oude Egyptische vertelling. [Translated from the german edition by Kurth Sethe, Ägyptische Lesestücke, Darmstadt, 1959, into dutch].
9843: SCHOOL CURRICULUM- - Oslo Kommunale Handelsskole, Skoleplan.
7497: [ A SCHOOL TEACHER], - Weaving in Schools. Method of instruction and scheme of work. 2nd. edn.
51782: SCHOONDERMARK, J., - De bouw en de verrichtingen der Geslachtsorganen van de Vrouw [met] 3 beweegbare, gekleurde Platen van den vrouwelijken Geslachtstoestel.
51783: SCHOONDERMARK, J., - De bouw en de verrichtingen der Geslachtsorganen van den Man [met] 3 beweegbare, gekleurde Platen van den mannelijken Geslachtstoestel.
54730: SCHOONDOCHTER [= ANNETTA GERHARDA DOUWES DEKKER-POST VAN LEGGELO, 1870-1963], - De Waarheid over Multatuli en zijn Gezin. Een antwoord aan: Julius Pée , Menno ter Braak e.a. [Eerste druk; First edition].
43436: SCHOONENBERG, B., - De Poorten der Hel. Van Batavia tot Pakan Baroe. Veertig maanden slavenarbeid in Japanse gevangenkampen 1942-1945. Orig. edn.
5179: SCHOONEVELT, F. - Siti, het waroengmeisje. 5th/6th edns.
5180: SCHOONEVELT, F., - Siti, het waroengmeisje. 7e druk (7th edn.).
5181: SCHOONEVELT, G., - Lambon. Het meisje uit de Poeri. Een varhaal van Bali. 4e druk.
8698: SCHOONHEYT, L.J.A. - Boven-Digoel. 1st.
8699: SCHOONHEYT, L.J.A. - Boven-Digoel. 2nd revised & enl. edn.
49872: SCHOOR, F. VAN DE (EDITOR), - Boven Maaiveld; Hedendaagse Hoedenontwerpen. Tentoonstelling Museum Commanderie van Sint-Jan/Hoedengalerie Capello, 14-5 tot en met 29-6-97. [Eerste druk/first edition].
49282: SCHOOREL, A.F., - De Landbouwkundige Grondslag van Snoei en Pluk bij Assamthee. [Original Thesis Wageningen University].
51195: SCHOOREL, A.F., - De politieke invloed van Eduard Douwes Dekker op de Indische Samenleving. [Originele uitgave; Original edition].
47932: SCHOORL, J.M., - Mensen van de Ayfat. Ceremoniële ruil en sociale orde in Irian Jaya, Indonesia. [Original Ph.D. thesis Nijmegen University].
5192: SCHOOT, H.A. VAN DER, - Het Mimika- en Asmat-gebied (West Irian) voor en na de openlegging. Beleidsaspekten van een overgangssituatie/the Mimika and Asmat Area (West Irian) in retrospect and in prospect. Policy aspects of transition. Orig. thesis [Tilburg university].
3309: SCHOOTEMEYER, W. - Holland-Indië Marsch. Voor Harmonie en Fanfare.
53308: SCHOPHUYS, H.J., - Regional Development Corporation: Polderplan Kalimantan.The Problem of Marshreclamation in South-Kalimantan [Barito River basion, Indonesian Borneo]. [First edition].
38562: SCHÖPPEL, F.A., - Loetoeng Kasaroeng. Een Soendaneesche Legende. Vrij bewerkt naar den oorspronkelijken tekst...Translated [and freely edited] from the orig. german by M.L. Schöppel-Bik.
5185: SCHÖPPEL, F.A. (EDITOR), - Deutsches Jahrbuch für Niederländisch-Indien, 1928
8894: SCHÖPPEL, F.A. (EDITOR), - Deutsches Jahrbusch für Niederländisch-Indien, 1928. [Original Ausgabe; First edition].
5183: SCHÖPPEL, F.A., - Kommerzielles Handbuch von Niederländisch-Indien.
49527: SCHÖPS, P. & R. FRITSCHE, - Pelze. [Erste Auflage/first edition].
55368: SCHÖPS, PAUL & RUDOLF FRITSCHE, - Pelze. [1. Auflage; First edition].
38923: SCHOT, G., - Ons overzeesch bezit en de sociale quaestie. Sociaal-economische lezing.
41596: SCHOTEL, G.D.J. - Bijdrage tot de geschiedenis der Kerkelijke en Wereldlijke kleeding. Orig. edn.
56404: SCHOTERMAN, J.A., - Indonesische Sporen in Tibet. Lezing. [Eerste druk; First edition].
54520: SCHOTMAN, R.A. (PREFACE), - Jubileumnummer van DE SCHOOL: Maandblad van de Nederlandse Leerkrachtenorganisatie in Indonesië [NIOG] 1894-1954. [Eerste druk; First edition].
11682: SCHOTMAN, R.A. (PREFACE), -
55382: SCHOTT, GERHARD(EDITOR/COMPILER), ERNST HENTSCHEL & WOLFGANG SCHOTT(CONTRIBUTORS), - Geographie des Indischen und Stillen Ozeans. [Erstausgabe; First edition].
57050: SCHOURMANN IMPERMEABLES HUDOR RAINWEAR - PARIS TRADE CATALOGUE: - Vêtements en Caoutchouc et Impermeables en tous Genres. [Edition Originale; Original edition].
5194: SCHOUTE, D., - De Geneeskunde in den Dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië.
42243: SCHOUTEN, M., - Voor de Oorlog. Herinneringen aan de jaren '30. Orig. edn.
42328: SCHOUTEN, R. & R. WIEG, - De 100 beste gedichten van deze eeuw. Een soevereine bloemlezing. Orig. edn.
47676: SCHOUTEN, T. - Lichaamsbuit. Gedwongen seks tijdens de Tweede Wereldoorlog. [Eerste druk/first edition].
5196: SCHOUTEN, H.A.H., - De Agrarische Grondslag van het Westers Bedrijfsleven in Indonesië (Een sociaal-economische studie). Orig. thesis [Utrecht university].
48593: SCHOUTEN, ST.A., - [A Batak traditional house, original sepia coloured etching, signed in pencil St.A. Sch[outen].
56958: SCHOUTEN, E.T. [JOOP), - Indische Herinneringen (1913-1931). [Eerste en enige druk;First and onbly edition].
53697: SCHOUTEN, MARIAN (EDITOR) - C.L.M. BIJL DE VROE, - Rondom de Buitenzorgse Troon. Indisch Dagboek 1914-1919. Introd. by M. Schouten. Preface by A. Alberts. [Eerste druk; First edition].
38351: SCHOUWENBURG, N.G.J. VAN, - Een Eeuw Evangelie op Nieuw Guinea.
55234: SCHOUWENBURG, N.G.J. VAN, - Een Eeuw Evangelie op Nieuw Guinea. [Eerste druk; First edition].
53545: SCHRAMEK, HELMUTH - FRIEDA SEMBACH-KRONE, - Circus Krone. Eure Gunst-unser Streben. Eine autorisierte Aufzeichnung. [Erste Auflage; First edition].
41506: SCHRAMMEL, JOHANN, - Wien bleibt Wien. Marsch für Pianoforte.
50229: SCHRAMMEL, JOHANN, - Wien bleibt Wien! Marsch. [Für Piano].
53158: SCHRAUWEN, BOB, - Opium-Kongsie De Rode Draak. Een indische Politieroman. [Eerste druk; First edition],
44826: SCHRAVENDIJK-BERLAGE, G. VAN, - Nederlands-Indië onder Voogdij. Orig. edn.
41670: SCHREBER, D.G.M., - Ärztliche Zimmergymnastik oder System der ohne Gerät und Beistand überall ausführbaren heilgymnastischen Freiübungen Mittel der Gesundheit und Lebenstüchtigkeit für beide Geschlechter und jedes Alter. 32. Auflage, durchgesehen und ergänzt von Dr. med. Rudolf Graefe. (32st. reviewed and enlarged edn)
46809: SCHRECKENBACH, P., - Der Weltbrand. Illustrierte Geschichte aus grosser Zeit mit zusammenhängenden Text. [1. Auflage/First edn.].
44003: SCHREIBER (PUBL.), - Schreibers kleiner Atlas der Schmetterlinge und Raupen, Heft 1- 2. Orig. edn.
5199: SCHREIDER, H. & F., - The Drums of Tonkin. An adventure in Indonesia. First edn.
47770: SCHREITMÜLLER, W., - Leitfaden zur Pflege und Zucht von einheimischen und exotischen Zierfischen, Schnecken und Wassterplanzen. Zweite bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage. [Second considerably expanded and revised edition].
36155: SCHREUDER, W.H., - Handboek voor de Politie.
36157: SCHREUDER, W.H., - Processen-Verbaal en Rapporten.
39505: SCHREUDER, W.H., - De Motor- en Rijwielwet met uitvoeringsvoorschriften. Bijlage van het Handboek voor de Politie en van den Leidraad bij de Politievakstudie.Orig.edn.
39473: SCHREUDER, W.H., - Wetgeving voor het Bezette Nederlandsche Gebied in Duitschen en Nederlandschen tekst en met toelichting. Orig.edn.
54896: SCHREUDER JR., P.H. & N. CARIOT (COMPILERS). - Ons Huis: de Huishouding volgens hygië eischen toegelicht. Tweede druk [gewijzigd en aangevuld] [Second revised and enlarged ediion].
56266: SCHREUDERS, PIET, - Paperbacks U.S.A. Een Grafische Geschiedenis 1939-1959. [Eerste druk; First edition].
53106: SCHREURS,P.G.H. (MSC), - Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius: Het herstel van de katholieke Missie in Maluku 1886-1960. [Eerste druk; First edition].
8701: SCHREURS, J. & R.T. SIMON THOMAS - Cacao pests in Netherlands New Guinea; Coffee pests in Netherlands New Guinea.
7501: SCHREUS, TH - Das Garn. Unter besonderer berücksichtigung der technologischen Eigenschaften der Prüfung und der handelsgebräuche.
5201: SCHRIEKE, B.J. (INTROD.), - Bataks, Dajaks en Toradja's. Eerste druk/first edition].
12575: SCHRIEKE, B.[J.O.], - Indonesian Sociological studies. Selected writings (of B.J.O. Schrieke). Orig. edn.
56407: SCHRIEKE, B.J.O. (COMPILER, 1890-1945), - Report of the Scientific Work done in the Netherlands on behalf of the Dutch Overseas Territories during the period between Approximately 1918 and 1943. [First edition].
5202: SCHRIEKE, J.J. - Een Nieuw Bestek
41812: SCHRIEKE, J.J., - De Ordonnantie met Koninklijke Medewerking. [Orig. Thesis Leiden university].
39098: SCHRIJVER, G.(= G.J. VAN AS), - De Jongens van de Club. Orig. edn.
9392: SCHRÖDER, AN.(TEXT) & MAX TAK(MUSIC), - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Marschlied.
9826: SCHRÖDER, SIERK [C.] (1906-) - Bezoek van twee ambtenaren der O.I.C. aan het Hof te Basntam, ± 1715 volgens Corn. de Bruyn's Reizen over Moskovie.., uitg. 1714.
51915: SCHRÖDER, W.F., - De Zending op de Batoe-Eilanden. [Eerste druk; First edition].
41107: SCHROEDER VAN DER KOLK, J.L., - Proeve eener Geologische Kaarteering der Omstreken van Deventer. Orig.edn.
41084: SCHROEDER VAN DER KOLK, J.L., - Bijdrage tot de karteering onzer Zandgronden, I-II. Orig.edn.
53979: SCHROEDER, HORST (EDITOR), - EOS: Blätter für natürliche Lebensgestaltung. Heft 11/1960. [Originalausgabe/Original publication]
42241: SCHROEVERS, W. & J. DEN HENGST, - Plantenrijk. Wilde planten in hun landschap. First edn.
12732: SCHROO, H. (JR.), - De lotgevallen van een Indisch Stuivertje. Oorspronkelijke verhalen voor School en Huis in Nederlandsch Oost-Indië. 1e bundel (all publ.)., 1e druk.
12353: SCHROO, H., - De Lotgevallen van een indisch stuivertje. 2e druk.
41349: SCHROO, H., - Onze Planten en Dieren. Leesboek voor de Hoogere Klassen der lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Eerste Druk. (first edn.).
38394: SCHRÖTER, L. & C., - Coloured Vade-Mecum to the Alpine Flora. 7th edn. entirely rewritten and greatly enlarged. Preface [to the 7th end.] by C. Schröter]
38674: SCHRÖTER, L., - Taschenflora des Alpen-Wanderers. Colorierten Abbildungen von 115 verbreiteten Alpenpflanzen. Introd. and annot. text by C. Schröter. Orig.edn.
5205: SCHROVEN, B.H. - Schetsen van Nederlandsch-Indië. With an introd. by P.J. Veth. Orig. edn.
37509: SCHROVER, H.J. (COMP.), - Ambassadeur Titulair. Samengesteld door en voor het 434e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene (7e Bataljon).
7502: SCHUETTE, M., - Alte Spitzen (Nadel- und Klöppelspitzen). Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. First edn.
52177: SCHÜFFNER, W.A.P. & W.A. KUENEN, - L'Hygiène de la Classe Ouvrière de la Société Senembah (Sumatra) pendant pendant les années 1897-1907; contribution à l'Étude de l'Assainissement des Grandes Plantations dans les Tropiques. [édition originale; First edition].
5207: SCHUH, G. - Eilanden der Goden. Java-Sumatra-Bali. [Translated into dutch after the orig. german edn. by F. Rombach] (first dutch edition, thus].
39786: SCHUH, G. - Eilanden der Goden. Java-Sumatra-Bali. Translated into dutch after the orig. german edn. by F. Rombach.
48292: SCHUHMACHER, W. (ARTIST), - W. Schuhmacher 1894-1954. Overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam [title on front wrapper].
49423: SCHUHMACHER ANTIQUARIAAT SALE CATALOGUE - GERRIT ACHTERBERT, - Onze grote Dichters; Gerrit Achterberg (1905-1962).
46327: SCHUHMACHER, P., - Tòtòk tussen Indo's. Een persoonlijk relaas over arrogantie, versluierde discriminatie en vernedering onder Indische Nederlanders. Orig. edn.
48021: SCHUILENGA, J.H. - J.D. TOURS, J.G. VISSER & J. BRUGGEMAN (EDITORS), - Honderd jaar Telefonie. Geschiedenis van de openbare Telefonie in Nederland 1881-1981. Orig. edn.
5210: SCHUILING, H., - Neerlands Koloniën, beknopte handleiding ten dienste van het onderwijs. 2e herziene druk (2nd. revised edn).
54613: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM (COMPILER/TRANSLATOR 1920-1995], - Waarom wil je dat ik sing? [Eerste druk; First edition].
40413: [SCHULTE-NORDHOLT, H.], - Rapport van een reis naar Indonesië van 3 maart tot 14 april 1969.
5212: SCHULTE NORDHOLT, H., - Het Politieke Systeem van de Atoni van Timor. Orig.thesis [Amsterdam Free university].
45798: SCHULTE NORDHOLT-ZIELHUIS, O. [1910-1996], - Het dagelijks leven in Indië 1937-1947. Brieven. [Introduced and compiled by Henk Schulte Nordhol6t]. Orig. edn. Orig. edn.
46111: SCHULTE NORDHOLT, H.G.CH., - Een Balische Dynastie. Hiërarchie en Conflict in de Negara Mengwi 1700-1940. Orig. Thesis [Amsterdam Free University].
46120: SCHULTE NORDHOLT, H., - Macht, Mensen en Middelen: Patronen van Dynamiek in de Balische Politiek 1700-1840.
55308: SCHULTE NORDHOLT, H. - The Political System of the Atoni of Timor. [First english language edition prepared by Miss M.J.L. van Yperen after the original doctoral thesis in dutch 1966].
56175: SCHULTE NORDHOLT, N.G., - Opbouw in Opdracht of Ontwikkeling in Overleg? De Camat-Lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de Overheid: een beschrijvende Analyse. [Original dissertation Amsterdam Free University
53543: SCHULTZ, A.W.F., - Die Stellung des Staats zur Prostitution. Vortrag im wissenschaftlichen Verein der Physiker Berlin. [Original Ausgabe; Original edition].
7504: SCHULTZE-NAUMBURG, P., - Die Kultur des Weiblichen Körper als Grundlage der Frauenkleidung. 1st.
8702: SCHULTZE-WESTRUM, TH. - Neu-Guinea. Papua: Urwelt im Aufbruch.
50245: SCHULZE, MARTIN (ET.AL..), - Im Wiesengrunde Idylle [Piano2Mains, Opus 9.a.]. In:Les Favoris, Grande Collection de morceaux choisis pour Piano 2 Mains, Volume XI.
41435: SCHULZE & NEUBAUER - DIE ELEGANTE DAMENMODE... - Die Elegante DamenmiodeHerbst und Winter 1936-1937.
41436: SCHULZE & NEUBAUER - DIE ELEGANTE DAMENMODE... - Die Elegante DamenmiodeHerbst und Winter 1935-1936.
39603: SCHULZE, P., - Alte Stoffe. Ein Leitfaden für Sammler und Leibhaber. 2. beträchtlich erw. Aufl.(2nd. enlarged edn.).
42486: SCHUMANN, R[OBERT], - Violin-Konzert. Violin Concerto/Concerto pour Violon.
7505: SCHÜMANN, C.-W. (INTROD.), - Persische Seiden des 16-18. Jahrhunderts aus den Besitz des Deutschen Textilmuseums Krefeld. Ausstellung om 19. Juni bis zum 28. August 1968.
36693: SCHÜMANN, C.-W., (PREFACE), - Aymara Bolivianische Textilien/Historic Aymara Textiles. Exbib. Catalogue German Textile Museum Krefeld, 20 Nov. 1991-26 Jan. 1992.
54864: SCHURER, FEDDE (VOCALS) & HENRIETTE BOSMAN (COMPOSER), - Daar komen de Canadezen. [Eerste druk; First edition].
41801: SCHURING, H.A., - De invloed van het Landschap op de Militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. The influence of the landscape on military operations during the Second World War. [Orig. thesis, Utrecht University].
36458: SCHÜRMANN, U., - Oosterse tapijtkunst. Transl.fr. the orig. german by J. Smit.
46253: SCHÜRZ, J., - Die Appretur. Orig. edn.
45922: SCHUSTER, H. (ED.), - Anatomisches Taschenbuch für Künstler. Für den praktischen Gebrauch des Künstlers, des kunststudierenden und kunstbeflissenen Laien. 6. Auflage [6th edn.].
37598: SCHUSTER, W.H., - De Viscultuur in de Kustvijvers op Java/Fishculture in saltwater-ponds on Java.
37061: SCHUT, JOH. A.F., - Tweemaal naar Moro(Morotai). In:TAG vol. 23(1906).
5215: SCHUT, JOH.A.F., - Boeroe-Idylle. [Eerste en enige druk/first and only edition]
53135: SCHUT, J.A.F., - Empah' Fatan:Kloppen van een Lijk op Boeroe. Separated from:BKI, 76 (1920).
53134: SCHUT, J.A.F., - Nòro en Fèna op Boeroe. Separated from:BKI, 77 (1921).
5216: SCHUTTE, G.J., - De Nederlandse Patriotten en de Koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800.
54737: SCHUTTE, G. & H. SUTHERLAND (EDITORS), - Papers of the Dutch-Indonesian historical Conference held at Lage Vuursche, The Netherlands 28-27 [Sic!] June 1980. [First edition].
7506: SCHUTTEN-PUTTERS, M., - Kantwerk-Het maken van Kloskant.
5217: SCHUURMAN, B.M. - Mystik und Glaube im zusammenhang mit der Mission auf Java.
39177: SCHUURMAN, B.M., - Pambijanke Kerkerang Ngaurip ija iku pangerané Pratjaja Kristen.
12432: SCHUURMAN, M., - John Coleridge Patteson. De Bloedgetuige van Melanesië.
42008: SCHUURSMA, R.L. - Z.R. DITTRICH, P.W. KLEIN (ET.AL.)(EDS.), - [19]14-[19]18 de Eerste Wereldoorlog. Geïllustreerd Verzamelwerk. Orig. edn.
45275: SCHUYT, H., - Illustratief teekenen. Orig. edn.
12161: SCHUYT-MANSVELT, A.M., - Padjangko. Een Toradja-Boefje. Pref. by Alb. C. Kruyt.
7507: SCHWAGERMANN, D. (INTROD.), - Hedendaagse Nederlandse Wandtapijten, lappenkleding en textielplastieken. Exhib. Catalogue Frans Halsmuseum Haarlem, 30 mei tot en met 11 juni 1971.
43945: SCHWARSETTER, R., - Alpenpflanzen. Orig. edn.
42225: SCHWARTZ, M.A., - Vreemde woorden. Griekse en Latijdse woordelementen in het Nederlands verklaard en toegelicht. First edn.
55457: SCHWARTZ, H.J.E.F., - Gids voor den Bezoeker van de Ethnographische Verzameling. Zaal B Bali en Lombok. [Eerste druk; First edition].
53822: SCHWARTZ, A. - [E.A.L.] QUADEKKER (EDITOR/TRANSLATOR, 1854-1938], - HET PAARD [THE HORSE]: zijn lichaamsbouw en zijne indwendige organen met vijf beweegbare platen...[Dutch edition translated and edited after the original german by A.A.L. Quadekker).
54667: SCHWARZ, J. ALB.T., - Tontemboansche Teksten. [MET: AANTEKENINGEN; WITH: SUPPLEMENTARY NOTES]. [Eerste druk; First edition].
36944: SCHWARZ, J. ALB. & N. ADRIANI, - Het verhaal van den gulzigaard in het Tontemboansch, Sangireesch en Bare'e. Tekst, vertaling en aanteekeningen.
12394: SCHWEIGER-LERCHENFELD, A. (FREIHERR VON), - Das neue Buch der Weltpost. Geschichte, Organisation und Technik des Postwesens von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.
37447: SCHWEIZER-ITEN, H., - One Hundred Years of the Swiss Club and the Swiss community of Singapore 1871-1971.
5221: SCHWEIZER-ITEN, H., - One Hundred years of the Swiss Club and the Swiss Community of Singapore, 1871-1971.
418: SCHWELLNUS, C.M., - The nickel-copper occurrence in the bushveld igneouw complex West of the Pilandsbergen. A Preliminary report.
44892: SCIDMORE, E.R., - Java, the Garden of the East. Fifth Impression, reprinted after the original of 1899.
41169: SCIENTIFIC JOURNAL - - Science Journal.
8700: SCOFIELD, J. - Bone of Contention in the South Pacific Natherlands New Guinea.
419: SCOTT, T. JOH., - Die Geskiedenis van die Oorerfelikheid van Aksies op grond an onregmatige daad in die Suid-Afrikaanse reg.
47373: SCOTT, SIR W[ALTER], - The Lady of the Lake. A oem. Twelfth edition.
48053: SCOTT-KEMBALL, J., - Javanese Shadow Puppets. First edition.
7509: SCOTT-JAMES, A., - In the Mink. First edn., second impression.
52402: SCOTT, M., - The Ypres Salient. A Guide to the Cemeteries and Memorials of the Salient. [First edition].
7510: SCOTTISH TARTANS - The Scottish Tartans with historical sketches of the Clans and Families of Scotland. The Badges, Arms, Slogans, etc. of the Clans.
40339: SCRAP-ALBUM - - [A french scrap-album, dated approx. mid-nineteenth century].
54544: SCRAPBOOK: - Privately compiled Scrapbook famous Musicians.
53987: SCURR, J., - Jungle Campaign. A mekoir of National Service in Malaya, 1949-51. [Re-published in the same year as the original by Owen Press 1994].
5224: SEAH CHEE MEOW (ED.), - Trends in Singapore. Proceedings and Background paper.
7513: SEARCH, G., - Fashion Model. A career guide. 1st.
7512: SEARLE, V. & R. CLAYSON - Screen printing on Fabric
5225: SEARLE, P., - Politics in Sarawak 1870-1976. The Iban Perspective. 1st.
45462: SEARLE, R[ONALD], - To the Kwai-and Back. War Drawings 1939-1945. First American Edn.
50979: SECKEL, D. (INTRODUCTION), - Ando Hiroshige. Tokaido-Landschaften. [Erste Auflage; First edition].
56576: SECOND WORLD WAR NAZI PROPAGANDA HANDBILL: - V: Duitschland wint voor Europa op Alle Fronten. [Original propaganda flyer[].
10297: SECOND WORLD WAR-MARGRATEN, - Netherlands American Cemetery and Memorial.
43950: SECOND WORLD WAR - BASTOGNE HISTORICAL CENTER, - Uniformes/Uniform/Uniforms/Uniformen. Orig. edn.
49561: SECOND WORLD WAR INFORMATION BULLETIN - - Netherlands News; The Netherlands; The Netherlands West Indies; The Netherlands East Indies. Volume 6, No. 6 [May 11/May 25, 1943]. [Originele uitgave, original edition].
49562: SECOND WORLD WAR INFORMATION BULLETIN - - Netherlands News; The Netherlands; The Netherlands West Indies; The Netherlands East Indies. Volume 10, No. 2 [July 11/July 25, 1944]. [Originele uitgave, original edition].
55967: SECOSAN, ELENA & PAUL PETRESCU, - Portul Popular Din Romania. [Traditional Ceremonial dress in Romania]. [First edition].
51263: SECRÈVE, LEONARD (CHIEF EDITOR), ANDRÉ DE PREZ & HELMA DE ZEEUW (EDITORS), - JANBOEL. [Een nieuw verschijnsel in Nederland].
49368: SECVNDVS, IOANNES, - Het Boeck der Kvskens. Nv aldereerst vvit Tlatijn overgesteld on onse gemeine Nederdvviittsche Taele eensdeels bii Ian van Hovt, ende eensdeels bii Dovza ende Anderen, liefhebberen der Nederduijtscher Poëzyen.
5226: SEDEP MALEM (= P. VAN PESKI), - Sarinem. Libretto Indische Grand Opéra in drie bedrijven.
7514: SEEGERS, W.TH., - Manufacturen, Confectie, Bont. Practische textielwarenkennis voor leerling-verkoopers, candidaat voor het manufacturenbrevet, vakscholen, e.d.
46820: SEEMANN, B., - Sallandse Schetsen. Een bundeling BROENVENNE verhalen uit Sallands Dagblad. [eerste druk/first edn.].
38074: SÉGUR, (MME. LA COMTESSE DE)(NÉE BOSTOPCHINE), - François le Bossu. Nouv. édition. (new edn.),
38698: SEIDENFADEN, G. & T. SMITINAND, - The Orchids of Thailand. A Preliminarly List. Orig. edn.
41808: SEIDENFADEN, E. (MAJOR), - Guide to Bangkok with notes on Siam. 2nd. edn.
52895: SEIDENFADEN, GUNNAR, - Contributions to the Orchid Flora of Thailand. Offprint from:Botanisk Tidsskrift, 1969.
52896: SEIDENFADEN, GUNNAR, - Contributions to the Orchid Flora of Thailand. Offprint from:Botanisk Tidsskrift, 1971.
52897: SEIDENFADEN, GUNNAR, - Contributions to the Orchid Flora of Thailand. Offprint from:Botanisk Tidsskrift, 1975.
52898: SEIDENFADEN, GUNNAR, - Contributions to the Orchid Flora of Thailand. Offprint from:Botanisk Tidsskrift, 1970.
52899: SEIDENFADEN, GUNNAR, - Contributions to the Orchid Flora of Thailand. Offprint from:Botanisk Tidsskrift, 1970.
52900: SEIDENFADEN, GUNNAR, - Contributions to the Orchid Flora of Thailand. Offprint from:Botanisk Tidsskrift, 1968.
52988: SEIDENFADEN, GUNNAR, - Notes on cirrhopetalum Lindl. [Original edition].
52989: SEIDENFADEN, GUNNAR, - Orchids Genera in Thailand I: Coelogyne Lindl. [Original edition].
52990: SEIDENFADEN, GUNNAR, - Orchid Genera in Thailand II: Cleisostoma Bl. [Original edition].
36450: SEIDLITZ, W. VON, - A History of Japanese Colour-Prints. first english edn.
7517: SEILER-BALDINGER, A. - Systematik der textile Techniken
9508: SEITZ, F., - Leiding en Delegatie in het Bedrijf. Transl. fr. the orig. german H.E. du Puis. Orig. dutch edn.
7518: SEITZ, M. - Batikken met de tjanting
56488: SEKI YOSHIHIKO (ET.AL.; EDITORIAL COMMITTEE). - The Japan Echo. [First and original edition].
47565: SEKOLAH INDONESIA READER - - Bahasa Indonesia. Bacaan. jilid 5b. Untuk Murid Kelas V Sekolah Dasar. Cetakan keenam. (6th. edition).
55469: SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA: - UNDANG-UNDANG Dasar Pedoman Panghayatan Dan Penganalan Pancasila. [First edition].
54593: SELIGMANN, KATY, - Een en ander over Keukens. Separated from:Het Nederlandsche en het Nederlandsch-Indische Huis Oud en Nieuw, Volume 17-part 4 (1928).
44325: SELL, H.J., - Der schlimme Tod bei den Völkern Indonesiens. Orig. edn.
56359: SELLEGER-ELOUT, J.M. (1875-1957), - Lijsje Lorresnor. Tweede druk [Second edition].
54170: SEMARANG CITY PLAN - - Kaart van Semarang. [PHOTOCOPIED after the original plan].
49449: SEMARANG TOPOGRAPHICAL VIEW - - Semarang Panorama Heuvelterrein (Nieuw Semarang). [Original double picture postcard].
55240: SEMARANG CITY PLAN MAY 1912: - [PLATTEROND van Semarang, Nederlandsch Oost-Indië].
56114: SEMARANG CITY MAP: - City Plan Semarang; Peta Kota Semarang.
56103: SEMARANG HIGHSCHOOL ALUMNI: - Adreslijst Reunistenvereniging HBS Semarang 1993. [Eerste druk; First edition].
56104: SEMARANG HIGHSCHOOL ALUMNI: - Adreslijst Reunistenvereniging HBS Semarang `1996. [Eerste druk; First edition].
52344: SEMARANG, - SEMARANG ten opzichte van het Wereldverkeer. [Originele Uitgave; Original publication
54173: SEMARANG CITY PLAN: - Koa Madya Semarang.
53495: SEMARANG PUBLIC HYDRAULIC ENGINEERING LABORATORY: - Ter Herinnering aan het Provinciaal Laboratorium voor Waterbouwkunde en Grondonderzoek te Semarang.
53222: SEMARANG-CHRIBON TRAMWAY RAIL TRACK MAP - - N.V. Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij Overzichtskaart. [Originele uitgave; Original edition].
7519: SEMEIJN, J. - Kunst in Britsch-Columbia
51229: SEMLER, H., - De Openhaarheid van den Eigendom en der zakelijke Regten volgens het Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch Indië vergelijking met het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek. [Original dissertation Leiden University].
5237: SEMMELINK, J., - Histoire du Choléra aux Indes Orientales avant 1817.
8703: SEMON, R. - Im australischen Busch und an den Küsten des Korallenmeeres
48016: [SEMPÉ, JEAN-JACQUES, 1932-....), - Les Amis des Belles Manières. [Édition originale limité/original limited edition].
37200: SENDEN, L., - Bewoners van Krotten en Achterbuurten. Pref. by Stijn Streuvels.
5238: SENFTLEBEN, W., - Die Wahlen in Malaysia 1974. Mit besonderer Berück-sichtigung der Neueinstellung der Wahlkreise. Ein Beitrag zur Geographie der Wahlen.
55592: SENGAI GIBON (1750-1837) - KUKUSAI BUNKU SHINKOKAI (PREFACE), DAISETZ T. SUZUKI (INTRODUCTION), (ET.AL.), - Sengai [Art of a Zen Master exhibited]. [First edition].
55624: SENO-SASTROAMIDJOJO, A., - Atlas Gambar-Gambar. Termasuk Bulangan Buku Fubngsi Makanan. [First edition].
53544: SENTZKE, G., - Die Prostitution unserer Zeit. Der Gesellschaft und Gesetze gegenüber. [Original Ausgabe; Original Edition].
53617: SENUS, A.H.C. VAN [PRICE-CATALOGUE PHOTOGRAPHY], - Prijs-Courant van Benoodigdheden voor Fotografie, Projectie, Röntgenfrafie, Reproductie-techniek. [Eerste druk; First edition].
43292: SEPOY REBELLION - - The Mutiny in the Bengal Army. Orig. edn.
9287: SEPP, D., C.G.M. VAN ROMBURGH & C.E. WARNSINCK-DELPRAT, - Tresoor der Zee-en Landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschotenvereeniging, vol. 1-50.
46778: SEPPEN, G., - Duur doen met dierlijk bont. - [and other essays]. Publ. in:ANDROKLES, Winter 1973/1974.
55990: SERAJOEDAL STOOMTRAM-MAATSCHAPPIJ N.V. ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Verslag over het jaar 1970 van de Serajoedal Stoomtram-Maatschappij N.V. Gevestigd te 's-Gravenhage opgericht 30 April 1894. [Originele uitgave; Original publication].
55989: SERBADJADI RUBBER CULTUUR MAATSCHAPPIJ ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Verslag omtrent den toestand der Sumatra Rubber-Cultuur Maatswchappij SERBADJADI over het Boekjaar 1923. [Originele uitgave; Original publication].
50660: SERENA, CARLA (MRS.), SCHETSEN UIT DEN KAUKASUS; SCHETSEN UIT DE REISPORTEFEUILLE...;; ZES WEKEN OP JAVA [WITH A LITHOGRAPHED TRACK MAP OF JAVA]; DE LANDENGTE VAN PANAMA [WITH A LITHOGRAPHED MAP]; WANDELINGEN DOOR BELGIË; EGYPTE; PALESTINA [WITH A LITHOG - Een uitstapje naar Muri [Himalayas]; [And other contributions, published in De Aarde en haar Volken, 181882]. .
43243: SERGE, V. (VICTOR LVOVICH KIBALCHICH, 1890-....?), - From Lenin to Stalin. Transl. fr. the French by Ralph Manheim. First US edn.
45612: SERGE LIFAR BALLET COLLECTION AUCTION CATALOGUE - - Ballet Material and Manuscripts from the Serge Lifar Collection. which will be sold by auction by Sotheby Parke Bernet & Co.
41742: SERPENTI, L., - Cultivators in the Swamps. Social structure and horticulture in a New Guinea Society. (Frederik- Hendrik Island, West New Guinea). Orig. thesis (Amsterdam Municipal university).
13037: SERRA, L., - Der Dogenpalast in Venedig.
13409: SERRURIER, L., - De Wajang Poerwå. Eene ethnologische Studie. [2nd abridged edn.].
40876: [SERRURIER-TEN KATE, M.], - De Compagnie's Kamer van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
43949: SERVET, BAREND [=IJF BLOKKER], - Eén per pagina. [Eerste druk; First edition].
54216: SETIANDI, AGUS, - Lima Sekawan: Penculikan Bintang Televisi petuatangan baru Lima Sekawancliptaan Enid Blyton dicertakan oleh Claude Voiller. [Original edition].
47182: SETIAWAN SABANA & DJULI DJATIPRAMBUDI, - Spirituality of Asri Nugroho's Art. [A Catalogue of an Exhibition].
55798: SETIAWAN, A., - Kreasi Batik modern. Cetakan pertama. [First edition].
38768: SETON, W., - Chalmers of New Guinea. The Martyr Missionary. 3rd. edn.
5241: SETON, G.TH., - Poison Arrows. A Strange Journey with an Opium Dreamer Through Annam, Cambodia, Siam and the Lotus Island of Bali. 1st US edn.
7520: SETTLE, A., - English fashion. [First edition].
7521: SETTLE, A., - Fashion as a Career. 1st.
43451: SEVCIK, O., - Violin Studies, Op. 2-part 2, nos. 13-26. [School of Bowing Technic].
43457: SEVCIK, O., - Violin Studies, Op. 2-part 1, 40 Variations,nos. 1-40. [School of Bowing Technic].
9100: SEVENHUIJSEN-VERHOEFF, C.H., - Tussen Sawahs en Bergen. 2nd. edn.
40264: SEVENHUIJSEN-VERHOEF, C.H., - Hanneke op Reis naar Indië. Orig.edn.
40624: SEVENHUYSEN-VERHOEFF, C.H., - Twee Tadema-kinderen op Java. First edn.
46047: SEVENHUYSEN-VERHOEFF, C.H., - Twee Tadema-kinderen op Java. First edn.
36665: SEVENSMA, W.S., - Wandtapijten.
7522: SEVENSMA, W.S. - Beknopte geschiedenis van het Kostuum.
50473: SEVERIJNS, R.A.L. - A.M.P. WOLFS & A.R. WOLFS, - Op Goede Leest Geschoeid. De Moergestelse Schoenmakers. [Eerste druk; First edition].
7523: SÉVERIN, J., - Précis Méthodique de Couture et Raccommodage.
52464: SEWELL, JACK V. AND D. JENKINS (INTRODUCTIONS), - Near Eastern Art in Chicago Collections. [Original edition].
52143: SEYCK, H., - Armin erschaut Deutschland. Offprint from Velhagen & Klasings Monatsheften.
7524: SEYED GHALEH, MOH. - Kleine Geschichte über die Entstehung der Perser-Teppiche
48896: SEYPPEL, C.M., - Die Plagen. 3te aegyptischen Humoreske. Aufgeschrieben und abgemalt bei dem Auszuge der Juden aus Aegypten.
53549: SEYSS-INQUART MOTHER GOOSE TABLEGAME: - Laf en Flink tijdens Hinkepink [10 Mei 1940-10 Mei 1945]. (Originele uitgave; Original publication].
5243: SHADOLT, M. & W. PARKS - (Photos), In Storied Lands of Malaysia
48949: SHAHARIN YUSSOF, - The Natural and Other Histories of Batu Caves. First edition.
12457: SHAHIH BUCHARI, - Terdjemah Hadis Shahih Buchari. Tjet. Kedelapan, djilid I.
37497: SHAKESPEARE - - The Handy Volume Shakspeare.
37498: SHAKESPEARE - W.J.CRAIG(ED.), - The Complete Works of Shakespeare. Edited with a glossary by W.J. Craig.
36946: SHAKESPEARE, - Romeo dan Juli. Cet. Kedua. (2nd. edn.).
55118: SHAKESPEARE, WILLIAM, - A midsummer-night's dream.
56419: SHANGHAI WATERFRONT PHOTOGRAPH - G.C.T. CRONE [PHOTOGRAPHER], - Shanghai and its Waterfront. [Original panorama photograph illustrating the Shanghai Waterfront in 1922].
52822: SHARIFFUDDIN, P.M., - Problems of getting materials for the Brunei Museum. Offprint from:The Brunei Museum Journal, vol. 2, No. 1.
52833: SHARIFFUDDIN, P.M., - Memperingati Ulang Tahun Ke 10 perpuspaan 1968-1978; Commemmorationg the 10th Anniversary of the Coronation [of the 29th Sultan of Brunei]. [First original edition].
10834: SHARMA, KAMAL PRASHAD (ET.AL.), - Costumes and ornaments of Chamba.
7525: SHARP, A.M., - Point and Pillow Lace. A short account of various kinds ancient and modern, and how to recognize them. First edn.
53282: SHARP, HAROLD S. (COMPILER), - Handbook of Pseudonyms and Personal Nicknames. [First edition].
46532: SHAW, H. & W. YENNE (EDITOR), - Dress and Decoration of the Middle Ages. First edn.
8705: SHAW, D.E., - Micro-organism in Papua New Guinea (incl. a list of lichen-forming fungi by D.L. Hawksworth & D.E. Shaw).
5244: SHEARES, C., - Batik in Singapore. Design by W.Y. Choy.
5245: SHELFORD, R.W.C., - A Naturalist in Borneo. Ed. with a biographical introd. by E.B. Poulton. 1st.
5250: SHEPPARD, (TAN SRI DATO MUBIN), - Malay Courtesy. A narrative account of Malay manners and customs in everyday use in Peninsular Malaysia. Forew. by Tan Sri M. Ghazali bin Shafie. 4th revised and reset edn.
49919: SHEPPARD, TAN SRI DATO MUBIN - , DATO KHOO KAY KIM(EDITORS), - Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. [Original series publications].
5248: SHEPPARD, M., - Taman Indera. A Royal Pleasure Ground. Malay decorative Arts and Pasttimes.
5134: SHEPPARD, HJ.A.MUBIN [], - Malayan Forts.
5249: SHEPPARD, M. (TAN SRI DATO), - Living Crafts of Malaysia. 1st.
50417: SHERLOCK, JOHN, - De Beproeving van Majoor Grigsby. [First dutch language edition translated after the original english The Ordeal of Major Grigsby, by Dolf Koning].
36947: SHETLER, J., - Balangao phonemes. Offr.fr.:Linguistic Circle of Canberra, Series A-Occas. papers No. 8.
50587: SHIPMAN, PAT, - The Man Who Found the Missing Link. The Extraordinary Life of Eugène Dubois. First edition.
9807: SHIPPING-T. KAWATA (ED. & PUBL.), - N.Y.K. Official Guide. Glimpses of the East. Nippon Yusen Kaisha's (N.Y.K. Line) Official Guide for Shippers & Travellers to all the Principal Ports of the World. 1931 Fourtheenth Annual Issue 1932.
9879: SHIPS- - Old Merchant Ships & Yachts. A Catalogue of Paintings, Prints & Maritime Items on sale by Parker Gallery [London].
44807: SHNEIDERS, A.J. (INTROD.), - Herrijzenis. Orig. edn.
7526: SHOE CONSTRUCTION- - Modern Methods of Shoe Construction. Described briefly and illustrated diagrammatically. 3rd. edn.
10608: SHOE-EXHIBITION-SERVITIUM DIGNUM, - Vereniging van Orthopedische Schoenmakers exposeert orhtopedisch schoenwerk.
7527: SHOE-TRADE- - Gecombineerde Schriftelijk-Mondelinge Vakcursus voor de Schoenhandel.
10628: SHOES-MCDOWELL, C., - Shoes. Fashion and Fantasy. Pref. by M. Blahnik.
49320: SHORES, CHRISTOPHER F., - 2nd. TAF [Tactical Air Force, R.A.F.]. First edition.
46705: SHORTO, H.L. (EDITOR), - Linguistic Comparison in South East Asia and the Pacific. Orig. edn.
51787: SHREVE, CARL, - Romance Calling: Java-Bali-Sumatra-Nias-Siam-Indo China [Cover title]. [First edition].
7528: SHULTZ, G., - How to Be a Fashion Designer. 3rd printing.
5253: SHUTE, N., - A town like Alice.
40331: SHUTE, N[EVIL], - Finale als Voorspel. Mars door de hel. Transl. after the orig. english (A Town like Alice) by Cath. van Eijsden.
5256: SHUTTLEWORTH, CH., - Malayan Safari. Orig. edn.
5254: SHUTTLEWORTH, CH., - Hutan Rimba (Safaris in the Malayan Jungle). First edn.
46913: SI MOEDA, - Contact. Indische Schets. [Eerste druk/first edn.].
49791: SI-TAMOE-LAMA, (PSEUD.), - Saridjem de Kazernehuishoudster. Roman uit het Indische concubinaat.[Eerste en enige druk/first and only edition].
56097: SI-ANOE (PSEUD.), - Over Rozen Teelt in Indië. Tweede druk [Second edition].
57015: SI BUN RUANG (MADAME) J. KASEM, - Khun Chang, Khun Phèn. Poème Floklorique Siamois. La Famme, Le Héros et le Vilain ou le Triangle éternel de l'Amour. [Edition originale; First edition].
47972: SIAHAAN, E.K. - T. SITANGGAN & MANIUS MALAU, - Makanan Wujud, Variasi dan Fungsinya Serta cara Penyajiannya Daerah Sumatera Utara. First edition.
5260: SIAM SOCIETY - - The Siam Society. Selected articles from the Siam Society Journal vol. VIII: Relations with France, England an Denmark.
5258: SIAM SOCIETY COMMEMMORATIVE VOLUME - - The Siam Society. Fiftieth Anniversary commemmorative publication. Selected articles from the Siam Society Journal. [JSS].
5261: SIAM SOCIETY - -Felicitation Volumes of Southeast Asian Studies Presented to His Highness Prince Dhaninivat Kromamun Bidyalabh Bridhyakorn
39778: SIAM IN N[EDERLANDSCH]I[NDIË]O[UD] EN N[IEUW] - - Siam Muang-Thaï.
49374: SIAUW LIM, - Siauw Lim Kiam Soet. Ilmu Kiam Sut. [Title on front wrapper].
5262: SIBBELEE, D.J., - Katjoeng Poetih's Thuisreis. First edn.
46448: SIBENIUS TRIP, C.B. (PREFACE), - 100 Jaren Maç[onnieke] Arbeid in het Licht van De Ster in het Oosten, 1837- 10 Augustus 1937. Orig. edn.
47211: SIBETH, A., - Mit den Ahnen leben. Batak, Menschen in Indonesien. Orig. edn.
5263: SIBINGA MULDER, J. (JR.), - Tarakan.
49895: SIBINGA MULDER, J. (ET.AL.), - De Rietsuikerindustrie op Java...[Eerste druk/first edition].
49760: LA SIDÉ - A.J. COCK, - Sulo aggurung mabbatja surek ugi. [Original edition].
49759: LA SIDÉ, - Wajempajeng sureq baca-baca ugi [Front cover title in buginese]; Wadjempandjeng; kitab batjaaan bahasa Boegis. [Lower cover title in Malay]. Fjilid jang ketiga {sic!). Tjetakan Jang Kedoea [second edition].
51608: SIDHARTA AUCTIONEER - - Indonesian Diversity in Fine Art. Auction Sunday, 27 April 2008.
51657: SIDHARTA, M. - LIZ OLEY (ET.AL., EDITORS), - The Gedung Arsip Nasional RI through the Ages. [First edition].
55474: SIDHARTA, A., - Vibrant Arie Smit. [First edition].
53182: SIDHARTA, MYRA, - 100 Tahun Kwee Tek Hoay. Dari Penjaja Tekstil sampai ke Pendekar Pena. [First edition].
53034: SIE, MRS. L. (COMPILER), - Het Keukengeheim. Kookboek bevattende 475 beproefde recepten van Chinese-, Indonesische- en Europeesce Gerechten, Puddingen, Taarten en Gebak. 2e Herziene druk [Second revised edition].
50761: SIEBELINK, JAN, - Ereprijs. Novelle. [Eerste druk; First edition].
47725: SIEBENTOPF, M. CH. - LISTAL, A[LFRED] (TRANSLATOR), - De Koningin van Elvenland. [Freely retold after the original german language edition Der Elfenraub, by Alfred Listal]. [Eerste nederlandstalige druk/first dutch language edition].
12898: SIEBOLD, PH.FR. VON, - Manners and Customs of the Japanese, in the Nineteenth Century; From the Accounts of Recent Dutch Residents in Japan and from the German Work of Dr. Ph.Fr. von Siebold. 1st US. edn.
49666: SIEDLECKI, M., - Jawa. Przyroda I Sztuka Uwagi Z Podrózy. [First edition].
5267: SIEGEL SILVER COLLECTION - - Südostasiatisches Silber-Sammlung Siegel. [Exhibition catalogue] Rautenstrauch-Joest Museum.
5265: SIEGEL, J., - Shadow and Sound. The historical thought of a Sumatran People. First edn.
9138: SIEGEL, J., - Shadow and Sound.The Historical thought of a Sumatran People(the Acehnese). 1st.
13271: SIEK, M., - Cerita-cerita Sukaramai dari Indonesia. Cet. pertama.
45069: SIEMES, H., - Goud & Zilver. Jubileumboek van OLAM verzekeringen.
12162: SIERKSMA, F., - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Messianistische en eschatologische bewegingen en voorstellingen bij primitieve volken. 2e druk.
54923: SIERTSEMA, J.W., - De Kerk en de N.S.B. [eerste druk; First edition].
49729: SIERUA DU RADHAM - Panjoengasi Basa. Pangadjaran Basa Soenda Anggoeun di Kl II Sakola Handap. Djilid Ka 1 (Part 1 of 4). Orig. edition.
45387: SIETRAM, K., - Onderontwikkeld gebied in eigen land. De woonwagensamenleving als sociaal-pedagogische opgave. [Orig. thesis Utrecht university].
36263: SIEVEKING, V., - Galante Mode. Mode-Graphik aus zwei Jahrhunterten. Orig. edn.
9592: SIEW KEE (NG), I WONG FEN THAIJ & LAW WEI MIN,(EDS.), - THE PROCEEDINGS of the Second Malaysian Soil Conference held in Tebruary 1966 Kuala Lumpur, Malaya
9323: SIEWERTSZ VAN REESEMA, E., - Egyptisch Vlechtwerk.
52964: SIGNALLING CORPS ROYAL DUTCH ARMY - - VERBINDINGSDIENST (Covertitle).
56532: SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN (COMPOSER, 1888-1953), - Zes Gezichten op den Fuji voor Piano [Covertitle]. Six Vues sur la Fouzi-Yama...Sechs Ansichten des Fuji...Opus 9. 4e druk [fourth edition].
54255: SIJTHOFF, A.W. (PUBLISHER), - Gedenkboek.
44981: SIKKEMA-VAN LERVEN, L.M.P. (ET.AL.), - Kappen en Mutsen. Orig. edn.
53271: SIKKENS, CEDRIE (EDITOR), - Architectonische Weefsels: 10 Tapijten naar ontwerp van Architecten + 1[Architectonic Fabrics: 10 Rugs designed by Architect + 1]. [Eerste druk; First edition].````
49757: SILAIJA, DJA, - Bataksch Aanvankelijk Leesboekje. [Eerste druk/first edition].
55722: SILALAHI, ROBERT P. 9PREFACE/MUSEUM DIRECTOR), - Sambutan. Katalog Koleksi Lukisan Museum Seni Rupa dan Keramik. [First edition].
8706: SILAS, E. - A Primitive Arcadia. Being the Impressions of an Artist in Papua. First edition.
5270: SILCOCK, T.H. & E.K. FISK (EDS.), - The Political Economy of Independent Malaya. A case-study in development. 1st.
5269: SILCOCK, T.H., - Towards a Malayan Nation.
52881: SILK SAMPLE COLLECTION SALES SAMPLE ALBUM MAISON LABBEY PARIS, - SOIERIES Haute Nouveauté Maison Labbey Sté Ame Été 1931. [Original edition].
38774: N.N. -SILKS, - The Silk Book. First edn.
53572: SILKWORM RAISING IN THE NETHERLANDS: - Zijde, hoe en waar het wordt gemaakt. [Eerste en enige druk; First and only edition].
53311: SILKWORM RAISING: - De Teelt van de Zijdeworm. [Eerste uitgave; First edition].
5271: SILLEVIS SMITT, J.H. - Met onze Mariniers naar Indië. Orig.edn.
46359: SILOW, C.-A. & K. SÖDERPALM (EDITORS), - Vid Sidenvägen/On the Silkroad. [Catalogue of the World Exhibition Götheborg14.1-6.4. 1986].
5272: SILVA, H.J. DA, - Dans, Wajang en drama van West-Java. [Eerste druk; first dition].
38635: SILVA, H.J. DA, - Notes on the Royal Classical Javanese Dance-group of the Sultanate of Jogjakarta.
55632: SILVER JUBILEE ROYAL DUTCH ASSOCIATION OF SUBALTERN ARMY OFFICERS: - FEESTPROGRAMMA van het ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Bond en van de Zes en Twintigsten Algemeene Vergadering. [1888-1913]. Eerste druk; First edition].
50764: SILVERMAN, DAVID P. (EDITOR), - Het oude Egypte. [First dutch language edition translated from the english Ancient Egypt, by Jorien Hakvoort and Albert Witteveen].
43987: SILVIUS, M.J. - CHANG HUNG TUCK & SHAMSUDDIN IBRAHIM, - Evaluation of Wetlands of the West Coast of Peninsular Malaysia and their importance for Natural resource conservation. Orig. edn.
5275: SIM, K., - Malacca Boy. (A Novel of Malay life). 1st.
5273: SIM, K., - Malayan landscape. With an introd. by R. Winstedt.
5274: SIM, K., - Malayan landscape. With an introd. by R. Winstedt. 2nd impr.
47958: SIMANDJUNTAK, B., - Malayan Federalism 1945-1963. A study of Federal Problems in a Plural Society. Original edition.
9187: SIMATUPANG, T.B., - Het laatste jaar van de Indonesische vrijheidsstrijd 1948-1949. Transl. fr. the orig. Indonesian.
12238: SIMATUPANG, T.B. (DJEND.MAJ.), - Laporan dari Banaran. Kisah pengalaman seorang Pradjurit selama Perang Kemerdekaan. 2nd. edn.
49986: SIMATUPANG, T.B. (MAJOR-GENERAL], - Laporan Dari Banaran kisah pengalaman seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan. Cetakan Pertama [First edition].
55569: SIMATUPANG, IWAN, - Merahnya Merah. Sebuah Novel. Cetakan kedua [Second edition after the 1968 edition].
55942: SIMATUPANG, JOSEPHA VIOLETTA, - 60 Puisi Pilihan - 60 Selected Poems. Pupa di Atas Raflesia; Chrysalis on a Rafflesia. Rendered into English by Kadek Krishna Adidharma and Rasus Budhyono. [First edition].
53316: SIMAVI: - Indië Roept! [covertitle]. Simavi's Hulp-Actie Moeder en Kind. Baanbrekend werkvan Simavi De blinden zullen zoende worden.
53603: SIMKIN, T. & R.S. FISKE, - Krakatau 1883 The Volcanic Eruption and its Effects. With the collaboration of Sarah Melcher and Elizabeth Nielsen. [First edition].
45653: SIMMEN, R. (COMPILER), - Mens & Machine. Teksten en documenten over Automaten, Androïden en Robots. Translated into dutch after the orig. english by H. Wagemans. First dutch edn.
53973: SIMMEN, R., - The World of Puppets. [First U.K. edition translated after the Swiss original 1972].
55412: SIMON, PIERRE J. - IDA SIMON-BAROUH, - Hâù Bong. Un culte viênamien de poissession transporté en France. [1re édition; First edition].
55155: SIMON, SIMONE (EDITOR/COMPILER) & JACQUESGRÉGOIRE (PAINTER), - Anonymous Nudes. [Eerste druk; First edition].
51420: SIMONS- VAN OUDGAARDEN, G., - EPI-epidermis. [First edition].
7534: SIMONS, S. (ED.), - Tapijtknopen. Transl. fr. the english by P.W. Smittenaar. (Knotting of carpets).
5278: SIMONS, A.L., - Geological investigations in N.E. Netherlands Timor. Orig. thesis [Amsterdam university].
52655: SIMONS, PH (EDITOR/PUBLISHER), - Leert te Spellen met PH. S. & Co's nieuw Poppen ABC. [Cover title]. [Eerste en enige uitgave; First and only publication].

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

9/14